MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/02/18 11:58:04
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

1727 /2008.
   Alapismereti kislexikon : általános iskolásoknak / [szerzők Juhász Katalin et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 541 p. ; 20 cm
ISBN 963-9555-66-5 fűzött
lexikon
030
[AN 2705356]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2008.
   Tudod-e? : érdekes kérdések és válaszok gyerekeknek / [szerk. Csordás Gabriella] ; [ill. Jantner János]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9677-47-7 kötött : 2990,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2705247]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1729 /2008.
   Éveskönyv, 2004-2006 / [összeáll. T. Pintér Károly és Faggyas Sándor] ; [közread. a] Protestáns Újságírók Szövetsége. - Budapest : Protestáns Újságírók Szövetsége, 2006. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-06-0409-4 kötött
Protestáns Újságírók Szövetsége
Magyarország - újságíró - protestáns lelkész - egyesület - ezredforduló
070(439)(092) *** 284(439)(092) *** 061.2(439)
[AN 2700801]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2008.
   Tévé előtt, védtelenül? : a média hatása a gyerekekre / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - Budapest : Pont, cop. 2007. - 150, [2] p. ; 20 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87567-9-4 fűzött : 1680,- Ft : 7 EUR
televíziónézés - gyermeklélektan
791.9.097 *** 316.774 *** 159.922.7
[AN 2700341]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1731 /2008.
Fraňo, Jozef (1916-1987)
Múdry Matej (magyar)
   A tudós Bél : regényes korrajz / Jozef Fraňo ; [ford. és szerk. Offertáler-Havasi Béla]. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2006. - 159 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 963-9634-25-5 fűzött
Bél Mátyás (1684-1749)
Magyarország - tudós - 18. század - életrajz
001(439)(092)Bél_M.
[AN 2706154]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2008.
Tóth Gergely (1977-)
   Bél Mátyás pozsonyi tanítványai : a Pozsonyi Evangélikus Líceum anyakönyvének vonatkozó részei Bél és utódai megjegyzéseivel / Tóth Gergely. - Budapest : OSZK, 2007. - p. 179-208. ; 24 cm. - (A Lymbus füzetei, ISSN 0865-0640)
Klny.: Lymbus, ISSN 0865-0632, 2007
Fűzött
Bél Mátyás (1684-1749)
Pozsony - tudós - pedagógus - tanuló - 18. század - 17. század
001(439)(092)Bél_M. *** 37(439)(092)Bél_M. *** 373.54-053.6(439.21-2Pozsony)"171"
[AN 2700660]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1733 /2008.
Aidon, Janet
   Praktikus wicca-tarot / Janet Aidon. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 103 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9790-03-2 fűzött : 1700,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2700183]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2008.
   Az asztrálutazás gyakorlata : kézikönyv azok számára, akik mindig is szerettek volna testen kívüli tapasztalatokra szert tenni / [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Miskolc] : Hermit, [2007]. - 120 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9654-30-3 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2700214]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2008.
Bali Nóra
   Angyalemberek / Bali Nóra. - [Dunaújváros] : Szivárványforrás, 2007. - 452 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2258-5 fűzött : 3590,- Ft
ezoterika - angyal - memoár
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 2700938]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2008.
Bartlett, Sarah
8 ways to tell your fortune (magyar)
   A jövendőmondás 8 módja / Sarah Bartlett ; [képek Sophie Delpech] ; [ford. Páll Márta]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2007. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-40-8 fűzött : 3200,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2700282]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2008.
Cayce, Edgar
   Karmadiagnosztika : [a karma és a testi egészség összefüggései] / Edgar Cayce ; [Edgar Cayce munkáiból szerk. K. Bényei Mária] ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Miskolc] : Hermit, [2007]. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-31-0 fűzött : 2100,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
133 *** 615.89
[AN 2700235]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2008.
Dorothy
   Dimenzióváltás, avagy Jézus Krisztus útmutatásai az átlényegülés kapujában / Dorothy. - Budapest : Biró, cop. 2007. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-47-8 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-736-547)
ezoterika
133
[AN 2699723]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2008.
Erdman, Wictor
   Bevezetés a pszichotronikába / Wictor Erdman ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: A pszichotronika gyakorlata
ISBN 978-963-9790-06-3 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus
133 *** 615.89
[AN 2700116]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2008.
Goldmann, Jolanda
   A tarot : az önismeret útja / Jolanda Goldmann ; [ford. Magyari Krisztina]. - [Onga] : Hermit, [2007]. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-28-0 fűzött : 2300,- Ft
jövendőmondás
133.3 *** 159.961.324 *** 794.4(089.3)
[AN 2700140]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2008.
   Kryon égi-csatornából érkezett tanítása. - [Budakeszi] : Mandala-Séva, [2007]-. - 21 cm
Összeáll. Carroll, Lee
ezoterika
133.25
[AN 2660594]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Levelek otthonról / [ford. Ma-Sáry Mária]. - [2007], cop. 2003. - 340 p.
ISBN 978-963-9436-63-3 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2706903] MARC

ANSEL
UTF-81742 /2008.
   Püthagorasz számmisztikája : bevezetés a számmisztika rejtelmeibe / [ford. Boros Tünde]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-05-6 fűzött : 2100,- Ft
számmisztika
133.5 *** 159.961.335
[AN 2700130]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2008.
Santini, Gabriella
Scopri la magia con Bloom (magyar)
   Mágikus Bloom / [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M&C, cop. 2007. - 61, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tündéralbum)
Szerző Santini, Gabriella
ISBN 978-963-8744-14-2 fűzött : 990,- Ft
mágia - asztrológia - képeskönyv - gyermekkönyv
133.4(02.053.2) *** 133.52(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2701433]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2008.
Scorbin, Leo
Lenormand (magyar)
   A Lenormand-kártya gyakorlata / Leo Scorbin ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-08-7 fűzött : 2100,- Ft
jövendőmondás
133.3
[AN 2700225]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2008.
Warner, Elmer
   Mágikus numerológia : a számok mágikus nyelvezete / Elmer Warner ; [ford. Császári Éva]. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-04-9 fűzött : 2300,- Ft
számmisztika - életvezetés
133 *** 159.961.335 *** 613.865
[AN 2700163]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1746 /2008.
Diamond, Jared
Collapse (magyar)
   Összeomlás : tanulságok a társadalmak továbbéléséhez / Jared Diamond. - Budapest : Typotex, 2007. - 577 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Ford. Vassy Zoltán
ISBN 978-963-9664-69-2 fűzött : 4800,- Ft
fenntartható fejlődés - ökológia - civilizáció - pusztulás - társadalmi változás - gazdaságtörténet - művelődéstörténet
504.03 *** 008 *** 304 *** 338(100) *** 930.85(100)
[AN 2699605]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2008.
Santini, Gabriella
Scopri la natura con Flora (magyar)
   Flora és a természet / [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M&C, cop. 2007. - 59, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tündéralbum)
Szerző Santini, Gabriella
ISBN 978-963-9763-25-8 fűzött : 990,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv - képeskönyv
502(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2701410]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2008.
   Városökológia / szerk. Mezősi Gábor. - Szeged : JATEPress, 2007. - 173 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Földrajzi tanulmányok, ISSN 1789-302X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-841-9 fűzött
Magyarország - városökológia - urbanisztika
504.03 *** 911.37(439) *** 711.4(439)
[AN 2700401]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1749 /2008.
Pólya György (1887-1985)
How to solve it (magyar)
   A gondolkodás iskolája : [hogyan oldjunk meg feladatokat?] / Pólya György ; [ford. Lakatos Imre] ; [a IV. részt Pataki Béláné ford.]. - [Budapest] : Akkord, [2007], cop. 2000. - 226 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 978-963-9429-99-4 kötött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 963-7803-75-0)
matematika - logika
510 *** 167
[AN 2706143]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2008.
Skinner, Stephen
Sacred geometry (magyar)
   Szakrális geometria : a kód megfejtése / Stephen Skinner ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-26-2 fűzött : 3200,- Ft
geometria - természeti jelenség - rejtély
514 *** 001.94
[AN 2700249]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1751 /2008.
Symposium of AER (16.) (2006) (Bratislava)
   Proceedings of the sixteenth Symposium of AER : Bratislava, Slovakia, 25-29 September, 2006 / [kiad. az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet]. - Budapest : MTA KFKI AEKI, [2006]. - 750, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-372-633-4 fűzött
atomenergia - konferenciakiadvány
621.039 *** 061.3(437.6-2Pozsony)
[AN 2700720]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2008.
Symposium of AER (17.) (2007) (Âlta)
   Proceedings of the seventeenth Symposium of AER : Yalta, Ukraine, 23-29 September, 2007 / [kiad. az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet]. - Budapest : MTA KFKI AEKI, [2007]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-372-634-1 fűzött
atomenergia - konferenciakiadvány
621.039 *** 061.3(477-2Âlta)
[AN 2700733]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 571 p.
ISBN 978-963-372-635-8
atomenergia - konferenciakiadvány
621.039 *** 061.3(477-2Âlta)
[AN 2700752] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 573-1030 p.
ISBN 978-963-372-636-5
atomenergia - konferenciakiadvány
621.039 *** 061.3(477-2Âlta)
[AN 2700778] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1753 /2008.
Kémiai Előadói Napok (30.) (2007) (Szeged)
   XXX. Kémiai Előadói Napok : program és előadás-összefoglalók : Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged, 2007. október 29-31. / a Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye ; [szerk. Janáky Csaba]. - Szeged : JATEPress, 2007. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-845-7 fűzött
kémia - konferenciakiadvány
54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2700880]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1754 /2008.
Bagi István
   A szarvasgombász mesterség : kultúrtörténet, gyűjtés, Kárpát-medencei fajok, kereskedelem, termesztés, gasztronómia / Bagi István, Fekete András Oszkár. - Budapest : Szerzők, 2007. - 190 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-06-3289-8 kötött
szarvasgomba - művelődéstörténet
582.282.18 *** 635.85 *** 930.85(100)
[AN 2699496]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2008.
Faragó Sándor (1953-)
   Vadászati állattan / Faragó Sándor ; [ill. Kókay Szabolcs]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 496 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 457-496.
ISBN 978-963-286-390-0 fűzött
Magyarország - állattan - vadászat - egyetemi tankönyv
591.5(075.8) *** 639.1(075.8) *** 351.765(439)(075.8)
[AN 2704243]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2008.
Szabóné Debreceni Erzsébet
   Ausztrália : mesék Sir Mortimer útinaplói alapján / [szövegét írta] Szabóné Debreceni Erzsébet ; [rajz.] Veres László. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kontinensek élővilága)
ISBN 963-9677-06-X fűzött
Ausztrália - fauna - gyermekkönyv
591.9(94)(02.053.2)
[AN 2705254]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2008.
Szabóné Debreceni Erzsébet
   Dél-Amerika : mesék Sir Mortimer útinaplói alapján / [szövegét írta] Szabóné Debreceni Erzsébet ; [rajz.] Veres László]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kontinensek élővilága)
ISBN 963-9677-07-8 fűzött
Dél-Amerika - fauna - gyermekkönyv
591.9(8)(02.053.2)
[AN 2705332]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1758 /2008.
Agustoni, Daniel (1964-)
Craniosacral-Selbstbehandlung (magyar)
   Kranioszakrális öngyógyítás : jó közérzet és lazítás finom érintésekkel / Daniel Agustoni ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 169 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-37-8 kötött : 2800,- Ft
masszázs
615.82 *** 615.89
[AN 2700207]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2008.
   Autonómia és identitás : tanulmányok : Kézdi Balázs 70. születésnapjára / [szerk. Péley Bernadette, Révész György]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 230 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9498-91-4 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - lélektan - emlékkönyv
613.865 *** 159.9
[AN 2700627]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2008.
Bóna László
   A formáktól az erőkig : a sors homeopátiás felfedezése / Bóna László. - Szentendre : Új Paradigma, 2007. - 479 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 474-479.
ISBN 978-963-86020-7-7 kötött
homeopátia - sors
615.015.32 *** 123
[AN 2701175]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2008.
Clinical consensus on COPD : an international clinical forum (magyar)
   COPD Klinikai Konszenzuskonferencia Nemzetközi klinikai fórum : 2007. március 2-3., London : absztraktválogatás / Magyar Pál előszavával ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - 18 p. ; 28 cm
Különlenyomat-fordítás: Respiratory medicine. COPD update, ISSN 1745-0454, Vol. 3. No. 1. (2007)
ISBN 978-963-9443-77-8 fűzött
tüdőgyógyászat - konferenciakiadvány
616.24 *** 061.3(410-2London)
[AN 2701887]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2008.
Csapó Katalin (1954-)
   Csodavíz : vizek csodái, csodák vizei / Csapó Katalin, Ritter P. Tibor, Straub Dezső ; [fotó Felvégi Andrea, Siményi Gergely]. - [Budapest] : Bookmarket, [2007]. - 174 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Világutazás kiskönyvtár, ISSN 1789-2155)
Kötött : 1490,- Ft
Magyarország - gyógyfürdő - történeti feldolgozás
615.838(439)(091)
[AN 2700480]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2008.
Deroide, Philippe
Les élixirs floraux européens (magyar)
   Európai virágesszenciák : gyakorlati útmutató / Philippe Deroide ; Philippe Dransart előszavával ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 396 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 395-396.
ISBN 978-963-9644-65-6 fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény - ezoterika
615.89:615.322 *** 133
[AN 2701139]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2008.
Guzek, Gaby
Pilze im Körper (magyar)
   Gombák a testünkben : betegség ok nélkül? : hogyan ismerhetjük fel a gomba okozta fertőzést? / Gaby Guzek, Elisabeth Lange ; [ford. Mente Éva]. - Budapest : Mérték K., 2007. - 207 p. ; 22 cm. - (Egészség a természet patikájából, ISSN 1785-4237)
ISBN 978-963-9693-44-9 fűzött
gombás megbetegedés - étrend
616-002.828 *** 641.563(083.12)
[AN 2703850]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2008.
Hámori Artur (1909-1983)
   A klinikaalapító : Hámori Artur professzor válogatott munkái / szerk. Wittmann István ; [közread. a] PTE OEKK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum. - [Pécs] : PTE OEKK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, 2007. - 647 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-182-3 kötött
belgyógyászat - emlékkönyv
616
[AN 2701003]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2008.
Horányi Ildikó (1967-)
   Démoni ragály: a pestis : kiállításvezető : Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 2007. október 30 - 2008. szeptember 3. / [írta és szerk., a kiállítást rend. ... Horányi Ildikó és Magyar László András]. - [Budapest] : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., cop. 2007. - 65 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7107-15-3 fűzött
pestis - járvány - szent - kiállítási katalógus
616-036.22 *** 235.3(092) *** 578.833.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2701857]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2008.
Horsley, Mary (1948-)
Chakra workout (magyar)
   Csakra gyakorlatok : a csakrák harmonizálása jógával / Mary Horsley ; [fotó Ruth Jenkinson] ; [ill. Bill Donohoe] ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9652-25-5 fűzött : 2950,- Ft
torna - jóga
613.71 *** 615.851.8 *** 133
[AN 2700215]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2008.
Intravenous zoledronic acid 5 mg in the treatment of postmenopausal women with low bone density previously treated with alendronate (magyar)
   Az intravénásan adott 5 mg zoledronsav hatása a posztmenopauzában lévő, alacsony csontsűrűségű, korábban alendronattal kezelt nők esetében / Michael McClung [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 122-129. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 128-129. - Különlenyomat-fordítás: Bone, ISSN 8756-3282, Vol. 41. No. 1. (2007)
ISBN 978-963-9443-75-4 fűzött
csontritkulás - menopauza - gyógyszeralkalmazás
616.71-007.234 *** 618.173
[AN 2701864]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2008.
Johnson, Spencer
The present (magyar)
   Az ajándék / Spencer Johnson ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-10-5 kötött : 2690,- Ft
mentálhigiénia - regény
613.865(0:82-31)
[AN 2701277]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2008.
Kopper László (1942-)
   Molekuláris onkológia / Kopper László, Tímár József. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9656-79-6 kötött
onkológia - molekuláris biológia
616-006 *** 577.2
[AN 2700961]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2008.
Liedloff, Jean
The continuum concept (magyar)
   Az elveszett boldogság nyomában : a kontinuum-elv / Jean Liedloff ; [ford. Barta Judit]. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., cop. 2007. - 196 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86744-8-7 fűzött : 2750,- Ft
gyermeklélektan - attitűd - csecsemőgondozás - kulturális antropológia
159.922.7 *** 316.64 *** 613.95 *** 316.7
[AN 2700085]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2008.
Mortensen, Colin
A new ladies' man (magyar)
   Szuperpasi : a becsajozás kézikönyve : amit apu nem mondott el / Colin Mortensen ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 208 p. : ill. ; 21 cm
A becsajozás kézikönyve (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-628-711-5 fűzött : 1799,- Ft
nemi felvilágosítás
613.88
[AN 2700277]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2008.
Personal effectiveness (magyar)
   Személyes hatékonyság : vezérfonal a magabiztos és sikeres viselkedés elsajátításához / Liberman [et al.]. - Budapest : Animula, [2007]. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Animula könyvek, ISSN 0237-2134)
Bibliogr.: p. 123-124.
Fűzött (hibás ISBN 963-7124-78-0)
viselkedészavar - csoportterápia
616.891.6 *** 615.851.6
[AN 2703984]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2008.
Purves, Libby
How not be a perfect mother (magyar)
   Hogyan ne legyünk tökéletes anyák? / Libby Purves ; [ford. Lázár Júlia] ; rajz. Viv Quillin. - Budapest : Gabo, [2007], cop. 1997. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-096-4 fűzött : 1490,- Ft
csecsemőgondozás
613.95
[AN 2706094]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2008.
Schmidt, Sigrid (1939-)
Bach-Blüten für innere Harmonie (magyar)
   Bach-virágterápia a jó közérzet és a belső harmónia megteremtéséért / Sigrid Schmidt ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
Borítócím: Bach-terápia : természetes gyógyulás hatékony virágeszenciákkal
ISBN 978-963-684-444-8 kötött
természetgyógyászat - mentálhigiénia - virágterápia
613.865 *** 615.89:615.322
[AN 2699671]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2008.
A single zoledronic acid infusion reduces bone resorption markers more rapidly than weekly oral alendronate in postmenopausal women with low bone mineral density (magyar)
   Egyetlen zoledronsav-infúzió gyorsabban csökkenti a csontfelszívódási markerek szintjét kis csontsűrűségű, posztmenopauzában lévő nők csoportjában, mint a hetente adott orális alendronat / Kenneth Saag [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 1238-1244. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 1243-1244. - Különlenyomat-fordítás: Bone, ISSN 8756-3282, Vol. 40. No. 5. (2007)
ISBN 978-963-9443-71-6 fűzött
csontritkulás - menopauza - gyógyszeralkalmazás
616.71-007.234 *** 618.173
[AN 2701881]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2008.
   Szaploncai Szaplonczay Manó élete és munkásága[!] írásai és egyéb dokumentumok tükrében / sajtó alá rend. Varga István. - Veszprém : Agenda Natura, 2006. - 122 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-87183-1-5 fűzött
Szaplonczay Manó (1856-1916)
Magyarország - Balaton - orvos - közegészségügy - helyismeret - 19. század - századforduló
61(439)(092)Szaplonczay_M.(0:82-94) *** 351.77(439)"18/190" *** 908.439(285.2Balaton)
[AN 2698517]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2008.
Szily László
   Kitolás : kalauz leendő apáknak / Szily László ; [a szerző rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2007. - 246 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-33-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - terhesség - humoreszk
618.2(0:82-7) *** 894.511-7
[AN 2704359]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2008.
Towards peakless, reproducible and long-acting insulins (magyar)
   Bázis-inzulinanalógok - hatástartam-evidenciák / [ford. Kern Dávid]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - 14 p. : ill. ; 30 cm. - (Literatura Medica tudásbázis, ISSN 1788-3318)
Bibliogr. - Különlenyomat-fordítás: Diabetes, obesity and metabolism, ISSN 1462-8902, Vol. 9. No. 5. (2007)
ISBN 978-963-9443-78-5 fűzött
cukorbetegség - inzulin - gyógyszer - gyógyszerhatás
615.245 *** 616.379-008.64
[AN 2701892]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2008.
Wulf, Christoph
Anthropologie (magyar)
   Az antropológia rövid összefoglalása : történet, művelődés, filozófia / Christoph Wulf ; [... Körber Ágnes ford.]. - Budapest : Enciklopédia, 2007. - 323 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-323.
ISBN 963-9655-09-0 fűzött : 2900,- Ft
embertan - kulturális antropológia - társadalomtörténet - filozófiai antropológia
572 *** 316 *** 316.7 *** 39 *** 11
[AN 2701057]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2008.
Zettnersan, Chian
Taoistische Numerologie (magyar)
   A Tao numerológiája : sors és boldogság, egészség és siker a mágikus Lo Shu négyszögben : a teljes értelmezési rendszer / Chian Zettnersan ; [ill. Daniel Muschalik] ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2007. - 242 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon megjelenési évként: 2002
ISBN 978-963-9343-49-8 fűzött : 1700,- Ft
számmisztika - taoizmus
159.961.335 *** 133.5 *** 299.513
[AN 2700165]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2008.
Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture (magyar)
   A zoledronsav hatása a klinikai tüneteket okozó új csonttörésekre, valamint a csípőtáji törés utáni halálozásra / Kenneth W. Lyles [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 1799-1810. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 1809-1810. - Különlenyomat-fordítás: The New England journal of medicine, ISSN 0028-4793, Vol. 357, No. 18. (2007)
ISBN 978-963-9443-76-1 fűzött
csonttörés - gyógyszerhatás - gyógyszer
616.71-001.5 *** 615.2
[AN 2701902]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1783 /2008.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Zöldenergia: lehetőségek a vidékfejlesztésben / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 23.)
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-9736-47-4 fűzött
Magyarország - biológiai energia - területfejlesztés - megújuló energiaforrás
620.95 *** 711.1(439) *** 504.03
[AN 2700738]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2008.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Osztályközi Tudományos Bizottság
   Bibliográfia : Magyar Tudományos Akadémia Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Osztályközi Tudományos Bizottságának publikációi, 1977-2006 / szerk. Szalai László, Varga József. - [Budapest] : MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaeü. Osztályközi Tud. Biz., 2007. - 94 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-3176-1 fűzött
Magyarország - bányászat - munkaegészségügy - ergonómia - 20. század - ezredforduló - konferencia programja - tartalomjegyzék
622.8 *** 613.6 *** 331.101.1
[AN 2694794]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1785 /2008.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Access 2003 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - [Budapest] : BBS-Info, 2007, cop. 2003. - 126 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-24-8 fűzött : 870,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016Access
[AN 2698524]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2008.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Ötletek és tanácsok Windows felhasználóknak / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2006. - 175 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 963-9425-13-3 fűzött : 1970,- Ft
operációs rendszer - útmutató - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows
[AN 2699493]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2008.
Eszenyi Réka Zsuzsanna
   Online chat in the secondary school EFL class : the effects and implications of including pair/peer chat tasks in the English class : doktori disszertáció / Eszenyi Réka Zsuzsanna. - Budapest : [KGRE BTK], cop. 2007. - 279 p. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2006. - Közread. a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
ISBN 978-963-8392-99-2 fűzött
internet - kommunikáció - angol nyelv - nyelvoktatás - disszertáció
681.324Internet *** 316.774 *** 802.0 *** 371.3
[AN 2701064]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2008.
Hatvany Béla Csaba
   MySQL.NET : MySQL Server adatbázis-programozás .NET környezetben / Hatvany Béla Csaba. - [Budapest] : BBS-Info, 2007. - 537 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-16-3 fűzött : 3920,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016MySQL
[AN 2699485]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2008.
Kerman, Phillip
Sams teach yourself Adobe Flash CS3 Professional in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg az Adobe Flash CS3 Professional használatát 24 óra alatt / Phillip Kerman ; [ford. Batiz Judit, Ottó István, Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2007. - XVIII, 541 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-36-8 fűzött : 6980,- Ft
számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.688Flash
[AN 2701336]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2008.
Sikos László
   PC hardver kézikönyv / Sikos László. - [Budapest] : BBS-Info, 2007. - 360 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-15-6 fűzött : 2870,- Ft
hardver
681.326.32
[AN 2699491]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1791 /2008.
   Amit a villamosenergia-szolgáltatásról tudni kell.. : fogyasztói tájékoztató / a Budapesti Elektromos Művek Rt., ... az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt., ... és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ... kiadványa. - Jav. utánny. - [Biatorbágy] : Ergotop Kft., 2007. - 50 p. ; 24 cm
Fűzött
villamos energia - közszolgáltatás
621.31
[AN 2705189]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2008.
Elektromosipari zsebkönyv (új kiadása)
   Elektromosipari kézikönyv, 2007-2008 / [szerk. Kádár Aba]. - 4. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : M. Médiaprint, cop. 2007. - 464 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8114-46-4 fűzött
elektrotechnika - kézikönyv
621.3(035)
[AN 2700088]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1793 /2008.
   50 éves a magyar vasút M44 sorozatszámú mozdonya, 1957-2007 / Csorba Gábor [et al.] ; [főszerk. Gombos István] ; [kiad. a MÁV Szolnoki Járműjavító Kft., Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub]. - [Szolnok] : MÁV Szolnoki Járműjavító Kft. ; Veresegyház : Baranyai J. Vasútbarát és Modellező Klub, [2007]. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kötött (hibás ISBN 963-85749-9-2)
Magyarország - dízel-mozdony
629.424
[AN 2700951]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2008.
Ács Gábor
   Fapados forradalom / Ács Gábor. - Budapest : Alinea, cop. 2007. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-12-4 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - légi közlekedés
656.7(100) *** 656.7(439)
[AN 2700091]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1795 /2008.
   Állatorvosi járványtan. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [1999-2007]. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9121-93-2 *
állatorvostan - járványtan - egyetemi tankönyv
619:614.4(075.8)
[AN 352750]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A háziállatok fertőző betegségei / Varga János, Tuboly Sándor, Mészáros János. - cop. 2007. - 522 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-392-4 fűzött
fertőző betegség - háziállat - állatorvostan - egyetemi tankönyv
619:616.9(075.8)
[AN 2704238] MARC

ANSEL
UTF-81796 /2008.
   Borkóstoló : magyar borok és ételek / [közread. az] Agrármarketing Centrum. - Budapest : AMC, 2007. - 36 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : ingyenes
Magyarország - borászat - szőlőművelés - szakácskönyv
663.2(439) *** 641.87:663.2 *** 634.85(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2705193]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2008.
   Erdő és klíma : V. kötet = Forests and climate / szerk. ... Mátyás Csaba, Vig Péter ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem. - Sopron : NYME, 2007. - 384 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Kész. a 2006 októberében, Mátrafüreden rend. V. Erdő és Klíma Konferencián és a Magyar Meteorológiai Társaság egyidejűleg tartott XXXI. Vándorgyűlésén elhangzott előadások alapján. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9364-88-2 fűzött
erdészet - éghajlattan - konferenciakiadvány
630 *** 551.588.6 *** 061.3(439-2Mátrafüred)
[AN 2699687]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2008.
Faragó Sándor (1953-)
   A vadállomány szabályozása : a fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai / Faragó Sándor, Náhlik András. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 315 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 302-315.
ISBN 978-963-9239-33-3 kötött
vadgazdálkodás - egyetemi tankönyv
639.1.03/.04(075.8)
[AN 2706777]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2008.
Horn Péter (1942-)
   Akvarisztika / Horn Péter, Zsilinszky Sándor ; [A leggyakoribb halbetegségek és gyógykezelésük c. fejezetet írta Békési László]. - 15. bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2007], cop. 2005. - 342 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
ISBN 978-963-286-358-0 kötött
akvarisztika
639.34
[AN 2706574]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2008.
Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak (2007) (Budapest)
   Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak : 2007. november 7-8., Budapest : összefoglalók = János Lippay - Imre Ormos - Károly Vas Scientific Conference : 7-8 November 2007, Budapest : abstracts / [rend., közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Budapest : Inkart Kft., 2007. - 2 db ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
kertészet - élelmiszeripar - konferenciakiadvány
663/664 *** 634 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2701741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Élelmiszertudományi Kar = Faculty of food science. - XIV, 289 p.
ISBN 978-963-06-3350-5
élelmiszeripar - konferenciakiadvány
663/664 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2701769] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Kertészettudomány = Horticultural science. - XVIII, 367 p.
ISBN 978-963-06-3270-6
kertészet - konferenciakiadvány
634 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2701774] MARC

ANSEL
UTF-81801 /2008.
   Mielőtt a dugót kihúzná : kézikönyv borkedvelőknek / szerk. Sztanev Bertalan. - Budapest : Alinea, cop. 2007. - 196 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-16-2 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - borászat - bor
663.2(439) *** 641.87:663.2
[AN 2699948]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2008.
Miller, Arthur W.
   Szobanövények gondozása, szaporítása / Arthur W. Miller. - Debrecen : TTK, [2007]. - 152 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-963-596-559-5 kötött
szobanövény
635.91
[AN 2700487]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2008.
   Vadbetegségek / szerk. Sugár László. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, cop. 2007. - 149 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 978-963-286-380-1 fűzött
állatbetegség - egyetemi tankönyv
619(075.8) *** 639.1(075.8) *** 591.2(075.8)
[AN 2706828]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1804 /2008.
Boda Zoltánné
   77 karácsonyi menü / Boda Zoltánné. - Kisújszállás : Pannon Literatúra, 2006. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 963-9555-41-X fűzött (hibás ISBN 963-9355-88-7)
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 2705903]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2008.
Bread machine (magyar)
   Kenyérsütés : a Kreatív konyha legjobb receptjei kenyérsütő gépekhez. - Pécs : Alexandra, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Mike Veronika
ISBN 963-370-021-3 kötött
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2699689]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2008.
   Dédanyáink kincsestára. - Budapest : "A" Tipográfia Stúdió Bt., 2007. - 128 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-3151-8 kötött : 2800,- Ft
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 2701311]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2008.
Dr. Oetker: Garnieren, Verzieren, Dekorieren (magyar)
   A díszítés és tálalás művészete - Dr. Oetker / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2007. - 159 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-42-6 kötött : 3500,- Ft
terítés
642
[AN 2701437]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2008.
Dr. Oetker: Muffins (magyar)
   Muffin - Dr. Oetker : új receptek / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2007. - 91 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-43-3 kötött : 1990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2701415]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2008.
Dunai Anita
   Hozd ki magadból a legjobbat! / [Dunai Anita, Hajas László, Jónás Kata]. - Budapest : Kulinária, 2007. - 247 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87663-2-8 kötött : 4500,- Ft
öltözködés - kozmetika - hajápolás
646
[AN 2700832]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2008.
Eat well, live well (magyar)
   A Reader's Digest konyhája / [szerk. Takácsi-Nagy Klára] ; [ford. Sárközy Judit]. - [Budapest] : Reader's Digest, [2007]-. - ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9707-40-5
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2699887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Húsételek. - cop. 2007. - 160 p.
ISBN 978-963-9707-27-6 kötött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2699893] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Levesek és egytálételek. - cop. 2007. - 160 p.
ISBN 978-963-9707-26-9 kötött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2699897] MARC

ANSEL
UTF-81811 /2008.
Eggs (magyar)
   Tojásételek : kreatív konyha. - Pécs : Alexandra, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 963-370-023-X kötött : 1490,- Ft
tojás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.4
[AN 2699692]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2008.
Ganz Ábrahámné
   Ganz Ábrahámné kóser szakácskönyve. - [Tyukod] : Betűmetsző, [2007]. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-035-3 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(439)(083.12)
[AN 2703860]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2008.
Larsson, Eva-Lena
Pyssla med Findus (magyar)
   Egész évben Findusszal / írta Eva-Lena Larsson és Kennert Danielsson ; [... ill.] Sven Nordqvist ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2007]. - 59, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9648-15-9 kötött : 2300,- Ft
barkácsolás - amatőr kertészkedés - gyermekkönyv
689(02.053.2) *** 634(02.053.2)
[AN 2705212]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2008.
László Emília
   Afgán ételek / László Emília ; [fotó Boros Ferenc]. - [Budapest] : Kelet K., 2007. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87625-3-5 kötött : 2950,- Ft
Afganisztán - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(581)(083.12) *** 641.568(5)(083.12)
[AN 2700853]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2008.
   Magyarország ízei : szakácskönyv / [közread. az] Agrármarketing Centrum. - Budapest : AMC, [2007]. - 36 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2700504]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2008.
Nagy Angéla, F. (1928-)
   A család szakácskönyve / F. Nagy Angéla. - Új kiad., 3. utánny. - Budapest : Sík, 2007, cop. 2001. - 517 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9270-14-5 kötött : 3400,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2706537]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2008.
Rein, Dörte
1 Kartoffel - 50 Rezepte (magyar)
   A legfinomabb krumplis ételek : a tepsiben sült burgonyától a mákos nudliig / szerző Dörte Rein ; fotók Margarete Janssen ; [ford. Makkos Helga]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-389-9 fűzött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2699665]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2008.
Salads (magyar)
   Saláták : kreatív konyha. - Pécs : Alexandra, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 963-370-024-8 kötött : 1490,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2699688]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2008.
Soup (magyar)
   Levesek : a Kreatív konyha ínycsiklandó, könnyű és ízletes leveseinek receptjei. - Pécs : Alexandra, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 963-370-025-6 kötött : 1490,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2699682]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2008.
   Szakácskönyve a régi magyar ételeknek, szép kövér asszonyoknak és férfiembereknek, jóevőknek, a múlt nagy családi lakomáinak, pompás, aranyló tyúkhúslevessel kezdődő és aranygaluskával közelről sem végződő ebédeknek, hajdani disznótoroknak és más finom emlékeknek / [vál., szerk., az utószót írta Bálint István János]. - 2. kiad. - Budapest : Pethő Nyip. Szolg. Kft., 2006. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-254.
ISBN 963-219-753-4 kötött
Magyarország - nemzeti étel - étkezési szokás - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 392.8(=945.11)
[AN 2700436]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2008.
   Top séfek, éttermek, receptek : 25 magyar mesterszakács : a vendéglátás mesterei : több mint 100 recept nívós vendéglátóhelyek étlapjairól, a séf és az étterem bemutatásával / [szerk. J. Kovács Imre et al.] ; [fotók Pintér Árpád]. - Budapest : Urbis : Centralpress, 2007. - 137 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9706-46-0 kötött : 4900,- Ft
Budapest - étterem - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 640.43(439-2Bp.)(084.12)
[AN 2701614]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1822 /2008.
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
De finibus bonorum et malorum (magyar)
   A legfőbb jóról és rosszról / Marcus Tullius Ciceró ; ford. Vekerdi József ; Némethy Géza bev. tanulmányával és jegyzeteivel. - Budapest : Kairosz, 2007. - 368 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-071-4 fűzött : 3500,- Ft
filozófia - ókori latin irodalom - erkölcs
1(37)Cicero,_M._T. *** 871-96=945.11 *** 17
[AN 2700888]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2008.
Nigg, Walter (1903-1988)
Søren Kierkegaard (magyar)
   Søren Kierkegaard : a költő, vezeklő és gondolkodó / Walter Nigg ; [ford. Lehr Gabriella]. - Budapest : Kairosz, 2007. - 216 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-120-9 fűzött : 2800,- Ft
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Dánia - filozófus - 19. század
1(489)(092)Kierkegaard,_S.
[AN 2700724]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Braucht der Mensch eine Kirche? (magyar)
   Az ember temploma : [apró ajándék a szellemek szétválasztásához] / Rudolf Steiner ; [ford. Vitkolczi Ildikó, K. Bényei Mária]. - [Onga] : Hermit, [2007]. - 77 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9654-32-7 fűzött : 1700,- Ft
antropozófia
141.333 *** 1(436)Steiner,_R.
[AN 2700200]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2008.
   Szabadságra elhivatva az életért : [a Magyar Katolikus Családegyesület Életvédő Fórum, az Ökumenikus Életvédő Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által Budapesten, 2006. szeptember 25-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának II. János Pálról elnevezett dísztermében rendezett konferencia előadásai] / szerzők Bándi Gyula [et al.] ; szerk. Hámori Antal, Rojkovich Bernadette, Szilágyi Szilvia. - Budapest : M. Kat. Családegyes., 2007. - 103 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3406-9 fűzött
erkölcs - vallási erkölcs - család - művi abortusz - konferenciakiadvány
17 *** 173 *** 618.39-089.888.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2699453]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1826 /2008.
   125 éves az újpesti főplébánia templom / [vál. és szerk. Kadlecovits Géza] ; [kiad. az Újpesti Városvédő Egyesület]. - Budapest : Újpesti Városvédő Egyes., 2007. - 112 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-2045-1 kötött
Egek Királynéja Főplébánia (Budapest)
Budapest. 4. kerület - templom - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Bp.IV.) *** 726.54(439-2Bp.IV.)
[AN 2700485]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2008.
Anālayo (1962-)
   Szatipatthána : a megvalósítás egyenes útja / Análajó ; [ford. Tóth Zsuzsanna] ; [közread.] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola. - Budapest : A Tan Kapuja Buddhista Főisk., 2007. - 305 p. : ill. ; 25 cm
A ford. a "Satipaṭṭhāna" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 273-298.
ISBN 978-963-86513-6-5 kötött
buddhizmus - meditáció - disszertáció
294.3
[AN 2701258]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2008.
   Árpádházi Szent Erzsébet, a szolgáló szeretet : emlékalbum Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára / [grafikákat kész. Szeifried Zoltán]. - Kisvárda ; Nyíregyháza : Örökségünk, 2006. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - grafika - 13. század - életrajz
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi *** 741(439)(092)Szeifried_Z.
[AN 2699885]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2008.
Bíró László (1950-)
   Hívom a családokat / Bíró Lászlóval beszélget Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2007. - 136 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 41.)
ISBN 978-963-662-109-4 fűzött : 1500,- Ft
Bíró László (1950-)
Magyarország - katolikus egyház - 20. század - ezredforduló - hit - püspök - interjú
282(439)(092)Bíró_L.(047.53)
[AN 2701781]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2008.
Craemer-Ruegenberg, Ingrid (1940-1996)
Albertus Magnus (magyar)
   Nagy Szent Albert / Ingrid Craemer-Ruegenberg ; [ford. Trauttwein Éva]. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 275 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-045-5 fűzött : 2900,- Ft
Albertus Magnus (1193 k.-1280)
Németország - szent - teológus - 13. század
235.3(092)Albertus_Magnus
[AN 2700897]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2008.
Csomai Miklós (1940-)
   Kiskolcs község és református egyházának rövid történelme / Csomai Miklós. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2007. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-05-7 fűzött
Kiskolcs - egyháztörténet - református egyház - helytörténet
284.2(439.21-2Kiskolcs)(091) *** 284.2(498.4-2Kiskolcs)(091) *** 943.921-2Kiskolcs
[AN 2699895]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2008.
   Evangélikus istentisztelet : liturgikus könyv. - Budapest : Luther, 2007. - 676 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9571-69-3 v.
evangélikus egyház - szertartás
264 *** 284.1
[AN 2706516]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2008.
   A földeáki rózsalakodalom. - Földeák : Római Katolikus Plébánia, 2007. - 27 p. ; 21 cm. - (Földeáki történetek, ISSN 1788-2621 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1810-6 fűzött
Földeák - esküvő
265.5(439-2Földeák)
[AN 2700382]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2008.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Faith food (magyar)
   Hitünk tápláléka napi adagokban / Kenneth E. Hagin ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - 2. jav. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2006-. - 17 cm
ISBN 963-7303-08-1
vallásos irodalom
244
[AN 2629971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Nyár. - 2007, cop. 2002. - [96] p.
ISBN 978-963-7303-16-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2706556] MARC

ANSEL
UTF-81835 /2008.
Joó Sándor (1910-1970)
   Mi van a halál után? / Joó Sándor. - Budapest : Kálvin, 2007. - 19 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-300-852-2 fűzött : 120,- Ft
halál
236.1
[AN 2705201]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2008.
   Keresztút : imafüzet / [... összeáll. Fugel Adolf és Papellás István]. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2007]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
szenvedéstörténet - imakönyv
243 *** 248.159.23
[AN 2705475]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2008.
Koltai András (1970-)
   Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába / összeáll. Koltai András. - Budapest : Piarista Tartományfőnökség, 2007. - 275 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3900-2 fűzött
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Provincia Hungariae
Magyarország - piaristák - szakbibliográfia
271.786(439)(091):016
[AN 2700339]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2008.
   A magyar piaristák 1950-ben : szétszóratás és újrakezdés / írta és az iratokat vál. Böszörményi Géza ; a visszaemlékezések szerzői Szűcs Imre [et al.]. - Budapest : Piarista Tartományfőnökség, 2007. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 2.)
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-06-3901-9 fűzött
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Provincia Hungariae
Magyarország - piaristák - egyházpolitika - 1945 utáni időszak - memoár
271.786(439)"1950" *** 322(439)"1950"(0:82-94) *** 322(439)"1950"
[AN 2700344]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2008.
Máté-Tóth András (1957-)
   Vallási közösségek az írott sajtóban : kvantitatív és kvalitatív elemzések / Máté-Tóth András, Juhász Valéria. - Szeged : JATEPress, 2007. - 281 p. : ill. ; 21 cm. - (Vallás a társadalomban, ISSN 1788-9162 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-839-6 fűzött
Magyarország - vallásszociológia - kisegyház - szekta - sajtótörténet - politikai szociológia - ezredforduló
291 *** 289(439) *** 070(439)"199/200" *** 316.334.3(439)
[AN 2700294]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2008.
Méhes Mária Viktória (1949-)
   A betlehemi hercegecske / Méhes Mária Viktória. - 2. kiad. - Szeged : Agapé, 2007. - 22 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-458-278-8 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2705784]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2008.
Méhes Mária Viktória (1949-)
   Szent Miklós legendája / Méhes Mária Viktória ; a szerző rajz. - 3. kiad. - Szeged : Agapé, 2007. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-458-138-2 fűzött
Nicola di Mira (3-4. sz)
szent - életrajz - gyermekkönyv
235.3(092)Nicola_di_Mira(02.053.2)
[AN 2705782]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2008.
Molnár Tamás (1921-)
Christian humanism (magyar)
   Keresztény humanizmus : a szekuláris államnak és ideológiájának kritikája / Molnár Tamás ; [ford. Turgonyi Zoltán]. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-117-9 fűzött : 3000,- Ft
filozófia - kereszténység - humanizmus - politikai filozófia - szociáletika
23/28 *** 32.001 *** 141.7 *** 171 *** 1(73)(=945.11)Molnár_T.
[AN 2700787]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2008.
   A norvég egyházi harc : küzdelem az ideológiával, 1940-1945 / szerk. Korányi András, Orosz Gábor Viktor, Reuss András. - Budapest : Luther, 2007. - 204 p. ; 20 cm. - (Eszmecsere, ISSN 1787-5269 ; 3.)
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-963-9571-68-6 fűzött : 1590,- Ft
Norvégia - evangélikus egyház - második világháború - fasizmus - állam és egyház viszonya - történelmi forrás
284.1(481)"194"(093) *** 321.64(481)"194" *** 322(481)"194"
[AN 2699486]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2008.
Papp Vilmos (1932-)
   Beszélgetések a keresztségről / Papp Vilmos. - Budapest : Kálvin, 2007. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-887-4 fűzött : 270,- Ft
keresztség
265.1
[AN 2705199]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2008.
Stubenrauch, Bertram
Dreifaltigkeit (magyar)
   Isten gazdagsága : a kereszténység szentháromsági istenképe / Bertram Stubenrauch ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Coram Deo kortársak, ISSN 1789-204X)
ISBN 978-963-236-030-0 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-968-236-030-0)
Szentháromság - vallástudomány
231.01 *** 291
[AN 2699391]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2008.
   "Szent Erzsébetről..." : a kispapok szónokversenye a jubileumi évben. - Nyíregyháza : Görög Katolikus Papnevelő Int., 2007. - 56 p. ; 21 cm. - (Görög Katolikus Papnevelő Intézet, ISSN 1789-5219 ; 2.)
Borítócím: A kispapok szónokversenye Szent Erzsébetről
Fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - 13. század - papképzés - verseny - prédikáció
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi *** 378.147.84 *** 252
[AN 2701641]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2008.
   A szentkirályok tisztelete a 150 éves földeáki templomban / [műtárgy fotók Dömötör Mihály]. - Földeák : Római Katolikus Plébánia, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Földeáki történetek, ISSN 1788-2621 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-1810-6)
Földeák - egyházközség - történeti feldolgozás
282(439-2Földeák)
[AN 2700371]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2008.
Tóth Judit, D. (1954-)
   Folyamatos vég : tanulmányok és recenziók az apokaliptika és a szentek irodalmáról / D. Tóth Judit. - [Budapest] : Kairosz ; Nyíregyháza : Örökségünk, 2007. - 208 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9694-03-3 fűzött : 1840,- Ft
eschatologia - szent - őskereszténység - kinyilatkoztatás
236 *** 235.3 *** 248.215
[AN 2699872]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2008.
   Az Úristen dicsérete a 4. osztály tollából / [kész. Döme Károly et al.]. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2007. - 23 p. : ill. ; 11x16 cm
Ill. Barnaföldi Rebeka Sára
ISBN 978-963-7377-24-2 kötött
ima - gyermekkönyv
248.143(02.053.2) *** 379.825-053.5
[AN 2696825]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2008.
Ursinyi Julianna Ágnes
   Alászálltam poklotokra / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Nagyberény] : Ursinyi J. Á., [2007]. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2705-4 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2699554]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1851 /2008.
Braidotti, Rosi
   Egy nomád térképei : feminizmus a posztmodern után / Rosi Braidotti ; [ford. Vándor Judit, Agárdi Izabella]. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 136 p. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
Bibliogr.: p. 133-[137].
ISBN 978-963-506-749-7 fűzött : 2000,- Ft
feminizmus - filozófia
316.37-055.2 *** 396 *** 1
[AN 2700937]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2008.
Daróczi Eta (1948-)
   Ageing and health in the transition countries of Europe : the case of Hungary / by Etelka Daróczi. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2007. - 55 p. : ill. ; 29 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 9.)
Bibliogr.: p. 51-54.
ISBN 978-963-9597-10-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - közegészségügy - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.6(4-62)"189/200"(083.41) *** 312.6(439)"189/200"(083.41)
[AN 2700900]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2008.
Éber Márk Áron
   Élménytársadalom : Gerhard Schulze koncepciójának tudás- és társadalomelméleti összefüggéseiről / Éber Márk Áron ; [közread. az] ELTE Társadalomtudományi Kar. - Budapest : ELTE Tátk, cop. 2007. - 175 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 164-175.
ISBN 978-963-463-954-1 fűzött
Schulze, Gerhard (1944-)
társadalomelmélet - kultúrszociológia
316.1 *** 316.2 *** 316.7
[AN 2700357]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2008.
Hammer Ferenc (1963-)
   Média és etika / Hammer Ferenc. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 334 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Palatinus médiaelméleti sorozat, ISSN 1789-5081)
ISBN 978-963-9651-75-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - médiaelmélet - politikai szociológia - kommunikáció
316.774 *** 791.9.096/.097 *** 316.334.3(439)
[AN 2701034]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2008.
   Mi lesz velünk a diploma után? : a ZSKF hallgatói által végzett vizsgálat öt felsőoktatási intézmény friss diplomásai körében : diákkötet / szerk. Kabai Imre [et al.]. - [Budapest] : ZSKF TKK, 2007. - 300 p. : ill. ; 23 cm. - (ZSKF TKK könyvek, ISSN 1789-4859)
Fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - pályakezdés - diplomás - felsőoktatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.346.3-053.6/.8(439)"200"(083.41) *** 331.5(439)"200"(083.41) *** 378(439)"200"
[AN 2699370]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2008.
Őri Péter (1963-)
   Demographic patterns and transitions in 18-20th century Hungary : County Pest-Pilis-Solt-Kiskun in the late 18th and early 20th centuries / by Péter Őri. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2007. - 57 p. : ill. ; 29 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 10.)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 978-963-9597-11-2 fűzött
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye - demográfia - 18. század - 19. század - 20. század
314(439.153)"17/19"
[AN 2700910]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2008.
   Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás / szerk. Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zoltán. - Budapest : Lucidus, 2007. - 285 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-43-5 fűzött : 3400,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyarság - identitás - kultúrszociológia - kisebbség
316.347(=945.11)(4-191) *** 316.63 *** 323.1(=945.11)(4-191) *** 316.7
[AN 2699694]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1858 /2008.
Pocsainé Eperjesi Eszter (1955-)
   Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek néprajzi vonatkozásai : 16-17. század : Tiszán inneni egyházvidék / Pocsainé Eperjesi Eszter ; [kiad. a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei]. - Sárospatak : Sárospataki Ref. Kollégium Tud. Gyűjt., 2007. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 162-171. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86841-8-9 fűzött
Észak-Magyarország - népi vallásosság - 16. század - 17. század - református egyház
398(=945.11)(439)"15/16" *** 284.2(439.11)"15/16"
[AN 2699585]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2008.
Santini, Gabriella
Scopri la moda con Stella (magyar)
   Stella, a divatos / [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M&C, cop. 2007. - 59, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tündéralbum)
Szerző Santini, Gabriella
ISBN 978-963-9763-56-2 fűzött : 990,- Ft
divat - gyermekkönyv - képeskönyv
391(02.0.53.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2701419]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2008.
Sikos László
   Vőfélykönyv / Sikos László. - Budapest : BBS-Info, 2006. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9425-14-1 fűzött : 1970,- Ft
magyar néprajz - lakodalmi szokás - folklór
392.51(=945.11) *** 398(=945.11)
[AN 2699630]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2008.
   Az Új idők illemkódexe / Ilse Meister könyvének felhasználásával ... - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 296 p. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1930
Kötött
illemtan - hasonmás kiadás
395 *** 094/099.07
[AN 2700580]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2008.
   Zengővárkony / [szerk.] Baumann Szilvia, Fülöp Csaba ; [fotók Lévai Gábor, Baumann Mihály]. - [Pécsvárad] : Bausoft Pécsvárad Kft., 2007. - 131 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3356-7 fűzött
Zengővárkony - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439-2Zengővárkony) *** 908.439-2Zengővárkony
[AN 2700601]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1863 /2008.
Gyurgyák János (1956-)
   Ezzé lett magyar hazátok : a magyar nemzeteszme és nacionalizmus története / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2007. - 660 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 551-649.
ISBN 978-963-389-907-6 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - nemzettudat - nacionalizmus - magyarság - párt - 19. század - 20. század
329.17(439) *** 323.1(=945.11)"18/19"
[AN 2700989]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2008.
Herczegh Géza (1928-)
   Comments concerning the findings of the so-called Gönczöl report / Géza Herczegh, Éva Tersztyánszkyné Vasadi, János Zlinszky ; [publ. by the] Magyar Szemle Foundation. - Budapest : Magyar Szemle Found., 2007. - 75 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87591-1-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - tüntetés - politikai feszültség - ezredforduló - rendőrség - közigazgatási jog
323.233(439)"2006" *** 351.74.078.1(439)"2006" *** 342.97(439)
[AN 2699834]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2008.
Kagan, Robert
Of paradise and power (magyar)
   Édenkert és hatalom : Amerika és Európa az új világrendben / Robert Kagan ; [ford. Meszerics Tamás]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 108 p. ; 21 cm. - (Biztonság a XXI. században, ISSN 1788-9154)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-432-3 kötött : 1990,- Ft
Európai Unió - Egyesült Államok - világpolitika - államelmélet - ezredforduló
327(4-62) *** 327(73) *** 321.01
[AN 2700714]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2008.
Lanczendorfer Erzsébet (1942-)
   Földpadlós szobától a parlamenti székig / Lanczendorfer Erzsébet. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2007]. - 162, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87505-4-9)
Magyarország - országgyűlési képviselő - belpolitika - keresztény egyház - társadalmi hatás - ezredforduló - memoár
32(439)(092)Lanczendorfer_E.(042.5) *** 323(439)"199/200"(0:82-94) *** 261(439)
[AN 2701161]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2008.
Makkay János (1933-)
   Baloldali értékek / Makkay János. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2006. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - (Tractata minuscula ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 963-219-692-9 fűzött
Magyarország - baloldali irányzat - pamflet
329.14(439)(0:82-92)
[AN 2655050]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2008.
Németh István (1945-)
   Demokrácia és diktatúra Németországban, 1918-1945 / Németh István. - Budapest : L'Harmattan, [2007]-. - 24 cm
ISBN 978-963-236-034-8
Németország - politikatörténet - történelem - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
32(430)"191/194"(093) *** 943.0"191/194"(093)
[AN 2699798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az 1918. novemberi forradalom és a Weimari Köztársaság : összegzés és dokumentumok / [... ford. Berencsi Katalin et al.]. - cop. 2007. - 269 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-035-5 fűzött : 2200,- Ft
Németország - Weimari Köztársaság - politikatörténet - két világháború közötti időszak - párt - történelmi forrás
32(430)"1918/1933"(093) *** 329(430)"192/193"(093)
[AN 2699801] MARC

ANSEL
UTF-81869 /2008.
   N\osztalgia : ways of revisiting the socialist past / [ed. in chief Isabella Willinger] ; [... joint publication of Anthropolis ... and Rejs e.V. ...]. - Budapest : Anthropolis ; Berlin : Rejs e.V., 2007. - 104 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-2829-7 fűzött
szocializmus - formatervezés - kulturális élet - társadalmi tudat - emlékezés
329.14 *** 141.82 *** 316.7 *** 745.05
[AN 2700955]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2008.
   Past for the eyes : East European representations of communism in cinema and museums after 1989 / ed. by Oksana Sarkisova and Péter Apor. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - XIX, 416 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-03-6 kötött
ISBN 978-963-9776-05-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - szocialista rendszer - filmművészet - muzeológia - ezredforduló
329.15(4-11) *** 329.15(4-191) *** 791.43(4-11) *** 791.43(4-191) *** 069(4-11) *** 069(4-191)
[AN 2701909]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2008.
Szilágyi László
   A "kuruc vármegye" : parlamenti képviselők és választóik a dualizmus kori Szabolcs vármegyében / Szilágyi László. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2006. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-139. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86042-9-8 fűzött
Szabolcs (vármegye) - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - politikatörténet - választás - társadalomtörténet - politikai szociológia - disszertáció
324(439.163)"186/191" *** 323(439.163)"186/191" *** 316.32(439)"186/191" *** 316.334.3(439)
[AN 2699840]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2008.
Szűcs András
   Az akasztófa két oldalán : Csornoky Viktor és Szász Béla / Szűcs András. - [Budapest] : Unicus, 2007. - 301, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87593-1-3 fűzött
Csornoky Viktor (1919-1948)
Szász Béla (1910-1999)
Magyarország - politikus - koncepciós per - állami terror - Rákosi-korszak - életrajz
32(439)(092)Csornoky_V. *** 32(439)(092)Szász_B. *** 323.282(439)"194/195" *** 343.301.096(439)(092)Csornoky_V.
[AN 2700764]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1873 /2008.
Al-Azmeh, Aziz (1947-)
   The times of history : universal topics in islamic historiography / by Aziz Al-Azmeh. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2007. - XXVIII, 310 p. ; 24 cm. - (Pasts incorporated, ISSN 1786-1438 ; 4.)
Bibliogr.: p. 287-289.
ISBN 978-963-7326-73-8 kötött
történetírás - iszlám
930.1 *** 297
[AN 2701006]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2008.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093.2)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   27., 1343 / szerk. Piti Ferenc ; [a pecsétek leírását kész. Sölch Miklós]. - 2007. - 706 p.
ISBN 978-963-06-3383-3 * fűzött (hibás ISBN 963-482-978-963-06-3383-3)
magyar történelem - Anjou-kor - 14. század - történelmi forrás
943.9"13"(093.2)
[AN 2699594] MARC

ANSEL
UTF-81875 /2008.
Atlas básico de exploraciones y descubrimientos (magyar)
   Felfedezések és találmányok atlasza / [szerk. Lluís Borrás és Cristina Vilella] ; [szöveg Dolors[!Dolores] Gassós] ; [ford. Karácsonyi Zita]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-684-377-5 fűzött
művelődéstörténet - felfedező utazás - találmány - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 910.4(100)(02.053.2) *** 001.894(100)(02.053.2)
[AN 2699538]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2008.
Batthyányak nemzetsége, gróf Batthyány Lajos Vas megyei emlékezete (angol)
   The Batthyány House, the memory of count Batthyány, Lajos in county Vas : exhibition guide / [... ed. by Péter Móricz]. - Körmend : [Vas M. Múz. Ig.], 2007. - 40 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. - A kiállítást a körmendi Batthyány--Strattmann László Múzeumban, 2007. aug. 19 - okt. 28. között tartották
ISBN 978-963-9827-01-1 fűzött
Batthyány család
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - történelmi személy - családtörténet - 19. század - múzeumi katalógus
943.9(092)Batthyány_L. *** 929.52(439)Batthyány *** 069(439-2Körmend)
[AN 2700896]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2008.
Biró Endre (1948-)
   Bucsa : emberek, sorsok, dokumentumok / Biró Endre. - Bucsa ; [Budapest] : Biró, 2006. - 443 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol, francia és német nyelven
ISBN 963-7365-30-3 kötött
Bucsa - helytörténet
943.9-2Bucsa
[AN 2699619]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2008.
Biró Endre (1948-)
   Újpest : egy 100 éves város emlékei : emberek, sorsok, dokumentumok / Biró Endre. - Újpest : [Biró], 2007. - 201 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-963-7365-41-6 kötött
Újpest - Budapest. 4. kerület - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bp.IV. *** 943.9-2Újpest *** 908.439-2Újpest
[AN 2699627]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2008.
Biró Endre (1948-)
   Újpest : pictures of a 100 year old town : images d'une ville de 100 ans : Bilder einer 100 jährige[!] Stadt / Biró Endre. - Budapest : [Biró], 2007. - 81 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar, angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-7365-42-3 kötött
Újpest - Budapest. 4. kerület - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Bp.IV.(084.12) *** 908.439-2Bp.IV.(084.12)
[AN 2699602]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2008.
   Budapest krónikája a kezdetektől napjainkig / [szerk. Bart István] ; [képszerk. Nagy Zita és Sándor P. Tibor]. - Budapest : Corvina, 2007. - 713 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-13-5676-2 kötött : 14990,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - helytörténet
930.85(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp.
[AN 2700946]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2008.
Csámpai Ottó (1952-)
   Négy Esterházy egy hullása : a vezekényi csata, 1652 / Csámpai Ottó. - Budapest : Heraldika, 2007. - 28 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 963-85645-9-8 fűzött
Esterházy család
Nagyvezekény - magyar történelem - csata - családtörténet - török hódoltság
943.9"154/165" *** 355.48(439.22-2Nagyvezekény)"1652" *** 929.52(439)Esterházy"16"
[AN 2701560]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2008.
   The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain : investigations of the Körös culture site of Ecsegfalva 23, County Békés / ed. by Alasdair Whittle. - Budapest : Archeological Inst. of the HAS, 2007. - 2 db (808 p.) : ill., részben színes ; 30 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 21.)
ISBN 978-963-7391-90-3 kötött
Ecsegfalva - régészet - újabb kőkor
903(439-2Ecsegfalva)"634"
[AN 2701176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - VI, 394 p.
ISBN 978-963-7391-91-0
Ecsegfalva - régészet - újabb kőkor
903(439-2Ecsegfalva)"634"
[AN 2701190] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - VI, 395-808. p.
Bibliogr.: p. 755-[809].
ISBN 978-963-7391-92-7
Ecsegfalva - régészet - újabb kőkor
903(439-2Ecsegfalva)"634"
[AN 2701197] MARC

ANSEL
UTF-81883 /2008.
   Epigraphica. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2000-. - 24 cm
ISBN 963-472-541-4 *
epigráfia
930.271(3)
[AN 802865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Politai et cives : [studia sollemnia in honorem Geyzae Alfoeldy doctoris honoris causa Universitatis Debreceniensis]. - 2006. - 238 p. : ill. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 13.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-013-2 fűzött
ISBN 963-473-013-2
Római Birodalom - epigráfia - ókori Görögország - emlékkönyv
930.271(37/38)
[AN 2701468] MARC

ANSEL
UTF-81884 /2008.
Etchegoin, Marie-France
Code Da Vinci: l'enquête (magyar)
   A Da Vinci-kód nyomában / Marie-France Etchegoin, Frédéric Lenoir ; [ford. Nyakas Tünde]. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 233 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 225-232.
ISBN 978-963-662-099-8 fűzött : 2800,- Ft
Brown, Dan (1964-). The Da Vinci code
művelődéstörténet - ezoterika - vallástörténet - katolikus egyház
930.85(100) *** 133(100) *** 282 *** 291 *** 820(73)(092)Brown,_D.
[AN 2700669]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2008.
Font Márta (1952-)
   Magyarország kormányzati rendszere, 1000-1526 : egyetemi tankönyv / Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely ; Raffayné Kálsecz Kata közrem. - Pécs : [PTE], 2007. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 137-146.
ISBN 978-963-642-183-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikai rendszer - államigazgatás - egyetemi tankönyv
943.9"10/152"(075.8) *** 32(439)"10/152"(075.8) *** 35(439)"10/152"(075.8)
[AN 2700763]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2008.
Hevér Tímea
   A történelem atlasza / [írta] Hevér Tímea, Kőmíves Benedek ; [ill.] Sipos Norbert. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 95 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Világunk képekben, ISSN 1785-5829)
Bibliogr.: p. [96].
ISBN 963-9555-45-2 kötött
világtörténelem - gyermekkönyv
930.9(02.053.2)
[AN 2705923]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2008.
Illés Andrea
   Nemzeti emlékhelyeink : várak, nevezetes épületek, történelmi emlékhelyek / Illés Andrea, Karádi Ilona. - Budapest : Mérték, 2008. - 231 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9693-65-4 kötött
Magyarország - emlékhely - művelődéstörténet
930.85(439) *** 725.945(439)
[AN 2700519]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2008.
   Kenyér és tank : 1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei / szerk. Heilauf Zsuzsanna ; [közread. a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény]. - [Budapest] : XVIII. Kerületi Ped. Int. és Helytört. Gyűjt., 2007. - 183 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3258-4 fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Bp.XVIII."1956"
[AN 2701145]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2008.
   Magyar történelmi kronológia : ötezer év : a kezdetektől napjainkig / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2007]. - 187 p. ; 28 cm
Lezárva: 1998
ISBN 978-963-375-513-6 kötött
magyar történelem - kronológia
943.9(0:930.24)
[AN 2703846]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2008.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - Budapest : Akad. K., 2007. - 1035 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 959-966.
ISBN 978-963-05-8543-9 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 2700983]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2008.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A felvilágosodás és a liberalizmus között : folyamatosság vagy megszakítottság? : egy magyar történészvita anatómiája / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Lucidus, 2007. - 129 p. ; 25 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-42-8 fűzött : 2800,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - történetírás - politikatörténet - magyar történelem - felvilágosodás - reformkor - 19. század - történelmi személy
930.1(439)"18/19" *** 943.9"179/184" *** 943.9(092)Kossuth_L. *** 32.001(439)"18/19"
[AN 2699697]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2008.
Nemeskéri Kiss Margit (1891-1973)
   Emlékeim, 1891-1973 / Nemeskéri Kiss Margit. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 295 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-082-0 fűzött : 3000,- Ft
Nemeskéri Kiss Margit (1891-1973)
Magyarország - arisztokrácia - nő - Horthy-korszak - 20. század - memoár
929(439)Nemeskéri_Kiss_M.(082-94) *** 894.511-94
[AN 2700678]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2008.
   Past in the making : historical revisionism in Central Europe after 1989 / ed. by Michal Kopeček. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - 264 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-02-9 kötött
ISBN 978-963-9776-04-3 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - történetfilozófia - 20. század
930.1(4-191) *** 930.1(4-11)
[AN 2701912]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2008.
Patak Gábor
   Gulács története : egy beregi falu rövid monográfiája / Patak Gábor. - Gulács : Szerző, 2007. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 978-963-06-3061-0 fűzött
Gulács - helytörténet
943.9-2Gulács
[AN 2700488]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2008.
Pemberton, Delia
Treasures of the pharaohs (magyar)
   A fáraók kincse : az ókori Egyiptom dicsősége / Delia Pemberton, Joann Fletcher ; [ford. Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-684-445-5 kötött
művelődéstörténet - történelem - régészet - ókori Egyiptom
930.85(32) *** 932 *** 904(32)
[AN 2699752]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2008.
Pomogáts Béla (1934-)
   Számadás az ünnepről : írások az ötvenhatos forradalom félévszázados évfordulójára / Pomogáts Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 261 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-55-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - válogatott művek
943.9"1956"(0:82-821)
[AN 2700096]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2008.
Schott, Ben
Schott's original miscellany (magyar)
   Schott-féle sokmindentudó / ötlet, szöveg ... Ben Schott ; [ford. és átdolg. Fejérvári Boldizsár]. - Budapest : Magvető, 2007. - 158 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2558-1 kötött : 2490,- Ft
művelődéstörténet - adattár
930.85(030)
[AN 2700218]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2008.
Tantalics Béla
   Az 1956-os forradalom Lenti térségében / Tantalics Béla ; [közread. a Lenti Honismereti Egyesület és a Muránia Egyesület]. - Lenti : Lenti Honismereti Egyes. : Muránia Egyes., 2007. - 386 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 361. - Összefoglalás szlovén, német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-1705-5 kötött
Lenti - magyar történelem - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár - történelmi forrás
943.9-2Lenti"1956"(093)(0:82-94)
[AN 2699558]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2008.
   Tanulmányok Hajdúszoboszló múltjából és jelenéből / [szerk. Gazdag István, Vida Lajos] ; [kiad. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata]. - Hajdúszoboszló : Önkormányzat, 2006. - 707 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-0402-7 kötött
Hajdúszoboszló - helytörténet
943.9-2Hajdúszoboszló
[AN 2701530]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2008.
   Világtörténelmi kronológia : 200 ország történelme a kezdetektől napjainkig / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2007]. - 356 p. ; 28 cm
Lezárva: 1998. aug. - Bibliogr.: p. 355-356.
ISBN 978-963-375-514-3 kötött
világtörténelem - kronológia
930.9(0:930.24)
[AN 2703842]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2008.
   Who's who : ki kicsoda a világtörténelemben? / [szerk. Szabolcs Ottó és Závodszky Géza]. - [Bőv., átd. kiad.]. - Budapest : Anno, [2007], cop. 1999. - 431 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9199-12-5)
életrajzi lexikon
929(100):030
[AN 2703870]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2008.
Yamamoto Tsunetomo
Hagakure (magyar) (vál.)
   Hagakure : a szamurájok kódexe / Jamamoto Cunetomo ; [ford. ... Kárpáti Gábor Csaba]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Szenzár, 2007. - 267 p. ; 21 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
Bibliogr.: p. 245-247.
ISBN 978-963-7014-27-7 kötött
Japán - szamuráj - japán irodalom - művelődéstörténet
930.85(520) *** 355.318.1(520) *** 895.6-96=945.11
[AN 2704015]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1903 /2008.
Apró Ferenc (1941-)
   Stadtführer Szeged : 10 Rundgänge in der Stadt / [Text Ferenc Apró, László Péter] ; [Bild Botond Nagy ...]. - Szeged : Grimm, 2007. - 208 p. : ill. főként színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-7460-04-3 fűzött (hibás ISBN 963-7460-04-3)
Szeged - útikönyv
914.39-2Szeged(036)
[AN 2702023]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2008.
Apró Ferenc (1941-)
   The Szeged guidebook : 10 walks around Szeged / [text Ferenc Apró, László Péter] ; [photo Botond Nagy ...] ; [transl. by Tamás Kovács]. - Szeged : Grimm, 2007. - 208 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-7460-03-6 fűzött (hibás ISBN 963-7460-03-6)
Szeged - útikönyv
914.39-2Szeged(036)
[AN 2702016]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2008.
   Dunapest 2007. június 20 : a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása Dozvald János szövegével / Ágg Károly [et al.] ; [... kurátora Hemző Károly] ; [szerk. Tóth József]. - [Budapest] : MAOE, 2007. - 24 p. : ill. ; 21x30 cm
Fűzött
Budapest - Magyarország - helyismeret - fotóművészet - egyesület - kiállítási katalógus
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)"200" *** 061.2(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2701015]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2008.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Utazás a Balaton körül / Eötvös Károly ; [az utószót írta Praznovszky Mihály]. - 12. átd. kiad. - Veszprém : Vitis Aureus, 2007. - 404 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-1559-4)
Dunántúl - Magyarország - Balaton - művelődéstörténet - magyar irodalom - helyismeret - 19. század - memoár - anekdota
908.439.11(0:82-94) *** 908.439(285.2Balaton)(0:82-94) *** 894.511-94 *** 930.85(439)"18"
[AN 2706910]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2008.
Fucskár Ágnes
   Hargita : utazások Székelyföld szívében / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2007. - 173, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-370-491-2 kötött
Hargita megye - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A. *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á.
[AN 2701021]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2008.
Megyeri Károly (1828-1912)
   Életemből emlékek : a tizenkilencedik század Budapestjéről mesél a zenede szókész tanára s a rajzoskedvű számvevőszéki tanácsnok / a bevezetőt írta, Megyeri Károly visszaemlékezését szerk., Than László rajzait vál., rend. és kommentálta Buza Péter ; jegyz. Sándor P. Tibor ; [közread. a] Budapesti Városvédő Egyesület, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. - Budapest : Bp. Városvédő Egyes. : FSZEK ; [Pécs] : Alexandra, 2007. - 130 p. : ill., részben színes ; 22x29 cm
ISBN 978-963-7537-19-6 kötött
Megyeri Károly (1828-1912)
Than László (1830-1906)
Magyarország - Budapest - helyismeret - magyar irodalom - grafikus - 19. század - memoár
908.439-2Bp.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 741(439)(092)Than_L.
[AN 2700600]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2008.
Nagy Botond
   Budapest / Nagy Botond. - Szeged : Grimm, 2006. - 200 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7460-15-2 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 2701810]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2008.
Nagy Botond
Budapest (angol)
   Budapest / Botond Nagy ; [transl. by Tamás Kovács]. - Szeged : Grimm, 2006. - 200 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7460-16-0 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 2701793]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2008.
Nagy Botond
Budapest (francia)
   Budapest / Botond Nagy ; [trad. ... Mihály Pálfy]. - Szeged : Grimm, 2006. - 200 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7460-18-7 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 2701814]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2008.
Nagy Botond
Budapest (német)
   Budapest / Botond Nagy ; [Übers. Jörg Dötsch]. - Szeged : Grimm, 2006. - 200 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7460-17-9 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 2701788]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2008.
Nagy Botond
Budapest (olasz)
   Budapest / Botond Nagy ; [trad. Mónika Török]. - Szeged : Grimm, 2006. - 200 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7460-19-5 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 2701806]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2008.
Nagy Botond
Budapest (orosz)
   Budapešt / Botond Nadʹ ; [per. Ilʹdiko Paloši]. - Seged : Grimm, 2006. - 200 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7460-21-7 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 2701827]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2008.
Nagy Botond
Budapest (spanyol)
   Budapest / Botond Nagy ; [trad. Diana Krekovics]. - Szeged : Grimm, 2006. - 200 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 963-7460-20-9 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 2701824]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2008.
   Pécs 2010 : kultúra szívünkben : culture in our heart / [szerk. Csefkó Judit]. - [Pécs] : Panopress Bt., [2007]. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2837-2 kötött
Pécs - helyismeret - helytörténet
908.439-2Pécs *** 943.9-2Pécs
[AN 2700790]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2008.
   Sóstó, a Nyírség oázisa : írások, vallomások / összeáll. Bodnár István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2007. - 160 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86553-9-4 fűzött
Sóstó - helyismeret - antológia
908.439(285.2Sóstó)(0:82-822)
[AN 2699411]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2008.
Szakály Ferenc (1942-1999)
   Győrvár múltja és jelene : a gyűrűvártól György várán át Győrvárig / Szakály Ferenc ; [közread. a Faluház Baráti Kör]. - Győrvár : Faluház Baráti Kör, 2007. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296.
ISBN 963-06-0804-9 fűzött
Győrvár - helyismeret - helytörténet
908.439-2Győrvár *** 943.9-2Győrvár
[AN 2700243]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2008.
Szántai Sándor (1927-)
   Várnegyedi séták / Szántai Sándor ; [Simon M. Veronika festményeivel]. - Budapest : Biró, [2007]. - 216 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-39-3 fűzött
Budapest. 1. kerület - helyismeret - magyar irodalom - válogatott művek
908.439-2Bp.I.(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 2699412]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2008.
Tamási Gábor
   Ópusztaszer : [Feszty-körkép poszterrel] / fotók Tamási Gábor ; szöveg Udvarhelyi Szabolcs. - [Budapest] : Folpress Nyip. Kft., 2006. - 43, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. (17x136 cm)
Fűzött (hibás ISBN 963-440-407-3)
Nemzeti Történeti Emlékpark (Ópusztaszer)
Ópusztaszer - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Ópusztaszer(084.12)
[AN 2705763]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2008.
   Útravaló Egerben : városnéző és gasztronómiai kalauz / írták Szádeczky Kornélia [et al.] ; szerk. Szádeczky Konélia. - 2. átd., bőv. kiad. - Andornaktálya : Super Guide Bt., 2007. - 220 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3227-0 fűzött : 1995,- Ft
Eger - útikönyv
914.39-2Eger(036)
[AN 2705770]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1922 /2008.
   A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának (Államigazgatási Főiskola) története, 1977-2007 / [szerk. Orosz Ágnes] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 351 p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm
30 év (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-7490-93-4 fűzött
Budapesti Corvinus Egyetem. Közigazgatástudományi Kar
Budapest - közigazgatás - egyetem - tanszék
35 *** 378.4(439-2Bp.).096
[AN 2701179]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2008.
   A büntetőjog nagy kézikönyve / [szerk. ... Varga Zoltán]. - Budapest : Complex, 2007. - 1806 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2007. szept. 30.
ISBN 978-963-224-926-1 kötött
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 2701505]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2008.
Csapó Csaba (1968-)
   Ráday Gedeon és a szegedi királyi biztosság : a "betyárvilág" felszámolása / Csapó Csaba. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 198-203.
ISBN 978-963-9498-87-7 kötött : 2500,- Ft
Ráday Gedeon (1829-1901)
Alföld - csendőrség - rendőrség - betyár - 19. század - közbiztonság
351.74(439)(092)Ráday_G. *** 351.74(439)"18" *** 351.78(439.14)"18"
[AN 2700812]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2008.
Csiba Tibor
   Közigazgatási bíráskodás / [szerzők Csiba Tibor ..., Rothermel Erika ...] ; szerk. Imre Miklós. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 150 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-7490-78-1 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közigazgatási bíróság - egyetemi tankönyv
351.95(439)(075.8) *** 347.998.85(439)(075.8)
[AN 2701370]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2008.
Ehleiter József
   Közigazgatási urbanisztika / Ehleiter József. - Budapest : HVG-ORAC, 2007-. - 21 cm
Magyarország - településügy - urbanisztika - önkormányzat
352(439) *** 332.1(439) *** 911.3(439)
[AN 2697671]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Urbanisztika és regionalitás. - 2007. - 272 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7490-82-8 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - Európai Unió - regionális tervezés - urbanisztika - gazdaságföldrajz
332.14(439) *** 332.14(4-62) *** 911.3(439) *** 711.4(439)
[AN 2701042] MARC

ANSEL
UTF-81927 /2008.
Henderson, Paul
Including the excluded (magyar)
   A kirekesztettek bevonása : az európai közösségfejlesztés gyakorlatától a szakmapolitikáig / Paul Henderson ; [ford. Varga Tamás]. - Budapest : Közösségfejlesztők Egyes., 2007. - 127 p. ; 24 cm. - (Parola füzetek, ISSN 1216-6723)
Bibliogr.: p. 123-127.
ISBN 978-963-87586-1-3 fűzött
Európai Unió - esélyegyenlőség - társadalmi kapcsolat - szociális gondoskodás
342.72/.73(4-62) *** 316.47(4-62) *** 364(4-62)
[AN 2700453]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2008.
   Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században : tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére / szerk. Harsági Viktória és Wopera Zsuzsa. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 453 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, német és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-006-7 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - Európai Unió - igazságszolgáltatás - polgári eljárás - ezredforduló - emlékkönyv
347.9(439)"200" *** 347.9(4-62)"200"
[AN 2701140]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2008.
   A jogerő legyen veled! : izgalmas jogi kérdések - neves jogászok válaszai / szerk. Schenk Borbála ; [ill. Poszpisek Márta]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7296-18-5 kötött
Magyarország - jog - útmutató
34(439)(036)
[AN 2701403]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2008.
Juhász László
   Az egyeztetési eljárás : az egyeztetési eljárást szabályozó 2004. évi LIII. törvény előkészítése, elfogadása és alkalmazásának tapasztalatai / [írta Juhász László] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2007. - 148 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-142.
ISBN 978-963-87505-3-2 fűzött
2004. évi LIII. törvény az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről
Magyarország - Európai Unió - törvényhozás - jogharmonizáció - törvény
340.134(439)(094) *** 340.137.3(4-62) *** 340.137.3(439)
[AN 2701127]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2008.
Karsai Krisztina (1972-)
   Az Európai Bíróság büntetőjogi ítélkezése / Karsai Krisztina ; [kiad. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék]. - Szeged : SZTE ÁJK, 2007. - 142 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. jún. 30. - Bibliogr.: p. 139-140.
Fűzött
European Union. Court of Justice
Európai Unió - jogeset - büntetőjog - bírósági ítélet - egyetemi tankönyv
343.2/.7(4-62)(094.92)(075.8) *** 341.645.542(075.8)
[AN 2700310]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2008.
Kisfaludi András (1958-)
   Társasági jog / Kisfaludi András. - Budapest : Complex, 2007. - 727 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. szept. 1.
ISBN 978-963-224-927-8 fűzött
Magyarország - társasági jog - jogszabálygyűjtemény
347.72(439)(094)
[AN 2701517]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2008.
   Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban / szerk. Szente Zoltán. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1. Programig., 2007. - 189 p. ; 25 cm. - (Közigazgatási olvasmányok, ISSN 1789-4735)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9395-41-1 kötött
Magyarország - önkormányzat - korrupció
352(439) *** 343.53(439) *** 343.352(439)
[AN 2701373]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2008.
   Közigazgatás-tudományi antológia / szerk. Lőrincz Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 392 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-002-9 fűzött : 4200,- Ft
igazgatástan - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
35.001(100)(075.8)
[AN 2701340]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2008.
Lábady Tamás (1944-)
   Újjászületés : Dr. Lábady Tamás jogtanárral, volt alkotmánybíróval beszélget Bodnár Zita. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 109 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 46.)
ISBN 978-963-662-128-5 fűzött : 1500,- Ft
Lábady Tamás (1944-)
Magyarország - jogász - alkotmánybíróság - életútinterjú - 20. század - 21. század
34(439)(092)Lábady_T.(047.53) *** 342.565.2(439)
[AN 2700702]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2008.
   Országos településrendezési és építési követelmények / [szerk. Kovács Imre] ; [... összeáll. Gantner Lászlóné, Kovács Imre, Ráth György] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 4. jav. kiad., utánny. - Budapest : ÉTK, 2007. - 160 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2004
ISBN 963-513-178-X kötött : 2730,- Ft
Magyarország - építésügy - jogszabálygyűjtemény
351.785(439)(094) *** 349.442(439)(094)
[AN 2706535]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2008.
Pál Lajos (1960-)
   Munkajogi kézikönyv / Pál Lajos, Radnay József, Tallián Blanka. - 4., átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 375 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. júl. 1.
ISBN 978-963-7490-83-5 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2701386]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2008.
Pázmándi Kinga
   Modern reklámjog : a reklám a tisztességtelen verseny elleni jog és a modern reklámjog határán / Pázmándi Kinga. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 320 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 314-320.
ISBN 978-963-7490-79-8 fűzött : 6300,- Ft
Magyarország - Európai Unió - reklámjog - versenyjog - törvény
347.777(439)(094) *** 347.777(4-62) *** 347.776(439)
[AN 2701329]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2008.
Sárközy Tamás (1940-)
   A szocializmus, a rendszerváltozás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga Magyarországon, 1945-2005 : szubjektív jog(i)történet / Sárközy Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 369 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 333-361.
ISBN 978-963-258-001-2 fűzött : 5460,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - gazdaságpolitika - polgári jog - Kádár-korszak - ezredforduló
347.7(439)"194/200" *** 338.2(439)"194/200"
[AN 2701355]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2008.
Szita Károly (1956-)
   Szeretem Kaposvárt! / Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével beszélget Fülöp Zsuzsanna. - Budapest : Kairosz, 2007. - 113, [2] p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 28.)
ISBN 978-963-662-125-4 fűzött : 1500,- Ft
Szita Károly (1956-)
Kaposvár - polgármester - 20. század - ezredforduló - interjú
352.075.31(439-2Kaposvár)(092)Szita_K.(047.53)
[AN 2701786]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2008.
   Szövetkezeti jog / Győri Enikő [et al.] ; [szerk. Zsohár András]. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 590 p. ; 20 cm. - (Gazdasági törvények kommentárjai, ISSN 1586-8397)
Lezárva: 2007. aug. 31.
ISBN 978-963-7490-95-8 fűzött : 8000,- Ft
A 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
Magyarország - gazdasági jog - szövetkezet - törvény - útmutató
347.726(439)(094)(036)
[AN 2701054]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2008.
   Társasági törvény, cégtörvény, 2006-2007 / Fischer Judit [et al.] ; szerk. Sárközy Tamás. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 845 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. nov. 1.
ISBN 978-963-258-005-0 kötött : 11000,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2701348]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1943 /2008.
Bene János (1955-)
   A magyar királyi honvéd huszár tisztikar, 1938-1945 / Bene János, Szabó Péter. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Heraldika, 2006. - 682 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-9204-22-6 kötött
Magyarország - katonatiszt - huszár - hadtörténet - második világháború - életrajzgyűjtemény
355.332 *** 357.133(439)"193/194"(092)
[AN 2703910]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2008.
Nagy István
   Húsvéttól húsvétig / Nagy István ; kiad. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Győri Lvt., 2007-. - 21 cm
Győr - hadtörténet - helytörténet - második világháború
355.45(439-2Győr)"1944/1945"
[AN 2700740]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Győr harmincöt bombázása. - 2007. - 159 p. : ill.
ISBN 978-963-7228-27-8 fűzött
Győr - hadtörténet - helytörténet - bombázás - második világháború
355.469.2(439-2Győr)"1944/1945" *** 943.9-2Győr"1944/1945"
[AN 2700748] MARC

ANSEL
UTF-81945 /2008.
Nagy Kálmán (1909-)
   A honfoglalás korának hadtörténete / Nagy Kálmán. - Budapest : Heraldika, 2007. - 247 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 963-9204-24-2 kötött (hibás ISBN 963-9204-24)
hadtörténet - harcászat - magyar történelem - magyarság - honfoglalás
355.48(439)"08/09" *** 930.8(=945.11)"08/09" *** 943.9"08/09"
[AN 2701527]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2008.
Sun Zi (Kr. e. 6. sz)
Sun Zi bingfa (magyar)
   A hadviselés művészete : Ping-fa = Sun Zi bingfa / Sun Tzu. - 4. jav. kiad. - [Budapest] : Hunor, 2007. - 69 p. : ill. ; 20 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260)
Megjelent "A hadviselés törvényei" és "A hadviselés tudománya" címmel is. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-87109-5-6 fűzött
hadtudomány - kínai irodalom
355.4 *** 895.1-96=945.11
[AN 2704146]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1947 /2008.
Klein Sándor (1941-)
   Vezetés- és szervezetpszichológia / Klein Sándor ; Buda Béla [et al. közreműködésével] ; [az illusztrációkat kész. Gyulai Líviusz]. - 4. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2007. - 736 p. : ill. ; 24 cm. - (SHL könyvek, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 653-706.
ISBN 978-963-9760-00-4 kötött
vezetéslélektan - szervezetpszichológia - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 65.013(075.8) *** 331.101(075.8)
[AN 2706872]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2008.
   Menedzsment a XXI. században : tanulmányok Gaál Zoltán 60. születésnapjára = Management in the 21. century = Management im 21. Jahrhundert / [szerk. Kovács Zoltán, Szabó Lajos] ; [kiad. a Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék]. - [Veszprém] : PE Szervezési és Vezetési Tansz., 2007. - 471 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-28-0 fűzött
vezetés - szervezés - kommunikáció - emlékkönyv
65.012.4 *** 316.77
[AN 2700507]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2008.
Pál Lajos (1960-)
   A vezetők foglalkoztatásának szabályai / Pál Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7490-98-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - vezető alkalmazott - munkajog - jogszabálygyűjtemény
65.012.4(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 2701378]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2008.
Senefelder, Alois (1771-1834)
   A kövek beszélnek : a kőnyomtatás feltalálása és kezdeti időszaka : Senefelder önéletrajza 1818-ig = Saxa loquuntur / [szerk., jegyzetekkel és képekkel ell. Timkó György] ; [kiad. a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület]. - Budapest : PNYME, 2007. - 149, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8271-62-4 fűzött
Senefelder, Alois (1771-1834)
Németország - nyomdász - litográfia - 18. század - 19. század - memoár
655.1(430)(092)Senefelder,_A.(0:82-94) *** 655.226.1
[AN 2700303]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1951 /2008.
Baran Alexandra
   Fogyasztói panaszok, békéltető testületi eljárás / [szerzők Baran Alexandra, Baranovszky György, Krajcsik Szilvia] ; [kiad. a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége]. - Budapest : FEOSZ, [2007]. - 196 p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2007. szept. 1.
ISBN 978-963-87180-6-8 fűzött
Európai Unió - fogyasztóvédelem - konfliktuskezelés
366.72 *** 366.5(4-62) *** 347.919.1
[AN 2699551]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2008.
Belyó Pál (1949-)
   A rejtett gazdaság a vállalkozások és a lakosság körében / [írta és szerk. Belyó Pál]. - Budapest : Ecostat, 2007. - 92 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, ISSN 1419-4309 ; 26.)
ISBN 978-963-235-110-0 fűzött
Magyarország - feketegazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
336.2.043(439)(083.41) *** 343.53(439)
[AN 2701303]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2008.
   Döntéstámogató rendszerek / szerk. Sántáné-Tóth Edit. - Budapest : Panem, 2008. - 406 p. : ill. ; 24 cm. - (Panem gazdaságinformatika)
Bibliogr.: p. 385-392.
ISBN 978-963-545-482-2 fűzött : 4800,- Ft
gazdasági informatika - döntés-előkészítés
330.47 *** 519.816
[AN 2699912]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2008.
   Egy életpálya három dimenziója : tanulmánykötet Pintér József emlékére / szerk. Rappai Gábor ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2007. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-195-3 kötött
gazdaságtan - emlékkönyv
330
[AN 2700568]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2008.
   Az Európai Unió agrárrendszere / szerk. Halmai Péter. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 402 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 393-402. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-286-370-2 fűzött
Európai Unió - mezőgazdaság
339.923(4-62) *** 338.43(4-62)
[AN 2706842]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2008.
   Forrásvadászok 2007 : pályázati tanácsadók A-tól Z-ig / [főszerk. Juhász Péter]. - Budapest : BBJ [Szerk.] : Új Világ Lapk., 2007. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-1209-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - Európai Unió - pénzügyi támogatás - pályázat - vállalat - címtár
339.96(4-62) *** 658.1(439):050.8 *** 334.72(439) *** 06.063
[AN 2699789]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2008.
   A gazdasági konszolidáció hatása a fejlődésre és az egyensúlyra / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2007. - 144 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2007/3.)
ISBN 978-963-235-131-5 fűzött
Magyarország - gazdaság - ezredforduló
338(439)"200"
[AN 2701323]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2008.
Gunst Péter (1934-2005)
   Magyarország gazdaságtörténete, 1914-1989 / Gunst Péter. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 179 p. ; 24 cm. - (Magyar gazdaságtörténet ; 2.)
Bibliogr.: p. 179-[180].
ISBN 978-963-19-2392-6 fűzött : 2370,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
338(091)(439)"191/198"(075.8)
[AN 2705831]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2008.
Gyimesi Sándor (1933-1995)
   Utunk Európába : a magyar és az európai gazdaság viszonya a honfoglalástól a 20. század elejéig / Gyimesi Sándor. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1994. - 139 p. ; 24 cm. - (Magyar gazdaságtörténet ; 1.)
Bibliogr.: p. 129-139.
ISBN 978-963-19-2391-9 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - egyetemi tankönyv
338(091)(439)(075.8) *** 330.342
[AN 2705819]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2008.
Hámori Antal
   Bevezetés a fogyasztóvédelmi jogba / Hámori Antal. - Budapest : [Hámori A.], 2007-. - 23 cm
Magyarország - fogyasztóvédelem - egyetemi tankönyv
366.5(439)(075.8)
[AN 2699701]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A fogyasztóvédelmi jog alapjai. - 2007. - 136 p.
Lezárva: 2007. júl. 31. - Bibliogr.: p. 130-136.
ISBN 978-963-06-2888-4 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - egyetemi tankönyv
366.5(439)(075.8)
[AN 2699702] MARC

ANSEL
UTF-81961 /2008.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Complex, 2007. - 980 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2007. szept. 1.
ISBN 978-963-224-929-2 kötött
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(036) *** 657(439)(094)(036)
[AN 2701489]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2008.
Kemény László
   Folytatásos jövő / Kemény László. - Budapest : PEM : Urbis, 2007. - 295 p. ; 29 cm. - (PEM-tanulmányok ; 5.). (Valóság-térkép tanulmányok ; 5.)
Fűzött (hibás ISBN 963-79061-10-8) (hibás ISBN 973-9706-10-3)
Magyarország - Európai Unió - gazdaság - integráció - társadalom - ezredforduló
338(439)"200" *** 327.39(4-62) *** 316.6(439)"200"
[AN 2700736]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2008.
Németh Katalin
   Hungarian - English business phrase book : with exercises = Magyar - angol üzleti kommunikáció : gyakorlatokkal / Németh Katalin, Szakonyi Eszter. - Székesfehérvár : Lexika, 2005 [!2007]. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-9357-30-3 fűzött : 1785,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
33 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2705186]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2008.
Rozványi Dávid
   Bolti eladás / Rozványi Dávid. - Budapest : BBS-Info, 2007. - 86 p. : ill. ; 24 cm. - (Hétköznapi marketing, ISSN 1587-6306)
ISBN 978-963-9425-17-0 fűzött : 970,- Ft
eladás - tankönyv
658.84(078) *** 339.187(078)
[AN 2699636]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2008.
Somi András
   A befektetési alapokról egyszerűen / [szerző Somi András]. - Budapest : Net Média, 2007. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Portfolio.hu füzetek, ISSN 1789-3704 ; 2.)
Lezárva: 2007. szept. 15.
Fűzött
tőkebefektetés - értékpapír
336.763
[AN 2701244]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2008.
Szabó László (1923-)
   A fenntartható fejlődés jellemzői : a magyar stratégiai tervezés nemzetközi környezetrendszere és információs bázisa / szerző Szabó László. - Budapest : Ecostat, 2007. - 124 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, ISSN 1419-4309 ; 27.)
ISBN 978-963-235-139-1 fűzött
Európai Unió - Magyarország - fenntartható fejlődés - gazdasági tervezés - ezredforduló
330.34(4-62) *** 338.26(439)
[AN 2701289]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2008.
   A számvitel alapjai : feladatgyűjtemény / [szerzők Baricz Rezső et al.]. - Budapest : Saldo, 2007. - 191 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-229-2 fűzött : 2600,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2699797]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2008.
   A számvitel alapjai : példatár (BA) / [szerk. Baricz Rezső]. - Budapest : Saldo, 2007. - 229, 67 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-228-5 fűzött : 3500,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 2699792]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2008.
   Technikai elemzés egyszerűen. - Budapest : Net Média, 2007. - 47 p. : ill. ; 21 cm. - (Portfolio.hu füzetek, ISSN 1789-3704 ; 1.)
Lezárva: 2007. szept. 15.
Fűzött
tőzsde - árfolyam - tőkebefektetés
336.76 *** 336.748
[AN 2701226]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2008.
   Tőzsdei kereskedés egyszerűen. - Budapest : Net Média, 2007. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Portfolio.hu füzetek, ISSN 1789-3704 ; 3.)
Lezárva: 2007. okt. 29.
Fűzött
Magyarország - tőzsde - útmutató
336.76(439)(036)
[AN 2701214]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1971 /2008.
   4EM : esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsment / [szerk. Berde Csaba, Dajnoki Krisztina]. - Debrecen : Debreceni Campus Kht., 2007. - 259, [43] p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Esély, egyenlőségi, emberi, erőforrás, menedzsment
ISBN 978-963-87118-6-1 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - humánerőforrás-menedzsment - ezredforduló
364.65-056.2/.3(439) *** 342.72/.73(439)"200" *** 658.3
[AN 2701231]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2008.
Bene Éva
   Ideje a rombolásnak : látlelet a magyar egészségügyről / Bene Éva. - Budapest : Kairosz, 2007. - 424 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 3.)
ISBN 978-963-662-115-5 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
364.444(439)"199/200" *** 614(439)"199/200"
[AN 2700894]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2008.
Freeman, Dorothy R.
Couples in conflict : inside the counseling room (magyar)
   Házassági krízisek : a házassági tanácsadás gyakorlata / Dorothy R. Freeman ; [... ford. Barát Katalin, Biró Sándor, Grynaeusz Eszter]. - Budapest : Animula, [2007]. - 196 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-196.
ISBN 963-8089-42-3 fűzött
házasság - tanácsadás
364.286 *** 364.044.42
[AN 2703918]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2008.
Gruiz Katalin
   Megszülettél, hogyan tovább? : első segély szülőknek / [írta Gruiz Katalin] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - 2. mód. kiad. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2007. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 978-963-86581-3-5 fűzött
Magyarország - gyermek - hátrányos helyzetű - gyermekvédelem - gyermekgyógyászat - szociális ellátás - útmutató
364.65-053.2/.6(439)(036) *** 376.2/.4 *** 616-053.2 *** 649.1(036) *** 364.26
[AN 2703985]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2008.
Gurbai Sándor
   Gondolatok a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 12. cikkéről és a vonatkozó magyar jogszabályokról / [szerző Gurbai Sándor, Kovács Melinda] ; [közread. az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége]. - Budapest : ÉFOÉSZ, 2007. - 31 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - esélyegyenlőség - nemzetközi jog - jogszabálygyűjtemény - útmutató
364.65-056.37(439)(094)(036) *** 342.72/.73(100)(094)(036)
[AN 2700351]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2008.
Hocken, Sheila
Emma and I (magyar)
   Emma meg én / Sheila Hocken ; [ford. Rácz Lívia]. - Budapest : Fekete Sas, 2007, cop. 1980. - 317 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 978-963-9680-12-8 fűzött : 1900,- Ft
Hocken, Sheila
vak - angol irodalom - memoár
364.262.4-056.262 *** 820-94=945.11
[AN 2706929]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2008.
Márkus Eszter
   IME : információ - megnövelt esélyek : információs füzet súlyosan, halmozottan sérülteket nevelő családoknak / [írta Márkus Eszter, Rajné Szabó Ágnes, Kalmár Judit] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2007. - 159 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-158.
ISBN 978-963-87545-1-6 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - gyermekvédelem - társadalmi szervezet - útmutató
364.65-056.26(439)(036) *** 364.65-056.37(439)(036) *** 364.65-053.2/.6(439)(036) *** 061.2(439)
[AN 2703986]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2008.
   Pillantáson innen / [szerk. Kelemen Lajos] ; [... kiad. a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyek Háza]. - [Kaposvár] : Somogy M. Önkormányzati Hiv. Esélyek Háza, [2007]. - 92 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3261-4 fűzött
vak - memoár
364.65-056.262(0:82-94)
[AN 2700362]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1979 /2008.
Bábosik István (1940-)
   A nevelés elmélete és gyakorlata / Bábosik István. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 1999. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5438-8 fűzött : 2100,- Ft
iskolai nevelés - személyiségfejlesztés - egyetemi tankönyv
37.03(075.8)
[AN 2705812]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2008.
   Beszédészlelési zavarok és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításában / szerk. Gósy Mária. - Budapest : Nikol Kkt., 2007. - 334, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87638-0-8 kötött
logopédia
376.36 *** 616.89-008.434
[AN 2701171]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2008.
Campbell, Ross
How to really love your child (magyar)
   Életre szóló ajándék : hogyan szeressük gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 3. kiad., 8. utánny. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 1991. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9148-14-7 fűzött
családi nevelés
37.018.1
[AN 2706850]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2008.
   Család és egészség / [szerk. ... Suta György] ; [... kiad. a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete]. - 2. kiad. - Nyíregyháza : Szt. Imre Kat. Szülők Egyes., 2007. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2960-7 fűzött
családi nevelés - vallási erkölcs - gyermekvédelem - ifjúságvédelem
37.018.1 *** 241 *** 364.65-053.2/.6 *** 282
[AN 2699825]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2008.
   Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk. Falus Iván. - 7. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2003. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5296-4 kötött : 4500,- Ft
didaktika - egyetemi tankönyv
37.02(075.8)
[AN 2706526]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2008.
Fisher, Robert
Teaching children to learn (magyar)
   Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? / Robert Fisher ; [ford. Zsigovits Gabriella]. - 4. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2007. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-192.
ISBN 978-963-16-2531-8 fűzött
tanulás
371.322 *** 37.025.7
[AN 2706068]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2008.
Fülöp Mária (1946-)
   Tantárgyi program és útmutató : fogalmazás 3-4. osztály / Fülöp Mária. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 63 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-464-703-4 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - fogalmazástechnika - tanári segédkönyv
372.464(072)
[AN 2705183]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2008.
Gósy Mária (1952-)
   Beszédpercepciós fejlesztő modulok / Gósy Mária és Imre Angéla. - Budapest : Nikol, cop. 2007. - 169 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87638-1-5 fűzött
logopédia - családi nevelés
376.36(076) *** 37.018.1
[AN 2701396]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2008.
Hoffmann Rózsa (1948-)
   Az iskolában kell kezdeni / Hoffmann Rózsa. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2007]. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-06-2622-4 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - politikus - beszéd - ezredforduló
37.014.5(439)"200" *** 32(439)(092)Hoffmann_R.(042.5)
[AN 2701150]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2008.
Kiersch, Johannes
Einführung und Kommentar zu Rudolf Steiner "Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik" (magyar)
   Bevezetés és magyarázat Rudolf Steiner "Általános embertan"-ához / Johannes Kiersch ; [ford. Honti Katalin, ... Tarnai Balázs]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társ.] : M. Waldorf Szövets., [2007]. - 119 p. ; 20 cm. - (Waldorf sorozat, ISSN 1219-1868)
ISBN 978-963-9772-02-1 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925). Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 2700473]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2008.
Kincses Gyula
   Görög katolikusok iskolája Pocsajban / Kincses Gyula. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2006. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Athanasiana füzetek, ISSN 1586-2364 ; 13.)
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 978-963-87101-4-7 fűzött
ISBN 963-87101-4-4
Pocsaj - egyházi iskola - görög katolikus egyház - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Pocsaj)(091) *** 281.5.018.2(439)
[AN 2699765]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2008.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondd ki szépen / Montágh Imre ; [Kass János ill.]. - Budapest : Holnap, 2007. - 57 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-346-326-0 fűzött : 1900,- Ft
logopédia - gyermekkönyv
376.36 *** 087.5
[AN 2706904]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2008.
   A nyíregyházi Görög Katolikus Általános Iskola jubileumi emlékkönyve az iskola fennállásának 200. évfordulóján / [szerk. Szabó Bernát Sándorné, Szabóné Sándor Gabriella]. - Nyíregyháza : Görög Katolikus Ált. Isk., 2006. - 98, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Gerinccím: A Görög Katolikus Általános Iskola jubileumi emlékkönyve, 2006
Fűzött
Görög Katolikus Általános Iskola (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - általános iskola - egyházi iskola - görög katolikus egyház - iskolai évkönyv
373.3(439-2Nyíregyháza)(058) *** 281.5.018.2(439)
[AN 2699826]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2008.
Palkovics Rozália Natália
   Munkahelyi gyakorlat : értelmileg akadályozott tanulók munkavállalását elősegítő komplex program : módszertani kézikönyv / [... szerzője Palkovics Rozália Natália] ; [közread. a] Salva Vita Alapítvány. - 2. átd. kiad. - Budapest : Salva Vita Alapítvány : Fekete Sas, 2007. - 100 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87614-0-8 fűzött
értelmi fogyatékos - nevelés - munkavállalás
37.035.3 *** 376.42
[AN 2706691]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2008.
Purves, Libby
How not to be a perfect family (magyar)
   Hogyan ne legyünk tökéletes család? / Libby Purves ; [ford. Lázár Júlia] ; rajz. Viv Quillin. - Budapest : Gabo, [2007], cop. 1998. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-098-8 fűzött : 1490,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2706108]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2008.
Purves, Libby
How not to raise a perfect child (magyar)
   Hogyan ne neveljünk tökéletes gyereket? / Libby Purves ; [ford. Lázár Júlia] ; rajz. Viv Quillin. - Budapest : Gabo, [2007], cop. 1998. - 210 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-097-1 fűzött : 1490,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2706117]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2008.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Szülők könyve : a fogantatástól az iskolakezdésig / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 363 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-248-008-4 kötött : 3500,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2701240]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2008.
   Református iskolák országos matematikaversenyei, 1993-2006 / [szerk. Bajza Istvánné, Kabály Enikő, Szabó Katalin] ; [közread. a] Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma. - Debrecen : Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 2007. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Matematikai versenyek, 1993-2006 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-1957-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Debrecen - matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - gimnázium - példatár
372.851(076) *** 371.384(439-2Debrecen)(091) *** 373.54(439)
[AN 2701216]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (magyar)
   Általános embertan, mint a pedagógia alapja : tizennégy előadás, elhangzottak Stuttgartban 1919. augusztus 21. és szeptember 5. között a Szabad Waldorf Iskola alapításának alkalmából tartott tanárképző kurzus részeként / Rudolf Steiner ; [ford. Tarnai Balázs]. - Budapest : Genius[!M. Antropozófiai Társ.] : M. Waldorf Szövets., [2007]. - 272 p. ; 20 cm. - (Waldorf sorozat, ISSN 1219-1868)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9772-01-4 fűzött
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 2700457]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2008.
   A szegedi gyógyszerészképzés és a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar története / [szerk. Erős István] ; [írta Dombi György et al.]. - Szeged : JATEPress, 2007. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Gyógyszerésztudományi Kar
Szeged - egyetem - gyógyszerészet - iskolatörténet
378.661.5(439-2Szeged)(091)
[AN 2700359]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2008.
   A Szent Miklós Óvoda jubileumi emlékkönyve az óvoda alapításának 10. évfordulóján / [szerk. ... Oláh Zoltánné]. - Nyíregyháza : Szt. Miklós Óvoda, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Szent Miklós Óvoda (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2699863]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2008.
   Tanulmánykötet a nyolcvanéves Hegedűs József születésnapjának tiszteletére : alkalmazott nyelvészeti tanulmányok / szerk. Zelényi Annamária, Bradean-Ebinger Nelu, Dávid Gábor Csaba. - [Budapest] : BCE IOK Alkalmazott Nyelvészeti Kut.- és Továbbképző Közp., 2006. - 155 p. ; 24 cm. - (Lingua, ISSN 1789-512X)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - pedagógus - nyelvészet - nyelvoktatás - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37(439)(092)Hegedűs_J. *** 80.001 *** 372.880 *** 012Hegedűs_J.
[AN 2701706]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2008.
   Varázsszem : 21 játékcsomag önismereti foglalkozások vezetéséhez / szerk. Páskuné Kiss Judit ; [a rajzokat kész. Hadházi László] ; [közread. az] Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete. - Miskolc : Arany J. Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, cop. 2006. - 439 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1491-7 fűzött
ISBN 963-06-1491-X
gyermeknevelés - tehetséggondozás - önismeret
37.03 *** 376.545
[AN 2701253]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2002 /2008.
Básti József (1926-2004)
   Az ózdi sportrepülés története / Básti József ; [szerk. Básti Józsefné]. - Ózd ; [Budapest] : [Biró], 2006. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-33-8 fűzött
Básti József (1926-2004)
Ózd - sportrepülés - repüléstörténet
797.55(439-2Ózd)(091)
[AN 2699631]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2008.
Dévényi Zoltán
   Manchester United / Dévényi Zoltán, Harmos Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 150 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A világ leghíresebb futballklubjai ; 10.)
ISBN 978-963-9729-41-4 fűzött : 2990,- Ft
Manchester United Football Club
Manchester (Nagy-Britannia) - labdarúgás - sportegyesület - sporttörténet
796.332(410-2Manchester)Manchester_United(091) *** 061.2(410-2Manchester)
[AN 2705231]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2008.
   Duna-mesék : 15 éves a nemzet televíziója / [vál. és szerk. Vizi Mária, Sárközi Zsolt] ; [közread. a] Duna Televízió. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-5708-3 kötött : 2800,- Ft
Duna Televízió (Budapest)
amatőr művészet - gyermek - magyar irodalom - gyermekrajz
379.825-053.2 *** 894.511-822
[AN 2701030]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2008.
   Az egyik "Út" a harcművészetekhez a Tao / szerk. Zsolt Péter. - [Budapest] : Hunor, 2007. - 81 p. : ill. ; 20 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260)
Borítócím: Tao
ISBN 978-963-87109-3-2 fűzött
ázsiai küzdő- és védősport - taoizmus
796.853.26 *** 299.513
[AN 2703927]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2008.
Fekete Kálmán (1951-)
   A száguldás mámora : [autóversenyzők mesélték] / Fekete Kálmán. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-289-5 fűzött
Magyarország - autósport - memoár
796.71.093.544(439)(092)(047.53)
[AN 2703868]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2008.
Grätzer József (1897-1945)
Sicc : szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok (új kiadása)
   Új Sicc : szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok / írta Grätzer József. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 195 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9725-13-3 kötött : 2580,- Ft
játék
793/794
[AN 2706881]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2008.
Kertész István (1942-)
   A görög sport világa : a jelenbe tekintő múlt / írta Kertész István. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2001. - 232 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6077-8 fűzött : 3600,- Ft
sport - ókori Görögország - művelődéstörténet
796.032(38)(091) *** 930.85(38)
[AN 2705800]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2008.
   McLaren / szerk. Bethlen Tamás. - [Szekszárd] : 4S Kvk., [2007]. - 210, [48] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87365-5-0 kötött : 3290,- Ft
McLaren, Bruce (1937-1970)
Vodafone McLaren Mercedes (Woking, Surrey)
Új-Zéland - autósport - sportoló - 20. század
796.71(100) *** 796.71(931)(092)McLaren,_B.
[AN 2700516]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2008.
Puzzelraadsels (magyar)
   Rejtvények és fejtörők : 7-től 10 éves korig. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 2005. - 128 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Bajusz Judit
ISBN 978-963-367-836-7 fűzött
fejtörő játék - rejtvény - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2705906]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2008.
Ueshiba Morihei (1883-1969)
   Az Út kézikönyve : Uesiba Morihei tanításai a harci út követőinek / [ford. Bazsó Edit, Kárpáti Gábor Csaba, Rusznák György] ; [szerk. Kárpáti Gábor Csaba]. - 2. kiad. - Budapest : Szenzár, 2007. - 126 p. : ill. ; 16 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
A vál. és a ford. a "The essence of aikido" és a "The art of peace" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-7014-26-0 kötött : 1750,- Ft
japán irodalom - ázsiai küzdő- és védősport - taoizmus
796.853.24 *** 895.6-96=945.11 *** 299.513
[AN 2704030]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2012 /2008.
   150 éves a pécsváradi városháza / [szerk. Gállos Orsolya] ; [kiad. Pécsvárad Város Önkormányzata]. - Pécsvárad : Önkormányzat, 2007. - 31 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Pécsvárad - városháza - történeti feldolgozás
725.13(439-2Pécsvárad)(091)
[AN 2700782]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2008.
Ámos Imre (1907-1944)
   Ámos / [szöveg Gulyás Gábor]. - Debrecen : Modem, [2007]. - 48 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A debreceni Modemben 2007. dec. 7 - 2008. febr. 17. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87654-3-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ámos_I. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2700657]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2008.
Árgyelán György
   Hittel és reménnyel : a komlói római katolikus templom története Árgyelán György feldolgozásában. - [Komló] : Szerző, [2007]. - 63 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-3333-8 kötött
Komló (Baranya megye) - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Komló)(091)
[AN 2700905]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2008.
Atlas básico de historia del arte (magyar)
   Művészettörténeti atlasz / [szerk. Lluis Borras, Cristina Vilella] ; [szöveg Eva Bargalló] ; [ford. Sárosdy Judit]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-684-302-3 fűzött
művészettörténet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
7(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2699513]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2008.
Bernáth Aurél (1895-1982)
   Küldj egy kis optimizmust! : Bernáth Aurél levelei Fruchter Lajoshoz, 1930-1952 / szerk. Rum Attila ; [a jegyzeteket kész. Mázi Béla ... és Rum Attila] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. - Budapest : MTAK, 2007. - 270 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-13-3 fűzött
Bernáth Aurél (1895-1982)
Fruchter Lajos (1882-1953)
Magyarország - festőművész - műgyűjtés - 20. század - levelezés
75(439)(092)Bernáth_A.(044) *** 7.074(439)(092)Fruchter_L.(044)
[AN 2700911]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2008.
Beurer, Monica
Fotografie (magyar)
   Fényképezés / írta Monica Beurer ; a "Magyar fotográfusok" című fejezetet írta Frenkel Attila és Miklós Gábor ; ill. Raphael Volery és Burkhard Schulz ; [ford. Frenkel Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, 2007. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 99.)
ISBN 978-963-9657-29-8 kötött
fotótörténet
77(100)(091)
[AN 2700823]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2008.
Biczó Zalán (1974-)
   "Bemegyek szent templomodba" : a XX. században épült templomok a Győri Egyházmegyében / [írta és szerk. Biczó Zalán] ; [kiad. a "Szentlélek" Templom és Otthonfenntartó Alapítvány]. - Győr : "Szentlélek" Templom és Otthonfenntartó Alapítvány, 2007. - 248 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2422-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-2422-0)
Győri Egyházmegye
templom - 20. század
726.54(439-03Győri_Egyházmegye)"19"
[AN 2698515]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2008.
Csiszár Árpád (1912-1989)
   Szolgálni örömmel és tiszta szívvel : Beregben leltem otthonra / Csiszár Árpád, Felhősné Csiszár Sarolta. - Vásárosnamény : Beregi Múz., [2007]. - 186 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Beregi Múzeum füzetek, ISSN 1789-5200 ; 1.)
Bibliogr.: p. 179-184.
ISBN 963-06-0430-2 fűzött
Csiszár Árpád (1912-1989)
Magyarország - Vásárosnamény - múzeum - muzeológus - 20. század - memoár
069(439)(092)Csiszár_Á.(0:82-94) *** 069(439-2Vásárosnamény)
[AN 2701825]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2008.
   A Dévényi gyűjtemény / [szerk. Virág Judit, Törő István] ; [közread. a] Mű-Terem Galéria. - Budapest : Mű-Terem Galéria, 2006. - 167 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Megj. a 2006. szeptember 13 - október 7. között rendezett kiállítás alkalmából
Kötött
Dévényi Iván (1929-1977)
Magyarország - műgyűjtés - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"19" *** 7.074(439)(092)Dévényi_I. *** 069.017(439)Dévényi_gyűjtemény *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2628928]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2008.
   Az első virág megörökítése gyöngyökből : lépésről lépésre / [fel. szerk. Katona Flórián]. - [Esztergom] : [Katona F.], 2007-. - ill., részben színes ; 21 cm
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 2699852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2007. - [24] p.
ISBN 978-963-06-2771-9 fűzött : 699,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 2699886] MARC

ANSEL
UTF-82022 /2008.
Köthe, Rainer
Architektur (magyar)
   Építészet / írta Rainer Köthe ; ill. Arno Kolb ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, 2007. - 45, [3] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 101.)
ISBN 978-963-9446-92-2 kötött
építészettörténet
72(100)(091)
[AN 2700795]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2008.
   A kulturális negyed mint városfejlesztési stratégia = The cultural quarter as an urban development strategy / [szerk. ... Berkecz Balázs] ; [kiad. ... Európa Centrum Kht.]. - Pécs : Európa Centrum Kht., [2007]. - 118 p. : ill. ; 21 cm
A 2006. novemberében azonos címmel megrendezett holland - magyar szimpózium anyaga
ISBN 978-963-87070-3-1 fűzött
Pécs - területfejlesztés - város - ezredforduló - konferenciakiadvány
711.57(439-2Pécs) *** 711.1(439-2Pécs) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2700817]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2008.
Lenzi Iacomelli, Carlotta
Il Settecento (magyar)
   A rokokótól a XVIII. század végéig / Carlotta Lenzi Iacomelli ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, [2007]. - 431 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 11.)
ISBN 978-963-13-5660-1 kötött : 6000,- Ft
Európa - művészettörténet - rokokó - 18. század - keresztény művészet
7(4)"17" *** 7.034.8 *** 246
[AN 2699604]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2008.
Losonci Miklós (1929-)
   A Nagykunság szobrásza, Papi Lajos / Losonci Miklós. - Budapest : [Biró], 2007. - 81 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-7365-40-9 fűzött
Papi Lajos (1921-1987)
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század
73(439)(092)Papi_L.
[AN 2699449]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2008.
Milbourne, Anna
Drawing cartoons (magyar)
   Rajzoljunk képregényt! : internet-linkekkel / Anna Milbourne ; ill. Jan McCafferty [et al.] ; [ford. Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Lépésről lépésre haladó utasításokkal..., ISSN 1787-8500)
ISBN 963-684-346-5 kötött
rajzművészet - művészet technikája - képregény - gyermekkönyv
741(02.053.2) *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2699657]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2008.
   Natúrpark a Pinkamentén / [kiad. az Alsó-Pinkamenti Mikrotérség Területfejlesztési Társulása]. - Szentpéterfa : Alsó-Pinkamenti Mikrotérség Területfejleszt. Társulása, [2007]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Pinka - Szentpéterfa - természeti környezet - területfejlesztés
711.1(439-2Szentpéterfa) *** 502.4(439)(282.243.734Pinka)
[AN 2700539]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2008.
   Az Ormánság vonzásában : Szatyor Győző, a hagyományőrző / [szerk. Szirtes Gábor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 182 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-92-1 * kötött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-978-9498-92-1)
Szatyor Győző (1947-)
Magyarország - fafaragás - faszobrász - 20. század - ezredforduló - életrajz
73.023.1 *** 73(439)(092)Szatyor_Gy.
[AN 2700889]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2008.
Sarti, Susanna
L'arte greca (magyar)
   Görög művészet / Susanna Sarti ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, [2007]. - 383 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 3.)
ISBN 978-963-13-5654-0 kötött : 6000,- Ft
művészettörténet - görög művészet
7(38)(091) *** 7.032.6
[AN 2699588]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2008.
   Testbeszéd : válogatás az Antal-Lusztig-gyűjtemény anyagából : Modem, 2007. április 22 - november 16., Debrecen = Body language : selection from the Antal-Lusztig Collection : Modem, 22 April 2007 - 16 November 2007, Debrecen / [a kiállítás kurátora Nagy T. Katalin] ; [összeáll. Szoboszlai Lilla] ; [... kiad. a Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság]. - Debrecen : Modem, [2007]. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87654-2-0 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 069.017(439)Antal-Lusztig-gyűjtemény *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2701548]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2008.
Thuller, Gabriele
Wie erkenne ich? - Kunst und Kitsch (magyar)
   Hogyan ismerjük fel? : művészet és giccs / Gabriele Thuller ; [ford. Fürst Anna]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2008. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-227-133-0 kötött : 2490,- Ft
művészetelmélet - giccs
7.01 *** 11.852 *** 7.067.6
[AN 2700430]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2032 /2008.
Gulyás Dénes (1954-)
   Félhanggal a felhangok felett : Gulyás Dénessel beszélget Sipos Márti. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 112 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 48.)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-088-2)
Gulyás Dénes (1954-)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - életútinterjú
784.071.2(439)(092)Gulyás_D.(047.53)
[AN 2700715]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2008.
   Kodály a színpadon / vál. és szerk. Kis Domokos Dániel. - Budapest : Osiris, 2007. - 134, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
Bibliogr.: p. 133-[135].
ISBN 978-963-389-966-3 kötött : 3980,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - zenés színjáték
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 782.6
[AN 2701319]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2008.
Kovács Dénes (1930-2005)
   A Mesterhegedűs : Kovács Dénes emlékezik / [beszélgetőtárs] Ottó Péter. - Budapest : Európa, 2007. - 238 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Diszkogr.: p. 221-227.
ISBN 978-963-07-8427-6 kötött : 3500,- Ft
Kovács Dénes (1930-2005)
Magyarország - előadóművész - hegedű - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
787.1.071.2(439)(092)Kovács_D.
[AN 2701293]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2008.
Santini, Gabriella
Scopri la musica con Musa (magyar)
   Muzsikáló Musa / [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M&C, cop. 2007. - 59, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tündéralbum)
Szerző Santini, Gabriella
ISBN 978-963-9763-11-1 fűzött : 990,- Ft
zeneművészet - hangszer - gyermekkönyv - képeskönyv
78(02.053.2) *** 681.8(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2701337]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2008.
Szinetár Miklós (1932-)
   Operán innen, operán túl : tudósítások, levelek, beszélgetések / Szinetár Miklós. - [Budapest] : Editorial, 2007. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87690-0-8 fűzött : 2200,- Ft
Szinetár Miklós (1932-)
Magyarország - opera - operett - színházi rendező - zenei rendező - kulturális politika - ezredforduló - levelezés - interjú
782 *** 792.027.2(439)(092)Szinetár_M.(047.53) *** 008:323(439)"199/200"(093)
[AN 2699929]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2008.
Tóth Antal, M.
   A veszprémi székesegyház 18-19. századi zenéje / M. Tóth Antal. - Veszprém : Veszprémi Érseki Kvt., 2007. - 312 p. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 19.)
Bibliogr.: p. 301-308. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-06-3007-8 kötött
Veszprém - egyházi és vallásos zene - zeneszerző - 18. század - életrajz
783(439-2Veszprém)"17/18" *** 78.071.1(100)"17/18"(092)
[AN 2700318]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2038 /2008.
   A magyar filmtörténet képeskönyve / szerk. Gyürey Vera, Lencsó László, Veress József. - Budapest : Osiris, 2007. - 382 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Libri de libris, ISSN 1586-3913)
ISBN 978-963-389-906-9 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - filmművészet - filmtörténet - fényképalbum
791.43(439)(091)(084.12)
[AN 2701307]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2008.
Pleśniarowicz, Krzysztof
Maszyna umarłych wspomień (magyar)
   A halott emlékek gépezete : Tadeusz Kantor halálszínháza / Krzysztof Pleśniarowicz ; [ford. Nánay Fanni] ; [kiad. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet]. - Budapest : OSZMI, 2007. - 339 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9000-25-4 kötött : 2900,- Ft
Kantor, Tadeusz (1915-1990)
Lengyelország - színházi rendező - festőművész - 20. század - színielőadás
792.027.2(438)(092)Kantor,_T. *** 75(438)(092)Kantor,_T. *** 792.091(100)"19"
[AN 2699813]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2040 /2008.
Bátki Piroska
   Vuelta a España : spanyol nyelvtani gyakorlókönyv / Bátki Piroska. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007, cop. 2005. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5458-6 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan - példatár
806.0-5(076)=945.11
[AN 2705466]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2008.
Bell, Claire
Vorsicht Englisch! (magyar)
   Vigyázz, angol! : cenzúrázatlan kiadás: az angol nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Claire Bell, Emily Bernath] ; [... ford. Iker Bertalan, Kovács Tamás] ; [ill. Kyle Webster]. - Szeged : Grimm, 2006. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7460-26-8 fűzött
angol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-086.2=945.11 *** 802.0-318=945.11
[AN 2701862]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2008.
Budai László (1934-)
   Élő angol nyelvtan : kezdőknek és középhaladóknak / Budai László. - Budapest : Osiris, 2007. - 398 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris nyelvkönyvek)
Bibliogr.: p. 387.
ISBN 978-963-389-967-0 kötött : 3980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2700875]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2008.
Hegyi Boglárka
   1000 Fragen 1000 Antworten : Gastronomie - Tourismus : társalgási gyakorlatok a gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra / Hegyi Boglárka. - Székesfehérvár : Lexika, [2007], cop. 2005. - 368 p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : német gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra. - Bibliogr.: p. 368.
ISBN 978-963-9357-52-5 fűzött : 1995,- Ft
német nyelv - szaknyelv - idegenforgalom - gasztronómia - nyelvvizsga
803.0(079.1)=945.11 *** 641/642 *** 338.48
[AN 2705975]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2008.
Hessky Regina (1943-)
   Magyar - német szótár nyelvtanulóknak / Hessky Regina, Iker Bertalan. - Szeged : Grimm, 2007. - XVI, 987 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-42-5 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2701764]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2008.
Hessky Regina (1943-)
   Német - magyar szótár nyelvtanulóknak / Hessky Regina, Iker Bertalan. - Szeged : Grimm, 2007. - XVI, 910 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-38-8 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2701766]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2008.
Horváth Miklós
   Tematikus tesztek : angol középfok : feladatok a középfokú nyelvvizsgára készülőknek / Horváth Miklós. - Székesfehérvár : Lexika, [2007]. - 255 p. ; 20 cm. - (Irány a nyelvvizsga, ISSN 1589-0155)
ISBN 978-963-9357-17-4 fűzött : 1288,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2705948]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2008.
Iker Bertalan
   Spanyol - magyar, magyar - spanyol kisszótár / [szerk. ... Iker Bertalan, Krekovics Diana]. - Szeged : Grimm, 2006. - VIII, 576 p. ; 15 cm
ISBN 963-7460-24-1 fűzött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11 *** 801.323=945.11=60
[AN 2701719]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2008.
Kerepesi Károly
   Gyakorlati szlovén nyelvtan / Kerepesi Károly. - Budapest : Szerző, 2006. - 472 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3946-3 kötött
szlovén nyelv - nyelvtan
808.63-5(078)=945.11
[AN 2700793]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2008.
Kriston Renáta (1977-)
   Német - magyar, magyar - német kisszótár / [szerk. ... Kriston Renáta]. - Szeged : Grimm, 2006. - XIII, 569 p. ; 15 cm
ISBN 963-7460-23-3 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2701717]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2008.
Márkus Katalin, P.
   Angol - magyar, magyar - angol kisszótár / [szerk. ... P. Márkus Katalin, Kovács Tamás]. - Szeged : Grimm, 2007. - IX, 557 p. ; 15 cm
ISBN 963-7460-22-5 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2701707]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2008.
Martin Csaba
   2B or not 2B : gyakorló feladatok / Martin Csaba. - Budapest : Dotkom Média Bt., [2007]. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 963-216-737-6 fűzött : 990,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2705796]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2008.
Martin Csaba
   Yes, it isn't! : Hozd zavarba az angoltanárodat! / Martin Csaba. - Budapest : Dotkom Média, 2007. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87434-3-5 fűzött : 1490,- Ft
Egyesült Államok - angol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0(73)-318=945.11 *** 802.0(73)-086.2=945.11
[AN 2705129]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2008.
Mendoza, Isabel
Vorsicht Spanisch! (magyar)
   Vigyázz, spanyol! : cenzúrázatlan kiadás: a spanyol nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Isabel Mendoza, Marcos Frago Vicente] ; [... ford. Iker Bertalan, Krekovics Diana] ; [ill. Kyle Webster]. - Szeged : Grimm, 2006. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7460-27-6 fűzött
spanyol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
806.0-086.2=945.11 *** 806.0-318=945.11
[AN 2701882]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2008.
Molnár Judit
   Magyar - német szó- és kifejezésgyűjtemény az EU csatlakozás után / Molnár Judit. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 272 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-809-8 fűzött : 2500,- Ft
Európai Unió - magyar nyelv - német nyelv - integráció - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 327.39(4-62)
[AN 2699819]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2008.
Mozsárné Magay Eszter
   Angol - magyar, magyar - angol tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin ; [ill. Tóth Péter]. - Szeged : Grimm, 2006. - XVII, 1083 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 963-7460-14-4 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2701900]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2008.
Mozsárné Magay Eszter
   Angol - magyar szótár nyelvtanulóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin. - Szeged : Grimm, 2007. - XIII, 881 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-33-3 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2701746]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2008.
Mozsárné Magay Eszter
   Magyar - angol szótár nyelvtanulóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin. - Szeged : Grimm, 2007. - XI, 627 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-40-1 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2701724]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2008.
Németh Ervin
   English reader, tests 4 fun #1 : [humoros tesztek angol nyelvtanulóknak, vizsgára készülőknek alap- és középfokon] : teacher's edition / Németh Ervin. - Makó : AngolSuli, cop. 2007. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3391-8 fűzött : 1395,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - tanári segédkönyv
802.0(079.1)(072)
[AN 2703999]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2008.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions 1000 answers : angol társalgási gyakorlatok az "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2007]. - 253, [3] p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : angol társalgási gyakorlatok
ISBN 978-963-9092-94-5 fűzött : 1995,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2705979]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2008.
   Nyelvelmélet, nyelvhasználat / szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla. - Székesfehérvár : Kodolányi J. Főisk. ; Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 389 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 74.)
A 2006. október 30-31-én "Nyelvelmélet és nyelvhasználat" címmel Budapesten rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7094-83-5 fűzött : 2940,- Ft
ISBN 963-794-83-0 * (hibás ISBN 963-7094-83-5)
magyar nyelv - nyelvészet - konferenciakiadvány
809.451.1-316.4 *** 802/809-316.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2700985]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2008.
Pálfy Mihály
   Francia - magyar, magyar - francia kisszótár / [szerk. ... Pálfy Mihály]. - Szeged : Grimm, 2006. - IX, 483 p. ; 15 cm
ISBN 963-7460-25-X fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40 *** 801.323=40=945.11
[AN 2701715]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2008.
Pálfy Miklós (1942-)
   Francia - magyar, magyar - francia tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Pálfy Miklós ; [mtársak Pálfy Mihály, Vigh Szilvia, Vigh Zsuzsa] ; [ill. Tóth Péter]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : Grimm, 2007. - XXVIII, [2], 914 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-35-7 fűzött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2703894]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2008.
Pálfy Miklós (1942-)
   Francia - magyar szótár nyelvtanulóknak / Pálfy Miklós. - Szeged : Grimm, 2007. - XIV, 622 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-34-0 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2701723]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2008.
Pálfy Miklós (1942-)
   Magyar - francia szótár nyelvtanulóknak / Pálfy Miklós. - Szeged : Grimm, 2007. - XIII, 527 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-43-2 kötött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2701721]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2008.
Rizzuti, Nadia
Vorsicht Italienisch! (magyar)
   Vigyázz, olasz! : cenzúrázatlan kiadás: az olasz nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Nadia Rizzuti] ; [... ford. Iker Bertalan] ; [ill. Kyle Webster, Amy Zaleski]. - Szeged : Grimm, 2006. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7460-29-2 fűzött
olasz nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
805.0-086.2=945.11 *** 805.0-318=945.11
[AN 2701873]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2008.
Roustang-Roller, Eve-Alice
Vorsicht Französisch! (magyar)
   Vigyázz, francia! : cenzúrázatlan kiadás: a francia nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Eve-Alice Roustang-Roller, Marion Netzlaff] ; [... ford. Iker Bertalan, Pálfy Mihály] ; [ill. Kyle Webster]. - Szeged : Grimm, 2006. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7460-28-4 fűzött
francia nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
804.0-086.2=945.11 *** 804.0-318=945.11
[AN 2701843]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2008.
Scheibl György
   Német nyelvtan / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2007. - 215 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-23-3 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2706907]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2008.
Sövényházy Edit
   Német : kompakt útiszótár / Sövényházy Edit. - Szeged : Maxim, [2007]. - 264 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-9489-05-9 fűzött : 1280,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 2706909]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2008.
Széna Béla
   Magyar - mongol szavak tára és értelmezője / Széna Béla. - Bőv. kiad. - Pécs : Magánkiad., 2007. - 290, [2] p. ; 30 cm
ISBN 963-06-0479-5 kötött
magyar nyelv - mongol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=942
[AN 2705883]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2008.
   Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján : adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika bibliográfiájához. - Nyíregyháza : Móricz Zs. és Vár. Kvt., 2001-. - 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-7281-44-4
Udvari István (1950-2005)
ukrainisztika - szlavisztika - kárpátukránok - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
808.1:016 *** 008(=81):016 *** 012Udvari_I.
[AN 802527]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 2000-2006 / [összeáll. az előszót és az utószót írta Bajnok Lászlóné]. - 2006. - 83 p. - (Könyvtári füzetek, ISSN 1788-0254 ; 10.)
Fűzött (hibás ISBN 963-73364-4-3)
Magyarország - szlavisztika - ukrainisztika - kárpátukránok - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
808.1:016 *** 008(=81):016 *** 012Udvari_I.
[AN 2700692] MARC

ANSEL
UTF-82071 /2008.
Unger Tamás
   Német gyakorló nyelvtan kezdőknek = Übungsgrammatik / Unger Tamás. - Székesfehérvár : Lexika, [2007]-. - 20 cm
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2705968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2007]. - 255 p.
ISBN 978-963-9357-18-1 fűzött : 1110,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2705971] MARC

ANSEL
UTF-82072 /2008.
   Vigyázz, német! : cenzúrázatlan kiadás: a német nyelv, ahogyan azt valóban használják / [... szerk. Iker Bertalan] ; [ill. Kyle Webster, Tóth Péter]. - Szeged : Grimm, 2007. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7460-37-1 fűzött
német nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-086.2=945.11 *** 803.0-318=945.11
[AN 2701868]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2073 /2008.
   Dobryj velikanʹ : tanulmányok Hetesi István tiszteletére / [szerk. Jankovits László, Pap Balázs, V. Gilbert Edit] ; [kész. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi valamint Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén]. - Pécs : PTE BTK, 2007. - 196 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-194-6 * fűzött (hibás ISBN 78-963-642-194-6)
magyar irodalom története - orosz irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - műelemzés - emlékkönyv
882(091) *** 894.511(091) *** 82.091
[AN 2700943]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2008.
Horváth Géza (1956-)
   A tudat zsákutcája : tanulmányok az újabb kori német irodalomról / Horváth Géza. - Budapest : Gondolat, 2007. - 210 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-062-2 fűzött : 2480,- Ft
német irodalom története - 18. század - 19. század - 20. század
830(091)"17/19"
[AN 2699380]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2008.
   Kultúrák között / [az Interkulturális Hallgatói Öntevékeny Csoport és a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék kiadványa]. - Miskolc : Interkult. Hallgatói Öntevékeny Csop. : ME BTK Modern M. Irodtört. Tansz., 2004-. - 25 cm
Bibliogr.
irodalomtörténet - interkulturális kapcsolat
82(091) *** 316.77
[AN 2704871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A III., IV. és V. Interkulturális Diákkonferencia válogatott előadásai / [szerk. Mizser Attila, Nagy Csilla]. - 2007. - 105 p.
ISBN 978-963-661-789-9 fűzött
magyar irodalom története - irodalomtudomány - kommunikáció - interkulturális kapcsolat - egyetem - konferenciakiadvány
894.511(091) *** 82.01 *** 316.77 *** 378.184 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2700864] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2076 /2008.
   Alaine : írások Polcz Alaine-ról / [szerk. Baranyai László]. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-434-0 kötött : 1900,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511(092)Polcz_A.(0:82-94)
[AN 2700551]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2008.
Babus Antal (1960-)
   Árral szemben : tanulmányok, esszék, kritikák / Babus Antal. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2007. - 298 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 978-963-9530-60-7 * fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 978-963-530-60-7)
magyar irodalom története - orosz irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"19" *** 882(091)"18/19"
[AN 2700776]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2008.
Bálint Péter (1958-)
   Csillagfény és homály közt / Bálint Péter. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 284 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-63-8 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - képzőművészet - esszé
894.511(091)(0:82-4) *** 73/76(439)(092)
[AN 2700756]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2008.
   Csillag a máglyán : in memoriam Sütő András / [vál., szerk. és összeáll. Görömbei András]. - Budapest : Nap, cop. 2007. - [8] t., 397 p. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-9658-27-1 kötött : 2900,- Ft
Sütő András (1927-2006)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511(498)(092)Sütő_A.(0:82-94)
[AN 2699592]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2008.
   Dsida Jenő emlékkönyv / szerk. Pomogáts Béla. - Budapest : Lucidus, 2007. - 377 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-44-2 fűzött : 3800,- Ft
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század - műelemzés - válogatott művek
894.511(498)(092)Dsida_J. *** 894.511-821(498)
[AN 2699698]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2008.
Fekete Anna
   Fekete Anna és Fekete Katalin levelei / [... szerk.] Gáspár János ; [közread. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irodalmi Társ., 2007. - 241 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87377-1-7 fűzött
Fekete Anna
Fekete Katalin
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - levelezés
894.511(092)Fekete_I.(093) *** 929(439)(092)Fekete_K.(044) *** 929(439)(092)Fekete_A.(044)
[AN 2700709]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2008.
Fodor András (1929-1997)
   Fodor András és Takáts Gyula levelezése, 1948-1997 / [a jegyzeteket, a névmutatót kész. és a könyvet szerk. Pintér László] ; [előszó Tüskés Tibor]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 535 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-963-9498-90-7 kötött : 2500,- Ft
Fodor András (1929-1997)
Takáts Gyula (1911-)
Magyarország - író - levelezés - irodalmi élet - 20. század
894.511(092)Fodor_A.(044) *** 894.511(092)Takáts_Gy.(044)
[AN 2700688]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2008.
Gál Sándor (1937-)
   Tokaji aszú : emlékek és gondolatok a Tokaji Írótábor évtizedeiről / Gál Sándor ; [a fotók Sáray Ákos munkái]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-56-0 fűzött : 1200,- Ft
Tokaji Írótábor
Magyarország - egyesület - magyar irodalom története - konferenciakiadvány
894.511(091) *** 061.2(439)Tokaji_Írótábor *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 2700069]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2008.
Milánovics Danica (1954-)
   Faludy György utolsó éve : egy jó barát visszaemlékezései a nagy költő életének utolsó évére és halálára, személyes emlékek, feljegyzések, találkozások, fényképek és videófelvételek alapján / Milánovics Danica. - 2. átd. kiad. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2007. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3397-0 kötött : 1910,- Ft
Faludy György (1910-2006)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Faludy_Gy.
[AN 2703806]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2008.
Orosz László (1925-)
   Kérdőjelek : egy Katona-kutató töprengései / Orosz László. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 133, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-740-4 fűzött : 1600,- Ft
Katona József (1791-1830)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Katona_J.
[AN 2701553]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2008.
Pécsi Györgyi (1958-)
   Folytatódik : írások és olvasások / Pécsi Györgyi. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2007. - 267 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 978-963-9530-61-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 2700767]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2087 /2008.
Adler, Elizabeth
The house in Amalfi (magyar)
   Ház Amalfin / Elizabeth Adler ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-010-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2704364]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2008.
Anderson, Caroline
Assignment: Christmas (magyar)
   Nem csak álom / Caroline Anderson ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 336.)
ISBN 978-963-537-739-8 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2699484]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2008.
Attali, Jacques (1943-)
La confrérie des Éveillés (magyar)
   Megvilágosultak / Jacques Attali ; [ford. Belia Anna]. - Budapest : Európa, 2007. - 311 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8344-6 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2701065]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2008.
Austen, Jane (1775-1817)
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka / Jane Austen ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-027-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2704378]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2008.
Babelʹ, Isaak Èmmanuilovič (1894-1941)
   Odesszai történetek : elbeszélések / Iszaak Babel ; [ford. Elbert János, Gereben Ágnes, Wessely László]. - Budapest : Noran, 2007. - 156 p. ; 20 cm
A ford. az "Odesskie rasskazy" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9716-33-9 kötött : 2499,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2703938]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2008.
Barber, Noel (1909-1988)
A woman of Cairo (magyar)
   A kairói nő / Noël Barber ; [ford. Botos Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 873 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-032-0 fűzött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2700502]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2008.
Berry, Steve (1955-)
The templar legacy (magyar)
   A templomosok öröksége / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 646 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9651-67-8 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2699401]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2008.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Jane Eyre (magyar)
   Jane Eyre / Charlotte Brontë ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 564 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-024-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2706182]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2008.
Cary, Kate
Warriors (magyar)
   Harcosok törzse / Erin Hunter ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2007. - 3 db : ill. ; 19 cm
Az 1-2. kötetet Cary, Kate, a 3. kötetet Baldry, Cherith írta
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2700233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tűz és jég. - 340 p.
ISBN 978-963-628-695-8 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2700237] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hív a vadon. - 312 p.
ISBN 978-963-628-693-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2700287] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Titkok erdeje. - 333 p.
ISBN 978-963-628-694-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2700302] MARC

ANSEL
UTF-82096 /2008.
Les contes les plus célèbres (magyar)
   A legszebb meséim kincsestára / [... ford. és átd. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 336 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-367-426-0 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2705872]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2008.
Cooper, Susan
The dark is rising (magyar)
   Ébredő sötétség / Susan Cooper ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2007. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-628-712-2 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2700228]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Eine fromme Lüge (magyar)
   Kegyes hazugság / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 155 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 45.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-7042-82-2 fűzött : 820,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2701184]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2008.
Cowell, Cressida
How to be a pirate (magyar)
   Így lehetsz kalóz / írta III. Harákoló Harald ; óvikingről ford. Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-628-717-7 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700342]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2008.
Cowell, Cressida
How to train your dragon (magyar)
   Így neveld a sárkányodat / írta III. Harákoló Harald ; óvikingről ford. Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-628-716-0 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700271]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2008.
DeMille, Nelson (1943-)
The general's daughter (magyar)
   A tábornok lánya / Nelson DeMille ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, 2007, cop. 1995. - 471 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-517-9 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2703835]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2008.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Sir Arthur Conan Doyle összes Sherlock Holmes története / [utószó Juhász Viktor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 2 db ; 25 cm
Kész. a "The Penguin complete Sherlock Holmes" c. kiad. alapján
ISBN 963-9278-00-9 kötött
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 2704117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 690, [4] p. : ill.
ISBN 963-9278-01-7
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 2704130] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 535, [3] p.
ISBN 963-9278-02-5
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 2704136] MARC

ANSEL
UTF-82103 /2008.
Doyle, Roddy
Rovers saves Christmas (magyar)
   Rover megmenti a karácsonyt / írta Roddy Doyle ; ill. Brian Ajhar ; [... Bosnyák Viktória ford. ...]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 160 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-245-016-2 kötött : 2299,- Ft
írországi angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2700562]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2008.
Dr. Frank und die kleine Glücksfee (magyar)
   Akarsz engem? : Amelie, a szerencsegyerek / [ford. Mező Hermina]. - [Budapest] : EX-BB, [2006]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 192.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 963-9681-25-3 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2701210]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2008.
Dr. Frank und ein Star in Not (magyar)
   Pácban a szupersztár, avagy Segítsen, Frank doktor! / [ford. Maros Magdolna]. - [Budapest] : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 197.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-51-4 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2701228]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2008.
Duey, Kathleen
Hoofbeats (magyar)
   Lódobogás / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Lara és a szürke kanca. - 2007. - 114 p.
ISBN 978-963-9708-93-8 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700512] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Lara és az ezüst kancacsikó. - 2007. - 95 p.
ISBN 978-963-245-027-8 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2701916] MARC

ANSEL
UTF-82107 /2008.
Egan, Kate
Path of revenge (magyar)
   A bosszú ösvénye / Kate Egan adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 140 p., [14] t. : ill., főként színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. A tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 16.)
ISBN 978-963-628-738-2 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700265]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2008.
Einst war sie seine Jugendliebe (magyar)
   Szerencsés találkozás : a múltat nem lehet kitörölni / [ford. Mező Hermina]. - [Budapest] : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 198.)
ISBN 978-963-9681-57-6 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2701242]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2008.
   A fagyöngyös gyilkosság : karácsonyi bűnügyi elbeszélések / [vál. és szerk. Gimes Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-24-5 kötött : 2490,- Ft
világirodalom - karácsony - bűnügyi elbeszélés
82-322.4=945.11 *** 398.332.416
[AN 2700076]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2008.
Ferrigno, Robert (1947-)
Prayers for the assassin (magyar)
   Ima egy bérgyilkosért / Robert Ferrigno ; [ford. Kálló András]. - Budapest : Metropolis Media, 2007. - 426, [3] p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-87730-3-6 kötött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2701606]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2008.
Feuchtwanger, Lion (1884-1958)
Jud Süss (magyar)
   Jud Süss / Lion Feuchtwanger ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 590 p. ; 20 cm
Megjelent "A herceg és zsidaja" címmel is
ISBN 978-963-254-080-1 fűzött : 3999,- Ft
Süss-Oppenheimer, Joseph (1698-1738)
német irodalom - életrajzi regény
830-312.6=945.11
[AN 2704371]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2008.
Flagg, Fannie (1944-)
Fried green tomatoes at the Whistle Stop Cafe (magyar)
   Sült zöld paradicsom / Fannie Flagg ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-041-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2705136]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2008.
Goscinny, René (1926-1977)
Histoires inédites du petit Nicolas (magyar)
   A kis Nicolas kiadatlan kalandjai / René Goscinny és Jean-Jacques Sempé ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Sík K., 2005-. - ill. ; 21 cm
francia irodalom - gyermekirodalom
840-93=945.11
[AN 2699940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 364, [12] p.
ISBN 978-963-9270-25-1 kötött : 2900,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom
840-93=945.11
[AN 2699943] MARC

ANSEL
UTF-82114 /2008.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., [2007]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654607]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Véres csontok / [ford. Jellinek Gyöngyvér]. - [2007], cop. 2004. - 397 p.
ISBN 978-963-7118-91-3 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2703941] MARC

ANSEL
UTF-82115 /2008.
Hardy, Thomas (1840-1928)
Tess of the d'Urbervilles (magyar)
   Egy tiszta nő / Thomas Hardy ; [ford. Szabó Lőrinc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-021-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2705133]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2008.
Harris, Joanne (1964-)
The lollipop shoes (magyar)
   Csokoládécipő / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin ..., Térfy Anna ...]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 546 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-002-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2700513]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2008.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   A Kilimandzsáró hava : válogatott elbeszélések / Ernest Hemingway ; [vál. Szász Imre]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-81-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2706694]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2008.
Hobb, Robin
The assassin's apprentice (magyar)
   Az orgyilkos tanítványa : [a Látnok-ciklus első kötete] / Robin Hobb ; [ford. Horváth Norbert]. - 2. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 302, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9679-65-8 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2704270]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2008.
Hoffman, Alice (1952-)
Here on Earth (magyar)
   Itt a Földön / Alice Hoffman ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-82-1 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2699384]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2008.
Hohlbein, Wolfgang (1953-)
Genesis (magyar)
   Genezis / Wolfgang és Heike Hohlbein ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2007-. - 3 db ; 23 cm
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2700324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jég. - 2007. - 333 p.
ISBN 978-963-628-698-9 kötött : 2799,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2700326] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kő. - 2007. - 400 p.
ISBN 978-963-628-699-6 kötött : 2799,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2700333] MARC

ANSEL
UTF-82121 /2008.
Imamović, Jasmin (1957-)
Obožavatelj trena (magyar)
   Pillanatimádó : regény / Jasmin Imamović ; [ford. Gátai Zoltán] ; [közread. a] Jelenkor Alapítvány. - Pécs : Jelenkor Alapítvány, 2007. - 129, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3284-3 fűzött
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2700613]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2008.
Irving, John
The fourth hand (magyar)
   A negyedik kéz / John Irving ; [ford. Révbíró Tamás]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-33-3 fűzött : 3100,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2699396]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2008.
James, Erica (1960-)
Gardens of delight (magyar)
   Bella Italia : a gyönyörök kertje / Erica James ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 587 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-042-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2701592]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2008.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 26. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8402-0 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2706524]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2008.
Kelly, Cathy
Always and forever (magyar)
   Mindig és örökké / Cathy Kelly ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 548 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-068-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2701066]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2008.
Kemelman, Harry (1908-1996)
Friday the rabbi slept late (magyar)
   A rabbi pénteken sokáig aludt / Harry Kemelman ; [ford. Neumann Anna]. - Budapest : Konkrét Kv., 2007. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-31-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2705151]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2008.
Kidd, Sue Monk
The mermaid chair (magyar)
   A sellő legendája / Sue Monk Kidd ; [ford. Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2007. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9633-31-5 kötött : 3170,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2700967]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2008.
   Küszöbön aludni : a fiatal szlovén költészet antológiája / Lukács Zsolt fordításai. - Budapest : Tipp Cult, 2007. - 178 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Átjáró, ISSN 1589-9276 ; 3.)
ISBN 978-963-87131-9-3 fűzött : 980,- Ft
szlovén irodalom - antológia - vers
886.3-14(082)=945.11
[AN 2700931]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2008.
Larsen, Viola
Jenny sucht sich einen Millionär (magyar)
   Szerelmi kalauz / Viola Larsen ; [ford. Szájer Zoltán]. - [Budapest] : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 196.)
ISBN 978-963-9681-56-9 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2701273]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2008.
Lessing, Doris May (1919-)
The grass is singing (magyar)
   A fű dalol / Doris Lessing ; [ford. Bartos Tibor ... és Borbás Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-033-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2700417]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2008.
Lőkös István (1933-)
   Horvát-magyar és szerb-magyar irodalmi interferenciák / Lőkös István. - Budapest : Lucidus, 2007. - 191 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-45-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom története - horvát irodalom története - szerb irodalom története - irodalmi hatás
886.2.091 *** 886.1.091 *** 894.511.091
[AN 2701621]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2008.
Luk'ânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Dnevnoj dozor (magyar)
   Nappali őrség / Szergej Lukjanyenko, Vlagyimir Vasziljev ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2007. - 410 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
Az Őrség-tetralógia második kötete
ISBN 978-963-87730-2-9 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 2700969]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2008.
Maalouf, Amin (1949-)
Léon l'Africain (magyar)
   A pápa rabszolgája, Leo Africanus / Amin Maalouf ; [ford. Szathmári Éva]. - Budapest : Európa, 2007. - 380 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8293-7 kötött : 2700,- Ft
Leo Africanus (1490-1550)
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2701269]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2008.
Macomber, Debbie
There's something about Christmas (magyar)
   Karácsonyi sütemény / Debbie Macomber ; [... ford. Kalász Márton]. A pótapa / Rebecca Winters ; [... ford. Szalay Eszter]. Együtt - mindörökre / Natasha Oakley ; [... ford. Szalay Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 303 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 12.)
Egys. cím: There's something about Christmas. Father by choice. Adopted: one baby
Fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON (hibás ISBN 978-963-537-748-0)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2699578]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2008.
Mahmoody, Betty
Not without my daughter (magyar)
   Lányom nélkül soha / Betty Mahmudi, William Hoffer ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 574 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-036-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2704365]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2008.
Marsh, Nicola
The wedding contract (magyar)
   Birtok-viszony / Nicola Marsh ; [... ford. Horváth Sára]. Kristálykastély / Crystal Green ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Óhajok hídja / Lucy Gordon ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 24.)
Egys. cím: The wedding contract. The black sheep heir. A family for keeps
ISBN 978-963-537-735-0 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2699570]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2008.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Bel-Ami (magyar)
   Szépfiú / Guy de Maupassant ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-023-8 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2705127]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2008.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Bel-Ami (magyar)
   A Szépfiú / Guy de Maupassant ; ford. Benedek Marcell. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-80-8 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2706520]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2008.
Maxwell, Robin
To the tower born (magyar)
   Az elveszett hercegek / Robin Maxwell ; [ford. Gátos Bálint, Ruthner Gábor, Barta Judit]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2007. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-35-3 kötött : 2970,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2700970]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2008.
Mayes, Frances
Bringing Tuscany to home (magyar)
   Vigyük haza Toszkánát : pazar stílus Olaszország szívéből / Frances Mayes ; társszerző Edward Mayes ; fotó Steven Rothfeld ; ételstylist David Shalleck ; [ford. Stefanovits Péter]. - Budapest : Tericum, cop. 2007. - 238 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9633-34-6 kötött : 5970,- Ft
Toszkána - amerikai angol irodalom - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv
820-94(73)=945.11 *** 908.45(0:82-94) *** 641.568(45)(083.12)
[AN 2700903]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2008.
McDonald, Megan
Judy Moody - around the world in 8 1/2 days (magyar)
   Durrbele Dorka 8 és fél nap alatt a világ körül / Megan McDonald ; ill. Peter Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007. - 166 p. : ill. ; 19 cm. - (Nagybetűs kiskönyvtáram ; 7.)
ISBN 978-963-628-732-0 kötött : 1599,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700308]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2008.
Meade, Glenn (1957-)
The devil's disciple (magyar)
   Az ördög tanítványa / Glenn Meade. - Pécs : Alexandra, 2007. - 533 p. ; 22 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-499-8 kötött
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 2700554]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2008.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci : történelmi regény / Dmitrij Merezskovszkij ; [ford. Trócsányi Zoltán]. - Budapest : K.u.K. K., [2007]. - 2 db ; 22 cm
ISBN 978-963-7437-81-6 kötött : 5900,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
orosz irodalom - életrajzi regény
882-312.6=945.11
[AN 2701812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 366 p.
orosz irodalom - életrajzi regény
882-312.6=945.11
[AN 2701823] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 387, [2] p.
orosz irodalom - életrajzi regény
882-312.6=945.11
[AN 2701831] MARC

ANSEL
UTF-82144 /2008.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne karácsonya : válogatott novellák / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 148, [3] p. ; 21 cm
A ford. a "Christmas with Anne and other holiday stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9492-68-4 kötött : 2290,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 2706187]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2008.
Nordqvist, Sven
När Findus var liten och försvann (magyar)
   Amikor Findusz kicsi volt és eltűnt / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2007]. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9459-84-7 kötött : 2000,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2705204]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2008.
Nordqvist, Sven
Pannkakstårtan (magyar)
   A kandúr szülinapi tortája / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2007]. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9282-30-8 kötött : 2000,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2705209]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2008.
Nordqvist, Sven
Rävjakten (magyar)
   Tűzijáték a rókának / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, [2007]. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9282-95-7 kötött : 2000,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2705210]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2008.
Nordqvist, Sven
Tuppens minut (magyar)
   Ki az úr a háznál? / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, 2006. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9282-31-6 kötött : 1800,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2705208]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2008.
Palmer, Diana
Carrera's bride (magyar)
   Hiányzó kockák / Diana Palmer ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 203.)
ISBN 978-963-537-738-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2699542]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2008.
Pamuk, Orhan (1952-)
İstanbul (magyar)
   Isztambul : a város és az emlékek / Orhan Pamuk ; [ford. Nemes Krisztián]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 471 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-044-3 fűzött : 3999,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2700432]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2008.
Papademetriou, Lisa
A very Lizzie summer (magyar)
   Lizzie és a siker / Terri Minsky ... tévésorozata alapján írta Lisa Papademetriou ; [ford. Bottka Sándor]. - Budapest : Egmont, 2007. - 272 p. : ill. ; 20 cm. - (Lizzie McGuire)
ISBN 978-963-628-742-9 fűzött : 1199,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - televíziós műsorszám
820-31(73)(02.053.2)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 2700337]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2008.
Peinkofer, Michael (1969-)
Der Schatten von Toth (magyar)
   Thot árnyékának nyomában : az istenek kísértése : történemi thriller / Michael Peinkofer ; [ford. Kóbor Márta és Csokonai Attila]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-26-6 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2701063]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2008.
Pilcher, Robin
Starting over (magyar)
   Újrakezdés / Robin Pilcher ; [ford. Gárdos Bálint]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 482 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-79-1 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2699377]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2008.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
September (magyar)
   Szeptember / Rosamunde Pilcher ; [ford. Zentai Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 739 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-97-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2705140]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2008.
Pullman, Philip (1946-)
The amber spyglass (magyar)
   A borostyán látcső / Philip Pullman. - Pécs : Alexandra, 2007. - 518 p. ; 20 cm
Ford. Kiss Zsuzsa. - "Az Úr sötét anyagai" c. trilógia 3. kötete
ISBN 978-963-370-296-3 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2703829]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2008.
Pullman, Philip (1946-)
Northern lights (magyar)
   Északi fény : [a film címe Az arany iránytű] / Philip Pullman. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 405, [3] p. ; 20 cm
Ford. Borbás Mária. - "Az Úr sötét anyagai" c. trilógia 1. kötete
ISBN 978-963-370-234-5 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2703813]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2008.
Pullman, Philip (1946-)
The subtle knife (magyar)
   A titokzatos kés / Philip Pullman. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 334, [2] p. ; 20 cm
Ford. Borbás Mária. - "Az Úr sötét anyagai" c. trilógia 2. kötete
ISBN 978-963-370-233-8 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2703822]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2008.
Rauenstein, Regina
Es lohnt sich nicht, um mich zu weinen (magyar)
   Senki nem állhat közénk! / Regina Rauenstein ; [ford. Szalay Judit]. - [Budapest] : EX-BB, [2007]. - 70 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 195.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-50-7 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2701259]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2008.
Richards, Kitty
SpongeBob Airpants (magyar)
   SpongyaBob Légnadrág: az elveszett epizód / írta Kitty Richards ; ill. Heather Martinez ; Merriweather Williams eredeti tévéepizódja alapján ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2007. - 60 p. : ill. ; 20 cm. - (Tengeri sztori ; 1.)
Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág (keretcím)
ISBN 978-963-628-631-6 fűzött : 699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700291]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Inner harbor (magyar)
   Csendes öböl / Nora Roberts ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2007], cop. 2001. - 367 p. ; 20 cm
A regényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-689-127-5 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2706136]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Rising tides (magyar)
   Háborgó tenger / Nora Roberts ; [ford. Eőry Laura]. - [Budapest] : Gabo, [2007], cop. 2001. - 359 p. ; 20 cm
A regényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-689-126-8 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2706133]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Sea swept (magyar)
   Hazai vizeken / Nora Roberts ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2007], cop. 2001. - 379 p. ; 20 cm
A regényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-689-125-1 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2706126]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2008.
Rushdie, Salman (1947-)
Haroun and the sea of stories (magyar)
   Hárún és a mesék tengere / Salman Rushdie ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-048-1 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2705120]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2008.
Rushdie, Salman (1947-)
Midnight's children (magyar)
   Az éjfél gyermekei / Salman Rushdie ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 749 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-050-4 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2704264]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2008.
Rushdie, Salman (1947-)
The moor's last sigh (magyar)
   A mór utolsó sóhaja / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007, cop. 1997. - 571 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-047-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2704268]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2008.
Rushdie, Salman (1947-)
Shame (magyar)
   Szégyen / Salman Rushdie ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-049-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2704247]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2008.
Scott, Michael (1959-)
The alchemyst (magyar)
   Az alkímista / Michael Scott. - Budapest : Egmont, 2007-. - 21 cm
írországi angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11
[AN 2700408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A halhatatlan Nicholas Flamel titkai / [ford. Acsai Roland]. - 2007. - 316 p.
ISBN 978-963-628-692-7 kötött : 2499,- Ft
írországi angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(417)=945.11
[AN 2700428] MARC

ANSEL
UTF-82168 /2008.
Shaw, Irwin (1913-1984)
Nightwork (magyar)
   Pénz, szerelem, szépasszonyok / Irwin Shaw ; [ford. Szántó Péter]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-461-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2700587]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2008.
Smith, Roland (1951-)
Cryptid hunters (magyar)
   Őslényvadászok / Roland Smith ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Egmont, 2007. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-628-624-8 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700234]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2008.
Snicket, Lemony
Series of unfortunate events (magyar)
   A balszerencse áradása / írta Lemony Snicket ; ill. Brett Helquist. - Budapest : Egmont Hungary, 2001-. - 19 cm
2006-tól kiad. az Alexandra Kiadó
ISBN 963-627-696-X *
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 906645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., A halálos műtét / [ford. Fedina Lídia]. - 2007. - 264, [3] p. : ill.
ISBN 978-963-370-504-9 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700515] MARC

ANSEL
UTF-82171 /2008.
Steer, Dugald A.
The dragonology chronicles (magyar)
   Sárkánytan krónikák / írta Dugald A. Steer ; ill. Douglas Carrel ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill. ; 20 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A sárkányszem. - 2007. - 280 p.
ISBN 978-963-628-649-1 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700319] MARC

ANSEL
UTF-82172 /2008.
Steklač, Vojtěch
Boříkovy lapálie (magyar)
   A négy rosszcsont / Vojtěch Steklač ; Elek Lívia ill. ; [ford. Öveges Andrea]. - Budapest : Animus, 2007. - 237, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-42-4 kötött : 2690,- Ft
cseh irodalom - ifjúsági regény
885.0-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700497]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2008.
Stewart, Chris
Driving over lemons (magyar)
   Egy optimista Andalúziában / Chris Stewart ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 316 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-019-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2704255]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2008.
Stewart, Paul (1955-)
The Edge chronicles (magyar)
   A Szirt krónikái / Paul Stewart & Chris Riddell ; [ford. Katona Ildikó]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007-. - ill. ; 21 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700977]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Erdőmélye. - 2007. - 268, [2] p.
ISBN 978-963-9492-85-1 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700987] MARC

ANSEL
UTF-82175 /2008.
Stewart, Paul (1955-)
Muddle earth (magyar)
   Dinkafölde / Paul Stewart & Chris Riddell ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - [Szeged] : Könyvmolyképző K., 2007-. - ill. ; 21 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Engelbert, a rettentő. - 2007. - 168 p.
ISBN 978-963-245-008-7 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700412] MARC

ANSEL
UTF-82176 /2008.
Štiks, Igor (1977-)
Elijahova stolica (magyar)
   Illés próféta széke / Igor Štiks ; [ford. Orcsik Roland]. - Budapest : Magvető, 2007. - 328 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2594-9 kötött : 2690,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2699917]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2008.
Stone, Jeff
The five ancestors (magyar)
   Az öt harcos / Jeff Stone ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2007-. - 22 cm
Csak magyar nyelven
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2654409]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Daru = Hok. - 2007. - 216 p.
ISBN 978-963-628-697-2 kötött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700261] MARC

ANSEL
UTF-82178 /2008.
Taylor, Jennifer
Home by Christmas (magyar)
   Ne félj az igazságtól! / Jennifer Taylor ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 337.)
ISBN 978-963-537-740-4 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2699477]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2008.
Turnbull, Sarah
Almost French (magyar)
   Kezdjük újra Párizsban! / Sarah Turnbull ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-013-9 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2705144]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2008.
Tyler, Anne (1941-)
Dinner at the Homesick Restaurant (magyar)
   Vacsora a Honvágy étteremben / Anne Tyler ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 369, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9651-81-4 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2699390]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2008.
Utvik, Magnus (1964-)
Anna, min älskade (magyar)
   Egy nő igaz története / Magnus Utvik ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Sanoma, cop. 2007. - 223 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9710-21-4 fűzött : 2290,- Ft
svéd irodalom - rákbetegség - nő - naplóregény
839.7-31=945.11 *** 616-006(0:82-31)
[AN 2700958]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2008.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Mosolygó történelem / Tatiosz. - [Szada] : Kassák, [2007]. - 110 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 9.)
Kötött (hibás ISBN 978-963-9100-75-6)
világirodalom - anekdota
82-36=945.11
[AN 2706858]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2008.
Winegardner, Mark
The godfather's revenge (magyar)
   A keresztapa bosszúja : Mario Puzo regényhőseinek újabb története / Mark Winegardner ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 539 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9765-08-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2700505]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2008.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - Budapest : Ulpius-ház, 2006-. - 20 cm
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2638766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A busidó-kód / [... ford. Tótisz András]. - 2007, cop. 1993. - 376, [4] p. : ill., térk.
A ford. a "The bushido code" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-254-059-7 fűzött : 3999,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2704259] MARC

ANSEL
UTF-82185 /2008.
Zola, Émile (1840-1902)
Germinal (magyar)
   Germinal / Émile Zola ; [ford. Bartócz Ilona]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 459, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-39-6 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2706277]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2186 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Válogatott versek / Arany János ; [vál. és a jegyzeteket kész. Várady Szabolcs] ; [az életrajzi jegyzetet írta Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2007. - 366 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-938-0 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2701579]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2008.
   Arcok és énekek : verses antológia / [szerk. Madár János, Hanácsek Erzsébet]. - Budapest : Rím, 2007. - 368 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-71-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2701282]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2008.
Bárdos László (1955-)
   A készlet : versek / Bárdos László. - Budapest : Tipp Cult, 2007. - 61, [2] p. ; 21 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
Fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-86735-9-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2701254]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2008.
Békés Pál (1956-)
   Semmi baj : régi és újabb novellák és bélyegek / Békés Pál. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 315 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9651-62-3 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2699360]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2008.
Bella István (1940-2006)
   Mintha tükrök között beszélnék : [hátrahagyott versek] / Bella István ; [szerk. Hegedős Mária]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 113 p. ; 20 cm
Műfordítással Ajgi, Gennadij Nikolaevič verseiből
ISBN 978-963-9530-59-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2700679]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2008.
Bodnár István (1943-)
   Mécsvirágok : Bodnár István versei és H. Németh Katalin rajzai. - [Nyíregyháza] : Kaleidoszkóp, cop. 2006. - 59 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-86553-3-X fűzött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - ezredforduló - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Németh_K._H.
[AN 2699611]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2008.
Büki Attila (1948-)
   3 mese / Büki Attila ; Kovács Johanna rajz. - Mikebuda : Gyöngyharmat K., [2007]. - 22 p. : ill., színes ; 29 cm
Tart.: Hany Istók ; Móric mesél ; Levél a Mikulásnak
ISBN 978-963-06-2764-1 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2699500]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2008.
Bukovinszky Julianna (1944-)
   Mackó mappa : családi fényképalbum / írta, rajz. és fényképezte Bukovinszky Julianna. - [Budapest] : Szerző, cop. 2007. - 32 p. : ill., színes ; 22x29 cm
ISBN 978-963-06-3251-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2701027]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2008.
   A csősztorony fényében : a Kőbányai Írók, Költők Asztaltársaságának antológiája / [szerk. Bihari József, Kanizsa József] ; [kiad. Budapest Kőbánya Önkormányzat]. - Budapest-Kőbánya : Önkormányzat, 2006. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1431-3 fűzött
ISBN 963-06-1431-6
Budapest. 10. kerület - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Bp.X)
[AN 2699759]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2008.
Csukás István (1936-)
   Vakáció a halott utcában : regény / Csukás István ; [ill. Miklósovits László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
A címoldalon a megjelenés éve: 2005
ISBN 978-963-9492-53-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2706267]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2008.
Czilczer Olga (1940-)
   Világjáró : versek Bobó könyvéből / Czilczer Olga. - [S.l.] : [Czilczer O.], [2007]. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2699351]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2008.
Dedik János (1935-)
   Novellák csokorban : ráértem, megírtam, olvassátok, szórakozzatok! / Dedik János ; [... ill. Simon M. Veronika] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, [2007]. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-63-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2699647]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2008.
Downy, Georgie
   A szerelem útvesztői / Georgie Downy. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-037-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2703923]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2008.
Égerházy László
   Méhhalálkönyv : versek / Égerházy László ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2007. - 256 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87221-2-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2701069]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2008.
   Egy élet a kezedben.. : tanítómnak, tanáromnak szeretettel / [összeáll. Kecze István, Libor Kriszta, Madarász Gyöngyvér]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra ; Debrecen : Tóth Kvk., 2007. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 978-963-9555-51-8 * kötött (hibás ISBN 978-963-9555-50-9)
világirodalom - magyar irodalom - aforizma - antológia
894.511-84(082) *** 82-84=945.11
[AN 2705393]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2008.
   Ezüstfenyő : [a karácsony könyve] / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9690-62-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 2701796]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2008.
Fable, Vavyan
   A Hold forró jegén / Vavyan Fable. - 2. kiad. - Budapest : Fabyen, 2007, cop. 1997. - 554 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-23-1 fűzött : 1895,- Ft
ISBN 963-9300-23-3 * (hibás ISBN 963-9300-23-1)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2705195]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2008.
Feinek György (1939-)
   Ezüstlakodalom : novellák, hangjátékok, 1999-2006 / Feinek György ; [... ill. Barna András] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2007. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-64-0 fűzött
magyar irodalom - rádiójáték - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-23
[AN 2699644]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2008.
Féja Géza (1900-1978)
   Szülőföldem, Felvidék / Féja Géza. - Szolnok : Szépírás K. ; Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87291-2-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2700948]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2008.
Feketéné Kun Ildikó
   Rohanó lelkem virágai / Feketéné Kun Ildikó ; [ill. Berényiné Kátai Ildikó]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2007. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-02-6 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2699416]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2008.
Fonyódi Tibor (1965-)
   Katedrális / Fonyódi Tibor Harrison Fawcett. - 2. jav. kiad. - Budapest : Cherubion, 2007. - 996 p. ; 25 cm
Az "A Katedrális harcosai" és "A Katedrális legendája" c. regényciklusok egy kötetben
ISBN 978-963-9566-65-1 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2700559]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2008.
   Fordulópont : [Lírikusok Irodalmi Műhely antológiája 2007] / szerk. Putnoki A. Dávid. - Jubileumi kiad. - Budapest : LIM, 2007. - 333 p. : ill. ; 21 cm
A borítón számozási adatként: 5.
Fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2699738]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2008.
Frittmann Lászlóné
   Édenkerti mesék : időutazások a Bibliában / Frittmann Lászlóné. - [Gödöllő] : Mészáros P., cop. 2007. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3508-0 fűzött : 750,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - bibliai történet
894.511-34(02.053.2) *** 22.046(02.053.2)
[AN 2700484]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A láthatatlan ember / Gárdonyi Géza ; [ill. Almási Zétény]. - Budapest : Allprint, cop. 2007. - 379 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-9575-15-1 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 978-963-9575-15-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2703884]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2008.
Gáspár János (1932-)
   Forgá(c)sok avagy Visszatekintés a múlt némely aktualitására / Gáspár János. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 191 p. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - művelődésügy - népművelés - 20. század - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 374.07(439)
[AN 2701847]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2008.
Goodman, Peet
   Arcok a sötétből / Peet Goodman. - [Budapest] : Mima Music, cop. 2007. - 250 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87219-3-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2701168]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2008.
Hanácsek Erzsébet (1948-)
   Békák szemén innen, virágokon túl : mesék és gyermekversek / Hanácsek Erzsébet ; [ill. Galántai Fekete Teréz]. - Budapest : Rím Kvk., 2008. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7868-70-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2700478]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2008.
Hollósvölgyi Iván (1969-)
   Gyarmati típusú találkozások / Hollósvölgyi Iván. - Budapest : Tipp Cult, 2007. - 68, [3] p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 29.)
ISBN 978-963-9781-00-9 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2700921]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2008.
Horváth Lajos
   Hármasoltár : monodrámák Kubik Anna hangjára / Horváth Lajos. - Szolnok : Szépírás K. ; Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 71 p. ; 20 cm
Tart.: Anna-Júlia ; Ilona ; Blanka ; Klopédia
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-87291-1-8)
magyar irodalom - monodráma
894.511-2
[AN 2700981]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2008.
Horváth László, P. (1930-)
   Fogadások / P. Horváth László. - Budapest : Biró, 2007. - 141 p. ; 21 cm
Tart.: Hecc ; Paragrafusok ; Fiú ; Fogadások
ISBN 978-963-7356-35-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - dráma
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 2699727]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2008.
Horváth László, P. (1930-)
   Jogosultak : dráma / P. Horváth László. - Budapest : Biró, 2007. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-38-6 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 2699417]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2008.
Horváth László, P. (1930-)
   Kakasdomb / P. Horváth László. - Budapest : Biró, 2007. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-34-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 323(439)"195/200"(0:82-94)
[AN 2699732]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2008.
Illyés Terézia (1938-)
   Mese, mese, meskete : gyerekversek / Illyés Terézia. - Gyula ; Budapest : Biró, 2006. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-7365-31-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - verses mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 2699778]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2008.
Jókai Anna (1932-)
   Elbeszéltem : összegyűjtött novellák és kisregények / Jókai Anna. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2007. - 2 db : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7486-80-7 kötött : 9300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2699567]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 607 p.
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2699575] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 479 p.
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2699581] MARC

ANSEL
UTF-82220 /2008.
József Attila (1905-1937)
   József Attila összes versei. - [Budapest] : Anno, [2007]. - 635 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9199-47-7 kötött
ISBN 963-9199-47-8
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2703901]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2008.
Kanizsa József (1942-)
   Fény-glóriában / Kanizsa József ; [graf. ... Bartos Ildikó et al.] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2007. - 112 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-8082-62-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2699439]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2008.
Kanizsa József (1942-)
   Karácsonyi csönd : verses kifestő minden korosztály számára / Kanizsa József verseivel ; Simon M. Veronika rajz. ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - [Budapest] : Krúdy Irod. Kör, 2007. - 23 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-8082-65-7 fűzött
magyar irodalom - karácsony - vers - kifestőkönyv
894.511-14 *** 398.332.414 *** 087.5
[AN 2699623]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2008.
Kányádi Sándor (1929-)
   Tűnődés csillagok alatt : egyberostált versek és műfordítások / Kányádi Sándor ; [egyberostálta, szerk. Tarján Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2007-. - 21 cm
határon túli magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14(498) *** 82-14=945.11
[AN 2700999]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 356, [17] p.
ISBN 978-963-227-107-1 kötött : 3490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - népköltészet - erdélyi szászok - jiddis irodalom - vers
894.511-14(498) *** 398.8(=30-088)(498.4) *** 398.8(=30)(498.4)
[AN 2701000] MARC

ANSEL
UTF-82224 /2008.
   Karácsonyi fények : felvidéki írók karácsonyi novellái, versei / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-70-7 kötött : 2200,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(437.6)(082) *** 894.511-14(437.6)(082) *** 398.332.416(0:82-32) *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 2701803]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2008.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Regények / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, [2000]-. - 21 cm
ISBN 963-7803-95-5 *
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 806118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Utazás a koponyám körül. - cop. 2007. - 219 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 29.)
ISBN 978-963-252-003-2 kötött : 2190,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2705983] MARC

ANSEL
UTF-82226 /2008.
Kende Sándor (1918-1992)
   Szólni még egyszer / Kende Sándor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-85-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2700751]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2008.
   Kerekerdő meséi : tanulságos állatmesék / [rajz. Kanzel Mihály]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9677-09-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2705237]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2008.
Kertész Imre (1929-)
   Világpolgár és zarándok : Káin és Ábel / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2007. - 14 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-14-2586-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - bibliai történet
894.511-32 *** 22.046
[AN 2699923]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2008.
Kocsis István (1940-)
   Fényhíd : Széchenyi István : monodráma három estére, három színésszel Széchenyi István életéről / Kocsis István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-57-7 fűzött : 2300,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
magyar irodalom - monodráma
894.511-27
[AN 2700651]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2008.
Kós Károly (1883-1977)
   Az országépítő : történeti regény / Kós Károly. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 310, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-61-5 kötött : 2600,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(498)
[AN 2705226]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2008.
Kristó Nagy István (1921-)
   "Itt élned, halnod kell" : magyarság - nemzettudat : aforizmák, idézetek, szállóigék / vál. és szerk. Kristó Nagy István. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 963-9555-54-1 kötött
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2705367]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2008.
Kulcsár Attila (1942-)
   Lírai házaló : versek és építészeti grafikák / Kulcsár Attila. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, cop. 2006. - 138 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9694-00-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - építész - vers
894.511-14 *** 72(439)(092)Kulcsár_A.
[AN 2699835]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2008.
Lackfi János (1971-)
   Lovasi András - Lackfi János : [Heidl György dalai] / [ill. Losonczy István]. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 40 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-227-130-9 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - könnyűzene - vers - auditív dokumentum
894.511-14 *** 78.067.26.036.7(439)Lovasi_A.
[AN 2700462]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2008.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Napló / Lázár Ervin ; [szerk. és a jegyzeteket kész. Ács Margit]. - Budapest : Osiris, 2007. - 369 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-389-924-3 kötött : 2980,- Ft
Lázár Ervin (1936-2006)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2700865]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2008.
   Magita legendája ; A baski veszedelem / [írta és összeáll. Fehér József]. - Erdőbénye : Erdőbényéért Közalapítvány ; Nyíregyháza : Örökségünk K., 2006. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (Erdőbényei füzetek, ISSN 1789-5197 ; 2.)
ISBN 978-963-87384-0-0 fűzött
ISBN 963-87384-0-5
Erdőbénye - magyar irodalom - magyar néprajz - folklór - legenda
894.511-343 *** 398.2(=945.11)(439-2Erdőbénye)
[AN 2701844]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2008.
   A magyar esszé antológiája / vál., és szerk. Domokos Mátyás. - Budapest : Osiris, 2006-2007. - 4 db ; 25 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
A 3. köt. társszerkesztője Lakatos András. - A 4. kötetet vál. és szerk. Takáts József
ISBN 963-389-851-X kötött : 8500,- Ft
magyar irodalom - magyarság - nemzet - magyar történelem - magyar irodalom története - esszé - antológia
894.511-4(082) *** 323.1(=945.11)(0:82-4) *** 943.9(0:82-4) *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 2616094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Esszék a kultúráról. - 2007. - 879 p.
ISBN 978-963-389-926-7 kötött : 5500,- Ft
magyar irodalom - esszé - antológia
894.511-4(082)
[AN 2701004] MARC

ANSEL
UTF-82237 /2008.
Marafkó László (1944-)
   Litera-túra : cikkek, tárcák, interjúk / Marafkó László. - Budapest : Hét Krajcár, 2007. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-22-1 fűzött : 1380,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - karcolat
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 2699403]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2008.
Marno János (1949-)
   Nárcisz készül / Marno János. - [Budapest] : [Tipp Cult], cop. 2007. - 150 p. ; 21 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-86735-9-6 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2701264]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2008.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   Az éhes város : regény / Molnár Ferenc. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 319 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-254-064-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2705166]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2008.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Jancsi és Juliska / Jacob és Wilhelm Grimm meséje alapján elmeséli Mosonyi Aliz ; rajz. Agócs Írisz. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2007. - [22] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pagony klasszikusok, ISSN 1789-4581)
ISBN 978-963-9727-19-9 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2701297]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2008.
Munkácsi Miklós (1941-)
   Holtak kalendáriuma / Munkácsi Miklós. - Pécs : Jelenkor, 2007. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-435-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2700549]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2008.
Nagy Ilián, G. (1955-)
   A géniusz szabadsága / G. Nagy Ilián. - [Üröm] : Inter Leones, [2006]. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-8270-25-X fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2699784]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2008.
   Negyed évszázad : a Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája / [fel. szerk. Zászlós Levente] ; [fotókat, rajzokat kész. Antal István et al.]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2007. - 270 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-66-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2699744]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2008.
Németh Gábor
   Felhők / Németh Gábor. - Budapest : Biró, 2006. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 963-7365-32-X fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2699655]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Édes MunyiMunyi! / Nógrádi Gábor. - Budapest : Presskontakt, 2008, cop. 2005. - 203 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9503-35-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2706512]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2008.
Páskándi Géza (1933-1995)
   Szekusok : aki a Himnuszba benne vót : gyógyregény / Páskándi Géza. - Budapest : Kairosz, 2007. - 394, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-073-8 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2701790]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2008.
Pátkai Tivadar (1947-)
   Egy másik nyárból : válogatott versek / Pátkai Tivadar. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 182 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-58-4 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2700073]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2008.
Pilinszky János (1921-1981)
   Mesék / Pilinszky János ; [Orosz István illusztrációival]. - Budapest : Osiris, 2007. - 83, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-389-941-0 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - verses mese
894.511-13
[AN 2701010]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2008.
Rácz Era (1975-)
   Belülről / Rácz Era. - [Budapest] : Septim, 2007. - 69 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3375-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2700467]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2008.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Kézszorítás : írók, művek, viták, 1918-1941 / Reményik Sándor ; [sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Dávid Gyula]. - Kolozsvár : Polis ; Budapest : Luther, 2007. - 535 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 525-532.
ISBN 978-963-9571-64-8 kötött
ISBN 973-8341-69-8
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - kritika
894.511-95(498) *** 894.511(498)(091)"19"(0:82-95) *** 894.511(091)"19"(0:82-95)
[AN 2699353]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2008.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   A szépség hatalma : válasz-út : új versek / Sárközy Vendel Gergely. - Budapest : [Magánkiad.], 2006. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-460-812-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2699753]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2008.
Sebestyén István (1938-)
   A pákász és kedvese / Sebestyén István ; [graf. Piti Katalin]. - [Csongrád] : Raszter, 2007. - 80 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-46-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2699464]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Európa, 2007. - 245 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8390-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2706531]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2008.
Szabó Tibor (1976-)
   A lányos apukák puskája : kisprózák, szerelmek, Loliták / Szabó Tibor. - Budapest : Pont, cop. 2007. - 115, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7265-66-2 fűzött : 1640,- Ft : 6,5 EUR (hibás ISBN 978-963-87567-5-6)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2700336]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2008.
Szilágyi Ákos (1950-)
   Franci : poéma hőssel / Szilágyi Ákos. - [Budapest] : Palatinus, 2007. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9651-88-3 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2699430]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2008.
Szilágyi Kiss Margit
   Régi mesterségek dicsérete / Szilágyi Kiss Margit, Simon M. Veronika. - Budapest : Biró, 2007. - 67 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7365-43-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Simon_M._V.
[AN 2699638]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2008.
Takáts Gyula (1911-)
   Hol is volt : új versek / Takáts Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2007. - 62 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-84-6 kötött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2700638]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2008.
Tokaji Márton (1940-)
   Válogatott versek / Tokaji Márton. - [Debrecen] : [Tokaji M.], 2005-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2701111]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Hajnali fényben. - 2006. - 109 p.
ISBN 978-963-87756-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2701131] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A csend varázsa / [... ill. Bor István Iván]. - 2007. - 107 p. : ill.
ISBN 978-963-87756-3-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2701135] MARC

ANSEL
UTF-82259 /2008.
Törő István (1949-)
   Teremtő poézis : versek, mesék / Törő István. - Budapest : Biró, 2007. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: A három vándor : mesék gyerekeknek, felnőtteknek ; Kenderkóc kis bajuszom : versek a legifjabbaknak
ISBN 978-963-7365-36-2 fűzött (hibás ISBN 963-736-536-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers - mese
894.511-14 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2699734]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2008.
Túri Tamás
   A semmi szélén : versek / Túri Tamás ; [... az illusztrációkat kész. Szabó Nelli]. - [Csongrád] : Raszter, 2007. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8013-45-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2699460]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2008.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert : kis 21. századi temegén / Varró Dániel ; [... Rácz Nóra ill.]. - Budapest : Magvető, 2007. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2611-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2700092]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2008.
Vass Sándor (1944-)
   Áradat / Vass Sándor. - Budapest : Biró, cop. 2007. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-44-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2699653]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2008.
Vaszary János (1899-1963)
   Kaland a vörös hajú lánnyal / Vaszary János. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 302 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-9752-89-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2704343]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2008.
Vengrinyák János (1942-)
   Sors érlelte gondolataim / Vengrinyák János ; [... illusztrációkat kész. Simon M. Veronika, Bor Iván, Orosz Dávid]. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, cop. 2007. - 212 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9694-04-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2699845]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2008.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Válogatott versek ; Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály ; [vál. és a jegyzeteket kész. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Osiris, 2007. - 299 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-939-7 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - vers - drámai költemény
894.511-14 *** 894.511-121
[AN 2701585]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2008.
Weaver, Andrea
   A XI. parancsolat / Andrea Weaver. - 3. kiad. - [Budapest] : Enzír, 2008. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1970-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2705197]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2267 /2008.
Awdry, Wilbert
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2007. - 76 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna
ISBN 978-963-628-747-4 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2700389] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2007. - 76 p.
Ford. Bartha Dániel
ISBN 978-963-628-748-1 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2700396] MARC

ANSEL
UTF-82268 /2008.
Delahaye, Gilbert
Martine a perdu son chien (magyar)
   Márti, hol a kiskutyád? / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 21 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-684-331-7 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2699764]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2008.
Delahaye, Gilbert
Martine chez tante Lucie (magyar)
   Márti látogatóban Luca néninél / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 20 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-684-384-8 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2699758]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2008.
Delahaye, Gilbert
Martine dans la forêt (magyar)
   Márti erdőn, mezőn / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 21 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-684-385-6 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2699770]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2008.
Delahaye, Gilbert
Martine drôles de fantômes (magyar)
   Márti és a szellemek / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 21 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-684-330-9 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2699774]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2008.
Delahaye, Gilbert
Martine est malade (magyar)
   Márti megbetegszik / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 20 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-684-383-X kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2699755]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2008.
Delahaye, Gilbert
Martine et le cadeau d'anniversaire (magyar)
   Márti és a csodás ajándék / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 21 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-684-382-1 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2699761]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2008.
Delahaye, Gilbert
Martine et son ami, le moineau (magyar)
   Márti és kis barátja, a veréb / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 20 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-684-332-5 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2699766]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2008.
Delahaye, Gilbert
Martine l'arche de Noé (magyar)
   Márti és Noé bárkája / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2006. - 21 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 963-684-329-5 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2699773]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2008.
Disney, Walt (1901-1966)
Ratatouille (magyar)
   L'ecsó / Disney ; [közrem.] Pixar ; [ford. Moduna Zsuzsanna]. - Budapest : Disney Kvklub, 2007. - [46] p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
A mellékletben szereplő előadó Bede Fazekas Szabolcs
ISBN 978-963-628-751-1 kötött
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 2700349]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2008.
Egan, Kate
Transformers (magyar)
   Transformers : a történet / szöveg Kate Egan ; ill. Marcelo Matere ; ... forgatókönyvet Roberto Orci, Alan Kurtzman és John Rogers története alapján Roberto Orci és Alan Kurtzman írta ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2007. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-805-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2700403]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2008.
Laskowska, Joanna
Calineczka (magyar)
   Pöttöm Panna / [kész. C. Andersen meséje nyomán] ; [rajzolta Grazyna Motylewska] ; [magyar szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Panoráma mesekönyvek)
Írta Laskowska, Joanna. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-684-438-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2700370]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2008.
Laskowska, Joanna
Królowa Śniegu (magyar)
   A Hókirálynő / [kész. C. Andersen meséje nyomán] ; [rajzolta Grazyna Motylewska] ; [magyar szöveg Sarkadi Péter]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 30 cm. - (Panoráma mesekönyvek)
Írta Laskowska, Joanna. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-684-437-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2700380]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2008.
Lieve dieren (magyar)
   Állatok. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kicsik képeskönyve)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-369-069-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2705897]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2008.
   Magyar népmesék / [rajz. Jenkovszky Iván] ; [szerk. Nagy Emese, Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2006]. - 64 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9677-59-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2705242]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2008.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a zima (magyar)
   A kisvakond és a tél / Zdeněk Miler, Kateřina Miler, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2007. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-11-8381-8 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2701503]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A pórul járt farkas / Móricz Zsigmond ; Elek Lívia rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-8371-9 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 2701485]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A török és a tehenek / Móricz Zsigmond ; K. Lukáts Kató rajzainak felhasználásával. - Budapest : Papirusz Duola, 2007. - 32 p. : ill., színes ; 15x20 cm
A "Mehemed" c. kifestővel
ISBN 978-963-7452-11-6 kötött : 1450,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2706900]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2008.
Opposites (magyar)
   Ellentétek : A Szépség és a Szörnyeteg meséje alapján / [szöveg és ill. A. M. Lefevre et al.] ; [ford. Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Foglalkoztatókönyv kicsiknek)
ISBN 963-684-347-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2699681]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2008.
Shapes and colours (magyar)
   Színek és formák : A három kismalac meséje alapján / [szöveg és ill. A. M. Lefevre et al.] ; [ford. Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2006]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Foglalkoztatókönyv kicsiknek)
ISBN 963-684-350-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2699675]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2008.
Woordjes leren (magyar)
   Szavak. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kicsik képeskönyve)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-369-070-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2705894]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2288 /2008.
Gal, Jean-Claude
Épopées fantastiques intégrale (magyar)
   Hódítók végzete / [rajz.] Jean-Claude Gal ; [szöveg] Jean-Pierre Dionnet, Picaret, Bill Mantlo ; [ford. Csobay Dávid]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 194 p. : ill. ; 32 cm
Tart.: A katedrális ; A Hódító seregei ; Arn bosszúja ; La cathédrale ; Les armées du conquérant ; La vengeance d'Arn
ISBN 978-963-9679-68-9 fűzött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2700495]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2008.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A 14 karátos autó / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2007. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-86964-0-3 kötött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2706680]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2008.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az előretolt helyőrség / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2007. - 81 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-216-291-1 kötött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2706686]
MARC

ANSEL
UTF-8