MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/05/31 16:05:51
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5280 /2007.
   Bevezetés az újságolvasásba : diákok számára / [szerk. Mayer József] ; [közread. a] Magyar Lapkiadók Egyesülete. - Budapest : M. Lapkiadók Egyes., 2007. - 86 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1985-1 fűzött
újságírás - tankönyv
070(078)
[AN 2647917]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2007.
Rózsa Mária (1960-)
   Deutschsprachige Presse in Ungarn, 1921-2000 : Bibliographie = Magyarországi német nyelvű sajtó, 1921-2000 : bibliográfia / zsgest., mit Vorw. und Reg. vers. von Mária Rózsa. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2006. - 202, [2] p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
ISBN 963-200-501-5 fűzött
magyarországi németek - 20. század - sajtó - szakbibliográfia
070(439)(=30)"19":016
[AN 2647323]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5282 /2007.
Davies, Brenda
Unlocking the heart chakra (magyar)
   A szívcsakra megnyitása : kapcsolataink új dimenzióba emelése és kiteljesedése a szeretetenergia rezgésben / Brenda Davies ; [ford. Patkós Szilvia]. - [Budapest] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 340 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-53-4 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika - társadalmi kapcsolat
133.25 *** 316.472.3
[AN 2646497]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2007.
Demeter Anikó
   Feng shui a tervezésben / Demeter Anikó ; [illusztrációkat kész. Sipos Norbert]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2007. - 117, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9677-53-1 fűzött
feng shui - tervezés - építészet
133.25 *** 643/645 *** 721.011
[AN 2648494]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2007.
   Égi üzenetek krónikája : út a szeretet felé / [közread. a] Hórusz-Szeme Spirituális Alapítvány. - Békéscsaba : Hórusz-Szeme Spirituális Alapítvány, [2007]-. - 24 cm
Szerk. Patócs Mihály
ezoterika
133
[AN 2646866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2007]. - 117 p. : ill.
ISBN 963-229-925-6 kötött
ezoterika
133
[AN 2646876] MARC

ANSEL
UTF-85285 /2007.
Hicks, Esther
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Ester és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2007-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 2654991]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Tanuld meg beteljesíteni vágyaidat!. - 2007. - 290 p.
ISBN 978-963-528-882-3 fűzött : 2790,- Ft
ISBN 963-528-882-4
ezoterika
133.25
[AN 2654992] MARC

ANSEL
UTF-85286 /2007.
Lionnet, Annie
The astrology directory (magyar)
   Asztrológia / Annie Lionnett[!Lionnet] ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 208 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Életmódkalauz, ISSN 1788-098X)
ISBN 963-7168-58-3 kötött : 2800,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2646541]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2007.
Müller Péter (1936-)
   Boldogság / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 217 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-783-3 kötött : 2680,- Ft
ISBN 963-528-783-6
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 2653608]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2007.
Orban, Peter
Drehbuch Partnerschaft (magyar)
   A párkapcsolat forgatókönyve : a társ, horoszkópod tükrében / Peter Orban ; [ford. Szabó Judit]. - 2. jav. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 177 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1999
ISBN 978-963-9652-23-1 fűzött : 1700,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2654489]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2007.
Virtue, Doreen
The care and feeding of indigo children (magyar)
   Indigó gyerekek nevelése : módszerek testi-lelki táplálásukhoz, hogyan érthetjük meg őket karma-feloldással, angyalterápiával, együttérző szeretettel / Doreen Virtue ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budakeszi : Mandala-Véda, [2007], cop. 2003. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-67-1 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2653797]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2007.
Virtue, Doreen
Divine prescriptions (magyar)
   Angyali útmutatás : hogyan változtassuk meg életünket spirituális érzékeink kifejlesztésével / Doreen Virtue ; [ford. Zelei Kata]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, [2007], cop. 2002. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-69-5 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus - életvezetés
133 *** 613.865
[AN 2653611]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2007.
Virtue, Doreen
Healing with the angels (magyar)
   Angyalokkal gyógyítás : párbeszéd, gyógyítás és élet az angyalokkal / Doreen Virtue ; [ford. Zelei Kata]. - Budakeszi : Mandala-Véda, [2007], cop. 2001. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-70-1 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - angyal
133.25
[AN 2654977]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5292 /2007.
   A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok : tájékoztató a KVVM - MTA "VAHAVA" projekt végrehajtásáról és eredményeiről. - Budapest : KVVM : MTA, 2006. - 22 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
globális felmelegedés - szakbibliográfia
504.38.054:016
[AN 2647374]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2007.
   Környezet-egészségtan / szerk. Ember István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 398 p. : ill. ; 25 cm. - (Natura delectans, ISSN 1418-1304). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 389-391.
ISBN 963-9542-86-5 kötött : 3980,- Ft
környezet-egészségügy - egyetemi tankönyv
504.75(075.8) *** 614(075.8)
[AN 2646622]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2007.
   Nemzeti park a Dunakanyarban : a Duna-Ipoly Nemzeti Park / [szerk. Kézdy Pál, Papp Beáta]. - Budapest : Máyer Ny., 2006. - 103, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Számozott példány: 500
ISBN 978-963-86783-5-5 kötött
Duna-Ipoly nemzeti park - nemzeti park - útmutató
502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park
[AN 2649312]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2007.
Woynarovich Elek (1915-)
   Vízi környezetünk védelme : mentsük meg vizeinket önmagunktól önmagunknak / Woynarovich Elek. - Budapest : Agroinform, 2007. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-502-862-7 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - vízi élet - vízvédelem
504.4.06(439) *** 504.45.06(439)
[AN 2647758]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5296 /2007.
   Válogatás a Matematika-Statisztika Tanszéken folyó kutatásokból / [szerk. Berta Ákos] ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, 2007. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9558-64-8 * fűzött (hibás ISBN 963-9558-64-9)
valószínűségszámítás - matematikai statisztika - matematikai analízis
519.2 *** 517
[AN 2647343]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2007.
   Valószínűségszámítás : matematika a közgazdasági alapképzés számára / szerk. Csernyák László. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-19-5949-9 fűzött : 2100,- Ft
valószínűség-számítás - egyetemi tankönyv
519.21(075.8)
[AN 2647503]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5298 /2007.
Filemon Ervin
   Kvantumfizika, avagy A XXI. század relativitáselmélete / Filemon Ervin. - Budapest : Kornétás, cop. 2006. - 188, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-54-1 * fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 978-963-9353-54-X)
ISBN 963-9353-54-X
kvantumfizika
530.145
[AN 2648501]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2007.
Hevesi Imre (1929-)
   Elektromosságtan / Hevesi Imre. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1998. - 669 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 651-656.
ISBN 978-963-18-8371-8 kötött : 4200,- Ft
villamosságtan - egyetemi tankönyv
537.03(075.8)
[AN 2654968]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5300 /2007.
Frachtenberg, Fabio
Giants of Patagonia (magyar)
   Patagónia óriás dinói / [szerzők Fabio Frachtenberg, Jorge Calvo, Oscar A. Frachtenberg] ; [kiad. a ... Magyar Természettudományi Múzeum]. - [Budapest] : M.Természettud. Múz., cop. 2007. - 60 p. : ill., színes ; 23x24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Giants of Patagonia. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7093-94-4 fűzött
Argentína - dinosaurus - paleontológia - kiállítási katalógus
568.19(82) *** 56 *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2646518]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2007.
Gábris Gyula (1942-)
   Földfelszín és éghajlat : a felszínalaktan összegzése / Gábris Gyula. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-463-870-8 kötött
geomorfológia - éghajlattan - egyetemi tankönyv
551.4.06(075.8)
[AN 2647177]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2007.
Jámbor Áron (1933-)
   A magyar kvarterkutatás bibliográfiája, 1708-2004 / összeáll. Jámbor Áron. - Budapest : MÁFI, 2006. - 400 p. ; 25 cm. - (A Magyar Állami Földtani Intézet alkalmi kiadványa, ISSN 0230-452X ; 206.)
ISBN 963-671-257-3 kötött
Magyarország - regionális földtan - szakbibliográfia
55(439) *** 55:016
[AN 2647032]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2007.
Moore, Robert J.
Timeless wonders (magyar)
   Időtlen csodák : lenyűgöző utazás a világ természeti szépségei között / [írta Robert J. Moore] ; [ford. Cseri Flóra]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 320 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-369-777-8 kötött
Föld - természeti földrajz - fényképalbum
911.2(100)(084.12)
[AN 2653507]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5304 /2007.
Gábris Gyula (1942-)
   Csillagászati földrajz / írták Gábris Gyula, Marik Miklós, Szabó József ; szerk. Gábris Gyula. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1998. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 978-963-19-5478-4 fűzött : 2205,- Ft
csillagászat - földrajz - egyetemi tankönyv
523.31(075.8) *** 521.9(075.8)
[AN 2654935]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2007.
Icke, Vincent
Christiaan Huygens in de onvoltooid verleden toekomende tijd (magyar)
   Christiaan Huygens : jövő a múltban / Vincent Icke. - Budapest : Typotex, 2007. - 59 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Balogh Tamás
ISBN 978-963-9664-34-0 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-9664-34-0
Huygens, Christiaan (1629-1695)
Hollandia - fizikus - csillagász - 17. század
52(492)(092)Huygens,_Ch. *** 53(492)(092)Huygens,_Ch.
[AN 2646604]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2007.
Koestler, Arthur (1905-1983)
The sleepwalkers (magyar)
   Alvajárók / Arthur Koestler ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1996. - 856, [4] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 783-786.
ISBN 978-963-07-8211-1 kötött : 4200,- Ft
csillagászat - tudománytörténet
52(100)(091)
[AN 2653882]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2007.
Nemere István (1944-)
   A tunguz meteorit rejtélye / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-34-9 fűzött
Szibéria - meteorit - rejtély - századforduló
523.681(47)"1908" *** 001.94
[AN 2648515]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5308 /2007.
   A 2004 és 2006 között elvégzett magyarországi vidraállomány felmérés részletes összefoglaló dolgozata / [közread. az Alapítvány a Vidrákért]. - [Budapest] : Alapítvány a Vidrákért, [2007]. - 124 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. jan. - Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-87440-0-5 fűzött
Magyarország - állatföldrajz - vidra
599.742.4 *** 591.9(439)
[AN 2646925]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2007.
Csányi Vilmos (1935-)
   Az emberi viselkedés / Csányi Vilmos. - 2. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2007. - 390 p. : ill. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 385-386.
ISBN 978-963-9710-10-8 fűzött : 2900,- Ft
etológia - társadalmi viselkedés - ember
599.9 *** 316.6 *** 591.5
[AN 2653558]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2007.
Jachertz, Iris
Kletterpflanzen (magyar)
   Kúszónövények : szép kialakítás, helyes nevelés / szerző Iris Jachertz ; a fényképek készítői Jutta Schneider [et al.] ; rajzoló Heidi Janiček ; [ford. Sütöriné Diószegi Magdolna]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
ISBN 963-684-217-5 fűzött
kúszónövény - dísznövény
581.526.43 *** 635.92
[AN 2654525]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2007.
Kókay József (1928-)
   Nonmarine mollusc fauna from the Lower and Middle Miocene, Bakony Mts, W Hungary / by József Kókay ; [transl. Pál Müller]. - Budapest : MÁFI, 2006. - 196 p. : ill. ; 29 cm. - (Geologica Hungarica. Series palaeontologica, ISSN 0374-1893 ; 56.)
Bibliogr.: p. 101-106.
ISBN 963-671-254-9 fűzött
Bakony - puhatestű - állatföldrajz - miocén
594 *** 551.782.1 *** 591.9(439)(234.373.1)
[AN 2647043]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2007.
   Miscellanea II = Válogatott tanulmányok II. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2006. - 340 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-52-3 fűzött
Somogy (megye) - Baranya (megye) - állatföldrajz
591.9(439.123) *** 591.9(439.127)
[AN 2646857]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2007.
Ronkay Gábor (1963-)
   A magyarországi csuklyás-, szegfű- és földibaglyok atlasza : Noctuidae: Cuculliinae, Hadeninae, Noctuinae = A guide book to the Hungarian Cuculliinae, Hadeninae and Noctuinae (Lepidoptera, Noctuidae) / Ronkay Gábor és Ronkay László ; Nógrádi Sára ... rajz. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2006. - 416 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-48-5 fűzött
Magyarország - állatföldrajz - bagolylepke - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(439)
[AN 2606211]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5314 /2007.
The American Psychiatric Publishing textbook of schizophrenia (magyar)
   A szkizofrénia tankönyve / [szerk.] Jeffrey A. Lieberman, T. Scott Stroup, Diana O. Perkins ; [... a tárgymutatót szerk. Szász Áron]. - Budapest : Lélekben Otthon Kft., 2006. - XVII, 435 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86987-5-9 kötött
szkizofrénia - egyetemi tankönyv
616.895.8(075.8)
[AN 2646816]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2007.
Bion, Wilfred R. (1897-1979)
Attention and interpretation (magyar)
   Figyelem és értelmezés / Wilfred R. Bion ; [ford. Schmelowszky Ágoston]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2006. - [12], 135, [2] p. ; 23 cm
ISBN 963-86987-3-X fűzött
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 2646810]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2007.
   BNO kódok a gasztroenterológiában és az általános orvosi gyakorlatban / [összeáll. Makara Mihály]. - Budapest : Melania, 2006. - 422 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. nov. 28.
ISBN 978-963-9106-99-4 fűzött
ISBN 963-9106-99-2
gasztroenterológia - nómenklatúra
616.3 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2647259]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2007.
   BNO kódok a kardiológiában és az általános orvosi gyakorlatban / [összeáll. Makara Mihály]. - Budapest : Melania, 2006. - 384 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. nov. 28.
ISBN 978-963-9740-00-6 fűzött
ISBN 963-9740-00-4
szívgyógyászat - nómenklatúra
616.1 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2647253]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2007.
   BNO-10 : betegségek nemzetközi osztályozása : tizedik revízió : gyakori kódok betűrendes mutatója. - Budapest : Animula, [2007]. - 148 p. ; 17 cm
ISBN 963-9410-81-0 fűzött
betegség - nómenklatúra
616 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2647053]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2007.
Casement, Patrick
Learning from our mistakes (magyar)
   Hibáinkból tanulunk : pszichoanalízis, pszichoterápia dogmákon innen, dogmákon túl / Patrick Casement ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2006. - 157 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-150.
ISBN 978-963-86987-4-2 fűzött
ISBN 963-86987-4-8
pszichoanalízis - pszichoterápia
159.964.2 *** 615.851
[AN 2646812]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2007.
Cramm, Dagmar von
Kochen für Babys (magyar)
   Főzzünk a babának! : minden, amit a legkisebbek táplálásáról tudni kell - elméletben és gyakorlatban / Dagmar von Cramm ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-9388-88-2 fűzött
csecsemő - szakácskönyv
613.221 *** 641.562(083.12)
[AN 2654507]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2007.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Worte der Heilung (magyar)
   Gyógyító szavak / Rüdiger Dahlke ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 146, [3] p. ; 11x17 cm
ISBN 963-9652-22-9 * fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-9652-22-4)
öngyógyítás - mentálhigiénia - ezoterika - idézetgyűjtemény
615.89(0:82-84) *** 613.865(0:82-84) *** 133.25
[AN 2646580]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2007.
Davies, Kim
The directory of your back, your bones & things that ache (magyar)
   Hátfájás és egyéb mozgásszervi fájdalmak és enyhítésük : teljeskörű útmutató a valamennyi ízületekkel és izmunkkal való törődéshez, a stresszhez és a fájdalom enyhítésére / Kim Davies ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 205 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Életmódkalauz, ISSN 1788-098X)
ISBN 963-7168-76-5 kötött : 2800,- Ft
gyógytorna - hát
615.825 *** 616.711
[AN 2646544]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2007.
Dufty, William
Sugar blues (magyar)
   Cukor blues / William Dufty ; [ford. Matolcsi Gábor]. - 2. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2007, cop. 2002. - 274 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 264-268.
ISBN 978-963-86744-66-3 kötött : 2450,- Ft
cukor - táplálkozástudomány - cukorbetegség - művelődéstörténet
613.2 *** 616.379-008.64 *** 930.85(100) *** 641.563
[AN 2654956]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2007.
Egoscue, Pete
Pain free (magyar)
   Fájdalom nélkül : mozgásgyakorlatok a krónikus fájdalom enyhítésére / Pete Egoscue ; [ford. Héjj Imréné]. - Budapest : Mérték, 2007. - 292 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9693-21-0 kötött
ISBN 963-9693-21-9 * (hibás ISBN 963-9693-21-0)
gyógytorna - ízület
615.825 *** 615.89 *** 616.72
[AN 2653446]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2007.
Fási Katalin
   Masszázs tetőtől talpig / Fási Katalin. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-09-5502-7 fűzött : 1980,- Ft
masszázs - nemi élet - higiénia
613.88 *** 615.82 *** 613.8
[AN 2646552]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2007.
Feldmár András (1940-)
   Feldmár mesél : egy terapeuta történetei : Feldmár András előadássorozata Budapesten, 2006 októberében. - Budapest : Jaffa, 2007. - 162, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-26-1 fűzött : 2490,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 2648788]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2007.
Fodor László (1950-)
   Fejezetek a motivációkutatásból / Fodor László. - Budapest : Gondolat, 2007. - 301 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-301.
ISBN 978-963-9610-45-3 fűzött : 2980,- Ft
lélektani motívum
159.943.2
[AN 2646571]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2007.
Fuller, Geraint
Neurology (magyar)
   Neurológia / Geraint Fuller, Mark Manford ; [ford. Rihmer Annamária]. - 2. kiad. - Budapest : Lélekben Otthon Kft., 2006. - VII, 135 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-86987-6-6 fűzött
ISBN 963-86987-6-4
ideggyógyászat
616.8
[AN 2646818]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2007.
Gedo, John E.
The evolution of psychoanalysis (magyar)
   A pszichoanalízis fejlődése : a modern elmélet és gyakorlat / John E. Gedo. - Budapest : Animula, [2007]. - 148 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 963-9410-75-6 fűzött
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 2646970]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2007.
Gottsegen Kardiológiai Intenzív Nap (1.) (2007) (Budapest)
   I. Gottsegen Kardiológiai Intenzív Nap, 2007. február 16 : előadás-összefoglalók / [... szerk. Tonelli Miklós]. - [Budapest] : Gottsegen Gy. Orsz. Kardiológiai Int., 2007. - 59 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
szívgyógyászat - konferenciakiadvány
616.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2647507]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2007.
Herdman, Alan
Pilates directory (magyar)
   Pilates / Alan Herdman ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 207 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Életmódkalauz, ISSN 1788-098X)
ISBN 963-7168-56-7 kötött : 2800,- Ft
torna
613.71
[AN 2646542]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2007.
Hermann Imre (1889-1984)
   Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok, 1911-1933 / Hermann Imre ; [szerk. Juhász Angéla]. - Budapest : Animula, [2007]. - 145 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 141-[146.]
ISBN 978-963-9410-99-2 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9410-99-3)
lélektan - pszichoanalízis - gyermeklélektan
159.9 *** 159.964.2 *** 159.922.7
[AN 2647019]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2007.
Hogg, Tracy
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2007. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8310-1 kötött : 2800,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2654995]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2007.
Innere Medizin (magyar)
   Belgyógyászat orvosoknak - medikusoknak / [szerk.] ... G. Herold [et al.] ; a m. kiad. főszerkesztője Romics László. - 5. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2007. - 919 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9536-34-0 kötött : 6980,- Ft
belgyógyászat
616(035)
[AN 2654967]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2007.
   A kábítószerek világa / [közread. az] Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat. - Budapest : OKBI Eü. Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 2006. - 94 p. ; 25 cm
Fűzött
kábítószer-fogyasztás
613.83 *** 364.272
[AN 2647552]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2007.
Kenéz Kíra (1975-)
   Szoptatni akarok! : gyors gyakorlati útmutató az anyatejes tápláláshoz / [írta Kenéz Kíra]. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2006. - 55 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87261-4-8 fűzött : 1850,- Ft
szoptatás
618.63
[AN 2647291]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2007.
Kernberg, Paulina F.
Personality disorders in children and adolescents (magyar)
   Személyiségzavarok gyermek- és serdülőkorban / Paulina F. Kernberg, Alan S. Weiner, Karen K. Bardenstein ; [ford. Bogár Krisztina]. - Budapest : Animula, [2007]. - 251 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-244.
ISBN 978-963-9751-00-2 fűzött
gyermeklélektan - serdülőkor - viselkedészavar
159.922.8 *** 159.923.2
[AN 2647061]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2007.
   Kódfejtő a BNO-10 osztályozáshoz. - Budapest : Animula, [2007]. - 112 p. ; 17 cm
Borítócím: BNO kódfejtő
ISBN 978-963-9410-96-1 fűzött : 1400,- Ft
ISBN 963-9410-96-9
betegség - nómenklatúra
616 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2647048]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2007.
Kulvinskas, Viktoras
The inner guide meditation (magyar)
   Csíraételek : fiatalodás és gyógyulás az Anyatermészet segítségével / Viktoras Kulvinskas ; [ford. Gazdik Ágnes]. - [Budapest] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-203.
ISBN 978-963-9436-54-1 fűzött : 1990,- Ft
növénycsíra - egészséges táplálkozás
613.26 *** 581.142
[AN 2648796]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2007.
Laboratory test handbook (magyar)
   Laboratóriumi vizsgálati kézikönyv : tömören, betegségjegyzékekkel / [szerk.] David S. Jacobs, Dwight K. Oxley, Wayne R. DeMott. - 2. kiad. - Budapest : Lélekben Otthon K. : Oriold K., [2007]. - 1384 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86539-9-X fűzött
labortechnika - orvosi diagnosztika
616-074/-078
[AN 2646784]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2007.
McAll, Kenneth (1910-)
The guide to healing the family tree (magyar)
   Útmutató a családfa gyógyításához / Kenneth McAll ; [ford. Dulka Erika]. - [Budapest] : Marana Tha, 2006. - 288 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 131.)
Fűzött : 900,- Ft (hibás ISBN 963-7878-36-0)
betegség - öngyógyítás - lelki gondozás
616 *** 615.89 *** 253.6
[AN 2648225]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2007.
Medical illness and schizophrenia (magyar)
   Belszervi betegségek és szkizofrénia / szerk. Jonathan M. Meyer, Henry A. Nasrallah ; [ford. Wernigg Róbert]. - Budapest : Lélekben Otthon K., [2007]. - 246 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86798-0-8 fűzött
szkizofrénia - szövődmény - betegség
616.895.8 *** 616-06
[AN 2646792]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2007.
   Mesterkurzus : tanulmánykötet : [...Az élet dolgai] / [... szerk. Zsolnai Margit]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2006. - 460 p. : ill. ; 21 cm
Vál. a Mesterkurzus, ISSN 1786-2817, és Az élet dolgai, ISSN 1585-4000 c. sorozatokban megjelent tanulmányokból
ISBN 978-963-7168-60-4 * kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-60-5)
ISBN 963-7168-60-5
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2654002]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2007.
Mitchell, Tim
Common skin disorders (magyar)
   Bőrbetegségek / Tim Mitchell, Cameron Kennedy ; [ford. Farkas Péter]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2006. - 182 p. : ill. ; 20 cm. - (Megválaszoljuk kérdéseit, ISSN 1788-2486)
Bibliogr.: p. 159-161.
ISBN 978-963-86987-7-3 fűzött
bőrbetegség - bőrgyógyászat
616.5
[AN 2646807]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2007.
   Módszertani útmutató : radioaktív anyagokkal szennyeződött személyek sugármentesítése (dekontaminálása és dekorporációja) / összeáll. Turai István ; [közread. az] Országos "Frèdèric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet ... - Budapest : OSSKI, 2006. - 66 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 64-66.
ISBN 978-963-06-1191-6 fűzött
ISBN 963-06-1191-0
sugárvédelem - kórházi ellátás
614.876
[AN 2647539]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2007.
Mohr, Bärbel
Reklamationen beim Universum (magyar)
   Reklamáció az Univerzumnál : segítség vágyaink beteljesüléséhez / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 200 p. ; 17 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 978-963-9569-63-8 kötött : 1800,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2654929]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2007.
Molnár Albina
   Élj fájdalom és gyógyszer nélkül a természet törvénye szerint : gyakorlati alapszabályok / Molnár Albina. - Budapest : Magánkiad., 2006. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 963-87067-40-0 fűzött
népi gyógymód - öngyógyítás - táplálkozástudomány - diéta
615.89 *** 613.2
[AN 2649203]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2007.
Molnár Alexandra
   Mit kell tudnia a cellulitról : a cellulit és kezelése / Petra Schultz. - Győr : Beato Angeloco, [2007]. - 57 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Kozmetikusok kiskönyvtára, ISSN 1588-5704 ; 14.)
ISBN 963-9440-15-9 * fűzött (hibás ISBN 963-9440-15-8)
bőrgyulladás - kozmetika
616.5-002 *** 646.75
[AN 2647781]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2007.
Molnár Emma, C. (1946-)
   A nő ezer arca / C. Molnár Emma. - Budapest : Akad. K., 2007. - 260 p. ; 21 cm. - (Pszi-könyvek, ISSN 1785-2471)
ISBN 978-963-05-8472-2 fűzött : 2940,- Ft
- nemek pszichológiája - nők a társadalomban
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 2646588]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2007.
Ody, Penelope
The holistic herbal directory (magyar)
   Gyógynövények a holisztikus gyógyításban : miként segítenek a gyógynövények a mindennapok egészségügyi problémáiban? / Penelope Ody ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 208 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Életmódkalauz, ISSN 1788-098X)
ISBN 963-7168-57-5 kötött : 2800,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2646543]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2007.
   Az önmagát kereső ember : bűntudat és feloldozás / Baktay Zelka [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., 2007. - 170, [7] p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-69-7 fűzött : 980,- Ft
lélektan - bűntudat
159.942 *** 241.4
[AN 2648473]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2007.
Pataky Enikő
   Gyógyír a GyógyHír : ami a műsorból kimaradt / Pataky Enikő. - Budapest : Pataky E., 2007. - 306, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0800-6 kötött
Magyarország - orvos - egészségügy - ezredforduló - televíziós műsorszám - interjú
61(439)(092)(047.53) *** 364.444(439)"200" *** 791.9.097
[AN 2646520]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2007.
Pease, Allan
Why men lie and women cry (magyar)
   Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? / Allan és Barbara Pease ; [ford. Komló Zoltán] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, [2007], cop. 2005. - 356 p. : ill. ; 21 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 963-530-459-5 fűzött : 2500,- Ft
nemek pszichológiája
159.922.1 *** 613.865
[AN 2654537]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2007.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : az emberi test / [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2006. - 60, 60 p. ; 7x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-9182-91-5 fűzött
élettan - ember - fejtörő játék
612(076)
[AN 2647188]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2007.
Stern, Daniel N.
The birth of a mother (magyar)
   Anya születik : arról, hogyan változtatja meg az anyaság átélése örökre az embert? / Daniel N. Stern ; [ford. Bogár Krisztina]. - Budapest : Animula, [2007]. - 166 p. ; 21 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
ISBN 963-9410-77-2 fűzött
nemek pszichológiája - nő - anyaság
159.922.1-055.26 *** 316.37-055.2
[AN 2646953]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2007.
Therapie und Verlauf neurologischer Erkrankungen (magyar) (részlet)
   Neurológiai kórképek kézikönyve : Parkinson-szindrómák / szerk. Thomas Brandt, Johannes Dichgans, Hans Christoph Diener ; a m. kiad. szerkesztője, [ford.] Bereznai Benjámin. - Budapest : [GlaxoSmithKline Kft.], 2007. - 174 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-170.
ISBN 978-963-86554-3-1 fűzött
Parkinson-kór
616.858
[AN 2646477]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2007.
Urbán Róbert
   A dohányzás egészségpszichológiája / Urbán Róbert. - Budapest : Nyitott Kvműhely, cop. 2007. - 174 p. : ill. ; 21 cm. - (Szenvedélyek, ISSN 1787-4467)
Bibliogr.: p. 153-174.
ISBN 963-86890-6-4 fűzött : 2200,- Ft
dohányzás - egészségnevelés
613.84 *** 616.89-008.441.33
[AN 2647140]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2007.
   Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények hatása időskorban : az időskor toxikológiája / összeáll. Bordás Imre ; [kész. az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatán]. - Budapest : OKBI Eü. Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 2006. - 50 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
toxikológia - öreg
615.9 *** 616-099 *** 316.37-053.9
[AN 2647543]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2007.
Wood, Gary W.
Sex, lies and stereotypes (magyar)
   Nemek, hazugságok és sztereotípiák : vitatható nézetek nőkről, férfiakról és a párkapcsolatról / Gary W. Wood ; [ford. Pákozdy Andrea]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-37-2 fűzött : 1995,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat - szexuálpszichológia
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 2649037]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5360 /2007.
Hubai József
   Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierőforrás-gazdálkodására = Impacts of the accession to the EU of Hungary as of 2004 on the natural resources management / Hubai József. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 166-170. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-19-5722-8 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - energiagazdálkodás - természetes energiaforrás - egyetemi tankönyv
620.91(439)(075.8) *** 330.15(439) *** 504.06(439)(075.8)
[AN 2654467]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2007.
Mádlné Szőnyi Judit (1963-)
   A geotermikus energia : készletek, kutatás, hasznosítás / Mádlné Szőnyi Judit. - Nagykovácsi : Grafon, 2006. - 144 p. : ill., színes ; 31 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 127-137.
ISBN 963-218-058-5 kötött
geotermikus energia
620.91 *** 550.36
[AN 2649825]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5362 /2007.
Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ (Miskolc). Tudományos szeminárium (3.) (2007)
   Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ III. Tudományos Szemináriuma : 2007. február 15-16. - Miskolc : Egy. K., 2007. - 168 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mechatronika, anyagtudomány, ISSN 1589-827X ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
mechatronika - anyagtudomány - konferenciakiadvány
681.5 *** 681.3.004.14 *** 620.1 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2649855]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2007.
Preppernau, Joan
Windows Vista step by step (magyar)
   Windows Vista lépésről lépésre / Joan Preppernau, Joyce Cox ; [ford. ... Domoszlai László et al.]. - Bicske : Szak K., 2007. - XL, 452 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9131-91-0 fűzött : 7000,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_Vista
[AN 2647196]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5364 /2007.
   Áttetsző ragyogás / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [28] p. : ill., színes ; 15x20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára ; 14.)
ISBN 963-9440-22-1 fűzött
kozmetika - köröm
687.54
[AN 2648693]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2007.
Auguszt Arató Auguszta
   Auguszt Cukrászda : egy cukrászdinasztia története, 1870-2006 / írta és szerk. Auguszt Arató Auguszta és Auguszt Olga ; [fotók Almási Csaba et al.]. - Budapest : Grafit Public, 2007. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-86225-3-2 kötött
Auguszt család
Auguszt Cukrászda (Budapest)
Magyarország - Budapest - cukrászat - családtörténet - sütemény - fényképalbum - szakácskönyv
640.44(439)(091)(084.12) *** 929.52(439)Auguszt *** 641.852(083.12)
[AN 2649344]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2007.
   Melír. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fodrászok kiskönyvtára, ISSN 1788-8964 ; 3.)
Fűzött
fodrászat
687.53
[AN 2648702]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2007.
   Modern kontyok / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [36] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fodrászok kiskönyvtára, ISSN 1788-8964 ; 5.)
ISBN 963-9440-32-9 fűzött
fodrászat
687.53
[AN 2648705]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2007.
   Nyári körömdíszítések / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 15x20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára ; 13.)
ISBN 963-9440-26-4 fűzött
kozmetika - köröm
687.54
[AN 2648677]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2007.
   Téli körömdíszítések / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 15x20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára ; 16.)
ISBN 963-9440-30-2 fűzött
kozmetika - köröm
687.54
[AN 2648673]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5370 /2007.
Varga Ádám
   Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai / [írta Varga Ádám] ; [... közrem. Budavári Zoltán et al.] ; [az ábrákat kész. Dobos Zsolt et al.] ; [összeáll. és kiad. az] Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége. - Budapest : ÉMSZ, 2006. - 177 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2006. nov. 23.
ISBN 963-229-913-2 fűzött
tetőfedés - cserép
692.415 *** 691.424
[AN 2647113]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2007.
Vrána, Jakub
Voda a kanalizace v domě a bytě (magyar)
   Vízszerelés : vízellátás, csatornázás / Jakub Vrána ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2007. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9759-00-8 fűzött : 3998,- Ft
vízvezeték-szerelés - csatornázás
696.1 *** 628.6
[AN 2648863]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5372 /2007.
Lassahn, Bernhard
Piraten (magyar)
   Kalózok / Bernhard Lassahn ; Peter Klaucke színes képeivel ; [ford. Ballér Piroska]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ezt is tudni akarom!, ISSN 1787-7318)
ISBN 963-657-366-2 kötött
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 2647207]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5373 /2007.
Beutner, Brigitte
Gewürze aus aller Welt in Garten und Küche (magyar)
   A világ fűszerei a kertben és a konyhában / Brigitte Beutner ; [ford. Szenes Endréné]. - Budapest : Cser K., 2007. - 92 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-9666-72-6 fűzött : 1998,- Ft
fűszer - fűszernövény
635.7 *** 664.5 *** 641.885
[AN 2648854]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2007.
Bordás Imre
   Veszélyes anyagok, készítmények, peszticidek / Bordás Imre ; [közread. az] Országos Kémiai Biztonsági Intézet. - Budapest : OKBI, 2006. - 101 p. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - növényvédő szer - táblázat
632.95(439)(083.4)
[AN 2647555]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2007.
Csoma Zsigmond (1952-)
   Magyar füves- és gyógyborok / Csoma Zsigmond, Magyar László András. - Budapest : Agroinform, 2007. - 423 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-502-863-4 kötött
Magyarország - bor - természetgyógyászat - borászat
663.2(439) *** 615.89
[AN 2647763]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2007.
Fassmann, Natalie
Der Naschbalkon (magyar)
   Konyhakert az erkélyen / Natalie Fassmann ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - Budapest : Cser K., 2007. - 60 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-9666-81-8 fűzött : 1998,- Ft
konyhakertészet - erkély
635 *** 643.57
[AN 2648859]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2007.
Günther, Heide
Zimmerpflanzen (magyar)
   Szobanövények : alakítsuk ki szépen, gondozzuk helyesen / írta Heide Günther ; fotók Ute Köhler ... ; [ford. Fekete Szabolcs]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
Fűzött (hibás ISBN 963-684-300-7)
szobanövény
635.91
[AN 2648582]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2007.
Hegewald-Kawich, Horst
Mischlinge (magyar)
   Keverék kutyák / Horst Hegewald-Kawich ; [ford. Kenéz Ákos]. - Budapest : Cser K., 2007. - 59 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-9666-51-1 fűzött : 1998,- Ft
kutya - kutyatartás
636.7
[AN 2648847]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2007.
Heimberger-Preisler, Karin
Bunte Topfgärten (magyar)
   Színes dézsakertek : alakítsuk ki szépen, gondozzuk helyesen / írta Karin Heimberger-Preisler ; fotók Jutta Schneider [et al.] ; [ford. Fekete Szabolcs]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 65 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 963-684-215-9 fűzött
dísznövény
635.9
[AN 2648603]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2007.
Hirka Anikó
   Képes útmutató és kódjegyzék az erdővédelmi jelzőlapok kitöltéséhez / Hirka Anikó, Csóka György ; [közread. az] Erdészeti Tudományos Intézet. - Budapest : Agroinform, 2006. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-502-848-2 kötött
Magyarország - erdővédelem - kártevő - nómenklatúra
630*4 *** 311.131(439)(083.7)
[AN 2647745]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2007.
   History of the food chain from agriculture to consumption and waste : 31 August - 3 September 2006, Gödöllő ... : book of abstracts : program & list of participants / Hung. org. Hungarian Chemical Society [etc.] ; [ed. by Éva Vámos]. - Budapest : Hungarian Chemical Society, 2006. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9319-63-9 fűzött
ISBN 963-9319-63-5
élelmiszeripar - élelmiszer-biokémia - élelmiszer-vizsgálat - agrokémia - táplálkozástudomány - konferenciakiadvány
663/664.017 *** 663/664(100) *** 631.8 *** 658.562 *** 613.2 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2649636]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2007.
Ilonczai Zoltán
   Lepkebarát kert / Ilonczai Zoltán ; [ill. Baranyi Attila, Ilonczai Zoltán, Jana Taborska] ; [fotók Ambrus András et al.]. - Budapest : Cser K., 2007. - 56 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-9666-44-3 fűzött : 1998,- Ft
kertépítés - lepke
712.3/.7 *** 595.78
[AN 2648861]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2007.
Jes, Harald
Das Terrarium (magyar)
   A terrárium / Harald Jes ; [ford. Kenéz Ákos]. - Budapest : Cser K., 2007. - 71 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-9666-50-4 fűzött : 1998,- Ft
terrárium - hüllő - kétéltű
636.045 *** 636.98
[AN 2648844]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2007.
Knebel, Christina
Zwiebelblumen (magyar)
   Hagymás virágok / Christina Knebel ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2007. - 59 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-9666-74-0 fűzött : 1998,- Ft
liliomvirágú - virág
635.9
[AN 2648856]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2007.
Kralovánszky U. Pál (1926-)
   Háziállataink / Kralovánszky U. Pál ; [fotók Dvorszky Anna et al.]. - Budapest : Agroinform, 2006. - 366 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-502-861-0 fűzött
háziállat
636
[AN 2647753]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2007.
   Növényvédelmi feladatok a települési önkormányzatoknál / [szerk. Császár Miklós] ; [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2006. - 230 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. júl. 20.
ISBN 963-87062-2-8 fűzött
2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről
2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
1994. évi LV. törvény a termőföldről
2001. évi CXVI. törvény a nemzeti földalapról
Magyarország - közegészségügy - növényvédelem - helyi önkormányzat - államigazgatási felügyelet - jogszabálygyűjtemény
632(439)(094) *** 352.078.6(439)(094) *** 351.77(439)(094)
[AN 2646217]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2007.
Pfisterer, Jochen
Zimmer-Bonsai (magyar)
   Bonsai a lakásban : törpe fák a szobában : útmutató az ültetéshez, a metszéshez és a teleltetéshez / Jochen Pfisterer ; Jürgen Stork ... képeivel ; ábrák Jankovics György ; [ford. Fekete Szabolcs]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
ISBN 963-684-391-0 fűzött
amatőr kertészkedés - bonsai
634 *** 712.3/.7.032.12
[AN 2648594]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2007.
Sághy Mihály (1820-1875)
   Méhész naptár / Dzierzon módszere és a bajorhoni méhészujság után ... bövitve kiad. Sághy Mihály ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hasonmás kiad. - Szombathely : Önkormányzat, 2006. - 84, [2] p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Szombathely : Bertalanffy I., 1856
ISBN 963-86801-6-4 kötött
méhészet - hasonmás kiadás
638.1 *** 094/099.07
[AN 2646256]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2007.
Sator, Günther
Feng Shui für jeden Garten (magyar)
   Feng shui, a harmonikus kert öröme / Günther Sator ; rajz. Marlene Gemke ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
ISBN 978-963-684-402-8 fűzött
feng shui - kertépítés
712.3/.7 *** 133.25
[AN 2648589]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2007.
Tomlinson, Harry
Pocket encyclopedia of bonsai (magyar)
   Bonsai / Harry Tomlinson ; [ford. Preininger Éva]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 216 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)
ISBN 978-963-530-766-1 kötött : 3900,- Ft
bonsai
712.3/.7.032.12
[AN 2653566]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2007.
Willmann, Thorsten
Pflegeleichte Gärten (magyar)
   Könnyen fenntartható kertek : helyes tervezés, sok-sok öröm / írta Thorsten Willmann ; fotók Ursel Borstell [et al.] ; ill. Heidi Janiček és Judith Starck ; [ford. Honfi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertészet és növényápolás, ISSN 1786-7347)
ISBN 963-684-216-7 fűzött
amatőr kertészkedés
635
[AN 2654524]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5392 /2007.
Casparek, Petra
Backen für Diabetiker (magyar)
   Sütemények cukorbetegeknek : édes és sós finomságok / szerző Petra Casparek, Erika Casparek-Türkkan ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-107-1 fűzött
sütemény - diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2654502]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2007.
Dickhaut, Sebastian
Backen (magyar)
   Mindenki süteményeskönyve : [444 recept] / Sebastian Dickhaut, Christina Kempe. - [Kaposvár] : Holló, [2007]-. - 21 cm
sütemény - pékáru - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.66
[AN 2653805]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [2007]. - 359 p.
ISBN 978-963-684-295-6 fűzött
sütemény - pékáru - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.66
[AN 2653807] MARC

ANSEL
UTF-85394 /2007.
Greifenstein, Gina
1 Teig - 50 Kuchen (magyar)
   1 tészta - 50 sütemény : süssünk kedvünk szerint! / írta Gina Greifenstein ; fényképezte Michael Brauner ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-352-X fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2648598]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2007.
Korpádi Péter
   Sütés-főzés a szabadban / [szöveg] Korpádi Péter ; [fotó] Patyi Árpád. - Pécs : Alexandra, 2007. - 175 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-182-9 kötött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.535.4
[AN 2648839]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2007.
Kührt, Christiane
Waffeln und Crepes (magyar)
   Palacsinták és gofrik édesen és sósan / szerző Christiane Kührt ; fotók Michael Brauner ; [ford. Bíró[!Biró] Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-130-6 fűzött
szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2654522]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2007.
Nagy Elvira
   Diétás ételek könyve / Nagy Elvira. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2007. - 160 p. ; 24 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 978-963-9551-59-6 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9551-59-7)
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2648571]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2007.
Römertopf - Dr. Oetker (magyar)
   Római tál - Dr. Oetker : új receptek és ötletek / [ford. Blaschtik Éva]. - [Budapest] : Grafo, [2007], cop. 2002. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-38-9 kötött : 1990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.542
[AN 2653575]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2007.
Ruschitzka, Gudrun
Römertopf (magyar)
   Római tál : aromás, praktikus, jó / szerző Gudrun Ruschitzka ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-353-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.542
[AN 2648602]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2007.
Schiller Lívia
   Mindenki szakácskönyve / Schiller Lívia, Schiller György. - 7. átd. kiad. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 336 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-684-178-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2653803]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2007.
Schmedes, Christa
Kuchen backen (magyar)
   Sütemények és torták : könnyen elkészülnek és nagyon finomak / szerző Christa Schmedes ; fotós Kai Mewes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-351-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2648577]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2007.
   Új technikák a műkörömépítésben / [fotó Burián György]. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - [31] p. : ill., színes ; 15x20 cm. - (Kéz-, lábápolók kiskönyvtára ; 10.)
ISBN 963-9440-19-1 fűzött (hibás ISBN 2003-08-19)
kozmetika - köröm
646.74
[AN 2647892]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5403 /2007.
Albert Gábor (1929-)
   Védekező halálraítéltek : túlélési technikák : Szókratész és Bakunyin / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 119, [4] p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7265-59-4 fűzött : 1730,- Ft : 7 EUR
Sōkratīs (Kr. e. 469?-Kr. e. 399?)
Bakunin, Mihail Aleksandrovič (1814-1876)
Oroszország - filozófus - politikus - 5. század (Kr. e.) - 19. század - ókori Görögország - életrajz
1(38)(092)Sōkratīs *** 32(47)(092)Bakunin,_M._A.
[AN 2646833]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2007.
Darai Lajos Mihály (1951-)
   A filozófia kultúrtörténete / Darai Lajos Mihály ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2006. - 431 p. ; 24 cm
ISBN 963-9558-53-2 fűzött
filozófiatörténet - egyetemi tankönyv
1(100)(091)(075.8)
[AN 2646377]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2007.
Hársing László (1930-)
   Etika kislexikon / Hársing László. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 153 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-9634-42-8 fűzött
erkölcs - szaklexikon
17:030
[AN 2646755]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2007.
Krokovay Zsolt (1946-)
   Etika / [írta Krokovay Zsolt] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2006. - 206 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-195.
ISBN 963-9558-47-8 fűzött
erkölcs
17
[AN 2646356]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2007.
Kunzmann, Peter
dtv-Atlas zur Philosophie (magyar)
   Filozófia / Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann ; rajz. Axel Weiss ; [ford. Jenei Kinga, Jenei Zsolt]. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007], cop. 1999. - 248 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Atlasz ; 1.)
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-8455-93-2)
filozófia - tudománytörténet
1(100)(091)(035)
[AN 2654987]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2007.
Kupcsikné Fitus Ilona
   Problémamegoldás / Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István. - Budapest : Számalk, cop. 2006. - 334 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 334.
ISBN 978-963-553-440-1 fűzött
problémamegoldás - számítástechnika - egyetemi tankönyv
167.7(075.8) *** 519.68(075.8)
[AN 2647194]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2007.
Mester Béla (1962-)
   Magyar philosophia : a szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig / Mester Béla. - Kolozsvár : Pro Philosophia ; Szeged : SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjt., 2006. - 323 p. ; 18 cm. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai ; 9.)
Bibliogr.: p. 283-304.
Fűzött : 2000,- Ft : 23 RON
Magyarország - filozófiatörténet - 19. század - 20. század
1(439)"18/19"
[AN 2646470]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2007.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Johannes-Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evangelien, besonders zu dem Lukas-Evangelium (magyar)
   A János-evangélium másik három evangéliummal, különösen a Lukács-evangéliummal való viszonylatában : 14 előadás : Kassel, 1909. június 24 - július 7. / Rudolf Steiner ; [ford. Illés Dolly] ; [... kiad. a Magyar Antropozófiai Társaság]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társ.], [2007]. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86971-9-6 fűzött
ISBN 963-86971-9-9
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
antropozófia - bibliamagyarázat - evangélium
141.333 *** 226.07
[AN 2649744]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5411 /2007.
Chos-kyi-rgya-mtsho (drun-pa)
   Az ébredés szelleme : a végső ébredés szelleme és a feltételes ébredés szelleme / Csögyam Trungpa ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ, Karma Ratna Dargye Ling. - Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Karma Ratna Dargye Ling, [2006]. - [12] p. ; 21 cm
Fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 2647381]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2007.
Dresbach, Helmut
...dass mein Leben ein Ziel hat (magyar)
   ...hogy legyen célja az életemnek / [Helmut Dresbach]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 48 p. ; 15 cm
ISBN 963-7369-49-X fűzött
eschatologia
236
[AN 2645655]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2007.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2007. - 733 p. : ill., kotta ; 12 cm
ISBN 978-963-300-961-1 kötött : 790,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.2
[AN 2653443]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2007.
Ferrero, Bruno
Il Padre nostro (magyar)
   Mi Atyánk : a Jézustól tanult imádság / szöveg Bruno Ferrero ; rajz. Marinelle Cesale ; graf. Luigi Zonta ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 32 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-8456-92-2 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(0:82-821)(02.053.2)
[AN 2653799]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2007.
Hodinka Antal (1864-1946)
   Âk našě duhovniky proživali.. : rusins'kì teksty 2. / Antonìj Godinka ; material zobrav, komentarìï zastaciv i vstupnoê slovo napisav Mihail Kapralʹ. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2006. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 19.)
Âk našì duhovniky proživali (borító- és gerinccím). - Bibliogr. - Összefoglalás angol, magyar, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-7336-57-7 fűzött
ISBN 963-7336-57-5
Kárpátalja - egyháztörténet - görög katolikus egyház
281.5.018.2(439.23)(091)
[AN 2649071]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2007.
Hodossy Lajos
   Boda József emlékezete / Hodossy Lajos ; [közread. a] Veszprémi Református Egyházközség. - [Veszprém] : Veszprémi Ref. Egyházközs., 2006. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1310-1 fűzött
ISBN 963-06-1310-7
Boda József (1905-1981)
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - pedagógus - 20. század
284.2(439)(092)Boda_J. *** 37(439)(092)Boda_J.
[AN 2647308]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2007.
   A jászkiséri katolikus egyházközség története / [szerk. Kladiva Imre] ; [kiad. a Jászkiséri Római Katolikus Egyházközség]. - Jászkisér : Jászkiséri Római Kat. Egyházközs., 2006. - 201 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-06-0219-9 fűzött
Jászkiséri Római Katolikus Egyházközség
Jászkisér - katolikus egyház - helyismeret - történeti feldolgozás
282(439-2Jászkisér)(091) *** 908.439-2Jászkisér
[AN 2647840]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2007.
Katona István (1928-)
   Meghívás az életre : lelkiismeretvizsgálat felnőtteknek életgyónás alkalmával / Katona István, Kunszabó Zoltán. - [Budapest] : Marana Tha, 2007. - 100 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 132.)
ISBN 978-963-9281-55-4 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 2648221]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2007.
Koch, Jakob
Weggeleit (magyar)
   Útitárs / Koch, Senger ; magyarra átd. Waigand József. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 484 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-361-885-1 kötött : 1600,- Ft
meditáció - római katolikus egyház
242 *** 282
[AN 2653472]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2007.
   Magyarország - missziós terület?. - Budapest : Vigilia, 2007. - 141 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 8.)
Az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartománya és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fősikola által Budapesten, 2005. nov. 12-én rendezett tudományos konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-83-1 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - misszió - konferenciakiadvány
282(439) *** 266 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2648211]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2007.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2007. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-050-7 fűzött : 245,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2655008]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2007.
   Pannonhalmi zsoltároskönyv / [szerk. Varga Mátyás]. - [Pannonhalma] : Bencés K., 2007. - 377 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9226-70-8 fűzött
zsoltár
264-13
[AN 2646995]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2007.
Rajneesh, Bhagwan
My way the way of the white clouds (magyar)
   Az én utam a bárányfelhők útja / Osho ; [ford. Shivanando]. - 3. kiad. - [Budapest] : Amrita, 2007. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-24-9 fűzött : 2100,- Ft
hinduizmus
294.55
[AN 2654999]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2007.
Rizzi, Gimmi
16 virtù per diventare grandi (magyar)
   A nagykorúság 16 erénye / Gimmi Rizzi ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: A nagykorúság tizenhat erénye
ISBN 963-8456-97-3 fűzött
erkölcs - nevelés - gyermekkönyv
241.5(02.053.2) *** 37.034(02.053.2)
[AN 2653589]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2007.
Staller Tamás (1945-)
   Zsidóság és filozófia : történeti vázlat / Staller Tamás. - Budapest : Logos, 2006. - 215 p. ; 25 cm. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 7.)
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 963-8159-18-9 fűzött
zsidó vallásfilozófia - filozófiatörténet - judaisztika - egyetemi tankönyv
296(075.8) *** 1(=924)(091)(075.8) *** 296.1(075.8)
[AN 2646976]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2007.
Succo, Gianluca
Perché confessarsi? (magyar)
   Miért kell gyónnunk? / Gianluca Succo ; [ford. Szokács Kinga]. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 71 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8456-54-X fűzött
gyónás
265.6
[AN 2653502]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2007.
   Szakrális kommunikáció : a transzcendens mutatkozása / Korpics Márta, P. Szilczl Dóra szerk. ; [ford. András Ferenc et al.]. - Budapest : Typotex, 2007. - 254 p. ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN 1785-0053)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9548-80-0 kötött : 3200,- Ft
vallásfilozófia - vallástudomány - kommunikáció
21 *** 291 *** 316.77
[AN 2646607]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2007.
   Szent Erzsébet imakönyv / [vál. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szent Maximilian Lap- és Kvk., [2007]. - 102 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7573-29-3 fűzött (hibás ISBN 978-963-361-7573-29-6)
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - 13. század - imakönyv - életrajz
243 *** 235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi
[AN 2646985]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2007.
   Szentlélek, jöjj! : 263 újabb ének a katolikus karizmatikus megújulás által énekelt dalokból / [... összegyűjt. ... Wildner Dénes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2007. - 292 p. ; 17 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 127.)
ISBN 978-963-9281-50-9 fűzött : 600,- Ft (hibás ISBN 963-7878-50-6)
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
282 *** 245
[AN 2648204]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2007.
   A szeplőtelen fogantatás dogmája. - Budapest : Vigilia, 2007. - 99 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 7.)
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2005. ápr. 8-án tartott tudományos konferencia anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-82-4 fűzött : 500,- Ft
mariológia - teológia - konferenciakiadvány
232.931.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2648342]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2007.
   A teológia műhelyében / [sajtó alá rend. Tőzsér Endre]. - Budapest : Vigilia, 2007. - 307 p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-84-8 fűzött : 900,- Ft
kereszténység - teológia
23/28
[AN 2648215]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2007.
Thrangu Rinpoche (1933-)
   Békés nyugvás : útmutatás a békés nyugvás gyakorlatához / Trangu Rinpocse ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ, Karma Ratna Dargye Ling ... - Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Karma Ratna Dargye Ling ; Budapest : Karma Dordzse Ling, [2006]. - 29 p. ; 21 cm
Fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 2647380]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2007.
Török József (1946-)
   Keresztény századok / Török József. - Budapest : Mikes, 2002-. - 24 cm
ISBN 963-8130-36-9
Magyarország - egyháztörténet - keresztény egyház - magyar történelem
27(439)(091) *** 28(439)(091) *** 943.9
[AN 939040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], A tizenötödik század magyar egyháztörténete. - 2006. - 240 p.
Bibliogr.: p. 217-226.
ISBN 963-8130-62-8 kötött : 2790,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház - magyar történelem - művelődéstörténet - 15. század
27(439)"14" *** 282(439)"14" *** 943.9"14" *** 930.85(439)"14"
[AN 2646251] MARC

ANSEL
UTF-85434 /2007.
   Az Úrnak zengjen az ének : ifjúsági énekeskönyv / [... szerk. Berkesi Sándor] ; [az énekeskönyvet Debreczeni László templomrajzai ..., Huszka József ... motívumai díszítik] ; kiad. a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata ... - Budapest : M. Ref. Egyházak Tanácskozó Zsinata : Kálvin, 2007. - 536 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 512-515.
ISBN 978-963-558-035-4 kötött : 1500,- Ft
egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
245(02.053.2)
[AN 2653872]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2007.
   Vagyok / [szerk. Horváth Dániel Vajk et al.] ; [graf. ... Kasza Julianna] ; [kiad. a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség]. - Budapest : M. Evangéliumi Keresztyén Diákszövets., [2007]. - 107 p. : ill. ; 13x15 cm
ISBN 963-06-1455-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
evangélium
226.5.04
[AN 2646829]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5436 /2007.
Butler, Judith (1956-)
Gender trouble (magyar)
   Problémás nem : feminizmus és az identitás felforgatása / Judit Butler ; [ford. Berán Eszter, Vándor Judit]. - Budapest : Balassi, cop. 2006. - 249 p. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
Bibliogr.
ISBN 963-506-658-9 fűzött : 2200,- Ft
nők a társadalomban - nőmozgalom
316.37-053.2 *** 396
[AN 2648241]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2007.
Gladwell, Malcolm (1963-)
The tipping point (magyar)
   Fordulópont : ahol a kis különbségekből nagy változás lesz / Malcolm Gladwell ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 309 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-00-7 fűzött : 3200,- Ft
kommunikáció - társadalmi kapcsolat - szociálpszichológia - divat - gazdaságpszichológia
316.77 *** 316.47 *** 316.6 *** 330.16
[AN 2647158]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2007.
Gordon, Thomas
Good relationships (magyar)
   Emberi kapcsolatok : hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el / Thomas Gordon, Noel Burch ; [ford. Csepiga Zoltán]. - [Budapest] : Assertiv, 2007, cop. 2001. - 115 p. ; 21 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 978-963-9766-00-6 kötött : 1900,- Ft
társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés
316.47 *** 316.62
[AN 2653880]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2007.
Griffin, Em
A first look at communication theory (magyar)
   Bevezetés a kommunikációelméletbe / Em Griffin ; [ford. Szigeti L. László] ; [rajz. ... Lente István]. - Budapest : Harmat, 2003 [!2007]. - XVI, 535 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9148-52-0 kötött
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2655002]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2007.
Jávor István (1954-)
   A szervezetek és a munka világa / Jávor István, Rozgonyi Tamás. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 395 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-75-4 fűzött : 3800,- Ft
szervezetkutatás - szociológia - egyetemi tankönyv
303.424(075.8)
[AN 2648327]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2007.
   Kézikönyv a Fórum Színházhoz: képessé tenni az embereket arra, hogy aktívan vegyenek részt közösségeik életében / [kiad. az Istenkúti Közösségért Egyesület]. - Pécs : Istenkúti Közösségért Egyes., 2006. - 112 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
kommunikáció
316.77
[AN 2647500]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2007.
   Leszakadók : a társadalmi kirekesztődés folyamata / szerk. Rácz József. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 158 p. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 5.)
Bibliogr.: p. 151-158.
ISBN 978-963-9683-61-7 fűzött : 1750,- Ft
ISBN 963-9683-61-2
Magyarország - szociográfia - peremréteg - deviáns csoport - kábítószerfüggés - ezredforduló
316.344.7(439)"199/200" *** 308(439)"199/200" *** 364.272(439) *** 613.83
[AN 2648322]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2007.
Moksony Ferenc (1959-)
   Gondolatok és adatok : társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése / Moksony Ferenc. - 2. kiad. - [Budapest] : Aula, 2006. - 229 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
elemzés a társadalomkutatásban - egyetemi tankönyv
303.7(075.8)
[AN 2654909]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2007.
Neumann Tibor
   A Korlátköviek : egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. században / Neumann Tibor. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2007. - 235 p., [1] t.fol. ; 24 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 5.)
Bibliogr.: p. 201-211. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86775-3-2 kötött
Korlátkövi család
Magyarország - társadalomtörténet - nemesség - családtörténet - 15. század - 16. század
316.32(439)"14/15" *** 929.52(439)Korlátkövi *** 316.343.32(439)"14/15"
[AN 2648936]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2007.
Pikó András (1964-)
   Általános médiaismeret / Pikó András, Wisinger István, Zöldi László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 198 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia mediorum, ISSN 1787-7210). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 963-7296-50-6 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - médiaelmélet - tömegkommunikáció - egyetemi tankönyv
316.774(100)(075.8) *** 316.774(439)(075.8) *** 791.9.096/.097(100)(075.8) *** 791.9.096/.097(439)(075.8)
[AN 2646614]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2007.
Speidl Zoltán (1942-)
   Homoktemető : magyar múlt riporter szemmel, 1945-1990 / Speidl Zoltán. - Budapest : Loisir Kvk. Kft., 2007. - 262 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1870-0 fűzött
Magyarország - szociográfia - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - magyar irodalom - publicisztika
308(439)"194/198" *** 894.511-92
[AN 2646973]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5447 /2007.
Brown, Pam
To a very special dad (magyar)
   Egy rendkívüli apának / írta Pam Brown ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2006. - [27] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Öröm adni, öröm kapni, ISSN 1218-8840)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-070-9 kötött
családi ünnep - apa
394.268.2 *** 316.37-055.52-055.1
[AN 2653531]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2007.
Brown, Pam
To a very special mother (magyar)
   Egy rendkívüli anyának / írta Pam Brown ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2006. - [27] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Öröm adni, öröm kapni, ISSN 1218-8840)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-069-3 kötött
anyák napja
394.268.22
[AN 2653527]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2007.
Eperjessy Ernő (1929-)
   Puszták népe a Zselicben, 1900-1950 / Eperjessy Ernő. - Horpács : Mikszáth, 2006. - 698 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 687-698.
ISBN 963-9126-84-6 kötött
Zselic - magyar néprajz - 20. század
39(=945.11)(439Zselic)
[AN 2648247]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2007.
Karsai Ervin (1936-)
   Romane paramichi = Cigány mese-mondavilág / Karsai Ervin ; [kiad. Anda Romani Kultura Alapítvány]. - [Budapest] : Anda Romani Kultura Alapítvány, 1996-. - 21 cm
Egyes kötetei csak magyar nyelven
ISBN 963-85307-0-7
folklór - cigányság - monda - népmese
398.2(=914.99)
[AN 224786]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2006. - 118 p.
ISBN 963-9013-34-X fűzött
folklór - cigányság - monda - népmese
398.2(=914.99)
[AN 2646978] MARC

ANSEL
UTF-85451 /2007.
   Magyar rabbi-történetek : a régi magyar zsidó társadalom humoros arca / összeáll. Kohn Félix ; [Raj Ráhel rajz.]. - Budapest : Makkabi, cop. 2006. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7088-11-3 fűzött
Magyarország - zsidóság - rabbi - anekdota
398.23(=924) *** 296(439)(092)(0:82-36)
[AN 2648879]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2007.
   A népművészet mesterei Bács-Kiskun megyében és a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesületben / [... szerk. Bánszky Pál]. - Kecskemét : Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyes., 2007. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1909-7 fűzött
Duna-Tisza köze - Bács-Kiskun (megye) - népművészet - iparművészet - magyar néprajz - 20. század - ezredforduló - egyesület
39(=945.11) *** 745/746.031.4(439.15)"19/200" *** 061.2(439.15)
[AN 2649043]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2007.
Szomjas-Schiffert György (1910-2004)
   Régi lakodalmak a Duna-Tisza közén / Szomjas-Schiffert György. - Budapest : Balassi ; Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2006. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 23.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86601-5-5 fűzött : 2500,- Ft
Duna-Tisza köze - magyar néprajz - lakodalmi szokás - dal
398.8(=945.11)(439.15) *** 392.51(=945.11)(439.15)
[AN 2649024]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2007.
   Ti csak énekeljetek : [dalszövegek] / [gyűjt. és összeáll.] Bezzegh Ferenc. - [Győr] : Palatia, [2007]. - 200 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar néprajz - népdalgyűjtemény - műdal - dalszöveg
398.8(=945.11) *** 894.511-192(082)
[AN 2648926]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2007.
   Vásárok világa / [szerk. Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza]. - Szekszárd : Tolna M. Egyed A. Honismereti Egyes. : Babits M. Művel. Ház, 2006-. - 18 cm
Tolna (megye) - vásár
394.6(439.125)
[AN 2649914]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 156 p. : ill. - (Honismereti Egyesületi kiskönyvtár, ISSN 1785-1718 ; 2.)
A 2005. szept. 16-án Szekszárdon tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 963-06-0922-3 fűzött
Tolna (megye) - vásár - konferenciakiadvány
394.6(439.125) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2649918] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5456 /2007.
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
De re publica (magyar)
   Az állam / Cicero ; ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Hamza Gábor ; a Somnium Scipionist és a versidézeteket ford. Havas László. - 3. jav. lny. - Budapest : Akad. K., 2007. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8442-5 kötött : 2480,- Ft
államelmélet - ókori latin irodalom
321.01 *** 871-96=945.11
[AN 2653551]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2007.
Dani Péter (1936-)
   Ez volt..., így volt Börtönországban : egy evangélikus lelkipásztor élete a román diktatúrában / Dani Péter. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 333 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-1340-9 kötött
Dani Péter (1936-)
Románia - protestáns lelkész - evangélikus egyház - határon túli magyarság - állami terror - memoár
323.282(498)"195/198"(0:82-94) *** 284.1(498)(=945.11)(092)Dani_P.(0:82-94)
[AN 2649842]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2007.
   The effects of Robert Schuman's ideas in today's Europe : international conference, 29-30 May, Budapest / [ed. Erhard von der Bank, Kinga Szabó] ; [org., publ. by the] Robert Schuman Institute. - Budapest : Robert Schuman Inst., 2007. - 96 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87467-0-2 fűzött
Franciaország - Európai Unió - politikus - integráció - 20. század - ezredforduló - konferenciakiadvány
32(44)(092)Schuman,_R. *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2647295]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2007.
Éhen Gyula (1853-1932)
   A felfordult ország / Éhen Gyula. - 2. bőv. kiad. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2006. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára ; 3.)
A függelékben a szerző "A zsidókérdésről című" írásával
ISBN 963-86652-7-0 kötött : 1480,- Ft
Szombathely - államelmélet - helytörténet - Tanácsköztársaság
321.01 *** 943.9-2Szombathely"1919"
[AN 2646243]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2007.
   Európai integrációs alapismeretek : [intézmények, közös politikák, Európai Unió] / szerk. Blahó András. - [Budapest] : Aula, 2007. - 334 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 329-334.
ISBN 963-9698-04-0 fűzött
Európai Unió - integráció - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(075.8)
[AN 2646600]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2007.
   A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon, 1990-2002 / [szerk. Bőhm Antal] ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - [Budapest] : MTA PTI, 2006. - 421 p. : ill. ; 25 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 963-7372-13-X kötött
Magyarország - helyi önkormányzat - regionális önkormányzat - önkormányzati választás - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"199/200"(083.41) *** 352/353(439)"199/200"
[AN 2646699]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2007.
Kulcsár Péter (1938-)
   A szociáldemokrácia az eszmék történetében / Kulcsár Péter. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 345 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 323-345.
ISBN 978-963-7504-46-4 fűzött : 1900,- Ft
szociáldemokrácia - politológia - eszmetörténet - történeti feldolgozás
329.14(100)(091) *** 32.001
[AN 2648243]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2007.
Lebovits Imre (1929-)
   Zsidótörvények - zsidómentők / Lebovits Imre. - Budapest : Ex Libris, 2007. - 419 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: 415-419.
ISBN 978-963-86490-5-8 kötött : 3000,- Ft
ISBN 978-963-86490-4-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság - életrajz
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(092)
[AN 2648255]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2007.
Szendrei Géza
   Magyar internálások, 1704-1960 / Szendrei Géza. - Budapest : Rejtjel, 2007. - 124 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7255-36-6 fűzött
internálás - állami terror - politikai üldözés - jogtörténet - Rákosi-korszak - történelmi forrás - történeti feldolgozás
323.282(439)"195"(093.2) *** 341.34(439)"17/19" *** 341.34(439)"195"
[AN 2647641]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2007.
   Törökország EU-csatlakozásának kérdőjelei : tanulmányok, dokumentumok / szerzők Böszörményi-Nagy Gergely [et al.] ; [szerk., ... vál. N. Rózsa Erzsébet, Vizi László Tamás] ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, 2006. - 159 p. : ill. ; 24 cm
Egyes dokumentumok angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-9558-59-1 fűzött
Törökország - Európai Unió - integráció - ezredforduló
327(560) *** 327.39(4-62)
[AN 2646367]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2007.
Végső István (1979-)
   Zsidósors Kiskunhalason : kisvárosi út a holokauszthoz / Végső István, Simko Balázs. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 346 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 323-337. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-9683-70-9 fűzött : 2900,- Ft
Kiskunhalas - holokauszt - zsidóság
323.12(=924)(439-2Kiskunhalas)"1939/1945"
[AN 2648314]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5467 /2007.
Balogh Gyula (1837-1921)
   Klio szolgálatában / irta Balogh Gyula ; [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hasonmás kiad. - Szombathely : Önkormányzat, 2006. - 257 p. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Szombathely : Apfel S., 1895
ISBN 963-86801-5-6 kötött
magyar történelem - publicisztika - hasonmás kiadás
943.9(0:82-92) *** 094/099.07
[AN 2646210]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2007.
Bernáth Zoltán
   Horthy Miklós : egy lovaguralkodó és népe / Bernáth Zoltán. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2007. - 181, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-45-5 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"19"(092)Horthy_M. *** 943.9"192/194"
[AN 2648513]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2007.
Bokor Imre (1930-)
   Igazságot az 1956-os forradalomnak! / Bokor Imre, Csendes László, Vincze János. - Budapest : NDP K., 2006. - 400, [8] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 383-392.
ISBN 963-86975-5-5 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2646955]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2007.
Csima Sándor (1934-)
   Az 1956-os győztes forradalom egyik legbátrabb szervezője a Budapesti Műszaki Egyetemen / Csima Sándor. - Kiskunhalas : Csima S., 2006. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-06-1165-1 fűzött
Csima Sándor (1934-)
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2649007]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2007.
   Diák- és ifjúsági mozgalmak, 1956-1958 : forradalom - ellenállás - megtorlás : válogatott dokumentumok / ... szerk. Vida István ; [közread. a] ... Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Gondolat : Nagy I. Alapítvány, 2007. - 662 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 615-620.
ISBN 978-963-9610-58-3 kötött : 5480,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - ifjúsági mozgalom - történelmi forrás
943.9"1956"(093) *** 329.78(439)"1956"(093)
[AN 2647198]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2007.
Draveczky Balázs (1938-2003)
   Leletmentés Somogyországban : válogatás életművének régészeti és művelődéstörténeti írásaiból, megfűszerezve némi gasztronómiával / Draveczky Balázs ; [... Kerényi Ferenc vál.] ; [szerk. Maróti István]. - [Budapest] : [Draveczkyné Gondos M.], 2007. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1784-0 fűzött : 1790,- Ft
ISBN 963-06-1784-6
Somogy (megye) - művelődéstörténet - régészet - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv
930.85(439.123) *** 904(439.123) *** 908.439.123 *** 641.568(439.123)(083.12)
[AN 2648233]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2007.
Elek Miklós (1946-)
   Az első füredi Anna-bál : Szentgyörgyi Horváth Krisztina legendája / Elek Miklós. - Balatonfüred : Nők a Balatonért Egyes., 2006. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Nők a Balatonért Egyesület kiskönyvtára, ISSN 1588-4902 ; 11.)
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 963-86616-2-3 fűzött
Szentgyörgyi Horváth Krisztina (1805-1827)
Magyarország - Balatonfüred - családtörténet - bál - 19. század
929.52(439)Szentgyörgyi_Horváth *** 793.38(439-2Balatonfüred)"1825"
[AN 2649269]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2007.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Utazás a Balaton körül / Eötvös Károly ; [az utószót írta Praznovszky Mihály]. - 11. kiad. - Veszprém : Vitis Aureus, 2006. - 404 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-1559-4 kötött
Közép-Dunántúl - Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - memoár
930.85(439)"18" *** 908.439.11-191(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2647273]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2007.
Farah (Irán: császárné)
Mémoires (magyar)
   Őfelsége Farah Pahlavi, a sah felesége : az utolsó iráni császárné emlékiratai / [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 583 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-01-6 fűzött : 3999,- Ft (hibás ISBN 978-963-7253-82-9)
Farah (Irán: császárné)
Irán - uralkodócsalád - nő - híres ember - 20. század - memoár
955(092)Farah(0:82-94) *** 929(55)Farah(0:82-94)
[AN 2648245]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2007.
   Fogalomgyűjtemény történelemből / [összeáll. Farkas Judit]. - Szeged : Maxim, 2007. - 272 p. ; 21 cm. - (Van fogalmad?)
ISBN 963-9489-33-6 fűzött : 1780,- Ft
történelem - tantárgy - szaklexikon - középiskolai tankönyv
93/99:030(075.3) *** 372.893(075.3)
[AN 2654401]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2007.
   Hadikfalva falukönyve, 1799-1874 / közread. Forrai Ibolya. - Budapest : Néprajzi Múz., 2006. - 288 p. : ill. ; 25 cm. - (Fontes Musei Ethnographiae, ISSN 0864-9553 ; 9.)
Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 978-963-9540-27-9 * kötött (hibás ISBN 978-963-9540-29-9)
ISBN 963-9540-27-7
Hadikfalva - helytörténet - 19. század - történelmi forrás
943.921-2Hadikfalva"1799/1874"(093)
[AN 2648696]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2007.
Jósa Iván
   Katona voltam 1956-ban : visszaemlékezés / Jósa Iván ; [kiad. Hohe]. - Budapest : Hohe, 2006. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1699-7 fűzött
ISBN 963-06-1699-8
Debrecen - Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - helytörténet - katona - memoár
943.9-2Debrecen"1956"(0:82-94) *** 355(439)"1956"(0:82-94)
[AN 2647238]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2007.
Kaposi Márton (1936-)
   Élő középkor és halhatatlan reneszánsz : tanulmányok / Kaposi Márton. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 352 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 963-7504-36-2 fűzött : 2000,- Ft
művelődéstörténet - művészetfilozófia - irodalomelmélet - filozófia - középkor - reneszánsz
930.85(4)"04/15" *** 7.01(4)"04/15" *** 82.01(4)"04/15" *** 1
[AN 2647028]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2007.
Kertész Ferenc (1938-)
   Közel a bitófához : "Egy Juta dombi fiú 1956" / Kertész Ferenc. - Budapest : Püski, 2006. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 963-9592-11-0 fűzött
Kertész Ferenc (1938-)
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2649452]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2007.
Kiszely István (1932-)
   A magyarság embertana : a magyar ember : egyetemi tankönyv és tanári segédkönyv / Kiszely István. - Budapest : M. Ház, 2007. - 522 p. : ill. ; 29 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
A Föld népei c. kiadv. 7. köteteként. - Bibliogr.: p. 495-499.
ISBN 978-963-9335-37-0 kötött : 4900,- Ft
Kárpát-medence - embertan - magyarság - magyar őstörténet - egyetemi tankönyv
930.8(=945.11)(075.8) *** 572.9(=945.11)(075.8) *** 572.9(4-191)(075.8)
[AN 2646275]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2007.
Kock, Hauke
Die Wikinger (magyar)
   A vikingek / Hauke Kock ; [ford. Ballér Piroska]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ezt is tudni akarom!, ISSN 1787-7318)
ISBN 963-657-365-4 kötött
normannok - gyermekkönyv
936.8(02.053.2)
[AN 2647206]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2007.
   A magyar forradalom és a hispán világ, 1956 / szerk. Anderle Ádám ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hispanisztika Tanszék]. - Szeged : SZTE BTK Hispanisztika Tansz., 2007. - 173 p. ; 25 cm
A 2006. okt. 20-án Szegeden azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-806-8 fűzött
Magyarország - Latin-Amerika - Spanyolország - magyar történelem - 1956-os forradalom - külpolitika - konferenciakiadvány
943.9"1956" *** 327(439)"1956" *** 327(8=6)"1956" *** 327(460)"1956" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2649839]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2007.
Murányi Levente (1939-)
   Kamaszfejjel 56-ban / Murányi Levente. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-39-7 fűzött : 1500,- Ft
Murányi Levente (1939-)
magyar történelem - magyar irodalom - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2646945]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2007.
Németh Ildikó (1972-)
   Sopron város és vármegye tanintézeteinek iratai Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában, 1707-1945 (1950) : repertórium / [szerk. és a fondtörténeti bevezetőket írta Németh Ildikó]. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2007. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8327-27-7 fűzött
ISBN 963-8327-27-8
Sopron (vármegye) - oktatásügy - oktatási intézmény - levéltári repertórium
930.253(439-2Sopron)(083.8) *** 37(439.113)"17/19"
[AN 2648931]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2007.
Pezenhoffer Antal (1893-1973)
   A magyar nemzet történelme : a Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe : történelmi apologetika / Pezenhoffer Antal. - 2. kiad. - Pilisszentlélek ; Csolnok : Út, Igazság, Élet K., 2006-. - 24 cm
ISBN 963-8283-00-9
Habsburg-ház
Magyarország - magyar történelem - katolikus egyház
943.9"15/18" *** 929.52(436)Habsburg *** 282(439)"15/18"
[AN 2647201]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2006. - 598 p.
ISBN 978-963-8283-17-7 fűzött
ISBN 963-8283-17-3
Magyarország - Habsburg Birodalom - magyar történelem - családtörténet - katolikus egyház - protestáns egyház
943.9"15" *** 929.52(436)Habsburg"15" *** 282(439)"15" *** 284(439)"15"
[AN 2647203] MARC

ANSEL
UTF-85487 /2007.
Pezenhoffer Antal (1893-1973)
   A magyar nemzet történelme : a mohácsi vésztől napjainkig : a Katolikus Egyház és a Habsburg-ház történelmi szerepe : történelmi apologetika / Pezenhoffer Antal. - Pilisszentlélek : Út, Igazság, Élet K., 1993-. - 24 cm
A köteteken az egyéb címadatok feltüntetése változó
ISBN 963-8283-00-9 *
Habsburg-ház
Magyarország - magyar történelem - katolikus egyház
943.9"15/18" *** 929.52(436)Habsburg *** 282(439)"15/18"
[AN 90862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt. - 2006. - 484 p.
ISBN 963-8283-16-5 fűzött
Habsburg Birodalom - Magyarország - nemesség - családtörténet - pápa
316.343.32(439)"15/18" *** 929.52(436)Habsburg"14/15" *** 262.13(092)"14/15"
[AN 2647205] MARC

ANSEL
UTF-85488 /2007.
   Szabadság és/vagy egyenlőség : Tocqueville-tanulmányok / [szerk. Fülöp Endre, Ocskay Gyula, Pogonyi Szabolcs]. - Pilismarót : Politikai Filozófia Közhasznú Alapítvány, 2006. - 163 p. ; 24 cm. - (Pofa-könyvek, ISSN 1788-9065 ; 1.)
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2005. okt. 20-án rendezett emlékkonferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-06-1057-4 kötött
Tocqueville, Alexis de (1805-1859)
Franciaország - történész - filozófus - 19. század - politológia - politikai filozófia - konferenciakiadvány
930.1(44)(092)Tocqueville_A. *** 32.001 *** 32.001(44)(092)Tocqueville_A. *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2650050]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2007.
Szatmári Jenő István (1947-)
   1956: lehet, hogy másképpen volt? / Szatmári Jenő István. - 2. jav. kiad. - Szeged : Bába, 2006, cop. 1996. - 238 p. ; 19 cm
ISBN 963-7337-99-7 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2655007]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2007.
Szigethy Gábor (1942-)
   Látlelet, 1956-2006 / Szigethy Gábor. - Budapest : Emlékszoba Bt., 2007. - 163 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-1904-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - belpolitika - kommunista párt - szocialista rendszer - 20. század - ezredforduló - esszé
943.9"1956"(0:82-4) *** 894.511-4 *** 323(439)"19/200" *** 329.15 *** 321.74
[AN 2647329]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2007.
Takács Ferenc
   Porladó kövek árnyékában : Vas megye jelentős személyiségei / [... szerzője Takács Ferenc. - Szombathely : [Magánkiad.], 2006. - 251 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-460-957-0 kötött
Vas (megye) - híres ember - temető
929(439.111) *** 718(439.111)
[AN 2646265]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2007.
   Tarcal története / szerk. Bencsik János ; [kiad. Tarcal Város Önkormányzata]. - Tarcal : Önkormányzat, 2006-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Tarcal - helytörténet
943.9-2Tarcal
[AN 2648984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Egy polgárosodó hegyaljai mezőváros, 1740-1960. - 2006. - 326 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1704-8 fűzött
ISBN 963-06-1704-8
Tarcal - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz
943.9-2Tarcal *** 908.439-2Tarcal *** 39(=945.11)(439-2Tarcal)
[AN 2648988] MARC

ANSEL
UTF-85493 /2007.
Tóth Krisztina
   Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1723-1726 / Tóth Krisztina. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Lvt., 2006. - 223 p. ; 24 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 15.)
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-7234-20-0 fűzött
ISBN 963-7234-20-9
Esztergom - helytörténet - 18. század - történelmi forrás - önkormányzati irat - jegyzőkönyv
943.9-2Esztergom"172"(093.2) *** 352(439-2Eszetergom)"172"(093.2)
[AN 2649924]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2007.
Végső István (1979-)
   1956 Kiskunhalason / [szöveg Végső István]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, cop. 2006. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 16.)
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött
Kiskunhalas - 1956-os forradalom - helytörténet
943.9-2Kiskunhalas"1956"
[AN 2648994]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5495 /2007.
Bötig, Klaus
Malta, Gozo (magyar)
   Málta, Gozo / ... Klaus Bötig írta ... - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-5639-7 fűzött : 1990,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 2653468]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2007.
Dürr, Bettina
Italien Süd (magyar)
   Dél-Olaszország / ... Bettina Dürr írta ... - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 978-963-13-5632-8 fűzött : 1990,- Ft
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2653471]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2007.
Fény Károly (1970-)
   Budapest, Praha, Wien [elektronikus dok.] : an album / by Karoly Feny. - Képek. - Budapest : Fény K., 2006. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési feltételek: internet böngésző. - A képaláírások angol, német és magyar nyelven
ISBN 963-06-0082-X
Budapest - Prága - Bécs - Magyarország - helyismeret - fényképész - ezredforduló - 21. század - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.437.1-2Praha(084.12) *** 908.439-2Bp.(084.12) *** 908.436-2Wien(084.12) *** 77.04(439)(092)Fény_K.
[AN 2648273]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2007.
Garas Kálmán (1947-)
   Répcelaki képeskönyv / [fotó] Garas Kálmán ; [szöveg] Bokányi Péter. - [Répcelak] : Logomotiv Kreatív Kft., 2006. - 96 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 963-229-975-2 fűzött
Répcelak - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Répcelak(084.12)
[AN 2646266]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2007.
Haggett, Peter
Geography (magyar)
   Geográfia : globális szintézis / Peter Haggett ; a m. kiad. szerkesztője Csuták Máté ; ford. Bajmóczi Péter ... et al. - Budapest : Typotex, 2006. - XVI, 842 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-9548-60-X fűzött : 9800,- Ft
földrajz
91
[AN 2646705]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2007.
Ham, Anthony
Tunisia (magyar)
   Tunézia / Anthony Ham, Abigail Hole ; [ford. Veres Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 335 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-530-769-2 fűzött : 4900,- Ft
Tunézia - útikönyv
916.11(036)
[AN 2653866]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2007.
Hámori Gábor (1954-)
   Szeged madártávlatból = Szeged from above = Szeged aus der Vogelschau / Hámori Gábor. - Pécs : Alexandra, 2007. - 159 p. : ill., színes ; 24x25 cm
Ford. Hegyi László
ISBN 978-963-370-124-9 kötött
Szeged - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - légi felvétel - fényképalbum
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Hámori_G. *** 77.058.1
[AN 2648815]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2007.
   Heves megye képekben. - Eger : Gonda Kvk., 2007. - 94 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7254-20-8 kötött : 5000,- Ft
Heves (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.133(084.12)
[AN 2648258]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2007.
Japan (magyar)
   Japán / Chris Rowthorn [et al.] ; [ford. Kácsor Lóránt et al.] ; [magyar vonatkozásokkal kieg. Gyura Veronika és Kántor Barbara]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 923 p., [18] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-745-6 fűzött : 9000,- Ft
Japán - útikönyv
915.20(036)
[AN 2646566]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2007.
Kulman Sándor
   Az Északi-fok meghódítása motoros vitorlázó repülőgéppel / Kulman Sándor. - Budapest : SYCA, cop. 2006. - 203 p., [12] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-86701-3-4 fűzött : 2184,- Ft : 7,90 EUR
Észak-Európa - helyismeret - magyar irodalom - vitorlázórepülés - útleírás
908.4-17(0:92-992) *** 797.55 *** 894.511-992
[AN 2646224]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2007.
Mórocz Zsolt (1956-)
   A mÿ lakó-helyeink : szakrális kalauz hívőknek, szkeptikusoknak, szellemi kalandkeresőknek / Mórocz Zsolt. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2006. - 269 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 1.)
ISBN 963-86652-4-6 kötött : 1980,- Ft
Vas (megye) - helyismeret - művelődéstörténet - magyar irodalom - esszé
908.439.111 *** 930.85(439.111) *** 894.511-4
[AN 2646231]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2007.
Németh V. Ádám
   Sejkek és manók : emirátusi napló / Németh V. Ádám. - [Budapest] : Szerző, cop. 2007. - 184 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2024-6 fűzött : 1980,- Ft
Arab Emírségek - helyismeret - magyar irodalom - napló
908.536.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2646551]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2007.
Romig-Kirsch, Ursula
Toskana (magyar)
   Toscana / ... Ursula Romig-Kirsch írta ... - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 978-963-13-5637-3 fűzött : 1990,- Ft
Toscana - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 2653808]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2007.
Romsics Imre
   Kalocsa és vidéke : sárközi települések a Duna bal partján / Romsics Imre ; [kiad. a Kalocsai Múzeumbarátok Köre]. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2006. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87451-0-1 fűzött
Kalocsai-Sárköz - helyismeret
908.439Kalocsai-Sárköz
[AN 2649057]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2007.
Schaefer, Barbara
Gardasee (magyar)
   Garda-tó / ... Barbara Schaefer írta. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5638-0 fűzött : 1990,- Ft
Garda-tó - útikönyv
914.5Garda-tó(036)
[AN 2653837]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2007.
Strieder, Swantje
Rom (magyar)
   Róma / ... szerzője Swantje Strieder ; a köt. aktualizálása Swantje Strieder és Eva Kallinger ... munkája ; [... ford. Kornya István]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-5633-5 fűzött : 1990,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2653832]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5511 /2007.
Blaskó Béla (1950-)
   Magyar büntetőjog : általános rész : tankönyv / Blaskó Béla. - 3. átd. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2007. - 600 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. jan. 15. - Bibliogr.: p. 595-600.
ISBN 978-963-7255-38-0 kötött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 2647606]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2007.
Bodor Mária (1945-)
   Gazdasági jog / Bodor Mária. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 163 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
ISBN 978-963-9683-77-8 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9683-75-4)
gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(075.8)
[AN 2648330]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2007.
Drinóczi Tímea
   Gazdasági alkotmány és gazdasági alapjogok / Drinóczi Tímea. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 280 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 263-273.
ISBN 963-7296-19-0 kötött : 3980,- Ft
alkotmányjog - gazdasági jog - piac - emberi jog - egyetemi tankönyv
342.7(439)(075.8) *** 342.417(439)(075.8) *** 339.13.01(439)(075.8)
[AN 2646619]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2007.
   Az Európai Unió polgári eljárásjoga / Gyekiczky Tamás [et al.] ; [szerk. Wopera Zsuzsa]. - Budapest : CompLex, 2007. - 265 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. dec. 31. - Bibliogr.: p. 259-[266].
ISBN 978-963-224-893-6 fűzött
Európai Unió - polgári jog - polgári eljárás
347.9(4-62)
[AN 2648562]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   Páncélosok akcióban : [mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, [2006]. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-22-7 fűzött
Németország - páncélozott harci jármű - hadtörténet - második világháború
358.119(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2654493]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2007.
Győrffi Dezső
   A helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások feladatai a tervezéstől a zárszámadásig : módszertani segédlet kommentárokkal, a gazdasági program, költségvetési rendelet, évközi rendeletmódosítás, zárszámadási rendelet, vagyonkimutatás elkészítéséhez / [szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György]. - 3., átd., bőv. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 367 p. ; 30 cm
Lezárva: 2006. dec. 31.
ISBN 978-963-06-1800-7 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - költségvetés - iratminta - gazdasági jelentés
352.073.5(439)(083.76)
[AN 2647001]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2007.
Herger Csabáné
   A nővételtől az állami anyakönyvvezetőig : a magyar házassági köteléki jog és az európai modellek / Herger Csabáné. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 278 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 257-268.
ISBN 963-7296-04-2 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - Európa - családjog - házasság - szakterületi történelem - egyetemi tankönyv
347.62(439)(091)(075.8) *** 347.62(4)(091)(075.8)
[AN 2646616]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2007.
   Jogszabálygyűjtemény és vázlatok a jogi alapismeretek, az alkotmányjog, valamint a köz- és magánjog tantárgyakhoz / [szerk. Vizi László Tamás] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2006. - 491 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. júl. 30.
ISBN 963-9558-60-5 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - polgári jog - egyetemi tankönyv
342(439)(094)(075.8) *** 347(439)(094)(075.8)
[AN 2646351]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2007.
Kende Péter (1952-)
   Védtelen igazság : röpirat bírókról, ítéletekről / Kende Péter. - [Budapest] : Hibiszkusz, 2007. - 359 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 353-357.
ISBN 978-963-8233-14-1 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - justizmord - jogeset - ezredforduló
343.159(439) *** 347.951.1(439) *** 34.096(439)
[AN 2648565]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2007.
   Közbeszerzési ajánlattevői útmutató / [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2007. - 48 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-513-198-3 fűzött
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2647382]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2007.
   A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai : oktatási segédlet igazságügyi ügyintéző szakos hallgatóknak / [közread. a] Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - [Miskolc] : ME ÁJK, 2007. - 99 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
Fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - egyetemi tankönyv
352.077(439)(094)(075.8)
[AN 2647365]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2007.
   Közigazgatási jog / Baraczkáné [et al.] ; szerk. Patyi András. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2007]-. - 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2646773]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Közigazgatási hatósági eljárásjog. - cop. 2007. - 726 p.
Bibliogr.
ISBN 963-7296-68-9 kötött : 5980,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8) *** 35.077(439)(075.8)
[AN 2646778] MARC

ANSEL
UTF-85523 /2007.
   A köztisztviselők könyve / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2006. - 343 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. okt. 31.
ISBN 978-963-87062-4-9 fűzött
ISBN 963-87062-4-4
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - közigazgatási jog - köztisztviselő - jogszabálygyűjtemény
342.98(439)(094)
[AN 2646213]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2007.
   Magyar gazdasági jog : egyetemi tankönyv. - [Budapest] : Aula, 2007-. - 25 cm
Magyarország - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8)
[AN 2654573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gazdasági státusjog / Sárközy Tamás. - 2007. - 305 p.
ISBN 978-963-9698-17-8 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8)
[AN 2654575] MARC

ANSEL
UTF-85525 /2007.
Magyarország. Kormány. Egyenlő Bánásmód Hatóság
   Jelentés az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól. - [Budapest] : EBH, 2006. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország. Kormány. Egyenlő Bánásmód Hatóság
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőság előmozdításáról
Magyarország - esélyegyenlőség - hatóság - törvény
342.722.1(439)(094) *** 342.724(439)(094) *** 35.07(439)
[AN 2649906]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2007.
Magyarország. Kormány. Egyenlő Bánásmód Hatóság
Jelentés az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (angol)
   Annual report on the activities of the Equal Treatment Authority and the experiences of the implementation of Act Nr. 125 of 2003 on equal treatment and the promotion of equal opportunities. - [Budapest] : Equal Treatment Authority, 2006. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország. Kormány. Egyenlő Bánásmód Hatóság
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőság előmozdításáról
Magyarország - esélyegyenlőség - hatóság - törvény
342.722.1(439)(094) *** 342.724(439)(094) *** 35.07(439)
[AN 2649908]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2007.
Mudri István
   Miért válik egy fiatalkorú bűnelkövetővé, avagy A normák gyengülése (anómia) a trendek tükrében / Mudri István. - [Kisvárda] : Mudri I., cop. 2007. - 82 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1949-3 fűzött
Magyarország - fiatalkori bűnözés - ifjúságszociológia - bűnügyi szociológia
343.97-053.6(439) *** 316.346.3-053.6(439)
[AN 2646547]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2007.
Saly Ferenc
   Belső ellenőrzés az önkormányzatoknál és intézményeiknél : kézikönyv vezetőknek és ellenőrzési szakembereknek / Saly Ferenc ; [közread. az] ETK Szolgáltató Zrt. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2006. - 197 p. ; 24 cm
ISBN 963-86905-4-2 fűzött : 4830,- Ft
Magyarország - önkormányzat - állami szerv - gazdasági ellenőrzés
352.078.3(439) *** 65.012.7
[AN 2647790]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2007.
Tálné Molnár Erika
   Munkajogi aktualitások : tájékoztató a közalkalmazottakra vonatkozó munkajogi szabályozás változásairól / kész. Tálné Molnár Erika. - Szeged : IT Stúdió, 2007. - 21 fol. ; 21 cm
Borítócím: Munkajogi megoldások első kézből
Fűzetlen
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - útmutató
349.2(439)(036) *** 35.08(439)(036)
[AN 2647182]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2007.
Tattay Levente (1943-)
   A közszereplők személyiségi jogai / Tattay Levente. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 384 p. : ill. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 377-383.
ISBN 963-7296-70-0 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - személyiségi jog - nyilvánosság - híres ember - becsületsértés - politika - igazságszolgáltatás
342.7(439) *** 342.727(439) *** 347.777(439) *** 32 *** 343.63
[AN 2646618]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2007.
   Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére / [... szerk. Fürész Klára és Kukorelli István] ; [közread. az] ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék. - Budapest : Rejtjel, 2006. - 439 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 423-439.
ISBN 978-963-7255-35-9 fűzött
ISBN 963-7255-35-4
Magyarország - jogtudomány - alkotmánybíróság - jogász - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34 *** 34(439)(092)Schmidt_P. *** 342.565.2(439) *** 012Schmidt_P.
[AN 2647596]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5532 /2007.
Géczi Zoltán (1975-)
   Japán szamurájok a II. világháborúban : [a császári japán haderő fegyverzete] : [mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-87-1 fűzött
Japán. Rikugun
Japán - hadtörténet - második világháború
355.48(520)"1939/1945"
[AN 2648561]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2007.
   A Honvéd Hagyományőrző Egyesület 15 éve : visszaemlékezéseink alapján : 1990-2005 / [szerk. Kakucsy György]. - [Budapest] : Hohe, [2007]. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: "Hohe" emlékkönyv, 1990-2005
ISBN 978-963-06-1698-0 fűzött
ISBN 963-06-1698-X
Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Magyarország - honvédség - egyesület
355(439) *** 061.2(439)
[AN 2647234]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2007.
Kedves Gyula (1962-)
   Répásy Mihály, a szabadságharc huszártábornoka / Kedves Gyula ; [kiad. Kemecse Város Önkormányzata]. - Kemecse : Önkormányzat, 2007. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-06-2023-5 fűzött
Répásy Mihály (1800-1849)
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - huszár - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - életrajz
355(439)(092)Répásy_M. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 2646913]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2007.
Kovács Dénes
   Billenőcsövű golyós vadászfegyverek : bockbüchsflinte, drilling, bockdoppelbüchse, doppelbüchsdrilling, doppelbüchse, büchsflinte, vierling, bockdrilling, büchsflintedrilling, kugeldrilling, bergstutzen, kipplaufbüchse / Kovács Dénes. - [Pusztazámor] : DNM, cop. 2007. - 300 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9369-92-4 kötött : 4800,- Ft
vadászpuska
623.442.6
[AN 2646524]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2007.
Reuth, Ralf Georg (1952-)
Rommel (magyar)
   Rommel : egy legenda vége / Ralf Georg Reuth ; [ford. Kornya István]. - Budapest : Európa, 2007. - 272 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-249.
ISBN 978-963-07-8243-2 kötött : 2800,- Ft
Rommel, Erwin (1891-1944)
Németország - hadvezér - katonatiszt - 20. század - második világháború - életrajz
355(430)(092)Rommel,_E.
[AN 2648875]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2007.
Weiszhár Attila
   Háborúk lexikona / Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2004. - 704 p. ; 24 cm
ISBN 963-9471-25-9 kötött : 4980,- Ft
hadtörténet - háború - szaklexikon
355.48(100):030
[AN 2653839]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5538 /2007.
   Az Európai Unió műszaki szemmel : gyakorlati kézikönyv ipari termékek megfelelőség-értékeléséhez, forgalmazásához és üzembe helyezéséhez : 12. aktualizálás / szerk. Zentai Károly ; szerzők Boros Linda [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2006. - Cserelapos mappa (2 köt.) ; 24 cm
Lezárva: 2006. nov.
ISBN 963-9313-34-3 fűzetlen
Európai Unió - ipari termék - minőségbiztosítás - nemzetközi szabvány
006.7/.8(4-62) *** 658.62 *** 338.45
[AN 2648367]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2007.
Persovits József
   Római kapitális : válogatott írások / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2007. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 978-963-06-1922-6 fűzött
Magyarország - nyomdaipar - nyomdászattörténet - könyvtártörténet - publicisztika
655.1(439)(091) *** 655.1(439)(0:82-92) *** 026/027(439)(091)
[AN 2646796]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5540 /2007.
Adamovszky István (1951-)
   Magyarország bankjegyei / Adamovszky István. - [Budapest] : Adamo, [2005]-. - ill., színes ; 33 cm
Magyarország - bankjegy
336.747(439)
[AN 2599697]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A koronarendszer, 1892-1925. - [2007]. - Bővíthető mappa + mell.
Lezárva: 2006. okt. 25.
ISBN 963-06-0464-7 fűzetlen
Magyarország - századforduló - 20. század - bankjegy
336.747(439)"189/192"
[AN 2647674] MARC

ANSEL
UTF-85541 /2007.
   Adótrükkök példákkal avagy, Hogyan kell legálisan adót megtakarítani / ... szerk. Kerekes Anikó. - Budapest : Dashöfer, 2006. - Cserelapos mappa (2 köt.) ; 24 cm
Lezárva: 2006. nov. - Kapcsos borítóban
ISBN 963-9313-45-9 fűzetlen
Magyarország - adóbevallás - adókedvezmény - útmutató
336.2.027.55(439)(036)
[AN 2648375]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2007.
   Áfa az EU-ba lépés után : adózási ötlettár a csatlakozást követően : 9. aktualizálás: 2006. november / szerzők Bonácz Zsolt [et al.] ; szerk. Pénzely Márta. - Budapest : Dashöfer, cop. 2006. - Cserelapos mappa ; 24 cm + CD
Lezárva: 2006. okt.
ISBN 963-9313-48-3 fűzetlen
Európai Unió - Magyarország - forgalmi adó - útmutató
336.223(4-62)(036) *** 336.223(439)(036)
[AN 2647983]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2007.
Bodai Zsuzsa
   A pénz filozófiája / Bodai Zsuzsa. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Aula, 2006-. - 21 cm
pénzelmélet
336.741.2
[AN 2654900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az ókori, a középkori és a kora újkori pénzelméletek. - 2006. - 162 p.
Bibliogr.: p. 132-136.
ISBN 963-9698-01-6 fűzött
pénzelmélet
336.741.2
[AN 2654904] MARC

ANSEL
UTF-85544 /2007.
Callahan, Gene
Economics for real people (magyar)
   Közgazdaságtan hús-vér embereknek / Gene Callahan ; [ford. Váradi István]. - Budapest : Edge 2000, 2007. - 266 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 978-963-86927-6-4 fűzött : 2280,- Ft
gazdaságtan
330
[AN 2647135]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2007.
Dömsödi János (1940-)
   Földhasználat / Dömsödi János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2006. - 448 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia agriculturae, ISSN 1788-8352). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 403-410.
ISBN 963-7296-61-1 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - földhasználat - földérték - egyetemi tankönyv
332.3(439)"19/200"(075.8) *** 332.6(439)(075.8)
[AN 2646625]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2007.
   Az egyéni vállalkozás alapismeretei, 2007 / összeáll. Zugorné Rácz Éva. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2007. - 164 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 978-963-337-041-4 fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - egyéni vállalkozás - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 2654487]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2007.
Eötvös Lászlóné
   Pénztárelszámolási ismeretek és gyakorlatok számítógépen / Eötvös Lászlóné, Varga Jánosné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Jav. kiad. - [Budapest] : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgált. Főisk., 2007. - 196 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-963-637-273-6 fűzött
pénztárgép - kiskereskedelem - tankönyv
657.422.1(078) *** 339.372
[AN 2654996]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2007.
Fodor Pál (1955-)
   Vállalkozásra kényszerítve : az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a 16-17. század fordulóján / Fodor Pál. - Budapest : História : MTA Törttud. Int. : M. - Török Baráti Társ., 2006. - 371 p. ; 25 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 21.)
Bibliogr.: p. 348-371.
ISBN 963-9627-04-6 kötött : 3600,- Ft
Oszmán-török Birodalom - gazdaságtörténet - történelem - társadalomtörténet - pénzügy - 16. század - 17. század
338(091)(560)"15/16" *** 316.32(560)"15/16" *** 336(560)"15/16" *** 956.0"15/16"
[AN 2648952]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2007.
Fülöp Sándor
   Példatár a Vállalkozásgazdálkodási ismeretekhez : ügyintézők részére / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, 2007. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-659-6 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 2654403]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2007.
   Legjobb gyakorlat - akiknek már sikerült : megoldások a logisztika és az ellátási láncok területén : 14. Logisztikai Kongresszus, 2006. november 15-17., Balatonalmádi : előadáskötet / [rend., közread. a] Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság. - [Budapest] : MLBKT, [2007]. - 331 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
logisztika - konferenciakiadvány
658.286 *** 658.78 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2647316]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2007.
Misz József
   A makroökonómia alapjai / Misz József. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Közgazdaságtudomány, ISSN 1788-330X)
ISBN 978-963-9683-78-5 fűzött : 3000,- Ft
makroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8)
[AN 2646285]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2007.
Molnár István (1939-)
   Vállalkozók európai fogalomtára : 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában / Molnár István, Iványi György. - Budapest : Tinta, cop. 2006. - 228, [2] p. ; 24 cm
ISBN 963-7094-61-X fűzött : 2940,- Ft
Európai Unió - gazdaság - értelmező szótár
339.923(4-62):030 *** 327.39(4-62):030 *** 33:030
[AN 2648977]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2007.
Noszkay Erzsébet (1944-)
   Az üzleti tervezés: a vállalat operatív irányításának első számú menedzsment eszköze / Noszkay Erzsébet ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2006. - 54 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 963-9558-51-6 fűzött : 1500,- Ft
vállalat - tervezés
658.1.012.2
[AN 2646355]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2007.
   Példatár a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez / Birher Ilona [et al.] ; [szerk. Sándor Lászlóné]. - [Budapest] : Perfekt, 2007. - 519 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-658-9 fűzött : 3900,- Ft
gazdasági elemzés - vállalat - példatár
658.1.012.12(078)(076)
[AN 2654323]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2007.
Rudolfné Katona Mária
   Kommunikáció : üzleti kommunikáció / írta Rudolfné Katona Mária, Szabó Csaba. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2006. - 218 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 963-337-012-4 fűzött
tanácskozás - kommunikáció - üzleti élet - tankönyv
658.1.012.63(078) *** 65.013(078) *** 316.77(078)
[AN 2650082]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2007.
Sebők Miklós
   Az állam értünk van / Sebők Miklós ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, [2007]. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-87057-5-4
Magyarország - gazdasági reform - szerkezetátalakítás - ezredforduló
332.021.8(439)"200" *** 332.021.8(100)
[AN 2646900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egy prioritás és program alapú költségvetési reform alapvonalai. - 54 p.
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-87057-6-1 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági reform - költségvetés - államháztartás - ezredforduló - szerkezetátalakítás
332.021.8(439)"200" *** 338.2(439)"200" *** 332.021.8(100) *** 336.12(439)
[AN 2646906] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Prioritás és program alapú költségvetési reformok. - 50 p.
ISBN 978-963-87057-7-8 fűzött
Franciaország - Egyesült Államok - gazdasági reform - gazdaságpolitika - szerkezetátalakítás - felsőoktatás - kutatás - ezredforduló
332.021.8(44)"200" *** 338.2(73)"200" *** 332.021.8(73)"200" *** 338.2(44)"200" *** 378 *** 001.891
[AN 2646912] MARC

ANSEL
UTF-85557 /2007.
Siklósi Ágnes
   100+1 tipp a számviteli törvény alkalmazásához / [szerzők Siklósi Ágnes, Simon Szilvia, Miklósyné Ács Klára]. - Budapest : Dashöfer, 2006. - 228 p. ; 23 cm. - (100+1 tipp sorozat)
ISBN 963-9313-61-0 fűzött
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(094)(036)
[AN 2646695]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2007.
Szabó Tibor
   Vagyongyarapodás és adóellenőrzés : hogyan bizonyítsuk be vagyonunk adózott forrását? / Szabó Tibor. - Budapest : Adónet.hu Kft., 2007. - 192 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-1940-0 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - adóellenőrzés - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2648478]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2007.
Szücs Imre
   Egyszeres könyvvezetés : a Számviteli alapismeretek és a Számvitel középfokon kiegészítő modulja / írta Szücs Imre. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2006. - 192 p. ; 23 cm
ISBN 963-337-004-3 fűzött
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2647533]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2007.
Tardi Edgár
   Hatékony fogyasztóvédelem és eredményes piacfelügyelet Magyarországon [elektronikus dok.] / Tardi Edgár. - Szöveg és képek. - Budapest : Tardi E., 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-06-2118-2
Magyarország - fogyasztóvédelem - elektronikus dokumentum
366.5(439) *** 339.13.025.2(439)
[AN 2647031]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2007.
   Telepengedélyezés, kereskedelem, vendéglátás, vásár- és piactartás / [szerk. Császár Miklós] ; [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2006. - 200 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. júl. 31.
ISBN 963-87062-3-6 fűzött
2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről
1990. évi LXXIV. törvény a kiskereskedelmi, a vendéglátóipari és fogyasztási szolgáltató tevékenységet végző állami vállalatok vagyonának privatizálásáról (értékesítéséről, hasznosításáról)
Magyarország - vállalkozásismeret - gazdasági jog - vendéglátás - belkereskedelem - jogszabálygyűjtemény
334.72(439)(036) *** 338.48(439)(094) *** 347.7(439)(094) *** 339.3(439)(094)
[AN 2646222]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2007.
   Vállalkozni a határ két oldalán : üzleti környezet Horvátországban ; Obavljanje poduzetničke djelatnosti na obje strane granice : poslovno okruženje u Republici Mađarskoj / [szerk. Hendinger Anita, Králik Ivánné] ; [ford. Füri Tamás] ; [... a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kiadásában]. - [Pécs] : Pécs-Baranyai Keresk. és Iparkamara, [2007]. - 78, 98 p. ; 21 cm
A magyar és horvát nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-1753-6 fűzött
ISBN 963-06-1753-6
Magyarország - Horvátország - vállalkozás - gazdaság - útmutató
338(439)(036) *** 338(497.13)(036) *** 658.1(497.13)(036) *** 658.1(439)(036)
[AN 2646708]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2007.
   Versenyképesség és regionalitás : megújulási válság és leküzdése : tanulmány / [szerk. Józsa László et al.] ; [közread. az] MTA Veab, Széchenyi István Egyetem MTDI. - [Veszprém] : MTA Veab ; Győr : SZIE MTDI, 2006. - 384 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-7385-80-0)
Magyarország - gazdasági verseny - gazdaságpolitika - gazdasági fejlődés - ezredforduló - regionális gazdaság - konferenciakiadvány
339.137.2(439)"200" *** 330.35(439)"200" *** 338.2(439)"200" *** 332.1(439)"200" *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2647200]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5564 /2007.
Dettre Erzsébet
   "Gyermekeink védelmében" : módszertani kézikönyv az egészséges gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer használatához / írta Dettre Erzsébet, Deák Sándorné, Tamás Katalin ; szerk. Dettre Erzsébet ; [közread. a] Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. - Budapest : Szociálpolitikai és Munkaügyi Int., 2007. - 117 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - útmutató
364.65-053.2/.6(439)(036)
[AN 2649849]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2007.
Garzuly Ferenc (1937-)
   "Fekete víz, örvénylő idő" : szombathelyi patológiai jegyzőkönyvek üzenete, 1920-1956 / Garzuly Ferenc. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2006. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 963-86652-5-4 kötött : 1480,- Ft
Szombathely - kórház - orvostörténet - kórbonctan - Horthy-korszak - Rákosi-korszak
364.444.046.6(439-2Szombathely)"192/195" *** 61(439)(092) *** 616-091
[AN 2646236]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2007.
Jenkins, Hugh
   A rendszer kezelése : válogatás egy család-specialistától / Hugh Jenkins ; [ford. Bogár Krisztina, Balkay Fruzsina, Nagy Csilla]. - Budapest : Animula, [2007]. - 294 p. : ill. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 963-9410-73-X fűzött (hibás ISBN 963-9410-63-2)
családterápia - pszichoterápia
364.044.24 *** 615.851
[AN 2646959]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2007.
   Social inclusion through social services: the case of Roma and Travellers : assessing the impact of National action plans for social inclusion in Czech Republic, France and Portugal / [publ. by the] ERRC, Númena. - Budapest : ERRC ; Porto Salvo [Port.] : Númena, cop. 2007. - 90 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 84-88.
ISBN 978-963-86955-5-0 fűzött
Csehország - Portugália - Franciaország - cigányság - szociális gondozás - ezredforduló
364.442(437.1)(=914.99) *** 364.442(469)(=914.99) *** 364.442(44)(=914.99)
[AN 2647923]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2007.
Social inclusion through social services: the case of Roma and Travellers (cseh)
   Sociální začleňování prostřednictvím sociálních služeb: situace Romů a Travellerů : hodnocení Dopadu národních akčních plánů sociálního začleňování v České republice, ve Francii a v Portugalsku / [vyd.] ERRC, Númena. - Budapest : ERRC ; Porto Salvo [Port.] : Númena, cop. 2007. - 82 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-80.
ISBN 978-963-86955-6-7 fűzött
Csehország - Portugália - Franciaország - cigányság - szociális gondozás - ezredforduló
364.442(437.1)(=914.99) *** 364.442(469)(=914.99) *** 364.442(44)(=914.99)
[AN 2647976]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2007.
Social inclusion through social services: the case of Roma and Travellers (francia)
   L'inclusion sociale dans les services sociaux: le cas des Roms et des Gens du voyage : étude de l'impact des Plans nationaux d'action pour l'inclusion sociale en République Tchèque, en France et au Portugal / [publ. par] ERRC, Númena. - Budapest : ERRC ; Porto Salvo [Port.] : Númena, cop. 2007. - 90 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-87.
ISBN 978-963-86955-7-4 fűzött
Csehország - Portugália - Franciaország - cigányság - szociális gondozás - ezredforduló
364.442(437.1)(=914.99) *** 364.442(469)(=914.99) *** 364.442(44)(=914.99)
[AN 2647947]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2007.
Social inclusion through social services: the case of Roma and Travellers (portugál)
   Os serviço sociais ao serviço da inclusão social: o caso dos Ciganos : avaliando o impacto dos Planos nacionais de acção para a inclusão social na República Checa, em França e em Portugal / [publicar] ERRC, Númena. - Budapest : ERRC ; Porto Salvo [Port.] : Númena, cop. 2007. - 88 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-85.
ISBN 978-963-86955-8-1 fűzött
Portugália - Franciaország - Csehország - szociális gondozás - cigányság - ezredforduló
364.442(44)(=914.99) *** 364.442(469)(=914.99) *** 364.442(437.1)(=914.99)
[AN 2647906]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2007.
   Társadalombiztosítás a gyakorlatban : a legfontosabb társadalombiztosítási problémák és megoldások gyűjteménye : 8. aktualizálás / szerk. Teleki Gyula László ; szerzők Forgó Györgyné [et al.]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2006. - Cserelapos mappa (2 köt.) ; 24 cm + CD
Lezárva: 2006. okt.
ISBN 963-9313-50-5 fűzetlen
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2647986]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5572 /2007.
Albert B. Gábor (1967-)
   Súlypontok és hangsúlyeltolódások : középiskolai történelemtankönyvek a Horthy-korszakban / Albert B. Gábor ; [közread. a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Kutatóközpont]. - Pápa : Pannon Egy. BTK Neveléstud. Int. Ped. Kutközp., 2006. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 978-963-9696-06-8 fűzött
ISBN 963-9696-06-4
Magyarország - oktatásügy - történelemtanítás - Horthy-korszak
37.014(439)"192/194" *** 372.893(439)"192/194"
[AN 2647312]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2007.
Barlai Róbertné
   Teljesítményértékelés : pedagógusok és vezetők munkájának értékelése / Barlai Róbertné. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 963-16-4167-8 fűzött
pedagógus - munkateljesítmény - értékelés
371.321 *** 331.101.6 *** 371.136 *** 65.018
[AN 2647384]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2007.
Csepcsányi Éva
   Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, 1992-2000 : 3. osztály / Csepcsányi Éva, Koleszár Edit. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2007. - 81, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kecskeméti matematikai füzetek, ISSN 1788-3504 ; 2.)
ISBN 978-963-87041-3-9 fűzött
ISBN 963-87041-3-6
matematika - tanulmányi verseny - tantárgy - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2648975]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2007.
Csepcsányi Éva
   Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, 1992-2000 : 4. osztály / Csepcsányi Éva, Koleszár Edit. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2007. - 81, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kecskeméti matematikai füzetek, ISSN 1788-3504 ; 3.)
ISBN 978-963-87041-4-6 fűzött
ISBN 963-87041-4-4
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2648985]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2007.
Czike Bernadett (1959-)
   A pedagógusszerep változása : alternatív és nem alternatív iskolák összehasonlító elemzése / Czike Bernadett. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-208.
ISBN 963-7338-50-0 fűzött
pedagógia - reform - pedagógus-tanuló kapcsolat - pedagógus - alternatív iskola
371.321 *** 371.4reformpedagógia *** 37.014(439)
[AN 2647351]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2007.
Györe Géza
   71 év 855 tétele : Zsolnai József-bibliográfia : nyomtatásban megjelent művek / összeáll. Györe Géza ; [kiad. a Pannon Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központ, Pedagógiai Kutatóközpont]. - PápabPannon Egy. BTK Ped. és Pszichológiai Int., 2006. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9696-07-5 fűzött
ISBN 963-9696-07-2
Zsolnai József (1935-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
37(439)(092)Zsolnai_J.:016 *** 012Zsolnai_J.
[AN 2647301]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2007.
   Kölcsey Ferenc Gimnázium : jubileumi évkönyv / [összeáll. ... Vakherda Erzsébet]. - [Zalaegerszeg] : [Kölcsey F. Gimn.], [2007]. - 296 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Kölcsey Ferenc Gimnázium (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Zalaegerszeg)(058)
[AN 2647898]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2007.
Kovács Judit
   Magyar - angol kéttannyelvű általános iskolai programok közoktatásunkban / Kovács Judit. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 186 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-170. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7338-42-X fűzött
Magyarország - oktatásügy - kétnyelvű iskola - angol nyelv - alapfokú oktatás - ezredforduló - tanterv
37.014(439)"199/200" *** 372.880.20 *** 371.214(439) *** 37.018.554(439)
[AN 2647349]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2007.
   Oktatás-tudomány : tanulmánykötet "A várostérségi egyenlőtlenségek Európában, megújulási válság és leküzdése" című konferencia anyagai alapján : 2006. április 28., Komárom : IV. kötet / [szerk. Szabó Péter, Mócz Dóra] ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola és az MTA Veszprémi Területi Bizottság]. - Székesfehérvár : KJF : MTA Veszprémi Ter. Biz., 2006. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-7385-78-9 fűzött
Magyarország - oktatásügy - regionális gazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.014(439) *** 339.137.2(439) *** 061.3(439-2Komárom) *** 332.1(439)
[AN 2646360]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2007.
Ollé János
   Mód-szer-tár : módszertani tanulságok gyakorlati kézikönyve pedagógusoknak / Ollé János, Szivák Judit. - Budapest : OKKER, 2006. - 150 p. : ill. ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: 150 p.
ISBN 963-8088-14-1 fűzött : 3000,- Ft
pedagógia - módszertan - tanári segédkönyv
37.025(072)
[AN 2647525]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2007.
Serfőző András (1950-)
   Magyar fiatalok szovjet építőtáborokban 1971-ben / Serfőző András. - [Szécsény] : Szerző, cop. 2006. - 142 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-229-259-6 kötött
Szovjetunió - ifjúsági tábor - Kádár-korszak - diákélet - memoár
371.217.3(47)"1971"(0:82-94) *** 378.18(0:82-94)
[AN 2646568]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2007.
Szilágyiné Hodossy Zsuzsanna
   Általános iskolai idegennyelv-oktatás: történet, elemzés : 1945-1995 / Szilágyiné Hodossy Zsuzsanna. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 193 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-191. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 963-7338-40-3 fűzött
Magyarország - nyelvoktatás - 20. század
372.880(439)"194/199"
[AN 2647356]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2007.
   Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék / [szerk. Tamás Anna] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. - [Pécs] : PTE Pollack M. Műszaki Kar, 2007. - [75] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Pollack Mihály Műszaki Kar. Építész Szakmai Intézet. Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék
Pécs - egyetem - építészet - tanszék - névjegyzék
378.662(439-2Pécs).096 *** 72(439-2Pécs) *** 050.8
[AN 2648747]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2007.
   Zrínyi 2006 : a 2006. évi Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, megoldásai és eredményei / Csordás Mihály [et al.] ; [... szerk. Csordás Mihály, Nagy Tibor] ; [közread. a] Mategye Alapítvány. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2007. - 147, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87041-9-1 fűzött
ISBN 963-87041-9-5
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2649020]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2007.
   Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, 1992-2000 : 5. osztály / Csordásné Szécsi Jolán [et al.] ; [... szerk. Csordás Mihály, Nagy Tibor]. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2007. - 99 p. : ill. ; 21 cm. - (Kecskeméti matematikai füzetek, ISSN 1788-3504 ; 4.)
ISBN 978-963-87041-5-3 fűzött
ISBN 963-87041-5-2
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2648992]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2007.
   Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, 1992-2000 : 6. osztály / Csordás Mihály [et al.] ; [... szerk. Csordás Mihály, Nagy Tibor]. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2007. - 97, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kecskeméti matematikai füzetek, ISSN 1788-3504 ; 5.)
ISBN 978-963-87041-6-0 fűzött
ISBN 963-87041-6-0
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2649014]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5588 /2007.
The complete book of football (magyar)
   A futball képes enciklopédiája : a kezdetektől napjainkig / [Chris Hunt szerk.] ; [ford. és a 7. fej. magyar klubjainak cikkelyeit írta Dénes Tamás]. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 384 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-7168-53-2 kötött : 8900,- Ft
labdarúgás
796.332(100)
[AN 2646536]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2007.
Csiffáry Tamás
   Fejtörő : műveltségi kérdések gyűjteménye / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9497-93-2 fűzött
vetélkedő
793.7
[AN 2648471]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2007.
Gőbel Orsolya
   A fantázia tengerén : stresszcsökkentő, önértéknövelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások számára / Klaus W. Vopel alapötletét adaptálta Gőbel Orsolya. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 2.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 978-963-9683-69-3 kötött : 2000,- Ft
játék - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
793/794 *** 372.3(072)
[AN 2646585]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2007.
Halmágyi Takács István (1958-)
   Vadászatok idegen tájakon / Halmágyi Takács István. - [Pusztazámor] : DNM, cop. 2007. - 204, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9369-93-1 kötött : 6400,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2646528]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2007.
   Itt van a szép karácsony / [közread. a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola]. - Solymár : Hunyadi M. Német Nemzetiségi Ált. és Műv. Alapisk., 2006. - [12] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
amatőr művészet - festészet - karácsony - gyermek
379.825-053.2 *** 73/76.046.3 *** 398.332.416
[AN 2648708]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2007.
Mannas, Victor
   A hit nevében : fantasztikus játékkönyv / Victor Mannas ; [ill. Szendrei Tibor és Zubály Sándor]. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - [217] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 55.)
ISBN 963-9566-53-5 fűzött : 1390,- Ft
fantasztikus játék - fantasztikus regény
793/794(0:82-31)
[AN 2648785]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2007.
Marton János (1943-)
   A magyar tarokkjátékok kézikönyve : egy kétszáz éves hungaricum története, elmélete és gyakorlata / Marton János. - Pomáz : Kráter, 2006. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 963-7329-91-9 kötött : 2600,- Ft
kártyajáték
794.4
[AN 2649833]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2007.
Misur Tamás
   Internazionale / Misur Tamás. - Budapest : Arena 2000, 2007. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A világ leghíresebb futballklubjai, ISSN 1786-8076 ; 7.)
ISBN 978-963-9729-11-7 fűzött : 2990,- Ft
Football Club Internazionale Milano
Miláno - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(45-2Milan) *** 061.2(45-2Milan)Internazionale
[AN 2648607]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2007.
Pintér József
   Bevezetés a sportstatisztikába / Pintér József, Ács Pongrác. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973). (Testnevelés és sport, ISSN 1586-975X)
Bibliogr.: p. [165.]
ISBN 963-7296-87-5 fűzött : 2680,- Ft
sport - statisztikai elemzés
796 *** 311
[AN 2646707]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5597 /2007.
   Art in space : institutional strategies and architectural models for contemporary art / [ed. by Franciska Zólyom] ; [publ. by the Agency for Contemporary Art Exchange, Institute of Contemporary Art - Dunaújváros]. - Budapest : ACAX ; Dunaújváros : ICA-D, 2007. - 60, [3] p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-1976-9 fűzött
Európa - építészet - képzőművészet - ezredforduló - művészeti élet - konferenciakiadvány
73/76(4)"200" *** 72(4)"200" *** 061.3(430-2Berlin)
[AN 2646271]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2007.
Bak Imre (1939-)
   Bak Imre fotókonceptek, 1971-1979 = Bak Imre photoconcepts, 1971-1979 / [szöveg Földényi F. László] ; [ford. Jerzy Celichowski] ; [közread. a Vintage Galéria]. - Budapest : Vintage Galéria, [2007]. - [64] p. : ill., részben színes ; 21x26 cm
Borítócím: Bak Imre, 1971-1979
ISBN 963-86889-2-0 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló
77.04(439)(092)Bak_I.
[AN 2646431]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2007.
Bakos Zoltán (1956-)
   FelFEJtések / Bakos Zoltán. - Budapest : M. Műhely, 2006. - [16] p., [45] tfol. : ill., színes ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 5.)
Az utószó angol nyelven is
ISBN 963-7596-56-9 * fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-7596-56-6)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - falfirka - fényképalbum
77.04(439)(092)Bakos_Z. *** 75.052(439)(084.12)
[AN 2647156]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2007.
Baráth Hajnal (1955-)
   Baráth Hajnal. - [Budapest] : Baráth H., [2007]. - [84] p. : ill., részben színes ; 34 cm
A bev. tanulmányt Jóry Judit írta. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-460-269-X kötött
Magyarország - képzőművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Baráth_H.
[AN 2649447]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2007.
Bátyi Zoltán (1956-)
   KÉSZ siker : 25 éves a KÉSZ Kft. / [szöveg Bátyi Zoltán, Dlusztus Imre] ; [fotók Banczik Róbert et al.]. - Szeged : KÉSZ Kft., 2007. - 311 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
KÉSZ Közép-európai Építő- és Szerelő Kft. (Szeged)
Magyarország - építészet - építész - vállalat - 20. század - 21. század - fényképalbum
72(439)(092) *** 72(439)(084.12) *** 061.2(439-2Szeged)
[AN 2646921]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2007.
Birkás Ákos (1941-)
   Birkás Ákos: művek : works, 1975-2006 : Werke, 1975-2006 : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2006. november 24 - 2007. február 4.]. - Budapest : Ludwig Múz., 2006. - 165 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 963-9537-13-6 fűzött
Magyarország - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Birkás_Á. *** 77.04(439)(092)Birkás_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2650046]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2007.
   Creator spiritus III : teremtő - alkotó lélek : Kodály öröksége : szakrális képzőművészeti kiállítás : a Kecskeméti Képzőművészek Közössége rendezvénye : 2006. november 30 - december 17., Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola ... / [... rend. Balanyi Károly és Gulyás Géza]. - Kecskemét : Erdei F. Művel. Közp. és Műv. Isk., 2006. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-1562-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2647541]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2007.
Csíky László (1942-)
   Teher alatt nő a pálma = He who makes the effort, carries off the palm = Unter der Belastung wächst die Palm / [... szerk., a szobrokat kész.] Csíky László. - Szentes : Szerző, 2007. - 127 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1623-2 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - híres ember - karikatúra
73(439)(092)Csíky_L. *** 7.049.2 *** 929(439) *** 929(100)
[AN 2649797]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2007.
Csiky Tibor (1932-1989)
   Fotómunkák = Photoworks, 1973-1975 / Csiky Tibor ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2007. - [80] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86889-5-8 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Csiky_T.
[AN 2650040]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2007.
Duló Károly (1949-)
   Közelítő távolítás / Duló Károly. - Budapest : Gondolat, 2007. - 151 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 145-149.
ISBN 978-963-9610-04-0 fűzött : 2280,- Ft
művészetesztétika - vizualitás
7.017
[AN 2646593]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2007.
Dunaújvárosi Tárlat (2006)
   Mozaik - Dunaújvárosi Tárlat, 2006 : dunaújvárosi képző- és iparművészek kiállítása : [Kortárs Művészeti Intézet - Dunaújváros, 2006. június 2-30.] / [szervező, kiad. az Újpart Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Egyesülete] ; [a katalógust szerk. ... Várnai Gyula]. - [Dunaújváros] : Újpart Dunaújvárosi Képző- és Iparművészek Egyes., [2006]. - [36] p. : ill., színes ; 27 cm
ISSN 0237-7012 = Dunaújvárosi Tárlat
ISBN 978-963-06-1823-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2647335]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2007.
Ébli Gábor (1970-)
   Permu(tations)tációk : Nemes Judith Nem's / Ébli Gábor. - Budapest : M. Műhely ; Zürich : La Ligne, 2006. - 76, [4] p. : ill., színes ; 22x24 cm
Nemes Judith Nem's (gerinccím). - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 963-7596-54-2 fűzött
Nemes Judit (1948-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Nemes_J. *** 75(439)(092)Nemes_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2647208]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2007.
Eperjesi Ágnes (1964-)
   Family album / Ágnes Eperjesi. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - Lapozó (28 p.) : ill., színes ; 19x29 cm
Berecz Ágnes előszavával
ISBN 963-06-1008-6 kötött
Magyarország - fényképész - grafikus - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Eperjesi_Á. *** 76(439)(092)Eperjesi_Á.
[AN 2646848]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2007.
   A festmény ideje - az újraértelmezett hagyomány : [Magyar Nemzeti Galéria ..., 2007. március 16 - június 24.] = Time of painting - tradition reinterpreted / [kurátor, szerk. Muladi Brigitta] ; [a kiállítás ... rendezésében ... közrem. Százados László]. - [Budapest] : MNG, cop. 2007. - 208 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2007/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7432-95-8 fűzött
Magyarország - festészet - realizmus - 20. század - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)"18/19" *** 75.036.1(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2647244]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2007.
   Fürdők kézikönyve : tervezés, építés, üzemeltetés / [főszerk. Ákoshegyi György, Németh István] ; a Magyar Fürdőszövetség kiadásában. - [Budapest] : M. Fürdőszövets., 2006. - 648 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 637-638.
ISBN 963-218-557-9 kötött
fürdőhely - gyógyfürdő - uszodatechnika
725.73/.74 *** 696.144 *** 613.41 *** 615.838
[AN 2646261]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2007.
Gulácsy Lajos (1882-1932)
   Gulácsy Lajos emlékkiállítás : Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 2006. május 26 - július 2. / [... szerk. Géger Melinda] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzemok Igazgatósága]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2006. - 70 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 963-7212-51-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gulácsy_L. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2646902]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2007.
Horváth János (1949-)
   Kunffy Lajos cigányképei / Horváth János ; [közread. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2006. - [60] p. : ill., főként színes ; 15 cm
ISBN 963-7212-50-7 fűzött
Kunffy Lajos (1869-1962)
Magyarország - festőművész - festészet - cigányság - 19. század - 20. század - emberábrázolás
75(439)(092)Kunffy_L. *** 75(439)"18/19" *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2646908]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2007.
Kahl, Rita
Liebenswerte Frotteetiere selbst genäht (magyar)
   Frottírállatkák / Rita Kahl ; [ford. Varga Istvánné]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 39.)
ISBN 978-963-9666-62-7 fűzött : 798,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
745.52 *** 379.826
[AN 2648840]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2007.
   Kockaháztól a családi házáig : a Nagyatádi Városi Múzeum kiállítása, 2006. október 13 - 2007. január 28. / a kiállítást rend., [a katalógust írta, szerk.] Hauptman Gyöngyi. - [Nagyatád] : [Nagyatádi Vár. Múz.], [2007]. - 27 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87468-0-1 fűzött
Nagyatád - lakóépület - építészet - kiállítási katalógus
728.12(439-2Nagyatád) *** 061.4(439-2Nagyatád)
[AN 2648528]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2007.
Koppány Tibor (1928-)
   A castellumtól a kastélyig : tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéből / Koppány Tibor. - Budapest : Históriaantik Könyvesház, 2006. - 266 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-87259-0-7 kötött
Magyarország - építészettörténet - kastély
728.82(439)(091)
[AN 2646752]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2007.
Kudász Gábor Arion (1978-)
   Camp / Kudász Gábor Arion. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 88 p. : ill., színes ; 22x25 cm
Borítócím: Tábor. - Számozott példány: 500
ISBN 978-963-346-731-2 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló
77.04(439)(092)Kudász_G._A.
[AN 2650032]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2007.
Kunffy Lajos (1869-1962)
   Visszaemlékezéseim : önéletrajzi dokumentum kötet / Kunffy Lajos ; [szerk., fejezet címekkel és ... fotókkal ell. Horváth János] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2006. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7212-49-3 fűzött
Kunffy Lajos (1869-1962)
Magyarország - festőművész - művészeti élet - századforduló - 20. század - memoár
75(439)(092)Kunffy_L.(0:82-94) *** 930.85(439)"18/19"
[AN 2646885]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2007.
Lupato, Marisa
Gioielli di vetro (magyar)
   Üvegékszerek / Marisa Lupato ; [ford. Patkós Judit]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2007. - 77 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 978-963-7268-30-4 kötött : 1980,- Ft
üvegművészet - ékszer - foglalkoztatókönyv
748 *** 739.2 *** 379.826
[AN 2648624]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2007.
Pap Gábor (1939-)
   Turi Endre / Pap Gábor. - Kecskemét : [Turi E.], 2006. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
Megj. a Kecskeméten 2006. dec. 15 - 2007. jan. 28. között megrendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-1602-7 kötött
Turi Endre (1935-)
Magyarország - képzőművész - zománcművészet - 20. század - 21. század
738.4(439)(092)Turi_E.
[AN 2649130]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2007.
   Parabélyeg : a bélyegművészet négy évtizede a fluxustól az internetig : kiállítás az Artpool Művészetkutató Központ művészbélyeg-gyűjteményéből : 2007. március 23 - június 24. = Parastamp : four decades of artistamps, from fluxus to the internet : exhibition from artistamp collection of Artpool Art Research Center : 23 March - 24 June 2007 / [a kiállítás kurátora ... Galántai György] ; [a katalógus szerzői ... Bodor Kata, Peter Frank, Klaniczay Júlia] ; [kiad. ... Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2007]. - 107 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7063-40-4 fűzött
Artpool Művészetkutató Központ (Budapest). Művészbélyeg Gyűjtemény
képzőművészet - bélyeg - kiállítási katalógus
73/76(100) *** 656.835(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2649958]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2007.
Petrik Adrien
   Asszony és háza, avagy Az én Toszkánám / Petrik Adrien. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2007. - 238 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Otthon könyvek, ISSN 1788-6104)
ISBN 978-963-9710-09-2 kötött : 5300,- Ft
Magyarország - építész - lakáskultúra - kertépítés - 21. század - memoár
747 *** 72(439)(092)Petrik_A.(0:82-94) *** 712.3/.7
[AN 2654434]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2007.
   "...A szépség kertjében..." : népművészet mesterei a Dél-Dunántúlról : Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 2006. október 11 - 2007. február 15. / [a katalógust írta, szerk. és a kiállítást rend. Kapitány Orsolya] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2006. - 68 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Műjegyz.: p. 60-65.
ISBN 963-7212-53-1 fűzött
Dél-Dunántúl - népművészet - 20. század - kiállítási katalógus
7.031.4(=945.11)(439.11) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2646889]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2007.
   Tanulmányok Lossonczy Tamás művészetéről = Studies on Tamás Lossonczy's art / [szerk. ... Andrási Gábor, Pataki Gábor] ; [közread. a] Műcsarnok, [Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet]. - Budapest : Műcsarnok : MTA MKI, 2006. - 108, [3] p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 99-108.
ISBN 978-963-9506-13-8 fűzött
ISBN 963-9506-13-3
Lossonczy Tamás (1904-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Lossonczy_T.
[AN 2649645]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2007.
Torjay Valter
   Bútorok, lakások, asztalosok a békeidőkben : polgári ebédlőenteriőr a századforduló Szombathelyén / Torjay Valter. - Szombathely : [Önkormányzat], 2006. - 162 p. : ill. ; 22 cm. - (Acta Savariensia, ISSN 1216-4038 ; 19.)
Bibliogr.: p. 130-154.
ISBN 963-86801-7-2 fűzött
Szombathely - lakásművészet - bútorasztalosság - századforduló
747(439-2Szombathely) *** 643/645 *** 674.23(439-2Szombathely)
[AN 2646270]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2007.
   Új színben : Rózsa Miklós és művészönarckép-gyűjteménye, 1932-1943 : [a Magyar Nemzeti Galéria 2007. március 29 - június 24. között rendezett kamara-kiállításának katalógusa] / [a kiállítást rend. és a katalógust összeáll. Kopócsy Anna és Zsákovics Ferenc] ; [a katalógust szerk. Veszprémi Nóra]. - Budapest : MNG, [2007]. - 31 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2007/2.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festészet - képzőművészet - két világháború közötti időszak - újságíró - önarckép - arckép - kiállítási katalógus
75(439)"192/193" *** 75.041.5(439) *** 7.041.5(439) *** 070(439)(092)Rózsa_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2649943]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5627 /2007.
   Cantus planus : papers read at the 12th meeting of the IMS Study Group : Lillafüred ..., 2004. Aug. 23-28. / [ed. by László Dobszay] ; [org., publ. by the] Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. for Musicology of the HAS, 2006. - 922 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-7074-91-2 kötött
ISBN 963-7074-91-0
zenetudomány - egyházi és vallásos zene - konferenciakiadvány
783 *** 061.4(439-2Lillafüred)
[AN 2647886]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2007.
Michels, Ulrich
dtv-Atlas zur Musik (magyar)
   Zene / Ulrich Michels ; graf. Ulrich Michels és Gunther Vogel ; [ford. Gádor Ágnes]. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007], cop. 2003. - 560 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 22 cm. - (Atlasz ; 12.)
ISBN 978-963-9471-20-7 kötött : 5980,- Ft
zeneművészet
78:030
[AN 2654988]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5629 /2007.
Adamik Béla (1969-)
   Nyelvpolitika a Római Birodalomban / Adamik Béla. - Budapest : Tinta, 2006. - 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 62.)
Bibliogr.: p. 157-165.
ISBN 963-7094-62-8 fűzött : 1890,- Ft
Római Birodalom - nyelvpolitika - latin nyelv - ógörög nyelv - köznyelv
800.7(37) *** 807.1 *** 807.5(37) *** 342.725(37)(091) *** 930.85(37)
[AN 2648945]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2007.
Bajnóczi Beatrix
   888 kérdés és válasz angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2007. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9489-63-8 fűzött : 1780,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2654406]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2007.
Csapóné Horváth Andrea
   Tourismus einmal bunt : Lehrwerk für Studierende und Berufstätige im Bereich Tourismus / Csapóné Horváth Andrea, Kis Zita Margit. - Győr : Varietas Bt., 2006. - 218 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD
ISBN 963-06-0611-9 fűzött
német nyelv - szaknyelv - turista-idegenforgalom - tankönyv
803.0(078)=945.11 *** 338.48
[AN 2647005]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2007.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, [2000]-. - 24 cm
ISBN 963-13-4140-2 *
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 800234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/3., Angol nyelvkönyv : közép előtti szint : pre-intermediate / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2007. - 228 p. : ill.
ISBN 978-963-13-5641-0 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2653794] MARC

ANSEL
UTF-85633 /2007.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2004-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2531655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Angol nyelvtani összefoglaló. - 2007. - 111 p. : ill.
ISBN 978-963-13-5642-7 fűzött : 990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2653795] MARC

ANSEL
UTF-85634 /2007.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 5. kiad. - Budapest : Corvina, 2007-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2653790]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1., Angol nyelvkönyv : kezdőknek : starter / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2007. - 220 p. : ill.
ISBN 978-963-13-5640-3 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2653792] MARC

ANSEL
UTF-85635 /2007.
Fekete Antal
   Keresztneveink, védőszentjeink / szerk. Fekete Antal. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-894-3 kötött : 1980,- Ft
szent - magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1 *** 235.3(092)
[AN 2653450]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2007.
Haavisto Kirsi
   Kérdések és válaszok angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Haavisto Kirsi, Bajnóczi Beatrix]. - Szeged : Maxim, 2007. - 230 p. ; 24 cm
ISBN 963-86130-5-X fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2653999]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2007.
Husztiné Varga Klára
   Beszédfordulatok német nyelvből / [szerző Husztiné Varga Klára]. - Szeged : Maxim, 2007. - 112 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-34-4 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-318(078)=945.11
[AN 2646993]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2007.
   Izučenâ rusinsʹkogo âzyka u Madârŝinï i za ï gatarami : materìaly mežinarodnoï naučnoï konferencìï na čestʹ Antonìâ Godinky : 10 februarâ 2006. g. = A ruszin nyelvoktatás helyzete Magyarországon és külföldön : a Hodinka Antal tiszteletére megrendezett nemzetközi tudományos konferencia anyagai : 2006. február 10. / pud redakcìëv Mihaila Kapralâ. - Budapešt : VRMS u Madârŝinï : Bìbl. Rusinuv Madârŝiny, 2006. - 67 p. ; 21 cm. - (Rusinsʹkì listky, ISSN 1788-8379 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1664-5 fűzött
Magyarország - kárpátaljai ukrán nyelv - oktatásügy - nyelvészet
808.75-5 *** 37.014(439)
[AN 2646682]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2007.
Károly Krisztina (1969-)
   Angol szókincskönyv : érettségihez és középfokú nyelvvizsgához / Károly Krisztina, Szentesi Tímea. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2007. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-13-5609-0)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 801.323=20=945.11(079.1)
[AN 2654375]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2007.
Kugler Katalin
   Turizmus, idegenvezetés Magyarországon : orosz nyelven / Kugler Katalin, Jekatyerina Popova ; [ill. Stéhlik Domokos] ; [közread. a] Bölcsész Konzorcium. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 245 p. : ill. ; 21 cm
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 243-245.
ISBN 963-9704-52-0 fűzött
orosz nyelv - szaknyelv - turista-idegenforgalom - egyetemi tankönyv
808.2(075.8)=945.11 *** 338.48
[AN 2649089]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2007.
Martonné Lányi Anikó
   Német ige / [szerző Martonné Lányi Anikó]. - Szeged : Maxim, 2007. - 111 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-36-8 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - ige - nyelvtankönyv
803.0-25(078)=945.11
[AN 2646991]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2007.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Practice book in English phonetics and phonology / Ádám Nádasdy. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2003. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 978-963-19-4565-2 fűzött : 1700,- Ft
angol nyelv - fonetika - egyetemi tankönyv - példatár
802.0-4(075.8)(076)=00
[AN 2653869]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2007.
Nagy Zsuzsanna
   TELC angol B2 : vizsgafeladatok a középfokú nyelvvizsgához a magyarországi követelmények szerint / Nagy Zsuzsanna, Tóth László. - Budapest : Klett, 2007. - 102 p. ; 28 cm + CD
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-9641-25-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2647009]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2007.
   A nyelvi tabuktól a temporális referensekig / szerk. Kassai Ilona. - Pécs : PTE Nyelvtud. Doktori Isk., 2006. - 108 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvészeti doktorandusz füzetek, ISSN 1589-8237 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-9074-22-5)
nyelvészet
80
[AN 2646746]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2007.
   Obi-ugorok a 21. században [elektronikus dok.] : a 2005. október 6-7-i konferencia anyaga / szerk. Sipos Mária ; [rend., közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor Osztály. - Szöveg és képek. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int. Finnugor Oszt., 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98 vagy későbbi; Internet Explorer 5.0 vagy későbbi. - Bibliogr. az előadások végén
 (hibás ISBN 963-200-100-1)
hanti nyelv - manysi nyelv - néprajz - szociolingvisztika - hantik - manysik - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
809.451.2/.3 *** 39(=945.12/.13) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2646561]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2007.
Osipova, Irina A.
   Klûč : rabočaâ tetrad' : propisi upražneniâ i zadaniâ grammatičeskie kommentarii na vengerskom âzyke / Irina Osipova ; [ill. Kun Fruzsina]. - Budapest : Corvina, 2007. - 47 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-13-5629-8 fűzött : 750,- Ft
orosz nyelv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 2654000]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2007.
Osipova, Irina A.
   Klûč : učebnik russkogo âzyka dlâ načinaûŝih / Irina Osipova ; [ill. Kun Fruzsina]. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2007, cop. 2005. - 203 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-13-5628-1 fűzött : 3150,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 2653940]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2007.
Pappné Török Edit
   Beszédfordulatok angol nyelvből / [szerző Pappné Török Edit]. - Szeged : Maxim, 2007. - 200 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-33-7 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11
[AN 2646989]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2007.
Rózsavári Nóra
   El copulativo en el español y en el húngaro : estructuras, contrastes, ejercicios / Nóra Rózsavári, Julio Zavaleta. - [Budapest] : Nyitott Kv., 2007. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 978-963-87268-2-7 fűzött : 1500,- Ft
spanyol nyelv - ige - ragozás - nyelvkönyv
806.0-552(078)=945.11
[AN 2648263]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2007.
Sántha Mária
   Pons beginners' course Hungarian : [self-study] / by Mária Sántha ; assisted by Ferenc Sántha ; [photos György Kenesei] ; [ill. Dávid Korognai]. - Budapest : Klett, 2007. - 176 p. : ill., színes ; 23 cm
Címvált.: Learning Hungarian made easy
ISBN 978-963-9641-05-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 2647516]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2007.
Székely András
   Šag za šagom : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Székely András, Székely Nyina ; [ill. Pintér Péter]. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1999. - 191 p. : ill. ; 24 cm + hangk.
ISBN 978-963-19-4952-0 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 2654327]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2007.
Széna Béla
   Magyar - mongol szavak tára és értelmezője / Széna Béla. - Pécs : Magánkiad., 2006. - 272 p. ; 29 cm
ISBN 963-06-0479-5 kötött
magyar nyelv - mongol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=942
[AN 2647124]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2007.
Szitnyainé Gottlieb Éva
   Német nyelvtani gyakorlatok : [nem csak középiskolásoknak] / Szitnyainé Gottlieb Éva, Mekis Zsuzsanna ; [az illusztrációkat kész. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 184 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-3317-8 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2653998]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2007.
   Szöveg és típus : szövegtipológiai tanulmányok / szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Tinta, 2006. - 257 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 63.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7094-63-7 fűzött : 2100,- Ft
szövegnyelvészet - szövegtan
801.73 *** 82.07
[AN 2648965]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2007.
   Szóvégmutató kézikönyv / [szerk. Maczák Edit]. - Békéscsaba : Item, [2007]. - 198 p. ; 25 cm
ISBN 963-9620-12-2 kötött
magyar nyelv - szóvégződésszótár
809.451.1-321
[AN 2646881]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2007.
Tomori Lajosné
   Šag za šagom : munkafüzet / Tomori Lajosné. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006 [!2007], cop. 2002. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5382-4 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 2654354]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2007.
Tompos Anikó
   Szóbeli feladatok az angol emelt szintű érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra / Tompos Anikó, Czibik Márta. - Győr : Nordwest 2002, [2006]. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-86795-3-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2647363]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2007.
Vida Enikő
   Impeccable! : francia nyelvtani gyakorlatok : középfokú francia nyelvtani feladatgyűjtemény : niveau intermédiaire B1, B2 / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2006. - 240 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-68-6 fűzött : 2295,- Ft
ISBN 963-9357-68-5
francia nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
804.0-5(079.1)=945.11
[AN 2647368]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5659 /2007.
   Elviháncolt a tavaszi zápor : Szergej Jeszenyin születésének és halálának évfordulója alkalmából / [szerk. Fábián László]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2007. - 127 p. ; 21 cm. - (Jubileumok sorozat, ISSN 1585-6755 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9531-71-0 fűzött
ISBN 963-9531-71-5
Esenin, Sergej Aleksandrovič (1895-1925)
Oroszország - író - 20. század
882(092)Esenin,_S._A.
[AN 2647792]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2007.
Kelemen Zoltán (1969-)
   Szélkönyvek : multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban / Kelemen Zoltán. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 399, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9690-48-6 kötött : 2200,- Ft
Közép-Európa - irodalomtörténet - 20. század - multikultúra
82(4-191)(091)"19" *** 316.7
[AN 2647153]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2007.
Madarász Imre (1962-)
   Halhatatlan Vittorio : Alfieri utóélete: kultusz és kritika / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 158 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 148-158.
ISBN 963-7504-40-0 fűzött : 1800,- Ft
Alfieri, Vittorio (1749-1803)
Olaszország - író - 18. század
850(092)Alfieri,_V.
[AN 2647101]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2007.
   La metamorfosis en las literaturas en lengua española / red. Gabriella Menczel y László Scholz. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 356 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7338-48-9 fűzött
spanyol irodalom története - spanyol nyelvű irodalom története - 20. század
860(091)"19" *** 860(7/8)(091)
[AN 2647354]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2007.
   Olvas(o)(ó)k : olvasáselméletek és elbeszélt olvasók / szerk. Dobás Kata, Kovács Péter ; [közread. az] ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. - [Budapest] : ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtud. Tansz., cop. 2006. - 233 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-463-861-9 fűzött
hermeneutika
82.07
[AN 2646532]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2007.
Orosz Magdolna (1951-)
   "Az utánzott idegen nyelvű kézírás" : mű és alkotás E. T. A. Hoffmann elbeszéléseiben / Orosz Magdolna. - Budapest : Gondolat, 2006. - 239 p. : ill. ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 2.)
Bibliogr.: p. 224-236.
ISBN 963-9610-87-9 fűzött
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Németország - író - narratológia - 19. század - elbeszélés - műelemzés
830(092)Hoffmann,_E._T._A. *** 82.01-32
[AN 2648244]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5665 /2007.
   "Egy ember, akit még eddig nem ismertünk" : a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-gyűjteményének katalógusa / [szerk. E. Csorba Csilla]. - Budapest : PIM, 2004-. - 30 cm
Jókai Mór (1825-1904)
Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest). Jókai-gyűjtemény
Magyarország - író - 19. század - századforduló - múzeumi gyűjtemény - múzeumi katalógus
894.511(092)Jókai_M. *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum(036)
[AN 2649193]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Könyvtára / [összeáll. Birck Edit et al.]. - 2006. - 187 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9401-31-5 kötött
Magyarország - író - 19. század - századforduló - múzeumi gyűjtemény - magánkönyvtár - múzeumi katalógus
027.1(439)Jókai *** 894.511(092)Jókai_M. *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum(036)
[AN 2649196] MARC

ANSEL
UTF-85666 /2007.
Kakuszi B. Péter (1960-)
   Márai Sándor - a forradalmártól az értékőrzőig : Márai Sándor publicisztikájáról, valamint néhány profán és bibliai motívumáról... / Kakuszi B. Péter. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 171, [4] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9690-42-4 kötött : 2000,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 2647144]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2007.
Kecskés József (1937-)
   A kenesei magas-partok énekese : Soós Lajos költészete / Kecskés József ; ill. Fülöp Lajos. - 3. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Soós Lajos verseivel
Fűzött
Soós Lajos (1856-1902)
magyar irodalom - író - 19. század - vers
894.511(092)Soós_L. *** 894.511-14
[AN 2653798]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2007.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Levelezés / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rend. Szabó G. Zoltán. - Budapest : Universitas, 2005-. - 21 cm. - (Kölcsey Ferenc minden munkái)
Felsőoktatási tankönyv
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Kölcsey_F.(044)
[AN 2571250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1820-1831. - 2007. - 881 p.
ISBN 978-963-9671-09-6 kötött
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Kölcsey_F.(044)
[AN 2647880] MARC

ANSEL
UTF-85669 /2007.
   Közköltészet. - Budapest : Balassi, [2000]-. - 24 cm
ISBN 963-506-341-5 *
magyar irodalom története - költészet - népköltészet
894.511(091)-14
[AN 417122]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Társasági és lakodalmi költészet / sajtó alá rend. Csörsz Rumen István, Küllős Imola. - 2006. - 745, VIII p. : ill. - (Régi magyar költők tára, XVIII. század, ISSN 1416-6682 ; 8.)
Bibliogr.: p. 708-723.
ISBN 978-963-9671-06-5 kötött : 3780,- Ft
magyar irodalom története - költészet - népköltészet - 18. század
894.511(091)-14"17" *** 894.511-193.5 *** 894.511-146.1
[AN 2648356] MARC

ANSEL
UTF-85670 /2007.
Laczkó András (1943-)
   Varga Rudolf prózája alkotásai és vallomásai tükrében / Laczkó András. - Budapest : Saluton, cop. 2006. - 141, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 963-87033-3-4 fűzött : 1800,- Ft
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Varga_R.
[AN 2646968]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2007.
Madarász Imre (1962-)
   Antiretró : portrék és problémák a pártállami korszak irodalmi és tudományos életéből / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-963-7504-49-5 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom története - Kádár-korszak
894.511(091)"195/198"
[AN 2647057]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2007.
Szepes Erika (1946-)
   Olvassuk együtt! : [felsőoktatási tankönyv] / Szepes Erika. - 2-. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1999-. - 24 cm
A 4. kötetet kiad. a Napkút Kiadó
ISBN 963-18-9745-1 *
magyar irodalom története - költészet - irodalomelmélet - egyetemi tankönyv
894.511(091)-14(075.8) *** 82.01-1(075.8)
[AN 371951]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A költő és a mítosz : elemzések, tanulmányok. - 2006. - 494 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-8478-44-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom története - költészet - mitológia - 20. század
894.511(091)-1"19" *** 398.221(=00)
[AN 2646406] MARC

ANSEL
UTF-85673 /2007.
Thomka Beáta (1949-)
   Prózai archívum : szövegközi műveletek / Thomka Beáta. - Budapest : Kijárat, 2007. - 168 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 161-168.
ISBN 978-963-9529-53-3 fűzött : 2000,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Mészöly_M.
[AN 2647867]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2007.
Vass Tibor (1968-)
   Felhasznált irodalom : olvasógyakorlatok : recenzióregém, 1997-2005 / Vass Tibor. - Budapest : Tipp Cult, 2006. - 221 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 4.)
ISBN 978-963-87131-6-2 fűzött : 980,- Ft
ISBN 963-87131-6-X
magyar irodalom története - ezredforduló - költészet - könyvismertetés - regény
894.511(091)-14"199/200" *** 894.511(091)-31"199/200"
[AN 2646737]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2007.
Vilcsek Béla (1956-)
   A telített pillanat : elemzések, értelmezések, életpályák / Vilcsek Béla. - Budapest : [Tipp Cult], 2006. - 243 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 5.)
Fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 2646744]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5676 /2007.
   12 kedvenc mese / [szerk. és átd. Kovács Andrea] ; [színes munkák Győri Attila]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-596-528-1 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2655001]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2007.
Baricco, Alessandro (1958-)
Novecento (magyar)
   Novecento : monológ / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 74 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-114-9 fűzött : 1680,- Ft
olasz irodalom - monológ
850-27=945.11
[AN 2653857]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2007.
Block, Lawrence (1938-)
The burglar who studied Spinoza (magyar)
   A betörő, aki Spinozát olvasott / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-59-3 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2648507]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2007.
   Bölcsességek : Isten, szeretet, szerelem, barátság. - Gyöngyös : Pallas, 2003 [!2007]. - 142 p. ; 17 cm
ISBN 963-9504-06-8 velúr
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2654500]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2007.
Callen, Gayle
A woman's innocence (magyar)
   Ártatlanul elítélve / Gayle Callen. - Pécs : Alexandra, 2007. - 349 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-104-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2649028]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2007.
Clarke, Susanna
Jonathan Srange & Mr. Norrell (magyar)
   A hollókirály / Susanna Clarke ; [ford. Heinisch Mónika] ; [ill. Portia Rosenberg]. - [Budapest] : Agave Kv., [2007], cop. 2006. - 765 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7118-54-3 kötött : 3980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2654604]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2007.
Cortez, Donn
Cult following (magyar)
   Veszélyes hit / Donn Cortez ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : JLX K., cop. 2007. - 307 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők : Miami)
CSI: Miami (keretcím)
ISBN 978-963-305-250-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2648350]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2007.
Csiffáry Tamás
   Aforizmák lexikona : aforizmák, közmondások, szólások / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 963-9497-94-0 kötött
világirodalom - néprajz - aforizma - szólás - közmondás
82-84=945.11 *** 398.9(=00)
[AN 2648533]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2007.
Dreiser, Theodore (1871-1945)
An American tragedy (magyar)
   Amerikai tragédia / Theodore Dreiser ; [ford. Szőllősy Klára]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 2 db ; 20 cm. - (Helikon klasszikusok, ISSN 0201-1549)
ISBN 978-963-227-066-1 kötött : 6990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2646572]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 622 p.
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2646574] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 408 p.
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2646575] MARC

ANSEL
UTF-85685 /2007.
Duey, Kathleen
Hoofbeats : Katie and the Mustang (magyar)
   Lódobogás : Katie és a musztáng / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2644210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 114 p.
ISBN 963-9708-12-7 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2653513] MARC

ANSEL
UTF-85686 /2007.
Eco, Umberto (1932-)
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre] ; [... a jegyzeteket kész. Klaniczay Gábor]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1988. - 656, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8309-5 kötött : 2900,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2653473]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2007.
Ellis, Bret Easton (1964-)
The informers (magyar)
   Az informátorok / Bret Easton Ellis ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1996. - 309, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8242-5 fűzött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2653503]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2007.
Ferrero, Bruno
Storie di Natale (magyar)
   Karácsonyi történetek : adventről és vízkeresztről / Bruno Ferrero ; [... ford. Jászay Magda és Krivácsi Anikó]. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 193, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9455-11-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11 *** 244(02.053.2)
[AN 2653593]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2007.
The fighters (magyar)
   Harcosok. - Budapest : Delta Vision, [2006]-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2623149]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Pengedalnok / Keith Francis Strohm ; [ford. Vitális Szabolcs]. - cop. 2007. - 301 p.
Bladesinger
ISBN 978-963-9679-23-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2649145] MARC

ANSEL
UTF-85690 /2007.
Frazier, Amy
Baby starts the wedding march (magyar)
   A szeretet törvénye / Amy Frazier ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0864-9235 ; 194.)
ISBN 978-963-537-636-0 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2646700]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2007.
Gavalda, Anna
Je l'aimais (magyar)
   Szerettem őt / Anna Gavalda ; [ford. Tóth Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2005. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2425-1 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2653464]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2007.
Grass, Günter (1927-)
Die Rättin (magyar)
   A Patkánynő / Günter Grass ; [ford. Bor Ambrus]. - Budapest : Európa, 2007. - 537 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8249-4 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2653460]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2007.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., [2007]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2654607]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10/1. köt., Leláncolt Nárcisszusz / [ford. Török Krisztina]. - [2007], cop. 2006. - 318 p.
ISBN 963-7118-55-1 fűzött : 1740,- Ft : 6,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654611] MARC

ANSEL
UTF-8


   10/2. köt., Leláncolt Nárcisszusz / [ford. Török Krisztina]. - [2007], cop. 2006. - 299 p.
ISBN 963-7118-55-1 fűzött : 1740,- Ft : 6,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654614] MARC

ANSEL
UTF-85694 /2007.
Heath, Lorraine
Smooth talkin' stranger (magyar)
   A rejtélyes idegen / Lorraine Heath. - Pécs : Alexandra, 2007. - 384 p. ; 18 cm
Ford. Szabó Zsuzsanna
ISBN 978-963-369-982-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2649026]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2007.
Hofmann, Corinne
Wiedersehen in Barsaloi (magyar)
   Visszatérés Afrikába / Corinne Hofmann ; [ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006 [!2007]. - 261, [16] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9602-85-X fűzött : 2580,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - memoár
830-94(494)=945.11
[AN 2654539]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2007.
Hohlbein, Wolfgang
Feuer (magyar)
   Tűz / Wolfgang Hohlbein ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 579 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-369-528-9 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2648809]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2007.
Lautenbacher, Alexandra
Das Geschenk der Liebe (magyar)
   Szívügyek : válaszok örök kérdésekre / Alexandra Lautenbacher ; [ford., szerk. Ballér Piroska]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2007]. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9379-32-9 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény - aforizma
82-84=945.11
[AN 2649033]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2007.
Mailer, Norman
The naked and the dead (magyar)
   Meztelenek és holtak / Norman Mailer ; [ford. Szijgyártó László]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-02-3 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2648333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 607 p.
ISBN 978-963-9752-03-0
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2648336] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 400 p.
ISBN 978-963-9752-04-7
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2648340] MARC

ANSEL
UTF-85699 /2007.
McCaffrey, Anne (1926-)
Dragonsinger (magyar)
   Sárkánydalnok : a Hárfásház-trilógia második kötete / Anne McCaffrey ; [ford. Béri Balázs et al.]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 323 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9679-22-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2649146]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2007.
McFarland, Matthew
Ventrue (magyar)
   Középkor. Ventrue / Matthew McFarland ; [ford. Borbély Tamás]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 350 p. ; 18 cm. - (Klánregények ; 12.)
World of darkness (keretcím) ; Középkor vámpír (keretcím)
ISBN 978-963-7041-93-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2649152]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2007.
Mistry, Rohinton (1952-)
A fine balance (magyar)
   India, India / Rohinton Mistry ; [ford. Csikós András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-05-4 fűzött : 4999,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2648542]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 495 p.
ISBN 978-963-9752-06-1
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2648544] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 460, [2] p.
ISBN 978-963-9752-07-8
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2648546] MARC

ANSEL
UTF-85702 /2007.
Mourad, Kénizé (1939-)
De la part de la princesse morte (magyar)
   Szultána : [az utolsó török hercegnő élete] / Kenizé Mourad ; [ford. Balla Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 592, [3] p. ; 24 cm
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9093-14-9)
Selma (török hercegnő)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2646484]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2007.
Nakamura Kiharu (1913-2004)
Edokko geisha ichidai ki (magyar)
   Kiharu, a simbasi-gésa : egy ismeretlen világ rejtelmei / Kiharu Nakamura ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9367-99-9 kötött : 2890,- Ft
Nakamura Kiharu (1913-2004)
japán irodalom - életrajzi regény
895.6-312.6=945.11
[AN 2654477]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2007.
Nazar, Nasima (1983-)
Gefangen im Land des Vaters (magyar)
   Tíz év apám fogságában / Nasima és Maria Nazar ; [ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 396, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7253-99-7 fűzött : 2999,- Ft
Nazar, Nasima (1983-)
Nazar, Maria
német irodalom - memoár
830-94=945.11
[AN 2648630]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2007.
Nelega, Alina (1960-)
Ultim  vrăjitoare (magyar)
   Az utolsó boszork ny / Alina Nelega ; [ford. Király Hajnal]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2007. - 184 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 47.)
ISBN 978-963-9683-66-2 fűzött : 1950,- Ft
ISBN 963-9683-66-3
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2648264]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2007.
   A nyagovai posztilla = The Niagovo postilla = Nâgovskie poučeniâ / Alekszej Petrov szövegkiadásának fakszimiléje Dezső László bev. tanulmányával ; ... szerk. és az előszót írta Zoltán András ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológia Tanszék. - Nyíregyháza : NYF Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2006. - LXXIV, VI, 226 p. ; 21 cm
Petrov, Aleksej Leonidovič szövegkiad. a "Materialy dlâ istorìi Ugorskoj Rusi" VII. kötetében (Petrogradʺ : 1921) jelent meg "Poučenìâ na evangelìe po Nâgovskomu spisku 1758 g." címmel. - Borítócím: Nâgovskie poučeniâ. - A bev. tanulmány magyar, orosz, angol ill. a fakszimile ruszin nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7336-58-4 kötött
ukrán irodalom - vallásos irodalom - prédikáció - hasonmás kiadás
883-97 *** 252 *** 094/099.07
[AN 2649079]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2007.
Pavlov, Konstantin
   Perszifedron / Konsztantin Pavlov ; műmellékletek Szvetlin Ruszev ; összeáll. Szondi György. - Budapest : Napkút, 2006. - 240, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8478-46-7 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 963-8478-46-2
bolgár irodalom - válogatott művek
886.7-821=945.11
[AN 2646380]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2007.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Čisla (magyar)
   Számok / Viktor Pelevin ; [ford. és az utószót írta Bratka László]. - Budapest : Európa, 2007. - 306 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8254-8 kötött : 2200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2653474]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2007.
Ponori Thewrewk Emil (1838-1917)
   Ponori Thewrewk Emil műfordításai az ógörög és a római költészetből / vál. és ... szerk. Szepes Erika. - Budapest : [Saluton], 2006. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 978-963-87033-6-1 fűzött
ISBN 963-87033-6-9
ókori latin irodalom - ókori görög irodalom - antológia
871-822=945.11 *** 875-822=945.11 *** 894.511-821.032
[AN 2646966]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2007.
Preston, Douglas (1956-)
The cabinet of curiosities (magyar)
   Titkok háza / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2007]. - 438 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-35-7 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-31(73)=945.11
[AN 2648805]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2007.
Putney, Mary Jo
Silk and secrets (magyar)
   Selyem és titok / Mary Jo Putney ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2007]. - 388 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-9648-52-4 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2646489]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2007.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry. - 27. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Rónay György
ISBN 978-963-11-8308-5 kötött : 1980,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 2653585]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2007.
Saramago, José (1922-)
Memorial do Convento (magyar)
   A kolostor regénye / José Saramago ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1992. - 414 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8244-9 kötött : 2500,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2653421]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2007.
Saylor, Steven (1956-)
House of Vestals (magyar)
   A Vesta-szüzek háza / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2006. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-60-9 fűzött : 2380,- Ft : 9,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2648511]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2007.
Segal, Erich (1937-)
Acts of faith (magyar)
   Hívő lelkek / Erich Segal ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : General Press, [2007]. - 413 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-9648-65-4 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2654410]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2007.
Simmons, Dan
Song of Kali (magyar)
   Káli dala / Dan Simmons ; [ford. Békési József]. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 279 p. ; 20 cm. - (A képzelet mesterei, ISSN 1787-6176)
ISBN 978-963-9679-24-5 fűzött : 2250,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2649800]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2007.
Šóti, Juraj (1920-)
   Plameň sviečky : básne a drobné prózy / Juraj Šóti ; [... grafikami autora] ; [publ. Slovenskej menšinovej samosprávy 1. obvodu Budapešti]. - Budapešt' : Croatica, 2007. - 89 p. : ill. ; 19 cm
A verseket ford. és az utószót írta Papuček, Gregor
ISBN 978-963-9734-00-5 fűzött
ISBN 963-9734-00-4
Magyarország - szlovák irodalom - válogatott művek
885.4-821(439)
[AN 2646546]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2007.
Spindler, Erica
See Jean die (magyar)
   Sarkadban a halál / Erica Spindler ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 399 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-603-2 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2646495]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2007.
   Szívek szállodája. - Budapest : Ciceró, [2007]-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Kész. a "Gilmore girls" c. tv-sorozat alapján
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2648538]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Anyja lánya / Amy Sherman-Palladino tv-sorozatát könyvre alkalmazta Catherine Clark ... ; [ford. Várkonyi Zoltán]. - cop. 2007. - 219 p., [8] t. : ill., színes
Like mother, like daughter
ISBN 978-963-539-575-0 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2648540] MARC

ANSEL
UTF-85720 /2007.
Takami Kōshun
Batoru rowaiaru (magyar)
   Battle royale : "van rosszabb az iskolánál" / Takami Kósun ; [ford. Mayer Ingrid]. - Budapest : Ulpius-ház, [2007]. - 738 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9602-61-2 fűzött : 2980,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2654495]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2007.
Thompson, Hunter S.
Fear and loathing in Las Vegas (magyar)
   Félelem és reszketés Las Vegasban : őrült utazás az amerikai álom fellegvárában / Hunter S. Thompson ; [Ralph Steadman ill.]. - 3. kiad. - [Budapest] : Konkrét Kv., [2007], cop. 2004. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Vágvölgyi B. András
ISBN 978-963-7424-20-5 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2655005]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2007.
Weis, Margaret
Dragons of summer flame (magyar)
   A nyári tűz sárkányai / Margaret Weis, Tracy Hickman ; [ford. Seemann Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2006. - 2 db : ill. ; 18 cm
Dragonlance (keretcím)
ISBN 978-963-7041-83-9 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2649189]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 368 p.
ISBN 978-963-9679-27-6 : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2649190] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 420 p.
ISBN 978-963-9679-28-3 : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2649192] MARC

ANSEL
UTF-85723 /2007.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   Lord Arthur Savile bűne / Oscar Wilde ; [ford. Bálint Lajos et al.]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 164, [5] p. ; 21 cm
Kész. a "Lord Arthur Savile's crime and other stories" c. kiad. alapján
ISBN 978-963-9690-24-0 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - kisregény - elbeszélés
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 2648510]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5724 /2007.
Ady Endre (1877-1919)
Művek (vál.)
   Ady Endre összes versei. - Budapest : Akad. K., 1969-. - 21 cm. - (Ady Endre összes művei)
1995-től kiad. az Akadémiai Kiadó és az Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-5192-6 * (hibás ISBN 963-05-2458-9)
Magyarország - magyar irodalom - író - századforduló - vers - összegyűjtött művek
894.511-14 *** 894.511(092)Ady_E.
[AN 154260]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1908-1909 / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta ... N. Pál József, ... Janzer Frigyes, Nényei Sz. Noémi. - 2006. - 632, [16] p.
ISBN 963-446-403-3 kötött : 3700,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - századforduló - író - vers - összegyűjtött művek
894.511-14 *** 894.511(092)Ady_E.
[AN 2647876] MARC

ANSEL
UTF-85725 /2007.
Ágai Ágnes (1932-)
   A titkokat az ujjaimnak mondom el / Ágai Ágnes ; [Irsa Katalin rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Alexandra, 2007. - 59 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-370-185-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2653516]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2007.
   Aki bízik, ma bennünk bízhat : Tata, 1956-2006 / összeáll. és szerk. Turczi István. - Tata ; Budapest : Tipp Cult, 2006. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. P-art, ISSN 1589-4037)
ISBN 978-963-87131-5-5 fűzött
ISBN 963-87131-5-1
Tata - magyar történelem - 1956-os forradalom - magyar irodalom - amatőr művészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-822 *** 379.825-053.6 *** 943.9"1956"(0:82-14) *** 943.9"1956"(0:82-822)
[AN 2648261]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2007.
   Arany-ima az én anyámnak : válogatás a magyar irodalomból / [vál. és szerk. Ambrus Éva] ; [... az illusztrációkat Sárkány Roland kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 153, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-101-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2653863]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2007.
Bányász István (1951-2001)
   Várj, Empedoklész! : egybegyűjtött versek / Bányász István ; [szerk. Payer Imre]. - Pomáz : Kráter, 2006. - 94, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7329-83-8 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2647014]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2007.
Bartha István
   "Homo Blogger" : [beszélgetés-foszlányok az alvilágból] / Bartha István. - Balassagyarmat : Szerző, 2007. - 114 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek - napló
894.511-821 *** 894.511-94
[AN 2647111]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2007.
Bihary Ferenc
   Versek : gyalázatos politikai és derűs dolgokról : válogatás / Bihary Ferenc. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 160, [3] p. ; 21 cm
ISBN 963-06-1339-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - rendszerváltás - vers
894.511-14 *** 323(439)"198/200"(0:82-14)
[AN 2649558]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2007.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Az ezüst kecske / Bródy Sándor. - Budapest : Népszabadság Kv., 2007. - 182 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A magyar irodalom remekei. XX. század ; 12.)
ISBN 978-963-9709-06-5 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2647991]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2007.
Budai János Géza (1943-)
   Aki mögött soha nem volt senki : novellák / Budai János Géza. - Budapest : [Budai J. G.], 2006. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2003-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2649554]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2007.
buSzabó Dezső (1941-)
   Malomkőidő / BuSzabó Dezső. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 85 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-34-6 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2647064]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2007.
Csáth Géza (1887-1919)
   Hamisság és igazság : Csáth Géza füveskönyve / [... vál. és összeáll. Papp Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 108, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9690-37-0 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2647148]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2007.
Csató László
   Sarok / Csató László. - Budapest : 3Bt. K., 2006. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 963-87132-3-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2646940]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2007.
Del Medico Imre (1923-)
   Életem : egy mai polgár vallomása / Del Medico Imre. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 123, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-9352-99-3 fűzött : 1200,- Ft
Del Medico Imre (1923-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2647249]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2007.
Dorth, Diana
   Veszélyes szépség / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2007. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-55-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2648534]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2007.
   Egész lenni magammal : antológia / [vál. és szerk. Kabai Zoltán] ; [kiad. a Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda]. - Miskolc : Célpont Ifj. Információs és Tanácsadó Iroda, 2007. - 63 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2646288]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2007.
   Égtájak : antológia / [szerk. Gaál Ernő] ; [az előszót írta Maklári Bódi István]. - Szerencs : H. A. T., 2007. - 277 p. : ill. ; 21 cm. - (Irka, ISSN 1418-0057 ; 2007/1.)
ISBN 963-87071-0-0 kötött
Szerencs - magyar irodalom - amatőr művészet - kulturális egyesület - válogatott művek
894.511-822 *** 379.825 *** 061.2(439-2Szerencs)
[AN 2649648]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2007.
Fehér József (1950-)
   Könyörtelen szerelem / Fehér József. - Budapest : Máyer Ny., 2006. - 114 p. ; 23 cm
ISBN 963-86783-4-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649283]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2007.
Fekete Gyula (1922-)
   Naplóm a történelemnek, 1941-2000 / Fekete Gyula. - [Budapest] : Trikolor, 2007-. - 25 cm
ISBN 963-87139-2-5 kötött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2648249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1941-1972. - [2007]. - 901 p. : ill.
ISBN 963-87139-3-3
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2648250] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1973-1984. - [2007]. - p. 879-1714.
ISBN 963-87139-4-1
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2648251] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1985-1992. - [2007]. - p. 1693-2637.
ISBN 963-87139-5-X
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2648253] MARC

ANSEL
UTF-85742 /2007.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8307-8 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2653606]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2007.
Füst Milán (1888-1967)
   Átköltések : Szántóné Kaszab Ilona verseiből - Szavak az árnyékomhoz / Füst Milán ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Petrányi Ilona]. - Budapest : Fekete Sas, 2006. - 182 p. ; 21 cm
Szántóné Kaszab Ilona eredeti szövegeivel
ISBN 963-9352-96-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - vers
894.511-14.04
[AN 2647264]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2007.
Gál Halász Anna (1938-)
   Különös küldetés / Gál Halász Anna. - Felsőzsolca : Smart Contact, 2007. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87477-0-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2649654]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2007.
Gáspár András (1965-)
   Garmacor címere / Wayne Chapman. - 2. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2007. - 315 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-86913-5-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2654998]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2007.
Gömöri György (1934-)
   Ez, és nem más : válogatott és újabb versek / Gömöri György ; vál. Zalán Tibor. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2007. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-365-8 * fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-365-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2647859]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2007.
Györke Seres Klára (1933-)
   Szép az élet / Györke Seres Klára. - Budapest : 3BT, 2006. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 963-87132-1-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2647025]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2007.
Haffner, B. R. (1921-)
   Egy elhibázott élet / B. R. Haffner. - Zalaegerszeg : Toro, 2006. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 963-86585-4-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649633]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2007.
Horváth Ferenc
   Fehér sólyom : válogatott írások, 1987-2006 / Horváth Ferenc. - [Győr] : Horváth F., cop. 2007. - 119 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-1933-2 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2648872]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2007.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ájlávjú / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 158, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8309-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2654417]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2007.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8304-7 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2653602]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2007.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8306-1 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2653597]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2007.
Jókai Anna (1932-)
   Bölcsek és pásztorok : válogatott írások / Jókai Anna. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 114, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-361-792-8 kötött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-361-793-8)
magyar irodalom - vallásos irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 244(0:82-821)
[AN 2643371]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2007.
Juhász Magda
   Ringató / Juhász Magda, Sörös W. Klára ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : General Press, [2007]. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9648-55-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2648627]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2007.
Károlyfalvi Olga (1919-)
   Emlékül Kanadából / [Károlyfalvi Olga]. - Kecskemét : [Károlyfalvi J.], 2006. - [35] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1883-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2649055]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2007.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Elizabeth : Elizabeth Barrett-Browning életregénye / Kertész Erzsébet ; [ill. Békés Rozi]. - Budapest : Móra, 2007. - 330 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-8312-2 kötött : 1890,- Ft
Browning, Elizabeth Barrett (1806-1861)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2654978]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2007.
Kiss Jenő (1930-)
   Róka a bölcsőmben : emlékek, élmények és történetek a természet és a világháborúk köréből / Kiss Jenő. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 121, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0720-4 fűzött : 750,- Ft
Kiss Jenő (1930-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2649966]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2007.
Kiss Ottó (1963-)
   A terepasztal lovagjai / Kiss Ottó ; [Maarten Wansdronk ill.]. - Budapest : Móra, 2007. - 225, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8293-4 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2648793]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2007.
   A költészet ünnepe Szárszón, 20. - Siófok : Balatonpress, [2007]. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1938-7 fűzött
magyar irodalom - művészeti verseny - ünnepi beszéd - vers - szavalat
894.511-5(082) *** 894.511-14(082)
[AN 2648567]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2007.
Konečny Szávai Mária (1956-)
   Kósza rímek és egyéb irodalmi tévelygések / Konečny Szávai Mária ; [kiad. Anda Romani Kultúra Alapítvány]. - Budapest : Anda Romani Kultúra Alapítvány, 2006. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9013-47-6 fűzött
ISBN 963-9013-47-1
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2646981]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2007.
Kónya Károly (1932-)
   Hallatlan bátorság : versek / Kónya Károly. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 108 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2647599]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2007.
Levendel Júlia (1944-)
   Bolyongás hajnalban / Levendel Júlia. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2006. - 169 p. ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-49-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2646267]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2007.
Madách Imre (1823-1864)
   Tréfának nézi Isten is e földet : a nőről különösen aesthetikai szempontból : humoros szövegek, vers, esszé, levél / Madách Imre ; Szávai Géza válogatásában és előszavával. - Budapest : Pont, cop. 2006. - 105, [2] p. ; 20 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 963-7265-45-7 fűzött : 1740,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - író - 19. század - levelezés - humoreszk - vers
894.511-7 *** 894.511(092)Madách_I.(044) *** 894.511-14
[AN 2646824]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2007.
Major János (1946-)
   A tovatűnt Idő : régi és új versek ; "A fogoly lengyel" története : esszék / Major János. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 963-7504-35-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 2647015]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2007.
Mann Miklós (1935-)
   Scipio / Mann Miklós. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 133, [11] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-7338-44-6 fűzött
Scipio Cornelius, Publius (Kr. e. 235?-Kr. e. 183)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2647359]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-111-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2654421]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2007.
Moldova György (1934-)
   Magyar atom : szatirikus írások / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007. - 295, [3] p. ; 20 cm. - (Életműsorozat ; 3.)
ISBN 978-963-9706-18-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2649083]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2007.
Moldova György (1934-)
   Sötét angyal : regény / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007. - 247 p. ; 20 cm. - (Életműsorozat ; 4.)
ISBN 978-963-9706-21-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2654997]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2007.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2007. - 257 p.
ISBN 978-963-9706-19-4 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2649045] MARC

ANSEL
UTF-85770 /2007.
Moldvay József (1941-)
   A reménység himnusza / Moldvay József. - Budapest : Moldvay J., 2006. - 288 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1656-0 fűzött
ISBN 963-06-1656-4
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2649803]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2007.
Móroczné Nagy Mária
   Észak-Hanságban történt : verses elbeszélés / Móroczné Nagy Mária. - Budapest : 3BT, 2006. - 95 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-87132-2-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2646956]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2007.
Nemere István (1944-)
   Atlantisz törvénye / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-52-3 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2648526]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2007.
Németh István Péter (1960-)
   Arácsi Anakreon : bordaloskönyv / Németh István Péter. - Budapest : Napkút, [2007]. - 44 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 10.)
A szerző műfordításaival
ISBN 978-963-8478-50-4 fűzött
ISBN 963-8478-50-0
magyar irodalom - világirodalom - bordal
894.511-146.1 *** 82-146.1=945.11
[AN 2646390]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2007.
Noth Zsuzsánna (1950-)
   Anya cömemel : punkpaletta / Noth Zsuzsánna. - Budapest : Napkút, 2006. - 340, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-8478-39-9 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2646387]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2007.
Novák Éva|
   Fóbiák : versek / Novák Éva. - 2. mód. kiad. - [Budapest] : [Frumen Gy.], 2007. - 137, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1725-3 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2646597]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2007.
Nyirő József (1889-1953)
   Uz Bence / Nyirő József. - Budapest : Kairosz, 2007. - 266 p. ; 19 cm
ISBN 963-9568-79-1 kötött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2653571]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2007.
Parker, Cynthia
   Inkognitó / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2005. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 963-9409-67-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2654544]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2007.
Pass Ferenc
   Hajnaltól - alkonyig / Pass Ferenc. - Budapest : 3BT, 2006. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87132-5-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2647105]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2007.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Rövid tanúság, 1606 / Pázmány Péter ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Bretz Annamária. - Budapest : Universitas, 2006. - 211, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány Péter művei ; [4.])
Az eredeti mű Grazban, Widmanstadius Georgi nyomdájában készült kiadásának hasonmásával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-08-9 kötött
ISBN 963-9671-08-8
Magyarország - magyar irodalom - író - 16. század - 17. század - vallásos irodalom
894.511-97 *** 894.511(092)Pázmány_P.
[AN 2646411]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2007.
   Pereklička poetov : hrestomatiâ / sost. i per. ... Laslo Miller. - Budapešt : L. Miller, 2006. - 162 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-06-0619-4 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás
894.511-14(082)=882
[AN 2647096]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2007.
Pető Kovács Júlia
   Évszakok üzenete : Pető Kovács Júlia beszélgetős versei / [ill. Szegedi Katalin]. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 82 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7504-23-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2646967]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2007.
Pinczési Judit (1947-1982)
   Versek oltárába szöktem : válogatott költemények, interjúk, visszaemlékezések / Pinczési Judit ; [szerk. Dobos Szilvia]. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9353-58-9 kötött : 2490,- Ft
ISBN 963-9353-58-2
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2648487]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2007.
Pintér Gábor (1948-2005)
   Megpihent csillag / Pintér Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 214 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7504-33-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2647011]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2007.
Pozsgai Györgyi
   (F)utórengések : versek / Pozsgai Györgyi ; [ill. Koscsó László]. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 133 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-48-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2646957]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2007.
Rába György (1924-)
   Földlakó : versek, 2003-2006 / Rába György. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2006. - 85 p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-50-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2646268]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2007.
Reviczky Gyula (1855-1889)
   Reviczky Gyula összes verse : kritikai kiadás / sajtó alá rend., a jegyzeteket és az előszót írta, a mutatókat összeáll. Császtvay Tünde. - [Budapest] : Argumentum : OSZK, cop. 2007. - 2 db (1115 p.) ; 24 cm. - (Források az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből, ISSN 1585-6801)
ISBN 963-446-383-5 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - vers - összegyűjtött művek
894.511-14 *** 894.511(092)Reviczky_Gy.
[AN 2646758]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Versek. - 625, XVII p.
Magyar és német nyelven
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2646765] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Jegyzetek. - p. 663-1115.
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2646768] MARC

ANSEL
UTF-85787 /2007.
Spiró György (1946-)
   Fogság : regény / Spiró György. - 9. utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2005. - 770 p. ; 23 cm
ISBN 963-14-2430-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2653935]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2007.
Spiró György (1946-)
   Az Ikszek : regény / Spiró György. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1981. - 571 p. ; 23 cm
ISBN 963-14-2429-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2653889]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2007.
Szekeres Mária
   Ki szólít? : versek, vallomások / Szekeres Mária. - Budapest ; Újrónafő : 3BT, 2006. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 963-87132-4-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2647068]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2007.
Szentiváni J. Ervin (1937-)
   Kenyér és kő : regény / Szentiváni J. Ervin. - [Győr] : Szentiváni J. E., [2007]. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1894-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2649647]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2007.
   Tanulságos népmesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bakos József György, Csukásné Bernáth Krisztina és Csukás Csaba]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2007]. - [30] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-86958-6-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2648919]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2007.
Toldi Éva
   Isten tenyerében / Toldi Éva ; [a grafikák Csonka Ibolya munkái]. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2007. - 127 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9554-45-6 kötött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 2654927]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2007.
Tusnády László (1940-)
   Janus Pannonius tavasza / Tusnády László ; [az előszót írta Madarász Imre]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 53 p. ; 24 cm
ISBN 963-7338-47-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2647362]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2007.
Ungár Richárd
   Új mesék a Dob utcából : humoros történetek / Ungár Richárd. - Budapest : Makkabi, 2006. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7088-21-6 * fűzött (hibás ISBN 978-963-708-X)
ISBN 963-7088-21-0 * (hibás ISBN 963-7088-21-6)
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - elbeszélés - humoreszk - anekdota
894.511-32 *** 894.511-7 *** 398.23(=924)
[AN 2648881]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2007.
Végh Attila (1962-)
   Mindennapi bölcselmeink : haiku-versek / Végh Attila. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2007. - 135 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7524-47-9 kötött
magyar irodalom - haiku
894.511-193
[AN 2648628]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2007.
Vitéz Vilmos
   Időkerék : versek / Vitéz Vilmos. - Mosonmagyaróvár : BmegB Kvk., 2007. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1700-0 fűzött
ISBN 963-06-1700-5
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2648836]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2007.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 22. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8311-5 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2654975]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5798 /2007.
   Ellentétek : [sok kis kinyitható ablakkal] / [... ford. Baki Dana]. - [Budapest] : Elektra, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7053-70-0 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2647850]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2007.
   Én, te ... mi / Eszterág Ildikó [et al.] ; rajz. Baranyai András ; alkotószerk. Fejér Zsolt. - [Budapest] : SuliNova, [2006]. - 61 p. : ill., színes ; 21x18 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-93
[AN 2647561]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2007.
Fonyódi Gábor
   Állatok közelről és távolról / Fonyódi Gábor, Szabó Éva ; rajz. Szűcs Édua. - [Budapest] : SuliNova, [2006]. - 61 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
gyermekkönyv
087.5
[AN 2647556]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2007.
   Ki van a dióhéjban? / összeáll. Andóné Nagy Katalin, Petik Ágota, Ruzsa Ágnes ; alkotószerk. Eszterág Ildikó, Fejér Zsolt. - [Budapest] : SuliNova, [2006]. - 61 p. : ill., színes ; 21x19 cm
Fűzött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers - mese
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2647568]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2007.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon kirándul / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2007. - [36] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-11-3 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654470]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2007.
Martonyik Mária
   Angyali születés / Martonyik Mária ; [ill. Éder Ilona, ... Blaner Ágnes]. - Solymár : Aladdin 2002, 2006. - 29 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-06-1163-5 kötött : 1920,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2649381]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2007.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a televize (magyar)
   Vakond és a televízió / Zdeněk Miler, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8297-2 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654980]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2007.
   Számok : [sok kis kinyitható ablakkal] / [... ford. Baki Dana]. - [Budapest] : Elektra, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7053-69-7 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2647854]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2007.
   Szavak : [sok kis kinyitható ablakkal] / [... ford. Baki Dana]. - [Budapest] : Elektra, cop. 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-7053-68-9 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2647847]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2007.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   A három nyúl / Zelk Zoltán ; Szalma Edit rajz. - Budapest : Móra, 2007. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-8292-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2646510]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5808 /2007.
   Amihez mindenki ért.. : kultúratudományi tanulmányok / szerk. Menyhért Anna, Vaderna Gábor. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2006. - 303 p. : ill. ; 20 cm. - (JAK füzetek, ISSN 1216-1276 ; 145.)
Bibliogr.
ISBN 963-87307-0-6 fűzött : 2300,- Ft
kultúra - tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 316.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2648295]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2007.
Davis, Jim
   Bálba párban / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2007]. - [90] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 74.)
ISBN 963-9233-90-0 fűzött : 485,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2649874]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2007.
Moers, Walter
Adolf (magyar)
   Adolf : megin' itt vagyok!! / Walter Moers ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Szó K., cop. 2007. - [74] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-86922-1-4 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2648621]
MARC

ANSEL
UTF-8