MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/04 17:16:24
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

4213 /2007.
   Britannica Hungarica világenciklopédia, 2007 [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Lexikon K., 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Minimális PII/1000 MHz; 256 MB RAM; 900 MB szabad merevlemez; Ajánlott PIV/2000 MHz; 512 MB RAM; 10 Gb szabad merevlemez; Microsoft Windows 98, 2000, XP operációs rendszer
Műanyag tokban
lexikon - elektronikus dokumentum
030
[AN 2641991]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4214 /2007.
   Id. Szinnyei József (1830-1913) könyvtártudós akadémikus életműve : a tudósok bibliográfusa / az anyaggyűjtést végezte Perjámosi Sándor ; a kutatást vezette, [a bev. tanulmányt írta] A. Szála Erzsébet ; sajtó alá rend. Gazda István ; [az előszót írta Fehér Csaba]. - Sopron [etc.] : NYME [etc.], 2006. - 216 p. ; 21 cm. - (Akadémiatörténeti kutatások, ISSN 1788-7488). (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 56.)
ISBN 978-963-9276-59-8 kötött
ISBN 963-9276-59-6
Szinnyei József (1830-1913)
Magyarország - könyvtáros - 19. század - személyi bibliográfia
02(439)(092)Szinnyei_J.:016 *** 012Szinnyei_J.
[AN 2643119]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2007.
   Információ, történelem, régió : könyvtárak a Kárpát-medencében egykor és most : konferencia Szegeden 2005. március 4. / szerk. Hegyi Ádám, Simon Melinda. - Szeged : JATEPress, 2006. - 65 p. : ill. ; 24 cm. - (Habent sua fata libelli, ISSN 1788-2869 ; 1.)
Rend. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszéke. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-765-9 fűzött
Magyarország - információ - könyvtár - konferenciakiadvány
026/027(439) *** 659.2 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2639948]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2007.
Révai Mór János (1860-1926)
   Írók, könyvek, kiadók : egy magyar könyvkiadó emlékiratai / Révay Mór János. - Repr. kiad. - Budapest : Kiss J. Kvk., cop. 2006. - 2 db : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1920
ISBN 978-963-85500-9-5 kötött : 8500,- Ft
ISBN 963-85500-9-0
Révai Mór János (1860-1926)
Magyarország - könyvkiadás - magyar irodalom - irodalmi élet - memoár - hasonmás kiadás
655.41(439)(092)Révai_M._J.(0:82-94) *** 655.41(439)"186/191"(0:82-94) *** 894.511-94 *** 894.511(091)"186/191" *** 094/099.07
[AN 2643867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 396 p.
ISBN 978-963-87378-0-9
ISBN 963-87378-0-8
Magyarország - könyvkiadás - irodalmi élet - magyar irodalom - memoár - hasonmás kiadás
655.41(439)(092)Révai_M._J.(0:82-94) *** 655.41(439)"186/191"(0:82-94) *** 894.511(091)"186/191" *** 894.511-94 *** 094/099.07
[AN 2643875] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 458 p.
ISBN 978-963-87378-1-6
ISBN 963-87378-1-6
Magyarország - könyvkiadás - magyar irodalom - irodalmi élet - memoár - hasonmás kiadás
655.41(439)(092)Révai_M._J.(0:82-94) *** 655.41(439)"186/191"(0:82-94) *** 894.511(091)"186/191" *** 894.511-94 *** 094/099.07
[AN 2643876] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4217 /2007.
Novelli, Luca
Leonardo e la penna che disegna il futuro (magyar)
   Leonardo és a toll, amely megrajzolta a jövőt / Luca Novelli ; [ford. Schvéger Ágnes]. - Szentendre : Cephalion, 2006. - 107, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Isteni szikrák)
ISBN 978-963-9688-06-3 fűzött : 1290,- Ft
ISBN 963-9688-06-1
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - tudós - képzőművész - 15. század - 16. század - humor - életrajz
001(45)(092)Leonardo_da_Vinci(0:82-7) *** 73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci(0:82-7)
[AN 2643811]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2007.
   Váltó- és keresztkapcsolások : a tudásközvetítés folyamatai a két világháború közti magyar és német nyelvű kultúrában / szerk. Kerekes Amália és Teller Katalin ; [ford. Baros Erika et al.]. - Budapest : Gondolat, 2006. - 520 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 963-9610-88-7 fűzött
Magyarország - Ausztria - Németország - ismeretterjesztés - két világháború közötti időszak - sajtó - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
001.9(075.8) *** 050(439)"191/193" *** 050(436)"191/193" *** 050(430)"191/193"
[AN 2642646]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4219 /2007.
Chopra, Deepak
The way of the wizard (magyar)
   A mágus útja : [tanítások a grálról és az alkímiáról] / Deepak Chopra ; [ford. Schanda Beáta]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 193 p. ; 21 cm
Megj. "A varázsló mágiája" és "Merlin és Artúr király" címmel is
ISBN 978-963-528-955-4 * kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 978-963-528-955-2)
ezoterika - regény
133(0:82-31)
[AN 2642777]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2007.
Izsó N. Sofia
   Hermetikus lélektan / Izsó N. Sofia. - Budapest : Akad. K., 2006. - 282 p. : ill. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
Bibliogr.: p. 269-[283.]
ISBN 978-963-05-8446-3 fűzött : 2500,- Ft
ISBN 963-05-8446-8
ezoterika
133.25
[AN 2643213]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2007.
Kovács Gábor
   Mágia és hit / Kovács Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 186 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-361-849-5 fűzött : 1400,- Ft
okkultizmus - vallás
133 *** 234.2
[AN 2643305]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2007.
Picknett, Lynn
The Turin shroud (magyar)
   A torinói lepel : Leonardo da Vinci legnagyobb történelmi csalása / Lynn Picknett és Clive Prince ; [ford. Sámi László]. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 315 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-309.
ISBN 963-426-023-3 kötött : 2499,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - rejtély - krisztológia - tudós - reneszánsz - művelődéstörténet
001.94 *** 232 *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 930.85(100)(089.3)
[AN 2643141]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2007.
Schmieke, Marcus (1966-)
Das Edelsteinorakel (magyar)
   Drágakőjóslás : a pálmalevél-könyvtárak jóslása 108 jóskővel / Marcus Schmieke ; [ford. Zombori Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9569-25-9 fűzött : 1400,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2642187]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2007.
   Túlvilági hiedelmek enciklopédiája [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Woodstone Interactive, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Pentium proc.; 64 MB RAM; hangkártya; CD-ROM; 800x600 VGA
Műanyag tokban
okkultizmus - szaklexikon - elektronikus dokumentum
133:030
[AN 2640165]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2007.
Virtue, Doreen
Angel medicine (magyar)
   Angyal terápia : Atlantisz angyalai és a gyógyító templom titkai : az elme és a test gyógyítása az angyalok segítségével / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Anna]. - Budakeszi : Mandala-Seva, [2007], cop. 2005. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-248., 257.
ISBN 963-86760-6-X fűzött : 2790,- Ft (hibás ISBN 963-9436-33-X)
okkultizmus
133.25
[AN 2648880]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4226 /2007.
Towards European biodiversity monitoring (magyar)
   Az európai biodiverzitás monitorozása / [ford. Kocsor Ferenc] ; [közread. a] Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity. - Budapest : CEEWEB, 2006. - 34 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87218-3-9 fűzött
Európai Unió - környezetvédelem
504.06(4-62)
[AN 2642404]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2007.
Tripolszky Sarolta
   Uniós támogatások, uniós elvárások : természetvédelem és Natura 2000 az Új Magyarország fejlesztési tervben / [írta Tripolszky Sarolta, Kocsor Ferenc] ; [közread. a] Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity. - Budapest : CEEWEB, 2006. - 22 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 978-963-87218-4-6 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - gazdasági tervezés - ezredforduló
504.03(439) *** 338.26(439)"200"
[AN 2642408]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4228 /2007.
   A mérnöki stabilitáselmélet különleges problémái / szerk. Kollár Lajos. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2006. - 834 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 793-820.
ISBN 963-05-8146-9 kötött : 7900,- Ft
stabilitáselmélet - mérnöki tudomány
519.718 *** 62 *** 517.929.4
[AN 2643223]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2007.
Szijjártó Sándor
   Diophantikus egyenletek megoldhatóság-vizsgálatának analitikus módszere és a Fermat-sejtés klasszikus bizonyítása : tanulmány / Szijjártó Sándor. - Budapest : Szijjártó S., 2006. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0457-4 fűzött
egyenlet - Fermat-sejtés
511.5
[AN 2642938]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4230 /2007.
Pápay László (1950-)
   Kristálytan, ásvány-, kőzettan / Pápay László. - Szeged : JATEPress, 2006. - 418 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-358.
ISBN 978-963-482-790-0 fűzött
ISBN 963-482-790-X
kristálytan - ásványtan - kőzettan - egyetemi tankönyv
548(075.8) *** 549(075.8) *** 552(075.8)
[AN 2642860]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2007.
   Proceedings of the eighth International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences [elektronikus dok.] : April 17-22, 2005, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. - Szöveg. - Budapest : Akad. K. ; Dordrecht : Springer, 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend. az Universidade de São Paulo Centro de energia nuclear na agricultura és a Sociedade brasileira de metrologia. - Működési követelmények: internet böngésző
analitikai kémia - nukleáris műszertechnika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
543.53 *** 061.3(81-2Rio_de_Janeiro)
[AN 2640269]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4232 /2007.
   A Bakonyi Természettudományi Múzeum ásvány- és fosszíliakatalógusa [elektronikus dok.] / szerk. Katona Lajos Tamás. - Szöveg és képek. - [Zirc] : Bakonyi Termtud. Múz., [2007]. - 2 DVD-R ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: Microsoft Net Framework 2.0
ISBN 978-963-86984-2-1 műanyag tokban
ISBN 963-86984-2-X
Bakony - ásvány - fosszília - múzeumi katalógus - elektronikus dokumentum
56(439)(234.373.1) *** 549(439)(234.373.1) *** 069(439-2Zirc)
[AN 2641998]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2007.
Zubály Sándor (1968-)
   Dinoszauruszok és az ősvilág állatai / Zubály Sándor. - Debrecen : TKK, [2007]. - 63 p. : ill., főként színes ; 35 cm
ISBN 963-596-498-6 kötött
dinosaurus - paleontológia - gyermekkönyv
568.19(02.053.2) *** 56(02.053.2)
[AN 2644052]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4234 /2007.
   Detre Centennial Conference : proceedings / ed. by L. G. Balázs, L. Szabados, and A. Holl. - Budapest : [Konkoly Observatory of the HAS], 2006. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Communications from the Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2091 ; 104.)
A konferenciát 2006. ápr. 19-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 963-8361-42-5 fűzött
Detre László (1906-1974)
Magyarország - csillagász - 20. század - konferenciakiadvány
52(439)(092)Detre_L. *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2642303]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4235 /2007.
   Agresszíven terjedő fafajok / [szerk., fotók Horváth Tibor] ; [kiad. a] Zöld Kör ... - Hajdúböszörmény : Zöld Kör, 2006. - 16 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - fa - cserje - elterjedés - növényi kártevő - növényhatározó
581.412(083.71) *** 581.9(439)(083.71) *** 581.524.2
[AN 2643144]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2007.
Baranyi Tamás
   A Tiszántúl repülő ékkövei : az Észak-Alföld nagylepkéi / Baranyi Tamás, Korompai Tamás. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2007. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 19.)
ISBN 978-963-86993-7-4 fűzött
ISBN 963-86993-7-X
Észak-Alföld - lepke
595.78(439Észak-Alföld)
[AN 2643835]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2007.
Borhidi Attila (1932-)
   Rubiáceas de México / por Attila Borhidi. - Budapest : Akad. K., 2006. - 512 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 481-494.
ISBN 978-963-05-8265-0 kötött
ISBN 963-05-8265-1
Mexikó - buzérvirágú - flóra
582.972(72) *** 581.9(72)
[AN 2643378]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2007.
Deimer, Petra
Wale und Delphine (magyar)
   Bálnák és delfinek / írta Petra Deimer ; ill. Manfred Kostka és Frank Kliemt ; [ford. Francz Magdolna és Szebenyi Georgina]. - 8. átd. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 1.)
ISBN 963-9446-85-8 kötött
cet - delfin
599.537(084.1) *** 599.511(084.1)
[AN 2648935]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2007.
   Képes állat enciklopédia [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Pentium proc.; 64 MB RAM; hangkártya; CD-ROM; 800x600 VGA
Műanyag tokban
állat - szaklexikon - elektronikus dokumentum
59:030
[AN 2640174]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2007.
Maróti Péter (1950-)
   Bevezetés a biofizikába / Maróti Péter, Laczkó Gábor. - Szeged : JATEPress, 2007. - XII, 270 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
biofizika - egyetemi tankönyv
577.3(075.8)
[AN 2649582]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2007.
Müller Zoltán
   Szitakötő-fajegyüttesek tér- és időbeli változásainak szünbiológiai elemzése / Müller Zoltán. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 25.)
Bibliogr.: p. 110-128. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-027-9 fűzött
Tisza - szitakötő - fauna
595.733(439)(282.243.742) *** 591.9(439)(282.243.742)
[AN 2642371]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2007.
   Növényhatározó képes enciklopédia [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Pentium proc.; 64 MB RAM; hangkártya; CD-ROM
Műanyag tokban
növény - szaklexikon - elektronikus dokumentum
58:030
[AN 2640188]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2007.
Puskás László (1970-)
   Nanobionták : az élet első szerveződései? : az érelmeszesedés kiváltói? : marsi mikróbák? : új prionbetegség? / Puskás László. - Szeged : Avidin, cop. 2006. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr: p. 185-203.
ISBN 963-06-1219-4 fűzött : 2490,- Ft
mikrobiológia - baktérium
579
[AN 2642821]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4244 /2007.
   Amit az ecstasyról tudni kell : iskolásoknak, szülőknek, tanároknak, partizóknak / szerk. Bagdy György. - Budapest : Akad. K., 2006. - 232 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 216-223.
ISBN 963-05-8338-0 fűzött : 2300,- Ft
kábítószer
613.83
[AN 2643214]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2007.
Bánfalvi Attila (1959-)
   Mélységvesztésben : töprengések a "Freud temetése" vita ürügyén / Bánfalvi Attila. - Budapest : ÚMK, 2006. - 171 p. ; 20 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 9.)
ISBN 963-9609-22-6 fűzött : 1980,- Ft
pszichoanalízis - nő - történeti feldolgozás
159.964.2(091) *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 2643790]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2007.
Bordás Imre
   Az információs központ (osztály) helye, feladatai és végrehajtásának módozatai a kémiai biztonság információs rendszerében / kész. Bordás Imre, Lázár Péter. - Budapet : OKBI, 2006. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani közlemények / Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete, ISSN 1586-2941 ; 3.)
Fűzött
Magyarország - veszélyes anyag - védelem - tájékoztatás - törvény
613.6 *** 620.26(439)(094) *** 614.8(439) *** 659.2
[AN 2643809]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2007.
Buda Béla (1939-)
   A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései : újabb tanulmányok / Buda Béla. - Budapest : Animula, 2002 [!2007]. - 384 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 380-384.
Fűzött (hibás ISBN 963-8089-55-5)
mentálhigiénia
613.86 *** 364.272
[AN 2648689]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2007.
Csávás Dezsőné
   A Bobath-módszer / Csávás Dezsőné ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - [Budapest] : ELTE BGGYFK, [2007]. - 59 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
gyógytorna - gyermek - agysérülés - bénulás - egyetemi tankönyv
615.825(075.8) *** 616.831-053.2 *** 616.8-009.11-053.2
[AN 2644112]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2007.
Danowski, Debbie
Why can't I stop eating? (magyar)
   Miért nem tudom abbahagyni az evést? : [az ételfüggőség felismerése, megértése és legyőzése] / Debbie Danowski, Pedro Lazaro ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 313 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-528-771-0 kötött : 3390,- Ft
falánkság - szenvedélybetegség - táplálkozástudomány
616.89-008.441.12 *** 364.272 *** 613.2
[AN 2643287]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2007.
Eker, T. Harv
Secrets of the millionaire mind (magyar)
   A milliomos elme titkai : a gazdagság belső játszmájának elsajátítása / T. Harv Eker ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-81-1 fűzött : 1950,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2643230]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2007.
Fási Katalin
   S.O.S : depresszió és pánikbetegség : kérdések - válaszok az életért / Fási Katalin. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2007]. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9673-13-7 fűzött
ISBN 963-9673-13-7
depresszió - pánikbetegség
616.895.4 *** 616.891.6
[AN 2642553]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2007.
Fekete Kálmán (1951-)
   Női szív : [kapcsolatainkról - tabuk nélkül] / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2007. - 397 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-369-958-4 kötött
- nemek pszichológiája - szexuálpszichológia - interjú
159.922.1-055.2(047.53) *** 316.37-055.2(047.53)
[AN 2642586]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2007.
   Fűben, fában orvosság : [egészségmegőrzés, gyógyulás gyógyszerek nélkül]. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9622-60-5 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2642602]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2007.
   Gerson kalauz : útmutató a Gerson terápiát kezdők számára / [közread. az] Egészségforrás Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : Egészségforrás Alapítvány, 2006. - 52 p. ; 21 cm
ISBN 963-7440-05-4 fűzött
természetgyógyászat - rákbetegség
615.89 *** 616-006
[AN 2644122]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2007.
   A gyógybeöntés ABC-je / [közread. az] Egészségforrás Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Egészségforrás Alapítvány, 2006. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Horváth Béla
ISBN 963-7440-06-2 fűzött
természetgyógyászat - rákbetegség - méregtelenítés
615.89 *** 616-006
[AN 2643910]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2007.
   A ház tovább épül / [szerk. Simon P. Györgyi]. - Budapest : Animula, [2007], cop. 1999. - 120 p. ; 24 cm. - (Pszichodráma a gyakorlatban, ISSN 1417-118X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 963-408-151-7 fűzött
pszichoterápia
615.851.84
[AN 2649671]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2007.
Heider, Sonja
Handbuch der Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek könyve : több mint 150 kristály leírása, alkalmazása és tisztítása / Sonja Heider ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 258 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9569-32-1 fűzött : 3500,- Ft
természetgyógyászat - drágakő
615.89 *** 549.091
[AN 2643715]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2007.
Johnson, Richard
Detox (magyar)
   Méregtelenítés / írta Richard Johnson ; [ford. Kerekes Mónika]. - [Budapest] : Illia, [2007]. - 128 p. : ill., részben színes ; 15 cm + kellékek
Dobozban
ISBN 963-86823-9-6 kötött
személyi higiénia - egészséges életmód
613
[AN 2643892]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2007.
   A környezet, a test és a lélek egészsége : Nádasdy Akadémia szimpóziumok 2006-ban : a Nádasdy Alapítvány rendezvényei : angol összefoglalókkal = The health of the environment, body and soul : Nádasdy Academy Symposia in 2006 : organised by the Nádasdy Foundation : with summaries in English / [szerk. és angol szöveg Gáthy Vera]. - Budapest : Nádasdy Alapítvány, 2006. - 164 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 63-219-377-6)
mentálhigiénia - tömegtájékoztatási eszköz - gyógyszerészet - elmegyógyászat - konferenciakiadvány
613.86 *** 316.774 *** 615 *** 616.89 *** 061.3(439-2Nádasdladány)
[AN 2644231]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2007.
Mandino, Og
The greatest salesman in the world (magyar)
   A világ legnagyobb üzletkötője / Og Mandino ; [ford. Hegedűs Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2007. - 84 p. ; 17 cm
ISBN 963-9447-86-2 fűzött : 1450,- Ft
életvezetés
613.865 *** 65.013
[AN 2643231]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2007.
Marangell, Lauren B. (1961-)
Concise guide to psychopharmacology (magyar)
   Pszichofarmakológia / Lauren B. Marangell, James M. Martinez ; [ford. Rihmer Annamária Wernigg Róbert munkája nyomán]. - 2. kiad. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2006. - XXI, 242 p. ; 17 cm
Rövid kézikönyv (keretcím). - A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - Bibliogr.
ISBN 963-86987-2-1 fűzött
pszichofarmakológia - kézikönyv
615.214(035)
[AN 2648709]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2007.
Pándy Mária (1951-)
   Láthatatlan ellenségek : gyávaság, gyűlölet, erőszak / Pándy Mária, Ranschburg Jenő, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : Affarone, cop. 2007. - 163 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-68-0 fűzött : 980,- Ft
erkölcs - érzelem - gyűlölet - erőszak - lélektan
159.942 *** 179.8 *** 177
[AN 2642365]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2007.
Pólya Tibor
   Identitás az elbeszélésben : szociális identitás és narratív perspektíva / Pólya Tibor. - Budapest : ÚMK, 2007. - 103 p. ; 20 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 10.)
Bibliogr.: p. 94-103.
ISBN 978-963-9609-57-0 fűzött : 1680,- Ft
lélektan - narratológia - identitás
159.9
[AN 2643769]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2007.
Rácz Attila
   Citosztatikumokkal dolgozók egészségvédelme / összeáll. Rácz Attila, Major Jenő. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapet : OKBI, 2006. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani közlemények / Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete, ISSN 1586-2941 ; 5.)
Fűzött
mérgezés - rákellenes szer - munkavédelem - foglalkozási betegség
614.878 *** 615.277.3 *** 331.45
[AN 2643822]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2007.
Smith, Hyrum
The modern gladiator (magyar)
   A modern gladiátor : termelékenységünk növelése a digitális korszakban / Hyrum W. Smith ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 80 p. ; 17 cm
ISBN 963-9447-79-X fűzött : 1450,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2643233]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2007.
Svirinskaya, Alla
Energy secrets (magyar)
   Energiatitkok / Alla Svirinskaya ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 251p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [252].
ISBN 978-963-528-768-0 kötött : 2990,- Ft
egészséges életmód - mentálhigiénia
613 *** 615.89
[AN 2643298]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2007.
   A szabadság vére : forradalmárok, életmentők, megtorlók : a főváros egészségügye az '56-os forradalom és a megtorlások idején / Debrődi Gábor [et al.] ; sajtó alá rend. Gazda István. - [Budapest] : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt., és Lvt. [etc.], 2006. - 87, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 65.)
Megj. a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban 2006. nov. 23 - 2007. ápr. 30. között rendezett "A szabadság vére - mentősök az 1956-os forradalomban" c. kiállítás és a hozzá kapcsolódó konferencia alkalmából
ISBN 978-963-9276-58-1 fűzött
ISBN 963-9276-58-8
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - egészségügyi szolgáltatás - mentőszolgálat - megtorlás - konferenciakiadvány - kiállítási katalógus
614.88(439-2Bp.)"195" *** 323.282(439)"195" *** 943.9-2Bp."1956" *** 061.3(439-2Bp.)"2006" *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2642526]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2007.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Gesund für immer (magyar)
   Egészségesen egy életen át / Kurt Tepperwein ; [ford. Gudics Andrea]. - Budapest : Holistic, [2007]. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 963-8080-4-X fűzött : 2450,- Ft
öngyógyítás - egészséges életmód
613 *** 615.89
[AN 2643759]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2007.
   "Természeted az arcodon". - Szeged : JATEPress, 2006. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-482-796-2 fűzött
ISBN 963-482-796-9
arc - személyiségtipológia - történeti feldolgozás
159.925.2(100)(091)
[AN 2642867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban / Vígh Éva. - 335 p. : ill. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 11/1.)
ISBN 978-963-482-797-9
ISBN 963-482-797-7
arc - olasz irodalom története - középkor - újkor - személyiségtipológia
159.925.2(100)(091) *** 850(091)"12/17"
[AN 2642868] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig : szöveggyűjtemény / ... vál. és a jegyzeteket kész. Vígh Éva. - 439 p. : ill. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 11/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-798-6
ISBN 963-482-798-5
arc - személyiségtipológia - történeti feldolgozás
159.925.2(100)(091)
[AN 2642870] MARC

ANSEL
UTF-84270 /2007.
Tomcsányi János
   EKG a sürgősségi betegellátásban / Tomcsányi János. - Budapest : Tordas, 2007. - 234 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1672-0 fűzött
elektrokardiográfia - betegápolás - elsősegélynyújtás
616.12-008.3-073.96 *** 616-08-039.74
[AN 2643045]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2007.
Treben, Maria (1907-1991)
Allergien (magyar)
   Allergia : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Németh György]. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 127 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-34-8 kötött : 1498,- Ft
ISBN 963-9684-34-1
allergia - természetgyógyászat
615.89 *** 616-056.43
[AN 2642575]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2007.
Treben, Maria (1907-1991)
Biographie und neue Rezepte (magyar)
   Maria Treben élete és receptjei ; Egészség Isten patikájából ; Gyógyeredményeim : a természetgyógyászat alapjai / [Maria Treben] ; [ford. Villányi György, Csokonai Attila] ; [versford. Kulinyi Ferenc] ; [ill. Varga Emma]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 490 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Egys. cím: Biographie und neue Rezepte ; Gesundheit aus der Apotheke Gottes ; Maria Treben's Heilerfolge
ISBN 978-963-86969-7-7 kötött : 8998,- Ft
ISBN 963-86969-7-4
Treben, Maria (1907-1991)
Ausztria - természetgyógyászat - gyógynövény - természetgyógyász - 20. század - szakácskönyv
615.89:615.322 *** 615.89(436)(092)Treben,_M. *** 641.55(083.12)
[AN 2642565]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2007.
Treben, Maria (1907-1991)
Frauenkrankheiten (magyar)
   Női betegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Sárközy György]. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 127 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-31-7 kötött : 1498,- Ft
ISBN 963-9684-31-7
természetgyógyászat - nőgyógyászat
615.89 *** 618.1
[AN 2642574]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2007.
Treben, Maria (1907-1991)
Heilkräuter aus dem Garten Gottes (magyar)
   Gyógyfüvek Isten kertjéből : jó tanácsok gyógynövény-bibliámból az egészség és jó közérzet megtartásához / Maria Treben ; [ford. Csokonai Attila, Erdélyi Z. János]. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 221 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9684-30-0 kötött : 2498,- Ft
ISBN 963-9684-30-9
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2642569]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2007.
Treben, Maria (1907-1991)
Kinderkrankheiten (magyar)
   Gyermekbetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Sárközy Péter]. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 129 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-33-1 kötött : 1498,- Ft
ISBN 963-9684-33-3
gyermekgyógyászat - természetgyógyászat
616-053.2 *** 615.89
[AN 2642572]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2007.
Treben, Maria (1907-1991)
Männerkrankheiten (magyar)
   Férfibetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Sárközy György]. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 124 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-32-4 kötött : 1498,- Ft
ISBN 963-9684-32-5
természetgyógyászat - andrológia
616-055.1 *** 615.89 *** 616.6
[AN 2642576]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2007.
Vikár György (1926-2003)
Az ifjúkor válságai (új kiadása)
   Az ifjúság válságai / Vikár György. - [Budapest] : Animula, [2007], cop. 1999. - 224 p. ; 21 cm
Az ifjúkor válságai (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 220-224.
ISBN 963-408-131-2 fűzött
gyermeklélektan - serdülőkor - pszichoterápia
159.922.8 *** 616.89-053.6 *** 615.851-053.6
[AN 2648698]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2007.
Winnicott, D. W.
The child, the family and the outside world (magyar)
   Kisgyermek, család, külvilág / D. W. Winnicott. - Budapest : Animula, [2007], cop. 2000. - 220 p. ; 20 cm
Ford. Széchey Orsolya
ISBN 963-408-184-3 fűzött : 1800,- Ft
pszichoanalízis - gyermek
159.922.7 *** 159.964.2
[AN 2649679]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2007.
Ziglar, Zig
Something to smile about (magyar)
   Fel a fejjel : biztatás és ihletforrás az élet hullámhegyeihez és hullámvölgyeihez / Zig Ziglar ; [ford. Németi Anita]. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9447-99-8 fűzött : 1850,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2643234]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4280 /2007.
Komlós Ferenc
   Hőszivattyúval olcsóbban / Komlós Ferenc ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, [2007]. - 84, [2] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7050-29-9 fűzött : 2150,- Ft
ISBN 963-7050-29-9
hőszivattyú
621.577
[AN 2642932]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2007.
   Towards more integration of Central and Eastern European energy markets : [book of the Central and Eastern European energy market (C3EM) project] / ed. Michael LaBelle, Péter Kaderják ; [publ. by the] Regional Centre for Energy Policy Research. - Budapest : Regional Centre for Energy Policy Research Corvinus Univ. of Budapest, 2006. - 285 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-503-353-2 fűzött
Közép-Európa - energiagazdálkodás - ezredforduló - integráció
620.9(4-11)"200"
[AN 2643843]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4282 /2007.
Farkas Csaba (1963-)
   Az Office 2007 használata : Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Outlook 2007, OneNote 2007, Access 2007 / Farkas Csaba ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2007. - 190 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87000-7-0 fűzött : 1974,- Ft
felhasználói program
519.688Office *** 651.011.56
[AN 2644033]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2007.
Gábor András (1951-)
   PL/SQL programozás : alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben / Gábor András, Juhász István. - Budapest : Panem, 2007. - 316 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-545-468-6 fűzött : 4500,- Ft
ISBN 963-545-468-6
adatbázis-kezelő rendszer - programozás - egyetemi tankönyv
681.3.016(075.8) *** 519.682PL/SQL
[AN 2643622]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2007.
Gárdus Zoltán
   Mikroprocesszorok és alkalmazásuk / Gárdus Zoltán. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 125 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 963-9634-18-2 fűzött
processzor - egyetemi tankönyv
681.326.32(075.8)
[AN 2643138]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2007.
Holczer József
   A Windows Vista használata / Holczer József ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2007. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87000-8-7 fűzött : 1827,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_Vista
[AN 2644027]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2007.
Kuzmina Jekatyerina
   Programozzunk Delphi 7 rendszerben! : Kylix megjegyzésekkel / Kuzmina Jekatyerina, Tamás Péter, Tóth Bertalan. - 6. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2007, cop. 2003. - IX, 465 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 443-444.
ISBN 963-618-307-4 fűzött : 3860,- Ft
programnyelv
519.682Delphi
[AN 2649682]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2007.
László József
   Internet, a világhálózat : Net, Web meg a többiek / László József. - Budapest : ComputerBooks, 2007. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-963-618-350-9 fűzött : 2900,- Ft
internet
681.324Internet
[AN 2642108]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2007.
Szakadát István (1958-)
   Egyben az egész : egytől egyig / syi. - Budapest : Typotex, 2007. - 340 p. ; 25 cm. - (Új média re:mix ; 2.)
Bibliogr.: p. 325-340.
ISBN 978-963-9664-35-7 kötött : 3500,- Ft
ISBN 963-9664-35-9
multimédia - kommunikáció - internet
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 316.77
[AN 2643642]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2007.
   A számítástechnika gyakorlati alkalmazása / Jánosa András [et al.] ; [szerk. Bedi Anikó]. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-497-4 fűzött : 2780,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2649594]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4290 /2007.
   Amit a villamosenergia-szolgáltatásról tudni kell.. : fogyasztói tájékoztató / [... összeáll. ... Dénes Sándor ...] ; a Budapesti Elektromos Művek Rt., ... az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt., ... és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ... kiadványa. - [Biatorbágy] : Ergotop Kft., 2006. - 47 p. ; 24 cm
Fűzött
villamos energia - közszolgáltatás
621.31
[AN 2642725]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2007.
Kádár Péter (1963-|)
   A szélmalmoktól a szélerőművekig : szélerőgépek Magyarországon / Kádár Péter. - Budapest : ÚMK, 2006. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol, német, francia, spanyol és arab nyelven
ISBN 963-9609-56-0 fűzött
Magyarország - szélenergia - szélmalom - fényképalbum
621.311.245(439) *** 620.91(439) *** 664.7(439)(084.12)
[AN 2642675]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2007.
   A Tiszalöki Vízerőmű. - Tiszalök : Tiszavíz Vízerőmű Kft., [2006]. - 41 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. (Tiszalök)
Tiszalök - vízerőmű
621.311.21(439-2Tiszalök)
[AN 2644054]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4293 /2007.
Balogh János Mátyás
   "Ha ezt Gutenberg látná!" : a magyarországi nyomdászat rotációs forradalma és a Maschinenfabrik Augsburg (MAN), 1881-1898 : a MAN Roland Magyarország jubileumi kiadványa tekercses gépei magyarországi megjelenésének 125. évfordulójára / írta és összeáll. Balogh János Mátyás. - Budapest : MAN Roland Magyarország Kft., 2006. - 56 p. : ill. ; 32 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-229-692-3 fűzött
Maschienenfabrik Augsburg
Magyarország - Németország - nyomdatechnikai berendezés - tekercsnyomógép - vállalat - 19. század
681.624.4(439)"188/189" *** 061.5(430)MAN
[AN 2643560]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2007.
Vályi Ödön (1900-1983)
   Órás szakmai ismeretek [elektronikus dok.] / Vályi Ödön. - Szöveg. - Bánk : Vályi Oktatóra, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Magyar órás szakmai könyvek, ISSN 1788-7429 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 963-87294-0-6 műanyag tokban
órajavítás - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.11(078)
[AN 2642487]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

4295 /2007.
Dowling, Mike
Essential oils (magyar)
   Varázslatos olajok / írta Mike Dowling ; [ford. Kerekes Mónika]. - [Budapest] : Illia, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 15x16 cm + kellékek
Dobozban
ISBN 963-86823-2-9 kötött (hibás ISBN 963-868223-2-9)
illóolaj - természetgyógyászat
665.52/.54 *** 615.89
[AN 2643934]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4296 /2007.
   KRESZ vizsga [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium processzor; hangkártya; 120 MB szabad HDD terület; Windows 98/NT/2000/XP operációs rendszer; 1024x768 pixel képernyőfelbontás
Műanyag tokban
járművezetés - teszt - elektronikus dokumentum
656.1.05(076)
[AN 2640237]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2007.
Ocskó Gyula
   Gépjárműtechnikai szakrajz / Ocskó Gyula. - Budapest : Maróti, 2006. - 389 p. : ill. ; 30 cm + CD
ISBN 963-9005-74-6 fűzött : 4480,- Ft
gépjármű - műszaki rajz - egyetemi tankönyv
629.113(075.8) *** 744(075.8)
[AN 2644042]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4298 /2007.
Alcraft, Rob (1966-)
Spices (magyar)
   Fűszerek / írta Rob Alcraft ; [ford. Tarnay Katalin]. - [Budapest] : Illia, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 15x16 cm + kellékek
Dobozban
ISBN 963-87148-0-8 kötött
fűszer
664.5
[AN 2643926]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2007.
Bereczki Máté (1824-1895)
   Gyümölcsészeti vázlatok : V. kötet / Bereczki Máté hátrahagyott irataiból összegyűjt. Szabó Pál ; [közread. az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet]. - Budapest : OMMI : Mezőgazda, [2007]. - 81 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-286-342-9 kötött
gyümölcstermesztés
634
[AN 2643336]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2007.
Essential bonsai (magyar)
   Titokzatos bonsai / [szerk. Jonathan Simpson] ; [ford. Kelemen Krisztina]. - [Budapest] : Illia, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 15x16 cm + kellékek
Dobozban
ISBN 963-86823-1-0 kötött
bonsai
712.3/.7.032.12
[AN 2643921]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2007.
   Európai Uniós Kutatási és Oktatási Projektek Napja és Leonardo da Vinci Learn at Work Projekt - találkozó [elektronikus dok.] : Hódmezővásárhely, 2006. 10. 06. = European Union Research and Educational Projects Day and Leonardo da Vinci Learn at Work Project Meeting : Hódmezővásárhely, 2006. 10. 06. / szerk. Gál József. - Szöveg és képek. - Hódmezővásárhely : Delfin Computer Informatikai Zrt., 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Acrobat Reader. - Az előadások csak magyar nyelven
ISBN 978-963-06-1269-2
ISBN 963-06-1269-0
mezőgazdaság - pedagógia - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 37 *** 061.3(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2640302]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2007.
Herriot, James (1916-1995)
Dog stories (magyar)
   Kutyák a rendelőmben / James Herriot. - Budapest : Ciceró, 2005-[2007]. - 2 db ; 21 cm
állatorvostan - kutya - memoár
636.7(0:82-94) *** 619(0:82-94)
[AN 2642882]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2007. - 230 p.
Ford. Árokszállásy Zoltán et al.
Kötött : 1960,- Ft (hibás ISBN 978-963-539-558-2)
állatorvostan - kutya - memoár
636.7(0:82-94) *** 619(0:82-94)
[AN 2642887] MARC

ANSEL
UTF-84303 /2007.
Ivicz Mihály
   Kisbirtok versus nagybirtok : a multifunkcionális kisbirtok háttérbe szorításának folyamata Magyarország XX. századi agrártörténetében / Ivicz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 212 p. ; 21 cm. - (Societas perfecta, ISSN 1787-5617 ; 1.)
Bibliogr.: p. 198-205.
ISBN 963-361-769-3 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - mezőgazdaság - kisbirtok - statisztikai adatközlés - 20. század
338.43(439)"19" *** 338(091)(439)"19"(083.41) *** 631.1.017.3(439)"19"
[AN 2643308]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2007.
Kapfelsperger, Eva
Iss und stirb (magyar)
   Halál a konyhában : gyógyszerek és vegyszerek a táplálékunkban / Eva Kapfelsperger, Udo Pollmer ; [ford. Barna Györgyi]. - 2. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2007. - 388 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86744-5-6 kötött : 2950,- Ft
élelmiszer-biokémia - adalékanyag
663.05
[AN 2648885]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2007.
   Kari tudományos diákköri konferencia, 2006/2007 tanév : Debrecen, 2006. december 05. : meghívó / [szerk. Tikász Ildikó Edit] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. - Debrecen : DE ATC, [2007]. - 86 p. ; 21 cm
Fűzött
agrártudomány - egyetem - konferenciakiadvány
63 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2643154]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2007.
Kriszten György (1923-)
   Tavasztól tavaszig a szőlőben / Kriszten György ; [ill. Fehér Miklós, Tóth Anna]. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
Bibliogr.: p. 168-170.
ISBN 978-963-286-090-9 kötött
szőlészet
634.8(035)
[AN 2649205]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2007.
   Mezőgazdasági ökotoxikológia / szerk. Darvas Béla és Székács András. - Budapest : L'Harmattan, 2006. - 382 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7343-39-3 fűzött : 3800,- Ft
agrokémia - növényvédőszer - trágya - egyetemi tankönyv
632.9(075.8) *** 631.8(075.8) *** 631.174(075.8)
[AN 2643964]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2007.
Nagy János (1951-)
   Kukoricatermesztés / Nagy János. - Budapest : Akad. K., 2007. - 393 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-05-8329-9 kötött : 3885,- Ft
ISBN 963-05-8329-1
kukorica - növénytermesztés
633.15
[AN 2643007]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2007.
Oláh Sándor (1923-1989)
   A családi ház kertje / Oláh Sándor ; [... a kerteket tervezte Oláh Sándorné] ; [ill. Szabó Ildikó]. - 10. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 1999. - 245 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-347-4 kötött
kertépítés
712.3/.7
[AN 2649211]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2007.
Wigmore, Ann
The wheatgrass book (magyar)
   Búzafű : hogyan termesszük és használjuk a búzafüvet a legteljesebb egészség és életerő megvalósítása végett / Ann Wigmore ; [ford. Tasi Júlia]. - [Budakeszi] : Mandala Véda, [2007], cop. 2000. - 147 p. : ill. ; 21 cm. - (Élő ételek, ISSN 1586-2054)
ISBN 978-963-9436-65-7 fűzött : 2290,- Ft
búza - természetgyógyászat - vegetáriánus étrend
633.11 *** 615.89 *** 613.261
[AN 2649202]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4311 /2007.
Berg, Rona
Fast beauty (magyar)
   Villámszépség : 1000 gyors tipp és trükk / írta Rona Berg. - [Budapest] : Illia, 2006. - 293 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Kerekes Mónika
ISBN 963-87148-1-6 fűzött : 1990,- Ft
kozmetika
646.7
[AN 2643954]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2007.
Classic cocktails (magyar)
   Klasszikus koktélok / [ford. Tarnay Katalin]. - [Budapest] : Illia, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 15 cm + kellékek
Dobozban
ISBN 963-86823-0-2 kötött
koktél - szakácskönyv
641.87(083.12)
[AN 2643931]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2007.
   Diétás receptek : [egészségmegőrzés mindenkinek] : [zsír- és energiaszegény étrend]. - [Tyukod] : Betűmetsző, [2007]. - 136 p. ; 20 cm. - (Diétás könyvtár)
ISBN 963-9622-64-8 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 2643031]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2007.
   Édességek : csokis és gyümölcsös finomságok / [szerk. Verhóczki István]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-35-9 fűzött
ISBN 963-9673-35-8
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2642592]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2007.
Gaálné Póda Bernadette
   Érelmeszesedés : diéta érelmeszesedésben szenvedők számára : zsírszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2006. - 196 p. ; 20 cm. - (Diétás könyvtár)
ISBN 963-9622-71-0 fűzött
diéta - érelmeszesedés - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.13-004.6
[AN 2643028]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2007.
   Hal- és vadételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9320-77-2 fűzött
ISBN 963-9320-77-3
hal - vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.55/.56
[AN 2642588]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2007.
Mario, Thomas
Playboy bartender's guide (magyar)
   Playboy koktélkalauz : a stílusos poharazgatás művészete / Thomas Mario. - Pécs : Alexandra, 2006. - 496 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Egerszalóki Tímea
ISBN 963-370-003-5 kötött
koktél - szakácskönyv
641.87(083.12)
[AN 2642895]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2007.
   Ómama receptjei Sopronból és környékéről / [... szerk. Krisch Magdolna]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 44, [3] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-52-7 fűzött
Sopron - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Sopron)(083.12)
[AN 2649322]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2007.
Ómama receptjei Sopronból és környékéről (német)
   Omas Rezepte aus Ödenburg und Umgebung / [Red. Magdalena Krisch]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 45, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-53-4 fűzött
Sopron - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Sopron)(083.12)
[AN 2648874]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2007.
Paschen, Ursula
Vegetarische Trennkost (magyar)
   A tökéletes vegetáriánus étrend : a tökéletes, szétválasztó étrend receptjei mindazok számára, akik előnyben részesítik a hús nélküli ételeket / Ursula Paschen ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2006. - 186 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9622-68-0 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.2
[AN 2642589]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2007.
Szőke Andrea
   1000 questions, 1000 answers : gastronomy - tourism : társalgási gyakorlatok a gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra / Szőke Andrea, Viczena Andrea. - Székesfehérvár : Lexika, 2005 [!2006]. - 448 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 447-448.
ISBN 963-9357-54-5 fűzött : 1995,- Ft
angol nyelv - gasztronómia - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
641 *** 338.48 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 2648932]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2007.
Urmánczy Nándorné
   Urmánczy Nándorné szakácskönyve : minden recept házilag kipróbálva. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-69-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2642595]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2007.
Vlk, Václav
Pece na pizzu a chleba (magyar)
   Pizza- és kenyérsütő kemencék : receptekkel / Václav Vlk, Nevenka Vlková ; [ford. Benyo Iván]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2007. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9666-92-4 fűzött : 2198,- Ft
kenyér - pizzakemence - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 66.041
[AN 2649820]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2007.
Zilahy Ágnes (1848-1908)
   Valódi magyar szakácskönyv / írta Zilahy Ágnes. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 371 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1899
ISBN 978-963-9355-43-9 * kötött (hibás ISBN 978-963-9355-43-7)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2649826]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4325 /2007.
Augustinus Aurelius (354-430)
De civitate Dei (magyar)
   Isten városáról / Szent Ágoston ; ford. Földváry Antal. - Budapest : Kairosz, 2005-. - 21 cm
A borítófedélen és gerincen párhuzamos címként: De civitate Dei
patrológia - ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
276 *** 871-97=945.11
[AN 2575983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., XI-XVI. könyv. - 2006. - 433 p.
Kötött : 3950,- Ft (hibás ISBN 963-7510-42-7)
patrológia - ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
276 *** 871-97=945.11
[AN 2643838] MARC

ANSEL
UTF-84326 /2007.
Balás Béla (1941-)
   Utak : emlékek, élmények : Budapest - Kaposvár, 1975-2005 / Balás Béla. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 153, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-361-850-9 fűzött : 1300,- Ft
Balás Béla (1941-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - magyar irodalom - memoár - publicisztika
282(439)(092)Balás_B.(0:82-94) *** 894.511-92
[AN 2643227]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2007.
Balling, Adalbert Ludwig
Liebe macht keinen Lärm (magyar)
   A szeretet csendes : hogyan tanulhatunk meg szeretni és örülni? : egyperces meditációk / Adalbert Ludwig Balling ; [ford. T. Bori Zsuzsanna]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 137 p. ; 19 cm
Fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-361-609-3)
vallásos irodalom - meditáció
244 *** 242
[AN 2643370]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2007.
Balog Zoltán (1958-)
   Mélység és magasság : Balog Zoltánnal beszélget Halász Zsuzsa. - Budapest : Kairosz, 2006. - 137 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 25.)
ISBN 963-9642-52-5 fűzött : 1500,- Ft
Balog Zoltán (1958-)
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - országgyűlési képviselő - életútinterjú - 20. század - 21. század
284.2(439)(092)Balog_Z.(047.53) *** 32(439)(092)Balog_Z.(047.53)
[AN 2643628]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2007.
Balthasar, Hans Urs von
Herrlichkeit (magyar)
   A dicsőség felfénylése : teológiai esztétika / Hans Urs von Balthasar ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Sík S. K., 2004-. - 23 cm
ISBN 963-214-388-4
teológia
2
[AN 2581282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1. köt. /1. r., A metafizika terében : ókor. - 2007. - 374 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-86830-4-5 kötött : 3180,- Ft
vallásfilozófia - metafizika
21 *** 111
[AN 2643408] MARC

ANSEL
UTF-84330 /2007.
Balthasar, Hans Urs von
Was dürfen wir hoffen? (magyar)
   Mit szabad remélnünk? ; Rövid értekezés a pokolról ; Apokatasztaszisz / Hans Urs von Balthasar ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Sík S. K., 2006. - 187 p. ; 19 cm. - (Megközelítések, ISSN 1785-7783 ; 2.)
Egys. cím: Was dürfen wir hoffen? ; Kleiner Diskurs über die Hölle ; Apokatastasis. - Bibliogr.
ISBN 963-86830-3-1 fűzött : 1880,- Ft
eschatologia
236.4 *** 236.98
[AN 2643406]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
   XVI. Benedek pápa látogatása Lengyelországban, 2006. május 25-28 / [XVI. Benedek pápa beszédeit olasz nyelvből Diós István ford.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 75 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-811-8 fűzött : 650,- Ft
Lengyelország - pápa - ezredforduló - alkalmi beszéd
262.13(092)Benedek,_XVI.(042.5) *** 266.2(438)
[AN 2643374]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2007.
Boda László (1929-)
   A Sátán : a nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében / Boda László. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-790-1 fűzött : 1200,- Ft
gonosz szellem
235.2
[AN 2643373]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2007.
Borzsák Sándor (1916-2001)
   Mindezideig megsegített minket az Úr / [Borzsák Sándor] ; [... szerk. Borzsák Enikő, Borzsák Lilla]. - Budapest : Kairosz, 2006. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9642-89-4 fűzött
Borzsák Sándor (1916-2001)
Pócsmegyer - egyházi személy - református egyház - 20. század - helyismeret
284.2(439)(092)Borzsák_S. *** 908.439-2Pócsmegyer
[AN 2643546]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2007.
Boulad, Henri
L'anti-destin (magyar)
   Rabok vagyunk? : predesztináció vagy szabad akarat / Henri Boulad. - Budapest : Kairosz, 2006. - 139 p. ; 19 cm
Ford. Szabóné Révész Magda
ISBN 963-9642-43-6 fűzött : 2100,- Ft
akaratszabadság - kereszténység
234.9 *** 141.5 *** 211
[AN 2643655]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2007.
Domján Mihály
   Mustármagok / Domján Mihály. - [Kiskunfélegyháza] : [Móczár Terápia Bt.], 2006. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 242-244.
ISBN 978-963-06-1284-5 kötött : 2450,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 2643827]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2007.
   Erősítsd testvéreidet! : magyar vonatkozású pápai üzenetek 1456-ból és 1956-ból / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Mészáros István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Ford. Vecsey Lajos és Rihmer Zoltán. - III. Callixtus pápa apostoli levelével és XII. Pius pápa enciklikáival, apostoli levelével és táviratával
ISBN 963-361-847-9 kötött : 1700,- Ft
magyar történelem - 15. század - 1956-os forradalom - enciklika
262.131.22 *** 943.9"1456" *** 943.9"1956"
[AN 2643377]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2007.
Gadal, Antonin (1877-1962)
De l'héritage des cathares (magyar)
   A katárok öröksége ; A druidizmus / Antonin Gadal ; [kiad.] Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2006. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Egys. cím: De l'héritage des cathares ; Le druidisme. - Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 963-7420-42-8 kötött
katarok
273.233
[AN 2643729]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2007.
Hetény János (1930-)
   "Gyönyörű nagy vonzalom..." : a Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető szerepe / Hetény János. - Szeged : [SZTE] Néprajzi és Kult. Antropológia Tansz., 2006. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 15.)
Bibliogr.: p. 104-109. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-482-749-7 fűzött
Karancs-vidék - magyar néprajz - Mária-ünnep - kultusz
291.3 *** 39(=945.11)(439)(234.373.31Karancs-hegy) *** 232.931.8
[AN 2643387]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2007.
   Hús-vér zen / összeáll. Paul Reps ; [ford. Acsai Roland]. - Szentendre : Cephalion, 2006. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9688-10-0 kötött : 1950,- Ft
ISBN 963-9688-10-X
zen buddhizmus
294.321
[AN 2643317]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2007.
   Isten, hazánkért térdelünk elődbe : könyörgő és engesztelő imák a nemzeti imaévre / [... vál. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 48 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-777-4 fűzött : 260,- Ft
világirodalom - ima - antológia
243 *** 82-141=945.11
[AN 2643252]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2007.
Kellermayer Miklós (1939-)
   Kiáltás : Jézus mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet" / Kellermayer Miklós. - Budapest : Kairosz, 2006. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-70-3 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - publicisztika
244 *** 894.511-92
[AN 2643648]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2007.
Késmárki László (1968-)
   72 angyal : a kabbalisztikus misztika gyakorlata / Késmárki László. - [Budapest] : Ábrahám K., 2006. - 270 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 265.
ISBN 963-06-0780-8 kötött
misztika - ezoterika - Kabbala
296.65 *** 133
[AN 2643594]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2007.
Késmárki László (1968-)
   72 isteni név : a kabbalisztikus misztika gyakorlata / Késmárki László. - [Budapest] : Ábrahám K., 2006. - 334 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-06-0779-4 kötött
misztika - Kabbala
296.65 *** 133
[AN 2643602]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2007.
Kocsis Imre (1957-)
   Lukács evangéliuma / Kocsis Imre. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 525, [7] p. ; 21 cm. - (Szent István bibliakommentárok, ISSN 1788-4195 ; 2.)
Bibliogr.: p. 523-525.
ISBN 978-963-361-902-5 fűzött : 2600,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat - evangélium
226.4.07
[AN 2643386]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2007.
Ladányi Sándor (1937-)
   A magyarországi református egyház 1956 tükrében : egyháztörténeti tanulmányok / Ladányi Sándor. - Budapest : Mundus, 2006. - 320 p. ; 24 cm. - (Protestáns művelődés Magyarországon, ISSN 1416-3160 ; 20.)
A magyar református egyház 1956 tükrében (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9501-89-1 kötött
Magyarországi Református Egyház
Magyarország - református egyház - egyháztörténet - magyar történelem - 1956-os forradalom - Rákosi-korszak
284.2(439)"194/195" *** 943.9"1956"
[AN 2642558]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2007.
Mácz István (1934-)
   Suttogások és kiáltások halhatatlanságunkért / Mácz István. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 184 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 171-172.
ISBN 963-361-837-1 fűzött : 1240,- Ft
vallásos irodalom - halál - halhatatlanság - világirodalom - idézetgyűjtemény
218 *** 82-14=945.11
[AN 2643644]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2007.
McDowell, Josh
Children demand a verdict (magyar)
   Kérdezz bátran : Istenről, hitről, vallásról, Bibliáról... / Josh McDowell, Kevin Johnson ; [ford. Cs. Szabó Sándor]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2006. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86814-4-6 fűzött
kereszténység - gyermekkönyv
23/28(02.053.2)
[AN 2643709]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2007.
   A Megváltó a keresztről : kopt apokrifek Núbiából : a Kasr el-Wizz kódex / ford. és a tanulmányt írta Hubai Péter. - Budapest : Szt István Társ., 2006. - 310 p., 34 t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Patrisztikus füzetek, ISSN 1585-8782)
A kódex kopt eredetiben, magyar és német fordításban. - Bibliogr.: p. 257-269.
ISBN 963-361-872-X kötött : 4900,- Ft
kopt irodalom - krisztológia - apokrif irat
229.95 *** 232 *** 893.2-97=945.11
[AN 2643832]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2007.
Mifologiâ Khantov (angol)
   Khanty mythology / ed. Vladimir Napolskikh, Anna-Leena Siikala, Mihály Hoppál. - Budapest : Akad. K. ; Helsinki : Finnish Lit. Soc., cop. 2006. - 241 p., [12] t. : ill. ; 25 cm. - (Encyclopaedia of Uralic mythologies, ISSN 1588-5216 ; 2.)
Bibliogr.: p. 206-220.
ISBN 963-05-8284-8 kötött
urál-altaji népek ősvallása - hantik - mitológia - néprajz - enciklopédia
299.4(=945.13):030 *** 291.13(=945.13):030 *** 398.221(=945.13):030
[AN 2643368]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2007.
Molnár Antal (1969-)
   Le Saint-Siège, raguse et les missions catholiques de la Hongrie ottomane, 1572-1647 / Antal Molnár. - Roma : Accademia d'Ungheria ; Budapest : Bibl. nat. de Hongrie : Soc. pour l'encycl. de l'histoire de l'église en Hongrie, 2007. - 431 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca Academiae Hungariae - Roma. Studia ; 1.)
Bibliogr.: p. 372-401.
ISBN 978-963-9662-11-7 fűzött
Magyarország - Bosznia - misszió - katolikus egyház - török hódoltság
266.2(439)"15/16" *** 282(439)"15/16" *** 282(439.55)"15/16"
[AN 2642757]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2007.
Nagymihályi Géza (1942-)
   A Pantokrátor magyar földön / Nagymihályi Géza. - Budapest : Kairosz, 2006. - 140 p., [24] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9642-79-7 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - ortodox egyház - ikonográfia - keresztény művészet
281.9(439) *** 7.046.3(439) *** 246.5(439)
[AN 2643865]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2007.
Németh Katalin
   Lelki napló : talán neked is szól, amit nekem mondott az Úr : ... negyedik kötet / Németh Katalin. - Szeged : Bába, 2006. - 277 p. : ill. ; 20 cm
Az 1-2. köt. "Gyógyítani küldött az Úr", a 3. köt. "Isten szavát meghallani" főcímmel jelent meg
ISBN 978-963-9717-15-2 fűzött
ISBN 963-9717-15-0
vallásos irodalom - napló
244(0:82-94)
[AN 2642963]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2007.
   Prohászka Ottokár - püspök az emberért : [válogatás a Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka Évének tanulmányaiból] / [szerk. Mózessy Gergely] ; [kiad. a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt. ; Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 356 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 310-321.
ISBN 963-361-870-3 kötött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2643255]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2007.
Puskás Attila (1965-)
   A teremtés teológiája / Puskás Attila. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 341 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-[342].
ISBN 963-361-818-5 fűzött : 2600,- Ft
teremtés - teremtéstörténet - bibliamagyarázat
231.51 *** 575.8 *** 222.11.07
[AN 2643539]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2007.
Ruh, Kurt (1914-2002)
Geschichte der abendländischen Mystik (magyar)
   A nyugati misztika története / Kurt Ruh ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Akad. K., 2006-. - 21 cm
ISBN 978-963-05-8449-4 *
ISBN 963-05-8449-2 (hibás ISBN 963-05-8449-4)
Európa - misztika - patrológia - szerzetesség - történeti feldolgozás
276(092) *** 271(4)(092) *** 248.2(4)(091)
[AN 2639831]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A 12. és a 13. századi női misztika és az első ferencesek misztikája. - 2006. - 608 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8448-7 kötött : 3980,- Ft
ISBN 963-05-8448-4
Európa - misztika - nő - franciskánusok - világirodalom története - 12. század - 13. század
248.2(4)"11/12" *** 316.37-055.2 *** 271.3 *** 82(091)"11/12"
[AN 2643010] MARC

ANSEL
UTF-84356 /2007.
Seregély István (1931-)
   Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása : ádventi és karácsonyi gondolatok évtizedek igerhirdetésében / Seregély István. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 219, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-361-864-9 kötött : 2400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2643376]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2007.
Tarjányi Zoltán (1951-)
   Morálteológia / Tarjányi Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2005-. - 20 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kiadványai)
erkölcsteológia - egyetemi tankönyv
241(075.8)
[AN 2601053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Istennel való kapcsolatunk erényei. - 2006. - 157 p.
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 963-361-781-2 fűzött
erkölcsteológia - egyetemi tankönyv
241(075.8)
[AN 2643383] MARC

ANSEL
UTF-84358 /2007.
Teresa de Jesus (1515-1582)
Camino de perfección (magyar)
   A tökéletesség útja / Jézusról nevezett Szent Terézia ; [a legújabb spanyol kritikai szövegkiad. alapján ford. Szeghy Ernő ...] ; [közread. a] Győri Kármelita Rendház. - Váltl. utánny. - Győr : Kármelita Rendház, 2007, cop. 1996. - 247 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-87462-0-7 fűzött
vallásos irodalom - gondolkodás
242 *** 244
[AN 2643765]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2007.
Teresa de Jesus (1515-1582)
El castillo interior, o Las moradas (magyar)
   A belső várkastély / Jézusról nevezett Szent Terézia ; [...a legújabb spanyol kritikai szövegkiad. alapján ford. Szeghy Ernő ...] ; [közread. a] Győri Kármelita Rendház. - Váltl. utánny. - Győr : Kármelita Rendház, 2007, cop. 1996. - 252 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-87462-1-4 fűzött
vallásos irodalom - imádkozás
248.143 *** 244
[AN 2644800]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2007.
Tóth Judit, D. (1954-)
   Test és lélek : antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben / Tóth Judit. - Budapest : Kairosz, 2006. - 320 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 8.)
Bibliogr.: p. 269-302.
ISBN 963-9642-50-9 fűzött : 3500,- Ft
Gregorius Nyssenus
patrológia - 4. század - vallásfilozófia
276Gregorius_Nyssenus *** 21
[AN 2643686]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2007.
Vankó Zsuzsa
   Jézus Krisztus apokalipszise : írásmagyarázat Jelenések könyvéhez / Vankó Zsuzsa ; [az illusztrációkat kész. Füleky Adrienn] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, [1995]-. - 25 cm
ISBN 963-7427-25-2
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 127589]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2007. - 247 p. : ill.
ISBN 978-963-86875-5-5 kötött
Jelenések könyve - bibliamagyarázat
228.07
[AN 2643021] MARC

ANSEL
UTF-84362 /2007.
Weiler, Joseph H. H. (1951-)
Un' Europa cristiana (magyar)
   Keresztény Európa : felderítő esszé / J. H. H. Weiler ; ford. és szerk. Rihmer Zoltán ; ... bev. ... Mádl Ferenc. - Budapest : Szt István Társ., 2006. - 175 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 6.)
Bibliogr.: p. 174-[176].
ISBN 978-963-361-873-8 fűzött : 1490,- Ft
ISBN 963-361-873-8
Európa - kereszténység - alkotmányjog
23/28(4) *** 342
[AN 2643253]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4363 /2007.
   Általános statisztika / szerk. Korpás Attiláné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007-. - ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2648888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 8. kiad. - 2007, cop. 1996. - 231 p.
ISBN 978-963-19-5507-1 fűzött : 1750,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2648889] MARC

ANSEL
UTF-84364 /2007.
Antalóczy Tímea (1969-)
   Szomszédok közt : a szappanoperák az ezredforduló Magyarországán / Antalóczy Tímea. - [Budapest] : PrintXBudavár : Médiakutató Alapítvány, 2006. - 208 p. ; 19 cm. - (Antenna könyvek, ISSN 1788-5094)
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 978-963-86759-9-6 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 963-86759-9-3
Magyarország - televíziónézés - ezredforduló - szappanopera
316.774(439) *** 791.9.097(439)
[AN 2642375]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2007.
Buchanan, Patrick J.
The death of the West (magyar)
   A nyugat halála : hogyan veszélyezteti a kihaló népesség és a bevándorlók inváziója országunkat és civilizációnkat / Patrick J. Buchanan ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : Gede, 2007. - 297 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9298-69-9 kötött
Egyesült Államok - Európa - népességfogyás - bevándorlás - társadalmi kérdés - politikai feszültség - ezredforduló - 21. század
314.83(73) *** 314.83(4) *** 325.14(73) *** 325.14(4) *** 304(73) *** 304(4)
[AN 2643659]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2007.
Iványi Tamás (1944-)
   A muszlim nő otthon = Al-Mar'a al-muslima fi l'bayt / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, 2006. - 226 p. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 39.)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-8378-27-9 fűzött
- iszlám
316.37-055.2 *** 297
[AN 2643024]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2007.
Kabai Imre (1954-)
   Társadalmi rétegződés és életesemények : a magyar fiatalok a posztindusztriális korszakban / Kabai Imre. - Budapest : ÚMK, 2006. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-294.
ISBN 963-9609-20-X fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-9609-11-0)
Magyarország - ifjúságszociológia - szocializáció - ezredforduló
316.346.3-053.6(439)"200" *** 316.736
[AN 2642537]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2007.
Schwartz, Barry (1946-)
The paradox of choice (magyar)
   A választás paradoxona : miért a kevesebb a több? / Barry Schwartz ; [ford. Hajdu Eszter]. - Győr : Lexecon, cop. 2006. - 284, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1222-7 fűzött : 2980,- Ft
ISBN 963-06-1222-4
fogyasztói magatartás - fogyasztói társadalom - gazdaságpszichológia
316.644 *** 366.1 *** 330.16 *** 159.947
[AN 2643534]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2007.
Számadó Emese
   Új-Szőnytől Komáromig : a komáromi ipar, iparosok, kereskedők és vendéglősök története, 1896-1951 / [írta Számadó Emese]. - Komárom : Önkormányzat, 2006. - 80 p. : ill. ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 963-229-792-x fűzött
Komárom - iparos - ipartestület - kereskedő - vendéglátás - helyismeret - századforduló - 20. század
316.37-058.234.2(439-2Komárom)"189/195" *** 908.439-2Komárom"189/195" *** 334.712(439-2Komárom)"189/195" *** 929(439-2Komárom)"189/195" *** 640.4(439-2Komárom)"189/195"
[AN 2642307]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4370 /2007.
   1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai / [szerk. Barna Gábor]. - Szeged : [SZTE] Néprajzi és Kult. Antropológia Tansz., 2006. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 17.)
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 963-482-773-X fűzött
Magyarország - kulturális antropológia - ünnepség - nemzeti ünnep - magyar történelem - 1956-os forradalom
394.46(439) *** 394.21(439) *** 316.7(439) *** 943.9"1956"
[AN 2643394]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2007.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 2. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 298, [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295.
ISBN 978-963-9615-54-0 kötött : 3490,- Ft
ISBN 963-9615-54-4
illemtan - memoár
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[AN 2648877]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2007.
   Kép, képmás, kultusz / szerk. Barna Gábor. - Szeged : [SZTE] Néprajzi és Kult. Antropológia Tansz., 2006. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 16.)
A 2002. okt. 8-10. között rendezett 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-482-750-0 fűzött
magyar néprajz - kultusz - népi vallásosság - szentkép - konferenciakiadvány
39(=945.11) *** 291.3 *** 246.3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2643392]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2007.
Magyar Zoltán (1967-)
   A Habsburgok a magyar néphagyományban : narratívtípusok és történelmi emlékezet / Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2006. - 211, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-211.
ISBN 963-9642-78-9 fűzött : 3200,- Ft
Habsburg-ház
családtörténet - magyar néprajz - monda
398.2(=945.11) *** 929.52(439)Habsburg *** 943.9"17/19"
[AN 2643736]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2007.
Magyar Zoltán (1967-)
   Lüdérc vőlegény : Póra Péter meséi : Gyimesfelsőloki népi elbeszélések / Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2006. - 137, [4] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 963-662-005-9 fűzött : 2700,- Ft
Erdély - magyar néprajz - gyimesi csángók - mese - monda
398.2(=945.11)(498.4)
[AN 2643310]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2007.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szólások és közmondások / O. Nagy Gábor ; [ill. Szántó Piroska]. - 10. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2007. - 860, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 978-963-9429-95-6 kötött : 3990,- Ft
magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11)
[AN 2649886]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2007.
Sims, Lesley
The Usborne book of castles (magyar)
   Várak könyve / Lesley Sims ; ill. Dominic Groebner [et al.] ; ford. Károlyi Eszter. - Budapest : Mérték, 2007. - 104 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9693-10-4 kötött
Európa - vár - lovagrend - művelődéstörténet - középkor - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 930.85(4)"10/15"(02.053.2) *** 728.81(4)(02.053.2)
[AN 2643532]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2007.
Szalai Borbála (1926-)
   Tücsök-bogár : gyermekversek, mondókák / Szalai Borbála ; [... ill. Karácsonyi György]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-596-494-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2644038]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2007.
Szilágyi Miklós (1939-)
   A személyes paraszti tudás érvényessége : Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében / Szilágyi Miklós. - Budapest : Akad. K., 2006. - 203 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.: p. 189-203.
ISBN 963-05-8376-3 fűzött : 2625,- Ft
Szabó Lukács (1892-1993)
Kisújszállás - magyar néprajz - szociográfia - 20. század - életrajz
391/395(092)(=945.11)(439-2Kisújszállás) *** 308(439-2Kisújszállás)"19"
[AN 2643219]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4379 /2007.
   2006 / [a kutatást vezette Mráz Ágoston Sámuel] ; [közread. a] Nézőpont Intézet. - Budapest : Nézőpont Int., 2007. - 37 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-1900-4 fűzött
Magyarország - belpolitika - gazdaság - ezredforduló
323(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 2643216]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2007.
Bartis Ferenc (1936-2006)
   Hányan kellene lennünk? : mekkora nemzet lehetnénk? / Bartis Ferenc ; [közread. az] Összmagyar Testület - A CÉH. - Budapest : Összmagyar Test. - A CÉH, 2006. - 290 p. ; 23 cm
ISBN 963-86598-4-X fűzött
nemzettudat - magyarság - magyar irodalom - válogatott művek
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 894.511-821
[AN 2642483]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2007.
Bogár László (1951-)
   Bokros újratöltve : a megszorítások mitológiájának mélyszerkezete : kísérlet egy történeti összegzésre / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2006. - 292 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 1.)
ISBN 963-9642-56-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - globalizáció - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"198/200" *** 339.9(100)
[AN 2643763]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2007.
Csordás Eörs
   Isten ügyének katonája : Gáspár Gusztáv életáldozata, 1908-1951 / Csordás Eörs. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 127 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 963-361-852-5 fűzött : 1300,- Ft
Gáspár Gusztáv (1908-1951)
Magyarország - egyházügy - katolikus pap - állami terror - Rákosi-korszak - mártír
322(439)"194/195" *** 323.282(439)"194/195" *** 282(439)(092)Gáspár_G.
[AN 2643640]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2007.
   Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről / összeáll. és szerk. Ádám Magda és Ormos Mária ; [ford. Barabás József]. - Budapest : Akad. K., 1999-. - 25 cm
Franciaország - Közép-Európa - diplomácia - történelem - magyar történelem - történelmi forrás
327(44)"191/193"(093.2) *** 940-11"191/193"(093.2) *** 327(4-11)"191/193"(093.2) *** 943.9"191/193"(093.2)
[AN 2652960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1920-1921. - 2006. - 333, [8] p.
A ford. a "Documents d'archives français sur l'histoire du bassin des Carpetes, 1918-1932" vol. 3. (Budapest : Akad. K., 1999) alapján kész.
ISBN 963-05-8327-5 kötött : 3990,- Ft
Közép-Európa - Franciaország - diplomácia - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - történelmi forrás
327(44)"1920/1921"(093.2) *** 940-11"1920/1921"(093.2) *** 327(4-11)"1920/1921"(093.2) *** 943.9"1920/1921"(093.2)
[AN 2643369] MARC

ANSEL
UTF-84384 /2007.
Fricz Tamás (1959-)
   Talán mégsem következmények nélküli ország / Fricz Tamás. - Budapest : Kairosz, 2006. - 237 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 2.)
ISBN 963-9642-92-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2643762]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2007.
Genocide in Transylvania (magyar)
   Népirtás Erdélyben : nemzet a siralomházban : dokumentumgyűjtemény / Wass Albert szerkesztésében ; [ford. Kovács Attila Zoltán]. - Pomáz : Kráter, 2006. - 148 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-7329-89-7 kötött : 2500,- Ft
Erdély - nemzetiségi tisztogatás - határon túli magyarság - 20. század
323.12(=945.11)(498.4)
[AN 2642883]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2007.
Hagee, John
Jerusalem countdown (magyar)
   Visszaszámlálás Jeruzsálem fölött : figyelmeztetés a világnak / John Hagee ; [ford. Sarlós Gábor] ; [kiad. a Krisztus Szeretete Egyház]. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, cop. 2006. - 221 p. : ill., térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7303-11-1 fűzött
Egyesült Államok - Izrael - Irán - világpolitika - háború - ezredforduló - iszlám - bibliamagyarázat
327(100)"200" *** 22.07 *** 297
[AN 2643312]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2007.
   Illés kenyerén : írások, dokumentumok Dobos Károly református lelkipásztor kitelepítésének éveiből / vál., szerk. Miklya Luzsányi Mónika. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2006. - 97, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86814-8-9 fűzött
Dobos Károly (1902-2003)
Magyarország - egyházügy - egyházellenesség - protestáns lelkész - református egyház - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - memoár
322(439)"195/196" *** 284.2(439)(092)Dobos_K.(0:82-94) *** 323.281(439)"195/196"
[AN 2643746]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2007.
   Keletről nyugatra Európa közepén, 1990-2004 : Magyarország és a magyar nemzet az új Közép- és Kelet-Európában : egy szellemi műhely lenyomata / [... az MSZP Közép- és Kelet-európai (Nemzetpolitikai) Tagozatának dokumentumaiból és jegyzőkönyveiből vál.], szerk. Tabajdi Csaba. - Budapest : Codex Print, 2006. - 707 p. ; 24 cm
ISBN 963-9247-27-8 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - határon túli magyarság - geopolitika - nemzettudat - kisebbség - rendszerváltás - konferenciakiadvány
323.1(=945.11)(4-11) *** 32(4-11)"199/200" *** 327(4-11)"199/200" *** 061.3
[AN 2642468]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2007.
   Országgyűlési választások, 2006. - Budapest : Író Gergely Alapítvány, 2006. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Politikai elemzések, ISSN 1589-5033 ; 6 évf. 18. füz.)
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 963-2140-76-1 fűzött
Magyarország - belpolitika - országgyűlési választás - ezredforduló
323(439)"200" *** 324(439)"2006"
[AN 2642440]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2007.
Rákóczi István (1957-)
   Tengerek tengelye : ibér terjeszkedés az Atlantikumban a 15-16. században / Rákóczi István. - Budapest : Mundus, 2006. - 288 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - népszerű művelődéstörténet, ISSN 1588-4791)
Bibliogr.: p. 195-202. - Összefoglalás angol, portugál, spanyol és olasz nyelven
ISBN 963-9501-84-0 kötött
Atlanti-óceán - Portugália - Spanyolország - gyarmatosítás - világtörténelem - 15. század - 16. század - külpolitika - történelmi forrás
327(4)"14/15"(093) *** 930.9"14/15" *** 325.3(261)"14/15" *** 325.3(46)"14/15"(093)
[AN 2642893]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2007.
Szabolcs Ottó (1927-)
   Nappalok és éjszakák : tizenegy esszé a holokausztról / Szabolcs Ottó. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tagozat, 2007. - 119 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 47.)
Fűzött
holokauszt - második világháború - antiszemitizmus - történelemtanítás - esszé
323.12(=924)(4)"1939/1945" *** 323.12(=924)(100) *** 371.3
[AN 2643011]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2007.
Szenográdi Péter
   Migráció Erdély és Békés megye között / Szenográdi Péter. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 16.)
A címoldalon és a borítófedélen a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 161-167. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Békés (megye) - Erdély - migráció - 20. század
325.1(439.175)"19" *** 325.1(498.4)"19"
[AN 2642361]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2007.
   Utak és útvesztők / Lénárd Ödön [et al.]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 457 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-662-002-4 fűzött : 3950,- Ft
egyházügy - katolikus egyház - egyházellenesség - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
322(439)"194/198" *** 323.281(439)"194/198" *** 282(439)
[AN 2643529]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4394 /2007.
   Az '56-os megtorlás adatbázisa [elektronikus dok.] : személyek és fotók : az 1956-os forradalmat követő megtorlás a budapesti jogszolgáltatási iratok tükrében / ... Sarusi Kiss Béla és Tasnádi Ákos szerk. ; a képekről készült rekordokat ... szerk. Csiffáry Gabriella ; a bev. tanulmányt Mikó Zsuzsanna kész. ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Szöveg és képek. - Budapest : BFL : Arcanum, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-30-2 műanyag tokban
1956-os forradalom - megtorlás - adattár - elektronikus dokumentum
943.9"1956" *** 323.282(439)"195"(035.5)
[AN 2641974]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2007.
   1956, Kunszentmárton : a megtorlás dokumentumai / [közread., a tanulmányt írta és a mutatót összeáll. Barna Gábor]. - Kunszentmárton : [Devotio Hungarorum Alapítvány], 2006. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Devotio Hungarorum Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 963-06-0672-0 fűzött
Kunszentmárton - 1956-os forradalom - megtorlás - helytörténet - levéltári irat - történelmi forrás
943.9-2Kunszentmárton"1956"(093) *** 323.282(439-2Kunszentmárton)"195"(093) *** 930.253(439-2Bp.)
[AN 2643174]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2007.
   1956 : múlt és jelen a történelemben : a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 2006. szeptember 30-án megrendezett konferenciájának anyaga. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tagozat, 2006. - 143 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 46.)
Bibliogr.: p. 73-77.
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
magyar történelem - 1956-os forradalom - védelmi szövetség - külpolitika - katonapolitika - történelemtanítás - ezredforduló
943.9"1956" *** 355.356(100-15)"200" *** 327(100)"200" *** 371.3
[AN 2642878]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2007.
Baigent, Michael (1948-)
The Jesus papers (magyar)
   Jézus-rejtélyek / Michael Baigent ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2006. - 432 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9368-58-3 kötött
jelenség - művelődéstörténet - krisztológia
930.85(089.3) *** 001.94 *** 232
[AN 2642629]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2007.
Bálint László
   Ki kicsoda? 1956-ban a forradalomban és a megtorlásban Szegeden és Csongrád megyében / Bálint László ; [közread. a] Magyar Politikai Foglyok Szövetsége. - Szeged : Pofosz, 2006. - 316, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-0854-1 fűzött (hibás ISBN 978-963-06-0854-5)
ISBN 963-06-0854-5
Csongrád (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - életrajzi lexikon
943.918.1"1956"(092):030
[AN 2643140]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2007.
Bellér Ágnes
   Őszinte nők / Bellér Ágnes. - Budapest : Masszi, cop. 2006. - 231 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9454-84-2 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - ezredforduló - interjú
929-055.2(439)"200"(047.53)
[AN 2643267]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2007.
Béres Katalin
   A legyőzött győz, az elesett él : az 1956-os forradalom zalai fotókrónikája / Béres Katalin, Csomor Erzsébet, Kapiller Imre ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2006. - 114 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-7205-49-1 kötött
ISBN 963-7205-49-7
Zala (megye) - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - fényképalbum
943.912.1"1956"(084.12) *** 77.041
[AN 2643886]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2007.
Borhy László (1963-)
   Vezető Komárom város római kori kőemlékeihez / Borhy László. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2006. - 204 p. : ill. ; 25 cm + mell. - (Acta archaeologica Brigetionensia, ISSN 1587-5040 ; I/5.). (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 7.)
Bibliogr.: p. 179-182.
Fűzött (hibás ISBN 963-229-792-X)
Komárom - Pannonia - régészet - római birodalom kora
904(439-2Komárom) *** 904(398.6)
[AN 2642309]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2007.
Caradec'h, Jean-Michel
Lady Diana : l'enquête criminelle (magyar)
   Lady Diana : az utolsó fotó / Jean-Michel Caradec'h ; [ford. Karácsonyi Mária]. - [Budapest] : Jokerex, cop. 2007. - 297 p., [1] t.fol., [20] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9368-59-0 fűzött
ISBN 963-9368-59-8
Diana, Princess of Wales (1961-1997)
Nagy-Britannia - híres ember - uralkodócsalád - nő - 20. század - nyomozás
929(410)Diana,_Princess_of_Wales *** 343.98
[AN 2642633]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2007.
   Családi tudástár : az ember és világa a kezdetektől a 19. századig : történelem, művészet, tudomány. - [Budapest] : Budakönyvek, cop. 2007. - 240 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 240.
Kötött (hibás ISBN 978-963-8296-73-9)
művelődéstörténet
930.85(100)".../18"
[AN 2642113]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2007.
Czukor Antal (1938-)
   A forradalom közkatonái / Czukor Antal. - Budapest : Masszi, cop. 2006. - 188 p., [12] t., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9454-80-x kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 963-9454-80-4)
Czukor Antal (1938-)
Baranya (megye) - Pécs - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - magyar irodalom - memoár
943.9-2Pécs"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2643314]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2007.
   Demokratikus köztársaságok Magyarországon : 1918, 1946, 1989 : történeti album / [szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Kende János]. - Budapest : Napvilág, 2007. - 221 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 211-214.
ISBN 978-963-9350-84-7 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 20. század - köztársaság
943.9"19" *** 321.728(439)
[AN 2643302]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2007.
   Erdély szolgálatában : emlékírók könyve / [vál., szerk., előszóval és jegyzetekkel ell.] Kovács Attila Zoltán. - Pomáz : Kráter, 2007. - 191 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9735-03-3 fűzött : 2200,- Ft
Erdély - magyar történelem - magyar irodalom - 16. század - 17. század - memoár - válogatott művek - történelmi forrás
943.921"15/16"(093) *** 894.511-822(439.21) *** 894.511-94(439.21)
[AN 2642988]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2007.
   Európa védelmében : kiállítás a nándorfehérvári győzelem 550. évfordulójára = For Europe's defence : exhibition on the 550th anniversary of the victory at Nándorfehérvár / [összeáll. Kreutzer Andrea et al.]. - [Budapest] : [Hadtört. Int. és Múz.], [2006]. - 71 p. : ill., színes ; 15x20 cm
A kiállítást 2006. jún. 15 - 2007. jan. 31. között a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartották
Fűzött
Nándorfehérvár - magyar történelem - 15. század - hadtörténet - kiállítási katalógus
943.9"1456" *** 355.48(439.2-13-2Nándorfehérvár)"1456" *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2642760]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2007.
   Évezrednyitó beszélgetések, 2005-2006 / [az előadás-sorozatot szervezte és a kötetet szerk. Gróf István] ; [fotók Novák Zsuzsanna et al.] ; kiad. a Sárvári Milleneum Alapítvány. - Sótony : Sárvári Milleneum Alapítvány, 2007. - 327 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1777-2 fűzött
Magyarország - híres ember - művész - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2643880]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2007.
   Fenékpuszta : Keszthely / [szerk. Czoma László] ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., 2006. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-06-0865-0 fűzött
Fenékpuszta - helyismeret - helytörténet
943.9-2Keszthely-Fenékpuszta *** 908.439-2Keszthely-Fenékpuszta
[AN 2643608]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2007.
Fenyvesi István (1931-)
   "Belénk sajdult Odessza..." : a város a magyar művelődéstörténetben / Fenyvesi István. - Szeged : Bába, 2006. - 428 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás orosz nyelven
ISBN 963-7337-64-4 fűzött
Magyarország - Odessza - helytörténet - művelődéstörténet - helyismeret
947-2Odessa *** 930.85(439) *** 908.477-2Odessa
[AN 2642976]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2007.
   A forradalom bölcsőhelye : ötvenhat és Szeged / [... szerk. ... Tandi Lajos] ; [közread.] ... Szeged Megyei Jogú Város. - Szeged : Bába : Szeged M. Jogú Város, 2006. - 492, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 472-492.
ISBN 978-963-9717-19-0 fűzött
Szeged - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár - életrajz - történelmi forrás
943.9-2Szeged"1956"(092)(0:82-94) *** 943.9-2Szeged"1956"(093)
[AN 2643150]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2007.
Fülöp Bea
   Anyák : őszinte beszélgetések az anyaság csodaszép és nehéz pillanatairól / [írta] Fülöp Bea. - [Budapest] : Illia, cop. 2006. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86823-3-7 fűzött : 2590,- Ft
Magyarország - anya - anyaság - ezredforduló - interjú
929-055.26(439)(047.53)
[AN 2643957]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2007.
Gáspár Dorottya (1942-)
   Pannonia régészete / Gáspár Dorottya. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 409 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 20.)
Bibliogr.: p. 134-172.
ISBN 978-963-473-012-5 fűzött : 3500,- Ft
ISBN 963-473-012-4
Pannonia - Magyarország - régészet - művelődéstörténet
904(398.6) *** 904(439) *** 930.85(398.6)
[AN 2642366]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2007.
Gazda József (1936-)
   A tűz októbere : 1956 magyar sorsokban / Gazda József. - Budapest : Püski, 2006. - 640 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9592-14-5 kötött : 3980,- Ft (hibás ISBN 963-9592-14-6)
magyar történelem - 1956-os forradalom - megtorlás - Kádár-korszak - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2643316]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2007.
   A görög polgárháború : a varkizai egyezménytől a Gramosznál lezajlott hadműveletig : 1945. február - 1949. augusztus / Iliasz Nikolakopulosz, Alkisz Rigosz és Grigorisz Pszalidasz szerk. - Budapest : ÚMK, 2006. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Ellīnika biblia, ISSN 1788-6945 ; 1.)
Ford. Balogh Ádám et al. - Bibliogr.
ISBN 963-9609-30-7 fűzött : 2890,- Ft
Görögország - történelem - polgárháború - 1945 utáni időszak
949.5"194" *** 355.426(495)"1945/1949" *** 061.3(495-2Athína)
[AN 2643101]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2007.
Haeffler András
   Tűzfészkek / Haeffler András. - Budapest : Püski : Masszi : Püski-Masszi Könyvesház, 2006. - 63 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9454-85-0 fűzött : 2380,- Ft
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - fényképalbum
943.9-2Bp."1956"(084.12) *** 77.044
[AN 2643590]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2007.
Halák László (1935-)
   Az én ötvenhatom / Halák László. - Szeged : Bába, 2006. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 963-9717-06-1 fűzött
Halák László (1935-)
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2642957]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2007.
   Hírességek enciklopédiája [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Woodstone Interactive, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Pentium proc.; 64 MB RAM; hangkártya; CD-ROM; 800x600 VGA
Műanyag tokban
híres ember - életrajzi lexikon - elektronikus dokumentum
929(100):030
[AN 2640210]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2007.
Hunok - magyarok (angol)
   Huns - magyars : [the military culture of Magyars and its related peoples] / [ill. by Kertai Zalán] ; [ed. and written by Kárpáti Gábor Csaba] ; [transl. by Tóth Andrea]. - Budapest : HUN-Idea, 2006. - 149, [2] p. : ill. ; 29 cm
Egyes szövegrészek rovásírással is. - Bibliogr.: p. 17.
ISBN 963-7014-17-9 kötött : 19.5 EUR : 25 USD
harcászat - őstörténet - magyar őstörténet - hunok területe - török-tatár népek - szarmaták - szálfegyver - íjászat - album
930.8(=942/=943)(084.1) *** 930.8(=945.11)(084.1) *** 930.8(=919.892)(084.1) *** 623.444/.446(369) *** 355.4(369) *** 39(=00)(369) *** 76(439)(092)Kertai_Z.
[AN 2643603]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2007.
   I. világháború nagylexikon [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: WIN95/98/NT/W2000; Pentium proc.; 32 MB RAM; hangkártya; CD-ROM
Műanyag tokban
első világháború - szaklexikon - elektronikus dokumentum
94"1914/1918":030 *** 355.48(100)"1914/1918"
[AN 2640159]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2007.
   II. világháború nagylexikon [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Multimédia Holding, [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Microsoft Windows 3.1/95/98/NT/2000 operációs rendszer; pentium processzor; hangkártya; CD-ROM; 32 MB RAM
Műanyag tokban
második világháború - szaklexikon - elektronikus dokumentum
94"1939/1945":030 *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2640154]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2007.
Juhász Irén (1943-)
   A Vésztő-Mágori-domb / Juhász Irén ; [rajz. Istvánfi Gyula, Juhász Irén] ; [kiad. a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2006. - 35 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 21. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-7219-62-5 fűzött
Vésztő - régészet - útmutató
903/904(439-2Vésztő)(036)
[AN 2642673]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2007.
Kiss Jenő
   Egy amatőr fotós színes fényképei és élményei 1956-ban / Kiss Jenő. - Budapest : Püski, [2006]. - 96 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-9592-16-1 kötött
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - síremlék - fényképalbum
943.9-2Bp."1956"(084.12) *** 726.825(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kiss_J.
[AN 2643596]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2007.
Koós Anna (1948-)
   A nem kívánt hagyaték / Koós Anna. - Budapest : Akad. K., 2006. - 352 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8400-5 kötött : 2980,- Ft
ISBN 963-05-8400-X
Sós Vera (1926-1968)
Koós Anna (1948-)
magyar történelem - Rákosi-korszak - magyar irodalom - Kádár-korszak - memoár
943.9"194/197"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2643218]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2007.
Koroknay Gyula (1918-2003)
   Kállói kapitányok / Koroknay Gyula. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2006. - 166 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III., Tanulmányok, ISSN 1587-6608 ; 13.)
Bibliogr.: p. 149-153.
ISBN 978-963-7240-62-1 fűzött
ISBN 963-7240-62-4
Nagykálló - helytörténet - vár - hadtörténet - 16. század - 17. század
943.9-2Nagykálló"15/16"(092) *** 355.48(439-2Nagykálló)"15/16"(092) *** 728.81(439-2Nagykálló)"15/16"(092)
[AN 2643057]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2007.
Lakatos Bálint
   Történeti emlékkönyvek repertóriuma : magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak válogatott jegyzéke, 1884-2004 / [szerk. Lakatos Bálint, Paksa Rudolf]. - Budapest : ELTE Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz. : Eötvös Coll., 2006. - 634, [6] p. ; 24 cm. - (Történeti adattárak és bibliográfiák, ISSN 1788-764X ; 1.)
ISBN 963-463-865-1 fűzött
történelem - magyar történelem - emlékkönyv - szakbibliográfia
943.9:016 *** 93/99:016
[AN 2643963]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2007.
László Gyula (1910-1998)
   Múltunkról utódainknak / László Gyula. - Budapest : Püski, 1999 [!2007]. - 2 db (1044 p.) : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9188-10-7 kötött
magyar történelem - művelődéstörténet - honfoglalás - honfoglalás előtti kor
930.85(=945) *** 943.9".../10"
[AN 2648890]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A magyar föld és a magyar nép őstörténete. - 573 p.
ISBN 963-9188-11-5
művelődéstörténet - magyar történelem - honfoglalás előtti kor - régészet
903/904(439)".../09" *** 943.9".../09" *** 930.8(=945.11)
[AN 2648895] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Magyarok honfoglalása - Árpád népe. - p. 581-1044.
ISBN 963-9188-12-3
művelődéstörténet - magyar történelem - honfoglalás - régészet
943.9"08/10" *** 903/904(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 2648903] MARC

ANSEL
UTF-84428 /2007.
   Libri regii, 1527-1918 [elektronikus dok.] = Királyi könyvek / [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum : MOL, 2006. - 2 DVD-ROM ; 12 cm + mell. (20 p. ; 19 cm)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-7374-47-0 műanyag tokban
levéltári irat - magyar történelem - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
930.253.4 *** 930.253(439-2Bp.)MOL *** 943.9(093)
[AN 2641946]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2007.
   A magyarság örök és elpusztíthatatlan! : a 2006-os budapesti Szittya Világtalálkozó nemzetvédelmi, (ős)történelmi és kulturális előadásai / [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Siklósi András] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - X, 422 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7050-25-6 fűzött : 3900,- Ft
magyar őstörténet - nemzettudat - magyarság - konferenciakiadvány
930.8(=945.11) *** 323.1(=945.11) *** 316.63 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2642920]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2007.
Mécs Imre (1933-)
   Napirend után : nem szűnt meg a szabadságharc november 4-e után / Mécs Imre. - Budapest : Mundus, 2006. - 334 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (1956/2006, ISSN 1788-246X)
Bibliogr.
ISBN 963-9501-35-2 kötött
Mécs Imre (1933-)
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2644061]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2007.
Mezei Károly (1951-)
   Hétköznapok Isten szolgálatában : 21 arc a 21. századból : Mezei Károly hangfelvételei. - Budapest : Kairosz, 2006. - 309 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9642-54-1 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - híres ember - vallás - kereszténység - 20. század - 21. század - interjú - rádióműsorszám
929(439)(047.53) *** 211 *** 791.9.096(439)
[AN 2643806]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2007.
   Miért nyújtogatják a nyelvüket a hüllők?. - Debrecen : TKK, [2007]. - 46, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A világ 116 titka és rejtélye, ISSN 1788-7496)
Bibliogr.: p. [47].
ISBN 978-963-596-518-2 kötött
művelődéstörténet - természeti jelenség - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 2643547]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2007.
Nagy Sarolta, W.
   Vihartépett életek, 1956 / W. Nagy Sarolta. - Budapest : Kairosz, 2006. - 267, [11] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 260-267.
ISBN 963-9642-71-1 fűzött : 2950,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2643692]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2007.
Nemere István (1944-)
   Náci háborús bűnösök : Hitler, Schellenberg, Goebbels, Hess / Stefan Niemayer. - Budapest : Titán-Computer, [2007]. - 526 p. ; 21 cm
ISBN 963-87283-8-8 kötött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Schellenberg, Walter (1910-1952)
Goebbels, Joseph (1897-1945)
Hess, Rudolf (1894-1987)
Németország - politikus - katonatiszt - 20. század - életrajz
943.0"193/194"(092)
[AN 2642152]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2007.
Németh Csaba
   "Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért..." : Békés megye 1956-ban / Németh Csaba ; [közread. a] Munkácsy Mihály Múzeum. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múzeum, 2006. - 32 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7219-63-4 fűzött
ISBN 963-7219-63-3
Békés (megye) - helytörténet - 1956-os forradalom
943.917.5"1956"
[AN 2642672]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2007.
Orbán Éva
   Amit az Árpádsávos zászlóról tudni illik / Orbán Éva ; [kiad. Technika Alapítvány és a Szent László Király Alapítvány]. - Budapest : Technika Alapítvány : Szt. László Király Alapítvány, 2007. - 95 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-963-06-1878-6 fűzött : 1850,- Ft
Magyarország - zászló - történeti feldolgozás
929.9(439)
[AN 2643020]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2007.
Praschl-Bichler, Gabriele
Die Habsburger und das Übersinnliche (magyar)
   A Hofburg fehér asszonya : természetfeletti jelenségek a Habsburg-udvarban / Gabriele Praschl-Bichler ; [ford. Ajkay Eszter ..., Simon László, T. Bíró Katalin ...]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 240 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 238-240.
ISBN 978-963-689-023-0 kötött : 2190,- Ft
ISBN 963-689-023-4
Habsburg-ház
okkultizmus
929.52(436)Habsburg *** 943.6 *** 133.9
[AN 2642837]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2007.
Rakonczai János
   Ezredforduló : tanúságok és tanulságok / Rakonczai János. - Szeged : Bába, 2006. - 379, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 363-365.
ISBN 963-9717-01-0 fűzött
magyar történelem - magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - publicisztika
943.9"19" *** 894.511(091) *** 894.511-92
[AN 2642959]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2007.
Ruszoly Barnabás (1943-)
   Bagamér közelmúltjából : egybegyűjtött dolgozatok / Ruszoly Barnabás. - Bagamér : Bagaméri Kör, 2006. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (A Bagaméri krónika könyvei, ISSN 1787-0194 ; 3.). (Báthori-kiadványok, ISSN 1787-0208 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1738-1 fűzött
ISBN 963-06-1378-6
Bagamér - helytörténet - helyismeret - 1945 utáni időszak
943.9-2Bagamér"194/195" *** 908.439-2Bagamér
[AN 2642968]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2007.
Ruszoly József (1940-)
   Bagamér múltjából : válogatott közlemények / Ruszoly József. - Bagamér : Bagaméri Kör, 2006. - 272 p. : ill. ; 25 cm. - (Báthori-kiadványok, ISSN 1787-0208 ; 6.). (A Bagaméri krónika könyvei, ISSN 1787-0194 ; 2.)
Bibliogr.: p. 217-265.
ISBN 978-963-06-1377-4 fűzött
ISBN 963-06-1377-8
Bagamér - helytörténet - helyismeret - kronológia - helyismereti bibliográfia
943.9-2Bagamér(0:930.24) *** 908.439-2Bagamér:016
[AN 2642965]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2007.
Turcsányi Ildikó, S.
   Szarmaták Békés határában : vezető a Jantyik Mátyás Múzeum időszaki kiállításához / S. Turcsányi Ildikó. - Békés : [Jantyik Múz.], [2007]. - 23, [13] p. : ill. ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 16.)
Fűzött (hibás ISBN 963-04-5804-7)
Békés (megye) - régészet - szarmaták
904(=919.882)(439.175)
[AN 2642502]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2007.
Vida Mihály (1956-)
   Három hét boldogság : 1956 szegedi története / Vida Mihály. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2006. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Szemtanú, ISSN 1587-2963 ; 8.)
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 963-9573-25-6 fűzött
Szeged - 1956-os forradalom - helytörténet - memoár
943.9-2Szeged"1956"(0:82-94)
[AN 2642990]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2007.
Wood, Michael (1948-)
In the footsteps of Alexander the Great (magyar)
   Nagy Sándor nyomában : a legendás hadvezér hódításai / Michael Wood ; [ford. Bozai Ágota]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 222, [2] p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 199-204.
ISBN 963-370-052-3 kötött
Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
uralkodó - ókori Görögország - történelem - 4. század (Kr. e.)
938(092)Sándor,_Nagy *** 938"-03"
[AN 2642966]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4444 /2007.
Bárdos István
   Esztergomi séták / [írta Bárdos István] ; [fotók Krisch András, Krisch Miklós]. - Sopron : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 49, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [50-51].
ISBN 963-7034-37-4 fűzött
Esztergom - útikönyv
914.39-2Esztergom(036)
[AN 2644011]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2007.
Bárdos István
Esztergomi séták (német)
   Spaziergänge in Esztergom/Gran / [von István Bárdos] ; [Fotos András Krisch, Miklós Krisch] ; [Übers. Koloman Brenner]. - Sopron : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 51, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [52-53].
ISBN 963-7034-38-2 fűzött
Esztergom - útikönyv
914.39-2Esztergom(036)
[AN 2644008]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2007.
Bárdos István
Esztergomi séták (szlovák)
   Prechádzky v meste Esztergom/Ostrihom / [nap. István Bárdos] ; [foto András Krisch, Miklós Krisch] ; [... prel. Tibor Tátyi]. - Sopron : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 49, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [50-51].
ISBN 963-7034-39-0 fűzött
Esztergom - útikönyv
914.39-2Esztergom(036)
[AN 2644012]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2007.
Bennett, Lindsay
Egypt (magyar)
   Egyiptom / szöveg Lindsay Bennett ; [átd. Robert Ullian és Sadek Shweiki] ; [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 963-09-4901-6 fűzött : 1390,- Ft
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2642998]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2007.
   Budapest régi térképei [elektronikus dok.] / az összeállítást kész. Fabó Beáta ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Képek és szöveg. - Budapest : BFL : Arcanum, 2005-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Fabó Beáta és Holló Szilvia Andrea "Budapest térképeinek katalógusa" c. kiadvány teljes szövegével. - Működési követelmények: Win 98/2000/XP; DVD olvasó
Budapest - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század - térkép - elektronikus dokumentum
912(439-2Bp.)"17/19" *** 943.9-2Bp."17/19"
[AN 2595964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Pest-Buda és Óbuda 1873 előtti résztérképei. - 2006. - 1 DVD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-7374-48-7 műanyag tokban
Budapest - helytörténet - 18. század - 19. század - térkép - elektronikus dokumentum
912(439-2Bp.)"17/18" *** 943.9-2Bp."17/18"
[AN 2641963] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Budapest térképei, 1873-1950. - 2006. - 1 DVD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-7374-49-4 műanyag tokban
Budapest - helytörténet - 19. század - 20. század - térkép - elektronikus dokumentum
912(439-2Bp.)"18/19" *** 943.9-2Bp."18/19"
[AN 2641967] MARC

ANSEL
UTF-84449 /2007.
Eckerlin, Peter
Paris (magyar)
   Párizs / Peter Eckerlin ; [ford. Major Judit]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2006. - 107 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
Közrem. Lammers, Ingola
ISBN 963-9458-53-8 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2643616]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2007.
Fellows, Alice
Dublin (magyar)
   Dublin / írta Alice Fellows ; [ford. Szalai Lilla, Tittel Kinga]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 963-09-4900-8 fűzött : 1390,- Ft
Dublin - útikönyv
914.17-2Dublin(036)
[AN 2643002]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2007.
Grever, Josephine
London (magyar)
   London / Josephine Grever ; [ford. Bíró Ágnes]. - Budapest : Freytag-Berndt Budapest Kft., 2006. - 107 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
ISBN 963-9458-52-X fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2643610]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2007.
An historical geography of Europe (magyar)
   Európa történeti földrajza / szerk. R. A. Butlin, R. A. Dodgshon ; [ford. Antóni Csaba]. - Budapest : Akad. K., 2006. - 530 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8450-0 kötött : 4200,- Ft
ISBN 963-05-8450-6
Európa - történeti földrajz
911.3(4)
[AN 2643856]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2007.
Lángh Júlia (1942-)
   Közel Afrikához / Lángh Júlia. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1996. - 282, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2340-2 * fűzött : 2290,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2340-9)
Lángh Júlia (1942-)
Niger - útleírás
908.662.6(0:82-992)
[AN 2648841]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2007.
Pereházy Pál
   Kubai ponyva / Pereházy "Pepe" Pál ; [fotó Gerstner Tibor]. - [Budapest] : Varga Z. Kft., [2007]. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-1507-5 kötött
ISBN 963-06-1507-X
Kuba - helyismeret - fényképalbum - útleírás
908.729.1(084.12)(0:82-992)
[AN 2643851]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2007.
Szerepi Nagy Attila
   Karcagi tanyacéhek / Szerepi Nagy Attila ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2006. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-87193-1-1 fűzött : 1000,- Ft
Karcag - helyismeret - híres ember - memoár
908.439-2Karcag(0:82-94) *** 929(439-2Karcag)(0:82-94)
[AN 2643201]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4456 /2007.
Bednay Dezső
   Gazdasági és üzleti jog : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Bednay Dezső. - Budapest : Inok K., 2007. - 315 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315.
ISBN 978-963-218-753-2 fűzött
gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(075.8)
[AN 2649572]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2007.
Béke Mirjam
   Törvényes szenvedély : árvaházi növendékből nyomozónő / Béke Mirjam. - Szeged : Bába, 2006. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-12-1 fűzött
ISBN 963-9717-12-6
Béke Mirjam
Magyarország - rendőr - magyar irodalom - memoár
351.74(439)"198/200"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2642974]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2007.
   A biztonság dimenziói. - Budapest : Emberi Jogok M. Közp. Közalapítvány, 2006. - 75 p. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Bibliogr.: p. 64-65.
ISBN 963-87037-7-6 fűzött
emberi jog - közbiztonság - biztonságpolitika - nemzetközi biztonság
342.7 *** 341.231.14 *** 351.78 *** 355.02
[AN 2642379]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2007.
Európa kisebbsége : a roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban (angol)
   A minority in Europe : selected international documents regarding the Roma / ed. by Balázs Majtényi and Balázs Vizi. - Budapest : Gondolat, 2007. - 241 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9610-75-0 fűzött : 2490,- Ft
Európa - nemzetközi jog - kollektív jogok - cigányság - jogszabálygyűjtemény
341.234(=914.99)(4)(094) *** 342.724(=914.99)(4)(094) *** 316.347(=914.99)(4)(094)
[AN 2643698]
MARC

ANSEL
UTF-84460 /2007.
   Fehér könyv a szellemi tulajdon védelméről / [szerk. Penyigey Krisztina, Sümeghy Pálné, Kiss Marietta] ; [kiad. a] Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács. - [Budapest] : MSZH : M. Szellemi Tulajdonvédelmi Tcs, 2006. - 243 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9157-54-5 fűzött : 3600,- Ft
ISBN 963-9157-54-6
Magyarország - iparjog - szellemi tulajdon
347.77(439)
[AN 2642522]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2007.
   Formatori iuris publici : studia in honorem Geisae Kilényi septuagenarii : ünnepi kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára / [... szerk. Hajas Banabás és Schanda Balázs] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. - Budapest : PPKE JÁK : Szt. István Társ., 2006. - 625 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-361-795-2 kötött
jog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34 *** 012Kilényi_G.
[AN 2643431]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2007.
Hajós György
   Hollán Ernő a katona, a mérnök, az államférfi / Hajós György ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2006. - 152 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-513-194-5 kötött
ISBN 963-513-194-1
Hollán Ernő (1824-1900)
Magyarország - mérnök - katonatiszt - politikus - 19. század
358.3(439)(092)Hollán_E. *** 62(439)(092)Hollán_E. *** 32(439)(092)Hollán_E.
[AN 2643564]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2007.
Hámori Antal
   Életvédelem a katolikus egyház jogrendjében : világi jogi összehasonlítással / Hámori Antal. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 474 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae IV., Dissertationes, ISSN 1586-0957)
Bibliogr.: p. 347-390.
ISBN 963-361-740-5 fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyházjog - magzatelhajtás - összehasonlító módszer - disszertáció
348.554(439)(094) *** 343.621(439)(094)
[AN 2643254]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2007.
   Közösségi formatervezésiminta-oltalom : általános tájékoztató / [összeáll. Pál Roberta és Kiss Marietta]. - [Budapest] : MSZH, 2006. - 14 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Közösségi oltalmi rendszer, ISSN 1788-4462)
ISBN 978-963-9157-51-4 fűzött
ISBN 963-9157-51-1
Európai Unió - formatervezés - jogvédelem - útmutató
347.773(4-62)(036)
[AN 2642508]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2007.
   Közösségi formatervezésiminta-oltalom : kérdés felelet / [összeáll. Szöllősi Gusztáv]. - [Budapest] : MSZH, 2006. - 13 p. ; 21 cm. - (Közösségi oltalmi rendszer, ISSN 1788-4462)
ISBN 978-963-9157-53-8 fűzött
Európai Unió - formatervezés - jogvédelem - útmutató
347.773(4-62)(036)
[AN 2642517]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2007.
   Közösségi védjegyoltalom : általános tájékoztató / [összeáll. Gonda Imre]. - [Budapest] : MSZH, 2006. - 17 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Közösségi oltalmi rendszer, ISSN 1788-4462)
ISBN 978-963-9157-50-7 fűzött
ISBN 963-9157-50-3
Európai Unió - védjegy - útmutató
347.772(4-62)(036)
[AN 2642514]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2007.
   Közösségi védjegyoltalom : CTM-online adatbázis / [összeáll. Ujvári János]. - [Budapest] : MSZH, 2006. - 21 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Közösségi oltalmi rendszer, ISSN 1788-4462)
ISBN 978-963-9157-52-1 fűzött
Európai Unió - védjegy - adatbázis - útmutató
347.772(4-62)(036) *** 681.3.016
[AN 2642507]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2007.
   Közösségi védjegyoltalom : kérdés felelet / [összeáll. Gonda Imre]. - [Budapest] : MSZH, 2007. - 13 p. ; 21 cm. - (Közösségi oltalmi rendszer, ISSN 1788-4462)
ISBN 978-963-9157-56-9 fűzött
Európai Unió - védjegy - útmutató
347.772(4-62)(036)
[AN 2642520]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2007.
   Kriminológia - szakkriminológia / szerk. Gönczöl Katalin [et al.]. - Budapest : CompLex, 2006. - 708 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-224-892-9 kötött
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 2642110]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2007.
   Medieval canon law collections and European ius commune = Középkori kánonjogi gyűjtemények és az európai ius commune / ed. by Szabolcs Anzelm Szuromi. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 310 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 8.)
Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 963-361-776-6 fűzött
kánonjog - középkor - egyetemi tankönyv
348.1/.7(075.8)
[AN 2643425]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2007.
Nagy Éva
   Polgári jog / Nagy Éva, Pecze Dóra. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2007]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 2648703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 440 p.
Lezárva: 2007. jan. 1. - Bibliogr.
Fűzött : 3980,- Ft (hibás ISBN 978-963-9310-45-2)
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 2648704] MARC

ANSEL
UTF-84472 /2007.
   Small regional planning meghodology[!methodology] / [ed. Jenő Németh] ; [publ. by the Hungarian Institute of Public Administration]. - Budapest : HIPA, 2006. - 262 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - közigazgatás - regionális gazdaság
35(4-62) *** 35(439) *** 332.1(4-62) *** 332.1(439)
[AN 2643871]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2007.
   A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége : a helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai / [szerk. Landau Edit] ; [... kiad. Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete]. - Budapest : M. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Orsz. Egyes., 2006. - 54 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1573-0 fűzött
ISBN 963-06-1573-8
Magyarország - szociális igazgatás - rendelet - helyi önkormányzat - szociális gondozás - útmutató
351.84(439)(036) *** 364.442 *** 352.078.2(439)(036)
[AN 2643145]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2007.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   A leleszi konvent Statutoriae sorozatának 1387-1410 közötti oklevelei : pótlás a Zsigmondkori oklevéltár I-II. köteteihez / C. Tóth Norbert. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2006. - 123 p. ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 36.)
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-7240-63-8 fűzött
ISBN 963-7240-63-2
Magyarország - földbirtok - Zsigmond-kor - levéltári irat - történelmi forrás
347.236(439)"13/14"(093.2) *** 930.253(439-2Nyíregyháza)
[AN 2642314]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2007.
Vázsonyi Miklós (1931-)
   Kényszerleszállás : pilótasorsok, kettétört életek, igaz történetek / Vázsonyi Miklós, Rejtő Ernő. - Kecskemét : Vázsonyi M., 2006. - 145 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1325-5 fűzött
ISBN 963-06-1325-5
pilóta - légi harc - magyar történelem - második világháború - 1956-os forradalom - memoár
358.4(439)(0:82-94) *** 355.489(100)"1939/1945"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2642398]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4476 /2007.
Babucs Zoltán
   Ahol a hősök születnek : az egri magyar királyi "Dobó István" 14. honvéd gyalogezred a második világháborúban / [... szerzői, a fotókat gyűjt. és vál.] Babucs Zoltán, Maruzs Roland. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2007]. - 252, [2] p., [12] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9673-34-2 kötött
ISBN 963-9673-34-X
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Dobó István" 14. Honvéd Gyalogezred
Heves (megye) - katonai egység története - második világháború
355(439.133)"1939/1945"(092)
[AN 2642111]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2007.
Biddiscombe, Perry (1959-)
Last Nazis (magyar)
   Az utolsó nácik : az SS vérfarkasainak európai partizánháborúja, 1944-1947 / Perry Biddiscombe ; ford. Rákócza Richárd. - Szentendre : Cephalion, 2006. - 328 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 291-292.
ISBN 978-963-9688-04-9 kötött : 3500,- Ft
ISBN 963-9688-04-5
Németország - hadtörténet - különleges alakulat - ellenállási mozgalom - fasizmus - második világháború - 1945 utáni időszak
355.318(430)"194" *** 355.48(430)"1944/1947" *** 355.425(430)"1944/1947" *** 329.18(430)"1944/1947"
[AN 2643855]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2007.
Gárdi Balázs (1975-)
   Misszió 2006 : Afganisztán : Gárdi Balázs fényképei = Mission 2006 : Afghanistan. - Budapest : Zrínyi, cop. 2006. - 75, [4] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók)
ISBN 978-963-327-418-7 kötött
ISBN 963-327-418-4
United Nations. International Security Assistance Force
Magyarország - Afganisztán - békefenntartó erő - helyismeret - fényképész - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(581) *** 908.581(084.12) *** 77.04(439)(092)Gárdi_B.
[AN 2642144]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2007.
Juhász József (1953-)
   Elég volt.. / [Josic Julien]. - [Szeged] : Árész, [2007]. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0932-0 kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-609-320)
Horvátország - hadtörténet - határon túli magyar irodalom - ezredforduló - memoár
355.48(497.13)"199"(0:82-94) *** 894.511-94(497.13)
[AN 2642775]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4480 /2007.
   Alapvető tudnivalók / [szerzők Abos Brunó et al.]. - 3. átd. és bőv. kiad. - Budapest : ITDH, 2006. - 24 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477). (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 1.)
ISBN 963-00-8576-3 fűzött
Európai Unió - minőségbiztosítás - ipari termék - nemzetközi szabvány
006.7/.8(4-62) *** 658.62 *** 338.45
[AN 2643037]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2007.
Békési László
   Nyomástartó edények, nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményei / [szerző Békési László, Zentai Károly]. - 2. átd. kiad. - Budapest : ITDH, 2006. - 28 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477). (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 9.)
ISBN 963-202-358-7 fűzött
Európai Unió - minőségbiztosítás - autokláv - nemzetközi szabvány
006.7/.8(4-62) *** 621.642-987
[AN 2643044]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2007.
A guide to the project management body of knowledge (magyar)
   Projektmenedzsment útmutató : PMBOK guide / [ford. Pollák Tamás]. - Budapest : Akad. K., 2006. - 450 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-05-8401-8 kötött : 5980,- Ft
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 2643384]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2007.
Kicsi Sándor András
   Magyar könyvlexikon / Kicsi Sándor András. - Budapest : Kiss J. Kvk., cop. 2006. - 351 p. : ill. ; 25 cm
A függelékben a szerző "A könyv filozófiája" c. művével. - Bibliogr.: p. 345-351.
ISBN 963-85500-8-2 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - könyv - nyomdatechnika - könyvkötészet - szaklexikon
655.1(439):030 *** 002(439):030 *** 686.1(439):030
[AN 2639103]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2007.
Ligeti György (1969-)
   CSR : vállalati felelősségvállalás / Ligeti György ; kiad. a Kurt Lewin Alapítvány. - Budapest : Kurt Lewin Alapítvány, [2007]. - 224 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
Fűzött : 980,- Ft
vállalatvezetés - társadalom - felelősség
65.012.412 *** 316.6
[AN 2643008]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2007.
Maxwell, John C.
The 21 indispensable qualities of a leader (magyar)
   A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága / John C. Maxwell ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2007. - 158 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9447-95-0 fűzött : 1650,- Ft
vezetés - életvezetés
65.012.4 *** 613.865 *** 65.013
[AN 2643338]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2007.
Probst, Jürgen (1954-)
Leancontrolling (magyar)
   Lean-controlling : gyors controllingmegoldások gyakorlati szakemberek számára / [szerző Jürgen Probst]. - Budapest : Raabe, 2006. - 84 p. : ill. ; 21 cm. - (Controlling kiskönyvtár, ISSN 1788-7747)
Fűzött
kontrolling - vállalatvezetés
65.012.4 *** 658.1.011.1 *** 657.6
[AN 2643988]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2007.
Raduj László
   Orvostechnikai eszközök / [szerző Raduj László]. - 2. átd. kiad. - Budapest : ITDH, 2006. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 7.). (Európa füzetek, ISSN 1419-3477)
ISBN 963-202-301-3 fűzött
Európai Unió - minőségbiztosítás - orvostechnika - nemzetközi szabvány
006.7/.8(4-62) *** 615.47 *** 616-7
[AN 2643041]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2007.
Winkler Istvánné
   Játékszerek biztonságossága / [szerző Winkler Istvánné]. - 2. átd. és bőv. kiad. - Budapest : ITDH, 2006. - 20 p. ; 24 cm. - (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 8.). (Európa füzetek, ISSN 1419-3477)
ISBN 963-202-300-5 fűzött
Európai Unió - minőségbiztosítás - játékszer - gyermekjáték - nemzetközi szabvány
006.7/.8(4-62) *** 688.72
[AN 2643043]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2007.
Zrinszky László (1927-)
   Tájékozódás, tanulás, tudás / Zrinszky László. - Budapest : Urbis, 2007. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesterek mesterei, ISSN 1786-058X)
Bibliogr.: p. 237-[240.]
ISBN 978-963-9706-14-9 kötött
információ - tanulás
659.2 *** 371.322
[AN 2643528]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4490 /2007.
   Esettanulmányok : gyakorlatban bevált módszerek és innovatív megoldások. - Budapest : Raabe, 2006. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Controlling kiskönyvtár, ISSN 1788-7747)
Fűzött
kontrolling - vállalatvezetés
657.6 *** 658.1.011.1
[AN 2643990]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2007.
Failla, Don
The 45 second presentation, that will change your life (magyar)
   A 45 másodperces prezentáció, amely megváltoztatja az életedet / Don Failla ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9447-85-4 fűzött : 1450,- Ft
hálózati értékesítés
658.846 *** 65.013
[AN 2643356]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2007.
Gubányi Lászlóné
   Az államháztartás szervezeteinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - Budapest : Perfekt, cop. 2007. - 227 p. : 24 cm
Az államháztartás szerveinek számvitelére vonatkozó jogszabályi előírások (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-394-701-2 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - államháztartás - számvitel - jogszabálygyűjtemény
336.12(439)(094) *** 352.073.5(439) *** 657(439)(094)
[AN 2649195]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2007.
Gubányi Lászlóné
   Segédlet az államháztartás szervezetei 2007. évi főkönyvi számláinak megnyitásához / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2007. - 174 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-700-5 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - gazdasági szervezet - főkönyvi számla - útmutató
336.61(439) *** 657.4(036) *** 657.34(036)
[AN 2649197]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2007.
Hoós János (1938-)
   Global governance : global governance and global political stability - need for global governance and chance of its development / János Hoós. - Budapest : Akad. K., cop. 2006. - 321 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 311-313.
ISBN 963-05-8348-8 kötött : 3990,- Ft
világgazdaság - világpolitika - államelmélet - gazdaságfilozófia
339.9(100) *** 321.01 *** 330.1 *** 327
[AN 2643224]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2007.
   Innovációmarketing / szerk. Vágási Mária, Piskóti István, Buzás Norbert. - Budapest : Akad. K., 2006. - 378 p. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 963-05-8396-8 kötött : 3000,- Ft
marketing - innováció - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 65.011.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2643192]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2007.
Kiyosaki, Robert T.
Before you quit your job (magyar)
   Mielőtt feladnád az állásodat : 10 gyakorlati lecke, amelyre minden vállalkozónak szüksége van / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; [ford. Meskó Krisztina]. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 286 p. ; 20 cm
Fűzött : 2950,- Ft (hibás ISBN 963-9227-89-7)
vállalkozásismeret
658.1 *** 65.013
[AN 2643358]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2007.
Kiyosaki, Robert T.
The business school for people who like helping people (magyar)
   Üzleti iskola : a network marketing üzlet további nyolc rejtett értéke - a pénzkereseti lehetőségen felül / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; [ford. Meskó Krisztina]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 132 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-04-5 fűzött : 1450,- Ft
hálózati értékesítés
658.846 *** 65.013
[AN 2643345]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2007.
Kostolany, André (1908-1999)
Mehr als Geld und Gier (magyar)
   Több mint pénz és mohó vágy : Kostolany jegyzetei / André Kostolany ; [ford. Svéda Dóra]. - Győr : Lexecon, cop. 2006. - 166 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1606-5 kötött : 2860,- Ft
ISBN 963-06-1606-8
közgazdász - tőzsde - szakértő - pénzügy - német irodalom - memoár - anekdota
336.76(100)(=945.11)(092)Kostolany,_A.(0:82-94) *** 336(0:82-36) *** 830-94=945.11
[AN 2643324]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2007.
Kresalek Péter (1970-)
   Tervezés a vállalkozások gyakorlatában / Kresalek Péter. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 259-262.
ISBN 978-963-394-519-3 fűzött : 2500,- Ft
vállalat - tervezés
658.1.012.2
[AN 2649590]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2007.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József. - 16. kiad. - Budapest : BME MTI, 2006-. - 24 cm
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2649555]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezető fejezetek. - 2006. - 585 p. : ill. - (BME Mérnöktovábbképző Intézet, ISSN 0865-3313 ; 5347.)
Bibliogr.
Fűzött : 5550,- Ft (hibás ISBN 963-431-796-0)
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2649556] MARC

ANSEL
UTF-84501 /2007.
   Logisztika / szerk. Prezenszki József ; [közread. a] Logisztikai Fejlesztési Központ ... - 7. kiad. - Budapest : Logisztikai Fejl. Közp., 2007-. - 24 cm
logisztika
658.286 *** 658.78
[AN 2649562]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Módszerek, eljárások. - 2007. - 563 p. : ill.
A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
Fűzött (hibás ISBN 963-03-6740-8)
logisztika
658.78 *** 658.286
[AN 2649564] MARC

ANSEL
UTF-84502 /2007.
   A marketing alapjai / [szerk.] Veres Zoltán, Szilágyi Zoltán ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : Perfekt : BGF, [2007]. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-602-2 kötött : 4200,- Ft
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 2649215]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2007.
Paróczai Péterné
   Példatár, teszt és esettanulmány a pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretekhez : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 171 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-626-8 fűzött : 2100,- Ft
vállalkozásismeret - finanszírozás - pénzügy - példatár - tankönyv
658.14(078)(076)
[AN 2649223]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2007.
Paróczai Péterné
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 176 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-394-622-0 fűzött : 2900,- Ft
vállalkozás - pénzügy - számvitel - tankönyv
336.61(078) *** 657(078)
[AN 2649221]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2007.
   Pénzpiacok szabályozása Magyarországon / szerk. Lentner Csaba. - Budapest : Akad. K., 2006. - 327 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320-322.
ISBN 963-05-8375-5 fűzött : 3465,- Ft
Magyarország - pénzpiac - pénzügy - ezredforduló
336(439)
[AN 2643207]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2007.
   Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején : prof. dr. Huszti Ernő DSc. egyetemi tanár a pénzügyi intézményrendszer, a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában : tiszteletkötet 75. születésnapja alkalmából / [szerk. Lentner Csaba]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 585 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 543-547. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-8452-4 kötött : 3150,- Ft
ISBN 963-05-8452-2
Magyarország - pénzügy - nemzetközi pénzügy - bankügy - ezredforduló - személyi bibliográfia - emlékkönyv
339.7 *** 336.71(439) *** 336.71(100) *** 336.74(439) *** 012Huszti_E.
[AN 2643198]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2007.
   Szakmák könyve / [szerk. Mézes Flórián]. - Budapest : HVG K., 2006. - 479 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-9686-17-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - pályaválasztási tanácsadó
331.548(439)
[AN 2643112]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2007.
   A számviteli törvény, 2007. - [Budapest] : Perfect, 2007. - 112 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-698-5 fűzött : 590,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény
657(439)(094)
[AN 2643606]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2007.
   A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése / Birher Ilona [et al.] ; [szerk. Sándor Lászlóné]. - [Budapest] : Perfekt, 2007. - 526 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 525-526.
ISBN 978-963-394-657-2 fűzött : 4200,- Ft
gazdasági elemzés - vállalkozás - tankönyv
658.1.012.12(078)
[AN 2648878]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2007.
   A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése : elemzés a beszámolók alapján / Bíró Tibor [et al.] ; [szerk. Pucsek József]. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2007. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 978-963-394-704-3 fűzött : 3100,- Ft
vállalat
658.1.012.12
[AN 2649225]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4511 /2007.
Bacsó Judit
   Mintamókus.. / Bacsó Judit. - [Budapest] : Neoprológus, [2007]. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7932-51-9 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7932-51-8)
ISBN 963-7932-51-8
Bacsó Judit
Fót - állami gondozott - magyar irodalom - Kádár-korszak - memoár
364.65-053.2/.6(439-2Fót)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2642486]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2007.
   Családpedagógiai módszertan : prevenciós, családpedagógiai ismeretek : a családi életre nevelés és a családfejlesztés, a prevenció és a probléma megoldás szemlélete és módszerei / [... szerk. Cs. F. Nemes Márta] ; [kiad. A Családi Nevelésért Alapítvány]. - 5. utánny. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, [2007]. - 251 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 954-214-437-7)
családi életre nevelés - családvédelem
364.044.24 *** 37.03
[AN 2649613]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2007.
Erdélyi István (1947-)
   Lelencek / Erdélyi István ; [közread. a] Nap Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - X, 429 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7050-21-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - állami gondozott - memoár
364.65-053.6(0:82-94) *** 364.65-053.6(439)
[AN 2642914]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2007.
   Időskorú értelmi fogyatékos emberek kísérése, segítése / [szerk. a Kézenfogva Alapítvány ...] ; [a német nyelvű szövegeket Bartel Betty ford.]. - Budapest : Akad. K., 2006. - 178 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-05-8413-1 fűzött : 2100,- Ft
szociális gondozás - öreg - értelmi fogyatékos
364.65-056.37-053.9
[AN 2643206]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2007.
   "Ismerd meg - éld át - tudj segíteni" : empátia napok Püspökladányban, 2006 / [szerk. Hajdu Lajosné et al.] ; [kiad. a "Napfényes" Támogató Szociális Egyesület]. - Püspökladány : "Napfényes" Támogató Szociális Egyes., [2007]. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
hátrányos helyzetű - tolerancia - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - konferenciakiadvány
364.65-056.37 *** 364.65-056.26 *** 316.647.2 *** 061.3(439-2Püspökladány)
[AN 2643029]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4516 /2007.
Block, Joel D.
Mommy or Daddy (magyar)
   Szülői játszmák : hogyan kíméljük meg gyermekünket a házastársi konfliktusoktól / Joel D. Block, Susan S. Bartell ; [ford. Szalontai Szonja]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 399 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-368-899-1 fűzött
családi nevelés - házasság - nemek pszichológiája
37.018.1 *** 613.89 *** 159.922.1
[AN 2642564]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2007.
Chapman, Gary D.
The five love languages of children (magyar)
   Gyerekekre hangolva : a gyerekek öt szeretetnyelve / Gary Chapman, Ross Campbell ; [ford. Péter Erika]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2006, cop. 2003. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9148-77-2 fűzött
ISBN 963-9148-77-6
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2649603]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2007.
   Globális nevelés : oktatócsomag fiatalok iskolai és iskolán kívüli neveléséhez / szerk. Berecz Ági ; ... írta Victor András ; [közread. a] Zöld-Híd Alapítvány. - 2. jav., bőv. kiad. - [Pécs] : Zöld-Híd Alapítvány, 2006. - 112 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
Fűzött
nevelés - iskolán kívüli oktatás - globalizáció - módszertan
37.03(072) *** 371.3(072) *** 374 *** 339.9(100)(072)
[AN 2649200]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2007.
Gyenei Melinda
   Iskolai tanulás - tanulási képességek - fejlesztés / Gyenei Melinda. - 2. mód. kiad. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2007. - 64 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 30.)
Bibliogr.: p. 59-62.
ISBN 978-963-446-418-1 fűzött : 1200,- Ft
tanulási nehézség - képességfejlesztés
371.322.9 *** 159.953.5
[AN 2649334]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2007.
   Hogyan szolgálja az újtípusú érettségi a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségét? : konferenciakötet. - Budapest : [Öveges J. Gyakorló Középisk. és Szakisk.], 2006. - 84 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten 2006. febr. 15-én tartott konferenciát rend., közread. az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola és a Magyar Pedagógiai Társaság Diszlexiás Gyermekek Fejlesztéséért Szakosztály
ISBN 978-963-06-1405-4 fűzött
ISBN 963-06-1405-7
Magyarország - érettségi vizsga - reform - középfokú oktatás - diszlexia - ezredforduló - konferenciakiadvány
372.41/.45 *** 371.27(439) *** 37.014.5(439)"200" *** 376.36 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2644240]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2007.
Horváth Károly
   Társalgási témák az angol érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra / Horváth Károly. - Székesfehérvár : Lexika, [2006], cop. 1994. - 176 p. ; 30 cm
Fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - érettségi vizsga - nyelvvizsga - példatár
372.880.20(075.3)(079.1) *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 2648923]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2007.
   Jubileumi évkönyv : 35 éves a Rendőrtiszti Főiskola, 1971-2006 / [szerk. Budaházi Árpád]. - Budapest : RTF, [2006]. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-9543-59-4 fűzött
Rendőrtiszti Főiskola (Budapest)
Budapest - főiskola - rendőr - iskolai évkönyv
378.635.174(439-2Bp.)(058)
[AN 2643168]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2007.
Kivovicsné Horváth Ágnes
   Módszer és fejlesztést szolgáló feladatok a matematikaoktatásban kisiskolásoknak / Kivovicsné Horváth Ágnes, Mátyás Krisztina, Szilágyiné Oravecz Márta. - Budapest : Trefort, 2006. - 127 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pedagógusok pedagógusoknak, ISSN 1786-7371)
ISBN 963-446-408-4 fűzött : 2300,- Ft
tantárgy - matematika - alapfokú oktatás - módszertan - tanári segédkönyv
372.851(072) *** 371.3
[AN 2643258]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2007.
   Mesevarázs : báb és dramatikus játékok / kész. a Nyírbátori Óvodaszövetség Játék-munkaközössége. - [Nyírbátor] : [Nyírbátori Óvodaszövets.], 2006. - 46 p. ; 24 cm
Fűzött
óvodai nevelés - bábjáték
371.383.3 *** 792.97 *** 372.3
[AN 2644067]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2007.
   Népi kollégisták Makón / szerk. Tamasi Mihály. - Szeged : Bába, 2007. - 145 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-17-6 fűzött
ISBN 963-9717-17-7
József Attila Népi Kollégium (Makó)
Makó - népi kollégium - 1945 utáni időszak - ifjúsági mozgalom - memoár
37.018.3(439-2Makó)"194"(0:82-94) *** 329.78(439-2Makó)"194"
[AN 2642978]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2007.
   Az óvodáskorú gyermek megismerésének, fejlesztésének rendszere és eszköztára. - Debrecen : Pedellus, 2005-. - ill., színes ; 28 cm
óvodai nevelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 372.3(072)
[AN 2606205]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Anyanyelvi képességek / [Fonay Tiborné, Sütőné Karsa Tímea, Kissné Takács Erika]. - 2006. - 71 p.
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 963-9612-25-1 fűzött
óvodai nevelés - anyanyelvi nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 372.46(072)
[AN 2644218] MARC

ANSEL
UTF-84527 /2007.
Pogány Csaba
   Ismerjük-e eléggé 1956-ot? : módszertani elvek és példák / Pogány Csaba ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-27-5 fűzött
ISBN 963-7050-27-2
didaktika - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelemtanítás
371.3 *** 943.9"1956" *** 372.893(439)
[AN 2642918]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2007.
Szabó Éva
   Szeretettel és szigorral : az iskolai nevelés problémái a szülők és a tanárok szemszögéből / Szabó Éva. - Budapest : Akad. K., 2006. - 221 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 217-[222].
ISBN 963-05-8377-1 kötött : 2730,- Ft
iskolai nevelés - módszertan - szülő-pedagógus kapcsolat
371.3 *** 37.018.26 *** 37.018.2
[AN 2643221]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2007.
Szautner Jánosné
   Képességfejlesztő program a kisiskoláskori tanulási zavarok korrekciójához I : tanítói segédlet a "Nebuló 1." című képességfejlesztő feladatgyűjteményhez / Szautner Jánosné Szigeti Gizella. - Szolnok : Marketing Műhely Kft., [2007]. - 128 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
Fűzött
tanulási nehézség - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
371.322.9 *** 371.321.8 *** 372.4(072)
[AN 2642947]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2007.
Szautner Jánosné
   A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban IV : 4. osztályos fejlesztő program : tanítói segédlet a "Nebuló 4." című képességfejlesztő feladatgyűjteményhez / Szautner Jánosné Szigeti Gizella. - Szolnok : Marketing Műhely Kft., [2007]. - 152 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 150-151.
Fűzött
tanulási nehézség - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
371.322.9 *** 371.321.8 *** 372.4(072)
[AN 2642943]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2007.
Tánczos Judit
   Baj van a tanulással : módszerek a tanulási zavarok korrigálásához / Tánczos Judit. - Debrecen : Pedellus, 2006. - 104 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 99-103.
ISBN 963-9612-45-6 fűzött
tanulási nehézség - tanári segédkönyv
371.322.9(072)
[AN 2644063]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2007.
   A tudásalapú társadalom kialakulása Magyarországon / Tamás Pál szerk. ; ... gond. Csizmady Adrienne. - Budapest : ÚMK, 2006. - 326 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015, ISSN 1788-0270 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 963-9609-37-4 fűzött
Magyarország - információs társadalom - ezredforduló
37.014(439) *** 304(439)"199/200" *** 681.3.004.14 *** 659.2(439) *** 316.77(439) *** 330.341.1(439)
[AN 2643767]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4533 /2007.
Balogh József
   A síkvízi alapoktól a vadvízi kajakozásig 2 [elektronikus dok.] / Balogh József ; rajz. Rónai Gábor. - 2. bőv. kiad. - Szöveg és képek. - Kaposvár [!Csénye] : DigitalComplex Kft., 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows XP/2000/ME/98. - Bibliogr.
ISBN 963-06-0322-5
kajaksport - vízi túra - elektronikus dokumentum
797.122.2 *** 796.57
[AN 2640311]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2007.
Dávid Sándor (ifj.) (1979-)
   Michael Schumacher : a Forma-1 királya / ifj. Dávid Sándor. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 331 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9684-27-0 fűzött : 2998,- Ft
ISBN 963-9684-27-9
Schumacher, Michael (1969-)
Németország - sportoló - autósport - 20. század - 21. század
796.71(430)(092)Schumacher,_M.
[AN 2642581]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2007.
Domokos Lajos
   A lovaglás alapjai / Domokos Lajos. - 4. bőv., jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2005. - 169 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
Bibliogr.: p. 167-169.
ISBN 978-963-286-348-1 kötött
lovaglás
798.2
[AN 2649213]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2007.
Fritz Péter
   Rekreáció mindenkinek / Fritz Péter. - Szeged : Bába, 2006-. - 24 cm
egészségügyi sport
796.035
[AN 2642983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Mozgásos rekreáció. - 2006. - 367 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 355-367.
ISBN 963-9717-03-7 fűzött
testkultúra - egészségügyi sport
796.035 *** 379.8 *** 613.71
[AN 2642987] MARC

ANSEL
UTF-84537 /2007.
   Kicsik játékoskönyve : nyelvi játékok, fejtörők, tréfák. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 185 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9622-66-4 fűzött
fejtörő játék - nyelvi játék - találós kérdés - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 2642556]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2007.
   Magyar vadász enciklopédia / szerk. Faragó Sándor. - Budapest : Totem, [2007]. - 787, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 786-787.
ISBN 963-590-243-3 kötött
Magyarország - vadászat - kézikönyv
799.2(439):030 *** 639.1(439):030
[AN 2642179]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2007.
Oláh Csaba
   Rablóhalak bűvöletében / [szerző Oláh Csaba] ; [fotók Oláh Csaba és Domboróczki Rita]. - Budapest : Fish-Line Kft., 2006. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1453-5 fűzött
ISBN 963-06-1453-7
horgászat - memoár
799.1(0:82-94)
[AN 2643883]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2007.
Seibel, Hiltrud
Salzteig (magyar)
   Húsvéti só-liszt figurák / Hiltrud Seibel ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2007. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 41.)
ISBN 978-963-9666-64-1 fűzött : 798,- Ft
húsvét - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5 *** 394.26
[AN 2649846]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2007.
Wolfanger-von Kleist, Nicole
Kinderschminken (magyar)
   Arcfestés / N. Wolfanger-von Kleist, E. Schlitt ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2007. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 38.)
ISBN 978-963-9666-67-2 fűzött : 798,- Ft
testfestés - arc - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 391.91 *** 398.332.47 *** 792.024.3
[AN 2649838]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2007.
Zichy Kázmér (1868-1955)
   A Guaso Nyiro mentén a Natron-tóig / Zichy Kázmér ; [a könyvet átd., jegyzetekkel kieg. és a vadászexpedíció térképét elkész. Tordai Gábor]. - [Pusztazámor] : DNM, 2007. - 319 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar vadászok Afrikában, ISSN 1788-7704)
ISBN 978-963-9369-91-7 kötött : 4400,- Ft
Kelet-Afrika - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(676)(0:82-94)
[AN 2643896]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4543 /2007.
   Art Workshop Élesd : homage to the 1956 Hungarian revolution / [szerk. ... Kecskés István]. - [Pilisszentkereszt] : EU-Ground Ltd., 2006. - 40 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-963-06-1083-4 fűzött
ISBN 963-06-1083-3
Élesdi Művésztelep
Magyarország - Erdély - Élesd - képzőművészet - fotóművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - művésztelep
73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 73/76(498.4)(=945.11)"200" *** 77.04(498.4)(=945.11)"200" *** 061.28(439-2Élesd)
[AN 2642423]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2007.
Buday Mihály (1953-)
   "A művészet, mely megérinti önt!" : festmények / Buday Mihály ; [közread. az] Alkotás Galéria. - Pécs [etc.] : Alkotás Galéria, [2006]. - [14] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Buday_M.
[AN 2642745]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2007.
Callas, Peter
   A jelen láthatatlan történetei : [Pixel Galéria, Jövő Háza, ... Budapest, 2006. június 8 - augusztus 31.] = The invisible histories of the present : [Pixel Gallery, House of Future, ... Budapest, 8 June - 31 August, 2006] / Peter Callas ; [a katalógus szerkesztője Erőss Nikolett]. - Budapest : Millenáris Kht., 2006. - 61 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (A Pixel Galéria katalógusai, ISSN 1788-7755 ; 2.)
ISBN 963-06-0132-X fűzött
Ausztrália - képzőművész - videotechnika - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(94)(092)Callas,_P. *** 791.9.097 *** 621.397 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2642134]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2007.
Csikós Attila (1969-)
   Ana Renaice igaz története : egy jókislány esetei a huszadik századdal / Csikós Attila, Kerényi János. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - [31] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-968-424-4 kötött : 2498,- Ft
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század
77.04(439)(092)Csikós_A. *** 77.041
[AN 2643065]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2007.
Dipingere e decorare il vetro (magyar)
   Üvegfestés / [összeáll. Ilaria Stradiotti] ; [ford. De Bartolo Krisztina]. - [Budapest] : Sziget, [2007]. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 978-963-7268-38-0 kötött : 1980,- Ft
üvegművészet - foglalkoztatókönyv
748 *** 379.826
[AN 2649815]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2007.
Égerházi Imre (1925-2001)
   Emberábrázolás Égerházi Imre művészetében. - [Budapest] : Gramy-H Kft., cop. 2006. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. Budapesten a 2007. jan. 17-én megnyitott kiállítás alkalmából
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Égerházi_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2643151]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2007.
Fejér Dénes (1929-)
   1956 emlékhelyei Szegeden / [Fejér Dénes]. - [Szeged] : B & T, [2007]. - 23 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Szeged - emlékmű - magyar történelem - 1956-os forradalom
725.945(439-2Szeged) *** 943.9-2Szeged"1956"
[AN 2643155]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2007.
Ferincz János (1948-)
   Ferincz János / szerk. Szakál Aurél. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, cop. 2006. - 20 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 15.)
A 2006. szept. 1 - nov. 30. között tartott kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Ferincz_J.
[AN 2642437]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2007.
Harrer Ferenc (1874-1969)
   A Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1930-1940 / írta Harrer Ferenc ; [az ... Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. gond.]. - [Budapest] : ÉTK, [2006]. - 280 p. : ill. ; 29 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Főv. Közmunkák Tanácsa, 1941
Kötött
Fővárosi Közmunkák Tanácsa
Budapest - településtervezés - építésügy - Horthy-korszak - hasonmás kiadás
711.4(439-2Bp.)"193" *** 351.785(439-2Bp.)"193" *** 094/099.07
[AN 2643624]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2007.
Horváth János (1949-)
   Rippl-Rónai / Horváth János ; [... ford. Harsányi Gabriella, ... Elke Kosztyu]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 95 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. [96.]
ISBN 963-596-513-3 kötött
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Rippl-Rónai_J.
[AN 2644057]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2007.
Kalmár Zsolt (1957-)
   Valami kezdődik, vagy végződik? / Kalmár Zsolt. - Békéscsaba : Typografika Kv., 2007. - 72 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 963-86937-6-2 kötött
Magyarország - fényképész - magyar irodalom - 20. század - 21. század - aforizma - vers
77.04(439)(092)Kalmár_Zs. *** 894.511-14 *** 894.511-84
[AN 2643014]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2007.
Kiss Róbert Richard
   A világ legszebb szállodái = Fantastic hotels of the world / Kiss Róbert Richard ; [mtársak ... Aba Miklós et al.]. - Budapest : MediaCom Kft., [2005-2007]. - 2 db : ill., színes ; 30 cm
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12) *** 640.41(100)
[AN 2644103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2007]. - 259 p. : ill., színes
ISBN 963-06-0859-6 kötött : 5985,- Ft : 855 SKK : 33 USD : 25 EUR
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12) *** 640.41(100)
[AN 2642874] MARC

ANSEL
UTF-84555 /2007.
Matsukawa Takako (1945-)
   Takako Matsukawa : Holzschnitt, Malerei : [6. Juli - 6. August 2006] : ... Städtisches Kunstmuseum, Győr. - Győr : Städtisches Kunstmuseum, 2006. - [38] p. : ill., főként színes ; 22x24 cm
Szöveg N. Mészáros Júlia. - Német, magyar, angol és kínai nyelven
ISBN 978-963-86831-4-4 fűzött
ISBN 963-86831-4-7
Japán - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75/76(520)(092)Matsukawa_T. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2643167]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2007.
Mayer Marianna
   Dalí / Mayer Marianna. - Debrecen : TKK, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-596-491-9 kötött : 3500,- Ft
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 2644059]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2007.
Menasági Péter (1973-)
   Menasági Péter. - [Budapest] : Menasági P., [2007]. - [88] p. : ill. ; 27 cm
Bev. Készman József és Aknai Tamás. - Bibliogr.
ISBN 963-229-185-9 fűzött
Magyarország - szobrász - ezredforduló - 21. század
73(439)(092)Menasági_P.
[AN 2643113]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2007.
Mózes Katalin (1951-)
   Mózes Katalin / [... rend., a katalógust szerk. S. Nagy Katalin]. - [Budapest] : [Budapest Galéria], [2007]. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
A Budapest Galéria Kiállítóházban 2006. július 27. és szeptember 3. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Mózes_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2643023]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2007.
   Notitiae iuvenum : tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére / [szerk. Kiri Edit, Kovács László Erik, Szilágyi Judit] ; [kiad. DE-BTK HÖK]. - Debrecen : DE-BTK HÖK, 2007. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-028-6 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népművészet
7.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 2642319]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2007.
Papp Erzsébet (1958-)
   Oldás és kötés : Papp Erzsébet iparművész és Hugyecsek Balázs képzőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2007. február 3 - március 4. = Loosening and binding : exhibition of Erzsébet Papp and Balázs Hugyecsek in the Skanzen Galéria of the Hungarian Open Air Museum, 3th of February, 2007 - 04th of March 2007 = Auflösung und Bindung : Ausstellung von Erzsébet Papp und Balázs Hugyecsek in der Skanzen Galerie des Ungarischen Freilichtmuseums, 03. Februar - 04. Märcz 2007 / [... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2007]. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7376-48-1 fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművész - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Papp_E. *** 73/76(439)(092)Hugyecsek_B. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2643163]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2007.
Prohászka László (1953-)
   Dabóczi Mihály : [1905-1980] / Prohászka László. - Budapest ; Sopron : Körmendi Galéria, 2006. - 207 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A Körmendi Galéria Budapest-Sopron kiadványai, ISSN 1219-4506 ; 28.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás francia és német nyelven
ISBN 963-86812-3-3 kötött : 5000,- Ft
Dabóczi Mihály (1905-1980)
Magyarország - szobrász - 20. század - kisplasztika
73(439)(092)Dabóczi_M.
[AN 2642474]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2007.
Schéner Mihály (1923-)
   Festés közben / Schéner Mihály festés közben született gondolatait lejegyezte, és kiadásra előkészítette, a könyvet szerk. Ladányi Zsuzsa. - Szeged : Schéner M., 2006. - 123 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-06-1264-X fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Schéner_M.
[AN 2642862]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2007.
Somogyi Pál (1946-)
   Somogyi design, 1995-2005 / [szerk. Kelecsényi Csilla] ; [... ford. ... Pokoly Judit]. - Budapest : Somogyi P., cop. 2006. - 83 p. : ill., színes ; 16x18 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-229-383-5 fűzött
Magyarország - iparművész - belsőépítészet - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Somogyi_P. *** 747
[AN 2642773]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2007.
Szatmári Tamás
   Magyar várak / [szöveg, fotók Szatmári Tamás, László János]. - [Budapest] : Anno, 2006-. - 29 cm
Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12)
[AN 2643054]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Közép- és Dél-Dunántúl. - 2006. - 95 p. : ill., színes
ISBN 963-375-459-3 kötött
Közép-Dunántúl - Dél-Dunántúl - vár - fényképalbum
728.81(439.11)(084.12)
[AN 2643055] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Észak-Dunántúl. - 2006. - 95 p. : ill., színes
ISBN 963-375-453-4 kötött
Észak-Dunántúl - vár - fényképalbum
728.81(439.11)(084.12)
[AN 2643060] MARC

ANSEL
UTF-84565 /2007.
Székely János Jenő (1956-)
   Száműzött kövek : Székesfehérvár, 1989-2006 = Exiled stones / Székely JJ. - [Székesfehérvár] : [Magánkiad.], [2006]. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Székely_J._J.
[AN 2642766]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2007.
Thaler Tamás
   Szász erődtemplomok Erdélyben : barangolások Királyföldön és Barcaságban / Thaler Tamás, Zsidi Vilmos. - [Budapest] : Anno, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-375-443-7 kötött
Erdély - templom - erőd - fényképalbum
726.54(439.21)(084.12) *** 728.81(439.21)(084.12)
[AN 2643049]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2007.
Varga Ödön Tibor (1946-)
   Varga Ödön Tibor (Edmund). - Budapest : Codex Print, 2006. - 71 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bev. Török Katalin
ISBN 963-9247-28-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Varga_Ö._T.
[AN 2642471]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2007.
   Városfejlődés és városrehabilitáció : budapesti és lipcsei tapasztalatok / szerk. Kondor Attila Csaba, Egedy Tamás ; [közread. a] Magyar Földrajzi Társaság. - Budapest : M. Földrajzi Társ., 2007. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1766-6 fűzött
Budapest - Lipcse - területfejlesztés - ezredforduló
711.4(439-2Bp.) *** 711.4(430-2Leipzig)
[AN 2642708]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2007.
   Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság, 1989-2006 / [szerk. Szabó Tiborné]. - [Budapest] : Vigyázó F. Művel. Társ., cop. 2006. - 122 p. : ill. ; 19x20 cm + CD-ROM
ISBN 963-204-912-8 fűzött
Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság
Magyarország - Budapest - képzőművészet - író - kulturális egyesület - ezredforduló
73/76(439)"199/200" *** 894.511(092)"199/200" *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2642677]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2007.
Vitéz Miklós (1888-1956)
   Budapesti Műhely / [Vitéz Miklós]. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - [16] p. : ill. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Világosság Könyvny., 1913
Fűzött
Kozma Lajos (1884-1948)
Budapesti Műhely Lakásberendező Vállalat
Magyarország - iparművész - bútor - 20. század - hasonmás kiadás
749.1(439)(092)Kozma_L. *** 094/099.07
[AN 2642737]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2007.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2006. - [68] p. : ill. ; 21 cm
A Vízivárosi Galéria 2006. évi kiállításainak közös katalógusa
Fűzött
Vízivárosi Galéria (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2643115]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4572 /2007.
   35 éves a Vésztői Népdalkör : Bartók Béla népdalgyűjtése / [szerk. Arató Erzsébet]. - [Vésztő] : Sinka I. Művel. Közp. Műv. Isk. és Vár. Kvt., 2006. - 49, [13] p. : ill. ; 24 cm. - (Vésztői füzetek, ISSN 1787-6648 ; 3.)
Fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Vésztői Népdalkör
Vésztő - Magyarország - népdalkör - zeneszerző - 20. század - magyar népzene - népdal
784.087.68.071(439-2Vésztő) *** 784.4(=945.11)(439-2Vésztő) *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 2643771]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2007.
Eősze László (1923-)
   Kodály Zoltán életének krónikája / Eősze László. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : EMB, cop. 2007. - 309, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-330-745-7 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 2648944]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2007.
Innocent when you dream : the Tom Waits reader (magyar)
   Álmodban ártatlan : a Tom Waits-olvasó / szerk. Mac Montandon ; [ford. Dányi Dániel]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 350 p. ; 23 cm
Diszkogr.: p. 345-347.
ISBN 963-7448-34-9 kötött : 3600,- Ft
Waits, Tom (1949-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(73)(092)Waits,_T.(047.53)
[AN 2643870]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2007.
   Veress Sándor : tanulmányok, cikkek, beszédek / szerk. Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press, 2007. - 126, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Csillagos órák, sorsfordító magyarok ; 21-22.)
ISBN 978-963-7871-29-0 fűzött : 1000,- Ft
Veress Sándor (1907-1992)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - emlékkönyv
78.071.1(439)(092)Veress_S.
[AN 2643630]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4576 /2007.
Gabnai Katalin (1948-)
   Mintázd meg levegőből : színházi írások / Gabnai Katalin. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 478 p. ; 24 cm
ISBN 963-446-401-7 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - színházművészet - magyar irodalom - ezredforduló - színházi kritika
792(439)"199/200" *** 894.511-95
[AN 2643265]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2007.
   Makk Károly : egy filmrendező világa / [szerk. Balikó Helga, Létay Vera, Kőrössi P. József] ; [az interjúkat kész. Konrád György et al.]. - Budapest : Noran, 2006. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Filmogr.: p. 309-324. - Bibliogr.: p. 325-335.
ISBN 963-7416-70-6 kötött : 5499,- Ft
Makk Károly (1925-)
Magyarország - filmrendező - színész - 20. század - 21. század - interjú
791.43.071.1(439)(092)Makk_K. *** 791.43(439)(092)(047.53)
[AN 2642889]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2007.
Veress József (1934-)
   A magyar film története / Veress József. - [Budapest] : Anno, 2006. - 198 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 963-375-454-2 kötött
Magyarország - filmtörténet
791.43(439)
[AN 2642635]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4579 /2007.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2000. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5760-0 fűzött : 3250,- Ft
latin nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11 *** 34
[AN 2649923]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2007.
Durst Péter
   Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : magyar nyelvtani feladatok haladóknak = L'Ungherese: passo dopo passo = Hungarian: step by step = Ungarisch: Schritt für Schritt = Unkaria: askel askeleelta / Durst Péter ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Központ. - Szeged : JATEPress, 2005 [!2007]. - 111 p. ; 24 cm
Borítócím: Lépésenként magyarul : nyelvtani feladatok haladóknak
ISBN 963-482-557-5 fűzött
magyar nyelv - példatár - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2649608]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2007.
   Első képes szótáram : [1000 angol szó képekben]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 152 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Disney's magic English)
ISBN 963-596-383-1 kötött : 2998,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 2644035]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2007.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2005-2006. - 3 db : ill., részben színes ; 29 cm
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2594186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. jav. kiad., utánny. - 2006. - 163 p. + CD
ISBN 963-05-8443-3 fűzött (hibás ISBN 979-963-05-8443-1)
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2648871] MARC

ANSEL
UTF-84583 /2007.
French (magyar)
   Francia útiszótár / [ford. Tittel Kinga]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 224 p. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
ISBN 963-09-4898-2 fűzött : 1390,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=40
[AN 2643003]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2007.
   Germanizmusok : német kifejezések és szólások gyűjteménye. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9622-63-X fűzött
német nyelv - germanizmus - nyelvkönyv
803.0-318(078)=945.11
[AN 2642618]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2007.
Laki Zita
   Der neue Schulbus 3 : tanári kézikönyv / Laki Zita. - Székesfehérvár : Lexika, 2007. - 111 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9357-66-2 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 963-9357-66-9
német nyelv - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
803.0(072)=945.11
[AN 2642844]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2007.
Madaras Barbara
   Zertifikat + Komplett : Test- und Übungsbuch mit CD / Madaras Barbara, Rohonyi Pálné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 175 p. : ill. ; 29 cm + CD
A borítófedélen címadatként: Zertifikat Deutsch
ISBN 978-963-19-5725-9 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2649194]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2007.
   A magyar szentkorona országainak helységnévtára, 1913 [elektronikus dok.] / [szerk. Biszak Sándor] ; [közread. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Szöveg és képek. - Budapest : HM HIM : Arcanum, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Magyarország 1914-es helységnévtára (cvált.). - Működési követelmények: Windows 98/ME/2000/XP; CD olvasó
ISBN 978-963-7374-46-3 műanyag tokban
Magyarország - helységnévtár - elektronikus dokumentum
809.451.1-311 *** 908.439-2 *** 914.39-2(083.86)
[AN 2641954]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2007.
Magyarországi Spanyoltanárok Szövetsége. Kongresszus (8.) (2006) (Budapest)
   VIII Congreso de la Asociación Húngara de Profesores de Español, AHPE : intervencones y comunicaciones / [... ed. Marta Cerezales Laforet] ; [publ. Ministerio de Educación y Ciencia de España, Agregaduría de Educación en Hungría Embajada de España]. - [Madrid] : Min. de Educación y Ciencia de España ; Budapest : Agregaduría de Educación en Hungría Embajada de España, 2006. - 62 p. : ill. ; 21 cm
A kongresszust 2006. nov. 11-én Budapesten tartották. - Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-06-1670-6 fűzött
spanyol nyelv - konferenciakiadvány
806.0 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2642840]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2007.
Nagy Erika
   Colores : spanyol munkafüzet 1. / Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 103 p. : ill. ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-5622-1 fűzött
spanyol nyelv - példatár
806.0(076)=945.11
[AN 2649199]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2007.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Angol levelezés : [segédkönyv a "B" típusú alap és középfokú nyelvvizsgákhoz] / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, [2006]. - 174 p. ; 30 cm
ISBN 963-9092-26-6 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - levelezés - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 651.7(036) *** 395.7(036)
[AN 2648927]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2007.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2007. - 214 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 963-9489-22-0 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2648908]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2007.
Scheibl György
   Német nyelvtan / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2007. - 215 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 963-9489-23-9 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2648911]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2007.
   Spanyol nyelvkönyv. - 6. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007-. - 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2649584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007, cop. 1998. - 264 p. : ill.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Vela, Adela Milan
ISBN 978-963-19-4820-2 fűzött
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2649586] MARC

ANSEL
UTF-84594 /2007.
Szmodits Anikó (1945-)
   Levelezzünk németül : üzleti levelezés / Szmodits Anikó. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 352 p. ; 24 cm
ISBN 963-394-629-8 fűzött : 2900,- Ft
német nyelv - levelezés - kereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 651.7(078)
[AN 2644058]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2007.
Telegdi Zsigmond (1909-1994)
   Opera omnia / Zsigmond Telegdi ; ed. by Éva M. Jeremiás. - Piliscsaba : Avicenna Inst. of Middle Eastern Studies ; Budapest : Akad. K. - 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0894 ; 4.)
nyelvészet - perzsa nyelv
80 *** 809.15
[AN 2643417]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - XXIV., 712 p.
Bibliogr.
ISBN 963-86359-8-3 fűzött
nyelvészet - perzsa nyelv
809.15 *** 80
[AN 2643420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - XXII., 458 p.
Bibliogr.
ISBN 963-86359-9-1 fűzött
nyelvészet
80
[AN 2643423] MARC

ANSEL
UTF-84596 /2007.
Tranter, Kate
Grosser Anfängerkurs - Englisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : angol / Kate Tranter ; [ford. Szabó Helga]. - Budapest : Klett, 2007, cop. 2004. - 288 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9572-15-7 fűzött
ISBN 963-9572-15-2
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2648868]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2007.
   Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához. - Budapest : Szt István Társ., 2006. - 22 p. ; 17 cm
Szerzők Hegedűs Attila et al.
ISBN 963-361-513-5 fűzött : 220,- Ft
magyar nyelv - szaknyelv - vallás - helyesírási szótár
809.451.1-1 *** 2
[AN 2643232]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4598 /2007.
Atanasova-Sokolova, Deniz
   Pisʹmo kak fakt russkoj kulʹtury XVIII-XIX vekov / Deniz Atanasova-Sokolova. - Budapest : ELTE BTK Doktori Isk., 2006. - 271 p. : ill. ; 25 cm. - (Investigationes Russicae, ISSN 1788-7526 ; 2.)
Bibliogr.: p. 230-248. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 963-463-845-7 kötött
orosz irodalom története - 18. század - 19. század - irodalmi levél
882(091)-6"17/18"
[AN 2643442]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2007.
Balogh Kinga
   Néma karnevál : rendhagyó pillanatképek a forgatagból / Balogh Kinga ; [... Bíbor Julianna ill.]. - Szeged : Bába, 2007. - 201, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-08-4 fűzött
ISBN 963-9717-08-8
világirodalom története - művelődéstörténet - történelem
82(091) *** 930.85 *** 93/99
[AN 2642961]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2007.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Briefwechsel (magyar)
   "Kedves és tisztelt barátom" : Hermann Hesse és Thomas Mann levelezése / [ford. Csősz Róbert et al.] ; [az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2006. - 347, [3] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Szerk. Carlsson, Anni és Michels, Volker. - Bibliogr.
ISBN 963-7448-19-5 kötött : 3000,- Ft
Hesse, Hermann (1877-1962)
Mann, Thomas (1875-1955)
Németország - író - századforduló - 20. század - levelezés
830(092)Hesse,_H.(044) *** 830(092)Mann,_T.(044)
[AN 2643018]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2007.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Die Geburt der Tragödie oder Griechentum und Pessimismus (magyar)
   A tragédia születése avagy Görögség és pesszimizmus / Friedrich Nietzsche ; ford. és a jegyzeteket írta Kertész Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1986. - 253 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2341-9 * kötött : 2290,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2341-7)
irodalomesztétika - drámaelmélet - ókori görög irodalom története
82.01-21 *** 875(091)-21 *** 111.852
[AN 2648845]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2007.
Starobinski, Jean
   Poppea fátyla : Jean Starobinski válogatott irodalmi tanulmányai / [vál. és szerk. Szávai Dorottya] ; [ford. Ádám Anikó et al.]. - Budapest : Kijárat, 2007. - 327 p. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 963-9529-52-4 fűzött : 2600,- Ft
világirodalom története - irodalomelmélet
82(091) *** 82.01
[AN 2643257]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2007.
Szőke Katalin (1950-)
   Sudʹba bez sudʹby : problemy poètiki Alekseâ Remizova / Katalin Sëke. - Budapest : ELTE BTK Irodalomtud. Doktori Isk., 2006. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Investigationes Russicae, ISSN 1788-7526 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-841-4 kötött
ISBN 963-463-841-4
Remizov, Aleksej Mihajlovič (1877-1957)
Oroszország - író - 19. század - 20. század
882(092)Remizov,_A._M.
[AN 2643372]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4604 /2007.
Bereczky János (1942-)
   Mikszáth Kálmán és a gyermekjátékok világa / Bereczky János. - Budapest : Akad. K., 2006. - 519 p. : ill., kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 507-517.
ISBN 978-963-05-8425-8 kötött : 3850,- Ft
ISBN 963-05-8425-5
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - magyar néprajz - 19. század - századforduló - játék
894.511(092)Mikszáth_K. *** 394.3(=945.11)
[AN 2643189]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2007.
Czigány Lóránt (1935-)
   Irodalom kényszerzubbonyban : válogatott tanulmányok / Czigány Lóránt. - Budapest : Mundus, 2006. - 375 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 72.)
Bibliogr.
ISBN 963-9501-82-4 kötött
Magyarország - kulturális politika - irodalmi élet - emigráns - író - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - életrajz
894.511(091)"194/198" *** 008:323(439)"194/198" *** 325.25(=945.11)(100)(092)"19"
[AN 2642989]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2007.
Hárs Ernő (1920-)
   Kereszt és koszorú : búcsú a XX. századtól / Hárs Ernő. - [Budapest] : Orpheusz Kv., 2006. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 963-9377-90-2 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - 20. század - műfordítás - elmélet - memoár
894.511(091)"19"(0:82-94) *** 82.03 *** 894.511-94
[AN 2642499]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2007.
Laczkó András (1943-)
   Írók és iskolák / Laczkó András. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2001-. - 20 cm
A 2. kötettől kiad. a Népakarat a Polgárosodásért Alapítvány. - A 2. és a 3. köt. mérete 21 cm
Magyarország - író - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 964070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2006. - IV, 169 p. : ill.
ISBN 978-963-7050-26-8 fűzött : 2150,- Ft
ISBN 963-7050-26-4
Magyarország - író - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 2642921] MARC

ANSEL
UTF-84608 /2007.
   Menedékház : Sárközi Márta emlékkönyv / szerk. Széchenyi Ágnes. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2004. - 423, [3] p., XXIV t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395-396.
ISBN 978-963-14-2371-6 * kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2371-9)
Sárközi Márta (1907-1966)
Magyarország - újságíró - irodalmi élet - levelezés - 20. század - életrajz - emlékkönyv
894.511(092)Sárközi_M. *** 070(439)(092)Sárközi_M.
[AN 2648858]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2007.
Rákai Orsolya (1973-)
   Utazások a Fekete Királynővel : írások írókról és irodalomról / Rákai Orsolya. - Budapest : Kijárat, 2006. - 201 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9529-50-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - 20. század
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 2643259]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2007.
   Véges végtelen : Isten-élmény és Isten hiány a XX. századi magyar költészetben / szerk. Finta Gábor, Sipos Lajos. - Budapest : Akad. K., 2006. - 357 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8435-7 kötött : 2940,- Ft
ISBN 963-05-8435-2
magyar irodalom története - költészet - 20. század - vallásos irodalom
894.511(091)-14"19" *** 894.511(091)-141
[AN 2643203]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4611 /2007.
Anton, Shari
Knave of hearts (magyar)
   Büszke szívvel / Shari Anton ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 352 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-625-4 fűzött : 1295,- Ft : 215 SKK
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2642833]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2007.
Besson, Luc
Arthur et la cité interdite (magyar)
   Arthur és a tiltott város / Luc Besson ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szentendre : Cephalion, 2006. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 963-9688-03-7 fűzött
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2643326]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2007.
Besson, Luc
Arthur et la vengeance de Maltazard (magyar)
   Maltazár bosszúja / Luc Besson ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szentendre : Cephalion, 2006. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9688-08-7 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 963-9688-08-8
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2643331]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2007.
Bradford, Barbara Taylor
Just rewards (magyar)
   Megérdemelt jutalom / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2007. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8299-9 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2641826]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2007.
Cabot, Meg
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Ifjúsági regény. - A 4 1/2. kötet mérete 17 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7 3/4., Valentin-napi meglepetések / [ford. Polgár Anita]. - 2007. - 75 p.
ISBN 978-963-539-579-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2642908] MARC

ANSEL
UTF-84616 /2007.
Clarke, Susanna
Jonathan Srange & Mr. Norrell (magyar)
   A hollókirály / Susanna Clarke ; [ford. Heinisch Mónika] ; [ill. Portia Rosenberg]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2006. - 765 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7118-54-3 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2642167]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2007.
Cortázar, Julio (1914-1984)
Historia de cronopios y de famas (magyar)
   Kronópiók és fámák története / Julio Cortázar ; Paul Klee rajz. ; [ford. Csép Attila et al.]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2006. - 149 p. : ill. ; 20 cm. - (Julio Cortázar-életműsorozat)
ISBN 978-963-9683-53-2 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 963-9683-53-1
spanyol irodalom - elbeszélés
860-32=945.11
[AN 2643968]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2007.
Darcy, Emma
His boardroom mistress (magyar)
   Változások kora / Emma Darcy ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 383.)
ISBN 963-537-622-7 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9.6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2642512]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2007.
Dowrick, Stephanie
Daily acts of love (magyar)
   A szeretet ajándéka / Stephanie Dowrick ; [ford. Gordon János]. - [Budapest] : General Press, [2006]. - 159 p. : ill. ; 15 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9286-26-X)
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84=945.11
[AN 2649611]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2007.
Duey, Kathleen
Hoofbeats : Katie and the Mustang (magyar)
   Lódobogás : Katie és a musztáng / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2629403]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2007. - 114 p.
ISBN 978-963-9708-32-7 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2644013] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-9708-33-4 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2644014] MARC

ANSEL
UTF-84621 /2007.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le comte de Monte-Cristo (magyar)
   Monte Cristo grófja : regény / Alexandre Dumas ; [Csetényi Erzsi fordításának felhasználásával átd. Majtényi Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 661, [7] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9708-20-4 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2649878]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2007.
Fluke, Joanne
Hannah Swensen mystery (magyar)
   Hannah Swensen titokzatos esetei / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, [2006]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2605620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Epertorta és gyilkosság. - cop. 2006. - 302 p.
Ford. Sacher Stefánia
ISBN 963-86823-7-X fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2643951] MARC

ANSEL
UTF-84623 /2007.
Garwood, Julie
Ransom (magyar)
   Váltságdíj / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 550 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-030-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2642712]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2007.
George, Catherine
Their scandalous affair (magyar)
   Vaklárma / Catherine George ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 384.)
ISBN 978-963-537-623-0 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9.6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2642521]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2007.
Gordon, Lucy
Her Italian boss's agenda (magyar)
   Bújócska Nápolyban / Lucy Gordon ; [... ford. Szabó Júlia]. Leselkedő árnyak / Alison[!Allison] Leigh ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Igenis, kapitány! / Barbara Hannay ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. : ill. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 19.)
Egys. cím: Her Italian boss's agenda. The truth about the tycoon. Her secret his son
ISBN 963-537-621-9 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19.9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2642529]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2007.
Griffin, W. E. B.
Men at war (magyar)
   Kémek háborúja / W. E. B. Griffin. - Debrecen : Gold Book, cop. 2005-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2584324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Katonák és kémek / [ford. Bally István]. - cop. 2006. - 377 p.
ISBN 963-426-031-4 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2642910] MARC

ANSEL
UTF-84627 /2007.
Harrison, Emma
Never been kissed (magyar)
   Az első előtti csók / [ford. Fekete Annamária]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 127 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; 1.)
A szerző Harrison, Emma
ISBN 978-963-679-523-8 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2643111]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2007.
Hartmann, Bettina
Lieben heisst vertrauen können (magyar)
   Könnyes boldogság / Bettina Hartmann ; [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 191.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-27-9 fűzött : 328,- Ft
ISBN 963-9681-27-X
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2642992]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2007.
   Huszadik századi cseh novellák : cseh dekameron / [... összeáll. és szerk. Vörös István] ; [... fordítói Beke Márton et al.]. - Budapest : Noran, 2006. - 672, [5] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 963-9716-03-0 kötött : 4990,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés - antológia
885.0-32(082)=945.11
[AN 2642967]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2007.
Jordan, Robert
The eye of the world (magyar)
   A világ szeme / Robert Jordan ; [ford. Würth Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2005-2007. - 2 db : ill. ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2589175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 2007. - 489 p.
ISBN 978-963-8428-30-1 fűzött : 2498,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2649812] MARC

ANSEL
UTF-84631 /2007.
Kerouac, Jack (1922-1969)
Desolation angels (magyar)
   Az elhagyatottság angyalai / Jack Kerouac ; [ford. Kepes János és Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2006. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-07-2 kötött : 2500,- Ft
ISBN 963-7448-07-1
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2642884]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2007.
Kistler, Julie
In bed with the wild one (magyar)
   Csetlő-botló nyomozók / Julie Kistler ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0864-9235 ; 193.)
ISBN 978-963-537-624-7 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9.6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2643035]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2007.
Landis, Jill Marie
Heartbreak hotel (magyar)
   Összetört szívek szállodája / Jill Marie Landis ; [ford. Hetzer Zita]. A kétperces szabály / Robert Crais ; [ford. Kovács Attila]. A dupla sas / James Twining ; [ford. Bornai Tibor]. A zongorista / Władisław Szpilman ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 575 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Heartbreak hotel. The two minute rule. The double eagle. The pianist
ISBN 978-963-9707-03-0 kötött
amerikai angol irodalom - lengyel irodalom - regény - memoár
820-31(73)=945.11 *** 884-94=945.11
[AN 2643793]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2007.
Lee, Abby
Girl with a one-track mind (magyar)
   Hol jár az eszem? / Abby Lee ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2007. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-25-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom - napló
820-993=945.11 *** 820-94=945.11
[AN 2642829]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2007.
Lucarelli, Carlo
   Il trillo del diavolo = Ördögtrilla / Carlo Lucarelli ; [ford. Peredi Mária]. - Budapest : Pro Novo, cop. 2006. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 963-87253-9-7 fűzött
olasz irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
850-31.02=945.11
[AN 2643064]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2007.
MacDonald, Laura
Mediterranean rescue (magyar)
   Megrendítő érzések / Laura MacDonald ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 316.)
ISBN 978-963-537-626-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9.6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2642568]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2007.
Mitterer, Erika (1906-2001)
Tauschzentrale (magyar)
   Egy élet nem elegendő? / Erika Mitterer ; [ford. B. Gaál Márta]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9610-76-7 fűzött : 1700,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2642214]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2007.
   Nem hívom az időt : versek az ókortól napjainkig az élet alkonyáról : [időskori bölcsességek] / [összeáll.] Pető Kovács Júlia. - Pomáz : Kráter, 2006. - 112, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7329-94-3 kötött : 1700,- Ft
világirodalom - öreg - vers
82-14=945.11 *** 159.922.63(0:82-14)
[AN 2643667]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2007.
O'Neill, Margaret (1926-)
The generous heart (magyar)
   Szupernővér / Margaret O'Neill ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 317.)
ISBN 978-963-537-627-8 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9.6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2642557]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2007.
Quoist, Michel
Donner ou Le journal d'Anne-Marie (magyar)
   Önátadás : Anne-Marie naplója / Michel Quoist ; [ford. Muraközy Nóra]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 318, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-361-801-0 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - napló
840-94=945.11
[AN 2643375]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2007.
Ralston, Aron
Between a rock and a hard place (magyar)
   A kanyon fogságában / Aron Ralston ; [ford. Bánfi Balázs Miklós]. - Budapest : Corbis, cop. 2006. - 319 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-86882-2-X kötött : 3480,- Ft
Ralston, Aron
amerikai angol irodalom - alpinizmus - memoár
820-94(73)=945.11 *** 796.52(0:82-94)
[AN 2643862]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2007.
Rice, Luanne
Summer's child (magyar)
   Hallgatag rózsák / Luanne Rice ; [ford. Molnár Gabriella]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-247-1 kötött
ISBN 963-305-247-5
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2642626]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2007.
Rosen im Herbst - das Ende unserer liebe? (magyar)
   Így ér véget a szerelem? / [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 194.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-32-3 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2643000]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2007.
Sandford, John
Dead watch (magyar)
   Halálos szorításban / John Sandford ; [ford. Sz. Kulcsár István]. - [Budapest] : JLX, cop. 2006. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-248-8 fűzött
ISBN 963-305-248-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2642622]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2007.
Severin, Tim
Viking (magyar)
   A viking : [észak hősei tovább élnek] / Tim Severin. - [Debrecen] : Gold Book, [2006]-. - 24 cm
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2634015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A király embere / [ford. Ferencz Tamás]. - [2007]. - 283 p. : ill., részben térk.
ISBN 978-963-426-038-7 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2643117] MARC

ANSEL
UTF-84646 /2007.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia / William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 111 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-410-3 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2649724]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2007.
Slaughter, Frank Gill (1908-2001)
Battle surgeon (magyar)
   A frontsebész / Frank G. Slaughter ; [ford. Veres Júlia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-84-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2649254]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2007.
Steel, Danielle
Coming out (magyar)
   Az első bál / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-157-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2642969]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2007.
Stilton, Geronimo
   Esti mesék a világ minden tájáról / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 196, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-370-067-1 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2642986]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2007.
Stilton, Geronimo
Una granita di mosche per il conte (magyar)
   Légyturmix a gróf úrnak / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 118, [8] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-039-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2642982]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2007.
Stilton, Tea
Il codice del drago (magyar)
   A sárkány kódja / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 173, [50] p. : ill. ; 22 cm. - (Tea angyalai ; 1.)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 963-370-031-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2643175]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2007.
   Szívdobbanás : [szerelmes üzenetek...] / [főszerk. Jámbor Mariann]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - [98] p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-679-563-4 kötött
ISBN 963-679-563-0
világirodalom - szerelem - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2643006]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2007.
Telushkin, Dvorah Menashe (1954-)
Master of dreams (magyar)
   Az álomlátó : feljegyzések Isaac Bashevis Singerről / Dvorah Telushkin ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 321 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-530-718-0 kötött : 3900,- Ft
Singer, Isaac Bashevis (1904-1991)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - jiddis irodalom - 20. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 820(73)(092)Singer,_I._B.(0:82-94) *** 830-088(73)(092)Singer,_I._B.(0:82-94)
[AN 2643025]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2007.
Thompson, Frank
Lost - signs of life (magyar)
   Lost - eltűntek : az élet jelei / Frank Thompson ; [ford. Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 205 p. ; 18 cm
ISBN 963-370-089-2 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2642578]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2007.
   Turcology in Turkey : selected papers / [ed. by László Károly] ; [... sel. by Nurettin Demir and Emine Yilmaz]. - Szeged : SZTE BTK Altajisztikai Tansz. : MTA-SZTE Turkológiai Kutcsop., cop. 2007. - XV, 593 p. ; 24 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 47.)
Váltakozva angol, török és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-482-774-8 fűzött
turkológia
894.35 *** 809.435
[AN 2642716]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2007.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2285-6 * kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2285-2)
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2648867]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2007.
Vivian, Charles
Robin Hood (magyar)
   Robin Hood / E. Charles Vivian ; [ford. és átd. Bartos Tibor] ; [ill. Hangya András]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-582-8 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.3=945.11
[AN 2649762]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2007.
Voisin, Marcel (1935-)
Einstein et les démons (magyar)
   Einstein és a szellemek : színmű 5 felvonásban / Marcel Voisin ; [ford. Nagy Erzsébet]. - Szeged : Bába, 2006. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 963-9717-04-5 fűzött
Einstein, Albert (1879-1955)
Belgium - francia nyelvű irodalom - dráma
840-2(493)=945.11
[AN 2642958]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2007.
Von roten Rosen und falschen Schwüren (magyar)
   Vörös rózsák és hamis esküvések / [ford. Mező Hermina]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 193.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-28-6 fűzött : 328,- Ft
ISBN 963-9681-28-8
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2642999]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2007.
Vulpius, Christian August (1762-1827)
Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann (magyar) (átd. kiad.)
   Haramiák kapitánya / Christian Vulpius ; [ford. és átd. Szinnai Tivadar]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 252, [2] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Megj. "Rinaldo Rinaldini, a sziklák fejedelme" címmel is
ISBN 963-9708-29-1 kötött : 2299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2649301]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2007.
Warden, Ruth von
Die Zwillingsschwestern und ein Mann (magyar)
   Két év - egy örökkévalóság / Ruth von Warden ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 192.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-31-6 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2642997]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4662 /2007.
Ágai Ágnes (1932-)
   Abszurdkák : [epés epigrammák, aforizmák és egyéb gondolatjátékok] / Ágai Ágnes ; [Kaján Tibor rajz.]. - Budapest : Prexton, 2006. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87340-0-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - humor - aforizma
894.511-84 *** 894.511-7
[AN 2643678]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János ; transl. ... by Ottó Tomschey ; [ill. Zoltán Joó] ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2007. - 192 p., [12] fol. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9386-47-1 fűzött
magyar irodalom - eposz - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-131.02=20
[AN 2643969]
MARC

ANSEL
UTF-84664 /2007.
Baker Ágnes
   Sas, de király! / Baker Ágnes, Szőczi János ; [graf. ... Lente István]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2006. - [46] p. : ill. ; 17 cm. - (Hogyishívják füzetek, ISSN 1788-6155)
ISBN 963-86814-9-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - mese
894.511-34 *** 244(0:82-34)
[AN 2642649]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2007.
Barta Éva
   A farm a mi otthonunk / Barta Éva. - Debrecen : TKK, [2007]. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-596-512-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2644050]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2007.
Bátyi Zoltán (1956-)
   Belami / Bátyi Zoltán ; [... fotók Kukucska András]. - Szeged : Bába, 2006. - 208, [4] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9717-05-3)
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2642962]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2007.
Bene Zoltán (1973-)
   Ásatás : kurtanovellák, karcolatok, tárcák / Bene Zoltán ; [ill. Dienes Jenő] ; [... ford. Fábián Attila]. - Szeged : Bába, 2006. - 134 p. ; 17 cm
A függelékben egyes írások angol műfordításban is
ISBN 978-963-9717-13-8 fűzött
ISBN 963-9717-13-4
magyar irodalom - karcolat - fordítás
894.511-43.02=20
[AN 2642960]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   Testamentum / Benedek Elek ; [szerk. és az utószót írta Tarbay Ede]. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 963-361-860-6 kötött : 940,- Ft
magyar irodalom - irodalmi levél - karcolat
894.511-6 *** 894.511-43
[AN 2643653]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2007.
Benedek István Gábor (1937-)
   A komlósi tóra / Benedek István Gábor. - Budapest : Háttér, 2007. - 176 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9365-69-8 kötött : 2000,- Ft
ISBN 978-963-9365-64-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2649683]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2007.
Berezvay Lászlóné
   Magyar rapszódia három hangszerre : naplók a huszadik századból / Berezvay Lászlóné. - Budapest : Masszi, cop. 2006. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Az 1. napló szerzője Berezvay József, a 2. naplóé Turcsányi Ernőné
ISBN 963-9454-83-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - első világháború - második világháború - napló
894.511-94 *** 943.9"191/194"(0:82-94)
[AN 2643743]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2007.
Börcsök Mária (1944-)
   21 vers / Börcsök Mária. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2006. - 33 p. ; 23 cm. - (Borostyán-könyvek, ISSN 1216-433X)
Japán technikával
ISBN 963-9114-92-8 fűzött : 960,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2643863]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2007.
Csáth Géza (1887-1919)
   Elbeszélések / Csáth Géza. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2007. - 206 p. ; 21 cm. - (A magyar irodalom remekei. XX. század ; 16.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-05-8 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2643299]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2007.
Czeke Aristid (1929-)
   Köszöntő és alkalmi versek, 1980-2006 : emberközelben / Czeke Aristid. - Budapest : Szerző, 2006. - 160 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - alkalmi költemény
894.511-14 *** 894.511-193
[AN 2642838]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2007.
   Egyszer volt.. : mesék Mátyás királyról / [szövegadaptáció Zavaczki Gabriella] ; [... ill. Bihari Mariann és "Medve"]. - [Debrecen] : TKK, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1585-7409)
ISBN 963-596-510-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2644044]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2007.
Esterházy Péter (1950-)
   Egy nő / Esterházy Péter. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 1995. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2451-5 * kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2451-0)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649891]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2007.
Fable, Vavyan
   Ébredj velem! / Vavyan Fable. - 3. kiad. - Budapest : Fabyen, 2007, cop. 1995. - 489 p. ; 20 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2649658]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2007.
Falvai Mátyás (1984-)
   Allegro barbaro / Falvai Mátyás. - [Budapest] : Orpheusz, 2006. - 191, [3] p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Allegro barbaro ; Bossa nova ; Tunéziai éjszakák
ISBN 963-9377-94-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2642485]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2007.
Fehér Bence (1968-)
   Circe / Fehér Bence. - Budapest : Orpheusz Kv., 2006. - 529 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9377-92-9 fűzött : 2005,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2642501]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2007.
Gerenday Endre (1926-)
   Negyedszázad vándorútján : Bogyiszlótól a heilbronni fogolytáborig / Gerenday Endre. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 115 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9642-48-7 fűzött : 2000,- Ft
Gerenday Endre (1926-)
Magyarország - magyar irodalom - katonaélet - Horthy-korszak - memoár
894.511-94 *** 355.1(439)"193/1945"(0:82-94)
[AN 2643749]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2007.
Gergely Márta (1913-1973)
   Szöszi : regény / Gergely Márta. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 238 p. ; 21 cm. - (Tinikről tiniknek, ISSN 1786-688X)
ISBN 963-9492-32-9 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2649295]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2007.
   "Hass, alkoss, gyarapíts..." : haza és nemzettudat a magyar irodalomban / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2007]. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9677-72-2 kötött
magyar irodalom - nemzettudat - antológia
894.511-822 *** 172.15
[AN 2649809]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2007.
Hegyi Béla (1937-)
   Titkolt szerepek : regény és elbeszélések / Hegyi Béla. - Nagykanizsa : Czupi, 2006. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86289-7-8 fűzött
ISBN 963-86289-7-9
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2642390]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2007.
Hidegkuti Zita
   Kitárt karral / Hidegkuti Zita ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - 70, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-28-2 fűzött : 956,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2642917]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2007.
Jávor Béla (1950-)
   Karácsonyi levelek / Jávor Béla. - Budapest : Mundus, 2006. - 189 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9713-03-1 kötött
ISBN 963-9713-03-1
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2642971]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2007.
Jávor Béla (1950-)
   Újratemetés : Nagy Imre és Kádár János : dráma / Jávor Béla. - Budapest : Mundus, 2006. - 68 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001)
ISBN 978-963-9713-02-4 kötött
ISBN 963-9713-02-3
Nagy Imre (1896-1958)
Kádár János (1912-1989)
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - politikus - 20. század - dráma
894.511-2 *** 943.9"1956"(0:82-2) *** 32(439)(092)Kádár_J.(0:82-2) *** 32(439)(092)Nagy_I.(0:82-2)
[AN 2642885]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2007.
Kapi Béla (1879-1957)
   Isten hárfása : történeti elbeszélés / írta Kapi Béla ; [kiad. az Ordass Lajos Baráti Kör]. - 4. kiad. - Budapest : Ordass L. Baráti Kör, 1991 [!2007]. - 281 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-00-1492-0 fűzött
Gerhardt, Paul (1607-1676)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2648848]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2007.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   A szív örvényei / Kemény Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 237 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 10.)
ISBN 978-963-09-4950-7 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2644021]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2007.
Kikli Tivadar (1921-)
   Tódorka 5 / Kikli Tivadar. - Szeged : Bába, 2007. - 64 p. ; 20 cm
Borítócím: Tódorka úr történetei V. és más elbeszélések
ISBN 978-963-9717-16-9 fűzött
ISBN 963-9717-16-9
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2642964]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Osiris, 2007. - 305 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-936-6 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649521]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 203 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-411-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649720]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Osiris, 2007. - 174 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-937-3 fűzött : 720,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649861]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta / Kosztolányi Dezső. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 152 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-407-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649750]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2007.
Kovács-Cohner Róbert (1986-)
   Neon / Kovács-Cohner Róbert. - [Budapest] : Glória, cop. 2006. - 287 p. ; 20 cm
Az előszót Gyertyán Ervin írta
ISBN 963-9587-27-3 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2642881]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2007.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv / Krúdy Gyula. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2007. - 188 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9544-40-X)
magyar irodalom - álmoskönyv
894.511-43 *** 398.7
[AN 2642610]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2007.
Lengyel János (1973-)
   A valóság szaga : kisprózai vegyestál verskörettel, kárpátaljai módra / Lengyel János. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2006. - 180 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 142.)
ISBN 963-86626-1-1 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(477.87)
[AN 2642644]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2007.
Mayer Ferenc (1912-1981)
   "Legyen már vége" : Mayer Ferenc néhai fodrászmester versei / [a válogatást kész. ifj. Mayer Ferenc]. - [Ajka] : Mayer G., Mayer F., [2007]. - 103, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1786-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2643971]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2007.
Mezei András (1930-)
   Hár-mas könyv / Mezei András. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2007. - 677 p. : ill. ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-9114-93-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2643787]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 147, [4] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-408-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2649751]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 495 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-412-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649731]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Ének a búzamezőkről / Móra Ferenc. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A magyar irodalom remekei. XX. század ; 11.)
ISBN 978-963-9709-07-2 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649599]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2007.
Nadányi Zoltán (1892-1955)
   Nadányi Zoltán összegyűjtött versei / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Urbán László]. - [Budapest] : Argumentum, 2006. - 1054 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-446-416-7 kötött : 5500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-14.032
[AN 2643270]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2007.
Nádudvari Nagy János (1922-)
   Mindig csak egyszerűen : versek / Nádudvari Nagy János ; [kiad. a Művészetbarátok Egyesülete]. - Budapest : Művészetbarátok Egyes., 2007. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7324-48-2 fűzött
ISBN 963-7324-48-8
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2642504]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2007.
Németh Péter Mikola (1953-)
   Mysterium carnale : hommage à Pilinszky / Németh Péter Mikola ; Németh Zoltán Pál fotográfiáival. - Budapest : Napkút, 2006. - 34, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 9.)
ISBN 978-963-8478-48-1 fűzött
ISBN 963-8478-48-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2650230]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2007.
   Ötvenhatos levél / [szerk.] Móser Zoltán ; [Móser Zoltán fényképéhez verset írtak Beney Zsuzsa et al.]. - Budapest : Püski-Masszi Könyvesház : Unicus, [2006]. - 43 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-9454-82-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 943.9"1956"(0:82-14)
[AN 2643634]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2007.
Pajor András (1958-)
   Tartozom a világnak egy verseskötettel / Pajor András. - Budapest : Prudencia, 2006. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87344-0-2 fűzött
ISBN 963-87344-0-X
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2642481]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2007.
Parker, Cynthia
   Forró éjszakák / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-32-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2649824]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2007.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Hősöm tere : a Tisztabúza éjszakája / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 2000. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2208-5 * kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2208-9)
ISBN 963-14-2208-9
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2648914]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2007.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A hullámzó Balaton : waldtrockenkammeri átiratok / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007. - 221, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2486-7 * kötött : 2290,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2486-3)
ISBN 963-14-2486-3
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2648912]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2007.
Páskándi Géza (1933-1995)
   A szalmabábuk lázadása / Páskándi Géza ; [Engel Tevan István rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8291-0 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2649867]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2007.
Prosszer G. Júlia (1950-)
   Naxos szigetén : regény : III. kötet / Prosszer G. Júlia ; [versek ... Bereg Mária et al.] ; [graf. Bor István Iván et al.]. - Budapest : Szerző, 2006. - 598 p. : ill. ; 20 cm
Az 1. köt. címe "Naxos felé", a 2. köt. címe "Naxos partjainál"
ISBN 963-400-828-3 fűzött
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-31
[AN 2642464]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2007.
Radnai Gáborné
   Elfojtott vágy / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai K., 2007. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-32-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2642642]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2007.
Radnai Gáborné
   Pokoli láz / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai K., 2007. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-33-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2642639]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2007.
Rónay László (1937-)
   Kalandozások unokáimmal / Rónay László. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 145 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-361-862-2 fűzött : 1400,- Ft
ISBN 963-361-862-2
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2643229]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2007.
Szabó Magda (1917-)
   Abigél / Szabó Magda. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 277, [2] p. ; 24 cm. - (A Móra Kiadó klasszikusai, ISSN 1787-9787)
ISBN 978-963-11-8287-3 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649828]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2007.
Széchey Rita (1964-)
   Boldog karácsonyt, Rózmari! vagyis A kockás napló / Széchey Rita. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2006. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-87233-0-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2643713]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2007.
Székely Magda (1936-)
   Régi és új versek / Székely Magda. - Budapest : CET Belvárosi Kvk., 2007. - 136, [9] p. ; 24 cm
ISBN 963-9114-93-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2643861]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2007.
   Szeretni tehozzád szegődtem : 200 magyar szerelmes vers / [vál. Farkas Árpád]. - [Budapest] : Sziget Kv., [2006]. - 335 p. ; 19 cm
ISBN 963-8138-07-6 kötött
magyar irodalom - szerelem - vers - antológia
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 2649600]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2007.
Szilágyi Domokos (1938-1976)
   Lám, egymást érik a csodák / Szilágyi Domokos ; ill. Keszeg Ágnes. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2006. - 60, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87339-1-7 kötött : 2250,- Ft
ISBN 963-87339-1-8
Erdély - határon túli magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2643614]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2007.
Szilágyi György (1928-)
   Dzsingisz Kohn córeszban : volt egyszer egy vurstli... / Szilágyi György. - [Budapest] : Gabbiano Print, [2007]. - 145 p. : ill. ; 21 cm + CD
Borítócím: Dzsingisz Kohn córeszban avagy Volt egyszer egy vurstli
ISBN 978-963-87044-3-6 fűzött
ISBN 963-87044-3-8
Városliget - Budapest - magyar irodalom - cirkusz - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - humoreszk
894.511-7 *** 791.83(439-2Bp.) *** 712.25(439-2Bp.) *** 930.85(439)"18/19"
[AN 2643209]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2007.
Szűcs László, D. (1934-)
   Alkony história : regény / D. Szűcs László. - Kecskemét : Cardos, 2006. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 963-85194-1-X fűzött (hibás ISBN 963-85194-0-2)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2648691]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2007.
Szüle Dénes
   Csimpolyás Giligor hőstettei : diáktörténetek a múlt századból / Szüle Dénes. - Békés : [Jantyik Múz.], 2006. - 61 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 32.)
Nyíri Sándor karikatúráival
ISBN 963-229-147-6 fűzött
Békés - magyar irodalom - diákélet - memoár
894.511-94 *** 371.8(439-2Békés)(0:82-94)
[AN 2642858]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2007.
Vágó Csaba
   A tigris karmai / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, [2006]. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-62-6 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2649612]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2007.
Varga Ödön Tibor (1946-)
   60 bölcselkedés / Varga Ödön Tibor. - [Budapest] : [Codex Print], cop. 2006. - 69 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9247-29-4 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2642503]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2007.
Veszelka Attila (1955-)
   Lélegző sötét / Veszelka Attila. - Szeged : Bába, 2007. - 92, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-14-5 fűzött
ISBN 963-9717-14-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2642979]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2007.
Zelnik József (1949-)
   Tengerkönyv / Zelnik József. - Budapest : Ökotáj, 2006. - 131 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Ökotáj könyvek, ISSN 1217-3460)
Kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2642562]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4726 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Rege a csodaszarvasról / Arany János ; László Gyula rajz. - [Budapest] : Kairosz, [2007]. - [56] p. : ill., színes ; 21x28 cm
ISBN 963-662-001-6 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - vers
087.5(084.1) *** 894.511-14
[AN 2642973]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2007.
The big book of games (magyar)
   Játékos világjáró rejtvények. - Pécs : Alexandra, 2006-. - 31 cm
Ford. Varga Enikő
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2643102]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A zenepavilontól a Húsvét-szigetekig. - 2006. - 45 p. : ill., színes
ISBN 963-369-942-8 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2643103] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A parktól az Amazonasig. - 2006. - 45 p. : ill., színes
ISBN 963-369-943-6 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2643104] MARC

ANSEL
UTF-84728 /2007.
   Csipkerózsika csókja. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Csillagporos mesekönyvek)
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-476-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643995]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2007.
   Az én hercegem : térbeli mesekönyv. - Debrecen : TKK, [2007]. - [8] p. : ill., színes ; 14 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-237-1 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643977]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2007.
   Egy igazi meglepetés. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Csillagporos mesekönyvek)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-471-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643998]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2007.
   Kerti mulatság. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Csillagporos mesekönyvek)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-472-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643999]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2007.
   Ki lehet az? : bújócskázz a Disney-hercegnőkkel!. - Debrecen : TKK, [2007]. - [8] p. : ill., színes ; 23x23 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-413-7 kötött : 1500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2644002]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2007.
   Kincsvadászat : térbeli mesekönyv. - Debrecen : TKK, [2007]. - [8] p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 963-596-244-4 kötött : 698,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643973]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2007.
Kopacz Mária (1941-)
   Borika világkörüli sétája egy szerda délután / írta és rajz. Kopacz Mária. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2006. - [38] p. : ill., színes ; 27 cm + mell.
ISBN 963-87339-0-X * kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-87339-0-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - foglalkoztatókönyv - mese
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2643618]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2007.
   Lenn a pataknál. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Csillagporos mesekönyvek)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-470-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643992]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2007.
   Levél Csingilingnek. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (13 p.) : ill., színes ; 16x21 cm. - (Térbeli tündérkönyvek)
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 963-596-488-9 kötött : 1200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2644006]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2007.
Miler, Zdeněk
Krtek a autičko (magyar)
   A vakond autója / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8288-0 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2649817]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2007.
   Némó nyomában : óriás puzzle-könyv : foglalkoztatókönyv matricákkal. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-596-335-1 kötött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2644003]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2007.
   Az Oroszlánkirály : óriás puzzle-könyv. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30 cm + mell.
ISBN 963-596-336-X kötött : 2490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2644004]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2007.
Parent, Nancy
   Hív az erdő / [írta Nancy Parent]. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x18 cm. - (Mesés pillanatok)
Plasztikus képeskönyv. - Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-356-4 kötött : 850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643986]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2007.
Parent, Nancy
   Vízi álom / [írta Nancy Parent]. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x18 cm. - (Mesés pillanatok)
Plasztikus képeskönyv. - Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-355-6 kötött : 850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643987]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2007.
   Pillangóvadászat. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Csillagporos mesekönyvek)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 963-596-473-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643997]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2007.
   Rejtélyes üzenetek. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x21 cm. - (Térbeli tündérkönyvek)
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 963-596-487-0 kötött : 1200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2644007]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2007.
   Egy szépséges Szörnyeteg. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Csillagporos mesekönyvek)
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-477-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2644001]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2007.
   Túl a tengeren. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Csillagporos mesekönyvek)
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-474-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2643993]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2007.
   Tündérek kincse. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x21 cm. - (Térbeli tündérkönyvek)
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 963-596-490-0 kötött : 1200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2644005]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2007.
   Egy varázslatos éjszaka. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Csillagporos mesekönyvek)
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 963-596-475-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2644000]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4748 /2007.
Goscinny, René (1926-1977)
Ma Dalton (magyar)
   Dalton mama / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Banitz Ildikó, Simon István]. - Budapest : Pesti Kv., 2007. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 3.)
ISBN 978-963-06-1752-9 fűzött : 1299,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2643296]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2007.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (27.) (2005) (Eger)
   A XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia díjazott hallgatóinak dolgozatai / [szerk. Thiel Katalin] ; [rend. közread. az] Eszterházy Károly Főiskola. - Eger : EKF Líceum K., 2006. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem - konferenciakiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2643142]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2007.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
Japán - képregény
087.6:084.11(520)
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1 köt., A rónin. - 2006. - 147 p. : ill.
ISBN 963-86865-1-0 fűzött : 1490,- Ft
Japán - képregény
087.6:084.11(520)
[AN 2643187] MARC

ANSEL
UTF-8