MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/11/15 14:55:21
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

11074 /2007.
Mezei Kamilla
   Általános kislexikon : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Mezei Kamilla]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 334 p. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-617-4 kötött
lexikon
030
[AN 2672937]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

11075 /2007.
   Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbibliothek : Cod. Lat. 405 [!450]-556 / [hrsg. von] András Vizkelety. - Budapest : Akad. K. : OSZK, cop. 2007. - 276, [4] p., [14] t. : ill., színes ; 25 cm. - (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, ISSN 0236-5367 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8504-0 kötött
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Budapest - nemzeti könyvtár - kézirat - kéziratkatalógus - kódex - könyvtári katalógus
017.1(439-2Bp.)OSZK *** 091(083.8) *** 091.14
[AN 2674134]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11076 /2007.
Pörzse Gábor
   Az Európai Unió 6. Kutatási és technológiafejlesztési keretprogramja : magyar részvétel az élettudományokkal foglalkozó tematikus prioritási területen / szerző Pörzse Gábor ; [... az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága és az Európai Unió Pályázati és Innovációs Központ adja ki]. - [Budapest] : EÜM Eü. Tud. Tcs. Titkárság : EU Pályázati és Innovációs Közp., [2007]. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1332-3 fűzött
ISBN 963-06-1332-8
Európai Unió - kutatás - nemzetközi egyezmény - pályázat
06.063(4-62) *** 001.891 *** 001.83(4-62)
[AN 2674441]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11077 /2007.
Bondor Erika
   Iskolai könyvtárak fejlesztése, menedzselése informatikai eszközökkel / [Bondor Erika]. - Budapest : KTE, 2007. - 94 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 2.)
Bibliogr.: p. 75-80.
ISBN 978-963-06-2676-7 fűzött
Magyarország - iskolai könyvtár - könyvtárügy - informatika
027.8(439) *** 021 *** 681.3
[AN 2674740]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2007.
   Festetics-kódex [elektronikus dok.] : Nagyvázsony, Pálos kolostor, 1493 : Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve / szerk. ... Kertész Balázs, Káldos János. - Szöveg és képek. - [Budapest] : OSZK MEK, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Digitális kincstár, ISSN 1788-1188)
Főcím a címképernyőről. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár MNy. 73. jelzetű példánya alapján. - Működési követelmények: Pentium-class proc.; MS Windows 98SE/ME/2000/XP; 64 MB RAM (ajánlott 256 MB); 60 MB szabad hely a merevlemezen; Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera vagy egyéb internet böngésző
ISBN 978-963-200-528-7 műanyag tokban
Magyarország - 15. század - kódex - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
094/099.07 *** 091.14Festetics
[AN 2669606]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11079 /2007.
   The impact factor of scientific and scholarly journals : its use and misuse in research evaluation : a selection of papers reprinted mainly from the journal Scientometrics / comp. and ed. by Tibor Braun ; pref. by Eugene Garfield. - [Budapest] : Akad. K., cop. 2007. - VII, 686, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Scientometrics guidebooks series, ISSN 1788-2370 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8528-6 fűzött
tudományos módszertan - bibliometria
001.891
[AN 2674202]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2007.
Spóner Péter
   "Dicsőség nincsen, csak kötelesség" : Herman Ottó élete és munkássága : Herman Ottó Emlékház, Lillafüred / [írta és szerk. Spóner Péter, Tóth Arnold] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2007. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [29].
ISBN 978-963-9271-72-2 fűzött
Herman Ottó (1835-1914)
Herman Ottó Múzeum (Miskolc). Herman Ottó Emlékház
Magyarország - tudós - 19. század - századforduló - múzeumi katalógus
001(439)(092)Herman_O. *** 069(439-2Lillafüred)
[AN 2674889]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11081 /2007.
Barta Judit
   Horoszkóp 2007 / [írta Barta Judit]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 12 db ; 16 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-679-301-8)
asztrológia
133.52
[AN 2639756]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Bak : december 22 - január 20. - 62, [2] p.
asztrológia
133.52
[AN 2674009] MARC

ANSEL
UTF-811082 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Death and reincarnation: eternity's voyage (magyar)
   Halál és újjászületés: végtelen utazás / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Madal Bal Kft., 2007. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87174-4-3 fűzött : 1500,- Ft
ezoterika - halál - lélekvándorlás
133.25
[AN 2682735]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2007.
Judith, Anodea (1952-)
Wheels of life (magyar)
   A csakrák bölcsessége : útmutató testünk és lelkünk megismeréséhez / Anodea Judith. - Pécs : Alexandra, 2007. - 478 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Hollósy Éva. - Bibliogr.: p. 466-478.
ISBN 978-963-370-304-5 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2673215]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2007.
Montagnola, Arnica
   Álmaid földjén / Arnica Montagnola. - [Budapest] : Magánkiad., 2007. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87489-4-2 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 2671619]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11085 /2007.
Faragó Zoltán
   Varázslatos bazaltlepény : séták a Medves-fennsíkon és peremvidékein / Andrásfalvi-Faragó Zoltán. - Salgótarján : Dióhéj Kvműhely, [2007]. - 82 p., [24] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87417-0-7 fűzött
ISBN 963-87417-0-8
Medves-fennsík - természetvédelem
502.4(439)Karancs-Medves_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2672546]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2007.
Földessy Mariann (1955-)
   Mátra : természetrajzi zsebkönyv : a brief natural history : eine kurze Naturkunde / Földessy Mariann ; [a felvételeket kész. ... Fűköh Levente, Szelényi Károly]. - [Gyöngyös] : Mátra Party '98 Kft., cop. 2007. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9439-53-5 fűzött
Mátra - természetrajz - helyismeret
502(439)(234.373.3) *** 908.439(234.373.3)
[AN 2675251]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2007.
Pál Károlyné (1935-)
   Foszfor a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/5.)
Bibliogr.: p. 69-76.
ISBN 978-963-9754-02-7 * fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-9754-02-7)
foszfor - környezetvédelem
504.05 *** 546.18
[AN 2674950]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11088 /2007.
   Matematikai alapismeretek : oktatási segédanyag / összeáll. Szabó István ; [közread. az] Apor Vilmos Katolikus Főiskola. - Vác : AVKF, 2007-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
matematika - egyetemi tankönyv - példatár
51(075.8)(076)
[AN 2672252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 154 p. : ill.
Fűzött
függvényegyenlet - egyetemi tankönyv - példatár
517.9(075.8)(076)
[AN 2672254] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11089 /2007.
Hevesi Imre (1929-)
   Bevezetés az atomfizikába : atomhéjfizika / Hevesi Imre, Szatmári Sándor. - Szeged : JATEPress, 2007, cop. 2002. - XIII, 442 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-433.
Fűzött
atomfizika - héjfizika - egyetemi tankönyv
539.1(075.8) *** 539.142.2(075.8)
[AN 2682397]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2007.
   Hidraulikai beszabályozás. - Budapest : IMI International Kft., 2005-. - ill., részben színes ; 25 cm
hidraulikai szabályozás
532.5
[AN 2672091]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 107 p.
Szerk. Vinkler Károly. - Bibliogr.: p. [108].
ISBN 978-963-06-2297-4 fűzött
hidraulikai szabályozás
532.5
[AN 2672098] MARC

ANSEL
UTF-811091 /2007.
Oláh György (1927-)
Beyond oil and gas: the methanol economy (magyar)
   Kőolaj és földgáz után: a metanolgazdaság / Oláh György, Alain Goeppert, G. K. Surya Prakash ; [ford. Pálinkás János ..., Maclean Ildikó ...]. - Budapest : Better, cop. 2007. - 368, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 321-336.
ISBN 978-963-86233-5-5 kötött
üzemanyag - metil-alkohol - energiagazdálkodás
621.039.54 *** 620.9 *** 661.721
[AN 2673596]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11092 /2007.
   Bulgária ásványai : a "Föld és Ember" Nemzeti Múzeum kiállítása, Szófia ... : 2007. március 6 - június 24. / [a kiállítás-vezetőt írták és a kiállítást rendezték Mihail Malejev et al.] ; [közread. a] Herman Ottó Múzeum. - Miskolc : HOM, 2007. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Kész. a Miskolcon rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9271-66-1 fűzött
Nacionalen muzej "Zemâta i horata" (Sofiâ)
Bulgária - ásvány - kiállítási katalógus
549(497.2) *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2674887]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2007.
Centenáriumi Vegyészkonferencia (2007) (Sopron)
   Centenáriumi Vegyészkonferencia : 2007. május 29 - június 1., Sopron : program és előadásösszefoglalók : 100 éves a Magyar Kémikusok Egyesülete / [szerk. Adányiné Kisbocskói Nóra et al.] ; [rend., kiad. a Magyar Kémikusok Egyesülete]. - Budapest : MKE, 2007. - XLIV, 504 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9319-68-4 fűzött
kémia - konferenciakiadvány
54 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2675258]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2007.
   Kémiai analízis. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., [2007]-. - 24 cm
ISBN 963-9220-34-5
analitikai kémia - egyetemi tankönyv
543(075.8)
[AN 2681765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nagyműszeres analízis / írta Kristóf János. - 2000 [!2007]. - 192 p. : ill.
ISBN 963-9220-35-3 fűzött
analitikai kémia - egyetemi tankönyv
543(075.8)
[AN 2681769] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11095 /2007.
Veres János
   A bükkábrányi 8 millió éves mocsárerdő / Veres János. - [Miskolc] : BAZ M. Múz. Ig., 2007. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Múzeumi mozaik, ISSN 1785-0177)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9271-75-3 fűzött
Bükkábrány - paleobotanika - ciprusféle - miocén
561(439-2Bükkábrány) *** 582.477 *** 551.782.1
[AN 2674895]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11096 /2007.
Ranzini, Gianluca
Atlante dell'Universo (magyar)
   Az Univerzum atlasza : naprendszer, galaxisok, csillagképek / Gianluca Ranzini ; [ford. Zalai Edvin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 216 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-5652-9 kötött : 6990,- Ft
csillagászat
52
[AN 2681850]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2007.
   Világegyetem enciklopédiája [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: PII - 333 Mhz; CD-ROM; 64 MB RAM; Win98; DirectX 5.0
Műanyag tokban
csillagászat - űrkutatás - elektronikus dokumentum
52 *** 629.78
[AN 2669897]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2007.
Vincze Ildikó
   Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, 1881-2006 = Gothard Astrophysical Observatory, 1881-2006 / [Vincze Ildikó, Jankovics István, Kovács József]. - Szombathely : ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, 2007. - 48 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3845-6 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Gothard Asztrofizikai Obszervatórium (Szombathely)
Szombathely - csillagvizsgáló - történeti feldolgozás
520.1(439-2Szombathely)(091)
[AN 2674678]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11099 /2007.
Hecker, Frank (1963-)
Tiere und Pflanzen des Waldes (magyar)
   Az erdő állatai és növényei / Frank és Katrin Hecker ; [ford. Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2007. - [2], 176 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Természet kalauz, ISSN 1786-0555)
ISBN 978-963-7268-36-6 kötött : 2680,- Ft
Európa - fauna - flóra - erdő
591.9(253)(4) *** 581.9(253)(4)
[AN 2675363]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2007.
Pásti Csaba (1975-)
   Biológiai kislexikon : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Pásti Csaba]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 301 p. : ill. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-623-5 kötött
biológia - szaklexikon
57:030
[AN 2672825]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11101 /2007.
Czellahó László
   Gyógyító növények / írta Czellahó László. - Drégelypalánk : [s.n.], 2007. - 253 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2671249]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2007.
D'Adamo, Peter J.
Cancer (magyar)
   4 vércsoport szerinti diéta rákbetegeknek / Peter J. D'Adamo, Catherine Whitney ; [ford. Bánfi Nóra]. - Budapest : Trivium, cop. 2007. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-17-4 kötött : 2690,- Ft
rákbetegség - vércsoport - diéta
613.24 *** 612.118.221.2 *** 616-006
[AN 2682408]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2007.
Fahrnow, Ilse-Maria
Fünf-Elemente-Ernährung (magyar)
   Az öt elemen alapuló táplálkozás : [a hagyományos kínai orvosláson alapuló életmód és konyhaművészet] / Ilse-Maria Fahrnow, Jürgen Fahrnow ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték, 2007. - 192 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-27-2 fűzött
Kína - természetgyógyászat - egészséges életmód - ezoterika - ételrecept
615.89(510) *** 641.5(510) *** 613 *** 133.25
[AN 2673283]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2007.
Fogg, John Milton
Get rich slow (magyar)
   Gazdagodj meg lassan / [John Milton Fogg]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 52 p. ; 22 cm
Fűzött
életvezetés - hálózati értékesítés
613.865 *** 658.846
[AN 2682738]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2007.
   Gyógyítás gyógyszerek nélkül : kisebb-nagyobb betegségek otthoni gyógyítása. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-006-3 fűzött
népi gyógymód - személyi higiénia
615.89 *** 613
[AN 2673979]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2007.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   A házasság és a család belső világa / Horváth-Szabó Katalin. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2007. - 323 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 6.)
Bibliogr.: p. 303-323.
ISBN 978-963-7166-89-1 kötött
család - nemek pszichológiája - házasság - párkapcsolat
159.922.1 *** 173 *** 613.89 *** 316.472.4
[AN 2671399]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2007.
Kampwerth, Karin
Klassenbeste(r) in 4 Wochen (magyar)
   Legyél 4 hét alatt osztályelső! / Karin Kampwerth ; ill. Alexander Weiler. - [Pápa] : Deák, [2007]. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9420-64-9 fűzött : 1850,- Ft
életvezetés - serdülőkor - tanulás - gyermekkönyv
613.865-053.6 *** 371.322
[AN 2673373]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2007.
Kast, Verena (1943-)
Loslassen und sich selber finden (magyar)
   Engedd el őket és találj magadra : leválás gyermekeinkről / Verena Kast ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2007. - 132 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 978-963-07-8288-3 fűzött : 1700,- Ft
pszichoterápia - család
615.851 *** 316.356.2
[AN 2672989]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2007.
Knecht-Boyer, Anne
Baby fun (magyar)
   Babamóka / Anne Knecht-Boyer ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7054-49-5 fűzött : 2499,- Ft
csecsemőgondozás
613.95
[AN 2674393]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2007.
Kollányi Zsófia
   Az egészség - befektetés : az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítőképességre és az életminőségre / Kollányi Zsófia, Imecs Orsolya ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Mo., [2007]. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114-118.
ISBN 978-963-87649-3-5 fűzött
Magyarország - egészség - gazdasági fejlődés - életszínvonal - ezredforduló - közegészségügy
613 *** 312.6(439)"200" *** 330.34.01 *** 314.144(439)"200"
[AN 2674731]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2007.
Kraske, Eva-Maria
Säure-Basen-Balance (magyar)
   Sav-bázis egyensúly : testnek és léleknek / Eva-Maria Kraske ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték, 2007. - 192 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-26-5 fűzött
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - anyagcserezavar - ételrecept
613.2 *** 615.89 *** 641.56(083.12)
[AN 2673282]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2007.
Lindquist, Ulla-Carin (1953-2004)
Ro utan åror (magyar)
   Evezők nélkül / Ulla-Carin Lindquist ; [ford. Deres Péter]. - Budapest : Európa, 2007. - 190, [2] p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
Ingvar, Martin utószavával
ISBN 978-963-07-8112-1 fűzött : 2000,- Ft
Lindquist, Ulla-Carin (1953-2004)
idegbetegség - bénulás - memoár
616.8-009.11(0:82-94)
[AN 2673023]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2007.
Lüllmann-Rauch, Renate
Taschenlehrbuch Histologie (magyar)
   Szövettan / Renate Lüllmann-Rauch ; [... fordítói Farkas Ibolya et al.] ; [a rajzokat kész. Stephanie Gay és Bert Sender]. - Budapest : Alliter, 2007. - 614 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 579-582.
ISBN 978-963-87040-3-0 fűzött
szövettan - sejttan - anatómia - mikroszkópos vizsgálat - egyetemi tankönyv
611.018(075.8) *** 611(075.8) *** 576(075.8)
[AN 2672812]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2007.
Lyles, Terry
Good stress (magyar)
   Inspiráló stressz / Terry Lyles ; [ford. Bokor Erzsébet]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-77-0 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - stressz
613.865 *** 612.06
[AN 2674421]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2007.
Murkoff, Heidi Eisenberg
What to expect when you're expecting (magyar)
   Az a 9 hónap : [útmutató leendő anyáknak és apáknak] / Heidi Murkoff, Arlene Eisenberg és Sandee Hathaway ; [ford. Farkas Eszter]. - [Átd. kiad.]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 619 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-530-717-3 fűzött : 6000,- Ft
terhesség
618.2-083
[AN 2682946]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2007.
Ni, Maoshing
Secrets of longevity (magyar)
   A hosszú élet taoista titkai : módszerek százai, hogyan éljünk 100 évig / Maoshing Ni ; [ford. és szerk. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2007. - 191 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 184-189.
ISBN 978-963-9219-67-0 fűzött : 1980,- Ft
Kína - természetgyógyászat - egészséges életmód - ételrecept
613 *** 615.89(510) *** 641.5(510)
[AN 2673605]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2007.
Peuskens, Joseph
Metabolic control in patients with schizophrenia treated with amisulpride or olanzapine (magyar)
   Az amisulpriddal vagy olanzapinnal kezelt szkizofrén betegek anyagcsere-vizsgálata / Joseph Peuskens, Marc De Hert, Ann Mortimer ... ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 145-152. ; 28 cm
Különlenyomat-fordítás: International clinical psychopharmacology, ISSN 0268-1315, Vol. 22. No.3. (2007)
ISBN 978-963-9443-70-9 fűzött
gyógyszerhatás - pszichofarmakológia - anyagcserezavar
615.214 *** 616-008.9
[AN 2674333]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2007.
Streatfeild, Dominic
Cocaine (magyar)
   Kokain : egy kábítószer hiteles története / Dominic Streatfeild ; [ford. Kozma Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 524 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7525-27-8 kötött : 3900,- Ft
kábítószer
613.83 *** 343.575 *** 364.272
[AN 2682902]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2007.
Szabó Csaba
   Utazások az alsó világba / Szabó Csaba. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-188.
ISBN 978-963-473-039-2 fűzött
kísérleti pszichológia - eksztázis - sámánizmus
159.9.07 *** 159.976 *** 398.49
[AN 2671438]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2007.
Trewinnard, Karen
Fertility & conception (magyar)
   Termékenység & fogamzás : útmutató a természetes úton történő teherbe esés esélyeinek fokozásához : a fogamzásra legalkalmasabb időszak felismerése és kiszámítása, a sikeres megtermékenyülést elősegítő életmód, felkészülés a baba érkezésére / Karen Trewinnard ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7054-48-8 fűzött : 3399,- Ft
megtermékenyülés - terhesség
612.663 *** 618.2
[AN 2674389]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2007.
   Tudat és tudatváltozások / szerk. Halász Péter ; [közread. a Látványos Stúdió]. - [Budapest] : Látványos Stúdió, [2007]. - 192 p. : ill. ; 24 cm
A 3. Novartis Neuropszichiátriai Szimpózium előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87635-0-1)
elmegyógyászat - tudat - tudatzavar - konferenciakiadvány
159.922 *** 616.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2674074]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2007.
Uyterlinde, Judith (1962-)
Eisprong (magyar)
   Peteérés / Judith Uyterlinde ; [ford. Pécsi Emőke]. - Budapest : Európa, 2007. - 161, [2] p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 978-963-07-8295-1 fűzött : 1900,- Ft
Uyterlinde, Judith (1962-)
terméketlenség - memoár
618.177
[AN 2673017]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2007.
Wiseman, John (1940-)
SAS survival handbook (magyar)
   SAS túlélési kézikönyv : hogyan maradjunk életben a vadonban bármilyen éghajlaton, szárazföldön és vízen / John "Lofty" Wiseman ; [... ill. Norman Arlott et al. ...]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 576 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Ford. Király Róbert
ISBN 978-963-370-217-8 fűzött
életvédelem - természetjárás - útmutató
614.8(035)
[AN 2673012]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11124 /2007.
Csővári Mihály (1936-)
   Színesfémbányászattal összefüggő környezeti káros hatások és azok mérséklésének lehetőségei / Csőváry Mihály. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2004/10.)
Bibliogr.: p. 88-96.
Fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-000-00-0)
ércbányászat - környezetszennyezés
622.34 *** 504.05
[AN 2674949]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2007.
   The mechanism of research on nanostructures : a selection of papers reprinted from the journal Scientometrics / comp. and ed. by Tibor Braun and Martin Meyer. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 342 p., [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8529-3 fűzött
nanotechnológia
62-181.48
[AN 2673804]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11126 /2007.
Bártfai Barnabás (1969-)
   PowerPoint 2007 : zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2007. - 140 p. : ill. ; 17 cm
Microsoft PowerPoint 2007 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9425-23-1 fűzött : 870,- Ft
prezentációs grafika
681.3.019 *** 519.688PowerPoint
[AN 2673584]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2007.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Word 2007 : zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2007. - 250 p. : ill. ; 17 cm
Microsoft Word 2007 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9425-20-0 fűzött : 970,- Ft
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 2673579]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2007.
Boardman, Ted
3ds max 8 fundamentals (magyar)
   3ds max, a 3D világa : grafika és animáció / Ted Boardman ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact, cop. 2007. - 348 p. : ill. ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-87292-3-1 fűzött : 6090,- Ft
felhasználói program - számítógépes grafika
519.688:7443D_Studio_MAX
[AN 2671614]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2007.
   BodyNets 2007 [elektronikus dok.] : Second International Conference on Body Area Networks : Florence, Italy, June 11-13, 2007 / [org. by] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : [Science Portals Kft.], 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-06-2193-9
informatikai hálózat - orvosi diagnosztika - érzékelés - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.324 *** 616-07 *** 159.937 *** 061.3(45-2Firenze)
[AN 2670613]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2007.
   Építsünk könnyen és lassan adatmodellt! / Timár & társai. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 1997 [!2007]. - 251 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7332-68-5 fűzött
adatfeldolgozás - adatmodellezés - tervezés
681.3.016 *** 65.012.1/.2 *** 659.2
[AN 2681754]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2007.
Fekete Gábor
   Számítástechnikai kislexikon : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Fekete Gábor]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 311 p. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-622-8 kötött
számítástechnika - szaklexikon
681.3:030
[AN 2672921]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2007.
Informatikai algoritmusok (angol)
   Algorithms of informatics / [ed. Antal Iványi]. - Budapest : MondArt, 2007. - 2 db (1147 p.) ; 23 cm
ISBN 978-963-87596-0-3 fűzött : 7200,- Ft
algoritmus - számítástechnika - egyetemi tankönyv
519.688(075.8) *** 510.5(075.8)
[AN 2671627]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1, Foundations / [transl. Csaba Schneider ..., Veronika Vöröss ..., Anikó Hörmann]. - 2007. - 576 p.
Bibliogr.: p. 552-562.
ISBN 978-963-87596-1-0
algoritmus - számítástechnika - egyetemi tankönyv
519.688(075.8) *** 510.5(075.8)
[AN 2671631] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2, Applications / [transl. László Orosz et al.]. - 2007. - p. 580-1147.
Bibliogr.: p. 1118-1131.
ISBN 978-963-87596-2-7
algoritmus - számítástechnika - egyetemi tankönyv
519.688(075.8) *** 510.5(075.8)
[AN 2671632] MARC

ANSEL
UTF-811133 /2007.
Kapronczai István (1952-)
   Információs rendszerek a közös agrárpolitika szolgálatában / Kapronczai István. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-[152].
ISBN 978-963-9736-2-2 fűzött
Magyarország - információs rendszer - mezőgazdaság
681.3.004.14 *** 338.43(439)
[AN 2673751]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2007.
   Térinformatikai gyakorlatok / [szerk.] Elek István. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 554 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 553-554.
ISBN 978-963-463-909-1 fűzött
térinformatika - egyetemi tankönyv
681.3.004.14(075.8) *** 659.2(075.8) *** 911(075.8)
[AN 2673823]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11135 /2007.
   Fehérvári Babaház : Moskovszky gyűjtemény / [szerk. Illyés Endréné Ötvös Tünde] ; [a bev. tanulmányt írta Moskovszky Éva] ; [közread. a] Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Székesfehérvár : Fejér M. Múz. Ig., cop. 2007. - 66 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9279-82-7 fűzött
Fehérvári Babaház - Moskovszky-gyűjtemény (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - játék baba - magángyűjtemény
688.721.2 *** 069.017(439-2Székesfehérvár)Moskovszky-gyűjtemény
[AN 2675167]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11136 /2007.
   Autólexikon [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PII - 333 Mhz; CD-ROM; 64 MB RAM; Win98; DirectX 5.0
Műanyag tokban
személygépkocsi - elektronikus dokumentum
629.114.6
[AN 2669903]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2007.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 5. bőv. kiad., jav. utánny. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2007. - 461, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2007. aug.
ISBN 978-963-9518-34-6 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2682424]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2007.
   KRESZ ABC [elektronikus dok.] : [oktatási segédlet]. - Szöveg és képek. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: PII - 333 Mhz; CD-ROM; 64 MB RAM; Win98; DirectX 5.0
Műanyag tokban
közlekedési szabály - jelzőtábla - elektronikus dokumentum
656.1.055
[AN 2669923]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11139 /2007.
   30 éves a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület / [szerk. Antal Lajos] ; [fotó Vincze Bálint ...] ; [kiad. a Paksi Atomerőmű Zrt.]. - [Paks] : Paksi Atomerőmű Zrt., 2007. - 151 p. : ill., főként színes ; 20x26 cm
Gerinccím: Jubileumi emlékalbum
Fűzött
Paksi Atomerőmű Horgászegyesület
Paks - horgászat - egyesület - 20. század - ezredforduló
639.2(439-2Paks) *** 799.1(439-2Paks) *** 061.2(439-2Paks)
[AN 2674653]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2007.
   Advances in the powder technology : Biopowders Mini-Conference : CRC HAS, Budapest, ... 13-14 September, 2007 : proceedings / ed. Tivadar Feczkó ; org. by the University of Pannonia Veszprém and the Institute of Materials and Environmental Chemistry CRC HAS Budapest ; publ. Research Institute of Chemical and Process Engineering Faculty of Information Technology University of Pannonia. - Veszprém : Univ. of Pannonia Fac. of Information Technology Research Inst. of Chemical and Process Engineering, 2007. - [2], III, 164 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-23-5 fűzött
gyógyszeripar - élelmiszeripar - konferenciakiadvány
663/664 *** 661.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2674280]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2007.
   Agrártámogatási kisjogtár [elektronikus dok.] / [szerk. Mikó Zoltán]. - Szöveg. - Budapest : CompLex, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PC; Windows 98SE/NT 4.0/2000/XP; Internet Explorer 6.0; minimum 128 MB memória; 500 MB szabad merevlemez terület; CD-ROM meghajtó
ISBN 978-963-224-909-4
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
338.43(439) *** 338.246.027(439)(094)(036) *** 339.96(4-62)(036)
[AN 2670532]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2007.
Bielakiewicz, Gerilyn J.
The only dog training book you'll ever need (magyar)
   A kutyanevelés kézikönyve : a szobatisztaságtól a szófogadásig, avagy Hogyan neveljünk jó magaviseletű ebet / Gerilyn J. Bielakiewicz. - Pécs : Alexandra, 2007. - 215 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Vince Judit Andrea. - Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-963-370-298-7 fűzött
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 2673061]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2007.
   Kutyalexikon [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PII - 333 Mhz; CD-ROM; 64 MB RAM; Win98; DirectX 5.0
Műanyag tokban
kutyatartás - elektronikus dokumentum
636.7
[AN 2669775]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2007.
May, Danny
The everything wine book (magyar)
   A bor mindentudó nagykönyve : [izgalmas utazás a borok világába] / Danny May és Andy Sharpe. - Pécs : Alexandra, 2007. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Bozai Ágota
ISBN 978-963-369-948-5 fűzött
bor
663.2
[AN 2672996]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2007.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (19.) (2007) (Kaposvár)
   19. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2007. május 23. / összeáll. Szendrő Zsolt ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar [etc.]. - Kaposvár : KE Állattud. Kar, [2007]. - [2], 100 p. : ill. ; 29 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: 19th Hungarian Conference on Rabbit Production. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86794-8-2 fűzött
nyúltenyésztés - konferenciakiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2671914]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2007.
   Plantpro: növényvédelmi ismeretek [elektronikus dok.] : [növényvédelmi oktatási anyag gazdák részére]. - Szöveg és képek. - Budapest : TREBAG Vagyon- és Projektmenedzser Kft., [2006]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 963-219-012-2
növényvédelem - elektronikus dokumentum
632
[AN 2669631]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2007.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Gubicza Ferenc, Balatonfüred város díszpolgára / Praznovszky Mihály. - Balatonfüred : [Balatonfüred Városért Közalapítvány], 2007. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 31.)
Bibliogr.: p. 183-185.
ISBN 978-963-87123-9-4 fűzött
Gubicza Ferenc (1939-)
Balatonfüred - Magyarország - agrármérnök - helyismeret - 20. század - ezredforduló - borászat
63(439)(092)Gubicza_F. *** 908.439-2Balatonfüred *** 663.2(439-2Balatonfüred)
[AN 2672118]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2007.
   Pro Silva / [szerk. Besze Péter, Farkas Judit és Márta Viktor] ; [ford. ... Marghescu Tamás és Csépányi Péter]. - 2. jav. kiad. - [Mátrafüred] : [Pro Silva Hungaria], 2006. - 15 p. ; 21 cm
Fűzött
Pro Silva, European Union of Foresters Believing in Close to Nature Management
Európa - erdészet - egyesület
630 *** 061.2(4)Pro_Silva_Europa
[AN 2672002]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2007.
   Szálalás és természetközeli erdőgazdálkodás / [... szerk. Keresztes György, Meggyesfalvi István] ; [közread. a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.]. - Budapest : [HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.], 2006. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 72-76.
Fűzött
erdőművelés - favágás - erdővédelem
630*2 *** 630*3 *** 630*4
[AN 2671997]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2007.
Szántó Gábor
   Somogyi erdő- és vadvilág, 997-2003 / Szántó Gábor ; [közread. a Sefag Zrt.]. - Kaposvár : Sefag Zrt., [2007]. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 298-305.
ISBN 978-963-06-1567-9 fűzött
Somogy (megye) - erdészet - tájökológia - történeti feldolgozás
630(439.123)(091) *** 504.54
[AN 2674909]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2007.
Szilágyi Miklós (1939-)
   Bátai halászat / Szilágyi Miklós. - Báta : Bátáért Egyes., 2007. - 40 p. : ill., részben színes ; 16 cm. - (Múltunk cserepei, ISSN 1787-0240)
Bibliogr.: p. 40. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-3728-2 fűzött
Báta - halászat
639.2(439-2Báta) *** 639.3(439-2Báta)
[AN 2674649]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11152 /2007.
101 tempting desserts (magyar)
   101 csábító desszert : kipróbált és bevált receptek / főszerk. Angela Nilsen. - Pécs : Alexandra, 2007. - 215 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Tari Zsuzsanna. - GoodFood magazine (keretcím)
ISBN 978-963-370-244-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2673069]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2007.
Chocolate (magyar)
   Csokoládé. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Szikra Renáta
ISBN 978-963-9731-08-0 fűzött : 1595,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 2672757]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2007.
Csörgő Anikó
   Sülve-főve [elektronikus dok.] / [szöveget kész. Csörgő Anikó] ; [fotókat kész. Csigó László]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 2 db ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A TV Paprika felvételein közrem. Bede Róbert. - Működési követelmények: DVD lejátszó
Műanyag tokban
konyhatechnika - ételrecept - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 2669501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Levesek, húsok, halak. - 1 DVD-M
konyhatechnika - ételrecept - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 2670565] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Saláták, tészták, édességek. - 1 DVD-M
konyhatechnika - ételrecept - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 2670568] MARC

ANSEL
UTF-811155 /2007.
Culinaria Griechenland (magyar)
   Görög kulinária / szerk. Marianthi Milona ; fényképezte Werner Stapelfeldt ; [ford. Bíró Ágnes]. - Budapest : Vince K., 2007. - 459 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 446-448.
ISBN 978-963-9552-98-2 fűzött : 6995,- Ft
Görögország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(495)(083.12)
[AN 2672799]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2007.
Halász Zoltán (1914-)
   Utazás Kulináriába, avagy Kultúrtörténeti kalandozás az ízek világában számtalan különleges recepttel / Halász Zoltán. - Budapest : Corvina, 2007. - 259 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5624-3 kötött : 3200,- Ft
gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12) *** 641
[AN 2672753]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2007.
Hargitai Lajosné (id.)
   Nagymama szakácskönyve, 1994-1999 / [írta Hargitai Lajosné]. - [Sárbogárd] : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2006. - 314 p. : ill. ; 29 cm
Ételed az életed : Hargitai nagymama szakácskönyve (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-87212-2-8 fűzött
ISBN 963-87212-2-7
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2674077]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2007.
   Italok, koktélok [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a címképernyőről. - Italok, koktélok lexikona (cvált.). - Működési követelmények: PII - 333 Mhz; CD-ROM; 64 MB RAM; Win98; DirectX 5.0
Műanyag tokban
ital - koktél - elektronikus dokumentum
641.87
[AN 2669889]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2007.
   Klasszikus sütemények. - [Tyukod] : Betűmetsző, [2007]. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-010-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2673955]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2007.
Piras, Claudia
Culinaria Italia (magyar)
   Olasz kulinária / írta és szerk. Claudia Piras ; fényképezte Ruprecht Stempell ; [ford. Kenesei István]. - Budapest : Vince K., 2007. - 496 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 486.
ISBN 978-963-9552-97-5 fűzött : 6995,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás
641.568(45)(083.12)
[AN 2672788]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2007.
Regional French (magyar)
   Francia konyha. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Kenesei István
ISBN 978-963-9731-06-6 fűzött : 1595,- Ft
Franciaország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(44)(083.12)
[AN 2672779]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2007.
Schobert Norbert (1971-)
   -10 kiló/hó : gyors Update 1 program / Norbi. - Budapest : Norbi Update, cop. 2007. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-2621-7 kötött : 990,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.24
[AN 2673720]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2007.
Seafood (magyar)
   Halak és a tenger gyümölcsei. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Kenesei István
ISBN 978-963-9731-05-9 fűzött : 1595,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2672766]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2007.
Stuber Ervinné (1927-)
   Gyorsan, ízesen / Stuber Ervinné. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-001-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2673963]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2007.
Summer (magyar)
   Nyári ételek. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Bíró Ágnes
ISBN 978-963-9731-09-7 fűzött : 1595,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2672782]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2007.
Szovátai Vass
   Erdélyi ételek / [írta Szovátai Vass]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 122 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 39.)
ISBN 978-963-679-638-9 fűzött
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 2673501]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11167 /2007.
Margitay Tihamér
   Az érvelés mestersége : érvelések elemzése, értékelése és kritikája / Margitay Tihamér. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Typotex, 2007. - 627, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 615-618.
ISBN 978-963-9664-37-1 fűzött : 5800,- Ft
következtetés - logika - egyetemi tankönyv
162(075.8)
[AN 2681698]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2007.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Az utolsó mérföld : beszélgetés életről, halálról, testről és lélekről / Polcz Alaine, Bitó László ; Nádas Péter előszavával. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 173 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-418-0 kötött : 2100,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
halál - dialógus
128(0:82-83)
[AN 2671209]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2007.
Schopenhauer, Arthur (1788-1860)
Die Welt als Wille und Vorstellung (magyar)
   A világ mint akarat és képzet / Arthur Schopenhauer ; [az utószót és a jegyzeteket írta Nagy Sándor] ; [ford. Tandori Ágnes és Tandori Dezső] ; [a latin és görög idézeteket ford. Tar Ibolya]. - Budapest : Osiris, 2007, cop. 2002. - 567 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-953-3 kötött : 4480,- Ft
filozófia
1(430)Schopenhauer,_A.
[AN 2682686]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2007.
Skrabski Árpád (1939-)
   A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban / Skrabski Árpád, Kopp Mária. - [Vác] : [Váci Egyházmegyei Hat.], [2007]. - 165 p. ; 20 cm
Közread. a Váci Egyházmegyei Hatóság. - Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 978-963-06-2593-7 fűzött
párkapcsolat - család - erkölcs - boldogság
173 *** 159.942 *** 17.023.34 *** 316.47
[AN 2672560]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2007.
Székely Attila, S. (1959-)
   Életfelfogás, szorongás, halálfélelem / S. Székely Attila. - Budapest : Animula, 2007. - 241 p. : ill. ; 30 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
Bibliogr.: p. 99-101.
ISBN 978-963-9410-90-9 fűzött
Budapest - Marosvásárhely - halál - félelem - statisztikai adatközlés
128 *** 312(439-2Bp.)(083.41) *** 312(498.4-2Marosvásárhely)(083.41)
[AN 2674462]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11172 /2007.
   50 éve Isten szolgálatában / [közread. a Magyar Belmisszió Biatorbágy keresztyén lelkigondozói szolgálat]. - Biatorbágy : M. Belmisszió Biatorbágy, cop. 2007. - 66 p. : ill., színes ; 20x22 cm
ISBN 978-963-06-2345-2 fűzött
Biatorbágy - misszió
266.3(439-2Biatorbágy)
[AN 2672783]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2007.
'Abdal-Qadir al-Jilani
   Válogatott előadások 2 / Abdul Kadir Geilani ; [ford. Kiss Zsuzsanna] ; [közread. a] Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány. - [Salgótarján] : Hanif Iszlám Kult. Alapítvány, 2006. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 963-87078-0-1 fűzött
iszlám
297
[AN 2672067]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2007.
   Apor Vilmos-konferencia / [szerk. Sallai Éva]. - Vác : AVKF, 2007. - 171 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A 2007. ápr. 2-án Vácott az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-42-6 fűzött
Magyarország - püspök - katolikus egyház - áldozatvállalás - erkölcsteológia - 20. század - konferenciakiadvány
282(439)(092)Apor_V. *** 282 *** 241 *** 177.75 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 2672248]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2007.
Barth, Karl (1886-1968)
   Világok vándorai : úti beszámoló Karl Barth 1936-os és 1948-as magyarországi látogatásáról : Karl Barth és Vassady Béla levelezése / Ferencz Árpád szerk. - Debrecen : DRHE Karl Barth Kutint., 2007. - 193 p. : ill. ; 21 cm. - (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézet kiadványai ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
Barth, Karl (1886-1968)
Svájc - Magyarország - református egyház - teológus - 20. század - levelezés - életrajz
284.2(494)(092)Barth,_K.(044) *** 284.2(439)(092)Vasady_B.(044)
[AN 2671348]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2007.
   Báthory Miklós váci püspök (1474-1506) emlékezete : tanulmányok a "Váci Püspökség Báthory Emlékéve 2006" alkalmából rendezett konferencia anyagából / szerk. Horváth Alice. - Vác : Váci Egyházmegyei Gyűjt., 2007. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Vácegyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2364-3 fűzött
Báthory Miklós (1430-1506)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - művelődéstörténet - keresztény művészet - reneszánsz - 15. század - 16. század - konferenciakiadvány
282(439)(092)Báthory_M. *** 930.85(439)"14/15" *** 246 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 2672558]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2007.
Béky Gellért (1924-)
   A lótuszvirág titka : üdvösségvágy a keleti vallásokban / Béky Gellért. - Budapest : Új Ember, 2007. - 147 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9674-30-1 fűzött
zen buddhizmus - taoizmus - megváltás
294.321(520) *** 299.513 *** 234 *** 261.8
[AN 2671278]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2007.
Biblia (magyar)
   Biblia [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: PII - 333 Mhz; CD-ROM; 64 MB RAM; Win98; DirectX 5.0
Műanyag tokban
Biblia
elektronikus dokumentum
22.04=945.11
[AN 2669762]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2007.
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok (magyar)
   A négy evangélium : Máté, Márk, Lukács, János / cigány művészek illusztrációival. - Budapest : Kálvin, 2007. - 161 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-300-918-5 kötött : 2400,- Ft
evangélium
226.2.04=945.11
[AN 2681788]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2007.
Brentano, Clemens (1778-1842)
Leben der heiligen Jungfrau Maria (magyar)
   Szűz Mária élete / Emmerich Katalin ; a dülmeni Szent Ágoston-rendi apáca látomásai szerint feljegyezte Clemens von Brentano ; [ford. Vida Tivadar]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 359, [7] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9527-73-7 kötött
Mária (Jézus anyja)
keresztény misztika - látomás - mariológia
248.213 *** 232.931
[AN 2671439]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2007.
Chocholski, Patrice
Prier 15 jours avec sœur Faustine (magyar)
   Imádságban Fausztina nővérrel 15 napon át / Patrice Chocholski ; [ford. Bodnár Zita]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 83, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-28-8 fűzött
Kowalska, Maria Faustyna (1905-1938)
Lengyelország - imádkozás - apácarend - 20. század
248.143 *** 271(438)(092)Kowalska,_M._F.
[AN 2671285]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2007.
Csapody Miklós (1955-)
   Kommunista terror - katolikus ellenállás : Szentimreváros élő öröksége / Csapody Miklós ; [... kiad. a Dél Budáért Alapítvány]. - Szentimreváros : Dél Budáért Alapítvány, 2006. - 22, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-229-425-4 fűzött
Budapest. 11. kerület - Magyarország - katolikus egyház - helytörténet - állami terror - 20. század
282(439-2Bp.XI.)"192/196" *** 943.9-2Bp.XI."192/196" *** 323.282(439)"195/196"
[AN 2672109]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2007.
Dudás Bertalan (1909-2004)
   Emlékeim / Dudás Bertalan ; [szerk. Legeza László]. - Budapest : Mikes, 2007. - 24 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-8130-69-3 fűzött
Dudás Bertalan (1909-2004)
Magyarország - katolikus pap - görög katolikus egyház - 20. század - ezredforduló - memoár
281.5.018.2(439)(092)Dudás_B.(0:82-94)
[AN 2674435]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2007.
Dziwisz, Stanisław
Una vita con Karol (magyar)
   Egy élet Karol Wojtyła mellett / Stanisław Dziwisz. - Budapest : Új Ember, 2007. - 256 p. ; 22 cm
Beszélgetőtárs Svidercoschi, Gian Franco
ISBN 978-963-9674-36-3 kötött
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - memoár
262.13(092)János_Pál,_II.(0:82-94)
[AN 2671341]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2007.
Fehér Anna (1947-)
   Aki nem lát, az nem világtalan : Fehér Anna szerzetes nővérrel beszélget Patonai Adrienne. - Budapest : Kairosz, 2007. - 88 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 37.)
ISBN 978-963-662-087-5 fűzött : 1500,- Ft
Fehér Anna (1947-)
Magyarország - apácarend - egyházi személy - 20. század - 21. század - interjú
271(439)(092)Fehér_A.(047.53)
[AN 2673714]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2007.
Gaál Jenő (1929-)
   Menjetek ti is a szőlőmbe! : elmélkedések és tanítások / Gaál Jenő ; [közread. a] Volkra Ottó János Alapítvány. - Veszprém : Volkra O. J. Alapítvány, 2007. - 269 p. ; 25 cm
ISBN 963-06-2686-1 fűzött
kereszténység - lelkigyakorlat - rádióműsorszám
242 *** 282 *** 791.9.096(439)
[AN 2674198]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2007.
Gazda István (1959-)
   Borsod-gömöri "református papok" történelemkönyve / Gazda István, Horváth Barna ; [kiad. a Borsod-gömöri Református Egyházmegye]. - Miskolc ; Mezőcsát : Borsod-gömöri Ref. Egyházm., 2006. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148-151.
ISBN 963-229-746-6 fűzött
Magyarország - református egyház - egyházmegye - protestáns lelkész
284.2(439-03Borsod-gömöri_egyházmegye) *** 284.2(439)(092)
[AN 2674456]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2007.
Habán mítosz, 1593-1738 (angol)
   Haban myth, 1593-1738 : treasures from Hungarian private collections : Museum of Applied Arts : Budapest, 21 May - 25 November 2007 / [org. of the exhibition and ed. of the catalogue László Réti]. - Budapest : Museum of Applied Arts, 2007. - 84 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-9738-05-8 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - habánok - 17. század - 18. század - kiállítási katalógus
286.12(439) *** 738.3(439)"16/17" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2675180]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2007.
Hallesby, Ole
Hvorfor jeg er en kristen (magyar)
   Hogyan lettem hívő keresztyén / O. Hallesby. - Budapest : Evangéliumi K., [2007]. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-81-0 fűzött
vallásos irodalom - megtérés
248.152 *** 242
[AN 2682760]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2007.
   Híd az égbe : a világ legszebb imái / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-965-0 kötött : 1000,- Ft
világirodalom - ima
243 *** 82-141=945.11
[AN 2681842]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2007.
Jálics Ferenc (1927-)
Cambios en la fe (magyar)
   Fejlődik a hitünk / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné]. - 4. m. kiad., 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2007. - 120 p. ; 20 cm
Megj. "Változik a hitünk?" címmel is
ISBN 963-8004-79-7 fűzött : 800,- Ft
világnézet - kereszténység
234.2
[AN 2681871]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2007.
Kenessey Csaba (1927-)
   Az ismeretlen bibliák / Kenessey Csaba ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2007. - 243 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 201-205.
ISBN 963-7050-22-1 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2674178]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2007.
Kerényi Lajos (1927-)
   Hited meggyógyít : Kerényi Lajos piaristával beszélget Kozma László. - Budapest : Kairosz, 2007. - 132 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 40.)
ISBN 978-963-662-088-2 fűzött : 1500,- Ft
Kerényi Lajos (1927-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - interjú
282(439)(092)Kerényi_L.(047.53)
[AN 2673704]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2007.
Kindelmann Győző
   Magyarország rózsája : Árpád-házi Szent Erzsébet élete / Kindelmann Győző ; [... Sinkó Veron ill.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-361-904-9 kötött : 1800,- Ft
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
szent - 13. század - életrajz - gyermekkönyv
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi(02.053.2)
[AN 2671667]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2007.
   Magyar református egyházak javainak tára : a határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv és iratanyaga / [főszerk. ... Tenke Sándor] ; [kiad. az Országos Református Gyűjteményi Tanács]. - Budapest : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 1999-. - 24 cm
Az 5. és 6. köt. alcíme: A határontúli református gyülekezetek iparművészeti emlékei. - Gerinccím: A magyar református egyházak gyűjteményi összeírása
ISBN 963-00-4460-9
Kelet-Európa - református egyház - kegytárgy
284.2(4-11) *** 247(4-11)
[AN 905168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Szlovákiai Református Keresztyén Egyház II. Zempléni Református Egyházmegye I / szerzők Balla Terézia [et al.]. - 2007. - 256 p. : ill.
Bibliogr.: p. 185.
ISBN 978-963-87117-5-5 fűzött
Zempléni Református Egyházmegye
református egyház - kegytárgy - keresztény művészet - határon túli magyarság - jegyzék
284.2(437-03Zempléni_Egyházmegye)(=945.11) *** 247(083.8)
[AN 2671480] MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Szlovákiai Református Keresztyén Egyház III. Zempléni Református Egyházmegye II / szerzők Balla Terézia [et al.]. - 2007. - 228 p. : ill.
ISBN 978-963-87117-6-2 fűzött
Zempléni Református Egyházmegye
református egyház - határon túli magyarság - kegytárgy - keresztény művészet - jegyzék
247(083.8) *** 284.2(437-03Zempléni_Egyházmegye)(=945.11)
[AN 2671483] MARC

ANSEL
UTF-811196 /2007.
Ménesi Balázs
   Gabriel Calvo munkássága : a MÉCS Napok keletkezése és lelkisége / [közread. a] MÉCS Családközösségek. - Budapest : MÉCS Családközösségek, 2007. - 44 p. ; 20 cm
Szerzők Ménesi Balázs, Ménesi Krisztina
ISBN 978-963-06-2475-6 fűzött
Calvo, Gabriel (1927-)
lelkipásztorkodás - család
253 *** 265.5
[AN 2671326]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2007.
   Muszlim nők Magyarországon / [szerk. Kiss Zsuzsanna] ; [közread. a] Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány. - [Salgótarján] : Hanif Iszlám Kult. Alapítvány, 2006. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 963-87078-1-X fűzött
Magyarország - iszlám - nő - ezredforduló - interjú
297(439) *** 316.37-055.2(439)(047.53)
[AN 2672074]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2007.
Oláh Gábor Péter
   Pedagógiai gondolatok Szent Lukács evangéliumában / Oláh Gábor Péter. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, 2006. - 71 p. ; 22 cm. - (Öveges könyvek ; 6.)
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-86576-6-4 kötött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
vallásoktatás - bibliamagyarázat - evangélium
226.4.07 *** 372.82
[AN 2672242]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2007.
Pajor András (1958-)
   Csendes tanúság : édesanyák és más anyai hivatást betöltők imakönyve / Pajor András. - 3. átd. kiad., 3. utánny. - Kecskemét : Korda, 2007. - 94 p. ; 14 cm
ISBN 963-9332-97-6 fűzött : 500,- Ft
imakönyv
243
[AN 2681845]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2007.
Prince, Derek (1915-2003)
Atonement (magyar)
   Engesztelés : [mi történt a kereszten?] / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. utánny. - Budapest : Új Spirit Kv., 2007, cop. 2001. - 266, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-7453-77-6 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom
242 *** 232.96
[AN 2682426]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2007.
Rashi (1040-1105)
Perush Rashi ʿal ha-Torah (héber, magyar) (szemelv.)
   Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjából : új magyar fordítás = Miṗṗeyrẇšey Rašiy la-Tûrah / [főszerk. ... Oberlander Baruch] ; [szerk. Köves Slomó] ; [ford. Feig András et al.]. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Egyes., 2006-. - 22 cm. - (Klasszikus zsidó művek magyarul ; 8.)
A leírás a 3. köt. alapján kész. - Egyes szövegrészek héber nyelven is
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve
Tóra - bibliamagyarázat
221.1.07 *** 296.5
[AN 2659024]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Hûqat - Ḃalaq - Ṗiynḥaṣ. - 2007. - 74 p.
ISBN 978-963-9743-09-0 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
221.14.07 *** 296.5
[AN 2674795] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Ḃehaʿaloteka - Šelaḥ leka - Qoraḥ. - 2007. - 68 p.
ISBN 978-963-9743-08-3 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
221.14.07 *** 296.5
[AN 2674802] MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Ṁaṫŵt - Maṡʿey - Ḋebariym. - 2007. - 60 p.
ISBN 978-963-9743-10-6 fűzött
Tóra - bibliamagyarázat
221.1.07 *** 296.5
[AN 2674809] MARC

ANSEL
UTF-811202 /2007.
Riskó Marianna
   Ferencesek Nagyszőlősön : 500 éves jelenlét térben és időben / Riskó Marianna. - Budapest : Új Ember, 2007. - 263 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-231.
ISBN 978-963-9674-17-2 kötött
Nagyszőlős - egyháztörténet - franciskánusok - helytörténet
282(439.23-2Nagyszöllős) *** 271.3(439.23-2Nagyszöllős) *** 943.923-2Nagyszőlős
[AN 2671466]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2007.
   Tanulmányok a 950 éves tihanyi alapítólevél tiszteletére / szerk. Érszegi Géza ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - Tihany : Tihanyi Bencés Apátság, 2007. - 120 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87004-4-5 fűzött
Tihany - Magyarország - egyháztörténet - bencések - magyar nyelv - 11. század - nyelvemlék - konferenciakiadvány
282(439)"10" *** 271.1(439-2Tihany) *** 809.451.1-8"1055" *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2675209]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2007.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
La prière fraîcheur d'une source (magyar)
   Az imádság mint üdítő forrás / Teréz anya, Roger testvér ; [ford. Merza Edit, Stirbicz Marietta és Thorday Attila]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Agapé, 2007. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-335-6 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2681888]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2007.
Teresa de Jesus (1515-1582)
   Lelki tanácsok : válogatás Avilai Szent Teréz leveleiből / [ford. Szeghy Ernő]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2007. - 142 p. ; 18 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-87151-2-8 fűzött
Spanyolország - vallásos irodalom - szent - 16. század - levelezés
235.3(092)Teresa_de_Jesus(044) *** 244
[AN 2671215]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2007.
Thieme, R. B.
Prayer (magyar)
   Az imádkozásról / ifj. R. B. Thieme. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2007. - 48 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-79-7 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2671075]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2007.
Tice, Rico
Christianity explored study guide (magyar)
   Kereszt kérdések / [szerzők Rico Tice, Barry Cooper és Sam Shammas] ; [ford. Komlósi Erzsébet] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2007. - 3 db ; 20 cm
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2672623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Hogyan vezessünk sorozatot?. - 186 p. : ill.
ISBN 978-963-87288-0-7 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2672626] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Csoportvezetői kézikönyv. - 140 p.
ISBN 978-963-87288-1-4 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2672628] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Munkafüzet. - 76 p.
ISBN 978-963-87288-2-1 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2672630] MARC

ANSEL
UTF-811208 /2007.
Török Péter (1959-)
   És (a)mikor destruktívak? : az új vallási mozgalmak szociológiája és hazai helyzete / Török Péter. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány : HÍD Alapítvány, 2007. - 264 p. ; 24 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 5.)
Bibliogr.: p. 246-264.
ISBN 978-963-7166-90-7 kötött
vallásszociológia - kisegyház - szekta
291 *** 316.7(100) *** 289
[AN 2671449]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2007.
Vass Tamás (1934-1988)
   Induktív rendszerelméletű teológia / Vass Tamás ; [sajtó alá rend., a függelékeket vál. Ádám Márta]. - [Verőce] : [Ádám M.], 2007. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0853-7 fűzött
vallásfilozófia - teológia - metafizika
21 *** 23 *** 111
[AN 2672587]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11210 /2007.
   Gazdaság és/vagy kultúra? / szerk. Karikó Sándor. - 2. utánny. - [Budapest] : Gondolat, 2007. - 257 p. : ill. ; 21 cm
A 2006. ápr. 21-én Kecskeméten a "Gazdaság a kultúrában, kultúra a gazdaságban" címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-076-9 * fűzött : 2550,- Ft (hibás ISBN 978-963-693-076-6)
 (hibás ISBN 963-9610-67-4)
kultúrszociológia - gazdaság - globalizáció - művelődéstörténet - szociáletika - konferenciakiadvány
316.7 *** 33 *** 339.9 *** 930.85(100) *** 172 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2681856]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2007.
   Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? = Who's who in the field of immigration in Hungary? / [szerk. ... Mészáros Attila, Erős Barbara] ; [közread. a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., [2007]. - 59 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - bevándorlás - egyesület - útmutató
314.742(439) *** 061.2(439)(036)
[AN 2674417]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2007.
   A kommunikáció alapjai : szemelvénygyűjtemény / Fodor László [et al.] ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 539 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [533]-539.
ISBN 978-963-394-520-9 * kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 978-963-394-520-8)
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2682395]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2007.
Körösényi András (1959-)
   A magyar politikai rendszer / Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor. - 3. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2007. - 379 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-963-2 kötött : 4280,- Ft
Magyarország - politikai rendszer - államjog - egyetemi tankönyv
316.334.3(439)"199"(075.8) *** 342(439)(075.8)
[AN 2682691]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2007.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Illik tudnom, mert magyar vagyok / Mátyás Szabolcs. - Debrecen : M. Sz. és Tsa., 2006. - 167 p. : ill. ; 16x16 cm + mell.
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 149-155.
ISBN 963-06-0582-1 kötött
művelődéstörténet - magyarság
316.356.4(=945.11) *** 930.85(=945.11)
[AN 2672675]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2007.
Simai Mihály (1930-)
   A világgazdaság a XXI. század forgatagában : új trendek és stratégiák / [Simai Mihály]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 428 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8514-9 kötött : 4935,- Ft
világgazdaság - társadalom - politika - globalizáció - ezredforduló
316.3(100)"200" *** 32(100)"200" *** 339.9(100)"200"
[AN 2673792]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11216 /2007.
   Álmoskönyv : mit rejtenek az álmaink. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 117 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-012-4 fűzött
álmoskönyv
398.7
[AN 2673996]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2007.
Gaska Judit
   Római, kelta, germán regék : [csodálatos regék, mítoszok] : [középiskolásoknak és általános iskola felső tagozatosainak] / [írta Gaska Judit]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 296 p. : ill. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
ISBN 978-963-679-615-0 fűzött
kelta vallás - germán népek ősvallása - római mitológia - mitológia
398.221(=916) *** 398.221(=3) *** 398.221(37) *** 299.16 *** 292.21 *** 293
[AN 2673162]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2007.
Hricsovinyi Tamás (1969-)
   Az Arthur-mítosz és a mondakör középkori forrásai / Hricsovinyi Tamás. - [Budapest] : Hricsovinyi I., 2007. - 113 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 103-109.
ISBN 978-963-06-2938-6 fűzött
Britannia - folklór - kelták - történelem - művelődéstörténet - középkor - európai irodalom története
398.22(=916) *** 941.0"03/07" *** 930.85(366) *** 82(4)(091)
[AN 2674752]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2007.
Jenei Teréz (1958-)
   Szólások és közmondások : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Jenei Teréz]. - 2. bőv. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 343 p. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
ISBN 978-963-679-625-9 fűzött
magyar néprajz - szólás - közmondás - szaklexikon
398.9(=945.11):030
[AN 2673220]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2007.
Köves Gábor
   Tiszta diliház : bolond viccek nemcsak bolondokról / [... gyűjt. KÁGÉ] ; [ill. Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2007. - 80 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7437-76-2 fűzött : 750,- Ft
elmegyógyászat - vicc
398.94 *** 616.89(0:82-7)
[AN 2673678]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2007.
   Regélő Fertő-Hany : mesés történetek, versek, dalok, népi mesterségek színes képeskönyve / szerk. Nádai Magda. - Budapest : Codex Print, 2007. - 144 p. : ill., részben színes ; 17x25 cm
Növény- és állatrajzok Madár Eszter. - Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-9247-30-7 kötött
Fertő-Hanság - magyar néprajz - flóra
39(=945.11)(439Fertő-Hanság) *** 591.9(439Fertő-Hanság)
[AN 2674133]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2007.
Szerepi Erika
   Görög mitológia : istenek, félistenek, földi halandók : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Szerepi Erika]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 218 p. : ill. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
ISBN 978-963-679-609-9 fűzött
görög mitológia - ifjúsági irodalom
398.221(38)(02.053.2) *** 292.11(02.053.2)
[AN 2673018]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2007.
Veres László (1950-)
   Bodrogközi Kastélymúzeum, Pácin / Veres László. - [Miskolc] : BAZ M. Múz. Ig., 2007. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Múzeumi mozaik, ISSN 1785-0177)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9271-69-2 fűzött
Bodrogközi Kastélymúzeum (Pácin)
Bodrogköz - Pácin - kastély - magyar néprajz - múzeum - útmutató
39(=945.11)(439Bodrogköz) *** 728.82(439-2Pácin)(036) *** 069(439-2Pácin)(036)
[AN 2674902]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2007.
Viga Gyula (1952-)
   Gazdasági kapcsolatok hagyományos formái : a Felföld és a Magyar Alföld táji kapcsolatainak néprajza / Viga Gyula. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2007. - 264 p. ; 25 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 50.)
Bibliogr.: p. 235-261. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-042-2 kötött
Kárpát-medence - néprajz - kereskedelem - munkaszociológia
394.9(4-11) *** 339(4-11) *** 316.334.2(4-11)"14/18"
[AN 2671473]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11225 /2007.
Aaron, Soazig (1949-)
Le non de Klara (magyar)
   Klara nemet mond / Soazig Aaron ; [ford. Till Katalin]. - Budapest : Szó K., cop. 2007. - 181 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-86922-3-8 fűzött : 2490,- Ft
holokauszt - napló
323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2673378]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2007.
Antall József (1932-1993)
   Ein Intellektueller in der Politik : Reden des ersten frei gewählten Ministerpräsidenten Ungarns Dr. József Antall, 1932-1993 / [Red. Hans Süssmuth, Zsolt Szabó] ; [Hrsg. ... Antall József-Stiftung, Adalbert-Stiftung-Krefeld]. - [Budapest] : Antall József-Stiftung, [2007]. - 257, [9] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87486-0-7 fűzött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - beszéd - politika - 20. század - rendszerváltás
32(439)(092)Antall_J.(042) *** 32(439)"199"
[AN 2671983]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2007.
Antall József (1932-1993)
   Modell és valóság / [Antall József] ; [közread. az ... Antall József Alapítvány ...]. - [Budapest] : Antall J. Alapítvány, [2007]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-229-613-3 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - miniszterelnök - 20. század - rendszerváltás - beszéd - interjú
32(439)(092)Antall_J. *** 943.9"18/19" *** 323(439)"1989/199"
[AN 2672343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 385, [2] p.
Bibliogr.
ISBN 963-229-614-1
Magyarország - magyar történelem - oktatásügy - orvostudomány - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
943.9"18/19" *** 37.014(439)(091) *** 61(439)(091) *** 012Antall_J.
[AN 2672350] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 507, [2] p.
ISBN 963-229-615-X
Magyarország - miniszterelnök - belpolitika - 20. század - rendszerváltás - beszéd - interjú
32(439)(092)Antall_J.(042) *** 32(439)(092)Antall_J.(047.53) *** 323(439)"1989/199"
[AN 2672354] MARC

ANSEL
UTF-811228 /2007.
Bone, Edith (1889-1975)
Seven years solitary (magyar)
   Hét év magánzárka / Edith Bone (Hajós Edit) ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Noran, 2007. - 243, [4] p. ; 20 cm. - (Beszéld el..., ISSN 1416-9150)
Sárközi Mátyás utószavával
ISBN 978-963-9716-37-7 kötött : 2499,- Ft
Bone, Edith (1889-1975)
Magyarország - koncepciós per - állami terror - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2673726]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2007.
Bracke, Maud
   Which socialism, whose détente? : West European communism and Czechslovak crisis, 1968 / Maud Bracke. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, cop. 2007. - 414 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-404.
ISBN 978-963-7326-94-3 kötött
Európa - Csehszlovákia - szocialista rendszer - történelem - 20. század
321.74(4)"195/197" *** 321.74(437)"196/197" *** 943.7"1968"
[AN 2673780]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2007.
   A Demokrata Néppárt küzdelme a szabad és független Magyarország védelmében / [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány, 2007. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Demokrata Néppárt (1945-1949)
Magyarország - párt - belpolitika - országgyűlési választás - Horthy-korszak - Rákosi-korszak
329(439)DNP *** 324(439)"1947" *** 323(439)"194/195"
[AN 2672272]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2007.
Dénes János (1930-)
   Őfelsége a magyar nép / Dénes János ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2005-2007. - 3 db : ill. ; 21 cm
Dénes János (1930-)
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - 20. század - memoár
323(439)"19" *** 894.511-94
[AN 2674097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Örökségünk. - 2007. - VI, 368 p.
ISBN 978-963-7050-35-0 fűzött : 2956,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikus - rendszerváltás - interpelláció - történelmi forrás
323(439)"199"(093) *** 32(439)(092)Dénes_J.(042)
[AN 2674099] MARC

ANSEL
UTF-811232 /2007.
   Az elnök, barátai és pályatársai szemével / [... szerk. Niedermüller Edina]. - [Budapest] : Wise'nhouse, [2007]. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Kuncze - az elnök, barátai és pályatársai szemével
ISBN 963-06-3898-2 kötött
Kuncze Gábor (1950-)
Magyarország - politikus - ezredforduló
32(439)(092)Kuncze_G.
[AN 2671606]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2007.
Fenyvessy Ferenc (1855-1903)
   Ünnepi beszédek / Fenyvessy Ferenc. - Pápa ; Zirc : Országzászló Alapítvány, 2008. - 116, [2] p. ; 21 cm. - (Jókai reprint, ISSN 1417-3123 ; 17.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Werbőczy Kvny. Rt., s.a.
ISBN 978-963-06-3757-2 fűzött
Magyarország - politikus - 19. század - ünnepi beszéd - hasonmás kiadás
32(439)(092)Fenyvessy_F.(042.5) *** 094/099.07
[AN 2672926]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2007.
   Mi vagyunk a nép : szöveggyűjtemény, 1986-1990 / szerk. Derzsi Elekes Andor. - Budapest : [Derzsi Elekes A.], 2007. - 2 db : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87673-0-1 fűzött
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
323(439)"198/199"(093)
[AN 2671956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [215] fol.
ISBN 978-963-87673-1-8
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
323(439)"199"(093)
[AN 2671972] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [166] fol.
ISBN 978-963-87673-2-5
Magyarország - politika - határon túli magyarság - rendszerváltás - párt - történelmi forrás
323(439)"199"(093) *** 316.347(=945.11)(4-11)"199" *** 329(439)IDF
[AN 2671978] MARC

ANSEL
UTF-811235 /2007.
Várady László (1926-)
   Classical political thought at work : Thucydides, Roman convergence, modern challenges / László Várady. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 86 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8535-4 kötött
Római Birodalom - politológia - történetfilozófia - államelmélet - ókori Görögország
32.001(37/38) *** 321.01(37/38) *** 930.1(37/38)
[AN 2673591]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2007.
   Volt egyszer egy World Tarde Center [elektronikus dok.] : [New York, a tragédiák városa]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PII - 333 Mhz; CD-ROM; 64 MB RAM; Win98; DirectX 5.0
Műanyag tokban
Egyesült Államok - terrorizmus - ezredforduló - elektronikus dokumentum
323.285(73)"2001"
[AN 2669939]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11237 /2007.
   '56-os fényképek gyűjteményekben / [... szerk. Kákóczki András, Sümegi György]. - [Miskolc] : MG, 2007. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (A Miskolci Galéria könyvei, ISSN 1219-0594 ; 29.)
A 2006. március 23-24-én, "1956-os fotográfiák magán- és közgyűjteményekben" címmel Miskolcon rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-85393-9-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - gyűjtemény - dokumentumfénykép - történelmi forrás - konferenciakiadvány
943.9"1956"(084.12) *** 943.9"1956"(093) *** 77.044(439) *** 069(439) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2671435]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2007.
   Az Alföld vonzásában : tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére / szerk. Ujváry Zoltán. - Nagykőrös ; Debrecen ; [Szentendre] : PMMI, 2007. - 654 p. : ill. ; 25 cm. - (Acta Musei de János Arany nominati, ISSN 0209-7184 ; 12.)
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-7134-36-4)
Alföld - magyar történelem - magyar irodalom története - helyismereti bibliográfia - emlékkönyv
943.9 *** 39(=945.11) *** 908.439.14 *** 894.511(091)
[AN 2671487]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2007.
   Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára [elektronikus dok.]. - Szöveg, képek és filmek. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltára : Arcanum, 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 963-7374-27-2 műanyag tokban
Magyarország - levéltár - állambiztonság - politikai rendőrség - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
930.253(439-2Bp.) *** 351.746.1(439)"194/198"
[AN 2669708]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2007.
Andicsné Székely Éva
   Történelmi kislexikon : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Andicsné Székely Éva]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 303 p. : ill. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-616-7 kötött
történelem - szaklexikon
93/99:030
[AN 2672839]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2007.
Bagi Gábor (1960-)
   A Nagykunság a XIII-XVI. században / Bagi Gábor. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2006. - 95 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Kunsági téka, ISSN 1788-0505 ; 2.)
Bibliogr.: p. 86-89.
ISBN 978-963-9145-48-1 kötött
Nagykunság - helytörténet - középkor - újkor
943.9Nagykunság
[AN 2671299]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2007.
   A Balaton tudományos, művészeti és közéleti arcképcsarnoka : 200 személy arcképével és életrajzával / szerk. Hadnagy Károly ; kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. - Tihany : MTA Balatoni Limnológiai Kutint., 2007. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-252.
ISBN 978-963-06-2839-6 * kötött (hibás ISBN 978-863-06-2839-6)
Balaton - híres ember
929(100) *** 908.439(285.2Balaton)
[AN 2674635]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2007.
Benkes Mihály (1944-)
   Szuperhatalmak kora, 1945-1992 / Benkes Mihály. - [2. jav., átd. kiad.]. - Budapest : AbiPrint, 2007. - 308 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-294.
ISBN 978-963-06-2613-2 fűzött
világtörténelem - 20. század - világpolitika
94"1945/1992" *** 327(100)"1945/1992"
[AN 2681679]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2007.
Caso, Ángeles
Elizabeth, emperatriz de Austria-Hungría (magyar)
   Sziszi : egy császárné naplója / Ángeles Caso. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2007. - 300 p. ; 21 cm
Ford. Gáti István
ISBN 978-963-7437-75-5 kötött : 3200,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század - napló
943.9(092)Erzsébet(0:82-94)
[AN 2673699]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2007.
   Ciszterci apátság Pilisszentkereszten / [szerk. Horváth Sándor és Legeza László]. - Budapest : Mikes, 2007. - 44 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 44. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8130-70-9 fűzött : 1000,- Ft
Pilisszentkereszt - apátság - régészet
904(439-2Pilisszentkereszt) *** 726.7(439-2Pilisszentkereszt)
[AN 2674428]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2007.
   Corpus inscriptionum Graecarum Pannonicarum / ed. by Péter Kovács. - Ed. 3. aucta. - Debrecen : Univ. of Debrecen Dep. of Ancient History ; Budapest : Pan, 2007. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 15.)
ISBN 978-963-473-045-3 fűzött
Magyarország - epigráfia - ógörög nyelv
930.271=75(439)
[AN 2682369]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2007.
Deák István
   A szkíta-hun-magyar (szarvas) nép eredete / Deák István ; [a színes rajzokat Nászay Csilla kész.]. - Budapest : M. Ház, 2007. - 403 p., [19] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.: p. 399-103.
ISBN 978-963-9335-50-9 fűzött : 3300,- Ft
magyarságkutatás - uralkodó - Árpád-kor
930.8(=945.11) *** 943.9(092)"08/12"
[AN 2674695]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2007.
   Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei / szerk. Szendrey István. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt. : KLTE, 1979-. - 24 cm
A 15. kötettől közread. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. - 1986-tól szerk. Rácz István, 2005-től szerk. nélkül. - Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei (cvált.)
ISBN 963-471-275-4
Debrecen - helytörténet - magisztrátus - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 21020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [29.], 1610, 1618, 1619 / ... ford. P. Szalay Emőke és Szendiné Orvos Erzsébet. - 2007. - 259 p. : ill., színes. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 38.)
A bev. német nyelven is
ISBN 978-963-7238-34-5 fűzött : 700,- Ft
helytörténet - önkormányzat - 18. század - történelmi forrás - jegyzőkönyv
943.9-2Debrecen"16"(093.2) *** 352(439-2Debrecen)"161"(093.2)
[AN 2671423] MARC

ANSEL
UTF-811249 /2007.
Donadello, Claude (1940-)
   A muraszombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry család története / Claude André Donadello, Cseh Géza, Pozsonyi József ; [... ford. Héjjas Eszter] ; [fotók Ján Chovanec et al.]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig. : Tiszántúli Történész Társ., 2007. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 6.)
Kész. Donadello, Claude "Les comtes Szapáry, barons de Muraszombath, seigneurs de Széchysziget et Szapár" c. művének felhasználásával. - Bibliogr.: p. 247-249. - Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-7218-52-1 fűzött
ISBN 963-7218-52-1
Szapáry család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Szapáry
[AN 2671413]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2007.
   El[ő]kerülők : egy kelta település Sárvár határában : eine keltische Siedlung in der Feldflur von Sárvár : [időszaki kiállítás, Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár, Nádasdy-vár ... 2007. április 26 - 2007. december 30.] / [szöveg Szilasi Attila Botond] ; [közread. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Szombathely] : Vas M. Múz. Ig., 2007. - [20] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Fűzött
Sárvár - régészet - kelták - kiállítási katalógus
904(439-2Sárvár) *** 904(364) *** 061.4(439-2Sárvár)
[AN 2672445]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2007.
'Erodotos
'Istoriai (magyar)
   A görög - perzsa háború / Hérodotosz ; [ford. Muraközi Gyula] ; [... az utószót írta Hegyi Dolores] ; [a jegyzeteket Győry Hedvig ... és Hegyi Dolores írta]. - Budapest : Osiris, 2007, cop. 1997. - 838 p. ; 21 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.: p. 835-[839].
ISBN 978-963-389-954-0 kötött : 4980,- Ft
Perzsa Birodalom - történelem - ókori Görögország - hadtörténet - 5. század (Kr. e.) - ókori görög irodalom - krónika
938"-04" *** 935.5"-04" *** 875-94=945.11
[AN 2682689]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2007.
   Füzitői életrajzok / [szerk.] Kaptay György ; [Füzitő Barátainak köre kiadványa]. - Almásfüzitő : Füzitő Barátainak Köre, 2006-. - 25 cm
Előzménye Az Almásfüzitői Timföldgyár története életrajzokban címmel jelent meg
Almásfüzitő - életrajz
929(439-2Almásfüzitő)
[AN 2629958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2007. - 188 p. : ill.
ISBN 978-963-06-2735-1 fűzött
Almásfüzitő - életrajz
929(439-2Almásfüzitő)
[AN 2674771] MARC

ANSEL
UTF-811253 /2007.
Gál Erika
   Fowling in lowlands : neolithic and chalcolithic bird exploitation in South-East Romania and the Great Hungarian Plain / Erika Gál. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2007. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 24.)
Bibliogr.: p. 105-122.
ISBN 978-963-8046-85-7 fűzött
Alföld - Román-alföld - régészet - madár - őskor
904(439.14) *** 598.2(439.14) *** 904(498) *** 598.2(498)
[AN 2673517]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2007.
Herczeg Zsuzsanna
   Híres nagyjaink : sikeres, híres, avagy hírhedt emberek hazánk történetéből : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Herczeg Zsuzsanna]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 322 p. : ill. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
Bibliogr.: p. 313-320.
ISBN 978-963-679-613-6 fűzött
Magyarország - történelmi személy - híres ember - ifjúsági irodalom
929(439)(02.053.2) *** 943.9(092)(02.053.2)
[AN 2673203]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Európa és Amerika a 19. században / [ford. Hargitai György]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5579-9 kötött : 1490,- Ft
Európa - Dél-Amerika - történelem - művelődéstörténet - 19. század
940"18" *** 980"18" *** 930.85(4)"18" *** 930.85(8)"18"
[AN 2675357] MARC

ANSEL
UTF-811256 /2007.
Kukkné Fekete Zsuzsa
   Ki kicsoda a magyar történelemben? : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Kukkné Fekete Zsuzsa]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-618-1 kötött
Magyarország - történelmi személy - híres ember - életrajzi lexikon
943.9(092):030 *** 929(439):030
[AN 2672918]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2007.
Kukkné Fekete Zsuzsa
   Ki kicsoda a világtörténelemben? : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Kukkné Fekete Zsuzsa]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 301 p. : ill. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-619-8 kötött
híres ember - életrajzi lexikon
929(100):030
[AN 2672927]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2007.
Le Calloc'h, Bernard (1925-)
   Magyar sorsok Párizsban / Bernard Le Calloc'h ; kiad. a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete. - [Vác] : Váci Városvédők és Városszépítők Egyes., 2007. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1814-0 fűzött
Franciaország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség
929(=945.11)(44)
[AN 2672605]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2007.
Leitner, Thea
Habsburgs goldene Bräute (magyar)
   Hozományvadász Habsburgok / Thea Leitner ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 299, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-077-3 kötött : 2190,- Ft
Habsburg-ház
Ausztria - Spanyolország - Habsburg Birodalom - családtörténet - uralkodócsalád - 15. század - 16. század
929.52(436)Habsburg"14/15"
[AN 2671589]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2007.
Mógor Tamás
   Címerfestészet : a címerfestészet elmélete és gyakorlata / Mógor Tamás ; a szerző rajz. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2007. - 30 p., [24] t. : ill., színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 49.)
Fűzött
Magyarország - címertan - festészet
929.6(439) *** 75.05
[AN 2672836]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2007.
Panzer, Marita A.
Englands Königinnen (magyar)
   Nők az angol trónon : anglia királynői és királynéi / Marita A. Panzer ; [ford. Meskó Krisztina, Simon László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 333, [2] p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 313-324.
ISBN 978-963-689-079-7 kötött : 2190,- Ft
Nagy-Britannia - Anglia - uralkodó - nő - életrajz
941.0-055.2(092)
[AN 2671597]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2007.
Rácz Anikó
   Magyar uralkodók : történelmünk királyai és erdélyi fejedelmei : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Rácz Anikó]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 318, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 978-963-679-608-2 fűzött
Magyarország - Erdély - uralkodó - ifjúsági irodalom
943.9(092)(02.053.2) *** 943.921(092)(02.053.2)
[AN 2673152]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2007.
   Részletek Tiszaszőlős történetéből / összeáll. Kőszegi János. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 163 p., [8] t.fol. : ill., főként térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150-157.
Fűzött
Tiszaszőlős - helytörténet
943.9-2Tiszaszőlős
[AN 2672056]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2007.
Roth Mihály
   Városlőd krónikája 2006 végéig / összeáll. Roth Mihály. - Városlőd ; [Veszprém] : Viza Kft., 2007. - 478, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87173-6-8 fűzött
Városlőd - helytörténet
943.9-2Városlőd
[AN 2671688]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2007.
Schuller, Wolfgang
Kleopatra (magyar)
   Kleopátra, három birodalom királynője / Wolfgang Schuller ; [ford. Serege Anikó]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 277 p., [16] t. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-078-0 kötött : 2190,- Ft
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
uralkodó - 1. század (Kr. e.) - ókori Egyiptom - életrajz
932(092)Kleopátra
[AN 2671582]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2007.
Szluha Márton (1935-)
   Felvidéki nemes családok [elektronikus dok.] / Szluha Márton. - Szöveg és képek. - Budapest : Arcanum, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-7374-52-4 műanyag tokban
Felvidék - családtörténet - nemesség - elektronikus dokumentum
929.52(439.22)
[AN 2669692]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2007.
Viczián István (1874-1959)
   Életem és korom : Pest vármegye főispánjának emlékiratai / Viczián István ; [... sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Ablonczy Balázs]. - Szentendre : PMMI Ferenczy Múz., 2007. - 333 p. ; 21 cm. - (Pest megyei múzeumi füzetek, ISSN 0324-7503 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-21-2 fűzött : 2000,- Ft
Viczián István (1874-1959)
Magyarország - történelmi személy - politikus - magyar történelem - 19. század - 20. század - memoár
943.9(092)Viczián_I.(0:82-94) *** 32(439)(092)Viczián_I.(0:82-94) *** 943.9"191/195"(0:82-94)
[AN 2671357]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2007.
Wood, Michael (1948-)
In search of the Dark Ages (magyar)
   A sötét középkor : a brit-szigetek népeinek korai története / Michael Wood. - Pécs : Alexandra, 2007. - 336 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-173-7 kötött
Britannia - történelem - ókor - középkor
941.0"00/10" *** 930.8(=00)(410)
[AN 2673176]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11269 /2007.
Bryant, Sue
Istanbul (magyar)
   Isztambul : útikalauz / Sue Bryant ; [... fordítást kész. Szadai Erika]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-37-9 fűzött : 2600,- Ft
Isztambul - útikönyv
915.60-2Istanbul(036)
[AN 2672363]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2007.
Budai Zoltán (1966-)
   London és környéke : Stonehenge, Oxford, Cambridge, Canterbury / Budai Zoltán, Horváth Gyula ; [a térképeket kész. Szigeti Borbála] ; [fényképek Budai Zoltán et al.]. - [Budapest] : [Ketzal Kft.], [2007]. - 256 p., [8] t. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Magyar szemmel, ISSN 1589-1739)
Lezárva: 2007. máj. 1.
ISBN 978-963-86230-8-9 fűzött : 2980,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2671756]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2007.
   Burma [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Enveco Hungary, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Menjünk világgá)
Működési követelmények: Pentium III., 128 Mb RAM, CD-ROM; SVGA monitor, 1024x768-as felbontás; Win98/ME/2000/XP
Műanyag tokban
Burma - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.591(084.12)
[AN 2670038]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2007.
   Ciprus [elektronikus dok.] : Aphrodité szigete. - Interaktív multimédia. - Budapest : Enveco Hungary, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Menjünk világgá)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium III., 128 Mb RAM, CD-ROM; SVGA monitor, 1024x768-as felbontás; Win98/ME/2000/XP
Műanyag tokban
Ciprus - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.564.3(084.12)
[AN 2670138]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2007.
Davies, Ben
Thailand (magyar)
   Thaiföld / írta Ben Davies. - Pécs : Alexandra, 2007. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Király Róbert
ISBN 978-963-370-205-5 fűzött
Thaiföld - útikönyv
915.93(036)
[AN 2673080]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2007.
Egypt (magyar)
   Egyiptom / [mtársak ... Jo Doran et al.] ; [ford. Thomka István]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 352 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-72-4 fűzött
ISBN 963-9491-72-1
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2681883]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2007.
   Földtani kirándulások a Börzsönyben / [szerk. Fésű József György] ; [közread. a] Börzsöny Múzeum Baráti Köre. - Szob : Börzsöny Múz. Baráti Köre, 2007-. - 24 cm
Börzsöny - geológia - természeti földrajz
914.39(234.373.33) *** 55(439)(234.373.33)
[AN 2672599]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 18 p. : ill., részben színes, részben térk.
Szerzők Dulai Alfréd, Karátson Dávid
Fűzött
Börzsöny - természeti földrajz - geológia
914.39(234.373.33) *** 55(439)(234.373.33)
[AN 2672601] MARC

ANSEL
UTF-811276 /2007.
Gręcia (magyar)
   Görögország : Athén és a Peloponnészosz, Kréta, Korfu, Rodosz és sok kicsi sziget / [ford. Zöldi Mihály]. - Budapest : Merhavia, 2007. - 336 p., [4] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Világvándor, ISSN 1786-9854)
ISBN 978-963-9172-80-7 kötött
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 2674377]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2007.
Gyulafi József
   Nagy kerékpáros túrakönyv / Gyulafi József. - [Budapest] : Szerző, [2007]-. - 24 cm
Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
914.39(036) *** 796.57
[AN 2674356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egynapos körtúrák Magyarországon. - cop. 2007. - 135 p. : ill., színes, részben térk.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-2618-7 fűzött : 2790,- Ft
ISBN 963-06-2618-7
Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
914.39(036) *** 796.57
[AN 2674359] MARC

ANSEL
UTF-811278 /2007.
Hastings, Martin
Cuba (magyar)
   Kuba / írta Martin Hastings. - Pécs : Alexandra, 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-203-1 fűzött
Kuba - útikönyv
917.291(036)
[AN 2673082]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2007.
Illésné Balázs Edina
   Észak-Olaszország : Velencétől Riminiig, Firenzétől Milánóig / Illésné Balázs Edina ; [a térképeket kész. Bartha Karolina, Kovács Péter] ; [a 3. és 4. fejezet szerzője Budainé Zajános Krisztina] ; [fényképek Egyed Gábor]. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : [Ketzal Kft.], [2006]. - 182 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 22 cm. - (Magyar szemmel, ISSN 1589-1739)
Lezárva: 2006. április 4.
ISBN 963-86230-7-1 fűzött : 2980,- Ft (hibás ISBN 963-86230-2-0)
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2671737]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2007.
   Indokína [elektronikus dok.] : Laosz és Kambodzsa. - Interaktív multimédia. - Budapest : Enveco Hungary, 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Menjünk világgá)
Főcím a címképernyőről. - Laosz és Kambodzsa (cvált.). - Működési követelmények: Pentium III., 128 Mb RAM, CD-ROM; SVGA monitor, 1024x768-as felbontás; Win 98/ME/2000/XP
Műanyag tokban
Laosz - Kambodzsa - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.596(084.12) *** 908.598(084.12)
[AN 2669717]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2007.
London (magyar)
   London / főmunkatárs Michael Leapman ; [ford. Bódis Krisztina, Szilágyi Péter, Takács Éva]. - 6. aktualizált kiad. - Budapest : Panemex : Grafo, 2007. - 448 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-78-6 fűzött
ISBN 963-9491-78-0
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2681875]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2007.
McDonald, George
China (magyar)
   Kína / írta George McDonald. - Pécs : Alexandra, 2007. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Császár László
ISBN 978-963-370-201-7 fűzött
Kína - útikönyv
915.10(036)
[AN 2673084]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2007.
Nagy Zoltán
   Miskolc város pozícióinak változásai a magyar városhálózatban a 19. század végétől napjainkig : doktori (PhD) értekezés / Nagy Zoltán. - Debrecen : DE Földr. Tansz., 2007. - 236 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 19.)
Bibliogr.: p. 155-168. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-065-1 fűzött
Miskolc - városföldrajz - urbanizáció - gazdaságtörténet - 20. század - disszertáció
911.375(439-2Miskolc) *** 338(091)(439-2Miskolc)"19"
[AN 2672228]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2007.
Pásti Csaba (1975-)
   Földrajzi kislexikon : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Pásti Csaba]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 294 p. : ill. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-624-2 kötött
földrajz - szaklexikon
91:030
[AN 2672912]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2007.
Rozvány György (1939-)
   Szaúd-Arábia : utazás az iszlám szülőföldjére / Rozvány György. - Pécs : Alexandra, 2007. - 239 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-370-261-1 fűzött
Szaúd-Arábia - útikönyv
915.32(036)
[AN 2673066]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2007.
   Sárospatak : Árpád-házi Szent Erzsébet szülőhelye : Geburtsort der heiligen Elisabeth aus dem Hause der Arpaden : birthplace of Saint Elizabeth of Hungary / [szerk. ... Jósvainé Dankó Katalin, Szabó Irén, Stumpf Gábor] ; [ford. ... Katherine Chapman, Neumann István, Szentirmai Zsolt] ; [fotók ... Á. Tóth József et al.] ; [kiad. ... Sárospatak Város Önkormányzata és az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság]. - Sárospatak : Önkormányzat : Árpád-házi Szt. Erzsébet Tört. Társ., [2007]. - 71 p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-06-2360-5 kötött
Sárospatak - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Sárospatak(084.12)
[AN 2671511]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2007.
Simpson, Scott
Krakow (magyar)
   Krakkó / írta Scott Simpson. - Pécs : Alexandra, 2007. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-370-204-8 fűzött
Krakkó - útikönyv
914.38-2Kraków(036)
[AN 2673078]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2007.
   Thaiföld [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Enveco Hungary, 2006. - 3 db ; 12 cm. - (Menjünk világgá)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium III., 128 Mb RAM, CD-ROM; SVGA monitor, 1024x768-as felbontás; Win98/ME/2000/XP
Műanyag tokban
Thaiföld - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.593(084.12)
[AN 2670195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Bangkok és a középső országrész. - 1 CD-ROM
Közép-Thaiföld (cvált.)
Thaiföld - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.593(084.12)
[AN 2670196] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Chiang Mai és az északi országrész. - 1 CD-ROM
Észak-Thaiföld (cvált.)
Thaiföld - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.593(084.12)
[AN 2670199] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Tengerpartok és szigetek. - 1 CD-ROM
Dél-Thaiföld (cvált.)
Thaiföld - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.593(084.12)
[AN 2670200] MARC

ANSEL
UTF-811289 /2007.
   Újszász tíz éve város / [szerkesztőbiz. ... Bistey András, Fehérné Szekeres Zsuzsa, Fehér János] ; [kiad. Újszász Város Önkormányzata]. - Szolnok : Fotogruppe K., 2007. - 186 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Újszász 10 éve város (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-87252-1-9 fűzött
Újszász - helyismeret - publicisztika
908.439-2Újszász(0:82-92)
[AN 2672755]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2007.
Williams, Nicola
Estonia, Latvia & Lithuania (magyar)
   Balti államok: Észtország, Lettország, Litvánia / Nicola Williams, Becca Blond, Regis St Louis ; [ford. Béresi Csilla és Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 480 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
ISBN 978-963-530-749-4 fűzött : 5500,- Ft
Észtország - Lettország - Litvánia - Baltikum - útikönyv
914.74(036)
[AN 2671672]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11291 /2007.
   Antidiszkriminációs kézikönyv / szerzők Kaltenbach Jenő [et al.]. - Budapest : Clone Design Kft., 2007. - 159 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139-147.
ISBN 978-963-06-2809-9 fűzött
Magyarország - egyenjogúság - emberi jog - hátrányos megkülönböztetés
342.722(439) *** 341.231.14(100) *** 316.647.82
[AN 2674337]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2007.
   A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata / [szerk. Holé Katalin, Kadlót Erzsébet]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2007]. - 7 db ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9722-14-9 fűzött : 16800,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény - útmutató
343.1(439)(094)(036)
[AN 2671835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Alapvető rendelkezések, az eljárás alanyai. - 405 p.
ISBN 978-963-9722-15-6
Magyarország - büntetőeljárás - vádeljárás - védelem - törvény - útmutató
343.1(439)(094)(036) *** 343.121/.122(439)(094)(036)
[AN 2671846] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az eljárási cselekmények, a bizonyítás, a kényszerintézkedések. - 748 p.
ISBN 978-963-9722-16-3
Magyarország - nyomozó eljárás - bizonyítási eljárás - őrizetbevétel - törvény - útmutató
343.132(439)(094)(036) *** 343.14(439)(094)(036) *** 343.125/.126(439)(094)(036)
[AN 2671851] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A nyomozás, a vádemelés. - 322 p.
ISBN 978-963-9722-17-0
Magyarország - vádemelés - nyomozás - törvény - útmutató
343.123(439)(094)(036)
[AN 2671857] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A bírósági eljárás általános szabályai, az első fokú bírósági eljárás. - 593 p.
ISBN 978-963-9722-18-7
Magyarország - bíróság - per - útmutató - törvény
347.99(439)(094)(036) *** 343.19(439)(094)(036)
[AN 2671859] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági eljárás, a rendkívüli perorvoslatok. - 411 p.
ISBN 978-963-9722-19-4
bíróság - per - jogorvoslat - törvény - útmutató
343.193(439)(094)(036) *** 343.196(439)(094)(036) *** 347.99(439)(094)(036) *** 343.155(439)(094)(036)
[AN 2671868] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A külön eljárások. - 507 p.
ISBN 978-963-9722-20-0
Magyarország - bíróság - büntetőeljárás - útmutató
343.197(439)(094)(036)
[AN 2671876] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., A különleges eljárások, a határozatok végrehajtása. - 353 p.
ISBN 978-963-9722-21-7
Magyarország - büntetőeljárás - büntetés-végrehajtás - törvény - útmutató
343.137(439)(094)(036) *** 343.152(439)(094)(036)
[AN 2671892] MARC

ANSEL
UTF-811293 /2007.
   Csak közösen megy : férfiak és nők együttműködése a nemek közötti esélyegyenlőség elvének érvényesítése során / [szerk. Thun Éva] ; [ford. Friedel Adrienn és Sipos Eszter]. - [Budapest] : [Civil Rádiózásért Alapítvány], [2007]. - 85 p. : ill. ; 26 cm
Közread. a Civil Rádiózásért Alapítvány
ISBN 978-963-06-2323-0 fűzött
esélyegyenlőség - nemi diszkrimináció
342.726-055(100)
[AN 2674083]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2007.
Cseicsner Endréné Hegedűs Erika
   Képviselői arcképcsarnok, 1990-2006 / [írta és szerk. Cseicsner Endréné Hegedűs Erika] ; [kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2006. - 111 p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 963-86732-3-0 b.
Kaposvár - önkormányzati képviselő - ezredforduló - életrajz
352.075.3(439-2Kaposvár)"1990/2006"(092)
[AN 2674928]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2007.
Czeglédi János (1946-)
   Praeceptum Vindobonense, postulatum Viennense / [János Czeglédi] ; [publ. by the] Institute for Strategic Research. - Nagykovácsi : Inst. for Strategic Research, cop. 2007. - 114 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 105-109.
ISBN 978-963-86860-8-4 fűzött
közigazgatás - automatizálás
35 *** 681.3.004.14 *** 681.5
[AN 2674347]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2007.
   Építésügyi kisjogtár [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : CompLex, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PC; Windows 98SE/NT 4.0/2000/XP; Internet Explorer 6.0; minimum 128 MB memória; 500 MB szabad merevlemez terület; CD-ROM meghajtó
ISBN 978-963-224-910-0
Magyarország - építésügy - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
351.785(439)(094)
[AN 2670523]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2007.
Erdősy Emil (1925-)
   Magyar büntetőjog : különös rész / Erdősy Emil, Földvári József, Tóth Mihály ; szerk. Tóth Mihály. - 4. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2007. - 548 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
ISBN 978-963-389-960-1 kötött : 4180,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2682682]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2007.
Hortobágyi István
   "A rendőrnek két anyja van..." / Hortobágyi István ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2007. - IV, 176, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-33-6 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - rendőrség - ezredforduló - memoár - anekdota
351.74(439)"198/200"(0:82-94) *** 351.74(439)(0:82-36)
[AN 2674108]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2007.
Horváth István (1962-)
   Munkajog / Horváth István. - 2. kiad. - Budapest : Novissima, 2007. - 420 p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2007. júl. 2.
ISBN 978-963-9403-62-8 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2682391]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2007.
   Kereskedelmi kisjogtár [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : CompLex, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PC; Windows 98SE/NT 4.0/2000/XP; Internet Explorer 6.0; minimum 128 MB memória; 500 MB szabad merevlemez terüle; CD-ROM meghajtó
ISBN 978-963-224-908-7
Magyarország - gazdasági jog - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
347.7(439)(094)
[AN 2670507]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2007.
Kiss Róbert
   "Több-szín-tér" : kisvárosi közösségi bűnmegelőzési modellprojekt, az áldozattá válás megelőzése érdekében : egy modellprojekt folyamata és tapasztalatai, 2006-2007 / [... kész. és szerk. Kiss Róbert, Kovács Károly, Szabó János] ; [Hajdúsámson Város Önkormányzatának kiadványa]. - Hajdúsámson : Önkormányzat, [2007]. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Hajdúsámson - bűnmegelőzés - viktimológia - ezredforduló
343.85(439-2Hajdúsámson)"200" *** 343.988
[AN 2671462]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2007.
   Pénzügyi jog / szerk. Simon István. - Budapest : Osiris, 2007. - 2 db ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2675956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 493 p.
Bibliogr.: p. 482-484.
ISBN 978-963-389-961-8 kötött : 5280,- Ft
Magyarország - pénzügyi jog - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8)
[AN 2672744] MARC

ANSEL
UTF-811303 /2007.
   Sebek : segítségek, ellátások bántalmazottaknak : esetleírások krízishelyzetekről / [szerk. Rácsok Balázs] ; [közread. a] Szociális és Munkaügyi Minisztérium. - Budapest : Szociális és Munkaügyi Min., cop. 2007. - 241 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87278-4-8 fűzött
Magyarország - család - gyermekvédelem - erőszak
343.54(439) *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 2672265]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2007.
   Transformation in Hungarian law, 1989-2006 : selected studies / ed. by Vanda Lamm. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 230 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8522-4 kötött
Magyarország - jogrendszer - változás - rendszerváltás - ezredforduló
34.04(439)"198/200"
[AN 2673604]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2007.
   Védőháló a bűn küszöbén : bűnmegelőzés drámapedagógiai és egészségnevelési módszerekkel : oktatási segédlet / szerk. Márton Katalin, Karlovitz János Tibor, Molnár Diána ; társszerzők Márton Ilona [et al.]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 149 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 978-963-473-051-4 kötött
bűnmegelőzés - drámapedagógia - szenvedélybetegség
343.85 *** 371.383 *** 364.272
[AN 2671314]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11306 /2007.
Fülöp Sándor
   Afganisztán földrajza biztonságpolitikai összefüggésben : felsőfokú oktatási tankönyv / [szerzők Fülöp Sándor, Hajdú T. László, Hosszú István] ; [közread.] MH Geoinformációs Szolgálat, MK KBH Tudományos Kutatóhely. - Budapest : MH Geoinfromációs Szolgálat : MK KBH Tud. Kutatóhely, 2007. - 198 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-197.
ISBN 978-963-06-3800-5 fűzött
Afganisztán - katonaföldrajz - ezredforduló - egyetemi tankönyv
355.47(581)"200"(075.8) *** 623.64(581)"200"(075.8)
[AN 2674026]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2007.
Homor György (1932-)
   Két hadosztály Pápán / Homor György. - Pápa : [Magánkiad.], 2007. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 978-963-06-3913-2 fűzött
Magyarország. Honvédség. 1. Gyaloghadosztály
Magyarország. Honvédség. 32. Lövészhadosztály
Pápa - katonai egység története - hadosztály - 1945 utáni időszak
355.486(439-2Pápa)"1945/195"
[AN 2672892]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2007.
Irsay-Nagy Dénes
   German army cuff titles / Dénes Irsay-Nagy. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 30 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-9660-99-1 fűzött
Németország - egyenruha - embléma - hadtörténet - második világháború
355.146.1(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2673538]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2007.
Medveczky Zsuzsa
   A magyarok nagy csatái : fontos csaták a magyar történelemből : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Medveczky Zsuzsa]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 193, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
Bibliogr.: p. 193-[194].
ISBN 978-963-679-612-9 fűzött
Magyarország - hadtörténet - ifjúsági irodalom
355.48(439)(091)(02.053.2)
[AN 2673008]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2007.
Nagy Gyula
   Tisztelgés a deszki hősöknek / az adatokat összegyűjt., [írta] Nagy Gyula. - Szeged : DARTKE, 2007. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (A Dél-Alföld társadalma sorozat, ISSN 1789-2163)
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-06-2885-3 fűzött
Deszk - halott - hősiesség - első világháború - második világháború
355.293(439-2Deszk)"1914/1918" *** 355.293(439-2Deszk)"1939/1945"
[AN 2672009]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2007.
Puskás Péter
   Honti csillagok 1848 egén : Gracza Antal és Záhony István vérrel és tintával írt igaz históriája / Puskás Péter ; [sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Kiss László]. - Kemence ; Vác : Kucsák Kvkötészet és Ny., 2007. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87547-0-7 kötött
Gracza Antal (1823-1849)
Záhony István (18??-1849)
Magyarország - jogeset - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katona - 19. század - életrajz
355(439)(092)Gracza_A. *** 355(439)(092)Záhony_I. *** 355.48(439)"1848/1849" *** 34.096(439)Gracza_A.
[AN 2672554]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2007.
Veres Zsuzsa
   Híres nagy csaták : jelentős csaták a világtörténelemből : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Veres Zsuzsa]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 192, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
ISBN 978-963-679-611-2 fűzött
hadtörténet - ifjúsági irodalom - világtörténelem
355.48(100)(02.053.2)
[AN 2673171]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11313 /2007.
Balaton Károly (1951-)
Vállalati stratégiák és szervezetek a rendszerváltást követően (angol)
   Organizational strategies and structures following the system turnaround / Károly Balaton ; [transl. ... by Katalin Bácsi et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 179 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 153-167.
ISBN 978-963-05-8523-1 kötött
Magyarország - vállalatvezetés - stratégiai menedzsment - rendszerváltás - ezredforduló - szervezés
658.1.011.1(439)"199/200" *** 65.014
[AN 2673619]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2007.
Bernáth Lajos
   Gyakorlati útmutató a szervezeti kiválósághoz / Bernáth Lajos ; [kiad. a Qualimed Csoport]. - Debrecen : Qualimed Csop., 2007. - 84 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-06-2833-4 fűzött
stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 2674385]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2007.
   Esterházy program II : Pápa Város Önkormányzata gazdasági programjának továbbfejlesztése / [összeáll. Schmidt Lajos] ; [kiad. Pápa Város Önkormányzata]. - Pápa : Önkormányzat, 2007. - 23 p. ; 24 cm
Fűzött
Pápa - gazdasági tervezés - regionális gazdaság - településügy - ezredforduló
332.14(439-2Pápa)
[AN 2672898]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2007.
Flank Éva
   A munkavédelem belső ellenőrzése / [írta Flank Éva és Spiegel István]. - [Budapest] : Népszava, 2007. - 52 p. ; 21 cm. - (Munkavédelem vállalkozóknak, ISSN 1786-5301)
Fűzött
Magyarország - munkavédelem - ellenőrzés - útmutató
331.45(439)(036) *** 65.012.7(036)
[AN 2672222]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2007.
Lőrincné Istvánffy Hajna (1943-)
   Pénzügyi integráció Európában / Lőrincné Istvánffy Hajna. - Utánny. - Budapest : CompLex, 2007. - 547 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 544-[548].
ISBN 978-963-224-568-3 fűzött
Európai Unió - pénzrendszer - integráció
339.7(4-62)
[AN 2682361]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2007.
Lovay Zsuzsanna
   Thék Endre, 1842-1919 / [írta, a képeket és a dokumentumokat vál.] Lovay Zsuzsanna ; [fotók Kolozs Ágnes] ; [színes felvételek Tőke Béla] ; [kiad. a] Kulturális Kapcsolatok Egyesülete. - Orosháza : Kult. Kapcsolatok Egyes., 2007. - 124 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87048-5-6 kötött
Thék Endre (1842-1919)
Magyarország - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - ipartörténet - gyáros - művelődéstörténet - bútoripar - vállalat
658.1(439)(092)Thék_E. *** 334.72(439)"18/19" *** 684 *** 930.85(439)"18/19"
[AN 2674426]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2007.
Motta, Massimo
Competition policy (magyar)
   Versenypolitika : elmélet és gyakorlat / Massimo Motta ; [ford. Badics Judit et al.]. - Budapest : Gazd. Versenyhiv. Versenykultúra Közp., 2007. - XXIV, 665 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 625-641.
Kötött : 6000,- Ft (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
gazdasági verseny - jogi szabályozás
339.137.2 *** 347.776
[AN 2674481]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2007.
   A munka biztonsága / szerk. Kanyik Csaba, Némethy Szabolcs, Sziklai István ; [közread. a] Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesület. - Budapest : Új Mandátum : Mo. Krízis Intervenciós Közp. Egyes., 2002-. - 24 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül "A munka biztonsága a rehabilitációs foglalkoztatásban" címmel jelent meg, monografikus leírása: AN 796591. - A 4. köteten a főcím: A munka biztonsága a szociális ellátásokban. - A 4. kötetet kiad. az Új Mandátum Kiadó, társközreadók Veled-Érted Egyesület, ZMÖ Fogyatékosok Rehabilitációs Otthona, Intermezzo Egyesület
Magyarország - szociális foglalkoztatás
331.582.22(439) *** 331.45
[AN 1039813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Projektszemlélet és a kistérségi ellátásszervezés lehetőségei / Némethy Szabolcs. - 2007. - 95 p. : ill.
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-9609-69-3 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - szociális ellátás - foglalkoztatottság - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 364.4(439) *** 331.582.22(439)
[AN 2673300] MARC

ANSEL
UTF-811321 /2007.
Sinkovics Alfréd (1944-)
   Költség- és pénzügyi kontrolling / Sinkovics Alfréd. - Budapest : Complex, 2007. - 291 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291-[292].
ISBN 978-963-224-919-3 kötött
kontrolling - vállalatvezetés - egyetemi tankönyv
657(075.8) *** 658.1.011.1(075.8) *** 658.1.012.4(075.8)
[AN 2674670]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2007.
   Van megoldás : [családi jövedelemadózás] / [közread. a Barankovics István Alapítvány]. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány, [2007]. - 116 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-85524-4-0 fűzött
Magyarország - jövedelemadó - család - törvénytervezet
336.272(439)(094)
[AN 2672300]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2007.
Veszpréminé Turtsányi Valéria (1952-)
   Tudásháló : egy projekt élettörténete : a HEFOP 3.5.4 pályázatának összegző tanulmánya / írta és szerk. Veszpréminé Turtsányi Valéria ; [kiad. a Jókai Mór Művelődési Központ]. - Pápa : Jókai M. Művel. Közp., 2007. - 93 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pápa - humánerőforrás-menedzsment - ezredforduló
658.3(439-2Pápa)
[AN 2672936]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11324 /2007.
   Angyalnak születtek : emlékkönyv gyermekeinkről : igaz történetek / [közread. a] Szemem Fénye A Beteg Gyermekekért Alapítvány. - [Budapest] : Szemem Fénye Alapítvány, 2007. - 135 p. : ill. ; 15x22 cm
Kötött
betegség - gyermek - memoár
364.262-053.2/.6(0:82-94)
[AN 2671258]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2007.
Egerszegi Sándor
   Adatok a váci szegénygondozás történetéhez : Váci Páli Szent Vince Egylet (1888-1913), Váci Páli Szent Vince Szeretetegyesület (1923-1950) működése / Egerszegi Sándor. - Vác : [Egerszegi S.], 2007. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Váci Páli Szent Vince Egylet
Váci Szent Vince Szeretetegyesület
Vác - szegénygondozás - 19. század - 20. század
364.442(439-2Vác) *** 364.22
[AN 2672583]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2007.
   "Épüljünk!" : a Lakmusz program tapasztalatai Baranya megyében / [szerk. Erdődy Gyula] ; [közread. a] MIOK A Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány. - Pécs : MIOK A Hátrányos Helyzetű Emberekért Alapítvány, 2007. - 86 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2788-7 fűzött
Baranya (megye) - állami gondozott - foglalkoztatottság - lakásépítés - ezredforduló
364.65-053.6/.8(439.127) *** 331.5(439.127)"200" *** 365.262.3(439.127)"200"
[AN 2672016]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2007.
   A reintegráció esélyei : módszertani segédlet a halmozottan hátrányos helyzetben lévők komplex támogatásához / [... összeszerk. Boldizsár Imre, Dombrádi Zita]. - [Pécs] : Indit Közalapítvány, 2007. - 143, [9] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Indit könyvek, ISSN 1789-2511 ; 1.)
Bibliogr.: p. [145-149].
Kötött
hátrányos helyzetű - foglalkoztatáspolitika - szociális munka - gyermekvédelem
364.26 *** 331.5 *** 364.62 *** 364.65-053.2/.6 *** 376.2/.4
[AN 2671243]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11328 /2007.
   10 év Nógrád megye közoktatásáért : a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány jubileumi kiadványa / [szerk. Kovács Erika, Pintér Sándorné, Telekné Dézsi Piroska]. - Salgótarján : Nógrád M. Közokt. Közalapítvány, [2007]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
Nógrád (megye) - oktatásügy - közalapítvány - ezredforduló
37.014(439.131) *** 061.27(439.131)
[AN 2672535]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2007.
   Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez : óvodai nevelés : inkluzív nevelés. - [Budapest] : SuliNova, [2006]. - Bővíthető mappa ; 32 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzetlen
óvodai nevelés - hátrányos helyzetű - képességfejlesztés - módszertan - gyógypedagógia - integrált oktatás
372.3 *** 376.2/.4 *** 37.025
[AN 2673800]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2007.
   Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez : életpálya-építés : inkluzív nevelés. - Budapest : SuliNova, 2006. - Bővíthető mappa ; 32 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzetlen
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - módszertan - képességfejlesztés - integrált oktatás
376.2/.4 *** 37.025
[AN 2673787]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2007.
   Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez : idegen nyelv : inkluzív nevelés. - [Budapest] : SuliNova, [2006]. - Bővíthető mappa ; 32 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Fűzetlen
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - képességfejlesztés - nyelvoktatás - módszertan - integrált oktatás
376.2/.4 *** 37.025 *** 372.880
[AN 2673817]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2007.
   Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez : matematika : inkluzív nevelés. - [Budapest] : SuliNova, [2006]. - Bővíthető mappa ; 32 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzetlen
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - képességfejlesztés - módszertan - matematikatanítás - integrált oktatás
376.2/.4 *** 37.025 *** 372.851
[AN 2673820]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2007.
   Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez : szociális, életviteli és környezeti kompetenciák : inkluzív nevelés. - [Budapest] : SuliNova, [2006]. - Bővíthető mappa ; 32 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzetlen
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - akadálymentesítés - képességfejlesztés - módszertan - integrált oktatás
376.2/.4 *** 37.025 *** 364.65-056.26
[AN 2673808]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2007.
   Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez : szövegértés-szövegalkotás : inkluzív nevelés. - [Budapest] : SuliNova, [2006]. - Bővíthető mappa ; 32 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzetlen
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - szövegértés - integrált oktatás
376.2/.4 *** 372.41 *** 372.882
[AN 2673805]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2007.
   Akadálypályán : sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban : [inkluzív nevelés] / [... szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József, Singer Péter]. - Budapest : SuliNova, 2007. - 343 p. : ill. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 341-343.
Kötött
Magyarország - gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - középfokú oktatás - ezredforduló - integrált oktatás
376.2/.4(439)"200" *** 364.65-056.26(439) *** 373.5(439)
[AN 2673937]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2007.
   Az aranyokleveles évfolyam jubileumi évkönyve, 1957-2007 / [szerk. Salánki József] ; [közread. a] Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar. - Miskolc : ME Gépészmérnöki és Informatikai Kar, 2007. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Aranydiplomások a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán (borító- és gerinccím)
Fűzött
Miskolc - egyetem - mérnök - gépészmérnöki ismeretek - évkönyv - életrajz
378.662.1(439-2Miskolc)(058) *** 62(439)(092)
[AN 2672486]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2007.
   Egy balek tudnivalói / [írták az isteni fényben tündöklő dicső Firmák]. - Sopron : [s.n.], 2007. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 90-91.
Fűzött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron)
Selmecbánya - Sopron - egyetem - erdészet - bányászat - helytörténet - iskolatörténet - diákélet
378.663.0(439-2Sopron)(091) *** 378.662.2(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 378.663.0(439.22-2Selmecbánya)(091) *** 943.922-2Selmecbánya *** 943.9-2Sopron *** 378.18(439)
[AN 2672215]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2007.
   Bálint Sándor, a tudós és a politikus / [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány, 2007. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - egyetemi tanár - politikus - 20. század - életrajz
37(439)(092)Bálint_S. *** 32(439)(092)Bálint_S.
[AN 2672277]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2007.
Bányai Katalin
   Kötelező olvasmányok szereplői A-Z-ig : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Bányai Katalin]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
ISBN 978-963-679-626-6 fűzött
világirodalom története - magyar irodalom története - műelemzés - oktatási segédlet
372.882(075.3) *** 894.511(091)(075.3) *** 82(091)(075.3)
[AN 2672999]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2007.
   Befogadó iskola : programok az együttnevelésért / [... szerk. Szerencsés Hajnalka]. - Budapest : SuliNova, [2007]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Fűzött
Magyarország - gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - oktatásügy - pedagógusképzés - ezredforduló - integrált oktatás
376.2/.4(439)"200" *** 371.13(439)"200" *** 37.014.5(439)"200"
[AN 2673932]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2007.
Blahó György
   Bori néni : egy aranydiplomás tanárnő küzdelmes élete / írta Blahó György. - [Budapest] : Pelikán K., 2006. - 140 p., [24] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87400-0-7 kötött
Blahó Béláné Fazekas Borbála (1930-2004)
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - memoár
37(439)(092)Blahó_Béláné_Fazekas_B.(0:82-94)
[AN 2673503]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2007.
   Boronkay emlékkönyv / [szerk. Ujvári István] ; [közread. a] Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Boronkay-Ujvári Közhasznú Alapítvány. - Vác : Boronkay Gy. Műszaki Középisk. és Gimn. : Boronkay-Ujvári Közhasznú Alapítvány, 2007. - 154 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2217-2 fűzött
Boronkay György (1903-1981)
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium (Vác)
Vác - Magyarország - gimnázium - szakközépiskola - műszaki tudomány - pedagógus - 20. század - iskolai évkönyv
373.6:62(439-2Vác)(058) *** 373.54(439-2Vác)(058) *** 37(439)(092)Boronkay_Gy.
[AN 2672591]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2007.
Czire Dénes (1939-)
   Török János professzor / Czire Dénes. - Budapest : Possum, [2007]. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-963-85514-4-3 fűzött
Török János (1806-1854)
Magyarország - pedagógus - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
37(439)(092)Török_J. *** 943.9"1848/1849"
[AN 2672359]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2007.
Ginnis, Paul
The teacher's toolkit (magyar)
   Tanítási és tanulási receptkönyv : az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei / Paul Ginnis ; [ill. Les Evans]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 374 p. : ill. ; 30 cm
Ford. Kovács Lajos. - Bibliogr.: p. 365-372.
ISBN 978-963-369-938-6 fűzött
didaktika - módszertan - tanulás
37.02 *** 371.3 *** 159.953.5
[AN 2673268]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2007.
   A gyakorlati szintvizsga kézikönyve / [... szerk. Jekkel Antal] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Bőv. kiad. - Budapest : MKIK, 2007. - 127 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-9008-85-0 fűzött
Magyarország - szakképzés - vizsgakövetelmény - elektronikus dokumentum
371.27 *** 377(439) *** 62/69
[AN 2682762]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2007.
   Hiszek az ifjúságban! : módszerek, tanárok, diákok az Új Iskolában / szerk. Áment Erzsébet. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 387 p. ; 20 cm. - (Magyar reformpedagógiai törekvések, ISSN 1787-176X ; 5.)
ISBN 978-963-9660-93-9 fűzött
Új Iskola (Budapest)
Magyarország - pedagógia - reform - oktatásügy - didaktika - polgári iskola - 20. század
371.4reformpedagógia *** 37.014(439)"19" *** 37.02
[AN 2673533]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2007.
Horváthné Lovas Márta
   Társalgási témák a német érettségi, felvételi és nyelvvizsgákra / Horváthné Lovas Márta. - Székesfehérvár : Lexika, [2007]. - 173, [2] p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9092-49-5 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - felvételi vizsga - példatár
372.880.30(075.3)(079.1) *** 803.0(079.1)=945.11
[AN 2682405]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2007.
   Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola, Sopron : emlékkönyv 1956, 1996, 2006 ... / [összeáll. Dákai Gáborné]. - Sopron : Hunyadi J. Ev. Óvoda és Ált. Isk., [2007]. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Hunyadi emlékkönyv : 1956, 1996, 2006 Sopron. - Bibliogr.: p. 151.
Fűzött
Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (Sopron)
Sopron - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Sopron)(058)
[AN 2672664]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2007.
   Inkluzív nevelés - kooperatív tanulás : kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára / szerk. Szabó Ákosné. - Budapest : SuliNova, 2007. - 81 p. : ill. ; 25 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzött
gyógypedagógia - módszertan - pedagógusképzés - tanulás - integrált oktatás - tanári segédkönyv
376.2/.4(072) *** 37.025(072) *** 371.322
[AN 2673839]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2007.
   Inkluzív nevelés - projektpedagógia : kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára / szerk. Szabó Ákosné. - Budapest : SuliNova, 2006. - 68 p. : ill. ; 25 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzött
gyógypedagógia - módszertan - pedagógusképzés - integrált oktatás - tanári segédkönyv
376.2/.4(072) *** 37.025(072) *** 371.214
[AN 2673842]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2007.
Jenei Teréz (1958-)
   Drámák középiskolában : drámák rövid ismertetője : [középiskolásoknak és az általános iskola felső tagozatosainak] / [írta Jenei Teréz]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
ISBN 978-963-679-614-3 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés - dráma - oktatási segédlet
372.882(075.3) *** 82(091)-2 *** 894.511(091)-2(075.3)
[AN 2673177]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2007.
Kis-Rácz Antalné
   A szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola 50 éves ének-zenei nevelésének krónikája, 1957-2007 / írta és szerk. Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos ; [közread. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Petőfi Ált. Isk. : Önkormányzat, 2007. - 140 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87258-2-0 fűzött
Petőfi Sándor Általános Iskola (Szentes)
Szentes - általános iskola - zeneiskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Szentes)(058)
[AN 2671703]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2007.
Mezei Gyula (1926-)
   Alkalmazott vezetéselmélet : az iskolavezetés elmélete és gyakorlata / Mezei Gyula. - 6. kiad. - Budapest : [BMGE Műszaki Ped. Tansz.], 2006. - 242 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék. - A borítón és a gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 239-242.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vezetéstudomány - oktatásügy - egyetemi tankönyv
371.11(075.8)
[AN 2681716]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2007.
   A szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdései : szöveggyűjtemény / [írta, összeáll. Hoffmann Judit]. - 2., átd. kiad. - Pécs : Comenius Kft., 2006. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-300.
Fűzött
gyógypedagógia - szabadidő - egyetemi tankönyv
376.2/.5(075.8) *** 379.8(075.8)
[AN 2673748]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2007.
Szekeres Ágota
   Inkluzív nevelés - tevékenység-központú pedagógiák : kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára / írta Szekeres Ágota. - Budapest : SuliNova, 2006. - 71 p. : ill. ; 25 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 68-71.
Fűzött
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - pedagógusképzés - iskolai munka - tanári segédkönyv
376.2/.4(072) *** 371.384 *** 371.214
[AN 2673844]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2007.
Szerafinné Szabolcsi Ágnes
   Kultúrpolitika, iskola, könyvtár : a kultúrpolitika hatása Nyíregyháza középfokú iskolai könyvtáraira a két világháború között / Szerafinné Szabolcsi Ágnes. - Nyíregyháza : [Magánkiad.], 2007. - 232 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 188-193. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-2173-1 kötött
Magyarország - Nyíregyháza - oktatáspolitika - kulturális politika - iskolai könyvtár - Horthy-korszak - könyvtárügy
37.014.5(439)"192/193" *** 008:323(439) *** 027.8(439-2Nyíregyháza)
[AN 2674204]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2007.
Tomasovszkyné Szilágyi Ildikó
   Kötelező olvasmányok röviden : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Tormasovszkyné Szilágyi Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
ISBN 978-963-679-610-5 fűzött
magyar irodalom története - műelemzés - oktatási segédlet
372.882(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 2673145]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2007.
   Útmutató sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttneveléséhez : dokumentációs útmutató : inkluzív nevelés. - [Budapest] : SuliNova, [2007]. - Bővíthető mappa ; 32 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzetlen
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - integrált oktatás - képességfejlesztés - módszertan
376.2/.4 *** 364.65-056.26 *** 37.025
[AN 2673833]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2007.
   Útmutató sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttneveléséhez : módszertani intézményi útmutató : inkluzív nevelés. - [Budapest] : SuliNova, [2007]. - Bővíthető mappa ; 32 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Fűzetlen
gyógypedagógia - képességfejlesztés - integrált oktatás - módszertan - intézményrendszer
376.2/.4 *** 364.65-056.26 *** 37.025
[AN 2673825]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11360 /2007.
   Adventi naptár [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - [Piliscsaba] : Konyhaweb, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-06-3872-2 műanyag tokban
díszítőművészet - advent - foglalkoztatókönyv - elektronikus dokumentum
379.826 *** 745.5 *** 398.332.414
[AN 2669685]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2007.
Bors Csaba
   Dég labdarúgása a grófi csapattól 2006-ig / Bors Csaba. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2007. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87212-8-0 fűzött
Dég Sport Egyesület
Dég - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Dég)(091)
[AN 2674265]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2007.
   Feederbotos horgászmódszerek / [szerk. Oggolder Gergely] ; [szerzők és fotók Erdei Attila et al.]. - Budapest : Fish-Line, 2007. - 152 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Horgászhalaink, ISSN 1419-5887 ; 24.)
ISBN 978-963-06-3833-3 fűzött
horgászat
799.1
[AN 2675375]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2007.
   Foci VB 2006 [elektronikus dok.] ; Az Aranycsapat. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: DVD lejátszó
Műanyag tokban
Magyarország - labdarúgó - 20. század - labdarúgás - világbajnokság - ezredforduló - elektronikus dokumentum
796.332(439)(091)"195" *** 796.332(100)"2006"
[AN 2669687]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2007.
   Keresztrejtvény lexikon [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PII - 333 Mhz; CD-ROM; 64 MB RAM; Win98; DirectX 5.0
Műanyag tokban
rejtvény - lexikon - elektronikus dokumentum
793.7(031)
[AN 2669891]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2007.
   Magyar Természetbarát Szövetség, 1987-2007 / [szerk. Kalmár László] ; [közrem. Dénes György et al.]. - Budapest : M. Természetbarát Szövets., [2007]. - 106, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9538-21-4 fűzött
Magyar Természetbarát Szövetség
Magyarország - természetjárás - egyesület - ezredforduló
796.5 *** 061.2(439)
[AN 2674737]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2007.
   Magyarország sziklamászó kalauza / szerk. Gozony Gergő ; [közread. a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség]. - [Budapest] : MHSSZ, [2007]. - 184 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Climbing guide of Hungary. - Lezárva: 2007. febr. 7. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-963-06-1955-4 fűzött : 2850,- Ft : 11 EUR
Magyarország - alpinizmus
796.526(439)
[AN 2672808]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2007.
   Mátyus Viktor, 1933-1993 / [szerk. Váczi Ernő]. - [Göngyös] : M. Fogathajtó Sport Baráti Köre Egyes., 2007. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyar Fogathajtás Emlékbizottsága, ISSN 1416-7514 ; 13.)
Fűzött
Mátyus Viktor (1933-1993)
Magyarország - sportoló - fogathajtás - 20. század
798.64(439)(092)Mátyus_V.
[AN 2672427]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2007.
Nagy Zoltán (1963-)
   Közép-Európai Kupa : Mitropa Kupa, Coupe de l'Europe Centrale, 1927-1939 / Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2006. - 20 p. ; 22 cm. - (Magyar sporthistóriák, sporttörténetek, sportesemények ; 2.)
ISBN 978-963-87374-1-0 fűzött
ISBN 963-87374-1-7
Közép-Európa - sporttörténet - labdarúgás - nemzetközi verseny - két világháború közötti időszak
796.332.093(4-11)"192/193"
[AN 2674781]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2007.
Nagy Zoltán (1963-)
   Magyar csapatok kupamérkőzései : Vásár Városok Kupája & Európai Városok Kupája, 1960-1970 / Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2006. - 16 p. ; 22 cm. - (Magyar sporthistóriák, sporttörténetek, sportesemények ; 3.)
Fűzött
Európa - sporttörténet - labdarúgás - nemzetközi verseny - 20. század
796.332.093(4)"196"
[AN 2674776]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2007.
Nagyváthy János
   A Krivántól Kamcsatkáig : tíz év hegyi kalandozásai / Nagyváthy János. - [Budakeszi] : Szerző, cop. 2006. - 206 p., [80] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-06-0883-9 kötött
alpinizmus - útleírás
796.52(0:82-94)
[AN 2675307]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2007.
Opál Róbert
   K-1 : a ring királyai / Opál Róbert, Várhegyi Ferenc. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2007. - 288 p., LXIV t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
ISBN 978-963-9219-69-4 fűzött : 4200,- Ft
küzdősport
796.8
[AN 2673630]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2007.
   A VOTT 55 éve, 1951-2005 / [szerk. ... Czibulya János et al.]. - [Budapest] : Pro Die, [2007]. - 345 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87348-4-6 fűzött
Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó
Magyarország - természetjárás - egyesület - évkönyv
796.5(439) *** 061.2(439)(058)
[AN 2671515]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11373 /2007.
   50 fényév : a Kanizsa Fotóklub jubileumi kiadványa. - Nagykanizsa : Kanizsa Fotóklub, [2007]. - 47 p. : ill. ; 30 cm
A 2007. aug. 20-án nyílt kiállítás katalógusa
Fűzött
Kanizsa Fotóklub (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - fotóművészet - egyesület - kiállítási katalógus
77.04(439-2Nagykanizsa) *** 061.2(439-2Nagykanizsa) *** 061.4(439-2Nagykanizsa)
[AN 2671927]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2007.
Bak Imre (1939-)
   A történet folytatódik : 2004-2007 : Budapest Kiállítóterem, 2007. szeptember 13 - október 21. = The story continues / Bak Imre ; [szerk. ... Albert Zsuzsanna]. - [Budapest] : [Budapest Kiállítóterem], cop. 2007. - 69 p. : ill., színes ; 21x26 cm
Számozási adatként: 8. füz. - Bak Imre, 2004-2007 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-87630-0-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bak_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2671639]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2007.
Bánhidi László
   A váci vár és élete Báthory Miklós püspök korában / Bánhidi László. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 27 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 3-4.
Fűzött
Báthory Miklós (1430-1506)
Vác - püspök - katolikus egyház - helytörténet - vár - 15. század - 16. század
728.81(439-2Vác)"14/15" *** 282(439)(092)Báthory_M. *** 943.9(439-2Vác)"14/15"
[AN 2672549]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2007.
Beke László (1944-)
   Tóth György / [szöveg Beke László, Néray Katalin] ; [közread. a Magyar Fotográfiai Múzeum]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2007. - 127 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 125-127.
ISBN 978-963-8383-66-2 kötött
Tóth György (1950-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - akt
77.04(439)(092)Tóth_Gy. *** 77.041.3
[AN 2675072]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2007.
Benczúr Gyula (1844-1920)
   Benczúr Gyula, 1844-1920 : a festőfejedelem és kortársai : festői rendezés a festészet színpadán : a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum kiállítása, ... Rákóczi-ház, 2007. június 12 - október 14. / [a kiállítást rend. Dobrik István, Kárpáti László] ; [a katalógust szerk. Dobrik István, Kákóczki András] ; [... bev. tanulm., jegyz. Bellák Gábor]. - Miskolc : MG : HOM, 2007. - 46 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. 6.
ISBN 978-963-9271-70-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - festészet - kiállítási katalógus
75(439)(092)Benczúr_Gy. *** 75(439)"18/192" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2671492]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2007.
Breuer Marcel Lajos (1902-1981)
   Dizájn és építészet / Breuer Marcell ; [kiad. a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum]. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2007. - 85, [2] p. ; 21 cm
Megj. a 2007. máj. 4 - szept. 2. között a Ludwig Múzeumban megrendezett azonos c. kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-14-9 fűzött
Egyesült Államok - építész - iparművész - bútor - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
749.1(73)(=945.11)(092)Breuer_M._L. *** 061.4(439-2Bp.)"2007" *** 72(73)(=945.11)(092)Breuer_M._L.
[AN 2675192]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2007.
Cziráki Lajos (1917-2003)
   "A vágyak szála elszakadt" : pápai vonatkozások Cziráki Lajos naplójából, 1960-2003 / [vál. és szerk.] Cziráki Lajosné. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2007. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 51.)
Fűzött
Cziráki Lajos (1917-2003)
Magyarország - Pápa - festőművész - helyismeret - 20. század - napló
75(439)(092)Cziráki_L.(0:82-94) *** 908.439-2Pápa
[AN 2672957]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2007.
Debreceni Tavaszi Tárlat (16.) (2007)
   Tavaszi Tárlat : Debrecen, 2007. március 14 - április 15. / [... rend. Fátyol Zoltán]. - [Debrecen] : [Főnix Rendezvényszervező Kht.], [2007]. - [64] p. : ill., főként színes ; 17 cm
Rend. Debrecen Önkormányzata
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2672307]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2007.
   Az épített örökség szerepe a társadalmi-gazdasági fejlesztés folyamatában : XXIII. Országos Műemléki Konferencia : Balassagyarmat, 2005. augusztus 24-27. / [... szerk. Kovács Erzsébet] ; [kiad. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Balassagyarmat Város Önkormányzata]. - [Budapest] : KÖH ; Balassagyarmat : Önkormányzat, [2006]. - 136 p. ; 24 cm
ISBN 963-06-0751-4 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - konferenciakiadvány
72.025.3/.4(439) *** 061.3(439-2Balassagyarmat)
[AN 2672540]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2007.
   Ex libris és kisgrafikai kiállítás / [... rend. ... Egervölgyi Dezső] ; [közread. a ... Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa ; Zirc : Jókai Vár. Kvt., 2007. - [16] p. : ill. ; 21 cm
A 2007. májusában Zircen megnyílt kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - grafika - ex libris - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)"19" *** 769.3 *** 097 *** 061.4(439-2Pápa) *** 061.4(439-2Zirc)
[AN 2672967]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2007.
Fene Katalin
   Fényképek : út, - utak / [Fene Katalin]. - Debrecen : Fene K., 2007. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1775-8 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Fene_K.
[AN 2671320]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2007.
   Festmények [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, [2006]-. - 12 cm. - (DVD enciklopédia)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation 2; XBOX; Asztali lejátszók; PC; Macintosh
festészet - elektronikus dokumentum
75(100)
[AN 2669960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2006. - 1 DVD-M
Műanyag tokban
festészet - elektronikus dokumentum
75(100)
[AN 2669965] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2006. - 1 DVD-M
Műanyag tokban
festészet - elektronikus dokumentum
75(100)
[AN 2669969] MARC

ANSEL
UTF-811385 /2007.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (15.) (2007) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XV. országos és nemzetközi kiállítása az Aranytíz Művelődési Központban : 2007. szeptember 9-30. / [szerk. Buzás Kálmán]. - Budapest : [Független M. Szalon Képzőművészeti Egyes.], [2007]. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2848-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - egyesület - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007" *** 061.2(439)
[AN 2674060]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2007.
   Gajdusobosloo, Debrecen, Hortobadʹ : Kììv = Hajdúszoboszló, Debrecen, Hortobágy : Kiev / [... szerk. H. Csongrády Márta] ; [kiad. a Cívis Hotels Zrt.]. - Debrecen : Cívis Hotels Zrt., 2007. - 82 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-2030-7 fűzött
Magyarország - Ukrajna - festészet - művésztelep - 20. század - ezredforduló - határon túli magyarság - kiállítási katalógus
75(439)"19/200" *** 75(=945.11)(4-11)"19/200" *** 061.28(439-2Hajdúszoboszló) *** 061.28(439-2Debrecen) *** 061.28(439-2Hortobágy) *** 061.4(477-2Kiïv)
[AN 2671503]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2007.
Goda Gertrud (1950-)
   Varga Miklós szobrászművész / Goda Gertrud. - Miskolc : HOM, 2007. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina musei, ISSN 1217-033X ; 15.)
Bibliorg.: p. 49. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9271-73-9 fűzött
Varga Miklós (1928-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - életrajz
73(439)(092)Varga_M.
[AN 2674867]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2007.
   Habán mítosz, 1593-1738 : magyar magángyűjtemények kincsei : Iparművészeti Múzeum : Budapest, 2007. május 21 - november 25. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Réti László]. - Budapest : Iparműv. Múz., 2007. - 84 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-9738-04-1 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - habánok - 17. század - 18. század - kiállítási katalógus
738.3(439)"16/17" *** 286.12(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2675175]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2007.
Komiszár János (1949-)
   Délibáb színei / Komiszár János ; [kiad. a Cívis Hotels Zrt.]. - Debrecen : Cívis Hotels Zrt., 2007. - 170, [26] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-2086-4 fűzött
Magyarország - Debrecen - képzőművészet - fotóművészet - 20. század - 21. század - interjú
73/76(439)(092)(047.53) *** 73/76(439-2Debrecen)(092)(047.53) *** 77.04(439)(092)(047.53)
[AN 2671905]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2007.
Kósa János (1962-)
   Munkák, 1990-2005 = Works, 1990-2005 / Kósa János. - [Érd] : [Magánkiad.], [2007]. - 266 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-2527-2 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kósa_J.
[AN 2674907]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2007.
   Kovács Gyula : [Gyulus, 1945-2004] / [közread. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem]. - [Budapest] : Moholy-Nagy Műv. Egy., [2007]. - 117 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7164-87-3 kötött
Kovács Gyula (1945-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Kovács_Gy.
[AN 2675098]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2007.
   "Lélegző látóhatár" : Sulyok Gabriella Munkácsy-díjas grafikusművész pályája a sumer agyagtábláktól az égig érő tájig = "Breathing horizon" : the artistic pursuit of Gabriella Sulyok, Munkácsy-award winner graphic artist, from the Sumerian earthen plates to the land that touches the sky = "Der atmende Horizont" : das Kunstwerk der mit Munkácsy-Preis geehrten Grafikerin, Gabriella Sulyok von den sumerischen Tontafeln bis zur himmelhohen Landschaft / [... szerk. Bakonyvári M. Ágnes] ; [közread. a] Vox Artis Alapítvány. - [Budapest] : Vox Artis Alapítvány, 2007. - 153 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-1634-8 kötött
ISBN 963-06-1634-3
Sulyok Gabriella (1939-)
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Sulyok_G.
[AN 2675115]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2007.
   Madách Imre Városi Könyvtár, Helytörténeti Gyűjtemény / [Kovalcsik András munkáinak felhasználásával összeáll. Vas Ágnes] ; [ford. ... Béla Fogarasi, ... László Nagy] ; [kiad. a Madách Imre Városi Könyvtár]. - Balassagyarmat : Madách I. Vár. Kvt., [2007]. - 18 p. : ill. ; 20 cm
Magyar, német és angol nyelven
Fűzött
Madách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat). Helytörténeti Gyűjtemény
Balassagyarmat - helytörténeti gyűjtemény
069(439-2Balassagyarmat)
[AN 2672498]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2007.
   Mantegnától Hogarthig : a rézmetszés négy évszázadának virtuózai : Szépművészeti Múzeum, Budapest : 2007. szeptember 7 - 2008. január 27. = Mantegna to Hogarth : virtuoso engravers of four centuries : Museum of Fine Arts, Budapest : 7 September 2007 - 27 January 2008 / [a kiállítást rend. és a katalógust írta ... Bodnár Szilvia et al.] ; [... szerk. ... Gerszi Teréz, Bodnár Szilvia]. - [Budapest] : Szépműv. Múz., [2007]. - 175 p. : ill. ; 24 cm. - (A sokszorosított grafika története, ISSN 1588-6840 ; 2.)
Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 978-963-7063-46-6 fűzött
Európa - képzőművészet - középkor - újkor - rézmetszet - kiállítási katalógus
76(4)"14/17" *** 762.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2674369]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2007.
Máthé András (1954-)
   Corpus : Máthé András fotói / [... az utószót írta, a ... Palasovszky Ödön idézeteket ... vál. Tóth Dénes]. - [Debrecen] : Csokonai, 2006. - 74, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-260-213-7 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - akt
77.04(439)(092)Máthé_A. *** 77.041.3
[AN 2672316]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2007.
   Mindennapi kenyerünk / [szerk. Győri Lajos] ; [kiad. Fotóügynökség Kft.]. - Budapest : Fotóügynökség Kft., 2007. - 79 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-86920-6-1)
Magyarország - fotóművészet - határon túli magyarság - kenyér - ezredforduló
77.04(439)"200" *** 77.04(4-11)(=945.11)"200" *** 664.6(084.12)
[AN 2674626]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2007.
   Múzeumok változásban : az önkormányzati múzeumok Alfa-program keretében megvalósult modernizációja, 2004-2006 / [szerk. Veres László, Viga Gyula] ; [... kiad. ... Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2007. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9271-71-5 fűzött
Magyarország - múzeum - önkormányzat - pályázat
069(439) *** 352/353(439) *** 06.063(439)
[AN 2674875]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2007.
Szarvas András
   Cserkeszőlő : Szent Benedek Európa Fővédőszentje templom és plébánia : Berecz Erzsébet Skolasztika emlékére / [Szarvas András]. - [Cserkeszőlő] : [s.n.], 2007. - 22 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Berecz Skolasztika (1898-1932)
Magyarország - Cserkeszőlő - templom - egyházi személy - apácarend - 20. század - ezredforduló
726.54(439-2Cserkeszőlő) *** 271(439)(092)Berecz_S.
[AN 2672567]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2007.
Tóth Csaba
   Az újfehértói aranyéremkincs = Der Goldmünzschatz von Újfehértó / [Tóth Csaba, Ulrich Attila] ; [közread. a] Jósa András Múzeum. - Budapest : Martin Opitz K. ; [Nyíregyháza] : Jósa A. Múz., 2007. - 75 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86998-7-9 kötött
Európa - Magyarország - Újfehértó - régészet - arany - 15. század - 16. század - 17. század - fémpénz - lelet - múzeumi katalógus
737.122.1 *** 737.1(439)"14/16" *** 737.1(4)"15/16" *** 904(439-2Újfehértó) *** 069(439-2Nyíregyháza)
[AN 2671718]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2007.
Vadas József (1946-)
   A magyar konstruktivizmus / Vadas József. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-13-5622-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - képzőművészet - építészet - konstruktivizmus - 20. század - művészettörténet
73/76(439)"19" *** 72(439)"19" *** 7.038(439)"19"
[AN 2675197]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2007.
Várkonyi János (1947-)
   Vallomás / Várkonyi János. - Békéscsaba : Typografika Kv., 2007. - 120 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Egyes szövegrészek angol, német és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-9792-06-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Várkonyi_J.
[AN 2672748]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2007.
Vén Zoltán (1941-)
   Vén Zoltán grafikusművész kiállítása / [szerk. Ürmös Péter] ; [kiad. a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2007. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Vén_Z. *** 061.4(439-2Pápa)
[AN 2672946]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2007.
Winkler Barnabás
   Kezdetben volt a rózsaszín.. : történetek és képek a rózsaszínű Zsolnay használati tárgyakról / Winkler Barnabás gyűjteménye és írásai. - [Budapest] : HAP Galéria, cop. 2007. - 287 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (HAP-könyvek, ISSN 1787-6850 ; 4.)
ISBN 978-963-87551-1-7 kötött
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Magyarország - kerámiaművészet - magángyűjtemény
738(439)Zsolnay *** 069.017(439)Winkler_B.
[AN 2675054]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2007.
Winkler Gábor (1941-)
   Pápai éveim / Winkler Gábor ; [közread. Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2007. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87002-7-8 fűzött
Pápa - településtervezés - műemlékvédelem - személyi bibliográfia
711.4(439-2Pápa) *** 72.025.3/.4(439-2Pápa) *** 012Winkler_G.
[AN 2672975]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2007.
Zsellér Jenő
   Németh Miklós / Zsellér Jenő. - [Budapest] : Léna & Roselli Kft., [2007]. - 191 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175. - Összefoglalás angol, francia, spanyol, német és olasz nyelven
Kötött : 7950,- Ft
Németh Miklós (1934-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Németh_M.
[AN 2675086]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11406 /2007.
Schmidt András
   Szimmetrikus szinkron és váltó-forgó doboktatási módszer / Schmidt András, Bánó Szabolcs. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 10 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2440-4 fűzött : 120,- Ft
hangszeroktatás - dob - módszertan
681.819 *** 78.071.5 *** 371.3
[AN 2674129]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2007.
Szikszayné Dobronyi Erzsébet
   Zenei kislexikon : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Szikszayné Dobronyi Erzsébet]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 297 p. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-628-0 kötött
zenei lexikon
78:030
[AN 2672983]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2007.
Varga Tímea
   Mindhalálig Lord / Varga Tímea ; [koncert fotók Horváth László]. - [Dunakeszi] : Csillagmadár Kft., cop. 2007. - 128 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2797-9 fűzött
Lord (együttes)
Magyarország - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - interjú
78.067.26.036.7(439)Lord(047.53)
[AN 2674947]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11409 /2007.
Ablonczy László (1945-)
   Nemzeti lélekharang: Jászai Maritól Bubik Istvánig : beszélgetések, jegyzetek, történeti töredékek / Ablonczy László. - Budapest : Codex Print, 2007. - 655 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9247-31-4 fűzött
Magyarország - színházművészet - színész - 20. század - ezredforduló - interjú - publicisztika
792(439)"19/200" *** 792(439)(092)
[AN 2674191]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2007.
Arbeau, Thoinot (1520-1595)
Orchésographie (magyar)
   Orchésographie : 1588, Lengres, Franciaország / Thoinot Arbeau. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., [2006]. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Markovits Pál
ISBN 963-86639-9-5 fűzött
Franciaország - 16. század - tánc - táncírás
793.3(44)"15" *** 793.3.02(44)"15"
[AN 2674264]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2007.
   Czibulás Péter emlékkönyv / [szerk. Tiszai Lajos]. - Szolnok : Ignátz É., 2007. - 95 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-06-3823-4 kötött
Czibulás Péter (1940-2003)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életrajz
792.028(439)(092)Czibulás_P.
[AN 2674723]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2007.
Turay Ida (1907-1997)
   Turay Ida egyes szám első személyben / [riporter] Párkány László. - Bőv. kiad. - Budapest : 3G Galéria, 2007. - 246 p., [44] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3046-7 fűzött
Turay Ida (1907-1997)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Turay_I.(0:82-94)
[AN 2682744]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11413 /2007.
   Angol kezdő nyelvoktató [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Borítócím: Angol nyelvoktató kezdőknek. - Működési követelmények: DVD lejátszó
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2669576]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2007.
   Angol szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Cambridge hangos képes szótár (keretcím) ; Angol hangos képes szótár (cvált.). - Működési követelmények: PlayStation, XBox, asztali lejátszók, PC, Macintosh
Műanyag tokban
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=20=945.11
[AN 2670354]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2007.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kisszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc, Dorogman György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1995. - 659 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Román - magyar szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-05-6876-0 kötött
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=590=945.11
[AN 2681896]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2007.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Francia kiejtésiskola / Bárdosi Vilmos ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-239.
ISBN 963-9704-11-3 fűzött
francia nyelv - kiejtés
804.0-42
[AN 2674467]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2007.
Boócz-Barna Katalin
   3+1D-Puzzle : Landeskunde und interkulturelle Kommunikation / von Katalin Boócz-Barna, Anna Majorosi, Anna Szablyár ; [Hrsg.:] Bölcsész Konzorcium. - [Budapest] : Bölcsész Konzorcium, 2006. - 194 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9704-37-7 fűzött
Németország - Ausztria - Svájc - germanisztika - helyismeret - interkulturális kapcsolat - kommunikáció - egyetemi tankönyv
803.0(075.8)=945.11 *** 908.436(075.8) *** 908.430(075.8) *** 908.494(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 2674471]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2007.
   Cambridge angol nyelvoktató [elektronikus dok.] : kezdő. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation2; XBOX; asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2670496]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2007.
   Cambridge angol nyelvoktató [elektronikus dok.] : középhaladó. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PlayStation2; XBOX; asztali lejátszók; PC; Macintosh
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2670499]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2007.
Durst Péter
   Lépésenként magyarul : magyar nyelvkönyv külföldieknek : első lépés - magyar nyelvkönyv kezdőknek = Hungarian: step by step = Ungarisch: Schritt für Schritt = Unkaria: askel askeleelta = L'Ungherese: passo dopo passo / Durst Péter ; [a rajzokat kész. Burg Balázs] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Központ]. - Új, jav. kiad. - [Szeged] : SZTE Hungarológia Közp., [2007]. - 312 p. : ill. ; 27 cm + 2 CD-ROM, 2 DVD
ISBN 978-963-06-1527-3 fűzött
ISBN 963-06-1527-4
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár - elektronikus dokumentum
809.451.1(076)=00
[AN 2674817]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2007.
Fabó László Pál
   Etruszk jelvarázs : bölcsesség, humor, szex a közeli ókorban / Fabó László Pál. - Budapest : [Magánkiad.], cop. 2007. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-191.
ISBN 978-963-06-2084-0 fűzött
etruszk nyelv - magyar nyelv - nyelvészet - magyarságkutatás - epigráfia
809.199.4(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 930.271(089.3)
[AN 2674169]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2007.
   Francia szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Cambridge hangos képes szótár (keretcím) ; Francia hangos képes szótár (cvált.). - Működési követelmények: PlayStation, XBox, asztali lejátszók, PC, Macintosh
Műanyag tokban
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=40=945.11
[AN 2670370]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2007.
Gajdos Zsuzsa
   Utónévlexikon : magyar férfi és női neveink, A - Z / Gajdos Zsuzsanna. - Budapest : Mérték, 2007. - 419 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 417-420.
ISBN 978-963-9693-36-4 kötött
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 2673274]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2007.
   A Halotti beszéd és könyörgés korai közlései : szövegek betűhű átírásban és értelmezések, 1770-1849 / öszegyűjt., szerk. és az utószót írta Töltéssy Zoltán ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Boldva ; Miskolc : ME, 2007. - 84 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
magyar nyelv - 12. század - szövegkiadás - nyelvemlék
801.73 *** 809.451.1-82"12"
[AN 2672492]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2007.
Jakab László (1930-)
   Finn - magyar diákszótár / Jakab László. - Budapest : Akad. K., 2007. - 556, [19] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-05-8490-6 fűzött
finn nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.41=945.11
[AN 2673507]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2007.
Korchmáros Valéria, M.
Lépésenként magyarul : magyar nyelvtani kézikönyv (német)
   Lépésenként magyarul : ungarische Grammatik - nicht nur für Muttersprachler = Ungarisch: Schritt für Schritt = Hungarian: step by step = L'Ungherese: passo dopo passo = Unkaria: askel askeleelta / Valéria M. Korchmáros ; [Übers. Réka Zayzon] ; [Publ.] Hungarian & Central-European International Studies Center University of Szeged. - Szeged : Hung. & Central-European Intern. Studies Center Univ. of Szeged, 2007. - 419 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-482-815-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=30
[AN 2675289]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2007.
   Magyar helyesírási szótár : a Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint / szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007. - XI, 587 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-7630-7 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 2681927]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2007.
Martínez Dominguez, María Jesús
   Mejor lo hablamos.. : material para conversar / María Jesús Martínez Domínguez, Elena Foz Colás ; [publ. Ministerio de Educación y Ciencia de España, Agregaduría de Educación en Hungría Embajada de España]. - [Madrid] : Ministerio de Educación y Ciencia ; Budapest : Agregaduría de Educación en Hungría Embajada de España, 2007. - 52 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3862-3 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=00
[AN 2673655]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2007.
Minya Károly (1963-)
   Idegen szavak kislexikona : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Minya Károly]. - Bőv. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 325 p. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-621-1 kötött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 2672904]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2007.
   Német szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Berlin hangos képes szótár (keretcím) ; Német hangos képes szótár (cvált.). - Működési követelmények: PlayStation, XBox, asztali lejátszók, PC, Macintosh
Műanyag tokban
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=30=945.11
[AN 2670393]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2007.
   Nyelvakadémia. Angol középhaladó [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium 133 MHz processzor; SVGA (800x600); 16 MB RAM; DVD-ROM meghajtó; Win 95
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2670539]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2007.
   Nyelvakadémia. Francia kezdő [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyyőről. - Működési követelmények: Pentium; SVGA (800x600); 64Mb RAM; DVD-ROM; Win98; hangkártya
Műanyag tokban
francia nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 2670216]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2007.
   Nyelvakadémia. Német kezdő [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium; SVGA; 64 MB RAM; DVD-ROM; Win95; hangkártya
Műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2670395]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2007.
   Nyelvakadémia. Olasz kezdő [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium; SVGA (800x600); 64 MB RAM; DVD-ROM; Win98; hangkártya
Műanyag tokban
olasz nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 2670253]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2007.
   Olasz szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Cambridge hangos képes szótár (keretcím) ; Olasz hangos képes szótár (cvált.). - Működési követelmények: PlayStation2, XBox, asztali lejátszók, PC, Macintosh
Műanyag tokban
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=50=945.11
[AN 2670389]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2007.
Papp István (1901-1972)
   Finn - magyar szótár = Suomalais - unkarilainen sanakirja / Papp István. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1962. - 1119 p. ; 21 cm
Finn - magyar kéziszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-05-6498-4 kötött
finn nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.41=945.11
[AN 2682362]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2007.
   Pic dic képes szótár [elektronikus dok.] : angol képes-hangos szótár. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Euro price, ISSN 1789-056X)
Főcím a lemezcímkéről. - Pic dic angol szótár (cvált.). - Működési követelmények: Pentium2-333 Mhz; CD-ROM; 64 MB RAM; Win98; DirectX 5.0
Műanyag tokban
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=20=945.11
[AN 2670505]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2007.
Radványi Tamás
   English for business and finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi Tamás, Görgényi István ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007. - 305 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-05-8281-0 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - pénzügy - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 336 *** 658.1
[AN 2681900]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2007.
   Spanyol szótár [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Cambridge hangos képes szótár (keretcím) ; Spanyol hangos képes szótár (cvált.). - Működési követelmények: PlayStation, XBox, asztali lejátszók, PC, Macintosh
Műanyag tokban
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=60=945.11
[AN 2670387]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2007.
   SZTAKI angol - magyar szótár [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Angol szótár (cvált.). - Működési követelmények:Windows 2000/XP; Intel Pentium II 333 MHz; 128 MB RAM; 20 MB szabad merevlemez tárhely; DVD meghajtó
Műanyag tokban
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2670494]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2007.
Sztojkó Ilona
   Nagy multimédia roma oktató CD [elektronikus dok.] / kész. Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Interaktív multimédia. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint
ISBN 978-963-06-3761-9
lovári nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
809.149.9(078)=945.11
[AN 2669740]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2007.
Sztojkó Ilona
   Társalgás angol, roma, magyar nyelven [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Interaktív multimédia. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint
ISBN 978-963-06-2624-8
lovári nyelv - angol nyelv - társalgás - elektronikus dokumentum
809.149.9(078)=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2669981]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11443 /2007.
   Hogy írunk mi? : írói önvallomások és műhelytitkok / [... szerk. Oroszlán Éva] ; [társszerk. Nagy Emőke]. - Budapest : DFT-Hungária, 2007. - 204, [15] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9691-59-9 kötött : 2478,- Ft
írás - alkotó munka - irodalmi élet - előadóbeszéd
82.08(042)
[AN 2671444]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2007.
Klaudy Kinga (1945-)
   Bevezetés a fordítás gyakorlatába : angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral / Klaudy Kinga. - Utánny. - [Budapest] : Scholastica, 2007. - 285 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-285.
ISBN 963-85912-7-7 fűzött
szakfordítás
82.03
[AN 2682470]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2007.
Meyers, Jeffrey
Orwell (magyar)
   Orwell : egy nemzedék fagyos lelkiismerete / Jeffrey Meyers ; [ford. Magyari Andrea] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2007. - 444 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 439-442.
ISBN 978-963-07-8281-4 kötött : 3500,- Ft
Orwell, George (1903-1950)
Nagy-Britannia - író - 20. század - életrajz
820(092)Orwell,_G.
[AN 2671813]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2007.
Nagy Mariann
   Irodalmi fogalomtár : [fogalmak és versek értelmezése] : [általános iskola felső tagozatosainak] / [írta Nagy Mariann]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 247 p. ; 24 cm. - (Sulibúvár, ISSN 1789-2821)
ISBN 978-963-679-627-3 fűzött
irodalomelmélet - magyar irodalom története - vers - műelemzés - oktatási segédlet
82.01:030(075.2) *** 372.889.451.1(075.2) *** 894.511(091)-14
[AN 2673188]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2007.
   A mint szubjektum, a női szubjektum / szerk. Séllei Nóra. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 334 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 15.)
A 2006. ápr. 7-8-án Debrecenben azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-063-7 fűzött : 2000,- Ft
irodalomtudomány - angol nyelvű irodalom története - nő - filmesztétika - női szerep - műelemzés - konferenciakiadvány
82.01 *** 820(100)(091) *** 316.37-055.2 *** 791.43.01 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2672594]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2007.
Ötvös László (1930-)
   Czine Mihály népközelben : levelek, bibliák, közlemények / írta és szerk. Ötvös László ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2006. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-00-9692-7 fűzött : 2500,- Ft
Czine Mihály (1929-1999)
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - népi irodalom - 20. század
82.01(439)(092)Czine_M.(093) *** 894.511.015.12
[AN 2674117]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2007.
Séllei Nóra (1961-)
   Miért félünk a farkastól? : feminista irodalomszemlélet itt és most / Séllei Nóra. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 280 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-269.
ISBN 978-963-473-062-0 fűzött : 2800,- Ft
irodalomelmélet - nő - nőmozgalom - világirodalom története - magyar irodalom története - műelemzés
82.01 *** 396 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 2672236]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2007.
   Veszedelmes olvasmányok : erotikus illusztrációk a 18. századi francia irodalomban : kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár, a Tony Fekete Magángyűjtemény, a Bibliothèque nationale de France, az Österreichische Nationalbibliothek és a Biblioteca Judeţeană "A. D. Xenopol", Arad együttműködésében = Les lectures dangereuses : l'illustration érotique dans la littérature française du 18e siècle : exposition organisée par la Bibliothèque nationale Széchényi, en collaboration avec Tony Fekete (coll. part.), la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque nationale autrichienne et la Bibliothèque départementale "A. D. Xenopol" d'Arad / [... szerkesztője Granasztói Olga]. - Budapest : OSZK : Kossuth, 2007. - 196 p. : ill., részben színes ; 26 cm
A kiállítás 2007. szept. 15-től dec. 16-ig tart nyitva. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-533-1 fűzött : 4500,- Ft
Franciaország - művelődéstörténet - francia irodalom története - erotikus irodalom - könyvművészet - 18. század - illusztráció - kiállítási katalógus
82.01-993 *** 840(091)-993 *** 930.85(44)"17" *** 09(44)"17" *** 76(44)"17" *** 76.056 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2675342]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11451 /2007.
Bodor Ádám (1936-)
   A börtön szaga : válaszok Balla Zsófia kérdéseire : egy korábbi rádióinterjú változata / Bodor Ádám. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 2001. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-255.
ISBN 978-963-14-2589-5 kötött : 2490,- Ft
Bodor Ádám (1936-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Bodor_Á.(047.53)
[AN 2682364]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2007.
Dona Magdolna
   Ki kicsoda a magyar irodalomban? : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Dona Magdolna]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - (Diákszótár, ISSN 1789-2856)
ISBN 978-963-679-620-4 kötött
magyar irodalom - írói lexikon
894.511(092):030
[AN 2672909]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2007.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   A bakadiák : "Petrovicsból Pápán lett Petőfi" / Kerecsényi Zoltán. - Pápa ; Zirc : Jókai Vár. Kvt., 2007. - 145 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-131.
Fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Pápa - író - helyismeret - 19. század - életrajz
894.511(092)Petőfi_S. *** 908.439-2Pápa"18"
[AN 2672986]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2007.
Ötvös László (1930-)
   Szenci Molnár Albert és Debrecen : tanulmányok, írások, dokumentumok / Ötvös László ; [közread. a Doctoroc[!] Collégiuma Irodalmi Szekciója]. - Debrecen : Doctoroc[!] Collégiuma Irod. Szekció, 2007. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2694-1 fűzött
Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
Magyarország - Debrecen - író - bibliakutatás - helyismeret - 16. század - 17. század
894.511(092)Szenczi_Molnár_A. *** 22.014 *** 908.439-2Debrecen
[AN 2675370]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2007.
Szepes Mária (1908-2007)
   Az élet örök : [beszélgetés a 100. születésnap előtt] / Szepes Mária és Nemere István. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-957-8 kötött : 2990,- Ft
Szepes Mária (1908-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Szepes_M.(047.53)
[AN 2672818]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2007.
   A szerelem költői : konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján : Sárospatak, 2004. május 26-29. / [szerk. Szentmártoni Szabó Géza] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztályán]. - Budapest : Universitas, 2007. - 432, 24, [8] p. : ill. ; 24 cm
Függelékként a konferencia programfüzetének hasonmása. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-12-6 kötött : 3990,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Gyöngyösi István (1629-1704)
Magyarország - író - 16. század - 17. század - 18. század - konferenciakiadvány
894.511(092)Gyöngyösi_I. *** 894.511(092)Balassi_B. *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 2671713]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2007.
Tarján Tamás (1949-)
   Körnégyszög : vonások alkotókról és művekről / Tarján Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2007. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7265-51-8 fűzött : 2670,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - kritika
894.511(091)"19/200"
[AN 2674762]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11458 /2007.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-)
   Hogyan gyógyítsuk a fanatikust / Ámosz Oz ; [Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2007. - 79 p. ; 19 cm
A ford. a "How to cure a fanatic" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-8341-5 kötött : 1800,- Ft
'Oz, 'Amos (1939-)
Izrael - író - 20. század - ezredforduló - héber irodalom - esszé - interjú
892.4-4=945.11 *** 892.4(092)'Oz,_A.(047.53)
[AN 2671650]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2007.
Abnett, Dan
Honour guard (magyar)
   A becsület őre : [a 4. Gaunt szellemei regény] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 388 p. ; 20 cm
Warhammer 40000 (keretcím)
ISBN 978-963-497-142-9 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2673334]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2007.
Ahern, Cecelia (1984-)
If you could see me now (magyar)
   Bárcsak láthatnál / Cecelia Ahern ; [ford. Dávid Anna]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 279 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9615-70-0 fűzött : 2690,- Ft
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2671823]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2007.
Armstrong, Lindsay
The Australian's convenient bride (magyar)
   A bájos jövevény / Lindsay Armstrong ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 397.)
ISBN 978-963-537-701-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673900]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2007.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
La casa degli specchi (magyar)
   A Tükrök háza : Nestor vallomása / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 238, [5] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Falvay Dávid. - A borítófedélen számozási adatként: 3. füz.
ISBN 978-963-368-836-6 fűzött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2673076]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2007.
Bachmann, Ingeborg (1926-1973)
   A kimért idő : versek / Ingeborg Bachmann ; [ford. Adamik Lajos, Márton László]. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 188, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-424-1 kötött : 2600,- Ft
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 2671223]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2007.
Baldacci, David
Last man standing (magyar)
   A túlélő / David Baldacci ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Európa, 2007. - 749 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8332-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2673005]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2007.
Bernau, Inga von
Stark im Hassen, stark im Lieben (magyar)
   Szerelem és gyűlölet / Inga von Bernau ; [ford. Bethlen Katalin]. - [Budapest] : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 194.)
ISBN 978-963-9681-45-3 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2673420]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2007.
Bieniek, Christian (1956-2005)
15, Jungfrau, Schlampe (magyar)
   A Szűz jegyében?! / Christian Bieniek ; [ford. Schleicher Dóra]. - Budapest : Móra, 2007. - 232 p. ; 21 cm. - (Móra X, ISSN 1588-8541)
ISBN 978-963-11-8369-6 kötött : 1980,-
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2672634]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Pssst! Unser Geheimnis (magyar)
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. r., Szépségvarázslat. - [2007]. - 113, [2] p. + mell.
ISBN 978-963-9420-62-5 kötött : 1750,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2673364] MARC

ANSEL
UTF-811468 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Piknik a vadlovakkal. - cop. 2007. - 149 p.
ISBN 978-963-9628-21-2 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2673337] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Árulás a lóversenypályán. - cop. 2007. - 162 p.
ISBN 978-963-9628-22-9 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2673341] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Gidákról és más kecskékről. - cop. 2007. - 149 p.
ISBN 978-963-9628-20-5 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2673345] MARC

ANSEL
UTF-811469 /2007.
Brezina, Thomas (1963-)
Der unheimlichste Schatz der Welt (magyar)
   A világ legtitokzatosabb kincse / Thomas Brezina ; Rolf Bunse ill. ; [ford. Zachar Viktor]. - [Pápa] : Deák, [2007]. - 111 p. : ill. ; 22 cm. - (A kincskereső hármas ikrek)
ISBN 978-963-9420-63-2 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2673352]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2007.
Brinx, Thomas
E-Mail mit Kuss (magyar)
   A boldogság virága / Brinx, Kömmerling ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2007]. - 150 p. : ill. ; 21 cm. - (Pimasz csajszik, pimasz könyvek!, ISSN 1789-4034)
ISBN 978-963-9420-61-8 fűzött : 1750,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2673370]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2007.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Jane Eyre (magyar)
   A lowoodi árva : Jane Eyre : regény / Charlotte Brontë ; [Ruzitska Mária fordításának felhasználásával átd. Szász Imre]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 404 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-52-3 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2682776]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2007.
Brown, Sandra (1948-)
Long time coming (magyar)
   Régen várt szerelem / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-170-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2674018]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2007.
Brusselmans, Herman (1957-)
De man die werk vond (magyar)
   A férfi, aki munkát talált / Herman Brusselmans ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 208 p. ; 17 cm. - (Útravaló, ISSN 1789-2600)
ISBN 978-963-676-428-9 fűzött : 990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2673227]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2007.
Cărtărescu, Mircea (1956-)
De ce iubim femeile (magyar)
   Miért szeretjük a nőket? / Mircea Cărtărescu ; [ford. Koszta Gabriella]. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 189, [2] p. ; 17 cm. - (Útravaló, ISSN 1789-2600)
ISBN 978-963-676-413-5 fűzött : 990,- Ft
román irodalom - memoár
859.0-94=945.11
[AN 2673236]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2007.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The secret of father Brown (magyar)
   Brown atya titka / G. K. Chesterton ; [ford. Zombory Erzsébet]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9674-32-5 fűzött
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2671332]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2007.
Clarke, Arthur Charles (1917-)
Time odyssey (magyar)
   Időodisszeia / Arthur C. Clarke & Stephen Baxter ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Metropolis Media, 2006-. - 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2646638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Napvihar. - 2007. - 325 p.
ISBN 978-963-87357-6-8 fűzött : 2670,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2675189] MARC

ANSEL
UTF-811477 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 15. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2681847]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2007.
Coupland, Douglas (1961-)
All families are psychotic (magyar)
   Minden család pszichotikus / Douglas Coupland ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Európa, 2007. - 368 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8364-4 kötött : 2500,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2673627]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2007.
De Blasi, Marlena
The lady in the palazzo (magyar)
   Ezer nap a palotában : új otthonom Toszkánában / Marlena de Blasi ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Kulinária, cop. 2007. - 303, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára, ISSN 1786-4992)
ISBN 978-963-86952-7-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673553]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2007.
DeCandido, Keith R. A.
Cycle of hatred (magyar)
   A gyűlölet kora / Keith R. A. DeCandido ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 229 p. ; 20 cm
World of WarCraft (keretcím)
ISBN 978-963-497-148-1 fűzött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2673326]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2007.
DeCandido, Keith R. A.
Nova (magyar)
   Nova / Keith R. A. DeCandido ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 306 p. ; 20 cm
StarCraft (keretcím)
ISBN 978-963-497-147-4 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2673316]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2007.
Dodd, Christina
One kiss from you (magyar)
   Az elcserélt hercegnő / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2007. - 287 p. ; 20 cm
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-370-324-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673047]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2007.
Dodd, Christina
Scandalous again (magyar)
   Újabb botrány / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2007. - 302 p. ; 20 cm
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-370-287-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673264]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2007.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The hound of the Baskervilles (magyar)
   A sátán kutyája / Arthur Conan Doyle ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 218, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-72-1 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2682777]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2007.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Les trois mousquetaires (magyar) (átd. kiad.)
   A három testőr : regény / Alexandre Dumas ; [Csatlós János fordításának felhasználásával átd. Majtényi Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 339, [4] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-49-3 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2682877]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2007.
Erskine, Barbara
Hiding from the light (magyar)
   A múlt árnyai / Barbara Erskine ; [ford. Vince Judit Andrea és Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 543 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-369-495-4 kötött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2673070]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2007.
Eschbach Andreas
Das Jesus-Video (magyar)
   A Jézus-videó / Andreas Eschbach ; [ford. Toronyi Gyöngyi]. - Nyíregyháza : Aranyszarvas Kvk., 2007. - 602 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86878-7-6 kötött : 2690,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2673329]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2007.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
"Surely you're joking, Mr. Feynman!" (magyar)
   "Tréfál, Feynman úr?" : egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai / Richard P. Feynman ; ahogy Ralph Leighton lejegyezte ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 339, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-530-776-0 fűzött : 3500,- Ft
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2682409]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2007.
Forbes, Emily
Emergency at Pelican Beach (magyar)
   Érzelmek hullámain / Emily Forbes ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 331.)
ISBN 978-963-537-706-0 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673907]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2007.
Foster, Alan Dean (1946-)
Transformers: ghosts of yesterday (magyar)
   Transformers : a múlt árnyai / Alan Dean Foster ; David Cian története alapján ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-054-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2674033]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2007.
Foster, Alan Dean (1946-)
Transformers (magyar)
   Transformers : Alan Dean Foster regénye / Roberto Orci és Alex Kurtzman forgatókönyve alapján ; Roberto Orci, Alex Kurtzman és John Rogers történetéből ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-053-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2674047]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2007.
Garwood, Julie
Shadow dance (magyar)
   Árnyéktánc / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-091-9 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2671572]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2007.
Getting there (magyar)
   Kalandra fel! / [ford. Fekete Annamária]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 124 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; .4.)
ISBN 978-963-679-663-1 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2674188]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2007.
Grant, Linda
The people on the street (magyar)
   Az utca emberei : Izrael egy író szemével / Linda Grant ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Szó K., cop. 2007. - 261, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-86922-4-5 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2673549]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2007.
Greeley, Andrew M.
Irish gold (magyar)
   A Smaragd-sziget aranya / Andrew M. Greeley ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 379 p. ; 20 cm. - (Nuala nyomoz)
ISBN 978-963-203-166-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2674028]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2007.
Grisham, John (1955-)
The Pelican brief (magyar)
   A Pelikán ügyirat / John Grisham. - [Budapest] : Geopen, 2007, cop. 1992. - 463 p. ; 21 cm
Ford. Wertheimer Gábor
ISBN 978-963-9765-10-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2681862]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2007.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
For whom the bell tolls (magyar)
   Akiért a harang szól : regény / Ernest Hemingway ; [ford. Sőtér István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-58-5 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2682899]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2007.
Hermans, Willem Frederik (1921-1995)
Nooit meer slapen (magyar)
   Soha többé alvás / Willem Frederik Hermans ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 255 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-431-9 kötött : 3500,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2671257]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2007.
Highsmith, Patricia
Eleven (magyar)
   Tizenegy : novellák / Patricia Highsmith ; Baló András Márton fordításában ; Graham Green[!] előszavával. - Budapest : Holistic, [2007]. - 270 p. ; 18 cm. - (Remek-művek, ISSN 1789-2562)
Borítócím: 11
ISBN 978-963-8080-45-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2673239]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2007.
Irvine, Doreen
From witchcraft to Christ (magyar)
   Boszorkánykanyar : [életem igaz története] / Doreen Irvine ; [ford. Horváthné Várszegi Zsuzsanna] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - [Szombathely] : Immanuel Alapítvány, 2001 [!2007]. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-020-2 fűzött
Irvine, Doreen
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 2682421]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2007.
Khoury, Raymond
The last templar (magyar)
   Az utolsó templomos lovag / Raymond Khoury ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 463 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-058-2 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2671600]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2007.
Knight, Eric (1897-1943)
This above all (magyar)
   Légy hű magadhoz / Eric Knight ; [ford. Nemes László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 555 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-57-8 kötött : 2999,- Ft (hibás ISBN 978-963-9492-57-4)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2682778]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2007.
Koontz, Dean R. (1945-)
City of night (magyar)
   Az éj városa : [a Frankenstein-trilógia második kötete] / Dean Koontz, Ed Gorman ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 365 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-497-145-0 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2673302]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2007.
Lang, Rebecca
The surgeon's secret son (magyar)
   Szerelemgyerek / Rebecca Lang ; [... ford. Ircsik Vilmos]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 330.)
ISBN 978-963-537-705-3 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673906]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2007.
Lazányi Zoltán
   Human season / [Zoltán Lazányi]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 53 p. ; 15 cm
Fűzött
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 2672790]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2007.
Lockhart, E.
The boyfriend list (magyar)
   A pasilista : 15 pasi, 4 porcelánbéka és én, Ruby Oliver / E. Lockhart ; [ford. Rudolf Anna]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 235 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 978-963-539-604-7 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom története - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2673565]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2007.
Die Lüge, die ihr Glück zerstörte (magyar)
   Miért fáj mások boldogsága? avagy Egy majdnem végzetes elhatározás / [ford. Mező Hermina]. - [Budapest] : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 196.)
ISBN 978-963-9681-46-0 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2673498]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2007.
May, Karl (1842-1912)
Der Sohn des Bärenjägers (magyar) (átd. kiad.)
   A medveölő fia / Karl May ; [ford. és átd. Szinnai Tivadar]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 288 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 963-9708-63-1 kötött : 2299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2681688]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2007.
McBride, Mary (1946-)
Moonglow, Texas (magyar)
   Kétbalkezes őrangyal / Mary McBride ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 214.)
ISBN 978-963-537-707-7 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9.6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673897]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2007.
McNaught, Judith
Almost heaven (magyar)
   Földi mennyország / Judith McNaught ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, [2007]. - 490 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-9648-83-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2672828]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2007.
Mlynowski, Sarah
Bras & broomsticks (magyar)
   Melltartó és seprűnyél / Sarah Mlynowski ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Móra, 2007. - 252, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8376-4 kötött : 1890,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2675328]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2007.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Windy Poplars (magyar)
   Anne új vizekre evez / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 307, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-69-3 kötött : 2299,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2682889]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2007.
O'Flanagan, Sheila
Dreaming of a stranger (magyar)
   Az álmok végül valóra válnak / Sheila O'Flanagan ; [ford. Uzsoki Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 544 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-341-0 fűzött
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2673072]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2007.
Orwell, George (1903-1950)
   Animal farm : a fairy story = Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Noran, 2007. - 239 p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 30.)
ISBN 978-963-9716-35-3 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02=945.11
[AN 2673620]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2007.
Perdue, Lewis
Slatewiper (magyar)
   Slatewiper : géntechnológia a népirtás szolgálatában / Lewis Perdue ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-048-6 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2674052]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2007.
Quick, Amanda
Second sight (magyar)
   Tiéd vagyok! / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-168-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2674022]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2007.
Reid, Mayne (1818-1883)
The white chief (magyar)
   A fehér törzsfőnök / Thomas Mayne Reid ; [ford. Szinnai Tivadar]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 253 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Kötött : 2299,- Ft (hibás ISBN 963-9708-67-9)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2682756]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2007.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
   Őszi nap : válogatott versek / Rainer Maria Rilke ; [szerk. és ford. Réfi János] ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2006. - 87, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9603-41-7 kötött : 1490,- Ft
ISBN 963-9603-41-4
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 2674326]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Dance of the gods (magyar)
   Istenek tánca / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-037-7 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2671565]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Morrigan's cross (magyar)
   Morrigan keresztje / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-020-9 fűzött : 1290,- Ft
ISBN 963-689-020-X
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2671568]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Public secrets (magyar)
   Nyílt titkok / Nora Roberts ; [ford. Tukacs Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-052-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2674036]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2007.
Roberts, Nora (1950-)
Valley of Silence (magyar)
   A Némaság völgye / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-063-6 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2671570]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2007.
Rosenberg, Aaron
Queen of blades (magyar)
   A pengék királynője / Aaron Rosenberg ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 338 p. ; 20 cm
StarCraft (keretcím)
ISBN 978-963-497-156-6 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2673320]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2007.
Roth, Joseph (1894-1939)
   A szent korhely legendája / Joseph Roth ; ford. Szaszovszky József, Kurdi Imre. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 229 p. ; 20 cm. - (Scolar szépirodalom, ISSN 1788-473X ; 4.)
Tart.: A hamis súly ; A szent korhely legendája ; Leviatán. - Egys. cím: Das falsche Gewicht ; Die Legende vom heiligen Trinker ; Der Leviathan. - Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 978-963-9534-79-7 kötött : 2200,- Ft
osztrák irodalom - regény - elbeszélés
830-31(436)=945.11 *** 830-32(436)=945.11
[AN 2674476]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2007.
Scott, Kieran (1974-)
The perfect summer (magyar)
   A tökéletes nyár / [ford. Fekete Annamária]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 127 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; .3.)
Írta Scott, Kieran
ISBN 978-963-679-637-2 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2674174]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2007.
Silent night (magyar)
   Csöndes éj / [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 375 p. ; 20 cm
Tart.: Manószerelem / Claire Cross. Váratlan ajándék / Dee Holmes. Karácsonyi fogadalom / Susan Plunkett. Halálos éjfél / J. D. Robb. - Egys. cím: A berry merry Christmas ; The unexpected gift ; Christmas promises ; Midnight in death
ISBN 978-963-426-056-1 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - bűnügyi regény
820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 2674038]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2007.
Stilton, Geronimo
Benvenuti a Rocca Taccagna (magyar)
   Isten hozott a Fukar erődben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2007. - 117, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-232-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2673055]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2007.
Stirling, S. M.
T2 : the future war (magyar)
   Terminator : a jövő háborúja / S. M. Stirling ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-144-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2673306]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2007.
Taylor, G. P.
Tersias (magyar)
   Tersias : a jelennél csak a jövő vészterhesebb / G. P. Taylor. - Pécs : Alexandra, 2007. - 284, [3] p. : ill. ; 22 cm
Ford. Lakatos Anna
ISBN 978-963-370-243-7 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2673165]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2007.
Verlaine, Paul (1844-1896)
   Femmes = Nők / Paul Verlaine ; [ford. Szabó Lőrinc]. - Budapest : Noran, 2007. - 81 p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 31.)
ISBN 978-963-9716-23-0 fűzött : 1699,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
840-14.02=945.11 *** 840-993.02=945.11
[AN 2673612]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2007.
Wood, Sara
The unexpected mistress (magyar)
   Közös fedél / Sara Wood ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 398.)
ISBN 978-963-537-702-2 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673899]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2007.
Woods, Sherryl
What's cooking? (magyar)
   Ki mit főz ki? / Sherryl Woods ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 200.)
ISBN 978-963-537-704-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673898]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2007.
Wright, Laura
Her royal bed (magyar)
   Föld helyett menny / Laura Wright ; [... ford. Mészáros Éva]. Ne járj tilosban! / Emilie Rose ; [... ford. Farkas Judit]. Második félidő / Dixie Browning ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 22.)
Egys. cím: Her royal bed. Breathless passion. Her fifth husband?
ISBN 978-963-537-700-8 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2673903]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2007.
Zoehfeld, Kathleen Weidner
Shrek the third (magyar)
   Harmadik Shrek : regény a film alapján / [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 130 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Zoehfeld, Kathleen Weidner
ISBN 978-963-497-149-8 kötött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2673292]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11535 /2007.
Angyal Sándor
   Micsoda világ! : fél évszázad a Kelet szolgálatában / Angyal Sándor. - Nyíregyháza ; [Debrecen] : Inform Média Kft., 2007. - 371 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2008-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2671353]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2007.
Árvai István
   Ássatok le mélyen! : versek = Grabt tief hinunter! : Gedichte / Árvai István ; [... ford. Greth Károly] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2007. - VI, 261, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-30-5 fűzött : 2835,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=30
[AN 2674103]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2007.
Balla D. Károly (1957-)
   2000±3. Az ezredforduló hét esztendeje : egy manzárdőr naplójegyzetei / Balla D. Károly. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-963-9498-83-9 kötött : 2200,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - napló
894.511-94(477.87)
[AN 2671228]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2007.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Rózsakereszt, avagy Kalandregényes tanulóéveink / Benedek Szabolcs. - Budapest : Pont, cop. 2007. - 208 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7265-64-8 kötött : 2420,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2674758]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2007.
Bodor Ádám (1936-)
   Az érsek látogatása / Bodor Ádám. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 1999. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2588-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2682363]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2007.
Bodor Ádám (1936-)
   Sinistra körzet : egy regény fejezetei / Bodor Ádám. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 1992. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2587-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2682366]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2007.
Böszörményi Gyula (1964-)
   A bolhedor lovagjai / Böszörményi Gyula ; [... verseket írta Dobó Mariann]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2007, cop. 2001. - 393 p. ; 21 cm
Az "Ősök városa" c. regényciklus 2. kötete. - Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 978-963-8428-48-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2682749]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2007.
Budai Kulcsár János (1937-)
   Övön alul / Budai Kulcsár János. - [Budapest] : [Codex Print], 2007. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9247-32-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2674187]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2007.
Bujdosó Miklós
   Mesetekercs / Bujdosó Miklós. - [Budapest] : Garbo K., [2007]. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87438-2-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2672795]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2007.
Csukárdi Tibor (1950-)
   Pegazus hátán : versek / Csukárdi Tibor ; [... a grafikákat kész. Molnár Lajos]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2007. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 50.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2672919]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2007.
Csurka István (1934-)
   A Lámpás program / Csurka István. - Budapest : Ady E. Sajtóalapítvány, 2007. - 112 p. ; 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
ISBN 978-963-06-2478-7 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2671289]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2007.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Légy már legenda : Dsida Jenő összes verse és műfordítása / Csiszér Alajos szerk. - 4. kiad. - Budapest : Püski, 2005 [!2007]. - 472 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9906-54-9 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14(498) *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2682375]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2007.
Duga Boglárka
   Állatkerti rímsoroló / Duga Boglárka ; Khaled Abdo Attila rajz. - Pécs : Alexandra, 2007. - 51, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-370-429-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2675339]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2007.
Fekete Istvánné (1919-2006)
   Lelkem hagyatéka / Fekete Istvánné ; [fotók Feketéné Móró Erzsébet ...] ; [szerk. Őri Zsuzsanna]. - Komló : Takács E., 2007. - 262 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Takács Erzsébet előszavával
ISBN 978-963-06-2543-2 fűzött
Fekete Istvánné (1919-2006)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2671222]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2007.
Gáll István (1931-1982)
   A napimádó / Gáll István. - 3. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2007. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-20-7 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2682732]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2007.
Gáspár László (1947-)
   Szopjon szeget / Gáspár László. - Székesfehérvár : Ma K., 2007. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86102-6-3 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2674344]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2007.
Hegedüs Géza (1912-1999)
   Az írnok és a fáraó / Hegedüs Géza. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-792-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.6
[AN 2682465]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2007.
Holbay László (1923-)
   112 vers / Holbay László. - [Budapest] : Garbo K., [2007]. - 130 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87438-1-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2672802]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2007.
Horváth Piroska (1945-)
   Halkan surranó : versek / Horváth Piroska ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2007. - 95, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-32-9 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2674120]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2007.
Jáger János
   Porladozó darabok / Jáger János. - [Somogyvár] : Jáger J., cop. 2007. - 84 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-3675-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2674923]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2007.
Kamarás István (1941-)
   Jézus-projektum : kutatási jelentés / Kamarás István. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 173 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-82-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - hit - szociálpszichológia - dialógus
894.511-83 *** 211(0:82-83) *** 316.6(0:82-83)
[AN 2671253]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2007.
Karaffa Gyula (1964-)
   Épphogy csak beszólok.. : szólások, mesék / Karaffa Gyula ; [... ill. Krasznainé Konczili Éva]. - [Nagyoroszi] : Szerző, 2007. - 111 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2562-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - mese - szólás
894.511-34 *** 398.93(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2672543]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2007.
Karátson Endre (1933-)
   Otthonok / Karátson Endre. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-676-417-3 kötött : 3200,- Ft
Karátson Endre (1933-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2671233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 308, [4] p.
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2671235] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 317, [3] p.
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2671240] MARC

ANSEL
UTF-811558 /2007.
Kecskés József (1937-)
   Az út mentén : versek / Kecskés József ; ill. Fülöp Lajos. - Balatonkenese : Szerző, 2007. - 55, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2691-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2672940]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2007.
Körmendi Lajos (1946-2005)
   Édes otthon / Körmendi Lajos ; [szerk. Sarusi Mihály] ; [kiad. a Bereki Irodalmi Társaság]. - Berekfürdő : Bereki Irod. Társ., 2007. - 174, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2426-8 fűzött
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 2671305]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2007.
Kovács Edit Józsa
   Röpke mesék, kicsiknek / Kovács Edit Józsa. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 23 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9660-95-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2673541]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2007.
Kovács Sándor
   Az elszalasztott lehetőségek városa / Kovács Sándor. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2007]. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9660-82-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2673544]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2007.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   A csóka meg a róka / Kürti Kovács Sándor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 86 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-80-8 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2671276]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2007.
Kutszegi Csaba (1957-)
   Titkosügynök pirszingfényben : regény / Kutszegi Csaba. - Budapest : Ikerhold : Pont, cop. 2007. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87567-2-5 fűzött : 1810,- Ft
ISBN 978-963-7265-71-6
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2675335]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2007.
Lőrinczki Lajos (1934-)
   Jus murmurandi = Jogos a morgás / [Lőrinczki Lajos]. - 2. mód. kiad. - [Budapest] : Lőrinczki L., 2006. - 494 p. : ill. ; 21 cm
A párhuzamos cím tükörírással
Kötött (hibás ISBN 963-86142-1-8)
magyar irodalom - anekdota - aforizma
894.511-84
[AN 2682372]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2007.
Maison, Syndie
   Hazatérés / Syndie Maison. - Üllő : Regun, [2007]. - 199 p. ; 20 cm. - (Szerelem & romantika)
ISBN 978-963-7459-65-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2671625]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2007.
Malgot István (1941-)
   Fuldokló istenek / Malgot István. - Budapest : Kláris : Pont, 2007. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Művészet és társadalom sorozat, ISSN 1788-6147 ; 3.)
ISBN 978-963-87309-2-3 fűzött : 1920,- Ft : 7,5 EUR
ISBN 978-963-7265-67-9 * (hibás ISBN 978-963-265-6-9)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2674849]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2007.
Márton László (1959-)
   Ne bánts, Virág! / Márton László. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 131 p. ; 17 cm. - (Útravaló, ISSN 1789-2600)
ISBN 978-963-676-427-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2673223]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2007.
Méhes Károly (1965-)
   Hollander Emőke meztelenül : rövid életek / Méhes Károly. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-79-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2671268]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2007.
Moldova György (1934-)
   Hajósok éneke : válogatott riportok / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007. - 361, [4] p. ; 20 cm. - (Életműsorozat ; 10.)
ISBN 978-963-9706-27-9 kötött
magyar irodalom - riport
894.511-43
[AN 2682433]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2007.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A hatrongyosi kakasok / Móra Ferenc ; Szendrei Tibor rajz. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 92, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-679-567-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2673410]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2007.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri : regény és dráma / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta H. Bagó Ilona]. - Budapest : Európa, 2007. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8415-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 2681784]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2007.
Nagy János (1934-)
   Csigalagzi : verses meseregény / Nagy János ; [ill. Tihanyi Lajos]. - Szombathely : Nagy J., 2007. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2301-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2672451]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2007.
Nagy Lajos (1883-1954)
   Képtelen természetrajz és más karcolatok / Nagy Lajos ; [vál. és az utószót írta Gordon Etel] ; [ill. ... Réber László]. - Jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-791-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - karcolat - humoreszk
894.511-7
[AN 2682458]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2007.
   Nagyok árnyékában : kismesterek és fűzfapoéták a XIX. századi Nógrádban / [összeáll.] Zonda Tamás ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách I. Vár. Kvt., 2007. - 157 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2528-9 fűzött
Nógrád (megye) - magyar irodalom - író - 19. század - vers - antológia - életrajz
894.511-14(082) *** 894.511(439.131)"18"(092)
[AN 2672533]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2007.
   "Nem sokaság..." : somogyi írók antológiája II. / vál. Papp Árpád és Szijártó István. - 2. bőv. kiad. - Kaposvár : Közgyűlés, 2007. - 528 p. ; 22 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 30.)
ISBN 978-963-86732-7-5 kötött
ISBN 963-86732-7-3
Somogy (megye) - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.123)
[AN 2674917]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2007.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Ermi furulyája / Nemeshegyi Péter. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2007. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-8004-49-5 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2681868]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2007.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az anyu én vagyok / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 2. kiad., 3. utánny. - Budapest : Presskontakt, 2008, cop. 2002. - 181 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9503-29-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2682453]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2007.
Óberländer János (id.) (1926-)
   Versek : az élet diktálta gondolatok gyűjteménye / id. Óberländer János. - [Szekszárd] : [Magánkiad.], 2007. - 49 p. ; 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2674660]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2007.
Pethő László (1944-)
   Kinek kezében a lámpás? : beszélgetések, önvallomások / Pethő László. - [Pápa] : Androméda Kvműhely 2000, 2007. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2011-6 fűzött
Magyarország - Erdély - határon túli magyar irodalom - híres ember - ezredforduló - interjú
894.511-94(498) *** 929(439)"199"(047.53)
[AN 2672923]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2007.
   Protest-song : a Csurkák négy nemzedéke. - Budapest : Ady E. Sajtóalapítvány, 2007. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
Csurka Péter et al. írásai Csurka István válogatásában. - Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-963-06-2529-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - infláció - koncepciós per - Rákosi-korszak - antológia
894.511-822 *** 336.748.12 *** 343.301.096(439)"1947"
[AN 2671294]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2007.
Samu Attila
   A szekszárdi pestis / Háry János. - Szekszárd : Szerző, 2007. - 128 p. ; 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2675273]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2007.
Sörös W. Klára
   Kiscsiga nagy utazása / Sörös W. Klára, Füzesi Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, 2007. - 52, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9594-45-6 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2674057]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2007.
Szabó Ferenc (1931-)
   Őszi ámulat : összegyűjtött versek / Szabó Ferenc. - Budapest : Új Ember, 2007. - 456 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9674-31-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2671460]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2007.
Szabó Magda (1917-)
   Bárány Boldizsár / Szabó Magda ; Szalma Edit rajz. - Budapest : Európa, 2007. - 129, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8343-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2682415]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2007.
Szabó Magda (1917-)
   Mondják meg Zsófikának / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1958. - 309 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8419-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2682411]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2007.
Szarka János (1934-)
   Három fél szív / Szarka János. - Kosd : [Magánkiad.], 2007. - 172 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2672240]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2007.
Szijj Ferenc (1958-)
   Kenyércédulák / Szijj Ferenc. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 94, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-410-4 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2671255]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2007.
Szűcs Tamás
   Botladozások és priváttörténetek : Ausztria egy bevándorló szemével / Szűcs Tamás. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-004-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2673525]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2007.
Tóth József (1934-)
   Vándorúton / Zsámboki-Tóth József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2007. - [4], 86 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2682376]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2007.
Tóth László J.
   Semmi baj / Tóth László (J.) ; [... ill. Varga Gábor Farkas]. - Székesfehérvár : Ma K., 2006. - 67 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-86102-5-5 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2674330]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2007.
Vág Bernadett
   A nagy pasivadász / Vág Bernadett ; [ill. ... Varga Éva]. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2007. - 167 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7437-78-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - nő - humor - párkapcsolat
894.511-31 *** 316.37-055.2(0:82-7) *** 316.472.4(0:82-7)
[AN 2673668]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2007.
Várkonyi Kitty
   Varjuckó / Várkonyi Kitty. - [Budapest] : Garbo K., [2007]. - 73, [3] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-87438-3-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2672678]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2007.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Az ördög nem alszik : regény / Vaszary Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-121-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2672324]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2007.
Vörös István (1964-)
   Švejk gyóntatója / Vörös István. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 249, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-420-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2671217]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2007.
Weaver, Andrea
   A XI. parancsolat / Andrea Weaver. - 2. kiad. - [Budapest] : Enzír, 2007. - 354 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1970-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2673513]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2007.
Winkler András (1942-)
   Születésnap / Winkler András ; [... ill. Mészáros György]. - Sopron : Hillebrand Ny., 2007. - 114, [9] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86698-4-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2672669]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2007.
Zsigray Julianna (1903-1987)
   A Sugár úti palota : Erkel Ferenc életregénye / Zsigray Julianna. - [9. kiad.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 611, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-84-6 kötött : 3499,- Ft
Erkel Ferenc (1810-1893)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2681673]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11598 /2007.
Auerbach, Annie
Shrek the third (magyar)
   Harmadik Shrek : [nehéz a királyi sors] / [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - [24] p. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Auerbach, Annie
ISBN 963-497-150-4 fűzött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2673294]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2007.
Cameron, Alice
Shrek the third (magyar)
   Shrek, a harmadik / [Alice Cameron] ; Larry Navarro ill. ; [ford. Szolga Emese]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - [50] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-497-151-1 * kötött (hibás ISBN 963-497-151-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2673286]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2007.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a parapličko (magyar)
   A vakond ernyője / ill. Zdeněk Miler ; ötlet és szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra, 2007. - 38 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8378-8 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2681693]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2007.
Peyo (1928-1992)
   Álmodozó vándorútja. - Budapest : Manó Kv., 2007. - [26] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Rajz. Peyo. - Hupikék törpikék (keretcím)
ISBN 978-963-9737-06-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672609]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2007.
Peyo (1928-1992)
   Asztronautörp. - Budapest : Manó Kv., 2007. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Rajz. Peyo. - Hupikék törpikék (keretcím)
ISBN 978-963-9737-05-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672615]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2007.
Peyo (1928-1992)
   Királytörp. - Budapest : Manó Kv., 2007. - [26] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Rajz. Peyo. - Hupikék törpikék (keretcím)
ISBN 978-963-9737-07-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672621]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2007.
Peyo (1928-1992)
   Törpilla kalandja. - Budapest : Manó Kv., 2007. - [26] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
Rajz. Peyo. - Hupikék törpikék (keretcím)
ISBN 978-963-9737-04-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2672612]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11605 /2007.
I-Huan
Real fake princess (magyar)
   Makrancos hercegnő / írta és rajz. I-Huan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2007]-. - ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2655848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2007. - [178] p.
ISBN 978-963-9679-44-3 fűzött : 1990,- Ft : 7,8 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 2672806] MARC

ANSEL
UTF-811606 /2007.
International Conference of Phd Students (6.) (2007) (Miskolc)
   6th International Conference of PhD Students : University of Miskolc, ... 12-18 August 2007 / [ed.-in-chief László Lehoczky, László Kalmár] ; [publ. by University of Miskolc Innovation and Technology Transfer Centre]. - [Miskolc] : UM ITTC, 2007-. - 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-783-7
tanulmánygyűjtemény - disszertáció - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2672460]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Law. - 2007. - [2], 369 p.
ISBN 978-963-661-782-0 fűzött
jog - disszertáció - konferenciakiadvány
34 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2672464] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Medical science. - 2007. - [2], 215 p. : ill.
ISBN 978-963-661-780-6 fűzött
orvostudomány - disszertáció - konferenciakiadvány
61 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2672469] MARC

ANSEL
UTF-811607 /2007.
Jedlik Ányos Szakmai Napok (4.) (2007) (Veszprém)
   IV. Jedlik Ányos Szakmai Napok : Veszprém, 2007. április 19-21. / [szerk. Kosztyán Zsolt Tibor] ; [rend., kiad. a Jedlik Ányos Szakkollégium]. - Veszprém : Jedlik Á. Szakkoll., [2007]. - 69 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9660-87-8)
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2674105]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2007.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; rajz. Korcsmáros Pál ; szöveg Cs. Horváth Tibor. - [Budapest] : Képes K., cop. 2007. - 63 p. : ill. ; 25 cm. - (Az irodalom klasszikusai képregényben, ISSN 1786-187X ; 6.)
ISBN 978-963-87580-5-X fűzött : 990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2671819]
MARC

ANSEL
UTF-8