MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/03/28 12:52:24
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

3517 /2008.
Vörösmartiné Tajti Erzsébet (1925-)
   Vörösmartiné Tajti Erzsébet köszöntése / [szerk. Pál Ágnes, Tóth József]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2007. - 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Portré és pályakép, ISSN 1789-5790)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7356-53-7 fűzött
ISBN 963-7356-53-3
Vörösmartiné Tajti Erzsébet (1925-)
Magyarország - településföldrajz - személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Vörösmartiné_Tajti_E. *** 911.37(439)
[AN 2708235]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3518 /2008.
Minker Emil (1929-)
   A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának története, 1962-2006 / Minker Emil. - Szeged : MTA Szegedi Területi Biz., 2007. - 419 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 406-407.
ISBN 978-963-06-3865-4 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szegedi Területi Bizottság
Magyarország - Szeged - tudományos akadémia - történeti feldolgozás
061.12(439)(091) *** 061.12(439-2Szeged)(091)
[AN 2712140]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3519 /2008.
   Csőke : mesélő filmkockák. - Szeged : Bába, 2007. - 84 p. : ill. ; 30 cm
Szerk. Szarka Miklósné, Palánkai Anett, Bartos Ferenc
ISBN 978-963-9717-18-3 * kötött (hibás ISBN 978-963-9717-17-6)
Csőke József (1927-)
Magyarország - újságíró - filmrendező - dokumentumfilm - sporttörténet - 20. század - ezredforduló
070(439)(092)Csőke_J. *** 791.43.071.1(439)(092)Csőke_J. *** 796(439)
[AN 2711928]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2008.
Fenyvesi, Charles (1937-)
   Csupa mosoly volt : Charles Fenyvesivel beszélget Járai Judit. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 114 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 19.)
ISBN 978-963-662-090-5 fűzött : 1500,- Ft
Fenyvesi, Charles (1937-)
Egyesült Államok - újságíró - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
070(73)(=945.11)(092)Fenyvesi,_C.
[AN 2711160]
MARC

ANSEL
UTF-83521 /2008.
   Hatvan : Tandi Lajos köszöntése / szerk. Békési Imre. - Szeged : Bába, 2007. - 378, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-30-5 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9717-30-3)
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - emlékkönyv
070(439)(092)Tandi_L. *** 082
[AN 2711863]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3522 /2008.
   Debreceni értelmiségiek levelei Dobai Székely Sámuelhez / [... sajtó alá rend., a bevezetőt írta Illik Péter]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - 130 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588-2306 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-45-8 fűzött
Dobai Székely Sámuel (1704-1779)
Magyarország - Debrecen - tudós - értelmiség - 18. század - levelezés
001(439)(092)Dobai_Székely_S. *** 316.343.652(439-2Debrecen)"175/177"(044)
[AN 2711391]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2008.
Egely György (1950-)
   Tiltott találmányok / Egely György. - 14. jav., bőv. kiad. - [Budakeszi] : Egely Kft., [2007], cop. 2000. - 335 p., XVIII. t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-03-9024-8 kötött
találmány - jelenség
001.894 *** 001.94
[AN 2724123]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2008.
Marinov Iván
   Legendavadászat [elektronikus dok.] : szóbeszédek, tévhitek, átverések nyomában / Marinov Iván, Pál Attila, Dezső András ; [hang Fábián Gábor]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : HVG Kv., 2007. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-9686-37-3 : 3200,- Ft
áltudományos hiedelem - pletyka - megtévesztés - hangoskönyv
001.98 *** 177.24 *** 930.85
[AN 2707691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 17 min)
áltudományos hiedelem - pletyka - megtévesztés - hangoskönyv
001.98 *** 177.24 *** 930.85
[AN 2707710] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 13 min)
áltudományos hiedelem - pletyka - megtévesztés - hangoskönyv
001.98 *** 177.24 *** 930.85
[AN 2707714] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (1 h 15 min)
áltudományos hiedelem - pletyka - megtévesztés - hangoskönyv
001.98 *** 177.24 *** 930.85
[AN 2707717] MARC

ANSEL
UTF-83525 /2008.
   Nemzeti művelődések az egységesülő világban : szöveggyűjtemény / szerk. Szegedy-Maszák Mihály és Zákány Tóth Péter. - Budapest : Ráció, 2007. - 569 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-41-1 fűzött : 3100,- Ft
művelődéspolitika - nemzettudat - magyarság
008:323(439) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2711462]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2008.
Szabó Sára, G.
   Hogyan írjunk (és gépeljünk) szakdolgozatot / G. Szabó Sára, Gombos Péter. - Kaposvár : Profunda Kv., 2007. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-06-2105-2 fűzött
szellemi munka - módszer - kiadványszerkesztés - szakdolgozat - útmutató
001.81
[AN 2711687]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3527 /2008.
Cziháki Viktória
   Rejtélyes és csodálatos igazság / Cziháki Viktória. - Szeged : Bába, 2007. - 213, [3] p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-56-5 fűzött
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 2711962]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2008.
Introduzione alla magia quale scienza dell'Io (magyar)
   Bevezetés a mágiába : az Ur-csoport szerkesztésében / [ford. Franco de Fraxino et al.]. - Budapest : Persica, 2007-. - 22 cm
ISBN 978-963-06-3530-1
mágia - metafizika
133.4 *** 111
[AN 2709300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2007. - 400, [3] p.
ISBN 978-963-06-3531-8 fűzött : 3900,- Ft
mágia - metafizika
133.4 *** 111
[AN 2709304] MARC

ANSEL
UTF-83529 /2008.
Szabó Judit
   Az anyagból a fénybe : a tudat és a test transzformációja a fény hatására : a fénytesti folyamatok / Szabó Judit. - [Budapest] : Szabó J., [2007]. - 119 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3334-5 fűzött : 2000,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2710406]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2008.
Szabó Judit
   A felemelkedés útja 2012-ig : égi mesterek üzenetei a felemelkedésről / [Szabó Judit]. - [Budapest] : [Szabó J.], 2007. - 136 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2638-5 fűzött : 1800,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2710231]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3531 /2008.
   Az "Alapítvány a Vidrákért" szervezet által 1995 és 2007 között koordinált magyarországi vidravédelmi programok összefoglaló dolgozata / szerk. Gera Pál. - Budapest : Alapítvány a Vidrákért, 2007. - 75 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-87440-2-9 fűzött
Magyarország - állatvédelem - vidra
504.74.06(439) *** 599.742.4 *** 502.74
[AN 2709395]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2008.
Molnár Antal
   Górési tanösvény : Etyek-pusztakócsi mocsarak bemutatóterület / [szöveg ... Molnár Antal, Oláh Marianna]. - [Debrecen] : Hortobágyi Nemz. Park, 2007. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Daru füzetek, ISSN 1586-4243). (A Hortobágyi Nemzeti Park bemutatóterületei)
Fűzött
Hortobágyi nemzeti park - tanösvény - természeti környezet
502(439Hortobágy) *** 502.4(439)Hortobágyi_Nemzeti_Park
[AN 2712890]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2008.
   Szennyeződések, szennyezők, hatások a Felső-Tisza-vidék ökológiailag érzékeny területein / szerk. Balázsy Sándor, Boyko Nadiya. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2007. - 329, XIV p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7336-78-2 fűzött
Felső-Tisza-vidék - környezetszennyezés
504.05(439)(282.243.742)
[AN 2712655]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3534 /2008.
   Száz éve született Teller Ede. - Budapest : Benyovszky I., 2008. - 19 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Edward Teller = Teller Ede 100
ISBN 978-963-06-4109-8 fűzött
Teller Ede (1908-2003)
Egyesült Államok - fizikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
53(73)(=945.11)(092)Teller_E.
[AN 2713452]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3535 /2008.
Főglerné Kolozs Marcella (1920-)
   Kavicsok / Főglerné Kolozs Marcella. - Szeged : Bába, 2007. - 130 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-20-6 fűzött
kavics - fényképalbum
553.624(084.12)
[AN 2711904]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3536 /2008.
   Földalatti denevérszállások katasztere = Catalogue of underground bat roosts in Hungary / szerk. Boldogh Sándor, Estók Péter. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2007-. - ill. ; 21 cm
Magyarország - denevér - életmód - lakóhely
599.4 *** 591.521(439)
[AN 2713384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 339 p. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 3.)
ISBN 978-963-87082-1-2 fűzött
Magyarország - denevér - életmód - lakóhely
599.4 *** 591.521(439)
[AN 2713388] MARC

ANSEL
UTF-83537 /2008.
Kozár Ferenc (1943-)
   Rhizoecinae of the world / Ferenc Kozár and Zsuzsanna Konczné Benedicty ; [publ. by the] Plant Protection Institute Hungarian Academy of Sciences ... - Budapest : Plant Protection Inst. HAS, 2007. - 617 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 594-603.
ISBN 978-963-87178-1-8 kötött
növénytetű
595.752(100)
[AN 2713311]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2008.
McGhee, Karen
Children's encyclopedia of animals (magyar)
   Állatvilág : gyermekenciklopédia / Karen McGhee, George McKay ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2007. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9325-72-2 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2710640]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2008.
   A Mecsek állatvilága = The fauna of the Mecsek mountains (South Hungary) / szerk. ... Fazekas Imre. - Komló : Regiografo, 2006-. - 24 cm
Magyarország - Mecsek - fauna - kézikönyv
592/599(439)(234.373.6)(035) *** 591.9(439)(234.373.6)(035)
[AN 2632435]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 221 p. : ill.
Acta naturalia Pannonica, ISSN 1788-9413 ; 2. (2007). - Bibliogr.
ISBN 978-963-86940-2-7 fűzött
Magyarország - Mecsek - fauna - kézikönyv
592/599(439)(234.373.6)(035) *** 591.9(439)(234.373.6)(035)
[AN 2711524] MARC

ANSEL
UTF-83540 /2008.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Ismered-e? : füvészkönyv gyerekeknek / Rakovszky Zsuzsa, G. Kristóf Éva. - Sopron : Artemisz, 2007-. - ill., színes ; 20 cm
Magyarország - magyar irodalom - növény - gyermekvers - képeskönyv
581.9(439)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 76(439)(092)Kristóf_É.,_G.
[AN 2711016]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 68 p.
ISBN 978-963-06-3355-0 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - növény - gyermekvers - képeskönyv
581.9(439)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 76(439)(092)Kristóf_É.,_G.
[AN 2711021] MARC

ANSEL
UTF-83541 /2008.
   Szünbiológiai tanulmányok = Studies on synbiology / szerkbiz. ... Juhász Magdolna [et al.]. - Kaposvár : Somogy M. Múz. Ig., 2007. - 388 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 10.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7212-55-0 fűzött
Magyarország - fauna - flóra
591.9(439) *** 581.9(439)
[AN 2711616]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3542 /2008.
Acsády György (1947-)
   Az érsebészet tankönyve / Acsády György, Nemes Attila. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2007. - 303 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-963-226-080-8 kötött : 3600,- Ft
érbetegség - sebészet - egyetemi tankönyv
616.13-089(075.8)
[AN 2721709]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2008.
   Allergia zsebkönyv : a pollenallergia gyógyítása homeopátiával / [szerk. Pucsok Bernadette]. - Budapest : SpringMed, 2007. - 16 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9695-37-5 fűzött
pollenallergia - homeopátia
616-022.854 *** 616-056.43 *** 615.015.32
[AN 2710342]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2008.
   Allergia zsebkönyv : a pollenallergia gyógyítása homeopátiával / [szerk. Pucsok Bernadette]. - 2. átd. kiad. - Budapest : SpringMed, 2007. - 16 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9695-43-6 fűzött
pollenallergia - homeopátia
616-022.854 *** 616-056.43 *** 615.015.32
[AN 2720865]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2008.
Balogh Zoltán (1934-)
   A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével / Balogh Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, [2005]-. - 24 cm
Hévízi-tó - gyógyfürdő
615.838(439-2Hévíz) *** 556.55(439Hévízi-tó)
[AN 2589097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Csendes ötvenhatosok. - 2007. - 187, 33 p. : ill.
ISBN 978-963-662-067-7 fűzött : 3200,- Ft
Hévízi-tó - gyógyfürdő
615.838(439-2Hévíz) *** 556.55(439Hévízi-tó)
[AN 2709618] MARC

ANSEL
UTF-83546 /2008.
Barna István (1954-)
   Mit okozhat a magas vérnyomás? / Barna István. - Budapest : SpringMed, cop. 2007. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Kardiológia, ISSN 1786-3902)
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 978-963-9695-22-1 fűzött : 1980,- Ft
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 2710322]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2008.
Bernáth Jenő (1944-)
   Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és felhasználása / Bernáth Jenő, Németh Éva. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 256 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-286-372-6 fűzött
gyógynövény - elektronikus dokumentum
615.89:615.322
[AN 2712750]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2008.
Boiron, Michèle (1944-)
Homéopathie (magyar)
   Homeopátia a mindennapi gyakorlatban / Michèle Boiron, Alain Payre-Ficot. - 2. kiad. - Budapest : SpringMed, cop. 2007. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed természetgyógyászat könyvek, ISSN 1788-2478)
Bibliogr.: p. 292.
ISBN 978-963-9695-38-2 fűzött : 2980,- Ft
homeopátia
615.015.32
[AN 2710335]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2008.
Bölcsföldi András
   Ifjúsági hatszorhat : hétköznapi üzenetek a Bibliából : 36 ifióravázlat / Bölcsföldi András. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2007. - 111 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87233-4-5 fűzött
önismeret - serdülőkor - vallásoktatás - tanári segédkönyv
613.865-053.6 *** 268(072)
[AN 2710428]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2008.
Chemotherapy and you (magyar)
   Amit a kemoterápiáról tudni kell / [ford. Katona Csilla]. - 3. kiad. - Budapest : SpringMed, 2008. - 64 p. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
ISBN 978-963-9695-56-6 fűzött : 650,- Ft
kemoterápia
615.277.3
[AN 2723626]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2008.
   Daganatos betegségek / szerk. Nagykálnai Tamás ; szerzők Bodrogi István [et al.]. - Budapest : SpringMed, cop. 2007. - 280 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-963-9695-25-2 fűzött : 2680,- Ft
rákbetegség
616-006
[AN 2710516]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2008.
Eőry Ajándok (1946-)
   Minden út Istené : Eőry Ajándokkal beszélget Halász Zsuzsa. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 99 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 45.)
ISBN 978-963-662-127-8 fűzött : 1500,- Ft
Eőry Ajándok (1946-)
Magyarország - orvos - természetgyógyász - kereszténység - világnézet - 20. század - 21. század - életútinterjú
615.89(436)(092)Eőry_A.(047.53) *** 61(439)(092)Eőry_A.(047.53) *** 21
[AN 2709615]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2008.
Fülöp László
   Az életvíz története / Fülöp László. - Kaposvár : H + H Kft., [2008]. - 224 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-209.
Fűzött (hibás ISBN 963-7866-38-8)
víz - természetgyógyászat
615.89
[AN 2711661]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2008.
Füredi János (1937-)
   A pszichiátria szociális érzékenysége : vizsgálatok és emlékek / Füredi János. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2007. - 223 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 191-197., 209-222.
ISBN 978-963-226-113-3 kötött : 2200,- Ft
elmegyógyászat - szociálpszichiátria
616.89 *** 316.62
[AN 2721760]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2008.
Gácser Magdolna
   "Csodatévő virág" : gyermekpszichiátriai esettanulmányok pedagógusoknak / Gácser Magdolna. - Gyula : APC-Stúdió, 2007. - 140 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 137-140.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9135-99-4)
gyermekpszichiátria
616.89-053.2
[AN 2711630]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2008.
Greive, Bradley Trevor
The book for people who do too much (magyar)
   Nagyon elfoglalt emberek könyve / Bradley Trevor Greive ; [ford. Várlaki Tibor]. - [Budapest] : Gabo, [2007]. - 116 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9635-92-8 kötött : 1490,- Ft
életvezetés - állat - fényképalbum
613.865 *** 59(084.12)
[AN 2721918]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2008.
Hay, Louise L.
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van : feltárul előttünk a bennünk rejlő szépség, szeretet és erő / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 234 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-528-904-2 kötött : 2690,- Ft
ISBN 963-528-904-9
mentálhigiénia
613.865
[AN 2721376]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2008.
Hay, Louise L.
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795)
ISBN 978-963-528-905-9 kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 978-963-528-905-7)
ISBN 963-528-905-7
mentálhigiénia
613.865
[AN 2723840]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2008.
   Hogyan kerüljük el a szívrohamot és a szélütést? : az infarktus és a stroke megelőzése. - Budapest : SpringMed, [2007]. - 19 p. : ill., részben színes ; 21x10 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
ISBN 978-963-9695-53-5 fűzött
szívbetegség - megelőzés
616.12-084
[AN 2713458]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2008.
   Homoszexualitás katolikus szemmel / [... szerk. Roska Péter] ; [... ford. Mazgon Máté, ... Lipcsák Tamás]. - Budapest : Jel, cop. 2007. - 141 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 5.)
ISBN 978-963-9670-33-4 fűzött
homoszexualitás - katolikus egyház
613.885 *** 282
[AN 2711861]
MARC

ANSEL
UTF-83561 /2008.
Klein, Stefan (1965-)
Die Glücksformel oder Wie die guten Gefühle entstehen (magyar)
   A boldogság képlete : a pozitív érzések eredete / Stefan Klein ; [ford. Svéda Dóra]. - Győr : Laurus, cop. 2007. - 319 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 297-311.
ISBN 978-963-87585-4-5 fűzött : 2680,- Ft
lélektan - boldogság - életvezetés
159.942 *** 613.865
[AN 2710929]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2008.
Kohlrieser, George (1944-)
Hostage at the table (magyar)
   Túszok a tárgyalóasztalnál : konfliktuskezelés mesterfokon / George Kohlrieser ; [ford. Kövi György]. - Budapest : Háttér, cop. 2007. - 302 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9365-67-4 fűzött : 2200,- Ft
konfliktuskezelés
159.922 *** 316.48
[AN 2708829]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2008.
Losier, Michael J.
Law of attraction (magyar)
   Így működtesd a vonzás törvényét! : [tennivalók lépésről lépésre a mindennapokhoz] / Michael J. Losier ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 142 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 978-963-529-005-5 fűzött : 2190,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2720577]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2008.
Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. Kongresszus (27.) (2007) (Budapest)
   Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXVII. kongresszusa : 2007. október 18-20., Budapest : előadás kivonatok. - [Budapest] : [MÜTT], [2007]. - 24 p. ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
munkaegészségügy - konferenciakiadvány
613.6 *** 331.47 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2709454]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2008.
   Orális implantológia / szerk. Divinyi Tamás. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 242 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9656-26-0 kötött : 14000,- Ft
fogtechnika - implantáció
616.314-089.28
[AN 2710635]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2008.
Pap Éva (1958-)
   Szentelt gyógyfű csokor = Benedictus herbae fasciculus = Würzbüschel = Werzpischl / [írta, fényképezte Pap Éva] ; [... fotók Farkas Sándor]. - Bonyhád : Völgységi Múz., 2007. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 13.)
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-87566-3-3 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat - néphit - magyarországi németek
615.89:615.322 *** 398(=30)(439)
[AN 2709713]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2008.
Perner Ferenc (1937-)
   Dr. Perner Ferenc : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Kondor Katalin]. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9656-83-3 fűzött : 1600,- Ft
Perner Ferenc (1937-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Perner_F.(047.53) *** 37(439)(092)Perner_F.(047.53)
[AN 2711140]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2008.
Petrović, Jasminka
Seks za početnike (magyar)
   Szex kezdőknek / írta Jasminka Petrović ; ill. Dobrosav "Bob" Živković ; [ford. Hansel Csaba]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 103 p. : ill., színes ; 23 cm + mell. - ("Korlátok nélkül" sorozat)
ISBN 978-963-245-030-8 fűzött : 2499,- Ft
nemi felvilágosítás
613.88(02.053.2)
[AN 2709081]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2008.
   A pszichoterápia tankönyve / szerk. Szőnyi Gábor, Füredi János. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2008. - 582 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 564-567.
ISBN 978-963-226-125-6 kötött : 6200,- Ft
pszichoterápia - egyetemi tankönyv
615.851(075.8)
[AN 2721879]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2008.
Réthelyi Miklós (1939-)
   Dr. Réthelyi Miklós : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Kondor Katalin]. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9656-80-2 fűzött : 1600,- Ft
Réthelyi Miklós (1939-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Réthelyi_M.(047.53) *** 37(439)(092)Réthelyi_M.(047.53)
[AN 2711152]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2008.
Rodler Imre
   Élelmezéshigiéné / Rodler Imre. - 3. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2007. - 368 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351-354.
ISBN 978-963-226-100-3 fűzött : 2640,- Ft
élelmezés-egészségügy - élelmiszer-kereskedelem
614.31 *** 640.2 *** 339.166.82
[AN 2721867]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2008.
Romics László (1936-)
   Dr. Romics László : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Kondor Katalin]. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 104 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9656-82-6 fűzött : 1600,- Ft
Romics László (1936-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Romics_L.(047.53) *** 37(439)(092)Romics_L.(047.53)
[AN 2711143]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2008.
Sótonyi Péter (1938-)
   Dr. Sótonyi Péter : szerkesztett, rövidített élőbeszéd / [szerk.-riporter Kondor Katalin]. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Titoknyitogató, ISSN 1789-5650)
ISBN 978-963-9656-81-9 fűzött : 1600,- Ft
Sótonyi Péter (1938-)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
61(439)(092)Sótonyi_P.(047.53) *** 37(439)(092)Sótonyi_P.(047.53)
[AN 2711128]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2008.
Stellmann, Hermann Michael
Kinderkrankheiten natürlich behandeln (magyar)
   Gyermekbetegségek természetes gyógymódjai / Michael Stellmann ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-237-X kötött
gyermekgyógyászat - betegápolás
616-053.2 *** 649.8
[AN 2721395]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2008.
Szabó Mihály
   Az ember fejlődése / Szabó Mihály ; [a rajzokat ... kész. ... Horváth János, Novodomszki Orsolya] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Neveléstudományi Tanszék és Gyógypedagógus-képző Intézet. - Gyula : APC-Stúdió, 2007. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-277.
ISBN 978-963-9135-99-4 fűzött
embriológia - egyedfejlődés - egyetemi tankönyv
611.013(075.8)
[AN 2711603]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2008.
   Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig : tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére / szerk. Demetrovics Zsolt, Kökönyei Gyöngyi és Oláh Attila. - [Budapest] : Trefort, 2007. - 424 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-444-0 fűzött
lélektan - személyiség-lélektan - egészségpszichológia - emlékkönyv
159.9 *** 159.923 *** 613.865
[AN 2713243]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2008.
Szemerey Balázs István
   Mellnagyobbítás anatómiai implantátummal / [szerzők Szemerey Balázs István, Bajusz Huba, Hedén, Per]. - Fót : Víztérítő, [2007]. - 176 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-85833-9-0 * kötött (hibás ISBN 963-85833-9-X)
plasztikai sebészet - implantáció - emlő
616-089.28 *** 616-089.844 *** 611.69
[AN 2709647]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2008.
Tardif, Emiliano
Jesús está vivo (magyar)
   Jézus él! / Emiliano Tardif, José H. Prado Flores ; [ford. Winkler Gyuláné]. - Budapest : Marana Tha, 2007. - 158 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 7.)
A ford. a "Jésus a fait de moi un témoin" (Paris : Éd. Cahiers du Renouveau, 1984) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-04-1066-3 * fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 978-963-04-1066-4)
vallásos irodalom - gyógyítás
61 *** 244
[AN 2708962]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2008.
Thomä, Helmut
Psychoanalytische Therapie (magyar)
   Pszichoanalitikus terápia : kutatás / Helmut Thomä, Horst Kächele ; [ford. Berényi Gábor és Csörgő Viktória]. - Budapest : Lélekben Otthon, 2007. - 294 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-290.
ISBN 978-963-9771-08-6 fűzött
pszichoterápia - pszichoanalízis - egyetemi tankönyv
615.851.13(075.8)
[AN 2709945]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2008.
Tompa Anna (1945-)
   Sérült világunk egészsége / Tompa Anna. - Budapest : Semmelweis, 2007. - 275 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 265-267.
ISBN 978-963-9656-78-9 fűzött : 2400,- Ft
egészséges életmód - életvezetés
613 *** 613.865
[AN 2710453]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2008.
Torzsa Péter (1970-)
   Dr. Torzsa Péter publikációi. - [Budapest] : Magánkiad., [2007]. - 110 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87754-0-5)
gyógyítás - háziorvosi ellátás
616-085 *** 369.223.212
[AN 2709538]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2008.
Trökes, Anna
Yoga für Rücken, Schulter und Nacken (magyar)
   Jóga a hát, a váll és a nyak egészségéért / Anna Trökes ; [ford. Makkos Helga]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-684-337-6 kötött
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 2721394]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2008.
   Utazási zsebkönyv : egészségügyi tanácsok utazóknak / [szerk. Pucsok Bernadette]. - Budapest : SpringMed, 2007. - 20 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9695-36-8 fűzött
betegség - üdülés
616 *** 613.74
[AN 2710347]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2008.
Voormann, Christina
Babymassage (magyar)
   Babamasszázs : érintés, gyengédség, melegség / Christina Voormann, Govin Dandekar ; [ford. Mohari Mónika]. - [Kaposvár] : Holló, [2007], cop. 1999. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 963-9202-27-4 kötött
masszázs - csecsemőgondozás
613.95 *** 615.82
[AN 2721731]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2008.
What you need to know about myeloma multiplex (magyar)
   Myeloma multiplex / [ford. Falus Eszter]. - Budapest : SpringMed, 2007. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Hematológia, ISSN 1788-3954)
ISBN 978-963-9695-12-2 fűzött : 650,- Ft
fehérvérsejt - rákbetegség
616.155.3-006
[AN 2712839]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2008.
What you need to know about non-Hodgkin's lymphoma (magyar)
   Non-Hodgkin limfóma / [ford. Szabó Melitta]. - Budapest : SpringMed, 2007. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Hematológia, ISSN 1788-3954)
ISBN 978-963-9695-14-6 fűzött : 650,- Ft
nyirokrendszeri betegség
616-006.44
[AN 2712847]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2008.
Winkler Gábor (1938-)
   Cukorbetegség / Winkler Gábor, Baranyi Éva. - Budapest : SpringMed, 2007. - 208 p. ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-9695-27-6 fűzött : 2480,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2710507]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3588 /2008.
Dudás Illés (1942-)
   Gépgyártás-technológia / Dudás Illés. - Budapest : Műszaki Kvk., [2004]-. - 24 cm
gépgyártás-technológia - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2546941]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Forgácsoláselmélet, a technológiai tervezés alapjai. - cop. 2007. - IV, 313 p. : ill.
Bibliogr.: p. 298-310.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-16-6003-6)
forgácsolás - egyetemi tankönyv
621.9(075.8)
[AN 2711755] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3589 /2008.
Dembski, William A.
Intelligent design (magyar)
   Intelligens tervezettség : híd a tudomány és a teológia között / William A. Dembski ; [ford. Jeszenszky Ferenc]. - Győr : Laurus, cop. 2007. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87585-6-9 fűzött : 3180,- Ft
tudomány - vallás - információelmélet
007 *** 001 *** 215
[AN 2710450]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2008.
Husi Géza (1935-)
   Tudásbázis fejlesztés informatikai eszközzel / Husi Géza, [... Elekes Edit, Gaál Tibor] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság]. - [Nyíregyháza] : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Rendőr-főkapitányság, 2007. - 82 p. : ill. ; 20 cm
Kész. a "Kárpátalja megyével a közlekedésbiztonság javításáért" projekt keretében. - Bibliogr.: p 81-82.
ISBN 978-963-06-4027-5 fűzött
Magyarország - információs rendszer - rendőrség
681.518 *** 351.74(439)
[AN 2709715]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2008.
Kirner Attila
   Informatikai ellenőrzési kézikönyv, avagy Gyakorlati tanácsok az informatikai kontrollok működtetéséhez / Kirner Attila és Pichler Attila. - [Miskolc] : [Z-Press], 2007. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9493-39-1 fűzött
informatika - ellenőrzés
681.3.008.6 *** 65.012.7
[AN 2713381]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2008.
   Kitchen Budapest : 2007 nyár : 2007 summer / [szerk. ... Bircsák Eszter, Somlai-Fischer Szabolcs] ; [ill. ... Somfai-Fischer Szabolcs, Orosz Richárd] ; [ford. ... Ivacs Ágnes]. - [Budapest] : Kitchen Budapest, [2007]. - 164 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3057-3 fűzött
Kitchen Budapest (testület)
infokommunikáció - mobil számítástechnika - műszaki fejlesztés - kutatócsoport
681.3.004.14 *** 316.774 *** 659.2 *** 330.341.1 *** 061.28(439-2Bp.)
[AN 2709690]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3593 /2008.
Puskás Béla (1952-)
   A kaposvári Stühmer / Puskás Béla. - Kaposvár : Magánkiad., 2007. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-963-06-2633-0 fűzött
Stühmer Kávézó (Kaposvár)
Kaposvár - cukrászda - édesipar - csokoládé - kávé
640.44(439-2Kaposvár) *** 664.14 *** 663.91 *** 663.93
[AN 2711672]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3594 /2008.
   Intézményi radioaktív hulladékok tárolása és elhelyezése : hosszú távon is biztonságosan / [szerk. Ormai Péter] ; [közread. a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság]. - [Budaörs] : RHK Kht., 2007. - 20 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
veszélyes hulladékok kezelése - radioaktív anyag - szemétgyűjtés
628.4.047
[AN 2709509]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2008.
Jiřík, František
Komíny (magyar)
   Kémények / František Jiřík ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2008. - 152 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-7418-56-3 fűzött
kémény
692.71 *** 697.8 *** 662.922
[AN 2710456]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2008.
Kószó József (1944-)
   Háztetők szerkezete / Kószó József. - [Szeged] : Kószó : Szukits, cop. 2007. - 333 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-497-155-5 * kötött (hibás ISBN 963-497-155-9)
házépítés - tetőszerkezet
624 *** 692.4 *** 721.05
[AN 2709903]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2008.
Köves Andrea
   Építő évtizedek : a Fertődi Építők félszázados képes krónikája / [írta Köves Andrea] ; [kiad. a FÉSZ Zrt.]. - Sopron : FÉSZ Zrt., [2007]. - 80 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-3649-0 kötött
Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Magyarország - építőipar - vállalat - történeti feldolgozás
69(439) *** 061.5(439-2Fertőd)FÉSZ(091)
[AN 2709911]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3598 /2008.
   Emlékkönyv a Pápai Városi Bélyeggyűjtő Kör megalakulásának 55. évfordulója alkalmából : 1952-2007 / írta és összeáll. Somogyi Zoltán. - Pápa : 417. sz. Vár. Bélyeggyűjtő Kör, 2007. - 146 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3008-5 fűzött
Városi Bélyeggyűjtő Kör (417.) (Pápa)
Pápa - bélyeggyűjtés - egyesület - történeti feldolgozás
656.835 *** 061.2(439-2Pápa)(091)
[AN 2712276]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2008.
Gazdag László (1953-)
   A világűr meghódításának első 50 éve / Gazdag László, Mészáros István. - Győr : Laurus, cop. 2007. - 101, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87585-2-1 kötött : 2990,- Ft
űrhajózás - technikatörténet
629.78(100)(091)
[AN 2710433]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2008.
Schláth János
   Tengerész a szívem, tengerész.. / Schláth János. - Budapest : [Schláth J.], 2006. - 169 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-3826-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - tengerhajózás - tengeri hajó - kereskedelmi hajó - 20. század - jegyzék - memoár
629.123(439)(083.8) *** 894.511-94 *** 656.61(439)
[AN 2709477]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3601 /2008.
Bartalis Imre (1931-)
   Velünk élő történelem / Bartalis Imre. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 2007. - 448 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
Magyarország - állatorvos - 20. század - életrajz
619(439)(092)
[AN 2712423]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2008.
   Borászok titkai, titkok gazdái : források és szemelvények szőlészetünk és borászatunk múltjából, 1700-1871 / összeáll., a tanulmányokat és a jegyzeteket írta Lichtneckert András. - Balatonfüred : Magánkiad., 2007. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (LA könyvtár ; 5.)
Magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3103-7 fűzött
Magyarország - borászat - szőlőművelés - 18. század - 19. század - levéltári irat - történeti feldolgozás
663.2(439)"17/18"(093.2) *** 634.8(439)"17/18"(093.2)
[AN 2711967]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2008.
   Élelmiszer-biztonság és -minőség / [szerk. Balla Csaba és Siró István]. - Budapest : Mezőgazda, [2007]. - 3 db ; 24 cm
ISBN 978-963-286-386-3
élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
663/664.017(075.8) *** 65.018(075.8) *** 614.31(075.8)
[AN 2710282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Alapismeretek / [... szerzői Bánáti Diána et al.]. - cop. 2007. - 317 p. : ill.
Bibliogr.: p. 303-311.
ISBN 978-963-286-387-0 fűzött
élelmezés-egészségügy - élelmiszer-mikrobiológia - minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
65.018(075.8) *** 663/664.017(075.8) *** 614.31(075.8) *** 579.67(075.8)
[AN 2710284] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Élelmiszer-technológiák / [... szerzői Balla Csaba et al.]. - cop. 2007. - 357 p. : ill.
Bibliogr.: p. 343-349.
ISBN 978-963-286-388-7 fűzött
élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - ipari szennyvíz - szennyvíztisztítás - egyetemi tankönyv
628.3(075.8) *** 663/664.017(075.8) *** 65.018(075.8)
[AN 2710286] MARC

ANSEL
UTF-83604 /2008.
   Gondolatok és vélemények a magyar galambfajták kitenyésztéséről / szerk. Kiss János és Béres Endre. - Szeged : Bába, 2008. - 354, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-72-5 fűzött
Magyarország - galambtenyésztés
636.596(439)
[AN 2711842]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2008.
Hajdu Zoltán
   A fűszerpaprika termesztés minőségbiztosítása / [szerző Hajdu Zoltán]. - Budapest : Soltub Bt., 2007. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-06-3023-8 fűzött
paprika - élelmezés-egészségügy - növénytermesztés - minőségbiztosítás
635.649 *** 65.018 *** 633.842 *** 664.52 *** 614.31
[AN 2710983]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2008.
Joó Ernő
   A budafoki pincék világa : a nagy multú budafoki borgazdaság története / Joó Ernő, Terts András ; [közread. a] Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör. - Budapest : Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör, 2007. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 119-120. - Összefoglalás angol és német nyelven
Kötött
Budafok - Budapest. 22. kerület - borászat - történeti feldolgozás
663.2(439-2Bp.XXII.)(091)
[AN 2709657]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2008.
Körte, Wilhelm (1776-1846)
Albrecht Thaer (magyar)
   Albrecht Thaer élete és munkássága orvosként és mezőgazdaként / ... összeáll. Wilhelm Körte ; ... sajtó alá rend. Kádár Imre ; [ford. Thamm Frigyesné] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete. - Budapest : MTA TAKI, 2007. - 185 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87616-2-0 fűzött
Thaer, Albrecht (1752-1828)
Németország - gazdálkodó - orvos - 18. század - 19. század - életrajz
63(430)(092)Thaer,_A. *** 61(430)(092)Thaer,_A.
[AN 2713375]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2008.
Kovács Gyula (1899-1987)
   Biographia : elhunyt tanáraink és előadóink életrajza, 1787-2007 / [írta Kovács Gyula ..., Fehér György ...] ; [közread. a] Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. - 3. átd., bőv. kiad. / Fehér György munkája. - Budapest : SZIE Állatorvos-tudományi Kar, 2007. - 399 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9483-86-6 kötött : 4000,- Ft
Szent István Egyetem (Gödöllő). Állatorvos-tudományi Kar (Budapest)
Magyarország - állatorvos - egyetemi tanár - állatorvostan - egyetem - életrajz
619(439)(092) *** 37(439)(092) *** 378.661.9(439-2Bp.)
[AN 2709136]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2008.
Veress István (1932-)
   Kutyatartás, nevelés : a 100 legfontosabb tudnivaló / Veress István. - 2. kiad. - Budapest : Barrus Kvk., cop. 2008. - 123 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9755-01-7 fűzött : 2350,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2723111]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3610 /2008.
Ábrahám Gézáné
Vasi, zalai parasztételek (új kiadása)
   Vasi, zalai parasztételek és házi tartósítás / Ábrahám Gézáné. - 5. átd. kiad. - Kőszeg : Városkapu K., 2007. - 365 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87119-7-7 fűzött : 1800,- Ft
Vas megye - Zala megye - konzerválás - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.11)(083.12) *** 641.4(083.12)
[AN 2721057]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2008.
Ebert, Hans-Peter
Heizen mit Holz in allen Ofenarten (magyar)
   Fatüzelés / Hans-Peter Ebert ; [ford. Gertheis Antal és Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2007. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
ISBN 978-963-9759-50-3 fűzött : 3998,- Ft
kályha - fatüzelés
644.1 *** 697.2 *** 662.981
[AN 2710488]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2008.
   Gasztro Muránia : gasztronómiai tradíciók, értékes receptek Lenti és Lendva környékének hagyományaiból merítve / [összeáll. és szerk. Horváth Otília] ; [fotók Mészáros T. László] ; [ill. László Zsuzsi] ; [... kiad. Lenti Város Önkormányzata]. - Lenti : Önkormányzat, 2007. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3219-5 fűzött
Muravidék - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Muravidék)(083.12) *** 641.568(497.12Muravidék)(083.12)
[AN 2710615]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2008.
Gasztro Muránia (szlovén)
   Gastro Murania : gastronomski običaji in dragoceni recepti iz območja Lentija in Lendave / [sestavila Horváth Otília] ; [prevedla Magda Berden] ; [fotografije Mészáros T. László] ; [risbe László Zsuzsi] ; [... vodja Samouprava mesta Lenti]. - Lenti : Samouprava mesta Lenti, 2007. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87725-1-0 fűzött
Muravidék - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Muravidék)(083.12) *** 641.568(497.12Muravidék)(083.12)
[AN 2710624]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2008.
   Schwäbische Speisen aus Nannau = Régi sváb ételek Bakonynánáról / [Red. Balázs Prém, Simon Elisabeth Rummel und Beáta Szakács] ; [Hrsg. durch die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Nannau und den Deutschen Traditionspflegenden und Stammforschungsverein für die Deutschen Minderheiten]. - [Bakonynána] : Bakonynánai Német Kisebbségi Önkormányzat : Német Nemz. Kisebbségi Hagyományőrző és Származáskut. Egyes., 2007. - 14 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Bakonynána - magyarországi németek - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Bakonynána)(083.12)
[AN 2712230]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2008.
Sille István
   Enni, inni Európában / [szerző Sille István]. - Budapest : Raabe, 2007. - 148 p. ; 21 cm
Fűzött
Európa - étkezési szokás - nemzeti étel
642(4) *** 641(4) *** 392.8(4)
[AN 2711037]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2008.
Vágó Edit
   Mézesbábok, sütemények / Vágó Edit ; [a történeti bevezetőt írta Létay Miklós] ; [fotók Dobrányi Tamás et al.]. - Budapest : Cser K., 2008. - 76 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9759-57-2 kötött : 2995,- Ft
sütemény - méz - szakácskönyv
641.852(083.12):638.16
[AN 2710493]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3617 /2008.
Hajdu Péter
   Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetéből / Hajdu Péter. - [Budapest] : Trefort, 2007. - 345 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-341.
ISBN 978-963-446-450-1 fűzött : 2500,- Ft
filozófiatörténet
1(091)
[AN 2713277]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2008.
   "Hol a boldogság mostanában?" / [... szerk. Füleki Anikó, Gurmai Zita, Pálmai Tamás] ; [a fotókat kész. Havas Miklós]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2007. - 191 p. : ill. ; 23x25 cm
ISBN 978-963-19-6172-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - boldogság - híres ember - körkérdés
17.023.34(0:82-92) *** 159.942(0:82-92) *** 929(439)
[AN 2709156]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2008.
László András (1941-)
   Tradíció és metafizika : kérdések és válaszok / László András ; [a kérdéseket összeáll. és a bev. tanulmányt írta Horváth Róbert]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2007. - 285, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87422-1-6 fűzött : 2700,- Ft
metafizika - ezoterika - vallásfilozófia
111 *** 133.25 *** 21
[AN 2714204]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2008.
Störig, Hans Joachim (1915-)
Kleine Weltgeschichte der Philosophie (magyar)
   A filozófia világtörténete / Hans Joachim Störig. - 5. kiad. - [Budapest] : Helikon, cop. 2008. - 614 p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : filozófia, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-063-0 kötött : 3990,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2720608]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2008.
Vékes Bertalan
   Jelek Istentől.. : természetfilozófiai tanulmányok / Vékes Bertalan. - [Budapest] : Szerző : Éghajlat Kvk., [2007]. - 196 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p.195-196.
ISBN 978-963-87298-8-0 fűzött
természetfilozófia
113/119
[AN 2711406]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2008.
Zlinszky János (1928-)
   Közéleti és jogászi etika a gyakorlatban / Zlinszky János. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 291 p. ; 24 cm
Fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - foglalkozási erkölcs - jog
174 *** 34(439)
[AN 2710234]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3623 /2008.
Adriányi Gábor (1935-)
   Egy élet nyomában : önéletrajz / Adriányi Gábor. - Budapest : Kairosz, 2007. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-108-7 fűzött : 3000,- Ft
Adriányi Gábor (1935-)
Magyarország - magyar irodalom - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - memoár
282(439)(092)Adriányi_G.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2710914]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2008.
Balling, Adalbert Ludwig
Gottes Haustür steht immer offen (magyar)
   Isten ajtaja mindig nyitva áll : egyperces meditációk / Adalbert Ludwig Balling ; [ford. T. Bori Zsuzsa]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 131 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-976-6 fűzött : 1200,- Ft
meditáció - vallásos irodalom
244 *** 242
[AN 2710394]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2008.
Bayerné Papp Ágnes
   Boldogító harmónia / Bayerné Papp Ágnes ; [közread. a Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : BMA Kv., 2007. - 144 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-86818-7-4 kötött
vallásos irodalom - gyermeknevelés - családi nevelés - memoár
244(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 2712671]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2008.
Béky Gellért (1924-)
   Tudom, kinek hittem / Béky Gellért. - Budapest : Kairosz, 2007. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-116-2 fűzött : 2400,- Ft
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2711041]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2008.
   Bence és Zsófi karácsonya. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 29, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9455-75-7 fűzött
vallásos irodalom - téli ünnepi szokás - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 398.332.4(02.053.2)
[AN 2711818]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2008.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Jesus von Nazareth (magyar)
   A Názáreti Jézus / Joseph Ratzinger (XVI. Benedek) ; [ford. Rokay Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007-. - 22 cm
Jézus
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat
225.07 *** 232
[AN 2724108]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A Jordánban való megkeresztelkedéstől a színeváltozásig. - 2008. - 339 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-949-0 kötött : 2600,- Ft
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 225.07
[AN 2724114] MARC

ANSEL
UTF-83629 /2008.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; kiad. a Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2002 [!2007]. - 889, 305 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87416-8-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Biblia
22.04=945.11
[AN 2720553]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2008.
   Bibliaismereti kézikönyv / [szerk. Pecsuk Ottó]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 675 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-300-988-8 kötött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2721886]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2008.
De Mello, Anthony
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 9. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-20-0 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom
242
[AN 2723874]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2008.
De Mello, Anthony
The heart of the enlightened (magyar)
   A szív ébredése : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc[!Péter]]. - 10. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008, cop. 1998. - 248 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-10-3 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2723876]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2008.
De Mello, Anthony
One minute wisdom (magyar)
   A csend szava : egy perc bölcsesség / Anthony de Mello ; [ford. Török Ferenc[!Péter]]. - 15. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008, cop. 1991. - 231 p. ; 17 cm
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 963-9332-74-7)
vallásos irodalom
244
[AN 2723881]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2008.
De Mello, Anthony
The song of the bird (magyar)
   A madár dala / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 5. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008. - 173 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-29-4 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2723883]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2008.
   Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma / Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa ; [ford. Dér Katalin és Horváth Pál]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 433 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 12.)
Kész. a "Compendio della dottrina sociale della Chiesa" (Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, 2004) és a "Kompendium der Soziallehre der Kirche" (Freiburg im Breisgau : Verl. Herder, 2006) c. kiad. alapján. - Bibliogr.
ISBN 978-963-361-927-8 kötött : 2980,- Ft
katolikus egyház - társadalmi kapcsolat
282 *** 261 *** 316
[AN 2708926]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2008.
Erdélyi László (1927-)
   Elmúló és örökkévaló alkotások / Erdélyi László ; [közread. a] Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2007. - 22 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87416-4-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2708972]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2008.
Ferencz István (1936-)
   Amit az istenhitről ma tudni lehet / Ferencz István. - Kecskemét : Korda, 2007. - 288 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 285.
ISBN 978-963-9554-65-8 fűzött
hit
234
[AN 2712677]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2008.
Ferrero, Bruno
I fiori semplicemente fioriscono (magyar)
   A virág csak nyílik / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9455-76-4 fűzött
vallásos irodalom - példázat
244(0:82-36)
[AN 2711824]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2008.
Fiore, Carlo (1920-)
I 10 comandamenti per i giovani (magyar)
   A fiatalok tízparancsolata / Carlo Fiore. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9455-71-9 fűzött
tízparancsolat - vallásos irodalom
241.6(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2711808]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2008.
Frielingsdorf, Karl
Gottesbilder (magyar)
   Istenképek : ahogy beteggé tesznek - és ahogy gyógyítanak / Karl Frielingsdorf ; [ford. Tringer László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-892-9 kötött : 1300,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2710217]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2008.
Grignon de Montfort, Louis-Marie (1673-1716)
Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge (magyar)
   A tökéletes Mária-tisztelet / Montforti Szent Grignon Lajos ; ford., teológiai előszóval, életrajzzal, jegyzetekkel és imákkal ell. Csávossy Elemér. - [Budapest] : [Concilium Legionis Mariae Mo. Régia], [2007]. - 270 p. ; 14 cm
Közread. a Concilium Legionis Mariae Magyarországi Régia
ISBN 978-963-06-3266-9 fűzött
mariológia
232.931.8
[AN 2721973]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2008.
Hock János (1859-1936)
   Vigasztalások könyve : elmélkedések és hangulatok / Hock János. - [Budapest] : [Kairosz], cop. 2007. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-101-8 kötött : 3500,- Ft
vallásos irodalom
242
[AN 2711118]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2008.
   In memoriam Hans Urs von Balthasar. - Budapest : Vigilia, 2007. - 396 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 10.)
A 2006. február 23-24-én Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dogmatika Tanszéke által rendezett tudományos konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-89-3 fűzött : 1400,- Ft
Balthasar, Hans Urs von (1905-1988)
Svájc - katolikus egyház - teológus - 20. század - emlékkönyv - konferenciakiadvány
282(494)(092)Balthasar,_H._U._von *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2709109]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2008.
Kulcsár Zsuzsanna (1937-)
   Komplex humán emóciók, összetartozás és felépülés / Kulcsár Zsuzsanna. - [Budapest] : Trefort, 2007. - 86 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 71-86.
ISBN 978-963-446-457-0 fűzött (hibás ISBN 978-963-446-462-4)
valláslélektan
291.12
[AN 2713236]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2008.
Langhammer, Joachim
Gleichnisse (magyar)
   Példázatok, igaz történetek bibliai igazságok megvilágítására / összegyűjt. Joachim Langhammer. - Budapest : Evangéliumi K., [2008], cop. 2002. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-99-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2721357]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2008.
Lengyel Péter (1939-)
   Mert én tudom, honnan jöttem, s hová megyek.. : Lengyel Péterrel beszélget Sipos Márti. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 126 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 39.)
ISBN 978-963-662-086-8 fűzött : 1500,- Ft
Lengyel Péter (1939-)
Magyarország - táncművész - hit - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
21 *** 793.3(439)(092)Lengyel_P.(047.53)
[AN 2711155]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2008.
Lepori, Mauro Giuseppe
Simone chiamato Pietro (magyar)
   A Péternek nevezett Simon : egy Istent követő ember nyomában / Mauro Giuseppe Lepori ; Angelo Scola előszavával ; [ford. Keresztes Ágnes]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 124 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-361-901-8 fűzött : 1200,- Ft
Péter (apostol) (?-67?)
apostol - őskereszténység - 1. század - életrajz
281.2(092)Péter_apostol
[AN 2710382]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2008.
Medgyesi István
   A gyógyító szerzetes : Pio of Pietrelcina / Medgyesi István. - [Tapolca] : Medgyesi I., 2006. - 130 p. ; 20 cm. - (Tudat könyvek)
ISBN 978-963-06-3253-2 fűzött : 1390,- Ft
Forgione, Francesco (1887-1968)
vallásos irodalom - szent - 20. század
235.3(092)Pio *** 244
[AN 2708885]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2008.
Mócsy Imre (1907-1980)
   Isten közelében : lelkigyakorlatos elmélkedések / Mócsy Imre ; [sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Szabó Ferenc] ; [a szöveget gond. Gyorgyovich Miklós]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-975-9 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom - lelkigyakorlat
244 *** 242
[AN 2710421]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2008.
Müller, Gerhard Ludwig (1947-)
Katholische Dogmatik (magyar)
   Katolikus dogmatika : a teológia tanulmányozásához és alkalmazásához / Gerhard Ludwig Müller ; [ford. Hegyi Márton ... et al.]. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - XXXV, 830 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 787-807.
ISBN 978-963-662-049-3 kötött : 5900,- Ft
dogmatika - katolikus egyház
23 *** 282
[AN 2710809]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2008.
Nagymihályi Géza (1942-)
   Árpád-házi Szent Piroska : az idegen szent / Nagymihályi Géza. - Budapest : Kairosz, 2007. - 128 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 119-121. - Összefoglalás görög és török nyelven
ISBN 978-963-662-118-6 kötött : 3800,- Ft
Eiréné (Bizánc: császárné), Szent (1088-1134)
Magyarország - szent - 12. század - életrajz
235.3(092)Eiréné
[AN 2710586]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2008.
   NCSY bencser : imák és dalok gyűjteménye = Šiyrŵt ẇe-tiyšbaḥŵt / szerk. David Olivestone ; ford. Balla Zsolt. - [Budapest] : Balla Zs., 2007. - 123 p. ; 16 cm
A ford. a "The NCSY bencher" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-06-2069-7 fűzött
zsidó imádság
296.31
[AN 2713480]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2008.
Pajor András (1958-)
   Családi zsindely : lelkipásztori látogatások / Pajor András. - [Budapest] : Prudencia Kör, 2007. - 196 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9247-33-8)
lelkipásztorkodás
253
[AN 2709732]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2008.
Papp Józsefné (1926-)
   Nyílt titkok / Papp Józsefné ; [közread. a Baráti Missziós Alapítvány]. - Jánoshalma : BMA Kv., 2007. - 144 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-86818-6-7 kötött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2712670]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2008.
Pfleger, Karl
Die verwegenen Christozentriker (magyar)
   Krisztus hat merész képviselője / Karl Pfleger ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Kairosz, 2007. - 210 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-123-0 fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-093-6)
egyházi személy - krisztológia - életrajz
28(100)(092) *** 232
[AN 2710888]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2008.
Pigna, Arnaldo
Appunti per una spiritualità dei voti (magyar)
   Krisztus követése az evangéliumi tanácsok fényében / Arnaldo Pigna ; [ford. Puskely Mária] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Kat. Közösség, 2007. - 182 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9801-00-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 226.07
[AN 2710919]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2008.
   Sancta missa : a hagyományos római mise ("missa Tridentina") rendje / [szerk. ... Mezei Zsolt]. - Vaszar : Mezei Zs., 2007. - 48 p. ; 21 cm
Magyar és latin nyelven
Fűzött
katolikus egyház - szertartáskönyv - mise - kétnyelvű dokumentum
282 *** 264-12
[AN 2712185]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2008.
Schmatovich János (1942-)
   Bevezetés az Újszövetségbe : a beteljesülés emlékezete / Schmatovich János. - Győr : Kat. Hittud. Főisk., 2007-. - 21 cm. - (Studia theologica Jaurinensia, ISSN 1788-0319)
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - egyetemi tankönyv - Újszövetség
225.01(075.8)
[AN 2710366]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános bevezetés és történeti háttér. - 2007. - 267 p.
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 978-963-06-3426-7 kötött
bibliakutatás - Újszövetség - egyetemi tankönyv
225.01(075.8)
[AN 2710370] MARC

ANSEL
UTF-83659 /2008.
Sicardo, Joseph
St. Rita of Cascia (magyar)
   Casciai Szent Rita : a lehetetlenségek szentje / Joseph Sicardo ; [ford. Kácsor Lóránt]. - [Budapest] : Etalon, 2007. - 187 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Sugárzó életek könyvsorozat, ISSN 1789-5626 ; 1.)
ISBN 978-963-06-3408-3 kötött
Rita da Cascia (1381-1457)
szent - 14. század - életrajz
235.3(092)Rita_da_Cascia
[AN 2710976]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2008.
Simon András (1958-)
   Istenről beszélő vonalak : Simon Andrással beszélget Csengei Ágota. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 143 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 42.)
ISBN 978-963-662-124-7 fűzött : 1500,- Ft
Simon András (1958-)
Magyarország - grafikus - hit - életútinterjú - 20. század - 21. század
21 *** 76(439)(092)Simon_A.(047.53)
[AN 2709610]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2008.
Spinelli, Mario
Giuseppe Calasanzio (magyar)
   Kalazanci Szent József, az ingyenes közoktatás elindítója / Mario Spinelli ; Severino Giner Guerri előszavával ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 238 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-822-6 fűzött : 1400,- Ft
José de Calasanz (1557-1648)
Európa - szent - 16. század - 17. század - művelődéstörténet
235.3(092)José_de_Calasanz *** 930.85(4)"15/16"
[AN 2710019]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2008.
Steinbach József
   Gondoljuk meg az Úr kegyelmes tetteit : szolgálat a Balaton partján / Steinbach József ; [kiad. a Bolla Ferenc Alapítvány]. - Balatonalmádi : Bolla F. Alapítvány, 2007. - 179 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 172-179.
ISBN 978-963-06-4040-4 kötött
református egyház - homiletika - prédikáció
252 *** 251 *** 284.2
[AN 2712259]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2008.
Stinissen, Wilfrid
L'oraison contemplative (magyar)
   Kontemplatív ima a Kármelben / Wilfrid Stinissen ; [ford. Lakatos Endre]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2007. - 107 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-87151-5-9 fűzött
vallásfilozófia - imádkozás
21 *** 248.143
[AN 2711879]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2008.
Szabó Szádok (1869-1956)
   Szabó Szádok O. P. jelentései az Index Kongregációnak. - Budapest : Szt. István Társ., [2007]. - [122] p. ; 24 cm
Az Archivum Sacrae Congregationis Indicis. Protocolli 1910-1911. Nr. 316, 318 fotómásolata. - Csak latin nyelven
ISBN 978-963-361-959-9 fűzött : 1200,- Ft
Prohászka Ottokár (1858-1927). Az intellectualismus túlhajtásai
Prohászka Ottokár (1858-1927). Modern katholicizmus
Vatikán - Magyarország - katolikus egyház - püspök - századforduló - tiltott mű - jelentés
282(439)(092)Prohászka_O. *** 348.416.4
[AN 2710359]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2008.
Szendi József (1921-)
   Krisztus Jézusban élni : Szent Pál apostol tanítása a keresztény életről / Szendi József ; Jézus szenvedése és feltámadása Pál apostol tanításában / Gál Ferenc. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Jel, cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9670-09-X) (hibás ISBN 978-963-9670-09-9)
Pál (apostol) (8?-67)
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 2711892]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2008.
Szőke János (1927-)
   A mosolygó Isten / Szőke János. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 67 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9455-77-1 fűzött
vallásos irodalom - humor - vicc
244(0:82-7) *** 398.94
[AN 2711810]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2008.
   Válaszol-e Isten?. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 145, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9455-74-0 fűzött
kereszténység - katolikus egyház - gyermekkönyv
23/28(02.053.2) *** 282
[AN 2711804]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2008.
Varga László
   A magyar titok / Varga László. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 165, [2] p ; 17 cm
ISBN 978-963-9455-72-6 fűzött
vallásos irodalom - magyarság - esszé
244 *** 323.1(=945.11)(0:82-4)
[AN 2711826]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2008.
   Vezérfonal az egyháztörténet tanulmányozásához / szerk Dienes Dénes, Misák Marianna. - Sárospatak : Hernád, 2007-. - 25 cm
kereszténység - egyháztörténet - egyetemi tankönyv
27(100)".../15"(075.8)
[AN 2709692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől a reformációig. - 2007. - 146 p. : ill. - (Sárospataki teológiai műhely, ISSN 1789-400X ; 1.)
ISBN 978-963-86546-6-3 fűzött
kereszténység - egyháztörténet - egyetemi tankönyv
27(100)".../15"(075.8)
[AN 2709695] MARC

ANSEL
UTF-83670 /2008.
Warren, Norman (1934-)
What's the point? (magyar)
   Igazságok dióhéjban / Norman Warren. - Budapest : Don Bosco, 2007. - 78, [2] p. : ill. ; 19 cm
Megj. "Mi az igazság?" címmel is
ISBN 978-963-9455-73-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2711813]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3671 /2008.
Boócz-Barna Katalin
   Formen des Sprachwechsels im Unterricht des Deutschen als L2 und L3 : psycholinguistische und fremdsprachendidaktische Aspekte der Mehrsprachigkeit / Katalin Boócz-Barna. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2007. - 202 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 53.)
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 978-963-463-941-1 fűzött
német nyelv - nyelvészet - szociolingvisztika - pszicholingvisztika
316.77 *** 803.0 *** 800.1 *** 159.9
[AN 2709701]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2008.
Castells, Manuel
Information age (magyar)
   Az információ kora : gazdaság, társadalom és kultúra / Manuel Castells. - [Budapest] : Gondolat : Infonia, 2005-. - 25 cm. - (Az információs társadalom klasszikusai, ISSN 1786-5778)
információs társadalom - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 659.2(075.8)
[AN 2566551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Az évezred vége / [ford. Berényi Gábor, Rohonyi András]. - 2007. - 477 p. : ill.
Bibliogr.: p. 445-477.
ISBN 978-963-693-042-4 kötött : 4890,- Ft
globalizáció - információs társadalom - világgazdaság - világpolitika - ezredforduló
327(100)"199/200" *** 316.77(100) *** 339.9"199/200"
[AN 2712787] MARC

ANSEL
UTF-83673 /2008.
Csőszné Seres Ilona
   Kecskemét lakosságának demográfiai és lakáshelyzete / [kész. Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága Kecskeméti Képviselet. - Szeged : KSH Szegedi Ig. Kecskeméti Képviselet, 2007. - 33 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-143-8 fűzött : 2000,- Ft
Kecskemét - demográfia - lakásügy - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314(439-2Kecskemét)"200"(083.41) *** 332.8(439-2Kecskemét)"200"(083.41)
[AN 2711493]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2008.
   Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben / szerk. S. Nagy Katalin, Orbán Annamária. - Budapest : Gondolat, 2008. - 675 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-028-8 kötött : 4500,- Ft
érték - értékrend
316.752 *** 17.022
[AN 2712776]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2008.
   Gender, memory and judaism / ed. by Judit Gazsi, Andrea Pető and Zsuzsanna Toronyi. - Budapest : Balassi ; Herne : Gabriele Schäfer Verl., cop. 2007. - 255 p. : ill. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
A 2006. augusztus 23-27. között Budapesten "Diversities" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-506-742-8 fűzött : 2200,- Ft
ISBN 978-3-933337-55-9
feminizmus - nőmozgalom - kisebbség - zsidóság - konferenciakiadvány
316.37-055.2(=924) *** 316.347(=924) *** 396 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2713324]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2008.
   Globalizáció és kapitalizmus / szerk. Balázs Zoltán és Szilágyi Katalin. - Budapest : Századvég, 2008. - 492 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-7340-23-8 fűzött : 4725,- Ft
globalizáció - egyetemi tankönyv
304(100)(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 2711218]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2008.
Jámbor Szilvia
   Hogyan tervezik a serdülők a jövőjüket? / Jámbor Szilvia. - Szeged : SZEK JGYF K., 2007. - 182 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-160.
ISBN 978-963-7356-69-8 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - serdülőkor - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.37-053.6(439)"200"(083.41) *** 316.346.3-053.6(439)"200"
[AN 2708901]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2008.
   Kárpát panel 2007 : a Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái : gyorsjelentés / szerk. Papp Z. Attila, Veres Valér. - Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2007. - 308 p. : ill. ; 30 cm. - (Kisebbségi léthelyzetek - interetnikus viszonyok, ISSN 1785-4121)
ISBN 978-963-508-552-1 fűzött
Magyarország - társadalmi helyzet - határon túli magyarság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.347(=945.11)(4-191)"200"(083.41) *** 314(439)"200"(083.41)
[AN 2711260]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2008.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   Ariadné, avagy Bolyongások könyve / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Ráció, 2007. - 231 p. ; 17 cm. - (Változó Európa, ISSN 1789-5618 ; 3.)
ISBN 978-963-9605-40-4 fűzött : 1900,- Ft
Európa - magyar irodalom - kultúra - útleírás - esszé
316.7(4) *** 894.511-4 *** 894.511-992
[AN 2710296]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2008.
Novák Veronika (1973-)
   Hírek, hatalom, társadalom : információáramlás Párizsban a középkor végén / Novák Veronika. - Budapest : Gondolat : Infonia, 2007. - 400 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
Bibliogr.: p. 369-390. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-693-036-3 fűzött : 2980,- Ft
Párizs - társadalomtörténet - művelődéstörténet - kommunikáció - 15. század
316.77(44-2Paris)"14" *** 316.3(44)"14" *** 930.85(44)"14"
[AN 2711262]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2008.
Potok, Chaim (1929-2002)
The gates of November (magyar)
   November a küszöbön : a Szlepak család krónikája / Chaim Potok ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 349 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-060-3 fűzött : 3499,- Ft
Slepak család
Szovjetunió - sztálinizmus - zsidóság - családtörténet - 20. század - amerikai angol irodalom - dokumentumregény
308(47)"19" *** 323.1(=924)(47)"19" *** 329.15(47) *** 820-31(73)=945.11 *** 929.52(=924)(47)Slepak
[AN 2709631]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2008.
   Pro cultura et sanitate : szemelvények a Múzeum-patika kulturális életéből, 1974-1984. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Összeáll. Bogcha-Novák Zoltánné Dalibor Mária
Fűzött
Széchenyi Múzeumpatika (Győr)
Győr - gyógyszertár - kulturális élet - Kádár-korszak
316.7(439-2Győr)"197/198" *** 614.27(439-2Győr)
[AN 2710084]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2008.
   Stéréotypes et prototypes nationaux en Europe : actes choisis d'un colloque tenu les 4 et 5 novembre 2005 à l'Institut hongrois de Paris / publ. dirigée par Christophe Campos et György László ; ... pour le Forum des langues européennes ... - [Hódmezővásárhely] : ["Norma" Nyomdász Kft.], 2007. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-333.
ISBN 978-963-06-2730-6 fűzött
Európai Unió - kultúraszociológia - konferenciakiadvány
316.7(4-62) *** 061.3(44-2Paris)
[AN 2710696]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2008.
Szabó Lajos
   Keresem a párom / Szabó Lajos. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 157 p. : 20 cm
ISBN 978-963-9353-44-2 fűzött : 1830,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 2708875]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2008.
   Társadalmi helyzetkép: életkörülmények Észak-Magyarországon / [kész. Fejes László et al.] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága. - Miskolc : KSH Miskolci Ig., 2007. - 97 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 96-97.
Fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-235-124-7)
Észak-Magyarország - demográfia - életkörülmény - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439.13)"200"(083.41) *** 316.728(439.13)"200"(083.41)
[AN 2710543]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2008.
   Vidék- és falukép a változó időben / szerk. Kovách Imre et al. ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - [Budapest] : Argumentum : MTA PTI, 2007. - 304 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-446-407-5 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - faluszociológia - vidéki társadalom - területfejlesztés - nyilvánosság - 19. század - 20. század - ezredforduló
308(439-22)"18/200" *** 316.334.55(439)"18/200" *** 316.654(439) *** 711(439)
[AN 2713255]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3687 /2008.
   Árpád népe : 1000 év magyar mondái / [szerk. Zima Szabolcs] ; [a rajzokat kész. Bihari Mariann és "Medve"]. - Átd. kiad. - Debrecen : TKK, [2007]. - 483 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-596-435-8 kötött
magyar néprajz - monda
398.22(=945.11)
[AN 2721957]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2008.
   Az egri hóstyák / [szerk. Guszmanné Nagy Ágnes, Miskolczi László, Petercsák Tivadar] ; [fotók Majoros Tamás ...] ; [kiad. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Művészetek Háza ...]. - Eger : Polgármesteri Hivatal : Művészetek Háza, 2007. - 283 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 271-278.
ISBN 978-963-06-2915-7 kötött
Eger - magyar néprajz - helyismeret
39(=945.11)(439-2Eger) *** 908.439-2Eger
[AN 2709529]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2008.
Hankó Ildikó (1940-)
   Szokatlan szokások : testdíszítések és más biológiai és társadalmi furcsaságok / Hankó Ildikó, Kiszely István. - Budapest : Püski, 2007. - 696 p., [96] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 653-669.
ISBN 978-963-06-2189-2 kötött : 9800,- Ft
néprajz - primitív művészet - társadalmi szokás - test - testdíszítés
39(=00)(100) *** 316.7(100) *** 7.031 *** 391.91/.92
[AN 2709444]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2008.
Hankóczi Gyula
   Foszlányok az alföldi duda emlékeiből / Hankóczi Gyula ; [közread. a] Hagyományok Háza ... - 2. átd. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza : Timp K., 2007. - 176 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 150-167. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9614-38-3 kötött : 2700,- Ft
Alföld - népi hangszer - magyar néprajz - népzene
39(=945.11)(439.14) *** 681.818 *** 785.031.4(=945.11)
[AN 2721942]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2008.
László Endre, N. (1930-)
   Mátyás deák kalandjai : álszenteknek nem ajánlott, papi személyeknek nem javasolt kis históriák a régi időkből / Csaka Bandi. - Szeged : Bába, 2007. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-23-7 fűzött
magyar irodalom - monda
398.21(=945.11)(4-191) *** 894.511-343
[AN 2711738]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2008.
Steer, Dugald A.
Working with dragons (magyar)
   Sárkánytan mindenkinek : a sárkányológia kiskönyve / Ernest Drake ; [!]szerk. Dugald A. Steer ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007. - 78 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-628-704-7 fűzött : 2799,- Ft
hiedelem - irodalmi alak - gyermekkönyv
398.44(02.053.2)
[AN 2720730]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2008.
Tánczos Vilmos (1959-)
   Szimbolikus formák a folklórban / Tánczos Vilmos. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 440, [63] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 397-438. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-662-039-4 fűzött : 4500,- Ft
Erdély - néprajz - magyar néprajz - jelkép
39(100) *** 39(=945.11)(498.4)
[AN 2709452]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3694 /2008.
Bába Iván (1950-)
   Békés átmenet : adalékok a kialkudott rendszerváltoztatáshoz / Bába Iván ; [közread. a] Demokratikus Átalakulásért Intézet. - [Budapest] : ICDT Demokratikus Átalakulásért Int., cop. 2007. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3623-0 fűzött : 2600,- Ft
ISBN 978-3-86703-546-0
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás
323(439)"1989/199"
[AN 2713354]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2008.
Balázs Zoltán (1966-)
   Politikai értékelmélet / Balázs Zoltán. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 291 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-053-9 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-978-236-053-9)
politológia - érték
32.001 *** 17.022
[AN 2711318]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2008.
Bogár László (1951-)
   Hálózatok világuralma / Bogár László. - [Budapest] : Kölcsey Int. : Argumentum, cop. 2007. - 350 p. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 19.)
ISBN 978-963-446-464-8 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaság - politikai szociológia - 20. század - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"19/200" *** 338(439)"19/200" *** 316.334.3(439)
[AN 2713094]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2008.
Cieger András (1973-)
   Lónyay Menyhért, 1822-1884 : szerepek - programok - konfliktusok / Cieger András. - Budapest : Századvég, 2008. - 557 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 521-538.
ISBN 978-963-7340-55-0 kötött : 3675,- Ft
Lónyay Menyhért (1822-1884)
Magyarország - politikus - 19. század - életrajz
32(439)(092)Lónyay_M.
[AN 2711211]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2008.
Csizmadia Ervin (1958-)
   Politikatudomány és politikai elemzés : elmélet, történet, tudósközösség, műfaj és gyakorlat / Csizmadia Ervin. - Budapest : Századvég, 2008. - 229 p. ; 21 cm. - (Tanítani, ISSN 1586-1481)
Bibliogr.: p. 215-229.
ISBN 978-963-7340-43-7 kötött : 2730,- Ft
Magyarország - politológia
32.001(439)
[AN 2711175]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2008.
   Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikai dokumentumai / [sorozatszerk. Vincze Hajnalka]. - [Budapest] : Charta Press, 2003-. - 20 cm
Az 5. köt. sorozatszerkesztője Gazdag Ferenc. - Az 5. kötetet kiad. a Zrínyi Kiadó
ISBN 963-214-207-1
Európai Unió - külpolitika - biztonságpolitika - nemzetközi egyezmény
327.39(4-62)(094.2) *** 355.02(4-62)(094.2) *** 327(4-62)(094.2)
[AN 1069384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - cop. 2007. - 592 p.
Szerk. Gazdag Ferenc, Takács Judit, Tálas Péter
ISBN 978-963-327-445-3 fűzött : 3400,- Ft
Európai Unió - biztonságpolitika - nemzetközi egyezmény
327.39(4-62)(094.2) *** 355.02(4-62)(094.2) *** 327(4-62)(094.2)
[AN 2712674] MARC

ANSEL
UTF-83700 /2008.
Havel, Václav (1936-)
Prosím stručně (magyar)
   Kérem, röviden! : beszélgetés Karel Hvížd'alával, feljegyzések, dokumentumok / Václav Havel ; [ford. Varga György ..., G. Kovács László ...]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 451 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-24-5 fűzött : 3999,- Ft
Havel, Václav (1936-)
Csehország - államfő - író - 20. század - rendszerváltás - ezredforduló - napló - interjú
32(437.1)(092)Havel,_V.(047.53)(0:82-94) *** 885.0(092)Havel,_V.(047.53)(0:82-94) *** 943.71"199/200"(093)
[AN 2709625]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2008.
Jemnitz János (1930-)
   James Keir Hardie / Jemnitz János. - [Mogyoród] : Volos, 2007. - 198 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-85767-0-5 fűzött : 2800,- Ft
Hardie, James Keir (1856-1915)
Nagy-Britannia - politikus - politikatörténet - munkásmozgalom - munkáspárt - századforduló
32(410)(092)Hardie,_J._K. *** 329.14(410)"188/191"
[AN 2709297]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2008.
Lánczi András (1956-)
   A XX. század politikai filozófiája / Lánczi András. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 251, [5] p. ; 25 cm. - (Helikon universitas : filozófia, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 251-[253].
ISBN 978-963-227-126-2 kötött : 3990,- Ft
politikai filozófia - 20. század
32.001(100)"19" *** 141.7(100)"19"
[AN 2724145]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2008.
Makovecz Imre (1935-)
   Magyar lélek, magyar forma / Makovecz Imre, Melocco Miklós, Szörényi Levente. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2007. - 138 p., 16 t. : ill., színes ; 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 5.)
ISBN 978-963-87298-7-3 kötött : 3850,- Ft
Makovecz Imre (1935-)
Melocco Miklós (1935-)
Szörényi Levente (1945-)
Magyarország - zeneszerző - építész - szobrász - 20. század - ezredforduló - magyarság - interjú
323.1(=945.11) *** 78.071.1(439)(092)Szörényi_L.(047.53) *** 72(439)(092)Makovecz_I.(047.53) *** 73(439)(092)Melocco_M.(047.53)
[AN 2711448]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2008.
Németh István (1945-)
   Demokrácia és diktatúra Németországban, 1918-1945 / Németh István. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-236-034-8
Németország - politikatörténet - történelem - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
32(430)"191/194"(093) *** 943.0"191/194"(093)
[AN 2699798]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A "Harmadik Birodalom", 1933-1945 : összegzés és dokumentumok / [... ford. Berencsi Katalin et al.]. - 759 p.
Bibliogr.: p. 735-740.
ISBN 978-963-236-036-2 fűzött : 4800,- Ft
Németország - Harmadik Birodalom - történelem - politika - 20. század - történelmi forrás
32(430)"193/194"(093) *** 943.0"193/194"(093)
[AN 2711265] MARC

ANSEL
UTF-83705 /2008.
   Never again 1945-1948 : exhibition to commemorate the 60th anniversary of the deporting of Hungarians in Czechoslovakia based on collective guilt = Soha többé 1945-1948 : kiállítás a magyarok kollektív bűnösségének elvére épülő csehszlovákiai deportálások 60. évfordulójára / [az ... ismertetőt összeáll. Tyekvicska Árpád] ; [közread. a Nógrád Megyei Levéltár]. - [Salgótarján] : Nógrád M. Lvt., 2007. - [36] p. : ill. ; 30 cm
A 2006-ban és 2007-ben megrendezett nemzetközi vándorkiállítás katalógusa. - A kiállítás anyagát összeáll. Fehér Csaba
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Csehszlovákia - Felvidék - határon túli magyarság - kitelepítés - 1945 utáni időszak - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
323.254.6(=945.11)(437)"1945/1948" *** 323.1(=945.11)(437)"1945/1948" *** 061.4(4)
[AN 2709366]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2008.
   A párizsi toronyőr : Kende Péter 80. születésnapjára / [szerk. Gábor György et al.]. - Budapest : Pallas, 2007. - 671 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3624-7 kötött
Franciaország - politológia - társadalomtudomány - tudós - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - történettudomány - emlékkönyv
32.001(44)(=945.11)Kende_P. *** 32.001 *** 930.1
[AN 2709415]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2008.
Standeisky Éva (1948-)
   Antiszemitizmusok / Standeisky Éva. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 251 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-447-1 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - politikatörténet - kommunista párt - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom
323.12(=924)(439)"1945/195" *** 329.15(439)"1945/195"
[AN 2713233]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3708 /2008.
Ägypten (magyar)
   Egyiptom : a fáraók világa / szerk. Regine Schulz és Matthias Seidel ; szerzők Dorothea Arnold [et al.] ; [ford. Keszthelyi Ágnes ... és Körber Ágnes ...] ; [a magyar kiadást Végh János szerk.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Vince, 2007, cop. 2001. - 538 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 532.
ISBN 978-963-9731-00-4 fűzött : 6995,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - régészet - művészettörténet
930.85(32) *** 904(32) *** 7(32)
[AN 2722065]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2008.
Barta János (ifj.) (1940-)
   A kétfejű sas hatalmában : [Magyarország története, 1711-1815] / írta Barta János ; [az illusztrációkat kész. Hadnagy Róbert és Somogyi Győző]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Új képes történelem)
ISBN 978-963-227-136-1 kötött : 3990,- Ft
magyar történelem - 18. század - 19. század - album
943.9"171/181"(084.1)
[AN 2721921]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2008.
   Békés megye 1956-ban : források / szerk Erdmann Gyula. - Gyula : Békés M. Lvt., 2006-. - 25 cm
Békés megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.917.5"1956"(093)
[AN 2640301]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. - 2007. - 425 p. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, ISSN 0133-8668 ; 23.)
ISBN 978-963-7239-52-6 fűzött
Békés megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.917.5"1956"(093)
[AN 2713034] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. - 2007. - p. 427-826. - (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, ISSN 0133-8668 ; 23.)
ISBN 978-963-7239-52-6 fűzött
Békés megye - magyar történelem - 1956-os forradalom - történelmi forrás
943.917.5"1956"(093)
[AN 2713039] MARC

ANSEL
UTF-83711 /2008.
Dávid Csaba (1943-)
   Város és költője / Dávid Csaba. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 143 p., [12] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-440-2 fűzött : 1850,- Ft
Wyspiański, Stanisław (1869-1907)
Lengyelország - Krakkó - művelődéstörténet - helytörténet - író - 19. század
930.85(438) *** 943.8-2Kraków *** 884(092)Wyspiański,_S.
[AN 2713091]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2008.
   Egy csepp emberség esték : az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány szervezésében / háziasszony Lengyel Anna ; házigazda, [szerk.] Rados Péter ; [... fotókat Csermák Zsuzsa és Kondella Mihály kész.]. - Budapest : Luther, 2007. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9571-71-6 kötött : 2550,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - kulturális egyesület - idézetgyűjtemény - rádióműsorszám
929(439)(0:82-84) *** 791.9.096(439) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2709260]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2008.
Farkas Dénes
   Tengelic története / [Farkas Dénes, Temesi Ágnes]. - Tengelic : [Farkas D.-né], 2007. - 197 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 978-963-06-3611-7 fűzött
Tengelic (Tolna megye) - helytörténet - helyismeret
943.9-2Tengelic *** 908.439-2Tengelic
[AN 2709485]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2008.
Fodor István Ferenc
   A Jászság és vidéke : válogatás cikkekből, tanulmányokból : 1969-1997 / Fodor István Ferenc. - [Jászjákóhalma] : Fodor I. F., 2007. - 39 p. : ill. ; 22 cm. - (Jászjákóhalmi füzetek, ISSN 1786-2787 ; 5.)
ISBN 978-963-06-2051-2 fűzött
Jászság - helytörténet - publicisztika
943.9Jászság(0:82-92)
[AN 2711658]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2008.
Frauhammer József Alajosné
   Máriakálnok : 1357-2007 = Gahling / [írta és összeáll. Frauhammer József Alajosné] ; [... kiad. Máriakálnok Község Önkormányzata]. - Máriakálnok : Önkormányzat, [2007]. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Máriakálnok 650 éves (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 104. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3964-4 fűzött
Máriakálnok - helytörténet - helyismeret
943.9-2Máriakálnok *** 908.439-2Máriakálnok
[AN 2710267]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2008.
Gallus Anonymus (1066-1145)
Cronica et gesta ducum sive principum Polonorum (magyar)
   A lengyel fejedelmek avagy Hercegek krónikája és tettei / Gall Névtelen ; ford., bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel ell. Bagi Dániel. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2007. - 306 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 271-269.
ISBN 978-963-446-465-5 fűzött : 2100,- Ft
Lengyelország - történelem - középkori latin irodalom - 11. század - 12. század - történelmi forrás - krónika
943.8"10/11"(093) *** 871-94(438)=945.11
[AN 2713224]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2008.
Garde, Paul
Les Balkans (magyar)
   A Balkán / Paul Garde ; [ford. Jakabffy Imre és Jakabffy Éva]. - Budapest : Háttér, 2007. - 142 p. : ill., színes térk. ; 18 cm. - (Háttér esszék, ISSN 1788-9790)
Bibliogr.: p. 139-[143].
ISBN 978-963-9365-73-5 fűzött : 1500,- Ft
Balkán - történelem - 19. század - 20. század
949.7"18/19"
[AN 2712807]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2008.
   Győr szabad királyi város címereslevele, 1844 / [szerk., az ismertetőt és a címerleírást írta Csáky Imre] ; [... ford. Vissi Zsuzsanna, ... Bíró Veronika, ... Soós István]. - Facsimile kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft. : Győr Megyei Jogú Város Lvt., 2007. - 39 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (A magyar királyság szabad királyi városainak címeres kiváltságlevelei a XVIII-XIX. században)
A címereslevél hasonmása és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 37. - Számozott példány: 1000
ISBN 978-963-86872-2-7 velúr
Győr - szabad királyi város - 19. század - történelmi oklevél - címer
943.9-2Győr"18"(093.2) *** 930.22(439-2Győr)"18"(093.2) *** 929.6(439-2Győr)"18"(093.2)
[AN 2709849]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2008.
   L'habitat de l'époque de La Tène à Sajópetri Hosszú-dűlő / sous la direction de Miklós Szabó ; ... collab. de András Bödőcs [et al.] ; [réd. du cat. Zoltán Czajlik et al.]. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 348, [160] p. : ill. ; 34 cm + 3 térk.
Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézet. - Bibliogr.: p. 335-348.
ISBN 978-963-236-060-7 fűzött
Sajópetri - régészet - kerámiaművészet - kelták
904(439-2Sajópetri) *** 738(439-2Sajópetri) *** 904(364)
[AN 2711346]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2008.
Hangodi László
   "Emlék leszünk. Gyertya és ünnep" : Tapolca 1956 / Hangodi László. - [Tapolca] : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2007. - 351 p. : ill. ; 21 cm. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 34.)
Bibliogr.: p. 322-323.
ISBN 978-963-87066-1-4 fűzött
Tapolca - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Tapolca"1956"
[AN 2711999]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2008.
Hencz József (1942-)
   Mosonszentmiklós helytörténete / Hencz József. - [Sopron] : [Papírmanufaktúra Kft.], 2007. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-06-3316-1 kötött
Mosonszentmiklós - helytörténet - helyismeret
943.9-2Mosonszentmiklós *** 908.439-2Mosonszentmiklós
[AN 2710350]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2008.
Karalyos-Szénási Gyula
   A Hunyadiak hun származása : Mátyás király magyar királlyá választásának 550. évfordulójára / írta és szerk. Karalyos-Szénási Gyula. - [Budapest] : Szerző, 2007. - 204 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-3189-1 fűzött
Hunyadi család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Hunyadi
[AN 2711382]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2008.
Kristó Gyula (1939-2004)
   Magyarország története, 895-1301 / Kristó Gyula ; [a térképeket Sebők László kész.]. - Jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2007. - 316 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 283-294.
ISBN 978-963-389-970-0 kötött : 3980,- Ft
magyar történelem - honfoglalás - Árpád-kor - egyetemi tankönyv
943.9"08/1301"(075.8)
[AN 2722044]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2008.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   Zsigmondkori oklevéltár / összeáll. Mályusz Elemér. - Budapest : Akad. K., 1951-. - 25 cm
A 8-9. kötetet összeáll. Borsa Iván és Tóth Norbert, C., a 10. kötetet összeáll. Tóth Norbert, C. - A 6. kötettől kiad. a Magyar Országos Levéltár. - Méretváltozata: 24 cm
ISBN 963-05-7026-2 *
magyar történelem - 14. század - 15. század - Zsigmond-kor - történelmi forrás
943.9"13/14"(093.2)
[AN 38578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., 1423. - 2007. - 716 p. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 43.)
Bibliogr.: p. 9-14.
ISBN 978-963-631-194-0 kötött
magyar történelem - 15. század - Zsigmond-kor - történelmi forrás
943.9"14"(093.2)
[AN 2713370] MARC

ANSEL
UTF-83725 /2008.
   Megismerhető világtörténelem : Zsigmond László születésének 100. évfordulójára / [szerk. Székely Gábor] ; [közread. az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék]. - [Budapest] : ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz. ; [Mogyoród] : Volos K., 2007. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-85767-1-2 kötött
világtörténelem - világpolitika - 19. század - 20. század
930.9"18/19" *** 327(100)"19"
[AN 2709059]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2008.
Péter Tamás
   A Szent Korona mint nemzeti jelkép : a Szent Korona Győrött / Péter Tamás ; [közread. a] Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár. - Győr : Győri Egyházm. Kincstár és Kvt., 2007. - 124 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-963-06-3106-8 kötött
Győr - magyar történelem - helytörténet - koronázási jelvény - szentkoronatan
943.9-2Győr *** 342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2710107]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2008.
Pogány András (1932-)
   Ötvenhatban Kaposváron / Pogány András. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Pogány András (1932-)
Kaposvár - helytörténet - állami terror - 1956-os forradalom - memoár
943.9-2Kaposvár"1956"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 2711677]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2008.
Steer, Dugald A.
Wonders of Egypt (magyar)
   Egyiptológia mindenkinek : Egyiptom csodái : Emily Sands kisasszony meghívja Önt, hogy fedezzük fel az ókori Egyiptom kincseit / [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 77, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
Szerző Steer, Dugald A. - Ill. Andrew, Ian, Harris, Nick, Ward, Helen. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-628-719-1 fűzött : 2799,- Ft
ókori Egyiptom - történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
932(02.053.2) *** 930.85(32)(02.053.2)
[AN 2720466]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2008.
   Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban / szerk. Paksa Rudolf. - [Budapest] : Argumentum : Eötvös J. Collegium, 2007. - 196 p. : ill. ; 19 cm. - (Eötvös műhely ; 1586-3271)
A 2005. október 23-án az Eötvös József Kollégiumban azonos címmel megrendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-454-9 fűzött : 1500,- Ft
Szekfű Gyula (1883-1955)
Magyarország - történész - történettudomány - 20. század - konferenciakiadvány - emlékkönyv
930.1(439)(092)Szekfű_Gy. *** 930.1(439)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2713077]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2008.
   Tanulmányok a Kisalföld múltjából / szerzők Áldozó István [et al.]. - Győr : Győr-Moson-Sopron M. Levéltára, 2007. - 196 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Kisalföldi szemle, ISSN 1587-8147 ; 3.)
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 978-963-7228-26-1 fűzött
Győr-Sopron megye - Kisalföld - helytörténet - 19. század - 20. század
943.911.4"18/19"
[AN 2709930]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2008.
Tilhof Endre (1934-)
   Devecseri életrajzi lexikon / Tilhof Endre ; [közread. Devecser Város Önkormányzata és a Városi Könyvtár]. - Devecser : Önkormányzat : Vár. Kvt., 2007. - 209 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3010-2 fűzött
Devecser - híres ember - életrajzi lexikon
929(439-2Devecser):030
[AN 2712295]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2008.
   Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2006-2007 : ... 2007. november 27 - 2008. február 24. / [a kiállítást rend. és a vezetőt szerk. Pallos Lajos]. - Budapest : MNM, 2007. - 55 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7061-44-8 fűzött
magyar történelem - kiállítási katalógus
943.9 *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2710713]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2008.
   Válogatott források Sajószentpéter történetéhez / összeáll. Tóth Péter ; [kiad. Sajószentpéter Önkormányzata]. - Sajószentpéter : Önkormányzat, 2007. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3973-6 fűzött
Sajószentpéter - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Sajószentpéter(093.2)
[AN 2710571]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2008.
   Veszprém város okmánytára : oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból, 1002-1523 / [összeáll.] Gutheil Jenő ; kiadásra előkész. Kredics László. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt. : Veszprémi Érseki Kvt., 2007. - 419, [3] p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3756-5 fűzött
Veszprém - helytörténet - középkor - levéltári irat - történelmi forrás
930.253(439-2Veszprém)Veszprémi_Érseki_és_Főkáptalani_Levéltár *** 943.9-2Veszprém"10/15"(093.2)
[AN 2712306]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3735 /2008.
   Algyő nagyközség : Csongrád megye, Szegedi kistérség / [kiad. az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház]. - Algyő : Algyői Faluház, Kvt. és Tájház, [2007]. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Algyő - helyismeret
908.439-2Algyő
[AN 2712167]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2008.
Folk György (1958-)
   India, a végletek birodalma / Folk György. - Budapest : HVG Kv., 2007. - 329 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-34-2 kötött : 4200,- Ft
India - helyismeret
908.540
[AN 2709070]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2008.
   Gondolatok a virágok városában / [szerk. és az előszót írta] Szigetvári György ; [... kiad. Kaposvár Polgáraiért Egyesület]. - Kaposvár : Kaposvár Polgáraiért Egyes., [2007]. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3120-4 kötött
Kaposvár - helyismeret
908.439-2Kaposvár
[AN 2711629]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2008.
   Gyárváros Győrben : egy munkástelep története / [... szerk. Orbánné Horváth Márta] ; [fotó Harsányi Attila, Andorka Zsolt, Orbán László] ; [közread. a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület]. - [Győr] : Gyárvárosiak Baráti Köre Egyes., cop. 2007. - 152 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-135. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-2879-2 kötött
Győr - helyismeret
908.439-2Győr
[AN 2710326]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2008.
   Jer, nézd a Balatont : reformkori művelődéstörténeti szemináriumok és konferenciák : Badacsony, 1999-2002 / [szerk. Fábri Anna és Ács Anna] ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2007. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7208-98-0 fűzött
Balaton - helyismeret - magyar irodalom története - reformkor - 19. század - konferenciakiadvány
908.439(285.2Balaton)"18" *** 894.511(091)"18" *** 061.3(439-2Badacsonytomaj)
[AN 2709602]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2008.
Kútvölgyi Mihály (1944-)
   Aranyszarvas földjén : Tápió menti tájak, emberek, ételek / Kútvölgyi Mihály, Vér János, Vér Jánosné. - Budapest : Timp, 2007. - 132 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 978-963-9614-36-9 kötött : 3990,- Ft
Tápió-vidék - helyismeret - ételspecialitás - fényképalbum - szakácskönyv
908.439Tápió-vidék(084.12) *** 641.568(439Tápió-vidék))(083.12)
[AN 2709392]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2008.
Lévai József György (1935-)
   Kaposvári történetek / Lévai József György ; a Kaposvári Városszépítő Egyesület kiadása. - [Kaposvár] : Kaposvári Városszépítő Egyes., 1995-. - 20 cm
ISBN 963-04-5532-3
Kaposvár - helyismeret
908.439-2Kaposvár
[AN 142405]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A kaposvári cigányzenészek históriája : és egy elbeszélés. - 2007. - 97 p. : ill.
Az elbeszélés címe: A talált ember titka. - Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 978-963-06-2434-3 fűzött
Kaposvár - cigányzenész - magyar irodalom - történeti feldolgozás - elbeszélés
78.067.26(=945.11)(439-2Kaposvár)(092) *** 894.511-32
[AN 2711757] MARC

ANSEL
UTF-83742 /2008.
   Mátraszentimre és térsége / [... szerk. Kápolnai Nagy Ágnes]. - Mátraszentimre : Leokhares Bt., 2007. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-229-577-3 fűzött : 1200,- Ft
Mátraszentimre - Mátra - természeti környezet - útikönyv
914.39-2Mátraszentimre(036) *** 502(439-2Mátraszentimre) *** 502(439)(234.373.3)
[AN 2713254]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2008.
   Muránia legendái : mesék mondák, történetek - ahogy emlékeinkben élnek / [összeáll. és szerk. Horváth Otília] ; [... kiad. Lenti Város Önkormányzata]. - Lenti : Önkormányzat, 2007. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3218-8 fűzött
Muravidék - helyismeret - legenda
908.439Muravidék(0:82-343) *** 908.497.12Muravidék(0:82-343)
[AN 2710595]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2008.
Muránia legendái (szlovén)
   Legende Muranie : pravljice, miti, zgodbe - kakor živijo v našem spominu / [sestavila Horváth Otília] ; [prevedla Magda Berden] ; [... vodja Samouprava mesta Lenti]. - Lenti : Samouprava mesta Lenti, 2007. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87725-0-3 fűzött
Muravidék - helyismeret
908.439Muravidék(0:82-343) *** 908.497.12Muravidék(0:82-343)
[AN 2710607]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2008.
Nacsinák Gergely (1977-)
   Útra hullt gyümölcs : kulturális barangolások görög földön / Nacsinák Gergely András. - Budapest : Kairosz, 2007. - 285 p. : ill ; 19 cm. - (Pródromosz könyvek)
Bibliogr.: p. 283-285.
ISBN 978-963-662-113-1 fűzött : 2800,- Ft
Görögország - Isztambul - Áthosz - helyismeret - magyar irodalom - ortodox egyház - útleírás
908.495(0:82-992) *** 908.560-2Istanbul(0:82-992) *** 281.9(495)(234.425Athōs)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2710951]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2008.
   Szlovák - magyar települések egységes szemléletű vízgazdálkodás az Ipoly mentén = Spoloèné[!spoločné] vodohospodárstvo slovenskỳch a maďarskỳch obcí popri rieke Ipeľ = Unified water management system of the Slovak-Hungarian villages next to the river Ipoly. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - [22] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Ipoly-vidék - Szlovákia - Magyarország - helyismeret - vízgazdálkodás
908.439Ipoly-vidék *** 908.439(234.373.33) *** 908.437.6Ipoly-vidék *** 626.80
[AN 2709412]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2008.
   Zsákmány : tárgyak és vágyak a Balatonon : kiállítási katalógus : a Dominó 2006 sorozat 10. kiállítása a Laczkó Dezső Múzeumban, 2007. január 26 - augusztus 31. / [a kiállítást rend. Mészáros Veronika és Schleicher Vera] ; [kiad. a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2007. - 68 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-7208-97-3 fűzött
Balaton - helyismeret - halászat - kiállítási katalógus
908.439(285.2Balaton) *** 639.2(439)(285.2Balaton) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2709616]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3748 /2008.
   Alkotmánytan. - Budapest : Osiris, 2008-. - 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2722038]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Alapjogok / Sári János, Somody Bernadette. - 4. átd. kiad. - 2008. - 419 p.
Bibliogr.: p. 387-414.
ISBN 978-963-389-969-4 kötött : 4480,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 2722042] MARC

ANSEL
UTF-83749 /2008.
Apro, Bill
Hackers (magyar)
   Hackerek : vadászat Ausztrália leghíresebb számítógépes kalózára / Bill Apro és Graeme Hammond ; [ford. Gellérfi Gergő]. - Szeged : Bába, 2007. - 265 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7337-87-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7337-87-3)
Ausztrália - rendőr - hacker - 20. század - ezredforduló - memoár
351.74(94)(092)Apro,_B.(0:82-94) *** 343.721 *** 681.3.004.14
[AN 2711884]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2008.
   A Bor-Kalán nemzetség birtokperének ítéletlevele 1332-ből / az oklevelet ford., valamint az előszót és a jegyzeteket írta Papp Róbert. - Szeged : JATE Press, 2007. - 27 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 78.)
Bibliogr.
Fűzött : 250,- Ft
Magyarország - 14. század - oklevél - bírósági ítélet
343.15(439)"1332"(093.2) *** 929.521.2(439)Bor-Kalán(093.2)
[AN 2709569]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2008.
Csefkó Tamás (1942-)
   Rabszolgák köpenyben : a bűnügyi helyszínelők / Csefkó Tamás. - Szeged : Bába, 2007. - 305, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-25-1 fűzött
Csefkó Tamás (1942-)
Magyarország - rendőr - bűnügyi nyomtan - 20. század - memoár
351.74(439)(0:82-94) *** 343.982(0:82-94)
[AN 2711871]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2008.
Dominkovits Péter (1962-)
   Egy gazdag városvezető, Lackner Kristóf polgármester javai : végrendeletek, hagyatéki- és vagyonleltárak, osztályok, 1591-1632 = Besitztümer eines reichen Stadtleiters, des Bürgermeisters Christoph Lackner : Testamente, Verlassenschafts- und Nachlassinventare, Vermögensteilungen, 1591-1632 / Dominkovits Péter ; [kiad. ... Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2007. - 117 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 99-107.
ISBN 978-963-8327-28-4 fűzött
Lackner Kristóf (1571-1631)
Sopron - Magyarország - polgármester - vagyon - 16. század - 17. század - végrendelet - történelmi forrás
352.075.31(439-2Sopron)(092)Lackner_K.(093.2) *** 347.67(439)"159/163"(093.2) *** 347.21(439)"159/163"(093.2)
[AN 2710323]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2008.
Frivaldszky János (1969-)
   Klasszikus természetjog és jogfilozófia / Frivaldszky János. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 476 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-913-1 fűzött : 4400,- Ft
jogfilozófia - természetjog
340.122 *** 34.01
[AN 2713304]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2008.
Hegedűs Andrea
   Családi jogi példatár és jogesetgyűjtemény / Hegedűs Andrea, Nagy Márta. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2008. - 191 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Lezárva: 2008. jan. 1.
ISBN 978-963-9650-35-0 fűzött
Magyarország - családjog - jogeset - egyetemi tankönyv
34.096(439) *** 347.6(439)(075.8)
[AN 2721042]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2008.
Kahler Frigyes (1942-)
   Rejtély Öskün : Szekuli Pál segédlelkész titokzatos halála / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2007. - 119 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-110-0 fűzött : 2200,- Ft
Szekuli Pál (1925-1957)
Miklós József
Magyarország - jogeset - katolikus pap - 20. század
34.096(439)(092)Miklós_J. *** 282(439)(092)Szekuli_P.
[AN 2710971]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2008.
Máziné Szepesi Erzsébet
   Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi iratmintatár / Szepesi Erzsébet, Házi Lajos. - Budapest : CompLex, 2007. - 565 p. ; 24 cm. - (Iratmintatár, ISSN 1417-8273)
Lezárva: 2007. szept. 30.
ISBN 978-963-224-928-5 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - büntetés-végrehajtás - iratminta
343.1(439)(083.76) *** 343.8(439)(083.76)
[AN 2713343]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2008.
   A munka törvénykönyve : 1992. évi XXII. törvény és az alkalmazását segítő bírósági határozatok : 2007. júliusi állapot / ... kész. a Vasas Szakszervezeti Szövetség Képzési Irodája. - [Budapest] : Vasas Szakszervezeti Szöv. Képzési Irodája, 2007. - 264 p. ; 30 cm
Fűzött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - bírósági határozat - törvény
349.2(439)(094) *** 349.2(439)(094.92)
[AN 2709088]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2008.
   Schengenre hangolva / Fejes Zsuzsanna [et al.] ; Tóth Judit szerk. - Budapest : Külügymin., 2007. - 44 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Európai műhelytanulmányok, ISSN 1786-1306 ; 113.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7038-32-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - államhatár - határőrség - ezredforduló
351.746.1(439) *** 341.222(439) *** 327.39(4-62)
[AN 2711912]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2008.
Székely László (1958-)
   A polgári jog alapjai : [magyar polgári jog] / Székely László. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 235 p. ; 24 cm
Borítócím: Magyar polgári jog
ISBN 963-7338-62-4 fűzött
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 2711898]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2008.
Szöőr Anna (1967-)
   Az erőszak neve: Fenség : erőszak a családon belül / Szöőr Anna. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 160 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-662-111-7 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - családon belüli erőszak
343.54(439) *** 316.647.3
[AN 2711063]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3761 /2008.
Halpern, Paul G.
The battle of the Otranto straits (magyar)
   Otrantói ütközet : az Adria bejáratának ellenőrzése az I. világháborúban / Paul G. Halpern ; [ford. Veperdi András]. - Győr : Laurus, cop. 2007. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87585-3-8 kötött : 2880,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Otrantói-szoros - hadtörténet - tengeri hadművelet - első világháború
355.49(436/439)"1917"
[AN 2710795]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2008.
   Igazság a Tubesről : szakértői vélemények a Tubesre tervezett radarról - ami a médiából kimaradt / [közread. a] Civilek a Mecsekért Mozgalom. - Pécs : ART-ÉRIA Kult. és Környezetvédelmi Egyes., 2008. - 100 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4179-1 fűzött
Magyarország - Mecsek - radar - biztonságpolitika
623.61(439)(234.373.6Tubes) *** 355.02(439)(234.373.6Tubes)
[AN 2711245]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2008.
Környei István (1920-)
   Katonasors : egy honvéd naplója / Környei István ; [a köt. előszavát és a jegyzeteket írta Illésfalvi Péter]. - Pomáz : Kráter, 2007-. - 24 cm
Környei István (1920-)
Magyarország - magyar irodalom - hadtörténet - második világháború - napló
355.48(439)"1941/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2712679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1941. augusztus 25 - 1942. október 10. - 2007. - IX, 400 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-9735-32-3 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - hadtörténet - második világháború - napló
355.48(439)"1941/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2712681] MARC

ANSEL
UTF-83764 /2008.
Woynarovich Elek (1915-)
   Egy tartalékos honvédtiszt háborúja : Dr. Woynarovich Elek légvédelmi tüzér hadnagy amatőrfotói Erdélytől Dániáig, 1940-1945 = A Hungarian reserve officer's war : the amateur photos of Dr Elek Woynarovich, 2nd lieutenant of anti-aircraft artillery, from Transylvania to Denmark, 1940-1945 / [szerk. és a szövegeket írta] Illésfalvi Péter. - Budapest : Timp, 2007. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (Timp - militaria, ISSN 1786-9633 ; 9.)
Papírtokban
ISBN 978-963-9614-37-6 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 9780-963-9614-37-6)
Woynarovich Elek (1915-)
Magyarország - hadtörténet - második világháború - fényképalbum
355.48(439)"1939/1945"(084.12)
[AN 2709087]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3765 /2008.
Blanchard, Kenneth
The secret (magyar)
   A titok : amit a nagy vezetők tudnak - és tesznek / Ken Blanchard & Mark Miller ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 2. kiad. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2008. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87604-2-5 fűzött : 1720,- Ft
vezetés - regény
65.012.4(0:82-31)
[AN 2723867]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2008.
Nádor Éva
   Az üzleti tanácsadás marketingje : a tanácsadási szakmáról, az alkalmazott módszerekről, a tanácsadó cégek marketingjéről / Nádor Éva. - Budapest : Akad. K., 2007. - 224 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 221-224.
ISBN 978-963-05-8558-3 kötött : 3780,- Ft
üzleti élet - tanácsadás
659.23
[AN 2711509]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3767 /2008.
Abonyiné Palotás Jolán (1942-)
   Infrastruktúra / Abonyiné Palotás Jolán. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 184 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-9310-77-3 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - infrastruktúra - település - egyetemi tankönyv
338.4(439)(075.8) *** 911.3.372.7(075.8)
[AN 2721966]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2008.
   Barátunk, Marci : Tardos Márton emlékére / [... összeáll. Laki Mihály] ; [közread. a] Pénzügykutató Rt. - Budapest : Pénzügykut. Rt., 2007. - 191 p., [28] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
Fűzött
Tardos Márton (1928-2006)
Magyarország - közgazdász - politikus - 20. század - életrajz - memoár
330(439)(092)Tardos_M.(0:82-94) *** 32(439)(092)Tardos_M.(0:82-94)
[AN 2708978]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2008.
   Befektetői kézikönyv, 2007 = ABC for investors, 2007 / [szerk. Juhász József et al.] ; [kiad. a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Tatabánya : KEM KIK, [2007]. - 49, 49 p. : ill., színes ; 29 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-2968-3 fűzött
Komárom-Esztergom megye - regionális gazdaság - gazdaságstatisztika - vállalkozás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
332.1(439.115)"200"(083.41) *** 658.1(439.115):050.8
[AN 2712878]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2008.
   Civil együttműködés / [szerk. Csörszné Zelenák Katalin] ; [közread. a] Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete. - Kecskemét : Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, 2007. - 96 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3827-2 fűzött
Magyarország - társadalmi szervezet - falugondnok - területfejlesztés - együttműködés
334.012.46(439) *** 911.373(439) *** 711.437(439)
[AN 2713258]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2008.
Ederer, Franz
   Életciklusköltség-számítás / [szerző Franz Ederer]. - Budapest : Raabe, 2007. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Controlling kiskönyvtár, ISSN 1788-7747)
Fűzött
üzemgazdaságtan - kalkuláció
657.47
[AN 2711026]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2008.
   Emberi erőforrás menedzsment : [HR-szerepek, rendszerek, új tendenciák, vállalati példák] / Bokor Attila [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2007. - 411 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 403-411.
ISBN 978-963-9698-26-0 fűzött
munkaerő-gazdálkodás - egyetemi tankönyv
331.5(075.8)
[AN 2710277]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2008.
Harmeier, Jens
   A panasz- és reklamációkezelés mint a versenyképesség egyik forrása / [szerzők ... Jens Harmeier, Michael Stausberg, ... Parányi György] ; [ford. ... Varga Zsolt, Machács Attila]. - Budapest : Raabe, 2007. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Minőség kiskönyvtár, ISSN 1787-0534)
Fűzött
ügyfélmarketing
658.1.004.28 *** 658.1.009.7
[AN 2710996]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2008.
Illés Mária (1947-)
   Vezetői gazdaságtan / Illés Mária. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 467 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 461-462.
ISBN 978-963-09-5775-5 kötött : 4500,- Ft
üzemgazdaságtan - vezetés
658.1(035) *** 338(035)
[AN 2724135]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2008.
   Innováció a Dél-dunántúli régióban / [... szerk. Derjanecz Anita] ; [közread. a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.]. - [Pécs] : Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, [2007]. - 33 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-3994-1 fűzött
Dél-dunántúli régió - regionális gazdaság - területfejlesztés - vállalat - ezredforduló
332.1(439.11) *** 711.1(439.11) *** 061.5(439.11)
[AN 2710301]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2008.
Juhász Gábor (1969-)
   Human research in the non-profit sector : the role and importance of human resources and organization development in fostering operational effectiveness of the organisations in order to facilitate social and labour market integration / Gábor Juhász, Péter Garai ; [publ. by the] University of Pécs Faculty of Humanities Department of Social Work and Social Politics. - Pécs : Univ. of Pécs, 2007. - 207 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 194-205.
ISBN 978-963-642-174-8 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - foglalkoztatáspolitika - humánerőforrás-menedzsment - ezredforduló
334.012.46(439)"200" *** 331.5(439)"200" *** 658.3
[AN 2710008]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2008.
Káldyné Esze Magdolna (1941-)
   Nemzetközi kereskedelem : a nemzetközi vállalkozások gazdaságtana / Káldyné Esze Magdolna. - Tatabánya : Tri-Mester, 2007. - 328 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-328.
ISBN 978-963-9561-03-8 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9561-03-7)
külkereskedelem - világgazdaság - nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.5(075.8) *** 339.9(075.8) *** 339.7(075.8)
[AN 2720544]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2008.
Kenesei Zsófia
   Szolgáltatásmarketing és -menedzsment / Kenesei Zsófia, Kolos Krisztina. - Budapest : Alinea, 2007. - 400 p. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-19-3 kötött : 3950,- Ft
szolgáltatóipar - marketing
338.46 *** 658.8
[AN 2709177]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2008.
   Marketing, stratégia és menedzsment / [szerk.] Vágási Mária. - Budapest : Alinea, cop. 2007. - 440 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-17-9 kötött : 4500,- Ft
marketing - egyetemi tankönyv
658.8(075.8)
[AN 2709245]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2008.
Nagy Attila
   Befektetéstitkok : ne bízza másra megtakarított pénzét! / Nagy Attila. - [Dombóvár] : Invest-Project Kft., 2007. - 177 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2467-1 fűzött
tőkebefektetés - tőzsde
336.76 *** 658.152
[AN 2713267]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2008.
Navratil Ákos (1875-1952)
   Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban / Navratil Ákos ; a bevezetőt írta és a szövegeket vál. Hild Márta. - Budapest : Aula, cop. 2007. - XLVII, 330 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar közgazdasági klasszikusok, ISSN 1587-5636)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-29-1 kötött
gazdaságtan - gazdaságelmélet
330 *** 330.8
[AN 2709455]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2008.
Noonan, David C.
Aesop & the CEO (magyar)
   Ezópusi mesék üzleti tanulságokkal / David C. Noonan ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - Miskolc : Z-Press, [2007], cop. 2006. - 235 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-38-4 kötött : 2310,- Ft
 (hibás ISBN 963-9493-30-9)
üzleti élet - görög irodalom - mese
658.1 *** 875-34=945.11
[AN 2723910]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2008.
   Összehasonlító gazdaságtan : [piacgazdasági rendszerek, posztszocialista átalakulás, globális tendenciák] / Szabó Katalin szerk. ; [szerzők Bara Zoltán et al.]. - [Budapest] : Aula, 2007. - 351 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-30-7 fűzött
gazdasági rendszer - szocialista rendszer - posztszocializmus - világgazdaság - egyetemi tankönyv
330.342(075.8) *** 330.342.15(075.8) *** 339.9(075.8) *** 330(075.8)
[AN 2710279]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2008.
   Rebuilding the market economy in Central-East Europe and the Baltic countries / ed. by István Kiglics. - Budapest : Akad. K., 2007. - 413 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8557-6 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - Balkán - gazdaság - gazdasági fejlődés - ezredforduló
338(4-11)"199/200" *** 338(497)"199/200"
[AN 2712769]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2008.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2007]. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-487-2 kötött : 2750,- Ft
ISBN 963-394-487-2
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(078)
[AN 2721897]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2008.
Stausz Csaba
   A pályaválasztó : szakmák emberközelből : riportkötet / [szerző Stausz Csaba]. - 8. kiad. - Pécs : Stand Lap- és Kvk., 2007. - 162 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-03-9740-4 fűzött
foglalkozás - pályaválasztás - interjú
331.54(047.53) *** 37.048(036)
[AN 2723657]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2008.
   Zempléni átjáró : magyar - szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért / szerk. Tibori Tímea ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutatóintézet. - Budapest : MTA Szociológiai Kutint. ; Szeged : Belvedere Meridionale, 2007. - 503 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9573-37-6 fűzött
Szlovákia - Magyarország - foglalkoztatáspolitika - oktatásügy - cigányság
331.5(439)(=914.99) *** 376.7(=914.99)(439) *** 331.5(437.6)(=914.99) *** 376.7(=914.99)(437.6)
[AN 2712158]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3788 /2008.
   Édes és sós : receptek a helyi ifjúsági munkához / [szerk. Groska Éva, Huszti Éva, Varga Matild] ; [közread. a] Közös Nevező Egyesület. - Nyíregyháza : Közös Nevező Egyes., [2007]. - 152 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2815-0 fűzött
Magyarország - ifjúságpolitika - ifjúságvédelem
364.65-053.2/.6(439) *** 374.3
[AN 2709968]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2008.
   Források a 250 éves pápai kórház múltjából, 1757-2007 / [... vál., szerk. és a bevezetőt írta Mezei Zsolt]. - Pápa : Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, 2007. - 218 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3318-5 fűzött
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (Pápa)
Pápa - kórház - történelmi forrás
364.444.046.6(439-2Pápa)"1757/2007"(093)
[AN 2712331]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2008.
Harcsás Judit
   Segítő szó / Harcsás Judit ; [... kiad. a Segítőház Alapítvány]. - Győr : Segítőház Alapítvány, 2007. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3430-4 fűzött
szociális munka
364.46
[AN 2709962]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2008.
   Ő is ember, ahogy te!!! Ne csak nézz, engem láss! : fogyatékos emberekről kicsiknek és nagyoknak / [kész. Bali Boglárka et al.]. - [Szombathely] : Savaria Rehab-Team Kkht., 2007. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-3983-5 fűzött
fogyatékos - gyermekkönyv
364.65(02.053.2)
[AN 2711835]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2008.
Pataki Gyula
   Fiúkfalva : emlékalbum / Pataki Gyula ; [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : M. Ped. Társ., 2007. - 130, [117] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-7123-14-6 fűzött
Fiúkfalva Nevelőotthon (Debrecen)
Debrecen - gyermekotthon - memoár
364.442.046.6(439-2Debrecen)(0:82-94)
[AN 2709523]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2008.
Priszlinger Károly (1931-)
   50 éves a Fóti Gyermekváros : a gyermekváros 1957-ben alakult gróf Nagykárolyi Károlyi István rezidenciáján / Priszlinger Károly. - Budapest : Priszlinger K., 2007. - 136, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3505-9 fűzött : 2200,- Ft
Fóti Gyermekváros
Fót - gyermekvédelmi intézmény - évkönyv
364.65-053.2/.6(439) *** 37.018.324(439-2Fót) *** 364.442.046.6(439-2Fót)
[AN 2709121]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2008.
   Társadalmi befogadás 2003 : az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által pályázati úton támogatott kutatási program zárótanulmányai / összeáll. Hodosán Róza. - Budapest : SZMI, 2007. - 388 p. : ill. ; 24 cm. - (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 11.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7366-12-3)
Magyarország - szociális gondozás - egészségügy - ezredforduló
364.444(439)"200"
[AN 2711227]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3795 /2008.
   Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda : jubileumi évkönyv, 1992-2007. - Budapest-Albertfalva : Albertfalvi Don Bosco Kat. Ált. Isk. és Napköziotthonos Óvoda, 2007. - 128 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Évkönyv, 1992-2007. - Gerinccím: Don Bosco Iskola évkönyve, 1992-2007
ISBN 978-963-06-3653-7 fűzött
Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Budapest)
Budapest. 11. kerület - egyházi iskola - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2713348]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2008.
   ÁMK - ki kicsoda? : egy innováció eseményei és szereplői, 1966-2006 / [főszerk. Jeney Lajos] ; [szerk. Hortobágyiné Török Rita et al.] ; [közread. az Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete]. - Budapest : ÁMK Orsz. Egyes., 2007. - 116 p. : 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - művelődési ház - történeti feldolgozás - névjegyzék
374.07(439)(091) *** 374.07(439) *** 050.8
[AN 2709291]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2008.
Czucza Emma (1886-1974)
   Áttelepülésem és első pápai éveim : naplórészlet, 1918-1936 / Czucza Emma ; [összeáll. Czucza István]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2007. - 69 p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 52.)
Fűzött
Czucza Emma (1886-1974)
Magyarország - pedagógus - Horthy-korszak - napló
37(439)(092)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2712243]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2008.
Delpit, Lisa
Other people's children (magyar)
   Mások gyermekei : hivatalos kultúra és kisebbségi tanuló / Lisa Delpit ; [ford. Ebner Orsolya]. - Budapest : Educatio, 2007. - 130 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86542-8-1 fűzött
iskolai nevelés - kisebbség - módszertan
376.7 *** 37.02
[AN 2709684]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2008.
   Az építőipari szakmunkaerő és felsőoktatás helyzete a munkaerőpiac tükrében : konferencia, 2007. május 22. / [szerk. Schréder Mihály] ; [rend. az] Építési Fórum Alapítvány ; [... kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : Építésügyi Tájékoztatási Központ, 2007. - 101, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-513-204-1 fűzött
Magyarország - szakképzés - felsőoktatás - építőipar - munkaerőpiac - oktatáspolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
378.669(439) *** 373.6:69(439) *** 331.5(439) *** 37.014.5(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2710252]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2008.
Fehér Erzsébet (1941-)
   A sárospataki tanítóképzés másfél évszázada, 1857-2007 / Fehér Erzsébet. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 101, [10] p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 97-99.
ISBN 963-7338-67-5 * fűzött (hibás ISBN 963-7338-67-0)
Miskolci Egyetem. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (Sárospatak)
Sárospatak - pedagógusképzés - főiskola - történeti feldolgozás
377.8(439-2Sárospatak) *** 378.637.332(439-2Sárospatak)
[AN 2711761]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2008.
   Háry Jánostól Nyilas Misiig : a Teleki-Wattay Művészeti Iskola zenés színpadának első tizenöt éve / összeáll. Borbély Mihályné. - [Pomáz] : Teleki-Wattay Műv. Isk., [2007]. - 52 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Teleki-Wattay Művészeti Iskola (Pomáz)
Pomáz - zeneiskola - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3:78(439-2Pomáz)(058)
[AN 2711490]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2008.
Kocsiné Kozák Rozália (1936-)
   "...A méltóbb életért. Az örömért, hacsak maroknyiért" / Kocsiné Kozák Rozália. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 249 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Kocsiné Kozák Rozália (1936-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Kocsisné_Kozák_R.(0:82-94)
[AN 2709359]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2008.
McDowell, Josh
The father connection (magyar)
   Az apai kapcsolat : az apai szív tíz területe, ami segíthet gyermekeidnek, hogy jó döntéseket hozzanak / Josh McDowell ; [ford. Cs. Szabó Sándor]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2007. - 164 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159-164.
ISBN 978-963-87233-3-8 fűzött
családi nevelés - erkölcs - apa
37.018.1 *** 316.37-055.52-055.1 *** 173
[AN 2710906]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2008.
   A neveléselmélet alapkérdései : tanulmányok / [szerk.] Dombi Alice, Oláh János, Varga István. - 2. bőv. kiad. - Gyula : APC-Stúdió, 2007. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9135-95-6 fűzött
pedagógia - egyetemi tankönyv
37.01(075.8)
[AN 2711517]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 223 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9135-96-3
pedagógia - egyetemi tankönyv
37.01(075.8)
[AN 2711523] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 215 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9135-97-0
pedagógia - egyetemi tankönyv
37.01(075.8)
[AN 2711531] MARC

ANSEL
UTF-83805 /2008.
Nicholson-Nelson, Kristen
Developing students' multiple intelligences (magyar)
   A többszörös intelligencia / Kristen Nicholson-Nelson ; [ford. Vokó Krisztina]. - Budapest : Szabad Iskolákért Alapítvány, 2007. - 151, [9] p. : ill. ; 28 cm. - (SZIA könyvek, ISSN 1788-6082)
Az eredeti kiad. sorozati és megjelenési adataival
ISBN 978-963-06-3197-6 fűzött
alapfokú oktatás - képességfejlesztés - játék - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 371.382(072)
[AN 2710309]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2008.
   A pajori iskola emlékére, 1907-2007 / [... összeáll. Molnár Gergely és Molnár Mária]. - Szeged : Bába, 2007. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-57-2 fűzött
Tápé-pajori Állami Általános Fiókiskola (Tápé)
Tápé - általános iskola - 20. század - ezredforduló - történeti feldolgozás
373.3(439-2Tápé)"1907/2007"
[AN 2711845]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2008.
Pektor Gabriella
   Egy lehetséges út a gyermekhez : játszókönyv / Pektor Gabriella ; [a fotókat kész. Gavaldik Erzsébet et al.]. - [Kiskőrös] : Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, 2007. - 120 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Segítő füzetek ; 5.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-3049-8 fűzött
fejlesztő játék - mozgásterápia - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 37.025(072) *** 364.65-053.2
[AN 2709064]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2008.
Roeders, Paul
Samen leren (magyar)
   A hatékony tanulás titka : a hatékony tanítás és tanulás dinamikája / Paul Roeders és Gefferth Éva ; [ford. Damokos Katalin és Gefferth Éva]. - 2. kiad. - [Budapest] : Trefort, 2007. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-206.
ISBN 978-963-446-453-2 fűzött : 3500,- Ft
alapfokú oktatás - tanulás - módszertan
371.322 *** 37.025
[AN 2713249]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2008.
Szabó Pál Erzsébet
   A mi iskolánk : a padragkúti általános iskola jubileumi évkönyve, 1947-2007 / Szabó Pál Erzsébet. - [Ajka] : [Fekete I. - Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Tagiskolája], [2007]. - 269 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Tagiskolája
Fűzött
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium Tagiskolája (Ajka)
Ajka - Padragkút - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Ajka)(058)
[AN 2712351]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2008.
   Szertárak titkai : a Janus Pannonius Múzeum válogatása a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, a Leőwey Klára Gimnázium, a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola természetrajzi szemléltetőeszközeiből / ... az időszakos és vándorkiállítást rend., a katalógust írta és szerk. Pásztor Andrea ; [kiad. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Pécs : BMMI, 2007. - 35 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-963-7211-97-3 fűzött
természetrajz - tantárgy - szemléltető oktatás - kiállítási katalógus
372.850.4 *** 061.4(439-2Pécs) *** 371.335
[AN 2713407]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2008.
   A tatai gimnázium névtára, 1765-2007 : a Kegyestanítórend Tatai Gimnáziuma (1765-1948) és az Állami Gimnázium (1948-1951), valamint az Eötvös József Gimnázium (1951-2007) tanárai és diákjai / ... gyűjt., ... összeáll., a bev. és a kísérő tanulmányt írta Körmendi Géza. - 2. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Argumentum, 2007. - 403 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-446-463-1 kötött : 3500,- Ft
Eötvös József Gimnázium (Tata)
gimnázium - egyházi iskola - iskolai évkönyv - névtár
373.54(439-2Tata)(058) *** 373.54(439-2Tata)"17/200"(035.5)
[AN 2713113]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2008.
Teaching for meaning in high-poverty classroom (magyar)
   Hogyan tanítsuk hatékonyan a hátrányos helyzetű tanulókat? : az értelemorientált tanítás lehetőségei / Michael S. Knapp és munkatársai ; [ford. Michael F. Kando] ; [... az Összefoglalás magyar szemmel c. fejezetet írta Varga Attila]. - Budapest : Educatio, 2007. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.: p. 190-192.
ISBN 978-963-86542-9-8 fűzött : ingyenes
hátrányos helyzetű - oktatás - módszertan
376.6 *** 371.3
[AN 2709671]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2008.
   A Tiszától az "Óceánig" : életutak, 1947-1957 / [fel. szerk. Megyesi László] ; [közread. a] Hajnóczy József Gimnázium ..., TDBK, [Tiszaföldvári Gimnáziumért Alapítvány]. - Tiszaföldvár : Tiszaföldvári Gimnáziumért Alapítvány : Hajnóczy J. Gimn. : TDBK, 2007. - 415 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-06-3435-9 fűzött
Hajnóczy József Gimnázium (Tiszaföldvár)
Tiszaföldvár - gimnázium - tanuló - 1945 utáni időszak - 20. század - életrajz - elektronikus dokumentum
373.54(439-2Tiszaföldvár) *** 373.54-053.6(439-2Tiszaföldvár)"1947/1960"(092)
[AN 2709740]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2008.
   A Zrínyi Ilona Általános Iskola jubileumi kalendáriuma / [szerk. Pitrik Józsefné et al.]. - Szeged : Bába, 2007. - 102 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Spirál fúzéssel
ISBN 978-963-9717-41-1 fűzött
Zrínyi Ilona Általános Iskola (Szeged)
Szeged - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Szeged)(058)
[AN 2712171]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3815 /2008.
Ághassi Kovács Attila
   Elfelejtett aranyak / Ághassi Kovács Attila. - [Kerepes] : Elektromédia Kft., 2007. - 224 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3472-4 kötött : 4900,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-472-4)
Magyarország - sportoló - edző - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - interjú
796(100)(=945.11)(092)(047.53) *** 796.071.4(100)(=945.11)(092)(047.53) *** 796(439)(092)(047.53)
[AN 2709343]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2008.
Brinkmann, Katja
Home decoration (magyar)
   Hangulatos lakásdíszek / [szerzők Katja Brinkmann ..., Stephanie Koch ..., és Barbara Schütze ...] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 55.)
ISBN 978-963-9759-40-4 fűzött : 798,- Ft
lakásművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 747
[AN 2710519]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2008.
Budaházi Brigitta
   Különleges albumok : scrapbooking / Budaházi Brigitta ; [fotók Pecsics Mária és Mudrák Béla]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 59.)
ISBN 978-963-9759-47-3 fűzött : 798,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2710551]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2008.
Fodor Katalin
   Zsugorfólia-technikák / Fodor Katalin, Mudrák Béla ; [fotók Pecsics Mária]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 54.)
ISBN 978-963-9759-46-6 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2710508]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2008.
Hahn, Angelika
Papierflieger originell (magyar)
   Papírrepülők / Angelika Hahn ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 60.)
ISBN 978-963-9759-07-7 fűzött : 798,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2710558]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2008.
Hoffmann, Susanne
Goldene Weihnachten (magyar)
   Aranykarácsony / Susanne Hoffmann ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 57.)
ISBN 978-963-9759-42-8 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 398.332.416
[AN 2710539]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2008.
Mészáros András (1956-)
   1000 endgame studies = 1000 Endspielestudien = 1000 études de finale = 1000 végjátéktanulmány / András Mészáros. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 313 p. : ill. ; 22 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 10.)
ISBN 978-963-9750-09-8 kötött
sakk
794.1
[AN 2713300]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2008.
Moras, Ingrid
Perlensterne zur Weihnachtszeit (román)
   Steluţe din mărgele / Ingrid Moras ; [trad. Bökös Emese]. - Budapesta : Ed. Cser, 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + 2 mell. - (Idei creative, ISSN 1788-4527 ; 21.)
ISBN 978-963-9759-55-8 fűzött
díszítőművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 398.332.416
[AN 2710499]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2008.
Nagy Csaba
   Nagykanizsa mozitörténete / Nagy Csaba. - Nagykanizsa : Értékközvetítő Kanizsa Alapítvány : Humán Európa Szövets., 2007. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Értékközvetítő füzetek, ISSN 1789-4085 ; 1.)
ISBN 978-963-06-3590-5 fűzött
Nagykanizsa - filmszínház - történeti feldolgozás
791.45(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 2713392]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2008.
Pádár Zoltán
   Visszaemlékezések : a természet része vagyunk, vigyáznunk kell rá, mint önmagunkra! / [Pádár Zoltán]. - [Bátonyterenye] : Szerző, [2007]. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2822-8 fűzött
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2709674]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2008.
Pintér József (1953-)
   1000 minor piece endings = 1000 Endspiele mit leichten Figuren = 1000 finales des pieces legeres = 1000 finales de piezas menores = 1000 könnyűtiszt végjáték / József Pintér. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 548, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 9.)
ISBN 978-963-9750-08-1 kötött
sakk
794.1
[AN 2713292]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2008.
Pintér József (1953-)
   1000 queen endings = 1000 Damenendspiele = 1000 finales des dames = 1000 finales de damas = 1000 vezérvégjáték / József Pintér. - [Budapest] : M. Sakkvilág [Szerk.], 2007. - 385 p. : ill. ; 21 cm. - (MSV könyvek, ISSN 1787-3568 ; 11.)
ISBN 978-963-9750-11-1 kötött
sakk
794.1
[AN 2713310]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2008.
Radics Mária
   Ajándékcsomagolás / Radics Mária ; [fotók Pecsics Mária]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 58.)
ISBN 978-963-9759-51-0 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2710544]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2008.
Schneider, Thomas
   Kézikönyv az európai szurkolói charta kidolgozásához és kialakításához / ... Thomas Schneider... és Daniela Wurbs... ; [a fordítást kész. Göntér Krisztina, Kovács Péter] ; [közread. az] ÖTM Sport Szakállamtitkárság. - [Budapest] : ÖTM Sport Szakállamtitkárság, 2008. - 81 p. ; 21 cm
Fűzött
Európa - szurkoló - garázdaság - bűnmegelőzés
796.332.073 *** 343.343.3 *** 343.85(4-62)
[AN 2712178]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2008.
Szűcs Anita
   Fa- és papírdobozok díszítése, festése / Szűcs Anita ; [fotók Pecsics Mária és Szűcs Anita]. - Budapest : Cser K., 2008. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 64.)
ISBN 978-963-9759-68-8 fűzött : 795,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2710566]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2008.
Wieland, Marina
Reiten lernen ohne Stress (magyar)
   Lovaglás / Marina Wieland ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2008. - 144 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-9759-65-7 fűzött : 2995,- Ft
lovaglás
798.2
[AN 2710186]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3831 /2008.
   1x1 tábla : PPP, Nagy Kriszta, KissPál Szabolcs, Koronczi Endre, Gyenis Tibor, Hevesi Nándor, Lakner Antal, Nyíry Géza, Kiss Ferenc, Lendvai Ádám, Majoros Zita, Kárpáti Róbert, Szenteleki Dóra, Orbán Gergely, Németh Attila, Szentesi Csaba, MKKP, Jeroen Jongeleen /NL, Jérémie Gindre /F, Martin Bricelj /SLO, Nebudu Group /BG/YU/A, Rhona Byrne /IRL, Roland Farkas /SK, Jesper Nordahl /S, Werner Degreif /D, Daniela Dostalkova /CZ / [szerk. ... Kálmán Rita, Bakos Gábor] ; [kiad. ... a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület]. - Budapest : Timp, 2007. - 65 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - Európa - plakátművészet - ezredforduló
769.91(4) *** 769.91(439)"200"
[AN 2709150]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2008.
   1956 : művészet emigrációban : Ferenczy Múzeum, Szentendrei Képtár, 2006. 11. 10 - 2007. 01. 14 : Bujdosó Alpár, Gáyor Tibor, Hetey Katalin, Konok Tamás, Joseph Kadar, Megyik János, Nádasdy János, Nagy Pál, Papp Tibor, Pátkai Ervin / [... szerk. Sz. Szilágyi Gábor] ; [a kiállítás kurátorai Hann Ferenc és Sz. Szilágyi Gábor]. - [Szentendre] : [PMMI], [2007]. - 35 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 18.)
ISBN 978-963-9590-16-8 fűzött
ISBN 963-9590-16-9
Magyarország - képzőművész - emigráció - 1956-os forradalom - interjú - memoár - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)(047.53) *** 943.9"1956"(0:82-94) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2713441]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2008.
Adamovszky István (1951-)
   Magyar érme katalógus, 1892-2008 / Adamovszky István. - Budapest : Adamo, 2008. - 301 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87497-1-0 fűzött
Magyarország - numizmatika - századforduló - 20. század - fémpénz
737(439)"189/200"
[AN 2713016]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2008.
Aszalós Endre (1935-)
   Fóth Ernő / Aszalós Endre. - Budapest ; Sopron : Körmendi Galéria, cop. 2007. - 126 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 33.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86812-7-0 kötött
Fóth Ernő (1934-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Fóth_E.
[AN 2711993]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2008.
Baghyné Makra Ilona (1937-)
   Az algyői templom és plébánia / írta Baghyné Makra Ilona. - Szeged : Bába, 2007. - 89, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-48-0 fűzött
Római Katolikus Plébánia (Algyő)
Algyő - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Algyő)(091) *** 282(439-2Algyő)(091)
[AN 2711747]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2008.
Baranyai András (1974-)
   Vaker / Baranyai András, Vincze Tamás. - Budapest : Csimota, 2007. - [43] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-01-7 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - grafika - jelnyelv - ezredforduló
741(439)(092)Baranyai_A. *** 741(439)(092)Vincze_T. *** 800.952
[AN 2710847]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2008.
Benedek Katalin (1950-)
   Művészek és alkotások / Benedek Katalin ; a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat kiadása. - Budapest : Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 2004-. - ill., főként színes ; 24 cm
A 2. kötettől kiad. az Argumentum Kiadó és a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Magyarország - képzőművészet
73/76(100) *** 73/76(439)
[AN 2713290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 110 p.
ISBN 978-963-446-466-2 fűzött : 1750,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 20. század
73/76(100)"19" *** 73/76(439)"19"
[AN 2713298] MARC

ANSEL
UTF-83838 /2008.
   Bioépítészet - 2004-2005 : a Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési Ház által szervezett VII. (2004. október 12-22.) és VIII. (2005. október 4-31.) Újszegedi Bioépítészeti Napok konferenciáinak és kiállításainak anyagaiból ... / ... szerk. Kiss Ernő és Monostory Péter. - [Szeged] : Bába : M. Bioépítészeti Egyes., 2007. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-39-8 fűzött
építészet - ökológia - környezetvédelem - megújuló energiaforrás - konferenciakiadvány
72.01 *** 504.75(439) *** 061.3(439-2Szeged) *** 620.91
[AN 2711891]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2008.
Budai Aurél (1927-)
   Középkori zsinagóga a budai Várnegyedben = Medieval synagogue in the Buda Castle quarter / Budai Aurél ; [közread. a] Budapesti Városvédő Egyesület. - Budapest : Budapesti Városvédő Egyes., cop. 2007. - 71 p. : ill. ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-963-7537-20-2 fűzött
Budapest. 1. kerület - zsinagóga - régészet
726.3(439-2Bp.I.) *** 904(439-2Bp.I.)
[AN 2710223]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2008.
Dobrik István (1948-)
   Papp László / Dobrik István. - Miskolc : HOM, 2007. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Officina musei, ISSN 1217-033X ; 16.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9271-76-0 fűzött
Papp László (1922-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Papp_L.
[AN 2713416]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2008.
Drabant András (1951-)
   A rajzolás alapjai / Drabant András. - Budapest : Cser K., cop. 2007. - 53 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-9759-31-2 fűzött : 1998,- Ft
művészet technikája - rajzművészet
741.02
[AN 2710197]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2008.
Enczi Zoltán
   A digitális fényképezésről kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2008. - 143 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek
ISBN 963-86666-7-6 * fűzött : 2590,- Ft (hibás ISBN 963-86666-7-3)
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2720970]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2008.
Gravett, Christopher
Castle (magyar)
   Várak / írta Christopher Gravett ; fényképezte Geoff Dann ; [ford. Makovecz Benjamin]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973 ; 30.)
ISBN 978-963-530-786-9 kötött : 3300,- Ft
vár - művelődéstörténet - középkor
728.81(100) *** 930.85(100)"08/14"
[AN 2721931]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2008.
   Holló László festőművész emlékezete / [szerk. Sipos Lajos]. - Szeged ; Kiskunfélegyháza : Bába, 2007. - 53, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-29-9 fűzött
Holló László (1887-1976)
Magyarország - festőművész - 20. század - interjú
75(439)(092)Holló_L.(047.53)
[AN 2711914]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2008.
   Jászolkönyv - zalai betlehemek = Betlehem picture book of Zala = Krippenbilderbuch von Zala / [szerk. ... Török Károlyné] ; [közread. a Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző Iskola]. - Zalaegerszeg : Zala M. Művel. és Ped. Int., Szakképző Isk., 2007. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a Zalaegerszegen 2006. decemberében megrendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-06-2842-6 kötött
Zala megye - iparművészet - ezredforduló - betlehemes játék - kiállítási katalógus
745(439.121) *** 398.332.416 *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2712391]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2008.
   Károlyi Ernő / [... szerk. Csák Ferenc] ; Wehner Tibor bev. tanulmányával. - Budapest ; Sopron : Körmendi Galéria, [2007]. - 165 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Körmendi Galéria Budapest sorozat, ISSN 1219-4506 ; 32.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86812-6-3 kötött
Károlyi Ernő (1923-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Károlyi_E.
[AN 2711987]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2008.
Die Kunst der Gotik (magyar)
   Gótikus stílus : építészet, szobrászat, festészet / [összeáll. és szerk. Rolf Toman ..., Birgit Beyer ..., Barbara Borngässer ...] ; [fotó Achim Bednorz] ; [a magyar kiadást Végh János szerk.] ; [ford. Harmathné Szilágyi Anna, Kézdy Beatrix, Körber Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Vince, 2007, cop. 2000. - 519 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 506-513.
ISBN 978-963-9731-01-1 fűzött : 6995,- Ft
művészettörténet - gótika
7.033.5
[AN 2722062]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2008.
Die Kunst der italienischen Renaissance (magyar)
   Az itáliai reneszánsz : építészet, szobrászat, festészet, rajz / [szerk. Rolf Toman] ; [ford. Borbás Mária ..., B. Szűcs Margit ..., Kertész Balázs ...]. - 3. kiad. - Budapest : Vince, 2007. - 463 p. : ill., főként színes reprod. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 451-458.
ISBN 978-963-9552-99-9 fűzött : 6995,- Ft
Itália - művészettörténet - reneszánsz
7.034(45)"14/15"
[AN 2722055]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2008.
   Művészet mint kutatás : a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet és a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány szervezésében 2006. november 24-én tartott tudományos konferencia előadásai / [szerk. Kürti Emese]. - Budapest : MKE : Semmelweis, 2007. - 195 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-37-5 fűzött : 3500,- Ft
művészetelmélet - konferenciakiadvány
7.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2710853]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2008.
Országos Érembiennále (16.) (2007) (Sopron)
   XVI. Országos Érembiennále : Sopron, Lábasház, ... 2007. június 17 - szeptember 9. = XVI. National Biennial of Medal Art : Sopron, Lábasház, ... 17 June - 9 September 2007 / [a katalógust szerk. ... Keszthelyi Ferencné] ; [a katalógust összeáll. ... Vasas Edit]. - Sopron : [Polgármesteri Hiv.], 2007. - 108 p. : ill., színes ; 20x22 cm
Rend., közread. Sopron Polgármesteri Hivatala. - A bev. német nyelven is
ISBN 978-963-06-2564-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - érem - ezredforduló - kiállítási katalógus
737.2(439)"200" *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 2709906]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2008.
Peternák Miklós (1956-)
   Képháromszög / Peternák Miklós. - Budapest : Ráció, 2007. - 286 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-38-1 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - fotóművészet - tömegkommunikáció - vizuális kommunikáció - 20. század - ezredforduló
77.01 *** 316.774(439)"19/200"
[AN 2711377]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2008.
Polgár Csaba (1942-)
   Installáció/performance : ...kórházat az ezeréves fáknak... : [Szombathelyi Képtár..., 2007. november 9 - december 9.] / Polgár Csaba. - [Budapest] : [Codex Print], [2007]. - [52] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9247-36-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Polgár_Cs. *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2709722]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2008.
Sprok Antal (1955-)
   Bútor, szobor, bútor = Furniture, sculpture, furniture / Sprok Antal. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 101 p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött
Magyarország - iparművész - bútor - 20. század - 21. század
749.1(439)(092)Sprok_A.
[AN 2709920]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2008.
Szabó Attila (1956-)
   A természetben a Teremtővel : versek, igék, vallomások / Szabó Attila. - Budapest : BIK Kvk., [2007]. - 179 p. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-7493-41-6 kötött
Magyarország - fényképész - vallásos irodalom - természetkép
77.04(439)(092)Szabó_Attila *** 77.047 *** 244
[AN 2709841]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2008.
Szalai Zoltán (1919-1995)
   A kockától az aktig / Szalai Zoltán ; [a könyv rajzait a szerző ... tanítványai kész. ...]. - Budapest : Dóm K., cop. 2007. - 128 p. : ill. ; 21x23 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-5642-41-0)
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 2721937]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2008.
   Szatmári Juhos László ; Csuhaj Tünde / [... szerk. Schubert Péter]. - [Szekszárd] : Forma Symposion Műv. Bt., [2007]. - [64] p. : ill., színes ; 22 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-3561-5 fűzött
Szatmári Juhos László (1947-)
Csuhaj Tünde (1954-)
Magyarország - iparművész - szobrász - tojásfestés - 20. század - 21. század
745(439)(092)Csuhaj_T. *** 73(439)(092)Szatmári_Juhos_L. *** 745.55
[AN 2709877]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2008.
Szombathy Bálint (1950-)
   Totál érzelemhalál : Bada Dada Tibor antikánon / írta és szerk. Szombathy Bálint. - Budapest : A38 Kht., 2007. - 167 p. : ill., részben színes ; 22x25 cm
ISBN 978-963-06-3502-8 kötött
Magyarország - grafikus - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - vers
741(439)(092)Bada_Dada_T. *** 894.511-14
[AN 2711482]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2008.
Urmai Ungurán László
   Fessünk akvarellel virágokat / Urmai Ungurán László. - Budapest : Cser K., cop. 2007. - 60 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-9759-30-5 fűzött : 1998,- Ft
művészet technikája - akvarell
75.021.322 *** 7.043
[AN 2710213]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2008.
   Válogatás a Történeti Fényképtár gyűjteményéből = A selection from the Historical Photographic Collection / [szerk. ... Cs. Lengyel Beatrix, Stemlerné Balog Ilona]. - Budapest : MNM, 2007. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban, ISSN 1589-0597 ; 3.)
Bibliogr.: p. 180-183.
Fűzött (hibás ISBN 963-9046-94-9)
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Történeti Fényképtár
Magyarország - fotóművészet - múzeumi katalógus
77.04(439) *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2712862]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2008.
Varga Emőke (1965-)
   Kalitka és korona : Kass János illusztrációi / Varga Emőke. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 220 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-033-1 fűzött : 2100,- Ft
Kass János (1927-)
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - illusztráció - műelemzés
76(439)(092)Kass_J. *** 76.056
[AN 2711335]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2008.
Varga Lajos (1950-||)
   A pásztói plébánia története / Varga Lajos. - Budapest : Jel, cop. 2007. - 224 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 978-963-9670-27-3 fűzött
Római Katolikus Plébánia (Pásztó)
Pásztó - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Pásztó)(091) *** 282(439-2Pásztó)(091)
[AN 2711932]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2008.
   A Vasarely Múzeum gyűjteménye = Collection of the Vasarely Museum / [a katalógust szerk. ... Sárkány József]. - Pécs : [JPM], [2007]. - [146] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Janus Pannonius Múzeum. - Bibliogr.: p. [31-32].
ISBN 978-963-7211-99-7 fűzött
Vasarely, Victor (1906-1997)
Vasarely Múzeum (Pécs)
Franciaország - Pécs - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - múzeumi gyűjtemény
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V. *** 069(439-2Győr)
[AN 2713358]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2008.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (54.) (2007) (Hódmezővásárhely)
   54. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2007. október 7 - november 25. / [a kiállítás rendezője Pogány Gábor] ; [katalógusszerk. Nagy Imre]. - [Hódmezővásárhely] : [Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp.], [2007]. - 101 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISSN 0231-0635 = Vásárhelyi Őszi Tárlat
ISBN 978-963-7379-18-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2709708]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2008.
Zsoldos Márton
   Fessünk akvarellel madarakat / Zsoldos Márton. - Budapest : Cser K., cop. 2007. - 73 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-9759-29-9 fűzött : 1998,- Ft
művészet technikája - akvarell
75.021.322 *** 7.042.1
[AN 2710208]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3865 /2008.
Apró Ferenc (1941-)
   Muzsikaszó a régi Szegeden / Apró Ferenc. - Szeged : Bába, 2008. - 192, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-62-6 fűzött
Szeged - zenei élet - 18. század - 20. század
78(439-2Szeged)"17/19"
[AN 2711934]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2008.
Bali János (1963-)
   A furulya / Bali János. - Budapest : EMB, cop. 2007. - 269 p., [20] t. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-330-747-2 fűzött (hibás ISBN 978-963-330-747-3)
furulya
681.818.52
[AN 2709648]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2008.
Dobszay László (1935-)
   A magyar dal könyve / Dobszay László ; [az 1. fejezet ... Borsai Ilona munkája]. - 2. kiad. - Budapest : Hagyományok Háza : Timp, 2007. - 646 p. : ill., kotta ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9614-40-6 kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - népdal - gyermekdal
784.4(=945.11)(078) *** 398.8(=945.11)(078)
[AN 2723097]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2008.
Reőthy Cecília
   A zene minden, az irodalom csak sípoló macskakő : Tátrai Tibor / Reőthy Cecília. - [Budapest] : Budai Naturpont Kft., cop. 2007. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Zenés(z) beszélgetések ; 1.)
Gerinccím: Tátrai Tibor. - Diszkogr.: p. 126-128.
ISBN 978-963-9660-12-0 kötött
ISBN 963-9660-12-4
Tátrai Tibor (1952-)
Magyarország - zenész - 20. század - 21. század - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)Tátrai_T.(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)Tátrai_Band
[AN 2709049]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2008.
Rév Lívia (1916-)
   Ő muzsikál rajtam keresztül : Rév Líviával beszélget Marton Árpád. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 91 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 44.)
ISBN 978-963-662-129-2 fűzött : 1500,- Ft
Rév Lívia (1916-)
Magyarország - zenész - zongora - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
78.071.2(439)(092)Rév_L.(047.53)
[AN 2709613]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2008.
   Vántustól Vántusról : Vántus István összes írása, 1961-1992 : dokumentumok Vántus Istvánról, 1961-2007 / [szerk. Kiss Ernő és Sós Karácsonyi Mária]. - Szeged : Bába, 2007. - 373 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-49-7 fűzött
Vántus István (1935-1992)
Magyarország - zeneszerző - zenei élet - 20. század
78.071.1(439)(092)Vántus_I. *** 78(439)"19" *** 78(439-2Szeged)"19"
[AN 2711888]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3871 /2008.
Karinthy Márton (1949-)
   A vihar kapuja : színművészeti főiskolások '68-'73 : egy családregény eleje / Karinthy Márton. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-96-2 fűzött : 2999,- Ft
Színművészeti Főiskola (Budapest)
Magyarország - színházi élet - színházművészet - főiskola - diákélet - Kádár-korszak - memoár
792(439)"196/197"(00:82-94) *** 378.679.2(439-2Bp.)"196/197"(0:82-94) *** 378.18(0:82-94)
[AN 2709630]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2008.
   Keresztmetszetek : kiállítás, népszínház és fantasztikum a magyar és német nyelvű kultúrában 1875 és 1917 között / szerk. Kecsmár Krisztina, Szabó Judit, Szendi Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2007. - 408 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 5.)
Fesőoktatási szöveggyűjtemény. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-073-8 fűzött
Európa - színházi élet - kiállítás - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény - színielőadás
792(4)(075.8) *** 069(4)(075.8)
[AN 2711222]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2008.
Sándor János (1937-)
   A szegedi színjátszás krónikája : Theszpisz szekerén, 1800-1883 / Sándor János. - Szeged : Bába, 2007. - 607 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 603-605.
ISBN 978-963-9717-45-9 kötött
Szeged - színháztörténet - 19. század
792(439-2Szeged)"18"
[AN 2711878]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3874 /2008.
Böröcz Nándor
   Magyar - szlovén turisztikai szótár ; Slovensko - madžarski turistični slovar / [uredil Böröcz Nándor] ; [prevedel Tomka Tibor] ; [közread. a Lenti Város Önkormányzata]. - Lenti : Önkormányzat, 2007. - 69, 69 p. ; 15 cm
A magyar és szlovén nyelvű rész hátlapjával egybefűzve
ISBN 978-963-06-3217-1 fűzött
magyar nyelv - szlovén nyelv - útiszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=863 *** 801.323=863=945.11
[AN 2711166]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2008.
Czifra Éva (1966-)
   Taxi : angol társalgás taxisoknak / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2007. - 48 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-06-4084-8 fűzött
angol nyelv - társalgás - szaknyelv - személyszállítás - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2713460]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2008.
Forst, Gabriele
Pons Grammatik Französisch kurz & bündig (magyar)
   Pons francia nyelvtan röviden és érthetően / Gabriele Forst ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2007, cop. 2004. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9194-81-6 fűzött
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 2724017]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2008.
   Issues of culture and communication / ed. by Lívia Ablonczy-Mihályka, Evelyne Glaser, Anikó Tompos ; [publ. by Johannes Kepler University and Széchenyi István University]. - Győr : Széchenyi I. Univ. ; Linz : J. Kepler Univ., [2007]. - 157 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-34-3 fűzött
nyelvészet - kultúra - kommunikáció - gazdaság
80 *** 316.7 *** 316.77 *** 33
[AN 2710262]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2008.
Kiefer Ferenc (1931-)
   Jelentéselmélet / Kiefer Ferenc. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 383 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177). (Általános nyelvészet, ISSN 1419-7812)
Az "Általános nyelvészet" sorozati cím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5682-3 fűzött : 3500,- Ft
nyelvfilozófia - szemantika - egyetemi tankönyv
800.1:165.212 *** 800.1:165.212(075.8)
[AN 2721388]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2008.
Kiss Sándorné Székely Ilona
   Japán nyelvtani összefoglaló : beszéd- és kommunikáció-centrikus megközelítés / Kiss Sándorné Székely Ilona. - 3. kiad. - Budapest : Tárogató, 2008, cop. 1998. - 455 p. ; 24 cm
Daruma : program a japán nyelv és kultúra tanításához (keretcím). - Bibliogr.: p. 447.
ISBN 978-963-9063-68-6 fűzött : 2800,- Ft
japán nyelv - nyelvtan
809.56-5(078)=945.11
[AN 2722067]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2008.
Rousseau, Pascale
Pons Verbtabellen Französisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : francia / Pascale Rousseau ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2007, cop. 2003. - 96 p. ; 21 cm
Gerinccím: Igetáblázatok : francia
ISBN 978-963-9194-74-8 fűzött
francia nyelv - ige - ragozás
804.0-552(078)=945.11
[AN 2724006]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2008.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 2 : tankönyv / [szerzők Jürgen Weigmann, Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [a magyar változatot kész. Kászony Rózsa, Müller József] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2007]. - 148 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9489-64-6 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2721902]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3882 /2008.
Angyalosi Gergely (1953-)
   Ignotus-tanulmányok : közelítések az "impresszionista" kritika problémájához / Angyalosi Gergely. - Budapest : Universitas, 2007. - 196 p. ; 20 cm. - (Klasszikusok, ISSN 1587-0960)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-14-0 fűzött : 2100,- Ft
Ignotus (1869-1949)
Magyarország - kritikus - 20. század - századforduló
82.09(439)(092)Ignotus
[AN 2711428]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2008.
Bárczi Ildikó (1959-)
   Ars compilandi : a késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata : a hiteles információk összegyűjtésének kevéssé bevallott módszerei : az intertextualitás információs rendszerei / Bárczi Ildikó. - Budapest : Universitas, 2007. - 693 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 23.)
Bibliogr.: p. 22-36.
ISBN 978-963-9671-15-7 kötött : 2835,- Ft
Magyarország - középkori latin irodalom története - információkeresés - vallásos irodalom - prédikáció
871(439)(091)-97"10/15" *** 252 *** 025.4.03
[AN 2711438]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2008.
   Fejezetek a francia irodalomelmélet történetéből : [Barthes, Brunel, Genette, Poulet, Ricoeur] / [... szerk. és vál. Szávai Dorottya] ; [ford. Ádám Anikó et al.]. - [Budapest] : Kijárat, cop. 2007. - 309 p. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-61-8 fűzött : 2600,- Ft
Franciaország - irodalomelmélet - francia irodalom története - műelemzés
840(091) *** 82.01(44)
[AN 2713058]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2008.
   Írások Halász Elődről / [... összegyűjt. Varga Ferenc] ; [szerk. Fenyvesi István]. - Szeged : Bába, 2007. - 60 p. ; 23 cm
Borítócím: In memoriam Halász Előd
ISBN 978-963-9717-59-6 fűzött
Halász Előd (1920-1997)
Magyarország - irodalomtörténész - germanisztika - egyetemi tanár - 20. század - emlékkönyv - memoár
82.01(439)(092)Halász_E.
[AN 2711852]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2008.
   Az irodalom önismeret : tanulmányok Kulin Katalin születésnapjára / [szerk. Menczel Gabriella, Vasas László] ; [közread. a] Palimpszeszt. - Budapest : Palimpszeszt, 2007. - 368 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86524-7-8 fűzött
spanyol irodalom története - spanyol nyelvű irodalom története - személyi bibliográfia - emlékkönyv
860(091) *** 860(7/8)(091) *** 012Kulin_K.
[AN 2711264]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2008.
   Kettős megvilágítás : fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig / szerk. Józan Ildikó, Jeney Éva, Hajdu Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 474 p. ; 20 cm. - (Pont fordítva, ISSN 1787-8861 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-711-4 fűzött : 3500,- Ft
elmélet - fordítás
82.03
[AN 2713335]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2008.
Kulcsár-Szabó Zoltán (1973-)
   Tetten érhetetlen szavak : nyelv és történelem Paul de Mannál / Kulcsár-Szabó Zoltán. - Budapest : Ráció, 2007. - 359 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-42-8 fűzött : 2800,- Ft
De Man, Paul (1919-1983)
Egyesült Államok - irodalomelmélet - irodalomtudomány - tudós - narratológia - 20. század
82.01 *** 82.01(73)(092)DeMan,_Paul
[AN 2710260]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2008.
   Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998-. - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2 *
narratológia
82.01-3 *** 82.07 *** 111.852
[AN 310190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Narratív beágyazás és reflexivitás / [szerk. és vál. Bene Adrián, Jablonczay Tímea]. - 2007. - 281 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-60-1 fűzött : 2400,- Ft
narratológia - irodalmi alakzat
82.01
[AN 2713070] MARC

ANSEL
UTF-83890 /2008.
   Az olvasás rejtekútjai : műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban / szerk. Bónus Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán és Simon Attila. - Budapest : Ráció, 2007. - 315 p. ; 21 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-47-3 kötött : 2625,- Ft
irodalomtudomány - magyar irodalom története - 20. század - irodalmi alakzat
82.01 *** 894.511(091)"19"
[AN 2710298]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2008.
Péter Ágnes (1941-)
   Késhet a tavasz? : tanulmányok Shelley poétikájáról / Péter Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2007. - 321 p. ; 21 cm. - (Modern filológiai füzetek, ISSN 0076-9967 ; 60.)
Bibliogr.: p. 309-321.
ISBN 978-963-05-8581-1 fűzött : 3570,- Ft
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822)
Nagy-Britannia - író - 19. század
820(092)Shelley,_P._B.
[AN 2709053]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2008.
Taxner-Tóth Ernő (1935-)
   Fölemelkedni vagy lesüllyedni? : Taxner-Tóth Ernő irodalomtörténésszel beszélget Mezei Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 127 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 29.)
ISBN 978-963-662-119-3 fűzött : 1500,- Ft
Taxner-Tóth Ernő (1935-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - életútinterjú
82.01(439)(092)Taxner-Tóth_E.(047.53)
[AN 2709604]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2008.
Tombi Beáta
   Ugo Foscolo recepciója a XX. században / Tombi Beáta. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 275 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-275.
ISBN 978-963-7504-73-0 fűzött : 1900,- Ft
Foscolo, Ugo (1778-1827)
Olaszország - író - olasz irodalom története - 19. század - 20. század - recepcióelmélet
850(092)Foscolo_U. *** 850(091)"19"
[AN 2709249]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2008.
Welsh, Renate (1937-)
   "Az írás igazolja helyemet a világban" : köszöntő könyv Renate Welsh 70. születésnapjára / szerk. Kocsány Piroska. - Debrecen : DE Hatvani I. Szakkollégium, 2007. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (DE Hatvani István Szakkollégium kiadványai, ISSN 1789-5707 ; 2.)
A szerzővel készült interjú német eredetiben is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-081-1 fűzött
Welsh, Renate (1937-)
Ausztria - író - osztrák irodalom - gyermekirodalom - 20. század - 21. század - szemelvény - interjú - emlékkönyv
830(436)(092)Welsh,_R. *** 830-93(436)=945.11
[AN 2711998]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2008.
Zöldhelyi Zsuzsa (1928-)
   A külföldi közvetítés szerepe az orosz irodalom magyar fogadtatásában : XIX. század / Zöldhelyi Zsuzsa. - Budapest : Műmű, 2008. - 97 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 4.)
Bibliogr.: p. 92-97.
ISBN 978-963-463-964-0 fűzött
orosz irodalom története - magyar irodalom története - 19. század - irodalmi kölcsönhatás - műfordítás
882(091)"18" *** 894.511.091"18" *** 82.03
[AN 2711234]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3896 /2008.
Déry Tibor (1894-1977)
   Déry Tibor levelezése / közread. Botka Ferenc. - Budapest : Balassi : PIM, [2006]-. - 24 cm. - (Déry archívum)
Déry Tibor (1894-1977)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Déry_T.(044)
[AN 2635329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/c., 1936-1944. - cop. 2007. - 446 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 353-372.
ISBN 978-963-506-732-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század - két világháború közötti időszak
894.511(092)Déry_T.(044)
[AN 2713320] MARC

ANSEL
UTF-83897 /2008.
Heiser Krisztina
   Jólánka : Dugonics András Jólánka című regényének versbetétei / Heiser Krisztina. - Szeged : Bába, 2007. - 127, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 114-116.
ISBN 978-963-9717-26-8 fűzött
Dugonics András (1740-1818). Jólánka, Etelkának leánya
Magyarország - író - magyar irodalom története - átdolgozás - 18. század - 19. század - vers
894.511(092)Dugonics_A. *** 894.511(091)-14"17/18" *** 894.511-14.04
[AN 2711971]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2008.
Máté Zsuzsanna (1961-)
   Madách Imre lírája irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból / Máté Zsuzsanna, Bene Kálmán. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2008. - 291 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 57.)
Gerinccím: Madách lírája
ISBN 978-963-9386-57-0 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - vers - műelemzés
894.511(092)Madách_I. *** 894.511(091)-14
[AN 2713737]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2008.
Nagy Boglárka (1967-)
   Vándorló történetek : kritikák a kortárs magyar irodalomról / Nagy Boglárka. - Budapest : Kijárat, 2007. - 184 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888)
ISBN 978-963-9529-59-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - kritika - ezredforduló
894.511(091)"199/200"
[AN 2713049]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2008.
Palkó Gábor (1973-)
   Esterházy-kontextusok : közelítések Esterházy Péter prózájához / Palkó Gábor. - Budapest : Ráció, 2007. - 274 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255-268.
ISBN 978-963-9605-43-5 fűzött : 2300,- Ft
Esterházy Péter (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Esterházy_P.
[AN 2710297]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2008.
Papp István Géza (1950-)
   Ady Endre vonzásában : tanulmányok, kritikák, ismertetések, évfordulók, megemlékezések / Papp István Géza. - Szeged : Bába, 2007. - 235, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-64-0 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ady_E.
[AN 2711936]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2008.
Selyem Zsuzsa (1967-)
   Fehérek közt / Selyem Zsuzsa. - Budapest : Vigilia, 2007. - 239 p. ; 18 cm. - (Vigilia esszék, ISSN 1787-9388)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-90-9 * fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-7964-90-9)
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19"
[AN 2708932]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2008.
Szilágyi Márton (1965-)
   Határpontok / Szilágyi Márton. - Budapest : Ráció, 2007. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-291.
ISBN 978-963-9605-48-0 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom története - irodalomtudomány - műelemzés
894.511(091)"17/19" *** 82.01
[AN 2710263]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2008.
Vári Fábián László (1951-)
   Vereckétől Beregszászig : Vári Fábián László kárpátaljai költővel beszélget Kozma László. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 137 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 27.)
ISBN 978-963-662-089-9 fűzött : 1500,- Ft
Vári Fábián László (1951-)
Kárpátalja - író - határon túli magyarság - életútinterjú - 20. század - 21. század
894.511(477.87)(092)Vári_Fábián_L.(047.53)
[AN 2709603]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3905 /2008.
Aleas, Richard
Little girl lost (magyar)
   Az elveszett kislány / Richard Aleas ; [ford. Vándor Judit]. - [Budapest] : Krimiklub.hu, 2007. - 250 p. ; 17 cm. - (Krimiklub.hu könyvek, ISSN 1789-5723 ; 5.)
ISBN 978-963-87639-4-5 fűzött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2713376]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2008.
Alfieri, Vittorio (1749-1803)
   Versek = Rime / Vittorio Alfieri ; [ford. és az utószót írta Simon Gyula]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 146 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 82.)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 963-7338-64-0 * fűzött (hibás ISBN 963-7338-64-9)
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 2711742]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2008.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Snedronningen (magyar) (átd.)
   A hókirálynő / Hans Christian Andersen ; újra elmesélte Ilse Binting ; ill. Christa Unzner ; ford. Kincses Edit. - Budapest : Cicero, 2007. - 78 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-616-0 kötött : 1980,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2710483]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2008.
Atkinson, Patricia
The ripening sun (magyar)
   A szőlőkirálynő / Patricia Atkinson ; [ford. Kállai Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 408 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-016-0 fűzött : 2999,- Ft
Atkinson, Patricia
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2709644]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2008.
Aubry, Cécile
Belle et Sébastien (magyar)
   Belle és Sébastien / Cécile Aubry ; [ford. Xantus Judit] ; [Szecskó Tamás rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8425-9 kötött : 1790,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2723813]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2008.
Barber, Shirley
Shirley Barber's more bedtime stories (magyar)
   Esti tündérmesék : hét varázslatos történet / Shirley Barber ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Shirley Barber tündérmeséi)
ISBN 978-963-628-665-1 kötött : 1899,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2720621]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2008.
Barnes, Julian (1946-)
England, England (magyar)
   Anglia, Anglia / Julian Barnes ; [ford. Gács Anna]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-077-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 2709632]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2008.
Baxendale, Martin
Your marriage (magyar)
   A házasság működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2008. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9715-78-3 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 2723853]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2008.
Baxendale, Martin
Your new baby (magyar)
   A kisbaba működése : kezelési útmutató / Martin Baxendale. - Budapest : Animus, 2008. - 31 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9715-77-6 fűzött : 598,- Ft
angol irodalom - humoreszk
820-7=945.11
[AN 2723849]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2008.
Boileau, Pierre (1906-1989)
Les diaboliques (magyar)
   Az ördöngösök / Boileau, Narcejac ; [ford. Rubin Péter]. - [Budapest] : Krimiklub.hu, 2007. - 207 p. ; 17 cm. - (Krimiklub.hu könyvek, ISSN 1789-5723 ; 1.)
ISBN 978-963-87639-0-7 fűzött : 1950,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2713318]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2008.
Bonnefoy, Yves (1923-)
   Kép és jelenlét : Yves Bonnefoy válogatott írásai / Jérôme Thélot előszavával ; vál., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Sepsi Enikő. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 235, [4] p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-452-5 fűzött : 2200,- Ft
francia irodalom - válogatott művek
840-821=945.11
[AN 2713084]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2008.
Bradford, Barbara Taylor
Three weeks in Paris (magyar)
   Három hét Párizsban / Barbara Taylor Badford ; [ford. Molnár Katalin]. Sorsfordító nyár / Susan Wilson ; [ford. Résch Éva]. Utóirat: szeretlek / Cecelia Ahern ; [ford. Koncz Éva]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2007. - 367 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Egys. cím: Three weeks in Paris. Summer harbor. PS, I love you
ISBN 978-963-9707-59-7 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(417)=945.11
[AN 2713413]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
He Paps, ich brauch mehr Taschengeld! (magyar)
   Hé, apu, kevés a zsebpénz! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 171 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-763-4 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2720712]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Jetzt gibt's Saures (magyar)
   A baj nem jár egyedül / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 159 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-764-1 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2720707]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Lehrer verhexen? Kein Problem! (magyar)
   Elvarázsolni a tanár urat? - Nem gond! / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Zsidányi Lilla]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2007. - 155 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-762-7 kötött : 1699,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2720704]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2008.
Cabot, Meg (1967-)
Size 14 is not fat either (magyar)
   Egy kis túlsúly nem a világ vége / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Cicero, 2007. - 345 p. ; 20 cm. - (Heather Wells rejtélyes esetei ; 2.)
ISBN 978-963-539-610-8 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2711502]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2008.
Calman, Stephanie
Confessions of a bad mother (magyar)
   Egy rossz anya vallomásai / Stephanie Calman ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-043-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - anya - humor - memoár
820-94=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-7)
[AN 2709642]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Three act tragedy (magyar)
   Tragédia három felvonásban / Agatha Christie ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2008. - 273 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8467-2 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2724091]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2008.
Clarke, Stephen (1958-)
A year in the merde (magyar)
   Egy év a Francban / Stephen Clarke ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-055-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2709638]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-55-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2720487]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2008.
Dickens, Charles (1812-1870)
Great expectations (magyar)
   Szép remények / Charles Dickens ; [ford. Bartos Tibor]. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2008. - 496 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 978-963-14-2406-5 v.
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2720587]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2008.
D'Orta, Marcello
Romeo e Giulietta si fidanzarono dal basso (magyar)
   Rómeó alulról jegyezte el Júliát : szerelem és szexualitás : a nápolyi gyerekek újabb dolgozatai Marcello D'Orta gondozásában / [ford. Magyarósi Gizella]. - Átd. kiad. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1994. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8452-8 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - humoreszk
850-7=945.11
[AN 2720888]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2008.
Douglas, Lloyd Cassel (1877-1951)
The robe (magyar)
   "És köntösömre sorsot vetettek" / Lloyd C. Douglas ; [ford. Fükő Dezső]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 739 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-300-853-9 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2720893]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2008.
Drinkwater, Carol
The olive route (magyar)
   Egy mediterrán nyár / Carol Drinkwater ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 517 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-017-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2709635]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2008.
Dunn, Sarah
The big love (magyar)
   A nagy szerelem / Sarah Dunn ; [ford. Vándor Judit]. - [Budapest] : Ringier, [2007]. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7714-30-6 fűzött : 2490,- Ft
ISBN 963-7714-30-8
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2708889]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2008.
Egan, Kate
The darkest dream (magyar)
   A legsötétebb rémálom / Kate Egan adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 140 p., [14] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. A tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 17.)
ISBN 978-963-628-737-5 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2713485]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2008.
Ercilla y Zúñiga, Alonso de (1533-1594)
La Araucana (magyar)
   Araukánok könyve / Alonso de Ercilla ; ford. [és utószóval ell.] Simor András ; [... illusztrációkat kész. Amaya Clunes]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006-. - 24 cm
Oktatási segédanyag
spanyol irodalom - eposz
860-13=945.11
[AN 2644595]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 199, [5] p. : ill. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 83.)
ISBN 963-7338-65-9 * fűzött (hibás ISBN 963-7338-65-6)
spanyol irodalom - eposz
860-13=945.11
[AN 2711924] MARC

ANSEL
UTF-83932 /2008.
Finder, Joseph (1958-)
Killer instinct (magyar)
   Gyilkos ösztön / Joseph Finder ; [ford. Kovács Attila]. A nyeregkészítő felesége / Earlene Fowler ; [ford. Résch Éva]. A csontok nyomában / James Rollins ; [ford. Révbíró Tamás]. Halálra ítélve / Jane K. Cleland ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2007. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Killer instinct. The saddlemaker's wife. Map of bones. Consigned to death
ISBN 978-963-9707-54-2 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - kalandregény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-311.3(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 2713223]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2008.
Friggieri, Oliver (1947-)
   Koránta és más történetek Máltáról / Oliver Friggieri ; [ford. Boda Magdolna]. - Szeged : Boda M. : Bába, 2007. - 185, [3] p. ; 18 cm
A ford. a "Koranta and other short stories from Malta" (Msida : Mireva, 1994) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-06-3796-1 fűzött
ISBN 978-963-9717-54-1
máltai irodalom - elbeszélés
892.7-32(458.2)=945.11
[AN 2712009]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2008.
García Márquez, Gabriel (1928-)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2008], cop. 1990. - 421 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2055-5 kötött : 2990,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2720716]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2008.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2008], cop. 1971. - 373 p. ; 24 cm
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2049-4)
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2720733]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2008.
García Márquez, Gabriel (1928-)
La mala hora (magyar)
   Baljós óra / Gabriel García Márquez ; [ford. Benczik Vilmos]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1975. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2647-2 kötött : 2690,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2720599]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2008.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Noticia de un secuestro (magyar)
   Egy emberrablás története / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1997. - 317 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2648-9 kötött : 2990,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2720722]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2008.
Greene, Jennifer
Wild in the moment (magyar)
   Tested melegében / Jennifer Greene ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 395.)
ISBN 978-963-537-765-7 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2711684]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2008.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
   Švejk, a derék katona a háború előtt és más furcsa történetek / Jaroslav Hašek. - [Rétság] : Rebeka és Panni Kvk., [2007]. - 144 p. ; 24 cm
Švejk különös történetei a háború előtt (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9798-17-5 fűzött : 2900,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés - humoreszk
885.0-32=945.11 *** 885.0-7=945.11
[AN 2710152]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2008.
Hearn, Julie (1958-)
The merrybegot (magyar)
   Nell : egy boszorkány unokája / Julie Hearn ; [ford. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2007. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86930-5-1 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2711989]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2008.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Nussknacker und Mausekönig (magyar) (átd.)
   Diótörő és Egérkirály / E. T. A. Hoffmann ; újra elmesélte Ilse Binting ; ill. Markus Zöller ; ford. Szabó Mária. - Budapest : Ciceró, 2007. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-615-3 kötött : 1980,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2710496]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2008.
Kaaberbøl, Lene
Merefire (magyar)
   Az igazi tűz / írta Lene Kaaberbøl ; [ford. Kálmán Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Egmont, 2007. - 111 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-782-5 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2720698]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2008.
Kennedy, Adam
The domino principle (magyar)
   A dominó-elv / Adam Kennedy ; [ford. Kaposi Tamás]. - [Budapest] : Krimiklub.hu, 2007. - 215 p. ; 17 cm. - (Krimiklub.hu könyvek, ISSN 1789-5723 ; 2.)
ISBN 978-963-87639-1-4 fűzött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(073)=945.11
[AN 2713367]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2008.
Kundera, Milan (1929-)
La lenteur (magyar)
   Lassúság / Milan Kundera ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1996. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8462-7 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2721373]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2008.
Kushner, Lawrence (1943-)
Kabbalah (magyar)
   Kabbala : szerelmi történet / Lawrence Kushner ; [ford. Gyárfás Vera]. - Győr : Laurus, cop. 2007. - 175 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87585-7-6 kötött : 2580,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2710941]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2008.
Lacy, Ed
Room to swing (magyar)
   Feketén fehéren / Ed Lacy ; [ford. Szilágyi Tibor]. - [Budapest] : Krimiklub.hu, 2007. - 226 p. ; 17 cm. - (Krimiklub.hu könyvek, ISSN 1789-5723 ; 3.)
Megj. "A szálak Bingstonba vezetnek" címmel is
ISBN 978-963-87639-2-1 fűzött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2713371]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2008.
Little, Kate
The determined groom (magyar)
   Tartozik - követel / Kate Little ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 219.)
ISBN 978-963-537-761-9 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2711624]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2008.
Ludlum, Robert
The Janson directive (magyar)
   Janson küldetése / Robert Ludlum ; [ford. Kirschner Dávid]. Hajsza Tokióban / Barry Eisler ; [ford. Gy. Horváth László]. A kódex / Douglas Preston ; [ford. Barkóczi András]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2007. - 415 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Egys. cím: The Janson directive. Rain fall. The codex
ISBN 978-963-9707-61-0 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2713229]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2008.
Mangold, Maud
The flame of clarity (magyar)
   A Világosság Tüze / Maud Mangold ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-781-8 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2720703]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2008.
Mehta, Gita
A river sutra (magyar)
   Narmadá, a szerelem folyója / Gita Mehta ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-069-6 fűzött : 2999,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(540)=945.11
[AN 2709677]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2008.
Miyabe Miyuki (1960-)
Korosufaia (magyar)
   Tűzember / Mijuki Mijabe ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 421 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-23-5 fűzött : 2890,- Ft
japán irodalom - bűnügyi regény
895.6-312.4=945.11
[AN 2712661]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2008.
Oakley, Natasha
A family to belong to (magyar)
   Négy szólam / Natasha Oakley ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 396.)
ISBN 978-963-537-766-4 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2711699]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2008.
Paltto, Kirsti (1947-)
Divga (magyar)
   A csengő / Kirsti Paltto ; számi nyelvből ford. Domokos Johanna ; [ill. Mika Launis]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - [32] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9820-02-9 kötött : 1790,- Ft
lapp irodalom - gyermekirodalom
894.55-93=945.11
[AN 2710576]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2008.
Porter, Eleanor H.
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy[!]]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-517-1 fűzött : 1100,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2723903]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2008.
Puzo, Mario
The fortunate pilgrim (magyar)
   Mamma Lucia / Mario Puzo ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2007. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-07-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2709409]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2008.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája [elektronikus dok.] / J. K. Rowling ; [előadja Kern András] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Hangoskönyv. - Budapest : Animus, cop. 2007. - 9 db ; 12 cm
A meseregényfolyam 2. kötete. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
 : 7980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697916]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 10 min)
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697925] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 9 min)
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697927] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (1 h 14 min)
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697928] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 1 CD (1 h 12 min)
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697930] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 1 CD (1 h 6 min)
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697931] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 1 CD (1 h 13 min)
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697933] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 1 CD (1 h 2 min)
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697937] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 1 CD (59 min)
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697938] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 1 CD (1 h 7 min)
angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2697940] MARC

ANSEL
UTF-83957 /2008.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007. - 674, [4] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-9715-60-8 kötött : 4290,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2721053]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2008.
Saramago, José (1922-)
Ensaio sobre a cegueira (magyar)
   Vakság / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1998. - 384 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8461-0 kötött : 2800,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2724076]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2008.
Sierra, Javier (1971-)
La dama azul (magyar)
   A kék dáma titka / Javier Sierra ; [ford. V. Pánczél Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-001-6 fűzött : 2999,- Ft
spanyol irodalom - kalandregény
860-311.3=945.11
[AN 2709643]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2008.
Simenon, Georges (1903-1989)
Félicie est là (magyar)
   Maigret és a csökönyös leányzó / Georges Simenon ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, cop. 2007. - 144, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-530-792-0 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2708937]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2008.
Simenon, Georges (1903-1989)
Maigret et Monsieur Charles (magyar)
   Maigret és a csapodár közjegyző / Georges Simenon ; ford. Ertl István. - Budapest : Park, cop. 2007. - 168 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-530-793-7 fűzött : 1500,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2708939]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry gets rich quick (magyar)
   Rosszcsont Peti gazdag lesz / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2008. - 91 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-79-0 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2723767]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry tricks the tooth fairy (magyar)
   Rosszcsont Peti becsapja a fogtündért / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2008. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-80-6 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2723793]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry's haunted house (magyar)
   Rosszcsont Peti és a kísértetház / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2008. - 88 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-69-1 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2723797]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2008.
Sorrells, Walter
Proof on intent (magyar)
   Perdöntő bizonyíték / Walter Sorrels ; [ford. Dobos Anna]. A koronatanú / Simon Tolkien ; [ford. Kovács Attila]. Az őrület határa / Rose Connors ; [ford. M. Nagy Miklós]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2007. - 383 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Egys. cím: Proof on intent. Final witness. Temporary sanity
ISBN 978-963-9707-60-3 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 2713408]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2008.
Streit, Jakob (1910-)
Milon und der Löwe (magyar)
   Milon és az oroszlán / Jakob Streit ; [ford. Székely Anikó] ; [... ill. Obszidián Károly]. - [Budapest] : Amigdala Stúdió, 2007. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3519-6 fűzött
svájci irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(494)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2709661]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2008.
Strong, Jeremy (1949-)
Return of the hundred-mile-an-hour dog (magyar)
   A szuperszonikus kutya visszatér! / Jeremy Strong ; ill. Rowan Clifford ; [ford. Jakabffy Balázs]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - 135, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9820-03-6 fűzött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2711097]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2008.
Su Tong (1963-)
Wo de di wang sheng ya (magyar)
   Így éltem császár koromban / Szu Tung ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-071-9 fűzött : 2999,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 2709624]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2008.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
Vesëlye skazki (magyar)
   Vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 158, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8418-1 kötött : 1990,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2721338]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2008.
   A szeretet ajándéka / [a szöveget vál. Naszádi Krisztina] ; [... ill. Lente István]. - Budapest : Harmat, cop. 2007. - [32] p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. [32.]
ISBN 978-963-9564-79-4 kötött
világirodalom - szeretet - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.61(0:82-84) *** 177.7(0:82-84)
[AN 2711054]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2008.
Taylor, Jennifer
Someone to trust (magyar)
   Bentley-láz / Jennifer Taylor ; [... ford. Kemény Kata]. Szólj csak, szám! / Sarah Morgan ; [... ford. Somló Katalin]. Törékeny boldogság / Carol Martinelli ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 14.)
Egys. cím: Someone to trust. Rescuing Dr MacAllister. A marriage worth keeping
ISBN 978-963-537-762-6 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2711720]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2008.
Trifonov, Gennadij (1945-)
Dva baleta Džordža Balančina (magyar)
   George Balanchine két balettje : részletek Jurij Alekszandrovics Irszánov életéből : regény / Gennagyij Trifonov ; [ford. Osváthné Németh Ágnes]. - Budapest : Arany Oroszlán, 2007. - 186 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2855-6 fűzött
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2710248]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2008.
Uhnak, Dorothy
The investigation (magyar)
   A nyomozás / Dorothy Uhnak ; [ford. Prekop Gabriella]. - [Budapest] : Krimiklub.hu, 2007. - 429 p. ; 17 cm. - (Krimiklub.hu könyvek, ISSN 1789-5723 ; 4.)
ISBN 978-963-87639-3-8 fűzött : 2250,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2713373]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3974 /2008.
   Álomlátó fenyvesek : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2007. - 183 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-13-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2709597]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2008.
Antalffy Tibor (1933-)
   Született nők / Antalffy Tibor. - [Budapest] : Szerző : Novella, cop. 2007. - 220 p. ; 24 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9442-93-1)
- magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 316.37-055.2(0:82-94)
[AN 2709334]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Versek : válogatás / Arany János. - [Budapest] : Kossuth, [2007]-. - 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2677565]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2007. - 189 p. - (Klasszikus magyar líra ; 4.)
ISBN 978-963-09-5635-2 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2712875] MARC

ANSEL
UTF-83977 /2008.
Bacsik Katalin
   Távolodó szerelem / Bacsik Katalin ; [kiad. Madách Imre Városi Könyvtár]. - Balassagyarmat : Madách Vár. Kvt., 2007. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87677-0-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2709736]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2008.
Bálint Ágnes (1922-)
   Mi újság a Futrinka utcában? / Bálint Ágnes ; Kende Márta rajz. - Budapest : Holnap, 2007. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-723-7 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2722013]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2008.
Bartis Attila (1968-)
   A nyugalom / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2001. - 325 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2251-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2724103]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2008.
Békés Pál (1956-)
   Lomtalanítás a Fehérlófia utcában / Békés Pál ; [ill. ...] Szabó Levente. - Budapest : Csodaceruza K., 2007. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Csodaceruza könyvek, ISSN 1788-2680)
ISBN 978-963-06-2608-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2709683]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   Aranygyapjas kosok és más mesék / Benedek Elek. - [Rétság] : Rebeka és Panni Kvk., [2007]. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Magyar népmesék: Az aranygyapjas kosok (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9798-20-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2710168]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   Teddneki János és más mesék / Benedek Elek. - [Rétság] : Rebeka és Panni Kvk., [2007]. - 125 p. : ill. ; 24 cm
Magyar népmesék: Teddneki János (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9798-14-4 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9798-19-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2710174]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   A tizenkét varjú és más mesék / Benedek Elek. - [Rétság] : Rebeka és Panni Kvk., [2007]. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Magyar népmesék: A tizenkét varjú (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9798-15-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2710159]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többsincs királyfi és más mesék / Benedek Elek. - [Rétság] : Rebeka és Panni Kvk., [2007]. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Magyar népmesék: Többsincs királyfi (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9798-18-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2710179]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2008.
Boda Ferenc (1933-)
   Emlékek, dokumentumok / Boda Ferenc. - Szekszárd : Babits, 2006-. - 24 cm
magyar irodalom - publicisztika - memoár
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 2709495]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rálátásom a vidám barakkra. - 2007. - 285 p. : ill.
ISBN 978-963-9556-49-2 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - memoár
894.511-94 *** 894.511-92
[AN 2709500] MARC

ANSEL
UTF-83986 /2008.
Boros Bálint (1932-)
   Legújabb igazmesék / Boros Bálint. - Győr : Hazánk, 2007. - 239 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9829-00-8 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2710075]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2008.
Budai István
   Fényben és homályban : versek / Budai István ; [illusztrációkat kész. V. Szabó Erzsébet]. - Szeged : Bába, 2007. - 72, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-50-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2711732]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2008.
buSzabó Dezső (1941-)
   Fények a havon : válogatott és új versek, 1980-2007 / BuSzabó Dezső. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-78-5 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2709255]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2008.
Cegléd József Kázmér (1954-)
   Kívül a birtokon : novellák / [Cegléd József Kázmér]. - [Nagyoroszi] : [Magánkiad.], 2007. - 174 p. ; 20 cm. - (Spangár könyvek)
ISBN 978-963-06-3927-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2709669]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2008.
Csák Gyöngyi (1950-)
   Ezredfordulói sóhajtások : versek / Csák Gyöngyi. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 82 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-77-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2709282]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2008.
Csiffáry Zoltán (1950-)
   Éjek vándora / Csiffáry Zoltán. - Budapest : Accordia, 2007. - 105, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-05-8 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2709587]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2008.
Csontos Gábor (1927-)
   Üzenet a szülőföldről : elbeszélések, kisregények : válogatás / Csontos Gábor. - [Budapest] : Trikolor, 2007. - 357 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
ISBN 978-963-87139-8-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 2708991]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2008.
Csontos Márta
   Konok tündöklés : [új versek] / Csontos Márta. - Budapest : Accordia, 2007. - 130, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-00-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2709589]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2008.
Dobos László (1947-)
   A ren : reg / Dobos Tas László. - Budapest : Littera Nova, 2007. - 460, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9643-13-0 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2709323]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2008.
Domokos József (1944-)
   Késhegyen / Domokos József. - [Budapest] : Háttér, 2007. - 225 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9365-68-1 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2709311]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2008.
Fallow, Martina
   A Szigetasszony : [regény] / Martina Fallow. - Budapest : Accordia, 2007. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-03-4 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2709585]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2008.
Farkas László (1954-)
   Magányvagány : versek / Farkas László. - [Mosonmagyaróvár] : BmegB Kvk., 2007. - 65 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3940-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2709694]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2008.
Farkas Péter (1955-)
   Nyolc perc / Farkas Péter. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2561-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2724271]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2008.
Fazekas István (1967-)
   Megnyerhető veszteségeink / Fazekas István. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-76-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2709287]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2008.
Fejes István László (1948-)
   Vásárfia : versek és novellák / Fejes István László ; [... graf. ... Hangodi Lajos János]. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2007. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87492-6-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2708898]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2008.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8417-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2721049]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2008.
Gál Farkas (1935-)
   Éveim kútkáváján / Gál Farkas ; [... ill. Pék Eszter]. - Szeged : Bába, 2007. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9717-42-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2711945]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2008.
Gál Imre
   Mesél az erdő / Gál Imre ; [... rajz. Rárosi Anita]. - Szeged : Bába, 2007. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-22-0 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 2711859]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2008.
Gálfy-Bódi Tamás (1946-)
   Uram, én leszállok a keresztről : hazafias és istenes versek / Gálfy-Bódi Tamás ; [... az utószót írta Székely András Bertalan]. - Szeged : Bába, [2007]. - 96, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-27-5 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2712013]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2008.
Herczeg J. Károly (1945-)
   Végtelen úton / Herczeg J. Károly. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 62 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2710115]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2008.
   Hófödte szóparázslás : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2007. - 144 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-12-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2709596]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2008.
   A hóreménység tűzfoka : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2007. - 203 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-14-0 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2709599]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2008.
Horváth Dezső (1936-)
   Magyarnak alkalmatlan : szemenszedett gondolatok / Horváth Dezső. - Szeged : Bába, 2007. - 272, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-47-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2711943]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2008.
Iván Magda
   Arany mesekönyv / Iván Magda. - Szeged : Bába, 2008. - 208, [3] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9717-58-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2711920]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2008.
Jáger Teréz, G. (1935-2007)
   A lélek melódiái : életmű kötet / G. Jáger Teréz ; [összeáll. P. Tófeji Valéria] ; [ill. Bíró Károly] ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2007. - 227, [8] p., [18] t., [15] t.fol. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3621-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2712269]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2008.
Janicsák István (1953-)
   Versvirágok : duettek Apáti Miklóssal / Janicsák István ; Janicsák Viktor virágfotóival. - Budapest : JAFA K., cop. 2007. - 103 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-06-3233-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Janicsák_V.
[AN 2709731]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ha én felnőtt volnék / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8401-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2721082]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Ha én felnőtt volnék (angol)
   If I were a grown-up / Éva Janikovszky ; pictures by László Réber ; [... transl. Elizabeth Szász]. - 5. ed. - Budapest : Móra, cop. 2008. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8404-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 2721080]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2008.
Jankowska Radosława
   Mítoszomj / Jankowska Radosława. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-74-7 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2709284]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2008.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Ars longa : Juhász Gyula a képzőművészet ihletésében / [a verseket vál., a kötetet szerk. ... utószót írta Tandi Lajos]. - Szeged : Bába, 2007. - 113, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9717-40-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2711647]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2008.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Szögedi színház Gyalu műsorával : [tragikomédiák és komitragédiák] / Juhász Gyula. - Hasonmás kiad. - Szeged : B & T, 2007. - 117 p. ; 14 cm
Eredeti kiadása: Szeged : Délmagyarország, 1926
ISBN 978-963-9717-44-2 fűzött
magyar irodalom - humor - karcolat - hasonmás kiadás
894.511-7 *** 094/099.07
[AN 2711707]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2008.
Karácsonyi Rezső
   Mesék az erdészházból / Karácsonyi Rezső ; [ill. Kiss Miklós]. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-104-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2710580]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2008.
Karaffa Gyula (1964-)
   Pipafüst.. : versek / Karaffa Gyula. - [Nagyoroszi] : Szerző, 2007. - 98 p. ; 20 cm. - (Spangár könyvek, ISSN 1789-5804 ; 3.)
ISBN 978-963-06-3134-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2712836]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2008.
Kellár János Immánuel (1984-)
   Vándorlásaim : novellák, intuíciók / Kellár János Immánuel. - Budapest : Accordia, 2007. - 139, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-10-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2709591]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2008.
Kertész Eszter
   Rózsalámpa / Kertész Eszter ; Kertész Janka rajz. - [Budapest] : Kairosz, [2007]. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-662-080-6 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal
894.511-14(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2711049]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2008.
Kikli Tivadar (1921-2007)
   Drámák, rádiójátékok / Kikli Tivadar. - Szeged : Bába, 2007. - 169 p. : ill. ; 20 cm
A rádiójátékok társszerzője Teknős Péter
ISBN 978-963-9717-28-2 fűzött
magyar irodalom - rádiójáték - dráma
894.511-2
[AN 2711910]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2008.
King, L. L.
   Az utolsó álom / L. L. King. - Szeged : Bába, 2007. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-21-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2711702]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2008.
Kis János Pál (1954-)
   Sztárleszállítás : [humoros írások] / Kis János Pál ; Tombor Balázs rajz. - Budapest : Accordia, 2007. - 121, [9] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-8341-99-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - humor - vers
894.511-14 *** 894.511-7
[AN 2709581]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2008.
Kiss Csaba
   Vocem preco hármaskönyv / Kiss Csaba alias balhés Charley. - Vértesszőlős : Habeas Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., [2007]. - 1158 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-3004-7 kötött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2711948]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [az előszót írta Bodnár György]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2007]. - 224 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-009-4 fűzött : 598,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2721305]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2008.
Kovács Janesz (1939-)
   Oncsa sor : [elbeszélések] / Kovács Janesz. - Budapest : Accordia, 2007. - 117, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-11-9 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2709583]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2008.
Lászlóffy Aladár (1937-)
   Helipintyő : mesék a pojácakészítőről / Lászlóffy Aladár ; ill. Varga Tamás. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - 52, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87339-9-3 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2710632]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az utolsó hvárezmi nyár : ifjúsági regény / Lőrincz L. László. - 2. kiad. - Budapest : Gesta, 2008. - 349, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9591-36-3 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2723869]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2008.
Lukács Imre, Sz (1934-)
   Beszélgetés az Istennel / Sz. Lukács Imre ; [ill. Kovács Krisztián]. - Szeged : Bába, 2007. - 94, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9717-53-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2711850]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2008.
Lux Ibolya (1923-)
   Évek, évszakok: a juharfa emlékezik / Lux Ibolya. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2007. - 53 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 53.)
ISBN 978-963-87002-6-1 fűzött
Lux Ibolya (1923-)
Pápai Református Nőnevelő Intézet
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2712247]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2008.
   A makói József Attila Irodalmi és Művészeti Társaság, 1947-1952 / szerk. Tamasi Mihály. - Szeged : Bába, 2007. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9717-52-7 fűzött
József Attila Irodalmi és Művészeti Társaság
Makó - magyar irodalom - képzőművészet - művészeti élet - 1945 utáni időszak - egyesület - történeti feldolgozás
894.511 *** 73/76(439) *** 061.2(439-2Makó)"1947/1952"
[AN 2711882]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1947 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 359 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-127-9 kötött : 4990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2710537]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1947 / Márai Sándor. - Díszkiad. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 359 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-128-6 kötött : 7490,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2720566]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2008.
   Merített örökség, 2007 : Szigetköz, Mosoni síkság, Hanság : térségi irodalmi antológia / [szerk. Glaser Péter, Reisinger Attila, Szekeres Mária] ; [... kiad. a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás ... és a Baráti Kör Újrónafőért Egyesület]. - [Mosonmagyaróvár] : Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás : Baráti Kör Újrónafőért Egyes., [2007]. - 263 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7692-14-7)
Győr-Moson-Sopron megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.114)
[AN 2710001]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Hátrahagyott munkák : emlékezések, tanulmányok / [Mikszáth Kálmán]. - Szekszárd : Babits, 2007. - 17 cm. - (Mikszáth Kálmán művei)
ISBN 978-963-9556-46-1
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2705602]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 163 p.
ISBN 978-963-9556-47-8 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2705607] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 179 p.
ISBN 978-963-9556-48-5 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2705614] MARC

ANSEL
UTF-84036 /2008.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Kilazult kő / Mohai V. Lajos. - Budapest : Prae.hu, 2007. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87733-1-9 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2711255]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2008.
Molnár János (1949-)
   Az angol királynőhöz címzett fogadás / Molnár János. - Szeged : Bába, 2007. - 201, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-63-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2711696]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2008.
Molnár János (1949-)
   Csibész erté / Molnár János. - Szeged : Bába, 2007. - 185, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-46-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2711957]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [ill. Szopos Gyopár]. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, 2007. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9081-53-1 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2723614]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2007]. - 141 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-010-0 fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2721310]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2007]. - 284 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-011-7 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2721317]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pillangó : regény / Móricz Zsigmond. - Budapest : Európa, 2008. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8446-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2721366]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Rokonok (angol)
   Relations / Zsigmond Móricz ; transl. by Bernard Adams ; with an introd. by George F. Cushing. - Budapest : Corvina, 2007. - 262 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5524-6 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2720463]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2008.
Noel Miklós
   Fehértollasok / Noel Miklós. - Szeged : Bába, 2007. - 147, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-24-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2711743]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2008.
Nyerges Gizi (1945-)
   Álomba ringató altató : Manka mami meséi / Zsidai-Nyerges Gizi ; [graf. Paczolay Ildikó, Paczolay Péter]. - [Komló] : Paczolay P., 2007. - 49, [2] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-4015-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2712637]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2008.
Nyulász Péter (1968-)
   Miazami : kitalálós versikék / Nyulász Péter ; [Szalma Edit rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 30 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8420-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 2723661]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2008.
Ördög Ottó (1962-)
   ABC, avagy A butákok cikizése / Ördögh Ottó ; KNL grafikatúráival. - Budapest : Timp, 2007. - 112 p. : ill. ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 8.)
ISBN 978-963-9614-39-0 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2708917]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2008.
Ormos Gerő (1907-1987)
   A nagy fa : válogatott elbeszélések, karcolatok / Ormos Gerő. - Szeged : Bába, 2007. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-34-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2711940]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2008.
Pajor András (1958-)
   Kolostor és kecskesajt : [ifjúsági kisregény] / Pajor András. - [Budapest] : Prudencia Kör, 2007. - 96 p. : ill. ; 16 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9247-34-5)
magyar irodalom - ifjúsági regény - kisregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2709725]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2008.
Papp Mária
   Egy nyár az aranyszárnyú tündér földjén / Papp Mária. - Szeged : Bába, 2007. - 43 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-31-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2711953]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2008.
Pásty Júlia (1944-)
   Vágyak és ösztönök / Pásty Júlia. - Szeged : Bába, 2007. - 73 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-33-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2711917]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2008.
Paudits Zoltán (1966-)
   Kiáltok! : versek / Paudits Zoltán ; [fényképek Csanádi Judit]. - Budapest : Szerző, 2007. - 77 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-3332-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2708927]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2008.
Pintér Lajos (1953-)
   Ezüst : versek / Pintér Lajos. - Kecskemét : Ziccer Bt., 2007. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3223-2 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2713752]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2008.
Piros Sándor
   A bergamói rézgomb / Piros Sándor. - Budapest : Szerző, 2008. - 217, [2] p. ; 21 cm
Tart.: A bergamói rézgomb ; Örömcsinálók
ISBN 978-963-06-4166-1 fűzött : 2350,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2709956]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2008.
Polner Zoltán (1933-)
   Időtlen szegedi képek / Polner Zoltán. - Szeged : Bába, 2007. - 123, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9717-36-7 fűzött
Szeged - helyismeret - magyar irodalom - fényképalbum - vers
894.511-14 *** 908.439-2Szeged(084.12) *** 908.439-2Szeged(0:82-14)
[AN 2711718]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2008.
Praszna Mária, L. (1948-)
   Mindörökre, mindenkinek : versek, emlékek, memoárok / L. Praszna Mária ; [közread. a Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2007. - 304 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-86606-2-7 kötött (hibás ISBN 977-963-86606-2-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2711941]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2008.
Rajnáné Sághy Gabriella
   Régi iratok, ha megszólalnak.. / Rajnáné Sághy Gabriella. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 181, [2] p., [24] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3558-5 kötött : 1800,- Ft
Rajna család
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)Rajna
[AN 2710383]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2008.
Ránki György (1907-1992)
   Két bors ökröcske / Ránki György ; [meseillusztráció Tóthné Németh Gabriella] ; [... kész. a Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - Ráckeve : Ránki Gy. Alapfokú Művészetokt. Intézm., 2007. - 13 p. : ill., színes ; 15x21 cm + CD
A mellékletben szereplő előadók: mesemondó Kakuk Pál, zongora Visontai Ágnes, Jencsik Zsuzsa
Fűzött
magyar irodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13
[AN 2710722]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2008.
Rényi Anna
   Áldva és verve: Zsuzsi regénye / Rényi Anna ; [ill. Vári Edit]. - 2. kiad. - [Kiskőrös] : Rényi A., 2007. - 720 p. : ill. ; 27 cm
Gerinccím: Zsuzsi regénye
ISBN 978-963-06-2198-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2711579]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2008.
Sajner Katalin
   A vér szava / Sajner Katalin. - Szeged : Bába, 2007. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-51-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2711968]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2008.
Sárközi Sándor 1915-
   Megíratlan történetek : élmények, emlékek, életképek / Sárközi Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 114, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-67-1 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2708912]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2008.
Skoda Nóra (1978-)
   Édes bűn / Skoda Nóra ; [Erdélyi Gábor rajz.] ; [... kiad. ... a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ]. - Szécsény : Krúdy Gy. Vár. Műv. Közp., 2007. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3073-3 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2709056]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2008.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Hárman a szekrény tetején / G. Szabó Judit ; [Várnai György rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 154, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8421-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2723821]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2008.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Versek : válogatás / Szabó Lőrinc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 382 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Klasszikus magyar líra ; 9.)
ISBN 978-963-09-5640-6 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2708943]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 396, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8419-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2721334]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Für Elise : regény / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008-. - 19 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2720997]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Cili. - 2008. - 417 p.
ISBN 978-963-07-8551-8 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2720998] MARC

ANSEL
UTF-84067 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Katalin utca / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 212, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8552-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2720984]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az őz / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8550-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2720991]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2008.
Szafián Zsuzsanna
   Álomutazás / Szafián Zsuzsanna. - Budapest : Accordia, 2007. - 116, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-01-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2709582]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2008.
Szentiványi Jenő (1909-1986)
   A kőbaltás ember / Szentiványi Jenő. - Budapest : Ciceró, 2008. - 212, [3] p. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-624-5 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2721322]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2008.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8422-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2723826]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2008.
Szincsok György (1933-)
   Menekülés / Szincsok György. - Szeged : Bába, 2007. - 159, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-66-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2711959]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2008.
Szitás Péter
   Se arc, se hang : versek / Szitás Péter ; [kiad. Dunakiliti Önkormányzata]. - Dunakiliti : Önkormányzat, 2007. - 65 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7692-04-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2710272]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2008.
Takács Tibor (1927-)
   Balkáni barangolás / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2007. - 333, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7337-85-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9717-85-5)
Balkán - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.497(0:82-992)
[AN 2711975]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2008.
Takács Tibor (1927-)
   Tiszai mesék / Takács Tibor ; [illusztrációkat kész. Majzik Andrea]. - Szeged : Bába, 2007. - 84 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-37-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2711856]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2008.
Tarjányi György
   Saruban az élet ösvényein / Tarjányi György. - Szeged : Bába, 2007. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-55-8 fűzött
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2711966]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2008.
Tarnai László (1946-)
   Az idő igézete / Tarnai László ; [... ill. Mikó Csaba]. - Szeged : Bába, 2007. - 110 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-43-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2711947]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2008.
   Téli igék tűzjelei : versek és prózai írások. - Budapest : Accordia, 2007. - 280, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-15-7 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2709592]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2008.
Thimár Attila (1969-)
   Lélekkönyv / Thimár Attila ; [... Dorcsinecz János rajz.]. - Budapest : Ráció, 2007. - [80] p. : ill. ; 12x18 cm
ISBN 978-963-9605-49-7 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-193
[AN 2711421]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2008.
Turbuly Lilla (1965-)
   Üveghold / Turbuly Lilla. - Sopron : Artemisz, cop. 2007. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3142-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2710899]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2008.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert : kis 21. századi temegén / Varró Dániel ; [... Rácz Nóra ill.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2611-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2721724]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2008.
Vathy Zsuzsa (1940-)
   Életünk, halálunk / Vathy Zsuzsa. - [Budapest] : Helikon, 2007. - 196 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-099-9 fűzött : 1990,- Ft
Lázár Ervin (1936-2006)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - elbeszélés - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Lázár_E.(0:82-94) *** 894.511-32
[AN 2710364]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2008.
Vincze Barbara
   Egy angyal könnyei / Vincze Barbara. - Szeged : Bába, 2007. - 94, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-38-1 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2711899]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2008.
Weiszhár Attila
   Már megint a farkas / A. Weisshaar. - Budapest : [Szépmíves Bt.], 2007. - 161 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-2753-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - humoreszk - mese
894.511-7 *** 82.01-34
[AN 2710245]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4085 /2008.
Döme Luca
   Ki az? Mi az? : verseskönyv = Who is this? What is this? : rhyme book / Döme Luca, Ocztos István. - Budapest : Ocztos Stúdió Bt., cop. 2007. - [22] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-06-2944-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2710819]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2008.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc Meseországban / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla. - Budapest : Móra, 2008. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8407-5 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2721076]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2008.
Kárpáti Tibor (1978-)
   Csókolom, pókmajom! / Kárpáti Tibor. - Budapest : Csodaceruza K., 2007. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Csodaceruza könyvek, ISSN 1788-2680)
ISBN 978-963-06-2221-9 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2709688]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2008.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, a játékmackó / Marék Veronika ; [a szerző rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8403-7 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2721379]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2008.
Monchaux, Marie-Claude
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [a szerző ... rajz.] ; [ford. Rónay György]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8423-5 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2723864]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2008.
My very first Winnie the Pooh growing up stories (magyar)
   Legelső meséim Micimackóról : mesék cseperedő gyerekeknek / Walt Disney ; [ford. Gellért Péter]. - Budapest : Egmont, 2007. - 184 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-628-776-4 kötött : 3799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2720625]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2008.
Szabó Kornélia
   Szólások, mondások, játékos feladatok meseköntösben / [írta] Szabó Kornélia ; [rajz.] Gaál Alma. - [Budapest] : Mackensen Kft., [2007]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-87299-4-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2708987]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2008.
Vuori, Pekka (1935-)
Korvatunturi (magyar)
   A Mikulás otthona, Korvatunturi : történetek egy északi országból / Pekka Vuori ; ... ford. Kovács Ottilia. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - 83 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9820-04-3 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2710803]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4093 /2008.
   Hagyomány és fejlődés : Apáczai-napok 2006 : nemzetközi tudományos konferencia : tanulmánykötet / [szerk. Lőrincz Ildikó] ; [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar. - Győr : NYME Apáczai Csere J. Kar, 2007. - 2 db : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7287-18-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2710125]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 426 p.
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2710131] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 441 p.
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2710133] MARC

ANSEL
UTF-84094 /2008.
Sŏ, Ŭn-chin
   Borsmenta / Seo Eun-Jin ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, [2007]-. - 21 cm
A ford. a "Peppermint" (Seoul : Haksan Publ., 2001) c. kiad. alapján kész.
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2709097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - [179] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-86865-5-8 fűzött : 1890,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2709129] MARC

ANSEL
UTF-8