MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/10/31 12:14:10
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

10549 /2007.
Dörnyei Sándor (1926-)
   Régi magyar könyvtár. III, XVIII. század : magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai = Alte ungarische Bibliothek. III, XVIII. Jahrhundert : im Ausland erschienene, fremdsprachige Werke ungarländischer Autoren / összeáll. Dörnyei Sándor és Szávuly Mária ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2005-2007. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-200-492-2
Magyarország - nemzeti bibliográfia - hungarikum - régi nyomtatvány
015(100)(=945.11)"17" *** 013(=945.11)(100)"17"
[AN 2586574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1761-1800. - 2007. - 390 p.
ISBN 978-963-200-525-6 kötött
nemzeti bibliográfia - 18. század - hungarikum - régi nyomtatvány
015(100)(=945.11)"17" *** 013(=945.11)(100)"17"
[AN 2668935] MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10550 /2007.
Kőfalvi Tamás (1971-)
   Közgyűjteményi ismeretek / Kőfalvi Tamás, Mészáros Márta, Ónodi Márta. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 258 p. ; 24 cm. - (Tanári tudástár, ISSN 1789-2864)
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6008-2 fűzött : 2600,- Ft
könyvtár - muzeológia - levéltár - egyetemi tankönyv
02(075.8) *** 069(075.8) *** 930.25(075.8)
[AN 2670779]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2007.
Varga István
   Japán írástechnika = Nihongo no kakikata / Varga István. - Szeged : Gold Bridge, 2007. - 112 p. ; 21 cm + CD-ROM
Gerinccím: Kakikata. - Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-963-86397-7-6 kötött
írás - japán nyelv
003.081=956
[AN 2668483]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10552 /2007.
   A tudományos gondolkodás nyitottsága : 7. Tudomány és Teológia Konferencia, Debrecen = Openness of the scientific thinking : 7th Conference on Science and Theology in Debrecen ... / szerk. ... Gaál Botond, Végh László ; [rend., közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : DRHE HITEK, 2007. - 236 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.
Fűzött
tudomány - kereszténység - konferenciakiadvány
001 *** 215 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2669450]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10553 /2007.
Domján László (1953-)
   Félelem, hit, gyógyulás / Domján László, Popper Péter, Váradi Tibor. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2007], cop. 2005. - 173 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-35-2 fűzött : 980,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 2678847]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2007.
Fogerthy, Lang
   Horoszkóp 2008 : jóslatok az év minden hetére / Lang Fogerthy ; [ford. Bán L. Tamás]. - [Budapest] : Anno, 2007. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-489-4 fűzött (hibás ISBN 978-963-375-489-7)
asztrológia
133.52
[AN 2668253]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2007.
Horváth Andrea
   Őrangyalok pedig vannak / Horváth Andrea. - [Budapest] : Anno, 2007. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-484-9 fűzött
ezoterika - angyal
133.25
[AN 2668250]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2007.
Newton, Michael (1931-)
   Lelkünk útja : létünk titkai / Michael Newton. - Budapest : Agykontroll, [2002-2006]. - 4 db : ill. ; 22 cm
okkultizmus
133
[AN 1069815]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Szakembereknek szóló útmutató az inkarnációk közti időszak történéseit feltáró hipnoterápiához. - 2006. - 149 p.
ISBN 963-7491-12-0 kötött : 4990,- Ft
okkultizmus - hipnózis
133 *** 159.962
[AN 2670100] MARC

ANSEL
UTF-810557 /2007.
Pellegrino-Estrich, Robert
The miracle man (magyar)
   A csodagyógyító : Joao de Deus élettörténete / Robert Pellegrino-Estrich ; [... ford. Rippel Emília]. - [Budapest] : Unió, 2007. - 147 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-963-388-499-7 fűzött
João de Deus (1942-)
Brazília - okkultizmus - gyógyítás - csoda - 20. század
133(81)(092)João_de_Deus *** 61(089.3) *** 231.73
[AN 2669519]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2007.
Tolle, Eckhart (1948-)
Findhorn retreat (magyar)
   Findhorn-lelkigyakorlat : csend a világ közepén : ... Eckhart Tolle természetfotói és válogatott idézetek ... a lelkigyakorlatból / Eckhart Tolle ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 59 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-528-958-5 kötött
Németország - ezoterika - mentálhigiénia - fényképész - 20. század - 21. század
133.25 *** 613.865 *** 77.04(430)(092)Tolle,_E.
[AN 2671089]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10559 /2007.
Baráthi Ottó
   A Dolinka krónikája : kiáltás Salgótarján ritka természeti kincséért / Baráthi Ottó, [Czene Gyula] ; [... kiad. Dolinkáért Egyesület]. - Salgótarján : Dolinkáért Egyes., 2006. - 64 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-0691-7 fűzött
Salgótarján - liget
502.4(439-2Salgótarján) *** 712.25(439-2Salgótarján)
[AN 2670177]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2007.
   Körös-völgyi felfedező : Körös-völgyi vízitúrázóknak, táborozóknak, kirándulóknak : [természeti értékeink, örökségünk határok nélkül] / [összeáll. Papp Ferenc] ; [közread. a] Petőfi Utcai Általános Iskola Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont. - Békéscsaba : Petőfi Utcai Ált. Isk., 2007. - 73 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3773-2 fűzött
Békés (megye) - helyismeret - természeti környezet
502(439.175) *** 908.439.175
[AN 2668450]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10561 /2007.
Fekete Zoltán (1911-1988)
   Többváltozós függvények analízise : példatár / Fekete Zoltán, Zalay Miklós. - 9. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2007. - 358 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
ISBN 978-963-16-3069-5 fűzött
komplex függvény - többváltozós függvény - példatár
517.2/.3(076) *** 517.55(076)
[AN 2678993]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2007.
Járai Antal (1950-)
   Modern alkalmazott analízis / Járai Antal. - Budapest : Typotex, 2007. - 662 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 622-630.
ISBN 978-963-9664-47-0 fűzött : 6500,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2670639]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2007.
Kirchner István
   Lineáris algebra és vektoralgebra / Kirchner István. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 298 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287.
ISBN 978-963-19-6014-3 fűzött : 2800,- Ft
lineáris algebra - vektoralgebra - egyetemi tankönyv
512.64(075.8) *** 514.742(075.8)
[AN 2668875]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2007.
Kovács Péter (1978-)
   A Petres-féle Red-mutató / Kovács Péter, Petres Tibor. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 438-443. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 27.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
többváltozós elemzés - regressziószámítás
519.237
[AN 2670534]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10565 /2007.
Héjjas István (1938-)
   Ezoterikus fizika : a modern fizika megdöbbentő felfedezései : képletek nélkül / Héjjas István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 158 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-158.
ISBN 978-963-375-482-5 fűzött
fizika - kvantumfizika
530.1 *** 530.145
[AN 2668307]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10566 /2007.
Bán István (1942-)
   Forecasting natural disasters by way of environmental state characteristics and with the PMSB method / István Bán ; transl. by Piroska Draskóczy. - Budapest : Letter-Print, 2007. - 56 p. ; 24 cm
ISBN 963-9611-09-3 * kötött (hibás ISBN 963-9611-090-3)
időjárás-előrejelzés - természeti katasztrófa
551.509 *** 364.255(100)
[AN 2669593]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2007.
Kamenʹ (magyar)
   A kő csodája : a sokarcú bolygó / [főszerk. Andrej Zsuravljov] ; [ford. Golub Xénia és Lieberman Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 295 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-09-4884-2 kötött : 8990,- Ft
kőzet - építészet - természeti környezet - hegy - szobrászat
552 *** 73.023.2 *** 72.023:691.2 *** 502(100)(23)
[AN 2669784]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2007.
   Klasszikus dinamikus meteorológiai feladatgyűjtemény / Weidinger Tamás, Tasnádi Péter szerk. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., [2007]-. - 25 cm
Fűzött
meteorológia - atmoszféra - egyetemi tankönyv - példatár
551.51(075.8)(076)
[AN 2669723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Légköri termodinamika és sztatika. - cop. 2007. - IX, 364 p. : ill.
Bibliogr.: p. 363-[365].
meteorológia - atmoszféra - egyetemi tankönyv - példatár
551.51(075.8)(076)
[AN 2669724] MARC

ANSEL
UTF-810569 /2007.
   Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben / szerk. Pálfy József & Pazonyi Piroska. - Budapest : Hantken, 2007. - 260 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Geokalauz, ISSN 1789-2260 ; 1.)
Bibliogr.: p. 237-260.
ISBN 978-963-87436-2-6 fűzött
Erdély - Magyarország - paleontológia - sztratigráfia
551.7(439) *** 56(439) *** 56(498.4) *** 551.7(498.4)
[AN 2668879]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2007.
Parker, Steve
The complete book of dinosaurs (magyar)
   Őslények enciklopédiája : amit a dinoszauruszokról és társaikról tudni kell / Steve Parker ; [ill. Richard Burgess] ; [ford. Kordos László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 448 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4773-0 kötött : 6990,- Ft
ősállattan
562/569
[AN 2668766]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10571 /2007.
Kiss Tamás (1950-)
   Bevezetés a bioszervetlen kémiába / Kiss Tamás, Gajda Tamás, Gyurcsik Béla. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 296 p., XV t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-963-19-5999-4 fűzött : 3800,- Ft
szervetlen kémia - biokémia - egyetemi tankönyv
577.118((075.8) *** 546(075.8)
[AN 2668867]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10572 /2007.
Bloodworth, Venice
Key to yourself (magyar)
   Kulcs önmagadhoz : [használd a vonzás törvényét!] / Venice Bloodworth ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-973-8 kötött : 2590,- Ft
életvezetés - érzelem
613.865 *** 159.942
[AN 2669803]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2007.
Caivano, D. Cristine
Strenght training over 50 (magyar)
   Erősítő torna 50 felett / D. Cristine Caivano ; Michael George előszavával ; [ford. Szilágyi Diána]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-09-4764-1 kötött : 3990,- Ft
torna - öregkor higiénéje
613.71-053.9 *** 613.98
[AN 2668487]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2007.
Cayton, Harry
Dementia (magyar)
   Alzheimer-kór és a demencia egyéb fajtái / Harry Cayton, Nori Graham, James Warner ; [ford. Nikowitz Krisztina]. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2006. - 289 p. ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
Bibliogr.: p. 268-269.
ISBN 963-9695-03-3 fűzött : 2490,- Ft
elbutulás
616.892-053.9 *** 616.894-053.8
[AN 2668087]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2007.
Danon-Boileau, Laurent
L'enfant qui ne disait rien (magyar)
   A gyermek, aki nem beszélt / Laurent Danon-Boileau ; ... ford. Bőhm Judit. - Budapest : Pont, cop. 2007. - 135, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7265-49-5 fűzött : 2200,- Ft : 9 EUR
fejlődéslélektan - gyermeklélektan - nyelvészet
159.922.7 *** 159.946.3
[AN 2671030]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2007.
   Gina 2006 : Gyermek-tüdőgyógyász Konszenzus Konferencia : 2007. március 3-án / ... összefoglalót kész. Uhereczky Gábor, Kádár László és Novák Zoltán. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 14 p. ; 21 cm
Fűzött
tüdőgyógyászat - gyermekgyógyászat - konferenciakiadvány
616.24-053.2 *** 616-053.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2669709]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2007.
Győrffi Dezső
   Tűzvédelmi szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 59 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
tűzvédelem - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
614.84(036) *** 336.63(439)
[AN 2680567]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2007.
Hendrix, Harville
Getting the love you want (magyar)
   Pár-bajok és békés megoldások / Harville Hendrix ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 347, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-778-4 fűzött : 2900,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat
159.922.1 *** 613.89
[AN 2678992]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2007.
   Homeopátia napjainkban / [szerk. Kürti Gábor]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2007. - 155, [5] p. ; 21 cm. - (SpringMed természetgyógyászat könyvek, ISSN 1788-2478)
ISBN 978-963-9695-35-1 fűzött
homeopátia - gyógyszeralkalmazás - természetgyógyászat
615.89:615.322 *** 615.015.32
[AN 2668567]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2007.
Juhász Katalin
   Meg is mosakodjál : magyar népi tisztálkodás a 20. században / Juhász Katalin. - Budapest : Timp, 2006. - 240 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 218-236. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-9614-23-9)
Magyarország - tisztálkodás - testápolás - magyar néprajz
613.4 *** 391.6(=945.11)(439)
[AN 2668120]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2007.
Kuglosics Mónika
   Vitamin kalauz / Kuglosics Mónika, Szelekovszky Rita. - [Budapest] : Geomédia, 2007. - 140 p. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 17.)
Fűzött : 485,- Ft
vitamin - táplálkozástudomány
612.015.6 *** 615.356 *** 613.2
[AN 2671092]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2007.
Losier, Michael J.
Law of attraction (magyar)
   Így működtesd a vonzás törvényét! : [tennivalók lépésről lépésre a mindennapokhoz] / Michael J. Losier ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 142 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 978-963-529-005-5 fűzött : 2190,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2670319]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2007.
   Magyarország és Erdély gyógyvíztörténelméből : tudománytörténeti áttekintés a 250 éve született Nyulas Ferencről és gyógyvízelemző elődeiről : az első magyar nyelvű kémiai monográfia és előtörténete / összeáll. Paczolay Gyula ; sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : Mati, 2007. - 187 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-62-8 fűzött
Nyulas Ferenc (1758-1809)
Magyarország - balneológia - vegyész - 18. század - 19. század - gyógyvíz
615.838(439) *** 54(439)(092)Nyulas_F. *** 663.64 *** 553.7
[AN 2670025]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2007.
Marriott, Susannah
Total meditation (magyar)
   Meditáció mindenkinek / Susannah Marriott ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 188.
ISBN 963-09-4888-5 kötött : 6500,- Ft
meditáció - jóga
613.71 *** 294.3
[AN 2668657]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2007.
Mayer, Johannes Gottfried
Die kleine Klosterapotheke (magyar)
   Kis kolostori patika : a legfontosabb gyógynövények és Kilián atya bevált receptjei / [írta Johannes G. Mayer, Kilian Saum, Bernhard Uehleke]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 183 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Borbély Mária
ISBN 978-963-9615-67-0 kötött : 3490,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2670303]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2007.
Mulazzi, Paola
Test : come sei con gli altri! (magyar)
   Tesztek : milyen vagy másokkal? / [... szöveg Paola Mulazzi] ; [graf. Simona Marzorati] ; [ford. Fábián Eszter]. - Budapest : Egmont, 2007. - 95 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
Matricákkal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-628-689-7 fűzött : 1199,- Ft
önismeret - serdülőkor - gyermeklélektan - teszt - gyermekkönyv
613.865(02.053.2) *** 159.922.8(02.053.2)
[AN 2669937]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2007.
Popper Péter (1933-)
   A belső utak könyve / Popper Péter. - 8. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2007], cop. 1990. - 180 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 978-963-7168-28-4 fűzött : 980,- Ft
mentálhigiénia - taoizmus
613.865 *** 294.527
[AN 2678851]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2007.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Jellem és jellemtelenség / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, [2007], cop. 2002. - 206 p. ; 17 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-9308-40-4 fűzött : 980,- Ft
jellem
159.923.3
[AN 2678853]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2007.
Rübel, Doris
Wir entdecken unseren Körper (magyar)
   Fedezd fel a tested! / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2007. - [16] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 9.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor
ISBN 978-963-9534-82-7 kötött : 2950,- Ft
élettan - test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 2667956]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2007.
Szentmihályi Károly
   Pszichológia tanároknak és diákoknak / Szentmihályi Károly. - Budapest : Hantken, 2007. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Hantken tankönyvek, ISSN 1787-8233)
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-87436-1-9 fűzött (hibás ISBN 978-963-87436-0-2)
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2668878]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2007.
   A Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület receptgyűjteménye / összegyűjt. Búzás Sándorné ... - Törökszentmiklós : Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyes., 2006. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1505-1 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2670935]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2007.
Woolfson, Richard C.
What is my baby thinking? (magyar)
   Mit gondol a kisbabám? : csecsemők és kisgyermekek megértése 0-3 éves korig / Richard Woolfson ; [ford. Nyári Erika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4832-X kötött : 2800,- Ft
csecsemőgondozás - gyermeklélektan
613.95 *** 649.1 *** 159.922.736.2
[AN 2668484]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2007.
Zurhorst, Eva-Maria
Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest (magyar)
   Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz / Eva-Maria Zurhorst ; [ford. Szász Andrea]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2007. - 244 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-9652-41-5 kötött : 2800,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat - szerelem
159.922.1 *** 613.88 *** 392.6
[AN 2669833]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10594 /2007.
Acélfeldolgozási és Acélépítési Konferencia (9.) (2007) (Dunaújváros)
   IX. Acélfeldolgozási és Acélépítési Konferencia : Dunaújváros, 2007. május 9-10. : [előadásgyűjtemény] / [... szervezői Magész Magyar Acélszerkezeti Szövetség, KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztálya]. - [Budapest] : Magész, [2007]. - 95 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-2433-6 fűzött
acélszerkezet - acélgyártás - hídépítés - konferenciakiadvány
621.7/.9 *** 693.8 *** 624.014.2 *** 624.21/.8 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2668437]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2007.
   The archeology of fire : understanding fire as material culture / ed. by Dragos Gheorghiu and George Nash. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2007. - 264 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-79-6 fűzött
régészet - őskor - fémmegmunkálás - tüzelés
669"63" *** 903(100)
[AN 2668237]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10596 /2007.
Ang, Tom
Digital video (magyar)
   Digitális videózás kezdőknek és haladóknak / Tom Ang. - Budapest : Park, cop. 2007. - 223 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Família, ISSN 0866-1065)
Ford. Teveli Gábor. - Bibliogr.: p. 214-219.
ISBN 978-963-530-756-2 kötött : 4500,- Ft
videotechnika - digitális technika - videokamera
681.327 *** 621.397.42 *** 681.772
[AN 2668441]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2007.
   Mesterséges intelligencia és határterületei : interjúk kutatókkal / [szerk. Kömlődi Ferenc]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 239 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-8218-6 kötött
Magyarország - tudós - mesterséges intelligencia - informatika - ezredforduló - interjú
681.3.01 *** 001(439)(092)"200"(047.53) *** 165.0.001.572
[AN 2668413]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2007.
Tóth Bertalan
   Programozzunk Turbo Delphi rendszerben! : Turbo Delphi Explorer telepíthető változat / Tóth Bertalan, Tamás Péter, Kuzmina Jekatyerina. - Budapest : ComputerBooks, 2007. - [4], XII, 280 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 265.
ISBN 978-963-618-351-6 fűzött : 4490,- Ft
programnyelv - elektronikus dokumentum
519.682Delphi
[AN 2670124]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10599 /2007.
Middleton, Chris
Creating digital music and sound (magyar)
   Kreatív digitális zene és hang : házi zenestúdiók átfogó kézikönyve / Chris Middleton ; [ford. Belényesi Viktor]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 174 p. : ill., színes ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-963-9534-89-6 fűzött : 5995,- Ft
hangtechnika - digitális technika
681.846.5 *** 681.327.8
[AN 2668564]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10600 /2007.
Jones, Robert (1965-)
Makeup makeovers (magyar)
   Sminkelés mesterfokon : szépülj szakértő segítségével : egy profi sminkmester titkai / Robert Jones ; [ford. Bognár Krisztina]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 179, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9546-97-6 fűzött : 4500,- Ft
kozmetika - smink
687.55
[AN 2668807]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2007.
Jury, David
What is typography? (magyar)
   Mi az a tipográfia? / David Jury ; [ford. Gebula Judit, Kovács Balázs]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 256 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-9534-77-3 kötött : 5995,- Ft
nyomdatechnika
655.26
[AN 2667940]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10602 /2007.
Imre Lajos (1936-)
   Így épült a pentelei híd : 10 grafika / [kiad. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - Budapest : Közlekedésfejlesztési Koordinációs Közp., 2007. - [4] p., [10] fol. : ill. ; 21x30 cm
Rajz. Imre Lajos
ISBN 978-963-06-3846-3 kötött
Dunaújváros - hídépítés - ezredforduló - grafika
624.21/.8(439-2Dunaújváros) *** 741(439)(092)Imre_L.
[AN 2670093]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2007.
Öllős Géza (1928-)
   Természetes és antropogén szerves anyagok / Öllős Géza. - [Budapest] : Közdok, [2007]. - 539 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 497-526.
ISBN 978-963-552-404-4 kötött : 15000,- Ft
szennyvíztisztítás - szerves anyag
628.3 *** 543.63
[AN 2671091]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2007.
   Víztornyok Magyarországon = Water towers in Hungary / [szerk. Bertók László] ; [közread. a] Magyar Víziközmű Szövetség. - Budapest : MaVíz, 2007. - 167 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87507-1-6 kötött
Magyarország - víztorony
628.13(439)
[AN 2668648]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10605 /2007.
Ritter P. Tibor
   Csodahajó : Noé bárkájától a szárnyashajóig / Ritter P. Tibor, Nemlaha György, Straub Dezső ; [fotó Felvégi Andrea, Siményi Gergely, Váczy András]. - [Budapest] : Redakció Kft., [2006]. - 239 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Világutazás kiskönyvtár, ISSN 1789-2155)
ISBN 963-06-0921-5 kötött : 1490,- Ft
Magyarország - hajózás - hajó - művelődéstörténet - interjú
656.6 *** 656.612 *** 656.6(439)(092)(047.53) *** 910.4(100) *** 930.85(100)
[AN 2668030]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2007.
   Sztárautó / Dömsödi Gábor [et al.]. - [Budapest] : Redakció Kft., [2006]. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Rivalda kiskönyvtár, ISSN 1789-2120)
ISBN 963-229-476-9 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - személygépkocsi - híres ember - 20. század - ezredforduló - interjú
629.114.6(100)(091) *** 929(439)"199/200"(047.53)
[AN 2667995]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2007.
Szűcs József
   Near miss : 33 szerencsés repülőesemény / Szűcs József. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 157 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9615-65-6 kötött : 2490,- Ft
repüléstörténet - repülőgép - baleset
629.73 *** 623.746 *** 614.8(100)
[AN 2670721]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2007.
Varga Péter
   A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás gépjármű-üzemeltetési útmutatója / kész. Varga Péter ; [kiad. a Zalai Falvakért Egyesület]. - Zalaegerszeg : Zalai Falvakért Egyes., 2006. - 28 p. ; 22 cm
Borítócím: Gépjármű üzemeltetési szabályzat a falugondnoki szolgálatot működtető önkormányzatok, civil szervezetek és falugondnokok részére
Fűzött
falugondnok - gépjármű - útmutató
629.113(036) *** 711.437(439)
[AN 2669913]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10609 /2007.
Lechner Judit (1958-)
   Fűszeres-virágos kalendárium / Lechner Judit ; Beleznay Annamária rajz. - Budapest : Püski, 2007. - 141, [3] p., [15] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-35-3 fűzött : 1890,- Ft
kertészet - kalendárium
635 *** 050.9
[AN 2668346]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2007.
The practical gardener's encyclopedia (magyar)
   Kertészkedők enciklopédiája / [szerk. Győrffy Attila] ; [ford. Hazenauer Zita, Illés Beatrix, Szathmáry Erzsébet]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4885-0 kötött : 6900,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 2668778]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2007.
Scholz, Wolfgang
Käse aus Schaf-, Ziegen- und Kuhmilch selbst gemacht (magyar)
   Sajtgyártás házilag juh-, kecske- és tehéntejből / Wolfgang Scholz ; [ford. Nagyné Kiszlinger Henrietta]. - Budapest : Gazda, 2007. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-7445-62-0 fűzött : 3360,- Ft
tejfeldolgozás - sajtkészítés
637.1/.3
[AN 2669377]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2007.
Széles Zsuzsanna
   A mezőgazdasági vállalkozások önerős fejlesztése / Széles Zsuzsanna. - Budapest : Agroinform, 2007. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola ökonómiai tanulmányai, ISSN 1789-2295 ; 1.)
Bibliogr.: p. 125-130. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-865-8 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - mezőgazdasági üzem - számvitel - pénzügyi támogatás
338.43(439) *** 657 *** 631.1 *** 338.246.027(439)
[AN 2670683]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2007.
Szűcs Mária
   Agrár, hitel, politika / Szűcs Mária. - Budapest : Agroinform, 2007. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola ökonómiai tanulmányai, ISSN 1789-2295 ; 2.)
Bibliogr.: p. 97-110.
ISBN 978-963-502-864-1 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 338.246.027(439)"200"
[AN 2670687]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10614 /2007.
Bódiné Fekete Éva
   A gasztronómia története / Bódiné Fekete Éva. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-16-6013-5 fűzött
gasztronómia - tankönyv - történeti feldolgozás
641.5(078) *** 641.5(100)(091)
[AN 2669729]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2007.
   Bográcsos ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2007. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-492-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2668302]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2007.
   Hal hátán hal : bácskai halételek a Bajai Halkommandó ajánlásával / [szerk. Béres Gergely et al.]. - Baja : Argumentum Plussz, [2007]. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-229-564-1 fűzött
Bácska - hal - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56 *** 641.568(439Bácska)(083.12)
[AN 2669999]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2007.
   Harmadik receptkönyvünk / [... összeáll. Nagyné Bősze Katalin és Páll István] ; [kiad. a Múzeumfalu Baráti Köre]. - Nyíregyháza-Sóstófürdő : Múzeumfalu Baráti Köre, 2006. - 33 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2670990]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2007.
Ice-creams and sorbets (magyar)
   Jéghideg nyalánkságok : fagylaltok és sörbetek / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 62, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 5.)
ISBN 978-963-9729-26-1 fűzött : 849,- Ft
fagylalt - szakácskönyv
641.856(083.12)
[AN 2670705]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2007.
   "Íz-harmónia" : Pászti Miklós Vegyes Kórus / [... rajzokat kész. Bartha Zsuzsa]. - Biatorbágy : Pászti M. Vegyes Kórus, 2006. - 47 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2668006]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2007.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Vadételek / Kútvölgyi Mihály. - Budapest : Timp, 2007. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Megőrzött ízek, ISSN 1786-2612 ; 8.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-86678-6-9 kötött : 3800,- Ft
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 2668146]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2007.
   Vendégváró falatok / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2007. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-486-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2668300]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10622 /2007.
Dúl Antal
   Önismeret, emberismeret, világismeret / Dúl Antal, Balogh Béla, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : InfoMed, [2007], cop. 2004. - 171, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-07-9 fűzött : 980,- Ft
önismeret
165.242.1 *** 159.923
[AN 2678804]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2007.
Leinsle, Ulrich Gottfried
Einführung in die scholastische Theologie (magyar)
   A skolasztikus teológia története / Ulrich G. Leinsle ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Osiris, 2007. - 327 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 978-963-389-923-6 kötött : 4200,- Ft
filozófiatörténet - skolasztika - keresztény teológia
141.31 *** 21
[AN 2668470]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2007.
   Tanuljunk Senecától is! / összeáll. Vidovszky Gábor ; szerk. Péntek Márta. - Budapest : Vidovszky G., 2007. - 26 fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-3825-8 fűzött
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
Római Birodalom - filozófus - 1. század
1(37)Seneca,_L._A.
[AN 2670972]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10625 /2007.
   Arany szútrák ; Hanszakunda-upanisad / [összeáll. és szerk. Bhakti Kamala Tírtha]. - Ludas-tó : Napkelet Bölcseleti Isk., 2007. - 103 p. ; 18 cm. - (Ánanda könyvek, ISSN 1788-3393 ; 3.)
ISBN 978-963-06-2356-8 fűzött
hinduizmus - Upanisad
294.5 *** 294.118.7
[AN 2669517]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2007.
Ashton, John (1931-)
The quest for paradise (magyar)
   Az éden keresése : a mennyországról és az örök életről alkotott képzetek a világ mítoszaiban és vallásaiban / John Ashton és Tom Whyte ; [ford. Balikó Nándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 160 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 963-09-4775-7 kötött : 5990,- Ft
mitológia - vallás - művelődéstörténet - mennyország
236.6 *** 237 *** 291.13 *** 23/28 *** 292/299 *** 930.85
[AN 2668733]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2007.
Beru Khyentze Rinpoche
   Az együttérzés és a bölcsesség belső ösvénye : magyarázatok Santidéva A bódhiszattva ösvény című meditáció kézikönyvéhez / Beru Khjence Rinpocse ; [... ford. Láma Csöpel] ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Tar ; Budapest : Buddhista Meditáció Közp., [2007]. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87027-2-2 fűzött
Śāntideva (VII. sz). Bodhicaryāvatāra
buddhizmus
294.3
[AN 2668054]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2007.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése : magyarázó jegyzetekkel / [a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága által szerkesztett kiad.]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 1601, [6] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-300-996-3 kötött : 4100,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2680696]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2007.
Bodnár Dániel (1957-)
   Evangélium és filmművészet / Bodnár Dániel. - [Törökbálint] : Zarándok K., 2007. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86778-9-1 fűzött
krisztológia - filmművészet - evangélium - bibliamagyarázat
232 *** 226.07 *** 791.43(100)
[AN 2668278]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2007.
Christian belief (magyar)
   A keresztyén hit / [szerk. Alister McGrath] ; [ford. Árpádföldi Zsófia]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 351 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-558-082-8 kötött
kereszténység
23/28
[AN 2670042]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2007.
   Családkönyv : református keresztyén szemmel / [összeáll. ... Ablonczy Dániel]. - Budapest : Open Art, 2007. - 177 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87124-5-5 fűzött
vallási erkölcs - család
241 *** 173
[AN 2680616]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2007.
   ...et usque ad ultimum terrae : the Apostolic Penitentiary in local contexts / ed. by Gerhard Jaritz, Torstein Jørgensen, Kirsi Salonen ; [org. by the] Central European University Department of Medieval Studies, ... Hungarian Academy. - Budapest : CEU Dep. of Medieval Studies ; Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press ; Rome : Hung. Acad., 2007. - [6], 129 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 10.)
A 2005. júniusában Rómában rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-83-7 fűzött
Paenitentiaria Apostolica
Vatikán - egyházjog - bűnbocsánat - 15. század - konferenciakiadvány
262.136.34"14" *** 265.6 *** 348.412.42 *** 061.3(45-2Roma)
[AN 2668883]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2007.
   Az ezeréves ifjú : tanulmányok Szent Imre herceg 1000 évéről / [... szerk. Lőrincz Tamás] ; [közread. a] Szent Imre-templom. - Székesfehérvár : Szt. Imre Templomig., 2007. - 163 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2783-2 fűzött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
Magyarország - Székesfehérvár - szent - uralkodócsalád - temetkezési hely - kultusz - keresztény művészet - 11. század
235.3(092)Imre,_Árpád-házi *** 73/76.046.3(439) *** 726.82(439-2Székesfehérvár) *** 394.944(439)
[AN 2669506]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2007.
Füzeskuti Ferenc
   Menedék, Buddha, tan, közösség / Csögyam Trungpa nyomán láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2007]. - 54 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-87027-4-6 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2669744]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2007.
Füzeskuti Ferenc
   Az öt erő / Thinle Norbu nyomán láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2007]. - 27 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-87027-3-9 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2669788]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2007.
Gaál Botond (1946-)
   A zárt világ felnyitása / Gaál Botond ; [közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : HITEK DRHE, 2007. - 132, 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A függelékben Kérdő Kálmán "Természet, természetleírás és matematika" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 123-129.
Kötött (hibás ISBN 978-963-8429-56-8)
vallásfilozófia - kereszténység - tudománytörténet - matematika
21 *** 23/28 *** 51(091)
[AN 2669373]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2007.
   "Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek!" : 25 éves a Református Iszákosmentő Misszió : jubileumi kiadvány : a 25 éves hálaadó ünnepség előadásai, Berekfürdő, 2006. október 24-25. / [szerk. Balog Margit]. - Budapest : RMK, 2007. - 90 p. ; 18 cm. - (Református Missziói Központ kiskönyvtára, ISSN 1789-2910)
ISBN 978-963-06-2361-2 fűzött
Református Iszákosmentő Misszió (Budapest)
Magyarország - református egyház - karitatív szervezet - alkoholizmus - 20. század - ezredforduló - konferenciakiadvány
258 *** 364.4(439) *** 266.3(439) *** 364.272 *** 613.81 *** 061.3(439-2Berekfürdő) *** 061.235(439)
[AN 2669415]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2007.
   "Isten szolgája" : emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról : Budapest, Parlament, 2006. november 4. / [összeáll. Soós Viktor]. - Lakitelek : Antológia, 2007. - 161 p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Mindszenty Társaság. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9354-51-7 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - katolikus egyház - egyházügy - bíboros - 20. század - konferenciakiadvány
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2668287]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2007.
Karma-tshe-rin, Khenpo
   A közönséges tudat és a bölcsesség : III. Karmapa Rangdzsung Dordzse / Khenpo Cering tanítása ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Tar ; Budapest : Buddhista Meditáció Közp., [2007]. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87370-0-7 fűzött
Ran-byun-rdo-rje (karmapa), III. (1284-1339)
buddhizmus
294.3
[AN 2668343]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2007.
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
A 3. köteten az egyéb címadat: törekvőknek, a 4. köteten: keresőknek. - Méretváltozata: 30 cm
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Szívbéli világosságom : egy süket, néma és vak írásából / Helen Keller. - 2007. - 188 p. : ill.
Light in my darkness
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2770-2 fűzött
Keller, Helen (1880-1968)
vallásos irodalom - kinyilatkoztatás - memoár
248.215 *** 244(0:82-94)
[AN 2670132] MARC

ANSEL
UTF-810641 /2007.
Liebi, Roger (1958-)
Sprachenreden oder Zungenreden? (magyar)
   Nyelveken beszélés vagy nyelveken szólás? / Roger Liebi. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2007. - 88 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 81-85.
ISBN 978-963-7369-67-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7369-67-7)
ISBN 963-7369-67-8
vallásos irodalom - pünkösdista egyház
244 *** 284.57
[AN 2671072]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2007.
Lövgren, Johan Filip
Vare lamper slokner (magyar)
   ...és lámpásaik kialusznak / J. F. Lövgren. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2007. - 176 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-83-4 fűzött
vallásos irodalom - norvég irodalom - regény
244(0:82-31) *** 839.6-31=945.11
[AN 2671062]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2007.
Madsen, Niels Peder
Strandfogdensdatter (magyar)
   A partfelügyelő leánya / N. P. Madsen ; [ford. Iványi Tiborné]. - Budapest : Evangéliumi K., 2007. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-82-7 fűzött
dán irodalom - vallásos irodalom - regény
244(0:82-31) *** 839.8-31=945.11
[AN 2671095]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2007.
Molnár Alajos
   Jézus keresztútja a családban / [az elmélkedéseket írta Molnár Alajos] ; [fotók Jámbori Tamás]. - Körmend : Gyürki L., 2007. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
szenvedéstörténet - család
232.963 *** 248.159.23 *** 173
[AN 2669944]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2007.
Mücher, Werner
Heute noch Gemeindezucht? (magyar)
   Gyülekezeti fegyelmezés / Werner Mücher. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2006. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-69-8 fűzött
ISBN 963-7369-69-4
protestáns egyház - fegyelmi büntetés
257
[AN 2671069]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2007.
Mythology (magyar)
   Mitológia : mítoszok, mondák és legendák / összeáll. Alice Mills ; [ford. Antóni Csaba et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 528 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 6-7, 513-514.
ISBN 963-09-4837-0 kötött : 11900,- Ft
mitológia
29
[AN 2668722]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2007.
Nemere István (1944-)
   Mohamed és a többiek : az iszlám vallás kezdetei / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-433-X fűzött
Mohamed (próféta) (570?-632)
iszlám - vallásalapító - próféta - 6. század - 7. század
297(092)Mohamed
[AN 2668199]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2007.
O-rgyan-'jigs-med-chos-kyi-dban-po (dpal-sprul)
   Tett, ok és gyümölcs / Kün-Zang Láma szóbeli tanítása, ahogy Patrül Rinpocse leírta ; láma Csöpel tanítása. - Tar ; Budapest : Buddhista Meditáció Közp., 2007-. - 21 cm. - (Buddhista meditáció, ISSN 1419-9823)
A leírás a 4. köt. alapján kész.
buddhizmus
294.3
[AN 2670265]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2007. - 176 p.
ISBN 978-963-87370-1-4 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2670267] MARC

ANSEL
UTF-810649 /2007.
Peters, Benedikt
Geöffnete Siegel (magyar)
   A Jelenések könyvének magyarázata : feltört pecsétek : a jövő irányvonalai a Jelenések könyvében / Benedikt Peters. - Budapest : Evangéliumi K., 2007. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 963-7369-59-7 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
Jelenések könyve - bibliamagyarázat
228.07
[AN 2671099]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2007.
Philip, Joe S.
Who paid... the ultimate price for you (magyar)
   Ki fizette meg érted a legnagyobb árat? : tanulmány a Mózes 3. könyvében levő áldozatokról / Joe S. Philip. - Budapest : Evangéliumi K., 2007. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-73-5 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes. 3. könyv
áldozat - ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.13.07 *** 217
[AN 2671098]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2007.
Puskely Mária (1933-)
   A keresztény szerzetesség történeti fogalomtára / Puskely Mária. - [Budapest] : Kairosz, 2006. - 846 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és francia nyelven
ISBN 963-9642-30-4 kötött : 6500,- Ft
szerzetesség - keresztény egyház - szaklexikon
271(100)(091):030
[AN 2669553]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2007.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Come follow me (magyar)
   Szó, mely éget / Osho ; [ford. Shivanando]. - 3. kiad. - [Budapest] : Amrita, 2007. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 963-9234-25-7 fűzött : 2100,- Ft
Jézus
vallásos irodalom
244
[AN 2669497]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2007.
Remmers, Arend
Das kostbare Blut Jesu Christi (magyar)
   Jézus Krisztus drága vére / Arend Remmers. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2007. - 54 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-78-0 fűzött
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 2671059]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2007.
   Római dokumentumok. - Budapest : Szt. István Társ., 2007-. - 20 cm
kereszténység - katolikus egyház
23/28 *** 282
[AN 2680647]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [17/a.], A Hittani Kongregáció "Dominus Iesus" nyilatkozata Jézus Krisztus és az Egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról / [ford. Diós István]. - 2007. - 44 p.
Borítócím: Dominus Iesus : a Hittani Kongregáció nyilatkozata Jézus Krisztus és az Egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról
ISBN 978-963-361-187-6 fűzött : 560,- Ft
krisztológia - katolikus egyház
232.3 *** 282
[AN 2680648] MARC

ANSEL
UTF-810655 /2007.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Magánkinyilatkoztatások Magyarországról / Sípos (S) Gyula. - [Törökbálint] : Zarándok K., 2007. - 103 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-86778-8-4 fűzött
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 2668251]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2007.
Szathmári Tamás
   Prohászka Ottokár Magyarország apostola és tanítója / Szathmári Tamás előadása. - [Budapest] : Karolina Egyes., 2007. - [2], 16, II p. ; 17 cm. - (Karolina füzetek ; 2.)
ISBN 978-963-87537-1-7 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus egyház - püspök - századforduló - 20. század - életrajz
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2670696]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2007.
   Templomi énekeskönyv / [... szerk. Manorāma dāsa]. - 3. kiad. - Somogyvámos : Lál, cop. 2007. - 59 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-87516-2-1 fűzött
Krisna-tudatúak felekezete - énekeskönyv
294.55 *** 264-17
[AN 2668833]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2007.
   Tudomány és vallás : a fejlődéselmélet és a földön kívüli élet kérdései : Manréza Szimpózium, 2006 : Dobogókő, 2006 szeptember 22-24. / szerk. Hetesi Zsolt, Teres Ágoston. - Budapest : Kairosz, 2007. - 209 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Rend. a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszék. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-662-058-5 * fűzött (hibás ISBN 978-662-058-5)
tudomány - vallás - evolucionizmus - teremtés - földön kívüli élet - konferenciakiadvány
215 *** 141.155 *** 575.8 *** 001.94 *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 2669557]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2007.
Várady József
   Tiszáninnen református templomai 5-ös számú pótfüzete: a lelkészek neve és sírjaik / Várady József. - Debrecen : Várady J., 2006. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-1503-7 fűzött
ISBN 963-06-1503-7
Tiszáninneni Református Egyházkerület
temetkezési hely - protestáns lelkész - sírfelirat
284.2(439-03Tiszáninneni_egyházkerület)(092) *** 929.55(439-03Tiszáninneni_egyházkerület) *** 726.82(439-03Tiszáninneni_egyházkerület)
[AN 2669405]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10660 /2007.
Accovis, Maviangela
100 witcheries to make lots of friends (magyar)
   Hogyan szerezzünk barátokat? / [... szöveg Maviangela Accovis, Federico Taddia] ; [ill. Simona Marzorati] ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 95 p. : ill. ; 18 cm. - (W.i.t.c.h. Válogatott bosziságok)
ISBN 978-963-628-581-4 fűzött : 999,- Ft
barátság - gyermekkönyv
316.647.2(02.053.2) *** 177.63(02.053.2)
[AN 2670321]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2007.
Albert József (1944-)
   Romák, hajléktalanok Veszprémben / Albert József, Kalocsai Adrienn ; [közread. a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2006. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86974-3-1 fűzött
ISBN 963-86974-3-1
Veszprém - cigányság - szociális helyzet - hajléktalan - szociális munka - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.347(=914.99)(439-2Veszprém)"200"(083.41) *** 364.252(439-2Veszprém)"200"(083.41) *** 364.46
[AN 2667944]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2007.
Arnold, David
   Research agenda for the applications of ICT to cultural heritage / David Arnold, Guntram Geser. - Budapest : Archaeolingua, 2007. - 103 p. : ill. ; 29 cm. - (EPOCH publication)
Bibliogr.: p. 95-99.
ISBN 978-963-8046-80-2 fűzött
Európai Unió - örökség - digitális technika
316.7 *** 7.025.4(4-62) *** 681.32
[AN 2669358]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2007.
   Digital applications for tangible cultural heritage : report on the state of the Union policies, practices and developments in Europe : EPOCH survey 2004/2005 / ed. by Franco Niccolucci, Guntram Geser with Teresa Varricchio ; [publ. by Archaeolingua]. - Budapest : Archaeolingua, 2006. - 168 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 963-8046-68-6 fűzött
Európai Unió - örökség - kultúra - műemlékvédelem - digitális technika
316.7(4-62) *** 681.32 *** 7.025.4
[AN 2668240]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2007.
Fukuyama, Francis (1952-)
Trust (magyar)
   Bizalom : a társadalmi erények és a jólét megteremtése / Francis Fukuyama ; [ford. Somogyi Pál László]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1997. - 615 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8383-5 kötött : 3200,- Ft
kultúrszociológia - társadalmi tőke - bizalom - kapitalista rendszer
316.7 *** 316.334.2 *** 330.342.146
[AN 2680701]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2007.
Husz Mária (1954-)
   Hét fejezet a kulturális örökségturizmusról / Husz Mária. - Pécs : PTE FEEK, 2007. - 309 p. ; 24 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 288-304.
ISBN 978-963-642-152-6 fűzött
örökség - kultúra - kulturális igazgatás - műemlékvédelem
316.7 *** 351.853 *** 7.025.4 *** 338.48
[AN 2669552]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2007.
   A nők világa : művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok / szerk. Fábri Anna, Várkonyi Gábor. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2007. - 339 p. : ill. ; 24 cm
A 2004. februárjában Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-425-9 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
316.37-055.2(439) *** 930.85-055.2(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2669958]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2007.
Paulus Alajos (1925-)
   A magyar falu, Mezőhék küzdelme a megmaradásáért : 1972-2006 / Paulus Alajos. - Budapest : Püski, 2007. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-31-5 fűzött : 1980,- Ft
Mezőhék - szociográfia - településügy - falu - dokumentumfilm - televíziós műsorszám - szövegkönyv
308(439-2Mezőhék)"19" *** 911.373(439)"197/200" *** 894.511-293.7 *** 791.9.097(439)
[AN 2668341]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2007.
Rómer Pál (1921-)
   Árnyékos oldal / Rómer Pál. - Alsóörs : Szerző, 2007. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3880-7 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - parasztság - mezőgazdaság - szociográfia - 20. század
316.343.64(439)"19" *** 338.43(439)"19" *** 308(439)"19"
[AN 2668141]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2007.
Stehr, Nico
The fragility of modern societies (magyar)
   A modern társadalmak törékenysége / Nico Stehr ; [ford. Rohonyi András]. - Budapest : Gondolat : Infonia, 2007. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778)
Bibliogr.: p. 249-272.
ISBN 978-963-693-002-8 kötött : 3480,- Ft
információs társadalom
316.77 *** 659.2
[AN 2668418]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2007.
Udvarhelyi Éva Tessza
   Vándorok kultúrák között : az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak / Udvarhelyi Éva Tessza. - Budapest : Udvarhelyi É. T., 2007. - 217 p. ; 17x17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3811-1 fűzött : 2000,- Ft
társadalmi kapcsolat - multikultúra - interjú
316.472.4(100)(047.53) *** 316.7(100)(047.53)
[AN 2667972]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10671 /2007.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Közmondások : 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - 3. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - XIII, 171, [2] p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 1.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2005. - Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-40-7 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2680722]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2007.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Szólások : 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára / Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor. - 3. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - XIII, 231 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 2.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2005. - Bibliogr.: p. XII-XIII.
ISBN 963-7094-39-3 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2680725]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2007.
Haller, Dieter
dtv-Atlas Ethnologie (magyar)
   Etnológia / Dieter Haller ; Bernd Rodekohr ill. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 312 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Atlasz ; 16.)
Ford. Borbély Mária. - Bibliogr.: p. 283-291.
ISBN 978-963-9615-60-1 kötött : 4490,- Ft (hibás ISBN 963-9615-60-1)
néprajz
39
[AN 2670775]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2007.
   Körvonalak - formára fűzve és szabadon : kiállítás a budapesti Egyetemi Könyvtár Dísztermében, 2007. június 27 - augusztus 31. = Figures - corset and free : exhibition of the University Library at the Hall of the University Library Budapest, 27 June - 31 August 2007 / [a ... vezetőjét írta és a kiállítást rend. Fabó Edit]. - Budapest : ELTE Egy. Kvt., 2007. - 61 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 51-57. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-463-929-9 fűzött
Magyarország - divattörténet - 19. század - századforduló - apróhirdetés - kiállítási katalógus
391(439)"18/191" *** 659.131(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2670785]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2007.
Margalits Ede (1849-1940)
Magyar közmondások és közmondásszerű szólások (új kiadása)
   Magyar szólások és közmondások kézikönyve : [A-Z-ig] / Margalits Ede. - Repr. kiad. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 528 p. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Kókai, 1897
ISBN 978-963-9778-21-4 kötött
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2669834]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2007.
Tasi Kata
   Mesél a világ : felnőtt barátaim legkedvesebb gyermekmeséi széles e világból / Tasi Kata ; Tóth-Vásárhelyi Réka rajz. - Budapest : M. Napló, 2006. - 79, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9603-37-6 kötött : 1995,- Ft
népmese - gyermekkönyv
398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2670383]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10677 /2007.
   Biztonságpolitikai kézikönyv / szerk. Deák Péter. - Budapest : Osiris, 2007. - 642 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321)
Bibliogr.: p. 587-624.
ISBN 978-963-389-915-1 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - biztonságpolitika - globalizáció - 20. század - ezredforduló
327(100)"19/200" *** 355.02(100) *** 327(439)"200" *** 339.9(100)
[AN 2668473]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2007.
Blutman László (1961-)
   Union citizens, free movement and self-sufficiency / László Blutman. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 96-113. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 6.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Európai Unió - migráció - nemzetközi jog - állampolgárság
325.1(4-62) *** 341.215.43(4-62) *** 342.71(4-62)
[AN 2670411]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2007.
Domonkos László (1951-)
   Az Auróra utolsó lövése : válogatott cikkek, 1997-2007 / Domonkos László. - Budapest : Püski, 2007. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-28-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar történelem - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika - interjú
323(439)"200"(047.53) *** 943.9"19"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2668350]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2007.
   Holokauszt Emléknap : megemlékezés a Terror Háza Múzeumnál, 2007. április 15. = Holocaust Memorial Day : commemoration at the House of Terror Museum, April 15, 2007. = Yŵm ha-ziy�arŵn le-šŵ'ah : Ṭeges 'az�arah ḃmẇzey'ûn ha-Ṭerûr, 15 ḃe'aṗriyl, 2007. - [Budapest] : Terror Háza Múz., 2007. - 26, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3864-7 fűzött
Magyarország - holokauszt - zsidóság - megemlékezés
323.12(=924)(439)"1944/1945" *** 061.7(439-2Bp.)"2007"
[AN 2669550]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2007.
Kéthly Anna (1889-1976)
   Száműzve, de le nem győzve : Kéthly Anna emigrációs levelezése, 1957-1976 / szerk. Zichy Mihály ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 351 p., XVI t. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 978-963-7486-59-3 fűzött : 3300,- Ft
Kéthly Anna (1889-1976)
magyar történelem - emigráció - politikus - emigráns - levelezés - Kádár-korszak - 20. század - történelmi forrás
325.25(=945.11)(100)"195/197"(093) *** 32(439)(092)Kéthly_A.(044) *** 943.9"195/197"(093)
[AN 2670244]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2007.
Lezsák Sándor (1949-)
   Iskola a politikában avagy Mit nem tudott Herder úr? : politikai írások, parlamenti felszólalások : 1987-2007 / Lezsák Sándor. - Lakitelek : Antológia, 2007. - 290 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9354-52-4 fűzött
Magyarország - politikus - politika - oktatáspolitika - rendszerváltás - ezredforduló - előadóbeszéd
32(439)(092)Lezsák_S.(042.5) *** 32(439)"198/200"(042.5) *** 37.014(439)"199/200"
[AN 2668332]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2007.
   Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században : a VI. Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 2006. augusztus 22-26., szimpóziumának anyaga / szerk. Pritz Pál Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat. - Budapest : MTT, 2006. - 317 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9223-14-1 kötött
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9223-14-1)
Magyarország - külpolitika - 20. század - konferenciakiadvány
327(439)"19" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2669734]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2007.
   Politika csodaországban / Fokasz Nikosz szerk. - Budapest : ÚMK, 2007. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Ellīnika biblia, ISSN 1788-6945 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9609-68-6 fűzött : 2580,- Ft
Görögország - belpolitika - 19. század - 20. század
323(495)"18/19"
[AN 2671065]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2007.
Schmidt Mária (1953-)
A titkosszolgálatok kulisszái mögött (angol)
   Battle of wits : beliefs, ideologies and secret agents in the 20th century / Mária Schmidt ; [transl. Ann Major] ; [publ. by the] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., 2007. - 320 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 303-320.
ISBN 978-963-86784-7-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - titkosszolgálat - hidegháború - 20. század - koncepciós per
327.54(100)"194/198" *** 327.84(439)"194/195" *** 327.84(47)"194/198"
[AN 2668091]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2007.
Stumpf István (1957-)
   "Az Országház kapujában" / Stumpf István. - Budapest : Századvég, 2007. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283-287.
ISBN 978-963-7340-45-1 kötött : 3675,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200"
[AN 2669585]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2007.
Szathmári Tamás
   Gróf Tisza István a politika ártatlan áldozata / Szathmári Tamás előadása. - [Budapest] : Karolina Egyes., 2007. - [2], 20, II p. ; 17 cm. - (Karolina füzetek ; 3.)
ISBN 978-963-87537-2-4 fűzött
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - életrajz
32(439)(092)Tisza_I. *** 943.9"190/191"
[AN 2670700]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2007.
Székelyhidi Ágoston (1935-)
   Nemzet és rendszerváltozás / Székelyhidi Ágoston. - Lakitelek : Antológia, 2007. - 264, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9354-53-1 fűzött
Magyarország - magyarság - nemzettudat - belpolitika - magyar irodalom története - rendszerváltás - ezredforduló
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 323(439)"198/200" *** 894.511(091)
[AN 2668318]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2007.
Tóth Károly (1945-)
   Előkérdések az Európai Unióhoz csatlakozás miatti alkotmánymódosításokhoz / Tóth Károly. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 678-691. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 42.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Európai Unió - alkotmányjog - integráció - szuverenitás
327.39(4-62) *** 342.4(4-62) *** 342.156
[AN 2670611]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2007.
Trócsányi László (1956-)
   Régiók és közösségek szerepe az európai integrációban: egység és sokszínűség / Trócsányi László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 714-723. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 44.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás francia nyelven
Fűzött
Európai Unió - regionalizmus - integráció
327.39(4-62) *** 332.14(4-62)
[AN 2670617]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2007.
Türk Attila
   Népi felkelések Magyarországon / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2007. - 198 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-375-472-6 fűzött
Magyarország - felkelés - magyar történelem
323.269(439)"104/183" *** 943.9"104/183"
[AN 2668244]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2007.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Israel, Palestina (magyar)
   Izrael, Palesztina : béke vagy szent háború / Mario Vargas Llosa ; Morgana Vargas Llosa fényképeivel ; [ford. Benyhe János]. - Budapest : Európa, 2007. - 156 p., [32] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8422-1 kötött : 2100,- Ft
Izrael - Palesztina - történelem - belpolitika - ezredforduló - riport
323(569.4)"200"(0:82-92) *** 956.94"200"(0:82-92) *** 956.94(=927)(0:82-92)
[AN 2668214]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10693 /2007.
   Anthropology of the Indo-European world and material culture : proceedings of the 5th International Colloquium of Anthropology of the Indo-European World and Comparative Mythology / ed. by Marco V. García Quintela, Francisco J. González García and Felipe Criado Boado. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - 368 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 20.)
A konferenciát 2004. szept. 22-24. között tartották az Universidad de Santiogo de Compostela rendezésében. - Váltakozva angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-8046-72-4 kötött
régészet - művelődéstörténet - indoeurópai népek - konferenciakiadvány
903/904 *** 930.85(=91) *** 061.3(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 2669771]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2007.
   Archaeological and cultural heritage preservation within the light of new technologies : selected papers from the Joint Archaeolingua-EPOCH Workshop, 27 September - 2 October 2004, Százhalombatta, ... / ed. by Erzsébet Jerem, Zsolt Mester and Réka Benczes. - Budapest : Archaeolingua, 2006. - 150 p. : ill. ; 29 cm. - (EPOCH lecture notes)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-78-9 fűzött
Magyarország - régészet - kultúra - örökség - védelem - számítástechnika
903/904(439) *** 681.3 *** 351.853(439) *** 7.025.3/.4(439) *** 061.3(439-2Százhalombatta)
[AN 2669349]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2007.
Bácsmegi Gábor
   Letűnt korok emlékezete : Szurdokpüspöki régmúltja a legújabb régészeti kutatások tükrében / Bácsmegi Gábor, Guba Szilvia. - Szurdokpüspöki : Önkormányzat, 2007. - 31 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Szurdokpüspöki helytörténeti füzetek, ISSN 1216-352X ; 4.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-2780-1 fűzött
Szurdokpüspöki - régészet
903/904(439-2Szurdokpüspöki)
[AN 2668823]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2007.
Bárdi László (1932-)
   Kelet népe vagyunk / Bárdi László. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 180, [3] p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-227-093-7 kötött : 3490,- Ft
Belső-Ázsia - keletkutatás - történész - magyar őstörténet - felfedező utazás - életrajz
930.1(439)(092) *** 930.8(=945.11) *** 910.4(5)(=945.11)(092)
[AN 2668366]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2007.
Békés Csaba (1957-)
   Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában / Békés Csaba ; [... dokumentumokat ford. ... Somlai Katalin] ; [közread. az] 1956-os Intézet. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : 1956-os Int., 2006. - 391 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 345-376. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9739-01-7 kötött : 5990,- Ft
ISBN 963-9739-01-4
magyar történelem - 1956-os forradalom - világpolitika
943.9"1956"(093.2) *** 327"1956"(093.2)
[AN 2680641]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2007.
Blazovich László (1943-)
   Város és uradalom : tanulmányok és források Gyula XV-XVI. századi történetéből / Blazovich László ; társszerzők Galántai Erzsébet és Schmidt József. - Gyula : Békés M. Lvt., 2007. - 89 p. ; 25 cm. - (Gyulai füzetek, ISSN 0865-8641 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7239-51-9 fűzött
Gyula - helytörténet - 15. század - 16. század - történelmi forrás
943.9-2Gyula"14/15"(093)
[AN 2668852]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2007.
Cannella, Attilio (1928-2005)
   L'idea e la parola : il secondo novecento : manuale storico-letterario per un' Europa dei saperi / Attilio Cannella. - Budapest : Mobil, 2007. - 2 db : ill. ; 23 cm
művelődéstörténet - 20. század
930.85(100)"19"
[AN 2668573]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 293 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7492-44-0 fűzött
művelődéstörténet - 20. század
930.85(100)"19"
[AN 2668575] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 372 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7492-45-7 fűzött
művelődéstörténet - 20. század
930.85(100)"19"
[AN 2668577] MARC

ANSEL
UTF-810700 /2007.
   Communicating cultural heritage in the 21st century : the Chiron project and its research opportunities / [ed. by] Sorin Hermon, Franco Niccolucci. - Budapest : Archaeolingua, 2007. - 124 p. : ill. ; 30 cm. - (EPOCH publications)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-81-9 fűzött
régészet - örökség - kultúra - számítástechnika - informatika - védelem
903/904 *** 681.3 *** 7.025.3/.4 *** 351.853
[AN 2669352]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2007.
Földi Pál
   A koreai háború : 1950-1953 / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2006. - 198 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-963-375-461-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-375-461-5)
Korea - történelem - hadtörténet - hidegháború
951.9"195" *** 355.48(519)"1950/1953" *** 327.54(100)"195"
[AN 2668281]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2007.
Géczi János (1954-)
   A rózsa és jelképei : a keresztény középkor / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2007. - 271 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 251-262.
ISBN 978-963-9610-99-6 kötött : 3200,- Ft
művelődéstörténet - középkor - keresztény művészet - rózsa - jelkép
930.85(4)"04/14" *** 7.033 *** 582.734 *** 003.62 *** 246
[AN 2668419]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2007.
Harangozó Imre (1965-)
   Mert ennek a hideg télnek nemsokára vége szakad.. : az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményei, eseményei és következményei az újkígyósi népi emlékezet tükrében / Harangozó Imre, Turovszki Krisztián ; az Újkígyósért Közalapítvány kiadványa. - Újkígyós : Újkígyósért Közalapítvány, 2007. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2021-5 fűzött
Újkígyós - magyar történelem - helytörténet - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - oral history - memoár
943.9"194/196"(0:82-94) *** 943.9-2Újkígyós"1956"(0:82-94)
[AN 2667939]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2007.
Hilton, Paris (1981-)
Confession of an heiress (magyar)
   Egy örökösnő vallomásai : csajos-cserfes kukucs a mísz póz mögé / Paris Hilton és Merle Ginsberg ; fotó Jeff Vespa ... - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 188 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Steiner Kristóf
ISBN 978-963-9615-63-2 fűzött : 3990,- Ft
Hilton, Paris (1981-)
Egyesült Államok - híres ember - ezredforduló - 21. század
929(73)Hilton,_P.
[AN 2668084]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2007.
Hirmann László (1967-)
   Híres újpestiek / Hirmann László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 189, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-963-09-5625-3 kötött
Magyarország - Budapest. 4. kerület - híres ember - életrajz
929(439-2Bp.IV.) *** 929(439)
[AN 2668021]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Az abszolutizmus kora és a barokk / [ford. Gyulai Katalin, Smid Bernadett]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5577-5 kötött : 1490,- Ft
Európa - történelem - világtörténelem - művelődéstörténet - barokk - 17. század - 18. század
940"16/17" *** 930.9"16/17" *** 930.85(4)"16/17" *** 7.034.7
[AN 2668353] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., A forradalmak évszázada / [ford. Horváth László]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5578-2 kötött : 1490,- Ft
Európa - Egyesült Államok - Franciaország - történelem - művelődéstörténet - 18. század - felvilágosodás - napóleoni kor
940"17/18" *** 944"17/181" *** 930.85(100)"17/18" *** 973"17"
[AN 2671088] MARC

ANSEL
UTF-810707 /2007.
Kecskés Gusztáv (1967-)
   Franciaország és a magyar forradalom, 1956 / Kecskés D. Gusztáv. - Budapest : História : MTA TTI, 2007. - 317 p. ; 24 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 22.)
Bibliogr.: p. 282-308.
Fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9627-05-5)
Franciaország - Magyarország - magyar történelem - külpolitika - 1956-os forradalom - diplomácia - disszertáció
943.9"1956" *** 327(439)"1956" *** 327(44)"1956"
[AN 2665365]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2007.
   Landscape ideologies / ed. by Thomas Meier. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2006. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 963-8046-71-6 fűzött
régészet - tájalakítás - konferenciakiadvány
904 *** 712 *** 061.3(417-2Cork)
[AN 2638336]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2007.
Nemere István (1944-)
   Botrányos királyi esküvők / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-475-7 fűzött
Európa - történelem - uralkodó - házasság - szerelem
940(092) *** 392.6
[AN 2668175]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2007.
Nemere István (1944-)
   Magyarország kormányzói és nádorai / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-491-7 fűzött
Magyarország - történelmi személy - államfő
943.9(092)
[AN 2668197]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2007.
Nemere István (1944-)
   Az utolsó magyar király : Szapolyai János élete / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2006. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-465-8 fűzött
ISBN 963-375-465-8
János (Magyarország: király), I. (1487-1540)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - 16. század
943.9(092)János *** 943.9"15"
[AN 2668195]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2007.
Padányi Lajos
   Crumerum : Nyergesújfalu mai helyén élt népek története a honfoglalásig / Padányi Lajos. - Nyergesújfalu : Önkormányzat, 2007. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1789-0195 ; 2.)
Bibliogr.: p. 29.
Fűzött
Nyergesújfalu - helytörténet - régészet
930.8(=00)(439-2Nyergesújfalu) *** 904(439-2Nyergesújfalu)
[AN 2670965]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2007.
Sigmund, Anna Maria
Die Frauen der Nazis (magyar)
   A nácik asszonyai / Anna Maria Sigmund ; [ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Európa, 2007-. - 19 cm
Németország - nő - 20. század - történelem - életrajz
943.0"193/194"(092) *** 929-055.2(430)"193/194"
[AN 2680770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2007. - 363 p. : ill.
Bibliogr.: p. 355-358.
ISBN 978-963-07-8407-8 kötött : 2500,- Ft
Németország - nő - történelem - 20. század - életrajz
943.0"193/194"(092) *** 929-055.2(430)"193/194"
[AN 2680780] MARC

ANSEL
UTF-810714 /2007.
Szabó Henriett
   Rábahídvég / Szabó Henriett ; [... rajz. és a fényképeket kész. Kamper László] ; [közread. a] Bertha György Közalapítvány. - Rábahídvég : Bertha Gy. Közalapítvány, 2007. - 88 p. : ill., részben színes ; 20 cm + térk.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-3822-7 fűzött
Rábahidvég - helytörténet - helyismeret
943.9-2Rábahídvég *** 908.439-2Rábahídvég
[AN 2668880]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2007.
Sziebig Tímea
   Péterek könyve / Sziebig Tímea. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7168-95-6 kötött : 2300,- Ft
Magyarország - híres ember - művész - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2670330]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2007.
Trauner, Karl Josef (1932-)
   Aus der Werkstatt eines Kulturwissenschafters : zum 75. Geburtstag des Autors / zsgest. und hrsg. von Dorothea und Karl-Reinhart Trauner. - Szentendre : Tillinger P., 2007. - 254 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-0440-X kötött
Németország - Ausztria - művelődéstörténet - németek - emlékkönyv - személyi bibliográfia
930.85(=30)(4) *** 012Trauner,_K._J.
[AN 2670066]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2007.
Türk Attila
   Diktatúrák fénykora : rokon vonások Sztálin és Hitler életében és módszereiben : XX. század történelme / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2007. - 128 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-375-467-2 kötött
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - Szovjetunió - történelmi személy - történelem - századforduló - 20. század - diktatúra - sztálinizmus
930.9"193/194" *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 947(092)Stalin,_I._V. *** 321.74(47)"192/195" *** 323.282(430)"193/194"
[AN 2668204]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2007.
Türk Attila
   Az Oszmán Birodalom története / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2007. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-483-2 fűzött
Oszmán-török Birodalom - történelem
956.0
[AN 2668211]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2007.
Türk Attila
   Tévedések a magyar történelemben / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2007. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-477-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 2668247]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2007.
   Újpest ,1907-2007 : a százéves város / [szerk. Estók János] ; [a képeket Krizsán Sándor és Neufeld Györgyné vál.]. - Budapest : Kossuth, 2007. - 446, [2] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-5624-6 b.
Újpest - Budapest. 4. kerület - helytörténet - művelődéstörténet - gazdaságtörténet
943.9-2Bp.IV. *** 930.85(439-2Bp.IV.) *** 338(091)(439-2Bp.IV.)
[AN 2668060]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2007.
Virágh Ildikó
   Arcok Fejérből / Virágh Ildikó ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2007. - 195 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9558-72-4 fűzött
Fejér (megye) - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439.118)(047.53)
[AN 2669509]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2007.
Zétényi Zsolt (1941-)
   Több fényt! : tanulmányok, gondolatok, beszédek : 1995-2006 / Zétényi Zsolt. - Budapest : Timp, 2007. - 384 p., XVI t. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 375-382.
ISBN 978-963-9614-33-8 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - Mosonmagyaróvár - magyar történelem - helytörténet - 1956-os forradalom - állami terror - büntetőjog - koronázási jelvény - állami szimbólum - Horthy-korszak
943.9-2Mosonmagyaróvár"1956" *** 943.9"1956" *** 323.282(439-2Mosonmagyaróvár)"1956" *** 323.282(439)"194/195" *** 343.8(439)(094) *** 342.519.8(439)
[AN 2668095]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10723 /2007.
100 most beautiful squares of the world (magyar)
   100 legszebb tér a világon : utazások öt földrészen / [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 208 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-09-4776-5 kötött : 6990,- Ft
helyismeret - építészet - város - köztér - fényképalbum
908.100-2(084.12) *** 712.254(100)(084.12) *** 72(100)
[AN 2668731]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2007.
Baltic states (magyar)
   Balti államok: Észtország, Lettország, Litvánia / [... Koronczai Magdolna és Cooper Eszter Virág szerk.] ; [ford. Donga György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 384 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 978-963-09-5503-4 fűzött : 5990,- Ft
Baltikum - útikönyv
914.74(036)
[AN 2668526]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2007.
Barcelona (magyar)
   Barcelona / [szerk. Dorothy Stannard és Pam Barrett] ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 256 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 978-963-09-5500-3 kötött : 3980,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 2668500]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2007.
   Börcs : a hely, ahol élünk... / [írta és szerk. Varga Eszter et al.]. - [Börcs] : [Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyes.], 2006. - 39 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület
ISBN 963-06-1094-9 fűzött
Börcs - helyismeret
908.439-2Börcs
[AN 2668881]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2007.
Brussels (magyar)
   Brüsszel / [szerk. Cathy Muscat] ; [ford. Kozma Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 256 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 963-09-4880-X fűzött : 3980,- Ft (hibás ISBN 963-09-4880)
Brüsszel - útikönyv
914.93-2Bruxelles(036)
[AN 2668504]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2007.
Florence (magyar)
   Firenze / [szerk. Maria Lord] ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 256 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 978-963-09-5501-0 kötött : 3980,-- Ft
Firenze - útikönyv
914.5-2Firenze(036)
[AN 2668496]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2007.
France (magyar)
   Franciaország / [főszerk. Rosemary Bailey] ; [ford. Lorschy Katalin, Tóth Árpád, Tamás Anna]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 720 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-73-1 fűzött
Franciaország - útikönyv
914.4(036)
[AN 2678907]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2007.
Hagyomány és kultúra (angol)
   Tradition and culture : Győrvár és a Faluház Baráti Kör / [szerk. Varga Gézáné]. - Győrvár : Faluház Baráti Kör, 2006. - [34] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Fűzött
Faluház Baráti Kör (Győrvár)
Győrvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Győrvár(084.12)
[AN 2670174]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2007.
Hagyomány és kultúra (német)
   Tradition und Kultur : Győrvár és a Faluház Baráti Kör / [szerk. Varga Gézáné]. - Győrvár : Faluház Baráti Kör, 2006. - [34] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Fűzött
Faluház Baráti Kör (Győrvár)
Győrvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Győrvár(084.12)
[AN 2670168]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2007.
Hagyomány és kultúra (szlovén)
   Tradicija in kultura : Győrvár és a Faluház Baráti Kör / [szerk. Varga Gézáné]. - Győrvár : Faluház Baráti Kör, 2006. - [34] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Fűzött
Faluház Baráti Kör (Győrvár)
Győrvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Győrvár(084.12)
[AN 2670172]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2007.
Hajni István
   Budapest / [fotó ... Hajni István, ... Nagy Norbert, ... Bori Zsolt] ; [szöveg ... Kolozsvári Ildikó]. - Budaörs : MicroNet Kft., 2006. - 210, [5] p. : ill., színes ; 35 cm
Angol, német, olasz és magyar nyelven
ISBN 963-86992-2-1 kötött : 8400,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2667924]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2007.
Huber Péter
   Kongó : az élet egy újabb lehetőség / [fotók ... Huber Péter] ; [szerzők Radnóti Ágnes et al.]. - [Veszprém] : Huber P., 2006. - 144, [5] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 963-229-385-1 fűzött
Kongó - helyismeret - fényképalbum
908.672.4(084.12)
[AN 2668842]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2007.
Italy (magyar)
   Olaszország / [főszerk. Fiona Wild] ; [ford. Thomka István et al.]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 720 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-75-5 fűzött
ISBN 963-9491-75-6
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2680807]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2007.
Kovács Emőke
   A 19. századi Balaton világa / Kovács Emőke. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127-134. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7486-68-5 kötött : 1900,- Ft
Balaton - helyismeret - művelődéstörténet - 19. század
908.439(285.2Balaton)"18" *** 930.85(439)(285.2Balaton)
[AN 2670239]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2007.
Leidig, Michael
Vienna (magyar)
   Bécs / Michael Leidig, Irene Zoech ; [ford. Magyarics Péter]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9491-97-7 fűzött
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2680692]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2007.
Madrid (magyar)
   Madrid / [szerk. Dorothy Stannard] ; [ford. Szászkay Miklós és Kozma Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 254 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 963-09-4879-6 kötött : 3980,- Ft
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 2668495]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2007.
Mészáros Rezső (1942-)
   A társadalomföldrajz és a kibertér / Mészáros Rezső. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 474-486. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 30.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
társadalomföldrajz - internet
911.3 *** 681.324Internet
[AN 2670546]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2007.
Nagy Norbert
   Budapest : English, Deutsch, italiano, français, español, magyar / [fotó Nagy Norbert ..., Bori Zsolt ..., Hajni István ...] ; [szöveg ... Kolozsvári Ildikó]. - Budaörs : MicroNet Kft., cop. 2007. - [86] p. : ill., színes ; 18x25 cm
ISBN 978-963-86992-3-7 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2667930]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2007.
Nagy Norbert
   Budapest : English, Deutsch, italiano, français, español, magyar / [fotó ... Nagy Norbert ..., Bori Zsolt ..., Hajni István ...] ; [szöveg ... Kolozsvári Ildikó]. - 2. bőv. kiad. - Budaörs : MicroNet Kft., 2007. - 92, [3] p. : ill., színes ; 18x25 cm
ISBN 978-963-86992-7-5 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2678584]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2007.
Prague (magyar)
   Prága / [sajtó alá rend. Maria Lord] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 254 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 963-09-4765-X kötött : 3980,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2668512]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2007.
Romig-Kirsch, Ursula
Florenz (magyar)
   Firenze / ... Ursula Romig-Kirsch írta ; [... ford. Szántó Tamás]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-5651-9 fűzött : 1990,- Ft
Firenze - útikönyv
914.5-2Firenze(036)
[AN 2668055]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2007.
Spain (magyar)
   Spanyolország / [... Koronczai Magdolna szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 440 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4768-4 fűzött : 5990,- Ft
Spanyolország - útikönyv
914.60(036)
[AN 2668517]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2007.
Stefánka László
   Nézelődés Fertőrákoson / [írta Stefánka László]. - [Sopron] : Escort Tourist, cop. 2007. - 52 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-7034-57-2 fűzött
Fertőrákos - útikönyv
914.39-2Fertőrákos(036)
[AN 2670163]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2007.
Switzerland (magyar)
   Svájc / [... Koronczai Magdolna szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 366 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4774-9 fűzött : 5990,- Ft
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 2668532]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2007.
   Tájoló / [írta és szerk. Virágh Ildikó] ; [fotó Simon Erika] ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, cop. 2007. - [48] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-9558-71-7 fűzött
Székesfehérvár - Fejér (megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439.118(084.12) *** 908.439-2Székesfehérvár(084.12)
[AN 2669515]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2007.
Thailand (magyar)
   Thaiföld / [... Hollósi Nikolett szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 404 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 963-09-4882-6 fűzött : 5990,- Ft
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 2668521]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2007.
The traveler's atlas (magyar)
   Utazók atlasza : kalauz a világ kihagyhatatlan látnivalóihoz / John Man [et al.] ; [ford. Kozma Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-09-4912-1 kötött : 5990,- Ft
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2668740]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10750 /2007.
Balázs Péter
   Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete / Balázs Péter ; az előszót írta Kapronczay Károly ; sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : Mati ; Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2007. - 2 db (435 p.) : ill. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 57.)
ISBN 978-963-9276-60-4 kötött
Generale normativum in re sanitatis
Habsburg Birodalom - közegészségügy - jogtörténet - rendelet - 18. század
351.77(436/439)"17"(094)(093) *** 614(436/439)"17"(093) *** 340.134(436/439)"17"(093)
[AN 2670007]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 245 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-63-5
Habsburg Birodalom - jogtörténet - közegészségügy - 18. század - történelmi forrás
351.77(436/439)"17"(094)(093) *** 614(436/439)"17"(093) *** 340.134(436/439)"17"(093)
[AN 2670021] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 246-435.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-64-2
Habsburg Birodalom - jogtörténet - rendelet - közegészségügy - 18. század - történelmi forrás
351.77(436/439)"17"(094)(093) *** 614(436/439)"17"(093) *** 340.134(436/439)"17"(093)
[AN 2670023] MARC

ANSEL
UTF-810751 /2007.
Balogh Elemér (1958-)
   Az anyagi büntetőjog egyes intézményei első kódextervezeteinkben / Balogh Elemér. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 10-24. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 1.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Magyarország - büntetőjog - 18. század - 19. század - törvény
343.2(439)(094)"1795" *** 343.2(439)(094)"1830"
[AN 2670391]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2007.
Bérczi Imre (1930-)
   Az iparjogvédelmi tevékenységgel kapcsolatos oltalmi kérdések / Bérczi Imre. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 50-55. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 3.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - iparjog - szabadalom
347.77(439) *** 347.771(439)
[AN 2670401]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2007.
Bíró György (1955-)
   Egyes (magán)jogi elvek egymás közötti viszonyáról / Bíró György. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 58-78. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 4.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 2670406]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2007.
Blazovich László (1943-)
   A gyulai uradalom 1525. évi jövedelemjegyzéke / Blazovich László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 80-93. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 5.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Gyula - földesúri birtokjog - jövedelem - 16. század - történelmi forrás
347.236(439-2Gyula)"1525"(093)
[AN 2670407]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2007.
Bobvos Pál (1952-)
   A szövetkezet vezető tisztségviselőinek jogállásáról és felelősségéről / Bobvos Pál. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 116-129. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 7.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - szövetkezet - vezető alkalmazott - törvény
347.726(439)(094) *** 65.012.4(439)(094)
[AN 2670415]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2007.
Csécsy György (1952-)
   A védjegyjog nemzetközi intézményrendszerének jellemzői / Csécsy György. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 132-145. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 8.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Európai Unió - védjegy
347.772(4-62)
[AN 2670419]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2007.
Cséka Ervin (1922-)
   A kétfokú fellebbvitel bevezetése büntető eljárásjogunkba / Cséka Ervin. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 148-158. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 9.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - fellebbezés
343.156(439) *** 343.114(439)
[AN 2670425]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2007.
   Az esélyegyenlőségi törvény által nyújtott lehetőségek az antidiszkriminációs jogvédelemben / [közread. a] NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda Másság Alapítvány. - [Budapest] : Másság Alapítvány, 2007. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - törvény
342.724(439)(094) *** 342.722.1(439)(094)
[AN 2669666]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2007.
Fábián Ferenc
   Alkotmány és tulajdon / Fábián Ferenc. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 160-177. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 10.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - tulajdonjog - alkotmányjog
347.2(439) *** 342(439)
[AN 2670427]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2007.
Farkas Csaba
   A tagkizárás szabályainak változása az 1988. évi VI. törvénytől napjainkig / Farkas Csaba. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 180-189. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 11.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - társasági jog - törvény
347.72.031.1(439)(094)
[AN 2670428]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2007.
Galgóczy Árpád (1928-)
   A túlélés művészete / Galgóczy Árpád. - [Budapest] : Valo-Art, 2007-. - 20 cm
Galgóczy Árpád (1928-)
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2670045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Magyarok a Gulág haláltáboraiban. - 2007. - 247 p. : ill.
ISBN 978-963-86915-3-8 * kötött (hibás ISBN 978-963-86915-2-1)
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2670050] MARC

ANSEL
UTF-810762 /2007.
Gellén Klára
   A színlelt szerződés meghatározó jegyei és egyéb ismérvei / Gellén Klára. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 192-202. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 12.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - kötelmi jog - szerződés
347.442.24(439)
[AN 2670434]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2007.
Görög Márta
   A nem vagyoni kártérítés összege / Görög Márta. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 204-215. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 13.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - kártérítés
347.513(439)
[AN 2670435]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2007.
Győrffi Dezső
   Vállalkozási szabályzati minták, 2007 [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Szerzők Győrffi Dezső és Győrffi György. - Működési követelmények: Win; MS Word; MS Excel; CD-ROM; egér
iratminta - vállalkozás - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
347.72(439)(083.76)(086.86) *** 658.1(439)(083.76)(086.86)
[AN 2680578]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2007.
Harmathy Attila (1937-)
   A tulajdonjog korlátozásáról / Harmathy Attila. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 238-245. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 15.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - tulajdonjog - szabályozás
347.234(439)
[AN 2670442]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2007.
   Határozatok könyve. - Szikszó : Ervik, [2007]. - [1], 15 p. ; 29 cm + floppy, tagjegyzék (21 p.)
A tagjegyzék szerzője Györffi Dezső és Györffi György
Fűzött
gazdasági társaság - iratminta - elektronikus dokumentum
347.72(439)(083.4)
[AN 2680373]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2007.
Hegedűs Andrea
   Az élettárs öröklési jogi helyzete / Hegedűs Andrea. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 248-261. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 16.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - öröklési jog - élettársi közösség
347.65/.68(439) *** 347.628(439)
[AN 2670445]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2007.
Homoki Nagy Mária (1959-)
   Bérleti szerződés a 19. század bírói joggyakorlatában / Homoki-Nagy Mária. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 264-283. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 17.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - kötelmi jog - bérbeadás - 19. század
347.453(439)"18"
[AN 2670450]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2007.
   III/III-as történelmi olvasókönyv / vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel látta el Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2001-. - 25 cm
Főcím a 4. köteten: ÁVH történelmi olvasókönyv
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - 20. század - történelmi forrás
351.746.1(439)"195/198"(093) *** 323.282(439)"195/198"(093)
[AN 943093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Adalékok az egyházüldözés történetéhez, 1945-1956. - 2007. - 247 p.
ISBN 978-963-662-068-4 fűzött : 3400,- Ft (hibás ISBN 978-963-662)
Magyarország - állami terror - politikai üldözés - egyházügy - katolikus egyház - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - történelmi forrás
323.282(439)"194/195"(093) *** 322(439)"194/195"(093) *** 282(439)"194/195"(093)
[AN 2669568] MARC

ANSEL
UTF-810770 /2007.
Jakab Éva (1957-)
   Panem...: gabonafuvarozás az ókori forrásokban / Jakab Éva. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 286-298. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 18.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Római Birodalom - római jog - gabona - vízi szállítás - teherszállítás
347.463(37) *** 633.1
[AN 2670453]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2007.
Józsa Zoltán
   Állam, közigazgatás, kormányzás: tradíciók, elméletek, gyakorlatok / Józsa Zoltán. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 300-315. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 19.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
közigazgatási jog
342.9
[AN 2670456]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2007.
Juhászné Zvolenszki Anikó
   A felülvizsgálati eljárás újraszabályozása hatályos Polgári perrendtartásunkban / Juhászné Zvolenszki Anikó. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 318-334. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 20.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - polgári perrendtartás - jogi felülvizsgálat
347.957(439)
[AN 2670460]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2007.
Kaltenbach Jenő (1947-)
   Rights of minorities in the third republic of Hungary, 1990-2006 / Kaltenbach Jenő. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 336-347. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 21.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - kollektív jogok
342.724(439)
[AN 2670511]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2007.
Karsai Krisztina (1972-)
   Gondolatok a büntetőjogi fogyasztóvédelemről / Karsai Krisztina. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 350-363. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 22.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - büntetőjog - fogyasztóvédelem
343.373.5(439)
[AN 2670515]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2007.
Kisfaludi András (1958-)
   A jogi személyek ellenőrzésének szabályai az új Polgári törvénykönyv tervezetében / Kisfaludi András. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 384-399. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 24.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - jogi személy - ellenőrzés
347.19(439)
[AN 2670522]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2007.
Kiss Barnabás
   Az alapjogok korlátozása és a közérdek / Kiss Barnabás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 402-416. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 25.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - emberi jog - közérdek
342.7(439) *** 342.7(100)
[AN 2670526]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2007.
Köblös Adél
   Joghatósági megállapodás a 2005. évi hágai egyezményben / Köblös Adél. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 446-459. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 28.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
nemzetközi magánjog
341.9
[AN 2670536]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2007.
Kónyáné Simics Zsuzsa
   A Ptk. alapelveiről és változásaikról / Kónyáné Simics Zsuzsa. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 418-436. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 26.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - polgári jog
347.12(439)
[AN 2670531]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2007.
Lenkovics Barnabás (1950-)
   A harangszó megmaradásának joga / Lenkovics Barnabás. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 462-471. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 29.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - alkotmányjog - emberi jog - harang
342.7(439) *** 342(439) *** 681.819.5
[AN 2670544]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2007.
Lovászy László
   "Semmit rólunk, nélkülünk!" : doktori értekezés : a fogyatékos emberek jogi helyzete Európában, különös tekintettel a fogyatékos emberekre vonatkozó nemzetközi, amerikai egyesült államokbeli és európai uniós jog fejlődésére / Lovászy László Gábor ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. - [Szeged] : SZTE ÁJK Doktori Isk., 2006. - IX, 246, XXXIII p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-2897-6 fűzött
Európai Unió - Egyesült Államok - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - disszertáció
342.72/.73(4-62) *** 342.72/.73(73) *** 364(4-62) *** 364(73)
[AN 2670892]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2007.
Magyarország. Belügyminisztérium. Kollégium
   A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései, 1953-1956 / szerk. Gyarmati György és S. Varga Katalin. - Budapest : Tört. Hiv., 2001-. - 25 cm. - (Állambiztonsági történeti tár, ISSN 1587-6268 ; 1.)
ISBN 963-00-6623-8
Magyarország - belügy - politikai rendőrség - Rákosi-korszak - történelmi forrás
354.31(439)"1953/1956"(093.2) *** 351.746.1(439)"1953/1956"(093.2)
[AN 901692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1. köt., Az 1956. január 18. és 1956. október 15. közötti ülések / összeáll. és a jegyzeteket kész. Kajári Erzsébet. - 2006. - 521 p.
ISBN 963-00-6626-2 kötött
Magyarország - belügy - politikai rendőrség - Rákosi-korszak - történelmi forrás
354.31(439)"1953/1956"(093.2) *** 351.746.1(439)"1953/1956"(093.2)
[AN 2670647] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2. köt., Az 1956. május 21. és 1956. október 15. közötti ülések. - 2006. - p. 523-1001.
ISBN 963-229-333-9 kötött
Magyarország - belügy - politikai rendőrség - Rákosi-korszak - történelmi forrás
354.31(439)"1953/1956"(093.2) *** 351.746.1(439)"1953/1956"(093.2)
[AN 2670654] MARC

ANSEL
UTF-810782 /2007.
Miskolczi Bodnár Péter (1957-)
   Az engedélyköteles összefonódási szerződés léte, hatálya és érvényessége / Miskolczi Bodnár Péter. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 488-510. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 31.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - polgári jog - szerződés
347.442(439)
[AN 2670548]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2007.
Moldova György (1934-)
   Szabadíts meg a gonosztól! : riport a börtönökről / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007-. - 20 cm
Magyarország - magyar irodalom - börtön - szociográfia - 20. század - publicisztika
343.812(439)"198"(0:82-92) *** 308(439)"198"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2668392]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 273, [2] p. - (Életműsorozat ; 8.)
ISBN 978-963-9706-25-5 kötött
Magyarország - magyar irodalom - börtön - szociográfia - 20. század - publicisztika
343.812(439)"198"(0:82-92) *** 308(439)"198"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2668395] MARC

ANSEL
UTF-810784 /2007.
Molnár Imre (1934-)
   Magánjogi és büntetőjogi felelősség találkozási pontjai az ókori római jogban / Molnár Imre. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 512-536. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 32.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
római jog - polgári jog - felelősség
347.447(37) *** 343.96(37)
[AN 2670549]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2007.
Nagy Ferenc (1948-)
   Vázlat a büntetőjogi dogmatikáról / Nagy Ferenc. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 538-555. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 33.)
Bibliogr. - Klny: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
büntetőjog - jogdogmatika
343 *** 340.134
[AN 2670553]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2007.
Paczolay Péter (1956-)
   Különvélemények a tulajdonhoz való jog alkotmányos korlátairól / Paczolay Péter. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 558-572. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 34.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - tulajdonjog - közérdek
347.23(439) *** 342.7
[AN 2670556]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2007.
Papp Tekla
   Timesharing contract / Tekla Papp. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 574-584. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 35.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662
Fűzött
Magyarország - dologi jog - résztulajdon
347.238(439) *** 347.218(439)
[AN 2670590]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2007.
Pokol Béla (1950-)
   Jogdogmatika és értelmi rendszer - jogtörténeti vázlat / Pokol Béla. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 586-604. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 36.)
Bibliogr.: p. 602-603. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
jogtudomány - jogdogmatika
34(091) *** 340.134
[AN 2670592]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2007.
Ruszoly József (1940-)
   Das Nationalitätengesetz von Szeged und die Verfassungsentwicklung in Europa, 1848-1849 : ein Grundriss / József Ruszoly. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 606-616. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 37.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - Európa - kollektív jogok - nemzetiség - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
342.724(439)"1849" *** 342.724(4)"18"
[AN 2670596]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2007.
Sojka, Klaus (1926-)
   Umweltrecht als Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft : eine selbsterlebte Epoche mit ihren Folgen / Klaus Sojka. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 618-629. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 38.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
környezetvédelmi jog
349.6(100)
[AN 2670599]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2007.
Szabó Imre (1951-)
   A polgári peres eljárás hatékonysága / Szabó Imre. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 632-654. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 39.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
polgári eljárás - igazságszolgáltatás
347.9(439)
[AN 2670601]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2007.
Szilovics Csaba
   The fight against tax fraud in Hungary / Csaba Szilovics. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 656-661. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 40.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - adócsalás - adóztatás
351.713(439) *** 343.359(439) *** 336.2
[AN 2670605]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2007.
Takács Judit (1968-)
   Az egyenlő bánásmód gyakorlatai : az LMBT-embereket érintő társadalmi megkülönböztetés felszámolásának keretei Magyarországon = How to put equality into practice? : anti-discrimination and equal treatment policymaking and LGBT people / Takács Judit. - Budapest : ÚMK, 2007. - 125, 149 p. ; 20 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 123-125., 147-149.
ISBN 978-963-9609-65-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - emberi jog - homoszexualitás
342.726-055.3(439) *** 342.726-055.3(4-62)
[AN 2671053]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2007.
   Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára / Szabó Imre gond. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - 802, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 1-48.)
Gerinccím: Besenyei Lajos emlékkönyv. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - jogtudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34(439) *** 34(4-62) *** 012Besenyei_L.
[AN 2670662]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2007.
Thür, Gerhard
   Stipulatio és építési vállalkozás / Thür Gerhard. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 664-675. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 41.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
jogtörténet - római jog - építési jog
349.442(37)
[AN 2670608]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2007.
Tönkő Andrea
   Önkormányzati költségvetési reform Magyarországon : LGI fellowship program, 2005-2006 / Tönkő Andrea. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 65 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 65.
Fűzött
Magyarország - Szentes - Szolnok - Püspökladány - helyi önkormányzat - költségvetés - gazdasági reform - ezredforduló
352.073.5(439)"200" *** 332.021.8(439)"200"
[AN 2668938]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2007.
Tóthné Fábián Eszter (1935-)
   A szerződések teljesítésének egyes szabályai : átalakulás az EK irányelvek hatására / Tóthné Fábián Eszter. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 694-711. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 43.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
kötelmi jog - szerződés
347.4(439) *** 347.74(439)
[AN 2670614]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2007.
Vékás Lajos (1939-)
   Az öröklési jog az új Polgári törvénykönyv vitatervezetében / Vékás Lajos. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 726-743. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 45.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Magyarország - öröklési jog - törvénytervezet
347.65/.68(439)"200"
[AN 2670622]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2007.
Veres József (1929-)
   Egy nevesített jogi személy : társaság vagy szövetkezet / Veres József. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 746-758. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 46.)
Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
jogi személy
347.19
[AN 2670628]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2007.
Zámbó Géza (1945-)
   Gondnokrendelés a gyámhatóság által : történeti gyökerek, jelenbeli problémák / Zámbó Géza. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 774-796. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 48.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - gyámügy
347.64(439) *** 347.163(439)
[AN 2670637]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10801 /2007.
Földi Pál
   Az igazi Zsukov / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2006. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-963-375-466-5 * fűzött (hibás ISBN 978-963-375-466-6)
Žukov, Georgij Konstantinovič (1896-1974)
Oroszország - hadvezér - 20. század - második világháború
355(47)(092)Žukov,_G._K.
[AN 2668291]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2007.
Földi Pál
   Peiper, Hitler szamurája / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2007. - 198 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-375-480-1 fűzött (hibás ISBN 978-963-375-485-6)
Peiper, Joachim (1915-1976)
Németország - hadtörténet - katonatiszt - második világháború - életrajz
355(430)(092)Peiper,_J.
[AN 2668275]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2007.
   "A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak" : tanulmányok Ács Tibor tiszteletére / [szerk. Szabó János] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz. : PolgArt, 2007. - 411 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395-411.
ISBN 963-9306-82-7 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - hadtörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
355.48(439) *** 012Ács_T.
[AN 2669980]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2007.
Jankó Annamária (1955-)
   Magyarország katonai felmérései, 1763-1950 / Jankó Annamária. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 196 p. : ill. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.: p. 167-170. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-446-433-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - kartográfia - szakterületi történelem - katonai térképészet
623.64(439)(091)
[AN 2669994]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2007.
Kubinyi András (1929-)
   Nándorfehérvártól Mohácsig : a Mátyás- és Jagelló-kor hadtörténete / Kubinyi András. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 315 p. : ill. ; 23 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-446-415-0 * fűzött : 2700,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-415-7)
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - haderő - 15. század - 16. század
355.48(439)"14/15" *** 943.9"14/15" *** 355.3(439)"14/15"
[AN 2669992]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2007.
Nováki Gyula (1926-)
   Nyergesújfalu és Muzsla (Karva) - Csenke-puszta kuruc kori erődje / Nováki Gyula. - Nyergesújfalu : [Nyergesújfalu Baráti Köre], 2006. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1789-0195 ; 1.)
Bibliogr.: p. 20-22.
Fűzött
Nyergesújfalu - Muzsla - Csenke - Karva - hadtörténet - helytörténet - Rákóczi-szabadságharc
355.48(439-2Nyergesújfalu)"170" *** 355.48(439-2Muzsla)"170" *** 355.48(439-2Csenke)"170" *** 355.48(439-2Karva)"170"
[AN 2670964]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2007.
Szabó János, B. (1969-)
   A tatárjárás : a mongol hódítás és Magyarország / B. Szabó János. - Budapest : Corvina, 2007. - 191 p. : ill. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 188-[192].
ISBN 978-963-13-5596-3 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - tatárjárás
355.48(439)"1241/1242" *** 943.9"1241/1242"
[AN 2670277]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2007.
Zicherman István
   A kalasnyikov / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 190 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-375-479-5 fűzött
Oroszország - géppisztoly - történeti feldolgozás
623.442.4(47)(091)
[AN 2668264]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2007.
Zicherman István
   Az orosz páncélosok története / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-375-469-6 fűzött
Oroszország - páncélozott harci jármű - történeti feldolgozás
623.438(47)(091)
[AN 2668266]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10810 /2007.
Győrffi Dezső
   Számítástechnika védelmi szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 30 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
adatvédelem - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
659.2.012.8(036) *** 681.3 *** 336.63(439)
[AN 2680394]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10811 /2007.
Albert József (1944-)
   A Veszprémi Egyetemen végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzete és az egyetemi képzés / Albert József, Csabina Zoltán, Leveleki Magdolna ; [közread. a] Pannon Egyetem Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszék. - Veszprém : Pannon Egy. Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tansz., 2006. - 218 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 963-9495-88-3 fűzött
Magyarország - Veszprém - munkaerőpiac - egyetem - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.5(439)"199/200"(083.41) *** 378.4(439-2Veszprém)(083.41)
[AN 2667961]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2007.
Borbás Máté
   A könyvvizsgálat története Magyarországon / Borbás Máté ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. - Budapest : MKVK, 2007. - 237, [2] p. : ill. ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-86615-9-3)
Magyarország - számvitel - történeti feldolgozás
657(439)(091)
[AN 2668836]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2007.
Csátaljay Zsuzsanna
   Áfa kézikönyv, 2007 / [szerző Csátaljai Zsuzsanna]. - Budapest : Saldo, 2007. - 469 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-203-2 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - forgalmi adó - törvény - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 2669838]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2007.
Csizmadia Zoltán (1976-)
   Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2007 / [szerzők Csizmadia Zoltán, Grosz András, Tilinger Attila] ; [közread. az] MTA Regionális Kutatások Központja. - Pécs ; Győr : MTA RKK, 2007. - 72 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9052-78-9 fűzött
Nyugat-dunántúli régió - innováció - gazdaságpolitika - statisztikai adatközlés
330.341.1(439Nyugat-Dunántúl)(083.41) *** 338.2(439Nyugat-Dunántúl)(083.41)
[AN 2670150]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2007.
   equalSET tapasztalatok : hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci integrációjához vezető különféle utak. - [Budapest] : [Kézenfogva Alapítvány], 2007. - 128 p. ; 20 cm
Közread. a "Kézenfogva" Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. - Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 978-963-87545-0-9 fűzött
Európai Unió - hátrányos helyzetű - foglalkoztatottság - ezredforduló
331.5(4-62)"200" *** 364.26(4-62) *** 376
[AN 2668857]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2007.
equalSET tapasztalatok (spanyol)
   Experiencias de equalSET : herramientas para la inserción laboral y la economía social. - [Budapest] : [Kézenfogva Alapítvány], 2007. - 136 p. ; 20 cm
Közread. a "Kézenfogva" Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. - Bibliogr.: p. 132-136.
ISBN 978-963-86581-7-3 fűzött
Európai Unió - hátrányos helyzetű - foglalkoztatottság - ezredforduló
331.5(4-62)"200" *** 364.26(4-62) *** 376
[AN 2668864]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2007.
Győrffi Dezső
   Bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 32 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
költségelszámolás - vállalkozás - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.474.5(036) *** 336.63(439)
[AN 2680385]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2007.
Győrffi Dezső
   Belső ellenőrzési szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 32 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
ellenőrzés - gazdasági társaság - iratminta - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.6(036) *** 336.63(439)
[AN 2680431]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2007.
Győrffi Dezső
   Bizonylati szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 64 p. ; 29 cm + CD-ROM, bizonylati album (243 p.)
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
gazdasági társaság - iratminta - bizonylat - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.24(036) *** 336.63(439)
[AN 2680560]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2007.
Győrffi Dezső
   Eszközök és források értékelési szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 31 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
vagyon - értékelés - gazdasági társaság - iratminta - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.372.2(036) *** 336.63(439)
[AN 2680547]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2007.
Győrffi Dezső
   Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 48 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
értékcsökkenés - gazdasági társaság - iratminta - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.372.3(036) *** 336.63(439)
[AN 2680550]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2007.
Győrffi Dezső
   Gépjárművek költségelszámolásának szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 40 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
költségelszámolás - gépjármű - iratminta - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.47(036) *** 629.114 *** 336.63(439)
[AN 2680419]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2007.
Győrffi Dezső
   Iratkezelési szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 38 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
ügyvitel - iratminta - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
651.5 *** 336.63(439)
[AN 2680403]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2007.
Győrffi Dezső
   Kiegészítő melléklet / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 68 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
költségvetési beszámoló - iratminta - gazdasági társaság - elektronikus dokumentum
657.37(036) *** 336.63(439)
[AN 2680451]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2007.
Győrffi Dezső
   Költségvetési szabályzat minták, 2007 [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Szerzők Győrffi Dezső és Győrffi György. - Működési követelmények: CD-ROM; egér; MS Word; MS Excel
iratminta - költségvetési szerv - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.47(036)
[AN 2680584]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2007.
Győrffi Dezső
   Leltárkészítési és leltározási szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 51 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31. - Borítócím: Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
Fűzött
leltározás - iratminta - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.371(036) *** 336.63(439)
[AN 2680544]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2007.
Győrffi Dezső
   Munkavédelmi szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 61 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
munkavédelem - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
331.45(036) *** 336.63(439)
[AN 2680563]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2007.
Győrffi Dezső
   Önellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos feladatok szabályzata / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 29 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
adóbevallás - vállalkozás - szabályzat - elektronikus dokumentum
336.2.027(439)(036)
[AN 2680570]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2007.
Győrffi Dezső
   Önköltségszámítási szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 22 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
önköltség - iratminta - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.471.1(036) *** 336.63(439)
[AN 2680484]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2007.
Győrffi Dezső
   Pénzkezelési szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 53 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
iratminta - ügyvitel - vállalat - szabályzat - pénzeszköz - elektronikus dokumentum
657.322(036) *** 657.422.1(036) *** 336.63(439)
[AN 2680365]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2007.
Győrffi Dezső
   Számlarend / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 199 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
számvitel - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
657.4(036) *** 657.24(036) *** 336.63(439)
[AN 2680459]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2007.
Győrffi Dezső
   Számviteli politika / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 49 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
számvitel - gazdasági társaság - szabályzat - elektronikus dokumentum
657(439)(036) *** 336.63(439)
[AN 2680556]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2007.
Győrffi Dezső
   Szervezeti és működési szabályzat / szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György. - Átd. kiad. - Szikszó : Ervik, [2007]. - 44 p. ; 29 cm + floppy
Lezárva: 2006. dec. 31.
Fűzött
korlátolt felelősségű társaság - szervezeti szabályzat - működési szabályzat - elektronikus dokumentum
658.1.011.1
[AN 2680379]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2007.
Halaska Gábor
   Amit a bankválasztásról és a banki szolgáltatásokról tudni kell / Halaska Gábor. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 28 p. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 14.)
ISBN 978-963-86905-7-9 fűzött : 980,- Ft
pénzügy - bankügy - útmutató
336(036) *** 336.7(036)
[AN 2668044]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2007.
   Hétköznapi globalizáció / Győri Gábor, Dessewffy Tibor szerk. ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, 2007. - 81 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80-81.
ISBN 978-963-87649-2-8 fűzött
globalizáció
339.9 *** 304(100) *** 321.8
[AN 2670858]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2007.
Holló Csaba
   Versenyképes látássérültek az elsődleges munkaerőpiacon : az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet HEFOP 2.3.1-es pályázatának megvalósítása : tanulmány / kész. Holló Csaba. - Debrecen : Egyse, 2007. - 139, [24] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - vak - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 316.37-056.262(439)
[AN 2669300]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2007.
   Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményéről / [összeáll. Fórián-Virág Edina et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - [Budapest] : KSH, 2007. - 81 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-108-7 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-235-108-7)
Magyarország - idegenforgalom - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.48(439)"2006"(083.41)
[AN 2668166]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2007.
   Komplex dél-dunántúli regionális versenyképességi kutatás : konferenciakötet / [szerk. Duczon Árpád, Németh Norbert, Schmuck Roland] ; [kiad. a Környezetünkért Közalapítvány]. - Pécs : Környezetünkért Közalapítvány, 2007. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3781-7 fűzött
Dél-dunántúli régió - gazdasági verseny - gazdaságpolitika - regionális gazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
339.137.2(439Dél-Dunántúl)"200" *** 338.2(439Dél-Dunántúl)"200" *** 332.1(439Dél-Dunántúl)"200" *** 061.3(439)
[AN 2668360]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2007.
Oroszi Sándor (1948-)
   A munkapiac mikroökonómiai alapjai / Oroszi Sándor. - Pécs : PTE FEEK, 2007. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
ISBN 978-963-642-151-9 fűzött
munkaerőpiac - mikroökonómia - egyetemi tankönyv
331.5(075.8) *** 330.101.542(075.8)
[AN 2669539]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2007.
Sándor György (1924-)
   A Föld hátán : tessék kapaszkodni! / írta és összeáll. Sándor György ; [... rajz. Kaján Tibor ...]. - Budapest : Pont, cop. 2007. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 130-133.
ISBN 978-963-7265-70-9 fűzött : 2100,- Ft : 8,5 EUR
globalizáció - világgazdaság - társadalmi kérdés - biológia
339.9 *** 304(100) *** 57
[AN 2671033]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2007.
Standaert, Jean-Marie
Collective bargaining by employers' organizations (magyar)
   Munkaadói szervezetek a kollektív tárgyalási folyamatban : a siker kulcsfontosságú tényezői / írta Jean-Marie Standaert ; [közread. a] Nemzetközi Munkaügyi Hivatal [Közép- és Kelet-európai Subregionális Iroda ...]. - Budapest : Nk. Munkaügyi Hiv., 2006. - 76 p. ; 21 cm
Fűzött
munkáltatói szervezet - kollektív tárgyalás
331.106.24 *** 331.105.42 *** 331.107.1
[AN 2669928]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2007.
   A számvitel időszerű kérdései, 2007 : a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez : vállalkozási szakterület / Siklósi Ágnes [et al.] ; [szerk. Sztanó Imre]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2007. - 310 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-394-715-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - számvitel - tankönyv
657(439)(078)
[AN 2668876]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2007.
   Ugyanazt másképpen : civil együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében / [írta és szerk., fotók Varga Eszter, Simon Enikő ...]. - [Börcs] : [Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyes.], 2006. - 39 p. : ill., színes ; 22 cm
Közread. a Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület
ISBN 978-963-06-2248-6 fűzött
Győr-Moson-Sopron (megye) - társadalmi szervezet - együttműködés
334.012.46(439.114)
[AN 2668882]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2007.
   Van egy ötletünk : Ötlet - 2005 program, Észak-magyarországi régió / [kész. Takács Viktória és Soltész Levente] ; [közread. a] Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. - [Budapest] : DIA, [2007]. - 43 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Észak-magyarországi régió - önkéntes munka - munkanélküliség - álláskeresés - ezredforduló - interjú
331.102.2-053.81-057.19(439Észak-Magyarország)"200"(047.53) *** 331.535
[AN 2669646]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2007.
   V/c: egy új közép-európai fejlesztési tengely / [kész. ... az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht.]. - [Esztergom] : Ister-Granum Eurorégió Fejleszt. Ügynökség Kht., 2007. - 15 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Magyarország - Közép-Európa - Európai Unió - közlekedésügy - tranzitkereskedelem - konferenciakiadvány
338.47(439) *** 338.47(4-11) *** 338.47(4-62) *** 339.565(4) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 2670793]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2007.
   Versenyképesség : [Komplex dél-dunántúli regionális versenyképességi kutatás] / [szerk. Duczon Árpád, Németh Norbert, Schmuck Roland] ; [kiad. a Környezetünkért Közalapítvány]. - Pécs : Környezetünkért Közalapítvány, 2007. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3893-7 fűzött
Magyarország - gazdasági verseny - gazdasági fejlődés - ezredforduló - egyetemi tankönyv
339.137.2(439)(075.8) *** 338.2(439)(075.8)
[AN 2668364]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10847 /2007.
equalSET tapasztalatok (angol)
   equalSET experiences : tools for labour integration and social economy. - [Budapest] : [Kézenfogva Alapítvány], 2007. - 128 p. ; 20 cm
Közread. a "Kézenfogva" Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. - Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 978-963-86581-6-6 fűzött
Európai Unió - hátrányos helyzetű - foglalkoztatottság - ezredforduló
364.26(4-62) *** 331.5(4-62)"200" *** 376
[AN 2668858]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2007.
equalSET tapasztalatok (olasz)
   Esperienze di equalSET : strumenti per l'inserimento lavorativo e l'economia sociale. - [Budapest] : [Kézenfogva Alapítvány], 2007. - 128 p. ; 20 cm
Közread. a "Kézenfogva" Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. - Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 978-963-86581-8-0 fűzött
Európai Unió - hátrányos helyzetű - foglalkoztatottság - ezredforduló
364.26(4-62) *** 331.5(4-62)"200" *** 376
[AN 2668861]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2007.
equalSET tapasztalatok (portugál)
   Experiências equalSET : ferramentas para a integração laboral e economia social. - [Budapest] : [Kézenfogva Alapítvány], 2007. - 128 p. ; 20 cm
Közread. a "Kézenfogva" Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány. - Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 978-963-86581-9-7 fűzött
Európai Unió - hátrányos helyzetű - foglalkoztatottság - ezredforduló
364.26(4-62) *** 331.5(4-62)"200" *** 376
[AN 2668859]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2007.
Hajdú József
   The implementation of applicable legislation principle of the Regulation 1408/71 / József Hajdú. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 218-235. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 14.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
Európai Unió - szociális támogatás - társadalombiztosítási jog
364.442(4-62) *** 349.3(4-62)
[AN 2670439]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2007.
Heinerné Barzó Tímea
   Reformok és reformtörekvések az egészségügyben / Barzó Tímea. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 26-47. ; 24 cm. - (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 2.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 614(439)"200"
[AN 2670397]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2007.
   "Keskeny mezsgyén" : 11. Ferenczi György Nevelőintézeti Tudományos Konferencia : Esztergom, 2006. november 09. / [rend., közread. a] Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esztergomi Gyermekotthona, Ferenczi György Alapítvány. - [Esztergom] : SZMM Esztergomi Gyermekotthon : Ferenczi Gy. Alapítvány, [2007]. - 40 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
gyermekvédelem - ifjúságpolitika - konferenciakiadvány
364.65-053.2/.6 *** 374.3 *** 316.37-053.2/.6 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 2670923]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10853 /2007.
   20 éves a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium / [... szerk. Kerényi Klára, Mériné Fröhner Mariann, Tóth Dorottya]. - Békéscsaba : Belvárosi Ált. Isk. és Gimn., [2007]. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2339-1 fűzött
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Békéscsaba)
Békéscsaba - általános iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.3(493-2Békéscsaba)(058) *** 373.54(439-2Békéscsaba)(058)
[AN 2667950]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2007.
   Emlékkönyv, 1992-2007 : Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda. - Győr : Péterfy S. Evangélikus Okt. Közp., Gimn., Szakisk., Ált. Isk. és Óvoda, [2007]. - 156 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Egyes írások német és angol nyelven is
Fűzött
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda (Győr)
Győr - iskola - óvoda - iskolai évkönyv
373(439-2Győr)(058)
[AN 2668445]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2007.
   Esélyek a szociális képzések megújulására : [konferenciakötet] / szerk. Albert József ; [kiad. a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Iskolaszövetség]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk. ; Budapest : Iskolaszövetség, 2006. - 184 p. : ill. ; 21 cm
A 2006. okt. 12-13-án Nyíregyházán azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86974-4-8 fűzött
ISBN 963-86974-4-X
szociális munka - szakképzés - oktatásügy - módszertan - konferenciakiadvány
37.014.5 *** 377 *** 371.3 *** 364.62 *** 378.636.4 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2667954]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2007.
   Felnőttképzési kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásáért / Koltai Dénes [et al.] ; ... szerk. Kraiciné Szokoly Mária. - Pécs : PTE FEEK, 2006. - 200 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-133-5 fűzött
Magyarország - Barcsi kistérség - felnőttoktatás - hátrányos helyzetű - szociális rehabilitáció - pályázat - ezredforduló
374.7(439)"200" *** 364(439-2Barcs) *** 06.063(439)
[AN 2669537]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2007.
Hári Mária, 1923-2001 (angol)
   Mária Hári and her conductive education / [ed. Margith Balogh] ; [publ by the] MPANNI. - Budapest : MPANNI, 2007. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79-86.
ISBN 978-963-06-2743-6 fűzött
Hári Mária (1923-2001)
Magyarország - gyógypedagógia - konduktív pedagógia - pedagógus - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
376.22:615.825(439)(092)Hári_M. *** 012Hári_M.
[AN 2669954]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2007.
   Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 1992-2007 / [szerk. Bassa Lia] ; [kiad. az Információs Társadalomért Alapítvány]. - Budapest : Információs Társadalomért Alapítvány, 2007. - 118, [2] p. : ill. ; 21 cm
BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék, 1992-2007 (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2548-7 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék
Budapest - egyetem - tanszék - tudásmenedzsment - információtudomány - informatika
378.662(439-2Bp.).096 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 2668427]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2007.
Kállai Eszter (1934-)
   Kézikönyv hazaszeretőknek : Kállai Eszterrel beszélget Patonai Adrienne. - Budapest : Kairosz, 2007. - 137 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 24.)
ISBN 978-963-662-055-4 fűzött : 1500,- Ft
Kállai Eszter (1934-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
37(439)(092)Kállai_E.(047.53)
[AN 2669529]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2007.
Kardos József (1937-)
   Iskola a politika sodrásában, 1945-1993 / Kardos József. - Budapest : Gondolat, 2007. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-017-2 kötött : 2250,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - 20. század - rendszerváltás
37.014(439)"1945/1993"
[AN 2668415]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2007.
Kecskés László (1953-)
   A gyakorlatias angol jogászképzés kialakulása az Inns of Court falai között / Kecskés László. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 366-382. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 23.)
Bibliogr. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007), AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Nagy-Britannia - felsőoktatás - jogász - történeti feldolgozás
378.634(410)(091)
[AN 2670518]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2007.
   A Názáret Római Katolikus Óvoda jubileumi évkönyve, 1992-2007 / [szerk. Vida-Szűcs Emese et al.]. - Nagykőrös : Názáret Római Katolikus Óvoda, 2007. - 156 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2617-0 kötött
Názáret Római Katolikus Óvoda (Nagykőrös)
Nagykőrös - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Nagykőrös)(058)
[AN 2668337]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2007.
Óbudai Közoktatási Konferencia (15.) (2006) (Budapest)
   XV. Óbudai Közoktatási Konferencia / [... szerk. Werenka Ödön] ; [rend., közread.] Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Ped. Szolgáltató Int., 2006. - 110 p. : ill. ; 21 cm
A 2006. aug. 29-30-án "Tartalom és módszer a kompetencia fejlesztésben" címmel rendezett konferencia előadásai
ISBN 978-963-06-2545-6 fűzött
oktatásügy - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2671045]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2007.
   Országos felsőfokú szakképzési kalauz / [szerk. Katona Renáta] ; [közread. a] FISZ. - Budapest : FISZ : DFT-Hungária, 2007. - 145 p. : ill. ; 21 cm
Egyenes út az egyetemre (keretcím)
ISBN 978-963-9691-31-5 fűzött : 987,- Ft
Magyarország - szakképzés - felsőoktatás - felvételi tájékoztató
377.5(439) *** 37.048 *** 371.212(076)
[AN 2669622]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2007.
Szép Zsófia
   Felnőttképzés és szakképzés, makro-folyamatok, tervezés / Szép Zsófia, Vámosi Tamás. - Pécs : PTE FEEK, 2007. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Bibliogr.: p. 206-208.
ISBN 978-963-642-153-3 fűzött
Magyarország - felnőttnevelés - szakképzés - makrogazdaságtan
374.7(439) *** 377(439) *** 330.101.541
[AN 2669534]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2007.
   Tanulmányok 2005 : 1855-2005, 150 éves az önálló tanítóképzés / [szerk. Szendrey Sándor] ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. - Debrecen : KFRTKF, 2006. - 126 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
pedagógia - tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
37 *** 082 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2669545]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2007.
   Tizenöt éves a biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 1992-2007. - Biatorbágy : Pászti M. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, [2007]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Biatorbágy)
Biatorbágy - általános iskola - művészeti iskola - iskolai évkönyv
373.3:7(439-2Biatorbágy)(058)
[AN 2668003]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2007.
   Training offerings and needs in Europe on ICT applications to cultural heritage : report on an EPOCH survey on the state of higher education in European countries in the field of applications of information and communication technologies to cultural heritage / ed. by Franco Niccolucci. - Budapest : Archaeolingua, 2006. - 51 p. : ill. ; 24 cm. - (EPOCH reports ; 1.)
ISBN 963-8046-59-7 fűzött
Európai Unió - felsőoktatás - oktatáspolitika - örökség - kultúra - ezredforduló
378.014.5(4-62)"200" *** 316.7(4)
[AN 2669368]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2007.
   Új utak a zeneoktatásban : a fizikai gondozás eszméjének térhódítása a zenében és az általános oktatásban / szerk. Pásztor Zsuzsanna. - Budapest : Trefort, 2007. - 237 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pedagógusok pedagógusoknak, ISSN 1786-7371)
ISBN 978-963-446-431-0 fűzött : 2300,- Ft
ISBN 963-446-431-9 * (hibás ISBN 963-446-431-0)
zeneoktatás - torna - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 372.878(072) *** 37.036(072) *** 613.71(072)
[AN 2669987]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2007.
Veczkó József (1926-)
   Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézőpontból : társadalmi, család- és gyermekérdekek / Veczkó József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 362 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-356.
ISBN 978-963-19-5865-2 fűzött : 3500,- Ft
gyermekvédelem - családi nevelés - gyermeklélektan - társadalmi beilleszkedés - egyetemi tankönyv
37.018.1(075.8) *** 159.922.7(075.8) *** 37.035(075.8) *** 364.65-053.2/.6(075.8)
[AN 2668874]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2007.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Az óvoda és az első iskolai évek a pszichológus szemével / Vekerdy Tamás. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 207 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 199-207.
ISBN 978-963-7168-47-5 fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-47-8)
óvodai nevelés - iskolai nevelés - pedagógiai lélektan
373.24(439) *** 373.32(439) *** 37.015.3
[AN 2678803]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2007.
Zakar András
   A szegedi első éves joghallgatók pályaválasztási indítékai / Zakar András. - Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007. - p. 760-771. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 69., fasc. 47.)
Bibliogr.: p. 770. - Klny.: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2007) AN 2670662. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Szeged - pályaválasztás - egyetem - jogtudomány - közvélemény-kutatás
37.048(439) *** 378.634(439-2Szeged) *** 316.65 *** 371.212
[AN 2670633]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10873 /2007.
Heard, James
Paint like Monet (magyar)
   Fessünk úgy, mint Monet / James Heard ; [ford. Balikó Nándor]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2007. - 144 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Mesteriskola)
ISBN 963-9701-04-1 fűzött : 3600,- Ft
Monet, Claude (1840-1926)
Franciaország - festészet - művészet technikája - festőművész - 19. század - 20. század - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.02 *** 75(44)(092)Monet,_C.
[AN 2669754]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2007.
Horváth Zsolt
   Hitler bajnokai : [a Harmadik Birodalom és a sport] / Horváth Zsolt. - [Budapest] : Anno, 2007. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-485-6 fűzött
Németország - Berlin - sport - olimpia - fasizmus
796.032(430-2Berlin)"1936" *** 796(430)"192/194" *** 329.18(430)"193/194"
[AN 2668249]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2007.
Kasparov, Garri Kimovič (1963-)
Moi velikie predšestvenniki (magyar)
   Nagy elődeim / Garri Kaszparov ; Dmitrij Pliszeckij közreműködésével. - Szeged : Chess-Press Sakk-Közp., 2007-. - 22 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
sakk - sportoló
794.1(100)(092)
[AN 2669613]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3, Tigran Petroszjan / [ford. Szalay Tibor]. - 2007. - 214, [9] p. : ill.
Bibliogr.: p. [217-223].
ISBN 978-963-87627-0-2 kötött (hibás ISBN 963-87627-1-3)
Petrosân, Tigran Vartanovič (1929-1984)
sakk - sportoló
794.1(100)(092)
[AN 2669616] MARC

ANSEL
UTF-810876 /2007.
Kormanik Zsolt
   Az FC Barcelona legjobb 50 futballistája, 1899-2007 / Kormanik Zsolt, Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 63 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Világhírű klubok világhírű játékosai ; 1.)
ISBN 978-963-9729-16-2 fűzött : 1190,- Ft
Barcelona Football Club
Barcelona (Spanyolország) - sportegyesület - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - életrajz
796.332(460-2Barcelona)(092) *** 061.2(460-2Barcelona)Barcelona
[AN 2670695]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2007.
Magyar Atlétikai Szövetség. Küldöttgyűlés (2007) (Budapest)
   A Magyar Atlétikai Szövetség : küldöttgyűlés, 2007. május 26. - [Budapest] : MASZ, [2007]. - 81 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - atlétika - sportszövetség - gazdasági jelentés - konferenciakiadvány
796.42(439) *** 658 *** 061.2(439)MASZ *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2669841]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2007.
Muszka Sándor
   Törökszentmiklós sportélete 1913-és 2000 között / Muszka Sándor ; [közread. a] Törökszentmiklós[!] Városvédő és -szépítő Egyesület. - Törökszentmiklós : Városvédő és -szépítő Egyes., 2007. - 312 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-2509-8 fűzött
Törökszentmiklós - sporttörténet
796(439-2Törökszentmiklós)(091)
[AN 2670943]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2007.
Róka Sándor
   Logi-sztorik : [ötperces fejtörők] / Róka Sándor. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2007]. - 128 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 7.
ISBN 978-963-9161-55-9 * kötött (hibás ISBN 978-963-9161-55-1)
fejtörő játék - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2678980]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2007.
Tappenden, Curtis
The complete watercolor pencil set (magyar)
   Akvarellceruza varázskészlet : technikák, eszközök és feladatok az akvarellceruza elsajátításához / Curtis Tappenden ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Ventus Libro, [2007]. - 2 db : ill., színes ; 24 cm + mell.
Közös dobozban. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9701-08-3 fűzött : 4990,- Ft
művészet technikája - akvarell - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.322 *** 76.021.322
[AN 2668821]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Feladatok könyve. - 96 p.
művészet technikája - akvarell - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.322 *** 76.021.322
[AN 2668826] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Technikák könyve. - 96 p.
művészet technikája - akvarell - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.322 *** 76.021.322
[AN 2668828] MARC

ANSEL
UTF-810881 /2007.
White, Susan Dorothea
Draw like Da Vinci (magyar)
   Rajzoljunk úgy, mint Leonardo da Vinci / Susan Dorothea White ; [ford. Balikó Nándor]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2007. - 144 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Mesteriskola)
ISBN 963-9701-05-X fűzött : 3600,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - művészet technikája - képzőművész - 15. század - 16. század - rajz - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 741.02 *** 73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2669768]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10882 /2007.
Arasse, Daniel
Histoires de peintures (magyar)
   Festménytörténetek / Daniel Arasse. - Budapest : Typotex, 2007. - 285 p., [24] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Ford. Vári Erzsébet, Vári István. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-51-7 fűzött : 2900,- Ft
művészettörténet - művészetelmélet - festészet
75(100)(091) *** 7.01
[AN 2668407]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2007.
Balázs-Arth Valéria (1956-)
   Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon / Balázs-Arth Valéria ; [esszé Tolnai Ottó]. - Budapest : Timp, 2007. - 671 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9614-25-4 kötött : 11990,- Ft
Délvidék - képzőművészet - századforduló - 20. század - ezredforduló - határon túli magyarság - szaklexikon
73/76(439.2-13)"190/200":030 *** 73/76(=945.11)(497.11)"190/200":030
[AN 2668126]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2007.
Bassie, Ashley
Expressionism (magyar)
   Expresszionizmus / Ashley Bassie ; [ford. Havas Lujza]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2006. - 287 p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 963-9546-96-8 kötött : 7990,- Ft
festészet - expresszionizmus
75(100)"191/192" *** 75.036.7
[AN 2668698]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2007.
Botticelli (magyar)
   Sandro Botticelli / [szerk. Rappai Zsuzsa] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Botticelli (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-09-0 kötött : 2400,- Ft
Botticelli, Sandro (1445-1510)
Itália - festőművész - 15. század - 16. század
75(45)(092)Botticelli,_S.
[AN 2668645]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2007.
Buczkó Imre (1936-)
   Airport art / Buczkó Imre. - Budapest : Móra, 2007. - 190 p., [21] t. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8368-9 kötött
Buczkó Imre (1936-)
Magyarország - festőművész - képzőművészet - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár
75(439)(092)Buczkó_I.(0:82-94) *** 73/76(439)(092)"19" *** 894.511-94
[AN 2669294]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2007.
Conran, Terence (1931-)
Terence Conran's new house book (magyar)
   A lakberendezés kézikönyve : célszerűség, kényelem, elegancia / Terence Conran ; [ford. Nyikos Lajos és Silberer Vera]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 352 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-530-772-2 kötött : 9800,- Ft
lakásművészet - lakberendezés - belsőépítészet
747 *** 643/645
[AN 2671083]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2007.
   Derecskei Fotóklub, 2006 / [szerk. és az életrajzokat írta Rékasi Attila]. - [Derecske] : Derecskei Fotóklub, 2006. - 37 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-229-181-6 fűzött
Derecskei Fotóklub
Magyarország - Derecske - fotóművészet - művészeti csoport - ezredforduló
77.04(439)"200" *** 061.28(439-2Derecske)
[AN 2670158]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2007.
Diego Velázquez (magyar)
   Diego Velázquez / [szerk. Rappai Zsuzsa] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Velázquez (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-12-0 kötött : 2400,- Ft
Velázquez, Diego (1599-1660)
Spanyolország - festőművész - 17. század
75(460)(092)Velázquez,_D.
[AN 2668558]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2007.
Farkas András (1944-)
   Az esztétikai ítélet / Farkas András. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2003-2007. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
művészetpszichológia - művészetelmélet - esztétika - egyetemi tankönyv
7.01(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 2668871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Művészetpszichológiai kísérletek. - 2007. - 120 p., XXIV t.
ISBN 978-963-19-6002-0 fűzött : 2200,- Ft
művészetpszichológia - művészetelmélet - esztétika - egyetemi tankönyv
7.01(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 2668872] MARC

ANSEL
UTF-810891 /2007.
   A hagyomány ösvényein / túl : szobrászat és tradíció / [szerk. Készman József, Nagy Edina] ; a Műcsarnok, a Magyar Szobrász Társaság és a Symposion Társaság közös szobrászati szimpóziumának ... kiadványa. - [Budapest] : M. Szobrász Társ. : Műcsarnok, 2007. - 164 p. : ill. ; 26 cm
A szimpóziumot 2006. nov. 29-én Budapesten tartották
ISBN 978-963-9506-19-0 fűzött
szobrászat - képzőművészet - konferenciakiadvány
73 *** 73/76 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2668111]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2007.
Hajni István
Európai kastélyok (angol, német)
   European castles : Middle and Eastern-Europe : Schlösser / photo István Hajni ; text Ildikó Kolozsvári. - Budaörs : MicroNet Ltd., 2007. - 218, [5] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-86992-6-8 kötött
Magyarország - Közép-Európa - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12) *** 728.82(4-191)(084.12)
[AN 2667918]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2007.
Hajni István
   Európai kastélyok : Közép- és Kelet-Európa : castles / fotó Hajni István ; szöveg Kolozsvári Ildikó. - Budaörs : MicroNet Kft., 2007. - 218, [5] p. : ill., színes ; 35 cm
Európa kastélyai : castles (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-86992-5-1 kötött
Magyarország - Közép-Európa - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12) *** 728.82(4-191)(084.12)
[AN 2667915]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2007.
Hajni István
   Kastélyok Magyarországon = Castles in Hungary = Schlösser in Ungarn = Castillos en Hungría = Castelli in Ungheria = Castels en Hongrie. - Budaörs : MicroNet Kft., cop. 2007. - [87] p. : ill., színes, részben térk. ; 18x25 cm
Fotó Hajni István, szöveg Kolozsvári Ildikó
ISBN 978-963-86992-4-4 kötött
Magyarország - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12)
[AN 2667963]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2007.
   Identitás : Balaton Tárlat 2007, országos képzőművészeti biennálé : Balatonalmádi ... Padlás Galéria : 2007. augusztus 3-tól 30-ig / [rend., kiad. a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár]. - [Balatonalmádi] : Pannónia Kult. Közp. és Kvt., 2007. - 95 p. : ill., színes ; 17x22 cm
Borítócím: Balaton Tárlat 2007, Balatonalmádi
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Balatonalmádi)
[AN 2669712]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2007.
Léonard de Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci / [szerk. Rappai Zsuzsa] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9701-10-6 kötött : 2400,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - tudós - 15. század - 16. század - életrajz
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2668556]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2007.
Michel-Ange (magyar)
   Michelangelo / [szerk. Rappai Zsuzsa] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9701-11-3 kötött : 2400,- Ft
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Itália - képzőművész - 15. század - 16. század
73/76(45)(092)Michelangelo_B.
[AN 2668552]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2007.
Nyilas Márta (1967-)
   Nyilas Márta = Márta Nyilas / [előszó ... Várkonyi György] ; [kiad. ... a Pécs Galéria és Vizuális Művészeti Műhely]. - [Pécs] : Pécs Galéria és Vizuális Műv. Műhely, 2006. - [16] p. : ill., színes ; 21x22 cm
A kiállítást 2005. nov. 18-tól 2005. dec. 4-ig rendezték a Pécsi Kisgalériában
ISBN 963-229-584-6 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nyilas_M. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2668355]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2007.
Steel, Andy
Photojournalism (magyar)
   Sajtófotók / [Andy Steel] ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 176 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (A világ leghíresebb fotósai és legszebb fényképeik, ISSN 1788-4446)
ISBN 963-9701-07-6 kötött : 4990,- Ft
20. század - sajtófotó
77.044(100)"19"
[AN 2668661]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2007.
   Szilágyi Imre kisgrafikai alkotásjegyzéke / [... összeáll. Csernáth Gábor]. - Debrecen : Csernáth G., 2007. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-963-06-2654-5 fűzött
Szilágyi Imre (1942-)
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - műjegyzék
76(439)(092)Szilágyi_I.(083.8)
[AN 2669411]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2007.
   Szily-kastély, Biatorbágy / [szerk. Körmendi Judit] ; [Bugár-Mészáros Károly és B. Boldizsár Brigitta tanulmányainak felhasználásával] ; [közread. Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata]. - Biatorbágy : Önkormányzat, [2007]. - 11 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Biatorbágy - kastély - történeti feldolgozás
728.82(439-2Biatorbágy)(091)
[AN 2668023]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2007.
   Utazás az olasz művészetben, 1950-1980 : száz mű a Farnesina kortárs olasz művészeti gyűjtemény anyagából / a katalógust szerk. Maurizio Calvesi. - [Budapest] : Mobil K. és Grafikai Stúdió, [2007]. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
A Szépművészeti Múzeumban 2007. júl. 12 - szept. 9. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Olaszország - képzőművészet - közgyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(45)"19" *** 069(45)Farnesina *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2671050]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2007.
Vágfalvi Ottó (1925-)
   Színekbe szőtt vallomások : Vágfalvi Ottó festői világa / [szerk.] Albrecht Sándor. - Balatonfűzfő : Vágfalvi O., 2007. - 93 p. : ill., színes ; 17x23 cm
Egyes szövegrészek német és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-963-06-3911-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Vágfalvi_O.
[AN 2668130]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2007.
Vásárhelyi Zsolt (1970-)
   Vásárhelyi, Zsolt -2007 : [Deák Erika Galéria, 2007. 06. 15 - 07. 14.] / [szerk. Simon Kati]. - [Budapest] : AP Scenario Kft., cop. 2007. - 43 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2597-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Vásárhelyi_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2668109]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2007.
Virgin portraits (magyar)
   Madonna ábrázolások a festészetben / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2006. - 255 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 963-9546-89-5 kötött : 2800,- Ft
festészet - mariológia - keresztény művészet - vallási ábrázolás
75.046.3(100) *** 232.931
[AN 2668538]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10906 /2007.
   Bartók Béla Emlékház / [az eredeti kiadást szerk. Strackné Mohos Márta]. - Bőv. kiad. / ... szerk. Hollós Máté. - Budapest : Bartók B. Emlékház, 2006. - 74 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-229-685-0 * fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Bartók Béla Emlékház (Budapest)
zeneszerző - emlékház - 20. század - zeneművek katalógusa - életrajz
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 781.97Bartók_B. *** 069(439-2Bp.)
[AN 2669500]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2007.
Bartók Béla Emlékház (angol)
   Béla Bartók Memorial House / [ed. of the original ed. Márta Mohos Strack]. - Enlarged ed. / ed. ... Máté Hollós. - Budapest : Bartók Memorial House, 2006. - 74 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Bartók Béla Emlékház (Budapest)
Magyarország - zeneszerző - emlékház - 20. század - zeneművek katalógusa - életrajz
781.97Bartók_B. *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 069(439-2Bp.)
[AN 2669504]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2007.
   Daloskönyv / [közread. a Miskolci Egyetem]. - Miskolc : Bíbor K., [2007]. - 261 p. : ill., kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-9634-45-9 velúr
Magyarország - diákélet - egyetem - daloskönyv
784.66 *** 398.85(=945.11) *** 378.189(439)
[AN 2680728]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2007.
Heumann, Monika
Musikgeschichte für Kinder (magyar)
   Zenetörténet gyerekeknek : varázslatos időutazás a zene világában / Monika és Hans-Günter Heumann ; Andreas Schürmann ill. ; [ford. ... R. Keresztény Györgyi és Reviczky Béla]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2007. - 176 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87007-5-9 kötött : 5990,- Ft
zenetörténet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
78(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2670339]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2007.
Juhász Előd (1938-)
   Amerikai zenehíd : észak-, közép- és dél-amerikai találkozások, pillanatképek / Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, cop. 2007. - 262 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-015-8 fűzött : 3800,- Ft
Juhász Előd (1938-)
Amerika - Magyarország - zeneművészet - híres ember - interjú - útleírás - televíziós műsorszám
78 *** 929(100)(047.53) *** 910.4(7/8) *** 791.9.097(439)
[AN 2669575]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2007.
   The Rolling Stones : a nagy durranás : Budapest, 2007 / [... szerk. Sebők János]. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Diszkogr.
ISBN 978-963-9709-43-0 fűzött : 990,- Ft
Rolling Stones
Nagy-Britannia - rockzenekar - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(410)Rolling_Stones
[AN 2669805]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2007.
Stanley, John (1943-)
Classical music (magyar)
   Klasszikus zene : mesterek és mesterművek a kezdetektől napjainkig / John Stanley ; [ford. Draskóczy Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 280 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-09-4835-4 kötött : 7990,- Ft
komolyzene - zeneszerző - életrajz
78.071.1(100)(092)
[AN 2668726]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10913 /2007.
   Ki kicsoda, színészek / [szerk. Gergyel Antal]. - [Budapest] : Anno, [2007]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 963-375-397-X fűzött
Magyarország - színész - filmszínész - 19. század - 20. század - ezredforduló - életrajzi lexikon
791.43.071.2(439)(092):030 *** 792.028(439)(092):030 *** 791.43.071.2(100)(092):030
[AN 2668069]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2007.
Sára Sándor (1933-)
   "Költő" a kamera mögött : Sára Sándorral beszélget Fazekas Valéria. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 103 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 23.)
ISBN 978-963-662-043-1 fűzött : 1500,- Ft
Sára Sándor (1933-)
Magyarország - filmrendező - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
791.43.071.1(439)(092)Sára_S.(047.53)
[AN 2669524]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10915 /2007.
The atlas of languages (magyar)
   A nyelvek világatlasza : a világ nyelveinek eredete és fejlődése / [szerk.] Bernard Comrie, Stephen Matthews, Maria Polinsky ; [ford. D. Németh Dorottya és Ilyés Emese]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 224 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 963-09-4834-6 kötött : 6990,- Ft
nyelvészet - írásrendszer - művelődéstörténet
80(031) *** 930.85(100) *** 003.3(100)
[AN 2668748]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2007.
   Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében / szerk. Bartha Csilla. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-19-6009-9 fűzött : 4500,- Ft
Kárpát-medence - cigány nyelv - cigányság - szociolingvisztika - egyetemi tankönyv
809.149.9(4-191)(075.8) *** 316.347(=914.99)(4-191)(075.8)
[AN 2668869]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2007.
Csiffáry Tamás
   Magyar - német kéziszótár / Csiffáry Tamás ; [a nyelvtani részt ... összeáll. Török Szabolcs]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2004. - 574 p. ; 22 cm
Kész. Kelemen Béla "Magyar és német nagy kézi szótár" (Budapest : Athenaeum, 1929) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-9497-68-9 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2669793]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2007.
Csiffáry Tamás
   Német - magyar kéziszótár / Csiffáry Tamás ; [a nyelvtani részt ... összeáll. Török Szabolcs]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 2004. - 575 p. ; 22 cm
Kész. Kelemen Béla "Német és magyar nagy kézi szótár" (Budapest : Athenaeum, 1929) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-9497-67-2 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2669794]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2007.
Dieszler László
   Német szakmai társalgás joghallgatók részére / Dieszler László. - 8. utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2000. - 159 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-3311-6 fűzött : 2500,- Ft
német nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
803.0(075.8)=945.11 *** 34(075.8)
[AN 2680602]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2007.
   Értelmező szótár+ : értelmezések, példamondatok, szinonímák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok / főszerk. Eőry Vilma ; [szerk. Bánki Judit, Bíró Ágnes, Szirmai Diána]. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 2 db (1826 p.) ; 25 cm
ISBN 978-963-7094-71-2 kötött : 11990,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2668923]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A - K. - XXV, 949 p. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 13.)
ISBN 978-963-7094-72-9
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2668927] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], L - Zs. - V, p. 951-1826. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 14.)
ISBN 978-963-7094-73-6
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2668930] MARC

ANSEL
UTF-810921 /2007.
   Formulae puerilium colloquiorum. Dicta graeciae sapientum. Libellus elegantissimus. Civilitas morum / [a mell.] Bitskey István tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. - Fakszimile kiad. - Budapest : Balassi : MTA Irodalomtud. Int. : OSZK, cop. 2007. - [217] p. ; 16 cm + mell. (55 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 40.)
Kész. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának RMIR O 12., ill. a Késmárki Evangélikus Líceum Könyvtárának N 5364, RAR. 11 jelzetű példányai alapján. - Az 1. mű eredeti szerzője Heyden, Sebald, a 4. műé Erasmus, Desiderius. - Gerinccím: Formulae, Dicta, Libellus, Civilitas. - Eredeti kiadásai: Debrecini : Excudebat Ionnes Czaktornyaj, 1591. - A mell. összefoglalása angol nyelven
ISBN 978-963-506-705-3 kötött : 3000,- Ft
ISBN 978-963-506-726-8 (mell.)
latin nyelv - latin irodalom - újkori latin irodalom - 16. század - tankönyv - antológia - kétnyelvű dokumentum - aforizma - vers - fordítás - hasonmás kiadás
807.1(078)=945.11 *** 871-84.02(082)=945.11 *** 871-14.02(082)=945.11 *** 094/099.07
[AN 2668579]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2007.
Kádár Dániel Zoltán
   Terms of (im)politeness : a study of the communicational properties of traditional Chinese (im)polite terms of address / Dániel Z. Kádár. - Budapest : Dep. of East Asian Studies Eötvös L. Univ., 2007. - XVII, 187 p. : ill. ; 23 cm. - (Budapest monographs in East Asian Studies, ISSN 1787-7482 ; 2.)
Bibliogr.: p. 151-163.
ISBN 978-963-463-937-4 kötött
Kína - szociolingvisztika - kínai nyelv - illemtan - szókincs
809.51-318 *** 809.51-541.2 *** 395(510)
[AN 2670074]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2007.
Karsai Ervin (1936-)
   Cigány nyelvészeti tanulmányok / Karsai Ervin ; [kiad. Anda Romani Kultúra Alapítvány]. - Budapest : Anda Romani Kultúra Alapítvány, 2007. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Romológia (keretcím)
ISBN 978-963-9013-48-3 fűzött
cigány nyelv - nyelvkönyv
809.149.9(078)=945.11
[AN 2670140]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2007.
   Kaukovertailuja V : az V. Finn - Magyar Kontrasztív Konferencia előadásai : Szombathely, 2005. május 5-6. = Fernvergleiche V. : Materialen der fünften Konferenz zu finnisch - ungarischen kontrastiven Studien : 5-6. Mai 2005 in Szombathely / [szerk. ... Pusztay, János]. - Savariae : BDF, 2006. - 313 p. : ill. ; 22 cm. - (Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; 12.). (Colloquia contrastiva, ISSN 1217-8764 ; 14.)
Váltakozva finn, magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és finn nyelven
ISBN 963-9531-63-4 fűzött (hibás ISBN 963-9531-64-2)
Magyarország - Finnország - finn nyelv - magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet - színháztörténet - műfordítás - konferenciakiadvány
809.451.1-52 *** 809.454.1-52 *** 82.03 *** 792(439) *** 792(480) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2670081]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2007.
Kemény Gábor (1948-)
   Nyelvi mozaik : válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból / Kemény Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 414, [2] p. ; 25 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 65.)
Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 963-7094-60-1 kötött : 2940,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés - nyelvhelyesség - publicisztika
809.451.1-06(0:82-92)
[AN 2668932]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2007.
   A magyar kémiai szaknyelv történetéből : a vegyészeti kifejezések történeti szótárával / [összeáll. és bev.] ... Paczolay Gyula ; ... sajtó alá rend. Gazda István. - Piliscsaba : Mati, 2006. - 291 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 50.)
Bibliogr.: p. 273-291.
ISBN 978-963-9276-61-1 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - nyelvtörténet - szaknyelv - kémia - szakbibliográfia
809.451.1-316.4 *** 54(439):016
[AN 2670029]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2007.
   A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei / szerk. Alberti Gábor, Fóris Ágota. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6010-5 fűzött : 3900,- Ft
magyar nyelv - formális nyelv - nyelvészet - alaktan - egyetemi tankönyv
800.92(075.8) *** 809.451.1-55(075.8)
[AN 2668866]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2007.
Minya Károly (1963-)
   Új szavak / Minya Károly. - Budapest : Tinta Kvk., 2007-. - 21 cm
magyar nyelv - értelmező szótár - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3 *** 809.451.1-321.1
[AN 2681757]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. - 2007. - 179 p. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 3.)
ISBN 978-963-7094-74-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - értelmező szótár - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3 *** 809.451.1-321.1
[AN 2668942] MARC

ANSEL
UTF-810929 /2007.
Mohai V. Lajos (1956-)
   250 magyar ige ragozása / Mohai V. Lajos, Szendrő Borbála. - Budapest : Szultán, [2007], cop. 1997. - 255 p. ; 24 cm
17 párhuzamos címmel
ISBN 963-8373-15-6 fűzött : 3950,- Ft
magyar nyelv - ige
809.451.1-552
[AN 2679008]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2007.
   Pannon nyelvvizsga : gyakorlókönyv a felsőfokú angol nyelvvizsgához : szóbeli, írásbeli / Dókus Tünde [et al.]. - Sopron : Padlás Nyelvisk., 2007. - 80 p. ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-86722-8-5 fűzött : 2800,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2669718]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2007.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (10.) (2007) (Balatonalmádi)
   X. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi, 2007. június 3-8. : programfüzet és absztraktok = 10th Summer School of Psycholinguistics : June 3-8, 2007 : program and abstarcts / [szerk. Navracsics Judit]. - Veszprém : [s.n.], 2007. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött
pszicholingvisztika - magyar nyelv - konferenciakiadvány
800.1 *** 316.77 *** 159.9 *** 809.451.1 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2669919]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2007.
Szendrő Borbála
   A British and American English - Hungarian picture dictionary for learners of English = Brit és amerikai angol - magyar képes tanuló-szótár / Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 14. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., [2007]. - 267, [41] p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = I [love] words, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes brit és amerikai angol - magyar szótár. - Bibliogr.: p. [307-308].
ISBN 978-963-8373-27-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 2678912]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2007.
Thimár Attila (1969-)
   Hős és áldozat : Révai Miklós és a klasszikus századforduló irodalomtörténete / Thimár Attila. - Budapest : Universitas, 2007. - 185 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 22.)
Bibliogr.: p. 171-178.
ISBN 978-963-9671-11-9 kötött : 2100,- Ft
Révai Miklós (1750-1807)
Magyarország - nyelvész - író - 18. század - 19. század
80.001(439)(092)Révai_M. *** 894.511(092)Révai_M.
[AN 2670791]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2007.
Visual dictionary (magyar)
   Képes szótár : magyar - angol / [ford. Vági Ákos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 608 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-09-4833-8 kötött : 6990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=20
[AN 2668490]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2007.
Willmann, Helmut
   Langenscheidt euroszótár : német : magyar - német, német - magyar = Langenscheidts Eurowörterbuch : Ungarisch : Ungarisch - Deutsch, Deutsch - Ungarisch / [szerk. Helmut Willmann, Wolfgang Worsch és Dorogman György]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. ; Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2007, cop. 1997. - 627 p. ; 16 cm
Borítócím: Euroszótár : német : magyar - német, német - magyar
ISBN 963-05-7414-4 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2680793]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10936 /2007.
Antal Éva (1981-)
   Túl az irónián : retorikus olvasatok / Antal Éva. - Budapest : Kijárat, 2007. - 266 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 255-266. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9529-58-8 fűzött : 2000,- Ft
irodalomelmélet - retorika - erkölcs - irónia
82.08 *** 82.01-7 *** 17 *** 159.942.32
[AN 2669974]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2007.
Németh László (1901-1975)
   Írások a világirodalomról : tanulmányok, esszék, kritikák / Németh László ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Ekler Andrea]. - Budapest : M. Napló, 2005-. - 21 cm
A 2. kötettől közread. az Írott Szó Alapítvány és a Magyar Napló Kiadó
világirodalom története
82(091)
[AN 2607225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kísérletező ember. - 2006. - 341, [3] p.
ISBN 963-9603-35-X kötött : 3360,- Ft
világirodalom története
82(091)
[AN 2670380] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10938 /2007.
Csoóri Sándor (1930-)
   Nekünk ilyen sors adatott : interjúk, versek, fotók / Csoóri Sándor, Szakolczay Lajos ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány ... - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2006. - 91, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86887-7-4 kötött : 1995,- Ft
Csoóri Sándor (1930-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
894.511(092)Csoóri_S.(047.53)
[AN 2670385]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2007.
Kántor Zsolt (1958-)
   Madarak, puha gépek : esszék Báger Gusztáv költészetéről / Kántor Zsolt. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2007. - 185 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-8496-61-4 kötött : 1800.- Ft
Báger Gusztáv (1938-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Báger_G.
[AN 2670670]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2007.
   "Kinek neve szép gyöngy..." : a Régi Magyar Irodalom Tanszék munkatársai köszöntik S. Sárdi Margitot / [szerk. Orlovszky Géza]. - [Budapest] : ELTE Régi M. Irod. Tansz., 2007. - 29 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-939-8 fűzött
magyar irodalom története - művelődéstörténet
894.511(091) *** 930.85
[AN 2670861]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2007.
Lovász Andrea
   Jelen idejű holnemvolt : szeminárium a meséről / Lovász Andrea. - Budapest : Krónika Nova, 2007. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 172-178. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9423-79-4 kötött
magyar irodalom története - mesekutatás - 20. század - műelemzés
894.511(091)-34
[AN 2670864]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2007.
Olasz István
   Sziklahasadékban : László Lajos írói pályaképe / Olasz István. - Szekszárd : Babits, 2007. - 158 p. : ill. ; 25 cm
László Lajos "Uránbányászok" c. drámájával. - Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 978-963-9556-43-0 kötött
László Lajos (1925-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - dráma - életrajz
894.511(092)László_L. *** 894.511-2
[AN 2668012]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10943 /2007.
Auster, Paul (1947-)
Travels in the scriptorium (magyar)
   Utazások a szkriptóriumban / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2007. - 121 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8370-5 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2668384]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2007.
Bach, Richard
Jonathan Livingston Seagull (angol, magyar)
   Jonathan, a sirály = Jonathan Livingston Seagull / Richard Bach ; [ford. Simóné Avarosy Éva] ; [a fotókat kész. Lendvay Zoltán]. - Budapest : Édesvíz, 2007, cop. 1994. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-007-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02(73)=945.11
[AN 2678798]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2007.
Boehme, Julia
Tiergeschichten (magyar)
   Állati történetek : [kis történetek, nagy kalandok] / Julia Boehme ; Silvio Neuendorf rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 58 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 978-963-7461-29-3 kötött : 1790,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2668480]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2007.
Brashares, Ann
The second summer of the sisterhood (magyar)
   Négyen újra egy gatyában / Ann Brashares ; [ford. Bartók Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 411 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9093-89-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2678976]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2007.
Brashares, Ann
The sisterhood of the traveling pants (magyar)
   Négyen egy gatyában / Ann Brashares ; [ford. Bartók Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9093-68-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2679004]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2007.
Brée, Uli (1964-)
Mein Freund Knopf und die Geschichte von den magischen Briefen (magyar)
   Barátom, Gombocska és a mágikus levelek története / Uli Brée és Michael Schober ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2006. - [26] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-87064-4-9 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2670818]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2007.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Feldmár Terézia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 417 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-80-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2678918]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2007.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
   Acéltorok : elbeszélések, tárcák, karcolatok / Mihail Bulgakov ; [ford. Elbert János et al.] ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Szőke Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 559 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8234-0 kötött : 2700,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - tárcanovella - karcolat - szatíra
882-32=945.11 *** 882-43=945.11 *** 882-7=945.11
[AN 2670314]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2007.
Capote, Truman (1924-1984)
Other voices, other rooms (magyar)
   Más hangok, más szobák ; A fűhárfa / Truman Capote ; [ford. Örkény István, Róna Ilona]. - Budapest : Európa, 2007. - 343 p. ; 21 cm
Egys. cím: Other voices, other rooms ; The grass harp
ISBN 978-963-07-8358-3 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2670326]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
Cards on the table (magyar)
   Nyílt kártyákkal / Agatha Christie ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1988. - 280 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8396-5 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2680758]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2007.
Christie, Agatha (1890-1976)
Hickory dickory dock (magyar)
   Gyilkosság a diákszállóban / Agatha Christie ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2007. - 244 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8387-3 kötött : 1900,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2680749]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2007.
Cook, Robin (1940-)
Terminal (magyar)
   Haláltusa / Robin Cook ; [ford. Feldmár Teréz]. - 4. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2007]. - 446 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-328-5 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2678888]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2007.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die wilde Ursula (magyar)
   Az amazon / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : EX-BB, [2007]. - 156 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 60.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-44-6 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2670360]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2007.
Denemarková, Radka (1968-)
A já pořád, kdo to tluče (magyar)
   Ki dörömböl? : sötét komédia / Radka Denemarková ; [ford. Körtvélyessy Klára, ... N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2007. - 182 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8371-2 kötött : 2000,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2667978]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2007.
Dewin, Howie
Dexter's ink (magyar)
   Dexter varázstolla / írta Howie Dewin ; Amy Keating Rogers és Chris Savino története alapján ; [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M & C Kft., cop. 2007. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (CN könyvek, ISSN 1789-0675). (Dexter's laboratory ; 1.)
Fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 978-963-9763-432-07001)
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 2670677]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2007.
Egan, Kate
Spider-man 3 : the movie storybook (magyar)
   Spider-Man 3 : a nagy mozikönyv / írta Kate Egan, Stan Lee és Steve Ditko Marvel Comic képregénye alapján ; [ford. Szabó Gabriella]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9763-03-6 kötött : 1990,- Ft
Egyesült Államok - mozifilm - filmszinopszis
820-293.7(73)=945.11 *** 791.43.071.1(73)(092)Raimi,_S.
[AN 2669324]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2007.
Ferrero, Jesús
Ángeles del abismo (magyar)
   A bukott angyalok / Jesús Ferrero ; ford. Pávai Patak Márta. - Leányfalu : Patak Kv., 2006. - 155 p. ; 20 cm. - (Spanyol elbeszélők, ISSN 1787-8853)
ISBN 963-87237-0-X fűzött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2668093]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2007.
Flood, Eloise
The legacy of Merlin (magyar)
   Merlin öröksége / ... Constance M. Burge ... tévésorozata alapján Eloise Flood írta ; [ford. Liszkay Szilvia]. - Budapest : M&C Kft., 2006. - 175 p. ; 18 cm. - (Bűbájos boszorkák)
ISBN 963-9663-14-X fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2668952]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2007.
Gallagher, Diana G.
Beware what you wish (magyar)
   Vigyázz, mit kívánsz! / ... Constance M. Burge ... tévésorozata alapján Diana G. Gallagher írta ; [ford. Radnóti Alíz]. - Budapest : M&C Kft., 2006. - 189 p. ; 18 cm. - (Bűbájos boszorkák)
ISBN 963-9663-27-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2668957]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2007.
Gordon, Abigail
The doctor's baby bond (magyar)
   Veszedelmes vetélytárs / Abigail Gordon ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 328.)
ISBN 978-963-537-695-7 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2668036]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2007.
Jablonski, Carla
The gipsy enchantment (magyar)
   Cigány bűbájok / ... Constance M. Burge ... tévésorozata alapján Carla Jablonski írta ; [ford. Buzás Gábor]. - Budapest : M&C Kft., 2006. - 183 p. ; 18 cm. - (Bűbájos boszorkák)
ISBN 963-9663-13-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2668972]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2007.
Jacq, Christian (1947-)
Que la vie est douce à l'ombre des palmes (magyar)
   Milyen édes az élet a pálmafák árnyékában : legújabb egyiptomi elbeszélések / Christian Jacq ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2007. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8375-0 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 2668403]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2007.
Jones, Jasmine
Spider-man 3: the movie novel (magyar)
   Pókember : mozikönyv gyerekeknek / írta Jasmine Jones ; Stan Lee és Steve Ditko Marvel Comic képregénye alapján ; [ford. Vas Ilona]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 189, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Spider-man 3 (keretcím)
ISBN 978-963-9763-00-5 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2669343]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2007.
Kelleher, Tracy
Everybody's hero (magyar)
   Jégherceg / Tracy Kelleher ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 214.)
ISBN 978-963-537-697-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2668024]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2007.
Knight, E. E. (1965-)
   A macska választása / E. E. Knight ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2007. - 329 p. ; 19 cm. - (Leigázott Föld ; 2.)
ISBN 978-963-8428-58-5 fűzött : 2498,- Ft (hibás ISBN 978-963-8428-59-2)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2671093]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2007.
Kürthy, Ildikó von (1968-)
Höhenrausch (magyar)
   Randiszerviz szingliknek / Ildikó von Kürthy ; [ford. Balog Dóra]. - Budapest : Móra, 2007. - 188, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8370-2 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2670273]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2007.
Lambert, Eric
Glory thrown in (magyar)
   Dicsőségre ítélve / Eric Lambert ; [ford. Imre Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : I. P. C. Kv., 2007. - 222 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-326-1 fűzött : 1499,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2678860]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2007.
Lenhard, Elizabeth
Soul of the bride (magyar)
   A menyasszony lelke / ... Constance M. Burge ... tévésorozata alapján Elizabeth Lenhard írta ; [ford. Radnóti Alíz]. - Budapest : M&C Kft., 2006. - 182 p. ; 18 cm. - (Bűbájos boszorkák)
ISBN 963-9663-26-3 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2668945]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2007.
Lennox, Marion
Rescued by a millionaire (magyar)
   Kisemmizve / Marion Lennox ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 385.)
ISBN 978-963-537-698-8 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2668045]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2007.
Lukas, Christian (1950-)
Housewives - Neues aus der Wisteria Lane (magyar)
   Született feleségek : [epizódról epizódra] / Christian Lukas, Sascha Westphal. - [Budapest] : M&C Kft., 2007-. - 20 cm
német irodalom - regény - televíziós műsorszám - szappanopera
830-31=945.11 *** 791.9.097
[AN 2669310]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 2. évad / [ford. Bencze Marianna és Nyirő Krisztina]. - cop. 2007. - 259 p., [16] t. : ill., színes
ISBN 978-963-9763-17-3 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - regény - televíziós műsorszám - szappanopera
830-31=945.11 *** 791.9.097
[AN 2669313] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1. évad / [ford. Nyirő Krisztina]. - cop. 2007. - 236 p., [16] t. : ill., színes
ISBN 978-963-9763-16-6 fűzött : 1690,- Ft
német irodalom - szappanopera - televíziós műsorszám - regény
830-31=945.11 *** 791.9.097
[AN 2676778] MARC

ANSEL
UTF-810973 /2007.
MacGregor, Kinley
A pirate of her own (magyar)
   Álmaim kalóza / Kinley MacGregor. - Pécs : Alexandra, 2007. - 381 p. ; 18 cm
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-370-288-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2668383]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2007.
Marinelli, Carol
Dr Carlisle's child (magyar)
   Édes és mostoha / Carol Marinelli ; [... ford. Horváth Géza]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 329.)
ISBN 978-963-537-696-4 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2668040]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2007.
McCaffrey, Anne (1926-)
Dragondrums (magyar)
   Sárkánydobok : a Hárfásház-trilógia harmadik kötete / Anne McCaffrey ; [ford. Béri Balázs et al.]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 290 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9679-31-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2669828]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2007.
Patterson, James (1947-)
London bridges (magyar)
   Londoni hidak / James Patterson ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8349-1 kötött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2669284]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2007.
Perry, Steve
Prey (magyar)
   A préda / Steve & Stephani Perry ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 270 p. ; 20 cm
Aliens versus predator (keretcím)
ISBN 978-963-497-153-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2678919]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2007.
Pollack, Pam
Dr. Dee Dee & Dexter Hyde (magyar)
   A zseni és a szörnyeteg / [írták Pam Pollack, Meg Belviso] ; az illusztrációkat kész. John Kurtz ; [ford. Ipacs Miklós]. - [Budapest] : M & C Kft., cop. 2007. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (CN könyvek, ISSN 1789-0675). (Dexter's laboratory ; 2.)
ISBN 978-963-9763-43-2 * fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 978-963-9763-432-07002)
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 2670680]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2007.
Preston, Douglas (1956-)
Still life with crows (magyar)
   Csendélet varjakkal / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2007]. - 397 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-62-3 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2669288]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2007.
Rihmer Zoltán (1974-)
   Corona eburnea / Zoltanus Rihmer. - Budapestini : Szt. István Társ., 2007. - 40 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-361-947-6 * fűzött (hibás ISBN 978-963-361-974-6)
Magyarország - latin irodalom - vers
871-14(439)
[AN 2670872]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Lawless (magyar)
   A törvénytelen / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 415 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-703-9 fűzött : 1195,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2670259]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2007.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the Order of the Phoenix (magyar)
   Harry Potter és a Főnix Rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2007. - 751 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-9715-61-5 kötött : 4690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2678795]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2007.
Rubio, Vanessa
On connaît la musique (magyar)
   Zenei összeesküvés / [ford. Szilágyi Eszter] ; [novellizáció Bencze Mariann]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2007. - 94, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Rubio, Vanessa. - Totally spies! (keretcím)
ISBN 978-963-9663-65-7 fűzött : 1290,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2669017]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2007.
Saisio, Pirkko
Betoniyö (magyar)
   Betonéjszaka / Pirkko Saisio ; [ford. Kubínyi Kata]. - [Budapest] : Valo-Art, 2007. - 196 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-86915-2-1 kötött
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 2670060]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2007.
Salvatore, R. A.
Road of the patriarch (magyar)
   A Vérkőföldek királya / R. A. Salvatore ; [ford. Seemann Gábor]. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 499 p. ; 18 cm
A "Zsoldosok" c. sorozat 3. kötete. - Forgotten realms (keretcím)
ISBN 978-963-9679-50-4 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2669814]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2007.
Schmidt-Eller, Berta
Alles wegen Gisela (magyar)
   Mindent Gizelláért! ; A neve egyszerűen "Péter" : regény kicsiknek és nagyoknak / Berta Schmidt-Eller. - Budapest : Evangéliumi K., 2007. - 176 p. ; 20 cm
Egys. cím: Alles wegen Gisela ; Er heisst ganz einfach Peter
ISBN 963-7369-51-1 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2671101]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2007.
Soulban, Lucien
Blood in, blood out (magyar)
   Jó vér, rossz vér / Lucien Soulban ; [ford. Borbély Tamás]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 369 p. ; 18 cm. - (Vámpír: Rekviem ; 2.)
ISBN 978-963-9679-26-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2669826]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2007.
Torday, Paul (1946-)
Salmon fishing in the Yemen (magyar)
   Lazacfogás Jemenben / Paul Torday ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Jaffa, 2007. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-35-3 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2668062]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2007.
The twilight war (magyar)
   Az alkonyháború. - Budapest : Delta Vision, 2007-. - 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2669821]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az árnyfajzat / Paul S. Kemp ; [ford. Vitális Szabolcs]. - 2007. - 307 p.
Shadowbred
ISBN 978-963-9679-47-4 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2669823] MARC

ANSEL
UTF-810990 /2007.
   A varázslatos iskolabusz : tudományos kalandregény. - [Budaörs] : M&C Kft., 2002-. - 20 cm
A 13. kötettől egyéb címadatként: Kalandregény
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 951603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Pingvinlesen / [írta Anne Capeci] ; [... Bruce Degen illusztrációival] ; [ford. Miklós Lívia]. - [2006]. - [4], 87, [4] p. : ill.
Penguin puzzle
ISBN 963-9565-98-9 fűzött : 690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2669157] MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Rovarinvázió / [írta Anne Capeci] ; [ill. John Speirs] ; [ford. Galántai Rita]. - 2007. - 92, [2] p. : ill.
Insect invaders
ISBN 978-963-7342-28-8 fűzött : 690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2669161] MARC

ANSEL
UTF-8


   16., Ausztrál expedíció / [írta Rebecca Carmi] ; [ill. John Speirs] ; [ford. Galántai Rita]. - 2007. - 95 p. : ill.
Expedition down under
ISBN 978-963-7342-27-1 fűzött : 690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2669165] MARC

ANSEL
UTF-810991 /2007.
Wells, Rebecca (1952-)
Divine secrets of the Ya-Ya Sisterhood (magyar)
   Vagány nők klubja : a Ya-Ya Testvériség isteni titkai / Rebecca Wells ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007, cop. 2001. - 467 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-33-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2678800]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2007.
Weston, Sophie
The duke's proposal (magyar)
   Rejtőzködők / Sophie Weston ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 386.)
ISBN 978-963-537-699-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2668047]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2007.
Wilderode, Anton van
   Het weifelloze weten = Das verbürgte Wissen = A biztos tudás / Anton van Wilderode ; ... Übers. Paul Wimmer [et al.] ; [... ill. Oláh Mátyás László]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 99 p. : ill. ; 15x22 cm
Gerinccím: Gedichten - versek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7486-73-9 fűzött : 2000,- Ft : 10 EUR
flamand irodalom - vers - fordítás - többnyelvű dokumentum
839.32-14.02=30=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2670221]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2007.
Wiplinger, Peter Paul (1939-)
   Életjelek : versek, 1965-2005 / Peter Paul Wiplinger ; ford. Tölgyesi Gábor. - Budapest : M. Napló, 2006. - 186, [5] p. ; 19 cm
A ford. a Lebenszeichen (Klagenfurt : Alekto, 1992) c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-9603-31-7 kötött : 1995,- Ft
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 2670375]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2007.
Zöllner, Elisabeth
Pferdeklubgeschichten (magyar)
   Történetek a lovasiskolából / Elisabeth Zöllner ; Irmgard Paule rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 57, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 978-963-7461-32-3 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2668476]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10996 /2007.
Babits Mihály (1883-1941)
   Kártyavár : egy város regénye / Babits Mihály. - [Budapest] : Kossuth, 2007. - 356, 11 p. ; 18 cm
Az utószót írta Sipos Lajos. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1923
Kötött
magyar irodalom - regény - hasonmás kiadás
894.511-31 *** 094/099.07
[AN 2670297]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2007.
Bak Zsuzsanna (1985-)
   Kabátodra füstöt / Bak Zsuzsanna ; [... graf. Pész Zsófia]. - Budapest : I.A.T. K., 2007. - 108, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87471-3-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2671044]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2007.
Balogh Béni (1922-2000)
   Magyar királymondák / Balogh Béni. - Budapest : Ciceró, 2007. - 206 p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-590-3 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - monda
894.511-343(02.053.2)
[AN 2678878]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2007.
Balogh József
   Nem haragszunk Jóskára : novellák gyerekekről, felnőttekről / Balogh József. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2669414]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   A kolozsvári bíró : válogatott mondák / Benedek Elek ; [összeáll. Zavaczki Gabriella] ; [... ill. Bihari Marianna és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9371-31-9 kötött
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 2678984]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2007.
Budai Kulcsár János (1937-)
   Madárlátta álmok : versek gyermekeknek / Budai Kulcsár János ; [közread. az Ezüst Út Kulturális Egyesület]. - [Budapest] : Ezüst Út Kult. Egyes., cop. 2007. - 55 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2656-9 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2668019]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2007.
Cross, Jonathan
   Veszett lelkek városa / Jonathan Cross. - Budapest : Agenda K., cop. 2007. - 304 p. ; 18 cm. - (Örökértékű thrillerek, ISSN 1788-8239 ; 1.)
ISBN 978-963-87331-2-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2669493]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2007.
Csender Levente (1977-)
   Szűnőföldem : elbeszélések, novellák / Csender Levente. - Budapest : M. Napló, 2006. - 115, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9603-40-0 kötött : 1490,- Ft
ISBN 963-9603-40-6
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2670367]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2007.
Csomós Róbert (1930-)
   Csirip / Csomós Róbert. - Budapest : Timp, 2007. - 255 p. ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 7.)
ISBN 963-9614-26-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2668102]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2007.
Éles Árpád
   Ébredő természet : válogatott gyermekversek, 1951-2007 / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2008 [!2007]. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3890-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2669407]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2007.
Erdődy Kristóf (1987-)
   Csak ülj a földre / Erdődy Kristóf. - Budapest : I.A.T. K., 2007. - 115, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87471-4-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2671040]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2007.
   Évnyitótól évzáróig : versek, mesék ünnepeinkhez / [szerk. Szűcsné Tóth Tünde]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 343 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-596-540-3 kötött
magyar irodalom - iskolai ünnepély - vers - antológia
894.511-14(082) *** 371.383
[AN 2668367]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2007.
Fekete György (1932-)
   Befelé tágasabb : válogatott írások a szerző grafikáival / Fekete György. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 166 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7486-61-6 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - építész - művészet - nemzettudat - magyarság - 20. század - 21. század - publicisztika - interjú
894.511-92 *** 72(439)(092)Fekete_Gy.(047.53) *** 7(439) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2670230]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2007.
Frey Alíz (1979-)
   Egy szív titkai : válogatás verseimből / Frey Alíz. - Budapest : Frey A., 2007. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2858-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2670880]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2007.
Fülöp András (1928-)
   Szarvasbikák, gépmadarak / Fülöp András. - Budapest : Typotex, 2007. - 436 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9664-59-3 kötött : 3900,- Ft
Fülöp András (1928-)
Magyarország - magyar irodalom - vadászat - pilóta - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 799.2(0:82-94) *** 656.7(439)(092)Fülöp_A.(0:82-94)
[AN 2668411]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2007.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok : Bornemissza Gergely élete / Gárdonyi Géza. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9677-96-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2678988]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2007.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Ördögvér : regény / Gáspár Ferenc. - Budapest : Ikerhold : Pont, cop. 2007. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87567-3-2 fűzött : 1910,- Ft : 7,5 EUR
ISBN 978-963-7265-65-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2670994]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2007.
   Hallgat az ég : antológia / [... szerk. Mord Boglárka]. - Budapest : Fekete Torony, 2007. - 328, [5] p. : ill. ; 18 cm
M.a.g.u.s., avagy A kalandorok krónikája (keretcím)
ISBN 978-963-06-3830-2 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2669820]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2007.
Hornyák József (1920-2005)
   Kutyanapló : válogatott írások / Hornyák József. - Budapest : Ikerhold : Pont, cop. 2007. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7265-68-6 fűzött : 1400,- Ft : 5,5 EUR
ISBN 978-963-87567-0-1
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2670976]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2007.
Hunter, Emma P.
   13 / Emma P. Hunter. - [Tatabánya] : Szerző, 2007. - 175 p. ; 21 cm
Tizenhárom (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-3738-1 fűzött
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 2668153]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2007.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 2 db ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-29-4 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2669798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 280 p. - (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 7.)
ISBN 978-963-9709-30-0
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2669799] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 280 p. - (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-9709-31-7
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2669801] MARC

ANSEL
UTF-811017 /2007.
Juhász Ferenc (1928-)
   Halandóság-mámor : új versek, 2003-2006 / Juhász Ferenc ; [... ill. Olasz Attila]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2007. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-60-7 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2670675]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2007.
Kabar Vivien (1981-)
   Sors-ok / Kabar Vivien. - Budapest : I.A.T. K., 2007. - 138, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87471-5-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2671042]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2007.
Kászonyi Ágota (1942-)
   Interjú az álommal : elbeszélések és versek / Kászonyi Ágota. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7486-74-6 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2670175]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2007.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 189 p. ; 21 cm. - (A magyar próza klasszikusai ; 26.). (Metro könyvtár)
ISBN 978-963-09-4964-4 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2680644]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2007.
Lányi Irén
   Félelem a kórházban : egy orvosnő kálváriája : regény / Lányi Irén. - Lakitelek : Antológia, 2007. - 195 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9354-55-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2668306]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2007.
Majoros Sándor (1956-)
   Emberrel esik meg : válogatott és új novellák / Majoros Sándor. - Budapest : Timp, 2007. - 399 p. ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 6.)
ISBN 963-9614-29-7 kötött : 2850,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.1)
[AN 2668105]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2007.
Markovics Botond (1975-)
   A poszthumán döntés / Brandon Hackett. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 406 p. ; 18 cm. - (Delta Műhely, ISSN 1788-1765)
ISBN 978-963-9679-36-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2669811]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2007.
Marton Gyula András
   Üzenet : regény / Marton Gyula András. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2404-6 fűzött
magyar irodalom - 1956-os forradalom - regény
894.511-31 *** 943.9"1956"(0:82-31)
[AN 2668345]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2007.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Vérrel írt testamentum : horgász-vadász kriminálnovellák / Matula Gy. Oszkár. - [Budapest] : Matula Press, 2007. - 287 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85934-6-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 2669831]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Dióbél királyfi : egy öreg ember emlékei fiatal gyerekeknek / Móra Ferenc. - Üllő : Regun Press, [2006]. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 963-7459-45-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2680612]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2007.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Válogatott elbeszélések / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 367 p. ; 21 cm. - (A magyar próza klasszikusai ; 24.). (Metro könyvtár)
ISBN 978-963-09-4960-6 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2668014]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2007.
Nemere István (1944-)
   Az utolsó akadály : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2007. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-481-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2668201]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2007.
Nyári László (1961-)
   A virágok romlása / Nyári László versei ; Nyári Zsolt grafikái. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, cop. 2007. - 134, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Búvópatak könyvek, ISSN 1788-0955)
ISBN 978-963-87594-1-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2668150]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2007.
Orcsik Roland (1975-)
   Holdnak, arccal : potyaversek, útközben / Orcsik Roland ; [ill. Ábrahám István]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2007. - 111, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-62-1 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2670672]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2007.
Peller Anita
   Mű(vész) / Peller Anita. - Kecskemét : [Peller A.], 2007. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2827-3 kötött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2670885]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2007.
Popper Péter (1933-)
Peloni avagy Pilátus testamentuma (új kiadása)
   Pilátus testamentuma / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7168-98-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2678923]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2007.
Reisinger Frigyes
   Megdöbbenek néha : versek / Reisinger Frigyes. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2372-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2668336]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2007.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Pesten, Londonban és a nagyvilágban : tárcák, portrék, kritikák / Sárközi Mátyás. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 283, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-426-5 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2671080]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2007.
Schramm Péter
   Igenis / Schramm Péter. - [Budapest] : Schramm P., 2006. - 362 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3906-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - második világháború - memoár
894.511-94 *** 943.9(=924)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 2668256]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2007.
Sebők Éva (1927-)
   Mibenlét : új versek / Sebők Éva. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7486-70-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2670232]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2007.
Szabó Miklós (1922-)
   Zöldsapkások / Szabó Miklós. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., [2007], cop. 1985. - 354, [3] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-330-8 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-311.3
[AN 2679012]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2007.
Szalkai László (1966-)
   Szellemtánc / Szalkai László Hawkwood. - [Budapest] : Tuan, 2007. - 331 p. ; 18 cm
Fűzött : 2190,- Ft : 9 EUR (hibás ISBN 978-963-87271-7-6)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2669484]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2007.
Szenti Ernő (1939-)
   A körkérdés vége : új versek / Szenti Ernő. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7486-71-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2670178]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2007.
Szirmai Péter (1970-)
   Hunniában valami készül : egy népszavazás margójára / Szirmai Péter. - Pomáz : Kráter, 2007. - 196, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9735-05-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2669532]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2007.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel a rengetegben / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2007, cop. 1997. - 188 p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-506-4 fűzött : 990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2678874]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2007.
Tar Gyula (1924-)
   Emlékek és gondolatok a változó világról / Tar Gyula. - Budapest : Püski, 2007. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-36-0 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 2668352]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2007.
   Térdig születésben, halálban : XX. századi magyar költőnők : antológia. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2007. - 355 p. ; 20 cm
Szerk. Kádár Judit
ISBN 978-963-446-402-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2669984]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2007.
Tolvaly Ferenc (1957-)
   Boszporusz felett a híd : regény / Tolvaly Ferenc. - Budapest : Kortárs, 2007. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9593-58-9 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - iszlám - regény
894.511-31 *** 297(0:82-31)
[AN 2670301]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2007.
   Toronyőrök : publicisztikai antológia / szerk. Arany Lajos. - Debrecen : KFRTKF, 2006-. - 21 cm. - (Kölcsey kommunikációs könyvtár)
magyar irodalom - publicisztika - antológia
894.511-92(082)
[AN 2615677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 308 p.
Fűzött
magyar irodalom - antológia - publicisztika
894.511-822 *** 894.511-92(082)
[AN 2669608] MARC

ANSEL
UTF-811046 /2007.
Tóth Benedek, F.
   Mellékhatás : novellaválogatás / F. Tóth Benedek. - Budapest : Graal Kv., cop. 2007. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87334-3-6 fűzött : 2180,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény
894.511-322.9 *** 894.511-312.9
[AN 2669499]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2007.
Turcsányi Ervin (1937-)
   A kisördög : regény / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2007. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-33-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2668338]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2007.
Türk Attila
   Modern kori anekdoták : csak felnőtteknek! / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2007. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-493-1 fűzött
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 2668208]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2007.
Varga József István (1942-)
   A turul dala / Varga József István ; [a kötetet Óváry Géza ... ill.]. - Budapest : [Varga J. I.], 2007. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2835-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2670879]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11050 /2007.
Bereczné Szállási Etelka
   A tudatlan nyúl = Easter rabbits / Bereczné Szállási Etelka ; V. Farkas Ágnes rajz. - [Esztergom] : ["Spori Print V" Kft.], 2007. - 25 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2219-6 fűzött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum - fordítás
087.5(084.1) *** 894.511-14.02(02.053.2)=20
[AN 2670254]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2007.
Berner, Rotraut Susanne
Frühlings-Wimmelbuch (magyar)
   Tavaszi böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-87281-0-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670810]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2007.
Berner, Rotraut Susanne
Sommer-Wimmelbuch (magyar)
   Nyári böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-87281-1-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670813]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2007.
Berner, Rotraut Susanne
Winter-Wimmelbuch (magyar)
   Téli böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-87064-3-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670806]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2007.
Bolliger, Max (1929-)
Eine Zwergengeschichte (magyar)
   Manómese : elgondolkodtató történet az igazi értékekről, döntéseink felelősségéről és a bennünk lakozó varázserőről / Max Bolliger tollából ; Peter Sís ill. ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2006. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Művészi mesekönyvek, ISSN 1789-2473)
ISBN 963-87064-8-1 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670840]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2007.
Bridwell, Norman (1928-)
Clifford gets a job (magyar)
   Clifford munkát keres / Norman Bridwell ; [ford. Balthazár Dóra]. - Budaörs : M&C Kft., [2006]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9565-11-3 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2669185]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2007.
Bridwell, Norman (1928-)
Clifford's family (magyar)
   Clifford családja / írta és rajz. Norman Bridwell ; [ford. Robin Edina]. - Budaörs : M&C Kft., [2006]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9565-19-9 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2669181]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2007.
Bridwell, Norman (1928-)
Clifford's manners (magyar)
   Az udvarias Clifford / Norman Bridwell ; [ford. Robin Edina]. - Budaörs : M&C Kft., [2006]. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 963-9565-18-0 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2669182]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2007.
Disney, Walt (1901-1966)
Goliath II (magyar)
   II. Góliát, a kiselefánt / [Disney] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-628-710-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2668322]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2007.
Disney, Walt (1901-1966)
Jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-613-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2668329]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2007.
Emmett, Jonathan
Bringing down the moon (magyar)
   Ide nekem a Holdat! / Jonathan Emmett, Vanessa Cabban ; [ford. Parnaki Ágnes]. - Budapest : Naphegy, 2006. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87281-2-8 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670846]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2007.
Engels-Fietzek, Petra (1955-)
Glück gehabt, kleiner Delfin! (magyar)
   Szerencséd volt, kicsi delfin! / Petra Fietzek ; Silke Voigt rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó Cinke, ISSN 1785-1912)
ISBN 978-963-7461-31-6 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2668482]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2007.
   Keress, találj, mesélj!. - [Budapest] : Scolar, cop. 2007. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Érsek-Obádovics Nándor
ISBN 978-963-9534-75-9 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667938]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2007.
   A kis gömböc : régi szép mesék. - [Budapest] : Anno, [2007]. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: Farkas-barkas / Arany László. A kis gömböc / Arany László. A komédiás disznó / Gárdonyi Géza. A vadgalamb és a szarka / Arany László
ISBN 978-963-375-478-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2668309]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2007.
Lobato, Arcadio (1955-)
   Csillagmese : álmot hozó esti mese Arcadio Lobatótól / [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2006. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Művészi mesekönyvek, ISSN 1789-2473)
A ford. a "Sternchen" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-87064-7-3 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670827]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2007.
Menéndez, Margarita
1000 primeras palabras (magyar)
   1000 első szavam : keresd meg a szavakat és szórakozz jól! / [graf. Margarita Menéndez]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 64 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 31 cm
Matricákkal
ISBN 963-9626-97-X fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2669663]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2007.
Pavlík, Ladislav
Weihnachten der Tiere (magyar)
   Az állatok karácsonya : meghitt karácsonyi történetek kicsiknek és nagyoknak / Ladislav Pavlík tollából ; Dubravka Kolanović ill. ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2006. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Művészi mesekönyvek, ISSN 1789-2473)
ISBN 963-87064-6-5 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670832]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2007.
Roca, Núria (1972-)
2 tipus de materials: naturals i artificals (magyar)
   2 féle anyag : természetes és mesterséges / írta Núria Roca ; rajz. Rosa M. Curto ; ford. Molnár Katalin. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 35 p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Az élet számai)
ISBN 978-963-9534-59-9 fűzött : 995,- Ft
ISBN 963-9534-59-5
anyag - képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2667947]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2007.
Schober, Michael (1966-)
Ich wär so gern ein wildes Schaf (magyar)
   Bárcsak lennék vagány bárány! : csiki-csuki képeskönyv / Michael Schober ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-87064-1-4 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670824]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2007.
Schober, Michael (1966-)
Mein Schatz hat rosa Wackelohren (magyar)
   Melyik állat rózsaszínű? : csiki-csuki képeskönyv / Michael Schober ; [ford. Szigethy Gyula]. - Budapest : Naphegy, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-87064-2-2 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670852]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2007.
Škutina, Vladimír (1931-1995)
Wo die Zeit wohnt? (magyar)
   Hol lakik az idő? : modern mese a mai kor gyermekének / Vladimír Škutina tollából ; Marie-José Sacré ill. ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2006. - [25] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Művészi mesekönyvek, ISSN 1789-2473)
ISBN 963-87064-5-7 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2670837]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2007.
   Spider-Man 3 : matricáskönyv / átd. Lana Jacobs ; ford. Szabó Fruzsina. - [Budapest] : M&C Kft., [2007]. - [16] p : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87491-9-2 fűzött : 990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2669319]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2007.
Wandrey, Guido (1959-)
Wo ist der Gurg in der Burg? (magyar)
   Ki vár a várban? : képes böngésző / Guido Wandrey ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2006. - [18] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 963-87064-0-6 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2670800]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11073 /2007.
Youn In-wan
Shin Angyo Onshi (magyar)
   Árnybíró = Angjo Onsi / Joun In-Van, Jang Kjung-Il ... - [Budapest] : MangaFan, 2006-. - ill. ; 18 cm
Japán - képregény
087.6:084.11(520)
[AN 2641043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2006. - 193 p.
Ford. Kiss Réka Gabriella, Vida Március Mitsuki
ISBN 978-963-87539-0-8 fűzött : 1500,- Ft
Japán - képregény
087.6:084.11
[AN 2669490] MARC

ANSEL
UTF-8