MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/07/11 10:44:53
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7371 /2008.
   Csillag a holló árnyékában : Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2008. március 14 - június 15. / [a kiáll. kurátora és a kat. szerkesztője Földesi Ferenc]. - Budapest : OSZK, 2008. - 247 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 235-246.
ISBN 978-963-200-546-1 fűzött
Vitéz János (1408-1472)
Magyarország - könyvkultúra - magánkönyvtár - bibliofília - művelődéstörténet - humanizmus - kiállítási katalógus
09(439)"14/15" *** 090.1(439)(092)Vitéz_J. *** 027.1(439)Vitéz_J. *** 930.85(439)"14/15" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2744674]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7372 /2008.
Ágoston György
   Digitális földfelszíni televíziózás : európai körkép, 2006-2007 / Ágoston György. - Budapest : AKTI, 2008. - 35 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 19.)
ISBN 978-963-87823-0-4 fűzött
Európa - televíziótechnika - digitális híradástechnika - ezredforduló - műsorszórás
791.9.097(4) *** 621.397.743.037.37 *** 654.197
[AN 2745355]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2008.
Bereczki Urmas (1957-)
   Átállás a digitális földfelszíni televíziózásra Észtországban / Bereczki Urmas. - Budapest : AKTI, 2007. - 18 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 8.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-420-899-0)
Észtország - televíziótechnika - digitális híradástechnika - műsorszórás
791.9.097(474.2) *** 621.397.743.037.37 *** 654.197
[AN 2744583]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2008.
   A digitális televíziózásra történő átállás társadalmi hatásainak elemzése / kész. ... Borovitz Tamás [et al.]. - Budapest : AKTI, 2007. - 50 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 10.)
Bibliogr.: p. 47-50.
ISBN 978-963-87610-0-2 fűzött
Európai Unió - televíziótechnika - digitális híradástechnika - társadalmi hatás - műsorszórás
791.9.097(4-62) *** 621.397.743.037.37 *** 654.197
[AN 2744560]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2008.
Horváth Zsolt, K. (1972-)
   A francia elektronikus média által a 2005 őszi elővárosi zavargásokról készített tudósítások fogadtatása : tapasztalatok és tanulságok a közvélemény, a szabályozás és a társadalomtudomány szempontjából / K. Horváth Zsolt, Takács Ádám. - Budapest : AKTI, 2008. - 35 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 22.)
Bibliogr.: p. 30-35.
ISBN 978-963-87823-3-5 fűzött
Franciaország - tömegtájékoztatási eszköz - társadalom - politikai feszültség - tüntetés - ezredforduló
791.9.096/.097(44)"200" *** 316.6(44)"200" *** 323.233(44)"2005"
[AN 2744580]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2008.
Incze Kinga (1970-)
   Magyarországi médiapiaci körkép, 2006 : az AGB Hungary, a TNS Media Intelligence, a Szonda Ipsos - GfK Hungária és a Matesz (Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség) adatai alapján / Incze Kinga. - Budapest : AKTI, 2007. - 49 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 18.)
ISBN 978-963-87610-9-5 fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló - statisztikai adatközlés
659.3(439)"200"(083.41) *** 791.9.096/.097(439)"200"(083.41)
[AN 2745390]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2008.
Keresnyei János
   A helyi televíziózás és a digitalizáció / Keresnyei János. - Budapest : AKTI, 2007. - 23 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 15.)
ISBN 978-963-87610-6-4 fűzött
Magyarország - televíziótechnika - digitális híradástechnika - műsorszórás
791.9.097(439) *** 621.397.743.037.37 *** 654.197
[AN 2744812]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2008.
Polyák Gábor (1977-)
   A műsorterjesztőket terhelő továbbítási kötelezettségek : a must carry szabályozás alkotmányjogi és közösségi keretei és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a magyar, német és osztrák szabályozásra / Polyák Gábor. - Budapest : AKTI, 2008. - 42 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 20.)
Bibliogr.: p. 39-42.
ISBN 978-963-87823-1-1 fűzött
Németország - Magyarország - Ausztria - digitális híradástechnika - jog - műsorszórás
791.9.097(436) *** 791.9.097(439) *** 791.9.097(430) *** 34:654.197
[AN 2745391]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2008.
Szederkényi Olga
   A 2005-ös francia zavargások közvetítése a francia elektronikus médiában : a BBC irányelvei : ajánlások hasonló esetekre a magyar médiumoknak / Szederkényi Olga. - Budapest : AKTI, 2008. - 36 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 23.)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-87823-4-2 fűzött
Franciaország - tömegtájékoztatási eszköz - politikai feszültség - ezredforduló
791.9.096/.097(44) *** 323.233(44)"2005"
[AN 2744589]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7380 /2008.
Claybourne, Anna
The story of inventions (magyar)
   A találmányok története / Anna Claybourne ; ill. Adam Larkum ; [... ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-013-2 kötött (hibás ISBN 963-251-013-2)
találmány - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2)
[AN 2743109]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2008.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   A magyar, illetve magyar származású Nobel-díjasok / Mátyás Szabolcs. - Debrecen : Mátyás Sz., 2007. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - (Mátyás-füzetek sorozat ; 1.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-06-3813-5 fűzött
Magyarország - tudós - külföldön élő magyar személyiség - Nobel-díj
001(439)(092) *** 001(100)(092) *** 929(=945.11)(100)
[AN 2744677]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7382 /2008.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2008, cop. 2005. - 104 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102.
Kötött
ezoterika
133.25
[AN 2752933]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2008.
Byrne, Rhonda
The Secret (magyar)
   A Titok = The Secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2007. - 198 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2751858]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2008.
Clow, Barbara Hand (1943-)
Alchemy of nine dimensions (magyar)
   Kilenc dimenzió alkímiája : [plejádi tanítások a dimenziókról és 2012-ről] / Barbara Hand Clow, Garry Clow ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 363 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 358-363.
ISBN 978-963-528-995-0 kötött : 3990- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2745010]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2008.
Hicks, Esther
Sara : a talking owl is worth a thousand word (magyar)
   Sara és az ezerszavú beszélő bagoly : Abraham meséinek újabb fejezete a vonzás törvényéről / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Bokor Erzsébet]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2008. - 193 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3. köt.
ISBN 978-963-246-018-5 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 2743695]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2008.
   Jóslás kristálygömbből és egyéb mágikus praktikák / [... megszerkesztése Kása Ákos Simon munkája] ; [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Miskolc] : Hermit, [2008]. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9654-35-8 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2745488]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2008.
Losey, Meg Blackburn
The children of now (magyar)
   A ma gyermekei : [a különleges képességű gyermekek legújabb generációi] / Meg Blackburn Losey ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 224 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-000-0 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - gyermek
133.25
[AN 2745018]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2008.
Mahesh Yogi, Maharishi
The science of being and art of living (magyar)
   A lét tudománya és az élet művészete : transzcendentális meditáció / Maharishi Mahesh Yogi ; Bevan Morris előszavával ; [a ford. Varga Ferenc nyersfordítása alapján D. Nagy Erika munkája]. - [Szeged] : Excalibur, cop. 2007. - XLV, 405 p. : ill. ; 21 cm. - (Spirituális könyvek, ISSN 1789-8978)
ISBN 978-963-9285-35-4 fűzött : 4990,- Ft
ezoterika - meditáció
133.25
[AN 2743792]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2008.
   Mindennapi Reiki : Dr. Mikao Usui természetes gyógymódja. - [Onga] : Pythia, [2007]. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-07-0 fűzött : 2300,- Ft
reiki
133 *** 615.89
[AN 2745528]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2008.
Müller Péter (1936-)
   Lomb és gyökér / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, [2008]. - 315 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-776-5 kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2753067]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2008.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Courage (magyar)
   Bátorság : a veszélyes élet élvezete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2004. - 240 p. ; 21 cm
A borítófedélen egyéb címadatként: A félelemnélküliség művészete
ISBN 978-963-528-773-4 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2753070]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Mantrische Sprüche (magyar)
   Mantrák : [a hetesség misztériuma] / Rudolf Steiner ; [ford. Kabai Gyöngyi]. - [Miskolc] : Hermit, [2008]. - 92 p. ; 20 cm
Fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 978-963-9654-32-7)
ezoterika
133.25
[AN 2745505]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2008.
Turnman, Carmen D.
The magical numbers (magyar)
   Népszerű numerológia / Carmen D. Turnman ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Pythia, [2008]. - 76 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9790-12-4 fűzött : 1700,- Ft
számmisztika
133.5 *** 159.961.335
[AN 2745510]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7394 /2008.
   Hazánk környezeti állapota : [2006] / [szerk. Haraszthy László] ; [közread. a] Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. - Budapest : KVVM, 2007. - 86 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87073-8-3 fűzött
Magyarország - természeti környezet - környezetvédelem - ezredforduló
502(439)"200" *** 504.06(439)"200"
[AN 2742602]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2008.
   Korszerű mérnöki tudással a környezetért : záró konferencia kiadvány / [szerk. Kátai János]. - Debrecen : [DE MTK], 2008. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm
A 2008. márc. 31-én a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán rendezett projektzáró konferencia előadásai. - Borítócím: 140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9732-31-5 fűzött
Magyarország - környezet-gazdaságtan - felsőoktatás - konferenciakiadvány
504.03 *** 378.650.403(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2742684]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2008.
Motál György
   Plazmaláng : csúcstechnológia a környezetvédelemben / Motál György. - [Budapest] : Műegy K., 2007. - 126 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-963-420-915-7 kötött
hulladékfeldolgozás - gáz - vízkezelés
504.064.4 *** 621.387
[AN 2744699]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2008.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : Earth (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : Föld / [írta Teresa Domnauer et al.] ; [ford. ... Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-894-5 kötött : 3699,- Ft
természeti környezet - állat - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 59(02.053.2)
[AN 2743935]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2008.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : nature (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : természet / [... közrem. Sylvie Basdevant-Suzuki] ; [ford. ... Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-858-7 kötött : 3699,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 2743926]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2008.
Nagy Imre (1954-)
   Városökológia : a humánökológia elemeivel / Nagy Imre. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 335 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 325-335.
ISBN 978-963-9542-22-8 kötött
városökológia - urbanisztika
504.03 *** 711.4 *** 911.375
[AN 2743024]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7400 /2008.
Kalmár László (1905-1976)
   Kalmárium : Kalmár László levelezése magyar matematikusokkal / összeáll. Szabó Péter Gábor. - Szeged : SZTE Bolyai Int., 2005-. - 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
A 2. kötetet kiad. a Szegedi Egyetemi Kiadó, a Polygon Kiadó és a SZegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet
Kötött
Kalmár László (1905-1976)
Magyarország - matematikus - 20. század - levelezés
51(439)(092)Kalmár_L.(044)
[AN 2744484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 424 p.
Magyarország - matematikus - 20. század - levelezés
51(439)(092)Kalmár_L.(044)
[AN 2744504] MARC

ANSEL
UTF-87401 /2008.
Németh József (1943-)
   Az integrálról / Németh József, Varga Antal. - Szeged : Polygon, 2007. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071 ; 16.)
Bibliogr.: p. 233-234.
Fűzött
Riemann-integrál - integrálszámítás
517.518.12 *** 517.3
[AN 2743562]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2008.
Pokorádi László (1956-)
   Rendszerek és folyamatok modellezése / Pokorádi László. - Debrecen : Campus K., 2008. - VI, 242 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 240-242.
ISBN 978-963-9822-06-1 fűzött
rendszertechnika - rendszerelmélet - modellezés - egyetemi tankönyv
519.876(075.8) *** 681.5(075.8)
[AN 2743252]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2008.
Szénássy Barna (1913-1995)
   A magyarországi matematika története : a XX. század elejéig / Szénássy Barna. - 3. átd. kiad. - [Szeged] : Szegedi Egy. K. : Polygon, 2008. - 389 p. : ill. ; 25 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
Kötött
Magyarország - matematikatörténet
51(439)(091)
[AN 2744466]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7404 /2008.
Perger András
   Az atomenergia esélyei a XXI. században : információk felelős döntések meghozatalához / [szerző Perger András] ; [közread. az] Energia Klub. - Budapest : Energia Klub, 2008. - 19 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87452-4-8 fűzött
atomenergia
621.039
[AN 2746172]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7405 /2008.
Kiss László (1928-)
   Elektrokémia / Kiss László, Láng Győző. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 223 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 213.
Fűzött : 1800,- Ft
elektrokémia - egyetemi tankönyv
541.13(075.8)
[AN 2744456]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7406 /2008.
Czeglédi János (1946-)
   Brevitatis causa / János Czeglédi. - Nagykovácsi : Inst. for Strategic Research, cop. 2008. - 135 p. ; 25 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-86860-9-1 fűzött
éghajlatváltozás - elektronikus dokumentum
551.583
[AN 2742615]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2008.
Elekes Tibor (1961-)
   A földrajzi tényezők szerepe a településfejlődésben / Elekes Tibor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 160 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia geographica, ISSN 1585-2822)
Bibliogr.: p. 156-160.
ISBN 978-963-7296-27-7 fűzött
Székelyföld - természeti földrajz - területfejlesztés - településfejlesztés - regionális gazdaság
911.2(498.4Nyikó-mente) *** 911.372(498.4Székelyföld) *** 332.14(498.4Székelyföld)
[AN 2742538]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2008.
Ionoszféra- és Magnetoszférafizikai Szeminárium (25.) (2006) (Sopron)
   A XXV. Ionoszféra- és Magnetoszférafizikai Szeminárium előadásainak anyagából : Sopron, 2006. november 6-8. / [rend., közread. Magyar Asztronautikai Társaság]. - Sopron : [Budapest] : MANT, 2007. - 77 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
ionoszféra - mágneses tér - konferenciakiadvány
551.510.535/.537 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2743517]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2008.
Stilton, Geronimo
Dinosauri (magyar)
   Dinoszauruszok : fedezd fel a világot! / Geronimo Stilton ; Fosszília Karina különleges közreműködésével. - Pécs : Alexandra, 2008. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-543-8 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2744024]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7410 /2008.
   Térinformatika és alkalmazása / szerk. Nagyváradi László, Varga Gábor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2007. - 102 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4231-6 fűzött
térinformatika
528.9 *** 681.3.004.14
[AN 2742997]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7411 /2008.
Denis-Huot, Michel (1953-)
Savana selvaggia (magyar)
   A vadon birodalma / [szöveg és fképek Michel és Christine Denis-Huot] ; [ford. Cserna György, Bank Szilvia]. - 2., bőv. és átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2007. - 253, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-368-797-0 kötött
vadon élő állat - szavanna - fényképalbum
591.9(251.3)(084.12) *** 77.04(44)(092)Denis-Huot
[AN 2745695]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2008.
Farkas Edit (1959-)
   Lichenológia - a zuzmók tudománya / Farkas Edit ; [közread. az] MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2007. - 193 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-179.
ISBN 978-963-8391-38-4 kötött
zuzmó
582.29
[AN 2745245]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2008.
Hargittai István (1941-)
The DNA doctor (magyar)
   Doktor DNS : őszinte beszélgetések James D. Watsonnal / Hargittai István ; [ford. és szerk. Silberer Vera]. - Budapest : Vince K., 2008. - 223 p. : ill. ; 23 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9731-49-3 fűzött : 2495,- Ft
Watson, James Dewey (1928-)
Egyesült Államok - biológus - genetika - molekuláris biológia - 20. század - ezredforduló - interjú
575 *** 57(73)(092)Watson,_J._D.(047.53) *** 577.2
[AN 2742905]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2008.
   Modellezés a biomechanikában : [egyetemi tankönyv] / szerk. Halász Gábor. - [Budapest] : Műegy. K., 2007. - 480 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-917-1 kötött
biológia - mechanika - modellezés - egyetemi tankönyv
57(075.8) *** 531/534(075.8)
[AN 2744609]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2008.
Molnár Béla (1888-1944)
   Molnár Béla madártani dolgozatai. - Szarvas : Tatai L., 2008. - 8 db ; 24 cm + mell. (23 p.)
Főcím a közös tokról. - A mellékletben Lévay Ferenc Szarvason a Szarvasi Közlöny Ny. által 1946-ban kiadott tanulmányának hasonmásával. - Emlékek Molnár Béláról (melléklet címe)
ISBN 978-963-06-4500-3 fűzött
Magyarország - ornitológia - biológus - hasonmás kiadás
598.2 *** 598.2(439)(092)Molnár_B. *** 094/097.07
[AN 2745552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nádirigó és a kakuk. - Hasonmás kiad. - 15 p.
Eredeti kiadása: Szarvas : Szarvasi Közlöny Ny., 1939
kakukk - rigóféle - fészek - költés - hasonmás kiadás
598.742 *** 598.842.3 *** 094/097.07
[AN 2745560] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kakukról, a kakukporonty kidobási ösztönéről : megfigyelések, kísérletek. - Hasonmás kiad. - 24 p.
Eredeti kiadása: Szarvas : Szarvasi Közlöny Ny., 1939
kakukk - ösztön - rigóféle - költés - hasonmás kiadás
591.512 *** 598.742 *** 598.842.3 *** 094/097.07
[AN 2745562] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., További megfigyelések és kísérletek a nádirigóról és a kakukról, a kakukporonty kihordási ösztönéről. - Hasonmás kiad. - 39 p. : ill.
Eredeti kiadása: Szarvas : Szarvasi Közlöny Ny., 1940
kakukk - rigóféle - költés - hasonmás kiadás
598.742 *** 094/097.07 *** 598.842.3
[AN 2745564] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Pótlás a "További megfigyelések és kísérletek stb."-hez. - Hasonmás kiad. - 39 p.
Eredeti kiadása: Szarvas : Szarvasi Közlöny Ny., 1942
állatökológia - kakukk - rigóféle - hasonmás kiadás
598.742 *** 591.5 *** 094/097.07 *** 598.842.3
[AN 2745570] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A nádirigó és a kakuk települése a Holt-Körösön és egyéb kakuk-tanulmányok : megfigyelések, kísérletek. - Hasonmás kiad. - 34 p. : ill., térk.
Eredeti kiadása: Szarvas : Szarvasi Közlöny Ny., 1942
Körös - fauna - kakukk - rigóféle - hasonmás kiadás
598.742 *** 591.9(439)(282.243.742.3) *** 094/097.07 *** 598.842.3
[AN 2745575] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Vázlatok a madár szaporodási ösztönének megnyilvánulásairól : madárélettani, madárlélektani tanulmány. - Hasonmás kiad. - 39 p.
Eredeti kiadása: Szarvas : Szarvasi Közlöny Ny., 1943
állatökológia - madár - szaporodás - hasonmás kiadás
598.2 *** 591.551 *** 094/097.07
[AN 2745578] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A kakuk a Velencei Biennalen és itthon. - Hasonmás kiad. - 12 p. + DVD
A kis kakuk : kultúrfilm (melléklet címe). - Eredeti kiadása: Szarvas : Szarvasi Közlöny Ny., 1943
kakukk - oktatófilm - állatfilm - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
598.742 *** 791.43.042 *** 094/097.07
[AN 2745582] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., További vázlatok a madár szaporodási ösztönének megnyilvánulásairól : madárélettani, madárlélektani tanulmány. - Hasonmás kiad. - 43 p.
Eredeti kiadása: Szarvas : Szarvasi Közlöny Ny., 1944
madár - szaporodás - állatökológia - hasonmás kiadás
598.2 *** 591.551 *** 094/097.07
[AN 2745590] MARC

ANSEL
UTF-87416 /2008.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends : animals (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival : állatok / [... közrem. Sylvie Basdevant-Suzuki et al.] ; [ford. ... Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 194 p. : ill., színes ; 30 cm
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-896-9 kötött : 3699,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2743920]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2008.
O'Shea, Mark
Reptiles and amphibians (magyar)
   Hüllők és kétéltűek / Mark O'Shea és Tim Halliday ; [ford. Ács Eszter]. - Budapest : Taramix, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-87799-2-2 kötött : 2800,- Ft
hüllő - kétéltű - állathatározó
598.1(083.71) *** 597.6(083.71)
[AN 2751406]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2008.
   A rákosi vipera védelme : tanulmánygyűjtemény = Studies on the conservation of the Hungarian meadow viper / szerk. Halpern Bálint. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2007. - 194 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87687-3-5 kötött
Magyarország - vipera - természetvédelem
598.126.3(439) *** 502.7(439)
[AN 2745259]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2008.
   Staub Móricz / az élet- és pályarajzot írta, a szövegeket vál. Rátótiné Görög Ágnes. - Budapest : OPKM : OFI, 2008. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
ISBN 978-963-682-600-0 fűzött : 600,- Ft
Staub Móric (1842-1904)
Magyarország - botanikus - pedagógus - 19. század - századforduló - életrajz - személyi bibliográfia
58(439)(092)Staub_M. *** 37(439)(092)Staub_M. *** 012Staub_M.
[AN 2745904]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2008.
Szabó Lajos (1945-)
   Trópusi-szubtrópusi gyümölcs- és élvezeti növények földrajza / Szabó Lajos. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2007. - 228 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia agriculturae, ISSN 1788-8352)
ISBN 978-963-9542-29-7 kötött
növényföldrajz - gyümölcs - forró égöv - szubtrópusi égöv - élvezeti növény - szakácskönyv
581.9(213) *** 633.7 *** 634 *** 641.55(083.12):634.1
[AN 2743110]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2008.
Venetianer Pál (1935-)
   Molekulák, gének, sorsok / Venetianer Pál. - Budapest : Vince K., 2008. - 194 p. : ill. ; 23 cm. - (Tudomány-egyetem, ISSN 1417-6114)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9731-48-6 fűzött : 2495,- Ft
genetika - molekuláris biológia
577.2 *** 575.1
[AN 2742898]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7422 /2008.
   Ajakhasadék, szájpadláshasadék : a kezelés és a gondozás alapelvei : [az Országos Archasadék Munkacsoport állásfoglalása és javaslata] / ... összeáll. Hirschberg Jenő. - Budapest : Orsz. Archasadék Munkacsop., 2007. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm
Biblogr.: p. 42.
ISBN 978-963-06-2048-2 fűzött
nyúlajak - szájpadlás - fejlődési rendellenesség - gyógyítás
616.317-007.254-08
[AN 2743855]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2008.
Berend Róbert 1941-
   Önfejlesztés Chi Kunggal : [ezüst 12 mozgásos és meditációs gyakorlatok] / Berend Róbert és Fabók Ágnes. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 197 p. : ill., színes ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-529-006-2 kötött : 5490,- Ft
Kína - testkultúra - meditáció - ázsiai gyógymód - elektronikus dokumentum
613.71 *** 613.865 *** 615.89(510)
[AN 2743874]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2008.
Bettelheim, Bruno (1903-1990)
The uses of enchantment : the meaning and importance of fairy tales (magyar)
   A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim ; [ford. Kúnos László]. - 7. kiad. - Budapest : Corvina, 2008. - 347 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 336-340.
ISBN 978-963-13-5727-1 fűzött : 3500,- Ft
gyermeklélektan - pszichoanalízis - mesekutatás
159.922.7 *** 159.964.2 *** 398.21.001
[AN 2752509]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2008.
   A családsegítés elmélete és gyakorlata : szöveggyűjtemény / szerk. Feuer Mária. - Budapest : Akad. K., 2008. - 705 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8601-6 kötött : 4830,- Ft
családterápia - pszichoterápia - egyetemi tankönyv
615.851(075.8) *** 364.044.24(075.8) *** 159.913(075.8)
[AN 2744992]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2008.
Curarsi con le erbe e con le piante (magyar)
   Gyógyító növények / [ford. Szőcs Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 2.)
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-09-5724-3 kötött : 995,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 2743609]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2008.
Del Principe, Stefania
Oli essenziali (magyar)
   Illóolajok : a szépség és egészség illatai / Stefania Del Principe, Luigi Mondo ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119 ; 6.). (Egészséges életmód)
ISBN 978-963-09-5728-1 kötött : 995,- Ft
természetgyógyászat - illóolaj
615.89:615.322 *** 665.52/.54
[AN 2745160]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2008.
   Egészségkalauz : gyógyszertári kézikönyv / [szerk. Klein Arnold et al.]. - [Budapest] : CMPMedica, 2008. - 649 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4697-0 fűzött
gyógyszerészet - kézikönyv
615(035)
[AN 2746182]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2008.
Enright, Dominique
The boy's book (magyar)
   Fiúk könyve : hogyan legyünk mindenben a legjobbak / [szöveg Dominique Enright és Guy Macdonald] ; [ill. Niki Catlow]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-576-6 kötött
fiú - életvezetés - serdülőkor - nemek pszichológiája - mentálhigiénia
159.922.8-055.1 *** 613.865-055.1
[AN 2742917]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2008.
   A fejfájás, az asztma és a szénanátha gyógyítása a természetgyógyászat segítségével : [a fejfájás elleni leghatékonyabb 18 módszer!] : [méregtelenítés - kiegészítő tápanyagok]. - [Tyukod] : Black & White, [2008]. - 184 p. ; 20 cm
Tart.: Fejfájás. Asztma és szénanátha. - Egys. cím: Eighteen natural ways to beat a headache ; Asthma and hay fever. - Szerzők Ford, Norman D., Chaitow, Leon. - Ford. Erdei Sára, Éliás Veronika Franciska
ISBN 978-963-238-045-2 fűzött
fejfájás - asztma - allergia - természetgyógyászat
616.857 *** 616.248 *** 616-056.43 *** 615.89
[AN 2753523]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2008.
Felber, Bridget
   Melegek és emberek avagy A szivárvány színei / [Bridget Felber]. - [Székesfehérvár] : [Ács É.], [2008]. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4043-5 fűzött
homoszexualitás - interjú
613.885(047.53)
[AN 2745888]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2008.
Fliegauf Benedek (1974-)
   Van élet a halál előtt? / Feldmár András, Fliegauf Benedek. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jaffa, 2008. - 93 p. ; 18 cm
Kész. Fliegauf Benedek azonos c. filmje alapján
ISBN 978-963-9604-59-9 fűzött : 2490,- Ft
Kanada - pszichiáter - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - 21. század - interjú
615.851(71)(=945.11)(092)Feldmár_A.(047.53)
[AN 2752724]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2008.
Foster, Juliana
The girl's book (magyar)
   Lányok könyve : hogyan legyünk mindenben a legjobbak / [szöveg Juliana Foster] ; [ill. Amanda Enright]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-575-9 kötött
lány - életvezetés - serdülőkor - nemek pszichológiája - mentálhigiénia
159.922.8-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 2742910]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2008.
Hathaway, Charla
Erotic massage (magyar)
   Erotikus masszázs : érzéki érintés a gyönyör és a szenvedély minél teljesebb és mélyebb átéléséhez / Charla Hathaway ; [ford. ... Magyarosi Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 127 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-251-011-8 fűzött
nemi élet - masszázs
613.88 *** 615.82
[AN 2743836]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2008.
   Headache and pain research / [publ. by the] University of Szeged Albert Szent-Györgyi Clinical Center Department of Neurology, ... - 2. ed. - Szeged : Univ. of Szeged Albert Szent-Györgyi Clinical Center Dep. of Neurology, 2008. - 48 p. ; 21 cm
Fűzött
fejfájás - fájdalom - szakbibliográfia
616-009.7 *** 616.857:016
[AN 2744576]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2008.
Heise, Tim
Towards peakless, reproducible and long-acting insulins (magyar)
   Bázis-inzulinanalógok - hatástartam-evidenciák / T. Heise, T. R. Pieber ; [ford. Kern Dávid]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - 14 p. : ill. ; 30 cm. - (Literatura Medica tudásbázis, ISSN 1788-3318)
Bev. Tamás Gyula. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9443-78-5 fűzött
cukorbetegség - inzulin - gyógyszerhatás
615.245 *** 616.379-008.64
[AN 2751890]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2008.
   Homeopátia napjainkban / [szerk. Kürti Gábor]. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 155, [5] p. ; 21 cm. - (SpringMed természetgyógyászat könyvek, ISSN 1788-2478)
ISBN 978-963-9695-80-1 fűzött
homeopátia - gyógyszeralkalmazás - természetgyógyászat
615.89:615.322 *** 615.015.32
[AN 2753201]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2008.
Horváth László
   Funkcionális anatómia / Horváth László ; [az illusztrációkat Kálmánfi János kész.]. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1998. - 523 p. : ill. ; 25 cm. - (Gyógypedagógiai tankönyvsorozat, ISSN 1589-9462)
Bibliogr.: p. 513-514.
ISBN 978-963-19-5301-5 kötött : 4200,- Ft
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2751336]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2008.
Király Györgyi, B. (1954-)
   Ki van a koporsóban? / B. Király Györgyi. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-6189-8 fűzött : 2200,- Ft
balzsamozás - múmia - híres ember
614.64(100) *** 929(100) *** 393.3
[AN 2745082]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2008.
Kissné Dogossy Éva
   A természet kincseskamrája : gyógynövényekről, magvakról, gyümölcslevekről mindenkinek / Kissné Dogossy Éva ; [ill. Zsoldos Márton]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 159 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9677-81-4 fűzött
gyógynövény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
615.89:615.322 *** 613.2 *** 633.88 *** 641.55(083.12)
[AN 2743254]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2008.
   Lakás és egészség / szerk. Rudnai Péter ; [közread. az] Országos Környezetegészségügyi Intézet. - Budapest : OKI, 2007. - 124 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - egészségügy - lakás
613.5(439) *** 614(439)
[AN 2743964]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2008.
   A leesés elleni védelem / [... összeáll. Déri Miklós]. - Zalegerszeg : Ergo-Dress Ipari, Keresk. és Szolgáltató Kft., [2008]-. - 21 cm
Magyarország - munka nagy magasságban - munkavédelem - védőfelszerelés - útmutató
614.821 *** 614.89 *** 331.45(439)(036) *** 331.438
[AN 2743940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Útmutató és gyakorlati példák az egyéni védőeszközök megfelelő alkalmazásához. - [2008]. - 24 p. : ill.
Fűzött
Magyarország - munka nagy magasságban - munkavédelem - védőfelszerelés - útmutató
614.821 *** 614.89 *** 331.45(439)(036) *** 331.438
[AN 2743945] MARC

ANSEL
UTF-87443 /2008.
Lefever, Robert (1937-)
Cigarette smoking (magyar)
   A dohányzás : tizenöt ok, miért ne szokjunk le a dohányzásról? : vagy inkább mégis? / Robert Lefever ; [ford. B. Erdős Márta] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem, Leo Amici 2002 Alapítvány. - Pécs : PTE ; [Komló] : Leo Amici 2002 Alapítvány, 2008. - 93 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4379-5 fűzött
dohányzás
613.84
[AN 2742524]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2008.
Mehler, Jacques
Naître humain (magyar)
   Ember születik / Jacques Mehler, Emmanuel Dupoux, Gervain Judit ; [ford. Gervain Judit]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 228 p. : ill. ; 25 cm. - (Ismeret, elmélet, kultúra, ISSN 1785-220X)
Bibliogr.: p. 226-228.
ISBN 978-963-693-051-6 kötött : 3490,- Ft
fejlődéslélektan - gyermeklélektan
159.922 *** 159.922.7
[AN 2745242]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár a Gyógy- és Wellnessfürdő Sárvár = Welcome to Spa- and Wellness Centre, Sárvár = Herzlich Willkommen im Heil- und Wellnessbad Sárvár! = Bienvenue au Centre bien-être et station thermale de Sárvár = Dobrodošli u Ljekovito l Wellness kupalište Sarvar = Dobro požalovatʹ v šarvarskuû lečebnuû i velness-kupalʹnû = Těši se na vás Léčebné a welnesové lázně Sárvár = Benvenuti nel Bagno terepeutico e wellness di Sárvár / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87579-6-8 kötött
Gyógy- és Wellnessfürdő (Sárvár)
Sárvár - gyógyfürdő - fényképalbum
615.838(439-2Sárvár)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744725]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2008.
Mohr, Bärbel (1964-)
Übungsbuch zu den Bestellungen beim Universum (magyar)
   Hogyan rendeljünk jól az Univerzumtól? : gyakorlati tanácsadó csak profiknak! / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 165 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-53-8 kötött : 1900,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 2745008]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2008.
   Multiple sclerosis / [publ. by the] University of Szeged Albert Szent-Györgyi Clinical Center Department of Neurology ... - Szeged : Univ. of Szeged Albert Szent-Györgyi Clinical Center Dep. of Neurology, 2007. - 28 p. ; 21 cm
Fűzött
gerincvelő - betegség
616.832-004.2
[AN 2744565]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2008.
Nemere István (1944-)
   Különös gyógyítók, különleges gyógymódok / Nemere István. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-54-5 fűzött : 1900,- Ft
természetgyógyászat - népi gyógymód
615.89
[AN 2744649]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2008.
   "Nők egészsége - családok egészsége" : a kommunikáció színterei : XIII. Országos Védőnői Konferencia : [2008. március 7-8., Esztergom : [absztraktkötet] / szerk. Bíróné Asbóth Katalin, Csordás Ágnes ; [kiad. Magyar Védőnők Egyesülete]. - [Budapest] : M. Védőnők Egyes., 2008. - 13 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 987-963-86574-4-8)
nők egészsége - családi nevelés - konferenciakiadvány
613-055.2(439) *** 37.018.1 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 2743970]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2008.
Nyíri Zoltán
   Személyiségkalauz üzleti szemmel : nem csak üzletembereknek / Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián ; [ill. Falcione Sarolta]. - [Szeged] : Universitas Szeged, 2007. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-87745-1-4 kötött
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-87745-1-4)
személyiségtipológia - munkalélektan - üzleti élet
613.865 *** 159.923 *** 65.013 *** 658.1
[AN 2744215]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2008.
   Orthopedics / ed. by Miklós Szendrői ; [transl. András Vajda, George Szőke, Tamás de Jonge]. - Budapest : Semmelweis Publ., 2008. - XV, 424 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 423-424.
ISBN 978-963-9656-93-2 fűzött : 11500,- Ft
ortopédia
617
[AN 2746432]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2008.
Pechó Zoltán (1936-)
   Tájékoztató a fertőtlenítésről : a járványügyi gyakorlatban és a betegellátásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve / írta és szerk. Pechó Zoltán, Milassin Márta ; [közread. az] Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós Osztálya. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Orsz. Epidemiológiai Közp. Dezinfekciós Oszt., 2007. - 429 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3088-7 fűzött
csírátlanítás
614.48
[AN 2752446]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2008.
Pethe Ferenc (1763-1832)
   Természethistória és mesterségtudomány. I. kötet, Az állatokról / a' tanítók' és tanulók' szükségekre 's az ebben gyönyörködők' hasznokra kész. Kisszántói Pethe Ferentz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 523 p., XVIX t. : ill., színes ; 25 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Bétsben : A' Nemzeti-Gazda-Hívatal, 1815
ISBN 978-963-09-5761-8 kötött
élettan - emlős - hasonmás kiadás
612 *** 599 *** 094/099.07
[AN 2744573]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2008.
Rawlins, Lola
Position sex (magyar)
   Szexi pózok : 50 vad szexpóz, amit valószínűleg még nem próbáltál / Lola Rawlins ; [ford. ... Földi Judit]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 110 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-251-010-1 fűzött
nemi élet
613.88 *** 392.6
[AN 2743111]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2008.
   Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja : az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló nemzetközi kutatás 2006. évi felmérésének nemzeti jelentése = Health behaviour in school-aged children: a WHO-collaborative cross-national study (HBSC) : national report, 2006 / szerk. Németh Ágnes ; [kiad. az Országos Gyermekegészségügyi Intézet]. - Budapest : OGYEI, 2007. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-223. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-4191-3 fűzött
Magyarország - gyermekegészségügy - serdülőkor - nemzetközi kutatás - ezredforduló
613.96(439)"200"(083.41)
[AN 2742761]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2008.
Shinn, Florence Scovel
The game of life and how to play it (magyar)
   A karmának van nincs humorérzéke : [játékszabályok egy jobb és gazdagabb élethez] / Florence Scovel Shinn ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2007. - 111 p. ; 21 cm
A főcímben a "van" szó áthúzva szerepel
ISBN 978-963-528-960-8 kötött : 2390,- Ft
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 2753633]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2008.
   Természetes gyógymódok : komplementer medicina / főszerk. Hegyi Gabriella. - 5. jav., átd., bőv. kiad. - Budapest : K. u. K. K., 2008. - 503 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7437-87-8 kötött : 4300,- Ft
népi gyógymód
615.89
[AN 2753462]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2008.
Tóth László (1936-)
   Gyógynövények, drogok, fitoterápia / írta Tóth László. - 3. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - [4], 587 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 566-572.
ISBN 978-963-472-916-7 fűzött : 2900,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 2753052]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2008.
Vágvölgyi Ágnes
   Gyógyszertan : gyógyszertani alapismeretek ápolóknak / Vágvölgyi Ágnes. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Kádix, 2007, cop. 2001. - 359 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2961-4 fűzött
gyógyszer - tankönyv
615(078)
[AN 2751474]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2008.
Xu Ming-tang
   A Chi Kung világa : [ősi kínai egészségmegőrző módszer] / Mingtang Xu, Berend Róbert. - 3. átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2008, cop. 2005. - 529 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 3600,- Ft (hibás ISBN 978-963-9569-73-7)
testkultúra - torna
613.71
[AN 2752900]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7461 /2008.
Fenyvesi László (1953-)
   A tűzipellet / Fenyvesi László, Ferencz Ákos, Tóvári Péter. - Budapest : Cser K., 2008. - 85 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. [86.]
ISBN 978-963-9759-84-8 fűzött : 3995,- Ft
biomassza - biológiai energia - tüzelőanyag
620.95 *** 631.57
[AN 2745197]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2008.
International PhD Symposium in Engineering (3.) (2007) (Pécs)
   Third International PhD Symposium in Engineering : Pécs, ... October 25-26, 2007 / [ed. by Miklós Iványi] ; [org., publ. by the] University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering. - [Pécs] : Univ. of Pécs Pollack M. Fac. of Engineering, [2007]. - XIV, 54 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3293-5 fűzött
mérnöki tudomány - műszaki tudomány - konferenciakiadvány
62 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2745421]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2008.
Mojzes Imre (1948-)
   Nanotechnológia / Mojzes Imre, Molnár László Milán. - [Budapest] : Műegy. K., 2007. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-918-8 kötött
nanotechnológia - egyetemi tankönyv
62-181.48(075.8)
[AN 2744704]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7464 /2008.
Kopczynski, Tyson
Windows PowerShell unleashed (magyar)
   Windows PowerShell korlátok nélkül / Tyson Kopczynski ; [ford. Domoszlai László, Komáromi Zoltán, Szabó Zoltán]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2008. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-40-5 fűzött : 3980,- Ft
operációs rendszer - programozás
519.682Powershell *** 681.3.066Windows
[AN 2744167]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7465 /2008.
Ágoston György
   A nagyfelbontású televíziózás (HDTV) kialakulása, jelene és perspektívái / Ágoston György. - Budapest : AKTI, 2007. - 31 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 11.)
Fűzött
televíziótechnika - digitális híradástechnika
621.397.743.037.37 *** 791.9.097(100)
[AN 2744556]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2008.
Büki Gergely (1932-)
   Kapcsolt energiatermelés / Büki Gergely. - [Budapest] : Műegy. K., 2007. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-920-1 kötött
villamos energia - hőerőmű - megújuló energiaforrás
621.311.2 *** 621.311.22 *** 620.9
[AN 2744667]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7467 /2008.
   Étterem- és borkalauz, 2008. - Pécs : Alexandra, 2008. - 269, [10] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-370-708-1 fűzött
Magyarország - étterem - borászat
640.43/.44(439) *** 663.2(439)
[AN 2746424]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2008.
Nagy Mari
   Batikolt nemezek : mintázás kötözéssel, hajtogatással, varrással, szorítással : rövid összefoglalás / Nagy Mari, Vidák István ; fényképezte Nagy Mari ; rajz. Burka Beáta. - Kecskemét : Szerzők, 2007. - 54 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr: p. 54.
ISBN 978-963-87603-0-2 fűzött
nemez - batikolás
677.026.24 *** 745.522.2
[AN 2743805]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7469 /2008.
Műszaki Kémiai Napok (2008) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok '08 : Veszprém, ... 2008. április 22-24. : konferencia kiadvány = Conference of Chemical Engineering : conference proceeding / összeáll. és szerk. Nagy Endre [et al.] ; ... rendezői Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutató Intézet ..., MTA Veszprémi Területi Bizottsága ... - Veszprém : PE MIK MKKI, [2008]. - [2], 375 p. : ill. ; 27 cm
Műszaki Kémiai Napok = ISSN 1215-2641. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9696-36-5 fűzött
műszaki kémia - konferenciakiadvány
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2746213]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2008.
Nagy Mari
   A gránátalma színe : vörös, sárga, barna színek / Nagy Mari, Vidák István ; rajz. Burka Beáta ; fényképek Nagy Mari. - Kecskemét : Szerzők, 2007. - 49 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr: p. 44.
ISBN 978-963-87603-3-3 fűzött
színezés - természetes anyag - növény
667.272/.276
[AN 2743788]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2008.
Nagy Mari
   Olyan kék, mint az ég : kék szín festése indigóval, a hamulúgos és a ditionitos módszer / Nagy Mari, Vidák István ; rajz. Burka Beáta. - Kecskemét : Szerzők, 2007. - 41 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr: p. 39-40.
ISBN 978-963-87603-1-9 fűzött
színezés - természetes anyag - növény
667.275
[AN 2744089]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7472 /2008.
Böse, Karl-Heinz
Regenwasser für Garten und Haus (magyar)
   Az esővíz hasznosítása / Karl-Heinz Böse ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2008. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
ISBN 978-963-7418-21-1 fűzött : 3995,- Ft
eső - energiagazdálkodás
628.1.037 *** 620.92
[AN 2745193]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2008.
   "Bridges in Danube Basin" : 6th International Conference on Bridges across the Danube 2007 : Budapest, ... September 12-14., 2007 : proceedings / ed. by M. Ivanyi, R. Bancila ; [org. by the] International Association for Bridges on the Danube [etc.]. - Budapest : Műegy. K., [2008]. - 570 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-420-925-6 fűzött
Duna - hídépítés - konferenciakiadvány
624.21/.8(282.243.7) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2744830]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2008.
Hanousek, Miloš (1922-)
Voda pro chataře a zahrádkáře (magyar)
   Vízellátás közmű nélkül : kutak és egyéb vízforrások / Miloš Hanousek ; [ford. Lajos János]. - Budapest : Cser K., 2008. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9759-75-6 fűzött : 3995,- Ft
vízellátás - barkácsolás
628.1 *** 689
[AN 2745050]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2008.
Magyar Hidrológiai Társaság. Országos vándorgyűlés (23.) (2005) (Nyíregyháza)
   Magyar Hidrológiai Társaság XXIII. országos vándorgyűlés [elektronikus dok.] : Nyíregyháza, 2005. július 6-7. / fel. szerk. Fehér Ferenc. - Szöveg és képek. - Budapest : MHT, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző; Flash Player; Acrobat Reader; MS Word, Excel, PowerPoint. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8172-18-1
Magyarország - hidrológia - vízgazdálkodás - árvízvédelem - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.2(439) *** 627.5(439) *** 061.3(439-2Nyíregyháza) *** 556(439)
[AN 2745994]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2008.
Magyar Hidrológiai Társaság. Országos vándorgyűlés (24.) (2006) (Pécs)
   Magyar Hidrológiai Társaság XXIV. országos vándorgyűlés [elektronikus dok.] : Pécs, 2006. július 5-6. - Szöveg és képek. - Budapest : MHT, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző; Flash Player; Acrobat Reader; MS Word, Excel, PowerPoint. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8172-19-8
Magyarország - hidrológia - vízgazdálkodás - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.2(439) *** 556(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2746259]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2008.
Magyar Hidrológiai Társaság. Országos vándorgyűlés (25.) (2007) (Tata)
   Magyar Hidrológiai Társaság XXV. országos vándorgyűlés [elektronikus dok.] : Tata, 2007. július 4-5. / fel. szerk. Fehér Ferenc. - Szöveg és képek. - Budapest : MHT, [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Internet böngésző; Flash Player; Acrobat Reader; MS Word, Excel, PowerPoint. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8172-20-4
hidrológia - vízgazdálkodás - árvízvédelem - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.2(439) *** 627.5(439) *** 556(439) *** 061.3(439-2Tata)
[AN 2746269]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2008.
Török Ákos
   Geológia mérnököknek : egyetemi tankönyv / Török Ákos. - Budapest : Műegy. K., 2007. - 383 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 353-359. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-420-934-8 kötött
mérnökgeológia - geológia - egyetemi tankönyv
624.131.1(075.8) *** 55(075.8)
[AN 2744712]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7479 /2008.
Kovács András Péter
   Médiaszabályozás Olaszországban / Kovács András Péter. - Budapest : AKTI, 2007. - 61 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 13.)
ISBN 978-963-87610-4-0 fűzött
Olaszország - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
654.19(45) *** 34:791.9.096/.097(45)
[AN 2744808]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2008.
Kovács András Péter
   Médiszabályozás Franciaországban / Kovács András Péter. - Budapest : AKTI, 2007. - 61 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 12.)
ISBN 978-963-87610-3-3 fűzött
Franciaország - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
654.19(44) *** 34:791.9.096/.097(44)
[AN 2744798]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2008.
Tiszttartó Titusz
   Gondolatok a digitalis[!digitális] átállás időszakának rádiózásáról / Tiszttartó Titusz. - Budapest : AKTI, 2007. - 18 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 14.)
ISBN 978-963-87610-5-7 fűzött
Magyarország - rádiózás - digitális híradástechnika - ezredforduló
654.195(439)"200" *** 791.9.096(439) *** 621.396.97.037.37
[AN 2744811]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7482 /2008.
Boffelli, Enrica
Riprodurre le piante (magyar)
   A növények szaporítása / Enrica Boffelli, Guido Sirtori ; [ill. Mario Stoppele] ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2008. - 86 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-7418-24-2 fűzött : 2495,- Ft
növénytermesztés - szaporítás - amatőr kertészkedés
635.9 *** 631.53
[AN 2745204]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2008.
   Erdészeti, vadászati emlékek és létesítmények a Zalaerdőnél / [írta és szerk. Baráth László] ; [kiad. Zalaerdő Zrt.]. - Nagykanizsa : Zalaerdő Zrt., 2008. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87419-1-2 kötött
Zala megye - erdészet - emlékhely - vállalat
630(439.121) *** 725.945(439.121) *** 061.5(439)Zalaerdő
[AN 2743120]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2008.
Himmelhuber, Peter
Selbst Dekoelemente und Möbel für den Garten bauen (magyar)
   Kerti bútorok és díszítőelemek / Peter Himmelhuber ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2008. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-9759-81-7 fűzött : 3995,- Ft
kertépítés - bútor - barkácsolás
712.3/.7 *** 689 *** 684
[AN 2745041]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2008.
Jakubik, Uwe
Obstbäume schneiden (magyar)
   Gyümölcsfák metszése / Uwe Jakubik ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-9759-85-5 fűzött : 2459,- Ft
növénymetszés - gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.542
[AN 2745169]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2008.
Laczay Péter (1957-)
   Élelmiszer-higiénia : élelmiszerlánc-biztonság / Laczay Péter ; [a 2. fejezetet Reichart Olivér ... írta]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - X, 648 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 629-636.
ISBN 978-963-286-420-4 kötött
élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - élelmiszer-vizsgálat - egyetemi tankönyv
663/664.017(075.8) *** 65.018(075.8) *** 614.31(075.8)
[AN 2744828]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2008.
Lantos Tamás
   Ormánsági alkalmazkodó gyümölcsészet / [írta és szerk. Lantos Tamás]. - Budapest : Aquaprofit, 2007. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ős-Dráva füzetek sorozat, ISSN 1789-9109)
Fűzött
Ormánság - gyümölcstermesztés - gazdálkodás
634(439Ormánság) *** 631.961(439Ormánság)
[AN 2746002]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2008.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Agrár-Műszaki Bizottság. Kutatási és fejlesztési tanácskozás (32.) (2008) (Gödöllő)
   Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Nr. 32 / szerk. Tóth László, Magó László ; [szervező ... Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet]. - Gödöllő : SZIE Gépészmérnöki Kar : FVM MGI, 2008. - 3 db : ill. ; 30 cm
A 2008. jan. 22-én Gödöllőn rendezett tanácskozás előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-611-451-0 fűzött
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.5 *** 631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2743469]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 270 p.
ISBN 978-963-611-452-7
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.5 *** 631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2743520] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 228 p.
ISBN 978-963-611-453-4
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.5 *** 631.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2743523] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 222 p.
ISBN 978-963-611-454-1
agrotechnika - konferenciakiadvány
631.17 *** 631.5 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2743525] MARC

ANSEL
UTF-87489 /2008.
   Methodology development for integrated river basin planning : international conference proceedings : Budapest, 23 January, 2007 / [ed. by Zsuzsanna Flachner] ; [publ. by Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry Hungarian Academy of Sciences]. - [Budapest] : Research Inst. for Soil Science and Agricultural Chemistry HAS, 2008. - 76 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87616-5-1 fűzött
Bodrogköz - Szlovákia - Magyarország - talajtan - vízgazdálkodás - környezet-gazdaságtan - konferenciakiadvány
631.4(437.6Bodrogköz) *** 631.4(439Bodrogköz) *** 628.179(439Bodrogköz) *** 628.179(437.6Bodrogköz) *** 504.03(439Bodrogköz) *** 504.03(437.6Bodrogköz) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2742603]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2008.
   Mezőgazdasági szaktanácsadás / [szerk.] Nagy Adrián, Nábrádi András. - Debrecen : Campus K., 2008. - 306 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-306.
ISBN 978-963-9822-05-4 fűzött
mezőgazdaság - mezőgazdasági üzemtan - tanácsadás - tankönyv
631(078) *** 659.2(078)
[AN 2743789]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2008.
Tóth Miklós (1950-)
   Gyümölcsfélék és a szőlő kiskerti védelme : [segítség, megtámadtak!] / Tóth Miklós. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 163 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
ISBN 978-963-286-404-4 kötött
gyümölcstermesztés - szőlőművelés - növényvédelem
634 *** 634.8 *** 632
[AN 2744111]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2008.
Warner, Trevor
Cat body language phrasebook (magyar)
   Macska-testbeszéd : 100 jel és jelentésük, hogy értsük őket / Trevor Warner ; [... ford. Horváth Gergely]. - Budapest : Totem, [2008]. - 208 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-590-327-6 kötött : 2998,- Ft
macska - etológia
636.8 *** 591.58 *** 591.51
[AN 2743714]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2008.
Warner, Trevor
Dog body language phrasebook (magyar)
   Kutya-testbeszéd : 100 jel és jelentésük, hogy értsük őket / Trevor Warner ; [... ford. Sinka Erika]. - Budapest : Totem, [2008]. - 208 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-590-326-9 kötött : 2998,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.58 *** 591.51
[AN 2744062]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7494 /2008.
Bonamini, Isabella
Calorie (magyar)
   Kalóriák : diétás receptek az egész családnak / Isabella Bonamini ; [ford. Király Martina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 5.)
ISBN 978-963-09-5727-4 kötött : 995,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 2744430]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2008.
Lawson, Nigella (1960-)
How to be a domestic goddess (magyar)
   Hogyan váljunk házi istennőkké : Nigella süteményeskönyve / Nigella Lawson ; Petrina Tinslay fotográfiáival ; [ford. Habony Gábor, Szalai Judit, Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 382 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-497-162-7 * kötött (hibás ISBN 963-497-162-7)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2745434]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2008.
Miszori József
   Göcseji históriák és ételek / [írta Miszori József] ; [fotók Mészáros T. László] ; [rajzok Szabó Csilla]. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-87579-4-4 kötött
Göcsej - ételspecialitás - magyar néprajz - szakácskönyv
641.568(439Göcsej)(083.12) *** 39(=945.11)(439Göcsej)
[AN 2744176]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2008.
Patchett, Fiona
The Usborne children's book of baking (magyar)
   Nagy sütiskönyv gyerekeknek / Fiona Patchett ; fényképezte Howard Allman ; ill. Molly Sage és Adam Larkum ; a recepteket írta és elkész. Catherine Atkinson ; [ford. ... Magyarosi Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 95 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-251-009-5 kötött
sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 2743848]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2008.
Szovátai Vass
   500 kedvenc muffin : [kezdő és gyakorlott háziasszonyoknak] / Szovátai Vass. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 287 p. ; 24 cm
500 kedvenc muffinrecept (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9875-10-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2752538]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2008.
   Új biológia : egészség új nézőpontból : lúgosító ételreceptek / [összeáll. Zsigovics Judit]. - [Budapest] : [MG Európa Kft.], [2008]. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4070-1 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 2751861]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7500 /2008.
Burke, Edmund (1729-1797)
A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful (magyar)
   Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való ideáink eredetét illetően / Edmund Burke ; [ford. Fogarasi György]. - Budapest : Magvető, 2008. - 229, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2616-8 kötött : 2990,- Ft
esztétika - szépség
111.852
[AN 2745917]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2008.
Jaspers, Karl (1883-1969)
Was ist der Mensch? (magyar)
   Mi az ember? : filozófiai gondolkodás mindenkinek / Karl Jaspers ; [vál. és bev. kommentárokkal ell. Hans Saner] ; [ford. ifj. Kőrös László]. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 315, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87783-0-7 fűzött : 3400,- Ft
filozófia
1(430)Jaspers,_K.
[AN 2746151]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2008.
Scheler, Max (1874-1928)
Vom Wesen der Philosophie und der moralischen Bedingung des philosophischen Erkennens (magyar)
   A filozófia lényegéről / Max Scheler ; [ford., a tanulmányt és a jegyzeteket írta Zuh Deodáth]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 143 p. ; 17 cm. - (Fides et ratio, ISSN 1588-5461 ; 5.)
Bibliogr.: p. 123-137.
ISBN 978-963-361-935-3 fűzött : 1480,- Ft
filozófia - fenomenológia
1(430)Scheler,_M. *** 165.62
[AN 2745185]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2008.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-1854)
   Stuttgarti magánelőadások : a kéziratos hagyatékból, 1810 / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; [ford. Weiss János] ; [... a jegyzeteket írta Gyenge Zoltán]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 107 p. ; 20 cm
A ford. a "Sämtliche Werke I.7. Stuttgarter Privatvorlesungen" (Stuttgart : Cotta, 1856-61) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9580-93-0 fűzött : 1900,- Ft
Németország - filozófia - filozófus - 18. század - 19. század
1(430)(092)Schelling,_F._W._J. *** 1(430)Schelling,_F._W._J.
[AN 2742342]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2008.
Ujszigeti Dezső
   A rekonstrukció elmélete és módszere : a klasszikus német filozófia hatása a 18-19. századi szlovák és magyar gondolkodásra / Ujszigeti Dezső. - Sopron : Novum, 2008. - 241, [2] p. : ill. ; 22 cm
Összefoglalás szlovák, német és angol nyelven
ISBN 978-963-9842-09-0 fűzött : 3250,- Ft
Németország - Magyarország - filozófiatörténet - hermeneutika - ismeretelmélet - 18. század - 19. század - szlovákok
1(430)"17/18" *** 1(439)"17/18" *** 1(=854)(439)"17/18" *** 82.07
[AN 2742847]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2008.
   Válaszutak : koncepciók és viták a Kant utáni filozófiában / Bartha Judit [et al.]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 199, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 191-199.
ISBN 978-963-9580-98-5 fűzött : 3400,- Ft
Németország - filozófiatörténet - filozófus - 18. század
1(430)(091)"18"
[AN 2742528]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7506 /2008.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Prohászka Ottokár életének titka / Barlay Ö. Szabolcs ; [Prohászka Baráti Kör kiadványa]. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2008. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás latin, angol, német, spanyol és olasz nyelven
ISBN 978-963-87578-2-1 fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 2745364]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2008.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
   Az egyház apostoli arca : katekézisek az apostolok egyházáról / XVI. Benedek pápa ; [ford. Kránitz Mihály]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 167 p. ; 20 cm
A ford. a "L'Église visage du Christ" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-361-995-7 fűzött : 1400,- Ft
őskereszténység - apostol
281.2
[AN 2745218]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2008.
Church of the Nazarene
Manual 2005-2009 : Church of the Nazarene (magyar)
   Egyházrend, 2005-2007 : Názáreti Egyház : történelem, alkotmány, kormányzás, szertartásrend / [ford. Jeszenszky Ferenc]. - Budapest : Názáreti Egyh., 2008. - 433 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-214-358-3 fűzött
szekta - kereszténység
289
[AN 2745399]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2008.
Deshimaru, Taisen (1914-1982)
Vrai zen (magyar)
   Igazi zen : bevezetés a Sóbógenzóba / Taisen Deshimaru ; [ford. Büki György et al.]. - 2. bőv. kiad. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, 2008. - 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-246-012-3 fűzött : 2790,- Ft
zen buddhizmus
294.321
[AN 2743837]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2008.
Fabó Klára
   Isten gyermekei : ötödik könyv / leírta Fabó Klára. - [Miskolc] : [Magánkiad.], cop. 2007. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3308-6 fűzött
vallásos irodalom - napló
244(0:82-94)
[AN 2745892]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2008.
Giambarba, Andrew
Falling in love with God again (magyar)
   Úgy, mint rég.. / Andrew Giambarba ; [ford. Balogh Judit]. - [Budapest] : Mustármag Rendezvényszervező és Szolg. Bt., 2007. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2474-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2745397]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2008.
Gillham, Preston H.
Things only men know (magyar)
   Amit csak a férfiak tudnak / Preston Gillham ; [ford. Jakó Rita] ; [közread. a] Grace Ministries Alapítvány, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : Grace Ministries Alapítvány : KIA, 2008. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86009-4-3 fűzött
vallásos irodalom - férfi - mentálhigiénia
244 *** 613.865-055.1
[AN 2753114]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2008.
   Gyógyító lelkigyakorlat / összeáll. Katona István. - 2. kiad. - [Budapest] : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2008. - 221 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 93.)
ISBN 963-9281-09-3 fűzött : 800,- Ft
lelkigyakorlat - pszichoterápia
253 *** 615.851
[AN 2752096]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2008.
Iványi Gábor (1951-)
   "Kezem árnyékával födöztelek..." / Iványi Gábor. - Budapest : Wesley J. K., [2008]. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9744-00-4 fűzött
ISBN 963-9744-00-X
metodista egyház - prédikáció
252 *** 287
[AN 2743887]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2008.
Kocsis István (1940-)
   A táltos paripa : az ősi magyar hitvilág, hitélet, vallás kérdéskörei, különös tekintettel a táltos paripa és a tündérvilág titkára, valamint a beavatás, a szakrális hierarchia, a régi magyar küldetéstudat és az eltűnt, de megidézhető magyar Szentírás rejtélyére / Kocsis István. - Budapest : Püski, 2008. - 336 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328-334.
ISBN 978-963-9592-52-0 kötött : 3800,- Ft
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2745900]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2008.
Maunder, John
So, you want to be well? (magyar)
   Szeretnél jobban lenni? : útmutató a személyes gyógyuláshoz / John Maunder ; Will Graham előszavával ; [ford. Gergely Andrea]. - [Győrzámoly] : Katona Zs., [2008]. - 57 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4567-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2743815]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2008.
Megyesy Jenő (1917-)
   Hit és értelem / id. Megyesy Jenő. - Budapest : Püski, [2008]. - 131 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9592-46-9 kötött : 1800,- Ft
vallásos irodalom - civilizáció
244 *** 008
[AN 2746397]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2008.
Metts, Wallis C.
The promise of today (magyar)
   Vigasz a mindennapokban : [a remény és a béke üzenetei] / Wallis C. Metts, Larry James Peacock, Randy Petersen. - Pécs : Alexandra, 2007. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 978-963-370-128-7 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 2745732]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2008.
Metzger, Bruce M.
The text of the New Testament (magyar)
   Az Újszövetség szövege : hagyományozás, szövegromlás, helyreállítás / Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman ; [ford. Darvas-Tanács Erik]. - Budapest : Harmat, 2008. - 416 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 388-391.
ISBN 978-963-9564-86-2 fűzött
Biblia. Újszövetség
szövegértelmezés
225.014
[AN 2744280]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2008.
Mócsy Imre (1907-1980)
   Mi a Biblia? : kultúránk alkotó eleme, Szent könyv, Isten szava / Mócsy Imre. - 2. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2008, cop. 1998. - 82, [2] p. ; 20 cm. - (Biblikus írások, ISSN 1418-7256 ; 2.)
ISBN 963-85272-8-5 fűzött
Biblia
22.01
[AN 2753116]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2008.
Muraközy Gyula (1892-1961)
   A Sionnak hegyén.. : imádságok és elmélkedések / írta Muraközy Gyula. - Budapest : Kálvin, 2008. - 211 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-300-951-2 fűzött : 350,- Ft
lelkigyakorlat
243
[AN 2752074]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2008.
Nagy Géza (1887-1971)
   A református egyház története, 1608-1715 / Nagy Géza ; [... sajtó alá rend. Kurta József]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 2 db ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9580-95-4 fűzött : 5900,- Ft
Magyarországi Református Egyház
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - magyar történelem - 17. század - 18. század
284.2(439)"16/17" *** 943.9"16/17"
[AN 2742920]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 531, [5] p.
ISBN 978-963-9580-96-1
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - magyar történelem - 17. század
284.2(439)"16" *** 943.9"16"
[AN 2742932] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 405, [3] p.
ISBN 978-963-9580-97-8
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - művelődéstörténet - 17. század - 18. század
284.2(439)"16/17" *** 943.9"170/171" *** 930.85(439)"16/17"
[AN 2742941] MARC

ANSEL
UTF-87523 /2008.
Nouwen, Henri Josef Machiel
The inner voice of love (magyar)
   A szeretet belső hangja : út a gyötrelmen át a szabaduláshoz / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2008. - 126 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2002
ISBN 963-204-361-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2752110]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2008.
Nyáry Pál (1879-1955)
   "Nincs már szívem félelmére..." : drága szeretteiket gyászolók és siratók vigasztalására és lelki építésére ; Az Úr az én vigasztalóm : elmélkedések és imák szenvedő és szomorkodó keresztyének számára / Nyáry Pál. - Budapest : Kálvin, 2008. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-957-4 fűzött : 350,- Ft
gyászolás - lelkigyakorlat
244 *** 236.1
[AN 2752080]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2008.
Qra'ûs, Naftalî (1932-)
   Jeremiás: az első holokauszt prófétája : [Izrael prófétái 3.] : [az ősi forrás 18.] / Naftali Kraus. - Budapest : Wesley J. K., 2008. - 308, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9744-09-7 fűzött
Jeremiás (próféta) (Kr. e. 7. sz)
Biblia. Ószövetség. Jeremiás könyve
bibliamagyarázat
224.2.07
[AN 2745836]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2008.
Reiner Ágoston
   Keresztény hittan útkeresőknek : a hitről a mindenség perspektívájában és a hétköznapokban / Reiner Ágoston ; [kiad. az Ókeresztényi Hit Újjáélesztéséért Alapítvány]. - [Pécs] : Ókeresztényi Hit Újjáélesztéséért Alapítvány, [2008]. - 112 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - hittankönyv
23/28(078) *** 244
[AN 2742738]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2008.
Sas Péter (1954-)
   Az erdélyi római katolikus egyház : 1900-1948 / Sas Péter. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Mundus, 2008. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus - magyar művelődéstörténet, ISSN 1588-1660)
Bibliogr.: p. 263-[272].
ISBN 978-963-9501-64-5 kötött (hibás ISBN 978-963-9501-64-6)
Erdély - Magyarország - Románia - egyháztörténet - katolikus egyház - 20. század - történelmi forrás
282(439.21)"19"(093) *** 282(498.4)"19"(093)
[AN 2745023]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2008.
Somos Róbert (1958-)
   Alexandriai teológia / Somos Róbert. - [Budapest] : Paulus Hungarus : Kairosz, [2008], cop. 2001. - 306 p. ; 20 cm. - (Catena. Monográfiák, ISSN 1587-2599 ; 1.)
Bibliogr.: p. 284-298.
ISBN 978-963-662-155-1 fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 963-9302-56-2)
patrológia
276(036)
[AN 2752730]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2008.
Szabó Andor (1924-)
   Feltámadásaim : egy református lelkész élettörténete a 20. században és az ezredfordulón / ... Szabó Andor ; [... kiad. Református Missziói Központ]. - [Budapest] : Ref. Missziói Közp., 2007. - 300 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4494-5 fűzött
Szabó Andor (1924-)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - ezredforduló - memoár
284.2(439)(092)Szabó_A.(0:82-94)
[AN 2753494]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2008.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Bizony, javamra vált a nagy keserűség" : elmélkedések betegeknek / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2008. - 14 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-987-1 fűzött : 130,- Ft
betegség - lelkigyakorlat - imakönyv
242 *** 248.132 *** 616
[AN 2752076]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2008.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Uram, nincs emberem" : (János 5,7) : elmélkedések időseknek / Tegez Lajos. - Budapest : Kálvin, 2008. - 35 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-042-2 fűzött : 160,- Ft
lelkigyakorlat - öreg - imakönyv
242 *** 613.98
[AN 2752071]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2008.
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Summa theologiae (magyar)
   A teológia foglalata / Aquinói Szent Tamás ; ford., [az előszót és a jegyzeteket írta] Tudós-Takács János. - Budapest : Gede, 2002-. - 24 cm
keresztény teológia - vallásfilozófia
23 *** 1(45)Tommaso_d'Aquino
[AN 936790]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1., Quaestio 1 - 114. - 2008. - 792 p. - (Keresztény és konzervatív gondolkodók, ISSN 1587-0898)
ISBN 978-963-9298-73-6 kötött
keresztény teológia - vallásfilozófia
23 *** 1(45)Tommaso_d'Aquino
[AN 2744718] MARC

ANSEL
UTF-87533 /2008.
Tüdős Klára, Zs (1895-1980)
   Isten markában / Zs. Tüdős Klára ; [szerk. Dizseri Eszter]. - 12. kiad. - Budapest : Kálvin, 2008. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-032-3 fűzött : 590,- Ft
vallásos irodalom - publicisztika
244 *** 894.511-92
[AN 2752092]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2008.
Vankó Zsuzsa
   "Ha meghal az ember, hol van ő?" / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Herceghalom : Spalding Alapítvány, 2007. - 79 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86875-8-6 fűzött
halál
236.1
[AN 2743849]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2008.
Vasileios (szerzetes) (1936-)
Eisodikon (magyar)
   Belépési himnusz, bemeneti vers : liturgia és élet az ortodox egyházban / Vasileios archimandrita ... ; [ford. Verdes Sándor]. - Budapest : zöld-S Studio, 2007. - 175 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87408-1-6 fűzött : 1990,- Ft
ortodox egyház - egyházi szertartás
281.9 *** 264
[AN 2745017]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2008.
Verdes Sándor (1949-)
   Kegyetlen élet, kegyetlen törvény : varázsszer az életből, az életre, az élethez / Verdes Sándor. - Budapest : zöld-S Studio, 2008. - 70 p. ; 18 cm
Gerinccím: (k)egyetlen élet, (k)egyetlen törvény
ISBN 978-963-87408-3-0 fűzött : 960,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2745049]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2008.
White, John (1924-2002)
Excellence in leadership (magyar)
   A jó vezető : Nehémiás példája / John White ; [ford. Czaba Erzsébet] ; [közread. a] Keve. - 2., átd. kiad. - [Budapest] : Harmat : Keve, 2008. - 186 p. : ill. ; 18 cm
Megj. "Vezesd népemet!" címmel is
ISBN 978-963-9564-88-6 fűzött
Biblia. Ószövetség. Nehémiás könyve
vezetés - vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 222.8.07 *** 613.865 *** 65.012.4
[AN 2743185]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2008.
Zaleski, Irma (1931-)
Living the Jesus prayer (magyar)
   Élni a Jézus-imát / Irma Zaleski ; [ford. Terék Tihamér]. - Budapest : zöld-S Studio, 2008. - 72 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87408-2-3 fűzött : 860,- Ft
ima
248.143
[AN 2745151]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7539 /2008.
Abajo Alcalde, José Eugenio
La escolarización de los niños gitanos (magyar)
   Cigány gyerekek az iskolában / José Eugenio Abajo Alcalde ; [ford. Papp Attila]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-28-7 fűzött : 3600,- Ft
Spanyolország - cigányság - ifjúságszociológia - iskolai végzettség - ezredforduló - esettanulmány
316.37-053.6(=914.99)(460) *** 316.347(=914.99)(460)"199" *** 371.212.7
[AN 2745328]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2008.
   Agresszió az iskolában - és a jog? : helyzetkép, diagnózis, jogérvényesítő eljárások és módszerek : jogászok, pedagógusok, szakértők az iskolai agresszióról és kezelésének törvényes eszközeiről / szerk. Bíró Kata ; [közread. a] Jogismeret Alapítvány. - [Budapest] : Jogismeret Alapítvány, 2008. - 186 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4407-5 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - agresszió - fegyelmi eljárás - iskola
316.647.3 *** 371.54 *** 343.287(439)
[AN 2746485]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2008.
Csizmady Adrienne (1968-)
   A lakóteleptől a lakóparkig / Csizmady Adrienne. - Budapest : ÚMK, 2008. - 321 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 318-321.
ISBN 978-963-9609-86-0 fűzött : 3280,- Ft
Magyarország - lakótelep - lakópark - 20. század - ezredforduló - szociológia
316.334.54(439)"195/200" *** 711.582(439)"195/200"
[AN 2744787]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2008.
   Elmeséljük nektek.. / [mesélők Pásztori Ilona et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - iskoláskor - általános iskola - 20. század - memoár
316.37-053.5"195/196"(0:82-94) *** 373.3(439)"195/196"(0:82-94)
[AN 2742665]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2008.
Gratch, Alon
If men could talk (magyar)
   Ha a férfi beszélni tudna.. : [hogyan fejtsük meg, mit mond?] / Alon Gratch ; [ford. Farkas Eszter] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 351, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-817-0 fűzött : 2900,- Ft
férfi - nemek pszichológiája
316.37-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 2753490]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2008.
   A H-10 számú Equal projektnek az IDeA-H nemzetközi partnerségben megvalósult tevékenységei és tapasztalatai = Activities and experiences of the Equal project No. H-10, implemented in the IDeA-H international partnership / [szerk. Tódor Gábor] ; [angol ford. Lautenbach Orsolya] ; [kiad. a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ]. - [Szombathely] : Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, [2008]. - 121 p. ; 30 cm
Fűzött
Zala megye - nők a társadalomban - esélyegyenlőség - munkaerőpiac - ezredforduló
316.37-055.2 *** 331.5(439.121)"200"
[AN 2743957]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2008.
   Határtalan nők : kizártak és befogadottak a női társadalomban / szerk. Bakó Boglárka, Tóth Eszter Zsófia. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 411 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-26-3 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - feminizmus - társadalmi norma - 20. század - esettanulmány
316.37-055.2(439) *** 316.37-055.2(100)"19" *** 396 *** 316.754-055.2
[AN 2745257]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2008.
Hideg Éva (1950-)
   Jövőorientáltság a hazai lakosság gondolkodásában / Hideg Éva, Nováky Erzsébet. - Budapest : BCE Jövőkut. Tanszék, 2008. - 67 p. ; 21 cm. - (Jövőtanulmányok, ISSN 1219-8366 ; 23.)
ISBN 978-963-503-372-0 fűzött
Magyarország - közvélemény-kutatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.65(439)"199/200"(083.41)
[AN 2745899]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2008.
Kassay Lili
   Szponzoráció - kommunikációs eszköz és médium / Kassay Lili. - Budapest : AKTI, 2008. - 23 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 24.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-87823-5-9 fűzött
tömegtájékoztatási eszköz - támogatás
316.774 *** 338.246.027 *** 791.9.096/.097
[AN 2744595]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2008.
   Korlenyomat, 2008 : közérzetek : Semmelweis Egyetem, Budapest. - Budapest : Semmelweis K., 2008. - 159 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9656-95-6 kötött : 3660,- Ft
Magyarország - egyetemi tanár - attitűd - ezredforduló
316.64(439)"200" *** 37(439)(092)
[AN 2746148]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2008.
Sévillia, Jean
Moralement correct (magyar)
   Túl jón és rosszon : hová vezet az anarchista liberalizmus? / Jean Sévillia ; [ford. Nyakas Tünde]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 251 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-145-2 fűzött : 2800,- Ft
Franciaország - belpolitika - szociálpszichológia - liberalizmus - 20. század - ezredforduló
316.6(44)"19/200" *** 323(44)"19/200" *** 329.12
[AN 2743917]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2008.
Szabó-Pap Gabriella
   A mindennapok kultúrája Európában : az Európa Tanács és a kultúra : tájékoztató kiadvány / Szabó-Pap Gabriella. - 2. kiad. - Budapest : Kultúrpont Iroda, 2008, cop. 2005. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Stratégiai tervezési füzetek, ISSN 1787-0348 ; 3.)
ISBN 978-963-87777-0-6 fűzött
Council of Europe
Európa - kultúra - nemzetközi szervezet
316.7(4-62) *** 341.176(4-62)
[AN 2753219]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2008.
A szóbeli befolyásolás alapjai (új kiadása)
   Szóbeli befolyásolás / Síklaki István szerk. ; [ford. Síklaki István és Sólyom Barbara]. - [Bőv., átd. kiad.]. - Budapest : Typotex, 2008. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Társadalmi kommunikáció, ISSN 1785-0053)
Bibliogr.
kommunikáció - nyelvhasználat - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 800.1(075.8)
[AN 2753042]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nyelv, gondolkodás, kultúra. - 346 p.
ISBN 978-963-9664-74-6 kötött : 3900,- Ft
kommunikáció - nyelvhasználat - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 800.1(075.8)(076)
[AN 2753046] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nyelv és szituáció. - 322 p.
ISBN 978-963-9664-94-4 kötött : 3900,- Ft
kommunikáció - nyelvhasználat - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 800.1(075.8)(076)
[AN 2753048] MARC

ANSEL
UTF-87552 /2008.
Vuijsje, Herman (1946-)
Correct (magyar)
   Korrekt Hollandia / Herman Vuijsje ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 214 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-693-046-2 fűzött : 2200,- Ft
Hollandia - szociológia - társadalmi változás - szociálpszichológia - történelem - 20. század - ezredforduló
316(492)"19/200" *** 949.2"19/200"
[AN 2744685]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7553 /2008.
   Icinke-picinke : népmesék óvodásoknak / [vál. és szerk. Kovács Ágnes] ; [a szómagyarázatokat Katona Imre írta] ; [Reich Károly rajz.]. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 260, [9] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8478-5 kötött : 1980,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - népmese - mese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2753197]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2008.
Mandel Róbert (1957-)
   Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 175 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-963-09-5743-4 kötött : 6500,- Ft
népi hangszer - magyar néprajz
39(=945.11) *** 681.8
[AN 2745064]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2008.
Mohay Tamás (1959-)
   Töredékek az ünnepről / Mohay Tamás. - Budapest : Nap K., 2008. - 267 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.: p. 245-266.
ISBN 978-963-9658-29-5 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - néprajz - etnográfus - ünnep - népi vallásosság
39.001 *** 39.001(439)(092) *** 394 *** 398(=945.11)
[AN 2744517]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2008.
Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970)
Görög regék (új kiadása)
   Görög regék és mondák / írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8467-9 kötött : 1990,- Ft
görög mitológia
398.221(38) *** 292.11
[AN 2751466]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7557 /2008.
Bihari Mihály (1943-)
   Politológia / Bihari Mihály, Pokol Béla. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1998. - 442 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5314-5 fűzött : 4000,- Ft
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 2751343]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2008.
   Habitus, Identität und die exilierten Dispositionen / hrsg. von Anna Wessely, Károly Kókai und Zoltán Péter. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 182 p. ; 20 cm
Az azonos címmel 2006. szept. 29-30. között Bécsben rendezett workshop anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6260-4 fűzött
Magyarország - emigráció - kultúra - identitás - magyarság - 20. század - konferenciakiadvány
325.252(=945.11)"19" *** 316.7(439)"19" *** 316.63(=945.11) *** 061.3(436-2Wien)
[AN 2745288]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2008.
Hajnal György
   Adalékok a magyarországi közpolitika kudarcaihoz / Hajnal György. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1. Programig., 2008. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Közigazgatási olvasmányok, ISSN 1789-4735)
Lezárva: 2007. dec. 31. - Bibliogr.: p. 163-168.
ISBN 978-963-87778-1-2 kötött
Magyarország - politológia - közigazgatás - ezredforduló
32.001(439)"200" *** 35(439)"200"
[AN 2744849]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2008.
Hernádi Tibor (1930-)
   A magyarországi zsidóság ezeréves védelme / Hernádi Tibor. - Baja : Szerző, 2008. - 296 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 291-295.
ISBN 978-963-06-3384-0 fűzött : 3000,- Ft
zsidóság - magyar történelem
323.15(=924)(439)(091) *** 316.347(=924)(439)(091) *** 943.9(=924)
[AN 2745460]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2008.
Isaacson, Judith Magyar (1925-)
Seed of Sarah (magyar)
   Köszönet az életért : egy túlélő visszaemlékezései / Judith Magyar Isaacson ; [... ford. Baik Éva]. - [Budapest] : Novella : EszterHáz Egyesület, 2008. - 230 p. : ill. ; 20 cm. - (Eszter könyvek, ISSN 1785-4113)
ISBN 978-963-9442-99-3 fűzött : 1990,- Ft
Isaacson, Judith Magyar (1925-)
Magyarország - holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2752189]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2008.
Károlyi Mihály (1875-1955)
   Károlyi Mihály levelezése. - Budapest : Akad. K., 1978-. - 25 cm
2003-tól kiad. a Napvilág Kiadó
ISBN 963-05-1304-8
Károlyi Mihály (1875-1955)
Magyarország - politikus - 20. század - levelezés
32(439)(092)Károlyi_M.(044)
[AN 31431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., 1949-1955 / szerk. Hajdu Tibor ; [a szerkesztésben közrem. Litván György] ; [a névmutatókat kész. Gelléri Gábor]. - 2008. - 552 p., [8] t. : ill.
Bibliogr.: p. 534-535.
ISBN 978-963-9697-13-3 kötött : 4600,- Ft
Magyarország - politikus - 20. század - levelezés
32(439)(092)Károlyi_M.(044)
[AN 2744724] MARC

ANSEL
UTF-87563 /2008.
Maksimov, Konstantin N.
Kalmykiâ v nacional'noj sisteme vlasti upravleniâ Rossii (angol)
   Kalmykia in Russia's past and present national policies and administrative system / Konstantin N. Maksimov ; [transl. by Anna Yastrzhembska]. - Budapest : New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - 439 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-17-3 kötött
Kalmükföld - Oroszország - belpolitika - külpolitika - történelem
323(470.47)"15/19" *** 327(470.47)"15/19" *** 947.047"15/19" *** 327(470)"15/19"
[AN 2744997]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2008.
Moldován Gergely (1845-1930)
   A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai / Moldován Gergely ; [... sajtó alá rend. Kerepeszki Róbert]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 129 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 4. sorozat, Politikai irodalom, ISSN 1788-6783 ; 1.)
ISBN 978-963-9580-86-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - kisebbségi kérdés - románok - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - vitairat
323.15(=00)(439)"189"(0:82-92) *** 316.347(=590)(439)"189"(0:82-92)
[AN 2742908]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2008.
Molitorisz Pál (1944-)
   Képviselő-portré a szarvasi választókerületből : Borgulya Pál (1872-1960) / Molitorisz Pál. - Szarvas : Tessedik S. Főisk. Mezőgazd. Víz- és Környezetgazdálkodási Főisk. Kar, 2007. - 30 p. : ill. ; 20 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 14.)
Fűzött
Borgulya Pál (1872-1960)
Szentes - Magyarország - politikus - politikatörténet - századforduló - Horthy-korszak
32(439)(092)Borgulya_P. *** 323(439-2Szentes)"190/192"
[AN 2746453]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2008.
Pataki Ferenc (1928-)
   Visszapillantás 2006 őszére : az események társadalom-lélektani tényezői / Pataki Ferenc ; [közread. a] Demos Magyarország. - Budapest : Demos Mo., 2008. - 50 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87649-6-6 fűzött
Magyarország - belpolitika - demokrácia - szociálpszichológia - társadalmi viselkedés - ezredforduló
323(439)"2006" *** 321.7 *** 316.6
[AN 2743309]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2008.
Sulyok László (1944-)
   Recski rabszolgák / Sulyok László. - 2. átd., bőv. kiad. - Salgótarján : Balassi B. Megyei Kvt. és Közműv. Int., 2007. - 249 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 978-963-7284-51-9 fűzött
Magyarország - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439-2Recsk)"195"(0:82-94)
[AN 2751357]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2008.
   Új világrend? : nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban / szerk. Rada Péter. - Budapest : Corvinus Külügyi és Kult. Egyes. : Ifjú Közgazdászok Közhasznú Egyes., 2007. - 198 p. ; 24 cm. - (Grotius könyvtár, ISSN 1789-8730 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2637-8 fűzött
világpolitika - nemzetközi kapcsolat - nemzetközi jog - ezredforduló - 21. század
327(100)"200" *** 341(100)
[AN 2744656]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7569 /2008.
   1956 : tanulmányok a forradalomról / szerk. Mózes Mihály, Kozári József. - Eger : EKF Líceum K., 2008. - 224 p. ; 24 cm
A borítófedélen megjelenési évként: 2006. - Bibliogr.
Fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2742988]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2008.
   Amber road [elektronikus dok.] : a journey throughout ages along a Roman Age commercial road = Borostyánkő út : időutazás egy római kereskedelmi úton = Bernsteinstrasse : eine Zeitreise entlang der römischen Handelsstrasse / project manager Gömöri János ; [közread. a Scarbantia Társaság]. - Interaktív multimédia. - [Sopron] : Scarbantia Társ., [2007]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium 4 Celeron CPU; 256 MB RAM; CD/DVD meghajtó; hangkártya; Win 9X/ME/2K/XP
Közép-Európa - régészet - római birodalom kora - borostyánkő - helyismeret - elektronikus dokumentum
904(4-191)"00/04" *** 553.99 *** 908.4-191
[AN 2745938]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2008.
Basics Beatrix
   Sisi - Erzsébet királyné = Sisi - Queen Elisabeth = Sisi - Königin Elisabeth / Basics Beatrix. - [Budapest] : [Rubicon], cop. 2007. - 30 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86721-8-6 fűzött : 699,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - Európa - uralkodócsalád - nő - képzőművészet - ábrázolás - 19. század
943.9(092)Erzsébet *** 73/76(4)"18" *** 73/76.041.5
[AN 2744389]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2008.
   Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés, 1945-1948 : történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok / szerk. Popély Árpád, Štefan Šutaj, Szarka László ; [... ford. Kovács Anikó et al.]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 362, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 351-362.
ISBN 978-963-9580-99-2 fűzött : 3600,- Ft
Felvidék - Csehszlovákia - határon túli magyarság - nacionalizmus - kitelepítés - második világháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
943.76(=945.11)"194"(093) *** 323.12(=945.11)(437.6)"194"(093)
[AN 2742892]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2008.
   Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei. - Miskolc : BAZ M. Lvt., 2008-. - 21 cm
Borsod (vármegye) - közgyűlés - önkormányzati irat - történelmi forrás
943.913.4(093) *** 353.2(439.134)(094.74)
[AN 2745455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1569-1578 / közread. Tóth Péter ; [a mutatókat kész. Bodnár Tamás]. - 2008. - 405, [2] p. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 51.)
ISBN 978-963-9311-55-8 fűzött
Borsod (vármegye) - közgyűlés - 16. század - önkormányzati irat - történelmi forrás
943.913.4"1569/1578"(093) *** 353.2(439.134)"1569/1578"(094.74)
[AN 2745464] MARC

ANSEL
UTF-87574 /2008.
Csoma Mózes
   Korea : egy nemzet, két ország / Csoma Mózes. - Budapest : Napvilág, 2008. - 175 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 978-963-9697-20-1 kötött : 3500,- Ft
Korea - történelem
951.9
[AN 2745254]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2008.
Darkó Jenő (1880-1940)
   Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára / Darkó Jenő ; [... sajtó alá rend., az utószót írta és az irodalomjegyzéket összeáll. Kerepeszki Róbert]. - Máriabesenyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 139, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 4.)
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-963-9580-91-6 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - Nyugat-Európa - hadtudomány - magyar őstörténet - művelődéstörténet - honfoglalás
930.8(=945.11) *** 355/359(=945.11)"08" *** 940"08/09" *** 930.85(439)
[AN 2742860]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2008.
Dózsa Katalin, F. (1942-)
   Erzsébet királyné mítosza : kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban az Erzsébet Királyné Emlékév alkalmával : 2007. június 7 - szeptember 30. = Der Mythos der Königin Elisabeth : Ausstellung im Königlichen Schloss Gödöllő anlässlich des Königin-Elisabeth-Gedenkjahres : 7. Juni - 30. September 2007 = The myth of Queen Elisabeth : exhibition at the Royal Palace Gödöllő ... on the occasion of the Queen Elisabeth Commemoration Year : 7th June - 30th September, 2007. / F. Dózsa Katalin, Vér Eszter Virág ; [... rend. Borovi Dániel et al.]. - [Budapest] : [Rubicon], [2007]. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-86721-9-1 fűzött : 1990,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - magyar történelem - 19. század - kiállítási katalógus
943.9(092)Erzsébet *** 943.9"18" *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2744070]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2008.
Ferdinandy Mihály (1912-1993)
   Országok úrnője : a magyar Anjouk kora, 1307-1387 ; Magyarország romlása, 1490-1526 / Ferdinandy Mihály ; [... szerk. és jegyzetekkel ell. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 256 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9580-33-6 fűzött : 3200,- Ft
Anjou-ház
magyar történelem - Anjou-kor - 14. század - 15. század - 16. század
943.9"13" *** 943.9"149/152"
[AN 2742675]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2008.
Gyöngyössy Márton (1972-)
   Pest megye címertani öröksége : 19. századi kápolna a Vármegyeházán / Gyöngyössy Márton. - Szentendre : PMMI Ferenczy Múz., 2007. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pest megyei múzeumi füzetek, ISSN 0324-7503 ; 9.)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-9590-25-0 fűzött
Pest vármegye - Magyarország - Budapest. 5. kerület - címertan - középület
929.6(439) *** 725.13(439-2Bp.)
[AN 2745480]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2008.
   Helikon 50 : a fél évszázados újkori középiskolás Helikoni Ünnepségek könyve : [1958-2008] / szerk. Pelcz István. - Keszthely : Újkori Középisk. Helikoni Ünnepségek Kuratóriuma, 2008. - 123 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4676-5 fűzött
Helikoni Ünnepségek (1958-2008) (Keszthely)
Magyarország - Keszthely - művelődéstörténet - ünnepség - 20. század - ezredforduló
930.85(439)"195/200" *** 374.138.4 *** 061.7(439-2Keszthely)
[AN 2745965]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2008.
Hidasi József (1929-)
   Losonctól Losoncig : egy város, egy család és egy fiatal túlélő története / Hidasi József. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., 2008. - 278 p., [10] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9512-37-5 fűzött : 2800,- Ft
Hidasi József (1929-)
Losonc - Magyarország - helytörténet - zsidóság - magyar irodalom - második világháború - memoár
943.9-2Losonc(0:82-94) *** 943.76-2Losonc(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2742520]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2008.
Katona András (1947-)
   Kora újkori egyetemes történelem : XV-XVIII. század / Katona András. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 400 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-339.
ISBN 978-963-19-6030-3 fűzött : 4900,- Ft
világtörténelem - középkor - felvilágosodás - egyetemi tankönyv
93/99"14/17"(075.8)
[AN 2746446]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2008.
Koszta Sándor
   Kecel áldott földje : Kecel város újratelepítésének 274. évfordulója tiszteletére / Koszta Sándor. - Kecel : [s.n.], 2008. - 140 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139.
Fűzött
Kecel - helytörténet - régészet
943.9-2Kecel *** 903/904(439-2Kecel)
[AN 2744527]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2008.
Kovács József László (1932-)
   Budaörsi négykezes : helyismereti és néprajzi olvasókönyv / Kovács József László, Kovácsné Paulovits Teréz ; [kiad. Budaörs Város Önkormányzata]. - Budaörs : Önkormányzat, 2007. - 279 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87250-4-2 fűzött
Budaörs - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz
943.9-2Budaörs *** 908.439-2Budaörs *** 39(=945.11)(439-2Budaörs)
[AN 2742877]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2008.
   Krónikáink magyarul / vál. és ford. Kulcsár Péter. - Budapest : Balassi, 2006-. - 24 cm. - (Történelmi források, ISSN 1586-6092 ; 3.)
ISBN 963-506-671-6
magyar történelem - magyar őstörténet - középkor - történelmi forrás - krónika
930.8(=945.11)(093) *** 943.9".../15"(093)
[AN 2623958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/3. - cop. 2008. - 157 p.
ISBN 978-963-506-755-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - 15. század - 16. század - történelmi forrás - krónika
943.9"14/15"(093)
[AN 2745411] MARC

ANSEL
UTF-87585 /2008.
   Kuncsorbai kislexikon : az összefogás szellemében / [szerk. Sallai Károlyné Benedek Katalin] ; [kiad. a Beklen Alapítvány]. - Túrkeve ; Kuncsorba : Beklen Alapítvány, 2007. - 214 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87651-1-6 fűzött
Kuncsorba - helytörténet - híres ember - memoár
929(439-2Kuncsorba)(0:82-94) *** 943.9-2Kuncsorba(0:82-94)
[AN 2743121]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2008.
Mackiewicz, Józef (1902-1985)
Zwycięstwo prowokacji (magyar)
   A kommunista provokáció diadala / Józef Mackiewicz ; [... ford. Pálfalvi Lajos]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2007. - 213, [3] p. ; 22 cm. - (Vita Sarmatica, ISSN 1787-3657 ; 4.)
ISBN 978-963-9560-92-3 fűzött : 2800,- Ft
Lengyelország - történelem - kommunista párt - 20. század
943.8"19" *** 329.15(438)"191/196"
[AN 2742622]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2008.
Mészáros József
   Az ókor nagyasszonyai és más történetek / Mészáros József. - Győr : Szerző, 2008. - 168 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-7692-16-1)
művelődéstörténet - kuriózum
930.85(100)(089.3)
[AN 2745198]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2008.
Nemere István (1944-)
   Attila hun király magánélete / Steve Nording. - [Budapest] : Anno, 2002 [!2008]. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-549-5 fűzött
 (hibás ISBN 963-375-253-1)
Attila (Hun Birodalom: király) (?-453)
Hun Birodalom - uralkodó - 5. század - életrajz
936.91(092)Attila
[AN 2753450]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2008.
Nemere István (1944-)
   Erzsébet királyné magánélete / Steve Nording. - [Budapest] : Anno, 2002 [!2008]. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-550-1 fűzött
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - 19. század - életrajz
943.9(092)Erzsébet
[AN 2752504]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2008.
Nemere István (1944-)
   Ferenc József magánélete / Henry Hamilton. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 218, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-551-8 fűzött
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Ausztria - Magyarország - uralkodó - 19. század - századforduló - életrajz
943.6/.9(092)Ferenc_József
[AN 2753630]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2008.
Nemere István (1944-)
   Hitler szeretői / Daniel Florion. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 331 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 329-330.
ISBN 978-963-375-030-8 fűzött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - történelem - második világháború - államfő - 20. század
943.0"193/194"(092)Hitler,_A.(089.3) *** 929-055.2(430)"193/194" *** 392.6
[AN 2753627]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2008.
Nemere István (1944-)
   Mária Terézia magánélete / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-552-5 fűzött
 (hibás ISBN 963-375-160-8)
Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
Magyarország - Ausztria - uralkodó - 18. század - életrajz
943.6"17"(092)Mária_Terézia
[AN 2753133]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2008.
Polonyi Péter (1935-)
   Kína rövid története / Polonyi Péter. - Budapest : Corvina, 2008. - 91 p. : ill., térk. ; 19 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
ISBN 978-963-13-5718-9 kötött : 1600,- Ft
Kína - történelem
951.0
[AN 2744807]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2008.
Rugonfalvi Kiss István (1881-1957)
   Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ; Az átértékelt Bethlen Gábor / Rugonfalvi Kiss István ; [a szerző életrajzát Zambon Csaba írta]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 200 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 20.)
Bethlen Gábor (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-9580-78-7 fűzött : 3200,- Ft
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629)
Erdély - fejedelem - magyar történelem - 17. század - életrajz
943.921(092)Bethlen_G. *** 943.921"160/162"
[AN 2742794]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2008.
Selmeczi László (1942-)
   Nemzeti ereklyénk, a Jászkürt / Selmeczi László. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2008. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 42.)
Bibliogr.: p. 177-193. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7113-22-2 kötött
Magyarország - kürt - díszítőművészet - művelődéstörténet
930.8(=945.11) *** 681.818.41 *** 745.55 *** 930.85(439)
[AN 2743675]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2008.
   Sub clausula, 1920-1947 : [dokumentumok két békeszerződés (Trianon, Párizs) történetéből] / [szerk. Gecsényi Lajos, Máthé Gábor] ; [összeáll. és jegyzetekkel ell. Baráth Magdolna, Katona Csaba]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 1324 p. : ill. ; 25 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol, francia, német, orosz és kínai nyelven is. - Bibliogr.: p. 1319-1324.
ISBN 978-963-9722-33-0 kötött : 9950,- Ft
békeszerződés - magyar történelem - 20. század - történelmi forrás
943.9"19"(093) *** 341.382"1946/1947" *** 341.382"1920"
[AN 2745842]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2008.
Szabó Bence
   Adalékok Izsák történetéhez / Szabó Bence. - [Kecskemét] : Farkas Galéria Bt., 2008. - 184 p. : ill. ; 21 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
Bibliogr.: p. 157-162.
ISBN 978-963-06-4442-6 kötött
Izsák - helytörténet
943.9-2Izsák
[AN 2744814]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2008.
Szabó Tamás
   Pentele ezer éve / [Szabó Tamás] ; [kiad. Penteléért Alapítvány]. - Dunaújváros : Penteléért Alapítvány, 2008. - 512 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 509-510.
ISBN 978-963-06-4557-7 kötött
Dunapentele - helytörténet - helyismeret - híres ember - életrajz
943.9-2Dunapentele *** 908.439-2Dunapentele *** 929(439-2Dunapentele)
[AN 2745877]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2008.
   Tükörszilánkok : Kádár-korszakok a személyes emlékezetben / szerk. Kovács Éva ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1956-os Intézet. - Budapest : MTA Szociológiai Kutint. : 1956-os Int., 2008. - 348 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 317-335.
ISBN 978-963-9739-06-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar történelem - Kádár-korszak - oral history - kollektív emlékezet - memoár
943.9"195/198"(0:82-94) *** 930.1
[AN 2745645]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7600 /2008.
Croatia (magyar)
   Horvátország. - Pécs : Alexandra, 2008. - 328 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-8994)
Ford. Király Róbert
ISBN 978-963-370-266-6 fűzött
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2745863]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2008.
   A Csornai kistérség települései várják önt / [kiad. a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás]. - [Csorna] : Csornai Többcélú Kistérségi Társulás, 2008. - 44 p. : ill., színes ; 15X21 cm
Fűzött
Csornai kistérség - helyismeret - útikönyv
914.39Csornai_kistérség(036)
[AN 2745439]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2008.
Dénes József (1960-)
   Vasi várak : segédanyag helytörténeti kirándulások szervezőinek / Dénes József ; [kiad. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ]. - Szombathely : M. Művel. és Ifj. Közp., 2008. - 35 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31-33.
ISBN 978-963-06-4620-7 fűzött
Vas megye - vár - régészet - helyismeret
908.439.111 *** 728.81(439.111) *** 903/904(439.111)
[AN 2745948]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2008.
Elekes Tibor (1961-)
   Erdély / Elekes Tibor. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, cop. 2007. - 256 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2006. jan. 31.
ISBN 978-963-352-148-9 fűzött
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 2752493]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2008.
   Értékek a Válicka völgyében / [közread. a] Humán Európa Szövetség. - Zalaegerszeg : Humán Európa Szövets., 2008. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Zala megye - helyismeret
908.439Válicka-völgy
[AN 2743958]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2008.
Gönczi Ambrus (1973-)
   "Üdvözlet a Ferenczvárosból" : Ferencváros régi képeslapokon / írta Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán. - Budapest : Ferencvárosi Önkormányzat, 2007. - 120 p. : ill. ; 31 cm. - (Ferencváros képi ábrázolásokon)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 963-06-4012-0 * kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 963-06-4012-1)
Budapest. 9. kerület - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Bp.IX.(084.12) *** 769.5(439-2IX.)
[AN 2746287]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2008.
Havana & the best of Cuba (magyar)
   Havanna és Kuba legszebb tájai. - Pécs : Alexandra, 2008. - 270 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-9052)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-368-940-0 fűzött
Havanna - útikönyv
917.291-2La_Habana(036)
[AN 2745901]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2008.
Horváth Tibor
   Szlovénia / Horváth Tibor. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2008. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2008. márc. 10.
ISBN 978-963-352-838-9 fűzött
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2751913]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2008.
Juhász Ernő (1939-2004)
   Egyiptom / Juhász Ernő, Bede Márton. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2007. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2007. máj. 31.
ISBN 978-963-352-157-1 fűzött
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2752489]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2008.
Lerner Balázs
   Regélő kövek : a sziklarajzoktól a romvárosokig / Lerner Balázs, Lerner János ; [fényképeket kész. Baji Donát et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2007. - 127 p. : ill., színes ; 35 cm. - (Utazás a Föld körül, ISSN 1789-915X)
ISBN 963-9677-57-4 kötött : 4498,- Ft
helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 930.85(100)(084.12)
[AN 2746014]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2008.
London (magyar)
   London / [szerk. Shane Armstrong et al.]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-8994)
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-221-5 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2745822]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Herzlich Willkommen in Fürstenfeld = Szeretettel vár Fürstenfeld = Welcome to Fürstenfeld = Dobrodošli u Fürstenfeld = Prisrčno vas pričakuje Fürstenfeld = Benvenuti a Fürstenfeld = Dobro požalovatʹ v Fûrstenfelʹd! = Fürstenfeld vă aşteaptă cu drag = Fürstenfeld vous attend chaleureusement / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Willkommen in : Minibuchreihe)
ISBN 978-963-87579-3-7 kötött
Fürstenfeld - helyismeret - fényképalbum
908.436-2Fürstenfeld(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744743]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Nagykanizsa Európában = Nagykanizsa in Europa = Nagykanizsa in Europe / Mészáros T. László ; [írták Balogh László et al.]. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 104 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9843-01-1 kötött
Nagykanizsa - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagykanizsa(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744508]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szentendre Európában = Sentandreja u Evropi = Szentendre in Europe = Szentendre in Europa / Mészáros T. László ; [írta Pethő Zsoltné Németh Erika]. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 112 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9843-00-4 kötött
Szentendre - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentendre(084.12)
[AN 2744514]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Hévíz = Willkommen in Hévíz = Welcome to Hévíz = Ti aspetta con tanto affetto Hévíz = Bienvenue à Hévíz = Dobro požalovat' v Heviz = Héviz vas prisrčno vabi = Dobro dašli u Hevizu = Hévíz te espera con afecto / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87227-5-1 kötött
Hévíz - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hévíz(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744183]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Kehidakustány = Welcome to Kehidakustány = Kehidakustány erwartet Sie = Kehidakustány vous attend = Kehidakustány le espera con cariño = Kehidakustány vas přicakuje z ljubeznijo! = Kehidakustány vă aşteaptă cu drag = Keheidaokushendaoni relie huanying ni / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87579-8-2 kötött
Kehidakustány - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kehidakustány(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744529]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Keszthely = Willkommen in Keszthely = Welcome to Keszthely = Keszthely ti aspetta con tanto affetto = Dobro požalovatʹ v Kesthej = Keszthely vas prisrčno vabi = Bienvenue à Keszthely = Dobro došli u Kesthelju = Keszthely te espera con afecto / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-8227-4-4 kötött
Keszthely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Keszthely(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744613]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Körmend = Welcome to Körmend = Körmend erwartet Sie = Körmend odottaa rakkaudella = Körmend heet u van harte welkom = Bienvenue à Körmend = Körmend vi attende a braccia aperte = Dobro požalovatʹ v Kërmend = Dobrodošli u Kermend = Körmend vas prisrčno vabi / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87579-0-6 kötött
Körmend - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Körmend(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744122]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Lenti = Welcome to Lenti = Lenti erwartet Sie = Lenti vous attend = Lenti le espera con cariño = Benvenuti a Lenti = Lenti vas pričakuje z ljubeznijo = Srdačno vas očekuje Lenti = Serdečno ždet Lenti / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87579-7-5 kötött
Lenti - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Lenti(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744123]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Letenye és környéke = Letenye und Umgebung, kommen Sie hierher = Welcome to Letenye and its environs = Letenye e i suoi dintorni vi attendono a braccia aperte = Priglašaem vas posetitʹ Letenʹe i okrestnosti = Srdačno vas očekuje Letenye i njena okolica = Letenye et ses environs t'attendent ŕ[!à] bras ouverts = Letenye in okolica vas čaka! / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87227-7-5 kötött
Letenyei kistérség - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Letenye(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744121]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Magyarország = Ungarn erwartet seine Gäste! = Welcome to Hungary = Hungría les espera con cariño = Huan ying Xiong ya li! = Irasshai hangari = Bienvenue en Hongrie! = Srdačno vas očekuje Mađarska = Mađarska vas srdačno očekuje = Madžarska vas prisrčno vabi = Maďarsko vás srdečne očakáva! = Dobro požalovat' v Vengriû = L'Ungheria vi attende a braccia aperte / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 160 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Welcome to : mini book series)
ISBN 978-963-87102-4-6 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744210]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Nagykanizsa = Welcome to Nagykanizsa = Herzlich Willkommen in Nagykanizsa = Nagykanizsa odottaa rakkaudella = Nadkaniža vu očakva = Najikaonizhao huanying nin = Dobrodošli u Nađkanjižu = Nagykanizsa vă aşteaptă cu drag = Benvenuti a Nagykanizsa = B̓aahabah Me-̓Naǵaniža / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87579-9-9 kötött
Nagykanizsa - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagykanizsa(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744124]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Szentendre = Dobrodošli u Sentandreju = Welcome to Szentendre = Szentendre erwartet Sie = Shengandelie relie huanying nin = Sentendore e youkoso = Szentendre te espera con cariño = Szentendre vous attend ŕ[!à] bras ouverts = Vas ždet gostepriimnyj gorodok Sentèndre = Szentendre vás srdečne očakáva / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87579-1-3 kötött
Szentendre - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744690]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Zalakaros = Zalakaros erwartet Sie = Welcome to Zalakaros = Zalakaros vi accoglie a braccia aperte = Dobro požalovat' v Zalakaros = Srdačno vas očekuje Zalakaros = Zalakaros vous accueillit ŕ[!à] bras ouverts = Zalakaros vas čaka / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 48 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat)
ISBN 978-963-87227-8-2 kötött
Zalakaros - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalakaros(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744193]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Zala Európában = Zala in Europe = Zala in Europa / Mészáros T. László ; [írta Vándor László]. - 2. átd. és bőv. kiad. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 208 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Európában képeskönyv sorozat, ISSN 1789-9176)
ISBN 978-963-9843-03-5 kötött
Zala megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.121(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744292]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2008.
Mészáros T. László (1960-)
   Zalaegerszeg : kirándulóparadicsom : tourist paradise : Urlaubsparadies / [a fotókat kész. ... Mészáros T. László] ; [írták Vándor László, Sümegi László]. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
ISBN 978-963-87227-9-9 fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - útikönyv - fényképalbum
914.39-2Zalaegerszeg(036) *** 908.439-2Zalaegerszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2744476]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2008.
Nagy Botond
Magyarország (angol)
   Hungary / Botond Nagy, László Péter ; [transl. by Tamás Kovács]. - 2. rev. ed. - Szeged : Grimm, 2008. - 199 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7460-47-0 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Nagy_B.
[AN 2751418]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2008.
New York (magyar)
   New York / [főszerk. Keith Mulvihill]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 432 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-8994)
Ford. Mészáros Orsolya
ISBN 978-963-370-364-9 fűzött
New York - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 2745831]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2008.
Paládi-Kovács Krisztina
   Görögország / Paládi-Kovács Krisztina. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2007. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2007. ápr. 30.
ISBN 978-963-352-166-1 fűzött
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 2752495]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2008.
Pap Norbert (1969-)
   L'Ungheria ed il Mediterraneo : il carattere geografico dei rapporti fra l'Ungheria e gli stati dell'Europa meridionale / Norbert Pap ; [trad. Andrea Lóki]. - Pécs : Imedias, 2008. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-193.
ISBN 978-963-87195-5-3 fűzött
Dél-Európa - Olaszország - Balkán - Magyarország - gazdaságföldrajz - gazdasági kapcsolat
911.3(45) *** 911.3(4-13) *** 911.3(439)
[AN 2743271]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2008.
Paris (magyar)
   Párizs / [szerk. Simon Cropper]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 424 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Time out, ISSN 1789-8994)
Ford. Varga-Sabján Dóra
ISBN 978-963-370-259-8 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2745887]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2008.
   Pécs - utazások Baranyában / [írta, szerk. Csörnök Mariann] ; [... közrem. Tillai Gábor et al.]. - Miskolc : Well-PRess, 2008. - 222 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2008. febr. 20.
ISBN 978-963-9490-67-3 fűzött
Pécs - Baranya megye - útikönyv
914.39-2Pécs(036) *** 914.391.27(036)
[AN 2745854]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2008.
   Róma : saját idegenvezetővel / magyar hangja Für Anikó ; [a kötetet és a hangfelvétel szövegét összeáll. és szerk. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, 2008. - 64 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 17 cm + CD-ROM. - (Hangos útikönyv - kedvenc városom, ISSN 1789-4727)
ISBN 978-963-09-5790-6 fűzött : 3400,- Ft
Róma - útikönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
914.5-2Roma(036)
[AN 2745024]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2008.
Sári László (1950-)
   A Himalája arca : "Minden, mi létező, képzeletben létezik csak" ; Ázsiáról és a végtelenségről : nyugat - keleti utazás / Sári László. - Budapest : Kelet, 2007. - 221, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87208-7-0 kötött : 2800,- Ft
Himalája - India - Nepál - helyismeret
908.54 *** 908.541.35 *** 908.5(235.24)
[AN 2751387]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2008.
   Válicka-völgyi útikalauz / [közread. a] Humán Európa Szövetség. - Zalaegerszeg : Humán Európa Szövets., 2008. - 36 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
Zala megye - helyismeret - útikönyv
914.39Válicka-völgy(036)
[AN 2743751]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7635 /2008.
   Bevezetés a bűnügyi tudományokba / Csemáné Váradi Erika szerk. - Átd., bőv. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2007. - 236 p. ; 21 cm. - (Assistentia iuris, ISSN 1589-0007 ; 5.)
Bibliogr.: p. 140-145.
ISBN 978-963-9634-67-1 fűzött
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 2753208]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2008.
Cséffán József
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2008. - 733 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. dec. 31.
ISBN 978-963-87019-6-1 kötött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2752302]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2008.
Cséffán József
   A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2007. - 594 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. jan. 10.
ISBN 978-963-87019-4-7 fűzött
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2752314]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2008.
Cséffán József
   A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2008. - 599 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. dec. 31.
ISBN 978-963-87019-7-8 kötött
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 2752320]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2008.
Cséffán József
   A munka törvénykönyve és magyarázata / Cséffán József. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2008. - 630 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. dec. 31.
ISBN 978-963-87019-8-5 kötött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2752308]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2008.
   Épített környezet, bűnözés, szituációs bűnmegelőzés : a lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései / [szerk. Barabás Tünde] ; [közread. az] Okri. - Budapest : Okri, 2008. - 208 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7373-15-2 fűzött
Európa - bűnmegelőzés - épített környezet
343.85(4) *** 711.4 *** 711.5
[AN 2745896]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2008.
Fenyő György
   Magyar ingatlan-nyilvántartási jog / [szerzők Fenyő György..., Papp Iván..., Hidvéginé Erdélyi Erika] ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Általános Jogi Tanszék]. - [Székesfehérvár] : GEO, [2007]. - 278, [3] p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. máj.
ISBN 978-963-9364-84-4 fűzött
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény - egyetemi tankönyv
347.235.11(439)(094)(075.8)
[AN 2745304]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2008.
   Függőben : közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában / szerk. Kovács Katalin, Somlyódyné Pfeil Edit. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1. Programig., 2008. - 445 p. ; 24 cm. - (Közigazgatási olvasmányok, ISSN 1789-4735)
Lezárva: 2008. jan. 31. - Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-87778-0-5)
Magyarország - közszolgáltatás - helyi önkormányzat - kistérség - ezredforduló
353(439)"200" *** 338.465
[AN 2745001]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2008.
Gellérthegyi István
   Környezetvédelem : a környezetvédelmi közigazgatási perek bírói gyakorlata, 2002-2007 : környezetvédelmi döntvénytár / Gellérthegyi István. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 350 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-258-017-3 fűzött : 6500,- Ft
Magyarország - környezetvédelmi jog - bírósági határozat - ezredforduló
349.6(439)(094.92) *** 351.853(439)(094.092)
[AN 2744119]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2008.
   Hans Kelsen jogtudománya : tanulmányok Hans Kelsenről / [... vál., szerk., az előszót, a bevezetést és az egyes részek bevezetőit írta Cs. Kiss Lajos]. - Budapest : Gondolat : MTA Jogtud. Int. : ELTE ÁJK, 2007. - 826 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-019-6 kötött : 4500,- Ft
Kelsen, Hans (1881-1973)
Ausztria - jogász - tudós - jogtudomány - 20. század
34(436)(092)Kelsen,_H. *** 340.12
[AN 2745682]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2008.
   Jogi útmutató az egyenlő bánásmódról szóló törvény gyakorlati alkalmazásáról / [közread. a] NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda Másság Alapítvány. - [Budapest] : Másság Alapítvány, [2008]. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés - útmutató
342.722.1(439)(036) *** 342.724(439)(036)
[AN 2743591]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2008.
Király Tibor (1920-)
   Büntetőeljárási jog / Király Tibor ; [a történeti részt ... Pusztai László, a XV. fejezet III. címét Kadlót Erzsébet, a XXVII. fejezetet Dobrocsi Szilvia írta] ; [a bibliográfiát kész. Holé Katalin]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2008. - 694 p. ; 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 677-684.
ISBN 978-963-276-005-6 kötött : 4980,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 2751393]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2008.
   Közoktatási intézmények munkaügyi kézikönyve / [szerk. Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2008. - 241 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. ápr. 1.
ISBN 978-963-9789-11-1 fűzött
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 2745253]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2008.
Morvai Krisztina (1963-)
   Magunkfajták : Morvai Krisztinával beszélget Kovács Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 227 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-057-8 fűzött : 2990,- Ft
Morvai Krisztina (1963-)
Magyarország - jogász - belpolitika - ezredforduló - interjú
34(439)(092)Morvai_K.(047.53) *** 323(439)"200"(047.53)
[AN 2743758]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2008.
Pálné Kovács Ilona (1954-)
   Helyi kormányzás Magyarországon / Pálné Kovács Ilona. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 318 p. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 301-318.
ISBN 978-963-9542-63-1 kötött
Magyarország - helyi önkormányzat - regionális politika - rendszerváltás - ezredforduló
352(439)"199/200" *** 352/353
[AN 2742943]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2008.
Polyák Gábor (1977-)
   Az audiovizuális médiaszolgáltatások meghatározása és szabályozási terhei / Polyák Gábor. - Budapest : AKTI, 2007. - 40 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 17.)
ISBN 978-963-87610-8-8 fűzött
Európa - Magyarország - digitális híradástechnika - jogi szabályozás - műsorszórás
34:791.9.096/.097(439) *** 34:791.9.096/.097(4) *** 654.195 *** 654.197
[AN 2745343]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2008.
Polyák Gábor (1977-)
   Médiaszabályozás Németországban / Polyák Gábor, Szőke Gergely. - Budapest : AKTI, 2007. - 44 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-897-6 fűzött
Németország - digitális híradástechnika - jogi szabályozás - műsorszórás
34:791.9.096/.097(430) *** 654.197 *** 654.195
[AN 2744598]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2008.
Polyák Gábor (1977-)
   Médiaszabályozás Svájcban / Polyák Gábor, Szőke Gergely. - Budapest : AKTI, 2007. - 21 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 7.)
ISBN 978-963-420-898-3 fűzött
Svájc - digitális híradástechnika - jogi szabályozás - műsorszórás
34:791.9.096/.097(494) *** 654.195 *** 654.197
[AN 2744591]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2008.
Polyák Gábor (1977-)
   Versenyjogi és médiajogi eszközök a médiakoncentráció korlátozásában / Polyák Gábor. - Budapest : AKTI, 2008. - 48 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 21.)
Bibliogr.: p. 45-48.
ISBN 978-963-87823-2-8 fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - versenyjog
34:791.9.096/.097 *** 347.776
[AN 2745347]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2008.
   Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2008. - 201 p. ; 14 cm
Fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény
349.2(439)(094) *** 35.08(439)(094)
[AN 2752295]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2008.
   Segédlet a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2008. - 184 p. ; 14 cm
Fűzött
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - köztisztviselő - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(094)
[AN 2752291]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2008.
   Segédlet A munka törvénykönyvéhez. - Szeged : Szegedi Rendezvényszervező Kft., 2008. - 150 p. ; 14 cm
Fűzött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2752300]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2008.
Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban / Tálné Molnár Erika. - [Szeged] : Könyvmolyképző K., cop. 2007. - 696 p. ; 20 cm. - (Jurotéka, ISSN 1416-8421 ; 13.)
Lezárva: 2006. okt. 1.
ISBN 978-963-06-1779-6 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény
35.08(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 2746247]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2008.
Tóth András
   Az elektronikus média versenyjogi vonatkozásai / Tóth András. - Budapest : AKTI, 2007. - 32 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 16.)
Bibliogr. : p. 30.
ISBN 978-963-87610-7-1 fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - versenyjog
34:791.9.096/.097(439) *** 347.776(439)
[AN 2744819]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2008.
   Trianon átírta Európát / szerk. Raffay Ernő, Szidiropulosz Archimédesz ; [... illusztrációit kész. Veszeli Lajos] ; [rend., közread. a] Trianon Kutatóintézet. - [Budapest] : Trianon Kutint. : Kairosz, 2008. - 135 p. : ill. ; 19 cm
A Budapesten 2007. jún. 4-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-132-2 fűzött : 2400,- Ft
Európa - békeszerződés - magyar történelem - 20. század - kiállítási katalógus
341.382"1920" *** 943.9"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2743829]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7660 /2008.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Életem és katonai pályám / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2007. - 336 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 328-329.
ISBN 978-963-06-1788-8 kötött
Kenyeres Dénes (1942-)
Magyarország - katonatiszt - 20. század - ezredforduló - memoár
355(439)(092)Kenyeres_D.(0:82-94)
[AN 2745040]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2008.
Vojna psihologija (magyar)
   Katonapszichológia : horvát tudományos tapasztalatok / [szerk. Želimir Pavlina, Zoran Komar] ; [ford. Rajnics János]. - Budapest : Zrínyi, 2007. - 3 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-438-5 kötött
Horvátország - katona - lélektan
355.1(497.13) *** 159.9 *** 65.013
[AN 2730781]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 540 p.
ISBN 978-963-327-440-8
katona - lélektan
355.1 *** 159.9 *** 65.013
[AN 2743078] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 447 p.
ISBN 978-963-327-441-5
katona - lélektan
355.1 *** 159.9 *** 65.013
[AN 2743093] MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7662 /2008.
Bencsik Andrea (1956-)
   Menedzsment- és projekttechnikák / Bencsik Andrea. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy K., 2005 [!2008]. - 438 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 437-438.
ISBN 978-963-9495-68-5 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 2752517]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2008.
Szépvölgyi Ákos
   Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai / Szépvölgyi Ákos. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 137 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 20.)
Bibliogr.: p. 124-132.
Fűzött
információs társadalom - internet - regionális gazdaság - társadalomföldrajz
659.2 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 332.1(439)"200" *** 911.3(439)"200"
[AN 2745069]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7664 /2008.
   50 éves a Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet, 1958-2008. - [Gyöngyös] : Gyöngyös-Mátra Takarékszöv., [2008]. - 16 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet
Gyöngyös - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Gyöngyös)(091)
[AN 2741524]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2008.
   APEH tapasztalatok a vagyonosodási vizsgálatokról / [... szerk. Hajdú Miklósné, Dávida Marianna, Dura Mónika]. - Budapest : Saldo, 2008. - 150 p. ; 24 cm
Borítócím: Vagyonosodási vizsgálatok : APEH tapasztalatok : tippek, példák
ISBN 978-963-638-257-5 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - vagyonosodás - adóellenőrzés - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2745623]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2008.
Boda Margit
   Munka-kör : csoportos módszerek, közösségi innovációk a támogatott álláskeresésben / Boda Margit, Diebel Andrea, Prókai Orsolya ; [kiad. a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék]. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2008. - 353 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-270.
Fűzött
Magyarország - álláskeresés - munkaerőpiac - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
658.353.5 *** 331.5(439)"200"
[AN 2742613]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2008.
   "Bruttósított" áfa-törvény : a törvény saját hivatkozásaival egységes szerkezetben / [szerk. Bíró Endre]. - Budapest : Árboc, [2008]. - 119 p. ; 28 cm
Lezárva: 2008. márc. 18.
ISBN 978-963-06-4820-2 fűzött : 2500,- Ft
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - törvény
336.223(439)(094)
[AN 2745361]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2008.
   Business sciences : Symposium for Young Researchers : Feast of Hungarian Science, 2007 : Budapest, November 16, 2007 : proceedings = Üzleti tudományok : Fiatal Kutatók Szimpóziuma : Magyar Tudomány Ünnepe, 2007 / [org., publ. by the] Budapest Tech Keleti Károly Faculty of Economics. - [Budapest] : BMF KKGF, 2007. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Symposium for Young Researches, 2007. - Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-64-5 fűzött
gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2746158]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2008.
Buzás Attiláné
   Munkabalesetek megelőzése és kivizsgálása / [... szerzői Buzás Attiláné, Csiszkó Csaba, Ungváry György]. - [Budapest] : InfoMédia K., [2008]. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött
munkahelyi baleset - munkavédelem
331.45 *** 331.46
[AN 2743866]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2008.
Csoba Judit (1960-)
   Tipikus munkaerőpiaci problémák - atipikus megoldások / Csoba Judit, Czibere Ibolya. - Debrecen : DE Kossuth Egy. K., 2007. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-257.
ISBN 978-963-473-040-8 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
331.5(439)"200"
[AN 2743356]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2008.
   Európai gazdasági integráció / Lőrincné Istvánffy Hajna [et al.] ; [szerk. ... Lőrincné Istvánffy Hajna]. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2004 [!2008]. - 278, [12] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [285-290].
ISBN 978-963-9495-34-0 fűzött
Európai Unió - integráció - gazdaság - egyetemi tankönyv
339.923(4-62)(075.8)
[AN 2752513]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2008.
Fata László
   Cafeteria barkácskészlet : gyakorlatiasan a béren kívüli juttatásokról / Fata László. - [Nagykanizsa] : Humán Műhely Bt., 2008. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3569-1 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - adóügy - útmutató
336.2.027.55(439)(036) *** 331.211.6(439)(036)
[AN 2742557]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2008.
Fridrich Péter (1956-)
   A konszolidáció módszertana / Fridrich Péter, Simon Szilvia, Sztanó Imre. - [Budapest] : Perfekt, 2008. - 246 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-739-5 fűzött : 3500,- Ft
pénzügy - számvitel - tankönyv - példatár
658.15(078)(076)
[AN 2745499]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2008.
Friedman, Thomas L.
The world is flat (magyar)
   És mégis lapos a Föld : a XXI. század rövid története / Thomas L. Friedman ; [ford. Bozai Ágota]. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 526 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-55-7 kötött : 4500,- Ft
globalizáció - társadalmi változás - gazdasági fejlődés - ezredforduló
339.9(100) *** 316.42(100)
[AN 2753634]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2008.
Gajduschek György (1962-)
   Közszolgálat : a magyar közigazgatás személyi állománya és személyzeti rendszere az empirikus adatok tükrében / Gajduschek György. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1. Programig., 2008. - 304 p. : ill. ; 24 cm. - (Közigazgatási olvasmányok, ISSN 1789-4735)
Lezárva: 2007. dec. 31. - Bibliogr.: p. 295-304.
ISBN 978-963-87778-0-5 kötött
Magyarország - humánerőforrás-menedzsment - közigazgatás - ezredforduló
658.3(439)"200" *** 35(439)"200"
[AN 2744994]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2008.
Garajszki Zoltán
   A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzat könyvelők és adótanácsadók részére / Garajszki Zoltán ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2008. - 113 p. ; 23 cm
Lezárva: 2008. márc.
ISBN 978-963-9878-01-3 fűzött : 7500,- Ft
számvitel - ellenőrzés - pénzmosás - terrorizmus
657(439) *** 343.53(439) *** 323.285(439)
[AN 2745235]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2008.
Gazsó Ferenc (1932-)
   Társadalmi zárványok : a területi különbségek mérséklődése, avagy a dinamikus szintentartás / Gazsó Ferenc, Laki László, Pitti Zoltán ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : MTA PTI, 2008. - 170 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-26-1 fűzött
ISBN 963-7372-26-1
Magyarország - regionális gazdaság - szociológia - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 316.334.52(439)"200"
[AN 2744161]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2008.
   Hét régió tapasztalatai a szociális szövetkezetek területén : a szociális szövetkezetek népszerűsítésének eredményei / [szerk. Mihályfi Márta, Fesztbaum Zsófia] ; [közread. a] Magyar Népfőiskolai Társaság. - Budapest : M. Népfőiskolai Társ., 2008. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86375-8-1 fűzött
Magyarország - szövetkezet - szociális foglalkoztatás - ezredforduló
334.73(439) *** 331.582.22(439)"200"
[AN 2743257]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2008.
   Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet / főszerk. Erős Péter. - Szeged : Universitas Szeged, 2007. - 162 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Szakkollégiumi füzetek, ISSN 1586-8036 ; 4.)
A konferenciát 2006. ápr. 6-án Szegeden tartották. - Bibliogr.
ISBN 973-963-06-4011-4 fűzött
Kína - gazdaság - társadalom - belpolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
338(510)"200" *** 316.6(510)"200" *** 323(510)"200" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2745429]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2008.
Jensen, Michael C. (1939-)
   Tulajdonosok és menedzserek : a vállalatirányítás természete / Michael C. Jensen ; [a szövegeket vál. Kiss Zsófia, Nagy Eszter, Tranker Bea] ; [közread. a] ... Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Alinea : Rajk L. Szakkollégium, cop. 2008. - 370 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-22-3 kötött : 3950,- Ft
vállalatvezetés - stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 2745886]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2008.
   Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése : vállalkozási szak, 2008 / Botka Erika [et al.] ; [szerk. Herich György] ; [közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2008. - 407 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [408].
ISBN 978-963-86637-6-4 fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2743209]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2008.
   Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése : vállalkozási szakterület, 2007 / [közread. a] Szofisztika Oktatásszervező Kft. - Budapest : Szofisztika Oktatásszervező Kft., [2007]. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2007. aug. 28.
Fűzött
számvitel - vállalkozás - tankönyv
657(078) *** 658.1(078)
[AN 2743232]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2008.
   Kulturális munkavállalás az Európai Unióban / [szerk. Bulyovszky Csilla, Kosztolni Ildikó és Zongor Attila] ; [a karikatúrákat ... Dluhopolszky László ... kész.] ; [kiad. a KultúrPont Iroda]. - 3. frissített kiad. - Budapest : KultúrPont Iroda, 2008. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87777-2-0 fűzött
Európai Unió - munkavállalás - kulturális élet
331.5(4-62) *** 316.37-057
[AN 2753305]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2008.
Lingauer János
   Turizmusról mindenkinek / [írta és szerk. Lingauer János]. - Budapest : Aquaprofit, 2007. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ős-Dráva füzetek sorozat, ISSN 1789-9109)
Fűzött
Ormánság - turizmus
338.48(439Ormánság)
[AN 2745996]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2008.
   Logisztika-menedzsment esettanulmányok = Case studies to logistic management / összeáll. és szerk. Szegedi Zoltán. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 298 p. : ill., térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-5792-2 kötött : 3990,- Ft
logisztika - vezetés - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8) *** 65.012.4(075.8)
[AN 2745061]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2008.
   Mérlegképes könyvelők továbbképzése : oktatási anyag : vállalkozási szakterület, 2008 / [szerzők Farkas Alexandra et al.]. - [Budapest] : Hessyn, [2008]. - 245 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87774-1-6 fűzött : 2835,- Ft
számvitel - vállalkozás - tankönyv
657(078) *** 658.1(078)
[AN 2744536]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2008.
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. Közgyűlés (10.) (2008) (Budapest)
   Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, X. közgyűlés : Budapest, 2008. április 3. : [beszámoló az MGYOSZ IX. közgyűlése óta végzett tevékenységéről]. - Budapest : MGYOSZ, 2008. - 60 p. ; 30 cm
Főcím a borítófedélről
Fűzött
Magyarország - munkáltatói szervezet - ipar - közgyűlés
334.786(439) *** 338.45 *** 06.042
[AN 2745110]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2008.
Nagy Veronika
   Nyomdaipari munkavédelmi kézikönyv : tájékoztató a munkáltatók és a munkavállalók részére az üzemi gyakorlati munkavédelemről / Nagy Veronika ; [graf. Izsák Jenő]. - Budapest : Optima Téka, 2008. - 131 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-3146-4 fűzött : 2100,- Ft
munkavédelem - nyomdaipar
331.45 *** 655.1
[AN 2744046]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2008.
Neményiné Gyimesi Ilona
   Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? / Neményiné Gyimesi Ilona. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 191 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-963-05-8347-3 fűzött
kommunikáció - üzleti etikett
658.1.012.63 *** 65.013
[AN 2753096]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2008.
   A Nemzeti Civil Alap működése : információk, tanácsok, tippek az alsó-Berettyó-melléki civil szervezeteknek / [közread. a] Beklen Alapítvány. - Jav., bőv. kiad. - Túrkeve : Beklen Alapítvány, 2008. - 23 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87651-0-9 fűzött
Nemzeti Civil Alapprogram
Magyarország - társadalmi szervezet - testület - pályázat
334.012.46(439) *** 061.1(439) *** 06.063(439)
[AN 2743043]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2008.
   Pénzügyi ügyintézők kézikönyve / [szerk. Sipos Melinda] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Táj. Iroda, 2007. - 394 p. ; 20 cm
Lezárva: 2007. máj. 31.
ISBN 978-963-9789-01-2 fűzött
pénzügy - számvitel - útmutató
336(439)(036) *** 657(036)
[AN 2745258]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2008.
Práger László (1943-)
   A globális gazdaságon innen és túl / Práger László. - [Budapest] : Aula, 2008. - 334 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-334.
ISBN 978-963-9698-40-6 kötött
Magyarország - világgazdaság - globalizáció - gazdasági helyzet - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 338(439)"200"
[AN 2745250]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2008.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozásgazdálkodási ismeretek ügyintézők részére / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-623-7 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2753216]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2008.
   ROP 3.1.3. SZIKRA projekt összefoglaló tanulmánya / [közread. a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség]. - Szeged : Dél-alföldi Regionális Fejleszt. Ügynökség, [2008]. - 52 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Dél-alföldi régió - kistérség - területfejlesztés - regionális tervezés - együttműködés
332.14(439.14) *** 911.3(439.14)
[AN 2743268]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2008.
Süli-Zakar István (1945-)
   Kárpátok Eurorégió: 15 év a határokon átívelő kapcsolatok fejlesztéséért / Süli-Zakar István. - Debrecen : DE Kossuth Egy. K., 2008. - 502 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-352. - Összefoglalás angol és ukrán nyelven
ISBN 978-963-473-106-1 fűzött
Magyarország - Ukrajna - Szlovákia - Lengyelország - Kárpátok Eurorégió - regionális gazdaság - gazdaságföldrajz - gazdasági együttműködés - határ menti kapcsolat - ezredforduló
332.1(4-191)"199/200" *** 911.3(4-191) *** 339.923(4-191)
[AN 2745189]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2008.
Tattay Levente (1943-)
   Tudományirányítási rendszerek az Európai Unióban : milyen elemek tanulmányozására lenne szükség a magyar tudományirányítási rendszer javításához? : tanulmány / kész. Tattay Levente ; [közread. a] MTA Jogtudományi Intézet. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2007. - 132 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7311-64-2 fűzött
Európai Unió - Magyarország - innováció - finanszírozás
330.341.1(439) *** 330.341.1(4-62)
[AN 2743053]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2008.
   Tevékenységmenedzsment : [termelés és logisztika, értékteremtés, folyamatfejlesztés] / Demeter Krisztina [et al.]. - [Budapest] : Aula, 2008. - 366 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9698-26-0)
termelésszervezés - stratégiai menedzsment - logisztika - egyetemi tankönyv
658.5(075.8) *** 658.1.011.1(075.8) *** 658.78(075.8) *** 658.286(075.8)
[AN 2745088]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2008.
Tóthné Sikora Gizella
   Oktatási segédlet Humán erőforrások gazdaságtana tantárgyhoz / Tóthné Sikora Gizella, Uglyai György ; [közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ és Regionális Gazdaságtani Intézet Humán Erőforrás Intézeti Tanszék. - 2. bőv. kiad. - Miskolc : ME GTK, 2007. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv - példatár
658.3(075.8)(076)
[AN 2743885]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2008.
   Vállalkozó női praktikák és fortélyok : elmélet és gyakorlat a mindennapokból : Jászfényszaru, 2008 / [szerk. Kovács Béláné Pető Magdolna, Nagyné Kiss Mária]. - Jászfényszaru : Bedekovich L. Népfőiskolai Társ., 2008. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Vállalkozó nők kézikönyve ; 1.)
Váltakozva magyar, angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 978-963-87852-0-6 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - vállalkozó - nő
658.1-055.2(439.169)"200" *** 332.1(439.169)"200"
[AN 2743604]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2008.
Varian, Hal R.
Intermediate microeconomics (magyar)
   Mikroökonómia középfokon : egy modern megközelítés / Hal R. Varian ; [ford. Bara Zoltán, Temesi József]. - Budapest : Akad. K., cop. 2008. - XXVIII, 745 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-05-8308-9 kötött
mikroökonómia
330.101.542(035)
[AN 2751850]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2008.
Vaszari Tamás
   Vendéglátás-marketing / Vaszari Tamás. - Budapest : Gasztrotop Kft., 2008. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 352.
ISBN 978-963-06-4184-5 kötött
marketing - vendéglátás
658.8 *** 339.166 *** 640.4
[AN 2745057]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2008.
Vigvári András (1955-)
   Pénzügy(rendszer)tan / Vigvári András. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - 468 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8595-8 kötött
pénzügy - egyetemi tankönyv
336(075.8)
[AN 2753065]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2008.
Vira Sándor
   Fordított adózás : [hatályos 2008. május 1-jétől] / Vira Sándor. - Budapest : Saldo, 2008. - 60 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-638-253-7 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - adóügy - ezredforduló - útmutató
336.2(439)"2008"(036)
[AN 2745612]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2008.
Zeller Gyula (1928-)
   Pénz- és bankügyek / Zeller Gyula ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2008. - 289 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-289.
ISBN 978-963-642-215-8 kötött
pénzügy - bankügy - egyetemi tankönyv
336.7(075.8)
[AN 2745342]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2008.
   Zöldmezős sikertörténet : 1992-2007 = Greenfield success story : 1992-2007 / [kiad. Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.] ; [szerk. Mónus Ágnes]. - [Győr] : Győri Nk. Ip. Park Kft., 2007. - 92 p. : ill., színes ; 22x29 cm
ISBN 978-963-06-3447-2 kötött
Győri Nemzetközi Ipari Park
Győr - ipari park - vállalat
338.45(439-2Győr) *** 061.5(439-2Győr)
[AN 2745487]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7706 /2008.
   40 év a tölgyes erdő árnyékában II, 1968-2008 : Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása Sóstói Szivárvány Idősek Otthona : jubileumi évkönyv / szerk. ... Kissné Szabó Zsuzsanna. - [Nyíregyháza] : Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, 2008. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4193-7 fűzött
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - nyugdíjasotthon
364.442.046.6(439-2Nyíregyháza) *** 364.65-053.9(439)
[AN 2745958]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2008.
Bujdosó Balázs
   Fogyatékosság és rehabilitáció : [szociális szolgáltatások szakmacsoport] / Bujdosó Balázs, Kemény Ferenc ; [kiad. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - Budapest : NSZFI, 2008. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 978-963-264-037-2 fűzött
testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - szociális rehabilitáció
364.048.6 *** 364.65-056.37 *** 364.65-056.26
[AN 2742921]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2008.
   Eszköztár befogadó munkahelyeknek / [közread. a] Sopronkőhidai Fegyház és Börtön. - Sopronkőhida : Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, [2008]. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4813-4 fűzött
esélyegyenlőség - humánerőforrás-menedzsment
364.65-056.2/.3 *** 342.72/.73 *** 658.3
[AN 2745275]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2008.
Topolai Attila
   A szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika története / írta Topolai Attila ; [kiad. a Kozmetológiai, Lézersebészeti és Fényterápiás Intézet Kht.]. - Szeged : Kozmetológiai, Lézersebészeti és Fényterápiás Int. Kht., 2008. - 242 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-220. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-2866-2 kötött
Szegedi Tudományegyetem. Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ. Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
Szeged - kórház - bőrgyógyászat - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Szeged)(091) *** 616.5
[AN 2743598]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7710 /2008.
   Ballagás / [összeáll. Ferencziné Székely Ildikó]. - [Nyíregyháza] : [Pro-Book], 2008. - 63 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-9875-32-6 kötött
ballagás - magyar irodalom - világirodalom - vers - idézetgyűjtemény - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-14(082) *** 82-84=945.11
[AN 2753458]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2008.
Bencze Márta
   Gazdálkodás a közoktatási intézményekben : [gazdasági alapismeretek, költségvetési szervezetek] / Bencze Márta. - 4., jav. kiad. - [Budapest] : [BMGE], 2007. - 227 p. ; 24 cm
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 4.
Fűzött (hibás ISBN 963-9010-47-2)
Magyarország - Európai Unió - finanszírozás - helyi önkormányzat - támogatás - egyetemi tankönyv
37.014.543(439)(075.8) *** 352.073.5(075.8) *** 338.246.027(4-62)
[AN 2745871]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2008.
   Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék : jubileumi kiadvány, 1992-2006 / [szerk. Csoba Judit, Czibere Ibolya]. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2007. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
Debrecen - egyetem - tanszék - szociológia - évkönyv
378.4(439-2Debrecen).096(058) *** 316
[AN 2742668]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2008.
   Első lépés : pályaorientációs és munkatapasztalat-szerző gyakorlat : módszertani kézikönyv / [szerk. Csoba Judit, Nagy Zita Éva] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke]. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., 2007. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - szociometria - pályaválasztás - tanuló - ezredforduló
37.015.4 *** 331.54-057.87(439)"200" *** 37.048.4(439)"200"
[AN 2742634]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2008.
Fisher, Robert
Stories for thinking (magyar)
   Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel / Robert Fisher ; [ford. Mész Lászlóné]. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2008. - 110 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-16-2592-9 fűzött
gondolkodásfejlesztés
37.025.7
[AN 2752903]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2008.
   Földméréstől a geoinformatikáig : 45 éves a GEO / [szerk. Márkus Béla et al.] ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar]. - Székesfehérvár : [NYME GFK], 2007. - 341 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9364-83-7 fűzött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Geoinformatikai Kar (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - főiskola - geodézia - térinformatika
378.652.8(439-2Székesfehérvár)(091) *** 681.3 *** 528
[AN 2745230]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2008.
   Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola : jubileumi évkönyv / [szerk. Buzogányné Fekti Erzsébet, Vucskóné Talabér Tünde]. - Zalaegerszeg : Ganz Á. és Munkácsy M. Szakközépisk. és Szakisk., [2008]. - 178 p. : részben színes ; 24 cm
Fűzött
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - szakközépiskola - szakiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Zalaegerszeg)(058)
[AN 2746149]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2008.
   A jövő a múlt és a jelen egységére épül : emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére / [... szerk. Hangodi Ágnes] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. - Debrecen : DEENK, 2007. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Vál. a Kovács Máté tiszteletére 2006-ban tartott emlékünnepségek anyagából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-113-9 fűzött
Kovács Máté (1906-1972)
könyvtáros - pedagógus - 20. század - személyi bibliográfia - konferenciakiadvány - emlékkönyv
37(439)(092)Kovács_M. *** 02(439)(092)Kovács_M. *** 012Kovács_M. *** 061.3(439)
[AN 2745119]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2008.
   Jubilál az iskolánk : a Ladányi Iskola évkönyve a 30 éves évfordulóra / szerk. Oszlánczi Ferenc. - Csemő : Ladányi M. Ált. Isk. és Alapfokú Művokt. Int.c2007. - 115 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: A Ladányi Iskola évkönyve, 2007
ISBN 978-963-06-3394-9 fűzött
Ladányi Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktási Intézmény (Csemő)
Csemő - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Csemő)(058)
[AN 2745469]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2008.
   Kompetenciaalapú oktatás Heves megyében : 28 hónap munkája és tapasztalatai : [A térségi iskola- és óvodafejlesztő központok megalapítása a kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért projekt munkájának összefoglalása] / [szerk. Zentai Péterné] ; [közread. a] Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete. - Eger : Heves M. Önkormányzat Ped. Int., 2007. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Heves (megye) - didaktika - módszertan - általános iskola - óvoda
37.02 *** 371.3 *** 373.3(439.133) *** 373.24(439.133)
[AN 2745414]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2008.
   Mit tehetek Győrben a beszédhibás gyermekemért? : diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia : logopédiai kiadvány / [szerk. Író Béláné, Forró Zsuzsa] ; közread. a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. - Győr : Radó T. Ált. Isk. és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2008. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2178-6 fűzött
diszgráfia - diszlexia - diszkalkulia
376.36 *** 616.89-008.434.53 *** 372.41/.45 *** 371.322.9 *** 159.95
[AN 2745172]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2008.
Molnár Júlia, V.
   Emlékszilánkok : projektmódszertani kézikönyv pedagógusoknak / V. Molnár Júlia ; [közread. a] Kutató Tanárok Országos Szövetsége. - Budapest : Kutató Tanárok Orsz. Szövets., [2008]. - 98 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-2930-0 fűzött
tantárgy - magyar történelem - módszertan - 1956-os forradalom - tanári segédkönyv
372.893(072) *** 371.3(072) *** 943.9"1956"
[AN 2744793]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2008.
   Múltidéző : Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, 2003-2008, 2004-2008, 2005-2008 / [szerk. Buzogányné Fekti Erzsébet, Vucskóné Talabér Tünde]. - Zalaegerszeg : Ganz Á. és Munkácsy M. Szakközépisk. és Szakisk., [2008]. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Zalaegerszeg)(058)
[AN 2746164]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2008.
   Önfejlődésünk története / szerzők Arany Ilona [et al.] ; [az interjúkat kész. Föld S. Péter] ; [... kiad. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - Budapest : NSZFI, 2008. - 90 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - továbbképzés - pedagógus - szakképzés
377(439) *** 371.14(439) *** 371.321
[AN 2743021]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2008.
   Öt év a kecskeméti Bolyai János Gimnázium életéből, 2003-2007 / [szerk. ... Kovács István]. - [Kecskemét] : Bolyai J. Gimn., 2007. - 222 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Bolygató könyvek, ISSN 1588-6921 ; 3.)
ISBN 978-963-06-3549-3 fűzött
Bolyai János Gimnázium (Kecskemét)
Kecskemét - gimnázium - amatőr művészet - diákélet - iskolai évkönyv
373.54(439-2Kecskemét)(058) *** 379.825 *** 371.8
[AN 2745956]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2008.
Ritoók Magda
   Pályafejlődés, pályafejlődési tanácsadás : [egy negyven évet átfogó longitudinális pályakövető vizsgálat tanulságai] / Ritoók Magda. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 103 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-963-463-973-2 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - pályaválasztás - foglalkozás - követéses vizsgálat - 20. század
37.048.4(439)"196/199" *** 331.54 *** 303.443
[AN 2744448]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2008.
   A Szociális és Munkaügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyek versenyszabályzata, 2007/2008. tanév / [szerk. Plósz Antal] ; [szakmai vez. Modláné Görgényi Ildikó] ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - [Budapest] : NSZFI, [2007]. - 93 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-264-004-4 fűzött
Magyarország - szakképzés - tanulmányi verseny - versenyszabály
377(439) *** 371.384(439)(036)
[AN 2743242]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2008.
   A testnevelési kategóriába sorolás egészségügyi szempontjai : szakmai irányelv iskolaorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, gyermekegészségügyi szakemberek, testnevelők és gyógytestnevelők részére / [... összeáll. Ujhelyi János, Aszmann Anna, Fehér Éva]. - Budapest : Oali : Orsz. Gyermekegészségügyi Int., 2007. - 28 p. ; 21 cm. - (Oali könyvek, ISSN 1787-3797)
Fűzött
Magyarország - egészség - gyermek - minősítés - testnevelés - tantárgy
371.72 *** 372.879.6 *** 613-053.4/.6(439)
[AN 2743580]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2008.
Závodszky Géza (1939-)
   Historia et schola / Závodszky Géza. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6074-7 kötött
Egyesült Államok - magyar történelem - történelem - történelemtanítás - középfokú oktatás
372.893 *** 943.9 *** 973(=945.11)
[AN 2745881]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7729 /2008.
   2500 kilométer a Kárpátok főgerincén : Kárpát-koszorú nemzetközi túraútvonal / [szerk. Király Gabriella, Mati András] ; [közread. a] Magyarországi Kárpát Egyesület. - Budapest : Mo. Kárpát Egyes., 2007. - 220 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-06-2628-6 kötött
Kárpátok - gyalogtúra - fényképalbum
796.5(234.37)(084.12)
[AN 2742859]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2008.
Armstrong, Lance (1971-)
It's not about the bike (magyar)
   Bicikli életre-halálra / Lance Armstrong és Sally Jenkins ; [ford. Soós András]. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 286 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-318-2 kötött
Armstrong, Lance (1971-)
Egyesült Államok - sportoló - kerékpársport - ezredforduló - memoár
796.6(73)(092)Armstrong,_L.(0:82-94)
[AN 2752628]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2008.
Bauer, Gerhard
Richtig Fussball (magyar)
   Labdarúgás / Gerhard Bauer ; [ford. Voleszák Gábor]. - Budapest : Cser K., 2008. - 130 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-9759-87-9 fűzött : 2995,- Ft
labdarúgás
796.332
[AN 2745067]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2008.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Az aranycsapat és a kapitánya : sorsvázlatok a magyar futballpályák világából / Borsi-Kálmán Béla. - Budapest : Kortárs, 2008. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-284.
ISBN 978-963-9593-71-8 kötött : 4490,- Ft
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgás - labdarúgó - 20. század
796.332(439)"194/195" *** 796.332(439)(092)Puskás_F.
[AN 2745014]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2008.
Fodor Katalin
   Sodrott papírvirágok / Fodor Katalin, Mudrák Béla. - Budapest : Cser K., 2008. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 69.)
ISBN 978-963-9759-78-7 fűzött : 795,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2745173]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2008.
Gilpin, Rebecca
The Usborne big book of holiday things to make and do (magyar)
   Szünidei időtöltések nagy könyve / Rebecca Gilpin, Leonie Pratt és Fiona Watt ; ... ill. Stella Baggott [et al.] ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 94, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-251-008-8 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2742990]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2008.
Das grosse Ostereier-Buch (magyar)
   Húsvéti tojásdíszítés / [szerzők Heide Baer et al.] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - 2., jav. kiad. - Budapest : Cser K., 2008. - 30 p. : ill., részben színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 40.)
ISBN 978-963-9666-65-8 fűzött : 798,- Ft
díszítőművészet - tojásfestés - húsvét - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 2745166]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2008.
Hardicsay Péter (1952-)
   Sakkedző : sakkszakedzői kézikönyv / Hardicsay Péter. - Budapest : [Semmelweis Egy. Testnevelési és Sporttud. Kar], 2008. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar. - Bibliogr.: p. 199-203.
ISBN 978-963-7166-85-3 kötött
ISBN 963-7166-85-8
sakk - sportelmélet - egyetemi tankönyv
794.1 *** 796.015(075.8)
[AN 2742548]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2008.
Hegedűs Ildikó
   Óralapok festése / Hegedűs Ildikó. - Budapest : Cser K., 2008. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 70.)
ISBN 978-963-9759-79-4 fűzött : 795,- Ft
díszítőművészet - óra - számlap - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5 *** 681.11.033
[AN 2745161]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2008.
Hortobágyi László
   Szudoku rejtvénykönyv : [156 feladvány] : [az első lépésektől a bonyolult szabálytalanig] / Hortobágyi László. - Kistarcsa : STB K., 2008. - 193 p. : ill. ; 19 cm. - (Rejtvénykönyv ; 1.)
ISBN 978-963-259-001-1 fűzött
Japán - rejtvény
793.7(520)
[AN 2744615]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2008.
Laws of the game 2007/2008 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2007/2008 : ... a FIFA és az International Football Association Board 2007. évi szabálykönyve alapján. - [S.l.] : [s.n.], [2007]. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 2743360]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2008.
Pietsch, Petra
Edler Perlenschmuck mit Perlmutt (magyar)
   Gyöngyházfényű ékszerek / Petra Pietsch ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 71.)
ISBN 978-963-9759-80-0 fűzött : 795,- Ft
ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 739.2
[AN 2745153]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2008.
Rétsági Erzsébet
   Alpesi síiskola kezdőknek : kézikönyv testnevelő tanároknak, síoktatóknak és táborvezetőknek / Rétsági Erzsébet, Pálos Szabolcs. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 195 p. : ill. ; 21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 978-963-9542-51-8 fűzött
síelés - tanári segédkönyv
796.92(072)
[AN 2743136]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2008.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : különleges ékszerek / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia ; [az ábrák és a kézimunkák a szerzők saját munkái]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 51, [2] p., 8 t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-267-003-4 fűzött : 690,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2744198]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2008.
Trekking atlas of the world (magyar)
   Túrázók nagykönyve : kalandtúrák hat kontinensen / [Jack Jackson szerk.] ; [ford. Barabás Judit et al.]. - Budapest : Totem, [2008]. - 298 p. : ill., színes, részben térk. ; 33 cm
ISBN 978-963-590-331-3 kötött : 12980,- Ft
természetjárás - útmutató
796.5(100)(036)
[AN 2744359]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2008.
Túri Zoltán
   Európa expressz : GYSEV-Ringa : [kosár mágia] / Turi Zoltán. - [Sopron] : [Raabersport Kft.], 2008. - 127 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4616-1 fűzött
GYSEV-Ringa (Sopron)
Sopron - kosárlabda - sportegyesület - ezredforduló
796.323(439-2Sopron)"199" *** 061.2(439-2Sopron)GYSEV-Ringa
[AN 2742897]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2008.
Watt, Fiona
Big book of fairy things to make and do (magyar)
   Tündérek és tündérholmik nagy könyve / Fiona Watt, Rebecca Gilpin és Leonie Pratt ; ... ill. Katrina Fearn [et al.] ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 95 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-251-017-0 kötött (hibás ISBN 963-251-017-0)
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745
[AN 2742978]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7746 /2008.
Csabai István
   Nézni a tájat : Jász-Nagykun-Szolnok / [fotó] Csabai István ; [szöveg] Jenei Gyula. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2008. - 175 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-251-021-7 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - Jász-Nagykun-Szolnok megye - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Csabai_I. *** 908.439.169(084.12)
[AN 2743466]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2008.
   Fluxus : interjúk, szövegek, események - esetek / [szerk. Klaniczay Júlia és Szőke Annamária] ; [közread. az] Artpool Művészetkutató Központ, Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Artpool Művészetkut. Közp. : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., cop. 2008. - 349 p. : ill. ; 20 cm
Megj. a Ludwig Múzeumban 2008. ápr. 18 - jún. 1. között "Fluxus East - fluxus hálózatok Közép-Kelet-Európában" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-8189-21-9)
művészetelmélet - művészetfilozófia
7.01
[AN 2746159]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2008.
Garajszki József (1934-)
   Rajzok és grafikák / Garajszki József. - Budapest : Corvinus, 2008. - 118 p. : ill., részben színes ; 21x23 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 117.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9756-00-7)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Garajszki_J.
[AN 2744779]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2008.
Gyöngy Kálmán
   Magyar karikaturisták adat- és szignótára : karikaturisták, animációs báb- és rajzfilmesek, illusztrátorok, portrérajzolók : [1848-2007] / Gyöngy Kálmán. - Budapest : Ábra Kkt., 2008. - 473 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [474].
ISBN 978-963-06-3427-4 kötött
Magyarország - grafikus - 19. század - 20. század - ezredforduló - karikatúra - életrajzi lexikon - aláírás-gyűjtemény
741.5(439)"1848/2007":030 *** 091.5 *** 003.076
[AN 2745176]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2008.
   Hírbe hozzuk a világot! : 175 éves a Ringier / [szerk. Parádi Judit] ; [fotók ... válogatása Szalay Zoltán, Grnák László]. - [Budapest] : Ringier, 2008. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
Kötött
Magyarország - ezredforduló - sajtófotó - fényképalbum
77.04(439)(092) *** 77.044(439)"19/200"
[AN 2744800]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2008.
Hoffmann, Torsten Andreas (1956-)
Die Kunst der Schwarzweissfotografie (magyar)
   Kreatív képkompozíció a fotográfiában / Torsten Andreas Hoffmann ; [ford. Kálmánfiné Arató Zsuzsanna]. - Budapest : Digitálfotó Kft., 2008. - 224 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-06-4276-7 kötött
fototechnika
77
[AN 2747264]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2008.
   Innovative materials and technologies for concrete structures : proceedings of the FIB Congress : Budapest, ... 16 to 17 September 2007 : [the 3rd Central European Congress on Concrete Engineering] : [Visegrád, ... 17-18 September 2007] : [proceedings] / ed. by György L. Balázs ... and Salem Georges Nehme ; [... org. FIB Hungary]. - [Budapest] : Publ. Comp. of BUTE, cop. 2007. - 525 p. : ill. ; 30 cm + CD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-923-2 fűzött
Közép-Európa - építésügy - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
72(4-11) *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 2744701]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2008.
Meier, Ulrich
Moderne Holzhäuser (magyar)
   Faszerkezetes házak : könnyűszerkezetes építés, gerendaházak, korszerű fatermékek / Ulrich Meier ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2008. - 220 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 978-963-9759-76-3 kötött : 5995,- Ft
lakóépület - faszerkezet
728 *** 691.11
[AN 2745216]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2008.
Molnár Miklós
   Templomunk : mi van a templomunkban? / Molnár Miklós ; [közread. az] Újpest-kertvárosi Szent István Plébánia. - Budapest : Újpest-kertvárosi Szt. István Plébánia, 2007. - 358 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 357.
ISBN 978-963-06-2689-7 fűzött
Budapest - templom - szent - képzőművészet - ábrázolás - életrajz
726.54(439-2Bp.) *** 235.3(092) *** 73/76
[AN 2743750]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2008.
Nagy Mari
   Csivirintem, csavarintom : fonás, sodrás, szövés eszközök nélkül / Nagy Mari, Vidák István ; rajz. Burka Beáta. - Kecskemét : Szerzők, 2007. - 42 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr: p. 41.
ISBN 978-963-87603-4-0 fűzött
szövés
745.52
[AN 2744094]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2008.
Nagy Mari
   Szőjetek lányok, fonjatok lányok : fonás, szövés egyszerű eszközökkel / Nagy Mari, Vidák István ; rajz. Burka Beáta. - Kecskemét : Szerzők, 2007. - 42 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr: p. 41.
ISBN 978-963-87603-5-7 fűzött
szövés
745.52
[AN 2744104]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2008.
Norman, Libby
Creating children's rooms (magyar)
   Babaszobák, gyerekszobák : [több száz, egyszerűen kivitelezhető ötlet részletes leírással] / Libby Norman. - Budapest : Cser K., 2008. - 127 p. : ill. színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9759-67-1 kötött : 3995,- Ft
lakberendezés - lakásművészet
747 *** 643/645
[AN 2745238]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2008.
Novotny Tihamér (1952-)
   Nádasdy János művészetéről / [szöveg] Novotny Tihamér ; [kiad. ... Vajda Lajos Stúdió és Kulturális Egyesület]. - Szentendre : VLS és Kult. Egyes., [2008]. - 10, [6] t. : ill., színes ; 21x21 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-06-4455-6 fűzött
Nádasdy János (1939-)
grafikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
76(430)(=945.11)(092)Nádasdy_J.
[AN 2745325]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2008.
Pálfi József
   A hollóházi porcelán / Pálfi József ; [közread. a] Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. - [Hollóháza] : Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt., 2008. - 166 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-4065-7 kötött : 5970,- Ft
Hollóháza - porcelánművészet - iparvállalat - ipartörténet
738.1(439-2Hollóháza)(091) *** 666.5(439-2Hollóháza)(091) *** 061.5(439-2Hollóháza)
[AN 2745246]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2008.
Schill Tamás
   A dunapataji Kossuth-szobor / Schill Tamás ; [közread. a] Pataji Múzeum. - Dunapataj : Pataji Múzeum, 2007. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-1549-5 fűzött
ISBN 963-06-1549-5
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - Dunapataj - szobor - politikus - 19. század
73.027.1(439-2Dunapataj) *** 943.9(092)Kossuth_L.
[AN 2743931]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2008.
Terület- és Vidékfejlesztési Konferencia (1.) (2007) (Kaposvár)
   I. Terület- és Vidékfejlesztési konferencia : Kaposvári Egyetem, 2007. március 2-3. / [szerk. Sitányi László]. - [Kaposvár] : [Dél-dunántúli Regionális Fejleszt. Ügynökség Kaposvári Iroda], [2007]. - 261 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kaposvári Iroda. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2261-5 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - regionális gazdaság - ezredforduló - konferenciakiadvány
711.1(439)"200" *** 332.14(439)"200" *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2745265]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2008.
Vallejo, Boris (1941-)
Imaginistix (magyar)
   Imaginistix : Boris Vallejo és Julie Bell művészete / írta Anthony és David Palumbo ; [ford. Barabás Judit]. - Budapest : Totem, [2007]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-590-330-6 kötött : 6995,- Ft
Egyesült Államok - festőművész - 20. század - 21. század - alkalmazott grafika
75(73)(092)Vallejo,_B. *** 75(73)(092)Bell,_J. *** 766
[AN 2744044]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2008.
Vidor Ferenc (1924-)
   Vidor Ferenc építész fotókiállítása : HAP Galéria, 2008.02.26 - 2008.03.21. - Budapest : HAP Galéria, [2008]. - 16 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Vidor Ferenc (1924-)
Magyarország - építész - fényképész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439)(092)Vidor_F. *** 77.04(439)(092)Vidor_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2745647]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2008.
Wheatley, Abigail (1974-)
The story of painting (magyar)
   A festészet története / Abigail Wheatley ; az illusztrációkat kész. Uwe Mayer és Ian McNee ; [... ford. ... Boross Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-012-5 kötött (hibás ISBN 963-251-012-5)
festészet - művészettörténet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
75(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2743069]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7765 /2008.
   "Csak a gyökerek maradjanak épek" : hagyományőrző civilek / [... szerk. Kustán Péter] ; [közread. az] "Igazgyöngy" Hagyományőrző Egyesület. - Zalaegerszeg : "Igazgyöngy" Hagyományőrző Egyes., 2007. - [28] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Zala megye - népdalkör
784.087.68.071(439.121) *** 061.2(439.121)
[AN 2743892]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2008.
Greig, Charlotte
Learn to play like the guitar greats (magyar)
   Gitársuli : játssz úgy, ahogy a nagyok : blues, rock, pop, folk, dzsessz / Charlotte Greig ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 256 p. : ill., szines ; 29 cm
ISBN 978-963-251-014-9 fűzött
zenész - gitár - hangzat - gitározás - tankönyv
787.61(078) *** 787.61.071.2(100)(092)
[AN 2743293]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2008.
Joó József (1948-)
   Győri Filharmonikus Zenekar, 1894-1968-2008 / [szöveg Joó József] ; [fotó Szabó Béla]. - [Győr] : [Győri Filharmonikus Zenekar], [2008]. - [48] p. : ill., főként színes ; 14x20 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Győri Filharmonikus Zenekar
Győr - szimfonikus zenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Győr)(091)
[AN 2745282]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2008.
Melicher Cecília (1971-)
   Cili zenebölcsije [elektronikus dok.] : mondókák, dalok és játékok a 6-36 hónapos korosztály számára / Melicher Cecília. - Szöveg, képek és hang. - [Dunakeszi] : [Melicher C.], 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader; médialejátszó. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4846-2
gyermekdal - mondóka - elektronikus dokumentum
784.67 *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2745913]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2008.
Melicher Cecília (1971-)
   Cili zenebölcsije [elektronikus dok.] : mondókák, dalok és játékok a 6-36 hónapos korosztály számára / Melicher Cecília. - 2. bőv. kiad. - Szöveg, képek és hang. - [Dunakeszi] : [Melicher C.], 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader; médialejátszó. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4885-1
gyermekdal - mondóka - elektronikus dokumentum
784.67 *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2745929]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2008.
Zászkaliczky Tamás (1943-)
   Az orgona képes krónikája / Zászkaliczky Tamás ; Díner Tamás ... felvételeivel. - Budapest : Rózsavölgyi, 2008. - 287 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87764-0-2 kötött : 5990,- Ft
Európa - orgona - zenetörténet - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
681.816.6(4)(091) *** 930.85(4)(091)
[AN 2742927]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7771 /2008.
Koerner, András
The stages of Andor Weininger (magyar)
   Weininger Andor színpadai : a Bauhaustól New Yorkig / Körner András ; [... ford. Körner András] ; [a nyersfordítást jav. Fábri Ferenc] ; [kiad. a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány]. - Budapest : 2B Kult. és Műv. Alapítvány, cop. 2008. - 230 p. : ill., részben színes ; 25 cm + 2 CD
Andor Weininger talks about the repertoire of the Bauhaus Band and illustrates it at piano (melléklet címe). - Bibliogr.: p. 224-227.
ISBN 978-963-06-4611-6 kötött : 3500,- Ft
Weininger Andor (1899-1986)
képzőművész - színházművészet - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - személyi bibliográfia - auditív dokumentum
792 *** 73/76(439)(092)Weininger_A. *** 012Weininger_A.
[AN 2745037]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2008.
Kovács Dezső (1956-)
   Bohóc a manézsban : színházi írások / Kovács Dezső ; [fotók Koncz Zsuzsa, Schiller Kata]. - [Budapest] : Tandem Graf. Stúdió, 2008. - 311 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87126-8-4 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - színházművészet - magyar irodalom - ezredforduló - színházi kritika
792(439)"199/200"(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 2745033]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2008.
Szalai László
   Zalai Táncegyüttes 50 éve / [írta Szalai László] ; [fotók Mészáros T. László, Beke Veronika Rita ...]. - [Zalaegerszeg] : Mészi Fotó, 2007. - 61 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87227-3-7 kötött
Zalai Táncegyüttes
Zalaegerszeg - táncegyüttes - történeti feldolgozás
793.31.071(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 2744481]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7774 /2008.
Balogh Iván
   How to pass Trinity written examination / Balogh Iván, Szűcs Tamás. - [Budapest] : Dante & Virgil Publ. Co., 2007-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2745861]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Intermediate stage : grade 8. - 2007. - 107 p.
ISBN 978-963-06-2875-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2745867] MARC

ANSEL
UTF-87775 /2008.
Beck Szandra
   From words to sentences : upper-intermediate / Szandra Beck. - [Budapest] : B&B Engl. Co., [2008]-. - 30 cm
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2745847]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., A self-study reference and practice book for upper-intermediate students : with answers. - cop. 2008. - IV, 145 p.
ISBN 978-963-06-4235-4 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2745852] MARC

ANSEL
UTF-87776 /2008.
Cooper, Gordon
Business - Sprachführer : Englisch (magyar)
   Pons üzleti nyelvkalauz : angol / Gordon Cooper ; [ford. Tóth Ákos]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2008, cop. 2003. - 120 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9194-68-7 fűzött
angol nyelv - üzleti élet - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 65
[AN 2753100]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2008.
Dialektológiai Szimpozion (5.) (2007) (Szombathely)
   V. Dialektológiai Szimpozion : Szombathely, 2007. augusztus 22-24. / [szerk. Guttmann Miklós, Molnár Zoltán]. - Szombathely : BDF M. Nyelvészeti Tansz., 2007. - 333 p. : ill. ; 24 cm. - (A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1588-4759 ; 8.)
Rend. a Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék etc. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9531-85-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvjárás - konferenciakiadvány
800.87 *** 809.451.1-087 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2742673]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2008.
   Huron's checkbook : [több mint 8000 eredeti angol mondat magyar fordítással, a nyelvtani témák és problémák szerint csoportosítva] : [kezdőknek, haladóknak] / összeáll. Salamon Gábor, Zalotay Melinda. - 10. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 318 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-179-9 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2752680]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2008.
Kárpátiné Kassai Kornélia
   Első jeleim : [6 hónapos kortól] / rajz. Kárpátiné Kassai Kornélia. - Budapest : Mérték, 2008. - 29, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9693-88-3 fűzött
jelnyelv - képeskönyv - gyermekkönyv
800.952(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2744548]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2008.
   Két évtized a helyesírásért : a Nagy J. Béla országos helyesírási verseny előadásai és feladatai : ... Eger, 2005-2007 / [szerk. Bozsik Gabriella] ; [kiad. az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke]. - Eger : EKF Líceum K., 2008. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9417-79-3 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - verseny - példatár
809.451.1-1(076) *** 378.147.84
[AN 2743034]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2008.
Kiss Márta
   English for beauty therapists / Márta Kiss. - Győr : Beato Angelico, [2008]. - 139 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9440-49-4)
angol nyelv - szaknyelv - kozmetika - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 687.55
[AN 2743972]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2008.
Kótyuk István (1934-)
   Ukrainskie zaimstvovaniâ v užanskom vengerskom govore = Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai / Ištvan Kovtûk ; pod red. i predisloviem A. Zoltana. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz., 2007. - 340 p. ; 22 cm. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 22.)
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7336-84-3 kötött
Kárpátalja - magyar nyelv - ukrán nyelv - jövevényszó
809.451.1-316.3(477.87) *** 808.3
[AN 2743348]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2008.
Mitchel, Larry A.
Student's vocabulary for biblical hebrew and aramaic (magyar)
   Bibliai héber és arámi diákszótár : gyakorisági sorrendben jelentéssel, kiejtéssel, szómutatóval / Larry A. Mitchel ; [ford. Grüll Tiborné] ; [közread. a] Szent Pál Akadémia. - [Budapest] : Szt. Pál Akad., 2008. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4974-2 fűzött
Biblia
héber nyelv - arámi nyelv - magyar nyelv - többnyelvű szótár
801.323=924=945.11 *** 801.323=922.12=945.11
[AN 2746354]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2008.
   Módszertani kisszótár német nemzetiségi óvodapedagógusok számára = Methodisches Kleinwörterbuch für Nationalitätenkindergärtnerinnen / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar. - Szekszárd : PTE IGYFK, 2007. - 117 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-642-170-0 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - óvodai nevelés - módszertan - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 372.3 *** 371.3
[AN 2742881]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2008.
Mozsárné Magay Eszter
   Angol - magyar, magyar - angol tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin ; [ill. Tóth Péter]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2008. - XVII, 1084 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-53-1 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2751471]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2008.
Németh Ervin
   English reader, tests 4 fun #1 : [humoros tesztek angol nyelvtanulóknak, vizsgára készülőknek alap- és középfokon] / Németh Ervin. - Utánny. - Makó : AngolSuli, cop. 2008. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3132-7 fűzött : 1295,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2753062]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2008.
   A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V : 2007. április 26-27. / szerk. Büky László, Forgács Tamás, Sinkovics Balázs ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : JATEPress, 2008. - 253 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-862-4 fűzött
nyelvtörténet - magyar nyelv - finnugor nyelvek - konferenciakiadvány - emlékkönyv
809.451.1-53 *** 809.45-53 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2746167]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2008.
Salamon Gábor (1953-)
   Huron's wordy dictionary 150-2500 : [kezdőknek és haladóknak] / szerk. Salamon Gábor, Zalotay Melinda. - 7. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 237 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-370-181-2 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2752676]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2008.
Szalacsek Margit
   Könnyedén magyarul : magyar társalgási nyelvkönyv kezdőknek angol nyelvű magyarázatokkal : colloquial Hungarian for beginners with English explanations / Szalacsek Margit ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Központja]. - Szeged : SZTE Idegen Nyelvi Közp., 2007. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-06-70-409)
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=20
[AN 2753451]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2008.
Takács Judit
   Keresztnevek jelentésváltozása : egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje / Takács Judit. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Int., 2007. - 170 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 86.)
Bibliogr.: p. 159-170.
ISBN 978-963-473-086-6 fűzött
magyar nyelv - személynév - köznév
809.451.1-313.1 *** 809.451.1-541.25
[AN 2746332]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7791 /2008.
Lévai Balázs (1967-)
   Bestseller : a világ nyitott könyv : új beszélgetések / Lévai Balázs. - Budapest : Európa, 2008. - 489, [3] p. : ill. ; 19 cm
Gerinccím: Bestseller 2.
ISBN 978-963-07-8485-6 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - író - televíziós műsorszám - interjú
82(092)(047.53) *** 791.9.097(439)
[AN 2743568]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2008.
   Varietas gentium - communis latinitas : a XIII. Neolatin Világkongresszus (2006) szegedi előadásai / [szerk. Szörényi László, Lázár István Dávid]. - Szeged : JATEPress, 2008. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Szövegek és tanulmányok a neolatin filológia köréből. I., Tanulmányok, ISSN 1789-882X)
A világkongresszus szegedi utókonferenciáját 2006. dec. 18-19-én tartották. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Európa - újkori latin irodalom története - művelődéstörténet - történetírás - középkor - újkor - konferenciakiadvány
871(439)(091) *** 930.1(439)"10/16" *** 061.3(439-2Szeged) *** 930.85(4)"14/17"
[AN 2744016]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7793 /2008.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Ady Istene / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2007. - 102 p. ; 17 cm. - (Világnézeti figyelő ; 3.)
ISBN 978-963-87578-1-4 fűzött
Ady Endre (1877-1919)
magyar irodalom - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Ady_E.
[AN 2745835]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2008.
Görömbei András (1945-)
   Sors és alkalom : válogatott beszédek és vallomások / Görömbei András. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2008. - 315, [4] p. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-64-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2745356]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2008.
Kálmán C. György (1954-)
   Élharcok és arcélek : a korai magyar avantgárd költészet és a kánon / Kálmán C. György. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 296 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 10.)
Bibliogr.: p. 285-296.
ISBN 978-963-506-737-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - avantgárd - irodalmi élet - 20. század
894.511(091)"19" *** 82.015.19
[AN 2745440]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2008.
Kappanyos András (1962-)
   Tánc az élen : ötletek az avantgárdról / Kappanyos András. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 270 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-738-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - avantgárd - irodalmi élet - 20. század
894.511(091)"19" *** 82.015.19
[AN 2745444]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2008.
   A nagyúr : Bánffy Miklós emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Sas Péter]. - Budapest : Nap K., 2008. - 286 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
ISBN 978-963-9658-13-4 kötött : 2900,- Ft (hibás ISBN 978-963-9658-13-8)
Bánffy Miklós (1873-1950)
Erdély - író - határon túli magyarság - memoár - antológia
894.511(498)(092)Bánffy_M.(082-94)
[AN 2744661]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2008.
   Szeptember végén : 160 : a Koltón, 2007. szeptember 28-30-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2008. - 192 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 1.)
Rend. a Nyugat-magyarországi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet etc. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9438-92-7 fűzött : 1847,- Ft : 8 EUR : 30 RON
Petőfi Sándor (1823-1949). Szeptember végén
Magyarország - író - kultusz - 19. század - irodalmi hatás - műelemzés - konferenciakiadvány
894.511(092)Petőfi_S. *** 894.511(091)-14"18" *** 394.944 *** 061.3(498-2Koltó)
[AN 2742642]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2008.
Szilasi László (1964-)
   A sas és az apró madarak : Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában / Szilasi László. - Budapest : Balassi, 2008. - 326 p. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 30.)
Bibliogr. p. 305-313.
ISBN 978-963-506-739-8 fűzött : 2900,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
magyar irodalom - magyar irodalom története - 16. század - 17. század - költői nyelv
894.511(092)Balassi_B. *** 809.451.1-085.3 *** 894.511(091)"16"
[AN 2743570]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7800 /2008.
Agus, Milena
Mal di pietre (magyar)
   Szerelemkő / Milena Agus ; [ford. Balkó Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-208-987-4 fűzött : 1990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2746379]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2008.
Alfonsi, Alice
Face-off (magyar)
   A nagy arc / ... Alice Alfonsi írta ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2008. - 128 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 3.)
ISBN 978-963-628-822-8 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2742960]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2008.
Alfonsi, Alice
Poetry in motion (magyar)
   Ez maga a költészet / írta Alice Alfonsi ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 125 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 2.)
ISBN 978-963-628-888-4 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2742846]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2008.
Auerbach, Annie
Naughty nautical neighbors (magyar)
   Szertelen szomszédok / írta Annie Auerbach ; ill. Mark O'Hare [et al.] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 58 p. : ill. ; 20 cm. - (Tengeri sztori ; 6.)
Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág (keretcím)
ISBN 978-963-628-834-1 fűzött : 899,- Ft
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2742815]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2008.
Baisch, Milena
Lesepiraten-Geschwistergeschichten (magyar)
   Testvértörténetek / Milena Baisch ; Sabine Kraushaar rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2008]. - 57, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 978-963-86390-0-4 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2751401]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2008.
Barsocchini, Peter
Battle of the bands (magyar)
   A bandák csatája / írta Peter Barsocchini ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 142 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 1.)
A valódi szerző Grace, N. B.
ISBN 978-963-628-887-7 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2742824]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2008.
   Bob, a mester : válogatott mesék / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2008-. - ill., színes ; 27 cm
A főcím a borítófedélről
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2746615]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 68 p.
ISBN 978-963-628-867-9 kötött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2746627] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 70 p.
ISBN 978-963-628-866-2 kötött : 2599,- Ft
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2746633] MARC

ANSEL
UTF-87807 /2008.
   Bölcseletek : latin - magyar. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9875-01-2 kötött
ókori latin irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
871-84.02(082)=945.11
[AN 2753622]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2008.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
A little princess (magyar)
   A padlásszoba kis hercegnője / F. H. Burnett ; [ford. Görög Lívia] ; [Rényi Krisztina rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 202 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-652-8 kötött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752721]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2008.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2509843]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r., Talpig rózsaszínben / [ford. Merényi Ágnes]. - 2008. - 243 p.
ISBN 978-963-539-649-8 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2753487] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., Hajrá hercegnő! / [ford. Merényi Ágnes]. - 2008. - 254, [2] p.
ISBN 978-963-539-650-4 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2753488] MARC

ANSEL
UTF-87810 /2008.
Chen Da (1962-)
Brothers (magyar)
   Féltestvérek = Xiongdi tong fu yi mu / Da Chen ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 504 p. ; 21 cm
csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9711-22-8 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2743064]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2008.
Collins, Terry
The world's greatest Valentine (magyar)
   Boldog Valentin-napot! / írta Terry Collins ; ill. Mark O'Hare ; kész. Chuck Klein, Jay Lender és Merriweather Williams ... tévéepizódja alapján ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Tengeri sztori ; 5.)
Nickelodeon - SpongyaBob Kockanadrág (keretcím)
ISBN 978-963-628-833-4 fűzött : 899,- Ft
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2742826]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Durch Liebe erlöst (magyar)
   Megváltó szerelem / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Judit]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 67 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 51.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-64-4 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2753238]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Das Erbe der Rodenberg (magyar)
   A Rodenbergek öröksége / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Várnai Péter]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 53.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-75-0 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2753226]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Im Glück vereint (magyar)
   Megtalált boldogság / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Judit]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 52.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-70-5 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2753234]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2008.
Deary, Terry
The prince of rags and patches (magyar)
   A királynő hírnöke : a Tudor-ház krónikája / Terry Deary ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Móra, 2008. - 218, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8465-5 kötött : 1790,- Ft
Tudor-ház
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2745210]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2008.
DiTerlizzi, Tony
Beyond the Spiderwick chronicles (magyar)
   A Spiderwick krónika : a folytatás / Tony DiTerlizzi és Holly Black ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, 2008-. - ill. ; 18 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2746689]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A vízitündér dala. - 2008. - 162, [13] p.
ISBN 978-963-539-629-0 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2746696] MARC

ANSEL
UTF-87817 /2008.
Egan, Kate
Keeping hope (magyar)
   A remény ereje / Kate Egan adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2008. - 143 p., [14] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-7229 ; 18.)
ISBN 978-963-628-853-2 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2743045]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2008.
   Egymás kedvéért születtünk : az életszeretet kézikönyve / [vál., ford.] Angelisz Irini ; [... Vágó Gy. Zsuzsanna ford.]. - [Szada] : Kassák, 2007. - 134 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 26.)
ISBN 978-963-9757-16-5 kötött : 990,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2743205]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2008.
Evanovich, Janet
Three to get deadly (magyar)
   A szingli fejvadász 3 / Janet Evanovich ; [ford. Merényi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 351 p. ; 20 cm
Megj. "Hárman a pácban" címmel is
ISBN 978-963-254-093-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2746196]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2008.
Fëdorovskij, Vladimir (1950-)
Le roman de Saint-Pétersbourg (magyar)
   Szentpétervár regénye / Vladimir Fédorovski ; [ford. Berényi Pál]. - Budapest : General Press, [2008]. - 296 p. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 978-963-643-065-8 kötött : 3200,- Ft
Szentpétervár - francia irodalom - helytörténet - regény
840-31=945.11 *** 947-2Sankt-Peterburg(0:82-31)
[AN 2744809]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2008.
Follett, Ken (1949-)
Pillars of the Earth (magyar)
   A katedrális / Ken Follett ; [ford. Kézdy Beatrix et al.]. - [Budapest] : Gabo, [2008], cop. 1989. - 1022 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-140-4 kötött : 4590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2753023]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2008.
Frazier, Charles (1950-)
Thirteen moons (magyar)
   A tizenhárom hold / Charles Frazier ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Magvető, 2008. - 449 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2628-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2745677]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2008.
Garwood, Julie
The prize (magyar)
   A jutalom / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-150-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2752941]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2008.
Géraldy, Paul (1885-1983)
Vous et moi (magyar)
   Hozzád tartozom / Paul Géraldy ; ford. Baranyi Ferenc. - Budapest : General Press, [2008]. - 62, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-643-087-0 kötött
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 2751853]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2008.
Gliori, Debi
Pure dead magic (magyar)
   Varázs bagázs / Debi Gliori ; [ford. Lakatos Anna]. - Budapest : Animus, 2008. - 221, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9715-91-2 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2744442]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2008.
Grace, N. B.
Disney high school musical 2 (magyar)
   High school musical 2 : regény a népszerű film alapján / ... írta N. B. Grace ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 160 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-628-889-1 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2743579]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2008.
Gregory, Philippa (1954-)
The Boleyn inheritance (magyar)
   A Boleyn örökség / Philippa Gregory ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Palatinus, 2008. - 545 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 545-[546.]
ISBN 978-963-9651-92-0 fűzött : 3900,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2744604]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2008.
Gruen, Sara
Water for elephants (magyar)
   Vizet az elefántnak : regény / Sara Gruen ; [ford. Béresi Csilla és Katona Ildikó] ; [a verseket ford. Arató Dániel]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-98-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2743301]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2008.
   A győzelem butává tesz : gondolatok a történelemről / gyűjt. és szerk. Ujlaki István. - [Kecskemét] : Farkas Galéria Bt., [2008]. - 103 p. ; 20 cm. - (Porta könyvek, ISSN 1589-1453)
ISBN 978-963-06-4612-3 kötött
világirodalom - történelem - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 930(0:82-84)
[AN 2744831]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2008.
Highsmith, Patricia (1921-1995)
Carol (magyar)
   Carol : [regény] / Patricia Highsmith ; Gálvölgyi Judit fordításában. - Budapest : Holistic, [2008]. - 432, [9] p. ; 18 cm. - (Remek-művek, ISSN 1789-2562)
ISBN 978-963-8080-42-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2743984]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2008.
Iles, Greg (1960-)
True evil (magyar)
   A gonosz közel van / Greg Iles ; [ford. Tokai András]. - Budapest : General Press, [2008]. - 479 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-021-4 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2744114]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2008.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Kazinczynak poetai berke / [szerk., az utószót írta, a jegyzeteket kész. Gecsei Kolos] ; [... a bibliográfiát összeáll., a név- és szójegyzéket kész. Horváth Krisztina] ; [kiad. ... Kazinczy Ferenc Gimnázium]. - Győr : Kazinczy F. Gimn., 2008. - 161 p. : ill. ; 21 cm
A függelékben Halász Ignác: Kazinczy mint fordító c. írásával. - Az 1813-ban Pesten Trattner Mátyás kiadásában megjelent műfordítás gyűjtemény, kiegészítve a versek eredeti szövegével. - Bibliogr.: p. 115-120.
ISBN 978-963-06-4719-9 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
világirodalom - magyar irodalom - műfordítás - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2742971]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2008.
King, M. C.
Truth or dare (magyar)
   A nagy kerítő / ... M. C. King írta ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2008. - 118 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 4.)
ISBN 978-963-628-823-5 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2742979]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2008.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Kristuslegender (magyar)
   Krisztus-legendák / Selma Lagerlöf ; [ford. és az előszót írta Tóth Sándor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-004-8 kötött : 1490,- Ft
svéd irodalom - elbeszélés
839.7-32=945.11
[AN 2751505]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2008.
Laing, Ronald David
Do you really love me? (magyar)
   Tényleg szeretsz...? ; Gubancok / Ronald David Laing ; ford. Tandori Dezső, Tasnády Attila ; [utószó Erős Ferenc]. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2008. - 192 p. ; 19 cm
Egys. cím: Do you really love me? ; Knots
ISBN 978-963-86669-9-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 2743747]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2008.
Larsen, Kirsten
Lizzie goes wild (magyar)
   Viszlát, jó kislány! / ... Terri Minsky filmsorozatötlete alapján Kirsten Larsen írta ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Lizzie McGuire kalandjai ; 1.)
ISBN 978-963-628-844-0 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2742746]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2008.
Lasky, Kathryn
The capture
   A katlan titka / Kathryn Lasky ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2008. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Ga-Húl őrzői)
ISBN 978-963-9715-89-9 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2744216]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2008.
   Latin mondások : bölcsességek a mindennapokról. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 159 p. ; 21 cm
Latin és magyar nyelven
ISBN 978-963-9875-03-6 kötött
ókori latin irodalom - idézetgyűjtemény - antológia
871-84.02(082)=945.11
[AN 2752530]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2008.
Lu Xun (1881-1936)
Chao hua xi shi (magyar)
   Hajnali virágok alkonyi csokorban / Lu Hszün ; [ford. és az utószót írta Galla Endre] ; [a jegyzeteket Galla Endre és Kalmár Éva írta]. - Budapest : Európa, 2008. - 155 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8572-3 kötött : 2000,- Ft
kínai irodalom - esszé - memoár
895.1-4=945.11 *** 895.1-94=945.11
[AN 2743392]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2008.
Macomber, Debbie
Back on Blossom Street (magyar)
   Búcsú az Orgona utcától / Debbie Macomber ; [... ford. Illés Andrea]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 382 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-913-2 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2744791]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2008.
Mezrich, Ben (1969-)
Bringing down the house (magyar)
   21 : Las Vegas ostroma : igaz történet hat bostoni diákról, akik milliókat sepertek be Vegasban / Ben Mezrich ; [... ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Budapest] : Novella, [2008]. - 351 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9442-35-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2744027]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2008.
Michaelis, Josef (1955-)
   Der verlorene Schatz : Märchen und Sagen = Az elveszett kincs : mesék és mondák / Josef Michaelis ; [... Ill. Nóra Bruszt]. - Villány : J. Michaelis, 2008. - 177 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4267-5 fűzött
Baranya megye - német irodalom - gyermekirodalom - kétnyelvű dokumentum - mese - monda
830-34.02(439)=945.11 *** 830-343.02(439)=945.11 *** 398.223(439.127)
[AN 2743451]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2008.
Miller, Walter M. (1923-1996)
A canticle for Leibowitz (magyar)
   Hozsánna néked, Leibowitz! / Walter M. Miller Jr. ; [ford. Békés András] ; [a jegyzeteket Majtényi Zoltán kész.] ; [a héber töredékeket Raj Tamás ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-192-7 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2753474]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2008.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Zaŝita Lužina (magyar)
   A Luzsin-védelem / Vladimir Nabokov ; [ford. Horváth Sz. István]. - Budapest : Európa, 2008. - 238 p. ; 19 cm
Megj. "Végzetes végjáték" címmel is
ISBN 978-963-07-8458-0 kötött : 2600,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2745448]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2008.
Naseby, Eileen (1943-)
Ursula (magyar)
   Ursula : a szeretet nyomában / Eileen Naseby ; [ford. Leyrer Ginda]. - Kistarcsa : STB Kv., 2008. - 279, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-259-004-2 kötött
Hall, Ursula (1924-)
ausztrál irodalom - anya - életrajzi regény
820-312.6(94)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-31)
[AN 2743258]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2008.
Nesbø, Jo (1960-)
Rødstrupe (magyar)
   Vörösbegy / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2008. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9715-47-9 fűzött : 2890,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 2744451]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2008.
Nesser, Håkan (1950-)
Borkmanns punkt (magyar)
   A Borkmann-elv / Håkan Nesser ; [ford. Péteri Vanda]. - Budapest : Animus, 2008. - 267 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9715-73-8 fűzött : 2290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2744546]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2008.
Pattison, Eliot
The skull mantra (magyar)
   Tibeti démon / Eliot Pattison ; [ford. Zsembery Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Lektűr, cop. 2008. - 432 p. ; 22 cm
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 963-86216-4-8)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2753471]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2008.
Phillips, Susan Elizabeth
Match me if you can (magyar)
   Várom a párom / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 434 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-12-1 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2753466]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2008.
Pullman, Philip (1946-)
The ruby in the smoke (magyar)
   Rubin és füst / Philip Pullman ; [ford. Jász István]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-605-3 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2752683]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2008.
Putney, Mary Jo
A distant magic (magyar)
   Bűvölet / Mary Jo Putney ; [ford. Kiss Annamária]. - Budapest : General Press, [2008]. - 375 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-034-4 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2744319]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2008.
Quinn, Daniel (1935-)
Ishmael (magyar)
   Izmael / Daniel Quinn ; [ford. Trombitás Gábor]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 227 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-86762-9-0 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2752175]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2008.
Ransome, Arthur (1884-1967)
Swallowdale (magyar)
   Fecske-völgy / Arthur Ransome ; [ford. Baloghy Mária] ; [a fordítást átd. Borbás Mária] ; [ill. Szecskó Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 349 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Megj. "Fecskék és fruskák, a felfedezők" címmel is
ISBN 978-963-539-630-6 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2752906]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2008.
   Régen mondták, ma is mondjuk : napjaink szállóigéi / [szerk. Kelemen Veronika]. - [Tyukod] : Black & White, [2008]. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-046-9 fűzött
világirodalom - szállóige
82-84=945.11
[AN 2752692]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2008.
Reichs, Kathy
Death du jour (magyar)
   Minden napra egy halott : [thriller] / Kathy Reichs ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Szó K., 2008. - 350 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9870-02-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2752591]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2008.
Reichs, Kathy
Déjà dead (magyar)
   A holtak beszélnek : [thriller] / Kathy Reichs ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Szó K., 2008. - 352 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9870-00-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2752544]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2008.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Im Westen nichts Neues (magyar)
   Nyugaton a helyzet változatlan / Erich Maria Remarque ; [ford. Ortutay Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 225 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-024-0 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2752647]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2008.
Robinson, Ian D. (1968-)
You must die once (mafyar)
   Az úton egyszer meg kell halnod : Tibet: utazás a világegyetem középpontjába / Ian D. Robinson ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2008]. - 348 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-643-045-0 kötött : 2800,- Ft
Tibet - Új-Zéland - helyismeret - angol nyelvű irodalom - útleírás
820-992(931)=945.11 *** 908.515(0:82-992)
[AN 2744822]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2008.
Rowland, Laura Joh (1954-)
The snow empress (magyar)
   Hócsászárnő / Laura Joh Rowland ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-30-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2743744]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2008.
Ryan, Denise
Backlash (magyar)
   A múlt rabságában / Denise Ryan. - Pécs : Alexandra, 2008. - 446 p. ; 18 cm
Ford. Tavasz Mariann
ISBN 978-963-370-563-6 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2745192]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2008.
Sherman, Martin (1939-)
Rose (magyar)
   Rose / Martin Sherman ; [ford. Prekop Gabriella]. - [Budapest] : Athenaeum, cop. 2008. - 99 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9797-35-2 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - dráma
820-2(73)=945.11
[AN 2746417]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the bogey babysitter (magyar)
   Rosszcsont Peti, a ház ura / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007 [!2008]. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-98-1 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2751447]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the mummy's curse (magyar)
   Rosszcsont Peti és a múmia átka / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007 [!2008]. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-96-7 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2751453]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry's nits (magyar)
   Rosszcsont Peti vakarja a fejét / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007 [!2008]. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-95-0 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2751456]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry's revenge (magyar)
   Rosszcsont Peti bosszúja / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2002 [!2008]. - 86 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-94-3 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2751438]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry's stinkbomb (magyar)
   Rosszcsont Peti háborúzik / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2007 [!2008]. - 92 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9715-97-4 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2751443]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2008.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Lëd (magyar)
   A jég / Vlagyimir Szorokin ; [ford. Bratka László] ; [előszó Háy János]. - Budapest : Gondolat, 2008, cop. 2004. - 303 p. ; 18 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 978-963-693-104-9 fűzött : 3150,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2752106]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2008.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar) (szemelv.)
   Gulliver újabb utazásai / Jonathan Swift ; ill. ... és szöveg Viktor Shatunov ; [a szöveg Karinthy Frigyes ... fordításának felhasználásával kész.]. - Pécs : Alexandra, 2007. - 88 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-370-475-2 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2746181]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2008.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's voyage to Lilliput (magyar)
   Gulliver utazása Lilliputban / Jonathan Swift ; [ford. Karinthy Frigyes] ; [sajtó alá rend. Vajda Endre] ; [ill. Győry Miklós]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 85, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Sulikönyvtár, ISSN 1217-5935)
ISBN 978-963-539-646-7 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2752812]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2008.
Thanks! (magyar)
   Köszönet! : Helen Exley ajándékkönyv / Joanna Kidney illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2008. - [90] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Polgár Judit
ISBN 978-963-370-541-4 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2745650]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2008.
Thomas, Dylan (1914-1953)
Portrait of the artist as a young dog (magyar)
   Az író arcképe kölyökkutya korából / Dylan Thomas ; [ford. Gergely Ágnes]. - Budapest : Európa, 2008. - 193, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8512-9 kötött : 2500,- Ft
Thomas, Dylan (1914-1953)
angol irodalom - elbeszélés
820-322.6=945.11
[AN 2753624]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2008.
Toresen, Eli B. (1952-)
   Veszélyes nyár / Eli B. Toresen ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 22 cm
Tart.: A szemtanú ; A tolvaj. - Egys. cím: Fare i skogen ; Tyven, tyven
ISBN 978-963-9749-25-2 kötött
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2752039]
MARC

ANSEL
UTF-87873 /2008.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
   Mary Poppins a Cseresznyefa utcában / P. L. Travers ; [Mary Shepard rajz.] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Cicero, 2008, cop. 2002. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
Tart.: Mary Poppins a Cseresznyefa utcában ; Mary Poppins meg a szomszéd ház. - Egys. cím: Mary Poppins in Cherry tree lane ; Mary Poppins and the house next door. - Ford. Borbás Mária
ISBN 978-963-539-645-0 kötött : 1800,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2752696]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2008.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Koroknay István]. - Budapest : Ciceró, 2007 [!2008]. - 237 p. ; 20 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-653-5 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752720]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2008.
Ullmann, Linn (1966-)
Et velsignet barn (magyar)
   Áldott gyermek : regény / Linn Ullmann ; [ford. Varsányi-Munkácsy Eszter]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-029-3 kötött : 3250,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2745844]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Mathias Sandorf (magyar)
   Sándor Mátyás : regény / Verne Gyula ; ford. Örvös Lajos. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2008. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9709-50-8
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2745713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 270 p. - (Verne Gyula-sorozat ; 2/16.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-51-5 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2745716] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 279 p. - (Népszabadság könyvek). (Verne Gyula-sorozat ; 3/16.)
ISBN 978-963-9709-52-3 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2745724] MARC

ANSEL
UTF-87877 /2008.
Vian, Boris (1920-1959)
L'herbe rouge (magyar)
   Piros fű / Boris Vian ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 187 p. ; 19 cm. - (Szórakoztató metafizika)
ISBN 978-963-7448-81-2 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2752635]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2008.
Walser, Robert (1878-1956)
Geschwister Tanner (magyar)
   A Tanner testvérek : regény / Robert Walser ; ford. Nádori Lídia. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 297, [2] p. ; 20 cm. - (Scolar szépirodalom, ISSN 1788-473X ; 5.)
ISBN 978-963-244-027-9 kötött : 2950,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 2745837]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2008.
The ways of wisdom (magyar)
   A bölcsesség útjai / [vál és szerk. ... Helen Exley]. - Pécs : Alexandra, 2007. - [368] p. : ill., részben színes ; 6 cm
Ford. Frigyik László. - Helen Exley ajándékkönyvek (keretcím). - Bibliofil kiad. - Papírtokban
ISBN 978-963-370-479-0 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 099.1
[AN 2745638]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2008.
Westerfeld, Scott
Uglies (magyar)
   Csúfok : regény / Scott Westerfeld ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 363, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-68-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2743292]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2008.
Wharton, Edith (1862-1937)
The age of innocence (magyar)
   Az ártatlanság kora / Edith Wharton ; [ford. Kiss Marianne]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 312, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-005-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2753506]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2008.
Winsor, Kathleen
Forever Amber (magyar)
   Amber / Kathleen Winsor ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Budapest : Európa, cop. 2008. - 698 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-048-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2753188]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2008.
Wu, Emily
Feather in the storm (magyar)
   Madártoll a szélben : egy viharban elveszett gyermekkor története / Emily Wu, Larry Engelmann ; [ford. Mártha Bence]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 371 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-044-3 kötött : 3000,- Ft
Kína - amerikai angol irodalom - maoizmus - szocialista rendszer - 20. század - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11 *** 951.0"196/197"(0:82-31)
[AN 2744786]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7884 /2008.
Ágh István (1938-)
   Kidöntött fáink suttogása ; Egymás mellett ; Virágárok : életrajzi regény / Ágh István. - Budapest : Nap K., 2008. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-40-0 kötött : 2800,- Ft
Ágh István (1938-)
Iszkáz - Magyarország - író - magyar irodalom - irodalmi élet - szociográfia - 20. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Ágh_I.(0:82-94) *** 894.511(091)"19"(0:82-94) *** 308(439-2Iszkáz)
[AN 2744655]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2008.
   Állatmesék : válogatás Benedek Elek, La Fontaine és a Grimm fivérek legismertebb meséiből. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 144 p. ; 20 cm
Ford. Gaal Mózes, Vikár Béla, Kozma Andor
ISBN 978-963-249-023-6 fűzött
magyar irodalom - francia irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - állatmese - verses mese
894.511-34(02.053.2) *** 840-191(02.053.2)=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2753541]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Józan, okos mérték : Arany János füveskönyve / [vál., szerk. és az utószót írta Reisinger János]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-55-4 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2743196]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2008.
Arany László (1844-1898)
   A megszámlálhatatlan sok juh : Arany László meséi / Borbás Zoltán rajz. ; [összeáll. és szerk. Bozsik Rozália]. - [Budapest] : Novum, [2008]. - 120 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar meseírók, ISSN 1789-8862)
ISBN 978-963-9703-29-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2743784]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2008.
   Asszonylélek / [Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli, Ruder Jana versei]. - [Kecel] : [Magánkiad.], [2008]. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4150-0 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2745466]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2008.
Átányi László (1938-)
   Zsolti könyve / Átányi László. - 2. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87570-1-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2753058]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2008.
Baán Tibor (1946-)
   Fékezett habzás : jegyzetek és kommentárok / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár K., 2008. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-24-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - memoár - napló - kisepika
894.511-94 *** 894.511-84
[AN 2745059]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2008.
Badár Sándor (1964-)
   Ámerika, avagy A Véredény nyomában / Badár Sándor, Horváth János. - Budapest : Jaffa, 2008. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-43-8 fűzött : 2940,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - humor - útleírás
894.511-992 *** 894.511-7 *** 908.73(0:82-992)
[AN 2752728]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2008.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a boszorkányfarsang / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi rajz.]. - Budapest : Móra, 2008. - 233, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8430-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2744013]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2008.
Bene Zoltán (1973-)
   Év-könyv : nagyszegi történetek / Bene Zoltán ; [ill. Simon Zoltán]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2007. - 116 p. : ill. ; 19 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-63-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2745349]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2008.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9727-23-6 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2753509]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2008.
Bige Szabolcs Csaba
   Egy fekete, egy konyak : történetek a huszadik századból / Bige Szabolcs Csaba. - Püspökladány : [Magánkiad.], 2007. - 108 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-3164-8 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32(498) *** 894.511-94(498)
[AN 2745454]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2008.
Bognár Stefánia (1937-)
   Létképletek / Bognár Stefánia ; Tombor Balázs rajz. - Budapest : Littera Nova, 2007. - 101 p. : ill. ; 16 cm. - (365 aforizma könyvsorozat, ISSN 1789-8943 ; 1.)
ISBN 978-963-9643-15-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2748614]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2008.
   A Boldogasszony papucsa : nevek és legendák / Sinkó Veronika rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 42, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8475-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - legenda
894.511-343.5(02.053.2)
[AN 2753631]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2008.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Monyákos Tuba a lidérc árvák fészkében / Böszörményi Gyula ; ill. ... Fábián Noémi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-54-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2744067]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2008.
Centauri (1972-)
   Kék angyal / Centauri. - Budapest : Magvető, 2008. - 338, [3] p. ; 21 cm. - (Magvető novellárium, ISSN 1789-3658)
ISBN 978-963-14-2629-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2743816]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2008.
Csapody Miklós (1955-)
   Késői ünnep : tanulmányok és kritikák / Csapody Miklós. - Budapest : Korona, 2008. - 254 p. : 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9589-25-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - könyvkritika
894.511-92 *** 894.511-95
[AN 2745146]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2008.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei / ... összeáll. Háy János. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 196 p. ; 20 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 978-963-9651-73-9 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 2744542]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2008.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2005. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2437-9 kötött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2751497]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2008.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : [Magánkiad.], 2008-. - 21 cm
magyar irodalom - társadalmi viselkedés - karcolat
894.511-43 *** 316.6
[AN 2752168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Ovikönyv szülőknek, nevelőknek. - 2008. - 104 p. : ill.
ISBN 978-963-06-4480-8 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - családi nevelés
372.3 *** 37.018.1
[AN 2752170] MARC

ANSEL
UTF-87904 /2008.
Esterházy Péter (1950-)
   Semmi művészet / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2008. - 224, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2635-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2746603]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2008.
Fazekas István (1967-)
   Szemednek ideje / Fazekas István ; [... ill. Stefán Tamás]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2007. - 46 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9530-53-9 kötött
ISBN 963-9530-53-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2742742]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2008.
Fazekas István
   Aranyeső / Fazekas István ; [a verseket Fazekas Anna rajzai díszítik]. - Százhalombatta : Százhalom K., 2007. - 52 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-86270-6-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2742542]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2008.
Fehér Majzik Sarolta
   A rózsaszínű macska meg a számítógép / Fehér Majzik Sarolta ; [Laposa Zsuzsanna rajz.]. - Budapest : Accordia, 2008. - 130 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-20-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2744553]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2008.
Ficsor Ferenc (1960-)
   Mai sorstalanság.. / Ficsor Ferenc. - [Budapest] : Szerző, 2007. - 291 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3128-0 fűzött : 2990,- Ft
Ficsor Ferenc (1960-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2745047]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2008.
   Fulltükör : www.fullextra.hu irodalmi és művészeti portál tagjainak 2006. évi műveiből / [szerk. Földi László]. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2007. - 268, [4] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3992-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2746137]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ida regénye / Gárdonyi Géza. - Budapest : Talentum : Akkord, [2008], cop. 2006. - 406 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-008-7 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751514]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2008.
Géczi István
   Kalandok Denevér Danival : az éjszaka élővilága : mesés természetismeret / Géczi István, Gécziné Nagy Mária ; [Bajusz Tímea rajz.] ; [megj. az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület kiadásában]. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2007. - 48 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87617-2-9 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - természeti környezet - gyermekkönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 2745183]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2008.
Gibbons, Alan
The edge (magyar)
   Borotvaélen / Alan Gibbons ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007. - 255 p. ; 21 cm. - (Király könyvek, ISSN 1788-4985)
ISBN 978-963-9708-73-0 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2743278]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2008.
Györe Balázs (1951-)
   Krízis / Györe Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2008, cop. 1998. - 119 p. ; 20 cm. - (Györe Balázs művei ; 7.)
ISBN 978-963-9386-59-4 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2753140]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2008.
Hámori András
   A gyűlölet vasfoga / Hámori András. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4643-7 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2745939]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2008.
   Használati utasítás : versantológia / [vál. és szerk. Reményi József Tamás, Turczi István]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 230 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-274-000-3 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2745046]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2008.
Háy János (1960-)
   Meleg kilincs : versek, 1976-2003 / Háy János. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 467 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9651-63-0 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14 *** 894.511-821
[AN 2744539]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2008.
Hoon, Gary
   A Fiume-kód : regény / Gary Hoon. - [Szentendre] : Bognart Műhely Keresk. és Szolgáltató Kft., 2008. - 307 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-4633-8 fűzött : 2640,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2745224]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2008.
István László, G. (1972-)
   Homokfúga / G. István László. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 71 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-002-7 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2744493]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2008.
Jékely Zoltán (1913-1982)
   Jékely Zoltán válogatott versei / ... összeáll., és az utószót írta Tandori Dezső. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 318 p. ; 20 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 978-963-9651-84-5 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 2744570]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2008.
Kapcsándy Sándor (1898-1971)
   A barátság "kalászai" : válogatott versek / Kapcsándy Sándor ; [szerk. ifj. Nagy Bálint]. - Zirc : "Bakony, Te szép hazám" M. Parasztköltők Nagy B. Alapítványa, 2007. - 76 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar parasztköltészet kiskönyvtára, ISSN 1589-3030 ; 7.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2742731]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2008.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes ; [ill. Kass János]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 83, [12] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-648-1 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2752668]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2008.
Kárpáti Sándor (1930-)
   Színes valóság : élmények a nagyvilágból : útirajzok / Kárpáti Sándor. - Budapest : Szerző, 2008-. - 19 cm
ISBN 978-963-06-4767-0
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 2745152]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 220 p., [16] t. : ill.
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-06-4768-7 fűzött
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 2745157] MARC

ANSEL
UTF-87923 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2008. - 310 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-012-4 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2752806]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2008. - 195 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-013-1 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751518]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2008.
Kristóf István (1972-)
   Más-Világ / Kristóf István. - Sopron : Novum, 2008. - 124 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-12-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2741537]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2008.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A vörös postakocsi / Krúdy Gyula. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2008. - 219 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-007-0 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751525]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2008.
Latzkovits Miklós (1963-)
   Laboda / Latzkovits Miklós. - Budapest : Magvető, 2008. - 147 p. ; 21 cm. - (Magvető novellárium, ISSN 1789-3658)
Fősorozata: Magvető novellárium., ISSN 1789-3658
ISBN 978-963-14-2630-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2743345]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2008.
Lázár János (1909-1981)
   Versek : válogatás / Lázár János ; [vál. és szerk. Kertai N. Mária] ; [... ill. Krausz Margit ...]. - Budapest : Kertai N. M., 2008. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4650-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2745357]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2008.
   Magyar népmesék. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-024-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2753533]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2008.
Mátyus Erzsébet Olga
   Mesecsokréta : színes mesevirágok gyűjteménye 9-99 éves korig / Mátyus Erzsébet Olga ; [ill. Szilvási Gabriella]. - Sopron : Novum, 2008. - 133 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-14-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2742500]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2008.
   Mesék Mátyás királyról. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-025-0 fűzött
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2753529]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság / Mikszáth Kálmán ; [az életrajzi jegyzetet írta Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2008. - 435 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-995-3 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751345]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2008.
Molnár Gábor (1978-)
   Az emberi szívnek oltalmától távolan / Molnár Gábor. - Lenti : Szerző, 2008. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4724-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2745895]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 45., felújított kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8450-1 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2751460]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mesék az állatokról / Móra Ferenc. - [Budapest] : Anno, 2005 [!2008]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-374-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 2753537]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Sétálni megy Panka.. / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 50, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8472-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2753037]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2008.
Orsós Anna-manna
   Megtört hangok : bánat-özön : versek / Orsós Anna-manna. - Budapest : [Szociális és Munkaügyi Min.], [2008]. - 77, [11] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
ISBN 978-963-87278-6-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2742896]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2008.
Paládi József (1942-)
   A bánat hegedűje : novellák / Paládi József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Dunapress, 2008. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4755-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2753302]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2008.
Palocsay Erzsébet, B. (1928-)
   Szeretetcsokor a 40 éves Tiszaújváros tiszteletére / Binderné Palocsay Erzsébet ; [közread.a] Derkovits Gyula Művelődési Központ és Könyvtár. - Tiszaújváros : Derkovits Gy. Művel. Közp. és Vár. Kvt., [2008]. - 89 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87659-1-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2745135]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2008.
Papp Irén (1929-)
   Álmok szigete : válogatott versek / Papp Irén ; [kiad. a Monor és Vidéke Alapítvány]. - [Monor] : Monor és Vidéke Alapítvány, 2007. - 122 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86978-4-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2742768]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2008.
Péter Erika
   Verselhetek : versek jeles napokra / Péter Erika ; [Papp Anikó Míra rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 37, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8474-7 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2753195]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2008.
Pintérné Farkas Csilla
   Csillagok között / Pintérné Farkas Csilla. - Budapest : Accordia, 2008. - 188, [8] p., [28] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-04-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2744821]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2008.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Pósa bácsi : mondókák, készségfejlesztő versikék / [Gábor Emese festményeivel]. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Pósa bácsi legszebb versei sorozat ; 5.)
ISBN 963-87653-0-5 * kötött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-87653-0-7)
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2744774]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2008.
   A remény rabjai : Gróf Batthyány Lajos és kora : irodalmi antológia / [vál., szerk. és az előszót írta Eszes Máté]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-327-447-7 fűzött
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - miniszterelnök - 19. század - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 943.9(092)Batthyány_L.
[AN 2743358]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2008.
Slachta Etelka (1821-1876)
   "Azért én önnek sem igent, sem nemet nem mondtam" : válogatás Slachta Etelka és Szekrényessy József leveleiből / [közread., jegyzetekkel ell., a bevezetőt írta, a személy- és helynévmutatót kész.] Katona Csaba ; [a jegyzetek egy részét, ... az újpesti birtokot tárgyaló tanulmányt írta Szekrényessy Attila] ; kiad. Mediawawe Alapítvány. - Győr : Mediawawe Alapítvány, 2008. - 144, [12] p. : ill., színes ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 5. köt. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-218-316-9)
Slachta Etelka (1821-1876)
Szekrényessy József (1811-1877)
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - 19. század - levelezés
894.511-6 *** 929(439)Slachta_E.(044) *** 929(439)Szekrényessy_J.(044)
[AN 2745261]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2008.
Solymos Dalma (1949-)
   Tütüke a kopasz tündér / Solymos Dalma ; [az illusztrációkat kész. Solymos Dalma]. - Sopron : Novum, 2008. - 160 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-17-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2742502]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2008.
Szalay Sándor
   Királynők istállója : rövid sztorik és még rövidebbek / Szalay Sándor. - [Pomáz] : [Magánkiad.], 2007. - [148] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4141-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2745447]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2008.
   Százhalombatta, 1956-2006 : válogatás az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából kiírt irodalmi, képzőművészeti, fotópályázat alkotásaiból / [szerk. Gere László] ; [kiad. Barátság Művelődési Központ]. - Százhalombatta : Barátság Művel. Közp., 2007. - 67 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-1767-3 fűzött
Százhalombatta - magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - antológia
894.511-822 *** 943.9-2Százhalombatta"1956"(0:82-822)
[AN 2745974]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2008.
Szép József
   Szép emlékek / Szép József ; [Molnár Júlia rajz.]. - [Nagybajom] : Szép J., 2008. - [4], 110 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4578-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2742611]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2008.
Telegdi Ágnes
   Az erdei vidámpark / [írta és fényképezte Telegdi Ágnes]. - [Budapest] : Ring-Color Kft., [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Barnabás meséi)
ISBN 978-963-06-4315-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-32(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2745529]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2008.
Telegdi Ágnes
   Mackószületésnap / [írta és fényképezte Telegdi Ágnes]. - [Budapest] : Ring-Color Kft., [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Barnabás meséi)
ISBN 978-963-06-4316-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-32(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2745523]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2008.
Temesi Ferenc (1949-)
   Amszterdam stb : regény / Temesi Ferenc. - Budapest : Kortárs, 2008. - 191 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9593-70-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2743374]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2008.
Tófalvy Éva
A diktátor arcképe (magyar, eszperantó)
   Portreto de la diktatoro = A diktátor arcképe / Tófalvy Éva. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Akvila & Priscilla, 2007. - 65 p. ; 22 cm
ISBN 963-217-174-8 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-31.02=089.2
[AN 2745200]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2008.
Tokaji Ferenc (1957-)
   Buen camino : út a csillagok alatt / Tokaji Ferenc. - Gyula : Hőforrás Gyógyászati Kft., cop. 2008. - 430 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4606-2 fűzött : 3600,- Ft
Santiago de Compostela - magyar irodalom - zarándoklat - útinapló
894.511-992 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 2743771]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2008.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Lolával ez élet / D. Tóth Kriszta ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 255 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-25-2 kötött : 2900,- Ft
Tóth Kriszta, D. (1975-)
magyar irodalom - anyaság - memoár
894.511-94 *** 618.2(0:82-94) *** 316.37-055.52-055.2(0:82-94)
[AN 2745662]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2008.
Tóth Krisztina (1967-)
   Vonalkód : tizenöt történet / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2006. - 184, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2512-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2751511]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2008.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Hajszálrepedések : Tóthárpád Ferenc versei / Pállay-Kovács Szilvia rajz. - Budapest : Unicus, 2007. - 90 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87593-2-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2743794]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2008.
Üveges Sándor
   Érints meg, és menj = Touch and go / Üveges Sándor ; [közread. az] Ajkai Városszépítő Egyesület. - [Ajka] : Ajkai Városszépítő Egyes., 2007. - 222, [2] p. : ill. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-06-2989-8 fűzött
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2742508]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2008.
Vágó Éva
   Szent csend : meditációs versek / Vágó Éva. - [Budapest] : Szabó J., [2008]. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4597-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - meditáció - vers
894.511-14 *** 242
[AN 2745181]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2008.
Vajda János (1827-1897)
   Versek : válogatás / Vajda János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 333 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Klasszikus magyar líra ; 18.)
ISBN 978-963-09-5649-9 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2745019]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2008.
Váradi Z. Ferenc (1926-)
   Szökőév / Váradi Z. Ferenc. - Budapest : Móra Kvk., cop. 2008. - 252 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8453-2 kötött : 2490,- Ft
Váradi Z. Ferenc (1926-)
Magyarország - magyar irodalom - magyar történelem - második világháború - regény
894.511-31 *** 943.9"193/194"(0:82-31)
[AN 2744118]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2008.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... néger népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - Utánny. - Budapest : Ciceró, 2008. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-642-9 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2752717]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2008.
   Versek a 19. századból : válogatás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 348 p. ; 21 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Klasszikus magyar líra ; 17.)
ISBN 978-963-09-5648-2 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2743071]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2008.
Viola Zoltán (1965-)
   Lidércgyermekek / Viola Zoltán. - Sopron : Novum, 2008. - 314 p. ; 22 cm. - (Poliverzum-sorozat)
ISBN 978-963-9842-16-8 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2744842]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   Magyar mondák / Wass Albert ; Dózsa Tamás ill. - Pomáz : Kráter, 2007-. - 31 cm
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2707328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vérszerződés. - 2008. - [24] p. : ill., színes
ISBN 978-963-9735-48-4 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2744768] MARC

ANSEL
UTF-87966 /2008.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Ének a határtalanról / Weöres Sándor ; Keresztes Dóra ill. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 154, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-266-028-8 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2752687]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7967 /2008.
Barbie Mariposa storybook (magyar)
   Barbie Mariposa : varázslatos történet / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - [26] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-628-857-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2743975]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2008.
Barker, Cicely Mary
How to find flower fairies (magyar)
   Tündérek nyomában : fedezd fel a Virágtündérek varázslatos világát! / a kutatást végezte Cicely Mary Barker ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008. - [14] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-628-804-4 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2743948]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   A fülgyulladás ; A kis dongólány / Bartos Erika ; [a szerző rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony Kft. : PrintXBudavár, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Borítócím: Bogyó és Babóca beteg
ISBN 978-963-9727-35-9 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2753454]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2008.
Bentley, Dawn
Why don't things fall up? (magyar)
   Miért esik le minden? : [gravitáció] / írta Dawn Bentley ; ill. Adam Devaney ; ford. Kálmán Judit. - Budapest : Egmont, 2008. - [28] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 9.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-847-1 kötött : 1399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2744108]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2008.
Bernier, Jean-Philippe
All kinds of friends (magyar)
   A méz mindenkiért, mindenki a mézért / [Walt Disney] ; [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-418-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751960]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2008.
Bernier, Jean-Philippe
Discovering opposites (magyar)
   Ellentétek világa / Walt Disney ; [szöveg Jean-Philippe Bernier] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-418-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2752065]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2008.
Bernier, Jean-Pierre
Colours (magyar)
   A szivárvány színei / Walt Disney ; [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-704-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2752070]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2008.
Bogos Katalin
   Bogyó / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x14 cm
Figuratív alakú
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2742624]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2008.
Bogos Katalin
   Bumbi / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x13 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9720-88-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2743450]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2008.
Bogos Katalin
   Első mondókáim / [vál.] Bogos Katalin ; [ill.] Nyilasi Antónia. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9720-44-2 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2742636]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2008.
Bogos Katalin
   Füttyös / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15x14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9720-93-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2743448]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2008.
Dakin, Glenn
Disney animals (magyar)
   Állathősök / Disney ; Glenn Dakin ; [ford. Szép Erzsébet]. - Budapest : Egmont, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-863-1 kötött : 2199,- Ft
állat - mesefilm - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 791.43-252(02.053.2)
[AN 2744717]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2008.
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Walt Disney, Pixar ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-888-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751924]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2008.
Fireman Sam (magyar)
   Sam, a tűzoltó nagykönyve / [... Nigel Crowle et al. ... meséi] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008. - 68 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-840-2 kötött : 2399,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2742835]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2008.
Fireman Sam (magyar)
   Sam, a tűzoltó : tűzriadó!. - Budpest : Egmont, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23x30 cm
Mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-628-827-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2744162]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2008.
Little mermaid and Spot (magyar)
   Arielle és Picur / Walt Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-963-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751939]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2008.
Marsoli, Lisa Ann
Why does it have to rain? (magyar)
   Miért esik az eső? : [időjárás] / írta Lisa Ann Marsoli ; ill. Adam Devaney ; ford. Kálmán Judit. - Budapest : Egmont, 2008. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 10.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-848-8 kötött : 1399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2744706]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
The 5 senses (magyar)
   Érzékszervek / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-609-6 fűzött
képeskönyv
087.5
[AN 2751944]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Everyone has his own taste (magyar)
   Szemfüles érzékszervek / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-609-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751950]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Golden treasure (magyar)
   Kincsvadászat / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-704-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2752067]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2008.
   Nagy mesekönyv / [ford. Szemők Ildikó, Kléner Gizella]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 30 cm. - (Noddy)
Kész. Blyton, Enid TV-sorozata alapján
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2666048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2008. - 91 p.
ISBN 978-963-628-831-0 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2742855] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2008. - 92 p.
ISBN 978-963-628-832-7 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2742858] MARC

ANSEL
UTF-87988 /2008.
Noddy and the treasure trail (magyar)
   Kincskeresés Játékvárosban : térbeli mesekönyv. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm. - (Noddy)
ISBN 978-963-628-806-8 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2744669]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2008.
Noddy: lost and found (magyar)
   Elveszett tárgyak napja : térbeli mesekönyv. - Budapest : Egmont, 2007. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm. - (Noddy)
ISBN 978-963-628-807-5 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2744682]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2008.
Noddy makes a promise (magyar)
   Noddy ígéretet tesz : zenélő könyv. - [Budapest] : Egmont, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-628-824-2 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2744207]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2008.
Percy and the haunted mine (magyar)
   Percy és a szellembánya / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
ISBN 978-963-628-920-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2746600]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2008.
Piglet the hero (magyar)
   Malacka, a hős / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-885-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751918]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2008.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Peter Rabbit (magyar)
   Nyúl Péter kalandjai : térbeli mesekönyv / Beatrix Potter ... ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-643-017-7 kötött : 3500,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2743463]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2008.
   Sam, a tűzoltó meséi / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008-. - ill., színes ; 29 cm. - (Sam, a tűzoltó)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2746658]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Veszélyes kincsvadászat. - 2008. - 31 p.
ISBN 978-963-628-877-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2746662] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Riadókészültség!. - 2008. - 31 p.
ISBN 978-963-628-876-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2746672] MARC

ANSEL
UTF-87995 /2008.
A surprise for Thumper (magyar)
   Toppancs bújócskázik / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Disney nyuszik (keretcím). - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-628-843-3 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2744222]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2008.
Thomas, James and the red balloon (magyar)
   Thomas, James és a piros léghajó / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
ISBN 978-963-628-886-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2746602]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2008.
Thomas races to the rescue (magyar)
   Thomas mindenkinek segít : kihajtható pályával és felhúzható Thomasszal / [ill. Robin Davies, Jerry Smith] ; [a történetet átd. Jude Exley] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (12) : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-628-754-2 kötött : 4499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2744397]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2008.
Thumper's shapes (magyar)
   Toppancs és a formák / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
Disney nyuszik (keretcím)
ISBN 978-963-628-842-6 kötött : 1199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2744644]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7999 /2008.
Kentarō Miura
Beruseruku (magyar)
   Berserk / írt és rajz. Miura Kentaró ; [ford. Oroszlányi Balázs]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2744224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - [220] p.
ISBN 978-963-9679-88-7 fűzött : 1990,- Ft : 7,7 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 2744236] MARC

ANSEL
UTF-88000 /2008.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (4.) (2006) (Pécs)
   4. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Rab Virág, Dévényi Anna, Sarlós István ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2007. - 251 p. : ill. ; 25 cm. - (A Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötetei, ISSN 1587-6721 ; 6.)
A konferenciát Pécsett 2006. ápr. 26-28. között tartották. - Borítócím: IV. Grastyán Konferencia. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-214-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2743039]
MARC

ANSEL
UTF-8