MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/02/06 13:22:44
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1115 /2008.
Johnstone, Michael
The freemasons (magyar)
   Szabadkőművesek / Michael Johnstone ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-248-005-3 kötött : 3900,- Ft
szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(100)(091)
[AN 2694512]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1116 /2008.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : tudomány / [ford. Frenkel Attila] ; [szerk. Lévai Júlia]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2007. - 60, 60 p. ; 8x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Megj. "Kérdezz! Felelek!" címmel is. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9182-06-6 fűzött
tudomány - fejtörő játék
5(076)
[AN 2701255]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2008.
Simon László, L. (1972-)
   Versenyhátrány : a (kultúr)politika fogságában / L. Simon László. - Budapest : Kortárs, 2007. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9593-59-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - kulturális politika - ezredforduló
008:323(439)"200"
[AN 2695283]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2008.
Tőkei Ferenc (1930-2000)
   Tanulmányok, cikkek, interjúk / Tőkei Ferenc ; [szerk. Lendvai L. Ferenc]. - Budapest : Magiszter Társtud. Alapítvány, 2007. - 630 p. ; 21 cm. - (Tőkei Ferenc életműsorozat ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87156-2-3 kötött : 3600,- Ft
sinológia - keletkutatás - tudománytan - irodalomtudomány
008 *** 82.01 *** 809 *** 001.1
[AN 2694971]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2008.
The world of science and technology (magyar)
   Tudomány és technika / [... mtársai Jane Chapman et al.] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 168 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 978-963-9707-43-6 kötött
műszaki tudomány - orvostudomány - matematika - vetélkedő
6 *** 5 *** 793.73
[AN 2698005]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1120 /2008.
Berg, Michael
The secret (magyar)
   A titok : az öröm és a beteljesedés forrásának feltárása : a világ legősibb spirituális bölcsességének legfontosabb tanai / Michael Berg. - Pécs : Alexandra, 2007. - 110 p. ; 18 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-368-958-5 kötött
okkultizmus
133.9
[AN 2693585]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2008.
Collins, Tracy
   Csillagüzenetek 2008 : horoszkóp hétről hétre / Tracy Collins ; [ford. Bán L. Tamás]. - [Budapest] : Anno, 2007. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-490-0 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2693522]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2008.
Czuczor Dóra
   Valaki súg / Czuczor Dóra. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3364-2 fűzött : 1990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2696598]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2008.
Feurst, Irving
Energy blessings from the stars (magyar)
   Energiaáldás a csillagokból / Irving Feurst, Virginia Essene ; [ford. Erdődy Péter]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 253 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9436-66-4 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2697201]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2008.
Kaa, Sri Ram
2012: you have a choice (magyar)
   2012 : van választásod / Srí Ram Kaa, Kira Raa ; [ford. Fauszt Edina]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 296 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9436-78-7 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133
[AN 2697211]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2008.
Marashinsky, Amy Sophia
Oracle of the Grail code (magyar)
   Grál-kód jóskártya : a nőiség feltámasztása / Amy Sophia Marashinsky ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, 2006. - 167 p. : ill. ; 16 cm + 33 db jóskártya
Közös tokban
ISBN 978-963-426-029-5 kötött : 3999,- Ft
jövendőmondás
133.3 *** 159.961.324
[AN 2693513]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2008.
Petri, Catharose de
Transfiguratie (magyar)
   Transzfiguráció / Catharose de Petri. - 2. m. kiad. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2007. - 43 p. ; 20 cm. - (Rózsa sorozat ; 1.)
A címoldalon a holland kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-44-3 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2701495]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2008.
Vurm, Bohumil
Tajné dějiny Evropy (magyar)
   Európa titkos története : Atlantisztól napjainkig / Bohumil Vurm ; [ford. Barna Ottilia]. - [Budapest] : Sziget, [2007]. - 891 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 871-873.
ISBN 978-963-7268-45-8 kötött : 5900,- Ft
Európa - ezoterika - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
133(4)(091) *** 930.85(4)
[AN 2697364]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1128 /2008.
Lange, Harald
Wüsten (magyar)
   Sivatagok / írta Harald Lange ; ill. Manfred Tophoven és Reiner Zieger ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 38.)
ISBN 978-963-9657-12-0 kötött
sivatag
502(252.32/.33)
[AN 2701417]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2008.
The natural world (magyar)
   A természet világa / [... mtársai Gilpin Daniel et al.] ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 978-963-9707-44-3 kötött
természettudomány - vetélkedő
502 *** 793.73
[AN 2697963]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2008.
   Remény a fennmaradásra : fenntartható-e a fejlődés? / összeáll. és szerk. Kóródi Mária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-09-5616-1 kötött : 2800,- Ft
fenntartható fejlődés
504.03
[AN 2697386]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2008.
   A Zempléni Tájvédelmi Körzet : Abaúj és Zemplén határán / szerk. Baráz Csaba, Kiss Gábor. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2007. - 399 p., 32 t. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. - (A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság monográfiái, ISSN 1789-3135 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-963-9817-01-2 kötött
Zempléni tájvédelmi körzet - tájvédelmi körzet
502.4(439)Zempléni_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2698234]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1132 /2008.
Erményi Lajos
Josef Petzvals Leben und Verdienste (magyar)
   Petzval József élete és érdemei / irta Erményi Lajos ; ford. Erményi Emil. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2007]. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Mat. és Fizikai Társ., 1906. - Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-963-7377-25-9 fűzött
Petzval József (1807-1891)
Magyarország - matematikus - 19. század - életrajz - hasonmás kiadás
51(439)(092)Petzval_J. *** 094/099.07
[AN 2696831]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2008.
Felsőoktatási Matematika-, Fizika- és Számítástechnika Oktatók Konferenciája (31.) (2007) (Dunaújváros)
   Felsőoktatási Matematika-, Fizika- és Számítástechnika Oktatók XXXI. Konferenciája : Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 2007. augusztus 23-25. : konferenciakiadvány / [szerk. Nagy Attila]. - Dunaújváros : DF, [2007]. - 296 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
matematika - fizika - számítástechnika - felsőoktatás - konferenciakiadvány
51 *** 53 *** 681.3 *** 378 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2697001]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1134 /2008.
Maleczkiné Szeness Márta (1931-)
   Kémiai számítások - kémiai gondolatok / Maleczkiné Szeness Márta. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., [2007]. - 315, [41] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [351-352].
ISBN 963-7332-36-7 fűzött
kémia - egyetemi tankönyv - példatár
541(075.8)(076)
[AN 2693824]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2008.
MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport
   MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport közleményei, 1961-2006 / [szerk. Magyar Anna]. - Budapest : MTA-ELTE Peptidkémiai Kutcsop., 2007. - 185 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-508-480-7 fűzött
Magyarország - szerves kémia - peptid - kutatóintézet - tudományos akadémia - szakbibliográfia
547:016 *** 577.152.34:016 *** 061.6(439):013 *** 061.12(439):013
[AN 2695185]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2008.
Szakáll Sándor (1953-)
   Ásványrendszertan / Szakáll Sándor ; [... ábrákat kész. Fehér Béla]. - 2. jav. kiad. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2007. - 336 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-661-670-1 * fűzött (hibás ISBN 963-661-672-1)
ásványtan - egyetemi tankönyv
549(075.8)
[AN 2701247]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1137 /2008.
Dusek László (1940-)
   A Tápió-mente : a kisrégió és 21 településének természet- és társadalomföldrajza / Dusek László. - 3. bőv. kiad. - [Tápiószentmárton] : Dusek L., [2007]. - 320 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 315-316.
ISBN 978-963-06-3315-4 fűzött : 2500,- Ft
Tápió-vidék - természeti földrajz - társadalomföldrajz - helyismeret
911.2/.3(439Tápió-vidék) *** 908.439Tápió-vidék
[AN 2696629]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2008.
Köthe, Rainer
Vulkane (magyar)
   Vulkánok / írta Rainer Köthe ; ill. Gerd Ohnesorge ; [ford. Francz Magdolna]. - 2. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 76.)
ISBN 978-963-9446-16-8 kötött
vulkán
551.21
[AN 2701434]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1139 /2008.
   Építési geodézia a Paksi Atomerőműben : egyéb tudományos publikációk / [szerk. Závoti József, Bányai László és Papp Gábor]. - Sopron : MTA Geodéziai és Geofizikai Kutint., 2006. - 132 p. : ill. ; 24 cm. - (Geomatikai közlemények, ISSN 1419-6492 ; 9.)
A Tengelicen 2004. máj. 27-28-án az "Építési geodézia múltja az Atomerőműben és jövője az Európai Unióban", valamint a 2005. okt. 20-21-én az "Építési geodézia a gyakorlatban" címmel rendezett szakmai fórumok előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Paksi Atomerőmű
Paks - geodézia - építészet - atomerőmű - konferenciakiadvány
528 *** 621.311.25(439-2Paks) *** 72.01 *** 061.3(439-2Tengelic)
[AN 2695566]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2008.
Haber, Heinz
Die Sterne (magyar)
   A csillagok / írta Heinz Haber ; ill. Jörn Hennig és Frank Kliemt ; [ford. Sturmann Ágnes és Németh Mária]. - 7. átd. kiad. / átd. Erich Übelacker. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2007. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 3.)
ISBN 978-963-9182-82-0 kötött
csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2)
[AN 2701399]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2008.
Nieländer, Peter
Wir entdecken die Weltraum (magyar)
   A világűr felfedezése / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 10.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor
ISBN 978-963-9534-98-8 kötött : 3250,- Ft
csillagászat - űrhajózás - gyermekkönyv
52(02.053.2) *** 629.78(02.053.2)
[AN 2698458]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1142 /2008.
Andrássy István (1927-)
   Free-living nematodes of Hungary : Nematoda errantia / István Andrássy. - Budapest : Hung. Nat. History Mus. : Systematic Zoology Research Group of the HAS, 2005-. - 25 cm
Magyarország - állatföldrajz - fonálféreg
595.132 *** 591.9(439)
[AN 2587457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 2007. - 496 p. : ill. - (Pedozoologica Hungarica, ISSN 1785-1025 ; 4.)
Bibliogr.: p. 439-466.
ISBN 963-7093-98-2 kötött
Magyarország - állatföldrajz - fonálféreg
595.132 *** 591.9(439)
[AN 2695292] MARC

ANSEL
UTF-81143 /2008.
Kovács Zsolt
   Farkasok a Kárpát-medencében / Kovács Zsolt. - Budapest : Corvina, 2007. - 111 p. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 108-[112].
ISBN 978-963-13-5668-7 fűzött : 1600,- Ft
Kárpát-medence - farkas - etológia - fauna
599.742.1 *** 591.5 *** 591.9(4-191)
[AN 2694708]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2008.
Tokics Imre (1956-)
   Teremtés vagy Darwin? / Tokics Imre. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 79 p. ; 20 cm. - (A Biblia talaján, ISSN 1788-3814)
ISBN 978-963-9577-47-3 fűzött
ISBN 963-9577-47-2
teremtés - törzsfejlődés
575.8 *** 231.51
[AN 2695498]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1145 /2008.
   Almacsutka : élj dalolva, egészségesen! / [... szerk. Hajnal Dóra] ; [közread. a] Délibáb-színház. - Komárom : Délibáb-színház, 2007. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3317-8 fűzött
egészséges életmód - gyermek - mentálhigiénia
613-053.2/.6 *** 615.89
[AN 2697629]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2008.
Besser denken, besser leben (magyar)
   Használja ki elméjét 100%-ig! / [... szerk. Thomas Kopal] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 320 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9707-21-4 kötött
önismeret - agy - tudat - érzékelés
613.865 *** 612.82 *** 159.9
[AN 2698068]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2008.
Bruno, Frank J.
It's OK to be neurotic (magyar)
   Békülj ki önmagaddal : fordítsd javadra neurózisod! / Frank Bruno ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : Animus, 2007. - 299 p. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
ISBN 978-963-9715-63-9 fűzött : 2590,- Ft
neurózis
616.891
[AN 2698282]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2008.
Bucay, Jorge
Cartas para Claudia (magyar)
   Levelek Claudiának : a gestaltista pszichoterapeuta levelei barátnéjához / Jorge Bucay ; [ford. Pávai Patak Márta]. - Budapest : Európa, 2007. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8334-7 kötött : 2500,- Ft
lélektan - mentálhigiénia - életvezetés - irodalmi levél
159.9(0:82-6) *** 613.865(0:82-6)
[AN 2697262]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2008.
Facing it out (magyar)
   A serdülés vihara klinikus szemmel / szerk. Robin Anderson, Anna Dartington ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - Budapest : Animula, cop. 2007. - 158 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9751-04-9 fűzött
gyermeklélektan - serdülőkor - pszichoterápia
615.851-053.6 *** 616.89-053.6 *** 159.922.7
[AN 2697453]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2008.
   Félelmetes fenevadak : depresszió, pánikbetegség / [összeáll.] László Erika. - Budapest : Origo : Mérték K., 2007. - 463 p. ; 21 cm
Kész. az [origo] internetes portál azonos című fórum rovatának hozzászólásaiból
ISBN 978-963-9693-57-9 fűzött
Magyarország - depresszió - pánikbetegség - internet - ezredforduló - memoár
616.895.4(0:82-94) *** 616.891.6(0:82-94) *** 681.324Internet
[AN 2694146]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2008.
Fight back with food (magyar)
   Orvosság a konyhából : hasznos tápanyagok A-tól Z-ig / [... mtársai Wayne Kalyn et al.] ; [ford. Sárközy Judit, Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 352 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9707-04-7 kötött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - betegség - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 616
[AN 2698059]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2008.
Frank Zsófia
   Az otthoni gyógymódok nagykönyve / [Frank Zsófia, Kürti Gábor]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 309 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9673-81-6 kötött
öngyógyítás - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2694013]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2008.
   Fűből-fából ránk törő pollenáradat / szerzők Apatini Dóra [et al.] ; [közread. az] Országos Környezetegészségügyi Intézet. - Budapest : OKI, 2007. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2978-2 fűzött
pollenallergia
616-022.854 *** 616-056.43
[AN 2695541]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2008.
Healthy bones, muscles & joints (magyar)
   Egészséges csontok, izmok és ízületek : aktívan és hajlékonyan egy életen át / [... mtársai Carlos Widgerowitz et al.] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 349 p. : ill., színes ; 22x26 cm
ISBN 963-9707-00-7 kötött
mozgásszerv - mozgásszervi betegség
612.7 *** 616.7
[AN 2697957]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2008.
   A homeopátia kézikönyve / Borbély Katalin [et al.]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 204 p., XVI t. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9673-82-3 kötött
homeopátia - természetgyógyászat
615.015.32 *** 615.89
[AN 2694012]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2008.
Hornyánszky Gyula (1869-1933)
   A görög felvilágosodás tudománya : Hippokratész / Hornyánszky Gyula ; [jelen kiadást előkészítették Böröczki Tamás et al.]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 370 p. : ill. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 364-368.
ISBN 963-9363-57-X * fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9363-57-1)
'Ippohratīs (Kr. e. 460-Kr. e. 375)
tudós - orvos - filozófia - orvostudomány - ókori Görögország - 5. század (Kr. e.) - 4. század (Kr. e.) - tudománytörténet
61(38)(092)'Ippohratīs *** 1(38)(092)'Ippohratīs *** 61(38)(091)
[AN 2694782]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2008.
Jones, Lucile H.
Eight sure steps to health and happiness (magyar)
   Nyolc biztos lépés az egészséges és boldog élethez / Lucile H. Jones ; [ford. Whitaker Beatrix] ; [közread. az] Advent Irodalmi Műhely. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2007. - 70 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Borítócím: 8 biztos lépés az egészséges és boldog élethez
ISBN 978-963-87240-5-2 fűzött
egészséges életmód
613
[AN 2695491]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2008.
   Korszerű emlőrákkezelés: fókuszban a letrozol / [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Literatura Medica tudásbázis, ISSN 1788-3318)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9443-74-7 fűzött
rákbetegség - rákellenes szer - emlő
618.19-006 *** 615.357 *** 615.277.3
[AN 2693884]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2008.
Laing, Ronald David
Conversations with children (magyar)
   Beszélgetések gyerekekkel / Ronald David Laing ; ill. Réber László ; [ford. Ferencz Győző]. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2007. - 158 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-86669-8-7 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - kommunikáció
159.922.74 *** 316.77
[AN 2701270]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2008.
Mackonochie, Alison
The illustrated guide to pregnancy, babycare and baby food (magyar)
   A terhesség és a csecsemőgondozás gyakorlati kisenciklopédiája : a terhesség és az újszülött ellátásának szempontjai képekkel illusztrálva / Alison Mackonochie & Sara Lewis. - Budapest : B+V K., cop. 2007. - 511 p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Dimák Dávid
ISBN 978-963-9356-36-4 kötött : 6990,- Ft
terhesség - csecsemőgondozás - gyermek - szakácskönyv
618.2 *** 613.95 *** 641.562(083.12)
[AN 2694179]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2008.
Ody, Penelope
Secrets of Chinese herbal medicine (magyar)
   Kínai gyógynövények / Penelope Ody ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2007. - 223 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-9534-91-9 fűzött : 1490,- Ft
Kína - gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322(510)
[AN 2698373]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2008.
Pauli, Sabine
Was ist los mit meinem Kind? (magyar)
   Amíg nem késő : hogyan ismerhető fel időben a figyelem- és mozgászavar? / Sabine Pauli, Andrea Kisch ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [Pápa] : Deák, [2007]. - 91 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9420-72-4 kötött : 2450,- Ft
gyermekgyógyászat - gyermekpszichiátria - hiperaktivitás - figyelemzavar
616.89-008.47-053.2 *** 616.89-008.481-053.2
[AN 2693227]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2008.
Petermann, Franz (1953-)
Clinical psychology and single-case evidence (magyar)
   Minőségi esetvezetés a klinikai pszichológiában : gyakorlati útmutató a kezelés megtervezéséhez és értékeléséhez / Franz Petermann, Jörg Müller ; [ford. Bognár Ágnes et al.]. - Budapest : Animula, 2006. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-128.
ISBN 963-9751-02-2 fűzött
gyógyítás - pszichoterápia - minőségbiztosítás
616.8-085 *** 615.851 *** 658.562
[AN 2697431]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2008.
Stalfelt, Pernilla (1962-)
Kärlekboken (magyar)
   Szeretlek könyv / Pernilla Stalfelt ; ford. Polonyi Benigna. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2007. - [27] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87671-0-3 kötött : 1995,- Ft
nemi felvilágosítás - szerelem - gyermekkönyv
613.88(02.053.2) *** 392.6(02.053.2)
[AN 2694717]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2008.
Stalfelt, Pernilla (1962-)
Lika som bär (magyar)
   Ne bánts! könyv / Pernilla Stalfelt ; ford. Polonyi Benigna. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2007. - [26] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87671-1-0 kötött : 1995,- Ft
önismeret - gyermeklélektan - gyermekkönyv
159.922.8(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 2694734]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2008.
Stern, Daniel N. (1934-)
   Egy baba naplója : a kisgyermek életének bontakozó világa / Daniel N. Stern. - Budapest : Animula, [2006]. - 121 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117-120.
ISBN 963-9410-78-0 fűzött
csecsemő - gyermeklélektan
159.922.736.2
[AN 2697444]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2008.
Szilágyi Gyula (1946-)
   Nagyvárosi Emanuelle / Szilágyi Gyula. - Budapest : Mérték K., 2007. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9693-58-6 kötött
nemi élet - szerelem - szociográfia
613.88 *** 392.6 *** 308
[AN 2694497]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2008.
Talking charge of high blood pressure (magyar)
   Hogyan kezelhető a magas vérnyomás? : [módszerek a "csendes gyilkos" leküzdésére] / [... mtársai Wayne Kalyn et al.] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 255 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9707-06-1 kötött
magas vérnyomás - öngyógyítás
616.12-008.331.1-085 *** 615.89
[AN 2698049]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2008.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Das grosse Anti-Stress-Buch (magyar)
   Nagy antistresszkönyv / Kurt Tepperwein ; [ford. Károlyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 409, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-66-1 kötött
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 2694507]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2008.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Von Angst zur Lebensfreude (magyar)
   A félelemtől az életörömig : szabaduljunk meg félelmeinktől, nyerjük vissza életkedvünket! / Kurt Tepperwein ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 301 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9693-35-7 kötött
lélektan - kényszerneurózis - félelem
159.9 *** 616.891.7 *** 616.89-008.441
[AN 2696847]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2008.
Tew, Jacqui
Secrets of graphology (magyar)
   Grafológia / Jacqui Tew ; [ford. Soós Emil]. - Budapest : Scolar, 2007. - 223 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-9534-92-6 fűzött : 1490,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 2698385]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2008.
Tihanyi András
   Wellness étrend : mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez / Tihanyi András. - Budapest : White Golden Book, 2007. - 111 p. : ill. ; 18x19 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 978-963-9476-29-5 fűzött : 2520,- Ft
ISBN 963-9476-29-3
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 2694986]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2008.
Török Katalin (1954-)
   Hízókúra : melyek a kóros soványság okai és hogyan kezelhetők? / Török Katalin, Tihanyi András, Kiss Erika. - Budapest : White Golden Book, 2007. - 88 p. : ill. ; 18x19 cm. - (Diétás szakácskönyvek, ISSN 1219-3879)
ISBN 973-963-9476-16-5 fűzött : 2520,- Ft
ISBN 963-9476-16-1
hízókúra - szakácskönyv
613.25 *** 641.55(083.12)
[AN 2694984]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2008.
Varró Aladár Béla (1881-1956)
   Gyógynövények mint háziszerek : a fitoterápia népies ismertetése : ehető gyógynövények és gyümölcsök háztartásbeli felhasználása, valamint szerepük az embergyógyászatban, gyógyteák és azok elkészítése / Varró Aladár Béla. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2007. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-014-8 fűzött
gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 2693674]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2008.
Wharton, Jim (1940-)
The Whartons' back book (magyar)
   Hátfájósok könyve / Jim és Phil Wharton ; [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 288 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9707-08-5 kötött
gyógytorna - gerinc - hát
616.711 *** 615.825
[AN 2697984]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2008.
Zichler Szilvia
   Budapest levegőszennyezettségének története / Zichler Szilvia, Ocskay Rita, Salma Imre ; [kiad. a Levegő Munkacsoport]. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2007. - 103 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-87069-5-9 fűzött
Budapest - levegőszennyezés
614.72(439-2Bp.) *** 551.588.7(439-2Bp.) *** 504.3.05(439-2Bp.)
[AN 2694453]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1177 /2008.
Bányagépészeti és Bányavillamossági Jubileumi Konferencia (40.) (2007) (Balatongyörök)
   40. Bányagépészeti és Bányavillamossági Jubileumi Konferencia : Balatongyörök, 2007. szeptember 27-28. / [rend., közread. a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány]. - [Oroszlány] : Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány, [2007]. - 240 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87684-0-7 fűzött
bányamérnöki ismeretek - konferenciakiadvány
622 *** 061.3(439-2Balatongyörök)
[AN 2695746]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2008.
   Kedvező széllel Kunhegyestől Debrecenig : tiszteletkötet Dr. Tar Károly 60. születésnapjára / [szerk. Tóth Tamás és Bíróné Kircsi Andrea] ; [kiad. a Magyar Szélenergia Társaság]. - Debrecen : M. Szélenergia Társ., 2007. - 353 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3342-0 fűzött
Magyarország - szélenergia - meteorológia - éghajlattan - személyi bibliográfia - emlékkönyv
620.91(439) *** 551.5(439) *** 551.58(439) *** 012Tar_K.
[AN 2696854]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2008.
   Külfejtéses és mélyműveléses bányászatunk napjainkban : [a XXXIX. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia előadásai : Balatongyörök, 2006. szeptember 28-29.] / [rend., közread. a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány]. - [Oroszlány] : Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány, [2007]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A XXXIX. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia előadásai : Balatongyörök, 2006. szeptember 28-29. - Bibliogr.
ISBN 963-06-0999-1 fűzött
bányamérnöki ismeretek - konferenciakiadvány
622 *** 061.3(439-2Balatongyörök)
[AN 2695720]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2008.
Petrovics László
   Egyesületünk évtizede, 1997-2007 / Petrovics László ; [közread. a] Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület. - Várpalota : Bányászhagyományok Ápolásáért Egyes., 2007. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3277-5 fűzött
Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület
Magyarország - bányászat - egyesület - történeti feldolgozás
622(439) *** 061.2(439-2Várpalota)(091)
[AN 2694467]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2008.
Vastagh Gábor (1899-1987)
   Tanulmányok a kohászat magyarországi történetéből / Vastagh Gábor ; [szerk. és a bibliográfiát összeáll. Hadobás Sándor] ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2007. - 146 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 142-145.
ISBN 978-963-86575-8-9 fűzött
Magyarország - ipartörténet - kohászat - nemesfém-megmunkálás - középkor - újkor
669(439)(091)
[AN 2696601]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1182 /2008.
Adobe Photoshop CS3 (magyar)
   Adobe Photoshop CS3 : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2007. - 403 p., VIII t. : ill., részben színes ; 26 cm + CD
ISBN 978-963-87292-5-5 fűzött : 6300,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2695643]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2008.
   Avid Media Composer : felhasználói kézikönyv / [kiad. a Magyar Televízió Zrt.]. - Budapest : MTV, [2007]. - 654 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-87726-0-2 fűzött
képszerkesztő - videotechnika
519.688Media_Composer *** 681.3.019 *** 621.397.037.37
[AN 2697519]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2008.
Czenky Márta
   Access programozás : 2003-as és 2007-es verzió / Czenky Márta. - Budapest : ComputerBooks, 2007. - V, 312 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-618-352-3 fűzött : 4994,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.016Access
[AN 2695145]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2008.
Gottdank Tibor
   Windows Vista : felhasználóknak / Gottdank Tibor. - Budapest : ComputerBooks, 2007. - X, 378 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-374.
ISBN 978-963-618-353-0 fűzött : 4940,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_Vista
[AN 2695151]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2008.
Orsini, Rob
Rails cookbook (magyar)
   Rails receptek : [webfejlesztés Ruby segítségével] / Rob Orsini ; [ford. Batiz Judit, Nagy Daniella]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2007. - XXIV, 502 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9637-33-7 fűzött : 6980,- Ft
programozás - internet
519.688 *** 681.324Internet
[AN 2695552]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1187 /2008.
   Conference on new aspects in the innovation of a traditional industry : 35 years of higher education and research in the light industry : November 19, 2007, Budapest ... : [proceedings] / [org., publ. by the Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Enviromental Protection Engineering Budapest Tech]. - Budapest : BMF RKK, [2007]. - 334 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: New aspects in the innovation of a traditional industry. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-66-9 fűzött
könnyűipar - konferenciakiadvány
67/68 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2696647]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1188 /2008.
   Smart fields, smart wells and smart technologies / ed. by István Lakatos. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - [7], 321 p. : ill. ; 25 cm. - (Progress in oilfield chemistry, ISSN 1789-5294 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8550-7 kötött
kőolajbányászat - kőolajfeldolgozás
665.6/.7
[AN 2687819]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1189 /2008.
Davies, Peter J.
The complete book of trucks (magyar)
   Teherautók enciklopédiája : a világ klasszikus és modern teherautóinak illusztrált kalauza / Peter J. Davies. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2007. - 256 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Ford. Hegedűs Gyula
ISBN 978-963-9615-90-8 kötött : 7490,- Ft
tehergépkocsi
629.114.4(100)
[AN 2694168]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2008.
Johnson, Richard A.
Six men who built the modern auto industry (magyar)
   Hat férfi, aki megmentette a modern autóipart / [Richard A. Johnson]. - [Budapest] : Novella, [2007]. - 340 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Neimann Anna
ISBN 978-963-9442-91-7 kötött : 2990,- Ft
ipartörténet - autógyártás - gyáros - menedzser - 20. század
629.113(100)(092)
[AN 2696654]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2008.
Lázár László
   Tandem [elektronikus dok.] : közlekedési programcsomag gyerekeknek / Lázár László. - Szöveg és képek. - Miskolc : EduSoft Kft., [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
közlekedési szabály - oktatási segédlet - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
656.1.05(072) *** 656.1.05(02.053.2)
[AN 2695368]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2008.
Quiz (magyar)
   Tudod-e a választ? : 180 kérdés és felelet : űrkutatás / [ford. Varga Csaba] ; [szerk. Lévai Júlia]. - Budapest : Tessloff és Babilon, 2007. - 60, 60 p. ; 8x12 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9182-11-0 fűzött
űrkutatás - fejtörő játék
629.78(076)
[AN 2701263]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1193 /2008.
Bodnár László (1940-)
   Borvidékek a Kárpát-medencében / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár Geográfus Bt., 2007. - 431 p., [63] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 428-431.
ISBN 978-963-87387-0-7 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - borvidék
663.2(439) *** 663.2(4-191)
[AN 2695384]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2008.
Early spring (magyar)
   Kora tavasz / [szerk. Barbara Haynes, Jackie Matthews, Norma MacMillan] ; [ford. Várkonyi Erika]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Négy évszak a kertben)
ISBN 978-963-9707-10-8 kötött
amatőr kertészkedés - tavasz
634
[AN 2697721]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2008.
King, Dawn (1946-)
Rustic garden projects (magyar)
   Rusztikus kerti bútorok : különleges hangulatú kerti kiegészítők / Dawn King ; [ill. Isaiah King] ; [fényképezte Christa Matthews]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 125 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Ford. Trócsányi Balázs
ISBN 978-963-370-149-2 fűzött
kertépítés - bútor - barkácsolás
712.3/.7 *** 689 *** 684
[AN 2697131]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2008.
Klock, Peter
Veredeln (magyar)
   Oltás, szemzés : gyümölcsfák, díszfák, dézsás növények / Peter Klock ; [ford. Deák Tamás]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-55-5 fűzött
kertészet - szemzés - fa
631.541
[AN 2693555]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2008.
Lányi György (1924-)
   Állatkedvenceink : melyiket gondozzam? : díszhalak, kétéltűek, hüllők, kisemlősök, díszmadarak, macskák, kutyák, kislovak, kecskék / Lányi György ; [a színes táblákat kész. Kerekes Anna]. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2007. - 277 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-238-015-5 fűzött
állattartás
636
[AN 2693603]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2008.
Late spring (magyar)
   Késő tavasz / [szerk. Barbara Haynes et al.] ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Négy évszak a kertben)
ISBN 978-963-9707-11-5 kötött
amatőr kertészkedés - tavasz
634
[AN 2697726]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2008.
Late summer (magyar)
   Késő nyár / [szerk. Barbara Haynes et al.] ; [ford. Gordos Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Négy évszak a kertben)
ISBN 978-963-9707-42-9 kötött
amatőr kertészkedés - nyár
634
[AN 2697729]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2008.
Mills, Dick
You & your aquarium (magyar)
   Akvarista kézikönyv : az akvárium berendezése és az akváriumi halak tartása / írta Dick Mills ; [ford. Forró László] ; [a magyar kiadást átd. ... Vida Antal]. - 6. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2007. - 287 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Família könyvtár, ISSN 0866-1065)
ISBN 978-963-530-797-5 kötött : 3900,- Ft
akvarisztika
639.34
[AN 2701446]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2008.
Molnár Hanga Anna
   Növények a lakásban : legkedveltebb szobanövényeink / Molnár Hanga Anna. - [Budapest] : Anno, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-375-506-8 kötött
szobanövény
635.91
[AN 2694003]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2008.
Molnár Tamás
   Akvarisztika : [édesvízi halak a lakásban] / Molnár Tamás. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 118, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-679-636-5 kötött
akvarisztika
639.34
[AN 2693519]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2008.
Novotni Péter (1964-)
   Lovak testközelben / Novotni Péter ; [fényképek Novotni Péter, Labancz László, Vincze László]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 125, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-679-671-6 kötött
- lótenyésztés - lovaglás
636.1 *** 599.723 *** 798
[AN 2693975]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2008.
Oski, Frank A. (1932-)
Don't drink your milk (magyar)
   A tejről őszintén / Frank A. Oski ; [ford. Szolga Orsolya]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2007. - 153 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 130-134.
ISBN 978-963-9436-75-6 fűzött : 2490,- Ft
tej - táplálkozástudomány
637.1 *** 613.287.5/.6
[AN 2697207]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2008.
Pinske, Jörn
Orchideen (magyar)
   Orchideák : a legszebb fajok és hibridek kiválasztása és gondozása / Jörn Pinske ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 95 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-54-8 fűzött
virágkertészet - orchidea
635.9 *** 582.594
[AN 2693563]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2008.
Secret and tips from yesterday's gardeners (magyar)
   Titkok és ötletek nagyapáink kertjéből / [... mtársai Sue Joiner et al.] ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9707-07-8 kötött
ISBN 963-9707-07-4
amatőr kertészkedés
634
[AN 2698032]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2008.
Summer (magyar)
   Nyár / [szerk. Barbara Haynes et al.] ; [ford. Dróth Júlia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Négy évszak a kertben)
ISBN 978-963-9707-41-2 kötött
amatőr kertészkedés - nyár
634
[AN 2697728]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1208 /2008.
Beat high blood pressure cookbook (magyar)
   Ízletes ételek a magas vérnyomás ellen / [... mtársai Rachel Warren Chadd et al.] ; [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 319 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9707-05-4 kötött
diéta - magas vérnyomás - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.12-008.331.1
[AN 2698042]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2008.
Béres Alexandra (1976-)
   Ízek a paradicsomból : imádok enni! : Béres Alexandra válogatott "súlykontroll" receptjei. - Budapest : Imádokenni K., 2007. - 222, [10] p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2877-8 kötött : 4399,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2693306]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2008.
Deacon, Carol
Perfect party cakes (magyar)
   Tortacsodák : [több mint 70 könnyen elkészíthető, látványos torta minden alkalomra] / Carol Deacon. - Pécs : Alexandra, 2006. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-030-3 kötött
ISBN 963-370-030-2
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2696834]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2008.
Decsics Judit
   Lisztérzékenyek édességeskönyve : torták, sütemények, egyéb finomságok gluténmentesen / Decsics Judit. - [Budapest] : [Szerző], 2007. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3413-7 fűzött : 1470,- Ft
diéta - sütemény - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 641.852(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 2696479]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2008.
Dr. Oetker Kochen - so geht das! (magyar)
   Főzés lépésről lépésre - Dr. Oetker : a legfontosabb alapreceptek egyetlen kötetben / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2007. - 159 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-36-5 kötött : 3500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2697424]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2008.
Healthy one-dish cooking (magyar)
   Egészséges egytálételek : [250 gyorsan elkészíthető, ízletes recept] / [szerk. Maggie Pannell] ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 351 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9707-20-7 kötött
szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 2697988]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2008.
Horváth Ildikó (1960-)
   Sütés nélküli édességek / [Horváth Ildikó, Szabó Sándorné]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 118 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 43.)
ISBN 978-963-679-640-2 fűzött
sütemény - fagylalt - puding - szakácskönyv
641.85(083.12)
[AN 2693421]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2008.
Horváth Ildikó (1960-)
   Távol-keleti ételek / [Horváth Ildikó, Szabó Sándorné]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 44.)
ISBN 978-963-679-639-6 fűzött
Távol-Kelet - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5-012)(083.12)
[AN 2693425]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2008.
Jámbor Mariann
   Házi sütemények / [Jámbor Mariann, Pasch Julianna] ; [fényképek Labancz László]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 125 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-679-634-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2693968]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2008.
Jámbor Mariann
   Magyaros ételek / [Jámbor Mariann, Takács Péter] ; [fényképek Labancz László]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 118 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-679-635-8 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2693960]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2008.
Kiss Szilvia
   Fenséges kuglófok / [írta ... Kiss Szivia] ; [fényképek Labancz László]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-679-651-8 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2693955]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2008.
Kiss Szilvia
   Kuglófok / [írta Kiss Szilvia]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 116 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 38.)
ISBN 978-963-679-670-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2693380]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2008.
   A legfinomabb muffinok receptjei 3. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-019-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2693317]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2008.
Pasch Julianna
   Csábító házi sütemények / [Pasch Julianna, Jámbor Mariann]. - [Nyíregyháza] : "Pro Team" Kht., 2007. - 124, [4] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-06-2766-5 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2695069]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2008.
Szabó Sándorné (1948-)
   Túrós ételek / [írta Szabó Sándorné és Horváth Ildikó]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 123 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 35.)
ISBN 978-963-679-481-1 fűzött
tejtermék - szakácskönyv
641.55(083.12):637.352
[AN 2693332]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2008.
Szepessy Vilma
   Alakformálás szétválasztó diétával / [Szepessy Vilma] ; [szöveg ... Jámbor Mariann] ; [fotók Labancz László]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 119 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-679-650-1 kötött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2693974]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2008.
Szepessy Vilma
   Csupa desszert : [könnyű finomság pillanatok alatt] / [Szepessy Vilma]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-679-633-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2693523]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2008.
Szovátai Vass
   Bögrés ételek / [írta Szovátai Vass]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 120 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 40.)
ISBN 978-963-679-641-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2693388]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2008.
Szovátai Vass
   Mediterrán ételek / [írta Szovátai Vass]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 41.)
ISBN 978-963-679-643-3 fűzött
Mediterráneum - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12)
[AN 2693396]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2008.
Szovátai Vass
   Olasz ételek / [Szovátai Vass]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 126 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 42.)
ISBN 978-963-679-642-6 fűzött
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2693353]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1228 /2008.
Albert Fruzsina (1969-)
   Embert barátjáról : a barátság szociológiája / Albert Fruzsina, Dávid Beáta. - Budapest : Századvég, 2007. - 271 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245-257.
ISBN 978-963-7340-29-1 kötött : 4725,- Ft
barátság - szociológia
177.63 *** 316.647.2
[AN 2697222]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2008.
Beran Ferenc (1951-)
   Etika : az értékek tisztelete / Beran Ferenc. - Budapest : Gondolat, 2007. - 146 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-950-082-2 fűzött : 1980,- Ft
erkölcs - globalizáció
17 *** 339.9
[AN 2694759]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2008.
Farkas Attila Márton
   Az edény széttörése : bevezetés az iszonyológiába / Farkas Attila Márton. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 262 p. : ill. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.
ISBN 963-9363-55-3 * fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9363-55-7)
kultúrfilozófia - mitológia - irodalomtudomány - metafora
130.2 *** 291.13 *** 82.01 *** 801.541.25
[AN 2694810]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2008.
Serdült Benke Éva
   A meg sem ismert Palágyi / Serdült Benke Éva ; [... adatokat gyűjt. és a fordításokat végezte Wieser Györgyi]. - Paks : Pákolitz Vár. Kvt., 2007. - 84 p. : ill. ; 25 cm. - (Hiador, ISSN 1788-5930)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87510-0-3 fűzött
Palágyi Menyhért (1859-1924)
Magyarország - filozófia - 19. század - 20. század
1(439)(092)Palágyi_M.
[AN 2694843]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2008.
   Szeress minden nap! / az idézeteket összegyűjt. ... Nagy Alexandra. - [Budapest] : Szt. Gellért K. és Ny., [2007]. - [128] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-384-2 kötött
szeretet - világirodalom - idézetgyűjtemény
177.61(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 2694965]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1233 /2008.
Baldock, John
Women in the Bible (magyar)
   Nők a Bibliában : csodás születések, hőstettek, vérontás és féltékenység / John Baldock ; [ford. Varga Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2007. - 268 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 978-963-7268-44-1 kötött : 3300,- Ft
Biblia
irodalmi alak - nő - bibliamagyarázat
22.07 *** 316.37-055.2
[AN 2697391]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2008.
   Biblia, az imádság könyve / szerk. Vereb István. - Szeged : Codex K., 2007. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3458-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2694931]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2008.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ; [... Eleonore Beck magyarázataival]. - 6. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2007, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - Szentírás (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-87626-6-5 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2702666]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2008.
Boonstra, Shawn
The appearing (magyar)
   Az eljövetel / Shawn Boonstra ; [ford. Baji Zoltán]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2007. - 159 p. : ill ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-9577-55-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2695510]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2008.
Brockington, John
The sacred thread (magyar)
   A szent fonál : a hinduizmus folytonossága és változatossága / John L. Brockington ; [ford. Gáthy Vera]. - Budapest : General Press, [2007]. - 423 p., [8] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 387-400.
ISBN 978-963-9648-92-0 kötött : 2800,- Ft
hinduizmus
294.5
[AN 2696652]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2008.
Buona notte Gesù (magyar)
   Jó éjt, kicsi Jézus!. - Pécs : Alexandra, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 963-369-825-1 kötött : 599,- Ft
imakönyv - gyermekkönyv
248.143(02.053.2)
[AN 2696729]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2008.
Carothers, Merlin
You can be happy now (magyar)
   Boldog lehetsz - már most! / Merlin R. Carothers ; [ford. Erdeős Éva]. - [Budapest] : Marana Tha, 2007. - 181 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 135.)
ISBN 978-963-9281-57-8 * fűzött : 700,- Ft (hibás ISBN 978-63-9281-57-8)
hit - életvezetés - vallásos irodalom
211 *** 613.865 *** 244
[AN 2695794]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2008.
Csókay András (1956-)
   Ha Isten velünk, ki ellenünk? : van kiút a hazai válságból / Csókay András. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2007. - 174 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-042-4 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - belpolitika - vallásos irodalom - ezredforduló
244 *** 323(439)"200"
[AN 2701281]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2008.
Dabelstein, Rolf
Geist (magyar)
   A Szentlélek : az élet teremtője / Rolf Dabelstein ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 150 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-085-9 fűzött : 1400,- Ft
Szentlélek Isten - vallásos irodalom
231.3 *** 244
[AN 2695827]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2008.
Duquesne, Jacques (1930-)
Marie (magyar)
   Mária / Jacques Duquesne ; [ford. Berecz Ágoston]. - Budapest : Európa, 2007. - 225, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8409-2 kötött : 2600,- Ft
Mária (Jézus anyja)
mariológia - művelődéstörténet
232.931 *** 930.85(100)
[AN 2698465]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2008.
Ehrman, Bart D.
The lost Gospel of Judas Iscariot (magyar)
   Iskarióti Júdás elveszett evangéliuma : az áruló és az elárult új szemszögből / Bart D. Ehrman ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 250 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-426-058-5 kötött : 2499,- Ft
Júdás, iskarióti (apostol)
krisztológia - apokrif irat
229.8 *** 232
[AN 2693472]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2008.
   Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére / [szerk. Horváth István és Kikindai András]. - Budapest : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Pécs : Pécsi Püspökség, 2007. - 181 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből, ISSN 1788-9499 ; 2.)
A 2005. okt. 24-én Pécsett rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-14-8 fűzött
Zichy Gyula (1871-1942)
Magyarország - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - püspök - érsek - 20. század - konferenciakiadvány - emlékkönyv
282(439)(092)Zichy_Gy. *** 282(439)"19" *** 261.7(439)"19" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2694811]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2008.
Favre, François (1959-)
Mani, Christ d'Orient et Bouddha d'Occident (magyar)
   Mani : Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája : az ember fiziológiája a manicheus gnózis fényében / [François Favre] ; [ford. Marádi Krisztina]. - [Debrecen] : L.N.L. K., cop. 2007. - 666 p. : ill. ; 22 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 2.)
Bibliogr.: p. 637-650.
ISBN 978-963-218-917-8 kötött
manicheizmus
273.21
[AN 2694698]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2008.
Ferch, Arthur J.
Beginnings and belongings (magyar)
   Teremtés és megváltás : Mózes első könyve / írta Arthur J. Ferch ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - [Pécel] : Hetednapi Adventista Egyh. ; Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 112 p. ; 20 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 963-9577-46-4 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes. 1-3. könyv
bibliamagyarázat - ószövetségi történeti könyv
222.11.07
[AN 2695504]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2008.
   Foglyoknak szabadulást : a Magyarországi Református Egyház börtönmissziói és börtönlelkészi szolgálatának 15 éve. - Budapest : RMK, 2007. - 154, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Református Missziói Központ kiskönyvtára, ISSN 1789-2910)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-3094-8 fűzött
Magyarország - lelkipásztorkodás - büntetés-végrehajtás - misszió
253 *** 343.8(439) *** 266.3
[AN 2696613]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2008.
Gábor Demeter
   Az a bizonyos húsz nap / Gábor Demeter. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 88 p. ; 18 cm
ISBN 963-9577-38-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2695502]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2008.
Goldstein, Clifford
The Gospel, 1844, and judgement (magyar)
   Az evangélium, 1844 és az ítélet / írta Clifford Goldstein ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - [Pécel] : Hetednapi Adventista Egyh. ; Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 120 p. ; 20 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 963-9577-44-8 fűzött
vallásos irodalom - adventista egyház
244 *** 286.3
[AN 2695508]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2008.
Gyökössy Endre
   "Jöjjetek!..." / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K. és Ny., [2007]. - 147, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-389-7 fűzött : 1190,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2697374]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2008.
Hampsch, John H.
Healing your family tree (magyar)
   A te családfád gyógyítása : kérdések és feleletek / John H. Hampsch ; [ford. Csibi-Kuti Zsuzsanna]. - [Budapest] : Marana Tha, 2007. - 294 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 134.)
ISBN 978-963-9281-56-1 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2695871]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2008.
Harrast, Tracy
Long ago in Betlehem (magyar)
   Betlehemi történet / [írta Tracy Harrast] ; [ill. Estelle Corke] ; [ford. Rácz Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 26 cm
Kihajtható és mozgatható képekkel
ISBN 978-963-9707-23-8 kötött
bibliai történet - evangélium - gyermekkönyv - képeskönyv
226.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2697978]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2008.
Héjjas István (1938-)
   A keleti vallások filozófiája és világképe : [a kínai, a védikus és a buddhista bölcseletek üzenete] / Héjjas István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 175 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-[176].
ISBN 978-963-375-518-1 kötött
keleti eredetű vallás - vallásfilozófia
294 *** 299.5 *** 21
[AN 2693448]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2008.
Herrigel, Eugen
Zen in der Kunst des Bogenschiessens (magyar)
   Zen, az íjászat művészete, kyudo / Eugen Herrigel. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Hunor, 2007. - 82 p. : ill. ; 20 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260)
ISBN 978-963-87109-6-3 fűzött
Japán - zen buddhizmus - íjászat
294.321(520) *** 799.322.2(520)
[AN 2693682]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2008.
   Jézus a jótevő : bibliatanulmányok óvodásoknak / [szerzők Audrey Boyle Anderson et al.] ; [ill. Dan Sharp, Mary Bausman] ; [ford. Csizmadia Róbert]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 63 p. : ill. ; 22 cm. - (Kincsestársorozat, ISSN 1787-3991 ; 2.)
ISBN 963-9577-42-1 fűzött
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2695490]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2008.
Katona István (1940-)
   Katona István : portré-interjú / az interjút kész. Domonkos Máté és Bánki Andrea. - Budapest : Alleluja, 2007. - 165 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87688-1-0 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-87688-1-0)
Katona István (1940-)
Magyarország - katolikus pap - kereszténység - életútinterjú - 20. század - 21. század
23/28 *** 282(439)(092)Katona_I.(047.53)
[AN 2694956]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2008.
Kormos Erik
   Siker, pénz, hatalom... vagy valami más? : hogyan segít az ősi bölcsesség megoldani korunk problémáit? / Kormos Erik ; [közread. az] Advent Irodalmi Műhely. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2007. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9577-56-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2695511]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2008.
   Kötőjeles történetek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2007. - 102 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-300-938-3 fűzött : 340,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom
244(0:82-822)
[AN 2702669]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2008.
Laird, Thomas (1953-)
The story of the Tibet : conversations with the Dalai Lama (magyar)
   Tibet története : beszélgetések a dalai lámával / Thomas Laird ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 400 p., [32] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 393-400.
ISBN 978-963-9711-19-8 kötött : 4890,- Ft
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
Tibet - történelem - tibeti buddhizmus - dalai láma - interjú
294.321(515)(092)Bstan-'dzin-rgya-mtsho(047.53) *** 294.321(515) *** 951.5
[AN 2697406]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2008.
Maxwell, Arthur S. (1890-1970)
Your Bible and you (magyar)
   Felfedezések : amit tudni szerettél volna a Bibliáról, csak nem volt kitől megkérdezni / Arthur S. Maxwell. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 963-9577-33-2 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2695501]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2008.
Meyer, Joyce (1943-)
Ending your day right (magyar)
   Nyugtával dicsérd a napot : szeretetteljes gondolatok az év minden napjára / Joyce Meyer. - Pécs : Alexandra, 2007. - 374 p. ; 16 cm
Ford. Hollósy Éva
ISBN 978-963-370-463-9 kötött
vallásos irodalom - kalendárium
244 *** 050.9
[AN 2697213]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2008.
Mihalec Gábor (1974-)
   Gondolkodó hit / írta Mihalec Gábor ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház, Advent Irodalmi Műhely]. - [Pécel] : Hetednapi Adventista Egyh. ; Budapest : Advent Irod. Műhely, 2007. - 172 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9577-58-9 fűzött
hit - mentálhigiénia
211 *** 613.865
[AN 2695488]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2008.
Namias, Hervé
Lueurs d'espoir (magyar)
   Reménysugarak / írta és rajz. Hervé Namias ; ford. Riskóné Fazekas Márta. - Budapest : Lepramisszió, cop. 2007. - 30 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-06-2941-6 fűzött
karitász - lepra - képregény
266.3 *** 616-002.7 *** 087.6:084.11
[AN 2697359]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2008.
Öhler, Markus
Barnabas (magyar)
   Barnabás : a "középút" embere / Markus Öhler ; [ford. Szentgyörgyi László]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 198 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 184-189.
ISBN 978-963-558-087-3 fűzött : 1700,- Ft
Barnabás (apostol) (Kr. e. 10?-??)
Római Birodalom - apostol - szent - 1. század
281.2(092)Barnabás_apostol *** 235.3(092)Barnabás
[AN 2695830]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2008.
Omartian, Stormie
The power of a praying parent (magyar)
   A hit ereje : hogyan szeressük gyermekünket / Stormie Omartian ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-432-5 fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia - memoár
244(0:82-94) *** 613.865
[AN 2693279]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2008.
Parker, Victoria
The children's illustrated Bible (magyar)
   Képes családi Biblia : az Ó- és az Újszövetség legkedveltebb történetei / újraelbeszélte Victoria Parker ; [ford. Kiss Gábor]. - [Budapest] : Reader's Digest K., 2006. - 512 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9562-93-9 kötött
Biblia
bibliai történet
22.046
[AN 2697748]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2008.
Petrik Imre (1931-)
   Semmit Isten nélkül / Petrik Imre. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9577-40-5 fűzött
Petrik Imre (1931-)
Egyesült Államok - protestáns lelkész - adventista egyház - 20. század - ezredforduló - memoár
286.3(73)(=945.11)(092)Petrik_I.(0:82-94)
[AN 2695533]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2008.
Samay László
   A Faddi Római Katolikus Egyházközség krónikája / Samay László ; [kiad. Fadd Nagyközség Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Fadd : Önkormányzat, 2007. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2716-0 fűzött
Faddi Római Katolikus Egyházközség
Fadd - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
282(439-2Fadd)(091)
[AN 2701236]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2008.
Samay László
   A Lengyeli Római Katolikus Egyházközség krónikája / Samay László. - Lengyel : [Magánkiad.], 2007. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130-135.
ISBN 978-963-06-2719-1 fűzött
Lengyeli Római Katolikus Egyházközség
Lengyel - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Lengyel)(091)
[AN 2694911]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2008.
Sándor Endre (1945-)
   Kiteszek egy fürt gyapjút : Gedeon élete és üzenete / Sándor Endre. - Budapest : Kálvin, 2007. - 121 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-078-1 fűzött : 550,- Ft
Biblia. Ószövetség. Bírák könyve
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
222.31.07
[AN 2695868]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2008.
Schőner Alfréd (1948-)
   Égszínkék = Ṭekheleṭ / Schőner Alfréd. - Budapest : Gabbiano Print, 2007. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Egyes idézetek héber nyelven is
ISBN 978-963-87044-6-7 fűzött
Magyarország - judaisztika
296(439)
[AN 2695781]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2008.
Sogyal Rinpoche
Glimpse after glimpse (magyar)
   Napról napra : a tibeti buddhista hagyomány gondolatai életről és halálról / Szögyal Rinpocse ; a szerző kalligráfiáival ; [ford. Sárközi Alice]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - [383] p. : ill. ; 23 cm. - (A tibeti hagyomány könyvei, ISSN 1789-2058)
ISBN 978-963-7448-86-7 kötött : 3300,- Ft
tibeti buddhizmus - meditáció
294.321(515)
[AN 2693593]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2008.
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
   A rózsafüzér Lisieux-i Szent Teréz gondolataival / [ford. Rezsőfi Judit]. - Budapest : Új Ember, cop. 2007. - 75, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9674-40-0 fűzött
krisztológia - imakönyv
232 *** 243
[AN 2692111]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2008.
   Vándorfény : a keresztény világ legszebb elbeszélései / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-971-1 kötött : 1600,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom - antológia - elbeszélés
244(0:82-32) *** 82-32=945.11
[AN 2694953]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2008.
Venden, Morris L.
Faith that works (magyar)
   A működő hit / Morris L. Venden ; [ford. Szilvási András, Szilvási Ágota]. - Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2006. - 375 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9577-50-3 fűzött
ISBN 963-9577-50-2
vallásos irodalom - hit
244 *** 211
[AN 2695481]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2008.
Welker Michael
Schöpfung und Wirklichkeit (magyar)
   Teremtés és valóság / Michael Welker ; [ford. Orbánné Ágoston Ilona]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 142 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-095-8 fűzött : 1300,- Ft
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
teremtés - teremtéstörténet - bibliamagyarázat
231.51 *** 221.1.07
[AN 2695866]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2008.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Patriarchs and prophets (magyar)
   Pátriárkák és próféták : az Ószövetség történelme / E. G. White ; [ford. Stramszki István] ; [közread. a] Bibliaiskolák Közössége. - 3. kiad. - Budapest : Bibliaisk. Közössége, 2007. - 703 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-37-9 kötött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
222.07
[AN 2701300]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2008.
Wick, Peter
Paulus (magyar)
   Pál : a kereszténység tanítója / Peter Wick ; [ford. Gromon András]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 211 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-094-1 fűzött : 1600,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
szent - apostol - őskereszténység - 1. század
235.3(092)Pál *** 281.2(092)Pál_apostol *** 281"00'
[AN 2695862]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2008.
Zackrison, James W. (1932-)
   A prédikátor könyve / írta James W. Zackrison ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - [Pécel] : Hetednapi Adventista Egyh. ; Budapest : Élet és Egészség Kvk., 2007. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-9577-48-0 fűzött
ISBN 963-9577-48-0
Biblia. Ószövetség. Prédikátor könyve
ószövetségi történeti könyv - bibliamagyarázat
223.8.07
[AN 2695507]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1280 /2008.
Fekete Gyula (1922-)
   Európa öngyilkossága / Fekete Gyula. - [Budapest] : Trikolor, [2007]. - 331 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 331-[332].
ISBN 978-963-87139-7-1 fűzött
Magyarország - Európa - népességfogyás - nemzettudat - magyarság - társadalmi kérdés
314.83(4) *** 314.83(439) *** 323.1(=945.11) *** 316.63 *** 304
[AN 2695839]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2008.
Felkai Gábor (1954-)
   A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig / Felkai Gábor. - Budapest : Századvég, 2006-. - 24 cm
Németország - szociológia - tudománytörténet - századforduló - 20. század - egyetemi tankönyv
316(430)"190/193"(075.8)
[AN 2637822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 623 p.
Bibliogr.: p. 587-608.
ISBN 978-963-7340-42-0 fűzött : 3360,- Ft
Németország - szociológia - tudománytörténet - századforduló - 20. század - egyetemi tankönyv
316(430)"190/193"(075.8)
[AN 2697215] MARC

ANSEL
UTF-81282 /2008.
Ferkó Zoltán
   Zarándoklat a moldvai magyar miséért. - [Budapest] : [Szt. Gellért K. és Ny.], [2007]. - 145 p., [15] t. : ill., színes ; 20 cm
Ferkó Zoltán internetes blogjának szerkesztett változata
ISBN 978-963-696-392-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-696-392-4)
moldvai csángók - kerékpártúra - internet - napló
316.347(=945.11)(498.3) *** 796.57(0:82-94) *** 681.3.004.14
[AN 2697481]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2008.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Túlélési stratégiák : társadalmi adaptációs módok / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 614 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 607-612.
ISBN 978-963-09-5671-0 kötött : 3500,- Ft
szociológia - társadalom - alkalmazkodás
316 *** 575.826
[AN 2697347]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2008.
   Képek a tököli rácokról = Prilike otukuljskim racovima / [szerk.] Szilágyi József. - Tököl : Szilágyi J., 2007. - 164 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2438-1 fűzött
Tököl - nemzetiség - magyarországi szerbek - fényképalbum
316.347(=861)(439-2Tököl)(084.12)
[AN 2697644]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2008.
Kiss Tamás, T. (1949-)
Kölcsönhatások : a kultúraközvetítés néhány elméleti kérdéséről (magyar)
   Theoretical issues in cultural transmission / Tamas T. Kiss ; [publ. by the University of Szeged Juhász Gyula Teacher Training College Division]. - Szeged : JGYF Publ., 2007. - 141 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-139.
ISBN 978-963-7356-54-4 fűzött
ISBN 963-7356-54-1
kultúra - tömegtájékoztatási eszköz - társadalom
316.7 *** 316.774 *** 316.6
[AN 2694686]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2008.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (16.) (2006) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XVI-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 25-26 noiembrie 2006 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2007. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86530-4-8 fűzött
Románia - magyarországi románok - nemzetiség - oktatásügy - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
316.347(=590)(439) *** 376.7(=590)(439) *** 930.85(498) *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2697509]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2008.
Szalay István (1944-)
   A kultúrfilozófia természettudományos alapjai / Szalay István. - Szeged : SZEK JGYF K., 2006. - LXIX, 114, [3] p : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7356-37-7 fűzött
kultúrfilozófia - művelődéstörténet - természettudomány
316.7 *** 930.85 *** 5
[AN 2694676]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2008.
Tenigl-Takács László
   Szentmárton könnyei = Lacrima Színmarti / Tenigl-Takács László. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 173 p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Csak magyar nyelven
ISBN 963-9363-56-1 * fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-9363-56-4)
Alsószentmárton - cigányság - ezredforduló
316.347(=914.99)(439-2Alsószentmárton)
[AN 2694793]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2008.
   Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról : a Gyermek és Ifjúsági Konferencia javaslata. - [Budapest] : GYIK, [2007]. - 34 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2964-5 fűzött
Magyarország - ifjúságpolitika - közigazgatás - törvénytervezet
316.37-053.2/6(439)(094) *** 352/354(439)
[AN 2694417]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1290 /2008.
Giggles (magyar)
   Kacagtató vicckönyv : [Helen Exley ajándékkönyv] / [a vicceket Claire Fletcher vál.]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [184] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Polgár Judit. - Ill. Stott, Bill. - Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-368-935-6 kötött
vicc - miniatűr dokumentum
398.94 *** 099.1
[AN 2697250]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2008.
Gordon, Sol (1923-)
Another chance for love (magyar)
   Új esély a szerelemre : hogyan találjunk párra 40 év felett? / S. Gordon, E. F. Shimberg ; [ford. Mátrai Edit]. - Budapest : Animus, 2007. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9715-41-7 kötött : 2390,- Ft
szerelem - párkapcsolat - nemek pszichológiája
392.6 *** 316.472.4-053.85/.88 *** 613.89-053.85/.88 *** 159.922.1-053.85/88
[AN 2696743]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2008.
Shuker, Karl P. N. (1959-)
Dragons (magyar)
   Sárkányok természetrajza / Karl Shuker ; Desmond Morris előszavával ; [ford. Lakatos Márk et al.]. - Budapest : Athenaeum 2000, cop. 2007. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-9797-08-6 kötött : 3990,- Ft
hiedelem - művelődéstörténet
398.44 *** 930.85(100)
[AN 2694192]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2008.
Vöő Gabriella (1937-)
   Erdélyi magyar szólások / Vöő Gabriella. - Budapest : Akad. K., 2007. - 420, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-8553-8 fűzött
Erdély - magyar néprajz - magyar nyelv - szólás
398.9(=945.11)(498.4) *** 809.451.1-318(498.4) *** 398.9(=945.11)(439.21) *** 809.451.1-318(439.21)
[AN 2694411]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2008.
Zichy István (1879-1951)
   Curriculum vitae : gróf Zichy István élete és munkássága / [szerk. és a kísérő tanulmányt írta G. Szabó Zoltán] ; [a szöveget gond. Moldován László]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2007. - 188 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Series historica ethnographiae, ISSN 0865-7076 ; 14.)
Bibliogr.: p. 179-184. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-31-6 fűzött
Zichy István (1879-1951)
Magyarország - történész - etnográfus - festőművész - századforduló - 20. század - életrajz - memoár
39.001(439)(092)Zichy_I.(0:82-94) *** 930.1(439)(092)Zichy_I. *** 75(439)(092)Zichy_I.
[AN 2696662]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1295 /2008.
Barta Ágnes (1922-)
   Ketten : emlékek Dunaföldvárról, Budapestről, Ravensbrückből = The two of us : memories from Dunaföldvár, Budapest, Ravensbrück / Barta Ágnes ; [ford. Dányi Dani, Szőnyi Andrea]. - Budapest : Lauder-kv. : Aura, cop. 2006. - 83 p. : ill. ; 21 cm. - (Személyes történelem, ISSN 1787-226X)
ISBN 978-963-87442-0-3 fűzött
Barta Ágnes (1922-)
Kiss Edit (1905-1966)
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - második világháború - kétnyelvű dokumentum - memoár
323.282(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 894.511-94.02=20
[AN 2694569]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2008.
Boross Péter (1928-)
   Boross : hadapródiskolától a miniszterelnöki székig / [riporter] Sereg András. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2007]. - 197 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9722-28-6 kötött : 3444,- Ft
Boross Péter (1928-)
Magyarország - politikus - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
32(439)(092)Boross_P.(047.53)
[AN 2696401]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2008.
Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért
   Ötödik jelentés a nemzeti stratégiai anyagok tervezésének nyilvánosságáról / CNNy Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért ; szerk. Giczey Péter ; [közread. a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány]. - Budapest : Nonprofit Információs és Okt. Közp. Alapítvány, 2007. - 38 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3194-5 fűzött
Magyarország - belpolitika - fejlesztés - gazdasági tervezés - ezredforduló
323(439)"200" *** 338.26(439)"200"
[AN 2695205]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2008.
   Európai közjog és politika / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney Petra. - Átd. kiad. - Budapest : CompLex, 2007. - 1134 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1082-1100.
ISBN 978-963-224-920-9 kötött
Európai Unió - jogrendszer - integráció
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 2702513]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2008.
Horváth Zoltán (1961-)
   Kézikönyv az Európai Unióról / Horváth Zoltán. - 7. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 658 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. júl. - Bibliogr.: p. 656-658.
ISBN 978-963-7490-84-2 fűzött : 4800,- Ft
ISBN 963-7490-84-1
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 2702246]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2008.
Horváth Zoltán (1961-)
   Kézikönyv az Európai Unióról / Horváth Zoltán ; [közread. a] Magyar Országgyűlés. - 7. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : M. Országgyűlés, 2007. - 658 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. júl. - Bibliogr.: p. 656-658.
ISBN 978-963-87505-5-6 fűzött
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 2702236]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2008.
Horváth Zoltán (1961-)
Kézikönyv az Európai Unióról (angol)
   Handbook on the European Union / Zoltán Horváth ; [transl. by Péter Szűcs]. - 3. ed. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 658 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. júl. - Bibliogr.: p. 656-658.
ISBN 978-963-258-000-5 fűzött : 5800,- Ft
ISBN 963-258-000-1
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 2702242]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2008.
Horváth Zoltán (1961-)
Kézikönyv az Európai Unióról (angol)
   Handbook on the European Union / Zoltán Horváth ; [transl. by Péter Szűcs] ; [publ. by the] Hungarian National Assembly. - 3. ed. - [Budapest] : Hung. Nat. Assembly, 2007. - 658 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. júl. - Bibliogr.: p. 656-658.
ISBN 978-963-87505-6-3 fűzött
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 2702243]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2008.
Hovhannisyan, Nikolaj
The Armenian genocide (magyar)
   Az örmény genocídium / Nikolaj Hovhanniszján ; [ford. Haraszti Lilla]. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2007. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 10.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87554-0-7)
Törökország - népirtás - örmények
323.12(=919.81)(560)
[AN 2697660]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2008.
Katona Eszter
   Olasz - spanyol kapcsolatok a második világháború éveiben / Katona Eszter. - Szeged : SZTE, 2007. - 259 p. ; 25 cm. - (SZTE Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Történeti Program PhD értekezések)
Bibliogr.: p. 245-259.
ISBN 978-963-482-831-0 fűzött
Spanyolország - Olaszország - Európa - külpolitika - történelem - két világháború közötti időszak - második világháború - disszertáció
327(460)"193/194" *** 327(45)"193/194" *** 94"193/194"
[AN 2698095]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2008.
Kielar, Wiesław
Anus mundi (magyar)
   Az auschwitzi halálgyár rémtettei : egy túlélő vallomásai. - [Nyíregyháza] : Black & White, [2007]. - 309 p. ; 20 cm. - (Történelmi sorozat)
Megj. "A 290. számú auschwitzi fogoly" címmel is. - Szerző Kielar, Wiesław. - Ford. Murányi Beatrix
ISBN 978-963-238-021-6 fűzött
Lengyelország - holokauszt - memoár
323.12(=924)(438)"193/194"(0:82-94)
[AN 2695094]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2008.
   Magyar nyitány : történelmi parlament - parlamenti történetek : régi képviselők a T. Házból, 1985-1990 / volt országgyűlési képviselők emlékezései Sztrapák Ferenc interjúival. - Tata : Turulpressz, 2007. - 549 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3256-0 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - országgyűlési képviselő - Kádár-korszak - interjú
32(439)(092)(047.53) *** 328.1(439)
[AN 2694605]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2008.
Nemere István (1944-)
   A 21. század botrányai / Daniel Florion. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-679-574-0 kötött
politikai bűncselekmény - politika - világtörténelem - ezredforduló
32(100)"200" *** 930.9"200" *** 343.301(100)"200"
[AN 2693685]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2008.
Pallagi Mária
   A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában, 1914-1918 / Pallagi Mária. - Szeged : SZTE, 2007. - 175 p. ; 25 cm. - (SZTE Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Történeti Program PhD értekezések)
Bibliogr.: p. 153-175.
ISBN 978-963-482-833-4 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Spanyolország - külpolitika - első világháború - békemozgalom
327(436/439)"1914/1918" *** 327(460)"1914/1918" *** 327.36(4)"1914/1918"
[AN 2698112]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1309 /2008.
   Adalékok és források Gádoros történetéhez / [kötetszerk. Bárány Ferenc és G. Vass István]. - Gádoros : Polgármesteri Hiv., 2006. - 180 p. : ill. ; 25 cm. - (Gádorosi füzetek, ISSN 1586-5029 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 963-87276-0-8 fűzött
Gádoros - helytörténet - 1956-os forradalom - helyismeret
943.9-2Gádoros"1956" *** 908.439-2Gádoros
[AN 2696349]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2008.
   Adalékok Gádoros történetéhez / [kötetszerk. Bárány Ferenc és G. Vass István]. - Gádoros : Polgármesteri Hiv., 2007. - 92 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gádorosi füzetek, ISSN 1586-5029 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87276-1-9 fűzött
Gádoros - helytörténet - helyismeret
943.9-2Gádoros *** 908.439-2Gádoros
[AN 2696360]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2008.
   Az Annales : a gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata / szerk. Benda Gyula és Szekeres András. - Budapest : L'Harmattan : Atelier, 2007. - 617 p. ; 23 cm. - (Atelier füzetek, ISSN 1585-9010 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7343-14-8 fűzött : 3900,- Ft
Annales de l'histoire économique et sociale
Franciaország - történetfilozófia - társadalomtörténet
930.1(44) *** 316.32(44)(091)
[AN 2696557]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2008.
Árpa Attila (1971-)
   Macsó papák : csajokból sosem elég / [Árpa Attila, Bochkor Gábor, Gesztesi Károly] ; [szerk. Selmeczi Viktória] ; [író Trunkó Bence] ; [fotók Klinszky Gábor]. - [Budapest] : A2 Media Kft., cop. 2007. - 316 p., [48] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3320-8 fűzött : 3390,- Ft
Árpa Attila (1971-)
Bochkor Gábor (1964-)
Gesztesi Károly (1963-)
Magyarország - híres ember - apa - apaság - ezredforduló
929-055.1-055.52(439) *** 613.865-055.1-055.52
[AN 2694160]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2008.
Bánffyné Kalavszky Györgyi
   Horthy Miklós élete képekben / B. Kalavszky Györgyi, Illésfalvi Péter. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2007. - 167 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-963-9673-83-0 kötött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - 20. század - fényképalbum
943.9(092)Horthy_M.(084.12)
[AN 2692590]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2008.
Bocsor Karancsi Éva
   Poveste sau realitate? : istoria comunităţii româneşti din Otlaca-Pustă = Mese vagy valóság? : a pusztaottlakai román közösség története / aut. Eva Bocsor Karancsi ; [... megj. a pusztaottlakai Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület]. - Pusztaottlaka : Purdi Mihály Román Kult. Egyes., [2007]. - 57 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87360-1-7 fűzött
Pusztaottlaka - helytörténet - magyarországi románok - nemzetiség - néprajz - legenda
943.9-2Pusztaottlaka *** 316.347(=590)(439-2Pusztaottlaka) *** 398.221
[AN 2698321]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2008.
Collins, Andrew
Twenty-first century Grail (magyar)
   A XXI. századi Grál : egy legenda nyomában / Andrew Collins ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 313 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-285.
ISBN 978-963-426-028-8 kötött : 2499,- Ft
művelődéstörténet - okkultizmus - szabadkőművesség
930.85(100)Grál *** 133 *** 061.236.61
[AN 2694113]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2008.
Cook, Andrew
To kill Rasputin (magyar)
   Raszputyint megölni : Grigorij Raszputyin meggyilkolásásnak hiteles története / Andrew Cook ; [ford. Bozai Ágota]. - Szentendre : Cephalion, 2007. - 303 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 978-963-9688-05-6 kötött : 3400,- Ft
Rasputin, Grigorij Efimovič (1869-1916)
Oroszország - történelmi személy - történelem - századforduló
947(092)Rasputin,_G._E. *** 947"191"
[AN 2693153]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2008.
Cotterell, Maurice M.
The Celtic chronicles (magyar)
   Kelta krónikák : a Szent Grál valódi története / Maurice Cotterell ; [ford. Tamás Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 246 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 233-237.
ISBN 978-963-426-039-4 kötött : 2499,- Ft
művelődéstörténet - kelták - rejtély
930.85(100)(089.3) *** 001.94(364)
[AN 2694119]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2008.
Csoma Lajos
   Az elfelejtett forradalom, 1956-57 : a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Általános Gimnázium igazgatójának, diákjainak részvétele az 1956-os forradalom és nemzeti felkelésben / [szerző Csoma Lajos] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2006. - 379 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 978-963-86994-5-9 kötött
Bethlen Gábor Általános Gimnázium (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - helytörténet - 1956-os forradalom - gimnázium
943.9-2Hódmezővásárhely"1956" *** 373.54(439-2Hódmezővásárhely)"1956"
[AN 2696446]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2008.
Dömötör Mihály (1950-)
   Az '56-os forradalom Csongrád megyei hősei / [kiad. a Múzeumi Tudományért Alapítvány]. - Szeged : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2007. - 95 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A portréfotókat kész. Dömötör Mihály
ISBN 978-963-87693-0-5 fűzött
Magyarország - forradalmár - 1956-os forradalom - fényképalbum
943.918.1"1956"(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Dömötör_M.
[AN 2694951]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2008.
   Európai szemmel : tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére / [szerk. Kalmár János]. - Budapest : Universitas, 2007. - 215 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-13-3 fűzött : 1050,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9 *** 930.85(439) *** 012Köpeczi_B.
[AN 2695210]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2008.
Farkas Gábor (1931-)
   A Vasútvidék története / Farkas Gábor, Szalai Károly ; [kiad. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Székesfehérvár : Önkormányzat, 2006. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 166.
ISBN 963-06-0300-4 fűzött
Székesfehérvár - helytörténet - vasútépítés
943.9-2Székesfehérvár *** 625.1(439-2Székesfehérvár)
[AN 2697290]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2008.
Friedman, Thomas
1000 unforgettable senior moments (magyar)
   A szenilitás 1000 felejthetetlen pillanata : amiből csak 246 jutott az eszünkbe : nem vagy egyedül... / írta Tom... ööö... Friedman. - Pécs : Alexandra, 2007. - 175 p. : ill. ; 16 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-332-8 kötött
híres ember - humor - felejtés - anekdota
929(100)(0:82-36) *** 159.953.6 *** 616.89-008.46
[AN 2693504]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2008.
Geschichten aus der Geschichte (magyar)
   Meghökkentő történetek régmúlt időkből : [különös esetek az emberiség 5000 éves múltjából] / [... mtársai Irmela Arnsperger et al.] ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 512 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 963-9562-94-7 kötött
művelődéstörténet - kuriózum
930.85(100)(089.3)
[AN 2697944]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2008.
   Gördülő idő : régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között = Rolling time : excavations on the M7 motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi / [szerk. Belényesy Károly, Honti Szilvia, Kiss Viktória] ; [közread. a] Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, MTA Régészeti Intézete. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig. ; [Budapest] : MTA Régészeti Int., 2007. - 351 p. : ill., színes ; 29 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 333-344.
ISBN 978-963-7391-89-7 kötött
Somogy (megye) - régészet - autópálya
903/904(439.123) *** 625.711.3(439.123)
[AN 2696619]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2008.
Havas Henrik (1949-)
   Méhkirálynő : K. A. története / Havas Henrik. - Budapest : I.A.T. K., 2007. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87471-6-7 fűzött : 2490,- Ft
Kelemen Anna (1980-)
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)Kelemen_A.(047.53)
[AN 2693574]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2008.
   Hazádnak.. : a hazaszeretet nagy képeskönyve / Benda Borbála [et al.] ; [szerk. Cieger András]. - Budapest : Századvég, 2007. - 394 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 379-382.
ISBN 978-963-7340-44-4 kötött : 7875,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet
930.85(439)
[AN 2697225]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2008.
Hermann Róbert (1963-)
   Saját utamat jártam : Batthyány Lajos miniszterelnök, 1807-1849 / [írta Hermann Róbert és Molnár András] ; [a térképeket és a családfát rajzolta Nagy Béla] ; [a képeket vál. Basics Beatrix, Hermann Róbert és Molnár András] ; [kiad. a] Zala Megyei Levéltár. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2007. - 175 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-7226-61-8 kötött
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 19. század - életrajz
943.9(092)Batthyány_L. *** 943.9"18"
[AN 2694285]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2008.
Judt, Tony (1948-)
Postwar (magyar)
   A háború után : Európa története 1945 óta / Tony Judt ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2007. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8397-2 kötött : 6800,- Ft
Európa - történelem - 1945 utáni időszak - ezredforduló
940"194/200"
[AN 2698307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 618, [2] p., [16] t.
Európa - történelem - 1945 utáni időszak - ezredforduló
940"194/200"
[AN 2698311] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 512, [4] p., [16] t.
Európa - történelem - 1945 utáni időszak - ezredforduló
940"194/200"
[AN 2698314] MARC

ANSEL
UTF-81329 /2008.
Kaposi Márton (1936-)
   Magyarok és olaszok az európai kultúrában : tanulmányok / Kaposi Márton. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 315 p. ; 20 cm
A tartalomjegyzék olasz nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7504-63-1 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - Itália - Olaszország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat
930.85(439) *** 930.85(45)
[AN 2696131]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2008.
Kerényi B. Eszter
   Báró Sina Simon / Kerényi B. Eszter. - Budapest : ÚMK, 2007. - [76] p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9609-75-4 kötött
Sina Simon (1810-1876)
Magyarország - történelmi személy - kereskedő - művelődéstörténet - jótékonyság - 19. század
943.9"18"(092)Sina_S. *** 930.85(439)"18"(084.1) *** 364.422(439)"18"
[AN 2696462]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2008.
Kökény Andrea
   Angol-amerikaiak Texasban, 1821-1845 / Kökény Andrea. - Szeged : SZTE, 2007. - 168, [7] p. : ill. ; 24 cm. - (SZTE Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Történeti Program PhD értekezések)
Bibliogr.: p. 156-167.
ISBN 978-963-482-832-7 fűzött
Egyesült Államok - Texas - Mexikó - történelem - migráció - 19. század - disszertáció
973"182/184" *** 972"182/184" *** 976 *** 325.2(76)"18"
[AN 2698102]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2008.
Levine, Tom
Die Windsors (magyar)
   A Windsor-ház : egy majdnem normális család tündöklése és tragédiája / Tom Levine ; [ford. Simon László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 303, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Híres családok, ISSN 1785-6000)
Bibliogr.: p. 293-296.
ISBN 978-963-689-103-9 kötött : 2990,- Ft
Windsor-ház
Nagy-Britannia - uralkodócsalád - családtörténet
929.52(410)Windsor
[AN 2695666]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2008.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-. - 24 cm
ISBN 963-506-540-X
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Lethenyei - műgyűjtemény. - 2007. - 494 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-735-0 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 2694494] MARC

ANSEL
UTF-81334 /2008.
   A magyar történelem titkai : híres cselszövések, különleges sorsfordulók, viszályok, alkuk és a mögöttük rejlő indokok / [alkotószerk. Falcsik Mari]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 431 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9707-53-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
930.85(439) *** 943.9
[AN 2697735]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2008.
Málek, Jaromir
The treasures of Tutankhamun (magyar)
   Tutanhamon kincsei / Jaromir Malek. - Pécs : Alexandra, 2006. - 64 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27x31 cm + 50 mell.
Beragasztott ill. kivehető fakszimile mellékletekkel. - Ford. Bódogh-Szabó Pál. - Bibliogr.: p. 63.
ISBN 963-370-006-X kötött
Tutanhamon (Egyiptom: fáraó)
régészet - uralkodó - ókori Egyiptom
904(32) *** 932(092)Tutanhamon
[AN 2696754]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2008.
   Minden kezdet nehéz? : [25 sztárkarrier indulása] / [... lejegyezte Sütő Éva] ; [szerk. Sebők Marianna]. - [Budapest : Ivan Media, cop. 2007. - 234 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2896-9 fűzött
Magyarország - híres ember - életvezetés - karrier - ezredforduló
929(439)"200" *** 613.865 *** 65.013
[AN 2694580]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2008.
   Miskolc története / [főszerk. Dobrossy István] ; [megj. ... a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a Herman Ottó Múzeum közös kiadványaként]. - Miskolc : BAZ M. Lvt. : HOM, 1996-. - 24 cm
ISBN 963-7241-65-5 kötött
Miskolc - helytörténet
943.9-2Miskolc
[AN 227709]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5/1., 1918-tól 1949-ig / [szerk. Dobrossy István, Stipta István]. - 2007. - 551 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9311-21-3
Miskolc - helytörténet - 20. század
943.9-2Miskolc"191/194"
[AN 2695601] MARC

ANSEL
UTF-8


   5/2., 1918-tól 1949-ig / [szerk. Dobrossy István, Stipta István]. - 2007. - 592 p. : ill.
Bibliogr.: p. 519-545.
ISBN 978-963-9311-21-3
Miskolc - helytörténet - 20. század
943.9-2Miskolc"191/194"
[AN 2695604] MARC

ANSEL
UTF-81338 /2008.
Mundy, Susi Hasel (1943-)
A thousand shall fall (magyar)
   Ha ezrek esnek is el.. : egy család tagjainak lenyűgöző története, akik bátran gyakorolták hitüket Hitler Németországában, ezáltal Isten csodás tetteinek sokaságát élték át, ahogy megmentette életüket a biztos pusztulástól / Susi Hasel Mundy ; Maylan Schurch közrem. ; [ford. Gyetvai Gellért] ; [közread. az] Advent Irodalmi Műhely. - Budapest : Advent Irodalmi Műhely, 2007. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87240-7-6 fűzött
Hasel család
Németország - családtörténet - történelem - amerikai angol irodalom - második világháború - memoár
929.52(430)Hasel(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11 *** 943.0"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2695485]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2008.
Nemere István (1944-)
   Árulók a magyar történelemben / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 196, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-496-2 fűzött
Magyarország - történelmi személy - hazaárulás - életrajz
943.9(092) *** 343.32(439)
[AN 2693288]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2008.
Šahaq, Yiśrā'ēl (1933-2001)
Jewish history, Jewish religion (magyar)
   Zsidó történelem, zsidó vallás : háromezer év súlya / Israel Sahak ; ... előszót írt Gore Vidal és Edward Said ; Norton Mezvinsky új bevezetőjével ; [ford. Varga Péter]. - Budapest : Gede, 2007. - 203 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9298-72-9 fűzött
történelem - zsidó vallás - zsidóság
930.8(=924) *** 296
[AN 2694937]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2008.
Samay László
   Fejezetek az egykori mezőváros Fadd történetéből az őskortól napjainkig / Samay László ; [kiad. Fadd Nagyközség Önkormányzata]. - 2. bőv. kiad. - Fadd : Önkormányzat, 2007. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-306.
ISBN 978-963-06-2717-7 fűzött
Fadd - helytörténet
943.9-2Fadd
[AN 2701230]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2008.
Schmauder, Michael
Die Völkerwanderung (magyar)
   A népvándorlás / írta Michael Schmauder ; A magyarok vándorlása c. fejezetet írta Frenkel Gergely Máté ; ill. Jörn Hennig [et al.] ; [ford. Frenkel Éva]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2007. - 56 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 11.)
ISBN 978-963-9446-38-0 kötött
Európa - népvándorlás - kora középkor
936
[AN 2701406]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2008.
Schweitzer József (1922-)
   "Uram, nyisd meg ajkamat" : válogatott tanulmányok és esszék / Schweitzer József. - Budapest : Universitas : Judaica Alapítvány, 2007. - 411 p. ; 20 cm. - (Mórija könyvek, ISSN 1585-5988 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2880-8 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - zsidóság - zsidó vallás
930.85(=924)(439) *** 943.9(=924)"14/19" *** 296
[AN 2696035]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2008.
Sujánszky György Euszták (1811-1875)
   Az aradi rendház naplója, 1847-1851 / Sujánszky György Euszták ; sajtó alá rend. Zakar Péter ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2007. - 103 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9662-17-9 fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.9"1848/1849"(093)
[AN 2694945]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2008.
Szendrei László
   Magyarok büszkesége / [... írta Szendrei László]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 141, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [142-143].
ISBN 978-963-679-680-8 kötött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9".../195" *** 930.85(439)".../195"
[AN 2693980]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2008.
   Szent István városa, Esztergom története / [... szerk. Meggyes Miklósné] ; [kiad. Esztergom Város Önkormányzata]. - 3. jav. kiad. - Esztergom : Önkormányzat, 2007. - 122, [7] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-219-318-0 fűzött
Esztergom - helytörténet
943.9-2Esztergom
[AN 2696846]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2008.
   Talán eltűnök hirtelen.. : magyar politikusok, művészek, tudósok búcsúszavai / [összeáll. Csiffáry Gabriella]. - Budapest : Athenaeum, 2007. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9615-93-9 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - történelmi személy - művelődéstörténet - haldoklás - idézetgyűjtemény
930.85(439) *** 929(439)(0:82-84) *** 943.9(092)(0:82-84) *** 616-036.88
[AN 2697351]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2008.
Varga Tóth Bálint
   Így emlékszünk '56-ra Vásárhelyen és környékén / Varga Tóth Bálint író, szerk. ; Mágori Sándor fényképész ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal]. - Hódmezővásárhely : Polgármesteri Hiv., 2006. - 166 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-86994-6-6 kötött
Hódmezővásárhely - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár
943.9-2Hódmezővásárhely"1956"(0:82-94)
[AN 2696366]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1349 /2008.
Bajnai László (1959-)
   Városfejlesztés / Bajnai László. - [Budapest] : Scolar, cop. 2007. - 191 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-011-8 fűzött : 4950,- Ft
Magyarország - urbanisztika - településfejlesztés - településügy
911.37(439) *** 711.4(439) *** 332.1(439)
[AN 2698391]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2008.
   Bp07 : shopping, dining, sightseeing, arts, nightlife : the luxury face of Budapest / [ed. Katalin Németh] ; [... photos Attila Dubniczki]. - Budapest : Absolut Media Kft., 2006. - 200 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-06-0581-3 kötött
Budapest - helyismeret - útikönyv - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 914.39-2Bp.(036)
[AN 2697490]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2008.
Dusha Béla
   Szegedi fények / [fotó] Dusha Béla ; [Károlyi Attila ... szövege alapján írta Dajkó Pál]. - 4. átd. magyar kiad. - Szeged : Winter Fair, 2007. - 224 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87189-5-2 kötött (hibás ISBN 963-202-654-3)
Szeged - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Dusha_B.
[AN 2702489]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2008.
Dusha Béla
Szegedi fények (angol)
   Lights of Szeged / [photo] Béla Dusha ; [text written by Pál Dajkó, based upon the text ... by Attila Károlyi] ; [transl. Tápainé Ágnes Balla, Ildikó Posztós, Péter Sík]. - 3. rev. English ed. - Szeged : Winter Fair, 2007. - 224 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87189-6-9 kötött (hibás ISBN 963-202-654-3)
Szeged - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szeged(084.12) *** 77.04(439)(092)Dusha_B.
[AN 2702494]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2008.
Joó András
   Malajzia - Borneó : felejtsd el a szervezett utakat! : víg úti kalandok hátizsákkal, feleséggel és más kellemes terhekkel / Joó András. - Budapest : Dekameron, [2007]. - 284, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Catullus navigátor, ISSN 1786-6626)
ISBN 978-963-9331-36-5 * fűzött : 3750,- Ft (hibás ISBN 978-963-9331-36-8) (hibás ISBN 978-963-9331-8)
Borneó - Malajzia - helyismeret - útleírás
908.595(0:82-992)
[AN 2697687]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2008.
Kelecsényi Ágnes (1955-)
   A Selyemút rejtett kincsei : Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok / [írta Kelecsényi Ágnes] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. - Budapest : MTAK, 2007. - 23 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p 23.
ISBN 978-963-7451-14-0 fűzött
Stein Aurél (1862-1943)
Belső-Ázsia - Kína - felfedező utazás - buddhizmus
910.4(439)(092)Stein_A. *** 294.321(5-191)
[AN 2695691]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2008.
Kiss Péter (1981-)
   Észtország : útikönyv / Kiss Péter, Farkas Barbara. - Budapest : Dekameron, [2007]. - 129 p., [40] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-81-5 fűzött : 3740,- Ft
Észtország - útikönyv
914.742(036)
[AN 2697038]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2008.
Kiss Péter (1981-)
   Lettország : útikönyv / Kiss Péter, Farkas Barbara. - Budapest : Dekameron, [2007]. - 127 p., [40] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-84-6 fűzött : 3740,- Ft
útikönyv
914.743(036)
[AN 2697064]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2008.
Kiss Péter (1981-)
   Litvánia : útikönyv / Kiss Péter, Farkas Barbara. - Budapest : Dekameron, [2007]. - 144 p., [40] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-57-0 fűzött : 3740,- Ft
Litvánia - útikönyv
914.745(036)
[AN 2697051]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2008.
   London : saját idegenvezetővel / magyar hangja Fekete Ernő ; [a kötetet összeáll. és szerk. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, 2007. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm + CD-ROM. - (Hangos útikönyv - kedvenc városom, ISSN 1789-4727)
ISBN 978-963-09-5705-2 fűzött : 3400,- Ft
London - útikönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
914.10-2London(036)
[AN 2695075]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2008.
Mayle, Peter (1939-)
Provence A-Z (magyar)
   Provence A-Z / Peter Mayle ; [ford. Feig András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 341 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-005-4 kötött : 3499,- Ft
Provence - helyismeret - gasztronómia
908.449.1/.3 *** 641.5(449.1/.3)
[AN 2697177]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2008.
Pintér Károly
   Introduction to Britain : a textbook for students of English / Károly Pintér ; [publ. by the] Pázmány Péter Chatholic University. - Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ., 2007. - 188 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9206-44-1 fűzött
Nagy-Britannia - helyismeret - egyetemi tankönyv
908.410(075.8)
[AN 2696095]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2008.
   Prága : saját idegenvezetővel / magyar hangja Bán János ; [a kötetet összeáll. és szerk. Csák Erika]. - [Budapest] : Kossuth, 2007. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm + CD-ROM. - (Hangos útikönyv - kedvenc városom, ISSN 1789-4727)
ISBN 978-963-09-5599-7 fűzött : 3400,- Ft
Prága - útikönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
914.371-2Praha(036)
[AN 2695089]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2008.
Sturdik Miklós
   Kelenvölgy emlékkönyve : szemelvények Kelenvölgy történetéből / Sturdik Miklós ; [kiad. a Kelenvölgyi Közösségi Ház és a Kelenvölgyi Polgárok Köre]. - Kelenvölgy : Kelenvölgyi Közösségi Ház : Kelenvölgyi Polgárok Köre, 2007. - 145, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3487-8 fűzött
Budapest. 11. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XI.
[AN 2696785]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2008.
Szénásiné Harton Edit
   Bácsalmás és környéke : almanach / Szénásiné Harton Edit. - Bácsalmás : Szerző, 2007. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3725-1 fűzött
Bácsalmás - helyismeret
908.439-2Bácsalmás
[AN 2694988]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2008.
   Szeretünk Erdély! / [írta és szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2007. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm
Kész. a 2007. október 22 - november 11. között Budapesten, a Magyar Művelődési Intézetben megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-86920-7-8 kötött
Erdély - Magyarország - fotóművészet - helyismeret - művészcsoport - ezredforduló - kiállítási katalógus - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)"200" *** 061.2(498)(=945.11) *** 77.04(498)(=945.11) *** 061.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2694483]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2008.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Gaál Anikó. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 2. köt. szövegét Gaál Anikó, Sántha Emőke és Zsigmond Enikő, a 3., 5-7., 9., 12-16. kötetét Lőwey Lilla, a 4. kötetét Lőwey Lilla és Zsigmond Enikő írta, a 8., 11. köt. verseit Lőwey Lilla vál. - A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7-16. kötetet a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], Kis-Küküllő és vidéke : a Kis-Küküllő felső és középső szakasza Kibédtől Balavásárig : a történelmi Marosszék 2. - 2007. - 119 p.
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-86413-5-9 kötött : 6900,- Ft
Kis-Küküllő mente - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2694290] MARC

ANSEL
UTF-81366 /2008.
Zsiga György (ifj.)
   Marokkó : útikönyv / ifj. Zsiga György. - Budapest : Dekameron, cop. 2007. - 176 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-80-8 fűzött : 3990,- Ft
Marokkó - útikönyv
916.4(036)
[AN 2697013]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1367 /2008.
Andor Tímea
   A magyar koronaőrség története / Andor Tímea ; kiad. a Magyar Koronaőrök Egyesülete. - Budapest : M. Koronaőrök Egyes., 2007. - 20, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2817-4 fűzött
Magyar Királyi Koronaőrség
Magyarország - koronázási jelvény - állami szimbólum - fegyveres testület - történeti feldolgozás
342.519.8(439) *** 351.74(439)(091)
[AN 2695537]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2008.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntetőjog : különös rész / Belovics, Molnár, Sinku. - 6. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 732 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 731-732.
ISBN 978-963-7490-94-1 fűzött : 7100,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2702385]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2008.
   Büntetésvégrehajtás : 2007. június 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 229 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. jún. 17.
ISBN 978-963-9403-61-1 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - jogszabálygyűjtemény
343.8(439)(094)
[AN 2694829]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2008.
   A családi ezüst : tanulmányok az önkormányzati vagyongazdálkodás témaköréből / szerk. Vigvári András. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1. Programig., 2007. - 381 p. ; 24 cm. - (Közigazgatási olvasmányok, ISSN 1789-4735)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87611-5-6 kötött
Magyarország - önkormányzat - vagyonkezelés - ezredforduló
352.073.5(439)"200"
[AN 2694396]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2008.
   A családjog kézikönyve / Bencze Lászlóné [et al.] ; szerk. Kőrös András. - 4. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 2 db (1272 p.) ; 20 cm
Lezárva: 2007. jún. 30.
ISBN 978-963-7490-69-9 kötött : 14000,- Ft
Magyarország - családjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 2702349]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXVIII, 624 p.
ISBN 978-963-7490-70-5
Magyarország - családjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 2702363] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - XXVIII, 625-1272. p.
ISBN 978-963-7490-71-2
Magyarország - családjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 2702367] MARC

ANSEL
UTF-81372 /2008.
   Csődjog / Boóc Ádám [et al.] ; [szerk. Török Gábor]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 427 p. ; 20 cm. - (Gazdasági törvények kommentárjai, ISSN 1586-8397)
Lezárva: 2007. máj. 31.
ISBN 978-963-7490-80-4 fűzött : 5460,- Ft
1991. évi IL. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - csőd - pénzügyi jog
347.736(439)(094)
[AN 2702254]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2008.
   EBF anti-trafficking resource book 2 : what can churches do?. - [Velence] : [Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány], cop. 2007. - 53 p. ; 21 cm
Közread. a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
ISBN 978-963-06-3307-9 fűzött
Európa - prostitúció - baptista egyház - egyesület
343.544(4) *** 286.15(4) *** 061.2(4)
[AN 2697148]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2008.
Ehleiter József
   Közigazgatási urbanisztika / Ehleiter József. - Budapest : HVG-ORAC, 2007-. - 21 cm
Magyarország - településügy - urbanisztika - önkormányzat
352(439) *** 332.1(439) *** 911.3(439)
[AN 2697671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A településirányítás elmélete és gyakorlata. - 2007. - 349 p.
ISBN 978-963-7490-97-2 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - településügy - önkormányzat
352(439) *** 911.37(439) *** 332.1(439)
[AN 2697673] MARC

ANSEL
UTF-81375 /2008.
Gyarmati Ildikó (1948-)
   Protokollkalauz : [gyakorlati útmutatás leendő diplomatáknak, európai uniós országokba utazó üzletembereknek, rendezvényszervezőknek, diplomáciai és állami rendezvényekre meghívott vendégeknek] / Gyarmati Ildikó. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007. - 259 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9615-97-7 kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 978-963-229-126-0)
diplomáciai etikett
341.75 *** 395
[AN 2697343]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2008.
Holakovszkiné Pestovics Ilona
   Bírósági végrehajtás / Pestovics Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Novissima, 2007. - 306 p. ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2007. aug. 23.
ISBN 978-963-9403-63-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény - útmutató
347.952(439)(094)(036)
[AN 2694824]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2008.
   Közigazgatási eljárás : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : 2007. július 1. : egységes szerkezetben a 2008. január 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 72 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. szept. 25.
ISBN 978-963-9403-59-8 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 2694845]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2008.
Lőrincz Lajos (1935-)
   A közigazgatás alapintézményei / Lőrincz Lajos. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 411 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7490-82-8 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - közigazgatás
35(439)
[AN 2702381]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2008.
Magyar Bálint (1952-)
   A Dunánál : Dunapataj, 1944-1958 : dokumentumszociográfia / Magyar Bálint. - Budapest : ÚMK : Jelenkut. Alapítvány, 2007. - 2 db : ill. ; 24 cm + CD-ROM, DVD
A DVD mellékletben az azonos c. dokumentumfilm Schiffer Pál rendezésében
ISBN 978-963-9609-72-3 kötött : 8890,- Ft
Dunapataj - helyi önkormányzat - szociográfia - 20. század - dokumentumfilm - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
352(439-2Dunapataj)(093.2) *** 308(439-2Dunapataj) *** 791.43-92(439)
[AN 2696505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1953-1958. - 548 p. - (Terepmunkák, ISSN 1416-7069 ; 4.)
Dunapataj - helyi önkormányzat - szociográfia - helytörténet - 20. század - történelmi forrás - kronológia
352(439-2Dunapataj)"195"(093.2) *** 308(439-2Dunapataj) *** 943.9-2Dunapataj(0:930.24)
[AN 2696506] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1944-1952. - 569 p. - (Terepmunkák, ISSN 1416-7069 ; 3.)
Dunapataj - helyi önkormányzat - szociográfia - 20. század - történelmi forrás
352(439-2Dunapataj)"194/195"(093.2) *** 308(439-2Dunapataj)
[AN 2696514] MARC

ANSEL
UTF-81380 /2008.
Menczer Gusztáv (1921-)
   A Gulág rabtelepei : a bolsevizmus népirtásának színtere / Menczer Gusztáv. - Budapest : Századvég, 2007. - 295 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-7340-39-0 kötött : 3360,- Ft
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 2697227]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2008.
Nánásy Benjámin (18-19. sz)
   A' magyar polgárnak törvény szerént való rendes örököse / iratott Nánásy Beniámin ... által. - [Budapest] : MOKK, [2006]. - [324] p. ; 19 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 5.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Trattner, 1799. - Bibliogr.
Kötött
Magyarország - öröklési jog - 18. század - hasonmás kiadás
347.65/.68(439)"17" *** 094/099.07
[AN 2698086]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2008.
Nánásy Benjámin (18-19. sz)
   Testamentom a' Magyar országi törvények szerént / iratott Nánásy Beniámin ... által. - [Budapest] : M. Orsz. Közjegyzői Kamara, [2007]. - XXXIV, 603, [6] p. ; 19 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 6.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesthen : Trattner, 1798
ISBN 978-963-06-3678-0 kötött
Magyarország - 18. század - öröklési jog - végrendelet
347.67(439)"17"(094)
[AN 2693817]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2008.
   Szabálysértési jog : a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtására kiadott 11/2000. (II. 23.) BM rendelet : 2007. szeptember 1. : egységes szerkezetben a 2008. január 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 104 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. szept. 20.
ISBN 978-963-9403-51-2 fűzött : 590,- Ft
ISBN 963-9403-51-2
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - jogszabálygyűjtemény
343.791(439)(094)
[AN 2694836]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2008.
   Társasházi törvény : 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról : 2007. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2007. - 25 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. febr. 23.
ISBN 978-963-9403-57-4 fűzött : 290,- Ft
ISBN 963-9403-57-1 * (hibás ISBN 963-9403-57-4)
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Magyarország - lakásjog - társasház - törvény
349.444(439)(094) *** 332.871.3(439)(094)
[AN 2694853]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2008.
Vuchetich Mátyás (1767-1824)
Institutiones iuris criminalis Hungarici in usum academiarum regni Hungariae (2. r.) (magyar)
   A magyar büntetőjog rendszere : II. könyv : gyakorlati büntetőjog Magyarország felsőiskoláinak használatára / írta Vuchetich Mátyás ; [ford. Király Tibor]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2007]. - 267 p. ; 20 cm. - (A magyar jogtudomány klasszikusai, ISSN 1789-4956 ; 1.)
Az 1819-es kiad. címlapjának fotómásolatával
ISBN 978-963-9722-25-5 kötött : 5124,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - 19. század - jogtörténet
343.1(439)(094)"181"
[AN 2697702]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1386 /2008.
Beevor, Antony (1946-)
Crete (magyar)
   Kréta : a csata és az ellenállás / Antony Beevor ; [ford. Molnár György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 362 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-352.
ISBN 978-963-426-026-4 kötött : 2999,- Ft
Kréta (sziget) - hadtörténet - második világháború
355.48(495.9)"1941/1945"
[AN 2693498]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2008.
Boissau, Raymond
   Ladislas Bercheny magnat de Hongrie, maréchal de France / par Raymond Boissau. - Paris : Inst. Hongrois ; Budapest : Inst. Balassi ; Szeged : Univ. de Szeged Inst. des Sciences Historiques, 2006. - 235 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Publications de l'Institut hongrois de Paris. Études ; 3.)
Bibliogr.: p. 216-221.
ISBN 978-963-87210-5-1 fűzött
Bercsényi László (1689-1778)
Magyarország - Franciaország - katonatiszt - 18. század
355(439)(092)Bercsényi_L. *** 355(44)(=945.11)(092)Bercsényi_L.
[AN 2697697]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2008.
Jósa Iván
   Bottyán János és Kecskemét / írta és összeáll. Jósa Iván. - Kecskemét : Jósa I., 2007. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-963-06-2156-4 fűzött
Bottyán János (1643?-1709)
Kecskemét - hadvezér - helytörténet - hadtörténet - Rákóczi-szabadságharc - történelmi forrás
355(439)(092)Bottyán_J. *** 943.9-2Kecskemét"170"(093.2)
[AN 2696992]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2008.
   "A NATO szerepe a nemzetközi terrorizmus elleni harcban" témájú konferencia anyaga : "Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban" című előadás- és vitasorozat / a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) Hon- és Rendvédelmi Szervek Tagozata [etc.] közreműködésével. - Budapest : GTTSZ, [2007]. - 53 p. ; 24 cm
A konferenciát 2007. márc. 7-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen rendezték
Fűzött
North Atlantic Treaty Organization
terrorizmus - konferenciakiadvány
355.356(100-15) *** 323.285 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2695063]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2008.
Regan, Geoffrey
Air force blunders (magyar)
   Légi baklövések / Geoffrey Regan ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 239 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-368-808-3 kötött
hadtörténet - légi háború
355.489(100)
[AN 2693602]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2008.
Sára Sándor (1933-)
   Nehézsorsúak : Gulag-túlélők vallomásai : [magyarok szovjet rabszolgaságban] : [Sára Sándor dokumentumfilmje tanulmányokkal] / [szerk. Tál Gizella és Raffai István]. - Veszprém : Új Horizont, 2006. - 256 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-8246-23-5 kötött
Szovjetunió - hadifogoly - Gulag - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 2695569]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1392 /2008.
Blanchard, Kenneth
The secret (magyar)
   A titok : amit a nagy vezetők tudnak - és tesznek / Ken Blanchard & Mark Miller ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - [Debrecen] : Új Remény Alapítvány, cop. 2007. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87604-2-5 fűzött : 1720,- Ft
vezetés - regény
65.012.4(0:82-31)
[AN 2698168]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2008.
Taylor, William C. (1959-)
Mavericks at work (magyar)
   Fenegyerekek munkában : miért mindig a legeredetibb elmék a nyerők? / William C. Taylor, Polly LaBarre ; [ford. Rákócza Richárd, Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-33-5 kötött : 3900,- Ft
siker - piac - fogyasztói magatartás - gazdasági verseny
65.013 *** 339.13 *** 366.1 *** 339.137.2
[AN 2698431]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1394 /2008.
   Angstertől Zsolnayig : ipartörténeti tanulmányok / szerk. Szirtes Gábor és Vargha Dezső. - 2. kiad. - [Pécs] : Pro Pannonia : Pécs-baranyai Keresk. és Iparkamara, 2007. - 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9498-88-4 kötött : 2790,- Ft
Pécs - ipartörténet - kerámiaművészet - családtörténet
338(091)(439-2Pécs)"17/19"(092) *** 738(439)Zsolnay(091)
[AN 2701062]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2008.
Drábik János (1938-)
   Orwellia : a pénzhatalom globális magánbirodalma / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2007. - 377 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-061-5 kötött : 2499,- Ft
globalizáció - nemzetközi pénzügy - világpolitika - 20. század - ezredforduló - elmélet
339.9(100) *** 339.7(100) *** 327(100)"19/200" *** 304.9
[AN 2693271]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2008.
Fairs, Marcus
Twenty-first century design (magyar)
   Design a 21. században : a design új irányai a tömegtermeléstől a kísérleti törekvésekig / Marcus Fairs ; Marcel Wanders előszavával. - Pécs : Alexandra, 2007. - 463 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-310-6 kötött
formatervezés - iparművészet - építészet - ezredforduló - 21. század
658.512.2(100)"200" *** 745.05(100)"200" *** 72(100)"200"
[AN 2697197]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2008.
Fekete Attila
   Kutatási beszámoló a PPKE BTK által a ROP 3.3.1 "Regionális Munkaerő-fejlesztés - Életpálya-tanácsadó Iroda a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán" című pályázatához kapcsolódó munkaerő-piaci kutatássorozatról / [kész. Fekete Attila és Papszt Miklós] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Intézet. - Piliscsaba : PPKE BTK Szociológia Int., 2007. - 135 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9206-43-4 fűzött
Magyarország - Piliscsaba - munkaerőpiac - egyetem - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 378.4(439-2Piliscsaba).096
[AN 2695192]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2008.
   Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ a környezetbarát gazdálkodás versenyképességének javításáért : [... Keszthely, 2007. november 22-23.] / [szerk. Tóth Tibor et al.] ; [rend., kiad. Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet]. - Budapest ; Keszthely : MTA TAKI, 2007. - [6], 378 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87616-3-7 kötött
mezőgazdasági terület - földhasználat - minősítés - környezetgazdaságtan - talajtan - konferenciakiadvány
332.3 *** 332.6 *** 504.3 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2697301]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2008.
   Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat / [közread. a] Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. - [Miskolc] : ME, 2007-. - 24 cm
vállalkozásmenedzsment
658.1.011.1
[AN 2697677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Innovatív szervezetek / [szerk. Szintay István]. - 2007. - 167 p. : ill.
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-661-800-1 fűzött
vállalkozásmenedzsment - decentralizáció
65.014.133 *** 334.752
[AN 2697679] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Innovációs potenciál mérése : technológiai képességek tervezése, fejlesztése. - 2007. - 154 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-798-1 fűzött
műszaki fejlesztés - innováció - vállalkozásmenedzsment
330.341.1 *** 658.1.011.1
[AN 2697684] MARC

ANSEL
UTF-81400 /2008.
   The integration of location based services in tourism and cultural heritage / ed. by Daniel Pletinckx. - Budapest : Archaeolingua, 2007. - 92 p. : ill., színes ; 29 cm. - (EPOCH publication)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-88-8 fűzött
idegenforgalom - múzeum - informatika - kulturális örökség
338.48 *** 069 *** 681.3.004.14 *** 351.853
[AN 2694743]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2008.
Junkertné Szűcs Zsuzsanna
   Lízing kézikönyv / Junkertné Szűcs Zsuzsanna. - [Budapest] : Adónet.hu, [2007]. - 144 p. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
Lezárva: 2007. szept. 1.
ISBN 978-963-87650-1-7 fűzött : 4990,- Ft
lízing - számvitel - útmutató
658.843.4(036) *** 657(036)
[AN 2692182]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2008.
   Könyvelők kézikönyve / [szerk. Dajka Edit]. - Budapest : Adónet.hu, 2007. - 570 p. ; 24 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
Lezárva: 2007. szept. 30.
ISBN 978-963-87650-0-0 fűzött : 9900,- Ft
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2691800]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2008.
Kovács Lajos István
   Öt évtizeden át.. : a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957-2007-ig / Kovács Lajos. - Szegvár : Megapress : Szegvár és Vidéke Takarékszöv., [2007]. - 226 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2254-7 fűzött
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Szegvár - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Szegvár)(091)
[AN 2696337]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2008.
Leathem, Karl
   Mindenkinek megéri! : a Salva Vita Alapítvány támogatott foglalkoztatás szolgáltatásának elemzése a befektetés társadalmi megtérülése alapján / [... szerzői Karl Leathem, Vég Katalin]. - Budapest : Salva Vita Alapítvány, [2007]. - 28 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87614-2-2 fűzött
Magyarország - foglalkoztatottság - megtérülés - értelmi fogyatékos - ezredforduló
331.5(439) *** 330.322.55 *** 364.65-056.37
[AN 2695369]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2008.
   Magyar helyteremtés Európában : kihívások az egyensúly, konvergencia, felzárkózás hármasában : válogatás a 44. Közgazdász-vándorgyűlés előadásaiból, Nyíregyháza, 2006 / [szerk. Halm Tamás]. - [Budapest] : TAS-11 Kft., cop. 2007. - 461, [3] p., [5] t. : ill., részben színes ; 22 cm
A 2006. aug. 31 - szept. 2. között tartott konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság rend. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaságpolitika - államháztartás - külgazdaság - vállalkozás - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 658.1(439)"200" *** 336.12(439)"200" *** 339.9(439)"200" *** 338.2(4-62)"200"
[AN 2694429]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2008.
   Módszertani útmutató uniós pályázati multiplikátor képzéshez [elektronikus dok.] : kohéziós politika és pályázati rendszerek az Európai Unióban : elmélet, módszer, gyakorlat / [szerk. Kaiser Tamás, Molnár Anna] ; [közread. az] Expanzió Humán Tanácsadó Kft. - Szöveg. - [Budapest] : Expanzió Humán Tanácsadó Kft., 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3053-5
Európai Unió - regionalizmus - pénzügyi támogatás - pályázat - tankönyv - elektronikus dokumentum
332.1(4-62)(078) *** 339.96(4-62)(078)
[AN 2695148]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2008.
Nemeskéri Gyula
   A HR gyakorlata / Nemeskéri Gyula, Pataki Csilla. - Budapest : Ergofit, 2007. - 327 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 978-963-06-3038-2 fűzött
humánerőforrás-menedzsment
658.3
[AN 2694987]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2008.
Panûškin, Valerij (1969-)
Mihail Hodorkovskij (magyar)
   Mihail Hodorkovszkij : a bebörtönzött milliárdos : történet arról, hogyan váljon az ember szabaddá Oroszországban, és mi jár neki ezért / Valerij Panyuskin ; [ford. Abonyi Réka]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 271 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9635-71-5 kötött : 2990,- Ft
Hodorkovskij, Mihail Borisovič (1963-)
Oroszország - vállalkozó - ezredforduló
658.1(47)(092)Hodorkovskij,_M._B.
[AN 2695556]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2008.
Ponácz György Márk
   Pályázatírás és pályázati menedzsment az Európai Unióban : gyakorlati kézikönyv / szerző Ponácz György Márk. - Budapest : InfoMédia, [2007]. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-212-620-3)
Európai Unió - Magyarország - pályázat - pénzügyi támogatás - projektmenedzsment - útmutató
339.96(4-62)(036) *** 65.011.1(4-62)(036) *** 65.012.2(4-62)(036) *** 658.148(4-62)(036)
[AN 2698241]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2008.
Sántha Attila (1941-)
   A Balaton-régió fejlesztése = Development issues of the Balaton region / Buday-Sántha Attila ; [... ford. Raffay Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2007. - 204 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-638-225-4 fűzött : 3500,- Ft
Dunántúl - Balaton - területfejlesztés - regionális gazdaság - gazdaságföldrajz
332.1(439.11) *** 911.3(439.11) *** 911.3(439)(285.2Balaton)
[AN 2697501]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2008.
   Tanulmányok a távmunkáról / [kész. ... a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ]. - [Budapest] : Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Közp., 2006. - 633 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-229-744-X kötött
távmunka
334.714 *** 681.3.004.14
[AN 2697241]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2008.
Tóth Gergely (1970-)
   A valóban felelős vállalat : a fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai megközelítésről / Tóth Gergely ; [közread. a] Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület. - Budapest : Követ, cop. 2007. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-104.
ISBN 978-963-87667-0-0 fűzött
stratégiai menedzsment - környezetvédelem - fenntartható fejlődés
658.1.011.1 *** 504.03
[AN 2695232]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2008.
Tóth Gergely (1970-)
A valóban felelős vállalat (angol)
   The truly responsible enterprise : about unsustainable development, the tools of corporate social responsibility (CSR) and the deeper strategic approach / Tóth Gergely ; [... transl. Stankovics Kinga] ; [publ. by the] Követ. - Budapest : Követ, cop. 2007. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-104.
ISBN 978-963-87667-1-7 fűzött
stratégiai menedzsment - fenntartható fejlődés - környezetvédelem
658.1.011.1 *** 504.03
[AN 2695250]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2008.
   VI. Nemzetközi Konferencia a közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából : Miskolc-Lillafüred, 2007. október 10-11. / [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Miskolc : ME GTK, [2007]. - 2 db : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 061.3(439-2Miskolc-Lillafüred)
[AN 2695065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [6], 413 p.
Szerk. Somogyi Aliz
ISBN 978-963-661-787-5 fűzött
gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 061.3(439-2Miskolc-Lillafüred)
[AN 2695066] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [6], 385 p.
Szerk. Gubik Andrea
ISBN 978-963-661-788-2 fűzött
gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 061.3(439-2Miskolc-Lillafüred)
[AN 2695067] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1415 /2008.
Demetrovics Zsolt (1971-)
   Drog, család, személyiség : különböző típusú drogok használatának személyiségpszichológiai és családi háttere / Demetrovics Zsolt. - [Budapest] : L'Harmattan, 2007. - 183 p. : ill. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 7.)
Bibliogr.: p. 157-164.
ISBN 978-963-236-023-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - kábítószer - kábítószer-fogyasztás - személyiség-lélektan - ezredforduló
364.272(439) *** 613.83 *** 159.923
[AN 2696524]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2008.
   "Évelő" : 20 éves a Margaréta Otthon / [szerk. Almási Nikoletta] ; [közread. az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthon]. - [Kecskemét] : Eü. és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthon, cop. 2007. - 170 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3346-8 fűzött
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Kecskemét). Margaréta Otthon
Kecskemét - nyugdíjasotthon
364.442.046.6(439-2Kecskemét)
[AN 2695583]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2008.
Grund, Jean-Paul C.
   Marel o Del, kas kamel, le romes duvar : a közép- és kelet-európai romák droghasználatának és HIV-fertőzés-kockázatának vizsgálata : kutatási jelentés = Veri az Isten, akit választ; a cigányokat kétszer veri / Jean-Paul C. Grund, Paul J. Öfner, Hans T. Verbraeck ; [ford. Kaposvári Csilla et al.]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 485 p. : ill. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 6.)
A teljes tanulmány magyar és angol nyelven, az összefoglaló fejezet lovári, orosz, szlovák és cseh nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-038-6 fűzött : 3500,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - kábítószer-fogyasztás - AIDS - cigányság
364.272(4-11) *** 364.272(4-191) *** 613.83 *** 616.97:578.828:612.017.1 *** 316.347(=914.99)(4-11) *** 316.347(=914.99)(4-191)
[AN 2696538]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2008.
   Kiss Ferenc rektor, a Tiszafüredi Szeretetotthon alapítója / írta és szerk. Ötvös László. - Karcag : Doktorok Kollégiuma Diakóniai Szekciója, 2007. - 79 p. ; 20 cm. - (Református diakónia, ISSN 1416-9827)
Bibliogr.: p. 47-54. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2869-3 fűzött
Kiss Ferenc (1862-1948)
Tiszafüredi Szeretetotthon
Tiszafüred - Magyarország - szociális gondozás - református egyház - teológus - 20. század - emlékkönyv
364.442.046.6(439-2Tiszafüred)(058) *** 284.2(439)(092)Kiss_F.
[AN 2696820]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1419 /2008.
Biddulph, Steve
Raising babies (magyar)
   Hogyan neveljük a kicsiket? : beadjuk-e bölcsibe három éven aluli csemeténket? / Steve Biddulph ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 191 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9644-58-8 kötött
bölcsőde - csecsemő - gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 373.22 *** 159.922.7-053.3
[AN 2693178]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2008.
   Emlékek és képemlékek : 60 éves az agrárszakképzés Lengyelen : Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola jubileumi évkönyve, 1946/1947 - 2006/2007 / [szerk. Tóth György] ; [kiad. az] Apponyi Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Oktatási és Képzési Alapítvány. - Lengyel : Apponyi S. Mezőgazd. és Élelmiszerip. Okt. és Képzési Alapítvány, 2007. - 112 p., 53 t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3272-0 fűzött
Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Lengyel)
Lengyel - szakiskola - szakközépiskola - mezőgazdaság - iskolai évkönyv
377(439-2Lengyel)(058) *** 373.6:63(439-2Lengyel)(058)
[AN 2694886]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2008.
   Felsőoktatásban tanuló fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén Magyarországon / szerk. Puskás-Vajda Zsuzsa. - Budapest : Feta, 2007. - 211 p. : ill. ; 21 cm. - (Feta könyvek, ISSN 1788-9863 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3807-4 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - pályaválasztás - tanuló - foglalkozás - ezredforduló
378(439)"200" *** 331.54-057.87(439)"200" *** 37.048.4(439)"200"
[AN 2697505]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2008.
Giber Tibor
   Csertszak : jubileumi összeállítás a 15 éves Csepeli Erőmű Szak- és Átképző Kft-ről, 1992-2007 / [írta és szerk. Giber Tibor]. - [Budapest] : Csertszak, [2007]. - 34 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Csepeli Erőmű Szak- és Átképző Kft. (Budapest)
Budapest - szakképzés - oktatási intézmény - évkönyv
377(439-2Bp.)
[AN 2694980]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2008.
   Jubileumi évkönyv : Kis Utcai Óvoda, 1982-2007 / [összeáll. Szemesné Kovács Edit]. - [Zalaegerszeg] : [s.n.], 2007. - 38 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kis Utcai Óvoda (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Zalaegerszeg)(058)
[AN 2696873]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2008.
Királyi József Műegyetem (Budapest)
   A királyi József Műegyetem vezetőtestületi ülései napirendi pontjainak jegyzéke. - Budapest : BME OMIKK, 2007-. - 25 cm
ISBN 978-963-421-431-1
Budapest - műszaki tudomány - egyetem - történelmi forrás
378.662(439-2Bp.) *** 378.11(439-2Bp.)(083.97)
[AN 2693843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1871-1907 / összeáll. Batalka Krisztina. - 2007. - 131 p. - (Fejezetek a Műegyetem múltjából, ISSN 1587-2939 ; 2.)
ISBN 978-963-421-432-8 fűzött
Budapest - műszaki tudomány - egyetem - 19. század - századforduló - történelmi forrás
378.662(439-2Bp.) *** 378.11(439-2Bp.)(083.97)
[AN 2693854] MARC

ANSEL
UTF-81425 /2008.
   A kompetencia-orientált moduláris mérnöktanárképzés elméleti és gyakorlati kérdései [elektronikus dok.] : mérnöktanárképző intézmények konferenciája : [Budapest, 2007. november 8.] / [rend., közread. a] Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ. - Szöveg. - Budapest : BMF TMPK, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader; PowerPoint
ISBN 978-963-7154-62-1
pedagógusképzés - mérnöki tudomány - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
371.13 *** 62 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2688054]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2008.
   Leonardo da Vinci projektek az e-learning területéről / [szerk. Hegyi Erzsébet]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2007. - 74 p. : ill. ; 25 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 9.)
Fűzött
Európai Unió - e-learning - multimédia - pályázat
371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 06.063(4-62)
[AN 2693869]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2008.
Mándi-Márton Gáborné
   Tantárgyakba integrált fejlesztő program alkalmazása az első osztályban : olvasás-írás, matematika, testnevelés, környezetismeret, rajz, ének, technika / Mándi-Márton Gáborné. - 2. átd. kiad. / ... átd. Kerekesné Nagy Julianna. - [Budapest] : [ELTE PPK], [2007]. - 3 db ; 30 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 27.)
Fűzött
Magyarország - képességfejlesztés - alsó tagozat - tanterv
37.025 *** 371.214(439) *** 372.4
[AN 2701068]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 37 p.
Bibliogr.: p. 37.
Magyarország - képességfejlesztés - alsó tagozat - tanterv
37.025 *** 371.214(439) *** 372.4
[AN 2701072] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - [4], 60 p. : ill.
Magyarország - képességfejlesztés - alsó tagozat - tanterv
37.025 *** 371.214(439) *** 372.4
[AN 2701074] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.]. - p. 61-118. : ill.
Magyarország - képességfejlesztés - alsó tagozat - tanterv
37.025 *** 371.214(439) *** 372.4
[AN 2701076] MARC

ANSEL
UTF-81428 /2008.
   A matematikatanítás mestersége : mestertanárok a matematikatanításról / [az interjúkat kész., szerk.] Gordon Győri János [et al.]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 316 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-012-7 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - matematikatanítás - pedagógus - 20. század - interjú
372.851 *** 37(439)(092)(047.53)
[AN 2694863]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2008.
   Mit? Kinek? Hogyan? : Vezetőtanárok IV. Országos Módszertani Konferenciája, Szekszárd, 2007. október 12-13. / [szerk. Antus Györgyné] ; [rend., kiad. PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda]. - [Szekszárd] : PTE Illyés Gy. Gyakorlóisk., Alapfokú Műv. Isk. és Gyakorlóóvoda, [2007]. - 244 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
didaktika - gyakorlóiskola - konferenciakiadvány
371.3 *** 37.018.57(439) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2694916]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2008.
   A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása : Magyarország : országjelentés / [közread. az] Open Society Institute EU Monitoring and Advocacy Program, Education Support Program, Roma Participation Program. - Budapest ; New York [N.Y.] : OSI, 2007. - 151 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - oktatásügy - hátrányos helyzetű - cigányság - felzárkóztatás - ezredforduló
376.7(=914.99)(439)"200" *** 316.347(=914.99)(439)"200"
[AN 2698353]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2008.
Tūna, Aija
   Opening magic doors : reading and learning together with children : activities with 2-3 year[!] old children ... / Aija Tuna and Dawn Tankersley ; [publ. by the] International Step by Step Association [Magyarország Kht.]. - Budapest : ISSA Mo., 2007. - 49 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9834-00-2 fűzött
gyermeknevelés - iskoláskor előtti nevelés
37.03 *** 372.3
[AN 2695958]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2008.
Tūna, Aija
   Opening magic doors : reading and learning together with children : activities with 4-5 year[!] old children ... / Aija Tuna and Dawn Tankersley ; [publ. by the] International Step by Step Association [Magyarország Kht.]. - Budapest : ISSA Mo., 2007. - 47 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9834-01-9 fűzött
gyermeknevelés - iskoláskor előtti nevelés
37.03 *** 372.3
[AN 2695952]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2008.
Tūna, Aija
   Opening magic doors : reading and learning together with children : activities with 6-8 year[!] old children ... / Aija Tuna and Dawn Tankersley ; [publ. by the] International Step by Step Association [Magyarország Kft.]. - Budapest : ISSA Mo., 2007. - 49 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9834-02-6 fűzött
gyermeknevelés
37.03
[AN 2695968]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2008.
   Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek : VII. Országos Neveléstudományi Konferencia : Budapest, 2007. október 25-27. : program és összefoglalók / [szerk. Vidákovich Tibor, Molnár Éva] ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. - [Budapest] : MTA Ped. Biz., [2007]. - 295 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-482-843-3)
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2695068]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2008.
Zsoldos Jánosné (1942-)
   Könyvtárhasználati óratervek a holokauszt és a környezetvédelem témájához / [szerk. ... Zsoldos Jánosné] ; Egy életpálya tárgyi emlékei / Zsoldos Jánosné. - Nyíregyháza : Kölcsey F. Gimn., 2007. - 100, 56 p. : ill. ; 30 cm. - (A Kölcsey Ferenc Gimnázium füzetei ; 8-9.)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-3682-7 fűzött
Európa - könyvtárhasználat - óravázlat - környezetvédelem - holokauszt - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.802(072) *** 371.214 *** 504.06(072) *** 323.12(=924)(4)"1939/1945"(072)
[AN 2696850]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1436 /2008.
Talmácsi Gábor (1981-)
   Az életem 200 felett.. / Talmácsi Gábor, Stefano Favaro. - [Szekszárd] : 4S Kvk., [2007]. - 271 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-87365-3-6 kötött : 6490,- Ft
Talmácsi Gábor (1981-)
Magyarország - motorkerékpársport - sportoló - ezredforduló - memoár
796.72(439)(092)Talmácsi_G.(0:82-94)
[AN 2696655]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2008.
Tuss Miklós (1938-)
   Átkelés az Atlanti-óceánon / Tuss Miklós. - Budapest : Szó K., 2007. - 129 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-86922-5-2 fűzött : 1490,- Ft
Tuss Miklós (1938-)
Magyarország - Atlanti-óceán - vitorlázás - sportoló - ezredforduló - napló
797.14(439)(092)Tuss_M.(0:82-94) *** 797.14(261)(0:82-94)
[AN 2694135]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1438 /2008.
1000 retail graphics (magyar)
   1000 kereskedelmi grafika : a feliratoktól a logókig és minden, ami in-store / [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-9534-76-6 kötött : 5995,- Ft
alkalmazott grafika - embléma - felirat
766(100) *** 003.62
[AN 2698437]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2008.
Ács Pál (1954-)
   Tóth István : a küzdelem szobrásza / írta Ács Pál. - Pomáz : Kráter, 2007. - 143 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Belső tárlat, ISSN 1217-3339 ; 8.)
Bibliogr.: p. 111-120.
ISBN 978-963-9735-28-6 fűzött : 3800,- Ft
Tóth István (1861-1934)
Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század - életrajz
73(439)(092)Tóth_I.
[AN 2695274]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2008.
Balogh Edit (1958-)
   Balogh Edit / [... összeáll. ... Balogh Edit, Simon Zsolt]. - Budapest : Balogh E., 2007. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3126-6 fűzött
Magyarország - iparművész - gobelin - 20. század - 21. század
746.311(439)(092)Balogh_E.
[AN 2694867]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2008.
Bradbury, Dominic
Mediterranean modern (magyar)
   Mediterrán villák / Dominic Bradbury ; [ford. Vajda-Komlós Judit]. - [Budapest] : Terc, cop. 2006. - 255 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9535-51-0 kötött : 6800,- Ft
Mediterráneum - modern építészet - családi ház - fényképalbum
728.38(4-015)(084.12) *** 7.036/.037
[AN 2695589]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2008.
Csilléry Klára, K. (1923-2002)
   Az ácsolt láda : összegyűjtött tanulmányok / K. Csilléry Klára ; [szerk. Kiss Margit]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2007. - 152, [48] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Series historica ethnographiae, ISSN 0865-7076 ; 13.)
Bibliogr.: p. 129-152.
ISBN 978-963-9540-32-3 fűzött
Baranya (megye) - népművészet - magyar néprajz - bútor
7.031.4(439.127) *** 39(=945.11)(439.127) *** 645.455
[AN 2696660]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2008.
   Dáblin nr9? : Szombathely 2007, Bloomsday, Hungary / [szerk. ... Nádai Ferenc és Faragó Melinda] ; [bev. ... Somogyi Krisztina] ; [közread. ... Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szombathely : Önkormányzat, [2007]. - [40] p. : ill. ; 47 cm
Megj. a 2007. június 16-án tartott Bloomsday fesztivál keretében rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87608-0-7 fűzött
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2693826]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2008.
Feketéné Loványi Erzsébet (1932-)
   Emlékezés Fekete Jánosra, 1929-1999 / Feketéné Loványi Erzsébet ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2006. - 128 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-86994-4-2 kötött
Fekete János (1929-1999)
Magyarország - szobrász - 20. század - életrajz
73(439)(092)Fekete_J.
[AN 2696427]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2008.
Gardner, Bill
LogoLounge 2 (magyar)
   Logótár 2 : 2000 válogatott logó nemzetközileg elismert tervezőktől / Bill Gardner, Catharine Fishel ; [ford. Lautner-Deák Krisztina]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 364 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-9534-96-4 fűzött : 3950,- Ft
alkalmazott grafika - embléma
766(100) *** 003.62
[AN 2698486]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2008.
Gear, Alan D.
Christmas crafts (magyar)
   Karácsonyi készülődés : 150 dísz, ajándék, üdvözlőlap és sütemény a tökéletes ünnephez / Alan D. Gear és Barry L. Freestone ; [ford. Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 288 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9707-47-4 kötött
díszítőművészet - karácsony - sütemény - szakácskönyv
745 *** 398.332.416 *** 641.852(083.12)
[AN 2698055]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2008.
Golarits István
   Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207-1231 [elektronikus dok.] = Die Heilige Elisabeth von Ungarn, 1207-1231 = Saint Elizabeth of Hungary, 1207-1231 = Santa Elisabetta d'Ungheria, 1207-1231 = Élisabeth de Hongrie, 1207-1231 / Golarits István, Prokopp Mária ; közread. Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság. - Interaktív multimédia. - Sárospatak : Árpád-házi Szt. Erzsébet Tört. Társ., cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények:
ISBN 978-963-06-2884-6 * (hibás ISBN 978-963-06)
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
képzőművészet - ábrázolás - szent - 13. század - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
73/76(4)"13/19" *** 73/76.041.5 *** 235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi *** 061.4(439-2Sárospatak)
[AN 2695124]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2008.
Györe Pál (1924-2006)
   Út menti keresztek Abonyban / Györe Pál. - Abony : Abonyi L. Múz. Alapítvány, 2007. - 80 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Abonyi szemle, ISSN 1788-9073 ; 1.)
ISBN 978-963-06-2312-4 kötött
Abony - kereszt
726.825.4(439-2Abony)
[AN 2694575]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2008.
Halász Edit
   Mesés foltvarrás / Halász Edit. - Budapest : Mérték K., 2007. - 213, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9693-67-8 kötött
foltvarrás
746.41
[AN 2698250]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2008.
Herriott, Luke
1000 restaurant, bar and cafe graphics (magyar)
   1000 étterem, bár és kávézó grafikai világa : feliratoktól a logókig és minden egyéb, amit a vendég lát / Luke Herriott ; [ford. Herhoff Katalin]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-9534-95-7 fűzött : 5995,- Ft
alkalmazott grafika - embléma - felirat - étterem - kávéház
766(100) *** 003.62 *** 640.43/.44(100)
[AN 2698445]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2008.
Igaz Rita (1961-)
   A barokk Magyarországon / Igaz Rita. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.: p. 164-169.
ISBN 978-963-13-5674-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - művészettörténet - barokk
7(439)"16/17" *** 7.034.7(439)
[AN 2694205]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2008.
Iváncsics Lajos
   Harmónia prírody, alebo chvíle vyčarované na plátne : [Csiszár József] / Iváncsics Lajos, Köller Joachim. - Balatonfűzfő : [Magánkiad.], 2007. - 18 p. : ill., részben színes ; 17x23 cm
Az "A természet harmóniája, avagy Vászonra varázsolt pillanatok" c. kiadv. kiegészítője
Fűzött (hibás ISBN 963-460-876-0)
Csiszár József (1946-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - tájkép - állatkép
75(439)(092)Csiszár_J. *** 75.047
[AN 2694478]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2008.
Jakab György (1950-)
   Jakab György fa- és csontszobrász. - Pomáz : Kráter, 2007. - 83 p. : ill., részben színes ; 20x23 cm. - (Pomázi művészek, ISSN 1789-4875 ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9735-29-3 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - faszobrász - fafaragás - csontmunka - 20. század - 21. század
745.51(439)(092)Jakab_Gy. *** 745.55
[AN 2695901]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2008.
Keményffyné Krawczun Halina (1957-)
   Kapcsolat és fény = Powiązania i światło = Relations and light / Halina K. Krawczun ; [... a katalógus szerkesztője ... Konrad Sutarski] ; [a kiállítást szerv. ... Magyarországi Lengyel Alkotói Fórum, Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Leveltára]. - Budapest : [s.n.], 2007. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást 2007. szept. 7 - okt. 14. között tartották. - A bev. és a képaláírások lengyel és angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - képzőművész - nemzetiség - lengyelek - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(=84)(092)Keményffyné_Krawczun_H. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2694404]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2008.
Kiss Róbert Richard
   A világ legszebb szállodái = Fantastic hotels of the world / Kiss Róbert Richard ; [mtársak ... Aba Miklós et al.]. - Budapest : MediaCom Kft., [2005]-. - ill., színes ; 30 cm
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12) *** 640.41(100)
[AN 2644103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2007]. - 255 p.
ISBN 978-963-87473-0-3 kötött : 5985,- Ft : 880 SKK : 38 USD : 26 EUR
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12) *** 640.41(100)
[AN 2697433] MARC

ANSEL
UTF-81456 /2008.
Le meraviglie del mondo (magyar)
   A világ építészeti csodái / [szerk. Alessandra Capodiferro]. - Pécs : Alexandra, 2006. - 319 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Getto Katalin. - Megj. "Az építészet csodái" címmel is
ISBN 963-369-778-6 kötött : 2999,- Ft
építészettörténet - művelődéstörténet
72(100)(091) *** 930.85(100)(091)
[AN 2697136]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2008.
   A mi "Kiskápolnánk" : mozaikok az Ulászló utcai Szentlélek kápolnáról / írták a Kiskápolna régi és jelenlegi hívei ... ; [... szerk. Nagyné Gyulay Ilonka]. - Budapest : [Simon Bt.], 2007. - 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9338-63-0 fűzött
Budapest. 11. kerület - kápolna - egyházközség - katolikus egyház - történeti feldolgozás - memoár
726.52(439-2Bp.XI.)(091) *** 262.2(439-2Bp.XI)(0:82-94) *** 282(439)
[AN 2697620]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2008.
Németh Miklós Attila (1955-)
   Olasz Ferenc, a Napbanéző / Németh Miklós Attila. - Budapest : Masszi, 2007. - 56, [80] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Teremtők, ISSN 1788-103X ; 3.)
Bibliogr.: p. [135-136].
ISBN 978-963-9454-97-2 kötött : 3990,- Ft
Olasz Ferenc (1943-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Olasz_F.
[AN 2697139]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2008.
Nováki Gyula (1926-)
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig / Nováki Gyula, Sárközy Sebestyén, Feld István ; szerk. Sárközy Sebestyén. - Budapest : Castrum Bene Egyes. ; Miskolc : HOM, 2007. - 330 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarország várainak topográfiája ; 1.). (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, ISSN 1586-3522 ; 5.)
Bibliogr.: p. 161-187.
ISBN 978-963-06-1652-2 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) - vár - régészet
728.81(439.134) *** 903/904(439.134)".../17"
[AN 2697667]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2008.
Paris Anella (1899-1974)
   Rippl-Rónai emlékkönyv : Paris Anella visszaemlékezései Rippl-Rónai Józsefről / [szerk. Horváth János] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2008. - 126 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7212-57-4 kötött
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - memoár
75(439)(092)Rippl-Rónai_J.(0:82-94)
[AN 2702659]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2008.
Stierlin, Henri (1928-)
   Paloták, villák és kastélyok : [történelmünk az égből nézve] / Henri Stierlin ; [ford. Burján Mónika]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2007. - [187] p. : ill., színes ; 21x27 cm
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9534-97-1 kötött : 6950,- Ft
kastély - palota - fényképalbum
728.82(100)(084.12)
[AN 2698269]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2008.
   Tájházi tudástár [elektronikus dok.] / szerk. Berényi Marianna ; közread. Szabadtéri Néprajzi Múzeum. - Interaktív multimédia. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Macromedia Flash Player
ISBN 978-963-7376-53-5
Magyarország - helyismereti gyűjtemény - néprajz - elektronikus dokumentum
069(439) *** 39(439)
[AN 2695341]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2008.
Treasures of China (magyar)
   Kína kincsei : felejthetetlen utazás 340 legendás műemlékhez / [... mtársai Barbara Booth et al.] ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 335 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9707-45-0 kötött
Kína - építészet - természeti környezet - fényképalbum
72(510)(084.12) *** 502(510)(084.12)
[AN 2698022]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2008.
Urbán György (1936-)
   Vázlatok : rajzok = Skizzen / Urbán György. - Budapest : Katona Gy., 2007. - 32 fol. : ill., részben színes ; 31 cm
Borítócím: Urbán. - Merített papíron. - Számozott példány: 60
ISBN 978-963-06-2244-8 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
741(439)(092)Urbán_Gy.
[AN 2696989]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2008.
Vaszary János (1867-1939)
   Vaszary János (1867-1939) gyűjteményes kiállítása : Magyar Nemzeti Galéria, 2007. október 18 - 2008. február 10. / [... a kiállítást rend. Gergely Mariann, Plesznivy Edit] ; [a katalógust szerk. Veszprémi Nóra] ; [... szerzői Bellák Gábor et al.]. - [Budapest] : MNG, [2007]. - 400, 55 p. : ill, színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2007/3.)
A tanulmányok és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vaszary_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2692508]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1466 /2008.
Balázs Klári
   A Korda sztori / Balázs Klári. - Budapest : Erken, 2007. - 208 p., [32] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87565-5-8 kötött : 2990,- Ft
Korda György (1939-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Korda_Gy.(0:82-94)
[AN 2694776]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2008.
   Benkó Dixieland Band története = History of Benkó Dixieland Band / [szerk. ... Benkó Sándor] ; [az interjúkat kész. és angol szöveg ... Petrányi Judit]. - [Budapest] : Bencolor Kft., cop. 2007. - 193, [2] p. : ill., főként színes ; 28x31 cm + 3 CD, 1 CD-ROM
Benkó Karácsonyi mise, kottatár, adattár (melléklet címe) ; Benkó Karácsonyi mise (melléklet címe) ; Karácsonyi mise igeliturgia (melléklet címe) ; 50 years anniversary concert (melléklet címe). - Borítócím: Benkó Dixieland Band története és a Karácsonyi mise. - Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-06-3257-7 kötött
Benkó Dixieland Band
Magyarország - dixieland - együttes - történeti feldolgozás - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
785.161(439)Benkó_Dixieland_Band *** 78.067.26.036.5(439)Benkó_Dixieland_Band
[AN 2694784]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2008.
Hennenberg, Fritz
Wolfgang Amadeus Mozart (magyar)
   "...igazán a zenében létezem..." : Wolfgang Amadeus Mozart / Fritz Hennenberg ; [ford. Dankó Zoltán]. - Budapest : Háttér, 2007. - 201 p. : ill. ; 18 cm. - (Háttér kismonográfiák, ISSN 1787-0887)
Bibliogr.: p. 196-200.
ISBN 978-963-9365-52-0 fűzött : 2100,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - életrajz
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 2696147]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1469 /2008.
Johnstone, Iain (1943-)
Tom Cruise (magyar)
   Tom Cruise : színház az egész világ... / Ian[!Iain] Johnstone ; [ford. Sediánszky Nóra]. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 290, [3] p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-248-003-9 fűzött : 2500,- Ft
Cruise, Tom (1962-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - ezredforduló
791.43.071.2(73)(092)Cruise,_T.
[AN 2697280]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2008.
   Legendák, anekdoták, emlékek a miskolci színjátszás történetéből / [szerk. Dobrossy István és Gyarmati Béla] ; [a Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány és Miskolc Megyei Jogú Város közös kiadványa]. - [Miskolc] : Pfliegler J. Ferenc emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány : Miskolc M. Jogú Város, 2007. - 167 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-2775-7 kötött
Miskolc - színháztörténet
792(439-2Miskolc)(091)
[AN 2695652]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2008.
Németh Péter
   Capoeira, avagy A táncba rejtett harc / Németh Péter ; kiad. a Sárkány Sport Egyesület. - Szombathely : Sárkány Sport Egyes., 2007. - 213 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 209.
Fűzött : 3500,- Ft
Brazília - küzdősport - tánc
793.3(81) *** 796.8(81)
[AN 2696879]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2008.
Pasolini, Pier Paolo (1922-1975)
Empirismo eretico (magyar)
   Eretnek empirizmus / Pier Paolo Pasolini ; [ford. Csantavéri Júlia et al.]. - Budapest : Osiris, 2007. - 378, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 369-376. - Filmogr.: p. 363-368.
ISBN 978-963-389-942-7 fűzött : 2480,- Ft
Olaszország - filmművészet - olasz irodalom története - olasz nyelv - nyelvészet - 20. század
791.43(45) *** 850(091) *** 805.0 *** 800.1
[AN 2696125]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1473 /2008.
Babári Ernő
   Der neue Deutschexpress / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, 2006-. - 29 cm
ISBN 963-9357-42-1
német nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
803.0(078)=945.11 *** 372.880.30(075.3)
[AN 2631271]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Német nyelvkönyv. - 2007. - 224 p. : ill.
ISBN 978-963-9357-44-0 fűzött : 2295,- Ft
német nyelv - tantárgy - középfokú oktatás - nyelvkönyv - tankönyv
803.0(078)=945.11 *** 372.880.30(075.3)
[AN 2695319] MARC

ANSEL
UTF-81474 /2008.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Francia - magyar kéziszótár = Dictionaire français - hongrois / Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid. - Budapest : Akad. K., 2007. - XV, 1183 p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-8547-7 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2694393]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2008.
   Disney's magic English / [fel. szerk. Avar Katalin] ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Reader's Digest, 2007. - 7 db : ill., színes ; 29 cm + 160 db szókártya, 1 poszter 2 garn. matricával, útmutató
A 7. köt. társfordítója Rácz Ildikó. - Fogantyús táskában
angol nyelv - foglalkoztatókönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 2699436]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], My first dictionary = Az első szótáram. - 152 p.
ISBN 978-963-9707-24-5 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 2697707] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hello! = Szia!. - 22 p. + DVD
ISBN 978-963-9707-13-9 fűzött
angol nyelv - foglalkoztatókönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 2697711] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Family = Család. - 22 p. + DVD
ISBN 978-963-9707-14-6 fűzött
angol nyelv - foglalkoztatókönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 2697713] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Friends = Barátok. - 22 p. + DVD
ISBN 978-963-9707-15-3 fűzött
angol nyelv - foglalkoztatókönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 2697714] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Happy houses = Vidám házikók. - 22 p. + DVD
ISBN 978-963-9707-16-0 fűzött
angol nyelv - foglalkoztatókönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 2697716] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Animal friends = Barátaink, az állatok. - 22 p. + DVD
ISBN 978-963-9707-17-7 fűzött
angol nyelv - foglalkoztatókönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 2697717] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., It's delicious = Ínycsiklandozó. - 22 p. + DVD
ISBN 978-963-9707-18-4 fűzött
angol nyelv - foglalkoztatókönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 2697719] MARC

ANSEL
UTF-81476 /2008.
Draviczky Imre (1928-2006)
   Családnevek, családok Hajdúnánáson a XVII. századtól a XX. század végéig / Draviczky Imre. - [Hajdúnánás] : Draviczky I.-né : Pappné Draviczky M., 2007. - 290 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2943-0 fűzött
Hajdúnánás - magyar nyelv - családtörténet - családnév
809.451.1-313.3(439-2Hajdúnánás) *** 929.52(439-2Hajdúnánás)"16/19"
[AN 2694596]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2008.
Farkas Mária (1946-)
   Aspetti teorico-pratici della contrastività linguistica italo-ungherese : nuovo manuale / Mária Farkas. - Szeged : SZEK JGYF K., 2006. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 978-963-7356-56-8 kötött
ISBN 963-7356-56-8
olasz nyelv - magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-52 *** 805.0-52
[AN 2694679]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2008.
   Kínai (túlélő) kalauz / szerk. Farkas Marianna és Hidvégi Áron. - Budapest : A Betű Kv., 2007. - 129 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-87688-0-3 fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 963-87688-0-3)
kínai nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=951=945.11
[AN 2696664]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2008.
Kollár Amarilla
   Flying high : felkészítés angol felsőfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgákra / Kollár Amarilla, Tóth Krisztina. - [Budapest] : Tokép, cop. 2007. - 165 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-3130-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2697169]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2008.
Kollár Amarilla
   Flying high : teacher's handbook : felkészítés angol felsőfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsgákra / Kollár Amarilla, Tóth Krisztina. - [Budapest] : Tokép, cop. 2007. - 108 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-3131-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - tanári segédkönyv
802.0(079.1)(072)
[AN 2697166]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2008.
Kovács Éva
   Elementary lessons and practices / [írta Kovács Éva]. - [Kaposvár] : [Tan-Net Kft.], [2007]. - 120 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-0490-1 fűzött
angol nyelv - példatár - nyelvkönyv
802.0(076)=945.11
[AN 2697665]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2008.
   Mindennapi angolunk : témakörökre bontva, teljes kifejezésekkel. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 212 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-028-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2694175]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2008.
   A mondat: kaland : hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára / [szerk. Galgóczi László, Vass László]. - Szeged : JGYF K., 2006. - 421 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7356-26-6 fűzött : 3079,- Ft
magyar nyelv - nyelvészet - emlékkönyv
809.451.1
[AN 2694669]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2008.
   Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok : német alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Doba Dóra]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 165, [9] p. ; 30 cm + CD. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
ISBN 978-963-05-8369-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2694190]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2008.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar kéziszótár / Országh László. - Jubileumi kiad. Országh László születésének 100. évfordulójára, repr. kiad. - Budapest : Akad. K., 2007. - 50, XI, 791 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
Sherwood, Peter visszaemlékezésével és Magay Tamás interjújával. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1948. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8520-0 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2695895]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2008.
Pilecky Marcell (1960-)
   Základy porovnávacej fonológie : na materiáli slovenčiny a mad'arčiny / Marcel Pilecky ; [... vyd.] Katolícka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta. - Pilíšska Čaba : Katolícka univ. P. Pázmánya Filozofická fak., 2007. - 127 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 110-119. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-9206-40-3 fűzött
szlovák nyelv - magyar nyelv - fonetika - fonológia - összehasonlító nyelvészet
808.54-4 *** 809.451.1-4 *** 808.54-52 *** 809.451.1-52
[AN 2695153]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2008.
   Studies in applied and theoretical linguistics / ed. by Ravi Sheorey, Judit Kiss-Gulyás. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - V, 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-055-2 fűzött
nyelvészet - alkalmazott nyelvészet
80 *** 80.004.14
[AN 2693891]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2008.
Szabó József (1940-)
   A népi szemléletmód tükröződése nyelvjárásaink szókészletében / Szabó József ; [közread. az] SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE BTK M. Nyelvészeti Tansz., 2007. - 182, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-141. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-482-844-0 fűzött
magyar nyelv - magyar néprajz - nyelvjárás
809.451.1-087 *** 39(=945.11)
[AN 2697503]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1489 /2008.
Karafiáth Judit (1943-)
   Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában / Karafiáth Judit. - [Budapest] : Akkord, cop. 2007. - 93 p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-252-000-1 fűzött : 798,- Ft
Proust, Marcel (1871-1922). À la recherche du temps perdu
Franciaország - író - 19. század - 20. század - műelemzés
840(092)Proust,_M.
[AN 2695675]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2008.
   Poétikák / [ford. Muraközy Gyula et al.] ; [a jegyzeteket összeáll. Osztovits Szabolcs ... és Unghy-Seress Fanny ...]. - Budapest : Európa, 2007. - 103 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Poétika / Arisztotelész. Ars poetica / Horatius. Költészettan / Boileau. - Egys. cím: Peri poiītikīs ; De arte poetica ; L'art poétique (szemelv.)
ISBN 978-963-07-8380-4 fűzött : 980,- Ft
irodalomelmélet - költészet - esztétika - ókori latin irodalom - francia irodalom - filozófus - ókori Görögország
82.01(035) *** 111.852 *** 1(38)Aristotelīs *** 840-14=945.11 *** 871-14=945.11
[AN 2693893]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2008.
Puskás István (1972-)
   Herkules színpadán : egy humanista, egy fejedelem és a reneszánsz színház születése Itáliában / Puskás István. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 245 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231-245. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7504-66-2 fűzött : 1900,- Ft
Collenuccio, Pandolfo (1444-1504)
Itália - író - 15. század - 16. század - életrajz
850(092)Collenuccio,_P.
[AN 2696137]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1492 /2008.
Borgos Anna (1973-)
   Portrék a Másikról : alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn / Borgos Anna. - Budapest : Noran, 2007. - 411 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 397-408.
ISBN 978-963-9716-14-8 kötött : 3499,- Ft
Török Sophie (1895-1955)
Kosztolányi Dezsőné (1889-1967)
Karinthy Frigyesné Böhm Aranka (1893-1944)
Magyarország - író - feleség - 20. század - nő - pszichoanalízis - életrajz
894.511(092)"19" *** 316.37-055.2(439) *** 159.964.2(439)(092)
[AN 2693131]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2008.
Faludy György (1910-2006)
   Pokolbeli víg óráink : újabb beszélgetések Faludy Györggyel / Faludy-Kovács Fanny. - Pécs : Alexandra, 2007. - 173, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-459-2 kötött
Faludy György (1910-2006)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Faludy_Gy.(047.53)
[AN 2693584]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2008.
Knapp Éva (1956-)
   "A lói tanáts zabolázója" / Knapp Éva. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2007. - 2 db : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8006-45-5 kötött
Farkas András (1770-1832)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - életrajz
894.511(092)Farkas_A.
[AN 2694139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kötés, Berei Farkas András vándorköltő élete és munkássága, 1770-1832. - 261 p.
Magyarország - író - 18. század - 19. század - életrajz
894.511(092)Farkas_A.
[AN 2694144] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kötés, Berei Farkas András munkáinak bibliográfiája. - 209 p.
Magyarország - író - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia
012Farkas_A.
[AN 2694147] MARC

ANSEL
UTF-81495 /2008.
   Summa : tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére / [szerk. Maczák Ibolya]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - 385 p. : ill. ; 24 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-42-7 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - személyi bibliográfia - emlékkönyv
894.511(091) *** 930.85(439)"15/17" *** 012Szelestei_N._L.
[AN 2695168]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1496 /2008.
   77 bölcsesség, megannyi dőreség : könnyű olvasmány nehéz időkre / a világirodalomból szemelgette Szilágyi Mihály ; [ill. Tövisháti András]. - Szekszárd : Babits, [2007]. - 101 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9556-44-7 fűzött
világirodalom - aforizma - szólás
82-84=945.11 *** 802/809-318
[AN 2694832]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2008.
Anderson, Caroline
Angel's Christmas (magyar)
   Karácsonyi kézfogó / Caroline Anderson ; [... ford. Debreczeni Eszter]. Szorult helyzet / Carol Marinelli ; [... ford. Somló Katalin]. Angyalruhában / Jennifer Taylor ; [... ford. Leléné Nagy Márta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 13.)
Egys. cím: Angel's Christmas. Emergency at Bayside. A real family Christmas
ISBN 978-963-537-732-9 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2694658]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2008.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Művek (vál.) (magyar)
   Asimov teljes science fiction univerzuma : encyclopedia galactica alternativa. - [Szeged] : Szukits, 2005-. - 25 cm
Az 1-5. köt. az "Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot-univerzuma" címmel jelent meg
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2567958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Leszáll az éj. Az idő gyermeke. A pozitronember / [ford. Béresi Csilla, Nemes Ernő, Baranyi Gyula]. - cop. 2007. - 586, [4] p.
The ugly little boy. The positronic man
ISBN 978-963-497-154-2 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2694181] MARC

ANSEL
UTF-81499 /2008.
Baur, Eva Gesine
Die österreichische Hure (magyar)
   Osztrák kurva : tizenhárom beszélgetés Marie Antoinette királynéról és a pornográfiáról / Lea Singer ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-84-3 kötött : 2500,- Ft
Marie Antoinette (Franciaország: királyné)
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2693494]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2008.
Becerra, Ángela (1957-)
De los amores negados (magyar)
   A megtagadott szerelmekről / Ángela Becerra ; [ford. Jámbor Éva]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-679-679-2 kötött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2693316]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2008.
Bonham, Margaret H.
A dog's wisdom (magyar)
   Egy kutya bölcsességei az élet napos oldaláról / Margaret H. Bonham ; [Steve Dale előszavával] ; [ford. Mácsainé Merényi Adrienn]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 205 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-437-0 fűzött
amerikai angol irodalom - kutya - karcolat
820-43(73)=945.11 *** 636.7(0:82-43)
[AN 2693586]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], Életre szóló ló. - cop. 2007. - 242 p.
ISBN 978-963-9628-23-6 kötött : 2390,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2693583] MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Állati jó barátok. - cop. 2007. - 316 p.
ISBN 978-963-9628-26-7 kötött : 2980,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2693596] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], Szerelmes koalák. - cop. 2007. - 157 p.
ISBN 978-963-9628-24-3 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2693598] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Srácokról és más szamarakról. - cop. 2007. - 148 p.
ISBN 978-963-9628-25-0 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2693600] MARC

ANSEL
UTF-81503 /2008.
Burgess, Anthony (1917-1993)
Inside Mr Enderby (magyar)
   Mr. Enderby - bepillantás / Anthony Burgess ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 321 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-76-8 kötött : 3600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2693465]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2008.
Carrière, Jean-Claude (1931-)
Les fantômes de Goya (magyar)
   Goya kísértetei / Jean-Claude Carrière, Miloš Forman ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9752-12-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2695832]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2008.
Casati Modignani, Sveva
Il cigno nero (magyar)
   Fekete hattyú / Sveva Casati Modignani ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Maecenas, cop. 2007. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-171-2 fűzött
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2694140]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2008.
Child, Lee
The hard way (magyar)
   Rögös út / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2007]. - 347 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9648-81-4 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2696658]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2008.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's Trafalgar (magyar)
   Sharpe Trafalgarja : Richard Sharpe és a trafalgari csata, 1805. október 21. / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 356 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-043-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2694126]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Friede Sörrensen (magyar)
   Végzetes mámor / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Boda Ferenc]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 141 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-49-1 fűzött
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2702216]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Ich heirate Bertie (magyar)
   Légy a feleségem! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Simon Jolán]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 140 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-60-6 fűzött : 820,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2702197]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Ihr Reisemarschall (magyar)
   Elátkozott sziklák / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Haunold-Vatai Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 49.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-52-1 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2702435]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Licht und Schatten (magyar)
   Fény és árnyék / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 141 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-54-5 fűzött : 790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2702209]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Mut zum Glück (magyar)
   Merj boldog lenni! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 139 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-48-4 fűzött : 790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2702427]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Der tolle Hassberg (magyar)
   A duhaj kapitány / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 139 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-53-8 fűzött : 790,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2702212]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Unschuldig schuldig (magyar)
   Ártatlanul vezekelve / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2007]. - 78 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 50.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-55-2 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2702481]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2008.
Crichton, Michael (1942-)
Next (magyar)
   A következő / Michael Crichton ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 330, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-[332].
ISBN 978-963-679-665-5 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2694079]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2008.
Csillik Mihály (1928-)
   Csönddé válni : válogatott műfordítások és versek / Csillik Mihály. - Földeák ; Szeged : [Norma Nyomdász Kft.], 2006. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0193-1 fűzött
világirodalom - magyar irodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 894.511-14
[AN 2696796]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2008.
Delacorte, Shawna
Stormbound with a tycoon (magyar)
   Ház a hegyekben / Shawna Delacorte ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 392.)
ISBN 978-963-537-734-3 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2694640]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2008.
Dick, Philip K. (1928-1982)
   Lenn, a sivár Földön [elektronikus dok.] : [válogatott sci-fi novellák] / Philip K. Dick ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - A ford. a "The collected stories of Philip K. Dick" vol. 1-5. c. kiad. alapján kész. - Ford. Pál Attila, Pék Zoltán, Totth Benedek. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5670-3
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - hangoskönyv
820-322.9(73)=945.11
[AN 2693792]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong, Lenn a sivár Földön ; Ruug. - 1 CD (1 h 7 min)
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - hangoskönyv
820-322.9(73)=945.11
[AN 2693807] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong, Kétbalkezes Orfeusz ; Háború a zidiótákkal. - 1 CD (1 h 10 min)
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - hangoskönyv
820-322.9(73)=945.11
[AN 2693813] MARC

ANSEL
UTF-81519 /2008.
Donald, Robyn
Smoke in the wind (magyar)
   Füst a szélben / Robyn Donald ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 391.)
ISBN 978-963-537-733-6 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2694635]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2008.
Doyle, Roddy
A star called Henry (magyar)
   Henry csillaga / Roddy Doyle ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2007. - 495 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8386-6 kötött : 2900,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2694920]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2008.
   Dudák, dobok, dalok : muzsikás mesék / összeáll. és az előszót írta Boldizsár Ildikó ; [az illusztrációkat kész. Vimmer Katalin Rozália] ; [ford. Beke Margit et al.]. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2007. - 155, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87007-6-6 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2694276]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2008.
Dujmov, Dragomir
   Raskršće : roman / Dragomir Dujmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ig�atovića, ... Srpska samouprava u Budimpešti. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ig�atovića : Srpska samouprava u Budimpešti, 2006. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 963-06-0778-6 fűzött
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 2697473]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2008.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Joseph Balsamo (magyar)
   A varázsló / Alexandre Dumas ; [ford. Szederkényi Anna]. - Budapest : Arión, 2007. - 327 p. ; 20 cm. - (Dumas legszebb regényei)
ISBN 978-963-9699-13-7 kötött
francia irodalom - kalandregény
840-311.3=945.11
[AN 2697188]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2008.
Erofeev, Viktor Vladimirovič (1947-)
Ènciklopediâ russkoj duši (magyar)
   Az orosz lélek enciklopédiája : regény enciklopédiával / Viktor Jerofejev ; [ford. Holka László]. - Budapest : Európa, 2007. - 278, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8388-0 fűzött : 2700,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2693888]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2008.
   The Europe of regions: literature, media, culture : the papers published in this volume were originally presented at a conference with the title The Europe of regions-literature, media, culture organised by the Budapest Forum in Komarno, Slovakia, on 22nd October 2005. / [ed. by Glavanovics Andrea, Szele Bálint] ; [publ. by the] Kodolányi János University College. - Székesfehérvár : Kodolányi J. Univ. College, 2007. - 209 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9558-77-9 fűzött
Európa - irodalomtudomány - kultúra - oktatásügy - konferenciakiadvány
82 *** 316.7 *** 37.014 *** 061.3(437.6-2Komárom)
[AN 2695594]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2008.
   Évezredek bölcsessége : a világ legjobb aforizmái / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2007. - 256 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9699-12-0 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2697173]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2008.
Foenkinos, David
En cas de bonheur (magyar)
   Boldogság esetén / David Foenkinos ; [ford. Orbán Gábor]. - Budapest : Európa, 2007. - 217 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8353-8 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2693899]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2008.
Furst, Alan (1941-)
Night soldiers (magyar)
   Az éjszaka katonái / Alan Furst ; [ford. Nagy Gergely]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 414 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-066-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2694106]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2008.
Gaarder, Jostein
I et speil, i en gåte (magyar)
   Tükör által homályosan / Jostein Gaarder ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Animus, 2007. - 142 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9715-45-5 kötött : 1980,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2698155]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2008.
Garwood, Julie
Prince charming (magyar)
   Álmaim hercege / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-102-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2695639]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2008.
Goltz, Thomas (1954-)
Assassinating Shakespeare (magyar)
   Shakespeare Afrikában : egy bárd őszinte vallomásai / Thomas Goltz ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : White Hill, 2007. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3030-6 fűzött : 2345,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2694447]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2008.
Griffin, W. E. B.
The corps (magyar)
   A tengerészgyalogosok / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - [Debrecen] : Gold Book, [2003]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 1041900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. kv., Visszavonulni? Soha!. - cop. 2007. - 530 p.
ISBN 978-963-426-051-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2694101] MARC

ANSEL
UTF-81533 /2008.
Griffin, W. E. B.
Men at war (magyar)
   Kémek háborúja / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2005]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2584324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Szabotőrök. - cop. 2007. - 379 p.
ISBN 978-963-426-057-8 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2693438] MARC

ANSEL
UTF-81534 /2008.
Habǰanović-Đurović, �i�ana (1953-)
Ženski rodoslov (magyar)
   Nők családfája / Ljiljana Habjanović Đurović ; [... ford. Mićić Egyedi Márta] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2007. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87493-4-5 fűzött : 2200,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 2697499]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2008.
Hailey, Arthur
The moneychangers (magyar)
   Bankemberek : regény / Arthur Hailey ; [ford. Balabán Péter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 504 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-56-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2698401]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2008.
Hauptmann, Gaby
Kaya schiesst quer (magyar)
   Mentsük meg Álmot! / Gaby Hauptmann. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 112 p. ; 19 cm. - (Szabad és szilaj)
ISBN 978-963-87296-5-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-87296-1)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693810]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2008.
Hauptmann, Gaby
Kaya will nach vorn (magyar)
   Kaya beindul / Gaby Hauptmann ; [ford. Gordos Judit]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 112 p. : ill. ; 19 cm. - (Szabad és szilaj)
ISBN 978-963-9749-09-2 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693804]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2008.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Siddhartha : eine indische Dichtung (magyar)
   Sziddhárta [elektronikus dok.] / Hermann Hesse ; Máté Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 1 CD (5 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Kászonyi Ágota. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5593-5
német irodalom - regény - hangoskönyv
830-31=945.11
[AN 2693471]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2008.
James, Julia
His wedding ring of revenge (magyar)
   Esküvő bosszúból / Julia James ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 401.)
ISBN 978-963-537-724-4 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2694647]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2008.
Kendrick, Sharon
The billionaire romance (magyar)
   Őrzőm-védőm / Sharon Kendrick ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 402.)
ISBN 978-963-537-725-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2694652]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2008.
   Klasszikus detektívtörténetek / [vál. és a jegyzeteket összeáll. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2007. - 461 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8379-8 fűzött : 1200,- Ft
világirodalom - bűnügyi elbeszélés - antológia
82-322.4=945.11
[AN 2693292]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2008.
Lamb, Mary
Tales from Shakespeare (magyar)
   Shakespeare mesék / Mary & Charles Lamb ; Herpai Zoltán ill. ; [ford. Vas István]. - Budapest : Arión, 2007-. - 31 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 2696985]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 206, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-9699-15-1 kötött
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 2696986] MARC

ANSEL
UTF-81543 /2008.
Lessing, Doris May (1919-)
The fifth child (magyar)
   Az ötödik gyerek / Doris Lessing ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-034-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2702522]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2008.
Limb, Sue (1946-)
Girl, 16: absolute torture (magyar)
   Girl, 16 : kínok kínja / Sue Limb ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-058-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2696804]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2008.
Malʹgin, Andrej Viktorovič
Sovetnik prezidenta (magyar)
   Az elnök tanácsadója / Andrej Malgin ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2007. - 442 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8392-7 fűzött : 1800,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2693907]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2008.
Malamud, Bernard (1914-1986)
The tenants (magyar)
   A lakók / Bernard Malamud. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 185, [2] p. ; 20 cm
Ford. Réz Ádám
ISBN 978-963-9765-05-4 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2701058]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2008.
Mankell, Henning (1948-)
Steget efter (magyar)
   Szent Iván-éji gyilkosság / Henning Mankell ; [ford. Károlyi Zsuzsa]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 589 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-04-3 kötött
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2698398]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2008.
Martínez, Guillermo
Los crímenes de Oxford (magyar)
   Oxfordi sorozat / Guillermo Martínez ; [Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Európa, 2007. - 249 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8393-4 fűzött : 1800,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
860-312.4(82)=945.11
[AN 2693903]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2008.
Marx, André
Das Erbe des Meisterdiebs (magyar)
   A mestertolvaj hagyatéka / írta André Marx ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2007]. - 122 p. ; 20 cm. - (CTP trió, ISSN 1789-4794)
ISBN 978-963-7461-35-4 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2695326]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2008.
Máté Ferenc (1945-)
The hills of Tuscany (magyar)
   Toszkána hegyei : új otthon a Nap alatt / Máté Ferenc ; [ford. György Bernadett]. - [Budapest] : Media Lumina, cop. 2007. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87519-2-8 kötött : 2997,- Ft
Toszkána - amerikai angol irodalom - helyismeret - gasztronómia - útleírás
820-992(73)=945.11 *** 908.450.52(0:82-992)
[AN 2693529]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2008.
Minte-König, Bianka (1947-)
SMS & Liebesstress (magyar)
   SMS-románc / Bianka Minte-König ; [ford. Zachar Viktor]. - Pápa : Deák, [2007]. - 139 p. ; 21 cm. - (Pimasz csajszik, pimasz könyvek!, ISSN 1789-4034)
ISBN 978-963-9420-65-6 fűzött : 1500,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693919]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2008.
The Mistmantle chronicles (magyar)
   Ködfátyol-sziget krónikái. - Pécs : Alexandra, 2006-. - 20 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2633732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A Fehér Szárnyak szigete / M. I. McAllister. - 2007. - 328 p.
Urchin and the heartstone
Ford. Lakatos Anna
ISBN 978-963-370-439-4 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693434] MARC

ANSEL
UTF-81553 /2008.
Moriarty, Sinéad
A perfect match (magyar)
   Született szülők / Sinéad Moriarty ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Európa, 2007. - 378 p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 978-963-07-8362-0 fűzött : 1900,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2693882]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2008.
Morrison, P. R.
The wind tamer (magyar)
   Szélszelidítő / P. R. Morrison ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2007. - 281 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86930-7-5 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697176]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2008.
Mrożek, Sławomir (1930-)
Baltazar (magyar)
   Baltazár : önéletrajz / Sławomir Mrożek ; [ford. Mihályi Zsuzsa] ; [az előszót Antoni Libera írta]. - Budapest : Európa, 2007. - 345 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8426-9 kötött : 2700,- Ft
Mrożek, Sławomir (1930-)
lengyel irodalom - memoár
884-94=945.11
[AN 2697328]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2008.
Murakami Haruki (1949-)
Hitsuji o meguru bóken (magyar)
   Birkakergető nagy kaland / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-15-3 kötött : 2990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2697184]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2008.
Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh (magyar)
   Tappancs kalandjai / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2007. - 174 p. ; 22 cm
A regénysorozat 1. része
ISBN 963-628-549-7 kötött : 1599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2701043]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2008.
Naylor, Phyllis Reynolds
Shiloh seasons (magyar)
   Tappancs veszélyben / Phyllis Reynolds Naylor ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2007. - 187 p. ; 22 cm
A regénysorozat 2. része
ISBN 963-628-466-0 kötött : 1599,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2701048]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2008.
Nisbet, Jim (1947-)
The Syracuse codex (magyar)
   A Szirakúza-kódex / Jim Nisbet ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 504 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-094-0 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2695598]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2008.
Oldfield, Jenny (1949-)
Horses of Half Moon Ranch (magyar)
   Félhold farm / Jenny Oldfield. - Pécs : Alexandra, 2007-. - ill. ; 20 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn. - Ill. Hunt, Paul
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vadlovak. - 2007. - 135 p.
ISBN 978-963-370-438-7 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693797] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rodeó Rocky. - 2007. - 141 p.
ISBN 978-963-370-473-8 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693800] MARC

ANSEL
UTF-81561 /2008.
O'Reilly, Cathleen
A Christmas carol (magyar)
   Barátságból szerelem / Cathleen O'Reilly ; [... ford. Kiss Gábor]. Vásott kölyök / Molly O'Keefe ; [... ford. Hanny Norbert]. Ha szorít a cipő / Samanta Connolly ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 13.)
Egys. cím: A Christmas carol. Too many cooks. If the shoe fits
ISBN 978-963-537-718-3 * fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON (hibás ISBN 978-963-537-718-5)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2694627]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2008.
Peixoto, José Luís
Nenhum olhar (magyar)
   Egyetlen pillantás nélkül / José Luís Peixoto ; [ford. Bense Mónika]. - Budapest : Európa, 2007. - 299 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8381-1 fűzött : 1800,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2693909]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2008.
Perdue, Lewis
The Tesla bequest (magyar)
   A Tesla-hagyaték / Lewis Perdue ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-062-2 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2693428]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2008.
Le più belle fiabe del mondo (magyar)
   A világ legkedvesebb meséi / [... mtársai ... Peter Holeinone et al.] ; [ford. Zöldi Mihály] ; [szerk., átd. és a magyar meséket vál. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2006. - 383 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-9707-01-5 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2697738]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2008.
Pressfield, Steven
The Afghan campaign (magyar)
   Az afgán hadjárat / Steven Pressfield ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 239 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-679-583-2 kötött
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2693492]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2008.
Rhinehart, Luke
The dice man (magyar)
   A kockavető / Luke Rhinehart. - [Budapest] : Konkrét Kv., [2007], cop. 2005. - 463 p. ; 21 cm
Ford. Kovács Levente
ISBN 963-7424-03-2 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2701082]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2008.
Rice, Anne (1941-)
Memnoch the Devil (magyar)
   Memnoch, a Sátán : vámpírkrónikák 5. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin, [2007], cop. 2005. - 349 p. ; 24 cm
ISBN 963-86583-3-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2701080]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2008.
Rice, Anne (1941-)
The tales of the body thief (magyar)
   A testtolvaj meséje : vámpírkrónikák 4. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin, [2007], cop. 2004. - 408 p. ; 24 cm
ISBN 963-86140-9-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2701078]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Creation in death (magyar)
   Halálos alkotás / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-068-4 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2693142]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Homeport (magyar)
   Biztonságos kikötő / Nora Roberts. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 538 p. ; 20 cm
Ford. Tóth Gizella
ISBN 978-963-689-055-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2695622]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
River's end (magyar)
   Folyóvég panzió / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 519 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-054-4 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2695617]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2008.
Robinson, Patrick (1939-)
Ghost force (magyar)
   Fantomkommandó / Patrick Robinson. - Pécs : Alexandra, 2007. - 397 p. ; 22 cm
Ford. Bárdos Péter
ISBN 978-963-370-486-8 kötött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2697157]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2008.
Roth, Philip (1933-)
   Zuckerman : trilógia és epilógus / Philip Roth ; [ford. Balabán Péter, Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2007. - 756 p. ; 19 cm
Tart.: A szellem árnyékában ; A megszabadított Zuckerman ; Anatómialecke ; Epilógus: a prágai orgia. - Egys. cím: The ghost writer ; Zuckerman unbound ; The anatomy lesson ; The Prague orgy
ISBN 978-963-07-8401-6 kötött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2697379]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2008.
Sánchez Ferlosio, Rafael (1927-)
El Jarama (magyar)
   A Jarama / Rafael Sánchez Ferlosio ; ford. Pávai Patak Márta. - Leányfalu : Patak Kv., 2007. - 413 p. ; 20 cm. - (Spanyol elbeszélők, ISSN 1787-8853)
ISBN 978-963-87237-2-7 fűzött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2694171]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2008.
Schneider, Helge
Die Memoiren des Rodriguez Faszanatas (magyar)
   Rodriguez Faszanatas, egy házasságszédelgő vallomásai / Helge Schneider ; [ford. H. Reviczky Dóra]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-25-9 fűzött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2697269]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2008.
Scott, Douglas (1926-)
Die for the Queen (magyar)
   Halj meg a Királynőért / Douglas Scott ; [ford. Falvasi Gergely]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-679-578-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2693589]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2008.
Senate, Melissa
Starring you and me (magyar)
   Mi vagyunk a sztárok! / [ford. Fekete Annamária]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 124 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek)
Írta Senate, Melissa
ISBN 978-963-679-681-5 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2693300]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2008.
Shaw, Irwin (1913-1984)
Lucy Crown (magyar)
   Ha meghal a szeretet / Irwin Shaw ; [ford. Odze György]. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 1993. - 304 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-460-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2701039]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2008.
Silbert, Leslie
The intelligencer (magyar)
   A jádesárkány rejtélye / Leslie Silbert ; [ford. Simándi Júlia]. - [Budapest] : Ab Ovo, [2007]. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-60-5 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2694091]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2008.
Sparks, Nicholas (1965-)
A walk to remember (magyar)
   A leghosszabb út / Nicholas Sparks ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : General Press, [2007]. - 187 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
Megj. "Karácsonyi angyal" címmel is
ISBN 978-963-9648-67-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2701050]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2008.
Stilton, Geronimo
L'amore e come il formaggio... (magyar)
   A szerelem, akár a sajt.. / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2007. - 116, [8] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-377-9 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2693587]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2008.
Stilton, Geronimo
Viaggio nel tempo (magyar)
   Időutazás / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2007. - 286, [138] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-534-6 kötött (hibás ISBN 978-963-370-225-3)
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2696639]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2008.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
   Indiai bölcsességek minden napra / Rabindranath Tagore ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 374 p. ; 16 cm
Vál. és szerk. Monte, Axel. - A ford. az "Indische Weisheiten für jeden Tag" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-7168-99-4 kötött : 2500,- Ft
bengáli irodalom - kalendárium - idézetgyűjtemény
891.44-82=945.11 *** 050.9
[AN 2697217]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2008.
Teddy bears (magyar)
   Játék mackók / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2006. - [184] p. : ill., színes ; 6 cm
Szerk. Exley, Helen. - Ford. Bakonyi Berta. - Bibliofil kiad.
ISBN 963-369-802-2 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 099.1
[AN 2697249]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2008.
Thompson, Vicki Lewis
Killer cowboy charm (magyar)
   Férfi a javából / Vicki Lewis Thompson ; [... ford. Péterné Oravecz Elvira]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 217.)
ISBN 978-963-537-731-2 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2694616]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2008.
To a lovely mother (magyar)
   Szeretett édesanyámnak / [vál. és szerk. Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [184] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Horváthné Fodor Enikő. - Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-368-936-3 kötött
anya - világirodalom - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 099.1 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 2697244]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2008.
Toresen, Eli B. (1952-)
Hesten bak peisen (magyar)
   Ló a kandalló mögött [elektronikus dok.] / Eli B. Toresen ; Szórádi Erika előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : PonyClub, [2006]. - 1 CD (1 h 4 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 963-87068-4-8
norvég irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693627]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2008.
   Történet a hetediken : mai kanadai drámák / [vál., szerk. és az életrajzi jegyzeteket írta Upor László] ; [ford. Bognár Róbert et al.]. - Budapest : Európa, 2007. - 509, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8257-9 fűzött : 3400,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - francia nyelvű irodalom - dráma - antológia
820-2(71)(082)=945.11 *** 840-2(71)=945.11
[AN 2698479]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2008.
Verhulst, Dimitri (1972-)
Problemski Hotel (magyar)
   Problemszki Szálloda / Dimitri Verhulst ; [ford. Pécsi Emőke]. - Budapest : Európa, 2007. - 160 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8256-2 fűzött : 1800,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 2693914]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2008.
Vysockij, Vladimir Semënovič (1938-1980)
   A végzet dalai : Vlagyimir Viszockij versei és dalai / szerk. Viczai Péter. - Budapest : ÚMK, 2008. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9609-77-8 fűzött : 2290,- Ft
orosz irodalom - vers
882-14=945.11
[AN 2696469]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2008.
Wharton, William (1925-)
Scumbler (magyar)
   Áttetsző / William Wharton ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-79-9 kötött : 3600,- Ft
ISBN 963-7448-79-9
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2696088]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2008.
Wilson, Jacqueline
   Két regény / Jacqueline Wilson ; [ford. Damokos Kata] ; ill. Nick Sharratt. - Budapest : Animus, 2007. - 295 p. : ill. ; 22 cm
Tart.: Kettős játszma ; Komisz lányok. - Egys. cím: Double act ; Bad girls
ISBN 978-963-9715-58-5 kötött : 2590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2698410]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2008.
Woolf, Virginia (1882-1941)
The voyage out (magyar)
   Messzeség / Virginia Woolf ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2007. - 578 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8424-5 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2697205]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2008.
Yamada Taichi (1934-)
Ijin-tachi to no Natsu (magyar)
   Idegenek / Yamada Taichi ; [ford. Reviczky Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-24-2 fűzött : 2590,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2697198]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2008.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
Þriðja táknið (magyar)
   Az utolsó rítus / Yrsa Sigurđardóttir ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Animus, 2007. - 270 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9715-64-6 fűzött : 2290,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 2696852]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1596 /2008.
Ady Endre (1877-1919)
   Versek : válogatás / Ady Endre. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2694942]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2007. - 334 p. - (Klasszikus magyar líra ; 6.)
ISBN 978-963-09-5637-6 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2694946] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2007. - 270 p. - (Klasszikus magyar líra ; 7.)
ISBN 978-963-09-5638-3 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2697377] MARC

ANSEL
UTF-81597 /2008.
Ann, Mary B.
   Maratoni szerelem / Mary B. Ann. - Budapest : Almandin, 2007. - 192 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87711-0-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2694706]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Arany János válogatott versei / Csillag István válogatása. - Budapest : M. Napló, 2007. - 339, [6] p. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9603-56-1 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2694541]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Gyöngyszemek a magyar lírából [elektronikus dok.] : Arany János, Ady Endre, József Attila versei / Bálint András, Hegedűs D. Géza és Jordán Tamás előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2007. - 1 CD (56 min) ; 12 cm. - (Metro könyvtár)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5707-6 : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2693617]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2008.
Bächer Iván (1957-)
   Vendégkönyv / Bächer Iván. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-035-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2698477]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2008.
Bajnóczy Zoltán (1982-)
   (Sz)árnyak a Léthe felett : versek / Bajnóczy Zoltán. - Budapest : FISZ, 2007. - 133 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 43.)
ISBN 978-963-7043-26-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2695259]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2008.
Baley Endre
   Naff, az álommanó meséi / Baley Endre ; [ill. Kőrösy-Beke Veronika]. - Budapest : 4S Kvk., 2007. - 107 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD
A mellékletben szereplő mesélő Polgár Lilla
ISBN 978-963-87365-4-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2696657]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2008.
Balogh Gyula (1972-)
   Folyékony kenyér : elbeszélések / Balogh Gyula, Bíró Gyula, Kocsis Csaba ; [kiad. az Oberhauser László Társaság]. - Berettyóújfalu : Oberhauser L. Társ., 2007. - 28 p. ; 15 cm
Számozott példány: 207
ISBN 978-963-06-3290-4 fűzött
magyar irodalom - sör - elbeszélés
894.511-32 *** 663.4(0:82-32)
[AN 2694993]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2008.
Balogh Márta
   Titkok álommásai : tükörlabirintus - 365 aforizma, töprengések, életérzések, evidenciák, profilok, életbölcsességek / Balogh Márta ; [ill. Pénzes Petra]. - Budapest : Accordia, 2007. - 144 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-8341-98-3 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9341-98-3)
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2696177]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   A legszebb magyar népmesék gyűjteménye / Benedek Elek. - [Tyukod] : Black & White, cop. 2007-. - 23 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2696049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Világszép Ilonka és más mesék. - cop. 2007. - 316 p.
ISBN 978-963-238-027-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2694152] MARC

ANSEL
UTF-81606 /2008.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2007. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9727-21-2 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2694500]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2008.
Bigley, Christina
   Örök hűség : kutyaszív : [megható kutyatörténetek] / Christina Bigley, Carol Bigley. - Budapest : Arión, 2007. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-14-4 kötött
magyar irodalom - kutya - elbeszélés - állatirodalom
894.511-32 *** 636.7(0:82-32)
[AN 2697182]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2008.
Bíró András (1923-)
   Száz év árnyékban, kevés napsütéssel : családregény / Bíró András. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 299 p. ; 20 cm
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 978-963-7504-61-7)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2695788]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2008.
Bokros László
   Akciós világaink / Bokros László. - Budapest : Accordia, 2007. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-95-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2696165]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2008.
   A büszke kiskakas : [verses-mesés könyv] / [a rajzokat kész. Berényi Nagy Péter]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Közrem. Fekete Annamária
ISBN 978-963-679-652-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 2693949]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2008.
   Csalimese : [verses-mesés könyv] / [a rajzokat kész. Berényi Nagy Péter]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Közrem. Fekete Annamária
ISBN 978-963-679-653-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - mese
894.511-13(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2693995]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2008.
Császár Róbert
   Férc művek / Császár Róbert. - Miskolc : Z-Press, [2007]. - 48, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3191-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2696583]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2008.
Cseke Gábor (1941-)
   Sashegyen innen, Sashegyen túl / Cseke Gábor ; [ill. Gábor Enikő]. - Budapest : Littera Nova, 2007. - 116, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Erdélyi mesélők, ISSN 1789-2228 ; 1.)
ISBN 978-963-9643-12-3 fűzött : 1490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)(498)
[AN 2695817]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2008.
Csukás István (1936-)
   Aszpirin és Lucifer / Csukás István. - [Budapest] : Gesta, cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9591-33-2 kötött : 1995,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2697422]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2008.
Dóczy Jenő (1881-1937)
   Dédácsi idill : Kazinczy Ferenc apokrif naplója / Dóczy Jenő ; [... függelékkel és utószóval kieg. Kováts Dániel]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2007. - 88 p. : ill. ; 18 cm. - (Kazinczy könyvtár, ISSN 0237-434X)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1937
ISBN 978-963-87221-3-3 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - magyar irodalom - író - 18. század - 19. század - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Kazinczy_F.(0:82-94)
[AN 2697635]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2008.
Domán Tamás
   Lélektükör : versek és novellák / Domán Tamás. - [Szihalom] : [Domán T.], 2007. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3286-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2696589]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2008.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
magyar irodalom - társadalmi viselkedés - karcolat
894.511-43 *** 316.6
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Fiatal felnőttkor : kulturált viselkedéssel egy jobb életminőségért. - 2007. - 159 p. : ill.
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-06-2192-2 fűzött
társadalmi viselkedés - lélektan - felnőtt - lelki folyamat
316.6-053.81 *** 159.922-053.81
[AN 2695874] MARC

ANSEL
UTF-81618 /2008.
Erdélyi János (1814-1868)
   Erdélyi János költeményeiből válogatott T. Erdélyi Ilona / [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9206-39-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2695269]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2008.
Erdélyi János (1814-1868)
   Erdélyi János összes költeményei / sajtó alá rend. T. Erdélyi Ilona, Ivancsics Evelin és Váradi Eszter ; az utószót írta T. Erdélyi Ilona. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - 632 p. ; 24 cm. - (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589-2794 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-37-3 fűzött
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2695217]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2008.
Erdélyi László (1927-)
   Világíts! : versek / Erdélyi László ; kiad. Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2007. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87416-3-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2696141]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2008.
Fekete István (1900-1970)
   Sárgaréz patkók / Fekete István ; [az összeállításban közrem. Horváth József] ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 201, [3] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-9690-67-7 kötött : 2400,- Ft
Fekete István (1900-1970)
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2693567]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2008.
Fenákel Judit (1936-)
   Sefüle / Fenákel Judit. - [Budapest] : Novella, cop. 2007. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9442-89-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2698177]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2008.
Fenyvesi Félix Lajos (1946-)
   Fekete-arany ősz / Fenyvesi Félix Lajos. - Hódmezővásárhely : [Önkormányzat], 2006. - 200, [4] p. ; 21 cm
Közread. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
ISBN 963-86994-2-6 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - válogatott művek - interjú
894.511-821 *** 943.9"1956"(047.53)
[AN 2696333]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2008.
Friedrich Klára (1948-)
   Roga királyfi : mesekönyv rovásírással / Friedrich Klára ; [rajz. Szakács Gábor] ; [rovásra kézzel átírta Dittler Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Szakács G., 2004 [!2007]. - 40 p. : ill. ; 30 cm
Latin betűs írással is
ISBN 963-460-293-2 fűzött
Magyarország - rovásírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 2702509]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2008.
Handi Péter (1937-)
   Tükörjáték / Handi Péter. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 161 p. ; 19 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-61-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2694818]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2008.
Hazafi József (1947-)
   Múltidéző / Hazafi József. - Szekszárd : Babits, [2007]. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9556-45-4 fűzött
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2694877]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2008.
Herédi Károlyné
   Mindörökké : [versek] / Herédi Károlyné. - Budapest : Accordia, 2007. - 113 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-91-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2696168]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2008.
Hidasi Judit
   Rozéfröccs / Judit Ponte. - Budapest : Arión, 2007. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9699-11-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2697190]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2008.
Horgas Béla (1937-)
   Mesék az Akastyán-hegyen / Horgas Béla. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 113 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-60-X * fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-9363-60-1)
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2694821]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2008.
Ipacs Mária Anna
   Gyalogszer, meztélláb indultam : [versek] / Ipacs Mária Katalin. - Budapest : Accordia, 2007. - 100, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-94-5 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2696202]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2008.
   IrodalMatt a magyarnak : ötéves az Irodalmi Rádió / [szerk. Zsoldos Árpád]. - Miskolc : Irod. Rádió [Szerk.], 2007. - 357, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3486-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2696608]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2008.
   Kaleidoszkóp : variációk versekre : [65 vers 177 fordítása] / [vál. Réz Pál]. - Budapest : Sziget, 2007. - 343 p. ; 21 cm
A versek angol, német, francia, spanyol, latin, görög, olasz, orosz, portugál, ír eredetiben és magyar műfordításban
ISBN 978-963-7268-42-7 kötött : 2500,- Ft
világirodalom - műfordítás - vers - többnyelvű dokumentum
894.511-14.032 *** 82-14=00=945.11
[AN 2697415]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2008.
   Kalotaszeg : magyar írók írásai Kalotaszegről, a kalotaszegi emberről / [gyűjt., összeáll. és szerk. Sas Péter]. - Budapest : Noran, 2007. - 463, [5] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
Bibliogr.: p. 459-463.
ISBN 978-963-7416-95-8 kötött : 2999,- Ft
Erdély - Kalotaszeg - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-32(498)(082) *** 894.511-4(082) *** 894.511-4(498)(082) *** 908.498.4-2Kalotaszeg(0:82-822)
[AN 2693925]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2008.
Kányádi Sándor (1929-)
   Kaláka - Kányádi / [ill. Streicher András]. - [Budapest] : Helikon, 2006. - 47 p. : ill. ; 16 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 963-208-854-9 kötött : 4490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - könnyűzene - vers - auditív dokumentum
894.511-14(498) *** 78.067.26.036.7(439)Kaláka
[AN 2701167]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2008.
Kárpáti Béla (1930-)
   Pávapár / Kárpáti Béla. - Miskolc : Z-Press, 2007. - 337 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3347-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2696565]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2008.
Keszei István (1935-1984)
   56 párizsi magyar vers = 56 poèmes magyars de Paris / Keszei István ; ford. Sándor István ; Pomogáts Béla és Bernard Le Calloc'h előszavával. - Párizs ; Budapest : Párizsi M. Int., 2006. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-1055-8 fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=40
[AN 2696341]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2008.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Nincs új üzenet / Kiss Judit Ágnes. - Budapest : Noran, 2007. - 119, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9716-38-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2693939]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2008.
Kocsis Csaba (1959-)
   12x12 mondat a barátságról = 12x12 sentences about friendship = 12x12 zdań o przyjaźni / Kocsis Csaba. - Budapest : B. Tónus Bt., 2006. - 76, [2] p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 978-963-87285-2-4 fűzött
barátság - magyar irodalom - kisepika - többnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-32=20=84 *** 177.63(0:82-32) *** 77.04(439)(092)Kocsis_Cs.
[AN 2695227]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2008.
Kolozsvári Grandpierre Emil (1907-1992)
   A lóvátett sárkány / Kolozsvári Grandpierre Emil ; Reich Károly rajz. - Budapest : Osiris, 2007. - 257 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-389-947-2 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2701287]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2008.
Koosán Ildikó
   Indexre tett tévelygéseim : fotók, versek, gondolatok, 2006-2007 / Koosán Ildikó. - Budapest : Accordia, 2007. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-97-6 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2696157]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél ; Esti Kornél kalandjai / Kosztolányi Dezső ; [az előszót írta Tandori Dezső]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-61-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2693578]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő : történelmi regény / Kosztolányi Dezső ; [... a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - Budapest : Európa, 2007. - 277 p. ; 21 cm. - (Kosztolányi Dezső művei)
ISBN 978-963-07-8377-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2702650]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2008.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Cigányálom / Krúdy Gyula. - Veszprém : Prospektus Ny., 2007. - 83 p. : ill. ; 17 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 16.)
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2696081]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2008.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Gyémánt mesék / elbeszéli Gyula bácsi (Krudy Gyula). - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2007]. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M. Keresk. Közl., 1910
ISBN 978-963-7377-23-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hasonmás kiadás
894.511-34(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 2696837]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2008.
Kulcsár György (?-1577)
   Az halalra valo keszöletröl rövid tanossag, melyben az körösztien embernec, acki az Isten országát akaria keresni, életénec rendi irattatic meg : az also linduai Kultsár György mester által a szent irásból es tudos doctoroc irásibol szedettetett / študija Ildikó Hubert ; prevedla Ilona Zver ; [vyd.] ... Inštitut za literarne vede Madžarske akademije znanosti [etc.]. - Budimpešta : Balassi [etc.], 2007. - 65 fol. : ill. ; 16 cm + mell. (41 p.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár RMK I. 96. sz. példánya alapján. - Kratek nauk o pripravah na smrt, v katerem je zapisan življenjski red krščanskega človeka, ki hoče poiskati božje kraljestvo (melléklet címe). - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Alsó Linduán : Hoffhalter, 1573. - Bibliogr. - A mell. összefoglalása angol nyelven
ISBN 978-963-506-746-6 kötött : 2500,- Ft
ISBN 978-963-506-748-0 (mell.)
magyar irodalom - vallásos irodalom - lelkigyakorlat - hasonmás kiadás
894.511-97 *** 242
[AN 2696013]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2008.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Rózsa a széfben : egy korty derű / V. Kulcsár Ildikó. - Budapest : Sanoma Budapest, 2007. - 215 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-19-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2697398]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2008.
Lábass Endre (1957-)
   Felnőttláncfű / Lábass Endre. - Budapest : Noran, 2007. - 297, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9716-46-9 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2693515]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2008.
Lator László (1927-)
   Az egyetlen lehetőség : válogatott versek / Lator László ; [az utószót Ferenc Győző írta]. - Budapest : Európa, 2007. - 253 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8416-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2697334]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2008.
Lengyel Géza (1941-)
   Rácsodálkozás : válogatott és új versek, esszé a versek keletkezéséről / Lengyel Géza. - Budapest : Hét Krajcár, 2007. - 258 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-21-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2694990]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2008.
Levendel Júlia (1944-)
   Tett-e még a gondolat? / Levendel Júlia. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2007. - 163 p. ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-58-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2694815]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2008.
Lukácsházy Tóth Judit
   Játszom : versek, meditációk, prózai írások / Lukácsházy Tóth Judit. - Budapest : Accordia, [2006]-. - 20 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2696184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 47, [3] p.
ISBN 978-963-8341-96-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2696189] MARC

ANSEL
UTF-81652 /2008.
Makkai-Kiss Nóra
   Lélekmentő írások / Makkai-Kiss Nóra. - Budapest : Nagyvilág, 2006. - 143 p. ; 18 cm
ISBN 963-9175-29-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2695697]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2008.
Méhes György (1916-2007)
   Emmi / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-037-5 kötött : 2480,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2698425]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2008.
Mikes Lajos (1872-1930)
   Sanyi Manó könyve [elektronikus dok.] / Mikes Lajos ; elmeséli Seres Zoltán. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Filemon K., 2007. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-3104-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 2695434]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 23 min)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 2695477] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 16 min)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 2695483] MARC

ANSEL
UTF-81655 /2008.
Miklós Zsolt
   Oltári égések / Miklós Zsolt. - Budapest : [Miklós Zs.], 2007. - 74, [3] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-3365-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2696595]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Valaki mindig lát : elbeszélések a szeretetről / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-972-8 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2694770]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2008.
Moldova György (1934-)
   Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek / Moldova György. - Budapest : Urbis Kvk., 2004-. - 20 cm
ISBN 963-9291-61-7 kötött
Moldova György (1934-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2522156]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2007. - 253 p.
ISBN 978-963-9706-43-9
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2696634] MARC

ANSEL
UTF-81658 /2008.
Moldova György (1934-)
   A változások őrei : regény / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2007. - 182, [4] p. ; 20 cm. - (Életműsorozat ; 12.)
ISBN 978-963-9706-29-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2701056]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A világ vándora : Móra Ferenc meséi / Szendrei Tibor rajz. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 124, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-679-584-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2693510]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2008.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Csipkerózsika / Jacob és Wilhelm Grimm meséje alapján elmeséli Mosonyi Aliz ; rajz. Gyöngyösi Adrienn. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2007. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pagony klasszikusok, ISSN 1789-4581)
ISBN 978-963-9727-18-2 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2696491]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2008.
Németh Tibor (1938-)
   Hosszú úton : [versek] / Németh Tibor ; ill. Mezey István ; megj. a HAT és a MAIT gondozásában. - Miskolc : MAIT, 2007. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87680-1-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2696577]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2008.
   Ördögváltozás Csíkban : erdélyi antológia / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... ill. Szopos Sándor grafikáinak felhasználásával]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-74-5 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - humor - elbeszélés - antológia
894.511-321.5(498)(082)
[AN 2693400]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2008.
Papp Tibor (1936-)
   25x25 : bűvös négyzetek / Papp Tibor. - Budapest : M. Műhely, 2007. - 63 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7596-61-2 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2695178]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2008.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 1 CD (7 h 55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5536-2
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 2692754]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2008.
Reményik László (1959-)
   Feketeleves / Reményik László. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-67-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2695855]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2008.
Salamin András (1944-)
   Igazszólások : igaz történetek egy család életéből / Salamin András. - [Budapest] : Infotop, 2007-. - 21 cm. - (Újkori történetek, ISSN 1789-4816)
A főcím rovásírással is
Salamin András (1944-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2695806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 184 p.
ISBN 978-963-87241-1-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2695810] MARC

ANSEL
UTF-81667 /2008.
Santis, Eve
   CHR-Birodalom / Eve Santis. - Budapest : Almandin, 2007. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87711-1-7 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2694707]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2008.
Silvanus, J. I.
   Az ajándék / J. I. Sylvanus. - Budapest : A.U.V. 2000 K., 2007. - 291 p. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-9699-11-3)
magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés
894.511-993 *** 894.511-32
[AN 2697194]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2008.
Svábenszki Pál (1929-)
   Az idő tükrében : versek / Svábenszki Pál. - Budapest : Accordia, 2007. - 105, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8341-93-8 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2696197]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2008.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Szabó Lőrinc válogatott versei / Kabdebó Lóránt válogatása. - Budapest : M. Napló, 2007. - 218, [5] p. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9603-57-8 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2694537]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Bárány Boldizsár [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; Kubik Anna előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2007. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5714-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 2693731]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (42 min)
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 2693752] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h)
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 2693758] MARC

ANSEL
UTF-81672 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mózes egy, huszonkettő [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; Ónodi Eszter, Dömötör András és Máté Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 1 CD (6 h 4 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5716-8
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2693482]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2008.
   Szívhez szóló történetek : válogatás. - Budapest : Almandin, 2007. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87711-5-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 82-14=945.11 *** 894.511-32(082) *** 82-32=945.11 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 2698470]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2008.
   Tojásrímek : antológia / [... szerk. Mikuli Jánosné, Glück Júlia]. - Pécs : [Széchenyi I. Gimn. és Ip., Hírközlési Szakközépisk.], 2007. - 108 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Közread. a Széchenyi István Gimnázium és Ipari, Hírközlési Szakközépiskola
ISBN 978-963-06-3034-4 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 2694690]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2008.
   Tűzőrzők : a Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub antológiája / [szerk. Lengyel Géza et al.] ; [közread. a] Csepeli Munkásotthon Alapítvány. - Budapest : [Csepeli Munkásotthon Alapítvány], 2007. - 222, [2] p., [5] t.fol. : ill, részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3787-9 fűzött
ISBN 963-06-3787-1
magyar irodalom - egyesület - antológia
894.511-822 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2695608]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2008.
Vágvölgyi Jenő (1954-)
   Az Irgalom Völgye / Vágvölgyi Jenő ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2007. - 237, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9386-55-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2696209]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2008.
Vámos Miklós (1950-)
   Utazások Erotikában : ki a franc az a Goethe? / Vámos Miklós. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2007. - 445, [2] p. ; 22 cm + mell.
ISBN 978-963-9378-61-2 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2694085]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2008.
Várady Eszter (1953-)
   A férfi, aki tetszik nekem / Esther G. Wood ; [!ford. Várady Eszter]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 264 p. ; 20 cm
A címlap hátoldalán címadatként: The man I like
ISBN 978-963-9635-40-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2695627]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2008.
Várady Eszter (1953-)
   A nő, aki tetszett nekem / Esther G. Wood ; Alexander Piper ötlete nyomán ; [!ford. Várady Eszter]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 334 p. ; 20 cm
A címlap hátoldalán címadatként: The woman I liked
ISBN 978-963-9635-43-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2695636]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2008.
Vass László (1949-)
   Színek és képek : a több mediális összetevőből felépített kommunikátumok megközelítéséhez / Vass László. - Szeged : JGYF K., 2006. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 963-7356-36-3 fűzött
magyar irodalom - irodalomelmélet - szemiotika - intermediális művészet - illusztráció
894.511 *** 82.01 *** 316.773.2 *** 76.056
[AN 2694671]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2008.
Veres Tamás (1976-)
   Gazemeberségből kitűnő : egy benzinkutas naplója / Napoleon Junior. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2007. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86938-5-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2693291]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2008.
   Verses állatmesék / Berényi Nagy Péter rajz. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-679-677-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)(082)
[AN 2693991]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2008.
   Verses-mesés könyv / [a rajzokat kész. Berényi Nagy Péter]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Közrem. Fekete Annamária
ISBN 978-963-679-654-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 2693999]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2008.
Zelarson, Magnus
   Itt minden ügy megvisel / Magnus Zelarson. - [Pomáz] : ZePró K., 2007. - 209 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3380-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2697008]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1685 /2008.
Baghdasaryan, Rouzanna
   The dark / written by Rouzana[!] Baghdasaryan ; ill. by Manana Morchiladze ; [publ. ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [30] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9834-03-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695910]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2008.
Baghdasaryan, Rouzanna
   Moush wants to get lost / written by Rouzanna Baghdasaryan ; ill. by Yulia Lushnikova ; [publ. ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9834-11-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695973]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Állatkertben a baba : fényképes mesekönyv / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-370-150-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2697299]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Nyaral a baba : fényképes mesekönyv / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-370-151-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2697298]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Születésed története : fényképes mesekönyv / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-370-152-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2697300]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2008.
Baumann, Stephan
So viele kleine und grosse Fahrzeuge (magyar)
   Kicsi és nagy járművek : első képes szótáram / [ill.] S. Baumann ; [szöveg] P. Mennen ; [magyar szöveg Fazekas Zsófia]. - Budaörs : Dioné, 2007. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87645-0-8 kötött : 1790,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2694664]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2008.
   Bebbó és a színek / [... elkészítésében részt vett Madár Eszter et al.]. - [Budapest] : Astacus Grafika Bt., [2006]. - [36] p., [2] t.fol. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-229-192-1 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2697458]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2008.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Blümlein am Weg (magyar)
   Virágok az út mentén / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2007. - 18 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9338-60-9 kötött
osztrák irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2697471]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2008.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Frau Ameis ist fleissig (magyar)
   Szorgos hangya néne / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2007. - 18 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9338-61-6 kötött
osztrák irodalom - verses mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-13(02.053.2)=945.11
[AN 2697468]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2008.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Wir sind vergnügt (magyar)
   Jó a kedvünk / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2007. - 18 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9338-62-3 kötött
osztrák irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2697461]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2008.
Březinová, Ivona
   Dorothy and the glasses / written by Ivona Brezinova ; ill. by Mentor Llapashtica ; [publ. ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [30] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-9834-07-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695944]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2008.
Brunel, Aude
   Let's go to work / written by Aude Brunel ; ill. by Marjan Mancek ; [publ. by ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9834-09-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695992]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2008.
Bussolati, Emanuela
Il nuoto (magyar)
   Az úszás / [ötlet és szöveg Emanuela Bussolati] ; [ill. Marcella Grassi] ; [ford. Sellei Petra]. - [Budaörs] : Dioné, 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 16x19 cm. - (Mi az...)
ISBN 978-963-06-3857-9 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2694659]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2008.
Deákné B. Katalin
   Legkisebbek játékai : [mondókák, feladatok, fogalmak, játékok] / Deákné B. Katalin ; [a rajzokat kész. Szabó Csilla]. - Pápa : Deák, [2007]. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm + 16 mell.
ISBN 978-963-9420-73-1 kötött : 1600,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2693192]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2008.
Haxhia, Miranda
   The doll's nose / written by Miranda Haxhia ; ill. by Ursula Köhrer ; [publ. by ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - 31 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9834-06-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695978]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2008.
   Holló Jankó : puzzle-könyv 5 kirakóval. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-408-0 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2697297]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2008.
Hudicourt, Caroline
   A mango for grandpa / Caroline Hudicourt ; ill. by Ismer Saincilus ; [publ. ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9834-13-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695948]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2008.
Iványi Viktória Cintia
   Édes angyalom / Cynthia V. Diamond ; [Kohánszky Kinga rajz.]. - Veszprém : Kiara, 2007. - [68] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87664-1-0 kötött
angyal - képeskönyv
087.5(084.1) *** 235.1(02.053.2)
[AN 2694789]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2008.
Kruk, Halâ
   The littlest one / story by Halya Kruk ; pict. by Manana Morchiladze ; [publ. ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9834-04-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695919]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2008.
Lang Brigitta
   Mókás-firkás / Lang Brigitta. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]-. - ill., színes ; 31 cm
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2694015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mesék, mondókák, fejtörők : matematikai feladatokkal óvodásoknak és kisiskolásoknak. - [2007]. - 32 p.
ISBN 978-963-9673-77-9 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2694017] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mesék, versek, találós kérdések : olvasási feladatokkal óvodásoknak és kisiskolásoknak. - [2007]. - 32 p.
ISBN 978-963-9673-78-6 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2694023] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mesék, versek, találós kérdések : olvasási feladatokkal óvodásoknak és kisiskolásoknak. - [2007]. - 32 p.
ISBN 978-963-9673-80-9 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2694027] MARC

ANSEL
UTF-81705 /2008.
Liliom Laura
   You are a really good friend of mine / Laura Liliom ; ill. by Lilit Vagharshyan ; [publ. by ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9834-14-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695931]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2008.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és a hónapok / Marék Veronika. - 4. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2007. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87463-2-0 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2701451]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2008.
O'Connor, Jane
Fancy Nancy (magyar)
   Csini Nancy / írta Jane O'Connor ; ill. Robin Preiss Glasser ; [ford. A. Katona Ildikó]. - [Szeged] : Könyvmolyképző K., cop. 2007. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9708-74-7 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2698231]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2008.
   A sündisznó : puzzle-könyv 5 kirakóval. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-405-9 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2697295]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2008.
   A székely asszony és az ördög : puzzle-könyv 5 kirakóval. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-406-6 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2697296]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2008.
   A talléros kalap : puzzle-könyv 5 kirakóval. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-407-3 kötött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5
[AN 2697293]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2008.
Tavadze, Olesya
   Bursunsul and Paskualina : the story of two friends / written by Olesya Tavadze ; ill. by Evgueni Ivanov ; [publ. by ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9834-05-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695988]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2008.
Voskobojnikov, Valerij
   The icicle / written by Valery Voskoboinikov ; ill. Anne Linnamagi ; [publ. by ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9834-12-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695983]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2008.
Vuâdìnovič, Nenad
   Ronny / story by Nenad Vujadinovic ; ill. by Emil Für ; [publ. ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - [32] p. : ill., színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-9834-08-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2695941]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2008.
Zake, Dajga
   Oranges for everyone / written by Daiga Zake ; [ill. by Elena Stojanova] ; [publ. by the ISSA Magyarország Kht.]. - Amsterdam ; Budapest ; New York [N.Y.] : ISSA Mo., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9834-10-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2694310]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1715 /2008.
   Chica. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 24 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Őrangyal-képregények, ISSN 1789-4662 ; ksz.)
ISBN 978-963-87296-6-8 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2693779]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2008.
Egerkrans, Johan
Starshine legacy (magyar)
   Starshine legacy / [rajz. Johan Egerkrans] ; [színezte Peter Bergting] ; [szöveg Tom Olsson] ; [ford. Molnár Zsolt]. - [Budapest] : PonyClub, 2006-. - ill., színes ; 24 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2693698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az első léleklovas. - [2006]. - 31 p.
ISBN 963-87188-6-2 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2693705] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A gonosz támadása. - [2006]. - 31 p.
ISBN 963-87188-7-0 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2693722] MARC

ANSEL
UTF-81717 /2008.
Horváth Tibor, Cs (1925-1993)
   Halálsugár : Garin mérnök hiperboloidja / Cs. Horváth Tibor, Sebők Imre ; A. Tolsztoj regénye nyomán. - Ócsa : Gar-Wind Bt., cop. 2007. - 46 p. : ill. ; 22 cm. - (Sebők Imre munkái)
ISBN 978-963-87235-2-9 fűzött : 950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2697123]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2008.
Horváth Tibor, Cs (1925-1993)
   Egy hirhedett kalandor a tizenhetedik századból / Cs. Horváth Tibor, Sebők Imre ; Jókai Mór regénye nyomán. - Ócsa : Gar-Wind Bt., cop. 2006. - 44 p. : ill. ; 22 cm. - (Sebők Imre munkái)
ISBN 963-87235-0-5 fűzött : 950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2697097]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2008.
Horváth Tibor, Cs (1925-1993)
   A kincses sziget / Cs. Horváth Tibor, Sebők Imre ; R. L. Stevenson regénye nyomán. - Ócsa : Gar-Wind Bt., cop. 2006. - 63 p. : ill. ; 22 cm. - (Sebők Imre munkái)
ISBN 963-87235-1-3 fűzött : 1150,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2697125]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2008.
Horváth Tibor, Cs (1925-1993)
   Mairelandi veszedelem / Cs. Horváth Tibor, Sebők Imre ; Imre Gábor és Bojcsuk József regénye nyomán. - Ócsa : Gar-Wind Bt., cop. 2007. - 66 p. : ill. ; 22 cm. - (Sebők Imre munkái)
ISBN 978-963-87235-4-3 fűzött : 1150,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2697112]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2008.
Kujiradō Misaho
Purinsesu Ai monogatari (román)
   Prínţesa Ai / [scris de Misakho Kujiradou şi D. J. Milky] ; [idee Courtney Love şi D. J. Milky]. - [Budapest] : Delta Vision, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2698124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Căutare de drum / [trad. Bitay Csilla]. - [2007]. - [194] p.
ISBN 978-963-9679-71-9 fűzött : 25,99 RON
manga
087.6:084.11
[AN 2698131] MARC

ANSEL
UTF-81722 /2008.
Marék Veronika (1937-)
   A kockásfülű nyúl / írta Marék Veronika ; rajz. Richly Zsolt. - [Budaörs] : Vivandra Kv., [2007]-. - 17x24 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2694094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Menyus és a hóember ; Tulipánok a téren. - cop. 2007. - 31 p. : ill., színes
ISBN 978-963-87671-4-1 kötött : 1995,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2694712] MARC

ANSEL
UTF-81723 /2008.
Szenes Róbert (1932-1972)
   A zöldeskék bolygó nem válaszol : Szenes Róbert képregényei. - Ócsa : Windom, cop. 2007. - 72 p. : ill. ; 26 cm. - (Kismesterek, ISSN 1789-4654)
ISBN 978-963-87235-3-6 fűzött : 1890,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2696841]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2008.
   Tavaszi Szél : 2007. május 17-20. : Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem : konferenciakiadvány / [szerk. Mankovits Tamás, Molnár Sándor Károly, Németh Sarolta] ; [a Doktoranduszok Országos Szövetségének kiadványa]. - Budapest : DOSZ, 2007. - 2 db : ill. ; 21 cm
Tavaszi Szél konferenciakiadvány, 2007 (borító és gerinccím). - Bibliogr.
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2697513]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Társadalomtudományok. - 604 p.
ISBN 978-963-87569-0-9 fűzött
társadalomtudomány - konferenciakiadvány
30 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2697515] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Műszaki tudományok, élő és élettelen természettudományok. - 358 p.
ISBN 978-963-87569-1-6 fűzött
természettudomány - konferenciakiadvány
6 *** 5 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2697516] MARC

ANSEL
UTF-81725 /2008.
   Vad vágta. - [Budapest] : PonyClub, [2007]. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Őrangyal-képregények, ISSN 1789-4662)
Fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2693794]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2008.
Vass Mihály
   Tinglitangó / [írta és rajz.] Vass Mihály. - [Budapest] : Képes K., cop. 2007. - 24, [8] p. : ill. ; 24 cm. - (Eduárd bemutatja..., ISSN 1789-4700 ; 1.)
ISBN 978-963-87580-9-5 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2694223]
MARC

ANSEL
UTF-8