MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/04/11 10:18:07
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4095 /2008.
Christian, A. J. (1975-)
   Mit keresett Isten a nappalimban? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, [2008]. - 300 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-528-820-5 kötött : 2980,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2726634]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2008.
Gallagher, Ann-Marie
The Wicca bible (magyar)
   Boszorkánybiblia : a mágia és a bűbáj kézikönyve / Ann-Marie Gallagher. - Pécs : Alexandra, 2007. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-412-7 fűzött
mágia - boszorkány
133.4 *** 159.961.4
[AN 2715713]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2008.
Grandpierre Attila (1951-)
   Királyi mágusok ősnépe a magyar : az első emberiség és az ember rendeltetése / Grandpierre Attila. - [Budapest] : Hun-Idea, 2007. - 132 p., [4] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-126.
ISBN 978-963-7014-25-3 fűzött : 1700,- Ft
ezoterika - magyarságkutatás
133.25 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2717264]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2008.
Lazenby, Gina
The feng shui house book (magyar)
   Feng shui és lakberendezés : új út a belső tér megformálásához / Gina Lazenby ; William Spear előszavával ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2007. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Megj. "A feng shui kézikönyve" címmel is
ISBN 978-963-530-771-5 kötött : 6900,- Ft
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 2716735]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2008.
Márton Csilla
   A boldogító légzés / Márton Csilla. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2007. - 254 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-963-06-3323-9 kötött : 2480,- Ft
légzés - ezoterika
133 *** 612.2
[AN 2714641]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2008.
Ram Dass (1931-)
Still here (magyar)
   Az öregedés művészete / Ram Dass ; [ford. Pintérné Fekete Rózsa]. - [Budakeszi] : Mandala-Véda, cop. 2008. - 265 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-246-014-7 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika - geriátria
133 *** 613.98
[AN 2717730]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2008.
Raven, Hazel
The angel bible (magyar)
   Angyalbiblia : minden, amit az angyalokról tudni kell / Hazel Raven. - Pécs : Alexandra, 2007. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Szabó Zsuzsanna Ágnes
ISBN 978-963-370-431-8 fűzött
okkultizmus - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 2715710]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2008.
Steer, Dugald A.
The wizardology handbook (magyar)
   Varázslástan mindenkinek : leckék tanoncoknak : a varázslók, valamint azok módszereinek és csodás képességeinek hiteles bemutatása, Merlin mester elbeszélésében / ... szerk. Dugald A. Steer ; [a verseket Szabó T. Anna ford.] ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007. - 71, [9] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Beragasztott ill. kivehető mellékletekkel
ISBN 978-963-628-603-3 kötött : 2799,- Ft
varázslás
133.4
[AN 2716882]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2008.
Struthers, Jane
The psychic's bible (magyar)
   A spiritualitás bibliája : útmutató paranormális képességeink fejlesztéséhez / Jane Struthers. - Pécs : Alexandra, 2007. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Hollósy Éva. - Bibliogr.: p. 388-389.
ISBN 978-963-370-444-8 fűzött
okkultizmus
133
[AN 2715704]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4104 /2008.
Genovesi, Piero
European strategy on invasive alien species (magyar)
   Európai stratégia az özönfajok ellen : az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény (Berni egyezmény) dokumentuma / Piero Genovesi és Clare Shine ; [ford. Torda Gergő] ; [kiad. Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest ; [Őriszentpéter] : Fertő-Hanság és Őrségi Nemz. Park Ig., 2007. - 58 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4020-6 fűzött
Európa - környezetvédelem - nemzetközi egyezmény - biotóp - növény - állat - elterjedés
504.06(4-62)(094) *** 581.9(4) *** 581.524.2 *** 591.9(4) *** 591.524
[AN 2717248]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2008.
Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia (8.) (2007) (Eger)
   VIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia : Eger, 2007. október 10-12. : program és előadás-összefoglalók / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Társaság, Környezetvédelmi Szakosztály. - [Budapest] : MKE KATT, [2007]. - 68 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9319-71-4 fűzött
környezetvédelem - analitikai kémia - konferenciakiadvány
504.06 *** 543 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2714303]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2008.
   Zala megye és a Mura vidék természeti szépségei és horgászati lehetőségei / [közread. a] Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék. - Keszthely : PE GMTK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tansz., [2008]. - 188 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
Zala megye - természeti környezet
502(439.121)
[AN 2717190]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4107 /2008.
Kovács Ádám (1960-)
   Aranyháromszög : aranymetszés, Fibonacci-sorozat, szabályos ötszög / Kovács Ádám, Vámos Attila. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - 150 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-16-4151-6 fűzött
alkalmazott matematika - aranymetszés - geometria - Fibonacci-sorozat - művészetelmélet
511.137 *** 514 *** 51-78 *** 7.013
[AN 2717103]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4108 /2008.
   Atommagfizika. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2005-. - ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
magfizika - egyetemi tankönyv
539.1(075.8)
[AN 2714246]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Részecskék és kölcsönhatásaik / Fényes Tibor. - 2007. - 387 p.
ISBN 978-963-473-069-9 fűzött : 3300,- Ft (hibás ISBN 978-963-473-069-0)
magfizika - egyetemi tankönyv
539.1(075.8)
[AN 2714248] MARC

ANSEL
UTF-84109 /2008.
   Az energiafajták : a nukleáris energia / [... a magyar változatot kész. Bacs Judit, Doszpoth Tamás]. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
atomenergia - képregény
621.039 *** 087.6:084.11
[AN 2717385]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2008.
Garbai László (1944-)
   Hidraulikai számítások az épületgépészetben és az energetikában / Garbai László ; [társszerzők Balikó Sándor et al.]. - Budapest : Akad. K., 2007. - 687 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött : 6300,- Ft (hibás ISBN 978-963-05-8516-3)
hidraulika - épületgépészet - csővezeték
532.5 *** 696 *** 621.644
[AN 2714590]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2008.
Teller Ede (1908-2003)
   Üzenetek egy marslakótól : válogatott tanulmányok : [előadások, beszélgetések, gondolatok] / Teller Ede ; [... szerk. Tóth Eszter, Sükösd Csaba]. - Budapest : Lilli K., 2008. - 294 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9837-02-7 fűzött
Teller Ede (1908-2003)
Egyesült Államok - atomfizika - fizikus - 20. század - külföldön élő magyar személyiség
539.1 *** 53(73)(=945.11)(092)Teller_E.
[AN 2716589]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2008.
Tit, Tom (1853-1928)
   Látványos produkcziók Tom Tit-től. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2007]. - 143 p. : ill. ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
Ill. Poyet
ISBN 978-963-87126-6-0 fűzött : 1400,- Ft
természettudomány - fizika - kísérlet
53.03 *** 502
[AN 2714276]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4113 /2008.
Főzy István (1960-)
   A Kárpát-medence ősmaradványai / Főzy István, Szente István. - Budapest : Gondolat, 2007. - 456 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 441-455.
ISBN 978-963-9610-98-9 kötött
Kárpát-medence - paleontológia - fosszília
56(4-11)
[AN 2716062]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4114 /2008.
   Botanika : bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába / szerk. Tuba Zoltán [et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 3 db (760 p.) ; 24 cm
növénytan - egyetemi tankönyv
58(075.8)
[AN 2717684]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Sejttan, szövettan, alaktan. - X, 216, LXIV p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5848-5 fűzött : 2800,- Ft
növénytan - egyetemi tankönyv
581(075.8)
[AN 2717687] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rendszertan. - p. 218-523., [4] t. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5849-2 fűzött : 4000,- Ft
növényrendszertan - egyetemi tankönyv
582(075.8)
[AN 2717694] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Növényföldrajz, társulástan, növényökológia. - p. 527-760., [12] t. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5850-8 fűzött : 3500,- Ft
növényföldrajz - növénytársulás - növényökológia - egyetemi tankönyv
581.9(075.8) *** 581.5(075.8)
[AN 2717697] MARC

ANSEL
UTF-84115 /2008.
De la Bédoyère, Camilla
100 things you should know about deadly creatures (magyar)
   Ragadozók / [m. szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Írta De la Bédoyère, Camilla
ISBN 978-963-9619-37-1 kötött : 1650,- Ft
ragadozó állat - mérgező állat - állatökológia - gyermekkönyv
591.531.2(02.053.2) *** 592/599(02.053.2)
[AN 2716402]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2008.
Egidius, Hans
Vögel im Garten (magyar)
   Madarak a kertben : madáretetők, költőhelyek, madárfajok / Hans Egidius ; [ford. Barna Judit]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7053-32-0 fűzött : 1790,- Ft
madár - takarmányozás - barkácsolás
591.615 *** 379.826 *** 598.2
[AN 2716870]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2008.
Orvosi biofizika (német)
   Biophysik für Mediziner / hrsg. Sándor Damjanovich, Judit Fidy, János Szöllősi ; [... Übers. Dagmar Merkel]. - Budapest : Medicina, 2008. - 640 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 617.
ISBN 978-963-226-140-9 kötött : 14200,- Ft
biofizika - egyetemi tankönyv
577.3(075.8)
[AN 2715073]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2008.
   Orvosi patobiokémia / szerk. Mandl József, Machovich Raymund ; a szerkesztők munkáját segítette Csala Miklós. - Budapest : Medicina, 2007. - 693 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-063-1 kötött : 9300,- Ft
biokémia - belgyógyászat - kórtan - egyetemi tankönyv
577.1(075.8) *** 616(075.8)
[AN 2715047]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2008.
Popper Péter (1933-)
   "Részemről mondjunk mancsot" : vallomás a négylábúakról, akik nélkül elviselhetetlenül sivár lenne az élet / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2008], cop. 2004. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-011-4 kötött : 2500,- Ft
állat-ember kapcsolat - memoár
591.557.2 *** 636(0:82-94)
[AN 2725788]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2008.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / Rimóczi Imre. - Budapest : Szaktudás, 2007-. - ill., színes ; 20 cm
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2661321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2. bőv. kiad. - 2007. - 173 p.
ISBN 978-963-9736-49-8 fűzött
ISBN 963-9736-49-X
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2714384] MARC

ANSEL
UTF-84121 /2008.
Simon Tibor (1926-)
   A magyarországi edényes flóra határozója : harasztok, virágos növények / Simon Tibor ; [a rajzokat kész. Csapody Vera, kieg. Széll Marianne]. - 4. átd., jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2000. - 976 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-19-3482-3 kötött : 6100,- Ft
Magyarország - flóra - növényhatározó - egyetemi tankönyv
581.9(439)(083.71)
[AN 2725809]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2008.
Vágh Vajk
   Állati pletykák : modern tanmesék nagyobb gyermekeknek az európai állatokról / Vágh Vajk. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-71-6 fűzött : 1800,- Ft
állat - humor - gyermekkönyv
59(0:82-7)(02.053.2)
[AN 2716572]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4123 /2008.
Ács Nándor
   A nők kardiovaszkuláris egyedi jellegzetességei / Ács Nándor, Császár Albert, Forster Tamás. - Budapest : Medicina, 2007. - 93 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-107-2 fűzött
nők egészsége - szívbetegség
616.1-055.2
[AN 2717238]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2008.
Balogh Béla (1955-)
   Mit tehetünk magunkért? : az ember belső lehetőségei / Balogh Béla, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2008], cop. 2005. - 185 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-11-6 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-11-7)
mentálhigiénia
613.865
[AN 2726665]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2008.
Béres Melinda (1981-)
   A csintalan manók és az eszem-iszom varázsvers / Béres Melinda ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Semmelweis, cop. 2007. - [28] p. : ill., színes ; 20x21 cm. - (Egészség könyvecskék ; 1.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9656-84-0 fűzött : 1780,- Ft
egészséges táplálkozás - gyermekkönyv
613.2(02.053.2)
[AN 2715511]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2008.
   Bevezetés a neuropszichológiába / szerk. Kállai János [et al.]. - Budapest : Medicina, 2008. - 577 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-134-8 kötött : 6800,- Ft
ideggyógyászat - elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(075.8) *** 616.8(075.8)
[AN 2715226]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2008.
Csikai Erzsébet (1948-)
   Reflexológiai klinikum / Csikai Erzsébet, Nagyné Halász Anna. - Debrecen : [s.n.], 2007. - 329, [2] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [331].
Fűzött
reflexológia - masszázs - népi gyógymód
615.89 *** 615.821.2
[AN 2714240]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2008.
   Farmakológia és farmakoterápia : egyetemi tankönyv. - Budapest : Medicina, 2007-. - 29 cm
ISBN 978-963-226-139-3
gyógyszerészet - kézikönyv
615(035)
[AN 2715180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Farmakológia / szerk. Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna ; társszerk. Barthó Loránd [et al.]. - 2007. - 1211 p. : ill. + mell. (36 p.)
A mellékletben "A forgalomban levő gyógyszerkészítmények ATC szerinti besorolása"
ISBN 978-963-226-137-9 kötött : 17900,- Ft
gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
615(075.8)
[AN 2715184] MARC

ANSEL
UTF-84129 /2008.
Feldmár András (1940-)
   Végzet, sors, szabad akarat / Feldmár András, Popper Péter, Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum : InfoMed, [2008], cop. 2004. - 158, [3] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-08-6 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-08-7)
sors - akarat
159.947 *** 129.6 *** 123
[AN 2726546]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2008.
Grillparzer, Marion
Fatburner (magyar)
   Zsírégetés : egyszerűen eltűnik a zsír / Marion Grillparzer ; [ford. Kovács Melinda]. - [Kaposvár] : Holló, [2008], cop. 2003. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-112-6 kötött
diéta - étrend
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2725900]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2008.
   Gyógy-ír : a Kisalföld nagy egészségkönyve / szerk. Dézsi Csaba András. - [Győr] : Lapcom Kft., 2007-. - 29 cm
betegség
616
[AN 2715235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2007. - 223 p. : ill., színes
ISBN 978-963-87674-0-0 kötött
betegség
616
[AN 2715240] MARC

ANSEL
UTF-84132 /2008.
Is there an alcoholic in your life? (magyar)
   Van alkoholista az életedben? : az A. A. reményteli üzenete / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete Kht.]. - Budapest : Felépülők Eü. Anonim Egyesülete Kht., 2007. - 22 p. ; 23x11 cm
ISBN 978-963-87702-0-2 fűzött
Magyarország - alkoholizmus
613.81 *** 364.272(439)
[AN 2718267]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2008.
Kalovits István (1947-)
   Babaúszás : boldogságprogram / Kalovits István, Ruzsonyi Ági. - Budapest : Perfact, cop. 2007. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87292-4-8 fűzött : 4200,- Ft
úszás - csecsemő
613.71-053.2 *** 613.95
[AN 2714211]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2008.
Kály-Kullai Károly (1954-)
   Utak - útkeresők - szenvedély - betegség / Kály-Kullai Károly. - Budapest : Új Ember, 2007. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-51-6 fűzött
kábítószer-fogyasztás - lelkipásztorkodás - katolikus pap - interjú
613.83 *** 253 *** 282(439)(092)(047.53)
[AN 2714027]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2008.
Kappéter István
   A konstruktív agresszió és a jövő formálása = Constructive aggression and forming the future / Kappéter István. - Budapest : Püski, 2007. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 139-151. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9592-47-6 fűzött
agresszió
616.89-008.444.9 *** 159.942 *** 316.647.3
[AN 2716084]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2008.
Kende Péter (1952-)
   Mik vagytok ti, istenek? : orvosi műhibák / Kende Péter. - 2. gyűjteményes új kiad. - Budapest : Hibiszkusz, 2008. - 525 p. ; 22 cm
ISBN 963-8233-12-5 kötött
orvosi műhiba
614.256 *** 343.618
[AN 2726331]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2008.
Korte, Antje
Pilates (magyar)
   Pilates : fitnesztréning testnek és léleknek / Antje Korte ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-338-0 kötött
torna
613.71
[AN 2725936]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2008.
Lelord, François (1953-)
Le voyage d'Hector, ou La recherche du bonheur (magyar)
   Hector utazása avagy A boldogság nyomában / François Lelord ; [ford. Sulyok Borbála]. - Budapest : Athenaeum 2000, 2008. - 205, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9797-21-5 kötött : 2490,- Ft
boldogság - életvezetés - memoár
159.942(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 2716543]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2008.
Lützner, Hellmut
Wie neugeboren durch Fasten (magyar)
   Böjtölés : jótékony a testnek és a léleknek / Hellmut Lützner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 117, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
Megj. "A gyógyító böjt" címmel is
ISBN 978-963-684-297-0 kötött
természetgyógyászat - böjt
613.24 *** 615.89
[AN 2725922]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2008.
Mireisz László
   Önzés és csalódás : a bennünk lakó árnyék / Mireisz László, Popper Péter, F. Várkonyi Zsuzsa. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2008], cop. 2006. - 171 p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-50-5 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-50-8)
személyiség-lélektan - buddhizmus
159.923.2 *** 294.3
[AN 2726654]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2008.
Molnár Péter (1951-)
   Tér- és metszetanatómia / Molnár Péter ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE Egészségtud. Kar, 2007. - 64, [142] p. : ill. ; 24 cm
Kötött
tájanatómia - egyetemi tankönyv
611.9(075.8)
[AN 2715246]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2008.
Mühleib, Friedhelm
Fit, schön, gesund - Vitamine (magyar)
   Fitten, szépen, egészségesen : vitaminok / Friedhelm Mühleib ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-083-9 kötött
táplálkozástudomány - vitamin
613.2 *** 577.16 *** 615.35
[AN 2725947]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2008.
Needlman, Robert
Dr. Spock's baby basics (magyar)
   Dr. Spock babagondozási alapismeretek / Benjamin Spock [alapján kész.] Robert Needlman ; [ford. Hedvig Olga]. - [Budapest] : Medicina, cop. 2007. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-226-116-4 fűzött : 2400,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 2717496]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2008.
   Orális mikrobiológia, immunitástan, diagnosztika és infekciókontroll / szerk. Rozgonyi Ferenc, Kónya József. - Budapest : Medicina, 2007. - 216 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 203-216.
ISBN 978-963-226-123-2 kötött : 5300,- Ft
fogászat - orvosi mikrobiológia - virológia - egyetemi tankönyv
616.31(075.8) *** 578.7(075.8) *** 579.61(075.8)
[AN 2715064]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2008.
Pál Károlyné (1935-)
   Vegyi anyagok humán reprodukcióra gyakorolt hatásának kockázatai / Pál Károlyné. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 56 p. ; 20 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/10.)
Bibliogr.: p. 54-56.
ISBN 978-963-9754-09-6 fűzött
környezetszennyezés - vegyszer - termékenység
613.86 *** 504.05 *** 612.663 *** 661
[AN 2716625]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2008.
Pitlik Ervin (1960-)
   A probiotikumok : a jó egészség és a hosszú élet titka? / írta Pitlik Ervin. - Budapest : Anonymus, 2007. - 136 p. ; 19 cm. - (Biofil egészségkönyvek, ISSN 1589-8504)
ISBN 978-963-7280-10-8 fűzött
táplálkozástudomány - bélrendszer - baktérium
616.34-008.87 *** 613.2
[AN 2717240]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2008.
   Pulmonális és extrapulmonális tuberkulózis / szerk. Magyar Pál, Somoskövi Ákos. - [Budapest] : Medicina, cop. 2007. - 256 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-110-2 kötött : 3800,- Ft
tuberkulózis
616-002.5
[AN 2717511]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2008.
Rajna Péter (1949-)
   Az életkor csapdái : egymáshoz simuló és feszülő generációk : első merítés / Rajna Péter. - [Budapest] : MultiArt, cop. 2007. - 262 p. ; 20 cm. - (Szórakoztató elme- és lélekismeretek ; 1.)
Bibliogr.: p. 253-262.
ISBN 978-963-06-2453-4 fűzött : 2900,- Ft
fejlődéslélektan - életkor - nemzedéki ellentét - ábrázolás - irodalmi motívum
159.922.6/.8(0:82-822)
[AN 2717219]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2008.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Tao: the golden gate (magyar) (2. r.)
   Tao: mindig ma van / Osho ; [ford. Pásztor Judit]. - [Budapest] : Amrita, 2007. - 343 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9234-27-7 fűzött : 2100,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2714890]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2008.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Rögök az úton : egyén és család, pszichológiai írások / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 460 p. ; 21 cm
Kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-004-6) (hibás ISBN 978-963-248-003-9)
nemek pszichológiája - gyermeklélektan - család
159.922.1 *** 159.922.7 *** 316.356.2
[AN 2725262]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2008.
Schmidbauer, Wolfgang
Lexikon Psychologie (magyar)
   Pszichológiai lexikon / Wolfgang Schmidbauer ; [ford. Vargha Ágnes]. - Budapest : Holnap, 2007. - 249 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-766-4 fűzött : 2900,- Ft
lélektan - szaklexikon
159.9:030
[AN 2717305]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2008.
Schutt, Karin (1955-)
Massagen (magyar)
   Masszázs : a gyógyító kéz bölcsessége / Karin Schutt ; [ford. Mohari Mónika]. - [Kaposvár] : Holló, [2008], cop. 1999. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-9202-60-3 kötött
masszázs
615.82 *** 615.89
[AN 2725970]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2008.
Schwörer, Claudia-Viktoria
Diabetes (magyar)
   Cukorbetegség : tanácsok és tudnivalók a 2-es típusú diabéteszről / Claudia-Victoria Schwörer, Matthias Frank ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-396-0 kötött
cukorbetegség - egészséges életmód
616.379-008.64 *** 613
[AN 2725883]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2008.
Sesterhenn-Gebauer, Birgit
Entschlacken 1x pro Woche (magyar)
   Méregtelenítés hetente egyszer / Birgit Sesterhenn ; [ford. Winkler Ferenc]. - [Kaposvár] : Holló, [2008], cop. 2000. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-9202-93-1 kötött
diéta - étrend
613.24 *** 613.261 *** 615.89
[AN 2725959]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2008.
   Vallás és hit a gyógyításban / szerk. Vértes Gabriella és Fábián Tibor Károly. - Budapest : Medicina, 2008. - 154 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-146-1 kötött : 3600,- Ft
gyógyítás - vallás - hit
61 *** 2 *** 211
[AN 2715173]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2008.
Varga Tímea
   Szilánkokra hullva / Varga Tímea. - [Budapest] : Kiko Műv. Bt., cop. 2008. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4118-0 fűzött
kábítószer - memoár
613.83(0:82-94)
[AN 2717994]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4157 /2008.
Dudás Illés (1942-)
   Csigahajtások elmélete és gyártása / Dudás Illés. - Budapest : Műszaki K., 2007. - XVII, 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 318-333.
ISBN 978-963-16-6047-0 kötött
csigahajtómű
621.833.38
[AN 2716499]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2008.
   Fogasszíjak. - Budapest : Maróti-Godai, [1999]-. - 26 cm
A 4. köteten a főcím: Fogasszíjak és vezérműláncok. - Fogasszíjak és vezérműláncok (cvált.)
ISBN 963-9005-61-4 *
mechanikus hajtómű - szíj
621.852 *** 621.833
[AN 393614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Benzin- és dízelmotoros járművek 1996-tól. - cop. 2007. - 1099 p. : ill.
ISBN 963-9005-78-9 kötött : 21000,- Ft
szíj - mechanikus hajtómű - járműjavítás
621.852 *** 621.833 *** 629.114.6.083
[AN 2716460] MARC

ANSEL
UTF-84159 /2008.
Stróbl Alajos (1939-)
   Hidrogén az energiagazdálkodásban / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2007. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/5.)
Bibliogr.: p. 52-55.
ISBN 978-963-9754-08-9 fűzött
megújuló energiaforrás - hidrogén
620.9 *** 546.11
[AN 2716605]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4160 /2008.
Magócsi Márton
   Dreamweaver CS3 egyszerűen / Magócsi Márton. - Budapest : Perfact, cop. 2007. - XIX, 302, XIII p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87292-6-2 fűzött : 3780,- Ft
program - HTML-szerkesztés
519.682Dreamweaver *** 681.324Internet
[AN 2714221]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4161 /2008.
Bátfai Norbert
   Nehogy már a mobilod nyomkodjon téged! : a programozás egy szellemi sport: ismerd meg te is az alaplépéseket! / Bátfai Norbert ; [kiad. a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár]. - Debrecen : DEENK, 2008. - 98 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 84-92.
ISBN 978-963-473-094-1 fűzött
mobiltelefon - mobil számítástechnika - programozás
621.396.218 *** 681.3.004.14
[AN 2716593]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2008.
Sitkei Gyula
   Az elektrotechnika magyar alkotásai / Sitkei Gyula. - Budapest : Energetikai K., 2007. - 421 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-06-3610-0 kötött
Magyarország - elektrotechnika - technikatörténet
621.3(439)(091)
[AN 2717884]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4163 /2008.
Zákányi Imréné
   A Pamuttextilművek Kikészítőgyár története / Zákányi Imréné. - Székesfehérvár : Fejér M. Múz., 2007. - 110 p. : ill. ; 23 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat, ISSN 1216-7975 ; 54.)
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 963-9279-58-7 fűzött
Alba Textil Rt. (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - textilipar - vállalat - történeti feldolgozás
677 *** 061.5(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 2713710]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4164 /2008.
Balázs György (1926-)
   Különleges betonok és betontechnológiák / Balázs György. - Budapest : Akad. K., 2007-. - 25 cm
beton
691.32 *** 666.972
[AN 2714270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 393 p. : ill.
Bibliogr.: p. 387-393.
ISBN 978-963-05-8465-4 kötött : 5250,- Ft
beton
691.32 *** 666.972
[AN 2714273] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4165 /2008.
Gerlei Tamás
   Az Ikarus évszázados története / Gerlei Tamás, Kukla László, Lovász György. - 3. jav. és bőv. kiad. - Budapest : Maróti, 2008. - 351 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 351.
ISBN 978-963-9005-85-3 kötött : 9700,- Ft (hibás ISBN 963-9005-85)
Magyarország - autóbusz - vállalat
629.114.5 *** 061.5(439)Ikarus
[AN 2717518]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2008.
John, Paul
Step inside pirates (magyar)
   Lépj be a kalózok veszélyes világába a térhatású képek segítségével / [írta Paul John] ; [ill. Francis Phillipps] ; [... ford. Frey Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9747-24-1 kötött
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 2716839]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2008.
Jowett, Simon
Cars (magyar)
   Verdák : rajongói kézikönyv / Disney, Pixar ; írta Simon Jowett ; [ford. Hamvas Dániel]. - Budapest : Egmont, 2007. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-659-0 kötött : 2199,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 2717552]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2008.
   Közlekedéstervezés / Koren Csaba [et al.]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2007. - 196 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 188-196.
ISBN 978-963-9819-07-8 kötött
közlekedésszervezés - közúti közlekedés - egyetemi tankönyv
656.1(075.8) *** 625.72(075.8)
[AN 2716133]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2008.
Ocskay Zoltán
   Régi, szép Pannóniák : restaurálatlan, eredeti állapotú motorkerékpárok / [Ocskay Zoltán] ; [fotók Ács Attila et al.]. - Budapest : Oldtimer Média, 2007. - 215 p. : ill., főként színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-87582-1-7 kötött
Magyarország - motorkerékpár
629.118.6(439)
[AN 2717545]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2008.
Röcke, Matthias
Die Trabi-story (magyar)
   Trabant-story / Matthias Röcke ; [ford. Palágyi Zsolt]. - Budapest : Maróti, 2007. - 151 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [152].
ISBN 963-9005-80-0 kötött : 4200,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - személygépkocsi - vállalat - történeti feldolgozás
629.114.6 *** 061.5(430.2)Trabant(091)
[AN 2717121]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4171 /2008.
Bodor János (1940-)
88 színes oldal a kerti károsítókrólról (új kiadása)
   Kerti károsítók / írta és fényképezte Bodor János. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 92 p. : ill., színes ; 20 cm. - (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845). (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-352-8 kötött
növénybetegség - növényi kártevő
632
[AN 2717204]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2008.
The book of plans for small gardens (magyar)
   Jól tervezett kiskertek / főszerk. Andrew Wilson ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 256 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-530-781-4 kötött : 7900,- Ft
díszkert - kertépítés
712.3/.7
[AN 2716729]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2008.
Bradley, Fern Marshall
The complete book of vegetable gardening (magyar)
   Konyhakerti mindentudó : gyakorlati útmutató a konyhakertekhez - tervezéstől a betakarításig / Fern Marshall Bradley, Jane Courtier ; [ford. Marton Éva, Prajda Noémi, Takács Veronika]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2007. - 288 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7052-47-7 kötött : 6990,- Ft
konyhakertészet
635
[AN 2715204]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2008.
Drexler Szilárd
   Madárbarát kert kalendárium / [szerzők Drexler Szilárd és Vándor Barbara] ; [közread. a] Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. - Budapest : MME, [2007]. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-86418-6-1 fűzött : 540,- Ft
kertépítés - takarmányozás - madár
712.3/.7 *** 598.2 *** 591.615
[AN 2717367]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2008.
Falk, Astrid
Terrarientiere (magyar)
   Terráriumi állatok : egzotikus, izgalmas, titokzatos / Astrid Falk ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2007. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7053-84-9 fűzött : 1390,- Ft
ISBN 963-7053-84-0
terrárium
636.045
[AN 2716803]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2008.
Holzförster, Heidrun
Obstgehölzschnitt (magyar)
   Metszés a gyümölcsösben / Heidrun Holzförster ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2008]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-47-2 kötött : 1650,- Ft
növénymetszés - gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.542
[AN 2725791]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2008.
Jószainé Párkányi Ildikó (1950-)
   Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás / Jószainé Párkányi Ildikó. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 361 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 351-354.
ISBN 978-963-286-366-5 kötött (hibás ISBN 963-978-963-286-366-5)
park - kertépítés - egyetemi tankönyv
712.25(075.8) *** 712.3/.4(075.8)
[AN 2716412]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2008.
Pallós Andrea
   A beagle / Pallós Andrea ; [képek Bakó Péter et al.]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, [2008]. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kutyakönyvtár, ISSN 1218-0947)
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-7053-55-9 fűzött : 1390,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2716746]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2008.
Sinner, Monika
Clickertraining mit dem Hund (magyar)
   Kutyakiképzés klikkerrel : pozitív, eredményes, stresszmentes / Monica Sinner ; [ford. Biró Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2007. - 62, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7053-82-5 fűzött : 1390,- Ft
ISBN 963-7053-82-4
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 2716784]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2008.
   Szakosodási lehetőségek a kisállat-orvoslásban : a MÁOK Fővárosi Szervezete XI. Kongresszusa : Semmelweis Egyetem, ... 2007. október 20-21. - [Budapest] : [MÁOK Főv. Szerv.], [2007]. - 80 p. ; 30 cm
Fűzött
állatorvostan - konferenciakiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2714880]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2008.
   Vets' tips for fanciers / ed. by Zsolt Talaber. - [Kecskemét] : Vital-Kontrol, 2007. - 290 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86999-1-6 kötött
állatorvostan - galamb
619 *** 636.596
[AN 2714004]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4182 /2008.
Boda Zoltánné
   816 ízletes étel : [hagyományos és új ízek a konyhában] / Boda Zoltánné. - Kisújszállás : Szalay Kvk., [2008]. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-251-032-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2725996]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2008.
   A Délmagyarország és a Délvilág szakácskönyve : válogatás olvasóink legjobb receptjeiből / [szerk. Lévay Gizella]. - Szeged : Délmagyarország, 2006-. - ill., színes ; 29 cm
A 2. köteten egyéb címadatként: Olvasóink szájíze szerint
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2717139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 211, [4] p.
ISBN 978-963-7258-40-4 kötött : 3500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2717143] MARC

ANSEL
UTF-84184 /2008.
Horváth Ilona, F.
   Saláták : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - Budapest : Totem, [2008]. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-277-4 fűzött : 498,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2725982]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2008.
Kicsi Sándor András (1957-)
   Konyha és lélek / Kicsi Sándor András. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 192 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-02-4 fűzött : 2500,- Ft
gasztronómia
641
[AN 2717223]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2008.
   A Kisalföld receptjei : az olvasók szájíze szerint / [szerk. ... Szabó Csilla] ; [ételfotók ... O. Jakócs Péter]. - [Győr] : Lapcom Kft. : Kisalföld Kv., 2006-. - ill., színes ; 29 cm
A 4. kötet alcím nélkül
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2635183]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mesterek szakácskönyve. - [2007]. - 209 p.
ISBN 978-963-87674-2-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2715219] MARC

ANSEL
UTF-84187 /2008.
   Kortárs ruha-tér-kép : 2007. december 12 - 2008. március 16. / [a kiállítást rend. Fejős Zoltán et al.] ; [a katalógust szerk. Fejős Zoltán, Frazon Zsófia]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2007. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 14.)
Bibliogr.: p. [94-95]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-33-0 fűzött
Magyarország - öltözködés - kiállítási katalógus
646.1/.6 *** 391(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2714299]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2008.
Liptai Zoltán
   Száz magyar ételcsoda : [hagyományos ízek a pannon világból] / [szerző Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2007]. - 204, [3] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékeink nyomában, ISSN 1786-0369)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-5903-32-1 kötött : 5980,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2717170]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2008.
Obst- und Blechkuchen (magyar)
   A legfinomabb sütemények. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-370-271-0 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2715723]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2008.
   Paprikás ételek bográcsban = Paprika dishes in cauldron = Paprikagerichte in Kessel / [... szerk. ... L. Horváth Csilla] ; [társkiadó ... Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Kecskemét : Béta PRess Stúdió Kft. : Bács-Kiskun M. Keresk. és Iparkamara, [2007]. - 109, [2] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-06-2810-5 kötött
Magyarország - ételspecialitás - paprika - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.885.211(439)
[AN 2713989]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2008.
Ráczné Vigh Zsuzsa
   Gluténmentes édességek : kezdőknek : haladóknak is hasznos információkkal / [a recepteket írta ... Ráczné Vigh Zsuzsa] ; [fotózta Rácz Mihály]. - Szeged : Grimm, 2007. - 105 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7460-44-9 kötött
sütemény - lisztallergia - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 2715855]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2008.
   Receptek kiskuktáknak / összeáll. Rózsa Györgyi ; [rajz. Riedl Katalin]. - [Budapest] : Új Ember, 2007. - 65, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9674-55-4 kötött : 2400,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2714194]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2008.
Szakál László (1946-)
   Bor a konyhaművészetben : 600 recept Kibédi Ervin humorával fűszerezve / Szakál László. - Szombathely : B.K.L. K., 2007. - 272 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 253-255.
ISBN 978-963-7334-27-6 kötött : 3200,- Ft
bor - szakácskönyv
641.55(083.12):663.2
[AN 2715874]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2008.
Szigeti Andor
   Történetek ínyenceknek / Szigeti Andor. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 220 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - gasztronómia - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
641.5(439) *** 642 *** 930.85(439)"18" *** 930.85(100)"17/18"
[AN 2718274]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4195 /2008.
Anselm, Szent, Canterburyi (1033-1109)
   Canterburyi Szent Anzelm összes művei : teológiai, bölcseleti írások / [a fordítást, a kommentárt és az utószót kész. Dér Katalin]. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 461 p. ; 21 cm. - (Középkori keresztény írók, ISSN 1419-8738 ; 6.)
A ford. az "S. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi opera omnia" (Stuttgart-Bad Cannstadt : Frommann-Holzboog, 1968) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-361-900-1 kötött : 4200,- Ft
skolasztika - vallásfilozófia - egyházi személy - 12. század
141.31 *** 21 *** 276(092)Anselm,_Szent,_Canterburyi *** 1(410)Anselm
[AN 2714128]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2008.
Bagdy Emőke (1941-)
   Öröm, harmónia, boldogság / Bagdy Emőke, Daubner Béla, Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : InfoMed, [2008], cop. 2005. - 240 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-04-8 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-04-4)
boldogság - öröm
17.023.34 *** 159.942
[AN 2726404]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2008.
Beller, Tilmann
   A Kármel útja: a szeretet élete : [beszélgetések a Kármelben] / Tilmann Beller. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2007. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-87151-4-2 fűzött
vallásos irodalom - szeretet
177.61 *** 244
[AN 2715431]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2008.
Bloch, Ernst (1885-1977)
Geist der Utopie (magyar) (átd. kiad.)
   Az utópia szelleme / Ernst Bloch ; [ford. és a jegyzeteket írta Mesterházi Miklós]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2007. - 500 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87096-7-7 fűzött : 2500,- Ft
filozófia - német irodalom - utópia
1(430)Bloch,_E. *** 830-96=945.11 *** 304.9
[AN 2716100]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2008.
Csernus Imre (1966-)
   Titok, elhallgatás, őszinteség / Csernus Imre, Kígyós Éva, Popper Péter. - Budapest : Saxum : InfoMed, [2008], cop. 2004. - 200 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-16-1 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-16-8)
őszinteség
177.3
[AN 2726410]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2008.
De Bono, Edward (1933-)
Simplicity (magyar)
   Simplicity : [a zseniálisan egyszerű] / Edward de Bono ; [ford. Horváth Balázs]. - Budapest : Manager Kvk., 2007. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87544-4-8 fűzött
egyszerűség - életvezetés
111.821 *** 613.865
[AN 2718002]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2008.
Heller Ágnes (1929-)
Immortal comedy (magyar)
   A halhatatlan komédia : a komikum a művészetben, az irodalomban és az életben / Heller Ágnes ; [ford. Módos Magdolna]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2007. - 427 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 20.)
Bibliogr.: p. 421-424.
ISBN 978-963-87096-6-0 fűzött : 2400,- Ft
filozófia - komikum
1(439)Heller_Á. *** 159.942.32
[AN 2716043]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2008.
Lucas Lucas, Ramón
Bioetica per tutti (magyar)
   A bioetikáról mindenkinek / Ramón Lucas Lucas ; [ford. Benkóczy Szabolcs]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 186 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9527-74-4 fűzött
bioetika - eutanázia - humángenetika
174 *** 614.253
[AN 2714191]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2008.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Platón és elődei : előadások és jegyzetek a görög filozófia kezdeteiről / Friedrich Nietzsche ; [vál., szerk., az előszót írta, a bibliográfiát összeáll. ... Hévizi Ottó] ; [ford. Kurdi Imre és Molnár Anna]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2007. - 570 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 24.)
Bibliogr.: p. 535-565.
ISBN 978-963-87096-8-4 fűzött : 2600,- Ft
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
ókori filozófia - filozófus - 5. század (Kr. e.) - 4. század (Kr. e.) - ókori Görögország
1(38) *** 1(38)(092)Platōn
[AN 2716122]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2008.
Valastyán Tamás (1965-)
   A keresés ritmusa : a "törekvő szellem" koraromantikus diskurzusai / Valastyán Tamás. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2007. - 424 p. : ill. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 22.)
Bibliogr.: p. 409-422.
ISBN 978-963-87096-2-2 fűzött : 2400,- Ft
ISBN 963-87096-2-6
Németország - filozófiatörténet - 18. század - 19. század - romantika
1(430)"17/18"
[AN 2716050]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4205 /2008.
   230 éves a veresegyházi Szent Erzsébet római katolikus templom, 1778-2008 / [szerk. Lugosi Margit] ; a Veresegyházi Katolikus Egyházközség ünnepi kiadványa. - [Veresegyház] : Veresegyházi Kat. Egyházközség, [2008]. - 276 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Veresegyházi Katolikus Egyházközség
Veresegyház - katolikus egyház
282(439-2Veresegyház)
[AN 2715048]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2008.
   Adatok, képek, dokumentumok, emlékek az érsekvadkerti egyházközség múltjából és jelenéből / összeáll. Lukács András. - [Érsekvadkert] : Lukács A., [2007]. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Érsegvadkerti Katolikus Egyházközség
Érsekvadkert - katolikus egyház
282(439-2Érsekvadkert)
[AN 2714951]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Amit láttam Érsekvadkerten. - 207 p.
ISBN 978-963-06-4085-5
Érsekvadkert - katolikus egyház - templom
282(439-2Érsekvadkert) *** 726.54(439-2Érsekvadkert)
[AN 2714974] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Akikkel találkoztam Érsekvadkerten. - 254 p.
ISBN 978-963-06-4086-2
Érsekvadkert - katolikus egyház
282(439-2Érsekvadkert)
[AN 2714980] MARC

ANSEL
UTF-84207 /2008.
Campbell, Tony
   Álmok, amelyek megváltoztatják a világot / Tony Campbell. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyh. Bp. Terézvárosi Gyülekezete : Boldog Élet Alapítvány, 2007. - 15 p. ; 21 cm. - (Válaszok napjaink kérdéseire, ISSN 1789-5855)
Fűzött
prédikáció
252
[AN 2715486]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2008.
Capps, Charles
The tongue, a creative force (magyar)
   A szó teremtő ereje / Charles Capps ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2008, cop. 2000. - 205 p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-7453-92-X fűzött
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 2725291]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2008.
Cordes, Paul Josef (1934-)
Tuet Gutes allen (magyar)
   Tegyünk jót mindenkivel : a karitászmunka huszonegy tétele / Paul Josef Cordes ; [ford. Ifi Géza]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 207 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-54-7 fűzött
szeretetszolgálat
258 *** 36
[AN 2714183]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2008.
Csepregi Miklós (1943-)
   Boszporusz felett a híd : az út képekben / Csepregi Miklós, Tolvaly Ferenc. - Budapest : Kortárs, 2007. - 171, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9593-60-2 kötött : 5950,- Ft
iszlám - fényképalbum
297(084.12) *** 77.04(439)(092)Csepregi_M.
[AN 2716164]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2008.
   Decus solitudinis : pálos évszázadok / Őze Sándor közreműködésével szerk. Sarbak Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 760 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 4/1.)
A Piliscsabán és Budapesten 2006. okt. 16-18. között megtartott VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Tudományos Konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-361-735-9 * fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 978-963-735-9)
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - művelődéstörténet - régészet - kolostor - történeti feldolgozás - konferenciakiadvány
271.791(439)(091) *** 930.85(439) *** 904(439) *** 726.7(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2714610]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2008.
Demjén István (1933-)
   Csodálatos, hogyan segített Isten minden munkánkban : a budafoki református egyház története 1900. november 11-től 1945. februárig / Demjén István ; [közread. a] Budafoki Református Egyházközség. - Budapest : Budafoki Ref. Egyházközs., 2007. - 95 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
Budafoki Református Egyházközség
Budafok - református egyház - 20. század
284.2(439-2Budafok)
[AN 2716173]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2008.
   Dr. Harmati püspök köszöntése hetvenedik születésnapján / [szerk. Harmati Béla László, Harmati Gergely]. - Budapest : [Harmati G.], 2007. - 153 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A borítófedélen címadatként: Semper reformanda. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-3424-3 fűzött
Harmati Béla (1936-)
Magyarország - evangélikus egyház - püspök - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
284.1(439)(092)Harmati_B.
[AN 2716487]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2008.
Dvorszky Hedvig (1942-)
   Művészet és szakralitás : keresztény művészek a Magyar Katolikus Rádióban : válogatás Dvorszky Hedvig riportjaiból / [szerk. Fülöp Zsuzsanna]. - Budapest : Jel, 2007. - 343 p., XX t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Megőrzött hangok, ISSN 1787-9221 ; 4.)
ISBN 978-963-9670-29-7 kötött
Magyarország - keresztény művészet - művész - híres ember - kereszténység - ezredforduló - interjú - rádióműsorszám
246 *** 7(439)(092)(047.53) *** 929(439)(092)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2715380]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2008.
Erdélyi László (1927-)
   Keskeny út a sztrádán / Erdélyi László. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyh. Bp. Terézvárosi Gyülekezete : Boldog Élet Alapítvány, 2007. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - (Válaszok napjaink kérdéseire, ISSN 1789-5855)
ISBN 978-963-87416-5-3 fűzött
kereszténység
24
[AN 2715495]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2008.
Fila Lajos (1927-)
   A keresztség értelme / Fila Lajos. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 158 p. ; 20 cm
Fűzött
keresztség
265.1
[AN 2715025]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2008.
Fila Lajos (1927-)
   Zsinati katekizmus : a II. Vatikáni Zsinat határozatainak, rendelkezéseinek és nyilatkozatainak feldolgozása / Fila Lajos. - Cegléd ; Pásztó : [s.n.], 2007. - 130 p. ; 20 cm
Fűzött
Concilium Vaticanum (2.) (1962-1965)
katolikus egyház - zsinat - vallásoktatás
262.5Vat.II.
[AN 2715035]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2008.
Gerzsenyi László (1931-)
   Mindeddig.. : az első magyarországi baptista gyülekezet története / Gerzsenyi László, Miklya Luzsányi Mónika ; [közread. a] ... Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet. - Budapest : Harmat : Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet, 2007. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9564-89-3 fűzött
Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet (Budapest)
Budapest - egyháztörténet - baptista egyház
286.15(439-2Bp.)(091)
[AN 2715833]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2008.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The name of Jesus (magyar)
   Jézus neve / Kenneth E. Hagin ; [ford. Németh S. Judit]. - 2. átd. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2008, cop. 1989. - 223 p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-7453-94-6 fűzött (hibás ISBN 963-7453-94-0)
Jézus
krisztológia
232 *** 231.2
[AN 2725305]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2008.
Hangyás László
   Jézus az ajtód előtt áll / Hangyás László. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyh. Bp. Terézvárosi Gyülekezete : Boldog Élet Alapítvány, 2007. - 19 p. ; 21 cm. - (Válaszok napjaink kérdéseire, ISSN 1789-5855)
Fűzött
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 2715504]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2008.
Hegedűs Loránt (1930-)
   Püspöki jelentések, 1991-2002 / Hegedűs Loránt. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 347 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4077-0 kötött
Dunamelléki Református Egyházkerület
Magyarország - református egyház - egyházkerület - püspök - ezredforduló - jelentés
284.2(439-03Dunamelléki_Egyházkerület)"199/200" *** 284.2(439)(092)Hegedűs_L.(042)
[AN 2715227]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2008.
   "His Eminence files" : american embassy, Budapest : from embassy archives, 15 (1971) = Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségen : követségi levéltár, 15 (1971) / [ed. by Ádám Somorjai] ; [kiad. a] METEM. - Budapest : METEM, 2008. - 368 p. ; 24 cm
Az előszó magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-25-4 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Egyesült Államok - bíboros - érsek - külképviselet - belpolitika - 20. század - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 323(439)"197" *** 327(73)"197"(093)
[AN 2714317]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2008.
Horváth Róbert (1971-)
   Indiai feljegyzések / Horváth Róbert. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2007. - 220 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 197-220.
ISBN 978-963-87422-0-9 fűzött : 2500,- Ft
India - hinduizmus - vallásfilozófia - metafizika - memoár
294.5 *** 21 *** 111 *** 908.540(0:82-94)
[AN 2714202]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2008.
   Istenkereső tudósok : magyar katolikus teológusportrék a XX. század második feléből / szerk. Kránitz Mihály. - Budapest : Új Ember, 2007. - 306 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-53-0 kötött
Magyarország - teológus - katolikus egyház - 20. század
21(439)(092) *** 282(439)(092)"19"
[AN 2714053]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2008.
   János evangéliuma / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2007. - 80 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-87626-0-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 2714861]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2008.
Kann man wissen, ob man in den Himmel kommt? (magyar)
   Hogyan tudhatom meg, hogy a mennybe jutok-e?. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2007. - 32 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-7369-80-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2708133]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2008.
Karma-raṅ-byuṅ-kun-khyab-phrin-las (1905-1989)
Foundation of Tibetan Buddhism (magyar)
   A tibeti buddhizmus alapjai / Kalu Rinpocse ; [ford. Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, 2007. - 312 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87059-9-0 fűzött : 2800,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2717018]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2008.
Kökényes Zsuzsa
   Az igazlelkűség övétől a lélek kardjáig : a keresztény küzdelem / Kökényes Zsuzsa. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2007. - 139 p. ; 18 cm. - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)
ISBN 978-963-9741-05-8 * fűzött (hibás ISBN 978-96-9741-05-8)
vallásos irodalom
244
[AN 2714514]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2008.
Konkoly Miklós
Buddha ösvényén (angol)
   On the path of Buddha : a journey towards revealing inner peace and generating external peace / Miklós Konkoly. - [Budapest] : Private ed., cop. 2007. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Buddha
buddhizmus
294.3
[AN 2717257]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2008.
Konkoly Miklós
   Buddha ösvényén : utazás a feltáruló belső béke és a megszülető külső békesség felé / Konkoly Miklós. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2007. - 179 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Buddha
buddhizmus
294.3
[AN 2717247]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2008.
Körmendy Kinga (1945-)
   Studentes extra regnum : esztergomi kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata, 1183-1543 / Körmendy Kinga. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 282 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 9.)
Bibliogr.: p. 19-39.
ISBN 978-963-361-964-3 fűzött : 1800,- Ft
Európa - Esztergom - egyházi személy - katolikus egyház - egyetem - könyvkultúra - tanulmányút - középkor - művelődéstörténet
262.142.6(439-2Esztergom)"11/15" *** 282(439-2Esztergom)"11/15" *** 378.18(4)(=945.11)"11/15" *** 378.4(4)"11/15" *** 09(439-2Esztergom)"11/15" *** 930.85(439-2Esztergom)"11/15"
[AN 2714579]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2008.
Lectionarium pro missis de Beata Maria Virgine (magyar)
   A szentmise olvasmányai a Mária-misék gyűjteményéhez / [közread. a] Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ; [ford. az Országos Liturgikus Tanács, ... Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet]. - Hiv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 263 p. : ill., részben kotta ; 31 cm
ISBN 978-963-361-973-5 kötött
mariológia - katolikus egyház - mise - szertartáskönyv
264-1 *** 232.931 *** 282
[AN 2716824]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2008.
Maclean, Ruth
Dr Luke's casebook (magyar)
   Lukács doktor orvosi naplója / [szöveg Ruth Maclean] ; [ill. Neil Pinchbeck] ; [átd. Szőczi János]. - Budapest : Harmat, 2008. - [48] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9564-87-9 fűzött
vallásos irodalom - gyógyítás - gyermekirodalom - csoda
244(02.053.2) *** 248.214.5(02.053.2)
[AN 2715950]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2008.
Murár Katalin
   Árpád-házi Szent Margit élete / Murár Katalin ; [kiad. az Árpád-házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely és Községi Könyvtár]. - Segesd : Árpád-házi Szt. Margit Múzeumi Kiállítóhely és Közs. Kvt., 2008. - 110, [6] p. : ill., színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. [111-114].
ISBN 978-963-06-4220-0 fűzött
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
Magyarország - szent - 13. század - életrajz
235.3(092)Margit,_Árpád-házi
[AN 2715085]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2008.
Nagamma, Suri (1902-1980)
Ramanāsrama lēkhalu (magyar) (szemelv.)
   Levelek Srí Ramana Maharsi ásramjából / Szúri Nágammá ; [vál., ford. és az utószót írta Alder Mónika]. - Budapest : Filosz, 2007. - 254 p. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
A ford. a "Letters from Sri Ramanasramam" (Tiruvannamalai : Sri Ramanasramam, 1995) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9841-00-0 fűzött : 2800,- Ft
Ramana Maharṣi (1879-1950)
hinduizmus - vallási személy - levelezés - memoár
294.5(540)(092)Ramana,_M.(0:82-94)
[AN 2717194]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2008.
Piper, Sophie
God makes the world (magyar)
   Isten megteremti a világot / Sophie Piper ; [rajz.] Estelle Corke ; ford. Ungváry Zsolt. - Budapest : Beszélő Hal, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Történetek bibliai időkből)
ISBN 978-963-87709-0-5 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2725328]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2008.
Pius (pápa), XI. (1857-1939)
Scritti alpinistici del sacerdote (magyar)
   Kőszikláról kősziklára : Achille Ratti, a későbbi XI. Piusz pápa írásai alpesi hegymászótúráiról / [ford. Kisné Cseh Éva] ; [... bevezetővel ell. Kis Domokos Dániel]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 111 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-59-2 fűzött
Pius (pápa), XI. (1857-1939)
Alpok - pápa - alpinizmus - 19. század - 20. század - útleírás
262.13(092)Pius,_XI.(0:82-992) *** 796.52(234.3)(0:82-992)
[AN 2714196]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2008.
   Református Ferencváros / [szerk. Albert Tünde Krisztina et al.] ; [közread. a] Lónyai Utcai Református Gimnázium Honismereti Önképzőkör. - Budapest : Lónyay Utcai Ref. Gimn. Honismereti Önképzőkör, 2007. - 108 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-06-3912-5 fűzött
Budapest. 9. kerület - Magyarország - református egyház - egyháztörténet - helyismeret - híres ember
284.2(439-2Bp.IX.)(091) *** 929(439)"15/19" *** 908.439-2Bp.IX.
[AN 2714759]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2008.
Rohtert, Agatha (1924-2004)
Benediktinerinnen und Benediktiner (magyar)
   A bencés szerzetesség férfi és női ágának egyensúlya felé / Agatha Rohtert ; [... ford. Váróczi Zsuzsanna]. - Pannonhalma : [Pannonhalmi Főapátság], 2008. - 272 p. ; 20 cm. - (Rendtörténeti füzetek, ISSN 1219-7440 ; 12.)
Bibliogr.: p. 256-260.
ISBN 978-963-9053-77-9 fűzött
bencések - apácarend - 19. század - 20. század
271.1-055.2(100)"18/19"
[AN 2714630]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2008.
Sík Zoltán (1917-1997)
   Teri és Feri : gyermektörténetek II. : oktatási, nevelési segédanyag szülők, keresztszülők, lelkipásztorok, hitoktatók és ifjúsági vezetők részére / Sík Zoltán ; [az elbeszéléseket vál. és a szövegeket gond. Kubányi Endréné et al.] ; [a ... rajzokat kész. Hernády Gergely et al.]. - Budapest : Új Ember, cop. 2007. - 101 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9674-57-8 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 2714186]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2008.
Szabadi István (1964-)
   "A reformált vallásnak gyámola és oszlopa" : a Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközség története / Szabadi István ; [kiad. a Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközség]. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Ref. Egyházközség, 2007. - 129 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 123-127.
ISBN 978-963-06-3461-8 kötött
Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközség
Debrecen - református egyház - egyháztörténet
284.2(439-2Debrecen)
[AN 2713637]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2008.
   Szent Demeter, Magyarország elfeledett védőszentje / szerk. Tóth Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 294 p., [15] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 277-286.
ISBN 978-963-506-744-2 fűzött : 2800,- Ft
Demetrios (3-4. sz)
szent - 4. század - életrajz
235.3(092)Demetrios
[AN 2716315]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2008.
Szigeti Jenő (1936-)
   A Biblia képzelet vagy valóság? : az európai kultúra alapja : a legemlegetettebb könyv / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2007. - 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliai Szabadegyetem, ISSN 1788-6252)
ISBN 978-963-9741-09-6 fűzött
Biblia
bibliakutatás
22.01
[AN 2714555]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2008.
Szigeti Jenő (1936-)
   Hitünk a jóban erőssé tesz bennünket / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2007. - 23 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-963-9741-30-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2714534]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2008.
Szigeti Jenő (1936-)
   Jézus megy velünk az úton 2 : százegyszer újra a szeretet titkáról / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2007. - 200 p. ; 18 cm. - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)
ISBN 978-963-9741-29-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2714529]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2008.
Szigeti Jenő (1936-)
   Újjászületés örök életre, vagy újraszületés? / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2007. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-963-9741-16-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2714546]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2008.
Udvarnoki Erzsébet
   Campus : a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség "Pro Christo" és a Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség Tahi táborának története / Udvarnoki Erzsébet. - [Budapest] : Corvinus K., 2007. - 238 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9062-68-9 fűzött
Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség
Magyarország - Tahitótfalu - baptista egyház - tábor - egyesület - történeti feldolgozás
286.15(439) *** 379.835(439-2Tahitótfalu)(091) *** 061.3(439-2Tahitótfalu) *** 061.234.8(439)
[AN 2714479]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2008.
Wesley, John (1703-1791)
   Prédikációk / John Wesley ; [közread. a] Názáreti Egyház Alapítvány. - Budapest : Názáreti Egyház Alapítvány, [2002]-. - 22 cm
ISBN 963-00-4777-2
prédikáció
252
[AN 958486]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2007. - 259, [3] p.
Ford. Bedőné Kriszt Éva. - Szerk. és a jegyzeteket összeáll. Pásztor Péter. - A ford. a "The works of John Wesley, Vol. 5-6." alapján kész.
ISBN 978-963-06-4009-1 kötött
prédikáció
252
[AN 2716564] MARC

ANSEL
UTF-84249 /2008.
Wiese, Bill
23 minutes in hell (magyar)
   23 perc a pokolban / Bill Wiese ; [ford. Pátkai Mihály]. - [Budapest] : [Hit Gyülekezete], [2007]. - 190 p. ; 21 cm. - (Új spirit könyvek)
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 978-963-9617-14-8 fűzött
vallásos irodalom - pokol - látomás
244 *** 236.4
[AN 2716090]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2008.
Wiese, Bill
23 minutes in hell (magyar)
   23 perc a pokolban / Bill Wiese ; [ford. Pátkai Mihály]. - [Budapest] : [Hit Gyülekezete], [2008]. - 190 p. ; 21 cm. - (Új spirit könyvek)
ISBN 978-963-9617-14-8 fűzött : 1350,- Ft
vallásos irodalom - pokol - látomás
244 *** 263.4
[AN 2716103]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2008.
   A XVI. kerület egyházainak története : a katolikus egyház / [szerk. Lantos Antal]. - Budapest : Corcin[!Corvin] Művel. Ház, 2007-. - 24 cm
Budapest. 16. kerület - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-2Bp.XVI.)(091)
[AN 2717786]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A rákosszentmihályi katolikus egyház története / Lantos Antal. Az Árpádföldi Szent Anna Katolikus Egyházközség története / Dorogi Ferenc Miklós. - 2007. - 128 p. : ill., részben színes. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 9.)
ISBN 978-963-06-3067-2 fűzött
Rákosszentmihályi Katolikus Egyházközség
Árpádföldi Szent Anna Katolikus Egyházközség
Rákosszentmihály - Cinkota - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-2Rákosszentmihály)(091) *** 282(439-2Cinkota)(091)
[AN 2717789] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4252 /2008.
Garda Dezső (1948-)
   Gyergyói örmények könyve / Garda Dezső ; [közread. a] Hadimúzeum Alapítvány. - Budapest : Hadimúz. Alapítvány, 2007. - 2 db ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87484-0-9 fűzött
Gyergyószentmiklós - helytörténet - nemzetiség - örmények
316.347(=919.81)(439.21-2Gyergyószentmiklós) *** 943.921-2Gyergyószentmiklós *** 949.84-2Gyergyószentmiklós
[AN 2716352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 474 p. : ill.
ISBN 978-963-87484-1-6
Gyergyószentmiklós - helytörténet - nemzetiség - örmények
943.921-2Gyergyószentmiklós *** 949.84-2Gyergyószentmiklós *** 316.347(=919.81)(439.21-2Gyergyószentmiklós)
[AN 2716358] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 459 p., [16] t. : ill., részben színes
Összefoglalás angol, román és német nyelven
ISBN 978-963-87484-2-3
Gyergyószentmiklós - helytörténet - nemzetiség - örmények
949.84-2Gyergyószentmiklós *** 943.921-2Gyergyószentmiklós *** 316.347(=919.81)(439.21-2Gyergyószentmiklós)
[AN 2716367] MARC

ANSEL
UTF-84253 /2008.
Greive, Bradley Trevor
Friends to the end (magyar)
   Drága barátom : mitől olyan különleges a mi barátságunk? / Bradley Trevor Greive ; [ford. Várlaki Tibor]. - [Budapest] : Gabo, 2007. - 109 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-9635-93-6 kötött : 1490,- Ft
barátság - állat - humor - fényképalbum
316.647.2(0:82-7) *** 177.63(0:82-7) *** 59(084.12)
[AN 2726247]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2008.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   Ipari táj : gyárak, bányák, műhelyek népe a 19-20. században / Paládi-Kovács Attila. - Budapest : Akad. K., 2007. - 327 p., [44] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8525-5 kötött : 3570,- Ft
Magyarország - szociográfia - ipari munkás - 19. század - 20. század
308-058.234.2(439)"18/19" *** 316.343.63(439)
[AN 2714645]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2008.
Spéder Zsolt (1961-)
   Gyermekek: vágyak és tények : dinamikus termékenységi elemzések / Spéder Zsolt, Kapitány Balázs. - Budapest : KSH NKI, 2007. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 1589-0570 ; 6.)
Kész. az "Életünk fordulópontjai" c. demográfiai kutatás keretében. - Bibliogr.: p. 202-209.
ISBN 978-963-9597-12-9 fűzött
Magyarország - demográfia - gyermekvállalás - termékenység - ezredforduló
314.38(439)"200"
[AN 2715075]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4256 /2008.
   Diridongó : mondókák, énekek kicsiknek / [vál. Donáth Zsuzsanna] ; [ill. Féder Márta] ; [közread. a] Marczibányi Téri Művelődési Központ. - Budapest : Marczibányi Téri Művel. Közp., 2007. - 69 p. : ill., színes ; 22x23 cm + 6 mell.
ISBN 978-963-8457-19-6 kötött
gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.4(=945.11)
[AN 2717779]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2008.
Fairy tale songs (magyar)
   Éneklő hercegnők : térbeli daloskönyv / rajzolták Simona Graziano [et al.] ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 31 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 978-963-628-637-8 kötött : 4999,- Ft
gyermekdal - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2717324]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2008.
Fohn, Julius (18??-1906?)
Magyarische Reigentanzlieder aus der Grosswardeiner Gegend (magyar) (részlet)
   Erotikus táncszók Nagyvárad vidékéről / Julius Fohn. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 116 p. ; 17 cm
Szerk. Kicsi Sándor András
ISBN 978-963-9764-05-7 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 963-9764-05-1 * (hibás ISBN 963-9764-05-7)
Erdély - magyar néprajz - rigmus
398.845(=945.11)(439.21)
[AN 2716674]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2008.
Goldsack, Gaby
Step inside dragons (magyar)
   Lépj be a sárkányok veszélyes világába a térhatású képek segítségével / [írta Gaby Goldsack] ; [ill. Nick Harris] ; [... ford. Frey Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9747-25-8 kötött
sárkány - gyermekkönyv
398.44(02.053.2)
[AN 2716804]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2008.
   Maorik / Sir George Grey ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Trajan : Filagóra, cop. 2007. - 158, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Világok háza, ISSN 1789-1779)
Kész. Grey, George, Sir "Mythology and ancient traditional history of the New Zealanders" c. művének felhasználásával
ISBN 978-963-9831-00-1 kötött : 1890,- Ft
Új-Zéland - maorik - folklór - polinéziaiak ősi vallása
398.2(=992.3) *** 299.9(931)
[AN 2715705]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2008.
Pooh's sunny day songs (magyar)
   Vidám dalok / [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Play-a-song)
Disney Micimackó (keretcím). - Zenélő szerkezettel és mikrofonnal
ISBN 978-963-628-636-1 kötött : 4449,- Ft
gyermekdal - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2717543]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2008.
   Régi magyar mondák könyve / [vál. és szerk. Székely Éva]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2007. - 294 p. ; 21 cm. - (Irodalmi értéktár diákoknak, ISSN 1417-6491)
ISBN 978-963-9741-07-2 fűzött
magyar néprajz - monda
398.22(=945.11)
[AN 2714563]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2008.
Szántai Zsolt (1966-)
   Abók : [ausztrál bennszülöttek] / M. Clark Ashton ; [!ford. és átd. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Trajan, cop. 2007. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (Világok háza, ISSN 1789-1779)
ISBN 978-963-9831-01-8 kötött : 1890,- Ft
Ausztrália - folklór - bennszülött - ausztrálok ősi vallása
398.2(=995.1) *** 299.9(94)
[AN 2715716]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2008.
Vintage fashion (magyar)
   Klasszikus divat : a 20. század legfontosabb divattervezői és stílusai / Zandra Rhodes előszavával. - Pécs : Alexandra, 2007. - 223 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Bartha Judit
ISBN 978-963-370-436-3 kötött
divattörténet - divattervezés - 20. század
391(100)"19"
[AN 2715721]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4265 /2008.
Barna Erika, W. (1951-)
   Nagy Imre : egy 20. századi magyar sors a grafológia tükrében / W. Barna Erika Viktória, Szőtsné Fritz Ágnes. - [Budapest] : Flaccus, 2007. - 107, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-9412-53-8 fűzött : 1880,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - grafológia - 20. század
32(439)(092)Nagy_I. *** 159.925.6
[AN 2716536]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2008.
Bhutto, Benazir (1953-2007)
Daughter of the East (magyar)
   A Kelet lánya : önéletrajz / Benazir Bhutto ; [ford. Páll Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007 [!2008]. - 669 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-029-0 fűzött : 3499,- Ft
Bhutto, Benazir (1953-2007)
Pakisztán - politikus - emigráns - 20. század - memoár
32(549.1)(092)Bhutto,_B.(0:82-94)
[AN 2726008]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2008.
Čilingirov, Stiliân
Madžari i polâci v Šumen (magyar)
   A Kossuth-emigráció Sumenban : adalék a bolgár polgárosulás történetéhez / Sztiliján Csilingirov ; [ford. Arató György] ; [közread. a] ... HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Sofiâ] : Ogledalo ; [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., cop. 2007. - 130 p. : ill. ; 15x17 cm + CD
A mell. a mű 1943. és 1999. évi bolgár kiadásának szövegét tartalmazza. - Maďzari i polâci v Šumen = Magyarok és lengyelek Sumenban (melléklet címe). - Bibliogr.
Fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Sumen - Bulgária - emigráció - helytörténet - magyarság - 19. század - elektronikus dokumentum
325.252(=945.11)(497.2-2Sumen)"184/185" *** 949.72-2Sumen"18"
[AN 2716429]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2008.
Debreczeni József (1955-)
   Hazárdjáték / Debreczeni József. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 374 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9634-64-0 kötött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2713655]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2008.
Fehér Ferenc (1933-1994)
   A bestiárium antropológiája : politikai filozófiai tanulmányok / Fehér Ferenc ; [szerk. Heller Ágnes és Miklósi Zoltán] ; [ford. Dobai Lívia, Mezei György és Miklósi Zoltán]. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2007. - 299 p. ; 20 cm. - (Fehér Ferenc művei ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87096-4-6 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - politikai filozófia - politika - rendszerváltás
32.001 *** 32(439)"198/199"
[AN 2716015]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2008.
Fila Lajos (1927-)
   A hatalom történelmi alkotmánya / Fila Lajos. - Sződ ; Pásztó : [s.n.], 2007. - 310 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 284-288.
Fűzött
hatalom - teológia
321.01 *** 23/28
[AN 2714909]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2008.
Forró Lajos (1970-)
   Jelöletlen tömegsírok Magyarkanizsán, Martonoson és Adorjánon, 1944 / Forró Lajos. - 3. bőv. kiad. - Szeged : Hálózat a Szabad Információért Alapítvány, 2007. - 183 p : ill., részben színes ; 20 cm. - (Életjelek a délvidéki magyarság múltjából és jelenéből, ISSN 1789-0713)
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-963-06-2682-8 fűzött
Bácska - nemzetiségi tisztogatás - vajdasági magyarság - második világháború - memoár - történelmi forrás
323.12(=945.11)(497.1)"1944/1945"(093) *** 323.282(497.1)"194/1945"(093)
[AN 2715405]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2008.
Habermas, Jürgen (1929-)
Dialektik der Säkularisierung (magyar)
   A szabadelvű állam morális alapjai : a szekularizálódás dialektikája az észről és vallásról / Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger ; Florian Schuller előszavával ; [ford. Horváth Károly] ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány ... - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2007. - 50 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-080-6 fűzött : 980,- Ft
államelmélet - demokrácia - társadalom
321.01 *** 321.7 *** 316.3
[AN 2717740]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2008.
Hegedűs Loránt (ifj.) (1968-)
   Utolsó jussunk: a szó : ifj. Hegedűs Loránt parlamenti beszédei, 1998-2002. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2007]. - 142 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4060-2 fűzött
Magyarország - politikus - belpolitika - ezredforduló - beszéd
32(439)(092)Hegedűs_L.,_ifj.(042.5) *** 323(439)"199/200"(042.5)
[AN 2716038]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2008.
Kis F. Kornélia
   "...szeress úgy, mint én..." : regösének : médiumi levelek a magyarsághoz / Kis F. Kornélia, Német Mária. - Budapest : [Kis. F. K.], 2007. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3448-9 fűzött
nemzettudat - magyarság
323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2716074]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2008.
Koncz Attila
   Miért Sarkozy? / Koncz Attila. - Budapest : Korona, 2007. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9589-61-2 fűzött : 2450,- Ft
Sarkozy, Nicolas (1955-)
Franciaország - politikus - államfő - választási kampány - ezredforduló - 20. század - 21. század
32(44)(092)Sarkozy,_N. *** 324(44)"200"
[AN 2717229]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2008.
Krajnc Zoltán (1962-)
   Kanada és a nemzetközi terrorizmus elleni harc : egy NATO-tagállam politikájának és gyakorlatának elemzése / Krajnc Zoltán. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2007. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2007/7.)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-9816-18-3 fűzött
Közel-Kelet - Kanada - külpolitika - biztonságpolitika - ezredforduló
327(71)"200" *** 355.356(100-15)"200" *** 355.02(5-011)
[AN 2716493]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2008.
Polgár Péter Antal
   "Sorsom ezt így rótta ki..." : történetek az 1945 és 1956 közötti időszakból / Polgár Péter Antal. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9353-65-7 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - politikai feszültség - ellenállási mozgalom - hírszerzés - állami terror - Rákosi-korszak
323.26(439)"1945/195" *** 327.84(439)"1945/195" *** 323.282(439)"1945/195"
[AN 2717201]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2008.
Rácz Barnabás
   Hungary and the United Nations, 1956-1962 : a legal and political analysis / Barnabas Racz ; publ. by the United Nations Association of Hungary. - Budapest : United Nations Assoc. of Hungary, 2007. - 40 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 29-34.
ISBN 978-963-86322-7-2 fűzött
United Nations
Magyarország - külpolitika - 1956-os forradalom
327(100)"1956/196" *** 943.9"1956" *** 341.123"1956/196"
[AN 2715250]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2008.
   Reménykeltők : az 1945 utáni "illegális" katolikus politikai szervezkedések : írták: a Belügyminisztérium és ügynökei / [kutatta, összeáll., a bev., az összekötő szöveget és a zárszót írta Pallos László]. - Budapest : Püski, 2007. - 389 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9592-41-4 fűzött
Magyarország - állami terror - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás
323.26(439)"1945/196"(093.2) *** 323.282(439)"1945/196"(093.2) *** 322(439)"1945/196" *** 282(439)"1945/196"
[AN 2716177]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2008.
Rózsa Erzsébet, N. (1959-)
   The war in Iraq and the broader Middle East / Erzsébet N. Rózsa. - Budapest : M. Külügyi Int., cop. 2007. - 54 p. ; 28 cm. - (Külpolitikai tanulmányok, ISSN 1789-4891 ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
Irak - Közel-Kelet - külpolitika - hadtörténet - ezredforduló
327(567)"200" *** 327(5-011)"200" *** 355.48(567)"200"
[AN 2716756]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2008.
Sziklai László (1942-)
   Auschwitz képe / Sziklai László. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2007. - 215 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87096-5-3 fűzött : 2400,- Ft
Németország - Oświęcim - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - fényképalbum - esszé
323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-4) *** 77.044(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-4)
[AN 2716030]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2008.
Szita Szabolcs (1945-)
   Raoul Wallenberg emlékezete : bibliográfiák / szerk. Szita Szabolcs ; [az Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány kiadása ...]. - Budapest : Ex Libris : Emlékezés 1944-2004 Közhasznú Alapítvány, 2007. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék magyar, svéd, angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-86490-7-2 fűzött : 1200,- Ft
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Svédország - politikus - külképviselet - 20. század - zsidóság mentése - bibliográfia
327(485)(092)Wallenberg,_R.:016
[AN 2717140]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4283 /2008.
Amrein Ferenc (1935-2004)
   Ortssippenbuch der katholischen Gemeinden Nadasch und Altglashütte im Komitat Branau, 1721-2007 = A Baranya megyei katolikus települések, Mecseknádasd és Óbánya családkönyve, 1721-2007 / Franz Amrein, Ilona Amrein, Silvia Krasz-Auth. - Mecseknádasd ; Baja : AKUFF, 2007. - 2 db (1014 p.) ; 25 cm. - (Schriftenreihe von Arbeitskreis Ungarndeutscher Familienforscher e. V., ISSN 1789-610X ; 3.)
ISBN 978-963-06-3361-1 kötött
Mecseknádasd - Óbánya - genealógia - magyarországi németek - történelmi forrás
929.52(=30)(439-2Mecseknádasd)(093.2) *** 929.52(=30)(439-2Óbánya)(093.2)
[AN 2715560]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 498 p.
ISBN 978-963-06-3362-8
Mecseknádasd - Óbánya - genealógia - magyarországi németek - történelmi forrás
929.52(=30)(439-2Mecseknádasd)(093.2) *** 929.52(=30)(439-2Óbánya)(093.2)
[AN 2715577] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 503-1014.
ISBN 978-963-06-3363-5
Mecseknádasd - Óbánya - genealógia - magyarországi németek - történelmi forrás
929.52(=30)(439-2Mecseknádasd)(093.2) *** 929.52(=30)(439-2Óbánya)(093.2)
[AN 2715583] MARC

ANSEL
UTF-84284 /2008.
   A Batthyányak nemzetsége, gróf Batthyány Lajos Vas megyei emlékezete : kiállításvezető / [... szerk. Móricz Péter]. - Körmend : [Vas M. Múz. Ig.], 2007. - 40 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága. - A kiállítást a körmendi Batthyány-Strattmann László Múzeumban 2007. aug. 19 - okt. 28. között tartották
Fűzött
Batthyány család
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - történelmi személy - családtörténet - 19. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Batthyány_L. *** 929.52(439)Batthyány *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 2688193]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2008.
Boldizsár Péter (1947-)
   A diósgyőri vár középkori kályhacsempéi / Boldizsár Péter, Kocsis Edit, Sabján Tibor. - Miskolc : HOM, 2007. - 151 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, ISSN 1586-3522 ; 6.)
A borítófedélen párhuzamos címként: Mittelalterliche Ofenkacheln der Burg von Diósgyőr. - Bibliogr.: p. 143-145. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9271-74-6 fűzött
Miskolc - Diósgyőr - régészet - kerámiaművészet - kályha - csempe
904(439-2Miskolc) *** 738.81(439)
[AN 2714235]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2008.
Cser Ferenc (1938-)
   Európa mi vagyunk : Európa történeti kapcsai a sejti átörökítő jelzőkhöz és a Kárpát-medencei magyar népi, nyelvi, műveltségi folytonossághoz / Cser Ferenc, Darai Lajos. - [Pilisszentiván] : Fríg, [2008]-. - 23 cm
ISBN 978-963-9836-01-3
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2717209]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2008. - 271 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9836-02-0 fűzött : 2700,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2717215] MARC

ANSEL
UTF-84287 /2008.
   Environmental archaeology in Transdanubia / ed. by Csilla Zatykó, Imola Juhász and Pál Sümegi ; [transl. by Magdaléna Seleanu]. - Budapest : Archaeological Inst. of the HAS, 2007. - 390 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7391-94-1 kötött
Dunántúl - régészet
903/904(439.11)
[AN 2716276]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2008.
Hamann, Brigitte
Elisabeth, Kaiserin wider Willen (magyar)
   Erzsébet királyné / Brigitte Hamann ; [ford. Kajtár Mária] ; [a verseket ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1988. - 715, [2] p., 24 t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8418-4 kötött : 3800,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század - életrajz
943.9"18"(092)Erzsébet
[AN 2725694]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2008.
Hörcsik Richárd (1955-)
   "Bodrog partján van egy város..." : tanulmányok Sárospatak történetéből / Hörcsik Richárd. - Budapest : Napkút K., 2007. - 225, [6] p., [24] t. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-8478-86-3 kötött : 2990,- Ft
Sárospatak - helytörténet
943.9-2Sárospatak
[AN 2716440]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2008.
Keegan, John (1934-)
The Second World War (magyar)
   A második világháború / John Keegan ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 2003. - 1035 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8457-3 kötött : 4500,- Ft
második világháború
94"1939/1945"
[AN 2725503]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2008.
Lantos Andrea
   Középkori templom és temető Homokmégy-Szentegyházparton / Lantos Andrea. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre : Viski K. Múz., 2007. - 32 p. : ill. ; 17 cm. - (Kalocsai múzeumi kiskönyvtár, ISSN 0230-7707 ; 8.)
ISBN 978-963-87451-2-5 fűzött
Homokmégy - régészet
904(439-2Homokmégy)
[AN 2713874]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2008.
Lantos Antal (1929-)
   Kerületünk ősi falvai Mohács előtt / Lantos Antal. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2007. - 64 p. : ill ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 10.)
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-06-3481-6 fűzött
Budapest. 16. kerület - régészet
904(439-2Bp.XVI.)"08/15"
[AN 2717798]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2008.
   A Magyar Nemzeti Múzeum címeres halotti emlékei / [összeáll., szerk. és a bev. tanulmányt írta Baják László]. - Budapest : MNM, 2007. - 151 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Bibliotheca humanitatis historica a Museo Nationali Hungarico digesta, ISSN 1215-0487 ; 19.)
Bibliogr.: p. 93-102. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-3046-65-5)
Magyarország - halotti szokás - címer
929.6(439) *** 393(=945.11)
[AN 2714338]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2008.
   A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője / [főszerk. Kovács Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 1996-. - 24 cm. - Fordítása: Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője angol, ISBN 963-208-125-0. - Fordítása: Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője német, ISBN 963-208-127-7
ISBN 963-208-124-2 *
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Magyarország története az államalapítástól napjainkig
magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 193114]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., XX. század / [szerk. Ihász István]. - 2007. - 150, [5] p. : ill., színes
ISBN 978-963-7061-38-7 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 20. század - múzeumi katalógus
930.85(439)"19" *** 943.9"19" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2714331] MARC

ANSEL
UTF-84295 /2008.
   A Magyar Nemzeti Múzeum új szerzeményei, 2006-2007 : időszaki kiállítás : Magyar Nemzeti Múzeum, 2007. november 27 - 2008. február 24. / [... a kiállítást rend. Pallos Lajos]. - [Budapest] : MNM, 2007. - 56 p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2006-2007
Fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - régészet - kiállítási katalógus
930.85(439) *** 904(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2715062]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2008.
   A magyar újkor története / Pálffy Géza [et al.]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2007. - 286 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 278-286.
ISBN 963-7319-27-1 kötött : 8990,- Ft
magyar történelem - újkor
943.9"15/18"
[AN 2714995]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2008.
Olasz Lajos (1955-)
   A kormányzóhelyettesi intézmény története, 1941-1944 / Olasz Lajos. - Budapest : Akad. K., 2007. - 485 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 451-470.
ISBN 978-963-05-8512-5 kötött : 3990,- Ft
Horthy István (1904-1942)
magyar történelem - második világháború - politikus - életrajz
943.9"1941/1944" *** 943.9(092)Horthy_I.
[AN 2714268]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2008.
   Százszorszépek : emberábrázolás az őskori Nyugat-Magyarországon : [2007. november 6 - december 5. Egervár ..., 2008. február 9 - május 11. Kőszeg ..., 2008. június 1 - augusztus 3. Keszthely ..., 2008. szeptember 20 - október 6. Nagycenk ...] = Die Wunderschönen : Menschendarstellung im urzeitlichen Westungarn = Wonderful beauties : human representations in prehistoric Western Hungary / [... rend. Ilon Gábor ...] ; [kiad. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága ...]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2007. - 273, [6] p. : ill., színes ; 22x28 cm
ISBN 978-963-9827-00-4 fűzött
Nyugat-Magyarország - régészet - őskor - szobrászat - emberábrázolás - kiállítási katalógus
903(439-15) *** 7.031.1 *** 73.041 *** 061.4(439)
[AN 2717670]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2008.
Talpalló Piroska (1945-)
   Túrkevei képes ki kicsoda / Talpalló Piroska. - Túrkeve : Talpalló P., 2007. - 351 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3253-9 kötött
Túrkeve - híres ember - életrajzi lexikon
929(439-2Túrkeve):030
[AN 2714264]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2008.
   Tanulmányok Pest megye múltjából / [szerk. Halász Csilla, Tóth Judit]. - Budapest : Pest M. Lvt., 2006-. - 25 cm
Pest megye - magyar történelem - helytörténet
943.915.3
[AN 2714990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 217 p., [8] t. : ill., részben színes. - (Pest megye múltjából, ISSN 0209-6013 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7235-46-7 kötött
Pest megye - magyar történelem - helytörténet
943.915.3"17/19"
[AN 2715001] MARC

ANSEL
UTF-84301 /2008.
Tóth Tamás
   A budapesti rákoskeresztúri izraelita temetőben nyugvó jeles személyek adattára / Tóth Tamás. - Szeged : Tóth T., 2007. - 49 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4209-5 fűzött
Budapest. 17. kerület - Magyarország - híres ember - zsidóság - temető - névjegyzék
929(=924)(439) *** 718(439-2Bp.XVII.)(=924) *** 050.8
[AN 2716377]
MARC

ANSEL
UTF-84302 /2008.
Vajay Terézia (1920-)
   Drága kicsi Terkám! Édes Lackóm! : egy fiatal pár levelezése 1939. és 1945. januárja között a frontról haza, egy dunántúli faluba, Halimbára / feldolg. Mátrainé Mester Katalin. - [Budapest] : Püski, [2007]. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9592-40-7 fűzött
Vajay Terézia (1920-)
Molnár László (1911-1986)
Magyarország - második világháború - levelezés
929(439)Molnár_L.(044) *** 929(439)Vajay_T.(044)
[AN 2716138]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2008.
Verrasztó Gábor (1964-)
   A Váncza család / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2007. - 316, [3] p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-263-001-4 fűzött : 2500,- Ft
Váncza család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Váncza
[AN 2715856]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2008.
Wicker Erika
   Kincsek a homokban : híres régészeti leletek Kiskunhalas környékéről : a kiskunhalasi Thorma János Múzeum állandó régészeti kiállítása / [szöveg, képvál. Wicker Erika]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, [2007]. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 17.)
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Kiskunhalas - régészet - ötvösség
904(439-2Kiskunhalas) *** 739
[AN 2713683]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4305 /2008.
Bezerédy Győző (1934-2004)
Pécs (olasz)
   Pécs : fra storia e cultura / [testo Győző Bezerédy] ; [fotografie László Körtvélyesi]. - [Budapest] : Corvina, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5688-5 fűzött : 1480,- Ft
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12)
[AN 2714087]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2008.
Budai Szücs Ferenc
   Zarándokút / Buddai Szücs Ferenc. - Budapest : Szerző, 2008. - 171, [2] p. ; 20 cm
A címoldalon a szerző nevének 4. betűje fordított állású
ISBN 978-963-06-3955-2 fűzött : 2100,- Ft
India - helyismeret - útinapló
908.540(0:82-94)
[AN 2717307]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2008.
   Drót : Kocsér, Kőröstetétlen, Törtel : a települések bemutatása : régi és jelenkori értékeink a mi vidékünkről / [... szerk. Czeróczki Tünde] ; [kiad. Törteli Gazdák Vendégváró Egyesülete]. - [Törtel] : Törteli Gazdák Vendégváró Egyesülete, 2007. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Kocsér - Köröstetétlen - Törtel - helyismeret
908.439-2Kocsér *** 908.439-2Kőröstetétlen *** 908.439-2Törtel
[AN 2714375]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2008.
   Farmos / [szerk. Boros Zoltán, Kollár Ferenc, Vidra Tamás] ; [kiad. a Nagycsaládosok Farmosi Egyesülete]. - [Farmos] : Nagycsaládosok Farmosi Egyes., 2007. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Farmos - helyismeret - természeti környezet
908.439-2Farmos *** 502(439-2Farmos)
[AN 2714379]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2008.
   Kecskemét : képes városkalauz / ifj. Gyergyádesz László [et al.] ; [... szerk. Lovas Dániel]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2008. - 200 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-7813-89-4 kötött
Kecskemét - helyismeret - útikönyv
914.39-2Kecskemét(036) *** 908.439-2Kecskemét
[AN 2715890]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2008.
Kőszegfalvi Ferenc (1937-)
   Csodabogarak, bűnök, huncutságok : Hódmezővásárhely íratlan történelméből / Kőszegfalvi Ferenc. - Szeged : Bába, 2007. - 99, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9717-61-9 fűzött
Hódmezővásárhely - helyismeret - 19. század - 20. század - művelődéstörténet - szemelvény
908.439-2Hódmezővásárhely"18/193"(0:82-92) *** 930.85(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2715149]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2008.
Kovács Sándor (1954-)
   Máramarosi bércek között : Kárpátalja máramarosi térségének kalauza / Kovács Sándor. - Budapest : Romanika, 2007. - 344 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87287-3-9 kötött : 3990,- Ft
Kárpátalja - helyismeret - természeti környezet - útikönyv
908.439.23 *** 908.477.87 *** 914.392.3(036) *** 914.778.7(036) *** 502(439.23)
[AN 2717132]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2008.
Mare (magyar)
   A tenger / [ford. Résch Éva]. - Budapest : Geographia, 2007. - 734 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-9547-91-9 kötött : 8950,- Ft
tenger - fényképalbum
908.100(26)(084.12)
[AN 2726623]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2008.
   A pannon világ csodái : [Magyarország, Erdély, Kárpátalja, Felvidék és a Délvidék rejtőzködő értékei] / [szöveg Andócsi János et al.] ; [fotó Barczi Attila et al.]. - Budapest : Totem, [2007]. - 551, [6] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-590-333-7 kötött : 14980,- Ft
Kárpát-medence - helyismeret
908.439.2 *** 908.439
[AN 2717489]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2008.
   Pannontáj Sokoró Natúrpark : turistakalauz : szálláshelyek, vendéglátás, programok, érdekességek, hasznos információk / [összeáll. Dombi Alajosné] ; [kiad. a Felpécért Alapítvány etc.]. - [Felpéc] : Felpécért Alapítvány, 2007. - 152 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1901-1 fűzött
Pannontáj-Sokoró Natúrpark
Sokoróalja - Győr-Moson-Sopron megye - természetvédelmi terület - falusi turizmus - útikönyv
914.39Sokoróalja(036) *** 502.4(439Sokoróalja) *** 338.48(439Sokoróalja)
[AN 2717560]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2008.
Patkós Gábor
   Tápiógyörgye képekben = Tápiógyörgye auf Bildern = Tápiógyörgye in fotografie / [fotók Patkós Gábor, Gócsa Mihály, Rékasi Tiborné] ; [kiad. Községi Óvoda]. - Tápiógyörgye : Községi Óvoda, 2007. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm
Kötött
Tápiógyörgye - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tápiógyörgye(084.12)
[AN 2713978]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2008.
Sass Brunner Erzsébet (1889-1950)
   A misztikus India - két magyar festőnő művészetén keresztül = Mystic India - through the art of two Hungarian painters / [a katalógust szerk. Renner Zsuzsanna] ; [a katalógust írta Bethlenfalvy Géza, Marosi Ernő, Renner Zsuzsanna] ; [rend., közread. a] Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2007. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
A Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet műveiből Budapesten 2007. jún. 23 - 2008. febr. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-87548-4-4 fűzött
India - Magyarország - festőművész - helyismeret - 20. század - kiállítási katalógus
908.540(084.1) *** 75(439)(092)Sass_Brunner_E. *** 75(439)(092)Brunner_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2717279]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2008.
Somorjai Ferenc
   Kecskemét / Somorjai Ferenc. - [Budapest] : Panoráma, 2007. - 271 p., [2] t.fol. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Magyar városok, ISSN 0134-1812)
Bibliogr.: p. 263.
ISBN 978-963-243-933-4 kötött : 3600,- Ft
Kecskemét - útikönyv
914.39-2Kecskemét(036)
[AN 2715191]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2008.
Szántó László
   Szorgalmas Szorgalmatos / Szántó László. - Szorgalmatos : [Szántó L.], 2007. - 351 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-332.
ISBN 978-963-06-4047-3 fűzött
Szorgalmatos - helyismeret
908.439-2Szorgalmatos
[AN 2714357]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4319 /2008.
   Az emberi jogok nemzetközi törvénye : [60 : Emberi jogok egyetemes nyilatkozata : jogrend és emberi méltóság, 1948-2008] / [Egyesült Nemzetek] ; [szerk. Gömbös Ervin] ; kiad. a Magyar ENSZ Társaság. - Budapest : M. ENSZ Társ., 2008. - 92 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86322-5-8 fűzött
emberi jog - nemzetközi egyezmény
342.7(100)(094)
[AN 2715262]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2008.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   Új magyar büntetőeljárás / Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Tremmel Flórián. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 687 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Lezárva: 2003. dec. 31. - Bibliogr.: p. 23-26.
ISBN 978-963-9542-39-6 kötött
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 2725853]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2008.
Géra Eleonóra Erzsébet
   A Zeneszerzők Szövetkezetétől az Artisjus Egyesületig, 1907-2007 : a zenei közös jogkezelés száz éve Magyarországon / [Géra Eleonóra Erzsébet, Csatári Bence] ; [közread. az] Artisjus. - Budapest : Artisjus, 2007. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Artisjus. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3516-5 kötött
Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetkezete
Szerzői Jogvédő Hivatal
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Magyarország - zeneművészet - szerzői jog - jogvédelem - testülettörténet
347.785(439) *** 78 *** 061.2(439)Artisjus(091)
[AN 2713870]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2008.
   Határőrség : 1906-1946-2007. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 72 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. Határőrség
Magyarország - határőrség
351.746.1(439)
[AN 2714373]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2008.
   Honvédelmi tárcatükör / [fel. szerk. Kovács Attila] ; [kész. a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály ...]. - [Budapest] : HM Kommunikációs és Toborzó Főoszt., 2007. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - honvédelem - biztonságpolitika - ezredforduló
354.61(439) *** 355.02(439)"200"
[AN 2716346]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2008.
Kende Péter (1952-)
   Védtelen igazság : röpirat bírókról, ítéletekről / Kende Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Hibiszkusz, 2008. - 359 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 353-357.
ISBN 978-963-8233-14-1 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - justizmord - jogeset - ezredforduló
343.159(439) *** 347.951.1(439) *** 34.096(439)
[AN 2726269]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2008.
   Magyar büntetőjog : általános rész / Görgényi Ilona [et al.]. - Budapest : Complex, 2007. - 534 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. nov. 15. - Bibliogr.: p. 531-[535].
ISBN 978-963-224-932-2 fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 2716331]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2008.
   A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás / szerk. Jakab András és Takács Péter. - Budapest : Gondolat, 2007. - 2 db (1187 p.) ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 963-463-878-3
Magyarország - jogrendszer - ezredforduló
340.116(439)
[AN 2717554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 710 p.
ISBN 978-963-463-879-7 * kötött : 4000,- Ft (hibás ISBN 978-963-463-879-1)
ISBN 963-463-879-1
Magyarország - jogrendszer - ezredforduló
340.116(439)
[AN 2717562] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 712-1187.
ISBN 978-963-463-880-3 * kötött : 4000,- Ft (hibás ISBN 978-963-463-880-5)
ISBN 963-463-880-5
Magyarország - jogrendszer - ezredforduló
340.116(439)
[AN 2717573] MARC

ANSEL
UTF-84327 /2008.
Németh Zsolt
   A magyar Szent Korona / Németh Zsolt. - Szombathely : B.K.L. K., 2007. - 124 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 978-963-7334-26-9 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - ötvösség
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 739
[AN 2716083]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2008.
   Nézetek és látszatok : decentralizáció a pénzügyi környezet szemszögéből / szerk. Horváth M. Tamás. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1. Programig., 2007. - 231 p. ; 24 cm. - (Közigazgatási olvasmányok, ISSN 1789-4735)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9395-42-8 kötött
Magyarország - helyi önkormányzat - költségvetés
352.073(439)
[AN 2717715]
MARC

ANSEL
UTF-84329 /2008.
Nochta Tibor
   Magyar polgári jog : kötelmi jog, különös rész / Nochta Tibor, Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 310 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7296-58-1 kötött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 2726354]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2008.
Tóth Zoltán József (1967-)
   Megmaradásunk alkotmánya : a Szent Korona-eszme a magyar történelemben és közjogban / Tóth Zoltán József. - Budapest : Hun-Idea, 2007. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-20-8 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - szentkoronatan - alkotmányjog - államelmélet
342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2717315]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2008.
Universal declaration of human rights (magyar)
   Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, 1948-2008 / kiad. a Magyar ENSZ Társaság. - Budapest : M. ENSZ Társ., 2008. - 14 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-86322-8-9 fűzött
emberi jog - nemzetközi egyezmény
342.7(100)(094)
[AN 2715232]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4332 /2008.
Ansell, David
Military motorcycles (átd., bőv. kiad.) (magyar)
   Katonai motorkerékpárok / David Ansell ; [... ford., ... szerk. és a mo-i vonatkozásokkal kieg.] Ocskay Zoltán. - Budapest : Oldtimer Média, 2007. - 208 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-87582-0-0 kötött
motorkerékpár - hadtörténet - történeti feldolgozás
623.437.2(100)(091)
[AN 2717116]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2008.
Besenyő János
   A nyugat-szaharai kérdés és az ENSZ által vezetett békefenntartó misszió (Minurso) tevékenysége / Besenyő János. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2007. - 144 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2007/11.)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 132-144.
ISBN 978-963-9816-20-6 fűzött
European Union. Mission for the Referendum in Western Sahara
Marokkó - Nyugat-Afrika - Mauritánia - biztonságpolitika - békefenntartó erő - ezredforduló
355.356(100-15)"199/200" *** 355.357(64) *** 355.357(611.2)
[AN 2716502]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2008.
Csáki Csaba (1940-)
   A NATO szerepe a nemzetközi terrorizmus elleni harcban : a jelentősebb tagországok politikai vetületének feldolgozása : Németország / Csáki Csaba. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2007. - 18, [2] p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2007/5.)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9816-16-9 fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Németország - biztonságpolitika - ezredforduló
355.02(430)"200" *** 355.356(100-15)
[AN 2716466]
MARC

ANSEL
UTF-84335 /2008.
Csáki Csaba (1940-)
   A NATO szerepe a nemzetközi terrorizmus elleni harcban : az Amerikai Egyesült Államok politikai vetületének feldolgozása / Csáki Csaba. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2007. - 27 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2007/2.)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9816-13-8 fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Egyesült Államok - Közel-Kelet - biztonságpolitika - ezredforduló
355.02(73)"200" *** 327(73)"200" *** 355.02(5-011)
[AN 2716436]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2008.
Cseh Valentin (1978-)
   Nándorfehérvár ostroma, 1456 / Cseh Valentin. - Keszthely : Compactor, 2007. - 249 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-236.
ISBN 978-963-06-4096-1 kötött
Magyarország - Oszmán-török Birodalom - hadtörténet - csata - 15. század
355.48(439)"1456"
[AN 2715700]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2008.
Csonkaréti Károly (1930-)
   Gyorsmerülés : az osztrák-magyar haditengerészet tengeralattjáróinak története, 1907-1918 / Csonkaréti Károly ; [az illusztrációkat Benczúr László kész.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 207 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
Kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 978-963-327-421-7)
Osztrák - Magyar Monarchia - hadtörténet - tengeri hadművelet - tengeralattjáró - első világháború
355.49(436/439)"1907/1918" *** 623.827(436/439)"1907/1918"
[AN 2717107]
MARC

ANSEL
UTF-84338 /2008.
Csorba Katalin
   A Cseh Köztársaság terrorizmus elleni harca / Csorba Katalin. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2007. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2007/1.)
Borítócím: A Cseh Köztársaság a terrorizmus elleni harcban. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 25-28.
ISBN 978-963-9816-12-1 fűzött
Csehország - biztonságpolitika - ezredforduló
355.02(437.1)"200" *** 355.356(100-15)
[AN 2716431]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2008.
Katona József
   Katonai orvoslás : képeslapok, életképek a katonai gyógyítás múltjából / Katona József. - Budapest : Medicina, 2008. - 191 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-226-147-8 kötött : 5300,- Ft
Magyarország - katonai egészségügy - katonai kórház - első világháború - fényképalbum - képes levelezőlap
355.72(439)"1914/1918"(084.12) *** 356.33(439)"1914/1918"(084.12)
[AN 2715027]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2008.
   A láthatatlan katonák : MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj = The invisible soldiers : HDF 34th 'László Bercsényi' Special Operations Battalion / [a fotókat kész. Rácz Tünde] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 119 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-436-1 kötött
Magyarország. Honvédség. 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj
Szolnok - katonai egység története - különleges alakulat - fényképalbum
355.486(439-2Szolnok)(084.12) *** 356.168/.169(439)
[AN 2714576]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2008.
Matthews, Rupert
100 things you should know about arms & armour (magyar)
   Harcosok és fegyverek / [m. szöveg Domina István] ; [a magyar kiadáshoz kész. grafikák Sipos Norbert és Veres László munkái]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Írta Matthews, Rupert
ISBN 978-963-9619-34-0 kötött : 1650,- Ft
hadtörténet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
355(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2716399]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2008.
Ország-Krysz Axel
   A NATO és a terrorizmus elleni harc politikai vetületei Törökországban / Ország-Krysz Axel. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2007. - 24 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2007/3.)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9816-14-5 fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Törökország - biztonságpolitika - ezredforduló
355.02(560)"200" *** 355.356(100-15)
[AN 2716450]
MARC

ANSEL
UTF-84343 /2008.
Peterdy Viktória
   A NATO szerepe a nemzetközi terrorizmus elleni harcban : az Egyesült Királyság politikai vetülete / Peterdy Viktória. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2007. - 19 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2007/6.)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9816-17-6 fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Nagy-Britannia - biztonságpolitika - ezredforduló
355.02(410)"200" *** 355.356(100-15)
[AN 2716476]
MARC

ANSEL
UTF-84344 /2008.
Szép László
   A NATO és a terrorizmus elleni harc politikai vetületei Olaszországban / Szép László, Antonino Inturri. - [Budapest] : Geopol. Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2007. - 33 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2007/4.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9816-15-2 fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Olaszország - biztonságpolitika - ezredforduló
355.02(45)"200" *** 355.356(100-15)
[AN 2716457]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4345 /2008.
   Az információs társadalom fejlődése és a munkaerőpiac / [szerk. Várhelyi Tamás] ; [kiad. a Debreceni Egyetem TEK Informatikai Kara és a Debreceni Lokálpatrióta Egyesület]. - Debrecen : DE TEK Informatikai Kar : Debreceni Lokálpatrióta Egyes., 2007. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2980-5 fűzött
információs társadalom - informatika - munkaerőpiac
659.2 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 331.5
[AN 2714259]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4346 /2008.
Benczes István Zsolt
   Trimming the sails : the comparative political economy of expansionary fiscal consolidations : a Hungarian perspective / István Benczes. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-241.
ISBN 978-963-9776-01-2 kötött
Magyarország - Európai Unió - gazdaságpolitika - fenntartható fejlődés - munkaerőpiac - pénzügy - ezredforduló
338.2(439)"199/200" *** 330.34(439)"199/200" *** 331.5(439)"199/200" *** 338.2(4-62)"199/200" *** 336.7(439)"199/200"
[AN 2716264]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2008.
   Cikkek a cakkokról : múltelemzés és jövőkép / szerk. Karsai Gábor és Vértes András ; [közread. a] GKI Gazdaságkutató Zrt. - Budapest : GKI Gazdaságkut. Zrt., 2007. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7128-59-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaságpolitika - integráció - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 2717921]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2008.
Cope, Mick
The seven Cs of coaching (magyar)
   A coaching módszertana : az együttműködésre épülő coaching kézikönyve / Mick Cope ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : Manager Kvk., cop. 2007. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87544-5-5 fűzött
együttműködés - vállalatvezetés - információ
658.1.012.6 *** 658.1.012.4 *** 659.2
[AN 2717915]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2008.
Dara Péter
   Állásvadászat és karriertervezés : gyakorlati fortélyok és munkaerő-piaci technikák - nem csak pályakezdőknek / Dara Péter, Henczi Lajos, Szetei Tibor. - [Budapest] : Perfekt, 2008, cop. 2006. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 978-963-394-696-1 fűzött : 2600,- Ft
ISBN 963-394-696-4
karrier - munkaközvetítés - pályaválasztás - felnőttoktatás
658.353.5 *** 65.013 *** 613.865 *** 374.7
[AN 2726390]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2008.
   Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv / [szerk. Farkas Ferenc et al.]. - 4. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : CompLex, 2007 [!2008]. - 574 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2003. máj. - Bibliogr.: p. 553-569.
ISBN 978-963-224-724-3 kötött
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2726323]
MARC

ANSEL
UTF-84351 /2008.
   Föld és társadalom : konferencia a Kiskun Múzeumban / szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. - Kiskunfélegyháza : Kiskun Múz. Baráti Köre, 2007. - 415 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Cumanica, ISSN 1417-6947 ; 7.)
A konferenciát 2007. máj. 24-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7112-07-2 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - földbirtok - konferenciakiadvány
338(091)(439) *** 316.32(439) *** 316.343.64(439) *** 347.235(439) *** 061.3(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 2714013]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2008.
Frankl Aliona (1954-)
   Múltidéző mesterségek = Masters of their crafts / Frankl Aliona ; [bev. ... Parti-Nagy Lajos] ; [ford. ... Rónay Eszter]. - [Budapest] : Pleno, 2007. - 88 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-06-2384-1 fűzött
Magyarország - kézműipar - fényképalbum - portré
334.712(084.12) *** 77.041.8 *** 77.04(439)(092)Frankl_A.
[AN 2716891]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2008.
Karácsony Imréné
   A béren kívüli juttatások, a költségtérítések és az adókedvezmények elszámolásának 2008. évi szabályai / [szerző Karácsony Imréné]. - Budapest : Keriorg, 2008. - 308 p. ; 23 cm
Lerárva: 2008. jan. 1.
ISBN 978-963-9359-17-8 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - adókedvezmény - útmutató
336.2.027.55(439)(036)
[AN 2715157]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2008.
   Kismesterek / [... szerk. Hunvald György]. - [Budapest] : Budapest Erzsébetváros Polgármesteri Hiv., [2007]. - 135 p. : ill. ; 17x24 cm. - (A múló idő nyomában, ISSN 1789-6207 ; 1.)
ISBN 978-963-06-4032-9 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapest. 7. kerület - iparos - interjú
334.712(439-2Bp.VII.)(047.53)
[AN 2717616]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2008.
   Kisvállalkozások finanszírozása / Béza Dániel [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2008], cop. 2007. - 349 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-349.
ISBN 978-963-394-719-7 kötött : 3990,- Ft
kisvállalkozás - üzemgazdaságtan - pénzügy
334.722 *** 658.1
[AN 2725446]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2008.
Lámfalussy Sándor (1929-)
Financial crises in emerging markets (magyar) (bőv. kiad.)
   Pénzügyi válságok a fejlődő országokban : tanulmányok a globalizált pénzügyi rendszer sérülékenységéről : Henry L. Stimson-előadások, Yale Egyetem, valamint a Görög Nemzeti Bank Xenophón Zolótasz előadása, Athén / Lámfalussy Sándor ; [ford. Halm Tamás et al.] ; [közread. a Mathias Corvinus Collegium]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8585-9 kötött : 3850,- Ft
gazdasági helyzet - pénzügy - ezredforduló - fejlődő ország
336.1/.5(100-773)"199/200" *** 338(100-773)"199/200"
[AN 2717689]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2008.
Lévai Márta
   Minőségügy: szempontok a szociális gazdaság szervezeteinek ügyfélcentrikus továbbfejlesztéséhez : [OFA-ROP hálózat] / Lévai Márta, Soltész Anikó ; [kiad. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány]. - Budapest : OFA, 2007. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50.
ISBN 978-963-87190-7-2 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - minőségbiztosítás
334.012.46(439) *** 65.018
[AN 2714465]
MARC

ANSEL
UTF-84358 /2008.
   A marketing alapjai / [szerk.] Veres Zoltán, Szilágyi Zoltán ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : Perfekt : BGF, [2008]. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-602-2 kötött : 4200,- Ft
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2725321]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2008.
McKinney, Frank (1963-)
Make it big! (magyar)
   Csináld nagyban! : a különlegesen sikeres élet 49 titka / Frank McKinney ; Viktoria St. George közreműködésével ; [ford. Sallay Katalin]. - Debrecen : Royalwell, 2007. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87038-3-5 fűzött : 3480,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - pénzügy
336.7 *** 613.865
[AN 2713695]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2008.
Münkner, Hans-H
How to form a co-operative self-help organisation (magyar)
   Hogyan hozzunk létre szövetkezeti önsegítő szervezetet? : kézikönyv szövetkezetet létrehozni kívánó magánszemélyek és szövetkezetfejlesztési projektgazdák számára : [OFA-ROP hálózat] / írta Hans-H. Münkner ; Peter Wardenski közreműködésével ; [ford. Kövi György] ; [kiad. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány]. - Budapest : OFA, 2007. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87190-5-8 fűzött
szövetkezet
334.73
[AN 2714311]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2008.
   OFA-ROP hálózat : tanulmány / [szerk. Fiók Éva, Pappné Kovács Katalin] ; [kiad. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány]. - Budapest : OFA, 2006-. - 21 cm
Európai Unió - foglalkoztatáspolitika
331.5(4-62)
[AN 2714315]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fenntartható szociális gazdaság - néhány példa Spanyolországból. - 2007. - 110 p. : ill., színes
ISBN 978-963-87190-4-1 fűzött
Spanyolország - szociális foglalkoztatás
331.582.22(460)
[AN 2714322] MARC

ANSEL
UTF-84362 /2008.
Ransom, David (1946-)
The no-nonsense guide to fair trade (magyar)
   Mellébeszélés nélkül : útmutató a méltányos kereskedelemhez / David Ransom ; [ford. Ferenczi István, Pinczés Bálint] ; [közread. a] Védegylet. - Budapest : Védegylet, [2007]. - 148 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87081-5-1 fűzött : 1800,- Ft
világgazdaság - külkereskedelem - gazdasági egyenlőtlenség - multinacionális vállalat - szabadkereskedelem - fenntartható fejlődés
339.9(100) *** 334.726(100) *** 339.5.012.42
[AN 2717176]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2008.
Sántha Attila (1941-)
A Balaton-régió fejlesztése (angol)
   Development issues of the Balaton region / by Attila Buday-Sántha ; [transl. by Zoltán Raffay]. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2007. - 142 p., [6] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 61.)
Bibliogr.: p. 134-142.
ISBN 978-963-9052-92-5 fűzött
Dunántúl - Balaton - területfejlesztés - regionális gazdaság - gazdaságföldrajz
332.1(439.11) *** 911.3(439.11) *** 911.3(439)(285.2Balaton)
[AN 2726336]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2008.
The social economy (magyar)
   Szociális gazdaság nemzetközi megközelítésben, az OECD tapasztalatai tükrében : [OFA-ROP hálózat] / [ford. Kövi György] ; [kiad. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány]. - Budapest : OFA, 2007. - 135 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87190-6-5 fűzött
nonprofit szervezet
334.012.46(100)
[AN 2714325]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2008.
   A számvitel időszerű kérdései, 2007 : a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez : államháztartási szakterület / Blahuth Jánosné [et al.] ; [szerk. Lacó Bálint, Printz János]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2007. - 272, [2] p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-714-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - számvitel - tankönyv
657(439)(078)
[AN 2717346]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2008.
   Szociális gazdaság kézikönyv / szerzők Csoba Judit [et al.] ; szerk. Frey Mária ; [közread. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ...]. - Budapest : OFA, 2007. - 236 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 228-236.
ISBN 978-963-87190-2-7 kötött
Magyarország - nonprofit szervezet
334.012.46(439)
[AN 2714473]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2008.
   A szociális gazdaság szervezetei Magyarországon : követésre méltó példák a 2006-os esztendőből : [OFA-ROP hálózat] : [jó gyakorlat gyűjtemény I.] / szerk. Frey Mária ; [kiad. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány]. - Budapest : OFA, 2007. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87190-3-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-87/90-3-4)
Magyarország - nonprofit szervezet - társadalmi szervezet
334.012.46(439) *** 061.2(439)
[AN 2714468]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2008.
   Vállalati stratégia / Bartek-Lesi Mária [et al.] ; szerk. Könczöl Erzsébet. - Budapest : Alinea, [2008], cop. 2007. - 347, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-09-4 kötött : 3950,- Ft
stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 2725390]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2008.
   Világgazdaságtan / Blahó András és munkaközössége. - Budapest : Akad. K., 2007. - 367 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 321-328.
ISBN 978-963-05-8568-2 kötött : 3780,- Ft
világgazdaság - külkereskedelem - nemzetközi pénzügy
339.9 *** 339.7 *** 339.5 *** 338
[AN 2717680]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4370 /2008.
   A Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza jubileumi évkönyve, 1927-2007 / szerk. Jakab Ferenc. - [Budapest] : Dinasztia, [2007]. - 156 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-657-401-7 kötött
Uzsoki Utcai Kórház (Budapest)
Budapest. 14. kerület - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.XIV.)(091)
[AN 2715982]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2008.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2008 : biztosítás, járulékfizetés, nyilvántartás, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásra jogosultság, nemzetközi társadalombiztosítási szabályok / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2008. - 312 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. dec. 31.
ISBN 978-963-9427-62-4 fűzött : 8750,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2716574]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2008.
   Give a chance.. : case studies of programmes from four EU countries to help young people's social and professional inclusion / [ed. by Zoltán Györgyi]. - Budapest : Hung. Inst. for Educational Research and Development, 2007. - 115 p. ; 24 cm. - (Research papers, ISSN 1588-3094 ; 279.)
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-682-598-0 fűzött
Európai Unió - szociálpolitika - foglalkoztatáspolitika - ifjúság - ezredforduló
364.442(4-62) *** 331.5(4-62) *** 364.65-053.6/.8(4-62)
[AN 2715936]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2008.
   Van megoldás : [nyugdíjreform] / [közread. a Barankovics István Alapítvány]. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány, [2007]. - 371 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-85524-5-7 fűzött
Magyarország - nyugdíjügy - törvénytervezet
369.5(439)(094)
[AN 2717756]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4374 /2008.
   100 éves Érd első általános iskolája : emlékkönyv, 1907-2007 : II. Lajos Általános Iskola / [szerk. ... Kóboryné Szabó Ildikó] ; [kiad. Jovicza Ignác Alapítvány]. - Érd : Jovicza I. Alapítvány, 2007. - 127 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Kötött
II. Lajos Általános Iskola (Érd)
Érd - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Érd)(091)
[AN 2716542]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2008.
   150 éves a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium : jubileumi évkönyv / [főszerk. Kovács Attiláné]. - [Fertőszentmiklós] : Soproni Anzsu Kft., 2007. - 274 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Sümeg)
Sümeg - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Sümeg)(058)
[AN 2715272]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2008.
   Aki a gondolatokat tettre váltja : tanulmánykötet a 60 éves Koltai Dénes tiszteletére / [közread. a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar]. - Pécs : PTE FEEK, 2007. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-172-4 kötött
Magyarország - felnőttoktatás - felnőttnevelés - emlékkönyv
374.7(439) *** 37.013.83
[AN 2717586]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2008.
Deli Éva
   Tanulástanítás? : élvezetes tanulás / Deli Éva, Buda Mariann. - Budapest : Dinasztia, cop. 2007. - 186 p. : ill. ; 24 cm. - (Modern pedagógia a gyakorlatban, ISSN 1787-6990)
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 978-963-657-376-8 fűzött
ISBN 963-657-376-X * (hibás ISBN 963-657-376-8)
tanulás
371.322
[AN 2715964]
MARC

ANSEL
UTF-84378 /2008.
   Fókuszban a nyelvtanulás / szerk. Vágó Irén. - Budapest : Oktkut. és Fejl. Int., 2007. - 179 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-594-2 fűzött
Magyarország - nyelvoktatás
37.014(439) *** 372.880
[AN 2716537]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2008.
   A húszéves Bárdos László Gimnázium évkönyve, 1997-2007 / [... szerk. Nagy Tamás] ; [közread. a] Géniusz Alapítvány. - Tatabánya : Géniusz Alapítvány, 2007. - 160 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3186-0 fűzött : 1700,- Ft
Bárdos László Gimnázium (Tatabánya)
Tatabánya - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Tatabánya)(058)
[AN 2717928]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2008.
   Húszévkönyv : a Széchenyi István Szakkollégium jubileumi évkönyve, 1987-2007 / [szerk. Kriston Vízi Gábor]. - Budapest : Széchenyi I. Szakkollégium, 2007. - 341 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 0865-7106 ; 16.)
ISBN 978-963-06-1920-2 fűzött
Budapesti Corvinus Egyetem. Széchenyi István Szakkollégium
Budapest - egyetem - kollégium - évkönyv
378.187.5(439-2Bp.)(058)
[AN 2716834]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2008.
Józsa Krisztián (1973-)
   Az elsajátítási motiváció / Józsa Krisztián. - Budapest : Műszaki K., cop. 2007. - 241 p. : ill. ; 25 cm. - (Tanítás és tanulás, ISSN 1786-3562)
Bibliogr.: p. 221-241.
ISBN 978-963-16-4226-7 kötött
tanulás - motiváció
371.322
[AN 2716522]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2008.
Kállai Mária
   Ötlettár intézményvezetők számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához / [írta és szerk. Kállai Mária, Szabó Mária]. - Budapest : Oktkut. és Fejl. Int., 2007. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438). (MAGtár, ISSN 1788-4101 ; 2.[!])
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-963-682-596-6 fűzött
iskola - vezetés - vezetéstudomány
371.11 *** 65.011.1
[AN 2716526]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2008.
   A Khetanipe Egyesület szerepe az "Esélynövelő roma koordinátorok képzése-foglalkoztatása" elnevezésű projektben / [közread. a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület ...]. - Pécs : Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyes., [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4167-8 fűzött
Magyarország - kisebbség - cigányság - oktatásügy - társadalmi szervezet
376.7(=914.99)(439) *** 061.2(439)
[AN 2717973]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2008.
   A közösségek háza : 35 éves az érdi Szepes Gyula Művelődési Központ / [szerk. Beke Pál, Szedlacsek Emília]. - Érd : Szepes Gy. Művel. Közp., 2007. - 96 p. : ill, részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4025-1 fűzött
Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd)
Érd - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Érd)(091)
[AN 2716560]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2008.
Lénárd Sándor
   Ötletek pedagógusoknak az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához / [írta és szerk. Lénárd Sándor, Rapos Nóra]. - Budapest : Oktkut. és Fejl. Int., 2007. - 71 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438). (MAGtár, ISSN 1788-4101 ; 4.)
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-963-682-595-9 fűzött
tanulás - tanári segédkönyv
371.322(072)
[AN 2716510]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2008.
Nánay István (1938-)
   Profán szentély : színpad a kápolnában / Nánay István ; [közread. az] ... ELTE Egyetemi Színpad Alapítvány. - Pécs : Alexandra ; [Budapest] : ELTE Egyetemi Színpad Alapítvány, 2007. - 231 p. : ill. ; 28 cm + DVD
ISBN 978-963-370-509-4 kötött
Egyetemi Színpad (Budapest)
Budapest - egyetem - kulturális élet - 20. század - ezredforduló
378.4(439-2Bp.)ELTE *** 316.7(439-2Bp.)"195/200"
[AN 2715718]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2008.
Pethőné Nagy Csilla
   Módszertani kézikönyv az irodalomkönyv 9-12. és az irodalomtankönyv a szakközépiskolák számára 9-12. című tankönyvcsaládhoz / Pethőné Nagy Csilla. - Budapest : Korona, 2007, cop. 2005. - 371 p. : ill. ; 24 cm
Befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás (keretcím). - Bibliogr.: p. 301-307.
ISBN 978-963-9589-05-6 fűzött : 2500,- Ft
didaktika - irodalom - tantárgy - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.882(072) *** 371.3(072)
[AN 2725596]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2008.
Rogers, Carl R. (1902-1987)
Freedom to learn (magyar)
   A tanulás szabadsága : [életmód, pedagógia, pszichológia, vezetés] / Carl R. Rogers, H. Jerome Freiberg ; [ford. Klein Sándor et al.]. - Budapest : Edge 2000 : Oktatáskut. és Fejleszt. Int., 2007. - 595 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
A függelékben "Személyközpontú törekvések a hazai pedagógiában" címmel Benda József et al. tanulmányai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86421-8-9 fűzött : 3690,- Ft
tanulás - oktatáspolitika
371.322 *** 37.014.5
[AN 2716002]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2008.
Suhai Pál (1945-)
   Tudósítások a katedráról / Suhai Pál. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 303, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-09-5 fűzött : 2200,- Ft
ISBN 963-9764-09-4 * (hibás ISBN 963-9764-09-5)
Magyarország - oktatásügy - ezredforduló
37.014(439)"198/200"
[AN 2716714]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2008.
   Tanári kézikönyv a Matematika felmérőfüzet 5. évfolyamához / Csahóczi Erzsébet [et al.] ; [szerk. Balassa Éva] ; [a rajzokat Szalóki Dezső kész.]. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 116 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-465-081-2 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - iskolai értékelés - tanári segédkönyv
372.851(072)(076) *** 371.263
[AN 2716712]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2008.
   Tücsökkórus... avagy Szeretettel nevelni / [összeáll. és szerk. Beller Edit] ; [kiad. a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon]. - Hódmezővásárhely : Kozmutza F. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Diákotthon és Gyermekotthon, 2007. - 124 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - értelmi fogyatékos - óvoda - általános iskola - szakiskola - gyermekotthon
376.4 *** 373.24(439-2Hódmezővásárhely) *** 373.3(439-2Hódmezővásárhely) *** 377(439-2Hódmezővásárhely) *** 376.64.018.324(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2715993]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2008.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Gyerekek, óvodák, iskolák / Vekerdy Tamás. - 6. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2008], cop. 2001. - 166 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-7168-15-4 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-15-X)
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan
37.015.3 *** 159.922.7
[AN 2726552]
MARC

ANSEL
UTF-84393 /2008.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kicsikről nagyoknak / Vekerdy Tamás ; [ill. Barka Ferenc]. - [Budapest] : Park, [2008]-. - ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2725857]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A kisgyerekkor. - 7. kiad. - cop. 2008. - 148, [3] p.
ISBN 978-963-530-804-0 fűzött : 1900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2725859] MARC

ANSEL
UTF-84394 /2008.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Másféle iskolák : talán: a Waldorf? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, [2008], cop. 2005. - 224 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 219-222.
ISBN 978-963-7168-29-1 * fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-7168-29-X)
alternatív iskola
371.4Waldorf
[AN 2726402]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4395 /2008.
Banker, Susan M.
Decorating with Lizzie McGuire (magyar)
   Kreatív ötletek / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - 80 p., [2] fol. : ill., színes ; 23 cm. - (Lizzie McGuire)
Írta Banker, Susan M. - Matricákkal
ISBN 978-963-628-744-3 fűzött : 1499,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745.5
[AN 2717853]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2008.
Banker, Susan M.
Fashion it! with Lizzie McGuire (magyar)
   Divatötletek / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2007. - 80 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 23 cm. - (Lizzie McGuire)
Írta Banker, Susan M. - Vasalható matricákkal
ISBN 978-963-628-755-9 fűzött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2717883]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2008.
Felföldi Károly
   Fejezetek a dél-alföldi tájékozódási sport első 50 évéről / Felföldi Károly, Sindely Pál, Tóth Imre ; [kiad. Csongrád Megyei Tájékozódási Futó Szövetség]. - Szeged : Csongrád M. Tájékozódási Futó Szövets., 2008. - 166 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4144-9 fűzött
Csongrád Megyei Tájékozódási Futó Szövetség
Csongrád (megye) - tájfutás - testülettörténet
796.56(439.181)(091) *** 061.2(439.181)Csongrád_Megyei_Tájékozódási_Futó_Szövetség
[AN 2716205]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2008.
   Gyalogtúrák Nyugat-Dunántúlon / [szerk. Orbán Róbert] ; [fotó Benczik Anikó et al.]. - Szombathely : B.K.L. K., 2008. - 200 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 16 cm
ISBN 978-963-7334-28-3 fűzött : 1980,- Ft
Nyugat-Dunántúl - természetjárás - gyalogtúra - útmutató
796.5(439.111)(036)
[AN 2715754]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2008.
   Hódmezővásárhely kerékpáron : a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása : Hódmezővásárhely, 2008 : Balla András, Baricz Kati, Benyó Pál, Dozvald János, Dömötör Mihály, Eifert János, S. Faragó Gyöngyi, Fejér István, Grántiz Miklós, Iskander Bahget, Kovács Kata, Kozák Albert, Kresz Albert, Módos Gábor, Oravecz Attila, Patyi Árpád, Siklós Péter, Szél Ágnes, Tóth József / [... kurátora Rédei Ferenc] ; [szerk. Tóth József]. - [Budapest] : MAOE, [2008]. - [20] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - kerékpáros közlekedés - kiállítási katalógus
796.6 *** 656.18 *** 77.04(439) *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2717180]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2008.
Meleg Dávid
   Rejtvénykönyv : bibliai megfejtésekkel / Meleg Dávid. - Budapest : Új Ember, cop. 2007. - 235 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9674-44-8 fűzött : 650,- Ft
rejtvény
793.7
[AN 2714044]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2008.
   Sportcsillagok gálaestje, 2007 : 50 / [szerk. Boskovics Jenő, Novotny Zoltán]. - Budapest : Sportcsillagok Kft., cop. 2007. - [112] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - sportoló - 20. század - ezredforduló
796(439)"195/200"
[AN 2717106]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2008.
Sunadomari Kanshū (1923-)
   Aikido általi megvilágosodás / Szunadomari Kansú ; [ford. Tihanyi Andrea]. - Budapest : Szenzár, 2007. - 158 p. : ill. ; 21 cm. - (Harcosok ösvényén, ISSN 1419-1296)
A ford. az "Enlightenment through Aikido" (Berkeley [Calif.] : North Atlantic Books, 2004) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-7014-23-9 fűzött : 2250,- Ft (hibás ISBN 963-7014-23-9)
aikido
796.853.24
[AN 2717001]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2008.
   Talmácsi és a 101 éves magyar motorsport / Böröczky József [et al.] ; [szerk. Szujó Béla]. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 246 p., [64] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9684-54-6 fűzött : 3498,- Ft
Talmácsi Gábor (1981-)
Magyarország - sporttörténet - motorkerékpársport - sportoló - 20. század - 21. század
796.72(439)(091) *** 796.72(439)(092)Talmácsi_G.
[AN 2717856]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4404 /2008.
   Ámos Imre - Anna Margit Múzeum Szentendre / [a kiáll. kurátora Jankovics Norbert] ; [a katalógust szerk. Jankovics Norbert, Verba Andrea]. - [Szentendre] : PMMI, [2007]. - 75 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 22.)
Borítócím: Ámos - Anna Múzeum Szentendre. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-24-3 fűzött
Ámos Imre (1907-1944)
Anna Margit (1913-1991)
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi katalógus - életrajz
75(439)(092)Ámos_I. *** 75(439)(092)Anna_M. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 2717243]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2008.
Baksa-Soós János
   Január Herceg Horo Olh pioneer művész, Baksa-Soós János : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, 2007. május 18 - 2007. augusztus 12.] / [a kiállítás kurátora ..., a katalógus szerkesztője ... Izinger Katalin]. - [Székesfehérvár] : Szt. István Kir. Múz., [2007]. - [48] p. : ill., színes ; 27 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 309.)
ISBN 963-9279-59-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Baksa-Soós_J. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2713682]
MARC

ANSEL
UTF-84406 /2008.
   Barbizon francia és magyar ecsettel : az európai tájfestészet mesterei : Ferenczy Múzeum : Szentendre, 2007. szeptember 27. - 2008. január 6. = Barbizon sous le pinceau des français et des hongrois : les maîtres du paysage européen : Musée Ferenczy, Szentendre, du 27 septembre 2007 au 6 janvier 2008 = Barbizon through French and Hungarian eyes : masters of European landscape painting : Ferenczy Museum : Szentendre, September 27, 2007 - January 6, 2008 / [... szerk. Boros Judit]. - Szentendre : PMMI, 2007. - 199 p. : ill., színes ; 21x27 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 21.)
ISBN 978-963-9590-23-6 kötött
Barbizon - Szentendre - festészet - művésztelep - 19. század - 20. század - tájkép - kiállítási katalógus
75(44)"18" *** 75(439)"18/19" *** 75.047 *** 061.28(44-2Barbizon) *** 061.28(439-2Szentendre) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2717892]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2008.
Bíró Lajos (1927-)
   Bíró Lajos festőművész : születésének 80. évfordulója tiszteletére / [a katalógus összeállításában közrem. Bíró Katalin ... és Bíró Eszter ...] ; [az életmű-kiállítást rend. Lukács Gábor] ; [kiad. ... a Főnix Rendezvényszervező Kht.]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Kht., 2007. - [80] p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást Debrecenben, a Kölcsey Központban tartották 2007. dec. 7 - 2008. jan. 10. között
ISBN 978-963-87479-1-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)092)Bíró_L. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2717818]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2008.
Budapest Art Fair (2007)
   Budapest Art Fair : Műcsarnok, 2007. november 22-25. - [Budapest] : Partner's 2000 Kft., [2007]. - 121 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - képzőművészet - műkereskedelem - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 7.075(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2714252]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2008.
Buza Péter (1942-)
   Monogramos házjelek. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2007]. - 143 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
Szerző Buza Péter. - Fotók Faragó István
ISBN 978-963-87126-5-3 fűzött : 1450,- Ft
Budapest - díszítőművészet - lakóépület
72.04(439-2Bp.) *** 728.1(439-2Bp.)
[AN 2714278]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2008.
Dévényi Iván (1929-1977)
   Arcképek a XX. század képzőművészetéből / Dévényi Iván. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 241, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9764-02-6 fűzött : 2200,- Ft
ISBN 963-9764-02-7 * (hibás ISBN 963-9764-02-6)
Magyarország - festészet - szobrászat - 20. század
75(439)"19" *** 73(439)"19"
[AN 2716728]
MARC

ANSEL
UTF-84411 /2008.
   Együttállás, 2005-2006 : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, 2007. október 12 - 2007. december 31.] = Conjunction : Székesfehérvár, King St. Stephen Museum, Csók István Gallery, 12th October, 2007 - 31st December, 2007 / [a katalógus szerkesztője, a kiállítás rendezője ... Izinger Katalin]. - [Székesfehérvár] : Szt. István Kir. Múz., [2007]. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 311.)
ISBN 963-9279-61-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2713665]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2008.
   Emlékező macskakövek Magyarországon, 2007 = Stolpersteine in Ungarn, 2007 / [szerk. Urbancsok Zsolt] ; [fotók Szabó Alida] ; [közread. a] ... 2B Galéria. - [Budapest] : Berger Á. : 2B Galéria, [2007]. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86977-3-8 fűzött
Magyarország - holokauszt - emlékmű - utca
725.945(439) *** 323.12(=924)(439)
[AN 2714272]
MARC

ANSEL
UTF-84413 /2008.
Éri Gyöngyi (1931-)
   Corvinus Gyűjtemény : szálloda és művészet, 1992-2007 = Corvinus Collection : hotel & art, 1992-2007 / [írta és összeáll. ... Éri Gyöngyi] ; [közread. a] Kempinski Hotel Corvinus Budapest. - Budapest : Kempinski Hotel Corvinus Bp., [2007]. - 131 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-06-2994-2 fűzött
Kempinski Hotel Corvinus Budapest. Corvinus Gyűjtemény
Magyarország - festészet - művészeti gyűjtemény - 19. század - 20. század
75(439)"18/19" *** 069.017(439)Corvinus-gyűjtemény
[AN 2716032]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2008.
   Az ezerarcú természet : [15. jubileumi természetfotó album] = Protean nature = Die Natur mit tausend Gesichtern / [szöveg ... Szűcs László] ; [közread. a] Foto Natura Természetfotósok Egyesülete. - Jubileumi kiad. - Budapest : Advex Design Stúdió, 2007. - 142 p. : ill., részben színes ; 25x29 cm
ISBN 978-963-06-3324-6 kötött
Magyarország - természeti környezet - fényképalbum
77.047 *** 502(084.12) *** 77.04(439)(092)
[AN 2716886]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2008.
Fábián László (1952-)
   A transzavantgard transzavantgárdja : Szilárdi Béla művészetéről / Fábián László. - Budapest : Orpheusz, 2007. - 92 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Szilárdi (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 963-9377-96-1 fűzött
Szilárdi Béla (1940-)
Magyarország - képzőművész - fényképész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szilárdi_B. *** 77.04(439)(092)Szilárdi_B.
[AN 2716733]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2008.
Fajcsák Györgyi
   Tus és taó : egy 20. századi kínai festőgéniusz, T'ang Haywen = Encre et tao : T'ang Haywen, un peintre chinois de génie du 20ème siècle / Fajcsák Györgyi ; [rend., közread. a] Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2007. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Megj. a 2007. márc. 15-től jún. 10-ig rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-87496-1-1 fűzött
Tang Haiwen (1927-1991)
Kína - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(510)(092)T'ang,_H. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2717284]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2008.
Gyalai Béla (1951-)
   Gyalai Béla : [Kecskemét, Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ, 2007. november 22 - december 21.] / [szerk. ... Balanyi Károly]. - [Tiszakécske] : [Szerző], [2007]. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
A bev. és az adattár angol nyelven is
ISBN 978-963-06-3273-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gyalai_B. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2713831]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2008.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   A kókuszhéj varázsa : ... egy kemény dió kihívása / Gyimóthy Gábor. - [Budapest] : Salons, cop. 2007. - 79 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-3506-6 kötött : 2500,- Ft
ékszer - dísztárgy - fafaragás - kókusz
739.2 *** 688 *** 582.545 *** 645.5
[AN 2715946]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2008.
Hajnal Gyöngyi
   Mérföldkő a Tejúton, Majk / Hajnal Gyöngyi. - [Szatymaz] : Hajnal Gy., 2007. - 125 p. : ill., részben színes ; 18x25 cm. - (Magyar szemmel, ISSN 1789-5731 ; 2.)
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-963-06-3482-3 kötött
ISBN 963-06-3482-1
Majk - apátság - ikonográfia - ezoterika - falfestmény
726.7(439-2Majk) *** 75.046.3 *** 75.052(439-2Majk) *** 133.25
[AN 2713804]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2008.
Hervé, Lucien (1910-2007)
   Lucien Hervé, Rudolf Hervé / [... szerk. ... Makláry Kálmán] ; [... kiad. ... Erdész & Makláry Fine Arts Gallery, Makláry Artworks Kft.]. - Budapest : Erdész & Makláry Fine Arts : Makláry Artworks Kft., cop. 2007. - 55 p. : ill. ; 28 cm
Francia, magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2864-8 fűzött
Franciaország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(44)(=945.11)(092)Hervé,_L. *** 77.04(44)(092)Hervé,_R.
[AN 2714651]
MARC

ANSEL
UTF-84421 /2008.
Horváth László (1951-)
   Horváth László szobrászművész. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes. : Vitrin Képzőműv. Egyes., 2007. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Pannon tükör művészeti könyvek, ISSN 1416-3497)
A Zalaegerszegen 2007. nov. 13. és dec 1. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-963-87165-6-9 fűzött
Magyarország - szobrász - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Horváth_L. *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2717169]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2008.
   In arte venustas : studies on drawings in honour of Teréz Gerszi presented on her eigthieth birthday / [ed.-in-chief Andrea Czére] ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Szépműv. Múz., 2007. - 240 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-44-2 kötött
rajzművészet - emlékkönyv
741(100)
[AN 2714048]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2008.
Jelen János (1955-)
   Gold treasures of the Cham Kingdoms / János Jelen, Zsuzsanna Renner, Vũ Kim Lôc ; [transl. ... Michael Webb & Zsuzsanna Tóth]. - Budapest : JelNet Ltd., 2007-. - ill., színes ; 29 cm
Borítócím: From the collection of dr Zelnik
Vietnam - Magyarország - ötvösség - magángyűjtemény
739.1(597) *** 069.017(439)Zelnik-gyűjtemény
[AN 2713935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 132 p.
Bibliogr. p. 131-132.
ISBN 978-963-9823-00-6 kötött
Vietnam - Magyarország - ötvösség - magángyűjtemény
739.1(597) *** 069.017(439)Zelnik-gyűjtemény
[AN 2713957] MARC

ANSEL
UTF-84424 /2008.
Kelby, Scott
The digital photography book (magyar)
   A digitális fotós könyv / Scott Kelby ; [ford. Magócsi Márton]. - Budapest : Perfact, cop. 2007. - XI, 216 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87292-7-9 fűzött : 3990,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 2714218]
MARC

ANSEL
UTF-84425 /2008.
   Kis magyar performance-történet : műfaji szemelvények : Szentendrei Képtár, 2007. augusztus 24 - szeptember 23. / [kurátor Antal István]. - [Szentendre] : PMMI, [2007]. - 16 p. : ill. ; 30 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 20.)
ISBN 978-963-9590-22-9 fűzött
Magyarország - szituatív művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"197/200" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2717231]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2008.
Kollarics Gábor
   Thorma János / [szöveg Kollarics Gábor]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, cop. 2007. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 19.)
Fűzött
Thorma János (1870-1937)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - múzeumi katalógus
75(439)(092)Thorma_J. *** 069(439-2Kiskunhalas)
[AN 2713819]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2008.
Kolumbán Zsuzsa (1953-)
   Magyarországi babák = Hungarian dolls = Hangarí no ningyoutachi / Kolumbán Zsuzsa. - [Budapest] : Kolumbán Zs., [2007]. - 25 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-460-959-7 fűzött
Magyarország - iparművész - játék baba - 20. század - ezredforduló
745(439)(092)Kolumbán_Zs. *** 688.721.2
[AN 2717601]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2008.
Kovásznai Viktória, L. (1942-)
   Lebó Ferenc : ab ovo / [... írta L. Kovásznai Viktória, Wéhner Tibor]. - [Győr] : [s.n.], [2007]. - [107] p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: Lebó : ab ovo usque ad malum. - Az életrajz angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. [100-103].
Fűzött
Lebó Ferenc (1960-)
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Lebó_F. *** 737
[AN 2717728]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2008.
Köves Iván (1926-)
   Absztráció : vizuális kommunikáció és dialektikus képnyelv / Köves Iván. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2007. - 47 p. : ill. ; 24 cm + mell (8 p.). - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 24.)
ISBN 978-963-86601-7-6 kötött
Magyarország - fényképész - vizuális kommunikáció - 20. század - ezredforduló
77.04(439)(092)Köves_I. *** 316.772.2
[AN 2697375]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2008.
Maurer Dóra (1937-)
   Fotómunkák = Photoworks, 1971-1993 / Maurer Dóra ; [szöveg ... Kincses Károly, Eugen Gomringer] ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2007. - 10, [54] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86889-9-6 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század
77.04(439)(092)Maurer_D.
[AN 2713977]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2008.
   Modern magyar fotográfia VI : Aczél, Angelo, Dobos, Dulovits, Eke, Gellért, Ebergényi, Escher, Holics, Kálmán, Kerny, Kinszki, Kozák, Langer, Szendrő, Szöllőssy, Vadas = Modern Hungarian photography / [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2007. - [64] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9800-00-7 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 20. század
77.04(439)"19"
[AN 2713968]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2008.
Moizer Zsuzsa (1979-)
   Moizer Zsuzsa : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, ... 2007. szeptember 29 - október 28.] / [a katalógus szerkesztője Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., [2007]. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 312.)
ISBN 963-9279-63-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Moizer_Zs. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2716018]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2008.
   Nyitott kapukkal : múzeumok ma-holnap : válogatás a kelet-magyarországi múzeumok közművelődési találkozóin elhangzott előadásokból, 2006-2007 / [szerk. Pató Mária] ; [közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza ; Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2007. - 138 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9273-43-6 fűzött
Magyarország - múzeumpedagógia
069.12(439)
[AN 2683641]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2008.
Othová, Markéta (1968-)
   Te nem ismersz, de én tudom ki vagy = You don't know me, but I know you / Markéta Othová ; [kurátorok ... Karel Císař, Páldi Lívia] ; [szerk. ... Páldi Lívia] ; [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, [2007]. - [52] p. : ill. ; 17 cm
A Budapesten 2007. szept. 28 - nov. 11. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9506-21-3 fűzött
Csehország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(437.1)(092)Othová,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2714258]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2008.
Puskás Bernadett
   A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon : hagyomány és megújulás / Puskás Bernadett ; [kiad. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek ; Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk., 2008. - 318 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 298-304. - Összefoglalás ukrán és angol nyelven
Kötött (hibás ISBN 978-963-9439-56-6)
Magyarország - festészet - keresztény művészet - görög katolikus egyház - ikon
75.046.3(439) *** 246.7(439) *** 281.9(439)
[AN 2714001]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2008.
Réber László (1920-2001)
   Réber László, 1920-2001 : [Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, 2008. április 26 - 2008. augusztus 3.] / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Gärtner Petra]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2008. - 99 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 313.)
ISBN 963-9279-64-1 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Réber_L. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2713652]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2008.
   !Revolution? = !Forradalom? / [kurátor ... Ulrike Kremeier, Páldi Lívia]. - Budapest : Műcsarnok, 2008. - 115 p. : ill., színes ; 21 cm
A 2007. szept. 28 - nov. 11. között Budapesten, a Műcsarnokban megrendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9506-23-7 fűzött
Magyarország - fotóművészet - forradalom - kiállítási katalógus
77.04(100) *** 77.04(439) *** 323.272 *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2714263]
MARC

ANSEL
UTF-84438 /2008.
Romsics Imre
   Az Öreg-köröszt : útmenti keresztek Homokmégyen / Romsics Imre. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2007. - 108 p. : ill. ; 25 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 10.)
Bibliogr.: p. 105-107.
ISBN 978-963-87451-1-8 kötött
Homokmégy - kereszt
726.825.4(439-2Homokmégy)
[AN 2713908]
MARC

ANSEL
UTF-84439 /2008.
Sheppard, Rob
National geographic photography field guide : digital (magyar)
   National geographic fotóiskola : digitális képek / Rob Sheppard ; [ford. Seres Iván]. - Budapest : Geographia, 2008, cop. 2003. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 978-963-9810-11-2 fűzött
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019
[AN 2726558]
MARC

ANSEL
UTF-84440 /2008.
   Start! : válogatás Kiss Tamás gyűjteményéből I. : [Lovassy László Gimnázium, Veszprém, 2007. november 30 - december 2.] / [a kiállítás kurátora, a katalógust írta és szerk. Iványi Bianca]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2007. - 36 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-3428-1 fűzött
Magyarország - festészet - magángyűjtemény - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 069.017(439)Kis_T. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2717635]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2008.
Storia della bruttezza (magyar)
   A rútság története / szerk. Umberto Eco. - Budapest : Európa, 2007. - 454 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Ford. Sajó Tamás. - Bibliogr.: p. 441-445.
ISBN 978-963-07-8391-0 kötött : 8900,- Ft
művészetesztétika - esztétika
7.01 *** 111.852
[AN 2715164]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2008.
   A Szentendrei Művésztelep és a Szentendrei Festők Társaságának iratai és dokumentumai, 1926-1951 / [szerk. Bodonyi Emőke és Tóth Antal]. - Szentendre : PMMI, 2007. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Szentendrei múzeumi füzetek, ISSN 1417-3700 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-17-5 fűzött
ISBN 963-9590-17-7
Szentendrei Művésztelep
Szentendrei Festők Társasága
Szentendre - művésztelep - festészet - 20. század - történelmi forrás
75 *** 061.28(439-2Szentendre)(093)
[AN 2717207]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2008.
   Település és fejlesztés : a közszolgáltatások hatékonyságának növelése a településfejlesztésben / szerk. Rechnitzer János. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1. Programig., 2007. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Közigazgatási olvasmányok, ISSN 1789-4735)
Bibliogr.: p. 215-224.
ISBN 978-963-9395-43-5 kötött
Magyarország - településfejlesztés - közszolgáltatás - helyi önkormányzat
711.1(439) *** 911.372(439) *** 352(439) *** 338.465(439)
[AN 2717699]
MARC

ANSEL
UTF-84444 /2008.
   Testvértelepülések / [szerk. Csörszné Zelenák Katalin] ; [közread. a] Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete. - Kecskemét : Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, 2007. - 53, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3817-3 fűzött
Magyarország - Vajdaság - falugondnok - egyesület - helyismeret
711.437(439) *** 711.437(497.11) *** 908.439-2 *** 908.497.11-2
[AN 2713883]
MARC

ANSEL
UTF-84445 /2008.
   Tiffany & Gallé : a szecesszió üvegművészete : Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2007. március 22 - november 18. / [... rend. Balla Gabriella]. - Budapest : Iparműv. Múz., 2007. - 142 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-9738-02-7 fűzött
Magyarország - üvegművészet - szecesszió - kiállítási katalógus
748(100) *** 748(439) *** 7.035.93(100) *** 7.035.93(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2714096]
MARC

ANSEL
UTF-84446 /2008.
Tiffany & Gallé (angol)
   Tiffany & Gallé : art nouveau glass : Museum of Applied Arts, Budapest, 22 March - 18 November 2007 / [... org. Gabriella Balla] ; [transl. by Alan Campbell]. - Budapest : Museum of Appl. Arts, 2007. - 142 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-9738-03-4 kötött
Magyarország - üvegművészet - szecesszió - kiállítási katalógus
748(100) *** 748(439) *** 7.035.93(100) *** 7.035.93(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2714111]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2008.
Tóth József (1940-|)
   Reklámfotók = Advertising photographs, 1962-1970 / Tóth József Füles ; [közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2007. - 7, [40] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9800-01-4 fűzött
Tóth József (1940-|)
Magyarország - fényképész - 20. század - reklámfotó
77.04(439)(092)Tóth_J. *** 659.13
[AN 2713982]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2008.
   Tű, cérna, olló : a szövés-varrás mesterei Jász-Nagykun-Szolnok megyében : időszaki kiállítás a Damjanich János Múzeumban, 2007. március 29 - május 30. / [szerk. Gulyás Katalin] ; [a bev. tanulmányt és az összefoglaló m. szövegét írta Bathó Edit]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2007. - 61 p. : ill., főként színes ; 20x21 cm + CD-ROM. - (Kézművesség határok nélkül, ISSN 1789-6800)
Összefoglalás angol, német, román és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9273-39-9 fűzött
ISBN 978-963-9273-40-5 (mell.)
Jász-Nagykun-Szolnok megye - iparművészet - kézműipar - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
746(439.169)"19/200" *** 334.712(439.169) *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 2716394]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2008.
   Tűzzománcművészek Magyar Társasága : 1997-2007 = Hungarian Society of Enamel Artists / [szerk. ... ifj. Gyergyádesz László]. - [Kecskemét] : Tűzzománcművészek M. Társasága, [2007]. - 108 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-3740-4 kötött
Tűzzománcművészek Magyar Társasága
Magyarország - zománcművészet - művészeti csoport - ezredforduló
738.4(439) *** 061.2(439)
[AN 2713917]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2008.
Velekei József Lajos (1950-)
   A mindenség ölében : Velekei József Lajos kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2007. március 31 - május 27. = In the lap of all : exhibition of Lajos József Velekei in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum, 31st of March, 2007 - 27th of May, 2007 = Im Schoss der Allheit : Ausstellung von Lajos József Velekei in der Skanzen Galerie des Ungarischen Freilichtmuseums, 31. Märcz - 27. Mai 2007 / ... rend. Velekei József Lajos és B. Horváth Jenő ; ... a kat. szerkesztője Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2007]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7376-49-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Velekei_J._L. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2717986]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2008.
Vikas learn watercolour basic painting (magyar)
   Tanulj meg festeni! : vízfestés, tempera, plakátfestés / [ford. Tóth Kata]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]-. - ill., színes ; 28 cm
festés - művészet technikája - gyermekkönyv
75.02(02.053.2)
[AN 2717778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 40 p.
ISBN 963-684-289-2 fűzött
festés - művészet technikája - gyermekkönyv
75.02(02.053.2)
[AN 2717788] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 40 p.
ISBN 963-684-290-6 fűzött
festés - művészet technikája - gyermekkönyv
75.02(02.053.2)
[AN 2717792] MARC

ANSEL
UTF-84452 /2008.
Zichy Mihály (1827-1906)
   Zichy Mihály, a "rajzoló fejedelem" : a szentpétervári Ermitázs és a Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása : Magyar Nemzeti Galéria, 2007. december 14 - 2008. március 23. / [... a kiállítást rend. Hessky Orsolya, Róka Enikő] ; [a katalógust szerk. Róka Enikő]. - [Budapest] : MNG, [2007]. - 191 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2007/4.)
Bibliogr.: p. 179-190.
Fűzött
Zichy Mihály (1827-1906)
Magyarország - grafikus - 19. század - életrajz - kiállítási katalógus
741(439)(092)Zichy_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2714017]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4453 /2008.
   Antiphonarium ecclesiae parochialis urbis Kranj / ed. by Jurij Snoj and Gabriella Gilányi. - Budapest : MTA ZTI, 2007. - 2 db ; 29 cm. - (Musicalia Danubiana, ISSN 0230-8223 ; 23.)
ISBN 978-963-7074-92-9 fűzött
Kranj - egyházi énekeskönyv
783.24(497.12-2Kranj) *** 264-17
[AN 2715356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 52, 248 p., [4] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 978-963-7074-93-6
Kranj - egyházi énekeskönyv
783.24(497.12-2Kranj) *** 264-17
[AN 2715361] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - [4], 236 p. : ill.
ISBN 978-963-7074-94-3
Kranj - egyházi énekeskönyv
783.24(497.12-2Kranj) *** 264-17
[AN 2715365] MARC

ANSEL
UTF-84454 /2008.
Engleheart, Murray
AC/DC (magyar)
   AC/DC : maximum rock & roll / Murray Engleheart és Arnaud Durieux ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : ShowTime, 2007. - 462 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Diszkogr.: p. 445-454.
ISBN 978-963-87481-1-9 kötött : 6500,- Ft
AC/DC (együttes)
Ausztrália - rockzenekar - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(94)AC/DC
[AN 2716696]
MARC

ANSEL
UTF-84455 /2008.
Farkas József (1927-)
   A szeretet zenéi : Farkas József mérnökprofesszor írásai a zenéről : zenei élményeim : miről szól a komolyzene?. - Budapest : Püski, 2007. - 99, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 978-963-9592-49-0 fűzött
komolyzene - zeneesztétika
78.073 *** 78.01
[AN 2716098]
MARC

ANSEL
UTF-84456 /2008.
   Hegedűlakkok : a hegedű lakkozása : gyűjteményes kötet / [összeáll. és szerk.] Vékes József. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2007. - 301, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [303].
ISBN 978-963-06-3152-5 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
hangszerkészítés - hegedű - festőszer
681.817.1 *** 678.061
[AN 2718196]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2008.
McCormick, Neil (1961-)
U2 by U2 (magyar)
   U2 by U2 : Bono, the Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr / Neil McCormick ; [ford. és szerk. Eszenyi Péter és Kiss Borbála Réka]. - Budapest : ShowTime, cop. 2007. - 345, [7] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87481-0-2 kötött : 14500,- Ft
U2 (együttes.)
Írország - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - interjú
78.067.26.036.7(417)U2(047.53)
[AN 2716773]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2008.
Möckel, Otto (1869-1937)
Die Kunst des Geigenbaues (magyar)
   A hegedűépítés művészete / Otto Möckel ; [ford. Vékes József, Pap János ...]. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2007]. - XXXIV, 281, [32] p. : ill. ; 30 cm
A címoldalon a német 8. kiad. megjelenési adataival. - Az előszó magyar, angol, francia és olasz nyelven
ISBN 978-963-06-3312-3 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
hangszerkészítés - hegedű
681.817.1
[AN 2718222]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2008.
   Nótakönyv / szerk. Tóth Attila ; [ill. Szolnoki Szabolcs]. - Budapest : Typostúdió, 2007. - 128 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-3814-2 kötött
magyar nóta - dalszöveg
784.4(=945.11) *** 78.067.26(=945.11) *** 894.511-192(082)
[AN 2716720]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4460 /2008.
   Dance structures : perspectives on the analysis of human movement / ed. by Adrienne L. Kaeppler, Elsie Ivancich Dunin. - Budapest : Akad. K., 2007. - 423 p. : ill. ; 24 cm. - (Studies in ethnology, ISSN 1786-2418 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8542-2 kötött
néptánc - táncelmélet
793.31.01 *** 394.3(=00)
[AN 2714291]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2008.
   Az igazi Hofi / összeáll. Ambrus Péter. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9615-52-6 kötött : 2990,- Ft
Hofi Géza (1936-2002)
Magyarország - humorista - 20. század - ezredforduló - memoár
792.028(439)(092)Hofi_G.(0:82-94) *** 792.73
[AN 2726212]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2008.
Lőte Attila (1934-)
   Maszk nélkül : egy színész jegyzetei a közönségnek / Lőte Attila. - Budapest : Napkút K., 2007. - 203, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-87-0 fűzött : 2490,- Ft
Lőte Attila (1934-)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Lőte_A.(0:82-94)
[AN 2716195]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2008.
Reviczky Gábor (1949-)
   Egy önveszélyes ember : Reviczky Gáborral beszélget Borbély László. - [Budapest] : Kairosz, 2007. - 102 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 30.)
ISBN 978-963-662-122-3 fűzött : 1500,- Ft
Reviczky Gábor (1949-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - életútinterjú
792.028(439)(092)Reviczky_G.(047.53)
[AN 2709607]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2008.
   Tánchagyomány: átadás és átvétel : tanulmányok Felföldi László köszöntésére = Dance: tradition and transmission : festschrift for László Felföldi / [szerk. ... Barna Gábor, Csonka-Takács Eszter, Varga Sándor] ; [közread. a] Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. - Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2007. - 231 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-849-5 fűzött
néptánc - táncelmélet - emlékkönyv
793.31.01
[AN 2714297]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2008.
   Újabb öt évad az ezredforduló után, 2002-2007 : kecskeméti Katona József Színház / [szerk. Mészár Zsuzsanna]. - [Kecskemét] : Katona J. Színház, [2007]. - 115 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-3043-6 fűzött
Katona József Színház (Kecskemét)
Kecskemét - színház - ezredforduló - színielőadás
792(439-2Kecskemét)(083.97)
[AN 2713944]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2008.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (4.) (2007) (Budapest)
   Verzió4 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztival : International Human Rights Documentary Film Festival : Budapest, 2007. 11. 06-11. / [ed. by Oksana Sarkisova and Erzsébet Bori] ; [publ. by the Open Society Archives at Central European University]. - Budapest : CEU OSA, 2007. - 55 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-87245-9-5 fűzött
dokumentumfilm - emberi jog - filmfesztivál
791.43(100) *** 342.7 *** 061.7(439-2Bp.)"2007"
[AN 2714070]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4467 /2008.
Budai László (1934-)
   Kevés szóval angolul / Budai László ; [az illusztrációkat Tényi Katalin kész.]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1994. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-5398-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2725702]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2008.
Davies, Helen
   Kezdők szerb nyelvkönyve / Helen Davies ... ; [... átd.] Urkom Aleksander ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-811-1 kötött : 2400,- Ft
szerb nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=861=945.11
[AN 2716741]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2008.
Dohár Péter
   Kis angol nyelvtan / írta Dohár Péter ; ... hozzátett és elvett belőle ..., a példamondatok sokaságát alkotta Verasztó Lajos. - 19. jav., átd. kiad. - Budapest : Dover International Kft., 2008. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87447-1-5 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2726641]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2008.
Faluba Kálmán (1941-)
   Magyar - spanyol szótár = Diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Szijj Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2008. - 747 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8552-1 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2718130]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2008.
   Grammatika és kontextus : új szempontok az uráli nyelvek kutatásában : Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszék, Budapest, 2004. április 4-7. = Kielioppi ja konteksti : uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimukseen = Grammatika ja kontekst : uued vaatenurgad uurali keelte uurimises = Grammar and context : new approaches to the Uralic languages / szerk. Csepregi Márta és Virpi Masonen. - Budapest : ELTE BTK Finnugor Tansz., 2007. - 358 p. : ill. ; 24 cm. - (Urálisztikai tanulmányok, ISSN 0238-6747 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-938-1 fűzött
uráli nyelvek - nyelvészet - konferenciakiadvány
809.44/.45 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2714304]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2008.
Horváth Károly
   Twenty but one = Egy híján húsz társalgási témakör az angol alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváth Károly. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2008]. - 216 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-85779-2-4 fűzött : 1600,- Ft
ISBN 963-85779-2-4
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2726002]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2008.
Mitchell, H. Q.
   Matura plus 2 : suitable for Hungarian matura use of English, listening, reading and writing : level A2-B1 / [by H. Q. Mitchell] ; [... transl. by Kőművesné Nagy Katalin Kornélia, Szabó Kinga Katalin]. - [Kisújszállás] : [ELT Hungary], [2007]. - 2 db ; 29 cm
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2718415]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Student's book. - 184 p. : ill., színes + 3 CD
ISBN 963-9806-05-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2718428] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Teacher's book. - 55 p.
ISBN 978-963-9806-06-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - tanári segédkönyv - példatár
802.0(079.1)(072)
[AN 2718445] MARC

ANSEL
UTF-84474 /2008.
Moldovan, Mircea
   Kínai - magyar társalgási zsebkönyv = Han xiong huihua shouce / Mircea Moldovan. - Budapest : Napkút K., 2007. - 155, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-8478-89-4 fűzött : 1990,- Ft
kínai nyelv - nyelvkönyv
809.51(078)=945.11
[AN 2715880]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2008.
Pálfy Gyula
   Utónévkönyv : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula ; [mtársak Dávid Emese, Máté Gyula, Takács Zoltán]. - [Budapest] : Sprinter, [2008]. - 317 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317.
ISBN 978-963-9469-26-6 kötött
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 2725988]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2008.
Portobello Road 3 : teacher's manual (magyar)
   Portobello Road 3 : nyelvtanári útmutató / [fel. szerk. Christoph Edelhoff] ; [ill. Walter Ehrlich et al.] ; [ford. és alkotószerk. Ballér Piroska]. - Budapest : Dinasztia, cop. 2007. - 223 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-657-368-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11
[AN 2715749]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2008.
   Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához = Zberʹka žerel pro studiï rusinsʹkogo pisemstva / [közread.] Udvari István ; [szerk. és az előszót írta Kercsa Igor]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk., 2005-. - 21 cm
A 2. köt. orosz párhuzamos címmel: Sobranie istočnikov dlâ izučeniâ rusinskoj pisʹmennosti
ISBN 963-9385-16-6
Magyarország - nyelvtörténet - ruszin nyelv - ruszinok - cirill írás - nyelvemlék - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
808.75-053(075.8) *** 003.349(=875)(075.8) *** 808.75-8(439)(075.8)
[AN 2582388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Sztripszky Hiador, néprajztudós, bibliográfus, nyelvész, műfordító = Gìador Stripsʹkyj narodopisnik, bìblìograf, âzykoznatelʹ, tovmač. - 2007. - 257 p. : ill. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 21.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, orosz és magyar nyelven
ISBN 978-963-7336-70-6 fűzött
Sztripszky Hiador (1875-1946)
Magyarország - nyelvész - nyelvtörténet - ruszin nyelv - ruszinok - cirill írás - 19. század - 20. század - nyelvemlék - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
80.001(439)(092)Sztripszky_H. *** 808.75-8(439)(075.8) *** 808.75-053(075.8) *** 003.349(=875)(075.8)
[AN 2715106] MARC

ANSEL
UTF-84478 /2008.
W l'inglese! (magyar)
   Gyerekjáték az angol! : a legfontosabb szókincs képekben / [ill. Lorella Flamini]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (38 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-370-363-2 kötött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2715743]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2008.
   When grammar minds language and literature : Festschrift for prof. Béla Korponay on the occasion of his 80th birthday / ed. by József Andor [et al.] ; [publ. by the Institute of English and American Studies University of Debrecen]. - Debrecen : Inst. of English and American Studies Univ. of Debrecen, 2008. - 482 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-087-3 fűzött
angol nyelv - nyelvészet - anglisztika - emlékkönyv
802.0 *** 80
[AN 2716637]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2008.
   A zene tanít angolul : szakkönyv az alternatív nyelvtanuláshoz / [... szerk. Jagasics Gergő] ; [ill. Gyurkó Noémi]. - Budapest : DFT-Hungária, 2007. - 107 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-9691-28-5 fűzött : 1260,- Ft
angol nyelv - könnyűzene - dalszöveg - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 820-192(082)=945.11 *** 78.067.26.036.7(100)(092)
[AN 2714229]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4481 /2008.
Báthori Csaba (1956-)
   Játék sötéttel : esszék / Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2007. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-8478-93-1 fűzött : 4450,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - költészet - 20. század - műelemzés
82(091)-14 *** 894.511(091)-14"19"
[AN 2715821]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 291, [4] p.
ISBN 978-963-8478-94-8
világirodalom története - magyar irodalom története - költészet - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(091)-14"19" *** 82(091)-14"18/19"
[AN 2715835] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 426, [5] p.
ISBN 978-963-8478-95-5
magyar irodalom története - 20. század - költészet - műelemzés
894.511(091)-14"19"
[AN 2715841] MARC

ANSEL
UTF-84482 /2008.
Hetényi Zsuzsa (1954-)
Örvényben : az orosz-zsidó próza története, 1860-1940 (angol) (átd. kiad.)
   In a maelstrom : the history of Russian-Jewish prose, 1860-1940 / by Zsuzsa Hetényi ; [transl. by János Boris]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press ; London : EJPS, 2008. - 316 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-91-2 kötött
Oroszország - Szovjetunió - orosz irodalom története - zsidó irodalom története - 19. század - 20. század
882(091)"186/194" *** 892.4(091)(47)"186/194"
[AN 2716301]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2008.
Lüttich, Stephan
All my eyes see : Entwurf einer christopoetischen Wahrnehmungs- und Ausdruckslehre bei Gerard Manley Hopkins (magyar)
   "Az volt ő, mi én vagyok" : Gerard Manley Hopkins krisztocentrikus költészete és gondolkodása / Stephan Lüttich ; [ford. és az előszót írta Görföl Tibor]. - Budapest : Sík S. K., 2007. - 72 p. ; 19 cm. - (Megközelítések, ISSN 1785-7783 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86830-5-2 fűzött : 1780,- Ft
Hopkins, Gerard Manley (1844-1889)
Nagy-Britannia - író - krisztológia - teológia - 19. század - műelemzés
820(092)Hopkins,_G._M. *** 23/28 *** 232
[AN 2714635]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2008.
   Örök női archetípusok / a tanulmányokat vál. Jagusztin László ; ... szerk. Fonalka Mária. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 246 p. ; 20 cm. - (Az orosz posztmodern, ISSN 1586-8524 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-082-8 fűzött
orosz irodalom története - irodalmi alak - nő - 20. század - emberábrázolás
882(091)"19" *** 316.37-055.2
[AN 2716647]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4485 /2008.
   Emlékfüzet Falu Tamás születésének 125. évfordulójára / szerk. Kállainé Vereb Mária ; [kiad. a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2007. - 62 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-87532-2-9 fűzött
Falu Tamás (1881-1977)
Magyarország - író - 20. század - emlékkönyv
894.511(092)Falu_T.
[AN 2713892]
MARC

ANSEL
UTF-84486 /2008.
Kemsei István (1944-)
   Róka a fűzfán : esszék / Kemsei István. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-01-7 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9809-01-7)
magyar irodalom története - világirodalom története - magyar irodalom - esszé
894.511(091)(0:82-4) *** 82(091)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 2717290]
MARC

ANSEL
UTF-84487 /2008.
Margócsy István (1949-)
   "...Égi és földi virágzás tükre..." : tanulmányok magyar irodalmi kultuszokról / Margócsy István. - Budapest : Holnap, cop. 2007. - 295 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 292-293.
ISBN 978-963-346-787-9 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - kultusz
894.511(091)"18" *** 394.944
[AN 2716485]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2008.
Petrőczi Éva (1951-)
   "Nagyságodnak alázatos lelki szolgája" : tanulmányok Medgyesi Pálról = "The obedient spiritual servant of Your Highness" : Hungarian and English essays on Pál Medgyesi / Petrőczi Éva. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány ; Debrecen : Hernád, 2007. - 101 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-85524-6-4 fűzött
Medgyesi Pál (1604-1663)
Magyarország - író - 17. század
894.511(092)Medgyesi_P.
[AN 2713671]
MARC

ANSEL
UTF-84489 /2008.
Széles Klára (1936-)
   "Mit látsz egy íróasztalon?" : Lászlóffy Aladár világa / Széles Klára ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2007. - 639 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8478-80-1 kötött : 3990,- Ft
Lászlóffy Aladár (1937-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Lászlóffy_A.
[AN 2716199]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2008.
Szerdahelyi István (1934-)
   Varga Rudolf és "ez az izé vadkapitalizmus" / Szerdahelyi István. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 194 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187-192.
ISBN 978-963-9764-98-9 fűzött : 2000,- Ft
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Varga_R.
[AN 2716721]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4491 /2008.
Akbar, M. J. (1951-)
Blood brothers (magyar)
   Vértestvérek : családregény / M. J. Akbar ; [ford. Csikós András]. - [Budapest] : Pepperman, [2007]. - 267, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3325-3 fűzött : 2490,- Ft
India - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(540)=945.11
[AN 2716986]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2008.
Apollinaire, Guillaume (1880-1918)
Les onze mille verges (magyar)
   Tizenegyezer vessző / Guilluame Apollinaire ; [ford. Vargyas Zoltán] ; [a verseket ford. Somlyó György]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Athenaeum, [2008], cop. 1990. - 178 p. ; 20 cm
Megj. "Tizenegyezer vesszőcsapás" címmel is
ISBN 978-963-9797-09-3 kötött : 2290,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom - regény
840-993=945.11
[AN 2725337]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2008.
Bain, Francis William (1863-1940)
   A hajnal leánya : hindu elbeszélések a szanszkrit kézirat nyomán / Francis William Bain ; ford. Baktay Ervin ; [közread.] A Tan Kapuja. - Budapest : Magvető : A Tan Kapuja, 2008. - 687 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2610-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2717253]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2008.
Baricco, Alessandro (1958-)
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2008. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-117-0 fűzött : 1690,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2725814]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2008.
Baxter, Nicola
Dreamland fairies (magyar)
   Álomország tündérei : [varázslatos esti mesék Tündérországból] / írta Nicola Baxter ; rajz. Beverlie Manson ; [ford. Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2007. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-628-706-1 kötött : 2199,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2717631]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2008.
Beechwood, Beth
Livin' the rock star life (magyar)
   A nagy titok / ... Beth Beechwood írta. - [Budapest] : Egmont, [2007]. - 128 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 1.)
ISBN 978-963-628-820-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2713578]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Kolumbus und du (magyar)
   Kolumbusz és te / lejegyezte Thomas Brezina. - Budapest : Egmont, 2007-. - 22 cm
osztrák irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2720457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A fáraó medálja / ill. Jan Birck és Norbert Maier ; [ford. Markwarth Zsófia]. - 2007. - 125 p. : ill., főként színes + 6 mell.
ISBN 978-963-628-588-3 kötött : 2799,- Ft
osztrák irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
830-312.9(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2717820] MARC

ANSEL
UTF-84498 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Wie hext man einen Superjungen? (magyar)
   Hogyan varázsoljunk szupersrácot? / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2008. - 167 p. : ill. ; 19 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-628-816-7 kötött : 1799,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2713571]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2008.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The incredulity of Father Brown (magyar)
   Brown atya hitetlensége / G. K. Chesterton ; [ford. Péter Ágnes]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 283 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9674-52-3 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2714035]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2008.
Collins, Terry
Tea at the treedome (magyar)
   Tengeri teadélután / írta Terry Collins ; ill. Mark O'Hare ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 63 p. : ill. ; 20 cm. - (Tengeri sztori ; 4.)
Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág (keretcím)
ISBN 978-963-628-836-5 fűzött : 899,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - televíziós műsorszám - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 2713559]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2008.
Cowell, Cressida
How to speak dragonese (magyar)
   Így tanulj sárkányul / írta III. Harákoló Harald ; óvikingről ford. Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2007. - 233 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-628-718-4 fűzött : 1799,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2713589]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2008.
Dge-'dun-chos-'phel, (A-mdo) (1905?-1951?)
'Dod pa'i bstan bcos (magyar)
   A szerelem tibeti művészete : Káma Sásztra / Gedün Csöpel ; ford. és átd. Choegyal Tenzin és Szántai Zsolt ; [közread. a] ... Milarepa Tibeti Kultúra Központ, ... - Budapest : Trajan : Milarepa Tibeti Kultúra Közp., cop. 2007. - 226 p. : ill. ; 20 cm
Magyar és tibeti nyelven
ISBN 978-963-9831-02-5 fűzött : 1980,- Ft
tibeti irodalom - nemi élet - kétnyelvű dokumentum
895.41-96.02=945.11 *** 392.6 *** 613.88
[AN 2715733]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2008.
Egan, Kate
The courage to choose (magyar)
   Válassz bátran! / Kate Egan adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 135 p., [14] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h. A tini boszik kalandjai, ISSN 1787-7229 ; 15.)
ISBN 978-963-628-666-8 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2716968]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2008.
Guareschi, Giovanni (1908-1968)
Il compagno Don Camillo (magyar)
   Don Camillo Moszkvában / Giovannino Guareschi ; [ford. Bohus Péter]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 225 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9674-18-9 fűzött
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2714180]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2008.
Haywood, Christien
My secret journal (magyar)
   Titkos naplóm / Terri Minsky tévésorozat-ötlete alapján ; [ford. Bottka Sándor]. - Budapest : Egmont, 2007. - [22] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lizzie McGuire)
Írta Haywood, Christien
ISBN 978-963-628-745-0 kötött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 2717785]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2008.
Heller, Sarah E.
Tinker bell and friends (magyar)
   Csingiling és barátai : mesekönyv, kaleidoszkóp és dianéző / ... írta Sarah Heller ; rajz. Judith Holmes Clarke ... ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - 30 p. : ill., színes ; 31 cm + 24 diakép, 3 kaleidoszkópos lemez
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 978-963-628-687-3 kötött : 5499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2717345]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2008.
Hohlbein, Wolfgang (1953-)
Genesis (magyar)
   Genezis / Wolfgang és Heike Hohlbein ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2007-2008. - 3 db ; 23 cm
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2700324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Gyémánt. - 2008. - 539 p.
ISBN 978-963-628-700-9 kötött : 3799,- Ft
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2713490] MARC

ANSEL
UTF-84508 /2008.
Jansson, Tove (1914-2001)
Farlig midsommar (magyar)
   Szentivánéji rémálom / Tove Jansson ; [ford. Vukovári Panna]. - Budapest : Napkút K., 2007. - 150 p. : ill. ; 18 cm
A ford. a "Vaarallinen juhannus" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-8478-98-6 fűzött : 1990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-311.5=945.11
[AN 2715873]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2008.
Johnson, Kij
The fox woman (magyar)
   Kicune / Kij Johnson ; [ford. Ambrus Kata]. - Budapest : Torii, cop. 2007. - 398, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86963-2-8 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2717879]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2008.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   Gyermekmesék / Rudyard Kipling ; Mikes Lajos fordítása ; a szerző rajz. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2008]. - 136 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Lampel, 1925
ISBN 978-963-7377-26-6 fűzött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2726677]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2008.
Lawrence, David Herbert (1885-1930)
Lady Chatterley's lover (magyar)
   Lady Chatterley szeretője / David Herbert Lawrence ; [ford. Falvay Mihály]. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1983. - 385 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 978-963-14-2380-8 v. : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2725380]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2008.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   Kozmikus trilógia / C. S. Lewis. - Budapest : Harmat, 2006-2007. - 3 db ; 20 cm
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2616819]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A rettentő erő / [ford. Kertai Barbara]. - 2007. - 572 p.
ISBN 978-963-9564-83-1 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2715939] MARC

ANSEL
UTF-84513 /2008.
A little book for mothers (magyar)
   Könyvecske édesanyámnak / [ill. Denise Hilton Campbell, Joyce Shelton és Jody Wheeler]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 61 p. : ill., színes ; 20 cm
Dobozban, fényképtartóval
ISBN 978-963-370-329-8 kötött
világirodalom - anyaság - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 398.268.22(0:82-84)
[AN 2715638]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2008.
Ludlum, Robert
The Gemini contenders (magyar)
   Vaskoporsó / Robert Ludlum ; [ford. Csáki Judit]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 437 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-327-8 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2725520]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2008.
Maridan, Samantha
A totally hottie summer (magyar)
   Lizzie és a szerelem / Terri Minsky ... tévésorozata alapján írta Lisa Papademetriou[!Samantha Maridan] ; [ford. Bottka Sándor]. - Budapest : Egmont, 2007. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Lizzie McGuire)
ISBN 978-963-628-743-6 fűzött : 1199,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - televíziós műsorszám - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 2716932]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2008.
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Une vie (magyar)
   Egy asszony élete / Guy de Maupassant ; [ford. Illés Endre]. - 11. kiad. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1954. - 251 p. ; 21 cm. - (Magvető remekírók, ISSN 1785-9603). (Fehér holló könyvek, ISSN 1418-1142)
ISBN 978-963-14-2382-2 v. : 2590,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2725371]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2008.
May, Karl (1842-1912)
Der Mir von Dschinnistan (magyar)
   Dzsinnisztán fejedelme : úti elbeszélések / Karl May ; [ford. Ossik János]. - Budapest : Unikornis, 2007. - 327 p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; 32.)
ISBN 963-427-547-8 kötött (hibás ISBN 963-427-308-4)
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2717306]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2008.
May, Karl (1842-1912)
Winnetous Erben (magyar)
   Winnetou hagyatéka : kalandozás Észak-Amerikában / Karl May ; [ford. Ossik János]. - Budapest : Unikornis, 2007. - 395 p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; 33.)
ISBN 963-427-308-9 kötött (hibás ISBN 963-427-538-4)
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2717309]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2008.
McElroy, Laurie
Super sneak (magyar)
   A nagy átverés / ... Laurie McElroy írta. - [Budapest] : Egmont, [2007]. - 128 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 2.)
ISBN 978-963-628-821-1 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2713584]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2008.
McEwan, Ian (1948-)
Atonement (magyar)
   Vágy és vezeklés / Ian McEwan ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-026-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2726333]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2008.
Møller Jørgensen, Lene
A touch of a star (magyar)
   A csillagok szava / írta Lene Møller Jørgensen ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-2464)
ISBN 978-963-628-626-2 fűzött : 1299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2716962]
MARC

ANSEL
UTF-84522 /2008.
Nathan, Sarah
Enchanted (magyar)
   Bűbáj : mesekönyv a film alapján / Disney ; Bill Kelly forgatókönyve nyomán írta Sarah Nathan ; ford. Tomanné Jankó Katalin. - Budapest : Egmont, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-818-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2713595]
MARC

ANSEL
UTF-84523 /2008.
Nopola, Sinikka
Heinähattu ja Vilttitossu (magyar)
   Sáskalapka és Szőrmamuszka világgá megy / Sinikka Nopola, Tiina Nopola ; ... ford. Szőcs Ráchel ; ill. Markus Majaluoma. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - 59, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87339-6-2 kötött : 1950,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 2713617]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2008.
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
Odysseia (magyar)
   Odüsszeia / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2008. - 380 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8545-7 fűzött : 980,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 2725863]
MARC

ANSEL
UTF-84525 /2008.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
Winter solstice (magyar)
   Téli napforduló / Rosamunde Pilcher ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 546 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-254-074-0 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2726260]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Boundary lines (magyar)
   Határtalan vágy / Nora Roberts ; [... ford. Székely György]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 383 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-784-8 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2716715]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2008.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2007-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2644158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Démontolvaj / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2008. - 264, [4] p.
ISBN 978-963-11-8424-2 kötött : 2190,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2725590] MARC

ANSEL
UTF-84528 /2008.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
The best laid plans (magyar)
   A legszebb tervek / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas László]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 421 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Megj. "Az elnök szeretője" címmel is
ISBN 978-963-635-332-2 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2725465]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2008.
   Švejk unokája : kortárs cseh drámák / [ford. Molnár Éva]. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, 2008. - 335 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87126-7-7 fűzött : 2200,- Ft
cseh irodalom - dráma - antológia
885.0-2(082)=945.11
[AN 2715537]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2008.
The ultimate princess book (magyar)
   Hercegnők nagy könyve : [meseszép történetek, partiötletek, versek, hercegnők titkai, csodálatos ruhák, receptek] / [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2007. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 978-963-628-759-7 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2717638]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2008.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Hocus pocus (magyar)
   Hókuszpókusz / Kurt Vonnegut ; [ford. Molnár István]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-184-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2725458]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4532 /2008.
Balázs Gyula (1983-)
   Esthajnal / Balázs Gyula, Jahoda Sándor. - Budapest : [Magánkiad.], 2007. - 121, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3631-5 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2716473]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2008.
Barcs János (1927-)
   Szarvasok tánca : válogatott versek / Barcs János. - Budapest : Rím, 2008. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-72-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2718154]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2008.
Bartha Richard
   Figyelj ide, nem mondok semmit.. / Bartha Richárd. - Budapest : Orpheusz Kv., 2007. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-99-6 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-9764-99-6)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2717299]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2008.
Basa Viktor (1974-)
   Engedelmes szavak / Basa Viktor ; [... ill. Metz Géza] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2007. - 65, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8478-84-9 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2715849]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2008.
Berecz Frigyes (1933-2005)
   Rózsaszín báróság : kontraszelektálódásom története / Berecz Frigyes. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 310 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Berecz Frigyes (1933-2005)
Magyarország - magyar irodalom - vezető alkalmazott - politikus - 20. század - memoár
894.511-94 *** 658.1(439)(092)Berecz_F.(0:82-94) *** 32(439)(092)Berecz_F.(0:82-94)
[AN 2714623]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2008.
Big Daddy L.
   Tequilavér / Big Daddy L. & Le Renard. - [Budapest] : Trajan : Novella, cop. 2007. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9831-03-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2715762]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2008.
Büki Attila (1948-)
   Sára holdja : drámák / Büki Attila. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 311, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Háttal a tengernek ; Folyam ; Mindenki elmehet ; Papírhalak ; Hany Istók ; Sára holdja
ISBN 978-963-7504-69-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2715998]
MARC

ANSEL
UTF-84539 /2008.
Csikai Erzsébet (1948-)
   Reménysugár / Csikai Erzsébet. - Debrecen : Kapitális Kft., 2007. - 127 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2714224]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2008.
Csikós Virág (1975-)
   Ülök pékné módra / Csikós Virág. - Budapest : Pepperman, 2007. - 92, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-3651-3 fűzött : 1590,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2718166]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2008.
Csillag Gavril
   Marionett / Csillag Gavril ; [közread. a] ... Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Napkút K. : Cédrus Műv. Alapítvány, 2007. - 117, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-88-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2715864]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2008.
Dánielisz Éva (1931-)
   A megőrzött mécses / Dánielisz Éva ; [graf. Kis Iván]. - Budapest : Püski, 2007. - 89, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-42-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2716094]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2008.
Dóczi Székely Gábor
   Gyalogember / Dóczi Székely Gábor. - Budapest : Püski, 2007. - 107, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9592-34-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2716065]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2008.
   Elbeszélések / [szerk. Arday Géza]. - Budapest : Lilli K., 2007. - 130 p. ; 21 cm. - (Fiatal kortárs írók, ISSN 1789-4883 ; 1.)
ISBN 978-963-9837-01-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2716649]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2008.
Erdődi Gábor (1952-)
   Vénusz-udvarlás : Don Quijote metamorfózisai : Erdődi Gábor versei. - Budapest : Napkút K., 2007. - 64, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-91-7 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2715887]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2008.
   Erogén mosoly : [Lírikusok Irodalmi Műhely 2008-as antológiája] / szerk. Putnoki A. Dávid. - Budapest : LIM, 2008. - 320 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3432-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2715878]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2008.
Fehér Béla (1949-)
   Alszik a doki Betlehemben / Fehér Béla. - Budapest : Kortárs, 2007. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9593-67-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2715829]
MARC

ANSEL
UTF-84548 /2008.
Ferenczy Klára (1965-)
   Ments meg engem! / Ferenczy Klára ; [Csáky Lajos festményeivel]. - Kecskemét : Klar M. Kft., 2007. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-3314-7 kötött : 1850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2713761]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2008.
Gaál Éva (1940-)
   Safir és Safina Afrikában / Gaál Éva ; a szerző rajz. ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2007. - 61, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9390-43-0 kötött
Afrika - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret
894.511-93 *** 908.6(0:82-93)
[AN 2715344]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 623 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8544-0 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2725797]
MARC

ANSEL
UTF-84551 /2008.
Heltai Jenő (1871-1957)
   Te pajkos, kis kokott : Heltai Jenő Budapestje / [összeáll. és szerk. Győrei Zsolt]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2007. - 118 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9263-34-5 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2717310]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2008.
Hörömpő Gergely (1945-)
   Duna-parti élet / Hörömpő Gergely. - Rétság : Szerző, 2007. - 84 p. : ill. ; 20 cm. - (Spangár könyvek, ISSN 1789-5804 ; 4.)
ISBN 978-963-06-3111-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2715471]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2008.
Hubay Miklós (1918-)
   Összegyűjtött drámák / Hubay Miklós. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004-. - 21 cm
magyar irodalom - dráma - összegyűjtött művek
894.511-2
[AN 1083622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Lábnyomok a porban. - 2007. - 574 p.
ISBN 978-963-7053-86-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2715200] MARC

ANSEL
UTF-84554 /2008.
Isztray Botond (1946-)
   Éjszakai munkák / Isztray Botond. - Budapest : Napkút K., 2007. - 493, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-85-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2715921]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2008.
Kökényesi György
   Ha majd egyszer találkozunk.. / Kökényesi György. - Budapest : Almandin, 2007. - 239 p. ; 21 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Forgács Gábor
ISBN 978-963-87711-4-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2716670]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2008.
Kőrösi Mónika
   A kis hercegnő / Kőrösi Mónika ; [... ill. Dusik Móni]. - Miskolc : Well-PRess, 2007. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9490-62-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2714254]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2008.
Kósa Csaba (1943-)
   Zengő idő / Kósa Csaba. - Budapest : Jel, 2007. - 318 p. ; 20 cm. - (Megőrzött hangok, ISSN 1787-9221 ; 5.)
ISBN 978-963-9670-30-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika - rádióműsorszám
894.511-92 *** 791.9.096(439)
[AN 2715396]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2008.
Lövei Sándor (1975-)
   A szeptember még nyári hónap : versek / Lövei Sándor ; [ill.] Szilágyi Imre ; [közread. a Csokonai Vitéz Mihály Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : Csokonai Vitéz M. Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány, 2007. - 61 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3899-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Szilágyi_I.
[AN 2717768]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2008.
Madár János (1948-)
   Gyanútlan világ / Madár János. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 63 p. ; 21 cm
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-7504-54-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2718160]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2008.
May, Greta
   Hiéna / Greta May. - Budapest : Aposztróf, 2007. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87489-3-5 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2716552]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; A gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs állította össze]. - Budapest : Európa, 2008. - 387 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8546-4 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2725803]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2008.
Pápes Éva
   Szavak egy hangsúlytalan világból / Pápes Éva. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2007. - 81 p. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87165-7-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2717162]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2008.
Papp Zoltán, P. (1949-)
   Vershatalom / P. Papp Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2007. - 91, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-79-5 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2716655]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2008.
Peters, Leslie Nicholas
   Egy ékszer, egy város / Leslie Nicholas Peters ; [... ill. Pete Lilla Viktória]. - Budapest : Aposztróf, 2007-. - ill. ; 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2654351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A korona védelmezői. - 2007. - 379 p.
ISBN 978-963-87489-6-6 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2715977] MARC

ANSEL
UTF-84565 /2008.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Versek : válogatás / Petőfi Sándor. - [Budapest] : Kossuth, 2008. - 2 db ; 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2717089]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 300 p. - (Klasszikus magyar líra ; 10.)
ISBN 978-963-09-5641-3 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2717092] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 318 p. - (Klasszikus magyar líra ; 11.)
ISBN 978-963-09-5642-0 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2717100] MARC

ANSEL
UTF-84566 /2008.
Rakovics Éva
   Szerető lányod: Évike / Rakovics Éva ; [ill. Wittinger György]. - Budapest : Sweet Present Kft., 2007. - 63 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3345-1 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - halál - napló
894.511-94 *** 128
[AN 2713981]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2008.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Csendes csodák : egy lángot adok, ápold, add tovább / Reményik Sándor ; [vál. és szerk. Varga Lászlóné]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2007. - 175 p. ; 18 cm. - (Hétköznapi kereszténység, ISSN 1786-0121)
ISBN 978-963-9741-22-5 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2714509]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2008.
Rónai-Balázs Zoltán (1970-)
   A Dezorient expressz / Rónai-Balázs Zoltán ; [Jakatics-Szabó Veronika grafikáival]. - Budapest : Orpheusz, cop. 2007. - 135, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9764-08-8 fűzött : 2200,- Ft
ISBN 963-9764-08-6 * (hibás ISBN 963-9764-08-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2716685]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2008.
Saáry Éva (1929-)
   Éjbe szórt szavak : válogatott versek, 1974-2001 / Saáry Éva. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., 2007. - 194 p. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87165-5-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2717152]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2008.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Vízszintes zuhanás : négy év naplójegyzetei, 2004-2007 / Sárközi Mátyás. - Budapest : Kortárs, 2007. - 190 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9593-65-7 fűzött : 2000,- Ft
Sárközi Mátyás (1937-)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2715742]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2008.
Sík Sándor (1889-1963)
   Hét szép história / Sík Sándor. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 226, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-951-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2714123]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2008.
Simon József (1939-)
   Távolodó állomások / dr. sijó. - Vác : [s.n.], 2007. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2715016]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2008.
Skynet
   Mutánsok / Skynet. - Budapest : Lilli K., 2008. - 536 p. ; 19 cm. - (Skynet könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-9837-03-4 fűzött (hibás ISBN 978-963-9837-02-7)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2716561]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2008.
Sólyomfi Nagy Zoltán (1963-)
   Göncöl szekerén / Sólyomfi-Nagy Zoltán ; [graf. Kótics Ferenc, Tombor Balázs]. - Budapest : Püski, 2007. - 102, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-44-5 fűzött
magyar irodalom - vers - dalszöveg
894.511-14 *** 894.511-192
[AN 2716107]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2008.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Tanulmányok, esszék / Szabó Dezső ; [a vál., a szöveggond. és a jegyzetek Gróh Gáspár munkája]. - Budapest : Kortárs, 2007. - 600 p. ; 18 cm. - (Magyar remekírók, ISSN 0133-1035)
ISBN 978-963-9593-54-1 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - esszé - tanulmány
894.511-4
[AN 2716009]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az a szép, fényes nap : négy dráma / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 451, [2] p. ; 19 cm
Tart.: Az a szép, fényes nap ; A csata ; A meráni fiú ; Béla király
ISBN 978-963-07-8556-3 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2725488]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   A csekei monológ / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 263 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8553-2 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)
[AN 2726200]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Ókút / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 250 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8557-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2725479]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   A pillanat : Creusais / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 319 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8554-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2726205]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   A szemlélők / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 265 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8555-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2725499]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2008.
Szabolcsy Balázs
   ...balsorsban mi jobbak vagyunk : mi történt velünk öt év alatt? / Szabolcsy Balázs. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 56 p. ; 20 cm
Fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2716022]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2008.
Szarka István (1941-)
   Balzsamos sebek csorognak : 102 vers 2004-2006-ból / Szarka István ; [graf. Sándor Éva]. - Budapest : Hungarovox, 2007. - 103 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7504-68-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2717940]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2008.
Szepes Erika (1946-)
   Az ördöggolyó fogságában / Szepes Erika. - Budapest : Napkút K., 2007. - 141, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-90-0 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2716581]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2008.
Szirtes I. János (1947-)
   Dunamenti kémek : H-008 további kalandjai / Szirtes I. János ; [az illusztrációk Szász József ... alkotásai]. - Budapest : Sz&T K., cop. 2007. - 349, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1911-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2716396]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2008.
Szőke Kálmán (1946-)
   Esőt a cseresznyefáról / Szőke Kálmán. - Budapest : Orpheusz Kv., 2007. - 83 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-00-0 fűzött : 1800,- Ft
ISBN 963-9809-00-4 * (hibás ISBN 963-9809-00-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2716708]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2008.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Rekőttes / Tersánszky Józsi Jenő. - Budapest : Holnap, 2007. - 208, [2] p. ; 21 cm. - (Tersánszky Józsi Jenő művei)
ISBN 978-963-346-812-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2717270]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2008.
Tímár Gábor (1932-)
   A fegyverek árnyékában / Tímár Gábor. - Budapest : Püski, 2007. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-45-2 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2716127]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2008.
Vasadi Péter (1926-)
   Intarzia : versek / Vasadi Péter. - Budapest : Kortárs, 2007. - 129, [4] p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9593-66-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2715751]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2008.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Pasaréti mesék : félperces novellák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2007. - 108, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-8478-94-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2716184]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2008.
Viola József (1927-)
   Válogatott versek, 1944-2007 / Viola József. - [Budapest] : Orpheusz Kv., [2007]. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-07-1 fűzött : 1800,- Ft
ISBN 963-9764-07-8 * (hibás ISBN 963-9764-07-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2716698]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2008.
Weaver, Andrea
   Társasjáték / Andrea Weaver. - [Keszthely] : Enzír, 2008. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4163-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2725999]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2008.
Zakar György
   Ködember : regény / Zakar György. - [Budapest] : Infoglobál Kft., cop. 2007. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2550-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2717288]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2008.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája : napló / Závada Pál. - 18. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, [2008], cop. 1997. - 444 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2465-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2725811]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4594 /2008.
Awdry, Wilbert
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
Az 5-6. kötetet ill. Davies, Robin és Smith, Jerry
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2007. - 76 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna
ISBN 978-963-628-835-8 kötött : 2599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2713603] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2007. - 76 p.
Ford. Bartha Dániel
Kötött : 2599,- Ft (hibás ISBN 978-963-628-836-5)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2713609] MARC

ANSEL
UTF-84595 /2008.
   Bambi. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Pöttöm könyvek, ISSN 1788-7089)
ISBN 978-963-9747-04-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716553]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2008.
Bampton, Bob
Wer lebt auf dem Bauernhof? (magyar)
   Tíz kiskutya kalandjai / [ill. Bob Bampton] ; [szöveg Gisela Fischer]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 29 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-370-434-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2715728]
MARC

ANSEL
UTF-84597 /2008.
Barber, Shirley
The enchanted woods: a wedding in Fairyland (magyar)
   Az elvarázsolt erdő : esküvő Tündérországban / Shirley Barber ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-628-664-4 kötött : 1899,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717667]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2008.
Berényi Nagy Péter
   A nagy szánkóverseny : mesekifestő / Berényi Nagy Péter. - [Debrecen] : Aquila, [2007]. - 16 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 963-679-380-8 fűzött
kifestőkönyv
087.5
[AN 2717339]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2008.
Bogos Katalin
   Bársonyfül / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718020]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2008.
Bogos Katalin
   Farkinca / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718012]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2008.
Bogos Katalin
   Foltos / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718016]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2008.
   Boszorkányok : sok kis kinyitható ablakkal. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9747-27-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716664]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2008.
   A brémai muzsikusok : 6 kirakóssal és 6 hangos képpel. - Budapest : Novella, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Hangos-mesés kirakós)
ISBN 978-963-9442-78-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2717353]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2008.
   Csizmás kandúr. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - [50] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes mesék, ISSN 1788-7461)
ISBN 978-963-9747-10-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716659]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2008.
   A dzsungel könyve. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Pöttöm könyvek, ISSN 1788-7089)
ISBN 978-963-9747-03-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716545]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2008.
Emmons, Katherine
Ratatouille (magyar)
   L'ecsó : ó, bratyó! / Disney, Pixar ; adaptálta Katherine Emmons és Claire Roman ; ill. Tod Bright ; ford. Moduna Zsuzsa. - Budapest : Egmont, 2007. - [22] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-628-736-8 fűzött : 549,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717833]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2008.
   Erdei állatok : 6 kirakóval / [ford. Baki Dana]. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Varázslatos erdő, ISSN 1788-7984)
ISBN 978-963-9747-14-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716722]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2008.
   A farkas és a hét kecskegida : 6 kirakóssal és 6 hangos képpel. - Budapest : Novella, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Hangos-mesés kirakós)
ISBN 978-963-9442-79-5 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2717526]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2008.
   A három kismalac. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - [50] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes mesék, ISSN 1788-7461)
ISBN 978-963-9747-07-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716651]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2008.
Hillenburg, Stephen
   Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág nagykönyve / [ford. Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2007. - 69 p. : ill., színes ; 29 cm
Írta Hillenburg, Stephen. - Gerinccím: SpongyaBob Kockanadrág nagykönyve
ISBN 978-963-628-715-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716903]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2008.
   Hófehérke. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - [50] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes mesék, ISSN 1788-7461)
ISBN 978-963-9747-05-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716624]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2008.
Horváth Mónika
   Cirkusz / [rajz. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2007]. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718036]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2008.
Horváth Mónika
   Erdő / [rajz. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2007]. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 11x11 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718032]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2008.
   Hüvelyk Matyi. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Pöttöm könyvek, ISSN 1788-7089)
ISBN 978-963-9747-01-2 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716525]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2008.
   Kalózok : sok kis kinyitható ablakkal. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9747-26-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716705]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2008.
Kitten (magyar)
   Cicus / [rajz. Jacqueline East] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Izgő-mozgó lapozó)
ISBN 978-963-628-714-6 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717710]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2008.
Kleven, Dean
What Pooh can do (magyar)
   Mit tehet Micimackó? : [térbeli zenélő könyv] / ill. Dean Kleven. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (8) p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Horváth Viktor. - Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-370-352-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2715725]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2008.
Korman, Susan
Bee movie (magyar)
   Mézengúz : mesekönyv a rajzfilm alapján / Susan Korman adaptációja ; rajz. Artful Doodlers és Marcelo Matere ; digitális rajzok Dave McCaig ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - [34] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-825-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2713599]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2008.
Langreuter, Jutta
Käpt'n Sharky und das Seeungehauer (magyar)
   Cápa kapitány és a tengeri szörny / Jutta Langreuter története Silvio Neuendorf képeivel ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-11-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717897]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2008.
Lodge, Yvette
Birthday surprise (magyar)
   Szülinapi meglepetés : simogatós könyv / [írta Yvette Lodge] ; [rajz. Michael Peterkin] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-548-7 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717618]
MARC

ANSEL
UTF-84621 /2008.
Look and find with Thomas (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony : hova tűnt az ellenőr? : keresgélős lapozókönyv / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x26 cm
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-628-721-4 kötött : 1599,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717577]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2008.
Louhi, Kristiina
Meidän Tomppa (magyar)
   A mi kis Tomink / Kristiina Louhi ; ... ford. Kovács Ottilia. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - 29 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-87339-7-9 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2713624]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2008.
Louhi, Kristiina
Terve, Tomppa (magyar)
   Szia Tomi! / Kristiina Louhi ; ... ford. Kovács Ottilia. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2007. - 29 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87339-8-6 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2713631]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2008.
   Lovagok : sok kis kinyitható ablakkal. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (10 p.) : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9747-28-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716697]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2008.
   Manók : 6 kirakóval / [ford. Baki Dana]. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Varázslatos erdő, ISSN 1788-7984)
ISBN 978-963-9747-13-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716719]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / [írta Móricz Zsigmond] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718027]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2008.
My Thomas magnet book (magyar)
   Thomas mágneses könyve : utazz te is velünk! / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm + 10 mágnesfigura
ISBN 978-963-628-753-5 kötött : 1999,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2717563]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2008.
Olin, Mary
Ratatouille (magyar)
   L'ecsó / Disney, Pixar ; könyvre alkalmazta Mary Olin ; ill. Ron Cohee [et al.] ; [ford. Moduna Zsuzsanna]. - Budapest : Egmont, 2007. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 50.)
ISBN 978-963-628-583-8 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717676]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2008.
   Pán Péter. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2007. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14 cm. - (Pöttöm könyvek, ISSN 1788-7089)
ISBN 978-963-9747-02-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716541]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2008.
   Pinokkió. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - [50] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes mesék, ISSN 1788-7461)
ISBN 978-963-9747-09-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716657]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2008.
   Pinokkió : 6 kirakóssal és 6 hangos képpel. - Budapest : Novella, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Hangos-mesés kirakós)
ISBN 978-963-9442-80-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2717534]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2008.
   Piroska és a farkas. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - [50] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes mesék, ISSN 1788-7461)
ISBN 978-963-9747-06-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716648]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2008.
The princess reserved (magyar)
   A hercegnő parádéja : mesekönyv és játék / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 28 cm
My little Pony (keretcím). - Kihajtható ábrával
ISBN 978-963-628-609-5 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717334]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2008.
Princess songs (magyar)
   Hercegnők dalai : térbeli zenélő könyv / ill. Simona Graziano [et al.]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
Ford. Horváth Viktor. - Disney hercegnők (keretcím)
ISBN 978-963-370-354-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2714732]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2008.
Puppy (magyar)
   Kutyus / [rajz. Jacqueline East] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Izgő-mozgó lapozó)
ISBN 978-963-628-713-9 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717704]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2008.
   A rút kiskacsa. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - [50] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes mesék, ISSN 1788-7461)
ISBN 978-963-9747-08-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716654]
MARC

ANSEL
UTF-84637 /2008.
   A rút kiskacsa : 6 kirakóssal és 6 hangos képpel. - Budapest : Novella, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Hangos-mesés kirakós)
ISBN 978-963-9442-81-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2717539]
MARC

ANSEL
UTF-84638 /2008.
   Sárkányok : sok kis kinyitható ablakkal. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9747-29-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716666]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2008.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's busy, busy town (magyar)
   Tesz-vesz Város / Richard Scarry ; [m. szöveg Réz András]. - [Budapest] : Lilliput, [2008], cop. 1995. - 45 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7839-91-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2725253]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2008.
Spurgeon, Maureen
Magical Christmas stories (magyar)
   Varázslatos karácsonyi történetek / írta ... Maureen Spurgeon és Gill Davies ; ill. Gill Guile ; [... ford. Senger Mariann]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-7053-56-6 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - karácsony - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.332.416(02.053.2) *** 820-93=945.11
[AN 2716786]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2008.
Thomas' big race (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony : Thomas és a nagy verseny : lapozókönyv mozdonyhanggal / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-628-734-4 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717592]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2008.
   Törpék : 6 kirakóval / [ford. Baki Dana]. - [Budapest] : Elektra, cop. 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Varázslatos erdő, ISSN 1788-7984)
ISBN 978-963-9747-11-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2716717]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2008.
Winnie the Pooh and the honey tree (magyar)
   Micimackó és a mézfa / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - 48 p. : ill, színes ; 26 cm + CD
Disney Micimackó (keretcím) ; Olvasd és hallgasd! (keretcím)
ISBN 978-963-628-538-8 kötött : 2899,- Ft
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 2717611]
MARC

ANSEL
UTF-8