MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/07/19 12:48:41
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

7375 /2007.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 33. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 185 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8328-3 kötött : 2490,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 2662856]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7376 /2007.
Kamarás István (1941-)
   Az irodalmi mű befogadása : szociológiai és szociálpszichológiai megközelítés / Kamarás István ; [közread. a] Pannon Egyetem BTK Antropológia és Etika Tanszék. - Budapest : PE BTK Antropológia és Etika Tansz. : Gondolat, 2007. - 319 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 309-319.
ISBN 978-963-693-022-6 fűzött : 2980,- Ft
irodalomelmélet - recepcióelmélet - olvasáslélektan
028 *** 82.01 *** 159.95
[AN 2657910]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2007.
   Keszthelyi kódex, 1522 : a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel / [közzéteszi, a bevezetést és a jegyzeteket írta Haader Lea]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2006. - 959 p. : ill. ; 20 cm. - (Régi magyar kódexek, ISSN 0237-644X ; 30.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött M. Nyelvemlék 74. jelzetű példány alapján. - Bibliogr.: p. 46-49.
ISBN 978-963-9074-43-9 kötött
Magyarország - magyar nyelv - 16. század - nyelvemlék - kódex - zsoltároskönyv - hasonmás kiadás
091.14Keszthelyi *** 809.451.1-8"15" *** 223.2.04=945.11 *** 094/099.07
[AN 2658407]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7378 /2007.
Ágoston György
   Európai körkép a digitális földfelszíni televíziózásról / Ágoston György. - Budapest : AKTI, 2006. - 39 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 5.)
ISBN 978-963-420-888-4 fűzött
ISBN 963-420-888-6
Európa - televíziótechnika - digitális híradástechnika - ezredforduló - műsorszórás
791.9.097(4) *** 621.397.743.037.37 *** 654.197
[AN 2659152]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2007.
Incze Kinga (1970-)
   Magyarországi médiapiaci körkép, 2005 : az AGB Nielsen, a TNS Media Intelligence és a Szonda Ipsos - Gfk Hungária adatai alapján / Incze Kinga. - Budapest : AKTI, 2006. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 2.)
Fűzött (hibás ISBN 963-420-871-1)
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló - statisztikai adatközlés
659.3(439)"200"(083.41) *** 791.9.096/.097(439)"200"(083.41)
[AN 2659146]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2007.
Kovács Imre
   Digitális rádió-műsorszórás Európában : a T-DAB rendszer / Kovács Imre. - Budapest : AKTI, 2006. - 23 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 4.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-420-890-7) (hibás ISBN 963-420-890-8)
Európa - rádió-műsorszórás - digitális híradástechnika - ezredforduló
791.9.096(4) *** 621.396.97.037.37 *** 654.195
[AN 2659150]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2007.
Nyakas Levente
   A BBC alapító okiratának felülvizsgálata / Nyakas Levente. - Budapest : AKTI, 2006. - 31 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 3.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-420-891-4) (hibás ISBN 963-420-891-6)
British Broadcasting Corporation (London)
Nagy-Britannia - rádiószervezet - televíziószervezet
791.9.096/.097(410)BBC
[AN 2659148]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7382 /2007.
   Kutatás-módszertan : tankönyv / szerk. Varga Lajos ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék]. - Budapest : BMGE, 2006-. - 24 cm
szellemi munka - kutatás - egyetemi tankönyv
001.81(075.8)
[AN 2658504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bevezetés a pedagógiai induktív kutatás módszereibe és útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. - 2006. - 274 p. : ill.
Bibliogr.
Fűzött
kutatás - módszer - szellemi munka - egyetemi tankönyv - szakdolgozat
001.81(075.8) *** 378.244.2(075.8)
[AN 2658510] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7383 /2007.
Berente Ági
   Feng shui a kertemben / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-28-4 fűzött
ISBN 963-9685-28-3
kertépítés
133.25 *** 712.3/.7
[AN 2658698]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2007.
Brown, Denise Whichello
Comprehensive guide to angel therapy (magyar)
   Angyalterápia / Denise Whichello Brown. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-368-571-6 kötött
okkultizmus - angyal
133.25 *** 398.41
[AN 2663332]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2007.
Gurdjieff, Georges I. (1872-1949)
   Gurdjieff beszél tanítványainak / [ford. ... Farkas István et al.]. - Budapest : Püski, 2007. - 273 p. ; 21 cm
A ford. a "Gurdijieff parle à ses élèves" és a "Views from the real world" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9592-29-2 kötött
okkultizmus
133
[AN 2659663]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2007.
Moore, Thomas
The soul of sex (magyar)
   A lélek szexualitása, a szexualitás lelke / Thomas Moore ; [ford. Dóka Róbert]. - [Budapest] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9436-34-3 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika - nemi élet
133.25 *** 613.88
[AN 2658363]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2007.
Shinn, Florence Scovel
The game of life and how to play it (magyar)
   A karmának van nincs humorérzéke : [játékszabályok egy jobb és gazdagabb élethez] / Florence Scovel Shinn ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 111 p. ; 21 cm
A főcímben a "van" szó áthúzva szerepel
ISBN 978-963-528-960-8 kötött : 2390,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 2658346]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2007.
   U.F.O : a titokra fény derül / [közrem. Antal András et al.]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 111 p. ; 20 cm
Borítócím: U.F.O. rejtélyek: a titokra fény derül
ISBN 978-963-9778-08-8 fűzött
ufó
001.94
[AN 2658627]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2007.
Virtue, Doreen
The lightworker's way (magyar)
   Fényküldöttek útja : [a földi életforma okozta tudati törlés feloldása, természetes spirituális és gyógyító adottságok felélesztése a modern világ szociális és környezeti problémáinak megoldásához] / Doreen Virtue ; [ford. Zelei Kata]. - Budakeszi : Mandala-Séva, [2007], cop. 2003. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87482-2-5 fűzött : 2590,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2663340]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7390 /2007.
Čanađija, Marco (1970-)
   Finite strain thermoplasticity: constitutive theory and numerical implementation / auth. Marco Čanađija, Josip Brnić. - Budapest : BUTE PAMM-Centre, 2006. - VI, X, 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Monographical booklets in applied & computer mathematics, ISSN 1417-278X ; 32.)
Bibliogr.: p. 109-118.
Fűzött (hibás ISBN 963-420-845-2)
számelmélet
511
[AN 2659215]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2007.
Kiss Emil (1956-)
   Bevezetés az algebrába / Kiss Emil. - Budapest : Typotex, 2007. - XVII, 717 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 713-717.
ISBN 978-963-9664-48-7 fűzött : 6500,- Ft
algebra - egyetemi tankönyv
512(075.8)
[AN 2657290]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2007.
Komzsik, Louis
The Lanczos method (magyar)
   A Lánczos módszer : kialakulása és alkalmazásai / Louis Komzsik ; [ford. Uj József]. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2006. - XII, 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-101.
ISBN 978-963-420-887-7 fűzött
ISBN 963-420-887-8
matematikai analízis - számelmélet - egyetemi tankönyv
517(075.8) *** 511(075.8)
[AN 2659137]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7393 /2007.
   CALCAT '06 [elektronikus dok.] : Calorimetry and Thermal Analysis Conference : tools in science, industry and environmental studies, 9-12 July 2006 : in memoriam of Prof. Lisardo Núñez Regueira / [org. by the] Universidade de Santiago de Compostela Terbipromat. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Akad. K. ; [Dordrecht] : Springer, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet Explorer
kalorimetria - termikus analízis - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
536.6 *** 543.57 *** 061.3(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 2654578]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7394 /2007.
   Kémikus emlékhelyek budapesti egyetemeken = Memorial sites of chemists at Budapest universities / összeáll. Vámos Éva ; fényképek Philip János, Oberlander Sándor. - Budapest : [MKE], 2006. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete. - Bibliogr.: p. 80-82.
ISBN 978-963-9319-64-6 fűzött
Budapest - Magyarország - vegyész - tudós - emlékmű - egyetem
54(439)(092) *** 725.945(439-2Bp.) *** 378.4(439-2Bp.)
[AN 2659608]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7395 /2007.
Dixon, Dougal
Prehistoric worlds (magyar)
   Ősvilág : [interaktív könyv] / Dougal Dixon, Andrew Charman ; [ford. Főzy István]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 51 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Felfedező sorozat, ISSN 1789-0047)
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7342-80-X kötött
kőzettan - paleontológia - gyermekkönyv
552(02.053.2) *** 56(02.053.2)
[AN 2657874]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2007.
   Getting prepared to (combat) climate changes in Hungary : changes, impacts, responses : the project "VAHAVA" / [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia. - Budapest : KVVM : MTA, 2007. - 23 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - éghajlattan - globális felmelegedés
551.583(439)
[AN 2658397]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2007.
Gunzi, Christiane
   Dinoszauruszok : leporelló-könyv / [írta és szerk. Christiane Gunzi] ; [... ill. James Field ..., Steve Kirk] ; [ford. Galántai Rita]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-7342-23-0 kötött : 1990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2657781]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7398 /2007.
Emberson, Paul
Concerning clones and the lost hierarchy (magyar)
   A klónozásról és az elveszett hierarchiáról / Paul Emberson ; [ford. Tóth Márk] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., 2006. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 963-87143-1-X fűzött
géntechnika - szaporodás
57.086.8 *** 612.6
[AN 2659624]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2007.
Gunzi, Christiane
   Állatvilág : leporelló-könyv / [írta és szerk. Christiane Gunzi] ; [ill. Graham Allen et al.] ; [ford. Galántai Rita]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-7342-24-9 kötött : 1990,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2657768]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7400 /2007.
   Általános pszichológia. - Budapest : Osiris, 2007-. - 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2657103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Észlelés és figyelem / szerk. Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett. - 2007. - 648 p. : ill.
Bibliogr.: p. 607-628.
ISBN 978-963-389-918-2 kötött : 5980,- Ft
lélektan - érzékelés - figyelem - egyetemi tankönyv
159.937(075.8) *** 159.952(075.8)
[AN 2657104] MARC

ANSEL
UTF-87401 /2007.
Hegedűs Ida
   Új lehetőségek az echokardiográfiában / Hegedűs Ida. - [Debrecen] : [Cardioson Kft.], [2007]. - 49 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 46-49.
ISBN 978-963-06-1660-7 kötött
ISBN 963-06-1660-2
szívgyógyászat - orvosi diagnosztika
616.12-073.432.19
[AN 2658098]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2007.
Holt, Susanna
Low GI food (magyar)
   GI-étrend : könnyű fogások a karcsúság és az egészség megőrzéséhez / a bevezetőt Susanna Holt írta ; [ford. Lazur Brigitta]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-7046-79-8 fűzött : 3990,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 2658828]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2007.
Korte, Antje
Pilates (magyar)
   Pilates : fitnesztréning testnek és léleknek / Antje Korte ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-338-4 kötött
torna
613.71
[AN 2662801]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2007.
   Kristályosítástól a tablettázásig : anyagvizsgálati módszerek és technológiai eljárások kézikönyve / szerk. Farkas Béla, Révész Piroska. - Szeged : Universitas Szeged, 2007. - 372 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1914-1 kötött : 4725,- Ft
kristályosítás - gyógyszeripar - egyetemi tankönyv
615.014.2(075.8) *** 66.065.5(075.8)
[AN 2659468]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2007.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Dél-magyarországi Területi Szervezet. Tudományos ülés (2007) (Gyula)
   A Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-magyarországi Területi Szervezetének 40. Tudományos Ülése : Gyula, Román Kulturális Centrum, 2007. április 27-28. : [programfüzet és előadás összefoglalók] / [szerk. H. Nagy Katalin] ; [... kiad. a Pándy Kálmán Kórház Csecsemő- és Gyermekosztálya]. - [Gyula] : Pándy K. Kórház Csecsemő- és Gyermekoszt., [2007]. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2408-4 fűzött
gyermekgyógyászat - konferenciakiadvány
616-053.2 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2659443]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2007.
Országos Gyermekszem-gondozási Ankét (1.) (1973) (Debrecen)
   I. Országos Gyermekszem-gondozási Ankét : Debrecen, 1973. október 11-12. / [... összeáll. Seres Géza] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekszemgondozás Alapítvány]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Gyermekszemgondozás Alapítvány, 2007. - 264 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2390-2 fűzött
szemészet - gyermekgyógyászat - konferenciakiadvány
617.7-053.2 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2658890]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2007.
Schutt, Karin
Massagen (magyar)
   Masszázs : a gyógyító kéz bölcsessége / Karin Schutt ; [ford. Mohari Mónika]. - [Kaposvár] : Holló, [2007], cop. 1999. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-9202-60-6 kötött
masszázs
615.82 *** 615.89
[AN 2662796]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2007.
Seelig, Hans Peter
Laborwerte - klar und verständlich (magyar)
   Laborleletek - amit a teszt elárul / Hans Peter Seelig, Marion Meiners ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-088-1 kötött
labortechnika - orvosi diagnosztika
616-074/-078
[AN 2662794]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2007.
Seligman, Martin E. P.
Authentic happiness (magyar)
   Az autentikus életöröm : az új pozitív pszichológia alkalmazása erősségeid tartós kibontakoztatásához / Martin E. P. Seligman ; [ford. Erdélyi András István]. - Budapest : Profil Training, cop. 2007. - 319, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2476-3 fűzött
lélektan - életvezetés - érzelem - boldogság
613.865 *** 159.942
[AN 2659021]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2007.
   Szülészet-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika / szerk. Tóth Zoltán, Papp Zoltán. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : White Golden Book, cop. 2006. - 576 p., 23 t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9476-32-3 kötött : 16800,- Ft
szülészet - nőgyógyászat - orvosi diagnosztika - ultrahang
618-073.432.19
[AN 2663350]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2007.
Tóth László (1936-)
   Gyógynövények, drogok, fitoterápia / írta Tóth László. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - VI, 587 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 566-572.
ISBN 978-963-472-916-7 fűzött : 2900,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 2663351]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2007.
Walker, Richard (1951-)
Human body (magyar)
   e.explore. Az emberi test / Richard Walker ; [ill. Robin Hunter, Lee Gibbons, Rajeev Doshi] ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2006. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-7046-82-8 kötött : 3390,- Ft
élettan
612
[AN 2658654]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2007.
Yang, Jwing-Ming (1946-)
The eight pieces of brocade (magyar)
   A nyolc brokáttekercs : nyolc egyszerű egészségfejlesztő chikunggyakorlat / Yang Jwing-Ming ; [ford. ... Edelényi Gyula]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2007. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 978-963-9219-66-3 fűzött : 1150,- Ft
torna - öngyógyítás - ázsiai küzdő- és védősport
613.71 *** 615.89(510) *** 796.855
[AN 2663234]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2007.
Zajácz Magdolna (1932-)
   Szemészeti elváltozásokat tartalmazó eponymák / Zajácz Magdolna ; [közread. a] Magyar Szemorvos Tárasaság. - Debrecen : M. Szemorvos Társ., 2007. - 85, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-2448-0 fűzött
szemészet - tünettan
617.7 *** 616-07
[AN 2658376]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7415 /2007.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2006) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2006 : AACS'06 : Budapest, Hungary, 30th June 2006 / István Vajk ed. ; [org., publ. by the Budapest University of Technology and Economics Faculty of Electrical Engineering and Informatics Department of Automation and Applied Informatics]. - Budapest : BUTE, [2007]. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-420-865-7 fűzött
számítástechnika - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2659189]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2007.
Budai Attila
   Mikroszámítógép-rendszerek : nyitott rendszerű képzés - távoktatás - oktatási segédlete : felsőoktatási tankönyv / Budai Attila ; [közread. az LSI Oktatóközpont]. - Budapest : INOK K., 2007. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-9625-22-8 fűzött
személyi számítógép - számítógép-architektúra - egyetemi tankönyv
681.3(075.8)
[AN 2663282]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2007.
Elek István (1956-)
   Bevezetés a geoinformatikába / Elek István. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 365 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-353.
ISBN 963-463-864-3 fűzött
térinformatika - egyetemi tankönyv
681.3.004.14(075.8) *** 911 *** 659.2
[AN 2659401]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2007.
Győrffi Dezső
   Adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 39 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
adatvédelem - költségvetési szerv - szabályzat
681.3 *** 659.2.012.8(036) *** 336.61(439)
[AN 2662111]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2007.
   Proceedings of the 13th PhD mini-symposium : February 6-7, 2006, Budapest University of Technology and Economics ... / [org. by the IEEE Hungary Section]. - [Budapest] : BUTE, cop. 2006. - 71 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-420-853-3 fűzött
számítástechnika - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2659174]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7420 /2007.
Benesóczky Zoltán
   Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorral : egyetemi tankönyv / Benesóczky Zoltán. - 6. utánny. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2006. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-420-576-3 fűzött
integrált áramkör - digitális technika - egyetemi tankönyv
621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 2662877]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2007.
Fodor György (1929-)
   Jelek és rendszerek : egyetemi tankönyv / Fodor György. - [Budapest] : Műegy. K., 2006. - XVII, 470 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 465-466.
ISBN 963-420-869-X kötött
rendszerelmélet - információelmélet - egyetemi tankönyv
621.391(075.8) *** 519.71(075.8)
[AN 2659252]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7422 /2007.
Chabeur, Isabelle
100 stylos de légende (magyar)
   100 legendás toll / [szöveg Isabelle Chabeur és Nathalie Valax] ; előszó Bruno Lussatto ; [ford. Székely Miklós]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2006. - 149 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 963-7046-67-4 kötött : 5980,- Ft
írószer - díszítőművészet - album
686.86(084.1) *** 930.85(100) *** 745
[AN 2657347]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2007.
   Cimbora, Rád köszöntöm fél kupámat! : kőolaj- és földgázbányász emlékkupák és korsók / [szerk. Dallos Ferencné]. - Budapest : Montan-Press Kft., cop. 2007. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86876-3-0 fűzött
Magyarország - emléktárgy - korsó - kőolajbányászat - diákélet - magángyűjtemény
683.51 *** 688 *** 622.323(439) *** 378.18(439) *** 069.017(439)
[AN 2659384]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7424 /2007.
Girard-Lagorce, Sylvie (1948-)
100 parfums de légende (magyar)
   100 legendás parfüm / szöveg Sylvie Girard-Lagorce ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2006. - 143 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7046-80-1 kötött : 5490,- Ft
parfüméria - művelődéstörténet
665.57 *** 930.85(100)
[AN 2658573]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7425 /2007.
   Építőipari költségbecslési segédlet, 2007 / [szerk. ... Szeredi Istvánné] ; [kész. a Hunginvest Mérnöki Iroda Kft.] ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2007. - 76 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-513-200-3 fűzött
építőipar - árajánlat - kalkuláció
69.003.12(083.78)
[AN 2663268]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2007.
Gálos Miklós (1938-)
   Kőzettestek osztályozása az építőmérnöki gyakorlatban / Gálos Miklós, Vásárhelyi Balázs. - Budapest : Műegy. K., 2006. - 144 p. : ill. ; 25 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-881-5 fűzött
ISBN 963-420-881-9
kőzetmechanika - mérnökgeológia
624.131.1 *** 624.121
[AN 2659157]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2007.
Györgyi József (1941-)
   Szerkezetek dinamikája : egyetemi tankönyv / Györgyi József. - [Budapest] : Műegy. K., 2006. - 392 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 392.
ISBN 963-420-868-1 kötött
dinamika - épületszerkezet - egyetemi tankönyv
624.04(075.8)
[AN 2659196]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2007.
   Izotróp kontinuumok anyagtörvénye : Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2006 konferencia, Budapest / szerk. Asszonyi Csaba. - [Budapest] : Műegy. K., 2006. - 167 p. : ill. ; 25 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 3.)
A Budapesten rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-420-880-8 fűzött
ISBN 963-420-880-0
kőzetmechanika - mérnökgeológia - konferenciakiadvány
624.121 *** 624.131.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2659167]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2007.
   Mérnökgeológia-kőzetmechanika 2006 : BME Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék, 2006. október 12. / [szerk. Török Ákos, Vásárhelyi Balázs]. - [Budapest] : Műegy. K., 2006. - 277 p. : ill. ; 25 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 2.)
A Budapesten rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-420-879-2 fűzött
ISBN 963-420-879-7
mérnökgeológia - kőzetmechanika - konferenciakiadvány
624.131.1 *** 624.121 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2659162]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2007.
   Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei / [szerk. Horváth Sándor, Vladár Péter] ; [közread. az] Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége. - 2. kiad. - Budapest : ÉMSZ, 2007. - 58 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2063-5 fűzött
épületszigetelés
699.82
[AN 2657699]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2007.
   Tetőszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei / [szerk. Horváth Sándor] ; [közread. az] Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége. - 4. kiad., utánny. - Budapest : ÉMSZ, 2007. - 48 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2047-5 fűzött
tetőszigetelés
699.8 *** 692.415
[AN 2657703]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7432 /2007.
Ágoston György
   Új utak a televíziós műsorterjesztésben / Ágoston György. - Budapest : AKTI, 2006. - 27 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 1.)
Fűzött (hibás ISBN 963-420-870-3)
televíziótechnika - műsorszórás
654.197 *** 621.397.13
[AN 2659139]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2007.
Coppendale, Jean
Pirates and ships (magyar)
   Kalózok és hajók / írta Jean Coppendale ; ill. Tim Hutchinson ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm. - (Kukkants bele!)
Elcsúsztatható lapokkal
ISBN 963-7342-18-4 kötött : 2490,- Ft
kalóz - hajó - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
656.61.086.26(02.053.2) *** 629.12(02.053.2) *** 087.5
[AN 2657787]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2007.
Williamson, Charlotte
Vehicle maintenance for women (magyar)
   Járműkarbantartás csak nőknek! : [amit mindig tudni akartál, de a férfiaktól sosem merted megkérdezni] / [szerző Charlotte Williamson] ; [ill. Matt Pagett] ; [ford. Simity Miklós]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 144 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-7342-33-8 fűzött
jármű-üzemeltetés - nő
629.113.083 *** 316.37-055.2
[AN 2657886]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7435 /2007.
Baran, Myriam
100 chevaux de légende (magyar)
   100 legendás ló / szöveg Myriam Baran ; [ford. Király Katalin] ; [a m. versenylovakról szóló rész Schöffer Jenő ... munkája]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2007. - 150 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9729-17-9 kötött : 5980,- Ft
- művelődéstörténet
636.1(100) *** 930.85(100)
[AN 2658569]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2007.
Behrend, Katrin
Wohnungskatzen (magyar)
   Macska a lakásban / Katrin Behrend ; [fotók Ulrike Schanz] ; [ford. Varga Edit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2007. - 57, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-9759-02-2 fűzött : 1998,- Ft
macska - állattartás
636.8
[AN 2663309]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2007.
Farsang Károly (1926-)
   Dorka / Farsang Károly. - Enying : Jelenlét 2000', 2007. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-28-3 fűzött : 4500,- Ft
kutya - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 2658393]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2007.
   A gépesítés és gépi technológia fejlesztése a mezőgazdaságban / [főszerk. Csomós Zoltán] ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2006. - 156 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-513-196-9 fűzött : 2730,- Ft
agrotechnika
631.3 *** 631.17
[AN 2658632]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2007.
Hekeli Sándor
   A cukrász / Hekeli Sándor ; [... fotók Herczeg István et al.]. - [Budapest] : [M. Cukrász Iparosok Orsz. Ipartestülete], cop. 2006. - 160 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Közread. a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
Kötött (hibás ISBN 963-337-021-3)
Kopcsik Lajos (1941-)
Magyarország - cukrászat - 20. század - ezredforduló - iparos - fényképalbum
664.14(439)(092)Kopcsik_L. *** 664.14(084.12)
[AN 2658790]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2007.
Lásztity Borivoj (1930-)
   Az ásványi tápelemek felhalmozása gabonafélékben / Lásztity Borivoj ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. - [Budapest] : MTA TAKI : Műegy. K., 2006. - 268 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-883-9 fűzött
ISBN 963-420-883-5
gabona - trágya - ásvány - növénytáplálás
631.82 *** 633.1
[AN 2659225]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2007.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (31.) (2007) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Nr. 31 : [Gödöllő, 2007. január 23.] / összeáll. Tóth László, Magó László ; [szervező intézmények Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : [SZIE Gépészmérnöki Kar] : [FVM MGI], 2007. - 3 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-611-443-5 fűzött
agrotechnika - megújuló energiaforrás - konferenciakiadvány
631.17 *** 620.95 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2658258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 111 p.
ISBN 978-963-611-444-2
biomassza - biológiai energia - konferenciakiadvány
620.95 *** 631.57 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2658261] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 213 p.
ISBN 978-963-611-445-9
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2658263] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 231 p.
ISBN 978-963-611-446-6
agrotechnika - biológiai energia - biomassza - megújuló energiaforrás - konferenciakiadvány
631.17 *** 620.95 *** 630 *** 631 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2658264] MARC

ANSEL
UTF-87442 /2007.
Mezei Ottóné
   Biodinamikus kertgazdálkodás / Mezei Ottóné ; [a zöldséghajtatásról Széchenyi Sándorné, a szőlőgazdaságról és borászatról szóló fejezetet Móricz Attila írta]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2000. - 166 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 978-963-286-349-8 fűzött
organikus mezőgazdaság
631.147
[AN 2663305]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2007.
Wurst, Alain-Xavier
100 whiskies de légende (magyar)
   100 legendás whisky / szöveg Alain-Xavier Wurst ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2006. - 141, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7046-94-1 kötött : 5490,- Ft
égetett szeszes ital - történeti feldolgozás
663.5(100)(091)
[AN 2658577]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7444 /2007.
Aucoin, Kevyn (1962-2002)
Face forward (magyar)
   Arc-más : [a mesteri sminkkészítés titkai] / Kevyn Aucoin ; [... ill. Donald F. Reuter] ; [fényképezte Kevyn Aucoin] ; [ford. Bánfi Nóra]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-7046-73-9 fűzött : 5980,- Ft
smink - híres ember - fényképalbum
646.75 *** 929(100)(084.12) *** 655.584
[AN 2658710]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2007.
Browning, Nigel (1969-)
Household management for men (magyar)
   A háztartás titkai csak férfiaknak / [szerzők Nigel Browning és Jane Moseley] ; [ill. Matt Pagett] ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-7342-51-6 fűzött
háztartás - férfi - útmutató
64(036) *** 316.37-055.1
[AN 2657893]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2007.
Casparek-Türkkan, Erika
Römertopf low fat (magyar)
   Római tál : karcsúsító ételek : könnyű és ínycsiklandó receptek / szerző Erika Casparek-Türkkan ; fotók Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-145-4 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.542
[AN 2662264]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2007.
Dickhaut, Sebastian
Kochen! (magyar)
   Minden család szakácskönyve / Sebastian Dickhaut, Sabine Sälzer ; [ford. Biró Ágnes, Kiszlinger Henrietta, Makkos Helga]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 464 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-684-392-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2658618]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2007.
Dusy, Tanja
Cocktails & drinks (magyar)
   Koktélok : alkoholos és alkoholmentes italok / szerzők Tanja Dusy, Alessandra Redies ; fotók Kai Mewes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-236-1 fűzött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2662260]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2007.
Eggers, Volker
Kühlschranktorten, die aus der Kälte kommen (magyar)
   Torták a hűtőből sütés nélkül : a marcipántortától az őszibarackos túrótortáig / írta Volker Eggers ; fotók Kai Mewes ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-252-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2662297]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2007.
Gaálné Póda Bernadette
   Magas vérnyomás : diéta magas vérnyomásban szenvedők számára : sószegény étrend / Gaálné Póda Bernadette. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 207 p. ; 20 cm. - (Diétás könyvtár)
ISBN 978-963-9622-97-5 fűzött
magas vérnyomás - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.12-008.331.1
[AN 2662920]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2007.
Harris, Vicky
A little taste of... Spain (magyar)
   Egy falat... Spanyolország / receptek Vicky Harris ; fényképek Martin Brigdale ... és Ian Hofstetter ; fejezetszövegek John Newton ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9729-13-1 kötött : 3550,- Ft
Spanyolország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(460)(083.12)
[AN 2658823]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2007.
Head massage (magyar)
   Csodálatos arcápolás / ford. Tóth Melinda. - Budapest : [M&C Kft.], [2007]. - 47 p. : ill., színes ; 15x15 cm + készlet
Cachet (keretcím). - Dobozban
ISBN 963-7342-44-3 kötött : 999,- Ft
smink - kozmetika
646.75
[AN 2658190]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2007.
Hillstrom, Susan Boyle
Design ideas for bathrooms (magyar)
   Álmaink fürdőszobája : [kreatív lakáskultúra] / [szerző Susan Boyle Hillstrom] ; [fényképezte Mark Samu]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 223 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Miklya Veronika
ISBN 978-963-370-177-5 fűzött
fürdőszoba - lakásművészet
643.52 *** 747
[AN 2658426]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2007.
Kovács Enikő
   Kukta : interjúk a televízióműsor vendégeivel / [az interjúkat Kovács Enikő kész.] ; [fotó C. Kiss Ilona]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 55 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-596-526-7 kötött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 929(439)"200"(047.53)
[AN 2658635]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2007.
The low carb cookbook (magyar)
   Alacsony szénhidráttartalmú ételek : ízletes és egészséges, alacsony szénhidráttartalmú étrend / [szerk. Anouska Jones] ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 255 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7046-95-X fűzött : 3690,- Ft
szénhidrát - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 612.396
[AN 2658798]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2007.
Mallos, Tess
A little taste of... Morocco (magyar)
   Egy falat... Marokkó / receptek és szöveg Tess Mallos ; fényképezte Ashley Mackevious ..., Martin Brigdale ; [ford. ... Konkoly Éva]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7046-81-X kötött : 3550,- Ft
Marokkó - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(64)(083.12)
[AN 2658813]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2007.
Mickey, Susan E.
Sewing projects in an afternoon (magyar)
   Varrjunk ötletesen! Egy délután alatt / Susan E. Mickey ; [fényképek Jerry Mucklow] ; [ford. Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 963-704-677-1 fűzött : 2990,- Ft
varrás
646.21
[AN 2658669]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2007.
Müller-Urban, Kristiane
Brot selber backen (magyar)
   Kenyérsütés otthon : friss és ropogós kenyerek a sütőből / szerző Kristiane Müller-Urban ; fotók Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - Kaposvár : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-175-6 fűzött
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2662288]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2007.
Oi Cheepchaiissara
A little taste of... Thailand (magyar)
   Egy falat... Thaiföld / receptek Oi Cheepchaiissara ; fényképezte Alan Benson ; kieg. szöveg Kay Halsey ; [ford. Konkoly Éva]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7046-65-8 kötött : 3550,- Ft
Thaiföld - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(593)(083.12)
[AN 2658415]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2007.
Regan, Lisa
Beyond the bath (magyar)
   Kényeztesd magad! / írta Lisa Regan ; ford. Robin Edina. - Budapest : [M&C Kft.], [2007]. - 47 p. : ill., színes ; 15x15 cm + készlet
Cachet (keretcím). - Dobozban
ISBN 963-7342-42-7 kötött (hibás ISBN 963-7342-42-2)
kozmetika
646.75
[AN 2658181]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2007.
Sator, Günther
Feng shui (magyar)
   Feng shui : harmóniában élni és lakni / Günther Sator ; [ford. Kovács Ágnes]. - Bőv. és aktualizált kiad. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-299-X kötött
feng shui
643/645 *** 133.25
[AN 2662807]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2007.
Solymosi Teréz
   Koleszterin-diéta : receptkönyv magas koleszterinszintű betegek számára / Solymosi Teréz. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2007. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-62-2 fűzött
diéta - érelmeszesedés - koleszterin - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.13-004.6 *** 612.397.81
[AN 2658529]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2007.
   Süteményes : édességek könyve / [szerk. K. Tóth Klára]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2007. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-95-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2663262]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2007.
   Takarítás lépésről lépésre / [szerk. Vályi Gábor]. - [Budapest] : Perfekt, 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-394-708-1 fűzött : 3600,- Ft
takarítás
648.5
[AN 2659652]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2007.
Török Erzsébet (1912-1973)
   Mit főzzünk? / Török Erzsébet. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-86-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2663259]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2007.
Zilahy Ágnes (1848-1908)
   Valódi magyar szakácskönyv / írta Zilahy Ágnes. - 2. bőv. kiad. - [Tyukod] : Betűmetsző, 2007. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-91-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2662914]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2007.
Zingerling, Cornelia
Brot backen (magyar)
   Kenyérsütés : a mandulás kenyértől a fonott kalácsig / Cornelia Zingerling ; [fotók Odette Teubner] ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-109-8 fűzött
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2662293]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7468 /2007.
Apriško, P. P.
Istoriâ russkoj filosofii (magyar)
   Az orosz filozófia története / P. P. Aprisko ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Osiris, 2007. - 889 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-874-1 * kötött : 5500,- Ft (hibás ISBN 978-963-389-874-9)
Oroszország - filozófiatörténet
1(47)(091)
[AN 2657101]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2007.
Diogenīs Laertios
Biōn kai gnōmōn tōn en filosofia eydokimīsantōn, tōn eis deka to grōton (magyar)
   A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben / Diogenész Laertiosz ; görögből ford., az előszót, a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Rokay Zoltán. - Budapest : Jel, 2005-2007. - 2 db ; 21 cm
filozófiatörténet - filozófia - görög irodalom - ókori Görögország - történelmi forrás
1(38)(093) *** 875-96=945.11
[AN 2591385]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., VI-X. könyv. - 2007. - 352 p.
ISBN 978-963-9318-99-1 kötött
filozófiatörténet - filozófia - görög irodalom - ókori Görögország - történelmi forrás
1(38)(093) *** 875-96=945.11
[AN 2657317] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7470 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Ein neues Lied für den Herrn (magyar)
   Új éneket az Úrnak! : krisztushit és liturgia korunkban / Joseph Ratzinger (XVI. Benedek pápa) ; [ford. Tóth Vencel]. - Budapest : Jel, 2007. - 204 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-16-7 fűzött (hibás ISBN 978-963-9670-22-8)
szertartás - katolikus egyház
264 *** 282
[AN 2657309]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2007.
Ḃen-Yiṣḥaq, Meʾiyr
   Ákdámut Sávuot ünnepére : Isten és a zsidó nép szerelmi verse : új magyar fordítás = Ṗiyyẇṭ ʾaqḋamẇt le-ḥag ha-šabẇʿŵt / [szerk. Oberlander Baruch, Köves Slomó] ; [ford. Simon Sároni]. - 2. jav. kiad. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Egyes., 2007. - 10, 6 p. ; 21 cm. - (Klasszikus zsidó művek magyarul ; 9.)
Szerző Ḃen-Yiṣḥaq, Meʾiyr
ISBN 978-963-9743-14-4 fűzött
zsidó vallás - arámi nyelv - vers - liturgikus ének - kétnyelvű dokumentum
296.3 *** 892.2-14.02=945.11
[AN 2659015]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2007.
Bolberitz Pál (1941-)
   Ateizmus és keresztény hit / Bolberitz Pál. - Budapest : Jel, 2007. - 314 p. ; 20 cm. - (Keresztény bölcseleti írások, ISSN 1586-6432)
Bibliogr.: p. 309-314.
ISBN 978-963-9670-22-8 fűzött : 2300,- Ft
kereszténység - vallásfilozófia - ateizmus - filozófiatörténet
21 *** 141.45 *** 211.5 *** 1(091)
[AN 2657132]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2007.
Bultmann, Rudolf (1884-1976)
   Hit és megértés : válogatott tanulmányok / Rudolf Bultmann ; [... vál. és a bevezetést írta Szirtes András] ; [ford. Hegyi Márton et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 324 p. ; 23 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-25-9 fűzött : 2700,- Ft
ISBN 963-9683-25-6
kereszténység - vallástudomány - hit
211 *** 23/28 *** 291
[AN 2658996]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2007.
   Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben : a Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről : Kecskemét, 2002. június 21-23. / szerk. Baán István, Rihmer Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 248 p. ; 24 cm. - (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-891-2 fűzött : 2800,- Ft
patrológia - szerzetesség - őskereszténység - konferenciakiadvány
276 *** 271 *** 281 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2658668]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2007.
Erdős Mátyás (1908-2003)
   Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai : válogatott fejezetek a dogmatika, az erkölcstan és a hitvédelem témaköréből / [összeáll.] Krajsovszky Gábor. - Budapest : Krajsovszky G., 2006. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89.
ISBN 978-963-06-1931-8 fűzött
katolikus egyház - prédikáció
252 *** 282
[AN 2659452]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2007.
Fröhlich, Roland (1937-)
Kleine Geschichte der Kirche in Daten (magyar)
   Egyháztörténet évszámokban / Roland Fröhlich ; [ford. Kovács Gábor]. - Budapest : Jel, 2006. - 291, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [293].
ISBN 978-963-9670-18-1 fűzött
ISBN 963-9670-18-9
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - történeti kronológia
27(100)(0:930.24) *** 282(100)(0:930.24) *** 282(439)(0:930.24)
[AN 2657143]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2007.
Grün, Anselm (1945-)
Jeder Mensch hat einen Engel (magyar)
   Mindenkinek van egy angyala / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - Budapest : Jel, 2007. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-20-4 fűzött
angelológia - bibliamagyarázat
235.01 *** 22.07
[AN 2657127]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2007.
   Hozzád szól az ének : evangéliumi énekek gyűjteménye / [fel. szerk. Soproni János, Szabados Péter]. - Budapest : Evangéliumi K. ; Eger : Hárfa Evangéliumi K. Alapítvány, [2007]. - 264 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-7369-74-2 fűzött
protestáns egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 783.65 *** 284
[AN 2662202]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2007.
   Imafüzet Brenner János boldoggá avatásáért / [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - [Szombathely] : Szombathelyi Egyházm., 2006. - 58 p. ; 15 cm
Fűzött
szent - 20. század - imakönyv
235.3(092)Brenner_J. *** 243
[AN 2657948]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2007.
   A katolikus egyház 1956-ban / szerk. Rosdy Pál. - Budapest : Új Ember, 2006. - 270 p. ; 25 cm + 2 mell.
Bibliogr.
ISBN 963-9674-12-5 kötött
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - magyar történelem - 1956-os forradalom - egyházügy - történelmi forrás
282(439)"1956"(093) *** 322(439)"195"
[AN 2657954]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2007.
Kovács Tibor (1924-)
   Orando et laborando : részletek, visszaemlékezések régi naplók alapján / írta Kovács Tibor. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2006. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (A "Református Tiszántúl" kiadványai, ISSN 1789-0152 ; 1.)
ISBN 963-87134-1-0 kötött
Kovács Tibor (1924-)
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - magyar irodalom - napló
284.2(439)(092)Kovács_T.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2658434]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2007.
Marie, qui défait les noeuds (magyar)
   Mária kioldja életünk csomóit / [ford. Rezsőfi Judit]. - Budapest : Új Ember, cop. 2007. - 35 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9674-26-4 fűzött
vallásos irodalom - ikonográfia - festészet
244 *** 75.046.3
[AN 2657950]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2007.
Medvigy Mihály (1914-)
   Erkölcstani jegyzetek / Medvigy Mihály. - Budapest : Új Ember, 2007. - 82 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-25-7 fűzött
erkölcs - vallási erkölcs - tankönyv
241(078) *** 17(078)
[AN 2657941]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2007.
Nigg, Walter
Grosse Heilige (magyar)
   Nagy szentek élete / Walter Nigg ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Jel, [2003]-. - 20 cm
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 1069804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2007. - 142 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-25-9 fűzött
Jeanne d'Arc (1412-1431)
Nikolaus von Flüe (1417-1487)
Juan de la Cruz (1542-1591)
szent - 15. század - 16. század - életrajz
235.3(092)Jeanne_d'Arc *** 235.3(092)Juan_de_la_Cruz *** 235.3(092)Nicolaus_von_Flüe
[AN 2657142] MARC

ANSEL
UTF-87485 /2007.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Corona Sacra Kvk., [2007]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet Explorer
ISBN 963-7066-77-2 műanyag tokban
Magyarország - püspök - 20. század - katolikus egyház - vallásos irodalom - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
244 *** 282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2654468]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2007.
Puskás Attila (1965-)
   A kegyelem teológiája / Puskás Attila. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 297 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-290.
ISBN 978-963-361-925-4 fűzött : 2800,- Ft
kegyelemteológia
234.1
[AN 2658674]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2007.
Rashi (1040-1105)
Perush Rashi ʿal ha-Torah (héber, magyar) (szemelv.)
   Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjából : új magyar fordítás = Miṗṗeyrẇšey Rašiy la-Tûrah / [főszerk. ... Oberlander Baruch] ; [szerk. Köves Slomó] ; [ford. Feig András et al.]. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Egyes., 2006-. - 22 cm. - (Klasszikus zsidó művek magyarul ; 8.)
A leírás a 3. köt. alapján kész. - Egyes szövegrészek héber nyelven is
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve
Tóra - bibliamagyarázat
221.1.07 *** 296.5
[AN 2659024]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2006. - 64 p.
ISBN 963-9743-00-3 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
296.5 *** 221.1.07
[AN 2659028] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2007. - 64 p.
ISBN 978-963-9743-01-4 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
296.5 *** 221.1.07
[AN 2659030] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2007. - 72 p. : ill.
ISBN 978-963-9743-03-8 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
296.5 *** 221.1.07
[AN 2659032] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Vájákhél - Pkudé - Vájikrá - Cáv. - 2007. - 84 p.
ISBN 978-963-9743-04-5 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
296.5 *** 221.1.07
[AN 2659033] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Smini -Tázriá - Möcorá - Ácháré. - 2007. - 76 p.
ISBN 978-963-9743-05-2 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
296.5 *** 221.1.07
[AN 2659038] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Qedošiym - Emor - Behar. - 2007. - 80 p.
Borítócím: Kdosim - Emor - Böhár
ISBN 978-963-9743-06-9 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
296.5 *** 221.1.07
[AN 2659041] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Ḃeḥẇ�otay - Bamidḃar - Nasoʾ. - 2007. - 64 p. : ill.
Borítócím: Böchukotáj - Bámidbár - Nászó
ISBN 978-963-9743-07-6 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
221.1.07 *** 296.5
[AN 2659045] MARC

ANSEL
UTF-87488 /2007.
Renan, Ernest (1823-1892)
Vie de Jésus (magyar)
   Jézus élete / Ernest Renan ; [... az illusztrációk Fra Angelico képeinek felhasználásával kész.] ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Noran, 2007. - 481, [5] p., [7] fol. : ill., színes ; 20 cm
A függelékben a szerző "Hogyan kell használnia a negyedik evangéliumot Jézus életrajzírójának?" c. tanulmánya. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9716-21-6 kötött : 3499,- Ft
Jézus
krisztológia - francia irodalom
232.9 *** 840-94=945.11
[AN 2663249]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2007.
Schmemann, Alexander
   A nagyböjt és a húsvéti titok : aszkézis és liturgia az ortodox egyházban / Alexander Schmemann, Olivier Clément ; [ford. Baán István]. - Budapest : Kairosz, 2007. - 247 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-013-4 fűzött : 2400,- Ft
ortodox egyház - liturgikus idő - keresztény ünnep - húsvét - böjt
281.9 *** 264-041
[AN 2658611]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2007.
Tigunait, Rajmani (1953-)
From death to birth (magyar)
   A köztes lét titka : halálból az újjászületésbe : karma és reinkarnáció / Pandit Radzsmani Tigunait ; [ford. Demeczky János]. - Budapest : Danvantara, 2007. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87514-0-9 fűzött : 2490,- Ft
jóga - lélekvándorlás
294.527 *** 129.4
[AN 2658700]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2007.
Torrell, Jean-Pierre (1927-)
Initiation à saint Thomas d'Aquin (magyar)
   Aquinói Szent Tamás élete és műve : bevezetés / Jean-Pierre Torrell ; [ford. Kovács Zsolt]. - Budapest : Osiris, 2007. - 639 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 582-626.
ISBN 978-963-389-881-9 kötött : 4200,- Ft (hibás ISBN 978-963-389-881-1) (hibás ISBN 978-963-389-874-9)
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
filozófus - teológus - 13. század - szent - életrajz
235.3(092)Tommaso_d'Aquino *** 1(45)(092)Tommaso_d'Aquino
[AN 2657100]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2007.
Vaucher, Alfred-Félix (1887-1993)
L'Histoire du salut (magyar)
   Az üdvösség története : a Szentírás tanításának kézikönyve / Alfred-Felix Vaucher ; [ford., jegyzetekkel és magyarázatokkal ell. Vankó Zsuzsa] ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Herceghalom : Spalding Alapítvány, 2006. - 447 p. ; 24 cm
ISBN 963-86875-4-1 fűzött
Biblia
kereszténység - bibliamagyarázat
22.07 *** 23/28
[AN 2659504]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7493 /2007.
Bozsik Valéria (1932-)
   Hatalom nélküli társadalom / Bozsik Valéria. - Budapest : Emberszabású K., [2007]. - 366 p. ; 25 cm
ISBN 963-85224-3-7 kötött
Magyarország - utópia - társadalmi kérdés - politikai szociológia - civil társadalom
304.9 *** 316.3 *** 316.334.3 *** 323.21(439)
[AN 2659431]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2007.
Castells, Manuel
Information age (magyar)
   Az információ kora : gazdaság, társadalom és kultúra / Manuel Castells. - [Budapest] : Gondolat : Infonia, 2005-. - 25 cm. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778)
információs társadalom - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 659.2(075.8)
[AN 2566551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az identitás hatalma / [ford. Berényi Gábor, Rohonyi András]. - 2006. - 546 p. : ill.
Bibliogr.: p. 511-546.
ISBN 963-9610-42-9 kötött : 4890,- Ft (hibás ISBN 963-9610-43-7)
világpolitika - globalizáció - társadalom - információs társadalom - egyetemi tankönyv
327.39(100)(075.8) *** 316(075.8) *** 339.9(100)(075.8) *** 659.2(075.8)
[AN 2657230] MARC

ANSEL
UTF-87495 /2007.
   A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből = The culture of periodicals from the perspective of the electronic age / szerk. ... Gács Anna. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 171 p. ; 23 cm
A 2004. máj. 21-22-én Budapesten a "Szétfolyóirat: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből" címmel rendezett nemzetközi konferencia válogatott előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-60-0 fűzött : 1950,- Ft
ISBN 963-9683-60-4
multimédia - internetszolgáltatás - folyóirat - digitalizált dokumentum - konferenciakiadvány
316.774 *** 050 *** 681.327.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2658995]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2007.
Király Miklós (1960-)
   Egység és sokféleség : az Európai Unió jogának hatása a kultúrára / Király Miklós. - Budapest : Új Ember, 2007. - 303 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 27.)
Bibliogr.: p. 279-294. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9674-23-3 kötött
Európai Unió - kultúra - jogrendszer - integráció
316.7(4-62) *** 327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 2657996]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2007.
   Média és társadalom : válogatás a Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központ munkatársainak legújabb munkáiból / szerk. S. Nagy Katalin, Szakadát István. - [Budapest] : Műegy. K., 2006. - 381 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-420-889-1 fűzött
ISBN 963-420-889-4
tömegtájékoztatási eszköz - internet - társadalom - multimédia - egyetemi tankönyv
316.774(075.8) *** 681.324Internet(075.8)
[AN 2659200]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2007.
   Média, nyilvánosság, közvélemény : szöveggyűjtemény / szerk. Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Terstyéni[!Terestyéni] Tamás ; [ford. Berényi Gábor et al.]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 1028 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1026-1028.
ISBN 978-963-9610-93-4 kötött : 5000,- Ft
tömegtájékoztatási eszköz - nyilvánosság
316.77 *** 659.3 *** 659.4 *** 316.65
[AN 2659002]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7499 /2007.
   Álmoskönyv, álomfejtés. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-83-8 fűzött
álmoskönyv
398.7
[AN 2663266]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2007.
Bartha Júlia (1955-)
   Lâle : hagyományok a mai török társadalomban, az emberélet fordulóinak népszokásai / Bartha Júlia. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2006. - 208 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei, ISSN 1215-2285 ; 61.)
Bibliogr.: p. 143-158. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9273-38-4 kötött
Törökország - néprajz - népszokás - szülés - lakodalmi szokás - halotti szokás - művelődéstörténet - ezredforduló
392(=943.5)(560) *** 393(=943.5)(560) *** 930.85(560)
[AN 2658187]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2007.
Dömötör Tekla (1914-1987)
   Germán, kelta regék és mondák / feldolg. és az előszót írta Dömötör Tekla. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 242, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [243-244].
ISBN 978-963-11-8329-0 kötött : 1890,- Ft
germán népek ősvallása - kelta vallás
398.221(=3) *** 398.221(=916) *** 293 *** 299.16
[AN 2662844]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2007.
   Mélységek könyve : orosz vallásos népénekek / szerk. Kámán Erzsébet ; [... ford. Baksa Tímea Ildikó et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 315 p. : ill. ; 23 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Bibliogr.: p. 307-315.
ISBN 978-963-9683-63-1 fűzött : 2600,- Ft
ISBN 963-9683-63-9
néprajz - ortodox egyház - oroszok - vallásos ének
398.88(=82) *** 281.9
[AN 2658997]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2007.
   A népének mint a hagyományos vallásgyakorlat egyik legfontosabb eleme : Jáki Sándor Teodóz OSB a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület hetvenöt esztendős elnöke tiszteletére rendezett tudományos ülés előadásai : 2004. május 11. / [szerk. Domokos Mária és Halász Péter]. - Budapest : Lakatos D. Csángóm. Kult. Egyes., 2006. - 120 p. : ill., részben kotta ; 21 cm. - (Csángó füzetek, ISSN 1417-0736 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
moldvai csángók - népdal - vallásos ének - konferenciakiadvány
398.8(=945.11csángók)(498.3) *** 245 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2659393]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2007.
   Székely és csángó balladák / [vál., szerk. és a jegyzeteket írta Szuhay Péter és Ferencz Győző]. - Budapest : Sziget, 2007. - 285 p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-7268-41-0 kötött : 2380,- Ft
magyar néprajz - székelyek - csángók - ballada
398.2(=945.11székelyek) *** 398.2(=945.11csángók)
[AN 2658971]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2007.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Kultusz, színjáték, hiedelem / Ujváry Zoltán ; [kiad. a ... Herman Ottó Múzeum a 75 esztendős Ujváry Zoltán tiszteletére]. - Miskolc : HOM, 2007. - 982 p. : ill. ; 29 cm
Tart.: Játék és maszk, I-IV ; Agrárkultusz a magyar és az európai folklórban ; Folklór az Ördögi kísértetekben. - Bibliogr. - Összefoglalás német, szlovén és angol nyelven
ISBN 978-963-9271-64-7 kötött
Bornemisza Péter (1535-1584). Ördögi kisírtetekről
Európa - Magyarország - magyar néprajz - néprajz - folklór - népszokás - paraszti gazdálkodás - játék - hiedelem - író - 16. század - népi színjáték - emlékkönyv - műelemzés
398(=945.11) *** 394.3(=945.11) *** 398.54(=945.11) *** 894.511(092)Bornemisza_P. *** 63 *** 398(4)
[AN 2658100]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7506 /2007.
   Államszocializmus : értelmezések, viták, tanulságok / szerk. Krausz Tamás, Szigeti Péter. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2007. - 283 p. ; 23 cm. - (Eszmélet könyvtár, ISSN 1789-0497)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-81-5 fűzött : 2500,- Ft
Szovjetunió - Magyarország - szocialista rendszer - szocializmus - kommunista párt - 20. század
329.15(47) *** 329.15(439) *** 141.82
[AN 2658993]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2007.
   Antall József élete képekben : emlékkönyv a miniszterelnök születésének 75. évfordulójára / [a kötetet Antall Péter és Várkonyi Balázs állította össze]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 246, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-368-789-5 kötött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - miniszterelnök - 20. század - rendszerváltás - emlékkönyv - fényképalbum
32(439)(092)Antall_J.(084.12)
[AN 2658893]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2007.
Dessewffy Tibor (1962-)
   A kínai kapcsolat : a kínai kihívásra adott intézményi-strukturális válaszok / Dessewffy Tibor, Szajp Szabolcs ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, 2007. - 89 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87057-9-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - Kína - külpolitika - gazdasági fejlődés - ezredforduló
327(4-62)"200" *** 327(439)"200" *** 327(510)"200" *** 330.34(510)"200"
[AN 2657118]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2007.
   Gyurcsány vagy Orbán? / [szerk. Szabados Krisztián, Somogyi Zoltán]. - Budapest : Political Capital, 2006. - 207 p. : ill. ; 17 cm. - (Political Capital könyvek, ISSN 1789-0373)
Bibliogr.
ISBN 963-9607-02-9 fűzött : 1950,- Ft
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - belpolitika - országgyűlési választás - ezredforduló - életrajz
32(439)(092)Gyurcsány_F. *** 32(439)(092)Orbán_V. *** 324(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 2658689]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2007.
Heyer, Karl
Wesen und Wollen des Nationalsozialismus und das Schicksal des deutschen Volkes (magyar)
   A nemzetiszocializmus lénye és szándéka és a német nép sorsa / Karl Heyer ; [ford. Wirth-Veres Gábor] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., 2006. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-284-7 fűzött
Németország - fasizmus - 20. század
329.18(430)"193/194" *** 321.64(430)"193/194"
[AN 2659629]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2007.
Ivasivka Mátyás (1933-)
   Sziklatábor : a magyarországi katakombacserkészet története : visszaemlékezések és dokumentumok, (1945-) 1948-1988 / Ivasivka Mátyás, Arató László. - Budapest : Új Ember : Márton Á. K., 2006. - 517 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 508-510.
ISBN 963-9527-78-5 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - Pécs - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - cserkészet
323.282(439)"194/198" *** 061.213cserkészet(439) *** 061.213cserkészet(439-2Pécs)"194/196"
[AN 2657957]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2007.
Kővári Mária
   Ki van az álarc mögött? avagy Ők is csak emberek / Kővári Mária, Zsidai Péter. - Budapest : Prospero Communication Kft., 2006. - 147 ; 21 cm. - (Settenkedő-könyvek, ISSN 1787-8810)
ISBN 963-229-631-1 fűzött : 1990,- Ft
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - asztrológia - kineziológia - politikus - személyiség - 20. század - 21. század
32(439)(092)Orbán_V.(089.3) *** 32(439)(092)Gyurcsány_F.(089.3) *** 133.52 *** 159.943
[AN 2658604]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2007.
Lukács József (1937-)
   Csonka délibáb : élet rendőrök, fegyverek és kutyák árnyékában : dokumentumregény / [Lukács József]. - Budapest : Alterra, 2007. - 91, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-95-4 fűzött : 1200,- Ft
Hortobágy - Magyarország - munkaszolgálat - állami terror - magyar irodalom - Rákosi-korszak - dokumentumregény
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439Hortobágy)"195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2657928]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2007.
   A magyarok bemenetele : tagállamként a bővülő Európai Unióban : BA tankönyv / szerk. Hegedűs István ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet. - [Budapest] : DKMKA, 2006. - 476 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87376-1-8 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - Európai Unió - külpolitika - gazdaság - integráció - ezredforduló
327(439)"200" *** 327.39(4-62) *** 338(439)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 2658269]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2007.
   Mérésről mérésre : a választáskutatás módszertani kérdései : MA tankönyv / szerk. Angelusz Róbert és Tardos Róbert ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet. - [Budapest] : DKMKA, 2006. - 417 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87376-2-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - közvélemény-kutatás - társadalomtudomány - módszer - országgyűlési választás - ezredforduló - egyetemi tankönyv
32.019.5(439)(075.8) *** 324(439)
[AN 2658271]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2007.
   "Non armis, sed vi suffragiorum..." [elektronikus dok.] = A szavazatok, s nem a fegyverek erejével... : kézikönyv fiatalok választási képzéséhez = By the authority of the ballot, not the force of the bullet... : handbook on youth voters' education / [főszerk. Tóth Zoltán, Nagy Orsolya] ; [kiad. az Európai Választási Szakértők Egyesülete]. - Szöveg. - Budapest : ACEEEO, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm + mell.
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Internet Explorer
Műanyag tokban
választás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
324(072)
[AN 2649715]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2007.
Papp Lajos (1948-)
   Magyarokhoz / Papp Lajos ; [szerk. M. Tóth Katalin]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 159 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9642-36-3 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - magyar irodalom - orvos - válogatott művek
323(439)"200"(0:82-92) *** 61(439)(092)Papp_L.(047.53)
[AN 2658615]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2007.
   Parlamenti választás 2006 : elemzések és adatok : BA tankönyv / szerk. Karácsony Gergely ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézet. - [Budapest] : DKMKA, 2006. - 416 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87376-0-1 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - országgyűlési választás - belpolitika - politikai propaganda - párt - ezredforduló - egyetemi tankönyv
323(439)"200" *** 324(439)"2006"(075.8) *** 32.019.51 *** 329(439)
[AN 2658268]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2007.
Pipes, Daniel (1949-)
Conspiracy (magyar)
   Összeesküvések : [a paranoia évezredes története] / Daniel Pipes ; [ford. Szécsi Noémi]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 330 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 266-316.
ISBN 978-963-7118-61-6 fűzött : 2680,- Ft : 10,70 EUR
művelődéstörténet - összeesküvés - világtörténelem - diverzió - rejtély
327.88 *** 930.85(100) *** 343.322(100) *** 930.9(089.3) *** 001.94
[AN 2658681]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2007.
   A politikai marketing csapdájában / [szerk. Tálas Péter]. - Budapest : Mágustúdió, 2006. - 360 p. ; 20 cm. - (Válaszok a terrorizmusra, ISSN 1787-4688 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 963-219-756-9 fűzött : 2500,- Ft
Kelet-Közép-Európa - terrorizmus - tömegtájékoztatási eszköz
323.285(100) *** 323.285(4-11) *** 339.9(100) *** 316.774
[AN 2657685]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2007.
   Szembesítés : politikusok, államigazgatási szakemberek, jogvédők és egyéb közéleti szereplők a 2006. évi szeptemberi és októberi utcai zavargásokról és rendőri intézkedésekről : kommentár nélkül / [szerk. Tóth Gy. László]. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-053-0 fűzött : 2500,- Ft
Budapest - Magyarország - politikai feszültség - belpolitika - ezredforduló - idézetgyűjtemény - történelmi forrás
323.22(439-2Budapest)"2006"(093) *** 323(439)"2006"(0:82-92)
[AN 2658639]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2007.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Ha én fiatal volnék.. / Szentmihályi Szabó Péter. - [Budapest] : Kárpátia Műhely, 2007. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86664-6-8 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - nemzettudat - belpolitika - magyar történelem - magyarság
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 323(439) *** 943.9
[AN 2657624]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7523 /2007.
Coppendale, Jean
Knights and castles (magyar)
   Lovagok és várkastélyok / írta Jean Coppendale ; ill. Jim[!Tim] Hutchinson ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm. - (Kukkants bele!)
Elcsúsztatható lapokkal
ISBN 963-7342-17-6 kötött
művelődéstörténet - középkor - vár - lovagi torna - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
930.85(4)"10/15"(02.053.2) *** 394.7(02.053.2) *** 394.012(02.053.2) *** 728.81(02.053.2) *** 087.5
[AN 2657791]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2007.
Csáky Kata (1726-1794)
   "Minden örömöm elegyes volt bánattal" : Csáky Kata levelezése / összeáll., a szöveget gond. és a bev. tanulmányt írta Papp Klára ; [az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása]. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány : DE Tört. Int., 2006. - 407 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 394-396.
ISBN 963-87074-3-7 * fűzött (hibás ISBN 963-87074-7)
Csáky Kata (1726-1794)
Erdély - történelmi személy - 18. század - levelezés - történelmi forrás
929(439)Csáky_K.(044)
[AN 2658247]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2007.
   Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei / szerk. Szendrey István. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt. : KLTE, 1979-. - 24 cm
A 15. kötettől közread. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. - 1986-tól szerk. Rácz István, 2005-től szerk. nélkül. - Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei (cvált.)
ISBN 963-471-275-4
Debrecen - helytörténet - magisztrátus - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 21020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [28.], 1599 / ... ford. és sajtó alá rend. Balogh István. - 2006. - 195 p. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 37.)
A bev. német nyelven is
ISBN 963-7238-33-6 fűzött
Debrecen - helytörténet - magisztrátus - 16. század - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 2658238] MARC

ANSEL
UTF-87526 /2007.
Döme Zsuzsa (1951-)
   Ünnepek és emléknapok : forgatókönyvek nemzeti évfordulók, iskolai ünnepek, emléknapok megrendezéséhez / Döme Zsuzsa. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7338-55-1 fűzött
iskolai ünnepély - magyar történelem - holokauszt - 1956-os forradalom - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1956" *** 943.9"1848/1849" *** 323.12(=924)(439) *** 371.383
[AN 2657335]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2007.
   Epizódok Tiszaszentimre történetéből / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [s.n.], 2007. - 159 p., [6] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Tiszaszentimre - helytörténet - helyismeret
943.9-2Tiszaszentimre *** 908.439-2Tiszaszentimre
[AN 2657660]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2007.
Farkasinszky Tibor (1934-)
   A Lehel kürtje faragványainak jelentéséről / Farkasinszky Tibor ; [közread. a] Miskolci Bölcsész Egyesület. - Miskolc : MBE, 2007. - 109, [55] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-109.
ISBN 978-963-7528-72-9 fűzött
Bizánci Birodalom - kürt - magyarságkutatás - díszítőművészet
930.8(=945.11) *** 681.818.41 *** 745.55(495.02)"09"
[AN 2657655]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2007.
Hilliam, David
Kings, queens, bones and bastards (magyar)
   Királyok, királynék és fattyak : ki kicsoda az angol királyság történetében Egberttől II. Erzsébetig? / David Hilliam ; [ford. Halász Enikő]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 252 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 244-245.
ISBN 978-963-7054-39-6 fűzött : 1995,- Ft
Anglia - uralkodó - uralkodócsalád
941.0(092)
[AN 2658886]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2007.
Histoire de la France des origines à nos jours (magyar)
   Franciaország története / szerk. Georges Duby. - Budapest : Osiris, 2005-. - 25 cm
Franciaország - történelem
944
[AN 2594761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az új idők 1852-től napjainkig / [ford. Sujtó László et al.]. - 2007. - 827 p. : ill.
Bibliogr.: p. 639-693.
ISBN 978-963-389-757-7 * kötött : 5500,- Ft (hibás ISBN 978-963-389-757-2)
Franciaország - történelem - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
944"185/199" *** 930.85(44)"185/199"
[AN 2657111] MARC

ANSEL
UTF-87531 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Róma virágkora és bukása / [ford. Kapcsos Éva]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5570-6 kötött : 1490,- Ft
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet
937 *** 930.85(37)
[AN 2657272] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A Kolumbusz előtti Amerika / [ford. Gyulai Katalin, Smid Bernadett]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5571-3 kötött : 1490,- Ft
Közép-Amerika - Dél-Amerika - történelem - régészet - óamerikai művészet
930.85(399.7) *** 939.97 *** 904(399.7) *** 7(399.7)
[AN 2658896] MARC

ANSEL
UTF-87532 /2007.
Láng Benedek (1974-)
   Mágia a középkorban / Láng Benedek. - Budapest : Typotex, 2007. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-40-1 fűzött : 1950,- Ft
tudománytörténet - művelődéstörténet - mágia - középkor
930.85(100) *** 133.4(100)(091)
[AN 2657285]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2007.
Lukacs, John (1924-)
   Magyar írások / John Lukacs. - Budapest : Európa, 2007. - 296 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8280-7 kötött : 2500,- Ft
magyar történelem - magyar irodalom - 20. század - esszé
943.9"19" *** 894.511-4
[AN 2658891]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2007.
Magyar Dolgozók Pártja
   Az MDP Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzékei / összeáll. és a bevezetőt írta T. Varga György. - Budapest : MOL, 2005-. - 30 cm
Magyarország - párt - 20. század - levéltári repertórium
930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 329(439)MDP
[AN 2595353]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1953-1956. - 2007. - 281 p. - (A Magyar Országos Levéltár segédletei, ISSN 1417-1848 ; 18/2.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-200-100-5) (hibás ISBN 963-631-175-7)
Magyarország - levéltári repertórium - párt - magyar történelem - Rákosi-korszak - történelmi forrás
930.253(439-2Bp.)MOL(083.8) *** 329(439)MDP(093.2) *** 943.9"1953/1956"(093.2)
[AN 2659459] MARC

ANSEL
UTF-87535 /2007.
   Magyarság és Európa : tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára / szerk. Orosz István [et al.] ; [közread. az] ... Ady Endre Akadémia Alapítvány. - Debrecen : Multiplex Media - DUP : Ady E. Akad. Alapítvány, 2006. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-87272-0-9 kötött
Európa - Európai Unió - magyar történelem - történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 94 *** 930.85(439) *** 327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2658251]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2007.
   Oklevelek és iratok Szolnok város történetéből, 1075-1685 / összegyűjt. és latinból ford. Benedek Gyula ; [a jegyzeteket kieg. és a mutatókat kész. Tolnay Gábor]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2007. - 317 p. : ill. ; 24 cm. - (Documentatio historica, ISSN 1586-3174 ; 10.)
Bibliogr.: p. 262-268.
ISBN 963-9273-36-8 fűzött
Szolnok - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Szolnok(093.2)
[AN 2658217]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2007.
   Az ókori Pannónia történetének forrásai = Fontes Pannoniae antiquae. - Budapest : Károli Egy. K., 2003-. - 21 cm
A 3-4. köteten a közös főcím feltüntetése nélkül. - 2006-tól kiad. a Pan Kiadó
Pannonia - történelem - történelmi forrás
939.86(093)
[AN 1048270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az antik Pannonia forrásai a Severus korban = Fontes Pannoniae antiquae in aetate Severorum / szerk. Kovács Péter. - 2007. - 205 p.
Váltakozva magyar, latin és görög nyelven. - Bibliogr.: p. 197-205.
ISBN 978-963-06-2042-0 fűzött
Pannonia - történelem - régészet - felirat - szövegkiadás - 2. század - 3. század - történelmi forrás
939.86"01/02"(093) *** 904(398.6)
[AN 2658437] MARC

ANSEL
UTF-87538 /2007.
Palasik Mária (1957-)
   A műegyetemisták odüsszeiája, 1944-1946 / Palasik Mária ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem]. - Budapest : Műegy. K., 2006. - 268 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 257-262.
ISBN 963-420-874-6 kötött
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest)
Magyarország - Németország - magyar történelem - második világháború - kitelepítés - egyetemi hallgató
943.9"1944/1945" *** 325.25-057.87(439)"1944/1945" *** 378.662(439-2Bp.)
[AN 2659257]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2007.
Papp Klára (1952-)
   "Esze, kardja, s házassága után boldogul az ember" : tanulmányok a Csáky család 17-19. századi történetéből / Papp Klára ; [az Erdély-történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadása]. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány : DE Tört. Int., 2006. - 223 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Ifj. Barta János előszavával. - Bibliogr.: p. 213-223.
ISBN 963-87074-4-5 fűzött
Csáky család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Csáky
[AN 2658227]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2007.
Petes Katalin
   Bácsa története a kezdetektől Győrhöz csatolásáig / Petes Katalin. - Győr : Hazánk Kvk., 2006. - 99 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 963-7586-97-0 kötött
Győr - Bácsa - helytörténet
943.9-2Győr *** 943.9-2Bácsa
[AN 2659635]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2007.
Schad, Martha (1939-)
Stalins Tochter (magyar)
   Sztálin lánya : Szvetlana Allilujeva élete / Martha Schad ; [ford. Somogyi Pál László]. - Budapest : Európa, 2007. - 602 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 595-602.
ISBN 978-963-07-8283-8 kötött : 3500,- Ft
Allilueva, Svetlana (1926-)
Szovjetunió - híres ember - nő - 20. század - életrajz
929(47)Allilueva,_S.
[AN 2658965]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2007.
Szabó Károly
   Körösszegapáti története / Szabó Károly. - Körösszegapáti ; Debrecen : Kapitális Kft., 2007. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-242.
ISBN 978-963-06-2196-0 kötött
Körösszegapáti - helytörténet - nemzetiség - magyarországi románok
943.9-2Körösszegapáti *** 316.347(=590)(439-2Körösszegapáti)
[AN 2658210]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2007.
   Testamentum Hungarorum [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Corona Sacra Kvk., 2005-. - 12 cm
Főcím a lemezcímkéről
ISBN 963-7066-57-8
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
943.9 *** 930.85(439)
[AN 2654528]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Mythologia Hungarica. - Szöveg. - 2006. - 1 CD-ROM
Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader
ISBN 963-7066-64-0 műanyag tokban
magyar ősvallás - elektronikus dokumentum
299.4(=945.11)
[AN 2654547] MARC

ANSEL
UTF-87544 /2007.
Valuch Tibor (1963-)
   Hétköznapi élet Kádár János korában / Valuch Tibor. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2007. - 191 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5653-3 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - Kádár-korszak
930.85(439)"195/198"
[AN 2662223]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7545 /2007.
Batár Zsolt Botond (1946-)
   Horvátország északi és nyugati területei : Dél-Baranya, Szlavónia, Muraköz, Zagorje, Zágráb, Közép-Horvátország, Fiume, Isztria, Kvarner : látogatás Szlovéniába, kirándulás Triesztbe / Batár Zsolt Botond ; [... fotók ... Batár Emese et al.]. - [Budapest] : Batár Zs. B., cop. 2007. - 414 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Batár útikönyvek, ISSN 1786-6049)
ISBN 978-963-06-1755-0 fűzött : 3990,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2658145]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2007.
Gyukics Péter
   Hidak mentén a Tiszán : az eredettől a torkolatig = Along the bridges on the Tisza river : from the source to the mouth = Entlang der Brücken auf der Theiss : vom Ursprung bis zur Einmündung = Mosty na reke Tisa : ot istoka do vpadeniâ / Gyukics Péter, Hajós Bence, Tóth Ernő. - Budapest : Yuki Stúdió, 2007. - 293, [4] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 34 cm
ISBN 978-963-87472-0-4 kötött
Tisza - Kárpátalja - Magyarország - Vajdaság - helyismeret - híd - fényképalbum
908.4(282.243.742)(084.12) *** 725.95(4)(282.243.742)
[AN 2658834]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2007.
Hajdu Imre (1947-)
   Az út végén Lenin is eltévedt : Leninváros, 1978-1989 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu-Vinpress, 2007. - 487 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 481-484.
ISBN 978-963-87055-2-5 fűzött
Tiszaújváros - helyismeret - Kádár-korszak
908.439-2Tiszaújváros"197/198"
[AN 2658919]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2007.
Horváth József
   György gróf várost alkotott Somogyban / Horváth József ; [közread. Csurgó Város Polgármesteri Hivatala]. - Csurgó : Polgármesteri Hiv., 2007. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: 28. p.
ISBN 978-963-06-2188-5 fűzött
Festetics család
Csurgó - helyismeret - helytörténet
908.439-2Csurgó *** 943.9-2Csurgó *** 929.52(439)Festetics
[AN 2659390]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2007.
Mészáros T. László
   Szeretettel vár Zalaegerszeg = Willkommen in Zalaegerszeg = Welcome to Zalaegerszeg = Zalaegerszeg ti aspetta con affetto = Zalaegerseg privetstvuet vas = Srdačno Vas čeka Zalaegerseg = Soyez les bienvenus à Zalaegerszeg = Pozdravljeni v Zalaegerszegu / [a fotókat kész. és a könyvet szerk.] Mészáros T. László ; [írta Vándor László]. - 2. kiad. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2006. - 48 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-87227-2-0 kötött
ISBN 963-87227-2-X
Zalaegerszeg - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaegerszeg(084.12)
[AN 2658607]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2007.
Monos János
   Capri, Ischia, Salerno, Sorrentói-félsziget, Amalfi partvonal / Monos János. - Budapest : Dekameron, cop. 2006. - 363 p., [19] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-74-7 fűzött : 3990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9331-73-0)
Campania régió - Capri - útikönyv
914.507.2(036) *** 914.5Capri(036)
[AN 2658589]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2007.
   Szerencs, Dél-Zemplén központja : a IV. Tájföldrajzi Konferencia előadásai, Szerencs, 2007 április 19-20 / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [rend. az MTA MAB Biológiai Szakbizottsága etc.] ; [közread. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földtudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Turizmus és Földtud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn. és Közgazd. Szakközépisk., 2007. - 550 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7336-61-4 kötött
Szerencs - Zempléni-hegység - helyismeret - helytörténet - természeti földrajz - konferenciakiadvány
908.439-2Szerencs *** 943.9-2Szerencs *** 911.62(234.373.5) *** 061.3(439-2Szerencs)
[AN 2658054]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2007.
Szőnyi Attila
   Szlovénia : útikönyv / Szőnyi Attila. - Budapest : Dekameron, [2007]. - 169 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-77-8 fűzött : 3450,- Ft
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2658580]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2007.
Takács Erika
   A legkedveltebb európai szigetek / Takács Erika. - Budapest : Inkvizítor, [2007]. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (Világjáró útikalauz, ISSN 1586-314X)
ISBN 978-963-9030-37-4 fűzött
Kanári-szigetek - Baleár-szigetek - Korzika - Szardínia - Szicília - útikönyv
914.685(036) *** 914.675(036) *** 914.494.5(036) *** 914.508.8(036) *** 914.508.2(036)
[AN 2658594]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2007.
Toscana (magyar)
   Toscana : Firenze és az Arno-parti városok, Siena és a Chianti-vidék / [ford. Szlezák Antónia]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Milano] : Touring Club Italiano ; Budapest : Merhavia, 2007. - 384, [8] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Itáliai tájak)
ISBN 978-963-9172-79-1 fűzött
Toscana - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 2662236]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7555 /2007.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : 2007. január 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 104 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. febr. 8.
ISBN 978-963-9403-53-6 fűzött : 590,- Ft
ISBN 963-9403-53-9 * (hibás ISBN 963-9403-53-6)
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 2657592]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2007.
Bosch Márta
   Jogi és közigazgatási ismeretek : [jogalkalmazás, tanügyigazgatás] / Bosch Márta, Kapa Mátyás. - 7. átd. kiad. - Budapest : [BMGE], 2006. - 203 p. ; 24 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 5.
Fűzött (hibás ISBN 963-9010-47-2)
oktatásügy - közigazgatás - egyetemi tankönyv
351.851(439)(075.8)
[AN 2658449]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2007.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2007. január 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 210 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. jan. 15.
ISBN 978-963-9403-50-5 fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-50-5)
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 2657581]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2007.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2007. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 201 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. jan. 11.
ISBN 978-963-9403-48-2 fűzött : 890,- Ft
ISBN 963-9403-48-2
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 2657617]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2007.
   Energiatudatos közbeszerzés : követendő példák az európai gyakorlatból / [közread. a] Környezettudományi Központ. - Budapest : Környezettud. Közp., 2006. - 74 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-420-892-1) (hibás ISBN 963-420-892-4)
Európai Unió - közbeszerzés - környezetvédelem
351.712.2(4-62) *** 504.06(4-62)
[AN 2659206]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2007.
   A fogyatékos emberek jogai Magyarországon : a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról az Európai Tanács 2000. november 27-i, 2000/78/EK irányelve alapján. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 150 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - esélyegyenlőség - testi fogyatékos - foglalkoztatottság
342.734(4-62) *** 342.734(439) *** 331.5(4-62) *** 331.5(439) *** 364.26(439)
[AN 2657702]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2007.
   A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956-1963 : tanulmányok, dokumentumok és kronológia / szerk. Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv ; [közread. a] Magyar ENSZ Társaság. - [Budapest] : M. ENSZ Társ., 2006. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-193.
ISBN 963-86322-4-0 fűzött
United Nations
magyar történelem - menekült - 1956-os forradalom - fényképalbum
341.123"1956/1963" *** 943.9"1956" *** 325.254(=945.11)"1956"(084.12)
[AN 2659016]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2007.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen (magyar)
   ...mégis mondj igent az életre! : egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai Varga Éva] ; [az ... előszót ford. Frivaldszkyné Jung Csilla és Nagy Beáta] ; [... összeáll. és a kiadó előszavát írta Sárkány Péter]. - Budapest : Jel, 2007. - 137 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 6.)
ISBN 978-963-9670-19-8 fűzött
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Oświęcim - Ausztria - holokauszt - koncentrációs tábor - filozófus - pszichiáter - 20. század - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 1(436)(092)Frankl,_V.(0:82-94) *** 159.964.26(436)(092)Frankl,_V.(0:82-94)
[AN 2657137]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2007.
Győrffi Dezső
   Közszolgálati szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 29 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
közszolgálat - szabályzat
35.08(439)(036)
[AN 2662171]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2007.
Győrffi Dezső
   Önkormányzati rendelet-minták a köztisztviselők vezetői pótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításához / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 27 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
helyi önkormányzat - köztisztviselő - rendelet - bérpótlék
352.087.4(439)(036) *** 352.078.2(439)(036)
[AN 2662148]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2007.
Győrffi Dezső
   Rendelet-minta a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti és kulturális juttatásairól, valamint a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatásáról / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 6 fol. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
helyi önkormányzat - köztisztviselő - rendelet - béren kívüli juttatás
352.089.7(439)(036) *** 352.078.2(439)(036)
[AN 2662155]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2007.
Győrffi Dezső
   Szervezeti és működési szabályzat : önkormányzati testületek részére / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 37 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
helyi önkormányzat - szervezeti szabályzat - működési szabályzat
352.07(439)(036)
[AN 2662158]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2007.
Győrffi Dezső
   Ügyrend : polgármesteri hivatalok részére / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 37 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
helyi önkormányzat - működési szabályzat
352.077(439)(036) *** 657
[AN 2662129]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2007.
Győrffi Dezső
   Vagyongazdálkodási és beruházási szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 45 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
vagyonkezelés - beruházás - költségvetési szerv - szabályzat
35.073.5(036) *** 658.14/.17 *** 336.61(439)
[AN 2662132]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2007.
   Határon túlnyúló igazságszolgáltatás az Európai Unióban : a Magyar Országos Közjegyzői Kamara konferenciája : Budapest, 2006. június 30. - Budapest : MOKK, 2006. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - polgári jog - nemzetközi jog - hatáskör - jogharmonizáció - konferenciakiadvány
341.9(439) *** 341.9(4-62) *** 341.17(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2659447]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2007.
Iván Zsolt
   Adós, fizess! : tartozásbehajtás gyorsan, törvényesen és eredményesen / Iván Zsolt. - Budapest : Bagolyvár, 2006. - 78, [10] p. ; 20 cm
ISBN 963-9447-88-9 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - adósságbehajtás - csőd
347.736(439)
[AN 2659012]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2007.
   Képek a magyar rendőrség életéből, 1881-2007 / [szerk. ... Urbán Tamás] ; [ford. ... Szász Zsófia] ; [kiad. az Országos Rendőr-főkapitányság]. - Budapest : ORFK, 2007. - 35 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2344-5 fűzött
Magyarország. Rendőrség
Magyarország - rendőrség - századforduló - 20. század - történeti feldolgozás - album
351.74(439)"188/200"(084.1)
[AN 2657642]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2007.
Lenkovics Barnabás (1950-)
   Dologi jog / Lenkovics Barnabás. - 7. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 276 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. aug. 30. - Borítócím: Magyar polgári jog : dologi jog. - Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 963-7338-49-7 fűzött
Magyarország - dologi jog - egyetemi tankönyv
347.2(439)(075.8)
[AN 2663289]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2007.
   A lex Irnitana : egy Flavius-kori municipium törvénye / ... ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Illés Imre Áron. - Szeged : JATE Press, 2007. - 75 p. : ill. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 77.)
Bibliogr.: 9-10. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 250,- Ft
Római Birodalom - önkormányzat - 1. század - törvény - történelmi forrás
352(37)(094)
[AN 2658384]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2007.
Litvinenko, Aleksandr Valʹterovič (1962-2006)
FSB vzryvaet Rossiû (magyar)
   A Hálózat felrobbantja Oroszországot : [a polónium-gyilkosság gyökerei] / Alekszandr Litvinyenko, Jurij Felstinszkij ; [ford. Láng Júlia]. - Budapest : Püski-Masszi Könyvesház, 2007. - 296, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1765-9 fűzött : 2790,- Ft
Federalʹnaâ služba bezopasnosti Rossii
Oroszország - titkosszolgálat - ezredforduló - politikai merénylet
351.746.1(47)"199/200" *** 323.285(47)"199/200"
[AN 2658628]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2007.
Lukács Andrea
   Közbeszerzési szabályzat / szerzők Lukács Andrea, Hajós Krisztián, Hajós Péter. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 38 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2007. jan. 16.
Fűzött
Magyarország - közbeszerzés - költségvetési szerv - szabályzat
351.712.2(439)(036) *** 336.61(439)
[AN 2662008]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2007.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya : 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság alkotmányáról : 2007. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 26 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. jan. 9.
ISBN 978-963-9403-45-1 fűzött : 390,- Ft (hibás ISBN 963-9403-45-1)
Magyarország - alkotmány - jogszabálygyűjtemény
342.4(439)(094)
[AN 2657608]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2007.
McManners, Hugh
Ultimate special forces (magyar)
   Különleges katonai kommandók / Hugh McManners ; Richard Holmes és David L. Grange ... előszavával ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 192 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-7046-39-9 kötött : 5980,- Ft
különleges alakulat - kommandósok - katonai felszerelés - fényképalbum - történeti feldolgozás
356.168/.169(100)(091) *** 355.318(100)(091) *** 623.4(100)(084.12)
[AN 2658718]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2007.
   A munka törvénykönyve : 1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről : 2007. január 1. : egységes szerkezetben a 2007. március 31. napjától hatálybalépő módosításokkal : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 117 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. jan. 29.
ISBN 978-963-9403-52-9 fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9403-52-9)
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2657587]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2007.
Pap András László
   Identitás és reprezentáció : az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig / Pap András László. - Budapest : MTA Kisebbségkut. Int. : Gondolat, 2007. - 316 p. ; 20 cm. - (Kisebbségi monográfiák, ISSN 1589-4479 ; [4.])
Bibliogr.: p. 276-316.
ISBN 978-963-693-000-4 fűzött : 3490,- Ft
kollektív jogok - kisebbség - nemzetiségi kérdés - disszertáció
342.724(100) *** 341.234(100) *** 323.15(100) *** 327.58(100)
[AN 2657905]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2007.
   Pénzügyi jog II / szerk. Simon István. - Budapest : Osiris, 2007. - 478 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-949-6 kötött : 5280,- Ft
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2657108]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2007.
Platt, Richard
Crime scene (magyar)
   Tettesek és tetthelyek : munkában a bűnügyi helyszínelők / Richard Platt ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2006. - 144 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-7046-69-0 kötött : 5980,- Ft
kriminalisztika
343.98
[AN 2658588]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2007.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2007. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 148 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. jan. 31.
ISBN 978-963-9403-54-3 fűzött : 790,- Ft
ISBN 963-9403-54-7 * (hibás ISBN 963-9403-54-3)
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2657597]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2007.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2007. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 196 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. jan. 9.
ISBN 978-963-9403-47-5 fűzött : 890,- Ft (hibás ISBN 963-9403-47-5)
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2657622]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2007.
   Szellemi alkotások joga / Lontai Endre [et al.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 313 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. szept. 30. - Borítócím: Magyar polgári jog : szellemi alkotások joga. - Bibliogr.
ISBN 963-7338-45-4 fűzött
Magyarország - szerzői jog - egyetemi tankönyv
347.78(439)(075.8)
[AN 2663296]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2007.
   Társasági jog : 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról : 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról : 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről : 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról : 2006. szeptember 15. : egységes szerkezetben a 2007. január 1. napján hatálybalépő módosításokkal : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 248 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. febr. 6.
ISBN 978-963-9403-55-0 fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9403-55-0)
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági jog - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094)
[AN 2657603]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7586 /2007.
Demény-Dittel Lajos (1949-)
   Bezerédj Imre kuruc brigadéros, a hatvani ezred parancsnoka emlékére, 1679-1708 / Demény-Dittel Lajos. - Hatvan : [Magánkiad.], 2007. - 9 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: fol. 4-8.
Fűzött
Bezerédj Imre (1679-1708)
katonatiszt - Rákóczi-szabadságharc - életrajz
355(439)(092)Bezerédj_I.
[AN 2658843]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2007.
Héjjas Jenő (1902-)
   A nyugat-magyarországi felkelés : kecskemétiek az 1921. évi nyugat-magyarországi harcokban / Héjjas Jenő. - Budapest : M. Ház, 2006. - 109 p. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-7317-07-4)
Nyugat-Magyarország - hadtörténet - felkelés - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
355.48(439)"1921"(093) *** 355.425(439)"1921"(093)
[AN 2659008]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7588 /2007.
Győrffi Dezső
   Közszolgálati adatvédelmi szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 19 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
adatvédelem - helyi önkormányzat - szabályzat
659.2.012.8(036) *** 35.08(439)
[AN 2662136]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2007.
Győrffi Dezső
   Titokvédelmi szabályzat : polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek, államigazgatási szervek részére / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 10 fol. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
államtitok - adatvédelem - hatóság - szabályzat
65.012.8(036) *** 336.61(439)
[AN 2662175]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2007.
Morran, Chris
Hardly working (magyar)
   A buzgó sumák : a munka(kerülés) kézikönyve avagy útmutató ahhoz, hogyan sumákoljunk munkahelyünkön, a buzgóság tökéletes látszatát megőrizve / írta Chris Morran ; rajz. Mike Pisiak ; [ford. Magyarosi Erzsébet]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 159 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7342-47-8 fűzött : 1990,- Ft
munkahely - munkalélektan - humor
65.013(0:82-7) *** 658.3(0:82-7)
[AN 2658076]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2007.
   Egy nyomdaműhely titkaiból : Gyomai Kner Nyomda, 1882-2007 : kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban : 2007. május 15 - július 14., Budapest / [... összeáll. Füzesné Hudák Julianna és Erdész Ádám] ; [a kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztője Füzesné Hudák Julianna]. - [Budapest] : OSZK ; [Gyomaendrőd] : Gyomai Kner Ny. Zrt., 2007. - 223 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 203-210. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-527-0 fűzött
Gyomai Kner Nyomda (Gyomaendrőd)
Gyoma - Magyarország - nyomdászattörténet - nyomda - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
655.1(439-2Gyoma)(091) *** 930.85(439)"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2659647]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7592 /2007.
Bokor Attila
   Aranykalitkában : fiatal vállalatvezetők a rendszerváltás utáni Magyarországon / Bokor Attila, Radácsi László. - 2. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2007. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9659-06-1 kötött : 3450,- Ft
Magyarország - vezető alkalmazott - vállalatvezetés - vezetéslélektan - ezredforduló - interjú
658.1(439)(092)"200"(047.53) *** 65.012.4 *** 65.013
[AN 2662354]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2007.
Botos Katalin (1941-)
   Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer : [közgazdaságtan joghallgatók számára] / Botos Katalin, Bódy László ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet]. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 160 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-361-922-3 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - pénzügy - bankügy - pénzpiac - egyetemi tankönyv
336.7(439)(075.8)
[AN 2658490]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2007.
Felföldi Krisztina
   A módosult munkavédelemről szóló törvény : a változások gyakorlati értelmezése - az aktuális Mvt. szövege, 2007 / Felföldi Krisztina, Imrei Sándorné. - Budapest : Infoexpressz, 2007. - 187 p. : ill. ; 21 cm. - (Infoexpressz sorozat)
Lezárva: 2007. jan. 20.
ISBN 978-963-87445-0-0 fűzött : 4950,- Ft
2006. évi CXXIX. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
Magyarország - munkavédelem - törvény
331.45(439)(094)
[AN 2657275]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2007.
Gazdag László (1953-)
   A Bokros-csomag mítosza és a valóság / Gazdag László. - Győr : Laurus, 2007. - 119, [8] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [125-127.]
ISBN 978-963-06-2368-1 fűzött : 1990,- Ft
gazdaságpolitika - belpolitika - ezredforduló
338.2(439)"199/200" *** 323(439)"199/200"
[AN 2658636]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2007.
Győrffi Dezső
   Bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 55 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
költségelszámolás - költségvetési szerv - szabályzat
657.474.5(036) *** 336.61(439)
[AN 2662110]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2007.
Győrffi Dezső
   Bizonylati szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 64 p. ; 29 cm + bizonylati album (271 p.)
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
számvitel - költségvetési szerv - iratminta - bizonylat - szabályzat
657.24(083.4)
[AN 2662184]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2007.
Győrffi Dezső
   Eszközök és források értékelési szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 31 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
értékelés - vagyon - költségvetési szerv - iratminta - szabályzat
657.372.2(036) *** 336.61(439)
[AN 2662101]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2007.
Győrffi Dezső
   Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 41 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
értékcsökkenés - iratminta - költségvetési szerv - szabályzat
657.372.3(036) *** 336.61(439)
[AN 2661826]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2007.
Győrffi Dezső
   Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 41 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
költségelszámolás - költségvetési szerv - iratminta - gépjármű - szabályzat
657.47(036) *** 629.114 *** 336.61(439)
[AN 2662113]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2007.
Győrffi Dezső
   Iratkezelési szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 76 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
ügyvitel - költségvetési szerv - iratminta - szabályzat
651.5 *** 336.61(439)
[AN 2662051]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2007.
Győrffi Dezső
   Kiegészítő melléklet / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 43 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
költségvetési beszámoló - költségvetési szerv - iratminta
657.37(036) *** 336.61(439)(083.76)
[AN 2662083]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2007.
Győrffi Dezső
   Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 33 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
költségvetési szerv - iratminta - szabályzat
336.126.41(439)(036) *** 336.61(439)(083.76)
[AN 2662060]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2007.
Győrffi Dezső
   Munkavédelmi szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 61 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
munkavédelem - költségvetési szerv - szabályzat
336.61(439) *** 331.45(036)
[AN 2662145]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2007.
Győrffi Dezső
   Önellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos feladatok szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 29 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
adóbevallás - költségvetési szerv - szabályzat
336.2.027(439)(036)
[AN 2662134]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2007.
Győrffi Dezső
   Önköltségszámítási szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 26 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
önköltség - költségvetési szerv - iratminta - szabályzat
657.471.1(036) *** 336.61(439)
[AN 2662096]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2007.
Győrffi Dezső
   Pénzkezelési szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 60 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
iratminta - ügyvitel - költségvetési szerv - szabályzat - pénzeszköz
657.422.1(036) *** 657.322(036) *** 336.61(439)
[AN 2662088]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2007.
Győrffi Dezső
   Számlarend : intézmények részére / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 256 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
költségvetési szerv - számvitel - szabályzat
657.4(036) *** 657.24(036) *** 336.61(439)
[AN 2662106]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2007.
Győrffi Dezső
   Számlarend : polgármesteri hivatalok részére / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 276 p. ; 29 cm
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
számvitel - helyi önkormányzat - szabályzat
657.4(036) *** 657.24(036) *** 352.073.52(439)
[AN 2662107]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2007.
Győrffi Dezső
   Számviteli politika / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 53 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
számvitel - költségvetési szerv - szabályzat
657(439)(036) *** 336.63(439)
[AN 2662104]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2007.
Győrffi Dezső
   Szervezeti és működési szabályzat : közoktatási intézmények részére / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 37 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
oktatási intézmény - szervezeti szabályzat - működési szabályzat
658.1.011.1 *** 373 *** 377 *** 378
[AN 2662169]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2007.
Győrffi Dezső
   Tűzvédelmi szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 62 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
tűzvédelem - költségvetési szerv - szabályzat
336.61(439) *** 614.84(036)
[AN 2662140]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2007.
Győrffi Dezső
   Ügyrend : intézmények részére / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 31 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
költségvetési szerv - működési szabályzat
336.61(439)(036)
[AN 2662114]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2007.
   Illetékjogszabályok : az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény : 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban : 2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról : 2007. február 2. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 78 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. jan. 18.
ISBN 978-963-9403-46-8 fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9403-46-8)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény
336.28(439)(094)
[AN 2657611]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2007.
A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség regionális fejlesztési stratégiája a 2007-2013 közötti időszakra (angol)
   Strategic development programme for the Carpathian Euroregion Interregional Association / ed. István Süli-Zakar. - Nyíregyháza ; [Debrecen] : Kossuth Univ. Publ. House, 2007. - 74 p. : ill. ; 24 cm
Cimoldalon a megjelenési év: 2004
ISBN 978-963-473-053-8 fűzött
Carpathian Euroregion Interregional Association
Közép-Európa - gazdasági fejlődés - regionális gazdaság - ezredforduló
338.2(4-11)"200/201" *** 330.34(4-11)"200/201" *** 332.1(4-11)"200/201"
[AN 2658951]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2007.
A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség regionális fejlesztési stratégiája a 2007-2013 közötti időszakra (ukrán)
   Strategìâ regìonalʹnogo rozvitku Mìžregìonalʹnogo soûzu Êvroregìon Karpati na perìod vìd 2007-go do 2013-go roku / avt. Ištvan Šûlì-Zakar. - Nìredʹhaza ; [Debrecen] : Kossuth Univ. Publ. House, 2007. - 67 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-056-9 fűzött
Carpathian Euroregion Interregional Association
Közép-Európa - gazdasági fejlődés - regionális gazdaság - ezredforduló
332.1(4-11)"200/201" *** 338.2(4-11)"200/201" *** 330.34(4-11)"200/201"
[AN 2658956]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2007.
Kresalek Péter (1970-)
   Feladatgyűjtemény és példatár a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez / Kresalek Péter, Pucsek József. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2007. - 173 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-707-4 fűzött : 2300,- Ft
vállalkozás - gazdasági elemzés - példatár
658.1.012.12(078)(076)
[AN 2657696]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2007.
   Pénzügytan : egyetemi tankönyv / [szerk. Bánfi Tamás] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Tanszék. - Budapest : Tanszék Kft., 2007. - 176 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-503-360-7 fűzött
pénzügy - egyetemi tankönyv
336.7(075.8)
[AN 2657130]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2007.
Probst, Jürgen (1954-)
   Vállalati beszámolók rendszere / [szerző Jürgen Probst]. - Budapest : Raabe, cop. 2007. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Controlling kiskönyvtár, ISSN 1788-7747)
Fűzött
vállalat - kontrolling - gazdasági jelentés
658.1.012.12 *** 657.6
[AN 2658646]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2007.
Schlett András (1973-)
   Sziget a szárazföldön : a Bábolnai Állami Gazdaság története 1960 és 1990 között / Schlett András. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Societas perfecta, ISSN 1787-5617 ; 2.)
Bibliogr.: p. 215-222.
ISBN 978-963-361-880-6 fűzött : 1800,- Ft
Bábolnai Állami Gazdaság
Bábolna - gazdaságtörténet - agrártörténet - állami gazdaság - Kádár-korszak
338(439)(091)"196/198" *** 631.115.71(439-2Bábolna)
[AN 2658401]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2007.
   Szegény világ - gazdag világ : fejlődéselméleti koncepciók és a világgazdaság szerkezete : [tanulmányok Babanászisz Sztergiosz 70. születésnapjára] / [szerk. Meyer Dietmar]. - Budapest : Műegy. K., 2006. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-420-861-4 fűzött
Magyarország - gazdasági fejlődés - világgazdaság - életszínvonal - ezredforduló
330.34.01 *** 339.9.01 *** 316.344.23(439)"199/200"
[AN 2659204]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2007.
Tari Tünde
   Az MLM rabszolgái voltunk / Tari Tünde, Takács Tamara. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2007. - 309 p. ; 20 cm
Címvált.: Az MLM rabszolgái voltunk, avagy Menekülés egy szektából
ISBN 978-963-7524-72-1 fűzött : 2490,- Ft
hálózati értékesítés - memoár
658.846(0:82-94)
[AN 2658532]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7623 /2007.
   Az angol és holland közösségi munka, közösségfejlesztés fejlődésének áttekintése : két szemelvény / [vál. és szerk. Vercseg Ilona] ; [ford. Varga Tamás]. - Budapest : Közösségfejlesztők Egyes., 2007. - 62 p. ; 24 cm. - (Parola füzetek, ISSN 1216-6723)
ISBN 978-963-87586-0-6 fűzött
Hollandia - Nagy-Britannia - közösségfejlesztés - szociális munka - történeti feldolgozás
364.46(410) *** 364.46(492)(091)
[AN 2659426]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2007.
   A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben / szerk. Gődény Sándor. - Budapest : Pro Die, cop. 2007. - 909 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86914-9-1 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - egészségügy - minőségbiztosítás - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 65.018
[AN 2658130]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2007.
   A megszállottság kapujában / [szerk. Ignácz Beáta] ; [kiad. a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége]. - Budapest : MEOSZ, 2007. - 247 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0888-X fűzött
Magyarország - mozgássérült - egyesület - évkönyv
364.65-056.266(439) *** 061.2(439)(058)
[AN 2658041]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2007.
   A módosított Európai szociális karta és Magyarország : szeminárium az Európai szociális kartáról / az Európa Tanács II. Emberi Jogi Főigazgatósága Európai Szociális Karta Titkársága és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szervezésében ; szerk. Könczei György. - Budapest : Szociális és Munkaügyi Min., 2007. - 131 p. : ill., színes ; 30 cm
A függelékben a karta szövege magyar, angol és francia nyelven
Fűzött
European social charter
Európai Unió - Magyarország - szociális jog - nemzetközi egyezmény - jogharmonizáció
364(4-62)(094.2) *** 349.2(4-62)(094.2) *** 349.3(4-62)(094.2) *** 340.137.3(439)
[AN 2657667]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7627 /2007.
   Egy 320 éves iskola a Vár tövében : Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium / [szerk. Körmendy Károly]. - Budapest : Bp.-i Egyetemi Kat. Gimn., 2007. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Gerinccím: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, 2007
Fűzött
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium
Budapest - gimnázium - egyházi iskola - katolikus egyház - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058) *** 282(439)
[AN 2659618]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2007.
Bencze Márta
   Gazdálkodás az oktatási intézményekben : [gazdasági alapismeretek, költségvetési szervezetek] / Bencze Márta. - 3. átd. kiad., utánny. - Budapest : [BMGE], 2006. - 223 p. ; 24 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 4.
Fűzött (hibás ISBN 963-9010-47-2)
Magyarország - Európai Unió - oktatási intézmény - finanszírozás - helyi önkormányzat - támogatás - egyetemi tankönyv
37.014.543(439)(075.8) *** 352.073.5(075.8) *** 338.246.027(4-62)
[AN 2658483]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2007.
   Családpedagógiai ismeretek a pedagógus - felnőtt-képzésben : Budapest, 2006. március 20-23. konferencia kötete / szerk. Cs. F. Nemes Márta ; [rend., közread.] A Családi Nevelésért Alapítvány. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, 2007. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87498-0-2 fűzött
ifjúságvédelem - családi nevelés - felnőttoktatás - pedagógusképzés - konferenciakiadvány
37.018.1 *** 364.65-053.2/.6 *** 371.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2657259]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2007.
   A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata / szerk. Brezsnyánszky László. - Budapest : Gondolat, 2007. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9610-96-5 fűzött : 3350,- Ft (hibás ISBN 978-963-9610-96)
Debrecen - neveléstörténet - pedagógus - egyetem - pedagógusképzés
37(439)(092) *** 378.4(439-2Debrecen).096 *** 378.637(439-2Debrecen)(091)
[AN 2658981]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2007.
Dobos Edit
   Más ez a nap : ünnepek, jeles napok az óvodában és az általános iskolában / Dobos Edit. - Budapest : Dinasztia, cop. 2006. - 280 p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 963-657-395-6 fűzött
iskolai ünnepély - magyar néprajz - naptári szokás - történeti évforduló - tanári segédkönyv
371.383(072) *** 398.33(=945.11) *** 943.9(059.3)
[AN 2657677]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2007.
   Emlékkönyv : 7.A - 12.A : elkezdődött az Árpád Gimnázium fennállásának 100. tanévében... / [össze- és sorbarendezgette Kopácsi Laura, Varjú Viktória, Zsigmond Anna]. - Budapest : [Árpád Gimn.], 2007. - 76 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-2210-3 fűzött
Árpád Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2659348]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2007.
   A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (Feta) első tíz éve : a felsőoktatási diáktanácsadás intézményes kereteinek és szolgáltatásainak kialakulása / szerk. Lisznyai Sándor, Puskás-Vajda Zsuzsa. - Budapest : Feta, 2006. - 91 p. ; 21 cm. - (Feta könyvek, ISSN 1788-9863)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1460-3 fűzött
Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület
Magyarország - tanácsadás - felsőoktatás - egyesület - mentálhigiénia
378(439) *** 613.86 *** 061.2(439)FETA
[AN 2658445]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2007.
   A gyakorlati képzés kézikönyve / [szerk. Menner Ákos] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2006. - 104 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés
377.1(439)
[AN 2657652]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2007.
Gyarmathy Éva (1958-)
   A tehetség : fogalma, összetevői, típusai és azonosítása / Gyarmathy Éva. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - [2], 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-201.
ISBN 963-463-850-3 fűzött
pedagógiai lélektan - tehetség - tehetséggondozás
37.015.3 *** 159.928 *** 376.545 *** 37.025
[AN 2658034]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2007.
Gyarmathy Éva (1958-)
   A tehetség : háttere és gondozásának gyakorlata / Gyarmathy Éva. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 978-963-463-908-4 fűzött
tehetséggondozás - pedagógiai lélektan
376.545 *** 37.015.3
[AN 2659412]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2007.
Győrffi Dezső
   Kollektív szerződés : közoktatási intézmények részére / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 42 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
oktatási intézmény - kollektív szerződés
377 *** 331.106.24(439)(036) *** 373 *** 378
[AN 2662161]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2007.
   Iskolánk története : a Petőfi Sándorról elnevezett középiskolák országos találkozója tiszteletére / [szerk. Bakondi Gábor]. - Budapest : Petőfi S. Gimn., 2007. - 54, [2] p., [10] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Petőfi füzetek, ISSN 1419-3574 ; 3.)
ISBN 978-963-06-1952-3 fűzött
Petőfi Sándor Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Bp.)(091)
[AN 2657625]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2007.
Kalicz Éva
   Iskolamarketing : [pedagógus-továbbképzés] / Kalicz Éva, Nagy Árpádné. - Budapest : [BMGE GTK Műszaki Ped. Tansz.], 2006. - 123 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék. - Bibliogr.: p. 123.
Fűzött
oktatáspolitika - marketing
37.014.5 *** 339.138 *** 658.8
[AN 2659272]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2007.
   Keresztmetszetek : felnőttképzés és közösségfejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén megye négy kistérségében : a HEFOP-3.5.4-es "Hálózatépítés B.-A.-Z. megye hátrányos helyzetű településeinek felzárkóztatására" című projekt bemutatása / [szerk. és ábrák Pál Ágnes] ; [közread. a] Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet. - Miskolc : BAZ M. Közművel. és Idegenforgalmi Int., 2007. - 90 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1825-0 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - közösségfejlesztés - felnőttoktatás
374(439.134) *** 364.65(439.134)
[AN 2658081]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2007.
Kucsera Tamás Gergely
   A magyarországi főiskolai-egyetemi hallgatói mozgalom története, 1988-2006 / Kucsera Tamás Gergely, Szabó Andrea ; [közread. a] HÖOK a Hallgatókért Alapítvány. - Budapest : HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 2006. - 129 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. máj. 21. - Bibliogr.: p. 129.
ISBN 963-06-0192-3 fűzött
Magyarország - diákönkormányzat - diákélet - diákjog - 20. század - ezredforduló
371.83(439)"198/200" *** 378.183(439)"198/200" *** 371.515(439)
[AN 2659184]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2007.
   Pedagógusmesterség az Európai Unióban / Bábosik István, Torgyik Judit szerk. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 330, [6] p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.
ISBN 963-7338-60-8 fűzött
Európai Unió - pedagógia
37.01(4-62)
[AN 2657330]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2007.
   Régió és oktatás : a "Regionális egyetem" kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete / szerk. Juhász Erika ; [közread. a] Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete. - Debrecen : Doktoranduszok Kiss Á. Közhasznú Egyes., 2006. - 421 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2006. jún. 2-án Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 963-217-585-9 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - Kelet-Európa - oktatásügy - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.014(439)"199/200" *** 37.014(4-191) *** 37.014(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2658245]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2007.
Ritók Nóra, L. (1960-)
   Nézzünk körül együtt! : alsó tagozatos (elsősorban 3. és 4. osztályos) tanulók számára kidolgozott komplex program kooperatív módszerekkel / L. Ritók Nóra ; [... a bev. tanulmányt írta Nahalka István]. - Budapest : SuliNova, 2007. - 121, [60] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 121.
Fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - képességfejlesztés - módszer - természetrajz - tanári segédkönyv
372.4(072) *** 37.033(072) *** 37.042 *** 371.4differenciáló_pedagógia
[AN 2657711]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2007.
Rókusfalvy Pál (1931-)
A vezetés lélektana (új kiadása)
   Sajátos pedagógiai feladatok : vezetéslélektan : [egészséges emberkép, személyi vezetés] / Rókusfalvy Pál. - Utánny. - Budapest : MR Komplex Nyip., Keresk. és Szolg. Kft. : [BMGE], 2006. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 6. - Bibliogr.: p. 217-[220].
Fűzött
pedagógiai lélektan - pedagógus - egyetemi tankönyv
37.015.3(075.8) *** 371.13(075.8)
[AN 2658455]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2007.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit (magyar)
   Nevelésművészet az ember lényének megismeréséből : hét előadás és a kérdések megválaszolása : 1924. augusztus 12-20., Torquay / Rudolf Steiner ; [ford. Tarnai Balázs]. - Budapest : Genius [!M. Antropozófiai Társ.] : M. Waldorf Szövets., [2007]. - 146 p. : ill. ; 20 cm. - (Waldorf sorozat, ISSN 1219-1868 ; 311.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86971-8-9 fűzött
alternatív iskola - didaktika
371.4Waldorf *** 37.02
[AN 2659417]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2007.
   Tájékoztató európai mesterképzési- és vizsgáztatási rendszerekről : betekintés a magyar, osztrák, svájci, olasz és német mesterképzési, vizsgáztatási rendszerekbe / [... összeáll. Farkas Péter, Laczky Gabriella, Ördög Dóra] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2006 [!2007]. - 112 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Európa - szakképzés - felnőttoktatás
377.5(4) *** 374.7(4)
[AN 2657650]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2007.
   A történelemtanítás eszközei, 2006-2007 : a társadalomtudományok tanítása / [összeáll. Halász Józsefné]. - Budapest : ELTE BTK : MTT, 2006. - 177 p. : ill. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára ; 1218-6694)
Fűzött
történelemtanítás - szakbibliográfia
372.893:016
[AN 2659298]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2007.
   Vivant professores! / [szerk.] Fábry György. - Budapest - Újpest : N. J. Pro Homine, 2006. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - ("Könyves"-csillagok, ISSN 1588-3833 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86751-6-3 fűzött
ISBN 963-86751-6-0
Budapest - gimnázium - pedagógus - egyetem - életrajz
373.54(439-2Bp.)(092) *** 37(439)(092):378.4
[AN 2657644]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7650 /2007.
Accovis, Maviangela
100 witcheries to have fun on holidays (magyar)
   Hogyan legyen vidám a szünidő? / [... szöveg Maviangela Accovis, Federico Taddia] ; [ill. Simona Marzorati] ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 95 p. : ill. ; 18 cm. - (W.i.t.c.h. Válogatott bosziságok)
ISBN 978-963-628-702-3 fűzött : 999,- Ft
szünidő - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 371.235
[AN 2657232]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2007.
   Balatoni nyomozó : könyvjáték : [Ötvös Csöpivel és Kardos doktorral] / [a történeteket kotyvasztották Jagasics Gergő et al.] ; [alapötlet Csikesz Tamás ...]. - Budapest : DFT-Hungária, 2006. - 80 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9691-35-6 fűzött : 1575,- Ft
fejtörő játék - bűnügyi elbeszélés
793.7(0:82-322.4)
[AN 2658091]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2007.
Beregi Zsolt
   Ronaldo / Beregi Zsolt. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A világ legjobb futballistái, ISSN 1786-3600 ; 3.)
ISBN 963-7046-48-8 fűzött : 1990,- Ft
Ronaldo (1976-)
Brazília - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - életrajz
796.332(81)(092)Ronaldo
[AN 2657489]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2007.
Beregi Zsolt
   Zidane / Beregi Zsolt. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 103 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A világ legjobb futballistái, ISSN 1786-3600 ; 4.)
Zinedine Zidane (borító- és gerinccím)
ISBN 963-7046-57-7 fűzött : 1990,- Ft
Zidane, Yazid Zinedine (1972-)
Franciaország - labdarúgó - 20. század - 21. század - életrajz
796.332(44)(092)Zidane,_Y._Z.
[AN 2657481]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2007.
Bureau, Jérôme
Braaasil! (magyar)
   Brazilok, a futball varázslói : Friedenreich, Leonidas, Ademir, Didi, Gilmar, Garrincha, Amarildo, Pelé, Tostao, Zico, Sócrates, Romário, Ronaldo, Ronaldinho = Braaasil! / Jerome Bureau ; [ford. Kormanik Zsolt]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2006. - 140 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 963-7046-75-5 kötött : 5980,- Ft
Brazília - sporttörténet - labdarúgás
796.332(81)(091)(092)
[AN 2658733]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2007.
Chapman, Tracy
Toys to knit (magyar)
   Kötött játékok / Tracy Chapman ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 963-7046-78-X fűzött : 2990,- Ft
gyermekjáték - textilkötés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.42 *** 688.72
[AN 2658666]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2007.
Darcsi István
   Zovko : karriertörténet / Darcsi István, Donát Tamás. - [Veszprém] : Donát Bt., cop. 2007. - 139 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87518-0-5 kötött : 2990,- Ft
Zovko, Zdravko (1955-)
Horvátország - Veszprém - edző - kézilabda - 20. század - 21. század
796.322.071.4(497.13)(092)Zovko,_Z. *** 796.322(439-2Veszprém)
[AN 2657536]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2007.
Design your own jewellery (magyar)
   Tervezd magad ékszereid!. - Budapest : TV Toys Kft., [2007]. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm + kellékek. - (Csinimini)
Dobozban
ISBN 963-9565-45-8 kötött
ékszer - gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 739.2-053.2 *** 745.55(02.053.2)
[AN 2658178]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2007.
Dévényi Zoltán
   Manchester United / Dévényi Zoltán, Harmos Zoltán. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A világ leghíresebb futballklubjai ; 4.)
ISBN 963-7046-50-X fűzött : 2990,- Ft
Manchester United Football Club
Manchester (Nagy-Britannia) - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(410-2Manchester)Manchester_United(091) *** 061.2(410-2Manchester)
[AN 2658678]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2007.
Dévényi Zoltán
   Maradona / Dévényi Zoltán, Harmos Zoltán. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 123 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Minden idők legjobb futballistái, ISSN 1789-0020 ; 2.)
ISBN 963-7046-53-4 fűzött : 1990,- Ft
Maradona, Diego Armando (1960-)
Argentína - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - életrajz
796.332(82)(092)Maradona,_D._A.
[AN 2657501]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2007.
Erős Zoltán (1948-)
   Új rejtvényböngészde / Erős Zoltán ; [... a rejtvényeket kész. Schmidt János]. - Budapest : Sanoma Budapest : Füles, cop. 2007. - 688 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9710-14-6 * fűzött : 3600,- Ft (hibás ISBN 963-9710-14-6)
adattár - rejtvény
793.7 *** 030
[AN 2662250]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2007.
Finnanger, Tone (1973-)
Jul med Tildas venner (magyar)
   Kézműves karácsonyi ajándékok : 25 elragadó tárgy: angyalok, hóember, rénszarvas és más ünnepi figura bemutatásával / [ford. Zombori Andrea]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
Szerző Finnanger, Tone
ISBN 963-9729-00-0 fűzött : 2990,- Ft
karácsonyi szokás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416 *** 745.5
[AN 2658663]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2007.
Finnanger, Tone (1973-)
Påske med Tildas (magyar)
   Tavaszváró kézműves ajándékok : 25 elragadó tárgy: nyuszik, csirkék, bárányok és más tavaszváró kedvenc bemutatása / [ford. Zombori Andrea]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
Szerző Finnanger, Tone
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
húsvéti szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.12
[AN 2658659]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2007.
Freese, Anja
Plastisch schöne Perlentiere (magyar)
   Gyöngyállatkák / Anja Freese ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2007. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 42.)
ISBN 978-963-9666-87-0 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2663329]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2007.
Harmos Zoltán
   Pelé / Harmos Zoltán, Szabados Csaba. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 110 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Minden idők legjobb futballistái, ISSN 1789-0020 ; 3.)
ISBN 963-7046-52-6 fűzött : 2490,- Ft
Pelé (1940-)
Brazília - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - életrajz
796.332(81)(092)Pelé
[AN 2657503]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2007.
Iván Katalin
   Ön meg fog felelni! : kvízek, rejtvények, játékok / Iván Katalin. - Budapest : Mérték, 2007. - 191 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9693-34-0 fűzött
fejtörő játék
793.7
[AN 2658970]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2007.
James, Jennie
Craft works (mgyar)
   A kézműves kézikönyve : papírmunka / [írta és ill. Jennie James és Sarah Kelly] ; [ford. Hampó Zsuzsanna]. - Budaörs : M&C Kft., [2007]. - [32] fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Játékos könyvek (keretcím). - Papírmunka készlettel. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-9565-36-9 fűzött
papírművészet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
379.826(02.053.2) *** 745.54(02.053.2)
[AN 2657774]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2007.
Misur Tamás
   Cannavaro és az aranylabda csillagai / Misur Tamás, Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 27.)
ISBN 978-963-9729-15-5 kötött : 2500,- Ft
Cannavaro, Fabio (1973-)
Olaszország - labdarúgó - ezredforduló - életrajz
796.332(45)(092)Cannavaro,_F. *** 796.332(100)(092)
[AN 2658640]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2007.
Misur Tamás
   Ronaldinho és az aranylabda csillagai / Misur Tamás, Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - 291, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 24.)
ISBN 963-7046-76-3 fűzött : 2500,- Ft
Ronaldinho (1980-)
Brazília - labdarúgó - 21. század - labdarúgás - ezredforduló
796.332(81)(092)Ronaldinho *** 796.332(100)(092)
[AN 2657421]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2007.
Pitz-Thissen, Hiltrud
Tiffany-Effekte auf Glas (magyar)
   Tiffany hatású minták üvegre, kerámiára / Hiltrud Pitz-Thissen ; [ford. Lakner Judit]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2007. - 31 p. : ill., főként színes ; 20 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 46.)
ISBN 978-963-9666-97-9 fűzött : 798,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.023.15
[AN 2663331]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2007.
Rich, Sue
The tennis handbook (magyar)
   A tenisz kézikönyve : minden, amit a modern játékról tudni kell / Sue Rich ; ford. Csurka Gergely. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2007. - 192 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9729-09-4 fűzött : 3490,- Ft
tenisz
796.342
[AN 2657413]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2007.
Teare, Lesley
101 weekend cross stitch gifts (magyar)
   101 hétvégi keresztszemes ötlet : tökéletes ajándékok: több mint 250 gyorsan elkészíthető minta / Lesley Teare ; [ford. Zombori Andrea]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2007. - 105 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 978-963-9729-08-7 kötött : 3390,- Ft
keresztszemes hímzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.311
[AN 2658534]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7672 /2007.
Barabás Zsófi (1980-)
   Rajzok = Drawings = Zeichnungen / Barabás Zsófi. - [Budapest] : [Barabás Zs.], cop. 2007. - 68, [10] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2457-2 fűzött
Magyarország - grafikus - ezredforduló - 21. század
76(439)(092)Barabás_Zs.
[AN 2659003]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2007.
Bertók László (1935-)
   Két lepke csapkod / Bertók László, Szalai Kata. - Pécs : Szerzők, 2007. - 47 p. : ill., részben színes ; 17x23 cm
A vers Bertók László kézírásával
ISBN 978-963-06-1963-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - haiku
75(439)(092)Szalai_K. *** 894.511-14
[AN 2657726]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2007.
Bitó János (1938-)
   Lakóházak tervezése / Bitó János. - 3. kiad. - [Budapest] : B+V K., cop. 2007. - 184 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-7746-77-2 kötött : 4980,- Ft
ISBN 963-7746-77-3
lakóépület - építőipari tervezés - egyetemi tankönyv
728.1.011(075.8)
[AN 2662348]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2007.
Czóbel Béla (1883-1976)
   Czóbel Béla / [... szerk. ... Makláry Kálmán] ; [... rend., kiad. ... az Erdész & Makláry Fine Arts]. - Budapest : Erdész & Makláry Fine Arts, cop. 2007. - 51 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A 2007. márc. 17 - ápr. 21. között Budapesten rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-87350-4-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Czóbel_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2659584]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2007.
Ezenwa Katalin
   Gyöngyszemek : ékszerek / Ezenwa Katalin ; [a fényképeket kész.] Ezenwa Felix Chukwudi. - Kazincbarcika : Chuks Talisman Bt., 2007. - 64 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2179-3 fűzött
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 2657688]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2007.
   Fábián Gyula emlékezete / [szerk. Köbölkuti Katalin] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Savaria Múzeum]. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt. : Savaria Múz., 2007. - CXXIV, 48 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7621-87-3 fűzött
Fábián Gyula (1884-1955)
Magyarország - Ják - grafikus - író - fazekas - magyar néprajz - 19. század - 20. század
76(439)(092)Fábián_Gy. *** 894.511(092)Fábián_Gy. *** 738(439-2Ják) *** 39(=945.11)(439)
[AN 2657577]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2007.
   Fiatalok feketén-fehéren = Young architects' generation / [... szerk. Csontos Györgyi, Pálóczi Tibor] ; [a kiállítást rend. a Magyar Építőművészek Szövetsége ...]. - [Budapest] : MÉSZ, 2007. - 112 p. : ill. ; 30 cm
A kiállítást 2006. május 18-26. között Budapesten tartották
Fűzött
Magyarország - építészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2657739]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2007.
   A gödöllői szőnyeg 100 éve / [... rendezői Bátki Margit et al.] ; [a tanulmányt írta és a kiadványt szerk. Őriné Nagy Cecília] ; [közread. a Gödöllői Városi Múzeum]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2007. - 161, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megjelent a 2007. márc. 10 -én a Gödöllői Városi Múzeumban, a Gödöllői Galériában és a GIM-Házban megnyílt kiállítás alkalmából. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86659-5-9 fűzött
Magyarország - Gödöllő - iparművészet - szőnyegszövés - művésztelep - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
745.522(439) *** 061.28(439-2Gödöllő)(091) *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2659577]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2007.
Győrffy Sándor (1951-)
   Szekvenciák : rajzok és monotípiák = Sequences : drawings and monotypes / Győrffy Sándor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - [Pilisvörösvár] : MBKKE, 2007. - 131 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Simon Magdolna et al. tanulmányaival. - Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-963-87493-0-7 kötött
Magyarország - képzőművész - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Györffy_S. *** 73/76(439)(092)Györffy_S.
[AN 2659580]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2007.
Heinrich-Tamáska Orsolya (1973-)
   Die Stein- und Glasinkrustationskunst des 6. und 7. Jahrhunderts im Karpatenbecken / Orsolya Heinrich-Tamáska. - Budapest : MNM : MTA Régészeti Int., 2006. - 227 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Monumenta Avarorum archaeologica, ISSN 1219-2813 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 963-7061-27-4 fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - régészet - ötvösség - avarok területe - avarok - 6. század - 7. század
739.8(369.2) *** 904(439)"05/06" *** 904(369.2)
[AN 2642327]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2007.
Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep (27.) (2006) (Hortobágy)
   27. Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep : 2006. - Debrecen : [Hortobágyi Nk. Művésztelep], 2007. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1916-5 fűzött
Hortobágy - Debrecen - képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló - művésztelep
73/76(100)"200" *** 77.04(100)"200" *** 061.28(439-2Hortobágy) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2658152]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2007.
Löcker Gottfried (1944-)
   Gottfried Löcker : Bilder : paintings : képek. - Wien ; Budapest : G. Löcker, [2007]. - [61] p. : ill., színes ; 30 cm
Bathelt, Helge "Kunst aus Aufmerksamkeit" c. tanulmányával. - Német, angol és magyar nyelven
Fűzött
Löcker Gottfried (1944-)
Ausztria - festőművész - 20. század - 21. század
75(436)(092)Löcker,_G.
[AN 2659269]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2007.
   Lost and found : kortárs képzőművészeti kiállítás : Baden-Baden - Debrecen : Modem, 2007. május 24 - július 22. / [kurátor Fritz Emslander] ; [összeáll. Szoboszlai Lilla] ; [közread. a Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság]. - Debrecen : Modem, 2007. - 47 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-2537-1 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2659595]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2007.
   Lovász Erzsébet / [szerk. ... Novotny Tihamér]. - Budaörs : [Mamű Társ.], 2006. - 168 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Mamű Társaság
ISBN 963-219-447-0 fűzött
Lovász Erzsébet (1954-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Lovász_E. *** 76(439)(092)Lovász_E.
[AN 2659589]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2007.
   Magyar katolikus templomok [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Corona Sacra Kvk., 2005-. - 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 963-7066-46-2
Magyarország - templom - katolikus egyház - elektronikus dokumentum
726.54(439) *** 282(439)
[AN 2654516]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Székesegyházak a történelmi Magyarországon. - Szöveg és képek. - 2007. - 1 CD-R
ISBN 963-7066-47-0 műanyag tokban
Magyarország - Kárpát-medence - székesegyház - fényképalbum - elektronikus dokumentum
726.6(439)(084.12) *** 726.6(4-191)(084.12)
[AN 2654521] MARC

ANSEL
UTF-87687 /2007.
Nagy Alice, Cs (1933-)
   Életképek / Csiba Árpádné Nagy Alice. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2007]. - 112, [16] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7377-21-1 kötött
Nagy Alice, Cs (1933-)
Magyarország - keramikus - kiállítás - megnyitó - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
738(439)(092)Nagy_A.,_Cs.(042.5) *** 894.511-14
[AN 2658962]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2007.
Nagy Kriszta (1972-)
   Eddig / Nagy Kriszta x-T ; szerk. Bencsik Barnabás ; [közread. az] ACAX, WAX. - Budapest : ACAX : WAX, 2007. - 124 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Megj. a szerző Budapesten 2007. március 3 - április 18. között rendezett életmű-kiállítása alkalmából. - Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-06-2256-1 fűzött (hibás ISBN 963-06-2256-1)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Nagy_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2657122]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2007.
Németh Miklós Attila (1955-)
   Petrás Mária, a hitbeégető / Németh Miklós Attila. - Budapest : Masszi, 2007. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Teremtők, ISSN 1788-103X ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9454-89-7 kötött : 3990,- Ft
Petrás Mária (1957-)
képzőművész - keramikus - 20. század - 21. század - életútinterjú - moldvai csángók
738(498.3)(=945.11)(092)Petrás_M. *** 73/76(498.3)(=945.11)(092)Petrás_M.(047.53)
[AN 2658662]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2007.
   Nulla dies sine linea : tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik születésnapjára / [szerk. Berecz Ágnes, L. Molnár Mária, Tatai Erzsébet]. - [Budapest] : Praesens, 2007. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Praesens könyvek, ISSN 1787-6060)
Bibliogr.: p. 225-236.
ISBN 978-963-06-2324-7 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - művészettörténet - művészetelmélet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
7(439) *** 7.01 *** 012Passuth_K.
[AN 2659641]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2007.
   A numizmatika és a társtudományok VI : konferencia Székesfehérváron, 2004. szeptember 24-26. / [szerk. Torbágyi Melinda] ; [rend., közread.] Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára, Magyar Numizmatikai Társulat. - Székesfehérvár : Székesfehérvár M. Jogú Város Levéltára : M. Numizmatikai Társ., 2007. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Az előadások váltakozva német, magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-1749-9 fűzött
ISBN 963-06-1749-8
Magyarország - Közép-Európa - numizmatika - konferenciakiadvány
737 *** 943.9 *** 94-191 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2658266]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2007.
Siklós Mária (1939-)
   A Nemzeti háza / Siklós Mária ; [a felvételeket Benda Péter ... et al. kész.]. - [Budapest] : Siklós és Tsa. Épülettervező Bt., 2007. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-1987-5 kötött : 3900,- Ft
Budapest - színházépület - építészettörténet - ezredforduló
725.822(439-2Bp.)
[AN 2659514]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2007.
Szűcs Árpád (1933-)
   A Feszty-körkép / Szűcs Árpád, Wójtowicz Małgorzata. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 91, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és spanyol nyelven
ISBN 978-963-208-822-8 kötött : 1990,- Ft
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - panorámakép
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439)
[AN 2662211]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2007.
Vadas József (1946-)
Budapest építészete (angol)
   The architecture of Budapest : a pictural survey / [text József Vadas] ; [... transl. Mihály Kandó]. - [Budapest] : Corvina, 2007, cop. 2005. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5645-8 fűzött : 1680,- Ft
Budapest - építészet - fényképalbum
72(439-2Bp.)(084.12)
[AN 2659612]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7695 /2007.
Hanslick, Eduard (1825-1904)
Vom Musikalisch-Schönen (magyar)
   A zenei szép : javaslat a zene esztétikájának újragondolására / Eduard Hanslick ; [ford., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Csobó Péter György]. - Budapest : Typotex, 2007. - 365 p. ; 20 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
Bibliogr.: p. 337-354.
ISBN 978-963-9664-49-4 fűzött : 3200,- Ft
zeneesztétika
78.01
[AN 2658441]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2007.
Pardi Anna (1945-)
   Bach és az antianyag / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2006. - 209, [3] p. ; 19 cm
ISBN 963-9642-97-5 fűzött : 2400,- Ft
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Németország - zeneszerző - zeneelmélet - 17. század - 18. század
78.01 *** 78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.
[AN 2658609]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2007.
   Töltsön egy napot Bartókkal Budapesten! = Verbringen Sie einen Tag mit Bartók in Budapest! = Spend a day in Budapest with Bartók! / [közread. a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány]. - Budapest : Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány, [2007]. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2431-2 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - Budapest. 17. kerület - múzeum - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 069(439-2Bp.XVII.)
[AN 2659638]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7698 /2007.
   Chuck Norris legendája / [szerk. Radosiczky Imre]. - Budapest : DFT-Hungária, 2006. - 100 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9691-41-4 fűzött : 840,- Ft
ISBN 963-9691-41-0
Norris, Chuck (1940-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - vicc
791.43.071.2(73)(092)Norris,_C. *** 398.94
[AN 2657953]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2007.
Thompson, Kristin
Film history (magyar)
   A film története / Kristin Thompson, David Bordwell ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 802 p., [24] t. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Palatinus filmkönyvek, ISSN 1785-1246)
Bibliogr.: p. 763-770.
ISBN 978-963-9651-45-6 kötött : 8500,- Ft
filmtörténet
791.43(100)(091)
[AN 2659265]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7700 /2007.
Curley, David P.
   15 próbanyelvvizsga angol nyelvből / [szerzők David P. Curley, Curleyné Rónay Zsuzsanna]. - Szeged : Maxim, 2007. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86130-4-2 fűzött : 1480,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2663284]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2007.
Kupcsik Éva
   Olasz prepozíciók / Kupcsik Éva. - 6. kiad. - Budapest : Librotrade, 2006. - 98 p. ; 17 cm
ISBN 963-7471-07-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-563.1(078)=945.11
[AN 2663354]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2007.
Martonné Lányi Anikó
   888 kérdés és válasz német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Martonné Lányi Anikó, Milosné Domokos Ilona]. - Szeged : Maxim, 2007. - 262 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9489-62-X fűzött : 1780,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2663277]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2007.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan 222 pontban / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2007. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 963-9489-24-7 fűzött : 1980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2663275]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2007.
Scheibl György
   Német nyelvtan 222 pontban / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2007. - 348 p. ; 24 cm
ISBN 963-9489-25-5 fűzött : 1980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2663280]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2007.
Schmidt Éva (1948-2002)
   Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom : Schmidt Éva szakdolgozata és versfordításai / [szerk. Sipos Mária] ; [társszerk. Rusvai Julianna]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2006. - 182 p. ; 24 cm. - (Schmidt Éva könyvtár ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-42-2 fűzött
hanti nyelv - hanti irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
809.451.3 *** 809.451.3-14.02=945.11
[AN 2658494]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2007.
Somló Katalin
   Schritte 2 : német feladatgyűjtemény középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2000. - 137 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-4973-5 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(078)=945.11
[AN 2663286]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2007.
Szirmay Antal (1747-1812)
   Magyarázattya azon szóknak, mellyek a' magyar országi polgári, 's törvényes dolgokban elö-fordúlnak, némelly rövidebb formákkal = Sive glossarium vocum, in politicis, ac juridicis negotiis, regni Hungariae occurrentium, cum formulis brevioribus / meg-magyarázta szirmai Szirmai Antal. - [Budapest] : [M. Hiv. Közlönyk.], [2007]. - [16], 198 p. ; 20 cm
Glossarium (borító- és gerinccím). - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Cassoviae : Typ. Ellingeriana, 1806
Kötött
latin nyelv - magyar nyelv - jog - kétnyelvű szótár - hasonmás kiadás
801.323=71=945.11 *** 34 *** 094/099.07
[AN 2658926]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2007.
   L'un et le multiple / sous la direction de Zsuzsa Simonffy. - Budapest : Tinta, 2006. - 152 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 61.)
A 2002. március 21-23-án Pécsett azonos címmel rendezett nemzetközi kollokvium anyaga. - Bibliogr.
Fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-7094-57-6)
nyelvfilozófia - nyelvtan - kultúra - kommunikáció - konferenciakiadvány
800.1 *** 801.5 *** 316.7 *** 316.77 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2658468]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2007.
Vizi Katalin
   Angol - magyar alapszótár / Vizi Katalin ; [a rajzokat kész. ... Fekete Balázs]. - Budapest : Tinta, 2007. - 205, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-7094-32-3 fűzött : 990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2657297]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2007.
Vizi Katalin
   Magyar - angol alapszótár / Vizi Katalin ; [a rajzokat kész. ... Fekete Balázs]. - Budapest : Tinta, 2007. - 183 p. : ill. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-7094-33-0 fűzött : 990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2657293]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7711 /2007.
Klaudy Kinga (1945-)
   Nyelv és fordítás : válogatott fordítástudományi tanulmányok / Klaudy Kinga. - Budapest : Tinta, 2007. - 274 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 68.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7094-68-2 fűzött : 2100,- Ft
fordítás
82.03
[AN 2658479]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2007.
Roubaud, Jacques (1932-)
L'invention du fils de Leoprepes (magyar)
   Költészet és emlékezet : Leoprepész fiának találmánya : öt poétikai előadás / Jacques Roubaud. - Budapest : Typotex, 2007. - 224 p. ; 20 cm
Ford. Seláf Levente
ISBN 978-963-9664-50-0 fűzött : 2200,- Ft
irodalomtudomány - műfajelmélet - verstan - kultúrpszichológia - emlékezés - francia irodalom - esszé
82.01-1 *** 316.7 *** 159.963 *** 840-4=945.11
[AN 2657280]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2007.
Szűcs Tibor
   A magyar vers kettős nyelvi tükörben: német és olasz fordításokban / Szűcs Tibor. - Budapest : Tinta, 2007. - 224 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 64.)
Bibliogr.: p. 203-224.
ISBN 978-963-7094-64-4 fűzött : 2100,- Ft
műfordítás - magyar irodalom története - stilisztika - nyelvészet - vers
82.03 *** 894.511(091) *** 82.08
[AN 2658486]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7714 /2007.
   Egyfülű kosár : Karinthy Frigyes szerelmei / írta és vál. Fráter Zoltán. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 301, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Szerelmes magyar írók, ISSN 1588-8673)
ISBN 978-963-346-788-6 fűzött : 2100,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
író - 20. század - antológia - memoár
894.511(092)Karinthy_F.(0:82-822)
[AN 2659231]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2007.
Gálosi János
   Szép szónak nem szegik szárnya : hogyan beszélj, ha felnőttként is érvényesülni akarsz? : anyanyelvi "mankó" középiskolásoknak / Gálosi János. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 191 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 978-963-346-779-4 fűzött : 2100,- Ft
magyar nyelvészet - szótan - stilisztika
894.511.08 *** 809.451.1-2
[AN 2659243]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2007.
Monostori Imre (1945-)
   Az idők szellemei : újabb tanulmányok és kritikák / Monostori Imre. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2007. - 266 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-50-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - esszé
894.511(091)"19/200"
[AN 2659372]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2007.
Papp Endre (1967-)
   Szemléletünk próbája / Papp Endre. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2007. - 277 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 978-963-9530-51-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - kritika
894.511(091)"19/200"
[AN 2659369]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2007.
   Újraolvasott negyedszázad : Szépírók Szimpóziuma a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2006. szeptember 14. / [szerk. Bodor Béla]. - Budapest : [Szépírók Társ.], 2007. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Rend., közread. a Szépírók Társasága
ISBN 978-963-06-1889-2 kötött
magyar irodalom története - irodalomtudomány - műfajelmélet - posztmodern - próza - konferenciakiadvány - műelemzés
894.511(091)"198/200" *** 894.511(091)-3"198/200" *** 82.01-3 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2658255]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7719 /2007.
Adler, Elizabeth
The last time I saw Paris (magyar)
   Párizsi randevú / Elizabeth Adler ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-15-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658547]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2007.
Anakreōn
   Bor és szerelem : Anakreon bordalok : válogatás : [a bor szerelmeseinek, szerelmes borozóknak] / [ford. Bedőházi János, Ponori Thewrewk Emil] ; [szerk., ... összevál. Paizs János] ; [ill. Miklós Attila]. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 86, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1908-0 fűzött
ókori görög irodalom - vers
875-14=945.11
[AN 2658961]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2007.
Balliett, Blue (1955-)
The Wright 3 (magyar)
   A Wright-ház titka / Blue Balliett ; ill. Brett Helquist. - Debrecen : Bona, 2006. - 285 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Németi Anita
ISBN 978-963-87335-0-4 kötött : 2280,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2658180]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2007.
Barker, Margaret (1933-)
Family affairs (magyar)
   Kínai vacsora / Margaret Barker ; [... ford. Cziráki Erzsébet]. Az opál ragyogása / Emily Forbes ; [... ford. Radics Viktória]. Jó szándékkal kikövezve / Meredith Webber ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 10.)
Egys. cím: Family affairs. Outback doctor in danger. The Greek doctor's rescue
ISBN 978-963-537-662-9 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658905]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2007.
Baum, Lyman Frank (1856-1919)
The wizard of Oz (magyar)
   Oz, a nagy varázsló / L. Frank Baum ; [ford. Szőllősy Klára] ; [Zsoldos Vera rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2007, cop. 2002. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-591-0 kötött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2662936]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2007.
Bradbury, Ray (1920-)
The machineries of joy (magyar)
   Az öröm masinériái / Ray Bradbury ; [ford. Pék Zoltán et al.]. - [Budapest] : Agave Kv., [2007]. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-66-1 fűzött : 2580,- Ft : 10,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 2658683]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2007.
Brlić, Davor (1971-)
   Kako dalje? = Hogyan tovább? / Davor Brlić ; [prijevod Lajoš Škrapić]. - Budimpešta : Croatica, 2007. - 97 p. ; 19 cm
ISBN 963-06-1285-2 fűzött
horvát irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
886.2-14.02=945.11
[AN 2657671]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2007.
Browning, Dixie
The virgin and the vengeful groom (magyar)
   A ládafia / Dixie Browning ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 211.)
ISBN 978-963-537-661-2 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658915]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2007.
Calligarich, Gianfranco
Posta prioritaria (magyar)
   Gyorsposta / Gianfranco Calligarich ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 221, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-110-1 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - levélregény
850-6=945.11
[AN 2658372]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2007.
Cesbron, Gilbert (1913-1979)
Les Saints vont en enfer (magyar)
   A szentek a pokolba mennek / Gilbert Cesbron ; [ford. Eckhardt Ilona] ; [... az utószót írta Szabó Ferenc]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 381, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9527-94-2 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2658001]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2007.
Cook, Robin (1940-)
Chromosome 6 (magyar)
   Kromoszóma / Robin Cook ; [ford. Morcsányi Géza]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-272-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2662909]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2007.
Cornwell, Patricia (1956-)
Cruel and unusual (magyar)
   Különös kegyetlenséggel / Patricia Cornwell ; [ford. Szentgyörgyi József]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 1997. - 334 p. ; 22 cm
A Scarpetta-trilógia 1. kötete
ISBN 978-963-368-818-2 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2663334]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2007.
   Családi élet a világirodalom tükrében : antológia a krízishelyzet megelőzésére családban vagy egyedül élők számára / gyűjt., vál. és összeáll. Hajdu Hajnalka ; [... ill. Simon János Bálint] ; kiad. a Budapest-kelenföldi Református Egyházközség. - Budapest : Budapest-kelenföldi Ref. Egyházközs., 2006. - 492 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0293-8 fűzött
világirodalom - család - antológia
82-822=945.11 *** 316.356.2(0:82-822) *** 392.3(0:82-822)
[AN 2657126]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2007.
Curcio, Achille (1930-)
   L'unda mi cunta = Hullámok dala / Achille Curcio ; vál., ford. és szerk. Rónaky Eszter. - Háromnyelvű kiad. - Pécs : PTE Olasz Tansz., 2007. - 90 p. ; 20 cm. - (I seminari di Pécs, ISSN 1789-1051)
Olasz nyelven, catanzarói dialektusban és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-161-8 fűzött : 8 EUR
olasz irodalom - vers - többnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 2658273]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2007.
Cvetaeva, Marina Ivanovna (1892-1941)
   Marina Cvetajeva versei / [vál. Pór Judit] ; [... kieg., a jegyzeteket és az utószót írta Gy. Horváth László] ; [ford. Bajcsi Cecília et al.]. - Budapest : Európa, 2007. - 300, [2] p. ; 18 cm. - (Lyra mundi, ISSN 0324-3362)
ISBN 978-963-07-8261-6 kötött : 2300,- Ft
orosz irodalom - vers
882-14=945.11
[AN 2658969]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2007.
Ephron, Nora (1941-)
I feel bad about my neck (magyar)
   Sirámok a nyakamról és más hervasztó történetek / Nora Ephron ; ford. Eörsi Sarolta. - Budapest : Park, cop. 2007. - 140, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-764-7 kötött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - nők a társadalomban - memoár
820-94(73)=945.11 *** 316.37-055.2(0:82-94)
[AN 2658978]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2007.
French, Jackie
They came on Viking ships (magyar)
   Hekja : egy lány a vikingek fogságában / Jackie French ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2007. - 292, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86930-6-8 fűzött : 1990,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági irodalom - történelmi regény
820-311.6(02.053.2)(94)
[AN 2657665]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2007.
Green, Jane
The other woman (magyar)
   Anyósok városa / Jane Green ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9367-77-7 fűzött : 2590,- Ft (hibás ISBN 963-9367-84-2)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2658643]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2007.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm legszebb meséi. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7524-69-1 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2658536]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2007.
Guttmann, Robert
   Szétzúzott hegedű / Robert Guttmann ; [ford. Radeczki Gizella]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-463-901-5 fűzött : 2480,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2659509]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2007.
Hoffman, Alice
The probable future (magyar)
   A tizenharmadik boszorkány / Alice Hoffman ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9574-86-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2658856]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2007.
Hofmann, Corinne
Zurück aus Afrika (magyar)
   Búcsú Afrikától / Corinne Hofmann ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 261, [16] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-08-5 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - svájci irodalom - memoár
830-94(494)=945.11
[AN 2655319]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2007.
Iggulden, Conn
Emperor (magyar)
   Az uralkodó / Con Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2005-2007]. - 4 db ; 23 cm
ISBN 963-7318-95-X
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2592393]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A kardok mezeje / [ford. Bihari György és Sóvágó Katalin]. - cop. 2007. - 626 p.
ISBN 978-963-689-007-0 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2656064] MARC

ANSEL
UTF-87742 /2007.
James, Peter (1948-)
Dead simple (magyar)
   Kegyetlen tréfa / Peter James ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2007]. - 317, [2] p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-59-3 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2658352]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2007.
Ker, Madeleine
The millionaire boss's mistress (magyar)
   Saigoni szeretők / Madeleine Ker ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 380.)
ISBN 978-963-537-664-3 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658898]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2007.
King, Stephen (1947-)
The dark half (magyar)
   Halálos árnyék / Stephen King ; [ford. Szántó Péter]. - Budapest : Európa, 2007. - 354, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8269-2 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2658624]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2007.
Kress, Nancy
Oaths and miracles (magyar)
   Eskük és csodák / Nancy Kress ; [ford. Antal Ferenc]. - Budapest : Mima, 2007. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87219-1-4 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2659300]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2007.
Kudrun (magyar)
   Kudrun : középkori német hősi eposz / ford. Kőrös Endre ; [a szöveget gond. és az utószót írta Lőkös Péter]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 242 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 79.)
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 963-7338-53-5 fűzött
német irodalom - eposz - monda
830-131=945.11 *** 398.224(=30)
[AN 2657336]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2007.
Ludlum, Robert
The Ambler warning (magyar)
   Ambler figyelmeztetés / Robert Ludlum ; [ford. M. Nagy Miklós]. Varázslatos óra / Kristin Hannah ; [ford. Szabó Olimpia]. Csoda az Andokban / Nando Parrado ; [ford. Salamon János]. Őszintén szólva / John Mortimer ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 574 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The Ambler warning. Magic hour. Miracle in the Andes. Quite honestly
ISBN 978-963-9707-12-2 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 2658929]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2007.
MacLaine, Shirley
Out on a limb (magyar)
   Találd meg önmagad / Shirley MacLaine ; [ford. Fencsik Flóra]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 340 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-528-966-0 kötöt : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2662863]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2007.
Martí, José (1853-1895)
Versos sencillos (magyar, spanyol)
   Egyszerű versek = Versos sencillos / José Martí ; [... Bernardo Figueredo Antúnez és Cirilo Almeida Crespo rajzai ...] ; [ford. Csala Károly et al.] ; [utószóval ell. Simor András]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 89 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 81.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-58-6 fűzött
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
860-14.02(729.1)=945.11
[AN 2657333]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2007.
McInerney, Jay (1955-)
The good life (magyar)
   A jó élet / Jay McInerney ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2007. - 469 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8274-6 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2657246]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2007.
Minco, Marga (1920-)
De glazen brug (magyar)
   Az üveghíd / Marga Minco ; [ford. és az utószót írta Gera Judit]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 136 p. ; 17 cm. - (Akcentusok, ISSN 1788-8522)
ISBN 978-963-693-013-4 fűzött : 1690,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2658979]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2007.
Morgan, Sarah (1948-)
The Greek children's doctor (magyar)
   A győztes mindent visz / Sarah Morgan ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 323.)
ISBN 978-963-537-660-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658908]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2007.
Oren, Ram (1936-)
Ot Kayin (magyar)
   Káin bélyege / Ram Oren ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2007. - 432 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-318-6 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2658648]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2007.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2007. - 131 p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-07-8321-7 fűzött : 750,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2662930]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2007.
Palahniuk, Chuck
Fight club (magyar)
   Harcosok klubja / Chuck Palahniuk ; [ford. Varró Attila]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 243 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-7448-59-1 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2662853]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2007.
Péju, Pierre (1946-)
La petite chartreuse (magyar)
   A kis karthauzi : regény / Pierre Péju ; [ford. Bede-Fazekas Enikő] ; [... az utószót írta Csabai Tamás]. - [Felsőörs] : Aeternitas, cop. 2007. - 173 p. ; 21 cm. - (L'intérieur, ISSN 1787-3711)
ISBN 978-963-86740-9-8 kötött : 1950,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2658649]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2007.
Putney, Mary Jo
The spiral path (magyar)
   Kanyargó ösvény / Mary Jo Putney ; [ford. Janáky István ..., Sárossy-Beck Anita ...]. - Budapest : General Press, [2007]. - 357 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-9648-66-1 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2657248]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2007.
Quinze joies de mariage (magyar)
   A házasélet tizenöt öröme : szatíra a francia középkorból / ford. Rajnavölgyi Géza ; [a rajzokat kész. ... Nagyistók Mária]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 86 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 80.)
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-56-X fűzött
francia irodalom - szatíra
840-7=945.11
[AN 2657339]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2007.
Reinick, Robert (1802-1852)
   Mesék : kétnyelvű kiadvány / Robert Reinick ; ford. Nyiri Péter. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - A ford. a "Märchen von Robert Reinick" (Berlin W. 50 : Jugendhort) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-7338-52-7 fűzött
német irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum - mese
830-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 2657327]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2007.
Richards Szondy, Klara (1932-1997)
The gleaming taper (magyar)
   Ragyogó gyertyaláng : egy menekült magyar lány emlékezései és levelei : Klara Richards, szül. Szondy Klára élete / összeáll. ... Liddon Richards ; [... ford. Polcz Iván]. - [Gödöllő] : Gödöllői Premontrei Gimn. : Gödöllői Premontrei Gimnáziumot és Tanulóit Segítő Közhasznú Alapítvány, 2007. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Richards Szondy Klara (1932-1997)
Nagy-Britannia - angol nyelvű irodalom - magyar történelem - második világháború - emigráns - levelezés - napló
820-94(439)=945.11 *** 325.25(=945.11)(410)"195/196"(044) *** 943.9"194/195"(0:82-94)
[AN 2657146]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2007.
Roth, Philip (1933-)
Everyman (magyar)
   Akárki / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 129 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8282-1 kötött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2658335]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2007.
Rufin, Jean-Christophe (1952-)
Les causes perdues (magyar)
   Vesztett ügyek / Jean-Christophe Rufin ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Európa, 2007. - 169 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8268-5 kötött : 2400,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2657252]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2007.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Pójdźmy za nim! (magyar)
   Őt kövessük! : kisregény / Henryk Sienkiewicz ; [a szöveget gond. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 73 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-361-921-6 fűzött : 490,- Ft
lengyel irodalom - kisregény
884-31=945.11
[AN 2658677]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2007.
Smith, D. L.
The miracles of Santo Fico (magyar)
   Santo Fico csodái / D. L. Smith ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-01-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2658863]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2007.
Stephens, Susan (1949-)
The Spanish billionaire's mistress (magyar)
   Járatlan út / Susan Stephens ; [... ford. Debreczeni Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 379.)
ISBN 978-963-537-663-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658902]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2007.
Strong, Jeremy (1949-)
The hundred-mile-an-hour dog (magyar)
   A szuperszonikus kutya / Jeremy Strong ; ill. Nick Sharratt ; [ford. Jakabffy Balázs]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87339-2-4 fűzött : 1590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2658641]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2007.
Szalki Bernáth Attila
   Leitwörter : "Freude, Glück, Liebe" = Vezérlőszavak : "öröm, boldogság, szeretet" / Szalki Bernáth Attila versfordításai. - [Budapest] : Szalki Bernáth A., 2007. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0700-X fűzött
német irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02=945.11
[AN 2659437]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2007.
   Szívek szállodája. - Budapest : Ciceró, [2007]-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Kész. a "Gilmore girls" c. tv-sorozat alapján
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2648538]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szeretlek, te idióta! / Amy Sherman-Palladino tv-sorozatát könyvre alkalmazta Cathy East Dubovsky ; [ford. Várkonyi Zoltán]. - cop. 2007. - 220 p., [8] t. : ill., színes
I love you, you idiot
ISBN 978-963-539-587-3 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658610] MARC

ANSEL
UTF-87769 /2007.
Villamont, Viviane
La Guêpiot (magyar)
   Kisdarázs : regény / Viviane Villamont ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 332 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102 ; 6.)
ISBN 978-963-7448-57-7 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2662847]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2007.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
God bless you, Mr. Rosewater (magyar)
   Áldja meg az Isten, Mr. Rosewater / Kurt Vonnegut ; [ford. Szilágyi Tibor]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-164-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2663302]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2007.
Wallner, Michael
April in Paris (magyar)
   Április Párizsban / Michael Wallner ; [ford. Jónás Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-14-6 fűzött : 2999,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2658546]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2007.
Webber, Meredith
Doctors in paradise (magyar)
   A hely szelleme / Meredith Webber ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 322.)
ISBN 978-963-537-659-9 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2658911]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2007.
Wharton, William
A midnight clear (magyar)
   Éjfélre kitisztul / William Wharton ; [ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : Cartaphilus, 2007, cop. 1989. - 247 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-7448-60-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2662838]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7774 /2007.
Arató László (1927-)
   Cserkészélet : fiatalok sodrásban / Arató László ; [graf. Mátrai Erik]. - Budapest : Új Ember : Márton Á. K., 2006. - 72 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9674-19-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - cserkészet - elbeszélés
894.511-32 *** 061.213cserkészet(439)
[AN 2657878]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2007.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Sok hűhó Emmiért : regény / Aszlányi Károly. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 302 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-19-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658545]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2007.
Bajai Rebeka
   Önzetlen szívvel / Bajai Rebeka. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2007. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-60-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2658530]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2007.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a zűrös vakáció / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - Budapest : Móra, 2007. - 232, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8332-0 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2658873]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2007.
Balogh Géza
   Márnalesen : horgásznovellák / Balogh Géza ; [ill. Valaczkay Erzsébet]. - [Budapest] : Editorial Kft., 2007. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2382-7 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2659655]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2007.
Baranyai B. István
   Ellenversek, 1959-2004 / Baranyi B. István. - Budapest : Dotnet, 2007. - 170 p. ; 21 cm. - (Baranyai B. István művei ; 2.)
ISBN 978-963-06-2043-7 fűzött (hibás ISBN 963-06-2043-7)
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 2658600]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2007.
Bereczky Zita (1973-)
   Szellemtánc : Bereczky Zita versei / ... Ötvös István rajz. - [Budapest] : Bereczky Z., 2006. - 97 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-1614-0 fűzött
ISBN 963-06-1614-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2658934]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2007.
Bihari Inci (1947-)
   Lelkek gyilkosa : [meg fogsz dögleni drágám] / Inci Bihari. - [Budapest] : Magánkiad., 2006. - 425 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0317-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2657760]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2007.
Bihari Inci (1947-)
   Míg a halál el nem választ / Bihari Inci. - [Budapest] : Magánkiad., 2006. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-776-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2657707]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2007.
Deli Árpád
   Átköltött zsoltárok / Deli Árpád. - Budapest : [Deli Á.], 2006. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-533-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - zsoltár
894.511-141 *** 244(0:82-14) *** 223.2
[AN 2657694]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2007.
Dusa Lajos (1948-)
   Veled áldjon az este : szerelmes versek / Dusa Lajos. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 78 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9530-49-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2659379]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2007.
   Égi tüzek földi mása : antológia / [fel. szerk. Batái[!Batári] Gábor]. - Budapest : Alterra, 2007. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-85-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-43(082)
[AN 2657914]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2007.
Ember Mária (1931-2001)
   Hajtűkanyar : regény / Ember Mária ; [... az utószót írta Murányi Gábor]. - [4. kiad.]. - Budapest : Noran, cop. 2007. - 444 p. ; 20 cm. - (Ember Mária művei)
ISBN 978-963-9716-25-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2662933]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2007.
Erdei-Szabó István (1958-)
   Emlék/fel/ezés / Erdei-Szabó István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2006. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-47-8 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-9530-47-6
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2659375]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2007.
Esnagy József (1943-)
   Emlősök és madarak : versek / Esnagy József ; [... ill. B. Mikli Ferenc] ; [utószó Sáfrány Attila] ; kiad. a Bajai Honpolgár Alapítvány. - [Baja] : Bajai Honpolgár Alapítvány, 2006. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1391-0 fűzött
ISBN 963-06-1391-3
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2659294]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2007.
Fási Katalin
   A jószívű nyuszi / Fási Katalin. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 32 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9673-36-6 fűzött : 150,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 2657718]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2007.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az utolsó boszorkány : válogatott elbeszélések / Gárdonyi Géza ; [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2007. - 270, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-08-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2657668]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2007.
Horváth Gergely
   A szív útjai : regény / Horváth Gergely. - Budapest : Európa, 2007. - 376 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8276-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658968]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2007.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Jó nekem! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8343-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2663341]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2007.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Jó nekem! (angol)
   Happiness! / Éva Janikovszky ; pict. by László Réber ; [... transl. by Caroline Bodoczky]. - 3. ed. - Budapest : Móra, cop. 2007. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8344-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 2663342]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Jocus és Momus / Jókai Mór. - Győr : Laurus, 2006. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-1607-2 kötött : 2180,- Ft
ISBN 963-06-1607-6
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - 19. század - anekdota
894.511-36 *** 930.85(439)"18"
[AN 2658620]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2007.
Jóna Dávid (1968-)
   Védőháló nélkül : Jóna Dávid válogatott versei. - [Mány] : [Szerző], 2007. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Bükkösy Beatrix et al.
ISBN 978-963-06-1934-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2657683]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2007.
Káldy Péter (1945-)
   Alliterációk A-Z / Káldy Péter ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, [2007]. - 63 p. ; 12x17 cm
ISBN 963-87158-2-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2657895]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2007.
Kálmán Kata (1909-1978)
   A Madzsar iskola, 1927-1929 / Kálmán Kata ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2007. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-86889-7-2 fűzött
Madzsar Józsefné Jászi Alice (1885-1935)
magyar irodalom - torna - gyógytorna - memoár
894.511-94 *** 613.71(0:82-94) *** 615.825(0:82-94)
[AN 2659519]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2007.
Kálmán Mária
   216 : kettőszáztizenhat : regény / [Kálmán Mária]. - Budapest : Alterra, 2007. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-93-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2657921]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2007.
   A király nyulai : állatmesék. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 40 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9673-33-5 fűzött : 160,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 2657720]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2007.
Kis Pál István (1951-)
   Lanovkadodzsem / Kis Pál István. - Szekszárd : Babits, 2007. - 150 p. ; 20 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-9556)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658975]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2007.
Kiskállói Eliza
   Balzsam-virágok : versek, prózai írások / V. Kiskállói Eliza. - Budapest : Alterra, 2007. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-96-1 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-43 *** 894.511-14
[AN 2657947]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2007.
Komoróczky Pál (1926-)
   Regék és mondák a Nagysárrétről : elbeszélő költemények, versek, magyarázatok / [Komoróczky Pál]. - Budapest : Alterra, 2007. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-87-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2657943]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2007.
Kunfalvi András (1919-)
   Lélekidéző / Kunfalvi András ; [az illusztrációk Tuba Gyöngy[!Gyöngyi] ... munkái]. - Enying : Jelenlét 2000', 2007. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-29-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2658389]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2007.
Láng György (1908-1976)
   A Tamás-templom karnagya : regény / Láng György. - [10. kiad.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 535 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-60-0 kötött : 2799,- Ft
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2662911]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2007.
László György
   Bendő, a telhetetlen macska / László György. - Budapest : László Gy., [2007]. - 75 p., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-06-1689-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2659302]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2007.
Lukács László
   A sosemlátott erdő meséi / Lukács László. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 40 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9673-22-9 fűzött : 160,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 2657723]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2007.
Marosi Julianna
   Van egy forrás titok alatt : önvallomás és lejegyzett csángó élőbeszéd / Marosi Julianna. - Budapest : Masszi, 2007. - 294, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9454-88-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - folklór - moldvai csángók - memoár
894.511-94 *** 398(=945.11csángók)(498.3)
[AN 2658658]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2007.
Mátyusné Kiss-Pál Róza (1944-)
   Kipergett versek / Mátyusné Kiss-Pál Róza. - Karcag : Mátyusné Kiss-Pál R., 2007. - 144 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2104-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2658048]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2007.
Messier, Phillip
   Elshaan / Phillip Messier. - Budapest : Beholder, 2006-. - 19 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2628537]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A vihar éve. - 2007. - 473 p.
ISBN 978-963-8428-56-1 fűzött : 2298,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2657234] MARC

ANSEL
UTF-87810 /2007.
Moldova György (1934-)
   Árnyék az égen ; Gázlámpák alatt / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007. - 288 p. ; 20 cm. - (Életműsorozat ; 5.)
ISBN 978-963-9706-22-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény - memoár
894.511-32 *** 894.511-31 *** 894.511-94
[AN 2658339]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2007.
Monti, L.
   Akkor még csak pirkadt : kór- és korkép az ötvenes évekből / [L. Monti]. - Budapest : Alterra, 2007. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-92-3 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2657935]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2007.
Monti, L.
   Elsodort emberek : kór- és korkép az ötvenes évekből / [L. Monti]. - Budapest : Alterra, 2007. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-91-6 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2657937]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Dióbél királyfi / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 149, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8339-9 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2662846]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A hatrongyosi kakasok / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 211, [4] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Móra aranykönyvek, ISSN 1417-7188)
Vál. Madácsy László
ISBN 978-963-11-8340-5 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2663338]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2007.
Nagy Gáspár (1949-2007)
   Nagy Gáspár összegyűjtött versei / [szerk. Görömbei András] ; [fotó György Katalin]. - Budapest : Püski, 2007. - 751, [17] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9592-30-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2659645]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2007.
Nemes István (1961-)
   Hideglelés : fantasy regény / John Caldwell. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 315, [2] p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 124.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 978-963-9566-54-5 fűzött : 1598,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2658852]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2007.
Nemes István (1961-)
   Tűzvihar / Mark F. Wilson ; [közrem. Bihon Tibor et al.]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 415 p. ; 21 cm. - (Halálosztó 2029, ISSN 1585-6259)
Tart.: Tűzvihar ; Esélytelenek
ISBN 978-963-9566-56-9 kötött : 2098,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2662860]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2007.
Nyerges András (1940-)
   Voltomiglan / Nyerges András. - Budapest : Noran, 2007. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9716-28-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2662940]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2007.
Nyirő József (1889-1953)
   Arénába űzve : önéletrajzi vallomások / Nyirő József ; Gy. Szabó Béla metszeteivel ; [szerk. és az utószót írta Medvigy Endre]. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 525 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-050-9 kötött : 3500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - életrajzi regény - memoár
894.511-312.6(498) *** 894.511-94(498)
[AN 2658653]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2007.
Nyulász Péter (1968-)
   Miazami : kitalálós versikék / Nyulász Péter ; [Szalma Edit rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 30 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8333-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 2658865]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2007.
Parker, Cynthia
   A titok / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-38-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2658696]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2007.
Pécsi Gabriella (1944-2006)
   Kvantumos nyelvtörténések : anagramma versek a kilencvenes évek közepéről / Pécsi Gabriella ; [a kötetet gond. Baranyai György és Péntek Imre]. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2007. - 75, [8] p. : ill. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87165-3-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2658533]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2007.
Pécsi Gabriella (1944-2006)
   Tollászkodom fellegen : válogatott versek / Pécsi Gabriella ; [a verseket összegyűjt. Baranyai György] ; [vál., szerk. Péntek Imre]. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2007. - 178 p. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87165-4-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2658531]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2007.
Pflanczer István (1926-)
   Továbbá .. : magyar-amerikai versek / Pflanczer István. - Budapest : Műegy. K., 2006. - 136 p. ; 21 cm
Egyes versek angol nyelven
ISBN 963-420-864-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2659135]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2007.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Lássuk a medvét! / Podmaniczky Szilárd ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 90, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8327-6 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2657255]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2007.
Radnai Gáborné
   Dal a szerelemért / Sidney Lawrence. - 5. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2007, cop. 2002. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-440-869-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2662929]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2007.
Radnai Gáborné
   Pokoli kísérlet / Martha Tailor. - 5. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2007, cop. 1998. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-202-756-2 fűzött (hibás ISBN 978-963-202-756-6)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2662926]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2007.
Sándor Katalin
   Fénystációk : versek / [Sándor Katalin] ; [ill. Nemes Gábor]. - Budapest : Alterra, 2007. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-90-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2657918]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2007.
Sinka István (1897-1969)
   Válogatott versek / Sinka István ; [vál. és az életrajzi jegyzeteket írta Lator László]. - Budapest : Osiris, 2007. - 296 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-887- * fűzött : 780,- Ft (hibás ISBN 978-963-389-887-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2658879]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2007.
Szabó Edit Erzsébet, H.
   Szeretetből szerelem : regény / [H. Szabó Edit Erzsébet]. - Budapest : Alterra, 2007. - 132, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-98-5 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2657915]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2007.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Rózsás Letícia / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 205, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8345-0 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2663337]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2007.
Tandori Dezső (1938-)
   Ördöglakat / Tandori Dezső. - [Budapest] : [Pro Die], cop. 2007. - [270] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87348-1-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2658049]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2007.
Tóth Béla
   Szomjazó tűz : versek / Tóth Béla. - Edelény : Szerző, 2007. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-0870-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2657657]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2007.
Turczi István (1957-)
   Áthalások / Turczi István ; [A techné "hangja" c. kísérő esszét írta Kulcsár Szabó Ernő]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 121 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-72-2 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2659250]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2007.
Vajda Mary
   Elátkozott élet / [Vajda Mary]. - Budapest : Alterra, 2001-. - 20 cm
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2657923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 74 p.
ISBN 978-963-9324-94-7 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2657924] MARC

ANSEL
UTF-87836 /2007.
Varga Dániel (1958-)
   Stanzák Tatjanának / Varga Dániel. - Budapest : Fekete Sas, 2007. - 78, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9680-08-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2659238]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2007.
Varga László
   Kapuk / Varga László. - Budapest : Graal Kv., cop. 2006. - 52 p. : ill. ; 29 cm. - (Diákszínpad, ISSN 1788-702X ; 2.)
ISBN 978-963-87334-2-9 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - iskoladráma - dráma
894.511-254.2 *** 894.511-2(02.053.2)
[AN 2657714]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2007.
Vargáné Pozsár Edit
   Hol nyílik a boldogságvirág? / Vargáné Pozsár Edit ; ill. Gárdonyi Sándor. - Debrecen : Hernád, 2006. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-200-100-5) (hibás ISBN 963-200-100-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2657794]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2007.
Vaszary János (1899-1963)
   Szajna-parti kaland / Vaszary János. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 302 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-17-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658543]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2007.
Zilahy Lajos (1891-1974)
   Halálos tavasz : regény / Zilahy Lajos. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 207 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-18-4 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658544]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2007.
Zsankó József
   Az-öreg-hadász-és-e-fegyver : versek és prózai írások / [Zé Zsankó József Sándor]. - Budapest : Alterra, 2007. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-97-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 2657933]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7842 /2007.
Abbott, Simon
   Beeee! : hangos könyv! / [ill. Simon Abbott]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 963-7046-62-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2657514]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2007.
Abbott, Simon
   Nyihaha! : hangos könyv! / [ill. Simon Abbott]. - Budapest : Aréna 2000, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 963-7046-63-1 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2657517]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2007.
   Az állatok : első lépések. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 21x21 cm + 9 puzzle, 22 állatfigura
Dobozban
ISBN 963-9565-94-6 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2657754]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2007.
Apsley, Brenda
Let's start! Making music (magyar)
   Kezdjük el! : zenebona / [írta Brenda Apsley] ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 31 p. : ill., színes ; 19x25 cm + készlet
ISBN 963-9565-54-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657806]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2007.
Bockol, Leslie
Roll-a-rama: a scavenger hunt game (magyar)
   Tekerős könyv : egy fordulatos vadászjáték / [írta Leslie Bockol] ; [ill. David Semple] ; [ford. Robin Edina]. - Budaörs : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (9 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657758]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2007.
Bockol, Leslie
Tie your shoes: rocket style (magyar)
   Fűzd be a cipőd rakéta stílusban! ; Fűzd be a cipőd nyuszifül módra! / [írta Leslie Bockol] ; [ill. Linda Solovic] ; [ford. Robin Edina]. - Budaörs : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 24x28 cm + cipőfűző
Egys. cím: Tie your shoes: rocket style ; Tie your shoes: bunny ears
ISBN 963-9565-16-4 kötött : 1990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657798]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2007.
Clothes (magyar)
   Ruhák. - Budaörs : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 10x18 cm + 5 mell. - (Illeszd bele!)
ISBN 963-9565-32-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2658101]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2007.
Csukás István (1936-)
   De szép az erdő / Csukás István ; rajz. Javorniczky Nóra, Farkas Bea. - [Budapest] : Totem, [2007]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-590-311-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2658537]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2007.
Csukás István (1936-)
   Vidám állatkert / Csukás István ; rajz. Javorniczky Nóra, Farkas Bea. - [Budapest] : Totem, [2007]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-590-310-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2658535]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2007.
Farm (magyar)
   Farm. - Budaörs : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 10x18 cm + 5 mell. - (Illeszd bele!)
ISBN 963-9565-33-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2658105]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2007.
Kamov, Feliks Solomonovič (1932-)
Nu, pogodi! (magyar)
   No, megállj csak! / F. Kamov, A. Kurljandszkij, A. Hajt ; rajzolta A. Alir ; [ford. Simon Mónika]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2005-2006]. - 3 db : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9379-71-9 kötött : 5940,- Ft (hibás ISBN 963-9379-71)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2657569]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2006. - 48 p.
ISBN 963-9379-66-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2657573] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - cop. 2006. - 52 p.
ISBN 963-9379-67-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2657575] MARC

ANSEL
UTF-87853 /2007.
Mitter, Matt
Smile-a-Saurus! (magyar)
   Derül-a-szaurusz : könyv az érzelmekről / [írta Matt Mitter] ; [ill. Michael Terry] ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7342-13-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2658007]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2007.
Montague-Smith, Ann
   Alakzatok könyv / Ann Montague-Smith ; [ill. Jenny Tulip]. - [Budapest] : M&C Kft., 2007-. - ill., színes ; 22x25 cm. - (Kezdjük el! Matek)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2007]. - 24 p.
ISBN 963-7342-02-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657813] MARC

ANSEL
UTF-87855 /2007.
Montague-Smith, Ann
   Mérés könyv / Ann Montague-Smith ; [ill. Jenny Tulip]. - [Budapest] : M&C Kft., 2007-. - ill., színes ; 22x25 cm. - (Kezdjük el! Matek)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2007]. - 24 p.
ISBN 963-7342-03-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657810] MARC

ANSEL
UTF-87856 /2007.
Montague-Smith, Ann
   Számok könyv / Ann Montague-Smith ; [ill. Jenny Tulip]. - [Budapest] : M&C Kft., 2007-. - ill., színes ; 22x25 cm. - (Kezdjük el! Matek)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2007]. - 24 p.
ISBN 963-7342-01-X kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657819] MARC

ANSEL
UTF-87857 /2007.
Montague-Smith, Ann
   Számolós könyv / Ann Montague-Smith ; [ill. Jenny Tulip]. - [Budapest] : M&C Kft., 2007-. - ill., színes ; 22x25 cm. - (Kezdjük el! Matek)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657815]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2007]. - 24 p.
ISBN 963-7342-00-1 kötött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657816] MARC

ANSEL
UTF-87858 /2007.
Moore, Clement Clarke (1779-1863)
The night before Christmas (magyar)
   Karácsony előtt / írta Clement C. Moore ; [Clement C. Moore verse alapján írta Kemény István] ; [ill. Anne Yvonne Gilbert]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 27 cm
Megj. "Karácsony éjjelén..." címmel is. - Varázsablak (keretcím). - Kihúzható képekkel
ISBN 963-7342-48-6 kötött : 2980,- Ft
karácsonyi szokás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.332.414(02.053.2)
[AN 2657884]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2007.
Numbers (magyar)
   A számok : első lépések. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 21x21 cm + 10 puzzle, 55 figura, 10 szám
Dobozban
ISBN 963-9565-93-8 kötött : 2490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2658206]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2007.
Opposites (magyar)
   Ellentétek. - Budaörs : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 10x18 cm + 5 mell. - (Illeszd bele!)
ISBN 963-9565-34-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2658104]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2007.
Opposites (magyar)
   Ellentétek : első lépések. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 21x21 cm + 8 puzzle, 1 nyíl
Dobozban
ISBN 963-9565-95-4 kötött : 2490,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2658215]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2007.
Page, Jason
Whambamboozle (magyar)
   Kaland a kísértetkastélyban / írta Jason Page ; ill. Sebastian Quigley ; [ford. Földi Adrienn]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 30 cm
Kihajtható és mozgatható képekkel
ISBN 963-7342-31-1 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2657801]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2007.
South, Todd
Let's start! Making finger puppets (magyar)
   Kezdjük el! : ujjbábok : ujjbábok készítése lépésről lépésre / írta Todd és Wayne South ; [ford. Földi Adrienn]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - 32 p. : ill., részben színes ; 18x25 cm + készlet
Spirál fűzéssel
ISBN 963-7342-46-X kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657822]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2007.
Swordy, Gillian
Fairy tale magic (magyar)
   Varázslatos tündérmesék / [írta Gillian Swordy] ; [ill. Graham Percy] ; [ford. Jobbágy Zsófia, Lapikás Judit]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 27 cm
Varázsablak (keretcím). - Kihúzható képekkel
ISBN 963-7342-22-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2657880]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2007.
Varsányi József
   Töhötöm, Bödönöm, Ödönöm, Böhömöm, meg az icipici Tádé : malackás versek kicsiknek / versek Varsányi József ; rajzok Varsányi Ferenc. - Budapest : Anyukák és Nevelők K., 2006. - [29] p. : ill., színes ; 17x20 cm
ISBN 963-87097-6-6 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2659286]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2007.
Waddell, Martin
Well done, Little Bear (magyar)
   Ügyes vagy, Kismackó! / írta Martin Waddell ; ill. Barbara Firth ; [ford. Andó Gabriella]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2006. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9492-81-7 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2659006]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2007.
Ward, Beck
Busy truck (magyar)
   A szorgos tréler : három autóformájú kis mesekönyvvel : dudál mint egy igazi tréler! : négy imádnivaló mesekönyv egyben! / [írta Beck Ward] ; [ill. Sami Sweeten] ; [ford. Földi Adrienn]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x27 cm + 3 minikönyv ([12] p. ; 8 cm)
ISBN 963-7342-19-2 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2657804]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2007.
Ward, Beck
Mama hen and her baby chicks 1, 2, 3 (magyar)
   Pettyes tyúk és a három kicsi tojás : négy imádnivaló mesekönyv egyben! / [írta Beck Ward] ; [ill. Sami Sweeten] ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x27 cm + 3 minikönyv ([12] p. ; 8 cm)
A melléklet meséinek címe: Kicsi csibe; Takarodó a tanyán; Belül mi van? Meglepetés. - Figuratív alakú. - Mozgatható részekkel
ISBN 963-9565-72-5 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2658221]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2007.
Zobel-Nolan, Allia
Bugillions! (magyar)
   Rovarilliárdok : könyv a számokról / [írta Allia Zobel-Nolan] ; [ill. Michael Terry] ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7342-15-x kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2658002]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2007.
Zobel-Nolan, Allia
Look at me! (magyar)
   Jól nézz meg! : könyv a különbségekről / [írta Allia Zobel-Nolan] ; [ill. Michael Terry] ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7342-16-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2658014]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2007.
Zobel-Nolan, Allia
See the sea! (magyar)
   Színtenger : könyv a színekről / [írta Allia Zobel-Nolan] ; [ill. Michael Terry] ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : M&C Kft., [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-7342-14-1 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2657990]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7872 /2007.
Elder, Joshua
Mail order ninja (magyar)
   Házi ninja / írta Joshua Elder ; rajz. Erich Owen. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2007. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2658699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2007. - [90] p.
ISBN 978-963-9615-78-6 fűzött : 990,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2658702] MARC

ANSEL
UTF-87873 /2007.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2007) (Gyöngyös)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : Gyöngyös, 2007. május 10. : rezümé kötet / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : Károly R. Főisk., [2007]. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87229-2-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem - konferenciakiadvány
082 *** 371.385 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2659004]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2007.
Šmakova, Svetlana (1979-)
Dramacon (magyar)
   Dramacon / írta és rajz. Svetlana Chmakova. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2007. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
képregény
087.6:084.11
[AN 2658692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 170, [14] p.
ISBN 978-963-9615-76-2 fűzött : 1490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2658695] MARC

ANSEL
UTF-87875 /2007.
Watterson, Bill
Calvin and Hobbes : selections (magyar)
   Kázmér és Huba : gyűjtemény / Bill Watterson ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2007-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2658502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kázmér és Huba. - 2007. - 127 p.
ISBN 978-963-86865-2-7 fűzött : 1950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2658507] MARC

ANSEL
UTF-8