MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/10/18 12:55:20
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

10049 /2007.
Child's world encyclopedia (magyar)
   Kisgyermekek nagy világenciklopédiája / [főszerk. Sue Grabham] ; [ford. Kállai Tibor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Novum, cop. 2007. - 488, [7] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9703-25-4 kötött (hibás ISBN 963-228-034-2)
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2678778]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2007.
   Mindentudó lexikon : A - Z-ig : festészet, irodalom, tudomány, történelem, építészet, közgazdaság, vallás, biológia, technika / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2007. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-48-1 kötött
lexikon
030
[AN 2678505]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10051 /2007.
Friedrich Klára (1948-)
   Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig / [Friedrich Klára, Szakács Gábor]. - Budapest : Szakács G., 2007. - 288 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1972-1 fűzött
rovásírás - őstörténet - nemzettudat - magyarság
003.335.9(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2666326]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10052 /2007.
   Emberek, irányok, eredmények : a Pécsi Tudományegyetem innovatív kutatásai / [szerk. Dobay Kata et al.]. - [Pécs] : PTE, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-642-147-2 fűzött
Pécs - kutatás - innováció - egyetem
001.891 *** 330.341.1 *** 378.4(439-2Pécs)
[AN 2667372]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2007.
Emberek, irányok, eredmények : a Pécsi Tudományegyetem innovatív kutatásai (angol)
   Researches, perspectives, achievements : innovative research at the University of Pécs / [ed. Kata Dobay et al.] ; [transl. Gábor Rébék-Nagy, Vilmos Warta]. - [Pécs] : Univ. of Pécs, 2007. - 61, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-642-162-5 fűzött
Pécs - kutatás - innováció - egyetem
001.891 *** 330.341.1 *** 378.4(439-2Pécs)
[AN 2667368]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10054 /2007.
Dorothy
   Pillanatok / Dorothy. - Pécs : Magánkiad., 2007. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2725-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2667532]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2007.
   A holtak köztünk járnak : [egy testben több lélek élhet]. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-011-7 fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 2676939]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2007.
Katkó Erzsébet
   Asztrológiai titkok, praktikák / Kithy Montez ; [kiad. a] Cserhát Művészkör. - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-06-3 fűzött
ezoterika - asztrológia
133
[AN 2667602]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2007.
Katkó Erzsébet
   Asztrológiai titkok, praktikák / Kithy Montez ; [kiad. a Cserhát Művészkör]. - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 106 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9787-06-5)
asztrológia
133.52
[AN 2667601]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2007.
Kisteleki Géza
Az aranylemezek üzenete (angol)
   The history of the Earth and the Cosmos : the message of the golden tablets : a new synthesis of knowledge by Geza Kisteleki / [transl. and ed. by Steve Kane]. - Székesfehérvár : Selyemút Társ. K., 2007. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1748-2 fűzött
rejtély - művelődéstörténet
001.94 *** 930.85(100)
[AN 2667336]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2007.
   Nostradamus : a próféciák. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-005-6 fűzött
Nostradamus
jövendőmondás
133.3Nostradamus
[AN 2676996]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2007.
Paulinyi Tamás (1962-)
   Utak az ismeretlenhez : [mozaikok a pszi jelenségek világából] / Paulinyi Tamás. - Budapest : Pilis-print, cop. 2007. - 411 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-86663-6-9 fűzött
parapszichológia - ezoterika
133 *** 159.961
[AN 2666394]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2007.
Simon, Sylvie (1927-)
Enfants indigo, une nouvelle conscience planétaire (magyar)
   Indigók : a jövő gyermekei a múlt világában : úton egy új bolygótudatosság felé / Sylvie Simon ; [ford. Kiss Gergely]. - [Budapest] : Danvantara, cop. 2007. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180-183.
ISBN 978-963-87514-6-1 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - gyermek - környezetvédelem
133.25 *** 316.37-053.2/.6 *** 504.06
[AN 2667555]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10062 /2007.
Carson, Rachel (1907-1964)
Silent spring (magyar)
   Néma tavasz / Rachel Carson ; [ford. Makovecz Benjámin]. - 2. bőv., jav. kiad. - Páty : Katalizátor, 2007. - 267, [12] p. ; 21 cm
ISBN 963-86396-4-4 kötött : 2600,- Ft
természetvédelem - növényvédőszer
504.05 *** 632.95.024
[AN 2674943]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2007.
Higa, Teruo (1941-)
An Earth saving revolution (magyar)
   Forradalom a Föld megmentéséért : effektív mikroorganizmusokkal (EM) oldjuk meg Földünk problémáit / Teruo Higa ; [ford. Boróczki Gergely, Boróczkiné Reiger Anna]. - Budapest : Agroinform, 2007. - 168 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-502-867-2 fűzött
környezetvédelem - mikroorganizmus
504 *** 579
[AN 2667668]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2007.
Novák Ágnes (1954-)
   Szalmabála építészet / Novák Ágnes ; [... kiad. az E-misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület]. - Nyíregyháza : E-misszió Természet és Környezetvéd. Egyes., [2007]. - 129, [12] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
Fűzött
organikus építészet - szalma - ökológia
504.75 *** 72.01
[AN 2666413]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10065 /2007.
Weir, Maurice D.
Thomas' calculus (magyar)
   Thomas-féle Kalkulus / az eredeti művet kész. George B. Thomas, Jr. ; átd. Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; a magyar kiad. főszerkesztője Szász Domokos. - Budapest : Typotex, 2006-. - ill. ; 30 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2620016]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2007. - 535 p.
Ford. Csaba Ferenc et al.
ISBN 978-963-9664-28-9 fűzött : 4500,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2667505] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10066 /2007.
Bauer Pál
Bioorganikus kémia (angol)
   Principles of organic chemistry : general structural principles, isomerism and stereochemistry, classification of organic compounds major groups and their reavtions[!reactions] for the English language course, medicine and dentistry, year I. / ed. by András Hrabák ; [written by Pál Bauer, ... Péter Csermely, ... András Hrabák]. - 2. ed. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9656-70-3 fűzött
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 2667660]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2007.
Bilow, Uta (1964-)
Auf der Spur der Elemente (magyar)
   Az elemek nyomában : bevezetés a kémiába / Uta Bilow ; [ford. Draskóczy Piroska]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 109 p. : ill. ; 19 cm. - (Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 9.)
ISBN 978-963-9542-72-3 fűzött : 1980,- Ft
kémia - vegyipar
54 *** 66
[AN 2667399]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2007.
Informal Meeting on Mass Spectrometry (25.) (2007) (Nyíregyháza-Sóstó)
   25th Informal Meeting on Mass Spectrometry : 6th-10th May, 2007 Nyíregyháza-Sóstó ... : [book of abstracts and program] / org. comm. Károly Vékey and Pietro Traldi ; org. by Mass Spectrometry Department of the Chemical Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences, ... Mass Spectrometry Service of CNR ... - [Budapest] : [MTA Kémiai Kut. Int.], [2007]. - 156, [10] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-14-3 fűzött
tömegspektroszkópia - konferenciakiadvány
543.51 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2666665]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10069 /2007.
   Ezerarcú bolygónk: a Föld / [... szerk. Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7818-97-4 kötött
geológia - természeti földrajz - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 911.2(02.053.2)
[AN 2667520]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2007.
Franco, Cathy
L'imagerie de la mer (magyar)
   A tengerekről : válaszoljunk a gyerekek kérdéseire / szöveg Cathy Franco ; ill. Maire-Christine Lemayer[!Lemayeur] [et al.] ; szerk. Émilie Beaumont ; [ford. Szeghő Antónia]. - [Budapest] : Passage, [2007]. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Tudástár, ISSN 1786-3406)
ISBN 978-963-228-428-6 kötött
tenger - tengeri állat - hajózás - gyermekkönyv
551.46(02.053.2) *** 656.61(02.053.2) *** 591.9(26)(02.053.2)
[AN 2666931]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10071 /2007.
Csányi Vilmos (1935-)
   Az emberi viselkedés / Csányi Vilmos. - 3. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2007. - 390 p. : ill. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
A címoldalon a megjelenés éve: 2006. - Bibliogr.: p. 385-386.
ISBN 978-963-9710-10-8 fűzött : 2900,- Ft
etológia - társadalmi viselkedés - ember
599.9 *** 316.6
[AN 2677231]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2007.
Tóth Sándor
   Csípőszúnyog határozó = Identification keys to mosquitoes / Tóth Sándor. - Keszthely : Pannónia Közp. Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft., 2007-. - 23 cm
ISBN 978-963-06-2309-4
Magyarország - szúnyog - fauna - állathatározó
591.9(439) *** 595.771(083.71)
[AN 2667203]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lárvák = Larvae. - 2007. - 96 p. : ill. - (Pannónia füzetek, ISSN 1788-9030 ; 1.)
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-06-2308-7 fűzött
Magyarország - szúnyog - lárva - fauna - állathatározó
595.771(083.71) *** 591.342.5(083.71) *** 591.9(439)
[AN 2667207] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10073 /2007.
Asokananda (1955-)
The art of traditional Thai massage (magyar)
   A tradicionális thai masszázs művészete / Asokananda (Harald Brust) ; [ford. Tegyi Enikő] ; [kiad. Aranygyökér Magyar Klasszikus Jógaközpont]. - [Budapest] : Aranygyökér M. Klasszikus Jógaközp., [2007]. - 118, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118.
ISBN 963-219-209-5 fűzött
masszázs
615.82
[AN 2666304]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2007.
   Csodatevő gyógynövények. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-013-1 fűzött
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2676936]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2007.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Symbol (magyar)
   A betegség mint szimbólum : a pszichoszomatika kézikönyve : betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása / Ruediger Dahlke ; [ford. Szőke Orsolya, Koczor Piroska]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 525 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-865-6 kötött : 5990,- Ft
ISBN 963-528-865-4
pszichoszomatikus betegség - kóroktan - mentálhigiénia - ezoterika
616.89 *** 616-02 *** 613.865 *** 133.52
[AN 2674939]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2007.
De Langre, Jacques
The ancient tradition of Do-In 1 (magyar)
   Dō-In 1 klasszikus hagyományai : a tested és lelked harmóniáját kezeid formálják = The ancient tradition of Dō-In 1 : your body and spirit... nurtured and cared-for by your own hands / Jacques De Langre ; [ford. Keömley Anna]. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : JLX, [2007]. - 81 p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-305-252-5 fűzött
masszázs - akupunktúra
615.821.2 *** 615.89
[AN 2677208]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2007.
   Életesemények lelki zavarai. - 2. kiad. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2007-. - 21 cm
viselkedészavar - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364(075.8)
[AN 2677190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2007, cop. 2003. - 192 p. : ill. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 4.)
Szerk. Török Szabolcs. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7166-91-4 kötött
viselkedészavar - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 613.8(075.8) *** 364.2(075.8)
[AN 2677191] MARC

ANSEL
UTF-810078 /2007.
Frenkl Sylvia
   Életesemények a fejlődéslélektan tükrében / Frenkl Sylvia, Rajnik Mária. - 3. átd. kiad. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2007. - 168 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 1.)
Bibliogr.: p. 161-168. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9129-67-2 kötött
fejlődéslélektan
159.922.6/.8
[AN 2677186]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2007.
Gaál Zsolt
   Mit egyen a cukorbeteg? : cukorbetegség, kezelés, diéta / írta Gaál Zsolt, Kicsák Marian, Sági Katalin. - 10. bőv. kiad. - Budapest : Anonymus, 2007. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7280-08-5 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2678769]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2007.
   Gyerekként is egyre jobban : információ a gyerekagykontroll-tanfolyamokról felnőtteknek és ösztönző sikertörténetek gyerekeknek / [szerk. Domján László és Sólyom Ildikó]. - Budapest : Agykontroll, [2007]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-7491-13-9 fűzött : 990,- Ft
agykontroll - gyermek
613.865-053.2
[AN 2666439]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2007.
   Gyermekbalesetek Magyarországon / szerk. Páll Gabriella, Zentai Éva. - Budapest : Keresk. Sajtóügynökség Kft., 2007. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - baleset - gyermek - ezredforduló
614.8-053.2/.6(439)"200"
[AN 2666909]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2007.
   Kirándulás az agy világába : ismertetőfüzet gyerekek és szülők részére / [összeáll. Honbolygó Ferenc és Ragó Anett] ; [rajz. Kálmán Anna] ; [közread. az] MTA Pszichológiai Kutatóintézet Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoport. - [Budapest] : MTA Pszichológiai Kutint. Fejlődés-pszichológiai Kutcsop., cop. 2007. - 16 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-8471-33-8 fűzött
agykutatás - agy - orvosi diagnosztika - gyermekkönyv
616.831-073.97(02.053.2) *** 612.82(02.053.2)
[AN 2666903]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2007.
Kraske, Eva-Maria
Säure-Basen-Balance (magyar)
   Savtalanítás : jó közérzet a sav-bázis egyensúly segítségével / Eva-Maria Kraske ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-443-1 * kötött (hibás ISBN 978-963-13-5604-5)
egészséges életmód - természetgyógyászat
613 *** 615.89
[AN 2666916]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2007.
Lendvai Rezső
   A sürgősségi ellátás betegjogi vonatkozásai / Lendvai Rezső, Bacsi Jenő ; [közread. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány]. - Budapest : Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, 2006. - 112 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-112.
ISBN 963-06-0309-8 fűzött
Magyarország - betegjog - elsősegélynyújtás
614.253.83(439) *** 616-08-039.74
[AN 2666376]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2007.
Mády Ferenc (1947-)
   Élettani ismeretek táncosoknak, koreográfusoknak és táncpedagógusoknak / Mády Ferenc ; [közread. a] Magyar Táncművészeti Főiskola. - Budapest : Planétás : M. Táncműv. Főisk., cop. 2007. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
Bibliogr.: p. 250.
ISBN 978-963-9414-11-2 fűzött
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 2666748]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2007.
Magyar László András (1956-)
   A repülőkenőcs : érdekességek az egészséges és beteg test, az orvoslás és a kuruzslás történetéből / Magyar László András. - Budapest : Gondolat, 2007. - 277 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9610-74-3 fűzött : 2480,- Ft
orvostörténet - művelődéstörténet - népi gyógymód
61(100)(091)(089.3) *** 930.85(100) *** 615.89(091)
[AN 2667535]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2007.
Marcsik Antónia (1940-)
   Specifikus fertőző megbetegedések csontelváltozásai történeti népesség körében / Marcsik Antónia, Molnár Erika, Ősz Brigitta ; [kész. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara Embertani Tanszékén]. - Szeged : JATEPress, 2007. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 41-46.
Fűzött
Magyarország - fertőző betegség - régészet - csontbetegség
614.4 *** 903/904(439) *** 616.71
[AN 2666867]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2007.
   Mesterkurzus : a megismerés útjai : tanulmánykötet / [a köt. szerkesztője Palcsó Mária]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2007. - 471 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7168-94-9 kötött : 3500,- Ft
lélektan - család - erkölcs - civilizáció
159.9 *** 173 *** 008
[AN 2666888]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2007.
Monspart Éva (1944-)
   Nagymamakönyv : hogyan legyek jó nagymama, gyerek, unoka / Monspart Éva, Scherter Judit. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, [2007], cop. 2006. - 208 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9615-47-2 kötött : 2990,- Ft
nagyszülő - nő - öregkor higiénéje - családi nevelés
613.865-055.2-055.52 *** 613.98-055.2 *** 37.018.1
[AN 2675372]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2007.
Nagyfenyvesi László (1952-)
   A völgy : gyógynövénykönyv / Nagyfenyvesi László. - Pécs : [Nagyfenyvesi L.], 2007. - 199 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-06-1066-3 * fűzött (hibás ISBN 863-06-1066-3)
természetgyógyászat - gyógynövény - regény
615.89:615.322(0:82-31)
[AN 2667418]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2007.
Rubner, Jeanne (1961-)
Vom Wissen und Fühlen (magyar)
   A tudásról és az érzésről : bevezetés az agykutatásba / Jeanne Rubner ; [ford. Kőrösi Mercedes]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 118 p. : ill. ; 19 cm. - (Tudományok kiskönyvtára, ISSN 1786-7037 ; 8.)
ISBN 978-963-9542-73-0 fűzött : 1980,- Ft
agykutatás
612.82
[AN 2667375]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2007.
Sásik Csaba
   Amit a kábítószerekről tudni érdemes.. / [írta Sásik Csaba] ; [közread. az MH HEK Preventív Igazgatóság]. - 3. kiad. - [Budapest] : MH HEK Preventív Ig., 2007. - 88 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
kábítószer
613.83 *** 364.272(439)
[AN 2678758]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2007.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   A táplálkozásról / Rudolf Steiner ; [összeáll. Rita Leroi-von May] ; [ford. Scherak Mari]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Új Mani-fest K., 2007. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 963-86578-3-9 fűzött
táplálkozás - okkultizmus
613.2 *** 133
[AN 2678765]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2007.
Szabó Sándor
   Mámor.. : az alkohol csapdái / [írta Szabó Sándor] ; [közread. az MH HEK Preventív Igazgatóság]. - 3. kiad. - [Budapest] : MH HEK Preventív Ig., 2007. - 97 p. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 97.
Fűzött
Magyarország - alkoholizmus
613.81(439) *** 364.272(439)
[AN 2678745]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2007.
Szigeti Szófia
   A magány hálójában avagy Szingliként egy párkapcsolatban / Szigeti Szófia. - Miskolc : [Tóth M.], 2007. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3824-1 fűzött
párkapcsolat - nemek pszichológiája - szerelem
159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2667264]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2007.
   Szigetújfalu : 120 éves az Önkéntes Tűzoltó Egyesület / [szerk. Horváth Franciska és Szeltnerné Winhardt Ildikó] ; [kiad. Szigetújfalu Község Önkormányzata]. - Szigetújfalu : Önkormányzat, 2007. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Magyar és német nyelven
Fűzött
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szigetújfalu)
Szigetújfalu - tűzoltóság - egyesület
614.842.83(439-2Szigetújfalu) *** 061.27(439-2Szigetújfalu)
[AN 2666282]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2007.
Szilágyi Zsuzsanna
   HIV/AIDS : veled is megtörténhet / [írta Szilágyi Zsuzsanna, Lakatos Gabriella] ; [közread. az MH HEK Preventív Igazgatóság]. - 3. kiad. - [Budapest] : MH HEK Preventív Ig., 2007. - 102 p. ; 15 cm
Fűzött
AIDS - nemi betegség - megelőzés
616.97:578.828:612.017.1 *** 613.88
[AN 2678755]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2007.
   A te életed! : sztárok diétája, diéták sztárja! / Bedros J. Róbert [et al.] ; [szerk. Maros Dénes, Kiss József]. - [Budapest] : [Bookmaker], [2007]. - 213 p., 8 t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-211.
ISBN 978-963-87601-0-4 fűzött : 2490,- Ft
fogyókúra - diéta
613.24
[AN 2666954]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2007.
Varró Aladár Béla (1881-1956)
   Gyógynövények gyógyhatásai : növényi gyógyszerek : hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában / Varró Aladár Béla. - [Tyukod] : Black & White, [2007], cop. 2006. - 264 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-008-7 fűzött
gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 2676819]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2007.
Vergote, Antoine
Psychologie religieuse (magyar)
   Valláslélektan / Antoine Vergote ; [ford. Zay Balázs]. - 2. jav. kiad. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2006. - 255 p. ; 25 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 3.)
Tomcsányi Teodóra, Corveleyn, Jozef, Csáky-Pallavicini Roger "Az európai valláslélektan az ezredfordulón" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 963-7166-86-6 kötött
valláslélektan
159.9 *** 2
[AN 2677179]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10101 /2007.
   Bársony / [szerk. Mecsi József] ; [angolra ford. Török Júlia, Szabadkai Róbertné] ; [a bibliográfiát összeáll. Vajda József] ; [... kiad. a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara, Magyar Mérnöki Kamara, Baranya Megyei Mérnöki Kamara]. - [Pécs] : PTE PMMK : MMK : Baranya M. Mérnöki Kamara, 2007. - 196 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2374-2 fűzött
Bársony János (1940-2005)
Magyarország - mérnök - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv - személyi bibliográfia
62(439)(092)Bársony_J. *** 37(439)(092)Bársony_J. *** 012Bársony_J.
[AN 2667413]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2007.
   "Imhol a föld alá megyünk" : tizenkilenc bányamérnök életének és pályájának története / szerk. Szécsy István. - Miskolc : Szécsy I., 2007. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2555-5 fűzött
Magyarország - mérnök - bányászat - 20. század - memoár
62(439)(092)(0:82-94)
[AN 2666678]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2007.
International Conference on Clean Steel (7.) (2007) (Balatonfüred)
   Proceedings of the 7th International Conference on Clean Steel : 4-6 June 2007, Balatonfüred, ... / [ed. and comp. by the Hungarian Mining and Metallurgical Society ...]. - [Budapest] : Hung. Mining and Metallurgical Soc., 2007. - V, 507 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Clean steel 7. - Bibliogr.
Fűzött
vaskohászat - acélipar - konferenciakiadvány
669.1 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2667214]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2007.
Kása László (1942-)
   Emelőgép-üzemeltetői ismeretek : előírások / Kása László. - Budapest : Multikran Kft., 2007. - 98 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-2109-0 fűzött
Magyarország - emelőgép - munkavédelem - jogszabály
621.86 *** 331.45(439)(094)
[AN 2666475]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10105 /2007.
Ajtonyi István (1943-)
   Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek / Ajtonyi István, Gyuricza István. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2007. - 499 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-16-1897-6 kötött
ISBN 963-16-1897-8
irányítástechnika
681.5
[AN 2675413]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2007.
Bodnár István
   Adatbázis-kezelés / Bodnár István, Magyary Gyula. - Új jav., bőv. kiad. - Budapest : Kiskapu, cop. 2007. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek ; 5.)
ISBN 978-963-9637-26-9 fűzött : 1500,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer - tanfolyami jegyzet
681.3.016(078)
[AN 2675417]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2007.
Bodnár István
   Szövegszerkesztés / Bodnár István, Magyary Gyula. - Új jav., bőv. kiad. - Budapest : Kiskapu, cop. 2007. - VII, 181 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek ; 3.)
ISBN 978-963-9637-27-6 fűzött : 1500,- Ft
szövegszerkesztő - tanfolyami jegyzet
519.688:655.2Word(078)
[AN 2675421]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2007.
Farkas Csaba (1963-)
   Windows Vista és Office 2007 felhasználóknak / Farkas Csaba ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2007. - 244 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87629-0-0 fűzött : 1974,- Ft
operációs rendszer - felhasználói program - ügyvitel
519.688Office *** 681.3.066Windows_Vista
[AN 2666411]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2007.
Symposium on Programming Languages and Software Tools (10.) (2007) (Dobogókő)
   Proceedings of the 10th Symposium on Programming Languages and Software Tools : SPLST 2007 : Dobogókő, ... 14-16 June 2007 / Zoltán Horváth, László Kozma, Viktória Zsók eds ; [org., publ. by Eötvös Loránd University Faculty of Informatics]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 491 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-925-1 fűzött
programnyelv - szoftver - konferenciakiadvány
519.682 *** 681.3 *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 2666771]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2007.
Vég Csaba
   Instant Java, Java EE, SOA / Vég Csaba. - Debrecen : Logos 2000, 2007-. - 24 cm
ISBN 978-963-06-2601-9
programnyelv
519.682Java
[AN 2666331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2007. - VI, 338 p.
ISBN 978-963-06-2602-6 fűzött : 3600,- Ft
programnyelv
519.682Java
[AN 2666332] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10111 /2007.
Themessl, Armin
Solaranlagen-Selbstbau (magyar)
   Napkollektoros berendezések / Armin Themessl, Werner Weiss ; [ford. Szüle Dénes]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2007. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
ISBN 978-963-9759-20-6 fűzött : 3998,- Ft
napenergia-hasznosítás
621.311.243 *** 697.329 *** 620.91
[AN 2678762]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10112 /2007.
Learning together to manage together (magyar)
   Tanuljuk együtt, hogyan menedzseljünk együtt : a vízgazdálkodásban való részvétel fejlesztése / [... ed. ... D. Ridder, E. Mostert, H. A. Wolters] ; [... kiad. a GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : GWP Mo. Közhasznú Alapítvány, [2007]. - 107, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a "Harmonising Collaborative Planning - HarmoniCOP" projekt keretében
ISBN 978-963-06-3745-9 fűzött
Magyarország - vízgazdálkodás - civil társadalom - nyilvánosság - környezetvédelem
628.1/.3(439) *** 323.21(439) *** 316.654(439) *** 504.4.06
[AN 2666476]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2007.
Takáts Péter
   Szervetlen kötésű kompozitok / Takáts Péter. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 122 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-122.
ISBN 978-963-9736-26-9 fűzött
cement - kompozit anyag
666.94 *** 691.54
[AN 2666746]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10114 /2007.
Kotra Károly
   KRESZ könyv az úton közlekedők részére / Kotra Károly ; [a fotókat kész. Kotra Károly] ; [az ábrákat kész. Jámbor Lajos]. - Mód. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2007. - 135 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87575-1-7 fűzött : 1200,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 2677030]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2007.
Kotra Károly
   KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Jámbor Lajos] ; [a fotókat kész. Kotra Károly]. - Mód. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2007. - 239 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87575-0-0 fűzött : 1800,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 2677029]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10116 /2007.
Arany Csaba
   A puli tartása, tenyésztése, kiképzése / Arany Csaba. - 2. kiad. - [Debrecen] : Szerző, cop. 2006. - 192 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-430-239-4 kötött
kutyatartás
636.7
[AN 2677200]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2007.
   A fenntartható mezőgazdaság közgazdaságtana : szemle / [... szerkesztőbizottságának tagjai Szűcs István et al.] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. - Gödöllő : SZIE Egy. K., 2006. - 158 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9483-69-9 kötött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - fenntartható fejlődés
338.43(439) *** 338.43(4-62) *** 504.03
[AN 2667550]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2007.
Himmelhuber, Peter
Wassergarten (magyar)
   Vízikert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Peter Himmelhuber ; [ford. Bálint András és Fekete Szabolcs]. - 3. kiad. - Budapest : Cser K., 2007. - 67 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-9759-18-3 fűzött : 1998,- Ft
kertépítés
712.3/.7 *** 634
[AN 2678786]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2007.
Seitz, Wolfgang
Rosengarten (magyar)
   Rózsakert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Wolfgang Seitz ; [ford. Bálint András és Sinkó Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Cser K., 2007. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-9666-93-1 fűzött : 1998,- Ft
amatőr kertészkedés - rózsa
635.92 *** 582.734
[AN 2678784]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2007.
Szent-Miklóssy Ferenc (1944-)
   Szép szőlőből finom bort! / Szent-Miklóssy Ferenc. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 179 p. : ill. ; 20 cm. - (Kertészek és kertbarátok könyvtára, ISSN 1416-0978)
ISBN 978-963-9736-30-6 fűzött
szőlőművelés - borászat
663.2 *** 634.85
[AN 2678733]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10121 /2007.
Boutenko, Victoria
   A nyers étel csodája / Victoria Boutenko ; [ford. Urbán Valéria]. - [Budapest] : Magánkiad., 2007. - 294 p. : ill., főként színes ; 22 cm
A ford. "Raw family" (Ashland : Raw Family Publ., 2000) és a "Green for life" (Ashland : Raw Family Publ., 2005) c. művek alapján kész. - Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 978-963-06-2093-2 fűzött
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.261
[AN 2666442]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2007.
Chicken (magyar)
   Csirke. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., 2007, cop. 1999. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. F. Nagy Angéla
ISBN 978-963-9731-13-4 fűzött : 1595,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2677244]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2007.
   Főzőkönyv : egy könyv kezdőknek és gyakorlottaknak / [szerk. K. Tóth Klára]. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-002-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2676716]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2007.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (orosz)
   Malaâ vengerskaâ povarennaâ kniga / Karoj Gundelʹ ; [pereveli s vengerskogo M. Poganʹ-Redei i N. Aretinskaâ]. - 14. izd. - [Budapest] : Korvina, 2007. - 99 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
Átd. Gundel Ferenc és Gundel Imre
ISBN 978-963-13-5655-7 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2674992]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2007.
Italian (magyar)
   Olasz konyha. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., 2007, cop. 1999. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. F. Nagy Angéla
ISBN 978-963-9731-10-3 fűzött : 1595,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2677239]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2007.
   Mindent tudó szakácskönyvem : egy könyv kezdőknek és gyakorlottaknak / [szerk. K. Tóth Klára]. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9622-80-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2676771]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2007.
Potatoes (magyar)
   Burgonya. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., 2007, cop. 1999. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. F. Nagy Angéla
ISBN 978-963-9731-12-7 fűzött : 1595,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2677233]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2007.
Vegetables (magyar)
   Zöldségek. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., 2007, cop. 1999. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. F. Nagy Angéla
ISBN 978-963-9731-11-0 fűzött : 1595,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 2677237]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10129 /2007.
Bydeskuthy László (1898-1978)
Örök törvények szerint (angol) (bőv. kiad.)
   According to eternal laws: a book on the philosophical wisdom of life / László Bydeskuthy ; transl. by Lenke Elizabeth Vietorisz. - Veszprém : Viza Printing-House, 2007. - 320 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87173-5-1 fűzött
metafizika
1(439)Bydeskuthy_L. *** 11
[AN 2667162]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2007.
Gyenge Zoltán (1962-)
   Zarathustra és Viktor Eremita : esszék és tanulmányok / Gyenge Zoltán ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2006. - 217, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87056-3-1 fűzött
ISBN 963-87056-3-9
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Dánia - Németország - filozófus - 19. század
1(489)(092)Kierkegaard,_S. *** 1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 2666555]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2007.
Heidegger, Martin (1889-1976)
Sein und Zeit (magyar)
   Lét és idő / Martin Heidegger ; [a görög és latin szövegeket gond. Horváth Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2007, cop. 1989. - 523 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863). (Martin Heidegger művei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-959-5 kötött : 4480,- Ft
filozófia
1(430)Heidegger,_M.
[AN 2677193]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2007.
Rorty, Richard (1931-2007)
Philosophy and social hope (magyar)
   Filozófia és társadalmi remény / Richard Rorty ; [ford. Krémer Sándor ..., Nyírő Miklós ...]. - Budapest : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2007. - 332 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
ISBN 978-963-9683-48-8 fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9683-48-5)
filozófia - pragmatizmus - politológia
1 *** 165.74 *** 32.001
[AN 2667350]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2007.
   Világokon át : [barangolás a metafizika birodalmában]. - [Budapest] : Pilis-print, cop. 2007. - 347 p. : ill. ; 23 cm
Kész. Lőrincz Gabriella azonos c. televízíos sorozata alapján
ISBN 978-963-86663-5-2 kötött
metafizika - kultúra - civilizáció - tudat - televíziós műsorszám
111 *** 008 *** 316.7 *** 159.922 *** 791.9.097(439)
[AN 2666397]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2007.
   Visszatükrözés nélkül : tanulmányok Lukács György, Az esztétikum sajátossága művéről / Boros János és Heller Ágnes szerk. - Pécs : Brambauer, 2007. - 158, [2] p. ; 21 cm. - (Lukács György újraértelmezése, ISSN 1786-5220)
A Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola keretében 2005. szept. 1-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86833-3-5 fűzött
ISBN 963-86833-3-3
Lukács György (1885-1971). Az esztétikum sajátossága
Magyarország - filozófus - esztétika - 20. század
1(439)(092)Lukács_Gy. *** 111.852
[AN 2667408]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10135 /2007.
Alfonso Maria de' Liguori
   Szentséglátogatások és Mária-köszöntők a hónap minden napjára / Liguori Szent Alfonz ; [ford. Diós István]. - [Budapest] : [Concordantia 2000 Alapítvány], 2007. - 163 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Visite al Santissimo Sacramento e la Vergine Maria": Opere ascetiche Vol. IV. (Roma : Redentoristi, 1939) c. kiad. alapján kész. - Közread. a Concordantia 2000 Alapítvány
ISBN 978-963-06-2544-9 fűzött
oltáriszentség - ájtatosság - mariológia
265.3 *** 248.159.4
[AN 2675451]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2007.
Bennett, Richard A.
Food for faith (magyar)
   A hit tápláléka : bibilai útmutató : irányelvek az Istennel való állhatatos és élő közösségre / Richard A. Bennett. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2007. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-75-9 fűzött
vallásos irodalom - hit
244 *** 234.2
[AN 2675389]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2007.
Bennett, Richard A.
Your quest for God (magyar)
   Isten keresése / Richard A. Bennett. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2007. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-76-6 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7469-76-6)
vallásos irodalom
244
[AN 2675391]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2007.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2007. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-300-956-7 kötött : 2100,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2675553]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2007.
Erdélyi Judit (1946-)
   Ajtónyitás: vajon kinek? / Erdélyi Judit. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2007. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-77-3 fűzött
kereszténység - természetgyógyászat - ezoterika
23/28 *** 239 *** 615.89 *** 133.25
[AN 2675392]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2007.
Gál Ferenc (1915-1998)
   Pál apostol levelei / Gál Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2006. - 371 p. ; 21 cm. - (Szent István bibliakommentárok, ISSN 1788-4195 ; 1.)
ISBN 963-361-869-X fűzött : 1860,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.1.07
[AN 2678224]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2007.
Hansard, Christopher
The Tibetian art of serenity (magyar)
   A békesség tibeti művészete / Christopher Hansard ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Trivium, cop. 2007. - 224 p. ; 20 cm
Borítócím: A boldog élet tibeti művészete : gyakorlati tanácsok az örömteli élethez
ISBN 978-963-9711-06-8 fűzött : 2490,- Ft
tibeti buddhizmus - életvezetés - ezoterika
294.321(515) *** 133.25 *** 613.865
[AN 2666325]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2007.
Katkó Erzsébet
   A görög istenek élete / Kithy Montez ; [kiad. a Cserhát Művészkör]. - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 74 p. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9787-07-0 fűzött
görög mitológia
292.11
[AN 2667588]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2007.
Laborczi Zoltánné
   Megemlékezés férjemről, Laborczi Zoltán evangélikus lelkészről : élt: 1919-2004 / Laborczi Zoltánné. - [Budapest] : Magánkiad., 2007. - 86 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Akinek szívügye volt az evangelizáció (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-3790-9 fűzött
Laborczi Zoltán (1919-2004)
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 20. század - memoár
284.1(439)(092)Laborczi_Z.(0:82-94)
[AN 2666521]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2007.
Lings, Martin
Muhammad (magyar)
   Az iszlám prófétája / Martin Lings ; [ford. Kiss Zsuzsanna] ; [közread. a] Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány. - [Salgótarján] : Hanif Iszlám Kult. Alapítvány, [2006]. - 369 p. ; 24 cm
ISBN 963-87078-2-8 fűzött
Mohamed (próféta) (570?-632)
iszlám - vallásalapító
297 *** 297(092)Mohamed
[AN 2675557]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2007.
Linić, Zvjezdan (1941-)
Gospodine, reci samo riječ (magyar)
   Uram, csak szólj egy szót : evangéliumi elmélkedések / Zvjezdan Linić ; [ford. Kollárs István]. - Szeged : Agapé, 2006. - 100 p. ; 19 cm. - (Alfa és Omega ; 8.)
ISBN 963-458-330-X fűzött
evangélium - bibliamagyarázat
226.07
[AN 2666457]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2007.
   Lourdes : "Engesztelődjetek ki Istennel" : 49. Nemzetközi Katonai Zarándolat, 2007. május 8-16. / [írta és szerk. Hankovszky Béla]. - [Budapest] : [Katolikus Tábori Püspökség], [2007]. - 131, [4] p. : ill., főként színes ; 15 cm
Közread. a Katolikus Tábori Püspökség
ISBN 978-963-06-2181-6 fűzött
Magyarország - Lourdes - zarándoklat - szent hely - katona - egyházi énekeskönyv
248.153.8(44-2Lourdes) *** 245 *** 355(439)
[AN 2666667]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2007.
Maudūdī, Abū-'l-Aclā al- (1903-1979)
Mabādī 'l-islām (magyar)
   Az iszlám alapelvei : világnézet és élet az iszlámban / Abu-l-A'lá Mawdudi ; [... ford. Fodor Noémi] ; [közread. a] Magyarországi Muszlimok Egyháza. - Budapest : Mo. Muszlimok Egyháza, cop. 2007. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87469-3-1 fűzött
iszlám
297
[AN 2675359]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2007.
   Rudnay Sándor és kora = Alexander Rudnay a jeho doba / szerk. Käfer István ; [kiad. Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ...]. - 2. kiad. - Budapest : METEM ; Esztergom : Szt. Adalbert Közép-Európa Kutcsop., 2007. - 188 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-12-4 fűzött
Rudnay Sándor (1760-1831)
Felvidék - Magyarország - római katolikus egyház - érsek - 18. század - 19. század - művelődéstörténet - életrajz
282(439)(092)Rudnay_S. *** 930.85(439.22)"178/18" *** 008(=854)"17/18"
[AN 2678595]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2007.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [kiad. Krisztus Szeretete Egyház]. - 8. átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2006-2007. - 2 db ; 21 cm
imakönyv
243
[AN 2641232]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 160 p.
ISBN 978-963-7303-14-2 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7303-12-8)
 (hibás ISBN 963-7303-12-X)
imakönyv
243
[AN 2678767] MARC

ANSEL
UTF-810150 /2007.
Tomka Miklós (1941-)
   Egyház a társadalomban : jegyzetek a keresztény társadalmi tanításhoz / Tomka Miklós. - Budapest : Loisir Kft. ; Piliscsaba : PPKE BTK Szociológia Int., 2007. - 292 p. ; 21 cm. - (Pázmány társadalomtudomány, ISSN 1787-2960 ; 8.)
Bibliogr.: p. 269-290.
ISBN 978-963-9206-32-8 fűzött
keresztény egyház - társadalmi kapcsolat
261 *** 316.6
[AN 2666650]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2007.
Vishwanath, K.
   Sri Sathya Say Baba élettörténete gyermekeknek / [szöveg K. Vishwanath] ; [ill. P. S. Kumar] ; [ford. Budai József] ; [kiad. a Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja]. - Budapest : Sri Sathya Say Baba Szervezet Mo. Központja, [2007]-. - ill., színes ; 25 cm
Sathya Sai Baba
hindu szekta - vallási személy - 20. század - képregény - gyermekkönyv
294.55(092)SathyaSaiBaba *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2666483]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 32 p.
ISBN 978-963-87584-0-8 fűzött : 700,- Ft
hindu szekta - vallási személy - 20. század - képregény - gyermekkönyv
294.55(092)SathyaSaiBaba *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2666486] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10152 /2007.
Gidáné Orsós Erzsébet
   Útkeresés : a cigányok múltja, jelene és jövője / Gidáné Orsós Erzsébet. - Pécs : Comenius, 2007. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148-159.
ISBN 978-963-9687-20-2 fűzött
Magyarország - cigányság - nemzettörténelem - néprajz
316.347(=914.99) *** 39(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99)
[AN 2666549]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2007.
Kovács Andrea
   Időskorúak helyzete a Dél-Alföldön / [kész. Kovács Andrea, Krucsai Erika, Takács Béláné] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága]. - Szeged : KSH Szegedi Ig., 2007. - 40 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-121-6 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 963-235-121-5 * (hibás ISBN 963-235-121-6)
Dél-alföldi régió - demográfia - öreg - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.982-053.9(439Dél-Alföld)"200"(083.41)
[AN 2666837]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2007.
Kovács László, É (1923-)
   Mosolygó évgyűrűk : erdei emberek, faművesek, és mások / É. Kovács László. - Debrecen : Ethnica, 2007. - 144 : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-473-060-6 fűzött
Gömör - szociográfia - magyar néprajz - anekdota
308(439Gömör)(0:82-36) *** 39(=945.11)(439.13Gömör)
[AN 2666635]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2007.
Majtényi Balázs (1974-)
   A nemzetállam új ruhája : multikulturalizmus Magyarországon / Majtényi Balázs. - Budapest : Gondolat, 2007. - 268 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-268.
ISBN 978-963-693-025-7 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - kisebbség - cigányság - kollektív jogok - multikultúra - ezredforduló
316.347(=00)(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 316.7 *** 341.234(439)"200"
[AN 2667435]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2007.
Reiczigel Jenő
   Biostatisztika nem statisztikusoknak / Reiczigel Jenő, Harnos Andrea, Solymosi Norbert. - Nagykovácsi : Pars Kft., 2007. - 455 p. : ill. ; 24 cm. - (Pars könyvek, ISSN 1788-4349)
Bibliogr.: p. 437-438.
ISBN 978-963-06-3736-7 fűzött
statisztika - biológia - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 57(075.8)
[AN 2666777]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2007.
   A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség : a roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdaságtani dimenziói / [szerk. Szretykó György]. - Pécs : Comenius, 2007. - 495 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9687-19-6 fűzött
Magyarország - szegénység - társadalmi kérdés - hátrányos helyzetű - társadalmi elkülönülés
304 *** 364.22 *** 316.344.233(439) *** 364.65(439) *** 316.344.7(439)
[AN 2666548]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10158 /2007.
Görög Ibolya (1947-)
   Mindennapi maceráink : életmód és viselkedési tanácsok / Görög Ibolya. - 7. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007, cop. 2000. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 978-963-9261-89-1 kötött : 2990,- Ft
illemtan
395
[AN 2675380]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2007.
   Magyar közmondások, szólások diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2007]. - 557 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9673-68-7 kötött
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2676852]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2007.
   Magyarország. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007-. - 29 cm
ISBN 978-963-9770-12-6
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2667470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Legenda és valóság / [írta Zima Szabolcs]. - 2007. - 47 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9770-04-1 kötött
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2667472] MARC

ANSEL
UTF-810161 /2007.
Marx Mária
   Kettő egy pár : szerelem, udvarlás, esküvő a 20. században : a Göcseji Múzeum kiállításainak katalógusa / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Marx Mária, Megyeri Anna, Kovács Zsuzsa] ; [közread. a] Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2007. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7205-47-0 fűzött
magyar néprajz - udvarlási szokás - eljegyzés - házasság - kiállítási katalógus
39(=945.11) *** 392.4/.5(439)"19" *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2667620]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2007.
Messmann, Stefan
Krüppelfüsschen der Chinesinnen (magyar)
   Tipegő lábak, törékeny testek : a kínai nők lábelkötéséről, tabuk nélkül / Stefan Messmann ; [ford. Kőrösi Mercedes]. - Budapest : Dóm, cop. 2007. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87049-2-4 fűzött : 2280,- Ft
Kína - néprajz - művelődéstörténet - nő - láb - torzítás - díszítő csonkítás
391.92-055.2(=951) *** 930.85(510)
[AN 2667415]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2007.
Nagy Zoltán (1968-)
   Az őseink még hittek az ördögökben : vallási változások a vaszjugani hantiknál / Nagy Zoltán. - Budapest : MTA NKI : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tansz., cop. 2007. - 352 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 6.)
Bibliogr.: p. 341-352.
ISBN 978-963-9683-74-7 fűzött : 3100,- Ft
néprajz - hantik - urál-altaji népek ősvallása
398(=945.13) *** 299.4(=945.13)
[AN 2667355]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2007.
Schipper, Mineke
Never marry a woman with big feet (magyar)
   Soha ne vegyél el nagy lábú nőt! : szólásgyűjtemény a nőkről / Mineke Schipper ; [ford. Mészáros Viktor]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 214, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-60-1 fűzött
néprajz - nő - közmondás - szólás
398.9(=00) *** 802/809-318
[AN 2676862]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10165 /2007.
   "...Baljós a menny felettem..." : vallomások a szombathelyi zsidóságról és a soáról / [sajtó alá rend., szerk., a jegyzeteket és a bevezetőt írta Balázs Edit és Katona Attila] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszéke és a Magyar-Izraeli Baráti Társaság]. - 2. kiad. - Szombathely : BDF Tört. Tansz. : Magyar-Izraeli Baráti Társ., 2007. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9290-17-4 fűzött
Szombathely - holokauszt - zsidóság - második világháború - memoár
323.12(=924)(439-2Szombathely)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2675467]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2007.
Béládi László
   Mit kezdjünk vele? : továbbélő történelmünk: a "kádárizmus" : bevezető egy konferenciához / Béládi László ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., 2007. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86784-6-1 fűzött : 350,- Ft
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politológia - politikus - történelmi korszak - Kádár-korszak - 20. század - előadóbeszéd
32.001(439)"19" *** 32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"19"
[AN 2666647]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2007.
Bozóki András (1959-)
   Anarcho-demokraták : az anarchizmus elmélete és magyarországi története / Bozóki András, Sükösd Miklós. - Budapest : Gondolat, 2007. - 305, [7] p., : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 276-301.
ISBN 978-963-693-011-0 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - politikatörténet - anarchizmus
329.285(439)(091) *** 330.862
[AN 2667398]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2007.
Dezséri Kálmán (1955-)
   New modes of governance and the EU structural and cohesion policy in the new member states / Kálmán Dezséri. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 249 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8480-7 kötött
Európai Unió - Kelet-Európa - integráció - külpolitika
327.39(4-62) *** 327(4-11)
[AN 2666796]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2007.
Garaczi Imre (1957-)
   A nemzettel Európában : nemzetpolitikai írások / Garaczi Imre ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2006. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-87056-2-0 fűzött
Magyarország - nemzettudat - magyarság - kultúrfilozófia - eszmetörténet - 20. század
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 130.2
[AN 2666579]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2007.
Gratz Gusztáv (1875-1946)
   Visszaemlékezéseim / Gratz Gusztáv. - Budapest : Aura Libri, 2007. - 112 p. : ill. ; 22 cm
Szerk., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Szekrényessy Attila. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1958-5 fűzött
Gratz Gusztáv (1875-1946)
Magyarország - politikus - történész - 19. század - 20. század - memoár
32(439)(092)Gratz_G.(0:82-94) *** 930.1(439)(092)Gratz_G.(0:82-94)
[AN 2667330]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2007.
Hess, Tom
Let my people go! (magyar)
   Engedd el népemet! : az amerikai zsidóság küzdelme a hazatérésért Izraelbe / Tom Hess. - [Budapest] : [Bridge Mission Society], [2007]. - 160 p. ; 20 cm
Közread. a Bridge Mission Society
ISBN 978-963-06-2604-0 fűzött
Egyesült Államok - Izrael - zsidóság - cionizmus - bevándorlás
323.13(=924)(100) *** 316.347(=924)(73) *** 325.14(=924)(569.4)
[AN 2666259]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2007.
Orbán Viktor (1963-)
   Egy az ország / Orbán Viktor. - Budapest : Helikon, 2007. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-227-020-3 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200"
[AN 2666448]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2007.
   Overcoming the EU crisis: EU perspectives after the eastern enlargement / Attila Ágh and Alexandra Ferencz ed. - Budapest : "Together for Europe" Research Centre and Found., 2007. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781 ; 8.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-503-361-4)
Kelet-Európa - Dél-Európa - Európai Unió - integráció - ezredforduló - 21. század
327.39(4-62)"200/201" *** 327(4-11)"200/201" *** 327(4-13)"200/201"
[AN 2666781]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2007.
Plenter János (1930-)
   A bizonytalanság hatalma : [a népakarat kijátszása a demokrácia jogrendjében, út a tömeges létbizonytalanságba és a modern szolgaságba] / Plenter János. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2007. - 231 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 978-963-87298-5-9 kötött : 3600,- Ft
demokrácia - államelmélet - politológia
321.01 *** 32.001 *** 321.7
[AN 2666773]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2007.
Rédei Mária, L. (1948-)
   Mozgásban a világ : a nemzetközi migráció földrajza / Rédei Mária. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 568 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 537-553.
ISBN 978-963-463-910-7 fűzött
migráció - 20. század - ezredforduló
325.1(100)"196/200" *** 314.74(100)"196/200"
[AN 2666770]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2007.
Tímár György (1937-)
   Konzumizmus : "a lopott holmi visszajár!" / Tímár György. - [Budapest] : Agroinform, 2004-. - 24 cm
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"199/200"
[AN 2605835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2007. - 107 p.
ISBN 978-963-502-869-6 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200"
[AN 2667671] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10177 /2007.
   Balatonföldvár : településtörténeti írások, visszaemlékezések / szerk. Berkesné Hegedűs Márta ; [kiad. Balatonföldvár Város Önkormányzata]. - Balatonföldvár : Önkormányzat, 2007. - 512 p. : ill., részben színes ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 485-490.
ISBN 978-963-06-2131-1 kötött
Balatonföldvár - helytörténet - helyismeret
943.9-2Balatonföldvár *** 908.439-2Balatonföldvár
[AN 2667347]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2007.
Borza Tünde
   A magyar történelem híres nőalakjai / Borza Tünde. - Nyíregyháza : Bancsi P., 2007. - 64 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-06-1903-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - nő - életrajz
943.9-055.2(092) *** 930.85-055.2(439)(092)
[AN 2666396]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2007.
Bősze Sándor (1957-)
   A Zselic ölelésében : adatok Szenna nyolc évszázados történetéhez / Bősze Sándor ; [közread.] Szenna Község Önkormányzata. - Szenna : Önkormányzat, 2006. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-158.
ISBN 978-963-06-1458-0 fűzött
ISBN 963-06-1458-8
Szenna - helytörténet
943.9-2Szenna
[AN 2666266]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2007.
Csáji László Koppány (1971-)
   A sztyeppei civilizáció és a magyarság : adalékok az eurázsiai sztyeppei civilizáció kutatásához, a magyar őstörténet-kutatás gyökeres változásához, illetve a sztyeppei vagy sztyeppei eredetű népek etnogenezis-kutatásához, illusztrációként az indiai kapocs rövid bemutatásával / Csáji László Koppány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2007. - 107, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 1.)
Bibliogr.: p. 95-107.
ISBN 978-963-8478-76-4 fűzött : 750,- Ft
Közép-Ázsia - őstörténet - magyar őstörténet - nomád népek - 1. évezred
930.8(=00)(58) *** 930.8(=945.11)
[AN 2666453]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2007.
Czeglédi Imre (1930-)
   Munkácsy ősei és rokonsága / Czeglédi Imre. - Utánny. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2007. - 131 p. : ill. ; 24 cm. - (A Békés megyei múzeumok közleményei, ISSN 0139-0090 ; 31.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-7219-65-8 fűzött
Munkácsy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Munkácsy
[AN 2675401]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Spanyol hódítók és a gyarmatosítás / [ford. Javos Eszter]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5576-8 kötött : 1490,- Ft
Latin-Amerika - történelem - újkor
98(=6)"15/18" *** 972"15/18"
[AN 2667474] MARC

ANSEL
UTF-810183 /2007.
Kiss Erika Mária
   Fehérvár - fehér folt? : hol volt királyaink koronázó és temetkező városa / Kiss Erika Mária. - Székesfehérvár : Kiss E. M., 2006. - 90 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-1396-4 fűzött
Székesfehérvár - helytörténet - középkor
943.9-2Székesfehérvár
[AN 2667332]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2007.
Kovács Mihály (1939-)
   Vilmos császár becsülete / Kovács Mihály. - Budapest : Szerző, 2007. - 88 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 7.
ISBN 978-963-06-1992-9 fűzött : 1000,- Ft
Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
Németország - uralkodó - 19. század - századforduló - 20. század - történelmi dráma
943.0(092)Vilmos,_II.(0:82-2)
[AN 2666904]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2007.
   Mi a Nyugat? : atlantizmus és integráció / szerk. Garaczi Imre ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2007. - 267 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87056-5-5 fűzött : 2500,- Ft
Európai Unió - Nyugat-Európa - történelem - művelődéstörténet - integráció - politológia
940-15 *** 930.85(4-15) *** 327.39(4-62) *** 32.001
[AN 2666581]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2007.
   Paleográfiai olvasókönyv könyvtár szakos hallgatóknak / [összeáll. Hegyi Ádám, Simon Melinda, Zvara Edina]. - Szeged : JATEPress, 2007. - (Habent sua fata libelli, ISSN 1788-2869 ; 3.)
Bibliogr. p. 121-137.
ISBN 978-963-482-835-8 fűzött
írástörténet - latin nyelv - magyar nyelv - egyetemi tankönyv
930.272=71(075.8) *** 930.272=945.11(075.8) *** 003.072(075.8)
[AN 2666861]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2007.
Richly Gábor (1970-)
   Történelemkép és nemzeti identitás Finnországban, 1917-1944 : finn nyelvű történelemtankönyvek a történeti és nemzeti diskurzus metszéspontjában / Richly Gábor. - Budapest : Universitas, 2007. - 280 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 267-276. - Összefoglalás finn és angol nyelven
ISBN 978-963-9671-10-2 fűzött : 1890,- Ft
Finnország - történetírás - történelemtanítás - nemzettudat - finnek - két világháború közötti időszak - disszertáció
930.1(480)"19" *** 372.893(480)"191/194" *** 323.1(=945.41)
[AN 2666825]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2007.
Sebestyén Kálmán (1938-)
   Körösfői Riszeg alatt : egy kalotaszegi település évszázadai / Sebestyén Kálmán. - Budapest : Akad. K., 2007. - 161, [10] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-[162].
ISBN 978-963-05-8471-5 fűzött : 3500,- Ft
Körösfő - helytörténet
943.921-2Körösfő
[AN 2666794]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2007.
Szekfű Gyula (1883-1955)
   Három nemzedék és ami utána következik / Szekfű Gyula ; [az előszót írta és a névmutatót kész. Czigány Lóránt]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - VIII, 508, [10] p. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Királyi M. Egy. Ny., 1934. - Bibliogr.
ISBN 978-963-203-165-1 kötött
magyar történelem - 19. század - 20. század - hasonmás kiadás
943.9"183/193"(081) *** 094/097.07
[AN 2676734]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2007.
Szekrényessy Attila (1968-)
   Egy felvidéki kastély története : a sárosizsépi Bujanovics kastély / Szekrényessy Attila. - Budapest : [Aura Libri], 2007. - 144 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1944-8 fűzött
Bujanovics család
Sárosizsép - művelődéstörténet - helytörténet - kastély - családtörténet
930.85(439.22)"18/19" *** 728.82(439-2Sárosizsép) *** 929.52(439)Bujanovics *** 943.9-2Sárosizsép
[AN 2667333]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2007.
Szilágyi Ágnes Judit (1966-)
   Érdekes személyiségek, emlékezetes viták a magyar történetírásban : 27 történészportré / Szilágyi Ágnes Judit. - Budapest : Palatinus, 2007. - 178 p. ; 18 cm. - (Ismerd meg!, ISSN 1785-3818)
Gerinccím: Érdekes személyiségek a magyar történetírásban. - Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-9651-60-9 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - történész - történettudomány - 19. század - 20. század - életrajz
930.1(439) *** 930.1(439)"18/19"(092)
[AN 2666391]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10192 /2007.
   Baja ...a mi városunk. - Baja : Foto Reklámügynökség, 2007. - 201 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-218-841-6 kötött
Baja - helyismeret
908.439-2Baja
[AN 2666308]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2007.
Becsei József (1937-)
   Népességföldrajz / Becsei József ; [a XI-XII. fej. Bajmócy Péter munkája]. - 2. jav. kiad. - Békéscsaba : Ipszilon, 2007. - 360 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 346-353.
ISBN 978-963-85748-8-6 kötött
társadalomföldrajz - egyetemi tankönyv
911.3(075.8)
[AN 2677210]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2007.
Fehér György
   Dél-Dalmácia : útikönyv / [Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2007]. - 84 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!)
ISBN 978-963-7617-32-4 fűzött
Dalmácia - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2667096]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2007.
Fehér György
   Észak-Dalmácia : útikönyv / [Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2007]. - 82 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!)
ISBN 978-963-7617-31-7 fűzött
Dalmácia - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2667111]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2007.
Fehér György
   Isztria : útikönyv / [Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2007]. - 84 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!)
ISBN 978-963-7617-34-8 fűzött
Isztria - útikönyv
914.971.3(036) *** 914.971.2(036)
[AN 2667092]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2007.
Fehér György
   Közép-Dalmácia : útikönyv / [Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2007]. - 82 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!)
ISBN 978-963-7617-33-1 fűzött
Dalmácia - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2667103]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2007.
Fehér György
   Kvarner-öböl : útikönyv / [Fehér György]. - Budapest : Hibernia, [2007]. - 84 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!)
ISBN 978-963-7617-35-5 fűzött
Adriai-tenger - horvát tengerpart - útikönyv
914.971.3(262.3)(036)
[AN 2667121]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2007.
Gaján Éva
   Egy nap Szentendrén / [... írta és összeáll. Gaján Éva]. - [Szentendre] : Szentendrei Kvklub, 2007. - 203 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
1 nap Szentendrén (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 963-87217-0-7 fűzött
Szentendre - útikönyv
914.39-2Szentendre(036)
[AN 2667165]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2007.
Harcourt Davies, Paul
Rhodes (magyar)
   Rodosz : útikönyv / Paul Harcourt Davies ; [a ... fordítást végezte Pataki Zoltán]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-40-9 fűzött : 2600,- Ft
Ródosz - útikönyv
914.996(036)
[AN 2675481]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2007.
Imecs Orsolya
   Ausztria / Imecs Orsolya. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2007. jan. 10.
ISBN 978-963-352-154-0 fűzött
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 2675344]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2007.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár. Stein-könyvtár
   Supplement to the catalogue the collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / comp. by John Falconer [et al.] ; ed. by Éva Apor and Helen Wang. - Budapest : MTAK, 2007. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Keleti tanulmányok, ISSN 0133-6193 ; 13.)
ISBN 978-963508-545-3 kötött
Magyarország - Belső-Ázsia - felfedező utazás - régészet - 19. század - 20. század - kézirat-katalógus - könyvtári katalógus
910.4(439)(092)Stein_A. *** 902(439)(092)Stein_A. *** 910.4(5-191) *** 017.1(439-2Bp.)MTA *** 091(083.8)
[AN 2666438]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2007.
   Nagycenk : ismerkedés Széchenyi István falujával / [összeáll. Huiber Edit] ; [fotó Krisch Miklós, Németh Béla]. - [Sopron] : Escort Tourist, cop. 2007. - 52 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-63-3 fűzött
Nagycenk - helyismeret - útikönyv
908.439-2Nagycenk(036)
[AN 2675240]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2007.
   Pannon enciklopédia. - 3. kiad. - Budapest : Urbis, 2007-. - 31 cm
Magyarország - enciklopédia - helyismeret
908.439(035)
[AN 2678772]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Magyarország növényvilága / [főszerk. Járainé Komlódi Magda] ; [szerk. Hably Lilla]. - 2007. - 430 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-9706-34-7 kötött
ISBN 963-9706-34-5
Magyarország - flóra
581.9(439)
[AN 2678774] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Magyarország állatvilága / [főszerk. Veress István] ; [szakszerk. Schmidt Egon]. - 2007. - 335 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 335.
ISBN 978-963-9706-35-4 kötött
Magyarország - fauna
591.9(439)
[AN 2678776] MARC

ANSEL
UTF-810205 /2007.
Solymár József (1929-)
   A falu szája / Solymár József. - Salgótarján : Palócföld, 2007. - 302 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 978-963-06-1236-4 fűzött
ISBN 963-06-1236-4
Mátraballa - helyismeret - magyar néprajz - palócok - memoár
908.439-2Mátraballa(0:82-94) *** 39(=945.11)(439Palócföld)
[AN 2666681]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2007.
Stefánka László
   Barangolások Kőszegen / [írta Stefánka László] ; [fotó Kővári Lajos]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 51, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [52].
ISBN 978-963-7034-64-0 fűzött
Kőszeg - útikönyv
914.39-2Kőszeg(036)
[AN 2677318]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2007.
Stefánka László
   Ismerkedés Fertőddel / [írta Stefánka László] ; [fotó Krisch Miklós, Dobos Éva]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2007. - 59, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-65-7 fűzött
Esterházy család
Fertőd - kastély - családtörténet - útikönyv
914.39-2Fertőd(036) *** 728.82(439-2Fertőd)(036) *** 929.52(439)Esterházy
[AN 2678482]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2007.
Stein Aurél (1862-1943)
Sandburied ruins of Khotan (magyar)
   Homokba temetett városok : régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben / Stein Aurél ; [a szöveget gond. és szerk. Felföldi Szabolcs] ; [ford. Halász Gyula]. - Budapest : Palatinus, 2007. - 267 p., [24] t. : ill. ; 23 cm. - (Stein Aurél életműve)
ISBN 978-963-9651-38-8 kötött : 3400,- Ft
India - Kelet-Turkesztán - felfedező utazás - magyar irodalom - századforduló - útleírás
910.4(510)"190" *** 910.4(540)"190" *** 894.511-992
[AN 2666410]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2007.
Székelyné Kőrösi Ilona
   Kecskemét anno.. : képek a régi Kecskemétről : Bilder über das alte Kecskemét : Kecskemét as it used to be / írta és szerk. ... Székelyné Kőrösi Ilona. - Utánny. - Kecskemét : Clio-2000 Kvk., 2006. - 187 : ill. ; 29 cm
A bevezetés és a képaláírások magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 184-185.
ISBN 963-06-0543-0 kötött
Kecskemét - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kecskemét(084.12)
[AN 2678575]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2007.
Tillai Gábor
Zsebemben Pécs (német)
   Pécs (Fünfkirchen) in meiner Tasche : ein Mitnehmbücherl für Spaziergänger in der Stadt / Gábor Tillai ; [Ill. von István Kardos] ; [... übersetzt von Viktória Csordás]. - Pécs : Héthatár Bt., [2007]. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek, ISSN 1585-1990 ; 9.)
Fűzött
Pécs - emlékmű - útikönyv
914.39-2Pécs(036) *** 725.945(439-2Pécs)
[AN 2667401]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2007.
Vaska Miklós
   Szilvágy / Vaska Miklós ; [kiad. Szilvágy Község Önkormányzata]. - Szilvágy : Önkormányzat, 2007. - 231 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szilvágy - helyismeret
908.439-2Szilvágy
[AN 2667353]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2007.
Vitaszek Zoltán
   A legelső Tolna megyei legek könyve / Vitaszek Zoltán. - [Békéscsaba] : Szerző, cop. 2007. - 197 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 194-197.
ISBN 978-963-06-3712-1 fűzött : 3000,- Ft
Tolna (megye) - helyismeret - szaklexikon
908.439.125:030
[AN 2666832]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10213 /2007.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 12. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1996. - XXXIX, 714 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-6073-0 kötött : 5900,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 2675352]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2007.
Futó Gábor (1953-)
   Járulékkedvezmények : a 2007. július 1-jén hatályba lépő új szabályokkal / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2007. - 119 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. jún. 30.
ISBN 978-963-9427-60-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog - útmutató
349.3(439)(036)
[AN 2666876]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2007.
György István
   Közszolgálati jog / György István. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-7490-72-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog
342.98(439)
[AN 2666312]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2007.
Kállai Gábor
   A közjog alapjai / Kállai Gábor. - [2. jav., bőv. kiad.]. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 242 p. ; 23 cm. - (Társadalomelmélet, ISSN 1787-8918)
Bibliogr.: p. [243].
ISBN 978-963-9683-83-9 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2678490]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2007.
Kármán Irén (1967-)
   Szemben a maffiával : "Papa" nyomoz : olajos ügyek, korrupt zsaruk, az olajezredesektől a politikai alkuig / Kármán Irén. - Budapest : London Hill Kft., 2006. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-060-426-4 fűzött
Sándor István
Magyarország - Békés (megye) - gazdasági bűnözés - adócsalás - rendőr - jogeset - ezredforduló - interjú
343.359(439)"199/200" *** 343.53(439)"199/200" *** 34.096(439) *** 351.74(439)(092)Sándor_I.(047.53)
[AN 2666517]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2007.
   Közigazgatás és gazdaság / szerk. Imre Miklós. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 597 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. márc. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7490-76-7 fűzött : 6500,- Ft
Magyarország - gazdasági igazgatás
351.82(439)
[AN 2666311]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2007.
   Közigazgatási jog / György István [et al.] ; szerk. Lőrincz Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 265 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7490-75-0 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog
342.9(439)
[AN 2666314]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2007.
Török Tamás
   Felelősség a társasági jogban / Török Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 394 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. márc. 31. - Bibliogr.: p. 391-394.
ISBN 978-963-7490-73-6 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - társasági jog - felelősség - útmutató
347.72(439)(036) *** 347.447(439)(036)
[AN 2666316]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10221 /2007.
Mérey Klára, T. (1927-)
   A Dél-Dunántúl földrajza katonaszemmel a 19. század elején / T. Mérey Klára. - Pécs : Lomart : PTE TTK Földr. Int., 2007. - 252 p. : ill. ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9632-12-7 fűzött
Dél-Dunántúl - katonaföldrajz - 19. század
355.47(439.11)"181" *** 623.64
[AN 2667485]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2007.
Scott, Walter G.
   A legendás ME-262, a Viharmadár : [a III. Birodalom repüléstechnikai forradalmi konstrukciói] / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-43-7 fűzött
Németország - hadtörténet - második világháború - vadászrepülőgép
355.489(430)"1939/1945" *** 623.746(430)"1939/1945"
[AN 2667012]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10223 /2007.
Andersen, Erling S. (1941-)
Goal directed project management (magyar)
   Célvezérelt projektmenedzsment : hatékony technikák és stratégiák / Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug ; ed. by Mike Katagiri, Rodney Turner ; [ford. Véry Zoltán, Ulicsák Béla]. - [Budapest] : BMS Informatikai Kft., cop. 2006. - 251 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-243.
ISBN 963-229-174-3 fűzött
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 2667040]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2007.
Hernández, José A.
SAP R/3 handbook (magyar)
   SAP R/3 kézikönyv / José A. Hernández, Jim Keogh, Franklin F. Martinez ; [ford. Korotij Ágnes et al.]. - Budapest : Panem, 2007. - 608 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-545-469-3 fűzött : 6900,- Ft
információs rendszer - vállalatvezetés
65.012.4 *** 519.688SAP
[AN 2666885]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2007.
   Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan / szerk. Kövesi János ; társszerk. Andor György [et al.]. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2007. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-53-1 fűzött : 3300,- Ft
vezetés - üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8) *** 658(075.8)
[AN 2667478]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10226 /2007.
Adamovszky István (1951-)
   Magyarország bankjegyei / Adamovszky István. - [Budapest] : Adamo, [2005]-. - ill., színes ; 33 cm
Magyarország - pénzrendszer - bankjegy
336.747(439)
[AN 2599697]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A guldenrendszer, 1759-1891. - [2007]. - Bővíthető mappa + mell.
Lezárva: 2007. ápr. 30.
ISBN 978-963-87497-0-3 kötött
Magyarország - pénzrendszer - 18. század - 19. század - bankjegy
336.747(439)"17/18"
[AN 2667086] MARC

ANSEL
UTF-810227 /2007.
   "Aki nem ír, hanem úr" : Bisztrai Farkas Ferenc emlékezete : tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok / szerk., a dokumentumokat sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Farkas Judit. - Budapest : Ráció, 2007. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-37-4 fűzött : 2240,- Ft
Farkas Ferenc (1903-1966)
Magyarország - könyvkiadás - közgazdász - politikus - 20. század
330(439)(092)Farkas_F. *** 32(439)(092)Farkas_F. *** 655.41(439)(092)Farkas_F.
[AN 2666823]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2007.
   Az Ausztria-Magyarország Interreg III-A program keretében készült határon átnyúló kutatások = Cross-border researches in the framework of the Austria-Hungary Interreg III/A programme = Grenzübergreifende Forschungen in Rahmen des Österreich-Ungarn Interreg III/A Programmes / kut. szerv. Jody Jensen ; [közread. az] Institute for Social and European Studies. - Szombathely ; Kőszeg : ISES, [2007]. - 127 p. ; 24 cm
Borítócím: Határon átnyúló kutatások
Fűzött
Európai Unió - Kelet-Európa - Mediterráneum - civil társadalom - külkereskedelem - globalizáció - szociálpszichológia - rendszerváltás - ezredforduló
339.923(4-62) *** 323.21 *** 339.9 *** 316.6(4-11)"199" *** 339.5(4-015)
[AN 2667628]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2007.
Bába Szilvia (1980-)
   Külhoni falusi turizmus : módszertani szempontok / Bába Szilvia. - Budapest : Napkút K., [2007]. - 28 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 14.)
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 978-963-8478-78-8 fűzött
falusi turizmus
338.48
[AN 2666699]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2007.
Fellegi Tamás
   Bárki lehet tőzsdés : egy befektető kalandjai a valutapiactól a tőzsdéig / Fellegi Tamás. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2007. - 267 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-10-0 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - tőzsde - ezredforduló
336.76(439)"199/200"
[AN 2678742]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2007.
   Feszültség alatti munkavégzés biztonsági szabályzat / [szerk. Koch Mária]. - 2. mód. kiad. - Budapest : Népszava Kv., [2006]. - 36 p. ; 18 cm. - (Munkavédelmi kiskönyvtár, ISSN 1218-1137)
Lezárva: 2005. okt. 15.
ISBN 963-323-128-0 fűzött
Magyarország - munkavédelem - villamos berendezés - jogszabály
331.45(439)(094) *** 621.31
[AN 2675346]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2007.
   Foglalkoztatási megállapodás a Felső-kiskunsági és Dunamelléki kistérségben : zárókonferencia / [rend., közread. a] Felső-kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány. - Kunadacs : Felső-kiskunsági Gazdaságfejlesztő Alapítvány, 2007. - 31 p., [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát 2007. máj. 23-án Kunadacson tartották
Fűzött
Kunszentmiklósi kistérség - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
331.5(439Kunszentmiklósi_kistérség) *** 061.3(439-2Kunadacs)
[AN 2667405]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2007.
   Foglalkoztatáspolitika / [szerk. Kozma Béla]. - Pécs : Comenius, 2006. - 177 p. ; 24 cm
ISBN 963-9687-15-4 fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika
331.5(439)
[AN 2666526]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2007.
   Gazdaságélénkítés és egyensúly-javítás lehetőségei / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2007. - 121 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2007/2.)
ISBN 978-963-235-111-7 fűzött
Magyarország - gazdaság - ezredforduló
338(439)"200"
[AN 2666352]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2007.
   A gazdasági fejlődés regionális különbségei Magyarországon 2006-ban / [kész. Csizmazia Tamásné et al.] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága]. - Debrecen : KSH Debreceni Ig., 2007. - 59 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-235-113-1 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 963-235-113-4 * (hibás ISBN 963-235-113-1)
Magyarország - gazdaságstatisztika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.5(439)"200"(083.41) *** 31(439)
[AN 2666836]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2007.
Gulya András
   Hol és mit az Európai Uniótól? Az ötlettől a pénzig : EU-programok és finanszírozási eszközök magyar kis- és középvállalatok támogatására : útmutató a "dzsungelben" / Gulya András, Gulya Viktória. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-6078-5 fűzött : 2200,- Ft
Európai Unió - Magyarország - támogatás - vállalkozás - pályázat
339.96(4-62) *** 334.72(439) *** 06.063(4-62)
[AN 2675384]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2007.
Kohn, Meir
Financial institutions and markets (magyar)
   Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok / Meir Kohn ; [ford. Mezei I. György] ; [közread. a] ... Nemzetközi Bankárképző. - Budapest : Osiris : Nk. Bankárképző, 2007, cop. 1998. - 1059 p. : ill. ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-956-4 kötött : 7980,- Ft
pénzügy - egyetemi tankönyv
336.7(075.8)
[AN 2677226]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2007.
   Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése : vállalkozási szak, 2007 / [szerk. Herich György] ; Botka Erika [et al.] ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2007. - 302 p. ; 23 cm
Gerinccím: Mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2007. - Bibliogr.: p. 301-302.
Fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2667466]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2007.
   A magyarországi vállalkozások gazdálkodásának jellemzői / [szerk. Belyó Pál, Nyers József]. - Budapest : Ecostat, 2007. - 134 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, ISSN 1419-4309 ; 25.)
ISBN 978-963-235-086-8 fűzött
Magyarország - vállalat - ezredforduló - statisztikai adatközlés
334.72(439)"200"(083.4)
[AN 2666348]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2007.
Pestovics János
   Kézművesek, iparosok, vállalkozók / [írta és szerk. Pestovics János] ; [kiad. a Mezőcsáti Közös Ipartestület]. - Mezőcsát : Mezőcsáti Közös Ipartest., 2007. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Mezőcsáti Közös Ipartestület
Mezőcsát - ipartörténet - ipartestület - történeti feldolgozás
334.782(439-2Mezőcsát)(091) *** 061.2(439-2Mezőcsát)
[AN 2667139]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2007.
   Receptek válságra : pénz és gazdaság a 20. század első felében / szerk. Dévényi Anna, Rab Virág. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9498-81-5 fűzött : 1790,- Ft
Európa - Magyarország - gazdaságtörténet - 20. század
338(091)(439)"18/19" *** 338(091)(4)"19"
[AN 2667492]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2007.
   Reformok és növekedési kilátások / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2007. - 133 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2007/1.)
ISBN 978-963-235-082-0 fűzött
Magyarország - gazdaság - ezredforduló
338(439)"200"
[AN 2666356]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2007.
   Rugalmas ösztönzés, rugalmas juttatások / Poór József ed. - Budapest : CompLex, 2007. - 366 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 353-363. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-224-916-2 fűzött
béren kívüli juttatás
331.211.6(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036)
[AN 2677304]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2007.
   Speciális szakiskolákban végzett fiatalok utógondozása / [szerk. Bruckner László] ; [kiad. a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány]. - [Budapest] : Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Orsz. Közalapítvány, [2007]. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM (8 cm)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 963-8630-88-4 fűzött
Magyarország - foglalkoztatottság - hátrányos helyzetű - utógondozás
331.5-056.26(439) *** 331.5-056.37(439) *** 376(439)
[AN 2666875]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10245 /2007.
Ágh Attila (1941-)
   Public policy-making in the EU after enlargement / Attila Ágh, József Mocsári and Alexandra Ferencz. - Budapest : "Together for Europe" Research Centre and Found., 2007. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781 ; 7.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-503-362-1)
Európai Unió - szociálpolitika - környezetvédelem - ezredforduló
364(4-62)"200" *** 504.06(4-62)"200"
[AN 2666789]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2007.
   Civil kontroll : tudnivalók az érdekképviseletről civil szervezeteknek / [közread. a] Szociális Szakmai Szövetség. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets., [2007]. - 19 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
társadalmi szervezet - érdekképviselet - érdekérvényesítés
331.105.44 *** 334.012.46
[AN 2666765]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2007.
   Együtt a drog ellen : Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Tiszaújváros, 2007. - [Tiszaújváros] : [KEF], [2007]. - 81 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Tiszaújváros - kábítószer-fogyasztás - kábítószer-rendészet - statisztikai adatközlés - ezredforduló
364.272(439-2Tiszaújváros) *** 343.976(439-2Tiszaújváros)"200"(083.41) *** 351.761(439-2Tiszaújváros)"200"
[AN 2667130]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2007.
Lefever, Robert
   Kényszeres segítés / Robert Lefever ; [ford. Madácsy József] ; [az előszót írta Kelemen Gábor] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem, Leo Amici 2002 Alapítvány]. - Pécs : PTE ; [Komló] : Leo Amici 2002 Alapítvány, 2007. - 130 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-642-163-2 fűzött
szenvedélybetegség
364.272 *** 613.8
[AN 2667410]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2007.
   Mozaik : készült a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet lelkigondozó szakirányú továbbképzése számára / szerk. Bucholczné Szombathy Mária és Midling Andrea. - 2. jav. kiad. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2007-. - 24 cm
szociális gondozás - családvédelem - egyetemi tankönyv
364.442.044.24(075.8) *** 364.044.24(075.8)
[AN 2677140]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Válogatott tanulmányok a szociális és családsegítő tevékenység köréből / [a bev. tanulmányt írta Midling Andrea]. - 2007. - 475 p. - (Tanulmányok fókuszban, ISSN 1786-2353 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7166-92-1 kötött
szociális gondozás - családvédelem - egyetemi tankönyv
364.442.044.24(075.8) *** 364.044.24(075.8)
[AN 2677146] MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10250 /2007.
Accovis, Maviangela
100 bewitching ways to survive at school (magyar)
   Hogyan éljük túl a sulit? / [eredeti szöveg Maviangela Accovis, Federico Taddia] ; [ill. Simona Marzorati] ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 95 p. : ill. ; 18 cm. - (W.i.t.c.h. Válogatott bosziságok)
ISBN 978-963-628-580-7 fűzött : 999,- Ft
iskola - diákélet - gyermekkönyv
37.014(02.053.2) *** 371.8(02.053.2)
[AN 2666334]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2007.
Benda József
   Örömmel tanulni : humanisztikus kooperatív tanulás (HKT) / Benda József. - Budapest : Agykontroll, cop. 2007. - 97 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-229-495-5 fűzött : 2250,- Ft
tanulás
371.322
[AN 2666451]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2007.
Brezsnyánszky László (1945-)
   A maga vájta meder : gondolatok a formálódó tanárképzésről / Brezsnyánszky László. - Budapest : Gondolat, 2006. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 963-9610-72-0 fűzött : 1690,- Ft
Magyarország - Európai Unió - pedagógusképzés - továbbképzés - ezredforduló - oktatásügy
371.13(439)"200" *** 371.14 *** 37.014.5(4-62)
[AN 2667383]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2007.
   Emlékkönyv. - Budapest : [Kossuth Zs. Humán Szakközépisk. és Gimn.], 2007. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: A budapesti Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium emlékkönyve, 1918-2007
Fűzött
Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - gimnázium - egészségügy - iskolai évkönyv
373.6:61(439-2Bp.)(058) *** 373.54(439-2Bp.)(058)
[AN 2666327]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2007.
Gombocz János
   Változatok a pedagógiára : a nevelés "műkedvelőinek", művelőinek, kedvelőinek / Gombocz János, Trencsényi László. - Budapest : Okker, 2007. - 123 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8088-19-2 fűzött : 2400,- Ft
pedagógia - egyetemi tankönyv
37(075.8)
[AN 2667364]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2007.
   Iskolafejlesztés a XX. században / [szerk.] Kovátsné Németh Mária. - Pécs : Comenius, 2007. - 262 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9687-18-9 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - pedagógia - reform - oktatásügy - 20. század
37.014(439)"19" *** 37.014.3(439)
[AN 2666547]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2007.
   Joining forces in engineering education towards excellence : SEFI and IGIP Joint Annual Conference 2007 : proceedings : 1-4 July 2007, Miskolc ... / ed. by László Szentirmai, Tibor Gyula Szarka ; org., [publ.] by University of Miskolc. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2007. - 412 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-772-1 fűzött
felsőoktatás - mérnök - konferenciakiadvány
378.662 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2666914]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2007.
Kissné Geosits Beatrix
   Családi életre nevelés / Kissné Geosits Beatrix, Teleki Béla. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2007. - 220 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 1787-1158 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 963-9554-33-2 fűzött : 1300,- Ft
családi nevelés - családi életre nevelés - családszociológia
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 2678460]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2007.
Kontra Edit, H.
   An introduction to language testing for teachers of English / by Edit H. Kontra & Judit Kormos. - Budapest : Okker, 2007. - 132 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8088-20-8 fűzött : 2400,- Ft
nyelvismeret - képességvizsgálat - angol nyelv - tanári segédkönyv
371.263 *** 800.7 *** 802.0(072)=00
[AN 2667359]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2007.
Mihajlik Iván
   Érettségit alanyi jogon! / Mihajlik Iván. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Metódus K., cop. 2007. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87133-2-2 fűzött
oktatásügy - didaktika
37.014(439)"200" *** 37.02 *** 37.034
[AN 2667273]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2007.
Perlai Rezsőné (1934-)
   A matematikai nevelés módszertana : [főiskolai tankönyv óvodapedagógus-hallgatók számára] / Perlai Rezsőné ; [az illusztrációkat kész. Perlay Rezső]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1997. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 978-963-19-3226-3 fűzött : 2200,- Ft
óvodai nevelés - matematika - egyetemi tankönyv
373.213(075.8) *** 372.3:51(072)
[AN 2678698]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2007.
Szécsényiné Fekete Irén (1935-)
   Ritmikus gimnasztika : kéziszergyakorlatok technikája, oktatása / Szécsényiné Fekete Irén, Fajtné Thuróczy Zsuzsanna, Adorjánné Olajos Andrea. - Budapest : Jel, 2007. - 274 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-963-9670-26-6 fűzött
művészi torna - sportoktatás - tanári segédkönyv
372.879.641.2(072) *** 796.412
[AN 2666652]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2007.
   Szemelvények a differenciált fejlesztés témaköréből : [szöveggyűjtemény] / [szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó, Girasek János, Kathyné Mogyoróssy Anita] ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék. - Utánny. - Debrecen : KFRTF Ped. és Pszichológia Tansz., 2007. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
képességfejlesztés - módszertan
37.042 *** 371.3.025
[AN 2678760]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2007.
Széplaki Erzsébet
   Ne felejtsek! : emlékeztető kislexikon és példatár a magyar irodalom tanulásához / Széplaki Erzsébet, Veres Ferencné. - 3. jav. kiad. - Debrecen : Széplaki E., 2007. - 80 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 963-440-453-7 fűzött : 376,- Ft
magyar irodalom - tantárgy - alapfokú oktatás - oktatási segédlet
372.882(075.2):030
[AN 2675505]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2007.
   A tanárrá válás folyamata / szerk. Falus Iván. - Budapest : Gondolat, 2007. - 243 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9610-97-2 kötött : 2680,- Ft
Magyarország - pedagógusképzés - továbbképzés - pedagógus - pedagógia - módszertan
371.14(439) *** 371.13(439) *** 371.321 *** 37.025
[AN 2667392]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2007.
Teleki Béla (1942-)
   Családpedagógia / Teleki Béla. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2007. - 141 p. ; 20 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 1787-1158 ; 4.)
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 963-9554-32-4 fűzött : 1050,- Ft
családi nevelés - egyetemi tankönyv
37.018.1(075.8)
[AN 2678454]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2007.
   Utak elmélet és gyakorlat között : a Nemzeti alaptantervtől az osztályteremig, 2007 / szerk. Kerber Zoltán. - Budapest : Oktkut. és Fejlesztő Int., 2007. - 169 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-592-8 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - ezredforduló - tanterv
37.014.5(439)"200" *** 371.214(439)
[AN 2666473]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2007.
   Vikár Sándor Zeneiskola, Nyíregyháza, 2007 / [szerk. Papp Istvánné, S. Kazár Irén, Nyesténé Raizer Márta] ; [a Vikár Sándor Zeneiskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány kiadványa]. - [Nyíregyháza] : Vikár S. Zeneisk. : Zenekult. Támogatásáért Alapítvány, 2007. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Vikár Sándor Zeneiskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - zeneiskola - iskolai évkönyv
377.2:78(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2666848]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10268 /2007.
Mikulka Ferenc
   Gyöngyszövött karkötők / Mikulka Ferenc. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 50.)
ISBN 978-963-9759-11-4 fűzött : 798,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2678783]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2007.
Sáringer Károly
   Tiber Laca focija / Sáringer Károly. - [Székesfehérvár] : Lénia 2 Kft., 2007. - 237 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-3687-2 fűzött
Tiber László (1949-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életrajz
796.332(439)(092)Tiber_L.
[AN 2667331]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2007.
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
The encyclopedia of modern bodybuilding (magyar)
   A testépítés nagy enciklopédiája / Arnold Schwarzenegger ; Bill Dobbins [közrem.]. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - XXXII, 800 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Cserna György
ISBN 978-963-367-846-6 fűzött
body building
796.894
[AN 2676689]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2007.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Két kecske : vadásznaplók, 1932 és 1938 / Széchenyi Zsigmond ; [a szerző felvételeivel]. - Budapest : Mérték, 2007. - 111, [4] p., [32] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-33-3 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2676662]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2007.
   Vulkántúrák : Dél-Olaszország : túrakalauz / [szerzők Érdi-Krausz Erika et al.]. - Budapest : Kornétás, 2007. - 199 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-9353-61-9 kötött : 3000,- Ft
Dél-Olaszország - vulkán - természetjárás - útikönyv
796.52(45)(234.41)(036) *** 551.432.7 *** 914.5(234.41)(036)
[AN 2666989]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2007.
Zubály Sándor (1968-)
   Rémálmok jönnek : fantasztikus játékkönyv / Garry Hamilton. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - [188] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 56.)
ISBN 978-963-9566-60-6 fűzött : 1490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2667508]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10274 /2007.
   Aba-Novák Judit-emlékkönyv : szubjektív könyv és szellemi terápia írónak és olvasónak / [szerk. Kováts Kristóf]. - Leányfalu : [Kováts K.], 2007. - 71 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3878-4 fűzött
Aba-Novák Judit (1928-2003)
Magyarország - művészettörténész - képzőművész - textilművészet - 20. század - emlékkönyv
70.72.2(439)(092)Aba-Novák_J. *** 745.52(439)(092)Aba-Novák_J.
[AN 2667498]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2007.
Bereczky Csaba
   Saját örömére, mások gyönyörűségére : Soós Lajos fafaragó, a Népművészet Mestere munkássága / [szerzők Bereczky Csaba, Prokné Tirner Gyöngyi] ; [közread. a Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző Iskola]. - Zalaegerszeg : Zala M. Művel. és Ped. Int., Szakképző Isk., 2007. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2079-6 fűzött
Soós Lajos (1910-1998)
Magyarország - fafaragás - faszobrász - népi díszítőművészet - 20. század
745.51.031.4(439) *** 745.51(439)(092)Soós_L.
[AN 2666301]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2007.
Brigovich, Lajoš (1938-)
   Čarolije svakodnevnoga = A hétköznapi dolgok varázslata / crteži Luje Brigovića. - Budimpešta : Croatica, 2007. - 55 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 963-06-0898-7 kötött
Magyarország - grafikus - magyarországi horvátok - 20. század - ezredforduló
741(439)(=862)(092)Brigovich,_L.
[AN 2666286]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2007.
Csémy Éva
   Bennünk fénylő mandalák / Csémy Éva ; [... festmények Élisabeth Forestier munkái]. - Budapest : Aposztróf, 2007. - 92 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-87489-2-8 kötött : 2790,- Ft
mandala - üvegfestés
75.021.335
[AN 2666490]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2007.
Drozdik Orsolya (1946-)
   Individuális mitológia : konceptuálistól a posztmodernig / Drozdik Orsolya. - Budapest : Gondolat, 2006. - 309 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-290.
ISBN 963-9567-79-5 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - művészettörténet - nőmozgalom - konceptuális művészet - képzőművész - 20. század - 21. század - akt
7.041.3(100)"19" *** 316.37-055.2 *** 73/76(439)(092)Drozdik_O.
[AN 2667438]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2007.
   Fekete & fehér = White & black / [kurátorok ... Maurer Dóra, Prosek Zoltán] ; [a katalógust szerk. Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., cop. 2007. - 59 p. : ill. ; 16 cm
A kiállítást 2007. máj. 18 - szept. 2. között Budapesten a Vasarely Múzeumban tartották
ISBN 978-963-87444-1-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(100)"19" *** 73/76(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2666645]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2007.
Ferencz István (1944-)
   Ferencz István / [Ferencz Istvánnal Lázár Fruzsina beszélgetett]. - Budapest : Kijárat, cop. 2007. - [88] p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Vallomások... architectura sorozat, ISSN 1219-8811)
ISBN 978-963-9529-54-0 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Ferencz_I.
[AN 2666329]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2007.
   Geometrisch-konstruktive Kunst aus Ungarn : Reale und virtuelle Räume im Arithmeum / [Aut. Krisztina Passuth, Ina Prinz] ; [Hrsg.: Nyílt Strutúrák Művészeti Egyesület]. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., [2007]. - 59 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást 2007. jún. 16 - szept. 24. között Bonnban tartották
ISBN 978-963-87444-2-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 061.4(430-2Bonn)
[AN 2666707]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2007.
Gerendás Lajos
   Székelyderzs és erődtemploma : a Világörökség részét képező, a világ legjelentősebb unitárius templomának monográfiája / Gerendás Lajos. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Unicus, [2007]. - 158 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 143-154. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2519-7 fűzött
Székelyderzs - templom - erőd - építészet - helytörténet
726.54(498.4-2Székelyderzs) *** 728.81(498.4-2Székelyderzs) *** 943.921-2Székelyderzs *** 908.498.4-2Székelyderzs
[AN 2677196]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2007.
Grincsisin Artúr (1975-)
   Grincsisin Artúr művészete : elődök nyomdokain saját látásmóddal / Oleg Horály [et al.] ; [... kiad. Pécsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat]. - Pécs : Pécsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 2006. - 87 p. : ill., főként színes ; 16 cm
A bev. és a képaláírások ukrán, angol nyelven is
ISBN 963-229-996-5 kötött
Grincsisin Artúr (1975-)
Magyarország - képzőművész - kárpátukránok - 21. század
73/76(=875)(439)(092)Grincsisin_A.
[AN 2667053]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2007.
   Hudožniki rodiny Manajlo : oznakomitelʹnoê ìlûstrativnoê izdaniê = Manajló család művészei : ismertető illusztratív kiadvány / sost. Manajlo Ivan, Vìktorìâ, Andrìj ; [... kiad. Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat]. - Budapešt ; Vác : Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 2006. - 120 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-218-537-4 fűzött
Manajló család
Manajló Fedor (1910-1978)
Kárpátalja - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(477.87)(092)Manajló_F. *** 75(477.87)(092)Manajló_J._I.
[AN 2667063]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2007.
Imre Györgyi
Festészet festészet (angol)
   Painting painting : international monochrome painting in the Vass Collection / [text by Györgyi Imre]. - Veszprém : Art House : Modern Gallery - Vass László Coll., [2007]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Vass Collection catalogue, ISSN 1789-2104 ; 7.)
Fűzött
Magyarország - festészet - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(100)"19/200" *** 7.074(439)(092)Vass_L. *** 069.017(439)Vass_L. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2667020]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2007.
Imre Györgyi
   Festészet festészet : nemzetközi monokróm festészet a Modern Képtár - Vass László Gyűjteményében / [szöveg Imre Györgyi]. - Veszprém : Művészetek Háza : Modern Képtár - Vass László Gyűjt., [2007]. - [24] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 7.)
Fűzött
Magyarország - festészet - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(100)"19/200" *** 7.074(439)(092)Vass_L. *** 069.017(439)Vass_L. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2667018]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2007.
Kleinheincz Ferenc
   Üdvözlet Vietnamból / a rajzokat kész. Kleinheincz Ferenc ; a verseket írta Nguyen Hong Nam Piroska ; [kész. a NapSziget a Művészekért Alapítvány gondozásában]. - [Budapest] : NapSziget a Művészetekért Alapítvány, 2007. - 35 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2706-1 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
741(439)(092)Kleinheincz_F. *** 894.511-14
[AN 2666853]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2007.
Kósa János (1962-)
   Kósa János kiállítás : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, ... 2007. május 20 - 2007. augusztus 20.] = Kósa János exhibition : [Székesfehérvár, King St. Stephen Museum, ... 26th May, 2007 - 20th August, 2007] / [... kurátora Izinger Katalin] ; [a katalógus szerkesztője Izinger Katalin, Kósa János]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2007. - 45, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 310.)
ISBN 963-9279-60-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kósa_J. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2667746]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2007.
László Mária (1946-)
   A terület- és településfejlesztés válogatott, annotált bibliográfiája / írta és szerk. László Mária, Bucher Eszter. - Pécs : Lomart : PTE TTK Földr. Int., 2007. - 154 p. ; 24 cm. - (A magyar regionalizmus válogatott, annotált bibliográfiája ; 3.)
Oktatási segédanyag
ISBN 978-963-9632-11-0 fűzött
területfejlesztés - bibliográfia - annotáció
711:016
[AN 2667423]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2007.
A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményei (angol)
   Hungarian National Gallery : the collections : guide / [ed. Nóra Veszprémi, Ferenc Gosztonyi, ... Szilvia Cseh] ; [... transl. Judit Pokoly]. - Budapest : Vince Books, cop. 2007. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-9731-30-1 fűzött
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - múzeumi katalógus
73/76(100) *** 73/76(439) *** 069(439-2Bp.)MNG(036)
[AN 2666609]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2007.
   A modern grafika műhelyei Európában : a Naestvedi Grafikai Műhely kiállítása a József Attila Múzeumban, Makón, 2007. április 28 - június 25. = The workshops of modern graphics in Europe : the exhibition of Graphics Workshop of Naestved in Attila József Museum, Makó, 28. April - 25. June 2007. - [Makó] : József A. Múz., 2007. - 20 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Borítócím: Naestvedi Grafikai Művésztelep
Fűzött
Dánia - Naestved - rajzművészet - grafika - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(489) *** 061.4(439-2Makó) *** 061.28(489-2Naestved)
[AN 2666815]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2007.
Orbán Attila (1958-)
   Orbán Attila. - [Szentendre] : Orbán A., cop. 2007. - [8], 85, [16] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [97]-[99].
ISBN 978-963-06-3705-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Orbán_A.
[AN 2667282]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2007.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
Az Operaház (angol)
   The Budapest Opera : an architectural tour / [text Gabriella Szvoboda Dománszky] ; [photographs Lóránt Bérczi, Gábor Bérczi] ; [... transl. Godfrey Offord]. - Budapest : Corvina, 2007. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : 1480,- Ft (hibás ISBN 978-963-13-5604-5)
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - operaház - útmutató
725.821(439-2Bp.)(036)
[AN 2666911]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2007.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
   Az Operaház : építészeti séta / [szöveg Szvoboda Dománszky Gabriella] ; [fotók Bérczi Lóránt, Bérczi Gábor]. - Budapest : Corvina, 2007. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5603-8 fűzött : 1480,- Ft
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - operaház - útmutató
725.821(439-2Bp.)(036)
[AN 2666910]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2007.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
Az Operaház (német)
   Die Budapester Staatsoper : ein Palast der Musik / [Text Gabriella Szvoboda] ; [Fotos Lóránt Bérczi, Gábor Bérczi] ; [... Übers. Éva Zádor]. - Budapest : Corvina, 2007. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött : 1480,- Ft (hibás ISBN 978-963-13-5605-2)
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - operaház - útmutató
725.821(439-2Bp.)(036)
[AN 2666912]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2007.
   Tanár úrnak tisztelettel! : 56 tanulmány Dr. Korompai Gábor 70. születésnapjára / [szerk. Süli-Zakar István]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 443 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - földrajz - területfejlesztés - regionális gazdaság - emlékkönyv
711 *** 332.1(439) *** 91
[AN 2666676]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2007.
Török Magda
   120 év : cukorgyártól a fegyházig : a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön évkönyve / Török Magda. - Sopronkőhida : Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, 2006. - 171 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-1421-9 fűzött
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Sopronkőhida - büntetés-végrehajtó intézet - történeti feldolgozás
725.6(439-2Sopronkőhida)(091) *** 343.812(439-2Sopronkőhida)(091)
[AN 2666816]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2007.
   Veresegyház és térsége tájtörténete : ember és természet kapcsolata az elmúlt két évszázadban / Tatár Sándor [et al.] ; [kiad. Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület]. - Veresegyház : Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyes., 2006. - 28 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-963-06-1760-4 fűzött
ISBN 963-06-1760-9
Veresegyház - tájalakítás - történeti feldolgozás
711.25(439-2Veresegyház)(091)
[AN 2666268]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10299 /2007.
Baumann, Gunther (1952-)
Zawinul - ein Leben aus Jazz (magyar)
   Zawinul, életem a jazz / Gunther Baumann ; [ford. Nagy Milada]. - Budapest : Aposztróf, 2007. - 206 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Diszkogr.: p. 194-203.
ISBN 978-963-87489-1-1 kötött : 6825,- Ft
Zawinul, Joe (1932-)
Egyesült Államok - dzsesszzenész - 20. század - ezredforduló - interjú
78.067.26.036.5(73)(092)Zawinul,_J.(047.53)
[AN 2666487]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10300 /2007.
Ablonczyné Mihályka Lívia (1953-)
   1000 domande - 1000 risposte : olasz társalgási gyakorlatok az "A" típusú nyelvvizsgákra, az érettségire és a felvételire / Ablonczyné Mihályka Lívia, Scholtz Kinga. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2007. - 254 p. ; 20 cm
Párhuzamos cím a gerincen: 1000 kérdés 1000 felelet
ISBN 978-963-9357-74-7 fűzött : 1680,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11 *** 372.880.50(075.3)(076)
[AN 2678663]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2007.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kéziszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1991. - XII, 835 p. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-6510-3)
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=590=945.11
[AN 2677033]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2007.
Bognárné Tóth Réka
   Angol építőipari szakmai nyelvkönyv / Bognárné Tóth Réka ; [az általános fejezetek magyar változatát összeáll. Balogh Ágnes] ; [a szakmai fejezetek magyar változatát összeáll. Szerényi Attila] ; [a ... rajzokat kész. Botos Andrea]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Szega Books, 2007. - 245, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86470-1-9 fűzött
angol nyelv - építőipar - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(076)=945.11 *** 69
[AN 2678759]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2007.
Csörgő Zoltán
   B2-Finale : ein Vorbereitungskurs auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch / Z. Csörgő, E. Malyáta, A. Tamási. - Budapest : Klett, 2007. - 128 p. : ill. ; 29 cm + CD
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-9641-29-7 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2667344]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2007.
Deike, Nora
Pons Wortschatz mit System Spanish (magyar)
   Pons tematikus szótár : spanyol : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs / Nora Deike ; [ford.Mokcsay Bernadett]. - Budapest : Klett, 2007. - 480 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9641-12-9 fűzött
spanyol nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2667334]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2007.
Erdélyi Margit
   Angol társalgási kézikönyv / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-69-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2676874]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2007.
Erdélyi Margit
   Német társalgási kézikönyv / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-70-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2676764]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2007.
Ferenczy Gyula (1931-)
   Orosz nyelvtan és nyelvhasználat / Ferenczy Gyula ; [... a szerző mtársa Éva Erzsébet]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1996. - 332 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327.
ISBN 978-963-19-3329-1 fűzött : 2700,- Ft
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 2678706]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2007.
   Idegen szavak szótára. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2007. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-004-9 fűzött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2676883]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2007.
Iker Bertalan
   Dizionario figurato tematico metodologico italo - ungherese = Olasz - magyar módszertani tematikus képes szótár / Iker Bertalan, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 7. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2007, cop. 1999. - 253, [28] p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = Io [amo] le parole, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes olasz - magyar szótár
ISBN 963-8373-29-6 fűzött : 1950,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 2678473]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2007.
International Conference on Minority Languages (11.) (2007) (Pécs)
   11th International Conference on Minority Languages : ICML XI : conference abstracts : Pécs, 5-6 July, 2007 / [org., publ. by the] Research Institute for Linguistics Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Ethnic and National Minority Studies Hungarian Academy of Sciences, Faculty of Political and Legal Sciences University of Pécs. - [Pécs] : [Univ. of Pécs Fac. of Political and Legal Sciences], [2007]. - XI, 148 p. ; 24 cm
Borítócím: ICML XI. - Bibliogr.
Fűzött
kisebbségi kérdés - anyanyelv - konferenciakiadvány
800.6-054.57(100) *** 316.347(=00)(100) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2667459]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2007.
Körmendy Mariann
   Des mots sans mal : tematikus francia szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Körmendy Mariann ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin), Navratil Zsuzsa]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 143 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5728-0 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2666840]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2007.
Kunné Juhász Zsuzsanna
   Olasz élet, olasz kultúra : kulturális szótár / Juhász Zsuzsanna. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 359 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 359.
ISBN 978-963-346-740-4 fűzött : 2900,- Ft
Olaszország - olasz nyelv - magyar nyelv - kultúra - művelődéstörténet - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=50=945.11 *** 930.85(45)
[AN 2666403]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2007.
   Magyar - angol - magyar jogi szakszótár. - Utánny. - Budapest : CompLex, 2007. - 396, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-224-918-6 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - jog - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 34
[AN 2676795]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2007.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. bőv. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2000. - 478 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-7735-9 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2677108]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2007.
   Magyar szinonimaszótár diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9673-67-0 kötött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2676829]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2007.
Nagy György (1942-)
   Magyar - angol idiómaszótár = Hungarian - English dictionary of idioms / Nagy György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2005. - 845 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-8226-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvi jellegzetesség - angol nyelv - kétnyelvű szótár
809.451.1-318=20
[AN 2678211]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2007.
Navracsics Judit (1960-)
   A kétnyelvű mentális lexikon / Navracsics Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 179 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 165-172.
ISBN 978-963-506-709-1 fűzött : 2500,- Ft
szociolingvisztika - kétnyelvűség - pszicholingvisztika
800.732 *** 800.1 *** 159.9
[AN 2667339]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2007.
Német Anikó
   A magyar nyelvtan / [Német Anikó]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-49-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5
[AN 2678501]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2007.
   Német nyelvtan : alapfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2000. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-34-4 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2678726]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2007.
   Német nyelvtan : felsőfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2000. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-36-8 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2678722]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2007.
   Német nyelvtan : középfok / [szerk. Honty Mária]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2000. - 236, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-35-1 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2678717]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2007.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : alapfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1999. - 238 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-9778-31-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2678692]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2007.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : felsőfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1999. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-33-7 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2678711]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2007.
Németh Anikó
   Angol nyelvtan : középfok / Németh Anikó. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1999. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-32-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2678686]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2007.
Takács Erika
   Villám angol : egyperces angol tesztek kezdőknek és haladóknak / Takács Erika. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 108, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-27-6 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2678681]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2007.
   Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szt István Társ., 2006. - 22 p. ; 17 cm
ISBN 963-361-809-6 fűzött
magyar nyelv - szaknyelv - vallás - helyesírási szótár
809.451.1-1 *** 2
[AN 2678218]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10327 /2007.
Balogh Piroska (1975-)
   Ars scientiae : közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz / Balogh Piroska. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 469 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 38.)
Bibliogr.: p. 422-466.
ISBN 978-963-473-047-7 fűzött : 3000,- Ft
Schedius Lajos János (1768-1847)
irodalomtörténész - tudós - író - 18. század - 19. század
82.01(439)(092)Schedius_L._J.
[AN 2666670]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2007.
Bényei Péter (1969-)
   A történelem és a tragikum vonzásában : a történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében / Bényei Péter. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 457 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 39.)
Bibliogr.: p. 411-447.
ISBN 978-963-473-048-4 fűzött : 3000,- Ft
Kemény Zsigmond (1814-1875)
Magyarország - irodalomtudomány - műfajelmélet - író - narratológia - történetírás - 19. század - történelmi regény
82.01-311.6 *** 82.01-31(439)"18" *** 894.511(092)Kemény_Zs. *** 930.1
[AN 2666672]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2007.
   HUSSE papers 2005 : proceedings of the Seventh Biennial Conference / ed.-in-chief Jenő Bárdos. - Veszprém : [Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány], 2006. - 2 db (727 p.) : ill. ; 30 cm
Rend., közread. a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - A konferenciát 2005. jan 27-29. között Veszprémben tartották. - Bibliogr.
ISBN 963-87056-0-4 fűzött
amerikanisztika - anglisztika - konferenciakiadvány
820(73)(091) *** 820(091) *** 802.0 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2666598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 350 p.
anglisztika - amerikanisztika - konferenciakiadvány
820(73)(091) *** 820(091) *** 802.0 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2666603] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 353-727.
anglisztika - nyelvoktatás - pedagógia - konferenciakiadvány
802.0 *** 371.3 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2666604] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10330 /2007.
Bodor Béla (1954-)
   Már az avantgárda Carneválra ütött : tanulmányok, kritikák az aktuális avantgárd tárgykörében / Bodor Béla. - Budapest : M. Műhely, 2007. - 261 p. ; 21 cm. - (Underground expanzió, ISSN 1788-5809 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7596-60-5 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom története - avantgárd - 20. század - ezredforduló - könyvkritika
894.511(091)"19/200" *** 894.511-95 *** 82.015.19
[AN 2666813]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2007.
Erős Kinga (1977-)
   Könyvbölcsőm : tanulmányok, kritikák, interjúk / Erős Kinga. - Budapest : M. Napló, cop. 2007. - 232, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9603-54-7 fűzött : 1575,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - világirodalom története - író - magyar irodalom - 20. század - könyvkritika - műelemzés - interjú
894.511(091)"19" *** 82(091)"19" *** 894.511-95 *** 894.511(092)(047.53)
[AN 2666240]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2007.
Gyurkovics Tibor (1931-)
   Az alkotás vegetatív bája / Gyurkovics Tibor, Szemadám György. - Budapest : Napkút K., 2007. - 117, [3] p., [12] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Beszélgetők könyvei, ISSN 1789-1744 ; 2.)
ISBN 978-963-8478-68-9 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - író - festőművész - 20. század - ezredforduló - dialógus
894.511(092)Gyurkovics_T.(047.53) *** 75(439)(092)Szemadám_Gy.(047.53)
[AN 2666462]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2007.
   Kolligátum : tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére / szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton és Vaderna Gábor. - Budapest : Ráció, 2007. - 541 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-34-3 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
894.511(091)"176/18" *** 82(091) *** 012Bíró_F.
[AN 2666805]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2007.
Papp Tibor (1936-)
   A pálya mentén / Papp Tibor, Prágai Tamás. - Budapest : Napkút K., 2007. - 239 p. : ill. ; 23 cm. - (Beszélgetők könyvei, ISSN 1789-1744 ; 1.)
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-8478-66-5)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Papp_T.(047.53)
[AN 2666460]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2007.
Tóth Zsombor (1974-)
   A koronatanú: Bethlen Miklós : az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus / Tóth Zsombor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 259 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 40.)
Bibliogr.: p. 237-256.
ISBN 978-963-473-049-1 fűzött : 2500,- Ft
Bethlen Miklós (1642-1717)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajtörténet - retorika - 17. század - 18. század - disszertáció - memoár
894.511(092)Bethlen_M. *** 82.01-94(439)"16/17" *** 285/286 *** 82.085
[AN 2666638]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10336 /2007.
Adler, Elizabeth
Sailing to Capri (magyar)
   Nyár Capri szigetén / Elizabeth Adler ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-50-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2666962]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2007.
Anar, İhsan Oktay (1960-)
Puslu kitalar atlasi (magyar)
   Ködös kontinensek atlasza / İhsan Oktay Anar ; Tasnádi Edit fordítása. - Budapest : M. Napló, 2007. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9603-53-0 fűzött : 1890,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2666238]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2007.
Bahrampour, Tara
To see and see again (magyar)
   Visszatérés Iránba / Tara Bahrampour ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 408 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Látni és visszatérni" címmel is
ISBN 978-963-9752-66-5 fűzött
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2678498]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2007.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Le père Goriot (magyar)
   Goriot apó / Balzac ; [ford. Lányi Viktor]. - Budapest : Európa, 2007. - 286 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8431-3 fűzött : 850,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2675762]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2007.
Block, Lawrence (1938-)
A stab in the dark (magyar)
   Döfés a sötétben / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-73-9 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2667554]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2007.
Brodeur, Adrienne
Man camp (magyar)
   Pasinevelde / Adrienne Brodeur ; [ford. M. Szabó Csilla és Totth Benedek]. - Budapest : Palatinus, 2007. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-74-6 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2666393]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2007.
Brooks, Helen
The millionaire's prospective wife (magyar)
   Eb, aki bánja / Helen Brooks ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 396.)
ISBN 978-963-537-693-3 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2667643]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2007.
Burgess, Anthony (1917-1993)
A clockwork orange (magyar)
   Gépnarancs / Anthony Burgess ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1990. - 232 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8372-9 fűzött : 2000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2675434]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2007.
Calman, Claire
Lessons for a sunday father (magyar)
   Leckék vasárnapi apukáknak / Claire Calman ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 470 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-61-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2667004]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2007.
Cercenà, Vanna
Diario allo specchio (magyar)
   Tükörnapló / Vanna Cercenà ; [ford. Székely Éva] ; [Szegedi Katalin rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 121 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8358-0 kötött : 1490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2666338]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-)
Friendship (magyar)
   Barátság = Friendship / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 137, [4] p : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-01-9 fűzött : 490,- Ft
amerikai angol irodalom - barátság - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02(73)=945.11 *** 177.63(0:82-84) *** 316.647.2(0:82-84)
[AN 2666387]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-)
Harmony (magyar)
   Harmónia = Harmony / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 143, [4] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-03-3 fűzött : 490,- Ft
amerikai angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02(73)=945.11
[AN 2666384]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-)
Imagine (magyar)
   Képzeld el = Imagine / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 131, [4] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-00-2 fűzött : 490,- Ft
amerikai angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02(73)=945.11
[AN 2666388]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-)
Love, joy, happinnes (magyar)
   Szeretet, öröm, boldogság = Love, joy, happiness / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 121, [4] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-87174-9-8 fűzött : 490,- Ft
amerikai angol irodalom - szeretet - öröm - boldogság - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02(73)=945.11 *** 177.61(0:82-84) *** 17.023.34(0:82-84) *** 159.942(0:82-84)
[AN 2666386]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
Death comes as the end (magyar)
   És eljő a halál.. / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 292 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8361-3 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2675439]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2007.
Cornwell, Patricia (1956-)
The body farm (magyar)
   A halál oka: ismeretlen / Patricia Cornwell ; [ford. Szentgyörgyi József]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 1997. - 318 p. ; 22 cm
A Scarpetta-trilógia 2. kötete
ISBN 978-963-370-347-2 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2674942]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2007.
Cortez, Donn
Harm for the holidays : misgivings (magyar)
   Ünnepi rémálom / Donn Cortez ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : JLX K., cop. 2007. - 304 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők)
CSI: Miami (keretcím)
ISBN 978-963-305-254-9 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2666993]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2007.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Der Liebe und des Schicksals walten (magyar)
   Boldogság szigete / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Jelenics Krisztina]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 48.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-47-7 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2676783]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2007.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Du meine Königin (magyar)
   Szívem királynője / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 157 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-43-9 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2675332]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2007.
Craven, Sara
The marchese's love-child (magyar)
   Keserű nápolyi / Sara Craven ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 395.)
ISBN 978-963-537-692-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2667640]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2007.
De Amicis, Edmondo (1846-1908)
Cuore (magyar)
   Szív / Edmondo de Amicis ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-104-0 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2678504]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2007.
Dewin, Howie
Little miss Pokey Oaks (magyar)
   A nagy vetélkedő / írta Howie Dewin ; ... Craig McCracken ... alapján ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [Budapest] : M & C Kft., cop. 2007. - 62, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (CN könyvek, ISSN 1789-0675)
ISBN 978-963-9763-44-9 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 2667169]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2007.
Eco, Umberto (1932-)
   Gyufalevelek / Umberto Eco ; [vál. és ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 2001. - 317 p. ; 19 cm
A ford. a "La bustina di Minerva" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-8411-5 kötött : 2200,- Ft
olasz irodalom - esszé
850-43=945.11
[AN 2678641]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2007.
Essex, Karen
Pharaoh (magyar)
   A fáraó / Karen Essex ; [ford. Erdélyi András]. - 2. utánny. - Budapest : General Press, [2007]. - 528 p. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 978-963-9459-29-8 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2678567]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2007.
Fingeroth, Danny
The new goblin (magyar)
   Pókember : az új zöld manó / írta Danny Fingerota[!Fingeroth] ; Stan Lee és Steve Ditko ... képregénye alapján ; [ford. Vas Ilona]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 76 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Spider-man 3 (keretcím)
ISBN 978-963-9763-04-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2667723]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2007.
Frey, Jana
Hundegeschichten (magyar)
   Kutyás történetek / Jana Frey ; Angelika Stubner rajzaival ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 978-963-7461-30-9 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2668481]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2007.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Del amor y otros demonios (magyar)
   A szerelemről és más démonokról / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 1995. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 963-14-2010-8 kötött : 2290,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2675087]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2007.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Égkék bűnök / [ford. Török Krisztina]. - cop. 2007. - 485 p.
ISBN 978-963-7118-72-2 fűzött : 3180,- Ft : 12,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2667552] MARC

ANSEL
UTF-810364 /2007.
   Izbor tekstova iz srpske k�iževnosti za studente : kraj 19. i prva polovina 20. veka / priredio Ferenc Bognar ; [a Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézetének kiadványa]. - Szeged : JATEPress, 2007. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-482-827-3 fűzött
szerb irodalom - vers - antológia - egyetemi tankönyv
886.1-14(082)(075.8)
[AN 2667089]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2007.
Jacq, Christian (1947-)
La reine soleil (magyar)
   A Napkirálynő : Tutanhamon szerelme / Christian Jacq ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2007. - 486 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8339-2 kötött : 3000,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2667024]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2007.
Kelly, Dorien
The girl least likely to... (magyar)
   Bábból a lepke / Dorien Kelly ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Jól kifogtam! / Tina Wainscott ; [... ford. Szabó Júlia]. Szállj velem! / Candy Halliday ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 12.)
Egys. cím: The girl least likely to... Dan all over again. Winging it
ISBN 978-963-537-691-9 * fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON (hibás ISBN 978-963-537-691-0)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2667648]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2007.
King, Stephen (1947-)
Bag of bones (magyar)
   Tóparti kísértetek / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1999. - 714 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8369-9 kötött : 3000,- Ft
ISBN 978-963-07-8368-2 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2675631]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2007.
King, Stephen (1947-)
Carrie (magyar)
   Carrie / Stephen King ; [ford. Hamvai Kornél]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1995. - 281 p. ; 20 cm
Megj. "A boszorkánylány" címmel is
ISBN 978-963-07-8345-3 kötött : 2500,- Ft
ISBN 978-963-07-8346-0 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2675639]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2007.
Kundera, Milan (1929-)
Jakub a jeho pán (magyar)
   Jakab és az ura : hódolat Denis Diderot-nak / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 2003. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8398-9 kötött : 2200,- Ft
cseh irodalom - dráma
885.0-2=945.11
[AN 2677280]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2007.
Lee, Miranda
The secret love-child (magyar)
   Last minute vőlegény / Miranda Lee ; [... ford. Győry Hajnalka]. Férjet az áruházból / Maggie Cox ; [... ford. Szolnoki Arnold]. Ínyencfalat / Cathy Williams ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 22.)
Egys. cím: The secret love-child. The Italian's pregnancy proposal. In the banker's bed
ISBN 978-963-537-690-2 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 2667636]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2007.
Malcolm, Sally
Rising (magyar)
   A felemelkedés / írta Sally Malcolm ; Brad Wright és Robert C. Cooper ... tévésorozata alapján ; [ford. Miklósi Zsuzsanna és Radnóti Aliz]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 229 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Stargate Atlantis (keretcím)
ISBN 978-963-87441-6-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - televíziós műsorszám
820-312.9(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 2667695]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2007.
Mann, Thomas (1875-1955)
Tonio Kröger (magyar)
   Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló / Thomas Mann ; [ford. Lányi Viktor, Sárközy György]. - Budapest : Európa, 2007. - 220, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Tonio Kröger ; Der Tod in Venedig ; Mario und der Zauberer
ISBN 978-963-07-8435-1 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2675773]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2007.
Masini, Beatrice (1962-)
Sulle punte! (magyar)
   Az a fránya spicc! / Beatrice Masini ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Móra, 2007. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - (Rózsaszín balettcipő ; 4.)
ISBN 978-963-11-8366-5 fűzött : 1390,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667513]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2007.
Molière (1622-1673)
   Hat színmű / Molière ; [ford. Illyés Gyula, Vas István]. - Budapest : Európa, 2007. - 419 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A fösvény ; Kényeskedők ; Képzelt beteg ; Tudós nők ; Dandin György vagy A megcsúfolt férj ; Tartuffe. - Egys. cím: L'avare ; Les précieuses ridicules ; Le malade imaginaire ; Les femmes savantes ; Georges Dandin ; Tartuffe
ISBN 978-963-07-8434-4 fűzött : 950,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 2675780]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2007.
Mooney, E. S.
Ms. Meane (magyar)
   Az undok tanító néni / írta E. S. Mooney ; ... Craig McCracken ... alapján ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [Budapest] : M & C Kft., cop. 2007. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (CN könyvek, ISSN 1789-0675)
ISBN 978-963-9763-41-8 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 2667174]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2007.
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
Ilias (magyar)
   Iliász / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2007. - 479, [4] p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8432-0 fűzött : 950,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 2675766]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2007.
Oomen, Francine
Hoe overleef ik een gebroken Hart? (magyar)
   Hogyan éljük túl az első csalódást? / Francine Oomen ; [ill. Annet Schaap] ; [ford. Törő Krisztina]. - Budapest : Animus, 2007. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-37-0 kötött : 1980,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667525]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2007.
Porter, Katherine Anne (1890-1980)
Ship of fools (magyar)
   Bolondok hajója / Katherine Anne Porter ; [ford. Róna Ilona]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - 611 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9648-89-0 kötött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2678645]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2007.
Quignard, Pascal (1948-)
Tous les matins du monde (magyar)
   Minden reggel / Pascal Quignard ; [ford. Molnár Zsófia]. - Budapest : Ráció, 2007. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9605-25-1 fűzött : 1560,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 2666798]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2007.
Ransome, Arthur (1884-1967)
Swallows and amazons (magyar)
   Fecskék és Fruskák / Arthur Ransome ; [ford. Baloghy Mária] ; [ill. Szecskó Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 320, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-585-9 kötött : 2190,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2676675]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Born in fire (magyar)
   A tűz leánya / Nora Roberts ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2007], cop. 2000. - 368 p. ; 20 cm
A regénytrilógia 1. kötete
ISBN 978-963-689-031-5 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2675405]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Born in ice (magyar)
   A jég leánya / Nora Roberts ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2007], cop. 2000. - 432 p. ; 20 cm
A regénytrilógia 2. kötete
ISBN 978-963-689-032-2 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2675403]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Born in shame (magyar)
   A szégyen leánya / Nora Roberts ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2007], cop. 2000. - 399 p. ; 20 cm
A regénytrilógia 3. kötete
ISBN 978-963-689-033-9 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2675402]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2007.
Rowe, Jennifer (1948-)
Deltora quest (magyar)
   Deltora-küldetés / Emily Rodda. - [Budapest] : M&C Kft., 2006-. - 20 cm
A borítófedélen háromdimenziós képpel
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2635008]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Visszatérés Delbe / [ford. Robin Edina]. - cop. 2007. - 149 p. : ill.
ISBN 978-963-9663-36-7 fűzött : 1690,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2667684] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Az elveszettek völgye / [ford. Robin Edina]. - cop. 2007. - 142 p. : ill.
ISBN 978-963-9663-35-0 fűzött : 1690,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2667686] MARC

ANSEL
UTF-810385 /2007.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 286 p. : ill. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-9715-59-2 kötött : 2390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2678655]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2007.
Rubio, Vanessa
Créatures féroces (magyar)
   Veszélyes szörnyetegek / [ford. Szilágyi Eszter] ; [novellizáció Bencze Mariann]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 87 p. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Rubio, Vanessa. - Totally spies! (keretcím)
ISBN 978-963-9663-66-4 fűzött : 1290,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667713]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2007.
Rubio, Vanessa
Espionnes contre espions (magyar)
   Kémek kémnők ellen / [ford. Szilágyi Eszter] ; [novellizáció Bencze Mariann]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 86, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Rubio, Vanessa. - Totally spies! (keretcím) ; Kémek a kémnők ellen (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9663-67-1 fűzött : 1290,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667716]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2007.
Rubio, Vanessa
Très chères mamans (magyar)
   Hárman a világ ellen / [ford. Szilágyi Eszter] ; [novellizáció Bencze Mariann]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 86, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Rubio, Vanessa. - Totally spies! (keretcím)
ISBN 978-963-9663-68-8 fűzött : 1290,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667721]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2007.
Salew, Me'îr
�eyamiym 'aḥadiym (magyar)
   Négy lakoma / Meir Shalev ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-64-1 fűzött : 3999,- Ft
héber irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 2667002]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2007.
Schätzing, Frank (1957-)
Der Schwarm (magyar)
   Raj : regény / Frank Schätzing ; [ford. Losonc Csaba]. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2005. - 1022 p. ; 23 cm. - (Geo könyvek, ISSN 1787-4971)
ISBN 978-963-9471-29-0 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2678495]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2007.
Schnitzler, Arthur (1862-1931)
   A titokzatos asszony : válogatott elbeszélések / Arthur Schnitzler ; [vál. Tatár Sándor] ; [ford. Kurdi Imre, Lukácsy András, Tatár Sándor]. - Budapest : Európa, 2007. - 231, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8347-7 kötött : 2600,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés
830-32(436)=945.11
[AN 2666340]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2007.
Simmons, Alex
   A Holló Szövetség / Alex Simmons, Bill McCay ; [ford. Bihari Julianna] ; [Szántói Krisztián rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 152, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterdetektív, ISSN 1788-9146)
ISBN 978-963-11-8362-7 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2666608]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the secret club (magyar)
   Rosszcsont Peti és a titkos klub / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-55-4 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2677204]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2007.
Simon, Francesca
Horrid Henry (magyar)
   Rosszcsont Peti / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-54-7 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2677201]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2007.
Stéphanie
Des cornichons au chocolat (magyar)
   Savanyú uborka csokoládéval / Stéphanie ; [sajtó alá rend. Philippe Labro] ; [ford. Till Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2007, cop. 2000. - 237, [3] p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 978-963-539-603-0 fűzött : 1890,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2676682]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2007.
   A szerelem szigetei. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 2.)
Tart.: Sophia titka / Anne Weale ; [... ford. Fürst Anna]. Az én Robinsonom / Ann Charlton ; [... Brodszky Ildikó]. Veszélyes testőr / Elizabeth Oldfield ; [... ford. Csató Gabriella]. - Egys. cím: Sophie's secret ; Married to the man ; Looking after dad
Fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2667651]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2007.
   A tigris és a nyúl : koreai mesék és történetek / [ford.], vál. és szerk. Yoo Jin-il és Szűts Zoltán. - Budapest : Ráció, 2007. - 121, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9605-36-7 fűzött : 1890,- Ft
koreai irodalom - néprajz - mese - monda
895.7-34=945.11 *** 895.7-343=945.11 *** 398.223(=955.7)
[AN 2666803]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2007.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció : regény / Jules Verne ; Huszár Imre fordítása alapján átd. Fenyő Áron. - Üllő : Regun-Press, [2007]. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes átdolgozott műve). (Regun ifjúsági könyvtár ; 2.)
ISBN 978-963-7459-60-3
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667540]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2007.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île mystérieuse (magyar)
   A rejtelmes sziget : regény / Jules Verne ; Majtényi Zoltán fordítása alapján átdolg. Fenyő Áron. - Üllő : Regun, [2007]. - 164, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes átdolgozott műve). (Regun ifjúsági könyvtár ; 1.)
ISBN 978-963-7459-59-7
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667537]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2007.
Verne, Jules (1828-1905)
Vingt mille lieues sous les mers (magyar)
   Nemo kapitány : tenger alatt a világ körül : regény / Jules Verne ; Kilényi Mária fordítása alapján átd. Fenyő Áron. - Üllő : Regun-Press, [2007]. - 165, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Regun ifjúsági könyvtár ; 3.). (Jules Verne összes átdolgozott műve)
ISBN 978-963-7459-61-0
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667542]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2007.
Viewegh, Michal (1962-)
Román pro ženy (magyar)
   Regény nőknek / Michal Viewegh ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-63-4 fűzött : 2999,- Ft
cseh irodalom - szerelmes regény
885.0-312.5=945.11
[AN 2666908]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2007.
Virágos Zsolt (1942-)
   Portraits and landmarks : the American literary culture in the 19th century / Zsolt K. Virágos ; [publ. by the] Institute of English and American Studies University of Debrecen. - 2. rev., enlarged ed. - Debrecen : Inst. of English and American Studies Univ. of Debrecen, 2007. - 386 p. ; 24 cm
ISBN 963-472-779-4 fűzött
amerikai angol irodalom története - 19. század - egyetemi tankönyv
820(73)"18"(075.8)
[AN 2675446]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2007.
Von Ziegesar, Cecily (1970-)
Gossip girl (magyar)
   Bad girl / Cecily von Ziegesar ; [ford. Németi Anita]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 266 p. ; 20 cm
Megj. "S visszatér" címmel is
ISBN 978-963-9752-46-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)=945.11
[AN 2666907]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2007.
Wells, Martha (1964-)
Reliquary (magyar)
   Az ereklyetartó / írta Martha Wells ; Brad Wright és Robert C. Cooper ... tévésorozata alapján ; [ford. Radnóti Aliz]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 325 p. ; 20 cm
Stargate Atlantis (keretcím)
ISBN 978-963-87441-7-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2667699]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2007.
White, Jennifer
Drei in geheimer Mission (magyar)
   A titokzatos küldetés / [írta Jennifer White] ; [ford. Nyírő Krisztina]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 133, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Totally spies! (keretcím)
ISBN 978-963-9663-69-5 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667709]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2007.
White, Jennifer
Solo für Sam (magyar)
   Sam a kémek ellen / [írta Jennifer White] ; [ford. Nyírő Krisztina]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 133, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Totally spies! (keretcím)
ISBN 978-963-9763-15-9 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2667738]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2007.
Whitman, John
Cat's claw (magyar)
   Macskakarom / Joel Surnow és Robert Cochran sorozata alapján írta John Whitman ; [ford. Buzás Gábor]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 397 p. ; 20 cm
24 declassified (keretcím)
ISBN 978-963-87441-8-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2667691]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2007.
Woods, Sherryl
Three down the aisle (magyar)
   Kerti parti / Sherryl Woods ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 199.)
ISBN 978-963-537-694-0 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2667646]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2007.
Woolf, Virginia (1882-1941)
Night and day (magyar)
   Éjre nap / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2007. - 648 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8348-4 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2666605]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2007.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - Budapest : Ulpius-ház, 2006-. - 20 cm
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2638766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A háború művészete / [ford. Tótisz András]. - 2007. - 390, [4] p.
A ford. a "The art of war" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9752-44-3 fűzött : 3499,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2666996] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10411 /2007.
Andor Csaba (1950-)
   Teofilia / Andor Csaba ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - 2. kiad. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2007. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9386-53-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2677113]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2007.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály összegyűjtött versei / [a szöveggondozás Kelevéz Ágnes munkája]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Osiris, 2007, cop. 1997. - 741 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-389-958-8 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677228]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2007.
Boda S. Gitta (1961-)
   Hullám hegyek - völgyek / Szabó Gitta. - Budapest : Schlemmerné Szabó G., 2007. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3766-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2667236]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2007.
Bora Gábor (1956-)
   Kísérleti nyúl / Bora Gábor, Roskó Gábor. - [Budapest] : Bognár A., 2007. - Leporelló (70 p.) : ill. ; 10x21 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-963-06-2270-7 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2666882]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2007.
Csontos János (1962-)
   Para : hódolat a magyar költészetnek / Csontos János. - Budapest : M. Napló, 2007. - 78, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9603-51-6 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666641]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2007.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi / Csukás István, Sajdik Ferenc. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Gesta, [2007], cop. 2004. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9591-02-5 kötött : 1995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2675214]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2007.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom újabb meséi / Csukás István, Sajdik Ferenc. - [Budapest] : Gesta, [2007], cop. 2005. - 136 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9591-13-4 * kötött : 2247,- Ft (hibás ISBN 978-963-9591-13-0)
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2675461]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2007.
Devecseri Gábor (1917-1971)
   Állatkerti útmutató / Devecseri Gábor ; Réber László rajz. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8379-5 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2677264]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2007.
   Dini kalandjai : verses matricás album. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - [16] p. : ill., színes ; 12x16 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2667414]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2007.
Fehér Klára (1922-1996)
   Bezzeg az én időmben / Fehér Klára ; [Réber László rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2007. - 224, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8375-7 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2677205]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2007.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Nők, nők, nők, avagy Három magyar Amerikában / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2007. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8361-0 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667527]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2007.
Fuchs, Avraham
   A kőpad felfedi titkait : novella : egy letűnt kor emlékei / Fuchs Ávrám. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-000-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2667531]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2007.
Garab László
   A kánai menyegző / Garab László. - Székesfehérvár : [Garab L.], [2007]. - 2 db ; 20 cm
ISBN 963-460-971-6 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2666298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 246 p.
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2666299] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 273, [2] p.
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2666300] MARC

ANSEL
UTF-810424 /2007.
Grey, Santorina
   Holdsarló : fantasy regény / Santorina Grey. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 295 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 125.)
ISBN 978-963-9566-59-0 fűzött : 1598,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2666333]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2007.
Halászi Aladár (1940-)
   Jöjjön el a mi országunk! : publicisztikák nyelvről, közéletről, Tiszaújvárosról / Halászi Aladár ; [ill. Dézsy Attila] ; [közread. a] Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár. - Tiszaújváros : Derkovits Gy. Művel. Közp. és Vár. Kvt., 2007. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2417-6 fűzött
Tiszaújváros - magyar irodalom - helyismeret - publicisztika
894.511-92 *** 908.439-2Tiszaújváros
[AN 2666294]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2007.
Iancu Laura (1978-)
   Karmaiból kihullajt : versek / Iancu Laura. - Budapest : M. Napló, 2007. - 107, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9603-49-3 kötött : 1490,- Ft
Moldva - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2666643]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2007.
Jahoda Sándor (1976-)
   Mennyei fél-ing / Jahoda Sándor. - Budapest : [s.n.], 2007. - 104, [3] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666480]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Erdély aranykora ; A kétszarvú ember / Jókai Mór. - [Budapest] : Novum, [2007]. - 480 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9703-27-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2678779]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   A janicsárok végnapjai ; A fehér rózsa ; A hadak útja / Jókai Mór. - [Budapest] : Novum, [2007]. - 480 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9703-28-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2678780]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Kárpáthy Zoltán / Jókai Mór. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2007. - 494 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-9429-97-0 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2675408]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   Névtelen vár / Jókai Mór. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2007. - 505 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-9429-42-0 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2675409]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2007.
Kalász Márton (1934-)
   Téli bárány / Kalász Márton ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - 3. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2006. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9603-42-4 kötött : 1995,- Ft
ISBN 963-9603-42-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2675064]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2007.
Katkó Erzsébet
   Dühödt vágyak / Kithy Montez ; [kiad. a Cserhát Művészkör]. - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 135 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9787-08-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667617]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2007.
Katkó Erzsébet
   Fájdalmas igazság / Kithy Montez ; [kiad. a Cserhát Művészkör]. - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 66 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9787-02-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2667591]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2007.
Katkó Erzsébet
   Fájdalmas igazság ; A lélek bujasága / Kithy Montez ; kiad. Cserhát Művészkör ... - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 131 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9787-02-5) (hibás ISBN 978-963-9787-03-2)
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2667595]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2007.
Katkó Erzsébet
   A lélek bujasága / Kithy Montez ; [kiad. a Cserhát Művészkör ...]. - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-03-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2667597]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2007.
Katkó Erzsébet
   Titkos ösvények / Kithy Montez ; [kiad. a Cserhát Művészkör]. - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 133 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9787-01-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2667585]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2007.
Keresztúri Mária
   Kerestelek / Keresztúri Mária ; [... a grafikákat Szilágyi Zoltán kész.] ; [közread. Kairo Egyesület]. - Debrecen : Kairo Egyes., 2007. - 114 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-3892-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2667511]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2007.
Kovács István (1945-)
   Az idő torkában : válogatott versek / Kovács István. - Budapest : M. Napló, 2007. - 235, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9603-50-9 kötött : 2415,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666651]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2007.
   Légyott : Bartók + Párizs randevúja : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolc, Déryné-kert, 2007. június 22. / ... rend., a kiadványt szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kult. Szolgáltató Kht., 2007. - [96] fol. : ill. ; 29 cm
A borítófedélen címadatként: Bartók + Párizs : Debussy, Gounod, Halévy, Massenet, Offenbach. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-06-2657-6 kötött
Magyarország - Miskolc - magyar irodalom - grafika - ezredforduló - zenei fesztivál - antológia
894.511-822 *** 76(439)"200" *** 782 *** 061.7(439-2Miskolc)
[AN 2666381]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2007.
Márai Sándor (1900-1989)
   A négy évszak / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-116-3 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - epigramma
894.511-84
[AN 2677295]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2007.
Mészöly Miklós (1921-2001)
   Pannon töredék / Mészöly Miklós. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 195, [2] p. ; 20 cm. - (Mészöly Miklós művei)
ISBN 978-963-676-421-0 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2675398]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2007.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A keresztmama meséi / Mikszáth Kálmán ; Balogh Károly rajz. - Budapest : Enciklopédia, 2006. - 100, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Tart.: Az elégedetlen fazék ; Gazsi kalandja ; A pajkos diák ; A varjú esete ; A király álma ; Hókirály
ISBN 963-9655-10-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2666906]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2007.
Molnár András
   Szóljatok, szavak.. / Molnár András. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : Magánkiad., 2007. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2908-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677271]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2007.
Németh István Péter (1960-)
   Nipponi irka : versek és műfordítások / Németh István Péter ; [a ... illusztrációit Czintula Anita kész.]. - Tapolca : [Szerző], 2006. - 27 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1668-3 fűzött
ISBN 963-06-1668-8
magyar irodalom - vers - haiku
894.511-14
[AN 2666519]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2007.
Németh István Péter (1960-)
   Öleljen föld, víz s ég! : balatoni irka Nagy Gáspár emlékének / Németh István Péter. - Tapolca : [Szerző], 2007. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2112-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666520]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2007.
Nyirő Gy. Gábor (1984-)
   Énéste : ablaktörő kalapácsok / Nyirő Gy. Gábor ; [rajz. Erdei Edit]. - Budapest : FISZ, 2007. - 165 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 40.)
ISBN 963-7043-21-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2666812]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2007.
Papp Irén (1958-)
    (SS (B-féle félpercesek : 111 gondolat / Papp Irén. - Nyíregyháza : IMI Print Kft., 2007. - 88 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2569-2 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2666400]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2007.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Grafitnesz : versek / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2003. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2324-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2675081]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2007.
Pelle Ferenc
   Göröngyös az élet útja : versek / Pelle Ferenc. - Békéscsaba : Ipszilon, 2007. - 210 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85748-7-9 fűzött
ISBN 963-85748-7-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666768]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2007.
Petz Gábor Vilmos (1935-)
   Ez nem lehet igaz! : vagy talán mégis? / Petz Gábor Vilmos. - Baja : Szerző, 2005-2006. - 2 db : ill. ; 22 cm
Petz Gábor Vilmos (1935-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2666900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2005. - 344, [23] p.
ISBN 963-06-0759-X fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2666901] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006. - 345, [92] p.
ISBN 978-963-06-2190-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2666902] MARC

ANSEL
UTF-810452 /2007.
   Piros a vér a pesti utcán : az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai / összeáll. Győri László ; [kiad. ... az 56-os Intézet]. - 3. jav. kiad. - Budapest : M. Napló : 1956-os Intézet, 2006. - 389 p. ; 21 cm
ISBN 963-9603-36-8 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - 1956-os forradalom - magyar történelem - vers - antológia
894.511-14(082) *** 323.272(439)"1956"(0:82-14)
[AN 2675224]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2007.
Régeisz Péter (1914-)
   A hetedik gyerek / Régeisz Péter. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9660-98-4 fűzött
Régeisz Péter (1914-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2667501]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2007.
Rényi Anna
   Áldva és verve : Cili regénye / Rényi Anna. - [Kiskőrös] : Rényi A., 2007. - 399 p. ; 27 cm
ISBN 978-963-06-2199-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2666889]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2007.
Rényi Anna
   Novellák / Rényi Anna. - [Kiskőrös] : Rényi A., 2007. - 250 p. ; 27 cm
ISBN 978-963-06-2200-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2666891]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2007.
Schäffer Erzsébet
   Hol nem volt : életek, mesék, pillanatok / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Budapest, 2004 [!2007]. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-86428-6-8 * kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-86428-6-6)
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2675057]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2007.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   A Rajna ködbe vész / Somogyváry Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Auktor, cop. 2007. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9676-03-9 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2676703]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2007.
Sörös W. Klára
   Palacsinta / Sörös W. Klára ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - [30] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9579-52-1 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-193(02.053.2)
[AN 2667158]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2007.
Suda Balázs Róbert
   Átkozott tehenek : játék nőkkel, zenével, egy felvonásban ; Richard2nixon : watergate-revü / Suda Balázs Róbert. - Budapest : FISZ, 2007. - 52, 70, [6] p. : ill., színes ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 39.)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 963-7043-20-9 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2666807]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2007.
Szabó István, S.
   Nekünk a Balaton : [ponyvalóság] / S. Szabó István. - [Kunszentmiklós] : Magánkiad., 2007. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2688-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2667270]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2007.
Szávai Géza (1950-)
   Aletta bárkája : regény / Szávai Géza. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2007. - 285, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7265-58-7 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2675386]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2007.
Szepes Erika (1946-)
   "Bár emelkednék a világ..." : kapcsolódások két Petőfi-vershez / Szepes Erika. - Budapest : Napkút K., [2007]. - 28 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 13.)
ISBN 978-963-8478-60-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2666695]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2007.
Szepes Mária (1908-2007)
Szia, Világ! (új kiadása)
   Pöttyös Panni : Szia, Világ! / Szepes Mária ; [Vass Ági rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 58 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8377-1 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2677223]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2007.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 411, [3] p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31 *** 133.25
[AN 2667677]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2007.
Szilágyi László (1936-)
   Jó szándékkal / Szilágyi László. - [Hidasnémeti] : [Szilágyi L.], 2007. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3866-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666262]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2007.
Tamási Áron, S.
   Tiszta forrásból : a puro pura defluit aqua : tiszta forrásból tiszta víz fakad / S. Tamási Áron. - [Kisvárda] : [S. Tamási Á.], 2007. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2435-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2666373]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2007.
Térey János (1970-)
   Paulus / Térey János. - 4. jav. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2007. - 271 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2603-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - verses regény
894.511-13
[AN 2678739]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2007.
Török Gyula (1888-1918)
   A zöldköves gyűrű / Török Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 268, [3] p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár). (A magyar próza klasszikusai ; 25.)
ISBN 978-963-09-4965-1 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2674940]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2007.
Török Miklós (1946-)
   Kutyadolgok : regény / Török Miklós. - Budapest : Ikerhold : Pont, cop. 2007. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87567-1-8 fűzött : 2200,- Ft : 9 EUR
ISBN 978-963-7265-69-3
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2677251]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2007.
Török Rezső (1895-1966)
   A férfi mind őrült / Török Rezső. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 318 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-79-5 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2678788]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2007.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Hősök gatyában : [ó, azok a nyolcvanas évek...] / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : Trivium, cop. 2007. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-07-5 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2666318]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2007.
Tóth Krisztina (1967-)
   Porhó : új és válogatott versek / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 2001. - 102, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2244-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2675394]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2007.
Tóth Krisztina (1967-)
   Síró ponyva : versek, 2000-2003 / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2004. - 72, [4] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2364-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2675396]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2007.
Tóth Pálné (1931-)
   Csodás találkozás : vallásos versek magyarul és tótul / Tóth Pálné. - 2. bőv. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14
[AN 2678636]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2007.
Vachott Sándorné (1830-1896)
   Rajzok a múltból : emlékiratok : szemelvények / Vachott Sándorné ; [vál., szerk. és a szöveget gond. Fülöp Lajos és Lisztóczky László] ; [közread. a] Vachott Sándor Városi Könyvtár. - Gyöngyös : Vachott S. Városi Kvt., 2007. - 368 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-06-2235-6 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2666884]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2007.
Vágó Csaba
   Dr. Kannibál / Andrea Santacruz. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-51-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2667006]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2007.
Vahot Imre (1820-1879)
   Magyar táj- és életképek : vallomások, tanulmányok és útirajzok / Vahot Imre ; [vál., szerk. és a szöveget gond. Fülöp Lajos és Lisztóczky László]. - Gyöngyös : Pallas, 2006. - 275 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7524-39-8 kötött
magyar irodalom - helyismeret - 19. század - útleírás
894.511-992 *** 908.439"18"(0:82-992)
[AN 2666881]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2007.
Vallató Géza (1940-)
   Párbeszéd az Úrral : hálaadások, kétkedések, könyörgések és dicséretek / Vallató Géza versei ; Bernáth Csaba graf. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, cop. 2007. - 107, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Búvópatak könyvek, ISSN 1788-0955)
ISBN 978-963-87594-0-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2667080]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2007.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
ISBN 963-14-2413-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2675083]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2007.
Weinréb Ignác (1897-195?)
   Amerikai üzenetek : emlékregény / Weinréb Ignác. - Budapest : Makkabi, 2007. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7088-22-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - állami terror - második világháború - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)(0:82-94) *** 323.282(439)"194/195"(0:82-94)
[AN 2666793]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10481 /2007.
Arany János (1817-1882)
   Családi kör / Arany János. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-93-9 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667093]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2007.
   Barátságos állatok : 10 puzzle játékkal. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x20 cm
ISBN 963-9579-82-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667317]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2007.
   Csodálatos állatok : 10 puzzle játékkal. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x20 cm
ISBN 978-963-9579-84-2 kötött
ISBN 963-9579-84-X
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667313]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2007.
Disney, Walt (1901-1966)
   Micimackó : kalandok a Százholdas Pagonyban / Walt Disney ; [ford. Húsvéti Árpád]. - [Budapest] : Egmont, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 23.)
ISBN 978-963-628-761-0 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2675786]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2007.
Disney, Walt (1901-1966)
Snow White (magyar)
   Hófehérke és a hét törpe / Walt Disney ; [ford. Makay László]. - Budapest : Egmont, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 18.)
ISBN 978-963-628-760-3 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2675495]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2007.
   A dzsungel könyve. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Mini klasszikusok)
ISBN 963-9533-24-6 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667116]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2007.
   Első képeskönyvem az állatkölykökről. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9579-20-3 kötött : 1500,- Ft
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 59(02.053.2)
[AN 2667324]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2007.
   Első képeskönyvem az állatokról. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9579-21-1 kötött
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 59(02.053.2)
[AN 2667322]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2007.
   Fedőnév: C.S.O.K.I. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 16 p. : ill. ; 30 cm. - (Fejtörő sorozat, ISSN 1789-0853 ; 2.)
Codename: kids next door (keretcím)
Fűzött : 298,- Ft (hibás ISBN 978-963-8744-128-07002)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667614]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2007.
   Fedőnév: É.D.E.S.S.É.G. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 15 p. : ill. ; 30 cm. - (Fejtörő sorozat, ISSN 1789-0853 ; 1.)
Codename: kids next door (keretcím)
ISBN 978-963-87441-2-8 * fűzött : 298,- Ft (hibás ISBN 978-9763-8744-128-07001)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667608]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2007.
   Fedőnév: S.Ü.T.E.M.É.N.Y. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 16 p. : ill. ; 30 cm. - (Fejtörő sorozat, ISSN 1789-0853)
Codename: kids next door (keretcím)
ISBN 978-963-9763-48-7 fűzött : 298,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667604]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2007.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Erdei karácsony / [rajz.] Füzesi Zsuzsa ; [írta] Sörös W. Klára. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9579-79-8 kötött : 499,- Ft
ISBN 963-9579-79-3
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667299]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2007.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Luca-Luca karácsony / Füzesi Zsuzsa rajz. ; Sörös W. Klára verseivel. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9579-78-1 kötött : 499,- Ft
ISBN 963-9579-78-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667306]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2007.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   A torkos mackó : vidám mondókák és versek / Füzesi Zsuzsa rajz. ; [írta Sörös W. Klára]. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-69-6 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667291]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2007.
Grez, Marcela
   Állatok / [rajz ... Marcela Grez] ; [ill. Manuela Martin] ; [ford. Verzár Krisztina]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (A világ képekben)
ISBN 963-445-036-9 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667515]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2007.
Grez, Marcela
   Első szavaim / [rajz ... Marcela Grez] ; [ill. Manuela Martin] ; [ford. Verzár Krisztina]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (A világ képekben)
ISBN 963-445-038-5 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667484]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2007.
Grez, Marcela
   Számok / [rajz ... Marcela Grez] ; [ill. Manuela Martin] ; [ford. Verzár Krisztina]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (A világ képekben)
ISBN 963-445-037-7 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667506]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2007.
Grez, Marcela
   A vadon / [rajz ... Marcela Grez] ; [ill. Manuela Martin] ; [ford. Verzár Krisztina]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (A világ képekben)
ISBN 963-445-039-3 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667507]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2007.
Guerra, Carmen
La bella durmiente (magyar)
   Csipkerózsika / [graf. Carmen Guerra]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 26 cm. - (Csodálatos rózsaszín mesék)
ISBN 963-9626-83-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667075]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2007.
Guerra, Carmen
Cenicienta (magyar)
   Hamupipőke / [graf. Carmen Guerra]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 26 cm. - (Csodálatos rózsaszín mesék)
ISBN 963-9626-84-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667061]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2007.
Guerra, Carmen
La sirenita (magyar)
   A kis hableány / [graf. Carmen Guerra]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 26 cm. - (Csodálatos rózsaszín mesék)
ISBN 963-445-053-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667078]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2007.
Guerra, Carmen
   A széttáncolt cipellők / [graf. Carmen Guerra]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 26 cm. - (Csodálatos rózsaszín mesék)
ISBN 963-445-052-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667079]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2007.
   Hófehérke. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Mini klasszikusok)
ISBN 963-9533-25-4 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667107]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2007.
   Játékos színek. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 15 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Fejtörő sorozat, ISSN 1789-0853)
Dexter's laboratory (keretcím)
ISBN 978-963-9763-47-0 fűzött : 398,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667680]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2007.
Juhász Magda
   A Mikulás orvosa / Juhász Magda ; ill. Eszes Hajnal, Balogh János. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9579-76-7 kötött
ISBN 963-9579-76-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667295]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2007.
Juhász Magda
   Őzike kalandjai ; Őzike és barátai / Juhász Magda ; rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, 2007. - 41 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8492-64-7 * kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-8492-64-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2677004]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2007.
   A kis hableány. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Mini klasszikusok)
ISBN 963-9579-99-8 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667112]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2007.
   A kis hableány. - [Budapest] : Pro Junior, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26 cm + mágneses figura-készlet. - (Mágneses mesék)
ISBN 978-963-9579-95-8 kötött : 1490,- Ft
ISBN 963-9579-95-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667184]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2007.
   Különleges állatok : 10 puzzle játékkal. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x20 cm
ISBN 963-9579-85-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667321]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2007.
Lime, Harry
Meet the heroes and villians (magyar)
   Hősök és gonosztevők / [átd. Harry Lime] ; ill. Steven E. Gordon ; [ford. Szabó Fruzsina]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 30 p. : ill., színes ; 23 cm
Spider-man 3 (keretcím)
ISBN 978-963-9763-02-9 fűzött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667727]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2007.
Lime, Harry
Sandman (magyar)
   A Homokember színre lép / [adapt. Harry Lime] ; ill. Steven E. Gordon ; [ford. Szabó Fruzsina]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 30 p. : ill., színes ; 23 cm
Spider-man 3 (keretcím)
ISBN 978-963-87491-8-5 fűzött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667734]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2007.
   Mulatságos állatok : 10 puzzle játékkal. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x20 cm
ISBN 978-963-9579-83-5 kötött
ISBN 963-9579-83-1
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667310]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2007.
   Az ólomkatona. - [Budapest] : Pro Junior, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26 cm + mágneses figura-készlet. - (Mágneses mesék)
ISBN 978-963-9579-96-5 kötött : 1490,- Ft
ISBN 963-9579-96-3
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667186]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2007.
   Péter Pán. - [Budapest] : Pro Junior, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26 cm + mágneses figura-készlet. - (Mágneses mesék)
ISBN 978-963-9579-97-2 kötött : 1490,- Ft
ISBN 963-9579-97-1
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667185]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2007.
Potter, Beatrix (1866-1943)
Who can you see, Peter Rabbit? (magyar)
   Hová bújtak Nyúl Péter barátai? / Beatrix Potter. - Budapest : General Press, [2007]. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 24 cm
Elforgatható ábrákkal
ISBN 978-963-643-008-5 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667583]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2007.
   Pöttöm Panna. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Mini klasszikusok)
ISBN 963-9533-23-8 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667119]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2007.
Radvány Zsuzsa
   A brémai muzsikusok : hallgasd... a muzsikusokat / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 18x19 cm. - (Csip csip)
ISBN 978-963-9579-57-6 kötött : 1590,- Ft
ISBN 963-9579-57-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667183]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2007.
Radvány Zsuzsa
   Csip, csip, csóka.. : mondókák / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9533-30-0 kötött : 599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667303]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2007.
Radvány Zsuzsa
   A három kismalac : hallgasd... a kismadarakat / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 18x19 cm. - (Csip csip)
ISBN 978-963-9579-58-3 kötött
ISBN 963-9579-58-0
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667181]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2007.
Radvány Zsuzsa
   Egy kiscica kalandjai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9579-88-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667132]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2007.
Radvány Zsuzsa
   Egy kisegér kalandjai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9579-90-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667137]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2007.
Radvány Zsuzsa
   Kiselefánt és a vonat / rajz. Radvány Zsuzsa ; írta Sörös W. Klára. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-53-X kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667276]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2007.
Radvány Zsuzsa
   Egy kiskacsa kalandjai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9579-91-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667128]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2007.
Radvány Zsuzsa
   Egy kiskutya kalandjai / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-9579-89-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667122]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2007.
Radvány Zsuzsa
   Pöttöm Panna : hallgasd... a fecskéket / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 18x19 cm. - (Csip csip)
ISBN 978-963-9579-60-6 kötött : 1590,- Ft
ISBN 963-9579-60-2
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667182]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2007.
Radvány Zsuzsa
   A rút kiskacsa : hallgasd... a kiskacsát / [rajz. Radvány Zsuzsa]. - Budapest : Pro Junior, [2006]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 18x19 cm. - (Csip csip)
ISBN 978-963-9579-59-0 kötött
ISBN 963-9579-59-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667179]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2007.
Raymond, N. T.
I am Venom (magyar)
   Venom vagyok / adopt.[!adapt.] N. T. Raymond ; ill. Steven E. Gordon, Tropper Helmers és Eric Gordon ; [ford. Szabó Fruzsina]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 22, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Spider-man 3 (keretcím)
ISBN 978-963-9763-01-2 fűzött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667730]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2007.
Scarry, Richard
Richard Scarry's best first book ever (magyar)
   Tesz-vesz ABC / Richard Scarry ; m. szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, [2007], cop. 2003. - 49 p. : ill., színes ; 31 cm
Megj. "Nagy tesz-vesz ÁBC" címmel is
ISBN 978-963-9166-46-2 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2678630]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2007.
Serna-Vara, Ana
   Történetek a tanyáról / Ana Serna Vara, Marifé González ; [ford. Verzár Krisztina] ; [a verseket ford. Lőrincz Judit]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 171, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-445-002-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667329]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2007.
Sörös W. Klára
   Az eltévedt kis süni / Sörös W. Klára ; [rajz. Vida Kata]. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9533-26-2 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667305]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2007.
Surányi Mária
   Libáék költöznek / Surányi Mária ; rajz. Madaras László. - [Csolnok] : Yelo, [2007]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-06-3786-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666913]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2007.
   Tappancs a baromfiudvarban. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9533-29-7 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667281]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2007.
   Tappancs az állatkertben. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9533-33-5 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667287]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2007.
Tóth Anna
   Meglepetés Mikulásnak / [írta Tóth Anna] ; [rajz. Somos Zsuzsa]. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-77-7 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667301]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2007.
Trujillo, Eduardo
   ABC / [rajzok Eduardo Trujillo]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 6x6 cm
Kockakönyv (keretcím)
ISBN 963-9626-02-3 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667450]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2007.
Trujillo, Eduardo
   Formák / [rajzok Eduardo Trujillo]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 6x6 cm
Kockakönyv (keretcím)
ISBN 963-9626-04-X kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667460]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2007.
Trujillo, Eduardo
   Számok / [rajzok Eduardo Trujillo]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 6x6 cm
Kockakönyv (keretcím)
ISBN 963-9626-05-8 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667454]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2007.
Trujillo, Eduardo
   Színek / [rajzok Eduardo Trujillo]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 6x6 cm
Kockakönyv (keretcím)
ISBN 963-9626-03-1 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667458]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2007.
Trujillo, Eduardo
   Tanuljunk érdekes szavakat! ; [szöveg és rajzok Eduardo Trujillo]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (44 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9626-92-9 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667477]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2007.
Trujillo, Eduardo
   Tanuljunk számolni 20-ig ; [szöveg és rajzok Eduardo Trujillo]. - [Budapest] : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (44 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-9626-91-0 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2667463]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2007.
Vida Katalin
   Jancsi és Juliska / [rajz. Vida Kata]. - [Budapest] : Pro Junior, [2006]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 963-9579-94-7 kötött : 499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667300]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10542 /2007.
Anderson, Kevin J. (1962-)
The golden age of the Sith (magyar)
   A Sithek aranykora / történet Kevin J. Anderson ; ceruzarajz Chris Gossett, Dario Carrasco, Jr. ; tusrajz Mark G. Heike [et al.] ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Adoc Semic, cop. 2007. - [144] p. : ill., színes ; 26 cm
Star wars : Jedi históriák (keretcím)
ISBN 978-963-9233-96-6 fűzött : 1295,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2667055]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2007.
Boselli, Mauro (1953-)
Dampyr (magyar)
   Dampyr : a sötétség gyermeke / [írta Mauro Boselli és Maurizio Colombo] ; [rajz. Majo] ; [ford. Puller István]. - [Budapest] : Goodinvest, [2007]-. - ill. ; 22 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2666757]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A sötétség gyermeke. - [2007]. - 96 p.
ISBN 978-963-87364-3-7 fűzött : 990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2666759] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Éjjeli horda. - [2007]. - 93 p.
ISBN 978-963-87364-6-8 fűzött : 990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2666760] MARC

ANSEL
UTF-810544 /2007.
Davis, Jim (1945-)
   Egyszer fent, egyszer lent / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2007]. - [92] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 77.)
ISBN 963-9233-93-5 fűzött : 485,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2667632]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2007.
Ennis, Garth (1970-)
   A megtorló : balfékek szövetsége / [szöveg] Garth Ennis ; [ill.] John McCrea ; [ford. Varga Péter]. - [Budapest] : Goodinvest, cop. 2007. - [120] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87364-4-4 fűzött : 2995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2666755]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2007.
Kim Yong-o (1976-)
P'okchu paedalbu Banya (magyar)
   Bania : a pokoli futár / Kim Young-Oh. - Budapest : Goodinvest, [2007]-. - ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2666762]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 174, [2] p.
Ford. Puller István
ISBN 978-963-87364-8-2 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2666763] MARC

ANSEL
UTF-810547 /2007.
Kujiradō Misaho
Purinsesu Ai monogatari (magyar)
   Princess Ai / írta Misaho Kujiradou és D. J. Milky ; ötlet Courtney Love és D. J. Milky. - [Budapest] : Goodinvest, cop. 2007-. - ill. ; 19 cm
A leírás a 3. könyv alapján kész.
képregény
087.6:084.11
[AN 2666774]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Végkifejlet / [ford. Szeredás Lőrinc]. - cop. 2007. - 187, [6] p.
ISBN 978-963-87364-7-5 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2666775] MARC

ANSEL
UTF-810548 /2007.
Pak Sang-sŏn (1974-)
Tarot Café (magyar)
   Tarot Café / írta és rajz. Sang-Sun Park. - [Budapest] : Goodinvest, [2007]-. - ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2666779]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 172, [5] p.
Ford. Kálovics Dalma
ISBN 978-963-87364-1-3 fűzött : 1890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2666780] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2007. - 176, [2] p.
Ford. Kálovics Dalma
ISBN 978-963-87364-5-1 fűzött : 1890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2666783] MARC

ANSEL
UTF-8