MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/05/09 11:45:41
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

5152 /2008.
   Minden napra egy kérdés / szerk. Dornbach Mária ; szerzők S. Tóth László ... [et al.] ; rajz. Hegyi Márta és Kacsán György. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8435-8 kötött : 2490,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2734121]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2008.
   Révai nagy lexikona [elektronikus dok.] : [multimédiás enciklopédia videóanyaggal]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
lexikon - elektronikus dokumentum
030
[AN 2727300]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

5154 /2008.
Murányi Péter (1955-)
   A magyar időszaki kiadványok cikkei a magyar és a külföldi adatbázisokban / Murányi Péter. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 241 p. ; 24 cm + CD-ROM. - (Doktori (PhD-) értekezések a Savaria University Pressnél, ISSN 1789-4999)
Bibliogr.: p. 235-242.
ISBN 978-963-9438-87-3 fűzött : 2500,- Ft : 10 EUR
ISBN 963-9438-87-1
Magyarország - időszaki kiadvány - adatbázis - repertórium - elektronikus dokumentum
014.3(439) *** 050(439) *** 681.3.016
[AN 2725155]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5155 /2008.
   BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar könyvtára. - [Budapest] : [BGF PSZF Kvt.], [2007]. - 34 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Budapesti Gazdasági Főiskola. Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar. Könyvtár
Budapest - egyetemi könyvtár
027.7(439-2Bp.)
[AN 2736384]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5156 /2008.
   Bevezetés a műfajismeretbe / Bernáth [et al.] ; szerk. Bernáth László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : MÚOSZ, cop. 2008. - 294 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia mediorum, ISSN 1787-7210). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7296-55-0 kötött
műfajelmélet - sajtó - egyetemi tankönyv
070(075.8) *** 82.01-1/-9
[AN 2724725]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5157 /2008.
Dietz, Gunther
   Formale Aspekte der Fachtextproduktion : ein Leitfaden für Studierende / Gunther Dietz. - 3. überarb., erw. Aufl. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 56 p. ; 24 cm. - (Studienmaterialien / Institut für Germanistik an der Universität Debrecen, ISSN 1586-829X ; 7.). (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai, ISSN 1585-7948)
Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzött
kutatás - módszertan - egyetemi tankönyv
001.81(075.8)
[AN 2736274]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2008.
   Wechselbeziehungen in der Germanistik: kontrastiv und interkulturell / József Tóth Hrsg. - Veszprém : Universitätsverl. Veszprém ; Wien : Praesens, 2007. - 312 p. ; 21 cm. - (Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Supplement, ISSN 1785-4407 ; 9.)
A Szombathelyen 2005-ben "Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt" címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-12-9 fűzött
ISBN 978-3-7069-0444-5
Ausztria - Németország - Magyarország - kulturális kapcsolat - irodalmi kapcsolat - német nyelv - magyar nyelv - német irodalom története - magyar irodalom története - konferenciakiadvány
008(439)(436) *** 008(439)(430) *** 830.091 *** 894.511.091 *** 803.0 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2723035]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5159 /2008.
Balogh Béla (1955-)
   Gyógyító meditáció / Balogh Béla. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2008, cop. 2004. - 110 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9569-38-6 * kötött : 2440,- Ft (hibás ISBN 978-963-9569-38-0)
okkultizmus - auditív dokumentum
133.25
[AN 2736149]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2008.
Cannon, Alexander
The invisible influence (magyar)
   Kelet mágusai : Tibet misztikája és csodái / Alexander Cannon. - [Tyukod] : Betűmetsző, [2008]. - 175 p. ; 20 cm
Ford. Balogh Barna
ISBN 978-963-238-040-7 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2734128]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2008.
Christian, A. J. (1975-)
   Talen : a válaszok könyve / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2006. - 223 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-529-021-5 kötött : 4990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2736475]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2008.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The new revelation (magyar)
   Mi a spiritizmus? : az új kinyilatkoztatás / Arthur Conan Doyle ; [ford. Révay József]. - Új kiad. - Budapest : Eri, 2007. - 105 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-9653-10-8 kötött : 1890,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 2722217]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2008.
Hicks, Esther
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Ester és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, [2008]-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 2736480]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Tanuld meg beteljesíteni vágyaidat!. - [2008], cop. 2006. - 290 p.
ISBN 978-963-528-882-3 fűzött : 2790,- Ft
ISBN 963-528-882-4
ezoterika
133.25
[AN 2736481] MARC

ANSEL
UTF-85164 /2008.
Sonnenberg, Petra
Das grosse Pendelbuch (magyar)
   Nagy ingakönyv : mindennapi tanácsadónk az inga : az inga kezelése : kézikönyv mindenkinek / Petra Sonnenberg. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Márton Ferenc
ISBN 978-963-9343-52-8 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
133
[AN 2726982]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5165 /2008.
   Agrártájak növényzetének monitorozása : a hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyakorlati lehetőségei / szerk. Horváth András és Szitár Katalin ; [közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2007. - 240 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-236.
ISBN 978-963-8391-34-6 fűzött
Magyarország - tájökológia - flóra - mezőgazdaság - monitoring
504.73.064(439) *** 712.24(439) *** 631.9
[AN 2723002]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2008.
Előd Réka
   Tápió menti tekergés : kerékpáros túraajánlatok családi kirándulásokhoz / [írta és szerk. Előd Réka, Patkós Gábor] ; [kiad. Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás]. - Nagykáta : Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás, 2007. - 31 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Tápió-vidék - természeti környezet - kerékpártúra - útikönyv
502(439Tápió-vidék) *** 796.57 *** 914.39Tápió-vidék(036)
[AN 2724487]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2008.
   The Kiskun LTER: long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary / ed. by Edit Kovács-Láng [et al.] ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Institute of Ecology and Botany. - Vácrátót : HAS IEB, 2008. - 82 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8391-37-7 fűzött
Kiskunság - nemzeti park - tájökológia
502.4(439)Kiskunsági_Nemzeti_Park *** 504.54
[AN 2723013]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2008.
   A környezet-gazdaságtan alapjai / Buzás Gizella [et al.] ; [szerk. Medvéné Szabad Katalin]. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-596-4 kötött : 3690,- Ft
környezetgazdaságtan - egyetemi tankönyv
504.03(075.8)
[AN 2736399]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2008.
   Priručnik za istraživanje bioraznolikosti duž rijeke Drave = Manual for the investigation of biodiversity along the river Drava / ured. ... Jenő J. Purger ; [prijevod ... Dragica Purger] ; [izd. ... Sveučilište u Pečuhu]. - Pečuh : Sveučilište u Pečuhu, 2007. - 248 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-642-199-1 kötött
Magyarország - Horvátország - Dráva - környezetvédelem
504.064(439)(282.243.741) *** 504.064(497.13)(282.243.741)
[AN 2727272]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2008.
Szigetvári Csaba
   Európai jelentőségű természeti értékek Nyíregyházán / [szerzők Szigetvári Csaba, Lukács Attila] ; [kiad. Ifjú Botanikusok Baráti Köre]. - [Nyírpazony] : Ifjú Botanikusok Baráti Köre, 2007. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Nyíregyháza - természeti környezet
502(439-2Nyíregyháza)
[AN 2724480]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5171 /2008.
Falus Iván (1943-)
   Az empirikus kutatások gyakorlata : adatfeldolgozás és statisztikai elemzés / Falus Iván, Ollé János. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 341 p. : ill. ; 24 cm + DVD-ROM
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 978-963-19-6011-2 fűzött : 5000,- Ft
statisztikai elemzés - adatfeldolgozás - adatmodellezés - program - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.23(078) *** 681.3.016(078) *** 311.1/.2(078) *** 519.688SPSS(078)
[AN 2724372]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2008.
   A gazdasági optimalizálás módszerei : operációkutatás közgazdászoknak. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008-. - 24 cm
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2734288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lineáris optimalizálás / Csernyák László, Jánosa András. - 2008, cop. 2004. - 227 p. : ill.
ISBN 978-963-19-5430-2 fűzött : 2800,- Ft
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 2734289] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5173 /2008.
   Emberpróbáló időjárás : orvosmeteorológiáról mindenkinek / szerk. Holicska Szilvia. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 255 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
ISBN 978-963-9797-28-4 kötött : 2690,- Ft
biometeorológia
551.586
[AN 2724178]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5174 /2008.
Animali selvaggi (magyar)
   Vadállatok / [... szerk. Valeria Manferto De Fabianis] ; [ford. Szabó Zsigmond]. - Budapest : Geographia, cop. 2007. - 735 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9547-73-5 kötött : 5500,- Ft
állat - fényképalbum
59(084.12)
[AN 2725818]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2008.
Atlas of bird migration (magyar)
   A madárvonulás atlasza / főszerk. Jonathan Elphick ; [ford. Bankovics Attila ..., Gyenge László ...]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Cser K., 2007. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-9759-15-2 kötött : 5998,- Ft
madárvonulás - állatföldrajz - atlasz
598.2 *** 591.543.43(100)(084.3) *** 591.9(100)
[AN 2736093]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2008.
   Botanikus Kert, Vácrátót / [a fényképfelvételeket kész. Fráter Erzsébet] ; [közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2007. - 53 p., [16] t. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-8391-09-X fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (Vácrátót). Botanikus Kert
Vácrátót - botanikus kert - útmutató
58.006(439-2Vácrátót)
[AN 2736381]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2008.
Brehm, Alfred Edmund (1829-1884)
Tierleben (magyar)
   Az állatok világa [elektronikus dok.] : [multimédiás enciklopédia videóanyaggal] / Brehm. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-ROM meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
állat - elektronikus dokumentum
592/599
[AN 2727367]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2008.
Drexler Szilárd
   Madárbarát kert / Drexler Szilárd ; [ill. Zsoldos Márton]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2007. - 64 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-9666-99-3 fűzött : 1998,- Ft
madárvédelem - kertépítés
598.2 *** 591.615 *** 712.26
[AN 2736420]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2008.
   "A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő..." : 50 éves az MTA Magyar Dunakutató Állomása, 1957-2007 : szemelvények az állomás tudományos eredményeiből / [szerk. Nosek János, Oertel Nándor] ; [közread. az] MTA ÖBK. - Göd : MTA ÖBKI MDÁ ; Vácrátót : MTA ÖBKI, 2007. - 190, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8391-36-0 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (Vácrátót). Magyar Dunakutató Állomás (Göd)
Magyarország - Duna - hidrobiológia - kutatóintézet
574.5(439)(282.243.7) *** 504.45(439)(282.243.7) *** 061.6(439-2Göd)
[AN 2722995]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2008.
Horses (magyar)
   Lovak / [írta Paolo Manili et al.] ; [ford. Vasvári Teréz]. - Budapest : Geographia, cop. 2007. - 735 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-9547-92-6 kötött : 8950,- Ft
- fényképalbum
599.723(084.12) *** 636.1(084.12)
[AN 2725858]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2008.
Jacquet, Luc
La marche de l'empereur (magyar)
   A pingvinek vándorlása : egy csodálatos madár élete a világ peremén / Luc Jacquet ; fotók Jérôme Maison ; [ford. Koncz Katalin]. - Budapest : Geographia, cop. 2007. - 158 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9810-05-1 kötött
pingvin - fényképalbum
598.45 *** 77.04(44)(092)Maison,_J.
[AN 2725745]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2008.
Retezár Imre
   The Carabus of Abkhazia, Caucasus (Coleoptera, Carabidae) : iconography, genital morphology, systematics and faunistics / by Imre Retezár. - [Budapest] : [Retezár I.], 2008. - 60 p., 80 t. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 56-58.
ISBN 978-963-06-4132-6 kötött
Abházia - állatföldrajz - állatrendszertan - futóbogárszerű
595.762.12(479.224)(083.71) *** 591.9(479.224)
[AN 2724115]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2008.
Sagan, Carl (1934-1996)
The dragons of Eden (magyar)
   Az éden sárkányai : tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról / Carl Sagan ; ford. Szilágyi Tibor. - Budapest : Európa, 2008. - 362 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8448-1 fűzött : 2800,- Ft
törzsfejlődés - intelligencia
575.8.024 *** 612.821.3
[AN 2734829]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5184 /2008.
   Amit az óvónőnek észre kell venni : tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjéről / Aszalai Anett [et al.]. - Budapest : Flaccus, 2007, cop. 2005. - 236 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 978-963-9412-41-5 fűzött : 2800,- Ft
óvodapedagógia - gyermeklélektan - képességvizsgálat
159.922.7.072 *** 372.3
[AN 2736189]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2008.
Attwood, Tony
Asperger's syndrome (magyar)
   Különös gyerekek : kalauz az Asperger szindrómáról szülőknek és nevelőknek / Tony Attwood ; [ford. Simó Judit]. - Budapest : Animus, 2008, cop. 2002. - 224 p. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
Bibliogr.: p. 216-224.
ISBN 978-963-9715-62-2 fűzött : 2290,- Ft
viselkedészavar - gyermek - elmegyógyászat
616.89-008.447-053.2 *** 616-053.2
[AN 2736472]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2008.
Baukó Mária
   Az ápolás alapjai / Baukó Mária, Kujalek Éva, Wetzelné Gál Anna. - Utánny. - [Budapest] : ESZTI, 2008, cop. 2006. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 963-86605-7-0 fűzött
betegápolás - tankönyv
616-083(078)
[AN 2734275]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2008.
Beattie, Melody
Codependent no more (magyar)
   Ne függj senkitől! / Melody Beattie ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 277 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 272-277.
ISBN 978-963-528-953-0 kötött : 3390,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia - életvezetés - nemek pszichológiája
613.865 *** 316.47 *** 159.922.1
[AN 2723674]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2008.
Berente Ági (1968-)
   Keleti gyógymódok kézikönyve / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-41-3 fűzött
Távol-Kelet - természetgyógyászat
615.89(5-012)
[AN 2725011]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2008.
Carewicz, Otmar
Nie wieder rauchen! (magyar)
   Soha többé dohányzás! : hagyjuk a szenvedélyt magunk mögött! / Otmar Carewicz, Daniel Boris Carewicz ; [ford. Kiszlinger Henrietta, Lászlóvári Thoma Csongor]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 125 p. ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-456-1 kötött
dohányzás
613.84
[AN 2724797]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2008.
Cisplatin, fluorouracil and docetaxel in unresectable head and neck cancer (magyar)
   Cisplatin-, fluorouracil- és docetaxelkezelés nem reszekálható fej-nyak carcinomában / Jan B. Vermorken [et al.]. Cisplatin- és fluorouracilkezelés önmagában vagy docetaxellel kiegészítve fej-nyak carcinomában / Marshall R. Posner [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - p. 1695-1716. : ill. ; 27 cm
Cisplatin and fluorouracil alone or with docetaxel in head and neck cancer. - Különlenyomat-fordítás: The New England journal of medicine, ISSN 0028-4793, Vol. 357, No. 17. (2007)
ISBN 978-963-9443-80-8 fűzött
rákellenes szer - bőrrák - gyógyszeralkalmazás
616.5-006 *** 615.277.3
[AN 2724510]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2008.
Feldmár András (1940-)
   Szégyen és szeretet / Feldmár András. - Budapest : Jaffa, 2008. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-50-6 fűzött : 2790,- Ft
lélektan - pszichoterápia
159.9 *** 615.851
[AN 2726416]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2008.
Finetti, Fabrizio
Gente (magyar)
   Népek / [írta Fabrizio Finetti] ; [ford. Zöldi Anna]. - Budapest : Geographia, cop. 2007. - 735 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9547-84-1 kötött (hibás ISBN 978-963-9547-85-1)
emberfajta - nép - helyismeret - fényképalbum
572.9(100)(084.12) *** 908.100(084.12)
[AN 2725833]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2008.
Gönczy Árpád (1933-)
   A debreceni hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és rövid története, 1869-1993 : arcképek, képek a debreceni hatósági élelmiszer-ellenőrzés történetéből, 1869-2006 / Gönczy Árpád. - Debrecen : Gönczy Á., 2007. - 74, [23] p., 29 t. : ill., részben színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 45-56.
Fűzött
Debrecen - élelmiszer-vizsgálat - történeti feldolgozás
614.31(439-2Debrecen)(091)
[AN 2722814]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2008.
Halprin, Stacey
Winning after losing (magyar)
   Győzelem a kilók felett : [tartsd meg a súlyodat örökre!] / Stacey Halprin ; [ford. Draskovics Mariann]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 198 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-52-5 fűzött : 2980,- Ft
fogyókúra
613.24
[AN 2724490]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2008.
Hanish, Otoman Zar-Adusht (1844-1936)
Mazdaznan-Atem- und Gesundheitskunde (magyar) (részletek)
   Mazdaznan légzésgyakorlatok : elmélet és gyakorlat / O. Z. A. Hanish ; [kiad. ... Mazdaznan Munkaközösség]. - Dunakeszi : Mazdaznan Munkaközösség, [2007]. - 30 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
Kivonatolta és ford. Szikszay Géza
ISBN 978-963-87761-0-5 fűzött
légzés - mazdaznan
612.2 *** 298.6
[AN 2724396]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2008.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Success through a positive mental attitude (magyar)
   A siker titka: pozitív lelki beállítottság / Napoleon Hill, W. Clement Stone ; [ford. Jánossy Ilona]. - 4. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2007, cop. 1993. - 288 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-43-4 fűzött : 1950,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2734652]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2008.
Hittleman, Richard L.
Richard Hittleman's yoga (magyar)
   Jóga gyakorlatok 28 napra / Richard Hittleman ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 228 p. : ill. ; 22x23 cm
ISBN 978-963-305-268-6 fűzött
jóga
613.71
[AN 2724222]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2008.
Hogg, Tracy (1960-2004)
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2008. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8571-6 kötött : 2800,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2736351]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2008.
Ivančić, Tomislav (1938-)
Dijagnoza duše i hagioterapija (magyar)
   A lélek diagnózisa és a hagioterápia / Tomislav Ivančić ; [ford. Orbán Gábor]. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2008. - 546 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 136.)
Bibliogr.: p. 532-544.
ISBN 978-963-9281-54-7 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 2724878]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2008.
Kraske, Eva-Maria
Säure-Basen-Balance (magyar)
   Savtalanítás : jó közérzet a sav-bázis egyensúly segítségével / Eva-Maria Kraske ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-443-1 kötött
egészséges életmód - természetgyógyászat
613 *** 615.89
[AN 2735954]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2008.
Lesch, Matthias (1952-)
Kinesiologie (magyar)
   Kineziológia : a gyógyító érintés / Matthias Lesch, Gabriele Förder ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 111 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-457-8 kötött
kineziológia
615.89
[AN 2725106]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2008.
Li, Christine
Chinesische Medizin für den Alltag (magyar)
   Kínai gyógymódok : hogyan őrizzük meg testi-lelki egészségünket és jó közérzetünket / Christine Li ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2007]. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-455-4 kötött
Kína - természetgyógyászat
615.89(510)
[AN 2725100]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2008.
Ludbrook, Edward
The ten fundamentals of direct sales (magyar)
   10 alapelv : hogyan tehetsz szert tartós hálózati jövedelemre? / Edward Ludbrook ; [ford. Sallay Katalin]. - Budapest : Bagolyvár, 2007. - 105 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-47-2 fűzött : 1650,- Ft
siker - hálózati értékesítés
613.865 *** 65.013 *** 658.846
[AN 2723281]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2008.
Mauri, Angela Maria
Vitamine (magyar)
   A nélkülözhetetlen vitaminok / Angela Maria Mauri ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 125 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 1.)
ISBN 978-963-09-5723-6 kötött : 198,- Ft
vitamin
612.015.6 *** 577.16
[AN 2726679]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2008.
Nelles, Wilfried (1948-)
In guten wie in schlechten Zeiten (magyar)
   Jóban, rosszban : szerelem, öröm és gyarapodás a párkapcsolatban / Wilfried Nelles ; [ford. Bertalan Éva]. - [Győr] : Synergia Kft., cop. 2008. - 197 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4233-0 fűzött : 2700,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 2724143]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2008.
   Az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet 50 éve / szerk. Turai István. - Budapest : OSSKI, 2007. - 187 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87459-2-7 fűzött
Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (Budapest)
Budapest - sugárvédelem - radiobiológia - kutatóintézet
614.876 *** 577.34 *** 061.6(439-2Bp.)
[AN 2726556]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2008.
   Orvostechnikai eszközök : gyakorlati útmutató / szerk. Forgács Lajos ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2007-. - 24 cm
orvosi műszer - egyetemi tankönyv
616-7(075.8) *** 615.47(075.8)
[AN 2735362]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 312 p. : ill.
ISBN 963-7152-41-5 fűzött
orvosi műszer - egyetemi tankönyv
616-7(075.8) *** 615.47(075.8)
[AN 2735364] MARC

ANSEL
UTF-85208 /2008.
   Összehasonlító anatómiai előadások / szerk. Sass Miklós, Zboray Géza. - Budapest : ELTE Eötvös K., [2007]-. - 27 cm
anatómia - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 2641258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Az ivarszervek / írta Sass Miklós. - cop. 2007. - 122 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 120-122.
ISBN 963-462-992-X fűzött
anatómia - ivarszerv - egyetemi tankönyv
591.463/.469(075.8)
[AN 2736374] MARC

ANSEL
UTF-85209 /2008.
Pfliegler György (1949-)
   A vérképző- és immunrendszer betegségeiben szenvedők ápolása / Pfliegler György, Szarvasné Kecskés Magdolna. - Utánny. - [Budapest] : ESZTI, 2008, cop. 2006. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 963-86605-8-9 fűzött
vérképző szervek betegsége - immunbetegség - ápolás - tankönyv
616.15-083(078) *** 616-056-083(078) *** 612.017.1
[AN 2734697]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2008.
Rudas János (1935-)
   Delfi örökösei : önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok / Rudas János. - 7. kiad. - [Budapest] : Lélekben Otthon K., 2007. - 321 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 312-316.
ISBN 978-963-9771-03-1 fűzött
önismeret - csoportterápia
615.851.6 *** 613.865
[AN 2736486]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2008.
Schönfelder, Ingrid
Der neue Kosmos-Heilpflanzenführer (magyar)
   Gyógynövényhatározó : [több mint 600 Európában honos gyógynövény] / Ingrid és Peter Schönfelder. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 447 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 426-427.
ISBN 978-963-684-124-9 fűzött
gyógynövény - növényhatározó
615.322(083.71)
[AN 2736349]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2008.
Schwartz, David J.
The magic of thinking big (magyar)
   Gondolj merészet / David J. Schwartz ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Bagolyvár, 2007. - 254 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-54-0 fűzött : 1950,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2734344]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2008.
Széchenyi István
   Fülakupunktúra a gyakorlatban : terápiás javaslatok különböző betegségek kezelésére / írta és szerk. Széchenyi István. - Budapest : Széchenyi Eü. Közp. K., 2007. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4023-7 fűzött
akupunktúra - hallószerv
615.814.1
[AN 2724281]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2008.
Taylor, Kate (1971-)
The good orgasm guide (magyar)
   Az igazi orgazmus / Kate Taylor. - Pécs : Alexandra, 2007. - 143 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Ford. Hollósy Éva
ISBN 978-963-370-139-3 kötött
nemi élet
613.88
[AN 2726028]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2008.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Die hohe Schule des Lebens (magyar)
   Illúziók nélkül / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-009-3 kötött : 2890,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2726735]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2008.
Trump, Donald J. (1946-)
Why we want you to be rich (magyar)
   Miért szeretnénk, hogy gazdagodj : két ember, egy üzenet / Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Bagolyvár, 2007. - 319 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9730-42-7 fűzött : 2950,- Ft
siker - vagyon
613.865 *** 336.7
[AN 2723292]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2008.
Vekerdy Tamás (1935-)
   A pszichológus válaszol : gyerekekről felnőtteknek / Vekerdy Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, 2008. - 224 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-24-5 fűzött : 1900,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 2735272]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2008.
   X. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus : Servier Hungária Kft. szimpóziuma : Tihany, 2007. október 4-6. - Budapest : Professional Publishing Hungary Kft. Medical Tribune Divízió, cop. 2008. - 11 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
depresszió - konferenciakiadvány
616.895.4 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2724028]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2008.
   Zöld recept : a természetes út / ... főszerk. Varga Lászlóné. - Budapest : Arany Forrás, [2007]-. - 24 cm
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 2726760]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Természetes gyógymódok : gyógyszernélküli terápiák / Gáspár Róbert. - cop. 2007. - 171 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9741-20-1 fűzött
fizikoterápia - egészséges táplálkozás
615.8 *** 613.2
[AN 2726843] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2007. - 95 p.
ISBN 978-963-9741-21-8 fűzött
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 2726889] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A táplálkozás és a daganatos betegségek / Gáspár Róbert. - cop. 2007. - 95 p.
ISBN 978-963-9741-06-5 fűzött
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - daganat - szakácskönyv
613.261 *** 616-006 *** 641.564(083.12)
[AN 2726896] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5220 /2008.
Adobe Flash CS3 professional (magyar)
   Adobe Flash CS3 professional : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárd Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2008. - 239 p. : ill. ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-87734-2-5 fűzött : 4200,- Ft
számítógépes grafika - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.019(078) *** 519.688Flash(078)
[AN 2726926]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2008.
Karvalics László, Z. (1961-)
   Úton a digitális kori kormányzás felé / Z. Karvalics László. - Budapest : Demos Magyarország, 2008. - 82 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87649-5-9 fűzött
közigazgatás - ügyviteltechnika - információs társadalom - innováció
681.3.004.14 *** 316.77 *** 35 *** 330.341.1
[AN 2726880]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2008.
Liberty, Jesse
Sams teach yourself C++ in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a C++ programozási nyelvet 24 óra alatt / Jesse Liberty, David B. Horvath. - Budapest : Kiskapu, cop. 2008. - XXII, 537 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9637-38-2 fűzött : 6980,- Ft
programnyelv - elektronikus dokumentum
519.682C++
[AN 2724233]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2008.
Meyers, Mike
Introduction to PC hardware and troubleshooting (magyar)
   PC hardver és karbantartása / Mike Meyers ; [ford. Gombás Péter és Nagy Sándor Antal]. - Budapest : Panem, 2004 [!2008]. - 508 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Tempo, ISSN 1785-3346)
ISBN 963-545-382-5 fűzött : 4500,- Ft
személyi számítógép - elektronikus dokumentum
681.3
[AN 2735943]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2008.
Mihály Tamás
   Képszerkesztés a Gimp programmal / Mihály Tamás ; [közread. az] Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete. - Budapest : ISZE, 2007. - 106 p. : ill. ; 24 cm + mell. (18 p. : ill., főként színes)
ISBN 978-963-06-3098-6 fűzött
képfeldolgozás - számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.688Gimp
[AN 2721893]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8481. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-641-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737134]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8480. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-642-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737129]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.71 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8479. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-643-7
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737121]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.16 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8478. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-645-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737114]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.56 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8477. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-646-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737105]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8476. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-647-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737099]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.82 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8475. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-648-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737092]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.83 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8474. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-649-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737080]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD 2008 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.78 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8473. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-650-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737070]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.16 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8472. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-631-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737065]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.63 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8471. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-632-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737058]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.94 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8470. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-633-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737051]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8469. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-634-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737048]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.96 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8468. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-635-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737045]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.47 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8467. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-636-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737017]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.64 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8466. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-637-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737016]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8465. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-638-3
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737011]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8464. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-639-0
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2736977]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2008.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2008 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.47 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8482. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-640-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2737148]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2008.
Regional Conference on Embedded and Ambient Systems (2007) (Budapest)
   Regional Conference on Embedded and Ambient Systems [elektronikus dok.] : RCEAS, 2007 : 22-24 November 2007, Budapest ... / [ed. József Vásárhelyi] ; org. Working Party for Innovative Embedded and Ambient Systems John von Neumann Computer Society etc.]. - Szöveg. - Budapest : John von Neumann Computer Soc., 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8431-97-4
informatika - számítástechnika - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2727683]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2008.
   A számítástechnika gyakorlati alkalmazása / Jánosa András [et al.] ; [szerk. Bedi Anikó]. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-497-4 fűzött : 2780,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2736157]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2008.
Tanenbaum, Andrew S.
Computer networks (magyar)
   Számítógép-hálózatok / Andrew S. Tanenbaum. - 2. bőv. átd. kiad. - Budapest : Panem, 2004 [!2008]. - 939 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 904-920.
ISBN 963-545-384-1 kötött : 6900,- Ft
számítógép-hálózat - egyetemi tankönyv
681.324(075.8)
[AN 2734708]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2008.
Tóth Bertalan
   Programozzunk C++ nyelven! : az ANSI C++ tankönyve / Tóth Bertalan, Lapteva Natalia. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2007. - [2], VI, 340 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 963-618-346-5 fűzött : 2994,- Ft
programnyelv - elektronikus dokumentum
519.682C++
[AN 2736491]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5248 /2008.
Bagi Katalin (1965-)
   A diszkrét elemek módszere / Bagi Katalin ; [közread. a] BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék. - Budapest : BME Tartószerkezetek Mechanikája Tansz., 2007. - 73 p. : ill ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 71-73.
ISBN 978-963-420-929-4 fűzött
szerkezettervezés - matematikai modell
624.04 *** 519.688
[AN 2724804]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5249 /2008.
Papazian, André
100 trains de légende (magyar)
   100 legendás vonat / szöveg André Papazian ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2008. - 151 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9729-46-9 kötött : 5980,- Ft
vonat - vasút
656.2(100)
[AN 2724809]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2008.
Pfuscher Róbert
   Tuning világ : amit a tuningról tudni érdemes! / Pfuscher Róbert. - Budapest : Pfuscher R., 2008. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4568-3 fűzött : 2950,- Ft
autotuningolás
629.114.6.073
[AN 2736013]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2008.
Rizzo, Enzo
Motorciclette (magyar)
   Motorok / [írta Enzo Rizzo] ; [ford. Svékus Gergely]. - Budapest : Geographia, cop. 2007. - 736 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9547-85-8 kötött : 5500,- Ft
motor - fényképalbum
629.118.6(084.12)
[AN 2725831]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2008.
Tanel, Franco
History of trains (magyar)
   A vasút története a gőzmozdonyoktól a gyorsvasútig / [írta Franco Tanel]. - Budapest : Geographia, 2007. - 319 p. : ill., részben színes ; 37 cm
Ford. Árokszállásy Zoltán. - Bibliogr.: p. 314.
ISBN 978-963-9547-90-2 kötött
vasút - közlekedéstörténet - 19. század - 20. század - fényképalbum
656.2(100)"18/19"(084.12)
[AN 2724942]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5253 /2008.
Alderton, David
Dogs (magyar)
   Kutyák / David Alderton ; fényképezte Tracy Morgan ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Taramix, 2008. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-87799-4-6 kötött : 2800,- Ft
kutya - állathatározó
636.7
[AN 2735047]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2008.
Birmelin, Immanuel
Meerschweinchen (magyar)
   A tengerimalac / Immanuel Birmelin ; [fotók Ulrike Schanz] ; [ford. Gyenge László]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2008. - 57, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-9759-66-4 fűzött : 1995,- Ft
tengerimalac - állattartás
636.93
[AN 2736270]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2008.
Costantino, Maria
Complete cat (magyar)
   Macskatartók kézikönyve : [átfogó kalauz a macskák gondozásához] / Maria Costantino & Clare Gibson ; [ford. Keresnyei Klára, Aradi Miklós]. - Új, bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-370-374-8 fűzött
macska - állattartás
636.8
[AN 2736431]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2008.
Costantino, Maria
Complete dog (magyar)
   Kutyatartók kézikönyve : [átfogó útmutató a kutya és kölykei gondozásához] / Maria Costantino & Helen Digby ; [ford. Pórszász Áron, Simon Enikő Michelle]. - Új, bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-370-373-1 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 2736430]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2008.
Costantino, Maria
Complete horse (magyar)
   A ló- és pónigondozás kézikönyve : minden, amit a lóápolásról tudni kell / Maria Costantino & Amanda Lang. - Új, bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Pétersz Tamás és Simon Enikő Michelle
ISBN 978-963-370-396-0 fűzött
- póniló - állattartás
636.16 *** 636.1
[AN 2736424]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2008.
Csötörtök Katalin
   Bundás / Csötörtök Katalin. - [Zalaegerszeg] : [Magánkiad.], [2008]. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4204-0 fűzött
kutya - magyar irodalom - regény
636.7(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 2723252]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2008.
   Élelmiszer- és takarmánybiztonsági rendszerek : hatósági döntéseket megalapozó igazgatási és laboratóriumi vizsgálati tevékenységek a 2007. évi kiemelt események tükrében : konferencia, Budapest, 2007. november 8. / [rend., közread. a] Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság. - [Budapest] : Mezőgazd. Szakig. Hiv. Közp. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazg., [2007]. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - takarmányozás - konferenciakiadvány
663/664.017 *** 658.562 *** 636.084/.087 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2724428]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2008.
Guaita, Ovidio
Fiori (magyar)
   Virágok / [írta Ovidio Guaita] ; [ford. Szabó Zsigmond]. - Budapest : Geographia, cop. 2007. - 735 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9547-72-8 kötött : 5500,- Ft
virág - virágkertészet - fényképalbum
635.9(084.12)
[AN 2725826]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2008.
   A "Herbal network útjain" : a projekt tapasztalatai Baranya, Somogy és Zala megyékben / [szerk. Erdődy Gyula] ; [közread. a] Baranyai Kisgazdaságokért Oktatási Kulturális és Mezőgazdasági Közhasznú Alapítvány. - Sellye : Baranyai Kisgazdaságokért Okt. Kult. és Mezőgazdasági Közhasznú Alapítvány, 2007. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3044-3 fűzött
Dél-Dunántúl - növénytermesztés - gyógynövény - munkanélküliség megelőzése - ezredforduló
633.88 *** 331.57(439.11)
[AN 2724289]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2008.
Oroszi Sándor (1956-)
   Emlékek az erdélyi magánerdőkről / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakosztály, 2007. - 241 p., [12] t. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 73.)
Bibliogr.: p. 208-225.
ISBN 978-963-8251-65-7 fűzött
Erdély - erdészet - gazdaságtörténet - 19. század - 20. század
630(439.21)"18/19" *** 338(091)(439)"18/19"
[AN 2726437]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5263 /2008.
Bártfai László
   155 sütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2008], cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-429-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2736550]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2008.
Bártfai László
   Babaszakácskönyv / Bártfai Laci bácsi. - Kecskemét : Vagabund, [2008], cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm. - (Bártfai Laci bácsi konyhája)
ISBN 978-963-9409-51-4 fűzött
ISBN 963-9409-51-0
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2735961]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2008.
Die besten Schüttel- & Tassenmuffins - Dr. Oetker (magyar)
   Muffin - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, 2005 [!2008]. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-20-4 kötött : 1890,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2735318]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2008.
Clark, Aimée
50 recettes pour rester canon (magyar)
   50 recept az eszményi alakért : könnyű kis fogások nagy ínyenceknek / szöveg Aimée Langrée és Stephanie de Turckheim ; fotók Raphaële Vidaling. - Pécs : Alexandra, 2007. - 160 p. : ill., részben színes ; 16 cm
Ford. Cserna Veronika
ISBN 978-963-370-464-6 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2726021]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2008.
Döpp, Elisabeth
Aufläufe (magyar)
   Felfújtak és rakottasok : ínycsiklandó ételek a sütőből / szerzők E. Döpp, C. Willrich, J. Rebbe ; fotók Jörn Rynio ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-481-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2724972]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2008.
   Energiáról okosan : energiahatékonysági tanácsok a mindennapokra / kiad. a Bors Alapítvány és az E-misszió Egyesület. - 3. átd., bőv. kiad. - [Nyíregyháza] : Bors Alapítvány : E-misszió Egyes., 2007. - 55 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
háztartás - megtakarítás - energiagazdálkodás
64.01 *** 620.9
[AN 2734791]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2008.
Horváth Ilona, F.
   Muffinok : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2008]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-275-0 fűzött : 498,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2725046]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2008.
Horváth Ilona, F.
   Ünnepi ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2008]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-280-4 fűzött : 498,- Ft
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12)
[AN 2725037]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2008.
Magyar Elek (1875-1947)
   Az ínyesmester szakácskönyve / Magyar Elek. - Budapest : Alexandra, 2008, cop. 2007. - 607 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-465-3 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2734161]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2008.
   Nagy ízvadászat: válogatás a Békés megyei hírlap 2007. évi receptversenyéből / [... szerk. Varga Ottó]. - [Békéscsaba] : Békés M. Hírlap [Szerk.], [2008], cop. 2007. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Békés megyei hírlap: Nagy ízvadászat
ISBN 978-963-06-3228-7 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2735952]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2008.
   Nagy ízvadászat : válogatás a Dunántúli napló 2007. évi receptversenyéből / [szerk. Török Éva, Tóth Ákos]. - [Pécs] : Dunántúli Napló [Szerk.], cop. 2007. - 174 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Dunántúli napló: Nagy ízvadászat
ISBN 978-963-9631-09-0 kötött : 4990,-Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2724850]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2008.
Poziombka, Stefanie
1 Teig - 50 Kekse (magyar)
   1 tészta - 50 keksz : változatos aprósütemények egész évre / szerzők Stefanie Poziombka, Birgit Rademacker ; fotók Michael Brauner ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-480-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2724978]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2008.
Schmedes, Christa
Becherkuchen (magyar)
   Bögrés sütemények : finom édességek mérleg nélkül / írta Christa Schmedes ; fotók Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-210-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2735940]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5276 /2008.
Boda Mihály (1976-)
   Az emberi tudatosság : filozófiai problémák és megoldások / Boda Mihály. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2007. - 167 p. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 42.)
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-236-066-9 fűzött : 2000,- Ft
filozófia - metafizika - ismeretelmélet - erkölcs
1(439)Boda_M. *** 111 *** 165.0 *** 17
[AN 2727245]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2008.
Sturt, John
Created for love (magyar)
   Szeretetre teremtve : az önértékelés megértése és fejlesztése / John & Agnes Sturt ; [... ford. Bartha Kata]. - [Budapest] : Fo-Szer Bt., 2007. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3596-7 fűzött
szeretet - vallásos irodalom
177.61 *** 244
[AN 2727204]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5278 /2008.
   Bahá'í imák / [kiad. a Magyarországi Bahá'i Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - 3. jav., kieg. kiad. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség, 2007. - 200 p. ; 16 cm
ISBN 963-06-0228-8 kötött
bahaizmus - imakönyv
298.8
[AN 2736531]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2008.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 1422 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-361-814-1 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2736463]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2008.
Brueggemann, Walter (1933-)
Spirituality of the Psalms (magyar)
   A hit a Zsoltárok könyvében / Walter Brueggemann ; [ford. Görgey Etelka]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 99 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-098-9 fűzött : 900,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
hit - bibliamagyarázat
223.2.07 *** 211
[AN 2725061]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2008.
Cseri Kálmán (1939-)
   A négyküllős kerék : a hitben való növekedés néhány feltétele / Cseri Kálmán. - Pécel : Immánuel K., [2008]. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4158-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2727119]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2008.
Cseri Kálmán (1939-)
   Tudom, kinek hittem : az Apostoli hitvallás magyarázata / Cseri Kálmán. - Budapest : Kálvin, 2008. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-885-0 fűzött : 390,- Ft
hitvallás
238.2
[AN 2736445]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2008.
De Mello, Anthony
One minute nonsense (magyar)
   Abszurd egypercesek / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 7. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008. - 199 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-12-X fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2736040]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2008.
De Mello, Anthony
Taking flight (magyar)
   Szárnyalás : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 10. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008, cop. 1997. - 272 p. ; 17 cm
ISBN 963-9554-11-1 fűzött : 990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2736002]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2008.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2008. - 623 p. : ill., kotta ; 14 cm
ISBN 978-963-300-896-6 kötött : 920,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 284.2
[AN 2734205]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2008.
   Éneklő egyház : római katolikus népénektár liturgikus énekekkel és imádságokkal / [szerk. Népénektár-bizottság]. - 8. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 1487 p. : ill., kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-676-5 kötött : 1990,- Ft
katolikus egyház - egyházi népének - egyházi énekeskönyv
245 *** 282
[AN 2734207]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2008.
Engelsberger, Gerhard
Tod (magyar)
   F/élek! : a halálról Isten jelenlétében / Gerhard Engelsberger ; [ford. Szentgyörgyi László]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 142 p. ; 20 cm
Félek (cvált.)
ISBN 978-963-558-097-2 fűzött : 1200,- Ft
halál
236.1
[AN 2725075]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2008.
Enseñando a perdonar (magyar)
   Megtanítanak megbocsátani : a boldoggá avatott spanyol piarista vértanúk életrajza / [ford. Pestalits Gitta] ; [közread. a] Dugonics András Piarista Gimnázium. - Szeged : Dugonics A. Piarista Gimn., 2007. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1665-2 fűzött
Spanyolország - szent - mártír - piaristák - polgárháború - 20. század - életrajz
235.3(092)(460) *** 272(460)"193" *** 271.786(460)(092)
[AN 2723021]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2008.
Gresch, Eberhard (1938-)
Die Hugenotten (magyar)
   A hugenották története, hite és hatása / Eberhard Gresch ; [ford. Beke Mátyásné]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 242 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-022-4 fűzött : 2200,- Ft
Franciaország - hugenotta - történeti feldolgozás
284.5(44)(091) *** 284.5(100)(091)
[AN 2725051]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2008.
Gulyás Péter Pál
   A Kalevala kacsája : mitológiai magánnyomozás / Gulyás Péter Pál. - Budapest : Szerző, 2008-. - 21 cm
Kalevala
Finnország - folklór - mitológia - összehasonlító módszer
291.13 *** 398(480)
[AN 2727215]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 223 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4365-8 fűzött
Finnország - folklór - mitológia - összehasonlító módszer
291.13 *** 398(480)
[AN 2727217] MARC

ANSEL
UTF-85291 /2008.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   Heidelbergi káté / [... írták Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár ...] ; [... D. Erdős József ford.] ; [a fordítást átd. Victor János]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 95 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-300-937-6 fűzött : 190,- Ft
református egyház - katekizmus
238.1 *** 284.2
[AN 2735420]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2008.
   Hit és értékek : írások a láthatóról és a láthatatlanról / [szerk. Morvay Péter, Grüll Tibor, Ruff Tibor]. - Budapest : Hetek Kv., 2007. - 443 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3965-1 kötött : 3490,- Ft
kereszténység - magyar irodalom - publicisztika - antológia
23/28 *** 894.511-92(082)
[AN 2722589]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2008.
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
Litanie del Sacro Cuore (magyar)
   Reménységünk forrása : elmélkedések a legszentebb Szív litániájához / II. János Pál ; ford. Parcz Ferenc. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2008, cop. 1998. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 963-9097-35-7 fűzött : 800,- Ft
lelkigyakorlat - krisztológia
242 *** 248.159.24
[AN 2736025]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2008.
   A katolikus egyház Magyarországon, 2007 / [az adatokat gyűjt. és szerk. ... Szerdahelyi Csongor et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., [2007]. - [52] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-915-5 fűzött
Magyarország - egyházi hivatal - katolikus egyház - ezredforduló
262(439)"2007" *** 282(439)"200"
[AN 2725129]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2008.
Kókai Nagy Viktor
   Hegyi beszéd : a Hegyi beszéd értelmezése a nagyobb igazság tükrében / Kókai Nagy Viktor. - Budapest : KRE HTK Doktori Isk. : L'Harmattan, 2007. - 357 p. ; 23 cm. - (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 1.)
Bibliogr.: p. 346-357.
ISBN 978-963-236-006-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 2726337]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2008.
   Megszentelt Nap : imakönyv a Pálos Rend lelkiségében / [közread. a] Magyar Pálos Rend. - [Budapest] : M. Pálos Rend, [2008]. - 122 p. ; 18 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-696-112-3)
imakönyv
243
[AN 2735346]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2008.
Piper, Sophie
Daniel and the lions (magyar)
   Dániel és az oroszlánok / Sophie Piper ; [rajz] Estelle Corke ; ford. Ungváry Zsolt. - Budapest : Beszélő Hal, [2007]. - 29 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Történetek bibliai időkből)
ISBN 978-963-87136-8-1 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2724054]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2008.
Piper, Sophie
David and Goliath (magyar)
   Dávid és Góliát / Sophie Piper ; [rajz] Estelle Corke ; ford. Ungváry Zsolt. - Budapest : Beszélő Hal, [2007]. - 28 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Történetek bibliai időkből)
ISBN 978-963-87136-7-4 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2724050]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2008.
Ranwez, Pierre
L'aube de la vie chrétienne (magyar)
   A kisgyermek vallási nevelése / Pierre Ranwez ; [... ford. Király Ilona]. - Budapest : Jel, [2007]. - 100 p. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 1.)
ISBN 963-9318-10-8 fűzött
vallásoktatás
268
[AN 2736466]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2008.
Sándor Endre (1945-)
   Te vagy az az ember! : Gád és Nátán próféta üzenete / Sándor Endre. - Budapest : Kálvin, 2008. - 91 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-086-6 fűzött : 490,- Ft
Gád (próféta)
Nátán (próféta)
Biblia. Ószövetség. Sámuel könyvei
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
222.4.07 *** 223.2.07
[AN 2724947]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2008.
Tarjányi Béla (1942-)
   Újszövetségi alapismeretek : újszövetségi szentírástudomány / Tarjányi Béla ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2007-. - 21 cm
ISBN 978-963-87626-3-4
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás
225.01
[AN 2736209]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az ősegyház élete - Pál apostol levelei. - 2007. - 199 p. : ill.
ISBN 978-963-87626-4-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
őskereszténység
281 *** 227.1.07
[AN 2736220] MARC

ANSEL
UTF-85302 /2008.
Xeravits Géza (1971-)
   Könyvtár a pusztában : bevezetés a holt-tengeri tekercsek nem-bibliai irodalmába / Xeravits Géza. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2008. - 269 p. : ill. ; 20 cm. - (Deuterocanonica, ISSN 1785-5403 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-04-4 fűzött : 2500,- Ft
holt-tengeri tekercsek - irodalomkritika - egyetemi tankönyv
296.73(075.8) *** 82.09(075.8)
[AN 2726349]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2008.
Zámbóné Tóth Emese
   Tiétek a mennyek országa : imádságok gyermekeknek / Zámbóné Tóth Emese. - Budapest : Kálvin, 2008. - 123 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-075-0 kötött : 980,- Ft
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2735309]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5304 /2008.
   Általános statisztika / szerk. Korpás Attiláné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 2 db : ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2736410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 8. kiad., utánny. - 231 p.
ISBN 978-963-19-5507-1 fűzött : 1750,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2736413] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 7. kiad., utánny. - 299 p.
Szerzők Sándorné Kriszt Éva, Varga Edit, Veitzné Kenyeres Erika
ISBN 978-963-19-2781-8 fűzött : 2930,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2736415] MARC

ANSEL
UTF-85305 /2008.
   Boldogtalan kapcsolatok : döntés, felelősség, gyávaság / Baktay Zelka [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., cop. 2008. - 154 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-248-010-7 fűzött : 980,- Ft
párkapcsolat - nemek pszichológiája - mentálhigiénia
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.865
[AN 2724941]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2008.
   Heritage management series / ed. by J. McLoughlin, J. Kaminski and B. Sodagar. - Budapest : Archaeolingua, 2007-. - 29 cm
kulturális örökség - védelem
316.7 *** 351.853
[AN 2669851]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Perspectives on impact, technology and strategic management. - 2007. - 136 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-83-3 fűzött
Európai Unió - kulturális örökség - védelem
316.7(4-62) *** 351.853
[AN 2669852] MARC

ANSEL
UTF-85307 /2008.
   Minorities in transition in South, Central and Eastern Europe / ed. by Sandor Köles. - Budapest : ICDT, cop. 2008. - 137 p. ; 24 cm. - (ICDT papers, ISSN 1789-7211 ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - Balkán - kisebbség - nemzetiség - ezredforduló
316.347(=00)(4-191) *** 316.347(=00)(4-11) *** 316.347(=00)(497)
[AN 2727129]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2008.
Molnár Máténé
   Általános statisztika példatár / Molnár Máténé, Tóth Mártonné. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2001. - 2 db : ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2736404]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 161 p.
ISBN 978-963-19-5279-7 fűzött : 1650,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2736407] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 186 p.
ISBN 978-963-19-5278-0 fűzött : 1850,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076)
[AN 2736408] MARC

ANSEL
UTF-85309 /2008.
Rémiás Tibor (1962-)
   In memoriam Derenk / Rémiás Tibor ; [... a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára ... kiadványa]. - Miskolc : Dominium Bt. ; Budapest : Mo. Lengyelség Múz. és Lvt., 2004-2007. - 3 db ; 29 cm
Sutarski, Konrad előszavával
Magyarország - Derenk - lengyelek - nemzetiség
316.347(=84)(439-2Derenk)
[AN 2727147]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A derenki lengyelség nyomában az egyházi születési ill. keresztelési anyakönyvek alapján, 1724-1943 = Śladami polskich mieszkańców Derenku : na podstawie kościelnych ksiąg urodzeń i chrztów, 1724-1943. - 2007. - 304 p.
ISBN 978-963-06-3905-7 fűzött
Magyarország - Derenk - népszaporulat - lengyelek - 18. század - 19. század - 20. század - nemzetiség - anyakönyv
314.3(439-2Derenk)"175/194"(083.41) *** 316.347(=84)(439-2Derenk)
[AN 2727155] MARC

ANSEL
UTF-85310 /2008.
Szabó István
   Bevezetés a szociálpszichológiába / Szabó István. - 10. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1998. - 122 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-19-5490-6 fűzött
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 2734271]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5311 /2008.
Bottyán Szeli Sára
   A táltos dobok regéje / Bottyán Szeli Sára. - Budapest : M. Ház, 2007-. - 25 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
magyar néprajz - folklór - magyar ősvallás - magyarságkutatás
398(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2727034]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 452 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-9335-47-9 kötött : 3900,- Ft
magyar néprajz - folklór - magyar ősvallás - magyarságkutatás
398(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2727097] MARC

ANSEL
UTF-85312 /2008.
   Egyszer volt, hol nem volt.. : gyermekfordítások = Imalo edno vreme... : detski prevodi / [szerk. Doncsev András et al.] ; [ill. Gendova Miroljuba] ; [kiad. Bolgár Kulturális Fórum]. - Budapest : Bolgár Kulturális Fórum, 2008. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1384-2 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - Bulgária - gyermek - pályázat - népmese - fordítás - kétnyelvű dokumentum
398.21(=945.11) *** 398.21(=867) *** 379.825-053.2 *** 06.063(439)
[AN 2722152]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2008.
   Nevető fejfák / [írta és összeáll.] Vecsey András ; [előszó-vers Gyurkovics Tibor] ; [m. sírversek Kissházy József gyűjt.] ; [lengyel sírversek Wawrzyniec Marek Rak] ; [... ford. Sutarski Konrad] ; [... szatirikus rajzok Dluhopolszky László]. - [Budapest] : C+S Bt., [2007]. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87330-4-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar néprajz - sírvers
398.94(=945.11) *** 393.1(=945.11)
[AN 2723372]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2008.
Sajószentpéteri István (16??-1730)
   Ördög szára-bordája : "... a dohányzás meg-töretése az Isten beszédének pörölye által, hét prédikációkban foglalva" : Tiszalök, 1712-1713 / Sajószentpéteri István ; közread. Szalánszki Edit. - [Budapest] : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tansz., 2008. - 108 p. ; 23 cm. - (Fontes ethnologiae Hungaricae, ISSN 1787-0380 ; 4.)
A kísérő tanulmány angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-067-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar néprajz - babona - dohányzás - 18. század - prédikáció
398.3(=945.11) *** 252 *** 613.84
[AN 2727249]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2008.
   "Szép Szentének falujában" : száz szentei népdal / [gyűjt., szerk. Major Lászlóné] ; [kiad. Szente Község Önkormányzata]. - Szente : Önkormányzat, 2008. - 127 p. : ill., főként kotta ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4260-6 fűzött
Szente - magyar néprajz - népdal
398.8(=945.11)(439-2Szente)
[AN 2724286]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5316 /2008.
Kissinger, Henry (1923-)
Diplomacy (magyar)
   Diplomácia / Henry Kissinger ; [jegyzetekkel ell. Magyarics Tamás]. - Budapest : Panem, cop. 2008. - 956 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-545-199-7 kötött : 4990,- Ft
diplomácia - 20. század
327"19"
[AN 2735312]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2008.
   A migráció szociológiája / [vál. és szerk. Sik Endre] ; [közread. az] ELTE TáTK. - Szűkített utánny. - Budapest : ELTE Tátk, 2007, cop. 2001. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-912-1 fűzött : 1500,- Ft
migráció - társadalmi változás
325.1 *** 316.4
[AN 2734332]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2008.
   Segédlet a jegyzők felkészüléséhez a 2008. évi országos népszavazáson / [összeáll. Berta Zsolt et al.]. - Budapest : ÖTM Orsz. Választási Iroda, 2008. - 108 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 153.)
Fűzött
Magyarország - népszavazás - útmutató
324(439)"2008"(036) *** 342.8(439)"2008"(036)
[AN 2724132]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2008.
Székely András Bertalan (1952-)
   Népben, nemzetben / Székely András Bertalan. - Pomáz : Kráter, 2007. - 172, [2] p. ; 20 cm. - (Polísz sorozat, ISSN 1589-3405 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9735-27-9 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - nemzettudat - magyarság - nemzetiség - ezredforduló
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 316.347(=00)(439)"199/200"
[AN 2724365]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2008.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok részére a 2008. évi országos népszavazáson / [szerzők Berta Zsolt et al.]. - Budapest : ÖTM Orsz. Választási Iroda, 2008. - 34 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 154.)
Fűzött
Magyarország - népszavazás - ezredforduló - útmutató
324(439)"2008"(036)
[AN 2724170]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2008.
Tarlós István (1948-)
   Tarlós / [riporter] Boros Károly. - Budapest : M. Ház, 2007. - 80 p. : ill. ; 17 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 978-963-9335-48-6 fűzött : 1200,- Ft
Tarlós István (1948-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - életútinterjú
32(439)(092)Tarlós_I.(047.53)
[AN 2726847]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5322 /2008.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   Írjátok meg az igazságot! : 1948-1990 / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Helikon, cop. 2007. - 414 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-414.
ISBN 978-963-227-135-4 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - 20. század
943.9"194/199" *** 323(439)"194/199" *** 943.9"1956"
[AN 2723752]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2008.
Francia, Giada
Alex e Penny nel Far West (magyar)
   Alex és Penny a Vadnyugaton : pionírok nyomában / [írta, szerk. Giada Francia] ; [rajzok Angelo Colombo] ; [ford. Stodulka Emese]. - Budapest : Geographia, cop. 2007. - 75, [4] p. : ill., színes ; 34 cm + mell.
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-9547-76-6 kötött
Egyesült Államok - Vadnyugat - művelődéstörténet - 19. század - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
930.85(73)"18"(02.053.2) *** 087.5
[AN 2725463]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2008.
Guadalupi, Gianni
La Cina rivelata (magyar)
   Kína felfedezése : a nyugati világ és a Mennyei Birodalom találkozása / szöveg Gianni Guadalupi ; főszerk. Federica Romagnoli. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 336 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Ivancsics Irma és Babits Péter. - Bibliogr.: p. 335-336.
ISBN 978-963-370-366-3 kötött
Kína - történelem - művelődéstörténet - album
951.0(084.1) *** 930.85(510)
[AN 2736543]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2008.
   "Kelet-Európa" és a "Balkán", 1000-1800 : intellektuális történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók? / szerk. Sashalmi Endre. - Pécs : PTE Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kut. Közp., 2007. - 446, [8] p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Kelet-Európa és Balkán tanulmányok, ISSN 1587-9887 ; 4.)
Bibliogr.: p. 403-445.
ISBN 978-963-642-207-3 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - Balkán - történelem
940-11 *** 949.7 *** 940-191
[AN 2726203]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2008.
Latell, Brian
After Fidel (magyar)
   Kuba Fidel Castro után / Brian Latell ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 332 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-38-0 fűzött : 3500,- Ft
Castro, Fidel (1926-)
Castro Ruz, Raúl (1930-)
Kuba - történelem - politikus - 20. század
972.91"195/200" *** 32(729.1)(092)Castro,_F. *** 32(729.1)(092)Castro,_R.
[AN 2726413]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2008.
Máté György
   1956 Szentendrén : a forradalom története, szereplői és dokumentumai / Máté György. - Szentendre : PMK, 2007. - 160 p. : ill. ; 23 cm. - (Szentendrei füzetek, ISSN 0237-2185 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-751-76-8 fűzött
Szentendre - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Szentendre"1956"
[AN 2726867]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2008.
Nemere István (1944-)
   Kalandorok a magyar történelemben / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-505-1 fűzött
magyar történelem - művelődéstörténet - életrajz
930.85(439)(092) *** 943.9(092)
[AN 2732397]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2008.
   Portré és imázs : politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban / szerk. G. Etényi Nóra és Horn Ildikó ; [közread. a] Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület. - [Budapest] : L'Harmattan : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., cop. 2008. - 464 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-076-8 fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-968-236-076-8)
Európa - történelem - magyar történelem - politikai propaganda - újkor - 16. század - 17. század - 18. század
94"15/17" *** 943.9"15/17" *** 32.019.5 *** 316.658
[AN 2726320]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2008.
   Régészeti tanulmányok / szerk. Ottományi Katalin. - Szentendre : PMMI, 2007. - 441 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm + 2 mell. - (Studia comitatensia, ISSN 0133-3046 ; 30.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9590-19-9 fűzött
Páty - Pannonia - régészet - római birodalom kora
904(398.6)"00/02" *** 904(439-2Páty)"00/02"
[AN 2723741]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2008.
Sisa Béla (1942-)
   A madárlány Erdélybe repült = The bird maiden flew to Transylvania / Sisa Béla ; [angol szöveg ... Vraukó Tamás]. - Budapest : Romanika, 2007. - 127 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; [11.])
Bibliogr.
ISBN 978-963-87287-4-6 kötött : 2990,- Ft
Európa - Magyargyerőmonostor - művelődéstörténet - templom - motívumtörténet
930.85(4) *** 726.54(498.4-2Magyargyerőmonostor) *** 7.046
[AN 2723427]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2008.
Tóth Tamás
   A budapesti rákoskeresztúri izraelita temetőben nyugvó jeles személyek adattára / Tóth Tamás. - Szeged : Tóth T., 2007. - 49 p. ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 17. kerület - Magyarország - híres ember - zsidóság - temető - névjegyzék
929(=924)(439) *** 718(439-2Bp.XVII.)(=924) *** 050.8
[AN 2734255]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2008.
Vandenberg, Philipp (1941-)
Der Fluch der Pharaonen (magyar)
   A fáraók átka : egy évezredes mítosz megfejtése / Philipp Vandenberg. - Budapest : K. u. K. Kvk., [2008]. - 318 p. ; 21 cm
Ford. Menkó Krisztián. - Bibliogr.: p. 307-318.
ISBN 978-963-7437-84-7 kötött : 3300,- Ft
ókori Egyiptom - régészet - művelődéstörténet - rejtély
904(32) *** 001.94 *** 930.85(32)
[AN 2734822]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5334 /2008.
Attini, Antonio (1960-)
Flying high Mexico (magyar)
   Magasan Mexikó felett / [fotók Antonio Attini] ; [szöveg Pino Cacucci] ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Geographia, 2007. - 640 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-9547-87-2 kötött
Mexikó - helyismeret - fényképalbum
908.72(084.12) *** 77.04(45)(092)Attini,_A.
[AN 2725053]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2008.
Benkő Péter (1946-)
   Magyarország regionális politikai földrajza / Benkő Péter. - Budapest : Deák, 2008. - 483 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 361-370.
ISBN 978-963-06-4335-1 kötött
Magyarország - politikai földrajz - regionális földrajz - választás - ezredforduló
911.3(439) *** 324(439)"199/200"
[AN 2726454]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2008.
Charvet, Marie
La Havane (magyar)
   Havanna / [szerző Marie Charvet, ... Olivia Laborde] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2007. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9547-64-3 kötött : 1750,- Ft
Havanna - útikönyv
917.291-2La_Habana036)
[AN 2727191]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2008.
Dublin (magyar)
   Dublin / [szerzők Helène Le Tac et al.] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2007. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-03-7 kötött
Dublin - útikönyv
914.17-2Dublin(036)
[AN 2727197]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2008.
Francke, Klaus D.
Flying high Australia (magyar)
   Magasan Ausztrália felett / [fényképezte Klaus D. Francke] ; [írta Ian Brown] ; [ford. Zöldi Gergely]. - Budapest : Geographia, 2007. - 639 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-9547-75-9 kötött : 6500,- Ft
Ausztrália - helyismeret - fényképalbum
908.94(084.12) *** 77.04(430)(092)Francke,_K.-D.
[AN 2725124]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2008.
Friess, Steve
Las Vegas (magyar)
   Las Vegas / [szerző Steve Friess] ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Geographia, 2007. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-02-0 kötött
Las Vegas (Nevada) - útikönyv
917.3-2Las_Vegas(036)
[AN 2726998]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2008.
Grandferry, Vincent
Bangkok (magyar)
   Bangkok / [szerző Vincent Grandferry, ... Alban Gilquin] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2007. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9547-98-8 kötött
Bangkok - útikönyv
915.93-2Bangkok(036)
[AN 2727189]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2008.
Grandferry, Vincent
Tokyo (magyar)
   Tokió / [szerző Vincent Grandferry, ... Cécile Parisot, François-Xavier Robert] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2007. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9547-99-5 kötött
Tokió - útikönyv
915.20-2Tokyo(036)
[AN 2727186]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2008.
Guignard, Philippe (1957-)
Flying high Paris (magyar)
   Magasan Párizs felett / [fotók Philippe Guignard] ; [szöveg Dominique Paulvé] ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Geographia, 2007. - 519 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-9547-86-5 kötött
Párizs - helyismeret - fényképalbum
908.44-2Paris(084.12) *** 77.04(44)(092)Guignard,_P.
[AN 2724969]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2008.
Guillot, Serge
Vienne (magyar)
   Bécs / [szerzők Serge Guillot, Sylvie Lohr, ... Lena Winkler-Hermaden] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2007. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-04-4 kötött (hibás ISBN 978-963-9547-98-8)
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2727188]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2008.
Haas, Robert B.
Through the eyes of the condor (magyar)
   Latin-Amerika a kondorkeselyű szemével / Robert B. Haas ; [ford. Koncz Katalin]. - Budapest : Geographia, 2007. - 232 p. : ill., színes ; 39 cm
ISBN 978-963-9547-94-0 kötött (hibás ISBN 978-963-9547-94-8)
Latin-Amerika - helyismeret - fényképalbum
908.8(=6)(084.12) *** 77.04(73)(092)Haas,_R.
[AN 2724933]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2008.
Inside China (magyar)
   Kína közelről / [fotó Henri Cartier-Bresson et al.] ; [bev. Jonathan Spence] ; [... ford. Todero Anna]. - Budapest : Geographia, 2008. - 271 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 26x29 cm
Kötött
Kína - helyismeret - fényképalbum
908.510(084.12)
[AN 2725695]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2008.
Lisbonne (magyar)
   Lisszabon / [szerzők Raphaëlle Vinon et al.] ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Geographia, 2007. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9547-63-6 kötött : 1750,- Ft
Lisszabon - útikönyv
914.69-2Lisboa(036)
[AN 2727194]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2008.
   Magyarország. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007-. - 29 cm
ISBN 978-963-9770-12-6
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 2667470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Híres magyarok, magyar hírességek ; [írta Bagoly Ilona et al.]. - 2008. - 32 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9770-09-6 kötött
Magyarország - híres ember - gyermekkönyv
929(439)(02.053.2)
[AN 2722497] MARC

ANSEL
UTF-85348 /2008.
Merlin, Lisse
Provence (magyar)
   Provence / ... szerzői Lisse Merlin és Peter Bausch ; [... ford. Kornya István]. - Budapest : Corvina, [2008], cop. 2006. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 963-13-5495-4 fűzött : 1990,- Ft
Provence - útikönyv
914.491/493
[AN 2736470]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2008.
Rabinowitz, Assia
Riga (magyar)
   Riga / [szerző Assia Rabinowitz] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2007. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-00-6 kötött
Riga - útikönyv
914.743-2Riga(036)
[AN 2727185]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2008.
Rózsahegyi-Regal István (1931-)
   Geschichte des Dorfes Jood = Gyód község története / Stephan Rózsahegyi-Regal. Die Jooder Mundart / Josef Schwing. - Pécs : L. Kerner, 2007. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 14 térk.
Gyód (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 963-640-520-4 kötött
Gyód - helyismeret - helytörténet
908.439-2Gyód *** 943.9-2Gyód
[AN 2726058]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2008.
Sabattini, Mario
The treasures of imperial Beijing (magyar)
   A császárkori Peking kincsei / [szöveg Mario Sabattini, Nicoletta Celli] ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Geographia, 2007. - 311 p. : ill., színes ; 37 cm
ISBN 978-963-9547-88-9 kötött
Kína - Peking - helyismeret - művelődéstörténet - középkor - újkor - palota - fényképalbum
908.510-2Beijing(084.12) *** 930.85(510)"13/16" *** 725.17(510-2Beijing)(084.12)
[AN 2724935]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2008.
Tate, Julie
Washington, D.C. (magyar)
   Washington, D.C / [szerző Julie Tate] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Geographia, 2007. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-01-3 kötött
Washington - útikönyv
917.3-2Washington(036)
[AN 2727195]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2008.
   Teke századai / [szerk. Koszta Sándor]. - Kecel ; Teke : Magánkiad., 2007. - 291 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
Teke - helyismeret - helytörténet
908.498.4-2Teke *** 943.921-2Teke
[AN 2723044]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2008.
Yamashita, Michael (1949-)
Flying high New York (magyar)
   Magasan New York felett / [fényképezte Michael Yamashita] ; [írta Elizabeth Bibb] ; [ford. Zöldi Gergely]. - Budapest : Geographia, 2007. - 407 p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-9547-74-2 kötött : 6500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9547-75-9)
New York (város) - helyismeret - fényképalbum
908.73-2New_York(084.12) *** 77.04(73)(092)Yamashita,_M.
[AN 2725130]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5355 /2008.
   Feladatok és jogesetek a magyar büntetőjog általános részéhez / Fantoly Zsanett [et al.] ; [szerk. Karsai Krisztina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2008. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7255-47-2 fűzött
Magyarország - büntetőjog - jogeset - egyetemi tankönyv - példatár
343.2(439)(075.8)(076) *** 34.096(439)(075.8)(076)
[AN 2736484]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2008.
   A főváros élén : Budapest főpolgármesterei és polgármesterei, 1873-1950 / szerk. Feitl István. - Budapest : Napvilág, 2008. - 303 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 269-302.
ISBN 978-963-9697-19-5 kötött : 3500,- Ft
Budapest - polgármester - 19. század - 20. század - életrajz
352.075.31(439-2Bp.)"187/195"(092)
[AN 2723692]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2008.
   A gazdasági szféra ügyletei / Csécsy [et al.] ; [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 422 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 421-422.
Fűzött
kötelmi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(075.8) *** 347.4(075.8)
[AN 2734783]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2008.
   A közbeszerzési törvény : 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről / [közread. a] Magyar Közbeszerzési Társaság. - [Budapest] : M. Közbeszerzési Társ., 2007. - 144 p. ; 30 cm
Fűzött
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 2734799]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2008.
Ogris, Werner (1935-)
   Werner Ogris / közzé teszi Herger Csabáné, Kajtár István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 182 p. : ill. ; 15 cm. - (VIP kiskönyvtár, ISSN 1785-8909). (Európai jogtörténészportrék, ISSN 1789-7262 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7296-73-4 fűzött
Ogris, Werner (1935-)
Ausztria - jogász - történész - 20. század - jogtörténet - személyi bibliográfia
34(436)(092)Ogris,_W. *** 930.1(436)(092)Ogris,_W. *** 34(436)(091) *** 012Ogris,_W.
[AN 2725141]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2008.
Pokol Béla (1950-)
   Középkori és újkori jogtudomány : az európai jogi gondolkodás fejlődése / Pokol Béla. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 224 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7296-79-6 kötött
Európa - jogtörténet - jogelmélet - jogdogmatika - középkor - újkor
34(4)(091) *** 340.12 *** 340.134
[AN 2724746]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2008.
Soltész István (1951-)
   Az Országgyűlés : az Országgyűlés feladatai, szervezete és működése, 1990-2007 / [írta és szerk. Soltész István] ; [kiad. a] Parlamenti Módszertani Iroda. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Parlamenti Módszertani Iroda, 2008. - 279, [47] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-279.
Kötött (hibás ISBN 978-963-8420-20-6)
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - ezredforduló
342.53(439)"199/200" *** 328(439)"199/200"
[AN 2736286]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2008.
Varga Csaba (1941-)
   Jogállami? Átmenetünk? / Varga Csaba. - Pomáz : Kráter, 2007. - 240 p. ; 20 cm. - (Polísz sorozat, ISSN 1589-3405 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9735-26-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - jogállam - demokrácia - ezredforduló
340.131.4(439)"200" *** 340.114 *** 321.7
[AN 2724359]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2008.
Varga Csaba (1941-)
Jogállami? Átmenetünk? (magyar) (bőv. kiadása)
   Transition? To rule of law? : constitutionalism and transitional justice challenged in Central & Eastern Europe / Csaba Varga. - Pomáz : Kráter, 2008. - 292 p. ; 20 cm. - (Polísz series, ISSN 1589-3405 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9735-44-6 fűzött
Magyarország - jogállam - demokrácia - ezredforduló
340.131.4(439)"200" *** 340.114 *** 321.7
[AN 2724370]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5364 /2008.
Fóris Gábor
   UNFICYP-MFO-misszió : Ciprus-Sína, 2007 = UNFICYP-MFO-mission : Ciprus-Sina / Fóris Gábor fényképei. - Budapest : Zrínyi, cop. 2007. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Magyar katonai missziók)
ISBN 978-963-327-437-8 kötött
United Nations. Peacekeeping Force in Cyprus
United Nations. Peacekeeping Force in Sina
Multinational Force & Observers
Magyarország - Ciprus - Izrael - honvédség - békefenntartó erő - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(564.3) *** 355.357(569.4)
[AN 2724810]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2008.
Pöckhl, Erhard (16. sz)
   "Newe Zeitung auss Ungern..." : Eberau/Monyorókerék, 1587 : [Erhard Pöckhl tudósítása Zrínyi György 1587. évi kacorlaki győzelméről] : [Erhard Pöckhls Bericht über Georg Zrínyis Sieg von 1587 bei Kacorlak] / bevezetővel közread. Ekler Péter ... - Hasonmás kiad. - Budapest : OSZK, 2008. - 42 p. ; 22 cm. - (Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae, ISSN 1587-8686)
Kész. a Bayerische Staatsbibliothek Res 4° Turc 85/8 jelzetű példánya alapján. - Kézzel merített papíron. - A bev. tanulmány magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Számozott példány: 59
ISBN 978-963-200-541-6 fűzött
Kacorlak - hadtörténet - 16. század - bibliofil kiadvány - hasonmás kiadás
355.48(439-2Kacorlak) *** 094/099.07 *** 094.3
[AN 2726154]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5366 /2008.
Covey, Stephen R.
First things first (magyar)
   Először a fontosat! : élni, szeretni, tanulni, maradandót alkotni / Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, Rebecca R. Merrill ; [ford. Náfrádi Zoltán]. - Budapest : Bagolyvár, 2007. - 370 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 354-358.
ISBN 978-963-9447-94-3 fűzött : 2950,- Ft
munkalélektan - életvezetés - időmenedzsment
65.013 *** 613.865
[AN 2723303]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2008.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   Gondolkozz és gazdagodj! / Napoleon Hill ; [ford. Doubravszky Sándor & Jánossy Ilona]. - 3. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2007, cop. 1993. - 237 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-03-8 fűzött : 1950,- Ft
siker - életvezetés
65.013 *** 613.865
[AN 2734672]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2008.
   Minőségügy az infromációs társadalomban [elektronikus dok] : XVI. Magyar Minőség Hét, 2007. november 5-8. / [rend., közread. a] Magyar Minőség Társaság. - Szöveg és képek. - [Budapest] : MMT, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A rendezvényt Budapesten tartották. - Működési követelmények: Acrobat Reader
minőségbiztosítás - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
65.018 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2727664]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5369 /2008.
   "20. századi magyar gazdaság és társadalom" [elektronikus dok.] : válogatott tanulmányok : Győr, 2007. november 8. : konferencia kiadvány / ... szerk. Dobó Eszter, Rendes Ágnes ; [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - Győr : Széchenyi I. Egy. Kautz Gy. Gazdaságtud. Kar, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7175-36-7
Magyarország - gazdaság - 20. század - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
338.1(439)"19" *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2727490]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2008.
Bettger, Frank
How I raised myself from failure to success in selling (magyar)
   Az üzletkötés iskolája : hogyan emelkedtem a kudarcok mélyésgéből a siker csúcsaira az üzletkötésben / Frank Bettger ; [ford. Jánossy Ilona]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2007, cop. 1996. - 185 p. ; 17 cm
Megj. "Bettger avagy A felemelkedés iskolája" címmel is
ISBN 978-963-9730-26-7 fűzött : 1850,- Ft
eladás
658.85 *** 65.013
[AN 2734643]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2008.
Bruckner Éva
   A zsibárus boszorkány : az Ecseri piac krónikája a Teleki tértől a Nagykőrösi útig / Bruckner Éva. - Budapest : Athenaeum, cop. 2007. - 191 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9797-01-7 kötött : 2490,- Ft
Budapest - használt cikk - piaci létesítmény - 20. század
339.375.3(439-2Bp.)"19" *** 339.175(439-2Bp.)"19"
[AN 2707048]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2008.
Budapesti Gazdasági Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2007) (Budapest)
   Házi Tudományos Diákköri Konferencia : ... Budapesti Gazdasági Főiskola, 2007. november. - [Budapest] : [BGF], 2007. - 90 p. ; 30 cm
Főcím a borítófedélről
Fűzött
gazdaság - egyetem - konferenciakiadvány
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2724156]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2008.
Clason, George S. (1874-1957)
The richest man in Babylon (magyar)
   Babilon leggazdagabb embere / George S. Clason ; [ford. ... Németi Anita, ... Doubravszky Sándor]. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2007, cop. 2003. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-35-9 fűzött : 1450,- Ft
pénzügy - példázat
336.7(0:82-36)
[AN 2734661]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2008.
Darvas Zsolt (1970-)
   Tőkeáttételes carry trade portfoliók / Darvas Zsolt. - Budapest : Argenta Zrt., 2007. - 71 p. : ill. ; 30 cm. - (Argenta tanulmányok, ISSN 1788-5604 ; 2007/1.)
Fűzött
tőkebefektetés - deviza
339.7 *** 336.76
[AN 2724013]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2008.
Európai Kihívások Nemzetközi Tudományos Konferencia (4.) (2007) (Szeged)
   Európai Kihívások IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia : [Szeged, 2007. október 12.] / [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar ; [főszerk. Gulyás László, Gál József]. - Szeged : SZTE MK, 2007. - 712 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-857-0 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - regionális gazdaság - mezőgazdaság - konferenciakiadvány
332.1(439) *** 332.1(4-11) *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2724245]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2008.
   Fenntartható fejlődés a gyakorlatban : a Via futuri 2006-os konferencia válogatott, lektorált tanulmányai = Sustainable development in practice / Kiss Tibor, Somogyvári Márta szerk. ; [kiad. az] Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület. - Pécs : Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyes., [2007]. - 253 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2005-5 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés
330.34 *** 330.34(439)
[AN 2724249]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2008.
Gerber, Michael E.
The E-myth revisited (magyar)
   A V mítosz : miért sikertelen a legtöbb induló vállalkozás, és mit kell tennünk saját üzletünk érdekében? / Michael E. Gerber ; [ford. Doubravszky Júlia]. - 4. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2007, cop. 1996. - 234 p. ; 17 cm
Megj. "A vállalkozás mítosza" címmel is
ISBN 978-963-9730-48-9 fűzött : 1950,- Ft
vállalatvezetés - stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 2734637]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2008.
Kalench, John
Being the best you can be in MLM (magyar)
   MLM sikerkalauz : hogyan hozzuk ki magunkból a legtöbbet a multi-level marketingben? / John Kalench ; [ford. Doubravszky Júlia]. - 4. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2007, cop. 1995. - 218 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-44-1 fűzött : 1950,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2734338]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2008.
Kengyel Ákos (1970-)
   Kohézió és finanszírozás : az Európai Unió regionális politikája és költségvetése / Kengyel Ákos. - Budapest : Akad. K., 2008. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255-267.
ISBN 978-963-05-8584-2 kötött : 3950,- Ft
Európai Unió - regionális politika - költségvetés
336.12(4-62) *** 332.14(4-62)
[AN 2726927]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2008.
Kerekes Anikó
   Új áfatörvény a gyakorlatban : a 2008. január 1-jétől hatályos áfatörvény / Kerekes Anikó, Zara László. - Budapest : Ecovit, cop. 2007. - 209 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3971-2 fűzött
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - útmutató
336.223(439)(036)
[AN 2727111]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2008.
Kresalek Péter (1970-)
   Feladatgyűjtemény és példatár a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez / Kresalek Péter, Pucsek József. - [Budapest] : Perfekt, [2008], cop. 2007. - 173 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-707-4 fűzött : 2300,- Ft
vállalkozás - gazdasági elemzés - példatár
658.1.012.12(078)(076)
[AN 2736154]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2008.
Kresalek Péter (1970-)
   Tervezés a vállalkozások gyakorlatában / Kresalek Péter. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 259-262.
ISBN 978-963-394-519-3 fűzött : 2500,- Ft
vállalat - tervezés
658.1.012.2
[AN 2736386]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2008.
Pápa Levente
   Fiskális fenntarthatóság / Pápa Levente és Valentinyi Ákos. - Budapest : Argenta Zrt., 2007. - 53 p. : ill. ; 30 cm. - (Argenta tanulmányok, ISSN 1788-5604 ; 2007/2.)
Fűzött
államháztartás
336.12
[AN 2724020]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2008.
   Pénzügyi számvitel / BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának oktatói ; [szerk. Csuka Tünde]. - [Budapest] : Perfekt, 2007-[2008]. - 2 db ; 24 cm
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2687780]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - [2008]. - 400 p.
ISBN 978-963-394-525-4 fűzött : 3400,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2736163] MARC

ANSEL
UTF-85385 /2008.
Ries, Al
The 22 immutable laws of marketing (magyar)
   A marketing huszonkét vastörvénye / Al Ries & Jack Trout ; [ford. Doubravszky Sándor]. - 3. átszerk. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2007, cop. 1994. - 124 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9730-25-0 fűzött : 1450,- Ft
marketing
658.8
[AN 2734341]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2008.
Schreiter, Tom
Big Al tells all - the recruiting system (magyar)
   Big Al mindent elmond a hálózatépítésről és a szponzorálásról : sponsoring magic / Tom Schreiter ; [ford. Komáromyné Várady Ágnes]. - Átszerk. utánny. - Budapest : Bagolyvár, [2007], cop. 1997. - 105 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9071-06-4 fűzött : 1450,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2734667]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2008.
Szakács Imre
   Az adózás nagy kézikönyve / Szakács Imre. - Budapest : CompLex, 2008. - 1744 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2008. jan.
ISBN 978-963-224-938-4 kötött
Magyarország - adóügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)(036)
[AN 2736494]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2008.
   Számvitelelemzés / [szerk. Pálesné Retezi Katalin]. - [Budapest] : Perfekt, [2008]-. - 29 cm
ISBN 963-394-644-1
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2735358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2008]. - 541 p.
Szerzők Himber Péter, Kapásiné Buza Mária, Kovácsné Soós Piroska
ISBN 978-963-394-646-6 fűzött : 4500,- Ft
ISBN 963-394-646-8
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2735359] MARC

ANSEL
UTF-85389 /2008.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre. - [Budapest] : Perfekt, 2008, cop. 2006. - 368 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-394-675-6 kötött : 3650,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2736402]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2008.
   A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése : elemzés a beszámolók alapján / Bíró Tibor [et al.] ; [szerk. Pucsek József]. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, [2008], cop. 2007. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 978-963-394-704-3 fűzött : 3100,- Ft
vállalkozás - gazdasági elemzés
658.1.012.12
[AN 2736168]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2008.
Youth in Civil Europe Conference (2007) (Szeged)
   Youth in Civil Europe Conference / szerk. Pászka Imre ... - Szeged : DARTKE, 2007. - 93 p. ; 21 cm. - (A Dél-Alföld társadalma sorozat, ISSN 1789-2163 ; 3.)
A konferenciát 2007. szept. 6-9. között Szegeden tartották. - Váltakozva magyar, angol, román és szerb nyelven
ISBN 978-963-06-4323-8 fűzött
Kelet-Európa - Európai Unió - társadalmi szervezet - egyesület - ezredforduló - konferenciakiadvány
334.012.46(4-11)"200" *** 334.012.46(4-62)"200" *** 061.2(4-11)"200" *** 061.2(4-62)"200" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2725122]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5392 /2008.
Bence Orsolya
   Kerékvilág / [szöveg Bence Orsolya és Koltainé Somogyi Lilla] ; [a fényképeket ... Solymos Tamás és Tekus András kész.] ; [közread. a] Látványművek Magyarország, Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség. - [Budapest] : Látványművek Magyarország : Mevisz, cop. 2007. - 40 p. : ill., főként színes ; 14x21 cm
ISBN 978-963-06-3403-8 fűzött : 1000,- Ft
hátrányos helyzetű - értelmi fogyatékos - testi fogyatékos - szociális munka - evangélikus egyház - egyesület - fényképalbum
364.65-056.37(084.12) *** 364.65-056.26(084.12) *** 364.044.66 *** 061.2(439)MEVISZ
[AN 2722659]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2008.
   Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód : a hátrányos megkülönböztetés felismerése és kezelése a helyi közigazgatásban / szerk. Nyárády Gáborné. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1. Programig., 2008. - 309 p. : ill. ; 24 cm. - (Közigazgatási olvasmányok, ISSN 1789-4735)
Lezárva: 2007. júl. 31. - Bibliogr.: p. 283-290.
ISBN 978-963-87611-9-4 kötött
Magyarország - fogyatékos - hátrányos megkülönböztetés - esélyegyenlőség - helyi önkormányzat - ezredforduló
364.65-056.2/.3(439) *** 342.72/.73(439)"200" *** 352(439)"200"
[AN 2726934]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2008.
   Kismamák vademecuma : "útikalauz" a családtámogatási ellátásokhoz és a gyermekneveléshez. - [Budapest] : Infotéka Bt., [2007]. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3918-7 fűzött
Magyarország - családvédelem - szociális támogatás - útmutató
364.422(439)(036)
[AN 2725366]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2008.
Matlné Kisari Erika
   Járulékfizetési ABC, 2008 / Matlné Kisari Erika, Pintérné Molnár Ilona, Széll Zoltánné. - Budapest : Adónet.hu, 2008. - 253 p. ; 21 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
Lezárva: 2008. jan. 15.
ISBN 978-963-87650-3-1 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2724958]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5396 /2008.
   Agria Media 2006 : "a digitális tanítási-tanulási környezet új tanári kompetenciákat és növekvő tanulási teljesítményt feltételez" : "digital teaching and learning environments require new teaching competences and increasing academic achievement" / [szerk. Tompa Klára, Nádasi András]. - Eger : EKF Líceum K., 2007. - 406 p. : ill. ; 23 cm + CD-R
A 2006. november 6-7. között Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola etc. által rendezett Agria Media 2006 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás valamint az 5. International Conference on Information előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9417-09-0 fűzött (hibás ISBN 963-9417-09-2)
oktatástechnológia - könyvtári informatika - távoktatás - e-learning - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
371.66/.69 *** 022.9 *** 681.3.004.14 *** 37.018.43 *** 371.333 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2723180]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2008.
André Lászlóné
   Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében, 1998-2006 / André Lászlóné, Kerékgyártó László ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - [Budapest] : NSZFI, 2007. - 156 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-264-019-8 fűzött
Magyarország - szakképzés - hátrányos helyzetű - ezredforduló
377(439) *** 376(439)
[AN 2726128]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2008.
Bozzay Réka
   Magyarországi diákok holland egyetemeken, 1595-1918 = Hongaarse studenten aan Nederlandse universiteiten, 1595-1918 / Bozzay Réka, Ladányi Sándor. - Budapest : ELTE Lvt., 2007. - 329 p. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 15.)
Bibliogr. - Összefoglalás holland és német nyelven
ISBN 978-963-463-900-8 kötött
egyetemi hallgató - egyetem - tanulmányút - magyarság - 17. század - 18. század - 19. század - 20. század - hallgatói névjegyzék
378.18(492)(=945.11)"16/19"(083.86) *** 378.4(492)"16/19"
[AN 2722987]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2008.
   Ecept : [e-learning based methods for VET teachers] : reference manual / [ed. Köpeczi-Bócz Tamás] ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - Budapest : BCE, 2007. - 117 p. : ill. ; 23 cm + CD-ROM
Fűzött
e-learning - távoktatás - módszertan - internet - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.3(072) *** 37.018.43(072) *** 681.3.004.14(072) *** 681.324Internet(072)
[AN 2724314]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2008.
   E-tanulás alapú kooperatív pedagógiai módszerek a tanulóközpontú tanítás szolgálatában / [szerk. Köpeczi-Bócz Tamás] ; [közread. a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet]. - Budapest : BCE Magatartástud. és Kommunikációelméleti Int., 2007. - 72 p. : ill., részben színes ; 12 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-363-8 fűzött
e-learning - módszertan
371.333 *** 37.025
[AN 2724318]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2008.
Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna
   Informatika kisiskolásoknak : 2. évfolyam : módszertani kézikönyv / Füzesiné Kazinczi Zsuzsanna, Ridzi Gizella ; [rajz. Balogh Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2005. - 64 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5324-4 fűzött
informatika - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.868.13(072)
[AN 2735241]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2008.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2008. - 2 db ; 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
37.018.1-053.3 *** 613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 2736357]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 325 p.
ISBN 978-963-07-8568-6 kötött : 2400,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 2736359] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kisgyermek nevelése. - 366, [5] p.
ISBN 978-963-07-8570-9 kötött : 2600,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2736361] MARC

ANSEL
UTF-85403 /2008.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2007) (Veszprém ; Keszthely)
   2007. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Keszthely, Veszprém, 2007. november 14.] : program és előadáskivonatok / [szerkbiz. Poór Zoltán et al.] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem. - Keszthely ; Veszprém : Pannon Egy., 2007. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
Keszthely - egyetem - konferenciakiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2723040]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2008.
   Kezünkben a diagnózissal : útmutatás sérült kisgyermekeket nevelő családok számára / [szerk. Borbély Sjoukje] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2008. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87545-2-3 fűzött
értelmi fogyatékos - családi nevelés
376.42 *** 37.018.1
[AN 2724292]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2008.
   Kulcshelyzetek / [szerk. Kerülő Judit, Kiss Judit, Mayer József] ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk., 2007. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7336-81-2 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - cigányság - ezredforduló
374.7(439)"200" *** 376.7(=914.99)(439)"200"
[AN 2726976]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2008.
   Még egy csepp tudomány : válogatott szakmai munkák a Jedlik Ányos Szakkollégiumban / [... szerk. Kosztyán Zsolt Tibor]. - [Veszprém] : PE Jedlik Á. Szakkollégium, 2007. - 148 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-239-023-9)
Veszprém - egyetem - tanulmánygyűjtemény
378.184 *** 082
[AN 2726962]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2008.
Novák Veronika (1954-)
   A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága, 1777-1849 = Poslucháči králʹovskej akadémie v Bratislave, 1777-1849 / M. Novák Veronika. - Budapest : MTA Egyetemtört. Albiz. : ELTE Lvt., 2007. - 654 p. ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 5.)
BIbliogr. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-463-898-8 fűzött
Academia Regia Posoniensis
Pozsony - egyetem - egyetemi hallgató - 18. század - 19. század - adattár - hallgatói névjegyzék
378.18(439-2Pozsony)"177/184"(035.5) *** 378.634(439-2Pozsony)"177/184"
[AN 2722891]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2008.
   Az oktatás nagy kézikönyve : kiegészítő füzet / szerk. ... Szüdi János. - Budapest : CompLex, 2008. - 116 p. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-224-872-4)
Magyarország - oktatásügy - útmutató
37.014(439)(036)
[AN 2727102]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2008.
   Országos felsőfokú szakképzési kalauz / [szerk. Katona Renáta és Nagy Györgyi] ; [közread. a] FISZ. - Budapest : FISZ : DFT-Hungária, 2007. - 156 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2007. nov. 15. - Egyenes út az egyetemre (keretcím)
Fűzött : 987,- Ft
Magyarország - szakképzés - felsőoktatás - felvételi tájékoztató
377.5(439) *** 37.048 *** 371.212(076)
[AN 2735395]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2008.
   Pedagógia és személyiségfejlesztés / szerk. Bábosik István. - Budapest : OKKER, 2007. - 612 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8088-21-5 * fűzött : 3900,- Ft (hibás ISBN 978-963-0888-21-5)
személyiségfejlesztés
37.025
[AN 2721783]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2008.
Usztics Mátyás (1949-)
   ABC : a ház körül / [írta Usztics Mátyás] ; [rajz. Mettler Emese]. - Gyöngyös : Pallas, 2007. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7524-82-0 kötött
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv - képeskönyv
372.416.2=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2726144]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2008.
Varga Júlia (1970-)
   A Kolozsvári Jezsuita Gimnázium és Akadémia hallgatósága, 1641-1773 (1784) / Varga Júlia. - Budapest : MTA Egyetemtört. Albiz. : ELTE Lvt., 2007. - 452 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Felsőoktatástörténeti kiadványok, ISSN 0138-9041 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-463-899-5 kötött
Universitas Claudiopolis
Kolozsvár - gimnázium - egyetem - egyetemi hallgató - 17. század - 18. század - adattár - hallgatói névjegyzék
373.54(439-2Kolozsvár)"164/178" *** 378.62(439-2Kolozsvár)"164/178" *** 378.18(439-2Kolozsvár)"164/178"(035.5)
[AN 2722951]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5413 /2008.
Foer, Franklin
How soccer explains the world (magyar)
   A világ fociszemmel : a labdarúgás mint korunk jelenségeinek magyarázata / Franklin Foer ; [ford. Kácsor Lóránt]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 238 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-39-7 fűzött : 3500,- Ft
labdarúgás - szociálpszichológia - társadalmi viselkedés - ezredforduló
796.332(100)"200" *** 316.6
[AN 2726360]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2008.
Halzer Györgyi (1971-)
   Válogatás Európa és Észak-Amerika szecessziós díszítő motívumaiból : Európa, Észak-Amerika / Halzer Györgyi. - 2. kiad. - Budapest : Komáromy Publ., cop. 2008. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Díszítőművészeti mintakönyv ; 5.)
ISBN 963-86423-5-1 fűzött : 950,- Ft
Európa - Észak-Amerika - díszítőművészet - szecesszió - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 73/76.035.93(4) *** 73/76.035.93(7)
[AN 2734932]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2008.
Kormanik Zsolt
   Futball-eb, 1958-2008 : a kezdetektől napjainkig / Kormanik Zsolt. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 63 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9729-62-9 fűzött : 1190,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - Európa-bajnokság
796.332.093(4)(091)
[AN 2724964]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2008.
   Kramnik / ed. by Dániel Lovas ; [English text ... Zoltán Molnár]. - Kecskemét : Caissa Kft., 2007. - 131 p. : ill. ; 16 cm. - (The chess greats of the world)
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-87141-5-2 fűzött
Kramnik, Vladimir (1975-)
Oroszország - sportoló - sakk - ezredforduló - 21. század
794.1(47)(092)Kramnik,_V.
[AN 2722571]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2008.
   Péter Lékó / ed. by Dániel Lovas ; [English text ... Zoltán Molnár]. - Kecskemét : Caissa Kft., 2007. - 131 p. : ill. ; 16 cm. - (The chess greats of the world)
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-87141-6-9 fűzött
Lékó Péter (1979-)
Magyarország - sportoló - sakk - ezredforduló
794.1(439)(092)Lékó_P.
[AN 2722556]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2008.
Ruh, Angelika
Glamour pur (magyar)
   Swarovski gyöngyékszerek / Angelika Ruh ; [ford. Varga Edit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Cser K., 2008. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 6.)
ISBN 978-963-9759-74-9 fűzött : 795,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2736141]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2008.
Takács Erika
   Családi keresztrejtvény / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-58-0 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 2723639]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2008.
Varga Ervin
   Póker alapkönyv / Varga Ervin. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-61-1 fűzött
póker
794.42
[AN 2724455]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5421 /2008.
Alföldi Fotószalon (13.) (2007) (Szentes)
   XIII. Alföldi Fotószalon : XXVII. Dél-Alföldi Fotószalon : Szentes, 2007. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], [2007]. - [20] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
Fűzött
Alföld - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439.14) *** 061.4(439-2Szentes) *** 061.4(439-2Mezőtúr)
[AN 2722720]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2008.
Bodor Ferenc (1941-1994)
   Időről időre, 1985 : Bodor Ferenc és Lugosi Lugo László fotósorozata az Iparművészeti Főiskolán / [közread. a Kieselbach]. - [Budapest] : Kieselbach, cop. 2007. - 191 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-86932-5-9 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum - emberábrázolás
77.04(439)(092)Bodor_F. *** 77.04(439)(092)Lugosi_Lugo_L. *** 77.041
[AN 2724002]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2008.
Csáji Attila (1939-)
   Csáji Attila : [Budapest Kiállítóterem ..., 2007. december 7 - 2008. január 6. ...] / [kurátor ... Sulyok Mikós]. - [Budapest] : Budapest Galéria, [2007]. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87630-1-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Csáji_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2725348]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2008.
   Daguerre képei' elkészítése' módjának leírása / német után közli Zimmermann Jakab. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2008]. - 27, [12] p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Bécs : Hagenauer, 1840
ISBN 978-963-7377-28-0 fűzött
fototechnika - daguerrotípia - hasonmás kiadás
77.086 *** 094/099.07
[AN 2726040]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2008.
Déry Attila (1954-)
   Józsefváros : VIII. kerület / Déry Attila. - [Budapest] : Terc, cop. 2007. - 491 p. : ill. ; 30 cm. - (Budapest építészeti topográfia ; 4.)
ISBN 978-963-9535-60-2 kötött : 14900,- Ft
Budapest. 8. kerület - építészet
72(439-2Bp.VIII.)
[AN 2724085]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2008.
   DLA : készült a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar DLA képzésének 5. évfordulójára. - Pécs : [PTE PMMK], 2007. - [122] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - építészet - ezredforduló
72(439)"200"
[AN 2724458]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2008.
   A fóti templom és a romantika építészete / [... szerk. Buda Attila, Ritoók Pál]. - Budapest : Terc, cop. 2007. - 233 p. : ill. ; 29 cm
A 2005. okt. 6 -án Budapesten, okt. 7-én Fóton tartott tudományos konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9535-61-9 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - Fót - építészettörténet - romantika - templom - 19. század - konferenciakiadvány
726.54(439-2Fót) *** 72(439)"18" *** 72.035(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2006" *** 061.3(439-2Fót)
[AN 2724099]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2008.
Guadalupi, Gianni
The land of the Bible (magyar)
   A Biblia képekben : történetek és képek az Ó- és Újtestamentumból / [írta Gianni Guadalupi] ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 303 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-370-246-8 kötött
Biblia
ikonográfia - bibliai történet - album
73/76.046.3 *** 22.046
[AN 2736540]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2008.
Harrison, Hazel
Acrylic school (magyar)
   A művészi akrilfestés iskolája / Hazel Harrison ; [ford. Kézdy Beatrix]. - 2. kiad. - Budapest : Ciceró, [2008], cop. 1999. - 176 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-539-600-9 kötött : 4500,- Ft
festészet - művészet technikája
75.02
[AN 2736086]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2008.
A Mediciek fénykora (angol)
   The splendour of the Medici : art and life in renaissance Florence : [Museum of Fine Arts Budapest, 24 January - 18 May 2008] / [curated by Monica Bietti, Annamaria Giusti with Maria Sframeli] ; [ed. by Monica Bietti, Annamaria Giusti]. - Budapest : Museum of Fine Arts, [2008]. - 351 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 336-351.
Fűzött
Medici-ház
Firenze - képzőművészet - reneszánsz - 15. század - 16. század - kiállítási katalógus
73/76(45-2Firenze)"14/15" *** 7.034(45) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2724181]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2008.
Munkácsy Mihály (1844-1900)
   Munkácsy képek Kecskeméten : kiállítás Munkácsy Mihály műveiből v. Pákh Imre amerikai magángyűjtő, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a kecskeméti Katona József Múzeum képeiből : Kecskemét, Cifrapalota - 2008. február 15 - április 20. / [a kiállítást rend. Gyarmati Gabriella] ; [a katalógust szerk. ... Szemenkár Mátyás]. - Budapest : Szemimpex, [2008]. - 157 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9225-13-8 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2724059]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2008.
   Országos Képző- és Iparművészeti Társaság kiállítása : Komárom, Monostori erőd, Duna bástya, 2007. május 12 - június 10. / [rend. Pilaszanovits[!Pilaszanovich] Irén]. - Érd : OKIT, cop. 2007. - 32 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87679-0-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - egyesület - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.2(439) *** 061.4(439-2Komárom)
[AN 2723386]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2008.
Országos Kerámia és Gobelin Biennálé (6.) (2007) (Keszthely)
   VI. Országos Kerámia és Gobelin Biennále : Keszthelyi Balatoni Múzeum, 2007. május 31 - augusztus 31. / [a kiállítás rendezője Laczkó Ibolya] ; [kiad. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - Budapest : MAOE, [2007]. - [144] p. : ill., színes ; 20 cm
Borítócím: Pelso '07 : VI. Országos Kerámia és Gobelin Biennálé
ISBN 978-963-86667-7-2 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - textilművészet - gobelin - ezredforduló - kiállítási katalógus
738(439)"200" *** 746.311 *** 745.52(439)"200" *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 2722735]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2008.
Perczel Anna (1942-)
   Védtelen örökség : lakóházak a zsidó negyedben = Unprotected heritage : residential buildings in the Jewish quarter / Perczel Anna ; Lábass Endre fotóival. - [Budapest] : Városháza, cop. 2007. - 449, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A város arcai, ISSN 1218-3806)
Bibliogr.: p. 447-449.
ISBN 978-963-9669-11-6 fűzött : 4800,- Ft
Budapest - Erzsébetváros - műemlékvédelem - lakóépület - helyismeret - zsidóság
728.2(439-2Bp.) *** 72.025.3/.4(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp. *** 316.347(=924)(439-2Bp.)
[AN 2726422]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2008.
Sassoon, Donald (1946-)
Leonardo and the Mona Lisa story (magyar)
   A Mona Lisa-sztori : egy festmény története képekben / Donald Sassoon ; [ford. Sediánszky Nóra]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 329, [19] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7168-90-1 kötött : 4500,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - festőművész - 15. század - 16. század - művészettörténet - kultusz - művelődéstörténet
75(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 394.944 *** 73/76(100)"15/19" *** 930.85(100)
[AN 2724226]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2008.
Schenk Lea (1946-)
   Margit Kovács : photo album : Fotoalbum / [auth. ... Lea Schenk]. - Budapest : Karinart K., 2007. - [40] p. : ill., színes ; 16 cm
Angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-4099-2 fűzött
Kovács Margit (1902-1977)
Magyarország - keramikus - 20. század
738(439)(092)Kovács_M.
[AN 2735400]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2008.
Schönwald, Rudolf (1928-)
   (Gyár)kép csarnok címmel 2008. február 15 - március 30. között az Örökség Galériában rendezett kiállítás alkalmából : Rudolf Schönwald rajzai Belgiumtól Magyarországig / [szerk. Hadik András és Horváth Edina]. - [Budapest] : [KÖH], [2008]. - [32] p. : ill. ; 23 cm
Közread. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
ISBN 978-963-7474-18-7 fűzött
Ausztria - grafikus - ipari építészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(436)(092)Schönwald,_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2723134]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2008.
Sulyok Gabriella (1939-)
   Sulyok Gabriella grafikusművész kiállítása : HAP Galéria, 2007. 06. 05 - 2007. 07. 06. - Budapest : HAP Galéria, [2007]. - 15 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)(092)Sulyok_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2722640]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2008.
Szilágyi Sándor (1954-)
   Formabontók / Szilágyi Sándor. - Budapest : Fotókultúra : ÚMK, 2007. - 30 cm
Magyarország - fotóművészet - modern művészet - 20. század
77.037(439) *** 77.04(439)"19"
[AN 2722615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben, 1965-1984. - 2007. - 425 p. : ill., részben színes + CD-ROM
Bibliogr.: p. 419-424.
ISBN 978-963-9609-70-9 fűzött : 8900,- Ft
Magyarország - fotóművészet - avantgárd - 20. század - elektronikus dokumentum
77.04(439)"196/198" *** 77.037(439)
[AN 2722619] MARC

ANSEL
UTF-85440 /2008.
Wehner Tibor (1948-)
   Szárnyas idő : Drégely László művészete / Wehner Tibor ; [a bibliográfiát összeáll. Radnai József]. - Budapest : Glória, 2007. - 246 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Drégely (borító- és gerinccím). - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9587-17-5 kötött : 6980,- Ft
Drégely László (1932-1990)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Drégely_L.
[AN 2726446]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5441 /2008.
1001 albums you must hear before you die (magyar)
   1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Robert Dimery ; előszó Michael Lydon. - Felújított kiad. - [Budapest] : Gabo, 2007. - 960 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-070-4 kötött
könnyűzene - zenetörténet - 20. század - ezredforduló
78.067.26(100)"195/200"
[AN 2736345]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2008.
Berkesi Sándor (1944-)
   A zengő Ige szolgálatában : válogatott írások, előadások és beszélgetések / Berkesi Sándor. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2007. - 263 p. ; 21 cm. - (A "Református Tiszántúl" kiadványai, ISSN 1789-0152 ; 2.)
ISBN 978-963-87134-3-8 kötött
Magyarország - egyházi és vallásos zene - református egyház - publicisztika
783(439)(0:82-92) *** 284.2
[AN 2726251]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2008.
   Klasszikus zenék [elektronikus dok.] : [hangos zenei lexikon]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
komolyzene - zenei lexikon - elektronikus dokumentum
78.071.1(100)(092):030
[AN 2727412]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5444 /2008.
1001 movies you must see before you die (magyar)
   1001 film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz / Steven Jay Schneider főszerk. - Felújított kiad. - [Budapest] : Gabo, 2007. - 960 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-067-4 kötött
filmművészet - 20. század - ezredforduló
791.43(100)"19/200"
[AN 2736262]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2008.
Novarina, Valère (1947-)
Lumières du corps (magyar)
   A test fényei / Valère Novarina ; [ford. Rideg Zsófia] ; [az előszót Sepsi Enikő írta]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2008. - 119 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-072-0 fűzött : 1600,- Ft
színházművészet - színészi alakítás
792.028
[AN 2726295]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2008.
Tarján Tamás (1949-)
   Színre színt : színikritikák, 2004-2007 / Tarján Tamás. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2007. - 432 p. ; 20 cm. - (Isis könyvek, ISSN 1785-5608)
ISBN 978-963-9438-86-6 fűzött : 2980,- Ft : 12 EUR
Magyarország - színházművészet - kritika - ezredforduló
792(439)"200"(049.3)
[AN 2721674]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2008.
Tóth Róbert (1972-)
   Hogyan írjunk közönségfilmet : tanulmányok / Tóth Róbert. - Budapest : Szerző, 2008. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4205-7 fűzött : 88,- Ft
filmművészet - filmesztétika
791.43.01
[AN 2723234]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5448 /2008.
   1000 Fragen 1000 Antworten : Wirtschaftsdeutsch : [társalgási gyakorlatok a német üzleti középfokú nyelvvizsgákra] / Rudolf Radenhausen [et al.]. - Székesfehérvár : Lexika, 2004 [!2007]. - 279 p. ; 20 cm
A gerincen párhuzamos címként: 1000 kérdés 1000 felelet. - Bibliogr.: p. 279.
ISBN 978-963-9357-46-4 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - üzleti élet - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 2736388]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2008.
   Angol nyelvoktató 1 [elektronikus dok.] : kezdő. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvakadémia, ISSN 1789-7858)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2726172]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2008.
   Angol nyelvoktató 2 [elektronikus dok.] : középhaladó. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvakadémia, ISSN 1789-7858)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2726177]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2008.
   Angol nyelvoktató 3 [elektronikus dok.] : haladó. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvakadémia, ISSN 1789-7858)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2726186]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2008.
Büttner, Peter
   Magyar - német társalgás / Peter Büttner. - Székesfehérvár : Lexika, 2001 [!2007]. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9092-99-0 fűzött : 1590,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2736392]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2008.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező szótár / Csordás Norbert. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : CDN Kft., cop. 2008. - 626 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 625.
ISBN 978-963-06-2736-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2736019]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2008.
Csordás Norbert
   Angol nyelvkönyv / Csordás Norbert. - [Budapest] : CDN Kft., cop. 2008. - 166 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-229-137-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2736016]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2008.
Davies, William
   Magyar - angol társalgás = Hungarian - English phrase book / William Davies. - Székesfehérvár : Lexika, [2007], cop. 2003. - 156, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7693-96-0 * fűzött : 1590,- Ft (hibás ISBN 978-963-7693-96-3)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2736394]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2008.
Dókus Tünde
   Angol szituációk : feladatok az "A" típusú alap- és középfokú nyelvvizsgákra készülőknek / Dókus Tünde. - Székesfehérvár : Lexika, [2007], cop. 2002. - 192 p. ; 20 cm. - (Irány a nyelvvizsga, ISSN 1589-0155)
ISBN 978-963-9357-11-2 fűzött : 1590,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2736390]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2008.
   Francia nyelvoktató 2 [elektronikus dok.] : középhaladó. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvakadémia, ISSN 1789-7858)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
francia nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 2726225]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2008.
Gerencsér Ferenc
   Régi szavak szótára / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-530-3 kötött
magyar nyelv - archaizmus - értelmező szótár
809.451.1-316.2
[AN 2734259]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2008.
Horváth Miklós
   Angol írásbeli : feladatok a középfokú nyelvvizsgákra készülőknek / Horváth Miklós. - Székesfehérvár : Lexika, [2007], cop. 2002. - 222 p. ; 20 cm. - (Irány a nyelvvizsga, ISSN 1589-0155)
ISBN 978-963-9357-10-5 fűzött : 1590,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2736389]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2008.
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
   Magyar szinonimaszótár / O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 1978. - 593 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-6843-2 kötött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2736495]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2008.
   Német nyelvoktató 1 [elektronikus dok.] : kezdő. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvakadémia, ISSN 1789-7858)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2726153]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2008.
   Német nyelvoktató 2 [elektronikus dok.] : középhaladó. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvakadémia, ISSN 1789-7858)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2726162]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2008.
Németh Katalin
   Angol nyelvtan : alap-, közép,- felsőfokon = English grammar : elementary, intermediate, advanced : rules & practice / Németh Katalin. - 2. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2006 [!2007]. - 320 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-70-9 fűzött : 3200,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 2735357]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2008.
   Olasz nyelvoktató 2 [elektronikus dok.] : középhaladó. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvakadémia, ISSN 1789-7858)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
olasz nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 2726193]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2008.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Lösungsschlüssel, Transkription der HV-Texte, Wörterverzeichnis zum Lehrwerk Neue Wirtschaftsthemen, Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe / Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén. - Budapest : Holnap, 2007. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvvizsgakönyvek)
ISBN 978-963-346-546-2 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2736195]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2008.
Pellicer-Ramírez, Francisco
Gyakorlati spanyol nyelv a mondatok tükrében (új kiadása)
   Spanyol mondattár : nyelvtan és szókincs alapfoktól felsőfokig / Francisco Pellicer R., Füzesi Brigitta. - [2. átd., bőv. kiad.]. - Szeged : Grimm, 2008. - 440 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 434-435.
ISBN 978-963-7460-45-6 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - példatár
806.0(078)(076)=945.11
[AN 2724128]
MARC

ANSEL
UTF-85467 /2008.
Széna Béla
   Elfeledett tájszavaink : moldvai és gyimesi csángó, felvidéki, vajdasági tájszavaink / Széna Béla. - Pécs : Magánkiad., 2008. - 101, 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4326-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvjárás - tájszótár
809.451.1-087
[AN 2723052]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2008.
   Válogatás a Russzkij jazik na zavtra írásaiból / szerk. Viczai Péter ; [közread. a] Régiók Interkulturális és Orosz Nyelvi Egyesülete. - Budapest : Régiók Interkult. és Orosz Nyelvi Egyesülete, 2007. - 131 p. ; 21 cm
Az előzéklapon párhuzamos címként: Izbrannye materialy žurnala Russkij âzyk na zavtra. - Váltakozva orosz és magyar nyelven
ISBN 978-963-06-2953-9 fűzött
orosz nyelv
808.2
[AN 2724258]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2008.
Vernay-Lekanov, Melinda
   Tesztek a nyelvvizsgán : francia 1 : középfok / [szerző Melinda Vernay-Lekanov]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2007, cop. 1999. - 140 p. ; 24 cm. - (Rigó nyelvvizsga könyvek, ISSN 1418-5164)
ISBN 978-963-05-7637-9-6 fűzött
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2734780]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2008.
Wergen, Josef
Pons im Griff - Bürokommunikation Deutsch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : német : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] / Josef Wergen, Annette Wörner ; [ford. Bakos Henriette]. - Budapest : Klett, 2008, cop. 2005. - 207, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9572-91-1 fűzött
német nyelv - levelezés - kereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 651 *** 316.77
[AN 2736417]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5471 /2008.
   Oratoris officium : tanulmányok a hetvenéves Adamik Tamás tiszteletére / szerk. Déri Balázs ; [közread. az] ... ELTE BTK Latin Nyelv és Irodalmi Tanszék. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Latin Nyelvi és Irod. Tansz., 2008. - 222 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-975-6 fűzött
klasszika-filológia - retorika - klasszikus irodalom története - emlékkönyv
87(091) *** 82.085
[AN 2726284]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5472 /2008.
Hadobás Pál (1953-)
   Bódva-völgyi kortárs irodalom / Hadobás Pál. - Edelény : MKKM, 2007. - 131 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87047-2-6 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - író - ezredforduló - életrajz
894.511(439.134)(092)
[AN 2723224]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2008.
Lisztóczky László (1941-)
   A költő feltámadása : tanulmányok Dsida Jenőről / Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör. - Eger : Dsida J. Baráti Kör, 2008. - 152 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87453-2-3 fűzött
Dsida Jenő (1907-1938)
író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 2722195]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2008.
Szabó Levente, T. (1977-)
   Mikszáth, a kételkedő modern : történelmi és társadalmi reprezentációk Mikszáth Kálmán prózapoétikájában / T. Szabó Levente. - [Budapest] : L'Harmattan : MIT, cop. 2007. - 338 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 313-330.
ISBN 978-963-236-019-5 fűzött : 2800,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 2726273]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2008.
Tarján Tamás (1949-)
   Weöres Sándor: Psyché / Tarján Tamás. - [Budapest] : Akkord, cop. 2008. - 63, [4] p. ; 22 cm. - (Talentum műelemzések, ISSN 1417-5061)
Bibliogr.: p. [65-66].
ISBN 978-963-252-001-8 fűzött : 798,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989). Psyché
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Weöres_S.
[AN 2726899]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5476 /2008.
Andrews, Amy
Earthquake baby (magyar)
   Gyógyító szavak / Amy Andrews ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 341.)
ISBN 978-963-537-775-6 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2722049]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2008.
Block, Lawrence (1938-)
When the sacred ginmill closes (magyar)
   Ha a szent kocsma is bezár / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 222 p. ; 21 cm. - (Matt Scudder sorozat)
ISBN 978-963-7118-98-2 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2724870]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2008.
Burgess, Anthony (1917-1993)
One hand clapping (magyar)
   Egy tenyér ha csattan / Anthony Burgess ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1979. - 217 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8444-3 fűzött : 2000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2734152]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2008.
Cabot, Meg (1967-)
Pants on fire (magyar)
   Az a balfék Tommy Sullivan / Meg Cabot ; [ford. Polgár Anita]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 236 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 978-963-539-626-9 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2726860]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 14. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-86-1 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2734264]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 16. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2734267]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2008.
Crais, Robert (1953-)
The two minute rule (magyar)
   A kétperces szabály / Robert Crais ; [ford. Zsolnai Lajos]. - [Budapest] : Kelly, [2008], cop. 2007. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-30-3 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2724467]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2008.
Crişan, Ana
   Cuvinte sincere / Ana Crişan ; [il. Csaba Sajti] ; [publ. a Centrului de documentare şi informare al Autoguvernării pe ţară a românilor din Ungaria]. - Giula : Centrului de documentare şi informare al Autoguvernării pe ţară a românilor din Ungaria, 2007. - 60 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1984-4 fűzött
Magyarország - román irodalom - vers
859.0-14(439)
[AN 2736505]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2008.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe : regény / Daniel Defoe ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1996. - 337 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8535-8 fűzött : 900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2734873]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2008.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Do androids dream of electric sheep? (magyar)
   Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2007, cop. 2005. - 217 p. ; 21 cm
Megj. "Szárnyas fejvadász" címmel is. - Bényei Tamás "Az utolsó krimi", Nagy Péter, H. "Descartes és az evolúció" és Tillmann J. A. "Orcus neontüzében" c. tanulmányával
ISBN 963-7118-21-7 fűzött : 2280,- Ft : 9,10 EUR
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - író - 20. század - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820(73)(092)Dick,_P._K.
[AN 2734183]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2008.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Eye in the sky (magyar)
   Figyel az ég / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., [2007], cop. 2005. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 963-7118-08-X fűzött : 1980,- Ft : 7,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2734236]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2008.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Now wait for last year (magyar)
   Várjuk a tavalyi évet / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2008. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-94-4 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2724861]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2008.
Eco, Umberto (1932-)
Il pendolo di Foucault (magyar)
   A Foucault-inga / Umberto Eco ; ford. és a jegyzeteket írta Barna Imre. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1992. - 785, [11] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8470-2 kötött : 3200,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2735303]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2008.
Eco, Umberto (1932-)
   Az új középkor / Umberto Eco ; [vál. Barna Imre] ; [ford. Barna Imre, Schéry András, Szénási Ferenc]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1992. - 190 p. ; 19 cm. - (Mérleg, ISSN 0231-2433)
ISBN 978-963-07-8442-9 fűzött : 1900,- Ft
olasz irodalom - esszé
850-4=945.11
[AN 2734143]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2008.
Ellis, Bret Easton (1964-)
American psycho (magyar)
   Amerikai psycho / Bret Easton Ellis ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1994. - 567 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8529-7 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2736460]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2008.
Ellis, Bret Easton (1964-)
Lunar park (magyar)
   Holdpark / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 2005. - 500 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8482-5 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2736461]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2008.
Ellis, Bret Easton (1964-)
The rules of attraction (magyar)
   A vonzás szabályai / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 2002. - 363 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8569-3 fűzött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2736462]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2008.
Ende, Michael (1929-1995)
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [a szerző rajz.] ; [ford. Kalász Márton]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 230, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8448-8 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2736444]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2008.
Florian, Filip (1968-)
Degete mici (magyar)
   Kisujjak / Filip Florian ; [ford. Karácsonyi Zsolt]. - Budapest : Magvető, 2008. - 249 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2596-3 kötött : 2690,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2723777]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2008.
Folsom, Allan (1941-)
Day of confession (magyar)
   A gyónás napja / Allan Folsom ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [2. kiad.]. - Budapest : General Press, [2008]. - 405 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-089-4 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2735252]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2008.
French, Tana
In the woods (magyar)
   Hallgatag erdő / Tana French ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2008]. - 479 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-019-1 kötött : 2290,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 2726690]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2008.
Fulghum, Robert (1937-)
It was on fire when I lay down on it (magyar)
   Már lángolt, amikor ráfeküdtem / Robert Fulghum ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Cartaphilus, 2008, cop. 1994. - 139 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-266-000-4 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - esszé
820-43(73)=945.11
[AN 2734163]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2008.
Gee, Sophie (1974-)
The scandal of the season (magyar)
   Botrányos viszonyok / Sophie Gee ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-039-9 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2724172]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2008.
Gemmell, David
Midnight falcon (magyar)
   Éjféli sólyom : Rigante-ciklus II. kötet / David A. Gemmell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2007. - 513 p. ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
ISBN 978-963-9679-72-6 fűzött : 2090,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2723352]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2008.
Golding, William (1911-1993)
The double tongue (magyar)
   Kígyónyelv / William Golding ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 191 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866 ; 8.)
ISBN 978-963-9651-80-7 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2734336]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2008.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Déry Tibor] ; [a jegyzeteket M. Nagy Miklós írta]. - Budapest : Európa, 2008. - 243 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8536-5 fűzött : 900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2734843]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2008.
Golding, William (1911-1993)
Rites of passage (magyar)
   Beavatás / William Golding ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1983. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8455-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2734171]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2008.
Green, Jane
Jemima J (magyar)
   Hiúság városa / Jane Green ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-13-6 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2724889]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2008.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Seduced by moonlight (magyar)
   A holdfény csábítása / Laurell K. Hamilton ; [ford. Hodász Eszter]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2007. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-79-1 fűzött : 2680,- Ft : 10,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2724992]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2008.
Heller, Richard F.
The 13th apostle (magyar)
   A 13. apostol / Richard és Rachael Heller ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 322 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-135-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2726702]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2008.
Holt, Victoria (1906-1993)
Rose without a thorn (magyar)
   Rózsa tövis nélkül / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Csillag Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 308, [3] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A "VIII. Henrik feleségei" c. regénysorozat része
ISBN 978-963-635-329-2 fűzött : 1595,- Ft
Katalin (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1521-1542)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2724442]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2008.
Joyce, Brenda
Deadly love (magyar)
   Halálos szerelem / Brenda Joyce ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : General Press, [2008]. - 318 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-032-0 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2726683]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2008.
Kemelman, Harry (1908-1996)
Saturday the rabbi went hungry (magyar)
   A rabbi szombaton megéhezett / Harry Kemelman ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Konkrét Kv., 2008. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-37-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2724446]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2008.
Kemény Zsolt
   Bedtime stories of blood and rain / Zsolt Kemény. - Budapest : Révai Digitális K., 2008. - 303 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-239-022-2 kötött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(439)
[AN 2726960]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2008.
Keyes, Daniel (1927-)
The fifth Sally (magyar)
   Az ötödik Sally / Daniel Keyes ; [ford. Szilágyi Tibor]. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008, cop. 1989. - 366 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-607-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2736364]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2008.
King, Stephen (1947-)
Cujo (magyar)
   Cujo / Stephen King ; [ford. Boris János]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1989. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8490-0 fűzött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2734126]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2008.
Koestler, Arthur (1905-1983)
Darkness at noon (magyar)
   Sötétség délben / Arthur Koestler ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1988. - 313 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8493-1 fűzött : 2400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2734169]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2008.
Konrath, J. A. (1970-)
Bloody Mary (magyar)
   Hajsza : [Bloody Mary] / J. A. Konrath ; [ford. Müller Bernadett]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 296 p. ; 21 cm. - (Jacqueline "Jack" Daniels krimisorozat)
ISBN 978-963-9667-29-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2725055]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2008.
Lansdale, Joe R.
Lost echoes (magyar)
   Elveszett visszhangok / Joe R. Lansdale ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Bolt Kft., cop. 2008. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9557-43-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2723665]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2008.
Laurie, Hugh (1959-)
The gun seller (magyar)
   A balek / Hugh Laurie ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-35-8 fűzött : 2580,- Ft (hibás ISBN 978-963-9667-38-8)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2736483]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2008.
Lindsay, Jeff (1952-)
Dearly devoted Dexter (magyar)
   Drága, dolgos Dexter / Jeff Lindsay ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2008. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-711-895-1 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2724498]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2008.
London, Jeanie
One-night man (magyar)
   Dobra vert agglegény / Jeanie London ; [... ford. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 93 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 220.)
ISBN 978-963-537-776-3 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2721906]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2008.
Mahmoody, Betty
For the love of a child (magyar)
   Lányom nélkül soha 2 : végzetes szülők / Betty Mahmudi ; [közrem. William Hoffer[!Arnold D. Dunchok]] ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-083-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2735263]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2008.
Mahmoody, Betty
Not without my daughter (magyar)
   Lányom nélkül soha / Betty Mahmudi, William Hoffer ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ulpius-ház, 2007 [!2008]. - 574 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-036-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2735947]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2008.
Mason, Bill (1940-)
Confessions of a master jewel thief (magyar)
   A nyolcadik parancsolat: ne lopj! : [egy hírhedt gyémánttolvaj igaz története] / Bill Mason és Lee Gruenfeld ; [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 398 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-26-6 fűzött : 2980,- Ft
Mason, Bill (1940-)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - bűnöző - 20. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 343.919(73)(092)Mason,_B.
[AN 2724477]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2008.
McCarthy, Cormac (1933-)
No country for old man (magyar)
   Nem vénnek való vidék / Cormac McCarthy ; [ford. Bart István]. - Budapest : Magvető, 2008. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2622-9 kötött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2723775]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2008.
McClintock, Norah
The third degree (magyar)
   Chloé és a zsaru / Norah McClintock ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Móra, 2008. - 156 p. ; 21 cm. - (Mesterdetektív, ISSN 1788-9146)
ISBN 978-963-11-8427-3 fűzött : 1490,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2724202]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2008.
Merle, Robert (1908-2004)
Madrapour (magyar)
   Madrapur / Robert Merle ; [ford. Somogyi Pál László]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1981. - 431 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8445-0 kötött : 2600,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2735067]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2008.
Mlynowski, Sarah (1977-)
Frogs & French kisses (magyar)
   Vágyak és varangyok / Sarah Mlynowski ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Móra, 2008. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8428-0 kötött : 1890,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2724214]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2008.
Morgan, Sarah (1948-)
The celebrity doctor's proposal (magyar)
   Kamerán kívül / Sarah Morgan ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 340.)
ISBN 978-963-537-774-9 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2722016]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2008.
Mortimer, Carole
The vengeance affair (magyar)
   Szirmok és levelek / Carole Mortimer ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 398.)
ISBN 978-963-537-786-2 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2722121]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2008.
Nathanson, Eric Mick (1928-)
The dirty dozen (magyar)
   A piszkos tizenkettő / E. M. Nathanson ; [ford. Félix Pál]. - Szeged : Aranytoll, 2007. - 591 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-83-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2736177]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2008.
Oomen, Francine (1960-)
Hoe overleef ik met/zonder jou? (amagyar)
   Hogyan éljük túl a mosolyszünetet? / Francine Oomen ; [ill. Annet Schaap] ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - Budapest : Animus, 2008. - 163 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-67-7 kötött : 1980,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 2726741]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2008.
Pohl, Frederik (1919-)
The gateway trip (magyar)
   A hícsík nyomában : utazás az átjáró körül / Frederik Pohl ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 225, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
A regényfolyam 5. része
ISBN 978-963-87730-5-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2726407]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2008.
Pratchett, Terry
Lords and ladies (magyar)
   Hölgyek és urak / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 384 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-963-9679-10-8 fűzött : 2090,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2723401]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2008.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
   Rilke : Rainer Maria Rilke versei Tandori Dezső válogatásában és fordításában. - Budapest : Eri, 2007. - 95 p. ; 22 cm
Gerinccím: Rilke/Tandori
ISBN 978-963-9653-15-3 kötött : 2310,- Ft
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 2722229]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2008.
Ross, Kathryn
The millionaire's secrets (magyar)
   Villámrandevú / Kathryn Ross ; [... ford. Gonda Éva]. Tudtad-e ...? / Joan Elliott Pickart ; [... ford. Gärtner Zita]. Hólepte emlék / Christy Lockhart ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 25.)
Egys. cím: The millionaire's secrets. Baby : MacAllister-made. One snowbound weekend
ISBN 978-963-537-787-9 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2722138]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2008.
Ryman, Geoff
Air (magyar)
   Levegő / Geoff Ryman ; [ford. Héjj Katalin]. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 514 p. ; 20 cm. - (A képzelet mesterei, ISSN 1787-6176)
ISBN 978-963-9679-66-5 fűzött : 2490,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2723272]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2008.
Sandemo, Margit (1924-)
Skogen bortom dagen (magyar)
   A titokzatos erdő / Margit Sandemo ; [ford. Csikász-Kollár Zsuzsanna]. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 284 p. ; 18 cm. - (Varázsjelek ; 1.)
ISBN 978-963-87672-4-0 fűzött : 1590,- Ft : 7 EUR
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2727241]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2008.
Saramago, José (1922-)
O evangelho segundo Jesus Cristo (magyar)
   Jézus Krisztus evangéliuma / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2008. - 508 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8456-6 kötött : 3000,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 2723649]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2008.
Segal, Erich (1937-)
Doctors (magyar)
   Orvosok / Erich Segal ; [ford. Oros Paulina]. - Budapest : General Press, [2008], cop. 1994. - 850 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-042-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2736474]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2008.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Öt dráma 2 / William Shakespeare ; [ford. Mészöly Dezső, Szabó Lőrinc, Vas István] ; [a jegyzeteket Borbás Mária kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 574 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: III. Richárd ; Ahogy tetszik ; Othello, a velencei mór ; Lear király ; Vihar. - Egys. cím: Richard III ; As you like it ; Othello, the moor of Venice ; King Lear ; The tempest
ISBN 978-963-07-8542-6 fűzött : 1100,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2734910]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2008.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2517979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. kv., A hajnal gyilkosai. - 2008. - 205 p. - (Vámpír könyvek ; 9.)
ISBN 978-963-11-8445-7 kötött : 2190,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2734806] MARC

ANSEL
UTF-85539 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the mega-mean time machine (magyar)
   Rosszcsont Peti és az időgép / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2008. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-68-4 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2726872]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2008.
Steel, Danielle (1947-)
Granny Dan (magyar)
   A cár balerinája / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-187-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2734134]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2008.
Steel, Danielle (1947-)
No greater love (magyar)
   Erősebb a szeretetnél / Danielle Steel ; [ford. Simó György]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 348 p. ; 21 cm
Megj. "Erősebb a szerelemnél" és "A legdrágább kincs" címmel is
ISBN 978-963-203-189-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2734135]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2008.
Steel, Danielle (1947-)
Now and forever (magyar)
   Erőszakkal vádolva / Danielle Steel ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 385 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-190-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2734138]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2008.
Steel, Danielle (1947-)
The wedding (magyar)
   Az esküvő / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-188-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2734141]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2008.
Sue, Eugène (1804-1857)
Les mystères de Paris (magyar)
   Párizs rejtelmei / Eugène Sue. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 864 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok, ISSN 1788-5310)
ISBN 978-963-9651-29-6 kötött : 3190,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2734257]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2008.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar)
   Gulliver utazásai / Jonathan Swift ; [ford. Szentkuthy Miklós]. - Budapest : Európa, 2008. - 433 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8539-6 fűzött : 980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2734181]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2008.
Toresen, Eli B. (1952-)
Trøbbel på rideleiren (magyar)
   Éjféli lovasok / Eli B. Toresen ; [fotók Marielle Andersson Gueye] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2007. - 122 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9749-14-6 kötött
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2725147]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2008.
Villon, François (1431-1463?)
   Villon összes versei / [a jegyzeteket Szegi Pál írta]. - Budapest : Európa, 2008. - 189, [6] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8540-2 fűzött : 850,- Ft
francia irodalom - vers - összegyűjtött művek
840-14=945.11
[AN 2734914]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2008.
Vysockij, Vladimir Semënovič (1938-1980)
   Pâtnadcatʹ let s Vysockim : stihi i pesni legendarnogo barda / [per., vstup. st.] Peter Vicai ; [izd.] Associaciâ regionov meždunarodnoj kulʹtury i russkogo âzyka. - Budapešt : Associaciâ regionov meždunarodnoj kulʹtury i russkogo âzyka, 2007. - 131 p. ; 21 cm
A ford. a "Vladimir Vysockij : Sočineniâ v dvuh tomah (Moskva : Hudožestvennaâ literatura, 1991) c. kiad. alapján kész. - Az előzéklapon párhuzamos címként: Tizenöt év Viszockijjal : a legendás bárd versei és dalai. - A versek és dalok magyar nyelven is. - Bibliogr.: p. 111-125.
ISBN 978-963-06-2952-2 fűzött
orosz irodalom - vers - dalszöveg - kétnyelvű dokumentum
882-14.02=945.11 *** 882-192.02=945.11
[AN 2724266]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2008.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   Az élet titka a művészet : Oscar Wilde füveskönyve / [vál., ford. és az utószót írta Molnár Miklós]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-007-2 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - aforizma
820-84=945.11
[AN 2724953]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2008.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
   A rút rendőr románca : humoros történetek, karcolatok / P. G. Wodehouse ; [vál., ford. és a bevezetőt írta Molnár Zoltán]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 233 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-633-7 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-321.5=945.11
[AN 2726854]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2008.
Wu, Fan (1973-)
February flowers (magyar)
   Február virágai : Kína leánya / Fan Wu ; [ford. Zombory Klára]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-092-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2724984]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2008.
Wylie, Trish
Marriage lost and found (magyar)
   Születésnapra / Trish Wylie ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 397.)
ISBN 978-963-537-785-5 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2722103]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5553 /2008.
   Amnézia : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2008. - 349 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 36.)
ISBN 978-963-9566-66-8 kötött : 1998,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9
[AN 2724231]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Kaláka - Arany János / [ill. Kass János]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 56 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-227-102-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - auditív dokumentum - vers
894.511-14
[AN 2723772]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje ; Buda halála / Arany János ; [a szöveggond., a kísérőjegyzetek Keresztury Dezső és Keresztury Mária munkája] ; [a szómagyarázatokat Ferencz Győző kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 301 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8533-4 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2734850]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2008.
Arany-Tóth Katalin
   Kitárt karokkal / Arany-Tóth Katalin. - Budapest : Unisher, 2007. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7375-96-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2723534]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2008.
Babits Mihály (1883-1941)
   Válogatott versek / Babits Mihály ; [vál. és a szómagyarázatokat kész. Ferencz Győző] ; [a szöveggond. Kelevéz Ágnes munkája]. - Budapest : Európa, 2008. - 370 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8534-1 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2734921]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2008.
Bächer Iván (1957-)
   Elindulni három nővel : tárcák, 1989-1999 / Bächer Iván. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 558 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-099-3 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-43
[AN 2736363]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2008.
Bálint Zoltán
   Macskoládé : gyerekversek / Bálint Zoltán. - [Debrecen] : Szerző, cop. 2008. - 62 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-06-4275-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2723205]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2008.
Benkő László (1952-)
   Táltosidők : a magyar honfoglalásról szóló történelmi trilógia első kötete / Benkő László. - Kistarcsa : STB K., 2007. - 433 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9720-57-2 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2723539]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2008.
   A bicikli dicsérete / [szerk. Simkó György et al.]. - Budapest : Eri : Országház Antikvárium, 2008. - 86 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9653-16-0 kötött : 3150,- Ft
ISBN 978-963-06-3948-4
magyar irodalom - kerékpár - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 629.118.3 *** 629.118.3(0:82-32)
[AN 2722251]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2008.
   Cini-cini muzsika : óvodások verseskönyve / [vál. és szerk. T. Aszódi Éva] ; [Bálint Endre rajz.]. - 19. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 203, [11] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8429-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2734120]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2008.
Csorba István (1925-)
   Egy életsors göröngyös útjai : Erdélyből Szibérián át Magyarországig / Csorba István. - 2. jav. kiad. - [S.l] : [s.n.], 2008. - 194, [3] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Csorba István (1925-)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2726548]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2008.
Domonyi Rita
   Süteménység : a sütemények édes élete / írta Domonyi Rita ; rajz. Nagy Dóra. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 37 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-20-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - sütemény - mese - humoreszk
894.511-34 *** 894.511-7 *** 641.852(0:82-34) *** 76(439)(092)Nagy_D.
[AN 2723684]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2008.
Dorth, Diana
   A hűtlen / Diana Dorth. - Gyöngyös : Pallas, cop. 2008. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-83-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2724227]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2008.
Elek Teréz (1944-)
   Távol és közel / Elek Teréz. - Nagykőrös : Szerző, 2007. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2427-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2721873]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2008.
Éles Árpád
   A délibáb nyomában : válogatott versek Hortobágyról / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2008. - 188 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87681-0-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2726267]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2008.
Éles Árpád
   Pro urbe : válogatott versek Debrecenről / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2008. - 212 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87681-1-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2726257]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2008.
   Erato : antológia / [szerk. Kleinheincz Csilla és Járdán Csaba]. - Budapest : Delta Vision, 2007. - 313, [2] p. ; 18 cm. - (Delta Műhely, ISSN 1788-1765)
ISBN 978-963-9679-64-1 fűzött : 2090,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-993(082)
[AN 2723334]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2008.
Erdélyi Margit
   Érzelmek fogságában / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., 2008. - 274 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-82-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2723560]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2008.
Erdélyi Margit
   A szerelem erejével / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., 2008. - 240 p. ; 19 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-84-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2723543]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2008.
Erdélyi Margit
   A szív hangjai / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., 2008. - 234 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-86-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2723553]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2008.
Fehér Judit (1869-1908)
   Asszonyok : Bródy Sándor feleségének története és írásai / Fehér Judit ; [... sajtó alá rend. ... Kurta Zsuzsanna] ; [szerk. Hovanyecz László] ; [a kötetet írásával gazdagította Saly Noémi et al.] ; [... közread., a bevezetést, az összekötő szöveget és az epilógust írta Alexander Brody]. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2007. - 301 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-007-8 kötött : 3480,- Ft
Fehér Judit (1869-1908)
Bródy Sándor (1863-1924)
Magyarország - magyar irodalom - író - irodalmi élet - 19. század - 20. század - századforduló - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511(092)Fehér_J. *** 894.511(092)Bródy_S. *** 894.511(091)"189/190"
[AN 2706445]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2008.
Gáspár Ferenc (1957-)
   Johnny Fortunate kalandjai : a magyar történelem tényein alapuló kalandregény sorozat / Gáspár Ferenc. - 4. kiad. - [Budapest] : Coldwell Kv., [2007]-. - 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2735337]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A strucc vére. - cop. 2007. - 286 p.
ISBN 963-86506-7-2 fűzött : 1180,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2735340] MARC

ANSEL
UTF-85575 /2008.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Pletykaanyu : elbeszélések / Grecsó Krisztián. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2006. - 191, [4] p. ; 22 cm
ISBN 963-14-2497-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2734132]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2008.
Gulyás Péter Pál
   Az Anna-réten : versek 2000-2008 / Gulyás Péter Pál. - [Budapest] : [Gulyás P. P.], [2008], cop. 2004. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4364-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2727210]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Felnőtteknek írtam / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 170, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8442-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2734119]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2008.
Kalász László (1933-1999)
   Tisztább világban : 75 válogatott vers / Kalász László. - Edelény : MKKM, 2008. - 115 p. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 39.)
ISBN 978-963-87047-4-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2723263]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2008.
Kéringer András
   Tűz és márvány : új dalok az örökségről / Kéringer András. - [Budapest] : Szerző, 2008. - 71, [12] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4340-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2725962]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2008.
Kiss László, B. (1962-)
   Márton apa lesz / B. Kiss László. - [Iszkaszentgyörgy] : [Magánkiad.], 2008. - 118 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4283-5 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2723168]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2008.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest noir : [krimi] / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-96-8 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2725094]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kosztolányival a villamoson : képes összeállítás Kosztolányi Dezső írásaiból / [szerk. Simkó György és Zsikai Erika]. - Budapest : Eri, 2007. - 163 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9653-11-5 kötött : 2940,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2722186]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kosztolányival a villamoson : képes összeállítás Kosztolányi Dezső írásaiból / [szerk. Simkó György és Zsikai Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Eri, 2007. - 163 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9653-14-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2722196]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kosztolányival a villamoson : képes összeállítás Kosztolányi Dezső írásaiból / [szerk. Simkó György és Zsikai Erika]. - 3. kiad. - Budapest : Eri, 2008. - 163 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9653-17-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2722209]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Pacsirta (angol)
   Skylark / Dezső Kosztolányi ; transl. by Richard Aczel ; introd. by Péter Esterházy. - Budapest ; London ; New York, [N. Y.] : CEU Press, [2008], cop. 1993. - XV, 224 p. ; 22 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
ISBN 963-9116-66-1 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2736498]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2008.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Szindbád és társai : válogatott novellák / Krúdy Gyula ; [vál., a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2008. - 261, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8541-9 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2734839]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2008.
   Legendák és enigmák. - [Budapest] : Valhalla Páholy, [1996]-. - 19 cm
A 10. kötetet kiad. az Inomi Kiadó, a 11. kötetet a Tuan Kiadó. - Változó mérettel
ISBN 963-9039-10-1 *
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 191692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], Alidax gyöngyei / [szerk. Kornya Zsolt]. - 2008. - 312 p. : ill.
ISBN 978-963-87672-3-3 fűzött : 2190,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2725023] MARC

ANSEL
UTF-85588 /2008.
Lewis, Paul
   Tűréshatár / Paul Lewis. - Budapest : Unisher, [2007]. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7375-94-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2723528]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2008.
   Liliomfi : három XIX. századi dráma / [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 295 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A kérők / Kisfaludy Károly. Liliomfi / Szigligeti Ede. A proletárok / Csiky Gergely
ISBN 978-963-07-8537-2 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2734900]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2008.
Lugosi Viktória (1962-)
   Ajvé [elektronikus dok.] / Lugosi Viktória ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Ulpius-ház, cop. 2007. - 5 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-9752-94-8 : 3890,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2726933]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 10 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2726959] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 5 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2726975] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (1 h 10 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2726977] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 1 CD (1 h 9 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2726979] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 1 CD (1 h 11 min)
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2726981] MARC

ANSEL
UTF-85591 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv : [gyógyító gondolatok] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-089-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2734333]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   Válás Budán : [regény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 186 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-139-2 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2734334]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok / Móricz Zsigmond ; [a jegyzeteket Koncz Virág kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 283 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8538-9 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2734854]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2008.
Nagy Mihály
   A Kaba-kő titka : tudománytörténeti színjáték 15 jelenetben / Nagy Mihály, Kirsch Éva. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2007. - 32 p. ; 20 cm. - (A "Református Tiszántúl" kiadványai, ISSN 1789-0152 ; 3.)
ISBN 978-963-87134-4-5 fűzött
magyar irodalom - színjáték
894.511-2
[AN 2726232]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2008.
Rákócza Richárd (1963-)
   Szerelmem, Tel-Aviv / Marcus Lord. - [Budapest] : Kalandor, 2008. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9557-44-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2723779]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2008.
Sári László (1950-)
   Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában / Su-la-ce ; közread. Sári László. - Budapest : Kelet K., 2008. - 185, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87625-1-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - buddhizmus - vallásfilozófia
894.511-96 *** 294.3(0:82-96)
[AN 2734692]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2008.
Scharle-Breznay Márta (1973-)
   Összefonódások [elektronikus dok.] : [novellák] / Scharle-Breznay Márta. - Szöveg. - [Budapest] : Szerző, [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-06-4321-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 2727538]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2008.
Simon Lajos (1876-1942)
   Simon Lajos, a szerelmes költő, 1876-1942 / [... szerk.] Irányi István. - [Balatonfüred] : [Irányi I.], 2007. - 2 db : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3387-1 kötött
Simon Lajos (1876-1942)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - életrajz
894.511-14 *** 894.511(092)Simon_L.
[AN 2724018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [364] pag. var.
ISBN 978-963-06-3388-8
Simon Lajos (1876-1942)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - életrajz
894.511-14 *** 894.511(092)Simon_L.
[AN 2724024] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 255-745.
ISBN 978-963-06-3389-5
Simon Lajos (1876-1942)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - életrajz
894.511-14 *** 894.511(092)Simon_L.
[AN 2724030] MARC

ANSEL
UTF-85599 /2008.
Szabó Árpád, G. (1952-)
   Magyarország kincsei / G. Szabó Árpád. - Budapest : Unisher, 2008. - 153 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7375-97-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2723521]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2008.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Megérjük a pénzünket! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 239 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8436-5 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2734125]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Álarcosbál / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 228 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8561-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2735266]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Alvók futása / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 226, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8560-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2735329]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Disznótor ; Kígyómarás / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 311, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8562-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 2735326]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Merszi, Möszjő / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8473-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2735331]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mézescsók Cerberusnak / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 243 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8564-4 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2735308]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mózes egy, huszonkettő / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 185 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8565-5 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2735306]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Pilátus / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 280 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8558-7 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2734235]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Régimódi történet / Szabó Magda ; [a jegyzeteket Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2008. - 520, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8543-3 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2734847]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Születésnap / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 279 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8566-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2735268]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2008.
Szeitz János
   A tárgyak csendjében : versek, 2000-2007 / Szeitz János. - [Budapest] : Com-Plusz Kult. Szolgáltató Bt., cop. 2008. - 255, [8] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4224-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2723211]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2008.
Trunkó Barnabás (1948-)
   A legvidámabb pláza / [Trunkó Barnabás]. - [Budapest] : Glória Press, cop. 2007. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8200-10-5 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2727106]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2008.
Tuli József (1927-1992)
   Amiről mi ketten nem beszélünk / Tuli József. - [Budapest] : Dálnoki Média, 2007. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 963-06-1257-7 fűzött (hibás ISBN 963-7607-79-X)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2726707]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2008.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Meccslabda : negyven semmi / Ungváry Zsolt. - Budapest : Beszélő Hal, 2008. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87709-1-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2724036]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2008.
Vágó Csaba
   A kanadai rém / Andrea Santacruz. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-67-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2724450]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2008.
Vágó Csaba
   Rituálé / Sally Hunter. - Kecskemét : Vagabund, [2008], cop. 2007. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-66-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2735948]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2008.
Varga Lóránt
   Széttört vázák / Varga Lóránt. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 332, [3] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-324-7 fűzött : 1698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2724432]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2008.
Vathy Zsuzsa (1940-)
   Életünk, halálunk / Vathy Zsuzsa. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 196 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-099-9 fűzött : 1990,- Ft
Lázár Ervin (1936-2006)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - elbeszélés - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Lázár_E.(0:82-94) *** 894.511-32
[AN 2734269]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2008.
   Versek a 18-19. századból : válogatás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 269 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Klasszikus magyar líra ; 12.)
ISBN 978-963-09-5643-7 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - 18. század - 19. század - vers - antológia
894.511-14(082)"17/18"
[AN 2723632]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2008.
Wolf, Alexander
   Vámpírkard [elektronikus dok.] / Alexander Wolf. - Szöveg (pdf : 1.36 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2007
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-606-651-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 2736450]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2008.
Zsadányi Lajos (1937-)
   70kedő krónikás : tárcák, riportok, portrék, visszaemlékezések, versek / Zsadányi Lajos. - Hajdúhadház : Magánkiad., 2007. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2971-3 fűzött : 1000,- Ft
Zsadányi Lajos (1937-)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2726218]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2008.
Zsíros-Simon Mária (1963-)
   "Szemeden át a csillagok útján" : III. kötet / Zsíros-Simon Mária ; [ill. Kamocsai Helga]. - Nagykőrös : Szerző, 2007. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-2427-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2721861]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5622 /2008.
   Az állatok. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
ISBN 978-963-369-135-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2725938]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2008.
Bogos Katalin
   Húsvéti történet / [írta ... Bogos Katalin] ; [rajz. Blaha Magda]. - Kistarcsa : STB K., 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (A három jóbarát)
ISBN 978-963-9444-81-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2725117]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2008.
Bogos Katalin
   Karácsonyi meglepetés / [írta ... Bogos Katalin] ; [rajz. Blaha Magdi]. - Kistarcsa : STB K., 2007. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 20x20 cm. - (A három jóbarát)
ISBN 978-963-9720-73-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2725111]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2008.
Dictionnaire des petits - 1 an (magyar)
   Zelda képes szótára 1 éveseknek. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-370-386-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2725902]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2008.
Dictionnaire des petits - 2 ans (magyar)
   Zelda képes szótára 2 éveseknek. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-370-387-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2725908]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2008.
Dictionnaire des petits - 3 ans (magyar)
   Zelda képes szótára 3 éveseknek. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-370-388-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2725913]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2008.
Dictionnaire des petits - 4 ans (magyar)
   Zelda képes szótára 4 éveseknek. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-370-389-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2725917]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2008.
   Az első szavak. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
ISBN 978-963-369-138-0 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2725954]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2008.
   A formák. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
ISBN 978-963-370-392-2 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2725950]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2008.
Horváth Mónika
   Állatkert / [rajz. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB K., [2008]. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 11 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2723605]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2008.
Horváth Mónika
   Az állatkertben / [ill. Horváth Mónika]. - Kistarcsa : STB K., [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2723573]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2008.
Horváth Mónika
   Házunk tája / [ill. Horváth Mónika]. - Kistarcsa : STB K., [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2723587]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2008.
Horváth Mónika
   Számok / [ill. Horváth Mónika]. - Kistarcsa : STB K., [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2723600]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2008.
Horváth Mónika
   Színek / [ill. Horváth Mónika]. - Kistarcsa : STB K., [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2723578]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2008.
Horváth Mónika
   Tanya / [rajz. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB K., [2008]. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 11 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2723611]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2008.
   A játékok. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
ISBN 978-963-369-137-3 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2725945]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2008.
   A színek. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
ISBN 978-963-370-391-5 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2725921]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2008.
   Tappancs : gyere velem iskolába! : [foglalkoztatókönyv iskolába készülő gyerekeknek] / [szerk. Csendes Istvánné]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008. - 159 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9770-26-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5(084.1)
[AN 2722881]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2008.
   A tenger. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 10x10 cm
ISBN 978-963-370-390-8 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2725929]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5641 /2008.
Davis, Jim (1945-)
   Meglepetés! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2008]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 80.)
ISBN 978-963-9233-98-0 * fűzött : 495,- Ft (hibás ISBN 963-9233-98-0)
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2724081]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2008.
I-Huan
Real fake princess (magyar)
   Makrancos hercegnő / írta és rajz. I-Huan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2007]-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2655848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [2007]. - [174] p.
ISBN 978-963-9679-45-0 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 2722511] MARC

ANSEL
UTF-85643 /2008.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A nindzsa próbái. - 2007. - 187 p.
ISBN 978-963-87539-1-5 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-87303-0-5)
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727065] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Az álmaidért... !. - 2007. - 203, [2] p.
ISBN 978-963-87539-3-9 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727073] MARC

ANSEL
UTF-85644 /2008.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (3.) (2005) (Pécs)
   3. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Rab Virág, Dévényi Anna, Sarlós István ; [rend. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2007. - 228 p. : ill. ; 25 cm. - (A Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötetei, ISSN 1587-6721 ; 5.)
A konferenciát Pécsett 2005. ápr. 26-28. között tartották. - Borítócím: III. Grastyán Konferencia. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-142-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2726189]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2008.
Watsuki Nobuhiro (1970-)
Ruroni Kensin (magyar)
   Ruróni Kensin : egy kardforgató története a meidzsi romantika korából / írta és rajz. Vacuki Nobuhiro. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 188 p.
ISBN 978-963-87539-8-4 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727080] MARC

ANSEL
UTF-85646 /2008.
Youn In-wan
Shin Angyo Onshi (magyar)
   Árnybíró = Angjo Onsi / Joun In-Van, Jang Kjung-Il ... ; [... ford. Kiss Réka Gabriella, Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2006-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötetet ford. Kiss Réka Gabriella
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2641043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2007. - 213 p.
ISBN 978-963-87303-5-0 fűzött : 1500,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727038] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2007. - 170, [35] p.
ISBN 978-963-87303-7-4 fűzött : 1500,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727042] MARC

ANSEL
UTF-8