MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/06/27 11:51:15
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

6314 /2007.
   Mindenki lexikona A - Z / [főszerk. Szlávik Tamás] ; [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2007. - 1004 p., VII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (A Magyar Nagylexikon Kiadó tudástára, ISSN 1788-6953)
ISBN 978-963-9257-30-6 kötött : 6900,- Ft
lexikon
030
[AN 2652411]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6315 /2007.
Szilvássy Zoltánné (1929-)
   Az időszaki kiadványok és egyéb folytatódó források könyvtári kezelése / Szilvássy Zoltánné. - Budapest : KI, 2006. - 238 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-201-626-9 kötött
ISBN 963-201-626-2
időszaki kiadvány - könyvtári feldolgozás
025.173
[AN 2652529]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6316 /2007.
   A rendszerváltás és az újságírók / szerk. Bajomi-Lázár Péter és Monori Áron ; az interjúkat kész. Rádai Eszter. - [Budapest] : [PrintXBudavár], 2007. - 392 p. ; 19 cm. - (Antenna könyvek, ISSN 1788-5094)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87524-0-6 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - újságíró - rendszerváltás - 20. század - ezredforduló - interjú - sajtó
070(439)(092)(047.53) *** 323(439)"1989"(047.53)
[AN 2652256]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6317 /2007.
   Nyitott szemmel Herman Ottó útjain : felfedező füzet felsőtagozatosoknak és tanáraiknak / [szerk. Vásárhelyi Tamás, Treiber Zsuzsa] ; [rajzok Németh Csaba és Vásárhelyi Kriszta]. - Budapest : MKNE, 2006. - 56 p. : ill. ; 30 cm. - (Múzeumok mindenkinek program ; 6.)
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 963-86954-3-9 fűzött
Herman Ottó (1835-1914)
Magyarország - tudós - környezeti nevelés - biológiatanítás - általános iskola - felső tagozat - 19. század - századforduló - életrajz
001(439)(092)Herman_O. *** 37.033 *** 372.857(075.2)
[AN 2654185]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6318 /2007.
Gibran, Kahlil
The prophet (magyar, angol)
   A próféta / Kahlil Gibran ; [ford. Révbíró Tamás]. - [Budapest] : Bagolyvár, 2007, cop. 1993. - 80 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-31-1 fűzött : 980,- Ft
amerikai angol irodalom - ezoterika
133.25 *** 820-96(73)=945.11
[AN 2658197]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2007.
Honervogt, Tanmaya
Reiki for emotional healing (magyar)
   Reiki : a belső harmóniához vezető út / Tanmaya Honervogt ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2006. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-9569-94-1 fűzött : 2700,- Ft
reiki
133 *** 615.89
[AN 2652804]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2007.
Izing Klára
   Az asztrológus karmikus történetei / Izing Klára. - Budapest : Sanoma Budapest, [2007], cop. 2006. - 198 p. : ill. ; 19 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-9710-05-9 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - asztrológia - híres ember - interjú
133.52 *** 929(439)(047.53)
[AN 2660005]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2007.
Kalo Jenő (1952-)
   Vezetnek vagy megvezetnek? : mesterek, tanítók, lelki vezetők ma / Kalo Jenő, Paulinyi Tamás, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2007. - 155 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-89-5 fűzött : 980,- Ft
ezoterika - szekta - vezetés - tekintélyelvűség
133(100) *** 133 *** 316.46
[AN 2653560]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2007.
Kenyon, Tom
The Hathor material (magyar)
   A Hathorok üzenetei a Föld számára : egy emelkedett civilizáció / Tom Kenyon, Virginia Essene ; [ford. Tigyi István]. - Budakeszi : Mandala-Véda, [2007], cop. 2000. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-71-8 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - rejtély
133.25 *** 001.94
[AN 2658576]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2007.
Nemere István (1944-)
   U.F.O. rejtélyek / Nemere István. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-06-1 fűzött
ufó
001.94
[AN 2659546]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6324 /2007.
   Felelősségünk az élővilágért : konzultatív tanácskozás / [szerk. Bolla Marianna]. - [Sopron] : [Soproni Erdőkért Környezetkult. Alapítvány], 2006. - 32 p. ; 21 cm
A tanácskozást 2006. jan. 13-án tartották Sarródon. - Rend., közread. a Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány
Fűzött (hibás ISBN 963-9364-66-5)
ökológia - teremtés - konferenciakiadvány
504.75 *** 213 *** 061.3(439-2Sarród)
[AN 2606406]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2007.
Markóné Monostory Bernadett
   Poliklór-bifenilek a környezetben és a szennyezések kezelése / Markóné dr. Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/2.)
Bibliogr.: p. 55-59.
ISBN 978-963-87034-7-7 fűzött (hibás ISBN 978-87034-7-7)
környezetszennyezés - klorid
504.05 *** 547.222 *** 547.621
[AN 2652793]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2007.
   Napjaink környezeti problémái, globálistól lokálisig [elektronikus dok.] : sérülékenység és alkalmazkodás : nemzetközi konferencia, 2006. november 30 - december 1. = Ecological problems of our days, from global to local scale : vulnerability and adaptation : international conference / szerk. Kocsis Tímea, Bem Judit ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék. - Szöveg. - Keszthely : PE GMK, [2007]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-9639-14-0
ISBN 963-9639-14-1
környezetvédelem - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2652247]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6327 /2007.
Ketskeméty László (1954-)
   Valószínűségszámítás tömören : [matematika, sztochasztika, valószínűség] / Ketskeméty László. - Budapest : Aula, 2007. - 105, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. [106].
ISBN 978-963-9698-21-5 fűzött
valószínűségszámítás - egyetemi tankönyv - példatár
519.21(075.8)(076)
[AN 2653362]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2007.
   Matematikai alapok : feladatgyűjtemény : [analízis, lineáris algebra] / Ernyes Éva [et al.]. - Budapest : Aula, 2007. - 141 p. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
ISBN 978-963-9698-18-5 fűzött
matematikai analízis - lineáris algebra - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076) *** 512.64(075.8)(076)
[AN 2653338]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2007.
Solt György (1931-)
   Valószínűségszámítás : példatár / Solt György. - 17. utánny. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - 265 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
ISBN 978-963-16-3037-4 fűzött
valószínűségszámítás - példatár
519.21(076)
[AN 2659086]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6330 /2007.
Györgyi József (1941-)
   Dinamika : egyetemi tankönyv / Györgyi József. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Műegy. K., 2006, cop. 2003. - 197 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 197.
Kötött (hibás ISBN 963-420-712-X)
dinamika - egyetemi tankönyv
531.3(075.8)
[AN 2660028]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2007.
Ozsgyáni László
   Heliocentrikus Magyarország / [Ozsgyáni László, O. Pipó Margit]. - Budapest : Heliocentrikus K., 2007. - [152] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Heliocentrikus világmodellek, ISSN 1218-4705)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-86235-8-4 fűzött
geofizika - tömegvonzás
531.51(089.3) *** 55(089.3)
[AN 2653310]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6332 /2007.
   Az elemanalitika korszerű módszerei / szerk. Záray Gyula. - Budapest : Akad. K., 2006. - 633 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-05-8243-0 kötött : 6900,- Ft
analitikai kémia - mérőműszer - egyetemi tankönyv
543(075.8)
[AN 2643222]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6333 /2007.
Kocsis Tímea
   A keszthelyi meteorológiai megfigyelések története / Kocsis Tímea és Anda Angéla. - Keszthely : [PE GMK], 2006. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - Bibliogr.: p. 45-47. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9639-07-9 fűzött
Keszthely - meteorológia - történeti feldolgozás
551.5(439-2Keszthely)(091)
[AN 2651868]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6334 /2007.
   Alkalmazott hidrobiológia / szerk. Szilágyi Ferenc, Orbán Vera ; [közread. a] Magyar Víziközmű Szövetség. - Budapest : Mavíz, 2007. - 624 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87507-0-9 kötött
hidrobiológia - alkalmazott tudomány
574.6
[AN 2652263]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2007.
A celebration of roses (magyar)
   A rózsa dicsérete : illusztrált verses és prózai antológia / összeáll. Helen Sudell. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Ford. Szűr-Szabó Katalin
ISBN 963-369-869-3 fűzött
rózsa - világirodalom - antológia
582.734(0:82-822) *** 82-822=945.11
[AN 2652945]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2007.
Junker, Thomas
Geschichte der Biologie (magyar)
   A biológia története : az élet tudománya / Thomas Junker. - Budapest : Corvina, 2007. - 139 p. : ill. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Ford. Mesés Péter. - Bibliogr.: p. 126-135.
ISBN 978-963-13-5595-6 fűzött : 1600,- Ft
biológia - történeti feldolgozás
57(091)
[AN 2652302]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2007.
Kovács Zsolt (1963-)
Állatkertek Magyarországon (angol)
   Zoological gardens of Hungary : a brief guide / [text Zsolt Kovács] ; [photographs Zsolt Kovács, Zoltán Bagosi] ; [transl. Bernard Adams]. - [Budapest] : Corvina, 2007. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5600-7 fűzött : 1480,- Ft
Magyarország - állatkert - útmutató
59.006(439)(036)
[AN 2653743]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2007.
Kovács Zsolt (1963-)
Állatkertek Magyarországon (német)
   Zoologische Gärten in Ungarn : ein kurzer Zooführer / [Text Zsolt Kovács] ; [Fotos Zsolt Kovács, Zoltán Bagosi] ; [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain]. - [Budapest] : Corvina, 2007. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5602-1 fűzött : 1480,- Ft
Magyarország - állatkert - útmutató
59.006(439)(036)
[AN 2653732]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2007.
Kovács Zsolt (1963-)
   Állatkertek Magyarországon : országjáró séták / [szöveg Kovács Zsolt] ; [fotók Kovács Zsolt, Bagosi Zoltán]. - [Budapest] : Corvina, [2007]. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5625-0 fűzött : 1480,- Ft
Magyarország - állatkert - útmutató
59.006(439)(036)
[AN 2653721]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2007.
Liebste Tiergeschichten (magyar)
   Kedves állattörténetek. - Pécs : Alexandra, 2006. - [80] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 963-369-987-8 kötött
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2653302]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2007.
Matyikó Tibor (1957-)
   Állatok közelről : [150 emlős és madár] / Matyikó Tibor. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.] : Ibex Press, cop. 2006. - 168 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86764-4-2 kötött
állat - grafika - album
59(084.1) *** 76.042 *** 76(439)(092)Matyikó_T.
[AN 2653624]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2007.
Mes bébés - animaux (magyar)
   Állatkölykök : bájos felvételek a legaranyosabb állatokról. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Tarka állatvilág)
ISBN 963-369-998-3 kötött
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2653927]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2007.
Tous mes amis - les animaux de la ferme (magyar)
   A tanya állatai. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Tarka állatvilág)
ISBN 963-369-997-5 kötött
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2653928]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6344 /2007.
Bagdy Emőke (1941-)
   Szeretet, szerelem, szexualitás / Bagdy Emőke, Belső Nóra, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2007], cop. 2004. - 181 p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-02-4 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-02-8)
nemi élet - szexuálpszichológia
613.88 *** 159.922.1
[AN 2659588]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2007.
Cloud, Henry
Boundaries in dating (magyar)
   Randikalauz : határvonalak a párkeresésben / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2006. - 278 p. ; 20 cm
Határvonalak (keretcím)
ISBN 963-9564-66-4 fűzött
nemek pszichológiája - párkapcsolat - szerelem
159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2650721]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2007.
   A család: harcmező és békesziget / Bagdy Emőke [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2007. - 176, [5] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-87-1 fűzött : 980,- Ft
család - mentálhigiénia - családi élet - erkölcs - párkapcsolat
613.865 *** 159.923.33 *** 173 *** 316.472.4 *** 316.356.2
[AN 2653549]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2007.
DeVos, Richard M.
Believe! (magyar)
   Higgy! : Adj lehetőséget a dolgoknak, hogy megtörténjenek! / Richard M. DeVos, Charles Paul Conn ; [ford. Pál B. András]. - 2. átszerk. kiad. - [Budapest] : Bagolyvár, [2007], cop. 1993. - 111 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-29-8 fűzött : 980,- Ft
életvezetés - siker
613.865 *** 65.013
[AN 2658207]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2007.
Dryden, Windy
How to cope with difficult parents (magyar)
   Rettenetes szülők : felnőtt gyermekeknek nehezen kezelhető szülőkről / Windy Dryden, Jack Gordon ; [ford. Zsolt Angéla] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 144, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-758-6 fűzött : 1900,- Ft
szülő - mentálhigiénia - személyes kapcsolat
613.86-055.52
[AN 2659550]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2007.
   Echokardiográfiás CD-atlasz / [szerk.] Hegedűs Ida ; [írták Apró Dezső et al.]. - [Budapest] : Minerva, [2007]. - 126 p. : ill., részben színes ; 31 cm + 2 CD
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 963-86297-7-0 kötött
szívgyógyászat - orvosi diagnosztika
616.12-073.432.19
[AN 2652155]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2007.
The essential massage book (magyar)
   A masszázs nagykönyve : [a test kezelése, a lélek gyógyítása] / szerk. Eilean Bentley. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Győrvári Borbála
ISBN 963-369-729-8 fűzött
masszázs
615.82
[AN 2652992]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2007.
   Etika, közélet, tudomány : bioetikai konferencia : Szombathely, 2005. szeptember 15. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 93 p. ; 20 cm. - (Documenta Savariensia, ISSN 1585-7026 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 963-9438-64-2 fűzött
orvosi etika - konferenciakiadvány
614.253 *** 174 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2651908]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2007.
Hansen, Richard A.
Get well at home (magyar)
   Gyógyuljunk otthon : teljes körű otthoni egészségügyi ellátás az egész családnak / Richard A. Hansen ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., [2007]. - 503 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7493-25-6 fűzött
betegség - öngyógyítás
616 *** 615.89
[AN 2652320]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2007.
   Hatékony vérnyomáscsökkentés és szervvédelem ARB terápiával. - [Budapest] : Viviankom-2002, 2007. - 82 p. : ill ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9748-00-2 fűzött
magas vérnyomás - gyógyszeralkalmazás
616.12-008.331.1-085 *** 615.225.2
[AN 2653532]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2007.
Kraske, Eva-Maria
Candida (magyar)
   Candida : természetes segítség a bélgombák ellen / Eva-Maria Kraske ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 963-9388-69-6 kötött
gombás megbetegedés - diéta
616-002.828.223 *** 641.563 *** 615.874.2
[AN 2658226]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2007.
Popper Péter (1933-)
   Rosszkedv, szomorúság, depresszió / Popper Péter, Rihmer Zoltán, Tringer László. - [Budapest] : Saxum, [2007], cop. 2004. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-01-7 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-01-X)
depresszió
616.895.4
[AN 2659585]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2007.
Popper Péter (1933-)
   Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek / Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2007], cop. 2005. - 191 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-27-7 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-27-3)
gyermeklélektan - szülő - családi nevelés
613.95 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2659592]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2007.
Sykes, Melanie
Blooming beautiful (magyar)
   A gyönyörű kismama : hogyan legyünk csinosak, egészségesek, s miképpen ellensúlyozzuk a hormonok hatását várandósan és édesanyaként / Melanie Sykes & Hilary Boyd ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 235 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9644-36-6 fűzött
terhesség - anyaság - csecsemőgondozás
612.63 *** 618.2-083 *** 613.95
[AN 2653020]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2007.
Tracy, Brian
Maximum achievement (magyar)
   Maximális teljesítmény : [rejtett erőink mozgósítása a siker érdekében, módszerek és technikák bevált rendszere] / Brian Tracy ; [ford. Doubravszky Sándor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Bagolyvár, [2007], cop. 1999. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9197-62-6 fűzött : 2450,- Ft
ISBN 963-9197-62-9
életvezetés
613.865
[AN 2658172]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2007.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kicsikről nagyoknak / Vekerdy Tamás ; [ill. Barka Ferenc]. - [Budapest] : Park, [2007], cop. 2005. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2660124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A kisgyerekkor. - 6. kiad. - 148, [3] p.
ISBN 963-530-263-0 fűzött : 1500,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2660126] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Az iskoláskor. - 4. kiad. - 124, [3] p.
ISBN 963-530-265-7 fűzött : 1500,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - iskoláskor
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2660127] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6360 /2007.
   Az alternatív energiaforrások hasznosításának gazdasági kérdései [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia : Sopron, 2006. november 8-9. = Economical questions of utilizing renewable energy sources : international scientific conference : 8-9th November 2006, Sopron / szerk. ... Andrássy Adél ; [rend.,] kiad. ... Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - Sopron : NYME KTK, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet Explorer; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9364-82-0
alternatív energiaforrás - gazdaságtan - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
620.91 *** 330 *** 061.3(439-2Sopron) *** 061.3(436-2Güssing)
[AN 2650273]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2007.
   A biogáz / szerk. Bai Attila ; [közread. a] Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. - Budapest : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., 2007. - 284 p., [14] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 278-281.
ISBN 978-963-7024-30-6 kötött
biogáz - gázgyártás
662.767.2 *** 504.064.45
[AN 2652589]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2007.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártás-technológia / Dudás Illés. - Budapest : Műszaki Kvk., [2007]-. - 24 cm
gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2658612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gépgyártás-technológia alapjai. - cop. 2007. - 583 p. : ill.
Bibliogr.: p. 566-578.
ISBN 963-16-4030-2 fűzött
gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2658613] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6363 /2007.
Fóthi Ákos
   Bevezetés a programozáshoz / Fóthi Ákos. - 2. jav. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., [2007], cop. 2005. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-326.
Fűzött (hibás ISBN 963-463-833-3)
programozás - egyetemi tankönyv
519.68(075.8)
[AN 2659323]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2007.
Gál Tibor (1947-)
   A web programozása : egyetemi tankönyv, szakkönyv / Gál Tibor. - Utánny. - Budapest : Műegy. K., 2006, cop. 2004. - 636 p. : ill. ; 24 cm
Webprogramozás (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 635-636.
Fűzött (hibás ISBN 963-420-800-2)
programozás - internet - egyetemi tankönyv
519.682(075.8) *** 681.324Internet(075.8)
[AN 2660007]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2007.
   Hatalom a mobiltömegek kezében / szerk. Halácsy Péter, Vályi Gábor, Barry Wellman ; [ford. Fűköh Borbála és Roszík Linda]. - Budapest : Typotex, 2007. - 284 p. ; 25 cm. - (Új média re:mix ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-36-4 kötött : 3200,- Ft
ISBN 963-9664-36-7
multimédia - internet - kommunikáció
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 316.774
[AN 2653878]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2007.
Networkshop (2007) (Eger)
   Networkshop 2007 : Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2007. április 11 - április 13. : tutoriálok, 2007. április 10. : konferencia anyag. - [Budapest] : [NIIF Int.], [2007]. - 121 p. ; 24 cm
Rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. - Az előadáskivonatok magyar és angol nyelven
Fűzött
informatika - tartalomszolgáltatás - internet - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2653390]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6367 /2007.
Fodor György (1929-)
   Hálózatok és rendszerek : egyetemi tankönyv, szakkönyv / Fodor György. - Utánny. - [Budapest] : Műegy. K., 2006, cop. 2004. - 572 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 565-566.
ISBN 963-420-810-X kötött
villamos hálózat - egyetemi tankönyv
621.316.1(075.8)
[AN 2660041]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6368 /2007.
Czvikovszky Tibor (1936-)
   A polimertechnika alapjai : egyetemi tankönyv / Czvikovszky Tibor, Nagy Péter, Gaál János. - 2. utánny. - Budapest : Műegy. K., 2006. - 453, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-420-621-2 kötött
polimertechnológia - egyetemi tankönyv
66.095.26(075.8) *** 678(075.8)
[AN 2660046]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6369 /2007.
Andrássy Antal (1941-)
   Kék kerítések mögött 2 : a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 1976-2006 közötti története és munkavállalóinak visszaemlékezései / Andrássy Antal. - Siófok : DRV Zrt., 2007. - 266 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 978-963-06-1857-1 kötött
Dunántúli Regionális Vízmű (Siófok)
Dunántúl - Magyarország - vízügy - vízmű - vállalat - interjú
628.1(439.11) *** 061.5(439)DRV(047.53)
[AN 2652238]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2007.
   A Duna és a Tisza szorításában : a 2006. évi árvizek és belvizek krónikája / [szerk. ... Szlávik Lajos] ; [ábrák Sziebert János] ; [fotók Vizy Zsigmond et al.] ; [kiad. a Közlekedési Dokumentációs Kft.]. - [Budapest] : Közdok Kft., [2007]. - 304 p. : ill., színes, részben térk. ; 21x25 cm
Bibliogr.: p. 301-302.
Kötött (hibás ISBN 978-963-06-2092-5)
Duna - Tisza - Magyarország - árvíz - árvízvédelem - ezredforduló - kronológia
627.516(439)"2006"
[AN 2651684]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2007.
   Az új épületenergetikai szabályozás : segédlet / Baumann Mihály [et al.] ; [... szerk. Zöld András]. - [2. jav., bőv. kiad.]. - [Pécsvárad] : Bausoft Pécsvárad Kft., 2006. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2006. dec. 15.
ISBN 963-229-178-6 fűzött
energetika - épületgépészet
697
[AN 2658622]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6372 /2007.
Lintelmann, Reinhard
1000 Automobile (magyar)
   1000 automobil : történelem, klasszikusok, technika. - Pécs : Alexandra, 2006. - 359 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Szerző Lintelmann, Reinhard. - Ford. Horváth Judit, Soós András, Vásárhelyi Zsolt
ISBN 963-369-934-7 kötött
személygépkocsi - autógyártás - századforduló - 20. század - történeti feldolgozás - fényképalbum
629.114.6(100)(091)(084.12)
[AN 2651952]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6373 /2007.
Adams, Katharina
Buchs (magyar)
   Bukszusok / Katharina Adams ; [ford. Pártay Tímea]. - [Budapest] : Sziget, 2007. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-33-5 kötött : 1650,- Ft (hibás ISBN 978-963-768-33-5)
kertészet - díszkert - bokor
712.3/.7
[AN 2653601]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2007.
Buzás Gyula (1938-)
   Dr. Kulin Sándor a Georgikon professzora / Buzás Gyula. - Keszthely : [PE GMK], 2007. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348). (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 21.)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-963-9639-15-7 fűzött
Kulin Sándor (1904-1994)
Magyarország - agrármérnök - 20. század - életrajz
63(439)(092)Kulin_S.
[AN 2651903]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2007.
Dunszt Károly
   Cukrászati ismeretek / Dunszt Károly. - [Budapest] : Képzőművészeti K., cop. 2006. - 340 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-337-015-9 fűzött
cukrászat - konyhatechnika - tankönyv
664.68(078) *** 641.5 *** 640.44
[AN 2653683]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2007.
Essential garden planning and construction (magyar)
   A kerttervezés és a kertépítés alapjai. - Pécs : Alexandra, 2006. - 230 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Trócsányi Balázs
ISBN 963-370-007-8 kötött
kertépítés
712.3/.7
[AN 2651959]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2007.
   A kisállatorvoslás újabb kihívásai : fókuszban a vad-, egzotikus- és egyéb társállatok gyógyítása : Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezete IX. Továbbképző Konferenciája : SZIE Állatorvos-tudományi Kar ..., 2005. november 5-6. - [Budapest] : [MÁOK Főv. Szerv.], [2006]. - 48 p. ; 30 cm
Fűzött
állatorvostan - konferenciakiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2606510]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2007.
   A modern állattudományért : emlékkönyv Horn Péter akadémikus 65. születésnapja tiszteletére / [szerk. Kovács Melinda] ; [közread. a Kaposvári Egyetem]. - Kaposvár : KE, 2007. - 141 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 101-139. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86794-7-5 kötött
állattenyésztés - személyi bibliográfia - emlékkönyv
636 *** 012Horn_P.
[AN 2654062]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2007.
Vriends, Matthew M. (1937-)
The handbook of cage and aviary birds (magyar)
   Díszmadárkalauz / Matthew M. Vriends, Tanya M. Heming-Vriends ; [fotók Pieter van den Hooven]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-369-933-9 fűzött
díszmadár - kisállattenyésztés
636.68
[AN 2651964]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2007.
Zilliken, Monika
Lexikon der Gewürze (magyar)
   Fűszerlexikon. - Pécs : Alexandra, 2006. - 287 p. : ill., színes ; 18 cm
Szerző Zilliken, Monika. - Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 963-369-952-5 kötött
fűszer - fűszernövény
635.7 *** 664.5 *** 641.885
[AN 2651889]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6381 /2007.
Bártfai László
   Babaszakácskönyv / Bártfai Laci bácsi. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm. - (Bártfai Laci bácsi konyhája)
ISBN 978-963-9409-51-4 fűzött
ISBN 963-9409-51-0
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2659524]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2007.
Brown, Celia Brooks
World vegetarian classics (magyar)
   Öt világrész vegetáriánus konyhája : 250 klasszikus és modern recept / Celia Brooks Brown ; Gus Filgate fotóival ; [ford. Horváth Ferencné ..., Piros Christa ...]. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 304 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 963-9283-55-X kötött : 6980,- Ft
vegetáriánus étrend - ételspecialitás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 641.568(100)(083.12)
[AN 2653282]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2007.
Devics Józsefné
   Csecsemők szakácskönyve / Devics Józsefné. - Aktualizált új kiad. - [Kecskemét] : Devics J., 2007. - 112 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-400-848-8)
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2659908]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2007.
Halmos Mónika
   Kedvenc szakácskönyvem / Halmos Monika, Gabula András ; [egyes recepteket ford. Mészáros Orsolya]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2007. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9677-77-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2654111]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2007.
Horváth Ilona, F.
   Burgonyás ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2007]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-272-9 fűzött
ISBN 963-590-272-7
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2654125]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2007.
Horváth Ilona, F.
   Házi édességek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2007]. - 112 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-590-269-9) (hibás ISBN 963-590-269-7)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2654118]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2007.
Horváth Ilona, F.
   Magyaros ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2007]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-274-3 fűzött
ISBN 963-590-274-3
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2654139]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2007.
Horváth Ilona, F.
   Szárnyas ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2007]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-278-1 fűzött
ISBN 963-590-278-6
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2654141]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2007.
Horváth Ilona, F.
   Vegetáriánus ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2007]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-284-2 fűzött
ISBN 963-590-284-0
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2654131]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2007.
   Kedvenc süteményeim / Gabula András [et al.] ; [egyes recepteket ford. Mészáros Orsolya]. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2007. - 118 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9677-76-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2654108]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2007.
Savoir tout faire en cuisine (magyar)
   Nagy konyhai mindentudó : 1000 recept és fortély / szerk. Sylvie Girard ; szöveg Stéphane Lagorce ; fényképek Michel Barberousse. - Pécs : Alexandra, 2006. - 719 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Ford. Burján Mónika, Cserna Veronika, Varga Enikő
ISBN 963-369-836-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2653004]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2007.
Sgubin, Marta
Cooking for madam (magyar)
   Jacqueline Kennedy szakácsnője voltam : emlékek és ételek a Kennedy-Onassis család életéből / Marta Sgubin és Nancy Nicholas ; ford. Oros Paulina. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2007]. - 224 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9722-12-5 kötött : 4200,- Ft
Onassis, Jacqueline Kennedy (1929-1994)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - híres ember - nő - 20. század - memoár - szakácskönyv - életrajz
641.55(083.12) *** 820-94(73)=945.11 *** 929(73)Onassis,_J._K.
[AN 2653438]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Egytálételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 127 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 4.)
ISBN 978-963-679-606-8 fűzött
szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 2658055]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Gyümölcsös ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 15.)
ISBN 978-963-679-603-7 fűzött
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 2658082]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Házi sütemények / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 29.)
ISBN 978-963-679-602-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2658090]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Muffin 2 / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 104 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 30.)
Muffinok 2 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-679-600-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2658092]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Muffinok / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 102 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 19.)
Muffinok 1 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-679-599-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2658086]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Saláták / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 6.)
ISBN 978-963-679-598-6 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2658058]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Szabadtűzön / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 7.)
Szabadtűzön 1 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-679-601-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2658072]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Szárnyasok / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 1.)
ISBN 978-963-679-604-4 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2658050]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Zöldséges ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 13.)
ISBN 978-963-679-605-1 fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 635.1/.8
[AN 2658080]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2007.
Tóth Gézáné Mogyorósi Magdolna
   Nagymama receptjei : ahogy csak ő tudja / Tóth Gézáné Mogyorósi Magdolna. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2007. - 319 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-237-141-0)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2654114]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6403 /2007.
Edwards, Jonathan (1703-1758)
The nature of true virtue (magyar)
   Az igaz erény természete / Jonathan Edwards ; ford. Pásztor Péter, ... Bende Miklós ; az előszót írta Vető Miklós ; szerk. Boros Attila. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 118, [5] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-227-067-8 kötött : 1990,- Ft
erény
17
[AN 2653054]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2007.
Karácsony András (1957-)
   Filozófia - társadalomelmélet / Karácsony András. - Budapest : Rejtjel, 2007. - 191 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-191.
ISBN 978-963-7255-39-7 fűzött
filozófia - társadalomelmélet
1 *** 316
[AN 2653039]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2007.
Kübler-Ross, Elisabeth (1926-2004)
Über den Tod und das Leben danach (magyar)
   A halál mint ragyogó kezdet / Elisabeth Kübler-Ross ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2006. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 963-9569-92-5 fűzött : 1250,- Ft
halál
128
[AN 2652787]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6406 /2007.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2007. - 889, 305 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-300-965-9 kötött : 3200,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2659759]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2007.
Biblia. Újszövetség (angol, magyar)
   Good News for modern man : the New Testament in today's English version = Újszövetség / magyar nyelvre ford. a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2007. - 751 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-300-997-0 kötött
Újszövetség
225.04=20=945.11
[AN 2657979]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2007.
Blázsovics Sándor
   Lélekerő : avatókönyv / Blázsovics Sándor. - [Dombóvár] : [Magánkiad.], [2007]. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2134-2 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2654157]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2007.
Blessed by an angel (magyar)
   Angyali áldás / [szerzők Jane Edwards Aldrich et al.] ; [ill. Mary O'Keefe Young]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 384 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Iváncsics Irma
ISBN 963-369-784-0 kötött
vallásos irodalom - angyal - amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
244 *** 235.1(0:82-32) *** 820-32(73)(082)=945.11
[AN 2652052]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2007.
Brummett, Nancy Parker
Prayers for life (magyar)
   Mindennapi fohászaink / szerzők Nancy Parker Brummett, June Eaton. - Pécs : Alexandra, 2006. - 384 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Ivancsics Irma
ISBN 963-369-988-6 kötött
imakönyv
243
[AN 2652055]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2007.
Eaton, June
My little prayer book (magyar)
   Imádságok gyerekeknek / June Eaton, Jeannie Harmon, Ellen F. Pill ; [ill. Joyce Shelton, Denise Hilton Cambell és Jody Wheeler]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 384 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Ivancsics Irma
ISBN 963-369-927-4 kötött
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2652049]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2007.
Endrass, Elke
Wenn Glaube krank macht (magyar)
   Megbetegítő hit? : kiutak a válságból / Elke Endrass, Siegfried Kratzer ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2006. - 158 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 150-156.
ISBN 963-558-044-4 fűzött : 980,- Ft
valláslélektan - fanatizmus - fundamentalizmus - neurózis
291.7 *** 616.89
[AN 2604516]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2007.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Hálával áldozzál! ; Van próféta Izráelben! / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2007]. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-364-4 fűzött : 1190,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2651884]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2007.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Siess segítségemre, Uram, Szabadítóm!" : imák betegek számára / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2007. - 59 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-300-884-3 fűzött : 140,- Ft
református egyház - imakönyv
243 *** 284.2
[AN 2659899]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2007.
   Jelzőtűz : tizenegy bátorító szó / szerk. Szabó Lajos. - [Budapest] : Luther, 2007. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9571-58-7 fűzött : 890,- Ft
vallásos irodalom - antológia
244(0:82-822)
[AN 2652265]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2007.
Jones, Marie D.
Angel reflections (magyar)
   Angyali üdvözlet : mindennapi elmélkedések és sugallatok / szerzők Marie D. Jones és Natalie Walker Whitlock ; az idézeteket összeáll. Joan Loshek. - Pécs : Alexandra, 2006. - [378] p. : ill., színes ; 14 cm
Ford. Frigyik László. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-740-9 fűzött
vallásos irodalom - angyal - kalendárium - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 235.1 *** 050.9
[AN 2652062]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2007.
   Medjugorjei imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2006]. - 32 p. ; 15 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 2653264]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2007.
Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1953)
   Alázatos szolgálat : Dr. Meszlényi Zoltán Lajos szentbeszédei / összeáll. Történész Bizottság. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 395 p. ; 21 cm
A bev. tanulmányt Beke Margit írta. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9455-68-9 fűzött
Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1953)
katolikus egyház - prédikáció
252 *** 282
[AN 2652733]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2007.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2007. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-054-5 fűzött : 250,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2659669]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2007.
Pius (pápa), XII. (1876-1958)
   XII. Piusz pápa és az 1956-os magyar forradalom : pápai megnyilatkozások / összeáll. Mezei Zsolt ; kiad. ... a Jókai Mór Városi Könyvtár. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2006. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
pápa - magyar történelem - 1956-os forradalom - enciklika
262.131.22Pius,_XII. *** 943.9"1956"
[AN 2652676]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2007.
Puskely Mária (1933-)
   Árpád-házi Szent Erzsébet / Puskely Mária. - 4. bőv. kiad. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 125, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 978-963-662-069-1 kötött : 3800,- Ft
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - 13. század - életrajz
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi
[AN 2659479]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2007.
Rad, Gerhard von
Theologie des Alten Testaments (magyar)
   Az Ószövetség teológiája / Gerhard von Rad. - Budapest : Osiris, 2007. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
Biblia. Ószövetség
teológia - bibliakutatás - egyetemi tankönyv
221.08(075.8)
[AN 2658581]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Izráel történeti hagyományainak teológiája / [ford. Görföl Tibor]. - 389 p.
ISBN 978-963-389-944-1 kötött : 4980,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - teológia - egyetemi tankönyv
221.08(075.8)
[AN 2658585] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Izráel prófétai hagyományainak teológiája / [ford. Bendl Júlia, Mády Katalin, Szita Szilvia]. - 364 p.
ISBN 978-963-389-945-8 kötött : 4980,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - teológia - egyetemi tankönyv
221.08(075.8)
[AN 2658590] MARC

ANSEL
UTF-86423 /2007.
Ravasz László (1882-1975)
   "Én vagyok a te Istened!" : a Tízparancsolat magyarázata / Ravasz László. - Budapest : Kálvin, 2007. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-091-0 fűzött : 480,- Ft
tízparancsolat - bibliamagyarázat
241.6
[AN 2659683]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2007.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Jezsuiták Nagyszebenben, 1687-1773 / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : [s.n.], 2007. - 51 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 41-42. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Nagyszeben - jezsuiták - helytörténet - 17. század - 18. század
271.5(439.21-2Nagyszeben)"16/17" *** 943.21-2Nagyszeben"16/17"
[AN 2652554]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2007.
Schacke, Martin (1903-1985)
   Gondolatok az Efézusi levélről / Martin Schacke. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2210-0 fűzött : 800,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.5.07
[AN 2652254]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2007.
Söveges Dávid (1917-1996)
   Fejezetek a lelkiség történetéből / Söveges Dávid. - 2. átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2007-. - 30 cm
ISBN 978-963-9226-65-4
ISBN 963-9226-65-3
misztika - vallástörténet - kereszténység
248 *** 282(100)(091)
[AN 2652268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Keresztény ókor, romanika, gótika. - 2007. - 326 p. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-66-1 fűzött
ISBN 963-9226-66-1
misztika - kereszténység - ókor - középkor - vallástörténet
211 *** 248(092) *** 282(100)(091)
[AN 2652271] MARC

ANSEL
UTF-86427 /2007.
Szénási Sándor (1925-2001)
   Ünnepeink : a református egyházi év / Szénási Sándor. - Budapest : Kálvin, 2007. - 98 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-963-558-090-3 fűzött : 490,- Ft
református egyház - keresztény ünnep
264-04
[AN 2659565]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2007.
   Szent Erzsébet imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. kiad. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2006]. - 31 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
imakönyv
243
[AN 2653266]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2007.
Tegez Lajos (1930-2000)
   A halál árnyéka völgyében : segítség gyászolóknak : egy asszony vallomása / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2007. - 30 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-983-3 fűzött : 170,- Ft
halál
236.1
[AN 2660174]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2007.
Varga Mária
   A szeretet leányai : a sárvári Páli Szent Vince Szerzetesrend irgalmas nővéreinek története, 1865-1950 / Varga Mária ; [... kiad. Sárvár Város Önkormányzata]. - Sárvár : Önkormányzat, 2006. - 137 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 963-86821-4-0 fűzött
Sárvári Általános Leányiskola
Sárvár - Vincés irgalmas nővérek - helytörténet - általános iskola - 19. század - 20. század
271.91(439-2Sárvár)"186/195" *** 373.3(439-2Sávár)"186/195" *** 943.9-2Sárvár"186/195"
[AN 2652888]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2007.
Weber, Louis
An angel by your side (magyar)
   Angyalok vigyáznak ránk : gondolatok minden napra. - Pécs : Alexandra, 2006. - [384] p. : ill., színes ; 14 cm
Összeáll. Weber, Louis. - Ford.: Frigyik László. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-739-5 fűzött
vallásos irodalom - angyal - kalendárium - idézetgyűjtemény
244(0:82-94) *** 235.1 *** 050.9
[AN 2652059]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2007.
Weber, Max (1864-1920)
   Világvallások gazdasági etikája : vallásszociológiai tanulmányok : válogatás / Max Weber ; [... összeáll., szerk., jegyzetekkel ell. ... Hidas Zoltán] ; [ford. Ábrahám Zoltán et al.]. - Budapest : Gondolat : ELTE TTK, 2007. - 697 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9610-61-3 kötött : 5480,- Ft
vallástudomány - gazdasági erkölcs - vallásszociológia
291 *** 174.4 *** 330.16 *** 316.6 *** 316.334 *** 316.7
[AN 2652831]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6433 /2007.
A celebration of childhood (magyar)
   A gyermekkor dicsérete : verses és prózai antológia / összeáll. Helen Sudell. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Ford. Szűr-Szabó Katalin
ISBN 963-369-868-5 fűzött
gyermek - világirodalom - antológia
316.37-053.2(0:82-822) *** 82-822=945.11
[AN 2652948]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2007.
Chapman, Gary D.
Five signs of a loving family (magyar)
   Családi összhangzattan : a családi harmónia öt jellemzője / Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 2002. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9148-56-7 fűzött
család - erkölcs - családi nevelés
316.356.2 *** 173 *** 37.018.1
[AN 2659969]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2007.
Huszár Tibor (1930-)
   Az elittől a nómenklatúráig : az intézményesített káderpolitika kialakulása Magyarországon, 1945-1989 / Huszár Tibor. - Budapest : Corvina, 2007. - 150 p. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 978-963-13-5623-6 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - káderpolitika - politikai elit - kommunista párt - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
316.334.3(439)"1945/1989" *** 316.344.4(439)"1945/1989" *** 329.15(439)"1945/1989"
[AN 2652283]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2007.
   Inclusive Europe? Horizon 2020 : [Budapest, 17-19 November 2005] : proceedings / ed. by Péter Inkei, Barbara Lázár, Attila Zongor ; [publ. by the] KultúrPont Iroda. - Budapest : KultúrPont Iroda, 2006. - V, 189 p. ; 24 cm
Rend. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, European Forum for the Arts and Heritage
ISBN 963-87094-0-5 fűzött
Európai Unió - kultúrszociológia - prognosztika - 21. század - konferenciakiadvány
316.7(4-62) *** 008.2(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2606396]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2007.
   Információs társadalmi tanácsadó - ITT kézikönyv / szerzők Bana Katalin [et al.] ; a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakmai vezetésével. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : 4C Hungary, [2007]. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-1399-6) (hibás ISBN 963-06-1399-9)
információs társadalom - tankönyv
316.77(078) *** 659.2(078)
[AN 2660140]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2007.
   Képletgyűjtemény és eloszlási táblázatok statisztika tárgyból : oktatási segédlet / szerk. Kontó Gizella ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola Matematika-Statisztika Tanszék. - Székesfehérvár : KJF, 2006. - 48 p. ; 24 cm
ISBN 963-9558-50-8 fűzött
statisztika - képletgyűjtemény - táblázat - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2653200]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2007.
   A kommunikáció mint participáció / Horányi Özséb szerk. ; [közread. az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet]. - Budapest : AKTI : Typotex, 2007. - 329 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 307-325.
ISBN 978-963-9664-33-3 kötött : 4200,- Ft
ISBN 963-9664-33-2
kommunikációtudomány
316.77
[AN 2652915]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2007.
   A lélek műtétei / szerk. Takács Judit. - Budapest : ÚMK, 2006. - 233 p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9609-19-6 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - társadalmi kapcsolat - homoszexualitás
316.47(439) *** 613.885 *** 316.37-055.3
[AN 2596707]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2007.
Sepsiszéki Nagy Balázs (1969-)
   Székelyföld falvai a XX. század végén / Sepsiszéki Nagy Balázs ; [a ... fotókat és térképeket a szerző kész.]. - [Budapest] : Nap, 1998-2006. - 4 db ; ill. ; 25 cm
ISBN 963-8116-56-0 *
Székelyföld - helyismeret - szociográfia - falu
308(498.4Székelyföld-2)
[AN 334581]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Marosszék, Aranyosszék. - 2006. - 470 p., [3] t.fol.
Bibliogr.: p. 458-461.
ISBN 963-9402-90-7 kötött : 4950,- Ft
Marosszék - Aranyosszék - helyismeret - szociográfia - falu
308(498.4Székelyföld-2)
[AN 2652852] MARC

ANSEL
UTF-86442 /2007.
Szabó Máté (1956-)
   A tiltakozás kultúrája Magyarországon : társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás 2. / Szabó Máté. - Budapest : Rejtjel, 2007. - 192 p. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7255-37-3 fűzött
Magyarország - belpolitika - konfliktus - politikai feszültség - tiltakozás - rendszerváltás - ezredforduló
316.48(439) *** 323.22(439)"199/200" *** 323(439)"199/200" *** 316.334.3
[AN 2653035]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2007.
   Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában : konferencia-kötet / [szerk. Kupa László]. - Pécs : B&D Stúdió, 2007. - 237 p. : ill. ; 25 cm
A Magyar Szociológiai Társaság Nemzeti és Etnikai Kisebbségkutató Szakosztálya által 2006. nov. 24-25-én Pécsett rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87527-0-3 fűzött
Kárpát-medence - kisebbség - határon túli magyarság - identitás - kultúrszociológia - konferenciakiadvány
316.347(=945.11)(4-191) *** 316.347(=00)(4-191) *** 316.63 *** 316.7 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2653428]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2007.
Vámosi Zoltán (1943-)
   Szociológia : aspektusok : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Vámosi Zoltán. - Budapest : Inok, 2007, cop. 2001. - [2], 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 978-963-9625-08-2 fűzött
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 2658595]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2007.
Vliet, Elma van
Mam, vertel's! (magyar)
   Anya, kérlek, meséld el nekem! : mert különleges vagy / Elma van Vliet ; [ford. Frigyik Oxána]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9644-49-6 kötött
anya
316.37-055.52-055.2
[AN 2654041]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6446 /2007.
   Beszédek ünnepekre, alkalmakra / [szerk. Maczák Edit]. - Békéscsaba : Item, [2006]. - 102 p. ; 24 cm
ISBN 963-9620-07-6 fűzött
ünnepi beszéd
394(0:82-5)
[AN 2653237]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2007.
Brown, Pam
To a very special grandma (magyar)
   Egy rendkívüli nagymamának / írta Pam Brown ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2006. - [26] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Öröm adni, öröm kapni, ISSN 1218-8840)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-073-0 kötött
nagyszülő
394.268.2 *** 316.37-055.53-055.2
[AN 2652070]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2007.
Brown, Pam
To a very special teacher (magyar)
   Egy rendkívüli tanárnak / írta Pam Brown ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2006. - [26] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Öröm adni, öröm kapni, ISSN 1218-8840)
Ford. Uzsoki Eszter. - Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím)
ISBN 978-963-370-032-7 kötött
ünnep - pedagógus
394.268 *** 371.12
[AN 2652068]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2007.
Brown, Pam
To my very special wife (magyar)
   Egy rendkívüli feleségnek / írta Pam Brown ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2006. - [26] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Öröm adni, öröm kapni, ISSN 1218-8840)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-071-6 kötött
feleség - világirodalom - idézetgyűjtemény
394.268.2 *** 82-84=945.11 *** 316.37-058.833-055.2
[AN 2652066]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2007.
A celebration of marriage (magyar)
   A házasság dicsérete : illusztrált verses és prózai antológia / összeáll. Joanne Rippin. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Ford. Szűr-Szabó Katalin
ISBN 963-369-867-7 fűzött
házasság - világirodalom - antológia
392.5(0:82-822) *** 82-822=945.11
[AN 2652929]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2007.
Gárván János
   Anyósviccek : anyósokról... semmi jót ... : anyósok és kiskorúak elől elzárandó! / Johnny Bá' ; [a grafikákat kész. Német Zoltán]. - Budapest : Titán Computer, [2007]. - 172, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86687-9-2 fűzött
vicc
398.94
[AN 2652700]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2007.
To a special couple on your wedding day (magyar)
   Egy rendkívüli menyegzőre / [szerk. Helen Exley] ; ill. Juliette Clarke. - Pécs : Alexandra, 2006. - [26] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Öröm adni, öröm kapni, ISSN 1218-8840)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-072-3 kötött
esküvő - világirodalom - idézetgyűjtemény
392.5(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 2652063]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6453 /2007.
Abélès, Marc
Anthropologie de l'état (magyar)
   Az állam antropológiája / Marc Abélès ; [ford. Dévényi Levente]. - Budapest : Századvég, 2007. - 230 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-215.
Fűzött : 3150,- Ft (hibás ISBN 963-9211-68-0)
politológia - államelmélet - politikai szociológia
32.001 *** 321.01 *** 316.334.3
[AN 2653851]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2007.
Baranyai József
   A rendszerváltás titkos forgatókönyve ; Egy modell Magyarországnak / Baranyai József. - [Budapest] : Bartax, cop. 2006. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 963-229-590-0 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás
323(439)"198/199"
[AN 2606418]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2007.
Bene Éva
   Megdőlt az életfa : indirekt népirtás / Bene Éva. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 244 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 963-7510-70-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyarság - nemzettudat - népességfogyás
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 314.83(439) *** 323.12(=945.11)
[AN 2606422]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2007.
Demeter Gábor (1980-)
   Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban, 1715-1992 / Demeter Gábor, Bagdi Róbert. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 241 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia historico-demographica Debrecina, ISSN 1788-9529 ; 1.)
Közrem. Baros Zoltán et al. - Egyes tanulmányok angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-038-5 fűzött
Északkelet-Magyarország - Magyarország - migráció - demográfia - kisebbség - asszimiláció
323.1(=00)(439-18)"17/19" *** 325.1(439-18)"17/19" *** 314(439)"17/19" *** 316.63
[AN 2653297]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2007.
Draviczky Imre (1928-2006)
   Kulákok, kuláksorsok Hajdúnánáson, 1946-1956 / Draviczky Imre. - [Hajdúnánás] : Szerző, 2006. - 282 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-229-232-4 fűzött
Hajdúnánás - állami terror - politikai üldözés - 1945 utáni időszak - kulák
323.282(439-2Hajdúnánás)"194/195" *** 323.325(439-2Hajdúnánás)"194/195"
[AN 2606408]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2007.
Gecse Géza (1962-)
   Bizánctól Bizáncig : az orosz birodalmi gondolat / Gecse Géza. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 383 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 352-370.
ISBN 978-963-19-5906-2 kötött : 3000,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - külpolitika - történelem - terjeszkedés - pánszlávizmus - nacionalizmus - történeti feldolgozás
327(47) *** 947 *** 341.223(47) *** 323.13(=8)
[AN 2653860]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2007.
Gyurok János (1960-)
   A nemzet, az állam és a nemzetiség Tito politikájában / Gyurok János. - Budapest : Croatica, 2007. - 239 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 223-227.
ISBN 963-9734-01-2 kötött
Tito, Josip Broz (1892-1980)
Jugoszlávia - történelem - politikus - államfő - 20. század - nemzetiségi kérdés - életrajz
32(497.1)(092)Tito,_J._B. *** 949.71"19" *** 316.347(=00)(497.1)
[AN 2651852]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2007.
Inoguchi Takashi
Japanese politics (magyar)
   Japán politika / Inogucsi Takasi ; [ford. Galántai Dávid és Béres Endre]. - Budapest : Századvég, 2007. - 359 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 341-359.
ISBN 978-963-7340-38-3 fűzött
Japán - belpolitika - külpolitika - ezredforduló - 20. század
327(520)"19/200" *** 323(520)"19/200"
[AN 2653754]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2007.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   Kuba és mi : a magyar-kubai kapcsolatok a kezdetektől napjainkig / Kerecsényi Zoltán ; [kiad. a Magyarországi Munkáspárt]. - Pápa : Mo. Munkáspárt, 2006. - 46 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
Kuba - Magyarország - külpolitika - 20. század - ezredforduló
327(439)"196/200" *** 327(729.1)"196/200"
[AN 2652686]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2007.
Marinovich Endre (1940-)
   A kamikaze kormány második miniszterelnöke : Boros Péter 216 napja / Marinovich Endre. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2007. - 158 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87298-2-8 kötött : 2900,- Ft
Boross Péter (1928-)
Magyarország - miniszterelnök - ezredforduló - rendszerváltás - belpolitika - memoár
32(439)(092)Boross_P.(0:82-94) *** 32(439)"1993/1994"
[AN 2652303]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2007.
Nagy László, J. (1945-)
   Az európai integráció politikai története / J. Nagy László. - 3. bőv., jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2007, cop. 2005. - 178 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176-178.
Fűzött
Európai Unió - integráció - történeti feldolgozás
327.39(4-62)(091)
[AN 2658559]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2007.
   Regional development in the Romanian - Hungarian cross-border space : from national to European perspective / ed. by István Süli-Zakar, Ioan Horga. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2006. - 420 p. : ill. ; 24 cm
A 2006. jún. 8-9-én Debrecenben tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-035-4 fűzött
Magyarország - Románia - külpolitika - határátkelőhely - ezredforduló - konferenciakiadvány
327(439)"200" *** 341.222(498)"200" *** 327(498)"200" *** 341.222(439)"200" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2652546]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2007.
Shiels, Duncan
Les frères Rajk (magyar)
   A Rajk fivérek / Duncan Shiels ; [... ford. Pető Márk]. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 235 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-9731-02-8 kötött : 2595,- Ft
Rajk László (1909-1949)
Rajk Endre (1899-1960)
Magyarország - politikus - magyar történelem - nyilas uralom - Rákosi-korszak - 20. század - életrajz
32(439)(092)Rajk_L. *** 32(439)(092)Rajk_E. *** 943.9"194"
[AN 2652846]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2007.
Sipos Imre
   Az üldözöttek találkozása : a németek kitelepítése és a felvidékiek betelepítése Somogydöröcskén / Reidl József, Melicher Erzsébet és sorstársaik elbeszélése alapján írta Sipos Imre. - Miklósi : Szt. János Apostolról és Remete Szt. Pálról Nevezett Szezetesek, 2007. - 75, [28] p. : ill. ; 21 cm. - (Életsorsok a XX. században ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2007-9 fűzött
Somogydöröcske - kitelepítés - magyarországi németek - betelepítés - felvidéki magyarság - 1945 utáni időszak - memoár
325.254(=30)(439-2Somogydöröcske)"194"(0:82-94) *** 325.27(=945.11)(439-2Somogydöröcske)"194"(0:82-94)
[AN 2653137]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2007.
Strassenreiter Erzsébet
   A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom története : 1944. október - 1948. március / Strassenreiter Erzsébet. - Budapest : Gondolat, 2007. - 296 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9610-77-4 kötött : 2680,- Ft
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom
Magyarország - szociáldemokrácia - párt - ifjúsági mozgalom - ifjúságpolitika - politikai üldözés - második világháború - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
329.14(439)"194" *** 329.78(439)"194" *** 316.37-053.6(439) *** 323.281(439)"194"
[AN 2652825]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2007.
Vercseg Ilona (1945-)
   Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak / [írta és szerk. Vercseg Ilona]. - 2. kiad. - Budapest : Közösségfejlesztők Egyes., 2004 [!2007]. - 48 p. ; 24 cm. - (Parola füzetek, ISSN 1216-6723)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 963-217-517-4 fűzött
civil társadalom - érdekérvényesítés - lakóhelyi közösség
323.21
[AN 2660137]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6469 /2007.
   1956 - 2006. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakoszt., 2006. - 132 p. ; 23 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 71.)
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 978-963-8251-63-3 fűzött
Sopron - magyar történelem - erdészet - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - egyetem - emigráns - memoár
943.9-2Sopron"1956"(0:82-94) *** 630(439)(092) *** 378.663.0(439-2Sopron)"195"(0:82-94) *** 325.254(=945.11)"1956"
[AN 2652896]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2007.
Czucza Emma (1886-1974)
   Naplórészlet : Pápa, 1956 / Czucza Emma ; [összeáll. Czucza István]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2006. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 47.)
Fűzött
Czucza Emma (1886-1874)
Pápa - Magyarország - helytörténet - pedagógus - 1956-os forradalom - memoár
943.9-2Pápa"1956"(0:82-94) *** 37(439)(092)Czucza_E.(0:82-94)
[AN 2652668]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2007.
Estók János (1958-)
   Híres nők a magyar történelemben / Estók János, Szerencsés Károly. - [Budapest] : Kossuth, 2007. - 230 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-5555-3 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - életrajz
929-055.2(439)
[AN 2652434]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2007.
Hawass, Zahi
Nel regno dei faraoni (magyar)
   A fáraók birodalma / Zahi Hawass. - Pécs : Alexandra, 2006. - 415 p. : ill., színes ; 37 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 963-369-929-0 kötött
művelődéstörténet - régészet - történelem - ókori Egyiptom
930.85(32) *** 932 *** 904(32)
[AN 2653631]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Őstörténet és a korai civilizációk / [ford. Balogh Orsolya]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5567-6 kötött : 299,- Ft
művelődéstörténet - őskor - régészet - őstörténet - civilizáció
930.85(100) *** 931 *** 903/904(100)
[AN 2651444] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az ókor nagy birodalmai / [ford. Balogh Orsolya]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5568-3 kötött : 1490,- Ft
történelem - művelődéstörténet - ókor
931 *** 930.85(3)
[AN 2651693] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az antik görög civilizáció / [ford. Gyulai Katalin, Smid Bernadett]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5569-0 kötött : 1490,- Ft
történelem - művelődéstörténet - ókori Görögország
938 *** 930.85(38)
[AN 2654038] MARC

ANSEL
UTF-86474 /2007.
Hollósi Zsolt
   A Tisza-parton mit keresek? : újabb tizennyolc szegedi beszélgetés / Hollósi Zsolt. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2006. - 352 p. : ill. ; 18 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-55-3 fűzött : 2400,- Ft
ISBN 963-8496-55-X
Szeged - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439-2Szeged)(047.53)
[AN 2651910]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2007.
Lichtneckert András (1951-)
   Az ezredfordulós község- és várostörténetekről / Lichtneckert András. - Veszprém : Viza, 2006. - 28 p. ; 21 cm. - (LA könyvtár ; 3.)
Bibliogr.: p. 25-28.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
Magyarország - történetírás - helytörténet - ezredforduló
930.1(439)"199/200" *** 943.9-2
[AN 2654102]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2007.
Nemere István (1944-)
   133 véres nap : a Magyar Tanácsköztársaság rémtettei, 1919 / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [208].
ISBN 978-963-7524-70-7 fűzött
magyar történelem - Tanácsköztársaság
943.9"1919"
[AN 2653508]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2007.
Nemere István (1944-)
   Magyar merénylők és összeesküvők / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9504-36-3 fűzött
magyar történelem - uralkodócsalád - politikai bűncselekmény
943.9"10/14"(092) *** 343.301(439)"10/14"
[AN 2653510]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2007.
Romsics Ignác (1951-)
   A 20. század rövid története / Romsics Ignác. - [Budapest] : Rubicon-kv., cop. 2007. - 461 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86721-5-5 fűzött : 3990,- Ft
ISBN 963-86721-5-3
világtörténelem - magyar történelem - 20. század
930.9"19" *** 943.9"19"
[AN 2653169]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2007.
Sachslehner, Johannes (1957-)
Der Infarkt (magyar)
   Összeomlás : az Osztrák - Magyar Monarchia 1918. október 28-án / Johannes Sachslehner ; [ford. R. Keresztény Györgyi és Reviczky Béla]. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 272 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 258-267.
ISBN 978-963-9615-49-6 kötött : 2990,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - hadtörténet - első világháború - kronológia
943.6/.9"1918"(0:930.24) *** 355.48(436/439)"1918"(0:930.24)
[AN 2652322]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2007.
Szabó Lajos, H. (1931-)
   H. Szabó Lajos műveinek bemutató bibliográfiája. - Pápa : H. Szabó L., 2006. - 2 db : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0461-2 fűzött
Szabó Lajos, H. (1931-)
Pápa - helytörténet - helyismereti bibliográfia - személyi bibliográfia
943.9-2Pápa:016 *** 012Szabó_L.,_H.
[AN 2652614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 236 p. - (Héra sorozat ; 8.)
ISBN 963-06-0462-0
Pápa - helytörténet - személyi bibliográfia - helyismereti bibliográfia
943.9-2Pápa:016 *** 012Szabó_L.,_H.
[AN 2652619] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 224 p. - (Héra sorozat ; 9.)
ISBN 963-06-0463-9 * (hibás ISBN 963-06-0462-9)
Pápa - helytörténet - helyismereti bibliográfia - személyi bibliográfia
943.9-2Pápa:016 *** 012Szabó_L.,_H.
[AN 2652621] MARC

ANSEL
UTF-86481 /2007.
   Tények és üzenetek : a Békéscsabán, 2006. november 3-án tartott 1956-os konferencia előadásai / [szerk. Erdész Ádám] ; [kiad. a Békés Megyei Levéltár]. - Gyula : Békés M. Lvt., 2007. - 85 p. ; 21 cm
Rend. Békéscsaba Megyei Jogú Város, Békés Megyei Levéltár. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7239-50-2 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - konferenciakiadvány
943.9"1956" *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 2653831]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6482 /2007.
Bárdos István
   Kirándulások a Dunakanyarban : a Duna két partján / [írta Bárdos István] ; [fotók ... Schreck Tibor ..., Fekete István ..., Krisch András]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 61, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [62].
ISBN 978-963-7034-54-1 fűzött
Dunakanyar - útikönyv
914.39Dunakanyar(036)
[AN 2654113]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2007.
Bárdos István
Kirándulások a Dunakanyarban (angol)
   Excursions at the Danube Bend : along both banks of the Danube / [written by Bárdos István] ; [photographs by ... Tibor Schreck ..., István Fekete ..., András Krisch] ; [transl. by Vránich István]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 53 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-7034-56-5 fűzött
Dunakanyar - útikönyv
914.39Dunakanyar(036)
[AN 2652229]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2007.
Bárdos István
Kirándulások a Dunakanyarban (német)
   Ausflüge im Donauknie : die beiden Donauufer / [von Bárdos István] ; [Foto ... Schreck Tibor ..., Fekete István ..., Krisch András] ; [Übers. Gonda Gábor]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 51, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [52].
ISBN 978-963-7034-55-8 fűzött
Dunakanyar - útikönyv
914.39Dunakanyar(036)
[AN 2652232]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2007.
Bennett, Lindsay
Malta (magyar)
   Málta / ... írta Lindsay Bennett ; fotók Pete Bennett ; [ford. Győrffy Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5540-9 fűzött : 1390,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 2652279]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2007.
Csányi Gergő
   Vietnam : útikönyv kambodzsai kirándulásokkal: Phnom Penh, Angkor / Csányi Gergő, Pap Gábor, Solymos Péter. - Budapest : Dekameron, cop. 2006. - 190 p., [60] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
Gerinccím: Vietnam - Kambodzsa
ISBN 963-9331-43-0 fűzött : 4990,- Ft
Kambodzsa - Vietnam - útikönyv
915.96(036) *** 915.97(036)
[AN 2653152]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2007.
Duncan, Paul
Rome (magyar)
   Róma / írta Paul Duncan. - Pécs : Alexandra, 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Király Róbert
ISBN 978-963-370-113-3 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2652740]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2007.
   Eger és környéke / [írta, szerk. Csörnök Mariann] ; [... közrem. Berecz Mátyás et al.]. - Miskolc : Well-PRess, 2007. - 224 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-59-8 fűzött : 3200,- Ft
Eger - Heves (megye) - útikönyv
914.39-2Eger(036) *** 914.391.33(036)
[AN 2653845]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2007.
Gauldie, Robin
Morocco (magyar)
   Marokkó : útikalauz / Robin Gauldie. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-20-1 fűzött : 2600,- Ft
Marokkó - útikönyv
916.4(036)
[AN 2651849]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2007.
Haag, Michael (1943-)
Egypt (magyar)
   Egyiptom / írta Michael Haag. - Pécs : Alexandra, 2007. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Király Róbert
ISBN 978-963-370-108-9 fűzött
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2652739]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2007.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   Kerecsényi Zoltán bibliográfiája, 1993-2006 / [kiad. József Attila Közéleti Kör]. - Pápa : József A. Közéleti Kör, 2006. - 40 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Kerecsényi Zoltán (1984-)
Pápa - helyismereti bibliográfia - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
908.439-2Pápa(092)Kerecsényi_Z.:016 *** 012Kerecsényi_Z.
[AN 2652692]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2007.
   Két konferencia 2 : a Pápai Művelődéstörténeti Társaság 2004-2005. évi konferenciáinak előadásai / [szerk. Hermann István, Mezei Zsolt]. - Pápa : Pápai Műveltört. Társ., 2006. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai, ISSN 1219-6584 ; 17-18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1105-3 fűzött
ISBN 963-06-1105-8
Pápa - helyismeret - konferenciakiadvány
908.439-2Pápa *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 2652640]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2007.
Kósa Judit, N. (1966-)
A régi budapesti zsidónegyed (angol)
   The old Jewish quarter of Budapest / [text Judit N. Kósa] ; [transl. Susan Sullivan]. - [Budapest] : Corvina, [2007], cop. 2005. - [32] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5647-2 fűzött : 1680,- Ft
Budapest. 7. kerület - művelődéstörténet - zsidóság - útikönyv
914.39-2Bp.VII.(036) *** 316.347(=924)(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.)(=924)
[AN 2660157]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2007.
Kovács Sándor (1954-)
   Verecke : földrajzi és történelmi barangolás a vidéken / Kovács Sándor ; a szerző fotóival és archív képekkel. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kárpátaljai spektrum)
ISBN 963-7504-17-6 kötött
Vereckei-hágó - Kárpátalja - helyismeret
908.439.23Verecke *** 908.477.87Verecke
[AN 2604734]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2007.
Monos János
   Nápoly, Pompeji és a Vezúv : útikönyv / Monos János. - Budapest : Dekameron, cop. 2006. - 217 p., [19] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-9331-73-0 fűzött : 3450,- Ft
Nápoly - útikönyv
914.5-2Napoli(036)
[AN 2653159]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2007.
Müller, Traute
Tunesien (magyar)
   Tunézia / ... Traute Müller írta ; [ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-5635-9 fűzött : 1990,- Ft
Tunézia - útikönyv
916.11(036)
[AN 2658567]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2007.
Nagyné Szita Erzsébet
   Bicskei Napok / [írta és szerk. Nagyné Szita Erzsébet, Kun Zoltán, Richter Gábor] ; [kiad. Petőfi Művelődési Központ]. - [Bicske] : Petőfi Művel. Közp., 2006. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-229-651-6 fűzött
Bicskei Napok
Bicske - helyismeret - rendezvény
908.439-2Bicske *** 061.7(439-2Bicske)
[AN 2653751]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2007.
O'Callaghan, Jane
Lisbon and Portugal (magyar)
   Lisszabon és Portugália : útikalauz / Jane O'Callaghan ; [a ... fordítást végezte Pataki Zoltán]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-21-8 fűzött : 2600,- Ft
Portugália - Lisszabon - útikönyv
914.69(036) *** 914.69-2Lisboa(036)
[AN 2651839]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2007.
Schultz, Patricia
1000 places to see before you die (magyar)
   1000 hely, amit látnod kell : világjárók kézikönyve / Patricia Schultz. - [Budapest] : Vince K., cop. 2007. - 941 p. : ill. ; 19 cm
Ford. Molnár Magda et al.
ISBN 978-963-9731-03-5 fűzött : 4995,- Ft
útikönyv
914/919(036)
[AN 2652597]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2007.
Takács Erika
   Görögország / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Inkvizítor, [2007]. - 206 p. : ill. ; 20 cm. - (Világjáró útikalauz, ISSN 1586-314X)
ISBN 978-963-9030-33-6 fűzött
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 2659563]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2007.
Takács Erika
   Horvátország / Takács Erika. - Budapest : Titán Computer, [2007]. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Világjáró útikalauz, ISSN 1586-314X)
ISBN 963-86743-0-X fűzött
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2652712]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2007.
Takács Erika
   Horvátország / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Inkvizítor, [2007]. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Világjáró útikalauz, ISSN 1586-314X)
ISBN 978-963-9030-36-7 fűzött
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2659561]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2007.
Takács Erika
   Olaszország / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Inkvizítor, [2007]. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Világjáró útikalauz, ISSN 1586-314X)
ISBN 978-963-9030-34-3 fűzött
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2659557]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2007.
Takács Erika
   Spanyolország / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Inkvizítor, [2007]. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Világjáró útikalauz, ISSN 1586-314X)
ISBN 978-963-9030-35-0 fűzött
Spanyolország - útikönyv
914.60(036)
[AN 2659554]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2007.
Williams, Roger
Dubrovnik (magyar)
   Dubrovnik / írta ... Roger Williams ; szerk. Alex Knights ; [ford. Sullivan Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5545-4 fűzött : 1390,- Ft
Dubrovnik - útikönyv
914.971.3-2Dubrovnik(036)
[AN 2652278]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6506 /2007.
   "Államreform - közigazgatási reform" : XIV. Országos Jegyző-közigazgatási Konferencia : Siófok, 2006. augusztus 30 - szeptember 1. / [szerk. és összeáll. Gyergyák Ferenc] ; [rend. a] Köztisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége. - [Budapest] : Duna Palota K., [2007]. - 367 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - közigazgatás - ezredforduló - törvény - konferenciakiadvány
35(439)(094) *** 35(439)"200" *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 2652737]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2007.
Bánrévy Gábor (1929-)
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Bánrévy Gábor. - 6. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 233 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 4.)
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-361-887-5 kötött : 3200,- Ft
nemzetközi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 2659457]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2007.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2007]. - 120 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. jan. 1.
Fűzött : 1080,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 2653569]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2007.
   Büntetőjog. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2007]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 2658562]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész / Balogh Ágnes, Kőhalmi László. - cop. 2007. - 342 p.
Lezárva: 2007. jan. 15. - Bibliogr.: p. 341-342.
Fűzött : 3980,- Ft (hibás ISBN 963-9310-59-X) (hibás ISBN 978-963-9310-59-X)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 2658564] MARC

ANSEL
UTF-86510 /2007.
   Duna-Tisza közi mezővárosok feudális kori végrendeletei, 1655-1848 [elektronikus dok.] : Baja, Dunapataj, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Szabadszállás / [közread. a] Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára. - Szöveg. - Budapest : Arcanum ; Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Lvt., 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Tart.: Kecskeméti testamentumok I-IV., 1655-1848 / összeáll., jegyzetekkel ell. és a bevezetőt írta Iványosi-Szabó Tibor. Duna-Tisza közi mezővárosi végrendeletek, 1738-1847 / összeáll., ... ford., szerk. Kemény János. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-50-7 * műanyag tokban (hibás ISBN 963-7374-50-0)
Bács-Kiskun (megye) - 17. század - 18. század - 19. század - levéltári irat - végrendelet - elektronikus dokumentum
347.67(439.155)"16/18" *** 930.253(439-2Kecskemét)
[AN 2652968]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2007.
Ha-lewiy, Eprayim (1934-)
Man in the shadows (magyar)
   A Moszad főnöke voltam, 1998-2002 : a közel-keleti válság belülről, ahogyan azt a volt Moszad-főnök látja / Efraim Halevy ; [ford. Sz. Kulcsár István]. - Budapest : JLX K., cop. 2007. - 273 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-251-8 kötött
Ha-lewiy, Eprayim (1934-)
Izrael. Mosad lemodiin vetafkidim meyuhadim
Izrael - Közel-Kelet - titkosszolgálat - vezető alkalmazott - külpolitika - ezredforduló - memoár
351.746.1(569.4)(0:82-94) *** 327(5-011)"200"(0:82-94) *** 327.84(569.4)
[AN 2653495]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2007.
Hársfai Katalin (1950-)
   Egyházi eljárásjog / Hársfai Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 388 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. II., Manualia, ISSN 1589-1615 ; 2.)
Bibliogr.: p. 334-384.
ISBN 963-361-879-7 fűzött : 3800,- Ft
egyházjog - eljárásjog - egyetemi tankönyv
348.58(075.8)
[AN 2653164]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2007.
Herke Csongor (1971-)
   Büntető eljárásjog / Herke Csongor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 463 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2007. jan. 1.
ISBN 978-963-9542-36-5 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 2658557]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2007.
Irving, David (1938-)
Nuremberg (magyar)
   Nürnberg : az utolsó csata / David Irving ; [ford. Major István]. - Budapest : Gede, 2007. - 407 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9298-70-5 kötött (hibás ISBN 963-9298-70-5)
Nürnberg - Németország - nemzetközi bíróság - háborús bűnös - második világháború - 1945 utáni időszak - történelem
341.322(430)"193/1945" *** 343.337.4.096(430-2Nürnberg) *** 943.0"193/194" *** 323.282(430)"193/194"
[AN 2652824]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2007.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2007]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. jan. 1.
Fűzött : 600,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 2653559]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2007.
   Magyar jogtudósok / szerk. Hamza Gábor. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 1999-. - 20 cm
A 2. kötetet kiad. a Professzorok Háza. - A 3. köteten párhuzamos címként: Ungarische Rechtsgelehrte
ISBN 963-18-9748-6 *
Magyarország - jogász
34(439)(092)
[AN 419763]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2006. - 227 p. : ill. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 33.)
Társszerk. Siklósi Iván. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-463-860-0 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - jogász - 19. század - 20. század
34(439)(092)
[AN 2653048] MARC

ANSEL
UTF-86517 /2007.
Molnárné Balogh Márta
   Társadalombiztosítási jog / Molnárné Balogh Márta. - 2. kiad. - Budapest : Novissima, 2006. - 232 p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2006. márc. 1.
ISBN 963-9403-36-9 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog - tankönyv
349.3(439)(078)
[AN 2659084]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2007.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2007]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. febr. 1.
Fűzött : 650,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2653580]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2007.
Pokol Béla (1950-)
   Jogelmélet politológusoknak / Pokol Béla. - Budapest : Rejtjel, 2007. - 139 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7255-40-3 fűzött
jogtudomány - filozófia - politológia
340.12 *** 32.001
[AN 2653027]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2007.
   Polgári jog. - 2. kiad. - Budapest : Novissima, 2006-. - 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény - tankönyv
347(439)(094)(078)
[AN 2659081]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kötelmi jog / Köles Tibor. - 2006. - 352 p.
Lezárva: 2006. jún. 6.
ISBN 963-9403-37-7 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - jogszabálygyűjtemény - tankönyv
347.4(439)(094)(078)
[AN 2659082] MARC

ANSEL
UTF-86521 /2007.
Szeibert Orsolya
   Családi jog / Szeibert-Erdős Orsolya. - 2. kiad. - Budapest : Novissima, 2006. - 180 p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2006. nov. 20.
ISBN 978-963-9403-44-4 fűzött : 1900,- Ft
ISBN 963-9403-44-X
Magyarország - családjog - tankönyv
347.6(439)(078)
[AN 2659085]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2007.
   Történészek és jogtörténészek Holub Józsefről / szerk. Szekeres Róbert. - Pécs : PTE ÁJK, 2006. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványai, ISSN 0324-5942 ; 6. = 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-146-5 fűzött
Holub József (1885-1962)
Magyarország - jogász - jogtörténet - életrajzi bibliográfia - konferenciakiadvány
34(439)(091) *** 34(439)(092)Holub_J.:016 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2652908]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6523 /2007.
Farádi Veres Sándor (1916-)
   Visszaemlékezéseim / Farádi Veres Sándor ; [... kiad. Huszár Múzeum Baráti Kör]. - Sárvár : Huszár Múz. Baráti Kör, 2006. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0773-5 fűzött
Farádi Veres Sándor (1916-)
Magyarország - katona - magyar történelem - második világháború - memoár
355(439)(092)Farádi_Veres_S.(0:82-94) *** 943.9"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2652884]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2007.
Ford, Roger (1947-)
Germany's secret weapons in World War II (magyar)
   Németország titkos fegyverei a II. világháborúban / Roger Ford ; [ford. Bilik Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 144 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-40-2 kötött : 3800,- Ft
Németország - haditechnika - fegyver - második világháború
623(430)"1939/1945"
[AN 2652603]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2007.
Holmes, Richard (1946-)
The D-Day experience (magyar)
   A D-nap : a partraszállástól Párizs felszabadításáig / Richard Holmes. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27x32 cm + mell., (1 CD-ROM és 46 nyomtv.)
Beragasztott, ill. kivehető fakszimile mellékletekkel. - Ford. Bódogh-Szabó Pál
ISBN 963-369-610-0 kötött
Normandia - hadtörténet - második világháború - partraszállás
355.48(100)"1944" *** 355.48(442.1/.5)"1944" *** 94"1939/1945"
[AN 2653638]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2007.
Holmes, Richard (1946-)
The Napoleonic wars experience (magyar)
   A napóleoni háborúk kora / Richard Holmes. - Pécs : Alexandra, 2006. - 80 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27x31 cm + 39 mell.
Beragasztott ill. kivehető fakszimile mellékletekkel. - Ford. Bódogh-Szabó Pál
ISBN 963-369-883-9 kötött
Európa - Franciaország - hadművelet - uralkodó - hadtörténet - napóleoni kor - 19. század
355.48(44)(092)Napóleon,_I. *** 944(092)Napóleon,_I. *** 355.48(4)"180/181"
[AN 2653634]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2007.
Mikolai Bertics Mihály (1953-)
   Harcok és arcok : történelmi tényfeltáró irodalom / Mikolai Bertics Mihály. - [Vásárosnamény] : Szerző, 2007. - 314 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 310-311.
ISBN 963-06-0842-1 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - hadtörténet - második világháború - memoár
355.48(439.161)"194"(0:82-94) *** 355.48(439.134)"194"(0:82-94)
[AN 2653131]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2007.
Piekalkiewicz, Janusz
Luftkrieg, 1939-1945 (magyar)
   Légi csaták, 1939-1945 / Janusz Piekalkiewicz ; [ford. Kaltenecker Krisztina, Tuza Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 388, [3] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 388-[389].
ISBN 978-963-9701-18-2 kötött : 4990,- Ft
hadtörténet - második világháború - légi háború
355.489(100)"1939/1945"
[AN 2652855]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6529 /2007.
Anwar Mustafa
   Minőségmenedzsment / Anwar Mustafa, Barta Tamás, Tóth Tihamér ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., [2005]-. - 24 cm
minőségbiztosítás - tankönyv
65.018(078) *** 658.562(078)
[AN 2553210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Minőségfejlesztési módszerek, támogató elemzések és technikák. - 2007. - 180 p. : ill.
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 963-7163-69-7 fűzött
minőségbiztosítás - tankönyv
658.562(078) *** 65.018(078)
[AN 2652902] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6530 /2007.
Baranyi Béla (1946-)
   A határmentiség dimenziói Magyarországon / Baranyi Béla. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 318 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 24.)
Bibliogr.: p. 293-313.
ISBN 978-963-7296-30-7 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - Kelet-Európa - határ menti kapcsolat - regionális gazdaság - gazdaságföldrajz
332.1(439-04) *** 332.1(4-11) *** 911.3(439)
[AN 2658561]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2007.
Bauer András (1952-)
   Marketing alapismeretek : globális BSc az üzleti alapképzésben : a marketing tantárgy BSc szintű oktatási anyaga : [piac, fogyasztó, márka] / Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia. - [Budapest] : Aula, 2007. - 414 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-16-1 fűzött
marketing - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 2653341]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2007.
Bélyácz Iván (1949-)
   A vállalati pénzügyek alapjai : [nettó jelenérték, kockázat-megtérülés, portfólió] / Bélyácz Iván. - [Budapest] : Aula, 2007. - 383 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 375-377.
ISBN 978-963-9698-13-0 fűzött
üzemgazdaságtan - pénzügy - vállalat - egyetemi tankönyv
658.15(075.8)
[AN 2653347]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2007.
Das Controllingkonzept (magyar)
   Controlling : út egy hatékony controlling-rendszerhez / Horváth & Partners ; [ford. Schmidt Ferenc, Velenczei Róbert]. - Utánny. - Budapest : CompLex, 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Szervezet - vezetés - stratégia, ISSN 1219-9141)
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-963-224-545-4 fűzött
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2659476]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2007.
Csányi Zsuzsanna
   Foglalkoztatja? : útmutató fogyatékkal élő személyek felvételéhez és alkalmazásához vezetők, HR szakemberek és munkatársak számára / [... írta Csányi Zsuzsanna] ; [közread. a] Salva Vita Alapítvány. - Budapest : Salva Vita Alapítvány, 2007. - 34 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-06-2338-4 fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - hátrányos helyzetű - humánerőforrás-menedzsment
331.5-056.26(439) *** 331.5-056.37(439) *** 658.3(439)
[AN 2653820]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2007.
Deli Zsuzsa (1975-)
   Nemzetközi marketing : egyetemi tankönyv / írta Deli Zsuzsa ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar. - Utánny. - [Budapest] : Műegy. K., 2006. - V, 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 963-420-836-3 fűzött
marketing - külkereskedelem - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 2659965]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2007.
Dunai Péter
   Üzleti, vállalkozói környezet Szlovéniában / [szerzők ... Dunai Péter, Stane Valič, Nina Prosen] ; [ford. Novák Császár Jolán] ; Poslovno, podjetniško okolje na Madžarskem / avtorji Péter Dunai [et al.] ; [uredila Magdolna Horváthné Halász] ; [izd. Trigovinska in indrustrijska zbornica ̆zupanije Zala]. - Zalaegerszeg : Zala M. Keresk. és Iparkamara, [2006]. - 79, 133 p. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
Szlovénia - Magyarország - gazdaság - útmutató
338(497.12)(036) *** 338(439)(036)
[AN 2653609]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2007.
   EU- és állami támogatások kézikönyve : aktuális gyakorlati útmutató pályázatok elkészítéséhez, támogatások elnyeréséhez : pályázati kiírások, a pályázatkészítés módszertana, pénzügyi elszámolás, esettanulmányok / szerk. Bujáki Gábor. - Budapest : Dashöfer, 2007. - Cserelapos mappa (2 köt.) : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9313-44-0 kötött
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - útmutató
339.96(4-62) *** 338.246.027(4-62) *** 338.246.027(439)(036)
[AN 2653953]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2007.
   A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség regionális fejlesztési stratégiája a 2007-2013 közötti időszakra / [szerk.] Süli-Zakar István. - Nyíregyháza ; [Debrecen] : Kossuth Egy. K., 2007. - 68 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-046-0 fűzött
Carpathian Euroregion Interregional Association
Közép-Európa - gazdasági fejlődés - ezredforduló - regionális gazdaság
338.2(4-11)"200/201" *** 330.34(4-11)"200/201" *** 332.1(4-11)"200/201"
[AN 2652538]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2007.
Kerékgyártó György (1938-)
   Mikroökonómia mérnököknek és műszaki menedzsereknek : egyetemi tankönyv / Kerékgyártó György ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - 2. utánny. - [Budapest] : Műegy. K., 2006, cop. 2003. - [2], X, 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 963-420-767-7 kötött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 2659971]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2007.
   Legfontosabb munkavédelmi jogszabályok / [szerk. Koch Mária]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Népszava Kv., 2007. - 101 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2007. febr. 12.
ISBN 978-963-323-130-2 fűzött
Magyarország - munkavédelem - jogszabálygyűjtemény
331.45(439)(094)
[AN 2659471]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2007.
Maczó Péter (1949-)
   A csomagolásról / Maczó Péter ; [közread. a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület]. - Budapest : PNYME, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 963-8271-60-4 fűzött
csomagolástechnika - reklám - történeti feldolgozás
658.82(091) *** 621.798(091) *** 659.154(091)
[AN 2652879]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2007.
Maxwell, John C.
Relationship 101 (magyar)
   Kapcsolatok 101 : amit mindenkinek tudnia kell / John C. Maxwell ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2005 [!2007]. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-61-7 fűzött : 1450,- Ft
vállalatvezetés - csoportmunka - társadalmi kapcsolat
331.103.244 *** 316.47 *** 658.1.012.4
[AN 2659904]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2007.
   Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség felügyelői továbbképzése, 2007. II. 13 - III. 2 / szerk. Koch Mária. - [Budapest] : Népszava Kv., 2007. - 143 p. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - munkavédelem
331.45(439)
[AN 2653211]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2007.
   Összehasonlító közgazdaságtan : gazdasági rendszerek, országok, intézmények / Bara Zoltán, Szabó Katalin szerk. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2007, cop. 2000. - XV, 609 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 963-9585-65-3 fűzött
gazdasági rendszer - gazdasági fejlődés - szocialista rendszer - kapitalista rendszer - globalizáció - rendszerváltás - gazdaságszociológia
330.34 *** 330.342 *** 316.334.2 *** 330.342.14 *** 330.342.15
[AN 2653357]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2007.
Pálfalvi József
   Közlekedés a gazdaságban : közlekedés-gazdasági aspektusok / Pálfalvi József, Jászberényi Melinda. - [Budapest] : Aula, 2006. - 468 p. ; 24 cm
Lezárva: 2005. jún. 31. - Bibliogr.: p. 459-468.
ISBN 963-9585-76-9 fűzött
közlekedésügy - egyetemi tankönyv
338.47(075.8)
[AN 2653288]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2007.
Rekettye Gábor (1944-)
   Kisvállalati marketing / Rekettye Gábor. - Budapest : Akad. K., 2007. - 204 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-05-8468-5 kötött : 3675,- Ft
vállalkozásismeret - kisvállalkozás - marketing
658.8 *** 334.72
[AN 2653097]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2007.
Szücs Imre
   Számvitel középfokon / írta Szücs Imre. - [Budapest] : Képzőműv. K., 2006. - 408 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 408.
ISBN 963-337-002-7 fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2653666]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2007.
   Üzleti informatika : [vezetői információrendszerek, elektronikus kereskedelem, üzleti innováció] / Gábor András és mtársai. - [Budapest] : Aula, cop. 2007. - 307 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-19-2 fűzött
vállalatvezetés - információs rendszer - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 2653339]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2007.
   Vállalati stratégia / Bartek-Lesi Mária [et al.] ; szerk. Könczöl Erzsébet. - Budapest : Alinea, 2007. - 347, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-09-4 kötött : 3950,- Ft
stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 2653956]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2007.
Varga Imre
   Számvitel II. példatár / Varga Imre. - Bőv., újra szerk. 2. kiad. - Szombathely : [Varga I.], 2007. - 133 p. ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-06-1337-8 fűzött
ISBN 963-06-1337-9
számvitel - példatár
657(076)
[AN 2654190]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6551 /2007.
   A Debreceni Gyermekklinika tizenöt éve, 1992-2007 / összeáll. Oláh Éva és a klinika munkatársai. - [Debrecen] : [DE OEC Gyermekklinika], 2007. - 263 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-259.
Kötött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Gyermekklinika
Debrecen - gyermekkórház - gyermekgyógyászat - évkönyv
364.444.046.6(439-2Debrecen)(058) *** 378.661(439-2Debrecen).096(058) *** 616-053.2
[AN 2653062]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2007.
   Egészségügyi rendszerek az Európai Unió régi tagállamaiban / szerk. Borbás Ilona, Kincses Gyula ; kész. Borbás Ilona [et al.] ; [közread. az] Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi Rendszertudományi Iroda. - Budapest : ESKI, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86852-2-3 fűzött
Európai Unió - egészségügy - ezredforduló
364.444(4-62)
[AN 2653701]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2007.
Szafkó Zoltánné
   Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve, 2007 / Szafkó Zoltánné, Szirtes Györgyné, Tóth Liboriuszné. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2007. - 526 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-713-5 fűzött : 7700,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2660170]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6554 /2007.
   15. jubileumi év / [szerk. Dérné Bozóki Éva, Gyuricza Zsolt, Török Jánosné] ; [közread. a] Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola ... - Szeged : Hansági F. Vendéglátóip. és Idegenforgalmi Szakisk. és Szakközépisk., 2006. - 53 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött
Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola (Szeged)
Szeged - szakközépiskola - szakiskola - idegenforgalom - vendéglátóipar - iskolai évkönyv
373.6:640.4(439-2Szeged)(058) *** 373.6:338.48(439-2Szeged)(058) *** 377.35:640.4(439-2Szeged)(058) *** 377.35:338.48(439-2Szeged)(058)
[AN 2651871]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2007.
   A 35 éves jubileum előzetes kiadványa : 2006. augusztus 24 - augusztus 25. / [közread. a] Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar. - Kecskemét : KF KFK, [2007]. - 52 p. ; 21 cm
Borítócím: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 35. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Kecskeméti Főiskola. Kertészeti Főiskolai Kar
Kecskemét - főiskola - kertészet - iskolai évkönyv - konferenciakiadvány
378.663.4(439-2Kecskemét)(058) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2653268]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2007.
   1941 I/A Scholarship Foundation of the Reformed High School of Sárospatak, 1991-2006 = A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 1941 I/A Osztályának Ösztöndíj Alapítványa, 1991-2006 / ed. Szepesy Éva. - Sárospatak : [Sárospataki Ref. Kollégium], 2006. - [80] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: 1941 I/A Ösztöndíj Alapítvány, 1941-2006
Fűzött
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 1941 I/A Osztályának Ösztöndíj Alapítványa
Sárospatak - gimnázium - alapítvány - ösztöndíj
371.217.42 *** 373.54(439-2Sárospatak) *** 061.27(439)Ösztöndíj_Alapítvány
[AN 2606389]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2007.
   Advancing education of Roma in Bulgaria. - Budapest : REF, 2007. - 70 p. ; 28 cm. - (Country assessment and the Roma Education Fund's strategic directions)
Bibliogr.: p. 59-61.
ISBN 978-963-87398-7-2 * fűzött (hibás ISBN 978-963-87398-3-4)
Bulgária - oktatásügy - cigányság - ezredforduló
376.7(=914.99)(497.2)
[AN 2652386]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2007.
   Advancing education of Roma in Hungary. - Budapest : REF, 2007. - 64 p. ; 28 cm. - (Country assessment and the Roma Education Fund's strategic directions)
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-963-87398-4-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - cigányság - ezredforduló
376.7(=914.99)(439)
[AN 2652393]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2007.
   Advancing education of Roma in Romania. - Budapest : REF, 2007. - 64 p. ; 28 cm. - (Country assessment and the Roma Education Fund's strategic directions)
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-963-87398-6-5 fűzött
Románia - oktatásügy - cigányság - ezredforduló
376.7(=914.99)(498)
[AN 2652399]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2007.
   Advancing education of Roma in Serbia. - Budapest : REF, 2007. - 54 p. ; 28 cm. - (Country assessment and the Roma Education Fund's strategic directions)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-87398-3-4 fűzött
Szerbia - oktatásügy - cigányság - ezredforduló
376.7(=914.99)(497.11)
[AN 2652380]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2007.
   Advancing education of Roma in Slovakia. - Budapest : REF, 2007. - 66 p. ; 28 cm. - (Country assessment and the Roma Education Fund's strategic directions)
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-963-87398-5-8 fűzött
Szlovákia - oktatásügy - cigányság - ezredforduló
376.7(=914.99)(437.6)
[AN 2652390]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2007.
   Advancing education of Roma in the Czech Republic. - Budapest : REF, 2007. - 55 p. ; 28 cm. - (Country assessment and the Roma Education Fund's strategic directions)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-87398-8-9 fűzött
Csehország - oktatásügy - cigányság - ezredforduló
376.7(=914.99)(437.1)
[AN 2652396]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2007.
   Amíg a tanítványból tanár nem lesz / szerk. Kőmíves Tímea [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2006. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9585-99-8 kötött
Magyarország - pedagógus - iskola - 20. század - ezredforduló - memoár
37(439)(092)(0:82-94) *** 373(439)(0:82-94)
[AN 2653291]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2007.
Balassa Lászlóné
   Matematika kézikönyv a 4. osztály tanítói számára / Balassa Lászlóné, Csekné Szabó Katalin, Szilas Ádámné. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 232 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-464-658-7 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.47(072)
[AN 2658625]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2007.
Báthory Zoltán (1931-)
   A hozzáadott remény / Báthory Zoltán. - [Budapest] : Aula, 2006. - 292 p. : ill. ; 21 cm. - (Arcképek, ISSN 1785-1599)
Bibliogr.
ISBN 963-9585-97-1 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - didaktika - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 371.3
[AN 2653290]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2007.
Csíkos Csaba (1972-)
   Metakogníció : a tudásra vonatkozó tudás pedagógiája / Csíkos Csaba. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - 186 p. : ill. ; 25 cm. - (Tanítás és tanulás, ISSN 1786-3562)
Bibliogr.: p. 167-183.
ISBN 978-963-16-4227-8 kötött
pedagógia - módszertan - kognitív pszichológia - matematikatanítás - olvasáslélektan - írás- és olvasástanítás
371.3 *** 165.194 *** 372.851 *** 028 *** 372.412
[AN 2653573]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2007.
   Jubileumi évkönyv a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Közgazdasági Szakközépiskola fennállásának 90. évfordulójára / szerk. Hezler Csilla és Forgács Vilmosné ; kiad. a II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány. - [Budapest] : II. Rákóczi F. Közgazd. Alapítvány, 2007. - 175 p., [17] t. : ill., részben színes ; 21 cm + mell.
Gerinccím: II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, 1916-1917, 2006-2007
ISBN 978-963-06-2159-5 fűzött
II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - gazdaságtan - iskolai évkönyv
373.6:33(439-2Bp.)(058)
[AN 2652255]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2007.
   Kereskedelmi akadémiák hallgatói a dualizmus korában, 1891-1918 / szerk. Zsidi Vilmos. - Budapest : BCE Lvt., 2006. - 166 p. ; 30 cm. - (A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárának kiadványai, ISSN 1787-887X ; 11.)
Bibliogr.: p. 7-8.
Fűzött (hibás ISBN 963-9639-08-7)
Magyarország - Bécs - egyetemi hallgató - magyarság - kereskedelem - századforduló - adattár
378.633.9(436/439) *** 378.18(439)"189/191"(035.5) *** 378.18(436-2Wien)(=945.11)"189/191"(035.5)
[AN 2651906]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2007.
Kraiciné Szokoly Mária (1945-)
   Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón / Kraiciné Szokoly Mária. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Andragógiai füzetek, ISSN 1788-9375 ; 1.)
Bibliogr.: p. 181-186.
ISBN 978-963-463-887-2 fűzött (hibás ISBN 978-963-463-888-9)
felnőttoktatás - ezredforduló - pedagógus
374.7 *** 37.013.83 *** 371.13
[AN 2653180]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2007.
Lendvai Lászlóné
   Tájoló [elektronikus dok.] : pedagógus értékelési rendszer / [kész. Lendvai Lászlóné, Szivák Judit, Igaz Sarolta]. - Szöveg. - [Budapest] : OKKER, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader; Microsoft Excel
ISBN 978-963-8088-18-5
pedagógus - értékelés - szoftver - útmutató - elektronikus dokumentum
371.12 *** 65.018 *** 519.688
[AN 2650295]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2007.
   Modern hulladékkezelés : iskolai oktatási tananyag : tanári kézikönyv / [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - [Budapest] : KVVM, 2007. - 27 p. ; 21 cm
Fűzött
környezetvédelem - hulladékfeldolgozás - tanári segédkönyv
372.850.4(072) *** 628.4
[AN 2653248]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2007.
Nagy Jenőné
   Gyermektükör : a gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató / Nagy Jenőné. - [Szolnok] : "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" Óvodapedagógusok Orsz. Szakmai Egyes., 2006. - 151 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - ("Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" sorozat, ISSN 1785-3745 ; 5.)
Bibliogr.: p. 146-148.
ISBN 963-06-0734-4 fűzött
óvodai nevelés - fejlesztő játék - gyermekjáték - tanári segédkönyv
372.363(072) *** 371.382(072)
[AN 2651864]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2007.
Országos Szakmódszertani Tanácskozás (2.) (2006) (Kecskemét)
   II. Országos Szakmódszertani Tanácskozás / [szerk. Hegedűs Gábor, Lesku Katalin] ; [rend. a] Projektpedagógiai Társaság, az MTA Pedagógiai Bizottság Szakmódszertani Albizottság ; [kiad. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar]. - Budapest ; Kecskemét : KF TFK, 2006. - 119 p. ; 29 cm
Váltakozva német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-7294-56-2 fűzött (hibás ISBN 963-7294-24)
Európai Unió - Magyarország - oktatásügy - iskolai oktatás - reform - konferenciakiadvány
37.014.5(4-62) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2653234]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2007.
Perkó Magda
   Neveléstudományi alapismeretek : általános és egészségpedagógiai alapismeretek / írta Perkó Magdolna, Tóth Tímea. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2006. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 963-337-016-7 fűzött
Magyarország - oktatásügy - pedagógia - didaktika - egészségnevelés
37.014(439) *** 37 *** 37.02 *** 351.851 *** 372.861.3
[AN 2653260]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2007.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Szülők lettünk : az élet első hat éve / Ranschburg Jenő. - 5. átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2007], cop. 2003. - 192 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-32-1 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-32-X)
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2659465]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2007.
Regionális szakmai vizsgaközpont hálózat létrehozhatósága Magyarországon (angol) (röv. kiad.)
   Proposal for the establishment of a regional vocational examination center network in Hungary / Zsolt Bartus [et al.] ; [publ. by the] National Institute of Vocational and Adult Education. - Budapest : Nat. Inst. of Vocational and Adult Education, 2007. - 66 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7469-63-3 fűzött
Magyarország - szakképzés - ezredforduló - vizsga
377(439)"200" *** 371.27(439)
[AN 2654083]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2007.
   Regionális szakmai vizsgaközpont hálózat létrehozhatósága Magyarországon : tanulmánykötet / szerk. Bartus Zsolt és Hideg Éva ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - Budapest : NSZFI, 2007. - 225 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7469-62-6 fűzött
Magyarország - szakképzés - ezredforduló - vizsga
371.27(439) *** 377(439)"200"
[AN 2654081]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2007.
   Tanulmányok, emlékezések és köszöntők / [szerk. Szabó István]. - [Keszthely] : PE GMK, 2007-. - 24 cm
Pannon Egyetem (Veszprém). Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (Keszthely)
Keszthely - egyetem - agrártudomány
378.663(439-2Keszthely) *** 63
[AN 2651897]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1997-2000. - [2007]. - 219 p. : ill. - (Tudománytörténeti füzetek, ISSN 1585-6348). (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 963-9639-10-9 fűzött
Keszthely - Magyarország - egyetem - agrártudomány - oktatástörténet - agrármérnök - pedagógus - emlékkönyv
378.663(439-2Keszthely)(091) *** 37(439)(092) *** 63(439)(092)
[AN 2651899] MARC

ANSEL
UTF-86579 /2007.
Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training (2005) (Īraklio)
   VELVITT Conference : Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training : October, 2005 Heraklion ... : conference proceedings / ed. by László Kadocsa & Péter Ludik. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk. Kiadói Hiv., 2006. - 144 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-661-503-9)
számítógépes oktatás - konferenciakiadvány
371.694 *** 681.3.004.14 *** 061.3(495-2Īraklio)
[AN 2605728]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6580 /2007.
Harder, Corinna
   Berkley professzor és a londoni köd, valamint további kilenc izgalmas rejtvénykrimi / Corinna Harder, Jens Schumacher ; Bernhard Speh rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 89 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Professor Berkley und die Nebel von London" c. kiad. alapján kész. - A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-7461-23-1 kötött : 1790,- Ft
bűnügyi elbeszélés - fejtörő játék
793.7(0:82-322.4)
[AN 2652298]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2007.
Hencsei Pál (1939-)
   A Műegyetemtől a sport élvonaláig / Hencsei Pál. - [Budapest] : Műegy. K., 2007. - 252 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 246-247.
ISBN 978-963-420-886-0 kötött
ISBN 963-420-886-X
Budapesti Műszaki Egyetem
Magyarország - Budapest - sportoló - olimpikon - egyetem - műszaki tudomány - diákélet - sportegyesület - életrajz
796(439)(092) *** 796.032(439)(092) *** 378.662(439-2Bp.) *** 378.18 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2652246]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2007.
Kalo László
   Vadásztarisznyámból / Kalo László. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.] : Ibex Press, cop. 2006. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86764-1-8 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2653616]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2007.
Meran, Philipp (1926-)
   Az emlékek nem hazudnak / Merán Fülöp. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.] : Ibex Press, cop. 2006. - 131, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86764-2-6 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2653623]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2007.
Meran, Philipp (1926-)
   Vadászpasszió / Merán Fülöp. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], cop. 2007. - 122 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86764-9-8 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2653619]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2007.
Tóth Sándor (1931-)
   Nyitány a hírnévhez : vadászat és vadgazdálkodás Magyarországon, 1945-1951 / Tóth Sándor. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], cop. 2007. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87455-0-7 kötött
Magyarország - vadászat - vadgazdálkodás - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - történelmi forrás - történeti feldolgozás
799.2(439)"194/195"(093) *** 639.1(439)"194/195"(093)
[AN 2653654]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2007.
Ueshiba Kisshōmaru
   Aikikai aikido / Uesiba Kissómaru, Uesiba Moriteru ; [ford. Kárpáti Gábor Csaba]. - Budapest : Szenzár, 2005-. - 24 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
A ford. a "Best aikido" c. kiad. alapján kész. - A 2. köt. szerzője Ueshiba Moriteru
aikido
796.853.24
[AN 2598056]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Haladó technikák. - 2007. - 215 p. : ill.
ISBN 963-7014-22-5 fűzött : 3750,- Ft
aikido
796.853.24
[AN 2652910] MARC

ANSEL
UTF-86587 /2007.
Watt, Fiona
The Usborne book of arts projects (magyar)
   Művészsuli : változatos technikák kicsiknek és nagyoknak / Fiona Watt ; ... ill. Antonia Miller [et al.] ; [ford. Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 95 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Lépésről lépésre haladó utasításokkal..., ISSN 1787-8500)
ISBN 978-963-684-269-7 kötött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826(02.053.2) *** 745.55
[AN 2659753]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6588 /2007.
Apáti Abkarovics Béla (1888-1957)
   Apáti Abkarovics Béla festőművész : Érmihályfalva, 1888 - Szentendre, 1957 : kiállítás a művész halálának 50. évfordulója alkalmából a szentendrei MűvészetMalomban, 2007. április 21 - június 24. / [szerzők Török Katalin, Tóth Antal]. - [Szentendre] : Radnóczy E., [2007]. - 121, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 27-29.
ISBN 978-963-06-2260-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Apáti_Abkarovics_B. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2653958]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2007.
A-Z of smocking (magyar)
   A darázsolás ábécéje : kézikönyv kezdőknek és haladóknak / [szerk. Sue Gardner] ; [fényképek Andrew Dunbar]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Bank Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-912-6 fűzött
hímzés
746.3
[AN 2652904]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2007.
Barnden, Betty (1948-)
The crochet stitch bible (magyar)
   A horgolás bibliája / Betty Barnden. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Keresnyei Klára. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-577-5 kötött
horgolás
746.43
[AN 2652956]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2007.
Barnden, Betty (1948-)
The embroidery stitch bible (magyar)
   A hímzés bibliája / Betty Barnden. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Keresnyei Klára. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-576-7 kötött
hímzés
746.3
[AN 2652963]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2007.
   Bazilika, 1856-2006 : kiállítás az esztergomi főszékesegyház felszentelésének 150. évfordulója alkalmából : Keresztény Múzeum, Új Képtár, Esztergom, 2006-2007 / [rend. Cséfalvay Pál, Kontsek Ildikó]. - Esztergom : Keresztény Múz., [2007]. - 104 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 978-963-7129-20-9 fűzött
Esztergom - székesegyház - helyismeret - fényképalbum - kiállítási katalógus
726.6(439-2Esztergom) *** 908.439-2Esztergom(084.12) *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 2652873]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2007.
Bedürftig, Friedemann (1940-)
1000 Schlösser, Burgen und Paläste (magyar)
   1000 kastély, vár és palota : képes utazás 5 földrész legszebb építményeihez. - Pécs : Alexandra, 2006. - 479 p. : ill., színes ; 31 cm
Szerző Bedürftig, Friedemann. - Ford. Horváth Judit
ISBN 963-369-946-0 kötött
vár - kastély - építészet - művelődéstörténet - fényképalbum
728.81/.82(100)(084.12) *** 908.100(084.12) *** 72(100)(084.12) *** 930.85(100)
[AN 2651947]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2007.
Boardman, John (1927-)
Greek art (magyar)
   Görög művészet / John Boardman ; [ford. Forró Orsolya Felícia]. - Budapest : Glória, cop. 2007. - 303 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A művészet világa, ISSN 1788-9642)
Bibliogr.: p. 298-299.
ISBN 963-9587-22-2 fűzött : 3490,- Ft
görög művészet
7(38)(091) *** 7.032.6
[AN 2653945]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2007.
Both Gábor (1971-)
   Hogyan legyek modell? / Both Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2185-4 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - manöken - szépségverseny - útmutató - interjú
79.071.2(439)(036) *** 791.6(439) *** 929(439)"200"(047.53)
[AN 2653041]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2007.
Boyle, David
Renaissance art (magyar)
   Reneszánsz / David Boyle. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2006. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mű és mestere, ISSN 1788-0114)
Ford. Molnár Magda
ISBN 963-337-035-3 kötött
Európa - reneszánsz - művészettörténet - művelődéstörténet
7.034(4) *** 930.85(4)"13/15"
[AN 2652261]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2007.
Duncan, Alastair
Art nouveau (magyar)
   Szecesszió / Alastair Duncan ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 215 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A művészet világa, ISSN 1788-9642)
Bibliogr.: p. 208-210.
ISBN 963-9283-62-2 fűzött : 3490,- Ft
szecesszió
7.035.93
[AN 2653950]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2007.
Égerházi Imre (1925-2001)
   Égerházi Imre, a debreceni festő / [a kiállításokat szervezte Cserép Zsuzsanna és Égerházi Attila]. - [Debrecen] : GRAMY-H Kft., cop. 2007. - 20 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. az azonos című kiállítássorozat alkalmából
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Égerházi_I. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2653193]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2007.
Érsek Miklós (1956-)
   Érsek Miklós művésztanár kiállítása, 2006 / [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., [2006]. - [20] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Érsek_M. *** 061.4(439-2Pápa)
[AN 2653614]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2007.
   Ezerkilencszázötvenhat emlékére / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2006. - 79 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Borítócím: 1956 emlékére
ISBN 963-86920-4-9 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - fotóművészet - fényképalbum - történelmi forrás
77.04(439) *** 943.9"1956"(084.12)
[AN 2652243]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2007.
Freeman, John
The photographer's guide to landscapes (magyar)
   A tájkép : fotózás kezdőknek és haladóknak / John Freeman ; [ford. Kovács István]. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A fényképezés mesteriskolája)
ISBN 963-9587-23-0 fűzött : 3980,- Ft
fototechnika - tájkép
77.047 *** 77
[AN 2653885]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2007.
Freeman, John
The photographer's guide to portrait (magyar)
   A portré : fotózás kezdőknek és haladóknak / John Freeman ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A fényképezés mesteriskolája)
ISBN 963-9283-95-9 fűzött : 3980,- Ft
fototechnika - portré
77.041.5 *** 77
[AN 2653893]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2007.
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Van Gogh Budapesten (angol)
   Van Gogh in Budapest : [exhibition at the Museum of Fine Arts] : [Budapest, December 1, 2006 - March 20, 2007] / ed. by Judit Geskó ; [transl. Miklós Bodóczky et al.]. - Budapest : Museum of Fine Arts : Vince Books, 2007. - 578 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7063-34-3 kötött
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - Japán - Magyarország - festőművész - művészeti kölcsönhatás - festészet - 19. század - századforduló - fametszet - kiállítási katalógus
75(492)(092)Gogh,_V._van *** 761.1(520) *** 75(439)"18/19" *** 75(100)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2652426]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2007.
Göncz József
   Szép Felvidékünk / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Edutech, [2004]-. - ill., részben színes ; 31 cm
A 2. kötettől kiad. a Szép Sopronunk Kiadó
Felvidék - helyismeret - fényképalbum - képes levelezőlap
769.5(439.22) *** 908.439.22(084.12)
[AN 2651820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Éljen a haza! : kordokumentumokon és történelmi képeslapokon : a sorozat nyolcadik albuma. - 2006. - 152 p.
ISBN 978-963-86868-6-2 kötött
Felvidék - helyismeret - fényképalbum - képes levelezőlap
908.439.22(084.12) *** 769.5(439.22)
[AN 2651824] MARC

ANSEL
UTF-86605 /2007.
Hangodi László
   Múltbanéző : [kiállításvezető a tapolcai városi múzeum tárlataihoz] / [Hangodi László] ; [szerk. Városi Könyvtár és Múzeum, Tapolca]. - Tapolca : Vár. Kvt. és Múz., 2006. - 16 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Városi Könyvtár és Múzeum (Tapolca)
Tapolca - múzeum - útmutató
069(439-2Tapolca)
[AN 2652515]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2007.
Hangodi László
Múltbanéző (német)
   Eine Rückschau in die Vergangenheit : [Führer den Ausstellungen des Museums der Stadt Tapolca] / [László Hangodi] ; [Übers. Károly Vagner] ; [Red. Bibliothek und Museum der Stadt Tapolca]. - [Tapolca] : Bibl. und Museum der Stadt Tapolca, 2006. - 16 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Városi Könyvtár és Múzeum (Tapolca)
Tapolca - múzeum - útmutató
069(439-2Tapolca)
[AN 2653621]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2007.
Hegyeshalmi Hajnalka
   A pilisszentiváni római katolikus templom története = Geschichte der römisch-katholischen Kirche von Sanktiwan / Hegyeshalmi Hajnalka ; [kiad. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván]. - Pilisszentiván : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2007. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-963-87521-0-9 fűzött
Pilisszentiván - templom - helytörténet
726.54(439-2Pilisszentiván) *** 943.9-2Pilisszentiván
[AN 2652951]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2007.
Horváth József
   A csurgói Szentlélek templom története : fejezetek a római katolikus elemi iskola történetéből / írta Horváth József. - Csurgó : Szentlélek Plébánia, 2006. - 64 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (A csurgói kistérség templomai)
Összefoglalás német, angol, francia és szerb nyelven
ISBN 978-963-06-1569-3 fűzött
ISBN 963-06-1569-X
Csurgó - templom
726.54(439-2Csurgó)
[AN 2652082]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2007.
   KissPál : videoworks / [publ. by the Erika Deák Gallery]. - Budapest : E. Deák Gallery, 2006. - [20] p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött
Kisspál Szabolcs (1967-)
Magyarország - képzőművész - videotechnika - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Kisspál_Sz. *** 791.9.097 *** 621.396 *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2653591]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2007.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Művészeti anatómia és geometria / Kőnig Frigyes, Funták Gyula. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 112 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9656-62-8 fűzött
anatómia - képzőművészet - ábrázoló geometria - egyetemi tankönyv
743(075.8) *** 7.041(075.8) *** 514.18(075.8)
[AN 2659325]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2007.
Laing, Lloyd
Art of the Celts (magyar)
   Kelta művészet : i.e. 700-tól a kelta újjászületésig / Lloyd és Jennifer Laing ; [ford. Solnay Dénes]. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 215 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (A művészet világa, ISSN 1788-9642)
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-9283-96-7 fűzött : 3490,- Ft
művészettörténet - kelták - művelődéstörténet
7(364)"-07/11" *** 930.85(=916)
[AN 2653948]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2007.
Lebó Ferenc (1960-)
   Névjegy / Lebó Ferenc ; [a bev. tanulmányt írta L. Kovásznai Viktória]. - [Győr] : [Magánkiad.], [2006]. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Lebó
Fűzött
Magyarország - szobrász - bronzszobrászat - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Lebó_F. *** 73.023.3 *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2653604]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2007.
Makovecz Imre (1935-)
   Rajzok és írások / Makovecz Imre. - [Budapest] : [Serdian], 2007. - 98, [5] p. : ill. ; 28 cm. - (eu21, ISSN 1788-747X ; 2007/1.)
ISBN 978-963-9431-61-4 kötött
Magyarország - építész - grafikus - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - összegyűjtött művek
72(439)(092)Makovecz_I. *** 76(439)(092)Makovecz_I. *** 894.511-821
[AN 2653902]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2007.
   Modern és szocreál : építészet és tervezés Magyarországon, 1945-1959 / [szerk. Fehérvári Zoltán, Hajdú Virág, Prakfalvi Endre] ; [közread. a] Magyar Építészeti Múzeum. - Budapest : M. Építészeti Múz., 2006. - 194 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-1557-0 kötött
Magyarország - építészettörténet - szocialista realizmus - 1945 utáni időszak
72(439)"194/195" *** 72.036.1(439)"194/195"
[AN 2652567]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2007.
Parry-Jones, Maria
The knitting stitch bible (magyar)
   A kötés bibliája / Maria Parry-Jones. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gebula Judit. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-562-7 kötött
kézimunka - textilkötés
746.42 *** 646.26
[AN 2652971]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2007.
Sisa József (1951-)
Az Országház (angol)
   The Hungarian Parliament : a walk through history / [text József Sisa] ; [photographs Bence Tihanyi and Ágnes Bakos] ; [... transl. by Godfrey Offord]. - [Budapest] : Corvina, [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5648-9 fűzött : 1480,- Ft
Budapest - országház - útmutató
725.11(439-2Bp.)(036)
[AN 2660151]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2007.
Sisa József (1951-)
Az Országház (német)
   Das Parlament : im Spiegel der Zeit / [Text József Sisa] ; [Fotos Bence Tihanyi, Ágnes Bakos] ; [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain]. - Budapest : Corvina, 2007, cop. 2005. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5649-6 fűzött : 1480,- Ft
Budapest - országház - útmutató
725.11(439-2Bp.)(036)
[AN 2660153]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2007.
Szalai Béla
   Magyar várak, városok, falvak metszeteken, 1515-1800 / Szalai Béla. - Budapest : Múz. Antikvárium, 2006. - 3 db : ill. ; 34 cm
A 2. köt. társszerzője Szántai Lajos. - Bibliogr.
Magyarország - vár - város - falu - 16. század - 17. század - 18. század - metszetkép - látkép
728.81(439)(084.1) *** 76.047 *** 943.9-2"1515/1800"
[AN 2651719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A mai Magyarország. - 2. átd., bőv. kiad. - 156 p., 334 t.
ISBN 963-87346-1-2 kötött
Magyarország - vár - város - falu - 16. század - 17. század - 18. század - metszetkép - látkép
728.81(439)(084.1) *** 76.047 *** 943.9-2"1515/1800"
[AN 2651726] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A történelmi Magyarország. - 164 p., 341 t.
ISBN 963-87346-2-0 kötött
Magyarország - vár - város - falu - 16. század - 17. század - 18. század - metszetkép - látkép
728.81(439)(084.1) *** 76.047 *** 943.9-2"1515/1800"
[AN 2651738] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Összefoglalás. - 184 p., 99 t.
ISBN 963-87346-3-9 kötött
Magyarország - vár - város - falu - 16. század - 17. század - 18. század - metszetkép - látkép
728.81(439)(084.1) *** 76.047 *** 943.9-2"1515/1800"
[AN 2651792] MARC

ANSEL
UTF-86619 /2007.
Széchényi Miklós (1868-1923)
   A Szent György vértanúról nevezett jaáki apátság története / írta Széchényi Miklós ; Érszegi Géza bevezetőjével, tanulmányával és fordításával kibőv. hasonmás kiadás. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2006. - 98 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jókai reprint, ISSN 1417-3123 ; 16.)
Borítócím: A jáki apátság története. - Eredeti kiadása: Budapest : Stephaneum, 1901.
ISBN 963-229-400-9 fűzött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Jáki Apátság
Ják - apátság - oklevél - történeti feldolgozás
726.7(439-2Ják)(091) *** 726.7(439-2Ják)(093.2)
[AN 2611626]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2007.
   Tavaszi Fesztivál - Tavaszi Tárlat Kodály szellemében : 2007. március 17 - április 7. : Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola, Kecskemét ... / [... rend. Balanyi Károly és Gulyás Géza]. - Kecskemét : Erdei F. Művel. Közp. és Műv. Isk., [2007]. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - zeneszerző - pályázat - ezredforduló - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2653185]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2007.
Thomson, Belinda
Impressionism (magyar)
   Impresszionizmus : gyökerek, megvalósulás, fogadtatás / Belinda Thomson ; [ford. Kertész Balázs]. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 272 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A művészet világa, ISSN 1788-9642)
Bibliogr.: p. 262-268.
ISBN 963-9283-57-6 fűzött : 3490,- Ft
impresszionizmus
7.036.2
[AN 2653944]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2007.
   V. "Csak tiszta forrásból..." fotókiállítás : 2007. március 15 - április 13., Békéscsaba / [rend. a Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely]. - [Békéscsaba] : [Lencsési Közösségi Ház], [2007]. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2653599]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2007.
Vadas József (1946-)
Budapest építészete (német)
   Budapester Architektur : im Spiegel der Zeit / [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain]. - Budapest : Corvina, 2007, cop. 2005. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Szerző Vadas József
ISBN 978-963-13-5646-5 fűzött : 1680,- Ft
Budapest - helyismeret - építészet - útmutató
72(439-2Bp.)(036) *** 908.439-2Bp.
[AN 2660147]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2007.
   Visszapillantás : 1981-2005, a magyar sajtófotó huszonöt éve = Flashback : twentyfive years of Hungarian press photography / [szerk. ... Szalay Zoltán] ; [fotók ... Arnold Éva et al.] ; [... ford. ... Ipper Péter]. - [Budapest] : Press & Pictures K., [2007]. - 192 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-06-2137-3 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - életkép - sajtófotó
77.04(439) *** 77.041.7
[AN 2652419]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6625 /2007.
Adams, Simon
Jazz (magyar)
   Jazz / Simon Adams. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2006. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mű és mestere, ISSN 1788-0114)
Ford. Petrányi Judit
ISBN 963-337-038-8 kötött
zenetörténet - dzsessz
785.161(100)(091)
[AN 2652259]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2007.
Mandel Róbert (1957-)
   Elektrofon hangszerek / Mandel Róbert. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-963-09-5554-6 kötött : 3990,- Ft
elektronikus hangszer - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
681.81(100)(091) *** 681.828 *** 930.85(100)
[AN 2652273]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2007.
Ürmös Lóránt
   Elfelejtett zeneszerzőnk : Szabadi Frank Ignác élete, 1824-1897 / Ürmös Lóránt. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2006. - 129 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 46.)
Bibliogr.: p. 128.
Fűzött
Szabadi Frank Ignác (1824-1897)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - életrajz
78.071.1(439)(092)Szabadi_Frank_I.
[AN 2652662]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6628 /2007.
   Dictionarium 1604 : Szenci Molnár Albert szótára : az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29. = Dictionarium 1604 : das Wörterbuch von Albert Molnár : Nationalbibliothek Széchényi und Károli Gáspár Universität der Ungarländischen Reformierten Kirche, wissenschaftliche Tagung, 29. Oktober 2004 / [szerk. Szabó András]. - Budapest : OSZK : Osiris, 2007. - 293, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-389-903-8 kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 978-963-389-903)
ISBN 978-963-200-526-3
Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
Magyarország - Európa - nyelvész - nyelvészet - magyar nyelv - lexikográfia - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - konferenciakiadvány
80.001(439)(092)Szenczi_Molnár_A. *** 809.451.1-3 *** 801.3 *** 80.001(439)(091)"15/16" *** 930.85(4)"15/16" *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2652312]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2007.
Görrissen, Margarita
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : spanyol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Margarita Görrissen ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - Budapest : Klett, cop. 2007. - 288 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9641-09-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
806.0-5(078)=945.11
[AN 2652975]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2007.
Hegedűs Rita
   Pons grammar - practical & easy Hungarian : [comprehensive and user-friendly] / Rita Hegedűs. - Budapest : Klett, 2007. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9641-02-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 2652967]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2007.
Kálmán László (1957-)
   Bevezetés a nyelvtudományba / Kálmán László, Trón Viktor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 48.)
Bibliogr.: p. 148-156.
ISBN 978-963-7094-65-1 fűzött : 1990,- Ft
nyelvészet - magyar nyelvészet - egyetemi tankönyv
809.451.1(075.8) *** 80(075.8)
[AN 2659469]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2007.
Kammer, Henry
   Magyar - holland szótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / J. H. A. Kammer, E. Bosch-Ablonczy. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007. - XXX, 737 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 963-05-8363-1 kötött
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 2660160]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2007.
   Magyar - angol, angol - magyar útiszótár = Hungarian - English, English - Hungarian tourist's dictionary / [szerk. Magay Tamás et al.]. - 13. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1972. - 595 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-05-6437-3 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2657991]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2007.
   Magyar - angol kifejezéstár. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2006. - 278 p. ; 14 cm
ISBN 963-9544-09-4 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2658021]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2007.
   Magyar nyelvhasználati szótár : [Hogyan mondjuk? Hogyan írjuk?] / szerk. Balázs Géza és Zimányi Árpád. - Celldömölk : Pauz-Westermann, 2007. - 325 p. ; 25 cm
ISBN 963-9432-18-0 kötött : 3240,- Ft
magyar nyelv - nyelvhelyesség - szótár
809.451.1-06
[AN 2652520]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2007.
   Népi beszélgetések Vas megyéből / [szerk. Guttmann Miklós, Molnár Zoltán]. - Szombathely : BDF M. Nyelvészeti Tansz., 2006. - 123 p. : ill. ; 25 cm. - (A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1588-4759 ; 7.)
Bibliogr.: p. 121-123.
ISBN 963-9531-66-9 fűzött
Vas (megye) - magyar nyelv - nyelvjárás - magyar néprajz
809.451.1-81(439.111) *** 809.451.1-087(439.111) *** 39(=945.11)(439.111)
[AN 2652893]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2007.
Somfai Melinda
   Übungsbuch zur ECL Prüfung : Stufe C : [Deutsch] / Somfai Melinda ; ... Hrsg.: Mária Valéria Nyelviskola Bt. - 2. Aufl. - Esztergom : Mária Valéria Nyelvisk., 2007. - 66 p. ; 30 cm
ISBN 963-229-006-2 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2653226]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2007.
Szatucsek Judit
   Német nyelvkönyv A - Z / Szatucsek Judit. - [Keszthely] : [PE GMK], 2006. - 192 p. ; 30 cm
Közread. a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
ISBN 963-9639-09-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2651905]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2007.
Tänzer, Harald
Lerntraining (magyar)
   Learntraining - német nyelvtan / [szerzők Harald Tänzer, Madeleine Willing]. - Szeged : Maxim, 2007. - 215 p. ; 22 cm
Lerntraining - német nyelvtan (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9624-31-3 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2653241]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2007.
Timár Eszter
   Words, words, words : tematikus angol szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Timár Eszter ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2004. - 168 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-4157-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2658694]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2007.
Tóth Imre (1927-)
Ipoly menti palóc tájszótár (új kiadása)
   Palóc tájszótár / írta Tóth Imre. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Nap K., 2007. - 279 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9658-04-2 kötött : 4700,- Ft
Palócföld - magyar nyelv - nyelvjárás - egynyelvű szótár
809.451.1-087(439Palócföld) *** 801.323.1
[AN 2652847]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2007.
Vida Enikő
   1000 questions 1000 réponses : társalgási gyakorlatok a középszintű és emelt szintű érettségire és a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2006 [!2007]. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 963-9357-60-X fűzött : 1995,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2658623]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6643 /2007.
   "Európai látókörű magyar" : emlékezés Németh Lászlóra / [szerk. Monostori Imre]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2006. - 441 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.: p. 435-437.
ISBN 978-963-8496-57-7 fűzött : 2850,- Ft
ISBN 963-8496-57-6
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - memoár
894.511(092)Németh_L.(0:82-94)
[AN 2651799]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2007.
Fried István (1934-)
   Író esőköpenyben : Márai életének, pályájának emlékezete / Fried István. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 246 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-094-4 kötött : 3490,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 2652323]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2007.
Fried István (1934-)
   Siker és félreértés között : Márai Sándor korszakok határán / Fried István. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2007. - 225 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8496-58-4 fűzött : 1980,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 2651793]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2007.
Irányi István (1918-)
   Irodalmi emlékeimből : Krúdy Gyula, Balassi Bálint / Irányi István. - [Balatonfüred] : Szerző, cop. 2007. - 155 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2142-7 kötött
Krúdy Gyula (1878-1933)
Balassi Bálint (1554-1594)
Podolin - Magyarország - Kamienica - író - emlékhely - 16. század - 19. század
894.511(092)Krúdy_Gy. *** 894.511(092)Balassi_B. *** 908.438-2Kamienica *** 908.439-2Podolin
[AN 2652870]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2007.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   "Már itt kuksolok" : Nagy László és Pápa / Kerecsényi Zoltán. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2006. - 70 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 48.)
Bibliogr.: p. 67-69.
Fűzött
Nagy László (1925-1978)
Pápa - Magyarország - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Nagy_László *** 908.439-2Pápa"19"
[AN 2652661]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2007.
Rókusfalvy Pál (1931-)
   "...forrj egybe, magyar nép" : Kölcsey Ferenc az emberről / írta Rókusfalvy Pál. - [Budapest] : Rókusfalvy P., 2006. - 232 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1661-4 fűzött : 2500,- Ft
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Kölcsey_F.
[AN 2652210]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2007.
Vajda Péter (1808-1846)
   Válogatás Vajda Péter műveiből halálának 160. évfordulója emlékére / [kiad. a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém megyei Vajda Péter Egyesülete]. - Pápa : TIT Vajda P. Veszprém M. Egyes., 2006. - 19 p. ; 20 cm
Borítócím: Vajda Péter emlékére
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - idézetgyűjtemény - életrajz
894.511(092)Vajda_P. *** 894.511-84
[AN 2652688]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6650 /2007.
   Aforizmakincstár / [... szerk. Papp László]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-529-8 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2653838]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2007.
Akutagawa Ryūnosuke (1892-1927)
   A vihar kapujában : novellák / Akutagava Rjúnoszuke ; ford. Gergely Ágnes, Vihar Judit. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 204 p. ; 20 cm. - (Scolar szépirodalom, ISSN 1788-473X ; 3.)
ISBN 978-963-9534-78-0 kötött : 2400,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 2658253]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2007.
Aldrich, Bess Streeter (1881-1954)
A white bird flying (magyar)
   Száll a fehér madár : regény / B. S. Aldrich ; [ford. Ruzitska Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007, cop. 1987. - 183 p. ; 20 cm. - (Családi regénytár, ISSN 1219-1523)
ISBN 978-963-361-893-6 fűzött : 1200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2658177]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2007.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen legszebb meséi. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 125, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7524-68-4 kötött
gyermekirodalom - dán irodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2653525]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2007.
Anderson, Joan
A year by the sea (magyar)
   Egy év a tengerparton / Joan Anderson ; [ford. Mátrai Edit]. - Budapest : Animus, 2007. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9715-18-9 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2651943]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2007.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Grafarþögn (magyar)
   Kihantolt bűnök / Arnaldur Indriðason ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Animus, 2007. - 255 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9715-07-3 fűzött : 1980,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 2653177]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2007.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Mýrin (magyar)
   Vérvonal / Arnaldur Indriðason ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Animus, 2007. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9715-13-4 fűzött : 1980,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 2653171]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2007.
Banks, Iain (1954-)
Excession (magyar)
   Holtpont / Iain M. Banks ; [ford. Gálla Nóra]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 469 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-64-7 fűzött : 2880,- Ft : 11,50 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2653500]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2007.
Beckett, Samuel (1906-1989)
En attendant Godot (magyar)
   Godot-ra várva ; A játszma vége / Samuel Beckett ; [ford. Kolozsvári Grandpierre Emil]. - Budapest : Európa, 2007. - 165 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: En attendant Godot ; Fin de partie
ISBN 978-963-07-8315-6 fűzött : 780,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 2659498]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2007.
Bernhard, Thomas (1931-1989)
Autobiographische Schriften (magyar)
   Önéletrajzi írások / Thomas Bernhard ; [ford. Lőrinczy Attila ..., Sarankó Márta ..., Szijj Ferenc]. - [Budapest] : Ab Ovo, 2007. - 459, [2] p. ; 22 cm
Tart.: Egy gyerek ; Az ok ; A pince ; A lélegzet ; A hideg ; Ein Kind ; Die Ursache ; Der Keller ; Der Atem ; Die Kälte
ISBN 978-963-9378-56-8 kötött : 3490,- Ft
Bernhard, Thomas (1931-1989)
osztrák irodalom - memoár
830-94(436)=945.11
[AN 2652817]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2007.
Blanck, Ulf
Die drei ???-Kids (magyar)
   CTP trió kids / írta Ulf Blanck ; [ill. Stefanie Wegner] ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2652281]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Pánik a Paradicsomban. - [2007]. - 115 p.
ISBN 978-963-7461-24-8 kötött : 1750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2652285] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Rocky Beach Rádió. - [2007]. - 115 p.
ISBN 978-963-7461-25-5 kötött : 1750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2652287] MARC

ANSEL
UTF-86661 /2007.
   Bölcseletek : latin - magyar : [nagy emberek bölcsességei az életről]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-679-587-0 kötött
ókori latin irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum - antológia
871-84.02(082)=945.11
[AN 2658027]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2007.
Brenner Koloman (1968-)
   Sehnlichst / Koloman Brenner. - Budapest : VUdAK, 2007. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur, ISSN 1216-6324 ; 11.)
ISBN 963-8333-13-8 fűzött
német irodalom - vers
830-14
[AN 2653398]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2007.
Cain, James M. (1892-1977)
The postman always rings twice (magyar)
   A postás mindig kétszer csenget / James M. Cain ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2007. - 148 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8270-8 kötött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2657985]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2007.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
   Drámák és elbeszélések / Csehov ; [vál. és a jegyzeteket összeáll. Katona Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2007. - 457 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8323-1 fűzött : 950,- Ft
orosz irodalom - dráma - elbeszélés
882-23=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 2658110]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2007.
Cook, Robin (1940-)
Vital signs (magyar)
   Életjel / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - 4. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2007]. - 430 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-316-2 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2659574]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2007.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Das Findelkind von Paradiso (magyar)
   Földi paradicsom / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Jelenics Krisztina]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 47.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-34-7 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2658010]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2007.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   A haldokló detektív / Sir Arthur Conan Doyle ; [ford. Boronkay Zsuzsa et al.]. - Budapest : Arión, 2007. - 255 p. ; 19 cm. - (Sherlock Holmes történetek)
ISBN 963-9375-91-8 kötött (hibás ISBN 978-963-9699-02-01)
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2652738]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2007.
Eco, Umberto (1932-)
La misteriosa fiamma della regina Loana (magyar)
   Loana királynő titokzatos tüze : képes regény / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2007. - 519 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8157-2 kötött : 3600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2652280]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2007.
Feist, Raymond E.
Rage of a demon king (magyar)
   A démonkirály dühe : A kígyóháború legendájának harmadik kötete / Raymond E. Feist ; [ford. Radnóti Alíz]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2007-. - 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 978-963-8428-45-5
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2659376]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv. - 2007. - 361 p.
ISBN 978-963-8428-53-0 fűzött : 2298,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2659382] MARC

ANSEL
UTF-86670 /2007.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Madame Bovary (magyar)
   Bovaryné / Gustave Flaubert ; [ford. Pór Judit] ; [a jegyzeteket Lator László kész.]. - Budapest : Európa, 2007. - 329 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Megj. "Madame Bovary : vidéki erkölcsök" címmel is
ISBN 978-963-07-8329-3 fűzött : 880,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2659500]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2007.
Friendship (magyar)
   Barátság : egy olyan barát számára, aki az egész világot jelenti számomra / szerk. Diane Mastromarino. - Pécs : Alexandra, 2006. - [48] p. ; 21 cm
Kézzel merített papíron
ISBN 963-369-751-4 kötött
barátság - világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84) *** 316.647.2(0:82-84)
[AN 2651989]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2007.
Fusani, Luigi Alcide (1950-)
   Pécs 1944 / Luigi Alcide Fusani ; [a magyar változatot kész. Radnóti Judit]. - Pécs : PTE BTK Olasz Tansz., 2007. - 93 p. ; 20 cm. - (I seminari di Pécs, ISSN 1789-1051)
Olasz és magyar nyelven
ISBN 978-963-642-139-7 fűzött : 12 EUR
Magyarország - olasz irodalom - holokauszt - kétnyelvű dokumentum - monológ
850-27.02=945.11 *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 2653973]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2007.
Golden, Christine
Lord of the clans (magyar)
   Klánok ura / Christine Golden ; [ford. Galamb Zoltán] ; [a fordítást átd. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 246 p. ; 20 cm
WarCraft (keretcím)
ISBN 978-963-9441-83-5 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2658106]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2007.
Goldman, Leslie
Night at the museum (magyar)
   Éjszaka a múzeumban : a film regényváltozata / Thomas Lennon és Robert Ben Garant forgatókönyve alapján írta Leslie Goldman ; [ford. Szabó Eszter és Vetési Edit]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2007. - 153 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-7053-87-0 fűzött
ISBN 963-7053-87-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2652269]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2007.
   Gondolatok. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 151 p. ; 21 cm
Gondolatok könyve : bölcsességek a mindennapokról (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-679-588-7 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2658035]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2007.
   Görög drámák / [ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre] ; [a jegyzeteket Szepessy Tibor kész.]. - Budapest : Európa, 2007. - 265 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Leláncolt Prométheusz / Aiszkhülosz. Antigoné / Szophoklész. Íphigeneia Auliszban / Euripidész. A madarak / Arisztophanész. - Egys. cím: Promītheys desmōtīs ; Antigonī ; Ifigeneia ī en Aylidi ; 'Ornithes
ISBN 978-963-07-8322-4 fűzött : 800,- Ft
ókori görög irodalom - dráma - antológia
875-2(082)=945.11
[AN 2658114]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2007.
Guerra, Carmen
Los más bellos cuentos de animalitos (magyar)
   A legszebb gyermekmesék / rajz. Carmen Guerra. - Pécs : Alexandra, 2006. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Berkics Erika. - Gerinccím: Gyermekmesék
ISBN 963-369-725-5 kötött : 1999,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2653305]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2007.
Guerra, Carmen
Los más bellos cuentos de hadas (magyar)
   A legszebb tündérmesék / rajz. Carmen Guerra. - Pécs : Alexandra, 2006. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Berkics Erika. - Gerinccím: Tündérmesék
ISBN 963-369-726-3 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2653308]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2007.
Gülich, Martin (1963-)
Die Umarmung (magyar)
   Az ölelés : regény / Martin Gülich ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Ab Ovo, 2007. - 127, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9378-57-5 kötött : 1900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2652811]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2007.
Habe, Hans (1911-1977)
Off limits (magyar)
   Tiltott övezet : Németország megszállásának regénye / Hans Habe ; [ford. ... Herrmann Attila]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2007. - 558, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7437-66-3 kötött : 3800,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2652307]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2007.
Haig, Brian
Private sector (magyar)
   Az összeesküvés : JAG... avagy a történet folytatódik / Brian Haig ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Trivium, cop. 2007. - 480 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9367-90-6 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2652289]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2007.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
A kiss of shadows (magyar)
   Árnyak csókja / Laurell K. Hamilton ; [ford. Hodász Eszter]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-62-3 fűzött : 2580,- Ft : 10,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2653497]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2007.
Harrington, William
The game show killer (magyar)
   A gyilkos tévésztár / William Harrington ; Richard Levinson és William Link műve felhasználásával ; [ford. Szalay Tamás Lajos]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2006. - 306 p. ; 18 cm. - (Columbo)
ISBN 963-9663-21-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2653783]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2007.
Harrington, William
The glitter murder (magyar)
   Csillogás és halál / William Harrington ; Richard Levinson és William Link műve felhasználásával ; [ford. Döndő Attila]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2006. - 287 p. ; 18 cm. - (Columbo)
ISBN 963-9663-84-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2653780]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2007.
Harrington, William
The grassy knoll (magyar)
   A domboldal / William Harrington ; Richard Levinson és William Link műve felhasználásával ; [ford. Képes Vera]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2006. - 364 p. ; 18 cm. - (Columbo)
ISBN 963-9663-83-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2653765]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2007.
Harrington, William
The helter skelter murders (magyar)
   Kend rá másra! / William Harrington ; Richard Levinson és William Link műve felhasználásával ; [ford. Vass Ilona és Bodnár Balázs]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2006. - 383 p. ; 18 cm. - (Columbo)
ISBN 963-9663-82-4 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2653775]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2007.
Harrington, William
The Hoffa connection (magyar)
   A maffiagyilkosság / William Harrington ; Richard Levinson és William Link műve felhasználásával ; [ford. Képes Vera]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2006. - 375 p. ; 18 cm. - (Columbo)
ISBN 963-9663-23-9 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9663-22-0)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2653758]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2007.
Harris, Thomas (1940-)
Hannibal rising (magyar)
   Hannibal ébredése / Thomas Harris. - Budapest : Magvető, 2007. - 263 p. ; 21 cm
Ford. Bihari György
ISBN 978-963-14-2577-2 kötött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2653864]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2007.
   Híres családi történetek / [ford. Antal László et al.]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2007. - 405, [2] p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-9701-25-0 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - család - elbeszélés
82-32=945.11 *** 894.511-32 *** 316.356.2(0:82-32)
[AN 2652330]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2007.
   Híres romantikus történetek / [ford. Antal László et al.]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2007. - 412, [3] p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-9701-24-3 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - szerelmi irodalom - elbeszélés
82-322.5=945.11 *** 392.6(0:82-32) *** 894.511-322.5
[AN 2652339]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2007.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Taneční hodiny prostarši a pokročile (magyar)
   Táncórák idősebbeknek és haladóknak / Bohumil Hrabal ; [ford. Hosszú Ferenc]. - Budapest : Európa, 2007. - 89 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8289-0 kötött : 1500,- Ft
cseh irodalom - kisregény
885.0-31=945.11
[AN 2659525]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2007.
I'd love to give these gifts to you (magyar)
   Kincseket adok neked: bátorító szavakat és jókívánságokat : ajándékok könyve / szerk. Douglas Pagels. - Pécs : Alexandra, 2006. - [48] p. ; 18 cm
Kézzel merített papíron
ISBN 963-369-749-2 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2652005]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2007.
Keep believing in yourself and your special dreams (magyar)
   Bízzál magadban, s ápold szíved álmait : ihletett szavak álmainkról. - Pécs : Alexandra, 2006. - [48] p. ; 18 cm
Kézzel merített papíron
ISBN 963-369-747-6 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2652013]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2007.
Kennedy, Douglas (1955-)
A special relationship (magyar)
   Veszélyes kötődés / Douglas Kennedy ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Athenaeum : Pannonica, 2007. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9615-79-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2652311]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2007.
Kundera, Milan (1929-)
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1992. - 403 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8319-4 fűzött : 980,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2658113]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2007.
The language of a mother's love (magyar)
   Az anyai szeretet könyve / szerk. Gary Morris. - Pécs : Alexandra, 2006. - [48] p. ; 18 cm
Kézzel merített papíron. - Ford. Csonka Ágnes
ISBN 963-369-750-6 kötött
világirodalom - anya - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 2651998]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2007.
The language of teenagers (magyar)
   Kamaszok : emlékezetes szavak. - Pécs : Alexandra, 2006. - [48] p. ; 18 cm
Kézzel merített papíron. - Ford. Keresnyei Klára. - Kamaszaink (borító- és gerinccím)
ISBN 963-369-748-4 kötött
világirodalom - serdülőkor - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-053.6(0:82-84)
[AN 2652008]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2007.
Lazányi Zoltán
   The craft of the lead pencil / [Zoltán Lazányi]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 53 p. ; 15 cm
Fűzött
angol irodalom - válogatott művek
820-821
[AN 2652626]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2007.
Leoni, Giulio
I delitti del mosaico (magyar)
   Dante és a halál mozaikja / Giulio Leoni ; [ford. Simon Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 317 p. : 22 cm
ISBN 978-963-370-171-3 kötött
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 2654044]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2007.
Lewin, Patricia
Out of reach (magyar)
   Nyomtalanul eltűnt / Patricia Lewin ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2007]. - 295 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-48-7 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2653834]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2007.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The Screwtape letters (magyar)
   Csűrcsavar levelei / C. S. Lewis ; [ford. Siklós József] ; [ill. Lente István]. - 3. kiad. - Budapest : Harmat, 2007. - 166 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9564-73-2 fűzött
angol irodalom - szatíra
820-7=945.11
[AN 2658592]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2007.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The silver chair (magyar)
   Az ezüsttrón / C. S. Lewis ; [ford. Liszkay Szilvia]. - [Budapest] : M&C Kft., [2007]. - 307, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Narnia krónikái ; 6.)
ISBN 963-7342-54-0 fűzött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2653786]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2007.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Surprised by joy (magyar)
   Az öröm vonzásában : fiatalkorom / C. S. Lewis ; [ford. Lukács László]. - Budapest : Harmat, 2007. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9564-69-5 kötött
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
angol irodalom - megtérés - memoár
820-94=945.11 *** 248.152(0:82-94)
[AN 2659487]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2007.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The voyage of the Dawn Treader (magyar)
   A Hajnalvándor útja / C. S. Lewis ; [ford. Liszkay Szilvia]. - [Budapest] : M&C Kft., [2007]. - 317, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Narnia krónikái ; 5.)
ISBN 963-7342-56-7 fűzött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2653784]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2007.
A little book of wedding wishes (magyar)
   Útravaló az ifjú párnak / [Lain Chroust Ehmann, Marie Jones és Donna Shryer ötlete alapján]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [54] p. ; 12x15 cm, doboz 19 cm
Ford. Getto Katalin. - Díszdobozban
ISBN 963-369-752-2 kötött
világirodalom - házasság - aforizma
82-84=945.11 *** 392.5(0:82-84)
[AN 2652058]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2007.
Löhr, Robert (1973-)
Der Schachautomat (magyar)
   A sakkautomata titka / Robert Löhr ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Szó K., 2007. - 380 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86922-2-1 kötött : 2900,- Ft
Kempelen Farkas (1734-1804)
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2653093]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2007.
Love (magyar)
   Szerelem : gondolatok és érzések gyűjteménye / szerk. Suzanne Moore. - Pécs : Alexandra, 2006. - [47] p. ; 21 cm
Kézzel merített papíron. - Ford. Csonka Ágnes
ISBN 963-369-753-0 kötött
szerelem - világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2651994]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2007.
Ludlum, Robert
The Sigma protocol (magyar)
   A Sigma-szerződés / Robert Ludlum ; [ford. Fazekas László]. - 2. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2007]. - 638 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-315-5 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2659581]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2007.
Luk'ânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Nočnoj dozor (magyar)
   Éjszakai őrség / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Thuróczy Gergely]. - Budapest : Metropolis Media, 2007. - 436, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Az Őrség-tetralógia első kötete
ISBN 978-963-87357-1-3 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 2653871]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2007.
MacAllister, Heather
Skirting the issue (magyar)
   Libben a szoknya / Heather MacAllister ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 210.)
ISBN 978-963-537-650-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2653981]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2007.
Marton, Sandra
Keir O'Connell's mistress (magyar)
   Mindegy, ki voltál / Sandra Marton ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 378.)
ISBN 978-963-537-652-0 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2653826]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2007.
Masannek, Joachim (1960-)
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Jojó, a mágus / [ford. F. Kárpát Kinga]. - [2007]. - 138, [2] p.
ISBN 978-963-7461-20-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2652291] MARC

ANSEL
UTF-86713 /2007.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
Theatre (magyar)
   Színház / Somerset Maugham ; [ford. Szerb Antal]. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-781-7 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2658189]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2007.
McAllister, Anne
Lessons from a Latin lover (magyar)
   Áprilisi tréfa / Anne McAllister ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 377.)
ISBN 978-963-537-651-3 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2653829]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2007.
McInerney, Jay (1955-)
Bright lights, big city (magyar)
   Fények, nagyváros / Jay McInerney ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1993. - 197 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8273-9 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2659756]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2007.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György] ; [a jegyzeteket Barna Imre kész.]. - Budapest : Európa, 2007. - 331 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8317-0 fűzött : 880,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2659510]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2007.
Mesta, Gabriel
Shadow of the Xel'Naga (magyar)
   A teremtők árnyai / Gabriel Mesta ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 241 p. ; 20 cm
StarCraft (keretcím)
ISBN 978-963-497-032-3 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2658093]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2007.
O'Neill, Margaret (1926-)
Nurse Friday (magyar)
   Élő legenda / Margaret O'Neill ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 320.)
ISBN 978-963-537-648-3 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2653985]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2007.
Palmer, Michael (1942-)
The society (magyar)
   Bűnszövetség / Michael Palmer ; [ford. Illyés Róbert]. - [Budapest] : Kelly, [2007]. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86817-1-3 fűzött : 2580,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2654059]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2007.
Pamuk, Orhan (1952-)
Yeni hayat (magyar)
   Az új élet / Orhan Pamuk ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2006 [!2007]. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 963-7253-13-0 fűzött : 2980,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2659321]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2007.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
   A sárga nyíl : elbeszélések / Viktor Pelevin ; [ford. Bratka László, Goretity József, Herczeg Ferenc]. - Budapest : Európa, 2007. - 206 p. ; 19 cm
A ford. a "Želtaâ strela (Moskva : Vagrius, 2000)" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-8253-1 kötött : 2500,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2652277]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2007.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
Wild mountain thyme (magyar)
   Kisded játékok / Rosamunde Pilcher ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-31-9 fűzött : 2890,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2658184]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2007.
Pirandello, Luigi (1867-1936)
Il fu Mattia Pascal (magyar)
   Mattia Pascal két élete / Luigi Pirandello ; [ford. Déry Tibor]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 305 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866 ; 7.)
ISBN 978-963-9651-57-9 kötött : 3200,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2660014]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2007.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Liebe deinen Nächsten (magyar)
   Szeresd felebarátodat / Erich Maria Remarque ; [ford. Gergely Erzsébet]. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 1976. - 349 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-274-1 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2660177]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2007.
Rice, Anne (1941-)
Merrick (magyar)
   Merrick : vámpírkrónikák VII. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin, 2007. - 297 p. ; 24 cm
ISBN 963-86583-5-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654145]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2007.
Roberts, Alison (1956-)
The recovery assignment (magyar)
   Folyamatos bevetés / Alison Roberts ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 321.)
ISBN 978-963-537-649-0 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2653986]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2007.
Schätzing, Frank (1957-)
Tod und Teufel (magyar)
   Az ördög temploma : regény / Frank Schätzing. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 480 p. ; 23 cm
Ford. Losonc Csaba
ISBN 978-963-9615-68-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - kalandregény
830-311.3=945.11
[AN 2652327]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2007.
Schreiber-Wicke, Edith
Regenbogenkind (magyar)
   A szivárványgyermek / Edith Schreiber-Wicke ; Carola Holland illusztrációival ; Margit Dahlke ... nyomán ; Ruediger Dahlke utószavával ; [ford. Barthó Ágnes]. - Budapest : Holistic, [2007]. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8080-48-6 kötött : 1560,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2654053]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2007.
Shteyngart, Gary (1972-)
The Russian debutante's handbook (magyar)
   Orosz rulett kezdőknek / Gary Shteyngart ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Konkrét Kv., 2007. - 521 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-21-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2654151]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2007.
Steel, Danielle (1947-)
Answered prayers (magyar)
   Meghallgatott imádságok / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Dániel]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 339 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-175-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658121]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2007.
Steel, Danielle (1947-)
Dating game (magyar)
   Randevú a reménnyel / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-177-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658167]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2007.
Steel, Danielle (1947-)
Johnny Angel (magyar)
   Johnny Angyal / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-174-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2658164]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2007.
Steel, Danielle (1947-)
Ransom (magyar)
   Váltságdíj / Danielle Steel ; [ford. Varga Monika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-173-6 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2658160]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2007.
Steel, Danielle (1947-)
Safe harbour (magyar)
   Biztos menedék / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Dániel]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-176-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658015]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2007.
   A szerelem városai. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 1.)
Tart.: Telihold Róma fölött / Sandra Marton ; [... ford. Leléné Nagy Márta]. Viszontlátás Velencében / Charlotte Lamb ; [... ford. Tassy Sándor]. Londonban szép az ősz / Carole Mortimer ; [... ford. Vitéz Ildikó]. - Egys. cím: By dreams betrayed ; Dark fate ; A rogue and a pirate
ISBN 978-963-537-752-7 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2653990]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2007.
Taking time to just be (magyar)
   Az élet művészete : [Helen Exley ajándékkönyv]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [140] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 963-369-963-0 kötött
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2652925]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2007.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
   Ivan Iljics halála : elbeszélések / Lev Tolsztoj ; [ford. Gellért György et al.]. - Budapest : Európa, 2007. - 381 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Szevasztopol december havában ; Szevasztopol májusban ; Szevasztopol 1855 augusztusában ; Ivan Iljics halála ; Kreutzer-szonáta. - Egys. cím: Sevastopolʹ v dekabre mesâce ; Sevastopolʹ v mae ; Sevastopolʹ v avguste 1855 goda ; Smertʹ Ivana Ilʹiča ; Krejcerova sonata
ISBN 978-963-07-8328-6 fűzött : 850,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2659503]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2007.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn / Mark Twain ; [ford. Koroknay István]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 307 p. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Megj. "Huckleberry Finn kalandjai" címmel is
ISBN 978-963-539-589-7 kötött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2658004]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2007.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Koroknay István]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 237 p. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-588-0 kötött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2657999]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2007.
Ullmann, Linn (1966-)
Nåde (magyar)
   Kegyelem : regény / Linn Ullmann ; [ford. Deák Sarolta]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2007. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9534-26-1 kötött : 2150,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2658249]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2007.
Vidaković, Roza (1922-1981)
   Iz dubine : pjesme / Roza Vidaković ; [a verseket ... ford. Dékity Márk] ; [uredio Ljubomir S. Lastić] ; [predgovor napisao Zvonimir Bartolić]. - Budimpešta : Croatica, 2007. - 90 p. : ill. ; 18 cm
A versek magyar és horvát nyelven
ISBN 963-9314-97-8 fűzött
horvát irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
886.2-14.02=945.11
[AN 2653976]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2007.
Wickham, Madeleine (1969-)
The undomestic goddes (magyar)
   Kétbalkezes istennő / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kelly, [2007]. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86817-8-2 fűzött : 2580,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2653492]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2007.
Wilson, Robert Charles (1953-)
Spin (magyar)
   Pörgés / Robert Charles Wilson ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Metropolis Media, 2007. - 421, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-87357-2-0 fűzött : 2990,- Ft
Kanada - amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2653875]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2007.
Y'hošua, Avraham Ben (1936-)
Mŵl�ŵ (magyar)
   Az ötödik évszak / A. B. Jehosua ; [ford. Stöckl Judit]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2007. - 475 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9512-29-0 kötött : 3500,- Ft
héber irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 2652267]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6745 /2007.
Ágens
   Kúrós versek / Ágens. - [Budapest] : Barrus, cop. 2007. - 85, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-86725-8-2 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2653298]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2007.
Agócs M. Tamás (1987-)
   A Hetek Szövetsége : [ördögi kör] / Agócs M. Tamás. - Budapest : I.A.T. K., 2007. - 288 p. ; 21 cm. - ("Magoncok sorozat", ISSN 1787-9914)
ISBN 978-963-87471-2-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2653979]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2007.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Midas király / Ambrus Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 460 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 17.)
ISBN 978-963-09-4957-6 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2657981]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2007.
Bartis Attila (1968-)
   A nyugalom / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2001. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2251-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2659747]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2007.
Bartos Erika (1974-)
   Csodasakk / [szöveg és ill.] Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2007. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-370-199-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2651709]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2007.
Böde Péter
   Kedvenceid verseskönyve / [versek és graf.] Böde Péter. - [Budapest] : Böde P., [2007]. - 2 db : ill., színes ; 15 cm
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2652218]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ismerd meg az állatokat!. - [54] p.
ISBN 963-430-682-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2652220] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ismerd meg a vadállatokat!. - [54] p.
ISBN 978-963-06-1965-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2652223] MARC

ANSEL
UTF-86751 /2007.
Bognár F. László
   Juszticia papja voltam / Bognár F. László. - [Budapest] : KecsmetionPress, 2006. - 209, [2] p. : ill. ; 20 cm
Számozott példány: 80
ISBN 963-86257-7-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2652575]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2007.
Bognár Márta, T. (1935-)
   Gyökereim : családregény / T. Bognár Márta. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2006. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0956-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2653434]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2007.
Csire Zoltán
   "A kereszt alatt" / Csire Zoltán. - [Szarvas] : Szerző, 2007. - 120 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-200-100-1)
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2651853]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2007.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Égbőlpottyant esti mesék / [Döbrentey Ildikó] ; Kovács Orsolya rajz. - 3. kiad. - Budapest : Cartaphilus : Ekhó, 2007. - 110 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7448-65-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2657976]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2007.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Égbőlpottyant új mesék / Döbrentey Ildikó ; Kovács Orsolya rajz. - 4. kiad. - Budapest : Cartaphilus : Ekhó, 2007. - 113, [6] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7448-66-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2657977]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2007.
Edwards Zsuzsanna
   Állatkerti kaland / [szöveg Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 87 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-370-187-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2653842]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2007.
Edwards Zsuzsanna
   Időutazás a mesék birodalmába / [írta Edwards Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 99 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-370-225-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2653843]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2007.
   Emlékül, hogy emlékezz! / [összeáll. Elek Nóra]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-9371-48-3 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2653836]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2007.
Eszes Hajnal
   Cicakaland a városban / Eszes Hajnal, Salfai Tibor Tamás. - Pécs : Alexandra, 2007. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-370-164-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2653065]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2007.
Fable, Vavyan
   Mesemaraton-emlékfutam / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen K., 2007. - 519 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-21-7 fűzött : 1998,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2653542]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2007.
Gál Zoltán (1948-)
   Gyöngyszemek : verseskötet / [Gál Zoltán] ; [ill. Szentandrássy Béla]. - Ózd : [s.n.], 2006. - 102, [4] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2606400]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2007.
Gáspár Péter
   Kyr históriák / Jan van den Boomen. - [Budapest] : Tuan, 2007. - 291 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87271-4-5 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2654069]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2007.
Gerendás Péter (1956-)
   Ötvenes kő : jubileumi lemez új dalokkal / Gerendás Péter. - [Budapest] : G. P. Music, [2007]. - [14] p. : ill. ; 16x18 cm + CD
Kötött
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 2652560]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2007.
Gutai Katalin
   Lassie az óceánon / Kate Wolf. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9497-98-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2659549]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2007.
Gutai Katalin
   Lassie és a kastély titka / Kate Wolf. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9497-99-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2659547]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2007.
Gyóni Géza (1884-1917)
   Csak egy éjszakára : fordítások / Gyóni Géza ; [szerk. Valentyik Ferenc, Kapui Ágota]. - Dabas : [Pressman], 2007. - 26 p. : ill. ; 21 cm
Magyar eredetiben és angol, német, olasz, román, szlovák és lengyel műfordításban
ISBN 978-963-06-2292-9 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás - többnyelvű dokumentum
894.511-14.02=00
[AN 2652916]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2007.
Jancsó Miklós (1921-)
   Uccu, megérett a meggy / Jancsó Miklós ; [vál., ... és az utószót írta Marx József] ; [közread. a] Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei. - [Budapest] : FMK, 2006. - 306, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-06-0507-4 kötött : 1921,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2652581]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2007.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már megint / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8331-3 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2658565]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2007.
Király Levente (1976-)
   Nincs arany közép / Király Levente. - Budapest : Magvető, 2007. - 73, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2555-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2653846]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2007.
Konrád György (1933-)
   Hagyaték : regény / Konrád György. - 2. jav. kiad. - Budapest : Noran, 2007. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9716-20-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2657975]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta ; Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Ács Margit]. - Budapest : Európa, 2007. - 404 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8320-0 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658117]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2007.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv / Krúdy Gyula. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2007. - 189 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7524-61-5 fűzött
magyar irodalom - álmoskönyv
894.511-43 *** 398.7
[AN 2659895]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2007.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Magyar mondák a török világból és a kuruc korból / Lengyel Dénes ; [az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 265, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8326-9 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2658572]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2007.
Lőrincz L. László (1939-)
   Omosi mama sípja : a Matteo Ricci-gyilkosságok / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2007, cop. 1991. - 430, [3] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-29-5 kötött : 2498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2657980]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2007.
Lovász László (1936-)
   Múló évek / Lovász László. - [Csongrád] : Szerző, 2007. - 72 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8013-44-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2651880]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2007.
Ludvig József (1947-)
   Hakni / Ludvig J. - Miskolc : Koncert 1234 Kft., [2007]. - 105 p. ; 16 cm
ISBN 963-00-6047-7 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2653681]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2007.
Magyar László (1933-)
   Judikatúra : regény / Fanyar László. - Budapest : OK K., 2007. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87508-0-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2653142]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1946 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 351 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-095-1 kötött : 4990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2653103]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1946 / Márai Sándor. - Díszkiad. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 351 p. ; 19 cm
Kötött : 7490,- Ft (hibás ISBN 978-963-227-098-8)
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2660205]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2007.
Marsh, Evelyn
   Gyilkosság a Tivoliban / Evelyn Marsh. - Átd. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket Bt., [2007], cop. 1992. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-82-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2659691]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2007.
Marsh, Evelyn
   Holttest a sziklákon / Evelyn Marsh. - Átd. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket Bt., [2007], cop. 1992. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-86-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2659689]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2007.
Marsh, Evelyn
   A kétarcú gyilkos / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket Bt., [2007], cop. 1993. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-85-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2659740]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2007.
Marsh, Evelyn
   Rémület a katedrálisban / Evelyn Marsh. - Átd. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket Bt., [2007], cop. 1992. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-81-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2659743]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2007.
Marsh, Evelyn
   Torkodból a sikoly / Evelyn Marsh. - Átd. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket Bt., [2007], cop. 1995. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-83-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2659736]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2007.
Marsh, Evelyn
   Vihar a kórház felett / Evelyn Marsh. - Átd. kiad. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket Bt., [2007], cop. 1993. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-84-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2659735]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
A fekete város (angol)
   The town in black / Kálmán Mikszáth ; [transl. by Bernard Adams]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5550-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2653114]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A két koldusdiák / Mikszáth Kálmán. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2007, cop. 1999. - 131, [3] p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-593-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2657995]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 331 p. ; 21 cm. - (A magyar próza klasszikusai ; 18.). (Metro könyvtár)
ISBN 978-963-09-4958-3 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2659746]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 180 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-409-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2659571]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok ; Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán ; [a szöveggond. és a magyarázatok Veres András munkája]. - Budapest : Európa, 2007. - 425 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8327-9 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - regény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2659508]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2007.
Mikusi Béla
   Mély csönd vizén evezek lassan. / Mikusi Béla. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - [36] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Mikusi_B.
[AN 2652257]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Nagyapó állatai / Móra Ferenc ; [ill. Bakos József György, Csukásné Bernáth Krisztina és Csukás Csaba]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-86958-7-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2653992]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2007.
Nagy Imréné Vehrer Anna (1945-)
   Ősszel is nyílik még virág / Nagy Imréné Vehrer Anna. - Pápa : Nagy I.-né, 2006. - 105 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1710-9 fűzött
ISBN 963-06-1710-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2652609]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2007.
Nemere István (1944-)
   Koporsós kommandó : [regény] / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2006. - 220, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-40-0 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2653504]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2007.
Nemes István (1961-)
   Scarlett : az ifjú hasonmás / Audrey Dee Milland ; [!ford. Nemes István]. - Utánny. - Budapest : Totem, [2006], cop. 1997. - 254 p. ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-590-084-8) (hibás ISBN 963-590-084-8)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2659541]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2007.
Nemes István (1961-)
   Scarlett : kényszeredett házasság / Audrey Dee Milland ; [!ford. Nemes István]. - Utánny. - Budapest : Totem, [2006], cop. 1997. - 253 p. ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-590-110-4) (hibás ISBN 963-590-110-4)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2659543]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2007.
Nemes István (1961-)
   Scarlett : lappangó titkok / Audrey Dee Milland ; [!ford. Nemes István]. - Utánny. - Budapest : Totem, [2006], cop. 1997. - 255 p. ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-590-096-1) (hibás ISBN 963-590-096-1)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2659544]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2007.
Orbán István, N. (1956-)
   A fogantatástól az elmúlásig / Nemeskéri-Orbán István. - [Csongrád] : Raszter, 2007. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-43-9 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2651877]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2007.
Parker, Cynthia
   Nem menekülsz! / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-33-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2659387]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2007.
Péteri Teréz
   Mákszemtündérek nyara / Péteri Teréz ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Ciceró, cop. 2007. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-539-557-6 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2652318]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2007.
Pethő László (1944-)
   Arccal a végtelen felé : Bolyai János feljegyzéseiből / [Pethő László] ; graf. Molnár Dénes. - [Pápa] : Androméda Kvműhely 2000, 2006. - 40 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-06-1076-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század
894.511-14 *** 76(439)(092)Molnár_D.
[AN 2652678]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2007.
Rege Sándor
   Mesék Gumimókusról / Rege Sándor ; [a rajzokat F. Győrffy Anna rajzai alapján Rákosy Anikó kész.]. - Budapest : Kismama, cop. 2007. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9710-12-2 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2659749]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2007.
Rónai Mihály András (1913-1992)
   Első ének : Rónai Mihály András versei / fametszetekkel díszítette Reiter László. - Hasonmás kiad. - Budapest : Glória, cop. 2006. - 81, [2] p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Amicus, 1931
ISBN 963-9587-28-1 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2653275]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2007.
Saitos Lajos (1947-)
   Át a mezőn : versválogatás / Saitos Lajos. - Székesfehérvár : Origo Kv., 2007. - 91, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2120-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2652957]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2007.
Sándor Iván (1930-)
   Daniellával a vonaton : a Követés naplója / Sándor Iván. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2006. - 167 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-56-0 kötött : 2100,- Ft
ISBN 963-8496-56-8
Sándor Iván (1930-). Követés
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2652193]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2007.
Sári Szabolcs (1988-)
   Álmodó / Sári Szabolcs ; [előszó Baráti Molnár Lóránt] ; [kiad. Budapesti Cserhát Művészkör Kisalföldi Csoportja]. - Győr : Cserhát Művészkör Kisalföldi Csop., 2007. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87028-6-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2653124]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2007.
Schäffer Erzsébet
   Lábujjhegyen : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, 2006. - 221, [2] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86769-7-3 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2659757]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2007.
Schmuck Ottó
   A kelyhesek titkos temploma / írta Schmuck Ottó. - Budapest : Móra, 2007. - 262, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8314-6 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2654065]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2007.
Stekovics Baráth Irén (1931-)
   Múlt... jelen... jövő.. / Stekovics Baráth Irén. - Szombathely : Stekovics Baráth I., 2006. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1433-7 fűzött
ISBN 963-06-1433-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2652891]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2007.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Ez mindennek a teteje! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 172 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8330-6 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2659371]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2007.
Szántó Ágnes (1949-)
   Dominó / Szántó Ágnes. - Budapest : Holnap, 2007. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 963-346-569-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2658616]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2007.
Szántó Miklós (1916-)
   Életutam hét rendszerváltáson át / Szántó Miklós ; [közread. az] Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies. - [Budapest] : Glória ; Bloomington [Ind.] : Indiana Univ. Research Inst. for Inner Asian Studies, 2006. - 595 p. ; 24 cm
ISBN 963-9587-19-2 kötött
ISBN 0-933070-55-1
Szántó Miklós (1916-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2653280]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2007.
Szomori-Kiss János
   Add a szíved! : vér és szerelem / Szomori-Kiss János. - [Budapest] : Bookmaker, cop. 2007. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86642-8-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2654163]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2007.
Tokaji Zsolt (1971-)
   Turulfi : a legenda visszatér avagy az Első Magyar Bűnzabolász és Békész Egylet hiteles története : készült Juhász Viktor: A Rádiumember magányossága című novellája alapján / Tokaji Zsolt ; [az illusztrációkat kész. Sarlós Endre]. - Budapest : Korona, 2007. - 211 p., [10] fol. : ill. ; 20 cm
Juhász Viktor eredeti novellájával
ISBN 963-9589-19-5 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2652840]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2007.
Udud István (1937-)
   Ahogy vetettem.. : válogatott versek / Udud István ; [... a rajzok Kovács Károly munkái] ; [kiad. Fehérgyarmat és Vidéke ÁFÉSZ]. - Fehérgyarmat : Fehérgyarmat és Vidéke ÁFÉSZ, 2007. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1809-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2652235]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2007.
Vágó Csaba
   Kígyóverem / Joachim Peiper. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 207 p. ; 20 cm
Társszerző Szöllősi Péter
ISBN 978-963-9685-10-9 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2653536]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2007.
Varga László
   Csoda a kamrában : bábjáték és színdarab / Varga László ; [... ill. Bihari Tünde]. - Budapest : Graal Kv., cop. 2006. - 61 p. : ill. ; 29 cm. - (Diákszínpad, ISSN 1788-702X ; 1.)
ISBN 978-963-87334-1-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - bábjáték - gyermekdal
894.511-252.5(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2652074]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2007.
   Versek ünnepekre, alkalmakra / [szerk. Maczák Edit]. - Békéscsaba : Item, [2006]. - 200, [8] p. ; 24 cm
ISBN 963-9620-06-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - ünnep - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 394 *** 06.063(439)
[AN 2653240]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6819 /2007.
Csécseiné Gyenes Emese (1974-)
   Mondókáskönyv / [rajz.] Cs. Gyenes Emese ; [szerk.] Kerekes László. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2006], cop. 2002. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9117-64-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2658239]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2007.
   Csipkerózsika : Charles Perrault meséje nyomán : [csillogó mesekönyv]. - [Pécs] : Alexandra, 2006. - [12] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 963-369-915-0 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2652018]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2007.
   Hamupipőke : Charles Perrault meséje nyomán : [csillogó mesekönyv]. - [Pécs] : Alexandra, 2006. - [12] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 963-369-917-7 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2652043]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2007.
   Hófehérke : a Grimm fivérek meséje nyomán : [csillogó mesekönyv]. - [Pécs] : Alexandra, 2006. - [12] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 963-369-916-9 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2652039]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2007.
Kerekes László
   "Szép állat a tigris..." : állatversek / Kerekes László, Cs. Gyenes Emese. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2006], cop. 2002. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9117-87-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2658246]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2007.
Marék Veronika (1937-)
   Laci és az oroszlán / Marék Veronika ; [a szerző rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8317-7 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2658566]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2007.
Meet the Robinsons (magyar)
   A Robinson család titka / [ford. Moduna Zsuzsanna]. - Budapest : Egmont, 2007. - 94, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 49.)
ISBN 978-963-628-584-5 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2652418]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2007.
   A megkerült ajándék. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Varga Enikő. - Figuratív alakú
ISBN 963-369-627-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2652954]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2007.
Miler, Zdeněk (1921-)
Jak krtek uzdravil myšku (magyar)
   Hogyan gyógyította meg a vakond a kisegeret / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 85, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8335-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2660033]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2007.
Miler, Zdeněk (1921-)
O veselé mašince (magyar)
   A vidám Pöfivonat / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Jan Čarek ; [ford. Romhányi Ágnes]. - [Budapest] : Móra, cop. 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-8198-7 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2653014]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2007.
Miler, Zdeněk (1921-)
Polámal se mraveneček (magyar)
   A beteg hangya / [ill.] Zdeněk Miler ; [ford. Romhányi Ágnes]. - [Budapest] : Móra, cop. 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-8197-9 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2653011]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2007.
Miler, Zdeněk (1921-)
Veselé Vánoce (magyar)
   A kisvakond és az egér karácsonya / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Jiři Žaček ; [ford. Romhányi Ágnes]. - [Budapest] : Móra, cop. 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 963-11-8196-0 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2653017]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2007.
Montague-Smith, Ann
Adding and subtracting book (magyar)
   Összeadás és kivonás / Ann Montague-Smith ; [ill. Peter Lawson]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 2 db : ill., színes ; 24 cm. - (Matek klub)
Ford. Edwards Zsuzsanna
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 24 p.
ISBN 963-370-080-9 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653920] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 24 p.
ISBN 963-370-081-7 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653925] MARC

ANSEL
UTF-86832 /2007.
Montague-Smith, Ann
Adding (magyar)
   Összeadás / Ann Montague-Smith ; [ill. Peter Lawson]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Matek klub)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 963-370-087-6 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653917]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2007.
Montague-Smith, Ann
Dividing (magyar)
   Osztás / Ann Montague-Smith ; [ill. Peter Lawson]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Matek klub)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 963-370-082-5 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653911]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2007.
Montague-Smith, Ann
Multiplying (magyar)
   Szorzás / Ann Montague-Smith ; [ill. Peter Lawson]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Matek klub)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 963-370-083-3 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653912]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2007.
Montague-Smith, Ann
Subtracting (magyar)
   Kivonás / Ann Montague-Smith ; [ill. Peter Lawson]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Matek klub)
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 963-370-084-1 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653915]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2007.
Montague-Smith, Ann
Using numbers book (magyar)
   Ismerkedés a számokkal / Ann Montague-Smith ; [ill. Peter Lawson]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 2 db : ill., színes ; 24 cm. - (Matek klub)
Ford. Edwards Zsuzsanna
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 24 p.
ISBN 963-370-085-X fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653905] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 24 p.
ISBN 963-370-086-8 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2653909] MARC

ANSEL
UTF-86837 /2007.
   Szamárbőr : Charles Perrault meséje nyomán : [csillogó mesekönyv]. - [Pécs] : Alexandra, 2006. - [12] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 963-369-918-5 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2652033]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2007.
Wilson, Karma
Bear snores on (magyar)
   Medve horkol / Karma Wilson, Jane Chapman ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2007. - [36] p. : ill., színes ; 26x29 cm
ISBN 978-963-11-8232-3 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2652988]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2007.
Wilson, Karma
Bear stays up (magyar)
   Medve ébren marad / Karma Wilson, Jane Chapman ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2007. - [36] p. : ill., színes ; 26x29 cm
ISBN 978-963-11-8233-0 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2652983]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2007.
Wilson, Karma
Bear wants more (magyar)
   Medve enne még / Karma Wilson, Jane Chapman ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2007. - [36] p. : ill., színes ; 26x29 cm
ISBN 978-963-11-8235-4 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2653001]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2007.
Wilson, Karma
Bear's new friend (magyar)
   Medve új barátja / Karma Wilson, Jane Chapman ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Móra, 2007. - [36] p. : ill., színes ; 26x29 cm
ISBN 978-963-11-8234-7 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2652993]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6842 /2007.
Austen, Chuck
Boys of summer (magyar)
   Nyári srácok / szöveg Chuck Austen ; képek Hiroki Otsuka. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán és Sárközy Bence
képregény
087.6:084.11
[AN 2652334]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2007. - 197, [2] p.
ISBN 978-963-9615-73-1 fűzött : 1490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2652338] MARC

ANSEL
UTF-86843 /2007.
LeGrow, M. Alice
Bizenghast (magyar)
   Bizenghast / [írta és rajz.] M. Alice LeGrow. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
képregény
087.6:084.11
[AN 2652343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2007. - [174] p.
ISBN 978-963-9615-77-9 fűzött : 1490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2652347] MARC

ANSEL
UTF-86844 /2007.
Moore, Stuart
Earthlight (magyar)
   Földfény / írta Stuart Moore ; rajz. Christopher Schons. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007]-. - 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán és Sárközy Bence
képregény
087.6:084.11
[AN 2652363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2007. - [192] p.
ISBN 978-963-9615-74-8 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2652365] MARC

ANSEL
UTF-86845 /2007.
Steinbach, Hans
A midnight opera (magyar)
   Éjféli opera / Hans "Hanzo" Steinbach szerzeménye. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán és Sárközy Bence
képregény
087.6:084.11
[AN 2652351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. felfonás. - cop. 2007. - [192] p.
ISBN 978-963-9615-75-5 fűzött : 1490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2652359] MARC

ANSEL
UTF-86846 /2007.
Youn In-wan
Shin Angyo Onshi (magyar)
   Árnybíró = Angjo Onsi / Joun In-Van, Jang Kjung-Il ... - [Budapest] : MangaFan, 2006-. - ill. ; 18 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Japán - képregény
087.6:084.11(520)
[AN 2641043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2007. - [208] p., [6] t.
Ford. Kiss Réka Gabriella és Vida Március Mitsuki
ISBN 963-87303-3-1 fűzött : 1500,- Ft
Japán - képregény
087.6:084.11(520)
[AN 2654074] MARC

ANSEL
UTF-8