MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/04/26 10:12:21
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4644 /2008.
Bénard, Dominique
The Green Island (magyar)
   A Zöld-sziget / írta Dominique Bénard, Jacqueline Collier Jespersen ; [ford. Babos Gábor] ; [kiad. a Magyar Cserkészszövetség]. - [Budapest] : M. Cserkészszövets., cop. 2007. - 297 p. ; 21 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-8305-21-3 fűzött
cserkészet - regény
061.213cserkészet(0:82-31)
[AN 2720677]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2008.
Debreceni Könyvszemle (4.) (2007)
   IV. Debreceni Könyvszemle [elektronikus dok.] : 2007. december 6-8. / [rend., közread. Debreceni Nyelviskola]. - Interaktív multimédia. - Debrecen : Debreceni Nyelviskola, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Az I-III. könyvszemle anyagával. - Működési követelmények: internet böngésző
Debrecen - könyvvásár - elektronikus dokumentum
061.7(439-2Debrecen)
[AN 2710074]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2008.
Duchane, Sangeet
The little book of freemasonry (magyar)
   Szabadkőművesség / Sangeet Duchane ; [ford. Havas Lujza]. - Budapest : Vince K., 2007. - 152 p. : ill., színes ; 16 cm
Kötött
szabadkőművesség
061.236.61(100)
[AN 2721605]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4647 /2008.
   "...használd ezt a könyvtárat ... a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára" : Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban : konferencia a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, 2006. szeptember 26. - Pécs : PTE Könyvtára, 2007. - 147 p., [19] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-155-7 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Könyvtár. Klimó-könyvtár
Pécs - Magyarország - magánkönyvtár - magángyűjtemény - könyvtörténet - konferenciakiadvány
027.1(439)Klimo_Gy. *** 069.017(439-2Pécs)Klimo *** 09(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2710832]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2008.
Pogány György (1952-)
   Bibliofília és könyvművészet / Pogány György. - Utánny. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2008. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 1.)
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 963-7615-39-3 fűzött
Magyarország - bibliofília - könyvművészet
090.1(439) *** 655.1(439)
[AN 2729909]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2008.
Tóth László (1951-)
   Kritikai olvasás, kritikai gondolkodás : a fejlesztés alapjai / Tóth László. - Debrecen : Pedellus, 2007. - 116 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 963-9612-52-9 fűzött
olvasás - gondolkodásfejlesztés
028 *** 159.955
[AN 2721535]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4650 /2008.
   Foglalkozása: újságíró / [kutatásvezető] Vásárhelyi Mária ; [közread. a] Magyar Újságírók Országos Szövetsége. - Budapest : MÚOSZ, 2007. - 156 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Kész. az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 2006-ban végzett közvélemény-kutatása alapján
ISBN 978-963-7115-28-8 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - újságíró - ezredforduló - statisztikai adatközlés
070(439)"200"(083.41)
[AN 2720035]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4651 /2008.
Laurenza, Domenico
Le macchine di Leonardo (magyar)
   Da Vinci, a feltaláló : elmés szerkezetek Leonardo hagyatékából / szöveg Domenico Laurenza ; összeáll. Mario Taddei és Edoardo Zanon ; [ford. Kiss László]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 240 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-963-445-056-6 kötött
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - feltaláló - 15. század - 16. század
001.894(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2721295]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2008.
   Művészet, tudomány, társadalom - társadalom, tudomány, művészet / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Magyar Írószövetség. - Budapest : MKISZ, 2007. - 62 p. ; 30 cm
A 2006. máj. 15-én Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett konferencia előadásai
ISBN 978-963-87432-5-1 fűzött
kultúra - művészet - tudomány - konferenciakiadvány
008 *** 7 *** 001 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2719264]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2008.
Rosta István (1946-)
   A magyar tudománytörténet nagy eseményei : válogatás és vázlat rövid foglalatban / Rosta István. - Budapest : Szt. György K., 2007. - 89 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87732-5-8 fűzött
tudománytörténet - művelődéstörténet - felsőoktatás - történeti feldolgozás
001(439)(091) *** 930.85(439) *** 378(439)(091)
[AN 2721919]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4654 /2008.
Bestagno, Aurelia
Conosci la tua personalità (magyar)
   Mit üzen a születésnapod? : horoszkóp, numerológia, tarot, perszonológia / [ill. Sandra Silva]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 350 p. : ill. ; 27 cm
Szerző Bestagno, Aurelia
ISBN 978-963-445-060-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-445-060-1)
asztrológia
133.52
[AN 2721277]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2008.
Forsboom, Bernhard
Kundgebungen des Geistes Emanuel (magyar)
   Emánuel szellem nyilatkozatai / médiumi úton megnyilatkozó szellem tanításait összegyűjt. ... Forsboom Bernát ; ... kiad. az Ókeresztényi Hit Újjáélesztéséért Allapítvány. - [Pécs] : Ókeresztény Hit Újjáélesztéséért Alapítvány, [2007]. - 383 p. ; 21 cm
Ford. Havas Andor
Fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 2720155]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2008.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Meditation: the first and last freedom (magyar)
   Meditáció: az első és utolsó lépés a szabadság felé : [meditációs kézikönyv] / Osho ; [ford. Bors Katalin]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Amrita, 2005 [!2008], cop. 1998. - 303 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9234-16-1 * fűzött : 2700,- Ft (hibás ISBN 978-963-9234-16-8)
ezoterika
133.25
[AN 2730016]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2008.
Redondela, Antonia
1000 prácticas sobre el tarot (magyar)
   A tarot 1000 titka / [ill. Sandra Silva] ; [ford. Prainer Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 318 p. : ill. ; 27 cm
Szerző Redondela, Antonia
ISBN 978-963-445-059-7 fűzött
jövendőmondás
133.3
[AN 2721280]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2008.
Thurston, Mark
Edgar Cayce's predictions for the 21st century (magyar)
   Edgar Cayce jövendölései a XXI. századra / Mark Thurston ; [ford. Harth Gábor]. - [Budapest] : Pilis Print, cop. 2007. - 266 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-86663-7-6 fűzött
Cayce, Edgar (1877-1945)
jövendőmondás
133.3(73)(092)Cayce,_E.
[AN 2722262]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4659 /2008.
Kerényi Attila (1943-)
   Tájvédelem / [Kerényi Attila]. - Debrecen : Pedellus, 2007. - 184 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-182.
ISBN 963-9612-54-5 fűzött
tájvédelem - egyetemi tankönyv
504.54.06(075.8) *** 719(075.8)
[AN 2721541]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2008.
Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia (13.) (2007) (Mezőtúr)
   XIII. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia : Mezőtúr, 2007. július 4-6. = 13th International Students Conference on Environment Protection and Rural Development / szerk. Krizsán József ; [rend., közread. a Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás]. - Mezőtúr : SZF MMF, 2007. - 82 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-3726-8 fűzött
ökológia - környezetvédelem - területfejlesztés - egyetem - konferenciakiadvány
504 *** 378.184 *** 711.1 *** 061.3(439-2Mezőtúr)
[AN 2719571]
MARC

ANSEL
UTF-84661 /2008.
   Perzselő napsütésben / [szerk. ... Dosztányi Imre]. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány, [2008]. - 307 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A természet fortélyai, ISSN 1789-6886 ; 1.)
ISBN 978-963-86107-7-5 fűzött
ISBN 963-86107-7-5
természeti környezet - ökológia
502 *** 591.5 *** 581.5
[AN 2722162]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4662 /2008.
Bohátka Sándor (1944-)
   Vákuumfizika és -technika / Bohátka Sándor ; [közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat. - Budapest : ELFT, 2008. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-266.
ISBN 978-963-8051-99-8 fűzött
vákuum - vákuumtechnika - egyetemi tankönyv
533.5(075.8)
[AN 2718659]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2008.
Kirsch Éva
   Fizikatörténeti szilánkdarabok / Kirsch Éva. - Debrecen : Pedellus, 2007. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 963-9612-50-2 fűzött
fizika - tudománytörténet - színjáték
53(091)(0:82-2)
[AN 2721528]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4664 /2008.
Fekete Jenő (1949-)
   A folyadékkromatográfia fejlesztési irányai / Fekete Jenő. - Budapest : Merck Kft., 2008. - 110 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-3937-8 fűzött
folyadékkromatográfia
543.544.5
[AN 2720917]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4665 /2008.
   Karsztfejlődés / [szerk. Veress Márton]. - Celldömölk : Pauz, 1995-. - 24 cm
1998-tól közread. a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Természetföldrajzi Tanszéke Szombathelyen. - A közreadó neve 2000-től Berzsenyi Dániel Főiskola Természetföldrajzi Tanszék. - Bibliogr.
ISBN 963-7173-93-5
karszt
551.435.8
[AN 389431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 2007. - 378 p. : ill.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9531-94-9 fűzött
Magyarország - karszt - karsztosodás
551.435.8(439)
[AN 2720740] MARC

ANSEL
UTF-84666 /2008.
Tóth Gábor (1976-)
   A mérsékeltövi mészkő magashegységek fedetlen karros celláinak osztályozása és fejlődése = Classification and development of bare karren cells in calcareous high mountains = Classification et développement des cellules lapiasées nues alpines / Tóth Gábor ; [kiad. BDF Természetföldrajzi Tanszék]. - Szombathely : BDF Természetföldrajzi Tansz., 2007. - 116 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 107-112. - Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-963-9531-82-6 kötött
geomorfológia - karr
551.435.81
[AN 2720743]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2008.
Veress Márton (1946-)
   A magashegységi karrosodás / Veress Márton ; [kiad. Berzsenyi Dániel Főiskola Természetföldrajzi Tanszéke]. - [Szombathely] : BDF Természetföldrajzi Tansz., 2007. - 142 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 132-136.
ISBN 978-963-9531-86-4 fűzött
karszt - karsztosodás
551.435.8
[AN 2720727]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4668 /2008.
   Egzotikus vadállatok / [szerk. Bagoly Ilona] ; [ill. Dráviczki Péter, Nagy Attila, Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-23-2 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2720877]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2008.
Gombocz Endre (1882-1945)
   A magyar botanika története : a magyar flóra kutatói / írta Gombocz Endre ; [kiad. a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola]. - Sopron : Berzsenyi D. Evangélikus Gimn., Kollégium és Szakképző Isk., [2007]. - [8], 636, XXIV p. : ill. ; 23 cm
A függelékben a Kitaibelia, ISSN 1219-9672, 2001. 1. sz., Gombocz Endre emlékszámával. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1936. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3040-5 fűzött
Magyarország - növénytan - tudománytörténet
58(439)(091)
[AN 2722060]
MARC

ANSEL
UTF-84670 /2008.
   A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása : a Kárpát-medence állattani értékei és faunájának kialakulása / szerk. Forró László ; [közread. a] Magyar Természettudományi Múzeum. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2007. - 399 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7093-99-9 kötött
Kárpát-medence - fauna - populációbiológia
591.9(4-191) *** 575.17
[AN 2720123]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2008.
   A Kárpátok bűvöletében élt : Fodor István botanikus centenáriumi emlékkönyve / [összeáll. ifj. Fodor István]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 196 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 166.)
Bibliogr. - Összefoglalás ukrán és angol nyelven
ISBN 978-963-9814-04-2 fűzött
Fodor István (1907-2000)
Kárpátalja - botanikus - növénytan - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - memoár - emlékkönyv
58(477)(=945.11)(092)Fodor_I.(0:82-94) *** 58
[AN 2721936]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2008.
   Magyarország emlőseinek atlasza / ... szerk. Bihari Zoltán, Csorba Gábor és Heltai Miklós. - Budapest : Kossuth, cop. 2007. - 360 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kossuth természettár)
Bibliogr.: p. 286-359.
ISBN 978-963-09-5610-9 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - emlős - állatökológia - szakbibliográfia - atlasz
599(439)(084.4) *** 591.5 *** 599:016
[AN 2722265]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2008.
Molnár V. Attila (1969-)
   Kitaibel Pál élete és öröksége / Molnár V. Attila. - Biatorbágy : Kitaibel K., 2007. - 215 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-[216]. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-85535-7-7 kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-85535-7-7)
Kitaibel Pál (1757-1817)
Magyarország - tudós - természettudomány - botanikus - 18. század - 19. század - életrajz
58(439)(092)Kitaibel_P. *** 001(439)(092)Kitaibel_P.
[AN 2720837]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4674 /2008.
   A bőr ápolása, betegségei, kezelési tanácsok / szerk. Daróczy Judit ; írta Buczkó Mónika [et al.]. - Budapest : Anonymus, 2007. - 289 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Biofil egészségkönyvek, ISSN 1589-8504)
Fűzött (hibás ISBN 963-7280-04-7)
bőrbetegség - bőrgyógyászat - bőrápolás
616.5 *** 646.75
[AN 2721059]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2008.
Cianciolo, Anna T.
Intelligence (magyar)
   IQ : az intelligencia rövid története / Anna T. Cianciolo, Robert J. Sternberg ; [ford. Kúnos Linda]. - Budapest : Corvina, cop. 2007. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-156.
ISBN 978-963-13-5665-6 fűzött : 3200,- Ft
intelligencia
159.928.22
[AN 2719007]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2008.
Dalet, Roger
Encyclopédie des points qui guérissent (magyar)
   Gyógyító pontok enciklopédiája / Roger Dalet ; [ford. Nyerges Mária]. - Budapest : Victoria, cop. 2007. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9803-07-7 fűzött
természetgyógyászat - akupunktúra - masszázs
615.821.2 *** 615.89
[AN 2732207]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2008.
Dávid Tamás
   A CoD tea-extrakt és célzott táplálkozási rendszer : additív bioterápia, a holisztikus rákterápia lényeges alkotóeleme : a természet által nyújtott segítség rák, influenza A, hepatitis C, immungyengeség és krónikus, degeneratív betegségek esetén / Dávid Tamás, Li Qin. - 11. átd. kiad. - [Budapest] : Duna Kvk., cop. 2007. - 102 p. ; 21 cm
Borítócím: Segítség rák esetén - CoD betegtájékoztató. - Bibliogr.
Fűzött
rákellenes szer - természetgyógyászat - gyógytea
615.277.3 *** 663.95 *** 615.89:615.322
[AN 2730271]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2008.
   Élmény, történet - a történetek élménye : tanulmányok László János 60. születésnapjára / szerk. Vincze Orsolya és Bigazzi Sára. - Budapest : ÚMK, 2008. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai horizont, ISSN 1785-8348 ; 4.)
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9609-83-9 fűzött : 2590,- Ft
lélektan - narratológia - szociálpszichológia - emlékkönyv
159.9 *** 82.01-3 *** 316.6
[AN 2721313]
MARC

ANSEL
UTF-84679 /2008.
   Fogászati zsebkönyv : a fog- és szájbetegségek kezelésének támogatása homeopátiával / [összeáll. Szabó Beáta] ; [szerk. Pucsok Bernadette]. - Budapest : SpringMed, 2007. - 16 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9695-44-3 fűzött
fogászat - fogbetegség - szájbetegség - homeopátia
616.31 *** 615.015.32
[AN 2719587]
MARC

ANSEL
UTF-84680 /2008.
Grabhorn, Lynn
Excuse me, your life is waiting (magyar)
   A vonzás hatalma : gondolataink és érzéseink bámulatos ereje / Lynn Grabhorn ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-014-7 kötött : 2790,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2729626]
MARC

ANSEL
UTF-84681 /2008.
Helting, Holger
Einführung in die philosophischen Dimensionen der psychotherapeutischen Daseinsanalyse (magyar)
   Bevezetés a pszichoterápiás daseinanalízis filozófiai dimenzióiba / Holger Helting ; [ford. Blandl Borbála, Lengyel Zsuzsa]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2007. - 278 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-040-9 fűzött : 2600,- Ft
pszichoterápia - filozófiai antropológia
615.851 *** 11
[AN 2721167]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2008.
   A homeopátia kézikönyve / [... Sebő Zsuzsanna ... szerk.]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-014-4 fűzött : 1390,- Ft
homeopátia
615.015.32
[AN 2732224]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2008.
   Homeopátiás szerekkel a téli betegségek ellen / [szerk. Pucsok Bernadette]. - Budapest : SpringMed, 2007. - 28 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9695-51-1 fűzött
légzőszervi betegség - homeopátia
616.2 *** 615.015.32
[AN 2719578]
MARC

ANSEL
UTF-84684 /2008.
Káldor Antal (1925-)
   A klinikai pharmacologiáról / Káldor Antal. - Budapest : Medicina, 2007. - 148, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 146-[149].
ISBN 978-963-226-106-5 fűzött : 1700,- Ft
gyógyszerészet
615.03
[AN 2719072]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2008.
   Környezeti ártalmak és a légzőrendszer / [szerk.] Schweiger Ottó és Szabó Tibor. - [Budapest] : Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány, 1992-. - 25 cm
A Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány konferencia-sorozatának anyagai. - Az 1. köt. kötetjelzés nélkül, "Környezeti ártalmak és a légzőrendszer című konferencia előadásai" címmel jelent meg, monografikus leírása: AN 548510. - Kiad. a 4. kötettől a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, neve 1998-tól Környezetvédelmi Minisztérium. - A 17. köt. elektronikus hordozón jelent meg. - Szerk a 6. kötettől Szabó Tibor és Miriszlai Ernő, a 9. kötettől Szabó Tibor és Bártfai Imre, a 17. kötetet Szabó Tibor, Bártfai Imre, Somlai János. - Változó mérettel
ISBN 963-04-3904-2 *
levegőszennyezés - légzőszervi betegség - ökológia - konferenciakiadvány
614.71 *** 616.2-02 *** 504.3.054 *** 504.75.05 *** 061.3(439)
[AN 102695]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Hévíz, 2007. - Szöveg és képek. - 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
A konferenciát 2007. október 17-18. között tartották. - Működési követelmények: szövegszerkesztő; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87327-1-2
levegőszennyezés - légzőszervi betegség - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
614.71 *** 616.2-02 *** 504.3.054 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 2710038] MARC

ANSEL
UTF-84686 /2008.
Kuritárné Szabó Ildikó (1959-)
   Borderline személyiségzavar : tünettan, etiológia, terápia / írta Kuritárné Szabó Ildikó. - Budapest : Medicina, 2008. - 623 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 585-612.
ISBN 978-963-226-121-8 kötött : 4600,- Ft
depresszió - viselkedészavar
616.895.8-008.6Borderline_szindróma
[AN 2719205]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2008.
Kürti Gábor
   Gyógyítás otthon / Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007], cop. 2003. - 2 db : ill. ; 20 cm
természetgyógyászat
615.89
[AN 2732331]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 192 p.
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-249-005-2 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2732334] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 190 p.
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-249-006-9 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2732336] MARC

ANSEL
UTF-84688 /2008.
Kürti Gábor
   Vitamin ABC : gyógyítás táplálékkiegészítőkkel / Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008], cop. 2004. - 224 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 978-963-249-019-9 fűzött
vitamin - vitaminológia - nyomelem - reformtáplálkozás
615.356 *** 612.015.6 *** 612.392.6 *** 613.261
[AN 2732343]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2008.
Lipóczki Imre
   Amit az akupunktúráról tudni érdemes : egészségmegőrzés és gyógyítás az alternatív orvoslás lehetőségeivel / Lipóczki Imre. - Nyíregyháza : Napfény Életmód és Közművel. Egyes., 2008. - 80 p. ; 21 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 12.)
ISBN 978-963-06-3978-1 fűzött
akupunktúra
615.814.1
[AN 2716777]
MARC

ANSEL
UTF-84690 /2008.
Moreno, Joseph J.
Acting your inner music (magyar)
   Belső zenéd dallama : zeneterápia és pszichodráma / Joseph J. Moreno ; [ford. Kassainé Tar Ildikó]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2007. - 111 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 108-111.
ISBN 978-963-9683-87-7 fűzött : 2000,- Ft
pszichoterápia - zeneterápia
615.851.84 *** 615.851.82 *** 78
[AN 2721093]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2008.
   A pszichodráma és korunk tükröződései / szerk. Zseni Annamária. - [Budapest] : Medicina, cop. 2007. - 294 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-143-0 fűzött : 3200,- Ft
pszichodráma
615.851.84
[AN 2719191]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2008.
Riso, Don Richard
The wisdom of the enneagram (magyar)
   Az enneagram bölcsessége : útmutató a kilenc személyiségtípus lelki és szellemi fejlődéséhez / ... Don Richard Riso és Russ Hudson ... ; [ford. Sóskuthy György]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 479 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 477-479.
ISBN 978-963-530-809-5 fűzött : 3900,- Ft
személyiségtipológia
159.923 *** 613.865
[AN 2732208]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2008.
Stadelmann, Ingeborg
Die Hebammensprechstunde (magyar)
   A bába válaszol : természetes kísérés a várandósság, a szülés, a gyermekágy és a szoptatás idején gyógynövényekkel, homeopátiás szerekkel és illóolajokkal / Ingeborg Stadelmann ; [ford. Hudáky Rita]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Katalizátor, 2007. - 401 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 386-388.
ISBN 978-963-86762-6-9 kötött : 3900,- Ft
terhesség - szülés - szoptatás - csecsemőgondozás - természetgyógyászat
618.2 *** 613.95 *** 615.89
[AN 2730033]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2008.
   Szoptatás homeopátiás segítséggel / [szerk. Pucsok Bernadette]. - Budapest : SpringMed, 2007. - 16 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9695-45-0 fűzött
szoptatás - homeopátia
618.63 *** 615.015.32
[AN 2719591]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2008.
   Tájékoztató daganatos gyermekek szülei részére / [szerk. Takácsné Stalter Judit, Bálint Zsolt]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Együtt a Daganatos Gyermekekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány, 2008. - 51 p. ; 20 cm. - (Segítő füzetek ; 1.)
Fűzött
rákbetegség - gyermekgyógyászat - gyermekgondozás
616-006 *** 616-053.2 *** 613.95
[AN 2719608]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2008.
Varró Aladár Béla (1881-1956)
   Gyógynövények gyógyhatásai : növényi gyógyszerek : hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában / Varró Aladár Béla. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, [2008]. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9504-90-4 fűzött
gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 2732140]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2008.
   Vázlatok a személyiségről : a személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében / Antalfai Márta [et al.] ; Gyöngyösiné Kiss Enikő, Oláh Attila szerk. - Budapest : ÚMK, 2007. - 353 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323-347.
ISBN 978-963-9609-80-8 fűzött : 3280,- Ft (hibás ISBN 963-9609-64-8)
személyiség-lélektan - egyetemi tankönyv
159.923(075.8)
[AN 2721308]
MARC

ANSEL
UTF-84698 /2008.
Vikár András (1957-)
   Pszichodráma, a komoly játék : egyéni folyamatok a csoportban, csoport folyamatok az egyénben / Vikár András. - [Budapest] : Medicina, cop. 2007. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-190. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-226-141-6 fűzött : 2200,- Ft
pszichodráma
615.851.84
[AN 2719078]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4699 /2008.
Grundlagen der Gastechnik (magyar)
   A gáztechnika alapjai / [szerk.] Günter Cerbe. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - XXVI, 516 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 483-488.
ISBN 963-9542-54-7 kötött : 5980,- Ft
gáztechnika
662.76 *** 622.324
[AN 2720230]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2008.
   Köszöntés Dr. Träger Herbert 80. születésnapja alkalmából / [szerk. Tóth Ernő, Hajós Bence]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2007. - 176 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 4.)
Bibliogr.: p. 15-17.
ISBN 978-963-87648-0-5 fűzött
Magyarország - hídépítés - mérnök - 20. század - emlékkönyv - memoár
62(439)(092)Träger_H.(0:82-94) *** 624.21/.8(439)
[AN 2722801]
MARC

ANSEL
UTF-84701 /2008.
Léderer András
   Energiacsodák, csodálatos energiák / Léderer András. - Budapest : Thermo Kft., [2007]. - 26 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Energetikai receptkönyv ; 1.)
Fűzött : 2500,- Ft
energetika - energiatakarékosság - építés - épületgépészet - lakóépület
620.9 *** 697 *** 728.3
[AN 2723624]
MARC

ANSEL
UTF-84702 /2008.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (31.) (2007) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Nr. 31 : az előadások és konzultációs témák tartalmi összefoglalói / összeáll. Tóth László, Magó László ; [kiad. FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet és Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar]. - Gödöllő : FVM MGI : SZIE Gépészmérnöki Kar, 2007. - 76 p. ; 29 cm
A tanácskozást 2007. jan. 23-án tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-611-442-8 fűzött
biomassza - agrotechnika - konferenciakiadvány
620.95 *** 631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2718839]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2008.
Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium (2007) (Budapest)
   Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium [elektronikus dok.] : 2007. november 14. - Szöveg és képek. - [Budapest] : [BMF], [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Rend., közread. a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. - Működési követelmények: Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-68-3
gépészmérnöki ismeretek - biztonságtechnika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 65.012.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2714504]
MARC

ANSEL
UTF-84704 /2008.
Szentgyörgyi Zsuzsa (1935-)
   Mérnök - tudós - iskolateremtő : Michelberger Pál és kora / Szentgyörgyi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, 2008. - 392 p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
Bibliogr.: p. 333-386.
ISBN 978-963-9664-83-8 kötött : 3250,- Ft
Michelberger Pál (1930-)
Magyarország - mérnök - gépjárműipar - életútinterjú - 20. század
62(439)(092)Michelberger_P.(047.53) *** 629.113
[AN 2722105]
MARC

ANSEL
UTF-84705 /2008.
Tóth Ernő (1924-)
   Dr. Kossalka János (1871-1944), a hidász professzor / [írta Tóth Ernő]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2007. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Műszaki alkotók - magyar mérnökök, ISSN 1785-6485 ; 13.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 96-9340-24-3)
Kossalka János (1871-1944)
Magyarország - mérnök - hídépítés - századforduló - 20. század - életrajz
62(439)(092)Kossalka_J. *** 624.21/.8
[AN 2722489]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2008.
Tóth Ernő (1924-)
   Thoma Frigyes, a mérnökség elkötelezett szószólója, a kamarai mozgalom kiemelkedő szervezője, 1883-1962 / Tóth Ernő. - Budapest : Logod Bt., 2007. - 80 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 57-58. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-86697-8-0 kötött
Thoma Frigyes (1883-1962)
Magyar Mérnöki Kamara
Magyarország - mérnök - 20. század - kamara
62(439)(092)Thoma_F. *** 334.788(439)
[AN 2718865]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4707 /2008.
Adobe InDesign CS3 (magyar)
   Adobe InDesign CS3 : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2007. - XIII, 361 p. : ill. ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-87292-9-3 fűzött : 5880,- Ft (hibás ISBN 978-963-87734-0-1)
kiadványszerkesztő program - elektronikus dokumentum
519.688:655.2InDesign
[AN 2719259]
MARC

ANSEL
UTF-84708 /2008.
International PhD Workshop on Systems and Control, a Young Generation Viewpoint (8.) (2007) (Balatonfüred)
   8th International PhD Workshop on Systems and Control, a Young Generation Viewpoint [elektronikus dok.] : September 16-20, 2007, Balatonfüred ... / [org., publ. by the] MTA SZTAKI. - Szöveg és képek. - [Budapest] : MTA SZTAKI, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-311-365-3
információtechnika - irányítástechnika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 681.5 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2709887]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2008.
   Proceedings of the 5th PhD mini-symposium : June 18, 2007 / [ed. Rozália Pigler-Lakner] ; [org., publ. by the] University of Pannonia Information Science & Technology PhD School. - [Veszprém] : Univ. of Pannonia Information Science & Technology PhD School, cop. 2007. - [6], 45 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-25-9 fűzött
információtechnika - konferenciakiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2723042]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2008.
Regional Conference on Embedded and Ambient Systems (2007) (Budapest)
   Proceedings of Regional Conference on Embedded and Ambient Systems : RCEAS 2007 : selected papers : [22-24 November 2007] / [ed. Attila K. Varga, József Vásárhelyi, Ladislav Samuelis] ; [org. Working Party for Innovative Embedded and Ambient Systems John von Neumann Computer Society etc.]. - Budapest : John von Neumann Computer Soc., 2008. - 179 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8431-98-1 fűzött
számítógép - informatika - konferenciakiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2723550]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2008.
Regional Conference on Embedded and Ambient Systems (2007) (Budapest)
   Regional Conference on Embedded and Ambient Systems : RCEAS 2007 : book of abstracts : [22-24 November 2007] / [ed. Attila K. Varga et al.] ; [org. Working Party for Innovative Embedded and Ambient Systems John von Neumann Computer Society etc.]. - Budapest : John von Neumann Computer Soc., 2007. - 91 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8431-96-7 fűzött
számítógép - informatika - konferenciakiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2723525]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2008.
Sziray József (1945-)
   Bevezetés a Java programozási nyelvbe / Sziray József. - Győr : Novadat, 2007. - 80 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-06-3115-0 fűzött
programnyelv
519.682Java
[AN 2722626]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4713 /2008.
Csordás Gábor
   Az áram születése : Magyarország villamos erőművei képekben : power plant of Hungary in pictures : die Kraftwerke der Ungarn in dem Bildern [!] / Csordás Gábor. - Budapest : Csordás G., [2007]. - 152 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-3799-2 kötött
Magyarország - villamos energia - erőmű - fényképalbum
621.311(439)(084.12)
[AN 2718851]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2008.
   II. tudományos szimpózium, 2007 [elektronikus dok.] : előadások / [rend., közread. a] BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar. - Szöveg és képek. - [Budapest] : BMF KKVK, [2007]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezborítóról. - A szimpóziumot Budapesten 2007. nov. 29-én tartották. - Működési követelmények: Acrobat Reader, PowerPoint, szövegszerkesztő
ISBN 978-963-7154-61-4
elektronika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
621.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2719385]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4715 /2008.
Hídmérnöki Konferencia (48.) (2007) (Salgótarján ; Eger)
   48. Hídmérnöki Konferencia előadásainak gyűjteménye : 2007. október 8-11., Salgótarján, Eger / [szerk. Kara Katalin] ; [rend. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2007. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 7.)
Bibliogr.
Fűzött
hídépítés - konferenciakiadvány
624.21/.8 *** 061.3(439-2Salgótarján) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2722832]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4716 /2008.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 5. bőv. kiad., 2. jav. utánny. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2008. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2008. jan.
ISBN 978-963-9518-35-3 fűzött : 1590,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2730126]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2008.
Finta László (1934-)
   A karosszériagyáros : Uhri Imre története / Finta László tanulmánya. - [Budapest] : Szerző, 2007. - 155, [2] p. : ill. ; 31 cm. - (Ikarus story ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2019-2 kötött
Uhri Imre (1871-1939)
Magyarország - gyáros - karosszéria - 19. század - 20. század - életrajz
629.11.011.5(439)(092)Uhri_I.
[AN 2722232]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2008.
Stadt, Land, Schiene (magyar)
   Város, vidék, vasút : kötöttpályás megoldások a regionális közlekedésben: 16 sikeres példa / [ford. Neumann István] ; [közread. a] Magyar Közlekedési Klub, Levegő Munkacsoport. - Budapest : M. Közlekedési Klub : Levegő Munkacsoport, 2007. - 54 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-87382-1-9 fűzött
Németország - vasúti közlekedés
656.2(430)
[AN 2719309]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2008.
Virágh Sándor
   Motorosok, segédmotorosok tankönyve az "M", "A1", "A korlátozott" és "A" kategóriás járművezetői vizsgákhoz / [... írták ... Virágh Sándor, ... Keller Ervin, ... Takács Ferenc] ; főszerk. Szörcsök Sándor. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2008. - 232 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2008. jan.
ISBN 978-963-9518-36-0 fűzött : 1690,- Ft
motorkerékpár - közlekedési szabály - tankönyv
656.186.051(078) *** 629.118.6(078)
[AN 2730122]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4720 /2008.
   Agrárgazdaságtan / szerk. Villányi László, Vasa László. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-215.
Fűzött (hibás ISBN 963-963-9736-50-4)
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - mezőgazdasági politika - ezredforduló
338.43(4-62)"200" *** 338.43(439)"200"
[AN 2722546]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2008.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (32.) (2008) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Nr. 32 : az előadások és konzultációs témák tartalmi összefoglalói / összeáll. Tóth László, Magó László ; [kiad. FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet és Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar]. - Gödöllő : FVM MGI : SZIE Gépészmérnöki Kar, 2008. - 83 p. ; 29 cm
A tanácskozást 2008. jan. 22-én tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-611-449-7 fűzött
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2718845]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2008.
Ruff János
   A méhészmester könyve / Ruff János. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-9736-40-5 fűzött
ISBN 963-9736-40-6
méhészet - méh
638.1 *** 595.799
[AN 2722789]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2008.
   A strucctenyésztés kézikönyve : a strucc és egyéb futómadarak tenyésztése / szerk. Mucsi Imre, Komlósi István ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar. - Hódmezővásárhely : SZTE MGK, 2007. - 390 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-846-4 fűzött
strucctenyésztés
636.6 *** 598.51
[AN 2721829]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2008.
Vaccarini, Giuseppe
Manuale del sommelier (magyar)
   Sommelier : borkínálás és borkóstolás / Giuseppe Vaccarini ; [ford. Weltler Ildikó]. - Budapest : Napraforgó, cop. 2007. - 288 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-445-216-4 fűzött
bor - értékelés - terítés
663.2.017 *** 642.6
[AN 2721557]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2008.
Vén Zoltán
   A görényezés rejtelmeiről.. : gazdáknak, vadászoknak, tenyésztőknek / Vén Zoltán. - Budapest : Ménrót, 2008. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86127-8-6 kötött
kisállattenyésztés - görény - vadászat
636.934 *** 639.1.081.3
[AN 2720753]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4726 /2008.
Asensio Cerver, Francisco
Decoración del hogar y mueble moderno (magyar)
   Modern lakberendezés / Francisco Asensio Cerver ; [ford. ... Csikós Gábor, Dörnyei Julianna Katalin]. - [Budapest] : Vince K., 2007. - 999 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9552-93-7 fűzött : 5995,- Ft
lakberendezés - 20. század - fényképalbum
643/645(100)"19"(084.12)
[AN 2721970]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2008.
Borics Katalin
   107 egészséges étel / Borics Kata, Ducza Gabi. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008], cop. 2004. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-013-7 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2732147]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2008.
The essential dessert cookbook (magyar)
   Nélkülözhetetlen desszertek / [... szerk. Wendy Stephen és Jane Price] ; [ford. Borus Judit]. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 304 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9731-14-1 fűzött : 4595,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2721854]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2008.
Finger food (magyar)
   Partifalatok. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Szikra Renáta
ISBN 978-963-9731-04-2 fűzött : 1595,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2721590]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2008.
Frank Júlia (1946-)
   Szárnyasételek csirkéből, pulykából, kacsából és libából : 100 recept / [Frank Júlia] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2008. - 63 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5694-6 fűzött : 1600,- Ft
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2719810]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2008.
Greifenstein, Gina
1 Schnitzel - 50 Rezepthits (magyar)
   1 szelet hús - 50 recept : gyors és ínycsiklandó / írta Gina Greifenstein ; [fotók Kai Mewes] ; [ford. Bíró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-132-2 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2730167]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2008.
   Pannon ízek : gasztronómiai kincsek olvasóink tárházából / [szerk. Gidai Judit] ; [ételfotók Melczer Zsolt]. - Zalaegerszeg : Pannon Lapok Társasága, [2007]. - 131, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-3395-6 kötött
Dunántúl - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.568(439.11)(083.12)
[AN 2720532]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2008.
Quiches & pastries (magyar)
   Tésztában sült finomságok. - Budapest : Vince K., cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Biró Ágnes
ISBN 978-963-9731-07-3 fűzött : 1595,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2721599]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2008.
Ruschitzka, Gudrun
Blechkuchen (magyar)
   Tepsis sütemények : klasszikus és új receptek / szerző Gudrun Ruschitzka ; fotós Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-292-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2729604]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2008.
Stein, Rick
Rick Stein's French odyssey (magyar)
   Francia odüsszeia : több mint 100 új recept, melyeket francia ízek ihlettek / Rick Stein ; [ford. Gáth István]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 216.
ISBN 978-963-370-445-5 kötött
Franciaország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(44)(083.12)
[AN 2720825]
MARC

ANSEL
UTF-84736 /2008.
Vámosné Vigyázó Lilly (1923-)
   Generációk szakácskönyve : a Monarchiától a 21. századig / Vigyázó Gyuláné receptgyűjteményét kieg. és összeáll. Vámos Endréné Vigyázó Lilly. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 565 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9683-68-6 fűzött : 3500,- Ft
ISBN 963-9683-68-X (hibás ISBN 963-7343-74-X)
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(436/439)(083.12) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2721159]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4737 /2008.
   A felvilágosodás álmai és árnyai / szerk. Ludassy Mária ; ... közrem. Miklósi Zoltán és Pogonyi Szabolcs. - Budapest : Áron, 2007. - 558 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9210-53-0 fűzött : 3200,- Ft
filozófia - felvilágosodás - 18. század - 19. század - 20. század
1(100)"17/19"
[AN 2722442]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2008.
Hársing László (1930-)
   Etika és tudomány / Hársing László. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2007. - 104 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-963-9634-61-9 fűzött
erkölcs - tudománytan
17 *** 001.89
[AN 2722748]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2008.
Pfeiffer, Ehrenfried (1899-1961)
Ein Leben für den Geist (magyar)
   Egy élet a szellemért : Ehrenfried Pfeiffer, 1899-1961 / kiad. és a bevezetőt írta Thomas Meyer ; [ford. Kovács Éva Klára]. - [Ispánk] : Arkánum Szellemi Isk. K., 2007. - 197 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 21 cm. - (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat, ISSN 1217-3843 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-85396-9-4 fűzött
Pfeiffer, Ehrenfried (1899-1961)
Németország - antropozófia - biokémia - tudós - gyógyítás - 20. század - memoár - válogatott művek
141.333 *** 61(089.3) *** 57(430)(092)Pfeiffer,_E.(0:82-94)
[AN 2720848]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2008.
Szegedi Nóra (1968-)
   A magában való dolog fenomenológiája : egy klasszikus kanti probléma Husserl transzcendentális fenomenológiájának perspektívájából / Szegedi Nóra. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int. : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2007. - 176 p. ; 25 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 3.)
Bibliogr.: p. 169-176.
ISBN 978-963-236-037-9 fűzött : 1900,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Husserl, Edmund (1859-1938)
filozófia - metafizika - fenomenológia
1(430)Kant,_I. *** 1(430)Husserl,_E. *** 111
[AN 2721112]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2008.
Weiss János (1957-)
   Kant után szabadon : tanulmányok a konstellációkutatás köréből / Weiss János. - Budapest : Áron, 2007. - 265 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-265.
ISBN 978-963-9210-52-3 fűzött : 2200,- Ft
Németország - filozófia - 18. század - 19. század
1(430)"17/18"
[AN 2722457]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4742 /2008.
   "Aki megalkotta a külsőt, ..." : a Tatabányai Evangélikus Egyházközség vázlatos története / [szerk. Schermann Gábor]. - [Tatabánya] : Tatabányai Evangélikus Egyházközs., 2007. - 43 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Tatabányai Evangélikus Egyházközség
Tatabánya - evangélikus egyház - egyháztörténet
284.1(439-2Tatabánya)(091)
[AN 2721911]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2008.
   Aquinói Szent Tamás nyomán : a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciái, 2004-2005 / [szerk. Cselényi István Gábor, Hoppál Kál Bulcsú, Kormos József]. - Budapest : Mo. Aquinói Szt. Tamás Társ., 2007. - 291 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német, olasz, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3732-9 fűzött
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Itália - szent - filozófus - 13. század - konferenciakiadvány
235.3(092)Tommaso_d'Aquino *** 1(45)(092)Tommaso_d'Aquino *** 061.3(439-2Bp.)"2004/2005"
[AN 2723615]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2008.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 1919 p., XIV. t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-361-664-2 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2732153]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2008.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 1422 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-812-7 kötött
ISBN 978-963-361-813-4 fűzött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2732154]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2008.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; kiad. a Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2002 [!2007]. - 889, 305 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87416-7-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Biblia
22.04=945.11
[AN 2732156]
MARC

ANSEL
UTF-84747 /2008.
Bolyki János (1931-)
   A tanúvallomás folytatódik : kommentár János leveleihez / Bolyki János. - Budapest : Osiris, 2008. - 319 p. ; 25 cm. - (Kommentárok a Szentíráshoz, ISSN 1587-1169)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-946-5 kötött : 3980,- Ft
Biblia. Újszövetség. János levelei
bibliamagyarázat
227.94/.96.07
[AN 2721069]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2008.
Burkett, Larry
Business by the book (magyar)
   Pénz és üzlet a Biblia tükrében : bibliai elvek az üzleti világban / Larry Burkett ; [ford. Rácz Roland, Szörényi Ágnes] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : KIA, 2007. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86148-0-3 fűzött
kereszténység - üzleti élet
241 *** 658.1.011.1
[AN 2729956]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2008.
Charles de Foucauld, Boldog (1859-1916)
Dieu est amour (magyar)
   Isten a szeretet / Boldog Charles de Foucauld. Jézus, a lehetetlenség ura / Magdeleine Hutin. - Budapest : Új Ember K., 2007. - 125 p. ; 15 cm
Egys. cím: Dieu est amour. Jésus est la maître de l'impossible
ISBN 978-963-9674-56-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2730310]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2008.
Collectio missarum de Beata Maria Virgine (magyar)
   Mária-misék gyűjteménye / [közread. a] Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ; [ford. és szerk. az Országos Liturgikus Tanács, valamint a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet]. - Hiv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 288 p. : ill., kotta ; 31 cm
ISBN 978-963-361-974-2 kötött
mariológia - katolikus egyház - mise - szertartáskönyv
264-1 *** 232.931 *** 282
[AN 2719790]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2008.
Csernák Béla (1875-1967)
   Adatok a Királyhágómelléki (nagyváradi) Református Egyházkerület történetéhez / Csernák Béla. - Debrecen : D. Dr. Harsányi A. Alapítvány, 2008. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány kiadványai, ISSN 1587-2424 ; 11.)
Fűzött
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Románia - egyháztörténet - református egyház - egyházkerület - két világháború közötti időszak
284.2(498.4-03Királyhágómelléki_Egyházkerület)"192/194"
[AN 2730303]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2008.
Ellul, Jacques (1912-1994)
Islam et judéo-christianisme (magyar)
   Iszlám és zsidó-kereszténység / Jacques Ellul ; [ford. Bende József]. - Pannonhalma : Bencés K., 2007. - 131 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9226-68-5 fűzött
vallástudomány - összehasonlító módszer - kereszténység - zsidó vallás - iszlám
291 *** 23/28 *** 296 *** 297
[AN 2722136]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2008.
Filippov, Sergej (1954-)
   Religioznaâ borʹba i krizis tradicionalizma v Rossii XVII veka / S. B. Filippov. - Budapest : Russica Pannonicana, 2007. - 291 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 19.)
Bibliogr.: p. 263-289.
ISBN 978-963-7730-42-9 fűzött
Oroszország - ortodox egyház - egyháztörténet - állam és egyház viszonya
281.9(47)"17" *** 261.7(47)"17"
[AN 2723788]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2008.
Gefunden! (magyar)
   Jézus Krisztus megtalált! : egyszerű és igaz üzenet gyermekeknek. - Budapest : Evangéliumi K., 2007. - 63 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7369-87-2 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2721179]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2008.
Grün, Anselm (1945-)
Benediktinische Schöpfungsspiritualität (magyar)
   Egységben a teremtett világgal / Anselm Grün, Alois Seuferling ; [ford. Nyiredy Maurus]. - Pannonhalma : Bencés K., 2007. - 127 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 46.)
ISBN 978-963-9226-71-5 fűzött
lelki élet - hit - teremtés
231.5 *** 248.3
[AN 2722144]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2008.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of purpose (magyar)
   A céltudatos nő / Cynthia Heald. - Budapest : KIA, 2007. - 114 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár)
Bibliogr.: p. 113-116.
ISBN 978-963-9390-11-9 fűzött
vallásos irodalom - nő
244-055.2
[AN 2730020]
MARC

ANSEL
UTF-84757 /2008.
Hemenway, Priya
The little book of Eastern wisdom (magyar)
   Keleti bölcsesség / Priya Hemenway ; [ford. Körber Ágnes]. - Budapest : Vince K., 2007. - 152 p. : ill., színes ; 16 cm
Kötött
szufizmus - taoizmus - zen buddhizmus
297 *** 141.336 *** 299.513 *** 294.321
[AN 2721615]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2008.
Hemenway, Priya
The little book of Saints (magyar)
   Szentek / Priya Hemenway ; [ford. Körber Ágnes]. - Budapest : Vince K., 2007. - 152 p. : ill., színes ; 16 cm
Kötött
szent
235.3(092)
[AN 2721609]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2008.
Klucsik Péterné
   Dicsőítés vagy önmegvalósítás, avagy Lehet-e két Úrnak szolgálni? / Klucsik Péterné. - [Székesfehérvár] : Klucsik P.-né, 2008. - 90 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89-90.
Fűzött : 950,- Ft
kereszténység - rockzene
21 *** 78.067.26.036.7
[AN 2718640]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2008.
Knoch, Otto
Beten im Geist Gottes (magyar)
   Isten lelkében imádkozni / Otto Knoch ; [ford. Budai Ágnes, Zs. Hegyháti Ágota]. - [Budapest] : Marana Tha, 2008. - 91 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 2.)
Fűzött : 500,- Ft (hibás ISBN 978-963-400-171-3)
imádkozás
248.143
[AN 2729742]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2008.
Lafont, Ghislain (1928-)
Imaginer l'Eglise catholique (magyar)
   Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat? / Ghislain Lafont ; [ford. Bende József és Vajda András]. - Pannonhalma : Bencés K., 2007. - 434 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-69-2 fűzött
katolikus egyház
282 *** 260.1
[AN 2720975]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2008.
   Lélegzetvétel : kilenc nap a léleknek / szerk. Szabó Lajos. - [Budapest] : Luther, 2007. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9571-57-0 fűzött : 790,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2719503]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2008.
Mészáros Istvánné Ujvári Erzsébet (1910-2002)
   Hit szárnyán az újjászületésig / Mészáros Istvánné Ujvári Erzsébet. - Akasztó : Kiskun Helikon, 2007. - 349 p. : ill. ; 21 cm. - (Kiskun Helikon, ISSN 1586-2240 ; 5.)
A műről 2006. júl. 4-én Akasztón rendezett konferencia szerkesztett anyagával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2744-3 fűzött
Mészáros Istvánné Ujvári Erzsébet (1910-2002). Hit szárnyán az újjászületésig
hit - vallásos irodalom - konferenciakiadvány
211 *** 244 *** 061.3(439-2Akasztó)
[AN 2722207]
MARC

ANSEL
UTF-84764 /2008.
Mindszenty József (1892-1975)
   Legyőzetve is ő győzött! : szemelvények Mindszenty József bíborors írásaiból és beszédeiből / [összeáll.] Krajsovszky Gábor ; [kiad. a Hittel a Nemzetért Alapítvány]. - Budapest : Hittel a Nemzetért Alapítvány, 2007. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2695-8 fűzött
Magyarország - bíboros - 20. század - idézetgyűjtemény
282(439)(092)Mindszenty_J.(0:82-84)
[AN 2720281]
MARC

ANSEL
UTF-84765 /2008.
Nam-mkhai'i-nor-bu (1938-)
The crystal and the way of light (magyar)
   A Kristály és a Fény útja : szútra, tantra és dzogcsen : Chögyal Namkhai Norbu tanításai / szerk. és összeáll. John Shane ; [közread. a] Magyarországi Dzogcsen Közösség. - Budapest : Mo. Dzogcsen Közösség, 2007. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-06-3627-8 fűzött
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 2720762]
MARC

ANSEL
UTF-84766 /2008.
Németh Sámuel (1877-1975)
   A soproni evangélikus líceum történetének egy százada, 1681-1781 / Németh Sámuel ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium]. - Sopron : Berzsenyi D. Evangélikus Gimn., Szakképző Isk. és Kollégium, 2007. - 446 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3262-1 fűzött
Lyceum A. C. Semproniense
Sopron - iskolatörténet - egyházi iskola - evangélikus egyház - 17. század - 18. század
284.1 *** 373.54(439-2Sopron)"16/17"
[AN 2721833]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2008.
   Növekedés : 2007-2008 / [szerk. ... Péterné Benedek Ágnes et al.]. - Budapest : Luther, 2007. - 312 p. : ill. ; 20 cm. - (Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok, ISSN 1789-2201)
ISBN 978-963-9571-67-9 fűzött
Magyarország - evangélikus egyház - vallásoktatás - munkaterv
284.1(439) *** 268
[AN 2722056]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2008.
Rau, Johannes (1931-2006)
Wer hofft, kann handeln (magyar)
   A Biblia és a politikus : prédikációk, meditációk, igemagyarázatok / D. Johannes Rau ; [szerk. és ford. Tóth Károly]. - Budapest : Ökumenikus Tanul. Közp., 2008. - 152 p. ; 21 cm. - (Ökumenikus tanulmányi füzetek, ISSN 1215-377X ; 21.)
ISBN 978-963-7624-54-4 kötött : 950,- Ft
protestáns egyház - prédikáció
252 *** 284
[AN 2720520]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2008.
Saloff-Astakhoff, Nikita (1893-19??)
   Judit : egy zsidó lány mártírhalála Krisztusért : igaz történet / Nikita Saloff-Astakhoff ; [ford. Iványi Tiborné]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 128 p. ; 19 cm
A ford. a "Judith, martyred missionary of Russia" (Grand Rapids, Mich. : Zondervan, 1971) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-7369-95-7 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2721875]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2008.
Söveges Dávid (1917-1996)
   Fejezetek a lelkiség történetéből / Söveges Dávid. - 2. átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2007-. - 30 cm
ISBN 978-963-9226-65-4
ISBN 963-9226-65-3
misztika - vallástörténet - kereszténység
248 *** 282(100)(091)
[AN 2652268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A reneszánsz humanizmustól a II. Vatikáni Zsinatot követő változásokig. - 2007. - 352 p. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 7.)
ISBN 978-963-9226-67-8 fűzött
ISBN 963-9226-67-X
kereszténység - egyháztörténet - reformáció - misztika - hit - újkor
282(100)"15/19" *** 284 *** 211 *** 248
[AN 2720969] MARC

ANSEL
UTF-84771 /2008.
Szigeti Jenő (1936-)
   A Jelenések könyve : az ítélet hírnöke vagy a remény üzenete? / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2007. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Az idők jelei, ISSN 1789-7009)
ISBN 978-963-9741-04-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 2722218]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2008.
Szigeti Jenő (1936-)
   Megkopott hitünk / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2007. - 118 p. : ill. ; 19 cm. - (Krisztus követők, ISSN 1789-686X)
ISBN 978-963-9741-03-4 fűzött
hit - vallásos irodalom
211 *** 244
[AN 2722199]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2008.
Talmud (babiloni) (magyar) (szemelv.)
   A Babilóniai Talmud / [vál. és ford. Domán István]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 375 p. : ill. ; 20 cm
Talmud : részletek, kommentárok magyarul (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-254-084-9 fűzött : 3499,- Ft
Talmud
296.8
[AN 2729921]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2008.
Tyrrell, Bernard J. (1933-)
Christotherapy (magyar)
   Krisztus-terápia : a gyógyulás krisztusi útja / Bernard J. Tyrrell ; [ford. Fülöp Zsuzsanna]. - Budapest : Jel, 2007. - 256 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-31-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2720797]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2008.
Valtorta, Maria (1897-1961)
L'Evangelo come mi è stato rivelato (magyar) (szemelv.)
   A megváltás művének 20 titka, ahogy Valtorta Mária látta. - [Törökbálint] : Zarándok K., 2007. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87710-0-1 fűzött
keresztény misztika - látomás - krisztológia
248.213 *** 232
[AN 2718902]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2008.
Varga Mátyás (1963-)
   Árpád-házi Szent Erzsébet / szöveg Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - Pannonhalma : Bencés K., 2007. - [28] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 978-963-9226-72-2 fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
szent - 13. század - gyermekkönyv
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi(02.053.2)
[AN 2720944]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2008.
Várszegi Asztrik (1946-)
   Közösségben : apáti tanítások / Várszegi Asztrik. - Pannonhalma : Bencés K., 2007. - 246 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 47.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-74-6 fűzött
Benedetto da Norcia (480-547). Regula Sancti Benedicti
bencések - szabályzat - kommentár
271.1-4 *** 242
[AN 2720982]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4778 /2008.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   A magyarságkép torzulásai a világban és bennünk / Andrásfalvy Bertalan. - Budapest : Szt. György K., 2008. - 70 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-963-87732-2-7 fűzött
magyarságkép - nemzettudat
316.356.4(=945.11) *** 316.63 *** 323.1(=945.11)
[AN 2721908]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2008.
Bakos Norbert
   Társadalmi, gazdasági jellemzők / [kész. Bakos Norbert, Brinszkyné Hidas Zsuzsanna, Pásztor László]. - Budapest : KSH Tájékoztatási Főoszt. Ter. Tájékoztatási Oszt., 2007. - 116 p. : ill. ; 29 cm. - (Közlemények a budapesti agglomerációról, ISSN 0237-921X ; 14.)
ISBN 978-963-235-151-3 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-235-151-3)
Budapest - Pest megye - társadalomstatisztika - városagglomeráció - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439.135)"200"(083.41) *** 911.375.453(439-2Bp.)(083.41)
[AN 2718736]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2008.
Ballér Jánosné
   Puszták népe című kiállítás bővített kiadványa : Nagybajomhoz tartozó puszták és lakóinak élete képekben / Ballér Jánosné, Marics Csaba. - Nagybajom : [Magánkiad.], 2007. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2804-4 kötött
Nagybajom - magyar néprajz - szociográfia - fényképalbum
308(439-2Nagybajom)(084.12) *** 39(=945.11)(439-2Nagybajom)(084.12)
[AN 2721213]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2008.
Gripsrud, Jostein
Mediekultur, mediesamfunn (magyar)
   Médiakultúra, médiatársadalom / Jostein Gripsrud. - Budapest : ÚMK, 2007. - 325 p. ; 24 cm
Ford. Bihari-Andersson Anna, Kunszenti Ágnes, Kovács Ferenc. - Bibliogr.: p. 302-311.
ISBN 963-9609-50-1 fűzött : 3200,- Ft
médiaismeret - kultúraszociológia - tömegtájékoztatási eszköz - tömegtársadalom - információs társadalom
316.7 *** 316.774 *** 316.6 *** 791.9.096/.097 *** 659.3
[AN 2721303]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2008.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Tett(Hely)ek : egyetemisták valóságkutató táborai Magyarországon a 20. században / T. Kiss Tamás. - Budapest : ÚMK, 2007. - 168 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 144-156. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9609-74-7 fűzött : 2590,- Ft
Magyarország - faluszociológia - tanuló - kutatómunka - 20. század - tábor - elektronikus dokumentum
308(439-22)"19" *** 371.384 *** 061.3(439)"19"
[AN 2721335]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2008.
   Kiteljesedő kulturális autonómia, 2006-2007 / [szerk. Kiss Szilvia] ; [kiad. Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály]. - Budapest : MEH NEKF, 2007. - 93, [2] p. : ill. ; 24 cm
A Baján 2007. ápr. 21-22-én tartott Országos Kisebbségi Önkormányzatok Intézményeinek Második Találkozója alkalmából rendezett konferencia anyaga
Fűzött
Magyarország - nemzetiség - kisebbségi önkormányzat - ezredforduló - konferenciakiadvány
316.347(=00)(439)"200" *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2720545]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2008.
   A média lehetőségei a népességcsökkenés visszafordításában : a Média a Családért Alapítvány és a Képmás családmagazin konferenciáján elhangzott előadások nyomtatott anyaga / [szerk. Szám Katalin és Zalka Katalin]. - Budapest : Média a Családért Alapítvány, 2007. - 44 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Alsópáhokon 2007. szept. 29 - 30. között tartották
Fűzött
Magyarország - népességfogyás - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló - konferenciakiadvány
314.83(439) *** 791.9.096/.097(439) *** 061.3(439-2Alsópáhok)
[AN 2720658]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2008.
Szécsi Gábor (1966-)
   Kommunikáció és gondolkodás : tanulmány a nyelvi kommunikáció és a mentális világ kapcsolatáról / Szécsi Gábor. - Budapest : Áron, 2007. - 179 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 167-178.
ISBN 978-963-9210-54-7 fűzött : 1860,- Ft
kommunikáció - nyelvfilozófia
316.77 *** 800.1
[AN 2722453]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2008.
Szuromi Rita
   Otthon, álom, Tarnabod : életképek az első magyar befogadó faluból / Szuromi Rita. - Budapest : Kornétás, cop. 2007. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-70-1 fűzött : 1680,- Ft
Tarnabod - szociográfia - ezredforduló
308(439-2Tarnabod)
[AN 2720664]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2008.
   Vidékiek és városiak : a tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon / szerk. Kovách Imre ; [közread. az] MTA PTI. - [Budapest] : L'Harmattan : MTA PTI, 2007. - 157 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-064-5 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - faluszociológia - vidéki társadalom - területfejlesztés - nyilvánosság - ezredforduló
308(439-22)"200" *** 316.334.55(439)"200" *** 316.654(439)
[AN 2721108]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4788 /2008.
Bánkiné Molnár Erzsébet (1946-)
   A kunok Magyarországon / Bánkiné Molnár Erzsébet ; [kiad. a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége]. - [2. bőv. kiad.]. - Kiskunfélegyháza : Kiskun Önkormányzatok Szövets., 2008. - 184 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4285-9 fűzött
Magyarország - néprajz - kunok
39(=943.46)(439)
[AN 2732095]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2008.
Burány Béla (1931-)
   Mé piros a gólya csőre? : erotikus és obszcén népmesék a Délvidéken / Burány Béla ; ill. Péter László. - Budapest : Timp, 2007. - 1072 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9614-32-7 kötött : 7700,- Ft
Délvidék - magyar néprajz - határon túli magyarság - erotikus irodalom - népmese
398.2(=945.11)(439.2-13) *** 894.511-993(082)
[AN 2722319]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2008.
   Erdélyi népmesék / Egyházi Tünde rajz. - 2. kiad. - Budapest : Accordia, 2007-. - ill. ; 24 cm
Erdély - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(498.4)
[AN 2729915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Angyalka bárányok : bihari kincsestár / [... anyagát gyűjt. ... Fábián Imre]. - 2007. - 109 p.
ISBN 978-963-9824-09-6 fűzött : 1490,- Ft
Bihar megye (Románia) - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(498.4Bihar)
[AN 2729917] MARC

ANSEL
UTF-84791 /2008.
Morris, Desmond (1928-)
The naked woman (magyar)
   A csupasz nő : tanulmány a női testről / Desmond Morris ; [Eifert János fotóival] ; [ford. Draskóczy Piroska]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 295 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7296-34-5 kötött : 5980,- Ft
- testrész - erotika - művelődéstörténet - kulturális antropológia
392.6-055.2 *** 599.9-055.2 *** 39(=00)(100) *** 930.85(100) *** 77.04(439)(092)Eifert_J.
[AN 2720240]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2008.
   Róka koma : ukrán népmesék / ford. Barzsó Tibor ; ill. Turák Angéla. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 160.)
ISBN 978-963-87501-8-1 fűzött
Ukrajna - népmese - gyermekkönyv
398.21(=83)(02.053.2)
[AN 2721946]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2008.
Tordai József Jenő (1956-)
   Az Érmellék sok szép hagyománya : segédfüzet pedagógusoknak / Tordai József Jenő. - [Debrecen] : Tordai J. J., cop. 2008. - 2 db : ill., főként színes ; 30 cm
Érmellék - magyar néprajz
39(=945.11)(498.4Érmellék)
[AN 2721874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Húsvéti szokások, tojásfestés, locsolóversek. - 63, [2] p.
Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-963-06-4350-4 fűzött
Érmellék - magyar néprajz - húsvéti szokás - mondóka
398.332.12(=945.11)(498.4Érmellék) *** 398.831(=945.11)(498.4Érmellék)
[AN 2721877] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Születésnapi és névnapi köszöntők, karácsonyi és újévi jókívánságok, lakodalmi és temetkezési szokások. - 55 p.
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-06-4351-1 fűzött
Érmellék - magyar néprajz - lakodalmi szokás - halotti szokás - mondóka
398.831(=945.11)(498.4Érmellék) *** 392.51(=945.11)(498.4Érmellék) *** 393(=945.11)(498.4Érmellék)
[AN 2721889] MARC

ANSEL
UTF-84794 /2008.
   Turizmus, fesztiválok és helyi identitás : halászléfőzés Baján = Tourism, festivals and local identity : fish soup cooking in Baja, Hungary / szerk. ... Pusztai Bertalan, Neill Martin ; [ford. ... Elekes Dóra et al.] ; [közread. a] University of Edinburgh, Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék. - Edinburgh : Univ. of Edinburgh ; Szeged : SZTE Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2007. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-847-1 fűzött
Baja - magyar néprajz - étkezési szokás - népünnepély
394(=945.11)(439-2Baja)
[AN 2720816]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4795 /2008.
   A Balkán és Magyarország : váltás a külpolitikai gondolkodásban? / szerk. Glatz Ferenc. - Utánny. - Budapest : MTA TKK : Európa Int., 2008. - 430 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. I., Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika, ISSN 1417-6467)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-546-0 fűzött : 2790,- Ft
Balkán - Magyarország - Európai Unió - külpolitika - gazdaságtörténet - ezredforduló
327(497)"200" *** 327(439) *** 327.39(4-62) *** 338(091)(497)"200"
[AN 2732102]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2008.
Fekete Gyula (1922-)
   A lehetetlen ostroma / Fekete Gyula. - Budapest : Szt. György K., 2007. - 99 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-963-87732-0-3 fűzött
Magyarország - nemzettudat - belpolitika - ezredforduló - magyarság
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 323(439)"199/200"
[AN 2721899]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2008.
Furmann Dávid (1979-2006)
   Köztes Európa : politikatudományi írások / Furmann Dávid. - Miskolc : Bíbor K., [2007]. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-60-2 fűzött
Magyarország - politológia
32.001(439)
[AN 2722732]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2008.
   The future of Europe : a view from the Danube region : [proceedings of the 3rd DRC Summer School, Dubrovnik, 2006] / István Tarrósy, Susan Milford eds. ; [publ. by IDResearch Ltd. and the Institute for the Danube Region and Central Europe ...]. - Pécs : Publikon Books, 2007. - 262 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3867-8 fűzött
Európai Unió - Balkán - külpolitika - regionalizmus - konferenciakiadvány
327(4-62)"200" *** 332.14(4-62) *** 327.39(4-62) *** 061.3(497.13-2Dubrovnik)
[AN 2722306]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2008.
Gärtner, Heinz
Internationale Sicherheit (magyar)
   Nemzetközi biztonság : fogalmak A-tól Z-ig / Heinz Gärtner ; [ford. Szűcs Eszter]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 229, [2] p. ; 21 cm. - (Biztonság a XXI. században, ISSN 1788-9154)
Bibliogr.: p. 205-223.
ISBN 978-963-327-443-9 fűzött : 2490,- Ft
biztonságpolitika - szaklexikon
327:030 *** 355.02:030
[AN 2722778]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2008.
   "Halló magyar..." / [... szerk. Tóthné Szabó Mária] ; [kiad. "Kézenfogva Testvéreinkkel" Sárrétudvari Alapítvány]. - Sárrétudvari : "Kézenfogva Testvéreinkkel" Sárrétudvari Alapítvány, 2007. - 229 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Közép-Európa - Sárrétudvari - magyarság - egyesület
323.1(=945.11)(4-11) *** 061.2(439-2Sárrétudvari)
[AN 2721390]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2008.
   "In der Wiege geschaukelt, mit einem Bündel rausgeworfen" : schwäbisches Schicksal in Ungarn, 1939-1948 / [die Veröffentlichung wurde angefertigt von Viktória Kishegyi et al.] ; [Hrsg.:] Parlament der Ungarischen Republik, [Museum Haus des Terrors]. - Budapest : Parlament der Ungarischen Republik : Museum Haus des Terrors, 2007. - 39 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3574-5 fűzött
Magyarország - kitelepítés - nemzetiség - magyarországi németek - 1945 utáni időszak
325.254(=30)(439)"1945/1948"
[AN 2720618]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2008.
   Kossuth Lajos azt üzente.. : Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára / [a képanyagot vál. és a fotókat kész.] Bánhegyi Ferenc ; [szerk. Esztergályos Jenő]. - Celldömölk : Apáczai, [2008]. - 133 p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-963-465-045-4 kötött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - államférfi - politikus - 19. század - album
32(439)(092)Kossuth_L.(084.1)
[AN 2717522]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2008.
   Ónodi országgyűlés : 1707-2007 : [emlékkönyv az ónodi országgyűlés 300. évfordulójára] / a magyarázatokat írta Bényei Ildikó ; a Vár történetét írta Tomka Gábor ; kiad. ... Ónod Község Önkormányzata. - Ónod : Önkormányzat, 2007. - 92 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-2645-3 fűzött
Ónod - magyar történelem - országgyűlés - Rákóczi-szabadságharc - vár - régészet - történelmi forrás
328(439)"1707"(093) *** 943.9"170"(093) *** 728.81(439-2Ónod)(091) *** 904(439-2Ónod)
[AN 2719757]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2008.
Péhl Gabriella (1958-)
   Szénpor a bőr alatt : malenkij robot, kitelepítés, asszimiláció - soroksári német sorsok / Péhl Gabriella. - Budapest : Napkút K., [2007]. - 28 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 20.)
ISBN 978-963-263-003-8 fűzött
Soroksár - magyarországi németek - kitelepítés - Rákosi-korszak
325.254(=30)(439-2Soroksár)"194"(0:82-94) *** 323.1(=30)(439-2Soroksár)"194"(0:82-94)
[AN 2720279]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2008.
Róth Miklós
   Kádár bűnös / Róth Miklós, Szerdahelyi Szabolcs ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége. - [Budapest] : MVSZ, 2007. - 252 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3285-0 fűzött
Magyarország - állami terror - 1956-os forradalom
323.282(439)"1956"
[AN 2720754]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2008.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Haldokló nemzet, feléledő nemzet / Sípos (S) Gyula. - [Törökbálint] : Zarándok K., 2007. - 119 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87710-1-8 fűzött
nemzettudat - magyarság
323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2718892]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2008.
Thompson, Edward Palmer (1924-)
The making of the English working class (magyar)
   Az angol munkásosztály születése / E. P. Thompson ; [ford. Andor Mihály]. - Budapest : Osiris, 2007. - 984 p. : ill. ; 20 cm. - (Sapientia humana, ISSN 1417-4863)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-912-0 kötött : 4980,- Ft
Nagy-Britannia - munkásság - ipari forradalom - 18. század - 19. század
323.332(410) *** 316.343.63(410)
[AN 2721044]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2008.
   Útikalauz az Európai Unióhoz : hogyan működik az EU? : mit kínál a lisszaboni szerződés? / [kiad. Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma EU Tájékoztató Szolgálat]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Külügymin. EU Tájékoztató Szolg., 2007. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió
327.39(4-62)
[AN 2720056]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4809 /2008.
Bácskai Vera (1930-)
   Városok és polgárok Magyarországon / Bácskai Vera. - Budapest : BFL, 2007. - 2 db (672 p.) ; 24 cm. - (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949)
ISBN 978-963-7323-57-7 fűzött
Magyarország - Budapest - város - helytörténet - társadalomtörténet
943.9-2"14/18" *** 943.9-2Bp."14/18" *** 316.32(439)"14/18" *** 316.32(439-2Bp.)"14/18"
[AN 2722165]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 407 p.
ISBN 978-963-7323-58-4
Budapest - Magyarország - város - helytörténet - társadalomtörténet
943.9-2"14/18" *** 943.9-2Bp."14/18" *** 316.32(439)"14/18" *** 316.32(439-2Bp.)"14/18"
[AN 2722176] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [8], 418-672. p.
Bibliogr.: p. 631-640.
ISBN 978-963-7323-59-1 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - 18. század - 19. század - város
316.32(439-2)"17/18"
[AN 2722183] MARC

ANSEL
UTF-84810 /2008.
Duchane, Sangeet
The little book of the Holy Grail (magyar)
   A Szent Grál / Sangeet Duchane ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Vince K., 2007. - 152 p. : ill., színes ; 16 cm
Kötött
művelődéstörténet - templomosok - kelták - folklór
930.85(100)Grál *** 398.22(=916) *** 929.712
[AN 2721600]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2008.
Fekete Mária (1950-)
   Események és szemelvények : bevezetés a Kárpát-medencei vaskor tanulmányozásába : egyetemi segédtankönyv / Fekete Mária. - Pécs : PTE BTK Ókortört. és Régészeti Tansz., 2007. - 180 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Specimina nova dissertationum ex Institutio Historiae Antiquae et Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis. Supplementum, ISSN 1789-3755 ; 7.)
Bibliogr.: p. 145-163.
ISBN 978-963-642-192-2 fűzött
Kárpát-medence - régészet - vaskorszak - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
903"638"(4-191)(075.8)
[AN 2720208]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2008.
Font Márta (1952-)
   Állam, hatalom, ideológia : tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól / Font Márta, Sashalmi Endre. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2007. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannonica kiskönyvtár, ISSN 1418-5423)
Bibliogr.: p. 229-253.
ISBN 978-963-7319-29-7 fűzött : 1490,- Ft
Oroszország - történelem - külpolitika - államelmélet
947.0"10/17" *** 327(4)"10/17" *** 327(470)"10/17" *** 321.01
[AN 2719032]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2008.
   Gödöllő története / főszerk. G. Merva Mária ; szerk. Horváth Lajos ; [kiad. a Gödöllői Városi Múzeum]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2007-. - 25 cm
Gödöllő - helytörténet
943.9-2Gödöllő
[AN 2719459]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1867-ig / [... szerzői Farkas József et al.]. - 2007. - 471 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 417-437.
ISBN 978-963-86659-6-6 kötött
Gödöllő - helytörténet - régészet
943.9-2Gödöllő".../186" *** 903/904(439-2Gödöllő)
[AN 2719461] MARC

ANSEL
UTF-84814 /2008.
   Kecskéd település-története : a község újratelepítésének 260. évfordulója tiszteletére = Die Ortsgeschichte von Kätschka : zu Ehren des 260 Jahrestages der Neubesiedlung der Gemeinde / [... szerk. Fatuska János, Fülöp Éva Mária] ; [... kiad. Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Kecskéd : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2007. - 233 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3109-9 fűzött
Kecskéd - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Kecskéd *** 316.347(=30)(439-2Kecskéd)
[AN 2721742]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2008.
Kiss Magdolna (1956-)
   Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban : Getica-kutatások / Kiss Magdolna. - Pécs : GeniaNet, 2008. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Vivarium fontium, ISSN 1588-4422 ; 2.)
Bibliogr.: p. 183-202.
ISBN 978-963-06-3429-8 fűzött
Alatheus (4. sz)
Alarik (Nyugati Gót Királyság: király), I. (370?-410)
Theodorik (Keleti Gót Királyság: király), Nagy (453?-526)
Római Birodalom - történelem - gótok - uralkodó - régészet - disszertáció
937"03/05" *** 936.36(092) *** 904(363.6)
[AN 2720911]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2008.
Marton, Kati (1947-)
The great escape (magyar)
   Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot / Kati Marton ; [ford. Bart Dániel]. - Budapest : Corvina, 2008. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-276.
ISBN 978-963-13-5681-6 fűzött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz
929(73)(=945.11)
[AN 2719022]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2008.
Merva Mária, G.
   Írók és múzsák Gödöllőn / G. Merva Mária ; [kiad. Gödöllői Városi Múzeum]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2007. - 287 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86659-7-3 kötött
Gödöllő - művelődéstörténet - irodalmi élet
930.85(439-2Gödöllő) *** 894.511(439-2Gödöllő)(091)"18/19"
[AN 2720584]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2008.
   A Monarchia kora - ma / Gerő András [et al.] ; Gerő András szerk. - Budapest : ÚMK, 2007. - 170 p. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 1.)
A Budapesten 2007. márc. 30-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9609-78-5 fűzött : 1867,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - politikai rendszer - gazdaságtörténet - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
943.6/.9 *** 342.5(436/439) *** 338(091)(436/439) *** 930.85(436/439) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2722291]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2008.
   Prima Primissima évkönyv, 2003-2007 / [... összeáll. ... Takács Ildikó et al.] ; [közread. a Prima Primissima Alapítvány]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 431 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5627-7 kötött : 8600,- Ft
Magyarország - híres ember - tudós - művész - kitüntetés - ezredforduló
929(439)(047.53) *** 06.068(439)Prima_Primissima
[AN 2718970]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2008.
Pulay János (?-1718 után)
   Szatmári békesség / Pulyai János ; [sajtó alá rend., a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a mutatókat Mészáros Kálmán közreműködésével összeáll. Bánkúti Imre]. - Budapest : Nap K., 2007. - 267 p. ; 19 cm. - (Rákóczi források)
Bibliogr.: p. 36-39.
ISBN 978-963-9658-05-9 kötött : 2940,- Ft
magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - békeszerződés - levelezés - történelmi forrás
943.9"1710/1711"(093) *** 341.382"1711"(093)
[AN 2719359]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2008.
Sebestyén Gyula (1848-1911)
   Az Árpádok története / Sebestyén Gyula. - 3. átd. kiad. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 181, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 177.)
ISBN 978-963-9814-15-8 fűzött
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás - Árpád-kor
930.8(=945.11) *** 943.9".../12"
[AN 2721915]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2008.
Steinhauser Klára
   Régi budaörsi családok = Alte Budaörser Familien / Steinhauser Klára ; [kiad. Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzata]. - Budaörs : Budaörsi Német Kisebbségi Önkormányzat, 2004-. - ill. ; 29 cm
Budaörs - családtörténet - magyarországi németek - 19. század - 20. század
929.52(=30)(439-2Budaörs)(084.12)
[AN 2718914]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 175 p.
Ford. Bajor Beáta és Krix György
ISBN 978-963-06-3661-2 kötött
Budaörs - családtörténet - magyarországi németek - 19. század - 20. század - fényképalbum
929.52(=30)(439-2Budaörs)(084.12)
[AN 2718918] MARC

ANSEL
UTF-84823 /2008.
   A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában / szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 391 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Hősgaléria (keretcím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-327-435-4 kötött : 4990,- Ft
Zrínyi család
Horvátország - családtörténet - történelmi személy - magyar történelem - történelem - 16. század - 17. század
929.52(439)Zrínyi *** 943.9"15/16" *** 949.713"15/16"
[AN 2722269]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4824 /2008.
Becsei József (1937-)
   Átalakuló alföldi városok / Becsei József ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék]. - Szeged : SZTE Gazd. és Társadalomföldr. Tansz., 2007. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-85748-9-3 fűzött
Alföld - társadalomföldrajz - urbanizáció
911.3(439.14)
[AN 2720606]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2008.
Brummer Krisztián
   Gyalókai krónika / Brummer Krisztián ; [... kiad. Gyalóka Község Önkormányzata]. - Gyalóka : Önkormányzat, 2007. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-142. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-4021-3 fűzött
Gyalóka - helyismeret
908.439-2Gyalóka
[AN 2721806]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2008.
Copp, David
   Tokaj : a companion for the bibulous traveller / by David Copp ; introd. by Hugh Johnson ; [pictures Bianca Otero, Fekete K.]. - Budapest : PxB, 2007. - 158 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-87524-3-7 fűzött : 3950,- Ft : 17,50 EUR : 22 USD : 10,95 GBP
Tokaj - Tokaj-Hegyalja - borászat - szőlőművelés - útikönyv
914.39-2Tokaj(036) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 2718936]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2008.
Debreczeny Miklós
   Miért szép Budapest? / Debreczeny Miklós. - [Veszprém] : Debreczeny Bt., [2007]. - [84] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87731-0-4 kötött
Budapest - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 72(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Debreczeny_M.
[AN 2718962]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2008.
Grossmann Erika
   Servus wieder in Österreich!! [elektronikus dok.] : Landeskunde-Materialiensammlung für Germanistikstudierende / Erika Grossmann, Tünde Sárvári ; Verl.: OKKO Kkt. - Szöveg és képek. - Szeged : OKKO Kkt., 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 963-229-262-6
Ausztria - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.436
[AN 2720598]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2008.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   Kína : Peking, Xian, Sanghaj, Hongkong, Tibet, Hainan-sziget / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. (38 p.)
ISBN 978-963-86908-4-5 fűzött : 2900,- Ft
Kína - útikönyv
915.10(036)
[AN 2722570]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2008.
   Kerka-völgy kincsei : bepillantás a Kerka völgyében élők múltját, jelenét és jövőjét őrző kincses ládába / [összeáll. és szerk. Kovács Tünde] ; [... kiad. Lenti Város Önkormányzata]. - Lenti : Önkormányzat, 2007. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-87725-2-7 fűzött
Hetés - helyismeret - fényképalbum
908.439.121(084.12)
[AN 2721007]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2008.
   Magyarország. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007-. - 29 cm
ISBN 978-963-9770-12-6
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 2667470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Hagyomány és kultúra / [írta Zima Szabolcs]. - 2008. - 31 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9770-08-9 kötött
magyar néprajz - folklór - ünnep - gyermekkönyv
39(=945.11)(02.053.2) *** 398(=945.11)
[AN 2720898] MARC

ANSEL
UTF-84832 /2008.
Mohai Rita
   Tata és Tóváros képekben = Tata und Tóváros in Bildern / [írta és szerk. Mohai Rita, Horváth István] ; [ford. Fatuska János] ; [kiad. a Komárom-Esztergom Megye Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága]. - Tata : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, 2007. - 12, [86] p. : ill. ; 18x21 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-7110-44-3 fűzött
Tata - helyismeret - 19. század - 20. század - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.439-2Tata"18/1945"(084.12)
[AN 2722283]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2008.
   Nagyszeben - Európa kulturális fővárosa, 2007 : kiállítás a Közép-európai Kulturális Intézetben, 2007. szeptember 26 - október 16. = Hermannstadt (Sibiu) - Europäische Kulturhauptstadt, 2007 : Ausstellung im Mitteleuropäischen Kulturinstitut, 26. September - 16. Oktober 2007 / [kurátor Sabin Adrian Luca] ; [a ... Brukenthal Nemzeti Múzeum és a Közép-európai Kulturális Intézet közös kiállítása]. - [Budapest] : Közép-európai Kult. Int., [2007]. - [25] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Nagyszeben - helyismeret - helytörténet - kiállítási katalógus
908.498.4-2Nagyszeben *** 949.84-2Nagyszeben *** 943.921-2Nagyszeben *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2723327]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2008.
Plunkett, Richard
Western Balkans (magyar)
   Nyugat-Balkán : Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Szerbia, Montenegró és Szlovénia / Richard Plunkett, Vesna Maric, Jeanne Oliver ; [ford. Gyukics Gábor és Veres Péter]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 487 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-530-748-7 fűzött : 6500,- Ft
Balkán - útikönyv
914.97-15(036)
[AN 2721128]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2008.
Provence (magyar)
   Provence : művészet, építészet, táj / szerk. Rolf Toman ; a szöveget írta Christian Freigang ; fényképezte Achim Bednorz. - Budapest : Vince K., 2007. - 400 p. : ill., színes, részben térk. ; 32 cm
Ford. Borus Judit
ISBN 978-963-9552-91-3 kötött : 8795,- Ft
Provence - helyismeret - építészet
908.449.1/.3 *** 72(449.1/.3)
[AN 2722278]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2008.
Réti László (1940-)
   Gödöllő közállapotai és a helyi gazdaság a két világháború között / Réti (Lantos) László. - Gödöllő : Vár. Múz., 2007-. - 21 cm
Gödöllő - helyismeret - Horthy-korszak
908.439-2Gödöllő"192/194"
[AN 2719715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kisipar. - 2007. - 87 p. : ill. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86659-8-0 fűzött
Gödöllő - kisipar - helyismeret - Horthy-korszak
334.713(439-2Gödöllő)"192/194" *** 908.439-2Gödöllő"192/194"
[AN 2719722] MARC

ANSEL
UTF-84837 /2008.
Sorges, Jürgen
Rom (magyar)
   Róma / Jürgen Sorges ; [ford. Czermann Ferenc]. - Budapest : Freytag & Berndt Budapest Kft., [2007]. - 107 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Polyglott on tour, ISSN 1587-6373)
Közrem. Schultz, Tanja és Pelz, Monika
ISBN 978-963-9458-61-1 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2722314]
MARC

ANSEL
UTF-84838 /2008.
Szommer Ildikó (1962-)
   Szombathely : történelmi séta a városban : historischer Spaziergang in der Stadt : a historical walk in the city / Szommer Ildikó, Kovács Géza. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2007. - 95 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-06-3212-6 kötött
Szombathely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szombathely(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_G.
[AN 2718982]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2008.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Szent margitok öröksége : Újszentmargita regényes története / a település lakói által összegyűjtött források és visszaemlékezések alapján írta Vitéz Ferenc ; [kiad. Újszentmargita Község Önkormányzata]. - Újszentmargita : Önkormányzat, 2007. - 252 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
Újszentmargita - helyismeret - memoár
908.439-2Újszentmargita(0:82-94)
[AN 2721001]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4840 /2008.
Bérenger, Jean (1934-)
Parlement et vie parlementaire en Hongrie, 1608-1918
   Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon, 1608-1918 / Jean Bérenger, Kecskeméti Károly ; [ford. Bethlen Attila, ... Lajtai L. László, ... ifj. Benda Kálmán]. - Budapest : Napvilág K., 2008. - XI, 477, [9] p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 431-450.
ISBN 978-963-9350-91-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - államelmélet - parlamentarizmus - országgyűlés - magyar történelem
342(439)"160/191" *** 342.37(439)"186/191" *** 328(439)"160/191" *** 943.9"160/191"
[AN 2719399]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2008.
Breznay Tibor
   A munka törvénykönyve egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal, 2008 / Breznay Tibor. - 6. bőv. kiad. - Budapest : Kompkonzult, 2008. - 528 p. ; 29 cm
Lezárva: 2008. jan. 3.
ISBN 978-963-9427-63-1 kötött : 7500,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2719784]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2008.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2007. november 13. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Stipta István] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [2008]. - [2], 256 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
jog - konferenciakiadvány
34 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2719483]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2008.
   Guardianship and human rights in Bulgaria : analysis of law, policy and practice, 2007 / [publ. by the] Mental Disability Advocacy Center. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 164 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87607-3-9 fűzött
Bulgária - gyámügy
347.163(497.2)
[AN 2721753]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2008.
Guardianship and human rights in Bulgaria (bolgár)
   Zapreŝenieto i pravata na čoveka v Bʺlgariâ : analiz na zakonodatelstvoto, politikata i praktikata, 2007 / [izd.] Centʺr za zastʺpničtvo za pravata na lica s umstveni uvreždaniâ. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 172 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87607-4-6 fűzött
Bulgária - gyámügy
347.163(497.2)
[AN 2721759]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2008.
Guardianship and human rights in Czech Republic (cseh)
   Opatrovnictví a lidská práva v České republice : analýza právní úpravy a politiky v oblasti opatrovnictví, 2007 / [vyd.] Mental Disability Advocacy Center. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 78 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87395-9-9 fűzött
Csehország - gyámügy
347.163(437)
[AN 2721793]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2008.
   Guardianship and human rights in Hungary : analysis of law, policy and practice, 2007 / [publ. by the] Mental Disability Advocacy Center. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 118 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87607-0-8 fűzött
Magyarország - gyámügy
347.163(439)
[AN 2721660]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2008.
Guardianship and human rights in Hungary (magyar)
   Gondnokság és emberi jogok Magyarországon : a gondnokság jogintézményének és gyakorlatának elemzése, 2007 / [közread. a] Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 118 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87607-1-5 fűzött
Magyarország - gyámügy
347.163(439)
[AN 2721647]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2008.
   Guardianship and human rights in Russia : analysis of law, policy and practice, 2007 / [publ. by the] Mental Disability Advocacy Center. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 116 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87607-5-3 fűzött
Oroszország - gyámügy
347.163(47)
[AN 2721706]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2008.
Guardianship and human rights in Russia (orosz)
   Opeka i prava čeloveka v Rossii : analiz zakonodatelʹstva i praktiki, 2007 / [izd.] Psihiatričeskij pravozaŝitnyj centr. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 140 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87607-2-2 fűzött
Oroszország - gyámügy
347.163(47)
[AN 2721748]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2008.
   Inspect! : inspectorates of mental health and social care institutions in the European Union, 2006 / [publ. by Mental Disability Advocacy Center]. - Budapest : MDAC, 2007. - 55 p. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1530-3 fűzött
ISBN 963-06-1530-4
Európai Unió - egészségügyi és szociális intézmény - emberi jog - értelmi fogyatékos
342.7-056.34(4-62) *** 364.442.046(4-62)
[AN 2721630]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2008.
   "A Köztársaság nevében" : Pálinkás György emlékkönyv / [szerk. Balla Judit, Borbély Zoltán, Koltay András]. - Budapest : Rejtjel, 2007. - 318 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7255-44-1 kötött
Pálinkás György (1929-2004)
Magyarország - bíró - büntetőjog - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
347.962(439)(092)Pálinkás_Gy. *** 343
[AN 2719441]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2008.
Mezőfi Józsefné
   A tanügyigazgatási szakértő / [Mezőfi Józsefné] ; [kiad. "Studium Rationalitas" Közoktatási Szakértői Bt.]. - Garabonc : Studium Rationalitas, [2008]. - 320 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 311-312.
ISBN 978-963-06-4249-1 kötött
Magyarország - oktatási intézmény - felügyelet - jogszabály
351.851.078.3(439)(036) *** 37.014(439)(036)
[AN 2732080]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2008.
   Summaries of mental disability cases decided by the European Court of Human Rights / [... comp. and ed. by Jan Fiala, Matthew Francis and Oliver Lewis] ; [publ. by the Mental Disability Advocacy Center]. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 74 p. ; 28 cm
ISBN 978-963-87395-2-0 fűzött
Európa - emberi jog - értelmi fogyatékos - bírósági határozat - nemzetközi bíróság - jogeset
342.7(4)(094.92) *** 341.645.542(4)(094.92) *** 34.096(4) *** 364.65-056.37(4)
[AN 2721473]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2008.
Summaries of mental disability cases decided by the European Court of Human Rights (észt)
   Euroopa inimőiguste kohtu lahendite lühikokkuvőte Esimese lehehkülje siseküljele / [... koostasid ja toimetasid Jan Fiala, Matthew Francis ja Oliver Lewis] ; [tölke ... Eve Pilt] ; [väljaanne Mental Disability Advocacy Center]. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 75 p. ; 28 cm
ISBN 978-963-87395-4-4 fűzött
Európa - értelmi fogyatékos - emberi jog - nemzetközi bíróság - jogeset - bírósági határozat
342.7(4)(094.92) *** 341.645.542(4)(094.92) *** 34.096(4) *** 364.65-056.37(4)
[AN 2721495]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2008.
Summaries of mental disability cases decided by the European Court of Human Rights (magyar)
   Összefoglaló az Európai Emberi Jogi Bíróságnak a mentális sérültek jogaival kapcsolatos döntéseiről / [... Jan Fiala, Matthew Francis és Oliver Lewis állította össze és szerk.] ; [a fordítást ... Marta Pardavi kész.] ; [közread. a Mental Disability Advocacy Center]. - Budapest : MDAC, cop. 2007. - 79 p. ; 28 cm
ISBN 978-963-87395-3-7 fűzött
Európa - értelmi fogyatékos - nemzetközi bíróság - emberi jog - jogeset - bírósági határozat
342.7(4)(094.92) *** 341.645.542(4)(094.92) *** 34.096(4) *** 364.65-056.37(4)
[AN 2721443]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2008.
   Theatrum legale mundi : symbola Cs. Varga oblata / ed. by Péter Cserne [et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 2007. - XIII, 674 p. : ill. ; 25 cm. - (Philosophiae iuris, ISSN 1218-0610). (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 24.)
Az előzéklapon további keretmegjelölésként: Xenia. - Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-361-789-2 kötött
jog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
34 *** 012Varga_Cs.
[AN 2716117]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2008.
Tobler, Christa
   Essential EC law in charts / Christa Tobler, Jacques Beglinger. - Budapest : HVG-ORAC, cop. 2007. - 313 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-7490-96-5 fűzött : 28 EUR
ISBN 963-7490-96-5
Európai Unió - jogrendszer - integráció - útmutató
341.17(4-62)(036) *** 327.39(4-62)(036)
[AN 2720990]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2008.
Vona Adrienn
   Dominik, a titok / Vona Adrienn. - Budapest : Dotkom Média, 2007. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87434-4-2 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - gondatlanságból okozott emberölés - jogeset - riport - ezredforduló
343.618(439) *** 34.096(439)"200"
[AN 2721344]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4859 /2008.
Négyesi Lajos
   46-os szegedi bakák a tolmeini hídfőben / Négyesi Lajos. - [Budapest] : Hadimúz. Alapítvány, 2007. - 120 p. : ill., részben színes ; 17 cm + mell. - (Csatatér útikönyvek, ISSN 1789-672X)
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-963-87484-3-0 fűzött : 2100,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 46. Gyalogezred
Magyarország - Olaszország - Szeged - hadtörténet - első világháború - katonai egység története
355.486(439-2Szeged)"1914/1918" *** 355.48(45)"1915/1918"
[AN 2720409]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2008.
Szabó János (1953-)
   Fenntarthatóság, kockázatok, biztonság : a globalizálódó világ instabilizálódása, a biztonság kockázatai, a fenntarthatóság esélyei / Szabó János. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 335 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-335.
ISBN 978-963-327-442-2 kötött : 2990,- Ft
Európai Unió - Magyarország - biztonságpolitika - ezredforduló - globalizáció
355.02(4-62) *** 355.02(100)"200" *** 339.9(100)
[AN 2722765]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4861 /2008.
Brückner Gergely (1973-)
   Amit a certifikátokról tudni kell / Brückner Gergely, Juhász Péter. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2008. - 27, [5] p. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 24.)
ISBN 978-963-9811-13-3 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - tőzsde - értékpapír
336.767(439)
[AN 2722517]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2008.
   Az előrejelzések és a tények : a GKI Gazdaságkutató Zrt. éves prognózisainak megbízhatósága, 1995-2006 : 4. számú előrejelzés / [kész. Adler Judit et al.]. - Budapest : GKI Gazdaságkut. Zrt., 2007. - 35 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - gazdasági előrejelzés - ezredforduló
338.27(439)"2008"
[AN 2720422]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2008.
   Fecseg a felszín és hallgat a mély : tudatok és tudalattik [!tudatalattik] a gazdaságpolitikában / szerk. Muraközy László. - Budapest : Akad. K., 2007. - 297 p. ; 21 cm. - (Gazdaságpolitikai kerekasztal, ISSN 1789-6649)
Bibliogr.: p. 286-297.
ISBN 978-963-05-8566-8 kötött : 2940,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"199/200"
[AN 2719124]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2008.
   Gazdálkodj okosan! : a privatizáció és a közszolgáltatások politikája / szerk. Scheiring Gábor és Boda Zsolt. - Budapest : Védegylet : ÚMK, 2008. - 259 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9609-82-2 fűzött : 2280,- Ft
Magyarország - közszolgáltatás - privatizáció - ezredforduló
338.465(439) *** 338.246.025.88(439)
[AN 2721323]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2008.
   Innovációk a térben : a munkavállalástól a rekreációig / szerk. Tésits Róbert, Tóth József, Papp János ; [közread. a] PTE Földtudományok Doktori Iskola. - Pécs : PTE TTK Földtud. Doktori Isk., 2007. - 166 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-187-8 kötött
Magyarország - regionális gazdaság - társadalom - ezredforduló
332.1(439) *** 316.32(439)"200"
[AN 2720223]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2008.
Iván Gábor (1965-)
   Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe / Iván Gábor. - Budapest : Osiris, 2007. - 221 p. : ill. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 215-221.
ISBN 978-963-389-965-6 kötött : 2980,- Ft
Európai Unió - költségvetés
336.12(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2721847]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2008.
Járai Zsigmond (1951-)
   A pénz beszél : harminc év a pénzügyek szolgálatában / Járai Zsigmond. - 3. kiad. - [Budapest] : Heti Válasz K., 2008. - 352 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3173-0 kötött : 3900,- Ft
Járai Zsigmond (1951-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - 21. század - memoár
330(439)(092)Járai_Zs.(0:82-94)
[AN 2730296]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2008.
Karácsony Imréné
   Béren kívüli juttatások, költségtérítések és az adókedvezmények elszámolásának 2008. évi szabályai [elektronikus dok.] / szerző Karácsony Imréné. - Szöveg. - Budapest : Keriorg, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Lerárva: 2008. jan. 1. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium 100 Mhz; 12 MB memória; 30 MB merevlemez; CD-ROM meghajtó; egér; Win 95/98/NT/2000/XP; magyar területi beállítás; 800x600 képernyő felbontás
ISBN 978-963-9359-18-5 (hibás ISBN 978-963-9359-16-1)
Magyarország - béren kívüli juttatás - adókedvezmény - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2.027.55(439)(036)
[AN 2719987]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2008.
Keresztényi Nándor
   Pesthidegkúttól Piliscsabáig : a termelőszövetkezet három évtizedének utóbbi öt esztendeje : 5, 1983-1988 / Keresztényi Nándor ; [... kiad. Rozmaring Hagyományőrző Alapítvány]. - Budapest : Rozmaring Hagyományőrző Alapítvány, 2008. - 76 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4201-9 fűzött
Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet (Budapest)
Budapest - gazdaságtörténet - termelőszövetkezet - Kádár-korszak
334.734(439-2Bp.)"198" *** 338(091)(439)"198"
[AN 2721751]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2008.
   Ketten a pályán : állásmegosztási (job sharing) praktikák / [szerk. Fűrész Tünde] ; [... kiad. Jól-Lét Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Jól-Lét Közhasznú Alapítvány, 2007. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
Fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - kettős foglalkoztatottság
331.526.3(439)
[AN 2720806]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2008.
   Kézi anyagmozgatás, 2007 [elektronikus dok.] : technológiák, felszerelések, előírások, munkavédelem / összeáll. Taschner Béla. - Szöveg. - Budapest : Keriorg, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Lezárva: 2007. márc. 1. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium 100 Mhz; 12 Mb memória; 30 Mb merevlemez; CD-ROM meghajtó; egér; Win 95/98/NT/2000/XP; Magyar területi beállítás; 800x600 képernyő felbontás
ISBN 963-9359-14-9
Magyarország - anyagmozgatás - munkavédelem - útmutató - elektronikus dokumentum
331.45(439)(036) *** 658.286
[AN 2719811]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2008.
Kim, W. Chan
Blue ocean strategy (magyar)
   Kék óceán stratégia : a verseny nélküli piaci tér / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; [ford. Molnár László Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 302, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-286.
ISBN 978-963-530-800-2 fűzött : 4900,- Ft
vállalatvezetés - stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 2732329]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2008.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2008 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, [2008]. - 239 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-250-6 fűzött
Magyarország - államháztartás - számvitel - főkönyvi számla
657.4.012.2 *** 336.12(439)
[AN 2729906]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2008.
   Logisztika a felsőfokú szakképzésben és a PhD képzésben / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Marketing Bizottság Logisztikai Albizottság. - [Budapest] : MTA Marketing Bizottság Logisztikai Albizottság, 2002-. - 25 cm
A közreadó neve 2005-től Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Logisztikai Bizottság
Magyarország - logisztika - felsőoktatás
658.78 *** 658.286 *** 378.665.878(439)
[AN 936017]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., BCE - BMGE - VE - ZMNE / szerk. Turcsányi Károly. - 2007. - 115 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-550-7 fűzött
Magyarország - logisztika - felsőoktatás
658.78 *** 658.286 *** 378.665.878(439)
[AN 2718858] MARC

ANSEL
UTF-84875 /2008.
Michalkó Gábor (1969-)
   A turizmuselmélet alapjai / Michalkó Gábor. - 2. átd. kiad. - Székesfehérvár : KJF, 2007. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310 ; 1.)
Bibliogr.: p. 217-224.
ISBN 978-963-9558-76-2 fűzött
turizmus - egyetemi tankönyv
338.48(075.8)
[AN 2729617]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2008.
Newman, Michael
22 irrefutable laws of advertising and when to violate them (magyar)
   A reklámkészítés 22 megkérdőjelezhetetlen törvénye és mikor ne tartsuk be őket / Michael Newman ; [ford. Balanyi Bibiána]. - Budapest : Hat, cop. 2008. - 293 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4098-5 fűzött
reklám
659.1
[AN 2722532]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2008.
   Példatár a pénzügyi számvitelhez / BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának oktatói ; [szerk. Sztanó Imre]. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-499-8 fűzött : 3100,- Ft
ISBN 963-394-499-6
számvitel - példatár
657(078)(076)
[AN 2732107]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2008.
Szemán Jánosné
   50 éves a Forró és Vidéke Takarékszövetkezet : jubileumi kiadvány, 1958-2008 / [írta és szerk. Szemán Jánosné]. - [Forró] : Forró és Vidéke Takarékszöv., [2008]. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Forró és Vidéke Takarékszövetkezet
Forró (Borsod megye) - takarékszövetkezet - évkönyv
334.732.2(439-2Forró)(058)
[AN 2720759]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2008.
   A technológia-orientált kisvállalkozások jellegzetességei és fejlesztése Magyarországon / szerk. Makra Zsolt. - [Szeged] : Universitas Szeged, [2007]. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87745-0-7 fűzött
Magyarország - vállalat - műszaki fejlesztés - innováció - pénzügyi támogatás
334.72(439) *** 330.341.1 *** 338.246.027
[AN 2720912]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2008.
   A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei / szerk. Aubert Antal ; [kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet]. - Pécs : PTE TTK Földr. Int., 2007. - 391 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 317-337.
ISBN 978-963-642-085-7 kötött
ISBN 963-642-085-8
Magyarország - idegenforgalom
338.48(439)
[AN 2720148]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2008.
   Tradíció és innováció [elektronikus dok.] : nemzetközi konferencia, Gödöllő 2007. december 3-5. : előadások & almanach = Tradition and innovation : international conference, December 3-5, Gödöllő : proceedings & year-book / [szerk. Lehotka József, Takácsné György Katalin] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE GTK, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet Explorer; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9483-85-9
gazdaságtan - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2709670]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4882 /2008.
Futó Gábor (1953-)
   A nyugdíjazás előtt - és után : a nyugdíjra jogosultság, a nyugdíjasok keresőtevékenysége, a munkáltató feladatai, a nyugdíjas egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága itthon és az Európai Unióban / Futó Gábor. - [Budapest] : Hessyn, [2008]. - 154 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. dec. 31.
ISBN 978-963-87774-0-9 fűzött : 2835,- Ft
Magyarország - nyugdíjügy - ezredforduló
369(439)"200"
[AN 2720290]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2008.
Heinerné Barzó Tímea
   Praxisjog : aktuális kérdések az egészségügyi alapellátásban / Barzó Tímea. - [Budapest] : Medicina, 2007. - 352 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-341.
ISBN 978-963-226-145-4 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - háziorvosi ellátás - jogi szabályozás
369.223.212(439)(094)
[AN 2719174]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4884 /2008.
   100 éves a régi Ady iskola / ... az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiadásában jelent meg. - Zalaegerszeg : Ady Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény, 2007. - [6] p., 43 t. : ill. ; 16x21 cm
ISBN 978-963-06-3371-0 kötött
Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - általános iskola - gimnázium - művészeti iskola - iskolatörténet - fényképalbum
373.3:7(439-2Zalaegerszeg)(091)(084.12) *** 373.54(439-2Zalaegerszeg)(091)(084.12)
[AN 2721497]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2008.
Baló András
   A tanulás fejlesztésének tanulása, T.F.T : projektorientált tanulás, módszertani segédlet / Baló András. - Debrecen : Pedellus, 2007. - 128 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 963-9612-58-8 fűzött
tanulás
371.322
[AN 2721519]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2008.
Baranyai Lenke
   Az Isteni Megváltó Leányai Tanítónőképzője és jogutódja, a Soproni Állami Tanítónőképző története, 1899-1957 / Baranyai Lenke. - Sopron : Baranyai L., 2007. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-129.
ISBN 978-963-06-3216-4 fűzött
Soproni Állami Tanítónőképző
Sopron - pedagógusképzés - 20. század
377.8(439-2Sopron)(091)
[AN 2721821]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2008.
   Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum : jubileumi évkönyv, 1557-2007 / [közli Tölli Balázs] ; [szerk. Major Mihály]. - [Sopron] : [Berzsenyi D. Evangélikus Gimn., Kollégium és Szakképző Isk.], [2007]. - 336 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-3327-7 fűzött
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola (Sopron)
Sopron - egyházi iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Sopron)(058)
[AN 2721134]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2008.
   European higher education in a changing world : a view from the Danube region : [proceedings of the 4th DRC Summer School, Pécs, 2007] / István Tarrósy, Susan Milford ed. ; [publ. by IDResearch Ltd. and the Institute for the Danube Region and Central Europe ...]. - Pécs : Publikon Books, 2007. - 265 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3975-0 fűzött
Európai Unió - felsőoktatás - oktatáspolitika - élethosszig tartó tanulás - munkaerő-vándorlás
378(4-62) *** 37.014.5(4-62) *** 374.7(4-62)
[AN 2722309]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2008.
   A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény : 2008. január 1-jétől hatályos változat / [közread. az] Oktatási és Kulturális Minisztérium. - Budapest : OKM, 2008. - 208 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9722-35-4)
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
Magyarország - felsőoktatás - törvény
378(439)(094)
[AN 2729758]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2008.
Ferencz Miklósné (1913-)
   Életpályám működési bizonyítványai / Ferencz Miklósné ; [közread. a] Nyíregyházi Városvédő Egyesület. - [Nyíregyháza] : Nyíregyházi Városvédő Egyes., 2007. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Ferencz Miklósné (1913-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)(0:82-94)
[AN 2722271]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2008.
   "Híd a jövőbe" : a kompetencia alapú oktatás bevezetése a Petőfi Sándor Általános Iskolában / [kiad. a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Szakszolgálat]. - [Püspökladány] : Püspökladányi Ált. Isk. és Előkészítő Szakisk., Alapfokú Művészetokt. Intézmény, Ped. Szakszolg., [2007]. - 106 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény. Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény
Püspökladány - didaktika - módszertan - általános iskola
37.02 *** 371.3 *** 373.3(439-2Püspökladány)
[AN 2721392]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2008.
   Iskola a város szélén : a Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium 20 év távlatából : jubileumi évkönyv, 2007 / [... összeáll. Takács Gáborné] ; [... szerk. Bancsi Péter]. - Nyíregyháza : Zay A. Gimn., Eü. Szakközépisk. és Kollégium, 2007. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3418-2 fűzött
Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - gimnázium - szakközépiskola - kollégium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Nyíregyháza)(058) *** 373.6:61(439-2Nyíregyháza)(058) *** 37.018.3(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2722224]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2008.
   Jubileumi évkönyv a soproni középfokú vendéglátós képzés beindításának 40. évfordulóját ünneplő Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola tiszteletére : [1967-2007] / [főszerk. Sterbenz László]. - [Sopron] : Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Isk., 2008. - 309 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: 40 év könyve
ISBN 978-963-06-4127-2 fűzött
Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola
Sopron - szakközépiskola - idegenforgalom - vendéglátóipar - iskolai évkönyv
373.6:640.4(439-2Sopron)(058) *** 373.6:338.48(439-2Sopron)(058) *** 373.6:658.6(439-2Sopron)(058)
[AN 2721781]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2008.
   Munkafüzet A mesterképzés pedagógiája című könyv feldolgozásához / Emőkey András [et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 134 p. : ill. ; 30 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
ISBN 978-963-9736-46-7 fűzött
pedagógiai lélektan - szakképzés - mezőgazdaság - példatár
37.015.3(076) *** 377(076) *** 63
[AN 2722228]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2008.
   Nagy László fizikaverseny, 1995-2005 : tesztek, feladatok, megoldások, kísérletek / [a feladatokat összeáll. Szegedi Ervin]. - [Kazincbarcika] : [Ságvári Endre Gimn.], [2007]. - 233 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Ságvári Endre Gimnázium
Fűzött
fizika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.853(076) *** 371.384
[AN 2722299]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2008.
Pappné Vencsellői Klára
   Ének-zene tantárgypedagógia : az alsó tagozatban tanító pedagógusok számára / Pappné Vencsellői Klára. - Debrecen : Pedellus, 2007. - 184 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 963-9612-51-0 fűzött
zeneoktatás - tantárgy - pedagógia - tanári segédkönyv
372.878(072) *** 371.3(072)
[AN 2721545]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2008.
Sentényi Barna
   A 150 éves Eötvös József Gimnázium története : az iskola sportéletének története / Sentényi Barna ; [kiad. a Reáltanoda Alapítvány]. - [Budapest] : Reáltanoda Alapítvány, 2007. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87396-1-2 kötött
Eötvös József Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - iskolatörténet - testnevelés - sport
373.54(439-2Bp.)(091) *** 372.879.6 *** 796(439-2Bp.)(091)
[AN 2719026]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2008.
   A sződi iskola története, 1766-2007 / [szerzők Volentics Gyula et al.]. - Sződ : Volentics Gy., 2007. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (Sződi helytörténeti füzetek, ISSN 1789-6681 ; 1.)
ISBN 978-963-06-3565-3 fűzött
Hunyadi János Általános Iskola (Sződ)
Sződ - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Sződ)(091)
[AN 2719129]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4899 /2008.
Báthory László
   Michael Jordan, minden idők legnagyobbja / Báthory László. - Dunakeszi : Dime Sport K., [2007]. - 78 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-1898-4 kötött : 3860,- Ft
Jordan, Michael (1963-)
Egyesült Államok - sportoló - kosárlabda - 20. század - 21. század
796.323(73)(092)Jordan,_M.
[AN 2719094]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2008.
Budavári Ágota (1949-)
   Sportpszichológia / Budavári Ágota. - Budapest : Medicina, 2007. - 252 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-245.
ISBN 978-963-226-109-6 fűzött : 2600,- Ft
sportelmélet - lélektan
796.01 *** 159.9
[AN 2719162]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2008.
Czárán Gyula (1847-1906)
   A kirándulások leírására szánt könyv, 1902. július 3 - 1905. augusztus 23 : Czárán Gyula háza naplója, Biharfüred / szerk. Egri Ferenc. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes. ; Nagyvárad : Czárán Gy. Alapítvány, 2007. - 229 p. : ill. ; 21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 20.)
Czárán Gyula háza naplója, Biharfüred, 1902-1905 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-86993-9-8 * fűzött (hibás ISBN 978-963-86993-8-9)
Bihar-hegység - kirándulás - gyalogtúra - útinapló
796.51(439)(234.421.3)(0:82-992)
[AN 2720769]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2008.
Horváth Erzsébet, N.
   Csermák József, a kalapácsvető / N. Horváth Erzsébet ; [kiad. Veszprém Megyei Sporttanács]. - 2. bőv. kiad. - Tapolca : Veszprém M. Sporttanács, 2007. - 321 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3420-5 kötött
Csermák József (1932-2001)
Magyarország - sportoló - 20. század - életrajz
796.433.4(439)(092)Csermák_J.
[AN 2730081]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2008.
Mata Zsuzsanna, H.
   Tihanyi / H. Mata Zsuzsanna ; [közread. a] Magyar Cirkuszművészetért Alapítvány. - Budapest : M. Cirkuszművészetért Alapítvány, 2008. - 175 p., XL t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4137-1 fűzött
Tihanyi (1916-)
Magyarország - cirkusz - mutatványos - 20. század - ezredforduló - életrajz
791.83(439)(092)Tihanyi
[AN 2719217]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2008.
Mészáros András (1956-)
   Sakkpéldatár : sakkfejlesztő tankönyv / Mészáros András. - 2. jav. kiad. - Eger : G.L. Újvilág Bt., 2007-. - 29 cm
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 2721552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 104 p. : ill.
ISBN 963-06-0748-4 fűzött
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 2721559] MARC

ANSEL
UTF-84905 /2008.
Simon Károly
   140 év, a Balatonfüredi Yacht Club története / Simon Károly. - [Balatonfüred] : [Balatonfüredi Yacht Club], [2007]. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Balatonfüredi Yacht Club
Balatonfüred - vitorlázás - sportegyesület - történeti feldolgozás
797.14 *** 061.2(439-2Balatonfüred)
[AN 2718990]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2008.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Alaszkában vadásztam : 1935. augusztus - október / Széchenyi Zsigmond ; [a szerző felvételeivel]. - Budapest : Mérték, 2007. - 302 p., [64] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-72-2 kötött
Alaszka - magyar irodalom - felfedező utazás - vadászkaland
799.2(798)(0:82-94) *** 910.4(798)
[AN 2732296]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2008.
Talmácsi Gábor (1981-)
   Az életem 200 felett.. / Talmácsi Gábor, Stefano Favaro. - 2. kiad. - [Szekszárd] : 4S Kvk., 2008. - 275 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-87365-3-6 kötött : 6490,- Ft
Talmácsi Gábor (1981-)
Magyarország - motorkerékpársport - sportoló - ezredforduló - memoár
796.72(439)(092)Talmácsi_G.(0:82-94)
[AN 2730281]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4908 /2008.
   1 m² : [Kortárs magyar fotográfia 2007] / [szerk. Kemenesi Zsuzsanna] ; [... rend., kiad. Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány]. - Pécs : Kortárs M. Fotográfia Alapítvány, [2007]. - 46 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Pécsett 2007. szept. 21 - okt. 12. között tartott kiállítás katalógusa. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-06-3047-4 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"199/200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2723355]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2008.
   100 grafika, 100 kortárs képzőművész : 100 éves a grafikaoktatás a Magyar Képzőművészeti Egyetemen : [... 2007. október 3 - november 3.] / [szerk. ... Somorjai Kiss Tibor]. - [Budapest] : MKE, [2007]. - 108 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-7165-38-2 fűzött
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest)
Magyarország - grafika - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"196/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2719535]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2008.
   Andreas Fogarasi: Kultur und Freizeit : Magyar Pavilon, Giardini di Castello, Velence : 52. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennále / szerk. Timár Katalin ; [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, [2007]. - 176 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9506-18-3 fűzött
Fogarasi, Andreas (1977-)
Magyarország - művészetelmélet - művelődési ház - videotechnika - képzőművészet - kiállítási katalógus
7.01 *** 725.835 *** 621.397 *** 73/76(439) *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 2720659]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2008.
Asensio Cerver, Francisco
Casas del mundo (magyar)
   Házak a nagyvilágban / Francisco Asensio Cerver ; [ford. ... Szikra Renáta]. - [Budapest] : Vince K., 2007. - 999 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9552-94-4 fűzött : 5995,- Ft
építészet - családi ház - fényképalbum
728(100)(084.12)
[AN 2721975]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2008.
Ballér Jánosné
   Egy nagybajomi utca története : a kereskedők utcája, a századelőtől napjainkig / Ballér Jánosné, Marics Csaba. - Nagybajom : [Magánkiad.], 2007. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2803-7 kötött
Nagybajom - helyismeret - utca
711.73(439-2Nagybajom) *** 908.439-2Nagybajom
[AN 2721222]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2008.
Barcsay Jenő (1900-1988)
   Művészeti anatómia / Barcsay Jenő. - 18. kiad. - Budapest : Corvina, 2008. - 320, [24] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 978-963-13-5699-1 kötött : 6800,- Ft
képzőművészet - anatómia
743
[AN 2730245]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2008.
Bode, Wilhelm von
Die Meister der holländischen und flämischen Malerschulen (magyar)
   Rembrandt és a XVII. századi holland mesterek / [Wilhelm von Bode] ; [ford. és szerk. Eisler János]. - Debrecen : TKK, [2007]. - 224 p. : ill., színes ; 35 cm
Műjegyz.: p. 198-219.
ISBN 963-596-571-7 kötött
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
Hollandia - festészet - festőművész - 17. század
75(492)"16"
[AN 2730293]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2008.
Bourriaud, Nicolas (1965-)
Esthétique relationelle (magyar)
   Relációesztétika / Nicolas Bourriaud ; [ford. Pálfi Judit, Pinczés Bálint]. - Budapest : Műcsarnok, 2007. - 94 p. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-16-9 fűzött
művészetelmélet - modern művészet
7.01
[AN 2720614]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2008.
Bourriaud, Nicolas (1965-)
Postproduction (magyar)
   Utómunkálatok : hogyan programozza át a művészet korunk világát / Nicolas Bourriaud ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Műcsarnok, 2007. - 65 p. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-17-6 fűzött
művészetelmélet - modern művészet
7.01
[AN 2720623]
MARC

ANSEL
UTF-84917 /2008.
Büki Barbara
   Zichy Mihály, a "rajzoló fejedelem" : a szentpétervári Ermitázs és a Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása : 2007. december 14 - 2008. március 23. : családi vezető / [a vezetőt írta és összeáll. Büki Barbara] ; [... a kiállítást rend. Hessky Orsolya, Róka Enikő]. - Budapest : MNG, [2007]. - [20] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2008/1.)
Fűzött
Zichy Mihály (1827-1906)
Magyarország - grafikus - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
741(439)(092)Zichy_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2719727]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2008.
Caputo, Robert
National geographic photography field guide : people & portraits (magyar)
   National geographic fotóiskola : portré és riport / Robert Caputo ; [ford. Teveli Gábor]. - Budapest : Geographia, 2008. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9810-12-9 fűzött
fototechnika
77(078) *** 77.041.5 *** 77.044
[AN 2730068]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2008.
Cobbers, Arnt
Marcel Breuer (magyar)
   Marcel Breuer, 1902-1981 : a 20. század formateremtője / Arnt Cobbers ; [... ford. Szikra Renáta]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., cop. 2007. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Breuer. - Bibliogr.: p. 96.
Fűzött
Breuer Marcel Lajos (1902-1981)
Egyesült Államok - építész - iparművész - bútor - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
72(73)(=945.11)(092)Breuer_M._L. *** 749.1(73)(=945.11)(092)Breuer_M._L.
[AN 2721569]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2008.
Cséfalvay Pál (1934-)
   Az esztergomi bazilika, kincstár és vármúzeum / Cséfalvay Pál ; [... felvételeit Mudrák Attila kész.]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Múzeumi kalauz, ISSN 1216-2361)
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-208-242-4 fűzött
Esztergom - múzeum - székesegyház - keresztény művészet - vár - útmutató
726.54(439-2Esztergom) *** 069(439-2Esztergom) *** 739(100)
[AN 2730045]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2008.
   Az emlékezés színes álmai : a magyarországi kortárs cigány képzőművészek reprezentatív tárlata = Colourful dreams of remembrance : represantative exhibition of the Hungarian contemporary gypsy artists / [a kiállítás kurátora Szuhay Péter] ; [... rendezésében közrem. ... Kolozsváry Marianna]. - [Budapest] : Enigart, 2007. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm
A Néprajzi Múzeum kiállítását a Magyar Nemzeti Galériában rendezték 2007. dec. 20 - 2008. febr. 3. között
Fűzött
Magyarország - festészet - cigányság - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(=914.99)(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2719771]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2008.
   FFS 18:53 / [kurátor Baki Péter] ; [közread. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., 2007. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A budapesti Kolta Galériában 2007. nov. 8-30. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-87736-0-9 fűzött (hibás ISBN 963-87736-0-9)
Magyarország - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"197/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2721651]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2008.
   GPS - ismeretlen szcéna : Bartha József, Csiki Csaba, Farkas Roland, Fekete Zsolt, Juhász R. József, Kispál Attila, Kovács Zsolt, Martini Yvette, Miklós Szilárd, Miklósi Dénes, Németh Ilona, Sebesi Sándor, Sinkovics Ede, Szabó Péter, Szombathy Bálint, Varga Emőke, Ütő Gusztáv : [2007. október 12 - november 25.] = GPS - unknown scene / [kurátorok ... Bartha József, Németh Ilona, Szombathy Bálint] ; [szerk. Mayer Marianna] ; [közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2007. - [36] p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9506-24-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(498)(=945.11) *** 73/76(437.6)(=945.11) *** 73/76(497.11)(=945.11) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2720644]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2008.
Harsay Ilona (1942-)
   Bőr : szerszámoskönyv / Harsay Ilona ; [fotók Nemescsói Tamás, Harsay Ilona]. - Budapest : Szerző, 2007. - 336 p. : ill., színes ; 11x17 cm
Bibliogr.: p. 329-332.
ISBN 978-963-06-2784-9 fűzött
bőripar - bőrdíszműipar - szerszám
745.53 *** 675.05
[AN 2719510]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2008.
   "Hátrányos helyzetű régiók gazdasági esélyei" [elektronikus dok.] : VII. Regionális Tanácsadási Konferencia : Miskolc, 2007. szeptember 27. / [rend., közread. az ME Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet]. - Miskolc : ME GTK Gazdálkodástani Int., 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző; Macromedia Flash Player; Acrobat Reader
ISBN 978-963-661-786-8
regionális gazdaság - területfejlesztés - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
711 *** 332.1 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2719486]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2008.
Holländer, Milja
How to draw a horse (magyar)
   Hogyan rajzoljunk lovat? / Milja Holländer ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 32 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9749-18-4 fűzött
rajzművészet - művészet technikája - ló - gyermekkönyv
741.02(02.053.2) *** 741.042
[AN 2722633]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2008.
Horváth Alice (1941-)
   Egyházasdengeleg, Szent Imre templom / Horváth Alice, Pattantyús-Á. Ádám. - Vác : Váci Egyházm. Gyűjt., 2007. - 29, [29] p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Vácegyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465). (A Váci Egyházmegye templomai, ISSN 1789-6770)
ISBN 978-963-06-3928-6 fűzött
Egyházasdengeleg - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Egyházasdengeleg)(091)
[AN 2720384]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2008.
   In memoriam Assisi Szent Ferenc / [a kiállítást rend. Sashegyi Gabriella] ; [rend., közread. a] Kortárs Galéria. - Tatabánya : Kortárs Galéria, 2007. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
A Kortárs Galéria kiállítás-sorozatának ötödik rendezvényét 2007. nov. 9-től dec. 22-ig tartották
Fűzött
Francesco d'Assisi (1181-1226)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - szent - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 235.3(092)Francesco_d'Assisi *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 2719457]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2008.
Kass János (1927-)
   Szintézis : képek az Ótestamentumból, Shakespeare: Hamlet, Kodály Zoltán: Háry János / Kass János ; [... ford. Szász Elizabeth]. - Szeged : Mozaik, 2007. - 79 p. : ill. ; 34 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-697-543-4 * kötött (hibás ISBN 963-697-543-2)
Shakespeare, William (1564-1616). Hamlet, prince of Denmark
Kodály Zoltán (1882-1967). Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burgváráig
Biblia. Ószövetség
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - illusztráció
76(439)(092)Kass_J.
[AN 2721107]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2008.
   Kortárs költészet, kortárs grafika : 7. országos biennálé : Cifrapalota, Katona József Múzeum Kecskeméti Képtára, 2007. november 10. és december 4. között : Kalocsa, Városi Képtár, 2008. január 13. és február 3. között / [... kiad. ... a Műhely Művészeti Egyesület]. - [Kecskemét] : Műhely Műv. Egyes., [2008]. - [27] p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 061.4(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Kalocsa)
[AN 2723831]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2008.
Köves Éva (1965-)
   Berlin, Budapest, Moszkva : [Budapest Kiállítóterem, Budapest ... , 2007. május 10 - június 24.] / Köves Éva. - [Budapest] : [Budapest Galéria], [2007]. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 60.
ISBN 978-963-06-2383-4 fűzött
Magyarország - festőművész - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Köves_É. *** 77.04(439)(092)Köves_É. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2718773]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2008.
Losonczy István (1967-)
   Személyes csapás / Losonczy István. - [Budaörs] : Szerző, cop. 2007. - 72, [14] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3488-5 fűzött
Losonczy István (1967-)
Magyarország - festőművész - ezredforduló - memoár
75(439)(092)Losonczy_I.(0:82-94)
[AN 2720696]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2008.
   A ma temploma : képek, fények, gondolatok / [közread. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2007. - 121 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Megj. a 2007. szept. 18-19-én Esztergomban megrendezett a "Szakrális terek építészeti és belsőépítészeti kialakítása" c. konferencia alkalmából
ISBN 978-963-06-3016-0 fűzött
Magyarország - építészet - templom - ezredforduló - konferenciakiadvány
726.54(439) *** 72(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2718996]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2008.
Marcel Duchamp Szimpozion (1987) (Budapest)
   Marcel Duchamp Szimpozion : ELTE Esztétika Tanszék : [Budapest, 1987. december 11.] : ötperces előadások Marcel Duchamp szellemében : in the spirit of Marcel Duchamp : Duchamp centenary, 1887-1987 / [szöveggond. Klaniczay Júlia] ; [kiad. az Artpool Művészetkutató Központ]. - Budapest : Artpool Művészetkut. Közp., cop. 2007. - 59 p. : ill. ; 30 cm
A kiadvány a szimpoziont és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat megörökítő honlap (http://artpool.hu/Duchamp/MDspirit) nyomtatott változata
ISBN 978-963-06-3511-0 fűzött
Duchamp, Marcel (1887-1968)
Franciaország - képzőművész - 20. század - konferenciakiadvány
73/76(44)(092)Duchamp,_M. *** 061.3(439-2Bp.)"1987"
[AN 2720347]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2008.
   A Mediciek fénykora : élet és művészet a reneszánsz Firenzében : [kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, Budapest, 2008. január 24 - május 18.] / [kurátorok Monica Bietti, Annamaria Giusti, Maria Sframeli közreműködésével] ; [szerk. Monica Bietti, Annamaria Giusti, Tátrai Vilmos]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2008]. - 351 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 336-351.
ISBN 978-963-7063-48-0 fűzött
Medici-ház
Firenze - képzőművészet - reneszánsz - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
73/76(45-2Firenze)"14/15" *** 7.034(45) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2722685]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2008.
   Morph : [Drabik István, Gaál József, Kalmár János, Mata Attila, Szabó Tamás] : [2008. január 10 - február 10., Budapest Kiállítóterem ...] / [kurátor Török Tamás]. - [Budapest] : Budapest Galéria, [2008]. - 35 p. : ill., színes ; 28 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-87630-2-0 fűzött
Magyarország - szobrászat - művészcsoport - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"200" *** 061.2(439)Morph *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2718755]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2008.
   Múltunk öröksége : a műemlékvédelem 50 éve Hajdú-Biharban / írta és gond. Angyal László András ; [kiad. MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Műemlékvédelmi Albizottság]. - Debrecen : MTESZ Hajdú-Bihar M. Műemlékvédelmi Albiz., 2008. - 429, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 419-422.
ISBN 978-963-06-4295-8 kötött
Hajdú-Bihar megye - műemlékvédelem - műemlék
72.025.3/.4(439.165) *** 7.025.3(439.165)
[AN 2722577]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2008.
Németh Ferenc (1971-)
   Németh Ferenc. - [Kecskemét] : [s.n.], [2007]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
Megj. a kecskeméti Forrás Galériában 2007. máj. 30-án megnyitott kiállítás alkalmából. - Magyar, német és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Németh_F.
[AN 2722323]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2008.
Németh István
   Az élet csalfa tükrei : holland életképfestészet Rembrandt korában / Németh István. - Budapest : Typotex, 2008. - 176 p., [24] t. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 155-173.
ISBN 978-963-9664-70-8 fűzött : 2300,- Ft
Hollandia - festészet - 17. század - életkép
75(492)"16" *** 75.041.7
[AN 2722471]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2008.
   Országunk titkos ereje : [100 év művészvallomásai hitről, hazáról, művészetről] : [2007. augusztus 19 - október 14., Szent István Bazilika altemploma, Budapest] = Sources of hope = Sources de l'esperance = Quellen der Hoffnung / [a kiállítást rend. Tóth Antal] ; [közread. a Molnár-C. Pál Baráti Kör]. - [Budapest] : Molnár-C. Pál Baráti Kör, [2007]. - 132 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A bev. francia és német nyelven is
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2722312]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2008.
Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből (angol)
   Ottoman Turkish carpets in the collection of the Budapest Museum of Applied Arts : in memoriam Ferenc Batári / [forew., curator of the exhibition] Emese Pásztor. - Budapest : Museum of Applied Arts, 2007. - 176 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A kiállítást 2007. szeptember 18 - 2008. március 10-ig tartották. - Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 978-963-9738-07-2 fűzött
Oszmán-török Birodalom - iparművészet - szőnyeg - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
745.522(560) *** 069(439-2Bp.)Iparművészeti_Múzeum *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2720438]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2008.
   Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből : in memoriam Batári Ferenc / [a bev. tanulmányt írta és a kiállítást rend.] Pásztor Emese. - Budapest : Iparműv. Múz., 2007. - 176 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A kiállítást 2007. szept. 18 - 2008. március 10-ig tartották. - Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 978-963-9738-06-5 fűzött
Oszmán-török Birodalom - iparművészet - szőnyeg - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
745.522(560) *** 069(439-2Bp.)Iparművészeti_Múzeum *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2720433]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2008.
Ötvösművészeti Biennálé (6.) (2007) (Budapest)
   VI. Ötvösművészeti Biennálé, 2007 / [szerk. Katona Katalin] ; [rend., közread. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - [Budapest] : MKISZ, 2007. - [64] p. : ill., színes ; 15x16 cm
A kiállítást Budapesten, a Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központban 2007. szept. 19 - okt. 8. között tartották. - A bevezetés angol nyelven is
ISBN 978-963-87432-4-4 fűzött
Magyarország - ötvösség - ezredforduló - kiállítási katalógus
739(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2719283]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2008.
Páll Gábor (1932-)
   A budapesti Duna-hidak története : pályamunka a Magyar Tudományos Akadémia műszaki történeti tárgyú pályázatára / Páll Gábor. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2007. - 176 p. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 6.)
Megj. a 2007-ben Salgótarjánban és Egerben tartott 48. Hídmérnöki Konferencia alkalmából. - Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 978-963-87648-1-2 fűzött
Budapest - híd - történeti feldolgozás
725.95(439-2Bp.)
[AN 2722816]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2008.
Pataki Judit
   Az Iparművészeti Múzeum palotája / Pataki Judit ; [fotó] Kolozs Ágnes. - [Budapest] : Iparműv. Múz., cop. 2007. - 19 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9738-09-6 fűzött
Iparművészeti Múzeum (Budapest)
Budapest - építészet - múzeum - szecesszió
727.7(439-2Bp.)Iparművészeti_Múzeum *** 7.035.93(439)
[AN 2720040]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2008.
   Picasso, Klee, Kandinszkij : a svájci Rupf-gyűjtemény remekművei : [kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, Budapest, 2007. október 26 - 2008. január 27.] / [a kiállítást rend. Geskó Judit]. - Budapest : Szépműv. Múz. : Vince K., 2007. - 303 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-45-9 fűzött
Hermann und Margrit Rupf-Stiftung und Sammlung
Svájc - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(100)"19" *** 069.017(494)Rupf *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2721587]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2008.
   Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához / összeáll. P. Farkas Zsuzsa, Pandula András ; [közread. a] Fogyatékosok Esélye Közalapítvány. - Budapest : Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, cop. 2007. - 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87302-1-3 fűzött
építés - testi fogyatékos
721.05 *** 364.65-056.26
[AN 2723860]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2008.
Somogyi Réka (1974-)
   Árapály-Tengermadár : selyemképek Somogyi Réka és Zalai Károly meséivel. - [Budapest] : Ursus Libris, 2007. - [119] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9718-08-1 kötött : 2850,- Ft
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - ezredforduló - mese
75(439)(092)Somogyi_R. *** 894.511-34
[AN 2718951]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2008.
Szívós János (1947-)
   Diadal / Szívós. - Kecskemét : Szívós-Ker Bt., 2007. - 126 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szívós_J.
[AN 2722310]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2008.
   Születési helye: Miskolc : Batykó, Braun, Horváth, Mátrai, Szűcs : [Miskolci Galéria, 2007. október 18 - november 15.] / [szerk. ... Horváth Gábor]. - [Miskolc] : Miskolci Galéria, [2007]. - [33] p. : ill., részben színes ; 22x27 cm
ISBN 978-963-87581-1-8 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2723262]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2008.
   Tájékoztató a területfejlesztés kedvezményezett térségi besorolásánál alkalmazott mutatókról és a számítás módszeréről : a 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat és a 2007. évi CVII. törvénnyel módosított 2007. évi CVII. törvény alapján / [összeáll. Tipold Ferenc, Faluvégi Albert] ; [közread. az] Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : ÖTM : KSH, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - területrendezés - kistérség - statisztikai adatközlés - ezredforduló
711.2(439)"200"(083.41)
[AN 2720557]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2008.
   Tarisznyakönyv : Polgár Rózsa kárpitjai versekkel / [szerk. Zászkaliczky Zsizsanna]. - Budapest : Luther, 2007. - 80 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9571-59-4 kötött : 1680,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - falikárpit - iparművész - 20. század - ezredforduló - vers - antológia
745.521(439)(092)Polgár_R. *** 894.511-14(082)
[AN 2719575]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2008.
   Társadalom és épített környezet : válogatott tanulmányok a társadalomtudományok, a néprajz és az építészet területéről = Gesellschaft und gebaute Umwelt : ausgewählte Beiträge aus der Sozialwissenschaft, Ethnographie und Architektur / szerk. ... Zámolyi Ferenc Gábor, Szilágyi Tamás. - Szeged : DARTKE ; Wien : IVA-ICRA, 2007. - 228 p. : ill. ; 22 cm. - (A Dél-Alföld társadalma sorozat, ISSN 1789-2163)
A 2007. aug. 31 - szept. 4. között Szegeden a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület és az Institut für Vergleichende Architekturforschung által rendezett workshop szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4139-5 fűzött
ISBN 978-3-900265-08-3
Szeged - építészet - népi építészet - néprajz - társadalomtudomány - konferenciakiadvány
72(100) *** 39(=00)(100) *** 72.031.4(100) *** 3(439-2Szeged) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2722648]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2008.
   A Tehénparádé jótékonysági aukciója a Bátor Tábor Alapítvány javára : Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest, 2007. október 2. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 70 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - alapítvány - ezredforduló - árverési katalógus
73/76(439)"200" *** 658.849.7(439)"200" *** 061.27(439)Bátor_Tábor_Alapítvány
[AN 2723284]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2008.
Toroczkai Wigand Ede (1869-1945)
   Toroczkai Wigand Ede (1869-1945) építész, iparművész kiállítása : Gödöllői Városi Múzeum, 2008. február 9 - augusztus 24. = Exhibition of the architect and designer Toroczkai Wigand Ede (1869-1945) : Town Museum of Gödöllő, 9. February - 24. August 2008 / [a katalógust írta, szerk., a műtárgylistát összeáll. Keserü Katalin]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2008. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86659-9-7 fűzött
Magyarország - építész - iparművész - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Toroczkai_Wigand_E. *** 745(439)(092)Toroczkai_Wigand_E. *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2719684]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2008.
   A történet folytatódik - kortárs művészek van Gogh nyomában : Modem, Debrecen, 2008. 01. 15 - 03. 09. = The story goes on... - contemporary artists in the wake of Van Gogh = L'histoire continue - des artistes contemporains sur les traces de van Gogh / [előszó Yolande Clergue]. - Debrecen : Modem, 2008. - 64 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítás a Fondation Vincent van Gogh Arles anyagából kész.
ISBN 978-963-87654-4-4 fűzött : 1800,- Ft
képzőművészet - 20. század - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
73/76(100)"19" *** 75(492)(092)Gogh,_V._van *** 069.017(44-2Arles)Hommage_à_Van_Gogh *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2720830]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2008.
   Az út, 1956-2006 / [a kiállítást rend. ... Simonffy Márta, Szeifert Judit, Urbán Ágnes] ; [kiad. ... Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2007. - 359 p. : ill., színes ; 35 cm
A 2006. okt. 12 - nov. 12. között Budapesten, a Műcsarnokban rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87432-2-0 kötött
Magyarország - képzőművészet - 1956-os forradalom - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 943.9"1956" *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2719241]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2008.
   Vera Molnar / [szerk. Maurer Dóra, Prosek Zoltán] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület ..., Paksi Képtár ... - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes. ; Paks : Paksi Képtár, 2008. - 73 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 73.
ISBN 978-963-87444-3-2 kötött
Molnár Vera (1924-)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - számítógépes grafika - 20. század - ezredforduló - interjú
75(=945.11)(44)(092)Molnár_V.(047.53) *** 741 *** 681.3.004.14
[AN 2721085]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2008.
   Vetítés : the projection project: Budapest episode : Marie José Burki, Marc De Blieck, Rodney Graham, Pierre Huyghe, Timothée Ingen-Housz, Június 21 Kollektíva, Yeondoo Jung, Klaas Kloosterboer, Bruce Nauman, Joost Rekveld, Matthew Stokes, Sugár János, Fiona Tan, Krassimir Terziev, Ana Torfs, Paul Van Hoeydonck, Várnai Gyula, Benjamin Verdonck, Cerith Wyn Evans : nemzetközi képzőművészeti kiállítás a MuHKA, Antwerpen kezdeményezésére : [2007. június 22 - augusztus 26.] / [vendégkurátor Mark Kremer, Edwin Carels és Dieter Roelstraete ...] ; [szerk. ... Molnár Edit, Simon Kati] ; [közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, [2007]. - 43 p. : ill., részben színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9506-20-6 fűzött
képzőművészet - vizuális művészet - videotechnika - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 7.01 *** 621.397 *** 061.4(439-2Bp.)"2007" *** 061.4(493-2Antwerpen)
[AN 2720594]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2008.
Vigh Tamás (1926-)
   Vigh Tamás : [... Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2007. március 20 - április 21.] / [a kiállítás kurátorai ... Nagy Ildikó, Körösényi Tamás] ; [szerk. ... Körösényi Tamás]. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2007. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X ; 9.)
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-7165-36-8 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)(092)Vigh_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2719565]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4961 /2008.
Demjén Ferenc (1946-)
   Meg vagyok hatva(n) / Demjén Ferenc. - [Somogyapáti] : R&R Records, cop. 2007. - 62 p. ; 16x18 cm
ISBN 978-963-06-3881-9 kötött
Magyarország - könnyűzene - dalszöveg
78.067.26.036.7(439)(092)Demjén_F. *** 894.511-192
[AN 2720131]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2008.
Fakutya (együttes)
   Róza és Jánoska [elektronikus dok.] : [énekes mese] / Fakutya együttes ; kiad. a Reintegratio Alapítvány. - Hangoskönyv. - Budapest : Reintegratio Alapítvány, 2007. - 1 CD (57 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
moldvai csángók - zenés mesejáték - magyar népzene - népmese - auditív dokumentum
78.031.4(=945.11)(498.3) *** 398.21(=945.11csángók)
[AN 2695637]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2008.
Lacó Tamás
   Zenei állatkert : az állatok megjelenítése a zenében / Lacó Tamás ; [kiad. a Monor és Vidéke Alapítvány]. - Monor : Monor és Vidéke Alapítvány, 2007. - 532 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86978-5-1 kötött
zenetörténet - állat - művelődéstörténet
78(100)(091) *** 59 *** 930.85(100)
[AN 2719500]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4964 /2008.
Cristian Réka Mónika
   Encounters of the filmic kind: guidebook to film theories / Réka M. Cristian and Zoltán Dragon. - Szeged : JATEPress, 2008. - 149 p. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies. Monograph series, ISSN 1219-0942 ; 5.). (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-858-7 fűzött
filmművészet - művészetelmélet
791.43.01
[AN 2722071]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2008.
Erotic cinema (magyar)
   Erotika a filmben / Douglas Keesey, Paul Duncan szerk. ; [ford. Neumann Anna]. - Budapest : Vince K., 2007. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Filmogr.: p. 188-190. - Bibliogr.: p. 191.
Kötött
filmművészet - erotika - fényképalbum
791.43-993(100)(084.12)
[AN 2721960]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2008.
Lengyel György (1936-)
   Színházi emberek / Lengyel György. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 298 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5691-5 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - színházművészet - rendező - színész - 20. század
792(100) *** 792(439)"19"
[AN 2721051]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2008.
The Oxford history of world cinema (magyar)
   Új Oxford filmenciklopédia : a világ filmtörténetének kézikönyve / [szerk. Török Zsuzsa, Balázs Éva] ; [1995-1998-ig a kiegészítést írta Nemes Károly] ; [a magyar filmgyártásról szóló rész, és az 1998-tól napjainkig tartó rész szerzője Bikácsy Gergely]. - Bőv. kiad. - Budapest : Glória, 2008, cop. 2007. - XVI, 912, LXIV p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. I-XII.
ISBN 978-963-9587-44-1 kötött : 7890,- Ft
filmtörténet
791.43(100)(091)
[AN 2732164]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2008.
   A táncház sajtója : válogatás a korai évekből, 1968-1992 / [szerk.] Sebő Ferenc ; [közread. a] Hagyományok Háza ... - Budapest : Timp : Hagyományok Háza, 2007. - 160 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9614-35-2 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - táncház - zenei élet - Kádár-korszak - történelmi forrás - publicisztika - elektronikus dokumentum
793.31.05(439)"197/198"(093) *** 316.7(439)"197/198"(093)
[AN 2722437]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4969 /2008.
   20 éves a budapesti Goethe Intézet = 20 Jahre Goethe-Institut Budapest / [... fel. szerk. Gabriele Gauler]. - Budapest : Goethe-Inst., [2007]. - [16, 16] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Goethe Intézet (Budapest)
Magyarország - Budapest - germanisztika - közművelődési intézmény - intézeti évkönyv
803.0(439) *** 061.27(439-2bp.)(058)
[AN 2720105]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2008.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Magyar - román kisszótár = Dicţionar maghiar - român / Bakos Ferenc, Borza Lucia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 1994. - 625 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Magyar - román szótár (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-05-6786-2 kötött
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590
[AN 2729638]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2008.
Dávid Géza (1949-)
   Útiszótár : magyar - török, török - magyar = Turistik sözlük : macarca - türkçe, türkçe - macarca / [szerk. Dávid Géza]. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2002. - 635 p. ; 14 cm
Magyar - török, török - magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-05-7805-9)
magyar nyelv - török nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=943.5 *** 801.323=943.5=945.11
[AN 2729632]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2008.
Italian phrase book & dictionary (magyar)
   Olasz útiszótár / [ford. Kézdy Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Olasz szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-5546-1 fűzött : 1590,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2720963]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2008.
   Magyar - német - angol - francia szótár és kifejezéstár. - [Tyukod] : Black & White, [2007]. - 207 p. ; 20 cm
Gerinccím: Szótár és kifejezéstár
ISBN 978-963-238-032-2 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - angol nyelv - francia nyelv - többnyelvű szótár
801.323=945.11=00
[AN 2732309]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2008.
Máté Judit, Z.
   1000 kanji : szótár a japán nyelv tanulásához és nyelvvizsgákhoz kezdőknek és haladóknak kana átírással / Máté Judit. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Nobara K., 2007. - XIX, 226 p. ; 30 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. [XX].
ISBN 978-963-86706-9-4 fűzött
japán nyelv - írásrendszer - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=956=945.11 *** 003.324.2
[AN 2729674]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2008.
   Oriental manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / ed. by Éva Apor. - Budapest : Akad. K., [2000]-. - 25 cm
ISBN 963-05-9816-7 *
ázsiai nyelvek - kézirat-katalógus - akadémiai könyvtár - nyelvemlék
809 *** 89(091) *** 027.2(439-2Bp.)
[AN 455337]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Catalogue of the Turkish manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / composed by İsmail Parlatır, György Hazai and Barbara Kellner-Heinkele. - cop. 2007. - 664 p., [29] t. : ill., színes
ISBN 978-963-508-558-3 kötött
török nyelv - kézirat-katalógus - akadémiai könyvtár - nyelvemlék
809.435-8 *** 091(=943.5) *** 027.2(439-2Bp.) *** 017.1(439-2Bp.)MTA
[AN 2719467] MARC

ANSEL
UTF-84976 /2008.
Pomázi Gyöngyi (1955-)
   Magyar - német, német - magyar zsebszótár = Ungarisch - deutsches, deutsch - ungarisches Taschenwörterbuch / Pomázi Gyöngyi, Dávid Gábor Csaba. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2008, cop. 2004. - XIII, 850 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8139-4 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2729643]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2008.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit ..., Talpainé Kremser Anna ...]. - Szeged : Maxim, 2007. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86211-6-0 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2732142]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2008.
Sword, Jacqueline
Pons last minute Französisch (magyar)
   Pons last minute francia útiszótár / Jacqueline Sword ; [ford. Tóth Ákos]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2008. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-9641-30-3 fűzött
francia nyelv - magyar nyelv - útiszótár - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2730152]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2008.
Szelestei N. László (1947-)
   Magyar bejegyzések a veszprémi Calepinusban / Szelestei N. László. - Érd : Szenal, 2007. - 76 p. ; 21 cm
A kézírásos bejegyzések a Veszprémi Érseki Könyvtár 38572 jelzetű kötetében találhatók (Calepinus Ambrosius Dictionarium, Genf : Robert Estienne, 1553). - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3336-9 fűzött
Calepino, Ambrogio (1435-1511). Dictionarium decem linguarum
latin nyelv - magyar nyelv - 16. század - nyelvemlék - kétnyelvű szótár
809.451.1-82"15" *** 801.323=71=945.11
[AN 2718930]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2008.
Sztojkó Ilona
   Felsőfokú multimédia roma oktató CD [elektronikus dok.] / összeáll. Németh Attila Árpád Sztojkó Ilona Glinda Lindri munkáiból ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Szöveg. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2008. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
ISBN 978-963-87724-9-7 : 20000,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-3761-9)
lovári nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
809.149.9(078)=945.11
[AN 2712162]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2008.
Sztojkó Ilona
   Kisszótár, kiejtés zárójelben [elektronikus dok.] / Sztojkó Ilona Glinda Lindri ; kiad. Prosznyák Nyelvstúdió. - Szöveg. - Letenye : Prosznyák Nyelvstúdió, 2008. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-ROM; Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
ISBN 978-963-87724-8-0 : 6000,- Ft
lovári nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=914.99=945.11
[AN 2712154]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4982 /2008.
   Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe : alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből / [... szerk. Kroó Katalin] ; [kiad. a Bölcsész Konzorcium]. - Budapest : Bölcsész Konzorcium, [2008]-. - 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9704-56-3
orosz irodalom története - irodalomelmélet - 19. század - egyetemi tankönyv
882(091)"18"(075.8) *** 82.01(075.8)
[AN 2732111]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2006 [!2008]. - VIII, 433-882. p.
ISBN 963-9704-58-X fűzött
orosz irodalom története - irodalomelmélet - 19. század - egyetemi tankönyv
882(091)"18"(075.8) *** 82.01(075.8)
[AN 2732113] MARC

ANSEL
UTF-84983 /2008.
Bokányi Péter (1968-)
   Ahogyan sohasem volt : a történelmi regény változatai az ezredforduló magyar irodalmában / Bokányi Péter. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 215 p. ; 20 cm. - (Doktori (PhD-) értekezések a Savaria University Pressnél, ISSN 1789-4999)
Bibliogr.: p. 202-212.
ISBN 978-963-9438-85-9 * fűzött : 1980,- Ft : 8 EUR (hibás ISBN 978-963-9438-85-5)
ISBN 963-9438-85-5
műfajelmélet - műfajtörténet - magyar irodalom története - disszertáció - történelmi regény
82.01-311.6 *** 894.511(091)-311.6
[AN 2721664]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2008.
   Harry Potter tesztkönyv : kezdőknek és haladóknak / [összeáll. és szerk. Huzsvai Dóra és Rose Kinga]. - Budapest : Animus, 2008. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9715-66-0 fűzött : 2490,- Ft
Rowling, J. K. (1965-)
irodalmi alak - teszt
820(092)Rowling,_J._K.
[AN 2722587]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2008.
   Ulisse, l'avventura e il mare in Dante e nella poesia italiana del Novecento / a cura di Dante Marianacci ; [pubbl. Istituto italiano di cultura]. - Budapest : Istituto italiano di cultura, 2007. - 116 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4271-1 fűzött
Dante Alighieri (1265-1321). La divina commedia
Itália - író - 13. század - 14. század - műelemzés
850(092)Dante,_A.
[AN 2721608]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2008.
Virágos Zsolt (1942-)
   The modernists and others : the American literary culture in the age of the modernist revolution / Zsolt Virágos ; [publ. by the] Institute of English and American Studies University of Debrecen. - 3. rev. print. - Debrecen : Inst. of English and American Studies Univ. of Debrecen, 2008. - 540 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-472-939-8 fűzött
amerikai angol irodalom története - 20. század - egyetemi tankönyv
820(73)(091)"19"
[AN 2730149]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4987 /2008.
Aranka György (1737-1817)
   "...tsekély vélekedésem szerént..." : Aranka György nyelvműveléssel és erkölcstannal foglalkozó írásai / sajtó alá rend. Dávid Péter, Bíró Annamária. - Szeged : SZTE Klasszikus M. Irod. Tansz., 2007. - 140 p. ; 24 cm. - (Fiatal filológusok füzetei. XVIII-XIX. század, ISSN 1787-6842 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-855-6 fűzött
Magyarország - író - tudományszervezés - nyelvművelés - magyar nyelv - erkölcs - 18. század - 19. század
894.511(092)Aranka_Gy. *** 809.451.1-06 *** 17
[AN 2721984]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2008.
Futaky László (1934-)
   Kapocs : szerzők - művek - könyvtárosok / Futaky László ; [kiad. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2007. - 196 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7281-55-6 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - magyar irodalom története - ezredforduló
894.511(439.161)(091)"199/200"
[AN 2722704]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2008.
   Illyés Gyula és Németh László Balatonfüreden / [szerk. és összeáll. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2007. - 198 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 35.)
ISBN 978-963-87621-7-7 fűzött
Illyés Gyula (1902-1983)
Németh László (1901-1975)
Magyarország - Balatonfüred - író - helyismeret - 20. század - életrajz
894.511(092)Illyés_Gy. *** 894.511(092)Németh_L. *** 908.439-2Balatonfüred
[AN 2719198]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2008.
   A képek megszólítása : Mészöly Miklós - Polcz Alaine gyűjtemény : [Kogart Ház, 2007. december 1 - 31.] / [szerk. Mészáros Zsolt] ; [kiad. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2007]. - 67 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3566-0 fűzött
Mészöly Miklós (1921-2001)
Polcz Alaine (1922-2007)
író - pszichológus - magángyűjtemény - 20. század - interjú - kiállítási katalógus
894.511(092)Mészöly_M. *** 159.9(439)(092)Polcz_A.(047.53) *** 069.017(439)Mészöly-Polcz *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2721078]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2008.
   Kétszáz éve született Vajda Péter / szerk. Horváth István és Masszi László ; [kiad. Vanyola Község Önkormányzata és A Vanyolai Vajda Péter Általános Iskoláért Alapítvány]. - Vanyola : Önkormányzat : A Vanyolai Vajda P. Ált. Iskoláért Alapítvány, 2008. - 108 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9736-51-1)
Vajda Péter (1808-1846)
Magyarország - író - 19. század - életrajz
894.511(092)Vajda_P.
[AN 2718715]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2008.
Lengyel András (1950-)
   A törvény és az üdv metszéspontjában : tanulmányok Németh Andorról / Lengyel András. - Budapest : Nap K., 2007. - 289 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-39-4 kötött : 2400,- Ft
Németh Andor (1891-1953)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Németh_A.
[AN 2719368]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2008.
   A magyar irodalom történetei / [főszerk. Szegedy-Maszák Mihály]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gondolat, 2008-. - 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-006-6
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2730171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdetektől 1800-ig / a köt. szerkesztői Jankovits László, Orlovszky Géza ; a szerk. mtársai Jeney Éva, Józan Ildikó. - 2008. - 703 p.
ISBN 978-963-693-007-3 kötött : 6000,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)".../17"
[AN 2730175] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4994 /2008.
Andrews, Lynn V.
Medicine woman (magyar)
   A varázslóasszony legendája : beavatás a nőiségbe : a Medicine woman trilógia 1. része / [Lynn V. Andrews] ; [ford. Hevesi Mirtill]. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9788-02-2 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2723579]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2008.
Brooke, Lauren
   Heartland : [a szeretet varázsereje] / Lauren Brooke. - [Budapest] : PonyClub, 2006-. - 19 cm
Fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692243]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Jöjjön, aminek jönnie kell / [ford. Gordos Ágnes]. - 2007. - 128 p.
ISBN 978-963-9749-15-3
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2722600] MARC

ANSEL
UTF-84996 /2008.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - 2. utánny. - Budapest : Ciceró, 2008-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2732319]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Mia Genoviában / [ford. Merényi Ágnes]. - 2008, cop. 2003. - 219 p.
ISBN 978-963-539-640-5 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2732322] MARC

ANSEL
UTF-84997 /2008.
Cabot, Meg (1967-)
Queen of babble (magyar)
   Locsifecsi királynő / Meg Cabot ; [ford. Varsányi Anna]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-609-2 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-31(73)=945.11
[AN 2719245]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2008.
Campbell, Joanna
Ashleigh's dream (magyar)
   Ashleigh álma / Joanna Campbell ; [ford. Gordos Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9749-19-1 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2722569]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Poirot's early cases (magyar)
   Poirot első esetei / Agatha Christie ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2008. - 315 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8440-5 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2719817]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2008.
Cornwell, Patricia (1956-)
Southern cross (magyar)
   A Dél keresztje / Patricia Cornwell ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 382 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-520-9 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2721242]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2008.
Delinsky, Barbara
Family tree (magyar)
   Családi viszonyok / [Barbara Delinsky] ; [ford. Palásthy Ágnesl]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-133-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2719233]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2008.
Dickens, Charles (1812-1870)
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének [elektronikus dok.] / Charles Dickens ; Bodrogi Gyula előadásában ; [ford. Barkóczi András]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop. 2007. - 2 db ; 12 cm. - (Olcsó hangos könyvtár, ISSN 1789-6657)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-87293-7-8
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 2718908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 17 min)
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 2718928] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 18 min)
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 2718933] MARC

ANSEL
UTF-85003 /2008.
Donnelly, Jennifer
The tea rose (magyar)
   A tearózsa / Jennifer Donnelly ; [ford. Reichenberger Andrea]. - [Budapest] : JLX, cop. 2008. - 475 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-305-270-9 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2732307]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2008.
Dorsey, Angela
Freedom's whisper (magyar)
   Az elveszett egyszarvú / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9749-17-7 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2722555]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2008.
Dorsey, Angela
Silver dream (magyar)
   Csalóka álmok / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 155 p. : ill. ; 22 cm. - (Őrangyal)
ISBN 978-963-9749-20-7 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2722563]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2008.
Dujmov, Dragomir
   Budimske priče : pripovemke / Dragomir Dujmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ig�atovića, Srpska samouprava VII kvarta. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ig�atovića : Srpiska samourava VII kvarta, 2007. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-3980-4 fűzött
Magyarország - szerb irodalom - elbeszélés
886.1-32(439)
[AN 2721166]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2008.
Forsyth, Frederick (1938-)
The day of the Jackal (magyar)
   A Sakál napja / Frederick Forsyth ; [ford. Bart István]. - Pécs : Alexandra, 2008, cop. 1976. - 416 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-561-2 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2732218]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2008.
Gary, Romain (1914-1980)
La vie devant soi (magyar)
   Előttem az élet [elektronikus dok.] / Émile Ajar ; Rudolf Péter előadásában ; [ford. Bognár Róbert]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop. 2007. - 5 db ; 12 cm. - (Parlando hangoskönyvek, ISSN 1789-6665)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-87293-4-7 : 3490,- Ft
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719131]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 13 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719155] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 5 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719158] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (1 h 12 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719164] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 1 CD (1 h 15 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719167] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 1 CD (1 h 8 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719170] MARC

ANSEL
UTF-85009 /2008.
Gavalda, Anna (1970-)
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part (magyar)
   Csak azt szeretném, ha valaki várna rám valahol / Anna Gavalda ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2001. - 223 p. ; 21 cm
Megj. "Szeretném, ha valahol valaki várna rám" címmel is
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2623-6)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2729839]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2008.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm mesék 2 / [... feldolg. Csendes Istvánné] ; [ill. Bera Károly]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Meseország, ISSN 1786-4968)
ISBN 978-963-9770-22-5 kötött
gyermekirodalom - német irodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2720840]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2008.
Grisham, John (1955-)
The client (magyar)
   Az ügyfél / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2008, cop. 1994. - 541, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-31-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2730156]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2008.
Higgins, Jack
Without mercy (magyar)
   Nincs kegyelem / Jack Higgins ; [ford. Bárdos Péter]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 367 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-521-6 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2721238]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2008.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Obsluhoval jsem anglického krále (magyar)
   Őfelsége pincére voltam [elektronikus dok.] / Bohumil Hrabal ; Galkó Balázs előadásában ; [ford. Varga György]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop. 2007. - 1 CD (8 h 45 min) ; 12 cm. - (Parlando hangoskönyvek, ISSN 1789-6665)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-87293-2-3 : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 2719115]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2008.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Ostře sledované vlaky (magyar)
   Szigorúan ellenőrzött vonatok [elektronikus dok.] / Bohumil Hrabal ; Kálloy Molnár Péter előadásában ; [ford. Zádor András]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop. 2007. - 2 db ; 12 cm. - (Parlando hangoskönyvek, ISSN 1789-6665)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-87293-3-0 : 2490,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 2718945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 13 min)
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 2718955] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 19 min)
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 2718957] MARC

ANSEL
UTF-85015 /2008.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Svatby v domě (magyar)
   Házimurik / Bohumil Hrabal ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1992. - 233 p. ; 19 cm
Az önéletrajzi trilógia első része
ISBN 978-963-07-8498-6 kötött : 2400,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2732104]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2008.
Jones, Allan Frewin (1954-)
The elephant of Parvati (magyar)
   Parvati elefántja / Allan Frewin Jones ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Móra, 2008. - 174 p. ; 21 cm. - (Talizmán)
ISBN 978-963-11-8416-7 kötött : 1790,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2722594]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2008.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier rajz.]. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8439-6 kötött : 1690,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2730344]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2008.
King, Stephen (1947-)
It (magyar)
   Az / Stephen King ; [ford. Hamvai Kornél et al.]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1995. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8491-7 kötött : 4400,- Ft
ISBN 978-963-07-8492-4 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2732211]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Kötetcím. - 799, [5] p.
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2732213] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Kötetcím. - 597, [5] p.
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2732215] MARC

ANSEL
UTF-85019 /2008.
Koch Valéria (1949-1998)
   Stiefkind der Sprache : ausgewählte Werke / Valeria Koch. - 2. Aufl. - Budapest : VUdAK, 2008. - 222 p. ; 20 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur, ISSN 1216-6324 ; 12.)
ISBN 978-963-8333-14-8 fűzött
Magyarország - német irodalom - vers
830-14(439)
[AN 2729769]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2008.
Landon, Juliet
The warlord's mistress (magyar)
   Kettős játék / Juliet Landon ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 367 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-773-2 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2721058]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2008.
Lee, Miranda
Bought: one bride (magyar)
   Virágon vett menyasszony / Miranda Lee ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 408.)
ISBN 978-963-537-771-8 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2721029]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2008.
McNaught, Judith
Until you (magyar)
   Míg el nem jöttél / Judith McNaught ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, [2008]. - 385 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-031-3 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2721254]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2008.
Min, Anchee
Red azalea (magyar)
   Vörös azálea : Kína leánya / Anchee Min ; [ford. Hazai Attila, Turai Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-073-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2729730]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2008.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Road to Avonlea (magyar)
   Váratlan utazás / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 3. utánny. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008-. - 21 cm
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2732345]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2008. - 210 p.
ISBN 978-963-9492-34-9 kötött : 2290,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2732346] MARC

ANSEL
UTF-85025 /2008.
Onetti, Juan Carlos (1909-1994)
   A megvalósult álom : elbeszélések / Juan Carlos Onetti ; [ford. Benyhe János et al.] ; [vál. és szerk. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2007. - 398 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8567-9 kötött : 3000,- Ft
Uruguay - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(899)=945.11
[AN 2719820]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2008.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [Vlagyimir Szutyejev rajz.] ; [ford. Réz András]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 116, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8437-2 kötött : 2190,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2732065]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2008.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Benjamin Bunny (magyar)
   Nyuszi Benjámin kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nyúl Péter könyvtára)
ISBN 978-963-643-014-6 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2718815]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2008.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Jemima Puddle-Duck (magyar)
   Kacsa Jolán kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2007. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nyúl Péter könyvtára)
ISBN 978-963-643-013-9 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2718823]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2008.
Power, Elizabeth
Ruthless reunion (magyar)
   Jégbe zárt madár / Elizabeth Power ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 407.)
ISBN 978-963-537-770-1 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2721022]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2008.
Preston, Douglas (1956-)
The wheels of darkness (magyar)
   A sötétség kereke / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2008]. - 341 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-018-4 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2721230]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2008.
Quick, Amanda
With this ring (magyar)
   Ezzel a gyűrűvel / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-183-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2732228]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Hight noon (magyar)
   Délidő / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 552 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-105-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2719240]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2008.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the deathly hallows (magyar)
   Harry Potter és a halál ereklyéi / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2008. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 7. kötete
ISBN 978-963-9715-43-1 kötött : 4690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2722538]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2008.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2007-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2644158]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Vérfüred / [ford. Puller István és Bárány Ferenc]. - 2008. - 251 p.
ISBN 978-963-11-8438-9 kötött : 2190,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2732073] MARC

ANSEL
UTF-85035 /2008.
Smith, Karen Rose
Take a chance on me (magyar)
   Életet életért / Karen Rose Smith ; [... ford. Gondáné K. Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 205.)
ISBN 978-963-537-772-5 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2721016]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2008.
Steel, Danielle (1947-)
The house on Hope Street (magyar)
   Ház a Remény utcában / Danielle Steel ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-191-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2732342]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2008.
Tode, Emil (1962-)
Printsess (magyar)
   Hercegkisasszony / Emil Tode ; [ford. Segesdi Móni]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2007. - 164 p. ; 19 cm + mell. (35 p.). - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 48.)
ISBN 978-963-9683-65-5 fűzött : 1850,- Ft
ISBN 963-9683-65-5
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 2721075]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2008.
Travers, Pamela Lyndon
Mary Poppins (magyar)
   A csudálatos Mary / P. L. Travers ; [ford. Benedek Marcell] ; [Mary Shepard rajz.]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2008. - 159 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-641-2 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2732168]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2008.
   Valerij Brjuszov: Ucsenyik Orfeja : Orfeusz tanítványa - Orpheus tanítványa - Orpheusz tanítványa - Orfeusz inasa - Kocsonyák Torz Faja : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2. műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Virág Ágota]. - Budapest : Napkút K., [2007]. - 31 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 17.)
ISBN 978-963-8478-83-2 fűzött
Brûsov, Valerij Âkovlevič (1873-1924). Učenik Orfeâ
orosz irodalom - műfordítás - pályázat - vers - kétnyelvű dokumentum
882-14.02=945.11 *** 894.511.032 *** 06.063(439)
[AN 2720226]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2008.
Vian, Boris (1920-1959)
L'écume des jours (magyar)
   Tajtékos napok [elektronikus dok.] / Boris Vian ; előadja Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter ; [ford. Bajomi Lázár Endre]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop. 2007. - 5 db ; 12 cm. - (Parlando hangoskönyvek, ISSN 1789-6665)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-87293-5-4 : 3790,- Ft
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719187]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 19 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719213] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 11 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719216] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (1 h 19 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719221] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 1 CD (1 h 15 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719225] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 1 CD (1 h 19 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2719228] MARC

ANSEL
UTF-85041 /2008.
Way, Margaret
Return to Belle Amber (magyar)
   Festői szépség / Margaret Way ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Perlekedők, békéltetők / Cathy Williams ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. Andalúziai menyasszony / Sophie Weston ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 25.)
Egys. cím: Return to Belle Amber. The baby verdict. More than a millionaire
ISBN 978-963-537-767-1 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 2721038]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2008.
Woman to woman (magyar)
   Barátnőknek / [vál. Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Budapest : General Press, [2007]. - [92] p. : ill., színes ; 9 cm
Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím)
ISBN 978-963-643-011-5 kötött : 950,- Ft
világirodalom - nő - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 316.37-055.2 *** 099.1
[AN 2718780]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5043 /2008.
Andrássy György (1929-)
   Gondolataim / Andrássy György. - Budapest : Szerző, 2007. - 180 p. ; 21 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2722151]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2008.
Bakos Kiss Károly (1977-)
   Legyen vers : versek / Bakos Kiss Károly. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 162.)
ISBN 978-963-9814-00-4 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2721943]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2008.
Bálint B. András (1947-1997)
   Egy sétáló feljegyzései / Bálint B. András ; [szerk. Mézes Flórián]. - Budapest : Solomnis K., 2007. - 269 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4128-9 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2720071]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2008.
Bartos János
   A harag fiai / Bartos János. - [Tatabánya] : [Magánkiad.], 2007. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2990-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2721733]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2008.
Báthori Csaba (1956-)
   Haluc Áron dolgozatai / Báthori Csaba. - Budapest : ÚMK, 2007. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9609-71-6 kötött : 2280,- Ft
magyar irodalom - tárcaregény
894.511-31
[AN 2721301]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2008.
Becske József (1965-)
   Átkozott szerepben : versek / Becske József Lajos. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 126 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 163.)
ISBN 978-963-9814-01-1 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2721940]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2008.
Berényi Szilvia
   Vadak : [szerelmes regény] / Sylvia Ber. - [Budapest] : Anno, 2008. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-542-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2732340]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2008.
Cseh Károly (1952-)
   Gesztenyék ideje : ötvenöt vers az ötvenötödikre / Cseh Károly ; [... rajzok Koscsó László]. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2007. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-65-7 fűzött : 1952,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2722709]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2008.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   Ők mertek magyarok lenni : három történelmi dráma / írta Csicsery-Rónay István. - Budapest : Occidental Press, 2008. - 243 p. ; 19 cm
Tart.: Teleki ; Amikor ránktörtek az alvilág démonai ; Két győzelmes esztendő
ISBN 978-963-7871-30-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-24
[AN 2722597]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2008.
Csoóri Sándor (1930-)
   Tenger és diólevél : esszé, 1974-1977 / Csoóri Sándor. - Budapest : Szt. György K., 2007. - 118 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-963-87732-3-4 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2721912]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2008.
Czifrik Balázs (1975-)
   Élni a mélyben / Czifrik Balázs. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 81 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-051-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2721084]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2008.
Ébert Tibor (1926-)
   A tábla : színpadi játék két részben / Ébert Tibor. - Budapest : Napkút K., [2007]. - 36 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 16.)
ISBN 978-963-8478-82-5 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2720217]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2008.
Elek Szilvia (1965-)
   Pillangók : színpadi játék egy részben, zenével / Elek Szilvia. - Budapest : Napkút K., [2007]. - 40 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 18.)
ISBN 978-963-263-000-7 fűzött
magyar irodalom - dráma - vers
894.511-2 *** 894.511-14
[AN 2720236]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2008.
Erki Edit (1933-2004)
   Magyar idézetek könyve / [szerk. és a szöveget vál. Erki Edit]. - 8. kiad. - Budapest : Officina '96, 2007. - 574 p. ; 13 cm. - (Kvadrát könyvek, ISSN 1787-0402)
ISBN 978-963-9705-08-1 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2730260]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2008.
Faragó Zoltán
   Öt íjász / Andrásfalvi-Faragó Zoltán. - Salgótarján : Dióhéj Kvműhely, 2007. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87417-1-4 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2718883]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2008.
Fecske Csaba (1948-)
   Fricskamaxi : mosolypróba / Fecske Csaba ; [... karikatúra Mező István]. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2007. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-66-4 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2722717]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2008.
Fedina Lídia (1960-)
   A bűn kódja : regény / Fedina Lídia. - Budapest : Panoráma, 2007. - 439 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-243-941-9 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2719025]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2008.
Fodor Gyöngyi
   A királykisasszony fogyókúrája / Fodor Gyöngyi ; ill. Poszpisek Márta. - Budapest : Dóm K., cop. 2007. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87049-7-9 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2720251]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2008.
Füzesi Magda (1952-)
   Mérsékelt égöv : régi és új versek / Füzesi Magda. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 80 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 167.)
ISBN 978-963-9814-05-9 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2721933]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2008.
Garaczi László (1956-)
   MetaXa / Garaczi László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2006. - 150 p. ; 19 cm
ISBN 963-14-2540-1 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2729726]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ábel és Eszter / Gárdonyi Géza. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-94-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2732229]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2008.
Géczi János (1954-)
   Tiltott ábrázolások könyve : egy regény töredékei / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2008. - 486 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-693-081-3 kötött : 3950,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2722611]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2008.
Gooddriver, Robby (1937-)
   Talicska Travel / Robby Gooddriver. - [Budapest] : [HunPress], [2008]. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4230-9 fűzött
magyar irodalom - memoár - karcolat
894.511-94 *** 894.511-43
[AN 2718700]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2008.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Isten hozott : a Klein-napló : regény / Grecsó Krisztián. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2005. - 319, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2449-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2729721]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2008.
Gyárfás Endre (1936-)
   Bakfark, Európa lantosa : regény / Gyárfás Endre. - Budapest : Rózsavölgyi, 2008. - 126, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87764-1-9 kötött : 1990,- Ft
Bakfark Bálint (1507-1576)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2722465]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2008.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Szilveszter ; Bizonyos tekintetben ; Ugyanis : három regény / Hamvas Béla. - [Szentendre] : Medio, cop. 2008. - 557 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 2.)
ISBN 978-963-9240-35-3 v.
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2729939]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2008.
Hargitai Ildikó
   A likból lett leány / Hargitai Ildikó ; [rajz. Cseh András]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke K., 2007. - 106 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2718631]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2008.
Határ Győző (1914-2006)
   2984 / Határ Győző ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2007. - 299, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8688-78-1 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2720746]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az új földesúr / Jókai Mór. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2008. - 372 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-006-3 fűzött : 798,- Ft (hibás ISBN 9-789-963-252-006-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2729601]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2008.
Kertész Erzsébet (1909-2005)
   Szendrey Júlia / Kertész Erzsébet ; [ill. Békés Rozi]. - Budapest : Móra, 2008. - 382 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertész Erzsébet könyvei)
ISBN 978-963-11-8433-4 kötött : 1990,- Ft
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2732069]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2008.
   Kisprózák tíz hangra : Cédrus-pályázati válogatás / [szerk. Bognár Antal]. - Budapest : Napkút K., [2007]. - 44 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 19.)
ISBN 978-963-263-002-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - karcolat - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-43(082) *** 06.063(439)
[AN 2720245]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2008.
Kocsis László (1891-1973)
   Aranyampolna : válogatott versek / Kocsis László ; [... vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Tüskés Tibor]. - 2. bőv. kiad. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2008. - 136 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-93-8 fűzött : 1450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2729795]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2008.
Krúdy Gyula (1878-1933)
Asszonyságok díja (angol)
   Ladies day / Gyula Krúdy ; transl. by John Bátki. - Budapest : Corvina, 2007. - 189 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5549-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2719000]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2008.
Lanczkor Gábor (1981-)
   Fehér daloskönyv / Lanczkor Gábor. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 89 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-050-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2721091]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2008.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A kisfiú meg az oroszlánok [elektronikus dok.] / Lázár Ervin ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop. 2007. - 2 db ; 12 cm. - (Parlando hangos mesekönyvek, ISSN 1789-6673)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-87293-6-1 : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2719289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (55 min)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2719312] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (54 min)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2719318] MARC

ANSEL
UTF-85078 /2008.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A retemetesz [elektronikus dok.] : újabb mesék felnőtteknek / Lázár Ervin ; Kern András előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop. 2007. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm. - (Parlando hangoskönyvek, ISSN 1789-6665)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-87293-1-6 : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2719254]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   A Vérfarkas éjszakája [elektronikus dok.] / Leslie L. Lawrence ; [Kassai Károly előadásában]. - Hangoskönyv. - [Szigethalom] : DST, cop. 2007. - 1 CD (12 h 38 min) ; 12 cm. - (DST hangoskönyvek, ISSN 1789-5472)
Főcím a lemezborítóról. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-3480-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
894.511-312.4
[AN 2709850]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2008.
Lusztig Károly (1922-)
   Töredékek : publicisztikai írások / Lusztig Károly. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 85 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 171.)
ISBN 978-963-9814-09-7 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(477.87)
[AN 2721930]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2008.
Marics Csaba
   Az első tíz év, és ami utána jött : gondolataim papíron / Marics Csaba. - [Nagybajom] : [Marics Cs.], 2007. - 71, [2] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Gondolataim papíron
ISBN 978-963-06-2805-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2721193]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2008.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [ill. Kovács Péter] ; [utószó Komáromi Gabriella]. - 46. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 158 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8434-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2732075]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2008.
Nemere István (1944-)
   Afrikai szerető / Melissa Moretti. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86052-8-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2732326]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2008.
Nemere István (1944-)
   A szerelem virága : regény / Melissa Moretti. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86059-1-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2732325]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2008.
Németh István Péter (1960-)
   100 szerelmes vers / Németh István Péter. - [Budapest] : [Máskor], [2007]. - [132] p. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 13.)
ISBN 978-963-06-3214-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2718685]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2008.
Nyulászi Zsolt (1966-)
   A renegát / Dale Avery. - 3. kiad. - [Budapest] : Tuan K., [2007], cop. 1994. - 296 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87672-0-2 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2732160]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2008.
Pápa János (1928-)
   Megszenvedtem '56-ot : forradalom Csurgón / írta Pápa János. - Csurgó : Csokonai Vitéz M. Ref. Gimn., Ált. Isk. és Kollégium : Önkormányzat, 2008. - 163 p. : ill. ; 23 cm. - (Csurgói könyvtár, ISSN 1787-1964 ; 22.)
ISBN 978-963-06-4104-3 fűzött
Pápa János (1928-)
Csurgó - magyar irodalom - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár
894.511-94 *** 943.9-2Csurgó"1956"(0:82-94)
[AN 2720792]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2008.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Se dobok, se trombiták : Magyar napló, '90-'93 / Parti Nagy Lajos. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2008. - 342, [17] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2623-6 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-43
[AN 2729826]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2008.
   Pesti Kornél egy napja : Kosztolányi alakmása tizenkét mai változatban / [szerk. Bognár Antal, Prágai Tamás, Vincze Ferenc]. - Budapest : Napkút K., [2007]. - 28 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 15.)
ISBN 978-963-8478-77-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - pályázat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 06.063(439)
[AN 2720205]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2008.
Petőcz András (1959-)
A napsütötte sávban (angol)
   In a row of sunlight / András Petőcz ; transl. by Nathaniel Barratt. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 71 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5692-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 2721071]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2008.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Éjjeli lámpa / Polcz Alaine. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 200, [4] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 8.)
ISBN 978-963-676-440-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2729781]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2008.
Pusztay János (1948-)
   Télikék / Pusztay János ; [rajzok ... Masszi Ferenc]. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2007. - 68, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9438-84-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2721657]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2008.
Révay József (1881-1970)
   Pályám emlékezete / Révay József. - [S.l.] : Családi kiad., 2007. - 192 p., [16] t. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Révay József (1881-1970)
Magyarország - magyar irodalom - író - pedagógus - nyelvész - klasszika-filológia - 20. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Révay_J.(0:82-94) *** 37(439)(092)Révay_J.(0:82-94) *** 80.001(439)(092)Révay_J.(0:82-94)
[AN 2722336]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2008.
Sári Antal
   Számadás : versek / Sári Antal. - Hajdúszoboszló : Crater, 2007. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2146-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2721368]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2008.
Szabó Gábor (1956-|)
   Visszanéztem félutamból : válogatott és új versek / Szabó Gábor. - [Székesfehérvár] : Szabó G., 2007. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4105-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2718650]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2008.
Szabó Judit, G. (1925-)
   A Madárijesztő-ház / G. Szabó Judit ; [Kelemen István rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 173, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8440-2 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2732106]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Régimódi történet / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 525, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8559-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2729972]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2008.
Szabó Piroska, Cs (1938-)
   Éji zene, akácvirág illat / Cs. Szabó Piroska. - [Sárrétudvari] : Magánkiad., 2007. - 120 p. ; 20 cm
Ákácvirág illat : válogatott versek (borító- és gerinccím)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2721354]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2008.
Szalai Borbála (1926-)
   Morzsák : életem igaz történetei / Szalai Borbála. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 109, [3] p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 173.)
ISBN 978-963-9814-11-0 fűzött
Szalai Borbála (1926-)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(477.87)
[AN 2721927]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2008.
Szilágyi-Nagy Ildikó (1978-)
   Valami jó testnyílás : novellák / Szilágyi-Nagy Ildikó. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2007. - 111 p. ; 20 cm. - (JAK füzetek, ISSN 1216-1276 ; 151.)
ISBN 978-963-87307-3-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2722091]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2008.
Szőczi János
   Vegyétek fel a "lézer" kardját / Szőczi János. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2007. - 32 p. : ill. ; 15 cm. - (Mobil füzetek, ISSN 1588-6832)
ISBN 978-963-87233-5-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2719133]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2008.
Tolvaj Zoltán (1978-)
   Törésteszt / Tolvaj Zoltán. - Budapest : Tipp-Cult, 2007. - 121 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 30.)
Fűzött : 980,- Ft (hibás ISBN 978-963-15892-7-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2719218]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2008.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve / Vámos Miklós. - 23. utánny. - [Budapest] : Ab Ovo, [2008], cop. 2000. - 447, [2] p. ; 22 cm
ISBN 963-7853-93-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2730176]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2008.
Varga Rita
   Rigófüttyel tavaszodik / Varga Rita. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 55 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9634-62-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2722756]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2008.
Varga Zoltán Tamás (1978-)
   A kert : lassú mozgás : versek / Varga Zoltán Tamás. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2007. - 65, [5] p. ; 20 cm. - (JAK füzetek, ISSN 1216-1276 ; 152.)
ISBN 978-963-87307-4-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2722081]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2008.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   A szőkékkel mindig baj van / Vaszary Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-140-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2729949]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2008.
   Virtus : a Kőbányai Írók, Költők Egyesületének antológiája / [szerk. Perlawi Andor]. - Budapest-Kőbánya ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke K., 2007. - 219, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-00-5 fűzött
Budapest. 10. kerület - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Bp.X.)
[AN 2718636]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2008.
Vívó Zoé
   Dönc Ödön, aki megmentette a világot [elektronikus dok.] / [írta Vívó Zoé] ; [zene Rubik Ernő]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Tom-Tom Records, 2007. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangjáték
894.511-34(02.053.2)
[AN 2708298]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2008.
Weinrauch Katalin (1944-)
   Ezüst barka gömbölyödik : versek és mesés történetek gyerekeknek / Weinrauch Katalin. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2007. - 180 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 175.)
ISBN 978-963-9814-13-4 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(477.87)
[AN 2721920]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2008.
Zentai László (1950-)
   Porban aranyrögök : válogatott és új versek / Zentai László. - Mikebuda : Gyöngyharmat, cop. 2007. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87748-0-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2719491]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2008.
Zimányi Tibor (1922-2007)
   Alkonyat-kor : utolsó kacsintgatásaim / Zimányi Tibor. - [Budapest] : Unicus, 2007. - 277, [5] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87593-0-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2719090]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5112 /2008.
Arredondo, Francisco
   Állatok és kicsinyeik / [F. Arredondo rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az első kirakók)
ISBN 978-963-445-195-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2719530]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2008.
Arredondo, Francisco
   A Föld állatai / [F. Arredondo rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az első kirakók)
ISBN 978-963-445-196-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2719524]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2008.
Arredondo, Francisco
   Keresd meg a kalózokat! / [szöveg és ill. Francisco Arredondo] ; [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 25 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-076-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2719415]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2008.
Arredondo, Francisco
   Keresd meg a lovakat! / [szöveg és ill. Francisco Arredondo] ; [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 25 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-215-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2719421]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2008.
Arredondo, Francisco
   A tanya állatai / [F. Arredondo rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az első kirakók)
ISBN 978-963-445-197-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2719514]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2008.
Arredondo, Francisco
   A tenger állatai / [F. Arredondo rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az első kirakók)
ISBN 978-963-445-194-5 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2719517]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2008.
   Bambi ; Csipkerózsika / [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (2 klasszikus mese)
ISBN 978-963-445-198-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2719430]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2008.
Bewley, Elizabeth
The moon followed me home (magyar)
   Kísérj haza, Hold! / írta Elizabeth Bewley ; ill. Masumi Furukawa ; [ford. Besze Barbara]. - Budapest : General Press, [2007]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x27 cm
Elemes, világító műanyag holddal
ISBN 978-963-643-000-9 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718805]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2008.
Brooke, Susan Rich
Puppet playhouse book (magyar)
   Hercegnők bábszínháza / [adaptálta Susan Rich Brooke] ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 33 cm. - (Play-a-sound)
Disney hercegnők (keretcím). - Zenélő szerkezettel, kivehető figurákkal
ISBN 978-963-628-639-2 kötött : 5499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2720376]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2008.
DiCicco, Sue
Surprise sing along (magyar)
   Micimackó csodás dalai / ill. Sue DiCicco ; [ford. Nagyfejeő Rita]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 31 cm
Disney Micimackó (keretcím). - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-628-638-5 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718561]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2008.
Friends forever (magyar)
   Éljen a barátság! : mesekönyv és nyomdakészlet / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 26x29 cm + mell.
My little Pony (keretcím)
ISBN 978-963-628-610-1 kötött : 3999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2718569]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2008.
Guerra, Carmen
   Hercegnők / [Carmen Guerra rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Fantasztikus kirakós mesék)
ISBN 978-963-445-203-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2722270]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2008.
Guerra, Carmen
   Tündérek. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Fantasztikus kirakós mesék)
Rajz. Guerra, Carmen
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2722276]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2008.
   Hamupipőke ; A dzsungel könyve / [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (2 klasszikus mese)
ISBN 978-963-445-200-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2719450]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2008.
   Kirakóskönyv a tanyáról : 5 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy kirakóskönyv)
ISBN 978-963-445-115-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2719656]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2008.
   Kirakóskönyv az állatokról : 5 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy kirakóskönyv)
ISBN 978-963-445-116-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2719653]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2008.
Marék Veronika (1937-)
Boribon, a játékmackó (angol)
   Boribon the teddy bear / Veronika Marék ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2008. - [40] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8405-1 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2721309]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2008.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon kirándul / Marék Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2008. - [36] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-22-9 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2729611]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2008.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a čísla (magyar)
   A kisvakond és a számok / Jiří Žáček, Zdeněk Miler ; [Balázs Andrea fordítását versbe szedte Lackfi János]. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-11-8397-9 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718880]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2008.
My first puzzle book (magyar)
   Első kirakókönyvem : 5 kirakójátékkal! / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
My little Pony (keretcím)
ISBN 978-963-628-722-1 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2718566]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2008.
Noddy and the naughty paint trick (magyar)
   Noddy és a huncut festéktrükk : térbeli mesekönyv!. - [Budapest] : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-628-680-4 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718625]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2008.
Noddy and the picnic pickers (magyar)
   Noddy és a pikniktolvajok : térbeli mesekönyv!. - [Budapest] : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-628-679-8 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718618]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2008.
Noddy and the special delivery (magyar)
   Noddy és a különleges küldemények : zenélő könyv. - [Budapest] : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-628-673-6 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2718575]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2008.
Noddy look and learn: colours (magyar)
   Noddy és a színek : kukucskálós könyv / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-628-676-7 kötött : 1199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2718576]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2008.
Noddy look and learn: shapes (magyar)
   Noddy és a formák : kukucskálós könyv / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-628-677-4 kötött : 1199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2718608]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2008.
Noddy look and learn: time (magyar)
   Noddy és az idő : kukucskálós könyv / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-628-703-0 kötött : 1199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2718614]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2008.
Norac, Carl (1960-)
O monster, eet me niet op! (magyar)
   Alex, a torkos kismalac / Carl Norac, Carll Cneut ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - [26] p. : ill., részben színes ; 26x30 cm
ISBN 978-963-643-057-3 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2720031]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2008.
Oliver, Julia
   Szorgos busz / [ill. Julia Oliver] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x19 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Négykerekűek, ISSN 1789-6711)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9737-13-6 kötött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2719119]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2008.
   Pinokkió ; A három kismalac / [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (2 klasszikus mese)
ISBN 978-963-445-201-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2719428]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2008.
Spencer, Nick
   Dolgos dömper / [ill. Nick Spencer] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x19 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Négykerekűek, ISSN 1789-6711)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9737-12-9 kötött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2719113]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2008.
   Szépség és a szörnyeteg ; Hófehérke / [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2007]. - 29 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (2 klasszikus mese)
ISBN 978-963-445-199-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2719438]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5143 /2008.
Claremont, Chris (1950-)
Wolverine (magyar)
   Rozsomák : adósság és becsület / Chris Claremont, Frank Miller ; [rajz. ... Josef Rubinstein] ; [ford. Kvaszta Ádám]. - [Budapest] : Goodinvest, cop. 2007. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87606-5-4 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2719839]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2008.
Dampyr (magyar)
   Dampyr : a sötétség gyermeke / [ford. Puller István]. - [Budapest] : Goodinvest, [2007]-. - ill. ; 22 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2666757]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tengerparti fantomok / [írta Mauro Boselli] ; [rajz. Luca Rossi]. - [2007]. - 93 p.
Fantasmi di sabbia
ISBN 978-963-87606-1-6 fűzött : 990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2719857] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Vérvörös szonáta / [írta Maurizio Colombo] ; [rajz. Maurizio Dotti]. - [2007]. - 93 p.
Nutturno in rosso
ISBN 978-963-87606-3-0 fűzött : 990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2719864] MARC

ANSEL
UTF-85145 /2008.
Kikuchi Hideyuki (1949-)
Kyūketsuki hantā "D" (magyar)
   D, a vámpírvadász / Hideyuki Kikuchi ; [... átd. és megrajzolta Saiko Takaki] ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Goodinvest, [2007]-. - ill. ; 21 cm
A ford. a "Hideyuki Kikuchi's Vampire hunter D" (Gardena [Calif.] : Digital Manga, 2007) c. kiad. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2719822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2007. - 222, [2] p.
ISBN 978-963-87606-6-1 fűzött : 2200,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2719825] MARC

ANSEL
UTF-85146 /2008.
Kim Yong-o (1976-)
P'okchu paedalbu Banya (magyar)
   Bania : a pokoli futár / Kim Young-Oh. - Budapest : Goodinvest, [2007]-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2666762]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2007. - 177, [2] p.
Ford. Puller István
ISBN 978-963-87606-0-9 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2720106] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2007. - 180, [2] p.
Ford. Puller István
ISBN 978-963-87606-2-3 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2720133] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2007. - 181, [7] p.
Ford. Puller István
ISBN 978-963-87606-8-5 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2720157] MARC

ANSEL
UTF-85147 /2008.
Miller, Frank (1957-)
Sin City (magyar)
   Sin City / Frank Miller ; [ford. Varga Péter]. - [Budapest] : Goodinvest Kft., 2005-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2678011]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A nagy mészárlás. - [2007]. - 183 p.
ISBN 978-963-87606-7-8 fűzött : 2995,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2719831] MARC

ANSEL
UTF-85148 /2008.
Morrison, Grant (1960-)
E is for extinction (magyar)
   E, mint eltörölni / Grant Morrison ; ceruzarajz Frank Quitely, Ethan van Sciver ; ford. Bárány Ferenc. - [Budapest] : Goodinvest, cop. 2007. - 101 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87606-9-2 fűzött : 2690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2719849]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2008.
   Nagyvárosi kaland / [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - [48] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Őrangyal-képregények, ISSN 1789-4662)
ISBN 978-963-9749-11-5 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2722612]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2008.
Pak Sang-sŏn (1974-)
Tarot Café (magyar)
   Tarot Café / írta és rajz. Sang-Sun Park. - [Budapest] : Goodinvest, [2007]-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2666779]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2007. - 172 p.
Ford. Kálovics Dalma
ISBN 978-963-87364-9-9 fűzött : 1890,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2720074] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2007. - 175, [2] p.
Ford. Kálovics Dalma
ISBN 978-963-87606-4-7 fűzött : 1890,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2720087] MARC

ANSEL
UTF-85151 /2008.
   Szétosztott teljesség : a hetvenöt éves Boór János köszöntése / szerk. Mártonffy Marcell és Petrás Éva ; [közread. a Mérleg Egyesület ..., Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség ...]. - Budapest : Hét Hárs : Mérleg, 2007. - 408 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1994-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
082
[AN 2719106]
MARC

ANSEL
UTF-8