MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/01/08 19:24:00
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1 /2008.
   Studies in theory of information retrieval / [ed. Sándor Dominich, Ferenc Kiss]. - Budapest : Found. for Inform. Soc., 2007. - 293 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
A 2007. okt. 18-20-án Budapesten, a Pannon Egyetem etc. által rendezett első "International Conference on the Theory of Information Retrieval" anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3237-9 fűzött
ISBN 963-06-3237-3
információkeresés - konferenciakiadvány
025.4 *** 659.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2687830]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2 /2008.
   10. Tudományos és Technológiai Attaséi Konferencia : Budapest, 2007. október 2. / [rend. közread. a] Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. - [Budapest] : NKTH, [2007]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
diplomácia - tudomány - vállalkozás - konferenciakiadvány
001.89(100) *** 658.1(100) *** 061.3(439-2Bp.)
[AN 2687084]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2008.
Capra, Fritjof
The web of life (magyar)
   Az élet szövedéke : [az élő rendszerek új tudományos megközelítése] / Fritjof Capra ; [ford. Brutyó Endre]. - [Szeged] : Avicor Kft., cop. 2007. - 357 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-357.
ISBN 978-963-06-3123-5 fűzött : 2680,- Ft
tudomány
001
[AN 2685017]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2008.
Children's science encyclopedia (magyar)
   Gyerekek tudományos enciklopédiája. - Pécs : Alexandra, 2007. - 256 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 978-963-370-130-0 fűzött
tudomány - gyermekkönyv
001(02.053.2)
[AN 2685885]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2008.
   Grundwissen Kultur- und Medienwissenschaft / [hrsg. von Magdolna Balkányi] ; [közread. a] Bölcsész Konzorcium. - Debrecen : Kossuth Egy. K. ; Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2007-. - 24 cm
ISBN 978-963-9704-86-2 * fűzött (hibás ISBN 979-963-974-86-1)
Európa - kultúrtörténet
008(4)(091)
[AN 2687717]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Natur - Kunst - Mensch : Einführung in kulturgeschichtliches Denken / Karl Katschthaler. - 2007. - 213 p. + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-9724-09-9 * (hibás ISBN 979-963-9724-09-8)
Európa - művészettörténet - kultúrtörténet - elektronikus dokumentum
7(4)(091) *** 008(4)(091)
[AN 2687722] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gedächtnis - Identität - Interkulturalität : ein kulturwissenschaftliches Studienbuch / Andrea Horváth, Eszter Pabis Hg. - 2007. - 177 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9724-10-5 * (hibás ISBN 979-963-9724-10-4)
Németország - germanisztika - kultúrszociológia - nemzettudat - identitás - németek
830(091) *** 803.0 *** 316.7(430) *** 316.356.4(=30) *** 316.63
[AN 2687728] MARC

ANSEL
UTF-86 /2008.
Landrus, Matthew (1965-)
The treasures of Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci hagyatéka / [Matthew Landrus]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 66 p. : ill., részben színes ; 27x31 cm
Ford. Bozai Ágota. - Kihajtható ábrákkal. - Bibliogr.: p. 66.
ISBN 963-369-601-1 kötött
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - tudós - képzőművész - művelődéstörténet - találmány - reneszánsz
001(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 930.85(4)"14/15" *** 001.894(4)"14/15"
[AN 2689206]
MARC

ANSEL
UTF-87 /2008.
Levy, Joel
Universe in your pocket (magyar)
   A tudomány zsebkönyve : 3999 alapvető adat / Joel Levy. - Pécs : Alexandra, 2007. - 144 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Ford. Márkus András
ISBN 978-963-370-129-4 kötött
tudomány - művelődéstörténet
001(100) *** 930.85(100)
[AN 2688849]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8 /2008.
Green, Glenda
Love without end: Jesus speaks (magyar)
   Jézus szól: végtelen szeretet : az Univerzum titkai és működése : a Mennyország lehetősége a Földön / Glenda Green ; [ford. Pintérné Fekete Rózsa]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-55-8 fűzött : 2990,- Ft
okkultizmus - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 2684429]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2008.
Kenyon, Tom
The Magdalen manuscript (magyar)
   Mária Magdolna üzenetei : a szakrális párkapcsolat, melynek titkát ellopták az emberiségtől, az egyiptomi Hórusz alkímia és az Ízisz szerelmi mágia titka / Tom Kenyon, Judi Sion ; [ford. Gazdik Ágnes, Kolontár Elvira]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-90-9 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2684437]
MARC

ANSEL
UTF-810 /2008.
Király József (1925-2004)
Mi a spiritizmus? (új kiadása)
   Spiritizmus és okkultizmus / Király József ; [szerk. Szilágyi Vilmos]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 233 p. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
Bibliogr.: p. 223-225.
ISBN 978-963-9797-02-4 kötött : 2690,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 2687902]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2008.
Kis Zoltán
   A Névtelen Szellem tanítása a lelki betegségekről Ágnes médium útján. - [Budapest] : Magánkiad., 2007. - 160 p. ; 21 cm
Szerző Kis Zoltán
ISBN 978-963-06-3087-0 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus - kóros lelkiállapot
133.9 *** 616.89
[AN 2687413]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2008.
MacGregor, Trish
Sydney Omarr's astrological guide for you in 2008 (magyar)
   Sydney Omarr asztrológiai útmutató 2008 : a szerelem, karrier, egészség, és pénzügyi szerencse alakulása a 12 zodiákus számára az új évben / Trish MacGregor ; [ford. Kérdy Gábor]. - [Budapest] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 371 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-246-010-9 fűzött : 1990,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2688575]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2008.
Tolle, Eckhart (1948-)
A new earth (magyar)
   Új föld : ráébredni életed céljára / Eckhart Tolle ; [ford. Domján László]. - Budapest : [Agykontroll], 2006. - 296 p. ; 24 cm
ISBN 963-7491-08-2 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2685563]
MARC

ANSEL
UTF-814 /2008.
Virtue, Doreen
Angel therapy (magyar)
   Angyali üzenetek : az angyalbirodalom gyógyító útmutatásai / Doreen Virtue ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-012-3 kötött : 2790,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2695558]
MARC

ANSEL
UTF-815 /2008.
Wangyal, Tenzin
Healing with form, energy and light (magyar)
   Gyógyítás formával, energiával és fénnyel : az öt elem a tibeti sámánizmusban, tantrában és Dzongcsenben / Tenzin Wangyal Rinpócse. - Budapest : Bioenergetic, 2007, cop. 2003. - 201 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Jakab Katalin
ISBN 978-963-9652-49-1 kötött : 2600,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
133.25 *** 615.89
[AN 2693443]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2008.
Zoffoli, Paola
Il libro magico del mago (magyar)
   Kis varázslók nagykönyve / írta Paola Zoffoli ; ill. Dario Cestaro. - Pécs : Alexandra, 2007. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Kajsza Krisztina
ISBN 978-963-370-172-0 kötött
varázslás - gyermekkönyv
133.4(02.053.2)
[AN 2688925]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

17 /2008.
Bittner Gábor
   Több mosolyt a világnak! : hogy a Föld jobb hely legyen... / [szöveg Bittner Gábor]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - [109] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-9686-10-7 fűzött : 2900,- Ft
környezetvédelem - emberi ökológia - környezetszennyezés - életvezetés
504.06 *** 504.75 *** 504.03 *** 613.865
[AN 2686624]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2008.
   A környezetvédelem technikai alapjai, I-II-III / szerk. Lengyel Antal. - Nyíregyháza : Bessenyei Gy. Kvk., 2007-. - 24 cm
ISBN 978-963-7336-71-3
környezetvédelem - környezetvédelmi technológia
504.06 *** 628.5
[AN 2688262]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Levegőtisztaság-védelem / [... szerzői Beke János et al.]. - 2007. - 208 p. : ill.
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-7336-72-0 fűzött
levegőtisztaság-védelem - környezetvédelmi technológia
504.3.06 *** 628.5
[AN 2688266] MARC

ANSEL
UTF-819 /2008.
Pál Károlyné (1935-)
   Bárium a környezetben / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-9754-05-8 fűzött : 3500,- Ft
környezetszennyezés - bárium
504.05 *** 546.43
[AN 2689830]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

20 /2008.
   Analízis : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Csernyák László [et al.] ; szerk. Csernyák László. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5895-9 fűzött : 2500,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2693016]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2008.
Rimán János
   Matematikai analízis / Rimán János. - 4. jav. kiad. - Eger : EKF Líceum K., 2007-. - 23 cm
ISBN 978-963-7752-55-1
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2693053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2007. - 283 p.
ISBN 978-963-7752-56-8 fűzött
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2693057] MARC

ANSEL
UTF-822 /2008.
Varró Zoltán (1949-)
   Operációkutatás / Varró Zoltán, Temesi József. - [Budapest] : Aula, 2007. - 440 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 417.
ISBN 978-963-9698-31-4 fűzött
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2686559]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

23 /2008.
Sinkó Andrea
   Szórakoztató kísérletek : tűzzel, levegővel, földdel, vízzel / [Sinkó Andrea] ; [ill. Őszi Zoltán]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-558-8 kötött
természettudomány - fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 2684533]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

24 /2008.
Moore, Patrick
The atlas of the universe (magyar)
   A világegyetem atlasza / Patrick Moore. - Átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2006. - 288 p. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Szécsényi-Nagy Gábor
ISBN 963-370-018-3 kötött
világűr - album
524(084.1)
[AN 2689519]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2008.
Ridpath, Ian
Astronomy (magyar)
   Csillagászat / írta Ian Ridpath ; [ford. Both Előd és Horvai Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 300 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Útitárs kézikönyvek, ISSN 1788-5108)
ISBN 978-963-9693-52-4 kötött
csillagászat
52
[AN 2688477]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2008.
Singh, Simon (1964-)
Big bang (magyar)
   A nagy bumm : minden idők legfontosabb tudományos felfedezésének története / Simon Singh ; [ford. Szécsényi-Nagy Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 623 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 588-596.
ISBN 978-963-530-780-7 fűzött : 4500,- Ft
kozmológia - teremtés - mitológia
524.85 *** 291.13
[AN 2696496]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

27 /2008.
Andrikovics Sándor (1947-)
   Állatrendszertan : a rendszerezés alapelvei és az állati biodiverzitás / Andrikovics Sándor. - Eger : EKF Líceum K., 2007. - 348 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-333.
ISBN 978-963-9417-72-4 fűzött
állatrendszertan - egyetemi tankönyv
592/599(075.8)
[AN 2690068]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2008.
Hollósi Miklós (1941-)
   Biomolekuláris kémia : [felsőoktatási tankönyv] / Hollósi Miklós, Laczkó Ilona, Asbóth Bence. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2005-. - 24 cm
molekuláris biokémia - egyetemi tankönyv
577(075.8)
[AN 2582884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 255 p. : ill.
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 978-963-19-6013-6 fűzött : 4000,- Ft
molekuláris biokémia - egyetemi tankönyv
577(075.8)
[AN 2688104] MARC

ANSEL
UTF-829 /2008.
Horváth Ferenc
   Tillandsiák / Horváth Ferenc. - [Gyál] : Fehér Nyírfa Bt., cop. 2007. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-06-3086-3 fűzött : 2000,- Ft
lisztesmagvú
582.561
[AN 2687093]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2008.
Ludwig, Mario (1957-)
Die 55 gefährlichsten Tiere der Welt (magyar)
   A világ 55 legveszélyesebb állata / Mario Ludwig, Harald Gebhardt ; [ford. Károlyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 125, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9693-47-0 fűzött
ragadozó állat - mérgező állat - állatökológia
591.5 *** 592/599
[AN 2688602]
MARC

ANSEL
UTF-831 /2008.
Marent, Thomas (1966-)
Rainforest (magyar)
   Esőerdő : [fényképes utazás] / [Thomas Marent és Ben Morgan] ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 360 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9693-48-7 kötött
esőerdő - természetrajz - fauna - fényképalbum
581.526.422(084.12) *** 591.9(213.56) *** 502(213.56) *** 77.04(494)Marent,_T.
[AN 2688544]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2008.
Ocean (magyar)
   Az óceán : feltárul a Föld tengereinek mélye / [Fabien Cousteau előszavával] ; [ford. Czigány Szabolcs et al.]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 512 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9693-45-6 kötött
flóra - fauna - tengertan - óceán
591.9(26) *** 581.9(26) *** 504.42 *** 551.46
[AN 2688539]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

33 /2008.
1001 nights of passion and pleasure (magyar)
   1001 éjszaka a szerelem és a szenvedély birodalmában : ...hogy az éjszakáink sohase legyenek egyformák / [szerk. Charlotte Wilson]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Merényi Adrienn
ISBN 978-963-370-200-0 kötött
nemi élet
613.88
[AN 2688933]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2008.
Anticoli, Jenny
Teen's guide for a purposeful life (magyar)
   Tinédzserkalauz a tartalmas élethez / Jenny Anticoli, Ellen P. Blooming, Steve Sherwood ; [az illusztrációkat Margaret Freed és Marty Harris kész.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Bárdos Péter
ISBN 963-369-789-1 kötött
kereszténység - életvezetés - serdülőkor - gyermekkönyv
613.865-053.6 *** 23/28(02.053.2)
[AN 2688777]
MARC

ANSEL
UTF-835 /2008.
Barbira-Freedman, Françoise
Baby yoga (magyar)
   Babás jóga / Françoise Barbira Freedman ; [ford. Karczag Judit]. - [Budapest] : Park, cop. 2006. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-530-735-7 fűzött : 3900,- Ft
torna - csecsemő - nők egészsége
613.95 *** 613.71-053.2 *** 613.99
[AN 2687272]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2008.
Bolen, Jean Shinoda
Gods in everyman (magyar)
   Bennünk élő istenek / Jean Shinoda Bolen ; [ford. Dunay Katalin]. - [Budapest] : Pilis Print : Studium Effektive Kft., cop. 2007. - 351 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-86663-8-3 fűzött
nemek pszichológiája - férfi - görög mitológia
159.922.1-055.1 *** 292.11
[AN 2685496]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2008.
Buegel, Dale
Homeopathic remedies (magyar)
   Homeopátiás orvoslás : bevezetés a homeopátia alapjaiba szakemberek és érdeklődők számára / Dale Buegel, Blair Lewis, Dennis Chernin ; [ford. Heiczman Ágnes]. - Budapest : Mérték, 2004 [!2007]. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228-229.
ISBN 978-963-9693-71-5 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 2695640]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2008.
   CAD/CAM technológia a fogászatban / [szerk. Balogh Zsolt, Hajdu Zoltán]. - Budapest : Dental Press Hungary, [2007]. - 212 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fogtechnika sorozat, ISSN 1787-1948)
ISBN 978-963-86809-6-9 * kötött (hibás ISBN 978-963-868089-6-9)
fogtechnika - implantáció - CAD
616.314-089.28 *** 519.688CAD
[AN 2685268]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2008.
Cañas, Myriam
   Elsősegély / [szöveg Myriam Cañas, Gustavo Villalobos, Jordi Viguè] ; [... ford. Lipták Judit]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 294 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Egészségkönyvtár)
A ford. a "First aid" (Cambridge : First Ed. Transl., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-218-5 kötött
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2685857]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2008.
Cañas, Myriam
   A férfiak egészsége / [szöveg Myriam Cañas]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 299 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Egészségkönyvtár)
Ford. Kári Dániel. - A ford. a "Men's health" (Cambridge : First Ed. Transl., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-224-6 kötött
férfi - egészség
613.9-055.1
[AN 2685849]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2008.
Cañas, Myriam
   A nők egészsége / [szöveg Myriam Cañas, Gustavo Villalobos, Jordi Vigué] ; [ford. Nagy Csaba]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 281 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Egészségkönyvtár)
A ford. a "Women's health" (Cambridge : First Ed. Transl., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-135-5 kötött
nők egészsége
613.99 *** 612-055.2
[AN 2685836]
MARC

ANSEL
UTF-842 /2008.
Casademunt, Jordina
Salud y belleza de los senos (magyar)
   Az egészséges és szép mell : tornagyakorlatok, tanácsok és természetes ápolószerek a mell kiemelésére és szépségének, egészségének egész életen át tartó megőrzésére / Jordina Casademunt ; [fotók Jordi Garcia, Becky Lawton] ; [ill. Yolanda Urdinguio]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 978-963-370-326-7 fűzött
nők egészsége - emlő
611.69 *** 613.99
[AN 2688945]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2008.
Chia, Mantak
Cultivating female sexual energy (magyar)
   Gyógyító szerelem : titkos kínai tanítások a nő szexuális energiájának gondozásához, fejlesztéséhez és finomításához / Mantak Chia, [Maneewan Chia] ; [ford. Erdei Edit]. - 3. utánny. - [Budapest] : Lunarimpex, 2007, cop. 1997. - 269 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 978-963-9219-70-0 fűzött : 2180,- Ft
nemi élet - taoizmus - nő
613.88-055.2 *** 133.25
[AN 2696025]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2008.
Chia, Mantak
Taoist secrets of love (magyar)
   Taoista szerelmi titkok : ősi kínai tanítások a férfi szexuális energiájának gondozásához, fejlesztéséhez és finomításához / Mantak Chia, [Michael Winn]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2007. - 338 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
Bibliogr.: p. 334.
ISBN 978-963-9219-71-7 fűzött : 2700,- Ft
nemi élet - taoizmus - férfi
613.88-055.1 *** 133.25
[AN 2696042]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2008.
Csernus Imre (1966-)
   A nő / Csernus Imre ; [... a festmények Nádor Péter munkái]. - Budapest : Jaffa, 2007. - 245 p., [15] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-38-4 kötött : 3490,- Ft
nemek pszichológiája - nő - nők a társadalomban
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 2688586]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2008.
Dombóvári Gábor (1944-)
   Versenyben a rákkal : lehetünk nyertesek... : a Culevit nyomában / Dombóvári Gábor, Győri Attila. - [Budapest] : MediProm, 2007. - 191 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3069-6 fűzött : 2170,- Ft
Kulcsár Gyula (1951-)
rákellenes szer
615.277.3
[AN 2687667]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2008.
Dudich Endréné
   Mozgásanatómia / összeáll. Dudich Endréné. - 2. kiad. - Budapest : Planétás : M. Táncműv. Főisk., cop. 2007. - 43 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
Bibliogr. p. 43.
ISBN 978-963-9414-13-6 fűzött
anatómia - egyetemi tankönyv
611.7(075.8)
[AN 2687822]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2008.
Duke, James A. (1929-)
The green pharmacy (magyar)
   Gyógynövénypatika : [teljes körű gyógynövénytár és útmutató közel 300 gyakori betegség és kellemetlen tünet kezelésére és enyhítésére] / [James A. Duke] ; [ford. Gordos Judit]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2006. - 628 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-9562-86-6 kötött
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2689483]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2008.
Famery, Sarah
Savoir et oser dire non (magyar)
   Hogyan mondjunk nemet? / Sarah Famery. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 166 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
Ford. Horányi Krisztina
ISBN 978-963-9797-03-1 kötött : 2290,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2687892]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2008.
   Fogyókúra éhezés nélkül : [fogyás napi ötszöri étkezés mellett]. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 165 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-026-1 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2696017]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2008.
Gábor Miklós (1918-)
   Experimentally-induced paw oedemas in mice / Miklós Gábor ; forew. by Mauro Perretti. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-268.
ISBN 978-963-05-8541-5 kötött
bőrgyulladás - ödéma - gyulladásgátló - egér
615.262.1 *** 616.5-002 *** 616-005.98 *** 599.323.4
[AN 2687817]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2008.
Gray, John
Men are from Mars, women are from Venus (magyar)
   A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról : [az igazi párkapcsolat kézikönyve] / John Gray ; [ford. Szántó Balázs]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-14-3 fűzött : 2690,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat
159.922.1
[AN 2694284]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2008.
   Házi természetgyógyász : gyógyteák, tinktúrák, elsősegélynyújtás, házi patika. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-024-7 fűzött
természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2696048]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2008.
   Implantológia a fogászatban / szerk. Urbán István. - Budapest : Dental Press Hungary, [2007]. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fogtechnika sorozat, ISSN 1787-1948)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86809-5-2 kötött
fogtechnika - implantáció
616.314-089.28
[AN 2685269]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2008.
Lockie, Andrew
Encyclopedia of homeopathy (magyar)
   A homeopátia enciklopédiája / Andrew Lockie ; [ford. Göbölyös Magdolna et al.]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Athenaeum 2000 : Pannonica, cop. 2007. - 335 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7319-31-0 kötött : 8990,- Ft
homeopátia - természetgyógyászat
615.015.32 *** 615.89
[AN 2686970]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2008.
Looking after your body (magyar)
   Törődjön többet egészségével! : aktívan és egészségesen idős korban is / [szerk. Rácz Ildikó] ; [ford. Janáky István, Szieberth Ádám, Vég Adrienn]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2006. - 416 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9562-83-1 kötött
egészséges életmód - öregkor higiénéje - betegség - öngyógyítás
613 *** 615.89 *** 616
[AN 2689502]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2008.
Matekovits György (1943-)
   Fogászati személynévlexikon / Matekovits György. - Budapest : Dental Press Hungary, 2007. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-963-86809-4-5 fűzött
fogászat - orvostörténet - szaklexikon
616.314:030
[AN 2685248]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2008.
McKie, Robin
Ape - man (magyar)
   Emberré válás : fejezetek az emberi evolúció történetéből / [Robin McKie]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 216 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Ford. Klupács Flóra. - Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-963-370-068-6 kötött
ősembertan - származástan - ősrégészet
572.1/.4 *** 569.9 *** 903
[AN 2686062]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2008.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez : középiskolásoknak / Oroszlány Péter ; [... közrem. Kovácsné Bubreg Erzsébet]. - Budapest : Metódus-Tan, 2007. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [288].
ISBN 963-216-623-X fűzött : 1470,- Ft
tanulás - módszertan - képességfejlesztés - középiskolai tankönyv
159.953.5(075.3) *** 371.322.6(075.3) *** 37.025(075.3)
[AN 2693001]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2008.
Pease, Allan
Why he's so last minute & she's got it all wrapped up (magyar)
   Karácsonyi fegyverszünet : Miért nyűgös a férfi? Mitől borul ki a nő? / Allan és Barbara Pease ; [ford. Gyárfás Vera]. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-795-1 kötött : 2500,- Ft
nemek pszichológiája - humor
159.922.1(0:82-7)
[AN 2686602]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2008.
Pert, Candace B. (1946-)
Everything you need to know to feel go(o)d (magyar)
   Érezd magad istenien! : [kalandok a tudat földjén] / Candace B. Pert és Nancy Marriott ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 295, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 978-963-528-962-2 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - lélektan - érzelem - memoár
613.865(0:82-94) *** 159.922(0:82-94) *** 159.942(0:82-94)
[AN 2689967]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2008.
   Radiológia : egyetemi tankönyv / szerk. Fráter Loránd. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2008. - 518 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-131-7 kötött : 13200,- Ft
röntgenológia - orvosi radiológia - egyetemi tankönyv
616-073.75(075.8) *** 615.849(075.8)
[AN 2693459]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2008.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Rögök az úton : egyén és család, pszichológiai írások / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 460 p. ; 21 cm
Kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-004-6)
nemek pszichológiája - gyermeklélektan - család
159.922.1 *** 159.922.7 *** 316.356.2
[AN 2686744]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2008.
   "Senki sincs itt véletlenül" : lakók és munkatársak történetei a KIMM Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonból / [szerk. Szűcs Teri] ; kiad. a Református Rehabilitációs Alapítvány. - Ráckeresztúr : Ref. Rehabilitációs Alapítvány, 2007. - 165, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3208-9 fűzött : 700,- Ft
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona
Ráckeresztúr - kábítószerfüggés - szociális rehabilitáció - szociális munka - memoár
613.83(0:82-94) *** 364.048.6-056.83(439-2Ráckeresztúr) *** 364.272 *** 316.736-056.83 *** 364.62(0:82-94)
[AN 2696406]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2008.
Sharamon, Shalila
Heilen mit Grapefruitkern-Extrakt (magyar)
   Gyógyítás a grapefruitmag kivonatával : gyakorlati tanácsok A-tól Z-ig az egészség megőrzésére : új ismeretek, alkalmazási lehetőségek és tapasztalati beszámolók / Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski ; [ford. Teszákné Wurm Katalin]. - [Székesfehérvár] : Conimex Kft., 2007. - 161 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 144-157.
ISBN 978-963-06-3159-4 fűzött : 2000,- Ft
természetgyógyászat - növényi hatóanyag - grépfrút
615.89:615.322 *** 634.323.5
[AN 2687853]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2008.
   A szexuális élet / [ford. Nagy Csaba et al.]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 292 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Egészségkönyvtár)
A ford. a "Sex life" (Linne : Rebo Publ., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-275-8 kötött
nemi élet - nemi betegség
613.88 *** 616.97
[AN 2690030]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2008.
Villalobos, Gustavo
   Egészség 60 év felett / [Gustavo Villalobos, Myriam Cañas]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 270 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Egészségkönyvtár)
Ford. Cseh Judit et al. - A ford. az "Old age" (Cambridge : First Ed. Transl., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-252-9 kötött
geriátria - öregkor higiénéje
613.98
[AN 2685862]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2008.
Villalobos, Gustavo
   Gyermekeink egészsége / [szöveg Gustavo Villalobos, Myriam Cañas]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 296 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Egészségkönyvtár)
Ford. Bank Szilvia. - A ford. a "Children's health" (Linne : Rebo Publ., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-100-3 kötött
gyermekegészségügy
613.95 *** 613.96
[AN 2685827]
MARC

ANSEL
UTF-869 /2008.
   Wellness alapismeretek ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2007. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-184-7 fűzött
egészséges életmód
613
[AN 2686531]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 195 p.
Szerk. Laczkó Tamás
ISBN 978-963-642-185-4 * (hibás ISBN 978-963-642-186-1)
Magyarország - egészséges életmód - idegenforgalom - gyógyturizmus - ezredforduló
613 *** 338.48(100) *** 338.48(439)
[AN 2686535] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 298 p.
Szerk. Járomi Melinda. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-186-1
egészséges életmód - fizikoterápia
613 *** 615.8
[AN 2686539] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

70 /2008.
1000 Bagger und andere Baumaschinen (magyar)
   1000 markológép és más építőgépek / [szerzők Willi Dolder et al.]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 336 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Szabó Veronika
ISBN 978-963-368-922-6 kötött
erőgép - markoló - album
621.869.4(100)
[AN 2689538]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2008.
Boros Tiborné
   Benzin száz forinttal olcsóbban, avagy Az energiaetanol gyártásának gazdaságossági kérdései / Boros Tiborné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-9754-04-1 fűzött : 3500,- Ft
alternatív energiaforrás - üzemanyag - gyártás
620.95 *** 661.722
[AN 2689817]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2008.
Gyulai Iván (1952-)
   A biomassza dilemma / Gyulai Iván ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - 2. átd. kiad. - Budapest : MTVSZ Föld Barátai Mo., [2007]. - 73 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-963-86870-8-1 fűzött
ISBN 963-86870-8-8
Magyarország - biomassza
620.95(439)
[AN 2696419]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2008.
International Conference on Heat Engines and Environmental Protection (8.) (2007) (Balatonfüred)
   8th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection : May 28-30, 2007 ... Balatonfüred... : proceedings / [org. by Budapest University of Technology and Economics Department of Energy Engineering]. - [Budapest] : BUTE Dep. of Energy Engineering, [2007]. - 214 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-907-2 fűzött
energetika - fűtés - konferenciakiadvány
620.9 *** 697 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2684768]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2008.
   A kicsi is szép : programpontok egy új energiahatékonysági stratégiához / Sebők Miklós szerk. ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Magyarország, 2007. - 82 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87649-4-2 fűzött
Magyarország - energetika - környezetvédelem - ezredforduló
620.9(439)"200" *** 620.9(100)"200" *** 504.06(439)"200" *** 504.06(100)"200"
[AN 2685253]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

75 /2008.
Ila László
   A számítógépem : PC-hardver : [lépésről lépésre!] / Ila László. - Budapest : Panem, 2007. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 978-963-545-470-9 fűzött : 1900,- Ft
számítástechnika
681.3
[AN 2687946]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

76 /2008.
   Kommunikáció 2007 : [Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2007. október 16.] = Communications 2007 / [szerk. Fekete Károly]. - [Budapest] : ZMNE EK, 2007. - 2 db (511 p.) : ill. ; 24 cm
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Híradó Tanszék és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Csoport által rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-7060-31-1 fűzött
hadtudomány - híradástechnika - távközléstechnika - információtechnika - konferenciakiadvány
621.39 *** 623.61 *** 654 *** 659.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2686404]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 332 p.
Bibliogr.
hadtudomány - híradástechnika - távközléstechnika - információtechnika - konferenciakiadvány
621.39 *** 623.61 *** 654 *** 659.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2686414] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 333-511.
hadtudomány - híradástechnika - távközléstechnika - információtechnika - konferenciakiadvány
621.39 *** 623.61 *** 654 *** 659.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2686419] MARC

ANSEL
UTF-877 /2008.
Mike Gyula Endre
   Elektrotechnika példatár / Mike Gyula Endre. - Jav. kiad., 8. utánny. - Budapest : General Press, 2007, cop. 1998. - 141 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9459-52-6 fűzött
elektrotechnika - példatár
621.3(076)
[AN 2693549]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

78 /2008.
Lohberg, Rolf
1000 Uhren (magyar)
   1000 óra : technika, precízió, elegancia / [írta Rolf Lohberg]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Kántor Tamás
ISBN 978-963-370-282-6 kötött
óra
681.114.8 *** 739.3
[AN 2689532]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2008.
   Szakmai írások a 20. század elejéről [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Bánk : Vályi Oktatóra, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Magyar órás szakmai könyvek, ISSN 1788-7429 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 963-87294-2-2 műanyag tokban
órajavítás - tankönyv - elektronikus dokumentum - hasonmás kiadás
681.11.03(078) *** 094/099.07
[AN 2686096]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2008.
Veres Réka
   Faipari anyag- és gyártásismeret / Veres Réka. - Pécs : Szega Books, 2007. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375.
ISBN 978-963-9702-15-8 fűzött
faipar
674
[AN 2686481]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

81 /2008.
1000 Flugzeuge (magyar)
   1000 légi jármű. - Pécs : Alexandra, 2007. - 336 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Punka György és Zsille Péter. - Bibliogr.: p. 334.
ISBN 978-963-370-230-7 kötött
repülőgép - katonai repülőgép - helikopter - album
629.73(100) *** 623.746(100)
[AN 2689524]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2008.
1000 Lokomotiven (magyar)
   1000 mozdony : történelem, klasszikusok, technika. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 367 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-370-241-3 kötött
közlekedéstörténet - mozdony
629.42(100)(091)
[AN 2693025]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2008.
   Bestimmungen für die Beförderung von gefährlichen Gütern auf der Donau [elektronikus dok.] : AND-D = Pravila perevozki opasnyh gruzov po Dunaû : VOPOG-D = Regles relatives au transport de marchandises dangereuses sur le Danube : AND-D = Perečenʹ voprosov i matricy dlâ priema èkzamenov u èkspertov soglasno podpunktu 8.2.2.7.1.3 VOPOG-D. Fragenkatalog und Matrizen für die Prüfung der Sachkundigen gemäss 8.2.2.7.1.3 des AND-D / [Hrsg.] Donaukommission. - Szöveg. - Budapest : Donaukommission, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD olvasó
ISBN 978-963-87637-3-0
Duna - veszélyes anyag - vízi szállítás - elektronikus dokumentum
656.62.073.436(282.243.7)
[AN 2684952]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2008.
The encyclopedia of trains and locomotives (magyar)
   Mozdonyok és vonatok enciklopédiája : több mint 900 gőz-, dízel- és villamos mozdony részletes ismertetése, 1825-től napjainkig / főszerk. David Ross. - Pécs : Alexandra, 2006. - 544 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 963-369-580-5 kötött
mozdony - közlekedéstörténet - album
629.42(100)(091)
[AN 2689287]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2008.
   Lokale Schifffahrtsregeln auf der Donau [elektronikus dok.] : Sonderbestimmungen = Mestnye pravila plavaniâ po Dunaû : osobye položeniâ = Règles locales de la navigation sur le Danube : dispositions speciales / [Hrsg.] Donaukommission. - Szöveg. - Budapest : Donaukommission, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-87637-2-3
Duna - közlekedési szabály - vízi közlekedés - európai állam - elektronikus dokumentum
656.62.05(282.243.7)
[AN 2684995]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2008.
Mezei István
   Az M62 300-as dízelmozdony szerkezete és működése : 305 pályaszámtól / [szerző Mezei István] ; [fényképek és ábrák Dobos József] ; [közread. a] Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság. - Budapest : MÁV Zrt., 2007. - 106 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7085-97-0 fűzött
mozdony
629.424.1
[AN 2685348]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2008.
   Règles locales de la navigation sur le Danube : dispositions speciales / [ed.] Commission du Danube. - Budapest : Commiss. du Danube, 2006. - [6] p., [245] pag.var. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: Dispositions spéciales applicables sur le secteur de Danube de la République fédérale d'Allemagne ; Dispositions complémentaires relatives à la navigation sur les voies d'eau intérieures de l'Autriche ; Règles spéciales de navigation applicables sur le secteur de Danube de la République slovaque ; Règles de navigation : dispositions additionnelles relatives aux voies d'eau intérieures de la République de Hongrie ; Dispositions spéciales de navigation applicables sur le secteur du Danube de la République de Croatie ; Règles spéciales de navigation applicables sur le secteur roumain du Danube fluvial ; Dispositions spéciales relatives à la navigation sur le Bas-Danube
ISBN 978-963-87637-0-9 fűzött
Duna - Közép-Európa - folyami hajózás - testület - jogszabálygyűjtemény
656.62(282.243.7)(094) *** 061.2(4-191)Commission_du_Danube
[AN 2684592]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2008.
Règles locales de la navigation sur le Danube (német)
   Lokale Schifffahrtsregeln auf der Donau : Sonderbestimmungen / [Hrsg.] Donaukommission. - Budapest : Donaukommission, 2006. - [6] p., [230] pag.var. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: Sonderbestimmungen auf dem Donaustreckenabschnitt der Bundesrepublik Deutschland ; Zusätzliche Bestimmungen für die Schifffahrt auf österreichischen Wasserstrassen ; Sonderbestimmungen für die Schifffahrt auf dem Donaustreckenabschnitt der Slowakischen Republik ; Schifffahrtsregime : Zusatzbestimmungen für die Binnengewässer der Republik Ungarn ; Sondervorschriften über die Schifffahrt auf der Donaustrecke der Republik Kroatien ; Sonderbestimmungen für die Schifffahrt auf dem rumänischen Streckenabschnitt der Flussdonau ; Sonderbestimmungen für die Schifffahrt auf der Unteren Donau
ISBN 978-963-86551-9-6 fűzött
Duna - Közép-Európa - folyami hajózás - testület - jogszabálygyűjtemény
656.62(282.243.7)(094) *** 061.2(4-191)Commission_du_Danube
[AN 2684600]
MARC

ANSEL
UTF-889 /2008.
Règles locales de la navigation sur le Danube (orosz)
   Mestnye pravila plavaniâ po Dunaû : osobye položeniâ / [izd.] Dunajskaâ komissiâ. - Budapešt : Dunajskaâ komissiâ, 2006. - [6] p., [238] pag.var. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: Osobye položeniâ, primenâemye na učastke Dunaâ Federativnoj Respubliki Germanii ; Dopolnitelʹnye položeniâ, kasaûŝiesâ plavaniâ po vnutrennim vodnym putâm Avstrii ; Osobye pravila plavaniâ, primenâemye na učastke Dunaâ Slovackoj Respubliki ; Pravila plavaniâ : dopolnitelʹnye položeniâ, kasaûŝiesâ vnutrennih vod Vengerskoj Respubliki ; Osobye pravila plavaniâ, primenâemye na učastke Dunaâ Respubliki Horvatii ; Osobye pravila plavaniâ, primenâemye na rumynskom učastke rečnogo Dunaâ ; Osobye položeniâ, kasaûŝiesâ plavaniâ v Nizovʹâh Dunaâ
ISBN 978-963-87637-1-6 fűzött
Közép-Európa - Duna - folyami hajózás - testület - jogszabálygyűjtemény
656.62(282.243.7)(094) *** 061.2(4-191)Commission_du_Danube
[AN 2684607]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

90 /2008.
Fertig, Michael P.
If cats could talk (magyar)
   Ha a macskák beszélni tudnának : mit jelent a miau? / Michael P. Fertig. - Pécs : Alexandra, 2006. - 72 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Vincze Mariann
ISBN 963-369-655-0 kötött : 1699,- Ft
macska - fényképalbum
636.8(084.12)
[AN 2685489]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2008.
Fogle, Bruce
The new encyclopedia of the dog (magyar)
   Új kutya enciklopédia / Bruce Fogle ; Tracy Morgan fotóival ; [ford. Polgár Judit és Pongrácz Péter]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 416 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9693-43-2 kötött
kutya
636.7
[AN 2687350]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2008.
Groce, Jay
50 uses for your cat (magyar)
   Miért tartsunk macskát? : [kedvenceink 50 rejtett képessége] / írta Jay Groce, Francesca Peppiatt, Paul Seaburn. - Pécs : Alexandra, 2007. - 50 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-299-4 kötött
macska - humor - fényképalbum
636.8(084.12) *** 636.8(0:82-7)
[AN 2689703]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2008.
Hackstein, Herman (1935-)
Dumonts kleines Gartenteiche-Lexikon (magyar)
   Vízi kertek lexikona : szép tervek és szakszerű beültetés / Herman Hackstein és Wota Wehmeyer[!Wehmayer] ; ford. Szabados Tamás és Rindó Klára. - Budapest : Mérték K., 2007. - 298 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9693-42-5 kötött
kertépítés - dísznövény - szaklexikon
712.3/.7:030 *** 712.5:030 *** 635.926:030
[AN 2688601]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2008.
Hackstein, Herman (1935-)
Dumonts kleines Steingarten-Lexikon (magyar)
   Sziklakertek lexikona : a sikeres építés és növénytelepítés útmutatója / Herman Hackstein & Wota Wehmeyer[!Wehmayer] ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 299 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9693-31-9 kötött
kertépítés - sziklakert - dísznövény - szaklexikon
712.3/.7:030 *** 635.923:030
[AN 2688560]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2008.
Lesbros, Dominique
Petit manuel pour ne pas avoir l'air d'une nouille dans une épicerie exotique (magyar)
   Trópusi zöldségek és gyümölcsök tárháza, hogy ne legyünk olyan elveszettek / szöveg Dominique Lesbros ; fotók Raphaële Vidaling és Dominique Lesbros. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Csaba Emese
ISBN 978-963-370-375-5 fűzött
egzotikus gyümölcs - egzotikus zöldség - déligyümölcs - szakácskönyv
634.6 *** 634.3 *** 641.55(083.12)
[AN 2688823]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2008.
   Lóerő : a ló teljesítményét befolyásoló tényezők / szerk. Pongrácz László. - [Budapest] : Equinter, cop. 2007. - 211, [17] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Lovassport, ISSN 1789-2279)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86891-3-9 kötött
lótenyésztés - állattartás
636.1
[AN 2685262]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2008.
   Párhuzamos történetek Európában = Parallele Geschichten in Europa. - Balatonfüred : Magánkiad., 2007. - 84 p. : ill. ; 21 cm. - (LA könyvtár ; 4.)
Tart.: A niederseltersi gyógyforrás, 1536-1994 / Norbert Zabel ; [ford. Hernádiné Homoki Ildikó]. Der Kurort Füred am Plattensee, 1863 / Heinrich Mangold
ISBN 978-963-06-2714-6 fűzött
Balatonfüred - Németország - gyógyvíz - gyógyfürdő - történeti feldolgozás
663.64(430-2Niederselters)(091) *** 615.838(439-2Balatonfüred)"18"
[AN 2687590]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2008.
Rausch, Andrea (1970-)
Dumonts kleines Staudenlexikon (magyar)
   Évelő növények kislexikona : eredet, élőhely, ültetés, gondozás / Andrea Rausch ; fényképezte Annette Timmermann ; [ford. Simonits Dóra]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 301 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9693-32-6 kötött
évelő növény - dísznövény - kertépítés - szaklexikon
635.9:030 *** 712.3/.7:030
[AN 2688556]
MARC

ANSEL
UTF-899 /2008.
Reindl Erzsébet
   Feljegyzések a tapolcai és Tapolca környéki malmokról / Reindl Erzsébet ; [közread. az] Első Magyar Látványtár Alapítvány. - [Budapest] : Első M. Látványtár Alapítvány, 2005 [!2007]. - 58, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [60].
ISBN 978-963-06-2799-3 fűzött
Tapolca - Tapolcai-medence - vízimalom - történeti feldolgozás
664.7(439-2Tapolca)
[AN 2688636]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2008.
The small garden handbook (magyar)
   Kis kertek kézikönyve. - Pécs : Alexandra, 2006. - 162 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Trócsányi Balázs
ISBN 963-369-599-6 fűzött : 2499,- Ft
kertépítés - kertészet
712.3/.7 *** 635.9
[AN 2688811]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2008.
Zadak, Joel
If dogs could talk (magyar)
   Ha a kutyák beszélni tudnának : szájkosár nélkül / Joel Zadak. - Pécs : Alexandra, 2006. - 72 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Vincze Mariann
ISBN 963-369-656-9 kötött
kutya - fényképalbum
636.7(084.12)
[AN 2685486]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

102 /2008.
101 fish & seefood dishes (magyar)
   101 hal és tengeri étel : kipróbált és bevált receptek / [szerk. Jeni Wright]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 215 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-249-9 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2688883]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2008.
The baking bible (magyar)
   A sütés bibliája. - Pécs : Alexandra, 2007. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
Szerk. Weber, Louis. - Ford. Morvay Krisztina
ISBN 978-963-370-101-0 kötött
sütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.2
[AN 2689552]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2008.
Bellér Ágnes
   100 férfi, 100 recept / Bellér Ágnes. - [Budapest] : Glória Press, cop. 2007. - 310 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8200-11-2 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 929(439)"200"
[AN 2687194]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2008.
   Black & White óriás süteményeskönyv. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 464 p. ; 23 cm
Gerinccím: Óriás süteményeskönyv
ISBN 978-963-238-020-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2696004]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2008.
Casparek, Petra
Tolle Salate (magyar)
   Saláták nagykönyve / [írta Petra Casparek] ; [ford. Sárközy Judit]. - [Budapest] : Reader's Digest K., 2006. - 352 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9562-84-X kötött
gyorsétel - saláta - szakácskönyv
641.552(083.12) *** 641.55(083.12) *** 641.83(083.12)
[AN 2689296]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2008.
Clark, Aimée
Petits plats gourmands pour mamans au bord de la crise de nerfs (magyar)
   Ínyenc fogások az őrület szélén álló anyukáknak : 50 stresszmentes recept, ami tényleg beválik a gyerekeknél / szöveg Aimée Langrée, Stéphanie de Turkheim[!] ; fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Csaba Emese
ISBN 978-963-370-279-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2689714]
MARC

ANSEL
UTF-8108 /2008.
Cocktails & drinks (magyar)
   Koktélok és italok. - Pécs : Alexandra, 2006. - 320 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Pályer András
ISBN 963-369-399-3 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2688838]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2008.
Coctails l'encyclopédie (magyar)
   Koktél-enciklopédia / [ford. Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2006. - 607 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 604-605.
ISBN 963-9562-95-5 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2689473]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2008.
Extraordinary uses for ordinary things (magyar)
   Mindennapi tárgyak nem mindennapi szerepben : 2317 ötlet, hogy miként spórolhat ecet, só, fogkrém és egyéb egyszerű háztartási szerek segítségével / [ford. Kiss Gábor]. - [Budapest] : Reader's Digest K., [2006]. - 382 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9562-79-3 kötött
háztartás - barkácsolás
64 *** 689
[AN 2689466]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2008.
Fodor Erzsébet
   100 recept a gombafertőzésből gyógyulni vágyóknak, kezdő vegetáriánusoknak, és akik fogyni szeretnének : a rák gyógyítása egyszerű módszerrel / [Fodor Erzsébet]. - [Szeged] : Szerző, [2007]. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-218-1 fűzött
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.563(083.12) *** 641.564(083.12) *** 613.2 *** 615.89
[AN 2693427]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2008.
Die grosse Kochschule (magyar)
   Főzőiskola : alapvető tudnivalóktól új, divatos receptekig : [kezdőknek és haladóknak]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Shaffer Andrea
ISBN 963-369-420-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2685871]
MARC

ANSEL
UTF-8113 /2008.
Guiliano, Mireille (1946-)
French women for all seasons (magyar)
   Francia nők télen-nyáron : titkok, receptek és örömök egész évre / Mireille Guiliano ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 415 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9615-99-1 kötött : 3490,- Ft
Franciaország - diéta - életmód - nő - gasztronómia - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.865-055.2 *** 613.24 *** 641.5(44)
[AN 2687912]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2008.
Herrera, Carlos
Tapas (magyar)
   Tapas : mininyársak, tésztakosárkák, tortillák és gazpachók : spanyol ínyencfalatok / Carlos Herrera ; [ford. Horányi Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5675-5 kötött : 2490,- Ft
Spanyolország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(460)(083.12)
[AN 2684832]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2008.
Homer, Karen
Things a woman should know about beauty (magyar)
   A női szépség praktikái / Karen Homer. - Pécs : Alexandra, 2006. - 205 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 963-369-902-9 kötött : 2499,- Ft
kozmetika - nő - fényképalbum
646.7 *** 77.041.5
[AN 2686109]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2008.
Homer, Karen
Things a woman should know about style (magyar)
   A nőies stílus praktikái / Karen Homer. - Pécs : Alexandra, 2006. - 200 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Kötött (hibás ISBN 963-369-918-5)
öltözködés - divat - nő
646 *** 391
[AN 2686104]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2008.
Keng-Peralta, Gabrielle
Les baguettes magiques d'une chinoise de Lyon (magyar)
   Kínai konyha Lyonból : varázslatok evőpálcikákkal / Gabrielle Keng-Peralta ; fényképezte Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-370-337-3 fűzött
Kína - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(510)(083.12)
[AN 2688755]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2008.
King, Heidi Tyline (1965-)
The Christmas bible (magyar)
   Karácsonyi ötletek bibliája / Heidi Tyline King ; [ford. Káli Diána és Simonits Dóra]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-369-872-3 kötött
díszítőművészet - karácsony - szakácskönyv - foglalkoztatókönyv
641.566(083.12) *** 745 *** 379.826 *** 398.332.416
[AN 2689680]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2008.
Korpádi Péter
   Klasszikus és közkedvelt koktélok / [szöveg] Korpádi Péter ; [fotó] Patyi Árpád. - Pécs : Alexandra, 2007. - 174, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-368-824-3 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2689760]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2008.
Láhner Mária
   Tészta variációk / Láhner Mária. - [Budapest] : Geomédia, 2007. - 136 p. ; 18 cm. - (Szabad föld könyvtár, ISSN 1786-5492 ; 18.)
Fűzött : 485,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2686194]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2008.
   A magyar úri család konyhája / összeáll. Podruzsik Béla. - [Budapest] : C+S Bt., [2007]. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87330-3-0 kötött : 1980,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2689423]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2008.
The one-dish bible (magyar)
   Az egytálételek bibliája. - Pécs : Alexandra, 2007. - 320 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-263-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2689676]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2008.
Pavlowitch, Anna
Éloge de la petite touche perso ou Comment bricoler en "faits maison" des plats déjà cuisinés (magyar)
   Félkész falatok dicsérete, avagy Hogyan főzzünk finomat konyhakész alapokból / szöveg Anna Pavlowitch ; fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Takács Márta
ISBN 978-963-370-303-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2689723]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2008.
Pavlowitch, Anna
Pour en finir avec la cuisine de mémé (magyar)
   Leszámolás a nagyi főztjével : ötletes receptek a XXI. századból / szöveg Anna Pavlowitch és Raphaële Vidaling ; fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Csaba Emese
ISBN 978-963-370-410-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2688819]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2008.
Pavlowitch, Annie
La cuisine des fées ou Comment faire des merveilles sans être magicienne (magyar)
   Tündérek konyhája, avagy Hogyan tegyünk csodát anélkül, hogy varázslók lennénk / Annie és Anna Pavlowitch ; fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Csaba Emese
ISBN 978-963-370-336-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2688775]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2008.
Sandklef, Viveka
JF suédoise ayant fait le tour du monde cherche cobayes pour goûter ses inventions (magyar)
   Fiatal, világjáró svéd lány kísérleti nyulakat keres, akik megkóstolják a főztjét : kalandorok ne kíméljenek! / receptek Viveka Sandklef ; fényképek Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 159 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-370-277-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2688761]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2008.
Seeman, Nicole (1965-)
Au secours! On va être 8 à dîner et je ne sais pas trop cuisiner (magyar)
   Segítség! Nyolcan jönnek vacsorára, és nem tudok főzni.. : 18 elszúrhatatlan recept, kezdőknek is / szöveg Nicole Seeman ; fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Takács Márta
ISBN 978-963-370-394-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2688783]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2008.
Seeman, Nicole (1965-)
Le livre de cuisine pour les filles qui n'ont pas appris grand-chose avec leur mère (magyar)
   Szakácskönyv csajoknak, akik még be se tették a lábukat a konyhába / szöveg Nicole Seeman ; fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-370-331-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2688880]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2008.
Seeman, Nicole (1965-)
Le livre de cuisine pour les garçons qui veulent épater les filles avec peu de matériel et encore moins d'expérience (magyar)
   Szakácskönyv pasiknak, hogy elkápráztassák a nőket / szöveg Nicole Seeman ; fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Cserna Veronika
ISBN 978-963-370-372-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2688874]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2008.
Seeman, Nicole (1965-)
Petit livre de recettes régressives pour les grands qui ont gardé une âme d'enfant (magyar)
   Nosztalgikus receptek gyermeklelkű felnőtteknek / szöveg Nicole Seeman és Raphaële Vidaling ; fényképezte Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-370-278-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2688768]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2008.
Une souris dans le potage.. (magyar)
   Egér a levesben.. : receptek és történetek konyhai blogokról / szöveg Sylviane Beauregard [et al.] ; ... fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Cserna Veronika
ISBN 978-963-370-280-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2689738]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2008.
   Sütemények és édességek. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-016-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2695904]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2008.
   Új biológia : egészség új nézőpontból : lúgosító ételreceptek / [összeáll. Micsinyei Judit]. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2007]. - 78 p. ; 21 cm
Fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 2687376]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2008.
Vidaling, Raphaële (1972-)
Goûte ça épouse-moi (magyar)
   Kóstold meg és vegyél el! / szöveg és fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Cserna Veronika
ISBN 978-963-370-276-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2688816]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2008.
Wok (magyar)
   Wokban készült ételek. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-370-196-6 kötött
Ázsia - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2689238]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

136 /2008.
Angels in our lives (magyar)
   Angyalok az életünkben / [... szerzői Burky Achilles et al.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 319 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Vincze Mariann
ISBN 978-963-369-820-4 kötött
vallásos irodalom - angyal
244 *** 235.1
[AN 2689549]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2008.
Bedürftig, Friedemann (1940-)
Die grossen Weltreligionen (magyar)
   A nagy világvallások / Friedemann Bedürftig. - Pécs : Alexandra, 2007. - 320 p. : ill, főként színes ; 31 cm
Ford. N. Kovács Tímea
ISBN 978-963-370-283-3 kötött
vallástörténet - vallástudomány - művelődéstörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 2689250]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2008.
Bencsik János (1965-)
   Kiengesztelődés : gyalogszerrel Csíksomlyóra / Bencsik János. - [Budapest] : M. Kvklub, cop. 2007. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-549-274-9 kötött
Csíksomlyó - zarándoklat
248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)
[AN 2696504]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2008.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Jesus von Nazareth (magyar)
   A Názáreti Jézus / Joseph Ratzinger (XVI. Benedek) ; [ford. Rokay Zoltán]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007-. - 22 cm
Jézus
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat - Újszövetség
232 *** 225.07
[AN 2686722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A Jordánban való megkeresztelkedéstől a színeváltozásig. - 2007. - 339 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-949-0 kötött : 2600,- Ft
krisztológia - Újszövetség - bibliamagyarázat
232 *** 225.07
[AN 2686725] MARC

ANSEL
UTF-8140 /2008.
Caro Gesù (magyar)
   Édes Jézus. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-369-828-6 kötött
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2685767]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2008.
Everyday blessings : stories to lift your spirit (magyar)
   Hétköznapi áldások : lélekemelő történetek. - Pécs : Alexandra, 2006. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford.: Pétersz Tamás
ISBN 963-369-838-3 kötött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2686121]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2008.
Grazie Gesù (magyar)
   Köszönöm, Jézus!. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-369-826-X kötött : 599,- Ft
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2688900]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2008.
Gromon András
   Jézus evangéliuma Lukács tolmácsolásában / [görögből ford. és a jegyzeteket írta Gromon András]. - Budapest : Elpídia, 2007. - 397 p. ; 21 cm. - (Út a forráshoz...)
Bibliogr.
ISBN 963-85336-8-4 fűzött : 2500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
krisztológia - bibliamagyarázat - evangélium
232 *** 226.4.07
[AN 2689563]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2008.
   A hit útja : válogatott írások / [ford. ... Porkoláb Lilla] ; [közread. a] Magyarországi Muszlimok Egyháza. - Budapest : Mo. Muszlimok Egyháza, cop. 2007. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87469-0-0 fűzött
iszlám - hit
297 *** 211
[AN 2684630]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2008.
King, Peter
Western monasticism (magyar)
   A monachizmus Nyugaton : a monasztikus szerzetesség története a Latin Egyházban / Peter King ; [ford. Balássy András]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 525 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 467-494.
ISBN 978-963-361-920-9 kötött : 3900,- Ft
nyugati keresztény szerzetesrend - keresztény egyház - művelődéstörténet - egyháztörténet
281(100)(091) *** 271(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2689901]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2008.
Lengyel Gyula
   Szabadságban teljesedő természettörvény / Lengyel Gyula. - Eger : Szerző, 2007. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-207.
ISBN 978-963-06-2470-1 fűzött
természettörvény - szabadság - erkölcsteológia
21 *** 113 *** 123 *** 241
[AN 2685199]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2008.
Lengyel Gyula
   Szivárványon innen és túl / Lengyel Gyula. - Eger : Szerző, 2007. - 178 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2471-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2685212]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2008.
A little book of saints (magyar)
   Szentek kis könyve : a szentek életének ihlető ereje / összeáll. Steve Dobell. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Ford. Kajsza Krisztina
ISBN 963-369-871-5 fűzött
szent
235.3(092)
[AN 2689242]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2008.
Maciel, Marcial (1920-)
Mi vida es Cristo (magyar)
   Életem Krisztus : Jesús Colina beszélget Marcial Maciel LC atyával, a Krisztus Légiója és a Regnum Christi Mozgalom alapítójával / [közread. a] Missio Christi Alapítvány. - Budapest : Missio Christi Alapítvány, 2007. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2443-5 fűzött
Maciel, Marcial (1920-)
Legionarios de Cristo
Regnum Christi
Mexikó - egyházi személy - szerzetesrend - 20. század - vallási szervezet - interjú
282(72)(092)Maciel_M.(047.53) *** 267Regnum_Christi
[AN 2687776]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2008.
Maciel, Marcial (1920-)
Vocación al amor (magyar)
   Hivatás a szeretetre : levél a III. Nemzetközi Családi és Ifjúsági Találkozó résztvevőihez / Marcial Maciel ; [ford. Fejéregyházi Éva] ; [közread. a Krisztus Légiója Kongregáció Missio Christi Alapítvány]. - [Budapest] : Krisztus Légiója Kongregáció Missio Christi Alapítvány, 2007. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2493-0 fűzött
vallásos irodalom - szeretet - foglalkozási erkölcs
244 *** 174 *** 177.61
[AN 2687779]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2008.
   Mani: Gyöngy-himnuszok : válogatás manicheus szövegekből / [összeáll. L. Nagy Lajos] ; [nyersford. ... Juhász Edit] ; [vers Gyura Árpád]. - [Debrecen] : L. N. L. K., 2007. - 178 p. ; 19 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 3.)
Kész. a "Mani-Perlenlieder" (Cadolzburg : Hermanes-T. Verl., 1985) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-06-3092-4 kötött
manicheizmus
273.21
[AN 2686331]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2008.
A mother's daily prayer book (magyar)
   Édesanyáknak : imádságok az év minden napjára / Elaine Creasman [et al.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [372] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Ivancsics Irma
ISBN 963-369-786-7 kötött
vallásos irodalom - anya
243 *** 316.37-055.52-055.2
[AN 2689065]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2008.
Nagy Antal Mihály (1930-)
   Izrael története / Nagy Antal Mihály. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Teológiai Akad., 2007. - 348 p. ; 25 cm. - (A Sárospataki Református Teológiai Akadémia kiadványai, ISSN 1788-6961 ; 21.)
Bibliogr.: p. 343-348.
ISBN 963-00-3914-1 fűzött
zsidó vallás - ókori Izrael - nemzettörténelem - zsidóság
296 *** 933
[AN 2685219]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2008.
Per te Gesù (magyar)
   Kedves Jézus. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm
Figuratív alakú
ISBN 963-369-827-8 kötött
imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2688895]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2008.
Popper Péter (1933-)
   A széthasadt kárpit : írások a hitről és a vallásról / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 741 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-002-2 fűzött : 3500,- Ft
valláslélektan - vallásfilozófia - hit - ezoterika
291 *** 159.9 *** 133.25 *** 21
[AN 2688583]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2008.
Prayers for children (magyar)
   Imák gyerekeknek. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Ford.: Uzsoki Eszter
ISBN 963-369-886-3 fűzött
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2686135]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2008.
   A reménység szavai. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2006. - 46 p. : ill., színes ; 12x15 cm. - (Éltető szavak, ISSN 1789-3933 ; 1.)
ISBN 978-963-86765-6-6 fűzött
ISBN 963-86765-6-6
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 2686329]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2008.
Santambrogio, Giovanni
Nativitá (magyar)
   Jézus születése a legszebb művészi ábrázolások tükrében / Giovanni Santambrogio ; [ford. Szabó Bernadett]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 239 p. : ill., színes ; 24x30 cm
Bibliogr.: 239 p.
ISBN 978-963-9693-46-3 kötött
keresztény művészet - képzőművészet - ikonográfia
246 *** 232 *** 73/76(100) *** 7.046.3
[AN 2688551]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2008.
Székely, Edmond Bordeaux (1900?-1979)
The Essene Jesus (magyar)
   Az esszénus Jézus : újraértékelés a holttengeri tekercsek alapján / Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - Érd : Living Earth - Élő Föld, cop. 2007. - 101 p. : ill. ; 21 cm. - (E. B. Székely könyvek ; 7.)
ISBN 978-963-86161-9-7 fűzött
krisztológia - esszénusok
296.624 *** 232
[AN 2694305]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

160 /2008.
Bangó Jenő (1934-)
   A vallon kakas és a flamand oroszlán között : Belgium német nyelvű közössége = Zwischen dem wallonischen Hahn und dem flämischen Löwen : die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens / Bangó Jenő. - Budapest : Gondolat, 2007. - 312 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-270. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9610-94-1 fűzött : 3200,- Ft
Belgium - németek - nemzetiség - autonómia
316.347(=30)(493) *** 323.15(=30)(493) *** 323.17(=30)(493)
[AN 2687856]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2008.
Bőhm Antal (1940-)
   Az ezredforduló magyar társadalma : folyamatosság és megszakítottság a társadalomfejlődésben / Bőhm Antal. - Budapest : Rejtjel, 2007. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtjel politológia könyvek, ISSN 1585-6747 ; 28.)
Bibliogr.: p. 273-279.
ISBN 978-963-7255-42-7 fűzött
Magyarország - társadalmi változás - 19. század - 20. század - ezredforduló - egyetemi tankönyv
316.42(439)"18/200"(075.8)
[AN 2689875]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2008.
Fényes Elek (1807-1876)
   Fényes Elek breviárium : válogatás műveiből, írásaiból / [vál. és összeáll.] Nemes Erzsébet ; [bibliogr. Körmendi Gábor] ; [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár, Magyar Statisztikai Társaság]. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt. : M. Stat. Társ., 2007. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228-244.
ISBN 978-963-235-080-6 kötött
Fűzött
Fényes Elek (1807-1876)
Magyarország - statisztika - tudós - 19. század - személyi bibliográfia
311 *** 012Fényes_E.
[AN 2689832]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2008.
   Fényes Elek (1807-1876) műveinek válogatott bibliográfiája / [szerk. ... Nemes Erzsébet] ; [a bibliográfiát összeáll. ... Körmendi Gábor] ; [kieg. ... Kálmán Rita, Rettich Béla, Tóth József Farkas]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt., 2007. - 39 p. ; 25 cm. - (Nagy magyar statisztikusok, ISSN 1419-5372 ; 21.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-235-084-4 fűzött
Fényes Elek (1807-1876)
Magyarország - tudós - statisztika - 19. század - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
311(439)(092)Fényes_E.:016 *** 012Fényes_E.
[AN 2689847]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2008.
   Gyermekvilágok : Savaria Múzeum, Szombathely, 2007 : kiállítási katalógus = Kinderwelten : Ausstellungskatalog / [szerk. ... Illés Péter, Andreas Lehner, Tóth Kálmán]. - [Szombathely] : [Vasi Múzeumbarát Egylet], cop. 2007. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Rend., közread. a Vasi Múzeumbarát Egylet. - Gyermekvilágok #2 Kinderwelten (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-3157-0 fűzött
gyermekjáték - szociográfia - gyermek - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
316.37-053.3/.6 *** 685.8 *** 308-053.2(4-191)"19/200" *** 688.72 *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2684808]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2008.
Koff, Erika Cornstuble
The truth about grandmas! (magyar)
   Huncut nagymamák / írta Erika Cornstuble Koff és Paul Seaburn. - Pécs : Alexandra, 2007. - 77 p. : ill. ; 16x16 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-301-4 kötött
nagyszülő - nő - fényképalbum
316.37-055.53-055.2(084.12)
[AN 2689541]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2008.
   Közigazgatási kommunikáció Magyarországon, 2006 / szerk. Farkas Éva és Katus József. - [Pécs] : PTE FEEK, [2007]. - 391 p. ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-175-5 fűzött
Magyarország - közigazgatás - kommunikáció - tankönyv
316.77(439) *** 35(439)(078)
[AN 2686515]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2008.
Mérő László (1949-)
   Maga itt a tánctanár? : pszichológia, moralitás, játék és tudomány / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - [Budapest] : Tericum, [2007], cop. 2005. - 198 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-8453-97-6 * kötött : 2570,- Ft (hibás ISBN 978-963-8453-97-4)
ISBN 963-8453-97-4
társadalmi viselkedés - erkölcs
316.6 *** 17
[AN 2695535]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2008.
Pohn, Alison
Laugh lines (magyar)
   Nevetőráncok : az időskor mókás! / írta Alison Pohn. - Pécs : Alexandra, 2007. - 72 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-302-1 kötött
öreg - humor - fényképalbum
316.37-053.9(084.12) *** 316.37-053.9(0:82-7)
[AN 2689686]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2008.
Tapscott, Don
Wikinomics (magyar)
   Wikinómia : hogyan változtat meg mindent a tömeges együttműködés / Don Tapscott, Anthony D. Williams ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-22-9 kötött : 4500,- Ft
információs társadalom - internet - közösségfejlesztés - gazdasági együttműködés
316.77 *** 65.012.6 *** 323.21 *** 681.3.004.14
[AN 2688592]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

170 /2008.
   Bajomi krónika : néprajzi és helytörténeti antológia Szűcs Sándor 70. születésnapjára / szerk. Dankó Imre. - Karcag ; Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2007. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1589-2689 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87011-8-3 fűzött
Biharnagybajom - magyar néprajz - helytörténet - emlékkönyv
39(=945.11)(439-2Biharnagybajom) *** 943.9-2Biharnagybajom
[AN 2696487]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2008.
Dubberley, Emily
Things a women should know about seduction (magyar)
   A csábítás praktikái / Emily Dubberley. - Pécs : Alexandra, 2006. - 201 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 963-369-919-3 kötött
erotika - mentálhigiénia - nő - fényképalbum
392.6 *** 613.865-055.2 *** 77.041.5
[AN 2686116]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2008.
Gair, Joanne
Paint a' licious (magyar)
   Varázsecset : a megtévesztés zavarba ejtő művészete / Joanne Gair. - Pécs : Alexandra, 2006. - [95] p., [7] t.fol. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 963-369-666-6 kötött
testfestés - fotóművészet - érzékcsalódás - világirodalom - aforizma
391.91 *** 778.81 *** 82-84=945.11
[AN 2686162]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2008.
   Mesék férfiakról nőknek / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2007. - 297, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2608-3 kötött : 2690,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 2686719]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2008.
   Mesék nőkről férfiaknak / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2007. - 291, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2609-0 kötött : 2690,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 2686717]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

175 /2008.
   Kárpát-medencei műhelyek / [közread. a] Politikai Filozófia Alapítvány. - Pilismarót : Pofa, 2007. - 28 p. ; 22 cm
Fűzött
Kárpát-medence - politikai filozófia - egyesület - határon túli magyarság
32.001 *** 061.2(=945.11)(4-191)
[AN 2685136]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2008.
   A korrupció elleni küzdelem jogi és szervezeti eszközei. - Budapest : Emberi Jogok M. Központja Közalapítvány, 2007. - 122 p. ; 21 cm. - (Acta humana studiosorum, ISSN 1587-7450)
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által 2007. szept. 5-én Budapesten azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-06-2955-3 fűzött
Magyarország - korrupció - ezredforduló - konferenciakiadvány
328.185(439)"200" *** 343.352(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2684688]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2008.
   Külföldi hírszerző és biztonsági szolgálatok : egyetemi tankönyv / [szerk. Héjja István] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonság- és Politikatudományi Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2007. - 193 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-193.
Fűzött
titkosszolgálat - állambiztonság - egyetemi tankönyv
327.84(100)(075.8) *** 355.40(100)(075.8)
[AN 2688142]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2008.
   A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája / [szerk. Randolph L. Braham, Tibori Szabó Zoltán közreműködésével]. - [Budapest] : Park, [2007]. - 3 db (1590 p.) ; 28 cm
ISBN 978-963-530-738-8 kötött : 19500,- Ft
Magyarország - holokauszt - helyismeret - zsidóság - második világháború - település
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 908.439-2(=924)"1939/1945"
[AN 2687216]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Abaúj-Torna vármegye - Máramaros vármegye. - X, 727 p. : ill., részben színes térk.
ISBN 978-963-530-739-5
Magyarország - holokauszt - helyismeret - zsidóság - második világháború - település
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 908.439-2(=924)"1939/1945"
[AN 2687226] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Maros-Torda vármegye - Zemplén vármegye. - p. IX, 728-1391. : ill., részben színes térk.
ISBN 978-963-530-740-1
Magyarország - holokauszt - helyismeret - zsidóság - település - második világháború
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 908.439-2(=924)"1939/1945"
[AN 2687238] MARC

ANSEL
UTF-8


   3.köt., Függelék. - p. 1393-1590.
Bibliogr.: p. 1393-1438.
ISBN 978-963-530-741-8
Magyarország - holokauszt - helyismeret - zsidóság - második világháború - település
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 908.439-2(=924)"1939/1945"
[AN 2687243] MARC

ANSEL
UTF-8179 /2008.
Romsics Ignác (1951-)
   A trianoni békeszerződés / Romsics Ignác. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Osiris, 2007. - 207 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-201.
ISBN 978-963-389-964-9 kötött : 2680,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés
327.5(4)"1920" *** 943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 2695530]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2008.
   Roots of vision, routes of change : nationalism and ecumenical leadership : ecumenical anthology VI of the WSCF Central European Subregion / ed. by Rachael Weber, Peter Šajda & Nagypál Szabolcs ; [ill. Aneta Kordala] ; [publ. by the] BGÖI & WSCF-CESR & Ekunet. - [Pannonhalma] : BGÖI, 2007. - 207 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86946-5-2 fűzött
nemzettudat - nacionalizmus - ökumené
323.1 *** 316.63 *** 261.8
[AN 2686617]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2008.
Runberg, Björn
Valdemar Langlet (magyar)
   Az elfeledett hős, Valdemar Langlet / Björn Runberg ; [ford. Róna Annamária]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Adoc-Semic, 2007. - 94 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9233-84-6 fűzött : 1980,- Ft
Langlet, Valdemar (1872-1960)
Svédország - Magyarország - zsidóság mentése - holokauszt - második világháború - diplomácia
323.12(=924)(439)"1944/1945"(092)Langlet,_V.
[AN 2687772]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2008.
Southwell, David
Conspiracy files (magyar)
   Rejtélyes esetek : a legérdekesebb összeesküvés-elméletek / David Southwell, Sean Twist. - Pécs : Alexandra, 2006. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Márkus András
ISBN 963-369-900-2 fűzött
összeesküvés - rejtély - művelődéstörténet
327.88 *** 001.94 *** 930.85(100)
[AN 2688962]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

183 /2008.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093.2)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   26., 1342 / szerk. Piti Ferenc ; [a pecsétek leírását kész. Sölch Miklós]. - 2007. - 619, [2] p.
ISBN 978-963-482-842-6 fűzött
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093.2)
[AN 2687745] MARC

ANSEL
UTF-8184 /2008.
   Bölcsőtől a sírig / [szerk.] Sághy Gyula ; [közread. a] Városi Önkormányzat. - Gyomaendrőd : Önkormányzat, 2007-. - 31 cm
Magyarország - híres ember - 20. század - életrajz
929(439)
[AN 2687863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gyomaendrőd. - 2007. - 172 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 171.
Kötött (hibás ISBN 978-963-86646-3-1)
Gyomaendrőd - híres ember - 20. század - életrajz
929(439-2Gyomaendrőd)
[AN 2687866] MARC

ANSEL
UTF-8185 /2008.
Central European Conference of Young Egyptologists (4.) (2006) (Budapest)
   Proceedings of the Fourth Central European Conference of Young Egyptologists : 31 August - 2 September 2006, Budapest / ed. by Kata Endreffy and András Gulyás. - Budapest : [ELTE], 2007. - 415 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Aegyptiaca, ISSN 0139-1011)
Rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szépművészeti Múzeum. - Bibliogr.
ISBN 978-963-463-952-7 fűzött
történelem - régészet - ókori Egyiptom - konferenciakiadvány
932 *** 904(32) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2685256]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2008.
Clayton, Peter (1937-)
Chronicle of the pharaohs (magyar)
   Fáraók krónikája : a fáraók története uralkodásuk szerint : az ókori Egyiptom dinasztiái / Peter A. Clayton ; [ford. Dezsényi Katalin]. - [Budapest] : Móra, 2007. - 224 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-11-8316-0 kötött : 5900,- Ft
történelem - ókori Egyiptom - uralkodó - régészet
932(092) *** 904(32)
[AN 2689948]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2008.
Everyday life throught the ages (magyar)
   Mindennapi élet az ókortól napjainkig / [szerk. Reviczky Béla] ; [ford. Kiss Gábor]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2006. - 160 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 963-9562-96-3 kötött
művelődéstörténet - életmód - vetélkedő
930.85(100) *** 793.73 *** 316.728(100)(091)
[AN 2689450]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2008.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia / sorozatszerk. Nagy Mézes Rita ; [ill. Marcel Socías et al.]. - [Budapest] : Kossuth, [2007]. - 16 db : ill., főként színes ; 28 cm
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2652935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16., A globalizálódó világ / [ford. Babos Krisztina, Horváth László, Javos Eszter]. - cop. 2007. - 119 p.
ISBN 978-963-09-5582-9 kötött : 1490,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - 20. század
930.9"19" *** 930.85(100)"19"
[AN 2686202] MARC

ANSEL
UTF-8189 /2008.
Lichtneckert András (1951-)
   Veszprém vármegye községeinek feleletei az úrbéri kilenc kérdőpontra, 1768-1782 / Lichtneckert András. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2007. - 311 p. : ill. ; 24 cm. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 19.)
Bibliogr.: p. 307-309. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7229-17-6 fűzött
Veszprém (megye) - Magyarország - magyar történelem - helytörténet - gazdaságtörténet - úrbérrendezés - 18. század - történelmi forrás
943.911.7"176/178"(093.2) *** 338(091)(439.117)"176/178"(093.2) *** 347.268(439.117)"176/178"(093.2)
[AN 2687597]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2008.
Matthews, John (1948-)
Pirates (magyar)
   Kalózok / John Matthews. - Pécs : Alexandra, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Bódogh-Szabó Pál. - Kihajtható ábrákkal. - Bibliogr.: p. [28].
ISBN 963-369-921-5 kötött
művelődéstörténet - kalóz
930.85(100) *** 656.61.086.26(100)(091)
[AN 2689225]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2008.
Megyesi József (1926-)
   Visszatekintés : Polgár város elmúlt kétszáz éve : életképek, foglalkozások egy család életén keresztül / Megyesi József. - Polgár ; Tiszaújváros : [Reproprint Kft.], 2007. - 141 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-3081-8 fűzött
Megyesi József (1926-)
Megyesi család
Kovács család
Polgár - helytörténet - családtörténet
943.9-2Polgár *** 929.52(439-2Polgár)Megyesi *** 929.52(439-2Polgár)Kovács
[AN 2687088]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2008.
Ormos Mária (1930-)
   Közép-Európa : Volt? Van? Lesz? : a fogalom változásai a 19-20. században / Ormos Mária. - Budapest : Napvilág, 2007. - 322 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-312.
ISBN 978-963-9697-18-8 fűzött : 3400,- Ft
Közép-Európa - történelem - gazdaságtörténet - 20. század
94-11"192/199" *** 338(091)(4-11)"192/199"
[AN 2689970]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2008.
Parker, Steve (1952-)
Question and answer encyclopedia (magyar)
   Kérdések és válaszok enciklopédiája / Steve Parker, Brian Williams. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Bárdos Péter
ISBN 963-369-947-9 fűzött
művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 2689283]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2008.
   Polsko - węgierska czytanka historyczna = Lengyel - magyar történelmi olvasókönyv / [... szerk. és kieg. ... Biernacki Karol] ; [wyd.] Samorząd Mniejszości Polskiej w Szeged. - Szeged : Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, 2007. - 163 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-202-621-7)
Lengyelország - magyar történelem - történelem - történelmi kapcsolat - művelődéstörténet
943.8 *** 943.9 *** 327(439)(438) *** 930.85(439)(438)
[AN 2690072]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2008.
Service, Robert
Lenin (magyar)
   Lenin : egy forradalmár életrajza / Robert Service ; [ford. és ... jegyzetekkel ell. Soproni András] ; [a kislexikont írta Szalai Miklós]. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 666, [2] p., [24] t. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 619-627.
ISBN 978-963-530-788-3 kötött : 5900,- Ft
Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924)
Oroszország - Szovjetunió - politikus - történelem - szocialista rendszer - kommunista párt - századforduló - 20. század - életrajz
947(092)Lenin,_V._I. *** 947"190/192" *** 329.15
[AN 2689892]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2008.
Szász Erzsébet
   Magyarország képes történelmi atlasza / Szász Erzsébet ; Jeney Zoltán és Kelemen Ágnes rajz. - 3. kiad. - [Budapest] : Lilliput, [2007], cop. 2005. - 63 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9619-07-4 kötött : 2990,- Ft
magyar történelem - történelmi atlasz - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 912(439)
[AN 2693433]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2008.
   Der Ungarnaufstand : das Jahr 1956 in der Geschichte des 20. Jahrhunderts : wissenschaftliches Kolloquium anlässlich des 50. Jahrestages der Revolution 1956 in Ungarn, Heidelberg, 12. Oktober 2006 / [hrsg. von Péter Kende und Eike Wolgast] ; [zsgest. von Mária Makai Tóth]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8565-1 kötött
magyar történelem - 1956-os forradalom - konferenciakiadvány
943.9"1956" *** 323.272(439)"1956" *** 061.3(430-2Heidelberg)
[AN 2687813]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2008.
Zimányi István
   Miért? : [mindennapi és távolabbi világunk érdekességei és találmányai] / Zimányi István. - [Budapest] : [Zimányi I.], 2007. - [4], 202, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [207-208].
ISBN 978-963-06-3185-3 fűzött : 1900,- Ft
művelődéstörténet - természettudomány
930.85 *** 5
[AN 2687395]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

199 /2008.
   Debrecen, Hajdúszoboszló és a Hortobágy vidéke / [írta, szerk. Kornya István]. - Miskolc : Well-Press, 2007. - 215 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-61-1 fűzött : 3200,- Ft
Hajdú-Bihar (megye) - útikönyv
914.391.65(036)
[AN 2687898]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2008.
   Európa [elektronikus dok.] : [térkép]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (iRoad)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PS2; XBox; Macintosh; PC; asztali DVD
Műanyag tokban
Európa - térkép - elektronikus dokumentum
912(4)
[AN 2686988]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2008.
Greek islands (magyar)
   Görög szigetek / Paul Hellander [et al.] ; [ford. Keresztes Ágnes, Székely G. János és Veres Péter]. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 588 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vista könyvek, ISSN 1589-4665)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-530-750-0 fűzött : 6900,- Ft
görög szigetvilág - útikönyv
914.958(036) *** 914.954(036) *** 914.959(036)
[AN 2686727]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2008.
Gutmann, Peter
China (magyar)
   Kína / [szöveg Peter Gutmann] ; [ford. Fráter Anikó]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Varázslatos Földünk, ISSN 1789-4115)
ISBN 978-963-9693-40-1 kötött
Kína - helyismeret - fényképalbum
908.510(084.12)
[AN 2689558]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2008.
Gutmann, Peter
   Thaiföld / [szöveg Peter Gutmann] ; [ford. Fráter Anikó]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Varázslatos Földünk, ISSN 1789-4115)
ISBN 978-963-9693-41-8 kötött
Thaiföld - helyismeret - fényképalbum
908.593(084.12)
[AN 2689560]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2008.
   Horvátország [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (Hello world!)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PS2; XBox; Macintosh; Linux; asztali DVD
Műanyag tokban
Horvátország - útikönyv - elektronikus dokumentum
908.497.13(036)
[AN 2687092]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2008.
   Horvátország [elektronikus dok.] : [térkép]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (iRoad)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PS2; XBox; Macintosh; PC; asztali DVD
Műanyag tokban
Horvátország - térkép - elektronikus dokumentum
912(497.13)
[AN 2687023]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2008.
   Magyarország [elektronikus dok.] : [térkép]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm. - (iRoad)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PS2; XBox; Macintosh; PC; asztali DVD
Műanyag tokban
Magyarország - térkép - elektronikus dokumentum
912(439)
[AN 2687004]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2008.
   Mezőberényi almanach / [összeáll. és szerk. Pallagi Mária] ; [kiad. a Könyvtárpártoló Alapítvány]. - Mezőberény : Könyvtárpártoló Alapítvány, 2007. - 154 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-06-3889-0 kötött
Mezőberény - helyismeret - híres ember - emlékmű - életrajz
908.439-2Mezőberény(092) *** 725.945(439-2Mezőberény)
[AN 2687079]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2008.
People and places (magyar)
   A Föld tájai és népei / [szerk. Reviczky Béla] ; [ford. Sóskuthy György]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2006. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 963-9562-97-1 kötött
helyismeret - vetélkedő
908.100 *** 793.73
[AN 2689304]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2008.
Schneider, Hans-Joachim
1000 Traumziele (magyar)
   1000 álomcél / [szöveg Hans-Joachim Schneider]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 384 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Ford. Horváth Judit
ISBN 978-963-370-183-6 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2689536]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2008.
Steele, Philip
Scholastic atlas of the world (magyar)
   Mindentudó világatlasz / [szöveg Philip Steele, Jane Walker]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 963-368-909-0 fűzött
természeti földrajz - helyismeret - földrajzi atlasz
914/919 *** 911.2 *** 908.100
[AN 2689006]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2008.
Sykes, John
Irland (magyar)
   Írország / [szöveg John Sykes] ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Varázslatos Földünk, ISSN 1789-4115)
ISBN 978-963-9693-39-5 kötött
Írország - helyismeret - fényképalbum
908.417(084.12)
[AN 2689561]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2008.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Kelemen-Görgény : Wass Albert havasai / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál K., [2007]. - 155 p. : ill., színes ; 32 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2008
ISBN 978-963-86413-6-6 kötött : 9900,- Ft
Erdély - Görgényi-havasok - Kelemen-havasok - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(234.421.1)(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2684504]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2008.
   Világatlasz [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PS2; XBox; asztali lejátszó; PC; Macintosh
Műanyag tokban
helyismeret - földrajzi atlasz - elektronikus dokumentum
912(100) *** 908.100
[AN 2686852]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2008.
Watkins, Steve
Unforgettable journeys to take before you die (magyar)
   Felejthetetlen kalandok a világ legszebb tájain / Steve Watkins és Clare Jones. - Pécs : Alexandra, 2006. - 256 p. ; 26 cm
Ford. Márkus András
ISBN 963-369-911-8 kötött
helyismeret
908.100
[AN 2685817]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2008.
   Worldwide világatlasz [elektronikus dok.] : a XXI. század atlasza. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-M ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: PS2; XBox; Macintosh; PC; asztali DVD
Műanyag tokban
helyismeret - földrajzi atlasz - elektronikus dokumentum
912(100) *** 908.100
[AN 2687113]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2008.
   Worldwide világatlasz [elektronikus dok.] : [a XXI. század atlasza]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2006. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: P II-450 MHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
helyismeret - földrajzi atlasz - elektronikus dokumentum
908.100 *** 912(100)
[AN 2687128]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2008.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Magellan (magyar)
   Magellán, aki elsőként hajózta körül a Földet / Stefan Zweig ; [ford. Horváth Zoltán]. - Budapest : Európa, 2007. - 301 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8406-1 kötött : 2800,- Ft
Magalhães, Fernão de (1480?-1521)
Portugália - felfedező utazás - híres ember - hajóskapitány - 16. század - életrajz
910.4(469)(092)Magalhães,_F.
[AN 2686736]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

218 /2008.
Besenyei Lajos (1937-)
   Polgári jogi és társasági jogi alapismeretek : munkaügyi és társadalombiztosítási posztgraduális képzésben részt vevők számára / Besenyei Lajos. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2007. - 152 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 978-963-9650-24-4 fűzött
Magyarország - polgári jog - társasági jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8) *** 347.72(439)(075.8)
[AN 2685126]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2008.
   Büntetés-végrehajtási jog / [szerk. Horváth Tibor]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2007. - 340 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-340.
ISBN 978-963-7255-45-8 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv - jogi szabályozás
343.8(439)(075.8)
[AN 2693379]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2008.
   Eredmények, megoldások a bűnmegelőzésben / [írta és szerk. Debreceni László et al.] ; a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kiadványa. - Miskolc : BAZ M. Rendőr-főkapitányság, 2007. - 87 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87485-0-8 fűzött
Magyarország - bűnmegelőzés
343.85(439)
[AN 2684732]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2008.
   Facultas nata : ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára / szerk. Szabadfalvi József ; [közread. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 487 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-9634-27-1 fűzött
jog
34
[AN 2684682]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2008.
Fürész Klára (1945-)
   Törvénykezési szervezeti jog : tansegédlet / Fürész Klára, Rónay Zoltán, Szabó Krisztián ; [közread. az] ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék. - Budapest : Rejtjel, 2007. - 163 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7255-43-4 fűzött
Magyarország - bírói hatalom - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
342.56(439)(094)(075.8)
[AN 2689854]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2008.
Kolozsvári Sándor (1929-)
   1956 híradói / Kolozsvári Sándor ; [megj. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gondozásában]. - Budapest : ZMNE, 2007. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7060-29-8 fűzött
katonatiszt - híradós fegyvernem - magyar történelem - 1956-os forradalom
358.236(439)(092)"195" *** 943.9"1956"
[AN 2686393]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2008.
   A magyar önkormányzatok enciklopédiája, 2006-2010 / [mtársak Áfra Mária et al.]. - Budapest : G-mentor, [2007]. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86715-6-1 kötött
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - település - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 2687872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Aba - Lökösháza. - 401 p.
ISBN 978-963-86715-7-8
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - település - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 2687875] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Lőrinci - Zsurk. - 402 p.
ISBN 978-963-86715-8-5
Magyarország - önkormányzat - helyismeret - település - útmutató
352(439)(036) *** 908.439-2
[AN 2687881] MARC

ANSEL
UTF-8225 /2008.
Róth Ferenc (1897-1950)
Pisʹma otca (magyar)
   Apám levelei a szibériai munkatáborokból / Vladimír Rott ; ford. Király Zsuzsa. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 103 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7486-75-3 kötött : 1900,- Ft
Róth Ferenc (1897-1950)
Szovjetunió - kényszermunka - Gulag - két világháború közötti időszak - levelezés - történelmi forrás
343.819.5(47)"194"(093)
[AN 2687844]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2008.
Szigeti Lajos
   Közigazgatási ismeretek : általános rész : egyetemi tankönyv / [szerző Szigeti Lajos] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi-, Katasztrófavédelmi és Védelmi Igazgatási Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2006. - 2 db (719 p.) ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - közigazgatás - egyetemi tankönyv
35(439)(075.8)
[AN 2688274]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 378 p.
Magyarország - közigazgatás - államigazgatás - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8) *** 35(439)(075.8)
[AN 2688280] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 381-719. : ill.
Bibliogr.: p. 717-719.
Magyarország - Európai Unió - közigazgatás - önkormányzat - egyetemi tankönyv
35(439)(075.8) *** 352(439)(075.8) *** 327.39(4-62)(075.8)
[AN 2688286] MARC

ANSEL
UTF-8227 /2008.
Törő Csaba
   Humanitárius intervenció: dilemmák a nemzetközi jog és politika határvidékéről / Törő Csaba. - Budapest : Akad. K., 2007. - 179 p. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [56.])
Bibliogr.: p. 163-172.
ISBN 978-963-05-8481-4 fűzött : 3750,- Ft
ISBN 963-05-8481-4
nemzetközi jog - békefenntartó erő - beavatkozás más állam belügyeibe - diplomácia - disszertáció
341.233 *** 327(100)
[AN 2687809]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

228 /2008.
Babucs Zoltán
   Ahol a hősök születnek : az egri magyar királyi "Dobó István" 14. honvéd gyalogezred története, 1922-1945 / Babucs Zoltán, Maruzs Roland. - 2. bőv. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2007]. - 322 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9673-76-2 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Dobó István" 14. Honvéd Gyalogezred
Eger - katonai egység története - második világháború
355.486(439-2Eger)"1939/1945"
[AN 2695560]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2008.
Bariska István (1943-)
   A contribution to the history of the Turkish campaign of 1532 / István Bariska ; [publ. by the] Institute for Social and European Studies. - Szombathely ; Kőszeg : ISES, 2007. - 46 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 45-46.
Fűzött
Kőszeg - Oszmán-török Birodalom - hadtörténet - hadjárat - ostrom - 16. század
355.48(560)"15" *** 355.48(439-2Kőszeg)"1532"
[AN 2687361]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2008.
   Debreceni lövészek : MH 5. Bocskai István Lövészdandár = Infantrymen at Debrecen : HDF 5th 'István Bocskai' Infantry Brigade / [a fotókat kész. Tóth László] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 111 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-433-0 kötött
Magyarország. Honvédség. 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár
Debrecen - haderőszervezet - gyalogság - fényképalbum
355.311.6(439-2Debrecen)(084.12) *** 356.161(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 2682926]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2008.
Földrengésbiztonsági Konferencia (2007) (Győr)
   Földrengésbiztonsági Konferencia Magyarországon, 2007 = Conference on Earthquake Safety in Hungary, 2007 / [szerk. Kegyes Brassai Orsolya] ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2007. - 255 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm + CD-ROM
A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet Szerkezetépítési Tanszéke által 2007. okt. 25-26-án Győrben rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-33-6 fűzött
szeizmológia - katasztrófavédelem - elektronikus dokumentum - konferenciakiadvány
355.58 *** 550.34 *** 614.87 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2687366]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2008.
Lázár Károly (1890-1968)
   Lázár Károly testőr altábornagy visszaemlékezései : [a X. Nyíregyházi Huszártalálkozó (2007. augusztus 25-26.) tiszteletére] / [szerk., a bev. tanulmányt, a jegyzeteket kész. Bene János és Szabó Péter] ; [kiad. a Magyar Huszár Alapítvány]. - Nyíregyháza : M. Huszár Alapítvány, 2007. - 165 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3914-9 fűzött
Lázár Károly (1890-1968)
Horthy Miklós (1868-1957)
magyar történelem - államfő - katonatiszt - biztonsági szolgálat - Horthy-korszak - második világháború - memoár
355(439)(092)Lázár_K.(0:82-94) *** 943.9(092)Horthy_M.(0:82-94) *** 943.9"1944/1945"(0:82-94) *** 342.519.13(439)
[AN 2687109]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2008.
Pihurik Judit
   Naplók és memoárok a Don-kanyarból : 1942-1943 / Pihurik Judit. - Budapest : Napvilág, 2007. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-11-9 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború - memoár - napló - történelmi forrás
355.48(439)"1942/1943"(093) *** 355.48(439)"1942/1943"(0:82-94)
[AN 2689976]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2008.
Szelei Ildikó
   Általános és katonapedagógia : egyetemi tankönyv / Szelei Ildikó, Bárdos László ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Szociológia-pszichológia és Pedagógia Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2006. - 329 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325.
ISBN 978-963-7060-22-9 fűzött
ISBN 963-7060-22-7
pedagógia - katonai nevelés - egyetemi tankönyv
355.233(075.8) *** 37(075.8) *** 37.035.7(075.8)
[AN 2688157]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2008.
Whiting, Roger
The Spanish Armada (magyar)
   A spanyol Armada / Roger Whiting ; [ford. Szilágyi Béla]. - Debrecen : Hajja, cop. 2007. - 194 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 183-188.
ISBN 978-963-7054-46-4 fűzött : 1995,- Ft
Spanyolország - Anglia - hadtörténet - tengeri hadművelet - történelem - 16. század - 17. század
355.49(420)"1588" *** 355.49(460)"1588" *** 946.0"15/16"
[AN 2688597]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

236 /2008.
Gaál Zoltán (1947-)
   A menedzsment alapjai / Gaál Zoltán, Szabó Lajos. - Veszprém : PE K., 2007. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 978-963-9696-22-8 fűzött
vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 2686955]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2008.
   Segédlet a menedzsment alapjaihoz / Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék munkaközössége. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2007. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9696-24-2 fűzött
vezetés - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 2688236]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

238 /2008.
Bartus Pál
   Az ÁFÉSZ-ektől a COOP rendszerig a hazai szövetkezés keretei között / Bartus Pál ; [közread. a] Szövetkezeti Kutató Intézet. - Budapest : Szövetkezeti Kut. Int., 2007. - 510 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3276-8 kötött
Magyarország - szövetkezet - ezredforduló
334.73(439)
[AN 2686188]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2008.
   Bevezetés a pénzügyekbe, makropénzügyek / Balogh László [et al.]. - Tatabánya : Tri-Mester, 2007. - 298 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9561-17-5 fűzött
pénzügy - tankönyv
336(078)
[AN 2692999]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2008.
Horváth Katalin (1951-)
   Számvitel / Horváth Katalin. - Utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 281, [2] p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.: p. [283].
ISBN 978-963-361-651-2 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2694335]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2008.
Katona Klára
   A vállalatgazdaságtan alapjai / Katona Klára. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-963-361-644-4 fűzött : 2000,- Ft
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 2695523]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2008.
Katona Klára
   Vonzások és választások a tőkepiacon : a külföldi működőtőke-befektetések elmélete és szerepe a magyarországi gazdasági átalakulásban / Katona Klára. - Budapest : Gondolat, 2007. - 244 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 218-229.
ISBN 978-963-693-032-5 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - tőkebehozatal - gazdaság - 20. század - ezredforduló
339.727.22(439)"197/200" *** 338(439)"197/200"
[AN 2688346]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2008.
Kiss Imre
   Az üzleti informatika elmélete a gyakorlatban : az informatika elméletének vállalkozási alkalmazása / Kiss Imre. - Budapest : Információs Társadalomért Alapítvány, 2007. - [8], XV, 381 p. ; 21 cm. - (Intelligens üzletvitel, ISSN 1788-3687)
Bibliogr.: p. 380-381.
Fűzött (hibás ISBN 963-421-567-X)
vállalat - információs rendszer
658.1 *** 681.3.004.14
[AN 2687838]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2008.
   Kisvállalkozások finanszírozása / Béza Dániel [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2007. - 349 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-349.
ISBN 978-963-394-719-7 kötött : 3990,- Ft
kisvállalkozás - üzemgazdaságtan - pénzügy
334.722 *** 658.1
[AN 2688098]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2008.
Kubesch Mária (1952-)
   Az idegenvezetés gyakorlata / Kubesch Mária ; [közread. a] Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. - Budapest : KIT : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolgáltatások Főisk., [2007], cop. 2003. - 226 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-272-9 fűzött
idegenvezetés - tankönyv
338.48(075.8)
[AN 2693524]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2008.
Murányi István
   Vállalkozások gazdálkodása : kereskedelmi szakmai számítások : feladatgyűjtemény / Murányi István ; [közread. a] Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - [Budapest] : Heller F. Gazd. és Turisztikai Szolg. Főisk. : KIT, cop. 2007. - 256 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-637-276-7 fűzött
ISBN 963-637-276-4
vállalkozásismeret - gazdaságtan - példatár
658.1(076) *** 330(076)
[AN 2688244]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2008.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozásgazdálkodási ismeretek ügyintézők részére / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-623-7 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2693553]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2008.
Sas István (1948-)
   Az ötletes reklám : útikalauz a kreativitás birodalmába / Sas István. - [Budapest] : Kommunikációs Akad., cop. 2007. - 307 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Kommunikációs Akadémia, ISSN 1787-6923)
Bibliogr.: p. 306.
ISBN 978-963-06-2992-8 kötött : 6400,- Ft
reklám - kreativitás - vizuális kommunikáció - reklámfotó - album
659.1(100)(084.1) *** 659.12 *** 659.13
[AN 2689555]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2008.
Solt Katalin (1952-)
   Mikroökonómia / Solt Katalin. - 5. átd. kiad. - Tatabánya : TRI-Mester, 2007. - 260 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9561-16-8 fűzött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 2693017]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2008.
   Stratégiai és üzleti tervezés / Balaton Károly [et al.] ; [szerk. Balaton Károly és Tari Ernő]. - [Budapest] : Aula, 2007. - 179 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
ISBN 978-963-9698-32-1 fűzött
vállalkozás - tervezés - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8)
[AN 2686550]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2008.
Succes stories (magyar)
   Sikertörténetek : akcióban az Európai Szociális Alap / [ford. Fodor Mária] ; [közread. a] Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. - Budapest : Szociálpolitikai és Munkaügyi Int., 2007. - 91 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7366-12-3 fűzött
European Social Fund
Európai Unió - munkaerő-gazdálkodás - szakképzés - élethosszig tartó tanulás - hátrányos helyzetű - nők a társadalomban
331.5(4-62) *** 377(4-62) *** 364(4-62) *** 316.37-055.2(4-62)
[AN 2688428]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2008.
   Szakáruismeret : élelmiszerek és vegyi áruk / szerk. Buzás Gizella. - [Budapest] : Képzőműv. K., cop. 2007. - 535 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 531-535.
ISBN 978-963-337-046-9 kötött
áruismeret - szakképzés - elektronikus dokumentum - tankönyv
658.62(075.3) *** 620.2(075.3)
[AN 2688180]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

253 /2008.
   Social work and homelessness / Brigitta Zierer and László Pattyán ed. ; [... publ. ... by the University of Debrecen ... in co-operation with FH Campus Wien ...]. - Nyíregyháza : Univ. of Debrecen ; [Wien] : FH Campus, 2007. - 135 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-059-0 fűzött
hajléktalan - szociális munka
364.62 *** 364.252
[AN 2685492]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

254 /2008.
   25 év a város szélén : a veszprémi Jendrassik - Venesz Szakközépiskola és Szakiskola jubileumi kiadványa, 1982-2007. - Veszprém : Pro-Fi Print Kft., 2007. - 33, [3] p. : ill. ; 16x18 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-06-3198-3 kötött
Jendrassik - Venesz Szakközépiskola és Szakiskola (Veszprém)
Veszprém - szakiskola - szakközépiskola - kereskedelem - vendéglátóipar - műszaki tudomány - iskolai évkönyv - elektronikus dokumentum
377.35(439-2Veszprém)(058) *** 373.6(439-2Veszprém)(058) *** 658.6 *** 656 *** 62 *** 640.4
[AN 2684741]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2008.
Bana Katalin
   A felsőoktatási intézmények, mint regionális tudásközpontok hálózati együttműködése az életen át tartó tanulásban : stratégiai háttérdokumentum : [3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ : 2007. április 12-13.] = The lifelong learning networking cooperation of higher education institutions as regional knowledge centres : strategic background paper : [3rd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : University of Miskolc Regional Adult Education Centre : 12-13 April, 2007] / [írta és összeáll. ... Bana Katalin, Besenyei Lajos] ; [... kiad. a MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület]. - Debrecen : MELLearN-Felsőokt. Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes. ; 2007. - 26 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87523-2-1 fűzött
felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - információs társadalom - felsőoktatás - konferenciakiadvány
37.013.83 *** 374.7 *** 377 *** 316.77 *** 378 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2685450]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2008.
Bíró Endre (1955-)
   Jogkereső iskolai, óvodai, kollégiumi jogokhoz : pedagógusok, gyerekek, tanulók, szülők jogai / [kész. Bíró Endre] ; [kiad. a Jogismeret Alapítvány]. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, [2007]. - 362 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. szept. 1.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-204-096-0)
Magyarország - oktatásügy - jogszabálygyűjtemény
37.014(439)(094)
[AN 2686982]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2008.
Burai Lászlóné
   Kézikönyv a 3. osztályos Hétszínvirág olvasókönyv és munkafüzet használatához / Burai Lászlóné, Faragó Attiláné. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 42-44., 49.
ISBN 978-963-464-715-7 fűzött
írás- és olvasástanítás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.41(072)
[AN 2693470]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2008.
Czigléné Farkas Katalin
   Kézikönyv a 4. osztályos Hétszínvilág olvasókönyv és munkafüzet használatához / Czigléné Farkas Katalin. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 120 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-464-732-4 fűzött
írás- és olvasástanítás - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanterv - tanári segédkönyv
372.41(072)
[AN 2693514]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2008.
Dóda Judit
   A hit megelőzi a csodát / Dóda Judit. - Budapest : Filács, 2007. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86253-6-6 fűzött
Déva - gyermekotthon
376.64.018.24(498.4-2Déva)(0:82-94)
[AN 2685227]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2008.
   A European comparative survey on national university lifelong learning networking, 2004-2006 / ed. Anikó Kálmán ; [publ. ... by MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület ...]. - Debrecen : MELLearN Felsőokt. Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2007. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87523-1-4 fűzött
Európai Unió - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - szakképzés
374.7(4-62) *** 378(4-62) *** 377(4-62) *** 37.018.43
[AN 2685360]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2008.
   A felsőoktatás szerepvállalása a felnőttképzésben workshop előadásai : Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2006. november 24. / [szerk. Kálmán Anikó] ; [közread. a] MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület. - Debrecen : MELLearN-Felsőokt. Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2007. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87523-0-7 fűzött
felnőttoktatás - felsőoktatás - e-learning - élethosszig tartó tanulás - konferenciakiadvány
374.7 *** 37.013.83 *** 378 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2685372]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2008.
   A felsőoktatási intézmények, mint regionális tudásközpontok hálózati együttműködése az életen át tartó tanulásban : 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Miskolc, 2007. április 12-13. : MELLearN Egyesület konferenciakötet = The lifelong learning networking cooperation of higher education institutions as regional knowledge centres : 3rd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : Miskolc, 12-13 April 2007 : MELLearN conference proceedings / [szerk. ... Kálmán Anikó] ; szerv. ... MeLLearN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület ... - Debrecen : MELLearN-Felsőokt. Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2007. - 581 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87523-4-5 fűzött
élethosszig tartó tanulás - felnőttoktatás - továbbképzés - felsőoktatás - szakképzés - konferenciakiadvány
374.7 *** 378 *** 377 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2685433]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2008.
   A felsőoktatási intézmények, mint regionális tudásközpontok hálózati együttműködése az életen át tartó tanulásban : 3. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ : 2007. április 12-13. : vitaindítók = The lifelong learning networking cooperation of higher education institutions as regional knowledge centres : 3rd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : University of Miskolc ... Regional Adult Education Centre : 12-13 April 2007 : discussion primings / [szerk. ... Kálmán Anikó]. - Debrecen : MELLearN-Felsőokt. Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2007. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87523-3-8 fűzött
felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - szakképzés - távoktatás - e-learning - konferenciakiadvány
374.7 *** 37.013.83 *** 377 *** 371.333 *** 37.018.43 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2685445]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2008.
Gergely István
   Elektrotechnika / Gergely István. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, 2007, cop. 1998. - 344 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-33-4 fűzött
elektrotechnika - tantárgy - középfokú oktatás - tankönyv
372.862.13(075.3)
[AN 2693566]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2008.
Hegyesi László
   Szimuláció az elektronikában : [kézikönyv] / Hegyesi László, Mihály László. - 7. utánny. - [Budapest] : General Press, 2007, cop. 2001. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9282-57-5 fűzött
elektronika - tantárgy - áramkör - szimuláció - középfokú oktatás - tankönyv
372.862.130.49(075.3) *** 519.876.5
[AN 2693558]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2008.
   Inkluzív nevelés - a tanulók hatékony megismerése [elektronikus dok.] : CD-ROM a pedagógusképző intézmények részére / [... szerk. Girasek János]. - Interaktív multimédia. - Budapest : SuliNova, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
gyógypedagógia - integrált oktatás - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
376.2/.4(075.8)
[AN 2686143]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2008.
   Inkluzív nevelés [elektronikus dok.] : mintamodulok a kompetencia alapú programcsomagok alkalmazásához sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésekor : 1-2. évfolyam / [... szerk. Szerencsés Hajnalka]. - Interaktív multimédia. - Budapest : SuliNova, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
gyógypedagógia - integrált oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
376.2/.4(072)
[AN 2685236]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2008.
Kálmán Anikó (1959-)
   A felsőoktatás helye a felnőttképzésben : stratégiai háttérdokumentum : [2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia] : [Budapesti Corvinus Egyetem, 2006. március 16-17.] / [szerzők Kálmán Anikó, Kraiciné Szokoly Mária, Schillingné Horváth Ágota] ; [közread. a MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület]. - Debrecen : MELLearN-Felsőokt. Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2006. - 36 p. ; 30 cm
ISBN 963-229-512-9 fűzött
felnőttoktatás - felsőoktatás - konferenciakiadvány
374.7 *** 37.013.83 *** 378 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2685424]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2008.
Kiss Judit
   Érettségi irodalom : kulcsszavak / Kiss Judit. - 5. kiad. - Budapest : Corvina, 2007, cop. 2004. - 163 p. ; 20 cm
Fűzött : 950,- Ft (hibás ISBN 978-963-13-5608-3)
irodalom - középfokú oktatás - érettségi vizsga - tantárgy
372.882(075.3)(079.1)
[AN 2693417]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2008.
Körmöci Katalin (1948-)
   A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában / Körmöci Katalin. - 3. jav. kiad. - [Miskolc] : Fabula Bt., 2007. - 216 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-00-8028-1)
óvodai nevelés
372.3 *** 373.213
[AN 2694288]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2008.
Kovács Csongor
   Digitális elektronika / Kovács Csongor. - 10. utánny. - [Budapest] : General Press, 2007, cop. 1998. - 246 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-34-1 fűzött
elektronika - tantárgy - középfokú oktatás - digitális technika - tankönyv
372.862.13(075.3) *** 621.37/.39.037.37
[AN 2693562]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2008.
Kovács Csongor
   Elektronika / Kovács Csongor. - 9. utánny. - Budapest : General Press, 2007, cop. 1999. - [2], III, 262 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-71-6 fűzött
elektronika - tantárgy - középfokú oktatás - tankönyv
372.862.13(075.3)
[AN 2693546]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2008.
Kovács Csongor
   Elektronikus áramkörök / Kovács Csongor. - 11. utánny. - [Budapest] : General Press, 2007, cop. 1997. - 310 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9076-32-7 fűzött
elektronika - tantárgy - áramkör - középfokú oktatás - tankönyv
372.862.130.49(075.3)
[AN 2693537]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2008.
   A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2002-. - 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2007. - 212 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-86358-4-6 fűzött
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 2687360] MARC

ANSEL
UTF-8275 /2008.
   A közművelődés házai Budapesten [elektronikus dok.] / szerk. Slézia Gabriella. - Szöveg és képek. - [Budapest] : BMK, 2007-. - 12 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 4. köt. alapján kész. - Működési követelmények: internet böngésző
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 2690097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2007
Bibliogr.
ISBN 978-963-86358-5-3
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 2690114] MARC

ANSEL
UTF-8276 /2008.
Kurucz Istvánné (1956-)
   Felmérések kézikönyv : 1-2. osztályos matematika / Kurucz Istvánné, Tóth Ferencné, Flór Lászlóné. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 96 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-464-872-7 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - iskolai értékelés - példatár - tanári segédkönyv
372.47(072)(076) *** 371.263
[AN 2693508]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2008.
Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia (2.) (2006) (Budapest)
   2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Budapest, 2006. március 16-17. : MELLearN Egyesület, konferenciakötet = Second Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : Budapest, 16-17 March 2006 : MELLearN, conference proceedings / [szerk. ... Kálmán Anikó] ; szerv. ... MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület. - Debrecen : MELLearN-Felsőokt. Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2006. - 395 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1427-6 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - felsőoktatás - oktatáspolitika - élethosszig tartó tanulás - konferenciakiadvány
374.7(439) *** 378 *** 37.014.5(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2685410]
MARC

ANSEL
UTF-8278 /2008.
Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia (2.) (2006) (Budapest)
   2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Budapesti Corvinus Egyetem, 2006. március 16-17. : vitaindítók = 2nd National and International Lifelong Learning Conference : Corvinus University of Budapest, 16-17 March 2006 : discussion primings / [szerk. Kálmán Anikó] ; [rend. közread. a MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület]. - Debrecen : MELLearN-Felsőokt. Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyes., 2006. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 963-229-513-7 fűzött
felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - konferenciakiadvány
374.7 *** 37.013.83 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2685417]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2008.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 2. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 80 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv : A mi világunk, 2. osztály
ISBN 978-963-464-666-2 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2693485]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2008.
Mester Miklósné
   Kézikönyv : A mi világunk sorozat, környezetismeret 3. osztály / Mester Miklósné. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 78 p. : ill. ; 29 cm
Borítócím: Kézikönyv : A mi világunk, 3. osztály
Fűzött (hibás ISBN 978-963-464-680-8)
alapfokú oktatás - alsó tagozat - környezetismeret - tantárgy - tanári segédkönyv
372.48(072)
[AN 2693480]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2008.
Molnár Andrea
   Kézikönyv Az én ábécém első osztályos anyanyelvi tankönyvcsaládhoz / [... írta és összeáll. Molnár Andrea, Szabó Ágnes, Esztergályosné Földesi Katalin Csizmarik Béláné kézirata felhasználásával]. - 2. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 136 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-963-465-002-7 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - írás- és olvasástanítás - tantárgy - tanári segédkönyv
372.46(072)
[AN 2693518]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2008.
   A mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jubileumi évkönyve / [szerk. Simon Beatrix]. - [Mosonszentmiklós] : Széchenyi I. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény, [2007]. - 49 p. : ill. ; 21 cm. - (Mosonszentmiklósi könyvek, ISSN 1788-3296 ; 3.)
Fűzött
Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Mosonszentmiklós)
Mosonszentmiklós - általános iskola - művészeti iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Mosonszentmiklós)(058)
[AN 2684754]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2008.
I numeri (magyar)
   A számok. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 24 cm. - (Mókás könyvek)
ISBN 963-369-831-6 kötött
számolás - képeskönyv
372.47 *** 087.5(084.1)
[AN 2689074]
MARC

ANSEL
UTF-8284 /2008.
Peterdi Ede (1923-)
   A bicskei gyermekotthon története : I. rész, 1861-1987 / Peterdi Ede. A bicskei gyermekotthon története : II. rész, 1988-2006 / Hetényi Tamás, Vásárhelyi János. - [Bicske] : Főv. Kossuth Zs. Gyermekotthon, [2007]. - 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3847-0 * kötött (hibás ISBN 978-963-06-3847-C)
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola (Bicske)
Bicske - gyermekotthon - történeti feldolgozás
376.64.018.324(439-2Bicske)
[AN 2685030]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2008.
Szűts László (1937-)
   Szójátéktár : anyanyelvi fejtörők / Szűts László. - 3. jav. kiad. - Budapest : Ciceró, 2007, cop. 1999. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-623-8 kötött : 1980,- Ft
anyanyelvi nevelés - fejtörő játék
372.880.945.11(072) *** 809.451.1(076)
[AN 2695575]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2008.
   Tanári kézikönyv : matematika 8. osztály : I. kötet / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [alkotó szerk. Csatár Katalin]. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 229 p. : ill. ; 30 cm + mell.
Gerinccím: Matematika kézikönyv : 8. o. I. kötet
ISBN 978-963-464-748-5 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - tanári segédkönyv
372.851(072)
[AN 2693502]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

287 /2008.
Capstick, Peter Hathaway
Death in the dark continent (magyar)
   Halál a fekete kontinensen / Peter Hathaway Capstick ; [ford. Zoltán János] ; [a grafikákat Boros Zoltán kész.]. - [Pusztazámor] : DNM K., [2007]. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9783-03-4 kötött : 4300,- Ft
Dél-Afrika - amerikai angol irodalom - vadászkaland
799.2(68)(0:82-94)
[AN 2687658]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2008.
Cserháti László
   Edzők etikai kódexe / kész. Cserháti László ; [közread. a] Magyar Edzők Társasága. - [Budapest] : M. Edzők Társ., 2007. - 59 p. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 56-[60].
ISBN 978-963-06-3250-8 fűzött
edző - foglalkozási erkölcs
796.071.4 *** 796.011.5
[AN 2687129]
MARC

ANSEL
UTF-8289 /2008.
Dévényi Zoltán
   FC Barcelona / Dévényi Zoltán, Harmos Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 157, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A világ leghíresebb futballklubjai, ISSN 1786-8076 ; 8.)
ISBN 978-963-9729-14-8 fűzött : 2990,- Ft
Barcelona Football Club
Barcelona (város, Spanyolország) - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(460-2Barcelona) *** 061.2(460-2Barcelona)Barcelona
[AN 2694182]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2008.
Dévényi Zoltán
   Real Madrid / Dévényi Zoltán, Harmos Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 157, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A világ leghíresebb futballklubjai, ISSN 1786-8076 ; 9.)
ISBN 978-963-9729-38-4 fűzött : 2990,- Ft
Real Madrid Club de Futbol
Madrid - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid(091)
[AN 2694185]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2008.
Dévényi Zoltán
   Ronaldinho / Dévényi Zoltán, Harmos Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A világ legjobb futballistái, ISSN 1786-3600 ; 7.)
ISBN 978-963-9729-10-0 fűzött : 1990,- Ft
Ronaldinho (1980-)
Brazília - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - életrajz
796.332(81)(092)Ronaldinho
[AN 2694178]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2008.
Holderness-Roddam, Jane
Horse riding in a weekend (magyar)
   Lovasiskola hétvégén : hogyan tanuljunk könnyedén lovagolni / Jane Holderness-Roddam ; [fotó Bob Langrish]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 20x26 cm
Ford. Csermákné Lócsy Krisztina
ISBN 978-963-370-334-2 fűzött
lovaglás
798.2
[AN 2689778]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2008.
Jollands, Beverley
Little book of christenings (magyar)
   Keresztelők kis könyve : nagyszerű ötletek egy különleges alkalomra / [Beverley Jollands]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 963-369-870-7 fűzött
keresztelő - varrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 392.1 *** 646.21
[AN 2688842]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2008.
Kulbatzki, Petra
Spielebuch für Kinder (magyar)
   Nagy játékkönyv gyerekeknek. - Pécs : Alexandra, 2006. - 253 p. : ill., színes ; 31 cm
Szöveg Kulbatzki, Petra. - Ford. Szegedi Eszter. - Ill. Völker, Kerstin
ISBN 963-369-611-9 kötött
gyermekjáték - foglalkoztatókönyv
793/794(02.053.2) *** 087.5
[AN 2689515]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2008.
   Logikai egypercesek : az elme játékai / [szerk. Katona Renáta] ; [a grafikákat kész. Bikics Bogdán]. - 3. utánny. - Budapest : DFT-Hungária, 2007. - 113 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-9473-55-3 fűzött : 987,- Ft
logikai fejtörő
793.73 *** 51-8
[AN 2694197]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2008.
Misur Tamás
   Milan / Misur Tamás. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 263 p. : ill. ; 21 cm. - (Stadion könyvtár, ISSN 1418-6632 ; 28.)
ISBN 978-963-9729-37-7 kötött : 2500,- Ft
Milan Associazione Calcio
Milánó - sportegyesület - labdarúgás - sporttörténet
796.332(45-2Milan) *** 061.2(45-2Milan)
[AN 2694189]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2008.
   "Nyolcvan év a testnevelés és a sporttudomány szolgálatában" : V. Országos Sporttudományi Kongresszus : Budapest, 2005. október 27-28., Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) : válogatott tanulmányok / szerk. Bognár József ; [rend., közread. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2007. - 111 p. : ill. ; 23 cm
V. Országos Sporttudományi Kongresszus : válogatott tanulmányok (borító- és gerinccím). - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-3107-5 fűzött
sportelmélet - konferenciakiadvány
796.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2684720]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2008.
Szabó Zsuzsa, R.
   Kreatív ötletek tára / R. Szabó Zsuzsa. - Debrecen : TKK, [2007]. - 93, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-596-560-1 kötött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2686368]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2008.
   "Tudomány a sportoló nemzetért" : konferenciasorozat, 2007 : előadáskivonatok / szerk. Bendiner Nóra ; [rend., közread. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2007. - 135 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-87701-0-3 fűzött
sport - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
796 *** 061.3(439)"2007"
[AN 2684706]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2008.
Williams, Keith
Renaissance masters (magyar)
   Reneszánsz mesterek : 14-16. század : a leghíresebb reneszánsz mesterek élete, kora és munkássága 6 önállóan megfesthető miniatűr másolattal kiegészítve / Keith Williams, Jo Richardson. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm + festőkészlet. - (Miniatűr remekművek)
Ford. Babits Péter. - Közös tokban
ISBN 963-369-734-4 fűzött : 2999,- Ft
reneszánsz - festészet - művészet technikája - 16. század - 15. század - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.02 *** 75(100)"14/15" *** 75.034.5
[AN 2689105]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

301 /2008.
   1997-2007 : Galéria' 13 Soroksár / [szerk. ... Sasvári Ilona]. - [Budapest] : Galéria' 13, 2007. - 140 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-87418-1-3 kötött
Galéria '13 Soroksár (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2685267]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2008.
Boyle, David
Impressionist art (magyar)
   Impresszionizmus / David Boyle. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2007. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mű és mestere, ISSN 1788-0114)
Ford. Molnár Magda
ISBN 978-963-337-048-3 kötött
festészet - impresszionizmus - 19. század - századforduló
75.036.2 *** 75(100)"187/191"
[AN 2687643]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2008.
Ciagà, Graziella Leyla
Cathedrals of the world (magyar)
   Katedrálisok és bazilikák / szöveg Graziella Leyla Ciagà. - Pécs : Alexandra, 2006. - 216 p. : ill., színes ; 38 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 963-369-873-1 kötött
székesegyház - bazilika - fényképalbum
726.54(100)(084.12)
[AN 2689119]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2008.
Cooper, Julia
Chick knits (magyar)
   Kössünk, lányok! : [15 szuper kötésminta kreatív csajoknak] : [útmutató lépésről lépésre a sikeres kötéshez] / Julia Cooper. - Pécs : Alexandra, 2006. - 80 p. : ill., színes ; 26 cm + 15 mell.
Ford. Hollósy Éva. - Spirál fűzéssel
ISBN 963-369-699-2 fűzött
kézimunka - textilkötés
746.42 *** 646.26
[AN 2689100]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2008.
   A dunaújvárosi Duna-híd megvalósítása, 2004-2007 / [szerk. ... Domanovszky Sándor] ; [kiad. a Vegyépszer Zrt., Hídépítő Zrt.]. - [Budapest] : Vegyépszer Zrt. : Hídépítő Zrt., 2007. - 340 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 978-963-06-3849-4 kötött
Dunaújváros - hídépítés - híd - fényképalbum
725.95(439-2Dunaújváros)(084.12) *** 624.21/.8(439-2Dunaújváros) *** 625.745.1
[AN 2685266]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2008.
   Előhívás : a Mecseki Fotóklub 50 éve, 1957-2007 / [szerk. ... Harnóczy Örs]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 111 p. : ill., részben színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-370-505-6 kötött
Mecseki Fotóklub (Pécs)
Magyarország - Pécs - fotóművészet - egyesület - történeti feldolgozás
77.04(439) *** 061.28(439-2Pécs)
[AN 2686196]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2008.
Glancey, Jonathan
Architecture (magyar)
   Építészet / Jonathan Glancey ; ford. Fazekas István. - Budapest : Mérték K., 2007. - 512 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Útitárs kézikönyvek, ISSN 1788-5108)
ISBN 978-963-9693-53-1 kötött
építészet - művelődéstörténet
72(100) *** 930.85(100)
[AN 2688489]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2008.
   Gyulus : Brassai képek és dokumentumok / [szerk. Kincses Károly]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2007. - 178 p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 45.)
ISBN 978-963-8383-72-3 fűzött
Brassaï (1899-1984)
Franciaország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés
77.04(44)(=945.11)(092)Brassaï(044)
[AN 2685265]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2008.
   Híres képek, képes hírek : pictures in the news / [szerk. Horvát Éva, Gera Mihály tört. képválogatása alapján] ; [kiad. a Magyar Távirati Iroda]. - [Budapest] : MTI Zrt., 2006. - [124] p. : ill., részben színes ; 33 cm
Az "MTI Fotó - 50 év képei" c. 2007-ben rendezett vándorkiállítás anyaga
ISBN 978-963-06-1085-8 fűzött : 2835,- Ft
ISBN 963-06-1085-X
Magyarország - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - sajtófotó - kiállítási katalógus
77.04(439)"195/200" *** 77.044 *** 061.4(439)
[AN 2687168]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2008.
Howe, John (1947-)
John Howe fantasy art workshop (magyar)
   John Howe fantasy műhelye / [ford. Unger Imola és Unger Anikó]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 121 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9679-53-5 kötött : 4950,- Ft
Egyesült Államok - grafikus - 20. század - 21. század - művészet technikája
741(73)(092)Howe,_J. *** 741.02
[AN 2687385]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2008.
Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000)
   Hundertwasser : egy varázslatos különc : a magical eccentric : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2007. október 11 - 2008. január 13.] : [Museum of Fine Arts, Budapest, 11 October 2007 - 13 January 2008] / írta ... [a kiállítást rend. ...] Bodor Kata. - Budapest : Szépműv. Múz., 2007. - 183 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7063-43-5 fűzött
Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000)
Ausztria - festőművész - építész - 20. század - kiállítási katalógus
75(436)(092)Hundertwasser,_F. *** 72(436)(092)Hundertwasser,_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2688603]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2008.
Jollands, Beverley
Little book of weddings (magyar)
   Esküvők kis könyve : nagyszerű ötletek a nagy napra / Beverley Jollands. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 963-369-866-9 fűzött : 1299,- Ft
esküvő - díszítőművészet
745 *** 392.5
[AN 2686138]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2008.
Kertész Sándor (1940-)
   Comics szocialista álruhában : [a magyar képregény ötven éve] / Kertész Sándor. - Nyíregyháza : Kertész Ny. és K., 2007. - 319 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-310.
ISBN 978-963-06-1511-2 kötött
Magyarország - képregény - történeti feldolgozás
769.8.049.2(439) *** 087.6:084.11(439)(091)
[AN 2685555]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2008.
Kőszeghy Elemér (1882-1954)
   Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig = Merkzeichen der Goldschmiede Ungarns vom Mittelalter bis 1867 / Kőszeghy Elemér. - 2. repr. kiad. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., [2007]. - XXIV, 408 p., XXX t. : ill. ; 25 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Egy. Ny., 1936
ISBN 978-963-87378-3-0 kötött : 8479,- Ft
Magyarország - ötvösség - középkor - újkor - mesterjegy
739(439)"13/18" *** 003.64(439)
[AN 2694292]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2008.
Lengyel, Stefan (1937-)
   Design / Stefan Lengyel ; [rend., közread. a] Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. - Budapest : Moholy-Nagy Műv. Egy., cop. 2007. - 70 p. : ill., részben színes ; 19 cm
A 2007. okt.11-től nov. 24-ig Budapesten rendezett életmű kiáll. katalógusa. - A szöveg és a képaláírás magyar, német és angol nyelven
Fűzött
Németország - iparművész - formatervezés - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
745(430)(=945.11)(092)Lengyel,_S. *** 745.05 *** 658.512.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2687675]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2008.
Lovass Dóra
   Hundertwasser : gyerekfüzet : 6-14 éves korig / [szerző Lovass Dóra] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - [Budapest] : Szépműv. Múz., [2007]. - 18 p. : ill., színes ; 20 cm
Kész. a Szépművészeti Múzeumban 2007. október 11-től - 2008. január 13-ig tartó "Hundertwasser, egy varázslatos különc" c. kiállítás alkalmából
Fűzött
Hundertwasser, Friedensreich (1928-2000)
Ausztria - építész - festőművész - 20. század - gyermekkönyv - kiállítási katalógus
72(436)(092)Hundertwasser,_F.(02.053.2) *** 75(436)(092)Hundertwasser,_F.(02.053.2) *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2688658]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2008.
The make it yourself gift book (magyar)
   Ötletes ajándékok saját kezűleg : lepjük meg szeretteinket házilag készített ajándékkal. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2006. - 352 p. : ill., főként színes ; 29 cm + 5 mell.
ISBN 963-9562-99-8 kötött
díszítőművészet - ajándék - foglalkoztatókönyv
745 *** 395.83 *** 379.826
[AN 2689458]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2008.
Picasso, Pablo (1881-1973)
   Picasso / Robert Hughes előszavával ; [... ford. Pfisztner Gábor]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 431 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Életmű, ISSN 1789-1078)
Bibliogr.: p. 419.
ISBN 978-963-9705-25-8 kötött : 5500,- Ft
Picasso, Pablo (1881-1973)
Spanyolország - festőművész - 20. század
75(460)(092)Picasso,_P.
[AN 2689960]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2008.
Regős László
   Az Operaház = The Opera House / Regős László ; [előszó ... Marton Éva] ; [az Operaház története ... Welmann Nóra] ; [ford. ... Elena Zdravkova]. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 2006. - 177, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-370-368-7 kötött
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - operaház - fényképalbum
725.821(439-2Bp.)(084.12)
[AN 2689059]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2008.
Sisa József (1951-)
   Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon : a historizmus kora / Sisa József. - Budapest : Vince K., 2007. - 388 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 338-346. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9731-31-8 kötött : 6995,- Ft
Magyarország - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - építészet - kastély - 19. század
728.82(439)"18"
[AN 2690080]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2008.
   Szemlétek, 2007 : Vízioaudiális Filmszemle és Művészeti Találkozó : Pécs, Zsolnay Gyár : október 25-28. : Visionaudial Filmreview and Art Meeting : Zsolnay Factory, Pécs : 25-28 October / [rend., közread. a SosemArt Kulturális Egyesület]. - [Pécs] : SosemArt Kulturális Egyes., 2007. - [58] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3249-2 fűzött : 400,- Ft
videotechnika - filmművészet - ezredforduló - filmszemle
73/76(100)"200" *** 791.9.097 *** 791.43(100)"200" *** 621.396 *** 061.7(439-2Pécs)
[AN 2689722]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2008.
   A Szentendrei Régi Művésztelep / [Tóth Antal szerkesztésében]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Művészcsoportok, ISSN 1789-3860)
Bibliogr.: p. 184. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-13-5593-2 fűzött : 3990,- Ft
Szentendrei Művésztelep
Magyarország - Szentendre - festészet - művésztelep - 20. század
75(439)"19" *** 061.28(439-2Szentendre)
[AN 2684848]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2008.
   A Sziklatemplom / [kiad. a Pálos Kolostor]. - Budapest : Pálos Kolostor, [2007]. - 16 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Budapest. 11. kerület - templom - pálosok - útmutató
726.54(439-2Bp.XI.)(036) *** 271.791(439-2Bp.)
[AN 2687378]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2008.
A Sziklatemplom (angol, német, olasz, lengyel)
   The Cave Church = Die Felsenkirche = Chiesa nella Roccia = Kościół skalny / [kiad. a Pálos Kolostor]. - Budapest : Pálos Kolostor, [2007]. - [40] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Budapest. 11. kerület - templom - pálosok - útmutató
726.54(439-2Bp.XI.)(036) *** 271.791(439-2Bp.)
[AN 2687383]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2008.
Szilágyi István (1938-2005)
A selmecbányai kálvária és ábrázolásai (német)
   Die mittelalterliche Kalvarie von Schemnitz und ihre Darstellungen / István Szilágyi ; [red. von István Zombori] ; [verlegt von Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) Budapest und Historia Ecclesiastica Hungarica Stiftung]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Stiftung, 2007. - 76 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-9662-19-3 fűzött
Selmecbánya - képzőművészet - 17. század - 18. század - kálvária - album
726.95(439-2Selmecbánya) *** 246.7(439) *** 73/76(439)"17"
[AN 2684993]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2008.
Szilágyi István (1938-2005)
A selmecbányai kálvária és ábrázolásai (szlovák)
   Banskoštiavnická kalvária a jej zobrazenia / István Szilágyi ; [... pod tlač upravil István Zombori] ; [vydá Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) Budapešt' a Nadácia Historia Ecclesiastica Hungarica]. - Budapest : METEM : Nadácia Historia Ecclesiastica Hungarica, 2007. - 76 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-9662-20-9 fűzött
Selmecbánya - képzőművészet - 17. század - 18. század - kálvária - album
726.95(439-2Selmecbánya) *** 246.7(439) *** 73/76(439)"17"
[AN 2684998]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2008.
Szűcs Attila (1967-)
   Bubble memory, 1991-2007 : [WAX Kultúrgyár, Budapest, 2007. október 6 - november 18.] / Szűcs Attila ; [a kiállítást ... szerv. Bencsik Barnabás, Oltai Kata] ; [szerk. ... Kozma Zsolt] ; [közread. az] ACAX, WAX. - Budapest : ACAX : WAX, 2007. - 143 p. : ill., színes ; 24x24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-06-3076-4 kötött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szűcs_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2687182]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2008.
   Új fotográfiák 2007 : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás / [... szerk. Tillai Ernő]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2007]. - 57 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439)"2007"
[AN 2688665]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2008.
Varga Zsolt
   Magyarország termálfürdői 360° : [panoráma körkép] = Thermal baths in Hungary 360° : [panorama image] = Thermalbäder in Ungarn 360° : [Panoramarundschau] / Varga Zsolt ; szöveg ... Szélesi Sándor ; grafika ... Hurton Tamás. - [Budapest] : 360 Art Kft., cop. 2006. - [94] p. : ill., színes ; 20x32 cm
Gerinccím: Hungary spa 360°
ISBN 978-963-87337-0-2 kötött
ISBN 963-87337-0-5
Magyarország - gyógyfürdő - fürdőhely - panorámakép - fényképalbum
725.73(439)(084.12) *** 615.838(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Varga_Zs.
[AN 2684459]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2008.
   Vessels inside and outside : EMAC'07 : 9th European Meeting on Ancient Ceramics : October 24-27, 2007, Budapest, ... : program and abstracts / [ed. by K. T. Biró, V. Szilágyi and A. Kreiter] ; org. ... Hungarian National Museum. - Budapest : Hung. Nat. Museum, [2007]. - 154 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-7061-42-4 fűzött
kerámiaművészet - ókori művészet - régészet - konferenciakiadvány
738 *** 7.032.5 *** 904 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2687558]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

331 /2008.
Bieliczkyné Buzás Éva
   Lehel György karmester emlékezete / Bieliczkyné Buzás Éva. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 112 p. : ill ; 30 cm
ISBN 978-963-239-010-9 fűzött : 1500,- Ft
Lehel György (1926-1989)
Magyarország - karmester - zeneszerző - 20. század - életútinterjú
785.11.071.2(439)(092)Lehel_Gy.(047.53) *** 78.071.1(439)(092)(047.53)
[AN 2687841]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2008.
Budden, Julian
Verdi (magyar)
   Verdi / Julian Budden ; [ford. Rácz Judit] ; [a magyarországi Verdi-ősbemutatók jegyzékét összeáll. Wellmann Nóra]. - Budapest : Európa, 2007. - 480 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 437-454.
ISBN 978-963-07-8101-5 kötött : 4200,- Ft
Verdi, Giuseppe (1813-1901)
Olaszország - zeneszerző - 19. század - századforduló
78.071.1(45)(092)Verdi,_G.
[AN 2686738]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2008.
Ratcliffe, Alan
Electric guitar handbook (magyar)
   Elektromos gitár kézikönyv / Alan Ratcliffe. - Pécs : Alexandra, 2006. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kántor Tamás
ISBN 963-369-567-8 kötött
elektromos gitár
681.817.61
[AN 2685893]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

334 /2008.
   Bábjelenetek könyve / [szerk. Maczák Edit]. - [Békéscsaba] : Item, [2007]. - 198 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9620-14-8 kötött
óvodai nevelés - iskolai ünnepély - bábjáték
792.97 *** 371.383 *** 372.3
[AN 2690070]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2008.
   "Éjszakai szolgálat - tűzvonalban" ; [közread. a] Filmart Kft. - Budapest : Filmart Kft., 2007-. - 30 cm
Rend. Soós Péter, Pajer Róbert. - A forgatókönyvet írta Fonyódi Tibor et al. - Spirál fűzéssel
Fűzött
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Pajer_R. *** 791.43.071.1(439)(092)Soós_P. *** 894.511-293.7
[AN 2684578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [391] p.
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Pajer_R. *** 791.43.071.1(439)(092)Soós_P. *** 894.511-293.7
[AN 2684583] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - [448] p.
magyar irodalom - forgatókönyv
791.43.071.1(439)(092)Soós_P. *** 791.43.071.1(439)(092)Pajer_R. *** 894.511-293.7
[AN 2684588] MARC

ANSEL
UTF-8336 /2008.
Fonda, Jane (1937-)
My life so far (magyar)
   Eddigi életem / Jane Fonda ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 670 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8160-3 kötött : 4600,- Ft
Fonda, Jane (1937-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)Fonda,_J.(0:82-94)
[AN 2689906]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2008.
Honti Katalin (1925-2007)
Színház és látvány (új kiadása)
   Színház : típusok és alapfogalmak / Honti Katalin. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2007. - 143 p. : ill. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 143-[144].
ISBN 978-963-13-5667-0 fűzött : 1600,- Ft
színháztörténet
792(100)(091)
[AN 2686636]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2008.
Lőrinc Katalin (1957-)
   Martha Graham nyomában / Lőrinc Katalin. - Budapest : Planétás : M. Táncműv. Főisk., cop. 2007. - 125 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694)
Bibliogr.: 124. p.
ISBN 978-963-9414-12-9 fűzött
Graham, Martha (1894-1991)
Egyesült Államok - táncművészet - táncművész - 20. század - balett
792.82(73)(092)Graham,_M. *** 792.82(100)"19"
[AN 2687827]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2008.
Pettitt, Stephen
Opera (magyar)
   Opera / Stephen Pettitt. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2007. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mű és mestere, ISSN 1788-0114)
Ford. Petrányi Judit
ISBN 978-963-337-047-6 kötött
zenetörténet - művelődéstörténet - opera
792.54(100)(091) *** 930.85(100)"15/19"
[AN 2687652]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

340 /2008.
   Aktuálne problémy slovakistiky / red. Mária Žiláková. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007. - 207 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
A 2004. okt. 18-19-én Budapesten az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéke és az Országos Szlovák Önkormányzat által rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-463-936-7 fűzött
szlovakisztika - konferenciakiadvány
808.54 *** 885.4(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2004"
[AN 2685243]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2008.
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2007. - 736 p. ; 15 cm + CD-ROM (8 cm)
ISBN 978-963-05-8357-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=20=945.11
[AN 2696390]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2008.
Bajnóczi Beatrix
   888 kérdés és válasz angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2007. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-63-9 fűzött : 1780,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2693036]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2008.
Balogh Ágnes
   Német faipari szakmai nyelvkönyv / Balogh Ágnes ; [a ... rajzokat kész. Botos Andrea]. - Pécs : Szega Books, 2007. - 226 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9702-17-2 fűzött
német nyelv - faipar - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 674
[AN 2686503]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2008.
Forgács Erzsébet (1960-)
   Morphologie des Deutschen im Überblick : ein Studien- und Arbeitsbuch für ungarische Studienanfänger des Faches Germanistik / Erzsébet Forgács. - 2. verb. Aufl. - Szeged : Klebelsberg K. Egy. K., 2007. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-249.
ISBN 978-963-86996-5-7 fűzött
német nyelv - alaktan - egyetemi tankönyv
803.0-2(075.8)
[AN 2693463]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2008.
Haavisto Kirsi
   Kérdések és válaszok angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Haavisto Kirsi, Bajnóczi Beatrix]. - Szeged : Maxim, 2007. - 230 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86130-5-9 * fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 979-963-86130-5-8)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2693042]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2008.
   Hagyomány és újítás a helyesírásban : válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny köteteinek anyagából / [szerk. Bozsik Gabriella, Eőry Vilma, V. Raisz Rózsa] ; [az EKF Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványa]. - Eger : EKF Líceum K., 2007. - 340 p. ; 24 cm
Fűzött
magyar nyelv - helyesírás - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
809.451.1-1 *** 371.384 *** 372.880.945.11(079.1)
[AN 2687260]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2008.
Horváth Katalin
   Bridge the gap : a communicative English coursebook for beginners : workbook / Horváth Katalin, Horváth Károly. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2007]. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-00-2 fűzött : 1200,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2688215]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2008.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Arbeitsbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2007]. - 96 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-02-6 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2688204]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2008.
Horváthné Lovas Márta
   Zwanzig weniger eins = Egy híján húsz társalgási témakör a német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2007]. - 231 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-3-2 fűzött : 1600,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2694145]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2008.
   Huron's cross quotes : [fordíts le ezer idézetet szabadon, angolosan, magyarosan, nyelvtani segítséggel, szószedettel] : [kezdőknek, haladóknak] / összeáll. Salamon Gábor, Zalotay Melinda. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 320 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-178-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2695964]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2008.
   Huron's easy communication : [101 hétköznapi beszédhelyzetben használható 7000 eredeti angol mondat magyar fordítással, gyakorlatokkal, párbeszédekkel] : [kezdőknek, haladóknak] / összeáll. Salamon Gábor, Zalotay Melinda. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 2000. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-180-5 fűzött
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0(078)=945.11 *** 802.0-318(078)=945.11
[AN 2695908]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2008.
   In memoriam Országh László : születésének 100. évfordulójára / szerk. Vadon Lehel ; [közread. az] Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék. - Eger : EKF Líceum K., 2007. - 390 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9417-73-1 fűzött
Országh László (1907-1984)
Magyarország - nyelvész - irodalomtörténész - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Országh_L. *** 82.01(439)(092)Országh_L. *** 012Országh_L.
[AN 2686963]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2008.
Kiséry István
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / [vez. szerk. Kiséry István]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2007. - 795 p. ; 15 cm + CD-ROM (8 cm)
ISBN 978-963-05-8358-9 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=20
[AN 2696380]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2008.
Kiss Márta
   Deutsch für Friseurinnen und Friseure / Márta Kiss. - Győr : Beato Angelico, [2007]. - 128 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9440-48-7 fűzött
német nyelv - fodrászat - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 687.53
[AN 2685149]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2008.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2000. - XXI, 816 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-7632-1 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=20
[AN 2696400]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2008.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc ; szerk. Gerstner Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-05-8024-3 b.
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 2696370]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2008.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc ; szerk. Gerstner Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-8416-6 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár - elektronikus dokumentum
809.451.1-321.2
[AN 2696353]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2008.
Nagy Erika
   Colores : spanyol munkafüzet 2. : [A2-B1] / Nagy Erika, Seres Krisztina, Ana Orenga Portolés ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 104 p. : ill. ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-5624-5 fűzött
spanyol nyelv - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
806.0(076)=945.11
[AN 2685087]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2008.
Nagy Erika
   Colores : spanyol nyelvkönyv 2. : [A2-B1] / Nagy Erika, Seres Krisztina, Ana Orenga Portolés ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-5623-8 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2685077]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2008.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Aktuelle Wirtschaftsthemen : Lehbuch[!Lehrbuch] für die Mittel- und Oberstufe (B2, C1) / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén. - Budapest : Olka, 2007. - 283 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-06-3684-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 330
[AN 2690064]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2008.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Banken, Steuern, Rechnungswesen : grosses Testbuch / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2007. - 122 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-06-0540-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - pénzügy - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 336
[AN 2690078]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2008.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan 222 pontban / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2007. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-24-0 * fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 979-963-9489-24-9)
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2693004]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2008.
Scheibl György
   Német nyelvtan 222 pontban / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2007. - 348 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-25-7 * fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 979-963-9489-25-6)
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2693038]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2008.
Szabó Szilvia
   ECL : practice exam book 1 : English level C (B2) : certificate of attainment in modern languages / [szerzők Szabó Szilvia, Michael Collins]. - Dunaújváros : Szabó Nyelvisk. Kft., 2007. - 149 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2781-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2685271]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2008.
   Tourismus, hin und zurück : felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra : [B2] / B. Zuba Mariann [et al.] ; [szerk. Timár Lászlóné] ; [közread. a] Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző. - [Budapest] : KIT, cop. 2007. - 416 p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-637-275-0 fűzött
német nyelv - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 338.48
[AN 2686950]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2008.
Vecsey Zoltán
   Név és tárgy : a tulajdonnevek szemantikájáról / Vecsey Zoltán. - Debrecen : DE Kossuth Egy. K., 2007. - 165 p. ; 24 cm. - (Elméleti és kísérleti nyelvészet, ISSN 1787-3487 ; 3.)
Bibliogr.: p. 156-162.
ISBN 978-963-473-022-4 fűzött
ISBN 963-473-022-1
nyelvészet - tulajdonnév - szemantika
801.54 *** 801.31
[AN 2687614]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

367 /2008.
   Ki kicsoda a világirodalomban? / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 498 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-508-2 fűzött
világirodalom - életrajzi lexikon
82(092)(031)
[AN 2695676]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2008.
Kiss Szemán Róbert (1962-)
   Magyarország panaszától Szlávia panaszáig : irodalmi tanulmányok / Kiss Szemán Róbert. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007. - 224 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-463-930-5 fűzött
szlovák irodalom története - magyar irodalom története - 20. század - 19. század
885.4(091)"18/19" *** 894.511(091)"19"
[AN 2685234]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2008.
Milosevits Péter (1952-)
   Od deseterca do hiperteksta : književne studije / Petar Milošević. - Budimpešta : Univerzitet "Lorand Etveš" Slavistička katedra, 2007. - 328 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-931-2 fűzött
szerb irodalom története - világirodalom története
82(091) *** 886.1(091)
[AN 2685239]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2008.
Országh László (1907-1984)
   Országh László válogatott írásai / szerk. Virágos Zsolt. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 585 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 16.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-075-0 fűzött : 3300,- Ft
amerikanisztika - anglisztika - lexikológia - nyelvoktatás - módszertan
820(73)(091) *** 820(091) *** 802.0 *** 801.3 *** 372.880 *** 371.3
[AN 2687739]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2008.
Safranski, Rüdiger
Friedrich Schiller oder Die Erfindung des deutschen Idealismus (magyar)
   Friedrich Schiller, avagy A német idealizmus felfedezése / Rüdiger Safranski ; [ford. Györffy Miklós]. - Budapest : Európa, 2007. - 599 p. ; 24 cm. - (Életek & művek, ISSN 1588-6360)
Bibliogr.: p. 553-569.
ISBN 978-963-07-8177-0 kötött : 4500,- Ft
Schiller, Friedrich (1759-1805)
Németország - író - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
830(092)Schiller,_F. *** 930.85(430)"17/180"
[AN 2686740]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

372 /2008.
   Berlin : "Nekünk ma Berlin a Párizsunk" : magyar írók Berlin-élménye, 1900 - 1933 : Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum : 2007. március 27 - október 10. : Berlin, Magyar Köztársaság Nagykövetsége : 2007. november 15 - 2008. január 10. : "Unser Paris ist heute Berlin" : ungarische Schriftsteller erleben Berlin : Budapest, Literaturmuseum Petőfi, 27. März - 10. Oktober 2007 : Berlin, Botschaft der Republik Ungarn, 15. November 2007 - 10. Januar 2008 / [rend. ... E. Csorba Csilla] ; [szerk. ... Török Dalma]. - [Budapest] : PIM, cop. 2007. - 240, [4] p. : ill., színes ; 21x23 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9401-50-1 fűzött
Magyarország - Berlin - magyar irodalom - író - helyismeret - 20. század - irodalmi hatás - kiállítási katalógus
894.511(092)"19" *** 908.430-2Berlin *** 894.511.091 *** 061.4(439-2Bp.)"2007" *** 061.4(430-2Berlin)
[AN 2685515]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2008.
   Ki kicsoda a magyar irodalomban? : 1000-től 2000-ig / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 313 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [314].
ISBN 978-963-375-507-5 fűzött
magyar irodalom - életrajzi lexikon
894.511(092)(031)
[AN 2695661]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2008.
Szénássy Zoltán (1925-)
   Jókai nyomában / Szénássy Zoltán. - 3. bőv. kiad. - [Komárom] : Komáromi Ny. és K., 2007. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8288-27-1 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Jókai_M.
[AN 2694112]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

375 /2008.
...and wisdom comes quietly (magyar)
   A csend birodalma / vál. és szerk. Helen Exley. - Pécs : Alexandra, 2007. - [138] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-122-5 kötött
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2688910]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2008.
Austen, Jane (1775-1817)
Mansfield park (magyar)
   A mansfieldi kastély / Jane Austen ; [ford. Réz Ádám]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-59-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2693570]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2008.
Ayşe
Scheherazades Tochter (magyar)
   Seherezádé lánya : a szüleim ítéltek halálra / Ayşe ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-87-0 fűzött : 2999,- Ft
Ayşe
német irodalom - memoár
830-94=945.11
[AN 2694102]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2008.
The baby blessing (magyar)
   A gyermekáldás csodája / [szerk. és a képeket vál. Helen Exley]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [139] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Frigyik László
ISBN 978-963-370-143-0 kötött
világirodalom - gyermek - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-053.2(0:82-84)
[AN 2688898]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2008.
Bailey, Helen
Topaz takes a chance (magyar)
   Topaz kockáztat / Helen Bailey ; Bill Dare rajz. - Pécs : Alexandra, 2007. - 134 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-339-7 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2689056]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2008.
Barker, Margaret (1933-)
Home coming (magyar)
   Örömök szigete / Margaret Barker ; [... ford. Ircsik Vilmos]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 334.)
ISBN 978-963-537-729-9 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2687919]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2008.
Baxter, Nicola
Sweet dreams (magyar)
   Édes álmok : [mesék minden alkalomra] / írta Nicola Baxter ; ill. Pauline Siewert ; [a verseket Csonka Ágnes ford.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-369-785-9 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-93=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2686089]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2008.
Benzoni, Juliette (1920-)
Le jeu de l'amour et de la mort (magyar)
   A szerelem és a halál játéka / Juliette Benzoni. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 3 db ; 19 cm
Ford. Till Katalin
ISBN 978-963-9765-18-4 fűzött : 7470,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2690006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A királyért. - 470 p.
ISBN 978-963-9765-19-1
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2690009] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A véres mise. - 575 p.
ISBN 978-963-9765-20-7
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2690012] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Az árnyak grófnője. - 563 p.
ISBN 978-963-9765-21-4
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2690015] MARC

ANSEL
UTF-8383 /2008.
   Bölcsek ajándéka mindenkinek : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - [Budapest] : K.u.K. K., cop. 2007. - 215 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7437-77-9 kötött : 2900,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2686643]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2007]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2695800]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Mennyit ér egy kutyaélet?. - cop. 2007. - 142 p.
Megj. "Milli és Robin" címmel is
ISBN 978-963-9628-02-1 kötött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2695802] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szélvész nem halhat meg. - cop. 2007. - 138 p.
ISBN 978-963-9628-07-6 kötött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2695831] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Ló a fürdőszobában. - cop. 2007. - 144 p.
ISBN 978-963-9628-09-0 kötött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2695835] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Mentsük meg a pónikat!. - cop. 2007. - 135 p.
ISBN 978-963-9628-11-3 kötött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2695840] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Szerelmeslevelek Kengurutól. - cop. 2007. - 159 p.
ISBN 978-963-9628-12-0 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2695843] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Csikóváró tavasz. - cop. 2007. - 159 p.
ISBN 978-963-9628-13-7 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2695849] MARC

ANSEL
UTF-8385 /2008.
Browning, Dixie
Her passionate plan B (magyar)
   B terv / Dixie Browning ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Szilaj vágta / Michelle Celmer ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Imádott ellenség / Sara Orwig ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 23.)
Egys. cím: Her passionate plan B. Round-the-clock temptation. Highly compromised position
ISBN 978-963-537-721-3 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2687914]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2008.
Carson, Paul
Betrayal (magyar)
   Fogolyszöktetés / Paul Carson ; [ford. Tokai András]. - Budapest : General Press, [2007]. - 302 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-002-3 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2686185]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2008.
Chénier, André (1762-1794)
   André Chénier válogatott versei / vál., az előszót és a jegyzeteket írta Baranyi Ferenc. - [Budapest] : K. u. K. K., 2007, cop. 1994. - 102 p. : ill. ; 20 cm
A versek francia és magyar nyelven
ISBN 978-963-7437-82-3 kötött : 2400,- Ft
francia irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
840-14.02=945.11
[AN 2695579]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Dumb witness (magyar)
   A kutya se látta / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2007, cop. 1993. - 310 p. ; 19 cm
Ford. Borbás Mária
ISBN 978-963-679-558-0 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2695775]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Miss Marple's final cases (magyar)
   Gyilkosság méretre / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2007, cop. 1995. - 199 p. ; 19 cm
Ford. Borbás Mária
ISBN 978-963-679-559-7 kötött
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2695777]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
N or M (magyar)
   N vagy M / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2007, cop. 1975. - 252, [3] p. ; 19 cm
Ford. Göncz Árpád
ISBN 978-963-679-562-7 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2695628]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
The thirteen problems (magyar)
   Tizenhárom rejtély / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2007, cop. 1995. - 286 p. ; 19 cm
Ford. Etédi Péter
ISBN 978-963-679-561-0 kötött
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 2696056]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2008.
Clark, Mary Higgins (1931-)
Two little girls in blue (magyar)
   Két kicsi lány kékben / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. Kerti varázs / Sarah Addison Allen ; [ford. Komáromy Rudolf]. A tizenkettes tarot / Jeffery Deaver ; [ford. Salamon János]. Hamis tanúzás / Rose Connors ; [ford. Szabó Olimpia]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2007. - 574 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Two little girls in blue. Garden spells. The twelfth card. False testimony
ISBN 978-963-9707-52-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2689509]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2008.
Collodi, Carlo (1826-1890)
Le avventure di Pinocchio (magyar)
   Pinocchio kalandjai : egy bábu története / Carlo Collodi ; [ford. Szénási Ferenc] ; [Csíkszentmihályi Berta illusztrációival]. - Budapest : Noran, 2007. - 188, [9] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Noran mesél, ISSN 1416-0323)
ISBN 978-963-9716-45-2 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2695679]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2008.
Cook, Robin (1940-)
Sphinx (magyar)
   Szfinx / Robin Cook ; [ford. Szendrő Borbála]. - 4. kiad. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2007]. - 355 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-333-9 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2694137]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2008.
Crichton, Michael (1942-)
A case of need (magyar)
   Élesben / Michael Crichton ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 293 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-679-664-8 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2696271]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2008.
Crichton, Michael (1942-)
Disclosure (magyar)
   Zaklatás / Michael Crichton ; [ford. Fencsik Flóra]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 319 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-679-570-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2695782]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2008.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Time out of joint (magyar)
   Kizökkent idő / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., [2007], cop. 2004. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-92-0 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2694266]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2008.
Divakaruni, Chitra Banerjee (1956-)
Sister of my heart (magyar)
   Szívtestvérem / Chitra Banerjee Divakaruni. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 437 p. ; 21 cm
Ford. Arató Katalin
ISBN 978-963-9765-16-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2688594]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2008.
Fremperger, Thomas (15. sz)
   Historia translationis tunicae Jesu Christi : az 1500 körül Ludwig von Renchen kölni nyomdájában megjelent ősnyomtatvány, és a mű korabeli kéziratának hasonmása / Thomas Fremperger ; W. Salgó Ágnes tanulmányával. - Budapest : OSZK ; Sárospatak : Tiszáninneni Ref. Egyházker. Nagykönyvtára, 2007. - [44] p. : ill. ; 22 cm. - (Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae, ISSN 1587-8686)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Cod. Lat. 319. jelzetű kézirat valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára Kt.3/3. jelzetű ősnyomtatványa alapján. - Merített papíron. - A tanulmány magyar, német és orosz nyelven. - Bibliogr. - Számozott példány: 300
ISBN 978-963-200-529-4 kötött
Magyarország - Német Császárság - középkori latin irodalom - legenda - krisztológia - kultusz - középkor - bibliofil kiadvány
871-343.5(430) *** 232 *** 394.944 *** 094.3
[AN 2687846]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2008.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Il segreto delle gemelle (magyar)
   Fairy Oak : az ikrek titka / [Elisabetta Gnone] ; [ford. Mátyás Dénes és Katona Ildikó] ; [a verseket ford. Arató Dániel] ; [ill. Alessia Martusciello, Giada Perissinotto ...]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2007. - 290, [6] p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
A Fairy Oak trilógia 1. kötete. - A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-9708-91-4 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2688588]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2008.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., [2007]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654607]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Telihold Kávézó / [ford. Kós Krisztina]. - [2007], cop. 2004. - 354 p.
ISBN 978-963-7118-89-0 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2694097] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Gyilkos tánc / [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - [2007], cop. 2005. - 415 p.
ISBN 978-963-7118-90-6 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2694287] MARC

ANSEL
UTF-8402 /2008.
Hang in there (magyar)
   Ne add fel : minden nehéz helyzetből van kiút / Gary Morris szerkesztésében. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-369-782-4 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - vers - antológia
820-14(73)(082)=945.11
[AN 2689093]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2008.
Harrison, Jim (1937-)
   Szenvedélyek viharában / Jim Harrison ; [ford. Révbíró Tamás, Bornai Tibor]. - [Budapest] : Pilis Print, cop. 2007. - 269 p. ; 20 cm
Tart.: Szenvedélyek viharában ; Bosszú ; Az ember, aki eldobta a nevét. - Egys. cím: Legends of the fall ; Revenge ; The man who gave up his name
ISBN 978-963-9788-01-5 fűzött
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 2685493]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2008.
Herbert, Brian (1947-)
Dune: House Atreides (magyar)
   A Dűne : az Atreides-ház / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Mohácsi Enikő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 408, [2] p. ; 25 cm
Az Előjáték a Dűnéhez trilógia 1. része. - Herbert, Frank Dűne c. regényciklusához
ISBN 963-9278-53-X kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2694271]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2008.
Herbert, Brian (1947-)
Dune: House Harkonnen (magyar)
   A Dűne : a Harkonnen-ház / B. Herbert, K. J. Anderson ; [ford. Mohácsi Enikő]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 426, [2] p. ; 25 cm
Az Előjáték a Dűnéhez trilógia 2. része. - Herbert, Frank Dűne c. regényciklusához
Kötött (hibás ISBN 963-9393-34-7)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2694176]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2008.
I keep falling in love with you (magyar)
   Mindennap beléd szeretek : te vagy számomra a világ / Gary Morris szerkesztésében. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-369-781-6 kötött
amerikai angol irodalom - szerelem - vers - antológia
820-14(73)(082)=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 2689082]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2008.
I love you, mom (magyar)
   Szeretlek, mama : boldog vagyok, hogy vagy nekem. - Pécs : Alexandra, 2006. - 61, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 963-369-773-5 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - anya - vers - antológia
820-14(73)(082)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-14)
[AN 2689079]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2008.
The Kingfischer book of horse & pony stories (magyar)
   Történetek lovakról és pónikról / [összeáll. Jenny Oldfield]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Búza Virág
ISBN 978-963-369-794-8 kötött
világirodalom - ló - mese - állatirodalom
82-34(02.053.2)=945.11 *** 599.723.2(0:82-34)
[AN 2689230]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2008.
MacDonald, Laura
A very tender practice (magyar)
   Túl a barátságon / Laura MacDonald ; [... ford. Kiss Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 335.)
ISBN 978-963-537-730-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2687925]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2008.
Marriage is a promise of love (magyar)
   Kéz a kézben : együtt egy életen át / szerk. Gary Morris. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 963-369-780-8 kötött
amerikai angol irodalom - házasság - vers - antológia
820-14(73)(082)=945.11 *** 392.5(0:82-14)
[AN 2689097]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2008.
Martel, Yann
   A helsinki Roccamatio család a tények tükrében / Yann Martel ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2007. - 199 p. ; 19 cm
Tart.: A helsinki Roccamatio család a tények tükrében ; Amikor először hallottam John Morton amerikai zeneszerző "Donald J. Rankin közlegény concerto hamis hegedűre" című művét ; Egy halál változatai ; A Vita Aeterna Tükörtársaság. - Egys. cím: The facts behind the Helsinki Roccamatios ; The time I heard the private Donald J. Rankin string concerto with one discordant violin, by the American composer John Morton ; Manners of dying ; The Vita Aeterna Mirror Company
ISBN 978-963-07-8350-7 kötött : 2500,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 2689564]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2008.
Martel, Yann
Life of Pi (magyar)
   Pi élete / Yann Martel ; [ford. Szász Imre, Gy. Horváth László] ; Tomislav Torjanac illusztrációival. - Budapest : Európa, 2007. - 320, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8384-2 kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 978-963-07-8400-9)
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2696517]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2008.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
   Ashenden, a hírszerző : novellák / William Somerset Maugham. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 283, [2] p. ; 20 cm
A ford. a "Collected short stories. Vol. 3." (London : Penguin : Heinemann, 1963) c. kiad. alapján készült
ISBN 978-963-346-816-6 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2695529]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2008.
McCaffrey, Anne (1926-)
The white dragon (magyar)
   Fehér sárkány : Pern sárkánylovasai sorozat hatodik kötete / Anne McCaffrey ; [ford. Gábor Emma]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 556 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9679-63-4 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2688609]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2008.
   A mesebirodalom legszebb meséi. - Pécs : Alexandra, 2006. - 250 p. : ill., színes ; 31 cm
A ford. a "Märchenland und Wichtelreich" c. kiad. alapján kész. - Ill. Suess, Anne. - Ford. Horváth Judit
ISBN 963-369-716-6 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2689131]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2008.
Ondaatje, Michael
The English patient (magyar)
   Az angol beteg / Michael Ondaatje ; [ford. M. Szász Anna, Szász Imre]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 297, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9690-51-6 fűzött : 2400,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2694278]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2008.
Onetti, Juan Carlos (1909-1994)
   Egy névtelen sírra : kisregények / Juan Carlos Onetti ; [ford. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2007. - 382 p. ; 19 cm
Tart.: A verem ; Búcsúzások ; Egy névtelen sírra ; Jacob meg a másik ; A halál és a lányka. - Egys. cím: El pozo ; Los adioses ; Para una tumba sin nombre ; Jacob y el otro ; La muerte y la niña
ISBN 978-963-07-8395-8 kötött : 2900,- Ft
Uruguay - spanyol nyelvű irodalom - kisregény
860-31(899)=945.11
[AN 2686734]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2008.
Osborne, Charles
The unexpected guest (magyar)
   A váratlan vendég / Agatha Christie. - [Debrecen] : Aquila, 2007, cop. 2003. - 238 p. ; 19 cm
Regénnyé átd. Osborne, Charles. - Ford. Kovács Ivett
ISBN 978-963-679-556-6 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2695635]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2008.
   Őszinte részvéttel : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2007. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Polgár Judit
ISBN 978-963-370-305-2 kötött
világirodalom - gyászolás - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 393.7
[AN 2689548]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2008.
Ozick, Cynthia (1928-)
Heir to the glimmering world (magyar)
   Egy letűnt világ örököse / Cynthia Ozick ; [ford. Dezsényi Katalin] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Novella, 2007. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9442-90-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2688438]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2008.
Pala, Iskender (1958-)
Babil'de ölüm Istanbul'da aşk (magyar)
   Halál Babilonban, szerelem Isztambulban / Iskender Pala ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Európa, 2007. - 427, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8399-6 kötött : 2900,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2688599]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2008.
Páral, Vladimír (1932-)
Profesionální žena (magyar)
   A száz százalékos nő : [regény mindenkinek] / Vladimír Páral ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2007. - 417 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7448-89-8 kötött : 3800,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2695657]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2008.
Paterson, Cynthia
   Rókaerdő varázslatos meséi / Cynthia és Brian Paterson. - Pécs : Alexandra, 2007. - 84, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A ford. a "Bezaubernde Geschichten aus dem Fuchswald" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-441-7 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2689785]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2008.
Pressfield, Steven
Gates of fire (magyar)
   A tűz kapui / Steven Pressfield ; [ford. Csatáry Tünde]. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 319 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-679-666-2 kötött
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2695786]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2008.
Priest, Christopher
The prestige (magyar)
   A tökéletes trükk / Cristopher[!] Priest ; [ford. Békési József és Sándor Zoltán]. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 371 p. ; 20 cm. - (A képzelet mesterei, ISSN 1787-6176)
ISBN 978-963-9679-48-1 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2687424]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
A will and a way (magyar)
   Egy házban az ellenséggel / Nora Roberts ; [... ford. Fülöp Villő]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 365 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-726-8 fűzött : 1195,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2686183]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2008.
Salamon Gábor (1953-)
   Melyik a nemdohányzó mentőcsónak? : ... már megint 700 idézet = Which is the non-smoking lifeboat? / [vál., szerk. és ford.] Salamon Gábor, Zalotay Melinda] ; [... az illusztrációkat kész. Erdély Dániel]. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-449-3 fűzött
angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02=945.11
[AN 2695984]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2008.
Salvatore, R. A.
The legacy (magyar)
   Örökség : [A drow öröksége 1. könyv] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 352 p. ; 18 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 978-963-9679-56-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2688617]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2008.
Schutz, Susan Polis
To my daughter with love (magyar)
   Lányomnak szeretettel : az élet fontos dolgairól / Susan Polis Schutz ; ... ill. Stephen Schutz. - Pécs : Alexandra, 2006. - 75, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 963-369-772-7 kötött
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2689091]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2008.
Schutz, Susan Polis
To my son with love (magyar)
   Fiamnak szeretettel : mindig számíthatsz rám / Susan Polis Schutz ; ... ill. Stephen Schutz. - Pécs : Alexandra, 2006. - 61, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 963-369-771-9 kötött
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2686125]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2008.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan. - Budapest : Móra, 2005-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2585455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Fenevad / [ford. Polyák Béla]. - 2007. - 244, [3] p.
ISBN 978-963-11-8390-0 kötött : 2190,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2684651] MARC

ANSEL
UTF-8432 /2008.
Škvorecký, Josef (1924-)
Zbabělci (magyar)
   Gyávák / Josef Škvorecký ; [ford. Zádor András]. - Budapest : Cartaphilus, 2007, cop. 1967. - 449 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7448-73-7 kötött : 3900,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2695853]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2008.
Smedman, Lisa
Sacrifice of the widow (magyar)
   A pókkirálynő áldozata : A vezeklő papnő sorozat első kötete / Lisa Smedman ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 333 p. ; 19 cm
Forgotten realms (keretcím)
ISBN 978-963-9679-62-7 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2688621]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2008.
Sontag, Susan (1933-2004)
On photography (magyar)
   A fényképezésről / Susan Sontag ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1981. - 301, [2] p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 978-963-07-8338-5 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - fotóművészet - esszé
820-4(73)=945.11 *** 316.7"19" *** 77
[AN 2696375]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2008.
Stendhal (1783-1842)
La chartreuse de Parme (magyar)
   A pármai kolostor : regény / Stendhal ; [ford. Illés Endre]. - Budapest : K. u. K. K., [2007]. - 486 p. ; 21 cm
Megj. "A pármai certosa" címmel is
ISBN 978-963-7437-83-0 kötött : 3200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2695995]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2008.
Sturgeon, Theodore (1918-1985)
More than human (magyar)
   Több mint emberi / Theodore Sturgeon ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-167-5 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2695564]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2008.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar) (szemelv.)
   Gulliver az óriások között / Jonathan Swift ; ill., ... szöveg Viktor Shatunov ; [a szöveg Vajdafy Ernő ... fordításának átdolgozásával kész.]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-370-231-4 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2686083]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2008.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar) (szemelv.)
   Gulliver Liliputban / Jonathan Swift ; [ill., ... szöveg Viktor Shatunov] ; [... szöveg Vajdafy Ernő ... fordításának átdolgozásával kész.]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 81 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-370-001-9 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2686074]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2008.
To a lovely grandma (magyar)
   Drága nagymamámnak / [szövegek Pam Brown et al.] ; [ill. Juliette Clark[!Clarke]]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [281] p. : ill., színes ; 6 cm
Szerk. Exley, Helen. - Ford. Bakonyi Berta. - Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad.
ISBN 963-369-801-4 kötött
nagyszülő - nő - világirodalom - miniatűr dokumentum - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.53-055.2(0:82-84) *** 099.1
[AN 2686493]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2008.
To the bride (magyar)
   Menyasszony : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2006. - [143] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Heiden Hanna
ISBN 978-963-370-142-3 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény - aforizma
82-84=945.11
[AN 2688893]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2008.
True friends always remain in each other's heart (magyar)
   Igaz barátok : örökre egymás szívébe zárva / Gary Morris szerkesztésében. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-369-783-2 kötött
amerikai angol irodalom - barátság - vers - antológia
820-14(73)(082)=945.11 *** 177.63(0:82-14)
[AN 2686129]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2008.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Iskrenne vas Surik (magyar)
   Odaadó hívetek, Surik / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2007. - 460 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2569-7 kötött : 2890,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2687940]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2008.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Travesuras de la niña mala (magyar)
   A rossz kislány csínytevései / Mario Vargas Llosa ; [ford. Szőnyi Ferenc]. - Budapest : Európa, 2007. - 447 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8423-8 kötött : 2800,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2689931]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2008.
Weninger, Brigitte (1960-)
   Pauli / Brigitte Weninger, Eve Tharlet ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2007-. - ill., színes ; 29 cm
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)(436)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2660813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Pauli, gyere haza!. - 2007. - [28] p.
ISBN 978-963-87281-7-3 kötött : 1990,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)(436)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2690000] MARC

ANSEL
UTF-8445 /2008.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
The inimitable Jeeves (magyar)
   Halihó, Jeeves! / P. G. Wodehouse ; [ford. Bakó]. - 2. kiad. - Budapest : Ciceró, [2007], cop. 1998. - 254 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-614-6 fűzött : 1890,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2694167]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2008.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Sam the sudden (magyar)
   Hübele Sámuel / P. G. Wodehouse ; [ford. Révbíró Tamás] ; [... az illusztrációkat Hegedűs István kész.]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1975. - 331 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-8367-5 fűzött : 1900,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2694211]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2008.
Wolfe, Gene
The book of the new sun (magyar)
   Az új nap könyve / Gene Wolfe. - Budapest : Delta Vision, 2006-. - 20 cm. - (A képzelet mesterei)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2624192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A békéltető ereklyéje / [ford. Tamás Gábor]. - 2007. - 299, [4] p.
ISBN 978-963-9679-37-5 fűzött : 2350,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2687427] MARC

ANSEL
UTF-8448 /2008.
Wood, Barbara
The last shaman (magyar)
   Az utolsó sámán / Barbara Wood ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Móra, 2007. - 539 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-8380-1 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2688590]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2008.
Woods, Sherryl (1944-)
For the love of Pete (magyar)
   Szunnyadó parázs / Sherryl Woods ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 202.)
ISBN 978-963-537-727-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2687933]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2008.
Words on being madly in love (magyar)
   Gondolatok a szerelemről. - Pécs : Alexandra, 2006. - [56] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Babits Péter. - Szerk. Exley, Helen
ISBN 963-370-011-6 kötött
világirodalom - szerelem - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2685484]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2008.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - Budapest : Ulpius-ház, 2006-. - 20 cm
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2638766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A kard útja / [ford. Tótisz András]. - 2007, cop. 1993. - 412 p.
A ford. a "The way of the sword" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9752-91-7 fűzött : 3999,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2694107] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

452 /2008.
Antalfy István (1924-)
   Nyulacska és barátai : mesék, versek, fordítások / Antalfy István ; [... illusztrációkat Pál Nagy Balázs kész.]. - Kecskemét : Planéta Ny., 2007. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86780-5-8 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14 *** 894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2687104]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2008.
Asperján György (1939-)
   Jézus és Júdás aktája : apokrif regény / Asperján György. - [Budapest] : Attisz, [2007]. - 888 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 882-883.
ISBN 978-963-87086-2-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2686746]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2008.
Bácsalmási István (1922-)
   Albérletben : Bácsalmási István összegyűjtött cikkei, 1949-2006. - Budapest : Püski, 2007. - 516, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-38-4 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2687609]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2008.
Berényi Nagy Péter
   Álmot hozó mesék / Berényi Nagy Péter. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-679-655-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2696318]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2008.
Boros Lajos (1947-)
   Lali király papagája voltam, avagy Grün blog, 2005. augusztus 1 - 2006. október 28. / Boros Lajos ; [... a fotókat kész. Leslie Roth]. - [Budapest] : [SDC Kft.], cop. 2007. - 239 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2698-9 fűzött
magyar irodalom - híres ember - internet - 20. század - 21. század - napló
894.511-94 *** 681.324Internet *** 929(439)(092)Boros_L.(0:82-94)
[AN 2687689]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2008.
Csendes Istvánné
   Karácsonyi padlásmesék / [írta Csendes Istvánné] ; [ill. G. Tot Tóth Gábor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-00-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 2686295]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2008.
Donászy Magda (1911-1988)
   Táltosmackó / Donászy Magda ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 119 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-346-797-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2695532]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2008.
Downy, Georgie
   Rózsák a Syon Parkból / Georgie Downy. - [Tyukod] : Betűmetsző, [2007], cop. 2006. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-023-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2695538]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2008.
Esterházy Péter (1950-)
   Az elefántcsonttoronyból / Esterházy Péter. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1991. - 172, [2] p. ; 19 cm
Az 1988. okt. és 1989. szept. között a Hitel, ISSN 0238-9908 c. folyóiratban megjelent publicisztikai írások
ISBN 978-963-14-2591-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2693064]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2008.
Esterházy Péter (1950-)
   A kitömött hattyú : írások / Esterházy Péter. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1988. - 343, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2590-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2693080]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2008.
Frankó Endre (1923-)
   Egy élet viszontagságai / Frankó Endre. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 224 p. ; 21 cm
Fűzött
Frankó Endre (1923-)
Magyarország - magyar irodalom - pilóta - mérnök - 20. század - memoár
894.511-94 *** 62(439)(092)Frankó_E.(0:82-94) *** 355.489
[AN 2687774]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2008.
Hajnóczy Péter (1942-1981)
   A halál kilovagolt Perzsiából : válogatott írások / Hajnóczy Péter ; [vál., szerk. és az életrajzi jegyzeteket írta Reményi József Tamás]. - Budapest : Osiris, 2007. - 284 p. ; 18 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-940-3 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2688596]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2008.
Helméczy Mátyás (1925-)
   Sorsregény : vergődés és sorsfordulatok : kilencven év átélt történelem : nemzet és életregény / Helméczy Mátyás. - Budapest : Püski, 2007. - 344 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9592-43-8 kötött
Helméczy Mátyás (1925-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2687888]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2008.
Jónás Zsolt
   Túlpart / Jónás Zsolt. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 360 p. ; 18 cm. - (Delta Műhely, ISSN 1788-1765)
ISBN 978-963-9679-61-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2687440]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2008.
Katkó Erzsébet
   Test és lélek / Kithy Montez ; [kiad. a Cserhát Művészkör]. - Budapest : Cserhát Művészkör, 2007. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-11-7 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2686580]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2008.
Kocsis József (1937-)
   Harangok csendje / Kocsis József. - Szentlőrinc : Szerző, 2007. - 230, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3117-4 fűzött
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2687279]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő / Kosztolányi Dezső ; [a ... tanulmányt írta Dobayné Fenyvesi Ildikó]. - Budapest : Mérték, 2007. - 263 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 978-963-9693-63-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2695665]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta / Kosztolányi Dezső. - Budapest : Mérték, 2007. - 189 p. ; 20 cm. - (Kötelezők mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 978-963-9693-62-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2695669]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta : regény / Kosztolányi Dezső ; [... a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - Budapest : Európa, 2007. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8378-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2694326]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2008.
Kozsdi Tamás
   Szabadulás a létbe : filozófiai írások, 2005-2006 / Kozsdi Tamás. - Budapest : Káltes-Asszony Hona Bt., cop. 2007. - 74 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2926-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2686569]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   Thumo : a szrinpók völgyében / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2007. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9591-34-9 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2686174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 299 p.
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2686176] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 380 p.
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2686180] MARC

ANSEL
UTF-8473 /2008.
   Magyarok / Gaál Mózes írásainak felhasználásával összeáll. Dibás Gabriella ; átd. Szántai Zsolt ; ill. Veres László. - [Budapest] : Gulliver, [2007]. - 47 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Mítoszok és legendák, ISSN 0866-6016)
ISBN 978-963-9232-53-2 kötött : 1650,- Ft
magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2)
[AN 2693385]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mondák és mesék / Móra Ferenc ; [a vál. Sulyok Magda munkája] ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2005 [!2007]. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-510-1 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2)
[AN 2695571]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   Ízes beszéd : beszédes ízek : ételekről - életekről / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2007. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87456-7-5 kötött
magyar irodalom - humoreszk - ételrecept
894.511-43 *** 641.55(0:82-43)
[AN 2695648]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   Könyv azoknak, akik utálnak olvasni / Nagy Bandó András. - 2. kiad. - Orfű : Szamárfül, cop. 2007. - 506 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87456-8-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - olvasás - humoreszk
894.511-7 *** 028(0:82-7)
[AN 2695974]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   Úton-útfélen / Nagy Bandó András. - 2. szűkített-bővített kiad. - Orfű : Szamárfül, cop. 2007. - 410 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87456-9-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7 *** 894.511-43
[AN 2695653]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! : állatok otthon / Nógrádi Gábor ; [rajz. Cakó Ferenc]. - Budapest : Presskontakt, 2007, cop. 1989. - 107 p. : ill. ; 22 cm. - (Nógrádi Gábor könyvei)
ISBN 978-963-9503-31-1 kötött : 1470,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 2693006]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2008.
Őszi Zoltán (1967-)
   Télapó 12 hónapja / Őszi Zoltán. - Debrecen : TKK, [2007]. - 62, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-557-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2684526]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2008.
Passuth László (1900-1979)
   Ravennában temették Rómát / Passuth László. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 605 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-05-5 kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9797-05-05)
Theodorik (Keleti Gót Királyság: király), Nagy (493-526)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2694331]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2008.
Pesti József (1925-)
   A vulkán peremén : Magyarország 1952 és 1956 között / Pesti József. - 5. kiad. - Debrecen : Debreceni Mester K., 2006. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Először "On the edge of the volcano" címmel 1966-ban Charlottesvilleben jelent meg
Kötött (hibás ISBN 963-85545-3-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2689864]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2008.
Pfeiffer Ede (1936-)
   A kommunizmus gyermeke / Pfeiffer Ede. - Budapest : Püski, 2007. - 276, [4] p. : ill. ; 20 cm
Először "Child of communism" címmel 1958-ban jelent meg
ISBN 978-963-9592-27-8 kötött
Pfeiffer Ede (1936-)
magyar irodalom - magyar történelem - 1945 utáni időszak - 1956-os forradalom - memoár
894.511-94 *** 943.9"194/195"(0:82-94)
[AN 2659659]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2008.
   Rothadás : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 369 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 67.)
ISBN 978-963-9566-63-7 kötött : 1998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9 *** 894.511-322.9(082)
[AN 2688457]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2008.
Suba György (1936-)
   Rejtegetett herceg : dráma történelmünk viharairól : történik 1120 és 1132 között Magyarországon, Kijevben, Ladomérban és Bizantium területén / Suba György. - Kiskőrös : Suba Gy., 2007. - 221 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3029-0 kötött
Béla (Magyarország: király), II., Vak (1108-1141)
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-2
[AN 2687942]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Sziget-kék / Szabó Magda ; Szalma Edit rajz. - Budapest : Európa, 2007. - 187 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8420-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2696510]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2008.
Szeivolt István
   Nyállal ragasztott papírlapok / Szeivolt István ; [... ill. Szeivolt Katalin]. - [Budapest] : Karizma Kft., 2007-. - ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2685272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., (Szei)volt élmények ; Muskátlikantri : hol volt, hol nem volt esetek. - 2007. - 225, 103, [25] p.
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-2924-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2685273] MARC

ANSEL
UTF-8487 /2008.
Szentesy E. András (1935-2006)
   A túlélés titka / Szentesy E. András. - [Érd] : Living Earth - Élő Föld, 2006-. - 21 cm
Szentesy E. András (1935-2006)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2633148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szemtől szemben a magyar egészségüggyel / [... szerk. Szentesy Zsuzsa]. - 2007. - 261 p.
Bibliogr.: p. 241-249.
ISBN 978-963-87351-3-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-87351-3-9)
Magyarország - egészségügy - rákbetegség - ezredforduló - memoár
364.444(439)"200"(0:82-94) *** 616-006(0:82-94)
[AN 2684421] MARC

ANSEL
UTF-8488 /2008.
   Szomjas oázis : antológia a női testről / [... szerk. Forgács Zsuzsa Bruria]. - Budapest : Jaffa, 2007. - 589 p. ; 21 cm. - (Kitakart Psyché ; 2.)
ISBN 978-963-9604-42-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - nő - antológia
894.511-822 *** 316.37-055.2(0:82-822)
[AN 2688567]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2008.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ragyog egy csillag / Tamási Áron ; [ill. Vida Győző]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 213, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-599-6 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2695526]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2008.
Tiara, Vivien
   Moszkva újra nem hisz a könnyeknek ; A boldog völgy foglya / Vivien Tiara. - [Sajóvámos] : Szerző, cop. 2006. - 290, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-1598-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2686587]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2008.
Vágó Csaba
   A főnővér / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-74-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2694148]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2008.
Vágó Csaba
   Zárt osztály / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, [2007], cop. 2006. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-15-4 fűzött
ISBN 963-9685-15-1
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2693573]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2008.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Alszik az Isten : regény / Vaszary Gábor ; a szerző eredeti illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-122-4 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2689937]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2008.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Versek : válogatás / Vörösmarty Mihály. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 349 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Klasszikus magyar líra ; 5.)
ISBN 978-963-09-5636-9 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2686654]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2008.
Waldmann Tibor (1971-)
   Sára, Hágár és Mária fiai, avagy História Tyrustól Auschwitzig / Waldmann Tibor. - Budapest : VPP, 2006. - 349 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-349.
ISBN 963-87198-0-X kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2687069]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   A legkisebbik királyfi és a táltos paripa / Wass Albert ; Makhult Gabriella illusztrációival. - Pomáz : Kráter, cop. 2007. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Válogatott magyar népmesék sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-9735-35-4 kötött : 1600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2689993]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   A mátyás és az őz meséje / Wass Albert ; [Gábor Emese festményeivel]. - Pomáz : Kráter, cop. 2007. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 6.)
ISBN 978-963-9735-34-7 kötött : 1400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2689997]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   A zöld szakállú király fia / Wass Albert ; Borsódy Eszter illusztrációival. - Pomáz : Kráter, cop. 2007. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Válogatott magyar népmesék sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-9735-36-1 kötött : 1400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2689985]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

499 /2008.
The 101 Dalmatians (magyar)
   101 kiskutya. - Pécs : Alexandra, 2007. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Kotsis Orsolya. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-370-268-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2693439]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2008.
Adorables bébés animaux (magyar)
   Imádnivaló állatkölykök. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 18 cm
Ford.: Varga Enikő
ISBN 963-369-815-4 kötött
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 59(02.053.2)
[AN 2685772]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2008.
L'alfabeto (magyar)
   A betűk. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 24 cm. - (Mókás könyvek)
ISBN 963-369-832-4 kötött
képeskönyv - olvasókönyv
087.5(084.1) *** 372.416.2=945.11
[AN 2689080]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2008.
   Az állatok : 36 hónapos kortól. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-207-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2688753]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2008.
   Az aranyszőrű bárány : klasszikus népmesék / [ill. Bálint Mariann]. - Debrecen : Cash Kvk., [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-02-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2684546]
MARC

ANSEL
UTF-8504 /2008.
Bálint Mariann
   Mondókák, dalok kicsiknek / Bálint Mariann rajz. - Debrecen : Cash Kvk., [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-04-8 kötött
gyermekdal - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2686300]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : irány az iskola! / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2007. - 259, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-425-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2688721]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : nagycsalád lettünk! / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2007. - 241, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-424-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2688717]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Dotti kalandjai / Bartos Erika. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2006. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-369-659-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689478]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Zénó a Zorix bolygón / írta és rajz. Bartos Erika. - [Pécs] : Alexandra, cop. 2006. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-369-660-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689501]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2008.
   Bellodoro, a repülő ember / [szerk. György Gabriella] ; [szöveg Tóth Krisztina] ; [graf. Grela Aleksandra et al.] ; [kiad. a Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság]. - Debrecen : Modem, 2007. - [28] p. : ill., színes ; 36 cm + társasjáték
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-87654-0-6 fűzött : 2900,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2686375]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2008.
Berényi Nagy Péter
   Réce, ruca, vadliba / Berényi Nagy Péter. - 2. kiad. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - [49] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-679-674-7 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 2695979]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2008.
Chi c'è nel mare? (magyar)
   Ki lakik a tengerben?. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Kukucs)
Mozgatható képekkel
ISBN 963-369-821-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689060]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2008.
Chi rosicchia (magyar)
   Ki rágcsál itt?. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Kukucs)
Mozgatható képekkel
ISBN 963-369-822-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689054]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2008.
Chi sgranocchia (magyar)
   Ki bújt el?. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Kukucs)
Mozgatható képekkel
ISBN 963-369-823-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689047]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2008.
Chi si nasconde? (magyar)
   Ki rejtőzik itt?. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Kukucs)
Mozgatható képekkel
ISBN 963-369-824-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689057]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2008.
I colori (magyar)
   A színek. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 24 cm. - (Mókás könyvek)
ISBN 963-369-830-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689083]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2008.
   Egyszer egy királyfi.. - [Budapest] : Santos, 2007. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9594-46-3 kötött : 540,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2685530]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2008.
Elder, Jamie
Castles (magyar)
   A lovagvár : kukkants a fülecskék mögé! / [... írta Jamie Elder] ; [... ill. David Wenzel]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 30 cm + puzzle. - (Agytorna)
Ford. Bank Szilvia. - Dobozban. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-368-655-3 kötött
lovag - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 929.71(02.053.2)
[AN 2688683]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2008.
Fantafiabe (magyar)
   Csodaország : varázslatos utazás a mesék birodalmába / [... ill. Liliana Tognin]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 195 p. : ill., színes ; 17 cm
Tart.: A kis hableány ; Piroska és a farkas ; Hófehérke ; Pán Péter ; Csizmás kandúr ; Alice Csodaországban. - Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 978-963-370-155-3 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2688737]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2008.
Fantasia (magyar)
   Meseország : a meseirodalom legszebb klasszikusai / [... ill. Liliana Tognin]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 195 p. : ill., színes ; 17 cm
Tart.: Aranyfürt és a három medve ; A három kismalac ; A rút kiskacsa ; Pinokkió ; Hamupipőke ; Jancsi és Juliska. - Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 978-963-370-154-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2688747]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2008.
Fantasticando (magyar)
   Fantáziaország : állatmesék az erdő mélyéről / [ill. Liliana Tognin]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 391 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-369-837-5 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2685779]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2008.
Le forme (magyar)
   A formák. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 24 cm. - (Mókás könyvek)
ISBN 963-369-829-4 kötött : 1299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689088]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2008.
Inaraja, Javier
Soy un barco (magyar)
   Hajó / [ill. Javier Inaraja]. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Járművek sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-847-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2685573]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2008.
Juhász Magda
   Varázsoló / Juhász Magda, Füzesi Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9594-41-8 kötött : 998,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2685341]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2008.
The jungle book (magyar, angol)
   A dzsungel könyve. - Pécs : Alexandra, 2007. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Kotsis Orsolya. - Spirál fűzéssel. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-370-267-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690026]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2008.
Matthews, Caitlín (1952-)
How to be a princess (magyar)
   Hogyan legyünk hercegnők? / lejegyezte Caitlín Matthews ; ill. Bee Willey. - Pécs : Alexandra, 2007. - [26] p. : ill., színes ; 27x31 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - Japán technikával. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-368-690-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689798]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2008.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a barvy (magyar)
   A kisvakond és a színek / Jiří Žáček, Zdeněk Miler ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-11-8357-3 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690018]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2008.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a podzim (magyar)
   A kisvakond és az ősz / Zdeněk Miler, Kateřina Miler, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, 2007. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-11-8383-2 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689940]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2008.
   Mit hoz a Mikulás?. - [Budapest] : Santos, 2007. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9594-47-0 kötött : 540,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2685525]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2008.
Moost, Nele
Alles gebacken! (magyar)
   Ezt jól kisütöttük! : történetek Zokniról, a kis hollóról / [szöveg] Nele Moost ; [ill.] Annet Rudolph ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-09-9 kötött : 950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2687284]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2008.
Moost, Nele
Alles wächst! (magyar)
   Kertész leszek! : történetek Zokniról, a kis hollóról / [szöveg] Nele Moost ; [ill.] Annet Rudolph ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-10-5 kötött : 950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2687355]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kéményseprő zsiráfok / Móra Ferenc. - Debrecen : Cash Kvk., [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-01-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2686286]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2008.
Nagy Boglárka
   Színek és minták / [rajz. Nagy Boglárka]. - Budapest : Santos, 2007. - Leporelló (14 p.) : ill., színes ; 11 cm. - (Ismersz engem?)
ISBN 978-963-9594-43-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2685477]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2008.
Roberts, Gillian
Santa's suit (magyar)
   Hóbortos karácsony : különleges szövetek és csillogó flitterek. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 29 cm
Ill. Roberts, Gillian
ISBN 963-369-885-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2685800]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2008.
Soldevila, Michèle
Les mots de la campagne (magyar)
   Irány a vidék! / Michèle Soldevila ; Carine Smeers illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2007. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm + 12 mell. - (Képek és szavak)
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-369-841-9 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2687759]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2008.
Soldevila, Michèle
Les mots de la mer (magyar)
   Irány a tenger! / Michèle Soldevila ; Carine Smeers illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2007. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm + 12 mell. - (Képek és szavak)
Ford. Varga Enikő
ISBN 978-963-369-842-6 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2687754]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2008.
Soldevila, Michèle
Les mots de la montagne (magyar)
   Irány a hegyvidék! / Michèle Soldevila ; Carine Smeers illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2007. - [34] p. : ill., színes ; 24 cm + 12 mell. - (Képek és szavak)
Ford. Tóth-Gulyás Zsófia
ISBN 978-963-370-126-3 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2687751]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2008.
   Számok : kukkants a fülecskék mögé!. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Agytorna)
Ford. Bank Szilvia. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-368-619-5 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2688625]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2008.
   Szavak : 36 hónapos kortól. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-370-206-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2688722]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2008.
   Színek és formák : kukkants a fülecskék mögé!. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Agytorna)
Ford. Bank Szilvia. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-368-630-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2689804]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2008.
Thomson, Emma (1959-)
Felicity Wishes (magyar)
   Tündéri Lonka / [ill.] Emma Thomson ; [írta Emma Thomson és Helen Bailey]. - Budapest : Prospero Könyvei, 2006-. - ill., színes ; 13 cm
Ford. Csikós Dóra. - Méretváltozata 22x22 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2625010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Végtelen vakáció. - 2007. - [26] p.
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-87008-6-5 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2684468] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Hópihék és szellőszárnyak. - 2007. - [4] fol., [28] p.
ISBN 978-963-87008-9-6 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2684480] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Csiribí-csiribá: tündérház!. - 2007. - [5] p.
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-87008-7-2 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2684485] MARC

ANSEL
UTF-8541 /2008.
Thomson, Emma (1959-)
The world of Felicity Wishes (magyar)
   Tündéri Lonka világa / Emma Thomson. - Budapest : Prospero Könyvei, 2007. - [22] p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Csikós Dóra. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-87008-8-9 kötött : 3990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2684496]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2008.
Wieland, Don
Discover airports (magyar)
   A repülőtér : kihajtható fülecskékkel / [... ill. Don Wieland]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 30 cm + puzzle. - (Agytorna)
Ford. Bank Szilvia. - Dobozban
ISBN 978-963-368-641-6 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2688693]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2008.
Wolfe, Jane
Who are you? (magyar)
   Te ki vagy? / [Jane Wolfe]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
Ford. Vincze Mariann. - Mozgatható képekkel
Kötött (hibás ISBN 978-963-369-549-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2688879]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2008.
Wolfe, Jane
Who says... moo? (magyar)
   Ki mondja? Múúú! / [Jane Wolfe]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
Ford. Vincze Mariann. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-369-551-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2688872]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2008.
Wolfe, Jane
Who's hiding? (magyar)
   Ki bújt el? / [Jane Wolfe]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 18 cm
Ford. Vincze Mariann. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-369-550-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2689965]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2008.
Wolfe, Jane
Whose house? (magyar)
   Kinek a háza? / [Jane Wolfe]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
Ford. Vincze Mariann. - Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-369-549-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2688888]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

547 /2008.
Dönti Károly (1945-)
   A Damokosok és más képregények / Dönti Károly rajz. ; [forgatókönyv Kiss Ferenc]. - Ócsa : Gar-Wind Bt., cop. 2007. - 72 p. : ill. ; 26 cm
Mikszáth Kálmán et al. írásai alapján
ISBN 978-963-87235-6-7 fűzött : 1450,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2690038]
MARC

ANSEL
UTF-8