MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 11. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2007/12/13 14:03:12
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

12205 /2007.
   Britannica Hungarica világenciklopédia / [főszerk. ... Halász György]. - Budapest : M. Világ, [1994-2007]. - 19 db : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
A mű az Encyclopaedia Britannicával együttműködésben jelenik meg. - A 6. kötettől főszerk. Széky János. - A 19. köt. főszerkesztője Nádori Attila. - A 19. kötetet kiad. a Lexikon Kiadó
ISBN 963-7815-80-5
lexikon
030
[AN 103703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19. köt., Aba - Zsurzs / [szerk. A. Fodor Ágnes et al.]. - [2007]. - 776, [3] p.
ISBN 978-963-06-2350-6 kötött
lexikon
030
[AN 2682631] MARC

ANSEL
UTF-812206 /2007.
Elliott, Jane
The Usborne children's encyclopedia (magyar)
   Enciklopédia gyermekeknek / Jane Elliott és Colin King ; Susan Crawford és Annabel Craig közrem. ; [ford. Kiss Ede és Szűcs Ildikó]. - 17. kiad. - Budapest : Park, [2006], cop. 2005. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-530-732-2 kötött : 2900,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2690085]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

12207 /2007.
Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Belgyógyászati Klinika (1.)
   Közleményjegyzék, 1991-2006 : Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar I. sz. Belgyógyászati Klinika / [szerk. Fazekas Tamás]. - Szeged : SZTE, 2006. - 223 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-482-810-5 fűzött
belgyógyászat - szakbibliográfia
013 *** 616:016 *** 378.661(439-2Szeged).096:013
[AN 2677564]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

12208 /2007.
   10 éves a Szentiváni Charta / [szerk. Nemes Attila] ; [kiad. a Szentiváni Charta Országos Egyesület]. - [Pilisszentiván] : Szentiváni Charta Orsz. Egyes., 2007. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Szentiváni Charta Országos Egyesület
egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439)Szentiváni_Charta(091)
[AN 2680497]
MARC

ANSEL
UTF-812209 /2007.
Gyurátz Ferenc (1841-1925)
   A szabadkőmívességről / Gyurátz Ferenc ; szerk., az előszót írta, a jegyzeteket kieg. és az irodalomjegyzéket összeáll. Békés Márton. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2007. - 109 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 5.)
Bibliogr.: p. 93-107.
ISBN 978-963-86652-9-4 kötött : 1480,- Ft
szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(100)(091)
[AN 2680936]
MARC

ANSEL
UTF-812210 /2007.
Hochmuth Ábrahám (1816-1889)
   Rövid történelmi vázlat a veszprémi Chebra-Kádisá alakulása s fejlődéséről : ezen egyesület évszázados jubileumának ünnepélye alkalmára / ... írta Hochmuth Abraham. - [Veszprém] : Veszprémi Zsidó Hitközs., [2007]. - 30 p. ; 26 cm
Borítócím: Emlékirat a veszprémi Chebra-Kádisá jubileumára. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Veszprém : Krausz A. Ny., 1881
Fűzött
Veszprémi Chevra Kadisa
Veszprém - temetkezés - halotti szokás - zsidó vallás - egyesület - történeti feldolgozás - hasonmás kiadás
061.2(439-2Veszprém)(091) *** 393 *** 351.776 *** 296 *** 094/099.07
[AN 2678680]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

12211 /2007.
   Mátyás-graduale / [a bev. tanulmányt és a képmagyarázatokat Soltész Zoltánné írta] ; [a tanulmány szövegét Földesi Ferenc gond.] ; [fényképezte Hapák József] ; [az előszót Monok István írta] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2007. - 201, [3] p. : ill., színes ; 40 cm + CD
A mellékletben ünnepi misék pannonhalmi kórusok előadásában. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-5585-0 kötött : 14900,- Ft
Magyarország - miniatúra - művelődéstörténet - 15. század - kódex - graduale - mise - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
091.14(439)"148" *** 75.057(439)"148" *** 930.85(439)"14" *** 783.21 *** 264-17(439)"14"
[AN 2679346]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

12212 /2007.
Bajomi-Lázár Péter (1969-)
   Média és társadalom / Bajomi-Lázár Péter. - [Budapest] : PrintXBudavár : Médiakutató Alapítvány, 2007. - 191 p. ; 19 cm. - (Antenna könyvek, ISSN 1788-5094)
Bibliogr.: p. 182-191.
ISBN 978-963-86759-8-9 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 963-86759-8-5
médiaelmélet - tömegkommunikáció - társadalom - egyetemi tankönyv
791.9.096/.097(075.8) *** 316.774(075.8) *** 316.6(075.8)
[AN 2687825]
MARC

ANSEL
UTF-812213 /2007.
   A mi televíziónk / [főszerk. Heltai Péter] ; [szerk. Görög Athéna]. - [Budapest] : Médiavilág Kft., cop. 2007. - 516 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2826-6 kötött
Magyar Televízió (Budapest)
Magyarország - televíziózás - körkérdés
791.9.097(439)
[AN 2680308]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

12214 /2007.
Bartlett, Sarah
The tarot bible (magyar)
   Tarot-biblia : kalauz a kártyák és kirakások világába / Sarah Bartlett. - Pécs : Alexandra, 2007. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Szabó Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-235-2 fűzött
jövendőmondás
133.3
[AN 2682351]
MARC

ANSEL
UTF-812215 /2007.
Byrne, Rhonda
The Secret (magyar)
   A Titok = The Secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 198 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2681419]
MARC

ANSEL
UTF-812216 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Angels (magyar)
   Angyalok = Angels / Sri Chimmoy[!Chinmoy]. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 151, [3] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-02-6 fűzött : 490,- Ft
ezoterika - amerikai angol irodalom - angyal - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
133.25(0:82-84) *** 820-84.02(73)=945.11 *** 235.1(0:82-84)
[AN 2681732]
MARC

ANSEL
UTF-812217 /2007.
Christian, A. J. (1975-)
   A teljesség illata / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 97 p. ; 19 cm + DVD
A tudatosság útján (melléklet címe)
ISBN 978-963-528-895-3 kötött : 3490,- Ft
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 2683430]
MARC

ANSEL
UTF-812218 /2007.
Frawley, John
The horary textbook (magyar)
   Kérdőasztrológia kézikönyv / John Frawley ; [ford. Kristina Waardahl]. - Budapest : Mediter Kft., 2007. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2512-8 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2683357]
MARC

ANSEL
UTF-812219 /2007.
Goldberg, Bruce
Protected by the light (magyar)
   Energiavámpírok : a lelki önvédelem alapvető technikái / Bruce Goldberg ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-970-7 kötött : 2990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2688123]
MARC

ANSEL
UTF-812220 /2007.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A valóság kinyilvánítása : a 8. pecsét titka / Magdalena Hodonyi Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi M.], [2004]-. - 20 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 1068241. - 13. köteten a sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 963-430-845-7
okkultizmus
133.25
[AN 1082076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt. - 2007. - 88 p. : ill.
ISBN 978-963-06-2812-9 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 2681834] MARC

ANSEL
UTF-812221 /2007.
Hougham, Paul
The atlas of mind, body and spirit (magyar)
   Az emberi test, szellem és lélek / Paul Hougham ; [ford. Bíró Júlia et al.]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9765-00-9 kötött : 6490,- Ft
élettan - ezoterika
133.25 *** 612
[AN 2681995]
MARC

ANSEL
UTF-812222 /2007.
Kelen Zsuzsa
   Ahol megállt a tudomány.. : [megfejthetők-e a paranormális jelenségek és a láthatatlan világok titkai?] / Clare Voyant. - [Budapest] : Szerző, [2007]. - [8], 320 p., [2] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2898-3 fűzött : 2600,- Ft
jelenség
001.94
[AN 2679613]
MARC

ANSEL
UTF-812223 /2007.
Spiritual emergency (magyar)
   Spirituális válság : krízisek a belső átalakulás útján / [szerk. Stanislav Grof, Christina Grof] ; [ford. Sebő Júlia, Turóczi Attila, Máriás Petra]. - Budapest : Pilis Print, 2007. - 232 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86663-9-0 fűzött
pszichoterápia - lelkiállapot - okkultizmus - életvezetés
133 *** 613.865 *** 615.851 *** 159.942 *** 141.135
[AN 2679996]
MARC

ANSEL
UTF-812224 /2007.
Váczi Sarolta, Cs
   A Szeretet ösvénye tenmagunkhoz / Cs. Váczi Sarolta. - [Pécs] : Cs. Váczi S., 2007. - 109, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-3071-9 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2683072]
MARC

ANSEL
UTF-812225 /2007.
Virtue, Doreen
Angel medicine (magyar)
   Angyal terápia : Atlantisz angyalai és a gyógyító templom titkai : az elme és a test gyógyítása az angyalok segítségével / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Anna]. - Budakeszi : Mandala-Seva, [2007], cop. 2005. - 257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-248., 257.
ISBN 978-963-86760-6-1 fűzött : 2790,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2690134]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12226 /2007.
Cattaneo, Marco (1963-)
Il patrimonio mondiale dell'Unesco (magyar)
   Unesco világörökség / [Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni]. - Pécs : Alexandra, 2007-. - ill., színes ; 30 cm
világörökség - építészet - természeti táj - művelődéstörténet
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 2692388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Az emberiség kincsei / [ford. H. Prikler Renáta, ... Hoffmann Gyula]. - 2007. - 512 p.
ISBN 978-963-368-790-1 kötött
világörökség - természeti táj - építészet - művelődéstörténet
502.4(100) *** 72(100) *** 930.85(100)
[AN 2692397] MARC

ANSEL
UTF-812227 /2007.
Felső Barnabás
   Gemenc / fotó ... Felső Barnabás ; szöveg ... Papp Attila ; [english transl. by Lajos Zombori] ; [deutsche Übers. von Ursula Jákváry]. - 4. jav. kiad. - Nógrádsáp : P. Athéné, 2006. - 81, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-87356-0-7 kötött
ISBN 963-87356-0-0
Gemenc - természetvédelmi terület - fényképalbum
502.4(439Gemenc)(084.12)
[AN 2687778]
MARC

ANSEL
UTF-812228 /2007.
   A magyarországi vadvizek világa : hazánk ramsari területei / szerk. Tardy János. - Pécs : Alexandra, 2007. - 416 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 382-390.
ISBN 978-963-370-195-9 kötött
Magyarország - természetvédelmi terület - természeti környezet - felszíni víz - vízi élet - madár
502.4(439)(28) *** 504.45(439) *** 591.9(439)(28) *** 598.2
[AN 2681928]
MARC

ANSEL
UTF-812229 /2007.
Mertiny, Andrea
Natur erforschen und schützen (magyar)
   A természet felfedezése és védelme / írta Andrea Mertiny ; ill. Reiner Zieger ; [ford. Francz Magdolna]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 98.)
ISBN 978-963-9657-15-1 kötött
természeti környezet - környezetvédelem
502 *** 504.06
[AN 2682325]
MARC

ANSEL
UTF-812230 /2007.
   Műszaki sportok a természetben / [szerk. Sallai R. Benedek]. - Túrkeve : Herman O. Természetvédő Kör, 2007. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 10.)
ISBN 963-86993-2-9 fűzött
környezetvédelem - motorsport
504.06 *** 796.72.093.55
[AN 2681598]
MARC

ANSEL
UTF-812231 /2007.
Nagy Csaba
   A Fertő-Hanság Nemzeti Park : ahol a puszták véget érnek / Nagy Csaba. - Pécs : Alexandra, 2007. - 207 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-370-361-8 kötött
Magyarország - Ausztria - Fertő-Hanság nemzeti park - nemzeti park
502.4(436)Fertő-Hanság_Nemzeti_Park *** 502.4(439)Fertő-Hanság_Nemzeti_Park
[AN 2678472]
MARC

ANSEL
UTF-812232 /2007.
Schaub Gáborné
   Egy kisholló nagy csatája a kökönyök földjén / Schaub Gáborné ; [grafikák Schaub Gáborné, Békefi András] ; [közread. a] Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet Erdei Művelődés Háza, Erdők a Közjóért Alapítvány. - Visegrád : Erdők a Közjóért Alapítvány, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-1494-8 kötött
Duna-Ipoly nemzeti park - nemzeti park - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
502.4(439)Duna-Ipoly_Nemzeti_Park(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2680074]
MARC

ANSEL
UTF-812233 /2007.
   A Szévíz-Principális völgy természeti értékei / [szerk. Bogár István, Cser Szilárd, Gál Szabolcs] ; a Domberdő Természetvédelmi Egyesület kiadványa. - [Zalaegerszeg] : Domberdő Természetvédelmi Egyes., 2007. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3791-6 fűzött
Principális-völgy - természeti környezet - fauna - madár
502(439.121) *** 591.9(439.121) *** 598.2
[AN 2681484]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

12234 /2007.
   Matematika : informatikusok és műszakiak részére. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2007-. - ill. ; 21 cm
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2688233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 234 p.
Szerző Tóth Lajosné Tuzson Ágnes
Fűzött
algebra - matematikai analízis - egyetemi tankönyv
512(075.8) *** 517(075.8)
[AN 2688237] MARC

ANSEL
UTF-812235 /2007.
   Statisztikai alapismeretek : oktatási segédanyag : [segédkönyv szakdolgozatok készítéséhez] / összeáll. Szabó István ; [közread. az] Apor Vilmos Katolikus Főiskola. - Vác : AVKF, 2007. - 70 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
statisztika - matematikai statisztika - egyetemi tankönyv
519.22(075.8) *** 311(075.8)
[AN 2680488]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

12236 /2007.
Magyar Radon Fórum (4.) (2007) (Veszprém)
   IV. Magyar Radon Fórum : [környezetvédelmi konferencia, Veszprém, 2007] / [... szerk. Kovács Tibor, Somlai János] ; [... rendezői Pannon Egyetem Radiokémia Tanszék, Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, Magyar Biofizikai Társaság Radioökológiai Szakcsoport]. - Veszprém : PE K., 2007. - 161 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-20-4 fűzött
radon - természetvédelem - radioaktív sugárzás - konferenciakiadvány
546.296 *** 504.06 *** 614.876 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2678709]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

12237 /2007.
   A dinoszauruszok világa : [ismerkedés az őslényekkel] / [szerk. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-15-7 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2683486]
MARC

ANSEL
UTF-812238 /2007.
   Európa regionális földrajza / [ill. Jesus Reyes Nuñez]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 2 db : ill. ; 25 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-463-319-8)
Európa - regionális földrajz - egyetemi tankönyv
911.2/.3(4)(075.8) *** 914(075.8)
[AN 2682692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Természetföldrajz / Gábris Gyula szerk. - 241 p.
Európa - regionális földrajz - természeti földrajz - egyetemi tankönyv
914(075.8) *** 911.2(4)(075.8)
[AN 2682695] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Társadalomföldrajz / Probáld Ferenc, Szabó Pál szerk. - 539 p.
Bibliogr.: p. 523-533.
Európa - társadalomföldrajz - regionális földrajz - egyetemi tankönyv
911.3(4)(075.8) *** 914(075.8)
[AN 2682697] MARC

ANSEL
UTF-812239 /2007.
Gaskó Béla (1949-)
Csak egy Földünk van (angol)
   We have only one Earth : guide to the permanent natural history exhibition of Móra Ferenc Museum / Béla Gaskó, András Varga ; transl. by Endre Fischer. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-00-5 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
Alföld - Szeged - geológia - bioszféra - múzeumi katalógus
55(439.14) *** 574(439.14) *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679798]
MARC

ANSEL
UTF-812240 /2007.
Gaskó Béla (1949-)
   Csak egy Földünk van : kiállításvezető a Móra Ferenc Múzeum természettudományi állandó kiállításához / Gaskó Béla, Varga András. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7217-99-9 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
Alföld - geológia - bioszféra - múzeumi katalógus
55(439.14) *** 574(439.14) *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679792]
MARC

ANSEL
UTF-812241 /2007.
Gaskó Béla (1949-)
Csak egy Földünk van (német)
   Wir haben nur eine Erde : naturwissenschaftliche Ausstellung des Móra Ferenc Museums / Béla Gaskó, András Varga ; übers. von Anna Talpai-Kremser. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-01-2 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
Alföld - Szeged - geológia - bioszféra - múzeumi katalógus
55(439.14) *** 574(439.14) *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679802]
MARC

ANSEL
UTF-812242 /2007.
Karátson Dávid (1964-)
   A Börzsönytől a Hargitáig : vulkanológia, felszínfejlődés, ősföldrajz : vulkanológiai tanulmányok a Kárpátok miocén-pleisztocén tűzhányóláncából / Karátson Dávid. - Budapest : Typotex, 2007. - 462 p. : ill., főként színes ; 25 cm + térk.
Bibliogr.: p. 447-462.
ISBN 978-963-9664-66-1 kötött : 7500,- Ft
Kárpát-medence - vulkanizmus - vulkánmorfológia - ősföldrajz
551.882.1(439) *** 551.891(439) *** 551.882.1(498) *** 551.891(498) *** 551.21(234.37)
[AN 2678770]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

12243 /2007.
   Bakteriológiai körkísérletek értékelése : kenetek vizsgálati mintákból és hemokultúrákból, 2002-2007 / [... összeáll. Bán Éva és Konkoly Thege Marianne]. - [Szeged] : QualiCont, 2007. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: QualiCont bakteriológiai körkísérletek értékelése
ISBN 978-963-06-2913-3 fűzött
bakteriológia - orvosi mikrobiológia - orvosbiológiai technika - kísérlet
579.61.08
[AN 2678936]
MARC

ANSEL
UTF-812244 /2007.
   Névadónk, Szent-Györgyi Albert / [szerk. Szemenyei Sándor] ; [közread. a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ...]. - Békéscsaba : Szent-Györgyi A. Gimn. Szakközépisk. és Kollégium, 2007. - 93 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3691-9 kötött
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - Békéscsaba - tudós - biokémia - 20. század - szakközépiskola - gimnázium
57(439)(092)Szent-Györgyi_A. *** 373.5(439-2Békéscsaba)
[AN 2682266]
MARC

ANSEL
UTF-812245 /2007.
   Ökológia / szerk. ... Pásztor Erzsébet, ... Oborny Beáta. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 420 p., [4] t. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 387-410.
ISBN 978-963-19-5950-5 fűzött : 5600,- Ft
ökológia - egyetemi tankönyv
574(075.8)
[AN 2680105]
MARC

ANSEL
UTF-812246 /2007.
Schöber, Ulrike
1000 Pferde (magyar)
   1000 lófajta : [a világ lófajtái, lótartás, lovaglás]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 336 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Szerző Schöber, Ulrike. - Ford. Haynal Katalin
ISBN 978-963-370-193-5 kötött
- lovaglás - lótenyésztés
599.723 *** 636.1 *** 798
[AN 2682353]
MARC

ANSEL
UTF-812247 /2007.
Varga Zoltán (1939-)
   Állatismeret : bevezető a hazai állatfajok meghatározásához / Varga Zoltán. - 20. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 145 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-19-5151-6 kötött
Magyarország - fauna - oktatási segédlet - állathatározó
591.9(439) *** 592/599(083.71)
[AN 2687793]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

12248 /2007.
ACE inhibition with perindopril and endothelial function (magyar)
   ACE-gátlás perindoprillal és az endothelfunkció : az EUROPA vizsgálat Pertinent alvizsgálatának eredményei / Claudio Ceconi [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 237-246. : ill. ; 28 cm + mell.
Bibliogr.: p. 245-246. - Különlenyomat-fordítás: Cardiovascular research, ISSN 0008-6363, Vol. 73. No. 1. (2007)
ISBN 978-963-9443-67-9 fűzött
szívgyógyászat - gyógyszeralkalmazás - gyógyszerhatás
616.12-008 *** 615.22 *** 615.036
[AN 2678640]
MARC

ANSEL
UTF-812249 /2007.
Althaus, Daniel
Le véritable eau d'Arquebusade elixir de jouvence (magyar)
   Igazi Arquebusade víz : az élet vize / Althaus Daniel ; [ford. Bölöni Katalin]. - Budapest : Hírvilág Press, cop. 2006. - 27 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-217-364-3 fűzött : 599,- Ft
természetgyógyászat - gyógyvíz
615.89:615.322 *** 615.838
[AN 2678587]
MARC

ANSEL
UTF-812250 /2007.
Birkenbihl, Vera F.
Kommunikationstraining (magyar)
   Kommunikációs gyakorlatok : az emberek közti kapcsolat sikerességéhez, fejlesztéséhez / Vera F. Birkenbihl ; [ford. Nagy Imre]. - 4. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 309 p. : ill. ; 20 cm. - (Önismereti sorozat, ISSN 1417-5436)
ISBN 978-963-9711-11-2 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - önismeret - kommunikáció
613.865
[AN 2688151]
MARC

ANSEL
UTF-812251 /2007.
Butler-Bowdon, Tom (1967-)
50 psychology classics (magyar)
   Pszichológia dióhéjban : 50 pszichológiai alapmű / Tom Butler-Bowdon ; [ford. Garai Attila, Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 544 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 529-534.
ISBN 978-963-9686-21-2 fűzött : 3200,- Ft
lélektan - tudománytörténet - könyvismertetés
159.9(100)(091)
[AN 2682712]
MARC

ANSEL
UTF-812252 /2007.
D'Adamo, Peter J.
Cardiovascular disease (magyar)
   4 vércsoport szerinti diéta szív- és érrendszeri betegeknek / Peter J. D'Adamo, Catherine Whitney ; [ford. Bánfi Nóra]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-08-2 kötött : 2690,- Ft
diéta - szívbetegség - vércsoport
613.24 *** 616.1 *** 612.118.221.2
[AN 2681262]
MARC

ANSEL
UTF-812253 /2007.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Richtig essen (magyar)
   Holisztikus táplálkozás : jól egyen, hogy jól legyen / Rüdiger Dahlke ; Dorothea Neumays[!] együttműködésével ; [ford. Hoffmann Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 211 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 211.
ISBN 978-963-9652-38-5 kötött : 2800,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás
613.2
[AN 2681951]
MARC

ANSEL
UTF-812254 /2007.
Feldmár András (1940-)
   A tudatállapotok szivárványa / Feldmár András. - 2. kiad. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2007. - 236, [3] p. : ill. ; 20 cm
A függelékben a szerző beszélgetése Geréb Ágnessel, valamint Karátson Gábor: Levéltöredék Feldmárnak c. írása
ISBN 978-963-86669-7-0 fűzött : 2680,- Ft
lélektan
159.9
[AN 2681771]
MARC

ANSEL
UTF-812255 /2007.
Fodor Erzsébet
   Gombafertőzések gyógyítása : hogyan gyógyulhat ki a kézköröm, a lábköröm, a bőrön levő és a belső szervezetében terjedő gombafertőzésből / Fodor Erzsébet. - [Szeged] : [Magánkiad.], [2007]. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-440-034-5 fűzött
gombás megbetegedés
616-002.828
[AN 2688486]
MARC

ANSEL
UTF-812256 /2007.
Harmat Anett (1975-)
   Gólyára várva : a meddőségtől a gyermekáldásig / Harmat Anett. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 269, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9615-94-6 fűzött : 2990,- Ft
Harmat Anett (1975-)
terméketlenség - terhesség - memoár
618.2(0:82-94) *** 612.663(0:82-94)
[AN 2683390]
MARC

ANSEL
UTF-812257 /2007.
Howell, Edward
Enzyme nutrition (magyar)
   Enzim táplálkozás : kulcs a fiatalság megőrzéséhez és az élet meghosszabbításához : [élőételek] / Edward Howell ; [ford. Hegedűs Judit]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 235 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-59-6 fűzött : 2590,- Ft
egészséges táplálkozás - enzim
613.2 *** 577.15
[AN 2682681]
MARC

ANSEL
UTF-812258 /2007.
Howlin, Patricia
Teaching children with autism to mind-read (magyar)
   Miként tanítsuk az elme olvasását autizmussal élő gyermekeknek? : gyakorlati kalauz tanároknak és szülőknek / Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin ; [ford. Győri Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : Kapocs, 2007. - 290 p. : ill. ; 30 cm. - (Kapocs gyűrűs könyvek, ISSN 1788-3806)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7723-23-0 fűzött
autizmus - gyógypedagógia - családi nevelés - kommunikáció - tanári segédkönyv
616.89-008.45 *** 376.4(072) *** 37.018.1 *** 316.77(072)
[AN 2681137]
MARC

ANSEL
UTF-812259 /2007.
Jankovics Éva
   Miért dobtad el az életed? : tabuk nélkül a fiatalkori öngyilkosságról / Jankovics Éva ; az utószót írta Zonda Tamás. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 238 p. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-9615-95-3 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - öngyilkosság - serdülőkor - ifjúságvédelem - riport - ezredforduló
616.89-008.441.44-053.6 *** 364.65-053.6(439) *** 316.37-053.6(439)"200"
[AN 2682256]
MARC

ANSEL
UTF-812260 /2007.
Knotik Márta, T. (1930-)
   Patikák Csongrád megyében, 1738-1947 / T. Knotik Márta ; [közread. a] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-08-1 fűzött
Csongrád (megye) - gyógyszertár - történeti feldolgozás - múzeumi katalógus
614.27(439.181)(091) *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679781]
MARC

ANSEL
UTF-812261 /2007.
Knotik Márta, T. (1930-)
Patikák Csongrád megyében, 1738-1947 (angol)
   Pharmacies in Csongrád County, 1738-1947 / Márta T. Knotik ; transl. by Katalin Fejér ; [publ. by the] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-09-8 fűzött
Csongrád (megye) - gyógyszertár - történeti feldolgozás - múzeumi katalógus
614.27(439.181)(091) *** 069(439-2Szeged)
[AN 2679787]
MARC

ANSEL
UTF-812262 /2007.
Knotik Márta, T. (1930-)
Patikák Csongrád megyében, 1738-1947 (német)
   Apotheken im Komitat Csongrad, 1738-1947 / Márta T. Knotik ; übers. von Anna Talpai-Kremser ; [Hrsg.] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-10-4 fűzött
Csongrád (megye) - gyógyszertár - történeti feldolgozás - múzeumi katalógus
614.27(439.181)(091) *** 069(439-2Szeged)
[AN 2679790]
MARC

ANSEL
UTF-812263 /2007.
Laszlóczki Valentina
   Az én kis Buddhám / Laszlóczki Valentina ; [... az utószót írta Gruiz Katalin]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 191 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-77-7 kötött : 2200,- Ft
Down-kór - családi nevelés - memoár
616.899.65(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 2681792]
MARC

ANSEL
UTF-812264 /2007.
Louden, Jennifer
The women's comfort book (magyar)
   Nők könyve / Jennifer Louden ; [ford. Hevesi Mirtill]. - [Budapest] : Pilis Print, cop. 2007. - 242 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9788-00-8 kötött
- mentálhigiénia - nők egészsége
613.865-055.2 *** 613.99
[AN 2679977]
MARC

ANSEL
UTF-812265 /2007.
MacDougall, Jane
Pregnancy week by week (magyar)
   Terhesség hétről hétre : [útmutató az anya testében végbemenő változásokról és a baba fejlődéséről] / Jane MacDougall. - Pécs : Alexandra, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Lakatos Anna
ISBN 963-369-554-6 fűzött
terhesség - szülés - anyaság
618.2 *** 612.63 *** 618.4
[AN 2682441]
MARC

ANSEL
UTF-812266 /2007.
Magyar Táplálkozástudományi Társaság. Vándorgyűlés (32.) (2007) (Kecskemét)
   A Magyar Táplálkozástudományi Társaság XXXII. Vándorgyűlése : Kecskemét, 2007. ortóber 18-20. : [program, előadások és poszterek összefoglalói] / [szerk. Kovács Ildikó, Lelovics Zsuzsanna]. - [Budapest] : M. Táplálkozástud. Társ., [2007]. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3242-3 fűzött
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány - konferenciakiadvány
613.2 *** 612.39 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2683569]
MARC

ANSEL
UTF-812267 /2007.
Molnárné Bíró Erzsi
   Időzített gomba : élelmeink, félelmeink / [Molnárné Bíró Erzsébet]. - [Őrbottyán] : Egészségfarm Kft., 2006. - 360 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-354.
ISBN 978-963-06-1451-1 fűzött
ISBN 963-06-1451-0
egészséges táplálkozás - élelmiszer - gombás megbetegedés
613.2 *** 641 *** 616-002.828.223
[AN 2681839]
MARC

ANSEL
UTF-812268 /2007.
   A pszichológia szerepe a változó társadalomban : Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése : 2006. május 25-27., Budapest : program és előadáskivonatok / [fel. szerk. Kalmár Magda]. - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., cop. 2006. - [4], 445 p. ; 23 cm + pótfüz. (p. 446-461.)
Bibliogr.
ISBN 963-229-947-7 fűzött
lélektan - konferenciakiadvány
159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2680739]
MARC

ANSEL
UTF-812269 /2007.
   Számvetés : jubileumi kiadvány Papp Gyula akadémikus tiszteletére / [szerk. Varró András] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet]. - Szeged : SZTE Szent-Györgyi A. Orvos- és Gyógyszerésztud. Centrum Farmakológiai és Farmakoterápiai Int., 2007. - 214 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-822-8 kötött
Papp Gyula (1937-)
Magyarország - orvos - gyógyszerész - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv - személyi bibliográfia
61(439)(092)Papp_Gy. *** 615 *** 012Papp_Gy.
[AN 2679405]
MARC

ANSEL
UTF-812270 /2007.
Székács-Schönberger István (1907-1999)
   Egy zsidó polgár gyermekkora : analitikus háttérrel / Székács-Schönberger István ; [a pályaképet Hárs György Péter írta] ; [az utószót és a jegyzeteket Kőbányai János írta]. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., [2007]. - 231 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Múlt és Jövő életrajzok)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-32-0 fűzött : 2500,- Ft
Székács-Schönberger István (1907-1999)
Magyarország - pszichológus - magyar irodalom - 20. század - memoár
159.9(439)(092)Székács-Schönberger_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2682080]
MARC

ANSEL
UTF-812271 /2007.
Széll Kálmán (1926-)
   Fehérköpenyes óriások : múlt századi orvos-arcképek / Széll Kálmán. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2007. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 6.)
ISBN 978-963-87612-0-0 kötött : 1580,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
Pető Ernő (1886-1959)
Remetei Filep Ferenc (1898-1977)
Smidt Lajos (1903-1975)
Szabolcs Zoltán (1909-1970)
Magyarország - orvos - 20. század - életrajz
61(439)(092)
[AN 2680948]
MARC

ANSEL
UTF-812272 /2007.
Szilágyi Tibor
   Passzív dohányzás és a vendéglátó-ipari egységek / Szilágyi Tibor ; [közread. az] Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány. - Érd : Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány, 2007. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87171-1-5 fűzött
Magyarország - dohányzás - dohányipar - vendéglátóipar - ezredforduló
613.84(439)"200" *** 663.97(439)"200" *** 640.4(439)"200"
[AN 2683567]
MARC

ANSEL
UTF-812273 /2007.
   Szociális történetek. - 2. kiad. - Budapest : Kapocs, 2007-. - 30 cm. - (Kapocs gyűrűs könyvek, ISSN 1788-3806)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-7723-25-4
autizmus - pszichoterápia
616.89-008.45 *** 615.851
[AN 2692115]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Munkafüzet / Kiss Gyöngyi [et al.]. - 2007. - [160] p. : ill.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7723-27-8 fűzött
autizmus - pszichoterápia
615.851 *** 616.89-008.45
[AN 2681139] MARC

ANSEL
UTF-812274 /2007.
   Találkozás a pszichológiával / szerk. Czigler István, Oláh Attila. - Budapest : Osiris, 2007. - 355 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-921-2 kötött : 4680,- Ft
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2681557]
MARC

ANSEL
UTF-812275 /2007.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Der Weg zum Millionär (magyar)
   Milliomos bárki lehet! / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-974-5 kötött : 2390,- Ft
életvezetés - pénzügy
613.865 *** 336.7 *** 65.013
[AN 2681251]
MARC

ANSEL
UTF-812276 /2007.
Tóth Artin (1968-)
   Érintettek / Tóth Artin ; [közread. a] Démétér Alapítvány. - Budapest : Démétér Alapítvány, 2006. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1490-0 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 963-06-1490-1
leukémia - memoár
616-006.4(0:82-94)
[AN 2680551]
MARC

ANSEL
UTF-812277 /2007.
Tövisháti Ferenc
   Amit megeszel, azzá leszel / Tövisháti Ferenc. - Budapest : I.A.T. K., 2007. - 102 p. ; 21 cm
Amit eszel, azzá leszel! (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-87471-8-1 fűzött : 1999,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 2682151]
MARC

ANSEL
UTF-812278 /2007.
Uhereczky Gábor (1940-)
   Az allergia prevenciója : rögös út / Uhereczky Gábor. - Budapest : [Pharma Press], 2007. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (UCB kiskönyvtár, ISSN 1416-3233 ; 25.)
Bibliogr.: p. 31-36.
ISBN 978-963-8339-37-9 fűzött
allergia
616-056.43
[AN 2681339]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

12279 /2007.
Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia (5.) (2007) (Debrecen)
   V. Energoexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia : 2007. szeptember 25-27. = V. Energoexpo International Exhibition and Conference for Energy : 25-27 September, 2007 / [szervező ... V-Trade Kiállítások Kft.]. - [Debrecen] : V-Trade Kiállítások Kft., [2007]. - 452 p. ; 22 cm
Gerinccím: Energoexpo 2007 Debrecen
ISBN 978-963-06-2981-2 fűzött
energetika - konferenciakiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2682985]
MARC

ANSEL
UTF-812280 /2007.
Fenyvessy Tibor
   Műszaki táblázatok / Fenyvessy Tibor, Fuchs Rudolf, Plósz Antal ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - Budapest : NSZFI, 2007. - 365 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7469-73-2 fűzött
gépgyártás - táblázat
621(083.5)
[AN 2680506]
MARC

ANSEL
UTF-812281 /2007.
   GÉM-történet / [szerk. Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf, cop. 2007. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2935-5 fűzött : 980,- Ft
Gép- és Műszeripari Szövetkezet (Tolna)
gépipar - vállalat - történeti feldolgozás
621 *** 061.5(439-2Tolna)(091)
[AN 2681555]
MARC

ANSEL
UTF-812282 /2007.
Reményi Károly (1934-)
   Megújuló energiák / Reményi Károly. - Budapest : Akad. K., 2007. - 297 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291-297.
ISBN 978-963-05-8458-6 kötött : 4830,- Ft
energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás
620.9
[AN 2678761]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12283 /2007.
Fehily, Chris
Microsoft Windows Vista (magyar)
   Microsoft Windows Vista : könnyen is lehet! / Chris Fehily ; [ford. Bognár Júlia]. - Budapest : Panem, 2007. - 608 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-545-479-2 fűzött : 5500,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_Vista
[AN 2682237]
MARC

ANSEL
UTF-812284 /2007.
Lopez, Daniel
Apache phrasebook (magyar)
   Apache zsebkönyv / Daniel Lopez, Jesus Blanco ; [ford. Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, 2007. - XIII, 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9637-32-0 fűzött : 2500,- Ft
program - webszerver
519.688Apache *** 681.324Internet
[AN 2681482]
MARC

ANSEL
UTF-812285 /2007.
Mitchell, Scott
Sams teach yourself ASP.NET in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg az ASP.NET 2.0 használatát 24 óra alatt / Scott Mitchell ; [ford. Gilicze Bálint, Rézműves László, Vlaskovits Dóra]. - Budapest : Kiskapu, 2007. - XVIII, 653 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-30-6 fűzött : 7980,- Ft
programozás - webszerver
519.688ASP *** 681.324Internet
[AN 2681504]
MARC

ANSEL
UTF-812286 /2007.
Szentirmai Róbert
   Projektirányítás Microsoft Office Project 2007 segítségével / Szentirmai Róbert ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2007. - 351 p. : ill. ; 31 cm + CD
Bibliogr.: p. 351.
ISBN 978-963-87000-9-4 kötött : 6930,- Ft
ügyvitel - projektmenedzsment - vállalatvezetés - program - elektronikus dokumentum
519.688Project *** 65.012.4
[AN 2682285]
MARC

ANSEL
UTF-812287 /2007.
Wenz, Christian
PHP phrasebook (magyar)
   PHP zsebkönyv / Christian Wenz ; [ford. Batiz Judit]. - Budapest : Kiskapu, 2007. - XVIII, 317 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9637-31-3 fűzött : 2500,- Ft
programnyelv
519.682PHP
[AN 2681478]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

12288 /2007.
   A Helvetica Magyarországon / [közread. a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága]. - [Budapest] : Matt, [2007]. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
Kész. a Budapesten, a Gödör Klubban 2007. október 10-26. tartott azonos c. kiállítás anyagából
ISBN 978-963-06-3150-1 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - grafika - betűgrafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
655.24 *** 76(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2681311]
MARC

ANSEL
UTF-812289 /2007.
   Műanyag = Plastic / [szerk. Fejős Zoltán, Frazon Zsófia] ; [... főrend. Fejős Zoltán] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2007. - 359 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kész. a Budapesten a Néprajzi Múzeumban 2006. ápr. 27. és 2007. febr. 4. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 336-342. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-30-9 fűzött
műanyag tömegcikk - kiállítási katalógus
678.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2680078]
MARC

ANSEL
UTF-812290 /2007.
Veszely Gyula (1938-)
   Hírközlési üvegszálak elmélete / Veszely Gyula. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - 42, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-16-6049-4 fűzött
száloptika - híradástechnika
681.7.068 *** 621.39
[AN 2680511]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

12291 /2007.
   Cement - beton zsebkönyv / [szerk. Kovács József]. - 2. bőv. kiad. - Vác : Duna-Dráva Cement Kft., 2007. - 292 p. : ill., részben színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 275-282.
ISBN 978-963-06-1493-1 fűzött
ISBN 963-06-1493-6
beton
666.972
[AN 2683160]
MARC

ANSEL
UTF-812292 /2007.
Végtelen utazás.. (angol)
   Endless journey.. : highways and byways in space and time : exhibition at the Hungarian National Museum, 6 October 2007 - 6 January 2008 / [curator-in-chief Gábor Rezi Kató]. - Budapest : Hung. Nat. Museum, 2007. - 59 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-41-7 fűzött
Magyarország - közlekedéstörténet - útépítés - régészet - kocsi - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
625.7 *** 930.85(100) *** 656.1(439)(091) *** 903"63"(4) *** 629.112(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2681592]
MARC

ANSEL
UTF-812293 /2007.
   Végtelen utazás.. : utak térben és időben : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2007. október 6 - 2008. január 6. / [főkurátor Rezi Kató Gábor]. - Budapest : MNM, 2007. - 59 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-40-0 fűzött
Magyarország - közlekedéstörténet - útépítés - régészet - kocsi - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
625.7 *** 656.1(439)(091) *** 903"63"(4) *** 629.112(091) *** 930.85(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2681590]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12294 /2007.
Adams, Simon
Titanic (magyar)
   Titanic / írta Simon Adams ; [ford. Káldos Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 59, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 47.)
ISBN 978-963-530-779-1 kötött : 3300,- Ft
tengerhajózás - baleset
656.61.08(261)"1912"
[AN 2690076]
MARC

ANSEL
UTF-812295 /2007.
   HunFila 2007 Budapest : Nemzetközi Bélyegkiállítás : 2007. szeptember 27-30., Magyar Kultúra Alapítvány Háza, Budavár : International Stamp Exhibition : September 27-30. 2007, House of the Hungarian Culture Foundation, Budavár / szerk. Tóth Csaba Kornél és Kurdics Sándor. - [Budapest] : [Mabéosz], [2007]. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Rend., közread. a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége
Fűzött
bélyeggyűjtés - kiállítási katalógus
656.835.91(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2678578]
MARC

ANSEL
UTF-812296 /2007.
Lajtha György (1930-)
   Emberek és események : szubjektív visszaemlékezések a távközlés elmúlt 50 évére / Lajtha György ; [közread. a Puskás Tivadar Távközlési Technikum]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Puskás T. Távközlési Technikum, 2007. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1893-9 fűzött
Lajtha György (1930-)
Magyarország - technikatörténet - távközléstechnika - híradástechnika - mérnök - kutatóintézet - 20. század - memoár
654(439)"194/200" *** 621.39 *** 62(439)(092)(0:82-94) *** 061.6(439)
[AN 2682036]
MARC

ANSEL
UTF-812297 /2007.
Szécsey István
   Az Árpádtól a Hargitáig : a Ganz gyorssínautóbusz, motorkocsi és motorvonat gyártásának aranykora, 1934-1959 / Szécsey István ; szerk. Mihály Zsolt ; kiad. Magyar Államvasutak Zrt. Vezérigazgatósága. - Budapest : MÁV Zrt. Vezérig., 2006. - 332 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-7085-92-5 kötött
Ganz-Mávag Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest)
Magyarország - dízel-mozdony - motorvonat - vállalat - 20. század - közlekedéstörténet
629.424(439)"193/195" *** 061.5(439)Ganz
[AN 2682974]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12298 /2007.
Csányi Sándor (1958-)
   Vadbiológia / Csányi Sándor. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 134 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 121-[135].
ISBN 978-963-286-367-2 kötött
vadgazdálkodás - egyetemi tankönyv
639.1(075.8)
[AN 2682665]
MARC

ANSEL
UTF-812299 /2007.
Dudásné Mester Judit
   Tizenöt éves a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub / Dudásné Mester Judit, Szőkéné Sági Erzsébet. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2007. - 94, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Községtörténeti füzetek, ISSN 1589-0813 ; 13.)
ISBN 978-963-87662-0-5 fűzött
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub
Pusztaszabolcs - kutyatartás - egyesület - egyesületi évkönyv
636.7 *** 061.2(439-2Pusztaszabolcs)(036)
[AN 2678922]
MARC

ANSEL
UTF-812300 /2007.
Kaposvári Állategészségügyi Nap (4.) (2007)
   IV. Kaposvári Állategészségügyi Nap kiadványa : ... 2007. október 5-6. / [szerk. Zomborszky Zoltán, Milisits Gábor] ; [rend., közread. a] Magyar Állatorvosi Kamara, Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar. - [Budapest] : M. Állatorvosi Kamara ; [Kaposvár] : KE Állattud. Kar, [2007]. - 105 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9821-00-2 fűzött
állatorvostan - állategészségügy - konferenciakiadvány
619 *** 614.9 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2682950]
MARC

ANSEL
UTF-812301 /2007.
Kassai Tibor (1930-)
   Kotlán Sándor élete és munkássága / Kassai Tibor. - Budapest : Sík K., 2007. - 194 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9270-24-4 kötött : 2900,- Ft
Kotlán Sándor (1887-1967)
Magyarország - állatorvos - parazitológia - 20. század - személyi bibliográfia
619(439)(092)Kotlán_S.:016 *** 012Kotlán_S.
[AN 2683399]
MARC

ANSEL
UTF-812302 /2007.
   A precíziós mezőgazdaság módszertana / [szerk.] Németh Tamás, Neményi Miklós, Harnos Zsolt ; [közread. az] MTA TAKI. - Szeged : JATEPress ; [Budapest] : MTA TAKI, 2007. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-834-1 kötött
növénytermesztés - agrotechnika
633 *** 631.17
[AN 2679417]
MARC

ANSEL
UTF-812303 /2007.
   A precíziós mezőgazdaság módszertana / [szerk.] Németh Tamás, Neményi Miklós, Harnos Zsolt ; [közread. az] IKR Bábolna. - Szeged : JATEPress ; [Bábolna] : IKR Bábolna, 2007. - 261 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-482-834-1)
növénytermesztés - agrotechnika
633 *** 631.17
[AN 2679426]
MARC

ANSEL
UTF-812304 /2007.
   Tehénistállók tartástechnológiai korszerűsítésének követelményei : pihenőbokszos tartással = Requirements of technological up-to-dating for housing technologies of cow barns / írták Bak János [et al.]. - Gödöllő : FVM MGI, 2007. - 94 p. : ill. ; 30 cm. - (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok, ISSN 0521-422X ; 43/1.)
Bibliogr.: p. 92-93. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-611-447-3 fűzött
állattenyésztés - szarvasmarha - állattartás
636.2.083
[AN 2678631]
MARC

ANSEL
UTF-812305 /2007.
Velich István (1940-)
Nálunk is megterem (új kiadása)
   Egzotikus gyümölcsök csodálatos világa / Velich István, V. Nagy Enikő ; [ill. V. Nagy Enikő, P. Velich Dóra]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 246 p., XXIV t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
Bibliogr.: p. 229.
ISBN 978-963-286-345-0 kötött
egzotikus gyümölcs - déligyümölcs - élvezeti növény - egyetemi tankönyv
634.6 *** 634.3 *** 633.7
[AN 2682661]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12306 /2007.
   A Divat ujság főzőkönyve : 1000 recipe. - [Budapest] : Mesterprint, [2006]. - 367 p. : ill. ; 22 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Rákosi J. Budapesti Hírlap Ujságváll., 1903
ISBN 963-06-1474-X kötött
szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.55(083.12) *** 094/097.07
[AN 2680382]
MARC

ANSEL
UTF-812307 /2007.
Dr. Oetker: Nudeln (magyar)
   Tészták - Dr. Oetker : spagetti, penne, cannelloni, lasagne... / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2007. - 87 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-41-9 kötött : 1990,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2678763]
MARC

ANSEL
UTF-812308 /2007.
Frank Júlia (1946-)
   Ünnepi asztal : 199 recept különleges alkalmakra / Frank Júlia ; [fotó Patyi Árpád]. - Budapest : Corvina, 2007. - 142 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5670-0 kötött : 2800,- Ft
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 2681256]
MARC

ANSEL
UTF-812309 /2007.
   A Gerson-konyha ABC-je / [a szöveget gond. Tari Edit, Nagy Melánia] ; [közread. az] Egészségforrás Alapítvány. - Budapest : Egészségforrás Alapítvány, 2007. - 64 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7440-07-0 fűzött
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2
[AN 2682294]
MARC

ANSEL
UTF-812310 /2007.
Kovács Andrásné
   Enjoy your food : angol szakmai nyelvkönyv szakácsok, cukrászok számára : A2, B1 / Kovács Andrásné, Vajda Tibor ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Jav. kiad., utánny. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., 2007, cop. 2005. - 355 p. : ill. ; 23 cm + CD
Bibliogr.: p. 353.
ISBN 963-637-265-9 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - konyhatechnika - cukrászat - főzés - nyelvkönyv - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
641.5 *** 802.0(078)=945.11 *** 664.68
[AN 2688172]
MARC

ANSEL
UTF-812311 /2007.
   Rakott és töltött finomságok / [szerk. Rohrmann Katalin]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2007]. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 2007/1.)
Fűzött : 499,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2678667]
MARC

ANSEL
UTF-812312 /2007.
Rüdiger, Margit
388 Frisuren (magyar)
   388 frizura / Margit Rüdiger és Renate von Samson ; [ford. Kókai Sándorné]. - Budapest : Mérték, 2007, cop. 1997. - 124 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Freundin, ISSN 1217-7377)
Borítócím: A legújabb 388 frizura
ISBN 978-963-9693-50-0 kötött
hajviselet
646.72
[AN 2690094]
MARC

ANSEL
UTF-812313 /2007.
Tolliver, Jessica
Loft style (magyar)
   A loft / Jessica Tolliver ; [ford. Halasi Rita Mária]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Építészet és design, ISSN 1789-3763)
ISBN 963-9574-94-5 kötött : 3990,- Ft
lakásművészet - lakberendezés
643/645 *** 747
[AN 2683637]
MARC

ANSEL
UTF-812314 /2007.
Tóthné Pánya Marianna
   Házi ételek : levesek, szószok, sült húsok / Tóthné Pánya Marianna ; [fotók Konyhás István]. - Debrecen : TTK, [2007]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-549-6 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2678906]
MARC

ANSEL
UTF-812315 /2007.
Vukné Kálovics Marianna
   Jóllakottan is egészségesen / Vukné Kálovics Marianna. - Nagykanizsa : Czupi, 2007. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-02-0 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 2680779]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12316 /2007.
Hintze, Rebecca Linder (1964-)
Healing your family history (magyar)
   Gyógyítsd meg családtörténetedet! / Rebecca Linder Hintze ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-996-7 kötött : 2690,- Ft
család - erkölcs - érzelem - párkapcsolat - boldogság
173 *** 159.942 *** 316.47
[AN 2681239]
MARC

ANSEL
UTF-812317 /2007.
   Nagyobb minden óceánnál az emberi szív : a legszebb írások a szeretetről / [vál. és ford. Irini Angelisz] ; [Tatiosz és Kalimonasz munkáit Vágó Gy. Zsuzsanna ford. [!]]. - [Szada] : Kassák, 2007. - 140 p. : ill. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 24.)
ISBN 978-963-9757-10-3 kötött : 990,- Ft
szeretet - világirodalom - antológia
177.61 *** 82-822=945.11
[AN 2682839]
MARC

ANSEL
UTF-812318 /2007.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 1998-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-08-5 *
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 331964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Az államférfi / [ford. és a jegyzeteket írta Horváth Judit] ; [az utószót Bárány István ... Horváth Judit írta]. - 2007. - 131 p.
ISBN 978-963-9165-90-8 kötött : 1895,- Ft
ókori görög irodalom - filozófia - dialógus
1(38)Platōn *** 875-83=945.11
[AN 2681415] MARC

ANSEL
UTF-812319 /2007.
Roethlisberger, Linda
Intuition ist erlernbar (magyar)
   Az intuíció tanulható : [egy különleges erő használata a mindennapi életben] / Linda Roethlisberger. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 223 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-528-971-4 kötött : 2990,- Ft
okkultizmus - intuíció
141.135 *** 159.956
[AN 2681417]
MARC

ANSEL
UTF-812320 /2007.
   A szeretet tanítása : kézikönyv az élethez / [vál., ford. Angelisz Irini] ; [... Vágó Gy. Zsuzsanna ford.]. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 125 p. : ill. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 23.)
ISBN 978-963-9100-95-4 kötött : 990,- Ft
szeretet - világirodalom - antológia
177.61 *** 82-822=945.11
[AN 2685510]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12321 /2007.
Bakos Rafael
   A szív csak Istennel éri be : Keresztes Szent János gondolatai - életének fényében / Bakos Rafael ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Kat. Közösség ; Budapest : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány, 2006. - 69 p. ; 20 cm
ISBN 963-86765-3-1 fűzött
Juan de la Cruz (1542-1591)
szent - 16. század
235.3(092)Juan_de_la_Cruz
[AN 2683060]
MARC

ANSEL
UTF-812322 /2007.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
Hitvédelem és hazaszeretet Prohászkánál (új kiadása)
   Hitvédelem és hazaszeretet, avagy Antiszemita volt-e Prohászka? / Barlay Ö. Szabolcs. - 4. kiad. - Székesfehérvár : Barlay Ö. Sz., 2007. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2046-8 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - katolikus egyház - zsidóság - antiszemitizmus - 20. század - püspök
282(439)(092)Prohászka_O. *** 323.12(=924)(100) *** 316.347(=924)(100)
[AN 2688083]
MARC

ANSEL
UTF-812323 /2007.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
   Az állhatatosság ajándékáért : papnövendékek kérdeznek, a Szentatya válaszol : XVI. Benedek pápának a Római Nagyszemináriumban kispapokkal folytatott beszélgetése, 2007. február 17-én, Madonna della Fiducia ünnepén / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 14 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-890-5 fűzött
pápa - ezredforduló - interjú
262.13(092)Benedek,_XVI.(047.53)
[AN 2681294]
MARC

ANSEL
UTF-812324 /2007.
Bidnay Csaba (1970-)
   Együtt, külön utakon : a mi Caminónk / Bidnay Csaba. Együtt, külön utakon : a mi Caminónk / Simon Brigitta. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 235, 230 p. ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-239-005-5 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 2678777]
MARC

ANSEL
UTF-812325 /2007.
Bitnitz Lajos (1790-1871)
   A' Szombathelyen felásott, és fő méltóságú herceg Batthyány Fülöp úr által a' Nemzeti Museumnak ajándékozott római régiségekről értekezik Bitnitz Lajos / [kiad. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szombathely : Önkormányzat, 2007. - 233 p. ; 21 cm
Papp Júlia tanulmányával. - Bitnicz Lajos emlékezete (borító- és gerinccím). - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Trattner és Károlyi Ny., 1829. - Bibliogr.: p. 218-233.
ISBN 978-963-86801-9-8 kötött
Bitnicz Lajos (1790-1871)
Pannonia - Magyarország - katolikus pap - történész - régészet - római birodalom kora - 18. század - 19. század
282(439)(092)Bitnicz_L. *** 902(439)(092)Bitnicz_L. *** 904(439) *** 904(398.6)
[AN 2681037]
MARC

ANSEL
UTF-812326 /2007.
Dallman, Christine A. (1966-)
My personal daily prayer book (magyar)
   Mindennapi imáink : [meghitt beszélgetések] / Christine A. Dallman, Margaret Anne Huffman. - Pécs : Alexandra, 2007. - [384] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Ivancsics Irma. - Bibliogr.
ISBN 978-963-370-117-1 kötött
imádkozás
248.143
[AN 2682456]
MARC

ANSEL
UTF-812327 /2007.
Ebertshäuser, Rudolf (1953-)
Fremdes Feuer im Heiligtum Gottes (magyar)
   A karizmatikus "dicsőítés": idegen tűz az Isten szent helyén / Rudolf Ebertshäuser. - Budapest : Ezsdrás Iratmisszió, [2007]. - 40 p. ; 20 cm
Fűzött
karizmatikusok
289
[AN 2682039]
MARC

ANSEL
UTF-812328 /2007.
Grignon de Montfort, Louis-Marie (1673-1716)
Secret de Marie (magyar)
   Mária titka : Jézus szeretete Máriában / Montforti Grignion Szent Lajos ; Bakos Rafael bev. gondolataival ; II. János Pál pápa levelével ... ; [ford. ... Kisdi Klára, ... Kereszty Ágnes, Sziráki Erzsébet Mária] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Kat. Közösség, 2007. - 90, [2] p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86765-7-3 fűzött
vallásos irodalom - mariológia
244 *** 232.931
[AN 2683064]
MARC

ANSEL
UTF-812329 /2007.
   Isten megpróbált emberei : belmissziói segédanyag az EBBE 2006 tavaszi üléseinek bibliatanulmányai alapján / [szerk. Szakács Tamás]. - [Budapest] : EBBE, 2007. - 86 p. : ill. ; 21 cm. - (Hitből hitbe, ISSN 1789-333X)
Bibliogr.
Fűzött
Biblia. Ószövetség
Ószövetség - bibliamagyarázat
221.07 *** 221(092)
[AN 2679252]
MARC

ANSEL
UTF-812330 /2007.
Kapiller Ferenc (1955-)
   "Szeretetből szenvedni" : Kováts Ferenc gencsapáti káplán életáldozata / Kapiller Ferenc. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2007. - 99 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87612-1-7 kötött : 1480,- Ft
Kováts Ferenc (1932-1958)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - életrajz
282(439)(092)Kováts_F.
[AN 2680953]
MARC

ANSEL
UTF-812331 /2007.
Katkó Erzsébet
   A görög istenek élete : új változat / Kithy Montez ; [kiad. a Cserhát Művészkör]. - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 88 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9787-07-0)
görög mitológia
292.11
[AN 2690069]
MARC

ANSEL
UTF-812332 /2007.
   Keresztény újkinyilatkoztatás [elektronikus dok.] : törekvőknek / kiad. a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány. - Szöveg. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Acrobat Reader
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Szívbéli világosságom [elektronikus dok.] : egy süket, néma és vak leány írásából / Helen Keller. - 2007. - 1 CD-ROM
Light in my darkness
 (hibás ISBN 978-963-06-2770-2)
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
248.215 *** 244(0:82-94)
[AN 2680718] MARC

ANSEL
UTF-812333 /2007.
Kolbe, Maximilian (1894-1941)
   Kolbe atya breviáriuma / [... összeáll. és ford. Koncz Éva]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2007]. - 119 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7573-31-6 fűzött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 2682677]
MARC

ANSEL
UTF-812334 /2007.
Kozma László (1949-)
   Christus vincit! : Jézus Krisztus az életünkben / Kozma László. - Kecskemét : Korda, 2007. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9554-58-0 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14) *** 244
[AN 2683144]
MARC

ANSEL
UTF-812335 /2007.
Lang, Bernhard (1946-)
Himmel und Hölle (magyar)
   Menny és pokol : túlvilághit az ókortól napjainkig / Bernhard Lang. - Budapest : Corvina, 2007. - 139 p. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Ford. Liska Endre. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5666-3 fűzött : 1600,- Ft
túlvilági élet - mennyország - pokol
291.23 *** 128 *** 129
[AN 2681235]
MARC

ANSEL
UTF-812336 /2007.
Prince, Derek (1915-2003)
They shall expel demons (magyar)
   Démonok és szabadulás / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - [Budapest] : [Hit Gyülekezete], [2007]. - 349, [2] p. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Megj. "Démonológia" címmel is
ISBN 978-963-9617-12-4 fűzött
démonológia
235.2
[AN 2680092]
MARC

ANSEL
UTF-812337 /2007.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Prohászka-interjú / [vál.] Barlay Ö. Szabolcs ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2007-. - 21 cm
Vál. a szerző naplójegyzeteiből, valamint a róla szóló riportokból Horváth Kálmán kézirata alapján
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2688058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Isten szerelmese, emberek barátja. - 6. kiad. - 2007. - 94 p.
ISBN 978-963-06-2203-5 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2688070] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Isten kerubja, mindenkinek mindene. - 5. kiad. - 2007. - 131 p.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87578-0-7)
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2688076] MARC

ANSEL
UTF-812338 /2007.
Raj Tamás (1940-)
   Amit tudni kell a zsidóságról / [írta és összeáll. Raj Tamás] ; [a bibliai meséket írta Raj Ráhel] ; Lovas Nagy Anna rajz. - Budapest : Makkabi, [2007]. - 175 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-7088-25-4 kötött
zsidó vallás - gyermekkönyv
296(02.053.2)
[AN 2687701]
MARC

ANSEL
UTF-812339 /2007.
Simon T. László
   Hozzatok szavakat magatokkal! : közelítések a zsoltárokhoz / Simon T. László. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2007. - 143 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 6.)
Bibliogr.: p. 137-143.
ISBN 978-963-9683-79-2 fűzött : 1250,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat - zsoltár - ószövetségi költői könyv
223.2.07
[AN 2682956]
MARC

ANSEL
UTF-812340 /2007.
   Szent Erzsébet tisztelete : emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában : 2007. május 26 - december 31., Sárospatak / szerk. Jósvainé Dankó Katalin, Vámosi Katalin. - Sárospatak : [Rákóczi Múz.], [2007]. - 55 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 49.)
Fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - kultusz - képzőművészet - 13. század - kiállítási katalógus
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi *** 394.944 *** 061.4(439-2Sárospatak) *** 73/76
[AN 2680851]
MARC

ANSEL
UTF-812341 /2007.
Tóth István György (1956-2005)
   Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon / Tóth István György ; [szerk. Horváth Zita, Tóth Péter]. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 427 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 365-394. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-720-6 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - misszió - egyháztörténet - katolikus egyház - 16. század - 17. század
266.2(439)"15/16" *** 271(439)"15/16" *** 282(439)"15/16"
[AN 2679606]
MARC

ANSEL
UTF-812342 /2007.
   "...tündöklő tükör, te, drága..." : Szent Imre emlékkönyv / [szerk.] Toldi Éva. - Kecskemét : Korda, 2007. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9554-59-7 fűzött : 1500,- Ft
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
Magyarország - szent - 11. század
235.3(092)Imre,_Árpád-házi
[AN 2683148]
MARC

ANSEL
UTF-812343 /2007.
Tworuschka, Monika
Die Welt der Religionen (magyar)
   A vallások világa : történetük, tanaik, jelenük / Monika és Udo Tworuschka ; [ford. Haynal Katalin et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 351 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-227-118-7 kötött : 9990,- Ft
vallástörténet - művelődéstörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 2682015]
MARC

ANSEL
UTF-812344 /2007.
Zsók Ottó (1957-)
Vom guten und vom bösen Menschen (magyar)
   A jó és a rossz emberről / Zsók Ottó. - Budapest : Tarsoly, 2007. - 151 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-25-2 fűzött
jó és rossz
216 *** 177.8
[AN 2679934]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12345 /2007.
   Antropológiai felütések - egy kortárs szemléletmód fejezeteiből / szerk. Mészáros Judit ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE Egészségtud. Kar, 2007. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9129-68-9 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9129-98-9)
kulturális antropológia
316.7
[AN 2678930]
MARC

ANSEL
UTF-812346 /2007.
Birkenbihl, Vera F.
Signale des Körpers (magyar)
   Testbeszéd : a testbeszéd megértése / Vera F. Birkenbihl ; [ford. Nagy Imre] ; [rajzok Zádor László]. - 3. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-12-9 kötött : 2990,- Ft
testbeszéd
316.77 *** 159.925.8 *** 800.951
[AN 2688144]
MARC

ANSEL
UTF-812347 /2007.
Chapman, Gary D.
Five signs of a loving family (magyar)
   Családi összhangzattan : a családi harmónia öt jellemzője / Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek]. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 2002. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9148-56-7 fűzött
család - erkölcs - családi nevelés
316.356.2 *** 173 *** 37.018.1
[AN 2687826]
MARC

ANSEL
UTF-812348 /2007.
   Deliberatív közvélemény-kutatás a magyarországi romák és nem romák viszonyáról / szerk. Örkény Antal, Székelyi Mária ; [közread. az] ELTE Társadalomtudományi Kar. - Budapest : ELTE Tátk, 2007. - 327, [11] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-948-0 fűzött : 2150,- Ft
Magyarország - szociográfia - cigányság - közvéleménykutatás
308(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2682971]
MARC

ANSEL
UTF-812349 /2007.
Földes Csaba (1958-)
   Interkulturelle Kommunikation: Positionen zu Forschungsfragen, Methoden und Perspektiven / Csaba Földes. - [Veszprém] : Universitätsverl. Veszprém ; Wien : Praesens Verl., 2007. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 7.)
Bibliogr.: p. 49-63.
ISBN 978-963-9696-10-5 fűzött
kommunikáció - interkulturális kapcsolat - kulturális különbség
316.77
[AN 2678699]
MARC

ANSEL
UTF-812350 /2007.
   Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere : TEÁOR'08 : NACE Rev.2 / [összeáll. és szerk. ... Ercsey Zsófia]. - Budapest : KSH, 2007. - 2 db ; 29 cm. - (Statisztikai nómenklatúrák, ISSN 0324-5985)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - A 2. köt. méretváltozata 21x29 cm
Fűzött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-215-568-8)
Magyarország - foglalkozás - nómenklatúra
311.131(439)(083.7) *** 338.4(439)
[AN 2682162]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 365, [7] p.
Magyarország - foglalkozás - nómenklatúra
311.131(439)(083.7) *** 338.4(439)
[AN 2682167] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Fordítókulcsok. - 106 p.
Magyarország - foglalkozás - nómenklatúra
311.131(439)(083.7) *** 338.4(439)
[AN 2682171] MARC

ANSEL
UTF-812351 /2007.
Gratch, Alon
If men could talk (magyar)
   Ha a férfi beszélni tudna.. : [hogyan fejtsük meg, mit mond?] / Alon Gratch ; [ford. Farkas Eszter] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 351, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-774-6 fűzött : 2500,- Ft
férfi - nemek pszichológiája
316.37-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 2681335]
MARC

ANSEL
UTF-812352 /2007.
Gyémánt Richárd
   Társadalomstatisztika / Gyémánt Richárd. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2007. - 204 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-26-8 fűzött
társadalomstatisztika - egyetemi tankönyv
312(075.8)
[AN 2681141]
MARC

ANSEL
UTF-812353 /2007.
   Honnan hová? : Debrecen stratégiai auditja, 2006 / [szerk. Dessewffy Tibor, Pulai András] ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Mo., cop. 2006. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 963-229-182-4 fűzött
Debrecen - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439-2Debrecen)"2006"(083.41)
[AN 2678781]
MARC

ANSEL
UTF-812354 /2007.
Jánosi Erzsébet, Sz
   Élő mesék / Sz. Jánosi Erzsébet. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 122, [5] p. : ill. ; 18x27 cm
ISBN 978-963-9660-97-7 kötött
Dány - szociográfia - memoár
308(439-2Dány)(0:82-94)
[AN 2682610]
MARC

ANSEL
UTF-812355 /2007.
   Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyen / Mészáros Aranka szerk. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2007. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-947-3 kötött : 3200,- Ft
kommunikáció - humánerőforrás-menedzsment - munkaügy - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 658.3(075.8) *** 331(075.8)
[AN 2682690]
MARC

ANSEL
UTF-812356 /2007.
Kun Lajos (1886-1944)
   A veszprémi zsidóság multja és jelene / ... írta Kun Lajos. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - VI, [3], 10-188 p., [12] t. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Karcag : Szerző, 1932. - Bibliogr.
Fűzött
Veszprém - zsidóság - hasonmás kiadás
316.347(=924)(439-2Veszprém)"17/19" *** 296(439-2Veszprém)(091) *** 094/099.07
[AN 2678676]
MARC

ANSEL
UTF-812357 /2007.
   Österreichische Identität und Kultur / Károly Csúri, Markus Kóth (Hrsg.). - Szeged : JATEPress ; Wien : Praesens Verl., cop. 2007. - 132 p. ; 24 cm. - (Österreich-Studien Szeged, ISSN 1789-1272 ; 1.)
ISBN 978-963-482-830-3 fűzött
ISBN 978-3-7069-0465-0
Ausztria - társadalmi tudat - kultúra - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
316.7(436)"18/19" *** 316.63(436)"18/19 *** 930.85(436)"18/19" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2681143]
MARC

ANSEL
UTF-812358 /2007.
   Statisztika feladatgyűjtemény. - [Budapest] : Perfekt, 2007-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-394-647-3 * (hibás ISBN 978-963-394-647-6)
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076)
[AN 2687782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 347 p.
Szerzők Ilyésné Molnár Emese, Lovasné Avató Judit. - Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 978-963-394-649-7 fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-394-649-2)
statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
311(075.8)(076)
[AN 2687783] MARC

ANSEL
UTF-812359 /2007.
Száraz Miklós György (1958-)
   Cigányok : Európa indiánjai / Száraz Miklós György. - Budapest : Helikon, 2007. - 279 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 978-963-227-092-0 kötött : 8990,- Ft
Európa - szociográfia - nemzettörténelem - néprajz - cigányság
308(=914.99)(4) *** 930.8(=914.99) *** 39(=914.99)(4) *** 316.347(=914.99)(4)
[AN 2678873]
MARC

ANSEL
UTF-812360 /2007.
Szőts Zoltán (1956-)
   A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélése a második világháborútól napjainkig / Szőts Zoltán ; [közread. a] Völgységi Múzeum, Wosinsky Mór Megyei Múzeum. - Bonyhád : Völgységi Múz. ; Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., 2007. - 174 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 149-161.
ISBN 978-963-87566-0-2 kötött
Völgység - nemzetiségi összetétel - helytörténet - 20. század
316.347(439Völgység)"194/198" *** 943.9Völgység *** 314.9(=00)(439Völgység)"194/198"
[AN 2679962]
MARC

ANSEL
UTF-812361 /2007.
   Tanulmányok a társadalmi kommunikáció témaköréből / szerk. Fehér Katalin. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 274 p. : ill. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-029-4 fűzött : 3100,- Ft
kommunikáció
316.77
[AN 2683616]
MARC

ANSEL
UTF-812362 /2007.
   A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai / szerk. Enyedi György. - Budapest : MTA TKK, 2007. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. Műhelytanulmányok, ISSN 1419-1822)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-548-4 fűzött : 2290,- Ft
Magyarország - területfejlesztés - belváros - társadalmi változás - ezredforduló
316.4(439) *** 711.523(439-2Bp.) *** 711.1(439)
[AN 2679922]
MARC

ANSEL
UTF-812363 /2007.
   Utak a felsőoktatásba : roma mobilitási pályák és a támogató intézmények : kutatási beszámoló / [... szerk. Havas Gábor] ; [közread. az Erasmus Kollégium Egyesület]. - [Budapest] : Erasmus Kollégium Egyes., 2007. - 136 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2702-3 fűzött
Magyarország - cigányság - hátrányos helyzetű - oktatás - felzárkóztatás - felsőoktatás - esettanulmány
316.347(=914.99)(439)"200" *** 376.7(=914.99)(439)"200" *** 378
[AN 2681327]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12364 /2007.
Andics János
   Őcsényi népszokások / Andics János. - [Őcsény] : Szerző, [2007]. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 100-104.
ISBN 978-963-06-1515-0 fűzött
Őcsény - magyar néprajz - népszokás
39(=945.11)(439-2Őcsény)
[AN 2682599]
MARC

ANSEL
UTF-812365 /2007.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   A Duna mente népének ártéri gazdálkodása : ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében az ármentesítési munkák befejezése előtt / Andrásfalvy Bertalan. - 2. kieg. és átd. kiad. - [Budakeszi] : Ekvilibrium, 2007. - 438 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-1742-0 kötött : 3990,- Ft
Baranya (megye) - Tolna (megye) - Duna - magyar néprajz - mezőgazdaság - vízgazdálkodás - 18. század - 19. század - 20. század - ártér
39(=945.11)(439.127)(282.243.7) *** 39(=945.11)(439.125)(282.243.7) *** 63(439.127)"17/19" *** 63(439.125)"17/19" *** 626.8(439.125)(282.243.7) *** 626.8(439.127)(282.243.7) *** 551.435.122
[AN 2681254]
MARC

ANSEL
UTF-812366 /2007.
Bársony János (1951-)
   Cigány mesék : népmesék és más történetek / Bársony János ; [Sinkó Veronika rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 110, [7] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8385-6 kötött : 2190,- Ft
cigányság - népmese
398.21(=914.99)
[AN 2683479]
MARC

ANSEL
UTF-812367 /2007.
Junkelmann, Marcus
Gladiatoren (magyar)
   Gladiátorok : az arénák harcosai / írta Marcus Junkelmann ; ill. Nyikolaj Szmirnov és Frank Kliemt ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 4.)
ISBN 963-9446-89-0 kötött
Római Birodalom - rabszolga - művelődéstörténet - ókor
394.23(37) *** 930.85(37)
[AN 2682301]
MARC

ANSEL
UTF-812368 /2007.
   Karácsonyi készülődés : [egyszerű receptek és hasznos ötletek az ünnepekre] / [szerk. Demeter Györgyi Csilla et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-16-4 kötött
karácsony - szakácskönyv - foglalkoztatókönyv
394.26 *** 641.566(083.12) *** 379.826
[AN 2683484]
MARC

ANSEL
UTF-812369 /2007.
   Mala racka hožanna / [sastavio Andraš Kövari, Imre Kovač]. - Tukulja : [s.n.], 2007. - 163 p. ; 21 cm
Borítócím: Molitvenik i pjesmarica
Fűzött
Tököl - népi vallásosság - magyarországi horvátok
398.3(=962)(439-2Tököl)
[AN 2678821]
MARC

ANSEL
UTF-812370 /2007.
Mallon, Brenda (1947-)
The dream bible (magyar)
   Álombiblia : amit az álmokról tudni érdemes / Brenda Mallon. - Pécs : Alexandra, 2007. - 399 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Ford. Ivancsics Irma. - Bibliogr.: p. 388-389.
ISBN 978-963-370-219-2 fűzött
álmoskönyv
398.7
[AN 2682352]
MARC

ANSEL
UTF-812371 /2007.
   A mindent járó malmocska és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-315-1 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2683587]
MARC

ANSEL
UTF-812372 /2007.
Somogyi Győző (1942-)
   Szent Márton a néphagyományban : Somogyi Győző képsorozata = Saint Martin in folklore = Saint Martin dans la tradition populaire = S. Martin in der Volksüberlieferung = S. Martino nella tradizione popolare = Sveti Martin v ljudskem izročilu = Sveti Martin u narodnim običajima / [... összeáll. Aigner Géza] ; [megjelenteti ... Szent Márton Plébánia]. - Szombathely : B.K.L. K. : Szt. Márton Plébánia, 2007. - 27 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-06-2762-7 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - néphagyomány - őszi ünnepi szokás - festőművész - ezredforduló
398.332.393(=945.11) *** 75(439)(092)Somogyi_Győző
[AN 2682425]
MARC

ANSEL
UTF-812373 /2007.
   Vásárok világa / [szerk. Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza]. - Szekszárd : Tolna M. Egyed A. Honismereti Egyes. : Babits M. Művel. Ház, 2006-. - 18 cm
vásár
394.6(439)
[AN 2649914]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 172 p. : ill. - (Honismereti Egyesületi kiskönyvtár, ISSN 1785-1718 ; 3.)
A 2006. szept. 15-én Szekszárdon tartott konferencia előadásainak kibővített anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
magyar néprajz - vásár - konferenciakiadvány
394.6(439) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2678955] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12374 /2007.
Babos Tibor
   Az európai biztonság öt központi pillére / Babos Tibor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-231.
ISBN 978-963-327-425-5 kötött : 2900,- Ft
Európa - biztonságpolitika - terrorizmus
327(4) *** 355.02(4) *** 323.285(100)
[AN 2682965]
MARC

ANSEL
UTF-812375 /2007.
Babos Tibor
Az európai biztonság öt központi pillére (angol)
   The five central pillars of European security / Tibor Babos ; [publ. by the] NATO Public Diplomacy Division ..., Strategic and Defense Research Center ..., NATO School ... - Budapest : Chartapress, 2007. - 190, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-[191].
ISBN 978-963-87369-1-8 fűzött
Európa - biztonságpolitika - terrorizmus
327(4) *** 355.02(4) *** 323.285(4)
[AN 2683535]
MARC

ANSEL
UTF-812376 /2007.
Békés Márton (1983-)
   A becsület politikája : gróf Sigray Antal élete és kora / Békés Márton. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2007. - 310, [4] p., [12] t. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 4.)
Bibliogr.: p. 287-310.
ISBN 978-963-86652-8-7 kötött : 1980,- Ft
Sigray Antal (1879-1947)
Magyarország - politikus - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia
32(439)(092)Sigray_A. *** 012Sigray_A.
[AN 2680920]
MARC

ANSEL
UTF-812377 /2007.
Burgh, Hugo de (1949-)
China - friend or foe? (magyar)
   Kína - barát vagy ellenség? / Hugo de Burgh ; [ford. Gárdos Bálint]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 343 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-08-3 fűzött : 3200,- Ft
Kína - külpolitika - gazdaság - művelődéstörténet - kultúra
327(510) *** 338(510) *** 316.7(510) *** 930.85(510)
[AN 2682834]
MARC

ANSEL
UTF-812378 /2007.
Goldfarb, Alex
Death of a dissident (magyar)
   A titkos ügynök halála : Alekszandr Litvinyenko megmérgezése és a KGB visszatérése / Alex Goldfarb, Marina Litvinyenko ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 419 p., [8] t. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-787-6 fűzött : 3500,- Ft
Litvinenko, Aleksandr Valʹterovič (1962-2006)
Oroszország - belpolitika - titkosszolgálat - ezredforduló - 20. század - titkos ügynök - memoár
327.84(47)"199/200"(0:82-94) *** 323(47)"199/200"(0:82-94) *** 351.746.1(47)(092)Litvinenko,_A._V.(0:82-94)
[AN 2681325]
MARC

ANSEL
UTF-812379 /2007.
Hitler, Adolf (1889-1945)
Mein Kampf (magyar)
   Mein Kampf = Harcom / Adolf Hitler ; [ford., ... név- és tárgymutató Ungvári Gyula]. - Budapest : Gede, 2007. - 623 p. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9298-71-2 kötött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - fasizmus - német irodalom - történelem - világnézet - 20. század - memoár
321.64 *** 329.18(430)"192" *** 830-94=945.11 *** 943.0"191/192"
[AN 2679609]
MARC

ANSEL
UTF-812380 /2007.
Marján Attila
   Európa sorsa : az öreg hölgy és a bika / Marján Attila. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 480 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 472-480.
ISBN 978-963-9686-14-4 fűzött : 3990,- Ft
Európai Unió - globalizáció - ezredforduló
327.39(4-62)"200" *** 339.923(4-62)"200" *** 339.9(100)
[AN 2682830]
MARC

ANSEL
UTF-812381 /2007.
Merkel, Angela (1954-)
   Kunst des Machbaren : vielfältige Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland : Besuch der Bundeskanzlerin Angela Merkel an der Andrássy Universität Budapest, 21. 08. 2007. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2007. - 8 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 18.)
ISBN 978-963-87301-6-9 fűzött
Európai Unió - Németország - Magyarország - külpolitika - kulturális kapcsolat - köszöntőbeszéd
327.39(4-62) *** 327(430) *** 327(439) *** 008(439) *** 008(430)
[AN 2681525]
MARC

ANSEL
UTF-812382 /2007.
Miller, Nick (1963-)
   The nonconformists : culture, politics, and nationalism in a Serbian intellectual circle, 1944-1991 / Nick Miller. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - XVI, 380 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-93-6 kötött
ISBN 978-963-9776-13-5 fűzött
Szerbia - belpolitika - kultúra - nacionalizmus - értelmiség - 20. század
323(497.11)"194/199" *** 316.7(497.11)"194/199" *** 329.17(497.11)"194/199" *** 316.343.652(497.11)"194/199"
[AN 2679450]
MARC

ANSEL
UTF-812383 /2007.
Molnár András (1962-)
   Viam meam persequor : Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig : politikai életrajz, 1807-1848 : beszédek, levelek, írások, 1824-1848 / Molnár András. - Budapest : Osiris, 2007. - 774 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 751-760.
ISBN 978-963-389-950-2 kötött : 4980,- Ft
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - politikus - politika - reformkor - 19. század - történelmi forrás
32(439)(092)Batthyány_L. *** 32(439)"182/184"(093)
[AN 2681546]
MARC

ANSEL
UTF-812384 /2007.
Pöttering, Hans-Gert
   Védjük meg Európa értékeit : közösen elérni Európa céljait = Europas Werte verteidigen : gemeinsam die Ziele in Europa erreichen. - Budapest : Konrad Adenauer Alapítvány, 2007. - 11, 12 p. ; 21 cm. - (KAS beszámolók)
Ford. Tiszavölgyi Judit
Fűzött
Európai Unió - politika - integráció
327.39(4-62)
[AN 2682482]
MARC

ANSEL
UTF-812385 /2007.
Szlankó Bálint (1979-)
   Az elnök, a képviselő és a diplomata : történetek az új Európai Unióból / Szlankó Bálint. - Budapest : Athenaeum 2000 : M. Narancs, 2007. - 295 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9797-04-8 kötött : 2990,- Ft
Európai Unió - integráció - politika
327.39(4-62)
[AN 2678766]
MARC

ANSEL
UTF-812386 /2007.
Takáts József (1962-)
   Modern magyar politikai eszmetörténet / Takáts József. - Budapest : Osiris, 2007. - 148 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-916-8 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - politikai eszme - eszmetörténet - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
329(439)"18/19"
[AN 2681553]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12387 /2007.
Abbott, Elizabeth (1946-)
A history of mistresses (magyar)
   A szeretők története / Elizabeth Abbott ; [ford. Bozai Ágota]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 544 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-426-4 kötött
művelődéstörténet - nő - híres ember - szerelem - magánélet - társadalmi szerep
930.85(100) *** 929-055.2(100) *** 316.37-055.2(100) *** 316.66-055.2
[AN 2681511]
MARC

ANSEL
UTF-812388 /2007.
Adams, Simon
The Kingfisher atlas of the ancient world (magyar)
   Az ókori világ képes atlasza : [képes útmutató a világ ókori civilizációihoz] / Simon Adams ; ill. Katherine Baxter ; [ford. Győrvári Borbála]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 44, [3] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-9657-42-7 kötött
ókor - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(3)(02.053.2)
[AN 2682346]
MARC

ANSEL
UTF-812389 /2007.
Ash, Russell
Great wonders of the world (magyar)
   A világ nagy csodái / írta Russell Ash ; ill. Richard Bonson. - Budapest : Mérték, 2007. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Sziklai István
ISBN 978-963-9693-49-4 kötött
művelődéstörténet - építészet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 72(100)(02.053.2) *** 904(100)(02.053.2)
[AN 2690339]
MARC

ANSEL
UTF-812390 /2007.
Bariska István (1943-)
   A Szent Koronáért elzálogosított Nyugat-Magyarország, 1447-1647 / Bariska István. - Szombathely : Vas M. Lvt., 2007. - 204 p. ; 25 cm. - (Archivum comitatus Castriferrei, ISSN 1786-7355 ; 2.)
Bibliogr.: p. 151-175. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7227-18-9 kötött
Nyugat-Magyarország - Magyarország - helytörténet - államjog - 15. század - 16. század - 17. század - disszertáció
943.926"144/164" *** 342(439.26)"144/164"
[AN 2680981]
MARC

ANSEL
UTF-812391 /2007.
Billings, Malcolm
The crusaders (magyar)
   A keresztes hadjáratok : az iszlám elleni háború, 1096-1798 / Malcolm Billings ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 213 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-203.
ISBN 978-963-7054-47-1 fűzött : 1995,- Ft
történelem - hadtörténet - keresztes háborúk
940"10/17" *** 956.94"10/17" *** 355.48(100)"10/17"
[AN 2681399]
MARC

ANSEL
UTF-812392 /2007.
Bunyevácz Zsuzsa
   A Szent Grál üzenete : az eltitkolt magyar vonatkozások / Bunyevácz Zsuzsa. - Pécs : Alexandra, 2007. - 488 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-321-2 kötött
művelődéstörténet - magyarságkutatás
930.85(100)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2678972]
MARC

ANSEL
UTF-812393 /2007.
Düren, Peter Christoph (1964-)
Die Bedeutung der christlichen Ritterschaft (magyar)
   Milites Christi : a keresztény lovagság / Peter Christoph Düren ; [... Paulik Péter ford.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 46 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-963-6 fűzött
lovagrend
929.71
[AN 2681301]
MARC

ANSEL
UTF-812394 /2007.
   Dzsingisz kán és öröksége : a Mongol Birodalom : [Magyar Nemzeti Múzeum, 2007. május 25 - szeptember 2.] / [koordinátor Rezi Kató Gábor] ; [szerk. Garam Éva]. - [Budapest] : MNM, 2007. - 43 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 42-43.
ISBN 978-963-7061-34-9 fűzött
Dzsingiz (Mongol Birodalom: kán) (1162-1227)
Mongol Birodalom - történelem - uralkodó - hadvezér - magyar történelem - művelődéstörténet - tatárjárás - 13. század - kiállítási katalógus
951.7(092)Dzsingiz *** 943.9"1241/1242" *** 951.7"12" *** 930.85(517)"12" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2680892]
MARC

ANSEL
UTF-812395 /2007.
Dzsingisz Kán és öröksége (angol)
   Genghis Khan and his heirs : the Mongol Empire : [Magyar Nemzeti Múzeum, 25th May - 2nd September 2007] / [coordinator Gábor Rezi Kató] ; [ed. Éva Garam]. - [Budapest] : MNM, 2007. - 43 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 42-43.
ISBN 978-963-7061-35-6 fűzött
Dzsingiz (Mongol Birodalom: kán) (1162-1227)
Mongol Birodalom - történelem - uralkodó - hadvezér - magyar történelem - művelődéstörténet - tatárjárás - 13. század - kiállítási katalógus
951.7(092)Dzsingiz *** 943.9"1241/1242" *** 951.7"12" *** 930.85(517)"12" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2680907]
MARC

ANSEL
UTF-812396 /2007.
Elekes Andor (1950-)
   Számadás : történelmi olvasókönyv / Derzsi Elekes Andor. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : [Derzsi Elekes A.], 2007. - 111 p. ; 30 cm + DVD
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-963-87673-3-2 fűzött
ISBN 978-963-87673-4-9 (mell.)
Elekes család
Magyarország - családtörténet - életrajz - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
929.52(439)Elekes(093)(089.3)
[AN 2688518]
MARC

ANSEL
UTF-812397 /2007.
Gál József
   A középkori mezőváros, Marczali / Gál József. - Marcali : Szerző, 2007. - 52 p. : ill., részben térk. ; 11x15 cm
ISBN 978-963-06-2697-2 fűzött
Marcali - helytörténet - középkor
943.9-2Marcali
[AN 2681495]
MARC

ANSEL
UTF-812398 /2007.
Gelencsér Gyula
   Páhy Istvánnak köszönheti Döbrököz : száz éves az iskolánk, százöt éves a templomunk / Gelencsér Gyula ; [szerk.] Szili Márta. - Döbrököz : Gelencsér Gy., 2007. - 207 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Döbrököz Páhy Istvánnak köszönheti
ISBN 978-963-06-3144-0 fűzött
Döbröközi Általános Iskola
Döbrököz - helytörténet - általános iskola - templom
943.9-2Döbrököz *** 373.3(439-2Döbrököz) *** 726.54(439-2Döbrököz)
[AN 2682989]
MARC

ANSEL
UTF-812399 /2007.
Griffiths, Ralph Alan (1937-)
The making of the Tudor dynasty (magyar)
   Hogyan lett naggyá a Tudor-dinasztia? / Ralp [!Ralph] A. Griffiths és Roger S. Thomas ; [ford. Halász Enikő]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 194 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7054-44-0 fűzött : 1995,- Ft
Tudor-ház
Anglia - uralkodócsalád - családtörténet - 13. század - 14. század - 15. század
929.52(410)Tudor *** 941.0"12/14"
[AN 2681393]
MARC

ANSEL
UTF-812400 /2007.
Gróf Péter
   Visegrád római emlékei / Gróf Péter, Gróh Dániel ; társszerzők Farkas Edit [et al.]. - Visegrád : Mátyás Kir. Múz., 2006. - 50 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Altum castrum, ISSN 1215-1289 ; 6.)
Bibliogr.: p. 48-50. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7061-31-8 fűzött
Visegrád - Pannonia - régészet - római birodalom kora
904(439-2Visegrád) *** 904(398.6)
[AN 2680819]
MARC

ANSEL
UTF-812401 /2007.
Havas László (1939-)
   Római történelem / Havas László, Hegyi W. György, Szabó Edit. - Budapest : Osiris, 2007. - 867 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-908-3 kötött : 4980,- Ft
Római Birodalom - történelem - egyetemi tankönyv
937(075.8)
[AN 2681551]
MARC

ANSEL
UTF-812402 /2007.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]. - 16 db : ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15., Az első és a második világháború / [ford. Vági Ákos]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5581-2 kötött : 1490,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - 20. század
930.9"19" *** 930.85(100)"19"
[AN 2681931] MARC

ANSEL
UTF-812403 /2007.
   Horvátország az Európai Unió kapujában / Bali Lóránt [et al.]. - Pécs : PTE TTK FI K-MBTK, 2006. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-123-6 fűzött
ISBN 963-642-123-4
Horvátország - történelem - helyismeret
949.713 *** 943.924 *** 908.497.13
[AN 2681565]
MARC

ANSEL
UTF-812404 /2007.
Kis József
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 1956 : Sátoraljaújhelyi és Szerencsi járás / Kis József. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt., 2006. - 216 p. ; 21 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 46.)
Bibliogr.: p. 211-212.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-200-100-5) (hibás ISBN 963-200-100-1)
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - helytörténet - 1956-os forradalom
943.913.4"1956"
[AN 2683404]
MARC

ANSEL
UTF-812405 /2007.
Köthe, Rainer
Tessloffs grosses superschlaues Antwortbuch - Geschichte (magyar)
   Történelembúvár : világtörténelem / írta Rainer Köthe ; ill. Hauke Kock és Thies Schwarz ; [ford. Rónaszegi Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, 2007. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9657-80-9 kötött : 2190,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2683605]
MARC

ANSEL
UTF-812406 /2007.
László Péter (1953-)
   Emberöltők és rendszerváltozások a Völgységben / László Péter. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2007. - 87 p. : ill. ; 21 cm. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 12.)
Bibliogr.: p. 83-86.
ISBN 978-963-87566-2-6 * fűzött (hibás ISBN 978-963-875-2-6)
Völgység - helytörténet - gazdaságtörténet - 20. század
943.9Völgység"194/199" *** 338(091)(439Völgység)"194/199"
[AN 2681735]
MARC

ANSEL
UTF-812407 /2007.
Lazáry Ágnes
   Tanulmánykötetek repertóriuma, 1968-2006 / Lazáry Ágnes. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Lvt., 2007. - 153 p. ; 24 cm. - (Tolna Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1789-3429)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-7230-27-1 fűzött
Tolna (megye) - helytörténet - 20. század - ezredforduló - szakbibliográfia
943.912.5:016
[AN 2681278]
MARC

ANSEL
UTF-812408 /2007.
Lévai Júlia
   Történelembúvár : magyar történelem / írta Lévai Júlia ; ill. Pócza Lilla ; karikatúrák László Zsuzsi ; szerk. Rabi Éva. - Budapest : Tessloff Babilon, 2007-. - ill., részben színes ; 21 cm
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 2683610]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 128 p.
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-9657-25-0 kötött : 2190,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
943.9".../14"(02.053.2) *** 930.85(439)".../14"(02.053.2)
[AN 2683612] MARC

ANSEL
UTF-812409 /2007.
Murdoch, Adrian
The last pagan (magyar)
   Az utolsó pogány : hitehagyott Julianus és az ókori világ halála / Adrian Murdoch. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 239 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-234.
ISBN 978-963-7054-45-7 fűzött : 1995,- Ft
Julianus (Római Birodalom: császár) (331-363)
Római Birodalom - uralkodó - 4. század - életrajz
937(092)Julianus *** 937"03"
[AN 2681407]
MARC

ANSEL
UTF-812410 /2007.
Nemere István (1944-)
   Hitler : Hitler elmenekült? / Stefan Niemayer. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1998. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-52-8 fűzött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - 20. század
943.0(092)Hitler,_A.
[AN 2681277]
MARC

ANSEL
UTF-812411 /2007.
   Rákóczi Gyömrőn / [szerk. Rakó József] ; [... kiadója az Id. Pál Mihály Helytörténeti és Művészeti Kör]. - [Gyömrő] : Id. Pál M. Helytört. és Műv. Kör, 2006. - 32 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - Gyömrő - uralkodó - helytörténet - Rákóczi-szabadságharc - 18. század
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9-2Gyömrő"170"
[AN 2682637]
MARC

ANSEL
UTF-812412 /2007.
Sarmiento de Gamboa, Pedro (1532?-1608?)
Historica Indica (magyar) (részlet)
   Inkák / Pedro Sarmiento de Gamboa ; [... ill. ... Poma de Ayala ...] ; [... ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Trajan : Novella, cop. 2007. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Világok háza, ISSN 1789-1779)
ISBN 978-963-87063-8-6 kötött : 2000,- Ft
Inka Birodalom - uralkodó - életrajz
939.97(092)
[AN 2680482]
MARC

ANSEL
UTF-812413 /2007.
   Solt városa : helytörténeti gyűjtemény, ismeretterjesztő könyv / [... szerk. Szondi Miklós]. - Solt : Szondi M., 2007. - 304 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A cím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 300-301. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-2582-1 kötött : 3700,- Ft
Solt - helytörténet - helyismeret
943.9-2Solt *** 908.439-2Solt
[AN 2682685]
MARC

ANSEL
UTF-812414 /2007.
Szabó Gábor
   Korszakalkotó magyarok nyomában / Szabó Gábor. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2006]-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - híres ember - életrajz
929(439)
[AN 2627025]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A matematika és az informatika úttörői. - cop. 2007. - 181 p.
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-963-9660-86-1 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - matematikus - informatika - 19. század - 20. század - életrajz
51(439)(092) *** 681.3(439)(092)
[AN 2682602] MARC

ANSEL
UTF-812415 /2007.
   Tanulmányok és emlékmozaikok az 56-os forradalomról / [szerk. Szabó A. Ferenc] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány. - Budapest : Zrínyi M. Hadtud. Alapítvány, 2007. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3854-8 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2678688]
MARC

ANSEL
UTF-812416 /2007.
   Tatabánya történelmi olvasókönyve : [Komárom-Esztergom megye múltjából] / összeáll., a bevezetést és a jegyzeteket írta Gyüszi László. - Tatabánya : Kernstok K. Műv. Alapítvány, 2004-. - ill. ; 20 cm
Tatabánya - helytörténet
943.9-2Tatabánya
[AN 2547554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bányászat, ipar, urbanizáció a XX. században. - 2007. - 355 p. - (Castrum könyvek, ISSN 1218-3601 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2973-7 fűzött
Tatabánya - helytörténet - ipartörténet - bányászat - 20. század
622.33(439-2Tatabánya)(091) *** 943.9-2Tatabánya"19"
[AN 2682062] MARC

ANSEL
UTF-812417 /2007.
   A tatárjárás : [1241-42] : [Magyar Nemzeti Múzeum, 2007. május 25 - szeptember 30.] / [a kiállítást rend. Ritoók Ágnes] ; [szerk. Ritoók Ágnes, Garam Éva]. - [Budapest] : MNM, 2007. - 151 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 139-150.
ISBN 978-963-7061-36-3 kötött
Magyarország - magyar történelem - tatárjárás - régészet - művelődéstörténet - 13. század - kiállítási katalógus
943.9"1241/1242" *** 904(439)"12" *** 930.85(439)"12" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2666512]
MARC

ANSEL
UTF-812418 /2007.
   A történetírás mint tudomány : a történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban / szerk., [a bev. tanulmányt, a szerzői életrajzokat, a jegyzeteket írta, a mutatókat kész.] Lajtai L. László ; [ford. Csizmadia Dominika et al.]. - Budapest : Napvilág, 2007. - 422, [2] p. ; 22 cm. - (Atelier könyvtár, ISSN 1789-1213)
Bibliogr.: p. 393-402.
ISBN 978-963-9697-10-2 fűzött : 3900,- Ft
Franciaország - történetírás - történetíró - történettudomány - 18. század - 19. század - 20. század
930.1(44)"17/19" *** 930.1(44)"17/19"(092) *** 930.1
[AN 2681470]
MARC

ANSEL
UTF-812419 /2007.
Tóth István
   A fertőrákosi Mithraeum = Das Mithräum von Fertőrákos / Tóth István. - Budapest : Pan, 2007. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3783-1 fűzött
Pannonia - Fertőrákos - régészet - perzsa vallás - szentély
904(439-2Fertőrákos) *** 726.12(439-2Fertőrákos) *** 295.21(398.6)
[AN 2679844]
MARC

ANSEL
UTF-812420 /2007.
   Az újjáépítéstől a községegyesítésig : Tatabánya elődtelepülései a koalíciós években, 1945-1948 / [szerk. Simonik Péter]. - Tatabánya : Tatabánya Megyei Jogú Vár. Lvt., 2007. - 202, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Tatabányai levéltári füzetek, ISSN 1218-7259 ; 11.)
Gerinccím: Tatabánya elődtelepülései a koalíciós években, 1945-1948. - Bibliogr.
Fűzött
Tatabánya - helytörténet - helyi önkormányzat - közigazgatás - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
943.9-2Tatabánya"194/195" *** 352(439-2Tatabánya)
[AN 2682073]
MARC

ANSEL
UTF-812421 /2007.
Weissensteiner, Friedrich (1927-)
Klein und berühmt (magyar)
   Kicsik és híresek : Edith Piaf, Henri de Toulouse-Lautrec, Gottfried Keller, Franz Schubert, Bonaparte Napóleon, Immanuel Kant, Savoyai Jenő herceg / Friedrich Weissensteiner ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Sziget, 2007. - 214 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7268-37-3 kötött : 2500,- Ft
Európa - híres ember - életrajz
929(4)
[AN 2681945]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12422 /2007.
   Biatorbágy város, 1192-1966-2007 / [szerk. Körmendi Judit és Horváth Imre] ; [közread. Biatorbágy Város Önkormányzata]. - Biatorbágy : Önkormányzat, 2007. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-06-2758-0 fűzött
Biatorbágy - helyismeret
908.439-2Biatorbágy
[AN 2680096]
MARC

ANSEL
UTF-812423 /2007.
Gallai Rezső (1939-)
   Isten éltessen Tatabánya! : 1947-2007 / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, [2007]. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-68-0 fűzött
Tatabánya - helyismeret
908.439-2Tatabánya
[AN 2682066]
MARC

ANSEL
UTF-812424 /2007.
Géczi Katalin
   Szabadlábon : egy év a világ körül / Géczi Katalin ; [... képeket kész. Géczi Katalin, Gubits László]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 410 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9651-42-5 kötött : 4000,- Ft
helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2681739]
MARC

ANSEL
UTF-812425 /2007.
Gostelow, Martin
Paris (magyar)
   Párizs / írta Martin Gostelow ; átd. Carine Tracanelli ; szerk. Jeffery Pike ; [ford. Mehesán Emma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 144 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5542-3 fűzött : 1390,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2681541]
MARC

ANSEL
UTF-812426 /2007.
Gyurcsek András (1971-)
   Utas és a holdvilág : itáliai utazás Szerb Antal regénye nyomán / Gyurcsek András, Mészáros László. - Pécs : Alexandra, 2007. - 182, [2] p. : ill., főként színes ; 16x31 cm
ISBN 978-963-370-430-1 kötött
Olaszország - helyismeret - magyar irodalom - idézetgyűjtemény - fényképalbum
908.45(084.12) *** 894.511-84
[AN 2679392]
MARC

ANSEL
UTF-812427 /2007.
Hajni István
   Cape Town : English, deutsch, français, magyar / [photographs ... István Hajni] ; [text ... Ildikó Kolozsvári]. - [Budaörs] : [MicroNet Kft.], [2007]. - [96] p. : ill., színes ; 18x25 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-86992-8-2)
Cape Town - helyismeret - fényképalbum
908.680-2Cape_Town(084.12)
[AN 2681269]
MARC

ANSEL
UTF-812428 /2007.
Kocsis Péter
   Csehország : útikalauz sörivóknak / [szerzők Kocsis Péter, Marton Jenő, Vétek György]. - Budapest : Hibernia, [2007]. - 310 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Sörmentén, ISSN 1589-4010)
Lezárva: 2007. aug. 31.
ISBN 978-963-7617-18-8 fűzött
Csehország - italbolt - sör - útikönyv
914.371(036) *** 640.44(437.1)(036)
[AN 2683353]
MARC

ANSEL
UTF-812429 /2007.
   Magyarország. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007-. - 29 cm
ISBN 978-963-9770-12-6
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 2667470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tájak és emberek / [írta Zima Szabolcs]. - 2007. - 30 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9770-05-8 kötött
Magyarország - országismeret - gyermekkönyv
908.439(02.053.2)
[AN 2683491] MARC

ANSEL
UTF-812430 /2007.
   Országok lexikona A-Z / [főszerk. Szlávik Tamás] ; [kötetszerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor]. - Budapest : M. Nagylexikon K., 2007. - 893, [2] p., XXX t. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (A Magyar Nagylexikon Kiadó tudástára, ISSN 1788-6953)
ISBN 978-963-9257-31-3 fűzött : 8900,- Ft
országismeret - szaklexikon
908.100:030
[AN 2682020]
MARC

ANSEL
UTF-812431 /2007.
Pelz, Monika
Rom (magyar)
   Róma / Monika Pelz ; [ford., átd. Martonné Lányi Anikó]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-56-6 fűzött : 1980,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2682871]
MARC

ANSEL
UTF-812432 /2007.
Rauch, Michel (1960-)
Ägypten (magyar)
   Egyiptom / Michael Rauch ; [ford., átd. Milosné Domokos Ilona]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 192 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-51-1 fűzött : 2680,- Ft
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2682884]
MARC

ANSEL
UTF-812433 /2007.
Rübesamen, Hans Eckart
München (magyar)
   München / Hans Eckart Rübesamen, Annette Rübesamen ; [ford., átd. Füleki Eszter]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-59-7 fűzött : 1980,- Ft
München - útikönyv
914.30-2München(036)
[AN 2682875]
MARC

ANSEL
UTF-812434 /2007.
Schulze, Dieter
Polen (magyar)
   Lengyelország / Dieter Schulze ; [ford., átd. Hajdú Andor]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 192 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-53-5 fűzött : 2680,- Ft
Lengyelország - útikönyv
914.38(036)
[AN 2682891]
MARC

ANSEL
UTF-812435 /2007.
Szőts Zoltán (1956-)
   "Azok a hetvenes évek" : harmincéves a város, húszéves a Völgységi Múzeum, 1977, 1987 / [írta és szerk. Szőts Zoltán]. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2007. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 11.)
Bibliogr.: p. 13-14. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87566-1-9 fűzött
Bonyhád - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bonyhád(084.12)
[AN 2679941]
MARC

ANSEL
UTF-812436 /2007.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Őseimre emlékezem / Takácsné Csente Júliánna ; [fotó Illényi István]. - [Tatabánya] : Magánkiad., [2007]. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2911-9 fűzött
ISBN 963-06-2911-9
Bánhida - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.439-2Bánhida *** 894.511-94
[AN 2681904]
MARC

ANSEL
UTF-812437 /2007.
Thiele, Manfred
Tunesien (magyar)
   Tunézia : Djerba / Manfred Thiele ; [ford., átd. Kiss Timea]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-58-0 fűzött : 1980,- Ft
Tunézia - útikönyv
916.11(036)
[AN 2682865]
MARC

ANSEL
UTF-812438 /2007.
   Üzenet a végekről / [szerk.] Gubcsi Lajos. - Budapest : GL-4 Kft., 2003-. - 30 cm
A 3. kötetet kiad. Gubcsi Lajos
Kárpát-medence - helyismeret - fényképalbum
908.439.2(084.12) *** 908.4-924.55(084.12)
[AN 1061468]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Délvidék : 1111 év után. - 2007. - 152 p. : ill., részben színes
Fotók Molnár Beatrix. - Ill. Gubcsi Attila. - A kötéstáblán rézplakettel
ISBN 978-963-86807-0-9 kötött
Délvidék - Szerbia - Horvátország - helyismeret - határon túli magyarság - fényképalbum
908.439.24(084.12) *** 316.347(=945.11)(497.11) *** 77.04(439)(092)Molnár_B.
[AN 2682275] MARC

ANSEL
UTF-812439 /2007.
Varga Tamás, D.
   Budapest 360° : a főváros más szemszögből : the capital from another angle / D. Varga Tamás, Roth Péter ; ... szöveg Farkas Péter Gábor ; [ford. Kerékgyártó Éva]. - 4. jav. kiad. - Budapest : 360 Art Kft., 2004 [!2007]. - [108] p. : ill., színes ; 19x33 cm
ISBN 963-216-125-4 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum - panorámakép
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Roth_P. *** 77.04(439)(092)Varga_T.,D.
[AN 2687770]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12440 /2007.
   ÁVH, politika, 1956 : politikai helyzet és az állambiztonsági szervek Magyarországon, 1956 / [... szerk. Okváth Imre]. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltára, 2007. - 282 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87554-0-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország. Államvédelmi Hatóság
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - politikai rendőrség - állambiztonság
351.746.1(439)"1956" *** 943.9"1956"
[AN 2680372]
MARC

ANSEL
UTF-812441 /2007.
Böszörményi Judit
   A közszféra 2007. évi munkajogi változásai : a közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok aktuális és közeljövőben hatályba lépő módosításai / [szerző Böszörményi Judit]. - Budapest : Saldo, [2007]. - 157 p. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
Lezárva: 2007. aug. 15. - Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 978-963-638-237-7 fűzött
Magyarország - munkajog - közszolgálat - útmutató
349.2(439)(036) *** 35.08(439)
[AN 2682048]
MARC

ANSEL
UTF-812442 /2007.
Fogarasi József (1948-)
   A helyi önkormányzatok / Fogarasi József, Ivancsics Imre, Kiss László. - 2. függelékében hatályosított kiad. - Budapest : Unió, [2007]. - 578 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. aug. 31.
ISBN 963-388-468-3 fűzött
Magyarország - önkormányzat - közigazgatási jog - kézikönyv
352(439)(036) *** 353(439)(036) *** 342.9(439)(036)
[AN 2688563]
MARC

ANSEL
UTF-812443 /2007.
Gál István László
   Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak / Gál István László. - Budapest : Akad. K., 2007. - 256 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-963-05-8536-1 kötött : 3820,- Ft
Magyarország - gazdasági jog
343.53(439) *** 347.7(439)
[AN 2681544]
MARC

ANSEL
UTF-812444 /2007.
Innes, Brian
Profile of a criminal mind (magyar)
   Bűnös elmék : pszichológiai profilalkotás a bűntények felderítésében / Brian Innes. - Budapest : Skandi-Wald, 2007. - 247 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7344-06-0 fűzött
igazságügyi lélektan - bűnügyi antropológia
343.93 *** 343.95
[AN 2681955]
MARC

ANSEL
UTF-812445 /2007.
   Ismertető a jogi szakvizsga követelményeiről / [... kész. és átd. ... Kondorosi Ferenc et al.] ; [közread. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottság Titkársága]. - [Budapest] : IRM Jogi Szakvizsga Biz. Titkársága, 2007. - 76 p. ; 30 cm
Lezárva: 2007. júl.
Fűzött
Magyarország - jog - szakképzés - vizsgakövetelmény
34 *** 371.27(439)
[AN 2678949]
MARC

ANSEL
UTF-812446 /2007.
   A "Kjt". magyarázattal, 2007 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2007. - 245 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. aug. 2.
ISBN 978-963-87062-9-4 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - útmutató - törvény
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2681048]
MARC

ANSEL
UTF-812447 /2007.
   Környezetvédelmi, természetvédelmi és állatvédelmi feladatok a települési önkormányzatoknál / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2007. - 290 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. ápr. 10.
ISBN 978-963-87062-7-0 fűzött
környezetvédelmi jog - állatvédelem - önkormányzat - jogszabálygyűjtemény
349.6(439)(094) *** 504.74.06(439)(094) *** 352(439)(094)
[AN 2681067]
MARC

ANSEL
UTF-812448 /2007.
   Közbeszerzés / Balogh László Csaba [et al.] ; [szerk. ... Fribiczer Gabriella]. - Budapest : Complex, 2007. - 716 p. ; 25 cm + CD
Lezárva: 2007. júl. 2.
ISBN 978-963-224-917-9 kötött
Magyarország - közbeszerzés - útmutató - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
351.712.2(439)(036)
[AN 2683520]
MARC

ANSEL
UTF-812449 /2007.
Majtényi Balázs (1974-)
   Nemzetközi jog / Majtényi Balázs. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 140 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
Lezárva: 2007. 06. 30. - Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-236-026-3 fűzött : 2200,- Ft
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 2682960]
MARC

ANSEL
UTF-812450 /2007.
Molnár Katalin (1969-)
   Rendészeti kommunikáció vezetőknek : [MA szak] / Molnár Katalin ; [közread. a Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék]. - [Budapest] : RTF Társtud. Tansz., 2007. - 164 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-963-9543-72-0 fűzött : 1510,- Ft
rendészet - kommunikáció - vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
351.74(075.8) *** 316.77(075.8) *** 65.012.4(075.8)
[AN 2680558]
MARC

ANSEL
UTF-812451 /2007.
Nadrai Géza
   Ügyfélvédelem, vagy valami más? : hitelinformációs rendszer / előadó Nadrai Géza. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 37-46. ; 25 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 176.)
A sorozat 173-178. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - hitelügy - adatbiztonság
347.457(439) *** 659.2.012.8
[AN 2681357]
MARC

ANSEL
UTF-812452 /2007.
   Nyári Egyetem - 2006 / [szerk. Kapa Mátyás] ; [rend. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KGRE ÁJK, 2006. - 66 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 8.)
2006. jún. 25. és júl. 1. között Budapesten "Kapun belül - kapun kívül: mérlegen az európai uniós tagság tapasztalatai" címmel tartott rendezvény anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8392-95-4 fűzött
ISBN 963-8392-95-9
Európai Unió - jogtudomány - integráció - nyári egyetem
34(4-62) *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2683590]
MARC

ANSEL
UTF-812453 /2007.
Ohly, Ansgar
   Schadenersatz im deutschen Recht wegen Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft, bzw. der Werschätzung der bekannten Marke = Kártérítés a védjegy értékének sérelme miatt a német jogban / előadó Ansgar Ohly. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 19-36. ; 25 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 175.)
A sorozat 173-178. tagjai egy kötetben. - Csak német nyelven
Fűzött
Németország - védjegy - kártérítés
347.772(430) *** 347.513(430)
[AN 2681355]
MARC

ANSEL
UTF-812454 /2007.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (28.). Állam- és Jogtudományi Szekció (2007) (Budapest)
   XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció, 2007 / [szerk. Kapa Mátyás] ; [rend. a.] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KGRE ÁJK, 2007. - 164 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 9.)
A konferenciát Budapesten 2007. ápr. 24-26. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-00-3 fűzött
jogtudomány - egyetem - konferenciakiadvány
34 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2683596]
MARC

ANSEL
UTF-812455 /2007.
   Polgári jog. - Budapest : Novissima, 2004-. - 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Magyarország - polgári jog - tankönyv
347(439)(094)(078)
[AN 2606726]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 338 p.
Szerzők Fábián Ferenc, Sághy Mária
ISBN 978-963-9403-24-6 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - polgári jog - tankönyv
347(439)(078)
[AN 2680294] MARC

ANSEL
UTF-812456 /2007.
Radnay József (1927-)
   A felsőbírósági munkajogi gyakorlat egyes újabb megállapításai / előadó Radnay József. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 5-9. ; 25 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 173.)
A sorozat 173-178. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - munkajog - ezredforduló
349.2(439)"200"
[AN 2681349]
MARC

ANSEL
UTF-812457 /2007.
   Rendészeti politológia : [integrált társadalomtudományi képzés] : [MA szak] / [közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék. - [Budapest] : RTF, 2007. - 2 db ; 25 cm
rendészet - politológia - egyetemi tankönyv
351.74(075.8) *** 32.001(075.8)
[AN 2680606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 55 p.
Szerző Bodonyi Ilona. - Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 978-963-9543-76-8 fűzött : 620,- Ft
rendészet - politológia - egyetemi tankönyv
351.74(075.8) *** 32.001(075.8)
[AN 2680608] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 56 p.
Szerző Kozáry Andrea. - Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-9543-77-5 fűzött : 620,- Ft
rendészet - politológia - egyetemi tankönyv
351.74(075.8) *** 32.001(075.8)
[AN 2680611] MARC

ANSEL
UTF-812458 /2007.
   Rendészeti szociológia : [integrált társadalomtudományi képzés] : [MA szak] / [közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék. - [Budapest] : RTF, 2007. - 2 db ; 25 cm
rendészet - szociológia - egyetemi tankönyv
351.74(075.8) *** 316(075.8)
[AN 2680596]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 100 p.
Szerző Krémer Ferenc. - Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-963-9543-73-7 fűzött : 980,- Ft
rendészet - szociológia - egyetemi tankönyv
351.74(075.8) *** 316(075.8)
[AN 2680598] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A terrorizmus / Tarján G. Gábor. - 108 p.
Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 978-963-9543-74-4 fűzött : 1020,- Ft
Magyarország - rendészet - terrorizmus - egyetemi tankönyv
351.74(075.8) *** 323.285(100)(075.8) *** 323.285(439)(075.8)
[AN 2680603] MARC

ANSEL
UTF-812459 /2007.
Róth Ferenc (1897-1950)
Pisʹma otca (eng)
   Father's letters from Siberian prison / Vladimir Rott ; transl. Olga Gardner, Edwin Rott. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 91 p., [8] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7486-76-0 kötött : 10 USD
Róth Ferenc (1897-1950)
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - két világháború közötti időszak - levelezés - történelmi forrás
343.819.5(47)"194"(093)
[AN 2680125]
MARC

ANSEL
UTF-812460 /2007.
   Studia in honorem Endre Bócz / [szerk. Domokos Andrea, Deres Petronella]. - [Budapest] : KRE ÁJK, [2007]. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 1.)
Bibliogr.
Kötött
bűnügytan - emlékkönyv
343
[AN 2683118]
MARC

ANSEL
UTF-812461 /2007.
   Személyi adat- és lakcímnyilvántartás, hagyatéki eljárás, birtokvédelem, 2007 / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2007. - 241 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. febr. 20.
ISBN 978-963-87062-5-6 fűzött
Magyarország - adatvédelem - népesség-nyilvántartó - vagyon - hagyaték - jogszabálygyűjtemény
347.669(439)(094) *** 347.235(439)(094) *** 351.755(439)(094) *** 342.721:659.2.012.8(439)(094)
[AN 2681075]
MARC

ANSEL
UTF-812462 /2007.
Uthmann, Jörg von
Killer, Krimis, Kommissare (magyar)
   Gyilkosok és detektívek : a gyilkosságok rövid kultúrtörténete / Jörg von Uthmann ; [ford. Schulcz Katalin]. - Budapest : Corvina, 2007. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5664-9 fűzött : 3500,- Ft
gyilkosság - kriminalisztika - művelődéstörténet - irodalom - műfajtörténet - bűnügy
343.611(100) *** 343.9(100)(091) *** 930.85(100) *** 82.01-312.4
[AN 2681243]
MARC

ANSEL
UTF-812463 /2007.
Valcsicsák Imre (1945-)
   Rendészeti etika : [MA szak] / Valcsicsák Imre ; [közread. a] Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék. - [Budapest] : RTF Társtud. Tansz., 2007. - 118 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9543-75-1 fűzött : 1090,- Ft
rendészet - foglalkozási erkölcs - egyetemi tankönyv
351.74(075.8) *** 174(075.8)
[AN 2680714]
MARC

ANSEL
UTF-812464 /2007.
Vékás Lajos (1939-)
   Az új Polgári törvénykönyv vitatervezetéről / előadó Vékás Lajos. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 11-17. ; 25 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 174.)
A sorozat 173-178. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - polgári jog - törvénytervezet - ezredforduló
347(439)"200" *** 340.134
[AN 2681353]
MARC

ANSEL
UTF-812465 /2007.
Vezekényi Ursula
   A Gt. és a Ctv. néhány aktuális kérdése / előadó Vezekényi Ursula. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 55-89. ; 25 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 178.)
A sorozat 173-178. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - vállalati jog - vállalatalapítás - felszámolás - törvény - útmutató
347.716(439)(094)(036) *** 347.736(439)(094)(036)
[AN 2681364]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

12466 /2007.
Dömötör Csaba
   Légi parádé, 2007 = Airshow / Dömötör Csaba fotói. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 157 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-327-431-6 kötött : 3990,- Ft
Kecskemét - repülőgép - repülőnap - fényképalbum
623.746(100)(084.12) *** 77.04(439)(092)Dömötör_Cs. *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 2682937]
MARC

ANSEL
UTF-812467 /2007.
Schmidt Zsuzsa
   Maróti csata, 1526. szeptember 13-15 : a Mohács utáni napok, különös tekintettel a maróti csatára / Schmidt Zsuzsa. - Nyergesújfalu : Önkormányzat, 2007. - 24 p. ; 21 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1789-0195 ; 3.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 978-963-06-2957-7 fűzött
Pusztamarót - Magyarország - hadtörténet - csata - török hódoltság - 16. század
355.48(439-2Pusztamarót)"1526" *** 355.48(439)"1526"
[AN 2678962]
MARC

ANSEL
UTF-812468 /2007.
Takács Erika
   Náci hadvezérek / Emma Baumacher. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2007. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-53-5 fűzött
Németország - hadvezér - második világháború
355(430)"193/194"(092)
[AN 2681271]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

12469 /2007.
Acemoglu, Daron (1967-)
   A gazdasági fejlődés gyökerei : válogatás Daron Acemoglu munkáiból / [... vál. Gyöngyösi Győző, Juhász Réka, Mihályi Dávid] ; [... ford. Ady Júlia et al.] ; [közread. a] Rajk László Szakkollégium ... - Budapest : Rajk L. Szakkollégium : Ráday Könyvesház, 2007. - 342 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 323-342.
ISBN 978-963-87543-2-5 fűzött
gazdasági fejlődés
330.34
[AN 2681595]
MARC

ANSEL
UTF-812470 /2007.
Bárczay András (1949-)
   Biztosítási kézikönyv gazdálkodó szervezetek részére / [szerzők Bárczay András, Forgács Zoltán, József-Polonyi Gábor]. - Budapest : Saldo, 2007. - 237 p. ; 24 cm. - (Vám és biztosítás, ISSN 1788-120X)
ISBN 978-963-638-227-8 fűzött
Magyarország - biztosításügy - útmutató
368(439)(036)
[AN 2682543]
MARC

ANSEL
UTF-812471 /2007.
Borgulya Ágnes
   Kommunikáció az üzleti világban / Borgulya Ágnes, Somogyvári Márta. - Budapest : Akad. K., 2007. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8534-7 fűzött : 3675,- Ft
üzleti élet - kommunikáció
658.1 *** 316.77
[AN 2679588]
MARC

ANSEL
UTF-812472 /2007.
Hajnal István
   Az ingatlankezelés és a létesítménygazdálkodás alapjai / Hajnal István ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. - Budapest : BMGE MTI, 2007. - 151 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 963-431-813-4 fűzött : 2450,- Ft
ingatlankezelés
332.871
[AN 2679911]
MARC

ANSEL
UTF-812473 /2007.
   Határok és Eurorégiók : [Nemzetközi Földrajzi Tudományos Konferencia, Szeged, 2005. november 16-17.] / [szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella] ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék]. - Szeged : SZTE TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tansz. : JATEPress, 2007. - 581 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-825-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - határ menti kapcsolat - regionális gazdaság - gazdaságföldrajz - ezredforduló
332.1(4-62)"200" *** 332.1(439)"200" *** 911.3(4-62) *** 911.3(439) *** 341.222(4-62) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2681148]
MARC

ANSEL
UTF-812474 /2007.
Hofmeister-Tóth Ágnes
   Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika / Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2007. - 386 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-386.
ISBN 978-963-05-8532-3 fűzött : 3990,- Ft
üzleti élet - kommunikáció - tanácskozás
658.1 *** 316.77 *** 65.012.63
[AN 2679579]
MARC

ANSEL
UTF-812475 /2007.
Járai Zsigmond (1951-)
   A pénz beszél : harminc év a pénzügyek szolgálatában / Járai Zsigmond. - [Budapest] : Heti Válasz K., 2007. - 352 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3173-0 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - közgazdász - 20. század - ezredforduló - memoár
330(439)(092)Járai_Zs.(0:82-94)
[AN 2681939]
MARC

ANSEL
UTF-812476 /2007.
   Kulturális vidékfejlesztés, kulturális partnerség / [szerk. MMIKL Regionális Programok Főosztálya]. - [Budapest] : MMIKL, 2007. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-651-463-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-651-461-1)
Magyarország - regionalizmus - kultúra - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 316.7(439)"200"
[AN 2680721]
MARC

ANSEL
UTF-812477 /2007.
   A lisszaboni folyamat és Magyarország / szerk. Farkas Beáta. - Szeged : JATEPress, 2007. - 267 p. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-482-838-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaság - integráció - foglalkoztatáspolitika - környezetvédelem - ezredforduló
338(439)"200" *** 331.5(439)"200" *** 504.03(439) *** 339.923(4-62)
[AN 2682687]
MARC

ANSEL
UTF-812478 /2007.
   Munkavédelem és tűzvédelem / [közread. a] Közigazgatási Iroda Kft. - Zalaegerszeg : Közigazgatási Iroda Kft., 2007. - 298 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. máj. 16.
ISBN 978-963-87062-8-7 fűzött
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
Magyarország - munkavédelem - tűzvédelem - jogszabálygyűjtemény
331.45(439)(094) *** 614.84(439)(094)
[AN 2681071]
MARC

ANSEL
UTF-812479 /2007.
Nagy László Nándor
   Amit az életbiztosításokról tudni kell / Nagy László Nándor. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 17.)
ISBN 978-963-9811-01-0 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - életbiztosítás - útmutató
368.91(439)(036)
[AN 2683392]
MARC

ANSEL
UTF-812480 /2007.
Németh Gabriella
   Az illetékről / [szerző Németh Gabriella]. - Budapest : Saldo, 2007. - 115 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2007. szept. 20.
ISBN 978-963-638-236-0 fűzött
Magyarország - illeték - útmutató
336.28(439)(094)(036)
[AN 2683517]
MARC

ANSEL
UTF-812481 /2007.
Payne, Adrian
The handbook of CRM (magyar)
   CRM-kézikönyv : ügyfélkezelés felsőfokon / Adrian Payne ; [ford. Podonyi Veronika, Németh Ádám]. - [Budapest] : HVG Kv., 2007. - 469 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 441-460.
ISBN 978-963-9686-29-8 kötött : 4500,- Ft
ügyfélmarketing - ügyfélkapcsolat
658.8.009.7 *** 658.89
[AN 2682708]
MARC

ANSEL
UTF-812482 /2007.
   Pénzügyi számvitel / BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának oktatói ; [szerk. Csuka Tünde]. - [Budapest] : Perfekt, 2007-. - 24 cm
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2687780]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A beszámoló összeállítása. - 2007. - 368 p. : ill.
Bibliogr.: p. 366.
ISBN 978-963-394-631-2 fűzött : 3890,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2687781] MARC

ANSEL
UTF-812483 /2007.
   A siker kulcsa: munka - család / [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2007. - 2 db ; 24 cm
karrier - álláskeresés
658.3
[AN 2680519]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Karriertervezés, álláskeresés / Ternovszky Ferenc. - 199 p.
Bibliogr.: p. 197.
ISBN 978-963-7163-84-5 fűzött
karrier - emberi tényező - álláskeresés
658.3
[AN 2680523] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az egyensúly / Ternovszky Ferenc szerk. - 207 p. : ill.
ISBN 978-963-7163-85-2 fűzött
karrier
658.3
[AN 2680529] MARC

ANSEL
UTF-812484 /2007.
Somfai János
   A biztosítási jogviszony aktuális kérdései / előadó Somfai János. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 47-54. ; 25 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 177.)
A sorozat 173-178. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - biztosítási jog - biztosításügy - útmutató
368(439)(036)
[AN 2681360]
MARC

ANSEL
UTF-812485 /2007.
Szanyi Miklós (1961-)
   Külföldi befektetésekre alapozott fejlődési modell a XXI. század elején Magyarországon / Szanyi Miklós. - Budapest : MTA VKI, 2007. - 55 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 76.)
Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 978-963-301-487-5 fűzött
ISBN 963-301-487-5
Magyarország - gazdaságpolitika - innováció - tőkebehozatal - ezredforduló
338.22(439)"200" *** 330.341.1(439)"200" *** 339.727.22(439)"200"
[AN 2680275]
MARC

ANSEL
UTF-812486 /2007.
Sztanó Imre (1947-)
   Számviteli fogalmak / Sztanó Imre, Simon Szilvia. - Budapest : Perfekt, 2000 [!2007]. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-394-412-7 fűzött : 600,- Ft
számvitel - értelmező szótár
657(031)
[AN 2687837]
MARC

ANSEL
UTF-812487 /2007.
Tétényi Veronika
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek / Tétényi Veronika. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 550 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2001. jan. 31.
ISBN 978-963-394-434-9 fűzött : 3890,- Ft
pénzügy - vállalkozás - tankönyv
658.14(078)
[AN 2690089]
MARC

ANSEL
UTF-812488 /2007.
   The Ukrainian economy in Europe / ed. by Gábor Fóti and Zsuzsa Ludvig. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2007. - 45 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 175.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-491-2 fűzött
Ukrajna - gazdaság - gazdaságpolitika - ezredforduló
338(477)"200"
[AN 2680284]
MARC

ANSEL
UTF-812489 /2007.
Varga Imre
   Számvitel I. példatár / Varga Imre. - 3. bőv. kiad. - Szombathely : [Varga I.], 2007. - 148 p. ; 24 cm
ISBN 963-229-143-3 fűzött
számvitel - példatár
657(076)
[AN 2690088]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

12490 /2007.
   A.A.-csoport / [közread. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete Kht.]. - Budapest : Felépülők Eü. Anonim Egyesülete Kht., 2007. - 48, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3794-7 fűzött
alkoholizmus - egyesület
364.272 *** 613.81 *** 061.2(439)
[AN 2679983]
MARC

ANSEL
UTF-812491 /2007.
Cseres Judit (1945-)
   Módszertani segédlet az Esztergomi Szent Jakab Alapítvány Ne tedd! programja alkalmazásához / kész. Cseres Judit ; [közread. az] Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bűnmegelőzési Osztály. - Budapest : IRM Bűnmegelőzési Oszt., 2007. - 40 p. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-06-2525-8 fűzött
Magyarország - bűnmegelőzés - ifjúságvédelem - nevelés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
364.65-053.6(439) *** 343.85 *** 37.035(072)
[AN 2682908]
MARC

ANSEL
UTF-812492 /2007.
Cseres Judit (1945-)
Módszertani segédlet az Esztergomi Szent Jakab Alapítvány Ne tedd! programja alkalmazásához (angol)
   Methodological aid for the application of the "Ne tedd!" (Don't do it) programme of the Saint James Foundation of Esztergom / prepared by Judit Cseres ; [publ. by the] Ministry of Justice and Law Enforcement National Crime Prevention Board. - Budapest : Min. of Justice and Law Enforcement Nat. Crime Prevention Board, 2007. - 40 p. ; 21 cm + DVD
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-3780-0)
Magyarország - ifjúságvédelem - bűnmegelőzés - nevelés - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
364.65-053.6(439) *** 343.85 *** 37.035(072)
[AN 2682912]
MARC

ANSEL
UTF-812493 /2007.
Smoke, Jim
Growing through divorce (magyar)
   Épülhetsz a válás által?! : leépülsz vagy felépülsz / Jim Smoke ; [ford. Kádárné Petrusa Krisztina] ; [közread. a] Magyar Evangéliumi Szövetség - Aliansz. - Budapest : M. Evangéliumi Szövets. - Aliansz, [2007]. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2651-4 fűzött
válás - vallásos irodalom
364.286 *** 265.514.2
[AN 2681602]
MARC

ANSEL
UTF-812494 /2007.
   Társadalmi ellátórendszerek, 2006 / [szerk. Polónyi Katalin, Székely Gáborné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2007. - 225 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-235-119-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szociális szolgáltatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
364(439)"200"(083.41)
[AN 2683190]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

12495 /2007.
   30 éves a Ház : Madách Imre Művelődési Központ, Vác, 1976-2006 / [szerk. Dudás László]. - Vác : [Madách I. Műv. Közp.], 2006. - 60 p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Madách Imre Művelődési Központ, Vác, 1976-2006
Fűzött
Madách Imre Művelődési Központ (Vác)
Vác - művelődési ház - évkönyv
374.07(439-2Vác)(058)
[AN 2680330]
MARC

ANSEL
UTF-812496 /2007.
   Adalékok a Pápai Református Teológiai Akadémia oktatástörténetéhez / szerk. Márkus Mihály. - Pápa : PRTA, 2006. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta theologica Papensia, ISSN 1419-8363 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86763-8-2 fűzött
ISBN 963-86763-8-8
Pápai Református Teológiai Akadémia
Pápa - oktatástörténet - egyházi iskola - egyetem - papképzés - református egyház - egyetemi tanár
378.628.2(439-2Pápa)(091) *** 37(439-2Pápa)(092)
[AN 2678521]
MARC

ANSEL
UTF-812497 /2007.
Ádámné Farkas Beáta
   "Ezerszer újra kezdeném, alázatosan, boldogan" : pedagógus elődeink / Ádámné Farkas Beáta, Fülöp Magdolna Judit. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2007. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (Községtörténeti füzetek, ISSN 1589-0813 ; 12.)
ISBN 978-963-06-3850-0 fűzött
Pusztaszabolcs - pedagógus - 20. század - memoár
37(439-2Pusztaszabolcs)(092)(0:82-94)
[AN 2678917]
MARC

ANSEL
UTF-812498 /2007.
   Agria Media 2006 : ... 2006. november 6-7. : ICI5 International Conference on Information, ICEM Congress and Media Days : [információtechnikai és oktatástechnológiai konferencia és kiállítás] / [rend., közread. a] Eszterházy Károly Főiskola [etc.]. - [Eger] : EKF, [2007]. - 224 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
távoktatás - számítógépes oktatás - konferenciakiadvány
37.018.43 *** 681.3.004.14 *** 371.66/.69 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2683182]
MARC

ANSEL
UTF-812499 /2007.
Árvainé Libor Ildikó
   Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal : sokszínű matematika 3 / Árvainé Libor Ildikó, Murátiné Szél Edit. - Szeged : Mozaik, 2007. - 87 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-697-537-1 fűzött
matematika - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tantárgy - tanári segédkönyv - tanterv
372.47(072)
[AN 2679401]
MARC

ANSEL
UTF-812500 /2007.
Balázs Lórántné (1934-)
   Kémia : ennyit kell(ene) tudnod / Balázs Lórántné, J. Balázs Katalin. - Budapest : Akkord : Panem, 2007. - 473, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-545-487-7 fűzött : 1490,- Ft
kémia - tantárgy - középfokú oktatás - oktatási segédlet
372.854(075.3)
[AN 2688414]
MARC

ANSEL
UTF-812501 /2007.
Balkovitzné Cynolter Magda (1938-)
   Szövegértelmezések : tankönyveink népmeséi, állatmeséi / Balkovitzné Cynolter Magda. - 2. átd. kiad. - Szeged : Mozaik, 2007. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-963-697-377-3 fűzött
irodalom - tantárgy - mese - műelemzés - tanári segédkönyv
372.889.451.1(072) *** 398.21(=945.11)
[AN 2687788]
MARC

ANSEL
UTF-812502 /2007.
   Békéscsaba környéki tanyai iskolák, tanyai tanítók / összeáll. Hanó Pálné, Hanó Pál. - [Békéscsaba] : Javipa Nyip. Kft., 2007. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Csabai história, ISSN 1217-694X)
ISBN 978-963-06-2831-0 fűzött
Magyarország - Békéscsaba - általános iskola - iskolatörténet - tanya - pedagógus - memoár
373.3(439-2Békéscsaba)(091) *** 37(439)(092)(0:82-94)
[AN 2680297]
MARC

ANSEL
UTF-812503 /2007.
   Emlékek a Pécsi Református Polgári Leányiskola életéből. - Pécs : Pécsi Ref. Kollégium Gimnáziuma és Ált. Iskolája, 2007. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Pécsi református kollégiumi füzetek, ISSN 1789-3623 ; 1.)
ISBN 978-963-06-3025-2 fűzött
Felsőbaranyai Református Egyházmegye Leánynevelő Intézete (Pécs)
Pécs - diákélet - polgári iskola - iskolatörténet - 20. század - történelmi forrás - memoár
371.8(439-2Pécs)(0:82-94) *** 373.47(439-2Pécs)"193/194"(093)
[AN 2679181]
MARC

ANSEL
UTF-812504 /2007.
   Évgyűrűk 15 : 1992-2007 / [szerk. Voit Pál] ; [közread. a] Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. - [Tatabánya] : MÜTF, [2007]. - 318 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8445-23-0 fűzött
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya)
Tatabánya - főiskola - gazdaságtan - iskolai évkönyv
378.633(439-2Tatabánya)(058)
[AN 2681912]
MARC

ANSEL
UTF-812505 /2007.
Fisher, Robert
Games for thinking (magyar)
   Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal / Robert Fisher ; [ford. Kocsis Anikó]. - 3. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2007. - 171 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-16-2589-9 fűzött
gondolkodásfejlesztés
37.025.7 *** 371.382
[AN 2687795]
MARC

ANSEL
UTF-812506 /2007.
   Fizika : ennyit kell(ene) tudnod / Gulyás János [et al.]. - Budapest : Akkord : Panem, 2007. - 342 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-545-488-4 fűzött : 1490,- Ft
fizika - tantárgy - középfokú oktatás - oktatási segédlet
372.853(075.3)
[AN 2688422]
MARC

ANSEL
UTF-812507 /2007.
Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna
   Informatika kisiskolásoknak : 4. évfolyam : módszertani kézikönyv / Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna, Ridzi Gizella, Schlotter Judit ; [rajz. Balogh Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 55 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5917-8 fűzött
informatika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.868.13(072)
[AN 2680490]
MARC

ANSEL
UTF-812508 /2007.
   Jubileumi évkönyv : 25 éves a Kossuth Lajos Általános Iskola épülete : visszaemlékezések, életképek. - Szeged ; [Szőreg] : [Kossuth L. Ált. Isk.], 2007. - 118 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2658-3 fűzött
Kossuth Lajos Általános Iskola (Szőreg)
Szőreg - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Szőreg)(058)
[AN 2678662]
MARC

ANSEL
UTF-812509 /2007.
Kézi Erzsébet
   Tanítóképzés Sárospatakon a két világháború között / Kézi Erzsébet ; [a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar kiadványa]. - [Sárospatak] : ME Comenius Tanítóképző Főisk. Kar., 2007. - 76 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7299-39-1 fűzött
Sárospataki Tanítóképző Intézet
Sárospatak - pedagógusképzés - két világháború közötti időszak - iskolatörténet
378.637(439-2Sárospatak)"192/195"
[AN 2683193]
MARC

ANSEL
UTF-812510 /2007.
   Kézikönyv a szakmai vizsgák szervezéséhez / [... szerk. Henczi Lajos] ; [közread. a] MKIK, NSZFI. - Budapest : MKIK : NSZFI, 2007. - 373 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-9008-90-8 fűzött
Magyarország - szakképzés - vizsga - útmutató - elektronikus dokumentum
371.27(036) *** 377(439)
[AN 2681500]
MARC

ANSEL
UTF-812511 /2007.
   Kihívások és válaszok a felsőoktatásban : a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0 sz. projekt eredményeit bemutató konferencia előadásai / [szerk. ... Albertné Herbszt Mária] ; [kiad. Eötvös József Főiskola ...]. - Baja : EJF, [2007]-. - 24 cm
felsőoktatás - konferenciakiadvány
378 *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2661544]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2007]. - 162 p. : ill., főként színes
A konferenciát 2007. jún. 1-én Baján tartották
ISBN 978-963-7290-54-1 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - konferenciakiadvány
378(439) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2682633] MARC

ANSEL
UTF-812512 /2007.
Mándics Dezső
   Biológia : ennyit kell(ene) tudnod / Mándics Dezső, Molnár Katalin. - Budapest : Akkord : Panem, 2007. - 330 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-545-485-3 fűzött : 1490,- Ft
biológia - tantárgy - középfokú oktatás - oktatási segédlet
372.857(075.3)
[AN 2688216]
MARC

ANSEL
UTF-812513 /2007.
Nagy József (1930-)
   Kompetencialapú kritériumorientált pedagógia / [Nagy József]. - Szeged : Mozaik, 2007. - 383 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 347-371.
ISBN 978-963-697-541-8 kötött
didaktika - módszertan
37.02 *** 371.3
[AN 2681538]
MARC

ANSEL
UTF-812514 /2007.
Ponsard, Christine (1956-2004)
La foi en familie (magyar)
   Hit a családban / Christine Ponsard ; [ford. Kisdi Klára] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Kat. Közösség, 2007. - 279, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86765-8-0 fűzött
családi nevelés - erkölcs - hit
37.018.1 *** 173 *** 211
[AN 2683053]
MARC

ANSEL
UTF-812515 /2007.
   A somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 60 éves jubileumi kiadványa, 1946-2006 / [... szerk. Horváth Ilona]. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2006. - 211 p. : ill. ; 20 cm
A somogyvári Gyógypedagógiai Intézet 60 éve (borító- és gerinccím)
Fűzött
Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Somogyvár)
Somogyvár - gyógypedagógia - óvoda - általános iskola - szakiskola - diákotthon - gyermekotthon - évkönyv
37(439-2Somogyvár)(058) *** 376.2/.4
[AN 2682620]
MARC

ANSEL
UTF-812516 /2007.
Takács János
   Útmutató a diákönkormányzatok működéséhez : hasznosítható módszerek, ötletek a Békés Megyei Németh László Középiskolai Kollégium Diákok Önálló Köztársaságából / szerző Takács János. - [Békés] : Békés M. Németh L. Középiskolai Kollégium, 2007. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - diákjog - diákönkormányzat
371.515(439) *** 371.83(439)
[AN 2682918]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12517 /2007.
Boda Attila
   Pókerakadémia : így játsszunk texas hold'emet / Boda Attila. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2007. - 126 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 119-122.
ISBN 978-963-8103-70-3 fűzött
kártyajáték
794.42
[AN 2681921]
MARC

ANSEL
UTF-812518 /2007.
Brümmer, Elmar
Sport (magyar)
   Sport / írta Elmar Brümmer és Jürgen Zeyer ; ill. Nikolaj Smirnov ; [ford. Frenkel Attila]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2007. - 60 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-9446-90-8 kötött
sport
796
[AN 2682331]
MARC

ANSEL
UTF-812519 /2007.
   Fél évszázad kék-sárgában : 1957-1969 KMTK, 1969-1992 Kazincbarcika Vegyész Sportegyesület, 1992-2007 KBSC / [kiad. KBSC FC Kft.]. - [Kazincbarcika] : KBSC FC Kft., [2007]. - 122 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Összeáll. Hernádi Pál
ISBN 978-963-06-3801-2 fűzött
Kazincbarcikai Sport Club
Kazincbarcika - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332.093(439)"195/200" *** 061.2(439-2Kazincbarcika)
[AN 2683079]
MARC

ANSEL
UTF-812520 /2007.
András (1940-)
   Melbourne 1956 / Kő András. - Budapest : Nemzet Lap- és Kvk., 2006. - 229, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-86773-5-X kötött : 3960,- Ft
Melbourne - olimpia - 20. század - történelmi forrás
796.032(94-2Melbourne)"1956"(093)
[AN 2683633]
MARC

ANSEL
UTF-812521 /2007.
Nagy Zoltán (1963-)
   Magyar csapatok kupamérkőzései : Union européenne de football association kupa, 1971-1991 / Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2007. - 28 p. ; 21 cm. - (Magyar sporthistóriák, sporttörténetek, sportesemények ; 9.)
ISBN 978-963-87374-8-9 fűzött
Magyarország - labdarúgás - nemzetközi verseny - 20. század - sporttörténet
796.332(439)"197/199"
[AN 2681828]
MARC

ANSEL
UTF-812522 /2007.
Németh Zoltán
   Sakkozzatok! : 1-50 : a MSV magazin népszerű rovatának gyűjteményes kiadása / Németh Zoltán. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 51 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar sakkvilág füzetek, ISSN 1786-8769 ; 30.)
ISBN 978-963-9750-07-4 fűzött : 590,- Ft
sakk
794.1
[AN 2681568]
MARC

ANSEL
UTF-812523 /2007.
   Olajozott aranyeső : a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub sikertörténete, 1959-2007 / [írta és szerk. Gelei József, Molnár Ádám, Varga Csaba]. - Szolnok : Új Néplap [Szerk.], [2007]. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9631-05-2 fűzött
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub
Szolnok - kosárlabda - sportegyesület - sporttörténet
796.323(439-2Szolnok)Szolnoki_Olaj_K._K.(091) *** 061.2(439-2Szolnok)
[AN 2683155]
MARC

ANSEL
UTF-812524 /2007.
Petró Lajos (ifj.)
   Motorozás mindenkinek : [a motorozás gyakorlati kézikönyve] / ifj. Petró Lajos. - Budapest : Optimum Marketing Kft., 2007. - 241 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2096-3 fűzött
motorkerékpársport
796.72
[AN 2682246]
MARC

ANSEL
UTF-812525 /2007.
Pintér József (1953-)
   1000 rook endings = 1000 Turmendspiele = 1000 finales de tours = 1000 bástyavégjáték / József Pintér. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 432 p. : ill. ; 22 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 8.)
ISBN 978-963-9750-00-5 kötött
sakk
794.1
[AN 2681574]
MARC

ANSEL
UTF-812526 /2007.
   Squadra azzurra : az olasz labdarúgó-válogatott hivatalos mérkőzései / [szerk.] Lőrincsik László, Nagy Zoltán. - Salgótarján : Fortinvest, 2006-. - ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87204-0-5
ISBN 963-87204-0-9
Olaszország - labdarúgás - nemzetközi verseny
796.332.093(45)
[AN 2621068]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1938-1970. - 2007. - 28 p.
ISBN 978-963-87204-2-9 fűzött
Olaszország - labdarúgás - nemzetközi verseny - 20. század
796.332.093(45)"1938/1970"
[AN 2681818] MARC

ANSEL
UTF-812527 /2007.
Tsatsouline, Pavel
Enter the kettlebell (magyar)
   Kezdd el a kettlebellt! : az orosz erőemberek titka / Pavel Tsatsouline ; [ford. Végh Gabriella]. - Budapest : Jaffa, 2007. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9604-44-5 fűzött : 3990,- Ft
body building
796.894
[AN 2679382]
MARC

ANSEL
UTF-812528 /2007.
   Az UEFA Bajnokok Ligája nagykönyve / szerk. Ferkai Marcell, Ládonyi László ; a szerk. mtársai Kormanik Zsolt, Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 480 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7046-91-9 kötött : 9980,- Ft
Európa - labdarúgás - ezredforduló - nemzetközi verseny
796.332.093.1(4)"1992/2007"
[AN 2681518]
MARC

ANSEL
UTF-812529 /2007.
Vakulya Norbert (1975-)
   Fejtörők erdeje : fantasztikus játékkönyv / Winston Northenlight. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - [218] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 57.)
ISBN 978-963-9566-62-0 fűzött : 1490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2682034]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12530 /2007.
   30 év, 30 művész, 30 kép : Madách Imre Művelődési Központ. - Vác : Madách I. Műv. Közp., [2007]. - [35] p. : ill., főként színes ; 19 cm
Fűzött
Vác - festészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439-2Vác) *** 061.4(439-2Vác)
[AN 2680320]
MARC

ANSEL
UTF-812531 /2007.
Aigner Géza
   Szent Márton és Savaria : tárlatvezető a szombathelyi Szent Márton Látogatóközpont kiállításához : Führer zur Ausstellung des Besucherzentrums Sankt Martin in Szombathely / [összeáll. ... Aigner Géza] ; [... megjelenteti ... Szent Márton Plébánia]. - Szombathely : B.K.L. K. : Szt. Márton Plébánia, cop. 2007. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2763-4 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Szombathely - Savaria - régészet - templom - szent - múzeumi katalógus
069(439-2Szombathely)(036) *** 726.54(439-2Szombathely) *** 904(398.6-2Savaria) *** 904(439-2Szombathely) *** 235.3(092)Martin_de_Tours
[AN 2682429]
MARC

ANSEL
UTF-812532 /2007.
   Az álom arcai : Csepel Galéria Művészetek Háza, 2007. október 4-26. / [a kiállítást Kováts Albert rend.] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társasága, [2007]. - 27 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87354-1-6 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2680128]
MARC

ANSEL
UTF-812533 /2007.
Dannaud, Sylvie (1946-)
Musique et danse (magyar)
   Zene és tánc / Sylvie Dannaud, Gertrude Dordor ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Móra, 2007. - 43, [2] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Mesél a festmény, ISSN 1789-3631)
ISBN 978-963-11-8374-0 kötött : 2490,- Ft
Európa - festészet - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század - gyermekkönyv
75(4)"16/18"(02.053.2) *** 930.85(4)"16/18"(02.053.2)
[AN 2678982]
MARC

ANSEL
UTF-812534 /2007.
Dannaud, Sylvie (1946-)
Nos amis les animaux (magyar)
   Állatok tárlata / Sylvie Dannaud, Gertrude Dordor ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Móra, 2007. - 43, [2] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Mesél a festmény, ISSN 1789-3631)
ISBN 978-963-11-8373-3 kötött : 2490,- Ft
Európa - festészet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
75(4)"14/17"(02.053.2) *** 930.85(4)"14/17"(02.053.2)
[AN 2678974]
MARC

ANSEL
UTF-812535 /2007.
Dési Huber István (1895-1944)
   Dési Huber István (1895-1944) festőművész emlékkiállítása : Haas Galéria, Budapest, 2007. október 18-tól december 1-ig / [... vál., rend. és a katalógus szerkesztésében közrem. Haas János, Kopócsy Anna, Zsákovics Ferenc]. - [Budapest] : [Haas Galéria], [2007]. - 12 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Merítés a KUT-ból, ISSN 1588-8819 ; 11.)
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Dési_Huber_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2681131]
MARC

ANSEL
UTF-812536 /2007.
   DNM / [... szerk. ... Süli-Zakar Szabolcs] ; [... rend. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ..., Főnix Rendezvényszervező Kht. ...]. - [Debrecen] : [Főnix Rendezvényszervező Kht.], [2007]. - [64] p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
A 2006. aug. 1-18. között tartott 1. Debreceni Nemzetközi Művésztelep katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87479-0-7 fűzött
Debrecen - képzőművészet - fotóművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 77.04(100)"200" *** 061.28(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2682800]
MARC

ANSEL
UTF-812537 /2007.
Fehér László (1953-)
   Művek, 1975-2007 : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum : [Budapest, 2007. június 21 - szeptember 16. ...] = Works, 1975-2007 / Fehér László ; [kurátor és szerk. ... Néray Katalin]. - [Budapest] : Lumú ; Pécs : Alexandra, 2007. - 278 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 978-963-370-333-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Fehér_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2679335]
MARC

ANSEL
UTF-812538 /2007.
   Festőrajzok : Várnegyed Galéria, 2006. szeptember 13 - október 18. / [... szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2006]. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
ISBN 978-963-87354-0-9 fűzött
ISBN 963-87354-0-6
Magyarország - rajzművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
741(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2680363]
MARC

ANSEL
UTF-812539 /2007.
   Graphicum : mai magyar tervezőgrafika : Hungarian graphic design now / [... szerk. Németh Levente]. - Budaörs : Enter Studio 98, cop. 2007. - 207 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2107-6 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - alkalmazott grafika - ezredforduló
766(439)"200"
[AN 2681319]
MARC

ANSEL
UTF-812540 /2007.
Hammick, Rose
Christmas inspiration (magyar)
   Karácsonyi ötletek : stílusos ajándékok és dekorációk / Rose Hammick, Charlotte Packer ; Jo Tyler fényképeivel. - Pécs : Alexandra, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-251-2 kötött
díszítőművészet - karácsony
745 *** 398.332.416
[AN 2682435]
MARC

ANSEL
UTF-812541 /2007.
Harmati Gergely (1969-)
   Horetzky. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2007. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-06-2919-5 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Harmati_G.
[AN 2679282]
MARC

ANSEL
UTF-812542 /2007.
Harsányi Gézáné
   Kálló kincsei / Harsányi Gézáné ; kiad. Nagykálló Város Önkormányzata. - Nagykálló : Önkormányzat, 2007. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-217-114-4 fűzött
Nagykálló - képzőművészet - művelődéstörténet
73/76(439-2Nagykálló)(092) *** 930.85(439-2Nagykálló)
[AN 2680010]
MARC

ANSEL
UTF-812543 /2007.
Hermann Zoltán (1954-)
   Széljegyzet : foltok, vonalak, hegyek : 1997-2006 = Marginal note : patches, drawing lines, spikes / Hermann Zoltán. - Budapest : Hermann Z., 2007. - 27 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-2546-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Hermann_Z.
[AN 2680352]
MARC

ANSEL
UTF-812544 /2007.
   Hidak Nógrád megyében / [szerk. Tóth Ernő] ; [közread. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - [Budapest] : Közlekedésfejlesztési Koordinációs Közp., 2007. - 168 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Megj. a 2007-ben Salgótarjánban tartott 48. Hídmérnöki Konferencia alkalmából. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3051-1 kötött
Nógrád (megye) - híd - helyismeret
725.95(439.131) *** 908.439.131
[AN 2682019]
MARC

ANSEL
UTF-812545 /2007.
   Hídjaink : a római örökségtől a mai óriásokig / Hajós Bence [et al.] ; [szerk. Kara Katalin, Tóth Ernő] ; [fotók Gyukics Péter] ; [... kiad. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - Budapest : Közlekedésfejlesztési Koordinációs Közp., 2007. - 173 p. : ill., főként színes ; 20x25 cm
ISBN 978-963-06-3045-0 fűzött
Magyarország - híd
725.95(439)
[AN 2682017]
MARC

ANSEL
UTF-812546 /2007.
Janáky István (1938-)
   Id. Janáky István könyve / Janáky István, Janáky György ; [... közrem. és az irodalomjegyzéket összeáll. Ferkai András] ; [... fényképek ... Gyugyi Péter ... Janáky György]. - [Budapest] : Terc, cop. 2007. - 240 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 236-240.
ISBN 978-963-9535-58-9 kötött : 6800,- Ft
Janáky István (1901-1966) (id.)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Janáky_I._id.
[AN 2680083]
MARC

ANSEL
UTF-812547 /2007.
   Kisgrafika 2006 : [Újpest Galéria, Budapest, 2006. XII. 21 - 2007. I. 14.] = Small graphic forms / [szerk. Butak András] ; [rend., közread. a Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusművészek Szövets., [2007]. - [164] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-87104-2-0 fűzött
ISBN 963-87104-2-X
Európa - Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 76(4)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2682737]
MARC

ANSEL
UTF-812548 /2007.
Kornis György (1927-)
   Kornis György, 80 : Budapest, 2007, Ernst Múzeum, Aulich Art Galéria. - [Budapest] : Artchivum, 2007. - 30 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-978-963-061-5)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kornis_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2680357]
MARC

ANSEL
UTF-812549 /2007.
Kovács László (1944-)
   Kovácsolásunkkal üzenni a jövőbe, nyomot hagyni a világban : [Kovács László PuTu kovácsművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2007. október 6 - december 14.] / [a kiállítást rend. Braskó Weibl Fukárek] ; [... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2007]. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 978-963-7376-52-8 fűzött
Magyarország - vasművesség - kovács - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
739.4(439)(092)Kovács_L. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2681211]
MARC

ANSEL
UTF-812550 /2007.
Kozyra, Katarzyna (1963-)
   In art dreams come true = A művészetben az álmok valóra válnak / Katarzyna Kozyra ; [... a tanulmányokat vál. Kopeczky Róna, ... a kiáll. kurátora] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Lumú, 2007. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Kész. a Budapesten, a Ludwig Múzeumban 2007. szeptember 18 - október 28-ig rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9537-15-6 fűzött
Lengyelország - szituatív művészet - képzőművész - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(438)(092)Kozyra,_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2679317]
MARC

ANSEL
UTF-812551 /2007.
Lengyel András (1950-)
Múzeum a Tisza partján (angol)
   Museum on the bank of the river Tisza : guide to Móra Ferenc Museum in Szeged / András Lengyel ; transl. by Endre Fischer. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 42 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7217-97-5 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
Szeged - múzeum - útmutató
069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679469]
MARC

ANSEL
UTF-812552 /2007.
Lengyel András (1950-)
   Múzeum a Tisza partján : ismertető a szegedi Móra Ferenc Múzeumról / Lengyel András. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 42 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7217-96-8 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
Szeged - múzeum - útmutató
069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679466]
MARC

ANSEL
UTF-812553 /2007.
Lengyel András (1950-)
Múzeum a Tisza partján (német)
   Museum an der Theiss : Vorstellung des Móra-Ferenc-Museums in Szeged / András Lengyel ; übers. von Anna Talpai-Kremser. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 42 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7217-98-2 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
Szeged - múzeum - útmutató
069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679473]
MARC

ANSEL
UTF-812554 /2007.
Máder Indira (1966-)
   Sursum corda / Máder Indira. - [Budapest] : Máder I., [2007]. - [35] p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3868-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Máder_I.
[AN 2681388]
MARC

ANSEL
UTF-812555 /2007.
   Magyar Papírművészeti Társaság, 1996-2006 : a társaság tíz éve képekben és szövegben. - Budapest : M. Papírművészeti Társ., [2007]. - 110 p. : ill. ; 26 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-1886-1 fűzött
Magyar Papírművészeti Társaság
Magyarország - papírművészet - egyesület - ezredforduló
745.54(439)"199/200" *** 061.2(439)Magyar_Papírművészeti_Társaság
[AN 2680450]
MARC

ANSEL
UTF-812556 /2007.
   A magyarok bejövetele / [szerk. Esztergályos Jenő]. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 47 p. : ill., főként színes ; 35 cm + mell. (33x364 cm)
Kész. Siklódi Csilla, Szűcs Árpád, Trogmayer Ottó munkáinak felhasználásával. - A képmagyarázatok angol és német nyelven is. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-465-040-9 velúr
Feszty Árpád (1856-1914). A magyarok bejövetele
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - panorámakép
75(439)(092)Feszty_Á. *** 75.044(439) *** 75.053(439)
[AN 2688579]
MARC

ANSEL
UTF-812557 /2007.
   Megmentett műkincsek, 2007 : Magyar Nemzeti Múzeum, ... 2007. 06. 29 - 09. 09. : [diplomamunka kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Magyar Nemzeti Múzeum] = Preserved art treasures, 2007 : Hungarian National Museum, ... 29. 06 - 09. 09. 2007 : [exhibition of diploma works, Hungarian University of Fine Arts, Hungarian National Museum] / [... rend. ... Bak Andrea, Görbe Katalin, Kovács Petronella] ; [szerk. ... Kovács Petronella] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - [Budapest] : MNM, [2007]. - 42 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - restaurálás - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"200" *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2680799]
MARC

ANSEL
UTF-812558 /2007.
Miller, Judith
Furniture (magyar)
   Képes bútor enciklopédia : [korok, stílusok, alkotók] / Judith Miller ; [ford. Frigyik László et al.]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 550 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9574-80-5 kötött : 14900,- Ft
iparművészet - művészettörténet - bútor - művelődéstörténet
749.1(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2681991]
MARC

ANSEL
UTF-812559 /2007.
   Museum ohne Grenzen = Múzeum határok nélkül = Muzej brez meja / [Texte Olaf Bockhorn et al.] ; [fotos Vedran Jerković et al.]. - [Zalaegerszeg] : [Göcseji Múz.], [2007]. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Göcseji Múzeum
ISBN 963-7205-45-4 fűzött
Freilichtmuseum Ensemble (Gerersdorf)
Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg)
Muzej na prostem (Rogatec)
Göcsej - Németszentgrót - Rogatec - falumúzeum - néprajz - útmutató
069(439-2Göcsej)(036) *** 069(436-2Németszentgrót)(036) *** 069(497.12-2Rogatec)(036) *** 39(398.6)
[AN 2681011]
MARC

ANSEL
UTF-812560 /2007.
   Muzej brez meja = Museum ohne Grenzen = Múzeum határok nélkül / [teksti Olaf Bockhorn et al.] ; [fotografije Vedran Jerković et al.]. - [Zalaegerszeg] : [Göcseji Múz.], [2007]. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Göcseji Múzeum
Fűzött (hibás ISBN 963-7205-45-4)
Muzej na prostem (Rogatec)
Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg)
Freilichtmuseum Ensemble (Gerersdorf)
Göcsej - Rogatec - Németszentgrót - falumúzeum - néprajz - útmutató
069(439-2Göcsej)(036) *** 069(497.12-2Rogatec)(036) *** 069(436-2Németszentgrót)(036) *** 39(398.6)
[AN 2681006]
MARC

ANSEL
UTF-812561 /2007.
   Múzeum határok nélkül = Museum ohne Grenzen = Muzej brez meja / [szöveg Olaf Bockhorn et al.] ; [fotók Vedran Jerković et al.]. - [Zalaegerszeg] : [Göcseji Múz.], [2007]. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Göcseji Múzeum
Fűzött (hibás ISBN 963-7205-45-4)
Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg)
Freilichtmuseum Ensemble (Gerersdorf)
Muzej na prostem (Rogatec)
Göcsej - Rogatec - Németszentgrót - falumúzeum - néprajz - útmutató
069(439-2Göcsej)(036) *** 069(497.12-2Rogatec)(036) *** 069(436-2Németszentgrót)(036) *** 39(398.6)
[AN 2680994]
MARC

ANSEL
UTF-812562 /2007.
Nagy Gábor (1949-)
   Fűkatedrálisok / Nagy Gábor ; [közread. a] Magyar Nemzeti Galéria, "Társalgó" Galéria. - [Budapest] : MNG : "Társalgó" Galéria, cop. 2007. - 83 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 83. - Számozott, dedikált példány: 100
ISBN 978-963-7432-96-5 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Nagy_G.
[AN 2680102]
MARC

ANSEL
UTF-812563 /2007.
Nagy Imre (1955-)
A Képzőművészeti Gyűjtemény (angol)
   The Fine Art Collection : guide to the permanent exhibition of Móra Ferenc Museum / Imre Nagy, Tamás Szabó ; transl. by Andrea Vén. - Szeged : Móra Múz., 2007. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Collection of Fine Arts
ISBN 978-963-9804-03-6 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged). Képzőművészeti Gyűjtemény
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - múzeumi katalógus
75(439)"18/19" *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679818]
MARC

ANSEL
UTF-812564 /2007.
Nagy Imre (1955-)
   A Képzőművészeti Gyűjtemény : kiállításvezető a Móra Ferenc Múzeum állandó kiállításához / Nagy Imre, Szabó Tamás. - Szeged : Móra Múz., 2007. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-02-9 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged). Képzőművészeti Gyűjtemény
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - múzeumi katalógus
75(439)"18/19" *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679809]
MARC

ANSEL
UTF-812565 /2007.
Nagy Imre (1955-)
A Képzőművészeti Gyűjtemény (német)
   Sammlung der Bildenden Kunst : Ausstellungsführer zu den ständigen Ausstellungen des Móra-Ferenc-Museums / Imre Nagy, Tamás Szabó ; übers. von Anna Talpai-Kremser. - Szeged : Móra Múz., 2007. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-04-3 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged). Képzőművészeti Gyűjtemény
Magyarország - Szeged - festészet - 19. század - 20. század
75(439)"18/19" *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679826]
MARC

ANSEL
UTF-812566 /2007.
Nagy Imre (1955-)
A Lucs-gyűjtemény (angol)
   Lucs Collection : guide to the permanent exhibition of Móra Ferenc Museum / Imre Nagy ; transl. by Andrea Vén. - Szeged : Móra Múz., 2007. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-06-7 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged). Lucs-gyűjtemény
Magyarország - Szeged - festészet - magángyűjtemény - múzeum - 19. század - 20. század - útmutató
75(439)"18/19" *** 069.017(439)Lucs-gyűjtemény *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679508]
MARC

ANSEL
UTF-812567 /2007.
Nagy Imre (1955-)
   A Lucs-gyűjtemény : kiállításvezető a Móra Ferenc Múzeum állandó kiállításához / Nagy Imre. - Szeged : Móra Múz., 2007. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-05-0 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged). Lucs-gyűjtemény
Magyarország - Szeged - festészet - magángyűjtemény - múzeum - 19. század - 20. század - útmutató
75(439)"18/19" *** 069.017(439)Lucs-gyűjtemény *** 069(439-2Szeged)(036)
[AN 2679501]
MARC

ANSEL
UTF-812568 /2007.
Nagy Imre (1955-)
A Lucs-gyűjtemény (német)
   Die Lucs-Sammlung : Ausstellungsführer zu den ständigen Ausstellungen des Móra-Ferenc-Museums / Imre Nagy ; übers. von Anna Talpai-Kremser. - Szeged : Móra Múz., 2007. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9804-07-4 fűzött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged). Lucs-gyűjtemény
Magyarország - Szeged - festészet - magángyűjtemény - múzeum - 19. század - 20. század - útmutató
069(439-2Szeged)(036) *** 75(439)"18/19" *** 069.017(439)Lucs-gyűjtemény
[AN 2679517]
MARC

ANSEL
UTF-812569 /2007.
Orosz Péter (1956-)
   Márk Lajos festőművész élete és munkássága / írta Orosz Péter. - Budapest : Duna Palota, 2007. - 69, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8036-98-8 fűzött
Márk Lajos (1867-1942)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(439)(092)Márk_L.
[AN 2678958]
MARC

ANSEL
UTF-812570 /2007.
Országos Kisplasztikai Biennálé (20.) (2007) (Pécs)
   XX. Országos Kisplasztikai Biennále : Vasarely Múzeum, Pécs, 2007. március 25 - április 22. = 20th National Small Sculpture Biennial / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Sárkány József]. - Pécs : JPM, [2007]. - 131 p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 107.)
ISBN 978-963-7211-96-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - kisplasztika - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"200" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2680469]
MARC

ANSEL
UTF-812571 /2007.
Paizs László (1935-)
   Tárgykollázsok : tárgy, associácó[!], szobrok = Subjekt[!] collages : subjekt[!], association, sculptures / Paizs László. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - [40] p. : ill., főként színes ; 29 cm
A Budapesten 2007. máj. 19 - jún. 17. között rendezett kiállítás katalógusa. - Borítócím: Paizs. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Paizs_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2682814]
MARC

ANSEL
UTF-812572 /2007.
   Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj, 2007 : Dezső Tamás, Fabricius Anna, László Gergely, Tóth Szilvi = József Pécsi Fine Art Photography Grant / [szerk. ... Csizek Petra] ; [kiad. a Mai Manó Ház]. - Budapest : Mai M. Ház, 2007. - [32] p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Budapesten 2007. márc. 20 - máj. 14. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-87620-0-9 fűzött
Dezső Tamás (1978-)
Fabricius Anna (1980-)
László Gergely (1979-)
Tóth Szilvi (1976-)
Magyarország - fotóművészet - ösztöndíj - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 06.063 *** 061.4(439-2Bp.)"2007" *** 378.34(439)
[AN 2682727]
MARC

ANSEL
UTF-812573 /2007.
   Play art : Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, [2007]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten 2007. máj. 15 - jún. 22. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2682739]
MARC

ANSEL
UTF-812574 /2007.
Pottery barn home (magyar)
   Varázslatos otthon / vez. szerk. Clay Ide ; szerk. Samantha Moss ; [... ford. Bíró Júlia és T. Bíró Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 368 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9574-95-3 kötött : 9900,- Ft
lakáskultúra - lakberendezés
747 *** 643/645
[AN 2681986]
MARC

ANSEL
UTF-812575 /2007.
Skolnik, Lisa
Retro modern (magyar)
   A retro / Lisa Skolnik ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Építészet és design, ISSN 1789-3763)
ISBN 963-9574-93-7 kötött : 3990,- Ft
lakásművészet - lakberendezés - modern építészet - művészi bútor
747 *** 643/645 *** 72.036/.038 *** 749.1
[AN 2683642]
MARC

ANSEL
UTF-812576 /2007.
   Stróbl Alajos és a szobrász mesteriskola : [... Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2006. szeptember 18 - október 20.] = Alajos Stróbl and the master school of sculpture : [... Hungarian University of Fine Arts, 18th September - 20th Oktober 2006] / [a kiállítás kurátorai Blaskóné Majkó Katalin, Körösényi Tamás, Nagy Ildikó] ; [... szerk. B. Majkó Katalin, Nagy Ildikó] ; [közread. a] Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány. - [Budapest] : M. Képzőműv. Egy. : Stróbl A. Emlékhely Alapítvány, 2006. - 63 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Strobl Alajos (1856-1926)
Budapest. 6. kerület - Magyarország - szobrász - képzőművészet - művészeti oktatás - századforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Strobl_A. *** 372.87(439-2Bp.)"189/191" *** 73/76(439-2Bp.VI.) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2680338]
MARC

ANSEL
UTF-812577 /2007.
Szablyár Péter (1948-)
Toronymagasan (angol)
   Sky-high / Péter Szablyár ; [transl. by Ákos Farkas]. - Budapest : City Hall, 2007. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Our Budapest, ISSN 1215-8909)
ISBN 978-963-9669-09-3 fűzött : 800,- Ft
Budapest - torony - toronyház - útmutató
72.011.27(439-2Bp.)(036)
[AN 2678996]
MARC

ANSEL
UTF-812578 /2007.
Szakács Imre (1948-)
   Ég és föld között : [Szakács Imre festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2007. július 19 - szeptember 30.] / [a kiállítást rend. Braskó Fukárek] ; [... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2007]. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 978-963-7376-51-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szakács_I. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2681215]
MARC

ANSEL
UTF-812579 /2007.
Szakál Ernő (1913-2002)
   Kőfaragók műhelytitkai / Szakál Ernő ; [... az előszót írta és a függeléket összeáll. Dávid Ferenc] ; [közread. a] Magyar Kőszövetség. - [Budapest] : M. Kőszövets., 2007. - 130 p. : ill. ; 22x27 cm
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-963-06-2262-2 kötött : 5000,- Ft
szobrászat - kőfaragóipar - ókor - középkor - művelődéstörténet
736.2.032 *** 736.2.033 *** 930.85
[AN 2682004]
MARC

ANSEL
UTF-812580 /2007.
Szentiványi Árpád
   Szemünk fénye a gyermek, nem a [kutya] / Szentiványi Árpád. - [Kaposvár] : Szentiványi Á., 2007. - [28] p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
A főcímben a "kutya" kifejezés szimbólummal jelölve. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2659-0 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - gyermek - fényképalbum
77.04(439)(092)Szentiványi_Á. *** 316.37-053.2(084.12)
[AN 2680861]
MARC

ANSEL
UTF-812581 /2007.
Szunyoghy András (1946-)
   A madarak összehasonlító művészeti anatómiája / rajz. Szunyoghy András ; írta Fehér György ; szerk. Fehér György és Ujhelyi Péter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 303 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 978-963-09-5557-7 kötött : 6500,- Ft
képzőművészet - anatómia - madár
743 *** 598.2
[AN 2681290]
MARC

ANSEL
UTF-812582 /2007.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Szobrok városa, Tatabánya / Takácsné Csente Júliánna ; [a fotókat kész. Illényi István]. - [Tatabánya] : Magánkiad., [2007]. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3181-5 fűzött
Tatabánya - emlékmű - szobor
725.945(439-2Tatabánya)
[AN 2681906]
MARC

ANSEL
UTF-812583 /2007.
   Tankó Judit. - [Budapest] : Tankó J., [2007]. - [59] p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-1877-9 fűzött
Tankó Judit (1941-)
Magyarország - iparművész - textilművészet - divattervezés - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Tankó_J. *** 687.01:745(439)(092)Tankó_J.
[AN 2682807]
MARC

ANSEL
UTF-812584 /2007.
   Terepszemle : 2. DNM : 2007. 07. 21 - 08. 09. = Survey / [... szerk. ... Süli-Zakar Szabolcs] ; [... rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, ... Főnix Rendezvényszervező Kht. ...]. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - [38] p. : ill. ; 15x22 cm
Fűzött
Európa - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(4)"200" *** 061.28(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2682734]
MARC

ANSEL
UTF-812585 /2007.
Vadas József (1946-)
   Modern és posztmodern : az Eiffel-toronytól a Proust-fotelig / Vadas József. - [Budapest] : Geopen, 2006. - 232 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 323.
ISBN 963-9574-90-2 kötött : 6990,- Ft
építészet - iparművészet - formatervezés - modern művészet - posztmodern
72.036/.038(100) *** 745/749 *** 658.512.2 *** 7.036/.038
[AN 2681963]
MARC

ANSEL
UTF-812586 /2007.
Vasarely, Victor (1906-1997)
   Victor Vasarely : Bilder, Graphiken und Objekte aus dem Vasarely Museum in Pécs : [dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung Victor Vasarely im Kunstmuseum Bayreuth, 04. Februar bis 22. April 2007] / [Red. József Sárkány] ; [Hrsg. Janus Pannonius Museum]. - Pécs : Janus Pannonius Museum, [2007]. - [90] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [15-16].
ISBN 978-963-7211-95-9 * kötött (hibás ISBN 978-963-721-95-9)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 061.4(430-2Bayreuth)
[AN 2680053]
MARC

ANSEL
UTF-812587 /2007.
Vigh Tamás (1926-)
   Vígh Tamás szobrász : [Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum, Oratórium] : [the Municipal Picture Gallery, Museum Kiscell, Oratory] : [... 2007. július 12 - szeptember 2.] / [a katalógust szerk. ... Hetényi Ágnes, Bognár Tünde] ; [a kiállítást rend. ... Fitz Péter, Hetényi Ágnes] ; [tanulmány ... Kovalovszky Márta, Rozgonyi Iván]. - [Budapest] : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., [2007]. - 176 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 139.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-9340-65-7 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Vigh_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2680418]
MARC

ANSEL
UTF-812588 /2007.
Zima Szabolcs
   Remekművek : [a világ leghíresebb festményei és szobrai] / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007. - 111 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-7818-99-8 kötött
festészet - szobrászat
75(100) *** 73(100)
[AN 2683497]
MARC

ANSEL
UTF-812589 /2007.
Zombori Lajos
   Magyar közlekedési bárcák / Zombori Lajos, Tóth József. - Budapest : Martin Opitz, 2007. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 963-86998-2-5 fűzött (hibás ISBN 978-86998-2-5-000)
Magyarország - érem - közlekedés - díjszabás
737.3(439) *** 656
[AN 2679881]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12590 /2007.
   Balázs Árpád zeneszerző Balatonfüred város díszpolgára : válogatás munkássága dokumentumaiból, különös tekintettel balatoni kötődéseire / [összeáll., szerk. Balázs Ágnes]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2007. - 109 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 34.)
Bibliogr.: p. 58-67.
ISBN 978-963-87621-2-2 fűzött
Balázs Árpád (1937-)
Magyarország - Balatonfüred - zeneszerző - helyismeret - 20. század - ezredforduló - zeneművek katalógusa - életrajz
78.071.1(439)(092)Balázs_Á. *** 908.439-2Balatonfüred *** 781.97Balázs_Á.
[AN 2682055]
MARC

ANSEL
UTF-812591 /2007.
Bárdos Kornél (1921-1993)
   Győr zenéje a 17-18. században / Bárdos Kornél ; a művek tematikus jegyzékét összeállította Vavrinecz Veronika ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2007. - 455 p. : ill., kotta ; 25 cm
Bibliogr.: 434-440. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-05-8503--3 kötött : 6500,- Ft
Győr - zenei élet - 17. század - 18. század
78.05(439Győr)"16/17"
[AN 2690090]
MARC

ANSEL
UTF-812592 /2007.
Brauer-Benke József (1970-)
   Afrikai hangszerek / Brauer-Benke József. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 131 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-963-9683-59-4 fűzött : 1800,- Ft
Afrika - hangszer
681.81(6)
[AN 2682958]
MARC

ANSEL
UTF-812593 /2007.
Korényi Lajos
   Zenei élet Ózdon : az Erkel Ferenc Zeneiskola 50 éves története / írta Korényi Lajos ; [... kiad. Ózd Város Önkormányzata]. - Ózd : Önkormányzat, [2007]. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3808-1 fűzött
Erkel Ferenc Zeneiskola (Ózd)
Ózd - zenei élet - zeneiskola - általános iskola
78.05(439-2Ózd)(091) *** 373.3:78(439-2Ózd)
[AN 2683076]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12594 /2007.
   Darvas Iván emlékkönyv / [főszerk. Vince Mátyás]. - Budapest : MTI, [2007]. - 127 p. : ill. ; 16 cm. - (Film, színház, muzsika, ISSN 1789-3712 ; 1.)
ISBN 978-963-87576-1-6 kötött : 2450,- Ft
Darvas Iván (1925-2007)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
792.028(439)(092)Darvas_I.(084.12)
[AN 2682095]
MARC

ANSEL
UTF-812595 /2007.
Gifford, Clive (1966-)
The golden compass (magyar)
   Az arany iránytű : az arany iránytű világa : [filmkönyv] / Clive Gifford. - Pécs : Alexandra, 2007. - 45 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Borbás Mária
ISBN 978-963-370-360-1 fűzött
Egyesült Államok - játékfilm
791.43.071.1(73)(092)Weitz,_C.
[AN 2682450]
MARC

ANSEL
UTF-812596 /2007.
   Grindhouse : a filmtörténet tiltott korszaka : tanulmánykötet / [... Böszörményi Gábor és Kárpáti György szerk.]. - Budapest : Mozinet, 2007. - 243 p. : ill. ; 18 cm. - (Mozinet-könyvek, ISSN 1789-087X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3155-6 fűzött : 1990,- Ft
Egyesült Államok - filmtörténet - filmművészet - erotika - bűnügyi film - 20. század
791.43-312.4(73) *** 791.43-993(73)
[AN 2683340]
MARC

ANSEL
UTF-812597 /2007.
   Krétakörkép : Finnország / [... szerk. Merényi Anna]. - [Budapest] : [Krétakör Színház], cop. 2006. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Krétakör Színház
Fűzött
Finnország - színházművészet - ezredforduló - finn irodalom - színielőadás - dráma
792(480)"200"(092) *** 792.091(100) *** 894.541-2=945.11
[AN 2681371]
MARC

ANSEL
UTF-812598 /2007.
Magyar Filmszemle (38.) (2007) (Budapest)
   38. Magyar Filmszemle : 2007. január 30 - február 6. = 38th Hungarian Film Week / [... rendezője Magyar Mozgókép Közalapítvány, Magyar Filmművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Mozgókép Közalapítvány, 2007. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - filmművészet - ezredforduló - filmszemle
791.43(439)"200" *** 061.7(439-2Bp.)"2007"
[AN 2678615]
MARC

ANSEL
UTF-812599 /2007.
Sibley, Brian
The golden compass (magyar)
   Az arany iránytű : hivatalos filmkönyv / Brian Sibley. - Pécs : Alexandra, 2007. - 77, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-369-4 kötött
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század - játékfilm
791.43.071.1(73)(092)Weitz,_C.
[AN 2682355]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12600 /2007.
Ajkay Eszter
   Gyakorlati német nyelvtan / Ajkay Eszter. - Budapest : Akkord : Panem, 2007. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-545-486-0 fűzött : 1690,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2688243]
MARC

ANSEL
UTF-812601 /2007.
Antal Zsuzsanna
   Mittelstufe Deutsch B2 : Test- und Übungsbuch mit CD / Antal Zsuzsanna, Mohácsi János. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 199 p. : ill. ; 29 cm + 2 CD
ISBN 978-963-19-5990-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2680494]
MARC

ANSEL
UTF-812602 /2007.
Bogner István (1944-)
   Geschichte der deutschen Sprache im Überblick / Stephan Bogner. - 3. erw., überarb. Aufl. - Veszprém : Universitätverl. Veszprém, 2007. - 330 p. : ill. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Germanistischen Instituts an der Pannonischen Universität Veszprém, ISSN 1789-0179 ; 3.)
Bibliogr.: p. 301-317.
ISBN 978-963-9696-18-1 fűzött
német nyelv - nyelvtörténet - egyetemi tankönyv
803.0-53(075.8)
[AN 2680540]
MARC

ANSEL
UTF-812603 /2007.
Budai László (1934-)
   Élő angol nyelvtan : rendszeres kontrasztív grammatika sok példával / Budai László. - Budapest : Osiris, 2007. - 751 p. ; 25 cm. - (Osiris nyelvkönyvek)
ISBN 978-963-389-968-7 kötött : 4980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2682548]
MARC

ANSEL
UTF-812604 /2007.
   Cultural relations : brit, ausztrál, amerikai és kanadai országismereti nyelvkönyv / Jancsó [et al.] ; [szerk. Hajdú Réka]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007. - 322 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
Bibliogr.: p. 321-322.
ISBN 978-963-05-7722-9 fűzött
Nagy-Britannia - Ausztrália - Egyesült Államok - Kanada - angol nyelv - országismeret - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 908.410 *** 908.73 *** 908.94 *** 908.71
[AN 2687681]
MARC

ANSEL
UTF-812605 /2007.
Dévainé Angeli Mariann
   Angol nyelvtani gyakorlatok az alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Dévainé Angeli Mariann. - 2. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2007], cop. 1995. - 207 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9092-83-9 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2690291]
MARC

ANSEL
UTF-812606 /2007.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : [magyar nyelvkönyv külföldieknek] : Hungarian for foreigners : Ungarisch für Ausländer : hongrois pour étrangers : ungherese per stranieri / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2007-. - ill., részben színes ; 29 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2687640]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. jav. kiad., utánny. - 2007. - 163 p. + CD
ISBN 978-963-05-8443-2 fűzött
ISBN 963-05-8443-3
magyar nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 2687648] MARC

ANSEL
UTF-812607 /2007.
   Euro B2 : Modelltest : Euroexam : allgemeine Sprachprüfung Deutsch, Folge 1. - [Budapest] : [Euro Nyelvvizsga Kft.], cop. 2007. - 78 p. : ill. ; 30 cm + CD
Közread. az Euro Nyelvvizsga Kft.
ISBN 963-87223-9-8 * fűzött (hibás ISBN 963-87223-9-3)
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2679229]
MARC

ANSEL
UTF-812608 /2007.
   Euro B2 : practice test : euro exam : English for general purposes, set 3. - [Budapest] : [Euro Nyelvvizsga Kft.], cop. 2007. - 79 p. : ill. ; 30 cm + CD
Közread. az Euro Nyelvvizsga Kft.
ISBN 963-87223-7-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2679222]
MARC

ANSEL
UTF-812609 /2007.
   Euro C1 : practice test : euro exam : English for general purposes. - [Budapest] : [Euro Nyelvvizsga Kft.], cop. 2006. - 64 p. : ill. ; 30 cm + CD
Közread. az Euro Nyelvvizsga Kft.
ISBN 963-06-03689-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2679217]
MARC

ANSEL
UTF-812610 /2007.
   Euro C1 : practice test : euro exam : English for general purposes, set 2. - [Budapest] : [Euro Nyelvvizsga Kft.], cop. 2007. - 78 p. : ill. ; 30 cm + CD
Közread. az Euro Nyelvvizsga Kft.
ISBN 963-87223-6-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2679198]
MARC

ANSEL
UTF-812611 /2007.
Farkas Jenő
   Román nyelvtan / Farkas Jenő. - [Budapest] : Palamart, cop. 2007. - 232 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 963-86287-1-5 kötött : 4200,- Ft
román nyelv - nyelvtan
805.90-5(078)=945.11
[AN 2681785]
MARC

ANSEL
UTF-812612 /2007.
Gáspár Irma
   Kurz und gut : anekdoták, érdekességek a német kultúrkörből / Gáspár Irma ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2002. - 115 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-19-2389-6 fűzött
német irodalom - német nyelv - anekdota - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 830-36
[AN 2690358]
MARC

ANSEL
UTF-812613 /2007.
Horváthné Lovas Márta
   Német nyelvtani gyakorlatok alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Horváthné Lovas Márta. - Székesfehérvár : Lexika, [2007]. - 173, [3] p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9092-44-0 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0-5(079.1)=945.11
[AN 2687800]
MARC

ANSEL
UTF-812614 /2007.
Jobbágy Ilona
   General communication skills and exercises : munkafüzet / Jobbágy Ilona, Kelemen Ferenc. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1997. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-3901-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2687791]
MARC

ANSEL
UTF-812615 /2007.
Király Zsolt
   Blackbird : tanári kézikönyv, megoldókulcs és szövegkönyv / Király Zsolt. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 1998. - 114 p. ; 28 cm. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
ISBN 978-963-05-7536-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - tanári segédkönyv
802.0(079.1)(072)
[AN 2687693]
MARC

ANSEL
UTF-812616 /2007.
Mészáros Angéla
   Die verflixte Grammatik : német nyelvtani gyakorlókönyv kezdőknek és haladóknak / Mészáros Angéla. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2007]. - 180 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-3-5 fűzött : 1100,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2688437]
MARC

ANSEL
UTF-812617 /2007.
Molnos Angéla (1923-)
   Jövőnkért a magyar nyelv ügyében / Molnos Angéla ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért ... Közhasznú Alapítvány]. - Utánny. - Debrecen : Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány, 2006. - 182 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2003
ISBN 963-206-544-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvhelyesség
809.451.1-06
[AN 2687725]
MARC

ANSEL
UTF-812618 /2007.
Molnos Angéla (1923-)
   Szent és sérthetetlen : a tiszta magyar nyelv használatáról és elhallgatott gyökrendszeréről / Molnos Angéla ; [kiad. a Lélektani Szaknyelv Megújításáért ... Közhasznú Alapítvány]. - 4. kiad. - Debrecen : Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány, 2006. - 83 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61-65.
ISBN 963-229-539-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvhelyesség
809.451.1-06
[AN 2687742]
MARC

ANSEL
UTF-812619 /2007.
Navracsics Judit (1960-)
   Gyakorlókönyv az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz : középfok / Navracsics Judit. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2007]. - 143 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-86196-7-8 fűzött : 1400,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2690299]
MARC

ANSEL
UTF-812620 /2007.
Németh Ervin
   English reader, tests 4 fun #1 : [humoros tesztek angol nyelvtanulóknak, vizsgára készülőknek alap- és középfokon] / Németh Ervin. - Makó : AngolSuli, cop. 2007. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3132-7 fűzött : 1295,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2680535]
MARC

ANSEL
UTF-812621 /2007.
Ötvösné Vadnay Marianna (1954-)
   Segédkönyv az alapfokú "B" típusú angol nyelvvizsgákhoz / Ötvösné Vadnay Marianna. - Bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2007], cop. 2001. - 176 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9357-02-0 fűzött : 1790,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2687798]
MARC

ANSEL
UTF-812622 /2007.
Pálinkás Tímea
   Angol nyelvtan magyar fejjel : nulláról a nyelvvizsgákig / Pálinkás Tímea. - [Budapest] : Pálinkás T., cop. 2007. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-366-1 fűzött : 2500,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2678909]
MARC

ANSEL
UTF-812623 /2007.
Pató Marta
   Cseh : kompakt útiszótár / Pató Marta. - Szeged : Maxim, [2007]. - 255 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-9624-61-0 fűzött : 1280,- Ft
cseh nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=850
[AN 2682901]
MARC

ANSEL
UTF-812624 /2007.
Radenhausen, Rudolf
   Guten Appetit : német szakmai nyelvkönyv szakácsok, cukrászok számára : A2, B1 / német nyelvre és nyelvterületre adaptálta és ford. Rudolf Radenhausen ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Utánny. - Budapest : KIT : Heller F. Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., 2007, cop. 2005. - 380 p. : ill. ; 23 cm + CD
Kész. Kovács Andrásné és Vajda Tibor "Enjoy jour food" c. műve alapján
ISBN 963-637-250-0 fűzött
német nyelv - szaknyelv - cukrászat - konyhatechnika - főzés - nyelvkönyv - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11 *** 664.68 *** 641.5
[AN 2688199]
MARC

ANSEL
UTF-812625 /2007.
Siposs András
   Az indián nyelvek : a nyelvnevek magyar helyesírása : a nyelvrokonsági viszonyok, osztályozás / Siposs András. - [Budapest] : Mix-Mozaik Bt., cop. 2006. - 130 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-06-1528-0 fűzött
ISBN 963-06-1528-2
indián nyelvek
809.7/.8
[AN 2679440]
MARC

ANSEL
UTF-812626 /2007.
Steinerné Molnár Judit (1949-)
   Obučenie russkim slovosočetaniâm obraznogo haraktera = A képes orosz szókapcsolatok tanítása / Steiner-Molnár Judit. - Baja : EJF K., cop. 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 3.)
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 167-182.
ISBN 978-963-7290-53-4 fűzött
orosz nyelv - nyelvoktatás - frazeológia - módszertan
808.2-318 *** 371.3
[AN 2682705]
MARC

ANSEL
UTF-812627 /2007.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 2 : felmérő füzet / [szerzők Jürgen Weigmann ..., Françoise Laspeyres] ; [... átd. Baráthné Sóti Ildikó]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9489-66-0 * fűzött (hibás ISBN 979-963-9489-66-9)
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2687662]
MARC

ANSEL
UTF-812628 /2007.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 2 : munkafüzet / [szerzők Jürgen Weigmann, Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [a magyar változatot kész. Sominé Hrebik Olga, Müller József] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 116 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9489-65-3 * fűzött (hibás ISBN 979-963-9489-65-2)
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2687656]
MARC

ANSEL
UTF-812629 /2007.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 2 : tanári kézikönyv / [szerzők Jürgen Weigmann ..., Françoise Laspeyres]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 156 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-67-7 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
803.0(072)=945.11
[AN 2683564]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12630 /2007.
Károly Krisztina (1969-)
   Szövegtan és fordítás / Károly Krisztina. - Budapest : Akad. K., 2007. - 304 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 265-283.
ISBN 978-963-05-8517-0 kötött : 3200,- Ft
szövegtan - fordítás - egyetemi tankönyv
82.03(075.8) *** 801.73(075.8)
[AN 2683552]
MARC

ANSEL
UTF-812631 /2007.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   A deákos nemesi életforma és a neolatin verskultusz : Perecsényi Nagy László Orodias című kötetének kortársaihoz szóló versei / Tóth Sándor Attila. - Baja : EJF K., cop. 2007. - 258 p. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 4.)
Bibliogr.: p. 255-258.
ISBN 978-963-7290-50-3 fűzött
Perecsényi Nagy László (1771-1827). Orodias
Tertina Mihály (1750-1808)
Magyarország - újkori latin irodalom története - író - 18. század - 19. század
871(439)(092)Perecsényi_N._L. *** 871(439)(092)Tertina_M. *** 871(439)"17/18"
[AN 2682701]
MARC

ANSEL
UTF-812632 /2007.
Vadon Lehel (1942-)
   Az amerikai irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája Magyarországon 2000-ig / Vadon Lehel ; [közread. az] Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék. - Eger : EKF Líceum K., 2007. - 3 db : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9417-68-7 kötött
Magyarország - amerikai angol irodalom - amerikai angol irodalom története - nemzeti bibliográfia - szakbibliográfia
820(73)(091):016 *** 820-1/-9(73)=945.11:016 *** 015(439)".../2000"
[AN 2679735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - H. - 1275 p.
ISBN 978-963-9417-69-4
amerikai angol irodalom - amerikai angol irodalom története - nemzeti bibliográfia - szakbibliográfia
820(73)(091):016 *** 820-1/-9(73)=945.11:016 *** 015(439)".../2000"
[AN 2679739] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., I - R. - 1138 p.
ISBN 978-963-9417-70-0
Magyarország - amerikai angol irodalom - amerikai angol irodalom története - nemzeti bibliográfia - szakbibliográfia
820-1/-9(73)=945.11:016 *** 820(73)(091):016 *** 015(439)".../2000"
[AN 2679742] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., S - Z : általános bibliográfia, könyvészet. - 1243 p.
ISBN 978-963-9417-71-7
Magyarország - amerikai angol irodalom - amerikai angol irodalom története - nemzeti bibliográfia - szakbibliográfia
820(73)(091):016 *** 820-1/-9(73)=945.11:016 *** 015(439)".../2000"
[AN 2679746] MARC

ANSEL
UTF-812633 /2007.
Vígh Árpád (1943-)
   Kék mezőben fehér liliom : a francia-kanadai irodalom története / Vígh Árpád. - Budapest : Akad. K., 2007. - 267, [6] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 257-262.
ISBN 978-963-05-8509-5 kötött : 3990,- Ft
Kanada - Québec - francia nyelvű irodalom története
840(71)(091)
[AN 2678756]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12634 /2007.
   Az ezerarcú Móra Ferenc / szerk. Balogh Csilla ; [közread. a] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 22 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-963-9804-11-1 fűzött
Móra Ferenc (1879-1934)
Magyarország - író - régészet - etnográfus - 20. század - életrajz
894.511(092)Móra_F. *** 902(439)(092)Móra_F. *** 39.001(439)(092)Móra_F.
[AN 2679477]
MARC

ANSEL
UTF-812635 /2007.
Az ezerarcú Móra Ferenc (angol)
   The thousand faces of Ferenc Móra / ed. by Csilla Balogh ; transl. by Katalin Fejér ; [publ. by the] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 22 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-963-9804-12-8 fűzött
Móra Ferenc (1879-1934)
Magyarország - író - régészet - etnográfus - 20. század - életrajz
894.511(092)Móra_F. *** 902(439)(092)Móra_F. *** 39.001(439)(092)Móra_F.
[AN 2679483]
MARC

ANSEL
UTF-812636 /2007.
Az ezerarcú Móra Ferenc (német)
   Die tausend Gesichter von Ferenc Móra / Red. Csilla Balogh ; übers. von Anna Talpai-Kremser ; [Hrsg.] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 22 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-963-9804-13-5 fűzött
Móra Ferenc (1879-1934)
Magyarország - író - régészet - etnográfus - 20. század - életrajz
894.511(092)Móra_F. *** 902(439)(092)Móra_F. *** 39.001(439)(092)Móra_F.
[AN 2679490]
MARC

ANSEL
UTF-812637 /2007.
Horváth János (1878-1961)
Művek (vál.)
   Horváth János irodalomtörténeti munkái / [szerk. Korompay H. János, Korompay Klára]. - Budapest : Osiris, 2005-. - 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2566566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2007. - 1090 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-932-8 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - népiesség - író - 19. század - műelemzés
894.511.015.12 *** 894.511(091)"18"
[AN 2681549] MARC

ANSEL
UTF-812638 /2007.
Szikszainé Nagy Irma (1944-)
   Magyar stilisztika / Szikszainé Nagy Irma. - Budapest : Osiris, 2007. - 752 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 709-744.
ISBN 978-963-389-904-5 kötött : 4980,- Ft
magyar nyelv - stilisztika - egyetemi tankönyv
894.511.08(075.8)
[AN 2681710]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12639 /2007.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-)
Ṗitʾŵm ḃaʿŵmeq ha-yaʿar (magyar)
   Hirtelen az erdő mélyén / Ámosz Oz ; [ford. Stöckl Judit]. - Budapest : Európa, 2007. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8340-8 kötött : 2000,- Ft
héber irodalom - mese
892.4-34=945.11
[AN 2682007]
MARC

ANSEL
UTF-812640 /2007.
Anderson, Joan (1943-)
An unfinished marriage (magyar)
   Befejezetlen házasság / Joan Anderson ; [ford. Mátrai Edit]. - Budapest : Animus, 2007. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9715-57-8 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2683473]
MARC

ANSEL
UTF-812641 /2007.
   Antologia della letteratura del Trecento / [a cura di Judit Tekulics]. - Szeged : JATEPress, 2007. - 417 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-482-829-7 fűzött
olasz irodalom - 14. század - antológia - egyetemi tankönyv
850-822"13"(075.8)
[AN 2681152]
MARC

ANSEL
UTF-812642 /2007.
Bradley, Marion Zimmer
The mists of Avalon (magyar)
   Avalon ködbe vész / Marion Zimmer Bradley ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Édesvíz, [2007]. - 1075 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-596-9 kötött : 5990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2681260]
MARC

ANSEL
UTF-812643 /2007.
Calabrò, Corrado
   L'angelo incredulo : [poesie] = A hitetlen angyal : [versek] / Corrado Calabrò ; ... trad. da Ferenc Baranyi e Zoltán Majtényi ; pref. Dante Marianacci. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7486-82-1 fűzött : 2200,- Ft
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 2680346]
MARC

ANSEL
UTF-812644 /2007.
Callen, Gayle
The beauty and the spy (magyar)
   A szépség és a kém / Gayle Callen. - Pécs : Alexandra, 2007. - 351 p. ; 18 cm
Ford. Pethő Dóra
ISBN 978-963-370-435-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2682008]
MARC

ANSEL
UTF-812645 /2007.
Child, Lee
The hard way (magyar)
   A nehezebb út / Lee Child ; [ford. Barkóczi András]. Bukott angyal / Nora Roberts ; [ford. Kovács Attila]. Bor, mámor, Provence / Peter Mayle ; [ford. Pelle Csilla]. Tyrannosaurus-kanyon / Douglas Preston ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 574, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The hard way. Angels fall. A good year. Tyrannosaur Canyon
ISBN 978-963-9707-46-7 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény - bűnügyi regény - kalandregény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-311.3(73)=945.11
[AN 2680110]
MARC

ANSEL
UTF-812646 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Dreams (magyar)
   Álmok = Dreams / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 129, [3] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-06-4 fűzött : 490,- Ft
amerikai angol irodalom - álom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02(73)=945.11 *** 159.963.3(0:82-84) *** 398.7(0:82-84)
[AN 2681717]
MARC

ANSEL
UTF-812647 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Encouragement (magyar)
   Bátorítás = Encouragement / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 105, [3] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-04-0 fűzött : 490,- Ft
amerikai angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02(73)=945.11
[AN 2681729]
MARC

ANSEL
UTF-812648 /2007.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Opportunity (magyar)
   Lehetőség = Opportunity / Sri Chinmoy. - Budapest : Madal Bal, 2007. - 103, [3] p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-9793-05-7 fűzött : 490,- Ft
amerikai angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02(73)=945.11
[AN 2681726]
MARC

ANSEL
UTF-812649 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 20. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2688494]
MARC

ANSEL
UTF-812650 /2007.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos] ; [... a grafikákat kész. Somorjai Kiss Tibor]. - Budapest : Athenaeum, 2007, cop. 2002. - 219 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 20x24 cm
ISBN 978-963-9797-07-9 kötött
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2688499]
MARC

ANSEL
UTF-812651 /2007.
Cole, Martina
Close (magyar)
   Könyörtelenül / Martina Cole ; [ford. Horváth Beatrix]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 414 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-448-6 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2681476]
MARC

ANSEL
UTF-812652 /2007.
Danton, Sheila
The nurse's secret child (magyar)
   Mindig téged szerettelek / Sheila Danton ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 332.)
ISBN 978-963-537-715-2 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2680766]
MARC

ANSEL
UTF-812653 /2007.
Diamond, Cynthia V.
   Szívből jövő szeretettel / Cynthia V. Diamond. - Veszprém : Kiara, 2007. - 185 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-87664-0-3 fűzött
ISBN 963-87664-0-9
világirodalom - szeretet - aforizma
82-84=945.11 *** 177.61(0:82-84)
[AN 2683172]
MARC

ANSEL
UTF-812654 /2007.
Divakaruni, Chitra Banerjee (1956-)
The mistress of spices (magyar)
   A fűszermesternő / Chitra Banerjee Divakaruni ; [ford. Arató Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9574-58-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2687756]
MARC

ANSEL
UTF-812655 /2007.
Ende, Michael (1929-1995)
Das Schnurpsenbuch (magyar)
   A kis firkások / Michael Ende ; [ill.] Rolf Rettich ; [ford. Tandori Dezső]. - [Szeged] : Könyvmolyképző K., cop. 2007. - 133, [4] p. : ill. ; 20x21 cm
ISBN 978-963-9492-99-8 kötött : 1799,- Ft
német irodalom - gyermekvers
830-14(02.053.2)=945.11
[AN 2682645]
MARC

ANSEL
UTF-812656 /2007.
Ferrarella, Marie
Alone in the dark (magyar)
   Önkéntes szolgálat / Marie Ferrarella ; [... Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 216.)
ISBN 978-963-537-717-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2680754]
MARC

ANSEL
UTF-812657 /2007.
Flynn, Vince (1966-)
The third option (magyar)
   Harmadik lehetőség / Vince Flynn ; [ford. Valló Gábor]. - Budapest : General Press, [2007]. - 326 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-82-1 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2681469]
MARC

ANSEL
UTF-812658 /2007.
Frank, Anne (1929-1945)
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 308, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-773-9 fűzött : 2000,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
holland irodalom - napló
839.31-94=945.11
[AN 2690086]
MARC

ANSEL
UTF-812659 /2007.
Gerard, Cindy
Storm of seduction (magyar)
   Az erdő foglyai / Cindy Gerard ; [... ford. Fenyves Miklós]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 389.)
ISBN 978-963-537-719-0 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2683137]
MARC

ANSEL
UTF-812660 /2007.
   Görög szerelmek. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 2.)
Tart.: Egyezzünk meg! / Sally Wentworth ; [... ford. Csató Gabriella]. Az erősebb szenvedély / Anne Mather ; [... ford. Csató Gabriella]. Aphrodité oltalmában / Anne Hampson ; [... ford. Petrucsák Judit]. - Egys. cím: The golden Greek ; Rich is sin ; The rebel bride
ISBN 978-963-537-755-8 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2683125]
MARC

ANSEL
UTF-812661 /2007.
Gregory, Philippa
The other Boleyn girl (magyar)
   A másik Boleyn lány / Philippa Gregory ; [ford. Megyeri Andrea]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 718 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-58-6 fűzött : 3890,- Ft
Henrik (Anglia: király), VIII. (1491-1547)
Boleyn, Mary (1508-1543)
Anna (Anglia: királyné) (1507-1536)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2681750]
MARC

ANSEL
UTF-812662 /2007.
Grisham, John (1955-)
The partner (magyar)
   A halott üzlettárs / John Grisham. - [Budapest] : Geopen, 2007, cop. 1998. - 456 p. ; 21 cm
Ford. Wertheimer Gábor
ISBN 978-963-9765-17-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2690105]
MARC

ANSEL
UTF-812663 /2007.
Hardy, Kate
The baby doctor's desire (magyar)
   Öröklött hajlam / Kate Hardy ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 333.)
ISBN 978-963-537-716-9 dűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2683131]
MARC

ANSEL
UTF-812664 /2007.
Ionesco, Eugène (1909-1994)
Le Solitaire (magyar)
   A magányos : regény / Eugène Ionesco ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - [Budapest] : Barrus, cop. 2007. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-86725-6-8 fűzött : 2450,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2683528]
MARC

ANSEL
UTF-812665 /2007.
Keyes, Daniel (1927-)
The Milligan wars (magyar)
   Billy Milligan háborúi / Daniel Keyes ; [ford. Somló Ágnes]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 1995. - 371 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-440-0 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2688557]
MARC

ANSEL
UTF-812666 /2007.
Kristof, Agota (1935-)
L'analphabète (magyar)
   Az analfabéta : önéletrajzi írások / Agota Kristof ; [ford. és az utószót írta Petőcz András]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 86 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9651-68-5 fűzött : 1300,- Ft
Kristof, Agota (1935-)
svájci irodalom - francia nyelvű irodalom - elbeszélés
840-32(494)=945.11
[AN 2681774]
MARC

ANSEL
UTF-812667 /2007.
Macfarlane, Stuart
Birthday boy! (magyar)
   Szülinapos fiú! : Helen Exley ajándékkönyv / írta Stuart és Linda Macfarlane ; [ill. Roger Greenhough és Caroline Gardner]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [74] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Polgár Judit
ISBN 978-963-370-308-3 kötött
angol irodalom - születésnap - aforizma
820-84=945.11 *** 394.268.2(0:82-84)
[AN 2682596]
MARC

ANSEL
UTF-812668 /2007.
Macfarlane, Stuart
Birthday girl! (magyar)
   Szülinapos lány! : Helen Exley ajándékkönyv / írta Stuart és Linda Macfarlane ; [ill. Roger Greenhough és Caroline Gardner]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [74] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Polgár Judit
ISBN 978-963-370-309-0 kötött
angol irodalom - születésnap - aforizma
820-84=945.11 *** 394.268.2(0:82-84)
[AN 2682597]
MARC

ANSEL
UTF-812669 /2007.
McCourt, Frank (1930-)
Teacher man (magyar)
   A tanárember : önéletrajz pedagógus koromból / Frank McCourt ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Magvető, 2007. - 313 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2593-2 kötött : 2890,- Ft
McCourt, Frank (1930-)
angol irodalom - pedagógus - memoár
820-94=945.11 *** 37(0:82-84)
[AN 2680046]
MARC

ANSEL
UTF-812670 /2007.
Minot, Susan (1956-)
Folly (magyar)
   Dőreség / Susan Minot ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2007]. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9648-88-3 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2683419]
MARC

ANSEL
UTF-812671 /2007.
   Modern kínai elbeszélők : tanulmányok és fordítások Galla Endre 80. születésnapjára / szerk. Hamar Imre, Salát Gergely. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 203 p. ; 23 cm. - (Sinológiai műhely, ISSN 1586-6106 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-691-9 fűzött : 2400,- Ft
kínai irodalom - kínai irodalom története - elbeszélés - antológia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
895.1-32(082)=945.11 *** 895.1(092) *** 012Galla_E.
[AN 2679600]
MARC

ANSEL
UTF-812672 /2007.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Emily / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Loósz Vera]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-. - 21 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2685801]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Barátságok. - 2007. - 199 p.
ISBN 978-963-9708-64-8 kötött : 1999,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2682005] MARC

ANSEL
UTF-812673 /2007.
Nafisi, Azar (1955-)
Reading Lolita in Tehran (magyar)
   A Lolitát olvastuk Teheránban / Azár Náfíszí ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 552 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-7999-9 kötött : 2600,- Ft
Irán - amerikai angol irodalom - iszlám fundamentalizmus - memoár
820-94(73)=945.11 *** 297(55)"197/199"
[AN 2681259]
MARC

ANSEL
UTF-812674 /2007.
Onetti, Juan Carlos (1909-1994)
El astillero (magyar)
   A hajógyár / Juan Carlos Onetti ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1977. - 280 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8394-1 kötött : 2800,- Ft
Uruguay - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(899)=945.11
[AN 2688576]
MARC

ANSEL
UTF-812675 /2007.
Palmer, Marina (1969-)
Kiss and tango (magyar)
   Tangó : egy csábító naplója a táncparkettről / Marina Palmer ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2007. - 346 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-36-0 fűzött : 2790,- Ft
Palmer, Marina (1969-)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2683338]
MARC

ANSEL
UTF-812676 /2007.
Piumini, Roberto
Fiabe per occhi e bocca (magyar)
   Mesék szemnek és szájnak / Roberto Piumini ; [ford. Tótfalusi István] ; [ill. Emanuela Bussolati]. - Budapest : Katalizátor, 2007. - 164 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-86396-6-0 fűzött : 1950,- Ft
olasz irodalom - gyermekvers
850-14(02.053.2)=945.11
[AN 2682845]
MARC

ANSEL
UTF-812677 /2007.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Peter Rabbit (magyar)
   Nyúl Péter kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nyúl Péter könyvtára)
ISBN 978-963-643-006-1 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2683624]
MARC

ANSEL
UTF-812678 /2007.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Squirrel Nutkin (magyar)
   Bikkmakk Mókus kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nyúl Péter könyvtára)
ISBN 978-963-643-007-8 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2683630]
MARC

ANSEL
UTF-812679 /2007.
Pozzessere, Heather Graham
Long, lean and lethal (magyar)
   Hollywoodi románc / Heather Graham ; [ford. Kovács Erzsébet]. - Budapest : General Press, [2007]. - 348 p. : 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-004-7 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2681474]
MARC

ANSEL
UTF-812680 /2007.
Ragde, Anne B. (1957-)
Berlinerpoplene (magyar)
   Berlini nyárfák / Anne B. Ragde ; [ford. A. Dobos Éva]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9648-91-3 kötött : 2500,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2683432]
MARC

ANSEL
UTF-812681 /2007.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   Boldogságra születtél : tanácsok minden időkre / Lucius Annaeus Seneca ; [ford. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Szada] : Kassák, 2007. - 110 p. : ill. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 22.)
ISBN 978-963-9100-94-7 kötött : 990,- Ft
ISBN 963-9100-94-3
ókori latin irodalom - ókori filozófia
871-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 2682836]
MARC

ANSEL
UTF-812682 /2007.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-)
Rakovyj korpus (magyar)
   Rákosztály / Alekszandr Szolzsenyicin ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1990. - 635 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8400-9 kötött : 3400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2690118]
MARC

ANSEL
UTF-812683 /2007.
Ţepeneag, Dumitru (1937-)
Zadarnică e arta fugii (magyar)
   A hiábavalóság futamai / Dumitru Ţepeneag ; [ford. Németi Rudolf]. - [Budapest] : Palamart, cop. 2007. - 130 p. ; 20 cm
ISBN 963-86146-7-6 fűzött : 1600,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2681919]
MARC

ANSEL
UTF-812684 /2007.
Twain, Mark (1835-1910)
   Vizet mindenki iszik : Mark Twain füveskönyve / [vál., ford. és az utószót írta Molnár Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 129, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-72-1 kötött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - aforizma
820-84(73)=945.11
[AN 2682671]
MARC

ANSEL
UTF-812685 /2007.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Welcome to the monkey house (magyar)
   Isten hozott a majomházban! / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária et al.]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-172-9 kötött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2683421]
MARC

ANSEL
UTF-812686 /2007.
Wallace, Daniel (1959-)
Mr. Sebastian and the Negro Magician (magyar)
   Mr. Sebastian és a Fekete Mágus / Daniel Wallace ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2007. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-40-7 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2683347]
MARC

ANSEL
UTF-812687 /2007.
Waltari, Mika (1908-1979)
Jumalaa paossa (magyar)
   Isten elől menekülve : elbeszélés az isteni útmutatásról / Mika Waltari ; [ford. Mészáros Veronika és Marsall Dávid]. - [Budapest] : Barrus, cop. 2007. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9755-00-0 fűzött : 1650,- Ft
finn irodalom - kisregény
894.541-31=945.11
[AN 2683532]
MARC

ANSEL
UTF-812688 /2007.
Webster, Jean (1876-1916)
Daddy long legs (magyar)
   Nyakigláb apó : regény / Jean Webster ; Altay Margit ford. ; [a szerző eredeti rajz.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 165 p. : ill. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-9708-75-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2678467]
MARC

ANSEL
UTF-812689 /2007.
Webster, Jean (1876-1916)
Dear enemy (magyar)
   Kedves Ellenségem! : regény / Jean Webster ; Borbás Mária ford. ; [a szerző eredeti rajz.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 260 p. : ill. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-9708-76-1 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2678458]
MARC

ANSEL
UTF-812690 /2007.
Webster, Jean (1876-1916)
Just Patty (magyar)
   Erre csak Patty képes : regény / Jean Webster ; Altay Magda ... fordítását átdolg., és a VIII-IX. fejezetet ford. Borbás Mária. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 176 p. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-9708-89-1 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2678451]
MARC

ANSEL
UTF-812691 /2007.
Williams, Cathy
The Greek's forbidden bride (magyar)
   Gátlások nélkül / Cathy Williams ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 390.)
ISBN 978-963-537-720-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2683141]
MARC

ANSEL
UTF-812692 /2007.
Words of joy! (magyar)
   Az öröm szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2007. - [72] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Heiden Hanna
ISBN 978-963-370-048-8 kötött
világirodalom - öröm - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 17.023.34(0:82-84)
[AN 2682467]
MARC

ANSEL
UTF-812693 /2007.
Words of love about mothers (magyar)
   Gondolatok az anyaságról. - Pécs : Alexandra, 2006. - [59] p. : ill., színes ; 16 cm
Szerk. Exley, Helen. - Ford. Babits Péter
ISBN 963-370-013-2 kötött
világirodalom - anyaság - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 398.268.22(0:82-84)
[AN 2687806]
MARC

ANSEL
UTF-812694 /2007.
Words of wisdom (magyar)
   A bölcsesség szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2007. - [72] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Frigyik László
ISBN 978-963-370-046-4 kötött
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2682471]
MARC

ANSEL
UTF-812695 /2007.
Words on beauty (magyar)
   A szépség szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2007. - [72] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Frigyik László
ISBN 978-963-370-047-1 kötött
világirodalom - szépség - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 111.85(0:82-84)
[AN 2682460]
MARC

ANSEL
UTF-812696 /2007.
Words on love and caring (magyar)
   A szeretet szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2007. - [72] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Heiden Hanna
ISBN 978-963-370-049-5 kötött
világirodalom - szeretet - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.61(0:82-84)
[AN 2682481]
MARC

ANSEL
UTF-812697 /2007.
Words on the power of friendship (magyar)
   Gondolatok a barátságról. - Pécs : Alexandra, 2006. - [59] p. : ill., színes ; 16 cm
Szerk. Exley, Helen. - Ford. Getto katalin
ISBN 963-370-019-1 kötött
világirodalom - barátság - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 2687803]
MARC

ANSEL
UTF-812698 /2007.
Words on true happiness (magyar)
   Gondolatok a boldogságról. - Pécs : Alexandra, 2006. - [58] p. : ill., színes ; 16 cm
Szerk. Exley, Helen. - Ford. Babits Péter
ISBN 963-370-012-4 kötött
világirodalom - boldogság - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 159.942(0:82-84)
[AN 2687807]
MARC

ANSEL
UTF-812699 /2007.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Rausch der Verwandlung (magyar)
   A változás mámora / Stefan Zweig ; [ford. Bor Ambrus]. - Budapest : Európa, 2007. - 299 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8405-4 kötött : 2800,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2688572]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12700 /2007.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Őszi napsugár ; A gyanú / Ambrus Zoltán. - Budapest : Népszabadság Kv., 2007. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 11.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-34-8 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2682027]
MARC

ANSEL
UTF-812701 /2007.
Antal József (1965-)
   Diagnózis / Antal József. - Budapest : Agenda K., cop. 2006. - 384 p. ; 22 cm
ISBN 963-87331-0-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2679296]
MARC

ANSEL
UTF-812702 /2007.
Baán Tibor (1946-)
   Papírmozi : válogatott és új versek, 1965-2006 / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár, 2007. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-19-1 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2681758]
MARC

ANSEL
UTF-812703 /2007.
Balázs József (1944-1997)
   Koportos : kisregény / Balázs József ; kiad. Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ. - Vásárosnamény-Vitka : Kölcsey F. Ált. Művel. Közp., cop. 2007. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3292-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2687812]
MARC

ANSEL
UTF-812704 /2007.
Bálint Péter (1958-)
   "Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok" : hátrahagyott följegyzéseim / Bálint Péter. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 254 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7486-63-0 fűzött : 2600,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2680315]
MARC

ANSEL
UTF-812705 /2007.
Bánki Éva (1966-)
   Magyar Dekameron / Bánki Éva. - Budapest : Magvető, 2007. - 361, [4] p. ; 21 cm. - (Magvető novellárium, ISSN 1789-3658)
ISBN 978-963-14-2598-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2681224]
MARC

ANSEL
UTF-812706 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   A bujdosó macska : [Benedek Elek meséi]. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., 2007. - 26 p. ; 15x16 cm + CD. - (Hallgasd és olvasd sorozat, ISSN 1789-3771)
Tart.: Többsincs királyfi ; A bujdosó macska ; Az aranyeke ; A rossz és a jó szeg. - A mellékletben szereplő előadók Bedő Zsuzsánna, Gubányi György István, Szabó Simon. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87590-6-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2683039]
MARC

ANSEL
UTF-812707 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   A sündisznó : Benedek Elek meséi. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., 2007. - 26 p. ; 15x16 cm + CD. - (Hallgasd és olvasd sorozat, ISSN 1789-3771)
Tart.: A sündisznó ; A dicsekedők ; A szárnyas királyfi ; A hazug legény ; Habakuk ; A szegény ember szőlője. - A mellékletben szereplő előadók Bedő Zsuzsánna, Gubányi György István, Szabó Simon. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87590-5-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2683035]
MARC

ANSEL
UTF-812708 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   A tizenkét varjú : [Benedek Elek meséi]. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., 2007. - 28 p. ; 15x16 cm + CD. - (Hallgasd és olvasd sorozat, ISSN 1789-3771)
Tart.: A tizenkét varjú ; A macska meg az egér ; A kerek kő ; Jégország királya. - A mellékletben szereplő előadók Bedő Zsuzsánna, Gubányi György István, Szabó Simon. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87590-8-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2683029]
MARC

ANSEL
UTF-812709 /2007.
Benedek Elek (1859-1929)
   A vörös tehén : Benedek Elek meséi. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., 2007. - 26 p. ; 15x16 cm + CD. - (Hallgasd és olvasd sorozat, ISSN 1789-3771)
Tart.: A vörös tehén ; A csudaállatok ; A talléros kalap ; Többet ésszel, mint erővel ; A csúnya királyfi és a szép királykisasszony ; A nagyot mondó legény. - A mellékletben szereplő előadók Bedő Zsuzsánna, Gubányi György István, Szabó Simon. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87590-4-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2683044]
MARC

ANSEL
UTF-812710 /2007.
Berg Judit (1974-)
   Tündérváros / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2007. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-9727-13-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2678825]
MARC

ANSEL
UTF-812711 /2007.
   Betlehemi csillag : karácsonyi elbeszélések, versek, imádságok / [... összeáll. Czoborczy Bence]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2007]. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7573-32-3 kötött : 1800,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 82-32=945.11 *** 398.332.416(0:82-32) *** 894.511-14
[AN 2682674]
MARC

ANSEL
UTF-812712 /2007.
Bojtor István
   A megigézett püspök : regény az 1944 és 1991 közötti évekből / Bojtor István ; [a köt. kiadását a Kazinczy Ferenc Társaság gond.]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2007. - 376 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87221-1-9 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2683201]
MARC

ANSEL
UTF-812713 /2007.
Csesznegné Kollár Dolores Mária
   Lélekben tisztán / Csesznegné Kollár Dolores Mária. - Pétervására : Pro Kultúra Pétervására Alapítvány, 2006. - 52 p. ; 21 cm. - (Péterkei füzetek, ISSN 1219-834X ; 2.)
ISBN 963-06-0636-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-93
[AN 2678658]
MARC

ANSEL
UTF-812714 /2007.
Dallos Sándor (1901-1964)
   Aranyecset : életrajzi regény / Dallos Sándor. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 541 p. ; 21 cm. - (Festői sorsok)
ISBN 978-963-9492-55-4 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2687760]
MARC

ANSEL
UTF-812715 /2007.
Dallos Sándor (1901-1964)
   A nap szerelmese : életrajzi regény / Dallos Sándor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 501 p. ; 21 cm. - (Festői sorsok)
ISBN 978-963-9492-54-7 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2687766]
MARC

ANSEL
UTF-812716 /2007.
Darvas Ferenc (1936-)
   A gólya család / Darvas Ferenc ; [a rajzokat kész. Tövisháti Béla]. - Szekszárd : Darvas F., 2007. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Anyu mesélj...)
ISBN 978-963-06-3886-9 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2681811]
MARC

ANSEL
UTF-812717 /2007.
Erdős Virág (1968-)
   Eurüdiké / Erdős Virág. - Budapest : Magvető, 2007. - 122, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Magvető novellárium, ISSN 1789-3658)
ISBN 978-963-14-2599-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2681220]
MARC

ANSEL
UTF-812718 /2007.
Habos László (1963-)
   Acélajtók mögött / Habos László. - [Budapest] : Nyitott Kv., [2006]. - 159, [28] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-87268-1-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - állami terror - börtön - Kádár-korszak - szolgálatmegtagadás - memoár
894.511-94 *** 323.282(439)"198"(0:82-94) *** 327.366
[AN 2681116]
MARC

ANSEL
UTF-812719 /2007.
   A három kívánság : népmesék. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., [2006]. - 20 p. : ill. ; 20 cm + CD. - (Hallgasd és olvasd sorozat, ISSN 1789-3771)
Petőfi Sándor és Weöres Sándor verseivel
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2682995]
MARC

ANSEL
UTF-812720 /2007.
Havasi István
   Életképek : novellák / Havasi István ; [a grafikákat kész. Kristó Judit]. - [Magyarbóly] : [Szerző], 2007. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3019-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2679611]
MARC

ANSEL
UTF-812721 /2007.
   Haza és szabadság : [Versünnep 2006] / [Pállay-Kovács Szilvia ill.] ; [közread. a] Versünnep Alapítvány. - Veszprém : Versünnep Alapítvány, 2006. - [44] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-06-0782-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2679952]
MARC

ANSEL
UTF-812722 /2007.
Hegedüs Gyula
   Fogságom napjai / Hegedüs Gyula. - [Tamási] : Hegedüs Gy., [2007]. - 149 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-460-800-0)
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2681498]
MARC

ANSEL
UTF-812723 /2007.
   A hinta meg a körtefa : népmesék. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., [2006]. - 20 p. : ill. ; 20 cm + CD. - (Hallgasd és olvasd sorozat, ISSN 1789-3771)
Móra Ferenc és Weöres Sándor verseivel
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2683023]
MARC

ANSEL
UTF-812724 /2007.
Honfy Ágnes Ilona
   Arany Birodalom / Honfy Ágnes Ilona. - Budapest : Agenda K., cop. 2006. - 392 p. ; 22 cm
ISBN 963-87331-1-X kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2679301]
MARC

ANSEL
UTF-812725 /2007.
Illés Sándor (1914-)
   Búcsúzik a kapitány / Illés Sándor ; [Rékassy Eszter ill.]. - Budapest : Nemzet Lap- és Kvk., 2006. - 341 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86773-6-5 kötött : 3680,- Ft
ISBN 963-86773-6-8
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43(497.11)
[AN 2682359]
MARC

ANSEL
UTF-812726 /2007.
Jókai Anna (1932-)
   Ne féljetek : regény / Jókai Anna. - 20. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 342 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7486-86-9 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2690093]
MARC

ANSEL
UTF-812727 /2007.
Ketykó István (1946-)
   Mostanában fekete lovakkal álmodom : összegyűjtött és új versek, 1976-2003 / Ketykó István. - Verőce : Szerző, 2007. - 132, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3054-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2679615]
MARC

ANSEL
UTF-812728 /2007.
   A kismalac és a farkasok : népmesék. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., [2006]. - 20 p. : ill. ; 20 cm + CD. - (Hallgasd és olvasd sorozat, ISSN 1789-3771)
Weöres Sándor verseivel
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2683014]
MARC

ANSEL
UTF-812729 /2007.
Klam Ádám
   Ufó lettem : újabb válogatás / Klam Ádám. - [Budapest] : Klam Á., 2007. - 23 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3056-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2678946]
MARC

ANSEL
UTF-812730 /2007.
Kóbor Tamás (1867-1942)
   Ki a gettóból / Kóbor Tamás ; [utószó Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2007. - 242 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar zsidó elbeszélés, ISSN 1789-3496)
ISBN 978-963-9512-33-7 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2682102]
MARC

ANSEL
UTF-812731 /2007.
Krausz István
   Az öreg malom / Krausz István. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2007]. - 220, [4] p. ; 21 cm
Borítócím: Az öreg malom és más versek
ISBN 978-963-9660-88-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2682601]
MARC

ANSEL
UTF-812732 /2007.
Kriza János (1811-1875)
   Székely népmesék / [Kriza János eredeti meséit átd. Horváth Viktor] ; [rajz. Jenkovszky Iván]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9677-16-6 * kötött (hibás ISBN 978-963-9677-16-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2681532]
MARC

ANSEL
UTF-812733 /2007.
Ledniczky Péterné Bunderla Margit
   Elindultam.. / Ledniczky Péterné Bunderla Margit. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2007]. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9660-96-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2682614]
MARC

ANSEL
UTF-812734 /2007.
Liptus Liza
   Festőművész cselédje voltam / Liptus Liza. - Budapest : L. Stúdió Bt., 2007. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2320-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 2683556]
MARC

ANSEL
UTF-812735 /2007.
Lőrincz László (1921-)
   Maradék történetek : búcsú a novelláktól / Lőrincz László ; [kiad. Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ]. - Mindszent : Keller L. Vár. Kvt. és Kult. Közp., 2007. - 204 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-963-87065-3-9 fűzött
ISBN 963-87065-3-8 * (hibás ISBN 963-87065-3-X)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2679593]
MARC

ANSEL
UTF-812736 /2007.
Marosits József (1950-)
   Metamorfózis / Marosits József. - Szombathely : Marosits J., 2007. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2412-1 fűzött (hibás ISBN 978-963-06-2410-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2681033]
MARC

ANSEL
UTF-812737 /2007.
Marosits József (1950-)
   Tárgyak a térben / Marosits József ; [... a képanyagot saját alkotásaiból vál. a szerző]. - Szombathely : [Szerző], 2007. - 202 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2411-4 fűzött (hibás ISBN 978-963-06-2410-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2681019]
MARC

ANSEL
UTF-812738 /2007.
Mentovics Éva
   Csillogó pelyhek : versek, mesék / Mentovics Éva. - Debrecen : TKK, [2007]. - 93, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-596-556-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2683417]
MARC

ANSEL
UTF-812739 /2007.
Mikes Lajos (1872-1930)
   Sanyi Manó könyve : Mikes Lajos mesék / Gábor Emese rajz. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2007. - 58, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-86874-9-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2681510]
MARC

ANSEL
UTF-812740 /2007.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A csókok éjszakája / Molnár Ferenc. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 183, [2] p. ; 20 cm. - (Molnár Ferenc művei)
ISBN 978-963-9690-82-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - szerelmi irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 2682669]
MARC

ANSEL
UTF-812741 /2007.
Nagy Koppány Zsolt (1978-)
   Nagyapám tudott repülni / Nagy Koppány Zsolt. - Budapest : Magvető, 2007. - 146, [4] p. ; 21 cm. - (Magvető novellárium, ISSN 1789-3658)
ISBN 978-963-14-2600-7 kötött : 2290,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2681230]
MARC

ANSEL
UTF-812742 /2007.
Németh Ferenc
   Seholsincsország : versek / Németh Ferenc. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2006. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9660-52-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2682616]
MARC

ANSEL
UTF-812743 /2007.
Németh Tibor (1938-)
   Ölelkezések : [versek] / Németh Tibor ; ill. Batta Eszter ; megj. a HAT és a MAIT gondozásában. - Miskolc : HAT : MAIT, 2007. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87680-0-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2679710]
MARC

ANSEL
UTF-812744 /2007.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - Utánny. - Budapest : Presskontakt, 2008, cop. 2000. - 178, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9503-30-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2688135]
MARC

ANSEL
UTF-812745 /2007.
Novak, Helen
   Álmaim férfija / Helen Novak. - Budapest : Euromédia, cop. 2007. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 12. =2007/4.)
Fűzött : 319,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2681411]
MARC

ANSEL
UTF-812746 /2007.
Ocsenás Gábor
   Dobj egy hatost : [szerelmeskönyv I.] / Ocsenás Gábor. - Miskolc : EX-IMP Kft., 2007. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2163-2 kötött : 1980,- Ft
Vajdaság - magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés - népmese
894.511-32 *** 398.21(=945.11)(497.11)
[AN 2679722]
MARC

ANSEL
UTF-812747 /2007.
Őri Zsuzsanna
   Gondolattáram leltára / Őri Zsuzsanna. - Komló : Szerző, 2007. - 248 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3220-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2681561]
MARC

ANSEL
UTF-812748 /2007.
Papp József (1928-)
   Unokáimnak és másoknak is / Papp József ; [kiad. a Baráti Missziós Alapítvány]. - 2. bőv. kiad. - Jánoshalma : Baráti Missziós Alapítvány, 2007. - 106 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-86818-5-0 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2683522]
MARC

ANSEL
UTF-812749 /2007.
Passuth László (1900-1979)
   Négy szél Erdélyben / Passuth László. - Budapest : Athenaeum, cop. 2007. - 565 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-06-2 kötött : 3490,- Ft
Báthory István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2687670]
MARC

ANSEL
UTF-812750 /2007.
Péter Erika
   Verselhetek : versek jeles napokra / Péter Erika ; [Papp Anikó Míra rajz.]. - Budapest : Móra, 2007. - 37, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8384-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2679372]
MARC

ANSEL
UTF-812751 /2007.
Pünkösti Árpád (1936-)
   Az alsó fiók : családtörténet / Pünkösti Árpád. - Budapest : Népszabadság Kv., 2007. - 496 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-44-7 kötött : 3200,- Ft
Pünkösti család
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)Pünkösti(0:82-94)
[AN 2681202]
MARC

ANSEL
UTF-812752 /2007.
Puskás Gábor (1926-)
   Visszatekintés : önéletrajz / Puskás Gábor. - Doboz ; [Budapest] : Révai Digitális K., 2006. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9660-83-0 fűzött
Puskás Gábor (1926-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2682605]
MARC

ANSEL
UTF-812753 /2007.
Radnai Gáborné
   Szívpárbaj / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai, [2007], cop. 2001. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-00-6517-7 fűzött
ISBN 963-00-6517-7
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2687777]
MARC

ANSEL
UTF-812754 /2007.
Radnai Gáborné
   Zöld halál / Martha Tailor. - 4. kiad. - [Budapest] : Radnai, 2007, cop. 2003. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-210-799-8 fűzött
ISBN 963-210-799-3
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2687775]
MARC

ANSEL
UTF-812755 /2007.
   Rátóti csikótojás : népmesék. - Rétság : Rebeka és Panni Kvk., [2006]. - 16 p. : ill. ; 20 cm + CD. - (Hallgasd és olvasd sorozat, ISSN 1789-3771)
Móra Ferenc és Weöres Sándor verseivel
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2683020]
MARC

ANSEL
UTF-812756 /2007.
Rose, Lilien B.
   Titkok könyve / Lilien B. Rose. - [Szentkirályszabadja] : Szerző, [2007]-. - 21 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2681584]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az elátkozott kastély. - cop. 2007. - 152 p.
ISBN 978-963-06-3179-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2681585] MARC

ANSEL
UTF-812757 /2007.
   Szentek legendái / régi és új legendás könyvekből ford. és összeáll. Révay József ; az elöljáró beszédet írta Lepold Antal. - Hasonmás kiad. - Budapest : Helikon, 2007. - XV, 456 p., [16] t.fol. : ill., főként színes ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin-Társ., 1927
ISBN 978-963-227-120-0 kötött : 5990,- Ft
szent - magyar irodalom - legenda
894.511-343.5 *** 235.3(092)
[AN 2690087]
MARC

ANSEL
UTF-812758 /2007.
Szilágyi László (1936-)
   Tányoki kis trakta / Szilágyi László. - [Hidasnémeti] : [Szerző], 2007. - 130, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2901-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2678944]
MARC

ANSEL
UTF-812759 /2007.
Tillmann J. A. (1957-)
   A ladomi lelet / közread. Tillmann J. A. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 298 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 258-261.
ISBN 978-963-9651-65-4 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2681745]
MARC

ANSEL
UTF-812760 /2007.
Tumpeck, George (1953-)
   Hegymenet / George Tumpeck. - [Nagykáta] : [Magánkiad.], [2007]. - 363 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2956-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2679704]
MARC

ANSEL
UTF-812761 /2007.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Áldozat : kisregény / Ungváry Zsolt. - [Budapest] : Beszélő Hal Kft., [2007]. - 121 p. ; 21 cm
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 978-963-9660-85-4)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2682607]
MARC

ANSEL
UTF-812762 /2007.
Vaszi Gábor
   Álomcsapat / Vaszi Gábor. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 559 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9660-90-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2682615]
MARC

ANSEL
UTF-812763 /2007.
Vida Gábor (1968-)
   Nem szabad és nem királyi / Vida Gábor. - Budapest : Magvető, 2007. - 313, [2] p. ; 21 cm. - (Magvető novellárium, ISSN 1789-3658)
ISBN 978-963-14-2601-4 kötött : 2690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2681217]
MARC

ANSEL
UTF-812764 /2007.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Fóti dal / írta Vörösmarty Mihály ... ; a rajzokat Kiss Eszter ... kész. - [Fót] : [Fóti Közművel. és Közgyűjt. Közp.], [2007]. - [20] p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-06-3018-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2678960]
MARC

ANSEL
UTF-812765 /2007.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Pokoljárás / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, 2007. - 335 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-506-3 kötött
magyar irodalom - riport
894.511-92
[AN 2683424]
MARC

ANSEL
UTF-812766 /2007.
Ward, Julianne
   Ha elfogy az élet / Julianne Ward. - Budapest : Mátyás J., 2007. - 300 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-3686-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2683387]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12767 /2007.
   Az állatok : 12-18 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-213-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690324]
MARC

ANSEL
UTF-812768 /2007.
   Az állatok : 18-24 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-214-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690329]
MARC

ANSEL
UTF-812769 /2007.
   Az állatok : 24-36 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-215-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690336]
MARC

ANSEL
UTF-812770 /2007.
Bálint Mariann
   Kedvenc mondókáim / Bálint Mariann rajz. - Debrecen : Cash Kvk., [2007]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-00-0 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2681381]
MARC

ANSEL
UTF-812771 /2007.
Cuvellier, Vincent (1969-)
La première fois que je suis née (magyar)
   Amikor életemben először megszülettem / szöveg Vincent Cuvellier ; ill. Charles Dutertre ; m. szöveg Hotya Hajni. - [Budaörs] : Vivandra Kv., [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-3902-6 kötött : 2940,- Ft
ISBN 963-06-3902-5
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2682023]
MARC

ANSEL
UTF-812772 /2007.
   Első szavak : kukkants a fülecskék mögé!. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 30 cm
Ford.: Bank Szilvia
ISBN 978-963-368-617-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2682349]
MARC

ANSEL
UTF-812773 /2007.
Feketű Csaba
   Kócos kalandjai : mesék nem csak Bálintkának / írta Feketű Csaba ; [ill. Eszes Hajnal és Balogh János]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [105] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-369-607-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690099]
MARC

ANSEL
UTF-812774 /2007.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-. - 30 cm
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2531639]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 7. kiad. - 2007. - 98 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9706-41-5 kötött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2690155] MARC

ANSEL
UTF-812775 /2007.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2006-. - 30 cm
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2631616]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 13. kiad. - 2007. - 94 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9706-40-8 kötött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2690149] MARC

ANSEL
UTF-812776 /2007.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2007-. - 30 cm
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2690139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 20. kiad. - 2007. - 101 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9706-39-2 kötött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2690142] MARC

ANSEL
UTF-812777 /2007.
Harkkila, Johanna
Muumilaakson vuodenajat (magyar)
   Napsütötte Múminvölgy. - [Budapest] : Móra, cop. 2007. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22 cm
Szerző Harkkila, Johanna. - Ill. Mäkelä, Tuomas
ISBN 978-963-11-8349-8 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2680727]
MARC

ANSEL
UTF-812778 /2007.
Harkkila, Johanna
Muumipeikko ja eläimet (magyar)
   Múmin és az állatok. - [Budapest] : Móra, cop. 2007. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22 cm
Szerző Harkkila, Johanna. - Ill. Mäkelä, Tuomas
ISBN 978-963-11-8348-1 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2680730]
MARC

ANSEL
UTF-812779 /2007.
   A királykisasszony jegyei és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-316-8 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2683580]
MARC

ANSEL
UTF-812780 /2007.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / Móricz Zsigmond ; K. Lukáts Kató rajzainak felhasználásával. - Budapest : Papirusz Duola, 2007. - [36] p. : ill., részben színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-7452-10-9 kötött : 1450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2682641]
MARC

ANSEL
UTF-812781 /2007.
   Rejtvényes barangoló. - Budapest : Tessloff és Babilon, [2004]-. - 26 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2545654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Az emberi test / írta Sandra Schönbein ; [ill. Davide Bonadonna et al.] ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - cop. 2007. - 31, [2] p. : ill., színes
Unser Körper
ISBN 978-963-9657-55-7 fűzött
anatómia - élettan - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2) *** 087.5
[AN 2682337] MARC

ANSEL
UTF-812782 /2007.
Rosenfeld, Dina
A little boy named Avram (magyar)
   A kisfiú, akit Ábrahámnak hívtak / [írta Dina Rosenfeld] ; Ilene Winn-Lederer rajz. ; [ford. Vámos Anna] ; [közread. az] EMIH. - Budapest : EMIH, cop. 2007. - [26] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9743-12-0 kötött : 1850,- Ft
zsidó vallás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 296(02.053.2)
[AN 2682046]
MARC

ANSEL
UTF-812783 /2007.
Rosenfeld, Dina
A little girl named Miriam (magyar)
   A kislány, akit Mirjámnak hívtak / [írta Dina Rosenfeld] ; Ilene Winn-Lederer rajz. ; [ford. Vámos Anna] ; [közread. az] EMIH. - Budapest : EMIH, cop. 2007. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9743-11-3 kötött : 1850,- Ft
zsidó vallás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 296(02.053.2)
[AN 2682042]
MARC

ANSEL
UTF-812784 /2007.
Rueda, Claudia
Eency weency spider (magyar)
   Incifinci pókocska / rajz. Claudia Rueda ; [írta Margaret Wang]. - Budapest : General Press, [2007]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9648-94-4 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2683123]
MARC

ANSEL
UTF-812785 /2007.
   A szavak : 12-18 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-210-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690310]
MARC

ANSEL
UTF-812786 /2007.
   A szavak : 18-24 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-211-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690314]
MARC

ANSEL
UTF-812787 /2007.
   A szavak : 24-36 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-212-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690320]
MARC

ANSEL
UTF-812788 /2007.
   Tanulságos állatmesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bakos József György, Csukásné Bernáth Krisztina és Csukás Csaba]. - Debrecen : Cash Kvk., [2007]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-86958-9-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - mese - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2681377]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12789 /2007.
Davis, Jim (1945-)
   Álomgyáros / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2007]. - [92] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 76.)
ISBN 963-9233-92-7 fűzött : 485,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2678601]
MARC

ANSEL
UTF-812790 /2007.
Goscinny, René (1926-1977)
La diligence (magyar)
   A postakocsi / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Banitz Ildikó, Simon István]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2007. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 6.)
ISBN 978-963-87513-2-4 fűzött : 1499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2683324]
MARC

ANSEL
UTF-812791 /2007.
Knaak, Richard A.
Warcraft: the Sunwell trilogy (magyar)
   Warcraft: Napkút-trilógia / írta Richard A. Knaak ; ill. Jae-Hwan Kim ; [ford. Járdán Csaba]. - [Budapest] : Delta Vision, 2006-2007. - 3 db : ill. ; 19 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2629220]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Szellemföldek. - 2007. - [176] p.
ISBN 978-963-9679-67-2 fűzött : 1999,- Ft : 8 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 2681421] MARC

ANSEL
UTF-812792 /2007.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Piszkos Fred, a kapitány / [a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál] ; [... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán]. - [Budapest] : Képes K., cop. 2007. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-87580-6-4 kötött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2683293]
MARC

ANSEL
UTF-812793 /2007.
   Largo Winch. - [Budapest] : Képes K., 2007-. - ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87580-0-2
képregény
087.6:084.11
[AN 2661116]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A W konszern / Philippe Francq, Jean Van Hamme ; [ford. Göntér Krisztina]. - cop. 2007. - 47 p.
Le groupe W
ISBN 978-963-87580-7-1 fűzött : 1790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2683305] MARC

ANSEL
UTF-812794 /2007.
Marék Veronika (1937-)
   A kockásfülű nyúl / írta Marék Veronika ; rajz. Richly Zsolt. - [Budaörs] : Vivandra Kv., [2007]-. - 17x24 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2694094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az elveszett papagáj ; Zenedélután. - [2007]. - 31 p. : ill., színes
ISBN 978-963-87671-2-7 kötött : 1995,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2682622] MARC

ANSEL
UTF-812795 /2007.
Nihei Cutomu (1971-)
Wolverine (magyar)
   Rozsomák : snikt! / [írta és rajz.] Nihei Cutomu ... ; [ford. Varga Péter]. - [Budapest] : Goodinvest Kft., cop. 2006. - [112] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-87364-0-2 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2679159]
MARC

ANSEL
UTF-812796 /2007.
Ōtsuka Hirōki (1974-)
Last Pirontan (magyar)
   Pirontan 18 / Hiroki Otsuka. - [Budapest] : [Athenaeum 2000], cop. 2007. - [168] p. : ill. ; 21 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2683369]
MARC

ANSEL
UTF-812797 /2007.
Shinsei Shinsei
Star trek (magyar)
   Star trek : [a manga] / Shinsei Shinsei. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2007. - [227] p. : ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
ISBN 978-963-9797-10-9 fűzött : 1490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2683359]
MARC

ANSEL
UTF-812798 /2007.
Takizawa Seiho
   Tűzharcos és A sötétség mélyén / Takizava Szeihó ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., [2007]. - 206 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Who fighter with Heart of darkness" (Milwaukie [Oreg.] : Dark Horse, 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-87580-8-8 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2683376]
MARC

ANSEL
UTF-8