MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/07/10 12:32:01
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

6847 /2007.
I wonder why big book of knowledge (magyar)
   A tudás nagy könyve / [fejezetszerk. Joanne Brown]. - [Szeged] : Novum, 2006. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kiss Bálint Dániel. - Csodálatos világunk (keretcím)
ISBN 978-963-9703-09-4 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2654789]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

6848 /2007.
   Zimányi Árpád / [... szerk. Földi Éva]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2007. - 20, [4] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 75.)
Bibliogr.: p. 9-15.
ISBN 978-963-9559-30-1 fűzött
Zimányi Árpád (1955-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - ezredforduló - életrajz - személyi bibliográfia
012Zimányi_Á. *** 80.001(439)(092)Zimányi_Á.
[AN 2654812]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

6849 /2007.
Perneczky Géza (1936-)
   Assembling magazines, 1969-2000 : soft geometry / Géza Perneczky ; [English transl. Fejérvári Boldizsár ..., Sólyomföldi Éva ..., Polony Csaba ...] ; [publ. by Árnyékkötők Foundation]. - Budapest : Árnyékkötők Found., 2007. - 254 p. : ill. ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-1974-5 fűzött
folyóirat - modern művészet - rajzművészet - 20. század
050(100)"197/199" *** 76.037(100)
[AN 2654803]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6850 /2007.
   A művészet arca, a művészek arca : [Kogart Ház, 2007. március 14 - június 25.] = The face of art, the faces of artists : Kogart House, 14 March - 25 June, 2007 / [szerk. Fertőszögi Péter] ; [... vál. és a kiállítást rend. Bakó Zsuzsanna et al.] ; [kiad. a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2007]. - [219] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [206-211].
ISBN 978-963-06-2026-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 19. század - 20. század - arckép - önarckép - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2007" *** 73/76(439)"18/19" *** 73/76.041.5
[AN 2654492]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2007.
Szegőfi Anna
   Borsod megyei egyesületek adattára / összeáll. Szegőfi Anna, G. Jakó Mariann. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2007. - 277 p., [10] t. : ill. ; 21 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 50.)
ISBN 978-963-9311-53-4 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - egyesület - adattár
061.2(439.134)
[AN 2656348]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6852 /2007.
Galli Katalin
   Régi, becses könyvek ápolása és restauráltatása / Galli Katalin. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2006. - 259, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 11.)
Bibliogr.: p. 257-259.
Fűzött (hibás ISBN 963-7615-48-2)
könyvrestaurálás - könyvkötészet
025.7/.9
[AN 2655315]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6853 /2007.
Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage (angol, magyar)
   UNESCO egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről = Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage of UNESCO / [szerk. ... Csonka-Takács Eszter] ; [... ford. ... C. Szalai Ágnes]. - Budapest : EFI, 2007. - 60 p. ; 21 cm. - (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 18.)
ISBN 978-963-86587-8-4 fűzött
UNESCO
2006. évi XXXVIII. törvény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről
kultúra - nemzetközi egyezmény
008 *** 341.123(093)
[AN 2654874]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2007.
Craig, Annabel
The Usborne science encyclopedia (magyar)
   Természettudományi kisenciklopédia / írta Annabel Craig és Cliff Rosney ; Chris Lyon, John Shackell és Ian Jackson rajz. ; [ford. Both Előd]. - 11. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
Korábbi kiadásainak címe: Usborne természettudományi kisenciklopédia
ISBN 978-963-530-767-8 kötött : 2900,- Ft
természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2)
[AN 2661199]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2007.
Holper, Paul
Amazing science! (magyar)
   Fantasztikus tudomány! / Paul Holper, Simon Torok ; ill. Stephen Axelsen. - Pécs : Alexandra, 2007. - 374 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bogácsi Balázs
ISBN 978-963-370-156-0 fűzött
természettudomány - találmány - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 001.894(02.053.2)
[AN 2656262]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6856 /2007.
Chinmoy, Sri
Love-light (magyar)
   Szeretet-fény = Love-light / Sri Chinmoy ; [ford. Rongits Gábor]. - Budapest : Madal Bal, cop. 2007. - [263] p. ; 13 cm
ISBN 978-963-87174-3-6 fűzött : 990,- Ft
ezoterika - szeretet - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
133.25(0:82-84) *** 177.61(0:82-84) *** 244(0:82-84)
[AN 2656807]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2007.
Demetry, Nicholas C. (1950-)
Apocalypse of peace (magyar)
   Az arkangyalok gyógyító ereje / Nicholas C. Demetry & Edwin L. Clonts ; [ford. Miklódy Erika]. - 2. kiad. - [Budapest] : Bioenergetic, 2007. - 201 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-02-6 kötött : 2500,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2661018]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2007.
Harra, Carmen
Everyday karma (magyar)
   Mindennapi karma / Carmen Harra ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-948-6 kötött : 2690,- Ft
ezoterika
133
[AN 2655200]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2007.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - [Budakeszi] : Mandala-Séva, [2007]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ezoterika
133.25
[AN 2660594]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Az új kezdet, a 2002 utáni évek / [ford. Lakatos Anna]. - [2007], cop. 2003. - 315 p.
ISBN 978-963-86760-8-5 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2660595] MARC

ANSEL
UTF-86860 /2007.
MacLaine, Shirley
The Camino (magyar)
   Camino : a lélek utazása / Shirley MacLaine ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 281 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-968-4 kötött : 2990,- Ft
okkultizmus - amerikai angol irodalom - memoár
133.25 *** 820-94(73)=945.11
[AN 2661224]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2007.
Millman, Dan
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 514 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-749-9 fűzött : 3490,- Ft
ISBN 963-528-749-6
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 2661203]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6862 /2007.
Csatlósné Miklós Anna
Barangolás a természetben (német)
   Eine Entdeckungsreise in die Natur / [Autor ... Anna Miklós Csatlós] ; [... übertr. von Elke Kosztyu und Zsolt Gyüre]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 117, [2] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-596-317-3 kötött
természeti környezet - fényképalbum
502(084.12)
[AN 2655035]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2007.
Horváth András
   Cece és környékének természeti látnivalói / Horváth András, Lendvai Gábor. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2006. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87212-1-9 fűzött
Cece - természeti környezet
502(439-2Cece)
[AN 2656029]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2007.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : Earth (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : Föld / [írta Teresa Domnauer et al.] ; [ford. ... Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2007. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-524-1 kötött : 3599,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2654380]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6865 /2007.
Kovács Ferenc
   Modellek és megoldások : bevezetés az operációkutatásba / Kovács Ferenc, Kovács Gergely ; [... ábrák Harangozó Viktória]. - Tatabánya : Kovács G., 2007. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2337-7 fűzött
operációkutatás - egyetemi tankönyv - példatár
519.8(075.8)(076)
[AN 2655448]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6866 /2007.
Kolorisztikai Szimpózium (31.) (2007) (Eger)
   XXXI. Kolorisztikai Szimpózium : 2007. május 7-9., Eger ... : program, előadás összefoglalók = XXXIst Colouristic Symposium : 7-9 of May 2007, Eger, ... : program, abstracts / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete. - [Budapest] : MKE, 2007. - 79 p. ; 20 cm
ISSN 0454-2320 = Kolorisztikai Szimpózium
ISBN 978-963-9319-66-0 fűzött
színtan - konferenciakiadvány
535.6 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2654878]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6867 /2007.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (28.). Kémiai és Vegyipari Szekció (2007) (Szeged)
   XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció : program és előadáskivonatok / [szerk. Kormányos Balázs]. - Szeged : JATE Press, 2007. - 212 p. ; 24 cm
A konferenciát 2007. ápr. 2-4-én tartották a Szegedi Tudományegyetem rendezésében. - Bibliogr.
Fűzött
kémia - vegyipar - egyetem - konferenciakiadvány
54 *** 66 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2656738]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6868 /2007.
Barangolás az állatvilágban (német)
   Eine Entdeckungsreise in die Tierwelt / [aus dem Ungarischen übertr. von Elke Kosztyu und Zsolt Gyüre]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 118, [2] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-596-318-1 kötött
állat - fényképalbum
59(084.12)
[AN 2655048]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2007.
Kovács Zsolt (1963-)
   100 jó kérdés az állatkerti állatokról / Kovács Zsolt ; a szerző felvételeivel. - [Szeged] : Novum, cop. 2007. - 124 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 963-9703-12-5 kötött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-9703-12-4)
Magyarország - vadon élő állat - védett állat - állatkert
59 *** 59.006(439)
[AN 2654881]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2007.
Molnár V. Attila (1969-)
   Barangolás a növényvilágban / [írta és fényképezte Molnár V. Attila]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 119 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-523-6 kötött
növény - fényképalbum
58(084.12)
[AN 2655110]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2007.
The new encyclopedia of mammals (magyar)
   Emlősök / szerk. David Macdonald. - [Szeged] : Novum, [2005]-. - 30 cm
emlős - enciklopédia
599
[AN 2600944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Főemlősök, nagytestű növényevők / ford. Sóskuthy György. - 2007. - 290-577., XVI p. : ill., főként színes. - (Novum állatvilág enciklopédia ; 2.)
ISBN 963-9703-04-4 kötött
emlős - főemlős - enciklopédia
599.8 *** 599.72/.73
[AN 2654902] MARC

ANSEL
UTF-86872 /2007.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (28.). Biológia Szekció (2007) (Debrecen)
   XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológiai Szekció : program és összefoglalók / ... szerk. Sramkó Gábor és Mészáros Ilona ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Természettudományi Kar. - Debrecen : DE TTK, 2007. - 338 p. ; 24 cm
A konferenciát 2007. ápr. 4-6-án Debrecenben tartották
ISBN 978-963-473-043-9 fűzött
biológia - egyetem - konferenciakiadvány
57 *** 378.184 *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2655521]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2007.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / Rimóczi Imre. - [2. kiad.]. - Budapest : Szaktudás, 2007-. - ill., színes ; 20 cm
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2661321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 171 p.
ISBN 978-963-9736-22-1 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2661322] MARC

ANSEL
UTF-86874 /2007.
Schmidt Egon (1931-)
   Állati érdekességek / Schmidt Egon ; [fotó Bécsy László]. - 2. kiad. - Budapest : Csodaország, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9180-39-4 kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9180-35-1)
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2654665]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2007.
Siman, Stefan
   A kutyapszichológus válaszol / [... Stefan Siman]. - [Érd] : Érdi Rózsa Ny., [2007]. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-06-2122-9 fűzött : 1900,- Ft
etológia - kutya
591.51 *** 636.7
[AN 2654282]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6876 /2007.
Arden, Paul
Whatever you think, think the opposite (magyar)
   Gondolkodj fordítva! / Paul Arden. - Budapest : Partvonal, 2007. - 143 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Ford. Dezséry Dorottya. - A főcímben a "fordítva" szó tükörírással
ISBN 978-963-9644-53-3 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 2655121]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2007.
Benedek István (1915-1996)
   Aranyketrec / Benedek István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 472 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-58-7 kötött : 2999,- Ft
elmegyógyászat - magyar irodalom - memoár
616.89(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2661219]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2007.
Bradberry, Travis
The emotional intelligence quick book (magyar)
   Érzelmi intelligencia sikerkalauz : minden, amit az EQ sikeres alkalmazásáról tudni kell / Travis Bradberry, Jean Greaves ; [ford. Doubravszky Júlia]. - Budapest : Bagolyvár, 2007. - 153 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9730-30-4 fűzött : 1650,- Ft
érzelmi intelligencia - munkalélektan - siker
613.865 *** 159.942 *** 65.013
[AN 2656892]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2007.
Cook, Kate
Whole health (magyar)
   Tetőtől talpig, mint a makk : jó ötletek a testi és lelki egészség eléréséhez / Kate Cook ; [ford. Lautner-Deák Krisztina]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - XVI, 240 p. : ill. ; 21 cm. - (52 sláger ötlet, ISSN 1788-6538)
ISBN 978-963-9534-88-9 fűzött : 2495,- Ft
egészséges életmód
613
[AN 2656418]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2007.
Csókay András (1956-)
   Magyarság a hivatásunk : Csókay Andrással beszélget Csengei Ágota. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 109, [2] p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 25.)
ISBN 978-963-662-056-1 fűzött : 1500,- Ft
Csókay András (1956-)
Magyarország - sebész - 20. század - 21. század - interjú
61(439)(092)Csókay_A.(047.53) *** 616.831-089
[AN 2656671]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2007.
De Bono, Edward
Six thinking hats (magyar)
   Hat gondolkodó kalap : a párhuzamos gondolkodás hat szakasza / [Edward De Bono]. - Átd. kiad. - Budapest : Manager Kvk., 2007. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87544-1-7 fűzött
gondolkodásfejlesztés - személyiségfejlesztés
159.955 *** 165 *** 613.865
[AN 2654382]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2007.
   Epilepszia: ablak az agyra / szerk. Halász Péter. - [Budapest] : Garbo K., [2007]. - 116 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87438-0-0 fűzött
epilepszia - agykutatás
612.82 *** 616.853
[AN 2655542]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2007.
Fási Katalin
   Gyógyító zöldségek és gyümölcsök / Fási Katalin. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 179 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9477-56-8)
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - zöldségféle - gyümölcs
613.2 *** 635.1/.8 *** 634.1
[AN 2656884]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2007.
Fodorné Földi Rita
   Enyhe agysérülés következtében kialakult tanulási zavart okozó funkciózavarok differenciál-diagnosztikája : neuropszichológiai eljárások / Fodorné Földi Rita. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2007. - 24 p. ; 24 cm. - (Szakszolgálati füzetek, ISSN 1788-9898 ; 2.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 978-963-86308-9-6 fűzött
ideggyógyászat - gyermeklélektan - tanulási nehézség - orvosi diagnosztika
616.89-053.6 *** 159.953.5 *** 616.89-073 *** 371.322.9
[AN 2656038]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2007.
Fuhrman, John
If they say no, just say next! (magyar)
   Kérem a következőt! : 24 titok, hogy a nemeken keresztül eljuss az igenhez : [network marketing] / John Fuhrman ; [ford. Németi Anita]. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-97-8 fűzött : 1650,- Ft
önismeret - siker - munkalélektan
613.865 *** 65.013
[AN 2656921]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2007.
Garai Dóra
   Organikus és neurotikus hátterű IQ-romlással együtt járó teljesítményzavarok differenciál-diagnosztikai feldolgozása két eset tükrében / Garai Dóra. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2007. - 23 p. ; 24 cm. - (Szakszolgálati füzetek, ISSN 1788-9898 ; 5.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-87487-2-0 fűzött
fejlődéslélektan - gyermeklélektan - tanulási nehézség - teljesítmény - intelligencia
159.922.7 *** 371.322.9 *** 159.944.3 *** 159.928.22
[AN 2656047]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2007.
Gee, Ariana
Be your own love coach (magyar)
   Tanácsok a szerelmi élethez : hogyan találjuk és tartsuk meg valódi lelki társunkat / Ariana Gee és Mary Gregory ; [ford. Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 204 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-165-2 fűzött
önismeret - életvezetés - nemek pszichológiája - párkapcsolat - szerelem
613.865 *** 159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2656260]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2007.
Ginman, Kirsty
Be your own confidence coach (magyar)
   Tanácsok a kellő önbizalomhoz : hogyan tegyünk szert imponáló magabiztosságra / Kirsty Ginman ; [ford. Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-166-9 fűzött
életvezetés - önismeret
613.865
[AN 2656268]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2007.
Grabhorn, Lynn
Excuse me, your life is waiting (magyar)
   A vonzás hatalma : gondolataink és érzéseink bámulatos ereje / Lynn Grabhorn ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-748-2 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 963-528-748-8
mentálhigiénia
613.865
[AN 2660906]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2007.
   Gyaloglással az "egészségesebb idősödésért" : minden-kor, mindig, minden-hol / [szerk. Csizmadia Péter] ; [kiad. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - Budapest : OEFI, 2007. - 56 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-86672-9-8 fűzött
öregkor higiénéje - egészséges életmód - gyaloglás
613.98 *** 796.51 *** 613.71-053.9
[AN 2654872]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2007.
Hallesby, Ole
Temperamentene i kristelig lys (magyar)
   Személyiségtípusok : mit kezdjünk adottságainkkal? / Ole Hallesby ; [ford. Jurány György]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Harmat, 2007. - 106 p. ; 18 cm
Megj. "Milyen a típusod?" címmel is
ISBN 978-963-9564-68-8 fűzött
személyiségtipológia - alkat - önismeret - lelki gondozás
159.923.4 *** 613.865 *** 253
[AN 2654262]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2007.
Hicks, Rob
Beat your allergies (magyar)
   Győzd le az allergiád! : érezd a megkönnyebbülést / Rob Hicks ; [ford. Soós Emil]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - XVI, 240 p. : ill. ; 21 cm. - (52 sláger ötlet, ISSN 1788-6538)
ISBN 978-963-9534-84-1 fűzött : 2495,- Ft
allergia - természetgyógyászat
616-056.43 *** 615.89
[AN 2656448]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2007.
Hidas György
   Lelki köldökzsinór : beszélgetek a kisbabámmal / Hidas György, Raffai Jenő, Vollner Judit ; [graf. Szyksznian Wanda]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 253 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-963-227-112-5 kötött : 3490,- Ft
terhesség - pszichoanalízis
618.2 *** 615.851 *** 159.964.2
[AN 2660913]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2007.
Jentschura, Peter
Gesundheit durch Entschlackung (magyar)
   Teljes megtisztulás : [a méregtelenítés kézikönyve] / Peter Jentschura, Josef Lohkämper ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [245].
ISBN 978-963-528-964-6 kötött : 2990,- Ft
egészséges táplálkozás - méregtelenítés - természetgyógyászat
613.24 *** 615.89
[AN 2660901]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2007.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Orvosi jog : Hippokratésztől a klónozásig / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-898-1 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - orvostudomány - jogtudomány - jogtörténet - betegjog - orvosi etika
614.25(100) *** 614.25(439)
[AN 2656939]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2007.
Kalmár Sándor
   Pszichiátriai szótár / összeáll. Kalmár Sándor, Kalmár Patrícia. - Kecskemét : Kalm-R Bt., 2007. - 142 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
Kötött : 2730,- Ft (hibás ISBN 978-963-87541-0-3)
elmegyógyászat - szakszótár
616.89(038)
[AN 2661282]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2007.
Kuncz Eszter
   A szelektív mutizmus felismerése : a tünetegyüttes differenciál-diagnosztikai feldolgozása két eset tükrében / Kuncz Eszter. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2007. - 25 p. ; 24 cm. - (Szakszolgálati füzetek, ISSN 1788-9898 ; 6.)
ISBN 978-963-87487-4-4 fűzött
fejlődéslélektan - gyermeklélektan - beszéd - logopédia
159.922.7 *** 159.946.3
[AN 2656049]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2007.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázott egészség : a betegségipar futószalagján / Lenkei Gábor. - 11. jav. kiad. - Budapest : Free Choice Books, 2007, cop. 2003. - 236 p. ; 20 cm. - (Free choice könyvek, ISSN 1785-5861)
Bibliogr.: p. 178-206.
Kötött : 2700,- Ft (hibás ISBN 963-217-929-3)
közegészségügy - gyógyszeripar
614 *** 661.12
[AN 2661155]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2007.
Mulazzi, Paola
Test : scopri che tipo sei! (magyar)
   Tesztek : nézz szembe önmagaddal! / [eredeti szöveg Paola Mulazzi] ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 95 p., [2] tfol. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
Matricákkal
ISBN 978-963-628-560-9 fűzött : 1199,- Ft
önismeret - ifjúsági irodalom - serdülőkor - gyermeklélektan
613.865(02.053.2) *** 159.922.8(02.053.2)
[AN 2654426]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2007.
Pulay Gyula (1956-)
   Az otthon is szeretett vezető : hogyan élhet a főnök örömteli házasságban? / Pulay Gyula ; [... ill. Lente István] ; [kiad. a ... Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága]. - Budapest : Harmat : Keve, 2007. - 141 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9564-70-1 fűzött
életvezetés - párkapcsolat - család - vezető alkalmazott - munkalélektan
613.865 *** 316.472.4 *** 65.013
[AN 2654259]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2007.
Shen, Peijian
Massage for pain relief (magyar)
   Fájdalomcsillapító masszázs lépésről lépésre / írta Peijian Shen ; [ford. Boda Tamara]. - 2. jav. utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2007, cop. 2005. - 140, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9569-85-0)
masszázs - fájdalomcsillapító
615.82 *** 615.212
[AN 2661013]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2007.
   A szürkehályog és refraktív sebészet legújabb eredményei : SHIOL szemészeti kongresszus : a Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság 17. kongresszusa : [Keszthely, 2006. március 30 - április 1.] / szerk. Biró Zsolt, Szalczer Lajos. - [Pécs] : M. Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társ., 2007. - 264 p. : ill. ; 24 cm
SHIOL szemészeti konferencia, 2006 (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2080-2 fűzött
szemészet - szürkehályog - konferenciakiadvány
616.7 *** 617.741-004.1 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2655449]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2007.
Urbán, G. E.
Diabetics' practical handbook (magyar)
   Cukorbetegek gyakorlati kézikönyve / G. E. Urbán ; [ford. G. E. Urbán]. - Kecskemét : Kilbertus, 2006. - 2 db ; 19 cm
ISBN 963-06-1561-4
cukorbetegség - betegápolás
616.379-008.64-083
[AN 2656941]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 216 p.
ISBN 963-218-497-1 fűzött : 1990,- Ft
cukorbetegség - betegápolás
616.379-008.64-083
[AN 2656942] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 52 heti önellenőrző napló. - 144 p.
Gerinccím: Cukorbetegek önellenőrző naplója
ISBN 963-229-007-0 fűzött : 1690,- Ft
cukorbetegség - betegápolás
616.379-008.64-083
[AN 2656944] MARC

ANSEL
UTF-86904 /2007.
Urbán, G. E.
Diabetics' practical handbook (magyar)
   Cukorbetegek gyakorlati kézikönyve / G. E. Urbán ; [ford. G. E. Urbán]. - 2. kiad. - Kecskemét : Kilbertus, 2007. - 2 db ; 19 cm
ISBN 978-963-06-2067-3
cukorbetegség - betegápolás
616.379-008.64-083
[AN 2656946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 216 p.
ISBN 978-963-06-2071-0 fűzött : 1990,- Ft
cukorbetegség - betegápolás
616.379-008.64-083
[AN 2656947] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 52 heti önellenőrző napló. - 224 p.
Gerinccím: Cukorbetegek önellenőrző naplója
ISBN 978-963-06-2066-6 fűzött : 1690,- Ft
cukorbetegség - betegápolás
616.379-008.64-083
[AN 2656949] MARC

ANSEL
UTF-86905 /2007.
Vértes András
   Az atorvastatin alkalmazhatósága diabetes mellitusban szenvedő betegek esetében a cardiovascularis események megelőzéséért a primer prevencióban / [szerző Vértes András]. - [Budapest] : Viviankom, cop. 2007. - 28 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 978-963-9748-01-9 fűzött
gyógyszeralkalmazás - cukorbetegség - koleszterin - megelőzés
615.22 *** 612.397.81 *** 616.379-008.64
[AN 2654609]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2007.
Vígh Béla (1932-)
   A jóga orvosi szemmel / Vígh Béla. - Budapest : Alliter, 2007. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-148.
ISBN 978-963-87040-5-4 fűzött
jóga
615.851.86
[AN 2655498]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2007.
Virtue, Doreen
I'd change my life if I had more time (magyar)
   Megváltoztatnám az életem, ha volna rá időm : az idő-béklyó ciklus megszakítása : gyakorlati útmutató álmaink megvalósításához / Doreen Virtue ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budakeszi : Mandala-Veda, [2007], cop. 2005. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-72-5 fűzött : 2790,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2660593]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2007.
Waeber, Bernard
Wath can be learned from the experience with the fixed lowdose combination of perindopril-indapamide in the treatment of hypertension? (magyar)
   Mit tanulhatunk a fix, kis dózisú perindopril-indapamid kombinációval a magas vérnyomás kezelésében szerzett tapasztalatokból? / Bernard Waeber ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 2291-2299. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 2297-2299. - Különlenyomat-fordítás: Expert opinion on pharmacotherapy, ISSN 1465-6566, Vol. 6/13., 2005
ISBN 978-963-9443-65-5 fűzött
magas vérnyomás - gyógyszeralkalmazás
616.12-008.331.1-085 *** 615.225.2
[AN 2656071]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6909 /2007.
Balla Katalin
   Minőségmenedzsment a szoftverfejlesztésben / Balla Katalin. - Budapest : Panem, 2007. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-235.
ISBN 978-963-545-473-0 fűzött : 2900,- Ft
szoftver - minőségbiztosítás
519.688 *** 65.018
[AN 2655370]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2007.
Doherty, Jim
Home networking simplified (magyar)
   Otthoni hálózatok : kézikönyv mindenkinek / Jim Doherty, Neil Anderson ; [ford. Dreilinger Tímea]. - Budapest : Panem, 2007. - 430 p. : ill. ; 24 cm. - (Tempo, ISSN 1785-3346)
ISBN 978-963-545-462-4 fűzött : 4500,- Ft
számítógép-hálózat - internet
681.324 *** 681.324Internet
[AN 2656965]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2007.
Langer Tamás
   Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben / Langer Tamás. - Budapest : Panem, 2007. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-545-474-7 fűzött : 2900,- Ft
programtervezés - szoftver - projektmenedzsment
681.3.06 *** 65.012.4
[AN 2655364]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2007.
Sajtos László
   SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv / Sajtos László, Mitev Ariel. - Budapest : Alinea, 2007. - 402 p. : ill. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.: 395-396.
ISBN 978-963-9659-08-7 kötött : 4950,- Ft
statisztikai elemzés - módszertan - program
519.688SPSS *** 519.23
[AN 2655019]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6913 /2007.
Loxley, Simon
Type (magyar)
   Titkok és történetek a betűk mögötti világból / Simon Loxley ; [ford. Kertész Balázs, Láng Zsuzsa]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 266-267.
ISBN 978-963-05-8485-2 kötött : 3850,- Ft
nyomdatechnika - betű - történeti feldolgozás
655.26(091)
[AN 2656715]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6914 /2007.
Műszaki Kémiai Napok (2007) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok '07 : Veszprém, 2007. április 25-27. : konferencia kiadvány = Conference of Chemical Engineering : conference proceeding / összeáll. és szerk. Nagy Endre [et al.] ; kiad. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutató Intézet. - [Veszprém] : PE MIK MKKI, [2007]. - 373 p. : ill. ; 27 cm
ISSN 1215-2641 = Műszaki Kémiai Napok. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9696-15-0 fűzött
műszaki kémia - konferenciakiadvány
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2656053]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2007.
Náray-Szabó Gábor (1943-)
   Én itthon vagyok otthon.. : Náray-Szabó Gáborral beszélget Mezei Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 119 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 22.)
ISBN 978-963-662-054-7 fűzött : 1500,- Ft
Náray-Szabó Gábor (1943-)
Magyarország - vegyész - 20. század - 21. század - interjú
66(439)(092)Náray-Szabó_G.(047.53)
[AN 2656670]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6916 /2007.
Bencs János (1961-)
   Vízzel-lélekkel : tízéves a Tenkesvíz Kft. / Bencs János. - [Pécs] : Hírérték K., [2007]. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1853-3 kötött
Tenkesvíz Víz- és Csatornamű Üzemeltető Kft. (Siklós)
Baranya (megye) - vízellátás - vízügy - vállalat - történeti feldolgozás
628.1/.2(439)(091) *** 628.1/.2(439.127)(091) *** 061.5(439)Tenkesvíz_Kft.
[AN 2655441]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2007.
   Gázvezeték- és készülékszerelők mestervizsga kézikönyve / [szerzők Czentnár Zsuzsa et al.] ; [kiad. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - Budapest : MKIK, 2006. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
gázszerelés - tankönyv
696.2(078)
[AN 2656190]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2007.
Tóth Sándor
   Kőművesek mestervizsga kézikönyve / [szerző Tóth Sándor] ; [kiad. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - Budapest : MKIK, 2006. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228.
Fűzött
kőművesmunka - tankönyv
693(078)
[AN 2656199]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6919 /2007.
   Így utaztunk anno / [összeáll. és szerk. Rappai Zsuzsa]. - Budapest : Kossuth, cop. 2007. - 214 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-5553-9 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - közlekedéstörténet - 19. század - 20. század
629(439)"18/19" *** 656(439)"18/19"
[AN 2656618]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2007.
Molnár Éva
   Az Európai Bíróság közlekedési tárgyú határozatai / [... szerzői Molnár Éva, Hanzséros Andrea] ; [közread. a] Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. - Budapest : M. Közlekedési K., 2007. - 147 p. ; 24 cm
Fűzött
European Union. Court of Justice
Európai Unió - közlekedés - jogeset - nemzetközi bíróság
656(4-62)(094.92) *** 341.645.542
[AN 2655966]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6921 /2007.
   Alma technológiai kézikönyv / [szerzők Lux Róbert et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
almatermesztés - növényvédelem
634.11 *** 632
[AN 2655545]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2007.
   Bioszőlő, biobor : ökológiai szőlőtermesztés és borászat / szerk. Szőke Lajos. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2004. - 193 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 184-190.
ISBN 978-963-286-292-7 fűzött
szőlészet - borászat - biogazdálkodás
634.8 *** 663.2 *** 631.147
[AN 2660608]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2007.
Busch, Werner M.
Bonsai (magyar)
   Bonszaj : a legszebb fajok a szabadba és a lakásba : nevelés, alakítás, ápolás / Werner M. Busch ; [ford. Honfi Péter]. - Budapest : Mérték, 2007. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-30-2 fűzött
bonsai
712.3/.7.032.12
[AN 2656237]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2007.
   Gyümölcsfajták. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2001. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.526
[AN 2660957]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Almatermésűek és bogyósok / szerk. Z. Kiss László. - 2. jav. kiad. - 111 p.
ISBN 978-963-286-362-7 kötött
gyümölcstermesztés - almaféle - bogyó
634.7 *** 634.1 *** 631.526
[AN 2660958] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csonthéjas és héjas gyümölcsfajták / szerk. Brózik Sándor, Kállay Tamásné. - 126 p.
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-286-364-1 kötött
gyümölcstermesztés - csonthéjas gyümölcs
634.2 *** 634.5 *** 631.526
[AN 2660961] MARC

ANSEL
UTF-86925 /2007.
Hagen, Thomas
Rosen (magyar)
   Rózsák : kiválasztása, alakítása, ápolása / Thomas Hagen ; [ford. Deák Tamás]. - Budapest : Mérték, 2007. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-29-6 fűzött
rózsa - virágkertészet
635.9 *** 582.734
[AN 2656235]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2007.
Halász Péter (1939-)
   A moldvai magyarok hagyományos állattartása / Halász Péter ; [a kötet fényképeit Halász Péter kész.]. - Budapest : General Press, [2007]. - 501 p., [16] t. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 469-477.
ISBN 978-963-9648-56-2 fűzött : 2700,- Ft
Csángóföld - állattenyésztés - moldvai csángók - határon túli magyarság - magyar néprajz
636(498.3)(=945.11) *** 39(=945.11)(498.3)
[AN 2655177]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2007.
Hickman, John
Farriery (magyar)
   Patkolás / John Hickman ; [ford. Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 1998. - 199 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 4.)
ISBN 978-963-286-298-9 kötött
patkolás - állattartás - ló
636.1.083.42 *** 682.1
[AN 2660603]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2007.
Juhász Katalin
   A basset hound / Juhász Katalin. - Budapest : Juhász K., cop. 2006. - 180 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0981-9 kötött : 5200,- Ft
kutya
636.7
[AN 2654296]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2007.
Kovács György
   A vadak ura : a kutyakiképzés alapjai / Kovács György ; [kiad. a Pfote Sportkutya Egyesület]. - Dunaharaszti : Pfote Sportkutya Egyes., 2006. - 185 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-214-162-8)
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 2654454]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2007.
Pomázi Ágoston
   Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla : a magyar vizsla fajták eredete, tartása, gondozása, kiképzése, használata / Pomázi Ágoston ; [fotó Pomázi Ágoston]. - Budapest : Szerző, 2006. - 202 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-963-06-1615-7 fűzött
ISBN 963-06-1615-7
vizsla
636.7
[AN 2654289]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2007.
Schott Péter (1923-)
   Lugasparadicsom : a lugasparadicsom 30 éves terjesztésének rövid története, cikkekben és színes felvételeken... / Schott Péter. - [Budapest] : Schott P., [2007]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
paradicsom - növénytermesztés - kert - memoár
635.64:635.927(0:82-94)
[AN 2654856]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2007.
   Szőlő technológiai kézikönyv. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
Szerk. Takács Attila
Fűzött
szőlőművelés - növényvédelem
634.8 *** 632
[AN 2655549]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6933 /2007.
Csörgő Anikó
   Hagyományos magyar konyha / a recepteket írta és összeáll. Csörgő Anikó ; [fényképezte Csigó László]. - [Szeged] : Novum, 2007. - 143 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9703-11-7 kötött
ISBN 963-9730-11-7
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2654766]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2007.
Csörgő Anikó
   Sülve-főve / Csörgő Anikó ; [fotókat kész. Csigó László]. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., [2007]. - 144 p. : ill., színes ; 23 cm + DVD
ISBN 963-86822-9-9 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2655649]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2007.
Princess cook book (magyar)
   A hercegnők szakácskönyve / [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 978-963-628-542-5 kötött : 1999,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2654442]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2007.
   Rendhagyó szakácskönyv : patikusok receptjei és borai / [szerző és szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2007. - 191 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7157-10-3 kötött
ital - természetgyógyászat - fűszer - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 663.2 *** 615.89 *** 641.87 *** 641.885
[AN 2655913]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2007.
Schobert Norbert (1971-)
   Norbi update : minden, amit a fogyásról tudok / [írta Schobert Norbert]. - Összevont, bőv. kiad. - Budapest : Norbi Update, cop. 2007. - 419 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2001-7 fűzött : 2990,- Ft
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2656584]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Receptek a 4 napos szétválasztó diétához / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 121 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 34.)
ISBN 978-963-679-480-4 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.563(083.12)
[AN 2656302]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2007.
Szabó Sándorné (1948-)
   Sós sütemények / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 119 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 36.)
ISBN 978-963-679-573-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2656304]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2007.
   Szakácsok mestervizsga kézikönyve / [szerk. Bóta József] ; [összeáll. ... Bódiné Fekete Éva et al.] ; [kiad. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - Budapest : MKIK, 2006. - 185 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
konyhatechnika - szakácskönyv - tankönyv
641.5(078) *** 641.55(083.12)
[AN 2656189]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2007.
Szalavári Mónika
   Szalavári Mónika sminkeskönyve / [a fotókat Michelberger Rita kész.]. - [Budapest] : Magánkiad., [2007]. - 180 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1631-7 fűzött
ISBN 963-06-1631-9
kozmetika - smink
646.75
[AN 2654334]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2007.
Szovátai Vass
   Kínai ételek / [írta Szovátai Vass]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 123 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 37.)
ISBN 978-963-679-607-5 fűzött
Kína - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(510)(083.12)
[AN 2656305]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2007.
Szovátai Vass
   Szabad tűzön 2 / [írta Szovátai Vass]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 117 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 33.)
Szabadtűzön 2 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-679-495-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2656300]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2007.
Tóthné Pánya Marianna
   Házi sütemények : krémesek, piskóták, kelt tészták / Tóthné Pánya Marianna ; [fotók Czinegéné Kiss Ilona]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-596-481-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2655022]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6945 /2007.
Nagl-Docekal, Herta
Feministische Philosophie (magyar)
   Feminista filozófia : eredmények, problémák, perspektívák / Herta Nagl-Docekal ; [ford. Hell Judit]. - Budapest : Áron, 2006. - 272 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9210-47-1 fűzött : 2280,- Ft
filozófia - nőmozgalom - emancipáció
1 *** 396 *** 316.37-055.2
[AN 2655501]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6946 /2007.
Albertz, Rainer (1943-)
Elia (magyar)
   Illés : Isten tüzes harcosa / Rainer Albertz ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 214 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 206-210.
ISBN 978-963-558-083-5 fűzött : 2200,- Ft
Illés (próféta) (Kr. e. 9. sz)
Biblia. Ószövetség
próféta
291.63(092)Illés
[AN 2655251]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2007.
Balás Béla (1941-)
   Kalandra hív Krisztus : Elmer István beszélgetése Balás Béla megyéspüspökkel / Balás Béla. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 257, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 6.)
ISBN 978-963-361-938-4 kötött : 1980,- Ft
Balás Béla (1941-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - memoár
282(439)(092)Balás_B.(0:82-94)
[AN 2656925]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2007.
Bereczki Sándor (1927-)
   Fegyelem, fegyelmezés : lelkigondozói segítségnyújtás megbotlott és visszaesett hívőknek / Bereczki Sándor ; [kiad. EPK Sion Gyülekezete]. - Budapest : EPK Sion Gyülekezete, 2007. - 67 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-963-06-2116-8 fűzött
lelki gondozás - vallási erkölcs - bűn
253 *** 241.4
[AN 2655325]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2007.
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok (magyar)
   Szinopszis : Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának párhuzamos szövege. - Budapest : Kálvin, 2007. - 314 p. ; 27 cm
ISBN 978-963-558-088-0 kötött : 2700,- Ft
evangélium
226.1.04=945.11
[AN 2660855]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2007.
Cser László (1914-2004)
Himnusz a kereszten (új kiadása)
   Ismerjük meg Torma Kálmánt / Cser László ; ... Endrődy László előszavával ; [közread. a] Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. - 3. kiad. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartomány ; Kecskemét : Korda, 2007. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9554-52-8 fűzött : 850,- Ft
Torma Kálmán (1914-1937)
Magyarország - egyházi személy - jezsuiták - 20. század
271.5(439)(092)Torma_K.
[AN 2655996]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2007.
Cseri Kálmán (1939-)
   A Tízparancsolat / Cseri Kálmán. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 1994. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7954-84-9 fűzött
vallási erkölcs
241.6
[AN 2660598]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2007.
Csohány János (1934-)
   Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról / Csohány János. - Debrecen : Fábián Bt. : Mo. Ref. Egyh. Doktorai Kollégiumának Egyháztört. Szekciója, 2004-. - 20 cm
Fűzött
Debrecen - református egyház - helyismeret
284.2(439-2Debrecen) *** 908.439-2Debrecen
[AN 2630961]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2006. - 323 p. - (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, ISSN 1417-491X ; 13.)
Bibliogr.
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - egyházügy - művelődéstörténet - történész - helytörténész - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - könyvismertetés - publicisztika
284.2(439)(091) *** 322(439) *** 894.511-92(082) *** 930.1(439)(092)Csohány_J.(049.3)
[AN 2657078] MARC

ANSEL
UTF-86953 /2007.
Csohány János (1934-)
   Az üdvtörténeti keresztyén ünnepek / Csohány János. - Debrecen : Fábián Bt : Mo. Ref. Egyh. Doktorai Kollégiumának Egyháztört. Szekciója, 2007. - 37, [2] p. ; 20 cm. - (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, ISSN 1417-491X ; 14.)
Bibliogr.: p. 35-36.
Fűzött
keresztény ünnep - református egyház - naptári szokás - néprajz
264-04 *** 284.2 *** 398.33
[AN 2657069]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2007.
   Élő Rózsafüzér zarándoklat Budapest körül : Élő Rózsafüzér, Budapest, 2007. május 12. / [szerk. Édl Román et al.] ; [kiad. a Budapesti Városmisszió Szervezőbizottsága]. - Budapest : Budapesti Városmisszió Szervezőbizottsága, 2007. - 83, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-2506-7 fűzött
Budapest - katolikus egyház - zarándoklat - egyesület - vallásos ének
282(439-2Bp.) *** 248.153.8(439-2Bp.) *** 267Élő_Rózsafüzér *** 245
[AN 2656393]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2007.
Gaál Botond (1946-)
A zárt világ felnyitása (angol)
   Opening up a closed world / Botond Gaál ; [transl. by Dávid Pándy-Szekeres, Lehel Deák] ; [publ. by the] István Hatvani Theological Research Center Debrecen Reformed Theological University. - Debrecen : Hatvani Theological Research Center Debrecen Reformed Theological Univ., 2007. - 138, 32 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-135.
ISBN 978-963-8429-56-8 kötött
vallásfilozófia - kereszténység - teológia - matematika - tudománytörténet
21 *** 23/28 *** 51(091)
[AN 2656951]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2007.
Gaál Sándor
   "A kezdeményező egyház" : Victor János egyházépítő szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre / Gaál Sándor. - Debrecen : DRHE, 2006. - 218 p. : ill. ; 20 cm. - (Dissertationes theologicae, ISSN 1219-9567 ; 7.)
Bibliogr.: p. 199-218. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8429-55-1 fűzött
ISBN 963-8429-55-0
Victor János (1888-1954)
Budapest - protestáns lelkész - teológus - református egyház - 20. század - misszió - disszertáció
284.2(439)(092)Victor_J. *** 284.2(439-2Bp.) *** 266
[AN 2657059]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2007.
Gillet, Lev (1893-1980)
Jésus, simples regards sur le Sauveur (magyar)
   Jézus, az üdvözítő : egyszerűen nézz Rá! / egy szerzetes a Keleti Egyházból. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2007. - 150 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-87151-1-1 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2655373]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2007.
Gnilka, Joachim (1928-)
Bibel und Koran (magyar)
   Biblia és Korán : ami összeköti és ami elválasztja őket / Joachim Gnilka ; [ford. Sasvári Györgyné]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 978-963-361-916-2 fűzött : 2460,- Ft
Biblia
Korán
vallástudomány - összehasonlító módszer - bibliakutatás - kereszténység - iszlám
291 *** 22.01 *** 297.18
[AN 2656935]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2007.
Gnilka, Joachim (1928-)
Theologie des Neuen Testaments (magyar)
   Az Újszövetség teológiája / Joachim Gnilka ; [ford. Kiss B. Zsolt]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 418 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-841-7 kötött : 3800,- Ft
Biblia. Újszövetség
biblikus teológia
225.01
[AN 2654376]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2007.
Kocsev Miklós (1953-)
   Ezredvégi színek : impulzusok a holland református (gereformeerd-hervormd) gyakorlati teológiából az ezredforduló körül különös tekintettel hazai református egyházi életünkre / Kocsev Miklós. - Budapest : KRE HTK Doktori Isk. : L'Harmattan, 2006. - 319 p. ; 23 cm. - (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 2.)
Bibliogr.: p. 315-[320]. - Összefoglalás magyar, holland és német nyelven
ISBN 978-963-9683-73-0 fűzött : 2800,- Ft
Hollandia - Magyarország - református egyház - teológia - 20. század - ezredforduló
284.2(492)"19" *** 284.2(439) *** 23/28
[AN 2654850]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2007.
Koszta László (1962-)
   Írásbeliség és egyházszervezet : fejezetek a középkori magyar egyház történetéből / Koszta László. - Szeged : JATE Press, 2007. - 274 p. : ill. ; 24 cm. - (Capitulum, ISSN 1418-4397 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - egyháztörténet - középkor - művelődéstörténet - magyar történelem
282(439)"10/13" *** 27(439)"10/13" *** 930.85(439)"10/13" *** 943.9"10/13"
[AN 2656778]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2007.
Linn, Sheila Fabricant
Healing our beginning (magyar)
   Életünk méhen belüli sérüléseinek gyógyítása / Sheila Fabricant Linn, Dennis Linn, Matthew Linn ; [ford. Váczy Kristóf] ; [ill. Francisco Miranda]. - [Budapest] : Marana Tha, 2007. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 133.)
ISBN 963-9281-53-0 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom - csecsemőgondozás - anyaság
244 *** 613.95
[AN 2655144]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2007.
Magyarországi Baptista Egyház. Országos missziói közgyűlés (2007) (Budapest)
   A magyarországi baptisták 162. évi országos missziói közgyűlése : 2007. május 05., Budapest ... : beszámoló-gyűjtemény. - [Budapest] : [Mo. Baptista Egyh.], [2007]. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Szerk. Mészáros Kornél. - Gerinccím: Országos missziói közgyűlés, 2007
Fűzött
Magyarország - baptista egyház - konferenciakiadvány
286.15(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2655240]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2007.
Morel Gyula (1927-2003)
Radikale Kirchenreform (magyar)
   Radikális egyházreform : a katolikus egyház válsága az 1950-től napjainkig tartó időszakban, megújulásra ösztönző tények és vallásszociológiai elemzések / Julius Morel ; [ford. Mente Éva]. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 373 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-368.
ISBN 978-963-506-698-8 * fűzött : 3600,- Ft (hibás ISBN 978-963-506-968-8)
katolikus egyház - reform - vallásszociológia - 20. század - ezredforduló
282(100)"195/200" *** 316.7 *** 316.334 *** 261
[AN 2655360]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2007.
Sándor Endre (1945-)
   Csak légy erős és bátor! : Józsué élete és üzenete / Sándor Endre. - Budapest : Kálvin, 2007. - 275 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-079-8 fűzött : 900,- Ft
Biblia. Ószövetség. Józsué könyve
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.2.07 *** 222.12.07 *** 222.14.07 *** 222.15.07
[AN 2655247]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2007.
Schuon, Frithjof (1907-1998)
Le soufisme (magyar)
   Szufizmus: fátyol és kvintesszencia / Frithjof Schuon. - Érpatak : Sophia Perennis, 2006. - 205 p. ; 21 cm. - (Libri traditionis Perennis, ISSN 1787-1182)
Ford. Czabán Katalin
ISBN 963-06-0564-3 fűzött
iszlám - szufizmus
297 *** 141.336
[AN 2654615]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2007.
Seregély István (1931-)
   Magunkat nem hagyhatjuk el : Szerdahelyi Csongor beszélgetése Seregély István egri érsekkel / Seregély István. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 185, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 5.)
ISBN 978-963-361-918-6 kötött : 1830,- Ft
Seregély István (1931-)
Magyarország - érsek - életútinterjú - 20. század - ezredforduló - katolikus egyház
282(439)(092)Seregély_I.(047.53)
[AN 2656932]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2007.
   Szentszéki dokumentumok a megszentelt életről, 1964-2002 / [szerk. és az előszót írta Tőzsér Endre] ; [ford. Adamik Tamás et al.] ; [közread. a] Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. - Budapest : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2007. - 511 p. ; 29 cm
Bibliogr.
Fűzött
katolikus egyház - reform - szerzetesség - hitélet - zsinat - 20. század - ezredforduló - enciklika
265.4 *** 248 *** 262.6 *** 262.5Vat.,_II. *** 262.131.22 *** 282
[AN 2655384]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2007.
Szlávik Antal
   Sajátjogú egyházhatóság : normafejlődés és aktuális kérdések / Szlávik Antal. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - [4], XXXIV, 222 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. IV.,, Dissertationes, ISSN 1586-0957)
Bibliogr.: p. VII-XXXII. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-361-766-9 fűzött
egyházjog - katolikus egyház - keleti egyház - szertartás - disszertáció
282 *** 281.5 *** 348 *** 291.3
[AN 2655740]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2007.
Szűcs Éva
   Az idők végén / Szűcs Éva. - Budapest : Új Spirit Kv., 2007. - 191 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9617-10-0 kötött
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers
244(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 2655704]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2007.
Thomas a Kempis (1380-1471)
   Mária követése / Kempis Tamás ; [... ford. Paulik Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 233 p. ; 17 cm
A ford. a "Nachfolge Mariens" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-361-928-5 fűzött : 1300,- Ft
Németalföld - mariológia - középkori latin irodalom - vallásos irodalom
232.931 *** 243 *** 871-97(492)=945.11
[AN 2656904]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2007.
Weimann Béla
   Tanítások az elnyeletett evangyéliumokból : tudás a Menyasszony, Alfa és az Omega / Weimann Béla. - Budapest : Dóm Text, 2007. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87144-4-2 fűzött : 1980,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2655304]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6973 /2007.
   The anti-American century / ed. by Ivan Krastev and Alan McPherson. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - [7], 162 p. ; 24 cm
A 2004 decemberében Budapesten "Past and present: Is there anything new with anti-Americanism today?" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-80-6 kötött
Egyesült Államok - konfliktus - politikai feszültség - politikai szociológia - befolyásolás - antiszemitizmus - 20. század - ezredforduló - konferenciakiadvány
316.356.4(73) *** 316.65(100) *** 316.334.3 *** 323.22(100)"19/200" *** 327.8(73) *** 316.75 *** 323.12(=924) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2655464]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2007.
   Ifjúságszociológia : szemelvények / szerk. Gábor Kálmán, Jancsák Csaba. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2006. - 495 p. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.
ISBN 963-9573-12-4 fűzött
ifjúságszociológia
316.346.3-053.6
[AN 2655987]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2007.
Intercultural media training in Europe (magyar)
   Interkulturális média képzés Európában : kézkönyv[!kézikönyv] közösségi média oktatók és szerkesztők részére / [... ford. és szerk. Géczi Gábor]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., [2007]. - 132 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87212-4-2 fűzött
médiaismeret - tömegkommunikáció - multikultúra - tanári segédkönyv
316.774(072) *** 316.7(072)
[AN 2656030]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2007.
Kátai Gábor (1975-)
   Gondolatok az ifjúságpolitikáról és eszközeiről : Magyarországon és Európában / Kátai Gábor. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2006. - 168 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-162. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9573-19-1 fűzött
Magyarország - Európa - ifjúságpolitika - Kádár-korszak - ezredforduló
316.37-053.2/.6(439)"197/200" *** 364.65-053.2/.6(439) *** 374.3(439) *** 364.65-053.2/.6(4)
[AN 2654672]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2007.
   A kultúra szerepe a turizmusban és a városfejlesztésben : tájékoztató kiadvány / szerk. Rátz Tamara ; [kiad. a Kultúrpont Iroda]. - Budapest : Kultúrpont Iroda, 2006. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 963-87094-3-X fűzött
Magyarország - Európai Unió - turista-idegenforgalom - kulturális élet - településtervezés - pályázat
316.7(439) *** 338.48(439) *** 338.48(4-62) *** 316.7(4-62) *** 711.4(439) *** 711.4(4-62) *** 06.063
[AN 2655968]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2007.
   Nemzetközi vándorlás, 1995-2005 = International migration, 1995-2005 / [összeáll. Kincses Áron, Halmi Erzsébet, Nagyné Forgács Eleonóra] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2006. - 112 p. ; 29 cm
ISBN 963-215-976-X fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-215-634-X)
Magyarország - migráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.74(439)"199/200"(083.41)
[AN 2654369]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2007.
Paksy András
   Az 1-14 éves gyermekek egészségi állapotának jellemzői, 2000-2005 : a halálozási, kórházi, háziorvosi és házi gyermekorvosi morbiditási adatok alapján / [szerző Paksy András] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2007. - V, 125 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-963-235-075-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - betegség - demográfia - gyermek - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.6-053.2(439)(083.41)
[AN 2654363]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2007.
Schirrmacher, Frank (1959-)
Das Methusalem-Komplott (magyar)
   A Matuzsálem-összeesküvés / Frank Schirrmacher ; [ford. Orczy Zsuzsanna]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 208 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9534-85-8 kötött : 2495,- Ft
öreg - szociálpszichológia - demográfia - népességfogyás
316.37-053.9(100) *** 316.6 *** 314.83
[AN 2656835]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2007.
   Sós kávé : elmeséletlen női történetek / [gyűjt. és szerk. Pécsi Katalin]. - [Budapest] : Novella, 2007. - 185 p. ; 20 cm. - (Eszter könyvek, ISSN 1785-4113)
ISBN 978-963-9442-82-5 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - nő - antiszemitizmus - holokauszt - zsidóság - magyar történelem - Horthy-korszak - memoár - antológia
316.37-055.2(=924)(439) *** 323.12(=924)(439)(0:82-94) *** 943.9"193/194"(0:82-94) *** 894.511-94(082)
[AN 2656283]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6982 /2007.
Fazekas Zsuzsa
   Mihály Hoppál : a bibliography of his works / [ed. by Zsuzsa Fazekas]. - Budapest : EFI, 2007. - 27 p. ; 21 cm. - (Varia bibliographica, ISSN 1789-1124). (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 17.)
ISBN 978-963-86587-9-1 fűzött
Hoppál Mihály (1942-)
néprajz - magyar néprajz - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 39(=00) *** 012Hoppál_M.
[AN 2654870]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2007.
Gyárfás Endre (1936-)
   Avatástól ballagásig : diákdalok, diákszokások / Gyárfás Endre, Kecskés András. - Átd. kiad. - Budapest : Holnap, 2007. - 112, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-778-7 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - diákélet - magyar néprajz - szokás - művelődéstörténet
394(439) *** 371.89(439) *** 930.85(439)
[AN 2656868]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2007.
Helmanis, Lisa
Perfect weddings (magyar)
   Tökéletes esküvő : hozd ki a maximumot életed legemlékezetesebb napjából / Lisa Helmanis ; [ford. Zsoldos Anita]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - XVIII, 238 p. : ill. ; 21 cm. - (52 sláger ötlet, ISSN 1788-6538)
ISBN 978-963-9534-87-2 fűzött : 2495,- Ft
esküvő
392.5
[AN 2656429]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2007.
Köves Gábor
   Nem fog fájni.. : vizitdíjas viccek / [... gyűjt. KÁGÉ] ; [ill. Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2007]. - 151 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7437-73-1 fűzött : 990,- Ft
vicc
398.94
[AN 2656668]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2007.
Magyar Zoltán (1967-)
   A Szilágyság mondahagyománya / Magyar Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 585 p., XXXII t. : ill. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 7.)
Bibliogr.: p. 495-502.
ISBN 978-963-506-701-5 kötött : 3900,- Ft
Szilágyság - magyar néprajz - határon túli magyar irodalom - folklór - monda
398(=945.11)(498.4Szilágyság) *** 398.22(=945.11)(498.4Szilágyság)
[AN 2655488]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2007.
Sipőcz József
   Savanyó Józsi, a jó betyár / Sipőcz József. - Veszprém : Viza, 2006. - 121 p., [1] t.fol. : ill., részben kotta ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-963-87173-2-0 fűzött
ISBN 963-87173-2-7
Savanyó Józsi (1841-1907)
Magyarország - betyár - 19. század - századforduló
394-058.55(439)(092)Savanyó_J.
[AN 2655210]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2007.
Steer, Dugald A.
Dragonology (magyar)
   Sárkánytan különkiadás : sárkányfogás és -idomítás : hivatalos kézikönyv / Ernest Drake ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007. - 22, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm + +sárkánymakett
ISBN 978-963-628-528-9 kötött : 3499,- Ft
hiedelem - irodalmi alak - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
398.44(02.053.2) *** 087.5
[AN 2654314]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2007.
Szendrei László
   Neves kifejezések, szállóigék, mondások / Szendrei László ; [... ill. Bihari Marianna és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9371-43-2 kötött
művelődéstörténet - ókor - szállóige
398.92(100) *** 930.85(100) *** 930.85(3)
[AN 2655114]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2007.
   Szívemből kívánom, a garast elvárom.. : húsvéti locsolóversek, karácsonyi és újévi kántálóversek / [gyűjt.] Kiss József. - Vaja : Molnár S., 2006. - 111 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-06-0221-0 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - magyar néprajz - népköltészet - húsvéti szokás - karácsonyi szokás - szilveszteri szokás
398.332.416(=945.11)(439.161) *** 398.332.12(=945.11)(439.161) *** 398.332.422(=945.11)(439.161)
[AN 2655499]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2007.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2007], cop. 1997. - 298 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 978-963-286-361-0 kötött
magyar néprajz - naptári szokás - egyetemi tankönyv
398.33(=945.11)(075.8)
[AN 2660964]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2007.
Topsell, John
How to raise and keep a dragon? (magyar)
   A sárkánynevelés kézikönyve / írta John Topsell ; ill. Dan Malone ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm + CD ROM
ISBN 978-963-628-504-3 kötött : 3599,- Ft
hiedelem - irodalmi alak - gyermekkönyv
398.44(02.053.2)
[AN 2654461]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6993 /2007.
   Globális biztonsági kihívások, NATO szerepvállalások és Közép-Európa / Glied Viktor, Tarrósy István szerk. ; [ford. Csizmadia Daniella, Mojzes Kamilla, Benedek György] ; [rend., kiad. az Európa Centrum Kht., International House]. - Pécs : Európa Centrum, 2006. - 201 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87070-2-4 fűzött
Európai Unió - biztonságpolitika - világpolitika - globalizáció - konferenciakiadvány
327(100) *** 327(4-62) *** 355.02(100) *** 339.9 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2655420]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2007.
   Köztársaság a modern kori történelem fényében : tanulmányok / szerk. Feitl István. - Budapest : Napvilág, 2007. - 412 p. ; 23 cm
A 2006. febr. 1-2-án Budapesten tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 963-9350-85-0 fűzött : 3200,- Ft
államelmélet - politológia - demokrácia - köztársaság - történelem - magyar történelem - 19. század - 20. század - rendszerváltás - ezredforduló - konferenciakiadvány
321.01 *** 32.001 *** 321.7 *** 329.23 *** 94"18/19" *** 32(439)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2656809]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2007.
Péter László (1926-)
   Az én besúgóim : F-dossziém / Péter László. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2007. - 223 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9573-28-0 fűzött
Péter László (1926-)
Magyarország - irodalomtörténész - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás
323.282(439)"195"/198"(093) *** 82.01(439)(092)Péter_L.(093)
[AN 2655971]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2007.
Semjén Zsolt (1962-)
   Ius resistendi / Semjén Zsolt. - [Budapest] : Barankovics Alapítvány, 2007. - 209, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-85524-3-3 fűzött
Magyarország - politikus - egyházügy - politika - ezredforduló - válogatott művek
32(439)(092)Semjén_Zs.(047.53) *** 32(439)"200"(0:82-92) *** 322(439)"200"(0:82-821)
[AN 2655891]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2007.
   Száműzöttek a Hortobágyon : emlékek a borsósi kényszermunkatáborból, 1952-1953 / [W. Balassa Zsuzsa és Bánhidy Attila közreműködésével szerk. Kováts Dániel]. - Budapest : [Feliciter], 2006. - 408 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 963-229-810-1 fűzött
Hortobágy - Magyarország - állami terror - internálótábor - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195" *** 343.819.5(439Hortobágy)"195"(0:82-94)
[AN 2656342]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2007.
Szebeni Géza, M. (1945-)
   Alcide De Gasperi : egy kereszténydemokrata a 20. században / M. Szebeni Géza. - Budapest : M. Szemle Alapítvány, 2007. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-963-85171-9-7 fűzött : 2500,- Ft
De Gasperi, Alcide (1881-1954)
Olaszország - politikus - kereszténydemokrácia - történelem - 20. század - életrajz
32(45)(092)De_Gasperi,_A. *** 329.3:28(45)"19" *** 945"192/195"
[AN 2656854]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2007.
   Szociáldemokrata Párt (SZDP) története dokumentumok alapján 1989. novemberétől napjainkig / [szerk. Sztankovánszki Tibor]. - [Budapest] : [Alternance Kft.], [2007]. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2117-5 fűzött
Szociáldemokrata Párt
Magyarország - szociáldemokrata párt - ezredforduló
329(439)SZDP *** 329.14(439)"199/200"
[AN 2654867]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2007.
Tisza István (1861-1918)
   Tisza István saját szavaiban / [összeáll.] Östör József ; [... az utószót írta Kovács József László]. - Budapest : Auktor, 2006. - 213, [2] p. ; 19 cm
Berzeviczy Albert előszavával. - Bibliogr.: p. 201-213.
ISBN 963-7780-95-5 kötött : 1980,- Ft
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - magyar történelem - politikus - idézetgyűjtemény
32(439)(092)Tisza_I.(0:82-84) *** 943.9(0:82-84)
[AN 2654912]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2007.
White, Michael (1959-)
Machiavelli (magyar)
   Machiavelli : egy félreértett ember / Michael White ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 319 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 297-300.
ISBN 978-963-370-051-8 kötött
Machiavelli, Niccolò (1469-1527)
Itália - író - államelmélet - politikai filozófia - reneszánsz - 15. század - 16. század - életrajz
321.01(45)(092)Machiavelli,_N. *** 850(092)Machiavelli,_N.
[AN 2655883]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7002 /2007.
   The archaeology of cult and death : proceedings of the Session "The archaeology of cult and death", organized for the 9th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 11th September 2003, St. Petersburg, Russia / ed. by Mercourios Georgiadis and Chrysanthi Gallou. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - 196 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 963-8046-67-8 fűzött
régészet - kultusz - temetkezés - konferenciakiadvány
903.5 *** 903.7 *** 903.26 *** 061.3(47-2Sankt-Peterburg)
[AN 2638147]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2007.
   La crise des empires : Suez - Budapest 1956 : actes du colloque international Szeged, les 29-30 septembre 2006 ... : Université de Szeged Département d'histoire moderne et d'études méditerranéennes / [... publ. László J. Nagy, Péter Ákos Ferwagner]. - Szeged : JATE Press, 2007. - 205 p. ; 24 cm
Az előadások váltakozva francia, olasz, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-817-4 fűzött
Közel-Kelet - Észak-Afrika - világpolitika - történelem - külpolitika - magyar történelem - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom - 20. század - konferenciakiadvány
930.9"1956" *** 943.9"1956" *** 327.5(5-011)"1956" *** 95-011"1956" *** 961"19" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2656790]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2007.
Daidōji Yūzan
Budō shoshinshū (magyar)
   A busidó alapjai : szamuráj törvénykönyv / Daidódzsi Júzan ; [ford. Tóth Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2007. - 131 p. ; 17 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
ISBN 963-86369-0-4 kötött : 1990,- Ft
Japán - ázsiai küzdő- és védősport - szamuráj - 17. század - művelődéstörténet
930.85(520)"16" *** 355.318(520)"16" *** 796.85(520)
[AN 2661228]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2007.
Faludy György (1910-2006)
Tragödie eines Volkes (magyar)
   Egy nép tragédiája : a magyar szabadságharc évszázadai : 1957, Bécs / Faludy György, Faludy Zsuzsa, Pálóczi-Horváth György ; [ford. Jakab Katalin és Máthé Melinda]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-227-7 kötött
magyar történelem - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom
943.9 *** 943.9"1945/195" *** 943.9"1956"
[AN 2656230]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2007.
Göbölyös N. László (1956-)
   Hatvannyolc, akkor és azóta : (h)ősök, utódok, szellemek / Göbölyös N. László. - Budapest : Pallas Kv., 2007. - 421 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 399-409. - Filmogr.: p. 411-418.
ISBN 978-963-06-2208-0 fűzött : 2900,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - belpolitika - 20. század - ezredforduló - társadalmi változás - politikai feszültség
930.85(100)"196/200" *** 930.9"196/200" *** 323.2(100)"196/200"
[AN 2654463]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2007.
Grass, Günter (1927-)
Beim Häuten der Zwiebel (magyar)
   Hagymahántás közben / Günter Grass ; a ... rajzokat a szerző kész. ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2007. - 494, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8258-6 kötött : 2800,- Ft
Németország - német irodalom - történelem - második világháború - 20. század - memoár
943.0"193/195"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 2656086]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2007.
Gyáni Gábor (1950-)
   Relatív történelem / Gyáni Gábor. - Budapest : Typotex, 2007. - 297 p. ; 20 cm. - (Historia mundi, ISSN 1788-7070)
ISBN 978-963-9664-39-5 fűzött : 2900,- Ft
történettudomány
930.1
[AN 2656351]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2007.
Janitsáry Miklós (1934-)
   Világjáró magyarok : [kiemelkedő életutak határainkon innen és túl] / Janitsáry Miklós. - Pécs : Alexandra, 2007. - 287 p. : ill. ; 23 cm
Válogatás a Hír TV azonos című műsorának 2003 és 2005 között elhangzott interjúiból
ISBN 978-963-370-145-4 fűzött
híres ember - külföldön élő magyar személyiség - tudós - művész - interjú - televíziós műsorszám
929(=945.11)(100)(047.53) *** 791.9.097(439)
[AN 2656276]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2007.
Johnson, Paul
Modern times (magyar)
   A modern kor : a 20. század igazi arca / Paul Johnson ; [ford. Berényi Gábor] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - 2. kiad. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2007. - 931 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86784-5-4 kötött : 4600,- Ft
világtörténelem - 20. század
930.9(035)"19"
[AN 2660908]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2007.
Kerékgyártó Imréné
   A kastély árnyékában : érdi portrék a múlt századból / Kerékgyártó Imréné ; Karsch Manfred grafikáival ; [közrem. Sebestyénné Majchrowska Ewa]. - Érd : Csuka Z. Vár. Kvt., 2006. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Érdi téka, ISSN 1788-9685)
ISBN 978-963-06-1245-6 fűzött
ISBN 963-06-1245-3
Magyarország - Érd - híres ember - helyismeret - életrajz
929(439-2Érd) *** 929(439) *** 908.439-2Érd
[AN 2654264]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2007.
   Komárom és településrészeinek egyesülése : Szőny és Koppánymonostor története, kezdetektől 1977-ig / [szerk. Számadó Emese] ; [a kiállítást rend. Számadó Emese, Turi Zsolt] ; [írta Herczeg Renáta, Számadó Emese, Turi Zsolt]. - Komárom : Önkormányzat, 2007. - 100 p. : ill. ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 7.)
Kész. a 2007. ápr. 26 - júl. 8. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87533-0-4 fűzött
Szőny - Koppánymonostor - Komárom - helytörténet - helyismeret - életrajz
943.9-2Szőny *** 943.9-2Koppánmonostor *** 908.439-2Komárom *** 929(439-2Komárom)
[AN 2655789]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2007.
   Krónikáink magyarul / vál. és ford. Kulcsár Péter. - Budapest : Balassi, 2006-. - 24 cm. - (Történelmi források, ISSN 1586-6092 ; 3.)
ISBN 963-506-671-6
magyar történelem - magyar őstörténet - középkor - történelmi forrás - krónika
930.8(=945.11)(093) *** 943.9".../15"(093)
[AN 2623958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2. - cop. 2007. - 163 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-700-8 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - magyar történelem - 15. század - 16. század - középkori latin irodalom - történelmi forrás - krónika
943.9"14/15"(093) *** 871-94(439)=945.11
[AN 2655483] MARC

ANSEL
UTF-87014 /2007.
   A Pécs gazdasága és társadalma a 18-20. században és a Pécs évszázadai című, 2005. évi konferenciák válogatott előadásai / szerk. Kaposi Zoltán, Pilkhoffer Mónika. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2007. - 407 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 19.)
A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 978-963-87277-1-8 fűzött
helytörténet - gazdaságtörténet - régészet - konferenciakiadvány
930.85(439-2Pécs) *** 943.9-2Pécs *** 338(091)(439-2Pécs) *** 904(439-2Pécs) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2656815]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2007.
Róna-Tas András (1931-)
   Kis magyar őstörténet : a magyarok korai története az államalapításig / Róna-Tas András. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 204 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-[205.]
ISBN 978-963-506-704-6 fűzött : 2500,- Ft
magyarság - őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2655163]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2007.
Schobert Norbert (1971-)
   Vallomás : amit eddig nem mertem elmondani... / Schobert Norbert. - Budapest : Norbi Update, 2007. - 287 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1996-7 fűzött : 2990,- Ft
Schobert Norbert (1971-)
Magyarország - híres ember - ezredforduló - 21. század - memoár
929(439)(092)Schobert_N.(0:82-94)
[AN 2656455]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2007.
Steer, Dugald A.
Egyptology (magyar)
   Egyiptológia : expedíció Ozirisz sírjához : Miss Emily Sands naplója, 1926. november - / [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007. - [28] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ill. Andrew, Ian, Harris, Nick, és Ward, Helen. - Kihajtható ábrákkal. - Japán technikával
ISBN 978-963-628-557-9 kötött : 4499,- Ft
művelődéstörténet - ókori Egyiptom - egyiptológia - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 2654309]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2007.
Szalay Antal (1800-1863)
   Tamási mező-város esmértetése / Szalay Antal ; [a bevezetőt írta, jegyzetekkel ell. és szerk. K. Németh András]. - Tamási ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2007. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87212-5-9 fűzött
Tamási (Tolna megye) - helytörténet
943.9-2Tamási
[AN 2656018]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2007.
Szántó András
   Eleink örömei : gasztronómiai emlékek a hajdani metszeteken / Szántó András. - Budapest : Gabbiano Print, 2007. - 221 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 221.
Kötött
művelődéstörténet - gasztronómia - album
930.85(100) *** 641.5(084.1)
[AN 2655816]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2007.
Szendrei László
   Magyar királyok / Szendrei László. - [Nyíregyháza] : Pro Rehabilitáció Kft., 2007. - 125, [3] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [128].
ISBN 978-963-87546-1-5 kötött
Magyarország - uralkodó
943.9(092)
[AN 2656294]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2007.
Szőnyi Ferenc (1944-)
   Házőrző lelkiismeret : ami a nagyköveti jelentésekből kimaradt / Szőnyi Ferenc. - Budapest : Gondolat, 2007. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-004-2 fűzött : 2000,- Ft
Argentína - művelődéstörténet - emigráció - magyarság - magyar irodalom - válogatott művek
930.85(=945.11)(82) *** 325.25(=945.11)(82) *** 894.511-821
[AN 2655156]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2007.
Szücs Gábor
   60-as évek : egy kötetnyi orvosság feledés ellen / Szücs Gábor. - Budapest : Geomédia, 2007. - 130 p. ; 19 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 15.)
Fűzött : 485,- Ft
magyar történelem - művelődéstörténet - magyarság - világtörténelem - 20. század
943.9"196" *** 930.85(439)"196" *** 930.9"196" *** 930.85(100)"196"
[AN 2655134]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7023 /2007.
Barrett, Pam
Mallorca (magyar)
   Mallorca / szöveg Pam Barrett ; [ford. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5544-7 fűzött : 1390,- Ft
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 2656705]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2007.
Carstensen, Heidede
London (magyar)
   London / Heidede Carstensen ; [ford., átd. Gyárfás Edit]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
Fűzött : 1980,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2660572]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2007.
Decsy Sámuel (1742-1816)
   Osmanografia, az az A' Török Birodalom' természeti, erköltsi, egy-házi, polgári, 's hadi állapottyának, és a' magyar királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásainak summás leirása / Decsy Sámuel ... által. - [Hasonmás kiad.]. - [Budapest] : Kossuth, 2007-. - 24 cm. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Eredeti kiadása: Bétsben : Kurzbeck, 1789.
Törökország - helyismeret - 18. század - hasonmás kiadás
908.560"17" *** 094/099.07
[AN 2654971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2007. - [24], 396, [20] p., [1] t.fol. : ill., színes térk.
ISBN 978-963-09-5558-4 kötött
Fűzött
Törökország - történelem - helyismeret - hasonmás kiadás
908.560"17" *** 956.0".../17" *** 094/099.07
[AN 2654973] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2007. - 462, [23] p.
ISBN 978-963-09-5559-1 kötött
Fűzött
Törökország - helyismeret - haderő - hadtörténet - 18. század - hasonmás kiadás
355(560)"17" *** 908.560"17" *** 355.48(560)".../17" *** 094/099.07
[AN 2654974] MARC

ANSEL
UTF-87026 /2007.
East coast Australia (magyar)
   Ausztrália keleti partvidéke / Lindsay Brown [et al.] ; [ford. Sáling Gergő]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 640 p., [14] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-747-0 fűzött : 7500,- Ft
Ausztrália - útikönyv
919.4(036)
[AN 2654877]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2007.
Farkas Zoltán
   Budapest gyerekekkel / [írta Farkas Zoltán, Sós Judit, Mészáros Mária] ; [rajz., térk. Bátki László]. - Budapest : Jel-Kép, 2007. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87090-4-2 fűzött : 3200,- Ft
Budapest - Pest (megye) - szabadidő - gyermek - útikönyv
914.39-2Bp.(036)(02.053.2) *** 914.391.53(036)(02.053.2) *** 379.8-053.2/.6
[AN 2655877]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2007.
Gallai Rezső (1939-)
   Barátságról, emberségről.. / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2007. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-8103-66-6 fűzött
Tatabánya - helyismeret - helytörténet
908.439-2Tatabánya *** 943.9-2Tatabánya
[AN 2654428]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2007.
Gifford, Clive (1966-)
The Kingfisher geography encyclopedia (magyar)
   Novum földrajzi enciklopédia / [szerző Clive Gifford] ; [ford. Cseh Károly]. - [Szeged] : Novum, cop. 2007. - [8], 488 p. : ill., színes, részben térkép ; 29 cm
ISBN 963-9334-96-0 kötött
helyismeret - állam - enciklopédia
908.100
[AN 2654773]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2007.
Kartali Zsuzsa
   Úti cél: Kína / Kartali Zsuzsanna, Udvari Gábor. - 2. kiad. - [Budapest] : Kalandor, 2007. - 285, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9557-41-3 fűzött : 1690,- Ft
Kína - útikönyv
915.10(036)
[AN 2661158]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2007.
   Képgyártó dinasztia Székelyudvarhelyen : a Kováts-napfényműterem száz éve : kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 2007. március 20 - szeptember 30. : katalógus = The photographic dynasty of Székelyudvarhely : one hundred years of the Kováts-napfényműterem (Sunlight Studio) : exhibition at the Museum of Ethnography, 20 March - 30 September 2007 : catalogue / [a kiállítást rend. és a katalógust írta ... Fogarasi Klára]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2007. - 235 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 232-233.
ISBN 978-963-9540-26-2 fűzött
Kováts István (id.) (1881-1942)
Kováts István (ifj.) (1915-)
Kováts Árpád (1950-)
Székelyudvarhely - Erdély - helyismeret - fényképész - határon túli magyarság - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
908.439.21-2Székelyudvarhely(084.12) *** 908.498.4-2Székelyudvarhely(084.12) *** 77.04(439-2Székelyudvarhely)(092) *** 77.04(=945.11)(498.4-2Székelyudvarhely)(092) *** 77.041.5 *** 061.4(498-2Székelyudvarhely)
[AN 2655775]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2007.
Körmendi Géza (1929-)
   Tata és környéke / [írta Körmendi Géza] ; [fotó Réti András]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 50, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-58-9 fűzött
Tata - útikönyv
914.39-2Tata(036)
[AN 2661325]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2007.
Kovács Imre
   A mi falunk, Ősi / [írta Kovács Imre, Kovács Imréné, Kárpáti Ágnes] ; [közread. a] Beőthy Galéria. - [Győr] : Beőthy Galéria, 2007. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87415-5-4 fűzött
Ősi - helyismeret
908.439-2Ősi
[AN 2656837]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2007.
Lovas Dániel (1954-)
   Kecskemét / [írta és szerk.] Lovas Dániel ; [fotó] Walter Péter. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2007]. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-7813-87-0 kötött
Kecskemét - helyismeret
908.439-2Kecskemét
[AN 2661156]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2007.
   Magyar Dunántúl : művelődéstörténeti olvasókönyv / összeáll. és a bevezetést írta Pomogáts Béla. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 210, [2] p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-77-8 kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9498-77-7)
Dunántúl - helyismeret - magyar irodalom - magyar irodalom története - 19. század - 20. század - esszé - antológia
908.439.11(0:82-4) *** 894.511(091)"18/19" *** 894.511-4(082)
[AN 2655452]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2007.
Massmann, Dorothea
Barcelona (magyar)
   Barcelona / ... Dorothea Massmann ... írta. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 978-963-13-5589-5 fűzött : 1990,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 2655553]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2007.
Mayhew, Bradley
Jordan (magyar)
   Jordánia / Bradley Mayhew ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 312 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-751-7 fűzött : 4500,- Ft
Jordánia - útikönyv
915.695(036)
[AN 2656182]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2007.
Orosz Károly (1948-)
   Dombrádi olvasókönyv : helytörténet / [Orosz Károly & Sipos Kálmán]. - [Vecsés] : Szerzők, 1998-. - 20 cm
A 9. köt. szerzője Orosz Károly
ISBN 963-550-981-2 *
Dombrád - helyismeret
908.439-2Dombrád
[AN 370848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc dombrádi eseményeinek történetéhez. - 2006. - 274 p.
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-550-674-0)
Dombrád - helytörténet - 1956-os forradalom - magyar történelem
943.9-2Dombrád"1956"
[AN 2655571] MARC

ANSEL
UTF-87039 /2007.
Palin, Michael (1943-)
Himalaya (magyar)
   Himalája / Michael Palin ; fényképezte Basil Pao ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 331 p., [64] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-530-720-3 kötött : 3900,- Ft
Himalája - helyismeret - angol irodalom - útleírás
908.235.243(0:82-992) *** 910.4(235.243)(0:82-992) *** 820-992=945.11
[AN 2656979]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2007.
Sár József
   Bogaram: Brazília : ...az őstermészet ölelésében / Sár József ; [fotók Ildikó Cseh Kőgl, Szirtes Bálint, Sár József]. - [Pécs] : TypiART Médiaműhely, 2007. - 165 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2115-1 * fűzött : 1850,- Ft (hibás ISBN 963-06-2115-1)
Brazília - útleírás
908.81(0:82-94)
[AN 2655396]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2007.
Shales, Melissa
Delhi, Agra & Rajasthan (magyar)
   Delhi, Agra, Rajasthan / írta Melissa Shales. - Pécs : Alexandra, 2007. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-963-370-136-2 fűzött
India - útikönyv
915.40(036)
[AN 2656252]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2007.
Szabadi Mihály (1937-)
   Álmok, emlékek, gondolatok : elmélkedések Sióagárdról / Szabadi Mihály ; [... fotókat kész. Balogh Mihály et al.] ; [kiad. a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja]. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Ált. Művel. Központja, 2007. - 148 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2183-0 fűzött
Sióagárd - helyismeret - magyar irodalom - magyar néprajz - memoár
908.439-2Sióagárd(0:82-94) *** 39(439-2Sióagárd) *** 894.511-94
[AN 2656341]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2007.
Száraz György (1930-1987)
   Budapest-dekameron / Száraz György ; [az utószót Alexa Károly írta]. - Budapest : Kortárs, 2007. - 273, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9593-50-3 fűzött : 2850,- Ft
Budapest - helyismeret - magyar történelem - 1956-os forradalom - publicisztika - memoár
908.439-2Bp.(0:82-92) *** 943.9-2Bp."1956"(0:82-94)
[AN 2655720]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2007.
   Tamási tabló : életrajzok Tamásiból / [... szerk. Csapóné Gyarmati Irén, Miskolczi Zoltánné] ; [kiad. Könnyü László Városi Könyvtár]. - Tamási : Könnyü L. Vár. Kvt., 2007. - 157 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2006
ISBN 978-963-06-1769-7 fűzött
Tamási (Tolna megye) - helyismeret - életrajz
908.439-2Tamási(092) *** 929(439-2Tamási)
[AN 2656818]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2007.
   Tolna - a rural area in Central-Europe : regional and local development in Tolna county ... / ed. by Norbert Pap. - Pécs : Lomart, 2007. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9632-10-3 fűzött
Tolna (megye) - társadalomföldrajz - közigazgatás - régió - regionális gazdaság
911.3(439.125) *** 352(439.125) *** 353(439.125) *** 332.1(439.125)
[AN 2656359]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2007.
Tóth Lászlóné
   A második világjáró sziámi macska Szentimrei Arisztid Xixi, "az utód" útinaplója : folytatás / Tóth Lászlóné ; [megj. a Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete gondozásában]. - Budapest : Budapesti Macskatartók Orsz. Egyes., 2007. - 128 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Előzm.: Xixi, a világjáró sziámi macska útinaplója
ISBN 963-229-379-7 fűzött : 1500,- Ft
macska - útleírás
910.4(100)(0:82-992) *** 636.8
[AN 2655923]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2007.
Vitéz Attila
   Üdvözlet Tolna vármegyéből! / Vitéz Attila, V. Kápolnás Mária, Erky-Nagy Tibor. - Szekszárd : [Vitéz A.], 2007-. - ill., részben színes ; 29 cm
Tolna (megye) - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439.125(084.1) *** 769.5(439)
[AN 2656169]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2007. - 159 p.
Bibliogr.: p. 154-155. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-1718-5 kötött
Tolna (megye) - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439.125(084.1) *** 769.5(439)
[AN 2656170] MARC

ANSEL
UTF-87048 /2007.
Wierdl Viktor
   Moszkva és Szentpétervár : útikönyv / Wierdl Viktor ; [fényképek Derzbach Lászlóné Zsuzsa et al.]. - Budapest : Hibernia, [2007]. - 300 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 963-7617-26-4 fűzött
Moszkva - Szentpétervár - útikönyv
914.7-2Moskva(036) *** 914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 2655584]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7049 /2007.
Bencze János (1945-)
   Tekintetes bíró urak : a Pécsi Királyi Törvényszék történetéből, 1872-1914 / Bencze János. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-76-1 kötött : 2650,- Ft
Pécsi Törvényszék
Pécs - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - bíróság - történeti feldolgozás
343.193(439-2Pécs)"187/191" *** 347.97/.99(439-2Pécs)"187/191"
[AN 2655469]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2007.
Biczi Éva
   Zártkörű részvénytársaság, nyilvános részvénytársaság az új társasági törvény szerint / előadó Biczi Éva. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2006. - p. 11-18. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 169.)
A sorozat 168-172. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - részvénytársaság - gazdasági jog - útmutató - konferenciakiadvány
347.725(439)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2656209]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2007.
Csépai Balázs
   A magánjogi jogérvényesítés a versenyjogban : aktuális kérdések / előadó Csépai Balázs. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2006. - p. 19-76. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 170.)
A sorozat 168-172. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - versenyjog - törvény - konferenciakiadvány
347.776(439)(094) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2656211]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2007.
   A gépjárműbűnözés kriminalisztikája / szerk. Kollár Zsolt ; [közread. a] Cordi Kht. - [Budapest] : Cordi Kht., 2006. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - gépjármű - lopás
343.711.64(439)
[AN 2654277]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2007.
Ilonka Mária
   Bűnre születve? : válogatás az 1990-es évek bűnügyeiből / Ilonka Mária. - [Budapest] : Novella, 2007. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9442-83-2 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - bűnügy - híres bűneset - ezredforduló
343.3/.7(439)"199" *** 343.919(439)"199"
[AN 2655317]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2007.
   A közszolgáltatások szervezésének alternatívái / szerk. László Mária, Pap Norbert. - Pécs : Lomart : PTE Földrajzi Int. Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tansz., 2007. - 190 p. ; 24 cm. - (A terület- és településfejlesztés oktatása, ISSN 1788-7992 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9632-08-0 fűzött
Magyarország - közigazgatás - közszolgáltatás - egyetemi tankönyv
351(439)(075.8) *** 338.465
[AN 2656378]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2007.
Magosi Szilvia
   A szerződési feltételek tisztességtelensége : a pénzügyi lízing, hitel- és kölcsönszerződések a bírói gyakorlatban, különös tekintettel a pénzügyi vállalkozások ilyen jellegű ügyleteire / előadók Magosi Szilvia, Csepinszky Andrea. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2006. - p. 77-110. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 171.)
A sorozat 168-172. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - kötelmi jog - hitelügy - útmutató - konferenciakiadvány
347.455(439)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2656212]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2007.
Mudráné Láng Erzsébet
   A gazdasági élethez kapcsolódó perek a Fővárosi Bíróság Közigazgatási Kollégiumának gyakorlatában és az új közigazgatási eljárási törvény gyakorlati tapasztalatai / előadó Mudráné Láng Erzsébet. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2006. - p. 111-223. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 172.)
A sorozat 168-172. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - törvény
342.9(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 2656217]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2007.
Tilk Péter (1976-)
   Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban / [... szerzői Tilk Péter, Gyergyák Ferenc, Szabó Krisztina] ; [közread. a] Pécsi Regionális Képző Központ. - [Pécs] : Pécsi Regionális Képző Közp., 2007-. - 30 cm
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - közigazgatás - törvény
342.724(439)(094) *** 35(439) *** 342.722.1(439)(094)
[AN 2656988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2007. - 170 p.
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - közigazgatás - törvény
342.722.1(439)(094) *** 342.724(439)(094) *** 35(439)
[AN 2656992] MARC

ANSEL
UTF-87058 /2007.
Törő András
   Új eszközök az igazságszolgáltatás hatékonyságáért / előadó Törő András. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2006. - p. 5-10. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 168.)
A sorozat 168-172. tagjai egy kötetben
Fűzött
igazságszolgáltatás - konferenciakiadvány
347.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2656203]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7059 /2007.
Czirók Zoltán
   A polgári és a katonai repülés kezdetei Szombathelyen, 1911-1921 / Czirók Zoltán. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 129-131.
ISBN 963-9438-72-3 fűzött : 1921,- Ft
Szombathely - repüléstörténet - légi háború - első világháború - 20. század
355.489(439-2Szombathely)"191" *** 656.7(439-2Szombathely)"191"
[AN 2655439]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2007.
Fowler, Will
The world's elite forces: arms and equipment (magyar)
   A világ elit alakulatainak fegyverzete és felszerelése / Will Fowler ; ill. Ray Hutchins ; [ford. Molnár György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 144 p. : ill. ; 15x22 cm. - (Katonai kézikönyvek, ISSN 1788-6511)
ISBN 978-963-426-015-8 kötött : 1999,- Ft
haditechnika - ezredforduló - elit alakulat
623(100)"200" *** 355.318(100)"200"
[AN 2656538]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2007.
Mitták Ferenc (1949-)
   Várostromok a világtörténelemből / Mitták Ferenc. - Debrecen : TKK, [2007]. - 95 p. : ill. főként színes, részben térk. ; 34 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-596-517-5 kötött
hadtörténet - ostrom - album
355.48(100)(084.1) *** 355.44
[AN 2655027]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7062 /2007.
Berde Csaba (1951-)
   Korszerű menedzsment ismeretek rendőri vezetők számára / írta és szerk. Berde Csaba ; kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. - [Nyíregyháza] : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Rendőr-főkapitányság, 2007. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 978-963-06-2271-4 fűzött
vezetés - rendőrség - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 351.74(075.8)
[AN 2655372]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2007.
Key management models (magyar)
   Legsikeresebb vezetési modellek / Steven ten Have [et al.]. - Budapest : Manager Kvk., 2007. - XVI, 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 978-963-87544-0-0 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 2655453]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2007.
Pankaszi István (1958-)
   Mire? Mivel? Hogyan? : a sokszorosítás története és mestersége / Pankaszi István. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2006. - 138 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 10.)
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 963-7615-49-0 fűzött
nyomdászattörténet
655.1(100)(091)
[AN 2655308]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2007.
Pulay Gyula (1956-)
   A szeretett vezető : 13 év tapasztalatai és történetei / Pulay Gyula ; Lente István illusztrációival ; [közread. a] ... Keve. - 2. kiad. - Budapest : Harmat : Keve, 2007. - 105 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9564-22-0 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 2660596]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2007.
Rath, Tom
How full is your bucket? (magyar)
   Töltődj fel energiával! : pozitív stratégiák a munkához és az élethez / Tom Rath, Donald O. Clifton ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2007. - 92 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9447-98-1 fűzött : 1650,- Ft
munkalélektan - siker
65.013 *** 613.865
[AN 2656889]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7067 /2007.
   A 140 éves Vám- és Pénzügyőrség emlékalbuma, 1867-2007 / [szerk. Balaska Andrea, Kiss Attila]. - [Budapest] : Viva Média Holding, [2007]. - 139 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-7619-75-5 kötött
Magyarország. Vám- és Pénzügyőrség
Magyarország - vám- és pénzügyőrség - évkönyv
336.41.075(439)(058)
[AN 2656186]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2007.
Butwin, Robert
Street smart networking (magyar)
   Ütőképes network marketing / Robert Butwin ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2007. - 171 p. : ill. ; 17 cm
Megj. "MLM hálózatszervezés profi módon" címmel is. - Gerinccím: Network marketing
ISBN 978-963-9730-36-6 fűzött : 1650,- Ft
hálózati értékesítés - munkalélektan
658.846 *** 65.013
[AN 2656908]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2007.
Davenport, Thomas H. (1954-)
What's the big idea? (magyar)
   Az ötlettől a sikerig : hogyan hasznosítsuk a legjobb üzleti gondolatokat? / Thomas H. Davenport, Laurence Prusak ; H. James Wilson közreműködésével ; [ford. Varga Ferenc András]. - Budapest : Alinea, 2007. - 247 p. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.: p. 233-239.
ISBN 978-963-9659-05-6 kötött : 3950,- Ft (hibás ISBN 978-963-9659-04-9)
vállalatvezetés - siker
658.1.011.1 *** 658.1.012.4
[AN 2654985]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2007.
Dobrossy István (1946-)
   A Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet 50 éve / [Dobrossy István]. - Miskolc : Lézerpont Stúdió, 2007. - 117 p. : ill. ; 30 cm
Kötött
Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet
Mezőkeresztes - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Mezőkeresztes)(091)
[AN 2656068]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2007.
   Együtt működünk : HBLF Női Vezetők Fóruma / [fotó Nagy Z. László]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - [48] p. : ill., színes ; 14x22 cm
Fűzött
Női Vezetők Fóruma
Magyarország - vezető alkalmazott - nő - gazdasági élet - egyesület - konferencia - fényképalbum
658.1-055.2(439)(084.12) *** 316.37-055.2(439) *** 061.2(439-2Bp.) *** 061.3
[AN 2655899]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2007.
Failla, Don
Just the FAQs about network marketing (magyar)
   Gyakran feltett kérdések és világos válaszok network marketingről / Don & Nancy Failla ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-87-0 fűzött : 1450,- Ft
hálózati értékesítés - munkalélektan
658.846 *** 65.013
[AN 2656915]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2007.
   A gazdasági társaságok nagy kézikönyve / [szerzők Kisfaludy András et al.]. - Budapest : CompLex, 2007. - 1820 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198 ; 5.)
Lezárva: 2007. jan. 1. - Bibliogr.: p. 1727-1732.
ISBN 978-963-224-907-0 kötött
Magyarország - gazdasági társaság - gazdasági jog - útmutató
334.72(439)(036) *** 347.7(439)(036)
[AN 2655457]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2007.
Illés Béla (1954-)
   Beszállítói hálózatok logisztikája : oktatási segédlet / Illés Béla. - Miskolc : [ME], 2007. - 57 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - Bibliogr.: p. 57.
Fűzött
logisztika - szállítmányozás - tankönyv
658.286(078) *** 658.78(078)
[AN 2654656]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2007.
   Innovációmenedzsment a gyakorlatban / szerk. Buzás Norbert. - Budapest : Akad. K., 2007. - 360 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8467-8 kötött : 4200,- Ft
vállalkozásmenedzsment - műszaki fejlesztés
658.1.011.1 *** 330.341.1
[AN 2656958]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2007.
Kiyosaki, Robert T. (1947-)
Rich dad's guide to becoming rich without cutting up your credit cards (magyar)
   Adósság-kalauz : csinálj "jó adósságot" a "rossz adósságból"! / Robert T. Kiyosaki, Shanon L. Lechter ; [ford. Meskó Krisztina]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 118 p. ; 17 cm. - (Gazdag papa)
ISBN 978-963-9730-07-6 fűzött : 1450,- Ft
ISBN 963-9730-07-6
pénzügy - siker
336.7 *** 613.865
[AN 2656898]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2007.
   Kongói Demokratikus Köztársaság. - Budapest : Balogh S., [2007]. - 18 p., [2] fol. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Kongói Demokratikus Köztársaság - helyismeret - gazdasági helyzet - ezredforduló
338(672.4)"200" *** 908.672.4"200"
[AN 2654640]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2007.
   Latin-Amerika közelebbről / [közread. az] ITD Hungary. - Budapest : ITD Hungary, [2006]. - 22 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Fűzött
Latin-Amerika - gazdaság - ezredforduló
338(8=6)
[AN 2654627]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2007.
Levitt, Steven D.
Freakonomics (magyar)
   Lökonómia : egy kóbor közgazdász a dolgok mögé néz / Steven D. Levitt és Stephen J. Dubner ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2007. - 416 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8267-8 kötött : 3400,- Ft
gazdaságtan - kultúrszociológia
330.1 *** 316.7
[AN 2656088]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2007.
Losoncz Miklós (1954-)
   A magyar EU-tagság gazdaságpolitikai kihívásai / Losoncz Miklós. - Tatabánya : Tri-Mester, 2007. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-267.
ISBN 978-963-9561-15-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaságpolitika - integráció - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 2655424]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2007.
Nagy Zoltán
   Beszállítói hálózatok építése : oktatási segédlet / Nagy Zoltán. - Miskolc : [ME], 2007. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - Bibliogr.: p. 70-71.
Fűzött
szállítmányozás - logisztika - hálózat - tankönyv
658.286(078) *** 658.78(078) *** 334.752
[AN 2654660]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2007.
   A pápai kistérség foglalkoztatási paktumának kommunikálásával kapcsolatos információs füzet / [kiad. a Pápa és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása]. - [Pápa] : Pápa és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása, [2006]. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Foglalkoztatási paktum
Fűzött
Pápai kistérség - foglalkoztatáspolitika
331.5(439Pápai_kistérség)
[AN 2654635]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2007.
Péter Zsolt
   Hálózat és klaszter szervezési gyakorlatok : turizmus : oktatási segédlet / Péter Zsolt. - Miskolc : [ME], 2007. - 57 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - Bibliogr.: p. 57.
Fűzött
Magyarország - turista-idegenforgalom - hálózat - együttműködés - egyetemi tankönyv
338.48(439)(075.8) *** 334.752
[AN 2654661]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2007.
   A Sárbogárdi Iparos Olvasókör jegyzőkönyve, 1924-1937 / [írta és szerk. Szőnyegi Hajnalka] ; [közread. a] Madarász József Városi Könyvtár. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny. : Madarász J. Vár. Kvt., 2006. - 209 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87212-6-6 fűzött
Sárbogárdi Iparos Olvasókör
Sárbogárd - ipartestület - olvasókör - 20. század - jegyzőkönyv
334.782(439-2Sárbogárd)"192/193"(093.2) *** 027.9(439-2Sárbogárd)"192/193"(093.2)
[AN 2656028]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2007.
Szamkó Józsefné
   Központi költségvetési szervek számviteli politikája és számlarendje : leltározási-, selejtezési, értékelési-, pénzkezelési-, kötelezettségvállalási szabályzat, 2007 / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, [2007]. - 276 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-208-7 fűzött
költségvetési szerv - pénzügy - számvitel - útmutató
336.61(439)(036) *** 657.24(036) *** 657.4(036)
[AN 2656828]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2007.
Vigvári András (1955-)
   A pénzügyek alapjai : bevezetés a pénzügyek tanulmányozásába / [szerzők Vigvári András, Lamanda Gabriella, Galbács Péter]. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 179 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2223-3 fűzött (hibás ISBN 963-06-2223-3)
pénzügy
336.7
[AN 2655598]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7087 /2007.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázatlan egészség / Lenkei Gábor. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Free Choice Books K., 2007-. - 20 cm
Magyarország - egészségügy - ezredforduló - vitamin
364.444(439)"200" *** 612.015.6 *** 615.356
[AN 2661151]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A játszmának vége. - 2007. - 495 p.
ISBN 978-963-87224-1-6 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - egészségügy - vitamin - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 612.015.6 *** 615.356
[AN 2661153] MARC

ANSEL
UTF-87088 /2007.
   Regionális ifjúsági szolgáltatások, 2000-2006 / [szerk. Kádár Péter, Kátai Gábor]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2006. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9573-26-4 fűzött
Magyarország - ifjúságpolitika - ezredforduló
364.65-053.2/.6(439)"200" *** 374.3(439)
[AN 2655982]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2007.
Shearer, Ann
   Gondolkozz pozitívan! : vezérfonal az értelmileg akadályozott emberek bemutatásához / Ann Shearer ; [kiad. ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete]. - Nyíregyháza : ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Egyesülete, 2006. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-457-2 fűzött
értelmi fogyatékos - életvezetés
364.264.4 *** 613.865
[AN 2655517]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2007.
Tarnai Balázs
   Látogatás a Perec-fiú iskolájában / Tarnai Balázs ; [kiad. az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete]. - [Nyíregyháza] : ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Egyesülete, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-229-456-4 fűzött
Association for the Help of Retarded Children
New York - értelmi fogyatékos - gyógypedagógia - memoár
364.65-056.37(0:82-94) *** 376.4(73-2New_York)(0:82-94)
[AN 2655557]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7091 /2007.
   Ahol a maximum volt a minimum : emlékezések a régi Eötvös Collegiumra / sajtó alá rend. Kelevéz Ágnes ; [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium, Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium : PIM, 2007. - 387 p. : ill. ; 20 cm
A Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtára számára kész. beszélgetések szerk. változata
ISBN 978-963-9401-48-8 fűzött : 2700,- Ft
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Magyarország - Budapest - kollégium - híres ember - 20. század - életútinterjú
378.4(439-2Bp.).094Eötvös_Kollégium(091) *** 929(439)(047.53)
[AN 2654947]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2007.
Chrappán Magdolna (1965-)
   Tevékenységközpontú óvodai nevelési program / Chrappán Magdolna, Fábián Katalin. - 2. jav., bőv. kiad. - [Miskolc] : Fabula Bt., 2007. - 151 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2294-3 fűzött
óvodai nevelés - munkaterv
37.015.3 *** 372.3 *** 371.214.14
[AN 2661163]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2007.
   Életvilágok / [szerk. Kiss Judit, Mayer József] ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola [GTFK Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszéke]. - Nyíregyháza : NYF GTFK Művelődéstud. és Felnőttképzési Tansz., 2007. - 324, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 319-322.
ISBN 978-963-7336-60-7 fűzött
Magyarország - pedagógus - cigányság - ezredforduló - interjú
376.7(=914.99)(439)(092)(047.53) *** 37(439)(092)(047.53)
[AN 2655377]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2007.
   Eredményes iskola : adatok és esetek / szerk. Lannert Judit és Nagy Mária. - Budapest : OKI, 2006. - 342, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-589-8 fűzött
ISBN 963-682-589-0
Magyarország - oktatáspolitika - ezredforduló
37.014.5(439)"200"
[AN 2654252]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2007.
Farkas Miklós (1935-)
   A hallássérültek kiejtés- és beszédfejlesztésének elmélete és gyakorlata / Farkas Miklós ; [közread. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar]. - [Budapest] : ELTE BGGYTFK, 1996 [!2006]. - 331, [7] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 327-331.
ISBN 963-7155-15-5 * fűzött (hibás ISBN 963-1755-15-5)
logopédia - nagyothalló - kiejtés - egyetemi tankönyv
376.33(075.8) *** 376.36(075.8)
[AN 2606431]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2007.
Farmosi István (1935-)
   Óvodások és kisiskolások testi és mozgásfejlődése / Farmosi István, Gaál Sándorné. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 92 p. : ill. ; 24 cm. - (Pedagógia, ISSN 1418-480X). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 978-963-7296-88-8 fűzött : 1980,- Ft
iskoláskor előtti nevelés - gyermek - testnevelés - fizikai képesség - statisztikai adatközlés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 372.363(072) *** 796.012.1-053.2(083.41)
[AN 2656355]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2007.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének az óvodában / Forrai Katalin ; [... "A zenei alkotókészség fejlesztése" c. fejezet elkészítésében Mélykutiné Dietrich Helga működött közre] ; [az illusztrációkat Rogán Miklós kész.]. - 18. kiad. - Budapest : EMB, cop. 2007. - 286, [2] p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-[288].
ISBN 978-963-330-746-5 fűzött
óvodai nevelés - vokális zene - tanári segédkönyv
373.213 *** 372.3:78
[AN 2661168]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2007.
Gerebenné Várbíró Katalin (1944-)
   A fejlődési diszfázia és diszlexia tünetegyüttesének szerepe az iskolai pályafutás alakulásában három eset gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai vizsgálatának tükrében / Gereben Ferencné. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2007. - 30 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakszolgálati füzetek, ISSN 1788-9898 ; 4.)
ISBN 978-963-87487-1-3 fűzött
diszlexia - logopédia - elmegyógyászat - fejlődéslélektan - gyermeklélektan
376.36 *** 372.41/.45 *** 616.89-008.434.3 *** 159.946.3 *** 159.922.7
[AN 2656043]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2007.
   A gyógypedagógia új útjai : rendszerfejlesztés, tanácsadás, integráció / Zászkaliczky Péter, Viktor Lechta, Ondrej Matuška szerk. ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - 2. kiad. - Budapest : ELTE BGGYFK, 1999 [!2006]. - 349, [3] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7155-26-0 fűzött
gyógypedagógia
376.2/.4
[AN 2606453]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2007.
   Iskolatörténet, 1951-2007 / [... szerk. Barabás Irén és Novák Kovács Zsolt] ; [... gyűjt. Kalácska László] ; [közread. a] Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. - Sárbogárd : Petőfi S. Gimnázium, Szakközépisk. és Kollégium, 2007. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87212-7-3 fűzött
Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Sárbogárd)
Sárbogárd - gimnázium - szakközépiskola - történeti feldolgozás - iskolai évkönyv
373.54(439-2Sárbogárd)(091) *** 373.6(439-2Sárbogárd)(058)
[AN 2656027]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2007.
Jászberényi Márta (1944-)
   Tájékoztató füzet az óvodás korú (3-6 éves) gyermekek szenzomotoros integrációjának vizsgálatához / Jászberényi Márta. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2007. - 27 p. ; 24 cm. - (Szakszolgálati füzetek, ISSN 1788-9898 ; 3.)
ISBN 978-963-87487-0-6 * fűzött (hibás ISBN 978-963-87487-6-6)
tanulási nehézség - érzékelés - mozgás - gyermeklélektan
371.322.9 *** 159.93/.94-053.2/.6 *** 37.025
[AN 2656042]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2007.
   A jövő előszobája : tanulmányok a közoktatás kezdőszakaszáról / szerk. Szabó Mária. - Budapest : OKI, 2006. - 225 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-588-1 fűzött
ISBN 963-682-588-2
Magyarország - alapfokú oktatás - módszertan - oktatáspolitika - ezredforduló
373.3(439) *** 371.3(439) *** 37.014(439)"200"
[AN 2654251]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2007.
   Jubileumi évkönyv, 2002-2007 : a nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fennállásának 135. évfordulóján : 1872-2007 / [szerk. Szántóné Izsa Melinda, Veisz Márta, Csertiné Szabó Erzsébet]. - Nagykanizsa : Zrínyi M. Ált. Isk., 2007. - 131 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Zrínyi Miklós Általános Iskola (Nagykanizsa)
Nyíregyháza - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2655489]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2007.
   Képes vagyok rá, akarom, teszem : horvát - magyar együttműködési projekt az esélyegyenlőségért : Magyarország - Hrvatska, 2005-2007 = Mogu, hoću, znam : projekt hrvatsko - mađarske suradnje na stvaranju jednakih uvjeta / [szerk. Pongrácz Éva Zsuzsanna] ; [horvát ford. Győrvári Gábor] ; [kiad. az Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda]. - Pécs : Illyés Gy. Ált. Isk. és Óvoda, [2007]. - 240 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2275-2 fűzött
Pécs - Eszék - pedagógia - közösségfejlesztés - tapasztalatcsere - határ menti kapcsolat - általános iskola - konferenciakiadvány
37 *** 364 *** 323.21 *** 371.14 *** 373.3(439-2Pécs) *** 373.3(497.13-2Osijek) *** 061.3(439-2Pécs) *** 061.3(497.13-2Osijek)
[AN 2655416]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2007.
Kerékgyártó Éva
   A tanulás tanítása, tanulása : szokásrendszerek, tanulási technikák kialakítása, fejlesztése az 1-4. osztályban / szerzők Kerékgyártó Éva, Kórósi Kálmánné ; kiad. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. - Tatabánya : K-EMÖPI, 2007. - 71 p. ; 21x30 cm
A borítón a megjelenés éve: 2002. - Spirál fűzéssel
Fűzött
tanulás - képességfejlesztés - alapfokú oktatás - alsó tagozat - módszertan - tanári segédkönyv
372.8.025(072) *** 371.322.6(072)
[AN 2661316]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2007.
Kiss Judit (1975-)
   Helyzetértékelés az EQUAL Program keretében megvalósuló "Esélynövelő roma koordinátor képzés és foglalkoztatás" programról / [szerzők Kiss Judit, Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József] ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola Felnőttoktatási és Művelődéstudományi Tanszéke. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Felnőttokt. és Műveltud. Tansz., 2007. - 40 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - cigányság - nevelés - pályázat
376.7(=914.99)(439)"200"
[AN 2654273]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2007.
Kuncz Eszter
   A Meixner-féle szókincs-, szótanulás-vizsgálat bemutatása, alkalmazásának lehetőségei / Kuncz Eszter. - Budapest : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, 2007. - 32 p. ; 24 cm. - (Szakszolgálati füzetek, ISSN 1788-9898 ; 1.)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-87487-3-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-87487-6-6)
diszlexia - magyar nyelv - szókincs - gyermek
372.41/.45 *** 376.36 *** 809.451.1-3 *** 800.863-053.2/.6
[AN 2656034]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2007.
Lerchné Egri Zsuzsa
   Tanári kézikönyv : anyanyelv felsősöknek, 5-8. évfolyam / Lerchné Egri Zsuzsa. - Szeged : Mozaik, 2007. - 318 p. ; 24 cm
ISBN 963-697-520-5 fűzött
magyar nyelv - alapfokú oktatás - felső tagozat - tantárgy - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072)
[AN 2656840]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2007.
Lükő István (1948-)
   Szakképzés-pedagógia : struktúrák és fejlesztések a szakképzésben / Lükő István. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-[286].
ISBN 963-16-6010-9 fűzött
szakképzés - pedagógia
377
[AN 2656791]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2007.
   Mobile learning: a practical guide. - [Budapest] : [Aula], [2006]. - 154 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-15-4 fűzött
mobiltelefon - távoktatás - e-learning - mobil számítástechnika
37.018.43 *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 621.396.218
[AN 2654651]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2007.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (28.). Társadalomtudományi Szekció (2007) (Pécs)
   XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekció : Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, 2007. április 12-14. : tartalmi összefoglalók / [szerk. Szilágyi Erzsébet, Schadt Mária, Kiss Gergely]. - Pécs : PTE BTK, 2007. - 326 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-642-150-2 fűzött
társadalomtudomány - egyetem - konferenciakiadvány
378.184 *** 30 *** 1 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2655432]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2007.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Pedagógiai kalauz : útmutató a család-orientált pedagógiai gondolkodáshoz / Pálhegyi Ferenc ; [a rajzokat Gaál Éva kész.] ; [közread. az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar]. - 4. kiad. - [Budapest] : ELTE BGGYTFK, 1998 [!2006]. - 117, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-117.
ISBN 963-7155-14-7 * fűzött (hibás ISBN 963-1755-14-7)
nevelés - családi nevelés
37.01 *** 37.018.1
[AN 2606434]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2007.
Sáska Géza (1947-)
   Közműveltség és magántudás / Sáska Géza. - Budapest : Felsőokt. Kutint. : ÚMK, 2007. - 215 p. ; 24 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 963-9609-52-8 fűzött : 2380,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - történeti feldolgozás - esszé
37.014.5(100)(091) *** 37.014.5(439)
[AN 2654847]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2007.
   Színes világunk : a Simon István Utcai Általános Iskola jubileumi évkönyve : [1987-2007] / [szerk. Horváth Márta]. - Szombathely : Simon I. Utcai Ált. Isk., 2007. - 103 p. : ill. ; 24 cm
A borítón címadatként: 20 év Oladon
ISBN 978-963-06-2169-4 fűzött
Simon István Utcai Általános Iskola (Szombathely)
Szombathely - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Szombathely)(058)
[AN 2655418]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2007.
   Új érettségi Magyarországon : honnan, hová, hogyan? : egy folyamat állomásai / [szerk. Horváth Zsuzsanna, Lukács Judit]. - Budapest : OKI, 2006. - 412 p. : ill. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-587-4 fűzött (hibás ISBN 963-982-587-4)
Magyarország - érettségi vizsga - ezredforduló
371.27(439)
[AN 2654248]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2007.
   Válogatott gondolatok a tanár munkájáról : példányképül tündökölni / [összeáll. Róka Sándor] ; [ill. Lakatos Ferenc]. - Szombathely : B.K.L. K., 2007. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7334-18-1 kötött : 1470,- Ft
pedagógia - pedagógus - világirodalom - magyar irodalom - idézetgyűjtemény - aforizma
37(0:82-84) *** 371.12(0:82-84) *** 82-84=945.11 *** 894.511-84(082)
[AN 2655708]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2007.
   Visszapillantás az elmúlt 30 évre : Arany János Gimnázium és Általános Iskola, 1976-2006 / [szerk. Pásztor Attiláné]. - Nyíregyháza : Arany J. Gimn. és Ált. Isk., 2006. - 277 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-1309-5 fűzött
ISBN 963-06-1309-3
Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - általános iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.3(439-2Nyíregyháza)(058) *** 373.54(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2655615]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7118 /2007.
   Copa América története / [szerk. Nagy Zoltán]. - Balatonalmádi : Stadion, 2006-. - ill. ; 21 cm
ISBN 963-86604-7-3
Dél-Amerika - labdarúgás - nemzetközi verseny - történeti feldolgozás
796.332.093(8)(091)
[AN 2621074]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., 1945-1957. - 2007. - 40 p.
ISBN 978-963-87374-6-5 fűzött
Dél-Amerika - labdarúgás - nemzetközi verseny - 1945 utáni időszak
796.332.093(8)"194/195"
[AN 2655803] MARC

ANSEL
UTF-87119 /2007.
Endrődy Ágoston
Give your horse a chance (magyar)
   A militaryló kiképzése : adj esélyt a lovadnak! : a ló és a lovas kiképzése militaryre, ugróversenyekre és vadászatokra / Endrődy Ágoston ; [ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 1998. - 426 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 5.)
ISBN 978-963-286-320-7 kötött
military sport - ló - idomítás
798.29 *** 636.1.088
[AN 2660946]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2007.
   Extrém sportok bibliája. - [Budapest] : [Jaffa], [2007]. - 143, [5] p. : ill., színes ; 15 cm
A fotókat kész. Oberlechner, Georg et al.
ISBN 978-963-9604-29-2 kötött
sport - fényképalbum
796/799(084.12)
[AN 2657021]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2007.
Fogarasi Tibor (1969-)
   Félszáz kedvenc játszmám / Fogarasi Tibor. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 25.)
ISBN 978-963-9750-02-9 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2654404]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2007.
   Gránittáblások : emlékkiadvány az újkori magyar fogathajtás kiemelt szakmai támogatóiról / sorozatszerk. Váczi Ernő ; kiad. a Magyar Fogathajtás Emlékbizottsága. - [Üllő] : M. Fogathajtás Emlékbiz., 2007. - 236 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - fogathajtás - sportoló - 20. század - életrajz
798.64(439)(092)
[AN 2655386]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2007.
Grósz Zoltán
   Kicsoda, micsoda : ismeretterjesztő műveltségi tesztkönyv : 600 kérdés 600 válasz / Grósz Zoltán. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-85-2 fűzött
vetélkedő
793.7
[AN 2656550]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2007.
Hetyei László
   Magyarok a futball-világbajnokságokon / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, 2006. - 197 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 963-06-0942-8 kötött
Magyarország - labdarúgás - világbajnokság - 20. század
796.332.093(100)"1934/1986" *** 796.332(439)"1934/1986"
[AN 2654402]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2007.
Máthé Gáspár
   A sakk alapelvei a bika-fölállás tükrében / Máthé Gáspár. - [Budapest] : M. Sakkvilág, 2007. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 24.)
Borítócím: Az anyag, a tér és az idő a sakkjátékban
Fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2654398]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2007.
Mészáros András
   Mese a b2 gyalogról / Mészáros András. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 26.)
ISBN 978-963-9750-03-6 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2654415]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2007.
Müseler, Wilhelm
Reitlehre (magyar)
   A lovasoktatás kézikönyve / Wilhelm Müseler ; [... ford. Agócs Mónika]. - [Budapest] : Mezőgazda, [2007], cop. 2000. - 149 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 7.)
ISBN 978-963-286-357-3 kötött
lovaglás - tanári segédkönyv
798.2(072)
[AN 2661161]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2007.
Nagy Zoltán (1963-)
   Gázszer FC futballtörténete, 1994-1999 / Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2007. - 20 p. ; 21 cm. - (Magyar sporthistóriák, sporttörténetek, sportesemények ; 6.)
ISBN 978-963-87374-4-1 fűzött
Gázszer Futball Club (Agárd)
Agárd - sporttörténet - sportegyesület - ezredforduló - labdarúgás
796.332 *** 061.2(439-2Agárd)
[AN 2655799]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2007.
Nagy Zoltán (1963-)
   Stadler FC futballtörténete, 1994-1998 / Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2007. - 24 p. ; 21 cm. - (Magyar sporthistóriák, sporttörténetek, sportesemények ; 7.)
ISBN 978-963-87374-5-8 fűzött
Stadler Futball Club (Akasztó)
Akasztó - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332 *** 061.2(439-2Akasztó)
[AN 2655800]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2007.
Némethy Bertalan (1911-2001)
The De Némethy method (magyar)
   Díjugratás a Némethy-módszerrel : ugrólovak és lovasok edzésének korszerű módszere / Némethy Bertalan ; [ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2000. - 145 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 11.)
ISBN 978-963-286-359-7 kötött
díjugratás
798.26(072)
[AN 2660605]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2007.
Der Reiter (magyar)
   A jól képzett lovas / Susanne Miesner [et al.] ; [ford. Agócs Mónika]. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2005. - 189 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 12.)
ISBN 978-963-286-360-3 kötött
lovaglás
798.2
[AN 2660951]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2007.
   Su doku haladóknak. - Budapest : M&C Kft., 2006-. - ill. ; 18 cm
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2654621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 168 p.
ISBN 963-9663-07-7 fűzött
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2654623] MARC

ANSEL
UTF-87133 /2007.
   Su doku kezdőknek. - Budapest : M&C Kft., 2005-. - ill. ; 18 cm
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2608718]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 166 p.
ISBN 963-9663-04-2 fűzött
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2654617] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7134 /2007.
Bajkay Éva, R. (1943-)
   Weininger Andor : az utópia bűvöletében : under the spell of utopia / Bajkay Éva. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2006. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 963-9498-73-4 kötött : 3200,- Ft
Weininger Andor (1899-1986)
festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(100)(=945.11)(092)Weininger_A.
[AN 2655505]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2007.
Barangolás a művészetek világában (német)
   Eine Entdeckungsreise in die Welt der Kunst / [Zsstellung Pozdora, Zsuzsa] ; [... übersetzt von Hug, Anna]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 118, [2] p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [119].
ISBN 963-596-082-4 kötött
művészet - album
7(100)(084.1)
[AN 2655089]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2007.
Barangolás az építészet világában (német)
   Eine Entdeckungsreise in die Welt der Architektur / [Zsstellung Pozdora, Zsuzsa] ; [... übersetzt und bearbeitet von Hug, Anna]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 119 p. : ill., színes ; 35 cm
A borítófedélen és a gerincen a főcím tévesen: "Eine Entdeckungsreise in die Welt der Kunst". - Bibliogr.: p. [120].
ISBN 963-596-316-5 kötött
építészet - fényképalbum
72(100)(084.12)
[AN 2655100]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2007.
   Bevezetés a terület- és településfejlesztésbe / írta és szerk. László Mária, Pap Norbert. - Pécs : Lomart : PTE Földrajzi Int. Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tansz., 2007. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (A terület- és településfejlesztés oktatása, ISSN 1788-7992 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9632-06-6 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - településfejlesztés - egyetemi tankönyv
711.1(439)(075.8) *** 911.37(075.8)
[AN 2656365]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2007.
Èjzenštejn, Sergej Mihajlovič (1898-1948)
   Szergej Eisenstein, a rajzoló rendező / [írta és összeáll. Geréb Anna]. - Budapest : Kossuth, cop. 2007. - 119 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-5550-8 kötött : 5990,- Ft
Èjzenštejn, Sergej Mihajlovič (1898-1948)
Oroszország - grafikus - 20. század
76(47)(092) Ejzeňstejn_S._M.
[AN 2656412]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2007.
Fodor Zoltán
   A megszelidítő bölcsesség : a veleméri Szentháromság-templom képi rendje és az épület báguá térképe a tematikus összehasonlító vizsgálat tükrében / Fodor Zoltán. - Gödöllő : Szerző, 2006. - 167 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 963-06-0305-5 fűzött
Velemér - templom - feng shui
726.54(439-2Velemér) *** 133.25
[AN 2657093]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2007.
French, Hilary
Architecture (magyar)
   Építészet / Hilary French. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2007. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mű és mestere, ISSN 1788-0114)
Ford. Molnár Magda
ISBN 978-963-337-042-1 kötött
építészettörténet - építészet - elmélet
72(100)(091) *** 72.01
[AN 2655919]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2007.
Gruber Béla (1936-1963)
   Gruber Béla, 1936-1963 : élete és művei : his life and art / [vál. ... Jobbágyi Zsuzsa] ; [szerk. ... Strakovitsné Gruber Ágota]. - Százhalombatta : Efo K., 2007. - 623 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-8243-44-7 kötött
Gruber Béla (1936-1963)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Gruber_B.
[AN 2657030]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2007.
Honnef, Klaus
Andy Warhol (magyar)
   Andy Warhol, 1928-1987 : tucatáruból műalkotás / Klaus Honnef ; [... ford. Hernádi Miklós]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince, cop. 2007. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: Warhol
Fűzött
ISBN 978-3-8228-1016-3
Warhol, Andy (1928-1987)
Egyesült Államok - festőművész - 20. század
75(73)(092)Warhol,_A. *** 76(73)(092)Warhol,_A.
[AN 2660581]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2007.
Kondor Béla (1931-1972)
   Kondor Béla festő- és grafikusművész emlékkiállítása születésének 75. évfordulója tiszteletére : [Kogart, 2006. május 19 - augusztus 20.] / [szerk. Fertőszögi Péter, Kondor Mária]. - Budapest : Kogart Ház, [2007]. - 203 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 198-203.
ISBN 963-229-972-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kondor_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2654488]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2007.
   Kortárs műgyüjtők : válogatás a legjelentősebb hazai művészeti gyűjteményekből / [főszerk. Ledényi Attila] ; [szerk. Nagy Viktória]. - [Budapest] : PrintXBudavár, 2007. - 95 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87524-1-3 fűzött
Magyarország - műgyűjtés - magángyűjtemény - ezredforduló - képzőművészet
7.074(439)"200"(092) *** 73/76
[AN 2655806]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2007.
   Műemlékek, múzeumok mindenkinek? / [szerk. Deme Péter]. - Budapest : KultúrPont Iroda, 2007. - 222 p. : ill. ; 23 cm. - (NKA kutatások, ISSN 1787-470X ; 4.)
ISBN 978-963-87094-6-2 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - muzeológia - ezredforduló - közvélemény-kutatás - statisztikai adatközlés - public relations
72.025.3/.4(439) *** 316.65(439)"200"(083.41) *** 069(439) *** 316.775.4
[AN 2650541]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2007.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Munkácsy képek Erdélyben : kiállítás Munkácsy Mihály műveiből v. Pákh Imre amerikai gyűjtő, a Magyar Nemzeti Galéria és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum képeiből : Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum - 2007. május 5 - július 15. / [... rend. Gyarmati Gabriella] ; [a katalógust szerk. ... Szemenkár Mátyás]. - Budapest : Szemimpex, [2007]. - 149 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9225-12-1 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(498.4-2Csíkszereda)
[AN 2655699]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2007.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (28.). Országos Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencia (3.) (2007) (Pécs)
   XXVIII. OTDK Országos Tudományos Diákköri Konferencia : III. OMDK Országos Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencia : Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, 2007. április 12-14., Pécs. - [Pécs] : PTE MK, 2007. - [128] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-642-154-0 fűzött
képzőművészet - művészetfilozófia - zeneművészet - egyetem - konferenciakiadvány
73/76 *** 7.01 *** 78 *** 061.3(439-2Pécs) *** 378.184
[AN 2655426]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2007.
Stark Attila (1979-)
   Kulo city : Kula Jani kalandjai : Budapest, Baja, Bátaszék, 2004-2005 / Stark Attila. - [Budapest] : Roham, 2007. - [240] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2257-8 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Stark_A.
[AN 2655916]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2007.
Szabó Dezső (1967-)
   Képek, 1998-2006 = Photographs / Szabó Dezső ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2007. - 158 p. : ill., részben színes ; 20x30 cm
ISBN 978-963-86889-6-5 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Szabó_D. *** 77.044
[AN 2655652]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2007.
   Településtervezés / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - [Pécs] : PTE, 2003-. - 24 cm
A 2. kötetet kiad. a Ponte Press Kiadó
településtervezés - egyetemi tankönyv
711.4(075.8)
[AN 1031483]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A településtervezés gyakorlati kérdései a területrendezéstől a településszerkezeti tervig / Tóth Zoltán, Hübner Mátyás. - [2007]. - 284, [2] p. : ill., részben színes térk.
Borítócím: Fejlesztés, területrendezés, településszerkezeti terv. - Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 978-963-7482-15-1 fűzött : 2400,- Ft
ISBN 963-7482-15-6
településtervezés - egyetemi tankönyv
711.4(075.8)
[AN 2655407] MARC

ANSEL
UTF-87151 /2007.
   Területfejlesztés a gyakorlatban / szerk. Pap Norbert. - Pécs : Lomart : PTE Földrajzi Int. Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tansz., 2007. - 193, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (A terület- és településfejlesztés oktatása, ISSN 1788-7992 ; 4.)
ISBN 978-963-9632-09-7 fűzött
Dél-Dunántúl - területfejlesztés - turista-idegenforgalom - egyetemi tankönyv
711.1(439)(075.8) *** 911.37(439Dél-Dunántúl) *** 338.48(439Dél-Dunántúl)
[AN 2656382]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2007.
   A területfejlesztés földrajzi alapjai / szerk. Pap Norbert. - Pécs : Lomart : PTE Földrajzi Int. Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tansz., 2007. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (A terület- és településfejlesztés oktatása, ISSN 1788-7992 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9632-07-3 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - földrajz - egyetemi tankönyv
711.1(439)(075.8) *** 711.1(075.8) *** 911
[AN 2656373]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2007.
Vadászi Erzsébet
   Magyar Versália / Vadászi Erzsébet. - Budapest : MÁG, cop. 2007. - 216, [6] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Eos könyvek, ISSN 1788-8611)
Bibliogr.: p. [217-219.]
ISBN 978-963-87099-5-0 fűzött
Fertőd - Eszterháza - kastély - lakásművészet - 18. század - 19. század - 20. század
728.82(439-2Fertőd) *** 747(439-2Fertőd)
[AN 2654799]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7154 /2007.
   "Inter sollicitudines" : tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei Motu propriójának 100 éves évfordulóján, Budapest, 2003. december / [szerk. Dobszay Ágnes] ; [rend., közread. az] MTA-TKI, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság. - Budapest : MTA-TKI : Liszt F. Zeneműv. Egy. Egyházzenei Kutatócsop. : M. Egyházzenei Társ., 2006. - 475 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7181-40-7 fűzött
Pius (pápa), X. (1835-1914)
Magyarország - zenetörténet - egyházi és vallásos zene - konferenciakiadvány
783(439)(091) *** 246.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2003"
[AN 2654845]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2007.
Tillai Aurél (1930-)
   Isten kegyelméből : Tillai Auréllal beszélget Kocsis Klára. - Budapest : Kairosz, 2007. - 135 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 36.)
ISBN 978-963-662-062-2 fűzött : 1500,- Ft
Tillai Aurél (1930-)
Magyarország - karmester - 20. század - ezredforduló - énekkar - interjú
785.11.071.2(439)(092)Tillai_A.(047.53) *** 784.087.68
[AN 2656673]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7156 /2007.
Szurmai János
   S.O.S. szerelem! : [a teljes forgatókönyv, a kimaradt jelenetekkel és hét exkluzív sztárinterjúval] / írta Szurmai János, Agnes Fernandes ; fényképek Kalászi György, Erdélyi Gábor. - Pécs : Alexandra, 2007. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-370-248-2 fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Sas_T. *** 894.511-293.7
[AN 2656270]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7157 /2007.
Ablonczyné Mihályka Lívia (1953-)
   Gazdaság és nyelv / Ablonczyné Mihályka Lívia. - Pécs : Lexikográfia, 2006. - 90, [2] p. ; 24 cm. - (Lexikográfia és terminológia kézikönyvek, ISSN 1787-4351 ; 2.)
Bibliogr.: p. 82-87. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-06-1613-3 kötött : 3980,- Ft
ISBN 963-06-1613-0
magyar nyelv - szaknyelv - gazdaság - társadalmi kommunikáció
809.451.1-316.4 *** 316.77 *** 33
[AN 2655447]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2007.
Alberti Gábor (1963-)
   Generatív grammatikai gyakorlókönyv : magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések / Alberti Gábor, Medve Anna. - Budapest : Janus : Gondolat, 2005. - 3 db ; 25 cm
A 3. köt. szerzője Alberti Gábor. - A 3. kötetet közread. a Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda
ISBN 963-9610-15-1 fűzött : 4980,- Ft
generatív nyelvészet - magyar nyelv - mondattan - egyetemi tankönyv
809.451.1-56(075.8)
[AN 2579007]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A háttérelmélet. - 2006. - 143 p. ; 25 cm. - (A magyar mondattan elmélete és gyakorlata generatív megközelítésben ; 3.)
 (hibás ISBN 963-9704-13-X)
generatív nyelvészet - magyar nyelv - mondattan - egyetemi tankönyv
809.451.1-56(075.8)
[AN 2654577] MARC

ANSEL
UTF-87159 /2007.
   Az anyanyelvi beszélő és a mondatok. - [Budapest] : HEFOP Bölcsész Konzorcium, 2006-. - 31 cm
generatív nyelvészet - magyar nyelv - mondattan - egyetemi tankönyv
809.451.1-56(075.8)
[AN 2654567]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyakorlókönyv / Medve Anna, Sz. Hegedűs Rita. - 2006. - 227 p. : ill. - (A magyar mondattan elmélete és gyakorlata generatív megközelítésben ; 1.)
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 963-9704-13-X fűzött
magyar nyelv - mondattan - generatív nyelvészet - egyetemi tankönyv
809.451.1-56(075.8)
[AN 2654571] MARC

ANSEL
UTF-87160 /2007.
Dorogman György (1951-)
   Spanyol - magyar kéziszótár = Diccionario español - húngaro / Dorogman György. - 5. kiad. - Szeged : Grimm, 2007. - XVI, 892 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7460-41-8 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2661010]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2007.
Federmayer István (1924-)
   A velünk élő ókor : görög - latin szófejtések kultúrtörténeti magyarázatokkal / Federmayer István. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 140 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-9438-77-4 fűzött : 1480,- Ft : 6 EUR
latin nyelv - nyelvtörténet - művelődéstörténet
807.1-53 *** 930.85 *** 801.54
[AN 2654625]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2007.
Gerencsér Ferenc
   Régi szavak szótára / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Tárogató, [2007]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86399-2-9 fűzött
archaizmus - magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-316.2
[AN 2656568]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2007.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2002. - LII, 967 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-7880-6 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2660917]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2007.
   Kemény Gábor / [... szerk. Földi Éva]. - Budapest : Zsigmond Király Főisk., 2007. - 28, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 74.)
Bibliogr.: p. 13-24.
ISBN 978-963-9559-31-8 fűzött
Kemény Gábor (1948-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - életrajz
80.001(439)(092)Kemény_G. *** 012Kemény_G.(1948-)
[AN 2654809]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2007.
Magay Tamás (1928-)
   Hungarian - English, English - Hungarian dictionary = Magyar - angol, angol - magyar kisszótár / Magay Tamás, Kiss László. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2007. - 418 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8483-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2655624]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2007.
Móritz György
   Olasz nyelvkönyv kezdőknek / Móritz György, Szabó Győző ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007-. - ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2660400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/A., I primi due passi. - 2007, cop. 1993. - 287 p. + 2 hangk.
ISBN 978-963-19-4944-5 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2660412] MARC

ANSEL
UTF-87167 /2007.
Nagy Mária
   Magyar - olasz, olasz - magyar zsebszótár = Dizionario tascabile ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Nagy Mária]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2007. - 667 p. ; 15 cm
ISBN 963-05-8355-0 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2660864]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2007.
   A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV : 2005. április 21-22. / szerk. Büky László és Forgács Tamás ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : JATE Press, 2006. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-801-3 fűzött
nyelvtörténet - magyar nyelv - finnugor nyelvek - konferenciakiadvány
809.451.1-53 *** 809.45-53 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2656754]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2007.
Pethő József
   Jelentéstan : tankönyv a BA-képzés számára / Pethő József ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - [Budapest] : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 136 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 963-9704-82-2 fűzött
szemantika - egyetemi tankönyv
801.541.2(075.8)
[AN 2655594]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2007.
   Spanyol nyelvkönyv. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
spanyol nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2649584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 5. jav. kiad. - 263 p.
Szerzők Nagy Erika, Seres Krisztina, Orenga, Ana
ISBN 978-963-19-5105-9 fűzött
spanyol nyelv - tantárgy - középiskolai tankönyv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11 *** 372.880.60(075.3)
[AN 2660431] MARC

ANSEL
UTF-87171 /2007.
Tőkei Ferenc (1930-2000)
   Sinológiai műhely / Tőkei Ferenc ; [... szerk., a kínai szavak ... átírásánál a ... pinyin rendszert alk. Kósa Gábor]. - Budapest : Magiszter Társtud. Alapítvány, 2007. - 402 p. ; 21 cm. - (Tőkei Ferenc életműsorozat ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87156-1-6 kötött : 2980,- Ft
Kína - sinológia - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - filozófiatörténet - kínai irodalom - ókor - esztétika
809.51 *** 338(091)(315) *** 316.32(315)(091) *** 1(315) *** 895.1(091) *** 111.852(510)
[AN 2656155]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2007.
Veres Marietta
   Útiszótár : magyar - horvát, horvát - magyar = Putni rječnik : mađarsko - hrvatski, hrvatsko - mađarski / [szerk. Veres Marietta]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2007, cop. 2004. - 632 p. ; 14 cm
Magyar - horvát, horvát - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-05-8138-7 fűzött
magyar nyelv - horvát nyelv - útiszótár
801.323=945.11=862 *** 801.323=862=945.11
[AN 2661290]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7173 /2007.
Kelemen János (1943-)
   Dante, Petrarca, Vico : fejezetek az olasz irodalom és filozófia történetéből / Kelemen János. - Budapest : Áron : Brozsek K., 2007. - 244 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9210-51-6 fűzött : 1880,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321)
Petrarca, Francesco (1304-1374)
Vico, Giambattista (1668-1744)
Itália - Európa - író - filozófus - filozófiatörténet - 13. század - 14. század - 18. század
850(092)Dante,_A. *** 850(092)Petrarca,_F *** 1(45)Vico,_G. *** 1(4)(091)
[AN 2655507]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2007.
Langford, David
The end of Harry Potter? (magyar)
   Harry Potter világa és a hetedik könyv titkai : nem hivatalos kézikönyv a sorozat rejtélyeiről / David Langford ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 207 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 207-[208].
ISBN 978-963-426-047-9 kötött : 1999,- Ft
Rowling, J. K. (1965-)
Nagy-Britannia - író - 20. század - 21. század - műelemzés - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820(092)Rowling,_J._K. *** 82.01-312.9
[AN 2656785]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2007.
Troyat, Henri (1911-2007)
Marina Tsvetaeva (magyar)
   Marina Cvetajeva, az örök lázadó / Henri Troyat ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2007. - 287 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 978-963-07-8260-9 kötött : 2800,- Ft
Cvetaeva, Marina Ivanovna (1892-1941)
Szovjetunió - író - 20. század - életrajz
882(092)Cvetaeva,_M._I.
[AN 2656174]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2007.
Tüskés Gábor (1955-)
   A műelemzés lehetőségei : Lessing: Bölcs Nátán, Goethe: Faust I-II., Fontane: Effi Briest / Tüskés Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 96 p. : ill. ; 23 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Thienemann-előadások, ISSN 1788-0556 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9498-78-5 fűzött : 1500,- Ft
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781). Nathan der Weise
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). Faust
Fontane, Theodor (1819-1898). Effi Briest
Németország - író - 18. század - 19. század - műelemzés
830(092)Lessing,_G._E. *** 830(092)Goethe,_J._W. *** 830(092)Fontane,_Th.
[AN 2655512]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7177 /2007.
Borza Tünde
   Irodalmunk nagyjai emberközelben / Borza Tünde. - Nyíregyháza : Bancsi P., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-460-214-2
Magyarország - magyar irodalom története - író - életrajz
894.511(091) *** 894.511(092)
[AN 2527869]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2006. - 64 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 963-460-427-7 kötött
Magyarország - magyar irodalom története - író - 20. század - életrajz
894.511(091)"19" *** 894.511(092)"19"
[AN 2655421] MARC

ANSEL
UTF-87178 /2007.
Faludy György (1910-2006)
   Faludy fehéren-feketén : beszélgetések Faludy Györggyel / Faludy-Kovács Fanny. - Pécs : Alexandra, 2007. - 189, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-184-3 kötött
Faludy György (1910-2006)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Faludy_Gy.(047.53)
[AN 2656278]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2007.
Hamar Péter (1943-)
   Móricz Zsigmond utolsó szerelme / Hamar Péter. - Budapest : Kairosz, 2007. - 232, [28] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87487-0-6 * fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-032-5)
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Litkei Erzsébet (1916-1971)
Magyarország - író - századforduló - 20. század
894.511(092)Móricz_Zs. *** 929(439)(092)Litkei_E.
[AN 2656678]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2007.
   Híres magyar költők verseinek elemzése. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-82-1 fűzött
magyar irodalom története - 20. század - vers - műelemzés
894.511(091)-14"19"
[AN 2656466]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2007.
   Jámbor Pál emlékalbum / [szerk. Beregnyei Miklós] ; [kiad. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 2007. - 164 p. : ill. ; 33 cm
Bibliogr.: p. 147-150. - Számozott példány: 600
ISBN 978-963-06-1851-9 kötött
Jámbor Pál (1821-1897)
Magyarország - író - politikus - magyar irodalom - 19. század - vers
894.511(092)Jámbor_P. *** 943.9(092)Jámbor_P. *** 894.511-14
[AN 2657039]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2007.
Kaiser Ottó (1953-)
   Határtalan irodalom : magyar irodalom a határon túl / Kaiser Ottó. - Pécs : Alexandra, 2007. - 298 p. : ill., színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-370-197-3 kötött (hibás ISBN 963-370-197-3)
Európa - író - külföldön élő magyar személyiség - fényképalbum
894.511(4)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2661205]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2007.
Koppány Zsolt (1955-)
   Morbusz és hungarikum : esszék, 2004-2006 / Koppány Zsolt. - Budapest : Napkút K., 2007. - 266, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-59-7 fűzött : 1956,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - esszé
894.511(091)"19/200"(0:82-4)
[AN 2654213]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2007.
Márfai Molnár László
   Ahol a szerző megtörténik : tanulmányok a 20. századi magyar irodalomtörténet köréből / Márfai Molnár László. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 164, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 963-446-420-3 * fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-446-420-4)
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2654953]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2007.
Pákolitz István (1919-1996)
   Pákolitz István levelesládájából, 1947-1994 / [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Nagy Imre]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 149 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Bibliogr.
ISBN 963-9498-75-0 kötött : 1690,- Ft
Pákolitz István (1919-1996)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Pákolitz_I.(044)
[AN 2655480]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2007.
Szántó F. István (1964-)
   A hüperióni hang : Hamvas Béla és a Sziget-mozgalom / Szántó F. István. - Budapest : Kortárs, 2007. - 233, [3] p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.: p. 229-233.
ISBN 978-963-9593-48-0 fűzött : 2000,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
Sziget
Magyarország - író - 20. század - folyóirat - mozgalom
894.511(092)Hamvas_B. *** 050(439)Sziget *** 061.2(439)"193"
[AN 2656686]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2007.
   Szelíd esték : tudományos tanácskozás Falu Tamás szépírói munkásságáról / [szerk. Büki Attila] ; [... illusztrációit kész. Miklosovits László]. - Ócsa : Falu T. Vár. Kvt., 2006. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (Könyvtári füzetek / Falu Tamás Városi Könyvtár, ISSN 1788-9693 ; 1.)
A tanácskozást 2006. nov. 10-én tartották Ócsán. - Bibliogr.: p. 48.
Fűzött
Falu Tamás (1881-1977)
Magyarország - író - 20. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Falu_T. *** 061.3(439-2Ócsa)
[AN 2654255]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2007.
   Szivarfüst : Hunyady Sándor emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Réz Pál]. - Budapest : Nap K., cop. 2007. - 355 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 978-963-9658-01-1 * kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9658-01-4)
Hunyady Sándor (1890-1942)
Magyarország - író - 20. század - életrajz - memoár - antológia
894.511(092)Hunyady_S.(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 2656846]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7189 /2007.
All about Irma (magyar)
   Minden, amit tudni kell Irmáról : egy tini boszi kalandjai és titkai / [ford. Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2007. - 109, [3] p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-593-7 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654345]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2007.
All about Will (magyar)
   Minden, amit tudni kell Willről : egy tini boszi kalandjai és titkai / [ford. Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2007. - 105, [5] p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-592-0 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654337]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2007.
Andrić, Ivo (1892-1975)
Na Drini ćuprija (magyar)
   Híd a Drinán / Ivo Andrić ; [ford. Csuka Zoltán] ; [az utószót Predrág Stepanović írta]. - Budapest : General Press, [2007]. - 395 p. ; 22 cm. - (Nagy siker volt sorozat, ISSN 1586-7064)
ISBN 978-963-9648-49-4 kötött : 2800,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 2660867]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2007.
Atwood, Margaret
The Penelopiad (magyar)
   Pénelopeia / Margaret Atwood ; [ford. Géher István]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 173, [3] p. ; 20 cm. - (Mítosz-sorozat, ISSN 1788-1978 ; 3.)
ISBN 978-963-9651-59-3 fűzött : 1950,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2656822]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2007.
Baricco, Alessandro (1958-)
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2007. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-117-0 fűzött : 1690,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2660373]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2007.
Betts, Heidi
Blame it on the blackout (magyar)
   Áramszünet / Heidi Betts ; [... ford. Mészáros Éva]. A rodeókirály / Juliet Burns ; [... ford. G. Korda Edit]. Jósolj szerelmet! / Linda Conrad ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 20.)
Egys. cím: Blame it on the blackout. High-stakes passion. Reflected pleasures
ISBN 978-963-537-653-7 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2656016]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2007.
Blixen, Karen (1885-1962)
Seven gothic tales (magyar)
   Hét fantasztikus történet / Karen Blixen ; [ford. Kertész Judit]. - Budapest : QLT Műfordító Bt., 2007. - 451, [2] p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
A ford. a "Syv fantastiske fortællinger" (Kobenhavn, Gyldendals bogklub, 1968) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-06-1981-3 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2656911]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2007.
   A boldog élet titka : töredékek az emberi boldogságról / [vál. és ford. György Edit]. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 95 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 2.)
ISBN 978-963-9757-02-8 kötött : 990,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2660493]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Hexen auf der Schulbank (magyar)
   Boszik az iskolapadban / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-667-5 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2661299]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Hexengeheimnisse! (magyar)
   Boszorkánytitok / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2007. - 260 p. : ill. ; 22 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-282-0 kötött : 1999,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2661305]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Ein Hund muss her! (magyar)
   Boszorkányok kutyaszorítóban / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 178 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-668-2 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2661309]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Die Knickerbocker-Bande (magyar)
   Térdnadrágos detektívek klubja / Thomas Brezina. - Pápa : Deák, [2005]-. - ill. ; 18 cm
Ill. Birck, Jan
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2601010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], A piramis lánya / [ford. Havas Zsuzsanna]. - [2007]. - 164 p.
ISBN 978-963-9420-59-5 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2656613] MARC

ANSEL
UTF-87201 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Mehr Pep für Mam! (magyar)
   Legyen anyu a legmenőbb! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont, 2007. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-655-2 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2661295]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Der verflixte Liebeszauber (magyar)
   Az a boszorkányos szerelem! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-629-3 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2661300]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2007.
Cabot, Meg (1967-)
The mediator (magyar)
   A mediátor / Meg Cabot. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2006-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2637582]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A legsötétebb óra / [ford. Szabó Mária]. - 2007, cop. 2005. - 237 p.
ISBN 978-963-539-513-2 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2660435] MARC

ANSEL
UTF-87204 /2007.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
A 4 1/2. kötet mérete 17 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. r., Hercegnő a szakadék szélén / [ford. Merényi Ágnes]. - 2007. - 229 p.
ISBN 978-963-539-592-7 fűzött : 1890,- Ft (hibás ISBN 978-963-539-538-5)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2656475] MARC

ANSEL
UTF-87205 /2007.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Lewis Carroll ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [a fordítást ... átd. Szobotka Tibor] ; [Szegedi Katalin rajz.] ; [... a jegyzeteket írta Rét Viktória]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - 104, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9648-73-9 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2660939]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2007.
Chocas, Viviane (1962-)
Bazar magyar (magyar)
   Magyar bazár / Viviane Chocas ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9651-37-1 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2656805]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2007.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's fortress (magyar)
   Sharpe erődje / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 341 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-032-5 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2656752]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2007.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die Liebe höret nimmer auf (magyar)
   A szerelem erejével / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - [Budapest] : EX-BB, [2007]. - 155 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-42-2 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2656513]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2007.
Dagerman, Stig (1923-1954)
De dömdas ö (magyar)
   Akik az üvegtengernél énekelnek / Stig Dagerman ; [ford. Teplán Ágnes]. - Budapest : Napkút K., 2007. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-55-9 kötött : 2490,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2654240]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2007.
Dalla A alla Witch (magyar)
   Boszilexikon A-tól Witch-ig : amit azért nem kell teljesen komolyan venni / [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 132, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-544-9 kötött : 1799,- Ft
olasz irodalom - humoreszk - gyermekkönyv
850-7(02.053.2)=945.11
[AN 2654446]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2007.
DePalo, Anna
Having the tycoon's baby (magyar)
   Természetes úton / Anna DePalo ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 196.)
ISBN 978-963-537-657-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2656002]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2007.
Dojnov, Plamen (1969-)
Kafepoemi (magyar)
   Kávéköltemények / Plamen Dojnov ; [ford. Szondi György]. - Budapest : Napkút K., 2007. - 87 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-8478-51-1 fűzött : 1490,- Ft
ISBN 963-8478-51-9
bolgár irodalom - kávéház - kávé - vers - karcolat
886.7-14=945.11 *** 886.7-43=945.11 *** 641.87:663.93(0:82-14) *** 640.44(0:82-43)
[AN 2654242]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2007.
Engels-Fietzek, Petra (1955-)
Schulfestgeschichten (magyar)
   Sulibuli történetek / Petra Fietzek ; Heike Wiechmann rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 978-963-7461-27-9 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2656848]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2007.
Èrdman, Nikolaj Robertovič
Samoubijca (magyar)
   Az öngyilkos : komédia öt felvonásban / Nyikolaj Erdman. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2006. - 113, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
Ford. Dalos Rimma
ISBN 963-86869-5-2 fűzött
orosz irodalom - vígjáték
882-22=945.11
[AN 2655627]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2007.
Fischer-Hunold, Alexandra
Ponyfreundegeschichten (magyar)
   Pónitörténetek / Alexandra Fischer-Hunold ; Silke Voigt rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 978-963-7461-28-6 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2656850]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2007.
Geiger, Arno (1968-)
Es geht uns gut (magyar)
   Jól vagyunk / Arno Geiger ; [ford. Neményi Róza]. - Budapest : Európa, 2007. - 421, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8266-1 kötött : 2600,- Ft
osztrák irodalom - napló
830-94(436)=945.11
[AN 2656685]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2007.
Gelsey, James
Scooby Doo and the karate caper (magyar)
   Scooby-Doo! és a karate-kalamajka / írta James Gelsey ; [ford. Ipacs Miklós]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7342-61-3 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654824]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2007.
Gelsey, James
Scooby Doo and the snow monster (magyar)
   Scooby-Doo! és a hószörny / írta James Gelsey ; [ford. Neményi Róza]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 60 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9565-91-1 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654792]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2007.
Gelsey, James
Scooby Doo and the sunken ship (magyar)
   Scooby-Doo! és az elsüllyedt hajó / írta James Gelsey ; [ford. Ipacs Miklós]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 59 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7342-62-1 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654806]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2007.
Gelsey, James
Scooby Doo and the toy store terror (magyar)
   Scooby-Doo! és a játékbolti riadalom / írta James Gelsey ; [ford. Neményi Róza]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 58 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9565-92-X fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654811]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2007.
Goodkind, Terry
Faith of the fallen (magyar)
   A bukottak hite / Terry Goodkind. - [Szeged] : Excalibur, [2007]-. - ill. ; 20 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 963-9285-31-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654922]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Halál Úrnője. - [2007]. - 295 p.
ISBN 963-9285-32-3 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654925] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Acél az acél ellen. - [2007]. - 295 p.
ISBN 963-9285-33-1 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654930] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Boszorkánymester. - [2007]. - 295 p.
ISBN 963-9285-34-X fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654933] MARC

ANSEL
UTF-87222 /2007.
Griffin, W. E. B.
Men at war (magyar)
   Kémek háborúja / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2005-2007]. - 4 db ; 22 cm
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2584324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Harcoló ügynökök. - cop. 2007. - 376 p.
ISBN 978-963-426-042-4 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2656771] MARC

ANSEL
UTF-87223 /2007.
   Himnusz az élethez : útravaló ballagó diákoknak / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 158 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-931-5 kötött : 1200,- Ft
ISBN 978-963-361-932-2 fűzött : 940,- Ft
világirodalom - ballagás - antológia
82-822=945.11 *** 371.89(0:82-822)
[AN 2656082]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2007.
Hoffman, Alice
Practical magic (magyar)
   Átkozott boszorkák / Alice Hoffman ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-56-2 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2656794]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2007.
Hossfeld, Dagmar
Pferde-Internat Rosenberg (magyar)
   Rosenberg Lovas Kollégium / Dagmar Hossfeld. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2007]-. - 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2660611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az új fiú / [ford. Zsilinszky Fanni]. - [2007], cop. 2004. - 119 p.
ISBN 978-963-286-355-9 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2660613] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Vágta az éjszakában / [ford. Romics Katalin]. - [2007], cop. 2004. - 113 p.
ISBN 978-963-286-356-6 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2660614] MARC

ANSEL
UTF-87226 /2007.
Iggulden, Conn
Emperor (magyar)
   Az uralkodó / Con Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2005-2007]. - 4 db ; 23 cm
ISBN 963-7318-95-X
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2592393]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A háború istenei / [ford. Bihari György és Sóvágó Katalin]. - cop. 2007. - 608 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-689-029-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2656066] MARC

ANSEL
UTF-87227 /2007.
Jansson, Tove (1914-2001)
Muminpappans bravader (magyar)
   Muminpapa hőstettei / Tove Jansson ; [ford. Vukovári Panna]. - Budapest : Napkút K., 2007. - 147, [3] p. : ill. ; 18 cm
A ford. a "Muumipapan urotyöt" (Porvoo : WSOY, 1979) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-8478-56-6 fűzött : 1990,- Ft
Finnország - svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)(480)=945.11
[AN 2654237]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2007.
Kerouac, Jack (1922-1969)
Desolation angels (magyar) (részlet)
   Átutazóban / Jack Kerouac ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2006. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-61-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2656231]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2007.
King, William
Daemonslayer (magyar)
   Démonvadász : [Felix és Gotrek regény] / William King ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 344 p. ; 20 cm
Warhammer (keretcím)
ISBN 978-963-497-143-6 fűzött : 2190,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2656638]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2007.
Knaak, Richard A.
The sundering (magyar)
   Meghasadt föld : [az Ősök háborúja-trilógia 3. kötete] / Richard A. Knaak ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 389 p. ; 20 cm
WarCraft (keretcím)
ISBN 978-963-497-141-2 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2656627]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2007.
Kulekov, Ivan (1951-)
   Harmadik személyben / Ivan Kulekov ; vál. és ford. Szondi György. - Budapest : Napkút K., 2006. - 199 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-8478-45-0 fűzött : 2190,- Ft
bolgár irodalom - válogatott művek
886.7-821=945.11
[AN 2654211]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2007.
Kundera, Milan (1929-)
L'identité (magyar)
   Azonosság / Milan Kundera ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1997. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8290-6 kötött : 1600,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2661223]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2007.
   Latin mondások : bölcsességek a mindennapokról : [őseink filozofikus idézetei]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 159 p. ; 21 cm
Latin és magyar nyelven
ISBN 978-963-679-586-3 kötött
ókori latin irodalom - idézetgyűjtemény - antológia
871-84.02(082)=945.11
[AN 2656298]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2007.
   A Lélek kertjében : 20. századi életbölcsességek / Rudolf Steiner [et al.] ; [vál. és ford. Ferkai Tibor]. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 99 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X)
ISBN 978-963-9757-00-4 kötött : 990,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2660567]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2007.
Makine, Andreï (1957-)
   Lehet-e még szeretni, Franciaországot? / Andreï Makine ; [ford. Jakabffy Imre és Jakabffy Éva]. - [Budapest] : Háttér, 2007. - 109 p. ; 18 cm. - (Háttér esszék, ISSN 1788-9790)
ISBN 978-963-9365-62-9 fűzött : 1500,- Ft
Franciaország - francia irodalom - kultúra - identitás - esszé
840-4=945.11 *** 316.7(44) *** 316.63
[AN 2655183]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2007.
Mangold, Maud
The Queen of the Night (magyar)
   Az Éjkirálynő / írta Maud Mangold ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 159 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-518-0 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2654384]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2007.
Der Mann, der einst ihr Herz betörte (magyar)
   El nem múló szerelem.. / [ford. Mező Hermina]. - [Budapest] : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 195.)
ISBN 978-963-9681-36-1 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2656522]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2007.
Masini, Beatrice (1962-)
Amici vecchi e nuovi (magyar)
   Régi és új barátok / Beatrice Masini ; [ford. Székely Éva] ; [... graf. ... Sara Not]. - Budapest : Móra, 2007. - 123, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Rózsaszín balettcipő ; 3.)
ISBN 978-963-11-8315-3 fűzött : 1290,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2655128]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2007.
Masot, Núria
El labirinto de la serpiente (magyar)
   A kígyó labirintusában / Núria Masot ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 421 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-025-4 kötött : 2490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2656061]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2007.
Mayes, Frances
A year in the world (magyar)
   Egy év a világban : egy szenvedélyes utazó kalandozásai / Frances Mayes ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Tericum, cop. 2007. - 482 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-20-8 kötött : 2970,- Ft
amerikai angol irodalom - útleírás
820-992(73)=945.11 *** 910.4(100)(0:82-992)
[AN 2656900]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2007.
McBain, Ed (1926-)
The frumious Bandersnatch (magyar)
   A bőszhedt Gyilkanyessz / Ed McBain ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 334 p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek, ISSN 1788-2575)
A bőszhedt Gyilkanessz (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-689-026-1 kötött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2656056]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2007.
Merrill, Charles
The trip to Paris (magyar)
   Egy év Párizsban / Charles Merrill ; [ford. Toldiné B. Andrea]. - Nyíregyháza : Art-East, [2007]. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8252-05-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-8252-052-0)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2655582]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2007.
Minte-König, Bianka (1947-)
Superstars & Liebesstress (magyar)
   Tétova megasztár / Bianka Minte-König ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - Pápa : Deák, [2007]. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9420-60-1 fűzött : 1750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2656602]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2007.
Morgan, Sarah (1948-)
Public wife, private mistress (magyar)
   Féktelenül / Sarah Morgan ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 389.)
ISBN 978-963-537-654-4 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2656012]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2007.
Munro, Alice
Runaway (magyar)
   Csend, vétek, szenvedély : nyolc történet / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika. - Budapest : Park, cop. 2007. - 360 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-755-5 kötött : 3000,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 2656966]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2007.
Nescio (1882-1961)
De uitvreter (magyar)
   Az élősködő ; Titánok ; Költőcske / Nescio ; [ford. Fenyves Miklós] ; [előszó Németh Gábor] ; [utószó Gera Judit]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 208 p. ; 17 cm. - (Akcentusok, ISSN 1788-8522)
Egys. cím: De uitvreter ; Titaantjes ; Dichtertje
ISBN 978-963-693-014-1 fűzött : 1890,- Ft
holland irodalom - elbeszélés
839.31-32=945.11
[AN 2654858]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2007.
Pessoa, Fernando
Livro do desassossego (magyar)
   A kétségek könyve / Fernando Pessoa (Bernardo Soares). - Pomáz : Kráter, 2007. - VII, 183 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Pál Ferenc
ISBN 978-963-9735-09-5 fűzött : 1500,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2655561]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2007.
Pirandello, Luigi (1867-1936)
   Az álom valósága : ötven novella / Luigi Pirandello ; [vál. és szerk. Lukácsi Margit] ; [ford. Füsi József et al.]. - Budapest : Noran, 2007. - 672, [6] p. ; 19 cm
A ford. a "Novelle per un anno" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9716-12-4 kötött : 3999,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 2656282]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2007.
Pollock, Sharon
Blood relations (magyar, angol)
   Vérkötelékek = Blood relations / Sharon Pollock ; ford. ... Kürtösi Katalin. - Budapest : Napkút K., 2007. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-58-0 fűzött : 1890,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - dráma - kétnyelvű dokumentum
820-2.02(71)=945.11
[AN 2654214]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2007.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Schatten im Paradies (magyar)
   A paradicsomban is ott a pokol / Erich Maria Remarque ; [ford. Nemes László]. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 1992. - 400 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-273-4 kötött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2660459]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2007.
Révai Miklós (1750-1807)
   Révai Miklós latin versei : válogatás a Latina és Carmina quaedam című kötetekből / ford. és jegyzetekkel ell. Federmayer István ; [közread. a] Révai Miklós Gimnázium. - Győr : Révai M. Gimn. ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 151 p. ; 16 cm
Latin és magyar nyelven
ISBN 963-9438-78-2 fűzött : 1807,- Ft : 8 EUR
Magyarország - újkori latin irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
871-14.02(439)=945.11
[AN 2655428]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2007.
Riley, Judith Merkle
Oracle glass (magyar)
   A párizsi látó : pillantás a Napkirály fényes, ám korrupt és titkokkal teli udvarába / Judith Merkle Riley ; [ford. Bozai Ágota]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 573 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-157-7 kötött
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2656273]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Innocent in death (magyar)
   Halálos tisztaság / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-041-7 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2656688]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Loving Jack (magyar)
   Szerelmem, Jack / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 398 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-656-8 fűzött : 1195,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2655203]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2007.
Rose, Reginald (1920-2002)
Twelve angry men (magyar)
   Tizenkét dühös ember / Reginald Rose ; ford. Hamvai Kornél. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2006. - 99, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 963-86869-7-9 fűzött
amerikai angol irodalom - dráma
820-2(73)=945.11
[AN 2655622]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2007.
Rowe, Jennifer (1948-)
Deltora quest (magyar)
   Deltora-küldetés / Emily Rodda. - [Budapest] : M&C Kft., 2006-. - 20 cm
A borítófedélen háromdimenziós képpel
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2635008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Patkányok városa / [ford. Robin Edina]. - cop. 2006. - 142 p. : ill.
ISBN 978-963-9663-31-2 fűzött : 1690,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2654886] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Homokdűnék / [ford. Robin Edina]. - cop. 2006. - 142 p. : ill.
ISBN 978-963-9663-32-9 fűzött : 1690,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2654894] MARC

ANSEL
UTF-87257 /2007.
Rowland, Laura Joh
The assassin's touch (magyar)
   Gyilkos érintés / Laura Joh Rowland ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Trivium, cop. 2007. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-05-1 kötött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2654791]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2007.
Šalamun, Tomaž (1941-)
   Arkhilokhosszal a Kikládokon : válogatott versek, 2001-2007 / Tomaž Šalamun ; [ford. és a jegyzeteket kész. Lukács Zsolt]. - Budapest : Napkút K., 2007. - 130, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-57-3 fűzött : 1490,- Ft
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 2654209]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2007.
Saunders, Kate
A spell of witches (magyar)
   Két égetnivaló boszorkány / Kate Saunders ; [ill. Tony Ross] ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 108, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kótyagos boszorkák)
ISBN 963-9492-64-7 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2661275]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2007.
Schubert, Ulli (1958-)
Schatzsuchergeschichten (magyar)
   Kincskereső történetek / Ulli Schubert ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 56, [3] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
Ill. Theissen, Petra
ISBN 978-963-7461-26-2 kötött : 1790,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2656845]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2007.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   Óvakodj a haragtól! / Lucius Annaeus Seneca. Tanítások könyve / Marcus Aurelius ; [ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 119 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 18.)
ISBN 978-963-9757-06-6 kötött : 990,- Ft
ókori latin irodalom - ókori görög irodalom - ókori filozófia
871-96=945.11 *** 875-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A. *** 1(37)Marcus_Aurelius
[AN 2660559]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2007.
Sherwood, Ben
The man who ate the 747 (magyar)
   Rekordszerelem / Ben Sherwood ; [ford. Varga Monika]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-34-0 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2656873]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2007.
Simenon, Georges (1903-1989)
L'amie de Madame Maigret (magyar)
   Madame Maigret barátnője / Georges Simenon ; ford. Lukács Laura. - Budapest : Park, cop. 2007. - 189, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-530-754-8 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2655294]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2007.
Simenon, Georges (1903-1989)
Maigret à New York (magyar)
   Maigret New Yorkban / Georges Simenon ; ford. Szántó Judit. - Budapest : Park, cop. 2007. - 194 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-530-753-1 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2655297]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2007.
Simenon, Georges (1903-1989)
La première enquête de Maigret (magyar)
   Maigret első nyomozása / Georges Simenon ; ford. Tímár György. - Budapest : Park, cop. 2007. - 197 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-530-752-4 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2655263]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2007.
Sofoklīs (Kr. e. 496?-Kr. e. 406?)
Oidipoys tyrannos (magyar)
   Oidipusz király & Oidipusz Kolónoszban / Szophoklész ; Babits Mihály fordításának felhasználásával. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2006. - 101, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
Egys. cím: Oidipoys tyrannos ; Oidipoys epi Kolōnō
Fűzött (hibás ISBN 963-86869-5-2)
ókori görög irodalom - tragédia
875-21=945.11
[AN 2655643]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2007.
Spencer, Catherine
The Italian doctor's mistress (magyar)
   Egy hiányzó szó / Catherine Spencer ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 390.)
ISBN 978-963-537-655-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2656007]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2007.
Stone, Jeff
The five ancestors (magyar)
   Az öt harcos / Jeff Stone ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2007-. - 22 cm
Csak magyar nyelven
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654409]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Kígyó = She. - 2007. - 173 p.
ISBN 978-963-628-594-4 kötött : 2199,- Ft
amerikai irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654358] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tigris = Hu. - 2007. - 165 p.
ISBN 978-963-628-487-9 kötött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654411] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Majom = Hou. - 2007. - 170 p.
ISBN 978-963-628-488-6 kötött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654414] MARC

ANSEL
UTF-87269 /2007.
Stone, Lyn
The viscount (magyar)
   Észbontó ajánlat / Lyn Stone ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 384 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-658-2 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2655843]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2007.
Tanácsok jósors, balsors idejére (új kiadása)
   Tanácsok minden időkre : ókori bölcsességek kislexikona A-tól Z-ig / [szerk. és ... ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 95 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 10.)
ISBN 978-963-9757-07-3 kötött : 990,- Ft
ókori latin irodalom - ókori görög irodalom - idézetgyűjtemény
87-84=945.11
[AN 2660549]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2007.
Tournier, Michel (1924-)
Le bonheur en Allemagne? (magyar)
   Boldogság Németországban? / Michel Tournier ; [ford. Jakabffy Imre és Jakabffy Éva]. - [Budapest] : Háttér, 2007. - 77 p. ; 18 cm. - (Háttér esszék, ISSN 1788-9790)
ISBN 978-963-9365-66-7 * fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-9365-66-1
Németország - francia irodalom - esszé
840-4=945.11 *** 908.430(0:82-4)
[AN 2655190]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2007.
Tyran, Ingeborg
Ich will dich - um jeden Preis (magyar)
   Két apának egy gyermeke / Ingeborg Tyran ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 193.)
ISBN 978-963-9681-35-4 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2656534]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2007.
Uebe, Ingrid
Mischas Reise zum Christkind (magyar)
   Kis Mackó nagy utazása : mesés adventi naptár / Ingrid Uebe, Susanne Mais ; [ford. Ballér Piroska]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2006. - 24, [27] p. : ill., színes ; 20x24 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2654268]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2007.
Ungerer, Tomi (1931-)
No kiss for mother (magyar)
   Nem puszilom meg a mamát! : kis történet a túláradó szeretetről és a szeretethiányról / Tomi Ungerer ; [ford. Haynal Katalin]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 51 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-100-2 kötött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2656710]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2007.
Ure, Jean
Boys on the brain (magyar)
   Folyton csak a pasik! / Jean Ure ; Karen Donnelly ill. ; [ford. Jobbágy Zsófia]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7342-59-2 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2654836]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2007.
Ure, Jean
Shrinking Violet (magyar)
   Félénk Ibolya / Jean Ure ; Karen Donnelly ill. ; [ford. Szabó Anita]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 171 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7342-57-8 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2654834]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2007.
   Az út bölcsessége : az élet és az erény könyve / [vál. és ford. György Edit]. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 111 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 4.)
ISBN 978-963-9757-01-1 kötött : 990,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2660546]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2007.
   Útravaló ballagásra / [Túri Imre szerk.]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-596-530-4 kötött
világirodalom - ballagás - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 371.89(0:82-84)
[AN 2655116]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2007.
   Útravaló : válogatott latin bölcsességek / [szerk. Gerlefalvi-Nagyné Szarka Monika, Arató Ferenc] ; [ill. Bobály Katalin]. - 4. átd. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 94 p. : ill. ; 14 cm
Latin és magyar nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-0481-35-9)
latin irodalom - idézetgyűjtemény
871-84.02=945.11
[AN 2660601]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2007.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   "Szeretetre születtem" : a legszebb gondolatok a szeretetről / [vál. és ford. Vágó Zsuzsanna]. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 93 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 3.)
ISBN 978-963-9100-99-2 kötött : 990,- Ft
világirodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.61(0:82-84)
[AN 2660543]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2007.
Verne, Jules (1828-1905)
Un capitaine de quinze ans (magyar)
   A tizenöt éves kapitány / Jules Verne ; [ford. Passuth László]. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 377, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-765-7 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2660861]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2007.
Woods, Sherryl
Marrying a Delacourt (magyar)
   Talált család / Sherryl Woods ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 195.)
ISBN 978-963-537-647-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2654475]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7283 /2007.
Aczél Géza (1947-)
   (vissza)galopp : lírai utószinkron / Aczél Géza. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 66, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-412-8 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2655440]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2007.
Babiczky Tibor (1980-)
   Levegővétel / Babiczky Tibor. - Pécs : Alexandra, 2007. - 61, [2] p. ; 18 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 978-963-370-229-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2656485]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2007.
Bándi László (1942-)
   Emlékeim / Bándi László. - Veszprém : Viza, 2007. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87173-4-4 fűzött
Bándi László (1942-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2655225]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2007.
Birtalan Ferenc (1945-)
   A félnégyes barom / Birtalan Ferenc ; [fotók Lieszkovszky Veronika]. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 100, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7504-51-8 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2655323]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2007.
Blessed, Stewen
   Carnivora / Steven Blessed. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2007. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87212-3-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656024]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2007.
Bloom, Barbara
   Szerelmes ritmusok! / Barbara Bloom. - Budapest : Euromédia, cop. 2007. - 97 p. ; 21 cm. - (Tini love sorozat, ISSN 1788-0122 ; 3. = 2007/1.)
Fűzött : 349,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5(02.053.2)
[AN 2655874]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2007.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [ill. Falcione Sarolta]. - Új, bőv. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Bendegúz könyvtára)
Fűzött : 999,- Ft (hibás ISBN 963-9492-74-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 2660606]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2007.
Cselenyák Imre (1957-)
   Párhuzamos ellenirány / Cselenyák Imre. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2007. - 258, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-49-6 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2655236]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2007.
Cure, John
   Hontalan lelkek / John Cure. - Nyíregyháza : Midia, [2007], cop. 1999. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1249-4 fűzött
ISBN 963-06-1249-6
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2655590]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2007.
Czóbel Minka (1855-1947)
   Az erdő hangja / [irta Czóbel Minka] ; [... Anarcs Község ... kiadása]. - Repr. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely ; Anarcs : Polgármesteri Hiv., cop. 2007. - 246 p. ; 21 cm
Kalász Márton előszavával. - Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1914
ISBN 978-963-7486-56-2 kötött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 2655443]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2007.
Dunai Ferenc (1932-)
   A nadrág és 5 más komédia / Dunai Ferenc ; [ill. Kaján Tibor]. - Celldömölk : Pauz-Westermann, cop. 2006. - 438 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: A nadrág ; Az asszony és pártfogói ; Van Gogh szerelme ; A napernyő ; Kényes kor ; Jóval kezdett ki!
Kötött (hibás ISBN 963-9432-18-0)
magyar irodalom - bohózat
894.511-2
[AN 2655219]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2007.
Éles Árpád
   Még álmokat dédelgetek : válogatott versek, 2006-2007 / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2007. - 232 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1998-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2657087]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2007.
Éles Árpád
   Még lantom húrján pengetek : válogatott versek, 2005-2006 / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2007. - 239 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1862-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2657084]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2007.
Fekete István (1900-1970)
   Tojáshéjdarabkák / Fekete István ; [az összeállításban közrem. Horváth József] ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 192, [4] p. ; 20 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-9690-39-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2656246]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2007.
Füst Milán (1888-1967)
   Boldogtalanok : dráma két részben / Füst Milán. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2006. - 111, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 963-86869-4-4 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2655635]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2007.
Gábor Endre
   Sztárvadászat / Gábor Endre. - Pécs : Alexandra, 2007. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-186-7 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2656271]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2007.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Útra-készülés : istenes versek / Gárdonyi Géza ; [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-897-4 kötött : 1400,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - vallásos irodalom - magyar irodalom - író - 19. század - 20. század - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14) *** 894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 2656160]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2007.
Gergely Mihály (1921-)
   Hatalomvágy, halálveszély : naplómból, 1942-2007 / Gergely Mihály. - Budapest : Hét Krajcár, 2007. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9596-18-4 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - ezredforduló - vers - memoár
894.511-94 *** 943.9"195/200"(0:82-94) *** 894.511-14
[AN 2656800]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2007.
Györe Balázs (1951-)
   A valóságban is létezik / Györe Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2007, cop. 1997. - 111 p. ; 20 cm. - (Györe Balázs művei ; 6.)
ISBN 978-963-9386-48-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660490]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2007.
Havasi Attila (1972-)
   1001 magányos rinocérosz : korhatáros gyerekversek / Havasi Attila. - Pécs : Alexandra, 2007. - 77, [3] p. ; 21 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 978-963-370-228-4 * kötött (hibás ISBN 978-963-370-228-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2656495]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2007.
Háy János (1960-)
   A gyerek / Háy János. - [Budapest] : Palatinus, cop. 2007. - 344 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9651-55-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656865]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2007.
Herczeg Ferenc (1863-1954)
   Az élet kapuja / Herczeg Ferenc ; [szerk. és az utószót írta Tarbay Ede]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-909-1 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2656931]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2007.
Jenei Z. László
   Rácson innen, rácson túl / Jenei Z. László. - Nyíregyháza : Robogás Kft., [2007]. - 269 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2212-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2655603]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy az Isten / Jókai Mór. - [Szeged] : Novum, [2007]. - 480 p. ; 25 cm
ISBN 963-9703-07-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660452]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2007.
Kemény János (1903-1971)
   Víziboszorkány : [regény] / Kemény János. - Budapest : Mundus, 2007. - 244 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 47.). (Életműsorozat)
ISBN 978-963-9501-57-7 * kötött (hibás ISBN 978-963-9501-57-3)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2661183]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2007.
Keményfi Gábor
   Az angyalszárny / Keményfi Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 159 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-1217-3 kötött : 2540,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2655969]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2007.
Kis Antónia
   Stonehenge-i feliratok : [regény] / Kis Antónia. - [Budapest] : Novella, 2007. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9442-84-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2655318]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Osiris, 2007. - 266 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-951-9 fűzött : 720,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2661213]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2007.
Kovács Balázs
   Az örvény / Kovács Balázs ; [ill. Pállay-Kovács Szilvia]. - Hidasnémeti : Szerző, 2007. - 242 p., [3] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2170-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2657009]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2007.
Kovács József Hontalan (1950-)
   A világ foglalata / Kovács József Hontalan. - [Mohács] : Mohácsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, cop. 2007. - 60, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-2052-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2654861]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2007.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A podolini kísértet : regény / Krúdy Gyula. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 207 p. ; 21 cm. - (A magyar irodalom remekei. XX. század ; 13.)
ISBN 978-963-87072-6-0 kötött : 990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9709-19-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660786]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2007.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Szindbád / Krúdy Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 2 db ; 21 cm. - (Metro könyvtár)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2654776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 382 p. - (A magyar próza klasszikusai ; 15.)
ISBN 978-963-09-4955-2 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2654781] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 349 p. - (A magyar próza klasszikusai ; 16.)
ISBN 978-963-09-4956-9 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2654788] MARC

ANSEL
UTF-87315 /2007.
Leimdörfer Imre (1890-1944)
   Philosophia naturalis : vázlatok és töredékek, kivonatok és jegyzetek / Leimdörfer Imre ; [... sajtó alá rend. Lendvai L. Ferenc]. - Budapest : Áron, 2007. - XX, 112 p., [13] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9210-48-X fűzött : 1180,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2655511]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2007.
Lőrincz Zsolt
   Multi / Lőrincz Zsolt. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9615-69-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - humor - munkalélektan - regény
894.511-311.5 *** 65.013(0:82-7)
[AN 2655575]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2007.
   Magyar írók az Adrián : antológia / [... vál. és összeáll. Kiss Gy. Csaba]. - [Budapest] : Palatinus, cop. 2007. - 370 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9651-53-1 kötött : 2900,- Ft
Adriai-tenger - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 908.439(262.3)(0:82-822)
[AN 2656813]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2007.
   Májusfának levelei : felvidéki írók elbeszélései a szerelemről / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-34-9 kötött : 2200,- Ft
Szlovákia - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - szerelem - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)(437.6) *** 894.511-32(082) *** 392.6(0:82-32)
[AN 2656240]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2007.
   Mátyás király, az igazságos. - Debrecen : TKK, [2007]. - 194 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-514-4 kötött (hibás ISBN 978-963-5965-14-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2656421]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2007.
Méhes Krisztián
   Interkontinentális blog, avagy A fajelmélet kudarca, egyetemen az indiánusok között / Méhes Krisztián. - Budapest : TT Média, 2006. - 304 p., [6] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-06-0330-6 fűzött : 1790,- Ft
Méhes Krisztián
Egyesült Államok - magyar irodalom - internet - egyetem - ezredforduló - napló
894.511-94 *** 378(73)"200"(0:82-94) *** 681.324Internet
[AN 2654253]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2007.
Mészáros József
   Miért késett ősz apó? / Mészáros József ; [közread. a Beőthy Galéria]. - Győr : Beőthy Galéria, 2007. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87415-4-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - válogatott művek - foglalkoztatókönyv
894.511-821(02.053.2) *** 087.5
[AN 2656830]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2007.
   Minden kép egy-egy színekbe kevert imádság az újra meglelt életért / [ill.] Kovács Imre ; [szerk. Mészáros Gábor] ; [közread. a Beőthy Galéria]. - [Győr] : Beőthy Galéria, 2007. - 96, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Gerinccím: Színekbe kevert imádság
ISBN 978-963-87415-2-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 75(439)(092)Kovács_I.
[AN 2656831]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2007.
Mogyorósi László (1976-)
   Ingajárat a valóságba / Mogyorósi László. - Budapest : FISZ : Napkút K., 2006. - 102 p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 17.)
ISBN 978-963-7043-24-6 fűzött : 1290,- Ft
ISBN 963-7043-24-1
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2654243]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2007.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A százados köpönyege : összegyűjtött novellák / Molnár Ferenc ; [vál. Réz Pál]. - Budapest : Noran, 2007. - 397, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7416-94-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2656250]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2007.
Münz András (1941-)
   Időjáték / Münz András. - Budapest : Sanoma Budapest, 2007. - 171 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
A főcímben az "á" betű fordítva szerepel
ISBN 978-963-9710-13-9 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2656079]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2007.
Nagy Gergely (1969-)
   Angst : a városi harcos kézikönyve / Nagy Gergely. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-10-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2655320]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2007.
Nemes István (1961-)
   Halálzóna / Mark F. Wilson ; [közrem. Bihon Tibor et al.]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 575 p. ; 21 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Tart.: Halálzóna ; Ellencsapás ; Invázió
ISBN 978-963-9566-55-2 kötött : 2298,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2661233]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2007.
Pál Tamás|
   A pálinka-tapasz / Stanley Steel, Agyi Agyimov. - [Szeged] : Excalibur, 2006. - 188 p. : ill. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 978-963-9285-51-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2654916]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2007.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Molière: Tartuffe / írta Parti Nagy Lajos. - [Budapest] : Nemz. Színház, 2006. - 93 p. : ill. ; 19 cm. - (Nemzeti Színház színműtár, ISSN 1785-3621)
ISBN 978-963-86869-8-5 fűzött (hibás ISBN 963-86869-8-5)
magyar irodalom - átdolgozás - francia irodalom - vígjáték
894.511-22 *** 840-22.04=945.11
[AN 2655617]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2007.
Peters, Leslie Nicholas
   Egy ékszer, egy város / Leslie Nicholas Peters ; [... ill. Pete Lilla Viktória]. - Budapest : Aposztróf, 2007-. - ill. ; 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2654351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A védtelen város. - 2007. - 360 p.
ISBN 978-963-87489-0-4 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2654355] MARC

ANSEL
UTF-87331 /2007.
Petőcz András (1959-)
   Idegenek : harminc perccel a háború előtt : regény / Petőcz András. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 241 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9651-54-8 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656825]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2007.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; Péreli Zsuzsa illusztrációival. - Budapest : Magvető, 2007. - 77 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-14-2574-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-13
[AN 2660936]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2007.
Phillis, Johanna
   Végzetes szerelem / Johanna Phillis. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-88-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2656544]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2007.
   Pirkadatra várva / [közread. a] Tinta-klub. - Budapest : MitHol, 2007. - 375 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2158-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2654471]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2007.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A kígyó árnyéka / Rakovszky Zsuzsa. - 7. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2002. - 467 p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2389-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660602]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2007.
Renn Oszkár (1933-)
   Összekulcsolt kézzel : csendes hitvallások / Renn Oszkár. - Eger : Gonda Kvk., 2007. - 70 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-7254-22-2 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2655256]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2007.
Rónaszegi Miklós (1930-)
   A rettenetes Kartal / Rónaszegi Miklós ; [ill. Szecskó Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 413, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9492-02-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2660599]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2007.
Schneider Izabella
   Csókolj meg utoljára / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2007]. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7437-71-7 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2656645]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2007.
Sebestyén Lajos (1926-)
   A politikához dilettáns Sebestyén Lajos dilemmái a Radír Rádióban, 1999-2000. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], 2007. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8106-67-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - karcolat - vers - rádióműsorszám
894.511-43 *** 894.511-14 *** 791.9.096(439)
[AN 2655463]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2007.
Shaw, Cindy
   Angyali szerelem / Cindy Shaw. - Budapest : Euromédia, 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 9. = 2007/1.)
Fűzött : 299,- Ft : 55 SKK : 130 CSD
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2655866]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2007.
Szabó T. Anna (1972-)
   Elhagy / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2007. - 127, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2529-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2660937]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2007.
Szecsődi Tamás Leó
   Vándorbot nélkül : versek és jegyzetek / Szecsődi Tamás Leó. - Budapest : Kortárs, 2007. - 81 p. ; 19 cm. - (ÚjLátószög, ISSN 1418-3676 ; 17.)
ISBN 978-963-9593-49-7 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2655712]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2007.
Szenezsán Réka
   Lelked titkai / Szenezsán Réka. - Debrecen : TKK, [2007]. - 203 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-596-521-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656287]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2007.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Kapisztrán és Hunyadi : történelmi regény / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 2007. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86184-5-0 kötött : 1800,- Ft
Hunyadi János (1407-1456)
Giovanni da Capistrano (1386-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2656158]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2007.
Szepes Mária (1908-)
   Szibilla : jegyzetek az életemhez : napló, 1929-2004 / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 255, [2] p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-528-961-5 kötött : 3690,- Ft
Szepes Mária (1908-)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2655888]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2007.
Szerencsés Károly (1960-)
   Ahogy rendeltetett : regény / Szerencsés Károly. - Budapest : Vadló, 2007. - 310 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-1850-2 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656816]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2007.
   Széttöretett : a magyar fájdalom és reménykedés versei / összeáll., az előszót és a korrajzokat írta, a kislexikont kész. Pénzes István. - Budapest : Aposztróf, cop. 2006. - 413 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 390-393.
ISBN 978-963-06-1540-2 kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 963-06-1540-2)
magyar irodalom - magyar történelem - trianoni békeszerződés - antológia
894.511-14(082) *** 943.9"1920"(0:82-14)
[AN 2654452]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2007.
Szőke István Atilla
   Pilis szülte szép szavakkal : verses lélektitkok a Szent Hegyről / Szőke István Atilla. - [Budapest] : [Szőke I. A.], 2007. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1961-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2654356]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2007.
Szőke István Atilla
   A pozsonyi csata, 907. július 3-7 : a győzedelmes pozsonyi csata 1100. évfordulójának tiszteletére / Szőke István Atilla. - [Budapest] : [Szőke I. A.], 2007. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2177-9 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2654343]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2007.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Százszorszép : szerelmes versek / Takácsné Csente Juliánna. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2007]. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-65-9 fűzött
magyar irodalom - szerelem - vers
894.511-14 *** 392.6(0:82-14)
[AN 2654422]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2007.
Tali Gitta
   Várj még, alkony! / Tali Gitta. - Debrecen : TKK, [2007]. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-596-525-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656290]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2007.
Tatár Rózsa
   Az Úri utca 5. lakói / Tatár Rózsa. - Szeged : Constans Bt., 2006. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-1046-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2654940]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2007.
Thury Zsuzsa (1901-1989)
   A tűzpiros üveggömb / Thury Zsuzsa. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006, cop. 1971. - 375 p. ; 21 cm. - (Tinikről tiniknek, ISSN 1786-688X)
ISBN 963-9492-31-0 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2660607]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2007.
Tisza Kata (1980-)
   Magyar pszicho / Tisza Kata. - Pécs : Alexandra, 2007. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-209-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2656259]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2007.
   Tovább, tovább.. : versek ballagóknak / [szerk. Aratóné Katona Ildikó, Szirányi Gyuláné] ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 95 p. : ill. ; 14 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-0028-86-8)
magyar irodalom - ballagás - vers - antológia
894.511-14(082) *** 371.89
[AN 2660600]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2007.
Tőzsér Péter
   Szélmalomharc a gonoszsággal szemben : válogatás a Magyar világ hetilapban megjelent írásokból / Tőzsér Péter. - Esztergom ; Budapest : M. Világ, 2007. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2111-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2655208]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2007.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Csak tiszta szívvel : egy XX. századi Krisztushordozó, Túrmezei Erzsébet / [vál. Varga Lászlóné]. - Budapest : Heted7Világ : Könyvmagazin, cop. 2007. - 191 p. ; 18 cm. - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)
ISBN 978-963-9488-70-0 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2656074]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7358 /2007.
Balogh Fruzsina
   Gyere velem iskolába / Balogh Fruzsina és Strobl Ildikó ; ill. Elek Lívia és Tényi Katalin. - [Szeged] : Novum, cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9703-10-9 kötött : 3990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2654675]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2007.
Barbie Fairytopia - Magic of the rainbow (magyar)
   A szivárvány varázsa / [Elise Allen forgatókönyve alapján] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - [25] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-628-621-7 kötött : 1899,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654353]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2007.
Disney fairies flap book (magyar)
   Sohatündérek birodalma / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
Disney tündérek (keretcím). - Kihajtható képekkel
ISBN 963-628-530-6 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654368]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2007.
Driscoll, Laura
I love you, my bunnies! (magyar)
   A kisnyuszik ajándéka / írta Laura Driscoll ; ill. Lori Tyminski [et al.] ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Disney nyuszik (keretcím)
ISBN 978-963-628-589-0 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654233]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2007.
Emmons, Katherine
Meet the Robinsons (magyar)
   A Robinson család titka : mindig tovább, előre! / Katherine Emmons adaptációja ; [ford. Moduna Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2007. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-62857-2-2 fűzött : 549,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654227]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2007.
Favourite fairies (magyar)
   Tündérmesék Sohaországból / [ford. Lukóczky Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 978-963-628-585-2 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654347]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2007.
Goodnight, Thumper! (magyar)
   Jó éjszakát, Toppancs! / [ford. Lukóczy[!Lukóczky] Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
Disney nyuszik (keretcím)
ISBN 978-963-628-591-3 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654260]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2007.
Henry, Jean
Fairyland : jigsaw book (magyar)
   Tündérország : puzzle könyv : négy varázslatos kirakójáték / [ill. Jean és Ron Henry] ; [szöveg Jake Jackson] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-628-464-0 kötött : 2199,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2654418]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2007.
Henry, Jean
Forest fairies : jigsaw book (magyar)
   Az erdei tündérek : puzzle könyv : négy varázslatos kirakójáték / [ill. Jean és Ron Henry] ; [szöveg Jake Jackson] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-628-463-3 kötött : 2199,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2654423]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2007.
Katschke, Judy
Barbie Fairytopia - Magic of the rainbow (magyar)
   A szivárvány varázsa : fedezd fel a Kristály Palota titkait! / [írta Judy Katschke] ; [Elise Allen forgatókönyve alapján] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm + mell.
ISBN 978-963-628-478-7 kötött : 2349,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654438]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2007.
Langreuter, Jutta
Käpt'n Sharky und das Geheimnis der Schatzinsel (magyar)
   Cápa kapitány és a kincses sziget rejtélye / Jutta Langreuter története Silvio Neuendorf képeivel ; [ford. Szél Felícia]. - Budapest : Manó Kv., 2007. - [25] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-00-6 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654673]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2007.
Novell, Cappi
Barbie fashion designer (magyar)
   Barbie, a divattervező / írta Cappi Novell ; fotók Dennis Di Laura [et al.] ; [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2006. - [19] p. : ill., színes ; 26x29 cm + készlet
ISBN 963-628-470-9 kötött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2654339]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2007.
   Scooby-Doo! nagykönyve. - Budapest : M&C Kft., 2007-. - 30 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654667]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2007]. - 94 p. : ill., színes
Ford. Robin Edina
ISBN 963-7342-94-X kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9565-94-X)
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2654668] MARC

ANSEL
UTF-87371 /2007.
Thumper counts to ten (magyar)
   Toppancs tízig számol / [ford. Lukóczy[!Lukóczky] Orsolya]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
Disney nyuszik (keretcím)
ISBN 978-963-628-590-6 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2654247]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2007.
   Titkos alagút. - Debrecen : TKK, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x21 cm. - (Térbeli tündérkönyvek)
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 963-596-489-7 kötött : 1200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2655107]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7373 /2007.
I-Huan
Real fake princess (magyar)
   Makrancos hercegnő / írta és rajz. I-Huan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2007]-. - ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2655848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2007]. - [250] p.
ISBN 978-963-9679-43-6 fűzött : 1790,- Ft : 7,3 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 2655851] MARC

ANSEL
UTF-87374 /2007.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
Japán - képregény
087.6:084.11(520)
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szamuráj. - 2007. - 140 p. : ill.
ISBN 978-963-86865-3-4 fűzött : 1490,- Ft
Japán - képregény
087.6:084.11(520)
[AN 2657038] MARC

ANSEL
UTF-8