MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/09/17 12:36:49
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

8411 /2007.
Cleminson, Ralph
   Catalogue of the Slavonic cyrillic manuscripts of the National Széchényi Library / ed. by Ralph Cleminson, Elissaveta Moussakova, Nina Voutova ; with a historical essay by Orsolya Karsay. - Budapest : Dep. of Medieval Studies CEU : Nat. Széchényi Libr. ; New York [N. Y.] ; Budapest : CEU Press, 2006. - XXXIX, 288 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 9.)
Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 978-963-7326-97-4 kötött
ISBN 963-7326-97-9
ISBN 978-963-7326-82-0 fűzött
ISBN 963-7326-83-9
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Magyarország - nemzeti könyvtár - kéziratkatalógus - szláv nyelvek - cirill írás
017.1(439-2Bp.)OSZK *** 091=81 *** 003.349
[AN 2662906]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8412 /2007.
Berényi Zsuzsanna Ágnes
   Szabadkőműves páholyok Budapesten / Berényi Zsuzsanna Ágnes. - Budapest : Heraldika, 2006. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-85853-6-6 fűzött
Budapest - szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(439-2Bp.)
[AN 2662146]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2007.
Rijckenborgh, Jan van (1896-1968)
Christianopolis (magyar)
   Christianopolis : Johann Valentin Andreae Reipublicae Christianapolitanae descriptio című könyve első hét fejezetét magyarázatokkal látta el Jan van Rijckenborgh / [közread. a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség]. - Úny : Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2007. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 963-7420-41-X kötött
Andreae, Johann Valentin (1586-1654). Reipublicae Christianopolitanae descriptio
rózsakeresztesség
061.236.5
[AN 2662614]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8414 /2007.
Celler Zsuzsanna (1947-)
   Építsünk könyvtárat! : a könyvtár elhelyezése, berendezése az oktatási intézményben / Celler Zsuzsanna. - Budapest : FPI, 2007. - 56 p. : ill. ; 22 cm. - (Könyvtárpedagógiai füzetek, ISSN 1787-0372 ; 5.)
Bibliogr.: p. 46-47.
Fűzött
iskolai könyvtár
027.8(439) *** 022(439)
[AN 2662935]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2007.
Dabner, David
First steps in digital design (magyar)
   Digitális tervezés : alapfokon / David Dabner és Luke Herriott ; [ford. Pesthy Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 160 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-9635-74-X kötött
kiadványszerkesztés - arculattervezés
655.53 *** 681.3.004.14
[AN 2661721]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2007.
Emmer Gáborné
   Iskolai könyvtár és minőség / Emmer Gáborné. A számítógép a könyvtárostanári munkában / Wéber Katalin. - Budapest : FPI, 2006. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Könyvtárpedagógiai füzetek, ISSN 1787-0372 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
iskolai könyvtár - könyvtárhasználat - minőségbiztosítás - számítástechnika
027.8(439) *** 65.018 *** 024 *** 681.3
[AN 2631314]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2007.
   KTE jubileumi CD [elektronikus dok.] : 1986-2006 / szerk. Bondor Erika ; közread. a Könyvtárostanárok Egyesülete. - Szöveg és képek. - Budapest : Könyvtárostanárok Egyesülete, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Borítócím: Könyvtárostanárok Egyesülete : jubileumi CD, 1986-2006. - Működési követelmények: Internet Explorer; MS Word
ISBN 963-06-0960-6 műanyag tokban
Könyvtárostanárok Egyesülete
Magyarország - iskolai könyvtár - könyvtáros - egyesület - elektronikus dokumentum
027.8 *** 371.385.1 *** 061.2(439)
[AN 2649669]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2007.
Tóth Viktória
   Jogi útvesztők - kérdőjelekkel : az iskolai könyvtárak jogi szabályozása / Tóth Viktória. - Budapest : FPI, 2006. - 48 p. ; 21 cm. - (Könyvtárpedagógiai füzetek, ISSN 1787-0372 ; 4.)
Fűzött
Magyarország - iskolai könyvtár - jogi szabályozás - útmutató
027.8(439)(094)(036)
[AN 2631335]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8419 /2007.
   Emlékkönyv az Orvosi hetilap alapításának 150. évfordulójára / főszerk. Fehér János ; szerk. Gazda István, Szállási Árpád. - Budapest : Markusovszky L. Alapítvány : M. Tudománytört. Int. : Akad. K., 2007. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 66.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8475-3 kötött
Orvosi hetilap, ISSN 0030-6002
Magyarország - sajtótörténet - hetilap - 19. század - 20. század - orvostudomány
070(439)"1857/2007" *** 61
[AN 2662927]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2007.
Pálffy István (1959-)
   Veszélyben a hazám : Pálffy Istvánnal beszélget Benkei Ildikó. - Budapest : Kairosz, 2007. - 124 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 26.)
ISBN 978-963-662-081-3 fűzött : 1500,- Ft
Pálffy István (1959-)
Magyarország - újságíró - televíziószervezet - 20. század - 21. század - életútinterjú
791.9.097(439)(092)Pálffy_I.(047.53)
[AN 2661847]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8421 /2007.
Bozóki András (1959-)
   Ars politica / Bozóki András. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 536 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7052-50-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - kulturális politika - politikus - magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika - interjú
008:323(439)"200" *** 32(439)(092)Bozóki_A.(047.53) *** 894.511-92
[AN 2662122]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8422 /2007.
Hall, Judy
The astrology bible (magyar)
   Asztrológiai biblia : amit az állatövi jegyekről tudni érdemes / Judy Hall. - Pécs : Alexandra, 2006. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Kuttor Eszter. - Bibliogr.: p. 394.
ISBN 963-370-053-1 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2662042]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2007.
Müller Péter (1936-)
   Benső mosoly / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 293 p. ; 23 cm + DVD. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-997-4 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 2667827]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2007.
   Nostradamus: tények és jóslatok : [asztrológiai vonatkozásokkal]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-08-5 fűzött
jövendőmondás - asztrológia
133.3Nostradamus *** 133.52
[AN 2667001]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2007.
Steer, Dugald A.
Wizardology (magyar)
   Varázslástan : Merlin titkai / [Dugald A. Steer író] ; [ill. Anne Yvonne Gilbert et al.] ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Utánny. - Budapest : Egmont, 2007. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
Japán technikával
ISBN 978-963-628-615-6 kötött : 4499,- Ft
varázslás - gyermekkönyv
133.4(02.053.2)
[AN 2667892]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8426 /2007.
Andreone, Franco
Europa (magyar)
   Európa / [szöveg Franco Andreone] ; [ford. Kaplár F. Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 271 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Csodálatos tájak)
ISBN 963-9635-63-4 kötött
Európa - természeti táj - fényképalbum
502.4(4)(084.12)
[AN 2661642]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2007.
Ellison, David L.
   Weighting the politics of the environment in the new Europe / David L. Ellison. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2006. - 26 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 169.)
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 963-301-483-2 fűzött
Európai Unió - környezetvédelem - ezredforduló
504.05(4-62)"199/200" *** 504.06(4-62)"199/200"
[AN 2662262]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2007.
Haidekker Borbála
   Higany a hulladékban, forrás és kockázat / Haidekker Borbála. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/9.)
Bibliogr.: p. 63-64.
Fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-8033-4-x)
környezetvédelem - higany - környezetszennyezés
504.05(100) *** 628.5 *** 546.49
[AN 2663026]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2007.
Környezetvédelmi lexikon (új kiadása)
   Környezetvédelem / [főszerk. Láng István] ; [a szerkbiz. tagjai Bándi Gyula et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007. - 2 db : ill., főként színes ; 29 cm + CD. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-7847-9)
környezetvédelem - szaklexikon
504.06:030
[AN 2661783]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A - K. - 664 p.
 (hibás ISBN 978-963-05-7848-6)
környezetvédelem - szaklexikon
504.06:030
[AN 2661789] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], L - Z. - 588 p
 (hibás ISBN 978-963-05-7849-3)
környezetvédelem - szaklexikon
504.06:030
[AN 2661792] MARC

ANSEL
UTF-88430 /2007.
Nádudvari Zoltán
   Határokat "átlépő" (veszélyes) hulladékok - kezelés, auditálás / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/7.)
Bibliogr.: p. 67-71.
ISBN 978-963-87034-8-4 fűzött : 3500,- Ft
veszélyes hulladékok kezelése
504.064.47 *** 628.472
[AN 2663021]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2007.
Nádudvari Zoltán
   Szennyezett talajok jellemzése - kockázatalapú minőségi kritériumok / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/9.)
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 978-963-9754-00-3 fűzött : 3500,- Ft
talajszennyeződés - környezetvédelem
504.53.05 *** 504.53.064 *** 628.516
[AN 2663024]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2007.
Novaresio, Paolo (1954-)
Great rivers of the world (magyar)
   A világ nagy folyói / [szöveg Paolo Novaresio]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 304 p. : ill., színes ; 37 cm
Ford. Márkus András
ISBN 963-369-876-6 kötött
folyóvíz
504.453(100)(282)
[AN 2661967]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2007.
Szinger Balázs
   A CO2-probléma és a felszín alatti CO2-elhelyezés lehetőségei / Szinger Balázs, Szilágyi Veronika. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2005/10.)
Bibliogr.: p. 61-64.
ISBN 963-86733-6-2 fűzött : 3500,- Ft
üvegházhatás - levegőszennyezés - szén-dioxid - környezetvédelem
504.38.054 *** 504.06 *** 546.264-31
[AN 2663028]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8434 /2007.
Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (12.) (2007) (Tihany)
   BDSHC-12 : XII. Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry : June 10-13th, 2007, ... Tihany ... : book of abstracts / [org. by Chemical Research Center Hungarian Academy of Sciences]. - [Budapest] : [Chemical Research Center HAS], [2007]. - 154 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-15-0 fűzött
heterociklusos vegyület - konferenciakiadvány
547.7 *** 661.77 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2662854]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8435 /2007.
Rooney, Anne
Earthquakes and vulcanoes (magyar)
   Földrengések és vulkánok : [a Föld mélyének titokzatos ereje] : [kihajtható és mozgatható képekkel] / Anne Rooney ; [ford. Kovács Tibor]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 1788-0335)
ISBN 963-9635-24-3 kötött : 3500,- Ft
földrengés - vulkanizmus - gyermekkönyv
550.34(02.053.2) *** 551.21(02.053.2)
[AN 2661835]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8436 /2007.
Kerrod, Robin
The stargazer's guide to the universe (magyar)
   Képes világegyetem : útikalauz a mindenség megértéséhez / Robin Kerrod ; ford. Both Előd és Kiss Csaba. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9635-29-4 kötött
világűr
524.8
[AN 2661817]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2007.
Übelacker, Erich
Die Zeit (magyar)
   Az idő / írta Erich Übelacker ; [ford. Károlyi Zsuzsa] ; ill. Johannes Blendinger, Frank Kliemt és Dieter Müller. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 13.)
ISBN 978-963-9657-41-0 kötött
idő
529 *** 530.12
[AN 2667461]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8438 /2007.
Boiselle, Gabrielle
Horses (magyar)
   Lovak / Gabrielle Boiselle. - Pécs : Alexandra, 2007. - [300] p. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 978-963-370-103-4 kötött
- fényképalbum
599.723(084.12) *** 77.04(430)(092)Boiselle,_G.
[AN 2661964]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2007.
Dröscher, Vitus B.
Tiere, wie sie sehen, hören und fühlen (magyar)
   Ahogy az állatok látnak, hallanak és éreznek / írta Vitus B. Dröscher ; [ford. Rónaszegi Éva Szebenyi Georgina szövegének felhasználásával] ; ill. Manfred Tophoven és Reiner Zieger. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 2.)
ISBN 978-963-9446-88-5 kötött
állattan - érzékelés
591.185
[AN 2667456]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2007.
Mamans et bébés animaux (magyar)
   Állatok és kicsinyeik. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 18 cm
Ford. Varga Enikő. - Figuratív alakú
ISBN 963-369-814-6 kötött
állat - gyermekkönyv - fényképalbum
59(02.053.2)(084.12)
[AN 2662050]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2007.
Molnár V. Attila (1969-)
   Magyarország legszebb növényei / Molnár V. Attila. - [Budapest] : Anno, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-375-468-9 kötött
Magyarország - növényföldrajz - magvas növény
582 *** 581.9(439)
[AN 2661735]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2007.
Podani János (1952-)
   A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana : vezérfonal egy nem is olyan könnyű tárgy tanulásához / Podani János. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 300 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
A mellékletben a szerző "Digitális herbárium" c. művével. - Bibliogr.: p. 265-280.
ISBN 978-963-463-632-8 fűzött
növényrendszertan - törzsfejlődés - növényföldrajz - egyetemi tankönyv
582(075.8) *** 575.8(075.8) *** 581.9(21)(075.8)
[AN 2667610]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2007.
Sedlag, Ulrich
Elefanten (magyar)
   Elefántok / írta Ulrich Sedlag ; [ford. Varga Csaba] ; ill. Reiner Zieger. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 17.)
ISBN 978-963-9446-99-1 kötött
elefánt
599.614
[AN 2667451]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8444 /2007.
   66 kérdés a prosztata betegségeiről / szerk. Romics Imre. - Budapest : White Golden Book, cop. 2006. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9476-15-3 fűzött : 2940,- Ft
urológia - prosztata
616.65
[AN 2662503]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2007.
   BNO kódok háziorvosoknak. - Budapest : Presolution Kft., [2007]. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2358-2 fűzött
betegség - nómenklatúra
616 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2662026]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2007.
   BNO kódok szemészeknek. - Budapest : Presolution Kft., [2007]. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2357-5 fűzött
betegség - nómenklatúra
616 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2662039]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2007.
Clements, John (1946-)
Behavioural concerns and autistic spectrum disorders (magyar)
   Viselkedésproblémák és autizmus spektrum zavarok : értelmezések és stratégiák a változtatáshoz / John Clements és Ewa Zarkowska ; [ford. Horvát[!] Krisztina]. - Budapest : Kapocs, 2007. - 297 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-963-7723-31-5 fűzött
autizmus
616.89-008.45
[AN 2661500]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2007.
   Családi patika 2007 : gyógyszerek és gyógytermékek mindenkinek / [szerk. Varró Mihály]. - [Budapest] : K.u.K. K., cop. 2007. - 284 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. febr. 15.
ISBN 978-963-7437-72-4 kötött : 1800,- Ft
gyógyszer - útmutató
615(036)
[AN 2661763]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2007.
Csizik Gábor
   Elsősegélynyújtás / Csizik Gábor. - Budapest : Népszava Kv., 2007. - 48 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-323-131-9 fűzött
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2662508]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2007.
Freund Tamás (1959-)
   "...az agy a Teremtő műve..." : Freund Tamás agykutatóval beszélget Mezei Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2005 [!2007]. - 145 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 23.)
ISBN 978-963-662-051-6 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-662-051-2 * (hibás ISBN 963-662-051-6)
Freund Tamás (1959-)
Magyarország - kereszténység - világnézet - agykutatás - orvos - 20. század - 21. század - interjú
61(439)(092)Freund_T.(047.53) *** 21 *** 612.8
[AN 2667600]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2007.
Gaálné Póda Bernadette
   Székrekedés : diéta székrekedésben szenvedők számára / Gaálné Póda Bernadette. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 176 p. ; 20 cm. - (Diétás könyvtár, ISSN 1788-7453)
ISBN 978-963-9622-89-0 fűzött
diéta - székrekedés - szakácskönyv
616.34-008.3 *** 641.563(083.12)
[AN 2662067]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2007.
Jordan, Rita
Autism with severe learning difficulties (magyar)
   Autizmus társult értelmi sérüléssel / Rita Jordan ; [ford. Horváth Krisztina]. - Budapest : Kapocs, 2007. - 341 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 324-333.
ISBN 978-963-7723-32-2 fűzött (hibás ISBN 978-963-7723-23-0)
autizmus
616.89-008.45
[AN 2661804]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2007.
Kliment Emilia
   Tények és hazugságok az egészségről / Kliment Emilia. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, 2007. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [152].
ISBN 978-963-87261-5-5 fűzött : 1850,- Ft
egészség
613
[AN 2662620]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2007.
   Megemlékezés Dr. Környey István munkásságáról / szerk. Kopa János ; [közread. a Környey Társaság]. - Pécs : Környey Társ., 2006. - 112 p. : ill. ; 23 cm
A 2005. okt. 25-én a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya és Környey Társaság rendezésében tartott tudományos emlékülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 963-06-0357-8 fűzött
Magyarország - ideggyógyász - ideggyógyászat - 20. század - konferenciakiadvány
61(439)(092)Környey_I. *** 616.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2662156]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2007.
   A neuropszichiátria hazai gyakorlata / szerk. Tariska Péter. - Budapest : White Golden Book, cop. 2006. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9476-34-X kötött : 5900,- Ft
ideggyógyászat - elmegyógyászat
616.8 *** 616.89
[AN 2662529]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2007.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Vigyázz! : hogy sose érjen baj! / szöveg Nógrádi Gábor ; rajz. Cakó Ferenc. - [Budapest] : Presskontakt, [2007]-. - ill., színes ; 14 cm
balesetvédelem - természetjárás - útmutató - gyermekkönyv
614.8(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 2662731]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 75 p.
ISBN 978-963-9503-24-3 fűzött
balesetvédelem - természetjárás - útmutató - gyermekkönyv
614.8(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 2662734] MARC

ANSEL
UTF-88457 /2007.
Orenstein, Julian
365 tips for the toddler years (magyar)
   365 ötlet a tipegőévekre : praktikus tanácsok a bilire szoktatástól a hiszti kezeléséig / Julian Orenstein. - Pécs : Alexandra, 2007. - XLIII, 372 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 978-963-370-168-3 fűzött
csecsemőgondozás - családi nevelés - gyermeklélektan - csecsemő
613.95 *** 37.018.1-053.2 *** 159.922.7
[AN 2661656]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2007.
   Patológia / szerk. Kopper László, Schaff Zsuzsa. - 2. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2006. - 2 db : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 963-226-075-9 kötött : 26000,- Ft
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 2666819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - XXXI, 679, LXXIX p.
ISBN 963-226-076-7
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 2666841] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - XXVIII, 684-1392, LXXIX p.
ISBN 963-226-077-5
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 2666844] MARC

ANSEL
UTF-88459 /2007.
Pauli, Michelle
The outdoor kama sutra (magyar)
   Káma-szútra a természetben / Michelle Pauli ; [ford. Kövesdi Miklós] ; [a ... Káma-szútra idézeteket Baktay Ervin ford. ...]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9635-45-6 kötött : 3990,- Ft
nemi élet - nemi felvilágosítás
613.88 *** 392.6
[AN 2661808]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2007.
   PhD Tudományos Napok, 2007 : 2007. április 12-13. : [Semmelweis Egyetem Doktori Iskola]. - [Budapest] : [SE Doktori Isk.], [2007]. - 160 p. ; 24 cm
Fűzött
orvostudomány - disszertáció - konferenciakiadvány
61 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2662478]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2007.
Rajneesh, Bhagwan
Emotional wellness (magyar)
   Érzelmi jóllét / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 291 p. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-528-951-6 kötött : 3390,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2661984]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2007.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Ranschburg Jenő világa / [interjú] Vincze Attila. - Orfű : Szamárfül, [2007]. - 111 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87456-6-8 kötött : 1935,- Ft
Ranschburg Jenő (1935-)
Magyarország - pszichológus - 20. század - ezredforduló - interjú
159.9(439)(092)Ranschburg_J.(047.53)
[AN 2661751]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2007.
   Receptírási segédlet / [összeáll. Makara Mihály]. - Budapest : Melania Kvk., 2007. - 651 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9740-01-3 fűzött
betegség - nómenklatúra
616 *** 311.131(100)(083.7)
[AN 2662459]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2007.
Rutter, Michael
Autism (magyar)
   Autizmus: a kutatás és a klinikum közötti kétirányú kölcsönhatás / Michael Rutter ; [ford. Győri Miklós]. - Budapest : Kapocs, 2007. - 92 p. : ill. ; 20 cm. - (Autizmus füzetek, ISSN 1416-1826)
Bibliogr.: p. 65-90.
ISBN 978-963-7723-22-3 fűzött
autizmus
616.89-008.45
[AN 2661798]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2007.
   A spiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója / szerk. Kulcsár Zsuzsanna. - [Budapest] : Trefort, 2007. - 87 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-427-3 fűzött : 1050,- Ft
személyiség-lélektan - okkultizmus
159.923.2 *** 141.135
[AN 2662430]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2007.
   A természetgyógyászat kézikönyve. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 366 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-84-5 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2661818]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8467 /2007.
Ludvig Zsuzsa (1964-)
   Az Európai Unió és Oroszország energiadialógusa / Ludvig Zsuzsa. - Budapest : MTA VKI, 2006. - 60 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 75.)
Bibliogr.: p. 54-56.
ISBN 978-963-301-486-8 fűzött
ISBN 963-301-486-7
Oroszország - Európai Unió - energiagazdálkodás - ezredforduló
620.9(47)"199/200" *** 620.9(4-62)"199/200"
[AN 2662252]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2007.
Nádudvari Zoltán
   A megújuló energiák felhasználásának nemzetgazdasági hatásai / [Nádudvari Zoltán]. - Budapest : Elgoscar-2000, [2007]. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 66-68.
ISBN 978-963-9754-03-4 fűzött : 3500,- Ft
megújuló energiaforrás - energiatermelés
620.91(100)
[AN 2663018]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8469 /2007.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel 2007 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2007. - 240 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-18-7 fűzött : 970,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 2661857]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2007.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hogyan használjam? : a számítógép kezelése kezdőknek és haladóknak / Bártfai Barnabás. - 8. átd., bőv. kiad. - Budapest : BBS-Info, 2007, cop. 2004. - 559 p. : ill. ; 24 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek sorozat, ISSN 1216-7061)
ISBN 963-86232-6-8 fűzött
számítástechnika
681.3
[AN 2666896]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2007.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Outlook 2007 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2007. - 141 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-19-4 fűzött : 870,- Ft
elektronikus posta
519.688Outlook
[AN 2661864]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2007.
Farkas András
   Számítástechnika vázlatok : oktatási segédanyag / Farkas András. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2006. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327.
ISBN 963-9438-63-4 fűzött
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2661837]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2007.
Greant, Zak
MySQL phrasebook (magyar)
   MySQL zsebkönyv / Zak Great, Chris Newman ; [ford. Nagy Daniella]. - Budapest : Kiskapu, 2007. - 167 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9637-28-3 fűzött : 2500,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016MySQL
[AN 2661932]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2007.
Networkshop (2007) (Eger)
   Networkshop 2007 [elektronikus dok.] : Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2007. április 11 - április 13. - Multimédia. - [Budapest] : [NIIF Int.], [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. - Működési követelmények: CD-ROM; internet böngésző. - Az előadáskivonatok magyar és angol nyelven
informatika - tartalomszolgáltatás - internet - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2660940]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2007.
Sommerville, Ian
Software engineering (magyar)
   Szoftverrendszerek fejlesztése = Software engineering / Ian Sommerville ; [ford. Adamkó Attila et al.]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Panem, 2007. - 840 p. : ill. ; 25 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 817-832.
ISBN 978-963-545-478-5 kötött : 7200,- Ft
szoftver - fejlesztés
519.688 *** 681.3.06
[AN 2667642]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2007.
Step by step 2007 Microsoft Office System (magyar)
   Microsoft Office 2007 lépésről lépésre / [Joyce Cox et al.] ; [ford. ... Domoszlai László et al.]. - Bicske : Szak K., 2007. - CXII, 655 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9131-92-7 fűzött : 11200,- Ft
felhasználói program - ügyvitel
519.688Office *** 651.011.56
[AN 2662183]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2007.
Tanenbaum, Andrew S.
Operating systems (magyar)
   Operációs rendszerek : tervezés és implementáció / Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull ; [ford. Alexin Zoltán et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Panem, 2007. - 680 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 642-648.
ISBN 978-963-545-476-1 kötött : 6900,- Ft
operációs rendszer
681.3.066
[AN 2667650]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8478 /2007.
   Beszélő dobozok és kispesti képek.. : 2007. március 21. : [Nagy Balogh János Kiállítóterem] / [gyűjt.] Varga László Zoltán. - Budapest : [s.n.], 2007. - [64] p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: Kispest, századfordulós levelezőlapok és képek ; Beszélő dobozok és képek, Kispest. - A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Budapest. 19. kerület - híradástechnika - helyismeret - képes levelezőlap - fényképalbum - kiállítási katalógus
621.39(100) *** 908.439-2Bp.XIX.(084.12) *** 769.5(439-2Bp.XIX.) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2662256]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2007.
   VoIP : megállíthatatlan az IP alapú telefónia térnyerése / [... közrem. Bende Magdolna et al.]. - [Budapest] : Vogel Burda, [2007]. - 65 p. : ill., színes ; 27 cm. - (IT-business source books, ISSN 1787-2251)
Fűzött : 4000,- Ft
távbeszélő-technika - internet
621.395 *** 681.324Internet
[AN 2662271]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8480 /2007.
Vályi Huba (1941-)
   Órajavítási szakmai ismeretek [elektronikus dok.] / Vályi Huba. - Szöveg. - Bánk : Vályi Oktatóra, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Magyar órás szakmai könyvek, ISSN 1788-7429 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - Vályi Huba és Sárosi Rezső "Órás szakrajz" c. könyvének anyagával. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 963-87294-1-4 műanyag tokban
órajavítás - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.11(078)
[AN 2661028]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8481 /2007.
Dufka, Jaroslav
Podlahové vytápění (magyar)
   Korszerű padlófűtés : meleg vizes rendszerek, elektromos fűtés, szerelés / Jaroslav Dufka ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2007. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9759-13-8 fűzött : 3998,- Ft
lakásépítés - épületgépészet - padlófűtés
697.1 *** 692.53 *** 628.81
[AN 2662024]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2007.
Farkas Zsuzsa, P.
   Akadálymentes házak, lakások : az egyetemes tervezés / P. Farkas Zsuzsa, Pandula András. - Budapest : Cser K., 2007. - 104 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-963-9666-78-8 fűzött : 3998,- Ft
lakásépítés - testi fogyatékos
69 *** 728 *** 364.262
[AN 2662224]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2007.
Ferenczi Ödön
   Áramtermelés nap- és szélenergiából saját "mini" erőművekkel / Ferenczi Ödön ; [rajz Tóth Erzsébet]. - Budapest : Cser K., 2007. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: 124.
ISBN 978-963-9666-79-5 fűzött : 3998,- Ft
épületgépészet - energiaellátás - napenergia-hasznosítás - szélenergia
696 *** 621.311.24 *** 620.91
[AN 2662227]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2007.
Hájek, Václav
Betonujeme (magyar)
   Betonozás saját kezűleg / Václav Hájek, Jitka Filipová ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2007. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9666-80-1 fűzött : 3998,- Ft
építés - betonozás
691.3
[AN 2662019]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2007.
   Nagy parkettakönyv : parketták, fapadlók típusai, gyártásuk, larakásuk[!lerakásuk] / szerk. Molnár Sándor, Várkonyi Gábor ; [a fotókat kész. Börcsök Zoltán ...]. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 279, [1] p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 279-[280].
ISBN 978-963-9736-23-8 kötött
parketta - padló
692.53 *** 694.5
[AN 2663116]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2007.
Zsámboki Gábor
   Acélszerkezetű közúti hidak építése hazánkban 1945-1969 között / Zsámboki Gábor. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2007. - 136 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-963-06-2231-8 fűzött
Magyarország - hídépítés - közúti híd - acélszerkezet - 20. század
624.014.2(439)"1945/1969" *** 625.745.1(439)"1945/1969"
[AN 2663060]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8487 /2007.
Fleischer Tamás (1946-)
   Hálózatok, hálózati szintek és a hálózat által kiszolgált szintek / Fleischer Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2006. - 22 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 74.)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 978-963-301-489-9 fűzött
ISBN 963-301-489-1
közlekedési hálózat
656
[AN 2662249]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2007.
Horváth Imre (1925-)
   Kapitányi almanach / Horváth Imre, ifj. Horváth Imre. - [Budapest] : Troll-Info Keresk. és Szolgáltató Bt., 2006. - 368 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-06-0002-1 fűzött
Magyarország - hajóskapitány - 19. század - 20. század
656.071(439)"18/19"
[AN 2662924]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2007.
Nappo, Donato
Veicoli a motore (magyar)
   A motoros hintóktól a sportautókig : motorkerékpárok, személygépkocsik, autóbuszok, kamionok / Donato Nappo, Stefania Vairelli ; [ford. Ivanics Bea]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 224 p. : ill., részben színes ; 20x29 cm
ISBN 963-9635-54-5 kötött
gépjármű - formatervezés
629.113 *** 658.512.2
[AN 2661740]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2007.
Sárosi György
   Veszélyes áruk küldeménydarabos szállítása / írta Sárosi György. - Budapest : PublicPress, 2007. - 511 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: ADR kézikönyv
Fűzött : 3980,- Ft
veszélyes anyag - teherszállítás
656.073.436
[AN 2666858]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8491 /2007.
   Ágazatspecifikus innováción alapuló projektek generálása a sertés ágazatban c. interaktív konferencia / szerk. Bittner Beáta, Kovács Krisztián. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 280 p. : ill. ; 23 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, ISSN 1588-8665 ; 11.)
A konferenciát 2007. febr. 15-16-án Debrecenben tartották. - A sertéságazat helyzete, kilátásai és fejlesztési lehetőségei (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - sertéstenyésztés - ezredforduló - konferenciakiadvány
636.4(439)"200" *** 636.4(4-62)"200" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2662919]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2007.
   Az állati influenzák és más állatbetegségek sodrában / [szerk. Jávor András, Tanyi János] ; [közread. a ] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar. - Debrecen : DE ATC MTK, 2007. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Megj. a 2007. máj. 7-én Tanyi János tiszteletére rendezett tudományos ülés alkalmából. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9732-14-8 kötött
állatorvostan - emlékkönyv - személyi bibliográfia
619 *** 012Tanyi_J.
[AN 2662718]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2007.
Bartuschek, Lutz
Frettchen (magyar)
   A vadászgörény / Lutz Bartuschek ; [fotók Oliver Giel] ; [ford. Kenéz Ákos]. - Budapest : Cser K., 2007. - 59 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-9666-52-8 fűzött : 1998,- Ft
állattartás - görény
636.934.56
[AN 2662243]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2007.
   Borbarátok 7x7 : 49 birtokleírás / [szerk. és a képanyagot vál. Alkonyi László]. - [Budapest] : Borbarát-Lap Kft., 2007. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2598-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - szőlőművelés - borászat - ezredforduló
663.2(439)"200"
[AN 2666880]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2007.
Bradley, Steven
The pruner's bible (magyar)
   Metszés lépésről lépésre : a kerti dísznövények metszésének részletes leírása / Steve Bradley ; [ford. Szerdahelyi Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 224 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9635-11-1 kötött
növénymetszés - dísznövény
635.92 *** 631.542
[AN 2661807]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2007.
   Környezetkímélő növénytermesztés, minőségi termelés : agrártudomány, agrár geo-információs rendszer / [szerk.] Nagy János, Dobos Attila. - Debrecen : DE ATC MTK Földhasznosítási, Műszaki és Területfejleszt. Int. : DE ATC Területfejleszt. Kutcsop., 2006. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9732-09-4 kötött
növénytermesztés - agrotechnika - agroökológia
633 *** 631.5 *** 574
[AN 2662528]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2007.
   A korszerű tápanyaggazdálkodás műszaki feltételei / [szerk. Jávor András, Kovács János] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar. - Debrecen : DE ATC MTK, 2007. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-050-7 kötött
növényvédelem - agrotechnika - trágya - emlékkönyv
632 *** 631.5 *** 631.8
[AN 2662541]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2007.
   "A jövője, a ló a jövőért" / szerk. Mihók Sándor. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 61 p. ; 23 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, ISSN 1588-8665 ; 10.)
A 2007. jan. 24-én Debrecenben rendezett szaktanácsadási nap anyaga
Fűzött
lótenyésztés - konferenciakiadvány
636.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2662711]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2007.
Macfarlane, Stuart
Utterly adorable cats (magyar)
   Imádnivaló cicák / [szöveg ... Stuart és Linda Macfarlane] ; [fotó ... Yoneo Morita] ; [vál. és szerk. ... Helen Exley]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [88] p. : ill., színes ; 16 cm
A Helen Exley giftbook (keretcím)
ISBN 978-963-370-140-9 kötött
macska
636.8
[AN 2662084]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2007.
   A magyar sportlóállományra alapozott tenyészértékbecslési kutatások eredményei / Posta János et al. ; [szerk. Mihók Sándor] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Állattenyésztéstudományi Tanszék, Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete. - Debrecen : DE ATC MTK Állattenyésztéstud. Tansz. ; Budapest : M. Sportlótenyésztők Orsz. Egyes., 2007. - 68 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 63-68.
ISBN 978-963-9732-13-1 fűzött
lótenyésztés - lóverseny
636.12
[AN 2662715]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2007.
Mészáros Sándor (1937-)
   Dr. Mészáros Sándor c. egyetemi tanár publikációs jegyzéke, 1963-2007 / [közread. a Debreceni Egyetem ATC AVK]. - Debrecen : DE ATC AVK, 2007. - [32] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [7-32].
Fűzött
mezőgazdaság - agrártudomány - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
63:016 *** 012Mészáros_S.
[AN 2662691]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2007.
   Az olajnövények termesztésének, feldolgozásának, felhasználásának aktuális kérdései c. kerekasztal konferencia / szerk. Pepó Péter. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 334 p. : ill. ; 23 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, ISSN 1588-8665 ; 7.)
Bibliogr.
Fűzött
növénytermesztés - olajmagvú növény - konferenciakiadvány
633.85 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2662554]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2007.
Schmidt, Dieter
Nattern (magyar)
   A kígyók / Dieter Schmidt ; [fotók Christine Steimer]. - Budapest : Cser K., 2007. - 59 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
Ford. Szabadi Gusztáv
ISBN 978-963-9666-75-7 fűzött : 1998,- Ft
állattartás - kígyó
636.982
[AN 2662239]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2007.
Somai Miklós (1963-)
   The Hungarian countryside in 2015 / Miklós Somai. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2006. - 19, [2] p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 171.)
ISBN 963-301-484-0 fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - mezőgazdaság - területfejlesztés - gazdasági előrejelzés - 21. század
338.43(439) *** 711.1(439) *** 338.27(439)"201" *** 332.14(439)
[AN 2662302]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2007.
Somkuthy Ferenc
   A Vasvármegyei (szombathelyi) Kertészeti Egyesület története, 1912-1949 / Somkuthy Ferenc, Tóth József ; [kiad. Pro Natura Egyesület]. - Szombathely : Pro Natura Egyes., [2007]. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 978-963-87542-0-2 fűzött
Vasvármegyei Kertészeti Egyesület
Vas (megye) - kertészet - kertépítés - egyesület - testülettörténet
634 *** 712.3/.7 *** 061.2(439.111)
[AN 2662390]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2007.
Szakácsi Jánosné
   Huszonöt év emlékeiből : Nyugdíjas Agrárszakemberek Baráti Köre / [szerző Szakácsi Jánosné] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-044-6 fűzött
Magyar Agrártudományi Egyesület. Nyugdíjas Agrárszakemberek Baráti Köre
Debrecen - agrármérnök - egyesület - évkönyv
63(439) *** 061.2(439-2Debrecen)(058)
[AN 2662696]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2007.
   A "Tárolás, elsődleges feldolgozás a növényi termék-előállításban" címmel 2007. február 8-án rendezett Interaktív Szaktanácsadási Konferencia szerkesztett anyaga / [szerk. Győri Zoltán]. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 84 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Szaktanácsadási füzetek / Észak-alföldi Regionális Szaktanácsadási Központ, ISSN 1588-8665 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
gabonatermesztés - malomipar - magtárolás - konferenciakiadvány
664.724 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2662704]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2007.
Utterly lovable dogs (magyar)
   Szeretetreméltó kutyák / [fotó ... Yoneo Morita] ; [vál. és szerk. ... Helen Exley]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [88] p. : ill., színes ; 16 cm
A Helen Exley giftbook (keretcím)
ISBN 978-963-370-141-6 kötött
kutya - aforizma - idézetgyűjtemény
636.7(0:82-84)
[AN 2662080]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8509 /2007.
   33 kenyér és péksütemény : lépésről lépésre / [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2007]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-303-0 fűzött
ISBN 963-590-303-0
kenyér - péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2662029]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2007.
   33 ünnepi étel : lépésről lépésre / [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2007]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-305-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-590-305-7)
ISBN 963-590-305-7
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 2662027]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2007.
   33 wokban készült étel : lépésről lépésre / [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2007]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-304-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-590-304-9) (hibás ISBN 978-963-590-305-7)
 (hibás ISBN 963-590-305-7)
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2662021]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2007.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi nagy süteményes könyve. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2006. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-72-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2666877]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2007.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi nagy szakácskönyve. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2005. - 416 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-73-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2666871]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2007.
The basic cooking bible (magyar)
   A szakácsművészet bibliája : [több mint 200 egyszerűen elkészíthető finomság receptje]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 320 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Lakatos Anna
ISBN 963-369-968-1 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2661917]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2007.
   Black & White óriás szakácskönyv. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2007. - 512 p. ; 23 cm
Gerinccím: Óriás szakácskönyv
ISBN 978-963-9622-92-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2661806]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2007.
Chocolate sensations (magyar)
   Csokoládés csodák : több mint 200 könnyen elkészíthető recept / [ford. ... Piros Christa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 255 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9635-23-5 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2661769]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2007.
Dr. Oetker Brot backen (magyar)
   Kenyérsütés 2 - Dr. Oetker : receptek kenyérsütő géphez / [ford. Draskóczy Piroska]. - [Budapest] : Grafo, [2007], cop. 2003. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-40-2 kötött : 1990,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2668129]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2007.
The entertaining bible (magyar)
   A vendégvárás bibliája : [minden, amit a sikeres vendéglátásról tudni kell]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 319 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-369-888-X fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2661909]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2007.
Foster, Helen (1968-)
Fast-fix GI diet (magyar)
   Gyors, biztos GI diéta : csupán 14 nap alatt gyönyörű alakot nyerhetünk az alacsony GI-diéta segítségével! / Helen Foster ; [ford. Búsné Pap Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-9635-79-0 fűzött : 2850,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta - fitnesz - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24 *** 613.71
[AN 2661825]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2007.
Giller Myriam
   Ne fogyókúrázzon, fogyjon le! : karcsúsodjon okosan! / Giller Myriam, Kiss Erika. - Budapest : White Golden Book, cop. 2006. - 140 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-9476-18-8 fűzött : 3570,- Ft
fogyókúra - diéta - akupunktúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24 *** 615.814.1
[AN 2662477]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2007.
Henderson, Veronique
Colour me confident (magyar)
   Találd meg a színeidet! : változtasd meg a külsődet - változtasd meg az életedet! / Veronique Henderson és Pat Henshaw ; [ford. Gáti Mariann]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9635-53-7 fűzött : 3590,- Ft
öltözködés - kozmetika
646
[AN 2661762]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2007.
Kelly Juli
   600 kalória és ami belefér.. / Kelly Juli ; [fotókat kész. Kelly István]. - 3. kiad. - [Budapest] : Nádszál Kv., [2007]. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-212-262-3 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2666883]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2007.
Kiss Szilvia
   A nagy kuglófkönyv / [Kiss Szilvia]. - [Nyíregyháza] : Pro Rehabilitáció Kft., 2007. - 118, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a gasztronómia (keretcím)
ISBN 978-963-87326-9-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2661803]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2007.
   A legfinomabb családi menük : finom ételek minden alkalomra. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-94-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2661812]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2007.
Rákóczi János (1897-1966)
   Konyhaművészet : Rákóczi János receptjei. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 613 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9622-93-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2661695]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2007.
Schmedes, Christa
Becherkuchen (magyar)
   Bögrés sütemények : finom édességek mérleg nélkül / írta Christa Schmedes ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-210-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2666886]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2007.
   Süteményes II : édességek könyve / [szerk. K. Tóth Klára]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2007. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-96-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2661815]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2007.
Szepessy Vilma
   Karcsúsodás a 4 napos szétválasztó diétával / [Szepessy Vilma]. - [Nyíregyháza] : Pro Rehabilitáció Kft., 2007. - 127 p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a gasztronómia (keretcím)
ISBN 978-963-87546-0-8 kötött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2661796]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2007.
Taschenkuchen - Dr. Oetker (magyar)
   Bögrés-poharas tészták - Dr. Oetker : süteménykészítés mérés nélkül / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, [2007], cop. 2003. - 119 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-39-6 kötött : 1990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2667718]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2007.
Wild (magyar)
   Vadételek. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-370-169-0 kötött
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 2661925]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8531 /2007.
Albom, Mitch (1958-)
Tuesdays with Morrie (magyar)
   Keddi beszélgetések életről és halálról / Mitch Albom ; [ford. Sárközy Elga]. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2007. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86669-6-3 fűzött : 2490,- Ft
Schwartz, Morris
Egyesült Államok - élet - halál - szociológus - 20. század - memoár
128 *** 316(73)(092)Schwartz,_M.(0:82-94)
[AN 2667626]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2007.
   Kuhn és a relativizmus : Kuhn öröksége a tudományfilozófiában / [szerk. Binzberger Viktor, Fehér Márta és Zemplén Gábor]. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 221 p. ; 23 cm. - (Tudománytörténet és tudományfilozófia, ISSN 1786-3201 ; 4/1.)
A 2006. szept. 11-12-én Budapesten azonos címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9683-85-3 fűzött : 2150,- Ft
Kuhn, Thomas S. (1922-1996)
Egyesült Államok - filozófus - tudományfilozófia - szkepticizmus - 20. század - konferenciakiadvány
165.72 *** 1(73)(092)Kuhn,_Th. *** 001 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2661606]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8533 /2007.
Allegri, Renzo
Il sangue di Dio (magyar) (részlet)
   Eucharisztikus csodák / [... vál. és ford. Ipacs Katalin]. - Budapest : Kairosz, 2007. - 93 p. ; 16 cm
Írta Allegri, Renzo
ISBN 978-963-662-060-8 fűzött : 1500,- Ft
kereszténység - csoda - oltáriszentség
231.73 *** 265.3
[AN 2662199]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2007.
Balikó Zoltán (1917-2005)
   Isten iskolája : Balikó Zoltán evangélikus lelkész pécsi igehirdetéseiből / [közread. a Luther Rózsa Alapítvány]. - Pécs : Luther Rózsa Alapítvány, cop. 2006. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2090-1 fűzött
evangélikus egyház - prédikáció
252 *** 284.1
[AN 2662666]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Sacramentum caritatis (magyar)
   XVI. Benedek pápa Sacramentum caritatis kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítása a püspökökhöz és papokhoz, a szerzetesekhez és szerzetesnőkhöz, és a világi krisztushívőkhöz az Eucharisztiáról, az egyház életének és küldetésének forrásáról és csúcspontjáról / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 108 p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 43.)
Borítócím: Sacramentum caritatis : XVI. Benedek pápa A szeretet szentsége kezdetű apostoli buzdítása
ISBN 978-963-361-930-8 fűzött : 640,- Ft
oltáriszentség - enciklika
262.131.22Benedek,_XVI. *** 265.3
[AN 2662160]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2007.
Erhard, Gertrud-Maria
   "Felállítom itt a trónomat" / Gertrud-Maria Erhard ; [ford. Gódány Róbert és Rita] ; [kiad. a] Családok a Családokért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családokért Egyes., 2007. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86293-4-0 fűzött
vallásos irodalom - mariológia - egyesület - kereszténység - család - erkölcs
232.931 *** 244 *** 267(436-2Schönstatt) *** 173
[AN 2662157]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2007.
Evanzin, Gertraud
   Karizmád van: vedd észre a különlegeset! : az emberek olyanok, mint az évszakok : női lelki nap, 2004 / Gertraud Evanzin ; [ford. Gódány Rita] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2007. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87480-0-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2662537]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2007.
Evanzin, Gertraud
Ein Lebensrhytmus der zu mir passt (magyar)
   Életem saját ritmusa : női lelki nap, 2005 / Gertraud Evanzin ; [ford. Végesné Mészáros Márta] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2007. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-86371-9-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2662534]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2007.
Huffman, Margaret Anne
The power of prayer (magyar)
   Az ima ereje / Margaret Anne Huffman, Gary Wildee. - Pécs : Alexandra, 2007. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 978-963-370-106-5 kötött
vallásos irodalom - ima
244 *** 243
[AN 2662001]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2007.
Kent, Agnes Scott
Rachel (magyar)
   Ráhel, aki megismerte a Messiást : regény / Agnes Scott Kent. - Budapest : Evangéliumi K., [2007]. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-64-3 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2662322]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2007.
Kepel, Gilles
Jihad (magyar)
   Dzsihád / Gilles Kepel ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2007. - 858 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8235-7 kötött : 4200,- Ft
iszlám fundamentalizmus - politikai feszültség - társadalmi kérdés
297 *** 291.7 *** 321.152 *** 304(100)
[AN 2663131]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2007.
Living in God's graces (magyar)
   Isten kegyelmében : értékes erények / [közrem. Elaine Wright Colvin és Elaine Creasman]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 320 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Csonka Ágnes. - Bibliogr.
ISBN 978-963-370-123-2 kötött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 2662004]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2007.
   "Nagy atyáinknak is az attyaik szerzették..." : a Szatmári református egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1808-1809 / [sajtó alá rend., szerk. és a bevezetőt írta Szabadi István]. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyhker. és Kollégiumi Lvt., 2006. - 287 p. ; 24 cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 13.)
Bibliogr.: p. 287.
ISBN 978-963-8209-15-3 fűzött
Szatmári Református Egyházmegye
egyháztörténet - református egyház - egyházközség - 19. század - jegyzőkönyv
284.2(439-03Szatmári_egyházmegye)"180"(093)
[AN 2662547]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2007.
Raj Tamás (1940-)
   Hol lakik Isten? : a Biblia titkairól / Raj Tamás. - Budapest : Makkabi, 2007. - 201 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7088-18-6 kötött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2661902]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2007.
Tóth József Győző
   Akik az Istent keresik / írta Tóth József Győző. - Miskolc : Tóth J., 2006. - 116 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-06-1216-6 fűzött
ISBN 963-06-1216-X
vallásfilozófia
21
[AN 2662275]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2007.
   Úton.. : tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére / szerk. Hegedűs Rita, Révay Edit ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék]. - Szeged : SZTE BTK Vallástud. Tansz., 2007. - 395 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9206-28-1)
Magyarország - keresztény egyház - vallástudomány - társadalom - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
261(439)"19/200" *** 316(439)"19/200" *** 012Tomka_M.
[AN 2661968]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2007.
Zen gems (magyar)
   A zen gyöngyszemei / [szöveg Helen Exley, Helen Thomson]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Getto Katalin. - Helen Exley giftbooks (keretcím). - Bibliofil kiad. - Papírtokban. - Bibliogr.
ISBN 963-369-834-0 kötött
zen buddhizmus - világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
294.321(520)(0:82-84) *** 82-84=945.11 *** 099.1
[AN 2662102]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8548 /2007.
Botos József (1939-)
   Általános statisztika és példatár / Botos József. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
ISBN 978-963-361-919-3 fűzött : 1190,- Ft
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076) *** 519.22(075.8)(076)
[AN 2663172]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2007.
   Családszociológia : szöveggyűjtemény / vál. és szerk. Schadt Mária. - Pécs : Comenius Bt., 2000 [!2007]. - 272 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-272.
Fűzött
családszociológia - szöveggyűjtemény
316.356.2(082)
[AN 2667911]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2007.
Introduction to social psychology (magyar)
   Szociálpszichológia : európai szemszögből / szerk. Miles Hewstone és Wolfgang Stroebe ; [ford. Bodor Péter et al.]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 618 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 531-609.
ISBN 978-963-05-8510-1 kötött : 5985,- Ft
szociálpszichológia
316.6(035) *** 316.47(035)
[AN 2667629]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2007.
Jakab György (1956-)
   A fenntarthatóság pedagógiája / Jakab György, Varga Attila. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 74 p. ; 20 cm. - (Fenntarthatóság és globalizáció, ISSN 1788-9731 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-93-8 fűzött : 900,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - társadalmi kérdés - globális probléma - fenntartható fejlődés - ezredforduló
304(439) *** 37.014(439)
[AN 2661555]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2007.
Kardos Gábor (1956-)
   Kisebbségek: konfliktusok és garanciák / Kardos Gábor. - Budapest : Gondolat, 2007. - 146 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9610-89-7 kötött : 2690,- Ft
Európa - konfliktus - nemzetiségi kérdés - ezredforduló
316.48(4) *** 316.347(=00)(4)
[AN 2662466]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2007.
   Közép-Magyarország régió demográfiai atlasza : népesség és népesedés az ezredfordulón és a 21. század első éveiben = Demographic atlas of the Central Hungary region : population and vital statistics at the turn of the third millenium [!millennium] and in the first years of the 21st century / [szerk. ... Józan Péter] ; [... ford. ... Várady Soma] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ. - Budapest : KSH : MTA TKK, 2007. - XLVI, 337 p. : ill., színes ; 21x29 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-235-076-9 fűzött : 6980,- Ft (hibás ISBN 978-963-076-9)
Közép-magyarországi régió - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439Közép-Magyarország)"199/200"(083.41)
[AN 2662189]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2007.
   Kultúra- és kommunikációelméleti szöveggyűjtemény : művelődésszervezőknek, kulturális menedzsereknek / összeáll. Utry Attila. - Baja : EJF K., cop. 2007. - 170 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-170.
ISBN 978-963-7290-45-9 fűzött
kommunikációtudomány - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2663187]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2007.
Lányi András (1948-)
   A fenntartható társadalom / Lányi András. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 56 p. ; 20 cm. - (Fenntarthatóság és globalizáció, ISSN 1788-9731 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-91-4 fűzött : 700,- Ft
társadalmi kérdés - globális probléma - fenntartható fejlődés
304(100)
[AN 2661543]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2007.
Lányi András (1948-)
   A globalizáció folyamata / Lányi András. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 61 p. ; 20 cm. - (Fenntarthatóság és globalizáció, ISSN 1788-9731 ; 1.)
ISBN 978-963-9683-90-7 fűzött : 700,- Ft
globalizáció - globális probléma
304(100) *** 316.323.64 *** 339.9
[AN 2661539]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2007.
Maróti Andor (1927-)
   Gondolatok a kultúráról, a műveltségről és a közművelődésről / Maróti Andor. - [Budapest] : Trefort, 2007. - 236 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-426-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - kultúra - művelődésügy - kulturális igazgatás - ezredforduló
316.7(439)"200" *** 374(439)"200" *** 351.85(439)"200"
[AN 2662753]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2007.
   Paradigmaváltás?! : kultúránk néhány alapvető meggyőződésének újragondolása : szöveggyűjtemény / szerk. Takács-Sánta András. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 72 p. ; 20 cm. - (Fenntarthatóság és globalizáció, ISSN 1788-9731 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-94-5 * fűzött : 900,- Ft (hibás ISBN 978-963-9683-94-8)
társadalmi kérdés - globális probléma - környezetvédelem
304(100) *** 504.03
[AN 2661557]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2007.
   The Roma : a minority in Europe : historical, political and social perspectives / ed. by Roni Stauber and Raphael Vago. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - XIX, 185 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-86-8 kötött
Európa - cigányság - történelem - hátrányos megkülönböztetés - emberiség elleni bűntett - identitás - nemzetiségi politika
316.347(=914.99)(100)(091) *** 323.12(=914.99)(100) *** 316.63(=914.999 *** 323.15(=914.99)(4)
[AN 2662656]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8560 /2007.
Bene Éva
   Emancipációs bumeráng / Bene Éva. - Budapest : Kairosz, 2007. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-074-5 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - nőmozgalom - emancipáció - társadalmi kérdés - ezredforduló
396(439) *** 316.37-055.2(439) *** 304(439)
[AN 2662291]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2007.
Gáspár János (1816-1892)
   Kerekecske dombocska : mesék, versek, mondókák kicsiknek. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 182 p. ; 20 cm
Írta Gáspár János
ISBN 978-963-9622-87-6 fűzött
Erdély - magyar néprajz - népmese - mondóka - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(439.21)(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(439.21)(02.053.2)
[AN 2661820]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2007.
Kanazawa József (1913-1991)
   Japán - magyar közmondások : öt nyelven / [Kanazawa József]. - [Budapest] : C+S Bt., [2007]. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Magyar, angol, német, francia és japán nyelven
ISBN 978-963-87330-1-6 fűzött : 1700,- Ft
Japán - néprajz - magyar néprajz - közmondás
398.9(=945.11) *** 398.9(=956)
[AN 2662987]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2007.
Makoldi Sándorné
   Sugallat : hagyományaink éltető ereje / Makoldi Sándorné, Makoldi Sándor, Szabó Antónia. - Debrecen : Főnix Kvműhely, 2007. - 91 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 69.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7051-11-1 fűzött
magyar néprajz - folklór
398(=945.11)
[AN 2662713]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2007.
   Mindhalálig Moldva : Domokos Pál Péterről gyermekeivel beszélget Benkei Ildikó. - Budapest : Kairosz, 2007. - 133, [2] p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 18.)
Bibliogr.: p. 129-133.
ISBN 978-963-662-033-2 fűzött : 1500,- Ft
Domokos Pál Péter (1901-1992)
Magyarország - etnográfus - 20. század - interjú - memoár
39.001(439)(092)Domokos_P._P.(0:82-94)
[AN 2661854]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2007.
Nádor Judit (1953-)
   Sámánság: a művelés művészete / Nádor Judit. - Budapest : Akad. K., 2007. - 247, [56] p. : ill. ; 17 cm. - (Akadémiai kiskönyvtár, ISSN 1788-4756)
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-963-05-8511-8 fűzött : 1500,- Ft
Brazília - sámánizmus
398.49(81) *** 291.612
[AN 2661905]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2007.
Szalay Zoltán (1935-)
   Fel(el)szállott a páva : [Szalay Zoltán fotográfus kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2007. június 8 - július 8.] / [a kiállítást rend. Szalay Zoltán és B. Horváth Jenő]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2007]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 978-963-7376-50-4 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - magyar néprajz - kiállítási katalógus
39(=945.11)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szalay_Z. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2662401]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2007.
Vasas Samu (1927-)
   Kalotaszegi ünnepek / Vasas Samu, Salamon Anikó. - Pomáz : Kráter, 2007. - 383 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 352-355.
ISBN 978-963-9735-25-5 kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9472-53-2)
Kalotaszeg - magyar néprajz - határon túli magyarság - népszokás - folklór - ünnep
392/393(=945.11)(439Kalotaszeg)(498.4) *** 394(=945.11)(439Kalotaszeg)(498.4) *** 398.33(=945.11)(439Kalotaszeg)(498.4)
[AN 2661945]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8568 /2007.
   Államelmélet. - Budapest : Szt. István Társ., 2007-. - 29 cm
államelmélet - egyetemi tankönyv
321.01(075.8)
[AN 2662797]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A modern állam elméletének előzményei és történeti alapvonalai / Ábrók Ildikó [et al.] ; [szerk. Takács Péter]. - 2007. - 386 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-895-0 fűzött : 3500,- Ft
államelmélet - egyetemi tankönyv
321.01(075.8)
[AN 2662800] MARC

ANSEL
UTF-88569 /2007.
   A Balkán és Magyarország : váltás a külpolitikai gondolkodásban? / szerk. Glatz Ferenc. - Budapest : MTA TKK : Európa Int., 2007. - 430 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. I., Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika, ISSN 1417-6467)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-546-0 fűzött : 2790,- Ft
Balkán - Magyarország - Európai Unió - külpolitika - gazdaságtörténet - ezredforduló
327(497)"200" *** 327(439) *** 327.39(4-62) *** 338(091)(497)"200"
[AN 2662527]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2007.
   Dokumentumok gróf Batthyány Kázmér közéleti tevékenységéről / [dok.gyűjtés, vál., bev., függ., szerkesztés Füzes Miklós] ; [... ford. Figura Krisztina] ; [közread. a Baranya Megyei Levéltár]. - Pécs : Baranya M. Lvt., 2006. - 240 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok és források Baranya megye történetéből, ISSN 1218-9561 ; 14.)
ISBN 978-963-8100-57-3 fűzött
ISBN 963-8100-57-5
Batthyány Kázmér (1807-1854)
Magyarország - politikus - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
32(439)(092)Batthyány_K.(093) *** 943.9"183/185"
[AN 2662626]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2007.
Franka Tibor (1952-)
   Hazugságipar Magyarországon / Franka Tibor. - Budapest : Zsófialiget Kkt., 2007. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87029-2-0 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2662077]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2007.
   Hortobágyi kényszermunkatáborok 1950-1953 között : szimpózium, 2006. szeptember 4. / [szerk. Eötvös Péter, Hegedűs Hajnalka] ; [rend., közread. a] Hanns Seidel Alapítvány, Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete, Konrad Adenauer Alapítvány. - Budapest : Konrad Adenauer Alapítvány, 2006. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117-121. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87299-7-2) (hibás ISBN 963-87299-7-X)
Hortobágy - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak - konferenciakiadvány
323.282(439Hortobágy)"1950/1953" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2662043]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2007.
Kornis Mihály (1949-)
   Kádár János utolsó beszéde : szabad előadás / Kornis Mihály. - 2. kiad. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2006. - 263 p. ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-87347-0-9 kötött : 2600,- Ft : 290 SK
ISBN 963-87347-0-1
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - Kádár-korszak
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"194/198"
[AN 2662628]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2007.
Runciman, Steven (1903-2000)
The Byzantine theocracy (magyar)
   A bizánci teokrácia ; Bizánci stílus és civilizáció / Steven Runciman ; [ford. Bánki Vera]. - [Budapest] : Gondolat, 2007. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm
Egys. cím: The Byzantine theocracy ; Byzantine style and civilization
ISBN 963-9610-70-4 fűzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 978-963-9610-70-4)
Bizánci Birodalom - teokrácia - ortodox egyház - állam és egyház viszonya
321.152(495.02) *** 322(495.02) *** 281.9
[AN 2662472]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2007.
Temesi László
   ... Gyurcsány a király ..., ... Orbán a vezér .. : indulatos SMS-ek / Temesi László. - [Budapest] : [Szerző], cop. 2006. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-0114-1 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
32.019.5(439) *** 323(439)"200"
[AN 2662266]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2007.
   Területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választása, 2007 : végleges adatok / [összeáll. és szerk. Ladikné Szabó Marianna, Sarkadi Pál]. - Budapest : Orsz. Választási Iroda, 2007. - 94 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 151.)
Borítócím: Kisebbségi választások, 2007
Fűzött
Magyarország - önkormányzati választás - kisebbségi önkormányzat - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"2007"(083.41) *** 323.15(=00)(439)
[AN 2661977]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2007.
Trencsényi Balázs (1970-)
   A politika nyelvei : eszmetörténeti tanulmányok / Trencsényi Balázs. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2007. - 436 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 6.)
Bibliogr.: p. 401-427.
ISBN 978-963-446-430-3 kötött : 3100,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - eszmetörténet - tudós - 20. század
32.001 *** 32.001(439)(092)Bibó_I. *** 316.75(4-11)"19"
[AN 2662726]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2007.
   Tükörjáték : a 2006-os országgyűlési választási kampány elemzése / [szerk. Kiss Balázs, Mihályffy Zsuzsanna és Szabó Gabriella]. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 340 p. : ill. ; 23 cm. - (Politikai kommunikáció, ISSN 1787-9825)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-76-1 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - országgyűlési választás - választási kampány - párt - kommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló
324(439)"2006" *** 070(439)"200" *** 316.77(439)"200" *** 329(439)"199/200" *** 659.4
[AN 2661641]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8579 /2007.
   ...and then the Incas arrived : treasures from Peru before the Spanish conquest : Museum of Fine Arts, Budapest : May 18 - September 9, 2007 / [curators ... János Gyarmati, Adriána Lantos]. - Budapest : Museum of Fine Arts, [2007]. - 84, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. [86.]
ISBN 978-963-7063-42-8 fűzött
régészet - inkák - kiállítási katalógus
904(399.7) *** 930.85(399.7) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2662808]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2007.
Banfi Florio (1899-1967)
Ricordi ungheresi in Italia (magyar) (bőv., átd. kiadása)
   Itáliai magyar emlékek / ... szerzője Florio Banfi ; a kiegészítéseket és javításokat szerk. Sárközy Péter ; ford. ... Kovács Zsuzsa ; fotók, képaláírások ... Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2007. - 495 p. : ill. ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; [10/a.])
Bibliogr.: p. 481-490.
ISBN 978-963-87287-2-2 kötött : 3990,- Ft
Olaszország - művelődéstörténet - helyismeret - emlékhely - magyarság
930.85(=945.11)(45) *** 908.45 *** 725.945(45)
[AN 2662942]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2007.
Bánhegyi Ferenc
   Ezeréves Magyarország : képek az ezeréves Magyarország történetéből / [írták Bánhegyi Ferenc, Ősz Gábor, Szabolcs Ottó]. - Celldömölk : Apáczai, [2007]. - 127 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-465-038-6 velúr
magyar történelem
943.9
[AN 2666818]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2007.
Bányai Balázs
   Gróf Nádasdy Ferenc, 1907-1944 / Bányai Balázs ; [közread. a] Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, Alba Civitas Történeti Alapítvány. - Budapest : Műemlékek Nemz. Gondnoksága ; Székesfehérvár : Alba Civitas Történeti Alapítvány, 2007. - 44 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 978-963-87099-6-7 fűzött
Nádasdy Ferenc (1907-1944)
Magyarország - történelmi személy - arisztokrácia - 20. század - életrajz
929(439)Nádasdy_F.
[AN 2662117]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2007.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Jaj a legyőzötteknek, avagy Süssünk-főzzünk másnaposan : a macskajaj regénye 52 recepttel / Cserna-Szabó András, Darida Benedek. - Pécs : Alexandra, 2007. - 255 p. : ill., részben színes ; 19 cm + mell.
ISBN 978-963-370-247-5 fűzött
alkoholizmus - alkoholfogyasztás - művelődéstörténet
930.85(100) *** 364.272 *** 613.81
[AN 2661647]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2007.
   Derecske története képekben : fénnyel írt történelem / [szerk.] Szőllősi Imréné ; [fotó ...] Rékasi Attila. - Derecske : [Magánkiad.], 2007. - 264 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A bev. magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-1584-6 kötött
ISBN 963-06-1584-3
Derecske - helytörténet - 19. század - 20. század - fényképalbum
943.9-2Derecske"182/197"(084.12)
[AN 2662364]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2007.
   Deutsche Presse aus Ungarn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts : Literatur, Theather, Sprache und Aspekte der Identität / hrsg. von András F. Balogh und László Tarnói ; Ausw. und Nachw. von Rozália Bódy-Márkus. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 440 p., [20] t. : ill. ; 24 cm. - (Deutschsprachige Texte aus Ungarn, ISSN 1416-4159 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-423-5 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - kultúra - német irodalom - magyar irodalom története - 19. század - újságírás - antológia - újságcikk
930.85(=30)(439)"180/184"(046) *** 930.85(439)"180/184"(046) *** 830-822 *** 316.7(=30)(439)"180/184"(046) *** 894.511(091)"18" *** 070(439)(=30)"180/184"
[AN 2662894]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2007.
Domenici, Davide
Gli aztechi (magyar)
   Az aztékok / [... írta Davide Domenici] ; [ford. Veres Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 207 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Évezredek kincsei)
Bibliogr.: p. 205.
ISBN 978-963-689-019-3 kötött
művelődéstörténet - régészet - aztékok
930.85(399.7)(=972.5) *** 904(399.7)(=972.5)
[AN 2662403]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2007.
Domenici, Davide
I maya (magyar)
   A maják / [... írta Davide Domenici] ; [ford. Veres Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 207 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Évezredek kincsei)
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 963-9635-57-X kötött
művelődéstörténet - régészet - maják
930.85(399.7)(=972.6) *** 904(399.7)(=972.6)
[AN 2662407]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2007.
   ...és akkor megérkeztek az inkák : kincsek a spanyol hódítás előtti Peruból : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2007. május 18 - szeptember 9.] / [rend., ... szerk. Gyarmati János, Lantos Adriána]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2007. - 378 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 370-[379].
ISBN 978-963-7063-41-1 kötött
művelődéstörténet - régészet - inkák - kiállítási katalógus
904(399.7) *** 930.85(399.7) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2662814]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2007.
Farkas Zsuzsanna
   Erzsébet királyné emlékezete képeslapokon / [írta Farkas Zsuzsanna, Kaján Marianna és Kovács Éva Marianna]. - Budapest : Kossuth, cop. 2007. - 157 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 978-963-09-5561-4 kötött : 5990,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - művelődéstörténet - uralkodócsalád - nő - helyismeret - kultusz - 19. század - századforduló - képes levelezőlap - album
930.85(439)(084.1) *** 929(439)Erzsébet *** 769.5(439) *** 394.944 *** 908.439(084.1)
[AN 2661526]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2007.
Farkas Zsuzsanna
Erzsébet királyné emlékezete képeslapokon (német)
   Gedenken an Königin Elisabeth auf Ansichtskarten / [von Zsuzsanna Farkas, Marianna Kaján und Éva Marianna Kovács] ; [... Übers. Piroska Draskóczy]. - Budapest : Kossuth, cop. 2007. - 157 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 978-963-09-5620-8 kötött : 5990,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - művelődéstörténet - uralkodócsalád - nő - helyismeret - kultusz - 19. század - századforduló - képes levelezőlap - album
930.85(439)(084.1) *** 929(439)Erzsébet *** 908.439(084.1) *** 769.5(439) *** 394.944
[AN 2661531]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2007.
Frankenstein, Norbert von
Schatzsuche (magyar)
   Kincsek nyomában : elveszett és megtalált kincsek / írta Norbert von Frankenstein ; [ford. Varga Csaba] ; ill. Manfred Güther, Peter Klaucke. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 32.)
ISBN 978-963-9657-26-7 kötött
régészet - művelődéstörténet
903/904(100) *** 930.85(100)
[AN 2667440]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2007.
Grüll Tibor (1964-)
   Az utolsó birodalom : az Imperium Romanum természetrajza / Grüll Tibor. - Budapest : Typotex, 2007. - 328 p. : ill. ; 20 cm. - (Historia mundi, ISSN 1788-7070)
Bibliogr.: p. 273-279.
ISBN 978-963-9664-38-8 fűzött : 3200,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37)
[AN 2661852]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2007.
Guaitoli, Maria Teresa
Roma (magyar)
   Róma / [... írta Maria Teresa Guaitoli] ; [ford. Kardos Orsolya]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 207 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Évezredek kincsei)
ISBN 963-9635-67-7 kötött
Római Birodalom - művelődéstörténet - régészet
930.85(37) *** 904(37)
[AN 2662405]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A keleti kultúrák virágzása / [ford. Babos Krisztina]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5572-0 kötött : 1490,- Ft
Ázsia - művelődéstörténet - ókor - történelem - középkor
930.85(3) *** 930.85(5) *** 93 *** 95
[AN 2662341] MARC

ANSEL
UTF-88595 /2007.
Hughes-Hallett, Lucy
Cleopatra (magyar)
   Kleopátra : Egyiptom királynője a történelem, az álmok és a tévhitek hálójában / Lucy Huhges-Hallett ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 364 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 341-353.
ISBN 978-963-426-024-0 kötött : 2499,- Ft
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
Egyiptom - uralkodó - 1. század (Kr. e.) - életrajz
932(092)Kleopátra *** 932"-00"
[AN 2661897]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2007.
   Képek Sárszentlőrinc múltjából / szerk. Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Nagy Zoltán, Karl Jánosné Csepregi Erzsébet ; [kiad. a Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség, a Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány és Sárszentlőrinc Önkormányzata]. - Sárszentlőrinc : Sárszentlőrinci Ev. Egyházközs. : Zsivora Gy. Népfőisk. Alapítvány : Önkormányzat, [2007]. - 201 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1702-4 fűzött
ISBN 963-06-1702-1
Sárszentlőrinc - helytörténet - helyismeret - 20. század - fényképalbum
943.9-2Sárszentlőrinc(084.12) *** 908.439-2Sárszentlőrinc(084.12)
[AN 2651061]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2007.
Körmendi Géza (1929-)
   Tata, a vizek és a malmok városa / Körmendi Géza. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 193 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-424-2 fűzött : 2000,- Ft
Tata - helytörténet
943.9-2Tata
[AN 2662431]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2007.
Lever, Evelyne
L'Affaire du collier (magyar)
   A nyakék-ügy / Evelyne Lever ; [ford. Lőrinszky Ildikó] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2007. - 560 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 473-484.
ISBN 978-963-07-8285-2 kötött : 3000,- Ft
Franciaország - történelem - francia irodalom - regény
944"17"(0:82-31) *** 840-31=945.11
[AN 2663132]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2007.
Lost cities (magyar)
   Antik városok / [összeáll. Maria Teresa Guaitoli és Simone Rambaldi]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 312 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Endreffy Loránd. - Bibliogr.
ISBN 963-369-776-X kötött
régészet - művelődéstörténet - város - építészet - ókor
904(100) *** 72(3) *** 930.85(3) *** 930.85(100)
[AN 2661952]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2007.
Máté Imre (1934-)
   Yotengrit : a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka / Máté Imre. - Budapest : Püski, 2006-. - 23 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar ősvallás - magyar őstörténet
930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 2598817]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2006. - 103, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-9592-22-3 fűzött : 1680,- Ft
magyar őstörténet - magyar ősvallás
930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 2662315] MARC

ANSEL
UTF-88601 /2007.
Németh Béla (1840-1904)
Geschichte der Grossgemeinde Német-Bóly (magyar)
   Német-Bóly nagyközség története / ... bemutatja Németh Béla ... ; [... ford. Rózsás Éva] ; [kiad. Bóly Város Önkormányzata]. - Bóly : Önkormányzat, 2007. - 258 p., [1] t.fol : ill., részben térk. ; 18 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-06-2085-7 kötött
Németbóly - helytörténet
943.9-2Németbóly
[AN 2662743]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2007.
Pongrácz Zsuzsánna
   Az Intercisa Múzeum római kori mécsesei = Die römerzeitlichen Lampen des Intercisa Museums / Újlaki Pongrácz Zsuzsánna ; [ábrák Haraszti Gabriella] ; [fotók Keszi Tamás]. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2006. - 150 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Az Intercisa Múzeum kincsei, ISSN 1786-7126 ; 3.)
ISBN 963-87239-0-9 fűzött
Pannonia - Dunaújváros - régészet - világítástechnika - múzeum - múzeumi katalógus
904(398.6) *** 904(439.11) *** 628.9.047 *** 069(439-2Dunaújváros)
[AN 2662433]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2007.
Sanader, Mirjana (1954-)
Antički gradovi u Hrvatskoj (magyar)
   Ókori görög és római városok Horvátországban / Mirjana Sanader ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Helikon, cop. 2006. - 149 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 139-144.
ISBN 963-227-025-8 kötött : 4990,- Ft
Horvátország - művelődéstörténet - ókori görögök - rómaiak - helyismeret - régészet
930.85(=75)(497.13) *** 930.85(=71)(497.13) *** 908.497.13 *** 904(497.13)
[AN 2662389]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2007.
Spawforth, Antony
The complete Greek temples (magyar)
   Az ókori Görögország templomai / Tony Spawforth. - Pécs : Alexandra, 2006. - 240 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Ford. Bódogh-Szabó Pál. - Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 963-369-971-1 kötött
művelődéstörténet - ókori Görögország - templom - görög mitológia
930.85(38) *** 726.12.032.6 *** 292.11
[AN 2661928]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2007.
   Történelmi szöveggyűjtemény : XVIII-XX. század / összeáll. Kopper Lászlóné, Lekovics[!Lenkovics] Barnáné. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 424 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 413-414.
ISBN 963-7338-51-9 fűzött
magyar történelem - világtörténelem - 18. század - 19. század - 20. század
943.9"17/19" *** 930.9"17/19"
[AN 2663196]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2007.
Velleius Paterculus, Caius (Kr. e. 19 k.-30 után)
Historiae Romanae libri duo (magyar)
   Róma története / Velleius Paterculus ; ford., a jegyzeteket és az utószót írta Hoffmann Zsuzsanna. - Szeged : Lectum, 2007. - 198 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-9640-09-2 kötött : 2000,- Ft
ISBN 963-9640-09-3
Római Birodalom - történelem - történelmi forrás
937(093)
[AN 2661791]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2007.
Willmott, H. P.
World War II (magyar)
   A második világháború / H. P. Willmott, Robin Cross, Charles Messenger ; bev. Richard Overy ; Michael Barrett [et al.] közreműködésével ; [ford. Kállai Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 319 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 963-9635-56-1 kötött
hadtörténet - világtörténelem - második világháború
930.9"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 2661635]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2007.
Zachar József (1943-)
   Egy az Isten, egy az ember : írások Jézus-hitű magyar eleinkről / Zachar József. - Budapest : Heraldika, cop. 2006. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 963-9204-07-2 fűzött
magyar ősvallás - magyar őstörténet - kereszténység
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11) *** 23/28
[AN 2662162]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8609 /2007.
   A Balaton szíve : Zamárdi antológia / [szerk. Bemné Schneider Mária, Maros Gabi, Hirschmann Attila] ; [közread.] Zamárdi Nagyközség Önkormányzata. - Zamárdi : Önkormányzat, 2007. - 261, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-1924-0 kötött
Zamárdi - helyismeret
908.439-2Zamárdi
[AN 2662454]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2007.
Bennett, Lindsay
Croatia (magyar)
   Horvátország / írta Lindsay Bennett. - Pécs : Alexandra, 2007. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Király Róbert
ISBN 978-963-370-202-4 fűzött
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2661708]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2007.
Bourbon, Fabio
Italia (magyar)
   Olaszország / [írta Fabio Bourbon, Paola Aghina] ; [ford. Szoták Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, [2007], cop. 1996. - 126 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Új Kilátó, ISSN 1586-3336)
ISBN 963-9526-47-9 kötött
Olaszország - fényképalbum
908.45(084.12)
[AN 2661669]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2007.
   Csengelei tudósítások, 1859-1949 / összeáll. Molnár Mihály. - Csengele : Csengelei Krónika Szerk., 2007. - 405 p. ; 24 cm
Számozott példány: 50
Fűzött
Csengele - helyismeret - publicisztika
908.439-2Csengele(0:82-92)
[AN 2661805]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2007.
Duncan, Andrew
Secret London (magyar)
   A titokzatos London / Andrew Duncan. - Pécs : Alexandra, 2007. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-370-147-8 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2662097]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2007.
Duncan, Andrew
Walking London (magyar)
   Londoni séták : harminc séta Londonban és környékén / Andrew Duncan. - Pécs : Alexandra, 2007. - 256 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-370-095-2 fűzött (hibás ISBN 978-963-370-095-7)
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2662099]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2007.
James, Louis
Prague (magyar)
   Prága / írta Louis James. - Pécs : Alexandra, 2007. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-370-112-6 fűzött
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2661678]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2007.
Köthe, Rainer
Entdecker und ihre Reisen (magyar)
   Felfedezők és utazásaik / írta Rainer Köthe ; [ford. Varga Csaba] ; ill. Peter Klaucke, Frank Kliemt és Dieter Müller. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 49 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 16.)
ISBN 978-963-9657-14-4 kötött
felfedező utazás
910.4(100)(091)
[AN 2667444]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2007.
Kovács Gábor
   Évszakok sorsunk pusztáján : harminc év szolgálat a Hortobágyon / Kovács Gábor, Baróti Szabolcs. - Budapest : Püski, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-9592-27-8)
Hortobágy - helyismeret - flóra - fauna - fényképalbum
908.439Hortobágy(084.12) *** 591.9(439Hortobágy)(084.12) *** 581.9(439Hortobágy)(084.12)
[AN 2662194]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2007.
Pázmándi Zsolt
   Kirándulás Pécs környékén / [írta Pázmándi Zsolt] ; [fotó Krisch Magdolna]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 55 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-30-5 fűzött
Baranya (megye) - útikönyv
914.391.27(036)
[AN 2667733]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2007.
Szabó Massányi Kinga
   Szentendre : hétvégi kirándulások : weekend trips / [szöveg és fotó Szabó Massányi Kinga]. - [S.l.] : [Massányi Bt.], [2007]. - 48 p., [7] t. : ill., részben színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 963-229-486-6 fűzött
Szentendre - útikönyv
914.39-2Szentendre(036)
[AN 2662283]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2007.
   Táplánszentkereszti digitális archívum [elektronikus dok.] : [1895-2006] / vál. és szerk. Czupy Ádám. - Szöveg. - Szombathely : BDK, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Vasi községek digitális archívuma ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-7621-89-5
Táplánszentkereszt - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.439-2Táplánszentkereszt *** 943.9-2Táplánszentkereszt
[AN 2661076]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2007.
   Vépi digitális archívum [elektronikus dok.] : [1876-2005] / vál. és szerk. Czupy Ádám. - Szöveg. - Szombathely : BDK, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Vasi községek digitális archívuma ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-7621-88-8
ISBN 963-7621-88-1
Vép - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.439-2Vép *** 943.9-2Vép
[AN 2661036]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8622 /2007.
Breznay Tibor
   Munkajogi ismeretek ügyintézőknek, 2007 / Breznay Tibor. - Budapest : Kompkonzult, 2007. - 271 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-57-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2663143]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2007.
   Családjog : 1952. évi IV. törvény (Csjt.) a házasságról, a családról és a gyámságról : egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel (Csjté.), valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel (Vhr.) és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (Csjtr.) : 2007. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 79 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. máj. 29.
ISBN 978-963-9403-56-7 fűzött : 490,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - törvény - útmutató
347.6(439)(036)
[AN 2663071]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2007.
Csink Lóránt
   Alkotmányjog és közigazgatási jog / Csink Lóránt, Rixer Ádám. - Budapest : Novissima, 2006. - 413, [3] p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2006. okt. 12. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9403-43-7 fűzött : 3500,- Ft
ISBN 963-9403-43-1
Magyarország - alkotmányjog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342(439)(094)(075.8) *** 342.9(439)(094)(075.8)
[AN 2663112]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2007.
Farkas Ákos (1954-)
   A büntetőeljárás / Farkas Ákos, Róth Erika. - [2. kiad.]. - Budapest : CompLex, 2007. - 487 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. márc. 31. - Bibliogr.: p. 443-452.
ISBN 978-963-224-891-2 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 2666915]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2007.
Győrffi Dezső
   Szervezeti és működési szabályzat intézmények részére / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 38 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
Magyarország - államigazgatás - iratminta - szervezeti szabályzat - működési szabályzat
35.07(439)(083.76)
[AN 2662751]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2007.
Győrffi Dezső
   Szervezeti és működési szabályzat (többcélú kistérségi társulás társulási tanácsok részére) és többcélú kistérségi társulási megállapodás / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 56 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31. - Borítócím: Többcélú kistérségi társulások részére iratminták
Fűzött
Magyarország - kistérség - együttműködés - szervezeti szabályzat - működési szabályzat
353(439)(083.76)
[AN 2662740]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2007.
Hermann Róbert (1963-)
   Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei / Hermann Róbert. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 434 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-446-419-8 fűzött : 2900,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - vezérkar - katonatiszt - politikus - 19. század
356.2(439)"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 355(439)(092) *** 943.9(092)Kossuth_L.
[AN 2662747]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2007.
   Ingatlan-nyilvántartás : 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról : egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelettel : 2007. január 1. : egységes szerkezetben a 2007. június 30. napjától hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 61 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. ápr. 24.
ISBN 978-963-9403-49-9 fűzött : 490,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 2663074]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2007.
Molnár Olga
   Die vertikale Kompetenzverteilung in Deutschland und in der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Rechtsetzung / Olga Molnár. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2007. - 76 p. ; 21 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete, ISSN 1589-0120 ; 21.)
Bibliogr.: p. 69-76.
ISBN 978-963-7311-61-1 fűzött
Európai Unió - Németország - államjog - hatáskör
342.591(430) *** 342.591(4-62)
[AN 2662397]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2007.
   Az Országgyűlés és az Európai Unió : törvények, határozatok / [szerk. Szabó Gergely] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2007. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-187.
ISBN 978-963-87505-2-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - integráció - jogszabálygyűjtemény
341.17(4-62)(094) *** 327(439)(094)
[AN 2667589]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2007.
   A polgári perrendtartás : [a "kis szürke Pp." teljes tartalmával, a Legfelsőbb Bíróság döntéseivel, lábjegyzetekkel, szám- és tárgymutatóval]. - Budapest : Complex, 2007. - 92 p. ; 30 cm
Lezárva: 2007. márc. 31. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-224-906-3 fűzött
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2662513]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2007.
Soltész István (1951-)
   Bibliográfia az Országgyűlésről, a képviselőkről és a képviselők választásáról / [összeáll. és a bevezetést írta Soltész István] ; [kiad. a] Parlamenti Módszertani Iroda. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Parlamenti Módszt. Iroda, 2007. - 755 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8420-21-3 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - államhatalom - országgyűlés - országgyűlési képviselő - országgyűlési választás - szakbibliográfia
342.8(439):016 *** 328(439):016 *** 342.5(439):016
[AN 2667594]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2007.
Szabó Marcel (1970-)
   A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában / Szabó Marcel. - Budapest : Pázmány Egy. eK., 2007. - 243 p. ; 24 cm. - (Disszertáció sorozat / Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ISSN 1788-3377)
Bibliogr.: p. 233-240.
ISBN 978-963-87311-1-1 fűzött
ISBN 963-87311-1-7
nemzetközi jog - kártérítés - disszertáció
341.384
[AN 2662358]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2007.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII-XIII. században = La discipline d'inhumation de XIIe et XIIIe siècle / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Pázmány Egy. eK., 2007. - 217 p. ; 24 cm. - (Disszertáció sorozat / Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ISSN 1788-3377)
Bibliogr.: p. 183-200. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-963-87311-0-4 fűzött
ISBN 963-87311-0-9
egyházjog - temetkezés - 12. század - 13. század - disszertáció
348.415(100)"11/12"
[AN 2662344]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2007.
Tóth Zoltán József (1967-)
   Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig : adalékok a Szent Korona-eszme történetéhez / Tóth Zoltán József. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 348 p. ; 21 cm. - (Societas perfecta, ISSN 1787-5617 ; 3.)
Bibliogr.: p. 309-334. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-361-923-0 fűzött : 2450,- Ft
eszmetörténet - jogtörténet - alkotmányjog - történettudomány - szentkoronatan - magyarság - nemzettudat - 20. század - ezredforduló
342.4(439)"19/200" *** 342.519.8(439) *** 32.001(439)"19" *** 316.75(439) *** 323.1(=945.11) *** 316.63 *** 930.1(439)
[AN 2662716]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2007.
   Új európai börtönszabályok és magyarázatuk / összeáll. Vókó György ; [közread. az] Ügyészek Országos Egyesülete. - Budapest : Ügyészek Orsz. Egyes., 2007. - 154 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-642-144-1)
Európai Unió - büntetés-végrehajtás - útmutató
343.8(4-62)(036)
[AN 2662631]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2007.
Várdy Béla (1936-)
   Magyarok a Gulag rabszolgatáboraiban / Várdy Béla, Várdy Huszár Ágnes. - Budapest : Kairosz, 2007. - 362, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-306.
ISBN 978-963-662-059-2 fűzött : 3800,- Ft
Szovjetunió - Gulag - állami terror - fogolytábor - hadifogoly - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47) *** 323.282(47)"194/195"
[AN 2662279]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2007.
   Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ungarn über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa = A Németországi Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság közötti baráti együttműködésről és európai partnerségről szóló szerződés / [Red. Natascha Garloff-Jonkers ..., Zsófia Eszter Csécsei] ; [Hrsg. Botschaft der Bundesrepublik Deutschland]. - 3. Ausg. - Budapest : Német Nagykövetség, 2007. - 32 p. : ill., főként színes ; 15x16 cm
Fűzött
Magyarország - Németország - nemzetközi egyezmény
341.24(439)(094) *** 341.24(430)(094)
[AN 2662000]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8640 /2007.
Matricardi, Paolo
The great book of fighting aircraft (magyar)
   A harci repülőgépek nagy könyve / Paolo Matricardi ; [rajz. Carlo Castellani, Marco Giardina, Pierluigi Pinto] ; [ford. Punka György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 431 p. : ill., részben színes ; 32 cm
ISBN 963-9635-73-1 kötött
vadászrepülőgép
623.746.3
[AN 2661653]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2007.
O'Malley, T. J.
Military transport (magyar)
   Katonai terepjárók és teherautók, páncélozatlan szállító járművek / T. J. O'Malley ; Ray Hutchins ill. ; [ford. Molnár György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 160 p. : ill. ; 15x22 cm. - (Katonai kézikönyvek, ISSN 1788-6511)
ISBN 978-963-426-017-2 kötött : 1999,- Ft
katonai jármű - haditechnika
623.437
[AN 2661777]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2007.
Showalter, Dennis
Patton and Rommel (magyar)
   Patton és Rommel : a XX. század hadurai / Dennis Showalter ; [ford. Tóth Róbert]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 387 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-012-7 kötött : 2999,- Ft
Patton, George Smith (1885-1945)
Rommel, Erwin (1891-1944)
Németország - Egyesült Államok - hadvezér - katonatiszt - 20. század - második világháború - életrajz
355(430)(092)Rommel,_E. *** 355(73)(092)Patton,_G._S.
[AN 2661875]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2007.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története, 1955-1960 / M. Szabó Miklós ; [a fotókat gond. és vál. Bánffyné Kalavszky Györgyi ..., Krasznai-Nehrebeczky Mária és a szerző]. - Budapest : Zrínyi, 2007. - 250, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-421-7 kötött : 2980,- Ft
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest)
Budapest - katonai akadémia - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - neveléstörténet
355.232(439-2Bp.)"195"
[AN 2663127]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2007.
Toperczer István (1963-)
   Forgószárnyas huszárok : magyar légierő 1991-2006 = Rotary winged hussars / Toperczer István. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2007. - 159 p. : ill., színes ; 22x28 cm
ISBN 978-963-327-422-4 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - helikopter - légierő - ezredforduló - fényképalbum
623.746.17(084.12) *** 358.4(439)"199/200"
[AN 2662961]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8645 /2007.
   Mitarbeiter erfolgreich führen : eine Untersuchung deutsch-ungarischer Joint Ventures : Imagine - Investigation of management performance in international enterprises : eine Kooperation von Technische Universität Darmstadt ..., Pannonische Universität ..., Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer / Hans-Christian Pfohl [et al.]. - Veszprém : Pannon Egy. K., cop. 2007. - VIII, 141, [18] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-13-6 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 2662173]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8646 /2007.
Abegg, Birgit
Geschäftsbriefe Englisch (magyar, angol)
   Angol üzleti levelezés / Birgit Abegg és Michael Benford munkája. - 2. jav. kiad. - Budapest : Interbooks, 2007. - 398 p. ; 21 cm. - (Export-import könyvek, ISSN 1219-0195)
Ford. Szabó Sándor
ISBN 963-86292-5-8 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - levelezés - kereskedelem - tankönyv
651.7(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 2666864]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2007.
   Államválság : [Gyurcsány Ferenc 1000 napos miniszterelnöksége] / [a kutatást vezette Mráz Ágoston Sámuel] ; [közread. a] Nézőpont Intézet. - Budapest : Nézőpont Int., 2007. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3676-6 fűzött
Magyarország - gazdaság - gazdaságpolitika - belpolitika - ezredforduló
338(439)"200" *** 323(439)"200" *** 338.2(439)"200"
[AN 2662203]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2007.
Antalóczy Györgyné
   Adózási ismeretek, 2007 / Antalóczy Györgyné ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolg. Főisk., cop. 2007. - 360 p. ; 23 cm
Lezárva: 2007. febr. 23.
ISBN 978-963-637-269-9 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 2667905]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2007.
Bencze Márta
   Gazdálkodás az oktatási intézményekben : munkafüzet : intézményi gazdálkodás, marketing - nemzeti és EU-s pályázati rendszer / Bencze Márta. - 2. kiad. - Budapest : Alfa Ip. Zrt., 2006. - 63 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4/a. - Bibliogr.: p. [64.]
Fűzött
Magyarország - oktatási intézmény - gazdálkodás - egyetemi tankönyv - példatár
336.61(075.8)(076) *** 37.073(439)(075.8)(076)
[AN 2663183]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2007.
Buzás Sándor (1939-)
   Indrustrial competitiveness and labour market transformation in Hungary: macroeconomic developments and empirical analysis / Sándor Buzás and Klára Fóti. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2006. - 18 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 174.)
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 963-301-474-3
ISBN 978-963-301-474-5 fűzött
Magyarország - foglalkoztatottság - ipar - verseny - ezredforduló
338.45(439)"199/200" *** 331.5(439)"199/200" *** 339.137.2
[AN 2662320]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2007.
Cser László (1943-)
   Gazdaságinformatikai alapok / Cser László, Németh Zoltán. - Budapest : Aula, 2007. - 209, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. [211].
ISBN 978-963-9698-20-8 fűzött
gazdasági informatika - egyetemi tankönyv
330.47(075.8) *** 519.68(075.8) *** 681.3(075.8)
[AN 2662033]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2007.
   Duna-Sió Turisztikai Egyesület, 2002-2007 / [szerk. Kiss Erzsébet]. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Duna-Sió Turisztikai Egyesület
Tolna (megye) - turista-idegenforgalom - egyesület
338.48(439.125) *** 061.2(439)
[AN 2662447]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2007.
Ellison, David L.
   Market correctives, market palliatives and the new politics of European industrial and regional development / David L. Ellison. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2006. - 27 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 173.)
Bibliogr.: p. 24-27.
ISBN 978-963-301-488-2 fűzött
ISBN 963-301-488-3
Európai Unió - gazdaságpolitika
338.2(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2662313]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2007.
   Elszámolási célok, feladatok, módszerek és a számvitel oktatása / [szerk. Jávor András, Bács Zoltán] ; [közread.] a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. - Debrecen : DE ATC AVK, 2007. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-026-2 kötött
Magyarország - számvitel - felsőoktatás - szakképzés - agrártudomány - emlékkönyv
657 *** 378.663 *** 378.665.7(439)
[AN 2662721]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2007.
   Európa peremén: új tagok és szomszédok / szerk. Novák Tamás és Szemlér Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2007. - 206 p. ; 24 cm. - (Kelet-Európa tanulmányok, ISSN 1789-0829 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-490-5 fűzött : 1200,- Ft
Kelet-Európa - gazdasági helyzet - ezredforduló
338(4-11)"200"
[AN 2662213]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2007.
   Facing challenges: selected key issues of economic transformation and European cooperation : Hungarian - Bulgarian Bilateral Workshop : Budapest, September 16, 2005 / ed. by Gábor Fóti and Tamás Novák ; [publ. by the] Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. for World Economics of the HAS, 2006. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-301-481-6 fűzött
Bulgária - Magyarország - gazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
338(497.2) *** 338(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2662222]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2007.
Garami Erika
   Pénztörténet / Garami Erika. - Budapest : Tas-11 Kft., 2007. - 243, [4] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-86705-4-0 kötött
Magyarország - pénzeszköz - történeti feldolgozás
336.74(100)(091) *** 336.74(439)(091)
[AN 2661960]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2007.
   Globalizáció, tőkekoncentráció, térszerkezet : tanulmánykötet / Artner Annamária [et al.] ; szerk. Bernek Ágnes és Farkas Péter ; a Harsányi János Főiskola és az MTA Világgazdasági Kutatóintézet ... kiadása. - Budapest : Harsányi J. Főisk. : MTA VKI, 2006. - 329 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-301-482-4 fűzött
globalizáció
339.9 *** 304(100)
[AN 2662230]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2007.
Győrffi Dezső
   Leltározási és leltárkészítési szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 57 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31. - Borítócím: Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
Fűzött
Magyarország - leltározás - államigazgatás - iratminta - útmutató
657.371(036) *** 35.07(439)(083.76)
[AN 2662746]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2007.
Kornai János (1928-)
   Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás : nyolc tanulmány / Kornai János. - Budapest : Akad. K., 2007. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-194.
ISBN 978-963-05-8513-2 kötött
Közép-Európa - Magyarország - gazdaságelmélet - szocialista rendszer - kapitalista rendszer - szociális piacgazdaság - gazdaságtörténet - demokrácia - rendszerváltás - ezredforduló
330.342.151 *** 330.342.146 *** 338(4-11)"198/200" *** 321.7 *** 321.74 *** 330.8
[AN 2661907]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2007.
Kőrösi István
   R and D, and competitiveness in the enlarged EU : the role of the state and financing / István Kőrösi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2006. - 21 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 172.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 963-301-479-4 fűzött
Európai Unió - integráció - gazdaság
339.923(4-62)
[AN 2662305]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2007.
Kovács Ferenc
   Az önellenőrzés legfontosabb adózási szabályai és újdonságai, 2007 / Kovács Ferenc. - Budapest : Kompkonzult, 2007. - 126 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-59-4 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - adóbevallás - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2663145]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2007.
   MEB 2007 : 5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking : Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia : 2007 June 1-2, Budapest : proceedings / [org., publ. by the] Budapest Tech. - [Budapest] : Budapest Tech, [2007]. - 381 p. : ill. ; 25 cm
Az előadások váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-60-7 fűzött
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - gazdaság - konferenciakiadvány
658 *** 33 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2661991]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2007.
Nagy Adrienn
   Kiegészítő feladatok a Makroökonómiához / Nagy Adrienn, Sárkány Péter. - Budapest : Dr. T.O.P. Kft., 2007. - 153 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87306-1-9 fűzött
makrogazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
330.101.541(075.8)(076)
[AN 2661862]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2007.
Nógrádi Bence Szabolcs (1973-)
Ordinary warriors (magyar)
   Hétköznapi harcosok / Ben Nogradi. - Budapest : Rhino Books, 2007-. - 18 cm
Magyarország - vállalkozó - ezredforduló - életútinterjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 658.1(100)(092)(047.53)
[AN 2662509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2007. - 197 p. : ill.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül (hibás ISBN 978-963-87260-1-8)
Magyarország - vállalkozó - ezredforduló - életútinterjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 658.1(100)(092)(047.53)
[AN 2662511] MARC

ANSEL
UTF-88666 /2007.
Nógrádi Bence Szabolcs (1973-)
Ordinary warriors (magyar)
   Hétköznapi harcosok / Ben Nogradi. - Budapest : Rhino Books, 2007-. - 18 cm
Magyarország - vállalkozó - ezredforduló - életútinterjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 658.1(100)(092)(047.53)
[AN 2662514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2007. - 181 p. : ill.
ISBN 978-963-87260-1-8 fűzött : 1890,- Ft : 10 USD : 7,60 EUR
Magyarország - vállalkozó - ezredforduló - életútinterjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 658.1(100)(092)(047.53)
[AN 2662515] MARC

ANSEL
UTF-88667 /2007.
   Nyugat-Dunántúl / szerk. Rechnitzer János. - Pécs : MTA RKK ; Budapest : Dialóg Campus, 2007. - 454 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 5.)
Bibliogr.: p. 440-454.
ISBN 978-963-7296-93-2 kötött
Nyugat-dunántúli régió - regionális gazdaság - helyismeret
332.1(439Nyugat-Dunántúl) *** 908.439Nyugat-Dunántúl
[AN 2662901]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2007.
Pintér Zsolt
   Hogyan csináljunk karriert? : az álláskeresés enciklopédiája : kézikönyv álláskeresőknek, állásváltoztatás, pályamódosítás vagy pályaválasztás előtt állóknak / Pintér Zsolt ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem. - 12. átd., aktualizált, bőv. kiad. - Sopron : NYME, cop. 2007. - 402 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 398-402.
Kötött
álláskeresés - karrier
658.353.5 *** 65.013
[AN 2666847]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2007.
Roóz József (1944-)
   A menedzsment alapjai / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, 2007. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-669-5 kötött : 3390,- Ft
vállalatvezetés - stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 2667980]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2007.
Somai Miklós (1963-)
   Adózás és társadalmi versenyképesség / Somai Miklós. - Budapest : MTA VKI, 2006. - 20 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 73.)
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 978-963-301-485-1 fűzött
ISBN 963-301-485-9
Magyarország - vagyonadó
336.217(439)
[AN 2662245]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2007.
Szanyi Miklós (1961-)
   Relationship of structural change and competitiveness in Hungarian manufacturing, 1998-2003 / Miklós Szanyi. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2006. - 31 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 170.)
Bibliogr.
ISBN 963-301-475-1 fűzött
Magyarország - gazdaság - ezredforduló
338(439)"199/200"
[AN 2662295]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2007.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre. - [Budapest] : Perfekt, 2007. - 368 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-394-675-6 kötött : 3650,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2667974]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2007.
Teszéri-Rácz Ildikó
   Adóismeretek / Teszéri-Rácz Ildikó. - [Budapest] : Perfekt, [2007], cop. 2006. - 360 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-624-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 2667907]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2007.
Tomori Erika
   Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása / Tomori Erika ; [kiad. a Közép-európai Brókerképző Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Közép-európai Brókerképző Alapítvány, 2006. - 334 p. ; 23 cm
ISBN 963-229-875-6 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzpiac - útmutató
336.76(439)(036) *** 347.735(439)(036)
[AN 2662362]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2007.
Varga Attila
   Térszerkezet, technológiai fejlődés és makrogazdasági növekedés / Varga Attila. - Pécs : PTE KTK Regionális Pol. és Gazdaságtan Dr. Isk., 2006. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (Habilitációs előadások, ISSN 1587-6217 ; 7.)
Bibliogr.: p. 46-50. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-132-8 * fűzött (hibás ISBN 978-963-132-8)
gazdasági fejlődés - gazdasági növekedés - disszertáció
330.35 *** 330.34
[AN 2663007]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8676 /2007.
   10 éves a Vargabetű Egyesület / [szerk. Pecsenye Éva]. - Budapest : Vargabetű Klub-Műhely Egyes., 2006. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
Vargabetű Klub-Műhely Egyesület
Magyarország - ifjúságvédelem - hátrányos helyzetű - szakképzés - egyesület
364.65-053.6(439) *** 377(439) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2661886]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8677 /2007.
   15 éves a Kék Madár program, 1992-2007 : jubileumi évkönyv / [szerk. Jegesné Rémesi Irén]. - [Veszprém] : Kék Madár Alapítvány, [2007]. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-06-2209-7 fűzött
Kék Madár Alapítvány
Veszprém - pedagógia - általános iskola - nevelési rendszer - alternatív iskola
371.3 *** 373.3(439-2Veszprém) *** 371.4
[AN 2662462]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2007.
Bittera Tiborné
   A megkésett beszédfejlődés terápiája : tanári segédanyag az Én is tudok beszélni 1 című munkatankönyvhöz / Bittera Tiborné, Juhász Ágnes. - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1991. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-3196-9 fűzött
anyanyelvi nevelés - logopédia - tanári segédkönyv
376.36(072) *** 372.46(072)
[AN 2667913]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2007.
Csuka Tímea
   A zene szeretetére nevelés, zenei tehetséggondozás / Csuka Tímea ; az Alap Pedagógiai Központ kiadványa. - Budapest : Szort Bt., 2006. - 129 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-229-187-5 fűzött
zeneoktatás - képességfejlesztés - tehetséggondozás - óvodai nevelés - művészeti nevelés - tanári segédkönyv
37.036(072) *** 371.322.6(072) *** 37.025(072) *** 372.3:78(072)
[AN 2661863]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2007.
International JTET Conference (5.) (2007) (Debrecen)
   5th International JTET Conference : May 30-June 2, 2007, Debrecen ... : abstracts / ed. Albert Tóth, Anita Czudar, Gyula Lakatos ; ... org. Department of Applied Ecology University of Debrecen. - Debrecen : Department of Applied Ecology Univ. of Debrecen, 2007. - 50 p. ; 24 cm
Fűzött
nevelés - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2662198]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2007.
Klein Ágnes
   Nyelv és kultúra : adatok átörökítésükhöz a német nemzetiségi óvodákban / Klein Ágnes ; [kiad. a PTE IGYFK]. - Pész : PTE IGYFK, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 978-963-7305-25-2 fűzött
Magyarország - magyarországi németek - óvodai nevelés - német nyelv - ezredforduló - kultúra - statisztikai adatközlés
376.74(=30)(439)"200"(083.41) *** 373.24(439)"200"(083.41) *** 803.0 *** 316.7(=30)(439)
[AN 2662461]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2007.
   New learning 2.0? : emerging digital territories, developing continuities, new divides : EDEN 2007 Annual Conference : Citta della Scienza, Naples, ... 13-16 June, 2007 : book of abstracts / ed. by András Szűcs and Ingeborg Bø. - Budapest : EDEN, cop. 2007. - XVI, 182 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2655-2 fűzött
e-learning - internet - konferenciakiadvány
371.333 *** 681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 061.3(45-2Napoli)
[AN 2662273]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2007.
   A nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola jubileumi évkönyve : 2002-2007 / [szerk. Vark Mariann]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Ált. Isk., 2007. - 138 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2461-9 fűzött
Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2663064]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2007.
   Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon / szerk. Szabolcs Éva. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7338-29-2 fűzött
Magyarország - oktatásügy - 20. század - 1945 utáni időszak
37.014(439)"194"/198"
[AN 2663192]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2007.
Sovány István
   A közoktatás rendszere : munkafüzet : [kérdések, feladatok] / Sovány István. - Budapest : Alfa Ip. Zrt., 2006. - 87 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1/a. - Bibliogr.: p. 87.
Fűzött
Magyarország - oktatásügy - egyetemi tankönyv - példatár
37.014.5(439)(075.8)(076)
[AN 2663178]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2007.
   Szöveggyűjtemény : pedagógia / [szerk. Kozma Béla]. - Pécs : Comenius Bt., 1996 [!2007]. - 205 p. ; 24 cm
Borítócím: Pedagógiai szöveggyűjtemény
Fűzött
pedagógia - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
37(075.8)
[AN 2667970]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2007.
Tölgyesi József (1940-)
   A balatonfüredi polgári iskola története, 1906-1948 / Tölgyesi József. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2006. - 236 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 25.)
Bibliogr.: p. 150-151.
ISBN 963-87123-3-3 fűzött
Balatonfüredi Állami Általános Fiú- és Leányiskola
Balatonfüred - polgári iskola - neveléstörténet - 20. század
373.47(439-2Balatonfüred)
[AN 2662336]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2007.
Ugrai János (1977-)
   Önállóság és kiszolgáltatottság : a Sárospataki Református Kollégium működése, 1793-1830 / Ugrai János. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 245, [7] p. : ill. ; 23 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 193-210.
ISBN 978-963-236-002-7 fűzött : 2300,- Ft
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - iskolatörténet - oktatásügy - egyházi iskola - neveléstörténet - finanszírozás - 18. század - 19. század - disszertáció
373.552(439-2Sárospatak)"17/18" *** 37.014.543(439-2Sárospatak) *** 284.2(439-2Sárospatak)
[AN 2661605]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8689 /2007.
Albert Flórián (1941-)
   Életem a Fradi : titkok az Aranylabda árnyékából / Albert Flórián. - [Budapest] : Ringier, cop. 2007. - 171 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7714-26-9 kötött : 5900,- Ft
Albert Flórián (1941-)
Magyarország - labdarúgó - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - memoár
796.332(439)(092)Albert_F.(0:82-94) *** 796.332(439-2Bp)FTC(0:82-94)
[AN 2662326]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2007.
Békés Sándor (1940-)
   Vadászok, vadászotthonok / Békés Sándor, Körtvélyesi László. - Pécs : Kódex, 2006. - 189 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-87160-2-9 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - vadász - trófea - lakberendezés - dísztárgy - 20. század - ezredforduló
799.2(439)"19/200" *** 639.184 *** 645.5
[AN 2662648]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2007.
Borián György
   Irány a Dráva : ökoturisztikai ajánlatok / [szöveg Borián György és Molnárné Lénárd Éva] ; [... kiad. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : Duna-Dráva Nemz. Park Ig., 2006. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Duna-Dráva nemzeti park - Dráva mente - nemzeti park - természetjárás - útikönyv
796.5(439)(282.243.741) *** 502.4(439)Duna-Dráva_Nemzeti_Park *** 914.39(282.243.741)(036)
[AN 2663165]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2007.
Boss-Kulbe, Siegrun
Blüten sticken (magyar)
   Keresztszemes hímzés / Siegrun Boss-Kulbe ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 44.)
ISBN 978-963-9666-90-0 fűzött : 798,- Ft
keresztszemes hímzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.311
[AN 2662209]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2007.
Harling, Gert G. von
Zauber der Wildbahn (magyar)
   A vadcsapások varázsa : cserkészés egész évben / Gert G. von Harling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 254 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-370-138-6 kötött
német irodalom - vadászkaland - állatkép
799.2(0:82-94) *** 77.042
[AN 2661956]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2007.
Roschinsky, Johannes
Nordic walking (magyar)
   Északi síjárás / Johannes Roschinsky ; [ford. Tóth Péter]. - Budapest : Cser K., 2007. - 93 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-9759-12-1 fűzött : 1998,- Ft
gyaloglás - sífutás
796.421 *** 796.929
[AN 2662248]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2007.
Sebald, Anne
Perlen (magyar)
   Gyöngyből fűzött virágok / Anne Sebald ; [ford. Lakner Judit]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 48.)
ISBN 978-963-9666-95-5 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2662221]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2007.
Sipőcz József
   Veszprém sporttörténete / Sipőcz József ; [kiad. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Veszprém : Önkormányzat, 1997-. - 23 cm
ISBN 963-03-4815-2 * fűzött
Veszprém - sporttörténet
796(439-2Veszprém)(091)
[AN 291425]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Veszprém sporttörténete 1945-1948. - 2007. - 111 p.
Bibliogr.: p.108-109.
ISBN 978-963-06-2560-9
Veszprém - sporttörténet - 20. század
796(439-2Veszprém)(091)
[AN 2662349] MARC

ANSEL
UTF-88697 /2007.
Steward, Sue
Top yacht races of the world (magyar)
   A világ nagy vitorlásversenyei / Sue és Anthony Steward ; Pete Goss előszavával. - Pécs : Alexandra, 2006. - 160 p. ; 31 cm
Ford. Horváth Csaba, Nagy Zoltán
ISBN 963-369-584-8 kötött
vitorlázás - verseny
797.14 *** 796.093(100)
[AN 2661973]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8698 /2007.
Bíró József (1951-)
   Self acting : continuous opposition : visual poems / Bíró József. - Veszprém : Művészetek Háza, 2007. - 99, [3] p. : ill., ; 24 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 15.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9105-54-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - képvers
76(439)(092)Bíró_J. *** 894.511-14
[AN 2662164]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2007.
Bognár Katalin
   Térbe zárt pillanat : epizódok a sztereofényképezés történetéből : [3D, háromdimenziós képekkel] / Bognár Katalin, Felvinczi Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 164, [2] p. : ill. ; 28 cm + szemüveg
A képjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 19. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-227-056-8 kötött : 5990,- Ft
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Történeti Fényképtár
19. század - századforduló - sztereofotó - fényképalbum
778.43(084.12) *** 908.100"185/191"(084.12)
[AN 2662828]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2007.
Breuer Marcel Lajos (1902-1981)
   Dizájn és építészet : a Vitra Design Museum kiállítása, Weil am Rhein, Németország : [Ludvig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2007. május 4 - szeptember 2.] = Design and architecture : an exhibition of the Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Germany : [Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 4 May - 2 September 2007] / Marcel Breuer. - [Budapest] : Lumú, 2007. - [14] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Egyesült Államok - építész - iparművész - bútor - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - kiállítási katalógus
72(73)(=945.11)(092)Breuer_M._L. *** 749.1(73)(=945.11)(092)Breuer_M._L. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2663199]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2007.
Brinkmann, Katja
Home decoration (magyar)
   Lakásdíszítés : afrikai és ázsiai motívumok / [szerzők Katja Brinkmann ..., Stephanie Koch ... és Barbara Schütze ...] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 47.)
ISBN 978-963-9759-17-6 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826
[AN 2662215]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2007.
Charles, Victoria
Salvador Dalí, 1904-1989 (magyar)
   Salvador Dalí, 1904-1989 / Victoria Charles ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 159 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-9635-47-2 kötött
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Dalí,_S.
[AN 2661661]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2007.
Dalí, Salvador (1904-1989)
La vie secrète de Salvador Dalí (magyar)
   Salvador Dali titkos élete / Salvador Dalí ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 371 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7448-62-1 kötött : 3200,- Ft
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - francia irodalom - 20. század - memoár
75(460)(092)Dalí,_S.(0:82-94) *** 840-94=945.11
[AN 2661760]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2007.
Dercsényi Balázs (1940-2003)
   Magyar kastélyok / [... írta ...] Dercsényi Balázs ; [a fotókat kész.] Kaiser Ottó ; [a bevezetőszöveget írta] Koppány Tibor. - 5. kiad. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 176 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9705-28-9 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12)
[AN 2667683]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2007.
   Ezer év, 1000 remekmű / [szerzők Victoria Charles et al.] ; [ford. Gebauer Imola, Mérai Dóra]. - Budapest : Gabo, 2006. - 543 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-9635-42-1 kötött
festészet - művészettörténet
75(100)
[AN 2661775]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2007.
Fajcsák Györgyi
   "Az örömök kertje" : kínaiak, mongolok és mandzsuk Eszterházán : az Eszterházy-kastély hercegi lakosztályának lakk-kabinetje / [Fajcsák Györgyi]. - Budapest : MÁG, 2007. - 151 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Árkádia könyvek, ISSN 1788-991X)
A borítófedélen párhuzamos címként: Yang luo ting. - Bibliogr.: p. 142-144.
ISBN 978-963-87099-7-4 kötött
Fertőd - kastély - lakásművészet - kínaiak - 18. század
728.82(439-2Fertőd) *** 747(=951)(439-2Fertőd)"17"
[AN 2662137]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2007.
Fülep Lajos (1885-1970)
Művek (vál.)
   Fülep Lajos levelezése / [szerk., a jegyzeteket és a mutatókat összeáll. F. Csanak Dóra] ; [kész. az MTA Könyvtára és az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport együttműködésében ...]. - Budapest : MTA Művtört. Kutcsop., 1990-2007. - 7 db ; 24 cm
A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának neve 1991-től Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézet
ISBN 963-7381-54-6 * (hibás ISBN 963-7381-38-4)
Fülep Lajos (1885-1970)
Magyarország - művészettörténész - levelezés - 20. század
7.072.2(439)(092)Fülep_L. *** 73/76(439)"19"(044)
[AN 28294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., 1961-1970. - 2007. - 730 p., [20] t. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7381-91-1 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - művészettörténész - művészeti élet - levelezés - 20. század - Kádár-korszak
7.072.2(439)(092)Fülep_L.(044) *** 73/76(439)"19"(044)
[AN 2662745] MARC

ANSEL
UTF-88708 /2007.
   Gloria victis emlékműavatás : Csömör, 2006. október 21. / [közread. a] Gloria Victis Alapítvány. - Csömör : Gloria Victis Közhasznú Alapítvány, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Emlékműavatás
Fűzött
Csömör - emlékmű - 1956-os forradalom
725.945(439-2Csömör) *** 943.9"1956"
[AN 2661873]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2007.
   Határátlépések : [Ludvig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum] : [2007. február 23 - április 15.] = Crossing frontiers : [Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art] : [23 February - 15 April 2007] / [a kiáll. kurátorai ... Pavel Liška, Timár Katalin] ; [szerk. ... Timár Katalin]. - [Budapest] : Lumú, [2007]. - [36] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Műjegyz.: p. [35-36.]
Fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(4-11)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2663214]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2007.
Horn, Claudia
Pappmaché kugelrund (magyar)
   Papírmasé : vidám és hasznos tárgyak / Claudia Horn ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 43.)
ISBN 978-963-9666-83-2 fűzött : 798,- Ft
papírmasé - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 2662197]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2007.
   A jászszentandrási templom freskói / [szerk. B. Jánosi Gyöngyi] ; [a fotókat kész. Bartos Kinga et al.]. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2007. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Hamza Múzeum kiadványai, ISSN 1418-0278 ; 10.)
Bibliogr.: p. 6.
ISBN 978-963-06-2249-3 fűzött
Jászszentandrás - templom - falfestmény - fényképalbum
75.052(439-2Jászszentandrás)(084.12) *** 726.54(439-2Jászszentandrás)(084.12)
[AN 2662410]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2007.
Juhász Árpád (1936-1971)
   Juhász Árpád ötvösművész emlékkiállítása / [... szerk. Kiss Éva] ; [közread. a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : M. Képző és Iparműv. Szövets., 2007. - 62 p. : ill. ; 22 cm
A kiállítást 2007. febr. 28 - márc. 10. között Budapesten a Ponton Galériában tartották
Fűzött (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
Magyarország - képzőművész - ötvösség - 20. század - kiállítási katalógus
739(439)(092)Juhász_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2661869]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2007.
Keserü Katalin (1946-)
   A századforduló / Keserü Katalin. - Budapest : Kijárat, 2007. - 352 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-16-8 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Európa - képzőművészet - építészet - századforduló
73/76(4)"188/191" *** 73/76(439)"188/191" *** 72(4)"188/191"
[AN 2662450]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2007.
Kiss Tibor (1899-1972)
   Kiss Tibor építész (1899-1972) emlékkiállítása : HAP Galéria, 2007. 04. 17 - 2007. 05. 25. - Budapest : HAP Galéria, [2007]. - 16 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Kiss Tibor (1899-1972)
Magyarország - építész - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Kiss_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2663169]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2007.
   Koncepció: fotográfia - párbeszédek és állásfoglalások : a fotográfia hagyományos műfajaitól a szerzői fotográfiáig : válogatás a DZ Bank Művészeti Gyűjteményéből : [Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2007. április 27 - június 10.] = Concept: photography - dialogues & attitudes : from the traditional forms of photography to auteur photography : selection from the DZ Bank Art Collection : [Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 27 April - 10 June 2007] / [a kiállítás kurátorai ... Baksa-Soós Vera, Luminita Sabau] ; [szerk. Baksa-Soós Vera]. - [Budapest] : Lumú, 2007. - [26] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Frankfurt, Main). Kunstsammlung
fotóművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2663207]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2007.
Lovas Ilona (1948-)
   Lovas Ilona, Baglyas Erika : [Lovas Ilona és Baglyas Erika kiállítása az Ernst Múzeum Dorottya Galériájában, 2007. január 16 - február 10.] / [szövegek Tatai Erzsébet, Baglyas Erika]. - Budapest : Ernst Múz. Dorottya Galéria, cop. 2007. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7032-35-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - videotechnika - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Lovas_I. *** 73/76(439)(092)Baglyas_E. *** 791.9.097 *** 621.396 *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2661888]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2007.
A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei (angol)
   Art treasures in the palace of the Hungarian Academy of Sciences / [ed. by Edit András and Éva Bicskei] ; [transl. by Chris Sullivan] ; [publ. by the Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences]. - Budapest : Research Inst. for Art History of the HAS ; Veszprém : Hung. Pictures, 2006. - 279 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 256-274.
ISBN 978-963-9439-50-4 kötött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - művészeti gyűjtemény - tudományos akadémia
73/76(100) *** 061.12(439) *** 069.017(439-2Bp.)(036)
[AN 2662841]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2007.
Rembert, Virginia Pitts
Bosch (magyar)
   Hieronymus Bosch / [szöveg Virginia Pitts Rembert] ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 159 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 963-9635-52-9 kötött
Bosch, Hieronymus (1450?-1516)
Németalföld - festőművész - 15. század - 16. század
75(492-89)(092)Bosch,_H.
[AN 2661634]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2007.
Rózsa Gyula (1941-)
   Hordozható emlékműveink kora : [esszék a posztimpresszionizmustól a posztmodernig] / Rózsa Gyula. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 386 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7052-52-1 fűzött : 2590,- Ft
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kritika
73/76(439)"199/200"(049.3)
[AN 2662130]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2007.
Schrammel Imre (1933-)
   1956-2006 : Schrammel Imre kerámiái Szelényi Károly fotóival = 1956-2006 : the ceramics of Imre Schrammel with photographs by Károly Szelényi. - [Veszprém] ; [Budapest] : M. Képek, 2006. - [2], 17 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9439-48-1 fűzött
Magyarország - keramikus - ezredforduló - 20. század
738(439)(092)Schrammel_I.
[AN 2662826]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2007.
   Székesfehérvári Művészek Társasága, 1992-2007 : a Pelikán Galéria kiállításai, 1993-2006 : ... 2007. június 1 - július 6. / [szerk. Ecsedi Mária, Tunyogi Gábor, Szűcs Erzsébet]. - [Székesfehérvár] : Székesfehérvári Művészek Társ., 2007. - 64, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-2594-4 fűzött
Székesfehérvári Művészek Társasága
Székesfehérvár - képzőművészet - ezredforduló - művészeti csoport
73/76(439-2Székesfehérvár) *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 2662858]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2007.
   Távoli fények, közelítő színek : a régi japán művészet és a modern látásmód : Szombathely, 2007. március 23 - május 20., Debrecen, 2007. június - augusztus, Szeged, 2007-2008., Kaposvár, 2008. március - április = Remote lights, approaching colours : ancient Japanese art and modern approach / [a kiállítás rendezői ... Gálig Zoltán, Papp Katalin, Tóth Ferenc Tibor] ; [a katalógust szerk. ... Papp Katalin, Tóth Ferenc Tibor] ; [... kiad. Szombathelyi Képtár]. - [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, 2007. - [148 p.] : ill., színes ; 20 cm
Japán technikával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8368-62-1 fűzött
Magyarország - Japán - képzőművészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 73/76(520) *** 7.032.12 *** 061.4(439)"2007/2008"
[AN 2662332]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2007.
   Vidékfejlesztés, vidékfejlesztés intézményrendszere / szerk. Bálint János [et al.] ; [közread. a] DE ATC AVK. - Debrecen : DE ATC AVK, 2007. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-209.
ISBN 978-963-9732-16-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - területfejlesztés - regionális gazdaság - ökológia
711.1(439) *** 711.1(4-62) *** 332.1 *** 504.03
[AN 2662535]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2007.
Vörös András (1955-)
   Vir dolorum : Kapos Art Galéria, Kaposvár, Vajda Lajos Stúdió Pincegaléria, Szentendre, 2006 / Vörös András. - [Kaposvár] : [SMK Kapos Art Galéria], [2006]. - [24] p. : ill. színes ; 15x22 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vörös_A. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2661848]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2007.
Wieloch-Varga, Krystyna (1955-)
   Krystyna Wieloch-Varga / [a kiállítást rend. ... Halina Keményffyné Krawczun] ; [közread. a Magyarországi Lengyel Alkotói Fórum, Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára]. - Budapest : Mo. Lengyel Alkotói Fórum : Mo. Lengyelség Múz. és Lvt., 2007. - 22 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Szolnokon, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézetben 2007. jún. 7-én megnyitott kiállítás alkalmából. - A bev. és a képaláírások lengyel és angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festőművész - lengyelek - nemzetiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(=84)Wieloch-Varga,_K. *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 2661878]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8726 /2007.
1001 albums you must hear before you die (magyar)
   1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Robert Dimery ; előszó Michael Lydon ; [ford. Barna Emília et al.]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2006. - 960 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-9635-48-0 kötött
könnyűzene - zenetörténet - 20. század - ezredforduló
78.067.26(100)"195/200"
[AN 2661776]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2007.
Bockris, Victor (1949-)
Keith Richards (magyar)
   Keith Richards / Victor Bockris ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 447 p. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 9.)
ISBN 978-963-7448-58-4 kötött : 4900,- Ft
Richards, Keith (1943-)
Rolling Stones
Nagy-Britannia - zenész - 20. század - zenekar - rockzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Richards,_K. *** 78.067.26.036.7(410)Rolling_Stones
[AN 2661630]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2007.
Földes László (1945-)
   Hobo Sapiens / Földes László. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 348 p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 11.)
ISBN 978-963-7448-36-2 kötött : 3500,- Ft
Földes László (1945-)
Hobo Blues Band
Magyarország - zenész - rockzenekar - 20. század - 21. század - memoár - blues
78.067.26.036.7(439)Földes_L.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)Hobo_Blues_Band(0:82-94)
[AN 2661633]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2007.
Kilmister, Lemmy (1945-)
White line fever (magyar)
   Fehércsíkláz : önéletrajz / Lemmy Kilmister, Janiss Garza ; [ford. Szöllősi Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 250 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 10.)
ISBN 978-963-7448-67-6 kötött : 3500,- Ft
Kilmister, Lemmy (1945-)
Motörhead
Nagy-Britannia - zenész - rockzenekar - kábítószer - 20. század - ezredforduló - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(410)Motörhead *** 78.067.26.036.7(410)(092)Kilmister,_L.(0:82-94) *** 613.83(0:82-94)
[AN 2661636]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2007.
Máté Pál
   Máté Péter / Máté Pál. - [Budapest] : Mima, 2007. - 146, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-87219-2-1 kötött : 3800,- Ft
Máté Péter (1947-1984)
Magyarország - dalénekes - könnyűzenei előadó - 20. század - életrajz
78.067.26.036.7(439)(092)Máté_P.
[AN 2661682]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2007.
Slaven, Neil
Electric Don Quixote (magyar)
   Elektronikus Don Quijote / Neil Slaven ; [ford. Ágfalvi Attila, Marosi Bálint, Wolf Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 437 p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 12.)
Diszkogr. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7448-37-9 kötött : 3900,- Ft
Zappa, Frank (1940-1993)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - rockzene - életrajz
78.067.26.036.7(73)(092)Zappa,_F.
[AN 2661617]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8732 /2007.
   Források és ritkaságok a győri színjátszás történetéből a 17. század elejétől 1849-ig / [szerk. Bana József, Márfi Attila]. - Győr : Győr M. Jogú Vár. Lvt., 2007-. - 24 cm
Fűzött
Győr - színház - 17. század - 18. század - 19. század - levéltári irat - történelmi forrás
792(439-2Győr)"16/184"(093)
[AN 2662011]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 172, [23] p. : ill., részben színes. - (Győr városi levéltári füzetek, ISSN 1417-9849 ; 9.)
A tanulmányt, a bevezetőt és a rezümét írta, a forrásokat jegyzetekkel ell. Márfi Attila. - A német forrásokat átírta, jegyzetekkel ell. Szakács Anita, Dominkovits Péter. - Bibliogr.: p. 50-53. - Összefoglalás magyar, angol, francia és német nyelven
Győr - színház - levéltári irat - 17. század - 18. század - 19. század - történelmi forrás
792(439-2Győr)"16/184"(093)
[AN 2662016] MARC

ANSEL
UTF-88733 /2007.
Juhász István (1946-)
   Kincses magyar filmtár, 1931-1944 : az eredeti forgatókönyvből 1931 és 1944 között létrejött hazai mozgóképekről / Juhász István. - Pomáz : Kráter, 2007. - 231 p., XVI t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-[232].
ISBN 978-963-9735-06-4 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - filmművészet - két világháború közötti időszak
791.43(439)"1931/1944"
[AN 2661919]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2007.
Kelecsényi László (1947-)
   Vászonszerelem : a magyar hangosfilm krónikája 1931-től napjainkig / Kelecsényi László. - Budapest : Noran, 2007. - 381 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9716-31-5 kötött : 2699,- Ft
Magyarország - filmtörténet - 20. század - ezredforduló
791.43(439)"193/200"
[AN 2661710]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2007.
Kovách Sándor (1927-)
   Egy sóbányász színjátszó társulat : az Aknaszlatinai Bányász Műkedvelők Színjátszó Társulatának rövid története / Kovách Sándor. - Gödöllő : Mega-Group Kft., 2007. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-213.
ISBN 978-963-06-2545-6 fűzött
Aknaszlatinai Bányász Műkedvelők Színjátszó Társulata
Aknaszlatina - amatőr színjátszás - színháztörténet
792.077(477.87-2Aknaszlatina)(091) *** 792.077(439.23-2Aknaszlatina)(091)
[AN 2662406]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2007.
Nagy Bandó András (1947-)
   A 60 éves Nagy Bandó világa : Vincze Attila interjúkötete. - Orfű : Szamárfül, [2007]. - 127 p : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87456-3-7 kötött : 1947,- Ft
Nagy Bandó András (1947-)
Magyarország - előadóművész - 20. század - 21. század - interjú
792.028(439)(092)Nagy_Bandó_A.(047.53)
[AN 2661697]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2007.
Nagy Bandó András (1947-)
   Furcsa pár-beszéd : beszélgetőkönyv / Nagy Bandó András, Sándor György. - Orfű : Szamárfül, [2007]. - 463 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87456-4-4 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - előadóművész - író - kabaré - 20. század - 21. század - dialógus
792.028(439)(092)Nagy_Bandó_A.(0:82-83) *** 894.511(092)Nagy_Bandó_A. *** 792.028(439)(092)Sándor_Gy.(0:82-83) *** 792.73
[AN 2661703]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2007.
Taraborrelli, J. Randy (1956-)
Elizabeth (magyar)
   Elizabeth / J. Randy Taraborrelli. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 540 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Rohonyi Borbála. - Filmogr.: p. 529-540.
ISBN 978-963-9615-64-9 kötött : 3990,- Ft
Taylor, Elizabeth (1932-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Taylor,_E.
[AN 2652297]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8739 /2007.
Angelini, Maria Teresa
   Gyakorlati olasz nyelvtan / Maria Teresa Angelini, Móritz György. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1987. - 356 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3820-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 2666998]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2007.
Barics Ernő (1945-)
   Magyar - horvát kéziszótár utazóknak és üzletembereknek = Mađarsko - hrvatski rječnik za putnike i poslovne ljude / Barics Ernő, Busch Károly. - Pécs : Barics, 2007. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1967-7 fűzött
magyar nyelv - horvát nyelv - útiszótár
801.323=945.11=862
[AN 2662672]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2007.
   Beszélő képes szótár [elektronikus dok.] : [angol szótár 2]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a címképernyőről. - Angol szótár (cvált.). - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Apple; asztali lejátszók; személyi számítógépek
Műanyag tokban
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=20=945.11
[AN 2661148]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2007.
   Beszélő képes szótár [elektronikus dok.] : [német szótár 2]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a címképernyőről. - Német szótár (cvált.). - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Apple; asztali lejátszók; személyi számítógépek
Műanyag tokban
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=30=945.11
[AN 2661154]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2007.
Cott, Christina
Pons Wortschatz mit System English (magyar)
   Pons tematikus szótár : angol : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs : [A1-B1] / Christina Cott ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2007. - 459 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9641-10-5 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 2662910]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2007.
Engi Katalin
   Learntraining - angol nyelvtan / [szerző Engi Katalin]. - Szeged : Maxim, 2007. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9624-30-6 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2663154]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2007.
Erdélyi Margit
   Horvát társalgási kézikönyv / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2007]. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-07-6 fűzött
horvát nyelv - útiszótár
808.62(078)=945.11
[AN 2661756]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2007.
   Érted tëttem! Értëd? : ëgybeeső szavak, félreérthető kifejezésëk és mondatok : a Bárczi Alapítvány 2. pályázatának anyaga / szërzők Fábián Éva [et al.] ; [szërk. Mészáros András]. - Budapest ; Cserkeszőlő ; Kunszentmárton : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2007. - 24 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 13.)
ISBN 978-963-87361-4-7 fűzött
magyar nyelvészet - fonetika - homonima
809.451.1-314.2 *** 809.451.1-441.32
[AN 2663046]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2007.
   Fogalomgyűjtemény magyar nyelv és irodalomból / [összeáll. Palotásné Nagy Éva]. - Szeged : Maxim, 2007. - 393 p. ; 21 cm. - (Van fogalmad?)
ISBN 978-963-9624-32-0 fűzött : 1880,- Ft
magyar nyelv - magyar irodalom - tantárgy - középiskolai tankönyv - irodalmi lexikon
809.451.1:030(075.3) *** 894.511(091):030(075.3) *** 372.882(075.3)
[AN 2663158]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2007.
   Földrajzi nevek eë-vel a Kárpát-medëncéből és a nagyvilágból : kiejtési adattár 15 magánhangzóval : segédjeles kiadvány / [... szërk. Mészáros András] ; [gyűjtés ... ifj. Dobner Győző ..., Egyed Mária-Magdolna ..., Mészáros András ...]. - Budapest ; Bicske : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2007. - 88 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 12.)
ISBN 963-212-965-2 fűzött
Kárpát-medence - magyar nyelv - kiejtés - földrajzi név
809.451.1-15 *** 809.451.1-311.11(4-11)
[AN 2663043]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2007.
Hoffmann István (1953-)
   Helynevek nyelvi elemzése / Hoffmann István. - 2. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 180 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 67.)
Bibliogr.: p. 163-169. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7094-67-5 fűzött : 2100,- Ft
névtan - földrajzi név - magyar nyelv
801.311 *** 809.451.1-311
[AN 2662712]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2007.
Jacob, Renate
   Wirtschaftsdeutsch : Fragen + Antworten / Renate Jacob, Judit Mátyás. - Pécs : E-Werk Bt., 2007. - 112 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-06-2246-2 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2662637]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2007.
Krausz Piroska
   Schrittweise 1 : kezdőknek / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1996. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-19-4949-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2667976]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2007.
Láng Tamás
   Dr. Lëncs László eë-ző alapszókincse : szókészlet és hangfëlvétel / gyűjt. Láng Tamás. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2007. - 36 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 11.)
ISBN 978-963-87361-3-0 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - kiejtés - szókincs - jogász - 20. század
809.451.1-3 *** 809.451.1-15 *** 34(439)(092)Lencs_L.
[AN 2663042]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2007.
   Magyar nyelvmester : magyar mint idegen nyelvi és hungarológiai alapismeretek / [szerk. Hegedűs Rita és Nádor Orsolya]. - Budapest : Tinta Kvk., 2006. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 59.)
Bibliogr.
ISBN 963-7094-55-5 fűzött : 2100,- Ft
magyar nyelv - magyarságkutatás - egyetemi tankönyv
809.451.1(075.8) *** 372.880.945.11(075.8)
[AN 2662690]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2007.
Marri, Emanuela
Pons Wortschatz mit System Italienisch (magyar)
   Pons tematikus szótár : olasz : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs : [A1-B1] / Emanuela Marri ; [ford. Balázs Márta]. - Budapest : Klett, 2007. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9641-11-2 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=50=945.11
[AN 2662912]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2007.
   Mondjuk szëbben! : szép kiejtési gyakorlóanyag leggyakrabban használt szavainkkal : szavak-kifejezésëk: kérdésëk-feleletëk: versëk-idézetëk: magyar népdalok / [Mészáros András állította össze ...]. - Budapest ; Bicske ; Tószëg : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2007. - 54 p. ; 30 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 10.)
ISBN 978-963-87361-2-3 fűzött
magyar nyelv - kiejtés
809.451.1-15
[AN 2663036]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2007.
   Német nyelv a vendéglátásban, az idegenforgalomban és a kereskedelemben. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 262 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
német nyelv - szaknyelv - vendéglátás - kereskedelem - idegenforgalom - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 338.48 *** 640.4 *** 339
[AN 2661821]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2007.
   Német szótár [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: PII - 400Mhz; 128 MB RAM; CD-ROM; Win98/2000/XP
Műanyag tokban
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=30=945.11
[AN 2661146]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2007.
Székely Gábor (1943-)
   Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás / Székely Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 141 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 66.)
Bibliogr.: p. 128-134. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7094-66-8 fűzött : 2100,- Ft
szótan - nyelvi alaktan - szemantika
801.2 *** 801.5 *** 801.556
[AN 2662697]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2007.
Tallér Mária
   Gyakorlatok : segédanyag a magyar mint idegennyelv tanításához és tanulásához / Tallér Mária. - Budapest : Enciklopédia, 2007. - 79 p. ; 30 cm
ISBN 963-9655-05-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 2661856]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2007.
Tallér Mária
   Gyakran használt igék és igekötőik : kezdetben volt az ige, aztán jöttek az igekötők / Tallér Mária. - Budapest : Enciklopédia, 2007. - 40 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9655-06-5 * fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9655-06-6)
magyar nyelv - ige - nyelvkönyv
809.451.1(076)=00 *** 801.25(076)
[AN 2661860]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2007.
Verseghy Ferenc (1757-1822)
   Exercitationes idiomatis Hungarici secundum regulas Epitomes concinnatae in usum gymnasiorum Regni Hungariae = Az Epitome szabályai szerint összeállított magyar nyelvi gyakorlatok a Magyar Királyság gimnáziumainak használatára / [Verseghy Ferenc] ; [szerk. és a bevezetőt írta Szurmay Ernő] ; [közread. a Verseghy Kör és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet]. - Hasonmás kiad. - Szolnok : Verseghy Kör : Verseghy F. M. Kvt. és Művel. Int., 2007. - 174 p. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről. - Magyar nyelvi gyakorlatok a gimnáziumok használatára (cvált.). - Eredeti kiadása: Budae : Typ. Reg. Univ., 1816
ISBN 978-963-7613-52-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - hasonmás kiadás
809.451.1-5 *** 094/099.07
[AN 2662732]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2007.
Vida Enikő
   Allons-y / Vida Enikő ; [alkotószerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, 2006-[2007]. - 2 db : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9357-58-7
ISBN 963-9357-58-8
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2602250]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Méthode de français niveau intermédiaire = Középfokú francia nyelvkönyv. - 2003 [!2007]. - 239 p.
ISBN 978-963-9357-06-8 fűzött : 2200,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2667964] MARC

ANSEL
UTF-88763 /2007.
Wiwczaroski, Troy B.
   Writing and professional communication / by Troy B. Wiwczaroski ; [publ. by the] Debrecen University Agricultural Sciences Centre. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Agricultural Sci. Centre, 2006. - 156 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 1725,- Ft
angol nyelv - fogalmazástechnika - egyetemi tankönyv
802.0(075.8)=00 *** 82.085
[AN 2662526]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8764 /2007.
Horváth Györgyi (1974-)
   Nőidő : a történeti narratíva identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban / Horváth Györgyi. - Budapest : Kijárat, 2007. - 210 p. ; 19 cm. - (Léda könyvek, ISSN 1419-6255)
Bibliogr.: p. 197-210.
ISBN 978-963-9529-56-4 fűzött : 2000,- Ft
irodalomelmélet - narratológia - amerikai angol irodalom története - nő - 20. század
82.01 *** 820(73)(091)"19" *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 2662446]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2007.
Palásti Gábor
   A misztika hagyománya és az okkult áramlatok az európai romantikában / Palásti Gábor. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 286 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-280.
ISBN 978-963-9736-19-1 fűzött
romantika - európai irodalom története - okkultizmus - misztika - 18. század - 19. század
82.015.14 *** 82(091)(4)"17/18" *** 248.2 *** 133.25
[AN 2663124]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2007.
   La presencia del niño en las literaturas en lengua española : la niñez como dimensión, objeto y perspectiva del discurso literario : V Coloquio Internacional de Estudios Hispánicos : Budapest, 30 de mayo - 1 de junio de 2007 / [org., publ. Instituto Cervantes]. - Budapest : Inst. Cervantes, [2007]. - 74 p. ; 30 cm
Fűzött
spanyol nyelvű irodalom története - 20. század - gyermek - irodalmi motívum - emberábrázolás - konferenciakiadvány
860(091)"19" *** 316.37-053.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2662862]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2007.
   Tanulmányok három hangra a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék műhelyéből : tanulmányok / szerk. G. Papp Katalin ; [... ill. Borbély Károly]. - Győr : NYME AK, 2007. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Apáczai-füzetek, ISSN 1788-8697 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7287-17-6 fűzött
irodalomtudomány - magyar irodalom története - világirodalom története - irodalomtanítás - nyelvészet
82.01 *** 894.511(091)"19"(092) *** 801 *** 82(091) *** 372.882
[AN 2662347]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2007.
Ujvári Hedvig
   Dekadenzkritik aus der "Provinzstadt" : Max Nordaus Pester Publizistik / Hedvig Ujvári. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 291 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 273-282.
ISBN 978-963-446-414-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-446-414-9)
ISBN 963-446-414-9
Nordau, Max (1849-1923)
Magyarország - német irodalom története - újságírás - író - kritikus - újságíró - kiegyezés kora - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - publicisztika
830(439)(092)Nordau,_M. *** 070(439)(092)Nordau,_M. *** 070(439)"186/187" *** 830-92(439)(091)"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 2662432]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8769 /2007.
   A Baumgarten Alapítvány : dokumentumok / [szerk., ... a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Téglás János]. - Budapest : Argumentum, 2003-2007. - 5 db ; 20 cm
ISBN 963-446-263-4
Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány
Magyarország - magyar irodalom története - alapítvány - művészeti díj - 20. század - irodalomtudományi forrás
894.511(091)"19"(093) *** 061.27(439)Baumgarten(093)
[AN 1070273]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., 1941-1951 : 1941. augusztus 14 - 1947. december 29. - 2007. - 321 p. - (Babits könyvtár, ISSN 1416-3292 ; 11.)
ISBN 978-963-446-421-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - alapítvány - irodalmi élet - második világháború - 1945 utáni időszak - irodalomtudományi forrás - levelezés - művészeti díj
894.511(091)"194"(093) *** 061.27(439)Baumgarten(093)
[AN 2662484] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., 1941-1951 : 1948. január 1 - 1951. május 25. - 2007. - 391 p. - (Babits könyvtár, ISSN 1416-3292 ; 12.)
ISBN 978-963-446-422-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - alapítvány - irodalmi élet - író - 20. század - második világháború - 1945 utáni időszak - irodalomtudományi forrás - levelezés - művészeti díj
894.511(091)"194/195(093) *** 894.511(092)Baumgarten_F.(093) *** 061.27(439)Baumgarten(093)
[AN 2662495] MARC

ANSEL
UTF-88770 /2007.
Földényi F. László (1952-)
   "Az irodalom gyanúba keveredett" : Kertész Imre-szótár / Földényi F. László. - Budapest : Magvető, cop. 2007. - 335 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2565-9 kötött : 2990,- Ft
Kertész Imre (1929-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Kertész_I.
[AN 2661685]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2007.
   Időnk Eörsivel / [összeáll. és szerk. Kis János és Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran, 2007. - 412, [7] p. : ill. ; 20 cm + DVD
ISBN 978-963-7416-74-3 kötött : 2999,- Ft
Eörsi István (1931-2005)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511(092)Eörsi_I.(0:82-94)
[AN 2661667]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2007.
Lénárt Gábor
   Szerepéletek : Vámos Miklós regényeiről / Lénárt Gábor. - [Budapest] : Ab Ovo, 2007. - 229, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-[230].
ISBN 978-963-9378-59-9 fűzött : 1990,- Ft
Vámos Miklós (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Vámos_M.
[AN 2661912]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2007.
Milánovics Danica (1954-)
   Faludy György utolsó éve : egy jó barát visszaemlékezései a nagy költő életének utolsó évére és halálára, személyes emlékek, feljegyzések, találkozások, fényképek és videófelvételek alapján / Milánovics Danica. - Százhalombatta : Világóceán, 2007. - 107 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3671-1 fűzött : 1910,- Ft
Faludy György (1910-2006)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Faludy_Gy.
[AN 2661595]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2007.
Nemere István (1944-)
   Nemere István : az író és világa / [interjú] Báló Ottília, Vincze Attila. - Orfű : Szamárfül, [2007]. - 135 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87456-5-1 kötött : 1944,- Ft
Nemere István (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Nemere_I.(047.53)
[AN 2661754]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2007.
Németh István Péter (1960-)
   Kalauz az Aranyhídra : olvasónapló Lipták Gábor könyvéhez / Németh István Péter ; [ill. Grimm József, Németh Árpád, Pálffy Károly]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2007. - 148 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87123-8-7 fűzött
Lipták Gábor (1912-1985). Aranyhíd
Magyarország - Balaton - író - helyismeret - 20. század - monda
894.511(092)Lipták_G. *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-343.4)
[AN 2662342]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2007.
Péter I. Zoltán (1949-)
   Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon / Péter I. Zoltán. - Budapest : Noran, 2007. - 440 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 429-435.
ISBN 978-963-9716-29-2 kötött : 3499,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - Nagyvárad - író - helyismeret - századforduló - életrajz
894.511(092)Ady_E. *** 908.439-2Nagyvárad"190/191"
[AN 2661692]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2007.
Takáts József (1962-)
   Ismerős idegen terep : irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok / Takáts József. - Budapest : Kijárat, 2007. - 366 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-55-7 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - irodalomtudomány - művelődéstörténet - 19. század
894.511(091) *** 82.01(091) *** 930.85(439)"18"
[AN 2662435]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2007.
   Testre szabott élet : írások Nádas Péter Saját halál és Párhuzamos történetek című műveiről / [vál. és szerk. Rácz I. Péter]. - Budapest : Kijárat, 2007. - 362 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-57-1 fűzött : 2000,- Ft
Nádas Péter (1942-). Saját halál
Nádas Péter (1942-). Párhuzamos történetek
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Nádas_P.
[AN 2662441]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8779 /2007.
Angels (magyar)
   Angyalok : verses és prózai antológia / [fel. szerk. Nagy Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 963-369-887-1 fűzött
világirodalom - festészet - angyal - vers - antológia
82-14=945.11 *** 75(100) *** 235.1
[AN 2662253]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2007.
Austen, Jane (1775-1817)
Lady Susan (magyar)
   Lady Susan / Jane Austen ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-41-2 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - levélregény
820-6=945.11
[AN 2667471]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2007.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-40-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2667582]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2007.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-43-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2667580]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2007.
Austen, Jane (1775-1817)
Sense and sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Jane Austen ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-42-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2667581]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2007.
Baxter, Charles (1947-)
The feast of love (magyar)
   A szerelem bősége / Charles Baxter ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9615-66-3 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2661853]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2007.
Beagle, Peter S. (1939-)
   Tükörbirodalmak / Peter S. Beagle ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 441, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9679-39-9 fűzött : 2550,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2662998]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2007.
Ben Jelloun, Tahar (1944-)
La nuit sacrée (magyar)
   A szentséges éjszaka / Tahar Ben Jelloun ; [ford. Hajós Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7052-43-9 fűzött : 1790,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2662139]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2007.
Besson, Luc (1959-)
Arthur et la guerre des deux mondes (magyar)
   Arthur és a világok harca / Luc Besson ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szentendre : Cephalion, 2007. - 167 p. ; 21 cm
A mesesorozat 4. kötete
ISBN 978-963-9688-09-4 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2662159]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2007.
Bischoff, David (1951-)
Hunter's planet (magyar)
   A vadászok bolygója / David Bischoff ; [ford. Nemes Ernő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 270 p. ; 20 cm
Aliens versus predator (keretcím)
ISBN 978-963-9344-57-0 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2666919]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2007.
Breitwieser, Stéphane (1971-)
Confessions d'un voleur d'art (magyar)
   Egy műkincstolvaj vallomásai / Stéphane Breitwieser ; Yves de Chazournes közreműködésével ; [ford. Baranyai Judit]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 221 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7052-53-8 fűzött : 1990,- Ft
Breitwieser, Stéphane (1971-)
Franciaország - francia irodalom - műgyűjtés - bűnöző - ezredforduló - memoár
840-94=945.11 *** 7.074(44)(092)Breitwieser,_S.(0:82-94) *** 343.919(44)(092)Breitwieser,_S.(0:82-94)
[AN 2662123]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Die Austauschhexe (magyar)
   A csereboszi / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 169 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-723-8 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2667429]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Hexe hoch zu Ross (magyar)
   Nyeregbe, boszorkányok! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 173 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-729-0 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2667431]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Hot Dogs (magyar)
   Hot Dogs : szupersrácok - kozmikus küldetés / Thomas Brezina ; Betina Gotzen-Beek rajz. ; [ford. Zsidányi Lilla]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont-Hungary, 2005-. - 19 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2545642]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Lökött lufik légi háborúja. - 2007. - 176 p.
ISBN 978-963-628-724-5 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2667417] MARC

ANSEL
UTF-88793 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Segítség, megőrült a családom!. - cop. 2007. - 163 p.
ISBN 978-963-9628-19-9 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2661610] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Csikóváró tavasz. - cop. 2006. - 159 p.
ISBN 978-963-9628-13-7 kötött : 1690,- Ft
ISBN 963-9628-13-1
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2661612] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Szerelmeslevelek Kengurutól. - cop. 2006. - 159 p.
ISBN 963-9628-12-3 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2661615] MARC

ANSEL
UTF-88794 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Unsere total normal verrückte Familie (magyar)
   Micsoda lökött família! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-726-9 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2667427]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Verhexte Ferien (magyar)
   Nyár, tesók, zűrzavar.. / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 175 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-727-6 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2667428]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Wie man Brüder in Frösche verwandelt (magyar)
   Hogyan változtassuk békává a tesónkat? / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-725-2 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2667425]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Zwei allerbeste Feindinnen (magyar)
   Te vagy a kedvenc ellenfelem / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 154 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-728-3 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2667424]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2007.
Bringsvaerd, Tor Åge (1939-)
Ruffen Sjøormen som ikke kunne svømme (magyar)
   Locspocs, a kis tengeri szörny úszni tanul / írta Tor Åge Bringsvaerd ; [ford. Kozák Katalin] ; rajz. Thore Hansen. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 61 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-8359-7 kötött : 1990,- Ft
norvég irodalom - gyermekirodalom - mese
839.6-34(02.053.2)=945.11
[AN 2667856]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2007.
Brown, Pam
Little things mean a lot (magyar)
   Aki életembe örömet lop / írta Pam Brown ; [szerk. Helen Exley] ; [ill. Liz Smith és Caroline Gardner]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [74] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-120-1 kötött
öröm - szeretet - érzelem - angol irodalom - aforizma
820-84=945.11 *** 177.61(0:82-84)
[AN 2662098]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2007.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Women (magyar)
   Nők / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-27-0 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2661742]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2007.
Cornwell, Patricia (1956-)
Hornet's nest (magyar)
   Darázsfészek / Patricia Cornwell ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 406 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-170-6 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2661511]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2007.
Dodd, Christina
Almost like being in love (magyar)
   Majdnem szerelem / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2007. - 343 p. ; 20 cm
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-369-893-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2662725]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2007.
Dodd, Christina
Close to you (magyar)
   Közel hozzád / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2007. - 311 p. ; 20 cm
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-370-090-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2662727]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2007.
Dodd, Christina
Just the way you are (magyar)
   A lelkész lánya / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2007. - 302 p. ; 20 cm
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-370-056-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2662728]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2007.
Duras, Marguerite (1914-1996)
L'amant (magyar)
   A szerető / Marguerite Duras ; [ford. Ádám Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007, cop. 1987. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-35-1 fűzött : 2699,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2667357]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2007.
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990)
Romulus der Grosse (magyar)
   A Nagy Romulus ; Az öreg hölgy látogatása / Friedrich Dürrenmatt ; [ford. Fáy Árpád] ; [a jegyzeteket Falcsik Mária állította össze]. - Budapest : Európa, 2007. - 205, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Romulus der Grosse ; Der Besuch der alten Dame
ISBN 978-963-07-8316-3 fűzött : 820,- Ft
svájci irodalom - dráma
830-2(494)=945.11
[AN 2666964]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2007.
Edugyan, Esi
The second life of Samuel Tyne (magyar)
   Samuel Tyne második élete / Esi Edugyan ; [ford. Gárdos Júlia] ; [utószó Friedrich Judit]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2007. - 348 p. ; 19 cm. - (Világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 49.)
ISBN 978-963-236-009-6 fűzött : 2700,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2661598]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2007.
Freund, Peter
Laura und der Ring der Feuerschlange (magyar)
   Laura és a Tűzkígyó gyűrűje / Peter Freund ; Tina Dreher ill. ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 420 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-37-1 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2661519]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2007.
Fulghum, Robert (1937-)
Third wish (magyar)
   A harmadik kívánság / Robert Fulghum ; [kéziratból ford. Szilágyi Ágnes]. - Budapest : Cartaphilus, 2007-. - 23 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2661727]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 483 p.
ISBN 978-963-7448-47-8 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2661731] MARC

ANSEL
UTF-88810 /2007.
Gallego García, Laura (1977-)
Memorias de Idhun (magyar)
   Az Idhún emlékezete / Laura Gallego García ; [ford. Ruppl Zsuzsanna]. - Budapest : Delta Vision, 2007-. - 25 cm
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 2662522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Ellenállás. - cop. 2007. - 470 p.
ISBN 978-963-9679-38-2 kötött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 2662525] MARC

ANSEL
UTF-88811 /2007.
Gemmell, David
Sword in the storm (magyar)
   Kard a viharban : Rigante-ciklus I. kötet / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 444 p. ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
ISBN 978-963-9679-25-2 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2662977]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2007.
Go girl! (magyar)
   Hajrá, lányok! / [szerk. Helen Exley] ; [ill. Liz Smith és Caroline Gardner]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [74] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-118-8 kötött
amerikai angol irodalom - aforizma - antológia
820-84(73)(082)=945.11
[AN 2662087]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2007.
Golding, William (1911-1993)
Pincher Martin (magyar)
   Ripacs Martin / William Golding ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1968. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8352-1 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2667840]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2007.
The great gift of love (magyar)
   A szív titkai : a szerelem nagykönyve / [ill. Julliette[!] Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [170] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Szerk. Exley, Helen
ISBN 963-369-909-6 kötött
szeretet - szerelem - világirodalom - idézetgyűjtemény - aforizma
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2661992]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2007.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   A Grimm testvérek legszebb meséi : gyermekek részére Gisela Fischer átdolgozásában / rajz Felicitas Kuhn, Anny Hoffmann és Carl Benedek ; [ford. Sz. Elek Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2007. - 140 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-227-7 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2667898]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2007.
Hall, Steven (1975-)
The raw shark texts (magyar)
   CáPaca : Rorschach-játszmák / Steven Hall ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 477 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9574-99-1 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2661621]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2007.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., [2007]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654607]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A kárhozottak cirkusza / [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - [2007], cop. 2004. - 326 p.
ISBN 978-963-7118-68-5 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2667325] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bűnös vágyak / [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - [2007], cop. 2003. - 245 p.
ISBN 978-963-7118-67-8 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2667349] MARC

ANSEL
UTF-88818 /2007.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Fantasiestücke in Callots Manier (magyar)
   Fantáziadarabok Callot modorában : lapok egy utazó rajongó naplójából / [E. T. A. Hoffmann] ; Jean Paul előszavával ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2007-. - ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-22-5
német irodalom - válogatott művek
830-821=945.11
[AN 2661715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 197, [2] p. - (E. T. A. Hoffmann válogatott művei ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7448-23-2 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - válogatott művek
830-821=945.11
[AN 2661717] MARC

ANSEL
UTF-88819 /2007.
I love you madly (magyar)
   Megőrülök érted / [szerk. Helen Exley] ; [ill. Liz Smith és Caroline Gardner]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [74] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-119-5 kötött
világirodalom - szerelem - aforizma
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2662091]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2007.
Kesey, Ken (1935-2001)
Sometimes a great notion (magyar)
   Olykor egy nagy ötlet / Ken Kesey ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2007. - 594 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7448-25-6 kötött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2661764]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2007.
Koomson, Dorothy
My best friend's girl (magyar)
   Barátnőm kislánya / Dorothy Koomson ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 455 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-50-2 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2661745]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2007.
Landy, Derek
Skulduggery Pleasant (magyar)
   Skrupulus Fondor / Derek Landy ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2007. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9752-09-2 fűzött : 2999,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 2662463]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2007.
Lawrence, David Herbert (1885-1930)
Lady Chatterley's lover (magyar)
   Lady Chatterley szeretője / D. H. Lawrence ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-52-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2667366]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2007.
Lenhard, Elizabeth
The disappearance (magyar)
   A megdöbbentő eltűnés / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 147 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. A tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 2.)
ISBN 978-963-628-731-3 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2667421]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2007.
Lenhard, Elizabeth
The power of five (magyar)
   Az erő egysége / Elizabeth Lenhard adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 151 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. A tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 1.)
ISBN 978-963-628-646-0 * fűzött : 1299,- Ft (hibás ISBN 978-963-9628-646-0)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2667419]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2007.
Love can change our world (magyar)
   A szeretet megváltoztatja a világot / [szerk., ill. Helen Exley] ; [szöveg Pam Brown et al.] ; [fényképek Richard Exley et al.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [368] p. : ill., részben színes ; 6 cm
Ford. Bakonyi Berta. - Helen Exley giftbooks (keretcím). - Bibliofil kiad. - Papírtokban
ISBN 963-369-803-0 kötött
szeretet - világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 177.61(0:82-84) *** 099.1
[AN 2662103]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2007.
Macfarlane, Stuart
Sorry (magyar)
   Ne haragudj! / írta Stuart & Linda Macfarlane ; [szerk. Helen Exley] ; [ill. Liz Smith és Carolin Gardner]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [76] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-121-8 kötött
érzelem - bűntudat - angol irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
820-84=945.11 *** 241.533(0:82-84)
[AN 2662095]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2007.
Martin, George R. R.
A feast for crows (magyar)
   Varjak lakomája : a Tűz és Jég dalának negyedik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 639 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-194-2 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2661629]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2007.
McDonald, Megan
Judy Moody (magyar)
   Durrbele Dorka belevág / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007. - 158 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 1.)
ISBN 963-628-082-7 kötött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2667468]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2007.
Moorcock, Michael (1939-)
Dragon in the sword (magyar)
   Sárkány a kardban / Michael Moorcock ; [ford. Héjj Katalin]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 347 p. ; 18 cm. - (Moorcock-sorozat)
ISBN 978-963-9679-35-1 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2662991]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2007.
Moorcock, Michael (1939-)
Phoenix in obsidian (magyar)
   Obszidián főnix / Michael Moorcock ; [ford. Héjj Katalin]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 194 p. ; 19 cm. - (Moorcock-sorozat)
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-9679-01-1)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2662954]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2007.
Morrison, Toni (1931-)
Beloved (magyar)
   A kedves / Toni Morrison ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Novella, cop. 2007. - 421 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9442-85-6 kötött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2661217]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2007.
O'Beirne, Kathy
Kathy's story (magyar)
   A Magdolna nővérek : Kathy története / Kathy O'Beirne ; [ford. Dobos Éva]. - Budapest : Noran, 2007. - 299 p. : ill. ; 20 cm. - (Beszéld el..., ISSN 1416-9150)
ISBN 978-963-9716-32-2 kötött : 2499,- Ft
O'Beirne, Kathy
írországi angol irodalom - memoár
820-94(417)=945.11
[AN 2661865]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2007.
Ottesen, Josefine
Isblomsten (magyar)
   A jégvirág / Josefine Ottesen ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 112 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-696-5 fűzött : 1299,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
839.8-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2667871]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2007.
Pardoe, Blaine Lee (1962-)
Measure of a hero (magyar)
   Hősi nagyság / Blaine Lee Pardoe ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2007. - 280, [1] p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 978-963-8428-50-9 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2661981]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
From the heart (magyar)
   A szív útjai / Nora Roberts ; [ford. Tukacs Tamás]. - [Budapest] : Gold Book, [2007]. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-046-2 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2661881]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2007.
Schlink, Bernhard (1944-)
Der Vorleser (magyar)
   A felolvasó / Bernhard Schlink ; [ford. Rátkai Ferenc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-37-5 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2667722]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2007.
Semprún, Jorge (1923-)
Le grand voyage (magyar)
   A nagy utazás / Jorge Semprun ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1964. - 232 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8318-7 fűzött : 850,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2666952]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2007.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet, dán királyfi / William Shakespeare ; ford. Arany János. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 135 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-168-3 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2667376]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2007.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
If tomorrow comes (magyar)
   Ha eljön a holnap / Sidney Sheldon ; [ford. Csillag Zsuzsa]. - 4. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2007]. - 352 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-314-8 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2666920]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2007.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
A stranger in the mirror (magyar)
   Egy idegen a tükörben / Sidney Sheldon ; [ford. Szántó Péter]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2007. - 379 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Megj. "Szereposztó díványok" címmel is
ISBN 978-963-635-325-4 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2666924]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2007.
Shelley, Mary Wollstonecraft (1797-1851)
Frankenstein (magyar)
   Frankenstein / Mary Shelley ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-53-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2667576]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2007.
Steel, Danielle (1947-)
H.R.H. (magyar)
   Fenség / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-162-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2662152]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2007.
Steiger, Brad
Dog miracles (magyar)
   Csodálatos elbeszélések kutyákról : [megható és igaz történetek rendkívüli kutyákról] / Brad Steiger és Sherry Hansen Steiger ; [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 261 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-220-8 fűzött
kutya - amerikai angol irodalom - karcolat
820-43(73)=945.11 *** 636.7(0:82-43)
[AN 2661687]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2007.
Stilton, Geronimo
Un assurdo weekend per Geronimo (magyar)
   Egy bajuszmeresztő hétvége / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2007. - 114, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-175-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2661684]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2007.
Thomas, Ronald Stuart
   Egy pap, népéhez : [versek] / R. S. Thomas ; Petrőczi Éva ford. ; [közread. a] Szenci Molnár Albert Egyházművészeti Intézet. - Budapest : Fekete Sas : Szenci Molnár A. Egyházműv. Int., 2007. - 79 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Collected poems, 1945-1990" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9680-07-4 fűzött : 1500,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 2662154]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2007.
Várdy Huszár Ágnes (1943-)
Mimi (magyar)
   Mimi / Várdy Huszár Ágnes ; [ford. Szaffkó Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Mundus, 2007. - 345 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 73.)
ISBN 978-963-9501-62-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2668007]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2007.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Elogio de la madrastra (magyar)
   Szeretem a mostohámat / Mario Vargas Llosa ; [ford. Csuday Csaba]. - Budapest : Európa, 2007. - 167 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8354-5 kötött : 2300,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2667988]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2007.
Vincenzi, Penny
Sheer abandon (magyar)
   Fájdalmas titkok / Penny Vincenzi ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 622 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-146-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2661624]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2007.
Weis, Margaret
The war of souls (magyar)
   A lelkek háborúja / Margaret Weis, Tracy Hickman. - Budapest : Delta Vision, [2007]-. - 18 cm
Dragonlance (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2664527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A hanyatló nap sárkányai / [ford. Zarándy Beáta]. - cop. 2007. - 602 p. : ill.
ISBN 978-963-9679-41-2 fűzött : 2550,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2662997] MARC

ANSEL
UTF-88851 /2007.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-54-2 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2667578]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2007.
Williams, Tad (1957-)
Shadowmarch (magyar)
   Tündérvidék : a qarok háborúja / Tad Williams. - Pécs : Alexandra, 2007. - 685, [3] p. : ill. ; 24 cm
Ford. Császár László
ISBN 978-963-370-174-4 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2661652]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2007.
Witcher, Moony
Nina e l'occhio segreto di Atlantide (magyar)
   Nina és Atlantisz titkos szeme / Moony Witcher ; [az illusztrációkat kész. ... Ilaria Matteini] ; [ford. Simonné Kajsza Krisztina]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2007. - 345, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (A hatodik hold leánya ; 4.)
ISBN 978-963-86938-4-6 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2661771]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2007.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Ice in the bedroom (magyar)
   Szajré a budoárban / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Ciceró, cop. 2007. - 255 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-595-8 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2667351]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2007.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
A Pelican at Blandings (magyar)
   Egy Pelikán Blandingsben / P. G. Wodehouse ; [ford. Lévai Márta] ; [... az illusztrációkat Hegedűs István kész.]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1999. - 259 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-8297-5 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2666942]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2007.
Wolfe, Tom
The electric kool-aid acid test (magyar)
   Savpróba / Tom Wolfe ; [ford. Dányi Dániel]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 325, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7448-49-2 kötött : 3600,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - hippi - kábítószer - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 613.83(0:82-31) *** 316.37-058.53(73)(0:82-31)
[AN 2661748]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2007.
A woman's gift (magyar)
   Ajándék nőknek / [... Pam Brown et al.] ; [ill. Angela Kerr]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [368] p. : ill., színes ; 6 cm
Szerk. Exley, Helen. - Ford. Bakonyi Berta. - Helen Exley giftbooks (keretcím). - Bibliofil kiad. - Papírtokban
ISBN 963-369-800-6 kötött
világirodalom - nő - aforizma - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 316.37-055.2(0:82-84) *** 099.1
[AN 2662105]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2007.
Zahn, Timothy (1951-)
Dark force rising (magyar)
   Sötét erők ébredése : [a Thrawn-trilógia 2. kötete] / Timothy Zahn ; [ford. Nemes István és Szegi György]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2006. - 401 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 963-497-109-1 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2667320]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2007.
Zahn, Timothy (1951-)
Heir to the Empire (magyar)
   A birodalom örökösei : [a Thrawn-trilógia 1. kötete] / Timothy Zahn ; [ford. Novák Csanád]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 390 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 963-497-108-3 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2667316]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8860 /2007.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre válogatott versei. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 183 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Válogatott versek (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-684-170-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2667377]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2007.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre válogatott versei. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 183 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Válogatott versek (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-684-417-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2667378]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2007.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Sok hűhó Emmiért : regény / Aszlányi Károly. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 302 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-19-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2658545]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2007.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Sok hűhó Emmiért : regény / Aszlányi Károly. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 302 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-72-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667370]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2007.
Balogh Elemér (1938-)
   A tanár úr : regény / Balogh Elemér. - Pomáz : Kráter, 2007. - 198 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9735-07-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - regény
894.511-31 *** 943.9"1956"(0:82-31)
[AN 2661861]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2007.
Bán Zoltán András (1954-)
   Susánka és Selyempina / Bán Zoltán András. - Budapest : Scolar, 2007. - 109 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9534-94-0 kötött : 1995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661658]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2007.
Bartis Attila (1968-)
   A séta / Bartis Attila. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1995. - 153 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2579-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667982]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2007.
Báthori Csaba (1956-)
   Bestiarium literaricum : stílusgyakorlatok / Báthori Csaba. - Budapest : Scolar, 2007. - 253, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9534-93-3 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2661734]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2007.
Béládi István (1960-1986)
   Egy halál / Béládi István. - Budapest : Béládi L., 2006. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1782-6 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2661901]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   A táltos kecske : mesék / Benedek Elek ; [Kálmán Anna ill.] ; [vál. Péterfy Emília]. - Budapest : Noran, 2007. - 304, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Noran mesél, ISSN 1416-0323)
ISBN 978-963-7416-39-2 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2661718]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2007.
Benedek István Gábor (1937-)
   Varázs / Benedek István Gábor. - Budapest : Noran, 2007. - 517 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9716-30-8 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661728]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2007.
Bobory Zoltán (1946-)
   Tenyeremből hó hull / Bobory Zoltán ; [... ill. Filep Sándor]. - Budapest : M. Írók Egyes., 2007. - 56 p. : ill. ; 22 cm. - (Lyukasóra-könyvek, ISSN 1217-9108)
ISBN 978-963-8435-23-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2662167]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2007.
Bors Mária
   Fiatal férfit szeretni : elmesélő könyv felnőtteknek / Bors Mari. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 210 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7052-51-4 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2662142]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2007.
Cholnoky László (1879-1929)
   Bertalan éjszakája / Cholnoky László. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 6.). (Népszabadság könyvek)
Tart.: Bertalan éjszakája ; Prikk mennyei útja ; Ritter von Toggenburg utolsó csalódása
ISBN 978-963-9709-28-7 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2668001]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2007.
Dantes, Cristan
   Budai feleségek gyémántkalitkában : a Rózsadomb csillogó titkai / Cristan Dantes. - Budapest : Mérték, 2007. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9693-38-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661690]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2007.
Dunajcsik Mátyás (1983-)
   Repülési kézikönyv : versek és prózai írások / Dunajcsik Mátyás ; [... ill. Korai Zsolt]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2007. - 175, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (JAK füzetek, ISSN 1216-1276 ; 149.)
ISBN 978-963-87307-1-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2662062]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2007.
Fehér Klára (1922-1996)
   Hová álljanak a belgák? / Fehér Klára. - 2. kiad. - Budapest : Ciceró, 2007. - 202 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-594-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667711]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2007.
Gál Halász Anna (1938-)
   ...mint az aszú : tizenegy új novellával / Gál Halász Anna. - 2. bőv. kiad. - Felsőzsolca : Smart Contact Bt., 2007. - 168 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87477-1-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2662852]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2007.
Gion Nándor (1941-2002)
   Latroknak is játszott / Gion Nándor. - Budapest : Noran, 2007. - 923, [2] p. ; 21 cm. - (Életmű ; 1.)
Tart.: Virágos katona ; Rózsaméz ; Ez a nap a miénk ; Aranyat talált
ISBN 978-963-9716-24-7 kötött : 3999,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 2662327]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2007.
Gosztonyi János (1926-)
   Életálmok / Gosztonyi János. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 236 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-446-428-0 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2662739]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2007.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Magyar extázis : 107 kép - 107 vers / Gyurkovics Tibor. - Pomáz : Kráter, 2007. - 227, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9735-22-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festészet - vers
894.511-14 *** 75(439)(0:82-14) *** 75(439)
[AN 2661954]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2007.
Hegedüs Sándorné Jókay Jolán (1849-1922)
   Móric bácsival Füreden / Jókay Jolán. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2007. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 5.)
ISBN 978-963-87107-3-4 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Balatonfüred - magyar irodalom - író - helyismeret - 19. század - memoár - életrajz
894.511-94 *** 894.511(092)Jókai_M. *** 908.439-2Balatonfüred"18"
[AN 2662300]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2007.
Jánosi György (1954-)
   Néma angyalok / Jánosi György. - Budapest : Korona, 2007. - 70 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9589-79-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2661858]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2007.
Jenei Tamás (1965-)
   A sziget / Jenei Tamás. - [Solymár] : [Euro-FX Kft.], 2007-. - 21 cm
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2663056]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A kezdet. - 2007. - 207 p.
ISBN 978-963-06-2639-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2663058] MARC

ANSEL
UTF-88884 /2007.
Juhani Nagy János (1953-)
   Mihály könyve / Juhani Nagy János. - Orfű : Szamárfül, [2007]. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87456-2-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661761]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2007.
Kabdebó Tamás (1934-)
   Életút / Kabdebó Tamás. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 196 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-446-400-6 fűzött : 2000,- Ft
Kabdebó Tamás (1934-)
Írország - magyar irodalom - külföldön élő magyar személyiség - memoár
894.511-94
[AN 2662474]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2007.
Kálnay Adél (1952-)
   Tündérhajszál : mesék kicsiknek, nagyoknak / Kálnay Adél. - Pécs : Alexandra, 2007. - 109 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Nagy Péter
ISBN 978-963-368-699-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2661681]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2007.
Kányádi Sándor (1929-)
   A kíváncsi Hold / Kányádi Sándor ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 52, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7448-41-6 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2661736]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2007.
Kiss József (1843-1921)
   Budapesti rejtelmek / Kiss József (Szentesi Rudolf). - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 1103 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-446-417-4 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2662782]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2007.
Kleinheincz Csilla
   Ólomerdő / Kleinheincz Csilla. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 353 p. ; 18 cm. - (Delta Műhely, ISSN 1788-1765)
ISBN 978-963-9679-42-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2663001]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2007.
Kodolányi János (ifj.) (1922-)
   Balatoni vadludak / ifj. Kodolányi János. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 125 p. : ill. ; 20 cm
Ifj. Kodolányi János et al. fotóival
ISBN 978-963-361-924-7 fűzött : 1600,- Ft
Kodolányi János (1899-1969)
Kodolányi János (ifj.) (1922-)
Kodolányi család
Magyarország - Balatonakarattya - magyar irodalom - író - helyismeret - 20. század - életrajz - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Kodolányi_J. *** 908.439-2Balatonakarattya"194/196"
[AN 2662056]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 208 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek). (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 5.)
ISBN 978-963-9709-27-0 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2668005]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2007.
Lackfi János (1971-)
   Halottnéző : regény / Lackfi János. - Budapest : Noran, 2007. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9716-27-8 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661723]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2007.
Lajta Erika (1964-)
   Egy életem, két halálom / Lajta Erika. - Budapest : Korona, 2007. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9589-94-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661855]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2007.
Lesznai Anna (1885-1966)
   Idődíszítés : mesék és rajzok / Lesznai Anna ; [szerk., a szöveget gond., a kísérőtanulmányt írta Szilágyi Judit] ; [utószó Boldizsár Ildikó] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum, Hatvany Lajos Múzeum. - Budapest : PIM : Hatvany L. Múz. : Nemz. Tankvk., 2007. - 174 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-19-6029-7 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - századforduló - 20. század - mese
894.511-34 *** 76(439)(092)Lesznai_A.
[AN 2661811]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 179 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 963-227-050-9 v. : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667707]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2007.
Marton Mária (1953-)
   Istentelen század : regény / Marton Mária. - Budapest : K.u.K. K., [2007]. - 423 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7437-74-8 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661765]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2007.
Menyhei Mária, B. (1948-)
   Létünk ösvényei / B. Menyhei Mária, Gál Tamás. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-59-6 fűzött : 1690,- Ft
ISBN 963-9353-59-0
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2662013]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2007.
Miller, Miranda
   Médiacápák : [...mert mindig van egy nagyobb hal] / Miranda Miller. - [Budapest] : Media Lumina, cop. 2007. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87519-1-1 fűzött : 2970,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661921]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön : regény / Móra Ferenc. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 126, [2] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-421-9 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2666973]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön : regény / Móra Ferenc. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 126, [2] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-9202-10-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2666984]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai / Móra Ferenc. - [Kaposvár] : Holló, [2007], cop. 2005. - 85, [2] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-420-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2666995]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai / Móra Ferenc. - [Kaposvár] : Holló, [2007], cop. 2005. - 85, [2] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-9388-20-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2666985]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2007.
Nagy Bandó András (1947-)
   Szappanbuborék : versek gyerekeknek és szüleiknek iskolások rajzaival / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, 2007. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87456-1-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2661705]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2007.
Nagy Natália (1970-)
   A Nap születésnapja / írta Nagy Natália ; rajz. Szűcs Édua. - [Orfű] : Szamárfül, 2007. - 77, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87456-0-6 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2661662]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2007.
Niczky Géza (1953-)
   .... jó / Niczky Géza. - Sátoraljaújhely : Szerző, [2007]. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-014-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2662392]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2007.
Nyerges Gizi (1945-)
   Képek szavakban : lepketánc / Zsidai-Nyerges Gizi ; [ill. Bor István Iván, Paczolay Ildikó, Paczolay Péter]. - [Komló] : Paczolay P., 2007. - 236 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2524-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2662216]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2007.
Pajor Tamás
   Kötetlen kötet / Pajor Tamás. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 191 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7052-40-8 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2662135]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2007.
Parker, Cynthia
   Elfojtott vágyak / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-34-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2666917]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2007.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor válogatott versei. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 231 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Válogatott versek (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-684-171-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2667374]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2007.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor válogatott versei. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 231 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
Válogatott versek (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-684-416-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666938]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2007.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Pósa bácsi : altatók, ringatók, ébresztők, tipegők, tapsolók, fürdető, csitítók : [a legkisebbeknek] / [Gábor Emese festményeivel]. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2007. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Pósa bácsi legszebb versei sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-86874-7-0 kötött : 1480,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv - bölcsődal
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(02.053.2)
[AN 2661830]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2007.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Elnémult harangok / Rákosi Viktor. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 248 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 4.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-26-3 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667996]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt ; A drótnélküli gyilkosság ; Akik életet cseréltek / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 303 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-445-9 fűzött
magyar irodalom - regény - kalandregény
894.511-311.3 *** 894.511-311.5
[AN 2667725]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 238 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-452-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2667992]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 224 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-456-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2667991]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő. - Pécs : Alexandra, 2007. - 248 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-450-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2667728]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 238 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-454-1 fűzött (hibás ISBN 978-963-369-454-X)
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2667989]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 222 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-443-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2667900]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Nevada szelleme / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 206, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-442-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2667693]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 206, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-444-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2667903]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 223 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-455-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 2667994]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 223 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-453-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2667993]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 256 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-451-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2667689]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2007.
Sárközi Sándor
   Ráadás / Sárközi Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-60-2 fűzött : 1690,- Ft
ISBN 963-9353-60-4
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2662017]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2007.
Slachta Etelka (1821-1876)
   "... kacérkodni fogok vele" : Slachta Etelka soproni úrileány naplója / [a naplót közread. Katona Csaba] ; kiad. Mediawave Alapítvány. - Győr : Mediawave Alapítvány, 2004-2007. - 4 db ; 24 cm
Slachta Etelka (1821-1876)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 1082646]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., 1842-1843 / [a jegyzetek egy részét, ... a családtörténeti bevezetőt írta Szekrényessy Attila]. - 2007. - 164, [10] p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2395-7 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2662319] MARC

ANSEL
UTF-88926 /2007.
Szabó Magda (1917-)
   Az ajtó / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1987. - 261 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8357-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667981]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2007.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Lélekbezárt történelem / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2007. - 232 p. : ill. ; 21 cm. - (Szép és jó)
ISBN 978-963-871-603-3 fűzött : 1370,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2662663]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2007.
Szalay Lenke (1911-1997)
   Mogyoró kinövi a kabátját / Szalay Lenke ; [ill. Réber László]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 309 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-597-2 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2662034]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2007.
Szoliva János (1936-)
   Szétkarcolt szavak : verses napló / Szoliva János. - Nagykanizsa : Canissa, 2007. - 79, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9379-87-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2662210]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2007.
Szűcs István (1944-)
   A változás örök hintajába zárva : Igmándi Szűcs István újabb versei. - Pomáz : Kráter, 2007. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9735-19-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2662402]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2007.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2007, cop. 1997. - 188 p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-447-0 fűzött : 890,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2667390]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2007.
Tolnai Ottó (1940-)
   A pompeji szerelmesek : fejezetek az Infaustusból / Tolnai Ottó. - Pécs : Alexandra, 2007. - 422 p. ; 21 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 978-963-370-264-2 kötött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 2662063]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2007.
Tóth Csilla
   Körbe ég / Tóth Csilla. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 245 p. ; 18 cm. - (Delta Műhely, ISSN 1788-1765)
ISBN 978-963-9679-30-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2662957]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2007.
Uhrman György (1932-2003)
   Mozart csendestársa? : intarziajáték egy különös élet lapjaival / Uhrman György ; [szerk. és a bibliográfiát összeáll. Uhrman Iván]. - Budapest : Vince K. : Locovox, 2007. - 584 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 547-555.
ISBN 978-963-9731-17-2 kötött : 3995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2661927]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2007.
Varga Domokos György (1952-)
   Fittyfirity : igaz történet egy hajléktalanról és a csodálatos kutyájáról / Varga Domokos György. - Budapest : LKD Bt., 2007. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
Ill. Lázár Zsuzsanna
ISBN 978-963-87534-0-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2662168]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2007.
Varga Lajos Dániel (1946-)
   Erdőjárás Atlantiszon : cikkek, naplók, emlékezések / Varga Lajos Dániel. - Győr : Palatia, 2007. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7692-12-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2662231]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2007.
Varga M. János
   Aforizmák : mondások, gondolatok, hasznos tanácsok / Varga M. János. - Balatonfüred : Varga M. J., 2006. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0658-5 fűzött
magyar irodalom - aforizma - humoreszk
894.511-84 *** 894.511-7
[AN 2662151]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2007.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Amiről a férjek álmodoznak / Vaszary Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 219, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-076-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2663141]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2007.
Veress József (1949-)
   Meztelen jel : álomtalan könyv "látom ám"-okkal / Veress József Iván. - Budapest : Kairosz, 2007. - 157, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-065-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2661840]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2007.
Vígh Balázs
   Hidak az időben / Vígh Balázs. - [Budapest] : Grafit Pencil Ny., cop. 2007. - 124, [4] p., [15] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2641-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2662848]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2007.
   Virágveszedelem : erdélyi írók elbeszélései a szerelemről / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-46-2 kötött : 2200,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - szerelmi irodalom - elbeszélés
894.511-322.5(498)(082) *** 894.511-322.5(082)
[AN 2661929]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2007.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde : színjáték öt felvonásban / Vörösmarty Mihály. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 184 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-167-6 fűzött
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 2667384]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2007.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde : színjáték öt felvonásban / Vörösmarty Mihály. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 184 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-424-0 fűzött
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 2667416]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2007.
Zilahy Lajos (1891-1974)
   Halálos tavasz : regény / Zilahy Lajos. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 206 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-71-9 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667369]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8945 /2007.
Erdei Zsolt (1974-)
Der kleine Feuervogel und die Sternschnuppe (magyar)
   A bátor Tűzmadár és a kis Üstökös / [írta Erdei Zsolt] ; [Katrin Burseg közrem.] ; [ill. Jens Wagner] ; [ford. Füleki Eszter]. - [Szeged] : Könyvmolyképző K., cop. 2007. - 32 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-9708-62-4 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2662468]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2007.
   Micimackó mondókái / [szerk., vál. és a szöveget gond. Rózsahegyi Viktória et al.]. - [Budapest] : Egmont, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-628-628-6 kötött : 2599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667852]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2007.
Rodríguez, Teresa
   Alice Csodaországban és más mesék / [szöveg ... Teresa Rodríguez] ; [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [64] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Meséről mesére)
Ford. Nagy Zsuzsanna
ISBN 963-369-892-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2662076]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2007.
Rodríguez, Teresa
   Bambi és más mesék / [szöveg ... Teresa Rodríguez] ; [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [64] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Meséről mesére)
Ford. Nagy Zsuzsanna
ISBN 963-369-890-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2662073]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2007.
Rodríguez, Teresa
   A bátor kisnyúl és más történetek / [írta Teresa Rodríguez] ; [ill. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [64] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Állatmesék)
Ford. Nagy Zsuzsanna
ISBN 963-369-757-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2662069]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2007.
Rodríguez, Teresa
   Csizmás kandúr és más mesék / [szöveg ... Teresa Rodríguez] ; [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [64] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Meséről mesére)
Ford. Nagy Zsuzsanna
ISBN 963-369-891-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2662072]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2007.
Rodríguez, Teresa
   A kutya és a farkas és más történetek / [írta Teresa Rodríguez] ; [ill. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [64] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Állatmesék)
Ford. Nagy Zsuzsanna
ISBN 963-369-755-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2662064]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2007.
Rodríguez, Teresa
   A róka és a holló és más történetek / [írta Teresa Rodríguez] ; [ill. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [64] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Állatmesék)
Ford. Nagy Zsuzsanna
ISBN 963-369-756-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2662055]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2007.
Rodríguez, Teresa
   A rút kiskacsa és más mesék / [szöveg ... Teresa Rodríguez] ; [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [64] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Meséről mesére)
Ford. Nagy Zsuzsanna
ISBN 963-369-889-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2662079]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2007.
Rodríguez, Teresa
   A találékony kisegér és más történetek / [írta Teresa Rodríguez] ; [ill. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [64] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Állatmesék)
Ford. Nagy Zsuzsanna
ISBN 963-369-758-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2662066]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2007.
Ward, Beck
Big dig (magyar)
   Nagy gépek : nézd és játssz! / írta Beck Ward ; ill. Andy Crowson ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Gabo, 2006. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27x33 cm + 4 mell.
Kihajtható és mozgatható képekkel
ISBN 963-9635-35-9 kötött : 2590,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2661732]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2007.
Ward, Beck
Big wheels (magyar)
   Nagy kerekek : nézd és játssz! / írta Beck Ward ; ill. Andy Crowson ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Gabo, 2006. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27x33 cm + 4 mell.
Kihajtható és mozgatható képekkel
ISBN 963-9635-36-7 kötött (hibás ISBN 963-9635-37-5)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2661737]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2007.
Ward, Beck
Big wings (magyar)
   Nagy repülők : nézd és játssz! / írta Beck Ward ; ill. Andy Crowson ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Gabo, 2006. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 27x33 cm + 4 mell.
Kihajtható és mozgatható képekkel
ISBN 963-9635-37-5 kötött : 2590,- Ft (hibás ISBN 963-9635-36-7)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2661724]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2007.
Waters, Violet G.
   Nicsak... állatok! / Violet G. Waters ; [ill. Mokry Gábor Győző]. - [Budapest] : Mokry G. Gy.-né, 2007-. - ill., színes ; 16x23 cm
képeskönyv
087.5
[AN 2662228]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2007]. - Leporelló (8 p.)
ISBN 978-963-06-2166-3 kötött : 680,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2662235] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2007]. - Leporelló (8 p.)
ISBN 978-963-06-2167-0 kötött : 680,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2662240] MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8959 /2007.
   Adsumus V : tanulmányok a VII. Eötvös Konferencia előadásaiból / [szerk. Förköli Gábor, Sági Tamás] ; [rend., közread. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapes : ELTE Eötvös J. Collegium, 2007. - 312 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát 2006. ápr. 22-23. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-463-913-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem - konferenciakiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2662764]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2007.
Dagsson, Hugleikur (1977-)
   Ööö... nevetnem kéne ezen? / Hugleikur Dagsson ; [ford. Karabekian Eszter]. - Budapest : Partvonal, 2007. - [180] p : ill. ; 19 cm
A ford. a "Should you be laughing at this?" c. kiad. alapján kész.
Kötött (hibás ISBN 978-963-9644-47-2)
képregény - vicc
087.6:084.11 *** 398.94
[AN 2661713]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2007.
Peer Krisztián (1974-)
   Keresők : [képregény] / [Molnár Péter azonos c. novelláját képregényre alk., átd., adaptálta Peer Krisztián] ; [rajz. László Zsuzsi]. - Budapest : Scolar, 2007. - [46] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9534-90-2 kötött : 1975,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2661739]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2007.
Varró Attila
   Kult-comics : válogatott képregényes írások / Varró Attila. - Budapest : Mozinet, 2007. - 249 p. : ill. ; 18 cm. - (Mozinet-könyvek, ISSN 1789-087X ; 1.)
Bibliogr.: p. 246-249.
ISBN 978-963-06-2373-5 fűzött : 1500,- Ft
képregény - történeti feldolgozás
087.6:084.11(100)(091)
[AN 2661829]
MARC

ANSEL
UTF-8