MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/05/28 10:31:34
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

5647 /2008.
   Digitális nagylexikon [elektronikus dok.] : [általános enciklopédia]. - Szöveg. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (A XX. század lexikonai, ISSN 1789-7866)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: P III 1 GHz; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
lexikon - elektronikus dokumentum
030
[AN 2730259]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2008.
   Világlexikon [elektronikus dok.] : [általános enciklopédia]. - Szöveg. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (A XX. század lexikonai, ISSN 1789-7866)
Főcím a címképernyőről. - Kész. a "Világlexikon" (Budapest : Enciklopédia, 1927) c. nyomtatott kiad. alapján. - Működési követelmények: P III 1 GHz; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
lexikon - elektronikus dokumentum
030
[AN 2730255]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

5649 /2008.
Borsos Attila (1955-)
   A magyar időszaki kiadványok repertóriumai II : annotált bibliográfia / Borsos Attila. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2008. - 247 p. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
ISBN 978-963-693-113-1 fűzött
Magyarország - időszaki kiadvány - repertórium - bibliográfia
014.3(439):016
[AN 2732408]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5650 /2008.
Nemere István (1944-)
   Titkos társaságok Magyarországon / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2007. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-520-4 fűzött
Magyarország - titkos társaság - történeti feldolgozás
061.236(439)(091)
[AN 2732385]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2008.
   Az Országépítő Alapítvány emlékkönyve, 1988-2007 / [szerk. Király Márta és Kováts Flórián] ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány]. - [Budapest] : M. Műv. Akad. Alapítvány, [2008]. - 63 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4187-6 fűzött
Országépítő Alapítvány
Magyarország - alapítvány - emlékkönyv
061.2(439)Országépítő_Alapítvány(091)
[AN 2731854]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5652 /2008.
Nemeš, Jaroslav
   Kodex von Neutra : geistige Erbschaft der italienisch-griechischen Mönche und ihrer Nachfolger von Aachen / Jaroslav Nemeš. - Győr : Palatia, 2007. - 166 p. : ill. részben színes ; 22 cm
Bibliogr: p. 99-107.
ISBN 978-963-7692-15-4 kötött
Magyarország - Nyitra - könyvtörténet - 11. század - kódex - szertartáskönyv
091.14Szelepchényi *** 091.14(439.22-2Nyitra)"10" *** 264
[AN 2731954]
MARC

ANSEL
UTF-85653 /2008.
   Translatio librorum : tanulmányok az Oroszországból Sárospatakra visszaszolgáltatott könyvek kapcsán / szerk. Jekatyerina Jurjevna Genyijeva, Kiss Ilona, Monok István ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2007. - 145 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-539-3 kötött
Sárospatak - könyvtártörténet - egyházi könyvtár - művelődéstörténet - protestáns egyház - újkor
027.6(439-2Sárospatak) *** 027.1(439)"17" *** 930.85(439) *** 284(439)"15"
[AN 2731317]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5654 /2008.
Herman, Ronna
On wings of light (magyar)
   Mihály arkangyal: a fény szárnyain : a dimenziók között húzódó fátyol vékonyodik... / Ronna Herman ; [ford. Babusa Bernadett]. - [Budakeszi] : Mandala Veda, cop. 2008. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-246-017-8 fűzött : 2790,- Ft
angyal - ezoterika
133.25
[AN 2729023]
MARC

ANSEL
UTF-85655 /2008.
Szilvásy Judit
   Rendezzük át lakásunkat feng shuival egy sikeresebb életért! : ötlettár érted / Szilvásy Judit ; [kiad. az Első Magyar Feng Shui Centrum]. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2008. - 155 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86633-4-4 fűzött : 1990,- Ft
feng shui
133.25 *** 643/645
[AN 2742158]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5656 /2008.
Climate change 2007 (magyar)
   Éghajlatváltozás 2007 : az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) negyedik értékelő jelentése : a munkacsoportok döntéshozói összefoglalói / [szerzők Richard Alley et al.] ; [... ford. Radnóti Zsuzsa] ; [... kiad. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium]. - Budapest : KVVM, [2007]. - 86 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7702-98-3 fűzött
globális felmelegedés
504.38.054
[AN 2730308]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2008.
Egri Sándor
   Esélyt a Tiszának, esélyt a Tisza-vidéknek! / [szerző Egri Sándor] ; [kiad. Nimfea Természetvédelmi Egyesület]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2007. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87651-0-9)
Kárpát-medence - Tisza (folyó) - környezetvédelem
504.06(4-191)(282.243.742)
[AN 2727902]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2008.
   Élet a folyók között : a Bodrogköz tájhasználati monográfiája / [... szerk. Dobos Endre, Jozef Terek] ; [közread. a Miskolci Egyetem]. - [Miskolc] : ME, 2008. - 198 p., XXIV t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4264-4 fűzött
Bodrogköz - természeti környezet - tájökológia - társadalom - ezredforduló
502.4(439Bodrogköz) *** 504.54(439Bodrogköz) *** 316(439Bodrogköz)"199/200"
[AN 2729505]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2008.
   Hortobágy / [szerk. ... Bodnár Gabriella, Konyhás Sándor] ; [fotók ... Kerekes Viola et al.] ; [kiad. ... Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány ...]. - [Nádudvar] : Hortobágy Természetvéd. Közalapítvány, 2007. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
Kötött
Hortobágy (alföldi táj) - természeti környezet - fényképalbum
502(439Hortobágy)(084.12)
[AN 2729545]
MARC

ANSEL
UTF-85660 /2008.
   Környezeti helyzetkép, 2006 = Environmental report of Hungary, 2006 / [... szerk. ... Laczka Éva] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2008. - 79 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-235-140-7 fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-235-140-7)
Magyarország - fenntartható fejlődés - környezeti kár - természetes energiaforrás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
504.03(439)"200"(083.41) *** 620.91(439)"200"(083.41)
[AN 2730070]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2008.
   A környezetvédelem technikai alapjai, I-II-III / szerk. Lengyel Antal. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2007-. - 24 cm
ISBN 978-963-7336-71-3
környezetvédelem - környezetvédelmi technológia
504.06 *** 628.5
[AN 2688262]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vízkezelés és talajvédelem / szerk. Kerekes Benedek. - 2007. - 171 p. : ill.
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-963-7336-77-5 fűzött
vízkezelés - talajvédelem
628.16 *** 504.53.06
[AN 2733095] MARC

ANSEL
UTF-85662 /2008.
McMillan, Beverly
Oceans (magyar)
   Óceánok / Beverly McMillan és John A. Musick ; [ford. Bagoly Ilona, Wacha Zoltán]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9770-01-0 kötött
óceán - gyermekkönyv
504.42(02.053.2) *** 551.46(02.053.2)
[AN 2731364]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5663 /2008.
Erdély Dániel (1956-)
   Spidron : the team / Erdély Dániel. - [Budapest] : [Spidron Bt.], cop. 2007. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-06-3700-8 fűzött
geometria - alakzat
514 *** 73/76(100)
[AN 2729243]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5664 /2008.
Kádár Endre
   Navigare necesse est : a field theoretical approach to the perceptual control of motion / by Endre E. Kadar. - Budapest : Áron, 2007. - 186 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 171-186.
ISBN 978-963-9210-57-8 fűzött
fizika - térelmélet - mozgás
531.111
[AN 2730743]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2008.
   Rezgésdiagnosztika / szerk. Dömötör Ferenc ; [közread. a] Dunaújvárosi Főiskola. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2008-. - ill. ; 25 cm
Kötött
műszaki diagnosztika - rezgés - egyetemi tankönyv
534.01(075.8) *** 62-7(075.8)
[AN 2729252]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - XXIV, 423 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-87780-0-0 kötött
műszaki diagnosztika - rezgés - egyetemi tankönyv
62-7(075.8) *** 534.01(075.8)
[AN 2729266] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5666 /2008.
   Climate protection now! : International Conference on Climate Change : mitigation and adaptation : [10 May 2007 ... Budapest] / [org. Environmental Committee of the Parlaiment etc.] ; [publ. by] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - [Budapest] : MTVSZ Föld Barátai Mo., 2007. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86870-9-8)
éghajlattan - környezetszennyezés - konferenciakiadvány
551.583 *** 504.32.054 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2727918]
MARC

ANSEL
UTF-85667 /2008.
Kormány Gyula (1932-)
   A Bereg-szatmári síkság természeti-, társadalmi-gazdasági erőforrásai, fejlesztési lehetőségei / Kormány Gyula ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Turizmus és Földrajztud. Int., 2008. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-338. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7336-83-6 kötött
Beregi-Tiszahát - Szatmári-síkság - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz
911.2(439Bereg-Szatmári-síkság) *** 911.3(439Bereg-Szatmári-síkság)
[AN 2729177]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2008.
   Légkörfizika és mikrometeorológia : 32. Meteorológiai Tudományos Napok / [... szerk. Weidinger Tamás és Geresdi István] ; [közread. az] Országos Meteorológiai Szolgálat ; [... szervezői MTA MTB Légkördinamikai, ... Légkörfizikai Munkabizottsága]. - Budapest : OMSZ, 2007. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Tudományos Napokat 2006. nov. 23-24-én Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7702-97-6 fűzött
aerofizika - felhő - meteorológia - konferenciakiadvány
551.510 *** 551.576 *** 551.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2730262]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2008.
Pellant, Chris
Rocks and minerals (magyar)
   Kőzetek és ásványok / Chris Pellant ; fényképek Harry Taylor ; [ford. Embey-Isztin Antal]. - Budapest : Taramix, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-87799-3-9 kötött : 2800,- Ft
kőzet - ásvány - határozó
552(083.71) *** 549(083.71)
[AN 2742314]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5670 /2008.
Atlas de los animales (magyar)
   Állatok a világban : képes atlasz gyermekeknek / [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 45 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-445-066-5 kötött
állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2)
[AN 2728103]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2008.
   Biotechnológiai Innovációs Bázis : Pécs az Életminőség Pólusa (PÉP) Egészségipari Klaszterének (EK) keretében = Biotechnology Innovation Base : Pécs, the Pole of Life Quality in the frame of its Health Industry Cluster / [közread. a] Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. - [Pécs] : Pécs-Baranyai Keresk. és Iparkamara, [2008]. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Biotechnológiai Innovációs Bázis (Pécs)
Dél-Dunántúl - biológiai technológia - kutatóintézet - regionális gazdaság
57.08 *** 061.6(439-2Pécs) *** 332.1(439-18)
[AN 2730769]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2008.
Blanchard, John (1932-)
Evolution (magyar)
   Evolúció : tény vagy elképzelés? / John Blanchard. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 48 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7369-92-6 fűzött
törzsfejlődés - teremtés
575.8 *** 231.51
[AN 2731243]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2008.
Oldfield, Sara (1955-)
Great botanic gardens of the world (magyar)
   A világ legnagyobb botanikus kertjei / Sara Oldfield. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9613-43-0 kötött : 4980,- Ft
botanikus kert
58.006(100)
[AN 2730197]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5674 /2008.
   Akarsz-e meggyógyulni? : segítség alkoholbetegeknek / [szerk. Szeverényi János]. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Missziói Biz. : Evangélikus Missziói Közp., 2007. - 43 p. : ill. ; 22 cm. - (Élő víz füzetek, ISSN 1789-7378 ; 1.)
Fűzött
alkoholizmus - evangélikus egyház
613.81 *** 364.272 *** 284.1
[AN 2729672]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2008.
Bányai Gyöngyi
   Fogyókúra helyett pszichowellness : útikalauz az ideális testsúlyhoz / Bányai Gyöngyi. - Egerág : Jura's Bt., 2008. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4066-4 fűzött : 1990,- Ft
fogyókúra - életvezetés - lélektan
613.24 *** 613.865 *** 159.9
[AN 2731500]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2008.
Biberti, Ilse
Hilfe, meine Eltern sind alt (magyar)
   Segítség! A szüleim halandók / Ilse Biberti ; [ford. Balázs István] ; [... a szakirodalmat összeáll. Huszár Ilona]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 326, [2] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 325-[327].
ISBN 978-963-530-785-2 fűzött : 2500,- Ft
geriátria - memoár
613.98(0:82-94)
[AN 2732509]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2008.
Bloodworth, Venice
Key to yourself (magyar)
   Kulcs önmagadhoz : [használd a vonzás törvényét!] / Venice Bloodworth ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2007. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-973-8 kötött : 2590,- Ft
életvezetés - érzelem
613.865 *** 159.942
[AN 2742198]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2008.
Changeux, Jean-Pierre (1936-)
L'homme de vérité (magyar)
   Az igazságkereső ember / Jean-Pierre Changeux ; [ford. Pléh Csaba]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 327 p. : ill. ; 25 cm. - (Ismeret, elmélet, kultúra, ISSN 1785-220X). (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Bibliogr.: p. 303-327.
ISBN 978-963-693-049-3 kötött : 3450,- Ft (hibás ISBN 978-963-693-051-6)
agykutatás
612.82
[AN 2730059]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2008.
   Cognition and interpretation : Pécs studies in psychology / ed. by Beatrix Lábadi ; [publ. by ... University of Pécs Faculty of Humanities Institute of Psychology ...]. - Pécs : PTE BTK Pszichológiai Int., 2008. - 168 p. : ill. ; 24 cm
A 2005. jún. 2-4. között Zadarban tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-203-5 fűzött
lélektan - konferenciakiadvány
159.9 *** 061.3(497.13-2Zadar)
[AN 2726863]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2008.
   Colostomás Klub, 1992-2007 / [összeáll. Gulyás Pál] ; [közread. a] Jávorszky Ödön Kórház ... - Vác : Jávorszky Kórház, [2007]. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Colostomás Klub (Vác)
Vác - bélbetegség - rákbetegség - beteg - egyesület - történeti feldolgozás
616.34-006.6-052 *** 061.2(439-2Vác)(091)
[AN 2733476]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2008.
Comparison of lumiracoxib with naproxen and ibuprofen in the Therapeutic Arthritis Research and Gastrointestinal Event Trial (Target), cardiovascular outcomes (magyar)
   A lumiracoxib összehasonlítása a naproxennel és az ibuprofennel a Therapeutic Arthritis Research and Gastrointestinal Event Trial (Target) vizsgálatban, a cardiovascularis kimenetel szempontjából : véletlen besorolásos kontrollcsoportos vizsgálat / Michael E. Farkouh ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 675-685. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 684-685. - Különlenyomat-fordítás: Lancet, ISSN 0140-6736 ; Vol. 364. (2004)
ISBN 978-963-9443-69-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9443-63-3)
érrendszer - gyógyszerhatás - infarktus
615.225 *** 615.036
[AN 2732344]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2008.
   A család: harcmező és békesziget / Bagdy Emőke [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2008], cop. 2007. - 176, [5] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-7168-87-1 fűzött : 980,- Ft
család - párkapcsolat - mentálhigiénia
613.865 *** 316.472.4 *** 316.356.2
[AN 2741442]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2008.
Dávid Tamás
   Rák : visszajöttünk a halálból... : [döntő bizonyítékok a TCM CoD tea klinikai hatásáról orvosok és rákbetegek leletei és beszámolói alapján] / Dávid Tamás, Kiss Magdolna ; [közread. a] Nemzetközi CoD Rák Információs és Prevenciós Kutatási Központ Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. - Lébény : Nk. CoD Rák Inf. és Prevenciós Kut. Közp. Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány, cop. 2007. - 422 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 379-417.
ISBN 978-963-06-3644-5 kötött : 2998,- Ft
rákbetegség - rákellenes szer - gyógytea - memoár
616-006(0:82-94) *** 615.277.3 *** 663.95
[AN 2726745]
MARC

ANSEL
UTF-85684 /2008.
Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (magyar)
   A fix kombinációban adott perindopril és indapamid hatása a macrovascularis és a microvascularis eseményekre 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegekben : a véletlen besorolásos, kontrollcsoportos Advance vizsgálat / [Patel A. et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - p. 829-840. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 840. - Különlenyomat-fordítás: Lancet, ISSN 0140-6736 ; Vol. 370. (2007)
ISBN 978-963-9443-79-2 fűzött
érrendszer - gyógyszerhatás - cukorbetegség
615.225 *** 615.036 *** 616.379-008.64
[AN 2732324]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2008.
Frank Zsófia
   Gyógyítás illóolajokkal / Frank Zsófia, Kürti Gábor ; [az illusztrációkat Narancsik Krisztina kész.]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2007], cop. 2003. - 158 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-007-6 fűzött
természetgyógyászat - illóolaj
615.89:615.322 *** 665.52/.54
[AN 2732463]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2008.
Gabbard, Glen O. (1949-)
Psychodynamic psychiatry in clinical practice (magyar)
   A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve / Glen O. Gabbard ; [ford. Pető Katalin et al.]. - Budapest : Lélekben Otthon, 2008. - XIV, 628 p. : ill. ; 23 cm
A címoldalon az eredeti kiadás bibliográfiai adataival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-10-9 fűzött
elmegyógyászat - pszichoterápia
615.851.13 *** 159.964.212
[AN 2731973]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2008.
Grün, Anselm (1945-)
Das Buch der Lebenskunst (magyar)
   Az életművészet könyve / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - Budapest : Jel, 2007. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9670-21-1 kötött : 2200,- Ft
életvezetés - boldogság
613.865
[AN 2728486]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2008.
Grünwald, Jörg
Grüne Apotheke (magyar)
   Zöldpatika / Jörg Grünwald, Christof Jänicke ; ... Birgit Wobst, Barbara Werschkun, ... Thomas Brendker közrem. ; [ford. Ajtay Andrea]. - Budapest : Mérték, 2008. - 412 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9693-61-6 fűzött
természetgyógyászat - fitoterápia - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2732465]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2008.
Jackson, J. S.
Bye-bye, bully! (magyar)
   Húzz el innen, komisz! : szembeszegülés a komiszkodással / írta J. S. Jackson ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Ogunde Mária]. - Szeged : Agapé, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 963-458-321-0 fűzött
gyermeklélektan - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 2731102]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2008.
Jakabovits Zsuzsanna
   Gyerekünk gerincferdülése / Jakabovits Zsuzsanna. - [Rétság] : [Magánkiad.], 2007. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Gyermekünk gerincferdülése (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-4107-4 fűzött
ISBN 963-06-4107-0
gerincferdülés - ortopédia - gyógytorna
615.825 *** 616.711
[AN 2729047]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2008.
   Kalória kalkulátor [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Homework, ISSN 1789-784X)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: P III GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000, WinXP
Műanyag tokban
étrend - tápérték - elektronikus dokumentum
613.2 *** 641.1
[AN 2730286]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2008.
Karven, Ursula (1964-)
Yoga für dich und überall (magyar)
   Jóga mindenhol és mindenkinek / Ursula Karven ; [ford. Szilágyi Eszter] ; [ill. Isabelle Follath]. - Budapest : Mérték, 2008. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9693-81-4 kötött
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 2727583]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2008.
   Kényszerek fogságában : a panaszkodó ember / Baktay Miklós [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2008], cop. 2006. - 180 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-248-034-3 fűzött : 980,- Ft
kényszerneurózis - kóros lelkiállapot
616.891.7 *** 159.97
[AN 2741449]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2008.
   A kismama terheskönyve / [szerk. W. Ungváry Renáta]. - Budapest : Sanoma Budapest, 2008. - 247 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9710-23-8 kötött : 3900,- Ft
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95
[AN 2728049]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2008.
   Környezet-egészségügy, minőségbiztosítás, növényvédelem című szakmai konferencia előadásainak és posztereinek összefoglaló kiadványa : ... Debrecen, 2008. február 27. / [szerk. Radócz László] ; [rend.] a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete. - Debrecen : [DE], [2008]. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-099-6 fűzött
Magyarország - élelmezés-egészségügy - növényvédelem - minőségbiztosítás - konferenciakiadvány
614.31(439) *** 632(439) *** 65.018(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2728833]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2008.
Lansky, Vicki (1942-)
Practical parenting tips (magyar)
   Szülők lettünk! : a gyereknevelés fortélyai a csecsemőkortól az iskoláig / Vicki Lansky ; [ford. Czeglédy Anita]. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 314 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Megj. "Praktikus tanácsok szülőknek" címmel is
ISBN 963-218-715-6 kötött : 2498,- Ft
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 649.1 *** 37.018.1
[AN 2729346]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2008.
Lerner, Harriet
The dance of intimacy (magyar)
   Társas tánc : nőknek, akik nem félnek változtatni kapcsolataikon / Harriet Lerner ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 277, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.
ISBN 978-963-530-775-3 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 2732473]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2008.
Lovas Ottó
   Amíg a mentő megérkezik! : elsősegélynyújtási alapismeretek nevelőknek / Lovas Ottó ; [kiad. Budapest Főváros XVII. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Egészségnevelése]. - Budapest : Bp. Főv. XVII. ker. Önkormányzat Eü. Szolgálat Egészségnevelése, 2008. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-06-0565-1 fűzött
elsősegélynyújtás - tanári segédkönyv
614.88(072)
[AN 2727679]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2008.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Auch dein Leiden hat Sinn (magyar)
   Szenvedésednek is van értelme : logoterápiai vigasz krízisben / Elisabeth Lukas ; [ford. Kollárs István]. - Szeged : Agapé, 2007. - 295 p. ; 19 cm. - (Dimenziók, ISSN 1585-1257 ; 7.)
ISBN 978-963-458-327-1 fűzött (hibás ISBN 978-963-458-327-X)
érzelem - lélektan
159.942
[AN 2728616]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2008.
   A Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat : programfüzet / [rend., közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2007. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött
orvostudomány - egészséges életmód - szociológia - közegészségügy - konferenciakiadvány
61 *** 613 *** 316 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2732634]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2008.
   Megismerés, reprezentáció, értelmezés : 10 éves a PTE Pszichológiai Doktori Iskolája / [szerk. Erős Ferenc] ; [... a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézete kiadásában ...]. - Pécs : PTE BTK Pszichológiai Int., 2008. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-202-8 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Pszichológiai Doktori Iskola
lélektan - disszertáció
159.9
[AN 2726787]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2008.
Mohás Lívia (1928-)
   Ki vagy te? : önismereti könyv önjáró fiataloknak, akik okosak, de néha egy csepp eszük sincs / Mohás Lívia. - [Budapest] : Saxum, [2008], cop. 2006. - 180 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-032-9 fűzött : 980,- Ft
önismeret - serdülőkor - gyermeklélektan
159.922.8 *** 613.865
[AN 2741184]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2008.
Mohás Lívia (1928-)
   Mit tudsz önmagadról? / Mohás Lívia. - [Budapest] : Saxum, [2008]. - 237, [2] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-030-5 fűzött : 1150,- Ft
önismeret
159.923
[AN 2741489]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2008.
Oberkamp Mária
   Ájurvéda a mindennapokban : egészségmegőrzés egyszerűen, hagyományos módszerekkel / Oberkamp Mária. - Pécs : Alexandra, 2008. - 216 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-370-462-2 fűzött
egészséges életmód - ázsiai gyógymód - védizmus
613 *** 615.89(540) *** 294.118.5
[AN 2732544]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2008.
Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis (magyar)
   Évente egyszer adott zoledronsav-infúzió az osteoporosis kezelésére posztmenopauzában / Dennis M. Black [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2007. - p. 1809-1822. : ill. ; 27 cm
Különlenyomat-fordítás: The New England journal of medicine, ISSN 0028-4793, Vol. 356, No. 18 (2007). - Bibliogr.: p. 1821.
ISBN 978-963-9443-68-6 fűzött
csontritkulás - menopauza - gyógyszeralkalmazás - gyógyszerhatás
616.71-007.234-085 *** 618.173 *** 615.036
[AN 2732732]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2008.
Palik Éva
   Koleszterin - diéta és kezelés / Palik Éva, Karádi István. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2008, cop. 2005. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Kardiológia, ISSN 1786-3902)
ISBN 978-963-9695-48-1 fűzött : 1980,- Ft
szívgyógyászat - koleszterin - táplálkozástudomány
616.2 *** 612.397 *** 641.563
[AN 2742184]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2008.
Palmer, Douglas
The origins of man (magyar)
   Az ember eredete : az ember fejlődésének képes története / Douglas Palmer ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Officina, cop. 2007. - 192 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-9705-30-2 kötött : 6950,- Ft
ősembertan - származástan - ősrégészet
572.1/.4 *** 903
[AN 2730985]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2008.
Popper Péter (1933-)
   A belső utak könyve / Popper Péter. - 8. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2008], cop. 1990. - 180 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 978-963-7168-28-4 fűzött : 980,- Ft
mentálhigiénia - taoizmus
613.865 *** 294.527
[AN 2741187]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2008.
Popper Péter (1933-)
   Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek / Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2008], cop. 2005. - 191 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-248-033-6 fűzött : 980,- Ft
gyermeklélektan - szülő - családi nevelés
613.95 *** 159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2741445]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2008.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Intelligence (magyar)
   Intelligencia : [kreatív válasz a jelen pillanatra] / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-989-9 fűzött : 2590,- Ft
intelligencia - ezoterika
159.928.22 *** 133.25
[AN 2730624]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2008.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The yoga book (magyar)
   Jóga : az egyéniség születése / Osho ; [ford. Pásztor Judit]. - [Budapest] : Amrita, 2007. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9234-30-7 fűzött : 2600,- Ft
jóga
613.71 *** 294.527
[AN 2727863]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2008.
Rodler Imre
   Táplálkozás és a rák / Rodler Imre. - Budapest : Akaprint, 2007. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-172.
ISBN 978-963-06-3645-2 fűzött
táplálkozástudomány - rákbetegség
613.2 *** 616-006
[AN 2731023]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2008.
Rozsnyay Mátyás Emlékverseny (42.) (2007) (Kecskemét)
   XLII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny : [Kecskemét, 2007. május 10-12.] / rend. a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Bács-Kiskun Megyei Szervezete. - Kecskemét : [MGYT Bács-Kiskun M. Szerv.], 2007. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
gyógyszerészet - verseny - konferenciakiadvány
615 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2733389]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2008.
Ruilope, Luis Miguel
Cardiovascular risk reduction by reversing endothelial dysfunction: ARBs, ACE inhibitors, or both? (magyar)
   Az endothel-diszfunkció visszafordítása: az ONTARGET programtól remélt válaszok / Luis Miguel Ruilope, Josep Redón, Ronald Schmieder. - Budapest : Professional Publ. Hungary Kft., [2007]. - 10 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 8-10. - Különlenyomat-fordítás: Vascular health and risk management, ISSN 1176-6344 ; Vol. 3. No. 3. (2007)
ISBN 978-963-87660-0-7 fűzött
keringési rendszer - gyógyszerhatás
615.036 *** 615.22
[AN 2732585]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2008.
Russell, Stephen (1954-)
Dear Barefoot (magyar)
   A mezítlábas doktor tanácsai : taoista bölcsesség a mindennapokra / Barefoot doctor ; [ford. Zinner Judit]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 350 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-59-3 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2730906]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2008.
Schlank im Schlaf (magyar)
   Karcsúsító álom : a forradalmi képlet: így használjuk biológiai óránkat a fogyáshoz / Detlef Pape [et al.] ; [ford. Szegedi Eszter]. - Budapest : Mérték, 2008. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-9693-75-3 kötött
diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2727487]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2008.
Schlett, Siegfried
Die 100 wichtigsten Lebensmittel (magyar)
   A 100 legfontosabb élelmiszer : helyes táplálkozással védekezhetünk a betegségek ellen / Siegfried Schlett ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 248 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9693-76-0 kötött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 2727689]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2008.
Scullion, Jane E.
The development of anticholinergics in the management of COPD (magyar)
   Az antikolinerg kezelés fejlődése a COPD terápiájában / [Jane E. Scullion]. - Budapest : Professional Publ. Hungary Kft., [2007]. - p. 33-40. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 39-40. - Különlenyomat-fordítás: International journal of chronic obstructive pulmonary disease, ISSN 1176-9106 ; Vol. 2. No. 2 (2007)
ISBN 978-963-06-2823-5 fűzött
tüdőbetegség - gyógyszeralkalmazás
616.24-008.4-085 *** 615.23
[AN 2732563]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2008.
Sunderland, Margot
The science of parenting (magyar)
   Okosan nevelni tudni kell : gyakorlati útmutató az alvásról, a sírásról, a játékról és az érzelmi jóllét egy életre szóló megalapozásáról / Margot Sunderland ; [ford. Okos Ella]. - Budapest : Mérték, 2008. - 288 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9693-74-6 kötött
gyermeklélektan - szülő - mentálhigiénia - családi nevelés
159.922.7 *** 613.865-055.52 *** 37.018.1
[AN 2727557]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2008.
Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System (14.) (2007) (Balatonőszöd)
   14th Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System : Balatonőszöd, September 15-19, 2007 : an EFIS - EJI symposium / org. by the Hungarian Society for Immunology, the Hungarian Academy of Sciences and the Hungarian Huzella Foundation ; ... org. comm. Anna Erdei [et al.]. - [Balatonőszöd] : [Hung. Soc. for Immunology], [2007]. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött
immunitás - konferenciakiadvány
612.017.1 *** 616-056 *** 061.3(439-2Balatonőszöd)
[AN 2732993]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2008.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Verwirklichen (magyar)
   Minden terv valóra váltható : út a pozitív gondolkodástól a pozitív életig / Kurt Tepperwein. - Budapest : Mérték, 2008. - 199 p. ; 22 cm
Ford. Rónaszegi Éva. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9693-85-2 kötött
életvezetés - mentálhigiénia - siker
613.865
[AN 2730604]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2008.
Treben, Maria (1907-1991)
Herz- und Kreislaufkrankheiten (magyar)
   Szív- és érrendszeri betegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Erdélyi Z. János] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 147 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-39-3 kötött : 1498,- Ft
szívgyógyászat - természetgyógyászat
616.12-008 *** 615.89
[AN 2730375]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2008.
Treben, Maria (1907-1991)
Kopfschmerzen und Migräne (magyar)
   Fejfájás és migrén : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Villányi György] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 128 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-45-4 kötött : 1498,- Ft
fejfájás - természetgyógyászat
616.857 *** 615.89
[AN 2730346]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2008.
Treben, Maria (1907-1991)
Wunden und Verletzungen (magyar)
   Sebek és sérülések : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Erdélyi Z. János] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 146 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-40-9 kötött : 1498,- Ft
élettani sérülés - természetgyógyászat
616-001.4 *** 615.89
[AN 2730355]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2008.
   Verses-képes gyerekjóga / Gál Éva [et al.]. - [Budapest] : Jaffa, 2007. - Lapozó (36 p.) : ill., színes ; 20x24 cm
ISBN 978-963-9604-34-6 kötött : 3490,- Ft
torna - gyermekkönyv
613.71(02.053.2)
[AN 2727163]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5726 /2008.
   Európai Szélnap Magyarországon : Debrecen, 2007. június 15. : EU Wind Day 15 June / [a konferenciát a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke rend.] ; [szerk. Bíróné Kircsi Andrea]. - [Debrecen] : M. Szélenergia Társ., [2007]. - 64, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (A Magyar Szélenergia Társaság kiadványai, ISSN 1588-4589 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4273-6 fűzött
szélenergia - konferenciakiadvány
621.548 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2730235]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2008.
Hamar Anna
   A biomassza felhasználhatósága a Közép-Tiszavidéken / Hamar Anna. - Szolnok : Tisza Klub Környezet- és Természetvédő Egyes., 2007. - 23 p. ; 23 cm. - (Tisza Klub tanulmányok, ISSN 1789-4832 ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-4078-7 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - biomassza - energiagazdálkodás
620.95(439.169)
[AN 2729194]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2008.
Santini, Gabriella
Scopri la technologia (magyar)
   Tecna és a technika / [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M&C, cop. 2008. - 58, [5] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tündéralbum)
Szerző Santini, Gabriella
ISBN 978-963-9763-87-6 fűzött : 990,- Ft
technika - gyermekkönyv
62(02.053.2)
[AN 2728604]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5729 /2008.
Bojár Gábor (1949-)
Graphi-sztori (angol)
   The Graphisoft story : Hungarian perestroika from an entrepreneur's perspective / by Gábor Bojár ; [transl. Katica Avvakumovits]. - [Budapest] : [Manager Kvk.], [2007]. - 311 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87544-6-2 fűzött
Graphisoft R&D Rt. (Budapest)
Magyarország - számítástechnika - vállalat - memoár
681.3 *** 061.5(439)Graphisoft
[AN 2726903]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2008.
Fercsik János (1932-)
   Mozgóképek készítése Flesh 8 animáló programmal / Fercsik János ; [közread. a] Dunaújvárosi Főiskola. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2008. - 154 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
számítógépes grafika - animáció
519.688:744Flash
[AN 2728679]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2008.
Ila László
   Word for Windows / Ila László. - Budapest : Panem, 2003 [!2008]. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 963-545-381-7 fűzött : 1900,- Ft
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 2741183]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2008.
Varga Tibor
   AutoCAD 2004-2008 kezdőknek és haladóknak / Varga Tibor. - Győr : Computer Studio, 2008. - 232 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-2906-5 fűzött
számítógépes grafika - CAD
519.688:744AutoCAD
[AN 2732089]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5733 /2008.
Kováts László Dezső
   Infrakamerás mérések alkalmazásának alapjai / Kováts László Dezső ; [kiad. BME GMF Üzemeltetési Osztály]. - [Budapest] : BME, 2008. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-420-941-6 fűzött
műszaki diagnosztika - termográfia - tűzvédelem - infravörös-technika
621.384.3 *** 614.84
[AN 2730686]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5734 /2008.
Grützmacher, Bernd
Kaminbau (magyar)
   Kandallók építése : tervek, típusok és építésmódok / Bernd Grützmacher ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2008. - 128 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-963-9759-61-9 kötött : 4995,- Ft
kandalló - barkácsolás
683.94 *** 697.243 *** 644.1 *** 689
[AN 2731633]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2008.
Katkóné Bagi Éva
   Így öltözködött a "szögedi nemzet" a szabóipar dicséretére / Katkóné Bagi Éva ; [közread. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2007. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A 2006 máj. 31 - dec. 31. között Szegeden a Fekete-házban megrendezett azonos c. kiállitás alapján. - Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-87693-2-9 fűzött
Szeged - szabóság - viselettörténet - kiállítási katalógus
687.1(439-2Szeged)"18/19" *** 391(439-2Szeged)"18/19" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2731067]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

5736 /2008.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázott egészség : a betegségipar futószalagján / Lenkei Gábor. - 13. kiad. - Budapest : Free Choice Books, 2008, cop. 2003. - 236 p. ; 20 cm. - (Free choice könyvek, ISSN 1785-5861)
Bibliogr.: p. 178-206.
ISBN 978-963-87224-3-0 kötött : 2700,- Ft
közegészségügy - gyógyszeripar
661.12 *** 614
[AN 2742190]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5737 /2008.
Markóné Monostory Bernadett (1934-)
   Klórtartalmú oldószerekkel szennyezett talajok és talajvizek remediációja / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2006/4.)
Bibliogr.: p. 51-55.
ISBN 978-963-9754-01-0 fűzött : 3500,- Ft
környezetvédelmi technológia - vízszennyeződés - talajszennyeződés - oldószer - klór
628.5 *** 504.45.06 *** 504.53.06 *** 66.061.18
[AN 2731018]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2008.
   Víz, vagy amit akartok : történetek, anekdoták a pécsi vízszolgáltatás múltjából / [... összegyűjt. és írta Zámbori Bíró Tamás] ; [közrem. Egervári Zoltán] ; [... a Pécsi Vízmű Zrt. kiadásában jelent meg]. - [Pécs] : Pécsi Vízmű, 2008. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Pécs - vízellátás - vállalat - anekdota
628.1/.2 *** 061.5(439-2Pécs)(0:82-36)
[AN 2726939]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5739 /2008.
Giorgetti, Franco
I grandi velieri (magyar)
   Vitorlás hajók : a vitorlázás története a kezdetektől napjainkig / [szöveg Franco Giorgetti, Erik Abranson] ; [ford. Horváth Csaba]. - [Pécs] : Alexandra, [2007]. - 303 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 297.
ISBN 978-963-370-367-0 kötött
vitorlázás - vitorlás hajó - fényképalbum - történeti feldolgozás
629.125.12(084.12) *** 797.14(100)(091)
[AN 2742117]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2008.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 6. jav. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2008. - 464 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2008. febr.
ISBN 978-963-9518-37-7 fűzött : 2490,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2741610]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5741 /2008.
   Élelmiszer-biztonság és -minőség / [szerk. Balla Csaba és Siró István]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 3 db ; 24 cm
ISBN 978-963-286-386-3
élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
663/664.017(075.8) *** 65.018(075.8) *** 614.31(075.8)
[AN 2710282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Fogyasztóvédelem és élelmiszer-vizsgálat. - 387 p. : ill.
Bibliogr.: p. 375-379.
ISBN 978-963-286-389-4 fűzött
élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - élelmiszer-vizsgálat - egyetemi tankönyv
65.018(075.8) *** 663/664.017(075.8) *** 614.31(075.8)
[AN 2728466] MARC

ANSEL
UTF-85742 /2008.
Fodor Kinga
   Mit egyen a kutyám? : kedvenceink helyes táplálása / Fodor Kinga. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 260 p., [32] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9684-53-9 kötött : 2998,- Ft
kutyatartás - kisállateledel
636.7.084
[AN 2730324]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2008.
   Háztáji sertéstartás kistenyésztőknek : sertéshizlalás, disznóölés, húsféleségek házi feldolgozása. - [Tyukod] : Black & White, [2008]. - 169 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-042-1 fűzött
sertéstartás - disznóölés - szakácskönyv
636.4 *** 641.55(083.12):637.5 *** 637.51/.52
[AN 2732049]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2008.
Horváth László (1940-)
   A tájidegen gyomhalak visszaszorítása őshonos ragadozó halfajokkal / Horváth László, Csorbai Balázs, Urbányi Béla ; [közread. a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Halgazdálkodási Tanszék]. - Gödöllő : SZIE, 2007. - 128 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 117-126.
ISBN 978-963-9483-98-9 kötött
Magyarország - halászat - ragadozó állat - tájökológia
639.3(439) *** 591.553.5 *** 597
[AN 2728451]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2008.
Kötter, Engelbert
Gärten für Einsteiger (magyar)
   Kertészkedés kezdőknek / Engelbert Kötter ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2008]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 963-7268-12-X kötött : 1650,- Ft (hibás ISBN 963-7276-12-X)
amatőr kertészkedés
634
[AN 2741275]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2008.
Lange, Monika
Hamster glücklich & gesund (magyar)
   A hörcsögök / Monika Lange ; [ford. Kenéz Ákos]. - Budapest : Cser K., 2008. - 57, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-9759-34-3 fűzött : 1995,- Ft
kisállattenyésztés - hörcsögféle
636.93
[AN 2732094]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2008.
Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak (2007) (Budapest)
   A Lippay János - Ormos Imre - Vas Károly Tudományos Ülésszak előadásainak és posztereinek összefoglalói : Budapest, 2007. november 7-8. / [rend., közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar. - Budapest : BCE Tájépítészeti Kar, 2007. - 126, 4 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3294-2 fűzött
tájalakítás - kertépítés - konferenciakiadvány
712 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2732057]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2008.
Mihók Sándor (1950-)
   A póniló és a kisló / Mihók Sándor ; [A póniló sportcélú használata c. fejezetet Iby Zoltán írta]. - Budapest : Mezőgazda, [2007]. - 224 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 222-224.
ISBN 978-963-286-340-5 kötött
póniló - lótenyésztés
636.16
[AN 2728687]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2008.
Mit Erfolg durchs Gartenjahr (magyar)
   Sikeres kertészkedés egész évben / Angelika Throll, Jürgen Wolff kiadásában. - Budapest : Mérték K., 2008. - 278 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Imre Ferenc
ISBN 978-963-9693-80-7 kötött
amatőr kertészkedés
634
[AN 2727696]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2008.
Ohl, Frauke
Körpersprache des Hundes (magyar)
   A kutya testbeszéde : értsük meg kutyánk viselkedését! / Frauke Ohl ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték, 2008. - 103 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9693-73-9 kötött
kutya - etológia
636.7 *** 591.51
[AN 2727570]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2008.
   Ökológiai gazdálkodás / szerk. Radics László. - Budapest : Szaktudás K., 2007-. - 25 cm
biogazdálkodás
631.147
[AN 2741350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kertészet, élelmiszerfeldolgozás, tárolás, minőségbiztosítás, ökonómia és marketing. - 2007. - 321-663 p., [16] t. : ill., színes
Bibliogr.: p. 639-650.
ISBN 978-963-9736-41-2 kötött
biogazdálkodás - élelmiszer-technológia - marketing
631.147 *** 663/664 *** 658.8 *** 65.018
[AN 2741354] MARC

ANSEL
UTF-85752 /2008.
Ransford, Sandy
Getting to know your pony (magyar)
   Póni kisokos / Sandy Ransford ; [ill. Jennifer Bell] ; [ford. Kovács Eszter]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 192 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9749-23-8 kötött
póniló - gyermekkönyv
636.16(02.053.2)
[AN 2730057]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2008.
Schlegl-Kofler, Katharina
Unser Welpe (magyar)
   A kölyökkutya / Katharina Schlegl-Kofler ; [ford. Cser Judit] ; [fotók Christine Steimer]. - Budapest : Cser K., 2008. - 57, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-9666-77-1 fűzött : 1995,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2728907]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2008.
Schneidermann, Brigitte
Retriever sportlich & gesund (magyar)
   A retriver / Brigitte Schneidermann ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2008. - 57, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-9759-69-5 fűzött : 1995,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2732101]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2008.
   Túristvándi vízimalom / [összeáll. Molnár Sándor]. - [Vaja] : [Vay Á. Múz.], 2008. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Vay Ádám Múzeum
ISBN 978-963-86608-5-5 fűzött
Túristvándi - vízimalom - útmutató
664.7(439-2Túristvándi)(036)
[AN 2729392]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2008.
Új Imre
   Mathiász János Kertbarát Klub, 1968-2008 : 40 év / írta Új Imre ; szerk. Pethő Ferenc. - Debrecen : [s.n.], 2008. - 142 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Mathiász János Kertbarát Klub (Debrecen)
Debrecen - gyümölcstermesztés - szőlőművelés - egyesület
634 *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 2729386]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2008.
Walleshausen Gyula (1923-)
   A jászfelsőszentgyörgyi Vörös Sarok Vadásztársaság története / Walleshausen Gyula. - Jászfelsőszentgyörgy : Vörös Sarok Vadásztárs., 2007. - 194 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-06-4226-2 fűzött
Vörös Sarok Vadásztársaság
Jászfelsőszentgyörgy - vadásztársaság - 20. század
639.1 *** 061.2(439-2Jászfelsőszentgyörgy)(091)
[AN 2729053]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2008.
Weinfehler (magyar)
   Borhibák, borbetegségek / szerk. Reinhard Eder ; [ford. Erdőss Tamás]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 205 p. : ill. ; 21 cm. - (Borász akadémia sorozat, ISSN 1789-2546)
ISBN 978-963-286-225-5 kötött
bor - minőség
663.258
[AN 2728447]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5759 /2008.
Bártfai László
   155 húsos étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2008], cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-431-8 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2741295]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2008.
Bártfai László
   155 leves / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2008], cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-427-1 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2741279]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2008.
Bártfai László
   155 magyaros étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2008], cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-428-8 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2741313]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2008.
Bártfai László
   155 rétes / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2008], cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-430-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2741300]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2008.
Bártfai László
   Házi kenyerek és péksütemények / Bártfai Laci bácsi. - Kecskemét : Vagabund, [2008], cop. 2004. - 215 p. ; 20 cm. - (Bártfai Laci bácsi konyhája)
ISBN 963-9409-29-4 fűzött
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2741302]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2008.
   Burgonyás finomságok / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-503-7 fűzött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2732591]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2008.
Chocolat (magyar)
   Csupa csoki / [... ford. Ujbányai Katalin]. - Budapest : Officina '96, cop. 2007. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Larousse 100 % siker, 100 % élvezet, ISSN 1789-1671)
ISBN 978-963-9705-26-5 kötött : 1990,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 2729634]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2008.
Dahl, Claus
Fahrzeug-Elektronik im Modell (magyar)
   Modellvasúti elektronika a járművekben és a pályán / Claus Dahl ; [fotók Rainer Albrecht] ; [ford. Novotnyné Kabdebó Klára]. - Budapest : Cser K., 2008. - 171 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9759-56-5 kötött : 3995,- Ft
vasútmodellezés - elektrotechnika - barkácsolás
689 *** 621.3 *** 629.4.001.572
[AN 2729347]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2008.
   Felvidéki ízek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-529-7 fűzött
Felvidék - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(437.6)(083.12)
[AN 2732954]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2008.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (angol)
   Gundel's Hungarian cookbook / [transl. by Ágnes Kádár]. - 31. rev. ed. - [Budapest] : Corvina, 2008. - 88 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5711-0 kötött : 1450,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2742298]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2008.
Horváth Ilona, F.
   Házi édességek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2008]. - 112 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-590-269-9) (hibás ISBN 963-590-269-7)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2741294]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2008.
Kissel, Renate
Becherkuchen (magyar)
   Még több bögrés sütemény : még több édesség, mérleg nélkül / szerző Renate Kissel ; fotó Michael Brauner ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-449-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2741310]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2008.
Murányi Péter
   Gyorsan, ízesen : ...lehetsz balkezes vagy jobb, ha a főztöd íze a legjobb!!! / [írta ... Murányi Péter és Laux József]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Világkonyha magyaroknak)
ISBN 978-963-305-267-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2729368]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2008.
   Nagy ízvadászat: válogatás a Somogyi hírlap 2007. évi receptversenyéből / [szerk. Márkus Kata] ; [fotó Csobod Péter]. - [Kaposvár] : Somogyi Hírlap [Szerk.], [2008], cop. 2007. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Somogyi hírlap: Nagy ízvadászat
ISBN 978-963-9631-07-6 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2741323]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2008.
Pőcze Istvánné
   Ápolás, mint hivatás / írta Pőcze Istvánné. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - betegápolás - foglalkozás - közvélemény-kutatás
64.044 *** 316.654(439)
[AN 2728659]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2008.
Stahl Judit (1968-)
   Büntetlen örömök / Stahl Judit ; [fotók Tombor Zoltán]. - Budapest : Kulinária, [2008], cop. 2004. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-216-665-0 kötött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2741363]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2008.
Szigeti Andor
   Népi konyha : velünk élő nemzetiségek ételei : német, román, bolgár, görög, örmény / Szigeti Andor. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. - 199 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 183-191.
ISBN 978-963-286-354-2 kötött
Magyarország - néprajz - nemzetiség - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(=00)(439)(083.12) *** 392.81(=00)(439)
[AN 2729413]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2008.
Takács Péter
   Magyaros ízek / [Takács Péter, Jámbor Mariann]. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team" Kht., 2008. - 117, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a gasztronómia (keretcím)
ISBN 978-963-87691-4-5 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2732599]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5777 /2008.
Frenyó Zoltán (1955-)
   Filozófiai kultúra : válogatott írások / Frenyó Zoltán. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 454 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 77.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7094-79-8 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - filozófia - oktatás - vallásfilozófia - 20. század
1(439)"19" *** 372.81 *** 21(439)
[AN 2731046]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2008.
Horváth József
   Szolgálj tisztességgel! : gondolatok a rendőri hivatás etikájáról / Horváth József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Duna Palota K., 2008. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 963-8036-79-6 fűzött
rendőrség - foglalkozási erkölcs - tankönyv
174 *** 351.74(439)(078)
[AN 2742266]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2008.
Lévai Albert
   Virtuális valóságunk / Lévai Albert. - Pécs : Robotek 2000 Kft., 2007. - 213 p. ; 27 cm
ISBN 978-963-06-2538-8 kötött
tudat - értelem
124.2
[AN 2728720]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2008.
Mészáros Gábor (1954-)
   Irigy (?) magyar / Mészáros Gábor. - [Budapest] : Huba, cop. 2008. - 69 p. ; 19 cm. - (Huba - kortárs filozófia, ISSN 1787-453X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4200-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - filozófiai antropológia - gazdaság - család - ezredforduló
11 *** 173 *** 338(439)"200"
[AN 2731563]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2008.
O'Neal, Ted
Respect (magyar)
   A tisztelet : az udvarias modor tiszteletet ébreszt / írta Ted és Jenny O'Neil ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Ogunde Mária]. - Szeged : Agapé, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 963-458-323-7 fűzött
illemtan - gyermekkönyv
177.1(02.053.2)
[AN 2731227]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5782 /2008.
   Az 1945 utáni magyar katolikus egyháztörténet új megközelítései / [... szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2007. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 3.)
A Pécsett 2007. febr. 22-én Hetényi Varga Károly tiszteletére rendezett tudományos emlékülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87435-1-0 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - egyháztörténet - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - 20. század - konferenciakiadvány
282(439)"194/198" *** 261.7(439) *** 28(4-11) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2727691]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2008.
Ágoston Beáta (1971-)
   A fény kapujában : találkozás a Kelet-i Istenemberrel : Bhagawan Sri Sathya Sai Baba / Ágoston Beáta. - [Szeged] : Magánkiad., [2008]. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4487-7 fűzött : 1440,- Ft
hinduizmus - ezoterika
294.55 *** 133.25
[AN 2729715]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2008.
Antal Ilona Anna
   Evezz a mélyre : Jézus küld engem is! / [szöveg Antal Ilona] ; [rajz. Soós Judit]. - [Veszprém] : Antal I., [2007]. - [44] p. : ill. ; 12x18 cm
ISBN 978-963-06-2425-1 fűzött
krisztológia - gyermekkönyv
232(02.053.2)
[AN 2730494]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2008.
Antal Ilona Anna
   A harmónia hercege : Szent Imre élete / [szöveg Antal Ilona Anna] ; Huszti Kitti ... rajz. - Veszprém : Antal I. A., 2007. - [42] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-3328-4 fűzött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
szent - 11. század - gyermekkönyv
235.3(092)Imre,_Árpád-házi(02.053.2)
[AN 2730394]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2008.
Antal Ilona Anna
   A harmónia hercege : Szent Imre élete, alakja : a szívünkön átengedett, elképzelt párbeszédek alapján / ... Antal Ilona Anna ... - Veszprém : Antal I. A., 2007. - 47 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-3329-1 fűzött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
szent - 11. század
235.3(092)Imre,_Árpád-házi
[AN 2730468]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2008.
   Antijudaizmus - antiszemitizmus : a katolikus egyház szerepe a zsidógyűlölet kialakulásában / összeáll. Schiller József. - Budapest : Makkabi, 2007. - 38 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7088-26-1 fűzött
katolikus egyház - zsidóság - antiszemitizmus
261.1 *** 282 *** 323.12(=924)
[AN 2728400]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2008.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Spe salvi (magyar)
   XVI. Benedek pápa Spe salvi kezdetű enciklikája a püspököknek, papoknak és diakónusoknak, az istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek a keresztény reményről / [... ford. ... Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 55, [2] p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 45.)
Borítócím: Spe salvi : XVI. Benedek pápa enciklikája a keresztény reményről. - Bibliogr.
ISBN 978-963-361-980-3 fűzött : 400,- Ft
remény - enciklika
262.131.22Benedek,_XVI. *** 241.512
[AN 2731957]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2008.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2008. - 889, 305 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-300-933-8 kötött : 2100,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2742312]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2008.
Come un arcobaleno (magyar)
   Mint a szivárvány : a természet és a fizikai élet / [szerk. és az összekötő szöveget írta Aletta Salizzoni és Pierlorenzo Carenzi] ; [ford. Barlay Tamás] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2007-. - 20 cm
kereszténység - egyesület - vallásos irodalom
267Fokoláre *** 242
[AN 2732723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2007. - 68 p.
Bibliogr.
Fűzött
kereszténység - egyesület - vallásos irodalom
267Fokoláre *** 242
[AN 2732746] MARC

ANSEL
UTF-85791 /2008.
Come un arcobaleno (magyar)
   Mint a szivárvány : lelkiség és imaélet / [szerk. és az összekötő szöveget írta Natalia Dallapiccola és Enzo Maria Fondi] ; [ford. Prokopp Katalin, Paksy Eszter] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2007. - 75 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
kereszténység - egyesület - vallásos irodalom
267Fokoláre *** 242
[AN 2732753]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2008.
Engelhardt, Lisa O. (1953-)
God is my friend (magyar)
   Isten a barátom : a gyermek útja Istenhez / írta Lisa O. Engelhardt ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Ogunde Mária]. - Szeged : Agapé, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 963-458-322-9 fűzött
isten - gyermekkönyv
231(02.053.2)
[AN 2731128]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2008.
Erdő Péter (1952-)
   Hitem: kegyelem : Erdő Péter bíborossal beszélget Kuzmányi István. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 122 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 50.)
ISBN 978-963-662-143-8 fűzött : 1500,- Ft
Erdő Péter (1952-)
Magyarország - bíboros - életútinterjú - ezredforduló
282(439)(092)Erdő_P.(047.53)
[AN 2732011]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2008.
Essere la tua parola (magyar)
   Éljük az igét / Chiara Lubich és más keresztények ; [ford. Bartóky Zsuzsa] ; [a fordítást átd. Reskovits Ágnes] ; [kiad. az Új Város Alapítvány]. - Budapest : Új Város Alapítvány, 2008-. - 20 cm
vallásos irodalom
244
[AN 2729661]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 187 p.
ISBN 978-963-86395-4-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2729665] MARC

ANSEL
UTF-85795 /2008.
Gibbons, David
Faiths and religions of the world (magyar)
   A hit és a vallás világa : törzsi varázslások, történelmi egyházak, alternatív vallások / David Gibbons ; [magyar szöveg Plótár Fatime et al.]. - Budapest : Officina, [2008]. - 160 p. : ill., részben színes ; 36 cm
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-9705-23-4 kötött : 7990,- Ft
vallástörténet
291
[AN 2730331]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2008.
Giussani, Luigi
Si può vivere così? (magyar)
   Lehet így élni? : a keresztény lét szokatlan megközelítése / Luigi Giussani ; [ford. Domokos György]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008-. - 19 cm
vallásos irodalom - teológia
244 *** 23
[AN 2732062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hit. - 2008. - 172 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-993-3 fűzött : 1300,- Ft
hit
234
[AN 2732066] MARC

ANSEL
UTF-85797 /2008.
Grün, Anselm (1945-)
Die Freude wird vollkommen sein (magyar)
   "Hogy örömötök teljes legyen..." : mit üzen a filippi levél? / Anselm Grün ; [ford. Szabó Xavér]. - Szeged : Agapé, 2007. - 94 p. ; 19 cm. - (Alfa és Omega ; 10.)
ISBN 978-963-458-338-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2728199]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2008.
Grün, Anselm (1945-)
Tiefenpsychologische Schriftauslegung (magyar)
   Hogy Isten igaz ismeretére eljuthassunk : a Szentírás mélylélektani megközelítése / Anselm Gün ; [ford. Szabó Xavér]. - Szeged : Agapé, 2007. - 96 p. ; 19 cm. - (Alfa és Omega ; 9.)
ISBN 978-963-458-334-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2728229]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2008.
Hamar István
   Az ember a teremtett világ élén : a bibliai őstörténet tanítása az ember és a természet viszonyáról / Hamar István. - 2. kiad. - Szolnok : Fövin Kft., [2008]. - 114, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 963-01-9652-2 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
vallásos irodalom - ember - teremtéstörténet - bibliamagyarázat
233 *** 221.1.07
[AN 2730734]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2008.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi káté / [... ford. D. Erdős József] ; [a fordítást átd. Victor János]. A Második helvét hitvallás : a Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai / [... ford. Szabadi Béla Szenci Csene Péter és D. Erdős József fordításának felhasználásával] ; [... Tóth Endre és Victor János, ... Nagy Barna írt bev. tanulmányt]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 211 p. ; 20 cm
Confessio Helvetica posterior. - A "Heidelbergi káté"-t összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar. - A "Második helvét hitvallás"-t összeáll. Bullinger, Heinrich
ISBN 978-963-558-059-0 fűzött : 560,- Ft
hitvallás - református egyház - katekizmus
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 2741607]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2008.
Horváth István Sándor
   A jó pásztor követője : Brenner János életútja / Horváth István Sándor ; [kiad. a Brenner János Emlékhely Alapítvány]. - Zalaegerszeg : Brenner J. Emlékhely Alapítvány, 2007. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Brenner János (1931-1957)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Brenner_J.
[AN 2731435]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2008.
   Igazságosabb és testvériesebb világot! : tíz év távlatából. - Budapest : Vigilia, 2008. - 206 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 11.)
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2006. máj. 18-19-én tartott tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 963-7964-92-4 *jfűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-7964-92-3)
katolikus egyház - társadalmi hatás - konferenciakiadvány
261 *** 282 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2726957]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2008.
Jakubinyi György (1946-)
   A Prédikátor könyve / Jakubinyi György. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 167 p. ; 20 cm. - (Szent István bibliakommentárok, ISSN 1788-4195 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-989-6 fűzött : 1650,- Ft
Biblia. Ószövetség. Prédikátor könyve
bibliamagyarázat
223.8.07
[AN 2731938]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2008.
Kárpáti Sándor
   Hogyan gyónjak? : a kiengesztelődés szentségéről nemcsak azoknak, akik még sohasem gyóntak / Kárpáti Sándor. - [S.l.] : [s.n.], 2007. - 36 p. ; 14 cm
Fűzött
gyónás
265.6
[AN 2732571]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2008.
Katus László (1927-)
   Ecclesia semper reformanda et renovanda : Katus László egyháztörténeti tanulmányai és cikkei / [... szerk. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2007. - 336 p. ; 24 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87435-2-7 kötött
Magyarország - Európa - egyháztörténet - katolikus egyház - kereszténység - művelődéstörténet - emlékkönyv
282(439)"17/19" *** 282(4) *** 930.85(4)
[AN 2727721]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2008.
   Két igazi izráelita életútja. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 63 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-97-1 fűzött
Lichtenstein Izsák (1824-1909)
Ungár Aladár (1905-1970)
Magyarország - rabbi - egyházi személy - keresztény egyház - 19. század - 20. század - életrajz
296(439)(092)Lichtenstein_I. *** 929(439)(092)Ungár_A.
[AN 2731898]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2008.
   Kiegészítő füzet az imaórák liturgiájához és a zsolozsmáskönyvhöz : A Római misekönyv harmadik, hivatalos kiadásában található újabb szentek zsolozsmájának szövegei / [... összeáll. az Országos Liturgikus Tanács]. - Hiv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 131 p. ; 17 cm
A ford. a "Missale romanum" (Civitate Vaticana : Typis vaticanis, 2002) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-361-977-3 fűzött : 560,- Ft
katolikus egyház - szent - mise - szertartáskönyv
264-12 *** 264-045 *** 282
[AN 2727802]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2008.
Kormos József (1956-)
   Fides et cognitio : Aquinói Szent Tamás gondolataihoz kapcsolódó tanulmányok / Kormos József ; [kiad. a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság]. - [Budapest] : Mo. Aquinói Szt. Tamás Társ., [2008]. - 158 p. ; 20 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87785-0-5 fűzött
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Itália - teológia - filozófia - filozófus - 13. század
21 *** 1 *** 1(45)(092)Tommaso_d'Aquino
[AN 2728939]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2008.
Korom Imre (1979-)
   Az európai zsidóság helyzete XII. Piusz pápa korában / Korom Imre. - Szeged : Agapé, 2007. - 141 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 129-137.
ISBN 978-963-458-332-5 fűzött
Pius (pápa), XII. (1876-1958)
katolikus egyház - pápa - zsidóság - antiszemitizmus - második világháború - 20. század
261.1 *** 262.13(092)Pius,_XII. *** 323.12(=924)(4)"18/19"
[AN 2727868]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2008.
Lobato, Abelardo
Dignidad y aventura humana (magyar)
   Az ember méltósága : kiváltság és hódítás / Abelardo Lobato ; [ford. Kocsis Márta, Speidl Bianka, Cselényi István Gábor] ; [kiad. a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság]. - Budapest : Mo. Aquinói Szt. Tamás Társ., 2008. - 332 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4336-8 fűzött
kereszténység - ember - vallásfilozófia
233 *** 21
[AN 2728914]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2008.
   Magyar református egyházak javainak tára : a határontúli református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv és iratanyaga / [főszerk. ... Tenke Sándor] ; [kiad. az Országos Református Gyűjteményi Tanács]. - Budapest : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 1999-. - 24 cm
Az 5. és 6. köt. alcíme: A határontúli református gyülekezetek iparművészeti emlékei. - Gerinccím: A magyar református egyházak gyűjteményi összeírása
ISBN 963-00-4460-9
Kelet-Európa - református egyház - kegytárgy
284.2(4-11) *** 247(4-11)
[AN 905168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Iparművészeti emlékek a drávaszögi, vajdasági, muramelléki és felső-őrségi magyar református gyülekezetekben / P. Szalay Emőke. - 2007. - 240 p. : ill.
Bibliogr.: p. 167-171.
ISBN 978-963-87117-7-9 fűzött
Szerbia - Horvátország - Burgenland - Szlovénia - református egyház - határon túli magyarság - kegytárgy - keresztény művészet - jegyzék
284.2(497.11)(=945.11) *** 284.2(497.12)(=945.11) *** 284.2(497.13)(=945.11) *** 284.2(436.3)(=945.11) *** 247(083.8)
[AN 2729372] MARC

ANSEL
UTF-85812 /2008.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2008. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-050-7 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2741178]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2008.
Mócsy Imre (1907-1980)
   Hagytam magam szerettetni / Mócsy Imre. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2007. - 395 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Biblikus írások, ISSN 1418-7256 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87626-2-7 fűzött
Mócsy Imre (1907-1980)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - egyházellenesség - 20. század - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - memoár
271.5(439)(092)Mócsy_I.(0:82-94) *** 323.281(439)"195/196"
[AN 2727950]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2008.
Modersohn, Ernst (1870-1948)
Dein Eigen bis in den Tod (magyar)
   Mindhalálig a tiéd : menyegzői jókívánságok / Ernst Modersohn. - Budapest : Evangéliumi K., 2007. - 48 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-90-2 fűzött
vallásos irodalom - szerelem - házasság
244 *** 392.6 *** 265.5
[AN 2731237]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2008.
Müller, George (1805-1898)
   Isten válaszol imádságainkra / Müller György. - Budapest : Evangéliumi K., 2007. - 104 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-96-4 fűzött
imádkozás - memoár
248.143(0:82-94)
[AN 2731235]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2008.
   A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén. - Budapest : Vigilia, 2008. - 234 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 12.)
A Budapesten 2007. nov. 15-16-án tartott tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-93-0 fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 963-7964-93-0)
apostol - pápaság - ökumené - ezredforduló - konferenciakiadvány
281.2(092)Péter_apostol *** 262.13 *** 261.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2727014]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2008.
Popovič, Stefan
   Nikanor Gruǰić - od Lipove do Pakraca = Gruics Nikánor - egy jeles lippói szerb / [... Stevan Popović]. - Pečuǰ : Zaǰedničko izd. Samouprave srba u Pečuǰu : Pečuǰsko-bara�skog srpskog udruže�a, 2007. - 44 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Baranjske sveske, ISSN 1788-375X ; 2.)
Bibliogr.: p.44. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-06-2635-4 fűzött
Gruǰić, Nikanor (1810-1887)
Magyarország - püspök - ortodox egyház - szerbek - politikus - író - 19. század - életrajz
281.9(439)(=861)(092)Gruǰić,_N.
[AN 2731894]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2008.
Poruke Kraljice mira - Međugorje (magyar)
   Medjugorjei üzenetek / [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2008. - 176 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9801-01-1 fűzött
Međugorje - mariológia - csoda
232.931 *** 248.214(497.15-2Međugorje)
[AN 2727192]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2008.
Prières données par Jésus-Christ a Françoise (magyar)
   Imák, melyeket Jézus adott Françoise-nak : az imákat kísérik a gyengédség üzenetei / [ford. Hortoványi Emőke]. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 99 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 138.)
Borítócím: Imák, ahogy Jézus adta Françoise-nak
ISBN 978-963-9281-59-2 fűzött : 500,- Ft
vallásos irodalom - ima
243 *** 244
[AN 2727206]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2008.
   A szakralitás arcai : vallási kisebbségek, kisebbségi vallások / szerk. A. Gergely András, Papp Richárd. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2007. - 449 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-19-5 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - zsidó vallás - iszlám - zsidóság - keresztény egyház - kulturális antropológia
296(439) *** 297(439) *** 316.347(=924) *** 316.7(439) *** 23/28(439)
[AN 2729119]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2008.
   A Szent Imre év : 2006. november 5 - 2007. november 5. / [közread. a] Szent Imre Plébánia. - Kalocsa : Szent Imre Plébánia, [2007]. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
Kalocsa - rendezvény - katolikus egyház - ezredforduló
282(439-2Kalocsa)"2006/2007" *** 061.7(439-2Kalocsa)
[AN 2733278]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2008.
Tanner, Leo
Biblische Glaubenskurs zur Erneuerung des eigenen Glaubens (magyar)
   Megújulás a hitben : bibliai kurzus felnőtteknek / Leo Tanner ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Marana Tha, 2008. - 165 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 137.)
ISBN 978-963-9281-58-5 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom - lelkigyakorlat
242 *** 244
[AN 2726601]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2008.
Ursinyi Julianna Ágnes
   Az utolsó lépések / Ursinyi Julianna Ágnes. - [Nagyberény] : Ursinyi J. Á., [2008]. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3630-8 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2731819]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2008.
   Vallásosság, változatok : vallási sokféleség Magyarországon / szerk. Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel. - Szeged : JATEPress, 2008. - 225 p. ; 21 cm. - (Vallás a társadalomban, ISSN 1788-9162 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-482-859-4 fűzött
Magyarország - vallásszociológia - kisegyház - szekta
291 *** 289(439)
[AN 2729932]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2008.
Várszegi Asztrik (1946-)
   Ora et labora! : Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáttal beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 119 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735)
ISBN 978-963-662-146-9 fűzött : 1500,- Ft
Várszegi Asztrik (1946-)
Magyarország - bencések - rendfőnök - ezredforduló - interjú
271.1(439)(092)Várszegi_A.(047.53)
[AN 2731994]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2008.
Voillaume, René (1905-2003)
Au coeur des masses (magyar)
   Emberek között : Charles de Foucauld-t követő férfi kistestvérek szerzetesélete / René Voillaume ; [ford. Bartócz Ilona]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Agapé, 2007. - 324 p. ; 19 cm. - (Az életszentség nagymesterei, ISSN 1217-338X ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-458-341-7 fűzött
Foucauld, Charles de (1859-1916)
Institutum Parvulorum Fratrum Jesu
krisztológia
271 *** 232
[AN 2727864]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2008.
Yancey, Philip
Disappointment with God (magyar)
   Csalódás Istenben : három kérdés, amelyet senki sem mond ki hangosan / Philip Yancey ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2007. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-45-4 fűzött
isten
211
[AN 2727937]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2008.
   Zarándokfüzet : ifjúsági gyalogos zarándoklat, Csenger - Máriapócs, 2007. augusztus 12-18. - [Nyíregyháza] : [Örökségünk], [2007]. - 199 p. ; 14 cm
Borítócím: Zarándokfüzet, 2007
Fűzött
Máriapócs - zarándoklat - lelkigyakorlat - ima - dalszöveg
248.153.8(439-2Máriapócs) *** 242 *** 243 *** 894.511-192(082)
[AN 2733314]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5829 /2008.
   20 éve a családok szolgálatában : [1987-2007] / [szerk. Benkő Ágota] ; [közread. a] NOE. - [Budapest] : NOE, 2007. - 47 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3283-6 fűzött
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Magyarország - társadalmi egyesület - család - memoár
314.372.43 *** 061.2(439)NOE(0:82-94)
[AN 2727961]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2008.
Bauerné Mohr Mária (1927-)
   Igaz történetek = Wahre Geschehnisse / Bauerné Mohr Mária ; [kiad. Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Kaposvár : Német Kisebbségi Önkormányzat, [2007]. - 47, 53 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybefűzve
ISBN 978-963-06-2644-6 fűzött
Somberek - magyarországi németek - magyar irodalom - kétnyelvű dokumentum - memoár - fordítás
316.347(=30)(439-2Somberek) *** 894.511-94.02=30
[AN 2730009]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2008.
Darabos Enikő (1975-)
   Nem-játék : nyelv, nemi szerepek, pszichoanalízis / Darabos Enikő. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-160.
ISBN 978-963-7052-64-4 fűzött : 1990,- Ft
- nemi szerep - eszmetörténet
316.37-055.2 *** 159.964.2
[AN 2732436]
MARC

ANSEL
UTF-85832 /2008.
   Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség / [auth. Lakatos Szilvia et al.] ; [publ. by Khetanipe for the Roma Unity Association]. - Pecs : Khetanipe for the Roma Unity Assoc., [2008]. - 88 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439)
[AN 2730825]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2008.
Griffin, Em
A first look at communication theory (magyar)
   Bevezetés a kommunikációelméletbe / Em Griffin ; [ford. Szigeti L. László] ; [rajz. ... Lente István]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2003 [!2008]. - XVI, 535 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9148-52-9 kötött : 5500,- Ft
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2742144]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2008.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztika : [adatok, elvek, módszerek] / Hunyadi László, Vita László. - [Budapest] : Aula, 2008. - 2 db ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
311(075.8) *** 330(075.8)
[AN 2731887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 348 p. : ill. + CD-ROM
Bibliogr.: p. 326-327.
ISBN 978-963-9698-23-9 fűzött
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
311(075.8) *** 330(075.8)
[AN 2731895] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 300 p. : ill. + CD-ROM
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-963-9698-24-6 fűzött
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
311(075.8) *** 330(075.8)
[AN 2731900] MARC

ANSEL
UTF-85835 /2008.
Hunyadi László (1944-)
   Statisztikai képletek és táblázatok : oktatási segédlet a Statisztika I-II. tankönyvekhez / Hunyadi László, Vita László. - [Budapest] : Aula, 2008. - 51 p. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
ISBN 978-963-9698-37-6 fűzött
statisztika - gazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076) *** 330(075.8)(076)
[AN 2731943]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2008.
   A és a politikum : a nők politikai szerepvállalása Magyarországon / szerk. Palasik Mária ; [közread. a Politikatörténeti Alapítvány]. - Budapest : Napvilág, 2007. - 537 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 527-537.
ISBN 978-963-9697-16-4 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - politikai tevékenység - politikatörténet - nőmozgalom - 20. század - rendszerváltás
316.37-055.2(439)"19" *** 32(439)"19" *** 342.726-055.2(439) *** 396(439)
[AN 2728364]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2008.
Szijártó Zsolt (1964-)
   A hely hatalma: lokális szcénák - globális folyamatok / Szijártó Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2008. - 314 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.: p. 293-314.
ISBN 978-963-693-044-8 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - kommunikációtudomány - kultúratudomány - társadalomkutatás - turizmus - esettanulmány
316.77(439) *** 338.48(439) *** 316.7
[AN 2731401]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2008.
   "Tapasztalatok a gyermekbántalmazásról, avagy Az agresszió láncreakciója" / [szerkbiz. Trencsényi László et al.] ; [kiad. a Tabula Rasa Pedagógia Közhasznú Alapítvány]. - Miskolc : Tabula Rasa Ped. Közhasznú Alapítvány, 2008. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-203.
ISBN 978-963-06-4202-6 fűzött
agresszió - gyermeklélektan - kiskorúak elleni erőszak - gyermekvédelem
316.647.3 *** 159.922.7 *** 364.65-053.2/.6
[AN 2729161]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5839 /2008.
   Elindula három árva : magyar népballadák / [szerk. és a szöveget vál. Murányi Yvett]. - Budapest : Officina '96, 2007. - 415 p. ; 13 cm. - (Kvadrát könyvek, ISSN 1787-0402)
ISBN 978-963-9705-27-2 kötött : 2450,- Ft
magyar néprajz - népballada
398.87(=945.11)
[AN 2729491]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2008.
   Folklór és történelem / szerk. Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2007. - 544 p. : ill. ; 24 cm. - (Folklór a magyar művelődéstörténetben, ISSN 1787-8241)
A 2006. decemberében Budapesten azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8587-3 fűzött : 3990,- Ft
magyar néprajz - folklór - történettudomány - folklorizáció - hagyomány - konferenciakiadvány
398(=945.11) *** 930.1 *** 39 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2729606]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2008.
   Folklór és vizuális kultúra / szerk. Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2007. - 616 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Folklór a magyar művelődéstörténetben, ISSN 1787-8241)
A 2005. dec. 1-2. között Budapesten azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8588-0 fűzött : 3990,- Ft
néprajz - folklór - magyar néprajz - vizuális kultúra - művészeti kölcsönhatás - konferenciakiadvány
398 *** 398(=945.11) *** 7.017 *** 39.001 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2729615]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2008.
Wolfanger-von Kleist, Nicole
Kinderschminken (román)
   Măşti pictate / N. Wolfanger-von Kleist, E. Schlitt ; [trad. Ecaterina Pintyi]. - Budapesta : Ed. Cser, 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Idei creative, ISSN 1788-4527 ; 6.)
ISBN 978-963-9666-60-3 fűzött
testfestés - arc - foglalkoztatókönyv
398.332.47 *** 792.024.3 *** 391.91 *** 379.826
[AN 2729385]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5843 /2008.
Beck, Ulrich (1944-)
Das kosmopolitische Europa (magyar)
   A kozmopolita Európa : társadalom és politika a második modernitás korszakában / Ulrich Beck, Edgar Grande ; [... ford. G. Klement Ildikó] ; [... az utószót írta Gábor Kálmán]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2007. - 413 p. ; 24 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.: p. 353-385.
ISBN 978-963-9573-36-9 fűzött
Európai Unió - integráció
327.39(4-62)
[AN 2730278]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2008.
Csókay András (1956-)
   Bátorság az örömhöz / Csókay András. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 144, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-151-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200" *** 244
[AN 2732481]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2008.
Girardin, Pierre de
   Pierre de Girardin francia követ feljegyzései az Oszmán Birodalomról, 1685-1689 = Mémoires sur l'Empire ottoman par Pierre de Girardin ambassadeur français à Constantinople, 1685-1689 / sajtó alá rend., a bevezetőt írta Kerekes Dóra. - Paris : Inst. hongr. ; Budapest ; Szeged : Bibl. nat. Széchényi, 2007. - 180 p. ; 24 cm. - (Documenta Hungarorum in Gallia, ISSN 1588-6034 ; 3.)
Bibliogr.: p. 159-171.
ISBN 978-963-200-538-6 kötött
Oszmán-török Birodalom - Franciaország - Magyarország - történelem - diplomácia - hadtörténet - 17. század - történelmi forrás
327(44)"168"(093) *** 355.48(439)"168/169"(093) *** 956.0"168"(093)
[AN 2731821]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2008.
   Horvátország NATO-tagsága. - [Budapest] : Geopolitikai Tcs. Közhasznú Alapítvány, 2008. - 31 p. ; 30 cm. - (Műhelymunkák / Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány, ISSN 1788-7895 ; 2008/1.)
Tart.: Horvátország a NATO-csatlakozás küszöbén / Radovan Vukadinović. Az egyetemista populáció és a Horvát Köztársaság NATO-tagsága / Đana Luša. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9816-23-7 fűzött
North Atlantic Treaty Organization
Horvátország - integráció - közvélemény-kutatás - egyetemi hallgató - ezredforduló
327(497.13)"200" *** 355.356(100-15) *** 316.653-057.87(497.13)
[AN 2728344]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2008.
Kaposi Zoltán (1960-)
   Európai uniós alapismeretek / Kaposi Zoltán ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2007. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 978-963-642-157-1 kötött
Európai Unió - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(075.8) *** 339.923(4-62)(075.8)
[AN 2730219]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2008.
Kissné Szűcs Mariann
   Gróf Degenfeld Imre, 1810-1883 / [írta és szerk. Kissné Szűcs Mariann] ; [kiad. Baktalórántháza Város Önkormányzata]. - [Baktalórántháza] : Önkormányzat, 2008. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Degenfeld Imre (1810-1883)
Magyarország - főispán - 19. század
32(439)(092)Degenfeld_I.
[AN 2731603]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2008.
Magyarics Tamás (1953-)
   A brit külpolitika a Brown-kormány alatt / Magyarics Tamás. - Budapest : M. Külügyi Int., cop. 2008. - 38 p. ; 28 cm. - (Külpolitikai tanulmányok, ISSN 1789-4891 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Nagy-Britannia - külpolitika - ezredforduló
327(410)"200"
[AN 2727870]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2008.
Milborn, Corinna (1972-)
Die gestürmte Festung Europa (magyar)
   Európa: az ostromlott erőd : a bevándorlás fekete könyve / Corinna Milborn ; Reiner Riedler fényképeivel. - Pécs : Alexandra, 2008. - 239 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Niedermüller Péter. - Bibliogr.
ISBN 978-963-370-606-0 kötött
Európa - illegális bevándorló - menekült - társadalmi elkülönülés - feketegazdaság - ezredforduló
325.1(=00)(4)"200" *** 323.254(4)"200" *** 316.344.7(100)"200"
[AN 2732361]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2008.
Miller, Aleksej I.
Imperiâ Romanovyh i nacionalizm (angol)
   The Romanov empire and nationalism : essays in the methodology of historical research / Alexei Miller ; [transl. by Serguei Dobrynin]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - [8], 242 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-236.
ISBN 978-963-9776-19-7 kötött
Oroszország - történelem - nemzetiség - nemzetiségi politika
323.1(=00)(47)"15/19" *** 947"15/19"
[AN 2731300]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2008.
Mycielskiné Esterházy Mária
   Kegyelem életfogytig : Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján / összeáll., szerk. és jegyzetekkel ell. Molnár Imre ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2008. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9662-23-0 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - politikus - állami terror - határon túli magyarság - 20. század - napló
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.(0:82-94) *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 2731103]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2008.
Pelle János (1950-)
   Zsidó gombolyag / Pelle János. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2007. - 180 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87543-4-9 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - zsidóság - író - 20. század - magyar irodalom - dráma
323.1(=924)(0:82-4) *** 894.511-2 *** 894.511(092)
[AN 2727133]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2008.
   The prospect of the EU team presidencies: integrative balancing in the new member states / Attila Ágh and Judit Kis-Varga eds. - Budapest : "Together for Europe" Research Centre, 2008. - 216 p. ; 21 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3567-7 fűzött
Európai Unió
327.39(4-62)
[AN 2727794]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2008.
Szabadi Béla (1948-)
   Bilincs és póráz : a Gyorskocsi utca / Szabadi Béla. - Budapest : Dr. Szabadi Bt., 2007. - 555, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3014-6 kötött
Szabadi Béla (1948-)
Magyarország - politikus - belpolitika - ezredforduló - memoár
32(439)(092)Szabadi_B.(0:82-94) *** 323(439)"199/200"(0:82-94)
[AN 2732485]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2008.
Vitányi Iván (1925-)
   Önarckép - elvi keretben : szellemi önéletrajz / Vitányi Iván. - Celldömölk : Pauz-Westermann, 2007. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pályám emlékezete, ISSN 1789-7742 ; 1.)
ISBN 978-963-9432-44-4 fűzött : 2400,- Ft
Vitányi Iván (1925-)
Magyarország - politikus - szociológia - tudós - 20. század - ezredforduló - memoár
32(439)(092)Vitányi_I.(0:82-94) *** 316(439)(092)Vitányi_I.(0:82-94)
[AN 2731055]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5857 /2008.
   Az 1956-os szabadságharc és utóélete, 1956-1990 / [szerk. Döbör András, Kiss Gábor Ferenc, Zakar Péter]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2007. - 151 p. ; 21 cm. - (Belvedere meridionale kiskönyvtár, ISSN 1217-3495 ; 17.)
A 2006. nov. 7-9. között Szegeden rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-31-4 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - konferenciakiadvány
943.9"1956" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2730254]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2008.
   Dézsmabérlet, hadellátás, katonaállítás : a Rákóczi-szabadságharc hétköznapjai a "tót impériumban" : egy magángyűjtemény dokumentumai: 1692, 1704-1706 / közread. és a bevezetőt írta Bánkúti Imre. - Budapest : MOL [etc.], 2007. - 201 p. ; 20 cm. - (Lymbus kötetek, ISSN 1787-1867 ; 2.)
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 963-631-188-9 kötött
Felvidék - magyar történelem - gazdaságtörténet - 17. század - 18. század - Rákóczi-szabadságharc - magángyűjtemény - történelmi forrás
943.9"169/170"(093) *** 338(091)(439.22)"16/17"(093) *** 069.017(439)Dobák_G.
[AN 2731861]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2008.
Dreska Gábor
   A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára = Monumenta credibilia conventus de monte Pannoniae / Dreska Gábor. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2007-. - 25 cm
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - Magyarország - hiteles hely - történelmi forrás
930.222.4(439-2Pannonhalma) *** 282(439)(093.2)
[AN 2728550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., 1244-1398. - 2007. - 370 p. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-86775-4-9 kötött
Magyarország - Pannonhalma - hiteles hely - eljárásjog - 13. század - 14. század - oklevél - történelmi forrás
282(439)"12/13"(093.2) *** 930.222.4(439-2Pannonhalma)"12/13"(093.2) *** 343.1(439)"12/13"(093.2)
[AN 2728556] MARC

ANSEL
UTF-85860 /2008.
Földi Pál
   Éva Braun regénye / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2008. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-375-515-0 fűzött
Braun, Eva (1912-1945)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - híres ember - 20. század - életrajz
929(430)Braun,_E.
[AN 2732584]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2008.
   A források bűvöletében : ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára / szerk. Hermann Róbert, Zakar Péter. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2007. - 543 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-39-0 fűzött
magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - emlékkönyv
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 2730208]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2008.
Frank, Mario (1958-)
Der Tod im Führerbunker (magyar)
   Halál a Führer-bunkerben : Hitler utolsó napjai / Mario Frank ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Európa, 2008. - 475 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 453-461.
ISBN 978-963-07-8463-4 kötött : 3700,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - második világháború - történelem
943.0"1945" *** 943.0(092)Hitler,_A.
[AN 2732391]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2008.
Gebei Sándor (1947-)
   Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások / Gebei Sándor. - Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2007. - 415 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-408. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9573-38-3 fűzött
Lengyelország - Erdély - történelem - uralkodó
943.8 *** 943.921(092)
[AN 2730238]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2008.
Jakab Attila
   Elrejtett kincsek titkai : Felső-Tisza-vidéki tatárjárás kori régészeti leletek / [szöveg] Jakab Attila ; [fotók] Balázs Attila. - Nyíregyháza : JAM, 2007. - 32 p. : ill., részben színes ; 18x24 cm. - (Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán, ISSN 1417-9075 ; 3.)
ISBN 978-963-7220-61-6 kötött
Felső-Tisza-vidék - Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - régészet - magyar történelem - tatárjárás
904(439.161)"12" *** 943.9"1241/1242"
[AN 2729196]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2008.
Knopp, Guido (1948-)
Hitlers Manager (magyar)
   Hitler menedzserei / Guido Knopp ; közrem. Stefan Brauburger [et al.] ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2008. - 395 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9693-68-5 kötött
Speer, Albert (1905-1981)
Braun, Wernher von (1912-1977)
Jodl, Alfred (1890-1946)
Porsche, Ferdinand (1875-1950)
Krupp, Alfried (1907-1967)
Schacht, Hjalmar (1877-1970)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - történelem - második világháború - híres ember - 20. század - életrajz
943.0"1939/1945" *** 929(430)"193/194"
[AN 2732398]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2008.
Kosáry Domokos (1913-2007)
   Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába / Kosáry Domokos. - [3. kiad.]. - Budapest : Osiris, 2000-. - 25 cm
ISBN 963-379-851-5 *
magyar történelem - történelmi forrás - lelőhelyjegyzék
943.9(093) *** 930.2 *** 943.9:016
[AN 423954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/3., Általános rész : megyei levéltárak és forrásközlések / [... közrem. Kovács Ferenc, Lappints Virág, Goda Károly]. - 2008. - 708 p.
ISBN 978-963-389-971-7 kötött : 4980,- Ft
magyar történelem - levéltári repertórium
943.9:016
[AN 2728345] MARC

ANSEL
UTF-85867 /2008.
Kossuth Lajosné Meszlényi Terézia (1809-1865)
   Egy boldog menyasszony levelei : Meszlényi Terézia és Tanárky Auguszta levelezése / [sajtó alá rend.] Losonczy Tóth Árpád. - Győr : Győr M. Jogú Vár. Lvt., 2008. - 130, [22] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Győri tanulmányok füzetek, ISSN 1419-1318 ; 2008/13.)
Fűzött
Kossuth Lajosné Meszlényi Terézia (1809-1865)
Tóth Dánielné Tanárky Auguszta (1817-1882)
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - politikus - feleség - levelezés - 19. század
943.9(092)Kossuth_L. *** 929(439)Tanárky_A. *** 929(439)Meszlényi_T.(044)
[AN 2732087]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2008.
Ligeti Lorge György
   Valószínű történelem : rejtélyes történetek a magyarság viharos századaiból / Ligeti Lorge György. - Budapest : Szerző, 2008. - 312 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4088-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - rejtély
943.9 *** 930.85(439)
[AN 2729759]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2008.
   Magyar Királyok Történelmi Panoptikuma. - [Tihany] : [M. Királyok Tört. Panoptikum], [2008]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyar Királyok Történelmi Panoptikum (Tihany)
Magyarország - uralkodó - kiállítási katalógus
943.9(092)"09/14" *** 061.4(439-2Tihany)
[AN 2733576]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2008.
   Márványtábla helyett : emlékezés füredi polgárokra, családokra / [vál. és szerk. Elek Miklós]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. - 190 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 36.)
ISBN 978-963-87621-6-0 fűzött
Balatonfüred - híres ember - életrajz
929(439-2Balatonfüred)
[AN 2730846]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2008.
Nemere István (1944-)
   Szex és politika a világtörténelemben / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2008. - 198, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-533-4 fűzött
művelődéstörténet - nemi élet - világtörténelem
930.85(100) *** 930.9 *** 613.88
[AN 2732951]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2008.
   A Nyugat-magyarországi Egyetem emlékkötete az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozatról / [szerk. Tóth Mariann]. - Sopron : NYME, cop. 2008. - 183 p. : ill. ; 28 cm
1956 emlékkönyv : Sopron, 2006 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9364-92-9 kötött
Sopron - helytörténet - egyetem - 1956-os forradalom - ünnepség
943.9-2Sopron"1956" *** 378.4(439-2Sopron) *** 061.7(439-2Sopron)
[AN 2732144]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2008.
Oates, Joan
Babylon (magyar)
   Babilon / Joan Oates ; [ford. Valló Gábor]. - Budapest : General Press, [2008]. - 311 p., [40] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 297-299.
ISBN 978-963-643-064-1 kötött : 3500,- Ft
Óbabiloni Birodalom - Mezopotámia - történelem - ókor - régészet
935.4 *** 904(354)
[AN 2726873]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2008.
   Pécs és Baranya 1956-ban / [szerk. Rozs András]. - [Pécs] : BML, 2008. - 468 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Baranyai történelmi közlemények, ISSN 1787-9752 ; 3.)
Bibliogr.: p. 417-426. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8100-58-0 kötött
Baranya megye - Pécs - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Pécs"1956" *** 943.912.7"1956"
[AN 2726656]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2008.
Rimócziné Hamar Márta (1938-2006)
   Szemek, mint két ragyogó virág.. : összegyűjtött tanulmányok / Rimócziné Hamar Márta. - Debrecen : [DE], 2007. - 318 p. : ill. ; 21 cm. - (Paidagōgos, ISSN 1789-736X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-092-7 * fűzött (hibás ISBN 978-973-473-092-7)
ókori latin irodalom története - magyar irodalom története - magyar őstörténet - emlékkönyv
930.8(=945.11) *** 871(091) *** 894.511(091)
[AN 2728648]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2008.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (Nyíregyháza)
   A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár fond- és állagjegyzéke / [szerk. Gottfried Barna]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2007. - 222 p. ; 29 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. V., Segédletek, ISSN 1419-1628 ; 3.)
ISBN 978-963-7240-64-5 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - levéltári repertórium
930.253.2(439.161)(083.8)
[AN 2728788]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2008.
Tóth Krisztina
   Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyveinek regesztái, 1727-1734 / Tóth Krisztina. - Esztergom : Komárom-Esztergom M. Lvt., 2007. - 354 p. ; 24 cm. - (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei, ISSN 1586-5320 ; 16.)
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-7234-21-7 fűzött
Esztergom - helytörténet - 18. század - önkormányzati irat - történelmi forrás - jegyzőkönyv
943.9-2Esztergom"17"(093.2) *** 352(439-2Esztergom)"17"(093.2)
[AN 2730739]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2008.
Türk Attila
   Híres emberek, mielőtt híresek lettek : miből lesz a cserebogár? / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2008. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-528-0 fűzött
híres ember - életrajz
929(100)
[AN 2732551]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2008.
Tyldesley, Joyce
Egypt (magyar)
   Egyiptom / Joyce Tyldesley ; [ford. Zsolnai Lajos]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9770-02-7 kötött
történelem - művelődéstörténet - ókori Egyiptom - gyermekkönyv
932(02.053.2) *** 930.85(32)(02.053.2)
[AN 2731382]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2008.
Urbán Aladár (1929-)
   Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága és halála / Urbán Aladár. - [Budapest] : Argumentum, 2007. - 505 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 486-494.
ISBN 978-963-446-438-9 kötött : 3500,- Ft
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - miniszterelnök - magyar történelem - politika - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9(092)Batthyány_L. *** 32(439)(092)Batthyány_L. *** 943.9"184" *** 32(439)"184"
[AN 2728301]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2008.
   Voces paginarum : magyar ókortudomány a huszadik században / szerk. Szilágyi János György. - Budapest : Osiris, 2008. - 648 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-911-3 kötött : 4480,- Ft
ókor - történelem - művelődéstörténet
93 *** 930.85(3)
[AN 2728357]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2008.
Wood, Michael (1948-)
Conquistadors (magyar)
   Konkvisztádorok / Michael Wood ; [ford. Endreffy Lóránd]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 350 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-258-1 kötött
Amerika - történelem - 15. század - 16. század - hadtörténet - indiánok
939.97"14/15" *** 97/98"14/15" *** 355.48(399.7)"15"
[AN 2732355]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2008.
Zsoldos Attila (1962-)
   Családi ügy : IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években / Zsoldos Attila. - Budapest : História : MTA Történettud. Int., 2007. - 171 p. : ill., színes ; 24 cm. - (História könyvtár. Monográfiák, ISSN 1217-212X ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-15-4 fűzött : 2500,- Ft
Béla (Magyarország: király), IV. (1206-1270)
István (Magyarország: király), V. (1239-1272)
magyar történelem - uralkodó - hadtörténet - 13. század
943.9"125/127" *** 943.9(092)Béla,_IV. *** 943.9(092)István,_V. *** 355.48(439)"126"
[AN 2731009]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5884 /2008.
Berger, Christine
Berlin (magyar)
   Berlin / ... szerzője Christine Berger ... - 2. m. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 147 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5713-4 fűzött : 1990,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 2742303]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2008.
Dürr, Bettina
Italien Nord (magyar)
   Észak-Olaszország / ... Bettina Dürr írta ... - 3. m. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 132 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 978-963-13-5712-7 fűzött : 1990,- Ft
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2742308]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2008.
   East looks West. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008-. - 24 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-9776-09-8
Európa - Kelet-Európa - helyismeret - világirodalom története - műfajtörténet - útleírás
908.4(0:82-992) *** 82-992(4-11)(091)
[AN 2729618]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., A bibliography of East European travel writing on Europe / ed. by Wendy Bracewell & Alex Drace-Francis. - 2008. - XV, 584 p.
ISBN 978-963-9776-12-8 kötött
Kelet-Európa - Európa - útleírás - szakbibliográfia
82-992(4-11):016 *** 908.4(0:82-992):016 *** 013(4-11)=00
[AN 2729592] MARC

ANSEL
UTF-85887 /2008.
Foster, Jane
Slovenia (magyar)
   Szlovénia / írta Jane Foster ; szerk. Alex Knights és Roger Williams ; vezetőfényképész Gregory Wrona és Neil Buchan-Grant ; [ford. Sullivan Ferenc]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 144 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5749-6 fűzött : 1490,- Ft
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2728476]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2008.
Hessler, Peter
River town (magyar)
   Két év Kínában : a Jangce partján / Peter Hessler ; [ford. Sümegi Balázs] ; [... a lábjegyzeteket kész. Antóni Csaba]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 390, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-783-8 fűzött : 2500,- Ft
Kína - helyismeret - amerikai angol irodalom - útleírás
908.510(0:82-992) *** 820-992(73)=945.11
[AN 2741605]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2008.
   Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 1987-. - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
Magyarország - helységnévtár
914.39-2(035.5) *** 943.9-2(035.5) *** 809.451.1-311(439-2)
[AN 4806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.]/1., Nyitra megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Török Enikő]. - 2007. - 309 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-095-0 fűzött
Nyitra vármegye - 18. század - 19. század - helységnévtár
914.392.2-35Nyitra(035.5) *** 908.439.22-35Nyitra"177/180"(035.5) *** 809.451.1-311(439.22-35Nyitra)
[AN 2729102] MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.]/2., Nyitra megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Török Enikő]. - 2007. - p. 315-559. + térk.
Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-235-094-3 fűzött
Nyitra vármegye - 18. század - 19. század - helységnévtár
914.392.2-35Nyitra(035.5) *** 908.439.22-35Nyitra"177/180"(035.5) *** 809.451.1-311(439.22-35Nyitra)
[AN 2729112] MARC

ANSEL
UTF-85890 /2008.
Simon Dezső (1921-)
   Kislengyel a XX. században / Simon Dezső. - [Becsvölgye] : Simon D., 2007. - 117 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3304-8 fűzött
Kislengyel - helyismeret - életrajz
908.439-2Kislengyel *** 929(439-2Kislengyel)
[AN 2731410]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2008.
   Szántód : községtörténet / [szerk. Maurer Teodóra] ; [kiad. Szántód Község Önkormányzata]. - Szántód : Önkormányzat, 2007. - 240 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-06-3743-5 kötött
Szántód - helyismeret
908.439-2Szántód
[AN 2730763]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2008.
Volter Edina (1975-)
   Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években / Volter Edina. - [Budapest] : Trefort, 2008. - 117, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok, ISSN 1787-4068 ; 2.)
Bibliogr.: p. 113-117. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-463-971-8 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - határ menti terület - rendszerváltás - ezredforduló - kistérség
911.3(439-11-04)"198/200" *** 911.3(439-15-04)"198/200"
[AN 2728802]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5893 /2008.
   Budapest Főváros Önkormányzata hatályos rendeleteinek gyűjteménye. - [Budapest] : [Budapest Főváros Önkormányzata], 2007. - Cserelapos mappa (3 köt.) ; 32 cm
Lezárva: 2007. aug. 1.
Fűzetlen
Budapest - ezredforduló - önkormányzati rendelet - jogszabálygyűjtemény
352(439-2Bp.)"199/200"(094)
[AN 2731239]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2008.
Czene Klára
   A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény magyarázata / [szerzők Czene Klára, ... Papp Tekla]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2007]. - 591 p. ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 978-963-9722-29-3 fűzött : 3000,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - gazdasági információ - csőd - törvény - útmutató
347.72(439)(094)(036) *** 347.736(439)(094)(036)
[AN 2726631]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2008.
Danielisz Béla
   Biztonságért kilincselve : válogatott rendészetpolitikai írások / [Danielisz Béla, Murányi Zoltán, Tóth Ferenc]. - [Budapest] : Danielisz B., 2007. - 127 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2141-0 fűzött
Budapest - rendészet - közbiztonság
351.74(439-2Bp.) *** 351.78(439-2Bp.)
[AN 2731321]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2008.
Grosschmid Béni (1852-1938)
   Fejezetek kötelmi jogunk köréből / írta Grosschmid Béni. - Pécs : Ponte Press, 2000-. - 23 cm
Az 1932-ben Budapesten, a Grill kiadásaban megjelent jubileumi mű reprintje
ISBN 963-85758-0-8
Magyarország - kötelmi jog
347.4(439)
[AN 456611]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. 1. r. - [2008]. - XI, 610 p.
Bibliogr.
Kötött
Magyarország - kötelmi jog - útmutató
347.4(439)(036)
[AN 2727515] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. 2. r. - [2008]. - p. 611-1313. : ill.
Bibliogr.
Kötött
Magyarország - kötelmi jog - útmutató
347.4(439)(036)
[AN 2727541] MARC

ANSEL
UTF-85897 /2008.
Hollán Miklós (1976-)
   Vagyonelkobzás : bűncselekményből eredő vagyon elvonása / Hollán Miklós. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 255 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 222-238.
ISBN 978-963-258-014-2 fűzött : 4700,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - büntetőjog - büntetőeljárás
343.53(439) *** 347.7(439)
[AN 2726689]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2008.
   Közigazgatási jog / [szerk. Kalas Tibor] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Virtuóz K., 2007-. - 24 cm
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2733536]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magyar közigazgatási jog : általános rész. - 2007. - 192 p.
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 2733539] MARC

ANSEL
UTF-85899 /2008.
   Közlekedési büntetőjog / Enyedi László [et al.]. - 2. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 466 p. : ill. ; 20 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-258-003-6 fűzött : 7500,- Ft
Magyarország - közlekedési bűncselekmény - büntetőjog - elektronikus dokumentum
343.346(439)
[AN 2742226]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2008.
   Látleletek a magyar közigazgatásról / szerk. Lőrincz Lajos ; [kiad. az MTA Jogtudományi Intézet]. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2007. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7311-63-5 fűzött
Magyarország - közigazgatás - közigazgatási jog - ezredforduló
35(439)"200" *** 342.9(439)
[AN 2731250]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2008.
   Az önálló katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma / szerk. Bögöly Gyula, Hautzinger Zoltán. - Pécs : Kódex, 2007. - 296 p. ; 24 cm
A 2007. május 18-án a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Kaposvári Katonai Ügyészség által rendezett tudományos emlékülésen elhangzott előadások. - A mellékletben "A magyarországi conföderált nemes statusok és rendek részéről szabott hadi regulák, artikulusok, edictumok és törvények" (Nagyszombat, 1707) c. kiad. reprintjével. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87160-5-7 kötött
Magyarország - jogtörténet - katonai büntetőjog - Rákóczi-szabadságharc - konferenciakiadvány
344(439)(091) *** 344(439)"170" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2731089]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2008.
Petrik Ferenc (1933-)
   Kisajátítási jog : a kisajátításról szóló új törvény szerint / Petrik Ferenc. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 244 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. nov. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-008-1 fűzött : 6900,- Ft
2007. évi CXXVIII. törvény a kisajátításról
Magyarország - kisajátítás - tulajdonjog
347.234.1(439)
[AN 2726662]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2008.
Pintér Katalin (1950-)
   Szegény asszony meséje és Jeruzsálem igazsága / Pintér Katalin. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2008]. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4431-0 fűzött
összeesküvés - zsidóság - antiszemitizmus
343.322(100) *** 323.12(=924)
[AN 2731578]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2008.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2007]. - 92 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. okt. 1.
Fűzött : 950,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2741341]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2008.
Szilágyi Imre (1949-)
   Koszovó státuszának kérdése / Szilágyi Imre. - Budapest : M. Külügyi Int., cop. 2008. - 70 p. ; 28 cm. - (Külpolitikai tanulmányok, ISSN 1789-4891 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
Koszovó - autonómia - történelem - belpolitika - ezredforduló
341.231(497.11-32Kosovo) *** 949.711-32Kosovo"199/200" *** 323(497.11-32Kosovo)"199/200"
[AN 2727874]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2008.
Zsidai Ágnes
   A tiszta jogszociológia : Horváth Barna szinoptikus jogbölcselete / Zsidai Ágnes. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 183 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 39.)
Bibliogr.: p. 179-183.
ISBN 978-963-361-987-2 fűzött : 2200,- Ft
Horváth Barna (1896-1973)
Magyarország - jogász - jogszociológia - filozófia - 20. század
34(439)(092)Horváth_B. *** 340.12
[AN 2731283]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5907 /2008.
Földi Pál
   Kitörés a halálkatlanból : a cserkasszi csata története : [1944. január - február] / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2008. - 197, [3] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2007. - Bibliogr.: p. [199.]
ISBN 978-963-375-526-6 fűzött
Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - csata
355.48(47)"1944"
[AN 2732965]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2008.
Rogers, Anthony
Churchill's folly (magyar)
   Churchill baklövése : Lérosz és az Égei-tenger : a második világháború utolsó jelentős brit veresége / Anthony Rogers ; [ford. Bíró Blanka]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 309 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 298-300.
ISBN 978-963-426-063-9 kötött : 2999,- Ft
Nagy-Britannia - Németország - hadtörténet - második világháború - görög szigetvilág
355.48(495.8)"1943" *** 355.48(410)"1943" *** 355.48(430)"1943"
[AN 2732516]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2008.
Szakály Sándor (1955-)
   Katonák, csendőrök, ellenállók : tanulmányok / Szakály Sándor. - Kaposvár : Közgyűlés, 2007. - 114 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86732-9-9 fűzött
Magyarország - katonai hírszerzés - külképviselet - csendőrség - két világháború közötti időszak
355.40(439)"1919/1945" *** 351.742(439)"1919/1945" *** 327(439)"1919/1945"
[AN 2730941]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2008.
Udovecz György
   Königgrätztól Litomelig : a Császári és Királyi 68-as Jászkun és a Magyar Királyi 10. Bethlen Gábor Gyalogezred története / Udovecz György. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2007. - 144 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-249-008-3 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia. Császári és Királyi Hadsereg. 68. Gyalogezred
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Bethlen Gábor" 10. Honvéd Gyalogezred
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - gyalogság - 19. század - 20. század
355.48(439)"18/19" *** 355.486(439)"185/194"
[AN 2732633]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2008.
Vojna psihologija (magyar)
   Katonapszichológia : horvát tudományos tapasztalatok / [Želimir Pavlina, Zoran Komar] ; [ford. Rajnics János]. - Budapest : Zrínyi, 2007-. - ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-438-5
Horvátország - katona - lélektan
355.1(497.13) *** 159.9 *** 65.013
[AN 2730781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2007. - 508 p.
ISBN 978-963-327-439-2 kötött
Horvátország - katona - lélektan
355.1(497.13) *** 355.1 *** 65.013
[AN 2730779] MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5912 /2008.
Burke, H. Dale (1953-)
How to lead and still have a life (magyar)
   Hogyan éljünk vezetőként teljes életet? / H. Dale Burke ; [ford. Ivancsics Irma]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 296 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-522-3 fűzött
vezető alkalmazott - mentálhigiénia
65.012.4 *** 613.865-057.17
[AN 2732403]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2008.
Farkas Ferenc (1949-)
   A menedzsment alapjai : elméleti alapok / Farkas Ferenc, Hadinger Britta, Szűcs Pál ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2007. - 285 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 978-963-642-177-9 kötött
vezetés - szervezés - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 2730630]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2008.
Ilosvai Péter (1969-)
   Stratégiaalkotás és -alkalmazás / Ilosvai Péter ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2008. - 202 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-213-4 fűzött
stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
65.012.2(075.8) *** 658.011.1(075.8)
[AN 2726632]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2008.
   Mesterszintű esettanulmányok a menedzsment témaköréből : Dr. Szűcs Pál tiszteletére / [szerk. Hadinger Britta] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2007. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-191-5 fűzött
vezetés - szervezés - emlékkönyv
65.012.4
[AN 2730547]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2008.
   Sportrendezvények biztosításának gyakorlati útmutatója / [kész. Gyöngyösi Károly et al.]. - [Debrecen] : Roy '96 Security, 2007. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
biztonsági szolgálat - sportesemény
65.012.8 *** 351.74 *** 796.06
[AN 2732617]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5917 /2008.
Barancsuk János (1955-)
   Mikrogazdaságtan / Barancsuk János ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2008. - 391 p. : ill. ; 24 cm
Mikroökonómia (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 375-377.
ISBN 978-963-642-165-6 kötött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 2730212]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2008.
Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság
   Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság : összeállítás a Társaság 5 éves működéséről, tevékenységéről : [2003-2008] / [szerk. Pakucs János]. - Budapest : Baross G. Nemz. Gazdaságpártoló Társ., 2008. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4352-8 kötött
Magyarország - gazdasági helyzet - ezredforduló - egyesületi évkönyv
338(439)"200" *** 061.2(439)Baross_Gábor_Társaság(058)
[AN 2726855]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2008.
Bessenyei István (1960-)
   A makroökonómia és makrogazdasági politika újabb elméletei / Bessenyei István ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2007. - 443 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 437-443.
ISBN 978-963-642-179-3 kötött
makrogazdaságtan - gazdaságelmélet - egyetemi tankönyv
330.101.541(075.8) *** 330.8(075.8)
[AN 2730726]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2008.
Budai Eleonóra (1970-)
   Számviteli alapismeretek és könyvelés / Budai Eleonóra ; [közrem. Beke Jenő] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2007. - 304 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 304.
Kötött
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2730721]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2008.
   Common responsibilities : the report of the Hungarian European Business Council, 2007 = A felelősség közös : a Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 80 p. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdasági helyzet - ezredforduló - gazdasági jelentés
338(4-62)"2007" *** 338(439)"2007"
[AN 2730228]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2008.
Dányi Dezső (1921-2000)
   "Az élet ára" : gabona és élelmiszerárak Magyarországon, 1750-1850 / Dányi Dezső. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt., 2007. - 377 p. : ill. ; 25 cm. - (Történeti statisztikai tanulmányok, ISSN 0133-9184 ; 10.)
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 978-963-235-083-7 fűzött
Magyarország - gabona - ár - 18. század - 19. század - statisztikai adatközlés - történeti statisztika
338.5(439)"17/18"(083.41) *** 338.43(439)"17/18"(093) *** 633.1
[AN 2728880]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2008.
Fojtik János
   Nemzetközi üzleti tevékenység : alapismeretek / Fojtik János, Takács Béla ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2008. - 296 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 293-295.
ISBN 978-963-642-201-1 kötött
világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.9(075.8)
[AN 2730359]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2008.
Gészné Kocsis Márta
   Tanulószerződéssel a munka világában : amit a tanulószerződésről tudni kell / [... kész. Gészné Kocsis Márta, Pális Ferenc] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2007. - 97 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szakmunkásképző - tanuló - munkaerőpiac - munkaszerződés
331.106.26(439) *** 377.35(439) *** 331.36(439)
[AN 2733223]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2008.
Hausmann Péter
   Bevezetés a közgazdaságtanba : oktatási segédlet / Hausmann Péter, Madár Péter ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2007. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 978-963-642-189-2 fűzött
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
33(075.8)
[AN 2730623]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2008.
   Heller-díjas : konferencia kiadvány, 2007. december 17-18. / [rend., közread. a] Rajk László Szakkollégium. - [Budapest] : Rajk L. Szakkollégium, [2008]. - 54 p. : ill. ; 22 cm
Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
gazdaságtan - tanulmánygyűjtemény - kitüntetés - konferenciakiadvány
33 *** 082 *** 06.068(439)Heller *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2727888]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2008.
International Conference on Economics, Law and Management (2.) (2006) (Târgu Mureş)
   ICELM-2 : proceedings of the International Conference on Economics, Law and Management : May 31 - June 3, 2006, Tîrgu-Mureş ... / [org. by the] "Petru Maior" University of Tîrgu-Mureş ; [coordinators Lucian Chiriac, Zsuzsanna Szabó]. - Miskolc : Univ. Press, 2008. - 6 db ; 25 cm
Közread. a Miskolci Egyetem. - A címoldalon a megjelenési éve: 2007. - Váltakozva angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-791-2 fűzött
gazdaságtan - jogtudomány - szervezés - vezetés - konferenciakiadvány
33 *** 34 *** 65 *** 061.3(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 2729756]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Law and administrative sciences. - 333 p.
ISBN 978-963-661-792-9
politika - gazdaságtan - jogtudomány - konferenciakiadvány
32 *** 33 *** 34 *** 061.3(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 2729783] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Law and administrative sciences. - 363 p. : ill.
ISBN 978-963-661-793-6
közigazgatás - jogtudomány - konferenciakiadvány
35 *** 34 *** 061.3(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 2729800] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Management, marketing. - 337 p. : ill.
ISBN 978-963-661-794-3
vezetés - közigazgatás - marketing - konferenciakiadvány
65.012.4 *** 35 *** 658.8 *** 061.3(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 2729807] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 4., Socio-economic. - 295 p. : ill.
ISBN 978-963-661-795-0
Románia - gazdaságtan - szociológia - gazdasági helyzet - ezredforduló - konferenciakiadvány
33 *** 316 *** 338(498)"200"
[AN 2729818] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 5., Finance-accounting, banking. - 274 p. : ill.
ISBN 978-963-661-796-7
pénzügy - bankügy - konferenciakiadvány
336.7 *** 061.3(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 2729821] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 6., Information and decision systems, mathemathical modelling and statistics. - 142 p. : ill.
ISBN 978-963-661-797-4
alkalmazott matematika - matematikai modell - konferenciakiadvány
51-78 *** 519.86 *** 061.3(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 2729831] MARC

ANSEL
UTF-85928 /2008.
Karoliny Mártonné (1953-)
   Az emberi erőforrás menedzsment alapjai : koncepciók, elvek, módszerek, gyakorlati példák / Karoliny Mártonné ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2008. - 304 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 302-303.
ISBN 978-963-642-210-3 kötött
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2730373]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2008.
   Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés : fogyasztói tájékoztató / [... összeállításában közrem. ... Sándor Angéla] ; a Magyar Víziközmű Szövetség és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság közös kiadványa. - [Budapest] : M. Víziközmű Szövets. : Nemz. Fogyasztóvédelmi Hat., 2008. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - vízellátás - szennyvízcsatorna - fogyasztóvédelem - útmutató
366.5(439)(036) *** 628.1/.2(439)(036)
[AN 2732975]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2008.
   Mentorok a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központban / Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kiadványa. - [Szombathely] : Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, 2007. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Dunántúl - munkaerőpiac - foglalkoztatottság - szociális ellátás
331.5(439.11) *** 364.4(439.11)
[AN 2733167]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2008.
   Patrónus : a Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete : tanulmánykötet / szerk. Juhász Gábor ; [közread. a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány]. - [Kaposvár] : Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, cop. 2007. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4164-7 fűzött
Dél-Dunántúl - regionális politika - munkaerőpiac - pályaválasztás
332.14(439.11) *** 331.5(439.11) *** 37.048
[AN 2731538]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2008.
   Pénzügyi szolgáltatások fogyasztói szemszögből / szerk. Katona Klára. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 130 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
ISBN 978-963-361-985-8 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - hitelügy - egyetemi tankönyv
336.77(439)(075.8)
[AN 2731000]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2008.
   Reformok útján : tudományos konferencia : Magyar Tudomány Napja, 2007. november 8-9. : programfüzet / [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - [Budapest] : BGF, [2007]. - 176 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
gazdaságtan - tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
33 *** 082 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2733445]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2008.
Rigler András
   A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei : állapot- és okkeresés a BérBarométer 5000-es adatbázisán / szerzők Rigler András, Vanicsek Mária. - Budapest : MSZOSZ SZGTI Alapítvány, 2007. - 63 p. ; 21 cm. - (Equal H005 füzetek)
ISBN 978-963-06-4130-2 fűzött
Magyarország - nők a társadalomban - nemek szerinti különbség - munkaerőpiac - bér - statisztikai adatközlés
331.5(439)(083.41) *** 331.221.6(439)(083.41) *** 316.37-055.2(439)
[AN 2729699]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2008.
   A számviteli törvény, 2008. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 115 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-726-5 fűzött : 610,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény
657(439)(094)
[AN 2728029]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2008.
Széles Gábor (1945-)
   Az ember képes átlépni a saját árnyékát! : Széles Gáborral beszélget Fülöp Zsuzsanna. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 96 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735)
ISBN 978-963-662-150-6 fűzött : 1500,- Ft
Széles Gábor (1945-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Széles_G.(047.53)
[AN 2731961]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2008.
   Ügyiratkezelés : elméletben és gyakorlatban : egyetemi jegyzet Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Továbbképző Intézet / szerzők Boros Anita [et al.] ; [szerk. Cserny Ákos]. - Pécs ; Budapest : Közig.-módszt. Bt., 2007. - 407 p. ; 21 cm. - (Közigazgatás a gyakorlatban, ISSN 1218-8018 ; 33.). ("Jegyzők dokumentumtára", ISSN 1219-9222 ; 32.)
ISBN 978-963-86965-2-6 fűzött
ügyvitel - közigazgatási eljárás - adatvédelem - egyetemi tankönyv
651.5(075.8) *** 35.077(439)(075.8) *** 659.2.012.8(075.8)
[AN 2731131]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2008.
Vajkó Ferenc
   Kezdetektől napjainkig : a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 50 éve / Vajkó Ferenc. - Dunakeszi : VPP K., cop. 2008. - 331 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331.
ISBN 978-963-87198-2-9 kötött
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet
Tiszafüredi kistérség - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Tiszafüred)(091)
[AN 2728405]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2008.
Vanicsek Mária (1947-)
   Esélyegyenlőség és béresélyek : nők és férfiak / szerzők Vanicsek Mária, Borbély Szilvia ; szerk. Barreto Jozefa. - Budapest : MSZOSZ SZGTI Alapítvány, 2007. - 79 p. ; 21 cm. - (Equal H005 füzetek)
Bibliogr.: p. 55-57.
ISBN 978-963-06-3942-2 fűzött
Európai Unió - esélyegyenlőség - nők a társadalomban - nemek szerinti különbség - bér
331.2(4-62) *** 342.726-055.2(4-62)
[AN 2729667]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2008.
Vanicsek Mária (1947-)
   A nők és férfiak bére közötti különbségek : helyzetkép és javaslatok - a BérBarométer 10000-es mintája alapján / szerzők Vanicsek Mária, Borbély Szilvia. - Budapest : MSZOSZ SZGTI Alapítvány, 2008. - 80 p. ; 21 cm. - (Equal H005 füzetek)
ISBN 978-963-06-4177-7 fűzött
Magyarország - bér - nemek szerinti különbség - nők a társadalomban - statisztikai adatközlés
331.221.6(439)(083.41) *** 316.37-055.2(439)
[AN 2729685]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2008.
   Verseny- és versenyképesség : [konferenciakötet a Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezésre került 2007. november 5-i konferencia előadásaiból] / szerk. Botos Katalin, Katona Klára. - Budapest : Szt. István Társ., 2007. - 202 p. ; 24 cm
Rend. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet. - Bibliogr.
ISBN 978-963-361-981-0 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdasági verseny - gazdaságosság - konferenciakiadvány
339.13(439) *** 339.13 *** 339.923(4-62) *** 339.137.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2731516]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5942 /2008.
   Assessing intergenerational equity : an interdisciplinary study of aging and pension reform in Hungary / ed. Róbert Iván Gál, Ichiro Iwasaki, Zsuzsa Széman. - Budapest : Akad. K., cop. 2008. - 209, [6] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 197-205.
ISBN 978-963-05-8562-0 kötött
Magyarország - nyugdíjügy - demográfia - 20. század - 21. század
369.5(439) *** 314(439)"19/20"
[AN 2730132]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2008.
Hellinger, Bert (1925-)
Zweierlei Glück (magyar)
   Kétféle boldogság : Bert Hellinger rendszer-pszichoterápiája / szerk. Gunthard Weber ; [ford. Bak Judit]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 296 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-45-3 kötött : 3200,- Ft
családterápia - pszichoterápia
364.044.24 *** 615.851
[AN 2731644]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2008.
   Idősek vademecuma : tájékoztató kedvezményekről. - [Budapest] : Infotéka Bt., 2007. - 30 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3091-7 fűzött
Magyarország - nyugdíjügy - útmutató
369.5(439)(036)
[AN 2733380]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2008.
Menendez-Aponte, Emily
When mom and dad divorce (magyar)
   Anya és apa válnak : vigasztaló gyermekeknek / írta Emily Menendez-Aponte ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Ogunde Mária]. - Szeged : Agapé, 2007. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-333-2 fűzött
válás - gyermekkönyv
364.286(02.053.2)
[AN 2731077]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2008.
Molnár Tamás
   Van kiút! / Molnár Tamás. - Budapest : Possum, [2008]. - 2 db ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szenvedélybetegség - kábítószer-fogyasztás - interjú
364.272(439)(092)(047.53) *** 613.83(439)(092)(047.53)
[AN 2728748]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A múlttal szembe kell nézni!. - 80 p.
Van kiút! Avagy: A múlttal szembe kell nézni! (cvált.)
Magyarország - szenvedélybetegség - kábítószer-fogyasztás - interjú
364.272(439)(092)(047.53) *** 613.83(439)(092)(047.53)
[AN 2728756] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., "Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni!". - 68 p.
Magyarország - káros szenvedély - kábítószer-fogyasztás - interjú
364.272(439)(092)(047.53) *** 613.83(439)(092)(047.53)
[AN 2728759] MARC

ANSEL
UTF-85947 /2008.
Systemische Familientherapie (magyar)
   Rendszerszemléletű családterápia : alapok, módszerek és aktuális trendek / A. Brandl-Nebehay, B. Rauscher-Gföhler, J. Kleibel-Arbeithuber szerk. - Budapest : SE Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2007. - 371 p. : ill. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 7.)
Ford. Czigány László, Csáky-Pallavicini Krisztina, Ládonyi Zsuzsanna. - Bibliogr.: p. 338-361.
ISBN 978-963-06-3935-4 kötött
családterápia - egyetemi tankönyv
364.044.24(075.8)
[AN 2729366]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2008.
   Szociális munkával a munkaerő-piaci integrációért : kézikönyv / [... összeáll. Farkas Zsuzsanna és Márton Izabella] ; [közread. a] Szociális Szakmai Szövetség, Szeta Egri Alapítványa. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets. ; [Eger] : Szeta Egri Alapítványa, 2008. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87184-1-9 fűzött
Magyarország - szociális munka - munkanélküliség - rehabilitáció
364.044(439) *** 331.56(439)
[AN 2729622]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5949 /2008.
   50 éves a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola / [írta, összeáll. Zentai Csaba] ; [szerk. Víghné Varga Odett]. - [Tapolca] : [Bárdos L. Ált. Isk.], [2008]. - 192 p. : ill. ; 23 cm
Jubileumi évkönyv, 1957-2007 (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-3652-0 fűzött
Bárdos Lajos Általános Iskola (Tapolca)
Tapolca - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Tapolca)(058)
[AN 2728522]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2008.
   50 éves a tudományos diákköri munka a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sebészeti Műtéttani Tanszékén, 1957-2007 / [összeáll. és szerk. Mikó Irén]. - Debrecen : DE OEC ÁOK Sebészeti Műtéttani Tansz., 2008. - [2], 71 p., [44] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9070-76-9 fűzött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Sebészeti Műtéttani Tanszék
Debrecen - egyetem - tanszék - kutatómunka - sebészet - történeti feldolgozás
378.661(439-2Debrecen).096 *** 617 *** 378.184.4(439-2Debrecen)(091)
[AN 2728320]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2008.
   50 évesek lettünk : a bagodi Fekete István Általános Iskola és Óvoda jubileumi kiadványa / [szerk. Zsidegh Ferencné, Kálmánné Szabó Éva]. - Bagod : Fekete I. Ált. Isk. és Óvoda, [2007]. - 31 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Fekete István Általános Iskola és Óvoda (Bagod)
Bagod - általános iskola - óvoda - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bagod)(058) *** 373.24(439-2Bagod)(058)
[AN 2732071]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2008.
   A 90 éves Csili / szerk. Várhalmi András ; [közread. a] Csili Művelődési Központ. - [Budapest] : Csili Művel. Közp., 2008. - 164 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4234-7 kötött
Csili Művelődési Központ (Budapest)
Budapest. 20. kerület - művelődési ház - évkönyv
374.07(439-2Bp.)(058)
[AN 2728818]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2008.
   Adaptációs kézikönyv : gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak / [alkotószerk. Kőpatakiné Mészáros Mária]. - Budapest : Educatio, 2008. - 498 p. : ill. ; 25 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 493-498.
Kötött
hátrányos helyzetű - személyiségfejlesztés - módszertan - tanári segédkönyv
376(072) *** 37.03(072) *** 37.025(072)
[AN 2729261]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2008.
Arapovics Mária
   Felnőttképzési nonprofit szervezetek Magyarországon : az egész életen át tartó tanulás és a civil szervezetek / S. Arapovics Mária ; [közread. az] ... ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány. - Budapest : Ráció : ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2007. - 173 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 978-963-9605-51-0 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - felnőttoktatás - nonprofit szervezet
374(439) *** 334.012.46(439)
[AN 2730031]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2008.
   A bajai III. Béla Gimnázium jubileumi emlékkönyve, 1757-2007 / [szerk. Jakab József] ; kiad. a Gimnázium Igazgatósága. - Baja : III. Béla Gimn., 2007. - 296 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3060-3 kötött
III. Béla Gimnázium (Baja)
Baja - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Baja)(058)
[AN 2730854]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2008.
   "Barátunk a természet" : XX. Országos Természetismereti Vetélkedő : Kecskemét, 2007. június 2-3. / [szerk. Koleszár Márta] ; ... szervezői Katona József Könyvtár, Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete. - Kecskemét : MNE Bács-Kiskun M. Szerv., 2007. - 32 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
biológia - környezetismeret - tantárgy - alapfokú oktatás - tanulmányi verseny
372.850.4 *** 371.384 *** 372.48
[AN 2732590]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2008.
Bartók Erika
   Diszlexia otthon : az olvasási zavarról szülőknek / Bartók Erika, Kazal Kolos ; [közread. a] Varázsbetű Programfejlesztő Műhely. - [Balatonfüred] : Varázsbetű Programfejlesztő Műhely, [2008]. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4535-5 fűzött : 6400,- Ft
diszlexia - családi nevelés
376.36 *** 616.89-008.434.53 *** 372.41/.45 *** 37.018.1
[AN 2730040]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2008.
Cséfalvai Ágnes
   Az "FSZ-hallgatói szerződés" rendszere és működése a felsőfokú szakképzésben : módszertani útmutató / [... kész. Cséfalvay[!] Ágnes, Sediviné Balassa Ildikó] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2007. - 89 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-85.
Fűzött
Magyarország - szakképzés - felsőoktatás - tudományos továbbképzés - egyetemi hallgató - szerződés
378(439) *** 377(439) *** 378.18(439) *** 347.4(439)
[AN 2733208]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2008.
Csikósné Marton Lívia
   My English book : class 4 : tanári kézikönyv / Csikósné Marton Lívia. - Celldömölk : Apáczai, 2007. - 35 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-465-079-9 fűzött
angol nyelv - tantárgy - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.880.20(072)
[AN 2731331]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2008.
   A debreceni Szent József Gimnázium és Kollégium emlékkönyve a 2007/2008. tanév ünnepélyes évnyitójára, az egykori debreceni Piarista Gimnázium épületének felújítása és újraszentelése alkalmából / [főszerk. Bódis Zoltán]. - Debrecen : Szt. József Gimn. és Kollégium, 2007. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Szent József Gimnázium és Kollégium (Debrecen)
Debrecen - gimnázium - kollégium - iskolai évkönyv
37.018.3(439-2Debrecen)(058) *** 373.54(439-2Debrecen)(058)
[AN 2732580]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2008.
   A Dr. Papp Simon Általános Iskola jubileumi évkönyve, Gellénháza, 2007 : "pillanatképek az elmúlt ötven évből..." / [... szerk. Horváth László]. - Gellénháza : Dr. Papp S. Ált. Isk., 2007. - 83 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Az 50 éves Dr. Papp Simon Általános Iskola jubileumi évkönyve
ISBN 978-963-06-3828-9 fűzött
Dr. Papp Simon Általános Iskola (Gellénháza)
Gellénháza - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Gellénháza)(058)
[AN 2731421]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2008.
   "Én játszom ugyan, de ti vegyetek komolyan" : kompetencia fejlesztés / [szerk. Ádám Sándorné] ; [közread. a] II. számú Óvodai Egység 8. számú Óvoda. - Hajdúnánás : II. sz. Óvodai Egység 8. sz. Óvoda, 2008. - 106 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4286-6 fűzött
Hajdúnánás - képességfejlesztés - módszertan - óvodai nevelés - óvoda
37.02 *** 371.3 *** 373.24(439-2Hajdúnánás)
[AN 2728664]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2008.
   Higher education act / [publ. by the] Ministry of Education and Culture of the Republic of Hungary. - Budapest : Min. of Education and Culture of the Rep. of Hungary, 2008. - 208 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9722-35-4)
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
Magyarország - felsőoktatás - ezredforduló
378(439)"2008"
[AN 2727263]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2008.
   Inkluzív nevelés - kézikönyv a szakértői bizottságok működéséhez / [Mesterházi Zsuzsa főszerk.]. - [Budapest] : SuliNova, cop. 2008. - Bővíthető mappa : ill. ; 32 cm + CD. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Fűzetlen
Magyarország - gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - felmérés - minőségbiztosítás - elektronikus dokumentum
376.2/.4(439) *** 65.018
[AN 2727998]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2008.
   Inkluzív nevelés - "mindenki másképp egyforma" - az integrációban : attitűdformáló pedagógusképzési program : kézikönyv a pedagógusképző intézmények részére / írták Áment Erzsébet [et al.]. - Budapest : Educatio, 2008. - 105 p. : ill. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.
Fűzött
személyiségfejlesztés - hátrányos helyzetű - módszertan - tanári segédkönyv
37.03(072) *** 376(072) *** 37.025(072)
[AN 2727891]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2008.
   Jubileumi évkönyv, 1981-2006 : Újvárosi Általános Művelődési Központ, Baja. - Baja : Újvárosi Ált. Művel. Közp., [2007]. - 68 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1392-7 fűzött
ISBN 963-06-1392-1
Újvárosi Általános Művelődési Központ (Baja)
Baja - művelődési ház - évkönyv
374.07(439-2Baja)(058)
[AN 2728488]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2008.
   A Kiskulcsosi Általános Iskola jubileumi emlékkönyve, önállóságának 50. évfordulója tiszteletére / [szerk. ... Horváthné Pandur Tünde, Lakatos Mihályné, Veres Lászlóné ; [kiad. a Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány]. - [Karcag] : Kiskulcsosi Ált. Isk. Fejlesztéséért Alapítvány, 2008. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4377-1 fűzött
Kiskulcsosi Általános Iskola (Karcag)
Karcag - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Karcag)(058)
[AN 2728955]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2008.
   Kompetencia alapú oktatás a szalántai Általános Iskolában. - Szalánta : Ált. Isk., 2008. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Jövőnk a gyermek
Fűzött
Szalánta - általános iskola - módszertan - képességfejlesztés
373.3(439-2Szalánta) *** 371.322.6 *** 371.3
[AN 2730733]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2008.
   Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a XIII. kerületben : projektzáró disszeminációs kiadvány / [... szerk. Tarján Éva] ; [közread. a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Pedagógiai Szolgáltató Központ]. - Budapest : Bp. XIII. Ker. Ped. Szolg. Közp., 2008. - 60 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Budapest. 13. kerület - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - módszertan
372.3 *** 372.4 *** 371.3 *** 373(439-2Bp.XIII.)
[AN 2730211]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2008.
   A központi felvételi iskoláinak kézikönyve, 2007-2008 / [szerk. Sikter Beatrix]. - Budapest : MRO 2000 Kft., [2007]. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (M.R.O. Historia könyvek)
ISBN 978-963-9692-17-6 fűzött
Magyarország - gimnázium - adattár - felvételi vizsga - példatár
373.54(439):050.8 *** 371.212(076)
[AN 2732386]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2008.
   A kritikai gondolkodás fejlesztése : az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs ; Budapest : PTE, 2002-. - ill. ; 29 cm
Bibliogr.
Fűzött
képességfejlesztés - tanulás - tanári segédkönyv
371.214 *** 371.322(072) *** 37.025.7(072)
[AN 2730915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Válogatás pedagógusok és pedagógusjelöltek munkáiból / vál. és szerk. Bárdossy Ildikó [et al.]. - 2007. - 183 p.
ISBN 978-963-642-171-7
képességfejlesztés - gondolkodásfejlesztés - tanulás - óravázlat - tanári segédkönyv
371.322(072) *** 37.025.7 *** 371.214.2
[AN 2730923] MARC

ANSEL
UTF-85972 /2008.
Lipton, Martin
Teaching to change the world (magyar)
   A tanítással változó világ / Martin Lipton, Jeannie Oakes ; [ford. Steve Bratina, Jaczenkó László]. - Budapest : Educatio, 2008. - 2 db ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-04-4 fűzött
Egyesült Államok - oktatásügy
37(73)
[AN 2727875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Elméleti viták. - 202 p.
ISBN 978-963-9795-05-1
Egyesült Államok - oktatásügy - pedagógia
37.014(73) *** 37.013(73)
[AN 2727881] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az iskola: az intézménytől a tanulóig. - 235 p.
ISBN 978-963-9795-06-8
Egyesült Államok - pedagógia - iskolai munka - társadalmi beilleszkedés
371.2(73) *** 37.035(73)
[AN 2727883] MARC

ANSEL
UTF-85973 /2008.
   "... mint fatörzsből gyönge ága ..." : visszaemlékezések és tanulmányok a bajai III. Béla Gimnázium alapításának 250. évfordulójára, 1757-2007 / szerk. Mayer János ; kiad. a Gimnázium Igazgatósága. - Baja : III. Béla Gimn., 2007. - 383 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3059-7 fűzött
III. Béla Gimnázium (Baja)
Baja - gimnázium - tanulmánygyűjtemény - memoár
373.54(439-2Baja)(0:82-94) *** 082
[AN 2730865]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2008.
Miskolcziné Radics Katalin
   Az írásmozgás-koordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban : módszertani segédanyag óvónőknek és tanítóknak : [DIFER programcsomag] / [szerző Miskolczi Radics Katalin] ; [a bevezető és az első fejezet Nagy József munkája]. - 2. kiad. - Szeged : Mozaik, 2007, cop. 2005. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 57-61.
ISBN 978-963-697-490-9 fűzött
írástanítás - tanári segédkönyv
372.45(072)
[AN 2732967]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2008.
   Pszichológiai módszerek a munkavállalási készség fejlesztésére : képzési segédlet a gyermekotthonban dolgozó szakemberek számára / [szerk. Hantos Ágnes és Jármi Éva]. - Budapest : FICE Mo. Egyes., 2007. - 109 p. ; 16x23 cm. - (Gyermekvédelmi füzetek, ISSN 1786-4046)
Bibliogr.
Fűzött
pályaválasztás - állami gondozott - gyermeklélektan
37.048 *** 364.65-053.6 *** 159.922.7
[AN 2732854]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2008.
Rédai Etelka
   Gyere, játsszunk! : akusztikus észlelési játékok 5-6 éves korban / Rédai Etelka. - Szolnok : [s.n.], 2007. - 17 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Fűzött
logopédia - családi nevelés
376.36(076) *** 37.018.1
[AN 2733330]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2008.
   Szakképzési és felnőttképzési fogalomtár / [... szerk. Vedovatti Anildo] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - Budapest : NSZFI, 2007. - 116 p. ; 17x24 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - jogszabály - értelmező szótár
374.7(439)(094)(038) *** 377(439)(094)(038)
[AN 2733180]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2008.
   Tények, emléktöredékek névadástól napjainkig, 1957-2007 / [szerk. Nyitrai Istvánné] ; [kiad. a tiszavasvári Kabay János Általános Iskola]. - Tiszavasvári : Kabay J. Ált. Isk., 2007. - 294 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2341-4 fűzött
Kabay János Általános Iskola (Tiszavasvári)
Tiszavasvári - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Tiszavasvári)(058)
[AN 2727885]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2008.
   Új utak a zeneoktatásban : a Kovács-módszer alkalmazása a kezdetektől a foglalkozási ártalmak megelőzéséig / szerk. Pásztor Zsuzsanna. - Budapest : Trefort, 2007. - 255 p. : ill., színes, részben kotta ; 20 cm. - (Pedagógusok pedagógusoknak, ISSN 1786-7371)
Bibliogr.: p. 239-251.
ISBN 978-963-446-461-7 fűzött : 2300,- Ft
zeneoktatás - torna - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 372.878(072) *** 37.036(072) *** 613.71(072)
[AN 2728478]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5980 /2008.
Anderson, David
Ski school (magyar)
   Sí iskola / David Anderson. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2007]. - 144 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9613-42-3 kötött : 4990,- Ft
síelés - tankönyv
796.92(078)
[AN 2730201]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2008.
Bastian, Liesa
Schlenkertiere selber modellieren (magyar)
   Állatkák hőre keményedő gyurmából / Liesa Bastian ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 68.)
ISBN 978-963-9666-88-7 fűzött : 795,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2731614]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2008.
Fesztbaum Béla
   100 éves az Egri Futball Club : centenáriumi kiadvány / [írta és szerk. Fesztbaum Béla]. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 20 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Egri Futball Club
Eger - labdarúgás - sportegyesület
796.332(439-2Eger) *** 061.2(439-2Eger)
[AN 2728666]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2008.
Das grosse Ostereier-Buch (román)
   Ouă de paşti / [autori Heide Baer et al.] ; [trad. Ecaterina Pintyi]. - Budapest : Ed. Cser, 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Idei creative, ISSN 1788-4527 ; 8.)
ISBN 978-963-9666-66-5 fűzött
tojásfestés - húsvéti szokás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 2729793]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2008.
Kahl, Rita
Liebenswerte Frotteetiere selbst genäht (román)
   Animale de pluş / Rita Kahl ; [trad. Ecaterina Pintyi]. - Budapest : Ed. Cser, 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Idei creative, ISSN 1788-4527 ; 7.)
ISBN 978-963-9666-61-0 fűzött
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2729764]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2008.
Kipp, Angelika
Filigranes nostalgisch (magyar)
   Árnyékfiligránok / Angelika Kipp ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 28, [4] p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 67.)
ISBN 978-963-9666-82-5 fűzött : 795,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2731587]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2008.
Radics Mária
   Virágos húsvét / Radics Mária ; [fotók Pecsics Mária]. - Budapest : Cser K., 2008. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 65.)
ISBN 978-963-9759-71-8 fűzött : 795,- Ft
díszítőművészet - húsvéti szokás - tojásfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5 *** 398.332.12
[AN 2731577]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2008.
Santini, Gabriella
Scopri lo sport con Layla (magyar)
   Layla, a sporttündér / [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M&C, cop. 2008. - 57, [5] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tündéralbum)
Szerző Santini, Gabriella
ISBN 978-963-9763-86-9 fűzött : 990,- Ft
sport - gyermekkönyv
796(02.053.2)
[AN 2728500]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2008.
Süss, Hannelore
Hochzeit (magyar)
   Álomesküvő / Hannelore Süss ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2007. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 45.)
ISBN 978-963-9759-04-6 fűzött : 798,- Ft
esküvő - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 392.5 *** 745
[AN 2728827]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2008.
   Texas hold'em poker. - [Kecskemét] : Vagabund, [2008]-. - 20 cm
póker
794.42
[AN 2741193]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A limit nélküli hold'em : első lépések, fókuszban az online póker / Vágó Csaba. - [2008], cop. 2007. - 208 p. : ill.
ISBN 978-963-9685-58-1 fűzött
póker
794.42
[AN 2741197] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5990 /2008.
   80 éves a Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep. - Debrecen : [Hortobágyi Nk. Művésztelep], 2008. - 111 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Borítócím: 28. Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep, 2007
ISBN 978-963-06-4383-2 fűzött
Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep
Hortobágy (alföldi táj) - képzőművészet - fotóművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 77.04(100)"200" *** 061.28(439-2Hortobágy) *** 061.4(439-2Hortobágy)
[AN 2729234]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2008.
Bakos Ágnes
Az Országház (francia)
   Le Parlement de Budapest : style, harmonie, dignite / avec les photos de Ágnes Bakos, Bence Tihanyi ; [préf. József Sisa] ; [texte Judit Villám, Magda Molnár] ; [... trad. ... Zsuzsanna Bényi-Ugrin, Eszter Mandák]. - [Budapest] : Képzőműv. K., [2008]. - 130, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-337-050-6 kötött
Budapest - országház - építészet - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bakos_Á. *** 77.04(439)(092)Tihanyi_B.
[AN 2729806]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2008.
Bakos Ágnes
Az Országház (orosz)
   Budapeštskij Parlament : stilʹ, garmoniâ, veličavostʹ / fot. Agneš Bakoš, Bence Tihani ; [predisl. Jožef Šiša] ; [tekst Ûdit Villam, Magda Molnar] ; [... per. Tatʹâna Mihalik]. - Budapešt : Iskusstvo, [2008]. - 130, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-337-049-0 kötött
Budapest - országház - építészet - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Tihanyi_B. *** 77.04(439)(092)Bakos_Á.
[AN 2729737]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2008.
Bálint Ibolya
   Tanuk az út mentén : Domaszék szakrális kisemlékeiről / Bálint Ibolya ; [közread. Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány]. - [Domaszék] : Domaszék Lakosságának Egészségesebb Életéért Alapítvány, [2008]. - 87, [22] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
Fűzött
Domaszék - képzőművészet - keresztény művészet
73/76.046.3(439-2Domaszék) *** 73/76.031.4(439-2Domaszék) *** 247
[AN 2731541]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2008.
Bukta Imre (1952-)
   Bukta Imre / [tanulm. Sturcz János, Ileana Pintilie]. - [Debrecen] : Modem, 2008. - 299 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A debreceni Modemben 2007. dec. 13 - 2008. febr. 24. között rendezett "Kibontott táj" c. kiállítás katalógusa. - Váltakozva magyar, angol és román nyelven
ISBN 978-963-87654-1-3 kötött : 7000,- Ft
ISBN 963-879654-1-0
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Bukta_I. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2729890]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2008.
Cortese, Franco
   Cortese, Zangara : [Győr, MADI Gallery, 18 May 2007 - 18 July 2007] / [curator Dárdai Zsuzsa]. - [Budapest] : [Nk. Mobil MADI Múz. Alapítvány], [2007]. - Leporelló (16 p.) : ill., részben színes ; 16 cm
Közread. a Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány. - Olasz és angol nyelven. - A bev. magyar nyelven is
ISBN 978-963-87386-3-9 fűzött
Olaszország - festőművész - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(45)(092)Zangara,_P. *** 73(45)(092)Cortese,_F. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2728990]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2008.
   Csepeli Munkásotthon Réti Pál Fotóklub, 2008 / [a katalógust szerk. Tüske István] ; [kiad. a Csepeli Munkásotthon Alapítvány]. - [Budapest] : Csepeli Munkásotthon Alapítvány, [2008]. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Csepeli Munkásotthon (Budapest). Réti Pál Fotóklub
Magyarország - Budapest. 21. kerület - fotóművészet
77.04(439-2Bp.XXI.)
[AN 2728995]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2008.
A dunaújvárosi Duna-híd megvalósítása, 2004-2007 (angol)
   Realisation of the Dunaújváros Danube bridge, 2004-2007 / [ed. ... by Domanovszky, Sándor] ; [... transl. by Andrew Szalamin, Ecsery, Zoltán and Nagy, Attila] ; [publ. by the Vegyépszer Co., Hídépítő Co.]. - [Budapest] : Vegyépszer Co. : Hídépítő Co., 2007. - 324 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 978-963-06-4079-4 kötött
Dunaújváros - híd - hídépítés - fényképalbum
725.95(439-2Dunaújváros)(084.12) *** 624.21/.8(439-2Dunaújváros) *** 625.745.1
[AN 2729874]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2008.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 276 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 2730090]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2008.
Egri Mária (1940-)
   Györfi Sándor / Egri Mária. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig.], 2007. - 289 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9273-37-6 kötött
Györfi Sándor (1951-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Györfi_S.
[AN 2729358]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2008.
   Épületfelmérés elmélete és gyakorlata : egynapos továbbképzés előadásai, 2006. november 10. / [szerk. Vukov Konstantin] ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2007. - 45, [5] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - építészet - rajz - konferenciakiadvány
72.025.3/.4(439) *** 721.02 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2733595]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2008.
Fekete Nóra (1975-)
   Fekete Nóra textilművész. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. és a képaláírások angol, német nyelven is
Fűzött
Magyarország - képzőművész - textilművészet - ezredforduló - 21. század
745.52(439)(092)Fekete_N.
[AN 2729409]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2008.
Gáspár Imre
   Képsor : ötven híres operakomponista / Gáspár Imre. - [Budapest] : [Aquila Műhely], [2008]. - [108] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-1954-7 fűzött
Magyarország - grafikus - zeneszerző - opera - 20. század - 21. század
76(439)(092)Gáspár_I. *** 78.071.1(100)(092) *** 792.54
[AN 2729286]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2008.
   Halász Rudolf, 1919-1992 / [... vál., szerk. Harnóczy Örs]. - Pécs : Pécs/Sopianae Örökség Kht., 2008. - 100 p. : ill. ; 23 cm. - (Pécsi arcképek, ISSN 1789-2945 ; 2.)
ISBN 978-963-86767-4-0 fűzött
Halász Rudolf (1919-1992)
Pécs - Magyarország - fényképész - híres ember - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Halász_R. *** 929(439-2Pécs)(084.12)
[AN 2726615]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2008.
Hal'ko, Jozef
Modrý kostol (magyar)
   A Kék templom : a pozsonyi Szent Erzsébet templom története / Jozef Hal'ko ; [kiad. a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség]. - Budapest : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány : METEM : Szt. István Társ., 2007. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol, francia, szlovák nyelven
ISBN 978-963-9662-22-3 kötött : 2900,- Ft
Pozsony - templom - történeti feldolgozás
726.54(439.22-2Pozsony)(091) *** 726.54(437.6-2Bratislava)(091)
[AN 2731395]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2008.
Halling, Axel (1972-)
   A legmodernebb lakótelep : élettörténetek a pécsi Uránvárosból = Die modernste Wohnsiedlung : Lebensgeschichten aus der Pécser Uranstadt / Axel Halling, N. Kovács Tímea, Lidia Tirri. - Budapest : Kijárat, 2008. - 96 p. : ill., főként színes ; 18x21 cm
ISBN 978-963-9525-63-2 fűzött
Pécs - lakótelep - helyismeret
711.582(439-2Pécs) *** 908.439-2Pécs
[AN 2729996]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2008.
Hegedűs László (1950-)
   H2, 100artbooks [elektronikus dok.] / Hegedűs 2 László ; [rend., közread. a] Budapest Galéria Kiállítóháza. - Szöveg és képek. - Budapest : Budapest Galéria Kiállítóháza, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezborítóról. - A Budapesten 2008. febr. 28 - márc. 30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Működési követelmények: internet böngésző
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - művészkönyv - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
73/76(439)(092)Hegedüs_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2730333]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2008.
   A homoródkarácsonyfalvi unitárius templom / [közread. a] Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány. - Budapest : Homoródkarácsonyfalváért Alapítvány, [2008]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-06-4483-9 fűzött
Homoródkarácsonyfalva - templom - keresztény művészet
726.54(498.4-2Homoródkarácsonyfalva) *** 246 *** 288
[AN 2732058]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2008.
   Honvágy : Kicsiny Balázs, Siflis András, Robin Sperling, Sugár János, Szombathy Bálint : Budapest Kiállítóterem, ... 2007. október 26 - december 2. = Homesickness / kurátor Sulyok Miklós. - Budapest : Budapest Galéria, [2007]. - 34, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2732647]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2008.
   Írások Papp György képzőművészeti munkásságáról / [... szerk. ... Kopasz Ildikó]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2007. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7356-72-8 fűzött
Papp György (1936-)
Magyarország - képzőművész - grafika - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Papp_Gy.
[AN 2731053]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2008.
   KAFF 2007 : 8. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és 5. Nemzetközi Animációs Játékfilmfesztivál, 2007. június 20-24. : 8th Kecskemét Animation Film Festival and 5th International Festival of Animated Feature Films and TV Specials, 20-24 June 2007 / [szervező biz. Mikulás Ferenc et al.] ; [szervezői Kecskemétfilm Kft. et al.]. - Kecskemét : Kecskemétfilm Kft., [2007]. - 165 p. : ill., színes ; 30 cm
Filmogr.
Fűzött
Kecskemét - animációs film - filmfesztivál
778.534.66 *** 061.7(439-2Kecskemét)
[AN 2732903]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2008.
Kerekes Gábor (1945-)
   Elszállás / Kerekes Gábor. - Budapest : M. Műhely, cop. 2007. - [106] p. : ill. ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 7.)
Az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-7596-64-3 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - tájkép
77.04(439)(092)Kerekes_G. *** 77.047
[AN 2729955]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2008.
Köhler Péter
   Szálak / Köhler Péter. - Kalocsa : Kalopress, 2008. - 173 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-4360-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Köhler_P.
[AN 2729911]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2008.
   A külső-ferencvárosi Szent Kereszt plébániatemplom története / [kiad. a Szent Kereszt Plébánia]. - [Budapest] : Szt. Kereszt Plébánia, 2007. - [25] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Budapest. 9. kerület - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bp.IX.)(091)
[AN 2732602]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2008.
Lévai Nóra (1952-)
   Tűfestés / Lévai Nóra ; [kiad. ... Városi Képtár - Deák Gyűjtemény]. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2007. - 33 p. : ill., színes ; 21 cm
A Székesfehérváron 2007. nov. 16. és 2008. jan. 13. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-06-3559-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - textilművészet - hímzés - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
746.3(439)(092)Lévai_N. *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2728824]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2008.
A Magyar Országgyűlés (francia)
   L'Assemblée nationale hongroise / [réd. Ágnes Fülöp] ; [textes Dániel Szabó et al.] ; [trad. ... Imre Karakai] ; [publié par l'Office de l'Assemblée nationale]. - Budapest : Office de l'Assemblée nationale, 2007. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell.
ISBN 978-963-87505-9-4 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Budapest - országgyűlés - országház
725.11(439-2Bp.) *** 328(439)
[AN 2742237]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2008.
Melocco Miklós (1935-)
   Az ütések alatt : Melocco Miklóssal beszélget Fazekas Valéria. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 111 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735)
ISBN 978-963-662-144-5 fűzött : 1500,- Ft
Melocco Miklós (1935-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - interjú
73(439)(092)Melocco_M.(047.53)
[AN 2731974]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2008.
Mendöl Zsuzsanna
   Forbát Alfréd, 1897-1972 / Mendöl Zsuzsanna. - Pécs : Pannónia Kv., 2008. - 205 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9498-89-1 kötött : 3500,- Ft
Forbát Alfréd (1897-1972)
Svédország - építész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz
72(485)(=945.11)(092)Forbát_A.
[AN 2727665]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2008.
Molnár Sándor (1936-)
   A festészet tanítása / Molnár Sándor ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Budapest : MKE : Semmelweis, 2008. - 290 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9656-94-9 kötött : 5600,- Ft
művészetelmélet - festészet - művészet technikája
75.01 *** 75.02
[AN 2729856]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2008.
   Mouvement MADI International : [Buenos Aires 1946 - Paris 2008, 17 janvier au 2 avril 2008] / [création ... János Szász Saxon] ; [par. International mobile MADI museum foundation]. - Budapest : Intern. mobile MADI mus. found., [2008]. - 87 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-87386-5-3 fűzött : 15 EUR
képzőművészet - 20. század - vándorkiállítás
73/76(100)"19" *** 061.4(100)
[AN 2729824]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2008.
   Művészeti lexikon [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (A XX. század lexikonai, ISSN 1789-7866)
Kész. az Éber László által szerk. "Művészeti lexikon" (Budapest : Győző A., 1926) c. nyomtatott kiad. alapján. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: P III 1 GHz; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
művészet - szaklexikon - elektronikus dokumentum
7:030
[AN 2730243]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2008.
   Rechnitzer-gyűjtemény / [szerk. Rechnitzer János]. - Győr : Régió Art, 2007. - 131 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3957-6 fűzött
Magyarország - műgyűjtés - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló
7.074(439)(092)Rechnitzer_J. *** 73/76(100) *** 069.017(439)Rechnitzer
[AN 2732108]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2008.
Remsey Flóra (1950-)
   Kárpitok és fémszövés = Tapestries and metal weaving / [Remsey Flóra]. - Gödöllő : Remsey F., [2008]. - [28] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4211-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - textilművészet - kárpit - ötvösség - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Remsey_F. *** 739
[AN 2729398]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2008.
Seibel, Hiltrud
Salzteig (román)
   Figurine de paşti / Hiltrud Seibel ; [trad. Ecaterina Pintyi]. - Budapesta : Ed. Cser, 2007. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Idei creative, ISSN 1788-4527 ; 9.)
ISBN 978-963-9666-63-4 fűzött
húsvét - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826 *** 398.332.12
[AN 2728861]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2008.
Starmer, Anna
The color scheme bible (magyar)
   Színek könyve : hogyan tervezzük meg otthonunk színvilágát? / Anna Starmer ; [... ford. Résch Éva]. - Budapest : Officina, cop. 2007. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9705-20-3 fűzött : 3990,- Ft
lakásművészet - lakberendezés - szín
747 *** 643/645 *** 7.017.4
[AN 2729657]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2008.
Szász János (1964-)
   Saxon : Polydimensionen : poly-dimensions. - [Budapest] : [Nk. Mobil MADI Alapítvány], [2008]. - Leporelló (16 p.) : ill., részben színes ; 22 cm
A 2007. november 3-30. között Ettlingenben rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. a Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány. - Német, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-87386-4-6 fűzetlen
Szász János (1964-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szász_J. *** 061.4(430-2Ettlingen)
[AN 2733530]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2008.
Tarczai Béla (1922-)
   Miskolc fotókultúrája, 1840-2005 : fénykép és történelem / Tarczai Béla. - [Miskolc] : MG, [2008]. - 91 p. : ill. ; 30 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 30.)
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-963-87581-3-2 fűzött
Miskolc - fotóművészet - 19. század - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439-2Miskolc)"184/200"
[AN 2729363]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2008.
Tóth Attila
   Bánvölgyi László szobrász-, restaurátorművész / Tóth Attila ; [kiad. a Múzeumi Tudományért Alapítvány]. - Szeged : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2008. - 142 p. : ill., színes ; 31 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-963-87693-1-2 kötött
Bánvölgyi László (1962-)
Magyarország - szobrász - restaurálás - 20. század - 21. század
73(439)(092)Bánvölgyi_L. *** 7.025.4(439)(092)Bánvölgyi_L.
[AN 2731422]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2008.
Tóth Gábor (1950-)
   Járdanyomok / Tóth Gábor. - Budapest : M. Műhely, cop. 2007. - [106] p. : ill. ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 6.)
Az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-7596-63-6 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Tóth_G.
[AN 2729857]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2008.
   Vállalati gyűjtemények : BNP Paribas, Deloitte, Deutsche Bank, Ericsson, Equilor, Fundamenta, KPMG, Külügyminisztérium, Magyar Telekom, Mediacontact, MKB, OTP, Raiffeisen, Strabag, UniCredit, Uniqa, VAM Design, Würth Konszern : válogatás a legjelentősebb hazai művészeti gyűjteményekből / [szerk. Nagy Viktória]. - [Budapest] : PrintXBudavár, 2007. - 82 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87524-4-4 fűzött
Magyarország - művészeti gyűjtemény - vállalat - 20. század - ezredforduló
73/76(439) *** 7.074(439)"19/200" *** 061.5(439)
[AN 2733531]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2008.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2007. - [69] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Vízivárosi Galéria 2007. évi kiállításainak közös katalógusa. - Bibliogr.: p. [68-69].
Fűzött
Vízivárosi Galéria (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2732669]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2008.
Wittek Zsolt
   Schönberger Armand : kismonográfia / írta és szerk. Wittek Zsolt. - [Budapest] : Orlikon, 2008. - 59 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-963-87363-2-1 kötött : 2800,- Ft
Schönberger Armand (1885-1974)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(439)(092)Schönberger_A.
[AN 2729616]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2008.
Zentai Tünde (1946-)
   Adorjás / Zentai Tünde ; Deim Péter fotóival. - Pécs : Pro Pannonia, 2007. - 93 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Bibliogr.: p. 87-90. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9498-86-0 kötött : 2390,- Ft
Adorjás - templom - festészet - népi díszítőművészet
726.54(439-2Adorjás) *** 75.031.4(439-2Adorjás)
[AN 2731231]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6033 /2008.
Capone, Phil
501 guitar chords (magyar)
   501 gitárakkord : illusztrált kalauz a rock, blues, soul, country, jazz és klasszikus zene akkordvilágába / Phil Capone ; [... ford. Balázs Ádám]. - Budapest : Officina, cop. 2007. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9705-21-0 kötött : 3990,- Ft
gitár - hangzat
787.61
[AN 2729591]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6034 /2008.
   Az első magyar színigazgató emlékére / a Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány kiadványa. - [Csanádpalota] : Kelemen L. Emlékéért Kult. Alapítvány, [2008]. - 12 p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
Fűzött
Magyarország - Csanádpalota - színház - vezető alkalmazott - 18. század - 19. század - alapítvány
792(439)(092)Kelemen_L. *** 061.27(439-2Csanádpalota)
[AN 2726901]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2008.
Lakatos György
   13 elnök embere voltam / Lakatos György. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 237 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9684-26-3 kötött : 2998,- Ft
Lakatos György
Magyarország - hangtechnika - mérnök - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár
791.44.071.54(439)(092)Lakatos_Gy.(0:82-94) *** 791.9.097(439)"198/200"(0:82-94)
[AN 2730290]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2008.
Ótott Zsolt
   A Fonó : harminc év az emlékek tükrében / Ótott Zsolt ; [közread. Fonó Néptáncegyüttes]. - Üllés : Fonó Néptáncegyüttes, 2007. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3931-6 fűzött
Fonó Néptáncegyüttes
Üllés - táncegyüttes - történeti feldolgozás
793.31.071(439-2Üllés)(091)
[AN 2730862]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6037 /2008.
Babári Ernő
   1000 Fragen 1000 Antworten : társalgási gyakorlatok a német "A" típusú nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Átd., bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2004 [!2007]. - 237, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-01-3 fűzött : 2390,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2741531]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2008.
Babári Ernő
   Der neue Schulbus 4 : tanári kézikönyv / Babári Ernő. - Székesfehérvár : Lexika, 2008. - 112 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9357-73-0 fűzött : 1350,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - tanári segédkönyv
803.0(072)=945.11
[AN 2730224]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2008.
Balázs István
   Angol igei táblázatok / [összeáll. Balázs István]. - [Budapest] : Animus, 2008, cop. 1993. - 63 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9715-72-1 fűzött : 290,- Ft
angol nyelv - ige
802.0-552(078)=945.11
[AN 2742430]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2008.
Bánréti Zoltán (1946-)
   A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban / Bánréti Zoltán. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 201 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 75.)
Bibliogr.: p. 197-201.
ISBN 978-963-7094-87-3 fűzött : 1100,- Ft
magyar nyelv - mondattan - kötőszó
809.451.1-561.71
[AN 2731868]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2008.
Baranyay Márta
   Angol beszédfordulatok / összeáll. Baranyay Márta. - [Budapest] : Animus, 2008, cop. 1994. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9715-71-4 fűzött : 290,- Ft
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11
[AN 2742402]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2008.
Baranyay Márta
   Angol nyelvtani összefoglaló / összeáll. Baranyay Márta. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Animus, 2007, cop. 1992. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9715-65-3 fűzött : 290,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2742419]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2008.
Bartók István (1955-)
   "Nem egyéb, hanem magyar poézis" : Sylvester János nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar összefüggésekben / Bartók István. - Budapest : Universitas, 2007. - 454 p. ; 20 cm. - (Klasszikusok, ISSN 1587-0960)
A mellékletben az eredeti latin nyelvű szöveg kritikai kiadásával. - Bibliogr.: p. 319-334.
ISBN 978-963-9671-17-1 fűzött : 2835,- Ft
Sylvester János (1504-1552). Grammatica Hungarolatina
Magyarország - magyar nyelv - nyelvészet - nyelvész - 16. század - 17. század - 18. század
809.451.1-5 *** 80.001(439)(091)"15/17" *** 80.001(439)(092)Sylvester_J.
[AN 2729816]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2008.
Budai László (1934-)
   Élő angol nyelvtan : gyakorlókönyv / Budai László. - Budapest : Osiris, 2008. - 329 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 321.
ISBN 978-963-389-942-4 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2728463]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2008.
Czöndör Klára
   A szefárd zsidók nyelve a történelem tükrében / Elterné Czöndör Klára ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - 305 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 286-297. - Összefoglalás spanyol nyelven
ISBN 978-963-9206-46-5 fűzött
Pireneusi-félsziget - ladino nyelv - történelem - zsidóság
806.0(=924) *** 930.8(=924)(1-924.61) *** 296(1-924.61)
[AN 2729779]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2008.
   English - Hungarian corporate governance pocket glossary, 2007/2008 / ed. László Czirják ; co-ed. Peter Hardi ; [publ. by] the American Chamber of Commerce in Hungary. - [Budapest] : Amcham in Hungary, 2008. - 32 p. ; 18 cm
Fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kereskedelem - vezetés - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 339 *** 65.012.4
[AN 2729218]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2008.
Ladányi Mária (1954-)
   Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek / Ladányi Mária. - Budapest : Tinta Kvk., 2007. - 300 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 76.)
Bibliogr.: p. 286-300.
ISBN 978-963-7094-81-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar nyelv - szóalkotás
809.541.1-541.1
[AN 2731890]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2008.
   A láthatatlan nyelv / szerk. Gervain Judit, Pléh Csaba. - Budapest : Gondolat, 2008. - 279 p. : ill. ; 23 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-052-3 fűzött : 2950,- Ft (hibás ISBN 978-563-693-052-3)
nyelvészet - irodalomtudomány - pszicholingvisztika
800.1 *** 82.08 *** 159.9
[AN 2727248]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2008.
Mekis Zsuzsanna
   Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe : felkészítő könyv a német idegenforgalmi és vendéglátó-ipari szakmai nyelvvizsgákra : közép- és felsőfok / Mekis Zsuzsanna, Szőke Andrea. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007. - 2 db ; 24 cm
német nyelv - nyelvvizsga - idegenforgalom - szaknyelv - elektronikus dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 338.48
[AN 2741547]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 1. - 200 p. : ill. + CD-ROM
ISBN 978-963-19-5576-7 fűzött : 3600,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - idegenforgalom - szaknyelv - elektronikus dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 338.48
[AN 2741549] MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2. - 223 p. + CD-ROM
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-19-5726-6 fűzött : 3700,- Ft
német nyelv - szaknyelv - idegenforgalom - gasztronómia - példatár - elektronikus dokumentum
803.0(079.1)=945.11 *** 641 *** 640.4 *** 338.48
[AN 2741550] MARC

ANSEL
UTF-86050 /2008.
   Német haladó [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nyelvakadémia, ISSN 1789-7858)
Főcím a címképernyőről. - Német nyelvoktató 3. (cvált.). - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000, WinXP
Műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2730827]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2008.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : társalgási gyakorlatok felsőfokú nyelvvizsgákra és emeltszintű szóbeli érettségire / Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán. - 2. bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2005 [!2007]. - 272 p. ; 20 cm
Gerinccím: 1000 kérdés, 1000 felelet : angol felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű érettségire
ISBN 978-963-9357-53-2 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2741536]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2008.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Alaptársalgás angolul : amire mindenkinek szüksége van / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2007. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-75-4 fűzött : 840,- Ft
angol nyelv - társalgás
802.0(078)=945.11
[AN 2733307]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2008.
Pátrovics Péter (1969-)
   Angol nyelvkönyv haladóknak : basic English 3 / Pátrovics Péter. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-511-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2731783]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2008.
Pátrovics Péter (1969-)
   Angol nyelvkönyv kezdőknek és középhaladóknak : basic English / Pátrovics Péter. - [Budapest] : Anno, 2008. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-512-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2732579]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2008.
Pomogátsné Varsányi Klára
   Francia nyelvtani összefoglaló / összeáll. Pomogátsné Varsányi Klára. - [Budapest] : Animus, 2008. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9715-76-9 fűzött : 290,- Ft
francia nyelv - nyelvtan
804.0-5(078)=945.11
[AN 2741587]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2008.
Termelné Györke Judit
   Olasz nyelvtani összefoglaló / összeáll. Termelné Györke Judit és Somlai Katalin. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Animus, 2008, cop. 1993. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9715-70-7 fűzött : 290,- Ft
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 2742473]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2008.
Viczena Andrea
   1000 questions, 1000 answers : business English : [társalgási gyakolatok a középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra] / Viczena Andrea, Szőke Andrea, Molnár Judit. - Székesfehérvár : Lexika, 2003 [!2007]. - 256 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-963-9357-27-3 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 2741526]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6058 /2008.
Avas Ary
   Ki kicsoda Harry Potter világában : a Heti Próféta életrajzi válogatása / Avas Ary. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2008. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-083-7 fűzött : 1999,- Ft
Rowling, J. K. (1965-)
irodalmi alak
820(092)Rowling,_J._K.
[AN 2732460]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2008.
Gintli Tibor (1966-)
   Az irodalom rövid története / Gintli Tibor, Schein Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2003-2007. - 2 db ; 21 cm
világirodalom története - magyar irodalom története
82(091) *** 894.511(091)
[AN 1066704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A realizmustól máig. - 2007. - 737, [7] p.
ISBN 978-963-676-438-8 kötött : 4500,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
82(091)"18/19" *** 894.511(091)"18/19"
[AN 2727592] MARC

ANSEL
UTF-86060 /2008.
Kecskeméti Gábor (1965-)
   "A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás" : a magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján / Kecskeméti Gábor. - Budapest : Universitas, 2007. - 622 p. ; 21 cm. - (Irodalomtudomány és kritika. Tanulmányok, ISSN 1788-229X)
Bibliogr.: p. 466-560. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9671-18-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - retorika - magyar irodalom története - 16. század - 17. század
82.085(439)"15/16" *** 894.511(091)"15/16"
[AN 2728787]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2008.
Pászka Imre (1949-)
   Narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából / Pászka Imre. - Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2007. - 520 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 492-512.
ISBN 978-963-9573-40-6 fűzött
narratológia
82.01
[AN 2730248]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2008.
Pasztercsák Ágnes
   A népábrázolás hagyományának módosulása a XX. század első felének finn prózairodalmában / Pasztercsák Ágnes. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-197.
ISBN 978-963-473-090-3 fűzött
finn irodalom története - műfajtörténet - népi irodalom - 19. század - 20. század - disszertáció - próza - műelemzés
894.541(091)-3"18/19" *** 894.541.015.12
[AN 2728333]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2008.
   "Ein Spiegel will uns die Gründe zeigen" : die Wahrheit, ein Spiel? : Konferenzband zum Ingeborg Bachmann Symposium in Budapest 2006 = "Tükör tárja fel legmélyeinket" : az igazság, egy játék? : a 2006-os budapesti Ingeborg Bachmann szimpózium konferenciakötete = "Uno specchio vuole indicarci i fondali" : la verità, un gioco? : atti del simposio su Ingeborg Bachmann a Budapest 2006 / [Red. Ewald Stadler, Antonio Staude, Anett Keszthelyi] ; [Hrsg.:] Österreichisches Kulturforum Budapest ; [übers. ... Antonio Staude ..., Péter Mesés ...]. - Budapest : Osztrák Kult. Fórum, 2007. - 326 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1571-6 fűzött
Bachmann, Ingeborg (1926-1973)
Ausztria - író - 20. század - konferenciakiadvány
830(436)(092)Bachmann,_I. *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2729103]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2008.
   A Stollwerk : Stoll Béla 80. születésnapjára / [szerk. Ács Pál, Székely Júlia] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet. - [Budapest] : MTA ITI : Balassi, cop. 2008. - 79 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-765-7 fűzött
Stoll Béla (1928-)
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
82.01(439)(092)Stoll_B. *** 894.511(091)
[AN 2728804]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6065 /2008.
Cserháti Éva
   Éxitos de venta : los libros más vendidos y más leídos de la literatura húngara : 1995-2007 / [escrito por Éva Cserháti y Tomás Escuder Palau ; [ed. por la Fundación Húngara del Libro]. - Budapest : Fund. Húng. del Lib., 2007. - [12] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - ezredforduló - könyvismertetés
894.511(091)-31"199/200"
[AN 2733023]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2008.
   Élet és világ : írások Keresztesné Várhelyi Ilona tiszteletére / szerk. Lakner Lajos ; [kiad. a Déri Múzeum, Debreceni Irodalmi Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz. : Debreceni Irod. Múz., 2007. - 325 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
magyar irodalom története - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
894.511(091) *** 082
[AN 2729470]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2008.
Hites Sándor (1974-)
   Még dadogtak, amikor ő megszólalt : Jósika Miklós és a történelmi regény / Hites Sándor. - Budapest : Universitas, 2007. - 339 p. ; 24 cm. - (Irodalomtörténeti könyvtár, ISSN 0075-0859)
Gerinccím: Jósika Miklós és a történelmi regény. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-16-4 kötött : 2940,- Ft
Jósika Miklós (1794-1865)
Magyarország - író - magyar irodalom története - 19. század - regény
894.511(092)Jósika_M. *** 894.511(091)-31"18"
[AN 2728846]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2008.
   Irodalmi lexikon [elektronikus dok.]. - Szöveg és képek. - Budapest : Digitalmedia Hungary, cop. 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (A XX. század lexikonai, ISSN 1789-7866)
Kész. a Benedek Marcell által szerk. "Irodalmi lexikon" (Budapest : Győző A., 1927) c. nyomtatott kiad. alapján. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: P III 1 GHz; DVD meghajtó; Win2000, WinXP
Műanyag tokban
irodalmi lexikon - elektronikus dokumentum
894.511(091):030 *** 82(091):030
[AN 2730274]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2008.
Lőrincz Csongor (1977-)
   A költészet konstellációi : adalékok a modern líra történetéhez és elméletéhez / Lőrincz Csongor. - Budapest : Ráció, 2007. - 359 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-52-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - költészet - 20. század
894.511(091)-14"19"
[AN 2729594]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2008.
Papp Tibor (1936-)
   Avantgárd szemmel az irodalmi világról / Papp Tibor. - Budapest : M. Műhely, 2008. - 237 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7596-62-9 fűzött
magyar irodalom története - irodalmi élet - avantgárd - 20. század
894.511(091)"19" *** 82.015.19
[AN 2729745]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6071 /2008.
Bailey, Helen
Topaz on ice (magyar)
   Topáz a jégen / Helen Bailey ; Bill Dare rajz. - Pécs : Alexandra, 2008. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-570-4 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2732953]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2008.
Bauby, Jean-Dominique (1952-1997)
Le scaphandre et le papillon (magyar)
   Szkafander és pillangó / Jean-Dominique Bauby ; [ford. V. Deák Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 136, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-530-813-2 kötött : 2000,- Ft
Bauby, Jean-Dominique (1952-1997)
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 2742340]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Sieben Pfoten für Penny (magyar)
   Hét tappancs gazdája, Penny / Thomas Brezina ; Silvia Christoph rajz. - Budapest : Napsugár és Holdsugár K., [2005]-. - ill. ; 20 cm
Ford. Bucsi Gabriella. - Megj. "Nyolc mancs és Penny" címmel is
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2584732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], Fókabébi veszélyben. - cop. 2008. - 132 p.
ISBN 978-963-9628-31-1 kötött : 1890,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2732037] MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], Egy delfin szabadságra vágyik. - cop. 2008. - 142 p.
ISBN 978-963-9628-29-8 kötött : 1890,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2732044] MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.], Oroszlánszívű barátnők. - cop. 2008. - 155 p.
ISBN 978-963-9628-32-8 kötött : 1890,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2732046] MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], Barátom, a farkas. - cop. 2008. - 150 p.
ISBN 978-963-9628-28-1 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2732687] MARC

ANSEL
UTF-8


   [21.], Eltűnt póni kerestetik!. - cop. 2008. - 162 p.
ISBN 978-963-9628-30-4 kötött : 1890,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2732705] MARC

ANSEL
UTF-86074 /2008.
Burton Mary
In dark waters (magyar)
   Örvénylő mélység / Mary Burton ; [... ford. Horváth Sára]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 207.)
ISBN 978-963-537-803-6 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2734487]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2008.
Cain, James M. (1892-1977)
Mildred Pierce (magyar)
   Mildred Pierce / James M. Cain ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2008. - 419 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8441-2 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2732378]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2008.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
   Dama s sobačkoj : rasskazy = A kutyás hölgy : novellák, elbeszélések / Anton Pavlovics Csehov ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet et al.]. - Budapest : Noran, 2008. - 401, [2] p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 33.)
ISBN 978-963-9716-52-0 fűzött : 2499,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
882-32.02=945.11
[AN 2732673]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2008.
Child, Lee
Killing floor (magyar)
   Elvarázsolt dollárok / Lee Child ; [ford. Zentai Éva]. - Budapest : General Press, [2008]. - 418 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-084-9 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2731236]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2008.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's havoc (magyar)
   Sharpe pusztítása : Richard Sharpe és az észak-portugáliai tavaszi hadjárat, 1809 / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 346 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-082-0 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2732420]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2008.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
   Igrok : roman : iz zapisok molodogo čeloveka = A játékos : egy fiatalember feljegyzései / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Devecseriné Guthi Erzsébet]. - Budapest : Noran, 2008. - 411 p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315 ; 32.)
ISBN 978-963-9716-51-3 fűzött : 2499,- Ft
orosz irodalom - kétnyelvű dokumentum - regény
882-31.02=945.11
[AN 2732702]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2008.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Black Peter = Fekete Péter : angol kisokos : kétnyelvű : [1200-as szókinccsel] / Arthur Conan Doyle ; [ford. Balázs István]. - [Budapest] : Animus, 2008, cop. 1995. - 71 p. ; 14 cm. - (Kisokos könyvek, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9715-75-2 fűzött : 290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
820-322.4.02=945.11
[AN 2741580]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2008.
Elbling, Peter
The foodtaster (magyar)
   Az ételkóstoló / Ugo Di Fonte ; [ford. Porteleki Áron, Sümegi Balázs]. - Budapest : Kulinária, cop. 2008. - 351 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-86952-4-6 kötött : 2990,- Ft
angol nyelvű irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 2732770]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2008.
Erikson, Steven
Midnight tides (magyar)
   Éjsötét áradat : a malazai bukottak könyvének regéje / Steven Erikson. - Pécs : Alexandra, 2008. - 782 p. ; 24 cm
Ford. Fehér Fatime
ISBN 978-963-370-518-6 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2732375]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2008.
Erskine, Barbara (1944-)
Daughters of fire (magyar)
   A tűz leányai / Barbara Erskine ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 639 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-519-3 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2732549]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2008.
Fast, Howard (1914-2003)
Spartacus (magyar)
   Spartacus / Howard Fast ; [ford. Szentkuthy Miklós]. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 332, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7437-86-1 kötött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2732538]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2008.
Feldmár András (1940-)
   Küszöbgyakorlatok : evocation 23 / Feldmár András, Büky Dorottya ; versfordítások Tandori Dezső. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2007. - Leporelló (24 p.) : ill., színes ; 20x25 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9604-39-1 kötött : 4990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - virág - haiku - kétnyelvű dokumentum - fényképalbum
820-14.02(71)=945.11 *** 77.04(439)(092)Büky_D. *** 582.4/.9(084.12)
[AN 2726816]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2008.
   Féltékenység : modern finn elbeszélések / [vál., ford. és a jegyzeteket írta Jávorszky Béla]. - Budapest : Nagyvilág, 2007. - 205, [2] p. ; 20 cm. - (Nagyvilág könyvek, ISSN 1416-8073)
ISBN 978-963-9175-33-4 fűzött : 2200,- Ft
Finnország - finn irodalom - svéd irodalom - elbeszélés - antológia
894.541-32(082)=945.11 *** 839.7-32(082)(480)=945.11
[AN 2730075]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2008.
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
"What do you care what other people think?" (magyar)
   "Mit érdekel a mások véleménye?" : egy mindenre kíváncsi pasas újabb kalandjai / Richard P. Feynman ; ahogy Ralph Leighton lejegyezte ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 259, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-791-3 fűzött : 2900,- Ft
Feynman, Richard Phillips (1918-1988)
amerikai angol irodalom - fizikus - 20. század - ezredforduló - memoár
820-94(73)=945.41 *** 53(73)(092)Feynman,_R.(0:82-94)
[AN 2732635]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2008.
France, Anatole (1844-1924)
La rôtisserie de la reine Pédauque (magyar)
   A Lúdláb királynő ; Nyársforgató Jakab meséi / Anatole France ; [ford. Vas István]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 293 p. ; 21 cm
Egys. cím: La rôtisserie de la reine Pédauque ; Les contes de Jacques Tournebroche
ISBN 978-963-346-799-2 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - regény - elbeszélés
840-31=945.11 *** 840-32=945.11
[AN 2742214]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2008.
Géraldy, Paul (1885-1983)
Toi et moi (magyar)
   Te meg én / Paul Géraldy ; ford. Kosztolányi Dezső. - Budapest : General Press, [2008]. - 62, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-643-086-3 kötött : 1500,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 2742167]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2008.
Griffin, W. E. B.
Men at war (magyar)
   Kémek háborúja / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2005]-. - 22 cm
A 6. kv. társszerzője Butterworth, William E.
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2584324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., Kettősügynökök. - cop. 2008. - 377 p.
ISBN 978-963-426-088-2 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2732957] MARC

ANSEL
UTF-86091 /2008.
Hauptmann, Gaby (1957-)
Kaya bleibt cool (magyar)
   Egy póni karácsonya / Gaby Hauptmann ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 112 p. ; 19 cm. - (Szabad és szilaj)
ISBN 978-963-9749-28-3 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2730204]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2008.
Iding, Laura
The flight doctor's rescue (magyar)
   Vérrokonok / Laura Iding ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 342.)
ISBN 978-963-537-792-3 fűzött 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2730550]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2008.
Jacq, Christian (1947-)
La vengeance des dieux (magyar)
   Az istenek bosszúja / Christian Jacq ; [ford. Orbán Gábor]. - Budapest : Európa, 2008-. - 2 db ; 24 cm
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2730610]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Embervadászat. - 2008. - 324 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-07-8471-9 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2730617] MARC

ANSEL
UTF-86094 /2008.
Jordan, Penny
The Italian duke's wife (magyar)
   Hibátlan érzés / Penny Jordan ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 409.)
ISBN 978-963-537-788-6 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2730999]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2008.
Jordan, Robert
The shadow rising (magyar)
   Hódít az árnyék / Robert Jordan ; [ford. Radnóti Alíz]. - 2. kiad. - Budapest : Beholder, 2004-2008. - 2 db ; 19 cm. - (Az idő kereke sorozat ; 4.)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2509657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2008. - 617 p.
Beholder fantasy (keretcím)
ISBN 978-963-8428-52-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2729599] MARC

ANSEL
UTF-86096 /2008.
Kindermann, Barbara (1955-)
Ein Sommernachtstraum (magyar)
   Szentivánéji álom / William Shakespeare drámáját átd. Barbara Kindermann ; Eörsi István fordításának felhasználásával ford. Szalay Zsuzsanna ; Almud Kunert ill. - Budapest : General Press, cop. 2008. - [34] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Világirodalom gyerekeknek, ISSN 1789-1787)
ISBN 978-963-643-061-0 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-93=945.11
[AN 2730693]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2008.
Kleinert, Paul Alfred (1960-)
   Olykor : versek = Manchmal : Gedichte / Paul Alfred Kleinert ; vál. és ford. Tatár Sándor ; Tzveta Sofronieva utószavával. - Budapest : Argumentum ; Wien : Brachmann, cop. 2008. - 73, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-446-468-6 fűzött : 15 EUR
német irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
830-14.02=945.11
[AN 2728813]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2008.
Le Carré, John (1931-)
The spy who came in from the cold (magyar)
   A kém, aki bejött a hidegről / John Le Carré ; [ford. Falvay Mihály]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-01-4 fűzött : 2480,- Ft : 9,80 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2742123]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2008.
Lee, Miranda
The tycoon's trophy wife (magyar)
   Visszanyert bizalom / Miranda Lee ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 410.)
ISBN 978-963-537-789-3 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2730757]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2008.
Lennox, Marion
Rescue at Cradle lake (magyar)
   Egy család, mindörökre! / Marion Lennox ; [... ford. Vas Krisztina]. Melyik az én anyukám? / Arlene James ; [... ford. Debreczeni Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 13. (húsvéti ksz.))
Egys. cím: Rescue at Cradle lake. A mommy in mind
ISBN 978-963-537-795-4 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2730569]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2008.
Mansell, Jill
Miranda's big mistake (magyar)
   Miranda nagy tévedése / Jill Mansell ; [ford. Bárány Borbála]. - Budapest : Kulinária, cop. 2008. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87663-6-6 fűzött : 2890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2732029]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2008.
Mansell, Jill
Mixed doubles (magyar)
   Vegyespáros / Jill Mansell ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Kulinária, cop. 2007. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87663-4-2 fűzött : 2890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2732021]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2008.
Mansell, Jill
Thinking of you (magyar)
   Újrakezdés / Jill Mansell ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Kulinária, cop. 2007. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87663-5-9 fűzött : 2890,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2732030]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2008.
Megyesiné Agárdi Zsuzsanna
   Mesés színpad : színház az iskolában / [a meséket dramatizálta és a kötetet összeáll. Megyesiné Agárdi Zsuzsanna]. - [Békéscsaba] : Item, [2007]. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-9620-13-1 fűzött
világirodalom - gyermekirodalom - iskolai színjátszás - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 371.383
[AN 2732952]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2008.
Out of this world (magyar)
   Szenvedély téren és időn túl / [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 379 p. ; 20 cm
Tart.: Halálos közjáték / J. D. Robb. A Leszármazott / Susan Krinard. Halhatatlanság / Maggie Shayne. Varázslat, mint hőhullám a bőrömön / Laurell K. Hamilton. - Egys. cím: Interlude in death ; Kinsman ; Immortality ; Magic like heat across my skin
ISBN 978-963-426-089-9 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - fantasztikus regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 2732729]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2008.
Raven, Emma
Twilight horses (magyar)
   Az alkony lovai / Emma Raven ; [ford. Gordos Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9749-27-6 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2730198]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2008.
Rawicz, Słavomir (1915-2004)
The long walk (magyar)
   A hosszú menet : szökés a Gulágról / Slavomir Rawicz ; [ford. Lukács Laura]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-784-5 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2741500]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Rules of the game (magyar)
   A játék szabálya / Nora Roberts ; [... ford. Kosztolányi Klára]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 319 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-790-9 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2729375]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2008.
Rutherfurd, Edward
Ireland (magyar)
   Írország ébredése : hősök a történelem színpadán / Edward Rutherfurd ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 738 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-503-2 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2732718]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2008.
Sharpe, Isabel
Beauty and the bet (magyar)
   Pár-viadal / Isabel Sharpe ; [... ford. Dufka Hajnalka]. A fele se tréfa / Carol Finch ; [... ford. Győry Hajnalka]. Nefelejcs / Darlene Gardner ; [... ford. Tibay Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 14.)
Egys. cím: Beauty and the bet. Fit to be frisked. Forget me? Not
ISBN 978-963-537-777-0 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2731163]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2008.
Smith, Zadie
On beauty (magyar)
   A szépségről / Zadie Smith ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2007. - 485 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8408-5 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2732836]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2008.
Steel, Danielle (1947-)
Bungalow 2 (magyar)
   A kettes lakosztály / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-178-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2732351]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2008.
Stimson, Tess
The adultery club (magyar)
   Meglátni és megszerezni / Tess Stimson ; [ford. Jánosi Mária]. - Budapest : Lubricus K., cop. 2008. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4361-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2732699]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2008.
Svevo, Italo (1861-1928)
La coscienza di Zeno (magyar)
   Zeno tudata / Italo Svevo ; [ford. Telegdi Polgár István]. - Budapest : Európa, 2008. - 622 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8465-8 kötött : 3200,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2742290]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2008.
Takami Kōshun
Batoru rowaiaru (magyar)
   Battle royale : "van rosszabb az iskolánál" / Takami Kósun ; [ford. Mayer Ingrid]. - Budapest : Ulpius-ház, [2008], cop. 2006. - 738 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9602-61-2 fűzött : 2980,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 2741174]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2008.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain ; [ford. Jékely Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 192, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-726-8 kötött : 2100,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2742225]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2008.
Wharton, Edith (1862-1937)
The house of mirth (magyar)
   A vigasság háza / Edith Wharton ; [ford. Kiss Marianne]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 351, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-006-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2732526]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2008.
Whiting, Charles (1926-2007)
Death's eagles (magyar)
   Karvalyok napja : [titkos küldetés] / Leo Kessler ; [ford. Fazekas István]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9693-60-9 kötött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2730880]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2008.
Whiting, Charles (1926-2007)
Forced march (magyar)
   Erőltetett menet / Leo Kessler ; [... ford. Németh Zoltán, Varga István]. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 271 p. ; 23 cm. - (A háború kutyái sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-9684-48-5 kötött : 2498,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2731306]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2008.
Whitney, Diana
The fatherhood factor (magyar)
   Timmy és Tommy / Diana Whitney ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 206.)
ISBN 978-963-537-791-6 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2730528]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2008.
Wood, Carol
The patient doctor (magyar)
   A maga szíve sose fáj? / Carol Wood ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 343.)
ISBN 978-963-537-793-0 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 DIN : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2730722]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6122 /2008.
Átányi László (1938-)
   Bukfenc és Cézár / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1738-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-1738-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2731058]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2008.
Átányi László (1938-)
   Csobogó Dani és az egér ezredes / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 44 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87570-2-9 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2731045]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2008.
Átányi László (1938-)
   A guti csúszka és a horkoló medvék / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87570-3-6 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2730417]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2008.
Átányi László (1938-)
   Isten nélkül nem élhetünk! / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2215-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2730458]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2008.
Átányi László (1938-)
   Zsolti könyve / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87570-1-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2730400]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2008.
Átányi László (1938-)
   Zsolti meséi / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2731085]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2008.
Balla István (1983-)
   Minden izében : versek / Balla István. - Budapest : FISZ, 2008. - 86 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 45.)
ISBN 978-963-7043-27-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2729975]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az ismeretlen Benedek Elek : második gyűjtés : kötetben eddig nem közölt, 1892 és 1910 között írt publicisztikáiból / az írásokat összegyűjt. Perjámosi Sándor ; szerk. és az előszót írta A. Szála Erzsébet ; sajtó alá rend. Gazda István. - Sopron : NYME ; Piliscsaba : Mati, 2007. - 212 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 68.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-66-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2729689]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2008.
Böröndi Lajos (1954-)
   A bárány vére : versek / Böröndi Lajos. - Feketeerdő : BmegB, 2008. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4363-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2731930]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2008.
Coach, Julius J.
   Kollégiumi esték : szünidei szerelmek / Julius J. Coach. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 200 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4125-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2732033]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2008.
Devecsery László (1949-)
   Kisbuksi az óvodában / Devecsery László ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : Urbis Kvk., 2008. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9706-48-4 kötött (hibás ISBN 978-963-9706-43-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2730725]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2008.
Dócs György (1954-)
   Egy elfáradt könnycsepp : [versek] / Dócs György. - [Budapest] : [Dócs Gy.], [2007]. - 155 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2789-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2727687]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2008.
Elek Attila
   Akela / [Elek Attila] ; [az illusztrációkat Kovács Roland kész.]. - [Budapest] : [Elek A.], 2007. - 123 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4122-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2729035]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2008.
Erődi-Harrach Vilmos (1915-)
Otthonom - Európa (német)
   Mein Europahaus : [Biographie eines ungarischen Diplomaten] / Wilhelm Harrach von Ruttka. - Budapest : Corvinus, 2007. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9062-67-2 fűzött
Erődi-Harrach Vilmos (1915-)
magyar irodalom - memoár - fordítás
894.511-94=30
[AN 2727996]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2008.
Fable, Vavyan
   Kyra Eleison / Vavyan Fable. - 2. kiad. - Budapest : Fabyen, 2008, cop. 1995. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-24-8 fűzött : 1995,- Ft
 (hibás ISBN 963-9300-24-8)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2741519]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2008.
Fisher, Mary
   Szívedbe zárva / Mary Fisher. - Budapest : Euromédia, cop. 2008. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 14. = 2008/1.)
Fűzött : 319,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2733290]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2008.
Gáspár András (1965-)
   A bárd és a démonok / Wayne Chapman. - [Budapest] : Tuan, 2007. - 482 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87271-9-0 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2731400]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2008.
Gáspár Péter
   Toroni krónikák / Jan van den Boomen. - [Budapest] : Tuan, 2007. - 352 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87271-8-3 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2731381]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2008.
Geronazzo Maria
   Egy nagyszájú nő élete : [erotikus kalandozások Európában] / Maria Geronazzo ; [lejegyezte Bellér Ágnes]. - [Budapest] : Media Lumina, 2008. - 336 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87519-4-2 fűzött : 2997,- Ft (hibás ISBN 978-963-87519-1-1)
Geronazzo Maria
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2732491]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2008.
Gyimesi László (1948-)
   Az eldöntött idő : új versek / Gyimesi László. - Budapest : Littera Nova, 2007. - 96, [4] p. ; 20 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 18.)
ISBN 978-963-9643-16-1 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2727057]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2008.
Ijjas Tamás (1978-)
   Fejedelmi többes / Ijjas Tamás. - Budapest : Noran, 2008. - 137 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9716-82-7 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2732685]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2008.
Illés Imre
   Életutam naplója / Illés Imre. - Tapolca : [Magánkiad.], 2007-. - 21 cm
Illés Imre
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2728382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2007. - 373 p. : ill.
ISBN 978-963-06-3555-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2728391] MARC

ANSEL
UTF-86144 /2008.
   Jelek és csodák : Ady Endre és Erdély / gyűjt., összeáll., szerk. és az utószót írta Sas Péter. - Budapest : Noran, 2008. - 579 p. ; 20 cm
Ady Endre írásaival. - Bibliogr.: p. 566-574.
ISBN 978-963-9716-74-2 kötött : 2999,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - Erdély - magyar irodalom - író - 19. század - 20. század - helyismeret - publicisztika
894.511-92 *** 894.511(092)Ady_E. *** 908.439.21(0:82-92)
[AN 2732428]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2008.
Jóry Judit (1945-)
   Havazás : hó-bandázs : vászon, taft, moaré / Jóry Judit írása ; Pályi András epilógusával. - Budapest : [Magánkiad.], cop. 2007. - 27 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-06-4121-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2730196]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2008.
József Attila (1905-1937)
   Versek / József Attila ; [az előszót írta Tandori Dezső]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 198 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9644-75-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2732594]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2008.
Kéri Katalin (1966-)
   Decemberi csillagok / Kéri Katalin. - Pécs : Kódex, 2007. - 128 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87160-4-0 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2730609]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2008.
Kopcsa Pásh Mária
   Szenvedély és szenvedés / Kopcsa Pásh Mária. - [S.l.] : [Boholyné Pásh M.], [2007]. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 963-06-1425-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2730727]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2008.
Kornis Mihály (1949-)
   Körmagyar : [a teljes szöveg] / Kornis Mihály. - Budapest : DFT-Hungária, 2008. - 107 p. ; 24 cm
Közread. a Magyar Író Akadémia
ISBN 978-963-9691-62-9 fűzött : 400,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2729349]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2008.
Lóczi Miklós (1927-)
   Egy pengő / Lóczi Miklós ; [közread. a] Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona. - Eger : Heves M. Önkormányzat Idősek Otthona, 2007. - 204 p. : ill. ; 21 cm
Kötött
Lóczi Miklós (1927-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2728428]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   A kicsik nyomában / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2008. - 612 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-35-6 kötött : 2498,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2727862]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2008.
Marosi Albertné
   A számítógép szelleme és más történetek : mesék, elbeszélések gyermekeknek, felnőtteknek / Marosi Éva ; [... illusztrációi ... Laposa Zsuzsanna művei]. - Budapest : Accordia, 2008. - 142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-16-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34
[AN 2727069]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2008.
Márton Zsolt
   Gondolataim versekben / írta Márton Zsolt. - [Budapest] : Permár Kft., 2007. - 71 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3591-2 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2727148]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2008.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Madárkenyér : novellák / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2007. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87543-3-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2727143]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 317, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-693-3 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2742209]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2008.
Nagy Lajos (1883-1954)
   Razzia : válogatott novellák / Nagy Lajos ; [vál. Réz Pál]. - Budapest : Noran, 2008. - 465, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9716-79-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2732655]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2008.
Nemere István (1944-)
   Elveszettek / Nemere István. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 268 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-87730-4-3 fűzött : 2470,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2726068]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2008.
Nemere István (1944-)
   Isten hozott, Sylvia : [szerelmes regény] / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-534-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2732804]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2008.
Nemere István (1944-)
   Maradj még, kedves! : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-522-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2732830]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2008.
Nemere István (1944-)
   A sátán kódja : embersátánok a Földön! : [sátáni hatalom] / Nemere István. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 263 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9684-25-6 kötött : 2498,- Ft
ISBN 963-9684-25-2
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2730317]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2008.
Nemere István (1944-)
   Szenvedélyes szerelem : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-388-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2732823]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2008.
   Örmények : magyar írók az örmény városokról, az örmény emberről / [gyűjt., összeáll. és szerk. Sas Péter]. - Budapest : Noran, 2008. - 541, [7] p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-963-9716-78-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - nemzetiség - magyarországi örmények - elbeszélés - publicisztika - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-92(082) *** 316.347(=919.81)(439)
[AN 2732892]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2008.
Pálffy Gyula (1933-)
   Gaudeamus : novellák, anekdoták / Pálffy Gyula. - Kaposvár : Közgyűlés, 2007. - 210 p. ; 20 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 31.)
ISBN 978-963-86732-8-2 fűzött (hibás ISBN 963-86732-7-3)
magyar irodalom - anekdota - elbeszélés
894.511-36 *** 894.511-32
[AN 2730890]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2008.
Pap Béla (1907-1957)
   Pap Béla breviárium : XX. századi magyar református gondolatok / [szerk. Kenyeres Gyula és Koncz Tibor] ; [a ... grafikák Berta Márton munkái]. - Karcag : [Magánkiad.], 2007. - 93 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-4064-0 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - református egyház
894.511-97 *** 284.2
[AN 2729523]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2008.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Ideje az öregségnek : naplójegyzetek, 2002-2006 / Polcz Alaine ; vál. és összeáll. Ablonczy Anna. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 282, [3] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 7.)
ISBN 978-963-676-439-5 fűzött : 2500,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
magyar irodalom - öregkor higiénéje - memoár
894.511-94 *** 613.98(0:82-94)
[AN 2726576]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2008.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Reményik Sándor összes verse / [sajtó alá rend. Dávid Gyula]. - Kolozsvár : Polis ; Budapest : Kálvin : Luther, 2008. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-558-023-1 kötött
ISBN 978-963-9571-26-6
ISBN 978-973-8341-45-6
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2742326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 678 p.
ISBN 978-963-558-024-8
ISBN 978-963-9571-27-3
ISBN 978-973-8341-46-3
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2742332] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 512 p.
ISBN 978-963-558-025-5
ISBN 978-963-9571-28-0
ISBN 978-973-8341-47-0
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2742335] MARC

ANSEL
UTF-86167 /2008.
Remsey Ágnes (1915-)
   Nem tárgy, nem élőlény : a XX. század krónikája három nyelven: babául, gyermekül és emberül / Remsey Ágnes. - Szentendre : Cephalion, 2007. - 193 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9688-14-8 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - memoár - mese
894.511-94 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2732610]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2008.
Role, Gordon
   Árnyék a falon / Gordon Role. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 289 p. ; 18 cm. - (Ezer nap krimisorozat ; 2.)
ISBN 978-963-9684-51-5 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2729621]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2008.
Role, Gordon
   Pokoli hideg kő / Gordon Role. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 221 p. ; 18 cm. - (Ezer nap krimisorozat ; 1.)
ISBN 978-963-9684-49-2 fűzött : 1498,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2729605]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2008.
Rózsa Károly|
   Nagy krónikáskönyv : álomlabirintus / Charles T. Rose. - Pécs : Alexandra, 2007. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-500-1 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2732429]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2008.
Simor Ágnes
   Ma szellemekkel vigadok / Simor Ágnes. - Budapest : Jaffa, 2007. - 72, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9604-47-6 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2726562]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2008.
Szabó Irma (1913-)
   Elragadtatás : összegyűjtött versek / Szabó Irma. - Budapest : Igen K., 2008. - 2 db ; 15x21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2730540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 161 p.
ISBN 978-963-87428-1-0
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2730589] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 142 p.
ISBN 978-963-87428-2-7
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2730598] MARC

ANSEL
UTF-86173 /2008.
Szabó Irma (1913-)
   És utam mégse koldusút : prózai írások / Szabó Irma. - Budapest : Igen K., 2008. - 173 p. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-87428-3-4 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2730603]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2008.
Szélesi Sándor (1969-)
   A láthatatlan város / Szélesi Sándor. - Budapest : Tuan, [2008]. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87672-2-6 fűzött : 2190,- Ft : 8,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2731661]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2008.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 107, [6] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-346-375-8 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2742181]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2008.
Tomán Edina
   Amikor megállt az idő / Tomán Edina. - Budapest : Almandin, 2008. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87711-6-2 kötött : 2990,- Ft
Tomán Edina
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2729008]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2008.
Turcsányi Lajos
   Szentandrás gyöngyei : Turcsányi Lajos versei. - Békésszentandrás : Turcsányi L., [2008]. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4292-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2732123]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2008.
Vakulya Norbert (1975-)
   Manonymus : fantasy regény / Norbert Winney & Tim Morgan. - [Debrecen] : Cherubion, 2008. - 204 p. ; 18 cm
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 978-963-9566-68-2 fűzött : 1598,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2730631]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2008.
Vanyáné Érsek Irén Violetta
   Egy asszony vers gyermekei : versek, novellák, izgalmak, szerelmek : Vanyáné Érsek Irén Violetta versekbe öntött gondolatai. - [Budapest] : Szerző : Spirál Kv., 2007. - 72, [4] p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: Versek és novellák
ISBN 963-219-908-1 fűzött (hibás ISBN 963-219-908-2)
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2729282]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2008.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Vigyázz, ha jön a nő / Vaszary Gábor ; a szerző eredeti illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 341 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-137-8 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2727737]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2008.
Wander, Mark (1985-)
   Rossz úton / Mark Wander. - Budapest : Accordia, 2008. - 258 p. ; 17 cm. - (Krimi-tár, ISSN 1789-543X ; 1.)
ISBN 978-963-9824-06-5 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2726718]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2008.
Weaver, Andrea
   Angyalom?! / Andrea Weaver. - 2. kiad. - [Budapest] : Enzír, 2008. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 963-218-866-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2742152]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6183 /2008.
   ABC : 6 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Első kirakóim)
ISBN 978-963-445-111-2 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2731367]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rokonai / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony : PrintXBudavár, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A sárga katica ; A vízicsiga
ISBN 978-963-9727-24-3 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2732587]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2008.
   Formák : 6 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Első kirakóim)
ISBN 978-963-445-114-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2731416]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2008.
Inaraja, Javier
   Jóbarátok / [Javier Inaraja rajz.] ; [Lőrincz Judit Lívia verseivel]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Előugró állatkák)
Kihajtható képekkel
ISBN 963-9626-60-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2728092]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2008.
Inaraja, Javier
   A számok / [Javier Inaraja rajz.] ; [Lőrincz Judit Lívia verseivel]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Előugró állatkák)
Kihajtható képekkel
ISBN 963-9626-61-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2728080]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2008.
Inaraja, Javier
   A színek / [Javier Inaraja rajz.] ; [Lőrincz Judit Lívia verseivel]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Előugró állatkák)
Kihajtható képekkel
ISBN 963-9626-62-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2728047]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2008.
Mentovics Éva
   Tapsi, a kis kertész / írta Mentovics Éva. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9594-51-7 kötött : 540,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2730729]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2008.
Mentovics Éva
   Tyúkanyó / írta Mentovics Éva. - [Budapest] : Santos, 2008. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9594-50-0 kötött : 540,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2730681]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2008.
   Számok : 6 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Első kirakóim)
ISBN 978-963-445-113-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2731411]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2008.
   Színek : 6 kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Első kirakóim)
ISBN 978-963-445-112-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2731406]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6193 /2008.
Youn In-wan
Shin Angyo Onshi (magyar)
   Árnybíró = Angjo Onsi / Joun In-Van, Jang Kjung-Il ... ; [... ford. Kiss Réka Gabriella, Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2006-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötetet ford. Kiss Réka Gabriella
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2641043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2007. - 211 p.
ISBN 978-87303-4-3 fűzött : 1500,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2726584] MARC

ANSEL
UTF-8