MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/01/21 16:42:44
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

548 /2008.
Illustrated dictionary of essential knowledge (magyar)
   Az általános műveltség képes szótára / [főszerk. Dibás Gabriella]. - Átd. kiad. - Budapest : Reader's Digest, 2006. - 608 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9562-80-7 kötött
lexikon
030
[AN 2697228]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

549 /2008.
   Kompendium : műszaki területen működő intézmények Leonardo mobilitási projektjei / [szerk. Tordai Péter]. - Budapest : Tempus Közalapítvány Leonardo Nemz. Iroda, 2006. - 36 p. ; 25 cm. - (Disszeminációs füzetek ; 2.)
Borítócím: Műszaki projektek
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - felsőoktatás - szakközépiskola - műszaki tudomány - pályázat - konferenciakiadvány
06.063(4-62) *** 378(439) *** 373.6(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006" *** 62
[AN 2690839]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

550 /2008.
Bényei Miklós (1943-)
   A cívis szellem nyomtatott hírnökei : írások a debreceni könyv- és lapkiadás történetéről / Bényei Miklós. - Debrecen : Szerző, 2007. - 266 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2979-9 fűzött
Debrecen - könyvkiadás - sajtótörténet - irodalmi élet
655.4/.5(439-2Debrecen)"15/19" *** 070(439-2Debrecen)"18/19" *** 894.511(439-2Debrecen)(091)
[AN 2692458]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2008.
Körmendy Kinga (1945-)
   Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka II : Ms 2270-Ms 2287 / Körmendy Kinga. - Budapest : MTA Kvt., 2007. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai, ISSN 0541-9492 ; 23.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-508-551-4 fűzött : 1200,- Ft
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Magyarország - író - 20. század - kézirat-katalógus - könyvtári katalógus
091Szabó_L. *** 017.1(439-2Bp.)MTA
[AN 2693429]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2008.
Singh, Simon (1964-)
The code book (magyar)
   Kódkönyv : a rejtjelezés és rejtjelfejtés története / Simon Singh ; [ford. Szentgyörgyi József]. - 3. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 978-963-530-798-2 fűzött : 2900,- Ft
kriptográfia
003.26(100)(091)
[AN 2699392]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

553 /2008.
Bellér Ágnes
   Antal Imre, ahogyan ők látják : Bellér Ágnes riportkönyve. - Budapest : Totem, [2007]. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-318-4 fűzött : 1498,- Ft
Antal Imre (1935-)
Magyarország - híres ember - televíziózás - 20. század - ezredforduló - memoár - interjú
791.9.097(439)(092)Antal_I.(0:82-94)
[AN 2692064]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

554 /2008.
   Válogatás az MTA kutatóintézeteinek 2006. évi kutatási eredményeiből / [... szerk. Banczerowski Januszné et al.] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - Budapest : MTA, 2007. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-508-549-1 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - kutatás - kutatóintézet - ezredforduló
001.891(439)"2006" *** 061.6(439)
[AN 2692551]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

555 /2008.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 105 p. : ill. ; 20 cm + CD
A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 963-9569-38-0 kötött : 2440,- Ft (hibás ISBN 979-963-9569-38-0)
okkultizmus - auditív dokumentum
133.25
[AN 2699632]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2008.
Dannelley, Richard
Sedona: beyond the vortex (magyar)
   Az örvényen túl : végső utazás személyes erőterünkben : út a szakrális tudatosság felé : a Mer-Ka-Ba gyakorlati átélése / Richard Dannelley ; [ford. Zelei Kata]. - Budapest : Mandala-Véda, [2007], cop. 2001. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-246-003-1 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2698721]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2008.
Gerard, Robert V.
Change your DNA, change your life! (magyar)
   Változtasd meg a DNS-ed! Változtasd meg az életed! : eddig nem ismert eszközök a fizikai és érzelmi öngyógyításhoz / Robert V. Gerard ; [ford. Harkai György] ; [ill. Egedi-Kovács Melinda]. - Budakeszi : Mandala-Véda, [2007], cop. 2001. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-246-004-8 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 2698727]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2008.
Joseph, Frank
Survivors of Atlantis (magyar)
   Atlantisz túlélői és a világra gyakorolt hatásuk / Frank Joseph ; [ford. Bíró Blanka]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 344 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 329-344.
ISBN 978-963-426-035-6 kötött : 2499,- Ft
Atlantisz - rejtély
001.94
[AN 2693069]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2008.
Környeiné Hermann Ágnes
   Feng shui asztrológia / Környeiné Hermann Ágnes. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9677-97-5 fűzött
asztrológia - feng shui
133.52
[AN 2693198]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2008.
Szilágyiné Nagy Éva
   Az asztrológia titkai / Szilágyiné Nagy Éva. - [Kisújszállás] : Pannon-Literatúra, 2007. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9677-98-2 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2693191]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2008.
Tarlósi Péter (1947-)
   Életem názáreti Jézus Krisztussal, születésének és kereszthalálának asztrológiai analízise / Tarlósi Péter. - Budapest : Tarlósi Tarot Bt., 2007. - 189 p. : ill. ; 21 cm. - A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-06-2936-2 kötött : 2600,- Ft
Tarlósi Péter (1947-)
asztrológia - krisztológia - magyar irodalom - memoár
133.52 *** 232 *** 894.511-94
[AN 2692794]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2008.
Virtue, Doreen
Daily guidance from your angels (magyar)
   Napi útmutatás az angyalodtól / Doreen Virtue ; [ford. Ortutay Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-993-6 kötött : 3390,- Ft
ezoterika - angyal
133.25
[AN 2690254]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2008.
Webster, Richard (1946-)
Candle magic for beginners (magyar)
   Gyertya mágia / Richard Webster ; [ford. Ortutay Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2007. - 233 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-233.
ISBN 978-963-528-976-9 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - gyertya
133.25 *** 665.14
[AN 2690453]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

564 /2008.
Becse Tamás
   Határtalan természet / [írta, szerk. Becse Tamás] ; [a fotókat kész. Becse Tamás] ; [közread. a Zemplén Televízió Kht.]. - Sátoraljaújhely : Zemplén Televízió, 2007-. - ill., színes ; 22 cm
Magyar és szlovák nyelven
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - Szlovákia - tájvédelmi körzet
502.4(439.134) *** 502.4(437.6)
[AN 2693079]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Bodrogköz. - 16 p.
ISBN 978-963-06-3445-8 fűzött
Bodrogköz - Latorca tájvédelmi körzet - természeti környezet - tájvédelmi körzet
502(439Bodrogköz) *** 502.4(437.6)Latorca_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2693085] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Hernád-völgy. - 16 p.
ISBN 978-963-06-3446-5 fűzött
Magyarország - Szlovákia - Hernád (folyó) - természeti környezet
502(439)(282.243.742.71) *** 502(437.6)(282.243.742.71)
[AN 2693093] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Zempléni-hegység. - 32 p.
ISBN 978-963-06-3444-1 fűzött
Magyarország - Szlovákia - Zempléni tájvédelmi körzet - Zempléni-hegység - tájvédelmi körzet
502.4(439)Zempléni_Tájvédelmi_Körzet *** 502.4(437.6)(234.373.5) *** 502.4(439)(234.373.5)
[AN 2693109] MARC

ANSEL
UTF-8565 /2008.
Bona Gabriella
   Bihari sík tanösvény / [szöveg ... Bona Gabriella, Harsányi Judit, Simay Gábor] ; [ill. Nagy Lili] ; [térk. Vasas András]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park Ig., 2007. - [20] p. : ill. ; 21 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Bihari-sík - tanösvény - környezeti nevelés
502(439Bihari-sík)
[AN 2692520]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2008.
Buka László
   Hajdúság : landscape protection area / [written by László Buka, István Gyarmathy, László Papp] ; [transl. by Marianna Pappné Czappán]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, [2007]. - 19 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hajdúsági tájvédelmi körzet
502.4(439)Hajdúsági_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2692507]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2008.
Buka László
   Hajdúság : Landschaftsschutzgebiet / [Text László Buka, István Gyarmathy, László Papp] ; [Übers. Friderike Megyeri[!Megyery]]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, [2007]. - 19 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hajdúsági tájvédelmi körzet
502.4(439)Hajdúsági_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2692510]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2008.
   Dabas természeti értékei / megj. Dabas Város Önkormányzatának gondozásában. - Dabas : Önkormányzat, [2005]-. - 20 cm
A 2. kötetet kiad. a Reálszisztéma Kft., a 3. kötettől a Mesterprint Kft.
Dabas - természeti környezet
502(439-2Dabas)
[AN 2593884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A turjánosok növényvilága / [Sztavinovszky Győző]. Fűben, fában.. / [Czeróczki András]. - 2007. - 141, [2] p. : ill., színes
Heneráry László "Gyógynövények a gyógyítás szolgálatában" c. munkájával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2821-1 kötött
Dabas - természeti környezet - flóra
502(439-2Dabas) *** 581.9(439-2Dabas)
[AN 2690617] MARC

ANSEL
UTF-8569 /2008.
I grandi parchi nazionali del mondo (magyar)
   A világ legszebb nemzeti parkjai / [... szerk. Angela S. Ildos, Giorgio G. Bardelli] ; [ford. Tarbay Gabriella, Korencsi[!Korencsy] Zsolt]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 320 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-369-775-1 kötött
természeti táj - nemzeti park
502.4(100)
[AN 2697150]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2008.
Paprika Dóra
   Kiskunhalas földrajzi környezetének bemutatása / Paprika Dóra. - Kikunhalas : [Bibó I. Gimn.], 2007. - 52 p. ; 15 cm. - (Fejjel, ISSN 1585-3780 ; 7.)
Bibliogr.: p. 48-50.
Fűzött
Kiskunság - természeti környezet
502(439Kiskunság)
[AN 2692727]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2008.
Végvári Zsolt
   A Hortobágyi Nemzeti Park bemutatóterületei : Hortobágy-Halastó bemutatóterület, Öreg-tavi tanösvény / [szöveg ... Végvári Zsolt] ; [térk. Gábor Tamás] ; [ill. Nagy Lili, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, 2007. - 15 p. : ill. ; 21 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Fűzött
Hortobágy - tanösvény - természeti környezet
502(439Hortobágy) *** 502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park
[AN 2692518]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

572 /2008.
Bárczy Barnabás
   Differenciálszámítás : példatár / Bárczy Barnabás. - 15. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2007. - 279 p. : ill. ; 19 cm. - (Bolyai-könyvek sorozat, ISSN 1216-5344)
ISBN 978-963-16-3038-1 fűzött
differenciálszámítás - példatár
517.2(076)
[AN 2696724]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2008.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007-. - 24 cm
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2699382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Vektorgeometria és lineáris algebra / Scharnitzky Viktor. - 14. kiad., utánny. - 2007. - 263 p. : ill.
ISBN 978-963-19-5484-5 fűzött : 2200,- Ft
vektoranalízis - lineáris algebra - egyetemi tankönyv
514.742(075.8) *** 512.64(075.8)
[AN 2699385] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

574 /2008.
Geszti Tamás (1938-)
   Kvantummechanika / Geszti Tamás. - Budapest : Typotex, 2007. - 301 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti fizika, ISSN 1788-2494)
Bibliogr.: p. 297-298.
ISBN 978-963-9664-43-2 fűzött : 3500,- Ft
kvantummechanika - egyetemi tankönyv
530.145(075.8)
[AN 2692339]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2008.
   PPL-A szakszolgálati engedély : elméleti ismeretek / szerk. Fábián András ; [a 15. fejezetet írta ... Hardicsay Gábor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 350 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-3192-1 fűzött
repüléstechnika - tankönyv
533.6(078)
[AN 2690861]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

576 /2008.
Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology (2007) (Pécs)
   Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology, 2007 : book of abstracts : [Pécs, ... 24th-28th October 2007] / ed. by János Kovács, György Varga & István Péter Kovács ; [org. by International Association of Geomorphologists etc.] ; [publ. by Institute of Geography Faculty of Sciences University of Pécs]. - Pécs : Inst. of Geography Faculty of Sciences Univ. of Pécs, [2007]. - 74 p. ; 30 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9632-13-4)
Közép-Európa - Kelet-Európa - geomorfológia - konferenciakiadvány
551.4(4-191) *** 551.4(4-11) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2692502]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2008.
Strange worlds, amazing places (magyar)
   Különös helyek, elbűvölő tájak : barangolás földünk regényes vidékein / [főszerk. Dibás Gabriella]. - Jav. kiad. - Budapest : Reader's Digest, 2006. - 432 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9562-81-5 kötött
természeti táj - művelődéstörténet - építészeti örökség
911.2(100) *** 910.4(100) *** 930.85(100)
[AN 2697221]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

578 /2008.
Adamson, Joy (1910-1980)
Born free (magyar)
   Oroszlánhűség / Joy Adamson ; [ford. Tildy Zoltán]. - Szeged : Aranytoll, 2007. - 120, [2] p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Az előszót Széchenyi Zsigmond írta
ISBN 978-963-9708-71-6 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - oroszlán - memoár
599.742.7 *** 820-94=945.11
[AN 2697245]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2008.
Lesku Balázs
   A Hortobágy növényritkaságai / Lesku Balázs, Molnár Attila. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park Ig., 2007. - 120 p. : ill. ; 21 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Bibliogr.: p. 120.
Fűzött
Hortobágy - flóra
581.9(439Hortobágy)
[AN 2692505]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2008.
The Marshall children's animal encyclopedia (magyar)
   Állatvilág / szaktanácsadó Philip Whitfield ; [ford. Nagy Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 262 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 978-963-244-000-2 kötött : 4695,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2698748]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2008.
Le migliori immersioni del mondo (magyar)
   Víz alatti csodák : [a világ legszebb búvárparadicsomai] / írta [!szerk.] Egidio Trainito. - Pécs : Alexandra, 2007. - 299 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Urbán Erika, Bank Szilvia
ISBN 978-963-370-281-9 kötött
óceán - fauna - flóra - búvárkodás
591.9(26) *** 797.215(084.12) *** 581.9(26)
[AN 2696907]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2008.
   Régi magyar háziállatfajták Biharban / [szerk. Bona Gabriella, Harsányi Judit, Simay Gábor]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park Ig., 2007. - 24 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243)
Bibliogr.
Fűzött
Alföld - állattartás - fauna
591.9(439.14) *** 636(439.14)
[AN 2692514]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

583 /2008.
   Avemar Research Program 10 years, 1998-2008 / ed. by Máté Hidvégi. - Budapest : Avemar Research Program, 2008. - 208 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
onkológia - rákellenes szer - búza - növénycsíra
616-006 *** 615.277.3 *** 633.11 *** 615.89
[AN 2690383]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2008.
Bagdy Emőke (1941-)
   Lelkemben a templom, s rajtam a palást : Bagdy Emőkével beszélget Ferenczi Andrea. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 113 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 43.)
ISBN 978-963-662-114-8 fűzött : 1500,- Ft
Bagdy Emőke (1941-)
Magyarország - pszichológus - hit - 20. század - ezredforduló - interjú
159.9(439)(092)Bagdy_E.(047.53) *** 21
[AN 2692825]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2008.
Berente Ági
   Egészségkönyv : [a mindennapok csodái] : [gyakorlati útmutató nőknek, női bajok, táplálkozás, diéták, méregtelenítés] / Berente Ági. - [Kaposvár] : Vagabund, cop. 2007. - 205, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-52-9 fűzött
nők egészsége - egészséges táplálkozás
613.99 *** 613.2
[AN 2692006]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2008.
Buday Andrea
   Gyógynövények : [a természet gyógyító ereje] : [házi gyógymódok, hasznos tippek, érdekességek] / [írta Buday Andrea] ; [rajzok Börcsök Attila, Bordás Tamás, Rácz Imre]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-679-672-3 kötött
gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2692813]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2008.
Buday Andrea
   Környezetünk gyógyító növényei / [Buday Andrea]. - [Nyíregyháza] : "Pro Team" Kht., 2007. - 127 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87691-0-7 kötött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2692818]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2008.
Collins, Harry
Dr. Golem (magyar)
   Dr. Gólem : útmutató az orvostudományhoz / Harry Collins, Trevor Pinch ; [ford. Szalai Éva]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 277 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 267-271.
ISBN 978-963-244-012-5 kötött : 2750,- Ft
orvostudomány - orvostörténet
61 *** 61(100)(091)(089.3)
[AN 2693030]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2008.
Craze, Richard
Dream dictionary (magyar)
   Álomenciklopédia : [ismerkedés álmaink varázslatos világával] : [álomlexikon az álmok titkos nyelvéhez és saját álmaink megfejtéséhez] / Richard Craze. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2006. - 254, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9562-92-0 kötött
álom - alvás
159.963 *** 612.821.7
[AN 2697239]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2008.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Gewichtsprobleme (magyar)
   Súlyproblémák : a túlsúly és az átlagon aluli súly jelentése és esélyei / Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 163 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-9652-43-9 kötött : 1900,- Ft
táplálkozástudomány - étkezési szokás
613.2 *** 612.39 *** 641 *** 392.8
[AN 2699624]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2008.
Dely Károly (1927-2002)
   Jóga nagykönyv / Dely Károly ; [szerk. ... Dely Péter] ; [fotókat kész. Polónyi István]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 141 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9673-74-8 kötött
jóga
613.71
[AN 2692565]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2008.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   A pszichoanalízis rövid ismertetése / Ferenczi Sándor. - Budapest : Animula, [2007]. - 72 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éveként: 1934
Fűzött (hibás ISBN 963-408-045-6)
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 2697018]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2008.
Joannides, Paul
Guide to getting it on! (magyar)
   A nemi örömszerzés enciklopédiája : a földkerekség legintimebb könyve a szexről valamennyi felnőtt korosztály számára / Paul Joannides ; ill. Daerick Gröss ; ford. Zsarnóczay Attila, Zsarnóczay Ádám. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007, cop. 2002. - 704 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
ISBN 978-963-9471-11-5 kötött : 3980,- Ft
nemi élet
613.88 *** 392.6
[AN 2699612]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2008.
Kálmánchey Albert
   A haszontalan alkoholról különböző töménységben : zsebkönyv használóknak és cselekvőknek / Kálmánchey Albert ; [kész. a Területi Általános Megelőző Addiktológiai Szakgondozásért Alapítvány ...]. - Debrecen : TÁMASZ Alapítvány, 2007. - 79 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-06-2701-6 fűzött
alkoholizmus
613.81 *** 364.272
[AN 2692216]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2008.
Keményné Pálffy Katalin
   Bevezetés a pszichológiába / Keményné Pálffy Katalin. - 11. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1998. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-963-19-4451-8 fűzött : 1250,- Ft
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2699462]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2008.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Partitúra : utolsó beszélgetés Polcz Alaine-nel / Singer Magdolna. - Budapest : Jaffa, 2007. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-45-2 fűzött : 2790,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - pszichológus - író - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
159.9(439)(092)Polcz_A.(047.53) *** 894.511(092)Polcz_A.(047.53)
[AN 2692135]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2008.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Beszélgetések nem csak gyerekekről Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással / [riporter] Révai Gábor. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 220 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-799-9 fűzött : 2500,- Ft
Ranschburg Jenő (1935-)
Vekerdy Tamás (1935-)
Magyarország - pszichológus - gyermeklélektan - 20. század - 21. század - interjú
159.9(439)(092)Ranschburg_J.(047.53) *** 159.9(439)(092)Vekerdy_T.(047.53) *** 159.922.7
[AN 2693018]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2008.
Sherman, Robert
Handbook of structured techniqes in marriage and family therapy (magyar)
   Strukturális technikák a pár- és családterápiában / Robert Sherman, Norman Fredman. - 2. kiad. - Budapest : Animula, 2007. - 196 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-196.
ISBN 978-963-9751-06-4 fűzött
ISBN 963-9751-06-5
családterápia
615.851 *** 364.044.24
[AN 2698695]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2008.
Szondi Lipót (1893-1986)
Lehrbuch der experimentellen Triebdiagnostik (magyar)
   A Szondi-teszt : a kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve / [Szondi Lipót] ; [ford. Böhm Gábor ..., Sándorfi Edina ..., Molnár Mariann ...]. - 2. kiad. - Budapest : ÚMK, 2007, cop. 2001. - 518 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9609-81-5 fűzött : 7500,- Ft
pszichoanalízis - teszt
159.964.26Szondi_L. *** 159.9.072
[AN 2696870]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2008.
Topiramate in add-on therapy: results from an open-label, observational study (magyar)
   A topiramát mint hozzáadott kezelés: nyílt, megfigyeléses vizsgálat eredményei / K. Krakow [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 594-600. ; 28 cm
Különlenyomat-fordítás: Seizure, ISSN 1059-1311, Vol. 16. No.7. (2007)
ISBN 978-963-9443-73-0 fűzött
epilepszia - gyógyszeralkalmazás
616.853-085
[AN 2690374]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2008.
Tóta Julianna
   Légúti gyulladások : a náthától a tüdőgyulladásig / Tóta Julianna, Balikó Zoltán. - Budapest : SpringMed, 2007. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Pulmonológia, ISSN 1787-4297)
ISBN 978-963-9456-80-8 fűzött : 1680,- Ft
légzőszervi betegség
616.2
[AN 2692129]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2008.
Trevelyan, Joanna E.
Your baby planner (magyar)
   Felkészülés a babavárásra / Joanna Trevelyan és Lauren Floodgate. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 2 db : ill., színes ; 22 cm + mell.
Ford. Bank Szilvia. - A mellékletben terhességi határidőnaplóval. - Főcím a dobozról. - Közös tokban
ISBN 978-963-369-321-6 fűzött
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95 *** 649.1
[AN 2697143]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Babavárás lépésről lépésre. - 127 p.
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 123-125.
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95
[AN 2697146] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ötlettár. - 127 p.
Spirál fűzéssel
csecsemőgondozás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 649.1
[AN 2697147] MARC

ANSEL
UTF-8603 /2008.
   Útmutató a konzervipar jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 109 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9835-05-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - tartósítóipar - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
614.31(4-62)(094)(036) *** 664.8/.9 *** 614.31(439)(094)(036)
[AN 2692249]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2008.
Van Straten, Michael
The family book of home remedies (magyar)
   Gyógyítsd magad! : otthoni gyógymódok családi könyve : kézikönyv a gyakori betegségek biztonságos és eredményes otthoni kezelésére, hagyományos és alternatív szerekkel, eljárásokkal / Michael van Straten. - [Budapest] : Budakönyvek, cop. 2007. - 220 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Ford. Haisch Gabriella
ISBN 978-963-8296-88-7 kötött
öngyógyítás - népi gyógymód - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2692019]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2008.
Vollmar, Klausbernd (1946-)
Das Arbeitsbuch zu den Chakras (magyar)
   A csakrák : gyakorlati kézikönyv / Klausbernd Vollmar. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007, cop. 2002. - 233 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9343-51-1 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
615.89 *** 133.25
[AN 2699569]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

606 /2008.
Benedikt Ottó (1897-1975)
   Befejezetlen emlékiratok / Benedikt Ottó. - Budapest : Benedikt Sz., 2007. - 133 p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-1560-0 fűzött : 500,- Ft
Benedikt Ottó (1897-1975)
Magyarország - mérnök - magyar irodalom - 20. század - memoár - elbeszélés
62(439)(092)Benedikt_O.(0:82-94) *** 894.511-32
[AN 2691162]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2008.
   A magyar bányaegészségügy története / szerk. Ungváry György, Varga József. - Budapest : Argumentum, 2007. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-451-8 fűzött
Magyarország - bányászat - munkaegészségügy - történeti feldolgozás
622.8(439)(091) *** 331.45(439)(091) *** 613.6(439)(091)
[AN 2692474]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

608 /2008.
Ambrózai Attila (ifj.)
   Egyszerűen Windows XP : Professional és Home Edition verziók / ifj. Ambrózai Attila. - Budapest : Panem, 2007. - 312 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-545-484-6 fűzött : 1600,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_XP
[AN 2696878]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2008.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Access 2007 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2007. - 174 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-25-5 fűzött : 970,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Access
[AN 2693123]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2008.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hálózatépítés otthonra és kisirodába / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2006. - 175 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-86392-9-6 fűzött : 1870,- Ft
számítógép-hálózat
681.324
[AN 2698754]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2008.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Szövegszerkesztés / [szerző Bártfai Barnabás]. - 5. kiad. - Budapest : BBS-Info, 2007. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek, ISSN 1418-8791 ; 3.)
ISBN 978-963-9425-21-7 fűzött
szövegszerkesztő - tankönyv
519.688:655.2(078)
[AN 2698757]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2008.
European Graduate Student Workshop on Evolutionary Computation (1.) (2006) (Budapest)
   European Graduate Student Workshop on Evolutionary Computation : 1st European Workshop, EvoPhD 2006, Budapest, ... April 10-12, 2006 : proceedings / chairs Mario Giacobini and Jano van Hemert. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - [8], 85 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
informatika - konferenciakiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2690710]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2008.
   Információkeresés az interneten, elektronikus ügyintézés : oktatási segédlet / [összeáll. Janics Edina] ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Könyvtár. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt., 2007. - 50 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 50.
ISBN 978-963-7622-09-0 fűzött
internet - információkeresés - elektronikus ügyintézés
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 659.2
[AN 2692446]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2008.
Kőhalmi Éva
   Photoshop CS3 : alapok és trükkök : angol és magyar változathoz / Kőhalmi Éva, Kőhalmi Mariann Tünde. - Budapest : ComputerBooks, 2007. - [2], IX, 528 p., XIII t. : ill., részben színes ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-618-354-7 kötött : 6995,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2691536]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

615 /2008.
Füvessy Anikó (1944-)
   Egy kevésbé ismert bútorfestő stílusról : a tiszafüredi festett asztalosmunkák / Füvessy Anikó. - Tiszafüred : Tariczky Alapítvány, 2006. - 30 p. : ill. ; 17 cm. - (Tiszafüredi füzetek, ISSN 1588-1709 ; 8.)
Bibliogr.: p. 30.
Fűzött
Tiszafüred - asztalosság - bútor - festészet
684.65(439-2Tiszafüred)
[AN 2692375]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

616 /2008.
   Útmutató a növényolaj gyártás jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 73 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-07-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - növényolaj-ipari termék - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
665.3 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692272]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

617 /2008.
Földvári László (1941-)
   Vízen, sínen, két- és négy keréken : Hódmezővásárhely közlekedéstörténete / Földvári László. - Hódmezővásárhely : [Földvári L.], 2006. - 213 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2018-5 fűzött
Hódmezővásárhely - közlekedéstörténet
656(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 2691018]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2008.
Háy György
   Légibalesetek pilótaszemmel / Háy György. - Budapest : Typotex, 2006-. - 24 cm
repüléstörténet - baleset - repülőgép - katonai repülőgép
629.73 *** 623.746 *** 614.8(100)
[AN 2636569]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 169 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-9664-72-2 kötött : 3800,- Ft
repüléstörténet - baleset
629.73 *** 614.8(100)
[AN 2693032] MARC

ANSEL
UTF-8619 /2008.
The Marshall children's transportation encyclopedia (magyar)
   Mozgásban : járművek földön, vízen, levegőben / [ford. Nagy György]. - 3. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Scolar kalauz gyerekeknek, ISSN 1586-4960)
ISBN 978-963-244-001-9 kötött : 3995,- Ft
közlekedés - jármű - művelődéstörténet - gyermekkönyv
629(02.053.2) *** 656(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2698744]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2008.
Szalóczy Pál (1945-)
   Európába(n) vezetünk! : autós és közéleti füstölgések / Szalóczy Pál ; [Füzér József ill.]. - Budapest : Fiesta, cop. 2007. - 157 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9258-42-6 kötött : 2500,- Ft
közúti közlekedés - járművezetés - publicisztika
656.1.052(0:82-92)
[AN 2690556]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

621 /2008.
Baromfi Termék Tanács a Baromfi- és Tojástermelők Szövetsége
   Baromfi Termék Tanács a Baromfi- és Tojástermelők Szövetsége alapszabálya és mellékletei az időközi módosításokkal egységes szerkezetben. - [Budapest] : Baromfi Termék Tcs., 2007. - 20 p. ; 24 cm
Fűzött
baromfiipar - baromfitenyésztés - egyesület - alapszabály
636.5 *** 338.439 *** 061.2(439)Baromfi_Termék_Tanács
[AN 2690802]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2008.
Boros László (1937-)
   Az aranyszínű szőlővesszők és borok földjén : földrajzi tanulmányok / Boros László ; [a fényképeket kész. Boros László] ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet]. - Nyíregyháza ; Tokaj : NYF Turizmus és Földrajztud. Int., 2007. - 256 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7336-69-0 fűzött
Magyarország - borászat - szőlőművelés - személyi bibliográfia
663.2(439) *** 634.85(439) *** 911.2(439) *** 012Boros_L.
[AN 2692398]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2008.
Ellingsen, Elin M.
Fantastiska føll (magyar)
   Csikó születik / Elin Meldahl Ellingsen ; ford. Kovács Eszter. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87294-4-4 kötött
ISBN 963-87296-4-3
- lótenyésztés - memoár
636.1(0:82-94)
[AN 2692003]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2008.
Grimm, Hans-Ulrich (1955-)
Die Suppe lügt (magyar)
   A leves hazudik : az ételek szép új világa / Hans-Ulrich Grimm ; [ford. Benda Judit]. - 4. átd. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2007, cop. 2001. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86744-7-0 fűzött : 2450,- Ft
élelmiszeripar
663.05
[AN 2699541]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2008.
Horinka Tamás
   Zöldségnövények hiánybetegségei és klimatikus hatások tünetei / Horinka Tamás, Knipf Róbert ; [kiad. Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft.]. - Mórahalom : Kertészek Kis/Nagy Áruháza Kft., 2007. - 230 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-963-06-1861-8 fűzött : 4200,- Ft
zöldségféle - növénybetegség - hiánybetegség
635.1/.8 *** 632.121
[AN 2692792]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2008.
Kiss Mariann
   Teakalauz / [szerző Kiss Mariann]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 2 db : ill., főként színes ; 17 cm
Közös tokban
ISBN 978-963-9686-25-0 fűzött : 4600,- Ft
tea - művelődéstörténet
663.95 *** 930.85
[AN 2693060]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A tea kultúrtörténete. - 151 p.
ISBN 978-963-9686-35-9
tea - művelődéstörténet
663.95 *** 930.85
[AN 2693063] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A teáról praktikusan. - 142 p.
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 978-963-9686-36-6
tea - művelődéstörténet
663.95 *** 930.85
[AN 2693067] MARC

ANSEL
UTF-8627 /2008.
Ransford, Sandy
Buying and keeping a pony (magyar)
   Pónitulajdonosok kézikönyve / Sandy Ransford ; [ill. Sylviane Gangloff, ... Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 200 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-87068-7-2 fűzött
póniló
636.16
[AN 2691970]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2008.
Steidl, Robert
Barriqueausbau (magyar)
   Borkészítés barrik eljárással : alapok, lehetőségek, variációk / Robert Steidl, Georg Leindl ; [ford. Nagy Ákosné et al.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Borász akadémia sorozat, ISSN 1789-2546)
ISBN 978-963-286-224-8 kötött
hordó - borászat
663.256.23
[AN 2690665]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2008.
Steidl, Robert
Gärprobleme (magyar)
   Borerjedési problémák : okok, megítélés, orvoslás / Robert Steidl, Wolfgang Renner ; [ford. Nagy Ákosné]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 81 p. : ill. ; 20 cm. - (Borász akadémia sorozat, ISSN 1789-2546)
ISBN 978-963-286-226-2 kötött
erjesztés - bor
663.252.4
[AN 2690667]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2008.
Szepsy István (1951-)
   Az aszúkirály : Szepsy István tokaji borásszal beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 131 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 21.)
ISBN 978-963-662-091-2 fűzött : 1500,- Ft
Szepsy István (1951-)
Magyarország - borászat - 20. század - ezredforduló - interjú
663.2(439)(092)Szepsy_I.(047.53)
[AN 2692833]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2008.
   Útmutató a baromfi és nyúlfélék vágásának és darabolásának jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 104 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-01-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - húsfeldolgozás - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
637.513 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692266]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2008.
   Útmutató a cukoripar jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 88 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-12-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - cukoripar - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
664.1 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692247]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2008.
   Útmutató a gyorsfagyasztott termékek jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 90 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-04-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - fagyasztott élelmiszer - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
664.8.037 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692224]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2008.
   Útmutató a halfeldolgozás jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 112 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-03-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - halfeldolgozás - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
637.56 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692302]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2008.
   Útmutató a húskészítmények gyártása jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 104 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-02-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - húsipar - húsfeldolgozás - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
637.5 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692315]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2008.
   Útmutató a jégkrémgyártás jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 84 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-09-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - fagylalt - hűtőipar - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
663.67 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692253]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2008.
   Útmutató a malomipar jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 67 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-10-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - malomipar - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
664.7 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692311]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2008.
   Útmutató a savanyított termékek előállításának jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 97 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-06-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - ecet - konzerválás - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
664.8.035.4 *** 614.31(4-62)(094)(036) *** 614.31(439)(094)(036)
[AN 2692295]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2008.
   Útmutató a sertés- és marhavágás, bontás, darabolás jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 115 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-00-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - húsfeldolgozás - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
637.513 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692306]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2008.
   Útmutató a söripar jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 77 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9835-17-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - söripar - élelmezés-egészségügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
663.4 *** 614.31(4-62)(094)(036) *** 614.31(439)(094)(036)
[AN 2692242]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2008.
   Útmutató a sütőipar jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 86 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-11-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - sütőipar - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
664.6 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692263]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2008.
   Útmutató a száraztészta előállításának jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 67 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-14-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - tésztaipar - tésztaáru - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
664.692 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692257]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2008.
   Útmutató a szeszesital gyártás jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 82 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-16-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - szeszipar - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
663.2/.5 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692215]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2008.
   Útmutató a szikvíz-, szódavízgyártás jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 71 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-19-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - üdítőital-ipar - szikvíz - szóda - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
663.64 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692208]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2008.
   Útmutató a tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 89 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-08-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - tejipar - tejfeldolgozás - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
637.1 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692288]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2008.
   Útmutató a tojástermékek előállítására, tojás csomagolására vonatkozó jó higiéniai gyakorlathoz / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 78 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-15-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - tojástermék - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
637.4 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692320]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2008.
   Útmutató az alkoholmentes italok gyártásának jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 97 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-18-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - üdítőital-ipar - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
663.8 *** 614.31(4-62)(094)(036) *** 614.31(439)(094)(036)
[AN 2692232]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2008.
   Útmutató az édesipar jó higiéniai gyakorlatához / [szerk. Berczeli Attila] ; [kiad. Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége]. - Budapest : ÉFOSZ, 2007. - 104 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9835-13-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - édesipar - élelmezés-egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
664.14 *** 614.31(439)(094)(036) *** 614.31(4-62)(094)(036)
[AN 2692219]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2008.
Wolff, Emil
Praktische Düngerlehre mit einer Einleitung über die allgemeinen Nährstoffe der Pflanzen (magyar)
   Gyakorlati trágyázástan : a fontosabb növényi tápanyagokról szóló bevezetéssel : közérthető agrokémiai vezérfonal, 1872 / Emil Wolff ; [ford. Thamm Frigyesné] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete. - Budapest : MTA TAKI, 2007. - 128 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-87616-1-3 fűzött
agrotechnika - növényvédelem - trágya
631.8 *** 631.5
[AN 2692691]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

650 /2008.
Backofen-Hits von süss bis herzhaft (magyar)
   Sütőben sült kedvencek : felfújtak, sültek, pikáns lepények, sütemények és desszertek / [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 978-963-684-425-7 kötött
sütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.2
[AN 2690092]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2008.
Bártfai László
   155 húsos étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-431-8 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2690021]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2008.
Bártfai László
   155 leves / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-427-1 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2692087]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2008.
Bártfai László
   155 magyaros étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-428-8 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2691518]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2008.
Bártfai László
   155 rétes / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-430-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2692088]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2008.
Bártfai László
   155 sütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-429-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2691521]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2008.
   Csábító muffinok / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 7.)
ISBN 978-963-9729-33-9 fűzött : 849,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2692015]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2008.
Dickhaut, Sebastian
Kochen! (magyar)
   Családi szakácskönyv / Sebastian Dickhaut, Sabine Sälzer ; [ford. Biró Ágnes, Kiszlinger Henrietta, Makkos Helga]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 464 p. ; 21 cm
Megj. "Minden család szakácskönyve" címmel is
ISBN 978-963-684-406-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2691524]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2008.
   Az Észak-Magyarország receptjei : az olvasók ízlése alapján... / [szerk. Kovács Enikő]. - Debrecen : Inform Média Kft., 2007. - 199 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87560-1-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2692535]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2008.
   Ételeink vallanak rólunk.. / [fel. szerk. Szkrajcsicsné Klúg Edit] ; [közread. a Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola]. - Pécs : Pécsi Keresk., Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépisk. és Szakisk., 2007. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3879-1 kötött
Baranya (megye) - Európa - ételspecialitás - nemzetiség - szakácskönyv
641.568(=00)(439.127)(083.12) *** 641.568(4)(083.12)
[AN 2690671]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2008.
Habik Erzsébet
   Négy évszak házi süteményei : torták, krémek, palacsinták / Habik Erzsébet és Szíjjártó Gabriella. - [Budapest] : Geopen, cop. 2007. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
Az ajándék melléklet szerzője Doyle, Arthur Conan. - Sherlock Holmes különleges esetei (melléklet címe)
ISBN 978-963-9765-29-0 fűzött : 3500,- Ft
sütemény - angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum - szakácskönyv - hangoskönyv
641.852(083.12) *** 820-322.4=945.11
[AN 2690638]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2008.
   A Hajdú-bihari napló receptjei : az olvasók ízlése alapján... / [szerk. Kovács Enikő]. - Debrecen : Inform Média Kft., 2007. - 199 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87560-2-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2692538]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2008.
   A Kelet-Magyarország receptjei : az olvasók ízlése alapján... / [szerk. Kovács Enikő]. - Debrecen : Inform Média Kft., 2007. - 199 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87560-0-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2692537]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2008.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's kitchen (magyar)
   Jamie konyhája / Jamie Oliver ; [ford. Dobos Anna]. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 333 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-530-794-4 kötött : 5900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2690673]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2008.
Schiffer Anna
   Utálok főzni ...de szeretek enni és enni adni : szakácskönyv kezdő háziasszonyoknak és társaiknak, főleg azoknak, akik muszájból főznek, de szeretnek jókat enni / Schiffer Anna ; Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5680-9 fűzött : 1600,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2692614]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2008.
   Ünnepi receptek : lovaknak és gazdáiknak / [ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 16 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-87188-5-4 fűzött
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 2691994]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

666 /2008.
   Filozófia / főszerk. Boros Gábor. - Budapest : Akad. K., 2007. - 1434, [2] p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8486-9 kötött
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2691639]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2008.
   Grádicsok éneke : tanulmányok Tatár György 60. születésnapjára / Rugási Gyula, Somlyó Bálint szerk. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 182 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7052-59-0 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - filozófia
1(439)
[AN 2693253]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2008.
Kripke, Saul A. (1940-)
Naming and necessity (magyar)
   Megnevezés és szükségszerűség / Saul Kripke ; [ford. Bárány Tibor] ; [... a glosszáriumot írta ... Zvolenszky Zsófia] ; [a glosszárium összeállításában közrem. Márton Miklós]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 272 p. ; 22 cm. - (Filozófiai írók tára, ISSN 0071-4984)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8540-8 kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 978-963-05-8546-8)
Egyesült Államok - filozófus - logika - 20. század
16 *** 1(73)Kripke,_S._A.
[AN 2692399]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2008.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Four loves (magyar)
   A szeretet négy arca / C. S. Lewis ; [ford. Orzóy Ágnes]. - Budapest : Harmat, 2007. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9564-85-5 kötött : 2500,- Ft
szeretet
177.61
[AN 2692801]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2008.
Lubich, Chiara
Il segreto del dado dell' amore (magyar)
   A szeretet-dobókocka titka : Chiara Lubich a szeretet művészetéről beszél a kisgyerekeknek / Matthias Bolkart és Christiane Heinsdorff gondozásában ; [ford. Szabó Judit] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város Alapítvány, cop. 2007. - 45, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86395-3-0 fűzött
szeretet - vallásos irodalom - gyermekkönyv
177.61(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2692148]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2008.
Müller Péter (1936-)
   Örömkönyv / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2007. - 332, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-370-472-1 kötött
szeretet - életvezetés
177.61 *** 613.865
[AN 2692605]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2008.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Ecce homo (magyar)
   Ecce homo : hogyan lesz az ember azzá, ami / Friedrich Nietzsche ; [ford. és jegyzetekkel ell. Horváth Géza]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Göncöl, [2007], cop. 2003. - 145 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9183-37-7 kötött : 1995,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - német irodalom - 20. század - memoár
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-94=945.11
[AN 2699400]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

673 /2008.
   "Adj áldást atya!" : találkozások huszadik századi görög ortodox atyákkal / szerk. és ford. Nacsinák Gergely András. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2007. - 120 p. : ill. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 7.)
ISBN 978-963-9683-89-1 fűzött : 1250,- Ft
ortodox egyház - prédikáció
281.9 *** 252
[AN 2690726]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2008.
Bacher Vilmos (1850-1913)
   A babylóniai amórák agádája / írta Bacher Vilmos ; [bev. Oláh János]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2007. - [14], XV, 142 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar zsidó tudományok ; 3.)
Eredeti kiadása: Budapest : M. Kir. Egy. Ny., 1878. - Bibliogr. - Példányszám összesen: 300, ebből 50 számozott
ISBN 978-963-87044-4-3 kötött
ISBN 963-87044-4-6
zsidó vallás - aggadikus Midrás - hasonmás kiadás
296.885 *** 296.86 *** 094/099.07
[AN 2692146]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2008.
Batchelor, Doug
The richest caveman (magyar)
   A leggazdagabb barlanglakó / ahogyan azt Marilyn Tookernek elmondta Doug Batchelor ; [ford. Kovács-Bíró János]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2007. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9577-54-1 fűzött
Batchelor, Doug
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2696775]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2008.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Biblia : Istennek az Újszövetségben adott kijelentése ; A Zsoltárok könyve / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2007. - 292, 83 p. ; 17 cm
Újszövetség, Zsoltárok könyve (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-558-096-5 fűzött : 1100,- Ft
Újszövetség - ószövetségi költői könyv
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 2697007]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2008.
Borián Tibor (1933-)
   Piaristák / Borián Tibor, Koltai András, Legeza László. - Budapest : Mikes, 2007. - 80 p., [64] t. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 67-68. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-8130-71-6 kötött : 4990,- Ft
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
Magyarország - piaristák - történeti feldolgozás
271.786(439)(091)
[AN 2691626]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2008.
"Cherchez et vous trouverez" (magyar)
   "Keressetek és találtok!" : kérdések a hitről és a Bibliáról / [ford. Králl Bernarda és Thorday Attila]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 207 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9674-43-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2692116]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2008.
Choisir d'aimer (magyar)
   Válaszd a szeretetet! : a taizéi Roger testvér, 1915-2005 / [ford. Králl Bernarda, Rudnyánszky Melinda]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-42-4 fűzött
Schutz, Roger (1915-2005)
Communauté de Taizé
szerzetes - vallásos irodalom - memoár - személyi bibliográfia
271(44)Taizé *** 271(44)(092)Schutz,_R. *** 244 *** 012Schutz,_R.
[AN 2692430]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2008.
Csernák Béla (1875-1967)
   Adatok a Királyhágómelléki (nagyváradi) Református Egyházkerület történetéhez / Csernák Béla. - Debrecen : D. Dr. Harsányi A. Alapítvány, 2007. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai, ISSN 1587-2424 ; 11.)
Fűzött
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Partium - egyháztörténet - református egyház - egyházkerület - két világháború közötti időszak
284.2(498.4-03Királyhágómelléki_Egyházkerület)"192/194"
[AN 2692231]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2008.
Danneels, Godfried (1933-)
   Az Atya / Godfried Danneels ; [ford. Pump Edit]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9674-41-7 fűzött
isten - apa - vallásos irodalom
231.1 *** 316.37-055.52-055.1 *** 244
[AN 2693784]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2008.
Erdő Péter (1952-)
   Mission et culture / Péter Erdő. - Budapest : Új Ember, 2007. - 141, [2] p. ; 19 cm
Váltakozva francia, angol és német nyelven
ISBN 978-963-9674-48-6 fűzött
Magyarország - katolikus egyház - kultúra - misszió - ezredforduló
261.6 *** 266.3 *** 282(439) *** 282
[AN 2692124]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2008.
Finley, Mark A.
Final days (magyar)
   Az utolsó napok : [hogyan tölti be a kereszt a legmélyebb szeretet iránti igényünket?] / Mark A. Finley ; [ford. Szieber Erzsébet]. - 2. kiad. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2007. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9577-53-4 fűzött
vallásos irodalom - krisztológia
232.9 *** 244
[AN 2696766]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2008.
Gioco e imparo con Gesù (magyar)
   Játszva tanulok Jézussal : kincset rejtő fiókok. - Pécs : Alexandra, 2006. - 6 db : ill., színes ; 8 cm
Főcím a dobozról. - Közös dobozban
ISBN 963-369-840-5 kötött : 1699,- Ft
vallásos irodalom - ima - gyermekkönyv - képeskönyv
244(02.053.2) *** 243(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2692823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/1.], Imádságok. - Lapozó (10 p.)
ima - gyermekkönyv - képeskönyv
243(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2692826] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/2.], Figyelmesség. - Lapozó (10 p.)
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2692836] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/1.], Imádságok. - Lapozó (10 p.)
ima - gyermekkönyv - képeskönyv
243(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2692840] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/2.], Szeretet. - Lapozó (10 p.)
vallásos irodalom - képeskönyv - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2692844] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/1.], Imádságok. - Lapozó (10 p.)
ima - gyermekkönyv - képeskönyv
243(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2692848] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/2.], Nagylelkűség. - Lapozó (10 p.)
vallásos irodalom - gyermekkönyv - képeskönyv
244(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2692856] MARC

ANSEL
UTF-8685 /2008.
   Hummel Kornél életrajza : Meszlényi Antal: Magyar szentek és szent életű magyarok című könyve alapján : születésének 100. évfordulója alkalmából, 2007. július 12. - Budapest : Új Ember Szerk., 2007. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9674-39-4 fűzött
Hummel Kornél (1907-1945)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - életrajz
282(439)(092)Hummel_K.
[AN 2692137]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2008.
Katona István (1928-)
   Meghívás az életre : lelkiismeretvizsgálat felnőtteknek életgyónás alkalmával / Katona István, Kunszabó Zoltán. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2007. - 110 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 132.)
ISBN 978-963-9281-55-4 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 2696856]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2008.
Kothencz Kelemen
   A berekeresztúri református egyházközség működése a XVI-XIX. században / Kothencz Kelemen ; [rajzok Janzsó Mariann]. - Kecskemét : Cumania Alapítvány, 2007. - 91 p. : ill. ; 24 cm. - (Libelli Transsilvanici, ISSN 1788-5264 ; 2.)
Bibliogr.: p. 85-87. - Összefoglalás román nyelven
ISBN 978-963-87705-0-9 fűzött
Berekeresztúr - egyházközség - református egyház
284.2(439.21-2Berekeresztúr)"15/18"
[AN 2692631]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2008.
Kulcsár György (?-1577)
   Az halalra valo keszöletröl rövid tanossag, melyben az körösztien embernec, acki az Isten országát akaria keresni, életénec rendi irattatic meg : az also linduai Kultsár György mester által a szent irásból es tudos doctoroc irásibol szedettetett / [a mell.] Hubert Ildikó tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. - Budapest : Balassi : MTA ITI : OSZK ; Lendva : Galéria-Múz., cop. 2007. - 66 fol. ; 16 cm + mell. (39 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 41.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 96. sz. példánya alapján. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Alsó Linduán : Hoffhalter, 1573. - Bibliogr. a mellékletben. - A mell. összefoglalása angol nyelven
ISBN 978-963-506-746-6 kötött : 2500,- Ft
ISBN 978-963-506-747-3 (mell.)
magyar irodalom - vallásos irodalom - lelkigyakorlat - hasonmás kiadás
242 *** 894.511-97 *** 094/099.07
[AN 2691338]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2008.
Lubich, Chiara
Detti Gen (magyar)
   Geneknek / Chiara Lubich ; [a fordítást átd. Bernáth Mária és Körmendy Klára] ; [közread. az] Új Város. - 2. kiad. - Budapest : Új Város, 2007. - 63 p. ; 11 cm
Megj. "Hozzád szólok" címmel is
ISBN 978-963-86395-2-3 fűzött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 2692178]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2008.
Ménesi Balázs
Gabriel Calvo munkássága (angol)
   The works of Fr. Gabriel Calvo : the origin and spirituality of marriage encounter and the FIRES Programs / [by Balazs and Krisztina Menesi]. - Budapest : [MÉCS Családközösségek], 2007. - 40 p. ; 20 cm
Közread. a MÉCS Családközösségek
ISBN 978-963-87602-0-3 fűzött
Calvo, Gabriel (1927-)
házasság
265.5 *** 613.89
[AN 2692356]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2008.
Il mito (magyar)
   A mítosz az emberiség történetében / Ivan Bargna [et al.] tanulmányai ; Julien Ries gondozásában ; [... ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 235 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 231-[236].
ISBN 978-963-9705-18-0 kötött : 7990,- Ft
vallástudomány - mitológia - művelődéstörténet
292/299 *** 291.13 *** 930.85
[AN 2690183]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2008.
Prince, Derek (1915-2003)
Appointment in Jerusalem (magyar)
   Találkozó Jeruzsálemben : igaz történet a hitről, a szeretetről és az ima természetfeletti erejéről / Derek & Lydia Prince ; [ford. Joób Viktória]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2007. - 328 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9617-13-1 kötött
Prince, Lydia (1890-1975)
Prince, Derek (1915-2003)
Nagy-Britannia - Izrael - prédikátor - 20. század - memoár
266(489)(092)Prince,_L.(0:82-94) *** 266(569.4)(092)Prince,_D.(0:82-94) *** 908.569.4"192/193"(0:82-94)
[AN 2693165]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2008.
Rahner, Karl (1904-1984)
Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte (magyar)
   A Szentháromság : az üdvtörténet eredendő, transzcendens alapja / Karl Rahner ; [ford. és az utószót írta Görföl Tibor]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 180 p. ; 20 cm. - (Coram Deo klasszikusok, ISSN 1589-9845)
A ford. a "Myterium salutis" Band II. (Einsiedeln ; Zürich ; Köln : Benziger, 1967) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-022-5 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-968-236-022-5)
szentháromságtan
231.01
[AN 2692807]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2008.
Romhányi Orvostalálkozó (6.) (2006) (Szár)
   Romhányi orvostalálkozók VI : [Szár, 2006. szeptember 2.] : [emlékkönyv] / összeáll. Genzwein Ferenc ; ... szerzői Marosy György Cézár [et al.] ; kiad. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2007. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9712-08-9 fűzött
vallásos irodalom - egészségügy - konferenciakiadvány
244 *** 364.444 *** 061.3(439-2Szár)
[AN 2691959]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2008.
Venden, Morris L.
To know God (magyar)
   Ismerjük meg Istent! / Morris L. Venden ; [ford. Lazić Éva]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 963-9577-45-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2696745]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2008.
Vingt-Trois, André (1942-)
La famille (magyar)
   A család : az egyháznak feltett 15 kérdésre egy püspök válaszol / André Vingt-Trois ; [ford. Bodnár Zita]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 129 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9674-46-2 kötött
család - vallási erkölcs - kereszténység
241 *** 173 *** 265.5
[AN 2692120]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2008.
Vívó Zoé
   Mesék az igazság könyvéből : bibliai történetek / szerző Vívó Zoé ; rajz. Vívó Péter. - Budapest : DFT-Hungária, 2006-2007. - 2 db : ill., színes ; 17 cm
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2693041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ószövetség. - 2006. - 94 p.
ISBN 978-963-9691-47-6 kötött : 987,- Ft
ISBN 963-9691-47-X
Ószövetség - bibliai történet - gyermekkönyv
221.046(02.053.2)
[AN 2693055] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Újszövetség. - 2007. - 72 p.
ISBN 978-963-9691-25-4 kötött : 987,- Ft
Újszövetség - bibliai történet - gyermekkönyv
225.046(02.053.2)
[AN 2693075] MARC

ANSEL
UTF-8698 /2008.
White, Ellen Gould (1827-1915)
The desire of ages (magyar) (röv. kiad.)
   Passió : a szeretet története / Ellen G. White ; [ford. Homoki Henrietta, Dobos János]. - 2. kiad. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., [2007]. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9577-52-7 fűzött
Jézus
szenvedéstörténet
232.96
[AN 2696780]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2008.
Wiesel, Elie (1928-)
Wise men and their tales (magyar)
   Bölcsek és történeteik : bibliai, talmudista és haszid mesterek arcképei / Elie Wiesel ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 301 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9644-57-1 kötött
Talmud
zsidó vallás - irodalmi alak - Ószövetség - bibliamagyarázat
296 *** 221.07
[AN 2693322]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

700 /2008.
Erős Ferenc (1946-)
   Trauma és történelem : szociálpszichológiai és pszichoanalitikus tanulmányok / Erős Ferenc. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 176-195.
ISBN 978-963-7052-54-5 fűzött : 1990,- Ft
szociálpszichológia - pszichoanalízis
316.6 *** 159.964.2
[AN 2693374]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2008.
   eTanácsadó kézikönyv / szerzők Badics Beatrix [et al.] ; a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakmai vezetésével. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : 4C Hungary, [2007]. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-1399-6) (hibás ISBN 963-06-1399-9)
információs társadalom - tankönyv
316.77(078) *** 659.2(078)
[AN 2690657]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2008.
Klaic, Dragan
   Mobility of imagination : a companion guide to international cultural cooperation / Dragan Klaic ; [publ. by the] Center for Arts and Culture Central European University. - Budapest : CAC CEU, cop. 2007. - 170 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 978-963-9776-06-7 fűzött
kulturális kapcsolat - nemzetközi együttműködés
316.7 *** 008
[AN 2692142]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2008.
Landes, David S.
Dynasties (magyar)
   Dinasztiák : családi vagyonok és vagyonos családok / David S. Landes ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9644-64-9 kötött
tőkésosztály - gazdaságtörténet - családtörténet - életrajz
316.343.622(100)(092) *** 658.1(100)(092) *** 338(091)(100) *** 929.52(100)
[AN 2693348]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2008.
Schönburg, Alexander von (1969-)
Die Kunst des stilvollen Verarmens (magyar)
   Pénz nélkül gazdagon avagy A stílusos elszegényedés művészete / Alexander von Schönburg ; [ford. Barthó Levente]. - [Budapest] : Holistic, [2007]. - 201, [18] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9080-19-3 fűzött : 2450,- Ft
fogyasztói magatartás - fogyasztói társadalom - érték - szükséglet
316.752 *** 366.1 *** 316.644
[AN 2692162]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2008.
   Szociológia közgazdászoknak / szerk. S. Nagy Katalin. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2007. - 310 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-63-0 fűzött : 3200,- Ft
gazdaságszociológia - egyetemi tankönyv
316.334.2(075.8)
[AN 2692383]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2008.
Szondi Ildikó (1955-)
   Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban / Szondi Ildikó. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2007. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 14.)
Bibliogr.: p. 265-279.
ISBN 978-963-9650-18-3 fűzött
Jugoszlávia - Balkán - demográfia - nemzetiségi kérdés - nemzetiségi mozgalom - 20. század - ezredforduló
314(497.1) *** 323.1(=00)(497.1)
[AN 2692570]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

707 /2008.
Bartha Júlia (1955-)
   Nagykunsági néprajzi tanulmányok / Bartha Júlia. - Karcag : Szerző, 2007. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2895-2 kötött
Nagykunság - magyar néprajz
39(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 2692170]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2008.
Füvessy Anikó (1944-)
   Folklór tanulmányok / Füvessy Anikó. - Tiszafüred ; Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig.], 2007. - 176 p. : ill. ; 29 cm. - (Szolnok megyei múzeumi adattár, ISSN 0587-1530 ; 36.)
Bibliogr.
Fűzött
Szolnok (megye) - magyar néprajz - folklór
39(=945.11)(439.169)
[AN 2692523]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2008.
Kohlbach Bertalan (1866-1944)
   A zsidó néprajzról / írta Kohlbach Bertalan. - Budapest : Gabbiano Print, 2007. - 224 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar zsidó tudományok ; 4.)
Oláh János bev. tanulmányával. - Bibliogr. - Példányszám összesen: 300, ebből 50 számozott
ISBN 978-963-87044-2-9 kötött
néprajz - zsidóság
39(=924)
[AN 2692152]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2008.
Lóránt Attila
   Wapponi : 2002-2005 : Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Kenya, Perú, Tanzania, Venezuela / Lóránt Attila. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 196 p. : ill., színes ; 24x33 cm
Angol, magyar és spanyol nyelven
ISBN 978-963-09-5706-9 kötött : 6990,- Ft
Latin-Amerika - Afrika - néprajz - fényképalbum
39(6)(084.12) *** 39(8)(084.12)
[AN 2691616]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2008.
Rosta Erzsébet (1942-)
   Hiedelmek, hagyományok, babonák : a világ minden tájáról / összeáll. Rosta Erzsébet és Rábai Attila. - Budapest : Korona, 2007. - 784 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 770-784.
ISBN 978-963-9589-40-7 kötött : 5980,- Ft
néprajz - néphagyomány - babona
398.3(100) *** 392(100)
[AN 2692767]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2008.
Tészabó Júlia (1950-)
   Karácsony : magyar hagyományok / írta Tészabó Júlia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 173, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [175].
ISBN 978-963-09-5614-7 kötött : 5990,- Ft
magyar néprajz - karácsonyi szokás
398.332.416(=945.11)
[AN 2691635]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2008.
   A tükör két oldala : bevezetés a kulturális antropológiába / Boglár Lajos [et al.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 283 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 275-[284].
ISBN 978-963-9725-21-8 fűzött : 2500,- Ft
kulturális antropológia
39 *** 316.7
[AN 2698770]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

714 /2008.
Ádám Sándor (1935-)
   Európa bűne : ahogy elbántak a magyarokkal / Ádám Sándor. - 11. kiad. - Budapest : Szerző, 2007. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-225.
ISBN 963-440-890-7 fűzött : 2000,- Ft
Közép-Európa - magyarság - trianoni békeszerződés - nemzetiségi kérdés
323.1(=945.11)(4-11) *** 943.9"1920" *** 341.382"1920"
[AN 2697100]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2008.
Botos Katalin (1941-)
   Az Európai Unió a XXI. század elején / Botos Katalin, Kőrösi István. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 214 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-361-946-9 fűzött : 2500,- Ft
Európai Unió - integráció - gazdaság - ezredforduló
327.39(4-62)"200" *** 338(4-62)"200"
[AN 2692615]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2008.
   The European Union, the Balkan region and Hungary / ed. by Ferenc Glatz. - Budapest : Europa Inst. Budapest : Social Research Center of HAS, 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 27.)
A 2005. nov. 15-én "Az Európai Unió, a Balkán-régió és Magyarország" valamint a 2006. febr. 21-én "Területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában" címmel Budapesten rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett változata
ISBN 978-963-87275-1-0 fűzött
Európai Unió - Délkelet-Európa - külpolitika - regionális gazdaság - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 327(497)"200" *** 332.1(4-12) *** 339.923(4-62) *** 332.1(497) *** 061.3(439-2Bp.)"2005/2006"
[AN 2692709]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2008.
Giddens, Anthony
Over to you, Mr. Brown (magyar)
   Ön jön, Mr. Brown! : hogyan nyerhet negyedszer is a Munkáspárt / Anthony Giddens ; [ford. Vajda Tünde]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 278 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-039-4 fűzött : 2890,- Ft
Brown, Gordon (1951-)
Nagy-Britannia - belpolitika - szociáldemokrata párt - ezredforduló
323(410)"200" *** 329.14(410)"200"
[AN 2692756]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2008.
Hegedűs Sándor
   Történelmi miniatúrák : 7 esszé / Hegedűs Sándor. - Budapest : Szerző, [2001]-. - 21 cm
Magyarország - politikus - történelmi személy - 19. század - 20. század - életrajz
32(439)(092) *** 943.9"18/19"
[AN 2623526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2007. - 64 p. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 123.)
ISBN 978-963-06-2623-1 fűzött : 250,- Ft
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század
32(439)(092) *** 943.9"19"
[AN 2691198] MARC

ANSEL
UTF-8719 /2008.
   Képünk az Unióról, helyünk az Unióban / szerk. Szajbély Katalin és Traser Julianna Sára. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2006. - 129 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 10.)
A 2004. november 25-én "A kis és közepes államok mozgástere az európai integrációban" valamint a 2005. április 21-22. között az "Információk áramlása az Európai Unióban, a média helye és szerepe az európai integrációban" címmel Szegeden rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett változata. - Bibliogr.
ISBN 963-9650-03-X fűzött
Európai Unió - integráció - gazdaság - tömegtájékoztatási eszköz - konferenciakiadvány
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 316.774(4-62) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2692558]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2008.
Klein, Joe
Politics lost (magyar)
   Az elveszett politika : hogyan trivializálták az amerikai demokráciát azok, akik hülyének nézik az embert? / Joe Klein ; [ford. Pető Márk]. - Budapest : Napvilág, 2007. - 255 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-15-7 fűzött : 2300,- Ft
Egyesült Államok - belpolitika - politikai szociológia - 20. század - ezredforduló
323(73)"19/200" *** 316.334.3(73)"19/200"
[AN 2690442]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2008.
Kővágó József (1913-1996)
You are all alone (magyar)
   Egyedül vagy / Kővágó József ; [szerk., utószó, jegyz. Vámos György]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 168, [6] p. : ill. ; 24 cm. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
ISBN 978-963-693-041-7 fűzött : 2490,- Ft
Kővágó József (1913-1996)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - 1956-os forradalom - memoár
32(439)(092)Kővágó_J.(0:82-94) *** 943.9"194/195"(0:82-94)
[AN 2692626]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2008.
Ortega y Gasset, José (1883-1955)
Meditación de Europa (magyar)
   Elmélkedések Európáról / José Ortega y Gasset ; [ford. Csejtei Dezső és Juhász Anikó]. - Budapest : L'Harmattan : ZSKF, 2007. - 122 p. ; 23 cm. - (Varietas Europaea, ISSN 1785-6361)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-031-7 fűzött : 1800,- Ft
Európa - politológia - esszé
32.001(4)(0:82-4)
[AN 2690716]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2008.
   Ungarn auf der Schwelle in die EU : Herausforderungen und Aufgaben für Wirtschaft und Gesellschaft / Hrsg. Elemér Balogh. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2006. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 6.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-86736-7-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 327.39(439)
[AN 2692552]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

724 /2008.
Bosco, Peter I.
World War I. (magyar)
   Az első világháború / Peter I. Bosco ; átd. Antoinette Bosco ; [ford. Novák Gábor] ; [a verseket ford. Oravecz Karolina]. - Átd. kiad. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 199 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Amerika háborúban)
Bibliogr.: p. 189-193.
ISBN 978-963-426-036-3 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok - történelem - hadtörténet - első világháború
930.9"1914/1918" *** 973"191' *** 355.48(100)"1914/1918"
[AN 2692583]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2008.
   Dr. Bezerédy Győző, 1934-2004 / [... vál., szerk. ... Nagy Gábor]. - Pécs : Pécs/Sophianae Örökség Kht., 2007. - 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Pécsi arcképek, ISSN 1789-2945 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86767-3-3 fűzött
Bezerédy Győző (1934-2004)
Magyarország - Pécs - történész - helytörténet - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
930.1(439)(092)Bezerédy_Gy. *** 943.9-2Pécs
[AN 2690466]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2008.
Fanthorpe, Lionel
Rennes-le-Château (magyar)
   A templomosok titkos temploma : Rennes-le-Château rejtélyei / Lionel & Patricia Fanthorpe ; Tim Wallace-Murphy előszavával ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 274 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 265-269.
ISBN 978-963-426-044-8 kötött : 2499,- Ft
templomosok - művelődéstörténet - rejtély
929.712(089.3) *** 061.236.61 *** 930.85 *** 001.94
[AN 2693074]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2008.
Hajdu Imre (1947-)
   Regényes Dél-Borsod / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu-Vinpress, 2007. - 183 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87055-3-2 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - helyismeret - művelődéstörténet
930.85(439.134) *** 908.439.134
[AN 2691399]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2008.
Hawass, Zahi
Mountains of the pharaohs (magyar)
   A fáraók hegyei : a piramisépítők története / Zahi Hawass ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 206 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-201.
ISBN 978-963-426-049-3 kötött : 2499,- Ft
történelem - ókori Egyiptom - piramis - régészet - 3. évezred (Kr. e.)
932 *** 726.853(32) *** 904(32)
[AN 2693051]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2008.
   Hétköznapi élet a Habsburgok korában, 1740-1815 / H. Balázs Éva, Krász Lilla, Kurucz György szerk. - Budapest : Corvina, 2007. - 196 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 190-193.
ISBN 978-963-13-5662-5 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
930.85(439)"17/18"
[AN 2691509]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2008.
Hibbert, Christopher (1924-)
The rise and fall of the House of Medici (magyar)
   A Medici-ház tündöklése és bukása / Christopher Hibbert ; [ford. Bánki Vera]. - Átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 371 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-808-1 fűzött : 2300,- Ft
Medici-ház
Firenze - történelem - családtörténet
945-2Firenze"14/17" *** 929.52(45)Medici
[AN 2698766]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2008.
Keszi Tamás
   Időutazás az őskori Dunaújvárosban / [szöveg] Keszi Tamás ; [ill.] Haraszti Gabriella, Késmárky Rita ; [közread. az Intercisa Múzeum]. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2007. - 47 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87239-2-5 fűzött
Dunaújváros - őskor - régészet - gyermekkönyv
903(439-2Dunaújváros)(02.053.2)
[AN 2691010]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2008.
Kicsi Sándor András (1957-)
   A  -tól az egyszarvúig : zoohistóriai érdekességek / Kicsi Sándor András, Magyar László András. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9656-86-4 fűzött : 2480,- Ft
művelődéstörténet - állat
930.85 *** 59(089.3)
[AN 2692659]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2008.
Kóthay Katalin Anna
   Túlvilág és mindennapok az ókori Egyiptomban : források a Kr. e. 3-2. évezredből / Kóthay Katalin Anna, Gulyás András. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2007. - 503 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-48-0 fűzött
ókori Egyiptom - történelem - társadalomtörténet - művelődéstörténet
932(093) *** 316.32(32)(093) *** 930.85(32)
[AN 2690897]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2008.
Mackay, Francis
Overture to Overlord (magyar)
   A normandiai partraszállás előzményei : különleges műveletek a D-napot megelőzően / Francis Mackay ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 244 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-241.
ISBN 978-963-426-055-4 kötött : 2499,- Ft
hadtörténet - második világháború
943.9"1939/1945"
[AN 2692587]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2008.
Marples, David R.
   Heroes and villains : creating national history in contemporary Ukraine / David R. Marples. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - 363 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 316-336.
ISBN 978-963-7326-98-1 kötött
Ukrajna - történelem - politika - 20. század
947.7"19" *** 32(477)"19"
[AN 2692648]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2008.
Matteï, Christel
100 chiens de légende (magyar)
   100 legendás kutya / szöveg Christel Matteï ; [ford. Király Katalin] ; [a híres magyar kutyákról szóló rész ... Kőrössy Ágnes munkája]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 151 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-963-9729-29-2 kötött : 5980,- Ft
művelődéstörténet - képzőművészet - kutya
930.85(100) *** 73/76(100) *** 636.7
[AN 2691963]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2008.
   Merlin : a történetmesélés, mint az élethosszig tartó tanulás egyik formája : élő múltunk, beszédes emlékeink : negyvennégy hódmezővásárhelyi szerző vallomása / [szerk. Gál József] ; [közread. az] Informatikai Magániskola. - Hódmezővásárhely : Informatikai Magánisk., 2007. - 134 p. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-3267-6 fűzött
Hódmezővásárhely - 20. század - memoár - antológia
929(439-2Hódmezővásárhely)(0:8-94)
[AN 2690664]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2008.
Mohácsi Miklós
   Tiszafüred mezővárosi korszaka / Mohácsi Miklós. - Tiszafüred : Tariczky Alapítvány, 2006. - 103 p. : ill. ; 21 cm. - (Tiszafüredi tanulmányok, ISSN 0237-4366 ; 6.)
Bibliogr.: p. 81-84.
Fűzött
Tiszafüred - helytörténet - 18. század - 19. század - mezőváros
943.9-2Tiszafüred"174/187"
[AN 2692364]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2008.
Németh-Buhin Klára (1943-)
   Németh-Buhin krónika / Németh-Buhin Klára. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2007. - 400 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 25.)
ISBN 978-963-86601-9-0 kötött
Németh-Buhin család
Kiskunhalas - családtörténet - memoár
929.52(439-2Kiskunhalas)Németh-Buhin(0:82-94)
[AN 2692772]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2008.
Neue Chronik der Weltgeschichte (magyar)
   Az emberiség krónikája / [szerk. és a magyar vonatkozású kiegészítéseket írta Karádi Ilona] ; [írták Brigitte Beier et al.] ; [ford. Gyulay Zoltán]. - Bőv., átd. és aktualizált kiad. - [Budapest] : Helikon ; [Pécs] : Alexandra, 2007. - 696 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-227-119-4 kötött : 14990,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2690700]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2008.
Polhemus, Robert M.
Lot's daughters (magyar)
   Lót leányai : szex, megváltás és a nők önérvényesítési törekvései / Robert M. Polhemus ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Napvilág : Népszabadság Zrt., cop. 2007. - 461, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Népszabadság könyvek)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-17-1 kötött : 3490,- Ft
művelődéstörténet - nő - nemek pszichológiája - vérfertőzés - világirodalom története - bibliamagyarázat
930.85(100) *** 316.37-055.2(100) *** 221.11.07 *** 159.922.1 *** 82(091) *** 392.543
[AN 2690419]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2008.
Rátai János
   Úrvacsora : a kannibalizmus kultúrtörténete napjainkig / Rátai János. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2007. - 545, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7437-80-9 kötött : 4500,- Ft
művelődéstörténet - kannibalizmus - emberáldozat - vallástudomány
930.85 *** 392.2 *** 392.89 *** 291
[AN 2693100]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2008.
Romsics Ignác (1951-)
   A 20. század képes története : Magyarország története - világtörténet / Romsics Ignác. - [Budapest] : Rubicon-Kv., [2007]. - 503 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 500-503.
ISBN 978-963-9839-00-7 kötött : 8920,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - 20. század
943.9"19" *** 930.9"19"
[AN 2691608]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2008.
Salviati, Stefano
100 chats de légende (magyar)
   100 legendás macska / szöveg Stefano Salviati ; [ford. Király Katalin ; [a Félmúltidéző c. rész Kertész Luca munkája]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 144 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-9729-30-8 kötött : 5980,- Ft
művelődéstörténet - macska - képzőművészet
930.85(100) *** 636.8 *** 73/76(100)
[AN 2691967]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2008.
Sarusi Mihály (1944-)
   Fő, hogy mögvagyunk : öten Iratosról : A Kis iratosi falurajz VI. kötete / Sarusi Mihály. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2007. - 97 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8729-11-8 fűzött : 1200,- Ft
Kisiratos - híres ember - magyarság
929(439.21-2Kisiratos) *** 929(=945.11)(498.4-2Kisiratos)
[AN 2690157]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2008.
Splendori delle civilta perdute (magyar)
   Letűnt civilizációk nyomában / [szerk. Fabio Bourbon, Valeria Manferto De Fabianis]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 352 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Németh Anikó, Bank Szilvia
ISBN 978-963-370-245-1 kötött
művelődéstörténet - ókor - régészet
930.85(3) *** 904(3)
[AN 2697161]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2008.
Szántó György Tibor (1952-)
   Anglia története / Szántó György Tibor. - 8. kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2007. - 268, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-262.
ISBN 978-963-9429-98-7 kötött : 2990,- Ft
Anglia - történelem
941.0(035)
[AN 2696728]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2008.
Szarkáné Farkas Anikó
   Képes gyermekenciklopédia / [írta Szarkáné Farkas Anikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-679-564-1 kötött
művelődéstörténet - természeti környezet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 2692633]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2008.
Szendrei László
   Uralkodók : magyar királyok és erdélyi fejedelmek : [történelem, hősök, sorsok] / Szendrei László. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 160 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-679-632-7 kötött
Magyarország - Erdély - uralkodó
943.9(092) *** 943.921(092)
[AN 2692574]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2008.
Szirmay Gábor (1947-)
   Az ugocsai szirmai Szirmay család története / Szirmay Gábor. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig. : Tiszántúli Történész Társ., 2007. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 7.)
Bibliogr.: p. 175-179. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-7218-59-0 fűzött
Szirmay család
Szirma - családtörténet
929.52(439.23-2Szirma)Szirmay
[AN 2692238]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2008.
Takács Istvánné
   A kisbácsai műkedvelő ifjúság története / Takács Istvánné ; [kiad. Győr-Bácsa Részönkormányzata]. - [Győr] : Győr-Bácsa Részönkormányzat, 2007. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3141-9 fűzött
Bácsa - helytörténet - kulturális egyesület - 20. század
943.9-2Bácsa"19" *** 061.2(439-2Bácsa)
[AN 2690977]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2008.
Tefner Zoltán
   Az Osztrák-Magyar Monarchia lengyelpolitikája, 1867-1914 / Tefner Zoltán. - [Budapest] : L'Harmattan, 2007. - 606 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 577-589.
ISBN 978-963-236-020-1 fűzött : 4000,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-002-7)
Galícia - Osztrák - Magyar Monarchia - külpolitika - nacionalizmus - lengyelek
943.74 *** 327(436/439)"186/191" *** 323.1(=81)(4-11)
[AN 2690711]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2008.
   Tisza partján lakom : honismereti olvasókönyv a tiszakécskei iskolák számára / [... szerk. Tajti Erzsébet] ; [kiad. a Tiszakécskei Honismereti Kör]. - Tiszakécske : Tiszakécskei Honismereti Kör, 2007. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-00-8440-6 fűzött (hibás ISBN 963-00-8440-2)
Tiszakécske - helyismeret - helytörténet - tanári segédkönyv
943.9-2Tiszakécske(072) *** 908.439-2Tiszakécske(072)
[AN 2690960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 282, [5] p.
Tiszakécske - helyismeret - helytörténet - tanári segédkönyv
943.9-2Tiszakécske(072) *** 908.439-2Tiszakécske(072)
[AN 2690966] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. [4], 284-464.
Tiszakécske - helyismeret - tanári segédkönyv
908.439-2Tiszakécske(072) *** 943.9-2Tiszakécske(072)
[AN 2690969] MARC

ANSEL
UTF-8754 /2008.
Tóth Boldizsárné
   A pokol tornácán : villanások az első világháborúból / Tóth Boldizsárné. - Mezőtúr : Tóth B.-né, 2007. - 268 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2455-8 fűzött
magyar történelem - első világháború - memoár
943.9"1914/1918"(0:82-94)
[AN 2692461]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2008.
   A város keresi múltját : Borbíró [Vojnics] Ferenc, Baja város polgármestere : emlékezések, dokumentumok / szerk., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Merk Zsuzsa, Rapcsányi László]. - Baja : Türr I. Múz. : Múzeumbarátok Köre Alapítvány, 2007. - 498 p., [27] t. : ill. ; 24 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 15.)
ISBN 978-963-06-2721-4 kötött : 3500,- Ft
Borbíró Ferenc (1879-1962)
Baja - polgármester - helytörténet - 20. század - történelmi forrás
943.9-2Baja"191/193" *** 352.075.31(439-2Baja)(092)Borbíró_F.(093)
[AN 2692439]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2008.
Vékony Gábor (1944-2004)
   A rézkortól a hunokig : régészeti tanulmányok a hagyatékból / Vékony Gábor. - Budapest : Nap, 2007. - 177 p. : ill. ; 20 cm + mell.
Sajtó alá rend. Erdélyi István. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-09-7 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - régészet - rézkorszak - társadalomtörténet - népvándorlás
903"636"(439) *** 316.32"636"
[AN 2692761]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2008.
   Vértanúk könyve : a magyar forradalom és szabadságharc mártírjai, 1848-1854 / szerk. Hermann Róbert ; írták Demeter Zsófia [et al.]. - Budapest : Rubicon-Kv., 2007. - 352 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 351-352.
ISBN 978-963-9839-01-4 kötött : 5850,- Ft
Magyarország - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - állami terror - katona - híres ember - életrajz
929(439)"1848/185" *** 355.48(439)"1848/1849"(092) *** 323.282(439)"1848/1849"
[AN 2691618]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2008.
La vie des chinois au temps des Ming (magyar)
   Hétköznapi élet a kínai császárok korában, 1368-1644 / [... szerzői Gilles Baud-Berthier et al.] ; [képaláírások Nanon Gardin] ; [ford. Aczél Ferenc]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 191 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 187. - Filmogr.: p. 187.
ISBN 978-963-13-5663-2 kötött : 5990,- Ft
Kína - művelődéstörténet - középkor - újkor
930.85(510)"13/16"
[AN 2691492]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2008.
Vígh Márta
   "Itt születtem én, ezen a tájon..." : Vígh Márta könyvtáros kunhegyesi helytörténeti, néprajzi dolgozataiból. - Kunhegyes : Kunhegyesiek Baráti Köre, 2007. - 262 p. : ill. ; 21 cm. - (Kunhegyesi helytörténeti füzetek, ISSN 1588-9564 ; 6.)
Bibliogr.: p. 210-260.
ISBN 978-963-87670-0-4 fűzött
Kunhegyes - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Kunhegyes *** 39(=945.11)(439-2Kunhegyes)
[AN 2692303]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

760 /2008.
Balogh László
   Debrecen város utcanévkatasztere / Balogh László. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2007. - 519 p., XVI t. : ill., főként színes térk. ; 25 cm. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0133-8676 ; 30.)
Bibliogr.: p. 461-463.
ISBN 978-963-7238-35-2 kötött : 2000,- Ft
Debrecen - utcanév - helyismeret
908.439-2Debrecen *** 809.451.1-311.154(439-2Debrecen)
[AN 2692337]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2008.
Bárány Attila
   London, Anglia / Bárány Attila. - Bőv. kiad. - Budapest : Cartographia, 2007. - 264 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2007. jan. 31.
ISBN 978-963-352-153-3 fűzött
Anglia - London - útikönyv
914.20(036) *** 914.10-2London(036)
[AN 2696795]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2008.
Guide to places of the World (magyar)
   Világjárók lexikona : országok, városok, földrajzi fogalmak, természeti és ember alkotta nevezetességek / [főszerk. Dibás Gabriella] ; [... magyar kieg. Menich Zsuzsa] ; [az angol nyelvű kiad. mtársai: szerk. John Palmer]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Reader's Digest, 2006, cop. 1998. - 759 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 963-9562-87-4 kötött
földrajz - országismeret - szaklexikon
914/919(031) *** 908.100
[AN 2697233]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2008.
Hapák József (1945-)
   Debrecen, a cívisváros / [fotók] Hapák József ; [szövegek] Módy György, Gáborjáni Szabó Botond, Mazsu János. - Debrecen : Blende Bt., 2007, cop. 2003. - 193, [6] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87213-7-2 kötött
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 2696691]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2008.
Leech, Michael
Naples and Sorrento (magyar)
   Nápoly és Sorrento : útikalauz / Michael Leech. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-39-3 fűzött : 2600,- Ft
Nápoly - útikönyv
914.5-2Napoli(036)
[AN 2692990]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2008.
Logan, Lesley
London (magyar)
   London / ... írta Lesley Logan ; [ford. Karsai Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5541-6 fűzött : 1390,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2693003]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2008.
   Magyarország. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007-. - 29 cm
ISBN 978-963-9770-12-6
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 2667470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Felfedezések, találmányok / [írta Zima Szabolcs]. - 2007. - 30 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9770-06-5 kötött
Magyarország - találmány - gyermekkönyv
001.894(439)(02.053.2)
[AN 2690241] MARC

ANSEL
UTF-8767 /2008.
Mészáros László (1939-)
   A történelmi Magyarország : Szent Istvántól Trianonig : a 64 vármegye főbb városai, várai, szép tájai / [a felvételeket kész.] Mészáros László ; [Száraz Miklós György bevezetőjével és vármegyéket bemutató szövegével] ; [a képaláírásokat írta ... Karádi Ilona]. - Budapest : Officina, cop. 2007. - 391 p. : ill., színes, részben térk. ; 33 cm
ISBN 978-963-9705-19-7 kötött : 8990,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 908.439.2(084.12) *** 72(439.2)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 2690156]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2008.
Pál Viktor (1968-)
   Egészségföldrajz / Pál Viktor, Tóth József. - Pécs ; Gyula : Lomart, 2007. - 268 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 213-217.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-642-188-5)
Magyarország - társadalomföldrajz - egészség - demográfia - ezredforduló - egyetemi tankönyv
911.3(439)(075.8) *** 312.6(439)"200"(075.8) *** 314.44(439)"200"(075.8)
[AN 2692493]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2008.
Serra, Carla
Il giro del mondo in 80 meraviglie (magyar)
   80 csoda a Föld körül / [szöveg Carla Serra, Silvia Bombelli]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 303 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Czigány Szabolcs, Csapó János, Nagyváradi László
ISBN 978-963-370-365-6 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2697168]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2008.
Szenti Tibor (1939-)
   Vásárhelyi emlékeim / Szenti Tibor ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2007. - 303 p., [40] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-86668-6-4 kötött
ISBN 963-86668-6-2
Hódmezővásárhely - helyismeret - 20. század - memoár
908.439-2Hódmezővásárhely(0:82-94)
[AN 2692639]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2008.
Zsiga György (ifj.)
   Portugália és gyöngyszemei : Lisszabon, Madeira, Azori-szigetek / ifj. Zsiga György. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Dekameron, [2007]. - 298 p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-75-4 fűzött : 3990,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 2698714]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

772 /2008.
   Ad futuram memoriam : tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja tiszteletére / szerk. Nagy Ferenc. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2007. - 286 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-22-0 kötött
Magyarország - büntetőjog
343(100) *** 343(439)
[AN 2692566]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2008.
   Büntetőjog és humánum : emlékkötet Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára / szerk. Nagy Ferenc. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2007. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-25-1 fűzött
Magyarország - büntetőjog - konferenciakiadvány
343(439) *** 343(100) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2692573]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2008.
   Bűnügyi mozaik : tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére / szerk. Nagy Ferenc. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2006. - 532 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 963-9650-07-2 kötött
Magyarország - büntetőjog
343(439) *** 343(100)
[AN 2692559]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2008.
   The constitution of the Republic of Hungary / ed. and introd. by Balázs Schanda ; [publ. by the] Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences. - Budapest : Pázmány P. Catholic Univ. Fac. of Law and Political Sciences : Szt. István Társ., 2007. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-958-2 fűzött : 680,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 2692674]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2008.
   Dél-alföldi haszonbérleti szerződések, 1906-1945 / közread., a bev. tanulmányt írta, jegyzetekkel és mutatókkal látta el Tolnay Gábor. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2007. - 304 p. ; 24 cm. - (Documentatio historica, ISSN 1586-3174 ; 12.)
Bibliogr.: p. 264-278.
ISBN 978-963-9273-41-2 fűzött
gazdaságtörténet - társadalomtörténet - parasztság - 20. század - földbirtok - haszonbérlet - történelmi forrás
347.453.3(439) *** 316.343.64(439.14)"190/194"(093) *** 338(439.14)"190/194"(093)
[AN 2663190]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2008.
   Egyetemes jogtörténet / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007-. - 24 cm
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 2699373]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 620 p.
ISBN 978-963-19-4572-0 fűzött : 4650,- Ft
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 2699376] MARC

ANSEL
UTF-8778 /2008.
Gál Judit, P.
   Ördögök ügyvédei 2 : gyilkosságból felmentve / P. Gál Judit. - Budapest : Babusz Bt., [2007]. - 243 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3196-9 fűzött : 2499,- Ft
Magyarország - ügyvéd - bűnöző - híres bűneset - ezredforduló - interjú
347.965(439)(047.53) *** 343.919 *** 34.096(439)"199/200"
[AN 2692223]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2008.
Jogász Vándorgyűlés (24.) (2006) (Eger)
   Huszonnegyedik Jogász Vándorgyűlés : Eger, 2006. október 19-21. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2006. - 204 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - jogtudomány - törvényhozás - közigazgatási reform - konferenciakiadvány
34(439) *** 340.134 *** 352/354(439) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2691246]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2008.
Jogász Vándorgyűlés (25.) (2007) (Sopron)
   Huszonötödik Jogász Vándorgyűlés : Sopron, 2007. május 17-19. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2007. - 239 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - polgári jog - ezredforduló - törvényhozás - konferenciakiadvány
347(439)"200" *** 340.134 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2691253]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2008.
   Jogdogmatika és jogelmélet : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2006. november 10-én és 11-én rendezett konferencia anyaga / szerk. Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 389 p. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-59-6 fűzött
jogdogmatika - jogelmélet - konferenciakiadvány
34 *** 340.12 *** 340.134 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2690891]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2008.
   Jogelmélet és önreflexió / szerk. Nagy Tamás, Nagy Zsolt. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2007. - 303 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 16.)
Bibliogr.: p. 283-303.
ISBN 978-963-9650-21-3 fűzött
jogelmélet - jogfilozófia
34.01 *** 340.12
[AN 2692608]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2008.
Kajtár Edit
   Válogatott munkajogi bibliográfia / [összeáll. Kajtár Edit]. - Pécs : Justis, 2007. - 107 p. ; 21 cm. - (Pécsi munkajogi szakkönyvtár, ISSN 1789-4476)
ISBN 978-963-06-2485-5 fűzött
Magyarország - munkajog - szakbibliográfia
349.2(439):016
[AN 2693129]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2008.
Kara Pál (1943-)
   Amit a hazai önkormányzati rendszerről tudni kell / Kara Pál. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 20.)
ISBN 978-963-9811-05-8 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - önkormányzati igazgatás - helyi önkormányzat - útmutató
352(439)(036)
[AN 2692126]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2008.
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény magyarázata / [szerzők Bérces Kamilla et al.]. - Budapest : Complex, 2007. - 900 p. ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2007. szept. 10.
ISBN 978-963-224-925-4 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2692085]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2008.
Lazarovits Ernő (1924-)
   Vándorlás a pokolba = Wanderer in hell / Lazarovits Ernő. - [S.l.] : [Magánkiad.], [2007]. - 393 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Kötött
Lazarovits Ernő (1924-)
Ausztria - magyar irodalom - koncentrációs tábor - második világháború - kétnyelvű dokumentum - memoár
343.819.5(436)"194"(0:82-94) *** 894.511-94.02=20
[AN 2691056]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2008.
Menyhárd Attila
   Dologi jog / Menyhárd Attila. - Budapest : Osiris, 2007. - 529 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 513-524.
ISBN 978-963-389-914-4 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - dologi jog - egyetemi tankönyv
347.2(439)(075.8)
[AN 2691665]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2008.
Rúzs Molnár Krisztina
   Mediáció a munkajogban / Rúzs Molnár Krisztina. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2007. - 185 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 12.)
Bibliogr.: p. 179-185.
ISBN 978-963-9650-17-6 fűzött
Magyarország - munkajog - peren kívüli eljárás
347.919.1(439) *** 349.2(439)
[AN 2692564]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2008.
Somos Zoltán
   Tánczos : az utolsó szó jogán : fókuszban a körmendi gyermekgyilkosság és a magyar igazságszolgáltatás / Somos Zoltán. - [Budapest] : Kelly, [2007]. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-38-9 fűzött : 2980,- Ft
Tánczos Gábor (1979-)
Magyarország - jogeset - ezredforduló
34.096(439)(092)Tánczos_G.
[AN 2691788]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2008.
Turcsányi Károly (1944-)
   A légideszant / Turcsányi Károly, Hegedűs Ernő. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2007-. - 29 cm
hadtörténet - deszantalakulat
356.169(100)(091)
[AN 2692600]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Elméletek, eljárások és a légi gépesítés a kezdetektől 1945-ig. - 2007. - 215 p. : ill.
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-963-9673-86-1 kötött
hadtörténet - légierő - deszantalakulat - második világháború
358.4(100)"1939/1945" *** 356.169(100)"1939/1945"
[AN 2692612] MARC

ANSEL
UTF-8791 /2008.
Wopera Zsuzsa (1968-)
   Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában : az ideiglenes intézkedés / Wopera Zsuzsa. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 233 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 222-230.
ISBN 978-963-9634-40-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - jogtörténet - polgári eljárásjog - bírósági határozat
347.95(439)(091) *** 347.95(100)
[AN 2690894]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

792 /2008.
Fóris Gábor
   EUFOR-misszió 2007 : Szarajevó = EUFOR Mission Sarajevo / Fóris Gábor fényképei. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók)
ISBN 978-963-327-430-9 kötött
European Union. Force in Bosnia and Herzegovina. Magyar Honvédség EUFOR Század
Magyarország - Európai Unió - Szarajevó - békefenntartó erő - ezredforduló - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(497.15-2Sarajevo) *** 77.04(439)(092)Fóris_G.
[AN 2691950]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2008.
Fóris Gábor
   KFOR-misszió 2007 : Priština-Peč = KFOR Mission : Priština-Peč / Fóris Gábor fényképei. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók)
ISBN 978-963-327-429-3 kötött
North Atlantic Treaty Organization. Kosovo Force. Magyar Honvédség Őr- és Biztosító Zászlóalj
Magyarország - Európai Unió - Priština - békefenntartó erő - ezredforduló - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(497.11-32Kosovo) *** 77.04(439)(092)Fóris_G.
[AN 2691934]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2008.
Srágli Lajos (1951-)
   Erődország : a déli határvédelmi rendszer létesítésének és lebontásának története, 1948-1958 / Srágli Lajos ; [közread. a] Város- és Faluvédők Szövetsége ... - Budapest : Város- és Faluvédők Szövetsége, 2007. - 136 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-53. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-3207-2 fűzött
Magyarország - Jugoszlávia - határőrség - erőd - Rákosi-korszak - államhatár
623.1(439-13)"194/195" *** 355.457(439-13)"194/195"(084.3)
[AN 2692211]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2008.
Számvéber Norbert (1975-)
   Az alföldi páncéloscsata : harcok Tiszántúlon, 1944. október / Számvéber Norbert. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 29 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr.: p. 205-207.
ISBN 978-963-9673-88-5 kötött
Magyarország - Alföld - hadtörténet - második világháború - csata - páncélos fegyvernem
355.48(439.14)"1944" *** 358.119
[AN 2692585]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2008.
Számvéber Norbert (1975-)
   Kard a pajzs mögött : a "Konrád" hadműveletek története, 1945 / Számvéber Norbert. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2007. - 263 p. : ill. ; 29 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr.: p. 259-262.
ISBN 978-963-9673-84-7 kötött
Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1944/1945"
[AN 2692580]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

797 /2008.
   Ergonómia / szerk. Hercegfi Károly és Izsó Lajos. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2007. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 978-963-9664-60-9 fűzött : 2400,- Ft
ergonómia - egyetemi tankönyv
65.015.1(075.8) *** 331.101.1(075.8)
[AN 2692355]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

798 /2008.
Badak Béla
   De minimis támogatások / Badak Béla. - Budapest : Opten, 2007. - 47 p. ; 25 cm. - (Üzleti navigátor füzetek, ISSN 1789-4271)
ISBN 978-963-87460-4-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - állami támogatás - vállalkozás - útmutató
338.246.027(439)(036) *** 658.1(439)(036) *** 338.246.027(4-62)(036)
[AN 2693117]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2008.
   A gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei / írta Bokor László [et al.] ; szerk. Veress József. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2007. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-64-7 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - államháztartás - egyetemi tankönyv
338.2(439)(075.8) *** 336.12(439)(075.8)
[AN 2692371]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2008.
Gilyén Ágnes
   Amit a lakáscélú megtakarításokról tudni kell / Gilyén Ágnes. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 13.)
ISBN 978-963-9811-03-4 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - megtakarítás - lakás - útmutató
332.834.1(439)(036) *** 336.72(439)(036)
[AN 2692113]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2008.
   Környezetgazdaságtan / szerk. Szlávik János. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2007. - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 251-257.
ISBN 978-963-9664-62-3 fűzött : 2750,- Ft
környezetgazdaságtan - egyetemi tankönyv
332.1(075.8) *** 504.03(075.8)
[AN 2692847]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2008.
Kovácsné Báthori Zsuzsa
   A regisztrált könyvviteli szolgáltatók oktatási segédlete : vállalkozói szak, 2007 / Báthori Zsuzsanna, Zelenka Józsefné. - Budapest : Kompkonzult, 2007. - 125 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-61-7 fűzött : 2200,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2696716]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2008.
Lányi Kamilla (1929-2006)
   Piacok, globalizáció, harmadik út : Lányi Kamilla válogatott tanulmányai. - Budapest : Kopint-Datorg, 2007. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2996-6 fűzött
gazdaságtan - társadalom - tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia
330 *** 316.6 *** 082 *** 012Lányi_K.
[AN 2690477]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2008.
Madl, Marc-Tell
   Ten typical mistakes investors make in Hungary : a critical reader for management in middle market companies / Marc-Tell Madl. - [Páty] : [Szerző], [2007]. - 112 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-06-3863-0 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - beruházás - ezredforduló
338.22(439)"200" *** 330.322(439)
[AN 2690692]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2008.
   Módszertani útmutató uniós pályázati multiplikátor képzéshez : kohéziós politika és pályázati rendszerek az Európai Unióban : elmélet, módszer, gyakorlat / [szerk. Kaiser Tamás, Molnár Anna] ; [közread. az] Expanzió Humán Tanácsadó Kft. - [Budapest] : Expanzió Humán Tanácsadó Kft., 2007. - 296 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 294-296.
ISBN 978-963-06-3052-8 fűzött
Európai Unió - regionalizmus - pályázat - pénzügyi támogatás - tankönyv
339.96(4-62)(075.8) *** 332.1(4-62)(078)
[AN 2692908]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2008.
Shiller, Robert J.
Irrational exuberance (magyar)
   Tőzsdemámor / Robert J. Shiller ; [ford. Vangel Tibor]. - 2. kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2007. - 350 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 338-350.
ISBN 978-963-9659-18-6 fűzött : 2950,- Ft
tőzsde
336.76
[AN 2699550]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2008.
Spufford, Peter
Power and profit (magyar)
   Hatalom és haszon : kereskedők a középkori Európában / Peter Spufford ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 432 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 420-428.
ISBN 978-963-244-006-4 kötött : 6500,- Ft
Európa - kereskedelem - középkor - történeti feldolgozás
339(4)"11/14"
[AN 2691940]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2008.
Suter, Keith
50 things you want to know about world issues... (magyar)
   50 fontos kérdés a világról / Keith Suter ; [ford. Podonyi Veronika] ; [a magyar fejezeteket írta Dezső András]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9686-02-1 fűzött : 3200,- Ft
globalizáció - világtörténelem - biztonságpolitika - 20. század - ezredforduló
339.9(100) *** 930.9"19/200" *** 327 *** 355.02
[AN 2692101]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2008.
   Tesco titok / [G. M. Gazdaságos Munkatárs]. - [Budapest] : B Records, [2007]. - 2 db ; 21 cm
Tesco Global Áruházak
Magyarország - bevásárlóközpont - bűncselekmény
339.378(439) *** 343.7(439)
[AN 2691040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Amit senki nem mert elmondani. - 241 p.
ISBN 978-963-06-1093-3 fűzött : 1990,- Ft
ISBN 963-06-1093-0
Magyarország - bevásárlóközpont - bűncselekmény
339.378(439) *** 343.7(439)
[AN 2691049] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A csúcsgórék támadása. - 195 p.
ISBN 978-963-06-2522-7 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - bevásárlóközpont - bűncselekmény
339.378(439) *** 343.7(439)
[AN 2691054] MARC

ANSEL
UTF-8810 /2008.
Tomori Erika
   Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása / Tomori Erika ; [kiad. a Közép-európai Brókerképző Alapítvány]. - Budapest : Közép-európai Brókerképző Alapítvány, 2007. - 359 p. ; 23 cm
ISBN 963-229-875-6 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzpiac - útmutató
336.76(439)(036) *** 347.735(439)(036)
[AN 2698782]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2008.
Tonk Emil (1948-)
   Üzleti patika / Tonk Emil. - Budapest : Stúdium 2000 Bt., 2004-. - 21 cm
vállalatvezetés
658.1.011.1
[AN 2546545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Hasznos alap TONKönyv hálózatépítőknek : [felsőfokon] / [ill. Könczey Elemér]. - 2007. - 328 p. : ill.
Címvált.: MLM : hasznos alap TONKönyv hálózatépítőknek
ISBN 978-963-87528-0-2 fűzött : 2950,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2685472] MARC

ANSEL
UTF-8812 /2008.
Tóth Éva Mária
   Karrieriskola / Tóth Éva Mária. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 384 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9686-23-6 fűzött : 3950,- Ft
karrier - életvezetés - pályaválasztás - elektronikus dokumentum
658.353.5 *** 65.013 *** 613.865
[AN 2690221]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2008.
Vigh György Zsolt
   Amit a lakossági hitelekről tudni kell / Vigh György Zsolt. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 16.)
ISBN 978-963-9811-04-1 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - hitelügy - útmutató
336.77(439)(036)
[AN 2692119]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2008.
Vogel, Laurent
La santé des femmes au travail en Europe (magyar) (szemelv.)
   A nők munkahelyi egészségvédelme Európában : bevallatlan esélykülönbségek : válogatás / Laurent Vogel ; [... vál. és ford. Barreto Jozefa] ; [... kiad. MSZOSZ]. - [Budapest] : MSZOSZ, [2007]. - 136 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-135.
Fűzött
Európai Unió - munkaegészségügy - egészségvédelem - nő - esélyegyenlőtlenség
331.45(4-62) *** 613.6-055.2(4-62) *** 342.726-055.2(4-62)
[AN 2691144]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

815 /2008.
Brückner Gergely (1973-)
   Amit a nyugdíjrendszer negyedik pilléréről tudni kell / Brückner Gergely. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 19.)
ISBN 978-963-86905-9-3 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - öregségi biztosítás - megtakarítás - útmutató
369(439)(036) *** 330.567.25(439)
[AN 2692123]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2008.
   Őszidő : kiskunhalasi szociális otthon, 1957-2007 / [szerk. Gép Károlyné, Szakál Aurél] ; [közread. a] Kiskunhalasi Egyesített Szociális Intézmény. - Kiskunhalas : Kiskunhalasi Egyesített Szociális Intézm., 2007. - 62 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86601-8-3)
Egyesített Szociális Intézmény (Kiskunhalas)
Kiskunhalas - nyugdíjasotthon - szociális gondozás - 20. század - ezredforduló - memoár
364.442.046.6(439-2Kiskunhalas)(0:82-94)
[AN 2692757]
MARC

ANSEL
UTF-8817 /2008.
   A Pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 14 éve : 1993-2007 / [szerk. Csermely Tamás]. - Pécs : PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 2007. - 274, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2216-5 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Pécs - kórház - nőgyógyászat - szülészet - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Pécs)(091) *** 618
[AN 2690986]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

818 /2008.
Bodócs István (1910-1983)
   Neveltek és nevelők : Bodócs István tanár úr naplója az 1956-1957-es tanévről / [szerk. és jegyzetekkel ell. Szendrei Péter]. - Budapest : Szterga Bt., 2007. - 122 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3546-2 fűzött
Bodócs István (1910-1983)
Budapest. 10. kerület - Magyarország - pedagógus - helytörténet - 1956-os forradalom - Kádár-korszak - gimnázium - 20. század - napló
37(439)(092)Bodócs_I.(0:82-94) *** 943.9-2Bp."1956/1957"(0:82-94) *** 373.54(439-2Bp.X.)"195"(0:82-94)
[AN 2691986]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2008.
Csesznák Ildikó
   A tiszaújvárosi közművelődés krónikája / Csesznák Ildikó ; [közread. a] Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár. - Tiszaújváros : Derkovits Gy. Művel. Közp. és Vár. Kvt., 2007-. - 24 cm
Tiszaújváros - művelődési ház - kulturális élet
374.07(439-2Tiszaújváros) *** 316.7(439-2Tiszaújváros)"196/200"
[AN 2691408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A 40 éves Derkovits Gyula Művelődési Központ története. - 2007. - 511 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 503.
ISBN 978-963-87659-0-1 fűzött
Derkovits Gyula Művelődési Központ és Városi Könyvtár (Tiszaújváros)
Tiszaújváros - művelődési ház - kulturális élet - 20. század
374.07(439-2Tiszaújváros) *** 316.7(439-2Tiszaújváros)"196/200"
[AN 2691413] MARC

ANSEL
UTF-8820 /2008.
Czigány Magda (1935-)
   Kényszerű tanulmányúton : 1956-os magyar egyetemi hallgatók Nagy-Britanniában / Czigány Magda. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 184 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7052-58-3 fűzött : 1990,- Ft
Nagy-Britannia - egyetemi hallgató - magyarság - egyetem - 1956-os forradalom
378.18(410)(=945.11)"1956" *** 378.4(410)"1956"
[AN 2693386]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2008.
Fülöp Ernő
   Isten gyermekei : a Szent József Katolikus Általános Iskola 10 éve, 1997-2007 / ... szerzői Fülöp Ernő, Szilágyiné Kósa Erzsébet. - Kiskunhalas : Szt. József Katolikus Ált. Isk., 2007. - 102 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-2110-6 fűzött
Szent József Katolikus Általános Iskola (Kiskunhalas)
Kiskunhalas - általános iskola - egyházi iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Kiskunhalas)(058)
[AN 2692986]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2008.
   Így is lehet tanácsot adni! : a felhasználók hangja a pályatanácsadásban / [szerk. Fekete Éva, Jakabné Baján Ilona, Tordai Péter]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2007. - 34 p. ; 25 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 10.)
Kész. a 2007. máj. 10-11-én Ljubljanában megrendezett tematikus monitoring konferencia alapján
Fűzött
Európai Unió - szakképzés - pályaválasztás - konferenciakiadvány
377(4-62) *** 37.048 *** 061.3(497.12-2Ljubljana)
[AN 2691222]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2008.
   Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai : V. Kiss Árpád Emlékkonferencia : [Debrecen, 2007. szeptember 28-29.] : tartalmi összefoglalók / [szerk. Buda András, Kiss Endre] ; [kiad. a Kiss Árpád Archívum Könyvtára Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete]. - [Debrecen] : DE Neveléstud. Int., 2007. - 109 p. ; 24 cm
Fűzött
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2692420]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2008.
Juhász András (1948-)
   A 2007. évi emelt szintű fizika érettségi új kísérleti feladatai / Juhász András, Görbe László. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, [2007]. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges füzetek, ISSN 1788-2753 ; 4.)
ISBN 978-963-86576-7-1 fűzött
tantárgy - fizika - érettségi vizsga - példatár
371.27 *** 372.853(079.1)
[AN 2690792]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2008.
Kata János
   Korszerű elemző módszerek a szakképzésben / írta Kata János. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2007. - 336 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Korszerű módszerek a szakképzésben (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-61-6 fűzött : 3400,- Ft
szakképzés - mérnöki tudomány - felsőoktatás - módszertan
377(075.8) *** 371.3(075.8) *** 378 *** 62
[AN 2692360]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2008.
   Környezeti nevelési kalauz : segédlet környezeti nevelési előadások megszervezéséhez / [közread. az] Ökoszolgálat. - Budapest : Ökoszolgálat Alapítvány, 2006. - 79 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87427-0-4 fűzött
ISBN 963-87427-0-4
környezeti nevelés - tanári segédkönyv
372.850.4(072)
[AN 2690858]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2008.
   A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. - Budapest : OPKM, 1989-. - 21 cm
ISBN 963-7516-65-4 *
Magyarország - iskolai évkönyv - szakbibliográfia
373(439)(058)"185/194":016
[AN 173925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., 1850/1851 - 1948/1949 : Pécska - Segesvár / szerk. Gráberné Bősze Klára, Léces Károly ; összeáll. Gráberné Bősze Klára. - [2007]. - 340 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 22.)
ISBN 978-963-682-597-3 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - iskolai évkönyv - szakbibliográfia
373(439)(058)"185/194":016
[AN 2692196] MARC

ANSEL
UTF-8828 /2008.
Márkus Attila
   Számok, számolás, számolászavarok / Márkus Attila. - Budapest : Pro Die, cop. 2007. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 239-272.
ISBN 978-963-87348-5-3 kötött : 2990,- Ft
diszkalkulia - lélektan
371.322.9 *** 159.95
[AN 2692209]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2008.
Matus János (1940-)
   A Biztonsági Tanulmányok Tanszék és a Biztonság- és Védelempolitika szak megalapítása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen / [írták Matus János, Nagy László] ; [közread. a] Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonsági Tanulmányok Tanszék. - Budapest : ZMNE, 2007. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7060-30-4 fűzött
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Budapest). Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Társadalomtudományi Intézet. Biztonság- és Politikatudományi Tanszék
egyetem - tanszék - hadtudomány - biztonságpolitika
378.635.5(439-2Bp.).096 *** 355.02
[AN 2691714]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2008.
   Mezőgazdasági területen működő intézmények Leonardo projektjei / [szerk. Tóth Csenge, Tordai Péter]. - Budapest : Tempus Közalapítvány Leonardo Nemz. Iroda, 2006. - 27 p. : ill. ; 25 cm. - (Disszeminációs füzetek ; 5.)
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - szakközépiskola - felsőoktatás - mezőgazdaság - pályázat
373.6(439) *** 378(439) *** 63 *** 06.063(4-62)
[AN 2690847]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2008.
   Vendéglátás és idegenforgalom : vendéglátóipari és idegenforgalmi területen megvalósított Leonardo mobilitási projektek / [szerk. Tordai Péter]. - Budapest : Tempus Közalapítvány Leonardo Nemz. Iroda, 2006. - 34 p. : ill. ; 25 cm. - (Disszeminációs füzetek ; 1.)
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - szakközépiskola - felsőoktatás - idegenforgalom - vendéglátás - pályázat
373.6(439) *** 378(439) *** 640.4(439) *** 338.48(439) *** 06.063(4-62)
[AN 2690831]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2008.
Zalotay Erzsébet
   Mezővárostól iskolavárosig / Zalotay Erzsébet ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Hódmezővásárhely : Polgármesteri Hivatal, 2007. - 76 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86994-7-3 fűzött
Hódmezővásárhely - iskolatörténet - pedagógus-tanuló kapcsolat - 20. század - memoár
373(439-2Hódmezővásárhely)"19" *** 37.06(0:82-94)
[AN 2692627]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

833 /2008.
   1000 kérdés, 1000 válasz : kwíz játék mindenkinek / [szerk. Bóta Szilárd]. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2007. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-59-2 fűzött
vetélkedő
793.7
[AN 2691529]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2008.
Beke Mária
   Játék természetes anyagokkal / Beke Mária, Bubcsó Klári. - Budapest : Mérték, 2007. - 55 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7304-84-2 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 371.381
[AN 2696880]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2008.
   Bibó Kupa / [szerk. Mezei János]. - Kiskunhalas : [Bibó I. Gimn.], 2007. - 52 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Bibó István Gimnázium
ISBN 978-963-06-2062-8 fűzött
Magyarország - Kiskunhalas - kézilabda - sportesemény - diáksport - középfokú oktatási intézmény
796.322(439) *** 796.093.42(439-2Kiskunhalas) *** 373.5(439)
[AN 2692681]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2008.
Egri Ferenc (1958-)
   Czárán Gyula, a bihari természetjárás atyja = Czárán Gyula, părintele turismului bihorean / Egri Ferenc ; a Czárán Gyula Alapítvány és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség közös kiadványa. - Miskolc : Czárán Gy. Alapítvány : BAZ M. Természetjáró Szövetség, 2006. - 31, 13 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Összefoglalás örmény nyelven
ISBN 963-06-0108-7 fűzött
Czárán Gyula (1847-1906)
Bihar - Erdély - híres ember - természetjárás - 19. század - századforduló
796.5(498-35Bihar) *** 929(439.21)(092)Czárán_Gy.
[AN 2692995]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2008.
Fare e decorare candele (magyar)
   Gyertyák / [ford. Orosz Mária]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2007. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 978-963-7268-46-5 kötött : 1980,- Ft
gyertya - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 665.14
[AN 2690304]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2008.
Ferenczy Dénes
   A magyar horgászat kézikönyve / [szerző és fotók Ferenczy Dénes]. - [Budapest] : Fish Kvk., [2007], cop. 2003. - 240 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86085-8-1 fűzött
horgászat
799.1 *** 639.2.081.4(439)
[AN 2696865]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2008.
Hidvégi Béla
   Vadászként a csúcsokon / Hidvégi Béla ; [ill. ... Boros Zoltán]. - [Budapest] : Nimród Vadászújság [Szerk.] : Hidvégi B., 2006. - 2 db : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Közös tokban
ISBN 963-86764-5-0 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2690733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 245 p.
ISBN 963-86764-6-9
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2690734] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 182 p.
ISBN 963-86764-7-7
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2690736] MARC

ANSEL
UTF-8840 /2008.
Kamler, Kenneth
Doctor on Everest (magyar)
   Orvos az Everesten : sürgősségi ellátás a világ tetején : egyben személyes beszámoló az 1996-os tragédiáról / Kenneth Kamler ; Edmund Hilary előszavával ; [ford. Farkas Gábor]. - [Budapest] : Kelly, [2007]. - 245, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-39-6 kötött : 2680,- Ft
Kamler, Kenneth
Csomolungma - alpinizmus - memoár
796.52(235.243)(0:82-94)
[AN 2692081]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2008.
   Logikai egypercesek : trükkös feladványok / [szerk. Katona Renáta] ; [a grafikákat kész. Bikics Bogdán]. - Budapest : DFT-Hungária, 2007. - 100 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött : 987,- Ft (hibás ISBN 978-963-9691-59-9)
logikai fejtörő
793.73 *** 51-8
[AN 2692501]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2008.
Lundberg, Helene S.
Puttering with pony (magyar)
   Pony-művésztanoda / [Helene S. Lundberg, Jannica Almblad & Bettan Ryderheim] ; [ford. Csaba Emese]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 80 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9749-08-5 kötött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745
[AN 2691989]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2008.
Zoltán János (1921-)
   Gödöllő és a főúri vadászatok / Zoltán János. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], cop. 2007. - 117 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 978-963-86764-8-1 kötött
Magyarország - vadgazdálkodás - vadászat - hatóság - Horthy-korszak - történeti feldolgozás
799.2(439)"192/194" *** 639.1(439)"192/194" *** 061.14(439)(091)
[AN 2690676]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

844 /2008.
   Artinact / [szerk. Prosek Zoltán] ; [a tanulmány szerzője Hajdu István] ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, 2007. - 327 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Art in act (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2436-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 061.4(439-2Paks)
[AN 2692107]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2008.
Bajkay Éva, R. (1943-)
   Zichy Mihály / írta és összeáll. Bajkay Éva ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Galéria. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2007. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5607-9 kötött : 2900,- Ft
Zichy Mihály (1827-1906)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - életrajz
75(439)(092)Zichy_M.
[AN 2691614]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2008.
Beliczay Mária (1956-)
   Beliczay Mária szobrászművész. - [Szeged] : [Magánkiad.], [2007]. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Beliczay_M.
[AN 2690814]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2008.
   Berényi Ferenc : élete és munkássága, a festő vallomásai, nyilatkozatai és az egykorú műbírálatok tanúsága szerint : 1927. november 9 - 2004. augusztus 2. / [összeáll. Majtényi Zoltán]. - [Budapest] : [Berényi F.-né], 2007. - 128 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-963-06-3211-9 kötött
Berényi Ferenc (1927-2004)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Berényi_F.
[AN 2692737]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2008.
Borsos Mihály (1956-)
   Magyarország rejtett kincsei : historicum / Borsos Mihály fotográfiái ; Horváth György kísérőszövegével. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 151 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Vál. a 2001-ben "Historicum" címmel a Magyar Nemzeti Galériában bemutatott kiállítás anyagából
ISBN 978-963-09-5548-5 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - építészet - album
72(439)(084.12)
[AN 2691651]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2008.
Hapák József (1945-)
Debrecen, a cívisváros (angol)
   Debrecen : the cívis town / [phot.] József Hapák ; [text] György Módy, Botond Gáborjáni Szabó, János Mazsu ; [transl. by Jusztina Nagy Jánossy]. - Debrecen : Blende Bt., 2007, cop. 2003. - 199 p. : ill., színes ; 34 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-87213-7-2)
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Hapák_J. *** 908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 2696700]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2008.
Kállai Ernő (1890-1954)
   Összegyűjtött írások = Gesammelte Werke / Kállai Ernő ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : Argumentum : MTA Művtört. Kut. Int., 1999-. - 23 cm
ISBN 963-7381-65-1
képzőművészet - művészetesztétika
73/76(100) *** 7.01
[AN 375371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Schriften in deutscher Sprache, 1931-1937 / [hrsg. Monika Wucher, Csilla Markója und Árpád Tímár]. - 2006. - 243 p.
Bibliogr.: p. 233-237.
ISBN 963-7381-84-8 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - képzőművészet - művészetesztétika - 20. század
73/76(439) *** 73/76(100) *** 7.01
[AN 2692421] MARC

ANSEL
UTF-8851 /2008.
   Kortárs Szeged 2007 : képzőművészeti kiállítás / [... kurátora Nátyi Róbert] ; [rend., kiad. a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht.]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht., [2007]. - 44 p. : ill., színes ; 27 cm
Fűzött : 800,- Ft
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2690820]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2008.
Nagy Molnár Miklós (1959-)
   Népi kerámia a Nagykunságban / Nagy Molnár Miklós ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2007. - 215 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-152. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87193-4-8 kötött
Nagykunság - népi kerámia - magyar néprajz
738.031.4(=945.11)(439Nagykunság) *** 39(=945.11)(439Nagykunság)
[AN 2692187]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2008.
Péter Vladimir (1947-)
   The book of Péter Vladimir = Péter Vladimir könyve. - [Budapest] : Terc, cop. 2007. - 175 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9535-57-2 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - szobrász - ötvösség - 20. század - 21. század
73(439)(092)Péter_V.
[AN 2690397]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2008.
Romváry Ferenc (1934-)
   Zsolnay / Romváry Ferenc. - Debrecen : TKK, [2007]. - 96 p. : ill., főként színes ; 34 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-596-564-9 kötött
Zsolnay család
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Magyarország - kerámiaművészet - porcelán - gyártörténet - családtörténet - album
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 929.52(439)Zsolnay
[AN 2692842]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2008.
   A tér : kritikai antológia / [vál. és a bev. tanulmányt írta] Moravánszky Ákos ; [ford. és a szerzőket bemutató szövegeket írta] M. Gyöngy Katalin. - Budapest : Terc, cop. 2007. - 271 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészetelmélet a 20. században, ISSN 1788-1471)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9535-59-6 fűzött : 2800,- Ft
építészet - művészetelmélet
72.01
[AN 2690648]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2008.
Thaler Tamás (1961-)
   Középkori templomaink : barangolás a Börzsönytől a Zemplénig / Thaler Tamás, Kerny Terézia ; [fotók Thaler Tamás, Csépe Attila, Thaler György]. - [Budapest] : Anno, 2007. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [96.]
ISBN 978-963-375-499-3 kötött
Észak-Magyarország - Gömör (vármegye) - templom - fényképalbum
726.54(439.13)(084.12) *** 726.54(439.22Gömör)(084.12)
[AN 2693108]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2008.
Vida Péter
   Várak : [Magyarország védőbástyái] : [hősies helytállás, végvári élet, kulturális örökség] / Vida Péter ; fényképek Zsoldos István ... - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 126, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-679-629-7 kötött
Magyarország - vár - album
728.81(439)(084.1)
[AN 2692569]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2008.
Zichy Mihály (1827-1906)
   Zichy / a bev. tanulmányt írta és a képeket vál. Gellér Katalin. - Budapest : Corvina, 2007. - 44 p., [66] t. : ill., részben színes ; 33 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5673-1 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - festőművész - grafikus - 19. század - századforduló
75(439)(092)Zichy_M. *** 741(439)(092)Zichy_M.
[AN 2690202]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

859 /2008.
Schmalhausen, Lina (1864-1928)
Liszts letzte Lebenstage (magyar)
   Liszt Ferenc utolsó napjai : növendéke, Lina Schmalhausen kiadatlan naplója alapján / bev., jegyzetekkel ell. és szerk. Alan Walker ; [ford. Fejérvári Boldizsár]. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 227 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-963-530-796-8 kötött : 3000,- Ft
Schmalhausen, Lina (1864-1928)
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - napló - történelmi forrás
78.071.1(439)(092)Liszt_F.(093)
[AN 2693012]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2008.
Szalóczy Péter (1936-)
   Elfeledett zeneszerzők / Szalóczy Péter. - Budapest : Typotex, 2007. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
ISBN 978-963-9664-68-5 fűzött : 2500,- Ft
zeneszerző - 18. század - 19. század - 20. század - életrajz
78.071.1(100)"17/19"(092)
[AN 2692753]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

861 /2008.
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Laterna magica (magyar)
   Laterna magica / Ingmar Bergman ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1988. - 478 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8530-3 kötött : 2900,- Ft
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Svédország - filmrendező - 20. század - svéd irodalom - memoár
791.43.071.1(485)(092)Bergman,_I.(0:82-94) *** 839.7-94=945.11
[AN 2696895]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2008.
Piroch Gábor (1953-)
   Kaszkadőrnek születtem / Piroch Gábor. - Budapest : Szerző, 2007. - 343 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3909-5 kötött : 4990,- Ft
Piroch Gábor (1953-)
Magyarország - kaszkadőr - 20. század - 21. század - memoár
791.44.071(439)(092)Piroch_G.(0:82-94)
[AN 2690621]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2008.
Szentirmai László (1950-)
   Báron László / Szentirmai László. - Sárospatak : Sárospataki Népfőiskolai Egyes., 2007. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bábjátékos portrékötetek ; 1.)
ISBN 978-963-06-3837-1 fűzött : 1475,- Ft : 6 EUR
Báron László (1931-)
Magyarország - előadóművész - 20. század - bábjáték
792.97(439)(092)Báron_L.
[AN 2692863]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

864 /2008.
Balázs Géza (1959-)
   Szövegantropológia : szövegek többirányú megközelítése / Balázs Géza ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Főiskola, Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ. - Szombathely : BDF ; Budapest : Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Közp., 2007. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 978-963-06-1783-3 fűzött
magyar nyelv - szövegtan - antropológiai nyelvészet
801.73 *** 800.1 *** 809.451.1-73
[AN 2693341]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2008.
Baski Imre (1951-)
   Csagircsa : török és magyar névtani tanulmányok, 1981-2006 / Baski Imre ; [kiad. a Kunszövetség]. - Karcag : Kunszövetség, 2007. - 320 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-310.
ISBN 978-963-06-3820-3 kötött
nyelvészet - magyar nyelv - névtan - kunok - turkológia
809.434.6-313.1 *** 801.313 *** 809.451.1-313.1 *** 809.43
[AN 2692199]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2008.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, [2004]-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2583019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/2.], Arbeitsbuch 3. - cop. 2007. - 164 p. : ill.
ISBN 978-963-9572-50-8 fűzött
ISBN 963-9572-50-0
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 2690868] MARC

ANSEL
UTF-8867 /2008.
Forgács Erzsébet (1960-)
   Kontrastive Sprachbetrachtung / Erzsébet Forgács. - [Szeged] : Klebelsberg K. Egy. K., cop. 2007. - 380 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86996-4-0 fűzött
német nyelv - nyelvészet - frazeológia
803.0-318 *** 801.318
[AN 2690481]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2008.
Kabán Annamária (1953-)
   Lét és nyelv : tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvhasználat történetéből / Kabán Annamária. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 134 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-43-5 fűzött
Erdély - nyelvtörténet - magyar nyelv
809.451.1(091)(498.4) *** 809.451.1(091)(439.21)
[AN 2690262]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2008.
Kicsi Sándor András (1957-)
   Szószemantika / Kicsi Sándor András. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 124 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 73.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7094-76-7 fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-7094-76-7)
szemantika - szókincs
801.3 *** 801.541.2
[AN 2692545]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2008.
Marton Veronika
   I. András király korabeli imák : az első magyar nyelvemlék / Marton Veronika. - Győr : Matrona, 2006. - 215, [11] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 978-963-06-1544-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - 11. század - nyelvemlék
809.451.1-8"10"(089.3)
[AN 2691016]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2008.
   Műhelytanulmányok a nyelvművelésről / szerk. Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó. - Dunaszerdahely : Gramma Nyelvi Iroda ; Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 297 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 71.)
A 2003-ban Paláston, ill. 2005-ben Budapesten megtartott I. és II. Alkalmazott Nyelvészeti Műhelytalálkozó szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7094-75-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés - konferenciakiadvány
809.451.1-06 *** 061.3(437.6-2Palást) *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2692539]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2008.
Nagyné Stramszky Katalin
   My first English book : tanári kézikönyv / Nagyné Stramszky Katalin, Sallai Csilla. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 52 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-465-098-0 fűzött
angol nyelv - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11
[AN 2690389]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2008.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Társalgás, szituációk, képleírások : feladatok az alapfokú "A" típusú angol nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, [2007], cop. 1993. - 159 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Társalgási szituációk, képleírások az angol nyelvvizsgákra
ISBN 978-963-9092-92-1 fűzött : 1995,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2696720]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2008.
Olaszy Gábor (1943-)
   Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben / Olaszy Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 265 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 72.)
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-7094-77-4 kötött : 2400,- Ft
artikulációs fonetika - beszédhang - magyar nyelv
809.451.1-442 *** 801.462
[AN 2692542]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2008.
Seligson, Paul
Prepositions (magyar)
   Elöljárószók / Paul Seligson. Vonzatos igék / Jeremy Harrison ; [ford. és adapt. Bárány Ferenc] ; [ill. Martin Fish]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007, cop. 2001. - 64, 64 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvtandem, ISSN 1419-4066)
Egys. cím: Prepositions. Phrasal verbs
ISBN 978-963-05-7781-6 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-282(078)=945.11 *** 802.0-561.834(078)=945.11
[AN 2696786]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2008.
Sominé Hrebik Olga
   Deutsch international 3 : felmérő füzet / [szerző Sominé Hrebik Olga]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 58 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9489-71-4 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2690779]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2008.
   Studio d A2 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch / von Hermann Funk [et al.]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 288 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-9624-82-5 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 2690751]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2008.
Tolnai László
   Ősi neveink - aranykincseink : neveink világa / Tolnai László ; [... Lázár Imola rajz.]. - Budapest : Allprint, cop. 2007. - 523 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 518-519.
ISBN 978-963-9575-17-2 fűzött
ISBN 963-9575-17-8
magyar nyelv - magyarságkutatás - személynév - utónévkönyv
809.451.1-313.1 *** 930.8(=945.11)
[AN 2692609]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2008.
Vujovits Inessza (1932-)
   Èto nado znatʹ : orosz nyelvtani feladatgyűjtemény / Vujovits Inessza, Dancz Péter ; [a rajzokat kész. Szűcs Édua]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 190 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-3367-3 fűzött
orosz nyelv - nyelvtan - példatár
808.2-5(076)=945.11
[AN 2690782]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2008.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 1 : munkafüzet / [szerzők Jürgen Weigmann, Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [ford. Kászony Rózsa, Müller József, Gyuris Annett] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 160 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9489-47-9 * fűzött (hibás ISBN 979-963-9489-47-8)
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2690760]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2008.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 3 : munkafüzet / [szerző Jürgen Weigmann] ; [a magyar változatot kész. Sominé Hrebik Olga] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 134 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9489-70-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2690771]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2008.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 3 : tankönyv / [szerzők Jürgen Weigmann, Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [a magyar változatot kész. Müller József] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 134 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9489-69-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2690767]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

883 /2008.
   Aranykor - Árkádia : jelentés és irodalmi hagyományozódás / szerk. Kroó Katalin és Ferenczi Attila. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 302 p. ; 23 cm. - (Párbeszéd-kötetek, ISSN 1787-0585 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-016-4 fűzött : 2500,- Ft
klasszikus (görög-latin) irodalom története - világirodalom története - irodalmi hatás - eszménykép - görög-római mitológia
87(091) *** 82(091) *** 82.091 *** 292
[AN 2690651]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2008.
Fühmann, Franz (1922-1984)
   Műfordítói műhelylevelek, 1961-1984 = Briefe aus der Werkstatt des Nachdichters, 1961-1984 / Franz Fühmann ; közzéteszi a levelek címzettje Kárpáti Pál. - Leipzig : Engelsdorfer ; Budapest : Argumentum, 2007. - 211 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-446-441-9 kötött
ISBN 978-3-86703-385-5
Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - író - 20. század - levelezés
830(092)Fühmann,_F.(047.53) *** 894.511(092)Kárpáti_P.(047.53)
[AN 2693372]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2008.
Gesing, Fritz (1945-)
Kreativ schreiben (magyar)
   Kreatív írás : mesterfogások íróknak / Fritz Gesing ; [ford. Szalma Julianna]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2007. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-201.
ISBN 978-963-9493-37-7 kötött : 3150,- Ft
írás - alkotó munka - szellemi munka
82.081 *** 001.81
[AN 2691621]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2008.
Kelemen János (1943-)
   Eco visszhang : Kelemen János tanulmányai Umberto Ecóról. - [Csömör] : Tudástársadalom Alapítvány, cop. 2007. - 215 p. ; 17 cm. - (Világosság könyvek, ISSN 1786-3465 ; 3.)
Magyar és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87429-1-9 kötött : 1450,- Ft
Eco, Umberto (1932-)
Olaszország - író - 20. század - 21. század
850(092)Eco,_U.
[AN 2692725]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

887 /2008.
Bessenyei György (1747-1811)
   Programírások, vitairatok, elmélkedések : 1772-1790 / Bessenyei György ; sajtó alá rend. Bíró Ferenc. - Budapest : Argumentum : Akad. K., 2007. - 505 p. ; 21 cm. - (Bessenyei György összes művei)
ISBN 978-963-446-437-2 kötött
Magyarország - magyar irodalom - író - 18. század - 19. század - válogatott művek
894.511(092)Bessenyei_Gy. *** 894.511-821
[AN 2692504]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2008.
Csetri Lajos (1928-2001)
   Amathus : válogatott tanulmányok / Csetri Lajos ; [... összeáll. Szajbély Mihály, Zentai Mária]. - [Budapest] : L'Harmattan : MIT, cop. 2007. - 2 db ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
ISBN 978-963-236-003-4
magyar irodalom története - nyelvújítás - 18. század - 19. század - irodalomelmélet - műelemzés
894.511(091)"17/18" *** 82.01
[AN 2665155]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 308 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-013-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - eszmetörténet - 18. század - 19. század
894.511(091)"17/18" *** 32.001(439)
[AN 2690715] MARC

ANSEL
UTF-8889 /2008.
Knapp Éva (1956-)
   "Judit képit én viseltem" : kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok / Knapp Éva. - Budapest : Argumentum, 2007. - 192 p. : ill. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 162.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-432-7 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - újkori latin irodalom története - iskolai színjátszás - színháztörténet - jezsuiták - pálosok - 17. század - 18. század - iskoladráma
894.511(091)-254.2"16/17" *** 871-254.2(439)(091) *** 371.383.3(439)"16/17" *** 271.791(439) *** 271.5(439)
[AN 2692483]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2008.
Latzkovits Miklós (1963-)
   A drámaírás gyakorlata a 16-17. századi Magyarországon / Latzkovits Miklós. - Budapest : Argumentum, 2007. - 175 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 161.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-443-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - 16. század - 17. század - dráma
894.511(091)-2"15/16" *** 82.01-2(091)(439)"15/16"
[AN 2692479]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2008.
Marx József (1942-)
   Hernádi Gyula és a film : életrajzi esszé / Marx József. - Budapest : Kortárs, 2007. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Kortárs film, ISSN 1789-2333)
Bibliogr.: p. 278-286.
ISBN 978-963-9593-61-9 fűzött : 2500,- Ft
Hernádi Gyula (1926-2005)
Magyarország - író - filmművészet - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Hernádi_Gy. *** 791.43(439)"19/200"
[AN 2690597]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2008.
Vasy Géza (1942-)
   Tíz kortárs költő / Vasy Géza. - Miskolc : Felsőmagyarország K. ; Szolnok : Szépírás K., 2007. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-52-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - költészet - kritika - ezredforduló
894.511(091)-14"199/200"
[AN 2690175]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2008.
Vida Lajos (1941-)
   Szép Ernő-könyv : Szép Ernő élet- és pályarajza / Vida Lajos. - Debrecen : Csokonai, 2007. - 290 p. : ill. ; 25 cm
Szép Ernő élet- és pályarajza (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 266-270.
ISBN 978-963-260-221-9 kötött : 1480,- Ft
Szép Ernő (1884-1953)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - életrajz
894.511(092)Szép_E.
[AN 2692258]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2008.
Völgyesi Orsolya
   Egy siker kudarca : Kuthy Lajos pályafutása / Völgyesi Orsolya. - Budapest : Argumentum, 2007. - 236 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 163.)
Bibliogr.: p. 206-217.
ISBN 978-963-446-436-5 fűzött : 1800,- Ft
Kuthy Lajos (1813-1864)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Kuthy_L.
[AN 2692489]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

895 /2008.
Accovis, Maviangela
100 witcheries to keeping secrets (magyar)
   Hogyan tartsunk titkot? / [eredeti szöveg Maviangela Accovis, Federico Taddia] ; [ill. Simona Marzorati] ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 96 p. : ill. ; 18 cm. - (W.i.t.c.h. Válogatott bosziságok)
ISBN 978-963-628-576-0 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 2692503]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2008.
Adam, Gabi
Dem Doppelgänger auf der Spur (magyar)
   Diablo hasonmása / Gabi Adam ; [ford. Gordos Judit]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-04-7 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2691804]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2008.
Adam, Gabi
Diabolo, Lebensretter auf vier Hufen (magyar)
   Diablo, a hős / Gabi Adam. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 153 p. ; 22 cm
Kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2691880]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2008.
Adam, Gabi
Held der Nacht (magyar)
   Diablo a viharban / Gabi Adam. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 963-87296-0-0 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2691839]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2008.
Adam, Gabi
Letze Chance für Golden Star (magyar)
   Csillag születik / Gabi Adam. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-01-6 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2691830]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2008.
Adam, Gabi
Neue Heimat für Diablo (magyar)
   Diablo új otthona : regény ifjú lórajongóknak / Gabi Adam. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 154 p. ; 22 cm
Kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2691890]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2008.
Aiken, Joan (1924-2004)
Jane Fairfax (magyar)
   Jane Fairfax : Jane Austen Emma című regénye másik hősnőjének titkos története / Joan Aiken ; [ford. Mohácsi Enikő]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-52-3 kötött : 2700,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2693294]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2008.
Aiken, Joan (1924-2004)
Mansfield revisited (magyar)
   Visszatérés a mansfieldi kastélyba : [Jane Austen A mansfieldi kastély című regényének folytatása] / Joan Aiken ; [ford. Kiss Marianne]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-53-0 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2692047]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2008.
Anderson, Catherine
Cherish (magyar)
   Dédelgetés / Catherine Anderson ; [ford. Németh Anikó]. - Budapest : General Press, [2007]. - 365 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-003-0 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2690625]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2008.
   Antologia do moderno conto brasileiro = A modern brazil elbeszélés : antológia / vál., bev., írói kiséletrajzok José Augusto Lindgren Alves ; [... szerk. Pál Ferenc, ... Pál Dániel Levente]. - Budapest : Prae.hu, 2007. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3020-7 fűzött : 2990,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - író - 20. század - elbeszélés - antológia - kétnyelvű dokumentum
869.0-32.02(082)(81)=945.11 *** 869.0(81)(092)
[AN 2690679]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2008.
Archer, Jeffrey
Cat o'nine tales (magyar)
   A vörös király / Jeffrey Archer ; [ford. Holbok Zoltán]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - 258, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-005-4 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2692174]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2008.
Ayres, Jane
Transitions (magyar)
   Változások / Jane Ayres. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 963-87068-8-0 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2692040]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2008.
Bailey, Helen
Topaz in the limelight (magyar)
   Topaz rivaldafényben / Helen Bailey ; Bill Dare rajz. - Pécs : Alexandra, 2007. - 140 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-495-0 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692686]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2008.
Bailey, Helen
Topaz steals the show (magyar)
   Topaz színre lép / Helen Bailey ; Bill Dare rajz. - Pécs : Alexandra, 2007. - 130 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-338-0 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692688]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2008.
Bailey, Helen
Topaz takes a break (magyar)
   Topaz nyaralni megy / Helen Bailey ; Bill Dare rajz. - Pécs : Alexandra, 2007. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-496-7 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692682]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2008.
Black, Campbell
Raiders of the lost ark (magyar)
   Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói / Campbell Black ; [ford. Schéry András]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 199, [2] p. ; 20 cm. - (Indiana Jones-sorozat)
ISBN 978-963-9690-85-1 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2693304]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Die Knickerbocker-Bande (magyar)
   Térdnadrágos detektívek klubja / Thomas Brezina. - Pápa : Deák, [2005]-. - ill. ; 18 cm
Ill. Birck, Jan
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2601010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Szellemek a kollégiumban / [ford. Havas Zsuzsanna]. - [2007]. - 164 p.
ISBN 978-963-9420-66-3 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2692751] MARC

ANSEL
UTF-8912 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Pssst! Unser Geheimnis (magyar)
   Pssszt! A mi titkunk / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2003]-. - ill. ; 21 cm
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 1047819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. r., Zongoranyúzó. - [2007]. - 123 p.
ISBN 978-963-9420-68-7 kötött : 1750,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2692762] MARC

ANSEL
UTF-8913 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Viharos karácsony. - cop. 2007. - 167 p.
ISBN 978-963-9628-27-4 kötött : 2980,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2692765] MARC

ANSEL
UTF-8914 /2008.
Brodrick, William
The six lamentation (magyar)
   Büntetlenül / William Brodrick. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 477 p. ; 22 cm
Ford. Szűr-Szabó Katalin
ISBN 978-963-9765-23-8 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2690507]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2008.
Brooke, Lauren
   Heartland : [a szeretet varázsereje] / Lauren Brooke. - [Budapest] : PonyClub, 2006-. - 19 cm
Fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692243]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Hazatérés. - 2006. - 124 p.
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692255] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A vihar után. - 2006. - 127 p.
ISBN 963-87068-0-5
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692261] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Szabadulás / [ford. Csaba Emese]. - 2006. - 128 p.
ISBN 963-87188-3-8
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692265] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Új esély / [ford. Csaba Emese]. - 2007. - 128 p.
ISBN 978-963-9749-02-3
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692283] MARC

ANSEL
UTF-8916 /2008.
Bujold, Lois McMaster (1949-)
Barrayar (magyar)
   Barrayar / Lois McMaster Bujold ; [ford. Nemes István]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 324 p. ; 20 cm
Vorkosigan-saga (keretcím)
ISBN 978-963-9690-57-8 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2692004]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2008.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Factotum (magyar)
   Tótumfaktum / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-74-4 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2692468]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2008.
Campbell, Joanna
A horse called Wonder (magyar)
   A ló, akit Csodának hívnak / Joanna Campbell. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 147 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 963-87068-3-X kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2692385]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2008.
Campbell, Joanna
Wonder's first race (magyar)
   Csoda első versenye / Joanna Campbell ; [ford. Gordos Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. ; 22 cm. - (Telivér)
ISBN 963-87296-2-7
ISBN 978-963-87296-2-0 * kötött (hibás ISBN 978-963-87296-3-7)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2692572]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2008.
Campbell, Joanna
Wonder's promise (magyar)
   Van még remény? / Joanna Campbell. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 150 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 963-87068-9-9 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2692376]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2008.
Campbell, Joanna
Wonder's victory (magyar)
   Csoda győzelme / Joanna Campbell ; [ford. Gordos Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9749-03-0 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2692382]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2008.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
   Regény, nagybőgővel : elbeszélések, 1885-1886 / Anton Pavlovics Csehov ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet et al.] ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Goretity József]. - Budapest : Osiris, 2007. - 864 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-389-933-5 kötött : 5500,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2691444]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2008.
Clavell, James (1924-1994)
Tai-pan (magyar)
   A Tajpan / James Clavell ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Szeged : Aranytoll, 2007. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-57-0 kötött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2697281]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 329 p.
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2697283] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 440 p.
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2697284] MARC

ANSEL
UTF-8924 /2008.
Coleman, Loren L.
Flashpoint (magyar)
   Gyulladáspont / Loren L. Coleman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2007. - 313 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 978-963-8428-51-6 fűzött : 2390,- Ft
ISBN 963-8428-51-1 * (hibás ISBN 963-8428-51-6)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2690568]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2008.
Collins, Jackie
Drop dead beautiful (magyar)
   Halálos szépség : Lucky visszatér / Jackie Collins ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : JLX K., cop. 2007. - 376 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-305-256-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2691983]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2008.
Connelly, Michael (1956-)
The narrows (magyar)
   Halálszoros / Michael Connelly ; [ford. Zalai-Vincze Mariann]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 311 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-427-1 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2692597]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2008.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's prey (magyar)
   Sharpe zsákmánya : Richard Sharpe és Koppenhága ostroma, 1807 / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 345 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-050-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2693087]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2008.
Cussler, Clive
Treasure of Khan (magyar)
   A kán kincse / Clive Cussler ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 335 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-679-668-6 kötött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2693159]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2008.
Doherty, Paul C.
Murder imperial (magyar)
   Gyilkosság a császári palotában : politika és intrika az ókori Rómában / Paul Doherty ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 248 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-059-2 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2693066]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2008.
Doherty, Paul C.
The poisoner of Ptah (magyar)
   Ptah méregkeverője : az ókori Egyiptomban játszódó történet nagyra törő tervekről, politikáról és gyilkosságokról / Paul Doherty ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 282 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-060-8 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2693058]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2008.
Dorsey, Angela
Abandoned (magyar)
   Egyedül / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 154 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-87188-0-3 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2692393]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2008.
Dorsey, Angela
Condor mountain (magyar)
   Keselyűk földjén / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 154 p. : ill. ; 22 cm. - (Őrangyal)
ISBN 963-87068-6-4 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2692404]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2008.
Dorsey, Angela
Mystic tide (magyar)
   Gyerekrablók fogságában / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Őrangyal)
ISBN 978-963-9749-06-1 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2692567]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2008.
Dorsey, Angela
Swift current (magyar)
   A betolakodó / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 154 p. : ill. ; 22 cm. - (Őrangyal)
ISBN 963-87296-1-9 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2692416]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2008.
Falcones, Ildefonso (1959-)
La catedral del mar (magyar)
   A tenger katedrálisa / Ildefonso Falcones ; [ford. Cserháti Éva]. - [Budapest] : Kiss József Kvk., [2007]. - 487 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87378-4-7 kötött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - történelmi regény
860-311.6=945.11
[AN 2690500]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2008.
Fante, John
Ask the dust (magyar)
   Kérdezd az út porát / John Fante ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-92-8 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2692471]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2008.
Folsom, Allan (1941-)
The Machiavelli covenant (magyar)
   A Machiavelli-szövetség / Allan Folsom ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2007]. - 511 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-80-7 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2692490]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2008.
Fraser, George MacDonald (1925-)
Flashman (magyar)
   Flashman : 1839-42 / George MacDonald Fraser. - Budapest : Konkrét Kv., 2007. - 405 p. : ill. ; 21 cm. - (A Flashman iratok ; 1.)
Ford. Farkas Ákos
ISBN 978-963-7424-28-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2692056]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2008.
Friedman, Michael Jan
Original sin (magyar)
   Eredendő bűn : [a Feltámad a halál folytatása] / Michael Jan Friedman ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 253 p. ; 20 cm
Aliens (keretcím)
ISBN 978-963-497-158-0 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2692041]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2008.
Friedrich, Joachim
Circus Barone und der Fluch des Papageis (magyar)
   Cirkusz Baroni és a papagáj átka / Joachim Friedrich ; Edda Skibbe rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., cop. 2006. - 198 p. : ill. ; 21 cm. - (Amanda X)
Ford. Bucsi Gabriella
ISBN 963-9628-18-2 kötött : 1350,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2692616]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2008.
Fulghum, Robert (1937-)
What on earth have I done? (magyar)
   Mi a csuda? : történetek és írások / Robert Rulghum[!Fulghum] ; [ford. Vizi Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 202 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7448-83-6 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - karcolat
820-43(73)=945.11
[AN 2692466]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2008.
Gaiman, Neil (1960-)
Stardust (magyar)
   Csillagpor / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-78-4 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2691998]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2008.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn
Wives and daughters (magyar)
   Édesek és mostohák / Elizabeth Gaskell ; [ford. Leyrer Ginda]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 681 p. ; 21 cm. - (Elizabeth Gaskell művei)
ISBN 978-963-9690-41-7 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2691554]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2008.
Gerritsen, Tess
   Fehér akták / Tess Gerritsen ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 479 p. ; 19 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantikus krimi, ISSN 1789-4220)
Tart.: Hamis játék ; Kés alatt. - Egys. cím: Whistleblower ; Under the knife
ISBN 978-963-537-723-7 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2690743]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2008.
Gilbert, Guy (1935-)
Et si je me confessais (magyar)
   Egy bőrdzsekis pap vallomásai / Guy Gilbert ; [ford. Nagy Zsolt Péter]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9674-47-9 fűzött
Gilbert, Guy (1935-)
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 2692308]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2008.
Golding, William (1911-1993)
The pyramid (magyar)
   A piramis / William Golding ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1970. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8403-0 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2696887]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2008.
Goscinny, René (1926-1977)
Histoires inédites du petit Nicolas (magyar)
   A kis Nicolas kiadatlan kalandjai / René Goscinny és Jean-Jacques Sempé ; ford. Bognár Róbert. - Utánny. - Budapest : Sík K., 2007, cop. 2005. - 636 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9270-18-3 kötött : 3700,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom
840-93=945.11
[AN 2699528]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2008.
Graves, Lindsay
To catch a husband (magyar)
   Hogyan fogjunk férjet? / Lindsay Graves ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2007. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-01-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2691987]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2008.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm-mesék kincsestára / [Szendrei Tibor rajz.]. - [Nyíregyháza] : "Pro Team" Kht., 2007. - 126, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87691-2-1 kötött
gyermekirodalom - német irodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2692714]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2008.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   A kék fényű lámpás / Grimm ; [Szendrei Tibor rajz.]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-679-662-4 kötött
gyermekirodalom - német irodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2692663]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2008.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
A caress of twilight (magyar)
   Az alkony ölelése / Laurell K. Hamilton ; [ford. Hodász Eszter]. - [Budapest] : Agave Kv., 2007. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-82-1 fűzött : 2580,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2692010]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2008.
Harrison, Lisi
The Clique (magyar)
   Klikk / Lisi Harrison ; [ford. Szeredás Lőrinc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-81-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2691421]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2008.
Hirsi Ali, Ayaan (1969-)
De zoontjesfabriek (magyar)
   Az engedetlen / Ayaan Hirsi Ali. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 316 p. ; 20 cm
Ford. Mihancsik Zsófia
ISBN 978-963-9752-67-2 fűzött : 2999,- Ft
Hirsi Ali, Ayaan (1969-)
holland irodalom - memoár
839.31-94=945.11
[AN 2691432]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2008.
Holt, Victoria (1906-1993)
The lady in the Tower (magyar)
   A Tower asszonya / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2007. - 482, [3] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-321-6 fűzött : 1499,- Ft
Anna (Anglia: királyné) (1507-1536)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2692172]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2008.
Horowitz, Anthony
Snakehead (magyar)
   Kígyófej / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2007. - 239 p. ; 22 cm. - (Tini krimik)
ISBN 978-963-9715-49-3 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2692128]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2008.
Hughes, Jenny
Legend of the island horse (magyar)
   A sziget lovának legendája / Jenny Hughes ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87296-7-5 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2692366]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2008.
Hughes, Jenny
Mystery at Black Horse farm (magyar)
   Rejtély a Fekete Ló farmon / Jenny Hughes ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 126 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2692035]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2008.
Jones, Eleanor
Fears and phantoms (magyar)
   Lány a múltból / Eleanor Jones ; [ford. Gordos Judit] ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 153 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87296-3-7 kötött
ISBN 963-87296-3-5
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692350]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2008.
Kahn, James
Indiana Jones and the Temple of Doom (magyar)
   Indiana Jones és a Végzet Temploma / James Kahn ; [ford. Trethon Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 194, [3] p. ; 20 cm. - (Indiana Jones-sorozat)
ISBN 978-963-9690-86-8 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2693308]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2008.
Kästner, Erich (1899-1974)
Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und Abenteuer zu Wasser und zu Lande (magyar)
   Münchhausen báró csodálatos utazásai és kalandjai szárazon és vízen ; Az elmés Don Quijote lovag élete és tettei ; Gulliver utazásai / Erich Kästner mesél ; [ford. Rónaszegi Éva] ; [illusztrációk Walter Trier és Horst Lemke]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 145 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Egys. cím: Des Freiherrn von Münchhausen wunderbare Reisen und Abenteuer zu Wasser und zu Lande ; Leben und Taten des scharfsinnigen Ritters Don Quichotte ; Gullivers Reisen. - Münchhausen, Don Quijote, Gulliver (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-539-611-5 kötött : 1800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2693210]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2008.
Kavanagh, Pamela
Hoofbeats on the wind (magyar)
   Lódobogás a szélben / Pamela Kavanagh ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87068-2-1 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692341]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2008.
Kluun, Ray (1964-)
Komt een vrouw bij de dokter (magyar)
   Ne vedd el az életem! / Ray Kluun ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 357 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9644-63-2 kötött
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2693360]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2008.
Kristof, Agota (1935-)
   Mindegy : novellák és színművek / Agota Kristof ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7448-90-4 kötött : 2600,- Ft
svájci irodalom - francia nyelvű irodalom - dráma - elbeszélés
840-2(494)=945.11 *** 840-32(494)=945.11
[AN 2692476]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2008.
Laurie, Hugh (1959-)
The gun seller (magyar)
   A balek / Hugh Laurie ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kelly, [2007]. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-35-8 fűzött : 2580,- Ft (hibás ISBN 978-963-9667-38-8)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2691428]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2008.
Leon, Donna (1942-)
Death at la Fenice (magyar)
   Méregpohár az operában / Donna Leon. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 309 p. ; 20 cm
Ford. Tandori Dezső
ISBN 978-963-9765-13-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2692729]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2008.
Leon, Donna (1942-)
Through a glass darkly (magyar)
   Bíbornál is sötétebb / Donna Leon. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 267 p. ; 20 cm
Ford. Borbás Mária
ISBN 978-963-9765-11-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2692700]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2008.
Lewycka, Marina (1946-)
A short history of tractors in Ukrainian (magyar)
   Rövid traktortörténet ukránul / Marina Lewycka. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 356 p. ; 20 cm
Ford. Szabó B. Réka
ISBN 978-963-9765-22-1 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2690587]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2008.
Lindsay, Jeff (1952-)
Darkly dreaming Dexter (magyar)
   Dexter dühös démonai / Jeff Lindsay ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-85-2 fűzött : 2580,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2691542]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2008.
Liss, David
The coffee trader (magyar)
   Egy kufár bosszúja : [Amszterdam XVIII. század.] / David Liss ; [ford. Ördögh Bálint]. - Budapest : Kelly, [2006]. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 963-9667-13-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2690096]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2008.
Luceno, James (1947-)
The rise of Darth Vader (magyar)
   Star wars : sötét nagyúr / James Luceno ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 369 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-157-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2692032]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2008.
Macomber, Debbie
Between friends (magyar)
   Színe-fonákja / Debbie Macomber ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 349 p. ; 19 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-781-7 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2690238]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2008.
Macomber, Debbie
Changing habits (magyar)
   Kereszteződések / Debbie Macomber ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 397 p. ; 19 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-748-0 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2690245]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2008.
Macomber, Debbie
A good yarn (magyar)
   Színes szálak / Debbie Macomber ; [... ford. Oravecz Elvira]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 365 p. ; 19 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-757-2 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2690224]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2008.
Macomber, Debbie
The shop on Blossom street (magyar)
   Álomszövők / Debbie Macomber ; [... ford. Borostyán Csilla és Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 365 p. ; 19 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-756-5 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2690234]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2008.
   Macsók könyve : férfias játékok / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Urbis Kvk., 2007. - 206, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-47-7 fűzött
világirodalom - férfi - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 316.37-055.1(0:82-822)
[AN 2690573]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2008.
Mann, Thomas (1875-1955)
Der Erwählte (magyar)
   A kiválasztott / Thomas Mann ; [ford. Jékely Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 258, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-053-7 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2696733]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2008.
Masannek, Joachim (1960-)
Die wilden Fussballkerle (magyar)
   A vad foci banda / Joachim Masannek ; Jan Birck rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2004]-. - ill. ; 22 cm
Gerinccím: A vad banda
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 1079604]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Márk, a csodakapus / [ford. F. Kárpát Kinga]. - [2007]. - 214 p.
ISBN 978-963-7461-22-4 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2691436] MARC

ANSEL
UTF-8978 /2008.
Mayle, Peter (1939-)
Hotel Pastis (magyar)
   Hotel Pastis / Peter Mayle ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 454 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-006-1 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2696901]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2008.
Mayle, Peter (1939-)
A year in Provence (magyar)
   Egy év Provence-ban / Peter Mayle ; [ford. Füzéki Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007, cop. 2003. - 245 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-009-2 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2696903]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2008.
Meyer, Kai
   A hullámok gyermekei / Kai Meyer. - Pécs : Alexandra, 2007-. - 21 cm
Ford. Fürst Anna
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2693099]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kalóz hercegnő. - 2007. - 283, [2] p.
ISBN 978-963-370-379-3 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2693102] MARC

ANSEL
UTF-8981 /2008.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne's house of dreams (magyar)
   Anne férjhez megy / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-90-7 kötött : 2299,- Ft (hibás ISBN 978-963-9708-69-3)
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2696890]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2008.
Morrell, Gill
The pony holiday (magyar)
   Lovas vakáció / Gill Morrell ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 154 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-229-311-8 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692343]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2008.
Morrell, Gill
The pony trek (magyar)
   Hegyen-völgyön / Gill Morrell ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87188-2-X kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692347]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2008.
Mullins, Debra
Just one touch (magyar)
   Egyetlen érintés / Debra Mullins. - Pécs : Alexandra, 2007. - 383 p. ; 18 cm
Ford. Pethő Dóra
ISBN 978-963-370-401-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2692506]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2008.
Munthe, Axel (1857-1949)
The story of San Michele (magyar)
   San Michele regénye / Axel Munthe. - [Budapest] : Szabad Tér, 2007. - 367 p. ; 21 cm
Ford. Benedek Marcell
ISBN 978-963-87061-9-5 kötött
Munthe, Axel (1857-1949)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2699561]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2008.
Murakami Haruki (1949-)
Kokkyō no minami, taiyō no nishi (magyar)
   A határtól délre, a naptól nyugatra / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 203 p. ; 21 cm
Ford. Horváth Kriszta
ISBN 978-963-9765-02-3 kötött : 2690,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2690272]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2008.
My best friend's boyfriend (magyar)
   A barátnőm barátja / [ford. Fekete Annamária]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 122 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; 6.)
ISBN 978-963-679-682-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2693147]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2008.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Kamera obskura (magyar)
   Nevetés a sötétben / Vladimir Nabokov ; [ford. Vári Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2007. - 218 p. ; 19 cm
Megj. "Camera obscura" címmel is
ISBN 978-963-07-8389-7 kötött : 2400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2692180]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2008.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Otčaânie (magyar)
   Kétségbeesés / Vladimir Nabokov ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2007. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8413-9 kötött : 2500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2692186]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2008.
Nemat, Marina
Prisoner of Tehran (magyar)
   Adjátok vissza az életemet! : hitemért, szerelmemért... : [memoár] / Marina Nemat ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-20-4 fűzött : 2790,- Ft
Nemat, Marina
Kanada - Irán - angol nyelvű irodalom - iszlám fundamentalizmus - memoár
820-94(71)=945.11 *** 297(55)"198"
[AN 2691781]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2008.
Nesser, Håkan
Det grovmaskiga nätet (magyar)
   A gonosz arcai / Håkan Nesser ; [ford. Péteri Vanda]. - Budapest : Animus, 2007. - 253 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9715-46-2 fűzött : 1980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2692155]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2008.
Otxoa, Julia (1953-)
Un extraño envío (magyar)
   Különös küldemény : félperces novellák / Julia Otxoa ; ford. Pávai Patak Márta. - Leányfalu : Patak Kv., 2007. - 126, [4] p. ; 20 cm. - (Spanyol elbeszélők, ISSN 1787-8853)
ISBN 978-963-87237-1-0 fűzött
spanyol irodalom - elbeszélés
860-32=945.11
[AN 2692453]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2008.
Porter, Eleanor H.
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy[!]]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-517-1 fűzött : 1100,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2699678]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2008.
Pullman, Philip (1946-)
The gas-fitters' ball (magyar)
   A nagy rablás : a Városszéli banda kalandjai / Philip Pullman ; ill. Mark Thomas ; [ford. Fedina Lídia]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 126, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-285-7 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693234]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2008.
Pullman, Philip (1946-)
The new cut gang: thunderbolt's waxwork (magyar)
   Ménkű és a viaszrém : a Városszéli banda kalandjai / Philip Pullman ; ill. Mark Thomas ; [ford. Fedina Lídia]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 118, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-286-4 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693242]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Song of the west (magyar)
   A Nyugat dala ; A megszelidíthetetlen / Nora Roberts ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 334 p. ; 20 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Egys. cím: Song of the west ; Untamed
ISBN 978-963-537-722-0 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2690252]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2008.
Rostand, Edmond (1868-1918)
Cyrano de Bergerac (magyar)
   Cyrano de Bergerac / Edmond Rostand ; [ford. Ábrányi Emil]. - Budapest : Európa, 2007. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8417-7 kötött : 3000,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 2697277]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2008.
Salamon Gábor (1953-)
   Csitt! Egy fehér lovat hallok közeledni : ... és újra 700 idézet = Hark! I hear a white horse coming / Salamon Gábor, Zalotay Melinda ; [ill. Erdély Dániel]. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-297-0 fűzött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84.02(73)(082)=945.11 *** 820-84.02(082)=945.11
[AN 2692906]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2008.
Sandford, John
Invisible prey (magyar)
   Átkos folt / John Sandford ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : JLX K., cop. 2007. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-257-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2691439]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2008.
Ṣāni', Rajā' 'Abd Allāh
Banāt al-Riyād (magyar)
   A rijádi lányok / Rajaa Alsanea ; [ford. Bartók Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-84-9 fűzött : 3499,- Ft
Szaúd-Arábia - arab irodalom - nők a társadalomban - iszlám - levélregény
892.7-31(532)=945.11 *** 316.37-055.2(532) *** 297
[AN 2692200]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2008.
Saylor, Steven (1956-)
Catilina's riddle (magyar)
   Catilina rejtélye / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., [2007], cop. 2004. - 475 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7118-03-9 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2697035]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2008.
Saylor, Steven (1956-)
A mist of prophecies (magyar)
   Próféciák köde / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-80-7 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2691993]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2008.
Schmid, Thomas
Familie Zoffke dreht auf (magyar)
   A Zoffke család felpörög / Thomas Schmid ; [ford. Rutkai Krisztina]. - Budapest : Presskontakt, 2007. - 127 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9503-26-7 kötött : 1680,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692640]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2008.
Seierstad, Åsne
Bokhandleren i Kabul (magyar)
   A kabuli könyvárus / Åsne Seierstad ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-88-7 fűzött : 2999,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2696863]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2008.
Sellberg, Anna (1964-)
Över alla hinder, Sara! (magyar)
   Túl az akadályon / Anna Sellberg. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-07-8 * kötött (hibás ISBN 978-963-9449-07-8)
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2691726]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2008.
Sellberg, Anna (1964-)
Rädda hästarna, Sara! (magyar)
   Sara és a lótolvajok / Anna Sellberg. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 154 p. ; 22 cm
ISBN 963-87188-1-1 kötött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2691937]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2008.
Sellberg, Anna (1964-)
Sara och fullblodsmysterier (magyar)
   Sara és a telivér rejtélye / Anna Sellberg. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 148 p. ; 22 cm
ISBN 963-229-310-X kötött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2691925]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2008.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
The other side of me (magyar)
   A másik énem / Sidney Sheldon ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2007. - 362 p. : ill. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-319-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2691547]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2008.
Siamon, Sharon
Gallop to the sea (magyar)
   Vágta az óceánhoz / Sharon Siamon ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. : ill. ; 22 cm. - (Nyereg-sziget)
Kötött (hibás ISBN 978-963-9749-01-6)
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2692560]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2008.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
W pustyni i w puszczy (magyar)
   Sivatagon és vadonban : regény / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Mészáros István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 338 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-007-0 kötött : 2299,- Ft
lengyel irodalom - ifjúsági regény
884-31(02.053.2)=945.11
[AN 2698740]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2008.
Spindler, Erica
Bone cold (magyar)
   Lélekölő múlt / Erica Spindler ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 414 p. ; 19 cm. - (A New York Times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
ISBN 978-963-537-670-4 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2690739]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2008.
Steel, Danielle (1947-)
Sisters (magyar)
   Nővérek / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-169-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2692482]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2008.
   Száz vers : görög, latin, angol, francia, német, olasz válogatott költemények eredeti szövege és magyar fordítása / [összeáll.] Szerb Antal. - 5. kiad. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 1957. - 431, [15] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2592-5 kötött : 2890,- Ft
világirodalom - vers
82-14.02=945.11
[AN 2699574]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2008.
   Szívek szállodája. - Budapest : Ciceró, [2007]-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Kész. a "Gilmore girls" c. tv-sorozat alapján
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2648538]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Hozzámenjek? Vagy mégse? / Amy Sherman-Palladino tv-sorozatát könyvre alkalmazta Catherine Clark ... ; [ford. Várkonyi Zoltán]. - 2007. - 205 p., [8] t. : ill., színes
I do, don't I?
ISBN 978-963-539-607-8 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2692194] MARC

ANSEL
UTF-81015 /2008.
Tinley, Bill
   Mindent akarás : 40 vers / Bill Tinley ; ford. és szerk. Kabdebó Tamás. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2007. - 81 p. ; 21 cm
A függelékben az első 6 vers eredeti szövegével
ISBN 978-963-446-442-6 fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-446-443-3)
írországi angol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14(417)=945.11 *** 820-14(417)
[AN 2692495]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2008.
Toresen, Eli B. (1952-)
På villstrå i villmarka (magyar)
   A vadonban / írta R. E. Toresen ; Marielle Andersson Gueye fotóival. - [Budapest] : PonyClub, 2006. - 75 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 963-87188-4-6 kötött
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692013]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2008.
Toresen, Eli B. (1952-)
   Veszélyes nyár / Eli B. Toresen ; [ford. Gordos Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. ; 22 cm
A ford. a "Dangerous summer 1." c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-87296-8-2 kötött
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692424]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2008.
Updike, John (1932-)
Terrorist (magyar)
   A terrorista / John Updike ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 358 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8279-1 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2690338]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2008.
Van Lustbader, Eric
Robert Ludlum's Jason Bourne in the Bourne legacy (magyar)
   Bourne öröksége / Robert Ludlum [nyomán írta] Eric Van Lustbader ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2007. - 591 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-337-7 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2693172]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2008.
Vandenberg, Philipp (1941-)
Die Akte Golgatha (magyar)
   A Golgota-akta : regény / Philipp Vandenberg. - Budapest : K. u. K. K., cop. 2007. - 397 p. ; 21 cm
Ford. Boda András
ISBN 978-963-7437-79-3 kötött : 3500,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2693116]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2008.
Von Ziegesar, Cecily (1970-)
Gossip girl (magyar)
   Bad girl / Cecily von Ziegesar. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2666907
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2691446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Imádom, ha utáltok / [ford. Németi Anita]. - 2007. - 301 p.
ISBN 978-963-9752-85-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2691450] MARC

ANSEL
UTF-81022 /2008.
Watanabe Zyuniti
Shitsurakuen (magyar)
   Japán szeretők / Junicsi Vatanabe ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007, cop. 2001. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-86-3 fűzött : 2999,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2696816]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2008.
Weiner, Jennifer
Little earthquakes (magyar)
   Kismamák pácban / Jennifer Weiner ; [ford. Draskovics Mariann]. - [Budapest] : Kelly, [2007]. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-28-0 fűzött : 2580,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2692028]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2008.
Wilder, Thornton (1897-1975)
   The bridge of San Luis rey = Szent Lajos király hídja / Thornton Wilder ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Budapest : Noran, 2007. - 253, [2] p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 29.)
ISBN 978-963-9716-34-6 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
820-31.02(73)=945.11
[AN 2693277]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1025 /2008.
Balázs Győző (1893-1973)
   Jó utána lenni.. / Balázs Győző ; [a szöveget gond. és a jegyzetekkel ell. Molnár Sándor Károly]. - Miskolc : Lévay J. Ref. Gimn. és Diákotthon, 2007. - 191 p. ; 21 cm. - (Lévay iskolatörténeti kötetek, ISSN 1789-4190 ; 1.)
Bibliogr.: p. 186-191.
ISBN 978-963-06-3058-0 fűzött
Balázs Győző (1893-1973)
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon (Miskolc)
Miskolc - magyar irodalom - gimnázium - egyházi iskola - memoár
894.511-94 *** 373.54(439-2Miskolc)(0:82-94)
[AN 2693927]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2008.
Békés Tamás (1926-)
   A vörös Rudi : magyar pikareszk / (Béta) Békés Tamás. - [Budapest] : Hungarovox, cop. 2007. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-61-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2691085]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   Ördög Rózsa : mesék és mondák / Benedek Elek ; [vál. és szerk. Gácsi Klára] ; [ill. ... Vida Győző]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 163, [4] p., [16] t.fol. : ill., részben színes ; 26 cm + CD
ISBN 978-963-227-103-3 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - monda - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-343
[AN 2693023]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2008.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi újabb kalandjai / Bodó Béla ; Szávay Edit rajz. - Jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2007. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-795-4 kötött (hibás ISBN 963-346-533-8)
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2698785]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2008.
Bozók Ferenc
   Szélkutya : esszék és versek / Bozók Ferenc. - Budapest : Szerző, 2007. - 47 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 122.)
ISBN 978-963-06-2504-3 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 2691185]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2008.
Divald Kornél (1872-1931)
   Felvidéki históriák / Tarczai György (Divald Kornél) ; vál., sajtó alá rend., szerk. és az előszót írta Sas Péter. - Budapest : Noran, 2007. - 275, [2] p., [12] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-963-9716-42-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi elbeszélés
894.511-322.6
[AN 2693132]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2008.
Donkó László (1935-)
   Négy kerítés drótja között : hetven évig titkosított versek / Donkó László. - Budapest : Szerző, 2007. - 62 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 124.)
ISBN 978-963-06-2830-3 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2691207]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2008.
drMáriás (1966-)
   Lipót / drMáriás. - Budapest : Noran, 2007. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9716-40-7 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2693264]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2008.
Fekete András (1955-)
   Szerelemsóhaj : Fekete András verseskötete / [... ill. Csizmadia István] ; [közread. a Lírikusok Irodalmi Műhely]. - [Budapest] : LIM, 2007. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3910-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2690469]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2008.
Fekete Annamária
   A Kerekdombi erdő meséi / [Fekete Annamária] ; [a rajzokat kész. Berényi Nagy Péter]. - [Nyíregyháza] : "Pro Team" Kht., 2007. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87691-3-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2692618]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2008.
Felszeghy Csaba (1968-)
   Törökinduló / Felszeghy Csaba. - Budapest : Gabbiano Print, 2007. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87044-8-1 fűzött
ISBN 963-87044-8-9
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2696822]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2008.
Haypál Tibor
   Önzetlenek és önzők : novellák / Haypál Tibor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2007. - 91 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2691118]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2008.
Hidasi József
   Ötven év magány : rendhagyó életrajz / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2008. - [10], 184, 15 p. ; 21 cm. - (Hites könyvek ; 8.)
ISBN 978-963-06-3209-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2690133]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Amor sanctus : szonettek / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 151 p. ; 21 cm
Gerinccím: Szonettek
ISBN 978-963-87588-2-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2692179]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Égi fény : karácsonyi költemények / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 143, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87588-7-3 fűzött
magyar irodalom - karácsony - vers
894.511-14 *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 2692069]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Esszék, aforizmák, különös novellák / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87588-3-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2692059]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   A fény tánca / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1875-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2692173]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Kiszínezett gondolatok / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1876-2 fűzött
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 2692176]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   A kozmosz titkai : hermetikus filozófia és vegyes költemények. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2006]. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-229-777-6 fűzött
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 2692150]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Laura különös históriája. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87588-6-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2692066]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   A lélek rejtelmei / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2006]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-1087-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2692168]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Lelkem látomásai / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 148 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87588-1-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2690492]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Meseország : mese világ, világ mesék és versek / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87588-0-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2692183]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Őszi szerelem : lírikus költemények / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87588-5-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2690498]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   A szív hatalma : [lírikus költemények] / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87588-4-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2692063]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Trubadúr spirituálék / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2007]. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87588-8-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2692057]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2008.
Kenéz Heka Etelka
   Üzenet a szellemvilágból / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2006]. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-1088-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2692053]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2008.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 1975. - 333 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2464-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2699518]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Studio Libri Kvműhely, 2007. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9761-13-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2698774]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Studio Libri Kvműhely, 2007. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9761-14-8 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2698777]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2008.
Lévai Katalin (1954-)
   Vörös szőnyeg : a szerelemben mindent szabad / Lévai Katalin. - Pécs : Alexandra, 2007. - 302 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-370-493-6 kötött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2692448]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   A Nagy Madár / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2007, cop. 1996. - 498, [3] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-32-5 kötött : 2498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2697010]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2008.
Lovik Károly (1874-1915)
   A leányvári boszorkány / Lovik Károly. - [Pomáz] : ZePró, 2007. - 210, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3287-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2698707]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2008.
   Magyar verskoszorú = A wreath of Hungarian poems / angolra ford. René Bonnerjea. - 2. bőv. kiad. - Budapest ; London : Biró, 2007. - 495 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7365-37-9 kötött
ISBN 963-7365-37-0
magyar irodalom - vers - antológia - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02(082)=20
[AN 2698750]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   "Szeress egészen mellékesen és szelíden" / Márai Sándor ; [vál. és szerk. Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 199, [4] p. ; 20 cm + CD
A CD mellékletben szereplő előadó Bács Ferenc. - Címvált.: Napló : részletek, 1943-1944, 1945
ISBN 978-963-227-129-3 kötött
magyar irodalom - idézetgyűjtemény - memoár - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
894.511-84 *** 894.511-94
[AN 2692190]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2008.
Marsh, Evelyn
   A krétai szerető / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Budakönyvek : Anuket, cop. 2007. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8296-87-0 fűzött : 1198,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2691373]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2008.
McKenzie, Keira
   Akropolisz akció / Keira McKenzie. - [Budapest] : Media Lumina, 2007. - 425 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87519-3-5 fűzött : 2970,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2692625]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - Bp. : Akad. K., 1962-. - 21 cm
2001-től kiad. az Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-2128-8
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 565674]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16., 1893-1897 / [sajtó alá rend. Hajdu Péter]. - 2007. - 268 p., 12 t. : ill. - (Mikszáth Kálmán összes művei ; 42.)
ISBN 978-963-446-446-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2692498] MARC

ANSEL
UTF-81063 /2008.
Moldova György (1934-)
   Malom a pokolban : regény / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007. - 245, [3] p. ; 20 cm. - (Életműsorozat ; 11.)
ISBN 978-963-9706-28-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2696875]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2008.
   Mondókák. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2007. - 127 p. : ill. ; 24 cm
293 mondóka (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-7524-76-9 kötött
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2691814]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2008.
Nemere István (1944-)
   Asszony a világ végén : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2007. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-495-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2693182]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2008.
Nemes László (1920-)
   Kinek a bűne? : elbeszélések / Nemes László. - Budapest : Szerző, 2007. - 63 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 121.)
ISBN 978-963-06-2160-1 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2691173]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2008.
Németh Attila Gellért
   Palimpszeszt : drámák és versek / Németh Attila Gellért. - Budapest : Németh A. G., 2007. - 246, [5] p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-2927-0 kötött
magyar irodalom - dráma - vers
894.511-2 *** 894.511-14
[AN 2691043]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2008.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   One minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy. - 9. print. - Budapest : Corvina, 2007, cop. 1995. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5683-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 2698764]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2008.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2007], cop. 1959. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 963-14-2461-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2699406]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2008.
Pachmann Péter (1971-)
   Pilátust játszani / Pachmann Péter. - Budapest : Amadeus Art Produkció, 2007. - 220 p. ; 20 cm + 2 mell. (CD, DVD)
A CD-n hallható dalok szerzője Baradlay Richárd, a DVD-n szereplő összeállítás rendezője Gábor László
ISBN 978-963-06-3200-3 fűzött
magyar irodalom - rövid játékfilm - könnyűzene - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 791.43.071.1(439)(092)Gábor_L. *** 78.067.26.036.7(439)(092)Baradlay_R.
[AN 2692022]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2008.
Pápé Hajnalka (1976-)
   Legkedvesebb verseim / Pápé Hajnalka. - [Zsana] : Pápé H., 2006-. - 20 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2693356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2007]. - 77, [2] p.
ISBN 978-963-06-3701-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2693364] MARC

ANSEL
UTF-81072 /2008.
   Piarista iskoladrámák. - Budapest : Akad. K. : Argumentum, 2002-. - 24 cm
Magyarország - magyar irodalom - piaristák - 18. század - iskoladráma
894.511-254.2(082) *** 271.786(439) *** 371.383(439)"17"
[AN 948301]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 2007. - 1227 p. - (Régi magyar drámai emlékek, XVIII. század, ISSN 0865-1884 ; 5/2.)
Sajtó alá rend. Czibula Katalin et al. - Bibliogr.: p. 11-17.
ISBN 978-963-446-448-8 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - piaristák - 18. század - iskoladráma
894.511-254.2(082) *** 371.383(439)"17" *** 271.786(439)
[AN 2692459] MARC

ANSEL
UTF-81073 /2008.
   Rákóczi jön : elbeszélések a kuruc világból / [vál., ... a jegyzeteket összeáll. és az utószót írta Filep Tamás Gusztáv és Rózsafalvi Zsuzsanna]. - Budapest : Noran, 2007. - 471, [4] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-963-9716-39-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - történelmi elbeszélés - antológia
894.511-321.6(082) *** 943.9"1703/1711"(0:82-32)
[AN 2693284]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2008.
Regös Gábor
   Isten rendez, mi eljátsszuk / Regös Gábor ; Albert Györgyi előszavával. - Budapest : Tericum, cop. 2007. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-36-0 kötött : 3170,- Ft
magyar irodalom - szerelem - elbeszélés
894.511-32 *** 392.6(0:82-32)
[AN 2692998]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2008.
Rigel, Eve
   A ragyogás városa : fantasy regény / Eve Rigel. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 251 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 126.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 978-963-9566-64-4 fűzött : 1598,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2692159]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2008.
Serfőző Simon (1942-)
   Megfordult égtájak : Serfőző Simon versei. - [Budapest] : Orpheusz ; [Szolnok] : Szépírás K., 2007. - 93 p. ; 21 cm
Kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-87-291-1-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2690988]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2008.
Simor András (1938-)
   Félszegségem természetrajza : válogatott kisprózák, 1990-2007 / Simor András ; [Bálványos Huba rajz.]. - Budapest : Szerző, 2007. - 81, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2333-9 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2691130]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2008.
Sislay József (1911-)
   Sislay József amerikai magyar költő művei. - 2. átd. kiad. - Budapest : Háttér, [2007]-. - 20 cm
A leírás a 13. köt. alapján kész.
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9
[AN 2696807]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Válogatott versek, balladák és a sajtóhibásan megjelent versek javításai. - cop. 2007. - 434 p.
Válogatott versek (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9365-71-1 * fűzött : 1000,- Ft (hibás ISBN 978-963-9365-71-4)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2696809] MARC

ANSEL
UTF-81079 /2008.
Sislay Margó
   Az élet egy futó folyam : az életből merített igaz történet / Sislay Margó ; [ford. Sislay József]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2007. - 327 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9365-72-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - regény - vers
894.511-31 *** 894.511-14
[AN 2696803]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2008.
Spiró György (1946-)
   Álmodtam neked / Spiró György. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2007. - 342, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-013-2 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2698736]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2008.
   A szarvasok háreme : magyar írók vadászelbeszélései / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-81-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vadászkaland - antológia
894.511-32(082) *** 799.2(0:82-32)
[AN 2693398]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2008.
   Székely apokalipszis : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7138-73-7 kötött : 2200,- Ft
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - hit - elbeszélés - antológia
894.511-32(498)(082) *** 894.511-32(082) *** 211(0:82-32)
[AN 2693314]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2008.
Szemere Miklós (1802-1881)
   A vadon költészete : válogatott költemények / Szemere Miklós ; [... vál. és szerk. Kováts Dániel] ; [Mezey István rajz.]. - Miskolc : BAZ M. Múz. Ig., 2007. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Poétai gyűjtemény, ISSN 1586-5517 ; 5.)
ISBN 978-963-9271-68-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2692344]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2008.
Szerb Antal (1901-1945)
   A Pendragon legenda / Szerb Antal. - 14. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1934. - 420 p. ; 18 cm
Az utószót írta Hegedüs Géza
ISBN 963-14-2460-X kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2699586]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2008.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2463-4 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2699584]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2008.
Szőts István (1912-1998)
   G. B. L : Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pere és vértanúsága : irodalmi forgatókönyv / Szőts István. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-800-5 fűzött : 1900,- Ft
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - magyar irodalom - miniszterelnök - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - forgatókönyv
894.511-293.7 *** 943.9(092)Batthyány_L. *** 791.43.071.1(439)(092)Szőts_I.
[AN 2698778]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2008.
Tankó Mónus Berta (1925-2006)
   Vajon miért beszélt nékem annyi sok mindent nagyapó? : Tankó Mónus Berta csángó pásztor emlékezései / [szerk. Bakay Péter, Harangozó Imre] ; [közread. az] Ipolyi Arnold Népfőiskola. - Újkígyós : Ipolyi A. Népfőisk., 2007. - 172 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-85366-6-2 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyimesi csángók - néprajz - 20. század - memoár
894.511-94(498) *** 39(=945.11)(498.4Gyimes)
[AN 2692442]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2008.
Tőke Péter (1945-)
   Támadás az OTP ellen / Peter Sheldon alias Tőke Péter. - [Budapest] : Intermix Budapest, cop. 2007. - 495 p. ; 20 cm. - (Eastern-bestseller könyvek, ISSN 1417-734X)
ISBN 978-963-87697-0-1 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2691417]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2008.
   Úton valahová : az Új Holnap Stúdió antológiája / szerk. Fecske Csaba. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-54-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2690273]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2008.
Vágó Csaba
   Rituálé / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, cop. 2007. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-66-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2692189]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2008.
Závada Pál (1954-)
   Milota / Závada Pál. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2007, cop. 2002. - 699, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2279-5 * kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2279-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2699589]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1092 /2008.
Bálint Mariann
   Daloskönyv gyerekeknek / Bálint Mariann rajz. - Debrecen : Cahs Kvk., [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-06-2 kötött
képeskönyv - gyermekdal
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2692854]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2007. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A tücsök hegedűje ; A hóember
ISBN 978-963-9727-20-5 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690548]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Játszik a baba : fényképes mesekönyv / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2007. - [22] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-370-422-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2698702]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2008.
Bernier, Jean-Pierre
Forest (magyar)
   A titokzatos erdő / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-516-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2699676]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2008.
Bob the builder (magyar)
   Bob, a mester nagykönyve / [a történetek James Henry et al. ... forgatókönyveinek adaptációi] ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2007. - 69 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-813-6 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2691468]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2008.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Sankt Nikolaus (magyar)
   Szent Miklós napján / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2007. - 18 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9338-58-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2697025]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2008.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Ein Tag in Bethlehem (magyar)
   Egy nap Betlehemben / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2007. - 18 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9338-59-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2697030]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2008.
Disney, Walt (1901-1966)
Alice in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Walt Disney ; [ford. Gellért Péter]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2007. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
A mellékletben szereplő előadó Majsai-Nyilas Tünde
ISBN 978-963-627-302-6 kötött
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 2699641]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2008.
Disney, Walt (1901-1966)
Simba's pride (magyar)
   Simba büszkesége / Walt Disney ; [ford. Gellért Péter]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2007. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
A mellékletben szereplő előadó Csuja Imre
ISBN 978-963-627-301-9 kötött
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 2699652]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2008.
Gioco, imparo e so di più (magyar)
   Játszva tanulok és egyre többet tudok! : kincset rejtő fiókok. - Pécs : Alexandra, 2006. - 6 db : ill., színes ; 8 cm
Főcím a dobozról. - Közös dobozban
ISBN 963-369-839-1 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2692869]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/1.], Számok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2692872] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/2.], Számok. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2692880] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/1.], Szavak. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2692882] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/2.], Szavak. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2692884] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/1.], Színek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2692888] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/2.], Színek. - Lapozó (10 p.)
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2692891] MARC

ANSEL
UTF-81102 /2008.
Havukainen, Aino
Tatun ja Patun oudot kojeet (magyar)
   Tatu és Patu fura masinái / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-01-2 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690144]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2008.
Inaraja, Javier
Soy un bombero (magyar)
   Tűzoltóautó / [ill. Javier Inaraja]. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Járművek sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-845-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2692773]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2008.
Inaraja, Javier
Soy un tren (magyar)
   Vonat / [ill. Javier Inaraja]. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Járművek sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-846-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2692778]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2008.
Inaraja, Javier
Soy una ambulancia (magyar)
   Mentőautó / [ill. Javier Inaraja]. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Járművek sorozat)
Ford. Nagy Katalin
ISBN 963-369-844-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2692781]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2008.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon autózik / Marék Veronika. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2007. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-17-5 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690547]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Camping in the forest (magyar)
   A bátor sátortábor / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-516-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2699662]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Flowers (magyar)
   Virágok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-605-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2699673]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
The garden of flowers (magyar)
   A virágoskert / [szöveg Ysenda Maxtone Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-605-8)
 (hibás ISBN 963-627-605-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2699667]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Little Big Roo (magyar)
   A kis kengurupalánta / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-669-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2699660]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Small and big (magyar)
   Kicsik és nagyok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-669-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2699670]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2008.
Murár Gábor
   Piroska és a farkas / [graf. Murár Gábor] ; [szöveg Bakó Krisztián]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2007]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-9685-57-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2690095]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2008.
Thomas and friends (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony nagykönyve / [a történetek alapjául Abi Grant et al. forgatókönyvei szolgáltak] ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : Egmont, 2007. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-811-2 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2691602]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2008.
Wie die Kuh Katja das "Muh" erfand (magyar)
   Kató tehén és a "múúú" ; Oszkár szamár és a rímek / [ill. Poszpisek Márta] ; [ford. Kőrösi Mercedes]. - Budapest : Dóm, cop. 2007. - 23, [9] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kika meséi)
Egys. cím: Der Esel Alex kann nur reimen
ISBN 978-963-87049-6-2 kötött
gyermekirodalom - német irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2691981]
MARC

ANSEL
UTF-8