MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/08/30 16:45:59
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok

7876 /2007.
Bardoly István (1955-)
   A Műemlékvédelem első ötven évfolyamának repertóriuma, 1957-2006 / összeáll. Bardoly István ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. - Budapest : ÉTK : KÖH, 2007. - 225 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-513-199-0 fűzött
Műemlékvédelem, ISSN 0541-2439
Magyarország - műemlékvédelem - repertórium - szakfolyóirat
050(439)Műemlékvédelem:014.3 *** 72.025.3/.4:016
[AN 2659875]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7877 /2007.
Segesvary, Victor (1929-)
A Ráday Könyvtár 18. századi története (angol)
   The history of a private library in 18th century Hungary : the Library of Pál and Gedeon Ráday / Victor Segesvary ; transl. ... by Enikő Jókai-Zoltáni ; [publ. by the] ... Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : Akad. K. : OSZK, cop. 2007. - 283 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253-263.
ISBN 978-963-05-8384-8 fűzött
Ráday Gedeon (1713-1792)
Ráday Pál (1677-1733)
Ráday Gyűjtemény (Budapest)
Magyarország - könyvtártörténet - magánkönyvtár - bibliofília - művelődéstörténet - 18. század
027.1(439)Ráday *** 090.1(439)(092)Ráday *** 930.85(439)"17"
[AN 2659810]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7878 /2007.
   "...a háború szolgálatában" : főszerkesztői értekezletek 1942. szeptember 22 - 1943. augusztus 25. / [sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Joó András] ; [bev. Sipos Balázs] ; [mutató Darvasi Piroska, Kaba Eszter] ; [a képanyagot összeáll. Gellériné Lázár Márta] ; [közread. a] ... Magyar Távirati Iroda. - Budapest : Napvilág : MTI, 2007. - 315 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9350-97-7 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - újságírás - magyar történelem - második világháború - történelmi forrás
070(439)"1942/1943"(093) *** 943.9"1942/1943"(093)
[AN 2661044]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7879 /2007.
Demetry, Nicholas C. (1950-)
Awakening love (magyar)
   A lélek ébredése : isteni természetünk felismerése / Nicholas C. Demetry, Edwin L. Clonts ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 202 p. : ill. ; 25 cm
Megj. "Egyetemes küldetés" címmel is. - Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-9652-42-2 kötött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2660260]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2007.
Illig, Heribert
   Kitalált középkor : a történelem legnagyobb időhamisítása / Heribert Illig. - Budapest : Allprint, [2007], cop. 2002. - 551, [8] p. : ill. ; 20 cm
Pap Gábor bevezetőjével. - A ford. a "Das erfundene Mittelalter" és a "Wer hat an der Uhr gedreht?" (München : Econ-Verl., 2001) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 525-551.
ISBN 963-202-529-6 fűzött
rejtély
001.94
[AN 2664055]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2007.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - Budakeszi : Mandala Véda, [2000]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ISBN 963-86018-7-6 *
ezoterika
133.25
[AN 423377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Fellebben a fátyol : új energia apokalipszis / [ford. Fauszt Edina]. - cop. 2007. - 363 p.
ISBN 978-963-9436-56-5 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2660197] MARC

ANSEL
UTF-87882 /2007.
Moody, Raymond Avery (1944-)
Life after life (magyar)
   Élet az élet után ; Gondolatok a halál utáni életről / Raymond A. Moody ; ford. Kisnemes János, Schramek László. - 9. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2007. - 338, [2] p. ; 20 cm
Egys. cím: Life after life ; Reflections on life after life. - Bolberitz Pál "Végső dolgok" katolikus szemmel c. írásával. - Bibliogr.: p. 166., 282., 338.
ISBN 963-363-301-X fűzött
halál - élet - rejtély
001.94 *** 236.1 *** 612.013
[AN 2665028]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2007.
Orban, Peter (1944-)
Kursbuch Familienaufstellungen (magyar)
   A családfelállítás tankönyve / Peter Orban ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 216 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-29-3 kötött : 2800,- Ft
ezoterika - pszichoterápia
133.25 *** 615.851
[AN 2660256]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2007.
Tolle, Eckhart
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban : nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-528-999-8 fűzött : 2290,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2664855]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7885 /2007.
Gaff, Jackie
I wonder why the Sahara is cold at night (magyar)
   Miért hideg éjjel a Szahara? : és egyéb kérdések a sivatagokról / Jackie Gaff ; [ford. Markó Károly]. - [Szeged] : Novum, 2006. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Félezer miért)
ISBN 963-9334-84-7 fűzött
természeti környezet - sivatag - gyermekkönyv
502(252.32/.33)(02.053.2)
[AN 2659742]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2007.
Ganeri, Anita
I wonder why the sea is salty (magyar)
   Miért sós a tenger? : és más kérdések a tengerekről, óceánokról / Anita Ganeri ; [ford. Markó Károly]. - [Szeged] : Novum, 2006. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Félezer miért)
ISBN 963-9334-85-5 fűzött
tenger - gyermekkönyv
502(26)(02.053.2)
[AN 2659739]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2007.
Hartmann, Thom (1951-)
The last hours of ancient sunlight (magyar)
   Az ősi napfény utolsó órái / Thom Hartmann ; [ford. Tóth Bálint]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2007. - 452 p. ; 21 cm
ISBN 963-9633-21-6 kötött : 3270,- Ft
globális felmelegedés - környezetvédelem - környezetszennyezés
504.32.054 *** 504.06(100) *** 504.03(100)
[AN 2660959]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2007.
Konyhás István
   Hortobágy : a puszta portréja : Porträt der Puszta : portrait of the Puszta / [írta és fényképezte Konyhás István]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 95 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-533-5 kötött
Hortobágy - természeti környezet - helyismeret
502(439Hortobágy) *** 908.439Hortobágy
[AN 2660757]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2007.
Szili István
   Földtani tanösvény, Gánt / [írta és szerk. Szili István, Halupka Gábor, Előd Réka] ; [fotók Szelényi Gábor, Béni Kornél, Benkhard Borbála]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2006. - [18] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 4.)
ISBN 963-86466-1-6 fűzött
Gánt - bánya - bauxitbányászat - környezeti nevelés - útmutató
502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park *** 914.39(234.373.4)(036) *** 622.349.21(439-2Gánt)
[AN 2664243]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2007.
Takács Erika
   A világ 12 csodája / Christine Nordmann. - Budapest : Fix-term, 2007. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9726-03-6 kötött
építészettörténet - természeti környezet - természeti emlék - helyismeret
502(100) *** 72(100)(091) *** 908.100
[AN 2660911]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7891 /2007.
Il grande libro degli esperimenti (magyar)
   Kísérletek nagy könyve : több mint 200 kísérlet, hogy játszva ismerjük meg a tudományokat! / [szöveggond. Antonella Meiani] ; [ill. Pier Giorgo Citterio] ; [ford. Galambos Beatrix]. - [Szeged] : Novum, cop. 2006. - 262 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9334-97-9 kötött
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2659731]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2007.
Lederman, Leon
The God particle (magyar)
   Az isteni a-tom : mi a kérdés, ha a válasz a világegyetem? / Leon Lederman, Dick Teresi ; Vassy Zoltán ford. ; Horváth Dezső utószavával. - 7. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2007. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9664-32-6 fűzött : 3800,- Ft
ISBN 963-9664-32-4
atomfizika - tudománytörténet
530.1 *** 539.1 *** 53(100)(091)
[AN 2664231]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2007.
   Molecular quantum mechanics: analytic gradients and beyond : a conference in honor of Peter Pulay : May 29 - June 3, 2007, Budapest ... : program and abstracts / org. Attila G. Császár [et al.] ; [publ. ... by ELTE Institute of Chemistry]. - Budapest : ELTE Inst. of Chemistry, 2007. - 221 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-463-924-4 fűzött
kvantummechanika - kvantumkémia - fizikai kémia - konferenciakiadvány - emlékkönyv
530.145 *** 541.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2659917]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2007.
Öveges József (1895-1979)
   Az élő fizika / Öveges József ; [szerk. Verő Lászlóné] ; [... Jets György rajz. ...]. - Átd. kiad. - Budapest : Móra, 2007-. - ill. ; 25 cm
fizika
53
[AN 2661527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mechanika. - 2007. - 237, [2] p.
ISBN 978-963-11-8338-2 kötött : 2490,- Ft
mechanika - időmérő műszer
531/534 *** 529.7
[AN 2661534] MARC

ANSEL
UTF-87895 /2007.
Perjés Zoltán (1943-2004)
   Általános relativitáselmélet : [Einstein-féle gravitációelmélet] / Perjés Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2006. - 300 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-298.
ISBN 963-05-8423-9 kötött : 3900,- Ft
relativitáselmélet
530.12
[AN 2659770]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7896 /2007.
Pulay Péter (1941-)
   Molecular quantum mechanics: analytic gradients and beyond : selected papers of Peter Pulay / ed. by Attila G. Császár [et al.] ; [publ. by the] ELTE Institute of Chemistry. - Budapest : ELTE Inst. of Chemistry, 2007. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-916-9 kötött
Pulay Péter (1941-)
Egyesült Államok - kvantumkémia - kvantummechanika - fizikai kémia - vegyész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
541.1 *** 530.145 *** 54(73)(=945.11)(092)Pulay_P. *** 012Pulay_P.
[AN 2659911]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2007.
Wojnárovits László (1944-)
   Sugárkémia : [sugárzások kémiai hatásai] / Wojnárovits László. - Budapest : Akad. K., 2007. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8406-7 fűzött : 3990,- Ft
radiokémia
541.15 *** 541.28 *** 543.53
[AN 2659791]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7898 /2007.
Almár Iván (1932-)
   Ha jövő, akkor világűr : gondolatok az emberiség jövőjéről, világűrről, kozmikus hatásokról és kapcsolatokról / Almár Iván, Galántai Zoltán. - Budapest : Typotex, 2007. - 307 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 978-963-9664-52-4 fűzött : 3500,- Ft
kozmológia - űrhajózás - űrkutatás - prognosztika
524.8 *** 629.78 *** 001.18 *** 008.2
[AN 2661430]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7899 /2007.
Albert Györgyi (1964-)
   Miért pont én? : a depresszió szorításában / Albert Györgyi ; [... közrem. Nógrádi Gergely]. - Budapest : Park, [2007], cop. 2005. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 963-530-267-3 fűzött : 2500,- Ft
Albert Györgyi (1964-)
depresszió - memoár
616.895.4(0:82-94)
[AN 2664162]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2007.
Angart, Leo
Improve your eyesight naturally (magyar)
   Szerezd vissza éleslátásodat / Leo Angart ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-965-3 fűzött : 2990,- Ft
szem - szembetegség - természetgyógyászat
612.84 *** 617.7 *** 615.89
[AN 2661065]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2007.
Békefi Dezső
   Gyermekkori diabétesz : tanácsok szülőknek és gyermekeknek / Békefi Dezső. - [Budapest] : SpringMed, 2007. - 304 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Diabetológia, ISSN 1787-8829)
Bibliogr.: p. 282-284.
ISBN 978-963-9456-99-0 fűzött : 2480,- Ft
cukorbetegség - gyermek
616.379-008.64-053.2
[AN 2661110]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2007.
Bitter István (1949-)
   Pszichiátriai alapismeretek fogorvoknak / Bitter István, Huszár Ilona. - Budapest : Semmelweis K., 2007. - 101 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9656-59-8 fűzött
elmegyógyászat - fogászat
616.314 *** 616.89
[AN 2661048]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2007.
Bozóné Kegyes Réka
   Dietetikai protokoll a kardiovaszkuláris szekunder prevencióban / Bozóné Kegyes Réka, Lelovics Zsuzsanna. - Budapest : MDOSZ, [2006]. - 8 p. ; 30 cm. - (Az MDOSZ szakmai kiadványai, ISSN 1788-8409 ; 1.)
Bibliogr.: p. 4.
Fűzött
szívbetegség - érbetegség - diéta
616.1 *** 613.2
[AN 2660544]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2007.
Bozóné Kegyes Réka
   Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiájának protokollja / Bozóné Kegyes Réka, Lelovics Zsuzsanna. - Budapest : MDOSZ, [2007]. - 7 p. ; 30 cm. - (Az MDOSZ szakmai kiadványai, ISSN 1788-8409 ; 4.)
Bibliogr.: p. 6-7.
Fűzött
szívbetegség - diéta - gyógyítás
616.12-005.4-084 *** 613.2
[AN 2660562]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2007.
Bozóné Kegyes Réka
   Kardiovaszkuláris rehabilitáció dietetikai protokollja / Bozóné Kegyes Réka, Lelovics Zsuzsanna. - Budapest : MDOSZ, [2007]. - 11 p. ; 30 cm. - (Az MDOSZ szakmai kiadványai, ISSN 1788-8409 ; 5.)
Bibliogr.: p. 9.
Fűzött
keringési betegség - orvosi rehabilitáció - diéta
616.1 *** 613.2
[AN 2660564]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2007.
Bozóné Kegyes Réka
   A krónikus szívelégtelenség dietoterápiájának protokollja / Bozóné Kegyes Réka, Lelovics Zsuzsanna. - Budapest : MDOSZ, [2007]. - 10 p. ; 30 cm. - (Az MDOSZ szakmai kiadványai, ISSN 1788-8409 ; 2.)
Bibliogr.: p. 9-10.
Fűzött
szívbetegség - diéta
616.12-008.46 *** 613.2
[AN 2660551]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2007.
Burke, Karen
Thin thighs (magyar)
   Feszes combok : gyakorlatok és receptek a feszes izomzatú, szép combokért / Karen Burke ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-689-014-8 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 963-689-014-5
egészséges életmód - fitnesz - diéta - szakácskönyv
613.71 *** 641.561(083.12)
[AN 2661373]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2007.
Cooper, Carol
Baby milestones (magyar)
   A baba fejlődése, lépésről lépésre : tudnivalók és hasznos tanácsok az első három évre / Carol Cooper ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9635-76-6 fűzött : 3500,- Ft
csecsemőgondozás - fejlődéslélektan
613.95 *** 649.1 *** 159.922.736.2
[AN 2661377]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2007.
Demetrovics Zsolt (1971-)
   A droghasználat funkciói / Demetrovics Zsolt. - Budapest : Akad. K., 2007. - 158, [2] p. ; 21 cm
Buda Béla előszavával. - Bibliogr.: p. 131-[159].
ISBN 978-963-05-8484-5 fűzött : 2500,- Ft
kábítószer-fogyasztás - szenvedélybetegség - személyiség-lélektan - családszociológia
613.83 *** 364.272 *** 316.356.2 *** 159.923.2
[AN 2661017]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2007.
Dyer, Wayne W.
There's a spiritual solution to every problem (magyar)
   Megoldás : [szomorúság, aggodalom - minden helyzetből van kiút!] / Wayne W. Dyer ; [ford. Frank Benedek]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-940-0 kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 978-973-528-940-0)
lélektan - érzelem - életvezetés
159.942 *** 613.865
[AN 2661080]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2007.
Emoto Masaru (1943-)
Mizu no maryoku (magyar)
   A víz igaz hatalma / Masaru Emoto ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 178 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-528-941-7 fűzött : 2690,- Ft
természetgyógyászat - víz - vízkezelés
615.89 *** 613.31 *** 615.838
[AN 2660719]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2007.
Franckh, Pierre
Erfolgreich wünschen (magyar)
   Kívánjunk sikeresen! : az álmok valóra váltásának 7 szabálya / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-32-3 kötött : 1800,- Ft
mentálhigiénia - szuggesztió - okkultizmus
613.865 *** 615.851.11 *** 133
[AN 2661041]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2007.
Gaszner Péter (1939-)
CODE-HD : composite diagnostic evaulation of hyperthymic disorders (magyar)
   A hyperthymiás zavarok komplex diagnosztikai értékelése = Composite diagnostic evaluation of hyperthymic disorders : CODE-HD / Gaszner Péter & Thomas A. Ban ; a m. változatot kész. Kalmár Sándor, Kalmár Koppány. - Kecskemét : Kalm-R Bt., 2007. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-87541-1-0)
kóros lelkiállapot - orvosi diagnosztika
616.895.2 *** 616-07
[AN 2661191]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2007.
   Growth and ageing: facts and factors : selected papers of the 15th Congress of the European Anthropological Association / ed. by Éva B. Bodzsár and Annamária Zsákai. - Budapest : Dep. of Biological Anthropology Eötvös L. Univ., 2007. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Humanbiologia Budapestinensis, ISSN 0134-0034 ; 31.)
A konferenciát 2006. aug. 31 - szept. 3. között Budapesten tartották. - Bibliogr.
Fűzött
fizikai antropológia - konferenciakiadvány
612.6 *** 572.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2660667]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2007.
   Gyermekurológia / szerk. Merksz Miklós. - Budapest : Semmelweis, 2007. - XX, 316 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9656-11-6 kötött : 9500,- Ft
gyermekgyógyászat - urológia - egyetemi tankönyv
616-053.2(075.8) *** 616.6(075.8)
[AN 2661054]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2007.
   Gyógynövényekkel az egészségért : gyógynövények, növényi drogok és készítményeik ismerete / [szerk. Kéry Ágnes] ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - 5. utánny. - Budapest : KIT, 2007, cop. 2000. - 253 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-637-201-2 fűzött
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2664634]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2007.
   Human diversity and biocultural researches : selected papers of the 15th Congress of the European Anthropological Association / ed. by Éva B. Bodzsár and Annamária Zsákai. - Budapest : Dep. of Biological Anthropology Eötvös L. Univ., 2007. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Humanbiologia Budapestinensis, ISSN 0134-0034 ; 30.)
A konferenciát 2006. aug. 31 - szept. 3. között Budapesten tartották. - Bibliogr.
Fűzött
fizikai antropológia - konferenciakiadvány
612.6 *** 572.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2660659]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2007.
Huxley, Aldous (1894-1963)
   Moksha : a tudat határai / Aldous Huxley ; szerk. Michael Horowitz és Cynthia Palmer ; ford. Székely Kata. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 341 p. ; 22 cm
Kész. a "Moksha : Aldous Huxley's classic writings on psychedelics and the visionary experience" c. kiad. alapján. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86890-7-8 * kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 978-963-86890-7-2)
kábítószer - látomás - lelkiállapot - író - 20. század - memoár - válogatott művek
613.83(0:82-821) *** 178.8 *** 159.961.22 *** 820(092)Huxley_A.(0:92-94)
[AN 2660489]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2007.
Kalmár Sándor
   Neurológiai szótár / összeáll. Kalmár Sándor, Kalmár Patrícia. - Kecskemét : Kalm-R Bt., 2007. - 124 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123-124.
Fűzött : 2730,- Ft (hibás ISBN 978-963-87541-2-7)
ideggyógyászat - szaklexikon
616.8:030
[AN 2660944]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2007.
   Kynurenine in the brain: neurodegeneration and neuroprotection : stroke, movement disorders, epilepsy, headache, multiple sclerosis / [publ. by the] University of Szeged Albert Szent-Györgyi Medical and Pharmaceutical Center Department of Neurology. - Szeged : Univ. of Szeged A. Szent-Györgyi Medical and Pharmaceutical Center Dep. of Neurology, 2007. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
ideggyógyászat - konferenciakiadvány
616.8 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2660182]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2007.
Lelovics Zsuzsanna
   A metabolikus szindróma dietoterápiájának protokollja / Lelovics Zsuzsanna, Bozóné Kegyes Réka. - Budapest : MDOSZ, [2007]. - 7 p. ; 30 cm. - (Az MDOSZ szakmai kiadványai, ISSN 1788-8409 ; 3.)
Bibliogr.: p. 7.
Fűzött
cukorbetegség - diéta
616.379-008.64 *** 613.2
[AN 2660558]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2007.
   Mama-vizit / [főszerk. Csinády Rita Veronika] ; [közread. a] Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. - 3. átd. kiad. - Debrecen : Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, 2007. - 147 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-06-2335-3 fűzött
rákbetegség - gyermek - életvezetés
616-006-053.2 *** 613.2 *** 613.865-053.2
[AN 2661410]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2007.
Mirnics Zsuzsanna, T. (1973-)
   A személyiség építőkövei : típus-, vonás- és biológiai elméletek / Mirnics Zsuzsanna ; [közread. a] Bölcsész Konzorcium, Károli Gáspár Református Egyetem. - [Budapest] : Bölcsész Konzorcium : KGRE, 2006. - 183 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p.169-183.
ISBN 963-9704-17-2 kötött
személyiségtipológia - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
159.923(091)(075.8)
[AN 2661180]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2007.
Nagy Margit
   1200 kcal / Nagy Margit. - 6. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2007. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött
cukorbetegség - diéta - étrend - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2664628]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2007.
Nagy Margit
   1400 kcal / Nagy Margit. - 6. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2007. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött
cukorbetegség - diéta - étrend - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2664626]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2007.
   Összehasonlító anatómiai praktikum / szerk. Zboray Géza. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2002-2007. - 2 db ; 29 cm
anatómia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 940220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 3. átd. kiad. - 2007. - 480 p.
Szerzők Péczely Péter, Réz Gábor, Zboray Géza. - Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6000-6 kötött : 5600,- Ft
anatómia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 2662331] MARC

ANSEL
UTF-87927 /2007.
Parfitt, Will
Walking through walls (magyar)
   Lépj túl korlátaidon! / Will Parfitt ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 270-[271].
ISBN 978-963-528-947-9 kötött : 3190,- Ft
életvezetés - ezoterika - lélektan
613.865 *** 133.25 *** 159.942
[AN 2661085]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2007.
Pasternak, Alfred
Inhuman research (magyar)
   Embertelen kutatás : orvosi kísérletek a német koncentrációs táborokban / Pasternak Alfred. - Budapest : Akad. K., 2007. - 392, [3] p., [6] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 386-[393].
ISBN 978-963-05-8516-3 kötött
Németország - emberiség elleni bűntett - kísérlet - orvos - koncentrációs tábor - orvosi etika - második világháború - történelmi forrás
61.001.5 *** 343.819.5(430)"193/1945" *** 614.253(100)"19"(093) *** 323.282(430)"193/194"
[AN 2661414]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2007.
Picton, Margaret
The book of magical herbs (magyar)
   Varázslatos füvek : történelem, mágia, népszokások / Margaret Picton ; [ford. Zentai György] ; [a versidézeteket Imreh András ford.]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-9635-46-4 kötött : 2990,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - fűszernövény - művelődéstörténet
615.89:615.322 *** 633.8 *** 930.85
[AN 2661401]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2007.
Robbins, Anthony
Unlimited power (magyar)
   Határtalan siker : a személyes eredményesség új tudománya / Anthony Robbins ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 393 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-34-7 kötött : 3500,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2660250]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2007.
   Sebészet / szerk. Gaál Csaba. - 6. aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2007. - XXIII, 1307 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-035-8 kötött : 13200,- Ft
sebészet
617
[AN 2664998]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2007.
Spock, Benjamin
Dr. Spock's baby and child care (magyar)
   Spock doktor csecsemő- és gyermekgondozása : kézikönyv szülőknek a gyermek helyes gondozásáról, születéstől a kamaszkorig / Benjamin Spock, Steven J. Parker ; az illusztrációkat Sharon Scotland kész. ; [ford. Cholnoky Péter]. - 7. kiad. - Budapest : Medicina, 2007, cop. 2005. - 964 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-242-950-8 kötött : 4580,- Ft
csecsemőgondozás - gyermekgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 2665023]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2007.
Streatfeild, Dominic
Brainwash (magyar)
   Agymosás : fejezetek a tudatmódosítás titkos történetéből / Dominic Streatfeild ; [ford. Vida Edit és Szegedi Gábor]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 359 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-11-3 fűzött : 3990,- Ft
tudat - rejtély - belpolitika - 20. század - ezredforduló
159.922 *** 001.94 *** 323(100)"19/200"
[AN 2660293]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2007.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (32.) (2007) (Hajdúszoboszló)
   XXXII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : Hajdúszoboszló, 2007. április 17-19. = 32nd Annual Meeting on Radiation Protection : April 17-19, 2007 Hajdúszoboszló... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., [2007]. - 49, 48 p. ; 21 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
sugárvédelem - konferenciakiadvány
614.876 *** 621.039.58 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2664173]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2007.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Die hohe Schule der Hypnose (magyar)
   A hipnózis magasiskolája : hipnózis és önhipnózis : hogyan oldhatjuk meg könnyedén problémáinkat? / Kurt Tepperwein ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2007. - 268 p., [7] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 978-963-9693-18-0 kötött
mentálhigiénia - hipnózis
613.865 *** 159.962
[AN 2664404]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2007.
Vekerdy Tamás (1935-)
   A szülő kérdez, a pszichológus válaszol / Vekerdy Tamás ; [a rajzok Szűcs Édua munkái]. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2007. - 214 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-11-5 fűzött : 2500,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2660529]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2007.
Wagner, Hans
Gesund mit Schüssler-Salzen (magyar)
   Teljes körű egészség Schüssler-sókkal / Hans Wagner ; [ford. Szabó Krisztina]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-937-0 kötött : 2390,- Ft
természetgyógyászat - homeopátia - ásványi só
615.89 *** 615.015.32 *** 612.014.46
[AN 2660722]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2007.
Widdowson, Rosalind
Head massage (magyar)
   Fejmasszázs / Rosalind Widdowson ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9635-78-2 fűzött : 1990,- Ft
természetgyógyászat - masszázs - fej
615.89 *** 615.82
[AN 2661380]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2007.
Widdowson, Rosalind
Yoga for pregnancy (magyar)
   Kismamajóga : gyakorlatok az izomtónus javításához, lazításához és a test szülésre való felkészítéséhez / Rosalind Widdowson ; [ford. Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9635-80-4 fűzött : 1990,- Ft
terhestorna - jóga
613.71-055.26 *** 615.851.86 *** 618.2-083
[AN 2661384]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7940 /2007.
Chilled beam (magyar)
   Hűtőgerendák : alkalmazástechnikai kézikönyv / David Butler [et al.] ; Maija Virta szerk. ; [ford. Leitner Anita]. - [Budapest] : Épületgépészet K., [2007]. - VIII, 48 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Rehva guidebook ; 5.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-06-2238-7 fűzött
hűtőberendezés - klímatechnika
621.56/.59 *** 628.82 *** 697.9
[AN 2661589]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2007.
   Forming the future : innovations in sheet metal forming : proceedings of IDDRG 2007 : Győr ... 21-23. May 2007 / [... ed. by Miklós Tisza] ; [publ. by the University of Miskolc Department of Mechanical Engineering]. - Miskolc : Univ. of Miskolc Dep. of Mechanical Engineering, 2007. - 612 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
fémmegmunkálás - lemezalakítás - konferenciakiadvány
621.98 *** 669 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2661216]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2007.
Mosonyi Emil (1910-)
   Mosonyi Emil a vízépítés professzora / [beszélgetőtárs] Árpási Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 321 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 302-303.
ISBN 978-963-09-5618-5 fűzött : 1980,- Ft
Mosonyi Emil (1910-)
Magyarország - mérnök - vízépítés - életútinterjú - 20. század
62(439)(092)Mosonyi_E.(047.53) *** 626/627
[AN 2664041]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2007.
Takács Erika
   Kalandozások a technika titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Fix-term, 2007. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9726-04-4 kötött
technikatörténet
62(100)(091)
[AN 2660956]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7944 /2007.
Abonyi-Tóth Andor
   Imagine : algoritmusok és játékok haladók számára az általános iskolától az emelt szintű érettségiig / Abonyi-Tóth Andor, Holler János, Rozgonyi-Borus Ferenc. - Szeged : Abax Bt., 2007. - 142 p. : ill., színes ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Képzeld el! : algoritmusok, játékok. - Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-06-2496-1 fűzött : 1860,- Ft
programozás - tankönyv - példatár
519.688(078)(076)
[AN 2660080]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2007.
   Általános kezelési leírás Kulcs-szoftver termékcsaládhoz : [felhasználói kézikönyv] / [közread. a] Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. - [Budapest] : Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt., 2007. - 76 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
program - ügyvitel
519.688Kulcs-szoftver *** 651.011.56
[AN 2659888]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2007.
Informatika Korszerű Technikái Konferencia (2006) (Dunaújváros)
   Informatika Korszerű Technikái Konferencia 2006 : Dunaújváros, 2006 november 17-18. / [szerk. Cserny László] ; [rend., kiad. Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézet]. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk. Informatikai Int., 2007. - 155 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86533-3-8 fűzött
informatika - konferenciakiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2660442]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2007.
Störrle, Harald
UML 2 für Studenten (magyar)
   UML 2 : [unified modeling language] / Harald Störrle ; [ford. Adamkó Attila, Bicskey Simon, Espák Miklós]. - Budapest : Panem, 2007. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-304.
ISBN 978-963-545-465-5 fűzött : 3290,- Ft
programnyelv
519.682UML2
[AN 2661554]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2007.
   Windows XP : [mindenkinek]. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., 2007. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Ibooks, ISSN 1789-073X)
ISBN 978-963-87125-2-3 fűzött
operációs rendszer
681.3.066Windows_XP
[AN 2661566]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2007.
   Word 2003. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., 2007. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Ibooks, ISSN 1789-073X)
Borítócím: Word mindenkinek
ISBN 978-963-87125-3-0 fűzött
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 2661562]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7950 /2007.
   Final report on the PMK-2 projects. - Budapest : Akad. K., 2007-. - 25 cm
ISBN 978-963-05-8462-3
Paks - atomerőmű - modellkísérlet
621.311.25(439-2Paks) *** 001.891.57
[AN 2661587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Results of the experiments performed in the PMK-2 facility for VVER safety studies / by L. Szabados [et al.]. - cop. 2007. - 235 p. : ill.
Bibliogr.: p. 219-[236].
ISBN 978-963-05-8461-6 kötött
Paks - atomerőmű - biztonságtechnika - modellkísérlet
621.311.25(439-2Paks) *** 65.012.8 *** 001.891.57
[AN 2661588] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7951 /2007.
   Tipográfia és helyesírás 30 nyelvhez : tipográfiai és helyesírási tanácsadó magyar és idegen nyelvű szövegekhez kézirat-előkészítőknek, szerkesztőknek, szövegfeldolgozóknak, korrektoroknak / [szerk. Érdi Júlia és Garai Péter]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 186 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-8495-1 fűzött
nyomdatechnika - útmutató
655.26(036)
[AN 2661043]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7952 /2007.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 5. bőv. kiad. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2007. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2007. máj.
ISBN 978-963-9518-35-3 fűzött : 1590,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2664976]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2007.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 5. bőv. kiad. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2007. - 461, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2007. máj.
ISBN 978-963-9518-34-6 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2664977]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2007.
   KRESZ : a közúti közlekedés szabályai és értelmezésük / [szerk. Hack Emil]. - 8. jav. kiad. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2007. - 200 p. : ill., színes ; 16 cm
Lezárva: 2007. máj.
ISBN 978-963-9518-33-9 fűzött : 1690,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály - jogszabály
656.1.05(439)(094) *** 351.811(439)(094)
[AN 2664975]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7955 /2007.
Árkosi József
   Pásztorkutyák Magyarországon : [történelem, tanítás, fajtaleírások] / Árkosi József. - [Budapest] : Nagy Ny. és K., 2007. - 195, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [196].
ISBN 978-963-87559-0-2 fűzött
Magyarország - kutyatartás - kutyakiképzés
636.71(439) *** 636.74(439) *** 636.7.088
[AN 2660474]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2007.
Gay, Jeremy
The perfect aquarium (magyar)
   A tökéletes akvárium : részletes útmutató az akváriumok berendezéséhez és kezeléséhez / Jeremy Gay ; [ford. Kiss István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 256 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9635-28-6 fűzött : 3500,- Ft
akvarisztika
639.34
[AN 2661388]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2007.
   Házi emlősállatok mesterséges termékenyítése / szerk. Pécsi Tamás ; [írta Csáki Tamás et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 412 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 409-412.
ISBN 978-963-286-237-8 kötött
háziállat - állattenyésztés - mesterséges megtermékenyítés - emlős
636.082.453.5
[AN 2660386]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2007.
Iburg, Anne
Dumonts kleines Gewürzlexikon (magyar)
   Kis fűszerlexikon : származásuk, ízük, felhasználásuk receptekkel / Anne Iburg ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2007, cop. 2003. - 301 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9693-11-1 kötött
fűszer - fűszernövény
664.5 *** 641.885 *** 635.7
[AN 2664400]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2007.
   Mohácsy Mátyás, 1881-1970 : 125 : emlékünnepség, Békéscsaba, 2006. március 11. / [szerk. Sicz György] ; [rend., kiad. Lencsési Közösségi Ház]. - Békéscsaba : Lencsési Közösségi Ház, [2007]. - 56 p. : ill. ; 20 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-2127-4 fűzött
Mohácsy Mátyás (1881-1970)
Magyarország - mérnök - kertészet - konferenciakiadvány
635(439)(092)Mohácsy_M. *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 2660584]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2007.
Somlyay István
   Gyakorlati borászat : kémiai alapokon / Somlyay István. - Utánny. - Budapest : Szaktudás K., 2007, cop. 1998. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 963-9553-56-5 kötött
borászat - élelmiszer-biokémia
663.2
[AN 2664038]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2007.
Theby, Viviane
Verstehe deinen Hund (magyar)
   Értsük meg a kutyánkat! / Viviane Theby ; ill. Angelika Schmohl ; [ford. Varga Zsófia]. - [Budapest] : Sziget, 2007. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7268-34-2 kötött : 2350,- Ft
állat-ember kapcsolat - kutyakiképzés
636.7.088 *** 591.557.2
[AN 2661501]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7962 /2007.
Dr. Oetker Obstkuchen (magyar)
   Gyümölcsös sütemények - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2007. - 87 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-37-2 kötött : 1990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2661383]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2007.
Erdélyi Z. Ágnes
   Együtt finomabb / [írta és szerk. Erdélyi Z. Ágnes...] ; [receptek Liptai Zoltán]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2007. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2661062]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2007.
Firenze (magyar)
   Firenze : gasztronómiai ajándék a művészet, kultúra és hagyomány városából / [ford. R. Takács Olga]. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 115, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-773-2 kötött : 2700,- Ft
Firenze - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45-2Firenze)(083.12)
[AN 2660384]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2007.
Frank Júlia (1946-)
   "A Rosenstein" : egy családi vendéglő legjobb receptjei / Frank Júlia ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2007. - 64 p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
Kötött : 1950,- Ft (hibás ISBN 978-963-13-5606-9)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2661291]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2007.
Jouanin, Francie
Provence (magyar)
   Provence : gasztronómiai kalauz / Francie Jouanin. - Budapest : Vince K., 2007. - 383 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9552-83-8 kötött : 3995,- Ft
ISBN 963-9552-83-6
Provence - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(449.1/.3)(083.12) *** 908.449.1/.3
[AN 2660000]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2007.
Monspart Éva (1944-)
   Főzni jó! : szakácskönyv gyerekeknek / Monspart Éva ; [Molnár Iscsu István rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2004. - 119 p. : ill. ; 17x17 cm
ISBN 978-963-286-351-1 kötött
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2665006]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2007.
Szelekovszky Rita
   Zöldség könyv / Szelekovszky Rita, Valló László. - [Budapest] : Geomédia, 2007. - 139 p. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 16.)
Fűzött : 485,- Ft
saláta - zöldségféle - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2660754]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2007.
   Új biológia : egészség új nézőpontból : lúgosító ételreceptek / [összeáll. Micsinyei Judit]. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2007]. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 2661234]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7970 /2007.
Beer Miklós (1943-)
   Élet, hit, lélek / Beer Miklós, Polcz Alaine, Sajgó Szabolcs. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2007. - 174 p. ; 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 4.)
ISBN 978-963-87298-4-2 kötött : 2900,- Ft
isten - hit - lélek - kultúra - kerekasztal-beszélgetés
128(047.53) *** 211(047.53) *** 233.5(047.53) *** 008(047.53)
[AN 2661459]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2007.
Dilthey, Wilhelm (1833-1911)
Das Wesen der Philosophie (magyar)
   A filozófia lényege / Wilhelm Dilthey ; [ford. és az utószót írta Csejtei Dezső és Juhász Anikó]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 150, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9580-76-3 fűzött : 1900,- Ft
filozófia
1(430)Dilthey,_W.
[AN 2661019]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2007.
   A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei / szerk. Racsmány Mihály. - Budapest : Akad. K., 2007. - 265 p., [6] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8398-5 kötött : 3200,- Ft
fejlődéslélektan - kognitív pszichológia - teszt
165.194 *** 616.89 *** 159.9.072
[AN 2661034]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2007.
Heller Ágnes (1929-)
   Sámson : Erósz és Thanatosz a Bírák könyvében / Heller Ágnes. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2007. - 198 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-9512-31-3 fűzött : 2600,- Ft
Biblia. Ószövetség. Bírák könyve
vallásfilozófia - művészetfilozófia - ószövetségi történeti könyv
1(439)Heller_Á. *** 222.31.07 *** 21 *** 7.01
[AN 2661178]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2007.
Kekes, John (1936-)
The roots of evil (magyar)
   A gonoszság gyökerei / John Kekes ; [ford. Balázs Zoltán]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 265, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 259-265.
ISBN 978-963-9580-73-2 fűzött : 3200,- Ft
erkölcs - jó és rossz - bűn
177 *** 179.8
[AN 2661021]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2007.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 1998-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-08-5 *
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 331964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Prótagorasz / [Faragó László fordításának tekintetbevételével ford., a jegyzeteket és az utószót írta Bárány István]. - 2007. - 175 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9165-89-2 kötött : 1895,- Ft
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 2660272] MARC

ANSEL
UTF-87976 /2007.
Rieth József (ifj.)
   Utak a szeretethez / Hozé. - Budapest : Szt. Gellért K., [2007]. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 963-696-246-4 fűzött
magyar irodalom - szeretet - elbeszélés
177.61(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 2660953]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2007.
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Essai sur l'origine des langues (magyar)
   Esszé a nyelvek eredetéről : amelyben a dallamról és a zenei utánzásról is szó esik / Jean-Jacques Rousseau ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Bakcsi Botond]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 187 p. ; 22 cm
A függelékben részletek Condillac, Étienne Bonnot de "Esszé az emberi ismeretek eredetéről" c. művéből. - Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 978-963-9580-87-9 fűzött : 2800,- Ft
filozófia - francia irodalom - nyelvfilozófia - nyelvtörténet - empirizmus
1Rousseau,_J.-J. *** 1Condillac,_É. *** 800.1 *** 165 *** 840-96=945.11
[AN 2661030]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2007.
Sutyák Tibor (1968-)
   Michel Foucault gondolkodása / Sutyák Tibor. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 200 p. ; 22 cm. - (Ad hominem, ISSN 1786-8513 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9580-85-5 fűzött : 2800,- Ft
Foucault, Michel (1923-1984)
Franciaország - filozófus - 20. század
1(44)(092)Foucault,_M.
[AN 2661027]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2007.
Tengelyi László (1954-)
   Tapasztalat és kifejezés / Tengelyi László. - Budapest : Atlantisz, 2007. - 369 p. ; 21 cm. - (Kísértések, ISSN 0866-0352)
Bibliogr.: p. 363-369.
ISBN 978-963-9165-98-4 kötött : 2895,- Ft
fenomenológia - tapasztalat
165.62 *** 17.024.4
[AN 2660276]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2007.
   Töredékes hagyomány : Steiger Kornélnak / [szerk. Betegh Gábor et al.]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 390, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Participatio, ISSN 1789-0845)
Bibliogr.: p. 383-[391].
ISBN 978-963-05-8444-9 fűzött : 3990,- Ft
filozófia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
1 *** 012Steiger_K.
[AN 2661547]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7981 /2007.
Armstrong, Karen
Buddha (magyar)
   Buddha / Karen Armstrong ; [ford. Stefanovits Péter]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2007. - 280 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 279-[281].
ISBN 978-963-9633-30-8 kötött : 2870,- Ft
Buddha
buddhizmus
294.3
[AN 2660966]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2007.
Augustinus Aurelius (354-430)
Confessiones (magyar)
   Szent Ágoston vallomásai / [ford. Vass József]. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 461 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-884-4 kötött : 2200,- Ft
Augustinus Aurelius (354-430)
Római Birodalom - patrológia - filozófus - szent - ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
276 *** 1(37)Augustinus_A. *** 871-97=945.11
[AN 2665025]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2007.
Barth, Karl
Fünfzig Gebete (magyar)
   Ötven imádság / Karl Barth ; [ford. id. Fazakas Sándor]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 67 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-063-7 fűzött : 480,- Ft
református egyház - ima
243 *** 284.2
[AN 2664504]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2007.
Beers, V. Gilbert
My picture Bible (magyar)
   Az én képes Bibliám : nézzük együtt és beszélgessünk! / V. Gilbert Beers ; [a rajzokat kész. John Steel et al.]. - [Budapest] : [TBL Magyarország Alapítvány], [2007]. - 190 p. : ill., részben színes ; 18x25 cm
Közread. The Bible League Magyarország Alapítvány
ISBN 963-00-9639-0 kötött
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2660411]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Einführung in das Christentum (magyar)
   Bevezetés a keresztény hit világába : előadások a keresztény hitvilágról : új bevezető tanulmánnyal / Joseph Ratzinger (XVI. Benedek pápa) ; ford. Dévény István. - Budapest : Vigilia, 2007. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7964-86-2 fűzött : 2700,- Ft
kereszténység - világnézet
23/28 *** 234.2
[AN 2661084]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2007.
   Claviculae Salamonis = Salamon kulcsai : [a középkor leghíresebb varázskönyve] / [Eliphas Lévi összeállításában] ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2007]. - 166 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Les Clavicules de Salamon" c. kiad. alapján kész. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9654-20-4 fűzött : 2500,- Ft
zsidó vallás - mágia - Kabbala
296.65 *** 133.4
[AN 2664210]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2007.
Concilium Vaticanum (2.) (1962-1965)
   A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai / [... szerk. Diós István]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 980 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 2.)
Cserháti József bevezetésével. - Bibliogr.
ISBN 978-963-361-882-0 kötött : 3500,- Ft
katolikus egyház - zsinat
262.5Vat.II.,(093.2)
[AN 2665008]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2007.
Cserniczky Gábor
   Hitéleti versek / Cserniczky Gábor. - [Szentendre] : [Cserniczky G.], cop. 2007. - 199 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-06-0238-9 fűzött
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2661075]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2007.
   Az első nyomtatott Apostolos könyvünk kiadásának 125. évfordulója alkalmából 2007. május 3-án rendezett nemzetközi szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2007. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 7.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 17.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották
ISBN 978-963-87101-7-8 fűzött
görög katolikus egyház - szertartáskönyv - konferenciakiadvány
281.5.018.2 *** 264 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2661012]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2007.
Fruchtenbaum, Arnold G. (1943-)
The seven days of creation (magyar)
   A teremtés hét napja ; A tíz csapás ; Nyolc szövetség a Bibliában ; Az Újszövetség nyolc titka / Arnold G. Fruchtenbaum. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 160 p. ; 20 cm
Egys. cím: The seven days of creation ; The ten plagues ; The eight covenants of the Bible ; The eight mysteries of the New Testament
ISBN 978-963-7369-72-8 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2661460]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2007.
Gitt, Werner
Fragen (magyar)
   Gyakran feltett kérdések / Werner Gitt. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2007], cop. 2002. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-70-4 fűzött
ISBN 963-7369-70-8
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 2661472]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2007.
Heijkoop, Hendrik L.
De brief van Judas (magyar)
   Júdás levelének magyarázata / H. L. Heijkoop. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-68-1 fűzött
ISBN 963-7369-68-6
Biblia. Újszövetség. Júdás levele
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.97.07
[AN 2660434]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2007.
   Imakönyv / [... sajtó alá rend. Borsányi Schmidt Ferenc]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : OR-ZSE, 2007. - 430, [2], XXXII p. ; 21 cm. - (Reprint sorozat / Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, ISSN 1786-1454 ; 1.)
OR-ZSE imakönyv (borító- és gerinccím). - Magyar és héber nyelven. - Csak belső terjesztésre
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 963-216-684-1)
zsidó vallás - imakönyv - egyetemi tankönyv - hasonmás kiadás
296.3(075.8) *** 094/097.07
[AN 2664972]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2007.
Kocsis András Sándor
   Buddha gyermekei / [Kocsis András Sándor fotóival és előszavával] ; [összeáll. és szerk. Csák Erika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-5601-7 kötött : 2990,- Ft
buddhizmus - fényképalbum
294.3(084.12) *** 77.04(439)(092)Kocsis_A._S.
[AN 2661365]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2007.
Kósa Pál
   A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség története / Kósa Pál. - Budapest : Rákoskeresztúri Ev. Egyházközs., 2006. - 243 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
Budapest. 17. kerület - evangélikus egyház - helytörténet - egyházközség - történeti feldolgozás
284.1(439-2Bp.XVII.)(091) *** 943.9-2Bp.XVII.
[AN 2660465]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2007.
Krmann, Daniel (1663-1740)
   Poswěcowánj zastaw... 1707 / Krman Dániel. Nowý kalendář na rok 1708 / Jan Neubart ; [redigoval a štúdiu napísal István Käfer] ; [prekl. Erika Sztakovicsová] ; [publ. Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta Ústáv slavistiky-strednej Európy Výskumná skupina strednej Európy Svätého Vojtecha]. - Ostrihom ; Pilíšska Čaba : Katolícka univ. P. Pázmánya Filozofická fak. Ústav slavistiky-strednej Európy Výskumná skupina strednej Európy Svätého Vojtecha, 2007. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Kész. az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK II 2311 és RMK II 2354a jelzetű példányok alapján. - Az eredeti kiad. lapjainak fotómásolatával. - Címvált.: Actus inaugurationis vexillorum
ISBN 978-963-9206-34-2 fűzött
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - prédikáció - hasonmás kiadás
252 *** 943.9"1703/1711" *** 094/099.07
[AN 2659870]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2007.
Kushner, Harold S. (1935-)
When bad things happen to good people (magyar)
   Amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel : egy bölcs rabbi tanácsai / Harold S. Kushner ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9715-23-3 kötött : 1980,- Ft
zsidó vallás - vallásfilozófia - mentálhigiénia - hitélet
296.1 *** 613.865 *** 291.4
[AN 2659787]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2007.
Lexikon der Kirchengeschichte (magyar)
   Egyháztörténeti lexikon. - Budapest : Jel, [2006]-. - 24 cm
Szerk. Steimer, Bruno
egyháztörténet - katolikus egyház - lexikon
282(100)(091) *** 030
[AN 2657321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A - Gy / [ford. Kerényi Dénes et al.]. - [2006]. - 329 p.
Bibliogr.
ISBN 963-9318-91-4 kötött : 3200,- Ft
egyháztörténet - katolikus egyház - lexikon
282(100)(091) *** 030
[AN 2657324] MARC

ANSEL
UTF-87999 /2007.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-. - 25 cm
ISBN 963-360-727-2
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Seq - Szentl. - 2007. - XC, 91-1016 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-361-926-1 kötött : 5900,- Ft
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 2661374] MARC

ANSEL
UTF-88000 /2007.
Merton, Thomas (1915-1968)
   Keresztút / [keresztúti imák Thomas Merton] ; [stációs képek Takács István ... festményei] ; [az ének szövegét írta Lanc[!Lancz] Kálmán]. - 11. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2007. - [36] p. : ill., színes ; 15 cm
Kész. "A keresztfához megyek" c. kiad. alapján
ISBN 963-363-299-4 fűzött
szenvedéstörténet - vallásos irodalom
248.159.23
[AN 2665032]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2007.
Nydahl, Ole
Die vier Grundübungen (magyar)
   A négy alapgyakorlat : ngöndro : első lépések a Gyémánt Út buddhizmusban / Ole Nydahl ; [kiad. a Gyémánt Út Buddhista Közösség]. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2007. - 105 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-85526-6-2 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2664239]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2007.
Oosterwal, Gottfried (1930-)
Mission in einer veränderten Welt (magyar)
   Misszió egy megváltozott világban / Gottfried Oosterwal ; [ford. Erdélyi László] ; [közread. a] Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2006. - 125 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87416-1-5 fűzött
misszió - adventista egyház
266.1 *** 286.3
[AN 2661073]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2007.
Pájer Antal (1817-1881)
   Jászapáti hitszónoka : Pájer Antal válogatott prédikációi / vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Lisztóczky László ; [közread. a] Római Katolikus Plébánia, Dsida Jenő Baráti Kör. - Jászapáti : Római Kat. Plébánia ; Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2007. - 247 p., [22] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87453-0-9 kötött
Magyarország - katolikus pap - 19. század - prédikáció
282(439)(092)Pájer_A. *** 252
[AN 2660714]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2007.
Popper Péter (1933-)
   Út az istenektől Istenhez / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2007. - 132 p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 978-963-7168-91-8 kötött : 1780,- Ft
hit - politeizmus
211 *** 141.411
[AN 2660523]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2007.
   Psalterium abbatis : Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára / [szerk. Hortobágyi Cirill és Varga Mátyás] ; [közread. a Pannonhalmi Főapátság]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, [2007]. - 214 p. ; 21x21 cm
ISBN 963-9053-73-2 fűzött
Magyarország - vallásos irodalom - bencések - bibliamagyarázat - zsoltár - breviárium - emlékkönyv
223.2.07 *** 244 *** 271.1(439)
[AN 2661185]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2007.
Rossier, Henri
Betrachtungen über das 1-2. Buch der Könige (magyar)
   1-2. Királyok könyvének magyarázata / H. Rossier. - Budapest : Evangéliumi K., [2007]. - 297 p. ; 20 cm
Tart.: Királyok első könyvének magyarázata ; Királyok második könyvének magyarázata. - Főcím a borítófedélről
ISBN 963-7369-38-4 fűzött
Biblia. Ószövetség. Királyok könyve
bibliamagyarázat - ószövetségi történeti könyv
222.5.07
[AN 2660428]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2007.
   Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből : a 2003. december 8-án rendezett konferencia előadásai / [... szerk. Kiss István Didák és Vass Erika]. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány ; Szeged : Ferences Rendház, 2007. - 141 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia franciscana Hungarica, ISSN 1788-7674 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-2053-6 fűzött
Ordo Fratrum Minorum. Szeged-Alsóvárosi Ferences Rendház
Szeged - egyháztörténet - franciskánusok - konferenciakiadvány
271.3(439-2Szeged)(091) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2661569]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2007.
   Szent Antal imakönyv / [vál. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2007]. - 102 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7573-30-9 * fűzött (hibás ISBN 978-963-361-7573-9)
Antonio da Padova
szent - imakönyv
243 *** 235.3(092)Antonio_da_Padova
[AN 2660076]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2007.
   Szentségimádás : katolikus imakönyv / összeáll. Bánk József. - 15. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2007. - 381 p. ; 17 cm
ISBN 963-363-300-1 kötött
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv
243 *** 245 *** 282
[AN 2665003]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2007.
Takács Erika
   Kalandozások a vallás titokzatos világában / Jessica Nightingale. - Budapest : Fix-term, 2007. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9726-05-2 kötött
vallástörténet
291
[AN 2660948]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2007.
   Tér és imádság : az ima helye az ezredfordulón a zsidó, keresztény és iszlám vallásban : [időszaki kiállítás, Pannonhalma, 2007. március 21 - november 11.] = Space and prayer : places for Jewish, Christian and Islamic prayer at the Millennium : [temporary exhibition] / [szöveg ... Tillmann J. A. et al.] ; [... kurátora ... Csillag Katalin] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, [2007]. - 76, [3] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Magyar, angol és héber nyelven
ISBN 978-963-9053-75-5 fűzött (hibás ISBN 978-963-90-75-5)
vallástudomány - imádkozás - kereszténység - zsidó vallás - iszlám - építészet - templom - zsinagóga - mecset - kiállítási katalógus
291 *** 248.143 *** 296.3 *** 297 *** 726.01 *** 061.3(439-2Pannonhalma)
[AN 2661159]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2007.
Vankó Zsuzsa
   Mit mond a Biblia.. / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - 6. kiad. - Herceghalom : Spalding Alapítvány, 2007. - 175 p. ; 17 cm
ISBN 963-206-660-X fűzött
Biblia
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 2664485]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2007.
Várszegi Asztrik (1946-)
   Senki sincs kizárva / Várszegi Asztrik ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2006. - 176 p, [8] t. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9053-74-8 fűzött
ISBN 963-9053-74-0
Várszegi Asztrik (1946-)
Magyarország - bencések - rendfőnök - kereszténység - beszéd - 20. század - ezredforduló - válogatott művek - interjú
271.1(439)(092)Várszegi_A.(042) *** 23/28
[AN 2661181]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2007.
Vuković, Cveta
   Arsenije III u Sečuju = Csarnojevity pátriárka Dunaszekcsőn / [aut. dela ... Cveta Vuković] ; [fotografije Marko Vujičić, Predrag Mandić]. - Pécs : Pécsi Szerb Önkormányzat : Pécs-Baranyai Szerb Egyes., 2006. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Baranjske sveske, ISSN 1788-375X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 963-06-0584-8 fűzött
Arsenije (ipeki pátriárka), III. (1633?-1706)
Magyarország - Dunaszekcső - helytörténet - ortodox egyház - pátriárka - magyarországi szerbek - 17. század - 18. század
281.9(439)(=861)(092)Crnojević,_A. *** 943.9-2Dunaszekcső
[AN 2661541]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2007.
Willis, George C.
A few hid treasures found in the Greek New Testament (magyar)
   A görög Újszövetség néhány elrejtett kincse / G. C. Willis. - Budapest : Evangéliumi K., [2007]. - 78 p. ; 19 cm
ISBN 963-7369-37-6 fűzött
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - ógörög nyelv
22.01 *** 807.5
[AN 2660423]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2007.
Yancey, Philip
Rumors of another world (magyar)
   Rejtjelek egy másik világból / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2007. - 325 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-325.
ISBN 978-963-9564-72-5 kötött
hit - vallásos irodalom
244 *** 211
[AN 2660218]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2007.
   Zulauf Henrik, 1893-1956 : a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület igazgató lelkészének élete és munkássága, 1931-1951 / ... összeáll. Zoltán László ; [kiad. a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület]. - Budapest : Fébé Ev. Diakonissza Egyes., 2007. - 272 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Zulauf Henrik (1893-1956)
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
284.1(439)(092)Zulauf_H.
[AN 2661239]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8018 /2007.
Bors Mária
   Micsoda különbség! : igaz szerelmi történetek: amikor a férfi fiatalabb a nőnél / Bors Mari. - Budapest : [Jaffa], 2007. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-31-5 fűzött : 2490,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat - memoár
316.472.4(0:82-94) *** 159.922.1(0:82-94)
[AN 2661103]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2007.
Csizmazia Tamásné
   Nyugdíjasok, nyugdíjak az Észak-Alföldön / [kész. Csizmazia Tamásné, Kissné Majtényi Mónika, Malakucziné Póka Mária] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Nyíregyházi Képviselet. - Nyíregyháza : KSH Debreceni Ig. Nyíregyházi Képviselet, 2007. - 42 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-235-097-4 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 963-235-097-9 * (hibás ISBN 963-235-097-4)
Észak-alföldi régió - nyugdíjas - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312.983-057.75(439Észak-Alföld)"200"(083.41)
[AN 2659991]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2007.
   Ember és kultúra : a kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai / szerk. Csibra Gergely és Gergely György. - Budapest : Akad. K., 2007. - 158 p. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8518-7 fűzött : 2800,- Ft
kultúra - társadalom - lélektan - családi nevelés
316.7 *** 316.6 *** 159.9 *** 37.018.1
[AN 2661026]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2007.
György Péter (1954-)
   A hely szelleme / György Péter. - Budapest : Magvető, 2007. - 323, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 293-323.
ISBN 978-963-14-2575-8 kötött : 2990,- Ft
kultúrszociológia - kultúrfilozófia - muzeológia - könyvtárügy - emlékmű - hagyomány
316.7 *** 130.2 *** 069.01 *** 02 *** 725.945(100)
[AN 2660275]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2007.
Kovács Andrea
   A mezőgazdasági foglalkoztatottság alakulása a Dél-Alföldön / [kész. Kovács Andrea, Krucsai Erika, Pálfalvi Zsoltné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2007. - 34 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-087-5 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 963-235-087-1 * (hibás ISBN 963-235-087-5)
Dél-alföldi régió - mezőgazdaság - munkaerő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.93-058.234.4(439Dél-Alföld)"199/200"(083.41)
[AN 2659986]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2007.
Kövér Lajos
   A XVIII. század magyarságképe elfeledett francia források tükrében / Kövér Lajos. - Szeged : JATE Press, 2007. - 178 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 141-147.
Fűzött
Franciaország - magyarságkép - 18. század
316.356.4(=945.11) *** 316.65(44)
[AN 2661484]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2007.
Lloyd-Elliott, Martin
The secrets of sexual body language (magyar)
   Testbeszéd : a vágy titokzatos nyelve / Martin Lloyd-Elliott ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 963-9635-26-X fűzött : 2990,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció - párkapcsolat - nemek pszichológiája
316.77 *** 159.925.8 *** 800.951 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2661372]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2007.
Maurel, Marie-Claude
   Local system and spatial change : the case of Bóly in South Transdanubia / by Marie-Claude Maurel, Péter Póla. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2007. - 34 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 57.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9052-75-8 fűzött
Bóly - városszociológia - ezredforduló
316.334.56(439-2Bóly)"198/200"
[AN 2661439]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2007.
Molnár Máténé
   Általános statisztika példatár / Molnár Máténé, Tóth Mártonné. - 4. utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2001. - 2 db : ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2664592]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 161 p.
ISBN 978-963-19-5279-7 fűzött : 1650,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2664595] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 186 p.
ISBN 978-963-19-5278-0 fűzött : 1850,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2664598] MARC

ANSEL
UTF-88027 /2007.
Nádasné Uhrin Györgyi
   Fiatalkori bűnözés a Dél-Alföldön / [kész. Nádasné Uhrin Györgyi, Szűcs Anna] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2007. - 47 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-096-7 fűzött : 3000,- Ft
ISBN 963-235-096-0 * (hibás ISBN 963-235-096-7)
Dél-alföldi régió - fiatalkorú bűnözés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.37-053.6-058.55(439Dél-Alföld)"199/200"(083.41)
[AN 2659990]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2007.
   Religion, tradition, culture / ed. by Gábor Barna. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8507-1 fűzött
ortodox egyház - kulturális antropológia
316.7 *** 281.9 *** 39
[AN 2661580]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2007.
Romhányi Tamás
   Az elsikkasztott szamár / Romhányi Tamás. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-41-6 kötött : 2580,- Ft
Magyarország - szociográfia - peremréteg - ezredforduló - interjú
308(439)"200"(047.53) *** 316.344.7(439)"200"(047.6)
[AN 2660733]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2007.
Szekfű András (1941-)
   Kommunikáció, nyilvánosság, esélyegyenlőség Magyarországon : a távírótól a Web 2.0-ig / Szekfű András. - [Budapest] : Gondolat, 2007. - 153 p. ; 20 cm. - (Jel-kép könyvtár, ISSN 1416-4264)
Bibliogr.: p. 144-150.
ISBN 978-963-693-003-5 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - kommunikáció - nyilvánosság - híradástechnika - technikatörténet
316.77 *** 316.77(439) *** 791.9.096/.097(439)(091)
[AN 2661052]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8031 /2007.
Fashion now (magyar)
   Divat ma / szerk. Terry Jones & Susie Rushton ; [... ford. Borus Judit]. - Budapest : Vince K. ; Köln : Taschen, cop. 2007. - 191 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Ikon, ISSN 1588-9904)
Fűzött
ISBN 978-3-8228-4535-6
divat - ezredforduló
391(100)"200"
[AN 2660035]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2007.
   A három tündérnarancs : különleges magyar népmesék / összeáll. Dala Sára és Puskás Katalin ; Urai Erika rajz. - Budapest : Enciklopédia, 2007. - 271, [2] p., [20] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9655-07-4 fűzött : 3900,- Ft
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2660822]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2007.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 260, [9] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-11-8353-5 kötött : 1980,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - népmese - mese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2664981]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2007.
Kriza Ildikó (1939-)
   A Mátyás-hagyomány évszázadai / Kríza Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2007. - 241, [2] p., [8] t. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Néprajzi tanulmányok, ISSN 0077-6602)
Bibliogr.: p. 210-241.
ISBN 978-963-05-8473-9 fűzött : 2835,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Közép-Európa - Magyarország - folklór - uralkodó - 15. század
398(=945.11) *** 398(4-191) *** 943.9(092)Mátyás,_I.
[AN 2661079]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2007.
Lanczendorfer Zsuzsanna (1964-)
   "Mindent apámról..." : egy sokoróaljai iparos emlékei / Lanczendorfer Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2007. - 375 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-132.
ISBN 978-963-05-8500-2 fűzött : 4200,- Ft
Lanczendorfer Károly (1922-)
Sokoróalja - magyar néprajz - folklór - magyarországi németek - 20. század - memoár
398(=945.11) *** 316.347(=30)(439-2Sokoróalja)(0:82-94)
[AN 2659772]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2007.
Les oiseaux de feu (magyar)
   Tűzmadarak : indián mítoszok / [gyűjt. és ford.] William Camus ; [ford. Réz Mihály]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2007. - 114 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9633-28-5 kötött : 2670,- Ft
Észak-Amerika - indiánok - folklór - legenda
398.2(=97)
[AN 2661412]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2007.
Szigeti Andor
   Népi konyha : velünk élő nemzeti és etnikai kisebbségek ételei : szlovák, szlovén, horvát, szerb, ruszin, ukrán, lengyel, cigány / Szigeti Andor. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 240 p. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 219-232.
ISBN 978-963-286-332-0 kötött
Magyarország - étkezési szokás - ételspecialitás - nemzetiség - szakácskönyv
392.8(=00)(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2660344]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8038 /2007.
Ádám Péter (1946-)
   Franciaország alkotmányos rendje és politikai intézményei / Ádám Péter. - Budapest : Corvina, 2007. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-267.
ISBN 978-963-13-5507-9 fűzött : 3200,- Ft
Franciaország - politikai intézményrendszer - alkotmány - 20. század
32(44)"195/200" *** 342(44) *** 321(44)
[AN 2661440]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2007.
Juhász Gábor (1968-)
   Pénzképviselet : pártkasszák titkai / Juhász Gábor. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Kisszikra Kiadóház, 2007. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2263-9 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - párt - állami támogatás - politika - nyilvánosság - vagyonátmentés - rendszerváltás - ezredforduló
328.18(439)"199/200" *** 329(439)"199/200" *** 336.62(439)
[AN 2659995]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2007.
Kulcsár Kálmán (1928-)
   Kína a világpolitikában : [az átalakuló Kína] / Kulcsár Kálmán. - Budapest : Akad. K., 2007. - 229 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8505-7 kötött : 3885,- Ft
Kína - külpolitika - történelem
327(510) *** 951.0
[AN 2661039]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2007.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   A türelmi rendelet : II. József és a magyar protestantizmus / Mályusz Elemér ; [... szerk. Kaszás Orsolya]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2006. - 652 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 963-958-080-5 kötött : 4400,- Ft
Magyarország - egyházügy - egyházpolitika - lelkiismereti szabadság - magyar történelem - protestáns egyház - 18. század - felvilágosult abszolutizmus
322(439)"178" *** 943.9"178" *** 284.1/.2(439) *** 342.731(439)"178"
[AN 2661240]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2007.
Maruzsa Zoltán (1977-)
   Az osztrák külpolitika a szövetséges megszállástól az európai integrációig, 1945-1995 / Maruzsa Zoltán Viktor. - Baja : Eötvös J. Főisk., cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-48-0 fűzött
Ausztria - külpolitika - történelem - 20. század
327(436)"194/199" *** 943.6"194/199"
[AN 2660202]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2007.
   Őszöd árnyékában : a 2. Gyurcsány-kormány első éve / szerk. Gazsó Tibor, G. Fodor Gábor, Stumpf István. - Budapest : Századvég, 2007. - 597 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-41-3 fűzött : 3465,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - belpolitika - kormány - ezredforduló
323(439)"2006" *** 328.13(439)"2006"
[AN 2661433]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2007.
   Perspectives of diaspora existence : Hungarian diasporas in the Carpathian Basin, historical and current contexts of a specific diaspora interpretation and its aspects of ethnic minority protection / ed. by Balázs Balogh, Zoltán Ilyés ; transl. by Gábor Komáromy. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 272, [2] p. : ill. ; 21 cm
A 2006. jún. 8-11. között Zsobokon "Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás - Nemzetközi összefogás szórványkérdésben" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8474-6 kötött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - szórványmagyarság - magyar néprajz - identitás - asszimiláció - konferenciakiadvány
323.1(=945.11)(4-11) *** 316.347(=945.11)(4-11) *** 39(=945.11)(4-11) *** 316.63 *** 061.3(498.4-2Zsobok)
[AN 2659814]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2007.
Schmidt Mária (1953-)
   A titkosszolgálatok kulisszái mögött : hitek, ideológiák és hírszerzők a XX. században / Schmidt Mária ; [közread. a] XX. Század Intézet. - 3. utánny. - [Budapest] : XX. Század Int., 2006. - 317, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 302-317.
ISBN 963-86784-1-0 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - titkosszolgálat - hidegháború - koncepciós per
327.84(47)"194/198" *** 327.54(100)"194/198" *** 327.84(439)"194/195"
[AN 2664993]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2007.
Ugrin Emese (1954-)
   Új állam- és demokráciaelmélet / Ugrin Emese, Varga Csaba. - Budapest : Századvég, 2007. - 377 p. : ill. ; 20 cm
Új demokrácia- és államelmélet (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 369-373.
ISBN 978-963-7340-40-6 fűzött : 3675,- Ft
demokrácia - államelmélet - politológia
321.7 *** 32.001 *** 321.01
[AN 2661435]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2007.
   Vizsgálati jelentés a 2006. szeptember-októberi fővárosi demonstrációkkal, utcai rendzavarásokkal és rendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos eseményekről / [szerzők Gönczöl Katalin et al.] ; [... kiad. a Miniszterelnöki Hivatal]. - Budapest : MEH, 2007. - 348 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-316. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9682-02-3 fűzött
Magyarország - tüntetés - rendőrség - közigazgatási jog - belpolitika - 20. század - ezredforduló
323.233(439)"2006" *** 351.74.078.1(439)"2006" *** 323(439)"194/200" *** 342.97(439)
[AN 2660296]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8048 /2007.
   Bonaparte Napóleon koronája és üzenete / szerk. Kövér Lajos. - Szeged : JATEPress, 2007. - 199 p. : ill. ; 24 cm
A 2004. nov. 18-19-én Szegeden azonos címmel megrendezett nemzetközi konferencia anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-818-1 fűzött
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - Magyarország - uralkodó - történelem - magyar történelem - politikai irányzat - 18. század - 19. század - konferenciakiadvány
944(092)Napóleon,_I. *** 944"178/186" *** 943.9"179/181" *** 329.21(44) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2661481]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2007.
   Borsodszirák : fejezetek a település művelődés- és helytörténetéből / szerk. Laki-Lukács László ; [kiad. Borsodszirák Község Önkormányzata]. - Jav., bőv. kiad. - Borsodszirák : Önkormányzat, 2007. - 103 p., LXX t. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-06-2076-5 fűzött
Borsodszirák - Magyarország - helytörténet - emlékhely - zeneszerző - 20. század
943.9-2Borsodszirák *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 725.945(439-2Borsodszirák)
[AN 2664978]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2007.
Büki Erzsébet
   A XX. század tanúi Nagykanizsán / Büki Erzsébet, Dezső Ferenc. - Nagykanizsa : Czupi, 2007. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86289-9-2 fűzött
Nagykanizsa - híres ember - helyismeret - 20. század
929(439-2Nagykanizsa)"19" *** 908.439-2Nagykanizsa"19"
[AN 2661497]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2007.
Czuczor József
   Czuczorok határon innen és túl... avagy Találkozók és kitelepítések / Czuczor József ; [adatokat összegyűjt. Kiss Vendel] ; [kiad. a "Felvidék 1947 Egyesület"]. - Nyíregyháza : Felvidék 1947 Egyes., 2007. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1927-1 fűzött
Czuczor család
Andód - családtörténet
929.52(439.22-2Andód)Czuczor
[AN 2661510]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2007.
Fenyvesi, Charles (1937-)
Three conspiracies (magyar)
   Három összeesküvés : Rundstedt tábornagy, Canaris tengernagy és a zsidó mérnök, aki megmenthette volna Európát / Charles Fenyvesi ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Európa, 2007. - 614 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8165-7 kötött : 3200,- Ft
Németország - Egyesült Államok - Magyarország - második világháború - külpolitika - összeesküvés - ellenállási mozgalom - hírszerzés
94"1939/1945" *** 343.322(100)"194" *** 323.26(430)"194" *** 355.40(430)(092)Canaris,_W. *** 327(439)"194" *** 355.40(100)"194" *** 327(73)"194"
[AN 2660535]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2007.
   Japanológiai körkép : emlékkönyv az ELTE BTK japán szakos képzésének húszéves jubileumára = An overview of Japanese studies in Hungary : jubilee volume commemorating the 20th anniversary of establishment of the Japanese studies at the Eötvös Loránd University = Hangarí ni okeru Nihonkenkyú no genjou ELTE Daigaku Nihongaku Senkou kaisetsu 20 shúnen kinen ron bunshú / Szerdahelyi István, Wintermantel Péter szerk. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 486 p. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-463-907-7 kötött
Japán - történelem - művelődéstörténet - 20. század
952"19" *** 930.85(520)
[AN 2660214]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2007.
   Könnyü Ernő és.. / [szerk. Szabó László] ; [kiad. Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium]. - [Tamási] : Vályi P. Szakképző Isk. és Kollégium, 2007. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Könnyü Ernő 70 és...
ISBN 978-963-06-2653-8 fűzött
Könnyü Ernő (1937-)
Tamási (Tolna megye) - Egyesült Államok - politikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - magyar történelem - 1956-os forradalom - helyismeret - szónoklat
943.9"1956"(042.5) *** 32(73)(=945.11)(092)Könnyü_E. *** 908.439-2Tamási(042.5)
[AN 2660586]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2007.
Kulcsár Zsuzsanna (1912-1990)
   Így éltek a lovagkorban : Nyugat-Európa a XI-XIV. században / Kulcsár Zsuzsanna. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 318 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-227-098-2 kötött : 3990,- Ft
Európa - művelődéstörténet - társadalomtörténet - történelem - középkor - udvari élet
930.85(4)"10/13" *** 316.32(4)"10/13" *** 316.34(4)"10/13" *** 394.012 *** 940"10/13"
[AN 2659793]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2007.
Marinelli, Elvira
Gli Asburgo (magyar)
   A Habsburgok : egy dinasztia tündöklése és bukása / Elvira Marinelli ; [ford. R. Takács Olga]. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-346-769-5 fűzött : 2500,- Ft
Habsburg-ház
Ausztria - családtörténet - uralkodócsalád
929.52(436)Habsburg
[AN 2660494]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2007.
Neubart János (17-18. sz)
   Nowý kalendář na rok 1708 / Jan Neubart. Poswěcowánj zastaw... 1707 / Krman Dániel ; [szerk. és a tanulmányt írta Käfer István] ; [... ford. Sztakovics Erika] ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika - Közép-Európa Intézet Szent Adalbert Közép Európa Kutatócsoport]. - Esztergom ; Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. Szt. Adalbert Közép-Európa Kutcsop., 2007. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Kész. az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK II 2354a és RMK II 2311 jelzetű példányok alapján. - Az eredeti kiad. lapjainak fotómásolatával. - Címvált.: Actus inaugurationis vexillorum
ISBN 978-963-9206-35-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - Rákóczi-szabadságharc - kalendárium - hasonmás kiadás
943.9"1703/1708"(093) *** 355.48(439)"1703/1708"(093) *** 050.9 *** 094/099.07
[AN 2659867]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2007.
Sebestyén Mária
   Történelmi fogalomtár / [írta Sebestyén Mária]. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-98-2 fűzött
történelem - szaklexikon
93/99(031)
[AN 2664660]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2007.
Sigmund, Anna Maria
Diktator, Dämon, Demagoge (magyar)
   Diktátor, démon, demagóg : kérdések és válaszok Adolf Hitlerről / Anna Maria Sigmund ; ford. Bory Endre László. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 272 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 241-266.
ISBN 978-963-9615-61-8 kötött : 2990,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - 20. század - életrajz
943.0(092)Hitler,_A.
[AN 2660927]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2007.
Somogyi Ambrus (1564-1637)
Historia rerum Ungaricarum et Transylvanicarum ab anno 1490 usque 1606 (magyar)
   História Magyar- és Erdélyország dolgairól / Somogyi Ambrus. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007-. - 22 cm
Magyarország - Erdély - magyar történelem - középkori latin irodalom - 16. század - 17. század - történelmi forrás - krónika
943.9"15/160"(093) *** 943.921"15/16"(093) *** 871-94(439)=945.11
[AN 2661061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., 1517-1540 / [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Buzogány Dezső]. - 2007. - 170 p. - (Scriptores rerum Hungaricarum, ISSN 1788-6929 ; 1.)
ISBN 978-963-9580-26-8 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - középkori latin irodalom - 16. század - történelmi forrás - krónika
943.9"151/154"(093) *** 871-94(439)=945.11
[AN 2661066] MARC

ANSEL
UTF-88061 /2007.
   Tarkabarka Magyarország : honismereti olvasókönyv / [összeáll. és szerk. Bozsik Rozália]. - [Szeged] : Novum, 2006. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9703-08-7 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - gyermekkönyv
930.85(439)(02.053.2) *** 908.439(02.053.2)
[AN 2659728]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2007.
Urbán Aladár (1929-)
   Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos kormányfője / Urbán Aladár. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 239, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 232-233.
ISBN 978-963-346-789-3 fűzött : 2700,- Ft
Batthyány Lajos (1806-1849)
miniszterelnök - magyar történelem - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - életrajz
943.9(092)Batthyány_L. *** 943.9"183/184"
[AN 2660324]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2007.
Vörös Győző (1972-)
   Egyiptom templomépítészete az egyiptomi magyar ásatások fényében, 1907-2007 / Vörös Győző. - Budapest : Kairosz, 2007. - 203 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 195-203.
ISBN 978-963-662-035-6 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - régészeti feltárás - ókori Egyiptom - templom - építészet - régészet - tudós
904(32) *** 726.12.032.2 *** 902(439)(092)
[AN 2653633]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8064 /2007.
Balogh Ferenc
   Magyarország : országismeret / Balogh Ferenc ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Jav. kiad. - Budapest : KIT, 2007, cop. 2004. - 404 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 393-395.
ISBN 978-963-637-270-5 fűzött
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 2664650]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2007.
Bede Márton
   Török riviéra, Isztambul / Bede Márton. - Budapest : Cartographia, cop. 2007. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2006. máj. 31.
ISBN 978-963-352-162-5 fűzött
Törökország - útikönyv
915.60(036)
[AN 2664480]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2007.
Callmeyer Ferenc (1928-)
   Erdőelve meséi / Callmeyer Ferenc. - Budapest : Mundus, 2007. - 152 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A honismeret könyvtára, ISSN 1788-2451 ; 1.)
Reményik Sándor és Orbán Balázs idézetekkel
ISBN 978-963-9501-98-0 kötött (hibás ISBN 287-963-9501-98-0)
Székelyföld - grafikus - magyar irodalom - helyismeret - ezredforduló - 19. század - vers - városkép
908.439.21Székelyföld *** 741(439)(092)Callmeyer_F. *** 894.511-14 *** 7.047
[AN 2660837]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2007.
Dittrich, Konrad
Korfu und die Ionischen Inseln (magyar)
   Korfu és a Jón-szigetek / Konrad Dittrich ; [ford., átd. Orháné Koósz Anna]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-57-3 fűzött : 1980,- Ft
Korfu - Jón-szigetek - útikönyv
914.954(036)
[AN 2660161]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2007.
   Az emberiség útjai : barangolás a történelem legendás útvonalain / szerk. Lóczy Dénes, Pap Norbert. - Pécs : Alexandra, 2007. - 207 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-370-242-0 kötött
helyismeret - művelődéstörténet - felfedező utazás - felfedezések kora - fényképalbum - történeti feldolgozás
908.100(084.12) *** 930.85(100) *** 910.4(100)(091)
[AN 2661424]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2007.
Ferenczy Anna
   Velence / Fereczy Anna, Murányi Szabolcs. - Budapest : Cartographia, cop. 2006. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2004. jan. 1.
ISBN 963-352-163-7 fűzött
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 2664476]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2007.
Hintzen-Bohlen, Brigitte
Andalusien (magyar)
   Andalúzia / Brigitte Hintzen-Bohlen. - Budapest : Vince K., 2007. - 536 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Ford. Tomori Gábor
ISBN 978-963-9552-89-0 kötött : 5995,- Ft
ISBN 963-9552-89-5
Andalúzia - útikönyv
914.681(036)
[AN 2659999]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2007.
Horváth Tibor
   Prága, Csehország / Horváth Tibor. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2007. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2007. febr. 20.
ISBN 978-963-352-149-6 fűzött
Csehország - Prága - útikönyv
914.371(036) *** 914.371-2Praha(036)
[AN 2664469]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2007.
   Kisújszállási városvédők : 1934-1987-2007 : [20 éves az újjáalakult Városvédő és -szépítő Egyesület] / [... szerk. Ducza Lajos] ; [fotó Szepesi Jenő et al.]. - Kisújszállás : Kisújszállási Városvédő és -szépítő Egyes., 2007. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 20.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-978-963-06-2289-9)
Kisújszállási Városvédő és -szépítő Egyesület
Kisújszállás - helyismeret - egyesület - városvédelem - történeti feldolgozás
908.439-2Kisújszállás *** 061.2(439-2Kisújszállás)
[AN 2661403]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2007.
Klöcker, Harald
Kroatien (magyar)
   Horvátország : a déli part és a szigetek / Harald Klöcker ; [ford., átd. Vojnics-Kortmis Ibolya]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-52-8 fűzött : 1980,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2660155]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2007.
Krajczár Gyula
   A sárkány fészke / Krajczár Gyula. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 236 p., [8] t. : ill., színes ; 25 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-42-3 kötött : 3490,- Ft
Kína - helyismeret - művelődéstörténet
908.510 *** 930.85(510)
[AN 2660651]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2007.
Kudar Lajos
   Róma / Kudar Lajos, Kerepeczky Orsolya. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2007. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2007. febr. 28.
ISBN 978-963-352-150-2 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2664473]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2007.
Mészáros József
   A nagykanizsai Nagy-Magyarország-emlékmű : Schless István emlékének / írta és összeáll. Mészáros József. - Nagykanizsa : Czupi, 2007. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-00-6 fűzött
Schless István (1885-19??)
Nagykanizsa - emlékmű - magyar történelem - helyismeret - trianoni békeszerződés
908.439-2Nagykanizsa"19" *** 725.945(439-2Nagykanizsa)(045) *** 943.9"1920"
[AN 2661503]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2007.
   Miskolc írásban és képekben / [szerk.] Dobrossy István ; [Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány kiadványa]. - [2. bőv., átd. kiad.]. - [Miskolc] : Pfliegler J. Ferenc Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2006-. - ill. ; 22 cm
Bibliogr.
Miskolc - helyismeret
908.439-2Miskolc
[AN 2662618]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[1.]. - 2006. - 295 p.
ISBN 963-9311-49-9 fűzött
Miskolc - helyismeret
908.439-2Miskolc
[AN 2662623] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/[2.]. - 2006. - p. 301-623.
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-9311-49-9 fűzött
Miskolc - helyismeret
908.439-2Miskolc
[AN 2662625] MARC

ANSEL
UTF-88078 /2007.
Mogyorósi Géza (1961-)
   Berlin kompakt / Mogyorósi Géza ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - [Budapest] : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2006. - 136 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 963-86564-9-2 fűzött
Berlin - helyismeret - útikönyv
908.430-2Berlin *** 914.30-2Berlin(036)
[AN 2660243]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2007.
Murphy, Paul
Cyprus (magyar)
   Ciprus / ... írta Paul Murphy ; [ford. Karsai Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5543-0 fűzött : 1390,- Ft
Ciprus - útikönyv
915.643(036)
[AN 2661362]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2007.
Szabó Jánosné
   Kemence, látnivalók és az Erdei Múzeumvasút / [Szabó Jánosné]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2006. - 23 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 677.)
Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-554-493-6)
Kemence - helyismeret - útmutató
908.439-2Kemence(036)
[AN 2664860]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2007.
Szécsi Éva
   Párizs / Szécsi Éva. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2007. jan. 10.
ISBN 978-963-352-156-4 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2664468]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2007.
Szirmai Viktória (1944-)
   The social characteristics of the Hungarian historic city centres / by Viktória Szirmai. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2007. - 35 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 58.)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 978-963-9052-76-5 fűzött
Magyarország - urbanisztika - városszociológia - ezredforduló
911.375(439)"200" *** 316.334.56(439)"200"
[AN 2661444]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2007.
Szörényiné Kukorelli Irén (1950-)
   Relation analysis in rural space : a research method for exploring the spatial structure in Hungary / by Irén Szörényiné Kukorelli. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2007. - 74, [16] p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 56.)
Bibliogr.: p. 57.
ISBN 978-963-9052-74-1 fűzött
Magyarország - településföldrajz
911.372.2(439)
[AN 2661142]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2007.
Wirtz, Rolf C.
Florenz (magyar)
   Firenze / Rolf C. Wirtz ; Clemente Manenti esszéivel. - Budapest : Vince K., 2007. - 560 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Ford. Tasnádi Ágnes
ISBN 978-963-9552-90-6 kötött : 5995,- Ft
ISBN 963-9552-90-9
Firenze - útikönyv
914.5-2Firenze(036)
[AN 2660010]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8085 /2007.
   Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, 2007 / [szerk. Schuckertné Szabó Csilla]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - [2], 37 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Harta)
Harta - büntetés-végrehajtó intézet
343.812(439-2Harta)
[AN 2661105]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2007.
Baigent, Michael (1948-)
The inquisition (magyar)
   Az inkvizíció / Michael Baigent, Richard Leigh ; [ford. Bíró Blanka]. - Budapest : General Press, [2007]. - 367 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 349-353.
ISBN 978-963-9648-50-0 kötött : 2900,- Ft
inkvizíció - katolikus egyház - eretnekség
348.52(4)(091) *** 282(4) *** 273(4)
[AN 2660242]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2007.
The Council of Europe : 800 million Europeans (magyar)
   Az Európai Tanács : 800 millió európai / [ford. Polyánszkyné Szentmihály Andrea] ; [kiad. az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ]. - Budapest : Európa Tanács Inf. és Dok. Közp., 2006. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 963-9341-10-X fűzött
Council of Europe
Európa - nemzetközi szervezet
341.176(4)
[AN 2660454]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2007.
Darázs Lénárd
   Vertikális kartellek / Darázs Lénárd. - Budapest : Complex, 2007. - 420 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 381-399. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-224-905-6 fűzött
gazdasági egyesülés - gazdasági jog - gazdasági verseny - gazdaságelmélet
347.733(100) *** 334.753(100) *** 658.114.6(100) *** 339.137.2 *** 330.83
[AN 2659748]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2007.
   Délkelet-Európa: államhatárok, határon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák / Hajdú Zoltán, Illés Iván, Raffay Zoltán szerk. ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2007. - 161 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9052-64-2 kötött
Balkán - közigazgatás - regionális gazdaság
35(497) *** 332.1(497)
[AN 2661130]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2007.
Délkelet-Európa: államhatárok, határon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák (angol)
   Southeast-Europe: state borders, cross-border relations, spatial structures / ed. Zoltán Hajdú, Iván Illés, Zoltán Raffay ; [publ. by the] Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. - Pécs : HAS CRS, 2007. - 160 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9052-65-9 kötött
Balkán - közigazgatás - regionális gazdaság
35(497) *** 332.1(497)
[AN 2661140]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2007.
Farkas Csaba
   Társasági jogi alapismeretek / Farkas Csaba. - 2. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2007. - 165 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-9650-23-7 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8)
[AN 2664629]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2007.
Herczog Mária (1954-)
   Gyermekbántalmazás / Herczog Mária. - Budapest : Complex, 2007. - 325 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-299.
ISBN 978-963-224-894-3 fűzött
kiskorúak elleni erőszak - családjog
343.62-053.2/.6 *** 342.7-053.2/.6 *** 347.637
[AN 2659754]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2007.
   Iratminták a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatáshoz / [szerk. Nagyné Gaál Éva] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2006. - 366 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. júl. 4.
ISBN 963-87176-3-7 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - gyámügy - közigazgatás - iratminta
351.84(439)(083.76) *** 347.64(439)(083.76) *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 2661218]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2007.
   Iratminták a szociális igazgatáshoz / [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2006-. - 20 cm
Magyarország - szociális igazgatás - iratminta
351.84(439)(083.76)
[AN 2661214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Iratmintatár a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz / [szerk. Varga Katalin et al.]. - 2006. - 433 p.
Lezárva: 2006. ápr. 3.
ISBN 963-86825-7-4 fűzött
Magyarország - szociális igazgatás - iratminta
351.84(439)(083.76)
[AN 2661215] MARC

ANSEL
UTF-88095 /2007.
   Iratmintatár a közoktatási feladatokhoz / [szerk. Varga Katalin et al.] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2006. - 441 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. máj. 3.
ISBN 963-86825-8-2 fűzött
oktatásügy - közigazgatás - iratminta
351.851(439)(083.76)
[AN 2661204]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2007.
   Jegyzők iratmintái a közigazgatási hatósági eljáráshoz / [szerk. Varga Katalin et al.] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2006. - 274 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. jún. 9.
ISBN 963-87176-1-0 fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - iratminta
352.077(439)(083.76)
[AN 2661222]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2007.
Juhász József
   Jogi ismeretek / Juhász József, Németh István, Tétényi Zoltán. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 782 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-469-1 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - jog - tankönyv
34(439)(078)
[AN 2664206]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2007.
Kecskés László (1953-)
   Polgári jog : a személyek joga / Kecskés László. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 460 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 453-460.
ISBN 978-963-9542-24-2 kötött : 4980,- Ft
polgári jog - jogi személy - egyetemi tankönyv
347.15/.17(439)(075.8) *** 347.19(439)(094)(075.8)
[AN 2664036]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2007.
   Kézikönyv az építésügyi, település- és területrendezési feladatokhoz / [szerk. Németh Gábor] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2006. - 367 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. jún. 29.
ISBN 963-87176-2-9 fűzött
Magyarország - építésügy - helyi önkormányzat - kistérség - területrendezés - jogszabálygyűjtemény
352/353(439) *** 351.785(439)(094) *** 711(439)(094)
[AN 2661226]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2007.
Kiss György (1953-)
   Bevezetés a munkajogba / Kiss György, Berke Gyula, Bankó Zoltán. - 4. átd. kiad. - Pécs : Justis, 2007. - 255 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-214-474-0 fűzött
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 2664017]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2007.
   A kistérségi társulások közoktatásban betöltött szerepe, fejlesztési lehetőségek : válogatás szakdolgozatokból / [vál. Horváth Márton] ; [szerk. Petró András]. - Budapest : [BME GTK APPI Műszaki Ped. Tansz.], 2006. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (A közoktatás-vezetés időszerű kérdései, ISSN 1587-3927)
Fűzött
Magyarország - kistérség - oktatásügy - ezredforduló
353(439) *** 37.014(439)"200"
[AN 2661528]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2007.
Mérleg (angol)
   Balance sheet : disadvantaged social groups in Hungary in 2007 / ed. by Magda Kósa Kovács and Andrea Pető ; [publ. by the] ... Táncsics Mihály Foundation. - Budapest : Napvilág : Táncsics M. Foundation, 2007. - 295 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-9697-05-8 kötött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - ezredforduló
342.72/.73(439)"200" *** 364(439)"200"
[AN 2660259]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2007.
   Mérleg : hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon 2007-ben / szerk. Kósáné Kovács Magda és Pető Andrea ; [közread. a] ... Táncsics Mihály Alapítvány. - Budapest : Napvilág : Táncsics M. Alapítvány, 2007. - 287 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-04-1 kötött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - ezredforduló
342.72/.73(439)"200" *** 364(439)"200"
[AN 2660252]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2007.
   Útmutató a polgármesteri és képviselői feladatok ellátásához, 2006 / [szerk. Varga Katalin] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2006. - 187 p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. aug. 16.
ISBN 963-87176-4-5 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - útmutató
352(439)(036)
[AN 2661202]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8105 /2007.
Batchelor, John
The complete encyclopedia of flight (magyar)
   A repülés enciklopédiája / [ill.] John Batchelor ; [szöveg] Malcolm V. Lowe ; [ford. és a magyar kiegészítésekkel ell. Zsille Péter]. - [Budapest] : Gabo, [2005-2006]. - 3 db : ill., részben színes ; 25 cm
repülőgép
623.746 *** 629.73
[AN 2613237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], 1945-2005. - cop. 2006. - 318 p.
Bibliogr.: p. 314.
ISBN 963-9635-82-0 kötött : 5500,- Ft
repüléstörténet - repülőgép - katonai repülőgép - 1945 utáni időszak
629.73(100)"194/200" *** 623.746(100)"194/200"
[AN 2661533] MARC

ANSEL
UTF-88106 /2007.
Fowler, Will
Barbarossa (magyar)
   Barbarossa : az első 7 nap / Will Fowler ; [ford. Harman András, ... Vágó Tímea]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 192 p. : ill. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet, ISSN 1418-2467)
ISBN 978-963-7054-13-6 kötött : 3998,- Ft
Németország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború
355.48(430)"1941" *** 355.48(47)"1941"
[AN 2660772]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2007.
Hartink, A. E.
Geïllustreerde antieke wapens encyclopedie (magyar)
   Antik lőfegyverek enciklopédiája / A. E. Hartink ; [ford. Kiss Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2004. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 963-9526-86-X kötött
lőfegyver - történeti feldolgozás
623.44(100)"15/18"
[AN 2661408]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2007.
Rupert Rafael (1910-1996)
A hidden world (magyar)
   Gulag : az elrejtett világ / Rupert Rafael ; [ford. Zerkowitz Ferenc]. - Pomáz : Kráter, 2007. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-08-8 fűzött : 1500,- Ft
Rupert Rafael (1910-1996)
Szovjetunió - Gulag - hadifogoly - kényszermunka - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 2659838]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8109 /2007.
Kotler, Philip
Corporate social responsibility (magyar)
   Vállalatok társadalmi felelősségvállalása : jót tenni - egy ügyért és a vállalatért / Philip Kotler, Nancy Lee ; [ford. Nádasi Katalin, Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 333 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 317-328.
Kötött : 4900,- Ft (hibás ISBN 978-963-9686-01-4)
vállalatvezetés - felelősség - társadalom
65.012.412 *** 316.6
[AN 2660286]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8110 /2007.
   1956: fordulópont a gazdaságpolitikában / szerk. Botos Katalin ; [a szerkesztésben közrem. Kiss Ákos] ; [közread. a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete SZTE Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : SZTE GTK, 2007. - 179 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-482-808-2 fűzött
gazdaságpolitika - magyar történelem - 1956-os forradalom - Kádár-korszak
338.2(439)"195" *** 943.9"1956"
[AN 2660175]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2007.
Báger Gusztáv (1938-)
   Államreform, közpénzügyi reform : nemzetközi trendek és hazai kihívások : tanulmány / [szerzők Báger Gusztáv, Vigvári András] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2007. - 149 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 121-128.
ISBN 978-963-06-2393-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-2393-0)
Magyarország - Európai Unió - államháztartás - ezredforduló
336.12(439)"200" *** 336.12(4-62)
[AN 2659982]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2007.
Báger Gusztáv (1938-)
   A köz- és magánszféra együttműködésével kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok : tanulmány / [szerzők Báger Gusztáv, Hamza Lászlóné, Kovács Richárd] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2007. - 149 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-963-06-2394-0 fűzött
magánszektor - közszolgálat - államháztartás
338.465 *** 336.12 *** 332.01
[AN 2659984]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2007.
Budapesti Gazdasági Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2006) (Budapest)
   Házi Tudományos Diákköri Konferencia : ... Budapesti Gazdasági Főiskola, 2006. december. - [Budapest] : [BGF], 2006. - 102 p. ; 30 cm
Főcím a borítófedélről
Fűzött
gazdaság - főiskola - konferenciakiadvány
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2660085]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2007.
Csizmadia Zoltán (1976-)
   Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2006 / [szerzők Csizmadia Zoltán, Grosz András] ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Pécs ; Győr : MTA RKK, 2006. - 64 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9052-66-3 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - innováció - gazdaságpolitika
330.341.1(439Nyugat-Dunántúl) *** 338.2(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 2661141]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2007.
   Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / [szerk. Farkas Ferenc et al.]. - 4. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : CompLex, 2007. - 574 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. máj. - Bibliogr.: p. 553-569.
Kötött (hibás ISBN 978-963-224-724-3)
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2664185]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2007.
Fekete Antal
   A környezetvédelmi termékdíj eljárási szabályai / [szerző Fekete Antal]. - Budapest : Saldo, 2007. - 119 p. ; 29 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2007. márc.
ISBN 978-963-638-217-9 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - illeték - környezetvédelem - útmutató
336.28(439)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 2660996]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2007.
Fiell, Charlotte
Design handbook (magyar)
   Design kézikönyv : fogalmak, anyagok, stílusok / Charlotte & Peter Fiell ; [... ford. Kada Júlia]. - Budapest : Vince K. ; Köln : Taschen, 2007. - 190 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Ikon, ISSN 1588-9904)
Fűzött
ISBN 978-3-8228-4618-6
formatervezés - iparművészet - művészettörténet
658.512.2(100)(091) *** 745.05(100)(091)
[AN 2660040]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2007.
Győrffy Dóra
   Democracy and deficits : the new political economy of fiscal management reforms in the European Union / Dóra Győrffy. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 235 p. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [53.])
Bibliogr.: p. 213-233.
ISBN 978-963-05-8469-2 fűzött
Európai Unió - Svédország - Magyarország - gazdaságpolitika - globalizáció - gazdasági reform - politikai gazdaságtan - ezredforduló - disszertáció
338.2(4-62)"200" *** 339.923(4-62) *** 339.9(100) *** 338.2(485)"19/200" *** 332.021.8(4-62) *** 338.2(439)"199/200" *** 330
[AN 2659807]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2007.
Juhász Géza
   Önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája és számlarendje, 2007 : leltározási, selejtezési, értékelési, pénzkezelési, kötelezettségvállalási szabályzat / [szerzők Juhász Géza, Grúber Mária, Ivacs Balázs]. - Budapest : Saldo, 2007. - 274 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-207-0 fűzött
helyi önkormányzat - pénzügy - számvitel - útmutató
657.24(036) *** 352.073.5(439)(036) *** 657.4(036)
[AN 2660978]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2007.
Kossáné Prókay Katalin
   Amit a korszerű irodai munkához ismerni érdemes.. : kézikönyv menedzserasszisztensek, titkárságvezetők, irodavezetők, titkárok, ügyintézők vagy más rokonszakmákban dolgozók és az ügyviteli szakmacsoport tanulói számára, valamint kisvállalkozást indítók figyelmébe / Kossáné Prókay Katalin. - [Paks] : Stíl Stúdió, 2007. - 592 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 477-480.
ISBN 978-963-06-2097-0 kötött : 3900,- Ft
irodai munka - ügyvitelszervezés
651
[AN 2660083]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2007.
   Leltározási feladatok és a leltározás végrehajtása / [szerk. Gergely János] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2006. - 168, [118] p. ; 20 cm
Lezárva: 2006. dec. 1.
ISBN 978-963-86552-5-7 fűzött
ISBN 963-86552-5-9
Magyarország - költségvetési szerv - leltározás - iratminta - útmutató
657.371(036) *** 35.07(439)(083.76)
[AN 2661209]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2007.
   Mérlegképes könyvelők továbbképzése : oktatási anyag : vállalkozási szakterület, 2007 / [szerzők Kapásiné Buza Mária et al.]. - [Budapest] : Hessyn Informatikai és Okt. Kft., [2007]. - 246 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2541-8 fűzött : 2835,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2659931]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2007.
   Mérlegképes továbbképzés, 2007 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : vállalkozási szakterület / Adorján [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2006. - XIII, 186 p. ; 30 cm
Lezárva: 2007. márc.
ISBN 978-963-86989-8-8 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2664586]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2007.
Miklósyné Ács Klára
   Könyvvezetési ismeretek / Miklósyné Ács Klára, Siklósi Ágnes, Sztanó Imre. - Budapest : Saldo, 2007. - 257 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-218-6 fűzött : 3500,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2661000]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2007.
Pál Lajos (1960-)
   A munkavégzésre irányuló jogviszonyok minősítéséről / [szerző Pál Lajos]. - Budapest : Saldo, 2007. - 69 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-638-209-4 fűzött
Magyarország - ezredforduló - munkaszerződés - útmutató
331.106(439)"200" *** 349.222(439)(036)
[AN 2661250]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2007.
Pölöskei Pálné
   A társasági adó és a társas vállalkozások különadója, a hitelintézeti járadék, 2007 / [szerzők Pölöskei Pálné, Pecze Ibolya]. - Budapest : Saldo, 2007. - 179 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-213-1 fűzött
Magyarország - társasági adó - ezredforduló
336.271.5(439)"2007"
[AN 2661248]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2007.
Sas István (1948-)
   Reklám és pszichológia / Sas István. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Kommunikációs Akad., cop. 2007. - 361 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kommunikációs Akadémia könyvtár, ISSN 1787-6923)
Bibliogr.: p. 360-361.
ISBN 963-219-790-9 kötött
reklám - lélektan - tankönyv
659.1.013(078)
[AN 2664889]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2007.
Szalai Júlia (1948-)
   Nincs két ország...? : társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon / Szalai Júlia. - Budapest : Osiris, 2007. - 229 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-229.
ISBN 978-963-389-922-9 fűzött : 2680,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - nemzeti jövedelem újrafelosztása - államháztartás - gazdaságszociológia - szociálpolitika - szociális piacgazdaság - rendszerváltás - ezredforduló
330.565(439)"199/200" *** 338.2(439)"199/200" *** 336.12(439)"199/200" *** 316.334.2(439)"199/200" *** 364(439)"199/200" *** 330.342.146
[AN 2661442]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2007.
   A számvitel és az adózás aktuális kérdései, 2007 / [szerk. Ujvári Géza]. - Budapest : NovoSchool : Saldo, 2007. - 333 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-86779-9-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2660968]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2007.
   Számvitelelemzés / [szerk. Pálesné Retezi Katalin]. - [Budapest] : Perfekt, [2007]-. - 29 cm
ISBN 963-394-644-1
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2644187]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2007]. - 630 p.
Szerző Éva Katalin
ISBN 978-963-394-645-9 fűzött : 4800,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2657693] MARC

ANSEL
UTF-88131 /2007.
Törőcsik Mária (1953-)
   Vásárlói magatartás : ember az élmény és a feladat között / Törőcsik Mária. - Budapest : Akad. K., 2007. - 320 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 303-320.
ISBN 978-963-05-8397-8 kötött : 4200,- Ft
marketing - fogyasztói társadalom - fogyasztói magatartás - gazdaságpszichológia
658.8 *** 339.138 *** 366.1 *** 330.16 *** 316.644
[AN 2659803]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2007.
   The view from Prague : the expectations of world leaders at the dawn of the 21st century / Václav Havel et al. ; ed. by Jiří Musil and Tomáš Vrba. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - 276 p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a Prágában 1997-2001 között rendezett "Forum 2000" konferenciák anyagából. - Bibliogr.: p. 254-266.
ISBN 978-963-7326-92-9 kötött
ISBN 978-963-7326-95-0 fűzött
globalizáció - 21. század - konferenciakiadvány
339.9(100)"20" *** 061.3(437.1-2Praha)
[AN 2660620]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2007.
Workforce wake-up call (magyar)
   Gazdálkodj okosan a tehetséggel : döntéshozóknak és humán szakembereknek / Robert Gandossy, Elissa Tucker, Nidhi Verma szerk. ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-19-9 kötött : 4200,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - munkaerő - vállalatvezetés
658.3 *** 331.103 *** 65.011.1
[AN 2661417]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8134 /2007.
Futó Gábor (1953-)
   Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 2007. április 1-jétől : járulékfizetési változások - a fizetési kötelezettség teljesítése, 2007 / Futó Gábor. - [Budapest] : Hessyn Informatikai és Okt. Kft., [2007]. - 111 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. márc. 15.
ISBN 978-963-06-2359-9 fűzött : 2520,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - egészségügyi szolgáltatás - adózási kötelezettség - ezredforduló - útmutató
369(439)(036) *** 369.22(439)(036) *** 349.3(439)(036) *** 336.272(439)(036)
[AN 2659921]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2007.
Horváth Imréné
   A nyugdíjrendszer változásairól / [szerző Horváth Imréné]. - Budapest : Saldo, 2007. - 79 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
ISBN 978-963-638-210-0 fűzött
Magyarország - nyugdíjügy - ezredforduló
369.5(439)"2007"
[AN 2661253]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2007.
Siró Béla
   Debrecen megpróbáltatásai : természeti csapások, járványok, háborúk / Siró Béla ; [C. Kiss Ilona fotós]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 304 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 296-304.
ISBN 978-963-596-534-2 kötött
Debrecen - természeti katasztrófa - fertőző betegség - járványügy - hadtörténet - történeti feldolgozás
364.255(439-2Debrecen)(091) *** 614.4(439-2Debrecen)(091) *** 355.48(439-2Debrecen)
[AN 2661097]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2007.
Vincze Mária
   Beszéljünk róla.. / Vincze Mária, Tardos Anna, Falk Judit írásai örökbefogadó szülőknek. - 2. kiad. - Budapest : Mózeskosár Egyes. : Pikler-Lóczy Társ., 2007. - 36 p. ; 24 cm. - (Füzetek az örökbefogadásról, ISSN 1219-9745 ; 1.)
ISBN 963-04-5134-4 fűzött
örökbefogadás
364.65-058.865 *** 364.442.24
[AN 2665035]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8138 /2007.
   Esztendők sodrásában : az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola jubileumi évkönyve, 2006-2007 / főszerk. Dénes István ; szerk. Gombkötő Csaba, Gulyás Hajnalka Dóra, Tanyi Bálint. - Budapest : Arany J. Épületgépészeti Szakközépisk. és Szakisk., 2007. - 188, [21] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
Fűzött
Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - szakiskola - épületgépészet - iskolai évkönyv
373.6:696(439-2Bp.)(058) *** 377.35:696(439-2Bp.)(058)
[AN 2659936]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2007.
Fortuna Zoltán
   Felmérés a BME-re 2006-ban felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetéről / kész. Fortuna Zoltán, Nagy Tamás, Szemerszki Marianna ; kész. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának és Egyetemi Hallgatói Képviseletének gondozásában. - Budapest : BME Diákközpont, 2007. - 76 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Budapest - pályaválasztás - egyetem - tanuló - szociális helyzet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
378.662(439-2Bp.)"200"(083.41) *** 331.54 *** 37.048.45 *** 316.344.23-057.87(083.41)
[AN 2661416]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2007.
Gordosné Szabó Anna (1928-)
   Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek / Gordosné Szabó Anna. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2004. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 978-963-19-5351-0 fűzött : 2600,- Ft
gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
376.013.82(075.8) *** 615.851.4(075.8)
[AN 2664495]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2007.
   Jubileumi évkönyv, 1982-2007 : Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola / [szerk. Molnár Emese]. - Budapest : G. Perlasca Keresk., Vendéglátóip. Szakközépisk. és Szakisk., [2007]. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Egyes szövegrészek olasz, angol, német és francia nyelven is
Fűzött
Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - szakiskola - kereskedelem - vendéglátás - iskolai évkönyv
373.6:66(439-2Bp.)(058) *** 373.6:640.4(439-2Bp.)(058) *** 377.35(439-2Bp.)(058)
[AN 2659884]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2007.
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma (2005) (Budakalász)
   Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma, 2005. június 17-19 : V. Budakalászi Találkozó : 6. füzet : [a fórumon elhangzottak szerkesztett, rövidített jegyzőkönyve] / [szerk. Guther M. Ilona] ; [rend., közread. a] Magyar Művelődési Intézet. - [Budapest] : M. Művel. Int., 2006. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Kárpát-medencei Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma
Fűzött
Kárpát-medence - művelődésügy - határon túli magyarság - identitás - egyesület - konferenciakiadvány
374 *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 316.63 *** 061.2(4-11) *** 061.3(439-2Budakalász)
[AN 2660709]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2007.
   Kihívások és válaszok a felsőoktatásban : a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0 sz. projekt eredményeit bemutató konferencia előadásai / [szerk. ... Albertné Herbszt Mária] ; [kiad. Eötvös József Főiskola ...]. - Baja : EJF, [2007]-. - 24 cm
A konferenciát 2006. máj. 25-én Baján tartották
felsőoktatás - konferenciakiadvány
378 *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2661544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2007]. - 111 p. : ill., főként színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-51-0 fűzött
felsőoktatás - konferenciakiadvány
378 *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2661553] MARC

ANSEL
UTF-88144 /2007.
   A kollégium belső világa / [szerk. Benedek István]. - Szolnok : Vár. Kollégium, 2007. - 121 p. : ill. ; 24 cm. - (Kollégiumi akadémiai füzetek / Városi Kollégium, ISSN 1789-0640 ; 1.)
ISBN 978-963-06-2365-0 fűzött
Városi Kollégium (Szolnok)
kollégium - pedagógia - módszertan
378.187.5 *** 37.02 *** 37.01
[AN 2660267]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2007.
   Kooperatív foglalkozástervek az általános iskolák 1-2. osztálya számára : magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret, matematika, természetismeret / [... kész. Badacsonyiné Bódis Hajnalka et al.]. - Budapest : Füpi, 2007. - 192 p. ; 21x31 cm. - (Füpi füzetek)
Spirál fűzéssel
Fűzött (hibás ISBN 963-86620-0-X)
tantárgy - matematika - magyar nyelv - magyar irodalom - társadalomismeret - környezetismeret - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv
372.47(072) *** 372.88(072) *** 372.83(072) *** 372.48(072)
[AN 2661522]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2007.
Kovács Ilma
   Az elektronikus tanulásról / Kovács Ilma. - Budapest : Holnap, 2007. - 274 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-268. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-963-346-758-9 fűzött : 2300,- Ft
távoktatás - internet
37.018.43 *** 681.3.004.14
[AN 2660334]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2007.
Major Zsolt Balázs
   "Fotel vagy karfa" : gyakorlat- és eszközközpontú nevelés-módszertani kézikönyv gyermekvédelemben, gyerek- és lakásotthonokban dolgozók számára / Major Zsolt Balázs, Mészáros Katalin ; [... kiad. a "Forrás Club Tudományos Informatikai és Média Fórum" Közhasznú Egyesület. - Szeged : Forrás Club Tud. Informatikai és Média Fórum Közhasznú Egyes., 2007. - 417 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 403-408.
ISBN 978-963-06-2296-7 * fűzött : 2690,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-2296-3)
gyermekotthon - didaktika
376.64.018.324 *** 37.02
[AN 2660086]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2007.
   Minőség a javából : E-Quality - Európai Minőségi Díjjal kitüntetett magyar Comenius és Erasmus decentralizált projektek 2006 / [szerk. Mátyus Edina] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2007]. - 21 p. : ill. ; 20x21 cm
Fűzött
pályázat - oktatás
37(439) *** 06.063
[AN 2661422]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 20. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-8352-8 kötött : 1690,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 2664498]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2007.
   Az oktatás nagy kézikönyve / szerk. ... Szüdi János. - Utánny. - Budapest : CompLex, 2007. - 1112 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198 ; 2.)
ISBN 963-224-872-4 kötött
Magyarország - oktatásügy - törvény - útmutató
37.014(439) *** 37.014(439)(094)(036)
[AN 2664887]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2007.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (28.). Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési, Könyvtártudományi Szekció (2007) (Piliscsaba)
   XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciójának absztrakt füzete : [Piliscsaba, 2007. április 2-4.] / szerk. Nábrády Mária ; [rend., közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - 171 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9206-30-4 fűzött
pedagógia - lélektan - művelődésügy - könyvtártudomány - egyetem - konferenciakiadvány
37 *** 159.9 *** 351.85 *** 02 *** 378.184 *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2659878]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2007.
   A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése gyermekeink jövőjének záloga : értékek, eredmények az Észak-alföldi Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központban / [szerk. Beszteri Éva, Mezei Csilla, Tóth Jánosné] ; [közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat ...]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Ped. Int. Ped. Szakmai és Szakszolgálat, 2007. - 74 p. : ill., színes ; 30 cm + DVD
ISBN 978-963-87530-0-7 fűzött
Észak-alföldi Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ. Kisújszállás
Észak-alföldi régió - projekt módszer - pedagógusképzés
371.314.6(439Észak-Alföld) *** 371.13
[AN 2661391]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2007.
   Tanári kézikönyv : matematika 7. évfolyam : I. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin]. - Celldömölk : Apáczai, 2007, cop. 2001. - 229 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Matematika kézikönyv : 7. évfolyam I. kötet
Fűzött (hibás ISBN 978-963-464-659-4)
alapfokú oktatás - felső tagozat - matematika - tantárgy - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2664408]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2007.
   Tanári kézikönyv : matematika 8. évfolyam : II. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin]. - Celldömölk : Apáczai, 2007, cop. 2004. - 232 p., [3] fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Gerinccím: Matematika kézikönyv : 8. o. II. kötet
Fűzött (hibás ISBN 978-963-464-698-3)
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.851(072)(076)
[AN 2664445]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2007.
Tornyosiné Nagy Éva
   Alkalmazott vezetéselmélet : [rendszer, szervezet, szervezetfejlesztés] / Tornyosi Nagy Éva. - Budapest : [BMGE], 2006-. - 25 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
oktatásügy - szervezés - vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
371(075.8) *** 65.012.4(075.8)
[AN 2658493]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2006. - 63 p. : ill.
Az ábrákat Broczkó Tamás kész. - Bibliogr.: p. [64].
Fűzött
oktatásügy - szervezés - vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
371(075.8) *** 65.012.4(075.8)
[AN 2658498] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8156 /2007.
Bakonyi Tibor (1958-)
   Állam, civil társadalom, sport / Bakonyi Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 178 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 178-[179].
ISBN 978-963-09-5583-6 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - sport - belpolitika - 20. század - ezredforduló
796/799(439)"194/200" *** 323(439)"194/200"
[AN 2660348]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2007.
Birkenbihl, Vera F.
Intelligente Partyspiele (magyar)
   Játsszunk együtt! : személyiségfejlesztő társasjátékok / Vera F. Birkenbihl ; [ford. Gaál Szilvia]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7168-88-8 kötött : 1980,- Ft
társasjáték - szellemi játék - közösségfejlesztés - személyiségfejlesztés
793/794 *** 613.865 *** 159.923
[AN 2659788]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2007.
Bocsák Miklós (1947-)
   Aranykönyv : hogyan éltek? : és akik elmentek, hogyan haltak? / Bocsák Miklós ; [... közrem. Imre Mátyás]. - [Budapest] : M-Sport, [2007]. - 302 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87368-1-9 kötött : 5920,- Ft
Magyarország - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - életrajz
796.332(439)"195/200"(092)
[AN 2660934]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2007.
Borbély Attila
   Szamurájok útján : a budo sportok kézikönyve / Borbély Attila, Jóvér Béla. - 2. átd. kiad. - Budapest : Panoráma, 2007. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 978-963-243-936-5 fűzött : 3900,- Ft
ázsiai küzdő- és védősport
796.853
[AN 2664999]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2007.
Hoffmann Istvánné (1928-)
   Sport, marketing, szponzorálás / Hoffmann Istvánné. - Budapest : Akad. K., 2007. - 246 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 239-243.
ISBN 978-963-05-8501-9 kötött : 3500,- Ft
sport - marketing
796 *** 658.8
[AN 2661033]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2007.
Molnár János
   Fogatlovak kiképzése, idomítása / Molnár János. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 124 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 14.)
Bibliogr.: p. 124.
ISBN 978-963-286-319-1 kötött
fogathajtás - ló - idomítás
798.62 *** 636.1.088
[AN 2660353]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2007.
Smullyan, Raymond
Chess mysteries of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes sakkrejtélyei : 50 izgalmas sakknyomozás / Raymond Smullyan ; ford. Tandori Dezső. - Budapest : Typotex, 2007, cop. 2002. - 210 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 963-9326-58-5 fűzött : 1650,- Ft
sakk
794.1
[AN 2664237]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8163 /2007.
Bauer, Hermann (1929-2000)
Baroque (magyar)
   Barokk / Hermann Bauer, Andreas Prater ; Ingo F. Walther szerk. ; [... ford. Béresi Csilla]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2007. - 96 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 978-3-8228-4619-3
barokk - festészet
75(4)"15/16" *** 75.034.7
[AN 2660057]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2007.
Bower, Elizabeth
Bead (magyar)
   Gyöngy ékszerek / a tárgyakat tervezte Elizabeth Bower ; [szöveg Sarah O'Brien] ; [fotók Natasha Milne]. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 111 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Egyedit - saját kezűleg)
Ford. Mohácsi Anikó
ISBN 978-963-9552-95-1 fűzött : 2995,- Ft
ISBN 963-9552-95-X
díszítőművészet - ékszer - gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
745.55 *** 746.5 *** 379.826
[AN 2660067]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2007.
Czeglédy Ilona (1937-)
   Siklós, vár / [Czeglédy Ilona]. - 7. jav. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2007. - 16 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 96.)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-554-407-3 fűzött
Siklós - vár - útmutató
728.81(439-2Siklós)(036)
[AN 2664861]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2007.
Dankó Katalin, J. (1945-)
   Karcsa, református templom / [Jósvainé Dankó Katalin]. - [Budapest] : TKM Egyes., [2007]. - 15 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 572.)
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-554-498-7)
Karcsa - templom - útmutató
726.54(439-2Karcsa)(036)
[AN 2664864]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2007.
drMáriás (1966-)
   drMáriás képzőművészete / írta és szerk. Szombathy Bálint ; [fotók Bácsi Róbert et al.]. - Budapest : A38 Kulturális Kht. : M. Műhely, 2007. - 160 p. : ill., főként színes ; 22x25 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-06-2119-9 kötött : 4700,- Ft
drMáriás (1966-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Máriás_B.
[AN 2659892]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2007.
Haász István (1946-)
   Haász István : festmény, pasztell, objekt / [szövegek ... Beke László, Haász István]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2007. - 143 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Pokoly Judit, Nemere Réka. - Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-9731-15-8 kötött : 4295,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Haász_I.
[AN 2661172]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2007.
   "Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni" : dokumentumgyűjtemény Pázmány Péter sírhelyéről = "Po mojej smrti nestane sa všetko podlʹa mojej vôle" : súbor dokumentov o hrobe Petra Pázmánya / [szerk. Hargittay Emil, Käfer István, Kránitz Mihály] ; [...ford. Báthory Orsolya et al.]. - Esztergom ; Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. : PPKE BTK Szt. Adalbert Közép-Európa Kutcsop., 2007. - 67, [4], 65, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 7.)
A magyar és szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-31-1 fűzött
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - síremlék - érsek - 17. század - történelmi forrás
726.825(437.6-2Pozsony) *** 282(439)(092)Pázmány_P.(093)
[AN 2659898]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2007.
   Keleti művészeti lexikon / szerk. Fajcsák Györgyi. - Budapest : Corvina, 2007. - 387 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 373-376.
ISBN 978-963-13-5558-1 kötött : 4600,- Ft
Ázsia - művészettörténet - lexikon
7(5)(091) *** 030
[AN 2661089]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2007.
Kennedy, Ian G.
Titian (magyar)
   Tiziano : 1490 k.-1576 / Ian G. Kennedy ; [... ford. Láng Zsuzsa Angéla, Fiametta]. - Budapest : Vince K. ; Köln : Taschen, cop. 2007. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 978-3-8228-4533-2
Tiziano, Vecellio (1488?-1576)
Itália - festőművész - 16. század
75(45)(092)Tiziano,_V.
[AN 2660048]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2007.
Kiss Attila Atilla (1966-)
   Protomodern, posztmodern : szemiográfiai vizsgálatok / Kiss Attila Atilla. - Szeged : JATEPress, 2007. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 12.)
Bibliogr.: p. 183-193.
ISBN 978-963-482-821-1 fűzött
művészetelmélet - irodalomtudomány - színházművészet - filmművészet - posztmodern - ikonográfia - ismeretelmélet - strukturalizmus - szemiotika - jelkép
7.04 *** 82.01 *** 792.01 *** 791.43.01 *** 165.212
[AN 2661476]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2007.
Knit (magyar)
   Kötés / a modelleket tervezte Diana Crossing [et al.] ; [szöveg Sarah O'Brien] ; [fotók Natasha Milne]. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 111 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Egyedit - saját kezűleg)
Ford. Viertlné Kirtyán Beáta
ISBN 978-963-9552-96-8 fűzött : 2995,- Ft
ISBN 963-9552-96-8
textilkötés - kézimunka - foglalkoztatókönyv
746.42 *** 646.26 *** 379.826
[AN 2660065]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2007.
   A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei / [szerk. Gosztonyi Ferenc, Veszprémi Nóra, Cseh Szilvia]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2007. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-9552-88-3 fűzött : 3495,- Ft
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - Budapest - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus
73/76(439) *** 069(439-2Bp.)MNG(036)
[AN 2661231]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2007.
Mesterek és mesterművek (angol)
   Masters and masterpieces : Hungarian National Gallery / [ed. Zsuzsa Rappai] ; [pref. Lóránd Bereczky] ; [transl. Dezső Bánki]. - [Budapest] : Kossuth : Hung. Nat. Gallery, cop. 2007. - 212 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-09-5560-7 kötött : 7990,- Ft
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - Budapest - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus
73/76(439) *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 2661370]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2007.
   Mesterek és mesterművek : Magyar Nemzeti Galéria / [szerk. Rappai Zsuzsa] ; [előszó Bereczky Lóránd]. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2007. - 212 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-09-5602-4 kötött : 7990,- Ft
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - Budapest - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus
73/76(439) *** 069(439-2Bp.)MNG
[AN 2661369]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2007.
Sinkovits Péter (1943-)
   Kondor Béla / írta és összeáll. Sinkovits Péter ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Galéria. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2007. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5551-5 kötött : 2900,- Ft
Kondor Béla (1931-1972)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)Kondor_B. *** 76(439)(092)Kondor_B.
[AN 2661368]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2007.
   Small apartments = Apartamante mici = Kis apartmanok / [ed. ... Simone Schleifer]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2007. - 188, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
lakás - belsőépítészet - fényképalbum
728.11(100)(084.12) *** 747(100)
[AN 2660042]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2007.
   Small houses = Case mici = Kis házak / [ed. ... Simone Schleifer]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2007. - 185, [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
építészet - lakóépület - fényképalbum
728.37(100)(084.12)
[AN 2660043]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2007.
Suckale, Robert
Gothic (magyar)
   Gótika / Robert Suckale, Matthias Weniger & Manfred Wundram ; Ingo F. Walther szerk. ; [... ford. Székely András]. - Budapest : Vince K., 2007. - 95 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött
művészettörténet - gótika - festészet
75(4)"12/14" *** 75.033.5
[AN 2660053]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2007.
Sudjic, Deyan (1952-)
The edifice complex (magyar)
   Épület-komplexus : ahogy a hatalmasok és gazdagok építkeznek / Deyan Sudjic ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 370 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-360.
ISBN 963-9686-16-6 kötött : 4200,- Ft
építészet - hatalom - diktatúra - építész - politikus - 20. század - emlékmű
72(100)(092) *** 321.01 *** 321.6 *** 32(100)(092)"19" *** 725.94(100)
[AN 2660278]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2007.
Szentkirályi Zoltán (1927-1999)
   Az építészet rövid története / Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály. - 9. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2007. - 2 db ; 29 cm
ISBN 978-963-16-3059-6 kötött
építészettörténet
72(100)(091)
[AN 2664984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 249 p.
építészettörténet
72(100)(091)
[AN 2664985] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 455 p. : ill.
építészettörténet
72(100)(091)
[AN 2664986] MARC

ANSEL
UTF-88183 /2007.
Takács Erika
   A világ 10 csodája / Christine Nordmann. - Budapest : Fix-term, 2007. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9726-02-8 kötött
építészettörténet - helyismeret
72(100)(091) *** 908.100
[AN 2660841]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2007.
Wundram, Manfred (1925-)
Renaissance (magyar)
   Reneszánsz / Manfred Wundram ; Ingo F. Walther szerk. ; [... ford. Havas Lujza]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2007. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 978-3-8228-4621-6
reneszánsz - festészet - művészettörténet
75(4)"14/15" *** 75.034(4)
[AN 2660061]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8185 /2007.
Gould, Glenn (1932-1982)
"Non, je ne suis pas du tout un excentrique" (magyar)
   Egyáltalán nem tartom magam különcnek / Glenn Gould ; összeáll. Bruno Monsaingeon ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 226 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-346-749-7 fűzött : 2900,- Ft
Gould, Glenn (1932-1982)
Kanada - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - interjú
786.2.071.2(71)(092)Gloud,_G.(047.53)
[AN 2660328]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2007.
   Magyar népdalok : egyetemes gyűjtemény / ... 1934-től 1940-ig szerk. Bartók Béla ; [közread. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Bartók Archívuma]. - Bp. : Akad. K., 1991-. - 25 cm
ISBN 963-05-5788-6 kötött
magyar néprajz - népdal
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 584626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A I. osztály 417-906 / sajtó alá rend. Kovács Sándor és Sebő Ferenc. - 2007. - 1013 p. : ill.
ISBN 978-963-05-8515-6 kötött : 9980,- Ft
magyar néprajz - népdal
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 2660625] MARC

ANSEL
UTF-88187 /2007.
   Muzsikáló mérnökök : a Műegyetemi Zenekar története / összeáll. Szebényiné Seres Katalin. - [Budapest] : Műegy. K., 2006. - 38 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Egyetemtörténeti füzetek, ISSN 1585-3543)
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Műegyetemi Zenekar
Budapest - Magyarország - kamarazenekar - egyetem - műszaki tudomány - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Bp.)(091) *** 378.662(439-2Bp.)(058)
[AN 2659933]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2007.
   Százhúsz éves a hajdúszováti kórusélet, 1887-1947-2007 / [szerk. Szathmári Károly]. - Hajdúszovát : [Önkormányzat], 2007. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Hajdúszovát Önkormányzata
ISBN 978-963-06-2491-6 fűzött
Hajdúszováti Kodály Énekkar
Hajdúszovát - énekkar
784.087.68.071(439-2Hajdúszovát)
[AN 2661167]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8189 /2007.
Molnár Gál Péter (1936-)
   A pesti kabaré : 40 éves a Mikroszkóp Színpad / [írta Molnár Gál Péter, Markos Zoltán] ; [fotók Matz Károly]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-5584-3 kötött : 2800,- Ft
Mikroszkóp Színpad (Budapest)
Budapest - színház - kabaré - 20. század - ezredforduló - történeti feldolgozás
792(439-2Bp.)Mikroszkóp_Színpad(091) *** 792.73(439-2Bp.)"19/200"
[AN 2660351]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2007.
Robb, Brian J.
Johnny Depp (magyar)
   Johnny Depp, egy modern lázadó / Brian J. Robb ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2007. - 250 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Filmogr.: p. 248-[251].
ISBN 978-963-529-004-8 fűzött : 3490,- Ft
Depp, Johnny (1963-)
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Depp,_J.
[AN 2660403]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2007.
Tímár Péter (1950-)
   Kis éji csontzene : fiókban maradt forgatókönyvek / Tímár Péter. - [Budapest] : Barrus, cop. 2007. - 321 p. ; 20 cm
Tart.: Big Bozsó ; Hűség ; Kis éji csontzene ; Szavesz, Keseg
ISBN 978-963-86725-9-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Tímár_P. *** 894.511-293.7
[AN 2660919]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8192 /2007.
Ádász Edina
   Nagy nyelvvizsgakönyv / Ádász Edina, Bajczi Tünde, Kerekes Zsolt. - Budapest : Librotrade, 2007-. - 28 cm
ISBN 978-963-9328-70-9
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2664652]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Angol középfok. - 2007. - 415 p.
ISBN 978-963-7471-09-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2664654] MARC

ANSEL
UTF-88193 /2007.
   Angol - magyar kéziszótár = A concise English - Hungarian dictionary / Országh [et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2001. - XXVIII, 1147 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-7779-3 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2664883]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2007.
Costa, Fernando
   Dicionário temático-ilustrado português - húngaro = Portugál - magyar tematikus képes tanuló-szótár / Fernando Costa, Fehér Ferenc, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - Utánny. - Budapest : Szultán, 2007, cop. 2000. - 301 p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = Eu [amo] as palavras, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes portugál - magyar szótár
ISBN 978-963-8373-22-9 fűzött
portugál nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - képes szótár
801.321.19=690=945.11
[AN 2664895]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2007.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező szótár / Csordás Norbert. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : CDN Kft., cop. 2006. - 626 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 625.
ISBN 963-229-731-8 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2664874]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2007.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 978-963-346-212-6)
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 2665020]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2007.
Davies, Helen
   Kezdők cseh nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Balázs Andrea ; [szerk. Nicole Irving] ; [ill. John Shackell]. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-557-8 kötött : 1900,- Ft
cseh nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=850=945.11
[AN 2665014]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2007.
Davies, Helen
   Kezdők eszperantó nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Horváth József ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-710-7 kötött : 2400,- Ft
eszperantó - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=089.2=945.11
[AN 2665011]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2007.
Davies, Helen
   Kezdők lengyel nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Palkó Katalin ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-423-6 kötött : 1900,- Ft
lengyel nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=84=945.11
[AN 2665017]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2007.
Davies, Helen
   Kezdők orosz nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Nagy Lászlóné ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 124 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 978-963-346-219-5)
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 2665015]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2007.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol - magyar kisszótár = Pequeño diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2004. - 637 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8093-9 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2664856]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2007.
Farkas Zsuzsanna
   Angol nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban : középfok / Farkas Zsuzsanna. - 5. kiad. - Budapest : Librotrade, 2007, cop. 1999. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai nyelvkönyv sorozat, ISSN 1585-0250)
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-963-7471-10-0 fűzött
angol nyelv - idegenforgalom - vendéglátás - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 2664014]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2007.
Gáldi László (1910-1974)
   Magyar - orosz szótár = Vengersko - russkij slovarʹ / Gáldi László, Uzonyi Pál. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2000. - XLVII, 947 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-7634-5 kötött
magyar nyelv - orosz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=82
[AN 2664871]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2007.
Gáldi László (1910-1974)
   Orosz - magyar szótár = Russko - vengerskij slovarʹ / Gáldi László, Uzonyi Pál. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2000. - CXXXIX, 741 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-7633-8 kötött
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11
[AN 2664872]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2007.
Gyepes Judit (1937-)
   Útitárs : angol társalgási zsebkönyv / Siórétiné Gyepes Judit, Zoltán Erika ; [a rajzokat kész. Tényi Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1993. - 192 p. : ill. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3821-0 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
802.0(078)=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 2664857]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2007.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Magyar - latin kéziszótár = Dictionarium Hungarico - Latinum / Györkösy Alajos. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1960. - 1158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-6781-7 kötött
magyar nyelv - latin nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=71
[AN 2664882]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2007.
Kertész Lóránt
   Diccionario ilustrado para los estudiantes español - húngaro = Spanyol - magyar képes tanuló-szótár / Kertész Lóránt, Soós Tamás, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 5. kiad. - Budapest : Szultán, 2007, cop. 1996. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = Yo [amo] las palabras, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes spanyol - magyar szótár
ISBN 978-963-8373-34-2 fűzött : 1950,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 2664891]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2007.
Kovács Andrásné
   Be our guest : angol szakmai nyelvkönyv pincérek, vendéglátó eladók, gyorsétkeztetési eladók számára / Kovács Andrásné, Vajda Tibor ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Jav. kiad. - Budapest : KIT, 2007, cop. 2005. - 378 p., 8 t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-637-268-2 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - vendéglátóipar - idegenforgalom - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 640.4 *** 642.6
[AN 2664637]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2007.
Lőrincz Zsolt
   Német nyelv az idegenforgalomban, a vendéglátásban, a szállodaiparban : középfok / Lőrincz Zsolt. - 5. kiad. - Budapest : Librotrade, 2006. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Szakmai nyelvkönyv sorozat, ISSN 1585-0250)
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 963-7471-08-1 fűzött
német nyelv - szaknyelv - idegenforgalom - vendéglátás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4
[AN 2664015]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2007.
Radenhausen, Rudolf
   Seien Sie unser Gast : német szakmai nyelvkönyv pincérek, vendéglátó eladók, gyorsétkeztetési eladók számára / német nyelvterületre adaptálta és ford. Rudolf Radenhausen ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Jav. kiad. - Budapest : KIT, 2007. - 409 p., 8 t. : ill. ; 23 cm
Kész. Kovács Andrásné és Vajda Tibor "Be our guest" c. műve alapján. - Bibliogr.: p. 409.
ISBN 978-963-637-271-2 fűzött
német nyelv - szaknyelv - vendéglátóipar - idegenforgalom - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 640.4 *** 642.6
[AN 2664775]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2007.
Sáradyné Kántor Judit
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = English - Hungarian, Hungarian - English dictionary / [szerk. Sáradyné Kántor Judit, Sárady Gyula]. - 5. kiad. - Budapest : Libro-Trade, 2007. - 476 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-7471-05-6 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2664012]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2007.
Somló Katalin
   Schrittweise 2 : középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2000. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-19-4972-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2664588]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2007.
Spanish phrase book (magyar)
   Spanyol útiszótár / [ford. Hargitai György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
ISBN 978-963-09-5547-8 fűzött : 1390,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=60
[AN 2661273]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2007.
Szabó Katalin (1949-)
   Wer? Was? Wo? Wie? : német leíró nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok : szófajok / Szabó Katalin ; [a rajzokat kész. Svoboda Róbert]. - 12. kiad. - [Budapest] : Librotrade : Szabó, 2006. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 963-7471-06-5 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(078)=945.11
[AN 2664632]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2007.
Szalai Tünde
   Tematikus szótár német nyelvből / [szerzők Szalai Tünde, Wolf-Schäffer Judit]. - Szeged : Maxim, 2007. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9624-40-5 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 2660164]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2007.
Tolcsvai Nagy Gábor (1953-)
   Idegen szavak szótára / Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Osiris, 2007. - 1098 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 2.)
ISBN 978-963-389-520-7 * kötött : 5980,- Ft (hibás ISBN 978-963-389-520-0)
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2661515]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8217 /2007.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály levelezése, 1912-1914 / sajtó alá rend. Pethes Nóra, Vilcsek Andrea. - Budapest : Akad. K., 2007. - 521 p., [18] p. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
Bibliogr.: p. 465-470.
ISBN 978-963-05-8482-1 kötött : 4830,- Ft
Magyarország - író - 20. század - századforduló - levelezés
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 2661126]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2007.
Bakó Endre (1938-)
   "Debrecen, lelkem székvárosa" : Németh László és Debrecen / Bakó Endre. - Debrecen : Hajdú-Bihari Múz. Ig. : Debreceni Irod. Múz., 2006. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar írók Debrecen-élménye, ISSN 1789-0624)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7218-58-3 fűzött
Németh László (1901-1975)
Magyarország - Debrecen - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Németh_L. *** 908.439-2Debrecen
[AN 2660255]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2007.
Bakonyi István (1952-)
   A dolgok arca : arcképvázlat Pék Pálról / Bakonyi István. - Nagykanizsa : Czupi, 2007. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
A fotókat kész. Bakonyi Erzsébet et al. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86289-8-5 fűzött
Pék Pál (1939-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés - vers
894.511(092)Pék_P.
[AN 2661493]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2007.
   Carmen, Švejk és az égi kártyaparti : Réz Ádám emlékezete / [összeáll. Székács Vera és Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2007. - 489 p., XVI t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 479-485.
ISBN 978-963-07-8277-7 kötött
Réz Ádám (1926-1978)
Magyarország - fordító - író - 20. század - világirodalom - műfordítás - magyar irodalom - antológia - emlékkönyv - memoár
894.511(092)Réz_Á.(0:82-94) *** 82-822=945.11 *** 894.511-821
[AN 2659817]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2007.
Déry Tibor (1894-1977)
   Déry Tibor levelezése / közread. Botka Ferenc. - Budapest : Balassi : PIM, [2006]-. - 24 cm. - (Déry archívum)
Déry Tibor (1894-1977)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Déry_T.(044)
[AN 2635329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/b., 1927-1935. - cop. 2007. - 399 p., [30] t. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-719-0 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Déry_T.(044)
[AN 2660682] MARC

ANSEL
UTF-88222 /2007.
Lukács László (1950-)
   Csokonai a néphagyományban / Lukács László. - Budapest : Ráció, 2007. - 121 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115-122.
ISBN 978-963-9605-33-6 fűzött : 1750,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - író - magyar néprajz - 18. század - 19. század
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 39(=945.11)
[AN 2659832]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2007.
   A magyar irodalom történetei / [főszerk. Szegedy-Maszák Mihály]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 3 db ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-006-6
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2660969]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1800-ig / a köt. szerkesztői Jankovits László, Orlovszky Géza ; a szerk. mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 703 p.
ISBN 978-963-693-007-3 kötött : 6000,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)".../17"
[AN 2660977] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1800-tól 1919-ig / a köt. szerkesztői Szegedy-Maszák Mihály, Veres András ; a szerk. mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 927 p.
ISBN 978-963-693-008-0 kötött : 6000,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - századforduló
894.511(091)"18/191"
[AN 2660981] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1920-tól napjainkig / a köt. szerkesztői Szegedy-Maszák Mihály, Veres András ; a szerk. mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 922 p.
ISBN 978-963-693-009-7 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - irodalomtudomány
894.511"192/200" *** 82.01(439)"19"
[AN 2661822] MARC

ANSEL
UTF-88224 /2007.
Papp Tibor (1936-)
   Avantgárd szemmel költőkről, könyvekről / Papp Tibor. - Budapest : M. Műhely, 2007. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7596-59-9 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - kritika - avantgárd - 19. század
894.511(091)"19" *** 894.511-95 *** 82.015.19
[AN 2659865]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2007.
Szilágyi Imre (1933-1993)
   Önismeret és egzisztencia : válogatott írások / Szilágyi Imre ; [vál. és sajtó alá rend. Szilágyi Ágnes Judit]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 345, [2] p. ; 19 cm. - (Aranyhal sorozat, ISSN 1218-2206)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7486-43-2 fűzött : 1900,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - magyar irodalom - magyar irodalom története - író - 20. század - válogatott művek - személyi bibliográfia
894.511(092)"19" *** 894.511(092)Hamvas_B. *** 894.511-821 *** 012Szilágyi_I.
[AN 2660467]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8226 /2007.
Ahern, Cecelia (1984-)
PS, I love you (magyar)
   Ui.: Szeretlek / Cecelia Ahern ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Tericum, cop. 2007. - 510 p. ; 19 cm
ISBN 963-8453-81-8 kötött : 2870,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2660630]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2007.
Ajtmatov, Čingiz (1928-)
   Dzsingisz kán fehér fellege : két elbeszélés / Csingiz Ajtmatov ; ford. Somfai Kara Dávid ; [a verseket ford. és a végszót írta Buda Ferenc]. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 143, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Mire a madarak visszatérnek ; Dzsingisz kán fehér fellege. - Egys. cím: Kajrylyp kuštar kelgenče ; Čyngyz handyn ak bulutu
ISBN 978-963-346-782-4 kötött : 2300,- Ft
kirgiz irodalom - elbeszélés
894.341-32=945.11
[AN 2661404]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2007.
   Analecta poetica : Jacobus Mariosa autográf kéziratából / közzéteszi Tóth Sándor Attila. - Szeged : Gradus ad Parnassum, cop. 2007. - 135 p. ; 24 cm. - (Világ - egyház - történelem, ISSN 1418-9526)
A költemények és a verses dialógusok latin nyelven
ISBN 978-963-9184-19-0 fűzött
Magyarország - újkori latin irodalom - vers - antológia
871-14(439)(082)
[AN 2661577]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2007.
Auster, Paul (1947-)
   A szem önéletrajza : versek = Autobiography of the eye : poems / Paul Auster ; [ford. Gyukics Gábor]. - [Budapest] : Barrus, cop. 2007. - 99, [4] p. ; 19 cm
A ford. a "Collected poems" (Woodstock, NY : Overlook Press, 2004) c. kiad. alapján kész. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-86725-7-5 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2661068]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2007.
Baleczky Emil (1919-1981)
   Literaturnoe nasledie = Irodalmi örökség / Èmil Baleckij ; pod redakciej A. Zoltana i M. Kapralâ. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2007. - 178 p. ; 20 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 20.)
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 978-963-7336-63-8 fűzött
kárpátaljai ukrán irodalom - válogatott művek - vers - fordítás
887.5-821 *** 887.5-14.032
[AN 2661607]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2007.
Baricco, Alessandro (1958-)
Questa storia (magyar)
   Történet / Alessandro Baricco ; [ford. Balkó Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-108-8 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2660524]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2007.
Barker, Raffaella
Hens dancing (magyar)
   Csirketánc / Raffaella Barker ; [ford. Kamper Gergely]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2007. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9557-23-9 fűzött : 2400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2660725]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2007.
Baum, Lyman Frank (1856-1919)
The wizard of Oz (magyar) (átd.)
   Oz, a nagy varázsló / Frank L. Baum ; röv. és átd. Maria Seidemann ; ill. Christiane Hansen ; ford. Szabó Mária. - Budapest : Ciceró, cop. 2007. - 61 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-583-5 kötött : 1980,- Ft
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2659801]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2007.
Behn, Ari (1972-)
Trist som faen (magyar)
   Rohadt szomorú / Ari Behn ; ... Kovács katáng Ferenc grafikái, [fordítása]. - Budapest : Nagyvilág, 2007. - 108, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9175-31-0 fűzött : 2000,- Ft
norvég irodalom - elbeszélés
839.6-32=945.11
[AN 2661190]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2007.
Bloch, Arthur (1948-)
Complete Murphy's law (magyar)
   Az eredeti, teljes és végre végérvényes Murphy törvénykönyve / Arthur Bloch ; [ford. Hernádi Miklós] ; [ill. Ed Powers]. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 271 p. : ill. ; 19 cm
Gerinccím: Murphy törvénykönyve
ISBN 978-963-9635-81-4 kötött : 1990,- Ft
ISBN 963-9635-81-2 (hibás ISBN 963-9635-81-4)
amerikai angol irodalom - humor
820-7(73)=945.11
[AN 2664200]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Das Geisterflugzeug (magyar)
   A kísértetrepülő / Thomas Brezina ; ... ill. Werner Heymann ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2007. - 121 p. : ill. ; 19 cm + mell. - (Tigris kommandó ; 3.)
ISBN 978-963-628-595-1 kötött : 1799,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2660897]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Im Donner-Tempel (magyar)
   A Mennydörgések temploma / Thomas Brezina ; ... ill. Werner Heymann ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2007. - 121 p. : ill. ; 19 cm + mell. - (Tigris kommandó ; 1.)
ISBN 978-963-628-512-8 kötött : 1799,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2660892]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Der Peinliche-Eltern-Weghex-Zaubespruch (magyar)
   A szülőszelídítő varázsige / Thomas Brezina ; ill. Bettina Gotzen-Beck ; [ford. Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2007. - 175 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-656-9 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2661098]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Der Pferde-Poltergeist (magyar)
   A lovarda fantomja / Thomas Brezina ; ... ill. Werner Heymann ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2007. - 121 p. : ill. ; 19 cm + mell. - (Tigris kommandó ; 2.)
ISBN 978-963-628-513-5 kötött : 1799,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2660895]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Die Ritter-Robots (magyar)
   Robotlovagok / Thomas Brezina ; ... ill. Werner Heymann ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2007. - 128 p. : ill. ; 19 cm + mell. - (Tigris kommandó ; 4.)
ISBN 978-963-628-596-8 kötött : 1799,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2660898]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2007.
Brussig, Thomas (1965-)
Am kürzeren Ende der Sonnenallee (magyar)
   A Napsugár fasor innenső vége / Thomas Brussig ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 161, [2] p. ; 19 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 978-963-9610-80-4 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2661165]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
A Caribbean mystery (magyar)
   Rejtély az Antillákon / Agatha Christie ; [ford. Rubin Péter]. - Budapest : Európa, 2007. - 247 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8298-2 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2664034]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2007.
Collins, Terry
SpongeBob Naturepants (magyar)
   A természet lágy ölén / írta Terry Collins ; ill. Clint Bond ; Peter Burns, Paul Tibbitt és Mark O'Hare eredeti tévéepizódja alapján ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2007. - 61, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Tengeri sztori ; 2.)
Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág (keretcím)
ISBN 978-963-628-632-3 fűzött : 699,- Ft
Egyesült Államok - gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - mese - televíziós műsorszám
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 2661243]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2007.
Cooper, Jilly
Polo (magyar)
   Póló / Jilly Cooper ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - Budapest : Jaffa, 2007. - 652 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-30-8 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2661087]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2007.
Craven, Sara
His wedding-night heir (magyar)
   Fuss a karomba! / Sara Craven ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. : 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 392.)
ISBN 978-963-537-667-4 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2660574]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2007.
Crişan, Ana
   Cuvinte sincere / Ana Crişan ; [il. Csaba Sajti] ; [publ. a Centrului de documentare şi informare al Autoguvernării pe ţară a românilor din Ungaria]. - Giula : Centrului de documentare şi informare al Autoguvernării pe ţară a românilor din Ungaria, 2007. - 57 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1984-4 fűzött
Magyarország - román irodalom - vers
859.0-14(439)
[AN 2661611]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2007.
DiCamillo, Kate
Because of Winn-Dixie (magyar)
   Penny miatt / Kate DiCamillo ; [ford. Tótfalusi István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 963-9492-93-0 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2660408]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2007.
Donne, John (1572-1631)
   A szerelem istensége / John Donne. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 158, [2] p. ; 21 cm
Ford. Vas István et al.
ISBN 978-963-9690-38-7 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 2660169]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2007.
D'Orta, Marcello
Io speriamo che me la cavo (magyar)
   Én, reméljük, megúszom : nápolyi elemisták dolgozatai Marcello D'Orta tanító gondozásában / [ford. Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1991. - 117 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8291-3 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - humoreszk
850-7=945.11
[AN 2664974]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2007.
Eco, Umberto (1932-)
L'isola del giorno prima (magyar)
   A tegnap szigete / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1998. - 470, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8337-8 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2664869]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2007.
Egan, Kate
Worlds apart (magyar)
   Világokon túl / Kate Egan adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 116 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. A tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 14.)
ISBN 978-963-628-625-5 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2661101]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2007.
Feist, Raymond E.
Rage of a demon king (magyar)
   A démonkirály dühe : A kígyóháború legendájának harmadik kötete / Raymond E. Feist ; [ford. Radnóti Alíz]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2007. - 2 db ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 978-963-8428-45-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2659376]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv. - 361 p.
ISBN 978-963-8428-54-7 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2664195] MARC

ANSEL
UTF-88253 /2007.
Fejtő Ferenc (1909-)
   Budapesttől Párizsig, Párizstól Budapestig : visszaemlékezések és beszélgetések / Fejtő Ferenc ; [ford. Balabán Péter]. - Budapest : Kossuth, cop. 2007. - 605 p. ; 21 cm
Kész. a "Mémoires : de Budapest à Paris" c. kiad. felhasználásával. - A "Párizstól Budapestig" c. rész beszélgetőtársai Márton László, Galló Béla
ISBN 978-963-09-5586-7 kötött : 3600,- Ft
Fejtő Ferenc (1909-)
Franciaország - író - francia irodalom - 20. század - ezredforduló - külföldön élő magyar személyiség - memoár - interjú
840-94=945.11 *** 894.511(092)Fejtő_F.(047.53)
[AN 2661287]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2007.
Field, Sandra
The millionaire's marriage demand (magyar)
   Orgonavirág / Sandra Field ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 325.)
ISBN 978-963-537-674-2 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2660568]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2007.
Gallmann, Kuki
Dreamed of Afrika (magyar)
   Álom Afrikáról / Kuki Gallmann ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-16-0 fűzött : 2999,- Ft
Gallmann, Kuki
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2664486]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2007.
Germanos, Phrenty (1934-1999)
Tereza (magyar)
   Tereza / Freddy Jermanosz ; [ford. Kuthy Melinda]. - Budapest : General Press, [2007]. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9648-70-8 kötött : 2500,- Ft
újgörög irodalom - regény
877.4-31=945.11
[AN 2660297]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2007.
Gerritsen, Tess
Presumed guilty (magyar)
   A gyanúsított / Tess Gerritsen ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 333 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-671-1 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2661189]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2007.
Graham, Lynne
The Frenchman's love child (magyar)
   Egy szerelem két élete / Lynne Graham ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 391.)
ISBN 978-963-537-666-7 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2660571]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2007.
Hiaasen, Carl
Strip tease (magyar)
   Sztriptíz / Carl Hiaasen. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 383 p. ; 22 cm
Ford. Kabdebó Flórián
ISBN 978-963-9615-71-7 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2661281]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2007.
Huelle, Paweł (1957-)
Castorp (magyar)
   Castorp / Paweł Huelle ; [ford. Kertész Noémi]. - Budapest : Európa, 2007. - 214 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8259-3 kötött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2660526]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2007.
Jarrett, Liz
Leigh's for me (magyar)
   Iskolapélda / Liz Jarrett ; [... ford. Gärtner Zita]. Pályázz a szívemre! / Darlene Gardner ; [... ford. Gondáné K. Éva]. Tűzveszély / Wendy Etherington ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 11.). (Tiffany, ISSN 0865-4158)
Egys. cím: Leigh's for me. Anything you can do...!. Hunka hunka burnin' love
ISBN 978-963-537-668-1 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2660580]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2007.
Kanehara Hitomi (1983-)
Hebi ni piasu (magyar)
   Pirszinget a kígyónak / Kanehara Hitomi ; [ford. Nagy Mónika]. - Budapest : Magyvető, 2007. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2556-7 kötött : 1990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2660304]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2007.
Kava, Alex
A necessary evil (magyar)
   Szövetség a gonosszal / Alex Kava ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 411 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Fűzött : 1895,- Ft (hibás ISBN 978-963-537-643-8)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2661179]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2007.
Kelecsényi Katalin
   A mulandóság morzsái : műfordítások, versek / Kelecsényi Katalin. - Budapest : Almandin, 2007. - 112 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-2477-0 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 894.511-14
[AN 2660808]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2007.
Knight, E. E. (1965-)
Way of the wolf (magyar)
   A farkas útja / E. E. Knight ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2007. - 329 p. ; 19 cm. - (Leigázott Föld ; 1.)
ISBN 978-963-8428-57-8 fűzött : 2498,- Ft (hibás ISBN 978-963-8428-59-2)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2659826]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2007.
Knight, Eric (1897-1943)
Lassie come-home (magyar)
   Lassie hazatér / Eric Knight ; [ford. Thurzó Gábor] ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2007]. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 798,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2664979]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2007.
Kosinski, Jerzy
The painted bird (magyar)
   A festett madár / Jerzy Kosinski ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1990. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8287-6 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2664450]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2007.
Krauss, Nicole (1974-)
Man walks into a room (magyar)
   Betéved az ember egy szobába / Nicole Krauss ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2007. - 333 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2570-3 kötött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2660345]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2007.
Kuczok, Wojciech (1972-)
Gnój (magyar)
   Bűz / Wojciech Kuczok ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Magvető, 2007. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2557-4 kötött : 2490,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2660283]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2007.
Lernet-Holenia, Alexander (1897-1976)
Der Baron Bagge (magyar)
   Bagge báró / Alexander Lernet-Holenia ; [ford. Tatár Sándor]. - Budapest : Nagyvilág, 2007. - 134, [2] p. ; 18 cm
ISBN 963-86602-9-5 fűzött : 2200,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2661187]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2007.
Marsh, Nicola
Hired by Mr Right (magyar)
   Nadrágszerepben / Nicola Marsh ; [... ford. Bosnyák Edit]. Bújócska Rómában / Lucy Gordon ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Vadonatúj vállalkozás / Caroline Anderson ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 21.)
Egys. cím: Hired by Mr Right. The wedding arrangement. The pregnant tycoon
ISBN 978-963-537-665-0 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2660582]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2007.
Mazzucco, Melania G. (1966-)
Vita (magyar)
   Vita / Melania G. Mazzucco ; [ford. Nagy Karoline]. - Budapest : Európa, 2007. - 642 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8262-3 kötött : 3000,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2659818]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2007.
Miglis, Jenny
New student starfish (magyar)
   A suli új csillaga / írta Jenny Miglis ; ill. Heather Martinez ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2007. - 58 p. : ill. ; 20 cm. - (Tengeri sztori ; 3.)
Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág (keretcím)
ISBN 978-963-628-633-0 fűzött : 699,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - televíziós műsorszám
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 2661246]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2007.
Millet, Catherine
La vie sexuelle de Catherine M. (magyar)
   Catherine M. szexuális élete / Catherine Millet ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-45-0 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11 *** 392.6(0:82-94)
[AN 2664490]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2007.
Mumcu, Cem
Makber (magyar)
   Törökfürdő, avagy Sírbolt / Cem Mumcu ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Ráció, 2007. - 95, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9605-29-9 fűzött : 2300,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2659783]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2007.
   "Ó, Napkorong, ura a fénynek..." : himnuszok az ókori Egyiptomból / Grigássy Éva műfordításai ; közread. Gulyás András. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 70 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-506-707-7 fűzött : 1600,- Ft
óegyiptomi irodalom - himnusz - egyiptomiak ókori vallása
893.1-141(082)=945.11 *** 299.31"-13"
[AN 2660669]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2007.
Özkan, Serdar (1975-)
Kayip gül (magyar)
   A megtalált rózsa / Serdar Ozkan ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-04-4 kötött : 2390,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2661266]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2007.
Pakkala, Teuvo (1862-1925)
   "A fiús lány" / Teuvo Pakkala ; [ford. Kádár György és Kádár Zoltán] ; [ill. Hanna Savela] ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány : Kapu Kv., [2007]. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Gyermekek ; Kis emberek. - Egys. cím: Lapsia ; Pikku ihmisiä
ISBN 963-87158-3-9 fűzött
finn irodalom - elbeszélés
894.541-32=945.11
[AN 2660239]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2007.
Picoult, Jodi (1966-)
Vanishing acts (magyar)
   Elrabolt az apám / Jodi Picoult ; [ford. Kocsis Anikó]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 366 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9615-72-4 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2661112]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2007.
Rezzori, Gregor von (1914-1998)
Denkwürdigkeiten eines Antisemiten (magyar)
   Egy antiszemita emlékiratai / Gregor von Rezzori ; [ford. Szijj Ferenc]. - Budapest : Konkrét Kv., 2007. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-22-9 fűzött : 3999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2664555]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2007.
Rimmer, Christine
Mercury rising (magyar)
   Mindent egy lapra / Christine Rimmer ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 197.)
ISBN 978-963-537-672-8 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2660577]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
From this day (magyar)
   Nyári örömök ; Háborúban, szerelemben / Nora Roberts ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 367 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: From this day ; Temptation
ISBN 978-963-537-669-8 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2661102]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2007.
Roncaglia, Silvia
Diario di una misteriosa scomparsa (magyar)
   A szomszéd néni titokzatos eltűnése / Silvia Roncaglia, Sebastiano Ruiz Mignone ; [ford. Székely Éva] ; [Győrfi András rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 109 p. ; 21 cm. - (Mesterdetektív, ISSN 1788-9146)
ISBN 978-963-11-8342-9 kötött : 1690,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény - bűnügyi regény
850-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2661254]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2007.
Rosoff, Meg (1956-)
How I live now (magyar)
   Majd újra lesz nyár.. / Meg Rosoff ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 197 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-24-0 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2660824]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2007.
Rowe, Jennifer (1948-)
Deltora quest (magyar)
   Deltora-küldetés / Emily Rodda. - [Budapest] : M&C Kft., 2006-. - 20 cm
A borítófedélen háromdimenziós képpel
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2635008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A Rém hegység / [ford. Robin Edina]. - cop. 2007. - 136 p. : ill.
ISBN 978-963-9663-33-6 fűzött : 1690,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2659723] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A szörnyeteg útvesztője / [ford. Robin Edina]. - cop. 2007. - 140 p. : ill.
ISBN 978-963-9663-34-3 fűzött : 1690,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2659724] MARC

ANSEL
UTF-88286 /2007.
Sachar, Louis (1954-)
Holes (magyar)
   Stanley, a szerencse fia / Louis Sachar ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Animus, 2007. - 238 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-25-7 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2664457]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2007.
Sachar, Louis (1954-)
There's a boy in the girl's bathroom (magyar)
   Bradley, az osztály réme / Louis Sachar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 235 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-26-4 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2664454]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2007.
Sanderson, Brandon
Elantris (magyar)
   Elantris / Brandon Sanderson ; [ford. Tamás Gábor] ; [... ill. Stephen de las Heras]. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 522, [8] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9679-33-7 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2661093]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2007.
Sanderson, Gill
Emergency: bachelor doctor (magyar)
   Hivatásos agglegény / Gill Sanderson ; [... ford. Kiss Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 324.)
ISBN 978-963-537-673-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2660566]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2007.
Schmidt-Schell, Erich
Kirkojan (magyar)
   Kirkojan : egy jakutföldi vadász története / Erich Schmidt-Schell ; [... ill. Alexander Giesbrecht]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 119 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-7369-57-0 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2661468]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2007.
Sebald, Winfried G. (1944-2001)
Austerlitz (magyar)
   Austerlitz / W. G. Sebald ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Európa, 2007. - 314, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8278-4 kötött : 2700,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2661259]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2007.
Seth, Vikram (1952-)
Two lives (magyar)
   Két élet / Vikram Seth ; [ford. és az utószót írta Gáthy Vera]. - Budapest : General Press, [2007]. - 533 p., [24] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9648-54-8 kötött : 3500,- Ft
Seth, Vikram (1952-)
India - angol nyelvű irodalom - életrajzi regény
820-312.6(540)=945.11
[AN 2660240]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2007.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Drámák / Shakespeare ; Nádasdy Ádám ford. - Budapest : Magvető, 2007-. - 19 cm
angol irodalom - dráma
820-2=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 2660302]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2. jav. kiad. - 2007. - 529 p.
Egys. cím: The comedy of errors ; A midsummer night's dream ; The taming of the shrew ; Hamlet, prince of Denmark
ISBN 978-963-14-2578-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 2660308] MARC

ANSEL
UTF-88294 /2007.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2006-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2626514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A vérszipoly. - 2007. - 209 p. - (Vámpír könyvek ; 3.)
ISBN 978-963-11-8346-7 kötött : 2190,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2664273] MARC

ANSEL
UTF-88295 /2007.
   Skót bárdok, magyar költők : hétszáz év skót verseinek antológiája / szerk. Tom Hubbard és Varga Zsuzsanna. - Budapest : Ráció, 2007. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9605-35-0 fűzött : 2400,- Ft
Skócia - angol irodalom - skót irodalom - vers - ballada - antológia - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
891.63-144(082)=945.11(075.8) *** 891.63-14=945.11(075.8) *** 820-14(082)(411)=945.11(075.8)
[AN 2659786]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2007.
Smith, Wilbur
The quest (magyar)
   A küldetés / Wilbur Smith ; [ford. Boda Mária]. - [Budapest] : Delej, cop. 2007. - 603 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-51-6 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2660288]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2007.
Spyri, Johanna
Heidi (magyar) (átd.)
   Heidi / Johanna Spyri ; átd. Ilse Binting ; ill. Daniele Winterhager ; ford. Kincses Edit. - Budapest : Ciceró, 2007. - 86 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-584-2 kötött : 1980,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)(494)=945.11
[AN 2659798]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2007.
Stroud, Jonathan (1970-)
Buried fire (magyar)
   Szunnyadó tűz / Jonathan Stroud ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2007. - 239 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-14-1 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2660815]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2007.
Swann, Leonie (1975-)
Glennkill (magyar)
   Glennkill : birkakrimi / Leonie Swann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 341, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9615-62-5 fűzött : 2890,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2661379]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2007.
Swarup, Vikas (1963-)
Q and A (magyar)
   Semmit és mindent / Vikas Swarup ; [ford. Kovács István]. - Budapest : Glória, cop. 2007. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9587-32-8 fűzött : 2590,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(540)=945.11
[AN 2661094]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2007.
   Tarts nyugatnak! : a világirodalom legszebb novellái magyar írók ajánlásával / [szerk. Tóbiás Áron] ; Kaján Tibor rajz. - 2. átd. kiad. - Budapest : Arión, 2007. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Analitikus leírása: AN 2502696
ISBN 978-963-9699-10-6 kötött
világirodalom - elbeszélés - antológia
82-32(082)=945.11
[AN 2664897]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2007.
Temperley, Alan
The magician of Samarkand (magyar)
   A szamarkandi mágus / Alan Temperley ; [ill. ... Adam Stower] ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9492-88-4 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2660413]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2007.
Tielmann, Christian
Drei Detektive und der unsichtbare Einbrecher (magyar)
   A három nyomozó / Christian Tielmann ; [ford. Tapodi Rika] ; [Gyólai Gabriella rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 122 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterdetektív, ISSN 1788-9146)
ISBN 978-963-11-8336-8 kötött : 1690,- Ft
német irodalom - gyermekregény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2661252]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2007.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
A man without a country (magyar)
   A hazátlan ember / Kurt Vonnegut ; [ford. Békési József]. - 3. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-86890-3-X kötött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2660491]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2007.
Ward, John (1956-)
The secret of the alchemist (magyar)
   Az alkimista titka : [A kő sorsa I. rész] / John Ward. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 963-9708-25-9 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2660391]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2007.
Weninger, Brigitte (1960-)
   Pauli / Brigitte Weninger, Eve Tharlet ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2007-. - ill., színes ; 29 cm
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)(436)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2660813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Rosszcsont Pauli!. - 2007. - [26] p.
ISBN 978-963-87064-9-2 kötött : 1990,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2660819] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8307 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Buda halála ; Bolond Istók / Arany János. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2007. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-9709-24-9 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-13
[AN 2660770]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2007.
Bächer Iván (1957-)
   Ruccanások / Bächer Iván. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9752-26-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 2661082]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2007.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 74, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-680-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2664996]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2007.
Ballai László (1963-)
   Rettenetes csend / Ballai László. - Debrecen : Méliusz Műhely, 2007. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8216-42-7 kötött
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2661508]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2007.
Bán Judit
   Anya vagyok, bombanő / Bán Judit. - Budapest : Korona, 2007. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9589-91-9 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - anya - regény
894.511-31 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-31)
[AN 2660910]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2007.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Milolu : három kisregény / Bánffy Miklós. - Budapest : Balassi ; Kolozsvár : Polis, cop. 2007. - 203, [2] p. ; 23 cm. - (Bánffy Miklós művei ; 2.)
Tart.: Reggeltől estig ; Bűvös éjszaka ; Milolu
ISBN 978-963-506-715-2 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - kisregény
894.511-31(498)
[AN 2660678]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2007.
Bari Gábor (1942-)
   Őszi üzenet : versek / Bari Gábor ; [... graf. Sevcsik Jenő] ; [kiad. a Hegyaljai Alkotók Társulása]. - Miskolc : Hegyaljai Alkotók Társ., 2007. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87071-2-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2660503]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2007.
Báron Roland (1975-)
   Hangok és gondolatok / Báron Roland. - Budapest : Pápai Nyári Színházért Alapítvány, 2007. - 31 p. ; 21 cm. - (Kilincs könyvek, ISSN 1787-212X)
ISBN 978-963-06-2574-6 fűzött
ISBN 963-06-2574-1
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2660506]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2007.
Berg Judit (1974-)
   Mesék a Tejúton túlról / Berg Judit ; Gévai Csilla rajz. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2007. - 46, [10] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9727-12-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2661358]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2007.
   "Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét" : magyar írók Berlinről / [vál., szerk. Dózsai Mónika, Gönczy Gabriella, Nina Hartl] ; [utószó Ilma Rakusa]. - Budapest : Magvető, 2007. - 261 p. ; 21 cm
A "Berlin, meine Liebe. Schliessen Sie bitte die Augen" (Berlin : Matthes & Seitz, 2006) c. kiad. bőv. változata. - Ford. Nádori Lídia
ISBN 978-963-14-2573-4 kötött : 2490,- Ft
Berlin - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.430-2Berlin(0:82-822)
[AN 2660287]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2007.
Berniczky Éva (1962-)
   Méhe nélkül a bába / Berniczky Éva. - Budapest : Magvető, 2007. - 203 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2559-8 kötött : 2490,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 2660274]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2007.
Bodnár Gizella (1926-)
   Repülős Gizi, a tolvajok királynője / Bodnár Gizella. - [Budapest] : Broadway Invest Kft., 2007. - 242, [3] p. ; 20 cm
Sajtó alá rend. Grecsó Krisztián
ISBN 978-963-06-2568-5 fűzött : 2990,- Ft
Bodnár Gizella (1926-)
Magyarország - bűnöző - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 343.919(439)(092)Bodnár_G.(0:82-94)
[AN 2661232]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2007.
Bodosi György (1925-)
   Kettesek a tóban / Bodosi György ; [közread. Balatonfüred Város Önkormányzata]. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2007. - 269 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87107-4-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2661006]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2007.
Bors Mária
   Taníts, Uram vízen táncolni engem! : élet-közeli élmények / Bors Mária ; [... lefotózta Maurer Zsófia]. - Budapest : Unisher, [2007]. - 57 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7375-93-7 fűzött
ISBN 963-7375-93-7
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2660730]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2007.
Christie, Keira
   Rejtély az Open Air Hotelben / Keira Christie. - Budapest : Almandin, 2007. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2505-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2660811]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2007.
Csománé Forgács Emma (1926-)
   Állati históriák / Csománé Forgács Emma. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2143-4 fűzött
magyar irodalom - állatirodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 636(0:82-32)
[AN 2661237]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2007.
Csukás István (1936-)
   Ló az iskolában : két kisregény / Csukás István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 109 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Tart.: Hogyan lettem filmszínész? / [ill. Mayer Gyula] ; Ló az iskolában / [ill. Sajdik Ferenc]
ISBN 978-963-9708-36-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2661004]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2007.
Czigány Zoltán (1965-)
   Csoda és Kósza / Czigány Zoltán ; Baranyi András rajz. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2007. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9727-15-1 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2661359]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2007.
Déry Tibor (1894-1977)
   Ítélet nincs / Déry Tibor. - Budapest : Ciceró, 2007. - 519 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-596-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2664899]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2007.
Farkas Péter (1955-)
   Nyolc perc / Farkas Péter. - Budapest : Magvető, 2007. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2561-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2660311]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2007.
Ficsorné Kapus Mónika
   A középső : ifjúsági regény / Ficsorné Kapus Mónika. - Budapest : Kálvin, 2007. - 171 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-069-9 fűzött : 490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2664496]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2007.
Flamming, Susanne
   Bízz bennem! / Susanne Flamming. - Budapest : Euromédia, cop. 2007. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 10. = 2007/2.)
Fűzött : 319,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2661057]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2007.
Gallow, Stephen
   Római rejtély : regény / Stephen Gallow. - [Budapest] : Ringier : Blikk Kv., 2007. - 231 p. ; 21 cm. - (Titkoskönyvek, ISSN 1788-7666 ; 1.)
Kötött : 1650,- Ft (hibás ISBN 978-963-7714-20-7)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2660291]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2007.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 2 db : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-19-5 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660749]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 269 p. - (A magyar irodalom remekei. XIX. század ; 15.)
ISBN 978-963-9709-20-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660751] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 255 p. - (A magyar irodalom remekei. XIX. század ; 16.)
ISBN 978-963-9709-21-8
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660755] MARC

ANSEL
UTF-88331 /2007.
Győrffy Ákos (1976-)
   Nem mozdul / Győrffy Ákos. - Budapest : Magvető, 2007. - 102, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2567-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2660312]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2007.
Győri Katalin
   Felhők szigete : ifjúsági regény / Győri Katalin. - Budapest : Kálvin, 2007. - 213, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-070-5 fűzött : 630,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2664499]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2007.
Gyurkó László (1930-2007)
   Azt soha / Gyurkó László. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 159 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-22-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660728]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2007.
Hajnóczy Péter (1942-1981)
   Hajnóczy Péter összegyűjtött írásai / [... összeáll., a jegyzeteket írta Mátis Lívia, Reményi József Tamás]. - Budapest : Osiris, 2007. - 622 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-389-931-1 kötött : 4200,- Ft (hibás ISBN 978-963-389-930-4)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2661517]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2007.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Whisky szódával : regény / Harsányi Zsolt. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 2 db ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9602-95-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658538]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 412 p.
ISBN 978-963-9752-20-7 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658540] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 383 p.
ISBN 978-963-9752-21-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658541] MARC

ANSEL
UTF-88336 /2007.
Hedry Mária
   Létezések : emlékkönyv / Hedry Mária. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 110, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7486-64-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2660469]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2007.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Száz fabula / Heltai Gáspár. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2007. - 206 p. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-9709-23-2 kötött : 99,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2660764]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2007.
Jósika Miklós (1794-1865)
   Abafi / Jósika Miklós. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 188, [3] p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 19.)
ISBN 978-963-09-4959-0 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2664024]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2007.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   A magyar világnézet : világnézeti nevelés / Karácsony Sándor ; [szerk. és utószóval ell. Heltai Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 10.)
ISBN 978-963-7486-66-1 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - értelmi nevelés - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(091) *** 37.03
[AN 2660519]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2007.
Kasztovszky Béla (1942-)
   Grin / Kasztovszky Béla. - Budapest : Metropolis Media, 2007. - 293 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-87357-3-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2661072]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2007.
Kiss Attila
   Medveszív / Kiss Attila. - Budapest : Móra, 2007. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8334-4 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2659829]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2007.
Kiss Benedek (1943-)
   Színek vándorlása / Kiss Benedek ; [Kass János rajz.]. - Budapest : Holnap, 2007. - 75, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-346-771-8 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2660338]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2007.
Kiss Benedek (1943-)
   Szomorún és boldogan / Kiss Benedek. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 110, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-346-783-1 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2661360]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kaláka - Kosztolányi / [... ill. Szalma László, ... Streicher András]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 48 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-227-082-7 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664224]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kosztolányi Dezső összes novellái / [a szöveggond. és a jegyz. Réz Pál munkája]. - Budapest : Osiris, 2007. - 2 db ; 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-389-928-1 kötött : 8500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2661540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 634 p.
ISBN 978-963-389-929-8
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2661546] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 627 p.
ISBN 978-963-389-930-4
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2661551] MARC

ANSEL
UTF-88346 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 206 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 20.)
ISBN 978-963-09-4949-1 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664045]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2007.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A nő, akiért szenvedünk : Krúdy-breviárium az életről, a szerelemről és az álmokról / [gyűjt. és szerk. Kisbán Gyula]. - Budapest : Fiesta, cop. 2007. - 272 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9258-36-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - nő - szerelem - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2660778]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2007.
Lackfi János (1971-)
   Kövér Lajos színre lép / Lackfi János ; Molnár Jacqueline rajz. - Budapest : General Press, [2007]. - 86, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9648-77-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2660247]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2007.
Ladik Katalin (1942-)
   Élhetek az arcodon? : regényes élettörténet / Ladik Katalin. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9725-09-6 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660305]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2007.
Légrádi Gergely (1975-)
   Titokfa / Légrádi Gergely ; [az illusztrációkat Szabó László kész.]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-54-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2661024]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2007.
Lőrincz L. László (1939-)
   Portugál április : Domingos de Carvalho története / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2007. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9591-30-1 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2657239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 394 p.
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2657241] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 425 p.
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2657243] MARC

ANSEL
UTF-88352 /2007.
   A magyar esszé antológiája / vál., és szerk. Domokos Mátyás. - Budapest : Osiris, 2006-2007. - 3 db ; 25 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
A 3. köt. társszerkesztője Lakatos András
ISBN 963-389-851-X kötött : 8500,- Ft
magyar irodalom - magyarság - nemzet - magyar történelem - magyar irodalom története - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 323.1(=945.11)(0:82-4) *** 943.9(0:82-4) *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 2616094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Irodalom. - 2007. - 986 p.
ISBN 978-963-389-925-0 kötött : 5500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - irodalomtudomány - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 894.511(091)(0:82-4) *** 82(091)(0:82-4) *** 82.01(0:82-4)
[AN 2661552] MARC

ANSEL
UTF-88353 /2007.
   Majd megnövök én : verses történetek / [vál. Havas Katalin] ; [... ill. Győrfi András]. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 93, [7] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-785-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2660299]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   Panaszkönyv ; Medvetánc / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-085-2 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2659750]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   Panaszkönyv ; Medvetánc / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 247 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 978-963-227-086-9 kötött : 4290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2659752]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2007.
Mesterházi Mónika (1967-)
   Sors bona : új és válogatott versek / Mesterházi Mónika. - Budapest : Osiris, 2007. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-389-935-9 kötött : 2680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2661390]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2007.
Mezey Katalin (1943-)
   Holdének és más versek gyerekeknek / Mezey Katalin ; Oláh Katalin és Oláh Mátyás László rajz. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 78 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7486-69-2 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2660472]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma : egy különc ember története / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2007. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-9709-25-6 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2660774]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2007.
Moldova György (1934-)
   Negyven prédikátor : regény / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007. - 229, [2] p. ; 20 cm. - (Életműsorozat ; 6.)
ISBN 978-963-9706-23-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664272]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2007.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   Egy pesti leány története : regény és elbeszélések / Molnár Ferenc. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 162, [3] p. ; 21 cm. - (Molnár Ferenc művei)
ISBN 978-963-9690-50-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2660189]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A didergő király / Móra Ferenc ; [ill. Bakos József György, Csukásné Bernáth Krisztina és Csukás Csaba]. - Debrecen : Cash Kvk., [2007]. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-86958-8-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2659780]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Ének a búzamezőkről / Móra Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 239 p. ; 21 cm. - (A magyar próza klasszikusai ; 21.). (Metro könyvtár)
ISBN 978-963-09-4961-3 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664973]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2007.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Nem élhetek muzsikaszó nélkül : regény és dráma / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta Hegyi Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8300-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 2664271]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2007.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Az az íz : versek, 2005-2007 / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2007. - 70, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2566-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2659714]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2007.
Nagy Gáspár (1949-2007)
   Sárfelirat : posztumusz versek / Nagy Gáspár. - Budapest : Nap K., 2007. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-30-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2660078]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2007.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   Tölgyek alkonya : A sátán fattya második része / Nagy Zoltán Mihály. - Budapest : M. Napló, 2007. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9603-43-1 fűzött : 1624,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 2664241]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2007.
Nemes András (1981-)
   Entropláza : prózák / Nemes András. - Budapest : FISZ, 2007. - 153 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 42.)
ISBN 978-963-7043-25-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2659861]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2007.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Marci öröksége / Nógrádi Gábor. - Budapest : Presskontakt, cop. 2007. - 217 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9503-23-6 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 2660798]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2007.
Osztovits Levente (1940-2006)
   Szóló : jegyzetek / Osztovits Levente. - Budapest : Európa, 2007. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8331-6 kötött : 2600,- Ft
Osztovits Levente (1940-2006)
magyar irodalom - memoár - esszé
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 2660347]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2007.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és a Hat Tyúk Tava / K. B. Rottring. - [Szeged] : Excalibur, cop. 2007. - 189 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 978-963-9285-51-4)
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2659726]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2007.
Pápay Aranka
   Összefércelt sorsok / Pápay Aranka. - Budapest : Unisher, 2006. - 431 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7375-92-7 fűzött
Pápay Aranka
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2660747]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2007.
Petri György (1943-2000)
   Próza, dráma, vers, naplók és egyebek / Petri György. - Budapest : Magvető, 2007. - 861, [2] p. ; 19 cm. - (Petri György munkái ; 4.)
ISBN 978-963-14-2553-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2661261]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2007.
Polgár József
   Életinduló / Polgár József. - Nagykanizsa : [Szerző], 2007. - 232 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-2449-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661490]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2007.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Radnóti Miklós összegyűjtött prózai írásai / [szerk., az utószót és a jegyzeteket kész. Ferencz Győző]. - Budapest : Osiris, 2007. - 514 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-389-927-4 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2661521]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2007.
Robinson, Ron
   Arany álarc : regény / Ron Robinson. - [Budapest] : Ringier : Blikk Kv., 2007. - 235 p. ; 21 cm. - (Titkoskönyvek, ISSN 1788-7666 ; 2.)
ISBN 978-963-7714-20-7 kötött : 1650,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2660303]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2007.
Sajgó Szabolcs (1951-)
   Az űrön áthajolva / Sajgó Szabolcs ; [ill. Kákonyi Júlia]. - Kecskemét : Korda, 2007. - 66, [2] p., [12] t.fol. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9554-53-5 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2660381]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2007.
Schäffer Erzsébet
   Ómama és a főpincérek / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2007. - 360 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-15-3 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - memoár - interjú
894.511-94 *** 929(439)(047.53) *** 894.511-92
[AN 2660516]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2007.
Serfőző Simon (1942-)
   Még nincs vége : riportok, közéleti írások, interjúk / Serfőző Simon. - Budapest : Püski, 2007. - 220 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9592-26-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2659710]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2007.
Suhai Pál (1945-)
   Gyermekrajzok / Suhai Pál. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 89, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-346-784-8 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2660320]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2007.
Szabó Ádám
   Hegyi mesék / Szabó Ádám. - Budapest : Korona, 2007. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9589-93-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2660912]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2007.
Szabó Judit, G. (1925-)
   A Madárijesztő-ház / G. Szabó Judit ; [Kelemen István rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 173, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8337-5 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2659820]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2007.
Szabó Magda (1917-)
   Für Elise : regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2007-. - 19 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Cili. - 2006, cop. 2002. - 417 p.
ISBN 978-963-07-8355-2 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664853] MARC

ANSEL
UTF-88383 /2007.
Szappanos Gábor (1962-)
   Ajándéknapok a túlvilágról / Szappanos Gábor. - Pomáz : Kráter, 2007. - 107, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9735-23-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2659834]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2007.
Szepes Mária (1908-)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 59, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-11-8341-2 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2664022]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2007.
Szerb Antal (1901-1945)
   A harmadik torony / Szerb Antal ; [Martin Hürlimann fényképeivel] ; [a szöveget gond. és a fényképeket vál. Dávid Anna]. - Budapest : Magvető, 2007. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2568-0 kötött : 2290,- Ft
Olaszország - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 910.4(45)"193"
[AN 2660295]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2007.
Szlama Árpád (1934-)
   Tizenöt év a pokolban / Szlama Árpád ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2006. - 248 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-87158-0-4 fűzött
Szlama Árpád (1934-)
Magyarország - magyar irodalom - magyar történelem - állami terror - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 943.9"195/198"(0:82-94) *** 323.282(439)"195/198"(0:82-94)
[AN 2660225]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2007.
Szőcs Géza (1953-)
   Limpopo, avagy Egy strucckisasszony naplója / embernyelvre leford., átdolg. és közzéteszi Szőcs Géza ; [... Egyed Tibor ... ill. ]. - Budapest : Magvető, 2007. - 245 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2554-3 kötött : 2690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2660231]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2007.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Horeb tanár úr / Szomory Dezső. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2007. - 311 p. ; 18 cm. - (Szomory Dezső művei ; 1.). (Múlt és Jövő klasszikusok, ISSN 1788-1501)
Tart.: A rejtély ; Szalánczy Marietta ; A sábai birodalom ; Horeb tanár úr. - Kőbányai János utószavával
ISBN 978-963-9512-30-6 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661121]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2007.
Sztevanovity Dusán (1945-)
   Csak szöveg / Sztevanovity Dusán. - Budapest : Partvonal, cop. 2007. - 254, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-51-9 kötött
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 2661031]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2007.
Takács Zsuzsa (1938-)
   A megtévesztő külsejű vendég : önéletrajzaim / Takács Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2007. - 223, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2560-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2660265]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2007.
Tandori Dezső (1938-)
   Bűnös-szent lófogadás : [szakregény] / Tandori Dezső. - Budapest : Jaffa, 2007. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-33-9 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661100]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2007.
Tömörkény István (1866-1917)
   Válogatott novellák / Tömörkény István. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A magyar irodalom remekei. XX. század ; 14.)
ISBN 978-963-9709-09-6 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2660760]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2007.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei / [... összegyűjtését ... végezte ... Dénes Pál et al.] ; [kiad. a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület]. - Budapest : Fébé Ev. Diakonissza Egyes., 2007-. - 21 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-1/-9
[AN 2661244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Versek. - 2007. - 474 p.
Tart.: Őszből a tavaszba ; Reméljetek velem! ; Ének földrengéskor
ISBN 978-963-06-2396-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2661247] MARC

ANSEL
UTF-88394 /2007.
Udvardy Balázs
   Fetrengő dallamok / Udvardy Balázs ; [ill. Agócs Írisz et al.] ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2006. - 35 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-87158-1-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2660220]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2007.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Ketten Párizs ellen / Vaszary Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-113-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664051]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2007.
Wass Albert (1908-1998)
   Csupafej, a jégmadár / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2007. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tavak könyve mesesorozat ; 4.)
ISBN 978-963-9735-04-0 kötött : 1400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2660800]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2007.
Wass Albert (1908-1998)
   A kis szürke nyúl / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2007. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 5.)
ISBN 978-963-9735-24-8 kötött : 1400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2660805]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2007.
Wass Albert (1908-1998)
   A zenélő ezüstkecske / Wass Albert ; Makhult Gabriella illusztrációival. - Pomáz : Kráter, cop. 2007. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Válogatott magyar népmesék ; 2.)
ISBN 978-963-9735-16-3 kötött : 1400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2660792]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2007.
Zilahy Péter (1970-)
   Három plusz 1 / Zilahy Péter. - [Budapest] : Ab Ovo, 2007. - 276, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9378-58-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2661188]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8400 /2007.
Awdry, Wilbert
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies] ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - [76] p.
ISBN 978-963-6286-35-4 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661212] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - [72] p.
ISBN 978-963-628-634-7 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2665749] MARC

ANSEL
UTF-88401 /2007.
Haskamp, Steve
Eight silly monkeys (magyar)
   Nyolc csacska majmocska / ill. Steve Haskamp. - Budapest : General Press, [2007]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19x24 cm
ISBN 978-963-9648-74-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2660318]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2007.
Hekayet Radobis (magyar)
   A fáraó menyasszonya / az eredeti szöveget átd. Yacoub Sharoumi ; ford. Békés Nóra ; ill. Hani El-Masri. - Pomáz : Kráter, 2007. - [48] p. : ill., színes ; 33 cm. - (Seherezádé meséi ; 1.)
Kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2660499]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2007.
Kunnas, Mauri
12 lahjaa Joulupukille (magyar)
   Mikulás tizenkét ajándékot kap / Mauri Kunnas, Tarja Kunnas ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2006. - [40] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7448-52-7 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2659997]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2007.
Maxtone Graham, Ysenda
The kitchen garden (magyar)
   Veteményeskert / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-427-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2664566]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2007.
Maxtone Graham, Ysenda
Tiny creatures (magyar)
   Apró-cseprő erdőlakók / Ysenda Maxtone-Graham ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-610-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2664568]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8406 /2007.
Elliott, Ted
Pirates of the Carribean (magyar)
   A Karib-tenger kalózai : a világ végén : magazin / [írta Ted Elliott és Terry Rossio] ; [ford. Makayné Forgács Melinda, Makay László és Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 34 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött : 699,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2660486]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2007.
Goscinny, René (1926-1977)
Le grand duc (magyar)
   A nagyherceg / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Banitz Ildikó, Simon István]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2007. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 4.)
ISBN 978-963-87513-0-0 fűzött : 1299,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2660916]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2007.
Goscinny, René (1926-1977)
La guérison des Dalton (magyar)
   A Daltonok gyógyulása / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Banitz Ildikó, Simon István]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2007. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 5.)
ISBN 978-963-87513-1-7 fűzött : 1499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2660918]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2007.
   Largo Winch. - [Budapest] : Képes K., 2007-. - ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87580-0-2
képregény
087.6:084.11
[AN 2661116]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az örökös / Philippe Francq, Jean Van Hamme ; [ford. Göntér Krisztina]. - cop. 2007. - 48 p.
L'héritier
ISBN 978-963-87580-1-9 fűzött : 1590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2661118] MARC

ANSEL
UTF-88410 /2007.
McCloud, Scott
Understanding comics (magyar)
   A képregény felfedezése / Scott McCloud ; [ford. Bánföldi Tibor és Kepes János]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, cop. 2007. - 223 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9725-07-2 fűzött : 2600,- Ft
képregény - történeti feldolgozás
084.11(100) *** 82(091) *** 769.8.049.2 *** 087.6:084.11
[AN 2660316]
MARC

ANSEL
UTF-8