MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/03/03 12:28:43
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2291 /2008.
   Bemutatkoznak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Porzsolt István-ösztöndíjasai, 2007-2008 / [fel. szerk. Hajdu Sándor]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Közokt. Közalapítvány, 2007. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Üzenőfüzet sorozat)
Borítócím: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Porzsolt István-ösztöndíjasai
ISBN 978-963-87341-3-6 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - ösztöndíj - alapítvány - tanuló - életrajz
061.27(439.161) *** 371.217.42 *** 316.37-057.87(439.161)(092)
[AN 2703130]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2008.
   European preventive archaeology : papers of the EPAC Meeting, Vilnius 2004 / ed. by Katalin Bozóki-Ernyey ; [publ. by the] National Office of Cultural Heritage Hungary, Council of Europe. - [Budapest] : Nat. Office of Cultural Heritage ; Strasbourg : Council of Europe, cop. 2007. - 220, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7474-17-0 fűzött
Európa - régészet - konferenciakiadvány
061.3(474.5-2Vilnius) *** 904(4)
[AN 2705674]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2293 /2008.
Kármán Irén (1967-)
   A Kármán-ügy : titkok és gyanúk / Kármán Irén. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2007. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3584-4 fűzött
Kármán Irén (1967-)
Magyarország - újságíró - híres bűneset - 20. század - 21. század - memoár
070(439)(092)Kármán_I.(0:82-94) *** 343.919(439)(092)Kármán_I.(0:82-94)
[AN 2702286]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2294 /2008.
   Jövőkutatási körkép : tanulmányok a jövő fényköréből / szerk. Hideg Éva és Nováky Erzsébet ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Jövőkutatás Tanszék. - Budapest : BCE Jövőkut. Tansz., 2006. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-503-352-4 fűzött
prognosztika - tanulmánygyűjtemény
008.2 *** 082
[AN 2705135]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2008.
Simmons, John G. (1949-)
The scientific 100 (magyar)
   100 híres tudós : múlt és jelen nagy tudósai / John Simmons ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 543 p. : ill. ; 24 cm
Megj. "100 tudós" címmel is. - Bibliogr.: p. 531-543.
ISBN 978-963-9644-67-0 kötött
tudós - életrajz
001(100)(092)
[AN 2702512]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2296 /2008.
Akron (1948-)
Der Crowley-Tarot (magyar)
   A Crowley-tarot : kézikönyv Aleister Crowley és Lady Frieda Harris kártyáihoz / Akron, Hajo Banzhaf ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Bioenergetic tarot könyvek)
A címoldalon a megjelenési év: 2002
ISBN 963-9343-48-X fűzött : 1950,- Ft
jövendőmondás
133.3 *** 159.961.324
[AN 2702029]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2008.
Banzhaf, Hajo (1949-)
Das Tarotbuch (magyar)
   Gyakorlati tarot-kézikönyv : az iránytű, a szerelmi jóslat, a vakfolt valamennyi kártya-helyének a részletes elemzésével / Hajo Banzhaf ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Bioenergetic tarot könyvek)
A címoldalon a megjelenési év: 2002
ISBN 963-9343-58-7 fűzött : 1800,- Ft
jövendőmondás
133.3 *** 159.961.324
[AN 2702021]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2008.
Cooke, Grace
The illumined ones (magyar)
   A megvilágosodottak : Grace Cooke reinkarnációs emlékei / [ford. Balogh Béla] ; [kiad. Fehér Sas Páholy Alapítvány]. - Budapest : Fehér Sas Páholy Alapítvány, 2007, cop. 1994. - 191 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-3622-3 kötött : 1990,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2709067]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2008.
Farrer-Halls, Gill
Working with karma (magyar)
   Karma és sorsalakítás : a megvilágosodás ösvényén / Gill Farrer-Halls ; [ill. Robert Beer] ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-39-2 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2702040]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2008.
Hancock, Graham (1950-)
Supernatural (magyar)
   Természetfeletti : egy titkos hatalom hatása az emberiségre / Graham Hancock. - Pécs : Alexandra, 2007. - 719 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Sudár Balázs. - Bibliogr.
ISBN 978-963-370-371-7 kötött
rejtély
001.94
[AN 2701850]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2008.
Nadzsal Ida
Aranyló jég (új kiadása)
   Ki vagy te? : aranyló jég / Nadzsal Ida ; [közread. a] Magyarországi Leela Alapítvány. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Mo. Leela Alapítvány, cop. 2007. - 77 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-4049-7 fűzött : 1190,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2709380]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2008.
Newcomb, Jacky
An angel treasury (magyar)
   Az angyalok kincsestára : égi gyűjtemény inspirációkról, találkozásokról és mennyei történetekről / Jacky Newcomb. - Pécs : Alexandra, 2007. - 359 p. : ill. ; 16 cm
Ford. Mészáros Orsolya
ISBN 978-963-370-514-8 fűzött
okkultizmus - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 2701838]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2008.
Picknett, Lynn
The stargate conspiracy (magyar)
   A Csillagkapu-összeesküvés : a földönkívüliekkel létesített kapcsolatok, a katonai hírszerzés és az ősi egyiptomi misztériumok mögött rejlő igazság feltárása / Lynn Picknett és Clive Prince ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 348 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-426-075-2 kötött : 2499,- Ft
rejtély - ezoterika
001.94 *** 133
[AN 2702412]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2008.
Powell, Arthur E.
The mental body (magyar)
   A mentális test : a mennyei világ és jelenségei / Arthur E. Powell ; [ford. ... Szabari János] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2007. - 354, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85807-5-7 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2705169]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2008.
Rama Swami (1925-)
Meditation and its practice (magyar)
   Meditáció : a Himalája ajándéka : élet, elmélet, tapasztalat / Szvámí Ráma ; [ford. Demeczky János]. - Budapest : Danvantara, 2007. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87514-2-3 fűzött : 2490,- Ft
buddhizmus - okkultizmus
133.25 *** 294.3
[AN 2703044]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2008.
Sator, Günther
Feng shui (magyar)
   Feng shui : a lakás erejének felfedezése és használata / Günther Sator ; [ford. Gunics Bernadett]. - Budapest : Mérték, 2007. - 191 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-69-2 fűzött
feng shui - lakáskultúra
133.25 *** 643/645
[AN 2702619]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2008.
Tigunait, Rajmani (1953-)
The power of mantra and the mystery of initiation (magyar)
   A mantra ereje : a beavatás misztériuma / Pandit Radzsmani Tigunait ; [ford. Demeczky János]. - Budapest : Danvantara, 2007. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87514-1-6 fűzött : 2490,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2703052]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2308 /2008.
   Élő Duna vagy vízisztráda? : társadalmi-gazdasági megfontolások a dunai TEN-T fejlesztési tervek kapcsán : összefoglaló / szerk. Lányi Eszter, Ungvári Gábor, Ereifej Laurice ; [ford. Bozsó Brigitta]. - Budapest : WWF Mo., 2007. - 26 p. : ill., színes ; 30 cm. - (WWF-füzetek, ISSN 1216-2825 ; 28.)
Kész. a "Socio-economic considerations on plans for inland waterway transport for the Danube river" c. tanulmány alapján
Fűzött
Duna - Európai Unió - vízi közlekedés - ökológia - közlekedési hálózat
504.03(4)(282.243.7) *** 338.47(4-62) *** 656.62(4)(282.243.7)
[AN 2702864]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2008.
   Halvány tanösvény : Jánd, túrafüzet / [közread. az E-misszió Egyesület]. - [Jánd] : E-misszió Egyes., 2007. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Jánd - természeti környezet - tanösvény - környezeti nevelés
502(439-2Jánd)
[AN 2704340]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2008.
Tóth Zoltán
   Az istvánkúti nyírjes / Tóth Zoltán. - [Sátoraljaújhely] : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2007. - 28 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei, ISSN 1787-6168 ; 7.)
ISBN 978-963-87617-0-5 fűzött
Háromhuta - természetvédelmi terület
502.4(439-2Háromhuta)
[AN 2702013]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2311 /2008.
Kovács Péter
   Általános statisztika : képletgyűjtemény / Kovács Péter, Petres Tibor. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2007. - 23 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 978-963-9650-29-9 fűzött
statisztika - képletgyűjtemény - egyetemi tankönyv
519.22(075.8)
[AN 2712047]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2008.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007-. - 24 cm
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2699382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Analízis / Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós. - 16. kiad., utánny. - 2007. - 471 p. : ill.
ISBN 978-963-19-5491-3 fűzött : 3500,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2711792] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2313 /2008.
Andrews, Georgina
100 science experiments (magyar)
   100 tudományos kísérlet / Georgina Andrews és Kate Knighton ; ill. Stella Baggott ; [ford. ... Horváth Gabriella]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 963-9677-32-9 kötött
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2704415]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2008.
Péter Gyula
   Felrázó elektromosság / Péter Gyula ; [ill. ... Kósa Zsolt, Szabó István]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2006. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 963-9581-25-9 kötött
villamosságtan - gyermekkönyv
537(02.053.2) *** 621.3(02.053.2)
[AN 2705795]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2315 /2008.
McNab, Chris
The complete guide to dinosaurs and prehistoric reptiles (magyar)
   Dinoszauruszok és más ősi hüllők : nagy Scolar kalauz / Chris McNab ; [ford. Horváth Virág]. - Budapest : Scolar, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-963-9534-99-5 kötött : 4995,- Ft
dinosaurus
568.19
[AN 2702742]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2008.
   Mérések a lokális skálától a globális folyamatokig - de miért is? / szerk. Weidinger Tamás, Tarczay Klára és Bartholy Judit. - Budapest : ELTE Meteorológiai Tansz., 2006-2007. - 2 db ; 30 cm
meteorológia - konferenciakiadvány
551.5 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2702654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A Meteorológus TDK 2006. évi nyári iskola előadásainak összefoglalói. - 2007. - 88 p. : ill. - (Egyetemi meteorológiai füzetek, ISSN 0865-7920 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-923-7 fűzött
meteorológia - konferenciakiadvány
551.5 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 2702660] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2317 /2008.
Ridpath, Ian
Atlas of stars and planets (magyar)
   Bolygók és csillagok atlasza : felfedezők kalauza a világegyetemhez / Ian Ridpath. - Pécs : Alexandra, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Sipos Nikoletta
ISBN 978-963-370-208-6 kötött
csillagászat
52
[AN 2704690]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2318 /2008.
Boros Anikó
   Nagy díszfa és cserje lexikon / Boros Anikó ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2006. - 160 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9555-90-8 kötött : 4999,- Ft
fa - cserje - amatőr kertészkedés
581.412 *** 635.92
[AN 2704441]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2008.
Boros Anikó
Nagy díszfa és cserje lexikon (új kiadása)
   Cserjék és díszfák / Boros Anikó ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 158 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9677-75-3 fűzött
fa - cserje - amatőr kertészkedés
581.412 *** 635.92
[AN 2704284]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2008.
Csapó János (1950-)
   Biokémia állattenyésztőknek / Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 378 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378.
ISBN 978-963-286-394-8 fűzött
biokémia - állattenyésztés - egyetemi tankönyv
577.1(075.8) *** 636(075.8)
[AN 2703035]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2008.
   Fauna Pannonica 2007 : symposium on conservation and genesis of the fauna of the Carpathian Basin : Kecskemét, ... 29 November - 1 December 2007 : abstracts / [comp. by Péter Batáry and Ádám Kőrösi] ; [org., publ. by the] Hungarian Natural History Museum. - Budapest : Hung. Natural History Museum, 2007. - 76 p. ; 23 cm
Fűzött
Kárpát-medence - fauna - konferenciakiadvány
591.9(4-191) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2705118]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2008.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Állatlexikon / [írta Kiss Bitay Éva] ; [ill. Veres László]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-251-003-3 fűzött
állat - szaklexikon
59:030
[AN 2704239]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2008.
Kiss Marcell
   Nagy fenyő és örökzöld lexikon / [írta] Kiss Marcell ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2006. - 158 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9677-39-6 kötött : 4999,- Ft
örökzöld - fenyő - amatőr kertészkedés
582.47 *** 635.92
[AN 2704439]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2008.
Kiss Marcell
Nagy fenyő és örökzöld lexikon (új kiadása)
   Fenyők és örökzöldek / [írta] Kiss Marcell ; [fotók] Illyés Csaba. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 158 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9677-74-6 fűzött
fenyő - örökzöld - amatőr kertészkedés
582.47 *** 635.9
[AN 2704155]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2008.
   Laboratory manual : medical chemistry and biochemistry for the English language course, medicine and dentistry, year I. / ed. by András Hrabák. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 112 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9656-75-8 fűzött
biokémia - egyetemi tankönyv
577.1(075.8)
[AN 2692607]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2008.
Nagy József (1968-)
   A Börzsöny hegység edényes flórája = Vascular flora of the Börzsöny mountains / Nagy József. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2007. - 376 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 2.)
Bibliogr.: p. 319-324. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87687-0-4 fűzött
Börzsöny - növényföldrajz
581.9(439)(234.373.33)
[AN 2705162]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2008.
   Pillantás a természetre / Veres László rajz. ; [szerzők Bakonyi Gábor et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2006. - 160 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9677-24-8 kötött : 4999,- Ft
állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(02.053.2)
[AN 2703879]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2008.
Szegedi Zsolt
   Ragadozómadarak Abaújban és Zemplénben / Szegedi Zsolt. - [Sátoraljaújhely] : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2007. - 32 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Abaúj-Zemplén természeti értékei, ISSN 1787-6168 ; 6.)
ISBN 978-963-87617-1-2 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - állatföldrajz - ragadozó madár
591.9(439.134) *** 598.91
[AN 2702009]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2008.
Vincze János (1941-)
   Biofizika = Biophysics / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2000-. - 20 cm
A leírás a 15. köt. alapján kész. - A 25. köt. szerzője Vincze-Tiszay Gabriella
biofizika
577.3
[AN 2628338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   22., Az emberi kéz finom biofizikája = The fine biophysics of the human hand / [társszerzők Somogyi János, Vincze-Tiszay Gabriella]. - 2007. - 267 p. : ill.
A bev. német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 263-267. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86975-2-3 fűzött
kéz - biofizika
617.576 *** 577.3
[AN 2702615] MARC

ANSEL
UTF-8


   23., A látás biofizikája = The biophysics of eyesight / [társszerzők Vincze-Tiszay Gabriella, Vörösmarthy Dániel]. - 2007. - 299 p. : ill.
A bev. német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 297-299. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86975-7-8 fűzött
látás - szem - biofizika
612.84 *** 577.3 *** 535 *** 159.931
[AN 2702618] MARC

ANSEL
UTF-8


   24., A sugárzások mechanizmusai élettelen és élő rendszerekben = Mechanisms of radiations in inanimate and living systems / [társszerzők Francia István et al.]. - 2007. - 199 p. : ill.
A bev. német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 197-199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 963-86975-1-2 fűzött
biofizika - radiobiológia
614.876 *** 577.3
[AN 2702627] MARC

ANSEL
UTF-8


   25., Szerelmetes szerelemmel szeretlek = I love you with lovely love. - 2007. - 199 p., [16] t. : ill., színes
Bibliogr.: p. 198-199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86975-6-1 fűzött
életvezetés - nemek pszichológiája - genetika - párkapcsolat
613.865 *** 159.922.1 *** 575 *** 316.472.4
[AN 2702637] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2330 /2008.
Argov, Sherry
Why men marry bitches (magyar)
   Miért a rossz lányokat veszik el a férfiak? : útmutató nőknek: hogyan nyerjék el a férfi szívét / Sherry Argov ; [ford. Tari Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-498-1 fűzött
nemek pszichológiája - férfi
159.922.1-055.1 *** 316.37-055.1
[AN 2701888]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2008.
Becker, Marty (1954-)
The healing power of pets (magyar)
   Az állatok gyógyító ereje : hogyan hasznosítsuk az állatok csodálatos képességeit az emberek boldogsága és egészsége érdekében? / Marty Becker és Danelle Morton ; [ford. Tukacs Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 334 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 320-334.
ISBN 978-963-426-073-8 fűzött : 1999,- Ft
természetgyógyászat - pszichoterápia - lélektan
615.89 *** 615.851 *** 159.942
[AN 2702451]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2008.
Benedeczky István (1931-)
   A magyar elméleti idegtudományok története, 1850-2000 / Benedeczky István. A Magyar Idegtudományi Társaság története / Elekes Károly, Lénárt László. - Debrecen : MITT, 2007. - 168, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Idegtudományi füzetek, ISSN 1587-0820 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4050-3 fűzött
Magyar Idegtudományi Társaság
Magyarország - ideggyógyászat - történeti feldolgozás
616.8(439)(091)
[AN 2706156]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2008.
Claybourne, Anna
The Usborne complete book of the human body (magyar)
   Az emberi test rejtélyei és csodái / Anna Claybourne ; az illusztrációkat kész. Stephen Moncrieff és Juliet Percival ; ford. ... Havasi Máté. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 112 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9677-17-5 kötött
élettan
612
[AN 2704294]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2008.
Császár Albert
   Atorvastatin a stroke megelőzésében és kezelésében / [szerző Császár Albert]. - [Budapest] : Viviankom, cop. 2007. - 20 p. : ill. ; 20 cm. - (A klinikus, ISSN 1786-5107)
Bibliogr.: p. 17-20.
ISBN 978-963-9748-06-4 fűzött
szívbetegség - megelőzés - gyógyszeralkalmazás
616.1-084 *** 615.22
[AN 2703749]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2008.
Deng Ming-dao
365 tao (magyar)
   A tao 365 gyöngyszeme : meditációs témák minden napra / Teng Ming-Tao ; [ford. és szerk. Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2007. - 396 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9219-68-7 fűzött : 2850,- Ft
meditáció - taoizmus
615.89 *** 299.513
[AN 2702457]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2008.
Dobson, James (1936-)
What wives wish their husbands knew about women (magyar)
   Amit a feleségekről tudni kell(ene) : férjek könyve / James Dobson ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Új, átd. kiad. - Budapest : KIA, 2007. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-04-9734-3 fűzött
párkapcsolat - nemek pszichológiája - nő
159.922.1-055.2 *** 613.89
[AN 2709115]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2008.
Doocy, Steve
The Mr. & Mrs. Happy handbook (magyar)
   A boldog házasság kézikönyve hétköznapokra és ünnepekre : Mr. & Mrs. Happy / írta Steve Doocy, jav. Mrs. Doocy ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2007. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-02-2 kötött
házasság - párkapcsolat - nemek pszichológiája
613.89 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2703769]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2008.
   Felcserélt szerepek : nagyszerű nők, gyönyörű férfiak? / Kalo Jenő [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2007. - 153, [6] p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-009-1 fűzött : 980,- Ft
nemek pszichológiája
159.922.1
[AN 2703756]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2008.
Fiatal Higiénikusok Fóruma (3.) (2007) (Sopron)
   Fiatal Higiénikusok III. Fóruma : Sopron, 2007. május 31 - június 1. : program, összefoglalók. - [Sopron] : [s.n.], [2007]. - 37 p. ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferenciakiadvány
614(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2703235]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2008.
Frith, Alex
What's happening to me? (magyar)
   Mi történik velem? / írta Alex Frith ; ill. Adam Larkum ; [ford. Kiss Judit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9677-41-8 fűzött
serdülőkor - nemi felvilágosítás - fiú
613.88-055.1-053.6(02.053.2)
[AN 2704110]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2008.
   Gyermekgyógyászati vademecum / [főszerk.] Békefi Dezső. - Budapest : Melinda K., [2007]. - 431 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. nov. 30.
ISBN 978-963-85822-9-4 fűzött
gyermekgyógyászat
616-053.2 *** 615.11
[AN 2709223]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2008.
Hauschka, Rudolf (1891-1969)
Ernährungslehre (magyar)
   Táplálkozástan : az emésztés fiziológiájának és a tápanyag mérhető és nem mérhető minőségének megértéséhez / Rudolf Hauschka ; [ford. Frisch Mihály] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., 2007. - 283 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87143-2-9 fűzött
táplálkozástudomány - emésztés
613.2 *** 612.3
[AN 2705296]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2008.
Hermann Imre (1889-1984)
   Bolyai János : egy gondolat születésének lélektana / Hermann Imre ; [szerk. Juhász Angéla]. - Budapest : Animula, [2007]. - 86 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 82-85.
ISBN 978-963-9751-10-1 fűzött
ISBN 963-9751-10-3
Bolyai János (1802-1860)
Magyarország - matematikus - lélektan - matematikatörténet - geometria - nem-euklideszi metrikájú geometriák - 19. század
159.9 *** 51(439)(092)Bolyai_J. *** 514(100)(091) *** 514.13
[AN 2702804]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2008.
Hermann Imre (1889-1984)
   Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok, 1934-1971 / Hermann Imre ; [szerk. Juhász Angéla]. - Budapest : Animula, [2007]. - 185 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-07-1 fűzött (hibás ISBN 963-9751-08-1)
lélektan - pszichoanalízis - személyi bibliográfia
159.9 *** 159.964.2 *** 012Hermann_I.
[AN 2702791]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2008.
Hilf, Oliver
So ticken Jungs (magyar)
   Legyél a fiúk szakértője! : [nélkülözhetetlen tanácsok lányoknak] / Oliver Hilf, Corinna Streng ; ill. Alexander Weiler ; [ford. Kóbor Márta]. - [Pápa] : Deák, [2007]. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9420-67-0 fűzött : 1850,- Ft
serdülőkor - nemek pszichológiája - mentálhigiénia - fiú
613.865-055.2 *** 159.922.8-055.1
[AN 2701898]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2008.
   Hypertonia diabetológus szemmel / szerk. Jermendy György ; szerzők Baranyi Éva [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Melania, 2007. - 342 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9740-03-7 fűzött
magas vérnyomás - cukorbetegség
616.12-008.331.1 *** 616.379-008.64
[AN 2708844]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2008.
Johnson, Spencer
Who moved my cheese? (magyar)
   Hová lett a sajtom? : [útmutató, hogyan birkózzunk meg a változásokkal az élet útvesztőjében] / Spencer Johnson ; [ford. Polyák Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-9711-21-1)
mentálhigiénia
613.865
[AN 2711775]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2008.
Kohut, Heinz (1913-1981)
The restoration of the self (magyar)
   A szelf helyreállítása / Heinz Kohut ; [ford. Balázs-Piri Tamás]. - Budapest : Animula, [2006]. - 227 p. ; 20 cm. - (A pszichoterápia klasszikusai, ISSN 1418-0103)
Bibliogr.: p. 209-217.
ISBN 963-9410-72-1 fűzött
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 2702820]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2008.
Kovács Zoltánné
   HIV+bosszú : egy halálos ölelés története / Kovács Zoltánné. - [Budapest] : I.A.T. K., 2007. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87471-9-8 fűzött : 2990,- Ft
Kovács Zoltánné
AIDS - memoár
616.97:578.828:612.017.1(0:82-94)
[AN 2702268]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2008.
Márk László
   Humán csontmaradványok kémiai elemzésének jelentősége a történeti és igazságügyi antropológiában / Márk László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 20 p. : ill. ; 21 cm. - (Opera biologica Savariensia, ISSN 1789-3461 ; 1.)
Bibliogr.: p. 16-20.
Fűzött
embertan - csont - analitikai kémia
572.7 *** 543
[AN 2702874]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2008.
Martel, Jacques
Le grand dictionnaire des malaises et des maladies (magyar)
   Lelki eredetű betegségek lexikona / Jacques Martel ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 351 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9644-62-5 kötött
betegség - mentálhigiénia - szaklexikon
616:030 *** 613.865
[AN 2702506]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2008.
Meredith, Susan
What's happening to me? (magyar)
   Mi történik velem? / írta Susan Meredith ; ... ill. Nancy Leschnikoff ; [ford. ... Kiss Judit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-9677-18-3 fűzött
serdülőkor - nemi felvilágosítás - lány
613.865-055.2-053.6(02.053.2)
[AN 2704149]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2008.
Opál Sándor (1944-)
   Természetes gyógymódok lexikona / írta és szerk. Opál Sándor ; közrem. Opál Róbert és Bazsó Ádám ; graf. Barna Eszter és Honffy Réka ; [közread. az] Opál Bionergetikai Gyógyító és Oktató Központ Bt. - Budapest : Opál Bioenergetikai Gyógyító és Okt. Közp., 2007. - 300 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3852-4 fűzött : 5990,- Ft
természetgyógyászat - szaklexikon
615.89:030
[AN 2705067]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2008.
Popper Péter (1933-)
   A belső utak könyve [elektronikus dok.] / Popper Péter ; [a szerző előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Saxum, [2007]. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-7168-97-0 : 3900,- Ft
mentálhigiénia - taoizmus - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
613.865 *** 294.527
[AN 2698569]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 1 CD (1 h 13 min)
mentálhigiénia - taoizmus - elektronikus dokumentum - hangoskönyv
613.865 *** 294.527
[AN 2698579] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 1 CD (1 h 14 min)
mentálhigiénia - taoizmus - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
613.865 *** 294.527
[AN 2698582] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 1 CD (1 h 7 min)
mentálhigiénia - taoizmus - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
613.865 *** 294.527
[AN 2698583] MARC

ANSEL
UTF-82355 /2008.
Popper Péter (1933-)
   Ingovány : a rejtőzködő lélek keresése / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-007-7 kötött : 2280,- Ft
lélektan - esszé
159.9(0:82-4)
[AN 2703042]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2008.
   Pszichoterápiai vademecum [elektronikus dok.] / szerk. Szakács Ferenc. - Szöveg. - Budapest : Animula, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban (hibás ISBN 963-9410-51-9)
pszichoterápia - elektronikus dokumentum
615.851
[AN 2698704]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2008.
Rogge, Jan-Uwe
Von wegen aufgeklärt! (magyar)
   Még hogy mindent tudnak! : szexualitás kis- és nagy gyerekeknél / Jan-Uwe Rogge ; [ford. Lendvay Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2007. - 224, [3] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-790-6 fűzött : 2500,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermek - serdülőkor
613.88-053.2
[AN 2692909]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2008.
Schwarz, Leonóra
   Babaproject : [babatervezők gyakorlati kézikönyve] / Leonóra Schwarz. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 324 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-239-015-4 fűzött
szülészet - nőgyógyászat
618
[AN 2703327]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2008.
Strauss, Neil
The game (magyar)
   A játszma, avagy Tudományos alaposságú nagy behatolás a nőzőművészek titkos társaságába / Neil Strauss ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 493 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-115-2 kötött : 3990,- Ft
nemek pszichológiája - nő - memoár
159.922.1-055.2(0:82-94) *** 316.37-055.2(0:82-94)
[AN 2705412]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2008.
Struthers, Jane
Working with auras (magyar)
   Az aura rejtett titkai : a megvilágosodás ösvényén / Jane Struthers ; [ford. Bak Judit]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-24-8 fűzött : 2700,- Ft
természetgyógyászat - okkultizmus
615.89 *** 133
[AN 2702051]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2008.
Szász Anna (1933-)
   Nagyfától az Anonim Alkoholistákig : egy kívülálló szemével / Szász Anna. - Budapest : Sík K., 2007. - 53 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 51-[54.]
ISBN 978-963-9270-26-8 fűzött : 500,- Ft
alkoholizmus
613.81(439) *** 364.272(439)
[AN 2703293]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2008.
Szencsák Júlia
   Népszerű grafológia : [kézírásunk elemzése] / Szencsák Júlia. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2006. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9555-92-4 fűzött
grafológia
159.925.6
[AN 2703900]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2008.
   A tétovázás dícsérete [elektonikus dok.] : pszichoterápiás előadások a Faludi utcából / szerk. Lust Iván és Kökény Vera. - Szöveg. - Budapest : Animula, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban (hibás ISBN 963-408-118-5)
pszichoterápia - gyermek - serdülőkor - elektronikus dokumentum
615.851-053.2
[AN 2698690]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2008.
   Tíz évünk : [1997-2007] / [szerk. Luif Ibolya] ; [kiad. Zalai Nyitott Szív Egyesület]. - Zalaegerszeg : Zalai Nyitott Szív Egyes., 2007. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3407-6 fűzött (hibás ISBN 978-936-06-3407-6)
Zalai Nyitott Szív Egyesület
Zalaegerszeg - egyesület - szívbetegség - ezredforduló
616.12 *** 061.2(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2703331]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2008.
Tóth Gábor
   Gondolatok a biológiai életkor becslésének lehetőségeiről / Tóth Gábor. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 12 p. ; 21 cm. - (Opera biologica Savariensia, ISSN 1789-3461 ; 2.)
Bibliogr.: p. 9-12.
Fűzött
embertan - csont - életkor
572.7 *** 612.64/.66
[AN 2702879]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2008.
   Vizuális pszichoterápia [elektronikus dok.] : esettanulmányok / szerk. Vera Vasarhelyi. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Animula, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban
művészetterápia - elektronikus dokumentum
615.851.82
[AN 2698682]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2367 /2008.
Antal Ákos
   Bárány Nándor a Műegyetemen / Antal Ákos. - Budapest : OMM Elektrotechnikai Múzeuma, 2007. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi füzetek / OMM Elektrotechnikai Múzeuma, ISSN 1788-8190)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-8404-14-5 fűzött
Bárány Nándor (1899-1977)
Magyarország - mérnök - műszertechnika - fénytan - 20. század - egyetemi tanár
62(439)(092)Bárány_N. *** 621 *** 535
[AN 2705176]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2008.
Nagy István
   Műszaki diagnosztika : állapotfüggő karbantartás / Nagy István. - Paks : Delta-3N Kft., 2006-. - 24 cm
A 2. köt. társszerzői Baksai Gábor, Sólyomvári Károly
ISBN 963-06-0806-5
műszaki diagnosztika
62-7
[AN 2666213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Termográfia. - 2007. - 216 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 206-210.
ISBN 978-963-06-0808-4 kötött
termográfia
620.181.4 *** 543.57
[AN 2704369] MARC

ANSEL
UTF-82369 /2008.
Noszky Jenő (ifj.) (1909-1970)
   Salgótarján és barnaszén-bányászata, különös tekintettel a néprajzi viszonyokra / ifj. Noszky Jenő ; [szerk. Hadobás Sándor, Hála József és Máté György] ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2007. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86575-9-6 fűzött
Salgótarján - szénbányászat - geológia - magyar néprajz
622.33(439-2Salgótarján) *** 55(439-2Salgótarján) *** 39(=945.11)(439-2Salgótarján)
[AN 2703283]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2008.
Prakfalvi Péter
   Nógrád megye ércbányászata / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2007-. - 21 cm
Nógrád megye - ércbányászat
622.34(439.131)
[AN 2702986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mátrakeresztes környéki érckutatások. - 2007. - 41 p. : ill.
Bibliogr.: p. 36-38.
ISBN 978-963-06-2983-6 fűzött
Mátrakeresztes - ércbányászat - kutatófúrás
622.34(439-2Mátrakeresztes) *** 622.1
[AN 2702992] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2371 /2008.
Ajtonyi István (1943-)
   PLC és SCADA-HMI rendszerek / Ajtonyi István. - Miskolc : Aut-Info Kft., 2007-. - 25 cm
számítógépes irányítás
681.5
[AN 2704321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., PLC programozás az IEC 61131-3 szabvány szerint. - 2007. - 290 p. : ill., részben színes + 2 CD. - (Ipari automatizálási és informatikai sorozat, ISSN 1789-5456 ; 1.)
Bibliogr.: p. 281-283.
ISBN 978-963-06-3165-5 kötött
számítógépes irányítás - programozás - elektronikus dokumentum
681.5 *** 519.68
[AN 2704323] MARC

ANSEL
UTF-82372 /2008.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Office 2007 / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2007. - 462 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-26-2 fűzött : 3920,- Ft
felhasználói program - ügyvitel
519.688Office *** 651.011.56
[AN 2702192]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2008.
Bruce, Betsy
Sams teach yourself Adobe Dreamweaver CS3 in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg az Adobe Dreamweaver CS3 használatát 24 óra alatt / Betsy Bruce ; [ford. Batiz Judit, Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2007. - 541 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-34-4 fűzött : 6980,- Ft
program - HTML-szerkesztés
519.682Dreamweaver *** 681.324Internet
[AN 2695562]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2008.
Garcia-Molina, Hector
Database system implementation (magyar)
   Adatbázisrendszerek megvalósítása / Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom. - [Budapest] : Panem, 2008. - 682 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-545-490-7 fűzött : 5500,- Ft
adatbázis
681.3.016
[AN 2712018]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2008.
Ullman, Jeffrey D.
A first course in database systems (magyar)
   Adatbázisrendszerek : alapvetés / Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom. - [Budapest] : Panem, 2008. - 507 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-545-491-4 fűzött : 4500,- Ft
adatbázis
681.3.016
[AN 2712011]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2376 /2008.
Benedek Attila
   Autótuning / Benedek Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2007. - 72 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 14.)
ISBN 978-963-9581-44-9 kötött
autotuningolás
629.114.82
[AN 2705887]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2008.
Benedek Attila
   Kamionok és teherautók / Benedek Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2007]. - 72 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 12.[!])
ISBN 978-963-9581-48-7 kötött
tehergépkocsi - kamion
629.114.4 *** 629.114.43
[AN 2705773]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2008.
Benedek Attila
   Motorkerékpár / Benedek Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2007]. - 72 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 12.[!])
ISBN 978-963-9581-45-6 kötött
motorkerékpár
629.118.6
[AN 2705781]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2008.
Lukács András (1951-)
   A sínek tovább bírják / Lukács András és Pavics Lázár ; [közread. a] Levegő Munkacsoport. - 3. kieg., pontosított kiad. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2007. - 46 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87069-3-5 fűzött
Magyarország - vasúti szállítás - közúti szállítás - közlekedésügy - környezetvédelem
656.2 *** 656.1 *** 338.47(439) *** 504.06
[AN 2711797]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2008.
Négyesi Pál
   Autó enciklopédia : [az autózás évszázados története] / Négyesi Pál. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2006]. - 400 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9581-29-1 kötött
személygépkocsi - történeti feldolgozás
629.114.6(100)(091)
[AN 2705765]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2008.
Négyesi Pál
   Ferrari / Négyesi Pál. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2007]. - 127 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-9581-31-3 kötött
Ferrari S. p. A. (Modena)
Olaszország - személygépkocsi - sportkocsi - történeti feldolgozás
629.114.82(45)(091) *** 629.114.6(45)(091)
[AN 2705761]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2008.
Négyesi Pál
   A leggyorsabb verdák / Négyesi Pál. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2007]. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 11.)
ISBN 978-963-9581-35-7 kötött
sportkocsi
629.114.82
[AN 2705768]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2008.
Négyesi Pál
   A legszebb autók / írta Négyesi Pál. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2007. - 72 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 13.)
ISBN 978-963-9581-43-2 kötött
személygépkocsi
629.114.6
[AN 2705871]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2008.
Pfuscher Róbert
   Tuning világ : amit a tuningról tudni érdemes! / Pfuscher Róbert. - Budapest : Pfuscher R., 2007. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3999-6 fűzött : 2950,- Ft
autotuningolás
629.114.6.073
[AN 2703266]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2385 /2008.
Deákné B. Katalin
   Háziállataink : [mondókák, feladatok, fogalmak, játékok, történetek] / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Deák, [2007]. - [31] p. : ill. ; 22 cm + 24 kártya
Tudatos szülő (keretcím)
ISBN 978-963-9420-74-8 kötött : 1800,- Ft
háziállat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
636(02.053.2) *** 087.5
[AN 2701866]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2008.
Erdélyi Magdolna
   Lovak : amit a lovakról tudni érdemes / Erdélyi Magdolna ; [ill. Sipos Norbert] ; [közrem. Madarász Gyöngyvér]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 151 p. : ill., főként színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [152].
ISBN 978-963-9677-48-7 * kötött : 4000,- Ft (hibás ISBN 978-963-9677-48-5)
- lovaglás - állattartás
636.1 *** 599.723
[AN 2703855]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2008.
Géczi Zoltán
   Kutyakönyv / Géczi Zoltán. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 97, [6] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9555-81-9 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 2704207]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2008.
Géczi Zoltán
   Macskakönyv : amit a cicákról tudni érdemes / Géczi Zoltán. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 128 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9677-38-8 kötött : 3500,- Ft
macska - állattartás
636.8 *** 599.742.7
[AN 2703852]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2008.
Groce, Jay
50 uses for your dog (magyar)
   Miért tartsunk kutyát? : [legjobb barátaink 50 rejtett képessége] / írta Jay Groce, Francesca Peppiatt, Paul Seaburn. - Pécs : Alexandra, 2007. - 50 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-300-7 kötött
kutya - humor - fényképalbum
636.7(084.12) *** 636.7(0:82-7)
[AN 2689691]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2008.
Katyori Zsuzsanna
   Don, a csendes és barátai : [igaz történetek] / Katyori Zsuzsanna. - [Budapest] : Bétaprint, [2007]. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2566-1 fűzött
kutya - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 2703117]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2008.
   A magyarországi erdők természetessége / szerk. Bartha Dénes és Gálhidy László. - Budapest : WWF Mo., 2007. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm. - (WWF-füzetek, ISSN 1216-2825 ; 27.)
Bibliogr.: p. 37-38. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - erdészet - faállomány - erdészeti ökológia
630(439)
[AN 2702856]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2008.
Nagy szobanövény lexikon (új kiadása)
   Szobanövények / Nagy Árpád [et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9677-78-4 fűzött
szobanövény
635.91
[AN 2704163]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2008.
   Nagy viráglexikon : kerti virágok A-tól Z-ig / Nagy Árpád [et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 160 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9555-79-7 * kötött (hibás ISBN 963-9555-78-7) : 4000,- Ft
virágkertészet - virág
635.9
[AN 2704436]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2008.
Nagy viráglexikon (új kiadása)
   Kerti virágok / Nagy Árpád [et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9677-73-9 fűzött
virág - virágkertészet
635.9
[AN 2704288]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2008.
Report on the study tour of Hungarian specialists made in France and Italy in 1938 under the leadership of Miklós Kállay (magyar) (bőv. kiad.)
   Dokumentumok, tanulmányok a Kállay Miklós által vezetett küldöttség 1938. évi francia- és olaszországi útjáról / [szerk. Csekő Géza, Ligetvári Ferenc, Urbán László]. - [Bölcske] : Granárium ; [Gödöllő] : [SZIE], 2007. - 274 p. : ill. ; 24 cm. - (Források és tanulmányok az Alpok-Kárpátok régió víz- és környezetgazdálkodásáról, ISSN 1789-5189 ; 1.)
ISBN 978-963-9483-80-4 fűzött
Franciaország - Olaszország - öntözés - 20. század
631.67(44)"193" *** 631.67(45)"193" *** 626.81/.84
[AN 2705928]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2008.
Várkonyi Andrea
   Első lovas könyvem / [írta és ill. Várkonyi Andrea]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség füzetek, ISSN 1789-5332 ; 1.)
ISBN 978-963-370-476-9 fűzött
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798(02.053.2)
[AN 2702671]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2397 /2008.
   50 gyors recept csirkefiléből / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 9.)
ISBN 978-963-9729-34-6 fűzött : 849,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2703598]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2008.
Borbély Béla
   Bonbonkönyv / Borbély Béla ; [fotók Almási Attila és Kocsán Éva]. - Budapest : Kiskapu, 2007. - 144 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9637-35-1 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2705319]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2008.
Bourdain, Anthony
A cook's tour (magyar)
   Íz-világjáró, avagy A tökéletes ízek kalandos felkutatása / Anthony Bourdain ; [ford. Kemény Borbála]. - Szentendre : Cephalion, 2007. - 291 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9688-13-1 kötött : 3400,- Ft
gasztronómia - amerikai angol irodalom - memoár
641.5(100) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2701943]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2008.
Cramm, Dagmar von
Kochen für Kleinkinder (magyar)
   Főzzünk a gyerekeknek : gyermekeink kedvenc ételei / írta Dagmar von Cramm ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-193-4 fűzött
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2711668]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2008.
Cramm, Dagmar von
Mit Kindern backen für Weihnachten (magyar)
   Karácsonyi sütemények gyerekeknek / Dagmar v. Cramm ; [fényképek Odette Teubner] ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-105-5 fűzött (hibás ISBN 963-648-105-5)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 2711705]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2008.
   Csodás, csokis sütemények / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 8.)
ISBN 978-963-9729-35-3 fűzött : 849,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2703588]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2008.
Eggers, Volker
Brownies, Muffin, Cookies & Co. (magyar)
   Muffinok, bagelek, palacsinták.. : klasszikus amerikai sütemények / szerző Volker Eggers ; fényképek Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-258-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2711717]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2008.
Gabula András
   Burgonyás ételek / [Gabula András, Halmos Monika]. - Kisújszállás : Újhold Kv., 2006. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízvarázslat, ISSN 1789-5324)
ISBN 963-9677-02-7 fűzött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2704047]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2008.
Gabula András
   Ezerízű muffinok / [Gabula András, Halmos Monika] ; [... egyes recepteket ford. Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Újhold Kv., 2006. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízvarázslat, ISSN 1789-5324)
ISBN 963-9551-43-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2704098]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2008.
Gabula András
   Grillezett ételek / [Gabula András, Halmos Monika] ; [... egyes recepteket ford. Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Újhold Kv., 2006. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízvarázslat, ISSN 1789-5324)
ISBN 963-9555-75-4 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2704082]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2008.
Gabula András
   Népszerű sütemények / [Gabula András, Halmos Monika]. - Kisújszállás : Újhold Kv., 2006-. - ill., színes ; 25 cm. - (Ízvarázslat, ISSN 1789-5324)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2704070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2006. - 62, [2] p.
ISBN 963-9555-77-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2704075] MARC

ANSEL
UTF-82408 /2008.
Greifenstein, Gina
Weihnachtsplätzchen (magyar)
   Karácsonyi aprósütemények vendégeknek és ajándékba / írta Gina Greifenstein ; fényképezte Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - Kaposvár : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-177-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2711731]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2008.
Halmos Mónika
   1 millió menü / [szöveg ... Halmos Monika, Korpádi Péter] ; [fotók Gabula András, Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - [2], 400, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9677-27-2 kötött : 5000,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2704469]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2008.
Halmos Mónika
   Muffinok és aprósütemények könyve / [szerző Halmos Monika, Boda Zoltánné, Nagy Elvira]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 160 p. ; 24 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 978-963-9551-80-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9551-80-5)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2703924]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2008.
Halmos Mónika
   Nagy szakácskönyv / Halmos Monika, Gabula András ; [egyes recepteket ford. Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2006. - 120 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9555-91-6 kötött : 4000,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2704451]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2008.
Kaszás Mátyás
   Főzőkönyv pasiknak / Kaszás Mátyás. - Szigetszentmiklós : Vidék Média Kft., 2007. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-06-3633-9 fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-973-06-3633-9)
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 2705081]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2008.
Kittler, Martina
1 Pfanne - 50 Rezepte (magyar)
   Egy serpenyő - 50 recept villámgyorsan az asztalon / szerző Martina Kittler ; fotók Kai Mewes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
1 serpenyő - 50 recept villámgyorsan az asztalon (borító- és gerinccím)
ISBN 963-684-129-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2711660]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2008.
Lawson, Jane (1968-)
A little taste of... Japan (magyar)
   Egy falat... Japán / receptek Jane Lawson ; ételfotók Alan Benson ; összekötő szöveg Charlotte Anderson ; [ford. Leyer Ginda]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9729-27-8 kötött : 3550,- Ft
Japán - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(520)(083.12)
[AN 2703077]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2008.
   Magyaros ételek könyve / [szerző Tóth Gézáné et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 160 p. ; 24 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 963-9677-14-0 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2703920]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2008.
Nagy Elvira
   Marhahúsos ételek könyve / [szerző Nagy Elvira, Pelle Józsefné, Horváth Ilona]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 160 p. ; 24 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 963-9677-11-6 fűzött
szarvasmarha - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2703917]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2008.
   Nagy ízvadászat: válogatás a 24 óra 2007. évi receptversenyéből / [szerk. és az ételfotókat kész. E. Nagy Lajos]. - Tatabánya : 24 Óra [Szerk.], cop. 2007. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: 24 óra: Nagy ízvadászat
Kötött : 4990,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-3228-7)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2703572]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2008.
   Nagy ízvadászat: válogatás a Békés megyei hírlap 2007. évi receptversenyéből / [... szerk. Varga Ottó]. - [Békéscsaba] : Békés M. Hírlap [Szerk.], cop. 2007. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Békés megyei hírlap: Nagy ízvadászat
ISBN 978-963-06-3228-7 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2703581]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2008.
   Nagy ízvadászat: válogatás a Heves megyei hírlap 2007. évi receptversenyéből / [szerk. Szuromi Rita, Smuczer Zoltánné] ; [fotó Gál Gábor et al.]. - [Eger] : Heves M. Hírlap [Szerk.], cop. 2007. - 175 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Heves megyei hírlap: Nagy ízvadászat
ISBN 978-963-06-3229-4 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2703576]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2008.
   Nagy ízvadászat: válogatás a Petőfi népe 2007. évi receptversenyéből / [szerk. Schmidt Antal]. - [Kecskemét] : Petőfi Népe [Szerk.], cop. 2007. - 175 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Petőfi népe: Nagy ízvadászat
ISBN 978-963-7257-07-0 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2703578]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2008.
   Nagy ízvadászat: válogatás a Somogyi hírlap 2007. évi receptversenyéből / [szerk. Márkus Kata] ; [fotó Csobod Péter]. - [Kaposvár] : Somogyi Hírlap [Szerk.], cop. 2007. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Somogyi hírlap: Nagy ízvadászat
ISBN 978-963-9631-07-6 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2703538]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2008.
   Nagy ízvadászat: válogatás az Új néplap 2007. évi receptversenyéből / [szerk. Szundi Zoltánné, Uliczikné Szabó Krisztina] ; [a fotókat kész. Csabai István]. - Szolnok : Új Néplap [Szerk.], cop. 2007. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Új néplap: Nagy ízvadászat
ISBN 978-963-9631-08-3 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2703570]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2008.
   Olasz konyha / [ford. Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Újhold Kv., 2006. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízvarázslat, ISSN 1789-5324)
ISBN 963-9555-48-7 fűzött
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2704059]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2008.
Partysnacks (magyar)
   Partifalatok. - Pécs : Alexandra, 2007. - 159 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-370-198-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2704553]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2008.
Patyi Árpád (1948-)
   Népszerű desszertek / [Patyi Árpád, Korpádi Péter]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízvarázslat, ISSN 1789-5324)
ISBN 978-963-9677-20-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9677-20-5)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2704090]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2008.
Renz, Jutta
Muffins - neue Rezepte (magyar)
   Még több muffin : új receptek, édesen vagy sósan, hidegen vagy melegen / szerző Jutta Renz ; fotók Kai Mewes ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - Kaposvár : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-176-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2711713]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2008.
Révész Beatrix
   Fogyj sütivel! : Norbi update 1 / Révész Beatrix, Schobert Norbert. - Budapest : Norbi Update Zrt., 2007. - 126, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-06-3476-2 kötött : 2990,- Ft
sütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 2703496]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2008.
Saager, Ilka
Backen ohne Milch und Ei (magyar)
   Sütés tej és tojás nélkül : az almatortácskától a zöldséges pizzáig / szerző Ilka Saager, [Sonja Carlsson] ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-106-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2711726]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2008.
Spaeth, Radu
1 Form - 50 Muffins (magyar)
   1 forma - 50 muffin : új receptek a csábító kis süteményekhez / írta Radu Spaeth ; fényképezte Barbara Lutterbeck ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-224-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2711070]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2008.
   Teréz néni receptjei : [sváb magyar konyha minden étele]. - [Tyukod] : Betűmetsző, [2007]. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-031-5 fűzött
ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439)(083.12)
[AN 2702497]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2008.
Tóth Tamás
   3D objektumok lakberendező programok közötti mozgatása [elektronikus dok.] : oktató DVD-ROM / Tóth Tamás. - interaktív multimédia. - Békéscsaba : Szerző, 2007. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader; Windows Media Player
ISBN 978-963-06-3491-5 műanyag tokban (hibás ISBN 978-963-06-0391-5)
lakberendezés - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
643/645 *** 681.3.019
[AN 2701143]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2008.
Tóth Tamás
   3D rajzolás [elektronikus dok.] : oktató DVD-ROM / Tóth Tamás. - Interaktív multimédia. - Békéscsaba : Szerző, 2007. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Acrobat Reader; Windows Media Player
ISBN 978-963-06-3490-8 műanyag tokban
lakberendezés - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
643/645 *** 681.3.019
[AN 2701166]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2008.
   Vendégváró finomságok / [szerk. Rohrmann Katalin]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2007]. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 2007/2.)
Fűzött : 450,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2702667]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2008.
   Vendégváró lakomák villámgyorsan / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 10.)
ISBN 978-963-9729-32-2 fűzött : 849,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2703607]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2008.
Wickramasinghe, Priya
A little taste of... India (magyar)
   Egy falat... India / receptek Priya Wickramasinghe és Carol Selva Rajah ; ételfotók Alan Benson ; összekötő szöveg Kay Halsey ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9729-28-5 kötött : 3690,- Ft
India - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(540)(083.12)
[AN 2703062]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2008.
Windows with style (magyar)
   Kreatív ablakdíszítés / [ford. Gálfalvy Ágnes]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 223 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-9555-96-7 fűzött : 3999,- Ft
függöny - lakásművészet
645.31 *** 689
[AN 2704210]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2008.
Zilahy Ágnes (1848-1908)
   Erdélyi ételek könyve / [szerző Zilahy Ágnes, Pelle Józsefné]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 160 p. ; 24 cm. - (Konyhatündérek könyvtára, ISSN 1788-0076)
ISBN 963-9677-13-2 fűzött
Erdély - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 2703921]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2438 /2008.
Brennan, Herbie
Death (magyar)
   A halál : az élet nagy rejtélye / Herbie Brennan ; [ford. Klupács Flóra]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228-230.
ISBN 978-963-370-340-3 kötött
halál - vallás - ezoterika
128 *** 291 *** 133.25
[AN 2701861]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2008.
Flaisz Endre
   Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig / Flaisz Endre. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 324 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-324.
ISBN 978-963-7052-57-6 kötött : 2990,- Ft
filozófiatörténet - ókori Görögország - értelem - disszertáció
1(38)(091) *** 1(091) *** 124.2
[AN 2702635]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2008.
Szathmári Tamás
   Az írástudók felelőssége / Szathmári Tamás előadása. - Budapest : Karolina Egyes., 2007-. - 17 cm
kultúrafilozófia - értelmiség
130.2
[AN 2703255]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A népi mozgalom jelentősége. - 2007. - 26 p. - (Karolina füzetek ; 5.)
ISBN 978-963-87537-4-8 fűzött
Magyarország - népi mozgalom - szabadegyetem - előadóbeszéd
329.73(439)"19" *** 374.72(439)
[AN 2703260] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2441 /2008.
   Áldott légy, Oltáriszentség! : imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2007]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
oltáriszentség - imakönyv
265.3 *** 243
[AN 2704353]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2008.
   Ami megmarad.. : képek és emlékek a 100 éves Józsefvárosi Református Egyházközség életéből. - Budapest : Bp. Józsefvárosi Ref. Egyházközs., [2007]. - 94 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-3520-2 fűzött
Budapest-józsefvárosi Református Egyházközség
Budapest. 8. kerület - egyháztörténet - református egyház
284.2(439-2Bp.VIII.)(091)
[AN 2703111]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2008.
Benyik György (1952-)
   Igézők : elmélkedések a liturgikus év A ciklusának evangéliumairól / Benyik György. - Szeged : Agapé, 2007. - 223 p. ; 20 cm
Gerinccím: Igézők - A év
ISBN 978-963-458-339-4 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 2705211]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2008.
Berg, Yehudah
The power of Kabbalah (magyar)
   A kabbala ereje : a lelki fejlődés útja / Yehuda Berg. - Pécs : Alexandra, 2007. - 271 p. ; 21 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-447-9 kötött
misztika - ezoterika - Kabbala
296.65 *** 133
[AN 2702339]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2008.
Bölcskei Gusztáv (1952-)
   Tudom, kinek hittem : igehirdetések / [Bölcskei Gusztáv] ; [... vál. és szerk. Bíró Éva]. - Debrecen : Blende Bt., 2007. - 190, [2] p. ; 31 cm
ISBN 978-963-87213-8-9 kötött
prédikáció
252 *** 284.2
[AN 2705252]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2008.
Carretto, Carlo (1910-1988)
Lettere dal deserto (magyar)
   Levelek a sivatagból / Carlo Carretto ; [ford. Szőcs Magdolna]. - Budapest : MMSZ, 2007. - 195 p. : ill. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-963-87358-2-9 kötött
vallásos irodalom - meditáció
244 *** 242
[AN 2705505]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2008.
Cselenkó Borbála
   Szerzetesrendek az Árpád-kori Zala megyében / Cselenkó Borbála. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2006. - 130 p. : ill. ; 21 cm. - (Zalai kismonográfiák, ISSN 1219-6169 ; 9.)
Bibliogr.: p. 106-117.
ISBN 963-7205-43-8 fűzött
Zala megye - nyugati keresztény szerzetesrend - Árpád-kor
271(439.121)
[AN 2663238]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2008.
   Elmélkedések a rózsafüzér titkairól / [összeáll. Tűzkő Lajos, Czoborczy Bence]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2007]. - 32 p. ; 15 cm
Fűzött
rózsafüzér - lelkigyakorlat
248.158 *** 242
[AN 2704358]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2008.
Farkas József
   Boldog leszel : boldog hangszer, árva muzsikus : öt evangélizáció, mely a Gyulai Pál utcai imateremben 1977 tavaszán hangzott el és két igehírdetés 1977 és 1982-ből / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2006. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 963-7635-10-6 fűzött
prédikáció
252
[AN 2703325]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2008.
Farkas József
   Harmónia a feszültségben : Jézus belénk vetett bizalmában élünk : öt evangélizáció, mely a Gyulai Pál utcai imateremben 1985 tavaszán hangzott el és négy prédikáció 1977-től 1988-ig / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2007. - 79 p. ; 18 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7635-10-6)
prédikáció
252
[AN 2703316]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2008.
Farkas József
   Vigyázzunk egymásra! : hová lett a ti boldogságotok? : nyolc igehirdetés, mely a Gyulai Pál utcai imateremben 1974-ben hangzott el / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2007. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-3156-3 fűzött
prédikáció
252
[AN 2703332]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2008.
Feyér Ákos
   A világ legcsendesebb csodája : Jézus születésének története / Feyér Ákos illusztrációival ; [szöveg Soósné Szász Ágnes]. - Budapest : BIK Kvk., 2007. - [27] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Történetek Jézusról gyerekeknek, ISSN 1789-5359 ; 1.)
ISBN 978-963-7493-38-6 kötött
Jézus
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 2702698]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2008.
Flusser, David (1917-2000)
Yahadut Bayit sheni (magyar)
   Judaizmus a második templom korában : Qumrán és az apokalipszis / David Flusser ; [ford. Pásztor Péter]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2007. - 312 p. ; 25 cm. - (Zsidó tudományok, ISSN 1418-3366)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-34-4 kötött : 6200,- Ft
esszénusok - őskereszténység - holt-tengeri tekercsek
296.73 *** 296"00" *** 27"00" *** 296.624
[AN 2705646]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2008.
   Gyülekezeti liturgikus könyv : evangélikus istentisztelet. - Budapest : Luther, 2007. - 609 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9571-70-9 v.
evangélikus egyház - misekönyv - egyházi énekeskönyv
245 *** 264 *** 284.1
[AN 2711774]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2008.
   A hitre nevelés lehetőségei és nehézségei : Ökumenikus Hitoktatói Konferencia : Veszprém, 2007. október 13. / [szerk. Trosits András]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., [2007]. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Konferencia sorozat, ISSN 1588-9939 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86974-5-5 fűzött
vallásoktatás - konferenciakiadvány
268 *** 37.017.93 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2703066]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2008.
Hughes, Gerard W.
God in all things (magyar)
   Isten mindenekben : A meglepetések Istene folytatása / Gerard W. Hughes ; [ford. Laczkó Zsuzsanna]. - Kecskemét : Korda, 2007. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-60-3 fűzött : 1980,- Ft
kereszténység - vallásos irodalom
23/28 *** 244
[AN 2703446]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2008.
   Kőrösi Csoma Sándor emlékpark - Tar : Kőrösi Csoma Sándor békesztúpa : a Nyugati Világ Megvilágosultja-emlékkiállítás / [kiad. a Buddhista Meditáció Központ]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2007]. - 159, [17] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87027-6-0 kötött
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
Magyarország - Tar - tibeti buddhizmus - emlékhely - felfedező utazás - múzeum
294.321(515) *** 294.3(439) *** 725.945(439-2Tar) *** 910.4(439)(092)Kőrösi_Csoma_S. *** 069(439-2Tar)
[AN 2705590]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2008.
   Mária szíve : imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2007]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
mariológia - imakönyv
248.159.4 *** 243
[AN 2704356]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2008.
Meyendorff, John (1926-1992)
Byzantine theology (magyar)
   A bizánci teológia : történelmi irányzatok és tantételek / John Meyendorff ; [ford. Jeviczki Ferenc]. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2006. - 380 p. ; 20 cm. - (Varia Byzantina, ISSN 1416-9185 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 963-86679-6-6 fűzött (hibás ISBN 963-86679-0-9)
ortodox egyház - teológia - egyháztörténet - kereszténység
281.9 *** 23/28
[AN 2702614]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2008.
Meyer, Thomas (1950-)
Ichkraft und Hellsichtigkeit (magyar)
   Én-erő és tisztánlátás : a tao-impulzus a múltban és jövőben / Thomas Meyer ; [kiad. ... az Ita Wegman Alapítvány]. - [Budapest] : Natura-Budapest Kft. : Ita Wegman Alapítvány, [2007]. - 167 p. ; 14 cm
Ford. Kótai Zita. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9431-63-8 fűzött
taoizmus
299.513
[AN 2702683]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2008.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - Budapest : Kálvin, 2007. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-558-006-4 * fűzött : 540,- Ft (hibás ISBN 978-963-558-006-1)
házasság - erkölcs
265.5 *** 173.1
[AN 2711770]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2008.
Ravasz László (1882-1975)
   "Te csak Hang vagy..." : Ravasz László kéziratos prédikációi, 1949-1963 / ... közread. és bev. Szacsvay Éva ; kiad. a Dunamelléki Református Egyházkerület és a Pócsmegyer-leányfalui Református Egyházközség. - [Budapest] : Dunamelléki Ref. Egyházker. ; [Pócsmegyer] : Pócsmegyer-leányfalui Ref. Egyházközs., 2007. - 105, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87443-1-9 fűzött
Magyarország - püspök - református egyház - 20. század - prédikáció
284.2(439)(092)Ravasz_L. *** 252
[AN 2677839]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2008.
Schmitt, Maria W. M.
Engelsprechstunde (magyar)
   Angyali sugallatok : 33 angyalmeditáció gyerekeknek és felnőtteknek / Maria W. M. Schmitt. - Budapest : Almandin, 2007. - 256 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-87711-3-1 kötött : 2990,- Ft
meditáció - ezoterika
242 *** 133.25
[AN 2705221]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2008.
Soós Judit
   Képes Biblia kicsiknek és nagyoknak / [írta Soós Judit] ; [graf. Bazilidesz Gábor, Reményi Béla]. - [Budapest] : Family Books, [2006]. - 238, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-87299-6-1 kötött
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2711772]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2008.
Sussman, Les (1944-)
God's miracles (magyar)
   Csodálatos elbeszélések a gondviselésről : történetek arról, hogy sosem szabad feladni a reményt / Lesley Sussman ; [ford. Uzsoki Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 223 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-502-5 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2701846]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2008.
   Szent Mónika : imafüzet. - Miskolc : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2007]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Mónika, Szent (332-387)
szent - 4. század - imakönyv
235.3(092)Mónika *** 243
[AN 2704349]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2008.
   Találkozások Isten és ember között : vallomások és történetek / az interjúkat kész. és a könyvet összeáll. Bodnár Dániel. - Budapest : Vigilia, 2007. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 963-7964-91-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - hit - híres ember - memoár - interjú
234(0:82-94) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 2703414]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2008.
Thondup Tulku Rinpoche
The healing power of mind (magyar)
   A tudat gyógyító ereje : egyszerű meditációs gyakorlatok az egészség, a jóllét és a megvilágosodás érdekében / Thondup Tulku Rinpocse ; Daniel Goleman előszavával ; [ford. és az előszót írta Agócs Tamás] ; [... ill. Toperczer Mariann]. - Budapest : Satori-Book Bt., 2007. - 233 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-226.
ISBN 978-963-06-2646-0 fűzött
buddhizmus - meditáció
294.3
[AN 2705622]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2008.
Veperdi Zoltán
   Áhitatok : Veperdi Zoltán igehirdetései a Fébé Anyaházban. - [Piliscsaba] : Fébé, 2007. - 120 p. ; 21 cm
Fűzött
evangélikus egyház - prédikáció
252 *** 284.1
[AN 2709220]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2008.
Words of hope (magyar)
   A remény szavai : őszi imahét, 2007. november 3-10. / [fel. szerk. Ősz-Farkas Ernő] ; [ford. Hegyes Horváth Csilla] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, [2007]. - 19 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2704346]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2471 /2008.
Ferber Katalin (1952-)
   A felkelő nap árnyéka : Kozák Gyula beszélget Ferber Katalinnal. - 2. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 220, [3] p. ; 24 cm
Az önéletrajz japán nyelven
ISBN 978-963-506-751-0 fűzött : 2400,- Ft
Ferber Katalin (1952-)
Japán - Magyarország - oktatásügy - kultúrszociológia - tudós - 20. század - 21. század - interjú
316(439)(092)Ferber_K.(047.53) *** 37.014(520)(047.53) *** 316.7(520)(047.53)
[AN 2709052]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2008.
Frida Balázs
   A világ 12 problémája és amit te tehetsz / [írta és szerk. Frida Balázs] ; [fotó Blahó Györgyi et al.] ; [kiad. a Hand Szövetség - az Anthropolis Egyesülettel ...]. - Budapest : Hand Szövets. : Anthropolis Egyes., cop. 2007. - [28] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-229-327-4 fűzött
globalizáció - kulturális antropológia - fenntartható fejlődés - középiskolai tankönyv
316.7(075.3) *** 339.9(075.3) *** 504.03(075.3)
[AN 2706193]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2008.
Grandma (magyar)
   Nagymama : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2007. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Fodor Enikő
ISBN 978-963-370-306-9 kötött
nagyszülő - nő - idézetgyűjtemény
316.37-055.53-055.2(0:82-84)
[AN 2704529]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2008.
Katona Tamás (1948-)
   Általános statisztika / Katona Tamás, Kovács Péter, Petres Tibor. - 4. átd., bőv. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2007. - 225 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-9650-27-5 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2712042]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2008.
Kovács Péter
   Általános statisztika : feladatgyűjtemény / Kovács Péter, Petres Tibor. - 3. átd., bőv. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2007. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 978-963-9650-28-2 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076) *** 519.22(075.8)(076)
[AN 2712043]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2008.
   Kultúra - művészet - társadalom a globalizálódó világban : A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata c. 2006. március 6-8. között rendezett nemzetközi konferencia előadásai / [fel. szerk. T. Kiss Tamás] ; [rend., közread. az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék]. - Szeged : SZTE, 2007. - 387 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7356-75-9 fűzött
kultúrszociológia - konferenciakiadvány
316.7 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2705207]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2008.
   Kultúrák kontextusok.kommunikáció / [szerk. Hidasi Judit]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2007. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-717-3 fűzött : 3650,- Ft
kultúra - kommunikáció - társadalmi szokás
316.7(100) *** 316.77(100) *** 394(100)
[AN 2705111]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2008.
   Magyar zsidó történelem - másképp : jeruzsálemi antológia / szerk. Michael K. Silber ; [ford. Boros Attila Botond et al.]. - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő K., 2007. - 299 p. ; 22 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-35-1 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - zsidóság
316.347(=924)(439) *** 323.1(=924)(439)
[AN 2705650]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2008.
Quilliam, Susan
Body language (magyar)
   Testbeszéd / Susan Quilliam ; [ford. Fagyal Béla] ; [ill. Robin Max Marder]. - Budapest : Varázsládika, [2007]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-86753-7-8 fűzött : 2990,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 2705198]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2008.
Son! (magyar)
   Fiamnak : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney rajz. - Pécs : Alexandra, 2007. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Polgár Judit
ISBN 978-963-370-307-6 kötött
fiú - szülő - idézetgyűjtemény
316.37-055.15(0:82-84) *** 316.37-055.52(084-84)
[AN 2704528]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2008.
   Szervezet, menedzsment és nemek / Nagy Beáta szerk. - [Budapest] : Aula, 2007. - 240 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-12-3 fűzött
vezetés - vezető alkalmazott - nő - esélyegyenlőség - nemi diszkrimináció - genderkutatás
316.37-055.2 *** 65.012.4 *** 342.726-055(100)
[AN 2705141]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2482 /2008.
   A bíró okos lánya és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-470-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2704557]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2008.
   A csillagszemű juhász és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-471-4 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2704562]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2008.
Green, Rod
Santa Claus (magyar)
   A karácsony titkai / Rod Green ; ill. Jon Lucas és Carol Wright. - Pécs : Alexandra, 2007. - [28] p. : ill., színes ; 27x31 cm + 3 mell.
Ford. Edwards Zsuzsanna. - Kihajtható képekkel. - Japán technikával
ISBN 978-963-370-250-5 kötött
karácsonyi szokás - gyermekkönyv
398.332.412(02.053.2)
[AN 2689792]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2008.
Híves Márta
   Fején találta a szöget! : szólás- és eredetmagyarázatok / Híves Márta ; [... ill. Bihari Marianna és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9269-57-3 kötött
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2709254]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2008.
International Symposium "Humor and Linguistics/Folklore" (2007) (Szekszárd)
   International Symposium "Humor and Linguistics/Folklore" : Szekszárd, 14-16 September 2007 / [org., publ. by the] Illyés Gyula College of Education University of Pécs. - Szekszárd : Illyés Gy. College of Education Univ. of Pécs, 2007. - 28 p. ; 21 cm
Fűzött
humor - nyelvészet - kulturális antropológia - konferenciakiadvány
398.9 *** 80 *** 061.3(439-2Szekszárd) *** 316.7
[AN 2703247]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2008.
Koncz Gergely
   Eszméletlen jó viccek! / [összeáll. Koncz Gergely]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 128 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-251-015-6 fűzött
vicc
398.94
[AN 2704261]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2008.
Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia (1.) (2007) (Szekszárd)
   I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia : Szekszárd, 2007. szeptember 13-14. / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar. - Szekszárd : PTE IGYFK, 2007. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött
humor - nyelvészet - kulturális antropológia - konferenciakiadvány
398.9 *** 80 *** 316.7 *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2703239]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2008.
Rudnyánszky Gyula (1858-1913)
   Társalgó : nélkülözhetetlen vezető a társaságban és az egész életen keresztül : a társasélet szabályai, az illem törvényei, szórakoztató csevegések a társadalmi érintkezés kérdéseiről, társasjátékok, tréfák és komoly ismeretek, virágnyelv, emléksorok és költemények / írta Méhes András. - 3. átd. kiad., utánny. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 310 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1924
ISBN 978-963-305-264-8 kötött
illemtan
395
[AN 2702393]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2008.
Steer, Dugald A.
Dragonology (magyar)
   Sárkánytan : a nagy sárkányos könyv / Ernest Drake ; [!]összeáll. Dugald A. Steer ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm
Ill. Anderson, Wayne, Carrel, Douglas, Ward, Helen. - Japán technikával
ISBN 978-963-628-683-5 kötött : 4499,- Ft
irodalmi alak - gyermekkönyv
398.44(02.053.2)
[AN 2709133]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2008.
Szántó Gábor
   Állati jó viccek / [összeáll. Szántó "Cápa" Gábor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 128 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-251-016-3 fűzött
vicc
398.94
[AN 2704269]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2492 /2008.
   Augusztusi vihar : a hírek tükrében : 2006. augusztus 20. és utóhatásai : [amit a hírekben elhallgattak]. - Komárom : Balla G., [2007]. - 30 p. : ill. ; 21 cm. - (Kitartás füzetek, ISSN 1788-7232 ; 3.)
Fűzött : 398,- Ft
Magyarország - belpolitika - szélvihar - ezredforduló
323(439)"2006"(0:82-92) *** 551.556
[AN 2702910]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2008.
   Baljós előjelek : a hírek tükrében : 2006. július 1 - augusztus 18. : [amit a hírekben elhallgattak]. - Komárom : Balla G., [2007]. - 30 p. : ill. ; 22 cm. - (Kitartás füzetek, ISSN 1788-7232 ; 2.)
Fűzött : 398,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"2006"(0:82-92)
[AN 2702894]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2008.
   Bezerédj István, 1796-1856 / írta és szerk. Kurucz Rózsa. - [Szekszárd] : Babits, 2003 [!2007]. - 120 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-963-9272-44-6 * kötött (hibás ISBN 978-963-9272-44-2)
Bezerédj István (1796-1856)
Magyarország - politikus - reformkor - 19. század - történelmi forrás
32(439)(092)Bezerédj_I. *** 943.9"18"(093)
[AN 2711756]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2008.
Bhutto, Benazir (1953-2007)
Daughter of the East (magyar)
   A Kelet lánya : önéletrajz / Benazir Bhutto ; [ford. Páll Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 669 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-029-0 fűzött : 3499,- Ft
Bhutto, Benazir (1953-2007)
Pakisztán - politikus - emigráns - 20. század - memoár
32(549.1)(092)Bhutto,_B.(0:82-94)
[AN 2703357]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2008.
Drábik János (1938-)
   Az emberközpontú világrend : a globalizmus alternatívája / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2007. - 379 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-071-4 kötött : 2499,- Ft
Magyarország - globalizáció - nemzetközi pénzügy - gazdaság - pénzrendszer - 20. század - ezredforduló
321.8 *** 339.7 *** 338(439)"200" *** 336.74(439) *** 304.9
[AN 2702425]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2008.
Gergely Jenő (1944-)
   A keresztény szindikalizmus története a XIX-XX. században : a Keresztény Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége / Gergely Jenő ; [közread. az MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport]. - Budapest ; Újfehértó : [Nyír-Print Kft.], 2007. - 215 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-205.
ISBN 978-963-06-4016-9 fűzött
International Federation of Christian Trade Unions
politikatörténet - kereszténydemokrácia - nemzetközi szervezet - szakszervezet - kereszténység
329.3:28(100)(091) *** 331.105.44(100)"18/19"
[AN 2703355]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2008.
Icke, David
...and the truth shall set you free (magyar)
   ...és az igazság felszabadít : XXI. századi kiadás : a globális ügyek mögött meghúzódó titkolt forgatókönyv elképesztő leleplezése, mely oly megdöbbentően pontosnak bizonyult a napi események előrejelzésében / David Icke. - [Budapest] : Ez Van K., 2006-. - 24 cm
összeesküvés - globalizáció - okkultizmus
327.88 *** 339.9(100) *** 133
[AN 2636176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 451 p.
Ford. Korényi Katalin, Korda Cecília, Szücs "Zsac" Zsolt. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87251-4-1 fűzött : 3700,- Ft
összeesküvés - globalizáció - ezoterika
327.88 *** 339.9(100) *** 133
[AN 2705203] MARC

ANSEL
UTF-82499 /2008.
   A Palazzo Chigi és Magyarország : olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról : a Darányi-kormány megalakulásától a Szovjetunió elleni hadüzenetig, 1936-1941 / vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Réti György. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 623 p. ; 24 cm
Gerinccím: Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról, 1936-1941. - Bibliogr. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-7504-50-1 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - Olaszország - diplomáciatörténet - Horthy-korszak - történelmi forrás
327(439)"193/194"(093.2) *** 327(45)"193/194"(093.2)
[AN 2702530]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2500 /2008.
Bíró Imre
   Magyarország királyai és Erdély fejedelmei / [szövegíró Bíró Imre] ; [ill. Szabó István]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2006. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 963-9581-26-7 kötött
Magyarország - Erdély - uralkodó - életrajz - gyermekkönyv
943.9(092)(02.053.2) *** 943.921(092)(02.053.2)
[AN 2705799]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2008.
Borus György
   Az angol - holland forradalom háttere, 1660-1690 / Borus György. - Budapest : Akad. K., 2007. - 190 p. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [58.])
Bibliogr.: p. 185-190.
ISBN 978-963-05-8527-9 fűzött : 3750,- Ft
Anglia - Európa - Hollandia - történelem - 17. század - disszertáció
941.0"16" *** 940"16" *** 949.2"16"
[AN 2702828]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2008.
Byzantine diplomacy (magyar)
   A bizánci diplomácia / [szerk.] Jonathan Shepard, Simon Franklin ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2006. - 462 p. : ill. ; 20 cm. - (Varia Byzantina, ISSN 1416-9185 ; 11.)
A Cambridge-ben 1990. márc. 31. és ápr. 2. között tartott 24. Spring Symposium of Byzantine Studies előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 963-86679-5-8 fűzött
Bizánci Birodalom - bizantinológia - történelem - diplomáciatörténet - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
949.502 *** 327(495.02) *** 930.85(495.02) *** 061.3(410-2Cambridge)
[AN 2702611]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2008.
A főváros régisége, 1780-1873 (angol)
   Antiquities of the capital, 1780-1873 ; Public places and private spaces, 1873-1940 : permanent city history exhibition at the Kiscell Museum of Budapest History Museum / ed. Péter Rostás, Gyöngyi Erdei ; [transl. ... by Judit Pokoly]. - Budapest : Budapest History Museum, 2007. - 130 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közterek és magánterek, 1873-1940. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9340-66-4 fűzött
Budapest - helyismeret - helytörténet - képzőművészet - 18. század - 19. század - 20. század - múzeumi katalógus
943.9-2Bp."178/194" *** 908.439-2Bp. *** 73/76(439) *** 069(439-2Bp.)Kiscelli_Múzeum(036)
[AN 2705617]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2008.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom elveszett kincsei / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-47-5 fűzött
Németország - történelem - 20. század
943.0"193/194"(089.3)
[AN 2703631]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2008.
Gudenus János József (1947-)
   A Rákóczi fejedelmek leszármazottjai Európában, különös tekintettel a magyar családokra : II. Rákóczi Ferenc nővére, Rákóczi Julianna grófnő utódai / összeáll. Gudenus János József. - Budapest : Heraldika, 2006. - 174 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 963-9204-23-4 kötött
Rákóczi család
Magyarország - családtörténet - származás - arisztokrácia
929.52(439)Rákóczi *** 316.343.322(439)
[AN 2650372]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2008.
Herényi István (1918-)
   A nyugati gyepü erődítményei : erődítmények, várak Nyugat-magyarországon / Herényi István. - Budapest : Heraldika, cop. 2007. - 126 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 963-9204-26-9 kötött
Nyugat-Magyarország - határőrvidék - gyepű - honfoglalás - középkor - erőd
943.9-15".../12" *** 623.1(439-15)".../12"
[AN 2650253]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2008.
Horin, Niki
Tutankhamun (magyar)
   Tutanhamon : 4 96 darabos kirakóval / [text by Niki Horin] ; [ford. ... Kiss Judit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 39 cm
ISBN 978-963-9677-42-5 * kötött (hibás ISBN 978-963-9677-42-6)
Tutanhamon (Egyiptom: fáraó)
régészet - uralkodó - ókori Egyiptom
904(32) *** 932(092)Tutanhamon
[AN 2703843]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2008.
Hunt, Lynn
   Measuring time, making history / Lynn Hunt. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - 138 p. ; 20 cm. - (The Natalie Zemon Davis annual lecture series at Central European University, Budapest, ISSN 1996-1197)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-14-2 fűzött
történettudomány - idő
930.1 *** 115
[AN 2702541]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2008.
   Ki kicsoda a magyar történelemben? / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2007. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-497-9 kötött
Magyarország - történelmi személy - híres ember - életrajzi lexikon
943.9(092):030 *** 929(439):030
[AN 2701913]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2008.
Klein, Shelley
The most evil dictators in history (magyar)
   A világ leggonoszabb diktátorai / Shelley Klein ; [ford. Kocsis Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 206 p., [24] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-689-052-0 kötött : 2500,- Ft
világtörténelem - politikus - uralkodó - diktatúra - életrajz
930.9(092) *** 321.6
[AN 2705443]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2008.
   A magyarság története / [írta és szerk. Kész Barnabás, Kovács András, Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly et al.]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007. - 559 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Fedezd fel a világot!, ISSN 1787-6834)
ISBN 978-963-7818-87-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 2705219]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2008.
Nemere István (1944-)
   Az ókor 7 csodája / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-77-6 fűzött
művelődéstörténet - ókor - építészeti örökség
930.85(3) *** 72(3)
[AN 2703658]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2008.
Sajgó Kálmánné (1917-)
   Visszatekintés / [Sajgó Kálmánné, Horváth Tibor, Bittsánszky Géza]. - Budapest : Karolina Egyes., 2007. - 61, [30] p., ; 20 cm. - (Megélt történelem, ISSN 1588-7294)
A Függelékben Gyóni Géza et al. verseivel
ISBN 978-963-87537-5-5 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2702974]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2008.
Simpson, O. J. (1947-)
If I did it (magyar)
   Ha én tettem volna : egy gyilkos vallomása : [az O. J. Simpson gyilkosság története] / [bev.] Pablo F. Fenjves ; [utószó] Dominick Dunne ; [ford. Ortutay Péter] ; a Goldman család exkluzív kommentárjával: Ő tette. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 316, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-265-5 fűzött
Goldman, Ronald Lyle (1968-1994)
Simpson, Nicole Brown (1959-1994)
Simpson O. J. (1947-)
Egyesült Államok - híres ember - gyilkosság - 20. század - ezredforduló - memoár
929(73)Simpson,_O._J.(0:82-94) *** 343.611(73)(0:82-94)
[AN 2702291]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2008.
   "Sívó évek alján" : történetek az ötvenes évekből / [szerk., a szövegeket gond. és a jegyzeteket írta Béres Katalin] ; [közread. a] Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2006. - 167 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7205-46-2 fűzött
Zala megye - magyar történelem - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1945/195"(0:82-94) *** 929(439.121)
[AN 2702752]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2008.
Spignesi, Stephen J.
Catastrophe! (magyar)
   100 katasztrófa / Stephen J. Spignesi ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 328 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9644-66-3 kötött
művelődéstörténet - történelem - katasztrófa
930.85(100) *** 614.8(100) *** 502.58(100)
[AN 2701982]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2008.
Szluha Márton (1935-)
   Felvidéki családok / Szluha Márton. - Budapest : Heraldika, 2006-. - 30 cm
Felvidéki nemes családok (borító- és gerinccím)
ISBN 963-9204-44-7
Felvidék - Magyarország - családtörténet - nemesség
929.52(439.22) *** 316.343.32(439.22)
[AN 2663186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Árva, Trencsén, Zólyom vármegye nemes családjai. - 2006. - 720 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9204-45-5 kötött
Árva vármegye - Trencsén vármegye - Zólyom vármegye - Magyarország - családtörténet - nemesség - családfa
929.52(439.22-35Zólyom) *** 929.52(439.22-35Árva) *** 929.52(439.22-35Trencsén)
[AN 2663191] MARC

ANSEL
UTF-82518 /2008.
Tabor, James D. (1946-)
The Jesus dynasty (magyar)
   A Jézus dinasztia : Jézusnak, az ő és királyi családjának és a kereszténység születésének titkos története / James D. Tabor ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 517 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-305-253-2 fűzött
történelem - ókori Izrael - krisztológia - régészet - 1. század (Kr. e.) - 1. század
933"-01/00"(089.3) *** 232(089.3) *** 904(33)(089.3)
[AN 2703729]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2008.
Twiss, Miranda
The most evil men and women in history (magyar)
   A világ leggonoszabb emberei / Miranda Twiss ; [ford. Kocsis Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 217 p., [24] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-051-3 kötött : 2500,- Ft
világtörténelem - híres ember - uralkodó - politikus - életrajz
930.9(092) *** 929
[AN 2705448]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2008.
   A XX. század magyar beszédei / [főszerk., a szövegeket gond. és jegyzetekkel ell. Vajda Barnabás]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 433 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-87-6 kötött : 3280,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - művelődéstörténet - 20. század - előadóbeszéd - történelmi forrás
930.85(439)"19"(042) *** 929(439)"19"(042) *** 943.9"19"(042) *** 32(439)"19"(042)
[AN 2703335]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2521 /2008.
Bárdi László (1932-)
   Kína : a letűnt istenek birodalma / Bárdi László. - Pécs : Alexandra, 2007. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-280. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-370-313-7 kötött
Kína - helyismeret
908.510
[AN 2702143]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2008.
Feraboli, Maria Teresa
City squares of the world (magyar)
   A világ legszebb terei / Maria Teresa Feraboli. - Pécs : Alexandra, 2007. - 216 p. : ill., színes ; 38x20 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 212.
ISBN 978-963-368-698-0 kötött
helyismeret - város - köztér - építészet - fényképalbum
908.100-2(084.12) *** 712.254(100)(084.12) *** 72(100)
[AN 2704697]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2008.
Fort, Matthew
Eating up Italy (magyar)
   Ennivaló Itália / Matthew Fort ; [ford. Gárdos Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-020-7 fűzött : 2999,- Ft
Olaszország - angol irodalom - helyismeret - nemzeti étel - étkezési szokás - memoár - szakácskönyv
908.45(0:82-94) *** 392.8(45)(0:82-94) *** 641.568(45)(083.12) *** 820-94=945.11
[AN 2712021]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2008.
Fuchszné Benák Katalin
   Érmindszent, Ady Endre szülőfaluja / Benák Katalin. - Érmindszent ; Szeged : Hód-Biotech Kft., 2007. - 300 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-06-3296-9 * kötött (hibás ISBN 963-06-32966-6)
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - Érmindszent - író - helyismeret - 19. század - 20. század - életrajz
908.439-2Érmindszent *** 908.498.4-2Érmindszent *** 894.511(092)Ady_E.
[AN 2705266]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2008.
Gaál Zoltán (1953-)
Budapest, Dunakanyar (görög)
   Voydapestī, Kampī toy Doynavī / [fot. Zoltán Gaál] ; [keimeno András Székely] ; [metafr. ... András Mohay]. - [Budapest] : Folpress, 2006. - 119 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 963-87098-8-X fűzött : 1850,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Gaál_Z.
[AN 2704747]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2008.
   A helység varázsa : Somló és Sümeg vidéke / főszerk. ... Mód Miklós ; kiad. a Devecseri Római Katolikus Plébánia, a Somló Környéki Szellemi Műhely gondozásában. - [Devecser] : Somló Környéki Szellemi Műhely Egyes., 2007. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120.
Fűzött
Veszprém megye - helyismeret
908.439.117
[AN 2703136]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2008.
Into thin air (magyar)
   A felhők között : a világ legmagasabb csúcsai / [szöveg Stefano Ardito] ; [főszerk. Valeria Manferto De Fabianis]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 303 p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-963-368-667-6 kötött
hegycsúcs - fényképalbum
908.100(23)(084.12)
[AN 2704693]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2008.
Lerner János (1952-)
   Hét kontinens hetedhét csodája / Lerner János ; [fotók Baczó Gyula et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 165, [2] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9677-89-0 kötött : 4000,- Ft
helyismeret - építészeti örökség - fényképalbum
908.100(084.12) *** 72(100)(084.12)
[AN 2704420]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2008.
   Magyarország. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007-. - 29 cm
ISBN 978-963-9770-12-6
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 2667470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Növény- és állatvilág / [írta Petrilla Attila] ; [ill. Nagy Attila et al.]. - 2007. - 46, [2] p. : ill., színes
ISBN 978-963-9770-07-2 kötött
Magyarország - természeti környezet - gyermekkönyv
502(439)(02.053.2)
[AN 2705359] MARC

ANSEL
UTF-82530 /2008.
Miklosovits László (1944-)
   Vesszőnyaláb / Miklosovits László. - [Budapest] : Tudomány Kvk., [2007]-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Albertirsa - helyismeret
908.439-2Albertirsa
[AN 2703523]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2007]. - 425 p. : ill.
ISBN 978-963-8194-59-6 kötött
Albertirsa - helyismeret - interjú
908.439-2Albertirsa(047.53)
[AN 2703526] MARC

ANSEL
UTF-82531 /2008.
Polgár Ernő (1954-)
   Az iszlám világ titkai / Polgár Ernő. - Budapest : 3BT, cop. 2007. - 125 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87132-7-8 fűzött : 1500,- Ft
Ázsia - Afrika - helyismeret - iszlám - útleírás
908.5(0:82-992) *** 908.6(0:82-992) *** 297
[AN 2702724]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2008.
Thaler Tamás (1961-)
   Kárpátalja és Észak-Partium : barangolás a fatornyos templomok hazájában / Thaler Tamás, Zsidi Vilmos. - [Budapest] : Anno, 2007. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 35 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-375-500-6 kötött
Kárpátalja - Partium - helyismeret - templom - fényképalbum
908.477.87(084.12) *** 908.498.4(084.12) *** 726.54(477.87)(084.12) *** 726.54(498.4)(084.12)
[AN 2702241]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2533 /2008.
   Betekintés a jogrendszerek világába / szerk. Badó Attila, Bencze Mátyás. - [Szeged] : Studio Batiq, 2007. - 267 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3121-1 fűzött (hibás ISBN 963-06-3121-1)
jogrendszer - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
340.15(100)(075.8) *** 340.5(075.8)
[AN 2705263]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2008.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   "Ártatlan vagyok" : ismeretlen dokumentumok, emlékképek Tóth Ilonáról / Jobbágyi Gábor. - Budapest : M. Ház, 2007. - 113 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 978-963-9335-51-6 kötött : 2900,- Ft
Tóth Ilona (1932-1957)
magyar történelem - 1956-os forradalom - koncepciós per - Kádár-korszak - állami terror
343.301.096(439)"1957"(092)Tóth_I. *** 323.272(439)"1956"(092)Tóth_I. *** 323.282(439)"195"
[AN 2705678]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2008.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Gól a halál kapujában / L. Kelemen Gábor. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : LKG Média Kft., cop. 2007. - 177 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86908-3-8 fűzött : 2900,- Ft
Schwarcz Sándor (1911-2007)
Oświęcim - koncentrációs tábor - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 2708933]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2008.
Kiss Barnabás
   Alkotmányjogi alapismeretek / Kiss Barnabás. - 4. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2007. - 166 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 978-963-9650-31-2 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2712041]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2008.
Saviano, Roberto (1979-)
Gomorra (magyar)
   Gomorra : utazás a nápolyi maffia, a camorra birodalmába / Roberto Saviano ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 349, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-70-0 fűzött
Nápoly - maffia
343.341.2(45-2Napoli)
[AN 2701985]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2008.
Szathmári Tamás
   A trianoni béke szerződés vagy diktátum? / Szathmári Tamás előadása. - Budapest : Karolina Egyes., 2007. - 26 p. ; 17 cm. - (Karolina füzetek ; 4.)
ISBN 978-963-87537-3-1 fűzött
magyar történelem - trianoni békeszerződés - előadóbeszéd
341.382"1919/1920" *** 943.9"1920"
[AN 2703068]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2008.
Tálné Molnár Erika
   Munkajogi megoldások első kézből : az Mt. és a Kjt. módosításai 2007. ősztől / kész. Tálné Molnár Erika. - Szeged : IT Stúdió, [2007]. - 17 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2704363]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2008.
Ujvári Géza
   A módosított társasági és cégtörvény : alapítás, átalakulás, végelszámolás számvitele / [szerző Ujvári Géza]. - Budapest : NovoSchool, 2007. - 124 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87656-0-4 fűzött (hibás ISBN 978-963-87656-0-11)
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - vállalati jog - számvitel - útmutató
347.72(439)(036) *** 657
[AN 2705148]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2541 /2008.
Babucs Zoltán
   "Jász vitézek rajta, előre!" : a jászberényi kerékpáros és harckocsi zászlóalj története, 1921-1945 / Babucs Zoltán, Maruzs Roland. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 207 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9673-73-1 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 1/II. Harckocsi Zászlóalj
Jászberény - katonai egység története - második világháború - páncélozott harci jármű
355.486(439-2Jászberény)"1939/1945" *** 357.51 *** 358.119
[AN 2702394]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2008.
   Baptisták az első világháborúban : a harcmező, beszámolók, levelek, versek a lövészárokból és a fogolytáborokból, hősi halottaink / szerk. Zágoni Jenő. - Budapest : Mo. Baptista Egyh. Lvt., 2007. - 470 p. : ill. ; 29 cm. - (Emléklapok, ISSN 0238-5961 ; 7.). (Baptista levéltári kiadványok, ISSN 1785-0606 ; 3.)
Fűzött (hibás ISBN 963-460-915-5)
Magyarország - hadtörténet - első világháború - baptista - levelezés - memoár - vers
355.48(439)"1914/1918"(0:8-822) *** 379.826 *** 286.15(439)(092)
[AN 2703297]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2008.
Becze Csaba
   "Kőr Ász" : egy vadászrepülő század története, 1936-1941 / Becze Csaba. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 165, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-9673-85-4 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Honvéd Légierő. 1/6. Vadászrepülő Század
Magyarország - hadtörténet - légierő - katonai egység története - második világháború - napló - fényképalbum
355.489(439)"193/1945"(0:92-94) *** 358.4(439)(093) *** 623.746.3
[AN 2701791]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2008.
Braithwaite, Rodric (1932-)
Moscow 1941 (magyar)
   Moszkva 1941 : egy város népe a háborúban / Rodric Braithwaite ; [ford. Béresi Csilla és Béresi Ákos]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 445, [16] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7448-87-4 kötött : 4980,- Ft
Moszkva - hadtörténet - csata - második világháború
355.48(47-2Moszkva)"1941"
[AN 2702428]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2008.
Brocklehurst, Ruth
The First World War (magyar)
   Első világháború / Ruth Brocklehurst és Henry Brook ; [... ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-9677-90-6 kötött
hadtörténet - első világháború
355.48(100)"1914/1918"
[AN 2704232]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2008.
Delaforce, Patrick
Smashing the Atlantic wall (magyar)
   Az atlanti fal ostroma : Hitler parti erődítményrendszerének elpusztítása / Patrick Delaforce ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 247 p., [8] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 978-963-426-045-5 kötött : 2499,- Ft
Normandia - hadtörténet - második világháború - erőd - hadművelet
355.48(442.1/.5)"1944" *** 623.1/.3(4-15)"1944"
[AN 2702043]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2008.
Egei Sándor (1922-)
   Amerikai hadifoglyok voltunk Pockingban (Bajorország) : Egei Sándor hadapród-őrmester és Skardelly Margit vöröskeresztes nővér emlékezései. - Veszprém : Viza, 2007. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87173-9-9 fűzött
Egei Sándor (1922-)
Egei Sándorné
Magyarország - Egyesült Államok - hadifogoly - második világháború - memoár
355.48(439)"1943/1945"(0:82-94) *** 355.257.7(430)(=945.11)"1945"(0:82-94)
[AN 2703105]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2008.
Földi Pál
   Az első világháború története / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]. - 173 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 173-[174].
ISBN 978-963-249-004-5 kötött
hadtörténet - első világháború
355.48(4)"1914/1918"
[AN 2702389]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2008.
Földi Pál
   Horthy tábornokai, 1938-1945 / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2007. - 142 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-963-375-487-0 kötött
Magyarország - katonatiszt - Horthy-korszak - életrajzi lexikon
355(439)"1920/1945"(092):030 *** 355.333(439)(092)
[AN 2702091]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2008.
Gárdi Balázs (1975-)
   ISAF-misszió : Afganisztán, 2007 : Gárdi Balázs fényképei = ISAF mission : Afghanistan, 2007. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók)
Kötött (hibás ISBN 978-963-327-418-7) (hibás ISBN 963-327-418-4)
United Nations. International Security Assistance Force
Magyarország - Afganisztán - békefenntartó erő - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(581)
[AN 2703530]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2008.
Glantz, David M.
The siege of Leningrad, 1941-1944 (magyar)
   Leningrád ostroma, 1941-1944 : a félelem 900 napja / David M. Glantz ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 314 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-309.
ISBN 978-963-426-065-3 kötött : 2999,- Ft
Leningrád - hadtörténet - második világháború - ostrom
355.48(47-2Leningrad)"1941/1944"
[AN 2702056]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2008.
Grossman, Vasilij Semënovič (1905-1964)
A writer et war (magyar)
   Író a háborúban : Vaszilij Groszman a Vörös Hadseregben, 1941-1945 / szerk. és angolra ford. Antony Beevor és Luba Vinogradova ; [ford. Molnár György]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 410 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 388-389.
ISBN 978-963-426-074-5 kötött : 2999,- Ft
Grossman, Vasilij Semënovič (1905-1964)
Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - memoár
355.48(47)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 2702402]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2008.
Mórocz Lajos (1931-)
   Kiskatonától a vezérezredesig / Mórocz Lajos ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2007. - 283 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7097-24-9 fűzött : 2500,- Ft
Mórocz Lajos (1931-)
Magyarország - katonatiszt - katonapolitika - 20. század - memoár
355(439)(092)Mórocz_L.(0:82-94) *** 355.02(439)"194/199"(0:82-94)
[AN 2705628]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2008.
   "New challenges in the field of military sciences 2007" : International Scientific Conference : Budapest, ... 13-14 November, 2007 : proceedings / [org. by the Bolyai János Military Technical Faculty of Zrínyi Miklós National Defence University] ; [szerk. Semságné Kádár Márta] ; [kiad. a Bólyai János Honvéd Alapítvány ...]. - Budapest : Bolyai J. Honvéd Alapítvány, 2007. - 5 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
hadtudomány - haditechnika - konferenciakiadvány
623 *** 355 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2703004]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Education and security policy. - 172 p.
Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3183-9 fűzött
katonatisztképzés - biztonságpolitika - konferenciakiadvány
355.02 *** 378.635.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2703025] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Electrical engineering and aviation. - 146 p.
ISBN 978-963-87706-0-8 fűzött
haditechnika - légierő - konferenciakiadvány
623 *** 358.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2703030] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Engineering and construction mechanical engineering. - 199 p.
ISBN 978-963-87706-1-5 fűzött
Magyarország - hadtudomány - haditechnika - konferenciakiadvány
355(439) *** 623 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2703039] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Informatics, communication and applied mathematics. - 133 p.
ISBN 978-963-87706-2-2 fűzött
hadtudomány - haditechnika - informatika - alkalmazott matematika - konferenciakiadvány
355 *** 681.3.004.14 *** 623 *** 654 *** 51-7 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2703047] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Logistics. - 142 p.
ISBN 978-963-87706-3-9 fűzött
hadtudomány - logisztika - konferenciakiadvány
355.41 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2703056] MARC

ANSEL
UTF-82555 /2008.
Scott, Walter G.
   A Horten fivérek és Lippish professzor csupaszárny gépei / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-44-4 fűzött
Németország - repüléstörténet - repüléstechnika - szárnyszerkezet
623.746(100) *** 623.746(430)"1939/1945" *** 629.735 *** 533.69
[AN 2703713]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2008.
Zicherman István
   A T-34-es története / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 198, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-521-1 fűzött
Szovjetunió - páncélozott harci jármű - történeti feldolgozás
623.438(47)(091)
[AN 2701911]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2557 /2008.
Bakacsi Gyula (1959-)
   Szervezeti magatartás és vezetés / Bakacsi Gyula. - [Budapest] : Aula, 2007. - 344 p. : ill. ; 24 cm
A 10. fejezetet írta Bokor Attila. - Bibliogr.: p. 323-344.
ISBN 963-9585-49-1 fűzött
vezetés - szervezeti kultúra
65.01 *** 65.012.4 *** 316.45
[AN 2712037]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2008.
Kotter, John P.
Our iceberg is melting (magyar)
   Olvad a jéghegyünk! : változás és siker bármilyen körülmények között / John Kotter és Holger Rathgeber ; ill. Peter Mueller ; [ford. Hegedűs Gyula]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2007. - 147 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-28-0 kötött : 2890,- Ft
vezetés - siker
65.011.1 *** 65.013
[AN 2705234]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2008.
Málovics Éva (1955-)
   Szervezeti viselkedés / Málovics Éva. - Szeged : JGYF K., 2007-. - 24 cm
szervezeti magatartás - egyetemi tankönyv
65.013(075.8) *** 316.6(075.8)
[AN 2709154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 105 p.
Bibliogr.
Fűzött
szervezeti magatartás - egyetemi tankönyv
65.013(075.8) *** 316.6(075.8)
[AN 2709158] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2560 /2008.
   1956 pozitív öröksége: a munkástanácsok / [kiad. a Baloldali Alternatíva Egyesülés]. - [Budapest] : Baloldali Alternatíva Egyesülés, [2007]. - 63 p. ; 21 cm
A 2006. okt. 16-án Budapesten a Baloldali Alternatíva Egyesülés és a TIT Kossuth Klub Egyesület által rendezett azonos című konferencia előadásai
ISBN 978-963-06-2266-0 fűzött
Magyarország - munkástanács - magyar történelem - 1956-os forradalom - konferenciakiadvány
331.107(439)"1956" *** 943.9"1956" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2702649]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2008.
Blutman László (1961-)
   A belső piac joga az Európai Unióban / Blutman László. - Szeged : SZTE ÁJK Nk. Jogi és Európa-jogi Tansz., 2007. - 136 p. ; 24 cm. - (Szegedi Európa-jogi szakkönyvtár, ISSN 1787-0984)
Lezárva: 2007. júl. 31. - Bibliogr.: p. [135].
Fűzött
Európai Unió - gazdasági jog - belső piac - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8) *** 347.7(4-62)(075.8) *** 339.13(4-62)(075.8)
[AN 2712049]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2008.
   CSR best practice 2006 : a vállalati felelősségvállalás példaértékű magyar gyakorlata / [szerk. Moldova Júlia] ; [közread. a] Magyar Public Relations Szövetség. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 170 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-239-013-0 kötött
Magyarország - vállalatvezetés - társadalom - felelősség
658.1.011.1(439) *** 65.012.412 *** 316.6(439)
[AN 2702882]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2008.
   Az ellenőrzés rendszere és módszerei / szerk. Kovács Árpád. - [Budapest] : Perfekt, 2007. - 320 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 317-320.
ISBN 978-963-394-709-8 fűzött : 4200,- Ft
gazdasági ellenőrzés - pénzügy - állami szerv
336.126(439) *** 65.012.7 *** 657
[AN 2700325]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2008.
Illés Ivánné
   Vállalkozások pénzügyi alapjai / [szerző Illés Ivánné]. - Budapest : Saldo, 2007. - 251, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251.
ISBN 978-963-638-221-6 fűzött : 2900,- Ft
pénzügy - vállalat - egyetemi tankönyv
658.15(075.8)
[AN 2706101]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2008.
   Innovációmenedzsment kutatás és gyakorlat / [közread. a] Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ. - [Miskolc] : ME, 2007-. - 24 cm
vállalkozásmenedzsment
658.1.011.1
[AN 2697677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Innovációmarketing - marketinginnováció : összefoglaló tanulmány a kutatási program elméleti, módszertani eredményeiből / Piskóti István. - 2007. - 154 p. : ill.
Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 978-963-661-802-5 fűzött
vezetés - marketing - innováció - kutatás - tudományos módszertan
658.1.011.1 *** 658.8 *** 330.341.1 *** 001.891
[AN 2703276] MARC

ANSEL
UTF-82566 /2008.
Langer Katalin
   Kompetenciaalapú szituatív üzleti kommunikáció / Langer Katalin ; [közread. a] Szent István Egyetem ... - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2007. - 150, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [151-152].
ISBN 978-963-9483-82-8 fűzött
kommunikáció - gazdaság - egyetemi tankönyv
33(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 2705643]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2008.
   Miskolci beszélgetések '2006 [elektronikus dok.] : [tudásintenzív kutatási eredmények és gyakorlati alkalmazások az anyagmozgatás és logisztika területén] = Conversations at Miskolc '2006 : [knowledge intensive research results and practical applications in field of materials handling and logistics] / [rend., közread.] Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék. - Szöveg és képek. - [Miskolc] : ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tansz., [2007]. - 1 CD-R ; 12 cm
A Miskolc-Lillafüreden, 2006. szept. 13-14-én tartott konferencia előadásai. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-790-5
logisztika - anyagmozgató berendezés - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
658.286 *** 621.86 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2696335]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2008.
Nagy András
   Politikai gazdaságtan és közgazdaságtan : hogyan tanítok marxi elméletet a rendszerváltás után : szöveggyűjtemény / Nagy András. - Budapest : Humanista Társadalmi Egy., 2007. - 136 p. : ill. ; 20 cm. - (Humanista Társadalmi Egyetem füzetei, ISSN 1589-9853 ; 4.)
ISBN 963-229-895-0 fűzött
marxista-leninista közgazdaságtan
330.85
[AN 2702705]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2008.
Sipos Judit
   Élj és dolgozz Angliában! : [útmutató az angliai munkavállaláshoz] / [Sipos Judit & Katalin Thwaites]. - [Budapest] : [Révai Digitális K.], cop. 2007. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-012-3 fűzött : 2990,- Ft
Nagy-Britannia - külföldi munkavállalás - helyismeret - útmutató
331.535(410)(036) *** 908.410
[AN 2703364]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2008.
Szántó Szilvia
   Minden, ami marketing : marketing közérthetően / Szántó Szilvia, Hinora Ferenc. - Budapest : Hinora Cégcsop., 2007. - 279 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 279.
ISBN 978-963-06-4048-0 fűzött : 2800,- Ft
marketing - vállalkozás
658.8
[AN 2705625]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2008.
Szerdahelyi István (1934-)
   A még létező kapitalizmus : fogalmi elemzés / Szerdahelyi István. - Budapest : Eötvös J. K., 2007. - 614 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 517-611. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7338-54-0 fűzött
ISBN 963-7338-54-3
kapitalista gazdaság - tőkésosztály - politikai szociológia
330.342.14 *** 316.334.3 *** 304
[AN 2702610]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2008.
   Tradíció és innováció : nemzetközi tudományos konferencia : a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának jubileumi konferenciája, Gödöllő, 2007. december 3-5. : előadások összefoglalói = Tradition and innovation : international scientific conference : jubilee conference of Faculty of Economics and Social Sciences Szent István University, Gödöllő : abstracts / [szerk. Lehotka József, Takácsné György Katalin]. - Gödöllő : SZIE GTK, 2007. - 241 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9483-84-2 fűzött
gazdaságtan - társadalomtudomány - konferenciakiadvány
33 *** 30 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2705959]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2008.
   Working it out? : the labour process and employment relations in the new economy / ed. by Csaba Makó [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 240 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8575-0 kötött
Közép-Európa - Magyarország - gazdaság - foglalkoztatáspolitika - munkaerő-gazdálkodás - élethosszig tartó tanulás - ezredforduló
338(091)(4-11)"199/200" *** 331.5(4-11)"199/200" *** 658.3
[AN 2702931]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2574 /2008.
   Health insurance reform in Hungary / ed. by Peter Mihályi. - Budapest : Europe Ltd., 2007. - 204 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3178-5 fűzött
Magyarország - egészségügy - reform - betegségbiztosítás - ezredforduló
364.444(439)"200" *** 369.22(439)"200"
[AN 2702943]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2008.
Honvédszakszervezet. Kongresszus (4.) (2007) (Balatonkenese)
   Honvédszakszervezet IV. Kongresszusa : 2007. november 15-17., Balatonkenese : kongresszusi dokumentumok. - [Budapest] : [Hosz], [2007]. - 72 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - honvédség - konferenciakiadvány
331.105.44(439) *** 355(439) *** 061.3(439-2Balatonkenese)
[AN 2703138]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2008.
   A Magyar Kardiológusok Társasága ötvenéves története, 1957-2007 / szerk. Kerkovits Gyula ; [... sajtó alá rend. Vass Jenő Sándor]. - Budapest : Convention Budapest Kft., 2007. - 584 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3297-3 kötött
Magyar Kardiológusok Társasága
Magyarország - orvostörténet - szívgyógyászat - kórház - tudományos testület
364.444.046.6(439) *** 616.1 *** 061.2(439)MKT
[AN 2703124]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2577 /2008.
   A 150 éves Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola jubileumi évkönyve, 2003-2007 / [szerk. Bancsi Erzsébet]. - Debrecen : Bethlen G. Közgazd. Szakközépisk. és Szakisk., 2007. - 248 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. - Gerinccím: Bethlen, 2003-2007
ISBN 978-963-06-3475-5 fűzött
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Debrecen)
Debrecen - szakközépiskola - gazdaságtan - iskolai évkönyv
373.6:33(439-2Debrecen)(058)
[AN 2702365]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2008.
   Audiovizuális újságíró-oktatás a szegedi és az újvidéki egyetemen / szerk. Ivaskó Lívia és Mátyus Imre ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. - Szeged : SZTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2007. - 137 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Univerzitet u Novom Sadu. Filozofski fakultet
Szegedi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet. Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Szeged - Újvidék - egyetem - tömegkommunikáció - didaktika
378.4(439-2Szeged) *** 378.4(497.11-2Újvidék) *** 316.774 *** 371.3
[AN 2704342]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2008.
   Felnőttképzés az új OKJ rendszerében : kézikönyv a felnőttképzési programok készítéséhez / [szerk. Borsi Árpád] ; [közread. a] Felnőttképzők Szövetsége. - Budapest : FVSZ, 2007. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-06-3514-1 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - ezredforduló
374.7(439)"200"
[AN 2703337]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2008.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének a bölcsődében / Forrai Katalin ; [ill. Rogán Miklós]. - 8. kiad. - Budapest : EMB, [2007], cop. 1994. - 134 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. [135].
ISBN 978-963-330-748-9 fűzött
művészeti nevelés - zeneművészet - bölcsőde
373.22 *** 37.036 *** 78
[AN 2709235]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2008.
Gordon, Thomas
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Gordon K., 2008. - 252 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-01-3 fűzött : 2700,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2708852]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2008.
   Jubileumi almanach / [szerk. ... Szabó Lajos et al.] ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : SZIE GTK, 2007. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Tradíció és innováció : almanach, 2007. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9483-87-3 fűzött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Gödöllő - egyetem - gazdaságtan - társadalomtudomány - képzési tájékoztató
378.633(439-2Gödöllő).096 *** 378.630(439-2Gödöllő).096 *** 371.214
[AN 2705939]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2008.
Kelemen László, H. (1928-)
   A polgári iskolák története, avagy Egy fővárosi polgári iskola léte és utóélete / [H. Kelemen László] ; [közread. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - Budapest : OPKM, 2007. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3382-6 fűzött
Honvéd Utcai Községi Polgári Fiúiskola (Budapest)
Budapest. 5. kerület - polgári iskola
373.552(439-2Bp.V.)
[AN 2703780]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2008.
   Magyar eszperantó tanítók arcképcsarnoka / [szerk. Németh József] ; [közread. az] Eszperantista Pedagógusok Magyarországi Egyesülete. - Marcaltő-Ihász : EPME, 2007. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - pedagógus - eszperantó - nyelvoktatás - ezredforduló
37(439)(092) *** 800.892
[AN 2705006]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2008.
Pantóné Naszályi Dóra
   (R)észkérdés? : nyelvtanároknak a szótárdidaktikáról / Pantóné Naszályi Dóra. - Szeged : Grimm, 2006. - 95 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 88-93.
ISBN 963-7460-11-X fűzött
nyelvoktatás - lexikológia - didaktika - tanári segédkönyv
372.880(072) *** 37.025(072)
[AN 2702616]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2008.
   Regionalʹnye školy russkoj istoriografii = Regional schools of Russian historiography / [red. Dûla Svak]. - Budapest : Russica Pannonicana, 2007. - 207 p. ; 22 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 18.)
A 2006. máj. 29-30. között Budapesten tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-41-2 fűzött
Oroszország - történetírás - felsőoktatás - konferenciakiadvány
378(47) *** 930.1(47) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2704316]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2008.
Szabó József (1947-)
   Kézilabdázás : technika, taktika, oktatás / Szabó József. - Szeged : JGYF K., 2007. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 963-9167-82-7 fűzött
kézilabda - sportoktatás - egyetemi tankönyv
372.879.6(075.8) *** 796.322
[AN 2709170]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2588 /2008.
   Cirkuszkutatás, 2006-2007 / Tóvay Nagy Péter szerk. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 176 p. ; 18 cm. - (Jószöveg könyvek, ISSN 1417-9121)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7052-61-3 fűzött : 1490,- Ft
cirkusz
791.83.01
[AN 2701893]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2008.
Deák Istvánné
   Nagy barkácssuli könyv / [Deák Istvánné, Kiresné Vincze Ilona, Zámbó Béláné] ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2007. - 228 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 963-9677-08-6 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2703906]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2008.
Dobrai Zsolt
   Bojlihorgászat : [kézikönyv] / [szerzők és fotók Dobrai Zsolt, Oggolder Gergely]. - Budapest : Fish Kvk., 2004 [!2007]. - 192 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Horgászhalaink, ISSN 1419-5887 ; 19.)
ISBN 978-963-86559-0-5 fűzött
horgászat
799.1
[AN 2708921]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2008.
Farkasházy Tivadar (1945-)
   32 figura : a sakk regénye / Farkasházy Tivadar. - [Budapest] : Adwise Media, 2007. - 503 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2793-1 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század - ezredforduló - interjú - memoár
794.1(439)(092)(047.53)
[AN 2701962]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2008.
Ferreras, Francisco (1962-)
The dive (magyar)
   Halálos merülés : egy történet szerelemről és megszállottságról / Pipín Ferreras ; [ford. Bánfi Balázs Miklós]. - Budapest : Corbis, cop. 2007. - 231 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86882-4-8 kötött : 3480,- Ft
Mestre, Audrey (1974-2002)
Ferreras, Francisco (1962-)
búvárkodás - memoár
797.215(0:82-94)
[AN 2703406]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2008.
Gőbel Orsolya
   Égig emelő légzés : stresszcsökkentő, önértéknövelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások számára / Gőbel Orsolya ; Klaus W. Vopel ötlete alapján. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 3.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 978-963-236-057-7 kötött : 2000,- Ft
játék - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
793/794 *** 372.3(072)
[AN 2705601]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2008.
   A győri röplabdázás, 1997-2006 / [összeáll. Farnady Ernő] ; [közread. a] Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatóság. - [Győr] : Győr M. Jogú Város Sportig., 2007. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Győr - röplabda - sportegyesület - ezredforduló
796.325(439-2Győr) *** 061.2(439-2Győr)
[AN 2703132]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2008.
Kormanik Zsolt
   A Real Madrid legjobb 50 futballistája, 1902-2007 / Kormanik Zsolt, Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 63 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Világhírű klubok világhírű játékosai ; 4.)
ISBN 978-963-9729-42-1 fűzött : 1190,- Ft
Real Madrid Club de Fútbol
labdarúgás - sporttörténet - sportoló - sportegyesület - 20. század
796.332(460-2Madrid) *** 796.332(100)(092) *** 061.2(460-2Madrid)
[AN 2703819]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2008.
Lükő Sándor (1929-)
   Kalandos vadászatok / Lükő Sándor. - Miskolc : Well-PRess, 2007. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9490-63-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2705522]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2008.
Misur Tamás
   A Milan legjobb 50 futballistája, 1899-2007 / Misur Tamás. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 63 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Világhírű klubok világhírű játékosai ; 3.)
ISBN 978-963-9729-43-8 fűzött : 1190,- Ft
Milan Associazione Calcio
Milánó - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület - sportoló - 20. század
796.332(45-2Milan) *** 796.332(45)(092) *** 061.2(45-2Milan)
[AN 2703830]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2008.
Pető János
   Megismerni a vadászt.. : rendhagyó vadásztörténetek, nem csak vadászoknak / Pető János ; [ill. Seres József]. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 168 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-79-0 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2703762]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2008.
Piechowski, Adam
Grań Tatr (magyar)
   A Tátra főgerince / Adam Piechowski ; [... kiad. a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség]. - [Budapest] : MHSSZ, cop. 2007. - 4 db ; 15 cm
Ford. Futó Endre
Tátra - alpinizmus - útmutató
796.52(234.372.34)(036)
[AN 2704815]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Liptóhutai-nyereg - Zári-szoros. - 247 p. : ill.
ISBN 978-963-06-3540-0 fűzött : 2950,- Ft : 12 EUR
Tátra - alpinizmus - útmutató
796.52(234.372.34)(036)
[AN 2704819] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Zári-szoros - Liptóhutai-nyereg. - 244 p. : ill.
ISBN 978-963-06-3541-7 fűzött : 2950,- Ft : 12 EUR
Tátra - alpinizmus - útmutató
796.52(234.372.34)(036)
[AN 2704828] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Levezető útvonalak. - 277 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-06-3542-4 fűzött : 2950,- Ft : 12 EUR
Tátra - alpinizmus - útmutató
796.52(234.372.34)(036)
[AN 2704834] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Általános tudnivalók. - 202 p.
Bibliogr.: p. 114-116.
ISBN 978-963-06-3543-1 fűzött : 2950,- Ft : 12 EUR
Tátra - alpinizmus - geológia - útmutató
796.52(234.372.34)(036) *** 55(234.372.34)
[AN 2704839] MARC

ANSEL
UTF-82600 /2008.
   Texas hold'em poker. - [Kecskemét] : Vagabund, [2007]-. - 20 cm
kártyajáték
794.42
[AN 2703691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A limit nélküli hold'em : első lépések, fókuszban az online póker / Vágó Csaba. - cop. 2007. - 208 p. : ill.
ISBN 978-963-9685-58-1 fűzött
kártyajáték
794.42
[AN 2703700] MARC

ANSEL
UTF-82601 /2008.
   Tudásmérő : [nyelvi játékok kimeríthetetlen tárháza]. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-038-4 fűzött
nyelvi játék - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2702492]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2008.
   Új törvénykönyv : kézikönyv kalandozóknak és útmutató kalandmestereknek / [... írta és játékrendszerét kifejlesztette Bayer Tibor és Kriston Dávid ; [szerk. Morócz Tibor] ; [... ill. Nothof Ferenc, Varga Zsolt, Bayer Katalin]. - [Budapest] : Tuan K., cop. 2007. - 502, [7] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87672-1-9 kötött : 5990,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2702904]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2008.
Watt, Fiona
The Usborne big book of Christmas things to make and do (magyar)
   Kreatív karácsony / Fiona Watt és Rebecca Gilpin ; ... ill. Katrina Fearn [et al.] ; receptek Catherine Atkinson ; fényképezte Howard Allman ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 128 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-9677-61-2 kötött
karácsony - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2704445]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2008.
Zsolt Péter (1956-)
   Japán - magyar karate szakszótár / Zsolt Péter. - 8. jav. kiad. - [Budapest] : Hunor, 2007. - 103 p. : ill. ; 20 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260)
ISBN 978-963-87109-2-5 fűzött
magyar nyelv - japán nyelv - karate - szakszótár - kétnyelvű szótár
796.853.26 *** 801.323=956=945.11
[AN 2702482]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2605 /2008.
Bakonyi Erzsébet (1951-)
   Köztéri alkotások Nagykanizsán = Öffentliche Schöpfungen in Nagykanizsa = Statues, monuments in Nagykanizsa / Bakonyi Erzsébet, Deregi László. - Nagykanizsa : Informatika K., [2007]. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-3614-8 kötött
Nagykanizsa - emlékmű - szobrászat
725.94(439-2Nagykanizsa) *** 73(439)
[AN 2705337]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2008.
Barka Gábor (1954-)
   Dunaújvárosi építészeti kalauz, 1950-1960 / Barka Gábor, Fehérvári Zoltán, Prakfalvi Endre ; [fényképezte Barka Gábor] ; [kiad. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Dunaújváros : Önkormányzat, cop. 2007. - 147 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 140-141. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87698-0-0 fűzött
Dunaújváros - építészettörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - útmutató
72(439-2Dunaújváros)(036)
[AN 2705555]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2008.
Cséri Lajos (1929-)
   Cséri Lajos szobrász és éremművész érmei és plakettjei / [a katalógus szövegét összeáll. Gosztonyi József]. - Nógrádsáp : P. Athéné, 2006. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-06-0631-3 fűzött
Magyarország - szobrász - érem - 20. század - ezredforduló
737.2(439)(092)Cséri_L.
[AN 2703231]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2008.
Eaton, Jan
200 crochet blocks for blankets, throws and afghans (magyar)
   200 horgolt blokk : kötött és horgolt minták ruhákhoz, sálakhoz, takaróra és kendőkhöz / Jan Eaton ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9677-84-5 fűzött
horgolás
746.43
[AN 2704488]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2008.
Eaton, Jan
200 ripple stitch patterns (magyar)
   200 hullámos minta : [izgalmas minták kendők, sálak és takarók kötéséhez és horgolásához] / Jan Eaton ; [ford. Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9677-85-2 fűzött
textilkötés - horgolás
746.42 *** 746.43
[AN 2704491]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2008.
Eaton, Jan
200 stitch patterns for baby blankets (magyar)
   200 minta babatakarókhoz : kötött és horgolt minták, blokkok és szegélyek babatakarókhoz / Jan Eaton ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9677-83-8 fűzött
textilkötés - horgolás
746.42 *** 746.43
[AN 2704492]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2008.
Erdei Krisztina (1976-)
   Formalities = Formaságok / Erdei Krisztina ; [... kiad. ... Lumen Fotóművészeti Alapítvány]. - Budapest : Lumen Fotóműv. Alapítvány, 2007. - [128] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3344-4 fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század
77.04(439)(092)Erdei_K.
[AN 2705514]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2008.
   Fába faragva : a történelmi Magyarország címerei a Magyar Nemzeti Könyvtárban = Ins Holz geschnitzt : die Wappen des historischen Ungarns in der Ungarischen Nationalbibliothek = Carved in wood : coats of arms from present day Hungary and from Hungary before the peace treaty of Versailles in the Hungarian National Library / [szerk. Fülep Katalin] ; [a címereket faragta Sándor János] ; [... a ... Magyar - Svájci Turisztikai Továbbképző Intézet Alapítvány és az ... ÉTA Országos Szövetség kiadásában]. - [Budapest] : Magyar - Svájci Turisztikai Továbbk. Int. Alapítvány : ÉTA Orsz. Szövets., 2007. - 232 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 963-00-9634-X * kötött (hibás ISBN 963-00-9634)
Sándor János (1941-)
Magyarország - fafaragás - faszobrász - 20. század - 21. század - vármegye - címer
745.51(439)(092)Sándor_J. *** 929.6(439-35)
[AN 2705757]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2008.
Géczi Zoltán
   Fotók, amelyek megváltoztatták az évszázadot / [írta Géczi Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 190 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-9677-51-5 kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9677-51-5)
fotóművészet - 20. század - ezredforduló - világtörténelem - művelődéstörténet - fényképalbum
77.04(100)"19/200" *** 940"19"(084.12) *** 930.85(100)"19"(084.12)
[AN 2704454]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2008.
Gráber Margit (1895-1993)
   Kettős arckép / Gráber Margit, Perlrott Csaba Vilmos ; [... rendezője a Budapesti Zsidó Hitközség Idegenforgalmi és Kulturális Központja]. - [Budapest] : Zsidó Nyári Fesztivál, [2007]. - [34] p. : ill., színes ; 21 cm
A 2007. aug. 26 - szept. 9. között Budapesten a Zsidó Nyári Fesztivál keretében tartott kiállítási katalógus
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gráber_M. *** 75(439)(092)Perlrott-Csaba_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2703193]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2008.
Hajós Hollanda Éva (1936-)
   Hajós Hollanda Éva festőművész = Eva Hajós Hollanda Kunstmalerin = Eva Hajós Hollanda painter. - Budapest : Hajós Hollanda É., 2007. - 55 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-3598-1 fűzött
Hajós Hollanda Éva (1936-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Hajós_Hollanda_É.
[AN 2703229]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2008.
Hegedüs György
   Barátom, Juan Gyenes : Hegedüs György fényképes emlékezései / [kiad. a Somogyi Fotóklub]. - [Kaposvár] : Somogyi Fotóklub, 2007. - 32 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-3990-3 kötött
Gyenes, Juan (1912-1995)
Spanyolország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(460)(=945.11)Gyenes,_J.
[AN 2703519]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2008.
Jószai Attila
   Regionális politika / Jószai Attila ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék. - Budapest : BCE Közigazgatástud. Kar Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tansz., 2007-. - 24 cm
Magyarország - területfejlesztés - urbanisztika - regionális gazdaság - gazdaságpolitika
711.1(439) *** 911.375(439) *** 332.14(439)
[AN 2705185]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hazai területfejlesztés és intézményrendszere. - 2007. - 277 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 978-963-9753-04-0 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - urbanisztika - regionális gazdaság - gazdaságpolitika
711.1(439) *** 911.375(439) *** 332.14(439)
[AN 2705187] MARC

ANSEL
UTF-82618 /2008.
Királyi Régió Fotóbiennálé (2.) (2007)
   Királyi Régió Fotóbiennálé : Veszprém, 2007 / [... szerk. Láng Tibor és Mátyus Károly] ; [rend., közread. Bakony Fotóklub]. - Veszprém : Bakony Fotóklub, 2007. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2703220]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2008.
Kultermann, Udo
   Tradíció, globalizáció : kultúrák közötti csere és regionális identitás az építészetben = Tradición, globalización : intercambios culturales e identidad regional en la arquitectura = Tradition, globalization : intercultural exchange and regional identity in the architecture / Udo Kultermann ; [ford. ... Bernáth Tamás, Hollóy Katalin]. - Budapest : Építészet és Művészet Kévés Stúdió Galéria, cop. 2007. - 184 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Építészet és művészet, ISSN 1588-4104)
ISBN 978-963-06-3188-4 fűzött
Magyarország - Latin-Amerika - építészet - építész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(100)"200" *** 72(439)(092) *** 72(8=6)(092) *** 061.4(439-2Bp.) *** 061.4(8)
[AN 2705011]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2008.
László János
   Magyar várak / László János. - [Budapest] : Anno, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-375-501-3 kötött
Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439)(084.12)
[AN 2702245]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2008.
Lezano, David
The photography bible (magyar)
   Fotós biblia : útmutató a XXI. század fényképészeinek / Daniel Lezano ; [ford. ... Horváth Gabriella]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 963-9677-43-4 fűzött
fototechnika
77
[AN 2704508]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2008.
   Makláry. - [Hajdúszoboszló] : Magánkiad., 2007. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-06-4051-0 kötött
Makláry Kálmán (1947-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Makláry_K.
[AN 2705350]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2008.
   Az origami varázsa : papírhajtogatás az egyszerűtől a bonyolultig / [összeáll. és a szövegeket írta Kricskovics Zsuzsanna] ; [fotó Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9677-25-8 * kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9677-25-6)
origami - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
745.54(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 2704428]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2008.
   Otthon vagyunk a város peremén, 1984-1987-2007 : 20 éves a Boldog Özséb templom. - [Budapest] : [Boldog Özséb Római Kat. Plébánia], [2007]. - 18 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Közread. a Boldog Özséb Római Katolikus Plébánia
Fűzött
Budapest. 3. kerület - templom
726.54(439-2Bp.III.)
[AN 2702840]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2008.
Parti Szilvia
   Sugár Kata / Parti Szilvia. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2007. - 170, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 46.)
Bibliogr.: p. [171]-[172].
ISBN 978-963-8383-73-0 fűzött
Sugár Kata (1910-1943)
Magyarország - fényképész - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Sugár_K. *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2705665]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2008.
Sebők Zsolt
   Rajziskola / Sebők Zsolt. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006-. - ill., részben színes ; 29 cm
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 2704521]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 64 p.
ISBN 978-963-9677-10-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9677-10-8)
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 2704522] MARC

ANSEL
UTF-82627 /2008.
Sebők Zsolt
   Ujjfestés / [összeáll. és rajzolta] Sebők Zsolt. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2006. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-9677-44-2 fűzött
művészet technikája - festészet - gyermekkönyv
75.02(02.053.2)
[AN 2704458]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2008.
   Stress : művészet, tudomány : Nádor Galéria, 2007. június 7 - július 8., Budapest : Stressz Világkongresszus, ELTE Lágymányosi Campus, 2007. augusztus 24-26. : art, sciences : Gallery Nador, 7 June - 8 July 2007, Budapest : World Conference of Stress, Lágymányos Campus, ELTE, 24-26 August 2007 / [szerk. ... Stauder Adrienne, Kovács Péter Balázs] ; [kiad. ... Belvárosi Művészek Társasága]. - Budapest : Belvárosi Művészek Társ., [2007]. - [148] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87200-1-6 kötött
Selye János (1907-1982)
Magyarország - képzőművészet - orvos - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus - emlékkönyv
73/76(439)"200" *** 61(439)(092)Selye_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2675158]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2008.
Szabadi Judit (1940-)
   Gulácsy Lajos / Szabadi Judit. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2007. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-305.
ISBN 978-963-9680-11-1 kötött : 3900,- Ft
Gulácsy Lajos (1882-1932)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)Gulácsy_L.(092)
[AN 2708957]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2008.
Székács Zoltán (1921-1983)
   Festmények / Székács Zoltán. - Budapest : Székács A., 2007-. - 24 cm
A bev. angol nyelven is
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Székács_Z.,_id.
[AN 2703377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Olajképek. - 2007. - 157 p. : ill., színes
ISBN 978-963-06-2746-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Székács_Z.,_id.
[AN 2703381] MARC

ANSEL
UTF-82631 /2008.
Tabák Lajos (1904-)
   Tabák Lajos. - [Budapest] : [Május Elseje Társ.], [2007]. - 46 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Május Elseje Társaság
Fűzött
Tabák Lajos (1904-)
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Tabák_L.
[AN 2703209]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2008.
Thomas, Davina
200 quilt blocks to mix and match (magyar)
   200 blokk foltvarráshoz / Davina Thomas ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9677-82-1 fűzött
foltvarrás
746.41
[AN 2704484]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2008.
Váli Dezső (1942-)
   Zsidó temetők = Jewish cemeteries = Bet ha- 'almin ha-Yehudi / Váli Dezső. - [Budapest] : Artchivum, 2007. - 155 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Hungarticum, ISSN 1789-3844 ; 1.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3343-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - fényképész - síremlék - zsidó vallás - 20. század
73/76(439)(092)Váli_D. *** 77.04(439)(092)Váli_D. *** 726.82 *** 296
[AN 2702722]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2008.
Vasarely, Victor (1906-1997)
   Vasarely : művek a Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeumából : [2007. július 28 - október 14., ... Veszprém] / [kurátor Kumin Mónika] ; [a katalógust szerk. Tarczy István]. - Veszprém : Művészetek Háza : Modern Képtár - Vass László Gyűjt., [2007]. - [15] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 8.)
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2703204]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2008.
Vásárhelyi Tamás (1949-)
   Múzeumi gyűjtemények és kiállítások állati kártevői és az ellenük való védekezés / Vásárhelyi Tamás. - Budapest : OKM, 2007. - 40 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Múzeumi állományvédelmi füzetek, ISSN 1786-8181 ; 4.)
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-963-06-3742-8 fűzött
muzeológia - műemlékvédelem - műtárgy - állati kártevő
069.44 *** 7.025.3 *** 632.6/.7
[AN 2689217]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2008.
   Vaszary : Vaszary János (1867-1939) festőművész, grafikus, iparművész, főiskolai tanár és művészeti író : vezető a kiállításhoz középiskolás fiatalok és családok számára : Magyar Nemzeti Galéria, 2007. október 18 - 2008. február 10. / [... összeáll. Büki Barbara, Lindner Magdolna] ; [a kiállítást rend. Gergely Mariann, Plesznivy Edit]. - Budapest : MNG, [2007]. - 20 p. : ill., főként színes ; 17x21 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2007/5.)
Fűzött
Vaszary János (1867-1939)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vaszary_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2703810]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2008.
   XIX-XX. századi magyar festészet = Ungarische Malerei im XIX-XX. Jahrhundert = XIX-XX. century Hungarian painting / [szerk., szöveg Ibos Éva] ; [ford. Havasi Máté ..., Mészáros Orsolya ..., Borbély Mária ...]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 175 p. : ill., színes ; 35 cm
Műjegyz.: p. 172-175.
ISBN 978-963-9677-95-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század
75(439)"18/19"
[AN 2704424]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2638 /2008.
Booth, Stanley (1942-)
The true adventures of the Rolling Stones (magyar)
   Rolling Stones / Stanley Booth ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 464 p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 13.)
ISBN 978-963-7448-96-6 kötött : 4980,- Ft
Rolling Stones (együttes)
Nagy-Britannia - rockzenekar - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(410)Rolling_Stones
[AN 2702433]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2008.
Dalos Anna (1973-)
   Forma, harmónia, ellenpont : vázlatok Kodály Zoltán poétikájához / Dalos Anna. - Budapest : Rózsavölgyi, 2007. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-331.
ISBN 978-963-87007-8-0 kötött : 2990,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - zenetudós - 20. század
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z.
[AN 2703440]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2008.
   Évszakok [elektronikus dok.] : dalok és mondókák / [szerk. ... Hainfart Márta, Szegedi Ildikó, Ubrizsyné Érsek Éva]. - Hangoskönyv. - [Kecskemét] : Origo Studio, [2007]. - 1 CD (35 min) ; 12 cm. - (Pöttömkert, ISSN 1789-5030)
Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
gyermekdal - mondóka - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2698608]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2008.
Jávorszky Béla (1965-)
   A rock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Glória, [2005]-. - 26 cm
zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(100)
[AN 2568085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 70 évek. - cop. 2007. - 544 p. : ill.
Bibliogr.: p. 543.
ISBN 978-963-9283-74-9 kötött : 5980,- Ft
zenetörténet - rockzene
78.067.26.036.7(100)"197/198"
[AN 2701924] MARC

ANSEL
UTF-82642 /2008.
Koós János (1937-)
   Jani : kötetlen mese egy életről / [Koós János]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 230, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-516-2 fűzött
Koós János (1937-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Koós_J.(0:82-94)
[AN 2702327]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2008.
Kovács Violetta
   Összetört szárnyak : Cserháti Zsuzsa élete / [Kovács Violetta, Sándor András]. - Budapest : Millpix, 2007. - 212 p. : ill., főként színes ; 22 cm + CD
CD-én szereplő dalok előadói Cserháti Zsuzsa, Oláh Ibolya, Molnár Ferenc Caramel
ISBN 978-963-06-3526-4 kötött
Cserháti Zsuzsa (1948-2003)
Magyarország - dalénekes - 20. század - ezredforduló - könnyűzene - memoár - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Cserháti_Zs.(0:82-94)
[AN 2702162]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2008.
Milkowski, Bill (1954-)
Jaco (magyar)
   Jaco Pastorius / Bill Milkowski ; [ford. Dányi Dániel]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 337, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 14.)
Diszkogr.: p. 327-334.
ISBN 978-963-7448-95-9 kötött : 3700,- Ft
Pastorius, Jaco (1951-1987)
Egyesült Államok - dzsesszzenész - 20. század - életrajz
78.067.26.036.5(73)(092)Pastorius,_J.
[AN 2702441]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2008.
   Növények [elektronikus dok.] : dalok és mondókák / [szerk. ... Hainfart Márta, Szegedi Ildikó, Ubrizsyné Érsek Éva]. - Hangoskönyv. - [Kecskemét] : Origo Studio, [2007]. - 1 CD (31 min) ; 12 cm. - (Pöttömkert, ISSN 1789-5030)
Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
gyermekdal - mondóka - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2698601]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2008.
Pernye András (1928-1980)
   A jazz / Pernye András. - Budapest : Noran, 2007. - 404 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 387-388.
ISBN 978-963-9716-49-0 kötött : 3499,- Ft
Egyesült Államok - zenetörténet - dzsessz
78.067.26.036.5(73)(091) *** 785.161
[AN 2702003]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2008.
Péter Gyula
   Híres zeneszerzők : a klasszikus zene kimagasló alakjai : a reneszánsz, a barokk, a klasszicizmus és más zenei stílusok zeneszerzőinek életrajzai / szöveg Péter Gyula, Bíró Imre ; ill. Szabó István. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2006. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 963-9581-27-5 kötött
zeneszerző - életrajz - gyermekkönyv
78.071.1(100)(092)(02.053.2)
[AN 2705808]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2008.
Porter, Lewis (1951-)
John Coltrane (magyar)
   John Coltrane / Lewis Porter ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2007. - 449, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 15.)
Bibliogr.: p. 402-408.
ISBN 978-963-7448-93-5 kötött : 4980,- Ft
Coltrane, John (1926-1967)
Egyesült Államok - dzsesszzenész - 20. század - életrajz
78.067.26.036.5(73)(092)Coltrane,_J.
[AN 2702437]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2008.
Solymosi Tari Emőke
   "...magam titkos szobája" : Lajtha László A kék kalap című vígoperájának keletkezéstörténete, esztétikai vonatkozásai, zenetörténeti kapcsolódásai / Solymosi Tari Emőke ; [közread. a Hagyományok Háza]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2007. - 149, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-148.
ISBN 978-963-7363-23-8 kötött
Lajtha László (1892-1963). A kék kalap
Magyarország - zeneszerző - 20. század - műelemzés - vígopera
78.071.1(439)(092)Lajtha_L. *** 782.6
[AN 2705241]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2008.
Woideck, Carl
Charlie Parker (magyar)
   Charlie Parker / Carl Woideck ; [ford. Polyák Júlia]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 279, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 16.)
Bibliogr.: p. 256-260.
ISBN 978-963-7448-94-2 kötött : 3800,- Ft
Parker, Charlie (1920-1955)
Egyesült Államok - dzsesszzenész - 20. század - életrajz
78.067.26.036.5(73)(092)Parker,_C.
[AN 2702443]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2651 /2008.
Boncz Dániel (1981-)
   Ilyen a Boncz! : történetek Boncz Gézáról / Boncz Dániel. - Budapest : Dotkom Média, 2007. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87434-1-7 fűzött : 1990,-Ft
Boncz Géza (1944-2000)
Magyarország - humorista - 20. század - memoár - anekdota
792.73(439)(092)Boncz_G.(0:82-94)
[AN 2705563]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2008.
Eszterhas, Joe (1944-)
The devil's guide to Hollywood (magyar)
   Ördögi kulcs Hollywoodhoz : miért Isten a forgatókönyvíró? / Joe Eszterhas ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-262-4 fűzött
filmművész - író - siker - forgatókönyv
791.43.071.1 *** 613.865
[AN 2702346]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2008.
   Ibsen én vagyok : [Jon Fosse és Kovács katáng Ferenc drámái Henrik Ibsenről, Földes Anna írásai a magyar színházról] / szerk. Mihályi Gábor. - Budapest : Új Világ : Antonin Liehm Alapítvány, 2007. - 141 p. : ill. ; 23 cm. - (Európai kulturális füzetek, ISSN 1785-3729 ; 24.)
ISBN 978-963-86346-2-7 fűzött : 900,- Ft
Ibsen, Henrik, 1828-1906
színházművészet - norvég irodalom - magyar irodalom - dráma
792 *** 839.6-2=945.11 *** 894.511-2 *** 839.6(092)Ibsen,_H.
[AN 2704996]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2008.
Nótári Tamás
   Zarah Leander : díva a harmadik birodalom árnyékában / Nótári Tamás. - Szeged : Lectum, 2007. - 224 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 223-224. - Filmogr.: p. 213-218.
ISBN 978-963-9640-14-6 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-9640-14-6)
Leander, Zarah (1907-1981)
Svédország - színész - 20. század - könnyűzene - életrajz - auditív dokumentum
792.028(485)(092)Leander,_Z.
[AN 2702531]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2008.
Paton, Maureen
Alan Rickman (átd., bőv. kiad.) (magyar)
   Alan Rickman : nem hivatalos életrajz / Maureen Paton ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 319 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-069-1 fűzött : 1999,- Ft
Rickman, Alan (1946-)
Nagy-Britannia - filmszínész - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.2(410)(092)Rickman_A.
[AN 2702019]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2008.
   Színház és politika : színháztörténeti tanulmányok, 1949-1989 / [szerk. Gajdó Tamás]. - Budapest : OSZMI, 2007. - 358 p. ; 23 cm. - (Színháztudományi szemle, ISSN 0133-9907 ; 37.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - színházművészet - színháztörténet - kulturális politika - 20. század
792(439)"194/198" *** 008:323(439)"194/198"
[AN 2702472]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2008.
Veress József (1934-)
   Filmrendezők arcképcsarnoka / Veress József. - [Budapest] : Anno, 2007. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-375-519-8 fűzött
filmrendező - 20. század - ezredforduló - életrajz
791.43.071.1(100)"19/200"(092)
[AN 2702353]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2658 /2008.
   Angol nyelvtan kezdőknek és haladóknak : let's learn English : [tanuljunk angolul!] / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-524-2 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2702347]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2008.
Barta Éva
   Gazdasági írásbeli feladatok : [angol középfok (B2), felsőfok (C1)] / Barta Éva, Loch Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2007. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535). (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-05-7864-6)
angol nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2709074]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2008.
Csiffáry Tamás (1958-)
   Német - magyar zsebszótár ; Magyar - német zsebszótár / Csiffáry Tamás ; [Kelemen Béla alapján]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 112, 110, [2] p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9778-12-2 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 2708986]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2008.
Hald, Katja
Pons Aufbaukurs Englisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam haladóknak : angol : fejlessze tovább nyelvtudását! / Katja Hald ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2007. - 200 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9641-27-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2685143]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2008.
Juhani Nagy János (1953-)
   Gondoltad volna? : érdekességek a nyelvtan világából / Juhani Nagy János. - Debrecen : TKK, [2007]. - 136 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-596-547-2 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet - nyelvtan
809.451.1 *** 802/809 *** 809.451.1-5
[AN 2677622]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2008.
Kerepesi Károly
   Az Európai Unió nyelvei / Kerepesi Károly. - Budapest : Szerző, 2007. - 604 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3946-0 kötött
Európai Unió - természetes nyelv - nyelvészet
802/809(4-62) *** 801
[AN 2700789]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2008.
   A magyar helyesírás szabályai / [szerk. Cziffra Istvánné, Nagy Emília, Szöllősi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Szalay, [2007]. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 963-9450-53-7 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2709240]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2008.
Martin Csaba
   2B or not 2B : [ami az angolórákról kimaradt] / Martin Csaba. - 3. kiad. - Budapest : Dotkom Média Bt., [2007]. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 963-87434-0-9 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2704726]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2008.
Mátai Mária, D. (1945-)
   A magyar szófajtörténet általános kérdései / írta D. Mátai Mária. - Budapest : Akad. K., 2007. - 168 p. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 157.)
Bibliogr.: p. 141-[169].
ISBN 978-963-05-8549-1 fűzött
magyar nyelv - szótan - nyelvtörténet
809.451.1-53 *** 809.451.1-2
[AN 2702951]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2008.
Molnár Judit
   Az alapfokú írásbeli nyelvvizsga : német 4 / [szerzők Molnár Judit és Szinna Undine]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2007, cop. 1999. - 137 p. : ill. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-7551-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2709079]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2008.
Pelyhe Róbert
   0-ról angol felsőfok 1/2 év alatt : Swan angol könyve : angol nyelvtani ismertető : an introduction to English grammar / írta Robert Swan Pelyhe. - 2. kiad. - [Budapest] : Pelyhe R., 2007. - 80 p. ; 20 cm
A tartalomjegyzék magyar nyelven is
ISBN 978-963-06-3124-2 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2709001]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2008.
Sztojkó Ilona
   Magyar - roma, roma - magyar nagyszótár [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Szöveg. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint
ISBN 978-963-87724-0-4 : 7000,- Ft
lovári nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=914.99=945.11 *** 801.323=945.11=914.99
[AN 2701103]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2008.
Sztojkó Ilona
   Roma - magyar hanganyagok [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Interaktív multimédia. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint, Microsoft Word; Winamp
ISBN 978-963-87724-1-1 : 7000,- Ft
lovári nyelv - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
809.149.9(078)=945.11
[AN 2701121]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2008.
Sztojkó Ilona
   Roma gyakorlóanyagok nyelvvizsgára [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Szöveg. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint
ISBN 978-963-87724-4-2 : 7000,- Ft
lovári nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
809.149.9(079.1)=945.11
[AN 2701101]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2008.
Sztojkó Ilona
   Roma munkalapok megoldókulccsal [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Szöveg. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
ISBN 978-963-87724-3-5 : 7000,- Ft
lovári nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
809.149.9(076)=945.11
[AN 2701116]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2008.
Sztojkó Ilona
   Roma nyelvtan [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Szöveg. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
ISBN 978-963-87724-2-8 : 13000,- Ft
lovári nyelv - nyelvtan - elektronikus dokumentum
809.149.9-5
[AN 2701109]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2008.
Sztojkó Ilona
   Roma vizsgaanyagminták alapfokra [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Szöveg. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint
ISBN 978-963-87724-5-9 : 6000,- Ft
lovári nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
809.149.9(079.1)=945.11
[AN 2701091]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2008.
Sztojkó Ilona
   Roma vizsgaanyagminták középfok írásbeli vizsgához [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Szöveg. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint
ISBN 978-963-87724-6-6 : 7000,- Ft
lovári nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
809.149.9(079.1)=945.11
[AN 2701035]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2008.
Sztojkó Ilona
   Roma vizsgaanyagminták középfok szóbeli vizsgához [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Szöveg. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint
ISBN 978-963-87724-7-3 : 7000,- Ft
lovári nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
809.149.9(079.1)=945.11
[AN 2701040]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2008.
   Tanuljunk angolul : angol nyelvkönyv kezdőknek és haladóknak = Let's learn English / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-523-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2702336]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2008.
   "Tavasz jáde csigái", avagy "Zöld kagyló-forma tavasz" : Pálfy Miklós 65. születésnapjára / [szerk. Kovács Katalin, Nagy Ágoston]. - Szeged : Grimm, 2007. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7460-39-5 fűzött
nyelvészet - lexikológia - frankofónia - irodalomtudomány - emlékkönyv
80 *** 82.01 *** 930.85
[AN 2702617]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2679 /2008.
Barnes, Julian (1946-)
Flaubert's parrot (magyar)
   Flaubert papagája / Julian Barnes ; [ford. Czine Erzsébet]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007, cop. 1989. - 243, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-076-4 fűzött : 2999,- Ft
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Franciaország - író - 19. század - regény
840(092)Flaubert,_G.(0:82-31)
[AN 2711994]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2008.
   Határok a spanyol nyelvű irodalmakban / [szerk. Menczel Gabriella, Végh Dániel]. - [Budapest] : Palimpszeszt, 2007. - 113 p. : ill. ; 25 cm. - (Lazarillo, ISSN 1789-4557)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86524-8-5 fűzött
spanyol irodalom története - spanyol nyelvű irodalom története
860(091) *** 860(7/8)(091)
[AN 2705194]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2008.
Klaudy Kinga (1945-)
A fordítás elmélete és gyakorlata (angol)
   Languages in translation : lectures on the theory, teaching and practice of translation : with illustrations in English, French, German, Russian and Hungarian / Kinga Klaudy ; [transl. by Krisztina Károly, Thomas J. DeKornfeld]. - [Budapest] : Scholastica, 2007. - 473 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 439-453.
ISBN 963-206-839-4 fűzött
műfordítás
82.03
[AN 2702924]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2008.
Mapping the world of Harry Potter (magyar)
   Harry Potter világának feltérképezése : science fiction és fantasy-írók minden idők legsikeresebb sorozatáról / szerk. Mercedes Lackey és Leah Wilson ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-077-6 fűzött : 1999,- Ft
Rowling, J. K. (1965-)
író - 20. század - 21. század - fantasztikus regény - ifjúsági regény - műelemzés
820(092)Rowling,_J._K. *** 82.01-312.9
[AN 2702066]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2008.
Shapiro, Marc
J. K. Rowling (magyar)
   J. K. Rowling : az igazi varázsló / Marc Shapiro ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-064-6 fűzött : 1999,- Ft
Rowling, J. K. (1965-)
Nagy-Britannia - író - 20. század - 21. század - életrajz
820(092)Rowling,_J._K.
[AN 2702442]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2008.
Shields, Carol (1935-2003)
Jane Austen (magyar)
   Jane Austen / Carol Shields ; [ford. Íjgyártó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-028-3 fűzött : 2499,- Ft
Austen, Jane (1775-1817)
Nagy-Britannia - író - 18. század - 19. század - életrajz
820(092)Austen,_J.
[AN 2703504]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2008.
Stouffer Tere
The complete idiot's guide to the world of Harry Potter (magyar)
   A Harry Potter-titok A-tól Z-ig : utazás J. K. Rowling varázsvilágába / Tere Stouffer ; [ford. Görgey Etelka]. - [Debrecen] : Gold Book, [2007]. - 296 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-079-0 fűzött : 1999,- Ft
Rowling, J. K. (1965-)
Nagy-Britannia - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820(092)Rowling,_J._K. *** 82.01-312.9
[AN 2702448]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2008.
Sutin, Lawrence (1951-)
Divine invasions (magyar)
   Isteni inváziók : Philip K. Dick élete / Lawrence Sutin ; [ford. Szécsi Noémi, ... Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 461 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7118-84-5 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
Dick, Philip K. (1928-1982)
Egyesült Államok - író - 20. század - életrajz
820(73)(092)Dick,_P._K.
[AN 2703125]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2008.
Varga Tünde
   The reveries of flight : popular media and the policy of vision in English romantic culture / Tünde Varga. - Budapest : Akad. K., cop. 2007. - 194 p. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [57.])
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 978-963-05-8526-2 fűzött
angol irodalom története - művészettörténet - vizuális kultúra - romantika - kultúrszociológia - populáris kultúra - elitizmus - panorámafestészet - 18. század - 19. század - disszertáció
820(091)"17/18" *** 316.7(410)"17/18" *** 316.344 *** 7.017 *** 75.053(410)
[AN 2702836]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2688 /2008.
Bertha Zoltán (1955-)
   Fekete-piros versek költője, Kányádi Sándor / Bertha Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2006. - 85 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7504-37-0 fűzött : 1200,- Ft
Kányádi Sándor (1929-)
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(498)(092)Kányádi_S. *** 894.511(4-11)(091)"19"
[AN 2702665]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2008.
Hanász Annamária
   Magyar írók, költők / írta Hanász Annamária ; ill. Szabó István. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2006-. - ill., színes ; 31 cm
A 2. köt. társszerzője Bíró Imre
Magyarország - író - gyermekkönyv
894.511(092)(02.053.2)
[AN 2705828]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2006. - 32 p. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 963-9581-28-3 kötött
Magyarország - író - gyermekkönyv
894.511(092)(02.053.2)
[AN 2705843] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2007. - 32 p. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 10.)
ISBN 978-963-9581-37-1 kötött
Magyarország - író - gyermekkönyv
894.511(092)(02.053.2)
[AN 2705852] MARC

ANSEL
UTF-82690 /2008.
Lőcsei Péter (1957-)
   Szombathelyi emlékpohár : Weöres Sándor és Szombathely / Lőcsei Péter. - Szombathely : Vasi Szemle Szerk., 2007. - 167 p., [20] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1649-2 kötött : 2200,- Ft
ISBN 963-06-1649-1
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - Szombathely - író - helyismeret - 20. század
894.511(092)Weöres_S. *** 908.439-2Szombathely
[AN 2680964]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2008.
Somi Éva
   Aranypor : a Békés megyei irodalom kézikönyve / Somi Éva. - Békéscsaba : Somi É., 2007. - 354 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3556-1 fűzött
Magyarország - Békés megye - magyar irodalom története - író - helyismeret
894.511(091)(092) *** 908.439.175
[AN 2703291]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   Üzenet haza : Wass Albert hangja, 1964-1975 : a hangfelvételek szerkesztett változata / [fel. szerk. Kovács Attila Zoltán]. - Pomáz : Kráter, 2007. - 111 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-9735-43-9 kötött : 3800,- Ft
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - emigráns - magyarság - előadóbeszéd - válogatott művek - hangoskönyv
894.511(498)(092)Wass_A.(0:82-821) *** 894.511(498)(092)Wass_A.(042.5) *** 323.1(=945.11)
[AN 2703368]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2693 /2008.
Abrams, Douglas Carlton
The lost diary of Don Juan (magyar)
   Don Juan elveszett naplója : számadás a szenvedély igaz művészetéről és a szerelem félelmetes kalandjáról / Douglas Carlton Abrams ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 323, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-104-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2705365]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2008.
Adler, Elizabeth
Meet me in Venice (magyar)
   Velem Velencében / Elizabeth Adler ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-014-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2702991]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2008.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Eight cousins (magyar)
   A nyolc unokatestvér / Louisa May Alcott ; [ford. Leyrer Ginda]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 242, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-88-2 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2702123]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2008.
Alexander, Tasha (1969-)
Elizabeth the golden age (magyar)
   Aranykor : Erzsébet királynő regénye / Tasha Alexander ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 255 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-128-2 kötött : 2990,- Ft
Erzsébet (Anglia: királynő), I. (1533-1603)
Raleigh, Walter, Sir (1552?-1618)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2704737]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2008.
Allison, Margaret
Principles and pleasures (magyar)
   Tűz és jég / Margaret Allison ; [... ford. Szabó Júlia]. Engedj közelebb! / Annette Broadrick ; [... ford. Radeczki Gizella]. Szó sincs szerelemről / Eileen Wilks ; [... ford. Mészáros Éva. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 24.)
Egys. cím: Principles and pleasures. Caught in the crossfire. Luke's promise
ISBN 978-963-537-745-9 fűzött : 959,- Ft : 196 SKK : 19,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2704890]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2008.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
L'isola delle maschere (magyar)
   A Maskarák szigete : hívatlan vendégek / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 281 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Falvay Dávid. - Számozási adatként: 4. füz.
ISBN 978-963-370-481-3 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2701858]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2008.
Baudelaire, Charles (1821-1867)
Les fleurs du mal (magyar)
   A romlás virágai [elektronikus dok.] / Charles Baudelaire ; Gálffi László előadásában ; ... ford. Babits Mihály, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2007. - 1 CD (50 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5595-9
francia irodalom - vers - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
840-14=945.11
[AN 2695799]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2008.
Bernhard, Hannah
The dating resolution (magyar)
   Újévi fogadalom / Hannah Bernhard ; [... ford. Spangel Márta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 393.)
ISBN 978-963-537-743-5 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2704853]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2008.
Blauner, Peter
Slipping into darkness (magyar)
   Gyilkos szemek / Peter Blauner ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2007. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-05-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2703104]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2008.
Block, Lawrence (1938-)
The burglar who painted like Mondrian (magyar)
   A betörő, aki úgy festett, mint Mondrian / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-81-4 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2703127]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2008.
Bottini, Oliver (1965-)
Mord im Zeichen des Zen (magyar)
   Gyilkosság a zen jegyében : bűnügyi regény / Oliver Bottini ; [ford. N. Kovács Tímea]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 359 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-370-467-7 kötött
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2701787]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2008.
Boyne, John (1971-)
The boy in the striped pyjamas (magyar)
   A csíkos pizsamás fiú / John Boyne ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, 2007. - 171, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-613-9 kötött : 2200,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2705534]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Das Geheimnis der verbotenen Stadt (magyar)
   A tiltott város titka / Thomas Brezina ; Rolf Bunse illusztrációival ; [ford. Zachar Viktor]. - [Pápa] : Deák, [2007]. - 124, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (A kincskereső hármas ikrek)
ISBN 978-963-9420-69-4 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2702172]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2008.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Villette (magyar)
   Villette / Charlotte Brontë ; [ford. Róna Ilona]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-92-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2703184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 460 p.
ISBN 978-963-9752-98-6
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2703187] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 367 p.
ISBN 978-963-9752-99-3
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2703190] MARC

ANSEL
UTF-82707 /2008.
Burgess, Anthony (1917-1993)
Enderby outside (magyar)
   Enderby úr külvilága / Anthony Burgess ; [ford. Gázsity Mila] ; [... jegyzetekkel ell. és az utószót írta Farkas Ákos]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 322 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-77-5 kötött : 3600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2702431]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2008.
Caldwell, Erskine (1903-1987)
Tobacco road (magyar)
   Tobacco road : a semmi közepén / Erskine Caldwell ; [ford. ifj. Kőrös László]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 225 p. ; 20 cm
Megj. "Dohányföldek" címmel is
ISBN 978-963-7448-99-7 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2702486]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2008.
Clarke, Susanna (1959-)
   Búcsúbáj hölgyei és más történetek / Susanna Clarke ; ill. Charles Vess ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2007. - 249 p. : ill. ; 21 cm
A ford a "The ladies of Grace Adieu and other stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-7118-88-3 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2703031]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 21. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2712036]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Brazília - Santiago de Compostela - portugál nyelvű irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
869.0-31(81)=945.11 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)
[AN 2712032]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 16. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2712029]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 18. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2712031]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 10. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2005. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-85-4 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2712033]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2008.
Cortez, Donn
Heart attack (magyar)
   Hétköznapi rémálom / Donn Cortez ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 314 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők)
CSI: Miami (keretcím)
ISBN 978-963-305-266-2 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2702378]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2008.
Crosby, Susan
Christmas bonus, strings attached (magyar)
   Bűvös hangok / Susan Crosby ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 394.)
ISBN 978-963-537-744-2 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2704858]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2008.
   A cseh szak 50 éve, 1955-2005 : a 2005. november 14-15-én megtartott jubileumi konferencia anyaga / szerk. Heé Veronika és Oleg Fedoszov. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007. - 207 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-463-705-1)
cseh nyelv - magyar nyelv - cseh irodalom története - magyar irodalom története - irodalmi hatás - bohemika - konferenciakiadvány
885.0.091 *** 894.511.091 *** 808.50 *** 809.451.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2705559]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2008.
Dahlquist, Gordon
The glass books of the dream eaters (magyar)
   Az álomfalók : [egy alkimista összeesküvés regénye] / Gordon Dahlquist ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 608 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-508-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2702343]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2008.
DeMille, Nelson (1943-)
Up country (magyar)
   Visszatérés Vietnamba / Nelson DeMille ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 662 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-497-4 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2701785]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2008.
Edwards, Kim (1958-)
The memory keeper's daughter (magyar)
   Az emlékek őrzője / Kim Edwards ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 494 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-69-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2701972]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2008.
   Az élet egyszerű.. : örök igazságok férfiaknak / [összeáll. és ford. Tarján Csaba, Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - [47] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 963-9677-04-3 kötött
világirodalom - férfi - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-055.1(0:82-84)
[AN 2704254]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2008.
Ellis, David
In the company of liars (magyar)
   Hazugságok hálója / David Ellis ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2007. - 326 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-06-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2703024]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2008.
Evanovich, Janet
Two for the dough (magyar)
   A szingli fejvadász 2 / Janet Evanovich ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 349 p. ; 20 cm. - (Stephanie Plum regények ; 2.)
Megj. "Kétesélyes játszma" címmel is
ISBN 978-963-254-078-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2706242]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2008.
Flagg, Fannie (1944-)
Welcome to the world, baby girl! (magyar)
   Isten hozott, Prücsök! / Fannie Flagg ; [ford. Vágó Anikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 574 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-040-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2703009]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2008.
Gordon, Roderick
Tunnels (magyar)
   Az alagutak rejtélye / Roderick Gordon & Brian Williams ; [ford. Görgey Etelka]. - [Budapest] : Agave Kv., 2007. - 339 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7118-93-7 kötött : 3280,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2703349]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2008.
Halter, Marek
Marie (magyar)
   Mária könyve / Marek Halter ; [ford. Karácsonyi Mária]. - Budapest : Victoria, cop. 2007. - 342 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9803-04-6 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2702153]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2008.
Hamid, Mohsin (1971-)
The reluctant fundamentalist (magyar)
   Kétkedő fundamentalista / Mohsin Hamid ; [ford. Varró Zsuzsa]. - Budapest : Konkrét Kv., 2007. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-35-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2703509]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2008.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12/1. köt., Lidérces álmok / [ford. Török Krisztina]. - cop. 2007. - 390 p.
ISBN 978-963-7118-86-9 fűzött : a 12/2. kötettel együtt 3490,- Ft : 15,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2703182] MARC

ANSEL
UTF-8


   12/2. köt., Lidérces álmok / [ford. Török Krisztina]. - cop. 2007. - 370 p.
ISBN 978-963-7118-86-9 fűzött : a 12/1. kötettel együtt 3490,- Ft : 15,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2703186] MARC

ANSEL
UTF-82729 /2008.
Harris, Joanne (1964-)
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007, cop. 2001. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-003-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2712003]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2008.
Harrison, Lisi
   Klikk / Lisi Harrison. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2691421
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2702463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rossz barátok / [ford. Szeredás Lőrinc]. - 2007. - 302 p.
ISBN 978-963-254-057-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2702464] MARC

ANSEL
UTF-82731 /2008.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (magyar)
   Švejk : egy derék katona kalandjai a világháborúban / Jaroslav Hašek ; [Josef Lada ill.] ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Ciceró, 2007, cop. 2002. - 2 db : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-617-7 kötött : 4200,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2709204]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 523 p.
ISBN 978-963-539-618-4
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2709209] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 369, [3] p.
ISBN 978-963-539-619-1
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2709214] MARC

ANSEL
UTF-82732 /2008.
Hatcher, Teri (1964-)
Burnt toast (magyar)
   Az elégett pirítós : életbölcsességek mindennapi használatra / Teri Hatcher ; [ill. Colleen Ross] ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-261-7 kötött
Hatcher, Teri (1964-)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2701951]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2008.
Henderson, Charles (1948-)
Goodnight Saigon (magyar)
   Jó éjt, Saigon! : [az amerikai tengerészgyalogosok Vietnamban eltöltött utolsó napjainak igaz története] / Charles Henderson ; [ford. Bally István]. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2007. - 416 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-072-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2702037]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2008.
Hohlbein, Wolfgang (1953-)
Flut (magyar)
   Áradat / Wolfgang Hohlbein ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 582 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-284-0 kötött
német irodalom - kalandregény
830-311.3=945.11
[AN 2701879]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2008.
Hubay Cebrian, Edle Astrup (1905-1989)
Medaljen har to sider (magyar)
   Töretlen akarattal : Budapesttől Estorilig / Edle Astrup Hubay Cebrian ; [... ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2007. - 178 p., XXIV t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8421-4 fűzött : 2800,- Ft
Astrup Hubay, Edle (1905-1989)
norvég irodalom - memoár
839.6-94=945.11
[AN 2702083]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2008.
Hunt, Angela (1957-)
Magdalene (magyar)
   Magdaléna : új életet kezdeni sohasem késő / Angela Hunt ; [ford. Székely Péter]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 362 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-107-7 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2705429]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2008.
Kerouac, Jack (1922-1969)
Visions of Cody (magyar)
   Cody látomásai / Jack Kerouac ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 581 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-75-1 kötött : 4980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2702469]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2008.
Kerr, Philip
Children of the lamp (magyar)
   A lámpás gyermekei / [P. B. Kerr] ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2005-. - 22 cm
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2650621]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A katmandui Kobrakirály. - 2007. - 312 p.
ISBN 978-963-7118-83-8 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2703320] MARC

ANSEL
UTF-82739 /2008.
Krentz, Jayne Ann
Family man (magyar)
   Csiszolatlan gyémánt / Jayne Ann Krentz ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8360-6 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2702078]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2008.
LaBrecque, Jennifer
Barely behaving (magyar)
   Megveszek érted! / Jennifer LaBrecque ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 218.)
ISBN 978-963-537-741-1 fűzött : 459,- Ft : 94 SKK : 220 RSD : 9,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2704845]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2008.
Laurie, Hugh (1959-)
The gun seller (magyar)
   A balek [elektronikus dok.] / [Hugh Laurie] ; [Kulka János előadásában] ; [ford. Ördögh Bálint]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : [Kelly], [2007]. - 1 CD (11 h 56 min) ; 12 cm
Főcím a lemezborítóról. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD- lejátszó; személyi számítógép
 : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4(73)=945.11
[AN 2698553]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2008.
Lem, Stanisław (1921-2006)
Sex wars (röv. kiad.) (magyar)
   Sex wars : [utolsó válogatás] / Stanisław Lem. - Budapest : Typotex, 2007. - 201 p. ; 17 cm
Ford. Mihályi Zsuzsa
ISBN 978-963-9664-71-5 kötött : 2300,- Ft
lengyel irodalom - prognosztika - globalizáció - esszé
884-4=945.11 *** 001.18 *** 339.9
[AN 2703391]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2008.
Lucado, Max
You are special (magyar)
   Értékes vagy / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [közread. a] Timóteus Társaság Alapítvány. - 3. kiad. - Budapest : Timóteus Társ. Alapítvány, 2007. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87031-5-6 kötött
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87031-5-6)
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2711748]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2008.
May, Antoinette
Pilate's wife (magyar)
   Pilátus felesége / Antoniette[!Antoinette] May ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Szó K., 2007. - 355 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86922-6-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2702134]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2008.
McBain, Ed (1926-)
Lady killer (magyar)
   Ki öli meg a Ladyt? / Ed McBain ; [ford. Szíjgyártó László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 206 p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek, ISSN 1788-2575)
ISBN 978-963-689-111-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2709140]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2008.
McGowan, Kathleen
The expected one (magyar)
   A gyűrű titka / Kathleen McGowan ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 436 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-255-6 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2703734]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2008.
   Mesés foglalkoztató. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7524-80-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 2703648]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2008.
Mishima Yukio (1925-1970)
Gogo no eikō (magyar)
   Véres naplemente / Mishima Yukio ; [ford. Varsányi Mari]. - Budapest : Konkrét Kv., 2007. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-30-4 fűzött : 2499,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2703652]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2008.
Muchamore, Robert
   Kerub / Robert Muchamore ; [ford. Vágó Anikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2703180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az újonc. - 2007. - 333 p.
ISBN 978-963-254-000-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2703183] MARC

ANSEL
UTF-82750 /2008.
Neville, Katherine (1945-)
The eight (magyar)
   Nyolc / Katherine Neville ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 651 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-110-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2705380]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2008.
Obermannová, Irena (1962-)
Matky to chtěj taky (magyar)
   Az anyák is akarják : helyenként erotikus regény egy nő lázadásáról / Irena Obermannová ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9635-13-5 fűzött : 2999,- Ft
ISBN 963-9635-13-8 * (hibás ISBN 963-9635-13-5)
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2705470]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2008.
Pamuk, Orhan (1952-)
Benim adım Kırmızı (magyar)
   A nevem Piros / Orhan Pamuk ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 604 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-045-0 fűzött : 3999,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2703360]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2008.
Powell, Julie
Julie and Julia (magyar)
   Julie & Julia : kalandjaim a konyhában / Julie Powell ; [ford. Balla Márta]. - [Budapest] : Ringier, 2007. - 248 p. ; 22 cm. - (Tina könyvek)
ISBN 978-963-7714-28-3 kötött : 2490,- Ft
ISBN 963-7714-28-6
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2702182]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2008.
Presnâkov, Oleg
Ubitʹ sudʹû (magyar)
   Öljük meg a bírót! / Oleg és Vlagyimir Presznyakov ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-114-5 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2704732]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2008.
Rhys, Jean (1890-1979)
Wide Sargasso sea (magyar)
   Széles Sargasso-tenger / Jean Rhys ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007, cop. 1971. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-025-2 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2712024]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2008.
Rice, Luanne
The edge of winter (magyar)
   Téli szerelem / Luenna[!Luanne] Rice ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-263-1 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2702318]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2008.
Rouse, Andrew C.
   The ride of Johnny Ringo / Andrew C. Rouse ; [ill. Mulaj Sándor]. - 2. átd. kiad. - Pécs : Opus, 2007. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (The English learner's library, ISSN 0864-7909)
ISBN 978-963-7080-39-5 fűzött
angol irodalom - elbeszélés
820-321.3
[AN 2709031]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2008.
Rouse, Andrew C.
   Small ads / Andrew C. Rouse ; [ill. Mulaj Sándor]. - 2. átd. kiad. - Pécs : Opus, 2007. - 48 p. : ill. ; 20 cm. - (The English learner's library, ISSN 0864-7909)
ISBN 978-963-7080-38-8 fűzött
angol irodalom - elbeszélés
820-32
[AN 2709026]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2008.
Roy, Véronique (1960-)
Muséum (magyar)
   Múzeum / Véronique Roy ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2007. - 359 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-108-4 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2705419]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2008.
Rushdie, Salman (1947-)
Shalimar the clown (magyar)
   Sálímár bohóc / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-053-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2703298]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2008.
Sagan, Françoise (1935-2004)
Bonjour tristesse! (magyar)
   Jó reggelt, búbánat! / Françoise Sagan ; [ford. Boldizsár Iván]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 179, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-081-8 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2712007]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2008.
Sage, Angie
Septimus heap (magyar)
   Szeptimusz / Angie Sage ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-. - ill. ; 21 cm
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2632885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Repülés. - 2007. - 477, [2] p.
ISBN 978-963-245-009-4 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2702642] MARC

ANSEL
UTF-82763 /2008.
Selby, Hubert
Requiem for a dream (magyar)
   Rekviem egy álomért / Hubert Selby ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 280 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-7448-98-0 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2702465]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2008.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Putʹ Bro (magyar)
   Bro útja / Vlagyimir Szorokin ; [ford. Holka László]. - Budapest : Gondolat, 2007. - 312 p. ; 18 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 978-963-693-071-4 fűzött : 2480,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2703398]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2008.
Stewart, Chris
A parrot in the pepper tree (magyar)
   Napimádók Andalúziában / Chris Stewart ; [ford. Balázs Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-018-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2706079]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2008.
Stilton, Geronimo
Il castello di Zampaciccia Zanzamiao (magyar)
   Csonkamancsú Miau kastélya / Geronimo Stilton ; [ill. Larry Keys]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 115, [9] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-474-5 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2701955]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2008.
Stoppard, Tom (1937-)
Hapgood (magyar)
   Hapgood ; Rock and roll / Tom Stoppard ; [ford. Merényi Anna, Upor László] ; [vál. és az utószót írta Upor László]. - Budapest : Európa, 2007. - 221, [2] p. ; 21 cm
Egys. cím: Hapgood ; Rock and roll
ISBN 978-963-07-8385-9 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - dráma
820-23=945.11
[AN 2702501]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2008.
Summers, Judith
Casanova's women (magyar)
   Casanova szerelmei : a nagy nőcsábász és a hölgyek, akiket szeretett / Judith Summers ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2007. - 342 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 341-342.
ISBN 978-963-9644-68-7 kötött
Casanova, Giacomo (1725-1798)
angol irodalom - életrajzi regény
820-311.6=945.11
[AN 2701976]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2008.
   A szépség harmónia : örök igazságok nőknek / [összeáll. és ford. Tarján Csaba, Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - [47] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 963-9677-03-5 kötött
világirodalom - nő - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-055.2(0:82-84)
[AN 2704250]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2008.
   Szlovén irodalmi antológia : oktatási segédanyag. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007-. - 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
szlovén irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum
886.3-822.02=945.11
[AN 2705568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől a XIX. század végéig / szerk. Bajzek Mária, Lukács István, Mladen Pavičić. - 2007. - 307 p. : ill.
ISBN 978-963-463-932-9 fűzött
szlovén irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum
886.3-822.02=945.11
[AN 2705573] MARC

ANSEL
UTF-82771 /2008.
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe (1896-1957)
Il gattopardo (magyar)
   A párduc / Giuseppe Tomasi di Lampedusa ; [ford. Füsi József]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-022-1 fűzött : 2999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2702970]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2008.
Twain, Mark (1835-1910)
   A titokzatos idegen : Sátán három könyve / Mark Twain ; [ford. Gergely Zsuzsa]. - Budapest : Noran, 2007. - 597, [2] p. : ill. ; 19 cm
Tart.: Ifjú Sátán krónikája ; Iskolahegy ; 44, a titokzatos idegen. - Egys. cím: The chronicle of young Satan ; Schoolhouse hill ; No. 44, the mysterious stranger
ISBN 978-963-9716-50-6 kötött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2701995]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2008.
Vincenzi, Penny (1939-)
Windfall (magyar)
   Váratlan szerencse / Penny Vincenzi ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 655 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-492-9 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2701853]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2008.
Von Ziegesar, Cecily (1970-)
Gossip girl (magyar)
   Bad girl / Cecily von Ziegesar ; [ford. Németi Anita]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 266 p. ; 20 cm
Megj. "S visszatér" címmel is
ISBN 978-963-9752-46-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)=945.11
[AN 2666907]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mindent akarok,de azonnal! / [ford. Szeredás Lőrinc]. - 2007. - 317 p.
ISBN 978-963-254-075-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2706222] MARC

ANSEL
UTF-82775 /2008.
Wick, Lori
Every storm (magyar)
   Ezer vihar : [a háború poklában is létezhet szerelem] / Lori Wick ; [ford. Iváncsics Irma]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 344 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-507-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2701885]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2008.
Wouk, Herman (1915-)
The glory (magyar)
   Dicsőség / Herman Wouk ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 534 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-259-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2703085]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2008.
Wouk, Herman (1915-)
The hope (magyar)
   Remény / Herman Wouk ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : JLX, cop. 2007. - 531 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-258-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2703615]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2778 /2008.
Arany László (1844-1898)
   Magyar népmesék / Arany László. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 16.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-39-3 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2709054]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2008.
Arnold Szilvia
   Piskóta / Arnold Szilvia és Arnold Viktória. - Szentendre : Cephalion, 2007. - 69 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9688-15-5 kötött : 1900,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2702629]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2008.
Astur János
   Messze, túl.. : egy transzcendentális szerelem története / Astur János. - Debrecen : Logos 2000, 2007. - 219 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87743-0-9 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2704979]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2008.
Baia, Jorgosz (1967-)
   Angyali üdvözlet / [versek] Jorgosz Baia ; [képek] Demeter Ádám. - Budapest : Prae.hu, 2007. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87733-0-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2705593]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2008.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Mesék : [felnőtteknek] / Bánffy Miklós ; [sajtó alá rend., szerk. és az előszót írta Sas Péter]. - Budapest : Noran, 2007. - 85, [4] p., [6] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9716-44-5 kötött : 2499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - mese
894.511-34(498)
[AN 2702476]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2008.
Bárány János (1948-)
   A tükörben minden óra késik / Bárány János. - [Pomáz] : Kráter, 2007. - 67 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-15-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702736]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2008.
Barcza Katalin (1962-)
   Álmodunk : a szerelem gyógyít vagy beteggé tesz? / Sarah Garden. - Pécs : Alexandra, 2008. - 334, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-510-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2705224]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   Benedek Elek összes meséi. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 2 db ; 25 cm
ISBN 978-963-497-159-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2702766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1-2. köt. - 726, [8] p.
ISBN 978-963-497-160-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2702768] MARC

ANSEL
UTF-8


   3-4. köt. - 729, [9] p.
ISBN 978-963-497-161-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2702771] MARC

ANSEL
UTF-82786 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   A két bors ökröcske [elektronikus dok.] : [Benedek Elek meséi] / ... előadja Bori Tamás. - Hangoskönyv. - [Kecskemét] : Origo Studio, [2007]. - 1 CD (59 min) ; 12 cm. - (Hangos mesekönyv)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 2697843]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mese a három kismalacról [elektronikus dok.] : [Benedek Elek meséi] / ... előadja Bori Tamás. - Hangoskönyv. - [Kecskemét] : Origo Studio, [2007]. - 1 CD (56 min) ; 12 cm. - (Hangos mesekönyv)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 2697615]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   Üssed, üssed botocskám! [elektronikus dok.] : [Benedek Elek meséi] / ... előadja Bori Tamás. - Hangoskönyv. - [Kecskemét] : Origo Studio, [2007]. - 1 CD (1 h 3 min) ; 12 cm. - (Hangos mesekönyv)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 2697845]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2008.
Bihon Tibor (1968-)
   Kucsum, a mocsok : fantasy regény / Robert Knight. - [Debrecen] : Cherubion, 2007. - 183 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 127.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 978-963-9566-67-5 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2706087]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2008.
Bódis Mihályné
   Legyen meg a Te akaratod : Bódis Mihályné és Bódis Mihály versei. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2007. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-81-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2703722]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2008.
Bodnár István (1943-)
   A magány arcai / Bodnár István ; [... Petkes József rajz.]. - [Nyíregyháza] : Kaleidoszkóp M. Bt., [2007]. - 118 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-86553-8-7 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 2699803]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2008.
   Borban az igazság : búfelejtő gondolatok / [összeáll. H. Tóth László]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 963-9677-21-3 kötött
magyar irodalom - bor - antológia
894.511-84(082) *** 663.2(0:82-84)
[AN 2704258]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2008.
Borsos Erika
   Lassie Skóciában / Kate Wolf. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1997. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-61-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2708990]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2008.
Csató László
   Lovak / Csató László. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-58-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702510]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2008.
Csizmadia Éva
   Justitia vesztegzár alatt / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9353-66-4 kötött : 2100,- Ft
Pinczési Judit (1947-1982)
Csizmadia Éva
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2703788]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2008.
Daday Loránd (1893-1954)
   Egy régi udvarház árnyékában ; A térkép / Székely Mózes (Daday Loránd). - Pomáz : Kráter, 2007. - 311 p. : ill. ; 20 cm. - (Daday életműsorozat)
ISBN 978-963-9735-38-5 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31(498) *** 894.511-2(498)
[AN 2703126]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2008.
Demeter József (1947-)
   Magyardellői napdalok : lírai szociográfia / Demeter József. - Budapest : Hungarovox, 2006-. - 20 cm
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2703006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 193 p. : ill.
ISBN 978-963-7504-60-0 fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2703012] MARC

ANSEL
UTF-82798 /2008.
Dicső Szabolcs
   A tenger illata / Dicső Szabolcs. - [Pécs] : Ágendi Kft., [2006]. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-0296-2 kötött : 2900,- Ft
Dicső Szabolcs
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2703361]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2008.
Domján Gábor (1952-)
   Csalódott szereplők / Domján Gábor. - Veszprém : Művészetek Háza, 2006. - 130, [3] p. ; 18 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 14.)
ISBN 978-963-9105-53-9 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 963-9105-53-8
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2705660]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2008.
Downy, Georgie
   A sors útjai / Georgy[!] Downy. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-007-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2673976]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2008.
Downy, Georgie
   Vágyak találkozása / Georgie Downy. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2007. - 160 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-238-007-0)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2694095]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2008.
Dürwanger Gyöngyi
   Csipkerózsika és más mesék / [a Grimm testvérek és Andersen meséit átd. Dürwanger Gyöngyi] ; [Jenkovszky Iván rajz.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9677-93-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2704467]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2008.
Dürwanger Gyöngyi
   Hófehérke és más mesék / [a Grimm testvérek és Andersen meséit átd. Dürwanger Gyöngyi] ; [rajz Jenkovszky Iván]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9677-94-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2704460]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2008.
Erdélyi Miklós
   Titkos utakon / Erdélyi Miklós. - Pomáz : KME, 2007. - 167 p. ; 20 cm
Titkos utak (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9735-33-0 fűzött : 650,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702921]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2008.
   Az esti tűznél találkozunk : a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság antológiája / [szerk. Gyimesi László, Rigó Béla, Szepes Erika]. - [Budapest] : Nagy L. Irod. és Műv. Társ., 2007. - 251 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2596-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-822
[AN 2702777]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2008.
Fehér József (1959-)
   A feloldott bűbáj : versek / Ványai Fehér József. - Pomáz : Kráter, 2007. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-18-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702524]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2008.
Gál Róbert
   Mi muzsikus lelkek : Zerkovitz Béla életregénye / Gál Róbert. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2007. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [136].
ISBN 978-963-87007-9-7 kötött : 1990,- Ft
ISBN 963-87007-9-7
Zerkovitz Béla (1881-1948)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2703425]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2008.
Gutai Katalin
   Lassie és a kábítószeres banda / Kate Wolf. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007], cop. 1995. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-62-7 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2708996]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2008.
Gyárfás Endre (1936-)
   Dörmögőék kalandjai : verses mesék / Gyárfás Endre ; Buzay István rajz. - Budapest : Ciceró, 2007. - 60, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-539-606-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2705530]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2008.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Babérligetkönyv [elektronikus dok.] / Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 1 CD (1 h 6 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5592-8
magyar irodalom - esszé - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 2695722]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2008.
   Hegyvidék antológia : írások a XII. kerületről / [a kötetet Karácsony Zita állította össze]. - Budapest : Nap K., 2007. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-31-8 kötött : 2950,- Ft
Budapest. 12. kerület - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439-2Bp.XII.(0:82-822)
[AN 2703417]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2008.
Horváth Nóra
   "...látván lássanak" : Horváth Nóri legjobb versei, 2003-2006. - Budapest : Révai Digitális K., 2007. - 257 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-239-014-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702875]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   A lemez két oldala [elektronikus dok.] / Janikovszky Éva ; Pécsi Ildikó előadásábban. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2007. - 2 db ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-1183-91-7
magyar irodalom - humoreszk - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 2697546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1h 15 min)
magyar irodalom - humoreszk - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 2697548] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1h 20 min)
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 2697560] MARC

ANSEL
UTF-82814 /2008.
Jankovich Ferenc (1907-1971)
   A magyar gyermek karácsonyi képeskönyve : Jankovich Ferenc verse, Győry Miklós képei. - Repr. kiad. - [Budapest] : [Jankovich és Tsa.], [2007]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
Eredeti kiadása: Pécs : Dunántúl Pécsi Egy. Kvk. és Ny., 1932
ISBN 978-963-06-3205-8 kötött
magyar irodalom - karácsony - gyermekvers - hasonmás kiadás
894.511-14(02.053.2) *** 398.332.41(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 2705342]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2008.
Józsa Márta (1962-)
   Amíg a nagymami megkerül / Józsa Márta. - Budapest : Noran, 2007. - 276 p. ; 20 cm. - (Beszéld el..., ISSN 1416-9150)
ISBN 978-963-9716-36-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2701991]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2008.
József Attila (1905-1937)
   Purakore : poemoj / Attila József ; tradukis Imre Szabó. - Zalaegerszeg : Humana Eŭropo-Asocio, 2006. - 125, [3] p. ; 21 cm. - (Hungara literaturo en esperanto, ISSN 1789-560X ; 1.)
ISBN 978-963-87500-0-6 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=089.2
[AN 2703016]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2008.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Elbeszélések / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, [2001]-. - 21 cm
ISBN 963-7803-96-3 *
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 806122]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Hasműtét ; Nevető betegek. - cop. 2007. - 331 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 28.)
A függelék a szerző kötetbe nem gyűjtött írásait tartalmazza
ISBN 978-963-252-002-5 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2705499] MARC

ANSEL
UTF-82818 /2008.
Kata Mária
   A romos ház titka / Kata Mária. - Kecskemét : Korda, 2007. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9554-64-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2703394]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2008.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság [elektronikus dok.] / Kertész Imre ; fölolvassa Mészáros Máté. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Magvető, [2007]. - 1 CD (7 h 35 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-14-2614-4
magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2697846]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2008.
Kiss Ottó (1963-)
   Csillagszedő Márió [elektronikus dok.] ; Emese almája / Kiss Ottó ; Pelsőczy Réka és Gyuriska János előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 1 CD (51 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5597-3
magyar irodalom - gyermekvers - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 2695779]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2008.
Komáromi János (1959-)
   A nomád : Komáromi János (koma) versei az elindulásról, a keresésről, a vándorlásról és az érkezésről / [kiad. az Anárbo Szövetkezet]. - Paks : Anárbo Szöv., 2007. - 184 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-3628-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2705228]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2008.
Korondán Attila
   Karnyújtásnyira az élet / Korondán Attila. - Budapest : Dotkom Média Bt., [2007]. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87434-2-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2704804]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2008.
Kovács László (1976-)
   Alkalmi otthonok / Kürti László. - Budapest : Tipp Cult, 2007. - 68, [3] p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 28.)
ISBN 978-963-87131-8-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702361]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2008.
Kuji Zsolt (1977-)
   Szerelem az őszön át.. : [versek] / Kuji Zsolt ; [ill. Urbán Orsolya]. - Debrecen : [Magánkiad.], 2007. - 87, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3613-1 fűzött : 940,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702529]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2008.
Lackfi János (1971-)
   A Bögre család újabb kalandjai / Lackfi János ; Pap Kata illusztrációval. - Budapest : Noran, 2007. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Noran mesél, ISSN 1416-0323)
ISBN 978-963-9716-48-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702470]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2008.
   Lelkünk hangjai : antológia / [összeáll. Némethné Benkő Erzsébet] ; [szerk. Nyerges Gizi, Lovász Jenő] ; [kiad. a Pécsi Új Hang Irodalmi Társaság]. - Pécs : Pécsi Új Hang Irod. Társ., 2007. - 133 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3636-0 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2703234]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2008.
Lovas Ágnes (1964-)
   Erdészházi mesék : öt kedves történet az állatokról / írta Rangáné Lovas Ágnes ; rajz. Jenkovszky Iván. - [Budapest] : Family Books, [2006]. - 44, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-87299-0-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2711764]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2008.
Lugosi Viktória (1962-)
   Ajvé / Lugosi Viktória. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-93-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2711990]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2008.
   Madárharc : válogatás siket és nagyothalló költők műveiből / [szerk., ill. Dudás Sándor] ; [a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége kiadása]. - [Budapest] : Sinosz, 2007. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3537-0 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2702928]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2008.
   Magyar hunmondák / Helbing Ferenc képeivel. - Repr. kiad. - [Budapest] : Amigdala Stúdió, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 23x31 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Rigler, 1924
ISBN 978-963-06-3390-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - monda
894.511-343(02.053.2)
[AN 2711820]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2008.
   Magyar irodalmi lexikon : a legrégibb irodalmi emlékektől kezdve : A - Z-ig / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 963-9497-86-X kötött
magyar irodalom - szaklexikon
894.511:030
[AN 2709375]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2008.
   Magyarország virága: Erzsébet [elektronikus dok.] : [jelenetek az Árpád-házi királylány életéből] / [címszerepben Nagy-Kálózy Eszter] ; [... kiad. a Magyar Katolikus Rádió]. - Hangoskönyv. - Budapest : M. Katolikus Rádió, 2007. - 1 CD (1 h 17 cm) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-3321-5 : 2400,- Ft
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
magyar irodalom - rádiójáték - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
894.511-23
[AN 2698759]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2008.
Makkai-Kiss Nóra
   Lélekmentő írások / Makkai-Kiss Nóra. - Budapest : Nagyvilág, 2006. - 143 p. ; 18 cm
ISBN 963-9175-29-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2695697]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2008.
Meadow, Marcus
   Könnyek városa / Marcus Meadow. - Pécs : Alexandra, 2008. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-529-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2702306]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2008.
Milley Tóth Ferenc
   Az idő menet-trendje : gondolatok lenti kövületekről, fenti vetületekről / Milley Tóth Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-47-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2702532]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2008.
Molnár Péter (1964-)
   Keresők, avagy A lány neve / Molnár Péter. - [Budapest] : Scolar, [2007]. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-017-0 kötött : 1495,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2702335]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2008.
   Mondák Mátyás királyról. - Gyöngyös : Pallas, 2005 [!2007]. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7524-04-5 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2711061]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Móra Ferenc mesék és más történetek / [... összeáll. Dürwanger Gyöngyi] ; [ill. Jenkovszky Iván]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2007. - 344 p., [32] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9677-15-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - monda
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-343(02.053.2)
[AN 2704274]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2008.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Szekrénymesék / Mosonyi Aliz, Háy Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1985. - 55 p. : ill. ; 22x25 cm
ISBN 978-963-14-2402-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2709062]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2008.
Murányi Zita (1982-)
   DuplApu / Murányi Zita. - Budapest : Korona, 2007. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9589-92-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2703373]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2008.
Nagy Anikó
   Matyóka! Mesélj! / Nagy Anikó ; Orbán Réka Katalin rajz. - [Budapest] : [Nagy A.-né], 2007. - 92 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-3457-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2703367]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   Kabaré-sikerlista : Nagy Bandó András népszerű monológjai és írásai. - Orfű : Szamárfül, cop. 2007. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87683-2-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2702521]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   Kicsinyek könyve : Nagy Bandó András legnépszerűbb versei gyerekeknek. - Orfű : Szamárfül, cop. 2007. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87683-1-5 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2702491]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2008.
Nagy Zoltán
   Egyszer egy királyfi.. / mese Nagy Zoltán ; rajz. Szántai Levente. - [Budapest] : Kolompos Kkt., 2007. - 31 p. : ill., színes ; 22x31 cm
ISBN 978-963-06-2614-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2705478]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! [elektronikus dok.] : állatok otthon / Nógrádi Gábor ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5596-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-7(02.053.2)
[AN 2695713]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2008.
Oláh András (1959-)
   Gyalogáldozat / Oláh András. - Pomáz : Kráter, 2007. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-21-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702528]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2008.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Sárbogárdi Jolán: a test angyala [elektronikus dok.] / Parti Nagy Lajos ; fölolvassa Csákányi Eszter. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Magvető, [2007]. - 1 CD (2 h 20 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-14-2612-0
magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2697857]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2008.
Pilinszky János (1921-1981)
   Aranymadár [elektronikus dok.] : verses mesék / Pilinszky János ; Cseke Péter és Kálid Artúr előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2007. - 1 CD (1 h 5 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5715-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-13(02.053.2)
[AN 2695760]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2008.
Polgár Ernő (1954-)
   Nomádok vágtája : elbeszélések / Polgár Ernő. - Budapest : 3BT, cop. 2007. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87132-6-1 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2702744]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2008.
Radosza Sándor
   Aput kérünk karácsonyra! : a Gyerekszáj című könyv háttér-meséivel / Radosza Sándor ; Balázs Zoltán rajz. - [Budapest] : Green Hungary, cop. 2007. - 148 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87557-3-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2702946]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2008.
Rauch, Ara
   Pecsét a karodon / Ara Rauch. - [Budapest] : Tinta Kvk., [2007]. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7094-78-1 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2702418]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2008.
Soltész Mónika (1969-)
   Lelkemben hordozlak : "egy lélek pillanatai" / Soltész Mónika ; [közread. a] FénySugár Nonprofit Alapítvány. - Miskolc : FénySugár Nonprofit Alapítvány, 2007. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3557-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2703232]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2008.
Szabó Gyöngyi (1981-)
   Pillanatok horizontján / Szabó Gyöngyi ; [ill. Urbán Orsolya]. - Debrecen : [Magánkiad.], 2007. - 68, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3612-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702523]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2008.
Szabó István, Cs (1942-)
   Lok-sziget tündére : a szerelem próbája és a hűség diadala / Cs. Szabó István ; ill. Rényi Krisztina és Szinte János. - Budapest : General Press, [2007]. - 43 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9648-76-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - verses mese
894.511-13
[AN 2703740]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2008.
Szabó Zsolt (1978-)
   Klasszikus állatmesék / [rajz. Jenkovszky Iván] ; [Ezópus meséit átd. Szabó Zsolt, Pannóniai Pesti Gábor fordítása alapján]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 963-9677-22-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2703893]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2008.
Szász András (1935-)
   Estefelé : összegyűjtött írások / Szász András. - [Budaörs] : Teletronik AG, 2007. - 161 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3545-5 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2703240]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2008.
Szentiday Klára (1933-)
   Gyilkosság Budán / Szentiday Klára Mária. - Budapest : Marktech Kft., 2007. - 441, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3089-4 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2702936]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2008.
   A szeretetnek csillagára nézek.. : karácsonyi versek, újévi köszöntők / [összeáll. Cs. Nagy Zoltán, Szabó Zsolt] ; [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Újhold, 2006. - [48] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Érzelmeink visszhangja, ISSN 1589-8830)
ISBN 963-9555-21-5 kötött
magyar irodalom - karácsony - vers - antológia
894.511-14(082) *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 2704244]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2008.
Szily László
   Kitolás 2 : kisgyerekkalauz fiatal apáknak egytől ötéves korig / Szily László ; [a szerző rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Konkrét Kv., cop. 2007. - 325 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-34-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2703227]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2008.
Szirmay Endre (1920-)
   Megváltó remények : versek / Szirmay Endre. - Kaposvár ; [Budapest] : Révai Digitális K., 2007. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-016-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2703285]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2008.
Tamási Áron (1897-1966)
   Ábel : trilógia / Tamási Áron. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2007, cop. 1999. - 595 p. ; 19 cm
Tart.: Ábel a rengetegben ; Ábel az országban ; Ábel Amerikában
ISBN 978-963-539-620-7 kötött : 2850,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2709196]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2008.
Teremi J. Balázs
   Camino de Santiago : útinapló / Teremi J. Balázs. - [Budapest] : Teremi J. B., cop. 2007. - 196, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3597-4 fűzött : 2190,- Ft
Teremi J. Balázs
Santiago de Compostela - magyar irodalom - zarándoklat - útinapló
894.511-992 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 2703250]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2008.
Tóth Krisztina (1967-)
   Vonalkód [elektronikus dok.] / Tóth Krisztina ; fölolvassa Pelsőczy Réka. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Magvető, [2007]. - 1 CD (5 h 24 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-14-2613-7
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 2697853]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2008.
   Ukulele : Kaláka verseskönyv gyerekeknek / Lipovszky-Drescher Mária rajz. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - [52] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7448-91-1 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2702966]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2008.
Varga Rudolf (1950-)
   Álomporból lettél / Varga Rudolf. - Budapest : Saluton, cop. 2007. - 211, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87033-7-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2702520]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2008.
Varnus Xaver (1964-)
   Átváltozások [elektronikus dok.] : [a regény hangjáték-változata] / Varnus Xaver. - Hangoskönyv. - Budapest : Sony BMG Music Entertainment Kft., cop. 2007. - 3 db ; 12 cm
A főszerepekben Nagy Marcell, Dömötör András, Nicholas Varnus. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2698505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 3 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2698529] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 1 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2698533] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (1 h 6 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2698534] MARC

ANSEL
UTF-82867 /2008.
   Versek a 16-17. századból : válogatás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 271 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Klasszikus magyar líra ; 8.)
ISBN 978-963-09-5639-0 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - 16. század - 17. század - 18. század - népköltészet - vers - antológia
894.511-14(082)"15/17" *** 398.8(=945.11)
[AN 2705518]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2008.
Vid Ödön
   Mesevilágban élni / Vid Ödön. - Szigetszentmiklós : Vid Ö., 2007. - 297, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3552-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2703245]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   Elvásik a veres csillag [elektronikus dok.] / Wass Albert ; Bánffy György előadásában. - Hangoskönyv. - Pomáz : Kráter, 2007. - 1 CD (10 h) ; 12 cm. - (Hangtéka)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD- lejátszó; személyi számítógép; RealPlayer
ISBN 978-963-9735-12-5 : 3300,- Ft
határon túli magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31(498)
[AN 2695846]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   Tizenhárom almafa [elektronikus dok.] / Wass Albert ; Bánffy György előadásában. - Hangoskönyv. - Pomáz : Kráter, 2007. - 1 CD (10 h) ; 12 cm. - (Hangtéka)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD- lejátszó; személyi számítógép; RealPalyer
ISBN 978-963-9735-11-8 : 3300,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31(498)
[AN 2695826]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2008.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája [elektronikus dok.] / Závada Pál ; Závada Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Magvető, cop. 2007. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-142617-5
magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2697865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. lemez. - 1 CD (8h 53 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2697886] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. lemez. - 1 CD (7h 48 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2697889] MARC

ANSEL
UTF-82872 /2008.
Zsolt Béla (1895-1949)
   Duna-parti nő / Zsolt Béla. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 323 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-254-066-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2702980]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2873 /2008.
   Agytorna kicsiknek / [a fényképeket Donna Preis és George Siede kész.]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 4 db : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-370-290-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2704579]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Számok. - Lapozó (18 p.)
ISBN 978-963-370-293-2
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2704582] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Színek. - Lapozó (18 p.)
ISBN 978-963-370-291-8
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2704585] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Formák. - Lapozó (18 p.)
ISBN 978-963-370-292-5
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2704588] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Az első szavak. - Lapozó (18 p.)
ISBN 978-963-370-294-9
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2704591] MARC

ANSEL
UTF-82874 /2008.
Bakó Krisztián (1974-)
   A kismalac és a farkasok és más mesék / [szöveg Bakó Krisztián] ; [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2007]. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-9685-54-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2703514]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2008.
   Bambi : erdei dalok / Disney. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Horváth Viktor. - Elemes dallamlejátszóval. - A fordítás a "Bambi Kinderlieder" (Lincolnwood : C.E.O. Publ. Int. Ltd., 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-359-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704577]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2008.
Baxter, Nicola
The Christmas fairy (magyar)
   A karácsonytündér / Nicola Baxter és Beverlie Manson. - Pécs : Alexandra, 2007. - [18] p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Bank Szilvia. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-370-357-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704565]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2008.
Baxter, Nicola
My perfect doll's house (magyar)
   A tökéletes babaház : kukkants be az ablakon! / [szöveg Nicola Baxter] ; [ill. Samantha Chaffey]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27x27 cm
Ford. Bank Szilvia. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-370-358-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704688]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2008.
Baxter, Nicola
Santa and the Snowman (magyar)
   A hóember karácsonya : térbeli mesekönyv, mely szinte életre kel a gyerekek kezében! / [szöveg Nicola Baxter] ; [ill. Dudley Moseley]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25x31 cm
ISBN 978-963-369-931-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704703]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2008.
Biro, Val (1921-)
   Hans Christian Andersen legszebb meséi / ill. és átd. Val Biro ; [ford. Lukóczky Orsolya]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2008. - 198 p. : ill., színes ; 27 cm
Kész. a Hans Christian Andersen's fairy tales c. kiad. alapján
ISBN 963-628-475-X kötött : 3199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2709080]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2008.
   A delfin : öt puzzle egy könyvben, 48 képkockával. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x33 cm. - (Ismerkedj az állatokkal! - puzzle-könyv)
A ford. a "Dolphins" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-421-9 kötött
delfin - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 599.537(02.053.2)
[AN 2704722]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2008.
   Fedezd fel a tanyát!. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x26 cm
Kiszedhető képekkel
ISBN 978-963-370-222-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704533]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2008.
   Fedezd fel az állatokat!. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x26 cm
Kiszedhető képekkel
ISBN 978-963-370-223-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704540]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2008.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Honnan jöttél Télapó / Gazdag Erzsi ; Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Szalay Kvk., [2007]. - Leporello (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 978-963-9677-92-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704503]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2008.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Megjött a Télapó / Gazdag Erzsi ; [Vida Kata rajz.]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., [2007]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 978-963-9677-91-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704505]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2008.
   Gondolkodás. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2007. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Okoska)
ISBN 963-9677-66-3 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2704475]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2008.
Gulie, Gill
   Az állatok karácsonya : térbeli mesekönyv / [ill. Gill Gulie]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9555-99-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704303]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2008.
Hawk, Benjamin
Ratatouille (magyar)
   L'ecsó / Disney, Pixar ; Benjamin Hawk feldolgozásában. - Pécs : Alexandra, 2007. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-370-269-7 fűzött
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704549]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2008.
Hawk, Benjamin
Ratatouille (magyar)
   L'ecsó : ketten a konyhában / Disney, Pixar ; [szöveg Benjamin Hawk]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Horváth Viktor. - Elemes dallamlejátszóval
ISBN 978-963-370-355-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704575]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2008.
Heinrich, Steve
   Micimackó és a szeles nap / írta Steve Heinrich. - Pécs : Alexandra, 2007. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm + hangkártya. - (Mesélő könyv)
Ford. Ivancsics Irma. - Disney Micimackó (keretcím). - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-370-270-3 fűzött
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704546]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2008.
   Írás. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2007. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Okoska)
ISBN 963-9677-65-5 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2704481]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2008.
   Járművek a tanyán : első képes szótáram / [ford. Borbély Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9555-97-5 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2704167]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2008.
Kaufmann, Kelli
What Pooh likes best (magyar)
   Amit Micimackó legjobban szeret / Disney ; szöveg Kelli Kaufmann ; ill. John Kurtz. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Elemes dallamlejátszóval
ISBN 978-963-370-351-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704569]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2008.
Lang Brigitta
   Mókás-firkás / Lang Brigitta. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007]-. - ill., színes ; 31 cm
A gerincen címadatként: Gyerekvilág
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2694015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mesék, versek, fejtörők : írásfeladatokkal óvodásoknak és kisiskolásoknak. - [2007]. - 32 p.
ISBN 978-963-9673-79-3 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2702398] MARC

ANSEL
UTF-82894 /2008.
   A majom : öt puzzle egy könyvben, 48 képkockával. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x33 cm. - (Ismerkedj az állatokkal! - puzzle-könyv)
A ford. a "Monkeys" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-420-2 kötött
majom - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 599.8(02.053.2)
[AN 2704721]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2008.
Marék Veronika (1937-)
   Télapó és ezüstmackó / Marék Veronika. - 2. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2007. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87463-3-7 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2709175]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2008.
   Népszerű mondókák nagy képeskönyve. - [Budapest] : Family Books, [2006]-. - 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2711798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyerekek / [fotó Somorjai László]. - [2006]. - 48 p. : ill., színes
ISBN 963-87299-5-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2711799] MARC

ANSEL
UTF-82897 /2008.
Nordqvist, Sven
Julgröten (magyar)
   A kobold karácsonyi titka / Sven Nordqvist ; [... ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - [26] p. : ill., színes ; 22x31 cm
ISBN 978-963-9648-99-9 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2703621]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2008.
   Olvasás. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2007. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Okoska)
ISBN 963-9677-67-1 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2704478]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2008.
   Az oroszlán és a tigris : öt puzzle egy könyvben, 48 képkockával. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x33 cm. - (Ismerkedj az állatokkal! - puzzle-könyv)
A ford. a "Lions and tigers" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-418-9 kötött
oroszlán - tigris - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 599.742.7(02.053.2)
[AN 2704715]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2008.
Splashy songs (magyar)
   Némó nyomában : csobbanós dalok / Disney, Pixar. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Horváth Viktor. - Elemes dallamlejátszóval
ISBN 978-963-370-353-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704572]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2008.
Szabó István Attila
   Ciróka-maróka : kicsik első daloskönyve / [ill. Szabó István Attila]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2007. - 48 p. : ill., színes, részben kotta ; 31 cm
ISBN 978-963-9581-42-5 kötött
gyermekdal - mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2706151]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2008.
Szabó István Attila
   Népszerű népköltések és mondókák / [ill.] Szabó István Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2007]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9581-36-4 kötött
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2706145]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2008.
   Számtan. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, cop. 2007. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Okoska)
ISBN 963-9677-64-7 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2704472]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2008.
Vogl, Christl
The fairy tale world of dwarfs (magyar)
   A manók mesebeli világa : négy 96 darabos puzzle / Christl Vogl. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 35 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-370-413-4 kötött
manó - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 398.431(02.053.2)
[AN 2704710]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2008.
Vogl, Christl
The fairy tale world of nymphs (magyar)
   A tündérek mesebeli világa : négy 96 darabos puzzle / Christl Vogl. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 35 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-370-414-1 kötött
tündér - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 398.433(02.053.2)
[AN 2704712]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2008.
Watson, Brown
   Mennyi az idő? : térbeli képes mesekönyv / [Brown Watson]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2006. - [10] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 963-9677-00-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2704311]
MARC

ANSEL
UTF-8