MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/06/26 12:55:32
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

6753 /2008.
Meiani, Antonella
Il grande libro dei perché (magyar)
   Kérdések nagy könyve : kérdések és válaszok, érdekességek és adatok, kvíz és feladatok / [szöveg Antonella Meiani] ; [ill. Silvia Colombo, Davide Bonadonna] ; [ford. Horony Bernadett]. - [Budapest] : Novum, cop. 2007. - 228, [11] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9703-35-3 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2741160]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2008.
   Mindenki lexikonja : festészet, irodalom, tudomány, történelem, építészet, közgazdaság, vallás, biológia, technika / [szerk.] Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2008. - 574 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-69-6 kötött
lexikon
030
[AN 2737268]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6755 /2008.
Bereczki Urmas (1957-)
   Átállás a digitális földfelszíni műsorszórásra Finnországban / Bereczki Urmas. - Budapest : AKTI, 2007. - 32 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 9.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-420-911-9)
Finnország - televíziótechnika - digitális híradástechnika - műsorszórás
791.9.097(480) *** 621.397.743.037.37 *** 654.197
[AN 2744578]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2008.
Magyar RTL Televízió (Budapest). Hírigazgatóság
   Az RTL Klub Televízió Hírigazgatóságához tartozó műsorok szakmai, etikai és jogi kódexe / szerk. Kotroczó Róbert, Sinka Zoltán. - Budapest : Klub Publishing Kft., 2008. - 96 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-4262-0 fűzött
Magyarország - televíziószervezet - közszolgálat - sajtóetika - hírműsor - szabályzat
791.9.097(439)RTL_Klub *** 179.1
[AN 2743446]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6757 /2008.
Pomilio, Annalisa
Il grande libro delle invenzioni (magyar)
   Találmányok nagy könyve / [szövegek Annalisa Pomilio] ; [ill. Davide Bonadonna] ; [ford. Horony Bernadett]. - [Budapest] : Novum, cop. 2007. - 239 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9703-24-7 kötött
találmány - művelődéstörténet
001.894 *** 930.85(100)
[AN 2741117]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2008.
Takács Erika
   Hitler tudósai / Emma Baumacher. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2008. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-62-2 fűzött
Németország - tudós - emberiség elleni bűntett
001(430)"193/194"(092) *** 323.282(430)"193/194"
[AN 2737214]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2008.
Watson, Richard (1961-)
Future files (magyar)
   Jövő-dosszié : mit jósol a jelen a következő öt évtizedre? / Richard Watson ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 335 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 323-325.
ISBN 978-963-9686-41-0 fűzött : 3500,- Ft
prognosztika
008.2 *** 001.18
[AN 2742129]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6760 /2008.
Adyashanti
Emptiness dancing (magyar)
   Az üresség tánca / Adyashanti ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-975-2 kötött : 2990,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2742365]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2008.
Fodor Kata
   Ezobaba : ezotéria a gyermeknevelésben / Fodor Kata. - Debrecen : TKK, [2008]. - 312 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 311-312.
ISBN 978-963-596-576-2 fűzött
ezoterika - gyermeknevelés
133.25 *** 37.018.1
[AN 2736964]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2008.
Millman, Dan
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2004. - 514 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-749-9 fűzött : 3490,- Ft
ISBN 963-528-749-6
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 2748585]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2008.
Ophiel
The art and practice of astral projection (magyar)
   Asztrál projekció : a testen kívüli én-érzékelés gyakorlata : lépjünk ki testünkből, utazzunk az asztrál világban, majd mindenre emlékezve térjünk vissza a fizikai síkra! / Ophiel ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budapest : Danvantara, 2008. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87514-8-5 fűzött : 2590,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2737037]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2008.
Péntek Sándor
   XXI. század evangéliuma : Nostradamus eredeti jóslatai / Péntek Sándor. - [Tata] : Szerző, 2008. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4642-0 fűzött
jövendőmondás
133.3Nostradamus
[AN 2741207]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2008.
Schulman, Martin (1941-)
Venus (magyar)
   Vénusz : a szeretet ajándéka - a tudat ébredése / [Martin Schulman] ; [ford. Harsányi Csaba]. - Budapest : Danvantara, 2008. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87514-4-7 fűzött : 2590,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2737004]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6766 /2008.
   Abaúj és Zemplén tájvédelmi körzetei / [szerk. Kiss Gábor]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2007. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 5.). (Észak-Magyarország védett természeti területei ; 3.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-87289-7-5 fűzött
Zempléni tájvédelmi körzet - Tokaj-Bodrogzug tájvédelmi körzet
502.4(439)Zempléni_Tájvédelmi_Körzet *** 502.4(439)Tokaj-Bodrogzug_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2742172]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2008.
Baráz Csaba
   Kaptárkövek völgye : a Szomolyai Kaptárkövek Természetvédelmi Terület / [írta Baráz Csaba, Ilonczai Zoltán, Schmotzer András]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2007. - 40 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 7.). (Észak-Magyarország védett természeti területei ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-87289-8-2 fűzött
Bükkalja - természetvédelmi terület - geomorfológiai képződmény
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park *** 553.53(439Bükkalja)
[AN 2742448]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2008.
Baráz Csaba
   Varázslatos karsztvidék : a természeti és kulturális örökség védelme a Bükki Nemzeti Parkban / [írta és összeáll. Baráz Csaba]. - Eger : Bükki Nemz. Park. Ig., 2007. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 1.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-87289-3-7 fűzött
Bükki nemzeti park - természeti környezet
502.4(439)Bükki_Nemzeti_Park
[AN 2742284]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2008.
Bodnár Mihály
   Tájvédelmi körzetek a Tisza mentén / [írta Bodnár Mihály]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2007. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 6.). (Észak-Magyarország védett természeti területei ; 4.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9817-02-9 fűzött
Kesznyéteni tájvédelmi körzet - Borsodi-mezőségi tájvédelmi körzet
502.4(439)Borsodi-mezőségi_Tájvédelmi_Körzet *** 502.4(439)Kesznyéteni_Tájvédelmi_Körzet
[AN 2742141]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2008.
   "Ex lege" védett értékek : források, lápok, barlangok, víznyelők, kunhalmok, földvárak / [szerk. Baráz Csaba, Kiss Gábor]. - Eger : Bükki Nemz. Park. Ig., 2007. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 8.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-87289-9-9 fűzött
Észak-Magyarország - természetvédelmi terület - helyismeret - természeti környezet
502.4(439.13) *** 908.439.13
[AN 2742465]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2008.
Haarberg, Erlend (1966-)
   Lappföld: Európa Alaszkája / Erlend Haarberg, Haarberg Orsolya. - Pécs : Alexandra, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 252-253.
ISBN 978-963-370-428-8 kötött
Lappföld - természetvédelmi terület - fényképalbum
502.4(480.99)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bozsér_O. *** 77.04(481)(092)Haarberg,_E.
[AN 2736710]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2008.
Haarberg, Erlend (1966-)
Lappföld: Európa Alaszkája (angol)
   Lapland: the Alaska of Europe / Erlend Haarberg, Orsolya Haarberg. - Pécs : Alexandra, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 252-253.
ISBN 978-963-370-545-2 kötött
Lappföld - természetvédelmi terület - fényképalbum
502.4(480.99)(084.12) *** 77.04(481)(092)Haarberg,_E. *** 77.04(439)(092)Bozsér_O.
[AN 2736779]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2008.
   Hollókőtől a Bodrogzugig / [szerk. Baráz Csaba, Kiss Gábor]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2007. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 4.). (Észak-Magyarország védett természeti területei ; 2.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-87289-6-8 fűzött
Észak-Magyarország - tájvédelmi körzet
502.4(439.13)
[AN 2742148]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2008.
   Ipolytarnóctól a Long-erdőig / [szerk. Baráz Csaba, Kiss Gábor]. - Eger : Bükki Nemz. Park. Ig., 2007. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Észak-Magyarország védett természeti területei ; 1.). (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 3.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-87289-5-1 fűzött
Észak-Magyarország - természetvédelmi terület
502.4(439.13)
[AN 2742292]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2008.
Kalotás Zsolt (1952-)
   A Körös-Maros Nemzeti Park : a természet szigetei / Kalotás Zsolt. - Pécs : Alexandra, 2008. - 215 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-370-614-5 kötött
Körös-Maros nemzeti park - Magyarország - természetvédelem - nemzeti park
502.4(439)Körös-Maros_Nemzeti_Park
[AN 2739840]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2008.
   Környezetipari e-tananyag [elektronikus dok.] / [szerk. Ivelics Ramón] ; [közread. a Környezetipari és Megújuló-energetikai Kompetencia és Innovációs Központ]. - Szöveg. - [Pécs] : Kömekik, cop. 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Tart.: Hulladékgazdálkodás. Megújuló-energetika. Környezet- és természetvédelem. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző; Acrobat Reader
ISBN 978-963-06-4517-1 műanyag tokban
környezetvédelem - hulladékgazdálkodás - energiagazdálkodás - elektronikus dokumentum
504.06 *** 628.4 *** 620.9
[AN 2740867]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2008.
The Miles Kelly book of life (magyar)
   Bolygónk élővilága. - Pécs : Alexandra, 2007. - 512 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Bank Szilvia
ISBN 978-963-370-378-6 kötött
flóra - fauna - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2736530]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2008.
   Sokszínű élővilág : növénytársulások, állatközösségek, jelölőfajok Észak-Magyarországon / [szerk. Bráz Csaba, Kiss Gábor]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2007. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 9.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87289-3-7)
Észak-Magyarország - természeti környezet - természetvédelmi terület
502.4(439.13)
[AN 2742321]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2008.
   Talaj, vegetáció, klíma kölcsönhatások : köszöntjük a 70 éves Láng Editet / szerk. Kröel-Dulay György, Kalapos Tibor, Mojzes Andrea ; [közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2008. - 244 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8391-40-7 fűzött
Magyarország - tájökológia - növényrendszertan - legelőgazdálkodás - emlékkönyv
504.54 *** 582 *** 631.585(439)
[AN 2736439]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2008.
   Tanösvények tervezése : módszertani útmutató / [szerk. Kiss Gábor] ; [írta Balog Ágnes et al.] ; [kiad. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2007. - 100 p., [8] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-9817-04-3 fűzött
tanösvény - ismeretterjesztés - környezeti nevelés - útmutató
502(036) *** 37.033
[AN 2742417]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2008.
   Vörös lista : a magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai = Red list of the vascular flora of Hungary / szerk. ... Király Gergely. - Sopron : Saját kiad., 2007. - 73 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 59-73. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-2774-0 fűzött
Magyarország - védett növény - hajtásos növény
504.73(439) *** 581.9(439) *** 582.3/.9
[AN 2739864]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6782 /2008.
   Simonyi Károly munkássága, különös tekintettel a soproni évekre, 1948-1952 / szerk. Szemerey Tamás ; a szerkesztésben közrem. Csóka Levente. - 2. bőv., jav. kiad. - Sopron : NYME Faipari Mérnöki Kar, 2007. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (A Faipari Mérnöki Kar nagyjai, ISSN 1419-8754 ; 6/a.)
Bibliogr.: p. 88-95.
Fűzött
Simonyi Károly (1916-2001)
Magyarország - fizikus - egyetemi tanár - 20. század
53(439)(092)Simonyi_K. *** 37(439)(092)Simonyi_K.
[AN 2739989]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6783 /2008.
International Conference on Functional Nanocoatings (1.) (2008) (Budapest)
   First International Conference on Functional Nanocoatings : Budapest, 30 March - 2 April 2008 ... : book of abstracts / [ed. by Gábor Barlai] ; [org., publ. by the Chemical Research Center Hungarian Academy of Sciences Institute of Surface Chemistry and Catalysis]. - [Budapest] : Chemical Research Center HAS Inst. of Surface Chemistry and Catalysis, 2008. - 166 p. : ill. ; 25 cm
Borítócím: 1st Functional Nanocoatings Conference : 30 March - 2 April 2008 Budapest ... : book of abstracts. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-18-1 fűzött
felületkémia - nanotechnológia - konferenciakiadvány
541.183 *** 62-181.48 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2736574]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6784 /2008.
Baráz Csaba
   Az Ördögtoronytól a patkónyomos kövekig : jeles kövek, regélő helyek a Mátraerdő területén / [írta és szerk. Baráz Csaba, Kiss Gábor]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., 2007. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 10.)
Bibliogr.: p. 45-48. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9817-00-5 fűzött
Mátra - geomorfológiai képződmény
551.43(439)(234.373.3)
[AN 2742289]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2008.
   Cseppkövek, denevérek, ősemberek : a bükki barlangok világa / [szerk. Holló Sándor, Kiss Gábor]. - Eger : Bükki Nemz. Park. Ig., 2007. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Bábakalács füzetek, ISSN 1789-8609 ; 2.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-87289-4-4 fűzött
Bükk hegység - barlang
551.44(439)(234.373.4)
[AN 2742355]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2008.
Richardson, Hazel
Dinosaurs and prehistoric life (magyar)
   Dinoszauruszok és az élet története / Hazel Richardson ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Taramix, 2008. - 228 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-87799-1-5 kötött : 2900,- Ft
dinosaurus
568.19
[AN 2748027]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6787 /2008.
Herrmann, Joachim
Welcher Stern ist das? (magyar)
   És ez melyik csillag? : csillagok és bolygók felfedezése és megfigyelése : csillagképek lexikonával / Joachim Herrmann ; [ford. Bognár Viktória]. - 2. kiad. - Budapest : Sziget, 2008. - 190 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7268-62-5 kötött : 2700,- Ft
csillagrendszer - asztrometria - égitest
524.3 *** 521.9
[AN 2747984]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2008.
May, Brian (1947-)
Bang! (magyar)
   Bumm! : a világegyetem teljes története / Brian May, Patrick Moore, Chris Lintott ; [ford. Kovács Tamás, Regály Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 191 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5523-2 kötött : 6990,- Ft
kozmológia
524.8
[AN 2737867]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2008.
Scagell, Robin
Night sky atlas (magyar)
   Az éjszakai égbolt atlasza : [a Hold, a bolygók, a csillagok és a mélység-objektumok] / Robin Scagell ; Wil Tirion térképeivel. - Pécs : Alexandra, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Sipos Nikoletta
ISBN 978-963-370-330-4 fűzött
égbolt - csillagászati térkép
524
[AN 2736911]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6790 /2008.
Harrison, Colin
Birds of the world (magyar)
   A világ madarai / Colin Harrison és Alan Greensmith ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Taramix, 2008. - 420 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-87799-0-8 kötött : 3200,- Ft
madár - állathatározó
598.2(083.71)
[AN 2748022]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2008.
Johnson, Owen
Tree guide (magyar)
   Európa fái / Owen Johnson ; David More ill. ; [ford. Illés Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 463 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-5519-5 kötött : 6990,- Ft
Európa - fa - növényhatározó
581.412(4)(083.71)
[AN 2737971]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2008.
   Mit mondanak az állatok? : öt puzzle egy könyvben. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Állati kirakók!)
ISBN 978-963-370-402-8 kötött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 2736748]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2008.
The new encyclopedia of birds (magyar)
   Madarak / szerk. Christopher Perrins ; ford. Bankovics Attila. - [Szeged] : Novum, [2006]-. - 30 cm
madár
598.2
[AN 2635003]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 656 p. : ill., főként színes. - (Novum állatvilág enciklopédia ; 5.)
ISBN 978-963-9703-41-4 kötött
madár
598.2
[AN 2741559] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6794 /2008.
Ádám Lívia (1951-)
   Keresd az utat! : tudatos életút választás egy boldogabb jövőért / Ádám Lívia. - Sopron : Novum, 2008. - 83 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-21-2 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - boldogság
613.865
[AN 2740873]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2008.
Barna Erika, W. (1951-)
   Beszél az írás : kézírásunk rejtett üzenetei / W. Barna Erika. - 4. bőv. kiad. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2008. - 372 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 370-372.
ISBN 978-963-87770-1-0 fűzött : 3490,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 2747630]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2008.
Bodó László
   "Kötél"-be kapaszkodva : 1998-2008 / Bodó László ; [kiad. a "Kötél" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület]. - Kaposvár : "Kötél" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyes., 2008. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4526-3 fűzött
"Kötél" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület
Kaposvár - tűzoltóság - egyesület - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Kaposvár)(091) *** 061.27(439-2Kaposvár)
[AN 2737020]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2008.
Burney, Lucy
Boost your child's immune system (magyar)
   Hogyan erősítsük meg gyermekünk immunrendszerét? : amit tudni kell az allergiáról, a védőoltásokról, az antibiotikumokról és a táplálkozásról : több mint 160 recepttel / Lucy Burney. - [Szeged] : Excalibur, 2008. - 228 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9285-71-2 kötött
egészséges táplálkozás - gyermek - immunitás - szakácskönyv
613.22 *** 641.562(083.12) *** 612.017.1
[AN 2741409]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2008.
Chapman, Gary D. (1938-)
Loving solutions (magyar)
   Maradjunk együtt! : házassági krízisek megoldása / Gary Chapman ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Harmat, 2007. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-9564-81-7 fűzött : 2200,- Ft
nemek pszichológiája - mentálhigiénia - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 613.865 *** 316.472.4
[AN 2705585]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2008.
Demecs István
   5 szokás, ami javítja az egészségedet / Demecs István. - [Veszprém] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 49 p. ; 24 cm. - (Egyszerűen egészséges sorozat)
ISBN 978-963-06-4462-4 fűzött : 590,- Ft
egészséges életmód - táplálkozástudomány - életvezetés
613.865 *** 613.2
[AN 2737500]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2008.
Devereux, Godfrey
Elements of yoga (magyar)
   A jóga alapjai / Godfrey Devereux ; [ford. Szathmáry Kinga]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2008, cop. 2002. - 187 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2002
ISBN 978-963-9343-70-2 fűzött : 1700,- Ft
jóga - tantra - meditáció
613.71 *** 615.851.86 *** 294.527
[AN 2748639]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2008.
Franckh, Pierre
Wünsch es dir einfach (magyar)
   Kívánjunk egyszerűen! / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 184 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-52-1 kötött : 1900,- Ft
szuggesztió - okkultizmus - életvezetés
613.865 *** 615.851.11 *** 133
[AN 2737355]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2008.
Greaves, Suzy
Making the big leap (magyar)
   A nagy ugrás : változtassa az életét olyanná, amilyenné szeretné / Suzy Greaves ; [ford. Pákozdi[!Pákozdy] Andrea]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-42-6 fűzött : 2499,- Ft
életvezetés - boldogság
613.865
[AN 2736754]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2008.
Gurgevich, Steven
The self-hypnosis diet (magyar)
   Önhipnózis diéta : [hívd elméd hatalmát tökéletes testsúlyod eléréséhez!] / Steven Gurgevich, Joy Gurgevich ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 252 p. ; 21 cm + CD
Bibliogr.: p. 247-250.
ISBN 978-963-529-008-6 kötött : 3990,- Ft
fogyókúra - meditáció - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.24 *** 613.865
[AN 2737297]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2008.
Halász Ilona
   Mi jöhet 30-on túl? : ha nőből vagy - állást is keresel - és gyereked is van / Halász Ilona. - Sopron : Novum, 2008. - 132 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-13-7 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - gyermeknevelés - nő
613.865-055.2-053.81/.85 *** 37.018.1
[AN 2740779]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2008.
Improvement in self-reported exercise participation with the combination of tiotropium and rehabilitative exercise training in COPD patients (magyar)
   COPD-betegek fizikai aktivitásának javulása tiotropium-kezeléssel kiegészített rehabilitációs mozgásprogram hatására / [Steven Kesten et al.]. - Budapest : Professional Publ. Hungary Kft., cop. 2008. - 10 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 10. - Különlenyomat-fordítás: International journal of chronic obstructive pulmonary disease, ISSN 1176-9106 ; Vol. 3, No. 1. (2008)
ISBN 978-963-87660-3-8 fűzött
tüdőbetegség - gyógyszeralkalmazás - gyógyszerhatás
616.24-008.4-085 *** 615.23 *** 615.036
[AN 2742688]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2008.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Über die Entwicklung der Persönlichkeit (magyar)
   A személyiség fejlődése / C. G. Jung ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 208 p. ; 24 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 17.)
Bibliogr.: 187-190.
ISBN 978-963-244-002-6 kötött : 2995,- Ft
gyermeklélektan - személyiség-lélektan - pszichoanalízis
159.922.7 *** 159.923.2 *** 159.964.2
[AN 2740325]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2008.
   Kéretlen útravalók : kudarcok, traumák, csalódások / Szendi Gábor [et al.]. - [Budapest] : Saxum : Affarone Kft., [2008]. - 196, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-016-9 fűzött : 1150,- Ft
életvezetés - érzelem
613.865 *** 159.942
[AN 2737052]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2008.
Kovács Dóra
   Csendélet : módszertani füzet relaxációs tréning alkalmazásához sajátos nevelési igényű tanulókat együttnevelő pedagógusoknak : [inkluzív nevelés] / Kovács Dóra, Kovács Péter. - Budapest : Educatio, 2008. - 27 p. : ill. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 23.
Fűzött
relaxáció - tanári segédkönyv
615.825(072) *** 615.851(072)
[AN 2741189]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2008.
Kovács Péter
   Csendélet [elektronikus dok.] : relaxációs gyakorlatok gyerekeknek : inkluzív nevelés / a szövegeket kidolg. és elmondja Kovács Péter. - Hangoskönyv. - Budapest : Educatio, cop. 2008. - 1 CD (1 h 12 min) ; 12 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
relaxáció - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
615.851.83
[AN 2741165]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2008.
Legato, Marianne J. (1935-)
Why men never remember and women never forget (magyar)
   Miért nem emlékeznek a férfiak, és miért nem felejtenek a nők? / Marianne J. Legato ; Laura Tucker közreműködésével ; [ford. Szakszon Katalin]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-52-5 fűzött : 1995,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 2736736]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2008.
Marriott, Susannah
Natural pregnancy (magyar)
   Terhesség természetesen : zöldkönyv a nő életének legfontosabb kilenc hónapjához / Susannah Marriott ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7054-54-9 fűzött : 2499,- Ft
terhesség
618.2-083
[AN 2742253]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2008.
Mengeot, Marie-Anne
Occupational cancer (magyar)
   Foglalkozási eredetű rákos megbetegedések : egy sűrűn elhallgatott, égető társadalmi probléma / Marie-Anne Mengeot ; Tony Musu és Laurent Vogel közreműködésével ; [ford. Pacskovszki Zsolt] ; [közread. a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MSZOSZ, 2007. - 82 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3401-4 fűzött
foglalkozási betegség - munkavédelem - rákbetegség - rákkeltő anyag
616-006 *** 331.45 *** 614.878 *** 613.62
[AN 2737208]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2008.
   Mentális és viselkedészavarok pszichológiája : szöveggyűjtemény / [szerk. Princzes Mária] ; [közread. a] Benedek Elek Pedagógiai Főiskola. - [Budapest] : OKKER ; [Sopron] : Benedek E. Ped. Főisk., [2008]. - 388 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött : 1500,- Ft
viselkedészavar - gyermeklélektan - elmegyógyászat - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
159.923.2(075.8) *** 616.89-053.6(075.8)
[AN 2739654]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2008.
Miklós Zsolt
   Győzelem a dohányzás felett : egy ember története / Miklós Zsolt. - Sopron : Novum, 2008. - 177 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-07-6 fűzött : 2990,- Ft
Miklós Zsolt
dohányzás - memoár
613.84(0:82-94)
[AN 2740882]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2008.
   Partik, drogok, ártalomcsökkentés : kvalitatív kutatások a parti-szcénában / szerk. Demetrovics Zsolt és Rácz József. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2008. - 342 p. : ill. ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 8.)
Bibliogr.: p. 297-299.
ISBN 978-963-236-063-8 fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 963-236-063-8)
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - ifjúság - ezredforduló
613.83 *** 364.272-053.6(439)"200"
[AN 2737772]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2008.
Pauley, Thomas L.
I'm rich beyond my wildest dreams (magyar)
   Váltsd valóra legvadabb álmaidat! / Thomas L. Pauley, Penelope J. Pauley ; [ford. Németh Bernadett]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-979-0 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - életvezetés - szuggesztió
613.865 *** 133.25 *** 615.851.11
[AN 2737333]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2008.
Pedrotti, Walter
I cereali (magyar)
   Gabonafélék : legfőbb energiaforrásaink / Walter Pedrotti ; [ford. Ruskó András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 4.)
ISBN 978-963-09-5726-7 kötött : 995,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges életmód - gabona
613.2 *** 633.1
[AN 2736764]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2008.
Pléh Csaba (1945-)
   A pszichológia örök témái : történeti bevezetés a pszichológiába / Pléh Csaba. - Budapest : Typotex, 2008. - 411 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 399-404.
ISBN 978-963-9664-76-0 fűzött : 3900,- Ft
lélektan - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
159.9(100)(091)(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 2743677]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2008.
Pléh Csaba (1945-)
   A pszichológia örök témái : történeti bevezetés a pszichológiába / írta Pléh Csaba. - Budapest : Typotex, 2008. - 411 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 399-404.
ISBN 978-963-9694-75-3 fűzött : 3500,- Ft
lélektan - történeti feldolgozás - egyetemi tankönyv
159.9(100)(091)(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 2739795]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2008.
Popper Péter (1933-)
   A tigris és a majom : Popper Péterrel beszélget Mihancsik Zsófia : 2001-2002, 2007. - [Budapest] : Saxum, cop. 2007. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-001-5 kötött : 2800,- Ft
Popper Péter (1933-)
Magyarország - pszichológus - 20. század - ezredforduló - interjú
159.9(439)(092)Popper_P.(047.53)
[AN 2737008]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2008.
   Pszichológia és feminizmus : hogyan alakította át a pszichológia elméleteit, kutatási kérdéseit és módszereit a társadalminem-kutatás / szerk. Kende Anna. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 313 p. ; 23 cm. - (Pszichológia és társadalom, ISSN 1788-3598)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-017-1 fűzött
lélektan - feminizmus - genderkutatás - nemek pszichológiája
159.9 *** 316.37-055.2 *** 159.922.1
[AN 2737379]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2008.
Rosztóczy András
   Refluxbetegség - gyomorsav okozta bántalmak / Rosztóczy András, Wittmann Tibor. - 3. frissített kiad. - Budapest : SpringMed, 2008. - 110 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
ISBN 978-963-9695-57-3 fűzött : 1680,- Ft
gyomorbetegség - gyomornedv
616.33-008.1 *** 616.329
[AN 2747535]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2008.
Schultheisz Emil (1923-)
   Kunst und Heilkunst : medizinhistorische Fragmente / Emil Schultheisz. - Piliscsaba : Mati, 2007. - 280 p. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 67.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-65-9 kötött
Magyarország - Európa - orvostörténet - oktatástörténet - orvostudomány
61(439)(091) *** 61(4)(091) *** 378.661(439)(091)
[AN 2736579]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2008.
Somfay Attila
   Fulladok, köhögök - COPD-s vagyok? / Somfay Attila. - [Budapest] : SpringMed, 2008. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Pulmonológia, ISSN 1787-4297)
ISBN 978-963-9695-77-1 fűzött : 1680,- Ft
tüdőbetegség
616.24
[AN 2747530]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2008.
Süveges Gergő (1976-)
   Apa-kép-írás / Süveges Gergő ; [ill. Szűcs Édua]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-007-4 kötött : 3490,- Ft
szülő - családi nevelés - memoár
613.865-055.52(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 2739222]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2008.
Szabó Erika
   Mit egyek? : hogyan éljek egészségesen? / Szabó Erika. - Sopron : Novum, 2008. - 147 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-08-3 fűzött : 2990,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges életmód - életvezetés
613.2 *** 613.865
[AN 2740971]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2008.
Váradi Tibor
   Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai / Váradi Tibor ; [közread. a Napfényes Élet Alapítvány]. - 5. utánny. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2007-. - 21 cm
ISBN 978-963-212-373-8
természetgyógyászat
615.89
[AN 2747321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2007, cop. 2003. - 199, [2] p. : ill.
A címoldalon a megjelenés éve: 2003. - Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-212-374-5 kötött : 2000,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2747323] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007, cop. 2004. - 215, [2] p. : ill.
A címoldalon a megjelenés éve: 2004. - Bibliogr.: p. 212-215.
ISBN 978-963-217-215-6 kötött : 2000,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 2747326] MARC

ANSEL
UTF-86828 /2008.
Varjassy Péter
   Egy vagy kettő? : összenőtt ikrek Magyarországon / Varjassy Péter, Métneki Júlia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 310 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-09-5549-2 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - iker - fejlődési rendellenesség - elektronikus dokumentum
618.498(439) *** 611.012
[AN 2740096]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2008.
Zinczenko, David
Men, love & sex (magyar)
   Pasik, szerelem & szex : felhasználói kézikönyv nőknek / David Zinczenko ; Ted Spiker közrem. ; [ford. Pákozdy Andrea]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7054-51-8 fűzött : 1995,- Ft
nemek pszichológiája - szerelem - férfi
159.922.1 *** 392.6 *** 316.37-055.1
[AN 2739247]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6830 /2008.
Boros Árpád
   A diósgyőri acélgyártás és energiaellátás története : 1770-2006 / Boros Árpád ; [a Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány kiadványa]. - [Miskolc] : Pfliegler J. Ferenc Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2007. - 392 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 18.)
Bibliogr.: p. 369.
Fűzött
Diósgyőr - ipartörténet - kohászat - acélgyártás - energiaellátás
669.1(439-2Diósgyőr)(091) *** 658.26
[AN 2736334]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2008.
Boros Árpád
   A diósgyőri kohászat karbantartásának története, 1770-2006 / Boros Árpád. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt., 2007. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 17.)
Bibliogr.: p. 269-270.
Fűzött
Diósgyőr - ipartörténet - kohászat - üzemfenntartás - karbantartás
669(439-2Diósgyőr)(091) *** 658.58
[AN 2736325]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2008.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Magyar - szlovák zöldenergia modell / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 228-233. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9736-54-2 fűzött
Magyarország - Szlovákia - energiagazdálkodás - biológiai energia
620.95(439) *** 620.95(437.6)
[AN 2737359]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2008.
   Polimer mátrixú kompozittal erősített hibrid csövek integritása : GVOP-3.1.1.-2004-05-0215/3.0 / [szerk. Lukács János]. - Miskolc : [ME Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mechanikai Technológiai Tanszék], 2008. - 197 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mechanikai Technológiai Tanszék. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-831-5 fűzött
csővezeték - anyagvizsgálat
621.643.2 *** 620.1
[AN 2736554]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6834 /2008.
International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics (8.) (2007) (Budapest)
   8th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics : 2007, November 15-17, Budapest : proceedings : Magyar Kutatók 8. Nemzetközi Szimpóziuma / [org., publ. by the] Budapest Tech, Hungarian Fuzzy Association. - Budapest : BMF : M. Fuzzy Társ., [2007]. - 694 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Proceedings of the 8th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics. - Gerinccím: Computational Intelligence 2007. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-65-2 fűzött
informatika - mesterséges intelligencia - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 165.0.001.572 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2740813]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2008.
Nógrádi László (1960-)
   Internet XP alapokon : ECDL információ és kommunikáció modul / Nógrádi László. - Győr : Nógrádi PC Suli, 2007. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ECDL tananyag (keretcím)
ISBN 978-963-86949-3-5 fűzött : 1390,- Ft
számítástechnika - internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 2740001]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2008.
Pintér Miklós
   AutoCAD : tankönyv és példatár síkbeli és térbeli rajzokhoz : 2008-2009-es verzióhoz / Pintér Miklós. - Budapest : ComputerBooks, 2008. - 438 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 437.
ISBN 978-963-618-355-4 fűzött : 6900,- Ft
számítógépes grafika - CAD - tankönyv - példatár
519.688:744AutoCAD(078)(076)
[AN 2737393]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2008.
Rose, Carla
Sams teach yourself Adobe Photoshop CS3 in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg az Adobe Photoshop CS3 használatát 24 óra alatt / Carla Rose, Kate Binder ; [ford. Antal Ferenc, Rézműves László, Szabó Zoltán]. - Budapest : Kiskapu, 2008. - XXVII, 531 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-39-9 fűzött : 6980,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2741255]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6838 /2008.
   Intelligens energiarendszerek 2007 : a villamosenergia-ellátás új technológiai lehetőségei : 2007. november 27. / [a Budapesti Műszaki Főiskola kiadványa]. - [Budapest] : BMF, 2007. - 73 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-67-6 fűzött
energiaellátás - villamosenergia-rendszer - konferenciakiadvány
621.31 *** 620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2741037]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2008.
   Vészhelyzeti kommunikáció, 2007 [elektronikus dok] : tudományos konferencia, Budapest, 2007. szeptember 10-11. / [rend., közread. a] BMF KVK. - Szöveg. - Budapest : BMF KVK, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezborítóról. - Működési követelmények: Acrobat Reader; PowerPoint
ISBN 978-963-7154-57-7
híradástechnika - veszély - katasztrófavédelem - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
621.39 *** 355.58 *** 614.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2740805]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6840 /2008.
Győrffy Anna (1950-)
   Szállodatan : a szálloda mint szolgáltatás / Győrffy Anna. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2004. - 248 p. : ill ; 27 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 978-963-19-5149-3 fűzött : 2660,- Ft
szállodaügy - egyetemi tankönyv
640.41(075.8)
[AN 2748469]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2008.
Hartink, A. E.
The complete encyclopedia of knives (magyar)
   Kések nagyenciklopédiája / A. E. Hartink. - Pécs : Alexandra, [2008]. - 448 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-370-395-3 kötött
kés - album
672.712 *** 623.444.6
[AN 2736479]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2008.
Szakál László (1946-)
   A vendéglős : terítéken az életem / Szakál László. - Szombathely : B.K.L. K., 2007. - 256 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 978-963-7334-30-6 kötött
Szakál László (1946-)
Magyarország - vendéglátás - 20. század - ezredforduló - memoár
640.4(439)(092)Szakál_L.(0:82-94)
[AN 2742119]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2008.
Szombathelyi Péterné
   Fodrász, kozmetikus ABC : szakmai kifejezések gyűjteménye / [Szombathelyi Péterné]. - Budapest : Tankönyvmester K., cop. 2007. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9668-65-2 fűzött
fodrászat - kozmetika - szakszótár
687.53(038) *** 646.7(038)
[AN 2739857]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6844 /2008.
Csébfalvi Anikó
   Végeselemes modellezés / Csébfalvi Anikó ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar]. - Pécs : PTE PMMK, 2007. - 73 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-642-205-9 fűzött
kontinuummechanika - tartószerkezet - végeselem-módszer - egyetemi tankönyv
624.072.2(075.8)
[AN 2737807]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6845 /2008.
Jowett, Simon
Cars (magyar)
   Verdák : rajongói kézikönyv / Disney, Pixar ; írta Simon Jowett ; [ford. Hamvas Dániel]. - Budapest : Egmont, 2008. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-859-4 kötött : 2399,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 2747610]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2008.
Mehr Bahn wagen (magyar)
   Kamionról vasútra : 13 sikeres átállás / [ford. Neumann István] ; [közread. a] Levegő Munkacsoport, Magyar Közlekedési Klub. - Budapest : Levegő Munkacsoport, 2008. - 46 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87069-6-6 fűzött
Németország - vasút - teherszállítás - ezredforduló
656.2.073(430)"200"
[AN 2742547]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2008.
Niccoli, Riccardo
History of flight (magyar)
   A repülés története : Leonardo da Vincitől az űr meghódításáig / Riccardo Niccoli ; [ill. Claudia Zanera]. - 2., átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 319 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 314.
ISBN 978-963-369-014-7 kötött
repüléstörténet - repüléstechnika
629.73(100)(091)
[AN 2736546]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6848 /2008.
Arredondo, Francisco
La granja y la vida en el campo (magyar)
   A háziállatok és a vidéki élet / [ill. és szöveg Francisco Arredondo]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 173 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Berkics Erika
ISBN 978-963-370-312-0 kötött
háziállat - növénytermesztés - gyermekkönyv
636(02.053.2) *** 633/635(02.053.2)
[AN 2736507]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2008.
Berwanger, Peter
Wassergärten (magyar)
   Kerti tavak / Peter Berwanger ; [ford. Suszter-Pártay Timea]. - [Budapest] : Sziget, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-48-9 kötött : 1650,- Ft
kertépítés - tó
712.5
[AN 2737262]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2008.
Borkóstoló (angol)
   Wine-tasting : Hungarian wine varieties and traditional recipes / [publ. by the] Agrármarketing Centrum. - Budapest : AMC, 2007. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - borászat - szőlőművelés - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
663.2(439) *** 641.87:663.2 *** 634.85(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 2741764]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2008.
Gartenpraxis (magyar)
   Kertészkedés / [szerzők Peter Berwanger et al.] ; [ford. Bognár Viktória ..., Suszter-Pártay Timea ...]. - [Budapest] : Sziget, 2008. - 282 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-56-4 kötött : 4500,- Ft
amatőr kertészkedés
635
[AN 2737295]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2008.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   BorÁSZok : Magyarország top 40 bortermelője / L. Kelemen Gábor. - Budapest : LKG Média, 2008. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-86908-6-9 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - borászat - ezredforduló - interjú
663.2(439)(092)(047.53)
[AN 2742264]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2008.
   A kertépítés kézikönyve / [szerk. Jámbor Imre]. - Budapest : Dashöfer, cop. 2008. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Az én építési kiskönyvtáram, ISSN 1786-2647)
ISBN 978-963-9313-70-5 fűzött
kertépítés
712.3/.7
[AN 2741104]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2008.
Kriszten György (1923-)
   Szőlőlugas / Kriszten György ; [rajz. Fehér Miklós]. - 4. átd., jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-405-1 kötött
szőlő - amatőr kertészkedés
634.84
[AN 2747287]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2008.
   Mycotoxins in the animal and human food chain : proceedings of the 13th International Symposium on Animal Nutrition : Kaposvár, ... 27 September 2007 / [ed. by L. Babinszky] ; [org., publ. by the Kaposvár University Faculty of Animal Science]. - Kaposvár : Kaposvár Univ. Faculty of Animal Science, [2007]. - 93 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: 13th Int. Symp. on Animal Nutrition, Kaposvár, Hungary. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86794-9-9 fűzött
állattenyésztés - takarmányozás - toxikológia - élelmezés-egészségügy - konferenciakiadvány
636.084/.087 *** 614.31 *** 615.9 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2740264]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2008.
Nagyváthy Éva
   Törley, 1882-2007 / Nagyváthy Éva ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Törley Pezsgőpincészet. - [Budapest] : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz. : Törley Pezsgőpincészet, 2007. - 99 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-87454-2-2 fűzött
Törley Pezsgőpincészet (Budapest)
Magyarország - pezsgő - iparvállalat - ipartörténet - gyáros
663.223(439)(091) *** 658.1(439)(092)Törley_J.
[AN 2736563]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2008.
   Vállalkozások ökonómiája : XI. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok : Gyöngyös, 2008. március 27-28. : előadások és poszterek összefoglalói = Economics of enterprises : 11th International Scientific Days of Agricultural Economics : Gyöngyös, March 27-28, 2008 : summeries of presentations = Ökonomie der Unternehmungen : XI. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Gyöngyös, 27-28. März 2008 : Zusammenfassungen der Vorträge / [szerk. ... Magda Sándor, Dinya László] ; szervező ... Károly Róbert Főiskola, FAO Sub-regional Office for Central and Eastern Europe. - Gyöngyös : KRF, [2008]. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87831-0-3 fűzött
agroökonómia - konferenciakiadvány
338.43 *** 631.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2740560]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2008.
   Vállalkozások ökonómiája : XI. Nemzetközi Tudományos Napok : Gyöngyös, 2008. március 27-28. = Economics of enterprises : 11th International Scientific Days : Gyöngyös, March 27-28, 2008 = Ökonomie der Unternehmungen : XI. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Gyöngyös, 27-28. März 2008 / [szerk. ... Magda Sándor, Dinya László] ; szervező ... Károly Róbert Főiskola, FAO Sub-regional Office for Central and Eastern Europe. - Gyöngyös : KRF, [2008]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
agroökonómia - konferenciakiadvány
338.43 *** 631.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2740800]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A tudományos napok előadásai = Presentations of scientific days = Vorträge der wissenschaftliche[!] Tagung. - 729 p.
ISBN 978-963-87831-1-0
agroökonómia - konferenciakiadvány
338.43 *** 631.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2740810] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tudományos napok előadásai és poszterei = Presentations and posters of scientific days = Vorträge und Poster der wissenschaftliche[!] Tagung. - 750 p.
ISBN 978-963-87831-2-7
mezőgazdaság - konferenciakiadvány
338.43 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 2740814] MARC

ANSEL
UTF-86859 /2008.
Wirtz, Dieter H.
Das Zigarren-Handbuch (magyar)
   Szivarok kézikönyve / Dieter H. Wirtz. - Pécs : Alexandra, 2007. - 319 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-370-362-5 kötött
szivar
663.975
[AN 2736538]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6860 /2008.
Bangert, Elisabeth
Backen im Tontopf (magyar)
   Cserepes sütemények : az almás-túrós süteménytől a római zsemléig / Elisabeth Bangert ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 78 p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 978-963-684-477-6 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.542
[AN 2737025]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2008.
Bártfai László
   155 egytálétel. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-452-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2737005]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2008.
Bártfai László
   155 muffin / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-450-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2737009]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2008.
Bártfai László
   155 régi étek / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-432-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2737006]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2008.
Csapó Katalin (1954-)
   Reneszánsz ételek, ételek reneszánsza : időszaki kiállítás 2008. március - május = The food of the Renaissance, the renaissance of food : temporary exhibition March - May 2008 / [a kiállításvezető szövegét írta, a kiállítást rend. Csapó Katalin, Füreder Balázs, Sári Zsolt] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - Budapest : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz., 2008. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 102-104.
ISBN 978-963-87454-3-9 fűzött
Magyarország - Európa - gasztronómia - reneszánsz - művelődéstörténet - szakácskönyv - kiállítási katalógus
641.5(439) *** 641.5(4) *** 641.55(083.12) *** 930.85(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2736419]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2008.
   Csecsemő-, kisdedgondozás, gyermeknevelés : csecsemőgondozási tanfolyamok számára / szerk. Csordás Ágnes ; [közread. a] Magyar Vöröskereszt. - Budapest : M. Vöröskereszt, 2007. - 190, 2 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-963-7500-67-1 fűzött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás
649.1 *** 613.95
[AN 2740390]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2008.
   Az egészség ízei Kazáron / [kiad. Kazár Község Önkormányzata]. - Kazár : Önkormányzat, 2008. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2742311]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2008.
Galla György
   Ételszótár : étlapírás hét nyelven = Wörterbuch der Speisen : Speisekartenschreiben in sieben Sprachen = Dictionary of dishes : a guide to menu writing in seven languages = Dictionnaire des plats : un guide d'écriture des cartes en sept langages = Dizionario dei piatti : una guida alla scrittura di menù in sette lingue = Diccionario de platos : guía de escribir listas de platos en siete lenguajes = Nazvaniâ blûd : slovarʹ : sostavlenie menû na semi âzykah / [összeáll. és szerk. Galla György]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 240, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-286-407-5 kötött
étlap - szakszótár - többnyelvű szótár
642.09 *** 801.323=00
[AN 2737292]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2008.
Hillstrom, Susan Boyle
Design ideas for kitchens (magyar)
   Álmaink konyhája : [kreatív lakáskultúra] / [szerző Susan Boyle Hillstrom] ; [fényképezte Mark Samu]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 220 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Búza Virág
ISBN 978-963-370-574-2 fűzött
konyha - konyhaberendezés
643.3 *** 645.63
[AN 2736846]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2008.
Horváth Ilona, F.
   Grillételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - Budapest : Totem, [2008]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-350-4 fűzött : 498,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2736796]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2008.
Horváth Ilona, F.
   Kenyerek és péksütemények : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - Budapest : Totem, [2008]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-270-5 fűzött : 498,- Ft
péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2737022]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2008.
Horváth Ilona, F.
   Olcsó ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - Budapest : Totem, [2008]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-276-7 fűzött : 498,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2736784]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2008.
Horváth Ilona, F.
   Vadételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2008]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-281-1 fűzött : 498,- Ft
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 2741349]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2008.
Horváth Ilona, F.
   Wok ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - Budapest : Totem, [2008]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-349-8 fűzött : 498,- Ft
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2737018]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2008.
Juhász Zsuzsanna
   Partiételek / Juhász Zsuzsanna. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-251-035-4 fűzött
hidegkonyha - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.84(083.12)
[AN 2737002]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2008.
Juhász Zsuzsanna
   Szabadtűzi ételek / [szerző Juhász Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-251-034-7 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2736876]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2008.
Kovács Fanny
   Legyünk bátran 96 évesek / Faludy Fanny. - [Budapest] : Villon, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86684-2-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2742246]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2008.
Lamb, Paula
Mrs Fixit everyday DIY (magyar)
   Csináld magad! : nem csak nőknek / Paula Lamb ; [ford. Vető Péter]. - Budapest : Taramix, 2008. - 199 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Hasznos könyvek, ISSN 1788-5361)
ISBN 978-963-06-4373-3 fűzött : 2900,- Ft
belsőépítészet - barkácsolás
643/645 *** 689
[AN 2737372]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2008.
The little big pasta, rice & more cook book (magyar)
   Tészta és rizs : világkonyha / [szöveg Carla Bardi et al.] ; [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 976 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-09-5524-9 fűzött : 3990,- Ft
rizs - tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.55(083.12):664.69 *** 641.55(083.12):633.18
[AN 2737791]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2008.
Nagy Ferencné
   Dunántúli szakácskönyv : ezernél több sikerült étel és hasznos tudnivalók leírása / saját tapasztalata nyomán összeáll., magyarázatokkal ell. és szerk. alsószopori Nagy Ferencné. - [Repr. kiad.]. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., cop. 2007. - 346, [2] p. ; 22 cm
Eredeti kiadása: Szombathely : Pannónia Sajtóvállalat Rt., 1926
ISBN 978-963-87612-2-4 kötött : 2950,- Ft
Dunántúl - ételspecialitás - szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.568(439.11)(083.12) *** 094/099.07
[AN 2742295]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2008.
   Nagy ízvadászat: válogatás a Tolnai népújság 2007. évi receptversenyéből / [szerk. Venter Marianna]. - [Szekszárd] : Tolnai Népújság [Szerk.], cop. 2007. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: Tolnai népújság: Nagy ízvadászat
ISBN 978-963-9631-10-6 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2737098]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2008.
Péter Jánosné
   Süteményeskönyv : 800 recept Péter Jánosné gyűjtésében. - 26. kiad. - [Budapest] : Papp-Ker, [2008], cop. 2000. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 963-03-9090-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2748441]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2008.
Poggenpohl, Gabriela
Hopfen und Malz (magyar)
   A legfinomabb sörös ételek : a flamand sörös hústól a sörben pácolt csülökig / G. Poggenpohl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 978-963-684-479-0 kötött
sör - szakácskönyv
641.55(083.12):663.4
[AN 2737013]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2008.
Poggenpohl, Gabriela
Waffeln und Crêpes (magyar)
   Gofrik és palacsinták : a brüsszeli gofritól a gyömbéres-meggyes palacsintáig / G. Poggenpohl ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 78 p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 978-963-684-478-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2737019]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2008.
   Takarítás lépésről lépésre / Bogdán Tibor [et al.] ; [szerk. Vályi Gábor]. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-394-708-1 fűzött : 3600,- Ft
takarítás
648.5
[AN 2748631]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6885 /2008.
Grandpierre Attila (1951-)
   A lélek halhatatlansága / Grandpierre Attila. - 2. kiad. - Budapest : Barrus, cop. 2008. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9755-02-4 kötött : 2350,- Ft
élet - lélek - kozmológia
128 *** 237 *** 524.8
[AN 2747988]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2008.
Olay Csaba (1970-)
   Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa / Olay Csaba. - Budapest : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2008. - 220 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.: p. 213-220.
ISBN 978-963-236-071-3 fűzött : 2100,- Ft
Arendt, Hannah (1906-1975)
Németország - filozófus - 20. század - politikai filozófia
1(430)(092)Arendt,_H. *** 32.001
[AN 2737598]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Vorträge für die Arbeiter am Goetheanumbau (magyar)
   Munkás-előadások / Rudolf Steiner. - Budapest : Új Mani-fest K., 2002-. - 21 cm
antropozófia
1(436)Steiner,_R.
[AN 931855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Ember és világ : a szellem működése a természetben ; A méhek lényéről : 15 előadás : Dornach, 1923. novenber 8 - december 22. / [ford. Malomsoky Ildikó]. - 2007. - 226 p. : ill.
Egys. cím: Über das Wesen der Bienen
ISBN 978-963-86578-7-9 kötött
antropozófia
141.333
[AN 2741448] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6888 /2008.
Andrew (testvér) (1928-)
God's smuggler (magyar)
   Isten csempésze, Bruder Andrew / John és Elizabeth Sherrill ; [ford. Iványi Tiborné]. - Budapest : Wesley J. K., 2007. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 963-87181-6-1 : fűzött
Andrew (testvér) (1928-)
Hollandia - Kelet-Európa - misszió - szocialista rendszer - 20. század
266(492)(092)Andrew(0:820-94) *** 266.2(4-11)"195/196"(0:82-94)
[AN 2737726]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2008.
   "Bátraké a föld és az ég" : Dr. Liki Imre János bazilita szerzetes emlékére / [szerk. Török István]. - [Máriapócs] : Nagy Szt. Bazil Rend, [2008]. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Baziliták sorozat, ISSN 1788-0149 ; 3.)
ISBN 978-963-06-4254-5 fűzött
Liki János (1904-1961)
Magyarország - baziliták - szerzetes - 20. század
271.793(439)(092)Liki_I._J.
[AN 2720768]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2008.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ; [... Eleonore Beck magyarázataival]. - 7. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2008, cop. 1997. - 1384, V, [2] p. ; 17 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - Szentírás (borító- és gerinccím)
ISBN 963-85980-8-5 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2747144]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2008.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ; [... Eleonore Beck magyarázataival]. - 6. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2008, cop. 1997. - 1384, [6] p. ; 30 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - Biblia (borító- és gerinccím)
Kötött (hibás ISBN 963-85980-8-5)
Biblia
22.04=945.11
[AN 2747350]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2008.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / görög eredetiből ford. és magy. Békés Gellért és Dalos Patrik ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - 18. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 646 p., [4] t. : ill., térk. ; 16 cm
ISBN 963-9053-66-X v.
Újszövetség
225.04=945.11
[AN 2747875]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2008.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 683 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-361-493-8 kötött
Újszövetség
225.04=945.11
[AN 2747873]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2008.
Cameroni, Pier Luigi
Don Bosco un cuore che vede (magyar)
   Don Bosco látó szíve / Pier Luigi Cameroni. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 105, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9455-78-8 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
Don Bosco rend
271.789.1
[AN 2740915]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2008.
Csohány János (1934-)
   Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról / Csohány János. - Debrecen : Fábián Bt. : Mo. Ref. Egyh. Doktorai Kollégiumának Egyháztört. Szekciója, 2004-. - 20 cm
Fűzött
Debrecen - református egyház - helyismeret
284.2(439-2Debrecen) *** 908.439-2Debrecen
[AN 2630961]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2007. - 320 p. : ill. - (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, ISSN 1417-491X ; 15.)
Bibliogr.
Debrecen - egyháztörténet - református egyház - egyházi iskola
373.552(439-2Debrecen)(091) *** 284.2(439-2Debrecen)(091)
[AN 2726245] MARC

ANSEL
UTF-86896 /2008.
Cullmann, Oscar (1902-1999)
Der johanneische Kreis (magyar)
   A jánosi kör / Oscar Cullmann ; [ford. Kókai Nagy Viktor]. - Pápa : PRTA, 2007. - 127 p. ; 20 cm. - (Pápai teológiai kézikönyvek, ISSN 1587-463X ; 4.)
Bibliogr.: p. 114-124.
ISBN 978-963-9779-05-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
bibliakutatás - bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 2740972]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2008.
   Európai örökségünk : a pécsi és a djakovói egyházmegye bemutatkozik / [főszerk. Duczon Árpád] ; [szerk. Bojcsev András, Fazekas Orsolya, Fellnerné Gaál Rita] ; [fotó Horváth Gábor, Kalmár Lajos] ; [kiad. a Pécsi Egyházmegye]. - Pécs : Pécsi Egyházm., 2008. - 311 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 306-309.
ISBN 978-963-85841-6-8 kötött
Pécsi Egyházmegye
Đakovačka i Srijemska biskupija
Magyarország - Horvátország - egyházmegye - egyházi épület - templom
282(439-03Pécsi_egyházmegye) *** 282(497.13-03Djakovói_egyházmegye) *** 726.54(439-03Pécsi_egyházmegye) *** 726.54(497.13-03Djakovói_egyházmegye)
[AN 2737474]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2008.
George, Elizabeth (1944-)
A young woman after God's own heart (magyar)
   A boldogság titka : tinédzser lányok kalauza az életről és a hitről / Elizabeth George ; [ford. Kuttor Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 201, [5] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-560-5 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2736790]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2008.
Glashouwer, Willem J. J. (1944-)
Why Israel? (magyar)
   Miért Izrael? : új kezdetek / Willem J. J. Glashouwer ; [ford. Tar Katalin] ; [kiad. a Bridge Mission Society]. - Átd. kiad. - Budapest : Bridge Mission Soc., 2007. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87685-0-6 fűzött
zsidóság - keresztény egyház
261.1
[AN 2740839]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2008.
Gyürki László (1932-)
   Magyar zarándokok és magyar emlékek a Szentföldön / Gyürki László ; [fotók F. Tóth Tibor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 150 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-[151].
ISBN 978-963-361-991-9 kötött : 1980,- Ft
Izrael - zarándoklat - helyismeret
248.153.8(569.4)(=945.11)(091) *** 908.569.4
[AN 2748008]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2008.
Kaszó Gyula (1976-)
   Gefängnisseelsorge in Ungarn : historische, systemisch-pastoralpsychologische und theologische Perspektiven / Gyula Kaszó. - Budapest : KRE HTK Doktori Isk. : L'Harmattan, 2007. - 348 p. ; 23 cm. - (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 4.)
Bibliogr.: p. 321-348.
ISBN 978-963-236-052-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - lelkipásztorkodás - büntetés-végrehajtás - misszió
253 *** 266.3 *** 343.8(439)
[AN 2737820]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2008.
Kellermayer Miklós (1939-)
   Tudomány és istenhit / Kellermayer Miklós. - Budapest : Szt. György K., 2008. - 75 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87732-7-2 fűzött
vallás - tudomány
215
[AN 2740888]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2008.
   Kelt mint fent : iratok a Református Megújulási Mozgalom történetéből, 1956-1957 / ... szerk., a bev. tanulmányt írta Kiss Réka. - [Budapest] : [Dunamelléki Ref. Egyházker.], 2007. - 495 p. ; 24 cm
Közread. a Dunamelléki Református Egyházkerület. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87443-2-6 fűzött
Református Megújulási Mozgalom
Magyarország - református egyház - 1956-os forradalom - történelmi forrás
284.2(439)"1956/1957"(093.2)
[AN 2740989]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2008.
   Kikötő : gyermekimakönyv / szerk. Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - [Pannonhalma] : Bencés K., [2008]. - 50, [2] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-9226-78-4 kötött
ima - gyermekkönyv - képeskönyv
243(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2739252]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2008.
Lord of the towel (magyar)
   A törülköző ura : ifjúsági imahét, 2008. március 8-15. / [ford. Hegyes Horváth Csilla] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, [2008]. - 27 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2740875]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2008.
Louf, André (1929-)
Heer, leer ons bidden (magyar)
   Uram, taníts meg minket imádkozni / André Louf ; [ford. Mártonffy Marcell]. - 3., jav. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 207 p. ; 19 cm
Megj. "Bennünk a Lélek imádkozik" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-75-3 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2739054]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2008.
   Máriával Jézushoz : imafüzet / [közread. a Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközség]. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközs., 2008. - 20 p. ; 22 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 2736606]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2008.
Márkus Mihály (1943-)
   A csendben építő szolga : válogatott írások III. : 1984-1990 / Márkus Mihály ; [közread. a Pápai Református Teológiai Akadémia]. - Pápa : PRTA, 2007. - 134 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4138-8 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - protestáns egyház - vallásos irodalom
284(100)(091) *** 284(439)(091) *** 244
[AN 2741377]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2008.
Márkus Mihály (1943-)
   Névtelen hősök tisztelete : válogatott írások II. : 1977-1983 / Márkus Mihály ; [közread. a Pápai Református Teológiai Akadémia]. - Pápa : PRTA, 2007. - 109 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4035-0 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - protestáns egyház - vallásos irodalom
284(100)(091) *** 284(439)(091) *** 244
[AN 2741366]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2008.
Il mio piccolo libro del preghiere (magyar)
   Az első imádságoskönyvem. - Pécs : Alexandra, 2007. - 91 p. : ill., színes ; 16 cm
Közös tokban "Az első kis Bibliám" c. művel. - Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-342-7 kötött
katolikus egyház - imakönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 282 *** 281.5.018.2
[AN 2737691]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2008.
Il mio piccolo libro della Bibbia (magyar)
   Az első kis Bibliám. - Pécs : Alexandra, 2007. - 89 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Kotsis Orsolya. - Közös tokban "Az első imádságos könyvem" c. művel
ISBN 978-963-370-342-7 kötött
Biblia
gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 282 *** 281.5.018.2
[AN 2737696]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2008.
   Mitológiai lexikon A-től Z-ig : [görög, római mitológia, indiai, egyiptomi, germán, skandináv és magyar mondavilág] / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 526 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-72-6 kötött
mitológia - szaklexikon
291.13:030
[AN 2737466]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2008.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hogyan lehetünk boldogok? : Jézus nyolc mondása a boldogságról / Nemeshegyi Péter. - 6. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008. - 67 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-9554-26-X fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2747521]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2008.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Jézus és.. / Nemeshegyi Péter. - 2. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008, cop. 2007. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9554-57-3 kötött : 1980,- Ft
Jézus
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2747539]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2008.
O wahres Wort (magyar) (részlet)
   "Új világosság jelenék" : a reformáció korának magyar dallamai / közread. Csomasz-Tóth Kálmán ; [kiad. a ... Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület]. - Tahitótfalu : Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület, 2007. - 35 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3485-4 kötött
Magyarország - zenetörténet - egyházi és vallásos zene - reformáció - vallásos ének
245(439)"15/17" *** 783.5/.6(439)"15/17":284.1/.2 *** 284.1/.2(439)
[AN 2737542]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2008.
Pajor András (1958-)
   Csendes tanúság : édesanyák és más anyai hivatást betöltők imakönyve / Pajor András. - 3. átd. kiad., 4. utánny. - Kecskemét : Korda, 2008. - 94 p. ; 14 cm
ISBN 963-9332-97-6 fűzött : 500,- Ft
imakönyv
243
[AN 2747518]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2008.
   A Pécsi Egyházmegye ezer éve / szerk. Sümegi József. - Pécs : Fény Kft., 2008. - 259 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 229-246.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-85841-5-1)
Kötött (hibás ISBN 978-963-85841-5-1)
Pécsi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - egyházmegye - katolikus egyház
282(439-03Pécsi_egyházmegye)(091) *** 282(439)(091)
[AN 2737838]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2008.
Peller M. Beáta
   Keresztút I-XV : meditációk / Peller M. Beáta ; [ford. Komlóssy Gyöngyi, Palotainé Heltai Ágnes] ; [közread. a] Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Rendje. - [Budapest] : Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Rendje, 2007. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm + 15 mell., DVD
A mellékletben szereplő film készítője Kovács Bodor Sándor. - Ítélet és irgalom : képmeditáció (melléklet címe) ; I-XV. stáció = I-XV. Station (borító- és gerinccím). - Közös tokban. - Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-3442-7 fűzött
szenvedéstörténet - lelkigyakorlat - meditáció - ikon - elektronikus dokumentum
232.96 *** 75.046.3 *** 242
[AN 2739453]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2008.
Qra'ûs, Naftalî (1932-)
   A zsidó Jesájáhu : [Izrael prófétái 2.] : [az ősi forrás 17.] / Naftali Kraus ; [közread. a Wesley János Lelkészképző Főiskola]. - Budapest : Wesley J. K., 2007. - 299, [5] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 298-299.
ISBN 978-963-9744-04-2 fűzött
Ézsaiás (próféta)
Biblia. Ószövetség. Ézsaiás könyve
bibliamagyarázat
224.1.07
[AN 2737981]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2008.
Russo, Claudio
Michele Magone (magyar)
   Magone Mihály : a szent utcagyerek / Claudio Russo. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 61 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9455-79-5 fűzött
Magone, Michele (1845-1859)
Don Bosco rend - vallásos irodalom
244 *** 271.789.1
[AN 2740936]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2008.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Gottes heiliger Rest (magyar)
   Isten szent maradéka : Basilea Schlink anyának 1986 júniusában a Kánaán-barátok ünnepén elhangzott beszédei. - Budapest : Nagy Perge Z., cop. 2007. - 32 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-3560-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2740997]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2008.
   Szent Imre 1000 éve : Székesfehérvár 1007-2007 : tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából = Heiliger Emmerich : 1000 Jahre : Beiträge zu Ehren des heiligen Emmerich anlässlich seines 1000. Geburtstages / [a tanulmánykötetet szerk. Kerny Terézia] ; [... mtársa Smohay András]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., 2007. - 352 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 1.)
Bibliogr.: p. 334-344. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-3386-4 kötött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
szent - képzőművészet - ábrázolás - 11. század
235.3(092)Imre,_Árpád-házi *** 73/76
[AN 2739379]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2008.
   Szent vagy, Uram! : teljes szövegkönyv : [imakönyv]. - Átd. kiad. - Telki : Fehér Kegytárgy Kft., [2008]. - 463 p. : ill. ; 11 cm
Kötött (hibás ISBN 963-200-100-1) (hibás ISBN 978-963-200-100-5)
katolikus egyház - imakönyv
243 *** 282
[AN 2741681]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2008.
Tóth Lajos (1882-1957)
   Tóth Lajos: Mikeás : emlékkönyv a pápai professzor születésének 125. és halálának 50. évfordulóján / [a kötetet gond. Zsengellér József]. - [Pápa] : PRTA, 2007. - 89 p. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 17.)
Fűzött
Tóth Lajos (1882-1957)
Biblia. Ószövetség. Kis próféták
Magyarország - teológus - református egyház - 20. század - bibliamagyarázat - emlékkönyv
224.93.07 *** 282(439)(092)Tóth_L.
[AN 2741009]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6925 /2008.
Baktay Miklós (1957-)
   Párkapcsolati krízisek : hogyan jöttünk ki jól? / Baktay Miklós, Baktay Zelka. - [Budapest] : Saxum, [2008]. - 190, [2] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-012-1 fűzött : 1150,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2737075]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2008.
Bonacci, Mary Beth
Real love (magyar)
   Igazi szerelem : kérdések és válaszok párkapcsolatról, házasságról és a szexualitás valódi jelentéséről / Mary Beth Bonacci ; [ford. Gulyás Tamás]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-685-7 fűzött : 1500,- Ft
párkapcsolat - szerelem - nemi erkölcs - vallási erkölcs
316.472.4 *** 176 *** 392.6 *** 241
[AN 2748450]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2008.
Csősz Annamária
   Kommunikációs-médiatechnológiák : médiatechnológia, kommunikációs technológiák, médiaelemzések / Csősz Annamária, Danyi Gyula. - Dunaújváros : Csa-Da, 2007. - 340 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3341-3 fűzött
kommunikáció - médiaelmélet
316.774
[AN 2740207]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2008.
Dad makes our world (magyar)
   Apa a mi mindenünk / [vál. ... Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [364] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Horváthné Fodor Enikő. - Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-370-400-4 kötött
apa - apaság - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
316.37-055.52-055.1(0:82-84) *** 099.1
[AN 2736860]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2008.
   Az értelem bére : szépségdíjas szakdolgozatok / szerk. Tóth László ; [közread. a] Zsigmond Király Főiskola. - [Budapest] : ZSKF, 2008. - 357 p ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
kultúraszociológia - társadalmi viselkedés - szakdolgozat
316.7 *** 316.6
[AN 2740335]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2008.
Flóra Gábor (1965-)
   Régió, identitás, életminőség / Flóra Gábor. - Budapest : Arisztotelész, 2007. - 200 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 978-963-87721-0-7 fűzött
Románia - Partium - határon túli magyarság - identitás - szórványmagyarság - szociológia - ezredforduló
316.347(=945.11)(498)"199/200" *** 316.63(=945.11)(498) *** 316(498)
[AN 2739841]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2008.
   A komplex ifjúsági szolgáltatás lehetséges modellje a Logo-projekt alapján / [összeáll. Kutszegi István]. - Szombathely : M. Művel. és Ifj. Közp., 2007. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Logo füzetek ; 4.)
Fűzött
Magyarország - ifjúság - társadalmi kérdés - ezredforduló
316.723-053.6(439) *** 304-053.6(439)"200"
[AN 2743504]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2008.
   "Míg te rólam semmit, rólad én mindent tudok" / [vál. és szerk. Nyári László] ; [... kiad. a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány]. - [Budapest] : Mo. Cigányokért Közalapítvány, 2007. - 233 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 978-963-06-3166-2 fűzött
Magyarország - cigányság - néprajz
316.347(=914.99)(439) *** 39(=914.99)(439)
[AN 2736383]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2008.
The naughty ladies' book (magyar)
   Rossz kislányok / [vál. ... Helen Exley] ; [ill.] Rowan Barnes-Murphy. - Pécs : Alexandra, 2007. - [364] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Polgár Judit. - Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-370-480-6 kötött
- nemek pszichológiája - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
316.37-055.2(0:82-84) *** 159.922.1-055.2(0:82-84) *** 099.1
[AN 2736794]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2008.
Schäfer, Thomas
Wie aus Leiden wieder Liebe wird (magyar)
   Hogyan válik a szenvedés ismét szeretetté? : férfi és nő a családfelállítás szemszögéből / Thomas Schäfer ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 242 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 242.
ISBN 978-963-9652-47-7 kötött : 2600,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2737221]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2008.
   Szlovákok a Dél-Alföldön : forrásválogatás : a 17. század végétől a 18. század végéig = Slováci v južnej časti Dolnej zeme : výber z prameňov : od konca 17. do konca 18. storočia / szerk., ... a bev. tanulmányokat írta Gombos János ; [kiad. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete]. - Békéscsaba : Mo. Szlovákok Kutint., 2008. - 169, 153 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87342-3-5 fűzött
Dél-Alföld - nemzetiség - magyarországi szlovákok - 17. század - 18. század - történelmi forrás
316.347(=854)(439.14)"16/17"(093)
[AN 2741538]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6936 /2008.
Békefi Antal (1926-1982)
   Munkaritmus, munkarigmus, munkadal / Békefi Antal ; [szerk. Békefi Antal Attila] ; [a szerk. mtársa Antalné Oszvald Zsuzsanna] ; [graf. ... Masszi Ferenc] ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2005-. - 24 cm
magyar néprajz - népdal - rigmus
39(=945.11) *** 398.85(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 2569298]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1.b, Állattartás : lótartás, juhtartás, aprójószág. - 2007. - p. 693-1095.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7363-27-6 kötött
magyar néprajz - állattartás - népdal - rigmus
39(=945.11) *** 398.85(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 636(439)
[AN 2741425] MARC

ANSEL
UTF-86937 /2008.
Csiffáry Tamás (1958-)
   Tudni illik, hogy mi illik : illemtankönyv / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2008. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-73-3 fűzött
illemtan
395
[AN 2737207]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2008.
Szász András
   Huszka József : rajztanár, festőművész, művészettörténész, restaurátor, etnográfus / írta és összeáll. Szász András ; [kiad. ... a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2007. - 53 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-963-87532-0-5 fűzött
Huszka József (1854-1934)
Magyarország - etnográfus - magyar néprajz - népi díszítőművészet - 19. század - 20. század
39.001(439)(092)Huszka_J. *** 7.048(=945.11)
[AN 2737149]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2008.
Vígh Márta
   A legjobb viccek gyűjteménye / Vígh Márta. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2008. - 109, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-70-2 fűzött
vicc
398.94
[AN 2737484]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6940 /2008.
Egry Gábor (1975-)
   Az erdélyiség "színeváltozása" : kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére, 1940-1944 / Egry Gábor. - Budapest : Napvilág, 2008. - 187 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-21-8 fűzött : 1900,- Ft
Erdélyi Párt
Erdély - határon túli magyarság - nemzettudat - identitás - párt - 20. század
323.1(=945.11)(498.4)"194" *** 316.347(=945.11)(498.4)"194" *** 316.63 *** 329(498.4)(=945.11)Erdélyi_Párt
[AN 2739376]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2008.
   Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban : tanulmányok / szerk. Gyáni Gábor, Rainer M. János ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2007. - 418 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9739-02-4 kötött : 5990,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
323.272(439)"1956"
[AN 2740829]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2008.
   A holokauszt Pakson = Holocaust in Paks. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - [28] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: A második világháború Pakson = The second World War in Paks
Fűzött
Paks - holokauszt - második világháború
323.12(=924)(439-2Paks)"1939/1945"
[AN 2736560]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2008.
Horváth Balázs (1942-2006)
   "Az igazat nem hamisítom, a hamisat nem igazítom" : dokumentumkötet Horváth Balázs emlékére / [szerkbiz. Lezsák Sándor et al.] ; [közread. a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány]. - Nemesvámos : Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány ; Veszprém : BabelPress, 2008. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86983-5-3 kötött : 3900,- Ft
Horváth Balázs (1942-2006)
Magyarország - politikus - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
32(439)(092)Horváth_B.
[AN 2737254]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2008.
   A körbezárt politika : elemzések a jelenkor Magyarországáról / szerk. Csizmadia Ervin, Novák Zoltán, Szentpéteri Nagy Richard. - Budapest : Méltányosság Politikaelemző Közp. : L'Harmattan, 2008. - 169 p. : ill. ; 23 cm. - (Méltányosság-könyvek, ISSN 1789-8455)
Bibliogr.: p. 165-169.
ISBN 978-963-236-032-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdasági helyzet - társadalom - ezredforduló
323(439)"2007" *** 316(439)"2007" *** 338(439)"2007"
[AN 2739147]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2008.
   Vallás és etnikum Közép-Európában : tanulmányok / szerk. Kupa László. - [Pécs] : B&D Stúdió, 2008. - 227 p. : ill. ; 26 cm
A 2007. november 23-án és 24-én Pécsett rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87527-1-0 fűzött
Közép-Európa - nemzetiség - vallás - konferenciakiadvány
323.15(=00)(4-11) *** 291(4-11) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2736180]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6946 /2008.
   The 1956 Hungarian revolution and the Soviet bloc countries: reactions and repercussions : [an international conference, Budapest, 22-23. September, 2006] / ed. by János M. Rainer and Katalin Somlai ; [org., publ. by] the Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, Historical Archives of the Hungarian State Security. - Budapest : Inst. for the History of the 1956 Hung. Revolution : Historical Arch. of the Hung. State Security, 2007. - 152 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9739-04-8 fűzött : 2500,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - történelem - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 94-11
[AN 2741074]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2008.
   Balatoni arcképcsarnok : ki-kicsoda a régióban? / [... szerk. Gyarmati László]. - Siófok : Balatonpress Kft., 2006-. - ill. ; 24 cm
Balaton - híres ember - testület - ezredforduló - címtár - életrajzi lexikon
929(439)(285.2Balaton):030 *** 061(439)(285.2Balaton):050.8
[AN 2737031]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 180 p.
Kötött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-219-518-3)
Balaton - híres ember - testület - ezredforduló - címtár - életrajzi lexikon
929(439)(285.2Balaton):030 *** 061(439)(285.2Balaton):050.8
[AN 2737040] MARC

ANSEL
UTF-86948 /2008.
   Batthyány Lajos, 1807-1849 : emlékalbum / szerk. Nagy Mézes Rita ; [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum. - [Budapest] : BTM : Kossuth, cop. 2007. - 142 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr. p. 142-143.
ISBN 978-963-09-5628-4 kötött : 3990,- Ft
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - miniszterelnök - 19. század - album
943.9(092)Batthyány_L.
[AN 2721803]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2008.
Biblica : the bible atlas (magyar)
   A Biblia világa : történelmi és kulturális utazás bibliai tájakon / főszerk. Barry J. Beitzel ; [ford. Antóni Csaba et al.]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 575 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 34 cm
Bibliogr.: p. 510-513.
ISBN 978-963-09-5517-1 kötött : 15900,- Ft
művelődéstörténet - ókori Palesztina - történelem - zsidóság - bibliamagyarázat - album
930.85(33) *** 22.07 *** 933
[AN 2737905]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2008.
Deér József (1905-1972)
   Pogány magyarság, keresztény magyarság / Deér József. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 214 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 9.)
Bibliogr.: p. 210-212.
ISBN 978-963-9580-48-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - középkor - kereszténység
943.9"10/16" *** 261.6
[AN 2747083]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2008.
   Hunyadi Mátyás, a király : hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458-1490 : Budapesti Történeti Múzeum : 2008. március 19 - június 30. : kiállítási katalógus / [... rend. Farbaky Péter és Végh András ...] ; [... szerk. Farbaky Péter et al.]. - Budapest : BTM, 2008. - 607 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Reneszánsz Év - 2008 (keretcím). - Bibliogr.: p. 544-595.
ISBN 978-963-9340-68-8 kötött : 6930,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - művelődéstörténet - 15. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Mátyás,_I. *** 930.85(439)"14" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2739470]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2008.
The illustrated history of humankind people of the past (magyar)
   A múlt emberei : az emberiség eredetének és fejlődésének története : az emberiség képes története / összeáll. Göran Burenhult ; [ford. Kordos László és Bácskay Erzsébet]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 463 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-5619-2 kötött : 8990,- Ft
őstörténet - ősrégészet
930.8(=00)(100) *** 903
[AN 2737824]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2008.
Iványi Tamás (1944-)
   Omán : egy civilizáció dióhéjban : [iszlám tudománytörténet 2.] : [egyetemi tankönyv, 2007 tavasz, Sémi Filológiai és Arab Tanszék] / Iványi Tamás. - [Budapest] : [KCST], 2007. - 145, [4] p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Kőrösí Csoma Társaság
ISBN 978-963-8378-29-3 fűzött
Omán - helytörténet - helyismeret
953.5 *** 908.535
[AN 2740298]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2008.
   Kiskunfélegyháza díszpolgárai / szerk. Kapus Béláné ; [kiad. ... a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2007. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-06-0080-3 fűzött
Kiskunfélegyháza - híres ember - 19. század - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(439-2Kiskunfélegyháza)"18/200"
[AN 2737012]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2008.
Kovács István (1945-)
   "Két örökéletű tölgy" : adalékok a magyar - lengyel barátság történetéhez / Kovács István. - Budapest : Szt. György K., 2008. - 152 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Az előzéklapon párhuzamos címként: "Dwa wiekuiste dęby". - A tartalomjegyzék lengyel nyelven is
ISBN 978-963-87732-6-5 fűzött
Lengyelország - történelem - magyar történelem
943.9 *** 943.8
[AN 2740877]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2008.
Közgyűjteményi Tudományos Napok (2.) (2004) (Budapest)
   Közgyűjteményi Tudományos Napok II-III., Eger, Kecskemét : a 2004. március 25-i és 2004. november 24-i konferenciák előadásai Budapest, Országos Széchényi Könyvtár / szerk. Ekler Péter. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2008. - 181 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-093-6 fűzött
ISBN 978-963-200-542-3
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
930.85(439) *** 943.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2004"
[AN 2737537]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2008.
Le Goff, Jacques (1924-)
L'Europe est-elle née au Moyen Âge? (magyar)
   Európa születése a középkorban / Jacques Le Goff ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2008. - 333 p. ; 21 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Bibliogr.: p. 279-325.
ISBN 978-963-9777-03-3 kötött : 3595,- Ft
Európa - történelem - középkor - művelődéstörténet
94".../14" *** 930.85(4)".../14"
[AN 2737205]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2008.
Litván György (1929-2006)
   Maradjunk a tényeknél : történeti-politikai írások / Litván György ; [vál. és szerk. Gál Éva, Kende Péter] ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2008. - 404 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9739-05-5 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - 1956-os forradalom - 20. század - ezredforduló - publicisztika
943.9"19"(0:82-92) *** 323(439)"199/200"(0:82-92) *** 943.9"1956"(0:82-92)
[AN 2740898]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2008.
Manvell, Roger
Goering (magyar)
   Göring / Roger Manvell és Heinrich Fraenkel ; [ford. Molnár György]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 461 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-418.
ISBN 978-963-370-572-8 kötött
Göring, Hermann (1893-1946)
Németország - politikus - katonatiszt - második világháború - 20. század
943.0(092)Göring,_H. *** 355(430)(092)Göring,_H.
[AN 2736448]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2008.
Megyesi József (1926-)
   A D. Kovács család ősei Polgár város szolgálatában / írta és szerk. Megyesi József. - Tiszaújváros : Reproprint Kft., 2008. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4588-1 fűzött
Kovács család
Polgár - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439-2Polgár)Kovács(093)
[AN 2737754]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2008.
Mooney, Brian (1949-)
Shaping history (magyar)
   A történelem alakítói : 100 híres vezető : az ókortól napjainkig / Brian Mooney. - Pécs : Alexandra, 2007. - 207 p. : ill. ; 31 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-370-446-2 kötött
világtörténelem - történelmi személy
930.9(092)
[AN 2736476]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2008.
   Ókortörténeti szöveggyűjtemény / [a forrásszemelvényeket vál., szerk., a bevezetőket írta Kriston Pál]. - Eger : EKF Líceum K., 2008. - 307 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9417-77-9 fűzött
történelem - ókor - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
931(093)(075.8)
[AN 2739699]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2008.
Rees, Laurence (1957-)
The Nazis (magyar)
   A nácik : történelmi tanulságok / Laurence Rees. - Pécs : Alexandra, 2007. - 311 p., XXIV t. : ill. ; 24 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-376-2 kötött
Németország - történelem - két világháború közötti időszak - második világháború - fasizmus
943.0"192/1945" *** 329.18(430)
[AN 2736804]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2008.
Romhányi Attila (1940-)
   Barangolás az ősi Amerika földjén : Teotihuacantól Tiahuanacoig / Romhányi Attila. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 286 p. : ill. ; 23 cm. - (Világok arca, ISSN 1589-6021)
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-236-046-1 * fűzött : 3100,- Ft (hibás ISBN 963-7343-62-8) (hibás ISBN 963-968-236-046-1)
Latin-Amerika - régészet - művelődéstörténet - történelem
930.85(8=6) *** 903(399.7) *** 98(=6)".../14"
[AN 2737337]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2008.
Schivelbusch, Wolfgang
Geschichte der Eisenbahnreise (magyar)
   A vasúti utazás története : a tér és az idő iparosodása a 19. században / Wolfgang Schivelbusch ; [ford. Laczházi Gyula]. - Budapest : Napvilág, 2008. - 218 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Társtudomány, ISSN 1586-684X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-08-9 fűzött : 2600,- Ft
vasút - művelődéstörténet - társadalmi mentalitás - technikai kultúra - 18. század - 19. század - történeti feldolgozás
930.85(100)"18" *** 656.2(100)"17/18" *** 316.63(100)"18"
[AN 2741221]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2008.
Semsey Viktória (1954-)
   Spanyolország és Latin-Amerika 19-20. századi rövid története / Semsey Viktória. - [Budapest] : ZSKF : L'Harmattan, 2008. - 269 p. ; 23 cm. - (Társadalomtudomány, ISSN 1787-8918)
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 978-963-236-059-1 fűzött : 3000,- Ft
Spanyolország - Latin-Amerika - történelem - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
946.0"18/19"(075.8) *** 98(=6)"18/19"(075.8)
[AN 2737329]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2008.
Steer, Dugald A.
Egyptology (magyar)
   Egyiptológia : expedíció Ozirisz sírjához : Miss Emily Sands naplója, 1926. november - / [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2008. - [28] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ill. Andrew, Ian, Harris, Nick, és Ward, Helen. - Kihajtható ábrákkal. - Japán technikával
ISBN 978-963-628-557-9 kötött : 4499,- Ft
művelődéstörténet - ókori Egyiptom - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 2747596]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2008.
Szakály Ferenc (1936-)
   Pácsony, a virágos falu : Pacuntól Várnépepacunon át Pácsonyig / Szakály Ferenc ; [... kiad. Pácsony Község Önkormányzata]. - Pácsony : Önkormányzat, 2007. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-06-2738-2 fűzött
Pácsony - helytörténet - helyismeret
943.9-2Pácsony *** 908.439-2Pácsony
[AN 2739205]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2008.
Takács Erika
   Osztrák - Magyar Monarchia / Takács Erika. - Budapest : Fix-term, 2007. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9726-12-3 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka
930.85(439)"18/19"
[AN 2707013]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2008.
Weir, Stephen (1957-)
Encyclopedia idiotica (magyar)
   Encyclopaedia idiotica : a történelem legrosszabb döntései és döntéshozói / Stephen Weir. - Pécs : Alexandra, 2007. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Király Róbert. - Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 978-963-370-393-9 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9(089.3) *** 930.85(100)
[AN 2736783]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6971 /2008.
100 wonders of China (magyar)
   100 csoda Kínában / [ford. ... Antóni Csaba]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 208 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-09-5522-5 kötött : 6990,- Ft
Kína - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
908.510(084.12) *** 930.85(510)
[AN 2738027]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2008.
Bötig, Klaus
Zypern (magyar)
   Ciprus : észak és dél / [szöveg Klaus Bötig]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 139 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-5698-4 fűzött : 1990,- Ft
Ciprus - útikönyv
915.643(036)
[AN 2742339]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2008.
Bruges, Ghent, Antwerp (magyar)
   Brugge, Gent, Antwerpen / [szerk. Carine Tracanelli] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 288 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 978-963-09-5527-0 fűzött : 3980,- Ft
Antwerpen - Brugge - Gent - Belgium - útikönyv
914.93(036)
[AN 2738002]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2008.
Dahms, Martin
Madrid (magyar)
   Madrid / [szerző Martin Dahms]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 139 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-5693-9 fűzött : 1990,- Ft
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 2742362]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2008.
   Egervölgy görbetükörben : sajtóválogatás, 1959-2007. - Egervölgy : Egervölgyért Egyes., 2007. - 32 p. ; 24 cm. - (Falufelfedező füzetek, ISSN 1789-8560 ; 1.)
ISBN 978-963-06-3158-7 fűzött
Egervölgy - helyismeret
908.439-2Egervölgy
[AN 2742514]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2008.
   Észak-magyarországi kerékpártúrák : Bükk, Aggtelek, Zempléni-hegység, Cserehát / [alkotószerk. Szokoly Miklósné]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Frigoria, 2008. - 144 p., [14] t. : ill., főként színes ; 17 cm + térk.
Lezárva: 2008. febr. 15.
ISBN 978-963-9586-17-8 fűzött : 1990,- Ft
Észak-Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
914.39(234.373.3/.5)(036) *** 796.57
[AN 2747532]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2008.
Farkas Zoltán
   Budapest gyerekekkel / [írta Farkas Zoltán, Sós Judit, Mészáros Mária] ; [rajz., térk. Bátki László]. - Utánny. - Budapest : Jel-Kép, 2008. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87090-4-2 fűzött : 3200,- Ft
Budapest - Pest megye - szabadidő - gyermek - útikönyv
914.39-2Bp.(036)(02.053.2) *** 914.391.53(036)(02.053.2) *** 379.8-053.2/.6
[AN 2747360]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2008.
Fehér György (1930-)
   Balaton és környéke / Fehér György, Somorjai Ferenc. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Frigoria, 2008. - 184 p., [22] t. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Frigoria "tájról tájra" útikönyvek, ISSN 1589-6218)
Lezárva: 2008. jan. 30.
ISBN 978-963-9586-16-1 fűzött
Balaton - útikönyv
914.39(285.2Balaton)(036)
[AN 2747543]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2008.
Gallai Rezső (1939-)
   Visszapillantó / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2008. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-71-0 fűzött
Felsőgalla - Tatabánya - helyismeret - 20. század
908.439-2Felsőgalla"19" *** 908.439-2Tatabánya"19"
[AN 2739208]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2008.
Gerard-Sharp, Lisa
Venice (magyar)
   Velence / [írta Lisa Gerard-Sharp] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 256 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 978-963-09-5526-3 fűzött : 3980,- Ft
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 2739639]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2008.
Gray, William
The best of Athens (magyar)
   Athén : útikalauz / William Gray ; [... fordítást végezte Kuczián Katalin]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-33-1 fűzött : 2600,- Ft
Athén - útikönyv
914.95-2Athīnai(036)
[AN 2737392]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2008.
Gyulafi József
   Nagy kerékpáros túrakönyv / Gyulafi József. - [Budapest] : Szerző, [2007]-. - 24 cm
Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
914.39(036) *** 796.57
[AN 2674356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kerékpáros körtúrák Magyarországon : 30 túra, 2972 km, 47 túranap. - cop. 2008. - 143 p. : ill., színes, részben térk.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-4601-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - kerékpártúra - útikönyv
914.39(036) *** 796.57
[AN 2739709] MARC

ANSEL
UTF-86983 /2008.
Hajni István
   Budapest / [fotó ... Hajni István, ... Nagy Norbert, ... Bori Zsolt] ; [szöveg ... Kolozsvári Ildikó]. - 2. bőv. kiad. - Budaörs : Casteloart, 2007. - 218, [5] p. : ill., színes ; 35 cm
Angol, német, olasz és magyar nyelven
ISBN 978-963-06-3311-6 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2748615]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2008.
Ireland (magyar)
   Írország / [... Cooper Eszter Virág szerk.] ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 381 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 978-963-09-5520-1 fűzött : 5990,- Ft
Írország - útikönyv
914.17(036)
[AN 2738034]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2008.
Kerr, Peter (1940-)
Viva Mallorca! (magyar)
   Egy ősz Mallorcán = Viva Mallorca! / Peter Kerr ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Tericum, cop. 2007. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-32-2 kötött : 2970,- Ft
Mallorca - angol irodalom - helyismeret - memoár
908.467.5(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 2741433]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2008.
Lamb, Christina
The sewing circles of Herat (magyar)
   A herati varrókörök : egy angol haditudósító afganisztáni feljegyzései / Christina Lamb ; [ford. Szántó Judit]. - [Budapest] : Park, cop. 2008. - 299 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Bibliogr.: p. 298-299.
ISBN 978-963-530-812-5 kötött : 3900,- Ft
Afganisztán - ezredforduló - helyismeret - memoár
908.581"200"(0:82-94)
[AN 2739728]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2008.
   Magyarország. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007-. - 29 cm
ISBN 978-963-9770-12-6
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 2667470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Ezer év krónikája / [írta Kovács András ; [ill. Bedzsula István et al.]. - 2008. - 47 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9770-11-9 kötött
magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(02.053.2)
[AN 2739279] MARC

ANSEL
UTF-86988 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Zala = Willkommen in Zala = Welcome to Zala = Zala ti aspetta con affetto = Dobro požalovat' v oblast' Zala = Veselimo se vašemu dolasku u županiju Zala = Dobrodošli v Zalsko županijo = Bienvenue à Zala / Mészáros T. László. - 2. bőv. kiad. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, cop. 2007. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87227-6-8 kötött
Zala megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.121(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2747794]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Zalaegerszeg Európában = Zalaegerszeg in Europe = Zalaegerszeg in Europa / [a fotókat kész. és a könyvet szerk.] Mészáros T. László ; [írta Vándor László] ; [... ford. Mészárosné Péntek Ibolya, ... Vándor Lászlóné, Ruisz Rita]. - 3. átd., frissített kiad. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 34 cm
A bev. olasz és francia nyelven is
ISBN 978-963-9843-02-8 kötött
Zalaegerszeg - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaegerszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2747832]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2008.
   A nagy terek politikai földrajza : V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia : Pécs, 2006. november / [szerk. Reményi Péter, Szebényi Anita] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2008. - 518 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-211-0 fűzött
politikai földrajz - konferenciakiadvány
911.3 *** 327 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2741327]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2008.
Nemerkényi Antal (1952-2005)
   Európa : az Északi-foktól Krétáig / Nemerkényi Antal ; [A múlt emlékei c. fejezetet Galácz András írta] ; [a térképeket Balla Zsuzsa, Márton Mátyás, Paksi Judit kész.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 223 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 978-963-09-5809-7 kötött : 6990,- Ft
Európa - leíró földrajz - helyismeret
914 *** 908.4
[AN 2748488]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2008.
Németh József
   Haza a magasból : Vas megye : Németh József légifotói = Heimat aus der Luft : Komitat Vas : die Luftaufnahmen von József Németh = Fatherland from the heights : Vas country : aerial photos by József Németh / [szöveg ... Ambrus Lajos]. - Szombathely : B.K.L. K., 2007. - 112 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7334-25-2 kötött : 4100,- Ft
Vas megye - helyismeret - légi felvétel - fényképalbum
908.439.111(084.12) *** 77.04(439)(092)Németh_J. *** 77.058.1
[AN 2742347]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2008.
Pap Norbert (1969-)
   A Balkán "kis" politikai földrajza / Pap Norbert. - Pécs : PTE TTK FI Kelet-Mediterrán Tanulmányok Központja, 2007. - 126 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Balkán füzetek, ISSN 1588-6557 ; 5.)
Bibliogr.: p. 102-113. - Összefoglalás horvát nyelven
ISBN 978-963-642-198-4 fűzött
Balkán - politikai földrajz
911.3(497) *** 327
[AN 2741416]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2008.
Smith, Duncan J. D. (1960-)
   Only in Budapest : a guide to hidden corners, little-known places and unusual objects / Duncan J. D. Smith. - Rev., updated repr. - Budapest : Jel-Kép ; [Wien] : Brandstätter, cop. 2008. - 243 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-87090-1-1 fűzött
Budapest - helyismeret
908.439-2Bp.
[AN 2747366]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2008.
Smith, Duncan J. D. (1960-)
Only in Budapest (német)
   Nur in Budapest : ein Reiseführer zu sonderbaren Orten, geheimen Plätzen und versteckten Sehenswürdigkeiten / Duncan J. D. Smith ; aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer. - Überarb., aktualisierte Neuaufl. - Budapest : Jel-Kép ; [Wien] : Brandstätter, cop. 2008. - 243 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-87090-2-8 fűzött
Budapest - helyismeret
908.439-2Bp.
[AN 2747390]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2008.
Tausz István
   Egervölgy 250 éve / írta, szerk. ... Tausz István ; [közread.] Egervölgy Község Önkormányzata. - [Egervölgy] : Önkormányzat, 2007. - 244 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-3101-3 fűzött
Egervölgy - helyismeret
908.439-2Egervölgy
[AN 2742106]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2008.
   Települési környezet : a 2007. november 8-10-én a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszéke szervezésében megrendezett Települési Környezet Konferencia előadásai / szerk. Orosz Zoltán, Fazekas István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-101-6 fűzött
Magyarország - településtudomány - társadalmi ökológia - konferenciakiadvány
911.37(439) *** 504.03 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2736397]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2008.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld ezer pillanata / [a felvételeket kész. Váradi Péter Pál] ; [szöveg Lőwey Lilla]. - Veszprém : PéterPál K., 2008-. - ill., színes ; 23 cm
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2744802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hargita megye. - 2008. - 47 p.
ISBN 978-963-86413-7-3 fűzött
Hargita megye - helyismeret - fényképalbum
908.498.4-35Hargita(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2744805] MARC

ANSEL
UTF-86999 /2008.
Vojnits András (1941-)
   Afrika : az Atlasztól a Fokföldig / Vojnits András ; [A múlt emlékei c. fejezetet Galácz András írta] ; [a térképeket Balla Zsuzsa, Márton Mátyás, Paksi Judit kész.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 223 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm. - (Kontinensről kontinensre)
ISBN 978-963-09-5808-0 kötött : 6990,- Ft
Afrika - helyismeret - leíró földrajz
916 *** 908.6
[AN 2748478]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2008.
Weiss, Walter M.
Wien (magyar)
   Bécs / ... Walter M. Weiss írta. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás
ISBN 978-963-13-5707-3 fűzött : 1990,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2747870]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7001 /2008.
Bárdos Péter (1946-)
   Kereskedelmi jog / Bárdos Péter, Menyhárd Attila. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 479 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. jún. 30. - Bibliogr.: p. 462-468.
ISBN 978-963-258-009-8 fűzött : 7900,- Ft
ISBN 963-258-009-5
Magyarország - gazdasági jog
347.7(439)
[AN 2743157]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2008.
Cornwell, Patricia (1956-)
Portrait of a killer (magyar)
   Egy gyilkos arcképe : nyomozás Hasfelmetsző Jack személye után / Patricia Cornwell ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 421 p., [48] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-530-8 kötött
Nagy-Britannia - híres bűneset - 19. század - dokumentumregény
343.919(410)"188"(0:82-31)
[AN 2739239]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2008.
Darázs Imréné
   Amit az önkormányzati gazdálkodásról tudni kell / Darázs Imréné. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2008. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 25.)
ISBN 978-963-9811-11-9 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - helyi önkormányzat - gazdálkodás - pénzügy
352.073.5(439)
[AN 2742328]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2008.
   Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a közigazgatásban / [közread. a] Pécsi Regionális Képző Központ. - [Pécs] : Pécsi Regionális Képző Közp., 2007-. - 30 cm
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - közigazgatás
342.724(439)(094) *** 35(439) *** 342.722.1(439)(094)
[AN 2656988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2007. - 53 p.
Szerző Bodrogi Beáta. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - közigazgatás
342.724(439)(094) *** 35(439) *** 342.722.1(439)(094)
[AN 2739894] MARC

ANSEL
UTF-87005 /2008.
   Gaetano Filangieri in der ungarischen Strafrechtsgeschichte / [hrsg. von Barna Mezey] ; [Red. Krisztina Davidovics]. - Budapest : Lehrstuhl Ungarische Rechtsgeschichte Rechtswissenschaftliche Fak. Eötvös-Loránd-Univ., 2007. - 60 p. ; 20 cm. - (Junge ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1789-1086 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
Filangieri, Gaetano
Magyarország - Itália - jogtörténet - büntetőjog - jogász - 18. század
343.2(439) *** 34(45)(092)Filangieri,_G.
[AN 2740062]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2008.
Gál Judit
   Cégjogi kalauz, 2008 / Gál Judit, Vezekényi Ursula. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-258-010-4 fűzött : 7100,- Ft
Magyarország - vállalati jog - útmutató
347.72(439)(036)
[AN 2739652]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2008.
   Igazságügyi szakértői kézikönyv : hatályosító pótfüzet / [összeáll.] Horváth Gyöngyi. - Budapest : HVG-ORAC, 2007. - 128 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. nov. 30.
Fűzött : 600,- Ft
Magyarország - igazságügyi szakértő - jogszabálygyűjtemény
340.69(439)(094)
[AN 2739826]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2008.
   Iratminták a szociális igazgatáshoz : iratmintatár a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, 2008 / [szerk. Németh Gábor] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2008. - [2], 387 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. febr. 20.
ISBN 978-963-9789-09-8 fűzött
Magyarország - szociális igazgatás - iratminta
351.84(439)(083.76)
[AN 2736391]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2008.
Jakabné Molnár Judit
   Iparjogvédelmi kisokos, 2007 / [szerző Jakabné Molnár Judit, Csiszár István] ; [közread. a] Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - Szombathely : VMKIK, 2007. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87506-2-4 fűzött
Magyarország - iparjog - szerzői jog - szabadalom - útmutató
347.77(439)(036) *** 347.78(439)(036)
[AN 2741452]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2008.
   Jogvédelem, rendvédelem : tanulmányok / szerk. Szigeti Péter ; [közread. a] RTF Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék. - Budapest : RTF Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tansz., 2007. - 145 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9543-71-3 fűzött
rendvédelmi szervezet - emberi jog - állambiztonság
351.74 *** 342.7
[AN 2741019]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2008.
   Jubileumsband. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös Loránd Univ., 2007. - 388 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 50.)
Bibliogr.
Fűzött
Európa - jogtörténet
34(4)(091)
[AN 2737681]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2008.
   Kézikönyv az építésügyi, település- és területrendezési feladatokhoz, 2008 / [szerk. Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2008. - 422 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. jan. 10.
ISBN 978-963-9789-08-1 fűzött
Magyarország - építésügy - területrendezés - jogszabálygyűjtemény
351.785(439)(094) *** 711(439)(094)
[AN 2736327]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2008.
   Közösségi formatervezésiminta-oltalom : RDC-online adatbázis / [összeáll. Ujvári János]. - [Budapest] : MSZH, 2007. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Közösségi oltalmi rendszer, ISSN 1788-4462)
ISBN 978-963-9157-58-3 fűzött
Európai Unió - formatervezés - mintaoltalom - jogvédelem - adatbázis - útmutató
347.773(4-62)(036) *** 681.3.016
[AN 2740030]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2008.
   Közösségi védjegyoltalom : hogyan szerezzünk védjegyoltalmat közösségi védjegyek és védjegybejelentések átalakítása útján? / [összeáll. Kovács Krisztina, Gonda Imre]. - [Budapest] : MSZH, 2007. - 17 p. ; 21 cm. - (Közösségi oltalmi rendszer, ISSN 1788-4462)
ISBN 978-963-9157-57-6 fűzött
Európai Unió - védjegy - útmutató
347.772(4-62)(036)
[AN 2740012]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2008.
Malota László
   Ártatlan angyalok : kiszolgáltatottan a bűn fertőjében : nyomozati akták alapján / Malota László, Vári András. - [Csabrendek] : Pándus, 2008. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4757-1 fűzött : 2190,- Ft
Magyarország - pedofília - jogeset - ezredforduló - interjú
343.541(439)"200"(047.53) *** 34.096(439)"200"
[AN 2742186]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2008.
Margitay-Becht András (id.)
   A LEITHA monitor és a többiek : zabolátlan hajózás-történeti barangolás térben és időben egy vénséges vén dunai hadihajó ürügyén / id. Margitay-Becht András. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz. : Petit Real, 2007-. - 372 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
Bibliogr.: p. 345-354.
ISBN 978-963-7097-26-3 kötött : 3990,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - hadihajó - haditengerészet - hajózás - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
359(439)(091) *** 623.8/.9(436/439)(091) *** 656.6(439)(091)
[AN 2736331]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2008.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2007]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. szept. 1.
Fűzött : 650,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2739662]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2008.
   Munkajogi iratmintatár / [... szerk. Bíró Ildikó Judit]. - 2. bőv., hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 500 p. ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2008. jan. 15.
ISBN 978-963-258-016-6 fűzött : 8500,- Ft
Magyarország - munkajog - iratminta - elektronikus dokumentum
349.2(439)(094)(083.76)
[AN 2748600]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2008.
   Részvénytársaság / Bodor Mária [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 416 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-258-015-9 fűzött : 7500,- Ft
Magyarország - gazdasági jog - részvénytársaság - útmutató
347.725(439)(036)
[AN 2739832]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2008.
Schnider Marianna (1979-)
   Jogsértések fekete könyve : 77 jogeset / Schnider Marianna. - Budapest : Liga Szakszerv., 2007. - 80 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 18.)
Fűzött
Magyarország - munkajog - jogeset - útmutató
349.2(439)(036) *** 34.096(439)
[AN 2737394]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2008.
   Szakértői javaslat az új Polgári törvénykönyv tervezetéhez / szerk. Vékás Lajos. - Budapest : CompLex, 2008. - 1281 p. ; 25 cm
A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 978-963-224-937-7 kötött
Magyarország - polgári jog - ezredforduló - törvénytervezet
347(439)"200" *** 340.134
[AN 2737505]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2008.
   Szerződés- és megállapodás minták önkormányzatok részére / [szerk. Varga Katalin, Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2008. - [2], 339 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. jan. 7.
ISBN 978-963-9789-05-0 fűzött
Magyarország - szerződés - iratminta - önkormányzati irat
352.077.7(439)(083.76) *** 347.44(439)(083.76)
[AN 2736405]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2008.
   Szociális és gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézmények munkaügyi kézikönyve / [szerk. Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2008. - 313 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. jan. 23.
ISBN 978-963-9789-06-7 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - gyámügy - ifjúságvédelem - jogszabálygyűjtemény
347.64(439)(094) *** 364.65-053.2/.6(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 2736326]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2008.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2007]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. szept. 1.
Fűzött : 600,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2739659]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2008.
   Útmutató az egyenlő bánásmódról szóló törvényhez / [közread. a] NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda Másság Alapítvány. - [Budapest] : Másság Alapítvány, 2007. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - útmutató
342.722.1(439)(036) *** 342.724(439)(036)
[AN 2741522]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7026 /2008.
   Emlékek a Hadak útja mentén 2 avagy: Hadtörténelem, kegyelet és társadalom / [szerk. Ravasz István]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2007. - 303 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
ISBN 978-963-7097-23-2 kötött : 3780,- Ft
Magyarország - Európa - hadtörténet - katonasír - temető - emlékmű - 19. század - 20. század - fényképalbum
355.293(439) *** 726.825(4)(084.12) *** 725.945(4)(084.12) *** 355.48(439)"18/19"
[AN 2736428]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2008.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom repülőgépei : típusleírás : [mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-18-5 fűzött
Németország - katonai repülőgép - második világháború
623.746(430)"1939/1945"
[AN 2736909]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2008.
   A Szent István csatahajó elsüllyedése : 1918. június 10. / a bev. tanulmányt írta és a dokumentumokat sajtó alá rend. Bánsági Andor. - Szeged : JATEPress, 2008. - 47 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 79.)
Bibliogr.: p. 47.
Fűzött
Magyarország - hadtörténet - tengeri hadművelet - első világháború
355.49(439)"1918"
[AN 2736360]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7029 /2008.
   Hétpecsétes történetek : információbiztonság az ISO 27001 tükrében / szerk. Ködmön István ; [közread. a] Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület. - Budapest : Hétpecsét Információbiztonsági Egyes., 2008. - 85 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4446-4 fűzött
adatvédelem
659.2.012.8
[AN 2739749]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2008.
Lővey Imre (1953-)
The joyful organization (magyar) (bőv. kiad.)
   Az örömteli szervezet : vállalati egészségről, betegségekről és gyógymódokról vezetőknek és tanácsadóknak / Lövey Imre, Manohar S. Nadkarni ; Erdélyi Eszter közrem. ; [ford. Kovalcsikné Chován Hedvig ..., Szűcs Dóra ...]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 286 p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "How healthy is your organization?" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 978-963-9686-40-3 kötött : 5500,- Ft
szervezeti kultúra - vezetés
65.011.1
[AN 2747553]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2008.
Tóth Éva Mária
   Karrieriskola / Tóth Éva Mária. - Budapest : HVG Kv., 2008, cop. 2007. - 384 p. ; 20 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9686-23-6 fűzött : 3950,- Ft
karrier - életvezetés - pályaválasztás - elektronikus dokumentum
65.013 *** 658.353.5 *** 613.865
[AN 2747540]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7032 /2008.
Balázs Judit (1943-)
   Gazdaság az Oszmán Birodalomban / Balázs Judit. - [Budapest] : [Balázs J.], cop. 2008. - 105 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-06-4225-5 kötött
Oszmán-török Birodalom - gazdaságtörténet
338(091)(560)
[AN 2740164]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2008.
Bugovics Zoltán (1970-)
   Társadalom, identitás és területfejlesztés : a területi identitás és a regionalitás kapcsolata / Bugovics Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 320 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 299-320.
ISBN 978-963-236-048-5 fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 963-968-236-048-5)
területfejlesztés - regionalizmus - identitás - társadalmi változás
332.1 *** 304 *** 316.63
[AN 2737728]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2008.
Cserháti Ilona
   Az EU-transzferek szerepe a hosszú távú felzárkózásban / [írta Cserháti Ilona, Keresztély Tibor, Varga Zsuzsa]. - Budapest : Ecostat, 2007. - 79 p. : ill. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2007/1.)
Bibliogr.: p. 73-78.
ISBN 978-963-235-156-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdasági fejlődés - ezredforduló - 21. század
338(439)"200" *** 330.34(439) *** 339.923(4-62)"200"
[AN 2740927]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2008.
Ehrenberg, Ronald G.
Modern labor economics (magyar)
   Korszerű munkagazdaságtan : elmélet és közpolitika / Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith ; [ford. Gábor R. István és Tényi György]. - Budapest : Panem, 2008. - 672 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-545-499-0 fűzött : 6900,- Ft
munkaügy - egyetemi tankönyv
331(075.8)
[AN 2748627]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2008.
Erdei János
   Somlói galuskás gulyásleves : tanulságos történetek a turizmusmarketing világából / Erdei János. - Budapest : Turizmus Kft., cop. 2008. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4794-6 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - turizmus - marketing
658.8 *** 339.138 *** 338.48(439)
[AN 2742085]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2008.
Fülöp Sándor
   Példatár a Vállalkozásgazdálkodási ismeretekhez : ügyintézők részére / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, 2008. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-659-6 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 2747748]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2008.
   Gazdasági fejlődés, egyensúlyi kilátások, 2008-2009 / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 127 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2008/1.)
ISBN 978-963-235-166-7 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - prognosztika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338(439)"2007/2008"(083.41)
[AN 2740937]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2008.
   "Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig" : VI. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia : 30 éves az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága : [Győr, 2006. október 6-7.] : [konferenciakötet 2.] / szerk. Tóth Attiláné. - Budapest : Arisztotelész, 2007. - 126 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86670-8-3 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya. Jövőkutatási Bizottság
prognosztika - gazdaság - globalizáció - konferenciakiadvány
338(439) *** 339.9 *** 001.18 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2739994]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2008.
   Konszolidációs eredmények - növekedési kilátások / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2007. - 161 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2007/4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-154-4 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338(439)"2007"(083.41)
[AN 2740916]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2008.
Kuti László
   Újabb haditudósítások : a frontharcos tudósításai az érdekegyeztetés harcmezejéről / Kuti László. - [Budapest] : Dura Stúdió, 2007. - 23 cm
ISBN 978-963-87295-1-4 fűzött
Országos Érdekegyeztető Tanács
Magyarország - munkaügy - egyeztetés - testület - ezredforduló - memoár
331(439)"200"(0:82-94) *** 061.1(439)OÉT(0:82-94)
[AN 2736849]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 166 p.
ISBN 978-963-87295-2-1
Magyarország - munkaügy - testület - egyeztetés - ezredforduló - memoár
331(439)"200"(0:82-94) *** 061.1(439)OÉT(0:82-94)
[AN 2736859] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 214 p.
ISBN 978-963-87295-3-8
Magyarország - munkaügy - egyeztetés - testület - ezredforduló - memoár
331(439)"200"(0:82-94) *** 061.1(439)OÉT(0:82-94)
[AN 2736863] MARC

ANSEL
UTF-87042 /2008.
Németh Géza
   Amit a gépkocsi lízingről tudni kell / Németh Géza. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2008. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 23.)
ISBN 978-963-9811-10-2 fűzött : 980,- Ft
lízing - gépjármű - útmutató
658.843.4(036) *** 629.114.6
[AN 2742323]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2008.
   Nők és férfiak közötti bérkülönbség : Belgium, Magyarország, Hollandia : I. közös EQUAL jelentés : eSolution: Egyenlő munkáért egyenlő bért! nemzetközi együttműködés = Gender wage gap : Belgium, Hungary and the Netherlands : EQUAL : eSolution: Equal pay for equal work! : I. joint research report / szerk. Borbély Szilvia ; [közread. az SZGTI Alapítvány]. - [Budapest] : SZGTI Alapítvány, 2007. - 49, 47 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Nők és férfiak közötti bérrés
ISBN 978-963-06-3810-4 fűzött
Magyarország - Belgium - Hollandia - nemek szerinti különbség - bér - statisztikai adatközlés
331.221.6(439)(083.41) *** 331.221.6(493)(083.41) *** 331.221.6(492)(083.41)
[AN 2737485]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2008.
   Nyomon követés globális szabványokkal / [szerk. Kecskés Katalin, Krázli Zoltán]. - Budapest : GS1 Mo. Kht., cop. 2007. - 251 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 248-251.
ISBN 978-963-06-2647-7 fűzött : 3600,- Ft
azonosítás - termék - logisztika - szabvány
658.286 *** 658.62 *** 658.78 *** 006.7/.8
[AN 2740050]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2008.
Pannon Egyetem (Veszprém). Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (Keszthely). Ifjúsági tudományos fórum (14.) (2008) (Keszthely)
   XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum [elektronikus dok.] : Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 2008. április 3. - Szöveg. - [Keszthely] : PE GMK, 2008. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-24-9
mezőgazdaság - gazdaságtan - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
338 *** 63 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2740834]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2008.
Pap Norbert (1969-)
   Kistérségfejlesztés : a kistérségfejlesztés elmélete és gyakorlata Magyarországon a rendszerváltás után / Pap Norbert. - Pécs : Alexandra, 2007. - 199 p. : ill. ; 25 cm. - (Terület- és településfejlesztési szakkönyvek, ISSN 1787-324X ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-369-049-9 kötött
Magyarország - kistérség - területfejlesztés - egyetemi tankönyv
332.1(439)"198/200"(075.8) *** 711.1(439)"198/200"(075.8)
[AN 2736818]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2008.
   Pénzügyi számvitel példatár / Fülöp [et al.]. - Miskolc-Egyetemváros : Economix, 2007. - 243 p. ; 30 cm
Pénzügy, számvitel, statisztika (keretcím)
ISBN 978-963-87392-2-3 fűzött
számvitel - pénzügy - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076) *** 336.7(075.8)(076)
[AN 2739882]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2008.
Prozessmanagement umsetzen (magyar)
   Folyamatmenedzsment a gyakorlatban : árbevétel-növelés és költségcsökkentés tartósan jó folyamatteljesítménnyel / [... szerzői Ralph Becker et al.] ; [közread. az] IFUA Horváth & Partners Management Consultants. - 2. bőv. kiad. - Budapest : IFUA Horváth & Partners, cop. 2008. - 398 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-398.
ISBN 978-963-9659-21-6 kötött : 4950,- Ft
teljesítménymenedzsment
658.1.011.4 *** 658.1.012.122
[AN 2748573]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2008.
Rozsnyai Ervin (1926-)
   Miért kell nevén nevezni? : gondolatok a bukás elméleti tanulságairól / Rozsnyai Ervin. - Budapest : Szerző, 2007. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1764-2 fűzött
gazdasági rendszer - szocializmus
330.342.15 *** 321.74
[AN 2737310]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2008.
Siklósi Ágnes
   Számvitel-elemzés : módszertani útmutató, vizsgafeladatok és megoldások a mérlegképes könyvelői szakvizsgához / Siklósi Ágnes, Sisa Krisztina, Veress Attila. - [Budapest] : NovoSchool, [2007]-. - 29 cm. - (Vizsgázók könyve)
A 2. köt. alcíme: Módszertani útmutató, vizsgafeladatok és megoldások, ismeretrendszerező segédlet a mérlegképes könyvelői szakvizsgához
számvitel - példatár
657(076)
[AN 2740254]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 252 p.
ISBN 978-963-87656-1-1 fűzött
számvitel - példatár
657(076)
[AN 2740262] MARC

ANSEL
UTF-87051 /2008.
Székely Melinda
   Kereskedelem Róma és India között / Székely Melinda. - Szeged : JATEPress, 2008. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-179.
Fűzött
Római Birodalom - India - gazdaságtörténet - kereskedelem - disszertáció - ókor
338(091)(37) *** 339(37)"-01/01" *** 339(34)
[AN 2739787]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2008.
Sztanó Imre (1947-)
   Számviteli fogalmak / Sztanó Imre, Simon Szilvia. - Budapest : Perfekt, 2000 [!2008]. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-394-412-7 fűzött : 600,- Ft
számvitel - értelmező szótár
657(031)
[AN 2747809]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2008.
Tésits Róbert (1972-)
   A foglalkoztatásbővítés atipikus formáinak szerepe a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésében / Tésits Róbert ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete]. - Pécs : PTE Földrajzi Int., 2007. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 106-111.
ISBN 978-963-642-208-0 fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
331.5(439)"200"
[AN 2741805]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2008.
Vörös László
   Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana, 2008 / Vörös László. - [Budapest] : Saldo, 2008. - 283 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-638-248-3 fűzött : 4100,- Ft
Magyarország - gazdasági ellenőrzés
336.126(439) *** 65.012.7
[AN 2740330]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7055 /2008.
Bukodi Zsolt
   Társadalombiztosítási kézikönyv munkáltatók és társadalombiztosítási ügyintézők részére, 2008 / [szerzők Bukodi Zsolt, Molnár Gizella, Villányi Tiborné]. - Budapest : Unió, [2008]. - 470 p. ; 24 cm
Lezárva: 2008. jan. 31.
ISBN 978-963-388-504-8 fűzött : 7900,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2736343]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2008.
Jurányi Benedekné
   A társadalombiztosítás járulékai és pénzbeli ellátásai / [szerzők Jurányi Benedekné, Tóth Liboriuszné]. - Budapest : Saldo, 2008. - 206 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2008. jan.
ISBN 978-963-638-251-3 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - betegségbiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2737303]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2008.
Károly Márta
   Wespublika : recenziók a Wesley János Lelkészképző Főiskola szakdolgozataiból / Károly Márta. - Budapest : Wesley J. K., 2007. - 332 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9744-06-6 fűzött
Magyarország - metodista egyház - szociális gondozás - szakdolgozat
364(439) *** 287(439)
[AN 2737597]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2008.
Szakács Imre
   Járulékfizetés / Szakács Imre. - Budapest : CompLex, 2008. - 238 p. ; 25 cm. - (TB-ismeretek lépésről lépésre, ISSN 1789-8900)
ISBN 978-963-224-941-4 kötött
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2741503]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7059 /2008.
   ALICERA : az ALICERA partnerországok által készített oktatási modulok / [szerk. Cser János, Kalmárné Hollósi Erika, Takács Krisztina] ; [közread. Nyugat-magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvári Agrártudományi Centrum Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet]. - Mosonmagyaróvár : NYME Mosonmagyaróvári Agrártud. Centrum Szaktanácsadó és Továbbképző Int., 2007. - 359 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9364-87-5 fűzött
mezőgazdaság - szakképzés - tanári segédkönyv
372.863(072)
[AN 2740121]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2008.
Antal Judit
   Mentálhigiéné az óvodában / Antal Judit. - Győr : Barbori Bt., 2008. - 136 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-963-06-4493-8 fűzött
óvodai nevelés - mentálhigiénia
373.213(072) *** 373.217.8(072)
[AN 2748423]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2008.
   Drámapedagógia : szöveggyűjtemény / szerk. Pinczésné Palásthy Ildikó ; [közread. a] Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék. - Debrecen : KFRTF Ped. és Pszichológia Tansz., 2007. - 136 p. ; 21 cm
Fűzött
drámapedagógia - egyetemi tankönyv
37.036(075.8) *** 371.383.1(075.8)
[AN 2740197]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2008.
   Az elektronikus távoktatás innovációi [elektronikus dok.] : szakmai fórum : Budapest, 2008. március 20. / [rend., közread. a] Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ. - Szöveg és képek. - Budapest : BMF TMPK, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader; PowerPoint
ISBN 978-963-7154-70-6
távoktatás - számítógépes oktatás - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
37.018.43 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2741072]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2008.
   Az elsőtől az ötvenedikig : Középiskolai Fizikatanári Ankétok és Eszközkiállítások (-bemutatók) 1957-2007-ig / [... szerk. Mester András] ; [közread. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai Oktatási Szakcsoport]. - Budapest : ELFT Középiskolai Okt. Szakcsop., 2008. - 129 p., [3] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Megjelent az 50. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató alkalmából. - Bibligr.
ISBN 978-963-87822-0-5 fűzött
Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató
fizikatanítás - fizika - módszertan - konferenciakiadvány
372.853 *** 371.3 *** 53 *** 061.3(439)
[AN 2736567]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2008.
   Érettségi update : az érettségi hányados számításának tesztkönyve : ÉQ : mérd magad! / [közread. a] FISZ. - [Budapest] : FISZ : DFT-Hungária, [2008]. - 205 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött : 1260,- Ft
érettségi vizsga - példatár
372.8(079.1)
[AN 2740006]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2008.
Filep Bálint
   Ember! Tervezz! : munkaerőpiac - és ami előtte van / [szerzők ... Filep Bálint, Kovács Zsolt] ; [közread. a] HÖOK. - Budapest : HÖOK, 2007. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3536-3 fűzött
Magyarország - diplomás - siker - karrier - pályaválasztási tanácsadó - útmutató
378 *** 37.048 *** 331.548(439)(036) *** 331.535(439)(036) *** 613.865
[AN 2736335]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2008.
Gabnai Katalin (1948-)
   Drámajátékok : bevezetés a drámapedagógiába / Gabnai Katalin ; [a ... fényképeket Koncz Zsuzsa kész.]. - 4. bőv. kiad., utánny. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 333 p. : ill. ; 25 cm. - (Helikon universitas : színháztudomány, ISSN 1417-8818)
Bibliogr.: p. 314-326.
ISBN 978-963-227-152-1 kötött : 3990,- Ft
drámapedagógia
371.383.1 *** 37.036
[AN 2748018]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2008.
   Interdiszciplinaritás a pedagógiában / szerk. Kereszty Orsolya. - Kaposvár : KE PFK, 2008. - 332 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzés és gyakorlat konferenciák, ISSN 1789-8587 ; 1.)
A 2007. ápr. 27-én a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karán azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9541-08-5 fűzött
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2740328]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2008.
Kadocsa László
   Kompetenciaorientált moduláris szakmaitanár-képzés / Kadocsa László, Varga Lajos ; [kiad. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet]. - Budapest : NSZFI, 2007. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-221.
Fűzött
pedagógusképzés - mérnöki tudomány
371.13 *** 62
[AN 2740153]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2008.
   Kézikönyv az alsó tagozatos testnevelés tanításához / szerk. Arday László, Tihanyiné Hős Ágnes ; [a rajzokat kész. Kaboldy Júlia] ; [közread. az] ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. - Budapest : Okker, 2008. - 271 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 270-271.
ISBN 978-963-8088-24-6 fűzött
alapfokú oktatás - alsó tagozat - testnevelés - tanári segédkönyv
372.879.6(072)
[AN 2741361]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2008.
   Kihívások a XXI. század iskolájában : összeállítás a Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat XLIII. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból / szerk. Korom Erzsébet. - Szeged : [Koch S. Csongrád M. TIT], 2007. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi Nyári Egyetem évkönyve. Pedagógia, ISSN 1419-8517 ; 43.)
Bibliogr.
Fűzött
oktatásügy - konferenciakiadvány
37.014 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2741389]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2008.
Knausz Imre (1958-)
   Mit kezdjünk az értékeléssel? : adalékok az integrációs nevelés pedagógiájához / Knausz Imre. - Budapest : Educatio, 2008. - 42 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 1.)
Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 978-963-9795-18-1 fűzött
iskolai értékelés
371.26
[AN 2741029]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2008.
   Kulturálisan érzékeny iskola : [szöveggyűjtemény a multikulturális nevelés szakirodalmából] / [szerk. és vál. Torgyik Judit] ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : Educatio, 2008. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-02-0 fűzött
oktatáspolitika - multikultúra - integrált oktatás
37.014.5 *** 316.7 *** 37.035 *** 364.146
[AN 2741040]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2008.
Major Zsolt Balázs
   "Fotel vagy karfa" : gyakorlat- és eszközközpontú nevelés-módszertani kézikönyv gyermekvédelemben, gyerek- és lakásotthonokban dolgozók számára / Major Zsolt Balázs, Mészáros Katalin, Tatárné Kapus Éva ; [közread. a ... Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei]. - [Budapest] : Zenin Business Management Kft. : Pest M. Területi Gyermekvédelmi Szakszolg. és Intézményei, 2008. - 417 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 403-408.
ISBN 978-963-06-4238-5 fűzött : 2990,- Ft
gyermekotthon - didaktika
376.64.018.324 *** 37.02
[AN 2747702]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2008.
   Multikulturális tartalmak a pedagógiában : [támpontok a különböző családi és kulturális háttérből érkező gyerekek integrált nevelésével foglalkozó pedagógusoknak] / [szerk. és vál. Torgyik Judit] ; [ford. Abrudán Katalin, ... Volenszki Ivett]. - Budapest : Educatio, 2008. - 186 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-01-3 fűzött
pedagógia - multikultúra - integrált oktatás
37.014(100) *** 316.7 *** 37.035 *** 364.146
[AN 2741044]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2008.
Papp István (1979-)
   A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig : népi tehetségek gondozása, vagy tudatos elitnevelési kísérlet? / Papp István. - Budapest : Napvilág K., 2008. - 335 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 26.)
Bibliogr.: p. 319-327.
ISBN 978-963-9697-22-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - népi kollégium - tehetséggondozás - Horthy-korszak
378.018.3(439)"191/194" *** 329.78(439)"191/194" *** 37.025
[AN 2739340]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2008.
Pásztor Andrea
   Régi pécsi iskolák albuma, 1868-1948 [elektronikus dok.] : a Janus Pannonius Múzeum interaktív iskolatörténeti adatbázisa = Album of old Pécs schools, 1868-1948 : the interactive historical school database of Janus Pannonius Museum / írta és szerk. Pásztor Andrea ; az óvodákról szóló fejezetet írta Pusztafalvi Henriette ; ford. Gölöncsér József ; [közread. a] Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Szöveg és képek. - Pécs : BMMI, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm + mell. (11 p. : ill. ; 14x19 cm)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Flash Player; internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7211-98-0
Pécs - oktatási intézmény - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum - fényképalbum
37(439-2Pécs)"186/194"(084.12)
[AN 2742435]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2008.
   Pedagógián innen és túl : Zsolnai József 70. születésnapjára / [szerk. Kiss Éva] ; [közread. a] Pannon Egyetem BTK, Pécsi Tudományegyetem FEEK. - Pápa : [Veszprém] : PE BTK ; Pécs : PTE FEEK, 2007. - 951 p., XVI t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-642-173-0 kötött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 2736583]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2008.
Schwalmné Navratil Katalin
   Kis beszédbarát / Schwalmné Navratil Katalin ; [ill. Horváth Zsófia]. - [Budapest] : Novum, [2008]. - 74, [2] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9703-36-0 fűzött
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.416.2=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2741339]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2008.
   A speciális szakképzésben résztvevő tanulók szakmai tanulmányi versenyeinek versenyszabályzata : 2007/2008. tanév / [szerk. Plósz Antal] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet [etc.]. - [Budapest] : NSZFI, 2008. - 63 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-264-040-2 fűzött
Magyarország - szakképzés - tanulmányi verseny - versenyszabály
377(439) *** 371.384(439)(036)
[AN 2737525]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2008.
Stájer Géza (1936-)
   Tanársegéd voltam a földszinten : hatvan éves a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézet / Stájer Géza. - Szeged : JATEPress, 2007. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Stájer Géza (1936-)
Szegedi Tudományegyetem. Gyógyszerésztudományi Kar. Gyógyszerkémiai Intézet
Szeged - egyetem - gyógyszerkémia - évkönyv
378.4(439-2Szeged).096(058) *** 615.011
[AN 2736371]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2008.
Szilágyi Györgyi
   Érték és iskola : helyzetkép egy határon túli régió magyar nyelvű oktatásáról / Szilágyi Györgyi. - Budapest : Arisztotelész, 2007. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-208.
ISBN 978-963-86670-9-0 fűzött
Románia - Partium - Nagyvárad - anyanyelvi nevelés - határon túli magyarság - egyházi iskola - egyetem - ezredforduló
376.7(=945.11)(498)"199/200" *** 37.014.521(498) *** 378.6(498-2Nagyvárad)
[AN 2739862]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2008.
Tóth Dezső (1928-)
   A falu "lámpása" : Páhány János dákai tanító életrajza / Tóth Dezső. - Veszprém : Viza Kft., 2008. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Dákai füzetek, ISSN 0865-0934 ; 12.)
ISBN 978-963-87790-0-7 fűzött
Páhány János (1889-1967)
Magyarország - Dáka - pedagógus - Horthy-korszak
37(439)(092)Páhány_J.
[AN 2736289]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2008.
   Tudománnyal a környezeti nevelésért : konferencia, Sopron, 2007. november 08-09. / [szerk. Márföldi Anna] ; [rend., közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Tanárképző Intézet]. - Sopron : NYME FMK Tanárképző Int., 2007. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Főcím a borítófedélről. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9364-91-2 fűzött
környezeti nevelés - konferenciakiadvány
37.033 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2740014]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2008.
   "Vasi gyermekekért - jövőnkért" : felkészülés a kompetencia alapú oktatás támogatására Vas megyében : HEFOP 3.1.4/05/1 - 2005-10-0014/1.0 : 2006-2008 / [szerk. Bakó Balázs] ; [... kiad. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ]. - Szombathely : NYME Regionális Ped. Szolg. Közp., [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Vas megye - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - módszertan - képességfejlesztés
371.3 *** 372(439.111) *** 373(439.111)
[AN 2741434]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2008.
Vörös József
   Irodalomtanítás az általános és középiskolában / Vörös József. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1997. - 305 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-[306].
ISBN 978-963-19-0059-0 fűzött : 2200,- Ft
irodalomtanítás - módszertan - didaktika - egyetemi tankönyv
371.3(075.8) *** 372.882
[AN 2748541]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2008.
   Zweisprachigkeit und Sprachförderung : Sammlung methodischer Texte = Kétnyelvűség és óvodai nyelvi fejlesztés : módszertani szöveggyűjtemény NÓK hallgatói számára / összeáll. M. Batári Ilona ; [közread. az] ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. - Budapest : Okker, 2007. - 178 p. : ill. ; 29 cm
Csak német nyelven
ISBN 978-963-8088-22-2 fűzött : 1500,- Ft
óvodai nevelés - nyelvoktatás - egyetemi tankönyv
372.3(075.8) *** 372.880
[AN 2740184]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7087 /2008.
Andóczi Balogh Éva (1959-)
   Észrevétlen kutatás : táblás és társasjátékok könyves környezetben / Andóczi Balogh Éva ; [ill. Nagy Dániel] ; [közread. a] Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár. - Budapest : Nemz. Tankvk. ; Szeged : Somogyi Vár. és M. Kvt., 2008. - 102 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6287-1 fűzött
társasjáték
793/794
[AN 2739226]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2008.
Bíró József (1899-1949)
   Segédlet a lovarda megtartásához / vitéz Bíró József. - Budapest : Gabbiano Print, 2008. - 89 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87044-9-8 fűzött
lovaglás - ló - idomítás
798.24 *** 636.1.088
[AN 2742317]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2008.
Gallov Rezső (1936-)
   Olimpiák kezdetei, botrányai, furcsaságai, terroristái, főurai és a kínaiak Peking előtt / Gallov Rezső ; [a kimutatásokat, táblázatokat kész. Medvegy Iván] ; [kiad. a Magyar Edzők Társasága]. - Budapest : M. Edzők Társ., cop. 2008. - 351 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Gerinccím: Olimpiák Peking előtt
ISBN 978-963-06-3587-5 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - sporttörténet - olimpia
796.032(100)(091) *** 796(439)
[AN 2737317]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2008.
Gottscheber, Yumi
Faszinierendes Origami (magyar)
   Elbűvölő origami : ötletek papírhajtogatáshoz / Yumi Gottscheber ; [a m. változatot kész. Simon Éva, H. Pásztor Mónika]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9489-38-7 fűzött : 690,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2747306]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2008.
Kasdepke, Grzegorz
Magiczny swat zabawy (magyar)
   Képes mesetársas : játékok 6 híres mesével : csilingelő dobókockával / [szöveg ... Grzegorz Kasdepke] ; [ill. Grażyna Motylewska, Ewa Poklewska-Koziełło]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 34 cm
Ford. Szakonyi Zsófia
ISBN 978-963-370-483-7 kötött
gyermekjáték - mese - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
793/794(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 2736575]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2008.
Kasparov, Garri Kimovič (1963-)
How life imitates chess (magyar)
   Hogyan utánozza az élet a sakkot / Garri Kaszparov ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Budapest : Európa, 2008. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8484-9 kötött : 3500,- Ft
Kasparov, Garri Kimovič (1963-)
Oroszország - sportoló - sakk - 20. század - 21. század - memoár
794.1(47)(092)Kasparov,_G._K.(0:82-94)
[AN 2739102]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2008.
Koch, Sabine
Perlentiere (magyar)
   Gyöngyállatok / Sabine Koch ; [a m. változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-26-8 fűzött : 590,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2747315]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2008.
Kovács Imre
   Az evezésről kezdőknek, érdeklődőknek / Kovács Imre, Norman Károly. - [Budapest] : Kandalló Kvklub, [2008]. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87430-3-9 fűzött
evezősport
797.123
[AN 2737436]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2008.
Magyar Olimpiai Bizottság
   A Magyar Olimpiai Bizottság felkészülési irányelvei és programja a XXI. Téli Olimpiai Játékokra. - Budapest : MOB, 2007. - 17, [5] p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Vancouver - olimpia - olimpikon - edzés - testület - ezredforduló
796.032(71-2Vancouver)"2010" *** 796.032(439) *** 796.093.11 *** 061.1(439)
[AN 2741238]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2008.
Reinhardt, Karl-Walter
1000 Olympiasieger (magyar)
   1000 olimpiai bajnok : minden idők legjobb sportolói. - Pécs : Alexandra, 2007. - 336 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Szerző Reinhardt, Karl-Walter. - Ford. Soós András et al.
ISBN 978-963-370-512-4 kötött
olimpikon - szaklexikon
796.032(100)(092):030
[AN 2736541]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2008.
Sebald, Anne
Perlen (magyar)
   Gyöngyből fűzött virágok / Anne Sebald ; [ford. Lakner Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Cser K., 2008. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 48.)
ISBN 978-963-9759-73-2 fűzött : 795,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2748465]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2008.
Szabó Zsolt (1984-)
   Nekropolisz: a holtak birtoka : fantasztikus játékkönyv / John S. Talbot ; [... ill. Pozsgay Gyula]. - [Debrecen] : Cherubion, 2008. - [221] p. : ill. ; 18 cm. - (Harcos képzelet, ISSN 1216-4968 ; 58.)
ISBN 978-963-9566-70-5 fűzött : 1490,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2742064]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2008.
Szal, Dorota
Podróże małe i duże (magyar)
   Világjáró játékkönyv : hat földrészen hat kaland : csilingelő dobókockával / [szöveg, ... ill. Dorota és Marek Szal]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 34 cm
Ford. Szakonyi Zsófia
ISBN 978-963-370-482-0 kötött
gyermekjáték - földrajz - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
793/794(02.053.2) *** 91(02.053.2) *** 087.5
[AN 2736566]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2008.
Takács Erika
   Kártyakönyv : kezdőknek és haladóknak : [történelem, alapismeretek, játékszabályok] / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]-. - 20 cm
kártyajáték - művelődéstörténet
794.4 *** 930.85(100)
[AN 2737423]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2008. - 111 p.
ISBN 978-963-9778-68-9 fűzött
kártyajáték - művelődéstörténet
794.4 *** 930.85(100)
[AN 2737427] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7101 /2008.
   Az 50 éves Izsó Miklós Képzőművészeti Kör jubileumi kiállítása / [a kiállítást rend. ... Mezey István] ; [közread. az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár]. - [Kazincbarcika] : Egressy B. Művel. Közp. és Kvt., 2008. - 18 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Kazincbarcika - Magyarország - képzőművészet - egyesület - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.2(439)Izsó_Miklós_Képzőművészeti_Kör *** 061.4(439-2Kazincbarcika)
[AN 2741583]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2008.
70 tesori d'arte nel mondo (magyar)
   Világunk művészeti kincsei : Unesco világörökség / [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 359 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-09-5669-7 kötött
világörökség - építészet - művelődéstörténet - képzőművészet
72(100)(084.12) *** 73/76(100) *** 930.85(100)
[AN 2738101]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2008.
100 most beautiful museums of the world (magyar)
   100 legszebb múzeum a világon : öt földrész legjelentősebb műkincsei / [ford. Sz. Érdi Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2007. - 208 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-09-5525-6 kötött : 6990,- Ft
képzőművészet - múzeum
73/76(100) *** 069(100)
[AN 2738037]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2008.
Aba-Novák Vilmos (1894-1941)
   Aba-Novák, a "barbár zseni" / [írta, a képeket vál. és elrendezte, kurátor] Molnos Péter ; [kiad. a ... Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság]. - Budapest : Népszabadság Rt. ; Debrecen : Modem, 2008. - 151 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Népszabadság könyvek)
A kiállítást Debrecenben, a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központban 2008. ápr. 21 - júl. 6. között tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9709-69-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aba-Novák_V. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2740350]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2008.
The art of watercolor (magyar)
   Vízfestmény lépésről lépésre / [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2008. - 144 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Művészképző mesterkurzus, ISSN 1788-0599)
ISBN 963-628-204-8 kötött : 2999,- Ft
vízfestés - művészet technikája
75.021.322
[AN 2747586]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2008.
Bajtai Lajos (1934-)
   Fotórégiségek / Bajtai Lajos. - Budapest : Szerző, 2004-. - 24 cm
fotóművészet - fényképezőgép - történeti feldolgozás - interjú
77(100)(091)(047.53) *** 771.31
[AN 2741335]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Utóirat. - 2008. - 158 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-06-2777-1 fűzött
fotóművészet - fényképezőgép - történeti feldolgozás - interjú
77(100)(091)(047.53) *** 771.31
[AN 2741346] MARC

ANSEL
UTF-87107 /2008.
Chilf Mária (1966-)
   Utazás önmagunkba : [Dorottya Galéria, 2007. október 12 - november 24.] = Inner journey / Chilf Mária, Kovács Ivó, Kőszeghy Csilla ; [kurátor ... Bordács Andrea] ; [közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, [2007]. - [23] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9506-25-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - test - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 7.041.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2720627]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2008.
   Concrete and me = Beton és én / [közread. a] Public Art Alapítvány. - Budapest : Public Art Alapítvány, 2008. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4694-9 fűzött
Magyarország - falfirka
75.052(439)
[AN 2742249]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2008.
   Csurgó és térsége református templomai / [szerk. Jakab László Tibor] ; [közread. a Csurgói Református Egyházközség]. - Csurgó : Csurgói Ref. Egyházközség, [2008]. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4280-4 fűzött
Csurgó - templom - református egyház
726.54(439-2Csurgó) *** 284.2(439-2Csurgó)
[AN 2736553]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2008.
Franks, Gene
The art of pencil drawing (magyar)
   Ceruzarajz lépésről lépésre / írta és rajz. Gene Franks ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Egmont, 2008. - 144 p. : ill. ; 32 cm. - (Művészképző mesterkurzus, ISSN 1788-0599)
ISBN 963-628-203-X kötött : 2999,- Ft
grafika - művészet technikája
76.02
[AN 2747590]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2008.
Hapák József (1945-)
   Pannonhalma : a hegyen épült város / [fényképezte] Hapák József ; [a szöveget írta] Sólymos Szilveszter ; [közread. a] ... Pannonhalmi Főapátság. - [Budapest] : Kossuth ; [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, cop. 2008. - 174, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-09-5750-2 kötött : 7500,- Ft
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - bencések - apátság - fényképalbum
726.7(439-2Pannonhalma) *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 77.04(439)(092)Hapák_J.
[AN 2747425]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2008.
Hapák József (1945-)
Pannonhalma (angol)
   Pannonhalma : a town built on a hill / [photographs by] József Hapák ; [text by the] Szilveszter Sólymos ; [... transl. by Jusztina Nagy Jánossy] ; [publ. by] ... Arch-Abbey of Pannonhalma. - [Budapest] : Kossuth ; [Pannonhalma] : Arch-Abbey of Pannonhalma, cop. 2008. - 174, [3] p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-09-5751-9 kötött : 7500,- Ft
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - apátság - bencések - fényképalbum
726.7(439-2Pannonhalma) *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 77.04(439)(092)Hapák_J.
[AN 2747423]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2008.
Hapák József (1945-)
Pannonhalma (német)
   Pannonhalma : eine Stadt, errichtet auf dem Berg / [Fotos] József Hapák ; [Text] Szilveszter Sólymos ; [... Übers. Anikó Harmath] ; [Hrsg.:] Erzabtei Pannonhalma. - [Budapest] : Kossuth ; [Pannonhalma] : Erzabtei Pannonhalma, cop. 2008. - 174, [3] p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-09-5752-6 kötött : 7500,- Ft
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - bencések - apátság - fényképalbum
726.7(439-2Pannonhalma) *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 77.04(439)(092)Hapák_J.
[AN 2747428]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2008.
Hegedűs Miklós
   Az ember útja a művészet tükrében / Hegedűs Miklós. - Budapest : Élőszó, 2007. - 121 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
művészettörténet - művelődéstörténet
7(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2739337]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2008.
Kiss Ervin Gábor (1952-)
   Kiss Ervin Gábor / [kiad. Modern Művészetért Közalapítvány]. - Dunaújváros : Modern Művészetért Közalapítvány, 2008. - [24] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87772-0-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kiss_E._G.
[AN 2741227]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2008.
   A kisvárdai vár inventáriumai : adalékok a kisvárdai vár történetéhez és helyrajzához / a forrásokat összegyűjt., bevezetővel és jegyzetekkel ell. Simon Zoltán. - Kisvárda : Rétközi Múz. : Rétközi Múz. Baráti Köre Egyes., 2008. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (A Rétközi Múzeum füzetei, ISSN 0864-9774 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4274-3 fűzött
Kisvárda - helytörténet - magyar történelem - vár - történelmi forrás
728.81(439-2Kisvárda)(093) *** 943.9-2Kisvárda"15/17"(093)
[AN 2740017]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2008.
   Kraumann Erik, 1907-1978 / [szerk. és összeáll. Györe Béláné Sipos Ilona és a Városi Könyvtár mtársai]. - Nagyatád : Önkormányzat : Vár. Kvt., 2007. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 21.)
ISBN 978-963-06-3453-3 fűzött
Kraumann Erik (1907-1978)
Nagyatád - Magyarország - festőművész - 20. század - emlékkönyv
75(439)(092)Kraumann_E.
[AN 2736926]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2008.
Marosvölgyi Gábor
   Gulácsy Lajos / Marosvölgyi Gábor. - Budapest : Mundus, 2008. - 372 p. : ill., részben színes ; 32 cm. - (Acropolis artium, ISSN 1785-475X ; 1.)
Bibliogr.: p. 353-356.
ISBN 978-963-9501-16-4 * kötött (hibás ISBN 978-963-9501-16-6)
Gulácsy Lajos (1882-1932)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század
75(439)(092)Gulácsy_L.
[AN 2737829]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2008.
   Mátyás király öröksége : késő reneszánsz művészet Magyarországon, 16-17. század : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2008. március 28 - 2008. július 27. / [... rend. Mikó Árpád] ; [szerk. Mikó Árpád és Verő Mária]. - Budapest : MNG, 2008. - 390 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2008/3.)
Reneszánsz Év - 2008 (keretcím). - Bibliogr.: p. 351-374.
Kötött
Magyarország - művészettörténet - reneszánsz - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
7.034.6(439)"15/16" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2736858]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2008.
Meraviglie dell'architettura (magyar)
   Az építészet remekei / [szerk. Francesco Boccia]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 176 p. : ill., színes ; 44 cm
Ford. Getto Katalin. - A főcím tükörírással is
ISBN 978-963-370-451-6 kötött
építészet - építészeti örökség - helyismeret - fényképalbum
72(100)(084.12) *** 908.100(084.12)
[AN 2736786]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2008.
Németh János (1934-)
   Korsókra varázsolt legendák : Németh János figurális díszítésű edényei = Legends on pitchers : János Németh's potterys decorated with figures / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Kostyál László] ; [kiad. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., [2008]. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7205-51-4 kötött
Magyarország - keramikus - 20. század - ezredforduló
738(439)(092)Németh_J.
[AN 2740221]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2008.
Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium (4.) (2007) (Balatonfüred)
   IV. Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium : Balatonfüred, 2007 / [szervező Szabó László Zoltán] ; [... rend. Kő-Kövön Művészeti Alapítvány]. - [Balatonfüred] : [Kő-Kövön Művészeti Alapítvány], 2007. - [50] p. : ill. ; 26 cm
Fűzött
szobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(100)"200" *** 73.023.2 *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 2741569]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2008.
   New age - új generáció : Fiatal Zalai Képzőművészek Tárlata, 2007 : [the Exhibition of the Young Fine Artists from Zala] : [die Austellung[!] der Jungen Zalaer Bildkünstler] / [szerk. Farkasi Csilla]. - [Zalaegerszeg] : [Vár. Hangverseny- és Kiállítóterem], [2007]. - 35 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Rend., közread. a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
ISBN 978-963-06-2442-8 fűzött
Zala megye - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439.121)"200" *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2741690]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2008.
   A nyitott ajtók és Dürer = Dürer und die offenen Türen / [szerk. Erdész Ádám]. - [Békéscsaba] : Typografika, 2008. - 196 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 192-193.
ISBN 978-963-9792-07-4 kötött
Dürer, Albrecht (1471-1528)
Gyula - Nürnberg - Németország - grafikus - 15. század - 16. század - helyismeret
76(430)(092)Dürer,_A. *** 908.430-2Nürnberg *** 908.439-2Gyula
[AN 2739789]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2008.
   Reneszánsz Év - 2008 : vezető a Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából rendezett kiállításokhoz / [szerk. Mikó Árpád]. - Budapest : MNG, 2008. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2008/2.)
Tart.: Csillag a holló árnyékában : Vitéz János és a magyarországi humanizmus kezdetei : Országos Széchényi Könyvtár / [Madas Edit, Földesi Ferenc]. Hunyadi Mátyás, a király : hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458-1490 : Budapesti Történeti Múzeum / [Farbaky Péter et al.]. Beatrix hozománya : az itáliai majolikaművészet és Mátyás király udvara : Iparművészeti Múzeum / [Balla Gabriella]. Mátyás király öröksége : késő reneszánsz művészet Magyarországon, 16-17. század : Magyar Nemzeti Galéria / [Mikó Árpád]
Fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - művészettörténet - reneszánsz - magyar történelem - uralkodó - 15. század - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
7.034.6(439)"14/16" *** 73/76(439)"14/16" *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 930.85(439)"14" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2742610]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2008.
Sármány Ilona (1949-)
   Ferenczy Károly / írta és összeáll. Sármány-Parsons Ilona ; [közread. a] Magyar Nemzeti Galéria. - Budapest : Kossuth : MNG, cop. 2008. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5753-3 kötött : 2900,- Ft
Ferenczy Károly (1862-1917)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század
75(439)(092)Ferenczy_K.
[AN 2740033]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2008.
Scott, Marylin
The drawing bible (magyar)
   Rajzolás / Marylin Scott ; [ford. Németh Anikó]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Anyagok és technikák, ISSN 1789-8722)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-043-8 fűzött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 2741424]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2008.
Scott, Marylin
The oil painter's bible (magyar)
   Olajfestés / Marylin Scott ; [ford. Németh Anikó]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Anyagok és technikák, ISSN 1789-8722)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-689-042-1 fűzött : 3500,- Ft
festészet - művészet technikája
75.02
[AN 2741414]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2008.
Végh András (1940-)
   Végh András. - [Budapest] : T' Art Alapítvány, 2008. - 317 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Kugler könyvek, ISSN 1789-8692)
A bev. és a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 306.
ISBN 978-963-06-4522-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Végh_A.
[AN 2741857]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7130 /2008.
   Emlékezés Kodály Zoltánra ; Volt egyszer egy Haydn Kórus.. / [szerk. Bertha János] ; [kiad. Esterházy Pál Alapítvány]. - Fertőd : Esterházy P. Alapítvány, 2007. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2787-0 fűzött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Haydn Kórus (Fertőd)
Fertőd - Magyarország - énekkar - zeneszerző - 20. század
784.087.68.071(439-2Fertőd) *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 2740338]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2008.
Hollósi Zsolt
   Gregor / Hollósi Zsolt ; [a II. fej. Gyémánt Csilla írása]. - Szeged : Hollósi Zs., 2008. - 200 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Diszkogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-06-4257-6 kötött : 7980,- Ft
Gregor József (1940-2006)
Magyarország - operaénekes - 20. század - ezredforduló
784.071.2(439)(092)Gregor_J.
[AN 2741393]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2008.
Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest (angol)
   Liszt Ferenc Memorial Museum, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest : catalogue of the permanent exhibition / [comp. and ed. by Mária Eckhardt]. - Budapest : Liszt F. Acad. of Music, 2008. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-7181-41-2 fűzött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Budapest). Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont
Magyarország - múzeum - zeneszerző - 19. század - kiállítási katalógus
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 2747848]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7133 /2008.
Bános Tibor (1933-)
   A pesti kabaré 100 éve, 1907-2007 / Bános Tibor. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 223 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-9731-42-4 kötött : 3995,- Ft
Budapest - Magyarország - színháztörténet - kabaré - történeti feldolgozás
792.73(439Bp.)(091)
[AN 2737546]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2008.
Challen, Paul
The house that Hugh Laurie built (magyar)
   Dr. House : főszerepben Hugh Laurie / Paul Challen ; [ford. Kecskés Eszter]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 399 p., [36] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-53-2 fűzött : 3980,- Ft
Laurie, Hugh (1959-)
Nagy-Britannia - filmszínész - 20. század - 21. század - televíziós műsorszám
791.43.071.2(410)(092)Laurie,_H. *** 791.9.097(410)
[AN 2741216]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2008.
Czank Szilvia
   Színházra hangolva / Czank Szilvia. - [Orosháza] : [Magánkiad.], 2008. - 241, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4161-6 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - színész - ezredforduló - interjú
792.028(439)(092)(047.53)
[AN 2737276]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2008.
Gesztesi Károly (1963-)
   Bulik, balhék, sztorik / Gesztesi Károly. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-54-9 fűzött : 2980,- Ft
Gesztesi Károly (1963-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Gesztesi_K.(0:82-94)
[AN 2736887]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2008.
Gidel, Henry
Sarah Bernhardt (magyar)
   Sarah Bernhardt / Henry Gidel ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2008. - 524 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 495-513.
ISBN 978-963-07-8497-9 kötött : 3500,- Ft
Bernhardt, Sarah (1844-1923)
Franciaország - színész - 19. század - 20. század - életrajz
792.028(44)(092)Bernhardt,_S.
[AN 2740329]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7138 /2008.
Bogár Edit, G.
   Összetett szavak összehasonlító szerkezeti vizsgálata a finn és a magyar nyelvben / G. Bogár Edit. - Savariae : BDF, 2007. - 199 p. ; 22 cm + CD-ROM. - (Colloquia contrastiva, ISSN 1217-8764 ; 16.). (Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; 13.)
Bibliogr.: p. 183-195. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9531-87-1 fűzött
összehasonlító nyelvészet - finn nyelv - magyar nyelv - szóösszetétel - elektronikus dokumentum
809.451.1-52 *** 809.454.1-52 *** 801.541.1
[AN 2736947]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2008.
Chiabrando, Susana
Pons Powerkurs für Anfänger Spanisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : spanyol / Susana Chiabrando, Sigrid Horschitz, Angels Valera ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Zaü]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2008, cop. 2004. - 184 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9641-35-8 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2747839]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2008.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, [2004]-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2583019]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3/1.], Lehrbuch 3. - cop. 2007. - 115 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9572-49-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2740003] MARC

ANSEL
UTF-87141 /2008.
   Észt - magyar összevetés V / [hrsg. von Pusztay János]. - Savariae : BDF, 2007. - 173 p. ; 24 cm. - (Folia Estonica, ISSN 1216-1160 ; 12.). (Colloquia contrastiva, ISSN 1217-8764 ; 15.)
Váltakozva magyar, angol és észt nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9531-88-8 fűzött
észt nyelv - magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-52 *** 809.454.5-52
[AN 2737627]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2008.
   Európai nyelvművelés : az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője / szerk. Balázs Géza, Dede Éva. - Budapest : Inter Kht. : Prae.hu, 2008. - 431 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87733-2-6 fűzött : 4900,- Ft
Európa - nyelvművelés - nyelvhelyesség
802/809-06 *** 800.6(4)
[AN 2737428]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2008.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - XLIV, 819, XVI p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-8609-2 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=30
[AN 2748000]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2008.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - LII, 967, XVI p. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-8608-5 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=30=945.11
[AN 2748006]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2008.
Konrád Miklós
   Magyar - francia kisszótár = Petit dictionnaire hongrois - français / Konrád Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2004. - 649, [16] p. ; 15 cm + CD-ROM (8 cm)
ISBN 978-963-05-8607-8 kötött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=40
[AN 2747639]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2008.
   A magyar mint veszélyeztetett nyelv? / szerk. Pusztay János. - Savariae : [BDF Uralisztikai Tansz.], 2007. - 289 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliotheca Ceremissica, ISSN 1219-3011 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9531-80-2 fűzött
magyar nyelv - nyelvhasználat - ezredforduló
809.451.1"17/19"
[AN 2736632]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2008.
Moutsou, E.
   Say yes! : companion 1 / E. Moutsou. - [Kisújszállás] : [ELT Hungary], [2008]. - 37 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87146-6-4 fűzött (hibás ISBN 963-87146-6-4)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2740246]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2008.
Moutsou, E.
   Say yes! : companion 2 / E. Moutsou. - [Kisújszállás] : [ELT Hungary], [2008]. - 39 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87146-7-1 fűzött (hibás ISBN 963-87146-7-1)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2740260]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2008.
Moutsou, E.
   Say yes! : companion 3 / E. Moutsou. - [Kisújszállás] : [ELT Hungary], [2008]. - 39 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87146-8-8 fűzött (hibás ISBN 963-87146-8-8)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2740284]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2008.
   New headway : elementary the third edition : angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló / [szerk. ... Elekes Katalin] ; [... közrem. Szentirmay Lyane, Keleti Ilona, Vadász György]. - [Budapest] : Librotrade, 2007. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7471-13-1 fűzött (hibás ISBN 963-7471-13-1)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2748556]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2008.
   New headway : pre-intermediate the third edition : angol - magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló / [szerk. ... Elekes Katalin] ; [... közrem. Szentirmay Lyane, Vadász György]. - [Budapest] : Librotrade, 2007. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7471-14-8 fűzött (hibás ISBN 963-7471-14-8)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2748546]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2008.
   Nyelv, nyelv, nyelv a Máté evangéliumától a finn egészségügyig / szerk. Kassai Ilona. - Pécs : PTE Nyelvtud. Doktori Isk., 2007. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvészeti doktorandusz füzetek, ISSN 1589-8237 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-9074-22-5)
nyelvészet
80
[AN 2736340]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2008.
Petrics Mária
   Horvát úti kisokos / összeáll. Petrics Mária. - Budapest : Animus, 2007. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9715-38-7 fűzött : 290,- Ft
horvát nyelv - útiszótár
808.62(078)=945.11
[AN 2739634]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2008.
   Slovenský jazyk v Madʹarsku : bibliografia a štúdie = A szlovák nyelv Magyarországon : bibliográfia és tanulmányok / zost. Alžbeta Uhrinová, Mária Žiláková ; [vyd. ... Výskumný ústav Slovákov v Mad'arsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Madʹarsku, 2008. - 2 db : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87342-4-2 fűzött
szlovák nyelv - nyelvjárás - nemzetiség - magyarországi szlovákok - szakbibliográfia
808.54-087(439):016 *** 316.347(=854)(439):016
[AN 2741576]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. zv. - 353 p.
szlovák nyelv - nyelvjárás - nemzetiség - magyarországi szlovákok - szakbibliográfia
316.347(=854)(439):016 *** 808.54-087(439):016
[AN 2741581] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. zv. - 386 p.
szlovák nyelv - nyelvjárás - nemzetiség - magyarországi szlovákok - szakbibliográfia
808.54-087(439):016 *** 316.347(=854)(439):016
[AN 2741585] MARC

ANSEL
UTF-87155 /2008.
Szabó Katalin (1949-)
   Wer? Was? Wo? Wie? : német leíró nyelvtan és nyelvtani gyakorlatok : szófajok / Szabó Katalin ; [a rajzokat kész. Svoboda Róbert]. - 13. kiad. - [Budapest] : Librotrade : Szabó, 2008. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273.
ISBN 978-963-7471-15-5 fűzött (hibás ISBN 978-963-7471-15-4)
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(078)=945.11
[AN 2748561]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2008.
Székely András
   Šag za šagom 2 : orosz munkafüzet / Székely András, Székely Nyina, Tomori Lajosné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 95 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5770-9 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv - példatár
808.2(076)=945.11
[AN 2740174]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2008.
   Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok / Csatár Péter, Pethő Gergely szerk. - Debrecen : DE Kossuth Egy. K., 2007. - 181 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti és kísérleti nyelvészet, ISSN 1787-3487 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-033-0 fűzött
nyelvészet - szemantika - metafora
801.541.2
[AN 2736597]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2008.
Szilvás Izabella
   Exam-fright killer : intermediate topics, book two / Izabella Szilvás. - [Zalaegerszeg] : [Szerző], cop. 2008. - 159 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 978-963-06-4246-0 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=00
[AN 2741436]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2008.
Vörös Éva (1968-)
   A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára / Vörös Éva. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2008. - 500 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 85.)
Bibliogr.: p. 476-498.
ISBN 978-963-473-084-2 fűzött
magyar nyelv - etimológiai szótár - gyógynövény
809.451.1-321.2 *** 615.89:615.322 *** 633.88
[AN 2736591]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2008.
Walker, Gordon
Pons last minute Englisch (magyar)
   Pons last minute angol útiszótár / Gordon Walker ; [ford. Tóth Ákos]. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2008, cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-9641-32-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2747996]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7161 /2008.
Bartens, Raija
   Kultainen aamunkoi : neljän marilaisen runoilijan muistolle / Raija Bartens. - Savariae : [BDF Uralisztikai Tansz.], 2007. - 194 p. ; 22 cm. - (Bibliotheca Ceremissica, ISSN 1219-3011 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9531-89-5 fűzött
mari irodalom története - 20. század - költészet - író
894.521(092) *** 894.521-14(091)"19"
[AN 2737026]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2008.
   "Ihr Worte" : ein Symposium zum Werk von Ingeborg Bachmann / hrsg. von Zsuzsa Bognár und Attila Bombitz. - Wien : Praesens Verl. ; Szeged : JATEPress, 2008. - 224 p. ; 23 cm. - (Österreich-Studien Szeged, ISSN 1789-1272 ; 2.)
A 2006. nov. 14-15-én Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Germanisztikai Intézete és a Szegedi Tudományegyetem Germán Filológiai Intézete által rendezett szimpózium szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-853-2 fűzött
ISBN 978-3-7069-0468-1
Bachmann, Ingeborg (1926-1973)
Ausztria - író - 20. század - műelemzés - konferenciakiadvány
830(436)(092)Bachmann,_I. *** 061.3(439-2Piliscsaba)
[AN 2736344]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2008.
Kardos András (1953-)
   Kritikus apák / Kardos András. - Debrecen : Alföld Alapítvány, cop. 2008. - 174 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 20.)
ISBN 978-963-06-4484-6 fűzött : 980,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - apa
82(091)-31 *** 894.511(091)-31 *** 316.37-055.52-055.1
[AN 2736196]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2008.
Mayer Erzsébet (1951-)
   A féltékenység zöldszemű szörnye / Mayer Erzsébet. - Budapest : [A M. Nyelvért Alapítvány], 2007. - 116 p. : ill. ; 21 cm. - (Erdélyi műhely könyvek, ISSN 1789-8625)
ISBN 978-963-87009-4-0 fűzött : 1670,- Ft
világirodalom története - irodalomelmélet - műelemzés
82(091) *** 82.01
[AN 2740386]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2008.
   Világirodalom / főszerk. Pál József ; [a főszerk. mtársai Fried István, Ritoók Zsigmond]. - Jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - 1017 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 947-960.
ISBN 978-963-05-8596-5 * kötött (hibás ISBN 976-963-05-8596-5)
világirodalom története
82(091)
[AN 2747645]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7166 /2008.
Knapp Éva (1956-)
   Egy hódmezővásárhelyi vándorköltő viszontagságai : Berei Farkas András élete és munkássága, 1770-1832 / Knapp Éva. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2007. - 159 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-8006-45-5 kötött
Farkas András (1770-1832)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - életrajz
894.511(092)Farkas_A.
[AN 2741003]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2008.
Komlós Aladár (1892-1980)
Magyar - zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig (1. r.)
   A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században / Komlós Aladár ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket kieg., a fotókat vál. Kiss József] ; [előszó Kőbányai János] ; [névmutató Körmendi Gabriella]. - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő K., 2008. - 323, XX p. : ill. ; 23 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-38-2 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - zsidóság - 19. század
894.511(091)"18" *** 316.347(=924)(439)"18"
[AN 2739175]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2008.
   "Mielz valt mesure que ne fait estultie" : a hatvanéves Horváth Iván tiszteletére / [szerk. Bartók István et al.]. - Budapest : Krónika Nova, 2008. - 401 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9423-88-6 kötött
magyar irodalom története - világirodalom története - emlékkönyv
894.511(091) *** 82(091)
[AN 2736791]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2008.
Varga István
   "Mintha több oldalról kapnám a fényt..." : a prózaíró Takáts Gyula / Varga István. - Kaposvár : Berzsenyi Kvk., 2007. - 216 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8440-22-8 fűzött
Takáts Gyula (1911-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Takáts_Gy.
[AN 2736328]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7170 /2008.
Adam, Gabi
Das Vermächtnis (magyar)
   A hagyaték / Gabi Adam ; [ford. Gordos Judit]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-22-1 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2740231]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2008.
   Agave 100 / [szerk. Brenner Péter, Sz. Molnár Szilvia] ; [ford. Gálla Nóra et al.]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-99-9 fűzött : 1500,- Ft : 5,80 EUR
angol irodalom - amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(082)=945.11 *** 820-32(73)(082)=945.11
[AN 2736920]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2008.
Ahern, Cecelia (1984-)
Where rainbows end (magyar)
   Ahol a szivárvány véget ér / Cecelia Ahern ; [ford. Morcsányi Júlia]. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 446 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-29-1 fűzött : 2990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2742156]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2008.
   Aludj jól, kicsim! : álomba ringató mesék / [rajz. Hayden McAllister et al.] ; [ford. Bart Dániel, ifj. Bart István, Fehér Kálmán]. - [Budapest] : Officina '96, [2008]. - 316 p. : ill., színes ; 27 cm
A ford. a "Many more bedtime stories" (London : Award, 1988) és a "My big book of stories" (London : Award, 1994) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9705-31-9 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2739941]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2008.
Applegate, Katherine
Zoey fools around (magyar)
   Zoey görbe utakon : regény / Katherine Applegate ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 194 p. : ill. ; 21 cm. - (Szívzűrök sorozat)
ISBN 978-963-9492-65-3 fűzött : 1599,- Ft (hibás ISBN 978-963-9492-65-5)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2747726]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2008.
Armstrong, Lindsay
The Constantin marriage (magyar)
   Ha szól a szív / Lindsay Armstrong ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 401.)
ISBN 978-963-537-807-4 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2742370]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2008.
Berenson, Alex (1973-)
The faithful spy (magyar)
   A hűséges kém / Alex Berenson ; [ford. Bartók Júlia]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-00-7 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2736856]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2008.
Block, Lawrence (1938-)
The burglar who traded Ted Williams (magyar)
   A betörő, aki eladta Ted Williamst / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-04-5 fűzött : 2480,- Ft : 9,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2742142]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2008.
Boccaccio, Giovanni (1313-1375)
Il decamerone (magyar)
   Dekameron [elektronikus dok.] / Boccaccio ; Lukács Sándor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5530-0
ISBN 963-09-5530-X
olasz irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
850-32=945.11
[AN 2737873]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2008.
Bradbury, Ray (1920-)
   A villamos testet énekelem / Ray Bradbury ; [ford. Galamb Zoltán et al.]. - Budapest : Agave Kv., 2008. - 295 p. ; 21 cm
A ford. az "I sing the body electric!" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9868-03-8 fűzött : 2580,- Ft : 10,1 EUR
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2742285]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2008.
Brooks, Helen (1950-)
A ruthless agreement (magyar)
   A magam ügyvédje / Helen Brooks ; [... ford. Schneider Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 413.)
ISBN 978-963-537-810-4 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2742197]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2008.
Capstick, Peter Hathaway (1940-1996)
The last ivory hunter (magyar)
   Az utolsó elefántvadász : Wally Johnson története / Peter Hathaway Capstick ; [ford. Lantos István]. - [Pusztazámor] : DNM K., [2008]. - 302 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9783-07-2 kötött : 4800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9783-07-02)
Johnson, Walter Walker (1912-)
Afrika - amerikai angol irodalom - vadászkaland - memoár
820-94(73)=945.11 *** 799.2(6)(0:82-94)
[AN 2739271]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2008.
Carey, Diane (1954-)
DNA war (magyar)
   DNS háború / Diane Carey ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 253 p. ; 20 cm
Aliens (keretcím)
ISBN 978-963-497-167-2 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2736614]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
The witness for the prosecution (magyar)
   A vád tanúja / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária, Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2008. - 237 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8488-7 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2740110]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 22. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2747123]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 17. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2747120]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
O Zahir (magyar)
   A Zahir / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 11. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2005. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-85-4 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2747117]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2008.
Conrad, Joseph (1857-1924)
The secret agent (magyar)
   A titkosügynök / Joseph Conrad ; [ford. Gy. Horváth László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-87-7 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2747731]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2008.
Cox, Josephine
The journey (magyar)
   Az utazás / Josephine Cox ; [ford. Róna Adrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-097-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2737434]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2008.
Crick, Mark
Kafka's soup (magyar)
   Kafka levese : irodalmi és gasztronómiai ínyencség : a világirodalom 14 receptben / írta és az illusztrációkat kész. Mark Crick. - Pécs : Alexandra, 2008. - 92 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Ford. Getto Katalin, Varró Dániel
ISBN 978-963-370-629-9 kötött
amerikai angol irodalom - paródia - szakácskönyv
820-7(73)=945.11 *** 641.55(083.12)
[AN 2739926]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2008.
Daughter! (magyar)
   Lányomnak : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney ill. - Budapest : General Press, [2007]. - [92] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Horváthné Fodor Enikő
ISBN 978-963-370-314-4 kötött
világirodalom - nő - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-055.2 *** 099.1
[AN 2736851]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2008.
Elsschot, Willem (1882-1960)
Kaas (magyar)
   Sajt ; Lidércfény / Willem Elsschot ; [ford. Wekerle Szabolcs, Gera Judit]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 251 p. ; 17 cm. - (Akcentusok, ISSN 1788-8522)
Egys. cím: Kaas ; Het dwaallicht
ISBN 978-963-693-098-1 fűzött : 2450,- Ft (hibás ISBN 978-963-0981)
flamand irodalom - kisregény
839.32-31=945.11
[AN 2737401]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2008.
Fischer-Hunold, Alexandra
Lesepiraten-Mädchengeschichten (magyar)
   Lánytörténetek / Alexandra Fischer-Hunold ; Heike Wiechmann rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2008]. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 978-963-7461-38-5 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2739871]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2008.
Forsyth, Frederick (1938-)
The Afghan (magyar)
   Az Afgán / Frederick Forsyth ; [ford. Uram Tamás]. Napraforgó / Richard Paul Evans ; [ford. Hetzer Zita]. Fekete nap / James Twining ; [ford. Salamon János]. Furcsa férj / Patricia MacDonald ; [ford. Heltai András]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The Afghan. The sunflower. The black sun. Married to a stranger
ISBN 978-963-9707-62-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2737552]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2008.
Gavalda, Anna (1970-)
Ensemble, c'est tout (magyar)
   Együtt lehetnénk / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2006. - 627 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2514-7 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2748624]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2008.
A gem of a daughter (magyar)
   Lányok gyöngye / [vál. ... Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [364] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Polgár Judit. - Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-370-398-4 kötött
világirodalom - lány - aforizma - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 316.37-055.25(0:82-84) *** 099.1
[AN 2736823]
MARC

ANSEL
UTF-87196 /2008.
Goodkind, Terry (1948-)
Naked empire (magyar)
   Védtelen birodalom / Terry Goodkind. - [Szeged] : Excalibur, cop. 2007. - 3 db : ill. ; 20 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 978-963-9285-67-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2741270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az árny. - 293 p.
ISBN 978-963-9285-68-2 fűzött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2741276] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Túl a prófécián. - 291 p.
ISBN 978-963-9285-69-9 fűzött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2741284] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A nyolcadik szabály. - 293 p.
ISBN 978-963-9285-70-5 fűzött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2741287] MARC

ANSEL
UTF-87197 /2008.
Greene, Graham (1904-1991)
Loser takes all (magyar)
   A vesztes mindent visz / Graham Greene ; ford. Kaposi Tamás. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-802-9 kötött : 2400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2741296]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2008.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   A Grimm testvérek legszebb meséi : gyermekek részére Gisela Fischer átdolgozásában / rajz Felicitas Kuhn, Anny Hoffmann és Carl Benedek ; [ford. Sz. Elek Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Egmont, 2008. - 140 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 963-628-227-7 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2747605]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2008.
Hawes, Annie
Ripe for the picking (magyar)
   Szerelem az olajfák között / Annie Hawes ; [ford. Gergely Anikó]. - [Budapest] : Kelly, [2007]. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-36-5 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2737386]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2008.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   A Kilimandzsáró hava : válogatott elbeszélések / Ernest Hemingway ; [vál. Szász Imre]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-81-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2747751]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2008.
   Híres állattörténetek / [ford. B. Nagy László et al.]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2008. - 413 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-9701-58-8 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - állat - elbeszélés
82-32=945.11 *** 59(0:82-32)
[AN 2740632]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2008.
   Híres gyerektörténetek / [ford. B. Kodrik Judit et al.]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2008. - 413 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-9701-57-1 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - gyermek - elbeszélés
82-32=945.11 *** 316.37-053.2(0:82-32)
[AN 2740559]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2008.
Hobb, Robin
Royal assassin (magyar)
   A király orgyilkosa : [a Látnok-ciklus második kötete] / Robin Hobb ; [ford. Horváth Norbert]. - 2. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 485 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9679-76-4 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2742651]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2008.
Holt, Victoria (1906-1993)
The thistle and the rose (magyar)
   Bogáncs és rózsa / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 338 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A "Tudor hercegnők" c. regénysorozat része
ISBN 978-963-635-331-5 fűzött : 1595,- Ft
Margit (Skócia: királyné) (1489-1541)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2737490]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2008.
Hotakainen, Kari (1957-)
Juoksuhaudantie (magyar)
   Futóárok utca / Kari Hotakainen ; ford. Patat Bence ; [kiad. a Kalevala Baráti Kör és Tillinger Péter Műhelye]. - Budapest : Kalevala Baráti Kör ; Szentendre : Tillinger P., 2007. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3484-7 fűzött
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 2737604]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2008.
Iding, Laura
The flight doctor's emergency (magyar)
   Mosolyterápia / Laura Iding ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 345.)
ISBN 978-963-537-805-0 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2742329]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2008.
Isau, Ralf
Der Kreis der Dämmerung (magyar)
   Az évszázad összeesküvése : Pirkadat Kör / Ralf Isau. - Pécs : Alexandra, [2004]-. - 22 cm
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2516419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2007. - 317, [2] p.
Ford. Váróczi Zsuzsa
ISBN 978-963-370-161-4 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2736492] MARC

ANSEL
UTF-87208 /2008.
James, Henry (1843-1916)
The wings of the dove (magyar)
   A galamb szárnyai / Henry James ; [ford. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 473 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-68-4 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2737094]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2008.
Jiang Rong (1946-)
Lang tu teng (magyar)
   Farkastotem / Jiang Rong ; [ford. Zombory Klára]. - Budapest : Magvető, 2008. - 686 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2626-7 kötött : 4490,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 2737241]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2008.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Beerholms Vorstellung (magyar)
   A Beerholm-illúzió : regény / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2008. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2627-4 kötött : 2690,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2737350]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2008.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Die Vermessung der Welt (magyar)
   A világ fölmérése [elektronikus dok.] / Daniel Kehlmann ; ford. Fodor Zsuzsa ; előadja Rátóti Zoltán. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2008. - 1 CD (8 h 40 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-4537-9 : 4990,- Ft
osztrák irodalom - regény - hangoskönyv
830-31(436)=945.11
[AN 2741337]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2008.
Kenner, Julie
Undercover lovers (magyar)
   Érzéki Örömök Klubja / Julie Kenner ; [... ford. Halász Krisztina]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 222.)
ISBN 978-963-537-806-7 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2742250]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2008.
Książka pełna bajek (magyar)
   Világszép mesék / [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 117 p. : ill., színes ; 30 cm
Összeáll. Jarmołkiewicz, Elžbieta. - Ford. Szakonyi Zsófia, Nánay Fanni
ISBN 978-963-370-442-4 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2736557]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2008.
Kundera, Milan (1929-)
La lenteur (magyar)
   Lassúság [elektronikus dok.] / Milan Kundera ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2008. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Vargyas Zoltán. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5782-3
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2738120]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 10 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2738124] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 13 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2738125] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. korong. - 1 CD (59 min)
francia irodalom - regény - hangoskönyv
840-31=945.11
[AN 2738127] MARC

ANSEL
UTF-87215 /2008.
Larkin, Patrick
Robert Ludlum's The Moscow vector (magyar)
   Moszkvai kór / Robert Ludlum [nyomán írta] Patrick Larkin ; [ford. Kelecsényi Ágnes ... és Miklósi Zsuzsanna ...]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 477 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-322-3 fűzött : 1998,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2736669]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2008.
Laurens, Stephanie
To distraction (magyar)
   Titkos szeretők / Stephanie Laurens ; [ford. Francsics István]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 384 p. ; 20 cm
A Bástya Klub történetei (keretcím)
ISBN 978-963-9803-09-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2736580]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2008.
Leigh, Ana
The MacKenzies : Luke (magyar)
   Klán MacKenzie : Luke / Ana Leigh. - Pécs : Alexandra, 2008. - 446 p. ; 18 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-485-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2736778]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2008.
Maas, Christoph
Martinstrasse 16.55 Uhr (magyar)
   Végzetes baleset / Christoph Maas ; ... ford. Iványi Tiborné. - Budapest : Wesley J. K., 2007. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9744-02-8 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - regény
830-31=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 2737558]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2008.
Martín, Esteban
La clave Gaudí (magyar)
   A Gaudí-kulcs / Esteban Martín, Andreu Carranza ; [ford. Bada Györgyi]. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 438 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9797-30-7 kötött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2739269]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2008.
May, Karl (1842-1912)
Der Schatz im Silbersee (magyar) (átd. kiad.)
   Az Ezüst-tó kincse / Karl May ; [ford. és átd. Szinnai Tivadar] ; [ill. Csergezán Pál]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 261 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-20-2 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2747341]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2008.
Meyer, Kai (1969-)
   A hullámok gyermekei / Kai Meyer. - Pécs : Alexandra, 2007-. - 21 cm
Ford. Fürst Anna
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2693099]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kagylómágusok. - 2008. - 268, [3] p.
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2736771] MARC

ANSEL
UTF-87222 /2008.
   Millió tűlevél erdeje / szerk. Simon Valéria, Várady Eszter ; [az antológia fordítói Balogh Mária et al.] ; [kiad. a] Kalevala Baráti Kör. - Budapest : Kalevala Baráti Kör, 2007. - 111 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-3450-2 fűzött
finn irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.541-14(082)=945.11 *** 894.541-32(082)=945.11
[AN 2736934]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2008.
   Minden napra egy mese / vál. és szerk. T. Aszódi Éva ; Reich Károly rajz. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 381, [10] p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8432-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2747513]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2008.
Mothers & daughters (magyar)
   Anyák és lányok / [vál. ... Helen Exley] ; [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [364] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Gadóczi Andrea. - Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-370-399-1 kötött
világirodalom - anya - lány - aforizma - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84) *** 316.37-055.25(0:82-84) *** 099.1
[AN 2736836]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2008.
Munro, Alice (1931-)
The love of a good woman (magyar)
   Egy jóravaló nő szerelme : nyolc történet / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika. - [Budapest] : Park, cop. 2008. - 362 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-816-3 kötött : 3500,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 2739909]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2008.
Muse, Kurt
Six minutes to freedom (magyar)
   Hat percre a szabadságtól / Kurt Muse és John Gilstrap ; [ford. Ördögh Bálint]. - Budapest : Kelly, [2008]. - 357 p., [24] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-44-0 fűzött : 2980,- Ft
Muse, Kurt
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2736946]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2008.
Nótári Tamás
   A jognak asztalánál .. : 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul / Nótári Tamás. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9722-36-1 kötött : 2835,- Ft
latin irodalom - jog - mondás - kétnyelvű dokumentum
871-84.02=945.11 *** 34(0:82-84)
[AN 2736146]
MARC

ANSEL
UTF-87228 /2008.
Patterson, James (1947-)
Judge & jury (magyar)
   Bíró és esküdt / James Patterson és Andrew Gross ; [ford. Pelle Csilla]. Fekete Harlekin / Tamara McKinley ; [ford. Uram Tamás]. A bűn arca / Greg Iles ; [ford. Komáromy Rudolf]. Egy éjszaka a vevőszolgálaton / Chetan Bhagat ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Judge & jury. Summer lightning. True evil. One night at the call center
ISBN 978-963-9707-64-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2737508]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2008.
Peretti, Frank E. (1951-)
Flying blind (magyar)
   Vakrepülés / Frank E. Peretti ; ... ford. Királyné Ficsor Lilla. - Budapest : Wesley J. K., 2007. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9744-01-1 fűzött
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 2737596]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2008.
Picoult, Jodi (1966-)
Nineteen minutes (magyar)
   Tizenkilenc perc / Jodi Picoult ; [ford. Kocsis Anikó]. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 552 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-34-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2742269]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2008.
Preston, Douglas (1956-)
Thunderhead (magyar)
   Az eltűnt város / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2008]. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-083-2 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2739212]
MARC

ANSEL
UTF-87232 /2008.
Pullman, Philip (1946-)
The scarecrow and his servant (magyar)
   Jack és a madárijesztő / Philip Pullman ; Peter Bailey ill. ; [ford. Fedina Lídia]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 221, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-578-0 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2736497]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2008.
Reider, Katja (1960-)
Lesepiraten-Fohlengeschichten (magyar)
   Csikótörténetek / Katja Reider ; Heike Wiechmann rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2008]. - 56, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 978-963-7461-39-2 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2739850]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2008.
Reider, Katja (1960-)
Lesetiger-Dinosauriergeschichten (magyar)
   Dinótörténetek / Katja Reider ; Leopé rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2008]. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 978-963-7461-40-8 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2739807]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2008.
Rice, Anne (1941-)
Blackwood farm (magyar)
   Blackwood farm : vámpírkrónikák IX. / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin K., 2008. - 521, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86583-7-1 kötött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2737437]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2008.
Ross, Kathryn
The Frenchman's mistress (magyar)
   Rád szomjazom / Kathryn Ross ; [... ford. Kemény Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 402.)
ISBN 978-963-537-808-1 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2742400]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2008.
Sansom, C. J. (1952-)
Dissolution (magyar)
   Kard által / C. J. Sansom ; [ford. Kovács Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 366 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-97-5 fűzött : 2780,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2736912]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2008.
Scott, Manda
Boudica (magyar)
   Boudica / Manda Scott ; [ford. Császár László]. - Pécs : Alexandra, 2004-2008. - 4 db ; 24 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2507456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], A kígyó látomása : a brit törzsek heroikus küzdelme a római hódítók ellen. - 2008. - 469 p.
ISBN 978-963-370-527-8 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2736489] MARC

ANSEL
UTF-87239 /2008.
Shalvis, Jill
For the love of Nick (magyar)
   Négy láb + négy kerék / Jill Shalvis ; [... ford. Kiss Anna]. Törd meg az átkot! / Linda Conrad ; [... ford. G. Korda Edit]. A papa kedvence / Cait London ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 26.)
Egys. cím: For the love of Nick. Baby: a scandalous melody. Instinctive male
ISBN 978-963-537-809-8 fűzött : 995,- Ft : 204 RSD : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2742031]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2008.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan. - Budapest : Móra, 2005-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2585455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., Végítélet / [ford. Polyák Béla]. - 2008. - 229, [2] p.
ISBN 978-963-11-8466-2 kötött : 2390,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2742403] MARC

ANSEL
UTF-87241 /2008.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2517979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A sötétség vadászai. - 2008. - 205 p. - (Vámpír könyvek ; 7.)
ISBN 978-963-11-8441-9 kötött : 2190,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2747510] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., Az éjszaka szövetségesei. - 2008. - 222 p. - (Vámpír könyvek ; 8.)
ISBN 978-963-11-8457-0 kötött : 2190,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2747511] MARC

ANSEL
UTF-87242 /2008.
Shaw, George Bernard (1856-1950)
   Színművek / Bernard Shaw ; [vál. és szerk. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2008. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8469-6 fűzött : 5900,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2740398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 644, [3] p.
Tart.: Sartorius úr házai ; Warrenné mestersége ; Fegyver és vitéz ; Caesar és Kleopátra ; Ember és felsőbbrendű ember. - Egys. cím: Widowers' houses ; Mrs. Warren's profession ; Arms and the man ; Caesar and Cleopatra ; Man and superman. - Ford. Ottlik Géza, Réz Ádám
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2740505] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 562, [3] p.
Tart.: Barbara őrnagy ; Pygmalion ; Összetört szívek háza ; Szent Johanna. - Egys. cím: Major Barbara ; Pygmalion ; Heartbreak house ; Saint Joan. - Ford. Horváth László, Gy., Mészöly Dezső, Ottlik Géza
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2740530] MARC

ANSEL
UTF-87243 /2008.
Shirley, John
Forever midnight (magyar)
   Mindörökké éjfél / John Shirley ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 374 p. ; 20 cm
Predator (keretcím)
ISBN 978-963-497-165-8 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2736882]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2008.
Siamon, Sharon
Race to the rescue (magyar)
   Versenyló a pácban / Sharon Siamon ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. : ill. ; 22 cm. - (Nyereg-sziget)
ISBN 978-963-9749-21-4 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2739616]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2008.
Steinbeck, John (1902-1968)
Of mice and men (magyar)
   Egerek és emberek / John Steinbeck ; ford. Benedek Marcell. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-01-3 kötött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2747753]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2008.
Stephens, Susan (1949-)
Virgin for sale (magyar)
   Vénusz acélból / Susan Stephens ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 414.)
ISBN 978-963-537-811-1 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2742178]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2008.
Stilton, Tea
La montagna parlante (magyar)
   A lángoló hegy / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2008. - 177, [46] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai ; 2.)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-642-8 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2739764]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2008.
Strindberg, August (1849-1912)
Oväder (magyar)
   A csöndes ház / August Strindberg ; ford. Szabó Lőrinc ; [a kísérő tanulmányt írta és a szöveggondozást végezte Kontor István László]. - Debrecen : Csokonai, 2007. - 63 p. ; 21 cm. - (Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai ; 5.)
ISBN 963-260-203-X fűzött
svéd irodalom - dráma
839.7-2=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 2736697]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2008.
   A szerelem oázisában. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 3.)
Tart.: Díszkíséret / Emma Darcy ; [... ford. Bittera Dóra]. Sivatagi bújócska / Sandra Field ; [... ford. Ágoston Szabina]. Az év botránya / Michelle Reid ; [... ford. Bittera Dóra]. - Egys. cím: The sheikh's seduction ; Up close and personal ; The mistress bride
ISBN 978-963-537-919-4 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2742257]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2008.
   Szívek szállodája. - Budapest : Ciceró, [2007]-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
Kész. a "Gilmore girls" c. tv-sorozat alapján
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2648538]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ki legyen Rómeó? / Amy Sherman-Palladino tv-sorozatát könyvre alk. Catherine Clark ... ; [ford. Várkonyi Zoltán]. - cop. 2008. - 220 p., [8] t. : ill., színes
The other side of summer
ISBN 978-963-539-625-2 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2736896] MARC

ANSEL
UTF-87251 /2008.
Taylor, Jennifer (1949-)
A special kind of caring (magyar)
   Vigyázat, mély víz! / Jennifer Taylor ; [... ford. Rapajka Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 344.)
ISBN 978-963-537-804-3 fűzött : 475,- Ft : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2742016]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2008.
Thoreau, Henry David (1817-1862)
Walden (magyar)
   Walden ; A polgári engedetlenség iránti kötelességről / Henry David Thoreau ; [ford. Szöllősy Klára, Vámosi Pál] ; [a versbetéteket Molnár Imre ford.]. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 287 p. ; 21 cm
Egys. cím: Walden ; Resistance to civil government
ISBN 978-963-9680-21-0 kötött : 2750,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár - esszé
820-94(73)=945.11 *** 820-4(73)=945.11
[AN 2747982]
MARC

ANSEL
UTF-87253 /2008.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Iskrenne vas Surik (magyar)
   Odaadó hívetek, Surik / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2007. - 461 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2569-7 kötött : 2890,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2748621]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
L'étoile du Sud (magyar)
   Dél csillaga / Verne Gyula ; ford. Lányi Imre [!Viktor]. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2008. - 247 p. ; 21 cm. - (Verne Gyula-sorozat ; 1/16.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-49-2 kötött : 95,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2737128]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2008.
Von Ziegesar, Cecily (1970-)
   Bad girl / Cecily von Ziegesar. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2666907
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Megérdemlem! / [ford. Szeredás Lőrinc]. - 2008. - 333 p.
ISBN 978-963-254-094 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2737227] MARC

ANSEL
UTF-87256 /2008.
Wickham, Madeleine (1969-)
Shopaholic takes Manhattan (magyar)
   Pánik a plázában / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 340 p. ; 21 cm. - (Mániákus vásárló sorozat)
ISBN 978-963-9667-47-1 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2737463]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2008.
Winter, Leon de
SuperTex (magyar)
   SuperTex / Leon de Winter ; [ford. és az utószót írta Gera Judit]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 333 p. ; 17 cm. - (Akcentusok, ISSN 1788-8522)
ISBN 978-963-693-059-2 fűzött : 2450,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2737389]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2008.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Miyamoto Musashi (magyar)
   Muszasi / Josikava Eidzsi. - Budapest : Ulpius-ház, 2006-. - 20 cm
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2638766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Az élet és halál útja / [ford. Tótisz András]. - 2008. - 415, [16] p.
A ford. a "The way of life and death" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-254-095-5 fűzött : 3999,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-311.3=945.11
[AN 2736916] MARC

ANSEL
UTF-87259 /2008.
Your cat (magyar)
   Macskauralom / [vál. ... Helen Exley] ; [akvarellek Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [364] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Gadóczi Andrea. - Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad. - Tokban
ISBN 978-963-370-478-3 kötött
macska - világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 636.8(0:82-84) *** 099.1
[AN 2736853]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2008.
Zahn, Timothy (1951-)
Survivor's quest (magyar)
   A túlélők keresése / Timothy Zahn ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 510 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 978-963-497-166-5 fűzött : 2190,-Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2736902]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2008.
Zola, Émile (1840-1902)
Au bonheur des dames (magyar)
   Hölgyek öröme / Émile Zola ; ford. Benedek Marcell. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-79-2 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2747275]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7262 /2008.
Bábel-Szücs Szilvia (1972-)
   Játszó tér / Bábel-Szücs Szilvia. - Sopron : Novum, 2008. - 111 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-22-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2740784]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2008.
Bächer Iván (1957-)
   Vándorbab / Bächer Iván. - Budapest : Göncöl, [2008], cop. 2003. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9183-41-4 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - hírlapi tárca
894.511-43 *** 641.55(083.12)
[AN 2748453]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2008.
Bálint Ágnes (1922-)
   Tündér a vonaton / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Pásztohy Panka kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 115, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-814-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2737792]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2008.
Balogh József (1951-)
   Versvár - versvásár / Balogh József, Devecsery László ; Szkladányi Annamária rajz. ; [közread. az] Őszikék Alapítvány. - Szombathely : Martius : Őszikék Alapítvány, 2008. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Versvásár
ISBN 978-963-06-3376-5 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2742282]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2008.
Barrett, Alice Christine (1973-)
   Hétköznapi történet / Alice Christine Barrett. - Sopron : Novum, 2008. - 605 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-03-8 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2740906]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2008.
Berkes Péter (1931-)
   Utánam, srácok! : regény / Berkes Péter. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 296, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-51-6 kötött : 2295,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2747807]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2008.
   Bíborgyöngyök: a fogadás : antológia. - [Budapest] : Delta Vision, 2008. - 389, [5] p. : ill., térk. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9679-81-8 fűzött : 2490,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9
[AN 2737405]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2008.
Brain, Neuwin (1939-)
   Neuronbanutazók akciója : válogatás a szerző emberi aggyal és elmével kapcsolatos írásaiból / Neuwin Brain. - Sopron : Novum, 2008. - 456 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-20-5 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2741162]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2008.
   Búcsú az óvodától / [összeáll. Szűcsné Tóth Tünde] ; [ill. Tóth Csaba]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-596-579-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2737367]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2008.
Büky Ágnes
   Budapesti mesék / Büky Ágnes, Karácsony Iván. - Budapest : Büky Á. : Karácsony I., 2007. - 105, [2] p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2736658]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2008.
Cross, Jonathan
   Kvartett / Jonathan Cross. - [Budapest] : Tuan K., cop. 2008. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87672-5-7 fűzött : 2190,- Ft : 8,5 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2737001]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2008.
Crownvell, Peter (1963-)
   Morphogenezis / Peter Crownvell. - Sopron : Novum, 2008. - 254 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-11-3 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2741088]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2008.
   Csinnadratta! : versek a cirkuszról / Dallos Jenő rajz. ; [a verseket vál. Fráter Zoltán]. - Budapest : Móra, 2008. - 50, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8447-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - cirkusz - vers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2)(082) *** 791.83(0:82-14) *** 087.5(084.1)
[AN 2739224]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2008.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Kobzos Kiss Tamás - Csokonai / [ill. Gyulai Líviusz]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 40 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
Közrem. a Musica Historica együttes
ISBN 978-963-208-867-9 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 2740340]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2008.
Csorba Éva (1947-)
   Lenni : összegyűjtött versek, 1964-2007 / Csorba Éva. - [Budapest] : Valo-Art, cop. 2007. - 418 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-86195-4-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2737243]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2008.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 241 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2747281]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2008.
Dobrosi Attila (1974-)
   Új kor / Dobrosi Attila. - Sopron : Novum, 2008. - 94 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-15-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2740861]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2008.
Dóka Péter (1974-)
   Kis Vuk / Fabula Tamás, Gát György ; [... az illusztrációkat kész. Javorniczky Nóra et al.]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 108, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-370-515-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2742215]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2008.
Egressy Zoltán (1967-)
   Csimpi szülinapja [elektronikus dok.] / Egressy Zoltán ; Halász Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 1 CD (1 h 42 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5529-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2737968]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2008.
   Az élet tárt karokkal vár : versek, idézetek, bölcseletek / [szerk. Szolomájer Valéria]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2008]. - 94, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9812-07-9 kötött
világirodalom - magyar irodalom - aforizma - vers - antológia
894.511-84(082) *** 82-84=945.11 *** 894.511-14(082)
[AN 2742084]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2008.
Eliza Beth
   Három nővér hálójában / Eliza Beth. - Sopron : Novum, 2008. - 362 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-00-7 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2741194]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2008.
Ferenczi Enikő
   A kert / Ferenczi Enikő. - Budapest : A M. Nyelvért Alapítvány, 2007. - 268, [2] p. ; 21 cm. - (Erdélyi műhely könyvek, ISSN 1789-8625)
ISBN 978-963-87009-5-7 fűzött : 2260,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2740332]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2008.
Fischer Hanna Sára
   Afrikai mese / írták Fischer Hanna Sára és Nemere István ; [ill. Domokos Adrienn Éva]. - [Százhalombatta] : Világóceán, cop. 2008. - 57 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-4503-4 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2737461]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2008.
Gaál Viktor (1979-)
   A tea színe / Gaál Viktor. - Budapest : Tekapo, 2008. - 287 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4447-1 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2739301]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2008.
Gáll András (1930-)
   Innen az Óperencián nem voltunk boldogok / Gáll András. - Sopron : Novum, 2008. - 675 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-23-6 fűzött : 5490,- Ft
magyar irodalom - emigráns irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2741305]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2008.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - Utánny. - Budapest : Papirusz Duola, 2008. - 69, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7452-05-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2747335]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2008.
Halla József (1952-)
   Az élet humora / Halla József. - Sopron : Novum, 2008. - 159 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-04-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2741215]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2008.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Babérligetkönyv [elektronikus dok.] : második rész / Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2008. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5780-9
magyar irodalom - esszé - hangoskönyv
894.511-4
[AN 2738005]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
magyar irodalom - esszé - hangoskönyv
894.511-4
[AN 2738008] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 2 min)
magyar irodalom - esszé - hangoskönyv
894.511-4
[AN 2738011] MARC

ANSEL
UTF-87290 /2008.
Hargitai Ildikó
   A likból lett leány / Hargitai Ildikó ; [rajz. Cseh András]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke K., 2007. - 106 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87212-9-7 fűzött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2748647]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2008.
Horovitz Erika
   Egyszer voltam, hol nem voltam, megszülettem! / írta és rajz. Horovitz Erika. - [Budapest] : Nutritíve K., 2008. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4422-8 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2737533]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   A lemez két oldala / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Móra, 2008. - 152, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8454-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2747437]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2008.
Jónás Tamás (1973-)
   Önkéntes vak : versek, 2006-2007 / Jónás Tamás. - Budapest : Magvető, 2008. - 76, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2638-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2740095]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2008.
József Attila (1905-1937)
   József Attila versei [elektronikus dok.] / Jordán Tamás előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (53 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5779-3
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2738024]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2008.
József Attila (1905-1937)
   Versek : válogatás / József Attila. - [Budapest] : Kossuth, [2008]-. - 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2734494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2008. - 221. p. - (Klasszikus magyar líra ; 16.)
ISBN 978-963-09-5647-5 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2740090] MARC

ANSEL
UTF-87296 /2008.
Kántor Péter (1949-)
   Trója-variációk / Kántor Péter. - Budapest : Magvető, 2008. - 74, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2632-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2740347]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2008.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Café X / Karafiáth Orsolya ; Filó Vera illusztrációival. - Budapest : Ulpius-ház, 2008, cop. 2004. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9752-83-2 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2747434]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2008.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   A Maffia-Klub / Karafiáth Orsolya. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 259, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9752-82-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2742095]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2008.
Kertész Péter (1937-)
   kertesz.freeblog.hu : pótcselekvés IQ és CT helyett / Kertész Péter. - [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2007. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9744-05-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - ezredforduló - internet - napló
894.511-94 *** 681.3.004.14
[AN 2737697]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2008.
Koren Istvánné
   A régi időkről / Koren Istvánné. - Edelény : Magánkiad., 2007. - 28 p., [4] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2078-9 fűzött
Szendrő - magyar néprajz - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 39(439-2Szendrő)
[AN 2736645]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna : regény / Kosztolányi Dezső ; [... a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - Budapest : Európa, 2008. - 247 p. ; 21 cm. - (Kosztolányi Dezső művei)
ISBN 978-963-07-8460-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2747431]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2008.
Kovács Balázs
   Friss levegő / írta, szerk. ... Kovács Balázs. - Hidasnémeti : Kovács B., 2008. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4639-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2740250]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2008.
Kulik Andrea
   A Senki gyermeke / Kulik Andrea. - Sopron : Novum, 2008. - 128 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-10-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2741098]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2008.
Laár András (1955-)
   Laár pour l'art : Laár András művészeti gyümölcsöskertjének éretlen, érett, ütődött, zaftos és tápláló termései / [az illusztrációkat a szerző kész.]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Jaffa, 2008. - 250 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-48-3 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 2747525]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2008.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Mondák magyar hősökről [elektronikus dok.] / Lengyel Dénes ; Kaszás Attila előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, [2008]. - 1 CD (56 min) ; 12 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5600-0 : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - monda - hangoskönyv
894.511-343 *** 398.22(=945.11)
[AN 2737855]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2008.
Majoros Mária
   Lélekbalzsam / Majoros Mária. - Gyomaendrőd : [Majoros M.], 2008. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4421-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2739223]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   Ég és Föld [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; Bozó Andrea és Lukács Sándor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2007. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5564-5
magyar irodalom - aforizma - hangoskönyv
894.511-43
[AN 2737983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (54 min)
magyar irodalom - aforizma - hangoskönyv
894.511-43
[AN 2737989] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong, Ars poetica. - 1 CD (1 h 19 min)
magyar irodalom - aforizma - hangoskönyv
894.511-43
[AN 2737992] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. korong, Só és bors. - 1 CD (1 h 18 min)
magyar irodalom - aforizma - hangoskönyv
894.511-43
[AN 2737993] MARC

ANSEL
UTF-87308 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   Föld, föld!.. [elektronikus dok.] : [a polgár további vallomásai] / Márai Sándor ; előadja Szilágyi Tibor. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2008. - 1 CD (5 h 30 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-4536-2 : 5500,- Ft
magyar irodalom - memoár - hangoskönyv
894.511-94
[AN 2741321]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2008.
Marék Veronika (1937-)
   Coffi, Pocak, Paprika / Marék Veronika. - [Budapest] : Nemzeti Tankvk., 2008. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6291-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2748619]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2008.
Mars, Esther
   A Rio Negro árnyai / Esther Mars. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 490 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-320-9 fűzött : 1998,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2736848]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth Kálmán. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 441, [3] p. ; 19 cm. - (Klasszikusok mindenkinek, ISSN 1789-5227)
ISBN 978-963-9720-52-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2747073]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2008.
Moonlight, Amy (1983-)
   A múlt kísértetei / Amy Moonlight. - Sopron : Novum, 2008. - 174 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-05-2 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2741303]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2008.
Nagy Gáspár (1949-2007)
   Szaltószabadság : válogatott versek / Nagy Gáspár. - Budapest : Mundus, 2008. - 236, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Pegazus szárnyán, ISSN 1789-3232 ; 1.)
ISBN 978-963-9713-06-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2737249]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2008.
Nagy Katalin (1928-1988)
   Intőkönyvem története / Nagy Katalin ; [ill. Zsoldos Vera]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 184, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-03-5 * kötött : 1390,- Ft (hibás ISBN 978-963-9442-03-5)
ISBN 963-9492-03-5
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2747345]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2008.
Nemere István (1944-)
   A fáraó és a titkos templom : történelmi regény / Nigel Forest. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2008. - 397, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-64-1 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2737224]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2008.
Nemere István (1944-)
   Római szökevények : történelmi regény / Nigel Forest. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2008. - 397, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-65-8 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2737213]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2008.
Németh István Péter (1960-)
   Csokonai irka, avagy Az ötödik évszak felé / Németh István Péter. - Tapolca : [Magánkiad.], 2008. - 25 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4562-1 fűzött
Magyarország - író - 18. század - magyar irodalom - színjáték - vers
894.511-14 *** 894.511-2 *** 894.511(092)Csokonai_Vitéz_M.
[AN 2736236]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2008.
Nyilassy Judit (1929-2007)
   Hol vagy, csillagom? : játék hagyományaink és a millennium tiszteletére / írta Nyilassy Judit. - Vasvár : [Önkormányzat], 2008. - 58 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
Közread. Vasvár Város Önkormányzata
ISBN 978-963-06-4339-9 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2737514]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2008.
Ördög Ottó (1962-)
   VIP : világirodalmi paródiák / Ördögh Ottó. - Budapest : Móra, 2008. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8443-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2736760]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2008.
   Orktánc : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2008. - 435 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 68.)
Worluk - a Káosz világa (keretcím)
ISBN 978-963-9566-69-9 kötött : 2198,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2742377]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2008.
Pál Tamás|
   Heri Kókler és a Horror Háza / K. B. Rottring. - [Szeged] : Excalibur, 2008. - 199 p. ; 19 cm. - (Excalibur könyvek, ISSN 1786-8467)
ISBN 978-963-9285-64-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2741200]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2008.
Papp Árpád (1937-)
   Orákulumok : versek / Papp Árpád. - Budapest : Szt. György K., 2008. - 68, [8] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4362-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2740891]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2008.
Parker, Cynthia
   Barátok / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-76-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2736940]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2008.
Polgár András (1937-)
   Beperelt a gyilkos! : két dokumentumregény / Polgár András. - Sopron : Novum, 2008. - 282 p. ; 22 cm
Tart.: Beperelt a gyilkos! ; Apuka
ISBN 978-963-9842-02-1 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31
[AN 2740876]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2008.
Renoire, Paul
   Egy pohár Renoire ; XX... és XXI? / Paul Renoire. - Budapest : Hunirex, [2007]. - 24, 38 p. ; 21 cm
A borítófedélen címadatként: Tui n one. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-2015-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2739715]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2008.
Rontó Norbert (1990-)
   Shayren / R. Norbert. - Budapest : Inf Intern. Kft., 2008. - 277, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4356-6 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2740935]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2008.
Schranez Rebeka (1990-)
   Aquamarin antikvárium / Schranez Rebeka. - Budapest : Gabbiano Print, 2008. - 100 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87804-0-9 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2742310]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2008.
Simó Márton (1963-)
   Bozgor, avagy Kísérlet egy szó értelmezésére : harmadik próbálkozás / Simó Márton. - Budapest : [A M. Nyelvért Alapítvány], 2007. - 320 p. ; 21 cm. - (Erdélyi műhely könyvek, ISSN 1789-8625)
A regénytrilógia 3. kötete
ISBN 978-963-87009-3-3 fűzött : 2690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2740342]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2008.
Simor András (1938-)
   Európa-akol : versek, 2006-2007 / Simor András. - Budapest : Szerző, 2008. - 64 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 126.)
ISBN 978-963-06-4029-9 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2737334]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2008.
Somogyi Gábor (1954-)
   Ki vagy rúgva! / Somogyi Gábor. - Sopron : Novum, 2008. - 137 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-18-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2741050]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2008.
Somogyi Gábor (1954-)
   A szekértől a Bentley-ig : a vagonkirakó munkásból lett milliárdos igaz története névvel, arccal, tabuk nélkül / Somogyi Gábor. - Sopron : Novum, 2008. - 159 p. : ill ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-19-9 fűzött : 2990,- Ft
Witzing József (1957-)
magyar irodalom - siker - memoár
894.511-94 *** 613.865(0:82-94)
[AN 2740787]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2008.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   Vasfejű a vásárban : vidám történet versben és képekben / Somogyváry Gyula ; Eperjesy Dóra rajz. - Budapest : Auktor, cop. 2007. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9676-05-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2741456]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2008.
Steinert Ágota (1940-)
   Atlantiszból még harangoznak / Steinert Ágota. - [Budapest] : Helikon, cop. 2008. - 260 p., [28] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-142-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2739902]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2008.
Sütő András (1927-2006)
   A készülődés éjszakái : emlékek, beszélgetések, tanulmányok : [Pusztakamarástól Marosvásárhelyig] / Sütő András ; [szerk. Ablonczy László]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2008. - 383 p. ; 19 cm. - (Sütő András összes művei)
ISBN 978-963-227-143-9 kötött : 3990,- Ft
Sütő András (1927-2006)
Erdély - határon túli magyar irodalom - dialógus - esszé - memoár
894.511-94(498) *** 894.511-83(498) *** 894.511-4(498)
[AN 2739217]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2008.
Szabó Anna
   A nagy fa lakói / Szabó Anna ; [ill. Milodánovics Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Tudomány K., cop. 2008. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-8194-60-2 kötött : 1850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2737358]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2008.
Szabó T. Anna (1972-)
   Kerge ABC / Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel versei, Gyöngyösi Adrienn [et al.] képei. - Budapest : Csimota : Magvető, 2008. - [95] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-02-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - írás- és olvasástanítás - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 372.416.2=945.11
[AN 2737278]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2008.
Szántó Judit, M.
   Két rózsatő : novellák / M. Szántó Judit. - Budapest : Szerző, 2007. - 64 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 125.)
ISBN 978-963-06-2949-2 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2737326]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2008.
Szarka Tamás
   Anonymus [elektronikus dok.] : hangoskönyv / Szarka Tamás. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, [2008]-. - 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
Felvidék - határon túli magyar irodalom - hangoskönyv
894.511-1/-9(437.6)
[AN 2738142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2008. - 1 CD (51 min)
Közrem. Dörner György et al.
ISBN 978-963-09-5817-2
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-14(437.6) *** 894.511-32(437.6)
[AN 2738153] MARC

ANSEL
UTF-87339 /2008.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 55, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8431-0 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2747581]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2008.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
   Tavaszi varázs : versek / Takácsné Csente Juliánna. - [Tatabánya] : [Magánkiad.], [2008]. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4404-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2739232]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2008.
Taylor, Linda
   A halál nőnemű? / Linda Taylor. - Sopron : Novum, 2008. - 195 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-01-4 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2741176]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2008.
Térey János (1970-)
   Asztalizene : színmű három tételben / Térey János. - Budapest : Magvető, 2008. - 191, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2650-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2740104]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2008.
Tóth Ildikó (1941-)
   Múltbanéző : emlékkönyv / Tóth Ildikó. - [Budapest] : Közlekedési Dokumentációs Kft., [2007]. - 123 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Ághegy könyvek, ISSN 1789-8579)
ISBN 978-963-552-406-8 fűzött
Svédország - magyar irodalom - memoár
894.511-94(485)
[AN 2739899]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2008.
Vichi, Hinda
   Meselovagok / Hinda Vichi ; [... graf. Szendrei Tibor]. - Szeged : Excalibur, [2007]-. - 24 cm
ISBN 978-963-9285-53-8
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2741261]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mohanal varázskönyve. - cop. 2007. - 252 p. : ill.
ISBN 979-963-9285-55-2 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2741265] MARC

ANSEL
UTF-87345 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   Csámpás, a rucafiú / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2008. - [40] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tavak könyve mesesorozat ; 5.)
ISBN 978-963-9735-46-0 fűzött : 1800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2737473]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2008.
Zichy Péter (1924-)
   Miért?! / Zichy Péter. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 128 p. : ill ; 21 cm
ISBN 978-963-7486-12-8 fűzött : 1100,- Ft
Zichy Péter (1924-)
magyar irodalom - magyar történelem - memoár
894.511-94 *** 943.9
[AN 2740946]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7347 /2008.
Baxter, Nicola
Fairy palace party (magyar)
   Bál a tündérpalotában : kukucskálj be az ajtókon! / [írta Nicola Baxter] ; [ill. Samantha Chaffey]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27x27 cm
Ford. Bakonyi Berta. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-370-535-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2736695]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2008.
Baxter, Nicola
The most haunted house (magyar)
   A legkísértetiesebb kísértetház : rémisztő kalandok! : lesd meg a kísértetek titkait! / [írta Nicola Baxter] ; [ill. June Goulding]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27x27 cm
Ford. Bakonyi Berta. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-370-538-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2736899]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2008.
Baxter, Nicola
Pirate ship adventure (magyar)
   Kalózkaland Késes Kandúrral! : kukkants be az ablakon! / [írta Nicola Baxter] ; [ill. June Goulding]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27x27 cm
Ford. Bakonyi Berta. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-370-542-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2736674]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2008.
Chambers, Sally
Minka sucht ein Versteck (magyar)
   Cili cica bújócskázik / ill. Sally Chambers ; írta Rebecca Mae ; ford. Makayné Forgács Melinda. - Budapest : Egmont Hungary, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Csengettyűs könyv)
ISBN 978-963-628-768-9 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2747622]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2008.
Chambers, Sally
Eine Überraschung für Max (magyar)
   Zsömle kutya és a titokzatos csomag / ill. Sally Chambers ; írta Rebecca Mae ; ford. Makayné Forgács Melinda. - Budapest : Egmont Hungary, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Csengettyűs könyv)
ISBN 978-963-628-765-8 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2747626]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2008.
Chambers, Sally
Was suchst du, Rosa? (magyar)
   Mit keres Rezső, a kismalac? / ill. Sally Chambers ; írta Rebecca Mae ; ford. Makayné Forgács Melinda. - Budapest : Egmont Hungary, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Csengettyűs könyv)
ISBN 978-963-628-767-2 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2747614]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2008.
Chambers, Sally
Wo ist Berta? (magyar)
   Hová tűnt Berta boci? / ill. Sally Chambers ; írta Rebecca Mae ; ford. Makayné Forgács Melinda. - Budapest : Egmont Hungary, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 12 cm. - (Csengettyűs könyv)
ISBN 978-963-628-766-5 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2747617]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2008.
Cute as can bee (magyar)
   Legyél te is kisdarázs! : jelmezbe bújni csudajó! / [ötlet Deborah D'Andrea] ; [fényképek Joseph Levack]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Kukucs! (keretcím)
ISBN 978-963-370-452-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2736812]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2008.
   Az elefánt : öt puzzle egy könyvben, 48 képkockával. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x33 cm. - (Ismerkedj az állatokkal! - puzzle-könyv)
A ford. az "Elephants" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-419-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2736886]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2008.
Hapka, Cathy
Sparkle princess (magyar)
   Tündöklő hercegnő / [ötlet Deborah D'Andrea] ; [szöveg Cathy Hapka] ; [... ill. Heather Hill és April Roush]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Kukucs! (keretcím)
ISBN 978-963-370-455-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2736833]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2008.
Hapka, Cathy
To the rescue (magyar)
   Indul a mentőakció / [ötlet Deborah D'Andrea] ; [szöveg Cathy Hapka] ; [... ill. April Roush]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27 cm
Kukucs! (keretcím)
ISBN 978-963-370-456-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2736805]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2008.
Marék Veronika (1937-)
   Kavicsmese / Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86610-9-8 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2739911]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2008.
McCafferty, Catherine
My grandma (magyar)
   Én és a nagymamám / [szöveg Catherine McCafferty] ; [ill. Wendy Rasmussen]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Kukucs! (keretcím)
ISBN 978-963-370-458-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2737167]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / Móricz Zsigmond ; K. Lukáts Kató rajzainak felhasználásával. - Budapest : Papirusz Duola, 2008. - [36] p. : ill., részben színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-7452-10-9 kötött : 1450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2747283]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2008.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek] / ill. Duendes del Sur. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az iskola szelleme / írta Robin Wasserman ; [ford. ... Széky János]. - [2008]. - 22, [6] p.
Ghost school
Fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741421] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az eltűnt fog titka / írta Maria S. Barbo ; [ford. ... Széky János]. - [2008]. - 22, [6] p.
The missing tooth mystery
ISBN 978-963-9860-03-2 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2741430] MARC

ANSEL
UTF-87362 /2008.
Under the Christmas tree (magyar)
   Karácsonyi mókatár / [ötlet Deborah D'Andrea] ; [fényképek Joseph Levack]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Kukucs! (keretcím)
ISBN 978-963-370-457-8 kötött
karácsony - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2737154]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2008.
Wieslander, Jujja (1944-)
Mamma Mu gungar (magyar)
   Mú mama hintája / Jujja és Tomas Wieslander ; Sven Nordqvist rajz. ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : General Press, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-643-059-7 kötött : 2000,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2739394]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2008.
Wolf, Jackie
Peek-a-boo bedtime (magyar)
   Esti bújócska / [ötlet Deborah D'Andrea] ; [szöveg Jackie Wolf]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Kukucs! (keretcím)
ISBN 978-963-370-453-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2737111]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2008.
Wolf, Jackie
Peek-a-boo farm (magyar)
   Bújócska a tanyán / [ötlet Deborah D'Andrea] ; [szöveg Jackie Wolf]. - Pécs : Alexandra, 2007. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
Kukucs! (keretcím)
ISBN 978-963-370-454-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2737145]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7366 /2008.
Gangloff, Sylviane
Galopin & pingpong dans l'ouest (magyar)
   Irány a vadnyugat! / Sylviane Gangloff ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, cop. 2008. - 24 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9749-29-0 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2740070]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2008.
Goscinny, René (1926-1977)
Jesse James (magyar)
   Jesse James / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Banitz Ildikó, Simon István]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2008. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 8.)
ISBN 978-963-87513-4-8 fűzött : 1499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2742382]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2008.
   MicroCAD 2007 : International Scientific Conference : 22-23 March 2007 / [szerk. Lehoczky László, Kalmár László] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME ITTC, 2007-. - ill. ; 21 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-742-4
konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2651456]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Supplementary volume. - 2008. - 152 p.
Váltakozva angol, magyar és német nyelven
ISBN 978-963-661-760-8
gazdaságtan - logisztika - konferenciakiadvány
33 *** 658.286 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736352] MARC

ANSEL
UTF-87369 /2008.
   MicroCAD 2008 : International Scientific Conference : 20-21 March 2008 / [szerk. Lehoczky László] ; [rend., kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME ITTC, 2008. - ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-812-4 fűzött
konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736251]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [16.], P szekció: Anyagáramlási rendszerek, logisztikai informatika = Section P: Material flow systems, logistical information technology. - [2], 126 p.
Váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-661-825-4
logisztika - informatika - konferenciakiadvány
658.286 *** 658.78 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736263] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], I szekció: Automatizálás és telekommunikáció = Section I: Automation and telecommunication. - [2], 47 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-820-9
automatizálás - híradástechnika - távközléstechnika - konferenciakiadvány
681.5 *** 621.39 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736290] MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], J szekció: Elektrotechnika és elektronika = Section J: Electrotechnics and electronics. - 112 p.
Csak angol nyelven
ISBN 978-963-661-821-6
elektrotechnika - konferenciakiadvány
621.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736323] MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], K szekció: Gép- és szerkezettervezés = Section K: Machine and construction design. - 57 p.
A "MicroCAD 2007 International Scientific Conference 22-23 March 2007" c. kiad. borítójával. - Csak angol nyelven
ISBN 978-963-661-822-3
géptervezés - szerkezettervezés - konferenciakiadvány
621.01 *** 624.04 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736324] MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], T szekció: Egészségtudomány = Section T: Health science. - [2], 88 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-829-2
orvostudomány - konferenciakiadvány
613 *** 61 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736332] MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], R szekció: Vállalati versenyképesség a XXI. században = Section R: Company competitiveness in the XXI century. - [2], 142 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-827-8
vállalatvezetés - gazdasági verseny - konferenciakiadvány
65.012.4 *** 339.137.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736333] MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], N szekció: Gépgyártástechnológia és gyártórendszerek = Section N: Production engineering and manufacturing systems. - 199 p.
Váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-661-823-0
gépgyártás-technológia - konferenciakiadvány
621 *** 658.5 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736346] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], E szekció: Áramlás- és hőtechnika = Section E: Fluid and heat engineering. - [2], 88 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-816-2
hőtan - áramlástan - hőerőgép - hűtés - folyadékszállítás - konferenciakiadvány
536 *** 532.5 *** 621.4/.6 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736368] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A szekció: Hulladékfeldolgozás, hulladékhasznosítás = Section A: Waste processing, recycling. - [2], 114 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-813-1
hulladékfeldolgozás - konferenciakiadvány
628.4 *** 504.064.47 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736372] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], H szekció: Fizika és oktatása = Section H: Phisics and education. - [2], 63 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-819-3
fizika - fizikatanítás - konferenciakiadvány
53 *** 371.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736373] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], D szekció: Anyagtudomány és technológia = Section D: Materials science and technology. - [2], 126 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-815-5
anyagtudomány - mechatronika - konferenciakiadvány
620.1 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736375] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], B szekció: Földalatti létesítmények tervezése, kivitelezése és működtetése = Section B: Desing, construction and operation of underground establishments = Section C: Non-conventional energy resources-research and utilization. C szekció: Nem konvencionális energiaforrások kutatása és hasznosítása. - [2], 112 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-814-8
mélyépítés - konferenciakiadvány
624.1 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736379] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], F szekció: Alkalmazott mechanika = Section F: Applied mechanics. - [2], 114 p.
Csak angol nyelven
ISBN 978-963-661-817-9
mechanika - konferenciakiadvány
531/534 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736432] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], G szekció: Matematika és számítástudomány = Section G: Mathematics and computer science. - [2], 98 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-818-6
matematika - számítástechnika - konferenciakiadvány
51 *** 681.3 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736435] MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], O szekció: Alkalmazott informatika = Section O: Applied information engineering. - [2], 174 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-824-7
informatika - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736440] MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], Q szekció: Kihívások a gazdaságban = Section Q: Economic challenges. - [2], 294 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-826-1
gazdaságtan - gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 338 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736441] MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.], S szekció: Bölcsészettudomány = Section S: Humanities. - [2], 142 p.
Váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-661-828-5
bölcsészettudomány - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2736442] MARC

ANSEL
UTF-87370 /2008.
Moench, Doug (1948-)
Batman: terror (magyar)
   Batman: terror / Doug Moench ; [rajz.] Paul Gulacy, Jimmy Palmiotti ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., cop. 2008. - 111 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9833-03-6 * fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9833-00-5)
képregény
087.6:084.11
[AN 2742478]
MARC

ANSEL
UTF-8