MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/09/28 12:36:49
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

8963 /2007.
Hegedűs Ferencné
   Szóbúvár / Hegedűs Ferencné ; [ill. Pállay Szilvia]. - 5. jav. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 240 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-464-661-7 kötött
lexikon - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2668695]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2007.
   Révai nagy lexikona [elektronikus dok.] : easy. - Szöveg és képek. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PC; Pentium II; 300 MHz processzor; SVGA (800x600); 256 MB RAM; 600 MB szabad hely; DVD meghajtó
Műanyag tokban
lexikon - elektronikus dokumentum
030
[AN 2661160]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8965 /2007.
   Búcsútáviratok : in memoriam Mátis Lívia / [szerk. Hafner Zoltán] ; [Banga Ferenc rajz.]. - [Budapest] : Kortárs, cop. 2007. - 105, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9693-56-5 fűzött : 1942,- Ft (hibás ISBN 963-9593-56-5)
 (hibás ISBN 963-9593-56-7)
Mátis Lívia (1942-2006)
Magyarország - könyvkiadás - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - vers
655.41(439)(092)Mátis_L. *** 894.511-14
[AN 2663676]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2007.
Euroguide LIS (magyar)
   LIS Euroguide : kompetenciák, tulajdonságok, minősítési szintek. - Budapest : KI, 2007. - 133 p. ; 21 cm. - (EuroTéka, ISSN 1787-0283)
ISBN 978-963-201-627-6 fűzött
könyvtáros - minőségbiztosítás
02 *** 65.018
[AN 2663767]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2007.
Fodor Péter
   Könyvtári protokoll / Fodor Péter, Havas Katalin. - Budapest : KI, 2007. - 86 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-201-628-3 fűzött
könyvtárügy - illemtan - foglalkozási erkölcs
021 *** 395 *** 174
[AN 2663770]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2007.
Friedrich Klára (1948-)
   Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás / Friedrich Klára, Szakács Gábor. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Szakács G., 2007. - 239 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - A címoldalon a megjelenés éve: 2003. - Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 963-430-260-2 fűzött
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 2669103]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2007.
Halmi Erzsébet
   A közoktatás könyvtárügye Komárom-Esztergom megyében, 1991-2005 / Halmi Erzsébet. - Oroszlány : Szerző, 2007. - 149 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 88-96.
Fűzött
Komárom-Esztergom (megye) - kutatóintézet - pedagógia - szakkönyvtár - iskolai könyvtár - 20. század - ezredforduló
027.6(439.115)"199/200" *** 061.6(439.135)"199/200" *** 027.8(439.135)"199/200" *** 37
[AN 2660168]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2007.
Koch, Rudolf
Das Zeichenbuch (magyar)
   A jelek könyve : amely a legrégebbi időktől egészen a középkorig tartalmazza a primitív népek, a korai keresztények által használt legkülönfélébb szimbólumfajtákat : 493 rejtélyes jel magyarázata / Rudolf Koch ; [ford. Ladányi Lóránt]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87216-9-3 fűzött : 2100,- Ft
jel - jelkép
003.6
[AN 2663319]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2007.
Recska Endre
   Fafeldolgozó vasszerszámok védjegyei : fafeldolgozó vasszerszámokon található bejegyzett védjegyek az Osztrák - Magyar Monarchia és Magyarország területén, 1876-1945 / Recska Endre. - Budapest : Framing Bt., 2007. - 357 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2318-6 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - ipartörténet - fafeldolgozó ipar - kézi szerszám - vasszerszám - védjegy - 20. század - katalógus
003.65 *** 682.3(436/439) *** 682.3(439)187/194 *** 630*8(439)
[AN 2664720]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8972 /2007.
Jenei Ágnes
   Elektronikus média és közigazgatás / írta és szerk. Jenei Ágnes. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2007. - 129 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 16.)
Bibliogr.: p. 121-129.
ISBN 978-963-86955-9-6 fűzött
információs társadalom - infokommunikáció - tömegkommunikáció - közigazgatás
659.3 *** 316.77 *** 659.2 *** 681.3.004.14 *** 35
[AN 2664943]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8973 /2007.
Gaál Csaba
   Szakírás : bevezetés a tudományos munkák értékeléséhez, írásához / Gaál Csaba. - Budapest : Medicina, 2007. - 292 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-091-4 kötött : 4600,- Ft
szellemi munka - módszer - orvostudomány
001.81 *** 61
[AN 2665307]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2007.
   Magyarok a tudományok, felfedezések, találmányok élvonalában a 20. században / kész. az FVM Középiskola Oktatásfejlesztési Bizottsága. - Kétegyháza : FVM Középisk., Mezőgazd. Szakképző Isk. és Kollégium, 2007. - [14] p. : ill., részben színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-06-2526-5 fűzött
Magyarország - természettudomány - tudós - találmány - külföldön élő magyar személyiség - századforduló - 20. század - ezredforduló
001.894(=945.11)(100)"19/200"(092) *** 001.894(439)"19/200"(092) *** 5
[AN 2664060]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2007.
   A világ útja az "egység" felé : a Magyar Tudomány Napja tiszteletére - 2006. november 15-én - a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán megtartott konferencia előadásai. - Esztergom : VJRKTF Tud. és Képzési Biz., 2007. - 391 p. : ill. ; 21 cm. - (A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola tudománynapi kötetei, ISSN 1589-6277)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7291-25-8 kötött
tudomány - oktatás - vallás - konferenciakiadvány
001 *** 37 *** 215 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 2663372]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8976 /2007.
   Angyali mágia : [az angyalok megidézése] / [... szerk. Soror Splendor] ; [ford. Kecskés Anita] ; [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Miskolc] : [Hermit], [2007]. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-23-5 fűzött : 2300,- Ft
mágia - angyal
133.4 *** 235.1
[AN 2664244]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-)
Birthdays (magyar)
   Születésnapok = Birthdays / [Sri Chinmoy]. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 99, [4] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-87174-6-7 fűzött : 490,- Ft
ezoterika - amerikai angol irodalom - születésnap - aforizma - kétnyelvű dokumentum
133.25(0:82-84) *** 820-84.02(73)=945.11 *** 394.268.2(0:82-84)
[AN 2663794]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-)
Grace (magyar)
   Kegyelem = Grace / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 139 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87174-5-0 fűzött : 990,- Ft
ezoterika - kegyelem
133.25 *** 234.1
[AN 2663802]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-)
Love (magyar)
   Szeretet = Love / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 219 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87174-7-4 fűzött : 990,- Ft
ezoterika - szeretet - dialógus - amerikai angol irodalom - kétnyelvű dokumentum
133.25 *** 177.61 *** 820-83.02(73)=945.11
[AN 2663800]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-)
Peace (magyar)
   Béke = Peace / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 131, [4] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-87174-8-1 fűzött : 490,- Ft
ezoterika - amerikai angol irodalom - béke - aforizma - kétnyelvű dokumentum
133.25(0:82-84) *** 159.942(0:82-84) *** 820-84.02(73)=945.11
[AN 2663791]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2007.
   Démonomágia : [kapcsolat az ősi szellemekkel] / [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Miskolc] : [Hermit], [2007]. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9654-18-1 fűzött : 2100,- Ft
mágia
133.4
[AN 2664242]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2007.
Essene, Virginia
The Earth, Cosmos and You (magyar)
   Mihály arkangyal útmutatása az új évezredre : a Föld, a Kozmosz és Te / Virginia Essene, Orpheus Phylos ; [ford. Szabó Csaba]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 241 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-58-9 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 2663651]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2007.
Fortune, Dion
The demon lover (magyar)
   Feltáruló dimenziókapu / Dion Fortune. - [Miskolc] : [Hermit], [2007]. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-17-4 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus - regény
133.25(0:82-31)
[AN 2663325]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2007.
Huber, Guido (1881-1953)
Akasha (magyar)
   Akasha-krónika / Guido Huber ; [ford. Császári Éva]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87216-8-6 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2663317]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2007.
Korcsmáros Magda
   Karma az asztrológiában / Korcsmáros Magda. - Bőv. kiad. - Budapest : Phoenix Stúdió, 2007. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3819-7 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2669842]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2007.
Lovecraft, Howard Phillips
Necronomicon (magyar)
   Necronomicon : [kitab al azif] : [a halál névadása] / Abdul Alhazred ; [közread. a Fraternitas Mercurii Hermetis]. - [Miskolc] : [Hermit], [2007]. - 155, XLIV p. : ill. ; 21 cm
A valódi szerző: Lovecraft, Howard Phillips. - Kássa László előszavával
ISBN 978-963-9654-19-8 fűzött : 2700,- Ft
mágia
133.4
[AN 2664236]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2007.
Müller Péter (1936-)
   Kígyó és kereszt / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 291, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-781-9 kötött : 2980,- Ft
ISBN 963-528-781-X
ezoterika
133.25
[AN 2669118]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2007.
Sacharow, Boris
Das Öffnen des dritten Auges (magyar)
   A harmadik szem megnyitása : módszer és gyakorlat, a szellemi íjászat technikája, a tökéletes íjász / Yogiraj Boris Sacharov. - [Miskolc] : Hermit, [2007]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-24-2 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus - érzékelés
133.3
[AN 2663322]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2007.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Az asztrológiáról : [az ember és az Univerzum] / Rudolf Steiner ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Miskolc] : Hermit, [2007]. - 64 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9654-21-1 fűzött : 1600,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2663311]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2007.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   Az ember és csillagai : [kozmikus analógiák] / Rudolf Steiner ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Miskolc] : Hermit, [2007]. - 80 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9654-22-8 fűzött : 1700,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2663308]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8991 /2007.
   Dunaújváros megyei jogú város települési környezetvédelmi programja, 2007-2012 / [kész. és szerk. Éri Vilma et al.] ; [kiad. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Dunaújváros : Önkormányzat, 2006. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-06-2534-0 fűzött
Dunaújváros - környezetvédelem
504.06(439-2Dunaújváros) *** 351.777(439-2Dunaújváros)
[AN 2663639]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2007.
Száraz Péter
   Környezet, etika, életminőség : tanári kézikönyv / Száraz Péter ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - Budapest : NSZFI, 2007. - 85 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 84-85.
ISBN 978-963-7469-82-4 fűzött
emberi ökológia - környezetvédelem - környezetszennyezés - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
504.75(072) *** 504.03(072) *** 37.033(072)
[AN 2663775]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8993 /2007.
Horváth János (1924-)
   Fejér Lipót, 1880-1959 : elhangzott: 2005. június 13. / Horváth János. - Budapest : MTA, 2006. - 14 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.: p. 12-14.
ISBN 978-963-508-527-9 fűzött
ISBN 963-502-527-3
Fejér Lipót (1880-1959)
Magyarország - matematikus - századforduló - 20. század - emlékbeszéd
51(439)(092)Fejér_L.(042.5)
[AN 2664601]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2007.
Kérchy László (1951-)
   Szőkefalvi-Nagy Béla, 1913-1998 : elhangzott: 2004. január 29. / Kérchy László. - Budapest : MTA, 2006. - 33 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.: p. 22-33.
ISBN 978-963-508-537-8 fűzött
ISBN 963-508-537-0
Szőkefalvi-Nagy Béla (1913-1998)
Magyarország - matematikus - matematikai analízis - pedagógus - 20. század - emlékbeszéd
51(439)(092)Szőkefalvi-Nagy_B.(042.5) *** 517 *** 37(439)(092)Szőkefalvi-Nagy_B.(042.5)
[AN 2664619]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2007.
Laczkovich Miklós (1948-)
   Szekeres György, 1911-2005 : elhangzott: 2005. szeptember 4. / Laczkovich Miklós, T. Sós Vera. - Budapest : MTA, 2006. - 5 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
Fűzött
Szekeres György (1911-2005)
Ausztrália - matematikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - emlékbeszéd
51(94)(=945.11)(092)Szekeres_Gy.(042.5)
[AN 2664560]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8996 /2007.
Albers, Josef (1888-1976)
Interaction of color (magyar)
   Színek kölcsönhatása : a látás didaktikájának alapjai / Josef Albers ; [ford. Mauer Dóra] ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Budapest : M. Képzőműv. Egy. : Arktisz, [2007]. - 172 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7165-35-5 fűzött : 3900,- Ft
színtan - vizualitás - szín
536.6 *** 7.017.4
[AN 2664657]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2007.
Gadó János (1946-)
   Wigner Jenő, 1902-1995 : elhangzott: 2002. november 8. / Gadó János. - Budapest : MTA, 2006. - 6 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
Fűzött
Wigner Jenő (1902-1995)
Egyesült Államok - fizikus - külföldön élő magyar személyiség - atomfizika - 20. század - emlékbeszéd
53(73)(=945.11)(092)Wigner_J.(042.5) *** 539.1
[AN 2664565]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8998 /2007.
   Amatőr ásvány és ősmaradvány gyűjtés Sümegen / a fertőrákosi amatőr múzeumi létesítmény kiadványa. - [Fertőrákos] : "Magyarországi Kalcitkristályok Színes Világa" Múzeum Alapítvány, [2007]. - 48 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1872-4 fűzött
Bakony - Magyarország - kalcit - fosszília - múzeumi katalógus
549.742.111 *** 56(439)(234.373.1) *** 069(439-2Sümeg)
[AN 2664489]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2007.
Bartók Mihály (1933-)
   Fodor Gábor, 1915-2000 : elhangzott: 2002. november 19. / Bartók Mihály. - Budapest : MTA, 2006. - 14 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
ISBN 978-963-508-528-6 fűzött
ISBN 963-508-528-1
Fodor Gábor (1915-2000)
Magyarország - vegyész - szerves kémia - pedagógus - 20. század - emlékbeszéd
54(439)(092)Fodor_G.(042.5) *** 547 *** 37(439)(092)Fodor_G.(042.5)
[AN 2664616]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2007.
Benedek Pál (1921-)
   Gerecs Árpád, 1903-1982 : elhangzott: 2003. szeptember 9. / Benedek Pál. - Budapest : MTA, 2006. - 5 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
Fűzött
Gerecs Árpád (1903-1982)
Magyarország - vegyész - pedagógus - 20. század - életrajz - emlékbeszéd
54(439)(092)Gerecs_Á.(042.5) *** 37(439)(092)Gerecs_Á.(042.5)
[AN 2664530]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2007.
Conferentia Chemometrica (2005) (Hajdúszoboszló)
   Conferentia Chemometrica 2005, Chemometrics VII : Hajdúszoboszló, ... August 28-31, 2005 / [abstract book ed. by K. Héberger]. - [Budapest] : [MKE], [2007]. - [158] p. ; 22 cm
Rend., közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosztály Kemometriai Szakcsoport etc. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 963-7067-12-4 fűzött
mennyiségi analízis - kromatográfia - konferenciakiadvány
543.062 *** 543.544 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2664329]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2007.
Dékány Imre (1946-)
   Wolfram Ervin, 1923-1985 : elhangzott: 2003. február 18. / Dékány Imre. - Budapest : MTA, 2006. - 11 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
ISBN 978-963-508-539-2 * fűzött
Wolfram Ervin (1923-1985)
Magyarország - vegyész - pedagógus - 20. század - emlékbeszéd
54(439)(092)Wolfram_E.(042.5) *** 37(439)(092)Wolfram_E.(042.5)
[AN 2664538]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2007.
   Erdey-Grúz Tibor, 1902-1976 : elhangzott: 2002. október 15. / Beck Mihály [et al.]. - Budapest : MTA, 2006. - 29 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-526-2 fűzött
ISBN 963-508-526-5
Erdey-Grúz Tibor (1902-1976)
Magyarország - vegyész - pedagógus - 20. század - életrajz - emlékbeszéd
54(439)(092)Erdey-Grúz_T.(042.5) *** 37(439)(092)Erdey-Grúz_T.(042.5)
[AN 2664581]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2007.
Fonyó Zsolt (1943-2005)
   Freund Mihály, 1889-1995[!] : elhangzott: 2004. június 15. / Fonyó Zsolt. - Budapest : MTA, 2006. - 7 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat. - Bibliogr.: p. 7.
Fűzött
Freund Mihály (1889-1984)
Magyarország - vegyész - 20. század - emlékbeszéd
54(439)(092)Freund_M.(042.5)
[AN 2664556]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2007.
Kucsman Árpád (1927-)
   Müller Sándor, 1903-1966 : elhangzott: 2003. december 16. / Kucsman Árpád, Medzihradszky Kálmán. - Budapest : MTA, 2006. - 17 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
ISBN 978-963-508-535-4 * fűzött
Müller Sándor (1903-1966)
Magyarország - vegyész - pedagógus - 20. század - emlékbeszéd - életrajz
54(439)(092)Müller_S.(042.5) *** 37(439)(092)Müller_S.(042.5)
[AN 2664536]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2007.
Kuszmann János (1933-)
   Vargha László, 1903-1971 : elhangzott: 2003. január 21. / Kuszmann János, Medzihradszky Kálmán, Sohár Pál. - Budapest : MTA, 2006. - 21 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 978-963-508-538-5 fűzött
ISBN 963-508-538-9
Vargha László (1903-1971)
Magyarország - vegyész - 20. század - emlékbeszéd
54(439)(092)Vargha_L.(042.5)
[AN 2664575]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2007.
   Lengyel Béla, 1903-1990 : elhangzott: 2003. május 27. / Beck Mihály [et al.]. - Budapest : MTA, 2006. - 20 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-531-6 fűzött
ISBN 963-508-531-1
Lengyel Béla (1903-1990)
Magyarország - vegyész - pedagógus - 20. század - emlékbeszéd
54(439)(092)Lengyel_B.(042.5) *** 37(439)(092)Lengyel_B.(042.5)
[AN 2664615]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2007.
Lipták András (1935-)
   Bognár Rezső, 1913-1990 : elhangzott: 2003. március 1. / Lipták András. - Budapest : MTA, 2006. - 21 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
ISBN 978-963-508-523-1 * fűzött
Bognár Rezső (1913-1990)
Magyarország - vegyész - pedagógus - 20. század - életrajz - emlékbeszéd
54(439)(092)Bognár_R.(042.5) *** 37(439)(092)Bognár_R.(042.5)
[AN 2664542]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2007.
Orbán Miklós (1939-)
   Kőrös Endre, 1927-2002 : elhangzott: 2004. február 17. / Orbán Miklós. - Budapest : MTA, 2006. - 10 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
Fűzött
Kőrös Endre (1927-2002)
Magyarország - vegyész - 20. század - emlékbeszéd
54(439)(092)Kőrös_E.(042.5)
[AN 2664553]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2007.
Pungor Ernő (1923-2007)
   Burger Kálmán, 1929-2000 : elhangzott: 2002. június 11. / Pungor Ernő. - Budapest : MTA, 2006. - 6 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
Fűzött
Burger Kálmán (1929-2000)
Magyarország - vegyész - 20. század - emlékbeszéd
54(439)(092)Burger_K.(042.5)
[AN 2664569]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2007.
Szántay Csaba (1928-)
   Földi Zoltán, 1895-1987 : elhangzott: 2002. március 19. / Szántay Csaba. - Budapest : MTA, 2006. - 7 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
Fűzött
Földi Zoltán (1895-1987)
Magyarország - vegyész - 20. század - életrajz - emlékbeszéd
54(439)(092)Földi_Z.(042.5)
[AN 2664549]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9012 /2007.
   Általános természetföldrajz : fejezetek az általános természetföldrajz köréből / szerk. Borsy Zoltán. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1998. - 832 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5481-4 kötött : 5290,- Ft
földrajz - egyetemi tankönyv
911.2(075.8)
[AN 2669081]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2007.
   Bányászati karsztvízszint-süllyesztés a Dunántúli-középhegységben : rekviem a Dunántúli-középhegység karsztvízszint alatti bányászkodásáért / szerk. Alföldi László és Kapolyi László ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet. - Budapest : MTA FKI, 2007. - 138 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 133-138.
ISBN 978-963-9545-15-1 kötött
Dunántúli-középhegység - karsztvíz - bányaművelés
556.332.46(439)(234.373.1/.2) *** 622.1(439)
[AN 2665137]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2007.
Geiger János (1954-)
   Geomatematika / Geiger János. - Szeged : JATEPress, 2007. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
Fűzött
geológia - matematikai statisztika - valószínűség-számítás - lineáris algebra - egyetemi tankönyv
55(075.8) *** 519.2 *** 512.64
[AN 2665062]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9015 /2007.
Bankovics Attila (1944-)
   A Kárpát-medence madarai / [szöveg Bankovics Attila] ; [kiad. Magyar Természettudományi Múzeum]. - Budapest : MTM, cop. 2007. - 21 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7093-96-8 fűzött
Kárpát-medence - madár - fauna - múzeumi katalógus
591.9(4-191) *** 598.2(4-191) *** 069(439-2Bp.)MTM(036)
[AN 2665223]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2007.
Brehm, Alfred Edmund (1829-1884)
Tierleben (magyar)
   Az állatok világa [elektronikus dok.] / Brehm. - Szöveg és képek. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PC Pentium II, 300 MHz processzor; SVGA (800x600); 256 MB RAM; 600 MB szabad hely; CD-ROM meghajtó
Műanyag tokban
állat - elektronikus dokumentum
592/599(035)
[AN 2661438]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2007.
   Emlősök [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (A Föld állatai)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
emlős - elektronikus dokumentum
599
[AN 2661235]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2007.
   Evolúciótan / szerk. Varga János. - Eger : EKF Líceum K., 2006. - 542 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9417-62-5 kötött
törzsfejlődés
575.8
[AN 2664877]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2007.
   Farmakobotanikai gyakorlatok : feladatgyűjtemény / szerk. Dános Béla. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 256 p. : ill. ; 30 cm + CD
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-963-9656-13-0 fűzött
növényrendszertan - gyógynövény - egyetemi tankönyv - példatár - növényhatározó
582(083.71)(075.8) *** 615.322(075.8)(076)
[AN 2665175]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2007.
   Halak [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (A Föld állatai)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
hal - elektronikus dokumentum
597
[AN 2661196]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2007.
   Hüllők és kétéltűek [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (A Föld állatai)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
hüllő - kétéltű - elektronikus dokumentum
598.1 *** 597.6
[AN 2661230]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2007.
Juhász Lajos (1956-)
   Kertek, parkok madarai / Juhász Lajos ; [fotók Bécsy László, Gyüre Péter, Juhász Lajos]. - Budapest : Mezőgazda, 2007. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 978-963-286-346-7 kötött
Magyarország - madár - fauna - város - állathatározó
598.2(083.71) *** 591.9(439-2)
[AN 2665304]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2007.
   Madarak [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (A Föld állatai)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
madár - elektronikus dokumentum
598.2
[AN 2661221]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2007.
Podlussány Attila
   A Bakony ormányosbogár-faunája : Coleoptera: Brachyceridae, Curculionidae = The weevilfauna of the Bakony : Coleoptera: Brachyceridae, Curculionidae / Podlussány Attila. - Zirc : Bakonyi Termtud. Múz., 2007. - 224 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, ISSN 0408-2427 ; 30.)
Bibliogr.: p. 199-201. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86984-3-8 fűzött
Bakony - ormányosbogár - fauna
595.768.2(439)(234.373.1) *** 591.9(439)(234.373.1)
[AN 2665336]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2007.
Schauer, Thomas
Pflanzenführer für unterwegs (magyar)
   Kirándulók növényhatározója : megbízható színkulccsal : 1150 virág, fű, fa és cserje / Thomas Schauer szöveg ; Claus Caspari színes rajzok. - Budapest : Mérték K., 2007. - 492 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9693-23-4 fűzött
Európa - növényhatározó
582(4)(083.71)
[AN 2663548]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2007.
   Virágok [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (DVD enciklopédia)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
virág - elektronikus dokumentum
582.4/.9
[AN 2661366]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9027 /2007.
   100 éves a debreceni mentőszolgálat / [összeáll. Szatmári József] ; [az interjúkat kész. ... Szatmári Alexandra]. - Debrecen : Uropath Bt., 2007. - 123 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87381-1-0 fűzött
Országos Mentőszolgálat. Debreceni Mentőállomás
Debrecen - mentőszolgálat - történeti feldolgozás
614.88(439-2Debrecen)(091)
[AN 2663883]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2007.
   Aktualitások a kardiológiában : XII. Debreceni Kardiológiai Napok : 2007. március 7-10. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet, Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet. - [Debrecen] : DE, [2007]. - 208 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9070-71-4 fűzött
szívgyógyászat - konferenciakiadvány
616.12 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2665376]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2007.
Baureis, Helga
Kinder lernen leichter mit Kinesiologie (magyar)
   Hatékony tanulás kineziológiával : hogyan fejlesszük gyermekünk képességeit / Helga Baureis, Claudia Wagenmann ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2006. - 168 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-963-9493-31-5 * kötött : 1980,- Ft (hibás ISBN 978-963-9493-31-7)
tanulás - kineziológia
615.89 *** 371.322
[AN 2665305]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2007.
Bíró Judit
   A cowboy, a disznó és a piros cseresznye / Bíró Judit. - Budapest : ÚMK, 2007. - 296 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 285-289.
ISBN 978-963-9609-58-7 fűzött : 2980,- Ft
dohányzás - művelődéstörténet - társadalmi viselkedés - tolerancia
613.84 *** 930.85 *** 316.6 *** 178.7
[AN 2665045]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2007.
   Fogorvosi pszichoszomatika / szerk. Vértes Gabriella, Fábián Tibor Károly. - Budapest : Medicina, 2007. - 262 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-092-1 kötött : 2800,- Ft
fogászat - pszichoszomatikus betegség - mentálhigiénia
616.314 *** 616.89 *** 613.865
[AN 2665300]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2007.
Garrabrandt, Bruce
The power of having desire (magyar)
   A vágy és álmaink hatalma : bármit elérhetsz, amit igazán akarsz! / Bruce Garrabrandt ; [ford. Bognár-Tarjányi Attila és Bognár-Tarjányi Krisztina]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2007. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9333-22-2 fűzött
életvezetés - önismeret
613.865
[AN 2664212]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2007.
Győrffy Ágnes
   Lelki egyensúlyunk / [írta Győrffy Ágnes] ; [közread. a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet]. - [Budapest] : MH Egészségvéd. Int., 2006. - 120 p. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 120.
Fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2662010]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2007.
Helle, Eva
Aloe vera (magyar)
   Aloe vera : az egészség és a szépség csodaszere : [természetes út a testi-lelki jólléthez] / Eva Helle ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 122 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-261-1 kötött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322 *** 582.572.226
[AN 2669091]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2007.
Hosch, Harald
Gesund durch Entsäuerung (magyar)
   Egészség savtalanítással : a sav-bázis egyensúly visszanyerése és megtartása / Harald Hosch ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Miskolc : Z-Press, 2007, cop. 2005. - 146 p. ; 21 cm. - (Egészség mindenkinek, ISSN 1786-8149)
ISBN 963-9493-19-8 fűzött : 1260,- Ft
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - anyagcserezavar - ételrecept
615.89 *** 613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 2669942]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2007.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázott egészség : a betegségipar futószalagján / Lenkei Gábor. - 12. kiad. - Budapest : Free Choice Books, 2007, cop. 2003. - 236 p. ; 20 cm. - (Free choice könyvek, ISSN 1785-5861)
Bibliogr.: p. 178-206.
Kötött : 2700,- Ft (hibás ISBN 963-217-929-3)
közegészségügy - gyógyszeripar
614 *** 661.12
[AN 2668688]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2007.
   Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége roadshow : előadások összefoglalói / [szerk. Lelovics Zsuzsanna]. - Budapest : MDOSZ, 2007. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2295-0 fűzött
Magyarország - táplálkozástudomány - egyesület - konferenciakiadvány
613.2 *** 061.2(439) *** 061.3(439)"2007"
[AN 2663963]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2007.
Magyar Magnézium Szimpózium (10.) (2007) (Szeged)
   10. Magyar Magnézium Szimpózium : Szeged, 2007. április 12-13. : program és összefoglalók = 10th Hungarian Magnesium Symposium : Szeged, ... 12-13th April 2007 : programme and abstracts / [rend. a Magyar Magnézium Társaság ...] ; [kiad. ... a Magyar Kémikusok Egyesülete]. - Budapest : MKE, [2007]. - 44 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9319-65-3 fűzött
magnézium - nyomelem - konferenciakiadvány
612.015.31 *** 577.118 *** 546.46 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2664046]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2007.
   Megelőző orvostan és népegészségtan / szerk. Ádány Róza. - Budapest : Medicina, 2006. - 678 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-226-070-8 kötött : 6200,- Ft
megelőzés - közegészségügy
616-084(075.8) *** 614(075.8)
[AN 2665306]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2007.
   Ments életet! : sürgősségi betegellátás a családorvosi gyakorlatban / [szerk. Dudás István]. - 2. átd. kiad. - Nyíregyháza : [Dudás I.], 2007. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 963-06-0509-0 fűzött
betegápolás - elsősegélynyújtás - háziorvosi ellátás
616-083.88 *** 616-08-039.74 *** 616-083.98 *** 614.2
[AN 2669099]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2007.
   "Mondd meg, hány éves vagy, megmondom, mit egyél" : irányelvek, kompetenciák, mindennapok : a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének Jubileumi Konferenciája : Olasz Kultúrintézet, Budapest, 2007. május 25-26. : [programfüzet és előadás-kivonatok] / [... szervezője a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MDOSZ, [2007]. - 52 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2197-7 fűzött
táplálkozástudomány - konferenciakiadvány
613.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2663965]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2007.
   Mozgásszervek biomechanikája / [főszerk.] Kocsis László, Kiss Rita, Illyés Árpád. - Budapest : Terc, cop. 2007. - 404 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-9535-64-0 fűzött : 6800,- Ft
mozgásszerv - anatómia
611.7
[AN 2663706]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2007.
Quain, Bill
Overcoming time poverty (magyar)
   Győzzük le az időhiányt! : hogyan tegyünk szert kevesebb munkával nagyobb vagyonra? / Bill Quain ; [ford. Bognár-Tarjányi Attila és Bognár-Tarjányi Krisztina]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2007. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9333-23-9 fűzött
siker - életvezetés - időmenedzsment
613.865 *** 65.012.2
[AN 2664216]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2007.
   Sántha Kálmán, 1903-1956 : elhangzott: 2003. március 6. / Bodosi Mihály [et al.]. - Budapest : MTA, 2006. - 94 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-536-1 fűzött
ISBN 963-508-536-2
Sántha Kálmán (1903-1956)
Magyarország - ideggyógyász - 20. század - emlékbeszéd
61(439)(092)Sántha_K.(042.5) *** 616.8
[AN 2664596]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2007.
Spock, Benjamin (1903-1998)
Dr. Spock's the first two years (magyar)
   Az első két év : a gyermek testi és lelki szükségletei újszülött kortól kétéves korig : Amerika legnagyobb gyermekgondozási szakértőjének tanácsai / Benjamin Spock ; szer. Martin T. Stein ; [ford. Hedvig Olga]. - [Budapest] : Medicina, cop. 2006. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-226-099-0 fűzött : 1600,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 2665299]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2007.
Stalfelt, Pernilla (1962-)
Bajsboken (magyar)
   Kaki könyv / Pernilla Stalfelt ; ford. Polonyi Benigna. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2006. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0906-1 kötött
székelés - gyermekkönyv
612.36(02.053.2)
[AN 2664912]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2007.
   Túl az ötvenen. - Budapest : Anonymus, 2007. - 278 p. : ill. ; 19 cm. - (Biofil egészségkönyvek, ISSN 1589-8504)
Tart.: A nő a menopauzában / Garai János. Az öregedő férfi / Kopa Zsolt. A változókorúak táplálkozása / Figler Mária. Mozgásprogram menopauzában / Hock Márta
ISBN 963-7280-04-9 * fűzött (hibás ISBN 963-7280-04-7)
menopauza - öregkor higiénéje - nők egészsége
618.173 *** 613.98/.99
[AN 2664909]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2007.
Várhelyi Gábor
   A Bach-virágterápia zsebkönyve / Várhelyi Gábor, Szabó Norbert. - [Budapest] : Virágesszencia Bt., 2007. - 189 p. ; 12 cm. - (Öngyógyítás ; 1.)
Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 978-963-06-2532-6 fűzött : 1200,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - mentálhigiénia - virágterápia
615.89 *** 615.322 *** 613.865
[AN 2663836]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9049 /2007.
Balázs György (1926-)
   Mihailich Győző, 1877-1966 : elhangzott: 2002. november 19. / Balázs György. - Budapest : MTA, 2006. - 7 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
Fűzött
Mihailich Győző (1877-1966)
Magyarország - mérnök - pedagógus - 20. század - emlékbeszéd
62(439)(092)Mihailich_Gy.(042.5) *** 37(439)(092)Mihailich_Gy.(042.5)
[AN 2664551]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2007.
Buócz Zoltán (1945-)
   Rekultiváció, tájrendezés a bányászatban / Buócz Zoltán, Szarka Györgyi. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2007. - 240 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 238-240.
Fűzött
bányászat - rekultiváció - tájalakítás - egyetemi tankönyv
622(075.8) *** 712
[AN 2665136]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2007.
Ginsztler János (1943-)
   Gillemot László, 1912-1977 : elhangzott: 2002. október 8. / Ginsztler János. - Budapest : MTA, 2006. - 5 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
Fűzött
Gillemot László (1912-1977)
Magyarország - mérnök - pedagógus - 20. század - emlékbeszéd
62(439)(092)Gillemot_L.(042.5) *** 37(439)(092)Gillemot_L.(042.5)
[AN 2664572]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2007.
Gordos Géza (1937-)
   Kozma László, 1902-1983 : elhangzott: 2002. november 28. / Gordos Géza, Horváth Gyula, Zombory László. - Budapest : MTA, 2006. - 18 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-508-529-3 fűzött
ISBN 963-508-529-X
Kozma László (1902-1983)
Magyarország - mérnök - pedagógus - 20. század - emlékbeszéd
62(439)(092)Kozma_L.(042.5) *** 37(439)(092)Kozma_L.(042.5)
[AN 2664621]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2007.
HUNN Nyári Iskola (2007) (Balatonfüred)
   HUNN Nyári Iskola : Balatonfüred, 2007. június 27-29. : absztraktok könyve / [szerk. Barlai Gábor] ; [közread. MTA Kémiai Kutatóközpont]. - [Budapest] : MTA Kémiai Kutatóközp., 2007. - 36 p. : ill. ; 25 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-16-7 fűzött
nanotechnológia - konferenciakiadvány
62-181.48 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2665226]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2007.
Károly Gyula (1941-)
   Verő József, 1904-1985 : elhangzott: 2004. január 29. / Károly Gyula. - Budapest : MTA, 2006. - 4 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
Fűzött
Verő József (1904-1985)
Magyarország - kohászat - mérnök - 20. század - emlékbeszéd
62(439)(092)Verő_J.(042.5) *** 669
[AN 2664562]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2007.
Kovács László
   Ganz Ábrahám szabadalmai / Kovács László. - Budapest : OMM ÖM, 2007. - 25 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 18.)
Bibliogr.
Fűzött
Ganz Ábrahám (1814-1867)
Magyarország - öntészet - vállalkozó - feltaláló - 19. század - szabadalmi leírás
62(439)(092)Ganz_Á. *** 621.74(088.84)
[AN 2665232]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2007.
Láng Zoltán (1950-)
   Műszaki alapismeretek / Láng Zoltán ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. - [Budapest] : Mezőgazda : Budapesti Corvinus Egy. Kertészettud. Kar, cop. 2007. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-286-353-5 fűzött
műszaki tudomány - mezőgazdasági gép - egyetemi tankönyv
62(075.8) *** 631.3(075.8)
[AN 2665236]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9057 /2007.
Anderson, Chris (1961-)
The long tail (magyar)
   Hosszú farok : a végtelen választék átírja az üzlet szabályait / Chris Anderson ; [ford. Darnyik Judit] ; [ábrák Pintér József]. - Budapest : HVG Kv., cop. 2007. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-266.
ISBN 978-963-9686-20-5 kötött : 4500,- Ft
internet - információs társadalom - gazdaság - piac
681.324Internet *** 339.13 *** 316.77 *** 659.2
[AN 2663575]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2007.
Budai Balázs Benjámin (1979-)
   Helyzettudatosságra épülő technológiák és szolgáltatások a közigazgatásban / írták Budai Balázs Benjámin, Miletics Pál. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2007. - 100 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 14.)
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 978-963-86995-7-2 fűzött
számítógépes ügyviteltechnika - közigazgatás - információs társadalom
681.3.004.14 *** 35 *** 659.2
[AN 2664937]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2007.
Csörnyei Zoltán
   Lambda-kalkulus : a funkcionális programozás alapjai / Csörnyei Zoltán. - Budapest : Typotex, 2007. - X, 296 p. ; 24 cm. - (Az informatika elmélete, ISSN 1787-3045)
Bibliogr.: p. 281-284.
ISBN 978-963-9664-46-3 fűzött : 3500,- Ft
programnyelv
519.682Lambda-kalkulus
[AN 2663947]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2007.
McFedries, Paul
Microsoft Windows Vista unleashed (magyar)
   Microsoft Windows Vista : korlátok nélkül / Paul McFedries ; [ford. Antal Ferenc et al.]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2007. - XXVI, 737 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-29-0 fűzött : 9800,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_Vista
[AN 2663547]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2007.
   Szövegbányászat / szerk. Tikk Domonkos. - Budapest : Typotex, 2007. - 294 p. ; 24 cm. - (Az informatika alkalmazásai, ISSN 1787-6044)
Bibliogr.: p. 269-285.
ISBN 978-963-9664-45-6 fűzött : 3700,- Ft
információkeresés - információ - internet
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 659.2
[AN 2663943]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2007.
   Tanulmányok az információ- és tudásfolyamatokról = Studies on information and knowledge processes. - Budapest : BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz., 2006. - 248 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-421-429-8 fűzött
ISBN 963-421-429-0
információ - számítástechnika
681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2664676]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2007.
   Települési térinformatika / szerk. Tózsa István ; írták Dely Ferenc [et al.]. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2007. - 213 p. : ill., főként színes térk. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86995-4-1 fűzött
térinformatika - közigazgatás
681.3.004.14 *** 659.2 *** 911 *** 35
[AN 2664789]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2007.
   Többnyelvű programozástechnika : Object Pascal, C++, C#, Java / Kotsis Domokos [et al.] ; [szerk. Kotsis Domokos]. - Budapest : Panem, 2007. - 580 p. ; 24 cm. - (Programozók könyvtára, ISSN 1417-0906)
Bibliogr.: p. 567.
ISBN 978-963-545-472-3 fűzött : 3900,- Ft
programozás
519.68
[AN 2663300]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9065 /2007.
Harangtörténeti Ankét (6.) (2007) (Budapest ; Nógrád)
   A 6. Harangtörténeti Ankét előadásai : Budapest - Nógrád, 2007. június 7-9. / [szerk. Lengyelné Kiss Katalin] ; rend. Országos Műszaki Múzeum Öntödei Múzeuma, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. - Budapest : OMM ÖM, cop. 2007. - 45 p. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 17.)
Magyar és német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-210-522-2)
Magyarország - ötvösség - bronzművesség - harang - harangöntés - templom - művelődéstörténet - szakterületi történelem - konferenciakiadvány
673.5(439)(091) *** 930.85(439) *** 726.54(439) *** 739.5(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2665239]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9066 /2007.
   A csomagolás és a csomagolási hulladék kezelése. - 5. kiad. - Budapest : Öko-Pannon, 2006. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-86787-9-8 fűzött
szelektív szemétgyűjtés - hulladékfeldolgozás - csomagolástechnika
628.46 *** 504.064.4 *** 621.798 *** 658.788.4
[AN 2665281]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2007.
   Épületgépészet a gyakorlatban : kézikönyv épületgépészeti tervezéshez, kivitelezéshez / szerk. Bánhidi László ; szerzők Asbóth Dénes [et al.]. - Budapest : Dashöfer, 2007. - Cserelapos mappa (3 köt.) : ill. ; 32 cm + CD-ROM
Lezárva: 2007. február
ISBN 963-9313-21-1 kötött
épületgépészet
696/697
[AN 2663269]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2007.
   Épületvillamossági kézikönyv, 2007 : az MSZ, EN, HD és IEC szabványok alapján / [közread. a] Schneider Electric. - Budapest : Schneider Electric, 2007. - [396] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1842-7 fűzött
épületvillamosság
696.6
[AN 2664767]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2007.
Taródi István (1925-)
   A soproni Taródi-vár építéstörténete és életem rövid összefoglalása / Taródi István. - Sopron : Taródi I., 2007. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1873-1 fűzött
Taródi István (1925-)
Magyarország - Sopron - iparos - szobafestés - vár - 20. század - ezredforduló
698.1(439)(092)Taródi_I. *** 728.81(439-2Sopron)
[AN 2664491]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2007.
   Zöldtetők tervezési és kivitelezési irányelvei / [szerk. Horváthné Pintér Judit] ; [közread. az] Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége. - 3. kiad. - Budapest : ÉMSZ, 2007. - 47 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2606-4 fűzött
tetőszerkezet - kertépítés
692.4 *** 712.3/.7
[AN 2663771]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9071 /2007.
Beyersdorf, Peter
Spaniels (magyar)
   Spánielek : minden tudnivaló a spánielek származárásól, vásárlásáról, tenyésztéséről, táplálásáról, tartásáról és neveléséről / Peter Beyersdorf ; [ford. Huszár Anikó]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2007, cop. 1999. - 63 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-9205-28-1 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 2669950]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2007.
   Borexport-marketing : nemzetközi borkereskedelem és marketing / [szerk. Lehota József, Fehér István] ; [kiad. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing Intézet]. - [Gödöllő] : SZIE GTK Marketing Int., [2007]. - 212 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 203-207. - A tartalomjegyzék angol és francia nyelven is
ISBN 963-9483-73-7 fűzött
borászat - marketing - külkereskedelem - élelmiszer-kereskedelem - gazdasági verseny - fogyasztói magatartás
663.2 *** 658.8 *** 339.5 *** 339.166.82 *** 339.137.2 *** 366.1
[AN 2664678]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2007.
DuMonts kleines Lexikon Aperitifs & Digestifs (magyar)
   Aperitifek és digestivumok : finom italok minden alkalomra / Tobias Pehle & társai. - Budapest : Mérték K., 2007. - 299 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9693-15-9 kötött
szeszes ital
663.5 *** 641.87
[AN 2663691]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2007.
Fogle, Bruce
Dogs (magyar)
   Kutyák : [fajták, képzés, egészség, gondozás, viselkedés, történet] / Bruce Fogle ; [ford. Fazekas István]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 344 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Útitárs kézikönyvek, ISSN 1788-5108)
ISBN 978-963-9693-24-1 kötött
kutya - kutyatartás
636.7
[AN 2663553]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2007.
   Gyümölcsfajták : [gyümölcsös ültetvények összeírása, 2007] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH : Mezőgazda, 2007. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.526
[AN 2668904]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Almatermésűek és bogyósok / szerk. Z. Kiss László. - 111 p.
ISBN 978-963-286-363-4 fűzött
gyümölcstermesztés - almaféle - bogyó
634.1 *** 634.7 *** 631.526
[AN 2668906] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csonthéjasok és héjasok / szerk. Brózik Sándor, Kállay Tamásné. - 126 p.
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-286-365-8 fűzött
gyümölcstermesztés - csonthéjas gyümölcs
634.2 *** 634.5 *** 631.526
[AN 2668907] MARC

ANSEL
UTF-89076 /2007.
Halászati Tudományos Tanácskozás (30.) (2006) (Szarvas)
   A XXX. Halászati Tudományos Tanácskozás (Szarvas, 2006. május 24-25.) kiadványa = Proceedings of the 30th Scientific Conference on Fisheries & Aquacultural : 24-25 May 2006, Szarvas ... / szerk. Pekár Ferenc ; [rend. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet ... - Szarvas : Haki, 2006. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Halászatfejlesztés, ISSN 1219-4816 ; 31.)
ISSN 0230-8312 = Halászati Tudományos Tanácskozás. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7120-27-0 fűzött
halászat - konferenciakiadvány
639.2 *** 639.3 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 2663831]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2007.
Handbuch Garten (magyar)
   A kert kézikönyve : átfogó kézikönyv a kertművelés gyakorlatának kérdéseiről / [ford. Szegedi Eszter et al.]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 557 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9693-28-9 kötött
kertészet - kertépítés
634 *** 712.3/.7
[AN 2663582]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2007.
Harris, Moira C.
Horse riding (magyar)
   Lovaglás : [technikák, versenyzés, felszerelés, lóápolás, lovas szabadidő] / Moira C. Harris, Lis Clegg ; [ford. Burján Árpád]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 344 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Útitárs kézikönyvek, ISSN 1788-5108)
ISBN 978-963-9693-25-8 kötött
lovaglás - ló
636.1 *** 798.2
[AN 2663550]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2007.
Kovács Ferenc (1921-)
   Marek József, 1868-1952 : elhangzott: 2002. szeptember 27. / Kovács Ferenc. - Budapest : MTA, 2006. - 10 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
ISBN 978-963-508-534-7 fűzött
ISBN 963-508-534-6
Marek József (1868-1952)
Magyarország - állatorvos - pedagógus - 19. század - 20. század - emlékbeszéd
619(439)(092)Marek_J.(042.5) *** 37(439)(092)Marek_J.(042.5)
[AN 2664605]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2007.
Krämer, Eva-Maria
Der deutsche Schäferhund (magyar)
   A német juhászkutya : minden tudnivaló a német juhászkutya származásáról, vásárlásáról, felneveléséről, tartásáról, táplálásáról, ápolásáról, kiképzéséről, kiállításáról és tenyésztéséről / Eva-Maria Krämer és Werner Lenz ; [ford. Baktay Miklós]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2007. - 99, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
ISBN 963-9205-37-0 fűzött : 1190,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2669955]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2007.
   Kutyák [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (DVD enciklopédia)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
kutya - elektronikus dokumentum
636.7
[AN 2661245]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2007.
   Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon = Slope steppes, loess steppes and forest steppe meadows in Hungary / [szerk. Illyés Eszter és Bölöni János]. - Budapest : [MTA ÖBKI], 2007. - 236 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet. - Bibliogr.: p. 228-236.
ISBN 978-963-06-3673-5 kötött
Magyarország - gyep - növénytársulás - flóra - környezetvédelem
635.92 *** 581.9(439) *** 581.55(439) *** 504.06(439)
[AN 2665044]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2007.
   Macskák [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (DVD enciklopédia)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
macska - elektronikus dokumentum
636.8
[AN 2661357]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2007.
   A magyar gyepgazdálkodás 50 éve, tanulságai a mai gyakorlat számára : Gyepgazdálkodási Ankét : a Szent István Egyetemen rendezett Gyepgazdálkodási Ankétra bejelentett tudományos közlemények : Gödöllő, 2007. március 9. / [szerk. Tasi Julianna] ; [rend. a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Gyepgazdálkodási Bizottság]. - Gödöllő : SZIE MKK, 2007. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelevn
ISBN 978-963-9483-77-4 fűzött
Magyarország - legelőgazdálkodás - konferenciakiadvány
631.585(439) *** 633.2.033(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2665387]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2007.
Mélyiné Venesz Mária
   Mivel E-tetnek minket? : E-számok könyve az élelmiszer- és kozmetikai adalékokról : titokzatos adalékanyagok asztalunkon és kozmetikumainkban - mellékelt listákkal / Mélyiné Venesz Mária, Szabó Tamásné ; [kiad. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület]. - Budapest : OFE, 2006. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 963-87180-0-5 fűzött : 978,- Ft
élelmiszer-biokémia - adalékanyag - kozmetika
663.05 *** 613.29 *** 665.58
[AN 2664357]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2007.
Nagykutasi Viktor
   Kisalföldi kerti kalendárium / Nagykutasi Viktor. - [Győr] : Lapcom Kft. : Vasárnapi Kisalföld Kv., [2007]. - 232 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-06-2469-5 kötött
kertészet
635
[AN 2665750]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2007.
Növénynemesítési Tudományos Napok (13.) (2007) (Budapest)
   XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok : 2007. március 12., Magyar Tudományos Akadémia Budapest : összefoglalók / szerk. Kiss József, Heszky László ; [rend. az] MTA Agrártudományok Osztálya, Növénynemesítési Bizottság, Magyar Növénynemesítők Egyesülete, MAE Genetikai Szakosztály. - Budapest : MTA Agrártud. Oszt. Növénynemesítési Biz., 2007. - 181 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
növénynemesítés - konferenciakiadvány
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2665389]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2007.
Nyemcsok László
   Csabai szeletek 10 : képek, tények a kolbászfesztivál történetéből / [írta és szerk. Nyemcsok László]. - Békéscsaba : Őri Kft. : Csabai Rendezvényszervezés Kult. Szolgáltató Kft., 2006. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1194-7 fűzött
Békéscsaba - húsáru - fesztivál - ezredforduló
637.523(439-2Békéscsaba) *** 061.7(439-2Békéscsaba)
[AN 2665235]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2007.
   "Role of soil, plant and water analysis in multifunctional agriculture and sustainability" : 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis : Budapest, ... 2007 : program and abstract book / [ed. by Tamás Németh, Sándor Koós] ; [publ. by the Hungarian Academy of Sciences Research Istitute for Soil Science and Agricultural Chemistry, Soil and Plant Analysis Council]. - Budapest : HAS RISSAC ; [Lincoln, NE] : SPAC, [2007]. - [5], XXXVII, 192 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-2678-1 fűzött
talajvizsgálat - talajkémia - talajfizika - növénytermesztés - konferenciakiadvány
631.41/.43 *** 633 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2663841]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2007.
Stahl, Horst
Bonsai (magyar)
   Bonsai / Horst Stahl, Helmut Rüger ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-8138-76-7 kötött : 1650,- Ft (hibás ISBN 978-963-8138-76-9)
bonsai - amatőr kertészkedés
635.9 *** 712.3/.7.032.12
[AN 2669210]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2007.
Tóth József
   Ősi épített tájak a Kárpát-medencében / Tóth József. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2007. - 255 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-963-87520-5-5 fűzött : 2600,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - tájalakítás - magyar őstörténet - művelődéstörténet - tereprendezés - gát - erőd - magyar néprajz
712(4-191) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 930.85(439)
[AN 2664648]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2007.
   A világ élelmezés problémája : könyv / szerk. Zsarnóczai J. Sándor ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. - Gödöllő : SZIE K., 2007. - 239 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 228-239.
ISBN 978-963-9483-79-8 fűzött
élelmezésügy - mezőgazdaság - ezredforduló - egyetemi tankönyv
338.439(100)"199/200"(075.8) *** 338.43(100)"199/200"(075.8)
[AN 2665388]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9093 /2007.
Draveczky Balázs (1938-2003)
   Híres ételek krónikái / Balázs mester, az asztali örömök historikusa. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2007]. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2253-0 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - magyar néprajz - étkezési szokás - művelődéstörténet - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 392.8(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 2664101]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2007.
Frank Júlia (1946-)
"A Rosenstein" (angol)
   At Rosenstein's : the best recipes of a family-run restaurant / Júlia Frank ; [photos László Csigó] ; [transl. by Elmira Mezei and Harlan Cockburn]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 64 p., [8] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5643-4 kötött : 2500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2665143]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2007.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (angol)
   Gundel's Hungarian cookbook / [transl. by Ágnes Kádár]. - 30. rev. ed. - [Budapest] : Corvina, 2007. - 88 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5627-4 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2668887]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2007.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (magyar)
   Kis magyar szakácskönyv / Gundel Károly ; átd. ... Gundel Ferenc és Gundel Imre. - 10. kiad. - Budapest : Corvina, [2007]. - 87 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5626-7 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2668886]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2007.
Harkainé Túróczi Júlia
   Családi kézikönyv / Harkainé Túróczi Júlia. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 113 p. ; 21 cm
Fűzött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 2665355]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2007.
   A Kisalföld receptjei : az olvasók szájíze szerint / [szerk. ... Szabó Csilla] ; [ételfotók ... O. Jakócs Péter]. - [Győr] : Lapcom Kft. : Kisalföld Kv., 2006-. - ill., színes ; 29 cm
Kisalföld - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Kisalföld)(083.12)
[AN 2635183]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nagy süteményeskönyv. - [2007]. - 216, [3] p.
ISBN 978-963-06-2125-0 kötött
Kisalföld - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Kisalföld)(083.12)
[AN 2665298] MARC

ANSEL
UTF-89099 /2007.
Majthényi László
   Őrségi hagyományos ételek : receptekkel / Majthényi László, Nagy Zoltán. - Szombathely : B.K.L. K., 2007. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-7334-21-4 kötött : 1860,- Ft
Őrség - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Őrség)(083.12)
[AN 2663596]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2007.
Pehle, Tobias
DuMonts kleines Pasta-Lexikon (magyar)
   Tésztalexikon : a szeretet apró megnyilvánulása / Tobias Pehle és Birgit Andrich ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 299 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9693-16-6 kötött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2663549]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9101 /2007.
Bence György (1941-2006)
   Válogatott politikai-filozófiai tanulmányok, 1990-2006 / Bence György ; [szerk., az előszót és az utószót írta Pogonyi Szabolcs]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2007. - 350 p. ; 21 cm. - (Politikai filozófia, ISSN 1786-237X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-71-6 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - filozófus - politológia - belpolitika - ezredforduló
1(439)Bence_Gy. *** 32.001 *** 323(439)"199/200" *** 141.7
[AN 2665072]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2007.
Éles Csaba (1951-)
   A tradíció kalandjai : Lukács György és a kulturális örökség / Éles Csaba. - 2. átd. kiad. - Budapest : Napkút, 2007. - 294 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8478-74-0 fűzött
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - filozófus - 20. század - életrajz
1(439)(092)Lukács_Gy.
[AN 2668922]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2007.
Kállay Géza
   Személyes jelentés : filozófiai tanulmányok / Kállay Géza. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 225 p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 207-219.
ISBN 978-963-9363-54-0 * fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9363-54-0)
filozófia - irodalomelmélet
1 *** 82.01
[AN 2663612]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2007.
Marcel, Gabriel
   A misztérium bölcselete : válogatott írások / Gabriel Marcel ; [ford. Bende József, Cseke Ákos, Nagy Zsolt Péter]. - Budapest : Vigilia, 2007. - 193 p. ; 20 cm. - (XX. századi keresztény gondolkodók, ISSN 1216-996X ; 17.)
A ford. a "Position et approches concrètes du mystère ontologique" (Louvain : Nauwelaerts, 1949) és az "Essai de philosophie concrète" (Paris : Gallimard, 1967) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-85-5 fűzött : 1900,- Ft
filozófia - francia irodalom - vallásfilozófia - kereszténység
1(44)Marcel,_G. *** 840-96=945.11 *** 21
[AN 2663977]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2007.
   Neurális hálózatok / Altrichter Márta [et al.] ; szerk. Horváth Gábor. - Budapest : Panem, 2006. - XV, 447 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425-437.
ISBN 978-963-545-464-8 fűzött : 6900,- Ft
ISBN 963-545-464-3
neurális hálózat - mesterséges intelligencia - kibernetika - egyetemi tankönyv
165.0.001.572(075.8) *** 007(075.8) *** 681.3.01(075.8)
[AN 2664188]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2007.
   A reinkarnáció a holdcsomópontok tükrében / [... ford., szerk., összeáll. K. Bényei Mária] ; [... Martin Schulman ... alapján]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87216-7-9 fűzött : 2100,- Ft
lélekvándorlás - asztrológia
129.4 *** 133.52
[AN 2663312]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2007.
Stalfelt, Pernilla (1962-)
Dödenboken (magyar)
   Halál könyv / Pernilla Stalfelt ; ford. Polonyi Benigna. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2006. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-1074-4 kötött
halál - gyermekkönyv
128(02.053.2) *** 612.013(02.053.2)
[AN 2664914]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2007.
Whitehead, Alfred North (1861-1947)
The concept of nature (magyar)
   A természet fogalma / Alfred North Whitehead ; ford. Szabados Levente. - Budapest : Typotex, 2007. - 201 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-42-5 fűzött : 2900,- Ft
természetfilozófia
113/119 *** 1(73)Whitehead,_A._N.
[AN 2664896]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9109 /2007.
Bettzuege, Reinhard (1946-)
   Zivilreligion im euro-atlantischen Raum ; Die NATO geht auf globale Partnersuche : Beitrag zum II. Andrassy Forschungsseminar "Konsens und Evolutorik" am 27-29. 4. 2006 / Reinhard Bettzuege. - Budapest : Andrássy Univ., 2006. - 16 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 14-15.)
ISBN 963-87301-0-2 fűzött (hibás ISBN 963-87301-1-0)
North Atlantic Treaty Organization
hitélet - kereszténység - iszlám - alkalmi beszéd
248 *** 23/28 *** 297 *** 355.356(100-15)
[AN 2665274]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2007.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia [elektronikus dok.]. Bibliai történetek / Bitskey Tibor ... felolvasásában. - Szöveg és interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PC: Pentium II; 300 MHz processzor; SVGA (800x600); 256 MB RAM; 600 MB szabad tárhely; DVD meghajtó. Asztali DVD lejátszó
Műanyag tokban
Biblia
bibliai történet - elektronikus dokumentum
22.04=945.11 *** 22.046
[AN 2661371]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2007.
Böjte Csaba (1959-)
   Hiszek a szeretet végső győzelmében! / Böjte Csaba. - 5. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2007]. - 92, [11] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-294-4 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom - karitász - szeretet
244 *** 266.3 *** 248.145.13
[AN 2669188]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2007.
Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
Nachfolge (magyar)
   Követés / Dietrich Bonhoeffer ; [ford. Böröcz Enikő] ; [átd. ... Szentpétery Péter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Luther, 2007. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9571-56-3 kötött : 1900,- Ft
kereszténység - hit - krisztológia
248.1 *** 232
[AN 2669130]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2007.
Breemen, Piet van (1927-)
Alt werden als geistlicher Weg (magyar)
   A szép öregedés ajándéka / Piet van Breemen ; [ford. Bozsó Julianna]. - Kecskemét : Korda, 2007. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-54-2 kötött : 970,- Ft
öreg - öregkor higiénéje - vallásos irodalom
244 *** 316.37-053.9 *** 613.98
[AN 2664898]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2007.
Evola, Julius
Lo yoga della potenza (magyar)
   A hatalom yogája : tanulmány a tantrákról / Julius Evola ; [ford. Zólyomi Gusztáv]. - Budapest : Persica, 2007. - 288 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2269-1 fűzött
tantra - jóga - okkultizmus
294.527 *** 294.55 *** 615.851.8 *** 133
[AN 2664175]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2007.
   Graduale Hungaricum / [közread.] a Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája. - [Gödöllő] : Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája, 2007. - 628 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2144-1 kötött
katolikus egyház - énekeskönyv - graduale - vallásos ének
264-17 *** 245 *** 282
[AN 2665066]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2007.
Gulyás István
   Általános felmelegedés / Gulyás István. - Budapest : Szerző, 2007. - 122 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-0231-0 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 963-06-0231-8
vallásos irodalom
244
[AN 2663903]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2007.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Magunkról magunknak / Gyökössy Endre. - 12. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2007]. - 344, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-158-9 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 978-963-696-158-1)
lelki gondozás - lélektan
253 *** 159.9
[AN 2669698]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2007.
Gyürki László (1932-)
   Szent Pál útjain / Gyürki László. - Budapest : Jel, 2007. - 247 p. : ill. ; 20 cm. - (Megőrzött harangok, ISSN 1787-9221 ; 3.)
ISBN 978-963-9670-24-2 fűzött
Magyarország - vallásos irodalom - rádióműsorszám
244 *** 791.9.096(439)
[AN 2663539]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2007.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
A commonsense guide to fasting (magyar)
   Hogyan böjtöljünk értelmes módon? / Kenneth E. Hagin ; [ford. Dezsényi István]. - Budapest : Amana 7, cop. 2007. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7657-04-7 fűzött
böjt
248.153.4
[AN 2663545]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2007.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
How God taught me about prosperity (magyar)
   Hogyan tanított engem Isten a bővölködésről? / Kenneth E. Hagin ; [ford. Dezsényi István]. - Budapest : Amana 7, 2007. - 40 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-7657-05-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2663540]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2007.
Hegyi Béla (1937-)
   Léleküzenet / Hegyi Béla. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-52-5 fűzött : 1500,- Ft
krisztológia - vallásos irodalom
244 *** 232.9
[AN 2664107]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2007.
Im Zentrum: Menschenwürde (magyar)
   A középpontban: az emberi méltóság : a keresztény felelősségben gyökerező politikai cselekvés : a keresztény etika mint orientációs segítség / Bernhard Vogel szerk. ; a Konrad Adenauer Alapítvány kiadványa. - Budapest : RG Press Kft., 2007. - 32 p. ; 21 cm
Ford. Polgár Anna. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2123-6 fűzött
erkölcs - kereszténység
241 *** 17
[AN 2663542]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2007.
   Isten Indiában él : betekintés Bhagawan Sri Sathya Sai Baba életébe és tanításaiba / [ford. és szerk. Turi Ágnes] ; [kiad. a Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., cop. 2007. - 232 p. ; 18 cm
Fűzött : 1000,- Ft (hibás ISBN 978-963-00-1827-6)
 (hibás ISBN 963-00-1827-6)
Sathya Sai Baba
hinduizmus - ezoterika
294.55 *** 133.25
[AN 2668928]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2007.
Kemp, Barry
How to read the Egyptian Book of the Dead (magyar)
   Az egyiptomi Halottak Könyve : bevezetés / Barry Kemp ; [ford. Árokszállásy Zoltán. - Budapest : Corvina, 2007. - 126 p. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5597-0 fűzött : 1600,- Ft
halál - élet - egyiptomiak ókori vallása
291.23 *** 299.31
[AN 2665063]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2007.
Kolumbán Zoltán (1938-)
   Kolumbán lelkipásztorok 1800-tól napjainkig / Kolumbán Zoltán. - [Kazincbarcika] : Kolumbán Z., 2007. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2536-4 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 19. század - 20. század - ezredforduló - családtörténet
284.2(439)(092)Kolumbán
[AN 2663673]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2007.
   Magyar szentek és boldogok : Isten szolgái és szolgálói : kifestő. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 87 p. : ill. ; 26 cm
Ill. Puskás László
ISBN 963-9455-40-7 fűzött
Magyarország - szent - gyermekkönyv - kifestőkönyv
235.3(439)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2668913]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2007.
Maxwell-Stuart, P. G.
The chronicle of the popes (magyar)
   Pápák krónikája : a pápaság története a pápák uralkodása szerint Szent Pétertől napjainkig / P. G. Maxwell-Stuart ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Móra, 2007. - 248 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-11-8265-1 kötött : 5900,- Ft
pápa - pápaság - történeti feldolgozás
262.13(092) *** 262.13(091)
[AN 2664447]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2007.
   Megújulás, visszarendeződés : dokumentumok a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárában az 1956-1957-es esztendők történetének kutatásához / [szerk. Horváth Erzsébet] ; [a gyűjtőmunkát és a jegyzetanyag készítését végezte Kánási Szabolcs, Horváth Erzsébet]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 279 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277.
ISBN 978-963-558-093-4 fűzött : 1500,- Ft
református egyház - egyháztörténet - magyar történelem - 1956-os forradalom - levéltári irat - történelmi forrás
284.2(439)"1956/1957"(093.2) *** 943.9"1956/1957"(093.2)
[AN 2664133]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2007.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Az igazak útján : Dobos Károly élete : 102 év szavakban és képekben / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat, 2007. - 243 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 978-963-9564-74-9 fűzött
Dobos Károly (1902-2003)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
284.2(439)(092)Dobos_K.
[AN 2665404]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2007.
Ötvös László (1930-)
   A Bihari Református Egyházmegye története : az egyházi élet hétköznapjai / írta Ötvös László. - [Biharkeresztes] : Bihari Ref. Egyházmegye, 2006. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-172. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3677-3 fűzött
Bihari Református Egyházmegye
Magyarország - Hajdú-Bihar (megye) - egyháztörténet - református egyház - egyházmegye - protestáns lelkész - helyismeret
284.2(439-03Bihari_Egyházmegye) *** 284.2(439)(092) *** 908.439.165-2
[AN 2665140]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2007.
Rice, Wayne
More hot illustrations for youth talks (magyar)
   Fején a szöget! 2 : újabb 100 frappáns, figyelemfelkeltő illusztráció ifjúsági előadásokhoz / Wayne Rice ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2007. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87604-0-1 fűzött
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 2665357]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2007.
Schmatovich János (1942-)
   A próféták küldetése : Isten új szava / Schmatovich János. - Győr : [Győri Hittud. Főisk.], 2007. - 173, [3] p. ; 21 cm. - (Studia theologica Jaurinensia, ISSN 1788-0319)
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 978-963-06-2012-3 fűzött
próféta - ószövetségi prófétai könyv - bibliamagyarázat
224.07
[AN 2664497]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2007.
Schmidt János
Szenicei Bárány György a nagy pietista sárszentlőrinci lelkész és tolna-baranya-somogyi evangélikus egyházmegye megszervezőjének és első esperesének élete és munkássága, 1682-1757 (új kiadása)
   Szenicei Bárány György élete és munkássága, 1682-1757 / [szerk. Bakay Péter, Karl Jánosné Csepregi Erzsébet]. - Röv. kiad. - [Sárszentlőrinc] : Sárszentlőrinci Ev. Egyházközs., 2007. - 56 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Schmidt János
ISBN 978-963-06-2319-3 fűzött
Szenicei Bárány György (1682-1757)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 18. század - életrajz
284.1(439)(092)Szenicei_Bárány_Gy.
[AN 2663960]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2007.
Szabó Zoltán
   A díszpolgár püspök : Dr. Baltazár Dezső hajdúböszörményi munkássága / Szabó Zoltán. - Debrecen : Uropath Bt., 2006. - 119, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 963-86561-4-X kötött
Baltazár Dezső (1871-1936)
Magyarország - Hajdúböszörmény - püspök - református egyház - helyismeret - századforduló - 20. század
284.2(439)(092)Baltazár_D. *** 908.439-2Hajdúböszörmény
[AN 2663899]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2007.
Van der Walt, B. J. (1939-)
Man and God (magyar)
   Ember és Isten : a bibliai vallás átformáló ereje / B. J. van der Walt. - Sárospatak ; Debrecen : Hernád, 2006-. - 19 cm
vallásfilozófia
21
[AN 2663477]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Bevezetés a vallásfilozófiába / [ford. Hunyadi János]. - 2006. - 107 p. - (A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézetének kiadványai, ISSN 1788-0157 ; 8.)
ISBN 978-963-86546-4-9 fűzött
ISBN 963-86546-4-3
vallásfilozófia
21
[AN 2663480] MARC

ANSEL
UTF-89136 /2007.
Véghseö Tamás (1971-)
   "Catholice reformare" : Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad, 1631-1702 = "Catholice reformare" : Benkovich Ágoston O.S.P.P.E. apostoli misszionárius, váradi püspök, 1631-1702 / di Tamás Véghseő. - Budapest : Inst. delle ricerche sulla storia ecclesiastica nell' Università cattolica "P. Pázmány" ; Roma : Inst. storico "Fraknói" presso l'Accademia d'Ungheria in Roma, 2007. - 429 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 2., ISSN 1787-2758 ; 2.)
Bibliogr.: p. 389-400. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-9206-33-5 fűzött
Benkovich Ágoston (1631-1702)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - egyháztörténet - 17. század - művelődéstörténet
282(100)"16" *** 282(439)(092)Benkovich_Á. *** 930.85(439)"16"
[AN 2664228]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9137 /2007.
Benkes Zsuzsa (1939-)
   A vízjel nem tűnik el olyan könnyen : versek megformáltságának megközelítése kreatív gyakorlatokkal / Benkes Zsuzsa, Petőfi S. János. - Budapest : Tinta Kvk., 2006. - 206 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 70.)
Bibliogr.: p. 199-206.
ISBN 978-963-7094-70-5 fűzött : 2100,- Ft
szövegtan - szemiotika - magyar nyelvészet
316.773.2 *** 800.1:165.212 *** 809.451.1-73
[AN 2663387]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2007.
Bonino, Luis (1946-)
   Hétköznapi hímsovinizmus : a párkapcsolati erőszak, amit még nem nevezünk annak / Luis Bonino, Szil Péter ; Kuszing Gábor közreműködésével ; [közread. a] Habeas Corpus Munkacsoport Stop-Férfierőszak Projekt. - Budapest : Habeas Corpus Munkacsop., 2006. - 124 p. : ill. ; 16 cm
Ford. Cserháti Éva, Hajdu Bianka. - Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 978-963-87372-0-5 fűzött
ISBN 963-87372-0-4
családon belüli erőszak - nők elleni erőszak
316.647.3 *** 343.54 *** 316.37-055.2
[AN 2665099]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2007.
   Férfierőszak : írások a nők és gyerekek elleni erőszakról / szerk. Kuszing Gábor és Szil Péter ; [közread. a] Habeas Corpus Munkacsoport Stop-Férfierőszak Projekt. - Budapest : Habeas Corpus Munkacsop., 2007. - 79 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87372-3-6 fűzött
családon belüli erőszak
316.647.3 *** 316.37-055.2 *** 316.37-053.2
[AN 2665124]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2007.
   Globalizációs túlélőkönyv középiskolásoknak / [szerk. Barta Géza, Blahó Györgyi] ; [kiad. Anthropolis Egyesület]. - [Budapest] : Anthropolis Egyes., cop. 2007. - 72 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-06-2667-5 fűzött
globalizáció - kulturális antropológia - túlnépesedés - fenntartható fejlődés - középiskolai tankönyv
316.7(075.3) *** 339.9(075.3) *** 314.86(100)(075.3) *** 504.03(075.3)
[AN 2664778]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2007.
Hammer Ferenc (1963-)
   Zöld könyv : a romák médiaábrázolása / [szerző Hammer Ferenc] ; [közread. a] Szociális és Munkaügyi Minisztérium. - [Budapest] : Szociális és Munkaügyi Min., 2007. - 67 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás cigány és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - cigányság - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"199/200" *** 659.3(439)
[AN 2665338]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2007.
Johnsson-Latham, Gerd
Patriarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet (magyar)
   Patriarchális erőszak : támadás az emberi biztonság ellen / Gerd Johnsson-Latham ; [közread. a Habeas Corpus Munkacsoport Stop-Férfierőszak Projekt]. - Budapest : Habeas Corpus Munkacsop., 2007. - 104 p. ; 16 cm
Ford. Recski Ágnes. - Bibliogr.: p. 95-103.
ISBN 978-963-87372-2-9 fűzött
nők elleni erőszak
316.647.3 *** 316.37-055.2
[AN 2665112]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2007.
Kopasz Marianna
   A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata : a történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe / Kopasz Marianna. - Budapest : Akad. K., 2007. - 183 p. : ill. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [53.])
Bibliogr.: p.175-181.
ISBN 978-963-05-8479-1 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - gazdaságszociológia - társadalmi réteg - vállalkozó - 20. század - ezredforduló
316.334.2(439)"19/200" *** 316.344.2(439)"19/200" *** 658.1(439)"19/200"
[AN 2665683]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2007.
Kühnhardt, Ludger
   Mentalität und Identität: über die Europäisierung der Nationalstaaten und ihrer politischen Kultur : Vortrag auf die Einladung der Doktorschule der Andrássy Universität, 19. Februar 2007 / Ludger Kühnhardt. - Budapest : Andrássy Univ., 2007. - 12 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 17.)
ISBN 978-963-87301-4-5 fűzött
Európai Unió - nemzettudat - globalizáció - alkalmi beszéd
316.356.4(4) *** 316.64 *** 327.39(4-62) *** 339.9
[AN 2665277]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2007.
Leydesdorff, Loet
A sociological theory of communication (magyar)
   A kommunikáció szociológiai elmélete / Loet Leydesdorff ; [ford. Jakab András]. - Budapest : Typotex, 2007. - 285 p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN 1785-0053)
ISBN 978-963-9664-57-9 kötött : 3500,- Ft
kommunikációtudomány
316.77 *** 659.3
[AN 2669097]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2007.
   Magyar társadalomtörténet : rendi társadalom - polgári társadalom : oktatási segédanyag / vál., szerk. Gáspár Gabriella ; [közread. a PTE BTK Szociológia Tanszék]. - Pécs : PTE BTK Szociológia Tansz., 2007. - 237 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
316.32(439)(075.8) *** 316.32(439)"18/193"
[AN 2664265]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2007.
   Mikroközösségek : társadalom- és gazdaságkutatási eredmények és módszerek innovációja : konferenciakötet = Microcommunities : results of social and economic research and innovation of methods / szerk. Örsi Julianna. - Túrkeve ; Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2007. - 335 p. : ill. ; 24 cm. - ("Jászkunság" könyvtéka, ISSN 1788-8921 ; 1.)
A Magyar Tudományos Akadémia Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület által 2006 szeptemberében Túrkevén rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87536-0-1 fűzött
Magyarország - szociológia - társadalomtörténet - helyi társadalom - tudományos módszertan - családszociológia - magyar néprajz - konferenciakiadvány
316.334.55/.56 *** 316 *** 001.81 *** 316.356.2(439) *** 39(439) *** 316.32(439) *** 061.3(439-2Túrkeve)
[AN 2665048]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2007.
Molnár Ervin
   Szociál profil : a magyar társadalmi krízist előidéző jövedelmi és szociális állapotok / [írta Molnár Ervin]. - [Budapest] : Neobia Iroda, 2007. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Horizont sorozat)
Fűzött : 490,- Ft (hibás ISBN 963-229-841-1)
Magyarország - gazdasági helyzet - szociális helyzet - társadalomstatisztika - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.4(439)"197/200"(083.41) *** 312(439)"197/200"(083.41) *** 316.344.23(439)"197/200"(083.41)
[AN 2664409]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2007.
   A nő, ha vállalkozik / [fel. szerk. Csapó Ida] ; [szerk. Joó Zsuzsanna] ; [kiad. Minők Magyar Internetező Nők Egyesülete Közhasznú Szervezet, NőTárs Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Minők Egyes. : NőTárs Alapítvány, cop. 2007. - 227 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2033-8 fűzött
Magyarország - vállalkozó - nő - siker - egyesület
316.37-055.2(100) *** 316.37-055.2(439) *** 658.1-055.2 *** 65.013 *** 396 *** 061.2(100)
[AN 2664717]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2007.
   Az oktatás strukturális változásai az Észak-Alföldön, 1990-2005 / [kész. Ambrus Zoltánné et al.] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága]. - Debrecen : KSH Debreceni Ig., 2007. - 52 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-235-107-0 fűzött : 2000,- Ft
Észak-alföldi régió - Magyarország - demográfia - oktatásügy - rendszerváltás - ezredforduló
314(439Észak-Alföld)"199/200" *** 37.014(439)"199/200"
[AN 2664699]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9151 /2007.
Darmos István
   Hol jársz, hol kelsz.. : Szent Erzsébet a magyar gyermekjátékokban / Darmos István. - Sárospatak : Magánkiad., 2007. - 49, [62] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43-49.
ISBN 978-963-06-2514-2 fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - magyar néprajz - kultusz - szent - 13. század - népi játék
394.3-053.2(=945.11) *** 235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi
[AN 2665330]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2007.
   Fehérlófia / [szerk., bev. és az utószót írta Hoppál Mihály] ; [ford. Buda Ferenc, Kara György, Somfai Kara Dávid] ; [ill. Nagy András] ; [közread. az] Európai Folklór Intézet, MTA Néprajzi Kutatóintézet. - Budapest : EFI : MTA Néprajzi Kutint. : L'Harmattan, 2007. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-86-0 kötött : 2100,- Ft
urál-altaji népek - mesekutatás - népmese
398.21(=941/=945) *** 398.21.001(=941/945)
[AN 2664870]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2007.
Gyuris György (1940-)
   Bálint Sándor munkássága : bibliográfia / Gyuris György ; [közread. a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Múzeumi Tudományért Alapítvány]. - Budapest : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Szeged : METEM : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2007. - 122 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2352-0 fűzött
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - 20. század - személyi bibliográfia
39.001(439)(092)Bálint_S.:016 *** 012Bálint_S.
[AN 2663951]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2007.
   Húsvéti versek, mondókák / [közread. a Hollókőért Közalapítvány]. - Hollókő : Hollókőért Közalapítvány, [2007]. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 963-214-683-2 fűzött
magyar néprajz - húsvéti szokás - mondóka
398.332.12(=945.11) *** 398.831(=945.11)
[AN 2663952]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2007.
Ibn Faḍlān, Aḥmad
Kitāb ilá malik al-Ṣaqālibah (magyar)
   Beszámoló a volgai bolgárok földjén tett utazásról / Ibn Fadlán ; arab eredetiből ford., a jegyzeteket és az utószót írta Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2007. - 193, [2] p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
ISBN 978-963-13-5594-9 kötött : 3400,- Ft
Volga - művelődéstörténet - néprajz - 10. század - bolgárok
39(=867)(4-11)"09"(093) *** 930.85(4-11)(=867)"09"(093)
[AN 2663489]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2007.
Kispálné Lucza Ilona
   A kiskőrösi Szlovák Tájház állandó kiállításának vezetője = Sprievodca stálej expozície Slovenského národnostného pamiatkového domu v Kiskőrösi / [írta Kispálné Lucza Ilona] ; [kiad. a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum]. - Kiskőrös : Petőfi Szülőház és Emlékmúz., 2002 [!2007]. - 14 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Szlovák Tájház = Slovenskỳ národnostnỳ pamiatkovỳ dom
ISBN 978-963-06-2472-5 fűzött
Kiskőrös - néprajz - magyarországi szlovákok - múzeumi kiadvány
39(=854)(439-2Kiskőrös) *** 069(439-2Kiskőrös)(036)
[AN 2669836]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2007.
   Lapádi vendégség : néprajzi tanulmányok Magyarlapádról és környékéről / írta Kothencz Kelemen [et al.] ; szerk., a bevezetőt és az utószót írta Bárth János ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2007. - 451 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás román és magyar nyelven
ISBN 978-963-7216-99-2 fűzött
Erdély - Magyarlapád - magyar néprajz - határon túli magyarság - néprajz - románok
39(=945.11)(498.4-2Magyarlapád) *** 39(=590)(498.4-2Magyarlapád)
[AN 2664881]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2007.
   A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 1967-2007 / szerk. Hoppál Mihály. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint., 2007. - XVI, 274 p., 43 t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-259.
ISBN 978-963-567-035-2 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Néprajzi Kutatóintézet
Budapest - magyar néprajz - tudományos akadémia - kutatóintézet - testülettörténet - szakbibliográfia
39(=945.11) *** 061.6(439-2Bp.) *** 39(=945.11):016 *** 061.6(439-2Bp.):013
[AN 2665203]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2007.
Molnár István
Adj, király, katonát! (új kiadása)
   Népi játékok Jászszentandrásról / Molnár István. - 2. bőv. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2007. - 119 p. : ill. ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 40.)
Bibliogr.: p. 74-82.
ISBN 978-963-7113-20-8 kötött
Jászszentandrás - magyar néprajz - gyermekjáték - népi játék
394.3-053.2(=945.11)(439-2Jászszentandrás)
[AN 2665349]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2007.
Ponori Thewrewk Aurél (1921-)
   A Nap fiai : a Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap fiának tartó népeknél / Ponori Thewrewk Aurél ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : MCSE, 2007. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-87597-0-2 fűzött : 945,- Ft
Nap - mitológia - asztrológia
398.221(=00) *** 523.9 *** 133.52
[AN 2664687]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9161 /2007.
   Családok munkatáborokban / szerk. Hantó Zsuzsa. - [Budapest] : M. Ház, 2006-. - 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426). (Kitaszítottak, ISSN 1587-4095 ; 3.)
Magyarország - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439)"195"(0:82-94)
[AN 2616752]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 504 p., [24] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 433-436. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9335-49-3 kötött : 3900,- Ft
Hortobágy - Magyarország - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439Hortobágy)"195"(0:82-94)
[AN 2664931] MARC

ANSEL
UTF-89162 /2007.
Csizmadia Ervin (1958-)
   Politikai változáselmélet : miért változnak pártok, kormányok, politikusok? / Csizmadia Ervin ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : L'Harmattan : MTA PTI, 2007. - 199 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 183-195.
ISBN 978-963-9683-99-0 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - politológia - belpolitika - ezredforduló
32.001 *** 323(439)"199/200"
[AN 2665049]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2007.
   From transition to globalization: new challenges for politics, the media and society / [ed. by József Bayer and Jody Jensen] ; [publ. by the] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : MTA PTI, 2007. - 277 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-48-3 kötött
Magyarország - Közép-Európa - belpolitika - politika - társadalmi változás - tömegkommunikáció - ezredforduló - rendszerváltás
323(439)"199/200" *** 32(4-11)"199/200" *** 316.4(439)"199/200" *** 659.3(4-11)"199/200"
[AN 2664784]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2007.
Horváth Lajos
   A HM előtti sortüzek, 1956. október 23 - november 1 / Horváth Lajos. - Budapest : Tarsoly, 2006. - 175 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 963-9570-21-4 fűzött
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - vérengzés
323.282(439-2Bp.)"1956"
[AN 2664132]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2007.
Juhász József
   Két korszak határán : tanulmányok Kelet-Európa jelenkortörténetéből / Juhász József. - Budapest : L'Harmattan : ELTE TDI, 2007. - 338 p. ; 23 cm. - (TDI könyvek, ISSN 1787-7377 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-80-8 fűzött : 2600,- Ft
Balkán - Kelet-Európa - politikai feszültség - külpolitika - föderáció - ezredforduló
323.172 *** 327.5(497.1)"199/200" *** 327(4-11)"199/200"
[AN 2665052]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2007.
   Ki volt Esterházy János? = Kto bol János Esterházy?. - [Budapest] : Jövendő K., cop. 2007. - 43, 43 p. ; 21 cm
Összeáll. Esterházy-Malfatti Alice. - Borítócím: Esterházy emlékév = Pamätný rok Esterházyho, 2007. - A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86508-4-9 fűzött : 850,- Ft
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.
[AN 2665337]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2007.
Klinghammer István (1941-)
   Begrüssungsrede : den 15. 9. 2006., Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest / Klinghammer István. - Budapest : Andrássy Univ., 2006. - 8 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 16.)
ISBN 978-963-87301-2-1 fűzött
ISBN 963-87301-2-9
Európai Unió - szociális piacgazdaság - tudomány - tudományos módszertan - ünnepi beszéd
327.39(4-62) *** 330.342.146 *** 001 *** 001.8
[AN 2665276]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2007.
Lazur, Jaroslav
   A kisebbségek nemzeti-kulturális autonómiájának jogi státusa: külföldi és hazai tapasztalatok / Jaroszlav Lazur, Gajdos István. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2006. - 112 p. ; 24 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 148.)
Bibliogr.: p. 102-112.
ISBN 963-86626-7-0 fűzött
Ukrajna - Európa - nemzetiség - kollektív jogok - autonómia - ezredforduló
323.17(=00)(477)"200" *** 342.724(477) *** 323.17(=00)(4)"200" *** 342.724(4)
[AN 2664385]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2007.
Nagy Attila
   Kölcsey halála és a zsidók honfoglalása / Nagy Attila. - Debrecen : Uropath, 2007. - 114 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-86561-8-6 * fűzött (hibás ISBN 978-963-86561-8-2)
magyarság - identitás - pamflet
323.1(=945.11)(0:82-92) *** 316.63
[AN 2663887]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2007.
Pilipkó Erzsébet (1963-)
   Ütköző identitások : a kárpátaljai magyar görög katolikusok etnikai és vallási identitástudatának vizsgálata az 1989-es változások kapcsán : értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a néprajz tudományágban / Pilipkó Erzsébet. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 187 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 159.)
Bibliogr.: p. 168-184.
ISBN 978-963-87501-7-4 fűzött
Kárpátalja - nemzettudat - görög katolikus egyház - határon túli magyarság - disszertáció
323.1(=945.11)(477.87)"17/200" *** 316.63 *** 281.5.018.2(477.87)(=945.11)"17/200"
[AN 2664431]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2007.
Sós Péter János (1949-)
   Magyar exodus : magyar menekültek Nyugaton, 1956-1959 / Sós Péter János. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gondolat, 2006. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 963-9610-71-2 kötött : 2480,- Ft
emigráció - nyugati magyarság - 1956-os forradalom
325.254(=945.11)(100-15)"1956"
[AN 2669848]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2007.
Szathmári Tamás
   Gróf Klebelsberg Kunó nemzetnevelő felfogása : Szathmári Tamás előadása. - [Budapest] : Karolina Egyes., 2007. - 18, II p. ; 17 cm. - (Karolina füzetek ; 1.)
ISBN 978-963-87537-0-0 fűzött
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Magyarország - politikus - miniszter - oktatáspolitika - Horthy-korszak - 20. század
32(439)(092)Klebelsberg_K. *** 37.014(439)"192/194"
[AN 2665591]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2007.
   Szomszédaink voltak.. : tanári kiadvány az iskolai oktatás és nevelés szolgálatában / [összeáll. Nuber István] ; [az Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány és a Nyugat-Magyarországi Egyetem FMK Tanárképző Intézet kiadványa]. - [Sopron] : Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány : NYME FMK Tanárképző Int., 2007. - 92, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-06-2126-7 fűzött
Magyarország - holokauszt - tanári segédkönyv
323.12(=924)(439)"1939/1945"(072)
[AN 2664494]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2007.
   Üldöztetés, embermentés, újrakezdés : tudományos emlékülések 2007. április 12. és május 8. / szerk. Botos János és Kovács Tamás ; [rend., közread. a] Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007. - 175 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2421-3 fűzött
Svédország - Magyarország - Németország - Ausztria - zsidóság mentése - külképviselet - második világháború - koncentrációs tábor - zsidóság - értelmiség - holokauszt - konferenciakiadvány
323.12(=924)(439)"1939/1945"(092)Wallenberg,_R. *** 343.819.5(430)"193/1945" *** 316.343.652(=924)(439)(092)"1939/1945" *** 316.343.652(=924)(436)"193" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2664340]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2007.
   Visszatérés, újrakezdés : tudományos emlékülés 2006. november 23. / szerk. Botos János és Kovács Tamás ; [rend., közread. a] Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007. - 79 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1913-4 fűzött
Magyarország - holokauszt - zsidóság - 1945 utáni időszak - konferenciakiadvány
323.12(=924)(439)"194" *** 316.347(=924)(439)"1945/1947" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2664345]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9176 /2007.
   Ahogy mi látjuk : tanulmányok / főszerk. Gergely Jenő ; szerk. Horváth Ildikó, Tornyai Anna ; [rend., közread. az] ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program. - Budapest : ELTE BTK, 2007. - 263, [2] p. : ill. ; 23 cm
A 2007. máj. 24-én Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-463-917-6 fűzött
magyar történelem - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
943.9"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2665065]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2007.
Albanese, Marilia
Angkor (magyar)
   Angkor : a titokzatos ősi Khmer Birodalom / [szöveg Marilia Albanese] ; [... ford. Lukácsi Margit]. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2006, cop. 2002. - 295 p. : ill., főként színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 294-295.
ISBN 963-9464-80-5 kötött : 6500,- Ft
Angkor - Kambodzsa - régészet - művelődéstörténet - középkor - művészet
904(596)"08/12" *** 930.85(596)"08/12" *** 7(596)"08/12"
[AN 2668890]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2007.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   A magyar nemzet történetének kis tükre / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : M. Ház, 2007-. - 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2552567
magyar őstörténet - hunok - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3)
[AN 2664933]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 87 p. : ill.
ISBN 978-963-9335-46-2 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 963-9335-46-0
magyar őstörténet - hunok - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91(089.3)
[AN 2664934] MARC

ANSEL
UTF-89179 /2007.
Darai Lajos
   Az újkőkori forradalom népe / Darai Lajos, [Cser Ferenc]. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2007. - 143 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87520-1-7 fűzött : 2100,- Ft
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2665730]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2007.
Dominkovits Péter (1962-)
   "Egy nemzetek lévén ..." : a Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején / Dominkovits Péter. - Budapest : Martin Opitz K., 2006. - 198 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. p. 173-181.
ISBN 978-963-86998-6-2 fűzött
ISBN 963-86998-6-8
Nyugat-Dunántúl - helytörténet - helyismeret - hadtörténet - török hódoltság - 17. század
943.9Nyugat-Dunántúl"160" *** 908.439Nyugat-Dunántúl"160" *** 355.48(439Nyugat-Dunántúl)"1605"
[AN 2664154]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2007.
Felvinczi Takács Marianne
   Budapest, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum / [Felvinczi Takács Marianne]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2006. - 19 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 802.)
Bibliogr.: p. 18-[20].
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87496-0-4)
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum (Budapest)
Kelet-Ázsia - híres ember - műgyűjtés - ázsiai művészet - művészettörténet - múzeumi katalógus
929(439)(092)Hopp_F. *** 7.074(439)(092)Hopp_F. *** 7.032.1 *** 7(5-11)(091) *** 069(439-2Bp.)
[AN 2665154]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2007.
   A fénylő középkor : tanulmányok Kovalovszki Júlia tiszteletére / [szerk. Fodor István, Szatmári Imre] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum, Munkácsy Mihály Múzeum. - Budapest : MNM ; Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2006. - 98 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7061-30-1 fűzött
ISBN 963-7061-30-4
Magyarország - művelődéstörténet - régészet - középkor - emlékkönyv
930.85(439)"10/15" *** 904(439)
[AN 2642906]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2007.
Flesch István (1938-)
   A Török Köztársaság története / Flesch István. - [Budapest] : Corvina, 2007. - 167 p. : ill. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 161.
ISBN 978-963-13-5652-6 fűzött : 1600,- Ft
Törökország - történelem - 20. század - ezredforduló
956.0"192/200"
[AN 2665064]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2007.
Gilicze János
   Város a Maros mentén : Makó története a források tükrében / Gilicze János, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna ; [kiad. Makó Város Önkormányzata]. - Makó : Önkormányzat, 2007, cop. 2002. - 339 p., [14] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. a fejezetek végén
ISBN 963-7237-53-4 fűzött
Makó - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Makó(093)
[AN 2669849]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2007.
Hegyi Klára (1940-)
   A török hódoltság várai és várkatonasága / Hegyi Klára. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 2007. - 3 db (1631 p.) ; 25 cm. - (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, ISSN 1217-310X ; 9.)
ISBN 978-963-9627-06-2 kötött : 7600,- Ft
Oszmán-török Birodalom - magyar történelem - török hódoltság - hadtörténet - haderő - vár - végvári harcok - gazdaságtörténet - történelmi forrás
943.9"15/16"(093) *** 956.0"15/16"(093) *** 338(091)(439)"15/16" *** 338(091)(560)"15/16" *** 355(439)(560)"15/16"(093) *** 728.81(439)(560)"15/16"
[AN 2664364]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Oszmán védelmi rendszer Magyarországon. - 403 p.
Bibliogr.: p. 370-388.
ISBN 978-963-9627-07-9
ISBN 963-9627-07-0 * (hibás ISBN 963-9627-07-9)
Oszmán-török Birodalom - magyar történelem - török hódoltság - haderő - vár - gazdaságtörténet
943.9"15/16" *** 355(439)"15/16" *** 728.81(439)"15/16" *** 355(560)"15/16" *** 338(091)(439)"15/16"
[AN 2664366] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A budai vilájet várainak adattára. - p. 409-1333.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-08-6
ISBN 963-9627-08-9 * (hibás ISBN 963-9627-08-6)
Oszmán-török Birodalom - magyar történelem - török hódoltság - vár - történelmi forrás
355(439)(560)"15/16"(093) *** 728.81(439)(560)"15/16"
[AN 2664369] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A temesvári, győri, pápai, egri, kanizsai, váradi és újvári vilájet várainak adattára. - p. 1341-1631.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-09-3
ISBN 963-9627-09-7 * (hibás ISBN 963-9627-09-3)
Oszmán-török Birodalom - magyar történelem - török hódoltság - vár - haderő - történelmi forrás
943.9"15/16"(093) *** 355(439)(560)"15/16"(093) *** 728.81(439)(560)"15/16"
[AN 2664379] MARC

ANSEL
UTF-89186 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A kora középkor és az iszlám / [ford. Nagy Loránd István]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5573-7 kötött : 1490,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - kora középkor - iszlám
940"04/12" *** 930.85(4)"04/14" *** 930.85(=927)"06/12" *** 297"06/12"
[AN 2663571] MARC

ANSEL
UTF-89187 /2007.
Horn Ildikó
   A könnyező krokodil : Jagelló Anna és Báthory István házassága / Horn Ildikó. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 187 p. : ill. ; 20 cm. - (Múltidéző-zsebkönyvtár, ISSN 1789-0306)
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-963-236-007-2 fűzött : 2000,- Ft
Anna (Lengyelország: királyné) (1523-1596)
Báthory István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
Lengyelország - Erdély - uralkodó - 16. század - életrajz
943.8(092)Báthory_I. *** 943.8(092)Anna *** 943.9(092)Báthory_I. *** 943.8"15"
[AN 2665076]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2007.
Kelemen Miklós
   A birodalom kormányzása : a Késő-római Birodalom közszolgálata : jogi források elemzése alapján / Kelemen Miklós. - Budapest : ELTE ÁJK, 2007. - [4], VI, 246 p. ; 24 cm. - (Acta Wenzeliana, ISSN 1786-0326 ; 5.)
Bibliogr.: p. 240-246.
ISBN 978-963-463-928-2 fűzött
Római Birodalom - történelem - közszolgálat - 4. század - 5. század
937"03/04" *** 35.08(37)
[AN 2665055]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2007.
Kéri Edit (1926-)
   Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban? / Kéri Edit ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége. - [Budapest] : MVSZ, 2007. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1983-7 * fűzött (hibás ISBN 971-963-06-1983-7)
ISBN 963-06-1983-0
Magyarország - magyar történelem - állami terror - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 323.282(439)"1956"
[AN 2664525]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2007.
Liberati, Anna Maria
Roma antica - storia di una civiltà che conquistò il mondo (magyar)
   Az ókori Róma : birodalom, mely egykor a világ ura volt / Anna Maria Liberati, Fabio Bourbon ; [fképek Roberta Vigone, Monica Falcone] ; [... ford. Varga Edith]. - 4. kiad. - [Budapest] : Officina '96, 2006. - 292 p. : ill., színes ; 37 cm
Bibliogr.: p. 291.
ISBN 963-9705-02-0 kötött : 6500,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet
930.85(37) *** 937(084.1)
[AN 2668897]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2007.
Man, John (1941-)
Genghis Khan (magyar)
   Dzsingisz kán / John Man ; [ford. Erdélyi András]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, [2007]. - 455 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 447-452.
ISBN 978-963-9598-27-0 kötött : 3300,- Ft
Dzsingiz (Mongol Birodalom: kán) (1162-1227)
Mongol Birodalom - történelem - hadvezér - 13. század - uralkodó
951.7(092)Dzsingiz *** 951.7"12"
[AN 2668692]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2007.
Marácz László Károly (1960-)
Hongaarse kentering (magyar)
   Magyar újjászületés : politikai elmélkedések Közép-Európáról / Marácz László ; [Tőkés László előszavával]. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2007. - 311 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 291-304.
ISBN 978-963-87520-3-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar történelem - magyarság - identitás - magyarságkép - trianoni békeszerződés - határon túli magyarság
943.9 *** 316.356.4(=945.11) *** 316.63 *** 323.1(=945.11)(4-11)
[AN 2665670]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2007.
Pollák Miksa (1868-1944)
   A zsidók története Sopronban : a legrégebbi időktől a mai napig / Pollák Miksa. - Hasonmás kiad. - Sopron : Szép Sopronunk Kft., 2007. - 379 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1896. - Eredetileg "Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat kiadványai" c. sorozat 6. tagjaként jelent meg. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86868-7-9 kötött
Sopron - zsidóság - helytörténet - hasonmás kiadás
930.8(=924)(439-2Sopron)"132/189" *** 943.9-2Sopron"132/189" *** 094/099.07
[AN 2664759]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2007.
   Rádiós történelem / szerk. Vadász Sándor. - [Budapest] : Nyitott Kv., 2007. - 241 p. ; 23 cm
Vál. a Kossuth Rádió Fórum c. műsorából
ISBN 978-963-236-011-9 fűzött : 2200,- Ft
történelem - magyar történelem - rádióműsorszám
943.9 *** 93/99 *** 791.9.096(439)
[AN 2665051]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2007.
   Rákóczi állama Európában : konferencia a szécsényi országgyűlés 300. évfordulója emlékére : Szécsény, 2005. szeptember 15-16-17. / [szerk. Bagyinszki Istvánné, Balogh Zoltán]. - Salgótarján : Nógrád M. Múz. Szerv., 2006. - 252 p. ; 24 cm. - (Discussiones Neogradienses, ISSN 0236-7041 ; 9.)
Rend. a Kubinyi Ferenc Múzeum. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7224-85-0 fűzött
Európa - Nógrád (vármegye) - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - törvényhozás - országgyűlés - hadtörténet - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - konferenciakiadvány
943.9"170/171" *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 328(439-2Szécsény)"1705" *** 355.48(4)"170/171" *** 930.85(439)"16/17" *** 943.913"168/171" *** 061.3(439-2Szécsény)
[AN 2663276]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2007.
Sári Zsolt
   Szihalom anno : fejezetek a falu múltjából / Sári Zsolt ; kiad. Szihalom Község Önkormányzata. - Szihalom : Önkormányzat, 2007. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-06-2176-2 kötött
Szihalom - helytörténet - helyismeret
943.9-2Szihalom *** 908.439-2Szihalom
[AN 2663526]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2007.
Sebestyén Kálmán, Cs (1959-)
   Salgótarjáni események 1918-1919-ben / [... írta és összeáll. Cs. Sebestyén Kálmán] ; [a dokumentumok gyűjtésében és válogatásában közrem. Bódi Zsuzsanna]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2007. - 205, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 53.)
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-963-7243-67-7 kötött
Salgótarján - helytörténet - hadtörténet - első világháború - Tanácsköztársaság - levéltári irat - történelmi forrás
943.9-2Salgótarján"1918/1919"(093) *** 355.48(439-2Salgótarján)"1918/1919"(093)
[AN 2663500]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2007.
Sebők Marcell (1967-)
   Humanista a határon : a késmárki Sebastian Ambrosius története, 1554-1600 / Sebők Marcell. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 398 p. ; 22 cm. - (Mikrotörténelem, ISSN 1789-0098 ; 1.)
Bibliogr.: p. 351-388.
ISBN 978-963-236-000-3 fűzött : 3500,- Ft
Ambrosius Lahm, Sebastian (1554-1600)
Szepesség - Magyarország - művelődéstörténet - humanizmus - protestantizmus - protestáns lelkész - 16. század - hitvita - életrajz
930.85(439)"15" *** 930.85(439.22Szepesség)"15" *** 284.2(439)(092)Ambrosius_Lahm,_S. *** 284.2(439)"15"
[AN 2665085]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2007.
Takács Istvánné
   A dombóvári zsidóság története / Takács Istvánné ; [... kiad. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület]. - Dombóvár : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyes., 2007. - 416 p., [64] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 413.
Kötött
Dombóvár - helytörténet - zsidóság - 18. század - 19. század - 20. század
930.8(=924)(439-2Dombóvár)"172/195" *** 943.9-2Dombóvár"172/195"
[AN 2665324]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2007.
Tóth Norbert
   Zalaszentiván / Tóth Norbert ; ... a Zalaszentiváni Ifjúsági és Kulturális Egyesület és a szerző közös kiadásában jelent meg. - Zalaszentiván : ZIKE : Szerző, 2007. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-208.
ISBN 978-963-06-2369-8 fűzött
Zalaszentiván - helytörténet
943.9-2Zalaszentiván
[AN 2665333]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2007.
Tyekvicska Árpád (1960-)
   Írások a forradalomról / Tyekvicska Árpád. - Balassagyarmat : Studium Libra Bt. : Nógrád M. Lvt., 2006. - 438, [8] p. : ill. ; 24 cm. - (Nagy Iván könyvek, ISSN 1418-7086 ; 16.)
Bibliogr.: p. 413-422.
ISBN 963-7243-65-8 kötött
Nógrád (megye) - Magyarország - magyar történelem - állami terror - 1956-os forradalom - Kádár-korszak
943.913.1"195/196" *** 943.9"1956" *** 323.282(439)"195/196"
[AN 2663283]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2007.
Végh Ferenc
   Birodalmak határán : a Balaton partján : Keszthely végvárváros a XVI-XVII. században / Végh Ferenc. - Budapest : Históriaantik Könyvesház, 2007. - 349 p. : ill. ; 24 cm. - (Disszertációk a társadalomtudományok köréből, ISSN 1789-1361 ; 1.)
Bibliogr.: p. 293-325.
ISBN 978-963-87259-1-2 fűzött
Keszthely - helytörténet - hadtörténet - török hódoltság - vár - disszertáció
943.9-2Keszthely"15/16" *** 728.81(439-2Keszthely)"15/16" *** 355.48(439-2Keszthely)"15/16"
[AN 2659262]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9203 /2007.
Beluszky Pál (1936-)
   Változó falvaink : Magyarország falutípusai az ezredfordulón / Beluszky Pál, Sikos T. Tamás. - Budapest : MTA TKK, 2007. - 459 p., XVIII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. IV., A területfejlesztési program tudományos alapozása, ISSN 1418-656X)
Bibliogr.: p. 445-454. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-508-487-0)
Magyarország - területfejlesztés - falu - településszociológia
911.373(439)"200" *** 332.1(439)"200"
[AN 2664186]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2007.
Benkő Mihály
   Hollókő, Ófalu / [írta Benkő Mihály] ; [kiad. a Hollókőért Közalapítvány]. - Hollókő : Hollókőért Közalapítvány, [2007]. - 16 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-214-682-4 fűzött
Hollókő - helyismeret
908.439-2Hollókő
[AN 2663958]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2007.
Bodor Péter
   Kerékpárral a Fertő tó körül : [Magyarország és Ausztria] / Bodor Péter ; [átd. Balláné Szokoly Enikő]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Frigoria, 2007. - 135 p. : ill., főként színes ; 17 cm + térk.
ISBN 978-963-9586-11-6 fűzött : 1890,- Ft
Fertő - kerékpártúra
914.39(285.2Fertő_tó)(036) *** 914.36(285.2Neusiedler_See)(036) *** 796.57
[AN 2668873]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2007.
   Élet-jel : Az igazi Kárpáti igaz szó krónikája, 2005-2006 / összeáll. Horváth Sándor. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2006. - 62 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 145.)
ISBN 963-86626-4-6 fűzött
Az igazi Kárpáti igaz szó
Kárpátalja - helyismeret - ezredforduló - hírlap - újságcikk
908.477.87"200"(045) *** 070(477.87)(=945.11)Az_igazi_Kárpáti_igaz_szó
[AN 2664394]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2007.
   Életképek a huszadik századi Tahitótfaluból = Pictures of twentieth century Tahitótfalu / [szerk. Vaczó Zoltán] ; [kiad. Tahitótfalu Község Önkormányzata]. - Tahitótfalu : Önkormányzat, [2007]. - 89 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-06-1956-1 kötött
Tahitótfalu - helyismeret - album
908.439-2Tahitótfalu(084.1) *** 77.041
[AN 2663864]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2007.
   Emlékek Sárszentlőrinc múltjából / [szerk. Bakay Péter, Karl Jánosné Csepregi Erzsébet, Szüsz Jánosné Horváth Ilona] ; [kiad. a Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség, Sárszentlőrinc Község Önkormányzata, Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány]. - Sárszentlőrinc : Önkormányzat : Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközs. : Zsivora Gy. Népfőiskolai Alapítvány, 2007. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3704-6 fűzött
Sárszentlőrinc - helyismeret - memoár
908.439-2Sárszentlőrinc(0:82-94)
[AN 2664035]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2007.
Farkas Zoltán
Erdély (angol)
   Transylvania : [a land beyond fiction and myth] / [auth. Zoltán Farkas and Judit Sós] ; [ill. Zsuzsa Kemény] ; [transl. ... Sally Loosmore]. - Budapest : Jel-Kép, 2007. - 351 p., [32] t. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek)
ISBN 978-963-87090-3-5 fűzött
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 2665367]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2007.
   Fiesta : spanyolok és ünnepeik / szerk. Gajdos Zsuzsanna és Száraz Miklós György. - Budapest : Kortárs, cop. 2007. - 177, [14] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Paletta, ISSN 1786-3619)
Bibliogr.: p. [190].
ISBN 978-963-9593-57-2 fűzött : 3500,- Ft
Spanyolország - helyismeret - művelődéstörténet - ünnep
908.460 *** 930.85(460) *** 394(460)
[AN 2665745]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2007.
Heller Gutrai, Maria
   Die alte Heimat ruft / Maria Heller Gutrai ; [Hrsg.: Selbstverwaltung der Gemeinde Feked]. - Feked : Selbstverwaltung der Gemeinde Feked, 2007. - 158 p. : ill., részben színes ; 23 cm + térk.
ISBN 978-963-06-1266-1 fűzött
Feked - helyismeret - helytörténet
908.439-2Feked *** 943.9-2Feked
[AN 2664501]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2007.
   Kerékpárral Budapest környékén : [30 országúti túra és 5 MTB-túra] / [összeáll. és szerk. Szokoly Miklósné]. - 5. aktualizált kiad. - Budapest : Frigoria, 2007. - 200 p., [14] t. : ill., részben színes ; 17 cm + térk.
Lezárva: 2006. dec. 30.
ISBN 978-963-9586-10-9 fűzött : 2490,- Ft
Pest (megye) - kerékpártúra - útikönyv
914.391.53(036) *** 796.57
[AN 2668777]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2007.
   Kistérség fejlesztési esettanulmányok / [... szerk. Buday-Sántha Attila, Erdős Katalin, Gebauer György] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. - Pécs : PTE KTK, 2007. - 351 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-169-4 fűzött
Dél-dunántúli régió - kistérség - területfejlesztés - gazdaság - társadalom - ezredforduló
911.3(439Dél-Dunántúl)"200" *** 332.1(439Dél-Dunántúl)"200"
[AN 2663870]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2007.
Krisch Magdolna
   Séták Sopronban : egy idegenvezető bemutatja a várost / [... Krisch Magdolna] ; [fotó Hirschlerné Anikó]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 52 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-04-8187-8 fűzött
Sopron - útikönyv
914.39-2Sopron(036)
[AN 2669125]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2007.
Kuzmányi István (1978-)
   Vilnius / Kuzmányi István. - Budapest : Panoráma, 2007. - 231 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma városkalauz, ISSN 1416-3187)
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-243-935-8 fűzött : 2600,- Ft
Vilnius - útikönyv
914.745-2Vilnius(036)
[AN 2665301]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2007.
Lengyel Zoltán
   Mártonhegy / Lengyel Zoltán. - Budapest : Tarsoly, 2006. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 963-9570-20-6 fűzött
Budapest. 12. kerület - Mártonhegy - helyismeret
908.439-2Bp.Mártonhegy
[AN 2664136]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2007.
Mead, Rowland
Milan and the Italian lakes (magyar)
   Milánó és az olasz tavak : útikalauz / Rowland Mead. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-13-3 fűzött : 2600,- Ft
Miláno - Észak-Olaszország - tó - útikönyv
914.5-2Milano(036) *** 914.5(285.2)(036)
[AN 2665374]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2007.
Nichols, Fiona
Andalucia (magyar)
   Andalúzia : útikalauz / Fiona Nichols. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-32-4 fűzött : 2600,- Ft
Andalúzia - útikönyv
914.681(036)
[AN 2665375]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2007.
Tóth Dezső (1928-)
   Dákai emlékképek / Tóth Dezső. - Veszprém ; [Dáka] : Szülőföld Baráti Kör, 2007. - 228 p. : ill. ; 25 cm. - (Dákai füzetek, ISSN 0865-0934 ; 11.)
ISBN 978-963-06-2460-2 fűzött
Dáka - helyismeret - fényképalbum - portré
908.439-2Dáka(084.12) *** 77.041
[AN 2664639]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2007.
   Vajdaság száz csodája / [szerk. Folberth Péter, Gáspár Katalin]. - Budapest : Totem, [2007]. - 207 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Rejtőzködő értékeink nyomában, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 963-590-285-9 kötött
Vajdaság - helyismeret - fényképalbum
908.497.11(084.12)
[AN 2665258]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9221 /2007.
   Az Akadémia intézményeiben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó szabályok : [Mt. & Kjt.] / [... szerk. F. Tóth Tibor] ; [közread. a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, Kutatásszervezési Intézete]. - 4. átd. kiad. - Budapest : MTA Kutatásszervezési Int., 2007. - 319 p. ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2007. ápr. 1.
ISBN 978-963-06-2332-2 fűzött
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 2663397]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2007.
Chronowski Nóra (1974-)
   Alkotmányjog és közigazgatási jog / Chronowski Nóra, Rózsás Eszter. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 488 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2007. febr. 1.
ISBN 978-963-7296-80-2 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8) *** 35(439)(075.8)
[AN 2669924]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2007.
   Előzetes vizsgálat, hatásvizsgálat, IPPC / [szerzők Magyar Emőke et al.]. - Budapest : CompLex, 2007. - 692 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-224-915-5 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - környezetvédelmi jog
349.6(439) *** 504.06(439) *** 504.03(439)
[AN 2665068]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2007.
   E-önkormányzat: polgármesteri hivatal az információs társadalomban / írták Tevanné Südi Annamária [et al.] ; szerk. Belényesi Emese. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2007. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 18.)
ISBN 978-963-9753-01-3 fűzött
Magyarország - önkormányzati igazgatás - információs társadalom - elektronikus ügyintézés
352(439) *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2664948]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2007.
Gáspár Mátyás (1949-)
   Közigazgatási közönségszolgálat / szerző Gáspár Mátyás. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2007. - 154 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86995-6-5 fűzött
közigazgatás - ügyviteltechnika - számítógépes ügyviteltechnika
35 *** 651 *** 681.3.004.14
[AN 2664796]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2007.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2007]. - 56 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. márc. 1.
Fűzött : 600,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 2664255]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2007.
Kádár András Kristóf
   Védtelenül : javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára / Kádár András Kristóf, Tóth Balázs, Vavró István ; [kiad. Magyar Helsinki Bizottság]. - Budapest : M. Helsinki Biz., 2007. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-96959-5-6 fűzött
Magyarország - jogvédelem - ügyvéd
343.121.4(439)
[AN 2665339]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2007.
   A kereskedelmi törvény alkalmazása a gyakorlatban : kézikönyv az ÁFEOSZ tagszerevezetei részére / [szerk. Tábori Katalin, Üveges László] ; [kész. Köncse Tamásné] ; [közread. az] Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége. - Budapest : ÁFEOSZ, 2006. - 137 p. ; 21 cm
Fűzött
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
Magyarország - gazdasági jog - törvény - útmutató
347.7(439)(094)(036)
[AN 2665231]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2007.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Jogalkotás a XXI. század hajnalán / Kondorosi Ferenc. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., cop. 2007. - 263 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9722-13-2 kötött : 2856,- Ft
Magyarország - Európai Unió - törvényhozás - jogharmonizáció - ezredforduló
340.134(439)"200" *** 340.137.3(4-62)
[AN 2664700]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2007.
   A légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem története / [... szerk. Varga László]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - légvédelem - tüzérség - rakétafegyver - történeti feldolgozás
358.116(439)(091) *** 358.111.6(439)(091)
[AN 2665342]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2007.
Mezey Gyula (1944-)
   Központi államigazgatási információs rendszerek / írták Mezey Gyula, Karap Géza. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2007. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 15.)
Bibliogr.: p. 141.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9753-8-9)
Magyarország - közigazgatás - infokommunikáció - információs társadalom - elektronikus ügyintézés
35(439) *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2664941]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2007.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2007]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. ápr. 1.
Fűzött : 650,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2664267]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2007.
Nyiszli Miklós (1901-1956)
   Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban / Nyiszli Miklós. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2004. - 212 p. ; 19 cm
Megj. "Orvos voltam Auschwitzban" címmel is. - Tokban
ISBN 978-963-14-2372-3 * kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2372-7)
Nyiszli Miklós (1901-1956)
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - orvos - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 61(439)(092)Nyiszli_M.(0:82-94)
[AN 2669101]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2007.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - Budapest : Szt. István Társ., 2006-. - 24 cm
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2645223]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 279 p. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 12.)
ISBN 978-963-361-936-0 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2663380] MARC

ANSEL
UTF-89235 /2007.
Prugberger Tamás (1937-)
   Munkajog a polgári jogban a globalizálódó gazdasági viszonyok között : tanulmánygyűjtemény / Prugberger Tamás. - [Debrecen] : DE KTK, 2006. - 257 p. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-024-8 fűzött
Magyarország - munkajog - globalizáció
349.2(439) *** 339.9(100)
[AN 2664692]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2007.
Szirácsik Éva (1971-)
   A Koháry család Nógrád és Heves vármegyei birtokainak urbáriumai : 1716, 1718 / Szirácsik Éva. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2007. - 237, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 54.)
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-7243-68-4 fűzött
Koháry család
Heves (vármegye) - Nógrád (vármegye) - úrbérrendezés - parasztság - családtörténet - gazdaságtörténet - 18. század - levéltári irat - történelmi forrás
347.268(439.131)"171"(093) *** 347.268(439.133)"171"(093) *** 338(091)(439.131)"171"(093) *** 338(091)(439.133)"171"(093) *** 929.52Koháry"171"(093) *** 930.253(439.131)
[AN 2663506]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2007.
Tamás András (1941-)
   Magyar közigazgatási szervezeti jog / Tamás András. - Budapest : Szt. István Társ., 2007-. - 29 cm. - (Bibliotheca Facultatis Iuris Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest)
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2663448]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 6. kiad. - 2007. - 300 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-939-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2663441] MARC

ANSEL
UTF-89238 /2007.
   Társasági jog : 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról : 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról[!cégnyilvánosságról], a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról : 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről : 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról : 2006. szeptember 15. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2006. - 249 p. ; 21 cm
Lezárva: 2006. szept. 5.
ISBN 963-9403-34-2 fűzött : 990,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági jog - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094)
[AN 2663069]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2007.
Técsy Zoltán
   Digitális városok Magyarországon / írta Técsy Zoltán. - Budapest : E-Government Alapítvány : TÖOSZ, 2007-. - 24 cm
Magyarország - elektronikus ügyintézés - információs társadalom - infokommunikáció
352(439) *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2664944]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Informatikai stratégia. - 2007. - 165 p. : ill. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 17.)
Bibliogr.: p. 160-165.
ISBN 978-963-9753-00-6 fűzött
Magyarország - információs társadalom - infokommunikáció - elektronikus ügyintézés
352(439) *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2664947] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9240 /2007.
Guevara, Ernesto Che (1928-1967)
La guerra de guerrillas (magyar)
   A gerillaharcos kézikönyve / Ernesto Che Guevara ; Harry "Pombo" Villegas előszavával ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 249, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-27-6 fűzött : 2999,- Ft
partizán - fegyveres ellenállás
355.425
[AN 2663406]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9241 /2007.
Baracskai Zoltán (1953-)
   Profi coach / Baracskai Zoltán. - Budapest : eMentor Media, 2007. - 156 p. : ill. ; 21 cm. - (Eszes könyvek, ISSN 1785-4679)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1988-2 fűzött : 4200,- Ft
vezetés - tanácsadás
65.012.4 *** 659.2
[AN 2663926]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2007.
Rothhaar, Fredrick A.
   The women behind successful men : ...and 19 other opinions on the subject of people : at home and at work / Frederick A. Rothhaar. - Budapest : Rick's Publ., [2007]. - 72 p. ; 24 cm. - (Faro ; 3.)
ISBN 978-963-06-2674-3 kötött
vezetés - munkalélektan - siker - nő
65.011.1 *** 65.013 *** 316.37-055.2
[AN 2665756]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9243 /2007.
   Agrárképzés a Dél-Alföldön. - [Kecskemét] : InterClaster Kht., 2007-. - 24 cm
Magyarország - Európai Unió - ágazati gazdaságpolitika - mezőgazdaság - 21. század - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 338.2(4-62)"200" *** 338.43(439)"200" *** 338.43(4-62)"200"
[AN 2664888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az EU agrárrendszere, a KAP (közös agrárpolitika) szabályozási rendszerei, a termeléshez kapcsolódó normák / Kovács János. - 2007. - 140 p. : ill.
Bibliogr.: p. 134-135.
ISBN 978-963-06-2195-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdasági politika - ezredforduló - 21. század
338.43(439)"200" *** 338.43(4-62)"200"
[AN 2663816] MARC

ANSEL
UTF-89244 /2007.
Borsi Árpád
   Irány az idegenforgalom : [segédlet pályakezdő fiataloknak] / írta és szerk. Borsi Árpád. - Velence : Somhegyi, 2006. - 68 p. ; 22 cm + DVD
ISBN 963-7635-09-2 fűzött
Magyarország - pályakezdés - munkavállalás - turista-idegenforgalom
331.535(439) *** 338.48
[AN 2664980]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2007.
   Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez / Baloghné Gáspár Anikó [et al.]. - Budapest : Saldo, 2007. - 191 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-219-3 fűzött : 2700,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2664262]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2007.
   Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek : tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU-csatlakozás után / [szerk. Landau Edit, Vince Péter] ; [közread. a] Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány Külgazdaság szerkesztősége. - Budapest : Kopint-Datorg, 2007. - 120 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2492-3 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - foglalkoztatáspolitika - nonprofit szervezet - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 331.5(4-62)"200" *** 334.012.46(439)"200"
[AN 2664155]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2007.
   Fogyasztók minienciklopédiája / szerk. Baranovszky György és Újlaki-Vátz László ; [közread. az] Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület. - Budapest : OFE, 2006. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 963-87180-3-X fűzött : 780,- Ft
Magyarország - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036)
[AN 2664352]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2007.
Fritz, Verena (1972-)
   State-building: a comparative study of Ukraine, Lithuania, Belarus, and Russia / Verena Fritz. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - XII., 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-374.
ISBN 978-963-7326-90-5 kötött
ISBN 978-963-7326-99-8 fűzött
Kelet-Európa - gazdaság - ezredforduló
338(4-11)"199/200"
[AN 2663456]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2007.
Gaál Béla (1947-)
   Bormarketing : a magyar borok marketingje / Gaál Béla, Párdányi Miklós. - 2. bőv. kiad. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2007. - 363 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 182-184.
ISBN 963-8103-60-4 fűzött
Magyarország - marketing - borászat - ezredforduló
339.138(439) *** 663.2(439)
[AN 2668909]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2007.
   Gazda(g)ságunk újrafelfedezése : fenntartható vidéki gazdaságfejlesztés elméletben és gyakorlatban / szerk. Kajner Péter. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 153 p. : ill. ; 20 cm. - (Fenntarthatóság és globalizáció, ISSN 1788-9731 ; 3.)
Bibliogr.: p. 145-153.
ISBN 978-963-9683-92-1 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9683-92-8)
Magyarország - gazdaságpolitika - területfejlesztés - mezőgazdaság - regionális gazdaság - gazdasági fejlődés
338.2(439) *** 711.1(439) *** 338.43(439) *** 332.14(439) *** 330.34(439) *** 316.334.55(439)
[AN 2665082]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2007.
Gerber, Jean-Daniel
   Kann das internationale Wirtschaftssystem die Herausforderungen der Zukunft meistern? : [Vortrag an der Andrássy Universität Budapest am 25. Mai 2006] / Jean-Daniel Gerber. - Budapest : Andrássy Univ., 2006. - 12 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 13.)
ISBN 963-86527-9-9 fűzött
világgazdaság - ezredforduló
339.9"199/200"
[AN 2665271]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2007.
Göckel, Claudia
   Szállodai levelezés : 5 nyelvű idegenforgalmi, szállodai és üzleti levelezés, levélminták / Claudia Göckel. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 183 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-246-767-1 fűzött : 2900,- Ft
szálloda - levelezés - szaknyelv
651.75 *** 640.41
[AN 2663942]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2007.
Kadocsa György
   Entrepreneurial management / György Kadocsa. - Budapest ; München : Amicus Press, 2007. - 105 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-8026-14-9 fűzött
vállalatvezetés
658.1.011.1 *** 65.011.1
[AN 2665234]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2007.
   A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban : tanulmányok / főszerk. Gergely Jenő ; szerk. Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián ; [rend., közread. az] ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program. - Budapest : ELTE BTK, 2007. - 286 p. ; 23 cm
A 2007. márc. 22-én Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-463-918-3 fűzött
Magyarország - kamara - konferenciakiadvány
334.788(439) *** 334.788(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2665197]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2007.
Molnár Ervin
   Korrupciózár : a hazai feketegazdaság felszámolásának végleges megoldása / [írta Molnár Ervin]. - [Budapest] : Neobia Iroda, 2007. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (Horizont sorozat)
ISBN 978-963-06-2132-8 fűzött : 490,- Ft
Magyarország - gazdaság - feketegazdaság - ezredforduló
336.2.043(439) *** 338(439)"199/200"
[AN 2664388]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2007.
   Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért, 2005-2008 / [szerk. Hajba Attila] ; [kiad. a Nemzeti Fejlesztési Hivatal]. - [Budapest] : NFH, 2006. - 91 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - gazdasági növekedés - foglalkoztatáspolitika - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 330.35(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 2664071]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2007.
Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért, 2005-2008 (angol)
   National reform programme for growth and employment, 2005-2008 / [ed. Attila Hajba] ; [publ. National Development Office]. - [Budapest] : Nat. Development Office, 2006. - 88 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - gazdasági növekedés - foglalkoztatáspolitika - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 330.35(439)"200" *** 331.5(439)"200"
[AN 2664075]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2007.
   Le Pmi nell'economia Italiana : lezioni, interviste, materiali, glossario, link / a cura di Mariarosaria Sciglitano. - [Budapest] : Aula, 2006. - 257 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Fűzött (hibás ISBN 963-9585-95-5)
Olaszország - gazdaság - vállalat - ezredforduló - konferenciakiadvány
338(45)"199/200" *** 334.72(45)"199/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2653371]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2007.
Pontyos Tamás
   Fokról fokra : hogyan javíthatjuk egy civil szervezet fenntarthatóságát? / Pontyos Tamás ; [kiad. Ökoszolgálat Alapítvány]. - Budapest : Ökoszolgálat Alapítvány, [2007]. - 250 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-963-87427-1-1 fűzött
Magyarország - társadalmi szervezet - nonprofit szervezet - vezetés
334.012.46(439) *** 334.012.44(439) *** 65.012.4
[AN 2665164]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2007.
Rácz Margit (1947-)
   Uniós kihívások és válaszutak a 2000-es években : az egységes belső piac és a közös pénz / Rácz Margit. - Budapest : Akad. K., 2007. - 198 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-195.
ISBN 978-963-05-8466-1 kötött : 3675,- Ft
Európai Unió - gazdaság - integráció - pénzrendszer - ezredforduló
339.923(4-62)"199/200" *** 338(4-62)"199/200" *** 336.744(4-62)
[AN 2665603]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2007.
   Regeln rationaler Finanzpolitik und ihre Anwendung : Festschrift zur Emeritierung von Reinar Lüdeke / hrsg. von Hanjo Allinger und Laus Beckmann. - Budapest : Andrássy Gy. Deutschsprachige Univ. Bp., cop. 2007. - XII, 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Andrássy Schriftenreihe, ISSN 1589-5629 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87301-5-2 fűzött
Európai Unió - pénzügy - gazdaságtan - emlékkönyv
336(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2664314]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2007.
Rezsabek Angéla
   Munkafüzet a kettős könyvvitel tanulásához / Rezsabek Angéla ; [közread. a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ]. - 2. átd. kiad. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2007. - 274 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-86989-7-1 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2664260]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2007.
   Társasházunk működtetéséről / szerk. Baranovszky György ; [kiad. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület]. - Budapest : OFE, [2007]. - 155 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 963-216-470-9 fűzött
Magyarország - lakásjog - társasház - törvény - útmutató
332.871.3(439)(094)(036) *** 349.444(439)(094)(036)
[AN 2664362]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2007.
Tarsoly Imréné
   Szociális és béren kívüli juttatások a munkahelyeken / kész. Tarsoly Imréné ; szerk. Fogarasi László ; [közread. a] Vasas Szakszervezeti Szövetség. - [Budapest] : Vasas Szakszervezeti Szövets., 2007. - 58 p. : ill., színes ; 31 cm
Fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - munkáltatói kedvezmény - útmutató
331.34(439)(036)
[AN 2664696]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2007.
   Tesztek könyve / [közread. az] Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület. - Budapest : OFE, 2006. - 96, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-87180-2-1 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - áru
658.62 *** 366.5(439)
[AN 2664371]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2007.
   Turizmus a nemzetgazdaságban : konferencia-kötet / [szerk. Gubán Pál, Melles Hagos Tewolde, Papp László] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar. - [Szekszárd] : PTE IGYFK, 2007. - 217 p. ; 25 cm
A konferenciát 2006. májusában Szekszárdon tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7305-26-9 fűzött
Magyarország - turista-idegenforgalom - konferenciakiadvány
338.48(439) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2665331]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9267 /2007.
   A. A. a büntetés-végrehajtó intézetekben / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete Kht.]. - Budapest : Felépülők Eü. Anonim Egyesülete Kht., 2007. - 17 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-3795-4 fűzött
Magyarország - alkoholizmus - szociális gondozás - büntetés-végrehajtó intézet - egyesület
364.272(439) *** 178.1 *** 343.812(439) *** 061.2(439)
[AN 2665191]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2007.
Bass László (1958-)
   Az esélyegyenlőtlenségek dinamikája : a budapesti longitudinális fejlődésvizsgálat eredményei a gyermekek szocializációjának társadalmi meghatározottságáról / Bass László. - Budapest : MTA GYENP, 2007. - 46 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyerekesély füzetek, ISSN 1788-9936 ; 2.)
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 978-963-9588-97-4 fűzött
Magyarország - szegénység - gyermek - szocializáció - 20. század - ezredforduló
364.22-053.2/.6(439)"19/200" *** 316.736
[AN 2665345]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2007.
Keglevichné Urbanics Kinga
   A demens betegek szociális ellátásának kihívásai - geriáter szemmel / Keglevichné Urbanics Kinga. - Budapest : Főv. Önkormányzat Idősek Otthona Módszt. Oszt., 2007. - 48 p. ; 21 cm. - (Továbbképző füzet / Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Osztály, ISSN 1785-2390 ; 8.)
Bibliogr.: p. 48.
Fűzött
elbutulás - élettani öregedés - szociális gondozás - öreg
364.442 *** 616.892-053.9 *** 364.65-053.9
[AN 2664686]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2007.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázatlan egészség / Lenkei Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Free Choice Books K., 2007-. - 20 cm
Magyarország - egészségügy - ezredforduló - vitamin
364.444(439)"200" *** 612.015.6 *** 615.356
[AN 2668683]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A játszmának vége. - 2007. - 496 p.
ISBN 978-963-87224-1-6 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - egészségügy - vitamin - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 612.015.6 *** 615.356
[AN 2668685] MARC

ANSEL
UTF-89271 /2007.
   Szolgáltatásokkal a gyermekszegénység ellen : szolgáltatásfejlesztési koncepció a gyermekszegénység elleni nemzeti programhoz / [az összefoglaló tanulmányt kész. Pataki Éva, Somorjai Ildikó]. - Budapest : MTA GYENP, 2007. - 102 p. ; 24 cm. - (Gyerekesély füzetek, ISSN 1788-9936 ; 1.)
Bibliogr.: p. 67-69.
ISBN 978-963-9588-96-7 fűzött
Magyarország - szegénység - gyermek
364.22-053.2/.6(439)
[AN 2665343]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2007.
   Wettbewerb und Gesundheitswesen: Konzeptionen und Felder ordnungsökonomischen Wirkens : Festschrift für Peter Oberender zu seinem 65. Geburtstag / hrsg. von Frank Daumann, Stefan Okruch, C. Mantzavions. - Budapest : Andrássy Gy. Deutschsprachige Univ. Bp., 2006. - XIII, 346 p. : ill. ; 24 cm. - (Andrássy Schriftenreihe, ISSN 1589-5629 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 963-86527-8-0 kötött
Európai Unió - egészségügy - emlékkönyv
364.444(4-62)
[AN 2665386]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9273 /2007.
   100 éves a Szórád Márton Általános Iskola, 1907-2007. - Dunaújváros : Szórád M. Ált. Isk., 2007. - 367 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2612-5 fűzött
Szórád Márton Általános Iskola (Dunaújváros)
Dunaújváros - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Dunaújváros)(058)
[AN 2663704]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2007.
   Az Árpád Fejedelem Általános Iskola történetéből, 2000-2006 / [... szerk. ... Nagy Sándorné, Lózsi Tamás]. - Üllő : Árpád Fejedelem Ált. Isk., 2006. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2230-1 fűzött
Árpád Fejedelem Általános Iskola (Üllő)
Üllő - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Üllő)(058)
[AN 2665174]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2007.
Dániel József (1933-)
   Palatáblától a Kazinczy-díjig : egy pedagógus életútja a 20. században / Dániel József. - Baja : Bajai Honpolgár Alapítvány, 2007. - 290 p. : ill. ; 23 cm. - (Bajai honpolgár könyvek, ISSN 1785-430X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87589-0-3 fűzött : 1500,- Ft
Sárosy Józsefné (1923-2004)
Magyarország - pedagógus - 20. század - életrajz - memoár
37(439)(092)Sárosy_J.-né
[AN 2664763]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2007.
   Dohy János, 1934-2002 : elhangzott: 2002. december 10. / Bodó Imre [et al.]. - Budapest : MTA, 2006. - 20 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
ISBN 978-963-508-524-8 fűzött
ISBN 963-508-524-9
Dohy János (1934-2002)
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - állattenyésztés - pedagógus - 20. század - ezredforduló - életrajz - emlékbeszéd
37(439)(092)Dohy_J.(042.5) *** 63(439)(092)Dohy_J.(042.5) *** 636
[AN 2664577]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2007.
   Donhoffer Szilárd, 1902-1999 : elhangzott: 2002. szeptember 27. / Berde Botond [et al.]. - Budapest : MTA, 2006. - 41 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat
ISBN 978-963-508-525-5 * fűzött
Donhoffer Szilárd (1902-1999)
Magyarország - orvos - pedagógus - 20. század - emlékbeszéd
37(439)(092)Donhoffer_Sz.(042.5) *** 61(439)(092)Donhoffer_Sz.(042.5)
[AN 2664534]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2007.
   Évkönyv, 1944-2006 : Bíborvég Általános Iskola és Óvoda / [szerk. Drinóczi Szilvia, Kiss Natália]. - [Decs] : Bíborvég Ált. Isk. és Óvoda, 2007. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Bíborvég Általános Iskola és Óvoda (Decs)
Decs - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Decs)(058)
[AN 2665297]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2007.
Gesztesi Péter
   Oktatástechnológia / [írta és szerk. Gesztesi Péter]. - 2. kiad. - Pécs : Comenius, 2006. - 154 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 963-9687-16-2 fűzött
oktatástechnológia - multimédia
371.68 *** 371.3 *** 681.3.004.14
[AN 2664482]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2007.
Görbe László
   Kovács Mihály piarista tanár / Görbe László. - Budapest : OPKM, 2007. - 165 p. : ill. ; 20 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
ISBN 978-963-9712-06-5 fűzött : 1200,- Ft
Kovács Mihály (1916-2006)
Magyarország - pedagógus - 20. század - életrajz
37(439)(092)Kovács_Mihály
[AN 2665391]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2007.
Gundyné Szerényi Andrea
   Csíp, csíp, csibőricke.. : dél-alföldi hagyományok az óvodában / Gundyné Szerényi Andrea. - Budapest : Hagyományok Háza, 2007. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (Helyi hagyományok, ISSN 1785-7848)
ISBN 978-963-7363-25-2 fűzött
ISBN 963-7363-25-2
Dél-Alföld - óvodai nevelés - zeneoktatás - magyar néprajz - népzene
372.3:78 *** 39(=945.11)(439Dél-Alföld) *** 78.031.4(=945.11)(439Dél-Alföld)
[AN 2664903]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2007.
   Az Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium jubileumi évkönyve : 50. - Kazincbarcika : Irinyi J. Szakközépisk. és Kollégium, 2007. - 102, [17] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Évkönyv, 50
Fűzött
Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium (Kazincbarcika)
Kazincbarcika - szakközépiskola - vegyipar - iskolai évkönyv
373.6:66(439-2Kazinbarcika)(058)
[AN 2664149]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2007.
   Iskola a tanyák sorsán : a Békés-belencéresi Iskola története / szerk. Gulyás Sándor. - Békés : Gulyás Bt., 2007. - 201 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1890-8 fűzött
Békés-belencéresi Iskola
Békés - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Békés)(091)
[AN 2665393]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2007.
   Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága : egyetemi és főiskolai tankönyv / szerk. Mészáros Aranka. - [3. kiad.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2004 [!2007], cop. 2002. - 565, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-463-558-1) (hibás ISBN 963-463-558-X)
pedagógiai lélektan - szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
37.015.4(075.8) *** 37.064(075.8)
[AN 2669096]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2007.
Kőfalvi Tamás (1971-)
   Forrástani ismeretek történelemből : segédkönyv a történelem forrásközpontú tanításához / Kőfalvi Tamás, Makk Ferenc. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanári tudástár, ISSN 1789-2864)
Bibliogr.: p. 122-128.
ISBN 978-963-19-6007-5 fűzött : 2600,- Ft
történelemtanítás - egyetemi tankönyv
372.893(075.8) *** 371.3
[AN 2664435]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2007.
   Kötelező olvasmányok röviden [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., [2006]-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; X-BOX; Apple Macinthos; PC; Asztali DVD
magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés - elektronikus dokumentum
372.882(075.3) *** 82(091)(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 2661387]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2006. - 1 DVD-M
Műanyag tokban
magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés - elektronikus dokumentum
372.882(075.3) *** 894.511(091)(075.3) *** 82(091)(075.3)
[AN 2661415] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2006. - 1 DVD-M
Műanyag tokban
magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés - elektronikus dokumentum
372.882(075.3) *** 82(091)(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 2661421] MARC

ANSEL
UTF-89287 /2007.
Ladányi Andor (1928-)
   Törekvések, kísérletek a jogászképzés reformjára, 1890-1944 / Ladányi Andor. - Budapest : Gondolat, 2007. - 90 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 34.). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 34.)
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-693-024-0 fűzött : 1250,- Ft
Magyarország - oktatástörténet - felsőoktatás - jogász - századforduló - 20. század
378.634(439)
[AN 2665200]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2007.
   Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium : 30 éves jubileumi évkönyv, 1976-2006 / [szerk. Oroszné Garami Zsuzsanna et al.]. - Dunaújváros : Lorántffy Zs. Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, [2007]. - 190 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2387-2 fűzött
Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Dunaújváros)
Dunaújváros - szakközépiskola - szakiskola - könnyűipar - iskolai évkönyv
373.6:687(439-2Dunaújváros)(058) *** 377.35:687(439-2Dunaújváros)(058)
[AN 2663632]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2007.
   Matematika 5. évfolyam : tanári kézikönyv / [... szerk. Esztergályos Jenő] ; [ill. Stark Gábor és Katona Kata]. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2663709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 251 p.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-464-711-9)
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2663710] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 222, [2] p.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-464-514-6)
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2663711] MARC

ANSEL
UTF-89290 /2007.
Németh Erzsébet (1961-)
   Mozdul a szó.. : súlyosan akadályozott beszédfejlődésű gyerekek korai integratív fejlesztése / Németh Erzsébet, S. Pintye Mária ; [a bevezetőt írta Gerebenné Várbíró Katalin]. - Budapest : Logopédia K., 2006, cop. 1995. - 138, [10] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-138.
ISBN 963-86590-1-7 fűzött
logopédia - tanári segédkönyv
376.36(072)
[AN 2669111]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2007.
   Az OKJ és a felnőttképzés / [szerk. Borsi Árpád] ; [közread. a] Felnőttképzők Szövetsége. - Budapest : FVSZ, 2006. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1558-7 fűzött
ISBN 963-06-1558-4
Magyarország - felnőttoktatás - rendelet - konferenciakiadvány
374.7(439) *** 377(439)(094)(036) *** 061.3(439)
[AN 2664078]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2007.
   A Sylvester János Protestáns Gimnázium első tíz éve / [... szerk. Kovácsné Thomann Mónika]. - Budapest : Sylvester J. Protestáns Gimn., 2007. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2592-0 fűzött
Sylvester János Protestáns Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - egyházi iskola - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2665170]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2007.
Szentkúti Márta
   Kóstoló : érdeklődő szülőknek a Waldorf-iskoláról / Szentkúti Márta ; [közread. a Rubicon Waldorfpedagógiai Alapítvány]. - [Budaörs] : Rubicon Waldorfped. Alapítvány, [2007]. - 31 p. ; 23 cm
Fűzött
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 2665758]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2007.
   Tanulási zavarokról (nem) csak szülőknek / [szerk. Mitró Emese és Tariné Beregi Judit] ; [közread. a] Kossuth Lajos Általános Iskola. - Sajószentpéter : Kossuth L. Ált. Isk., 2007. - 86 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2625-5 fűzött
tanulási nehézség - fejlődéslélektan - diszlexia
371.322.9 *** 159.953.5 *** 159.922.7 *** 372.41/.45
[AN 2663669]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2007.
Tatai Zoltán (1928-)
   Szokolszky Rezső élete és munkássága / Tatai Zoltán. - Budapest : OPKM, 2007. - 48 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9712-07-2 fűzött
Szokolszky Rezső (1873-1945)
Magyarország - pedagógus - 19. század - 20. század - életrajz
37(439)(092)Szokolszky_R.
[AN 2665392]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9296 /2007.
   Extrém sportok [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (DVD enciklopédia)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
extrém sport - elektronikus dokumentum
796
[AN 2661364]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2007.
Horváth K. József (1954-)
   Börtönbe zárt Fradi-szív? : a Ferencváros tragédiája, 2001-2007 / Horváth K. József. - [Budapest] : Editorial Kft., 2007. - 270 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2611-8 fűzött : 2500,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
Budapest - sportegyesület - labdarúgás - ezredforduló
796.332(439-2Bp.)FTC *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2663293]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2007.
Nagy Árpád
   250 tátrai túra : túrakalauz / Nagy Árpád. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 304 p., XVI t. : ill., részben színes ; 21 cm + térk.
Bibliogr.: p. 294.
ISBN 978-963-9353-62-6 kötött : 3000,- Ft
Tátra - természetjárás
796.5(437.6)(234.372.43) *** 796.5(438)(234.372.43)
[AN 2669976]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2007.
Nagy Zoltán (1963-)
   Veszprém megyei labdarúgó almanach, 1950-2007 / Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2007. - 44 p. ; 21 cm. - (Magyar sporthistóriák, sporttörténetek, sportesemények ; 8.)
ISBN 978-963-87374-7-2 fűzött
Veszprém (megye) - sporttörténet - labdarúgás - 20. század - ezredforduló
796.332.093(439.117)
[AN 2665228]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2007.
   Pest Megyei Tenisz Szövetség almanachja, 1951-2006 / [szerk. Bánhidi Károly]. - [Budapest] : Pest Megyei Tenisz Szövetség, [2007]. - 304 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Pest (megye) - tenisz - sportszövetség - évkönyv
796.342(439.153)(058) *** 061.2(439.153)
[AN 2665263]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2007.
Schwartz Béla
   Miszter Kudu / Schwartz Béla. - Veszprém : Skicc Reklámstúdió, [2007]. - 107 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87549-0-5 kötött
Namíbia - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(688)(0:82-94)
[AN 2665334]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9302 /2007.
   Alkotói ösztöndíjasok, 1999-2006 / [szerk. ... Bárány Tímea] ; [közread. az] Amadeus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Amadeus Műv. Alapítvány, [2007]. - 119 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 963-06-1160-0 kötött
Magyarország - festészet - szobrászat - ösztöndíj - ezredforduló
75(439)"200" *** 73(439)"200" *** 378.34(439)
[AN 2663940]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2007.
Almádi Tárlat (2007) (Balatonalmádi)
   Almádi Tárlat 2007 : képzőművészeti kiállítás katalógusa : 2007 június 1- július 1. / [rend., közread.] Balatonalmádi Város Önkormányzata, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. - Balatonalmádi : Önkormányzat : Pannónia Kult. Közp. és Kvt., [2007]. - 42 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - Balatonalmádi - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439-2Balatonalmádi) *** 73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Balatonalmádi)
[AN 2665224]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2007.
Bánkuti András (1958-)
   Emberek a szovjet világban és az orosz világban = People in the Soviet world and in the Russian world / Bánkuti ; az előszót írta Tatyjana Tolsztaja ; [közread. a] Magyar Újságírók Országos Szövetsége. - [Budapest] : MÚOSZ, [2007]. - 159 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
ISBN 963-7115-27-7 fűzött
Szovjetunió - Oroszország - fényképész - 20. század - 21. század - helyismeret - szociofotó
77.04(439)(092)Bánkuti_A. *** 908.47"198/200"(084.12) *** 77.044
[AN 2663856]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2007.
Berhidi Mária (1953-)
   Berhidi. - [Budapest] : [Berhidi M.], [2007]. - [14] p. : ill., színes ; 25 cm
Berhidi Mária 2003-2005 között rendezett kiállításainak katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-1948-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Berhidi_M. *** 061.4(439-2Dunaújváros) *** 061.4(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2664247]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2007.
Biczó Piroska
   Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely, I-II / [Biczó Piroska]. - Utánny. - [Budapest] : TKM Egyes., 2007. - 31 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 309-310.)
Fűzött (hibás ISBN 963-554-493-6)
Székesfehérvár - székesegyház - régészet - útmutató
726.54(439-2Székesfehérvár)(036) *** 904(439-2Székesfehérvár)(036)
[AN 2665161]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2007.
Cartocci, Alice
L'arte egizia (magyar)
   Egyiptomi művészet / Alice Cartocci, Gloria Rosati ; [ford. Zsuzsics Renáta]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 359 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 2.)
ISBN 978-963-13-5586-4 kötött : 6000,- Ft
művészettörténet - ókori Egyiptom - művelődéstörténet - egyiptomiak ókori vallása
7.032.2 *** 930.85(32) *** 299.31 *** 904(32)
[AN 2664782]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2007.
Csató Éva
   Műholdfelvételek a területi tervezésben / írták Csató Éva, Tózsa István. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2007. - 124 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 12.)
ISBN 978-963-86995-5-8 fűzött
területrendezés - közigazgatás - űrfelvétel
711 *** 629.783 *** 35
[AN 2664793]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2007.
   Délibáb : a Makói Grafikai Alkotótelep kiállítása / Baksai József [et al.] ; [szerk. ... Böröcz László]. - [Budapest] : 2B Alapítvány, 2006. - 14 p. : ill., főként színes ; 16 cm. - (2B Galéria füzetek, ISSN 1789-140X ; 5.)
A bev. angol nyelven is
ISBN 963-86977-2-5 fűzött
Makó - képzőművészet - ezredforduló - művésztelep - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.28(439-2Makó) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2665352]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2007.
   Domestic goods : women artists from Central Europe : June 27 - July 29, 2006 : A.I.R. Gallery, New York / Mária Berhidi [et al.] ; curated by Ágnes Berecz ; [ed. by László Böröcz]. - [Budapest] : 2B Alapítvány, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 16 cm. - (2B Galéria füzetek, ISSN 1789-140X ; 6.)
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 061.4(73-2New_York)
[AN 2665354]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2007.
Dunaújvárosi Fotóbiennále (2007)
   Dunaújvárosi Fotóbiennále, 2007 / [... kurátorai Böröczfy Virág, Gulyás Miklós és Zólyom Franciska] ; [szervezők ... Fotografus.hu - Alapítvány a Magyar Fotográfiáért..., Kortárs Művészeti Intézet..., Modern Művészetért Közalapítvány]. - Dunaújváros : Fotografus.hu - Alapítvány a M. Fotográfiáért : Modern Művészetért Közalapítvány, 2007. - 61 p. : ill., részben színes ; 20x27 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-9636-86859-9-5 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 2663591]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2007.
   Az északi part : 2007. június 14 - július 29. = The northern shore : 14th June - 29th July 2007 / [a kiállítást vál. és rend., a katalógust szerk. ... Pinczehelyi Sándor] ; [közread. a Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság]. - Debrecen : Modem, 2007. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-2607-1 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2663788]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2007.
   Festődiploma 04 05 : [a PTE Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézet Festészet Tanszék 2004. és 2005. évi végzős hallgatóinak diploma kiállítása] : [Pécs, HattyúHáz, 2005. június 29 - augusztus 31.] / [... szerk. Varga Rita]. - Pécs : PTE Műv. Kar Vizuális Műv. Int. Festészet Tansz., 2006. - 58 p. : ill., színes ; 15x22 cm
ISBN 963-642-095-5 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2665233]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2007.
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Van Gogh (magyar)
   Van Gogh / Robert Hughes előszavával ; [... ford. Pfisztner Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2007. - 431 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Életmű, ISSN 1789-1078)
Bibliogr.: p. 418.
ISBN 978-963-9705-15-9 kötött : 5500,- Ft
Gogh, Vincent van (1853-1890)
Hollandia - festőművész - 19. század
75(492)(092)Gogh,_V._van
[AN 2663469]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2007.
   Hazai javak / Berhidi Mária [et al.] ; [szerk. ... Böröcz László]. - [Budapest] : 2B Alapítvány, 2006. - 16 p. : ill., színes ; 16 cm. - (2B Galéria füzetek, ISSN 1789-140X ; 4.)
A kiállítást Budapesten 2006. jan. 27 - márc. 4. között tartották
ISBN 963-86977-1-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2665351]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2007.
   Hommage Alpár Ignác : a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása : Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2007 / Ágg Károly [et al.] ; [szerk. Tóth József]. - [Budapest] : M. Alkotóművészek Orsz. Egyes., [2007]. - [23] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Magyarország - Budapest - fotóművészet - ezredforduló - vár - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 728.81(439-2Bp.)(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2664253]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2007.
Horváth Hilda
   Gróf Pálffy János műgyűjteménye / írta Horváth Hilda. - Budapest : Akad. K., 2007. - 187 p., [74] t. : ill. ; 24 cm. - (Művészettörténeti füzetek, ISSN 0324-7791 ; 29.)
Bibliogr.: p. 101-127. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-8470-8 fűzött : 3990,- Ft
Pálffy János (1829-1908)
Magyarország - műgyűjtés - magángyűjtemény - képzőművészet - 19. század - századforduló
7.074(439)(092)Pálffy_J. *** 73/76(100)
[AN 2665598]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2007.
Kemény Mária
A Szent István-bazilika (angol)
   St Stephen's Basilica : the story of a church / Mária Kemény. - Budapest : Terc, cop. 2007. - 67, [5] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9535-62-6 fűzött
Budapest - székesegyház
726.54(439-2Bp.)
[AN 2663713]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2007.
   Képzeletbeli éden = Paraíso imaginário / [művészek Eperjesi Ágnes et al.] ; [kurátor ... Bán Zsófia] ; [közread. ... Lumen Fotóművészeti Alapítvány]. - [Budapest] : Lumen Fotóművészeti Alapítvány, [2007]. - [44] p. : ill., színes ; 20 cm
A Rio de Janeiroban 2007. jún. 21-től szept. 2-ig tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-06-2661-3 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(81-2Rio_de_Janeiro)
[AN 2664921]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2007.
Kovács András (1946-)
   Épületek emlékezete : nevezetes épületek Erdélyben / Kovács András. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 224 p. : ill. ; 20 cm. - (Múltidéző-zsebkönyvtár, ISSN 1789-0306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-008-9 fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-008-2)
Erdély - építészettörténet - templom - vár - kastély - magyar történelem - művelődéstörténet
72(439.21) *** 726.54(439.21) *** 728.8(439.21) *** 943.921 *** 930.85(439.21)
[AN 2665074]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2007.
Lachi, Chiara
Il seicento (magyar)
   Barokk művészet / Chiara Lachi ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 430, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 10.)
ISBN 978-963-13-5587-1 kötött : 6000,- Ft
művészettörténet - barokk - keresztény művészet
7.034.7 *** 7(4)"15/17" *** 247
[AN 2664786]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2007.
Levárdy Ferenc (1916-)
   Gyöngyöspata, plébániatemplom / [Lévárdy Ferenc]. - 6. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2007. - 15 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 156.)
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-555-236-X)
Gyöngyöspata - templom - útmutató
726.54(439-2Gyöngyöspata)(036)
[AN 2669093]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2007.
   Lumen könyv 2 : a könyv a Lumen 2005. december és 2007. január közötti programjának dokumentációja = Lumen book 2 : the book is the dokumentation of the Lumen programs between december 2005 and January 2007 / [szerk. ... Csatlós Judit és Orbán György] ; [kiad. a Lumen Fotóművészeti Alapítvány]. - Budapest : Lumen Fotóművészeti Alapítvány, 2007. - 122 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2068-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 73/76(100)"200" *** 77.04(439)"200" *** 77.04(100)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2005/2007"
[AN 2664925]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2007.
Major Henrik (1890-1948)
   Major Henrik panoptikuma : írók és hírlapírók karrikaturái / Kosztolányi Dezső előszavával. - [Budapest] : [Tevan Alapítvány], [2007]. - [140] p. : ill. ; 19 cm
Közread. a Tevan Alapítvány. - Eredetileg a "Tevan-könyvtár" c. sorozat 21-25. tagjaként jelent meg. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Békéscsaba : Tevan, 1913
ISBN 978-963-06-2632-3 fűzött
Magyarország - író - újságíró - századforduló - karikatúra - hasonmás kiadás
741.5(439)(092)Major_H. *** 094/099.07 *** 894.511(092)(084.1) *** 070(439)(092)(084.1)
[AN 2668951]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2007.
Manajló János Iván (1942-)
   Manajló Iván képzőművész alkotásai : 1961 - 1972 - 1985 - 1998 - 2007 = Tvori hudožnika Manajlo Ìvana : 1961 - 1972 - 1985 - 1998 - 2007. - Budapest ; [Vác] : [Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat], 2007. - 96 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Közread. a Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
ISBN 978-963-06-2367-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Manajló_I.
[AN 2664508]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2007.
Meiszter Kálmán (1925-)
   Életem, képeim.. : portrék, életképek, csöndéletek, tájképek föstőjének és rajzolójának munkái / Meiszter Kálmán ; ... fel. szerk. Földi Lajos. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 79 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Meiszter Kálmán (1925-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Meiszter_K.
[AN 2663773]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2007.
Morvay, Gabriel (1934-1988)
   Powrót do kraju nigdy niewidzianego = Visszatérés a soha nem látott hazába / Gabriel Morvay ; [a kiállítás rendezője Halina Keményffyné Krawczun] ; [a katalógus szerkesztője Konrad Sutarski] ; [kiad. a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára]. - Budapest : Mo. Lengyelség Múz. és Lvt., 2007. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. Budapesten, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltárában 2007. ápr. 20-án megnyitott kiállítás alkalmából. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Lengyelország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(438)(092)Morvay,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2664611]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2007.
   Művészgenerációk : a Györgyi-Giergl család három évszázada : kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 2006. október 4 - 2007. március 5. = Artist generations : three centuries of the Györgyi-Giergl family : exhibition in the Budapest Historical Museum, 4 October 2006 - 5 March 2007 / [a katalógust szerk. ... Basics Beatrix et al.] ; [a kiállítást rend. ... Basics Beatrix, Györgyi Erzsébet]. - Budapest : BTM, 2007. - 244 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 217-228.
ISBN 978-963-9340-63-3 fűzött
Györgyi-Giergl család
Magyarország - iparművész - képzőművész - építész - családtörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092) *** 72(439)(092) *** 929.52(439)Györgyi-Giergl *** 930.85(439)"17/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2664695]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2007.
Nádor Judit (1953-)
   Martonbéla és a Vaskor ikonjai / Nádor Judit. - [Pécs] : Nádor J., 2007. - [14] p. : ill., színes ; 21 cm
A 2007. ápr. 20-án Pécsett azonos címmel megnyitott kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nádor_J. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2664503]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2007.
Országos Mafosz Szalon (24.) (2007) (Budapest)
   XXIV. Mafosz Szalon : Budapest, 2007 / [szerk. Győri Lajos] ; [rend., kiad. Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége]. - Budapest : Mafosz, [2007]. - [36] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - ezredforduló - fotóművészet - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2665227]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2007.
Pannónia Fotószalon (16.) (2007) (Székesfehérvár)
   16. Pannónia Fotószalon : Székesfehérvár, ... Megyei Művelődési Központ, 2007. április 14 - május 5. / [a katalógust ... szerk. Nagy Ottó Sándor]. - [Székesfehérvár] : [Székesfehérvári Fotóklub], 2007. - 14 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Rend., közread. a Székesfehérvári Fotóklub
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2665225]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2007.
Szatucsek Tibor
   Hantokkal írt történelem : a Hegyvidék temetőinek története / Szatucsek Tibor. - Budapest : Tarsoly, 2007. - 52 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
ISBN 978-963-9570-23-8 fűzött
Budapest. 12. kerület - temető - helyismeret
718(439-2Bp.XII.) *** 908.439-2Bp.XII.
[AN 2664148]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2007.
Szeifert Judit (1968-)
   Baksai József / Szeifert Judit. - [Budapest] : Globe Print Kft., [2007]. - 367 p. : ill., részben színes ; 16 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-06-2290-5 fűzött
Baksai József (1957-)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Baksai_J. *** 76(439)(092)Baksai_J.
[AN 2664338]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2007.
Szilvitzky Margit (1931-)
   Folyamatos jelen : műfajok, művek, kommentárok : szakmai visszaemlékezések, öltözködés, rajz, textilművészet, festészet, grafika, művészkönyv / Szilvitzky Margit ; [a fotókat kész. Lelkes László et al.]. - [Budapest] : Balassi, cop. 2007. - 231 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 227-229. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-708-4 fűzött
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - ezredforduló
745.52(439)(092)Szilvitzky_M.
[AN 2665732]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2007.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
   A Pesti Műegylet története : a képzőművészeti nyilvánosság kezdetei a XIX. században Pest-Budán / Szvoboda Dománszky Gabriella. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2007. - 559 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 247-259. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-661-763-9 fűzött
Pesti Műegylet
Magyarország - képzőművészet - művészeti élet - egyesület - 19. század
73/76(439)"18" *** 73/76(100)"18" *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2665138]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2007.
Zubánics László (1971-)
   Víz tükrére történelmet írni.. : helytörténeti írások / Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 91 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 157.)
ISBN 978-963-87501-5-0 fűzött
Kárpátalja - vár - helytörténet
728.81(439.23) *** 943.923-35"10/17"
[AN 2664416]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9337 /2007.
Halász Ferenc
   A Kórus : a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar története, 1956-2006 / [írta Halász Ferenc, Vida Lajos] ; [kiad. Városi Pedagógus Énekkarért Alapítvány]. - Hajdúszoboszló : Városi és Pedagógus Énekkarért Alapítvány, 2006. - 146 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1122-0 fűzött
ISBN 963-06-1122-8
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar
Hajdúszoboszló - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2665347]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2007.
   Kodály, 1882-1967 / [réd. Mihály Ittzes] ; [par les soins de la Fondation pour l'Institut Kodaly de Kecskemét]. - [Kecskemét] : Fond. pour l'Institut Kodaly de Kecskemét, [2007]. - 20 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 2663931]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2007.
   "Nem biccentek igent a pusztulásnak" : Vujicsics Tihamér emlékére / összeáll. Gracza Lajos. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-722-0 fűzött : 2000,- Ft
Vujicsics Tihamér (1929-1975)
Magyarország - zeneszerző - 20. század
78.071.1(439)(092)Vujicsics_T.
[AN 2665691]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2007.
   Sopron Város Fúvószenekara, jubileumi évkönyv : [1957-2007] / [összeáll. Gritsch Mátyás et al.]. - [Sopron] : Sopron Vár. Fúvószenekara, [2007]. - 110 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2385-8 fűzött
Sopron Város Fúvószenekara
Sopron - fúvószenekar - évkönyv
785.11.071(439-2Sopron)(058) *** 788
[AN 2664500]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9341 /2007.
Báron György (1951-)
   Alászállás az alvilágba : Psycho analízis / Báron György. - Budapest : ÚMK, 2007. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Nagyítás könyvek, ISSN 1789-137X ; 1.)
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-9609-55-6 * fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 978-963-9609-55-2)
Hitchcock, Alfred (1899-1980)
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század
791.43.071.1(73)(092)Hitchcock,_A.
[AN 2665148]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2007.
Kékesi Kun Árpád (1972-)
   A rendezés színháza / Kékesi Kun Árpád. - Budapest : Osiris, 2007. - 464 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-943-4 fűzött : 3980,- Ft (hibás ISBN 978-963-389-943)
színházművészet - színházi rendező - 19. század - 20. század - színielőadás
792.01 *** 792.027.2(100)"19/20"(092) *** 792.091(100)"19/200"
[AN 2664170]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2007.
   "Látszanak, mert játszhatók" : Shakespeare a színpad tükrében : esszék, tanulmányok / [szerk. Géher István, Tabi Katalin]. - [Budapest] : [ELTE], cop. 2007. - 295 p. ; 20 cm
Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. - Bibliogr.
ISBN 963-463-904-6 fűzött
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - Magyarország - író - 16. század - 17. század - kritika - 20. század - ezredforduló - színielőadás - műelemzés
792.091(100)"19/200" *** 792.091(439)"19/200" *** 820(092)Shakespeare,_W. *** 894.511-95(082)
[AN 2663948]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9344 /2007.
Csordás Norbert
   Angol nyelvkönyv / Csordás Norbert. - [Budapest] : CDN Kft., cop. 2006. - 166 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 963-229-137-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2664674]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2007.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, [2007]-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2669714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/1.], Lehrbuch 1. - [2007], cop. 2004. - 83 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-9572-43-0 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 2669719] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/2.], Arbeitsbuch 1. - [2007], cop. 2004. - 143 p. : ill.
ISBN 978-963-9572-44-7 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2669721] MARC

ANSEL
UTF-89346 /2007.
Fehér Bence
   Pannonia latin nyelvtörténete / Fehér Bence. - Budapest : Károli Egy. K., 2007. - 560 p. ; 21 cm. - (Fontes Pannoniae antiquae, ISSN 1789-1582 ; 3.)
Bibliogr.: p. 500-505.
ISBN 963-8397-92-4 fűzött
Pannonia - latin nyelv - nyelvtörténet
807.1(398.6)(091)
[AN 2665405]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2007.
Forgács Tamás (1959-)
   Bevezetés a frazeológiába : a szólás- és közmondáskutatás alapjai / Forgács Tamás. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 289 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 69.)
Bibliogr.: p. 269-285.
ISBN 978-963-7094-69-9 fűzött : 2100,- Ft
frazeológia - magyar nyelv - közmondás - szólás
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 2663391]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2007.
Gréczi-Zsoldos Enikő (1974-)
   Nógrád vármegye nyelve a XVII. században / Gréczi-Zsoldos Enikő. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2007. - 159, [4] p., [3] t.fol : ill. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 52.)
Bibliogr.: p. 148-159.
ISBN 978-963-7243-66-0 fűzött
Nógrád (vármegye) - magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvtörténet - szókincs - 17. század
809.451.1-087(439.131)"16" *** 809.451.1-321.1 *** 809.451.1-53(439.131)"16"
[AN 2663504]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2007.
Guderian, Claudia
Pons Powerkurs für Anfänger Englisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : angol / Claudia Guderian ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Christa Janik ...]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2007, cop. 2003. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9194-84-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2669933]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2007.
   Gyógyítsunk magyarul! : angol, latin és zagyvanyelvű gyógyászati, orvosi és lélektani szakkifejezések magyarul / szerk. Molnos Angéla és mtársai ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : LSZM Közhasznú Alapítvány, 2007. - 371 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 352-356.
ISBN 978-963-06-2507-4 fűzött
magyar nyelv - orvostudomány - többnyelvű szótár
809.451.1-316.4 *** 801.323=945.11=00 *** 809.451.1-06 *** 61(038)
[AN 2665394]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2007.
Kiss Jenő (1943-)
   Zsirai Miklós, 1892-1955 : elhangzott: 2005. április 18. / Kiss Jenő. - Budapest : MTA, 2006. - 20 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Másolat. - Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 978-963-508-540-8 * fűzött
Zsirai Miklós (1892-1955)
Magyarország - nyelvész - pedagógus - századforduló - 20. század - életrajz - emlékbeszéd
80.001(439)(092)Zsirai_M.(042.5) *** 37(439)(092)Zsirai_M.(042.5)
[AN 2664547]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2007.
   Magyar - fehérorosz szótár = Vugorska - belaruskì sloŭnìk / szerk. Hollós Attila és Larisza Sztankevics ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke]. - Nyíregyháza : NYF Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2007. - XII, 280 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [XI].
ISBN 978-963-7336-68-3 kötött
magyar nyelv - belorusz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=826
[AN 2665370]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2007.
   Pannon enciklopédia [elektronikus dok.] : magyar nyelv és irodalom. - Szöveg és képek. - Budapest : Digitalmedia Hungary Kft., cop. 2006. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PC; Pentium 133 MHz processzor; SVGA (800x600); 64 MB RAM; DVD meghajtó; Windows 9x/NT/2000/XP
Műanyag tokban
magyar nyelv - magyar irodalom története - elektronikus dokumentum
809.451.1 *** 894.511(091)
[AN 2661177]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2007.
Péntek Bernadett
   Aktuelle Gesprächsthemen : Lösungsbuch / Péntek Bernadett, Björn Freiberg. - Győr : Nordwest 2002, [2007]. - 95 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-86795-4-3 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2664268]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2007.
Róna-Tas András (1931-)
   Ligeti Lajos, 1902-1987 : elhangzott: 2002. október 28. / Róna-Tas András. - Budapest : MTA, 2006. - 17 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-532-3 fűzött
ISBN 963-508-532-X
Ligeti Lajos (1902-1987)
Magyarország - tudós - klasszika-filológia - turkológia - magyar őstörténet - keletkutatás - pedagógus - 20. század - életrajz - emlékbeszéd
80.001(439)(092)Ligeti_L.(042.5) *** 37(439)(092)Ligeti_L.(042.5)
[AN 2664607]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2007.
Szilágyi Anikó
   1 tanár + 1 diák : 1 könyv azoknak, akik üzleti nyelvet tanítanak magánúton : [módszertani kézikönyv] / Szilágyi Anikó, Szőke Andrea. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255.
ISBN 978-963-19-6012-9 fűzött : 2900,- Ft
angol nyelv - német nyelv - szaknyelv - kereskedelem - módszertan - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11 *** 803.0(072)=945.11 *** 651.7(072)
[AN 2664631]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2007.
Szilvás Izabella
   Exam-fright killer : 50 advanced topics / Izabella Szilvás. - 2. ed. - [Zalaegerszeg] : [Szerző], 2007. - 230 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-06-2037-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2669936]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2007.
Varga Csaba (1945-)
   Angol szókincs magyar szemmel : szóértő / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2007. - 263 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-252.
ISBN 978-963-86925-9-7 fűzött : 2700,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - magyarságkutatás
809.451.1(089.3) *** 802.0(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2665605]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9359 /2007.
   F. M. Dostoevsky in the context of cultural dialogues : 13th Symposium of the International Dostoevsky Society : July 3-8, 2007, Budapest = F. M. Dosztojevszkij a kultúrák dialógusának tükrében : a Nemzetközi Dosztojevszkij Társaság 13. konferenciája : 2007. július 3-8., Budapest = F. M. Dostoevskij v kontekste dialogič¡skogo vzaimodejstviâ kulʹtur : XIII Simpozium Meždunarodnogo obŝestvo Dostoevskogo : Budapešt, 3-8 iûlâ 2007 g. / [ed. Katalin Kroó, Géza S. Horváth] ; [org. by the] IDS, University ELTE Institute of Slavic and Baltic Philology. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2007. - 196 p. ; 24 cm
13th Symposium of the International Dostoevsky Society (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
Fűzött
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Oroszország - író - 19. század - filozófia - konferenciakiadvány
882(092)Dostoevskij,_F._M. *** 1 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2663944]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2007.
Görömbei András (1945-)
   Barta János, 1901-1988 : elhangzott: 2003. január 27. / Görömbei András. - Budapest : MTA, 2006. - 16 p. : ill. ; 23 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-522-4 fűzött
ISBN 963-508-522-2
Barta János (1901-1988)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - életrajz - emlékbeszéd
82.01(439)(092)Barta_J.(042.5)
[AN 2664585]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2007.
Körmendy Zsuzsanna (1949-)
   Arthur Koestler : harcban a diktatúrákkal / Körmendy Zsuzsanna ; [közread. a] XX. Század Intézet. - Budapest : XX. Század Int., 2007. - 574, [10] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 553-561.
ISBN 978-963-86784-4-7 kötött : 2900,- Ft
Koestler, Arthur (1905-1983)
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Koestler,_A.
[AN 2665259]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9362 /2007.
Benedek András, S. (1947-)
   Készülődés : a kárpátaljai magyar írás : irodalomtörténeti esszé / S. Benedek András. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 100 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 158.)
ISBN 978-963-87501-6-7 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története
894.511(091)(477.87)
[AN 2664425]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2007.
Csetri Lajos (1928-2001)
   Amathus : válogatott tanulmányok / Csetri Lajos ; [... összeáll. Szajbély Mihály, Zentai Mária]. - [Budapest] : L'Harmattan : MIT, [2007]-. - 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
ISBN 978-963-236-003-4
magyar irodalom története - nyelvújítás - 18. század - 19. század - irodalomelmélet - műelemzés
894.511(091)"17/18" *** 82.01
[AN 2665155]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2007. - 260 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-012-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - író - nyelvújítás - nyelvfilozófia - 18. század - 19. század
894.511(091)"17/18" *** 894.511(092)Kazinczy_F. *** 894.511(092)Berzsenyi_D. *** 894.511(092)Döbrentei_G. *** 809.451.1-53"17/18" *** 800.1(439)"17/18"
[AN 2665158] MARC

ANSEL
UTF-89364 /2007.
Csoóri Sándor (1930-)
   Tizenhét kő a parton : esszék / Csoóri Sándor. - Budapest : Nap K., cop. 2007. - 376 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-26-4 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - 21. század - esszé - válogatott művek - interjú
894.511(092)Csoóri_S.(047.53) *** 894.511-4 *** 894.511-821
[AN 2664102]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2007.
Domokos Mátyás (1928-2006)
   Az olvasó fényűzése : esszék, tanulmányok fél évszázad terméséből / Domokos Mátyás. - Budapest : Nap K., 2007. - 3 db ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-06-6 kötött : 6300,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511(091) *** 894.511-4 *** 894.511-92
[AN 2664016]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A rontás ellen. - 330 p.
ISBN 978-963-9658-19-6
magyar irodalom története - magyarság - nemzet - 20. század - esszé
894.511(091)"19" *** 323.1(=945.11)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 2664018] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A költői képzelet nyomában. - 402 p.
ISBN 978-963-9658-20-2
magyar irodalom története - 20. század - vers - esszé
894.511(091)-1"19" *** 894.511-4
[AN 2664040] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az életre figyelés prózaírói. - 221 p.
ISBN 978-963-9658-21-9
Felvidék - Vajdaság - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 19. század - 20. század - próza - esszé
894.511(091)-3"18/19" *** 894.511(4-11)(091)"19" *** 894.511-4
[AN 2664052] MARC

ANSEL
UTF-89366 /2007.
   Fáklya volt a kezemben : in memoriam Móricz Zsigmond / [vál., szerk., összeáll. Márkus Béla]. - Budapest : Nap K., cop. 2007. - 391 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 963-9658-08-1 kötött : 2790,- Ft
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - író - 20. század - memoár - antológia
894.511(092)Móricz_Zs.(0:82-94)
[AN 2664095]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2007.
   Jókai Mór és a Sváb-hegy : II. Hegytörténeti konferencia / [... szerk. Balázs Attila és Kollega Tarsoly István]. - Budapest : Tarsoly, 2007. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
A konferenciát 2007. febr. 26-án Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-26-9 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Budapest. 12. kerület - író - 19. század - századforduló - helyismeret - konferenciakiadvány
894.511(092)Jókai_M. *** 908.439-2Bp.Sváb-hegy *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2664144]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2007.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   Kemény Zsigmond levelezése / [sajtó alá rend. Pintér Borbála] ; [a levelek összegyűjtésében részt vett Somogyi Gréta] ; [közread. az] ELTE. - Budapest : Balassi : ELTE, cop. 2007. - 491 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-721-3 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Kemény_Zs.(044)
[AN 2665390]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2007.
Komáromy Sándor (1945-)
   Kisebbségi magyar gyermekvers / Komáromy Sándor ; [kiad. a Sárospatak Art Ért Alapítvány]. - Sárospatak : Sárospatak Art Ért Alapítvány, 2007. - 173, [6] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-[175].
ISBN 978-963-06-2334-6 fűzött
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511(091)-14(02.053.2)(4-191)
[AN 2665328]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2007.
   Lehet, mert kell : Reményik Sándor emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Dávid Gyula]. - Budapest : Nap K., cop. 2007. - 281 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 978-963-9658-07-3 kötött : 2800,- Ft
Reményik Sándor (1890-1941)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - antológia - memoár
894.511(498)(092)Reményik_S.(0:82-94)
[AN 2664106]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2007.
Szegedy-Maszák Mihály (1943-)
   Márai Sándor, 1900-1989 : elhangzott: 2002. december 2. / Szegedy-Maszák Mihály. - Budapest : MTA, 2006. - 16 p. : ill. ; 22 cm. - (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, ISSN 1419-8843)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-963-508-533-8 fűzött
ISBN 963-508-533-8
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század - emlékbeszéd
894.511(092)Márai_S.(042.5)
[AN 2664614]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9372 /2007.
Allende, Isabel (1942-)
El Zorro (magyar)
   Zorro / Isabel Allende ; [ford. Cserháti Éva]. - [Budapest] : Geopen : Kortárs, 2007. - 458 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-04-7 kötött : 2950,- Ft
Chile - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 2663702]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2007.
Anderson, Catherine
Always in my heart (magyar)
   Örökké a szívemben / Catherine Anderson ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, 2007. - 356 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-9648-68-5 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2665242]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2007.
Archer, Jeffrey
False impression (magyar)
   Tökéletes másolat / Jeffrey Archer ; [ford. Komáromy Rudolf]. Éjféli nap / Rosie Thomas ; [ford. Uram Tamás]. Kegyetlen tréfa / Peter James ; [ford. Szabó Olimpia]. Marley és mi / John Grogan ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., 2007. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: False impression. Sun at midnight. Dead simple. Marley & me
ISBN 978-963-9707-19-1 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - kutya - bűnügyi regény - regény
820-312.4=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 636.7(0:82-31)
[AN 2665830]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2007.
   Átkelés : kortárs amerikai költők / a verseket vál. és ford. Gyukics Gábor. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9725-08-9 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - 20. század - vers - antológia
820-14(73)(082)=945.11
[AN 2663895]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2007.
Auslander, Shalom
Beware of God (magyar)
   Rabbik és gojok / Shalom Auslander. - Budapest : Konkrét Kv., 2007. - 241, [4] p. ; 21 cm
Ford. Dobos Gergely, Polyák Béla, Totth Benedek
ISBN 978-963-7424-23-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - zsidó vallás - humor - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 296(0:82-7)
[AN 2663970]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2007.
Baudelaire, Charles (1821-1867)
   Charles Baudelaire versei / [a köt. fordítói Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád]. - Budapest : Sziget, 2007. - 328, [8] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-7268-43-4 kötött : 2680,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 2669707]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2007.
Blixen, Karen (1885-1962)
Den afrikanske farm (magyar)
   Volt egy farmom Afrikában / Karen Blixen ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1987. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8366-8 kötött : 2500,- Ft
Blixen, Karen (1885-1962)
Kenya - helyismeret - dán irodalom - memoár
839.8-94=945.11 *** 908.676.2(0:82-94)
[AN 2669809]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2007.
Bloch, Arthur (1948-)
Murphy's law, doctors (magyar)
   Murphy törvénykönyve : orvosok : műhiba teszi a mestert / Arthur Bloch ; [ford. Hernádi Miklós] ; [ill. Tom Glass]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 185 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9635-95-2 kötött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9635-95-1)
amerikai angol irodalom - humoreszk
820-7(73)=945.11
[AN 2663520]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2007.
Bloch, Arthur (1948-)
Murphy's law, lawyers (magyar)
   Murphy törvénykönyve : jogászok : a jogok jogtalanítása a jogban / Arthur Bloch ; [ford. Hernádi Miklós] ; [ill. Kimi Weart]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 201 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9635-94-4 kötött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - humoreszk
820-7(73)=945.11
[AN 2663516]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2007.
Cabot, Meg (1967-)
Missing you (magyar)
   Isten veled, Villámlány! : hiányzol / Meg Cabot ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 216 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674). (Hívószám 1-800)
ISBN 978-963-539-598-9 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2665067]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2007.
Cain, James M. (1892-1977)
Double indemnity (magyar)
   Dupla vagy semmi / James M. Cain ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2007. - 156 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8335-4 kötött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2665362]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2007.
Carolis, Patrick de (1953-)
Les demoiselles de Provence (magyar)
   A provence-i kisasszonyok / Patrick de Carolis ; [ford. Berényi Pálné]. - Budapest : General Press, 2007. - 516 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9648-72-2 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2665257]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2007.
Chevalier, Tracy (1962-)
Falling angels (magyar)
   Hulló angyalok / Tracy Chevalier ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, 2007, cop. 2002. - 368 p. ; 20 cm
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9093-53-9)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2669088]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
Towards zero (magyar)
   Éjféltájt / Agatha Christie ; [ford. Fehér Katalin]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1979. - 271 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8336-1 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2669703]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2007.
Cohen, Ira (1935-)
   Bőségszaru = Cornucopion / Ira Cohen ; Gyukics Gábor fordítása. - Budapest : I.A.T. K. : ÚMK, 2007. - 115 p. : ill. ; 22 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9609-64-8 * fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 963-9609-64-8)
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2665047]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2007.
Cornwell, Bernard (1944-)
The last kingdom (magyar)
   Az utolsó királyság : [Angolszász históriák, 1. rész] / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2007. - 407 p. ; 22 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-216-1 kötött
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2665754]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2007.
Dale, Anna (1971-)
Whispering to witches (magyar)
   Boszorkányoknak suttogó / Anne[!] Dale ; [ford. Sári Júlia]. - Budapest : Európa, 2007. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8294-4 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2663568]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2007.
Delinsky, Barbara
The summer I dared (magyar)
   Vakmerő nyár / Barbara Delinsky. - Budapest : Gabo, cop. 2006. - 478 p. ; 20 cm
Ford. Palásthy Ágnes
ISBN 978-963-9635-75-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2665400]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2007.
Donald, Robyn
The bilionaire's passion (magyar)
   A legszebb emléktárgy / Robyn Donald ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 393.)
ISBN 978-963-537-680-3 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2664757]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2007.
Ende, Michael (1929-1995)
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1985. - 440 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-07-8333-0 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 2669710]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2007.
Faletti, Giorgio
Niente di vero tranne gli occhi (magyar)
   Szemtől szemben a halállal / Giorgio Faletti ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 495 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-226-0 kötött
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 2663662]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2007.
Feist, Raymond E.
Shards of a broken crown (magyar)
   Törött korona : A kígyóháború legendájának negyedik kötete / Raymond E. Feist ; [ford. Radnóti Alíz]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2007. - 520 p. : ill. ; 19 cm
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 978-963-8428-46-2 fűzött : 2998,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2669963]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2007.
Fletcher, Charlie
Stoneheart (magyar)
   Kőszív / Charlie Fletcher ; [ford. Zilahi Judit]. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-16-6045-6 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2663776]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2007.
Gavalda, Anna (1970-)
   Le fait du jour [elektronikus dok.] : Mets-toi au français / Anna Gavalda ; [ford. Déri Zsuzsa et al.] ; [szerk. Zakariás István]. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Szonya, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Tart.: IIG ; Le fait du jour ; Catgut. - Főcím a lemezcímkéről. - Borítócím: A nap híre : Ne tanulj franciául! Hagyd, hogy rádragadjon!. - Működési követelmények: Internetkapcsolat (min. Internet Explorer 4.0, Netscape Navigator 4.5); Windows 98SE/98/2000/XP; min. merevlemez-terület: 600MB, min. memória igény 32 MB; min. 1024x768 képernyő-felbontás
Műanyag tokban
francia irodalom - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum - elbeszélés
840-32
[AN 2659117]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2007.
Gerard, Cindy
Black-tie seduction (magyar)
   Húzd meg, ereszd meg / Cindy Gerard ; [... ford. Wojtovicz Hajnalka]. Botrányos alku / Emilie Rose ; [... ford. Kovács Eszter]. Hullámverés / Cait London ; [... ford. Radics Viktória]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 21.)
Egys. cím: Black-tie seduction. Scandalous passion. Total package
ISBN 978-963-537-678-0 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2664755]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2007.
Grisham, John (1955-)
The king of torts (magyar)
   Keserű pirula / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2007, cop. 2004. - 487 p. ; 21 cm
Megj. "A kárrendezés királya" címmel is
ISBN 978-963-9574-26-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2669086]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2007.
Grisham, John (1955-)
The last juror (magyar)
   Az utolsó esküdt / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2007, cop. 2004. - 479 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9574-09-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2669082]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2007.
Grunberg, Arnon (1971-)
De joodse messias (magyar)
   A zsidó messiás / Arnon Grunberg ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-23-8 fűzött : 9998,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2664139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 268 p.
ISBN 978-963-9752-28-3
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2664142] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 240 p.
ISBN 978-963-9752-29-0
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2664146] MARC

ANSEL
UTF-89400 /2007.
Horn, Stephen
In her defense (magyar)
   Egy gyilkos védelmében / Stephen Horn ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2007]. - 350 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-60-9 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2663658]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2007.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Ostře sledované vlaky (magyar)
   Szigorúan ellenőrzött vonatok / Bohumil Hrabal ; [ford. Zádor András]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1969. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8436-8 kötött : 2400,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2669121]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2007.
Jones, Allan Frewin (1954-)
The amulet of Quilla (magyar)
   Quilla amulettje / Allan Frewin Jones ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Móra, 2007. - 170 p. ; 21 cm. - (Talizmán)
ISBN 978-963-11-8351-1 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2663664]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2007.
Kabir (15. sz)
   Kabír misztikus dalai / Rabindranáth Tagore átültetése alapján ford. és az utószót írta Malik Tóth István. - Budapest : Filosz, 2007. - 155, [2] p. ; 18 cm
A ford. a "Songs of Kabir" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-87059-7-6 kötött : 1850,- Ft
hindi irodalom - vers
891.43-14=945.11
[AN 2664724]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2007.
Kenson, Stephen
Fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok / Stephen Kenson ; [ford. Gábor Emma]. - Budapest : Beholder, 2007. - 249 p. ; 19 cm
Shadowrun (keretcím)
ISBN 978-963-8428-42-4 fűzött : 2298,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2663688]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2007.
Kosovel, Srečko (1904-1926)
   Éles ütemek, 1904-1926 : konstruktivista versek / Srečko Kosovel ; [ford. és vál. Lukács Zsolt]. - Budapest : M. Napló, 2007. - 167, [8] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9603-52-3 fűzött : 1449,- Ft
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 2665146]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2007.
Kundera, Milan (1929-)
Nesmrtelnost (magyar)
   Halhatatlanság / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1995. - 462 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8363-7 kötött : 2200,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2669806]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2007.
Langan, Ruth Ryan
Intimate moments (magyar)
   Míg a halál el nem választ / Ruth Langan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 212.)
ISBN 978-963-537-675-9 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2663769]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2007.
Lennox, Marion
The last minute mariagge (magyar)
   Egy ausztrál New Yorkban / Marion Lennox ; [... ford. Juhász Erika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 382.)
ISBN 978-963-537-677-3 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2664753]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2007.
Limb, Sue (1946-)
Girl, 15: charming but insane (magyar)
   Girl, 15 : problémás csaj / Sue Limb ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-39-9 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2665364]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2007.
Mahabharata. Bhagavad-gītā (magyar) (részlet)
   Bhagavad gītā = A magasztos szózata, vagyis A magasztos kinyilatkoztatta bizalmas tanítás, a legdicsőbb Krisna és Ardzsuna párbeszéde a Brahman megismeréséről és a jóga tanáról / ford., bev. és magy. Baktay Ervin. - Budapest : Filosz, 2007. - 228 p. ; 20 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87059-5-2 * fűzött : 2250,- Ft (hibás ISBN 978-963-87059-2-5)
szanszkrit irodalom - hinduizmus - verses epika
891.22-131=945.11 *** 294.526.825
[AN 2665685]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2007.
Marinelli, Carol
The Silician's bought bride (magyar)
   Taníts meg szeretni! / Carol Marinelli ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 394.)
ISBN 978-963-537-681-0 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2664758]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2007.
Mayle, Peter (1939-)
Anything considered (magyar)
   Monaco, mon amour / Peter Mayle ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9752-48-1 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2665358]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2007.
Meltzer, Brad
The book of fate (magyar)
   A sors könyve / Brad Meltzer ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 537 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-064-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2663258]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2007.
Merle, Robert (1908-2004)
L'idole (magyar)
   A bálvány / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1994. - 553, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8351-4 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2668899]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2007.
Revazov, Arsen
Odinočestvo-12 (magyar)
   Magány-12 / Arszen Revazov ; [ford. Balázsi József Attila]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 572 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-057-5 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2665403]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Angels fall (magyar)
   Az angyal markában / Nora Roberts ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 515 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-036-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2665401]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Best laid plans (magyar)
   A legjobb terv / Nora Roberts ; [... ford. Fülöp Villő]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 398 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-679-7 fűzött : 1195,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2663646]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2007.
Rubina, Dina (1953-)
   Felső-Maszlovkán / Dina Rubina ; [ford. Hetényi Zsuzsa, Vértes Judit]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 307 p. ; 21 cm
Tart.: Felső-Maszlovkán ; Kettős családnév ; Tövisfa ; Zeneórák. - Egys. cím: Na Verhnej Maslovke ; Dvojnaâ familiâ ; Ternovnik ; Uroki muzyki
ISBN 978-963-689-056-8 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - kisregény - elbeszélés
882-31=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 2663524]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2007.
Schlink, Bernhard (1944-)
Die Heimkehr (magyar)
   Hazatérés / Bernhard Schlink ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 444 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-38-2 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2665054]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2007.
Snicket, Lemony
Series of unfortunate events (magyar)
   A balszerencse áradása / írta Lemony Snicket ; ill. Brett Helquist. - Budapest : Egmont Hungary, 2001-. - 19 cm
2006-tól kiad. az Alexandra Kiadó
ISBN 963-627-696-X *
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 906645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A visszataszító város / [ford. Fedina Lídia]. - 2007. - 227 p. : ill.
ISBN 978-963-370-260-4 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2663510] MARC

ANSEL
UTF-89421 /2007.
Sukasaptati (magyar)
   Sukaszaptati : a papagáj hetven meséje a csalfa asszonyokról / [... ford., az előszót és a jegyzeteket írta Töttössy Csaba] ; [a versek műfordítója Tellér Gyula] ; [ill. Urai Erika]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 254, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-776-3 kötött
szanszkrit irodalom - mese
891.2-34=945.11
[AN 2663809]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2007.
   Szerelmes milliomosok. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 1.)
Tart.: Különös játékszabályok / Penny Jordan ; [... ford. Molnár Márta]. Az élet iskolája / Helen Brooks ; [... ford. Várnai Péter]. Ne add a bankot! / Lynne Graham ; [... ford. Kiss Klára]. - Egys. cím: Rules of the game ; Sweet betrayal ; Angel of darkness
ISBN 978-963-537-753-4 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19.9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2665831]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2007.
Thompson, Vicki Lewis
Double exposure (magyar)
   Ikercsere / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 381.)
ISBN 978-963-537-676-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 CSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2664752]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2007.
Tuglas, Friedebert (1886-1971)
   The poet and the idiot and other stories / Friedebert Tuglas ; transl. by Eric Dickens. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - XX, 339 p. ; 21 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
ISBN 978-963-7326-88-2 fűzött
észt irodalom - elbeszélés - esszé - fordítás
894.545-32=20 *** 894.545-4=20
[AN 2664646]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2007.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Los cuadernos de don Rigoberto (magyar)
   Don Rigoberto feljegyzései / Mario Vargas Llosa ; [ford. Szilágyi Mihály] ; [... Egon Schiele illusztrációinak ... felhasználásával]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1998. - 353, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8374-3 kötött : 2300,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2669695]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2007.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2669971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A szamuráj útja / [ford. Ecsedy Csaba]. - 2006 [!2007]. - 392, [2] p.
A ford. a "The way of the samurai" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9752-77-1 fűzött : 3499,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2669972] MARC

ANSEL
UTF-89427 /2007.
Zeller, Florian (1979-)
Les amants du n'importe quoi (magyar)
   Lehetetlen szeretők / Florian Zeller ; [ford. Fekete Vali]. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2007. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87543-1-8 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2664223]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2007.
Żeromski, Stefan (1864-1925)
Przedwiośnie (angol)
   The coming spring / Stefan Żeromski ; transl. by Bill Johnston. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - XIII, 413 p. ; 21 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
ISBN 978-963-7326-89-9 fűzött
lengyel irodalom - regény
884-31=20
[AN 2664642]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9429 /2007.
Alexa Károly (1945-)
   Életünk és irodalmunk / Alexa Károly. - Budapest : Kortárs, 2006. - 206, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs kritika, ISSN 1789-1221)
ISBN 963-9593-46-X fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - ezredforduló - könyvkritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)"200"
[AN 2663680]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2007.
   Álomképek rejtjelei : versek, aforizmák és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2007. - 224 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-8341-85-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2664292]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2007.
Balázs Béla (1884-1949)
   Hét +1 mese / Balázs Béla ; [a szöveget gond. ... és az utószót írta Fenyő Ervin] ; [... az illusztrációkat Faltisz Alexandra kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2006. - 184, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázslatos mesék, ISSN 1788-151X)
ISBN 963-346-748-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2665303]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2007.
Balogh Robert (1972-)
   Schvab diariom : utolsó Schvab / Balogh Robert. - Budapest : Kortárs, 2007. - 164 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9593-53-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - második világháború - memoár
894.511-94 *** 316.347(=30)(439)"194"(0:82-94)
[AN 2663686]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2007.
Bánki Éva (1966-)
   Harmonia terrena : "ha te is velem akarsz élni..." : misztériumjáték Árpád-házi Szent Erzsébetről, Szent Margitról és Jolántáról / szöveg Bánki Éva. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, [2007]. - 126 p. : ill. ; 20 cm
Magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 64-67.
ISBN 978-963-87543-0-1 fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
Jolánta, Árpád-házi (121?-125?)
Magyarország - magyar irodalom - szent - 13. század - 14. század - misztériumjáték - kétnyelvű dokumentum
894.511-2.02=30 *** 235.3(439)(092)(0:82-2)
[AN 2664419]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2007.
Barabási László (1943-)
   Mágusok hona / Barabási László. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2007. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87520-0-0 fűzött : 2100,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(498)
[AN 2664722]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2007.
Baranyi Ferenc (1937-)
   7 X 10 : hetvenkedő könyvecske / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-229.
ISBN 978-963-7504-53-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - műfordítás - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Baranyi_F. *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2664109]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2007.
Barcza Katalin (1962-)
   Ha kígyót melengetsz : veszélyes titkok a múltból / Sarah Garden. - Pécs : Alexandra, 2007. - 221 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-317-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2665256]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2007.
Bartis Attila (1968-)
   A kéklő pára : novellák, 1995-1998, 2006 / Bartis Attila. - 2. változtatott kiad. - Budapest : Magvető, 2007. - 109, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2580-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2668947]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2007.
Bekecsi Szabó László
   Meló-dráma : egy munkanélküli kilenc éve, tizenöt (kór)képben / Bekecsi Szabó László. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 170 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - munkanélküliség - memoár
894.511-94 *** 331.56(439)(0:82-94)
[AN 2655529]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2007.
Bernáth Zsolt (1973-)
   A szomorkás szombat könyve : novellák / Bernáth Zsolt. - [Dunaújváros] : Szerző, cop. 2007. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-216-195-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2663768]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2007.
Bíró József (1951-)
   Kado / Bíró József. - Budapest : Orpheusz Kv., 2007. - 51, [6] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9764-03-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2664714]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2007.
Bíró Zsuzsi Zsuzsu
   Ballada egy álomról / Bíró Zsuzsi (Zsuzsu). - Budapest : Accordia, 2007. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-80-8 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2664301]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2007.
Bognár Stefánia (1937-)
   Szabálytalan szivárvány : hét szonettkoszorú / Bognár Stefánia. - Budapest : Littera Nova, 2007. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9643-11-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664123]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2007.
Centauri (1972-)
   Pátosz a káoszban / Centauri. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 273 p. ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-963-9363-53-3 * fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9363-53-0)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2663609]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2007.
Charomar, João António
   Egy élet, három kontinens / João António Charomar. - Győr : Apodeus Bt., 2007. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-2349-0 fűzött
Charomar, João António
Mozambik - magyar irodalom - országismeret - memoár
894.511-94 *** 908.679
[AN 2665329]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2007.
Csernák Árpád (1943-)
   Kék korláton sárga ernyő / Csernák Árpád. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 371 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7504-56-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2664116]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2007.
Csiki László (1944-)
   Az író árnyéka : vélekedések, vallomások / Csiki László. - Budapest : Kortárs, 2007. - 259, [3] p. ; 20 cm. - (Kortárs esszék, ISSN 1789-123X)
ISBN 978-963-9593-52-7 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9593-52-7)
ISBN 963-9593-52-4 *
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2663682]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2007.
Csontos Márta
   Látomás pora : [versek] / Csontos Márta. - Budapest : Accordia, 2007. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-77-8 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664289]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2007.
Czirok Ferenc, N. (1956-)
   Körhinta, avagy Elmeszelt történetek ; Elmeszelt (f)esték : versek / N. Czirok Ferenc ; [közread. a] Sziveri János Művészeti Színpad, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Muzsla : Sziveri J. Műv. Színpad ; Pilisvörösvár : MBKKE, 2007. - 61, 53 p. ; 17 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14(497.11) *** 894.511-32(497.11)
[AN 2665296]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2007.
   Ellenérdek : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 455 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 35.)
ISBN 978-963-9566-58-3 kötött : 2098,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9(082) *** 894.511-322.9(082)
[AN 2663642]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2007.
Énekes Beáta
   Angyali gyermek / Énekes Beáta. - Budapest : Accordia, 2007. - 129 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-8341-73-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664305]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2007.
Fabók Endre (1988-)
   Veled is magam / Fabók Endre. - Budapest : Accordia, 2007. - 86, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-74-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664304]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2007.
Fecske Csaba (1948-)
   A Sajó-parti város : kamasz város dicséreti / Fecske Csaba. - Felsőzsolca : [Önkormányzat], 2007. - 14 p. ; 22 cm
Közread. Felzsőzsolca Város Önkormányzata. - Japán technikával
ISBN 978-963-06-3770-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-3770)
Felsőzsolca - magyar irodalom - helyismeret - vers
894.511-14 *** 908.439-2Felsőzsolca(0:82-14)
[AN 2665284]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2007.
Fekete Gyula (1922-)
   Naplóm a történelemnek, 1941-2000 / Fekete Gyula. - [Budapest] : Trikolor, 2007. - 4 db (3400 p.) ; 25 cm
ISBN 963-87139-2-5 kötött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2648249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., 1993-2000. - [2007]. - 2604-3400 p.
ISBN 963-87139-6-8
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2664181] MARC

ANSEL
UTF-89454 /2007.
   Fények titkosírásai : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2007. - 228 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-8341-86-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2664297]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2007.
Füzesi Magda (1952-)
   Szőttes pirossal, feketével : versek = Černovo-čorne šittâ / Füzesi Magda ; Iván Petrovtsij válogatásában. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 96 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 153.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87501-0-6)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - ukrán irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02(477.87)=83 *** 883-14.02(477.87)=945.11
[AN 2664381]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2007.
Gál Mária (1955-)
   Csendes boldogság / Gál Mária. - Enying : Jelenlét 2000, cop. 2007. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-30-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2664748]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2007.
Görgey Gábor (1929-)
   Kísértések könyve : utolsó jelentés Atlantiszról / Görgey Gábor. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2007. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9747-23-4 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2669155]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2007.
György Ottília
   Kenyérsimogató / György Ottília. - Budapest : Filosz-Humán Bt., cop. 2007. - 152 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-87059-6-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2664792]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2007.
Hajdu Ferenc (1956-)
   Boldog bolondok / Hajdu Ferenc. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-97-2 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 978-963-9764-97-4)
ISBN 963-9764-97-3 (hibás ISBN 963-9764-97-4)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2664685]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2007.
Hollós Korvin Lajos (1905-1971)
   Komédiások ; A szürke eminenciás / Hollós Korvin Lajos. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-073-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2663254]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2007.
Horváth Péter, N. (1955-)
   Jel volt : versek / N. Horváth Péter. - 2. kiad. - Budapest : Szerző, 2002 [!2007]. - 63 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 94.)
ISBN 963-430-189-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2669832]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2007.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 20. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8354-2 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - népmese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2669967]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2007.
Ivaskovics József (1950-)
   Indián ének : megzenésített versek / Ivaskovics József. - Budapest : Intermix : Credo Alapítvány, 2006. - 120 p. : ill. ; 25 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 147.)
ISBN 963-86626-6-2 fűzött
Kárpátalja - zeneszerző - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 78.071.1(477.87)(=945.11)(092)Ivaskovics_J.
[AN 2664389]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2007.
   Jak blisko : antologia poezji węgierskiej spoza granic republiki Węgierskiej = Mily közel : határon túli magyar költők antológiája / [red. ... Konrad Sutarski, Szentmártoni János] ; [wybór ... Konrad Sutarski] ; [tłumacze ... Konrad Sutarski, Szczepan Woronowicz, Bohdan Zadura]. - Budapest : M. Napló, 2007. - 243, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9603-39-4 fűzött : 1900,- Ft
határon túli magyar irodalom - vers - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02(4-11)(082)=84 *** 894.511-14.02(100)(082)=84
[AN 2664523]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2007.
Jóbiné Tamás Erzsébet (1968-)
   Csillagok végtelen útján / Jóbiné Tamás Erzsébet. - Budapest : Accordia, 2007. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-75-4 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664312]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2007.
Kajlik-Békési Márta (1949-)
   Pisze újabb kalandjai / Kajlik-Békési Márta ; [Solymos Dalma rajz.]. - Budapest : Accordia, 2007. - 54 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-76-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - kutya - elbeszélés
894.511-32 *** 636.7(0:82-32)
[AN 2664306]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2007.
Károlyfi Zsófia (1952-)
   Böszmerenghy Töhötöm, Böszöm / [írta Károlyfi Zsófia] ; [rajz. Károlyfi Zsófia, Palaics Eszter, Svantek Andrea]. - Zalaegerszeg : Gura, 2006. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalai erdők meséi ; 1.)
Fűzött (hibás ISBN 963-9660-09-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2668918]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2007.
Kondor Ilona (1939-)
   Szabálytalan matematika / Kondor Ilona. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7504-59-4 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664120]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2007.
   Kortárs irodalmi olvasókönyv : szemelvények, íróportrék, bibliográfia / fel. szerk. Menyhért Anna ; szerk. Kiss Noémi, Parragh Szabolcs, Vaderna Gábor ; [közread. a] Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. - Budapest : Anonymus : Balassi B. M. Kult. Int., 2006. - 2 db ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7280-06-1 fűzött
magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 2665735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 457 p.
magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 2665741] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 432 p.
magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 2665742] MARC

ANSEL
UTF-89470 /2007.
Kovács Vilmos (1927-1977)
   Ma kiáltsatok : válogatott versek a költő születésének 80., halálának 30. évfordulójára / Kovács Vilmos ; [összeáll. Nagy Zoltán Mihály]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 112 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 154.)
ISBN 978-963-87501-2-9 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2664407]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2007.
Kowalsky Balázs Gyula (1971-)
   Jéglanka meséi / Kowalsky. - [Budapest] : Trajan, cop. 2007. - 275 p. ; 20 cm. - (Napkelet útjain sorozat, ISSN 1786-9420)
ISBN 978-963-87063-6-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2663699]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2007.
Kramer Tamás (1974-)
   Durchmars : kisprózák / Kramer Tamás. - Budapest : Jaffa, 2007. - 150 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9604-32-2 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2664894]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2007.
Kunfalvi András (1919-)
   Emlékezetem tárházából / Kunfalvi András ; [az illusztrációk Tuba Gyöngyi ... munkái]. - Enying : Jelenlét 2000, 2007. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-31-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2664745]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2007.
Kutas József (1963-)
   Ez elment vadászni / Kutas József. - [Budapest] : Anonymus, 2007. - 401 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7280-07-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2665053]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2007.
   A létigéken túl : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2007. - 255 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-8341-87-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2664295]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2007.
Lőrincz György (1946-)
   Pusztulás : regény / Lőrincz György. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló, 2007. - 299 p. ; 21 cm
Pomogáts Béla utószavával
ISBN 978-963-9603-44-8 fűzött : 1890,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2663933]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2007.
Lovassy Edina (1967-)
   Elmailkedések / Lovassy Edina, Vinkler Laura. - [Budapest] : Papirusz Book, 2007. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-22-8 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - elektronikus posta - levelezés
894.511-6 *** 681.3.004.14
[AN 2665699]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   Jób ...és a könyve / Márai Sándor. - Budapest : Helikon, 2007. - 333, [2] p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 978-963-227-106-4 v. : 4490,- Ft
magyar irodalom - rádiójáték - tévéjáték
894.511-2
[AN 2665070]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   Jób ...és a könyve : [televíziós és rádiójátékok] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 333, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-105-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - rádiójáték - tévéjáték
894.511-2
[AN 2665069]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2007.
Maróti László (1939-)
   Időzavar / Maróti László. - Budapest : Accordia, 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-78-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2664299]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2007.
Máté Miklós
   Malacpersely : [humoros írások] / Máté Miklós ; Tombor Balázs rajz. - Budapest : Littera Nova, 2007. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9643-10-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - aforizma - humoreszk - vers
894.511-84 *** 894.511-7 *** 894.511-14
[AN 2664027]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2007.
Mécs Éva
   A porcelánbaba / Mécs Éva. - Budapest : Accordia, 2007. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-79-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664287]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2007.
Ménes Attila (1961-)
   Egy délután Noémivel / Ménes Attila. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-716-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664680]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 413 p. ; 21 cm. - (A magyar próza klasszikusai ; 23.). (Metro könyvtár)
ISBN 978-963-09-4966-8 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2669140]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A két koldusdiák ; Prakovszky, a siket kovács / Mikszáth Kálmán. - [Pomáz] : Pró, 2007. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2511-1 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2665285]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2007.
Molnár Dániel
   Álmok ösvénye / Molnár Dániel. - Mogyoród : Molnár D., 2007. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3768-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2665262]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2007.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Erdély / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 3 db ; 21 cm
ISBN 978-963-689-059-9 kötött : 5490,- Ft
Báthory Gábor (Erdély: fejedelem) (1589-1613)
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629)
Károlyi Zsuzsanna (1585-1622)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2663231]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Tündérkert : történelmi regény a XVII. század elejéről : Báthory Gábor erdélyi fejedelemsége, Bethlen Gábor ifjúkora. - 474 p.
ISBN 978-963-689-060-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2663236] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A nagy fejedelem : a Tündérkert virágba borul : Bethlen Gábor dicsősége, Zsuzsanna fejedelemasszony szenvedése eljő. - 469 p.
ISBN 978-963-689-061-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2663244] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., A Nap árnyéka : az asszonyi állat az ő urának dicsőségében láthatatlan lesz - minél jobb s tökéletesebb, annál jobban s tökéletesebben, íme a regény. - 353 p.
ISBN 978-963-689-062-9
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2663250] MARC

ANSEL
UTF-89488 /2007.
Murinyi József (1951-)
   Égi és földi fényjelek / Murinyi József. - Budapest : Accordia, 2007. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-88-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664310]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2007.
Nagy Gábor (1951-)
   Nem is tudom.. : másodszor : válogatott és új írások műemlékvédelemről és másról / Nagy Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-54-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2664115]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2007.
Neményi Alajos
   Hűség a hazához / Neményi Alajos ; [kiad. Gyöngyösmellék Önkormányzat]. - Gyöngyösmellék : Önkormányzat, cop. 2006. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2520-3 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2665179]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2007.
Németh Gabriella (1940-)
   Fénycsöppek / Németh Gabriella. - Budapest : Accordia, 2007. - 148, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8341-89-1 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-8341-89-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664303]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2007.
Nógrádi Kovács György
   Kuláklistán : regény / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2007]. - 301 p. ; 17 cm
ISBN 963-229-907-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664350]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2007.
Östör, Marie Tay
   Ludowigék titka : [regény] / Marie Tay Östör. - Budapest : Accordia, 2007. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-83-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2664316]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2007.
Őszi Anita
   Tükörkép reggel / Őszi Anita. - [Kartal] : Szerző, [2007]. - 127 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-2302-5 kötött : 1200,- Ft
ISBN 963-06-2302-1 * (hibás ISBN 963-06-2302-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664884]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2007.
Pethes Mária
   Marionettjátékos / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2007. - 95, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3727-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665080]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2007.
Pethő István (1943-)
   Szivárvány / Pethő István. - Enying : Jelenlét 2000, 2007. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-33-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664742]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2007.
Pilishegyi Ibolya
   Szavak a szélben / Pilishegyi Ibolya. - Debrecen : TTK, [2007]. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-5965-37-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2665361]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2007.
Pintér Katalin (1950-)
   Kata élete / Pintér Katalin. - Budapest : Szerző, cop. 2007. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1166-4 fűzött
Pintér Katalin (1950-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2663777]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2007.
Rapai Ágnes (1952-)
   Mindenhol jó / Rapai Ágnes. - [Budapest] : Novella, 2007. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9442-86-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664283]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2007.
Reisinger Attila (1947-)
   Határ / Reisinger Attila. - Budapest : Littera Nova, 2007. - 77 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9643-09-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - memoár
894.511-94 *** 325.254(=30)(439)"194"(0:82-94)
[AN 2664025]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 335 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-448-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2669204]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 271 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-449-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2669197]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Járőr a Szaharában ; A fehér folt / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 232 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-457-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2668885]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek ; A Sárga Garnizon ; Az ellopott század / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 302 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-447-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2669193]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 188, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-446-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 2669192]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2007.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra, 2007. - 280 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-369-458-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-312.4
[AN 2669199]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2007.
Reményi József Tamás (1949-)
   Zsurnál : újságos kritikák / Reményi József Tamás. - Budapest : Kortárs, 2007. - 194, [4] p. ; 20 cm. - (Kortárs kritika, ISSN 1789-1221)
ISBN 978-963-9593-51-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - kritika - 20. század - publicisztika
894.511-95 *** 894.511(091)"19" *** 894.511-92
[AN 2664520]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2007.
Rozsályi Annamária (1956-)
   Zoé / Rozsályi Annamária ; a szerző rajz. - Budapest : Littera Nova, 2007. - 106, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9643-08-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664032]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2007.
Sásdi Ernő (1920-)
   Köszöntelek, Üröm! / Sásdi Ernő. - Budapest : Accordia, 2007. - 140 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8341-82-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664324]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2007.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   A Tűzoszlop / Somogyváry Gyula ; [az eredeti kéziratot sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. ifj. Somogyváry Gyula]. - Budapest : Auktor, cop. 2007. - 710 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9676-01-5 kötött : 3800,- Ft
Görgey Artúr (1818-1916)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2663514]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2007.
Szabó András, F. (1943-)
   Idővonatok / F. Szabó András. - Mátraderecske : Szabó A., 2007. - 102 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-2073-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664087]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2007.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   A huszonhatodik év : lírai rekviem százhúsz szonettben / Szabó Lőrinc. - 2. kiad. - Budapest : Sziget, 2007. - 132, [9] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-8138-66-8 * kötött : 1850,- Ft (hibás ISBN 978-963-8138-66-1)
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 2669705]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2007.
Szakmány György (1977-)
   Apu nem megy sehová : széppróza / Szakmány György. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 335 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9651-71-5 kötött : 2400,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 2663815]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2007.
   A szeretet fényjelei : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2007. - 226 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-8341-84-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2664293]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2007.
   Szeretlek kedvesem : szerelmes versek / [szerk. és a szöveget vál. Erki Edit]. - Budapest : Officina '96, 2004 [!2006]. - 327 p. ; 13 cm. - (Kvadrát könyvek, ISSN 1787-0402)
Analitikus leírása: AN 2569719
ISBN 963-9705-06-3 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - szerelem - vers - antológia
894.511-14(082) *** 392.6(0:82-14)
[AN 2668699]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2007.
Szilágyi Ákos (1950-)
   Halálbarokk : a semmi polgárosítása / Szilágyi Ákos. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 586 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9651-05-0 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - halál - esszé
894.511-4 *** 128
[AN 2663935]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2007.
Szilágyi László (1936-)
   Lét és idő / Szilágyi László. - [Hidasnémeti] : [Magánkiad.], 2007. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2589-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2663326]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2007.
Tatár Sándor (1962-)
   Bejáró művész / Tatár Sándor. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 78, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-01-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2664691]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2007.
Tóth Norbert (1972-)
   Vasemberek : lovagok és királyok trilógia / Allen Newman. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 706, [12] p. : ill. ; 21 cm
A Káosz világa (keretcím)
ISBN 978-963-9566-57-6 kötött : 2798,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2664636]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2007.
   Új vetés : pályakezdő fiatalok antológiája : a kárpátaljai magyar irodalom ötödik nemzedéke / összeáll. Kovács Gábor ; [ill. Becske József Lajos]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 151.)
Fűzött (hibás ISBN 963-9111-63-5)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(477.87)
[AN 2664624]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2007.
Varjasi Béla (1954-)
   Társbérlők / Varjasi Béla. - Enying : Jelenlét 2000', 2007. - 300 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7040-32-0 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664741]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2007.
Véghelyi Balázs (1983-)
   A megíratlan és a megírt idők / Véghelyi Balázs. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-57-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)
[AN 2664112]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2007.
Visky András (1957-)
   A különbözőség vidékén / Visky András. - Budapest : Vigilia, 2007. - 246 p. ; 18 cm. - (Vigilia esszék, ISSN 1787-9388)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-87-9 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-7964-87-9)
magyar irodalom - színházművészet - esszé
894.511-4 *** 792.01
[AN 2664021]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2007.
Zselicki József (1949-)
   Hír : versek / Zselicki József ; [ill. Tóth Lajos]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 156.)
ISBN 978-963-87501-4-3 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2664422]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2007.
Zsuga Miklós (1921-)
   A pokol feneke, 1938-1974 / Zsuga Miklós. - Budapest : Zsuga I. M., 2007. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2267-7 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2664167]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9526 /2007.
The 101 Dalmatians (magyar)
   101 kiskutya. - Pécs : Alexandra, 2006. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-684-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2665001]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2007.
Bambi (magyar)
   Bambi. - Pécs : Alexandra, 2006. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-686-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2664982]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2007.
Cars (magyar)
   Verdák. - Pécs : Alexandra, 2006. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-691-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2664989]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2007.
Heinrich, Steve
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Steve Heinrich feldolgozásában. - Pécs : Alexandra, 2006. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-689-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2665002]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2007.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc a slamasztikában / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - Budapest : Móra, 2007. - [38] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8347-4 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2663555]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2007.
Kaufmann, Kelli
No rumbly in Pooh's tumbly (magyar)
   Micimackó és az elveszett korgó-morgó / írta Kelli Kaufmann. - Pécs : Alexandra, 2006. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-688-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2664988]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2007.
Marék Veronika (1937-)
   A csúnya kislány / Marék Veronika. - 4. jav. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8350-4 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2669839]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2007.
McMafferty, Catherina
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Catherina McMafferty feldolgozásában. - Pécs : Alexandra, 2006. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-690-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2664995]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2007.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek ví, co a jak (magyar)
   A kisvakond tudja már / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Jiří Žáček ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-11-8305-4 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2664455]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2007.
Parent, Nancy
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány / Nancy Parent feldolgozásában. - Pécs : Alexandra, 2006. - 24 cm : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-685-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2664997]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2007.
Parent, Nancy
Snow White (magyar)
   Hófehérke és a hét törpe / Nancy Parent feldolgozásában. - Pécs : Alexandra, 2006. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-687-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2664990]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2007.
Radvány Zsuzsa
   Ákom, bákom, berkenye.. : húsvéti locsolóversek / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-71-8 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2669783]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2007.
Radvány Zsuzsa
   A kiskakas gyémánt félkrajcárja / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporello (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-67-X kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2669748]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2007.
Radvány Zsuzsa
   A nyuszi harangocskája / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-87-4 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2669786]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9540 /2007.
Eötvös Konferencia (8.) (2007) (Budapest)
   VIII. Eötvös Konferencia : 2007. április 20-21. / [rend., közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, [2007]. - 91 p. ; 20 cm
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem - konferenciakiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2664250]
MARC

ANSEL
UTF-8