MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/08/08 13:49:20
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8687 /2008.
Weidhaas, Peter
Zur Geschichte der Frankfurter Buchmesse (magyar)
   A Frankfurti Könyvvásár története / Peter Weidhaas ; [ford. Draskóczy Piroska]. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 359 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 337-347.
ISBN 978-963-09-5757-1 fűzött : 1990,- Ft
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt am Main - Európa - könyvvásár - könyvkereskedelem
061.7(430-2Frankfurt)"19" *** 655.4/.5(4)(091) *** 002.2(100)
[AN 2750393]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8688 /2008.
   Az Egyetemi Könyvtár története és gyűjteményei / Szögi László szerk. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 312 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-463-983-1 kötött : 2200,- Ft
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Könyvtár
Budapest - egyetemi könyvtár - könyvtártörténet
027.7(439-2Bp.)(091)
[AN 2753782]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2008.
   Korvina-képek : vándorkiállítás Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából / [összeáll. Ekler Péter] ; [fotók Hapák József] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2008. - 20 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-200-545-4 fűzött
Magyarország - 15. század - kódex - kiállítási katalógus
091.14(439)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2008" *** 061.4(100)
[AN 2750503]
MARC

ANSEL
UTF-88690 /2008.
   Mátyás király : Magyarország a reneszánsz hajnalán : kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. május 20 - június 21. : katalógus / [a kiállítást ... szerv., a katalógust szerk. és az irodalomjegyzéket összeáll. Bibor Máté János] ; [a bevezetést Madas Edit írta]. - Budapest : ELTE Kvt., 2008. - 120 p., XLVIII t. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban, ISSN 2060-0070 ; 2.)
Bibliogr.: p. 100-117.
ISBN 978-963-463-991-6 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - Európa - Budapest - művelődéstörténet - reneszánsz - egyetemi könyvtár - közgyűjtemény - kézirat - könyvritkaság - kódex - ősnyomtatvány - kiállítási katalógus
09(439)"14/15" *** 09(4)"14/15" *** 930.85(4)"14/15" *** 027.7(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2753172]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2008.
Postel, Guillaume (1510-1581)
De Foenicum literis, seu de prisco Latinae et Graecae linguae charactere, ejusque antiquissima origine... (magyar)
   A föníciai betűkről, azaz A latin és a görög nyelv régi betűformáiról, azok legősibb eredetéről és használatáról... / Guillielmus Postellus Barentonius ; [ford. Dán Róbert] ; [szerk., jegyz., utószó Frank Dénes Dániel] ; [szöveggondozás Gyurcsó Júlia]. - Budapest : Jordan-Atlanti, 2008, cop. 2006. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Az 1552-ben, Párizsban kiadott mű fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-06-4324-5 fűzött
írásrendszer - főníciai nyelv - héber nyelv - hasonmás kiadás
003.332.4 *** 003.332.2 *** 094/099.07
[AN 2750527]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8692 /2008.
Kutrovátz Gábor (1973-)
   A tudomány határai / Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor. - Budapest : Typotex, 2008. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány & ..., ISSN 2060-0046)
Bibliogr.: p. 359-376.
Fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 978-963-9664-98-2)
tudomány - áltudomány
001.97 *** 001
[AN 2752878]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8693 /2008.
Compassion miracles (magyar)
   Részvét-csodák : Sri Chinmoy tanítványainak elbeszélései 1. rész. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 179 p. ; 20 cm
Fűzött
ezoterika - memoár
133.25(0:82-94)
[AN 2752052]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2008.
Hollander, P. Scott
Tarot for beginners (magyar)
   Tarot kezdőknek : útmutató a tarot értelmezéséhez / P. Scott Hollander. - Pécs : Alexandra, 2008. - 397 p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos ezotéria, ISSN 1789-9451)
Ford. Szabó Zsuzsanna Ágnes
ISBN 978-963-370-608-4 fűzött
jövendőmondás - jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 2750847]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2008.
Hoppe, Geoffrey
New tools for our spiritual journey? (magyar)
   Mi jön a new age után? / [Geoffrey Hoppe] ; [ford. Bokor Erzsébet]. - [Budakeszi] : Mandala-Veda, cop. 2008. - 305 p. ; 21 cm. - (Tobiás közvetítések : teremtés sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-246-019-2 fűzött : 2790,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2750570]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2008.
Vágó Csaba
   Nostradamus jóslatai : baljós jóslatok a XXI. századra! / Christian Rosenkrautz. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-74-1 fűzött
Nostradamus
jövendőmondás
133.3Nostradamus
[AN 2752691]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8697 /2008.
   Anthropogenic aspects of landscape transformations : proceeding of Hungarian - Polish symposium / ed. by József Lóki & József Szabó ; [org. by the] University of Debrecen Faculty of Natural Sciences Department of Physical Geography and Geoinformatics. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004-. - 24 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
emberi ökológia - konferenciakiadvány
504.03 *** 504.75 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2550874]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2008. - 109 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-109-2 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - emberi ökológia - geomorfológia - konferenciakiadvány
504.03 *** 504.75 *** 551.4(4-11) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2750572] MARC

ANSEL
UTF-88698 /2008.
   Esély a Tisza mentén : egy kezdeményezés természet és ember harmóniájáért, a fenntartható gazdaságért : Biodiverzitás Pályázati Mikroalap, beszámoló és továbblépés / [szerk. Kajner Péter, Farkas Gabriella és Nagy Rita] ; [közread. a] Szövetség az Élő Tiszáért. - [Nagykörű] : [Szövets. az Élő Tiszáért Egyesület], 2008. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Tisza (folyó) - környezetvédelem - állattenyésztés - növénytermesztés - ártér - pályázat
504.03 *** 504.06 *** 63(439)(282.243.742) *** 06.063
[AN 2751072]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2008.
   Hajdú-Bihar megye településeinek természeti értékei : helyi jelentőségű természetvédelmi értékek atlasza / [szerk. Molnár Antal] ; [fotó Molnár Antal, Tihanyi György, Sallai R. Benedek]. - Debrecen ; [Hajdúböszörmény] : Zöld Kör, 2007. - 128 p. : ill., részben színes ; 17x24 cm. - (Kamilla könyvek, ISSN 1786-1098)
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-06-3954-5 kötött
Hajdú-Bihar megye - természeti környezet
502.4(439.165)
[AN 2751562]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2008.
Lomborg, Bjørn (1965-)
Cool it (magyar)
   Cool it - hidegvér! : a szkeptikus környezetvédő útikalauza a globális felmelegedéshez / Bjorn Lomborg. - Budapest : Typotex, 2008. - 225 p. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 3.)
Ford. Gyárfás Vera. - Bibliogr.: p. 177-214.
ISBN 978-963-9664-88-3 fűzött : 2500,- Ft
ökológia - globális felmelegedés
504.03 *** 504.38.054
[AN 2750382]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2008.
Malatinszky Ákos (1979-)
   Borsod és Gömör határán : a Putnoki-dombság / [írta és a fényképeket kész. Malatinszky Ákos] ; [közread. a Szent István Egyetem Környezetvédelmi Szakkollégiuma]. - Gödöllő : SZIE Környezetvédelmi Szakkollégium, 2008. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-015-5 fűzött
Putnoki-dombság - természeti környezet - helyismeret
502.4(439.134) *** 908.439.134
[AN 2750881]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2008.
   Partnerség a monitoringban : környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban / [szerk. Dönsz Teodóra] ; [közread. a Magyar Természetvédők Szövetsége]. - Budapest : MTVSZ, 2008. - 52 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9802-02-5 fűzött
Európai Unió - Magyarország - környezetvédelem - ezredforduló - civil szervezet
504.064(439) *** 504.064(4-62)
[AN 2751911]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2008.
Takács-Sánta András (1974-)
   Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai / Takács-Sánta András. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 115 p. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 99-115.
ISBN 978-963-236-079-9 fűzött : 1500,- Ft
bioszféra - környezetvédelem
504.7 *** 504.06
[AN 2750873]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8704 /2008.
   Horizons of combinatorics / Ervin Győri, Gyula O. H. Katona, László Lovász ed. - Berlin [etc.] : Springer ; Budapest : J. Bolyai Mathematical Soc., cop. 2008. - 280 p. : ill. ; 25 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9453-09-8 kötött
ISBN 978-3-540-77199-9
kombinatorika
519.1
[AN 2751628]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8705 /2008.
Öveges József (1895-1979)
   Kísérletezzünk és gondolkozzunk! / Öveges József. - Felújított és átd. kiad. - Budapest : Móra, 2006-. - ill. ; 24 cm
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2632928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hőtan és fénytan. - 2008. - 125 p.
ISBN 978-963-11-8479-2 kötött : 2190,- Ft
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2751979] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8706 /2008.
   Kőzetek és ásványok / [szerk. Eperjessy László] ; [ford. Pintér Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia ; 4.). (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
ISBN 978-963-09-5656-7 kötött : 1490,- Ft
kőzet - ásvány
549 *** 552
[AN 2751860]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8707 /2008.
Exploracion espacial (magyar)
   Tűzhányók és földrengések / [ábrák Pablo Alarcón et al.] ; [ford. Pintér Zoltán]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Természettudományi enciklopédia ; 3.). (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
ISBN 978-963-09-5655-0 kötött : 1490,- Ft
földrengés - vulkanizmus
550.34 *** 551.21
[AN 2750454]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2008.
   Geo-fifika : földtudományi ismeretterjesztő füzet / [szerk. Szarka László] ; [kész. ... az MTA Geodéziai És Geofizikai Kutatóintézetében]. - Sopron : MTA GGKI, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-8381-24-8 fűzött
geológia
55
[AN 2752716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Földtudományi kezdeményezések a Nemzetközi Geofizikai Év 50. évfordulóján. - 2008. - [14] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-8381-25-5
geofizika
550.3
[AN 2752727] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Felszín alatti vizek : tartalék egy szomjas bolygónak?. - 2008. - [14] p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-8381-26-2
hidrológia - felszín alatti víz
556.3
[AN 2752732] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Természeti veszélyforrások : a kockázat csökkentése, a tudatosság növelése. - 2008. - [14] p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-8381-27-9
Magyarország - földrengés
550.34(439)
[AN 2752735] MARC

ANSEL
UTF-88709 /2008.
   Geographia generalis et specialis : tanulmányok a Kádár László születésének 100. évfordulóján rendezett tudományos konferenciára / [szerk. Szabó József, Demeter Gábor]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 410 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Debrecenben 2008. május 16-17. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-110-8 fűzött
Kádár László (1908-1989)
Magyarország - Közép-Európa - geográfus - geológia - ökológia - 20. század - emlékkönyv - konferenciakiadvány
55(439)(092)Kádár_L. *** 55 *** 504.03(4-11) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2750553]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2008.
   A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok : a VAHAVA jelentés / szerk. Láng István, Csete László, Jolánkai Márton. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 220 p., [6] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-204.
ISBN 978-963-9736-17-7 fűzött
Magyarország - éghajlattan - mezőgazdaság - gazdaság
551.583 *** 338.43(439) *** 338(439)
[AN 2753807]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2008.
Zubály Sándor (1968-)
   Őslények világa / Zubály Sándor. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A mi világunk)
ISBN 978-963-9875-20-3 kötött
paleontológia - gyermekkönyv
56(02.053.2)
[AN 2750953]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8712 /2008.
Csányi Vilmos (1935-)
   Beszélgetések nem csak tudományról Csányi Vilmos etológussal és Lukács Béla fizikussal / [riporter] Révai Gábor. - Budapest : Corvina, 2008. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5731-8 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - biológus - etológia - fizikus - 20. század - 21. század
57(439)(092)Csányi_V. *** 53(439)(092)Lukács_B.
[AN 2752221]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2008.
Dinka Mária (1953-)
   Fertő-Hanság hidrobiológiai bibliográfia, 1972-2007 : az MTA Magyar Dunakutató Állomás által koordinált kutatások eredményei = Hydrobiological bibliography of Lake Fertő/Neusiedler See - Hanság/Waasen : results of the researchs coordinated by the Hungarian Danube Research Station of the Hungarian Academy of Sciences / szerk. ... Dinka Mária. - Göd : MTA ÖBKI MDÁ, 2007. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8391-39-1 fűzött
Fertő - Hanság - hidrobiológia - szakbibliográfia
574.5(439)(285.2Fertő-tó):016 *** 574.5(439Hanság):016
[AN 2752396]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2008.
Magyar Denevérvédelmi Konferencia (5.) (2005) (Pécs)
   Az V. Magyar Denevérvédelmi Konferencia (Pécs, 2005. december 3-4.) és a VI. Magyar Denevérvédelmi Konferencia (Mártély, 2007. október 12-14.) kiadványa = Proceedings of the 5th Conference on the Bat Conservation in Hungary (Pécs, 3rd to 4th of December 2005) and the 6th Conference on the Bat Conservation in Hungary (Mártély, 12th to 14th of October 2007) / [szerk. ... Molnár Viktor] ; [rend., közread. a] CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. - Szeged : CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyes., 2007. - 109 p. : ill. ; 24 cm
Az előadások csak magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - denevér - állatvédelem - konferenciakiadvány
599.4(439) *** 504.74.06(439) *** 061.3(439-2Pécs) *** 061.3(439-2Mártély)
[AN 2750768]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2008.
Under the sea (magyar)
   A tenger mélyén / [ill. Steve Holmes, Jon Stuart] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Állatokról kicsiknek)
ISBN 978-963-19-6366-3 kötött
tengeri állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
591.9(26)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2752565]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2008.
World of insects (magyar)
   A rovarok világa / [ill. John Eggert, Steve Holmes, Jon Stuart] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Állatokról kicsiknek)
ISBN 978-963-19-6369-4 kötött
rovar - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
595.7(02.053.2) *** 087.5
[AN 2752583]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8717 /2008.
Belitsis, Georgios (1979-)
   Anatomy for scholars in medicine and surgery / by Belitsis Georgios. - [Budapest] : Belitsis, G., 2008. - 301 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 299-301.
ISBN 978-963-06-4819-6 fűzött
anatómia - egyetemi tankönyv
611(075.8)
[AN 2753350]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2008.
Chambers, Scott
Reducing your waistline (magyar)
   Őszintén az egészséges fogyásról / Scott Chambers, David Haslam ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Közérthető kalauz)
ISBN 978-963-9443-81-5 fűzött
fogyókúra
613.24
[AN 2751133]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2008.
Clement, Stephanie
Meditation for beginners (magyar)
   Meditáció kezdőknek : a tudatosság, a koncentráció és a relaxáció technikái / Stephanie Clement. - Pécs : Alexandra, 2008. - 263 p. ; 20 cm. - (Varázslatos ezotéria, ISSN 1789-9451)
Ford. Ivancsics Irma. - Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-963-370-634-3 fűzött
meditáció - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 2750843]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2008.
   Coeliakia : a közös kihívás / szerk. Juhász Márk. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 153 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9656-99-4)
lisztallergia
616.341-008.6
[AN 2751407]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2008.
Combinazioni alimentari (magyar)
   Helyes ételtársítás : az egészség záloga / [ford. Reményi Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 7.)
ISBN 978-963-09-5729-8 kötött : 995,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 2751675]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2008.
Czuczor Dóra
   Itthon a Földön / Czuczor Dóra. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4997-1 fűzött : 2300,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 2750472]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2008.
   Dentális implantológia : gyakorló fogorvosok részére / szerk. Vajdovich István. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 360 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-05-8 kötött : 12000,- Ft
fogtechnika - implantáció
616.314-089.28
[AN 2751415]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2008.
Dicsőfi Endre
   Él - te - tő pozitivitás : a mindennapok mágusa : első lépcső / Dicsőfi Endre. - Budapest : Püski, 2008. - 128 p. ; 20 cm. - (Mindennapok mágusa)
Éltető pozitivitás (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9592-54-4 fűzött
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2753282]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2008.
   Dr. Varga Péter emlékkönyv. - Budapest : Kálmán I., [2008]. - 102 p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4823-3 fűzött
Varga Péter (1925-2004)
Magyarország - orvos - 20. század - emlékkönyv
61(439)(092)Varga_P.
[AN 2752264]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2008.
   Együtt a drog ellen : zsebkönyv szülők, pedagógusok számára / ... szerk. Bozsikné Víg Mariann, Pálnokné Pozsonyi Márta, Szabó Sándor ; kiad. a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. - [Tiszaújváros] : Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, 2008. - 26 p. ; 21 cm
Fűzött
kábítószer-fogyasztás - gyermekvédelem - útmutató
613.83 *** 364.272 *** 364.65-053.2/.6
[AN 2750990]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2008.
Fazekas Árpád (1924-)
   Adatok a fogászat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei történetéhez / Fazekas Árpád. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat Lvt., 2008. - 52 p. : ill. ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III., Tanulmányok, ISSN 1587-6608 ; 15.)
Bibliogr.: p. 45-49.
ISBN 978-963-7240-66-9 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - orvostörténet - fogászat
616.314(439.161)(091)
[AN 2751074]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2008.
   Glia / szerk. Huszti Zsuzsa, Kálmán Mihály. - Budapest : Akad. K., 2008. - 552 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8530-9 kötött : 8800,- Ft
neuron
611.018.84 *** 611.822.5
[AN 2751865]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2008.
Gray, John
Why Mars & Venus collide (magyar)
   Mars és Vénusz stresszben, avagy Miért dühöng Mars, mitől borul ki Vénusz / John Gray ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-18-1 fűzött : 2990,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat - életvezetés
159.922.1 *** 613.89
[AN 2752744]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2008.
   Egy gyógyszergyár története : Biogal, 1952-2004 / [szerk. Kalmár Erika] ; [kiad. Teva Gyógyszergyár Zrt.]. - Debrecen : Teva Gyógyszergyár Zrt., 2008. - 270 p. : ill., színes ; 26 cm
Biogal (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-4966-7 kötött
Biogal Gyógyszergyár (Debrecen)
Debrecen - gyógyszeripar - vállalat - ipartörténet
615 *** 661.12 *** 061.5(439-2Debrecen)
[AN 2751859]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2008.
Hanglberger, Manfred (1952-)
Ich bin schuld! (magyar)
   Én vagyok a hibás!, avagy Hogyan bánjunk a bűntudattal? / Manfred Hanglberger ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2007. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-44-6 fűzött : 1800,- Ft
bűntudat
159.942 *** 616.891.6
[AN 2750759]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2008.
   A magyar diabetológia története / szerk. Winkler Gábor, Jermendy György. - Budapest : Tudomány K., cop. 2008. - 260 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8194-61-9 kötött : 4850,- Ft
Magyarország - cukorbetegség - gyógyítás - orvostörténet
616.379-008.64-085(439)(091)
[AN 2752634]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Vigyázz! : hogy sose érjen baj! / szöveg Nógrádi Gábor ; rajz. Cakó Ferenc. - [Budapest] : Presskontakt, [2007]-. - ill., színes ; 14 cm
balesetvédelem - természetjárás - útmutató - gyermekkönyv
614.8(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 2662731]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2008. - 79 p.
ISBN 978-963-9503-34-2 fűzött
balesetvédelem - természetjárás - útmutató - gyermekkönyv
614.8(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 2751263] MARC

ANSEL
UTF-88734 /2008.
   Párkapcsolatok : válogatás a Pszinapszis előadásaiból / [közread. a] Pszichodiák. - [Budapest] : Saxum : Pszichodiák Alapítvány, cop. 2008. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-017-6 kötött : 2500,- Ft
ISBN 978-963-87555-2-0
nemek pszichológiája - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 2752846]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2008.
   Partnerségi települési egészségterv program, 2006-2007 / [szerk. Grünwald Zsuzsanna, Barabás Andrea] ; [közread. az] Egészséges Településekért Alapítvány. - Budapest : Egészséges Településekért Alapítvány, 2008. - 161 p. : ill., színes ; 23 cm
Kötött
Magyarország - egészséges életmód - egészségnevelés - pályázat
613(439) *** 372.861.3 *** 06.063
[AN 2751683]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2008.
   Prevention of health and social pathology : Health and Social Questions of Childhood in European Context II : international academic conference : 10-11 October 2007, Nyíregyháza, ... : conference proceedings / [ed. Éva Huszti, Gergely Fábián] ; [org., publ. by the] University of Debrecen Faculty of Health. - Nyíregyháza : Univ. of Debrecen, 2008. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-473-108-5 fűzött
Európai Unió - egészségügy - szociális gondozás - szociális munka - gyermek - konferenciakiadvány
613-053.2/.6 *** 364.444(4-62) *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2750608]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2008.
Ránky Edit
   Biokonyha magyaros és keleti ízekkel / Ránky Edit. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 128 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-286-373-3 kötött
Távol-Kelet - egészséges táplálkozás - bioélelmiszer - ételspecialitás - szakácskönyv
613.2 *** 631.147 *** 641.55(083.12) *** 641.568(5-012)(083.12)
[AN 2753801]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2008.
Sonato, Rosanna
Massaggio (magyar)
   Gyógyító masszázs : technikák, gyakorlatok / Rosanna Sonato ; [ford. Füzesiné Széll Szilvia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 8.)
ISBN 978-963-09-5730-4 kötött : 995,- Ft
masszázs
615.82
[AN 2751800]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2008.
Szarka Sándor
   A csoportszex bűvöletében : látogatások magyarországi swinger klubokban / Szarka Sándor. - [Budapest] : Tájak - Világ Kvk., 2008. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3996-5 fűzött : 2590,- Ft
nemi élet - promiszkuitás - szociográfia
613.88 *** 308
[AN 2750993]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2008.
Szegedi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2008) (Szeged)
   Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Tudományos Diákköri Konferenciája : Szeged, 2008. április 10-11-12. / [... összeáll. Weiczner Roland]. - [Szeged] : [SZTE], [2008]. - 230 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - egyetem - konferenciakiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2751641]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2008.
Tari Annamária
   Sejtem.. : a daganatos betegségek pszichológiája / Tari Annamária. - Budapest : Európa, 2008. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8502-0 kötött : 2600,- Ft
rákbetegség - pszichoterápia - lélektan
616-006 *** 615.851 *** 159.9
[AN 2751592]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2008.
Zurhorst, Eva-Maria
Liebe dich selbst und freu dich auf die nächste Krise (magyar)
   Szeresd önmagad, és készülj örömmel a következő válságra / Eva-Maria és Wolfram Zurhorst ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 269 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-57-6 kötött : 3200,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 2752915]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8743 /2008.
Bánhegyiné Tóth Ágnes
   Nanotechnológia a környezetvédelemben és a biotechnológiában / Bánhegyiné Tóth Ágnes. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 48 p. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/1.)
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-963-9754-06-5 fűzött : 3500,- Ft
nanotechnológia - biológiai technológia - környezetvédelem
62-181.48 *** 57.08 *** 504.06
[AN 2750348]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2008.
Falus László (1936-)
   Zelenka László, a rádiótechnika úttörője, a "magyar Edison" / Falus László ; a kieg. fejezeteket írták Láng Róbert és Szakmány György ; [közread. a] Hírközlési Múzeumi Alapítvány. - Budapest : Hírközlési Múzeumi Alapítvány : Mackensen, 2008. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87299-8-9 kötött : 2990,- Ft
Zelenka László (1902-1960)
Magyarország - mérnök - rádiótechnika - vevőberendezés - 20. század
62(439)(092)Zelenka_L. *** 621.37 *** 621.396.62
[AN 2751462]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2008.
   A hatvan éves MTESZ jubileumi évkönyve / [szerk. Nagy Ferenc]. - Budapest : Better, cop. 2008. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86233-6-2 kötött
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
Magyarország - műszaki tudomány - természettudomány - egyesületi évkönyv
62 *** 5 *** 061.2(439)(058)
[AN 2752245]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2008.
   A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása : felsőoktatási kutatóprogram : Magyarország - Szlovákia / [szerk. Berghold Brigitta, Szabó Katalin, Berki András] ; [közread. az] EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására, Pont Intézet. - Budapest : EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására ; Komárom : Pont Int., 2007. - 160 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150-154.
ISBN 978-963-87623-0-6 fűzött
Magyarország - Szlovákia - biológiai energia - biomassza - energiagazdálkodás
620.95(437.6) *** 620.95(439)
[AN 2750429]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2008.
Nemzetközi Szerszámkonferencia (12.) (2007) (Miskolc)
   Proceeding of the 12th International Conference on Tools : ICT-2007 : September 6-8, 2007, Miskolc ... / ed. by Illés Dudás, Ottó Szabó, Gyula Varga ; org. by Department of Production Engineering Faculty of Mechanical Engineering University of Miskolc. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2007. - XX, 430 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: 12th International Conference on Tools. - Bibliogr.
Fűzött
gépészmérnöki ismeretek - szerszám - konferenciakiadvány
621.9.02 *** 621.753 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2751105]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2008.
Pernot, François (1963-)
L'or (magyar)
   Az arany / Françios Pernot ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Lazi, cop. 2007. - 221, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-9690-75-2 kötött
művelődéstörténet - képzőművészet - arany - bányászat - ötvösség
622.342.1 *** 739.1 *** 73/76(100) *** 930.85(100) *** 549.283
[AN 2752240]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2008.
   Szegkovácsok / [eszköz- és termékrajz. Pintér Sándor]. - [Budapest] : "Eötvös József" Cigány - M. Ped. Társ., 2007. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (A cigány néphez kötődő szakmák, ISSN 1789-9540)
Bibliogr.: p. 76-79.
ISBN 978-963-06-3815-9 fűzött
Magyarország - néprajz - kovács - cigányság
621.73 *** 39(=914.99)(439)
[AN 2750962]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2008.
Tóth Károly Antal (1942-)
   Út a magányos tüntetésig : egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal : interjú Adorjáni Imre Istvánnal / az interjút kész., szövegét lejegyezte, szerk. és kieg., a svéd, az angol, a francia és a román nyelvű forrásanyagokat ford. Tóth Károly Antal ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2007. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87158-6-9 fűzött
Adorjáni Imre István (1954-)
Saab AB (Linköping)
Svédország - mérnök - külföldön élő magyar személyiség - munkaügy - 20. század - ezredforduló - interjú
62(=945.11)(485)(092)Adorján_I._I.(047.53) *** 331(485)"199/200"(047.53)
[AN 2753383]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2008.
Zeman, Zbynek Anthony Bohuslav (1928-)
   Uranium matters : Central European uranium in international politics, 1900-1960 / Zbynek Zeman and Rainer Karlsch. - Budapest : New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - 303 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-297.
ISBN 978-963-9776-00-5 kötött
Közép-Európa - urán - bányászat - külpolitika - 20. század
622.349.5(4-11)"190/196" *** 327(4-11)"190/196"
[AN 2753229]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8752 /2008.
Ajtonyi István (1943-)
   PLC és SCADA-HMI rendszerek / Ajtonyi István. - Miskolc : Aut-Info Kft., 2007-. - 25 cm
A 2. köteten a főcím: PLC és SCADA-HMI rendszerek ill. ipari kommunikációs rendszerek
számítógépes irányítás
681.5
[AN 2704321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 408 p. + CD, DVD. - (Ipari automatizálási és informatikai sorozat, ISSN 1789-5456 ; 2.)
Bibliogr.: p. 401-402.
ISBN 978-963-661-833-9 kötött
számítógépes irányítás - automatizálás - elektronikus dokumentum
681.5 *** 65.011.56
[AN 2750384] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8753 /2008.
   Handbuch Binnenschifffahrtsfunk : allgemeiner Teil = Guide de radiotelephonie pour la navigation interieure : partie générale = Rukovodstvo no radiotelefonnoj službe na vnutrennih sudohodnyh nutâh : obŝaâ častʹ / [Hrsg.:] Donaukommission, Moselkomission, Zentralkomission für die Rheinschifffahrt. - Budapest : Donaukommiss. ; Trier : Moselkommiss. ; Strassburg : Zentralkommiss. für die Rheinschifffahrt, 2007. - 41 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87637-9-2 fűzött
Duna - mobiltelefon - folyami hajózás
621.396.218 *** 656.62.05(282.243.7)
[AN 2751667]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8754 /2008.
Zlinszkyné Sternegg Mária (1927-)
   Ládás asztaltól a gömbasztalig : adatok Debrecen bútorművészetének 17-18. századi történetéhez / Zlinszkyné Sternegg Mária. - Debrecen : Déri Múz., 2008. - 223 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, ISSN 0438-4121 ; 60.)
Bibliogr.: p. 220-223.
ISBN 978-963-7218-61-3 kötött
Debrecen - bútorasztalosság - 17. század - 18. század
674.23(439-2Debrecen)"16/17'
[AN 2751329]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8755 /2008.
   Vízellátás : a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetői ismeretanyaga / szerk. Tolnai Béla ; Máttyus Sándor nyomán. - 3. jubileumi kiad. - Budapest : General Press, 2008. - 862 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 807-819.
ISBN 978-963-643-056-6 kötött
vízellátás
628.1
[AN 2752816]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8756 /2008.
Deákné B. Katalin
   Utazz velem! : [versikék, feladatok, fogalmak, játékok] / Deákné B. Katalin. - Pápa : Deák, [2008]. - [31] p. : ill., színes ; 22 cm + 24 kártya
Tudatos szülő (keretcím)
ISBN 978-963-9420-79-3 kötött : 1800,- Ft
közlekedés - jármű - gyermekkönyv
656(02.053.2) *** 629(02.053.2)
[AN 2750872]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2008.
Horváth Lajos
   Hírközlés és posta Kárpátalján 1918-ig / Horváth Lajos. - Nyírtelek : Gidófalvy P., 2008. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai postatörténeti füzetek ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
Kárpátalja - Észak-Magyarország - postatörténet
656.8(439.23)(091) *** 656.8(439.13)(091)
[AN 2753153]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2008.
Serdült Erika Irén
   Zebrániaország : közlekedési mese gyerekeknek / Serdült Erika Irén ; [ill. Tóth István]. - Budapest : [Magánkiad.], 2008. - [60] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-06-4756-7 * kötött (hibás ISBN 963-06-4756-4)
közlekedés - képeskönyv - gyermekkönyv
656.1.05(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2750675]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8759 /2008.
Erdei Ferenc Tudományos Konferencia (4.) (2007) (Kecskemét)
   Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia : 2007. augusztus 27-28., Kecskemét = Erdei Ferenc IVth Scientific Conference / [szerk. Ferencz Árpád] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar. - [Kecskemét] : KF KFK, 2007. - 2 db (1088, XIV p.) : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7294-63-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - gazdaság - konferenciakiadvány
63(439) *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Kecskemét) *** 339.923(4-62)
[AN 2752421]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 538 p.
ISBN 978-963-7294-64-8
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - gazdaság - konferenciakiadvány
338.43(439) *** 63(439) *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2752432] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 543-1088., XIV
ISBN 978-963-7294-65-5
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - gazdaság - konferenciakiadvány
63(439) *** 338.43(439) *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2752435] MARC

ANSEL
UTF-88760 /2008.
Lichtneckert András (1951-)
   A balatonfüredi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története / Lichtneckert András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 39.)
Bibliogr.: p. 249-259. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87621-8-4 fűzött
Balatonfüred - szőlőművelés - borászat - helytörténet - hegyközség
634.8(439-2Balatonfüred)"14/200" *** 663.2(439-2Balatonfüred)"14/200" *** 943.9-2Balatonfüred
[AN 2750981]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2008.
Nagy Jenő
   Kultúrnövényeink gyógyhatása / Nagy Jenő ; [a növényrajzokat Botka Lászlóné Hernádi Helga Ágnes kész.]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 144 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-286-344-3 kötött
Magyarország - kultúrnövény - természetgyógyászat
631.963.3(439) *** 615.89
[AN 2753793]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2008.
Smith, Gideon F. (1959-)
Cacti and succulents (magyar)
   Kaktuszok és pozsgások / Gideon F. Smith ; [ford. Pákozdy Andrea]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7054-55-6 kötött : 4998,- Ft
kertészet - dísznövény - kaktusz
635.9 *** 582.85
[AN 2750545]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2008.
   Tíz év a vadászok szolgálatában : Országos Magyar Vadászkamara / [fel. szerk. Pechtol János]. - [Pusztazámor] : DNM, [2008]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9783-09-6 fűzött
Országos Magyar Vadászkamara
Magyarország - vadász - vadászat - testület
639.1 *** 799.2 *** 061.231(439)
[AN 2753094]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8764 /2008.
   150 év, 150 recept : gyermekszájjal - gyermekszívvel. - [Budapest] : [Jókai M. Ált. és Német Nemzetiségi Isk.], [2008]. - 150 p. : ill., színes ; 25 cm
Közread. a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola
Fűzött
sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 2751523]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2008.
Bártfai László
   155 bögrés sütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-451-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2752556]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2008.
Bártfai László
   Bográcsos szakácskönyv / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 208 p. ; 20 cm. - (Bártfai Laci bácsi konyhája)
ISBN 978-963-9685-46-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2752688]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2008.
Biscuits, brownies & biscotti (magyar)
   Aprósütemények / [ford. Haulitus Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 62 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 11.)
ISBN 978-963-9729-66-7 fűzött : 849,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2752795]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2008.
Dr. Oetker: Beeren Kuchen (magyar)
   Sütemények eperrel, málnával, ribizlivel, áfonyával... - Dr. Oetker / [ford. Szalay Éva]. - [Budapest] : Grafo, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-46-4 kötött : 1800,- Ft
gyümölcs - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):634.7 *** 641.852(083.12)
[AN 2751612]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2008.
Dr. Oetker: Össterreich backt (magyar)
   Bécsi sütemények - Dr. Oetker / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-45-7 kötött : 1800,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2751608]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2008.
   Erdélyi örmény konyha, fűszerezve / szerk. Issekutz Sarolta. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2008. - 116 p. : ill., részben színes ; 24x25 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 11.)
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-87832-0-2 fűzött
Erdély - nemzeti étel - ételspecialitás - örmények - szakácskönyv
641.568(=919.81)(439.21)(083.12)
[AN 2751689]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2008.
Frank Júlia (1946-)
   Saláták és salátamártások : 100 recept / [Frank Júlia] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2008. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5724-0 fűzött : 1600,- Ft
saláta - mártás - szakácskönyv
641.83(083.12) *** 641.887(083.12)
[AN 2751615]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2008.
Gergely Mária|
   Gasztronómiai körkép különleges ételreceptekkel = Gastronomical panorama with special recipes = Gastronomische Rundschau mit aussergewöhnlichen Rezepten / [írta Gergely Mária] ; [fényképezte Konyhás István] ; [... ford. Timár Mariann, ... Timár Éva]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 120 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-596-603-5 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2751864]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2008.
Halusz Katalin
   Együtt finomabb! : [receptek és tippek a TV Paprika ajánlásával] / [írta és szerk. Halusz Katalin]. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 69, [10] p. : ill., színes ; 20 cm
A borítón és a gerincen számozási adatként: 3
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2751058]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2008.
Hsiung Deh-ta
A little taste of... China (magyar)
   Egy falat... Kína / receptek Hsziung De-ta és Nina Simonds ; fényképezte Jason Lowe ; kiegészítő szöveg Kay Halsey ; [ford. Dézsi Tímea]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9729-65-0 kötött : 3690,- Ft
Kína - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(510)(083.12)
[AN 2752749]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2008.
The low-fat cookbook (magyar)
   Alacsony zsírtartalmú ételek : zsírszegényen, ízgazdagon / [szerk. Anouska Jones] ; [ford. Mosoni Zsombor]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2008. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 3690,- Ft (hibás ISBN 978-963-9729-46-9)
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2750678]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2008.
   Rakott finomságok édesen és sósan / [ford. Haulits Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Ízvarázs füzetek, ISSN 1789-1558 ; 12.)
ISBN 978-963-9729-67-4 fűzött : 849,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2752808]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2008.
Schlovicskó Katalin
   Arc memoárok : Schlovicskó Katalin sminkjei. - Budapest : Schlovicskó K., 2007. - 73, [10] p. : ill., színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-1897-7 kötött : 3100,- Ft
smink
646.75 *** 687.55
[AN 2751232]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2008.
Tóthné Pánya Marianna
Házi ételek (angol)
   Home-made meals : soups, sauces, roast meat dishes / Marianna Pánya Tóth ; [photoes István Konyhás]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-595-3 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2751721]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8779 /2008.
Cassirer, Ernst (1874-1945)
   Rousseau, Kant, Goethe / Ernst Cassirer ; [ford. és jegyzetekkel ell. Horváth Károly]. - Budapest : Atlantisz, 2008. - 181 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
A ford. a "Goethe und die geschichtliche Welt" (Hamburg : Felix Meiner Verl., 1995), és a "Rousseau, Kant, Goethe" (Hamburg : Felix Meiner Verl., 1991) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9165-99-1 kötött : 2695,- Ft
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Kant, Immanuel (1724-1804)
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Németország - Franciaország - filozófus - író - 18. század - 19. század
1(430)(092)Kant,_I. *** 830(092)Goethe,_J._W. *** 1(44)(092)Rousseau,_J._J.
[AN 2752290]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2008.
Popper Péter (1933-)
   A nem értés zűrzavara : ezoterikus hiedelmek és téves tanítások / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2008. - 187, [2] p. ; 18 cm. - (Az égre néző ember, ISSN 1587-7493)
ISBN 978-963-248-038-1 kötött : 1980,- Ft
kultúrafilozófia - ezoterika
130.2 *** 133.25
[AN 2751508]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2008.
Schwendtner Tibor (1962-)
   Husserl és Heidegger : egy filozófiai összecsapás analízise / Schwendtner Tibor. - Budapest : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2008. - 300 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-078-2 fűzött : 2500,- Ft
Husserl, Edmund (1859-1938)
Heidegger, Martin (1889-1976)
Németország - filozófus - 20. század
1(430)(092)Husserl,_E. *** 1(430)(092)Heidegger,_M.
[AN 2750887]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8782 /2008.
Bernard de Clairvaux (1090?-1153)
De gradibus humilitatis et superbiae (magyar)
   Az alázat és a gőg fokairól ; A megtérésről / Clairvaux-i Szent Bernát. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2008. - 116 p. : ill. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 8.)
Egys. cím: De gradibus humilitatis et superbiae ; De conversione ad clericos. - Ford. Sulyok Ignác, Baán Izsák, Farkasfalvy Dénes. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-083-6 fűzött : 1250,- Ft
megtérés - aszketika - vallási erkölcs
248.152 *** 241
[AN 2750984]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2008.
   Buddhista regék és mondák / vál. és feldolg. Maróczy Magda. - Budapest : Móra, 2008. - 187, [3] p. ; 21 cm
Kötött : 1790,- Ft (hibás ISBN 978-963-11-8484-6)
Délkelet-Ázsia - buddhizmus - legenda - monda
294.3 *** 398.221(59)
[AN 2751796]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2008.
Európai örökségünk (angol)
   Our European heritage : introducing the Dioceses of Pécs and Đakovo / [ed. in chief Árpád Duczon] ; [ed. by András Bojcsev, Orsolya Fazekas, Rita Fellnerné Gaál] ; [photos Gábor Horváth, Lajos Kalmár] ; [transl. ... by Gabriella Bojcsev, Tímea Czirner, Anna Tóth] ; [publ. by the Diocese of Pécs]. - Pécs : Diocese of Pécs, 2008. - 311 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 306-309.
ISBN 978-963-85841-8-2 kötött
Pécsi Egyházmegye
Đakovačka i Srijemska biskupija
Magyarország - Horvátország - egyházmegye - egyházi épület - templom
282(439-03Pécsi_egyházmegye) *** 282(497.13-03Djakovói_egyházmegye) *** 726.54(439-03Pécsi_egyházmegye) *** 726.54(497.13-03Djakovói_egyházmegye)
[AN 2752520]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2008.
Európai örökségünk (horvát)
   Naša europska baština : predstavlja se pečuška i đakovačka biskupija / [glavni urednik Árpád Duczon] ; [urednici András Bojcsev, Orsolya Fazekas, Rita Fellner Gaál] ; [fotografije Gábor Horváth, Lajos Kalmár] ; [prijevod Veronika Kovács, Ágnes Tomola] ; [izd. Pečuška biskupija]. - Pécs : Pečuška biskupija, 2008. - 311 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 306-309.
ISBN 978-963-85841-7-5 kötött
Pécsi Egyházmegye
Đakovačka i Srijemska biskupija
Magyarország - Horvátország - egyházmegye - egyházi épület - templom
282(439-03Pécsi_egyházmegye) *** 282(497.13-03Djakovói_egyházmegye) *** 726.54(497.13-03Djakovói_egyházmegye) *** 726.54(439-03Pécsi_egyházmegye)
[AN 2752490]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2008.
Európai örökségünk (német)
   Unser europäisches Erbe : die Pécser und die Đakovoer Diözesen stellen sich vor / [Hauptred. Árpád Duczon] ; [zsgest. von András Bojcsev, Orsolya Fazekas, Rita Fellnerné Gaál] ; [Foto Gábor Horváth, Lajos Kalmár] ; [... Übers. Mátyás Kőszegi, Roland Metz, Fábián Vörös] ; [hrsg. von der Pécser Diözese]. - Pécs : Pécser Diözese, 2008. - 311 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-85841-9-9 kötött
Pécsi Egyházmegye
Đakovačka i Srijemska biskupija
Magyarország - Horvátország - egyházmegye - egyházi épület - templom
282(439-03Pécsi_egyházmegye) *** 282(497.13-03Djakovói_egyházmegye) *** 726.54(497.13-03Djakovói_egyházmegye) *** 726.54(439-03Pécsi_egyházmegye)
[AN 2752444]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2008.
Gyulay Endre (1930-)
   Utadat keresem, Uram! : háromnapos lelki gyakorlat / Gyulay Endre. - Kecskemét : Korda, 2008. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-68-9 fűzött : 1000,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2750374]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2008.
Hammond, Jeff
Changing the destiny of nations (magyar)
   Változtassuk meg nemzetünk sorsát : Indonéziát Krisztusnak / Jeff Hammond ; [ford. Lukács Tibor et al.] ; [közread. a Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, 2007. - 153 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-963-87689-0-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2753120]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2008.
Headwaters of revival (magyar)
   Az ébredés forrásai : [amit a szellem az argentin ébredésen keresztül mond] / C. Peter Wagner és Pablo Deiros kiadása. - Pusztaszabolcs : Németh J., 2007. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2362-9 fűzött
ISBN 0-88113-525-9
szekta - kereszténység
289
[AN 2753606]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2008.
Leboyer, Frédérick
Cette lumière d'où vient l'enfant (magyar?)
   Vanitá : jóga várandósoknak / Frédérick Leboyer ; [ford. Szentes Róbert]. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 243, [3] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-87783-2-1 fűzött : 3500,- Ft
jóga - terhesség
294.527 *** 618.2
[AN 2751710]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2008.
   A liturgiáról ökumenikus megközelítésben / szerk. Xeravits Géza. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2007. - 121 p. : ill. ; 23 cm. - (Horizontok, ISSN 1786-2094 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-03-7 fűzött : 1700,- Ft
egyházi szertartás
264
[AN 2750891]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2008.
Nabīl Zarandī (1831-1892)
Tārīkh-i Nabīl (magyar) (részletek)
   Nabíl elbeszélése / [összeáll.] Zena Sorabjee ; [ford. Galánthay Zsombor és Koczóh Péter] ; [kiad. a Magyarországi Bahá'i Közösség]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség, 2008. - 148 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87806-0-7 fűzött
Irán - iszlám - 19. század
297(55)
[AN 2752499]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2008.
Nydahl, Ole
   Ahogy a dolgok vannak [elektronikus dok.] : korszerű bevezetés Buddha tanításaiba / Láma Ole Nydahl ; előadja Haás Vander Péter. - Hangoskönyv. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2008. - 1 CD (2 h 14 min) ; 12 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-85526-9-3
buddhizmus - hangoskönyv
294.3
[AN 2750340]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2008.
Orr, Leonard
Breaking the death habit (magyar)
   Halhatatlanság : az öröklét tudománya : szabadulás a halál kultúrájából / Leonard Orr ; [ford. Harsányi Csaba]. - Budapest : Danvantara, 2008. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-00-8 fűzött : 2590,- Ft
okkultizmus - halhatatlanság
218 *** 133.25
[AN 2752602]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2008.
   Puránák : a hindu legendairodalom gyöngyszemei / ... ford. Vekerdi József ; [vál. és a jegyzeteket kész. Makai Melinda és Pap Ágnes] ; [szerk. Puskás Ildikó]. - Budapest : Corvina, 2008. - 248 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5696-0 kötött : 3800,- Ft
hinduizmus - szanszkrit irodalom - eposz
294.518 *** 891.22-131=945.11
[AN 2751614]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2008.
Schoen, V. W.
God's need (magyar)
   Istennek emberekre van szüksége / V. W. Schoen ; [ford. Erdélyi László] ; [közread. a] Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány, 2007. - 156 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87416-6-0 fűzött
kereszténység - prédikáció
252 *** 23/28
[AN 2751242]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2008.
Simon Péter Gábor
   Útravaló : a tao nyugati szemmel / Simon Péter Gábor. - Debrecen : TKK, [2008]. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-963-596-607-3 kötött
taoizmus - egészséges életmód - egészséges táplálkozás
299.513 *** 613 *** 613.2
[AN 2752600]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2008.
Simon T. László
   Nem írnokok, hanem írástudók : közelítések a szinoptikus evangéliumokhoz / Simon T. László. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2008. - 155 p. ; 22 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-084-3 fűzött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
szinoptikus kérdés - bibliamagyarázat
226.1.07
[AN 2751106]
MARC

ANSEL
UTF-88799 /2008.
Székely János (1964-)
   Structure and theology of the Lucan 'itinerarium' : Lk 9,51-19,28 / János Székely ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2008. - 232 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-228.
ISBN 978-963-87626-8-9 fűzött
disszertáció - evangélium - bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 2750431]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2008.
Szigeti Jenő (1936-)
   "Urunk, taníts minket imádkozni!" / Szigeti Jenő. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyh. Bp. Terézvárosi Gyülekezete : Boldog Élet Alapítvány, 2008. - 23 p. ; 21 cm. - (Válaszok napjaink kérdéseire, ISSN 1789-5855)
ISBN 978-963-87416-9-1 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2750875]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2008.
Thompson, Steve
You may all prophesy (magyar)
   Mindnyájan prófétálhattok! : [gyakorlati irányelvek a prófétálás ajándékával való szolgálathoz] / Steve Thompson ; [ford. Pajor Enikő] ; [közread. az Imádság Háza Alapítvány]. - Budapest : Imádság Háza Alapítvány, cop. 2008. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4911-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2753146]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2008.
Vágvölgyi Éva (1950-)
   Bibliaórák : ötvennyolc közös foglalkozás anyaga és vázlata / Vágvölgyi Éva ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs., 2008. - 502 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87626-1-0 fűzött
Biblia
vallásoktatás - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
268(072) *** 22.07(072)
[AN 2750250]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2008.
Yancey, Philip
What's so amazing about grace? (magyar)
   Meghökkentő kegyelem / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2008. - 359 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9564-91-6 kötött : 2900,- Ft
kegyelem - vallásos irodalom
234.1 *** 244
[AN 2753788]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2008.
Ziegenaus, Anton (1936-)
Die Zukunft der Schöpfung in Gott (magyar)
   A teremtés jövője istenben : eszkatológia : [katolikus dogmatika] / Anton Ziegenaus ; [ford. Szalay Mátyás]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 268 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 13.)
Gerinccím: Katolikus dogmatika : eszkatológia. - Bibliogr.: p. 247-258.
ISBN 978-963-277-010-9 kötött : 3800,- Ft
eschatologia
236
[AN 2751810]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8805 /2008.
   Communication européenne / coord. Jean Luc Penot ; [par] Liviu Marian [et al.]. - Miskolc : Miskolc Univ. Press, 2008. - 229 p. : ill. ; 25 cm. - (Éducation européenne des fonctionnaires publics - EuPA ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-808-7 fűzött
kommunikáció
316.77
[AN 2752081]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2008.
Deutsch Gábor (1936-)
   Elmondjuk nektek : Deutsch Gábor írásai / [közread. az] OR-ZSE. - Budapest : Gabbiano Print : OR-ZSE, 2008. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87804-1-6 fűzött
Magyarország - zsidóság - zsidó vallás - magyar irodalom - memoár - életrajz
316.347(=924)(439)(0:82-32) *** 296(439)(092) *** 894.511-94
[AN 2750437]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2008.
Gold, Judy (1962-)
25 questions for a Jewish mother (magyar)
   Jiddise máme túlélőkönyv : [25 kérdés a zsidó anyához] / Judy Gold és Kate Moira Ryan ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-114-3 kötött : 2999,- Ft
Gold, Judy (1962-)
anya - zsidóság - interjú
316.37-055.52-055.2(=924)(047.53)
[AN 2751817]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2008.
   Hankiss 8van? : találjuk ki...! : tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére / [szerk. Miszlivetz Ferenc] ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete ... - Budapest : MTA PTI ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 335 p. ; 26 cm
Találjuk ki...! : tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-01-0 kötött : 4500,- Ft : 18 EUR
Magyarország - szociológia - szociológus - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
316(439) *** 316(439)(092)Hankiss_E.
[AN 2753331]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2008.
Hankiss Elemér (1928-)
   Ikarosz bukása : lét és sors az európai civilizációban : Az emberi kaland 3. kötete / Hankiss Elemér. - Budapest : Osiris, 2008. - 276 p. ; 20 cm. - (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
Bibliogr.: p. 253-269.
ISBN 978-963-389-999-1 kötött : 2980,- Ft
Európa - társadalmi viselkedés - kulturális élet - civilizáció - művelődéstörténet - ezredforduló
316.6 *** 316.7"200" *** 008 *** 930.85(4)
[AN 2752179]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2008.
   Intercultural and international communication for our global community / ed. by Sandra Hochel and Jolán Róka. - Budapest : Századvég, 2008. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-60-4 fűzött : 3570,- Ft (hibás ISBN 978-963-7340-60-47)
globalizáció - interkulturális kapcsolat - multikultúra - tömegtájékoztatási eszköz - 21. század
316.77(100) *** 339.9
[AN 2750143]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2008.
Kovács Mónika Erika
   Pártalálás / Kovács Mónika Erika. - Budapest : Semmelweis, 2008. - VIII, 220 p. ; 16 cm. - (Korrektúra sorozat ; 1.)
Bibliogr.: p. 220.
ISBN 978-963-9879-08-9 fűzött : 2800,- Ft
párkapcsolat
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2753223]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2008.
Markó Péter (1953-)
   Modernizáció, racionalizálódás : szociológiaelméleti előadások / Markó Péter. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 258 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9438-99-6 kötött : 3500,- Ft : 14 EUR
ISBN 963-9438-99-5
szociológiai irányzat - szociológiai elmélet
316.2
[AN 2753290]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2008.
Mészáros József (1958-)
   Bevezetés a társadalmi választások elméletébe / Mészáros József. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gondolat, 2008. - 145 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 135-145.
ISBN 978-963-693-112-4 kötött : 2250,- Ft
társadalomtudományi módszer - döntéselmélet - tudományközi kapcsolat - alkalmazott matematika
303 *** 519.816 *** 51-7 *** 316
[AN 2750400]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2008.
Micheller Magdolna (1945-)
   A békéscsabai zsidóság története / Micheller Magdolna, M. Serédi Anikó ; [kiad. a Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar]. - Békéscsaba : TSF Gazd. Főiskolai Kar, 2008. - 99, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 91-98.
Fűzött
Békéscsaba - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439-2Békéscsaba) *** 943.9-2Békéscsaba
[AN 2751542]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2008.
   Romák a történelemtanításban : Történelemtanárok 17. Országos Konferenciája : 2007. október 13-14. / [rend., közread. a] Történelemtanárok Egylete. - Budapest : Történelemtanárok Egylete, 2008. - 55 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4716-8 fűzött
Magyarország - cigányság - oktatásügy - történelemtanítás - konferenciakiadvány
316.347(=914.99)(439)"15/200" *** 376.7(=914.99)(439)"200" *** 372.893 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2751025]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2008.
Roth Mihály (1934-)
   Die 40er Jahre : das Schicksal eines ungarndeutschen Dorfes im Bakony, Városlőd / Michael Roth. - Városlőd ; Veszprém : Viza Kft., 2008. - 376 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87790-2-1 fűzött
Városlőd - kitelepítés - magyarországi németek - helytörténet - második világháború
316.347(=30)(439-2Városlőd)"1939/1945" *** 325.254(=30)(439-2Városlőd)"1939/1945" *** 943.9-2Városlőd"1939/1945"
[AN 2752924]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2008.
Takács Tibor (1974-)
   Döntéshozók : városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a 20. század első felében / Takács Tibor. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 306 p. : ill. ; 23 cm + 2 mell. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 287-300.
ISBN 978-963-236-087-4 fűzött : 2600,- Ft
Nyíregyháza - elit - szociológia - századforduló - 20. század
316.344.4(439-2Nyíregyháza)"189/194"
[AN 2750868]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8818 /2008.
Czékusné Biró Nóra (1981-)
   Deutsch in Sprachwitzen / Czékusné Biró Nóra ; [ill. Gőcze-Hargitai Mónika]. - Miskolc ; [Martonvásár] : [Magánkiad.], 2008. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-963-06-4808-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - vicc
398.94 *** 803.0(078)=945.11
[AN 2750542]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2008.
Demarco, Stacey
Witch in the bedroom (magyar)
   A nőiség varázsa : [a szerelem mágiájának modern gyakorlati útmutatója] / Stacey Demarco ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 283 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-956-1 kötött : 3290,- Ft
ezoterika - szerelem
392.6 *** 133
[AN 2752402]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2008.
   Az égig érő paszuly / Szendrei Tibor rajz. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 30, [2] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Magyar népmesék)
ISBN 978-963-87691-6-9 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2751048]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2008.
Hoppál Mihály (1942-)
   Shamanic songs and narratives as an intangible cultural heritage of mankind / Mihály Hoppál. - Budapest : EFI, 2008. - 20 p. ; 20 cm. - (EFI communicationes, ISSN 1585-5937 ; 20.)
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 978-963-87755-1-1 fűzött
Európa - Szibéria - néprajz - folklór - sámánizmus
398.49(571.1/.5) *** 39(=00)(4) *** 291.612
[AN 2751804]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2008.
   Pons sing-a-song : angol gyermekdalok / [... magyarra ford. Budai Zita]. - Budapest : Klett, cop. 2008. - 31 p. : ill. ; 17 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-9641-39-6 fűzött
angol irodalom - gyermekdal
398.831(=20)(02.053.2) *** 784.67
[AN 2750841]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2008.
   A szilvás gombóc / Szendrei Tibor rajz. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Magyar népmesék)
ISBN 978-963-87691-5-2 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2751039]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2008.
Vászolyi Erik (1933-)
   "Sudár fenyő nőtt az erdőn" : énekek Komiföldről / Vászolyi Erik, Lázár Katalin. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 393 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 78.)
Bibliogr.: p. 391-393.
ISBN 978-963-7094-89-7 fűzött : 2940,- Ft
néprajz - komik - népdal
398.8(=945.32)
[AN 2753181]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8825 /2008.
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
   Nemzeti radikalizmus / Bajcsy-Zsilinszky Endre. - Budapest : M. Ház, 2008. - 249, [7] p. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 978-963-9335-55-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - nemzettudat - magyarság - nacionalizmus - radikalizmus
329.17(439) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2753517]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2008.
Bóka Éva
   Az európai integráció : elméletek történelmi perspektívában / Bóka Éva. - Budapest : Corvina, 2008. - 157 p. ; 18 cm. - (Tudástár, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 147-157.
ISBN 978-963-13-5719-6 fűzött : 1990,- Ft
Európai Unió - integráció
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 2751526]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2008.
Fodor Gábor, G. (1975-)
   Kormányzás/tudás / G. Fodor Gábor. - Budapest : Századvég, 2008. - 318 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-315.
ISBN 978-963-7340-61-1 kötött : 3675,-Ft
Magyarország - politológia - kormányzati politika - ezredforduló
32.001 *** 328.13 *** 32(439)"199/200"
[AN 2750265]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2008.
   Földönfutók : a Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után / szerk. Cholnoky Győző. - Budapest : Lucidus, 2008. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-48-0 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - Csehszlovákia - felvidéki magyarság - nemzetiségi tisztogatás - kitelepítés - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak
323.12(=945.11)(437.6)"194" *** 325.27(=945.11)(439)"194" *** 325.254(=30)(439)"194"
[AN 2751254]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2008.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Ajánlott : feladó: Gubcsi Lajos, címzett: Orbán Viktor : közéleti írásaimból, 2004-2007. - Budapest : [Gubcsi L.], 2008. - 32, [2] p. ; 15x21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-4943-8)
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2751743]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2008.
   Háttértanulmányok a magyar külstratégiához / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, Center for EU Enlargement Studies. - Budapest : MTA VKI : CEU ENS, 2007. - 3 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-495-0 fűzött
Magyarország - külpolitika - 21. század
327(439)"200/202"
[AN 2751912]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magyarország globális környezete 2020-ig / szerk. Farkas Péter és Fóti Gábor. - 290 p.
ISBN 978-963-301-496-7
Magyarország - világgazdaság - társadalom - külpolitika - ezredforduló - 21. század
327(439)"200/202" *** 339.9(100)"200/202" *** 316.6(100)"200/202"
[AN 2751922] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az Európai Unió előtt álló kihívásokról és a magyar érdekekről / szerk. Fóti Gábor és Rácz Margit. - 240 p.
ISBN 978-963-301-498-1
Európai Unió - Magyarország - gazdaság - külpolitika - ezredforduló - 21. század
327(4-62)"200" *** 338(4-62)"200" *** 338(439)"200" *** 327(439)"200"
[AN 2751929] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A gazdasági biztonság kihívásai / szerk. Fóti Gábor és Novák Tamás. - 201 p.
ISBN 978-963-301-497-4
Magyarország - világgazdaság - 21. század
327(439)"200/202" *** 339.9(100)"200/202"
[AN 2751933] MARC

ANSEL
UTF-88831 /2008.
   Institutions européennes / Didier Blanc, Béatrice Boissard coord. ; [par] Simion Costea [et al.]. - Miskolc : Miskolc Univ. Press., 2008. - 406 p. : ill. ; 24 cm. - (Éducation européenne des fonctionnaires publics - EuPA ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-807-0 fűzött
Európai Unió - intézményrendszer
327.39(4-62)
[AN 2752129]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2008.
   Kína: realitás és esély : tanulmányok Magyarország Kína stratégiájának megalapozásához : stratégiai kutatások: tudomány, kormányzás, társadalom / szerk. Inotai András és Juhász Ottó ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, Miniszterelnöki Hivatal. - Budapest : MTA VKI : MEH, 2008. - 346 p. ; 24 cm
Gerinccím: Stratégiai kutatások. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-502-5 fűzött
Kína - Magyarország - külpolitika - gazdasági kapcsolat - ezredforduló
327(510) *** 339.5(510)"200" *** 327(439)"200" *** 339.5(439)"200"
[AN 2752418]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2008.
   A közép- és kelet-európai tagállamok az európai "erőtérben": a magyar külpolitika (Európa-politika) lehetőségei 2020-ig / [szerk. Szuper József]. - Budapest : Generáció 2020 Közhasznú Egyes., 2007. - 64 p. : ill. ; 30 cm. - (Generáció 2020 think tank: közpolitikai elemzések, ISSN 1789-8250 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-1929-5 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - külpolitika - ezredforduló - 21. század
327(4-11)"200/201" *** 327(439)"200/201"
[AN 2751316]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2008.
Lukacs, John (1924-)
Democracy and populism (magyar)
   Demokrácia és populizmus : félelem és gyűlölet / John Lukacs ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2008. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8412-2 kötött : 2600,- Ft
történetfilozófia - államelmélet - demokrácia
321.01 *** 930.1 *** 321.7
[AN 2751524]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2008.
Magyar Szocialista Munkáspárt. Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottság
   A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei / szerk., az előszót és a bev. tanulmányt írta Koltai Gábor és Rácz Attila. - Budapest : BFL, 2008. - 2 db (835 p.) ; 24 cm. - (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai, ISSN 0133-3097 ; 10.)
ISBN 978-963-7323-60-7 fűzött
Magyar Szocialista Munkáspárt
Budapest - kommunista párt - 1956-os forradalom - jegyzőkönyv - történelmi forrás
329(439-2Bp.)MSZMP"1956/1957"(093)
[AN 2751934]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1956. november 8. - 1957. március 26. - 399 p.
ISBN 978-963-7323-61-4
Budapest - kommunista párt - 1956-os forradalom - jegyzőkönyv - történelmi forrás
329(439-2Bp.)MSZMP"1956/1957"(093)
[AN 2751953] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1957. április 1. - 1957. május 27. - p. 405-835.
Bibliogr.: p. 726-731.
ISBN 978-963-7323-62-1
kommunista párt - 1956-os forradalom - jegyzőkönyv - történelmi forrás
329(439-2Bp.)MSZMP"1956/1957"(093)
[AN 2751958] MARC

ANSEL
UTF-88836 /2008.
Oplatka, Andreas (1942-)
Die Öffnung des Eisernen Vorhangs in Ungarn Anfang September (magyar)
   Egy döntés története : magyar határnyitás - 1989. szeptember 11. nulla óra / Oplatka András. - Budapest : Helikon, cop. 2008. - 339, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 323-329.
ISBN 978-963-227-149-1 kötött : 3990,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - belpolitika - külpolitika - nemzetközi helyzet - rendszerváltás
323(439)"1989" *** 327(4-11)"1989" *** 327.5(4-11)"1989"
[AN 2751071]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2008.
   Otthontalan emlékezet : emlékkönyv a csehszlovák - magyar lakosságcsere 60. évfordulójára / szerk. Molnár Imre, Szarka László ; [közread. az] MTA Kisebbségkutató Intézet, Kecskés László Társaság. - Komárom : Kecskés L. Társ. ; [Budapest] : MTA Kisebbségkutató Int., 2007. - 234 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-2513-5 kötött
Csehszlovákia - történelem - határon túli magyarság - kitelepítés - nemzetiségi tisztogatás - 20. század
325.254(=945.11)(437.6)"1947/1949" *** 323.12(=945.11)(437.6)"1947/1949"
[AN 2750365]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2008.
Pupek Emese (1979-)
   Az Európai Unió integrációtörténete és szakpolitikái : a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola tankönyve / Pupek Emese. - Budapest : Századvég : BKF, 2008. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 238-240.
ISBN 978-963-7340-62-8 fűzött
Európai Unió - integráció - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)(075.8) *** 339.923(4-62)(075.8)
[AN 2751186]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2008.
Szita Szabolcs (1945-)
   Ocskay László története a háborús embermentések tükrében / Szita Szabolcs. - [Budapest] : Vox Nova, 2008. - 73 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4903-2 fűzött
Ocskay László (1893-1966)
Magyarország - katonatiszt - zsidóság mentése - holokauszt - második világháború
323.12(=924)(439)"1944/1945"(092)Ocskay_L. *** 355(439)(092)Ocskay_L.
[AN 2753344]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2008.
Tatár Rózsa
   Túléltük! : emlékezések a malenkij robotra = Überlebt : Erinnerungen an den malenkij Robot / Tatár Rózsa ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Szeged : Constans, 2008. - 81, 77 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Antal András. - A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-87493-8-3 fűzött : 980,- Ft
Szeged - Szovjetunió - magyarországi németek - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
323.1(=30)(439-2Szeged)"194"(0:82-94) *** 343.819.5(=30)(47)"194"(0:82-94)
[AN 2751509]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2008.
Türk Attila
   Mi a fasizmus? / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2008. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-540-2 fűzött
Európa - történelem - fasizmus - 20. század
321.64 *** 329.18 *** 940"19"
[AN 2750262]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2008.
Willey, Kathleen
Target (magyar)
   Gyilkossággal vádolva : veszélyben az elnöki cím / Kathleen Willey ; [ford. Stefanovics Péter]. - Budapest : Kelly, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-278.
ISBN 978-963-9667-51-8 fűzött : 2980,- Ft
Willey, Kathleen
Clinton, Bill (1946-)
Clinton, Hillary Rodham (1947-)
Egyesült Államok - politikus - belpolitika - 20. század - 21. század
32(73)(092)Clinton,_B. *** 32(73)(092)Clinton,_H. *** 323(73)"199/200"
[AN 2752316]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2008.
Women migrants from East to West (magyar) (röv. kiad.)
   Női migráció Keletről Nyugatra : társadalmi nem, mobilitás és azonosulás a jelenkori Európában / szerk. Luisa Passerini [et al.] ; [ford. Szári Péter]. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 270 p. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-731-2 fűzött : 2500,- Ft
emigráció - nő - magyarok külföldön - bolgárok - interjú
325.252-055.2(=945.11)(047.53) *** 325.252-055.2(=867)(047.53) *** 316.37-055.2(047.53)
[AN 2753139]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8844 /2008.
Bánki Zsuzsanna (1938-)
   Gorsiumi falfestmények : freskós ház - XXIII. épület = Wandmalereien in Gorsium : Freskenhaus - XXIII. Gebäude = Frescoes from Gorsium : house of frescoes - building Nr. XXIII. / Bánki Zsuzsanna. - Székesfehérvár : Pro Gorsio - Gorsium Alapítvány, 2008. - 16 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 315.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-9279-68-4 fűzött
Gorsium - Tác - régészet - római birodalom kora - falfestmény
904(398.6-2Gorsium) *** 75.052(439-2Tác)
[AN 2750903]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2008.
   Berlin, a megosztott város / Németh István, Tollas Gábor szerk. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 627 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 615-627.
ISBN 978-963-463-972-5 kötött : 3900,- Ft
Berlin - helytörténet - második világháború - 20. század
943.0-2Berlin"194/199"
[AN 2753755]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2008.
Brody, Alexander (1933-)
   Hét évtized ízei : pillanatfelvételek / Alexander Brody. - Budapest : Ulpius-ház, cop. 2008. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-119-8 fűzött : 2999,- Ft
Brody, Alexander (1933-)
Magyarország - híres ember - 20. század - memoár
929(100)(0:82-94) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 2751811]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2008.
Cawthorne, Nigel
Tyrants (magyar)
   Zsarnokok : a történelem száz legvéresebb diktátora / Nigel Cawthorne. - Pécs : Alexandra, 2008. - 208 p. : ill. ; 30 cm
Ford. Märcz Róbert
ISBN 978-963-370-577-3 kötött
világtörténelem - uralkodó - államfő - életrajz
930.9(092) *** 929(100)
[AN 2750543]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2008.
   Diplomások és alkotók arcképcsarnoka / [szerk. Lengyel Mihály] ; [kiad. Földes Nagyközség Önkormányzata]. - Földes : Önkormányzat, 2008. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4302-3 fűzött
Földes - híres ember - életrajz
929(439-2Földes)(092)
[AN 2753214]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2008.
Dobrossy István (1946-)
   Miskolci életrajzi lexikon / Dobrossy István, Eszenyi Miklós, Zahuczkay László ; [a Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány és Miskolc Megyei Jogú Város közös kiadványa]. - Miskolc : Pfliegler J. Ferenc Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány : Miskolc M. Jogú Város, 2008. - 304 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 963-06-4735-4 * kötött (hibás ISBN 963-06-4735-9)
Miskolc - életrajzi lexikon
929(439-2Miskolc):030
[AN 2751905]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2008.
Elek György (1961-)
   Várostörténet ötvenkét tételben : Karcag város története 1506-1950 között / Elek György. - Karcag : Karcagi Ny., 2008. - 199 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-193.
ISBN 978-963-85769-2-7 fűzött
Karcag - helytörténet
943.9-2Karcag
[AN 2753619]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2008.
   Források Esze Tamás kuruc brigadéros életéhez és Tarpa Rákóczi-kori történetéhez / sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Mészáros Kálmán. - Vaja : Vay Á. Múz. Baráti Köre, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-86608-8-6
Esze Tamás (1666-1708)
magyar történelem - 17. század - Rákóczi-szabadságharc - történelmi forrás
943.9"169/170"(093)
[AN 2750334]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1694-1706. - 2008. - 179 p. - (Folia Rákócziana, ISSN 0139-3340 ; 10/1.)
Bibliogr.: p. 14-17.
ISBN 978-963-86608-6-2 fűzött
magyar történelem - katonatiszt - Rákóczi-szabadságharc - történelmi forrás
355(439)(092)Esze_T.(093) *** 943.9"170"(093)
[AN 2750337] MARC

ANSEL
UTF-88852 /2008.
Haffner, Sebastian (1907-1999)
Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im ersten Weltkrieg (magyar)
   A Német Birodalom hét főbűne az első világháborúban / Sebastian Haffner ; [ford. Liska Endre]. - Budapest : Európa, 2008. - 204, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8501-3 kötött : 2200,- Ft
Németország - történelem - első világháború
943.0"1914/1918"
[AN 2751584]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2008.
Kis József
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 1956 : Abaújszántói, Edelényi és Encsi járás / Kis József. - [Miskolc] : BAZ M. Lvt., 2008. - 279 p. ; 21 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek, ISSN 0236-7009 ; 47.)
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-9311-56-5 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - helytörténet - 1956-os forradalom
943.913.4"1956"
[AN 2751947]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2008.
   Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjasok, 1948-2008 / [szerk. Gyuricza Péter, Móritz Rita, Szalay Antal]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9722-41-5 kötött : 19900,- Ft
Magyarország - híres ember - állami kitüntetés - 20. század - ezredforduló
929(439)"1948/2008" *** 35.089.7(439) *** 06.068(439)
[AN 2752448]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 332 p.
ISBN 978-963-9722-42-2
híres ember - állami kitüntetés - 20. század - ezredforduló
929(439)"1948/2008" *** 35.089.7(439) *** 06.068(439)
[AN 2752458] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 217 p.
ISBN 978-963-9722-43-9
Magyarország - híres ember - állami kitüntetés - 20. század - ezredforduló
929(439)"1948/2008" *** 06.068(439) *** 35.089.7(439)
[AN 2752461] MARC

ANSEL
UTF-88855 /2008.
Kovács-Magyar András (1960-)
   A képzeletet csak a valóság múlja felül : magyar szentjeink, a szellemi szabadság harcosai / Kovács-Magyar András ; [fotók Kovács-Magyar Ildikó, Kovács-Magyar András] ; [kiad. az] Energia Gyógyító Központ Kft. - Budapest : Energia Gyógyító Közp. Kft., 2007. - 215 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 963-86906-2-3 kötött
magyarságkutatás - magyar ősvallás
930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 2751116]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2008.
Kozsdi Tamás
   A fátyolon innen és túl : értekezés az Arvisurákról / Kozsdi Tamás. - Budapest : Káltes-Asszony Hona Bt., 2008. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-963-06-5048-9 fűzött
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - magyar irodalom - monda
930.8(=945.11)(089.3) *** 299.4(=945.11)(089.3) *** 894.511-343 *** 398.221(=945.11)
[AN 2751937]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2008.
Kubinyi András (1929-2007)
Mátyás király (angol)
   Matthias Rex / András Kubinyi ; [transl. by Andrew T. Gane]. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 209 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-200.
ISBN 978-963-506-767-1 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - magyar történelem - életrajz
943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14"
[AN 2750615]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2008.
Lendvai, Paul (1929-)
Mein Österreich (magyar)
   Az osztrák titok : 50 év a hatalom kulisszái mögött / Paul Lendvai ; [ford. Pruzsinszky Sándor]. - Budapest : Sanoma, [2008]. - 264 p., [32] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 247-252.
ISBN 978-963-9710-30-6 kötött : 2900,- Ft
Ausztria - történelem - belpolitika - 20. század - ezredforduló
943.6"1945/200" *** 323(436)"1945/200"
[AN 2751529]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2008.
Louis, Thomas
Samurai : the code of the warrior (magyar)
   Szamuráj : a harcos törvénykönyve = Samurai / Thomas Louis és Tommy Ito ; [ill. ... Anndréa Boe] ; [ford. Kós Krisztina]. - [Budapest] : Reneszánsz Kvk., 2008. - 205 p. : ill., színes ; 25 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-87666-1-8 kötött : 3800,- Ft
Japán - művelődéstörténet - szamuráj
930.85(520) *** 355.318.1(520)
[AN 2751626]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2008.
   A magyar történelem vitatott személyiségei. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 423 p. ; 21 cm
A 2001 és 2004 között Budapesten rendezett "Múltunk kritikus kérdései" c. előadás-sorozat szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-5764-9 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - uralkodó - történelmi személy - politikus - életrajz
943.9(092) *** 32(439)(092)
[AN 2751517]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2008.
   A magyarság története [elektronikus dok.] / írta és szerk. Kész Barnabás, Kovács András, Tóth Dóra ; ill. Bera Károly et al. - Szöveg és képek. - [Debrecen] : Graph-Art, 2007. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Fedezd fel a világot!, ISSN 1787-6834)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
Műanyag tokban (hibás ISBN 978-963-78188-7-5)
magyar történelem - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
943.9(02.053.2)
[AN 2751735]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2008.
   Nagy idők apró történetei : 1848-1849 : irodalmi visszaemlékezések a forradalom és szabadságharc eseményeire, személyiségeire / sajtó alá rend., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Tóth Sándor. - Nyíregyháza : Nyíri Honvéd Egyes., 2008. - 288 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyíri Honvéd Egyesület kiadványai. Helytörténet, ISSN 1586-7498 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4953-7 fűzött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - magyar irodalom - memoár - vers - történelmi forrás - antológia
943.9"1848/1849"(0:894.511-822) *** 894.511-822
[AN 2750997]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2008.
Nagy Margit (1945-)
   Állatábrázolás és az I. germán állatstílus a Közép-Duna-vidéken : Kr. u. 3-6. század = Tierdarstellungen und der germanische Tierstil I im Gebiet der Mittleren Donau : 3-6. Jahrhundert n. Chr. / Nagy Margit ; [ford. ... Albrecht Friedrich]. - Budapest : MNM, 2007. - 208 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Monumenta Germanorum archaeologica Hungariae, ISSN 1589-0600 ; 5.)
Bibliogr.: p. 102-117.
ISBN 978-963-7061-37-0 fűzött
Alföld - régészet - római birodalom kora - népvándorlás - germánok - állatkép
904(439.14)"02/05" *** 904(398.6)"02/05" *** 7.042
[AN 2751271]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2008.
Nemeskürty István (1925-)
   Nemeskürty István összes műve / sorozatszerk. Turányi Zsuzsa. - [Budapest] : Szabad Tér, 1999-. - 24 cm
ISBN 963-9201-04-9
Magyarország - magyar történelem - magyar irodalom története - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439) *** 894.511(091) *** 081
[AN 405118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., A magyar nemzethez. - 2008. - 683 p. : ill.
ISBN 978-963-9201-25-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - magyar irodalom története
943.9 *** 930.85(439) *** 894.511(091)
[AN 2751672] MARC

ANSEL
UTF-88865 /2008.
   Pártvezér, miniszterelnök, vértanú : tudományos emlékülés a 200 éve született Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére : Zalaegerszeg, 2007. szeptember 12. / [szerk. Molnár András] ; [rend., közread. a] Zala Megyei Levéltár. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk. ; Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2008. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7226-62-5 fűzött : 3995,- Ft
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - miniszterelnök - 19. század - életrajz - konferenciakiadvány
943.9(092)Batthyány_L. *** 32(439)(092)Batthyány_L. *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2752243]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2008.
   A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában / szerk. Csaplár-Degovics Krisztián és Krausz Tamás. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2007. - 266 p. ; 20 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-094-2 fűzött : 2600,- Ft
Kelet-Európa - történetírás - rendszerváltás - ezredforduló
930.1(4-11)"198/200"
[AN 2751695]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2008.
   Tudomány és hagyományőrzés / [szerk. Petercsák Tivadar és Berecz Mátyás]. - Eger : Heves M. Múz. Szerv. : Dobó Vármúz., 2008. - 200, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 26.)
Bibliogr. - Összefoglalás és a tartalomjegyzék angol nyelven
Fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - művelődéstörténet - 15. század - 16. század - 17. század
943.9 *** 930.85(439) *** 355.48(439)"14/16"
[AN 2750304]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2008.
Ulrich Attila (1970-)
   Tanulmányok a Szepesi Kamara területének 16-17. századi társadalom-, gazdaság- és pénztörténetéhez / Ulrich Attila. - Nyírbátor : Báthori I. Múz., 2007. - 231 p. : ill. ; 25 cm. - (A Báthori István Múzeum füzetei, ISSN 1789-9206 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-7220-29-1)
Magyarország - Tokaj-Hegyalja - Szepesség - Szabolcs vármegye - magyar történelem - borászat - pénzügy - 17. század
943.9"16" *** 663.2(439Tokaj_Hegyalja)"16" *** 336.74(439)"16" *** 336.74(439.163)"16"
[AN 2750952]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2008.
Ungvári Tamás (1930-)
   Bűnbeesés után : Európa szellemi élete a két világháború között / Ungvári Tamás. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 379, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-254-117-4 kötött : 2999,- Ft
Európa - történelem - kulturális élet - művelődéstörténet - belpolitika - két világháború közötti időszak
94"191/193" *** 316.7(4)"191/193" *** 930.85(4)"191/193" *** 323(4)"191/193"
[AN 2751444]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2008.
Virágvölgyi András
   A király : Hunyadi Mátyás arcai / Virágvölgyi András ; Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán rajz. - [Budapest] : Pytheas, cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9746-16-9 kötött : 2990,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - gyermekkönyv
943.9(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2752272]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2008.
Žene u Hrvatskoj (magyar)
   A nők Horvátországban : nőtörténelem és női művelődés / szerk. Andrea Feldman ; [ford. Radics Viktória]. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 160 p. ; 20 cm. - (Feminizmus és történelem, ISSN 1586-3344)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-736-7 fűzött : 2200,- Ft
Horvátország - nő - történelem
949.713 *** 316.37-055.2(497.13)
[AN 2753125]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8872 /2008.
Boda László
   Szombathely látnivalói / [szöveg Boda László] ; [fotó Boda László, Németh József]. - Szombathely : B.K.L. K., 2007. - 24 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Pannon gyöngyszemek, ISSN 1788-0300)
ISBN 978-963-7334-22-1 fűzött
Szombathely - útikönyv
914.39-2Szombathely(036)
[AN 2750752]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2008.
Boda László
Szombathely látnivalói (angol)
   Sights of Szombathely / [text Boda László] ; [photography Boda László, Németh József] ; [... transl. Balaskó Mária]. - Szombathely : B.K.L. K., 2007. - 24 p. : ill., színes ; 17 cm. - (The pearls of Pannonia, ISSN 1788-0300)
ISBN 978-963-7334-23-8 fűzött
Szombathely - útikönyv
914.39-2Szombathely(036)
[AN 2751152]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2008.
Boda László
Szombathely látnivalói (német)
   Die Sehenswürdigkeiten Szombathelys / [text László Boda] ; [fotos László Boda, József Németh] ; [... übers. László Kovács]. - Szombathely : B.K.L. K., 2007. - 24 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Die Perlen Pannoniens, ISSN 1788-0300)
ISBN 978-963-7334-24-5 fűzött
Szombathely - útikönyv
914.39-2Szombathely(036)
[AN 2751175]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2008.
Bohlmann-Modersohn, Marina
Paris (magyar)
   Párizs / Marina Bohlmann-Modersohn ; [ford., átd. Rixer Mária]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-55-9 fűzött : 1980,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2753818]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2008.
Bryant, Sue
Israel (magyar)
   Izrael : útikalauz / Sue Bryant ; [... fordítást kész. Bokor József]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-36-2 fűzött : 2750,- Ft
Izrael - útikönyv
915.694(036)
[AN 2752173]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2008.
Bugány János
   A mi szemünkkel : Jász-Nagykun-Szolnok megye ezer arca = Through our eyes : the thousand faces of Jász-Nagykun-Szolnok County = Mit unseren Augen : Tausend Gesichter des Komitates Jász-Nagykun-Szolnok. - Szolnok : Új Néplap [Szerk.], [2008]. - 112 p. : ill., színes ; 31 cm
Bugány János, Csabai István és Mészáros János fotói
ISBN 978-963-9631-12-0 kötött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.439.169(084.12) *** 77.04(439)(092)Bugány_J. *** 77.04(439)(092)Csabai_I. *** 77.04(439)(092)Mészáros_J.
[AN 2752723]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2008.
Dent, Bob (1949-)
   Inside Hungary from outside / Bob Dent. - Budapest : Európa, 2008. - 229 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8528-0 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - helyismeret - angol irodalom - rendszerváltás - ezredforduló - memoár
908.439 *** 820-94
[AN 2750233]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2008.
Dent, Bob (1949-)
Inside Hungary from outside (magyar)
   Magyarország kívülről, belülről / Bob Dent ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2008. - 234 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8504-4 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 2751791]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2008.
Farkas Pál (1749-1810)
   Farkas Páll naplója : Tamási nótáriusának feljegyzései, 1773-1810 / [szerk. és a jegyzeteket írta Deák Istvánné] ; [... a latin szöveget ford. Link Dóra] ; [a bev. tanulmányt írta K. Németh András] ; [kiad. Tamási Helytörténeti Alapítvány és a Könnyű László Városi Könyvtár]. - Tamási : Tamási Helytört. Alapítvány : Könnyű L. Vár. Kvt., 2008. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Az eredeti napló fotómásolatával
ISBN 978-963-06-3586-8 fűzött
Farkas Pál (1749-1810)
Tamási (Tolna megye) - helyismeret - 18. század - 19. század - magyar irodalom - történelmi forrás - napló
908.439-2Tamási"177/180"(093) *** 894.511-94
[AN 2750311]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2008.
Gölcz Piroska
   Pécs / Gölcz Piroska, Mihácsi Gábor. - Pécs : Travel Guide K., cop. 2008. - 102 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
Gerinccím: Pécs útikönyv
ISBN 978-963-06-4186-9 fűzött : 1980,- Ft
Pécs - útikönyv
914.39-2Pécs(036)
[AN 2752560]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2008.
   Gyönki mozaikok. - [Gyönk] : [Gyönki Baráti Kör Egyes.], 2008. - 84 p. : ill. ; 21 cm. - (Átélt történelem, ISSN 1787-6001)
ISBN 978-963-06-4599-7 fűzött
Gyönk - helyismeret - memoár
908.439-2Gyönk(0:82-94)
[AN 2750536]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2008.
Kapolka Gábor
   Séták a 6-os villamos vonalán : Budapest = Walks along the Great Boulevard / [fényképezte ... Kapolka Gábor] ; [írta és szerk. ... Csordás Lajos] ; [előszó ... Bächer Iván] ; [ford. ... Rácz Katalin]. - Budapest : Vince K., 2008. - 231 p. : ill., színes ; 13x13 cm
Gerinccím: Séták = Walks
ISBN 978-963-9731-64-6 fűzött : 2795,- Ft
Budapest - Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kapolka_G.
[AN 2752229]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2008.
   Kor-képek, 1948-1955 / [főszerk. Vince Mátyás] ; [szerk. Féner Tamás] ; [közread. a] Magyar Távirati Iroda. - Budapest : MTI, 2007. - 359 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87576-0-9 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - helyismeret - életkép - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.041.7
[AN 2751423]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2008.
   Makó monográfiája / [... főszerk. Tóth Ferenc] ; [kiad. Makó város Önkormányzata]. - Makó : Önkormányzat, 1992-. - 24 cm
Az 5. kötettől a főcím: Makói monográfia. - A kötetek nem számsorrendben jelennek meg. - Makói monográfia (gerinccím)
ISBN 963-03-3386-4
ISBN 978-963-03-3386-3
Makó - helyismeret - helytörténet
908.439-2Makó *** 943.9-2Makó
[AN 33504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Makó néprajza / szerk. Tóth Ferenc. - 2008. - 1219 p. : ill.
Bibliogr.: p. 1131-1166.
ISBN 978-963-03-3388-7 kötött
Makó - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Makó)
[AN 2751633] MARC

ANSEL
UTF-88886 /2008.
Sco
Krakow (magyar)
   Krakkó / írta Sco ; ... fotográfus Gregory Wrona ; [ford. Karsai Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 144 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5754-0 fűzött : 1490,- Ft
Krakkó - útikönyv
914.38-2Kraków(036)
[AN 2752151]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2008.
Turp, Craig
Bulgaria (magyar)
   Bulgária / írta Craig Turp ; ... fényképész Pete Bennett ; [ford. Zsolnai Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 144 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5760-1 fűzött : 1490,- Ft
Bulgária - útikönyv
914.972(036)
[AN 2752171]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2008.
   Ukraine in maps / ed. by Károly Kocsis, Leonid Rudenko, Ferenc Schweitzer ; [publ. by the] Institute of Geography National Academy of Sciences of Ukraine, Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences. - Kyiv : Inst. of Geography Nat. Acad. of Sciences of Ukraine ; Budapest : Geographical Research Inst. HAS, 2008. - 147 p. : ill., színes, főként térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-9545-16-8 kötött
Ukrajna - helyismeret - 20. század - ezredforduló - térkép
908.477"19/200" *** 912(477)"19/200"
[AN 2751442]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2008.
Varga Tamás, D.
   Hungary all around = Magyarországi körséta / [author ... D. Varga Tamás] ; [text ... Szélesi Sándor]. - [Budapest] : Music Express, 2008. - 48 fol., [13] p. : ill., színes ; 16x25 cm
Kétoldalas nyomással
Fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Varga_T.,D.
[AN 2751794]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2008.
   Veszprém és a Bakony / [írta, szerk. Méhes László]. - Miskolc : Well-PRess, 2008. - 184 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
Lezárva: 2008. márc. 31.
ISBN 978-963-7490-68-0 fűzött : 3200,- Ft
Veszprém - Bakony - útikönyv
914.39-2Veszprém(036) *** 914.39(234.373.1Bakony)(036)
[AN 2751439]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8891 /2008.
Achiron, Marilyn
Nationality and statelessness (magyar)
   Állampolgárság és hontalanság : kézikönyv parlamenti képviselőknek / [szerző Marilyn Achiron] ; [kiad. ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Regionális Képviselete]. - Budapest : ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Regionális Képviselete, 2007. - 68 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-2586-9 fűzött
emberi jog - nemzetközi jog
342.7 *** 341
[AN 2750422]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2008.
   L'administration dans le droit européen / Béatrice Boissard coord. ; [par] Didier Blanc [et al.]. - Miskolc : Miskolc Univ. Press, 2008. - 209 p. : ill. ; 24 cm. - (Éducation européenne des fonctionnaires publics - EuPA ; 4.)
Borítócím: Droit administratif européen. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-806-3 fűzött
Európai Unió - közigazgatás
352/354(4-62)
[AN 2752234]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2008.
   Általános jogalkotási ismeretek : tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez / szerk. Gyergyák Ferenc, Kiss László ; [közread. a] Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP 3.1.1 Programigazgatóság. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1 Programig., 2007. - [4], 293 p. ; 32 cm
Műanyag, kapcsos borítóban
Fűzetlen
Magyarország - törvényhozás - tankönyv
340.134(439)(078)
[AN 2751376]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2008.
Beöthy Zsigmond (1819-1896)
   Elemi magyar közjog / Beöthy Zsigmond. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2008]. - 142 p. ; 20 cm. - (A magyar jogtudomány klasszikusai, ISSN 1789-4956 ; 3.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Emich, 1846
ISBN 978-963-9722-46-0 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - államjog - 19. század - hasonmás kiadás
342(439)"184" *** 094/099.07
[AN 2751927]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2008.
Bócz Endre (1937-)
   Kriminalisztika joghallgatóknak / Bócz Endre, Finszter Géza. - Budapest : M. Hiv. Közlönyk., 2008. - 333 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-332.
ISBN 978-963-9722-39-2 kötött : 4935,- Ft
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.98(075.8)
[AN 2752231]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2008.
   Éducation européenne des fonctionnaires publics / Angela Perucca, Nicola Paparella coord. ; [par] Georgeta Boarescu [et al.]. - Miskolc : Miskolc Univ. Press., 2008. - [4], 270 p. : ill. ; 24 cm. - (Éducation européenne des fonctionnaires publics - EuPA ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-809-4 fűzött
Európai Unió - köztisztviselő - oktatás
35.08(4-62) *** 37
[AN 2752237]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2008.
Gajduschek György (1962-)
   Rendnek lenni kellene : tények és elemzések a közigazgatás ellenőrzési és bírságolási tevékenységéről / Gajduschek György. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1. Programig., 2008. - 339 p. ; 24 cm. - (Közigazgatási olvasmányok, ISSN 1789-4735)
Bibliogr.: p. 333-339.
ISBN 978-963-87778-2-9 kötött
közigazgatási eljárás - államigazgatási felügyelet - pénzbüntetés
35.078.3(439)
[AN 2751886]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2008.
Gereben Ágnes (1947-)
   Beszélgetések a Gulagról / Gereben Ágnes. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 428 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 419-428.
ISBN 978-963-227-153-8 kötött : 2990,- Ft
Szovjetunió - állami terror - Gulag - 20. század
343.819.5(47)"192/195" *** 323.282(47)"192/195"
[AN 2751425]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2008.
   Az igazságszolgáltatási rendszerek átláthatósága : a Transparency International 2007. évi korrupciós világjelentésének magyar változata / [szerk. és ford. Garai Borbála]. - Budapest : Transparency Intern. Mo. Alapítvány, cop. 2008. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Kész. a "Global corruption report" 2007. évi kötete alapján. - Bibliogr.
ISBN 978-963-506-768-8 fűzött
igazságszolgáltatás - korrupció - ezredforduló
343.352(100)"200" *** 347.96(100)"200"
[AN 2751942]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2008.
Kende Péter (1952-)
   Elorzott igazság : újabb röpirat bírókról, ítéletekről / Kende Péter. - [Solymár] : Hibiszkusz, 2008. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8233-17-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - justizmord - jogeset - ezredforduló
343.159(439) *** 347.951.1(439) *** 34.096(439)
[AN 2752352]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2008.
   Közszolgálati jogszabályok gyűjteménye. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008-. - 30 cm
Magyarország - közszolgálat - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
35.08(439)(094)(075.8)
[AN 2752507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogszabályok : tansegédlet / [vál., összeáll. ... Dudás Ferenc]. - 2008. - 552 p. - (Lex-icon [paragrafus], ISSN 1787-6109 ; 6.0)
Lezárva: 2008. márc. 31.
ISBN 978-963-9722-34-7 fűzött : 4390,- Ft
Magyarország - közszolgálat - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
35.08(439)(094)(075.8)
[AN 2752523] MARC

ANSEL
UTF-88902 /2008.
   Leitfaden der Rechtmedizin / hrsg. von Péter Sótonyi, [Éva Keller] ; [Übers. Krisztina Baraczka, Péter Sótonyi, Balázs Szabó]. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9656-91-8 fűzött
igazságügyi orvostan - egyetemi tankönyv
340.66(075.8)
[AN 2753614]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2008.
   A magyar légtér őrzői : MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred = Air surveillance in Hungary : HDF 54th Veszprém ASACS Regiment / [szerk. Hanócz Gyula] ; [a fotókat kész. Tóth László] ; [a Történelmi áttekintés c. fejezetet írta Kovács Attila] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 103 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-454-5 kötött
Magyarország. Honvédség. 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred
Veszprém - légvédelem - radar - katonaélet - fényképalbum
358.2(439-2Veszprém) *** 355.1(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Tóth_L.
[AN 2750171]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2008.
   Az önkormányzati reform lehetőségei = Reform perspectives of the municipalities / [szerk. Szuper József]. - Budapest : Generáció 2020 Közhasznú Egyes., 2007. - 68 p. : ill. ; 30 cm. - (Generáció 2020 think tank: közpolitikai elemzések, ISSN 1789-8250 ; 4.)
ISBN 978-963-06-3874-5 fűzött
Magyarország - önkormányzat - közigazgatási reform - területfejlesztés
352/353(439) *** 711.1(439)
[AN 2751355]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2008.
Polgár Péter Antal
   Perbe fogott múlt : tanulmányok háborús és népellenes bűnösök pereiről / Polgár Péter Antal ; [kiad. a Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Mór : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2008. - 179, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-178. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-4657-4 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - népbírósági per - háborús bűncselekmény - magyar történelem - második világháború - 1945 utáni időszak
341.322(439)"194/195" *** 343.301(439)"194/195" *** 943.9"194/195"
[AN 2752572]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2008.
Szabó Béla (1808-1889)
   Honunk státusjogi állása / Szabó Béla. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2008]. - 227 p. ; 20 cm. - (A magyar jogtudomány klasszikusai, ISSN 1789-4956 ; 2.)
Concha Győző tanulmányával. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pozsonyban : Szerző, 1848
ISBN 978-963-9722-44-6 kötött : 4284,- Ft
Magyarország - államjog - alkotmányjog - 19. század - hasonmás kiadás
342(439)"184" *** 094/099.07
[AN 2751914]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2008.
Tabajdi Gábor
   Elhallgatott múlt : a pártállam és a belügy : a politikai rendőrség működése Magyarországon, 1956-1990 / Tabajdi Gábor, Ungváry Krisztián ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : Corvina : 1956-os Int., cop. 2008. - 515 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 495-497.
ISBN 978-963-13-5717-2 kötött : 3990,- Ft
Magyarország. Államvédelmi Hatóság
Magyarország - magyar történelem - politikai rendőrség - állambiztonság - 20. század - állami terror - Kádár-korszak
351.746.1(439)"1956/1990" *** 943.9"1956/1990" *** 323.282(439)"1956/1990"
[AN 2752389]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2008.
Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban / Tálné Molnár Erika. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 855 p. ; 20 cm. - (Jurotéka, ISSN 1416-8421 ; 14.)
Lezárva: 2008. márc. 1.
ISBN 978-963-245-072-8 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - munkajog - törvény
35.08(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 2753635]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8909 /2008.
   Fehérvári katonák : MH Összhaderőnemi Parancsnokság, MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj = Soldiers of Székesfehérvár : HDF Joint Force Command, HDF 43rd "József Nagysándor" Signals and Command and Control Support Regiment, HDF 93rd "Sándor Petőfi" NBC Defence Battalion / [szerk. Zilahy Tamás] ; [a fotókat kész. Galovtsik Gábor] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 103 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-455-2 kötött
Magyarország. Honvédség. Összhaderőnemi Parancsnokság
Magyarország. Honvédség. 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred
Magyarország. Honvédség. 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj
Magyarország - Székesfehérvár - helyőrség - katonaélet - ezredforduló - fényképalbum
355.1(439)(084.12) *** 355.486(439-2Székesfehérvár) *** 77.04(439)(092)Tóth_L.
[AN 2750150]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2008.
   Kétéltű katonák : MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj = Amphibious soldiers : HDF 37th "Ferenc Rákóczi II" Engineer Battalion / [a fotókat kész. Tóth László] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 120 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-453-8 kötött
Magyarország. Honvédség. 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj
Szentes - Magyarország - műszaki fegyvernem - katonaélet - ezredforduló - fényképalbum
355.1(439)(084.12) *** 358.2(439-2Szentes) *** 77.04(439)(092)Tóth_L.
[AN 2750144]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8911 /2008.
Bernáth Lajos
   Elméleti alapok a szervezeti kiválósághoz / Bernáth Lajos ; [közread. a Qualimed Csoport]. - Debrecen : Qualimed Csop., 2008. - 158 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-06-5049-6 fűzött
minőségbiztosítás
65.018 *** 658.562
[AN 2750533]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2008.
Csath Magdolna (1943-)
   Interkulturális menedzsment : vezetés eltérő kultúrákban / Csath Magdolna. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 335 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6319-9 fűzött : 3700,- Ft
vezetés - multikultúra - interkulturális kapcsolat - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 2752306]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2008.
Lázár László (1972-)
   Értékek és mértékek : a vállalati erőforrás-felhasználás leképzése és elemzése hazai üzleti szervezetekben / Lázár László. - Budapest : Akad. K., 2008. - 366 p. : ill. ; 21 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 1587-7930 ; [60.])
Bibliogr.: p. 339-363.
ISBN 978-963-05-8561-3 fűzött : 3780,- Ft
vezetés - számvitel - disszertáció
65.012.4 *** 657 *** 65.012.12
[AN 2751871]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2008.
   Vizuális közszolgáltatás : térinformatika és e-government : a térinformatika alkalmazása, helye és szerepe a települési közszolgáltatások tervezésében, irányításában, modernizációjában és az elektronikus közigazgatásban : [egyetemi tankönyv igazgatásszervezőknek] / Csík Károly [et al.] ; [közread. az] E-Government Alapítvány. - Budapest : E-Government Alapítvány : HVG-Orac, 2008. - 266 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 255-266.
ISBN 978-963-9753-05-1 kötött
térinformatika - önkormányzati igazgatás - információs társadalom - elektronikus ügyintézés - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
659.2(075.8) *** 528.9(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 352(075.8)
[AN 2751227]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2008.
Yescombe, E. R.
Principles of project finance (magyar)
   A projektfinanszírozás alapjai / E. R. Yescombe ; [ford. Matern Margit]. - Budapest : Panem, 2008. - 352 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-545-480-8 fűzött : 4500,- Ft
projektmenedzsment - finanszírozás - hitelügy
65.012.4 *** 658.14 *** 336.77
[AN 2753163]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8916 /2008.
   Államháztartási fogalomtár : magyarázatokkal, szabályozási leírásokkal, 2008 / [... szerk. Almási Gáborné et al.]. - Budapest : Saldo, 2008. - 111 p. ; 29 cm
Lezárva: 2007. dec. 31. - Bibliogr.: p. 107-111.
ISBN 978-963-638-204-9 kötött : 4900,- Ft
államháztartás - értelmező szótár
336.1/.5(031)
[AN 2752152]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2008.
   EU-költségvetés: kihívások és reformtervek / szerk. Balázs Péter és Szemlér Tamás ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, Center for EU Enlargement Studies. - Budapest : MTA VKI : CEU ENS, 2007. - 355 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-500-1 fűzött
Európai Unió - költségvetés - ezredforduló
336.12(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 2752246]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2008.
   A foglalkoztatási, jövedelmi és fogyasztási jellemzők regionális különbségei / [... szerk. Malakucziné Póka Mária, Szűcs Anna] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Dereceni Igazgatósága, Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága. - [Debrecen] : KSH Debreceni Ig. ; [Szeged] : KSH Szegedi Ig., 2008. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-235-073-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - regionális gazdaság - bér - foglalkozási statisztika - fogyasztás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.221.7(439)"2006"(083.41) *** 312.93(439)"2006"(083.41) *** 330.567.22(439)"2006"(083.41)
[AN 2750353]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2008.
Garai Dóra
   Profil : munkaképesség-mérés / Garai Dóra ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2008. - 88, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87545-6-1 fűzött
Magyarország - fogyatékos - munkaerőpiac - foglalkoztatottság
331.5(439) *** 364.65-056.2/.3(439)
[AN 2751273]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2008.
Greenspan, Alan (1926-)
The age of turbulence (magyar)
   A zűrzavar kora : kalandozások az új világban / Alan Greenspan ; [ford. J. Füstös Erika] ; [a fordításban közrem. Csahók Mónika]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 620 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 596-599.
ISBN 978-963-9686-47-2 kötött : 6900,- Ft
Greenspan, Alan (1926-)
Egyesült Államok - közgazdász - 20. század - ezredforduló - globalizáció - világgazdaság - gazdaságpolitika - memoár
339.9"199/200" *** 338.2(100)"19/200" *** 330(73)(092)Greenspan,_A.(0:82-94)
[AN 2752182]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2008.
Helgertné Szabó Ilona (1961-)
   Számviteli alapismeretek / Helgertné Szabó Ilona, Kurcsinka Tamásné. - Budapest : Saldo, 2008. - 215 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 978-963-638-247-6 fűzött : 2900,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2752354]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2008.
   A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon = Small and medium-sized enterprises in Hungary / [szerk. Szuper József]. - Budapest : Generáció 2020 Közhasznú Egyes., 2007. - 91 p. ; 30 cm. - (Generáció 2020 think tank: közpolitikai elemzések, ISSN 1789-8250 ; 5-6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87658-0-2 fűzött
Magyarország - vállalkozás - gazdaságpolitika
334.72(439) *** 338.2(439)
[AN 2751363]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2008.
Kostolany, André (1908-1999)
Die Kunst über Geld nachzudenken (magyar)
   Mesterfokon a pénzről / André Kostolany ; [ford. Svéda Dóra]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 208 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-736-4 kötött : 3500,- Ft
tőzsde - siker
336.76 *** 613.865
[AN 2751532]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2008.
   Közigazgatási reformperspektívák Magyarországon / [szerk. Szuper József]. - Budapest : Generáció 2020 Közhasznú Egyes., 2007. - 68 p. ; 30 cm. - (Generáció 2020 think tank: közpolitikai elemzések, ISSN 1789-8250 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2388-9 fűzött
Magyarország - regionális politika - közigazgatási reform
332.14(439) *** 35(439)
[AN 2751353]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2008.
Ludvig Zsuzsa (1964-)
   Oroszország és a kibővült Európai Unió gazdasági kapcsolatai / Ludvig Zsuzsa. - Budapest : Akad. K., 2008. - 320 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231-242.
ISBN 978-963-05-8614-6 kötött
Európai Unió - Oroszország - gazdasági kapcsolat - ezredforduló
339.5(47)"199/200" *** 339.923(4-62)"199/200"
[AN 2750194]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2008.
   Makrogazdaság, 2004-2007 / [... szerk. Ligeti Csák] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal]. - Budapest : KSH, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-235-128-5 fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 963-235-1285)
Magyarország - makroökonómia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.5(439)"2004/2007"(083.41)
[AN 2751022]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2008.
   MEB 2008 : 6th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking : Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia : 2008 May 30-31, Budapest : proceendings / [org., publ. by the Keleti Károly Faculty of Economics Budapest Tech]. - [Budapest] : Budapest Tech, [2008]. - 443 p. : ill. ; 25 cm
Az előadások váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-73-7 fűzött
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - gazdaság - konferenciakiadvány
33 *** 658 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2751235]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2008.
   Mérlegtételek elszámolásai / [szerk.] Pál Tibor. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2008. - 269 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269.
ISBN 978-963-661-832-2 fűzött
számvitel - mérlegkimutatás - egyetemi tankönyv
657(075.8) *** 657.6(075.8)
[AN 2751267]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2008.
   Munkaügyi, munkavédelmi, munkaerő-piaci, társadalombiztosítási ellenőrzés a munkáltatónál / [... szerk. Dudás Katalin]. - Budapest : CompLex, cop. 2008. - 425 p. ; 24 cm + CD-ROM
Lezárva: 2008. márc. 1. - Ellenőrzés a munkáltatónál (melléklet címe)
ISBN 978-963-224-944-5 fűzött
Magyarország - munkaügy - ellenőrzés - munkajog - útmutató - elektronikus dokumentum
331.078.3(439)(036) *** 349.2(439)
[AN 2753638]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2008.
O'Neill, Mary Beth (1953-)
Executive coaching with backbone and heart (magyar)
   Coaching : a vezetői szerep és feladat tudatosítása / Mary Beth O'Neill ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-328.
ISBN 978-963-9686-42-7 kötött : 5500,- Ft
vállalatvezetés - együttműködés - információmenedzsment
658.1.012.4 *** 658.1.012.6 *** 659.2
[AN 2752193]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2008.
Papp-Váry Árpád Ferenc (1976-)
   Product placement : reklám a filmekben, számítógépes játékokban és a szórakoztatóipar más területein / Papp-Váry Árpád ; [közread. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézet]. - Budapest : Századvég : BKF, 2008. - 72 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-63-8 fűzött
reklám - tömegtájékoztatási eszköz - szórakoztatóipar
659.1 *** 659.118 *** 79
[AN 2750408]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2008.
Rabin, Matthew (1963-)
   Pszichológia és közgazdaságtan : [önkontroll, referencia pont, hála és bosszú] / Matthew Rabin ; [ford. Ábel Attila et al.] ; [közread. a] ... Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Alinea : Rajk L. Szakkollégium, [2008]. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-23-0 kötött : 3950,- Ft
gazdaságtan - közgazdasági lélektani iskola - lélektan
330 *** 330.831 *** 159.9
[AN 2751599]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8933 /2008.
Balogh Zoltán
   Kifizetőhelyi tudnivalók / Balogh Zoltán. - Budapest : CompLex, 2008. - 238 p. ; 25 cm. - (TB-ismeretek lépésről lépésre, ISSN 1789-8900)
Lezárva: 2008. jan. 31.
ISBN 978-963-224-945-2 kötött
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2753322]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2008.
   Bringing up and providing care for infants and toddlers in an istitution / ed. by Anna Tardos ; ill. by Klára Pap ; transl. by Alexandra Sargent [et al.] ; [publ. by the] Pikler - Lóczy Társaság. - Budapest : Pikler - Lóczy Társ., 2007. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86671-7-5)
Budapest - csecsemőotthon - gyermekotthon - csecsemőgondozás - gyermekgondozás - nevelési rendszer
364.442-053.2(439-2Bp.) *** 364.65-053.2(439-2Bp.) *** 613.95 *** 371.4Pikler
[AN 2751558]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2008.
Egresi Katalin
   Szociálpolitika Magyarországon : nézetek, programok és törvények, 1919-1939 / Egresi Katalin. - Budapest : Nap K., 2008. - 372 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-07-2 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - szociálpolitika - 20. század
364(439)"1919/1939" *** 304(439)"1919/1939"
[AN 2752975]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2008.
   A Fecske szolgálat kézikönyve : fogyatékos embereket nevelő családok otthonában nyújtott időszakos kísérés és ellátás / [szerk. Csobay Miklósné] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2007. - 163 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86581-5-9 fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - testi fogyatékos - családi nevelés - szociális gondozás
364.65-056.26 *** 364.65-056.37 *** 37.018.1 *** 364.044.22(439)
[AN 2751848]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2008.
Gazsi Adrienn
   Munkaviszonyban - egyenlő esélyekkel? : a gondnokság alatt álló emberek általános és foglalkoztatási jogi helyzetéről / [írták Gazsi Adrienn, Verdes Tamás] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2008. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87545-5-4 fűzött
Magyarország - fogyatékos - munkaerőpiac - foglalkoztatottság - munkajog
364.65-056.2/.3(439) *** 331.5(439) *** 349.2(439)
[AN 2751732]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2008.
   Hogy csinálják? Hogy csináljuk? : "gondolatok" a hajléktalan emberek rehabilitációjáról. - Szombathely : Savaria Rehab-Team Kkht., 2008. - 55 p., [5] fol. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: Jó gyakorlatok, 2008. - Spirál fűzéssel. - Műanyag, kapcsos borítóban
ISBN 978-963-06-4982-7 fűzött
Magyarország - hajléktalan - szociális rehabilitáció - alapítvány - ezredforduló
364.252(439)"200" *** 364.048.6 *** 061.27(439)
[AN 2750758]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2008.
Lukácsné Juhász Mária
   Visszatekintés : történeti dokumentumok Magyarország és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye gyermek- és ifjúságvédelméről / a szöveget ... írta és szerk. Lukácsné Juhász Mária ; [közread. a Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Pro Familia Alapítvány]. - Miskolc : Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolg. : Pro Familia Alapítvány, 2008. - 77, [10] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-06-4961-2 fűzött
Magyarország - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - történeti feldolgozás
364.65-053.2/.6(439.134)(091) *** 364.65-053.2/.6(439)(091)
[AN 2750750]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2008.
   Oktatási segédanyag a Fecske szolgálat kézikönyvéhez / [szerk. Murányi Beáta, Orosz Andrea] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2008. - 58 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87545-8-5 fűzött
értelmi fogyatékos - testi fogyatékos - családi nevelés - szociális gondozás - oktatási segédlet
364.65-056.37(072) *** 364.65-056.26(072) *** 37.018.1(072) *** 364.044.22(439)(072)
[AN 2751375]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2008.
   Szenvedélybetegek ellátása másként : 15 év tapasztalatai Magyarországon / [közread. a] Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat. - Budapest : Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolg., 2007. - 118 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-87367-3-4 fűzött
Magyarország - szociális munka - alkoholizmus - kábítószerfüggés - alapítvány
364.272(439) *** 613.81 *** 613.83 *** 364.4 *** 061.27(439)Rév
[AN 2753111]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2008.
   A szociális szolgáltatások modernizációja és fejlesztése : kihívás a helyi szociális szolgáltatásnyújtásban közreműködő szakemberek számára : "A társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával" című HEFOP 2.2.2 központi program "A" komponense keretében megvalósult képzések összefoglaló kiadványa / [szerk. ... Balatoni Kinga] ; [kiad. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet]. - [Budapest] : SZMI, [2008]. - 111 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7366-16-1 fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - ezredforduló
364(439)"200"
[AN 2751099]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2008.
   Szolgáltatásfejlesztési kézikönyv : ... "A társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával" című HEFOP 2.2.2 központi program "B" komponense keretében megvalósult modellprojektek tapasztalatai alapján / [szerk. Máté Anett] ; [kiad. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet]. - [Budapest] : SZMI, [2008]. - 136 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7366-15-4 fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - ezredforduló
364(439)"200"
[AN 2751090]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2008.
   Vezető-sáv : a teljes körű munkahelyi akadálymentesítéshez munkáltatók számára / [... szerk. Csányi Zsuzsanna] ; [... kiad. Salva Vita Alapítvány]. - Budapest : Salva Vita Alapítvány, 2008. - 33 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 978-963-87614-3-9 fűzött
Magyarország - fogyatékos - foglalkoztatáspolitika - akadálymentesítés
364.65-056.2/.3 *** 721.05 *** 331.5(439) *** 331.48(439)
[AN 2752601]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8945 /2008.
Ádám Ferencné
   Környezeti nevelés a XXI. század óvodájában / írta Ádám Ferencné, Kuti István, Kuti Istvánné. - Kecskemét : KF TFK, 2007. - 161 p. ; 24 cm. - (Körlánc, ISSN 1417-3182)
Bibliogr.: p. 157-160.
ISBN 978-963-7294-68-6 fűzött
környezeti nevelés - óvodai nevelés
372.3 *** 37.033
[AN 2752669]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2008.
Arató Ferenc (1918-1991)
   Együtt-tanulók kézikönyve : bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe / Arató Ferenc, Varga Aranka. - 2. kiad. - Budapest : Educatio, 2008. - 94 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
ISBN 978-963-9795-00-6 fűzött
tanulás
371.322
[AN 2751751]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2008.
Borbás László
   Az alsóörsi óvoda története : a legrégebbi időktől napjainkig / Borbás László ; [kiad. Alsóörs Község Önkormányzata]. - Alsóörs : Önkormányzat, 2008. - 112 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87790-3-8)
Általános Művelődési Központ (Alsóörs). Óvoda
Alsóörs - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Alsóőrs)(091)
[AN 2752991]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2008.
   Current issues in education : 1st International Conference for Theory and Practice in Education : 23 May 2008, Fürstenfeld : programme, abstracts / [ed. by János Tibor Karlovitz] ; [... org. by Association of Educational Sciences and Kodolányi János University College]. - Budapest : Assoc. of Educational Sciences, 2008. - 66 p. ; 30 cm
Váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-5072-4 fűzött
pedagógia - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(436-2Fürstenfeld)
[AN 2753311]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2008.
   Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola jubileumi évkönyve, 1998-2008 / [szerk. Biri Sándorné et al.]. - Debrecen : Diószegi S. Közép- és Szakképző Isk., 2008. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: Jubileumi évkönyv, 1998-2008. - Bibliogr.: p. 141-142.
Fűzött
Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola (Debrecen)
Debrecen - szakközépiskola - szakiskola - szakmunkásképző - iskolai évkönyv
373.6(439-2Debrecen)(058) *** 377(439-2Debrecen)(058)
[AN 2752322]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2008.
   Elkötelezetten a minőségi képzésért / [szerk. Kerekesné Bozsó Beatrix, Marciniak Róbert] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2008. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Miskolci Egyetem
Miskolc - egyetem
378.4(439-2Miskolc)
[AN 2751003]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2008.
Faber, Adele
Siblings without rivalry (magyar)
   Testvérek féltékenység nélkül : [gyakorlati tanácsok testvérek neveléséhez] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [ford. Kós Krisztina]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2007. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Reneszánsz kézikönyvek)
ISBN 978-963-06-1858-8 kötött : 2877,- Ft
családi nevelés - testvér - gyermek - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.37-055.71-055.2/.6
[AN 2751658]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2008.
   A fenntarthatóságra oktatás-nevelés gyakorlata : egri példák : a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete és a Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület konferenciájának előadásai / szerk. Kárász Imre. - Eger : Tűzliliom Egyes., 2007. - 55 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Egerben, 2007. szept. 21-23. között tartották. - Együtt az élhető környezetért (keretcím)
Fűzött
környezeti nevelés - konferenciakiadvány
37.033 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2752429]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2008.
   Ha a hangyák az égre néznek.. : utak a tevékenység-központú iskolákhoz / [... szerk. Karlowits-Juhász Orchidea] ; [a rajzokat kész. Hrebenku Zsolt]. - Budapest : Educatio, 2008. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 6.)
ISBN 978-963-9795-22-8 fűzött
módszertan - csoportmunka
371.311.4
[AN 2751940]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2008.
   Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Révkomáromi Levelező Tagozat 15 éves jubileumi évkönyve / [szerk. Koltay Zoltán]. - Kecskemét : Révkomárom : KF KFK, 2007. - 48 p. ; 20 cm
Összefoglalás szlovák nyelven
Fűzött
Kecskeméti Főiskola. Kertészeti Főiskolai Kar. Révkomáromi Kihelyezett Tagozat (Komarno)
Komárom - főiskola - kertészet
378.663.4(437.6-2Komárom).096
[AN 2752682]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2008.
   Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása / [közread. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet]. - [Budapest] : NSZFI, [2008]. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - szakképzés
374.7(439) *** 37.013.83
[AN 2750270]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2008.
Lengyel Mihály (1932-)
   Iskolatörténet : Földes, 1880-1980 / Lengyel Mihály ; [kiad. Földes Nagyközség Önkormányzata]. - Földes : Önkormányzat, 2008. - 384 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4301-6 fűzött
Földes - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Földes)(091)
[AN 2753253]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2008.
   Minden mosoly visszatér : jubileumi évkönyv / [szerk. Bene Józsefné] ; [kiad. Kossuth Úti Óvoda]. - Tiszaföldvár : Kossuth Úti Óvoda, 2008. - 256 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4401-3 fűzött
Kossuth Úti Óvoda (Tiszaföldvár)
Tiszaföldvár - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Tiszaföldvár)(058)
[AN 2753650]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2008.
   Oktatásügy : angol - magyar - német segédkönyv a nemzetközi munkához = Education = Bildungwesen / [szerk. ... Szabóné Szebenyi Georgina] ; [közread. a] SZEF. - [Budapest] : SZEF, 2007. - 2 db ; 30 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86068-9-1)
oktatásügy
37.014
[AN 2752802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Elektronikus tanulás = E-learning. - 302 p.
Bibliogr.
Magyarország - Németország - oktatásügy - e-learning - ezredforduló
37.014.5(439) *** 37.014.5(430) *** 371.333
[AN 2752825] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Glosszárium = Glossary = Glossar. - 331 p.
oktatásügy - nómenklatúra - többnyelvű szótár
801.323=945.11=20=30 *** 37.014.5(083.71)
[AN 2752837] MARC

ANSEL
UTF-88959 /2008.
Országos Szakmódszertani Tanácskozás (3.) (2007) (Budapest)
   III. Szakmódszertani Tanácskozás / [szerk. Hegedűs Gábor, Lesku Katalin] ; [rend. a] Projektpedagógiai Társaság, az MTA Pedagógiai Bizottság Szakmódszertani Albizottság ; [kiad. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar]. - Budapest ; Kecskemét : KF TFK, 2007. - 103, [2] p. : ill. ; 29 cm
A tanácskozást 2007-ben Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7294-66-2 fűzött
Magyarország - oktatásügy - módszertan - konferenciakiadvány
37.014.5(439) *** 371.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2752813]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2008.
   Projektmódszer / [szerk. Hegedűs Gábor]. - Kecskemét : [Kecskeméti Tanítók. Főisk.], [1998]-. - 25 cm
Közread. a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, neve 2000-től Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. - Az 5. kötettől főcíme: Projektpedagógia - projektmódszer. - A 6. és 7. köt. szerk., a 3. és 10. köt. társszerkesztője Lesku Katalin, a 8-9. köt. társszerkesztője Poór Zoltán
ISBN 963-7294-24-4
pedagógia - projekt módszer - konferenciakiadvány
371.314.6 *** 061.3(439)
[AN 334737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8-9. - 2007. - 182 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 963-7294-59-7 fűzött
pedagógia - projekt módszer - konferenciakiadvány
371.314.6 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2752642] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2007. - 210 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7294-61-7 fűzött
pedagógia - projekt módszer - konferenciakiadvány
371.314.6 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2752650] MARC

ANSEL
UTF-88961 /2008.
   Szárnyak és gyökerek : a Törökvész Úti Általános Iskola almanachja / [összeáll. Gábris Éva]. - Budapest : Törökvész Úti Ált. Isk., 2008. - 117, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4672-7 fűzött
Törökvész Úti Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2751686]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2008.
Tüskés Anna
   Magyarországi diákok a bécsi egyetemen, 1365-1526 = Students from Hungary at the university of Vienna, 1365-1526 / Tüskés Anna. - Budapest : ELTE Lvt., 2008. - 481 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken, ISSN 2060-0062 ; 1.)
Bibliogr.: p. 34-43. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-463-974-9 kötött
Bécs - egyetem - tanulmányút - magyarság - középkor - névmutató
378.18(436-2Wien)(=945.11)"13/15"(083.86) *** 378.4(436-2Wien)"13/15"(083.86)
[AN 2753375]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2008.
   Utak a projektpedagógiához / [... szerk. Karlowits-Juhász Orchidea] ; [a rajzokat kész. Hrebenku Zsolt]. - Budapest : Educatio, 2008. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 5.)
ISBN 978-963-9795-23-5 fűzött
képességfejlesztés - módszertan
37.025 *** 371.3
[AN 2751919]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8964 /2008.
Bucsy Gellértné
   A rekreáció elmélete és gyakorlata [elektronikus dok.] : digitális tankönyv / Bucsy Gellértné, Katona György. - Szöveg és képek. - [Sopron] : [NYME Benedek E. Ped. Főisk. Kar], 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar. - Működési követelmények: PVI; 256 MB RAM; CD-ROM; 1024x768 monitor; WIN XP
ISBN 963-9364-76-2
egészségügyi sport - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
796.035(075.8)
[AN 2750592]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2008.
Gila János (1929-)
   A vándormozitól a hírös filmig : Bács-Kiskun megye mozitörténete, 1899-től 1990-ig / Gila János. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2008. - 404 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-7813-88-7 fűzött
Bács-Kiskun megye - filmszínház - történeti feldolgozás
791.45(439.155)(091)
[AN 2750312]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2008.
Gombocz János
   Sportolók nevelése : a pedagógia és a sportpedagógia alapkérdései / Gombocz János. - Budapest : [ÖTM], 2008. - 112 p. ; 23 cm
Közread. az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium. - Bibliogr.
Fűzött
sport - módszertan - pedagógia
796.01 *** 37.01
[AN 2751646]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2008.
Hajdu Imre
   Ulti kezdőknek és haladóknak / Hajdu Imre, Benyovszki Pál, Prorok Márton ; [ill. feLugossy László ...]. - Budapest : Ekren, 2007. - 245 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87565-2-7 fűzött : 2590,- Ft
kártyajáték
794.4
[AN 2753387]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2008.
   A játék hatalma: futball, pénz, politika / szerk. Krausz Tamás és Mitrovics Miklós. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2008. - 183 p. ; 20 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 2.)
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-236-106-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - labdarúgás - belpolitika - 20. század - ezredforduló
796.332(439)"198/200" *** 323(439)"198/200"
[AN 2750947]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2008.
   Kisdínó és a dínók / [diktálta Bence] ; [leírta Detti] ; [rajz. Bence, Detti]. - Budapest : Szabad Iskolákért Alapítvány : Czike és Bozóki Okt. és Kult. Bt., 2008. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenceink sorozat, ISSN 1789-9389 ; 4.)
Fűzött
amatőr művészet - gyermek
379.825-053.2
[AN 2751352]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2008.
   Kisdonkey focizik / [diktálta Bence] ; [leírta, rajz. Detti]. - Budapest : Szabad Iskolákért Alapítvány : Czike és Bozóki Okt. és Kult. Bt., 2008. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenceink sorozat, ISSN 1789-9389 ; 3.)
Fűzött
amatőr művészet - gyermek
379.825-053.2
[AN 2751359]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2008.
   Kisdonkey születésnapja / [diktálta Bence, Marci] ; [leírta, rajz. Detti]. - Budapest : Szabad Iskolákért Alapítvány : Czike és Bozóki Okt. és Kult. Bt., 2008. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenceink sorozat, ISSN 1789-9389 ; 1.)
Fűzött
amatőr művészet - gyermek
379.825-053.2
[AN 2751341]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2008.
Luck, Steve
Classic indoor games (magyar)
   101 klasszikus otthoni játék : a világ minden részéről / Steve Luck ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Saxum, [2008]. - 207 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-248-000-8 kötött : 2980,- Ft
játék - társasjáték - kártyajáték
793.4/.7 *** 794 *** 794.4
[AN 2753124]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2008.
Misur Tamás
   Kaká és az aranylabda csillagai / Misur Tamás, Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9729-61-2 fűzött : 2500,- Ft
Kaká (1982-)
Brazília - labdarúgás - sportoló - ezredforduló - 20. század
796.332(81)(092)Kaká *** 796.332(100)(092)
[AN 2750689]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2008.
Moncz Attila
   A futballtörténelem 100 legendás pillanata / Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 109 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9729-40-7 fűzött : 2490,- Ft
labdarúgás - sporttörténet
796.332(100)(091)
[AN 2750684]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2008.
Noverre, Jean-Georges (1727-1810)
Lettres sur la danse et sur les ballets (magyar)
   Levelek a táncról és a balettekről / Jean-Georges Noverre ; [ford. Benedek Marcell] ; [új ford. Urbán Mária ...]. - 2. átd., bőv. kiad. / ... szerk. Fuchs Lívia. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2008. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Tánctörténet, ISSN 1789-4743 ; 2.)
ISBN 978-963-236-081-2 fűzött : 2400,- Ft
táncművészet - táncelmélet - levelezés - balett
793 *** 793.3.01 *** 792.82
[AN 2751708]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2008.
Pieper, Anne
Grundkurs marmorieren (magyar)
   Márványozás / Anne Pieper ; [ford. Vargha Judit]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2008. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Saját kezűleg, ISSN 1786-0822)
ISBN 978-963-7268-49-6 kötött : 1980,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2753138]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2008.
Róka Sándor
   137 számrejtvény / Róka Sándor. - Budapest : Typotex, 2008. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9664-89-0 fűzött : 1550,- Ft
matematika - rejtvény
793.7 *** 51
[AN 2750641]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2008.
Szilágyi Virgil (1904-1987)
   Pirosbetűs vadásznapok / Szilágyi Virgil. - [Pusztazámor] : DNM K., cop. 2008. - 192 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9369-97-9 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2753276]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2008.
Takács Erika
   Szórakoztató keresztrejtvény / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-76-4 fűzött
keresztrejtvény
793.73
[AN 2752387]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2008.
   Tigrisék Magyarországon / [diktálta Bence, Marci] ; [leírta Detti] ; [rajz. Bence, Marci, Detti]. - Budapest : Szabad Iskolákért Alapítvány : Czike és Bozóki Okt. és Kult. Bt., 2008. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenceink sorozat, ISSN 1789-9389 ; 2.)
Fűzött
amatőr művészet - gyermek
379.825-053.2
[AN 2751348]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2008.
Váczi Mária
   Sors és játék : táblás társasjátékok kiállítása : játékos kiállításvezető - nem csak gyerekeknek : Kecskemét, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 2008. március 26 - december 31. / Váczi Márta. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szervezete, 2008. - 12 p. : ill. ; 30 cm + mell. - (A Szórakaténusz módszertani kiadványai, ISSN 0237-4676 ; 7.)
ISBN 978-963-9815-03-2 fűzött
társasjáték - kiállítási katalógus
793/794 *** 688.72 *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2750394]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2008.
Váczi Mária
   A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely táblás társasjátékainak gyűjteménye = The board game collection of the Szórakaténusz Toy Museum and Workshop / Váczi Mária. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szervezete, 2008. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményei, ISSN 1589-2891 ; 4.)
ISBN 978-963-9815-02-5 fűzött
Magyarország - társasjáték - 20. század - múzeumi katalógus
794.2(439)"19" *** 069(439-2Kecskemét)
[AN 2751052]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2008.
Varga Zoltán (1945-|)
   Valahogy mindig félúton / Varga Zoltán ; szerk. Bugya István. - Budapest : Püski, 2008. - 248, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9592-59-9 kötött
Varga Zoltán (1945-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - memoár
796.332(439)(092)Varga_Z.(0:82-94)
[AN 2751702]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8984 /2008.
Ásztai Csaba (1948-)
   Úton : [Ásztai Csaba festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2008. március 15 - május 18.] / [a kiállítást rend. Braskó Weibl Fukárek ; [... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, [2008]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
A bev. és a képaláírások angol és német nyelven is
ISBN 978-963-7376-64-1 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ásztai_Cs. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2752736]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2008.
Bajtai Lajos (1934-)
   Gyerekvilág, 1962-1987 : Bajtai Lajos fotográfiái a Miró Galériában : [Budapest, 2008. március 25-től április 7-ig]. - [Budapest] : [Bajtai L.], [2008]. - 23 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4644-4 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - életkép - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Bajtai_L. *** 77.041.7 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2752581]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2008.
Beretvás Nagy András (1943-)
   Kínai templomok, kínai legendák = Zhongguo de si miao ji qi chuanshuo / Beretvás Nagy András ; [közread. a] ... Magyar - Kínai Baráti Társaság. - [Budapest] : Selyemút Magazin : M. - Kínai Baráti Társ., [2008]. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3248-5 fűzött
Kína - egyházi épület - néprajz - kínaiak - monda
726.13(510) *** 398.22(=951)
[AN 2753221]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2008.
Bianco, David
L'Ottocento (magyar)
   A klasszicizmustól a realizmusig / David Bianco, Lucia Mannini, Anna Mazzanti ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 359 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 12.)
ISBN 978-963-13-5690-8 kötött : 6000,- Ft
művészettörténet - 19. század - klasszicizmus - realizmus - romantika
73/76(100)"18" *** 7.035.2 *** 7.036.1
[AN 2750683]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2008.
Csáky Lajos (1950-)
   Solfège-Übungsheft = Szolfézs füzet / Lajos Csáky. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - XXXI p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Csáky_L.
[AN 2750295]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2008.
   Családi ezüst : asztali ezüstök a 18-19. századból : Magyar Nemzeti Múzeum, 2008. február 5 - március 24. / [a kiállítást rend., a kiállításvezetőt írta és szerk. Kiss Erika]. - [Budapest] : MNM, [2008]. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtett ritkaságaink, ISSN 1787-8322 ; 4.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7061-46-2 fűzött
Magyarország - ötvösség - étkészlet - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
739.1(439)"17/18" *** 642.6 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2751248]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2008.
   Dobozvilág : kortárs dobozművészet Magyarországon : Városi Művészeti Múzeum - Váczy Péter Gyűjtemény : Győr, 2008. március 21 - május 25. / [kurátor Pápai Emese]. - Győr : Vár Műv. Múz., [2008]. - [72] p. : ill., színes ; 21 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-86831-9-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2751100]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2008.
Dóka György
   Csak rajzok / Dóka György. - [Budapest] : Szerző, cop. 2008. - 29 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-4743-4 fűzött
Magyarország - grafikus - 21. század
76(439)(092)Dóka_Gy.
[AN 2750849]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2008.
Ferenczi Zoltán
   Bácsa történeti emlékszobor / Ferenczi Zoltán ; [közread. a] Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület. - Győr : Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyes., 2007. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2331-5 fűzött
Bácsa - emlékmű - helytörténet - plakett
725.945(439-2Bácsa) *** 737.2(439) *** 943.9-2Bácsa
[AN 2750667]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2008.
Finnanger, Tone (1973-)
Tildas hus (magyar)
   Kreatív ötlettár : barátságos otthon / [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2007. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
Szerző Finnanger, Tone
ISBN 978-963-9729-23-0 fűzött : 3690,- Ft
lakásművészet - varrás - foglalkoztatókönyv
747 *** 646.21 *** 379.826
[AN 2750772]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2008.
Giuntoli, Stefano
L'arte fenicia e l'arte etrusca (magyar)
   Föníciai és etruszk művészet / Stefano Giuntoli, Tatiana Pedrazzi ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 383 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 4.)
ISBN 978-963-13-5689-2 kötött : 6000,- Ft
Fönícia - Etruria - művészettörténet - ókor
7.032.3 *** 7(394.4) *** 7.032.76 *** 7(375)
[AN 2750694]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2008.
Gócsáné Móró Csilla
   Sétálófüzet a tápiószelei kúriamúzeum kulturális és természeti értékeinek megtekintéséhez / [... írta Gócsáné Móró Csilla és Vidra Tamás] ; [kiad. a Blaskovich Múzeum Baráti Köre]. - Tápiószele : Blaskovich Múz. Baráti Köre, 2007. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Blaskovich Múzeum (Tápiószele)
Tápiószele - múzeum - útmutató
069(439-2Tápiószele)(036)
[AN 2752718]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2008.
Gross Arnold (1929-)
   Gross Arnold / [a bev. tanulmányt írta Kovrig Nagy Ádám]. - Budapest : Gross A. : Medence Csoport Bt., 2008. - 111 p. : ill., főként színes ; 23x25 cm
ISBN 978-963-06-4830-1 kötött
Gross Arnold (1929-)
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - rézmetszet
76(439)(092)Gross_A. *** 762.2
[AN 2750442]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2008.
   Kleindenkmale / hrsg. von Gábor Barna. - Budapest : Akad. K. ; [Szeged] : Lehrstuhl für Volkskunde und Kulturelle Antroplogie Univ. Szeged, cop. 2008. - 122 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 20.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-8619-1 fűzött
ISBN 978-963-482-869-3
Magyarország - magyar néprajz - kápolna - kereszt - síremlék
726.825(439) *** 726.52(439) *** 39(=945.11)
[AN 2751878]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2008.
Kovásznai Viktória, L. (1942-)
   Ligeti Erika, 1934-2004 = Erika Ligeti, 1934-2004 / L. Kovásznai Viktória ; [... ford. Pokoly Judit] ; [közread. a] Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége. - Budapest : MKISZ, 2008. - 132 p. : ill. ; 25 cm
Megj. a Budapest Galériában 2008. december 10. és 2009. január 11. között megrendezett emlékkiállítás alkalmából
ISBN 978-963-87432-6-8 kötött
Ligeti Erika (1934-2004)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Ligeti_E.
[AN 2750402]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2008.
Maczky László (1952-)
   Fotos / László Maczky. - München ; Budapest : [s.n.], 2008. - 57, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
A bev. német és magyar nyelven
Fűzött
Németország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
77.04(430)(=945.11)(092)Maczky_L.
[AN 2752731]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2008.
   Mengyán András / [szerk. ... Prosek Zoltán] ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, [2008]. - 71 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Megj. a 2008. ápr. 17 - jún. 22. között Pakson rendezett kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 69-71.
ISBN 978-963-06-4673-4 kötött
Mengyán András (1945-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Mengyán_A. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 2751700]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2008.
Miltényi Tibor (1960-)
   A semmi költészete / Miltényi Tibor. - Budakeszi : Bohony, 2007. - 110 p. : ill. ; 14 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87238-2-6 fűzött
Szilágyi Lenke (1959-)
Vancsó Zoltán (1972-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Szilágyi_L. *** 77.04(439)(092)Vancsó_Z.
[AN 2751207]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2008.
   Morph : István Drabik, József Gaál, Janos Kalmar, Attila Mata, Tamás Szabó. - [Budapest] : [Interart Alapítvány], [2008]. - 75 p. : ill., színes ; 28 cm
Közread. az Interart Alapítvány. - A bev. német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2419-0 fűzött
Magyarország - szobrászat - művészcsoport - ezredforduló - kiállítási katalógus
73(439)"200" *** 061.2(439)Morph *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2753463]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2008.
Naszódi Zsuzsa
   Portré és modell : Naszódi Zsuzsa kiállítása : Ráday Képesház, Kartonart Galéria, 2008. április 10 - május 13. - [Budapest] : [Ráday Könyvesház Kft.], [2008]. - 35 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87543-6-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - arckép - kiállítási katalógus
75(439)(092)Naszódi_Zs. *** 75.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2751480]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2008.
Németh Lajos (1929-1991)
   Csontváry / [szöveg Németh Lajos]. - Átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar mesterek, ISSN 0238-6291)
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-13-5722-6 fűzött : 2990,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 2750871]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2008.
Owen, Cheryl
Simple glass painting (magyar)
   Varázslatos üvegfestés / Cheryl Owen ; [ford. Konkoly Éva]. - Budapest : Aréna 2000, 2007. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 978-963-9729-24-7 fűzött : 3390,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
75.023.15 *** 379.826
[AN 2750860]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2008.
Pettendi Szabó Péter (1970-)
   Háttér : járt-e már Budapesten? = Background : have you ever been to Budapest? / Pettendi Szabó Péter. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 97 p. : ill., részben színes ; 24x29 cm
ISBN 978-963-346-823-4 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - portré
77.04(439)(092)Pettendi_Szabó_P. *** 77.041.5
[AN 2753845]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2008.
Reneszánsz év - 2008 (angol)
   Renaissance year, 2008 : guide to the exhibitions for the 550th anniversary of King Matthias' accession to the throne / [ed. Árpád Mikó] ; [transl. by Alan Campbell]. - Budapest : Hung. Nat. Gallery, 2008. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2008/1.)
Tart.: Star in the raven's shadow : János Vitéz and the beginnings of humanism in Hungary : National Széchényi Library / [Edit Madas, Ferenc Földesi]. Matthias Corvinus, the king : tradition and renewal in the Hungarian royal court, 1458-1490 : Budapest History Museum / [Péter Farbaky et al.]. The dowry of Beatrice : the art of Italian majolica and the court of King Matthias Corvinus : Museum of Applied Arts / [Gabriella Balla]. The legacy of King Matthias : late renaissance art in Hungary, 16th - 17th century / [Árpád Mikó]
Fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - művészettörténet - reneszánsz - magyar történelem - uralkodó - 15. század - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
7.034.6(439)"14/16" *** 73/76(439)"14/16" *** 930.85(439)"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2751046]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2008.
Szegő György (1947-)
   Táj, templom, szobor : építészeti írások, 1999-2007 / Szegő György. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, 2008. - 230, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87543-5-6 fűzött : 1900,- Ft
építészet
72
[AN 2751448]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2008.
Székely András (1942-)
   Munkácsy / [szöveg Székely András]. - Átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Magyar mesterek, ISSN 0238-6291)
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-13-5706-6 fűzött : 2990,- Ft
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 2750869]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2008.
Tenk László (1943-)
   Tükör és ablak / Tenk László festményei ; Bakonyvári M. Ágnes tanulmányával. - [Budapest] : Vox Artis Alapítvány, 2007. - 341 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kugler könyvek, ISSN 1789-8692)
Borítócím: Tenk. - Magyar és angol nyelven
ISBN 9789-963-06-02984-3 : kötött
Tenk László (1943-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Tenk_L.
[AN 2750549]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2008.
   Természetes körülmények között : kortárs képzőművészet Erdélyből : Veres Szabolcs, Mircea Suciu, Radu Solovǎstru, Ioan Sbârciu, Cristian Opriş, Dan Mǎciucǎ, Kudor Duka István, Dumitru Gorzo, Berszán Zsolt, Marius Bercea : [Modem, Debrecen, 2008. május 29 - július 13.] = Under natural circumstances : contemporary art from Transylvania / [előszó ... Bogdan Iacob]. - Debrecen : Modem, 2008. - 48 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87654-5-1 fűzött
Erdély - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(498)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2751988]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9012 /2008.
Cairns, David
Mozart and his operas (magyar)
   Mozart és operái / David Cairns ; [ford. Fejérvári Boldizsár]. - Budapest : Park, [2008]. - 392, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 369-375.
ISBN 978-963-530-810-1 fűzött : 4500,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - opera
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A. *** 782.1
[AN 2752542]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2008.
Elmer István (1952-)
   Madrigáltörténet : a Budapesti Madrigálkórus ötven éve, 1957-2007 / az interjúkat kész. és írta Elmer István. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 148, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-346-834-0 kötött : 3900,- Ft
Budapesti Madrigálkórus
Budapest - énekkar - madrigál - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Bp.) *** 784.15
[AN 2753166]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2008.
   A Kodály évforduló hazai és nemzetközi kultúrtörténeti vonatkozásai : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi] ; [kiad. az SZTE JGYTF Kar Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYTF Kar Ének-zene Tanszék, 2008. - 173 p. : ill., részben kotta ; 21 cm
A Szegeden 2007. okt. 9-10-én rendezett konferencia előadásaival. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-861-7 fűzött
Magyarország - zeneszerző - zenei élet - 20. század - ezredforduló - konferenciakiadvány
78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.05(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2751652]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2008.
   Kodály Zoltán és tanítványai : a hagyomány és a hagyományozódás vizsgálata két nemzedék életművében / szerk. Berlász Melinda. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, cop. 2007. - 634 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87007-7-3 kötött : 4990,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - zeneszerző - zenepedagógus - 20. század - életrajz
78.072.2(439)(092)Kodály_Z. *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 2751956]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2008.
Palánkay Klára (1921-2007)
   A díva : Palánkay Klára emlékezik / [lejegyezte] Várkonyi Judit. - Budapest : Európa, 2008. - 189 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-07-8500-6 kötött : 3800,- Ft
Palánkay Klára (1921-2007)
Magyarország - operaénekes - 20. század - memoár - auditív dokumentum
784.071.2(439)(092)Palánkay_K.(0:82-94) *** 782.1
[AN 2751590]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2008.
   Psallite sapienter : a 80 éves Béres György köszöntése : Festschrift zum 80. Geburtstag von Georg Béres / [szerk. ... Verbényi István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 596 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-012-3 kötött
egyházi és vallásos zene - emlékkönyv
783
[AN 2751757]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2008.
Suki András (1981-)
   Pillantás a cigányzenére / Suki András. - Piliscsaba : Konsept-H, 2008. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-9362-90-1 fűzött
Magyarország - zenetörténet - cigányzenész - cigányzene
78.067.26(439)"17/19" *** 78.071.2(=914.99)(439)(092)
[AN 2750247]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2008.
Szabados György (1939-)
   Írások / Szabados György. - Szombathely : B.K.L. K., 2008-. - 24 cm
zenetudomány
78
[AN 2750773]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok, esszék. - 2008. - 307 p. : ill.
ISBN 978-963-7334-29-0 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - zenetudomány - zenei élet
78(439)
[AN 2750777] MARC

ANSEL
UTF-89020 /2008.
   "Wir singen ein Liedlein..." : ungarndeutsches Gesangbuch / [zsgest.] Viktor Pócsik ; [Hrsg.:] Deutsche Selbstverwaltung. - Budapest : Deutsche Selbstverwaltung, 2008. - 116 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4865-3 fűzött
folklór - magyarországi németek - dal
784 *** 398.8(=30)(439)
[AN 2752252]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9021 /2008.
   Alternatív színháztörténetek : alternatívok és alternatívák / szerk. Imre Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 554 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-757-2 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - színháztörténet - modern művészet - 20. század - ezredforduló
792(439)"19/200" *** 792.036
[AN 2753106]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2008.
Fuchs Lívia (1947-)
   Száz év tánc : bevezetés a táncművészet XX. századi történetébe / Fuchs Lívia. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 364 p., [56] t. : ill. ; 23 cm. - (Tánctörténet, ISSN 1789-4743 ; 1.)
Bibliogr.: p. 349-358.
ISBN 978-963-236-062-1 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - tánctörténet - 20. század
793.3(100)"19" *** 793.3(439)"19"
[AN 2751727]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2008.
Kiss Krisztina
   Az Olsen-titok 2 / Kiss Krisztina. - [Budapest] : Ringier, 2008. - 157 p. : ill., színes ; 19x20 cm
ISBN 978-963-7714-33-7 kötött : 2490,- Ft
Olsen, Mary-Kate (1986-)
Olsen, Ashley (1986-)
Egyesült Államok - filmszínész - ezredforduló - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Olsen,_A. *** 791.43.071.2(73)(092)Olsen,_M.-K.
[AN 2752269]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2008.
Koltai Tamás (1942-)
   Színház a parcellán : esszék, kritikák / Koltai Tamás. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 339 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-274-012-6 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - színházművészet - magyar irodalom - ezredforduló - színházi kritika
792(439)"200" *** 894.511-95
[AN 2752967]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2008.
   Macskafogó : a sátán macskája : filmkönyv. - Budapest : Sanoma Budapest : Szerep Produkciós Iroda Kft., 2008. - 151 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Macskafogó 2 (cvált.)
ISBN 978-963-9710-26-9 kötött : 3500,- Ft
animációs film - képregény
791.43.071.1(439)(092)Ternovszky_B. *** 087.6:084.11
[AN 2752422]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2008.
   Színházvilág, világszínház / [szerk. Czibula Katalin] ; [a jegyzeteket és a bibliográfiát gond. Czibula Katalin, Császtvay Tünde, Szedmák Andrea]. - Budapest : Ráció, 2008. - 311 p. ; 25 cm. - (A régi magyar színház, ISSN 1586-6866 ; 3.)
Váltakozva magyar, angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.: p. 281-311.
ISBN 978-963-9605-44-2 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - színházművészet
792(439)
[AN 2750851]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9027 /2008.
   Bencze Lóránt. - Budapest : ZSKF, 2008. - 60 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 73.)
Bibliogr.: p. 15-28.
ISBN 978-963-9559-34-9 fűzött
Bencze Lóránt (1939-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - ezredforduló - életrajz - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Bencze_L. *** 012Bencze_L.
[AN 2751901]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2008.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2008. - 800 p. ; 21 cm
Gerinccím: Spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro
ISBN 978-963-05-8551-4 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2751816]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2008.
   Földi Éva. - Budapest : ZSKF, 2007. - 28 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 77.)
Bibliogr.: p. 10-16.
ISBN 978-963-9559-32-5 fűzött
Földi Éva (1952-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - ezredforduló - életrajz - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Földi_É. *** 012Földi_É.
[AN 2751884]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2008.
   Havas Ferenc. - Budapest : ZSKF, 2008. - 28 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 76.)
Bibliogr.: p. 16-20.
ISBN 978-963-9559-35-6 fűzött
Havas Ferenc (1948-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - ezredforduló - életrajz - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Havas_F. *** 012Havas_F.
[AN 2751893]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2008.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - XIV, 820 p. ; 21 cm
Gerinccím: Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary
ISBN 978-963-05-8610-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2751981]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2008.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamár, Kiss László. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - XVI, 792 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary
ISBN 978-963-05-8611-5 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2751995]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2008.
Molnár Judit
   Gazdasági szóbeli feladatok : 420 kérdés és válasz középfokon / Molnár Judit, Pintér Márta, Polakovits Sarolta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 131 p. ; 19 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
Bibliogr.: p. 130-131.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-05-8046-5)
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2751482]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2008.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Prédikál és szónokol : újabb írások, beszélgetések a nyelvről, 2003-2007 / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2008. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2639-7 kötött : 2990,- Ft
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 2752244]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2008.
Szabó Edina
   A magyar börtönszleng szótára / Szabó Edina. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 231 p. ; 24 cm. - (Szlengkutatás, ISSN 1417-7730 ; 5.)
Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 978-963-473-104-7 fűzött
magyar nyelv - börtön - szlengszótár
809.451.1-086.2-318 *** 343.8
[AN 2750518]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2008.
Torkos Róbert
   Bizterms : test and improve your business vocabulary : at intermediate and advanced levels : magyarázó megoldókulccsal! / Torkos Róbert. - Budapest : Aula, 2008. - 225 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-39-0 Fűzött
angol nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2750946]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9037 /2008.
Bojtár Endre (1940-)
   "Hazát és népet álmodánk..." : felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban / Bojtár Endre. - Budapest : Typotex, 2008. - 330 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281-286.
ISBN 978-963-9664-99-9 fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9664-99-9)
Közép-Európa - Kelet-Európa - irodalomtörténet - nyelvújítás - nemzetiség - nemzettudat - 18. század - 19. század
82(4-11)(091)"17/18" *** 82.015.1(4-11)"17/18" *** 323.1(=00)(4-11)"17/18" *** 801.316.1
[AN 2752935]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2008.
   Filozófia és irodalom / szerk. Bárány Tibor, Rónai András. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2008. - 230 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 153.)
A 2006. október 6-7-én Budapesten azonos címmel megrendezett XIV. tanulmányi napok előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-073-7 fűzött
irodalomtudomány - irodalomelmélet - filozófia - konferenciakiadvány
82.01 *** 1 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2751233]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2008.
   Forradalom és retorika : tanulmányok az angol romantikáról / szerk. Péter Ágnes és Gárdos Bálint ; [közread. a] Ninewells Alapítvány ... - Budapest : L'Harmattan : Ninewells Alapítvány, cop. 2008. - 236 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-077-5 fűzött : 2400,- Ft (hibás ISBN 963-968-236-077-5)
angol irodalom története - romantika - műelemzés
820(091)"17/18" *** 82.015.14
[AN 2750812]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2008.
Gergely Ágnes (1933-)
   Tigrisláz : tíz óra a magyar versfordításról, 2002-2007 / Gergely Ágnes. - Budapest : Európa, 2008. - 235, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8531-0 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom története - amerikai angol irodalom története - műfordítás - vers
82.03 *** 820(73)(091)-14 *** 820(091)-14
[AN 2751588]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2008.
Halasi Zoltán (1954-)
   Isten a malomban : íróportrék / Halasi Zoltán. - [Budapest] : Új Palatinus Könyvesház, 2008. - 309, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-006-5 kötött : 2900,- Ft
világirodalom - író - 18. század - 19. század - 20. század
82(092)"17/19"
[AN 2753254]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2008.
Kápolnai Iván (1925-)
   Móricz Miklós : egy statisztikus, irodalomtudós, szerkesztő, nyomdász, gazdaság- és társadalomkutató életműve / Kápolnai Iván. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt., 2008. - 167 p. : ill. ; 25 cm. - (Történeti statisztikai tanulmányok, ISSN 0133-9184 ; 11.)
Bibliogr.: p. 145-164.
ISBN 978-963-235-165-0 fűzött
Móricz Miklós (1886-1966)
Magyarország - tudós - statisztika - irodalomtörténész - jogász - századforduló - 20. század - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Móricz_M. *** 311(439)(092)Móricz_M. *** 34(439)(092)Móricz_M. *** 012Móricz_M.
[AN 2751965]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2008.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Eposz és történelem : a Cigányiász, avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Lucidus, 2007. - 191 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-46-6 fűzött : 2300,- Ft
Budai-Deleanu, Ion (1760-1820)
magyar irodalom története - román irodalom története - cigányság - nemzetkép
859.0(091) *** 894.511(091) *** 316.347(=914.99)
[AN 2751383]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2008.
Palin, Michael (1943-)
Hemingway adventure (magyar)
   Hemingway nyomában / Michael Palin ; fényképezte Basil Pao ; [ford. Báti Júlia]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 206 p., [56] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
ISBN 978-963-530-818-7 kötött : 3900,- Ft
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Egyesült Államok - író - 20. század - angol irodalom - útleírás
820(73)(092)Hemingway,_E. *** 820-992=945.11
[AN 2752712]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2008.
   Russian text (19th century) and antiquity = Russkij tekst (19 vek) i antičnost' / ed. by Katalin Kroó and Peeter Torop ; contrib. by Irina Avramets. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 406 p. ; 23 cm. - (Varietas Europaea, ISSN 1785-6361)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-092-8 fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-031-7)
orosz irodalom története - klasszika-filológia - összehasonlító irodalomtudomány - műelemzés
882(091)"18" *** 87 *** 82.091
[AN 2751004]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2008.
Veidinger Éva
   A kettő áldás fia : József Hénok-szerepe Thomas Mann József és testvérei című regényében / Veidinger Éva. - Budapest : Petőcz M. Alapítvány : L'Harmattan, 2008. - 92 p. ; 19 cm. - (Katekhon könyvtár, ISSN 1416-3217 ; 2.)
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-236-093-5 fűzött : 1000,- Ft
Mann, Thomas (1875-1955). Joseph und seine Brüder
Németország - író - 19. század - 20. század - műelemzés
830(092)Mann,_T. *** 82.01
[AN 2751147]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9047 /2008.
Ágh István (1938-)
   Fénylő parnasszus : Balassi, Csokonai, Ady / Ágh István. - Budapest : Nap K., 2008. - 322 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-18-9 kötött : 2500,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - 16. század - 18. század - 20. század
894.511(092)Ady_E. *** 894.511(092)Balassi_B. *** 894.511(092)Csokonai_Vitéz_M.
[AN 2752930]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2008.
Bakonyi István (1952-)
   (H)arcok és művek : tanulmányok, recenziók, esszék, emlékezések / Bakonyi István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2008. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-67-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2753568]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2008.
Bosnyák István (1940-)
   Vallani mindent? : konfessziók és interjúk, 1961-2001 / Baranyai B. István. - Budapest : Dotnet Kft., 2008. - 243 p. ; 21 cm. - (Baranyai B. István művei ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4490-7 fűzött (hibás ISBN 963-06-4490-7)
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - író - irodalomtörténész - 20. század - esszé - interjú
894.511(497.11)(092)Bosnyák_I.(047.53) *** 894.511-4(497.11) *** 82.01(497.11)(092)Bosnyák_I.(047.53)
[AN 2753284]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2008.
   Dajkáld völgy eme várost : in memoriam Apor Elemér / [szerk. Cs. Varga István] ; [kiad. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Eger] : Önkormányzat, 2008. - 301 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4206-4 kötött
Apor Elemér (1907-2000)
Magyarország - író - 20. század - emlékkönyv
894.511(092)Apor_E.
[AN 2750755]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2008.
Domokos Mátyás (1928-2006)
   A metafizikus költészetről : rádió-előadás / Domokos Mátyás ; [szerk. Albert Zsuzsa]. - Budapest : Nap K., 2008. - 39 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9658-44-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - 20. század - vers - műelemzés
894.511(091)-1"19" *** 82.01-14
[AN 2753024]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2008.
Ekler Andrea (1971-)
   "A közöny az ördög karosszéke" : tanulmányok, esszék, kritikák / Ekler Andrea. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2008. - 231 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 978-963-9530-68-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2753550]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2008.
Görömbei András (1945-)
   Azonosságtudat, nemzet, irodalom / Görömbei András. - Budapest : Nap K., 2008. - 376 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-57-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - magyarság - nemzettudat - magyar irodalom - 20. század - esszé
894.511(091)"19" *** 323.1(=945.11)(0:82-4) *** 894.511-4
[AN 2752944]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2008.
   Irodalmi antológia : gondolatok a könyvtárból : válogatott tanulmányok és írások / [szerk. Molnár Gergely] ; [a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék kiadványa]. - Miskolc : [ME BTK] Modern M. Irodtört. Tansz., 2007. - 71 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(091)"18/19" *** 82.01
[AN 2750970]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2008.
Kerényi Ferenc (1944-)
   Petőfi Sándor élete és költészete : kritikai életrajz / Kerényi Ferenc. - Budapest : Osiris, 2008. - 540 p., [24] t. : ill. ; 21 cm. - (Osiris monográfiák, ISSN 1588-8126)
Bibliogr.: p. 495--507.
ISBN 978-963-389-983-0 kötött : 4500,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 2752214]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2008.
Kőszeghy Péter (1951-)
   Balassi Bálint: magyar Alkibiadész / Kőszeghy Péter. - Budapest : Balassi, 2008. - 405 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-506-761-9 kötött : 3300,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század - életrajz
894.511(092)Balassi_B.
[AN 2751888]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2008.
   Légy ellenállás : in memoriam Babits Mihály / [vál., szerk., összeáll. Ferencz Győző]. - Budapest : Nap K., cop. 2008. - 441 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-9658-12-7 kötött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 963-9658-12-7)
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Babits_M.
[AN 2753131]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2008.
Molitorisz Pál (1944-)
   Mert Lőwy ember és poéta volt : Réthy László pályája és költészete / Molitorisz Pál. - Szarvas : Tatai L., 2008. - 77 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5147-9 kötött
Réthy László (1851-1914)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Réthy_L.
[AN 2752521]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2008.
Nagy Gáspár (1949-2007)
   Ameddig temetetlen holtak lesznek.. : interjúk, versek, fotók / Nagy Gáspár, Szakolczay Lajos. - Budapest : M. Napló, 2008. - 75, [7] p. : ill. ; 21x21 cm + CD
ISBN 978-963-9603-77-6 kötött : 2940,- Ft
Nagy Gáspár (1949-2007)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - 21. század - életútinterjú - vers - auditív dokumentum
894.511(092)Nagy_G.(047.53) *** 894.511-14
[AN 2751669]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2008.
Pomogáts Béla (1934-)
   Európa vonzásában : öt tanulmány / Pomogáts Béla. - Budapest : Littera Nova, 2008. - 132 p. ; 18 cm. - (Világablak könyvek, ISSN 2060-0038 ; 1.)
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9643-13-0)
Európa - magyar irodalom története - kultúra - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200" *** 316.7(4-62)
[AN 2752960]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2008.
Sánta Gábor (1967-)
   Irodalomtári kalandozások / Sánta Gábor. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 217, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-267-008-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - cigányság - irodalmi alak - műelemzés
894.511(091) *** 316.347(=914.99)(439)(091) *** 316.65(439)
[AN 2751932]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2008.
Szirák Péter (1966-)
   Örkény István : pályakép / Szirák Péter. - Budapest : Palatinus, 2008. - 374 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9651-61-6 fűzött : 3200,- Ft
Örkény István (1912-1979)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Örkény_I.
[AN 2752964]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2008.
   Túl minden határon : a magyar irodalom külföldön / szerk. Józan Ildikó, Jeney Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 204 p. ; 20 cm. - (Pont fordítva, ISSN 1787-8861 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-714-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - irodalmi hatás - világirodalom
894.511(091) *** 894.511.091 *** 82.091
[AN 2753184]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2008.
Wass Albert (1908-1998)
   Wass Albert levelesládája : százegy Wass Albert levél, 1927-1998 / [összeáll. Turcsány Péter] ; [az előszót és a jegyzeteket írta Kovács Attila Zoltán]. - Pomáz : Kráter, 2008. - 136 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9735-61-3 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - író - határon túli magyarság - levelezés - 20. század
894.511(498)(092)Wass_A.(044)
[AN 2750589]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9065 /2008.
Adler, Elizabeth
Invitation to Provence (magyar)
   Találkozzunk Provence-ban! / Elizabeth Adler ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-087-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2752529]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2008.
Apollinaire, Guillaume (1880-1918)
   Guillaume Apollinaire versei / [vál. Réz Pál] ; [... ford. Eörsi István et al.]. - Budapest : Sziget, 2008. - 229, [10] p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-7268-55-7 kötött : 2380,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 2751616]
MARC

ANSEL
UTF-89067 /2008.
Banks, Iain (1954-)
Look to windward (magyar)
   Nézz a szélbe / Iain M. Banks ; [ford. Gálla Nóra]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-02-1 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2752788]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2008.
Berendt, John
The city of falling angels (magyar)
   Velence hulló angyalai / John Berendt ; [ford. Módos Magdolna]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 524, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-005-8 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2753107]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2008.
Bradford, Barbara Taylor
The Ravenscar dynasty (magyar)
   A Ravenscar dinasztia / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2008. - 537, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8515-0 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2752082]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2008.
Brandenburg, Barbara
Sein heimliches Liebesnest (magyar)
   Titkos szerelmi fészek / Barbara Brandenburg ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - [Budapest] : EX-BB, [2008]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 197.)
ISBN 978-963-9681-62-0 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2751093]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2008.
Buarque, Christovam
Os deuses subterrâneos (magyar)
   Földalatti istenek : posztmodern mese / Cristovam Buarque ; [ford. Ladányi-Turóczy Csilla] ; [kiad. Palimpszeszt Kulturális Alapítvány ...]. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2008. - 149, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87733-4-0 fűzött : 2500,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom
869.0-31(81)=945.11
[AN 2750845]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2008.
Buck, Pearl S. (1892-1973)
Pavilion of women (magyar)
   Nők pagodája / Pearl S. Buck ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 385 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-41-4 kötött : 3270,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2752141]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2008.
Capote, Truman (1924-1984)
Breakfast at Tiffany's (magyar)
   Álom luxuskivitelben ; Meghallgatott imák / Truman Capote ; [ford. Bartos Tibor, Bart István]. - Budapest : Európa, 2008. - 294 p. ; 21 cm
Egys. cím: Breakfast at Tiffany's ; Answered prayers
ISBN 978-963-07-8507-5 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2750239]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2008.
Carr, Caleb (1955-)
The angel of darkness (magyar)
   A sötétség angyala / Caleb Carr ; [ford. Görgey Etelka]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 690 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-06-9 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2752778]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2008.
Chambers, Robert William (1865-1933)
The maker of moons (magyar)
   A sárga király / Robert W. Chambers ; [ford. Habony Gábor és Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87672-8-8 fűzött : 2290,- Ft : 8,5 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - elbeszélés
820-32(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 2752784]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2008.
Coben, Harlan (1962-)
Promise me (magyar)
   Dermesztő csend / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 394 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-37-2 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2752260]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2008.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Scheinehe (magyar)
   Színlelt szerelem / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 189 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 67.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-66-8 fűzött : 970,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2750955]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2008.
Cruise, Jennifer
Welcome to Temptation (magyar)
   Isten hozott Kísértésben! / Jennifer Cruise ; [ford. Kecskés Eszter]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 331 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-60-0 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2752658]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2008.
Darcy, Emma
The secret baby revenge (magyar)
   Hetente kétszer / Emma Darcy ; [... ford. Fenyves Miklós]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 415.)
ISBN 978-963-537-822-7 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2753031]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2008.
De la Cruz, Melissa (1971-)
The au pairs (magyar)
   Beach girl / Melissa de la Cruz ; [ford. Varsányi Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2751655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 335 p.
ISBN 978-963-254-086-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2751666] MARC

ANSEL
UTF-89081 /2008.
Dean, Debra
The Madonnas of Leningrad (magyar)
   Leningrádi Madonnák / Debra Dean ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 196, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-35-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2751300]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2008.
Delinsky, Barbara
Facets (magyar)
   Drágakő / Barbara Delinsky ; [ford. Kovalcsikné Chován Hedvig]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 480 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-14-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2752640]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2008.
Déry, Ilona
Als eine Frau den Kopf verlor (magyar)
   Az utolsó gentleman / Ilona Déry ; [ford. Szájer Zoltán]. - [Budapest] : EX-BB, [2008]. - 71 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 199.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-73-6 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2750973]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2008.
Donovan, Susan
The kept woman (magyar)
   A kitartott nő : tégy úgy, mintha soha ilyen jó dolgod nem lett volna... / Susan Donovan ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-58-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2752741]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2008.
Feist, Raymond E.
Wrath of a mad god (magyar)
   Az őrült isten dühe / Raymond E. Feist ; [ford. Lassu Tamás]. - Budapest : Beholder, 2008. - 425 p. : ill. ; 21 cm
Beholder fantasy (keretcím) ; Sötét háború sorozat (keretcím)
ISBN 978-963-8428-63-9 kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9399-77-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2751806]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2008.
Ferrante, Elena
La figlia oscura (magyar)
   Nő a sötétben / Elena Ferrante ; [ford. Balkó Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2008. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2644-1 kötött : 2490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2752130]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2008.
Fukui Isamu (1990-)
Truancy (magyar)
   Truancy : [ebben a városban ölnöd kell!] / Isamu Fukui ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-106-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2751619]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2008.
Goldrick, Emma
If love be blind (magyar)
   Világtalan szerelem / Emma Goldrick ; [... ford. Mayer Péter]. Ma nekem, holnap neked / Cathy Williams ; [... ford. Csató Gabriella]. Határidős házasság / Lucy Gordon ; [... ford. Csató Gabriella]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 3.)
Egys. cím: If love be blind. Bittersweet love. For the love of Emma
ISBN 978-963-537-921-7 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2753000]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2008.
Graham, Lynne (1956-)
The Greek's chosen wife (magyar)
   Beteljesülés / Lynne Graham ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 416.)
ISBN 978-963-537-823-4 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2752981]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2008.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Haláltánc / [ford. Török Krisztina]. - cop. 2008. - 575 p.
ISBN 978-963-9868-09-0 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2752793] MARC

ANSEL
UTF-89091 /2008.
Happyend für Schwester Tanja (magyar)
   Beteljesül egy álom - és feltárul az eltitkolt múlt / [ford. Maros Magdolna]. - [Budapest] : EX-BB, [2008]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 200.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-69-9 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2751086]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2008.
Harbison, Elizabeth
Diary of a domestic goddess (magyar)
   Lapzárta / Elisabeth Harbison ; [... ford. Dömök Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 209.)
ISBN 978-963-537-827-2 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2752946]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2008.
Harrison, Lisi
   Klikk / Lisi Harrison. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2691421
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2702463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A pitik bosszúja / [ford. Szeredás Lőrinc]. - 2008. - 334 p.
ISBN 978-963-254-089-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752412] MARC

ANSEL
UTF-89094 /2008.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
   Szerencsétlen kandúrhistória / Jaroslav Hašek ; [szerk. Kiss Szemán Róbert] ; [ford. Beke Márton et al.]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 289 p. ; 20 cm
A ford. a "Druhý dekameron" (Praha : Československý spisovatel, 1979) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-7448-56-0 kötött : 2500,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2753581]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2008.
   Hat norvég író magyarul : elbeszélések : válogatás az 1931-es Kner-kiadásból / [... vál. és szerk. Erdész Ádám] ; ford. Hetyey József, G. Beke Margit ; a Békés Megyei Önkormányzat kiadása. - Békéscsaba : Békés M. Önkormányzat, 2007. - 123 p. ; 18 cm
Fűzött
norvég irodalom - elbeszélés - antológia
839.6-32(082)=945.11
[AN 2751854]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2008.
Hirsi Ali, Ayaan (1969-)
Mijn vrijheid (magyar)
   A hitetlen / Ayaan Hirsi Ali ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-054-2 fűzött : 3499,- Ft
Hirsi Ali, Ayaan (1969-)
holland irodalom - memoár
839.31-94=945.11
[AN 2751547]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2008.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Fantasiestücke in Callots Manier (magyar)
   Fantáziadarabok Callot modorában : lapok egy utazó rajongó naplójából / [E. T. A. Hoffmann] ; Jean Paul előszavával ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2007. - 2 db : ill. ; 20 cm
A 2. kötetet ford. Györffy Miklós, Halasi Zoltán, Horváth Géza
ISBN 978-963-7448-22-5
német irodalom - válogatott művek
830-821=945.11
[AN 2661715]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 282 p. - (E. T. A. Hoffmann válogatott művei ; 2.)
ISBN 978-963-7448-72-0 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény - elbeszélés
830-31=945.11 *** 830-32=945.11
[AN 2753411] MARC

ANSEL
UTF-89098 /2008.
Hosseini, Khaled (1965-)
A thousand splendid suns (magyar)
   Ezeregy tündöklő nap / Khaled Hosseini ; [ford. Bobory Dóra]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 428 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-40-7 kötött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2752410]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2008.
Huston, Charlie
Already dead (magyar)
   Félholtak : Joe Pitt vámpírkrónikák 01 / Charlie Huston ; [ford. Totth Bence]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 387 p. ; 20 cm. - (Bloody good books, ISSN 2060-0097)
ISBN 978-963-254-108-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2753128]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2008.
James, Erica (1960-)
Tell it to the skies (magyar)
   Mondd el a csillagoknak! / Erica James ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 542 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-088-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2752368]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2008.
Kemelman, Harry (1908-1996)
Sunday the rabbi stayed home (magyar)
   A rabbi vasárnap otthon maradt / Harry Kemelman ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Konkrét Kv., 2008. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-38-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2752705]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2008.
Kerék Imre (1942-)
   Virág, fa, madár : német költők versei / Kerék Imre. - Kaposvár : Közgyűlés, 2008. - 83 p. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 33.)
ISBN 978-963-87678-0-6 fűzött
német irodalom - vers - antológia
830-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2752862]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2008.
Kumerdej, Mojca (1964-)
Fragma (magyar)
   Fragma / Mojca Kumerdej ; [ford. Gállos Orsolya]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2008. - 160 p. ; 21 cm. - (Bóra könyvek, ISSN 1789-9184)
ISBN 978-963-236-089-8 fűzött
szlovén irodalom - elbeszélés
886.3-32=945.11
[AN 2750888]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2008.
Kunnas, Mauri
Joulupukki ja noitarumpu (magyar)
   Mikulás és a varázsdob / Mauri Kunnas, Tarja Kunnas ; ford. Csonka Ágnes Kinga. - [Budapest] : Cartaphilus, 2007. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7448-70-6 kötött : 2700,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2753641]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2008.
LaHaye, Tim
Kingdom come (magyar)
   Az ezeréves királyság : regény a Föld utolsó napjairól / Tim Lahaye és Jerry B. Jenkins ; [ford. Kiss Márk]. - Budapest : Amana 7, 2008. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7657-06-1 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2752707]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2008.
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)
Ernst und Falk (magyar)
   Szabadkőműves párbeszédek : Ernst és Falk / Gotthold Ephraim Lessing ; ford., az előszót és a jegyzeteket írta Márton László. - Budapest : Pallas, 2008. - 74 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4929-2 kötött : 1500,- Ft
német irodalom - szabadkőművesség - dialógus
830-83=945.11 *** 061.236.61
[AN 2751781]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2008.
Lethem, Jonathan (1964-)
Amnesia moon (magyar)
   Amerikai amnézia : szürrealista regény / Jonathan Lethem ; [ford. Bart Dániel]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 229, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-87730-7-4 fűzött : 2370,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2751310]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2008.
Luk'ânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Sumerečnyj dozor (magyar)
   Alkonyi őrség / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 380, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-87730-6-7 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 2751295]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2008.
MacLeod, Ken (1954-)
Cosmonaut keep (magyar)
   Kozmonauták vára / Ken MacLeod ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2008. - 352, [5] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-02-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2751325]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2008.
Macomber, Debbie
16 Lighthouse Road (magyar)
   Világítótorony út 16 / Debbie Macomber ; [... ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 368 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-924-8 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2752545]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2008.
Macomber, Debbie
204 Rosewood Lane (magyar)
   Futórózsa utca 204 / Debbie Macomber ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 352 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-925-5 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2752394]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2008.
Mai, Manfred (1949-)
Leselöwen-Bolzplatzgeschichten (magyar)
   Történetek a grundról / Manfred Mai ; Heribert Schulmeyer rajz. ; [ford. Kajsza Krisztina]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2008]. - 56 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó Leó, ISSN 1785-1874)
ISBN 978-963-7461-42-2 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
830-32(02.053.2)=945.11
[AN 2752253]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2008.
Makine, Andreï (1957-)
L'amour humain (magyar)
   Egy afrikai szerelme : regény / Andreï Makine ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2008. - 186, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9378-62-9 kötött : 2580,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2750278]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2008.
Maxwell, Robin (1948-)
Mademoiselle Boleyn (magyar)
   Boleyn kisasszony / Robin Maxwell ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 331 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-42-1 kötött : 3170,- Ft
Anna (Anglia: királyné) (1507-1536)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2752132]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2008.
Menasse, Robert (1954-)
Die Vertreibung aus der Hölle (magyar)
   Kiűzetés a pokolból / Robert Menasse ; [ford. Lendvay Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 664, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-104-4 fűzött : 3999,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 2752524]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2008.
Pascal, Valerie (1919-)
The disciple and his devil (magyar)
   Az ördög és tanítványa / Valerie Pascal ; [ford. Bóday Pálné]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 423 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-047-4 kötött : 3400,- Ft
Pascal, Valerie (1919-)
Pascal, Gabriel (1894-1954)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2751075]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2008.
Phillips, Susan Elizabeth
Nobody's baby but mine (magyar)
   Apafogó / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-11-4 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2752654]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2008.
Pikalo, Matjaž (1963-)
   Fényutazás : válogatott versek / Matjaž Pikalo ; [ford. és a jegyzeteket kész. Lukács Zsolt]. - Nagykanizsa : Czupi, 2008. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-03-7 fűzött
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 2753123]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2008.
Ponder, Mike
The Windsor conspiracy (magyar)
   A windsori titok / Mike Ponder ; [ford. Vadász Gyula]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-271-6 fűzött
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2753144]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2008.
Preston, Douglas (1956-)
The codex (magyar)
   A maja kódex / Douglas Preston ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2008]. - 338 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-022-1 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2750219]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2008.
Rammstedt, Tilman (1975-)
Wir bleiben in der Nähe (magyar)
   A közelben maradunk / Tilman Rammstedt ; [ford. Győri Hanna]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2008. - 221 p. ; 19 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 50.)
ISBN 978-963-236-010-2 fűzött : 2100,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2750964]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2008.
Rardin, Jennifer
Once bitten, twice shy (magyar)
   Harapnivaló : Jaz Parks vámpírvadász / Jennifer Rardin ; [ford. Nagy Mónika]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 427 p. ; 20 cm. - (Bloody good books, ISSN 2060-0097)
ISBN 978-963-254-118-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2753118]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2008.
Rauenstein, Regina
Der Fremde, den sie lieben sollte (magyar)
   Az idegen / Regina Rauenstein ; [ford. Bethlen Katalin]. - [Budapest] : EX-BB, [2008]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 198.)
ISBN 978-963-9681-68-2 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2750963]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2008.
Rauta, Hanna
Meidän äiti (magyar)
   Kedvesanyánk : az anyai szeretet regénye / Rauta Hanna ; ford. Molnár Rudolf. - Budapest : Wesley J. K., 2007. - 173 p. ; 19 cm. - (Pasztorálpszichológia ; 1.)
ISBN 978-963-9744-07-3 fűzött
finn irodalom - vallásos irodalom - regény
894.541-31=945.11 *** 244
[AN 2750974]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2008.
Rollins, James (1961-)
Subterranean (magyar)
   Rejtély / James Rollins ; [ford. Hollósy Éva]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 446 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-343-4 fűzött
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2751061]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2008.
Saintcrow, Lilith
Working for the devil (magyar)
   Az ördög szolgálatában / Lilith Saintcrow ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 477 p. ; 20 cm. - (Bloody good books, ISSN 2060-0097)
ISBN 978-963-254-107-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2751805]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2008.
Sandemo, Margit (1924-)
Där vinden får vila (magyar)
   Ahol a szél megpihenhet / Margit Sandemo ; [ford. Csikász-Kollár Zsuzsanna]. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 259 p. ; 18 cm. - (Varázsjelek ; 3.)
ISBN 978-963-86913-8-5 fűzött : 1590,- Ft : 7 EUR
svéd irodalom - fantasztikus regény
839.7-312.9=945.11
[AN 2752702]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2008.
Sandemo, Margit (1924-)
Sandhammaren (magyar)
   Sandhammaren, a végzetes part / Margit Sandemo ; [ford. Csikász-Kollár Zsuzsanna]. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 266 p. ; 18 cm. - (Varázsjelek ; 2.)
ISBN 978-963-87672-6-4 fűzött : 1590,- Ft : 7 EUR
svéd irodalom - fantasztikus regény
839.7-312.9=945.11
[AN 2752694]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2008.
Sandford, John
Dark of the moon (magyar)
   A hold árnyéka / John Sandford ; [ford. Sz. Kulcsár István]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-272-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2752644]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2008.
Scottoline, Lisa
Dirty blonde (magyar)
   A törvény szőke őre / Lisa Scottoline ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-13-8 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2752609]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2008.
Sein blonder Traum (magyar)
   Afrikában is rólad álmodom.. : akkor jön a szerelem, amikor már nem is számítasz rá / [ford. Mező Hermina]. - [Budapest] : EX-BB, [2008]. - 70 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 199.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-63-7 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2751114]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2008.
Seneca, Lucius Annaeus (Kr. e. 4?-Kr. u. 65)
   Menj, és légy ember! : útmutatás az élethez / Lucius Annaeus Seneca ; [ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Szada] : Kassák, 2008. - 125 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 28.)
ISBN 978-963-9757-18-9 kötött : 1290,- Ft
ókori latin irodalom - ókori filozófia
871-96=945.11 *** 1(37)Seneca,_L._A.
[AN 2753719]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2008.
Shan, Darren
Cirque du Freak (magyar)
   Rémségek cirkusza [elektronikus dok.] / Darren Shan ; [Bódy Gergő előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - 6 db ; 12 cm
Ford. F. Nagy Piroska. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-11-8446-4
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2750282]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (54 min)
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2750310] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (57 min)
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2750314] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. korong. - 1 CD (56 min)
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2750316] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. korong. - 1 CD (1 h)
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2750317] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. korong. - 1 CD (57 min)
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2750321] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. korong. - 1 CD (45 min)
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2750323] MARC

ANSEL
UTF-89134 /2008.
Sparks, Nicholas (1965-)
Dear John (magyar)
   Kedvesem / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - Budapest : General Press, [2008]. - 303 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-090-0 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2751067]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2008.
Tamás Gellért (1963-)
Lasermannen (magyar)
   A lézeres gyilkos : egy merényletsorozat anatómiája / Gellert Tamas ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-7520-2 kötött : 2990,- Ft
Svédország - svéd irodalom - gyilkosság - 20. század - dokumentumregény
839.7-31=945.11 *** 343.611(485)"199"(0:82-31)
[AN 2753233]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2008.
   "Tedd életedet ajándékká" : a szeretet gyöngyszemei / [vál., ford. Angelisz Irini] ; [... Vágó Gy. Zsuzsanna ford.]. - [Szada] : Kassák, 2008. - 127 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 27.)
ISBN 978-963-9757-17-2 kötött : 1290,- Ft
világirodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.61(0:82-84)
[AN 2753746]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2008.
Vergiss deine Traurigkeit, schöne Ärztin (magyar)
   Örökké nem menekülhetsz : válaszúton a fiatal doktornő / [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - [Budapest] : EX-BB, [2008]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 201.)
ISBN 978-963-9681-74-3 fűzött : 328,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2751073]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2008.
Von Ziegesar, Cecily (1970-)
   Bad girl / Cecily von Ziegesar. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 20 cm
Az 1. köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 2666907
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752508]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Szeress, és ne dumálj! / [ford. Szeredás Lőrinc]. - 2008. - 292 p.
ISBN 978-963-254-123-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752427] MARC

ANSEL
UTF-89139 /2008.
Walter, Jess (1965-)
Citizen Vince (magyar)
   A védett tanú / Jess Walter ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Kelly, [2008]. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-49-5 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2752541]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2008.
Ward, J. R.
Dark lover (magyar)
   Éjsötét szerető : Fekete Tőr Testvériség 1. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-105-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2752303]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2008.
Weston, Sophie
The bedroom assignment (magyar)
   Zavaró tényező / Sophie Weston ; [... ford. Fürst Anna]. Képes vagy rá! / Rebecca Winters ; [... Tandori Dezső]. Iránytaxi / Kathryn Ross ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 27.)
Egys. cím: The bedroom assignment. Manhattan merger. A Spanish engagement
ISBN 978-963-537-820-3 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2753039]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2008.
Weyn, Suzanne
Indiana Jones and the Temple of Doom (magyar)
   Indiana Jones és a Végzet Temploma / Suzanne Weyn ; George Lucas és Philip Kaufman története, ... Willard Huyck és Gloria Katz forgatókönyve alapján ; [ford. Rákócza Richárd]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 133 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Indiana Jones ifjúsági sorozat)
ISBN 978-963-9690-97-4 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752759]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2008.
Willocks, Tim
The religion (magyar)
   A lovagrend / Tim Willocks ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Novella, [2008]. - 670 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9442-96-2 fűzött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2751971]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2008.
Windham, Ryder
Indiana Jones and the last crusade (magyar)
   Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag / Ryder Windham ; George Lucas és Menno Meyjes története, ... Jeffrey Boam forgatókönyve alapján ; [ford. Rákócza Richárd]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 165 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Indiana Jones ifjúsági sorozat)
ISBN 978-963-267-000-3 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752754]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2008.
Windham, Ryder
Indiana Jones and the raiders of the lost ark (magyar)
   Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói / Ryder Windham ; George Lucas és Philip Kaufman története, ... Lawrence Kasdan forgatókönyve alapján ; [ford. Rákócza Richárd]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 167 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Indiana Jones ifjúsági sorozat)
ISBN 978-963-9690-91-2 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2752763]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2008.
Winterson, Jeanette (1959-)
Tanglewreck (magyar)
   Gubancrom : ifjúsági regény / Jeanette Winterson ; [ford. Komlóné Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, [2008]. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-046-7 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2753030]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2008.
Zahn, Timothy (1951-)
Outbound flight (magyar)
   Kirajzás / Timothy Zahn ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 468 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 978-963-497-169-6 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2752745]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9148 /2008.
Acsai Roland (1975-)
   Két ég satujában / Acsai Roland ; Acsai Varga Vera festményeivel. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 90 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-003-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2753001]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2008.
   Adriai képek : magyar útirajzok : antológia / [... vál. és összeáll. Kiss Gy. Csaba]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 434 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9651-95-1 kötött : 3100,- Ft
Horvát-Szlavónország - Adria vidéke - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - antológia
894.511-992(082) *** 908.439.24(0:82-992)
[AN 2753259]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2008.
Angyal Pál
   Bölcselkedő : versbe szedett gondolatok, messzi néző, meglátások / Angyal Pál. - [Gyöngyös] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 114 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2750452]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2008.
Antalfy István (1924-)
   Krétakör : szonettek / Antalfy István. - Kecskemét : Planéta Ny., 2008. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86780-6-5 fűzött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 2750426]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2008.
Átányi László (1938-)
   Pingpong-rókák Csonkapapiban / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 64 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87570-4-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2750524]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2008.
Babits Mihály (1883-1941)
   Versek : válogatás / Babits Mihály. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 317 p. ; 21 cm. - (Klasszikus magyar líra ; 20.). (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119)
Borítócím: Válogatott versek
ISBN 978-963-09-5651-2 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2751605]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2008.
Bächer Iván (1957-)
   Intőkönyv / Bächer Iván. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-111-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751596]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2008.
Baka Györgyi
   Fényfehérben / Baka Györgyi ; [ill. ... László Bandy]. - [Budapest] : Csoma K., 2008. - 48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4680-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2751018]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2008.
Balázs Csaba
   Napló ; Tér, társadalom, filozófia / Balázs Csaba. - [Budapest] : [Balázs Cs.], [2008]. - 30, 60, 35 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-5190-5 fűzött
magyar irodalom - filozófia - válogatott művek
894.511-821 *** 101
[AN 2753204]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2008.
Bán Zoltán András (1954-)
   Hölgyszonáta és más történetek / Bán Zoltán András. - Budapest : Scolar, 2008. - 217, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-031-6 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2752586]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2008.
Bartalis Éva
   Rímbe szedett érzések / Bartalis Éva. - [Érd] : [Magánkiad.], 2008. - 90 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4670-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2750621]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2008.
Berg Judit (1974-)
   Cipelő cicák a városban / írta Berg Judit ; rajz. Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2008. - 56 p. : ill., színes ; 22x25 cm
ISBN 978-963-9727-38-0 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2752719]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2008.
Berg Judit (1974-)
   Tündérnaptár / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2008. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-963-9727-42-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2751925]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2008.
Bicsák Erzsébet
   Unoka mesék / Bicsák Erzsébet ; [ill. Bedő Etelka]. - Nagyakanizsa : Szerző, 2008. - 101, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5040-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2753026]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2008.
Bödey Tamás
   A teremtés művészete, avagy Az igazi boldogság és jólét titkai / Bödey Tamás. - Pápa : [s.n.], 2008. - 213 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [215].
Kötött
Bödey Tamás
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2750692]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2008.
Bodin, Santiago
   Minden csak hangulat / Santiago Bodin ; [a grafikákat kész. Varga Katalin]. - [Budapest] : [Kelly], [2008]. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-56-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2753129]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2008.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Ezt nevezem! / Bosnyák Viktória ; [ill. Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 86, [10] p. : ill. ; 21 cm. - (Bendegúz könyvtára)
ISBN 978-963-245-004-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - helyesírás - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 2753665]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2008.
Buczkó Margit (1932-)
   Gyümölcseim : versek / Buczkó Margit. - [Gyöngyös] : Kazsuba A., 2008. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4651-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2753192]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2008.
Bujáki Lívia (1945-)
   Kutyavári kutyák / Bujáki Lívia ; [ill. Zubály Sándor]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-596-592-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2752710]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2008.
Cseri Anita
   Andris és a kistestvér / Cseri Anita ; ill. Jung Brigitta. - Etyek : Holnap 3000, 2008. - 66 p. : ill. ; 21 cm. - (Varázslatos esti mesék)
ISBN 978-963-06-4681-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - csecsemő - családi nevelés
894.511-93 *** 37.018.1
[AN 2751036]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2008.
Dobozi Eszter (1956-)
   Túl a rákbarakkon : Angelika naplójából : regény / Dobozi Eszter ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2008. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86887-9-8 kötött : 2415,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751504]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2008.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Tartsd meg a sziklát : egybegyűjtött versek, 1967-2007 / Döbrentei Kornél. - Budapest : Püski, 2008. - 616, [12] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9592-55-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2751697]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2008.
Fable, Vavyan
   Kedves, mint egy kéjgyilkos / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2008. - 404, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-25-5 fűzött : 2095,- Ft
ISBN 963-9300-25-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2752664]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2008.
Fejős Éva
   Bangkok, tranzit : [hét kereső, akiknek ez a város talán az utolsó állomás] / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-113-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751674]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2008.
Fekete István (1900-1970)
   Összegyűjtött versek / Fekete István ; [az összeállításban közrem. Horváth József] ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 122 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9690-93-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2753668]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2008.
Ferdinandy György (1935-)
   Csak egy nap a világ : novellák / Ferdinandy György ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2008. - 244, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87848-0-3 kötött : 2415,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2751489]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2008.
Finy Petra (1978-)
   Lámpalány meséi : történetek rossz alvókról / írta Finy Petra ; rajz. Gyöngyösi Adrienn. - Budapest : Pagony, cop. 2007. - 39 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9727-41-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2751897]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2008.
Gálvölgyi János (1948-)
   Harmadik félidő / Gálvölgyi János ; [ill. Krenner István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 119 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-5814-1 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
894.511-92
[AN 2752206]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2008.
Garaczi László (1956-)
   Pompásan buszozunk! [elektronikus dok.] / Garaczi László ; fölolvassa Máté Gábor. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Magvető, cop. 2008. - 1 CD (4 h 34 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-14-2655-7
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2752984]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2008.
Gerlóczy Márton (1981-)
   A szabadok testvérisége / Gerlóczy Márton. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 513 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-096-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751611]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2008.
Gion Nándor (1941-2002)
   Börtönről álmodom mostanában / Gion Nándor ; [az utószót írta Fekete J. József]. - Budapest : Noran, 2008. - 617, [2] p. ; 21 cm. - (Életmű ; 2.)
Tart.: Kétéltűek a barlangban ; Testvérem, Joáb ; Börtönről álmodom mostanában ; Izsakhár
ISBN 978-963-9716-86-5 kötött : 3999,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.1)
[AN 2750271]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2008.
Golenya Purisaca, Agnes (1961-)
   Az aranyasszony útja / Agnes Golenya Purisaca. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 329 p. ; 20 cm. - (Kristály könyvtár)
ISBN 978-963-87672-9-5 fűzött : 2290,- Ft : 8,5 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753160]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2008.
Good, Leslie T.
   Hudson : esőtanú / Leslie T. Good. - [Budapest] : [Joó L.], cop. 2008. - 218 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-4605-5 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2750516]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2008.
Grey, Santorina
   Földsarló : fantasy regény / Santorina Grey. - [Debrecen] : Cherubion, 2008. - 238 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 129.)
ISBN 978-963-9566-71-2 fűzött : 1598,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2751210]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2008.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Dallam az éjben / Gubcsi Lajos. - Budapest : [Gubcsi L.], 2008. - 88, [2] p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
Ill. Gubcsi Attila
ISBN 978-963-06-4531-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2751716]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2008.
Harsányi Ferencné Miletics Ilona (1933-)
   Vörös felhő / Harsányi Ferencné Miletics Ilona ; [közread. a Szentivániak Szentivánért Alapítvány]. - Győrszentiván : Szentivániak Szentivánért Alapítvány, [2008]. - 261 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4702-1 kötött
Fűzött
Harsányi Ferencné Miletics Ilona (1933-)
Győrszentiván - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Győrszentiván
[AN 2750417]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2008.
Herczeg Géza
   Foggal és körömmel / Herczeg Géza. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-158-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2752091]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2008.
Horváth Jenő (1956-)
   Versidő : versek / Horváth Jenő ; [... illusztrációit Bertalan Tivadar kész.] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2008. - 69, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9603-67-7 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2752294]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2008.
Horváth Péter (1951-)
   Kamarambó, a senki fia / Horváth Péter ; [Borogdai Zsuzsa grafikájával]. - Budapest : Móra, 2008. - 136 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8481-5 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2751218]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2008.
   Hosszúfény : határon túli magyar írók antológiája / [vál. és szerk. Fekete Vince]. - Budapest : Magvető, 2008. - 387, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2654-0 kötött : 2200,- Ft
határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(4-191)
[AN 2752304]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2008.
Ignácz Rózsa (1909-1979)
   Három zarándok Chartres-ba tart / Guy de Pourtalès legendája nyomán rímelő magyar ballada formába átköltötte Ignácz Rózsa ... ; a szöveget átd. és az utószót írta Makkai Ádám ... ; [... ill. ... Filep Sándor]. - Budapest : Tinta Kvk. ; Waianae, [Haw.] : Atlantis-Centaur, 2008. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 1-930902-07-7
ISBN 978-963-7094-88-0 velúr
magyar irodalom - átdolgozás - francia irodalom - ballada - próza
894.511-144 *** 840-3.04=945.11
[AN 2753314]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2008.
Ilyés János
   Szökés becsületszóra / Ilyés János. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2008. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87492-7-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751277]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Felnőtteknek írtam (részletek)
   Felnőtteknek írtam [elektronikus dok.] / Janikovszky Éva ; Schütz Ila előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - 2 db ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-11-8487-7 : 3490,- Ft
magyar irodalom - karcolat - hangoskönyv
894.511-43
[AN 2752951]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (46 min)
magyar irodalom - karcolat - hangoskönyv
894.511-43
[AN 2752963] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (48 min)
magyar irodalom - karcolat - hangoskönyv
894.511-43
[AN 2752966] MARC

ANSEL
UTF-89191 /2008.
Jávori István
   Változástenger / Jávori István. - [Kazincbarcika] : [Jávori I.], 2008. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4637-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2750300]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2008.
Jékely Zoltán (1913-1982)
   Jékely Zoltán válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 176, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-829-6 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2751945]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2008.
Juhász Ferenc (1928-)
   Pacsirta a szívben : éposz / Juhász Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 176 p. ; 29 cm
A szerző kézírásával
ISBN 978-963-09-5795-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2752224]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2008.
Juhász Gyula (1883-1937)
   Válogatott versek / [vál., az életrajzi jegyzetet és a jegyzeteket írta Péter László]. - Budapest : Osiris, 2008. - 312 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-990-3 fűzött : 820,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2752607]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2008.
Kányádi Sándor (1929-)
   Egyberostált versek és műfordítások / Kányádi Sándor ; [egyberostálta, szerk. Tarján Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2007-. - 21 cm
határon túli magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14(498) *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2700999]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Isten háta mögött. - 2008. - 454 p.
ISBN 978-963-227-156-9 kötött : 3990,- Ft
határon túli magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14(498) *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2752791] MARC

ANSEL
UTF-89196 /2008.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   A keresztanya : Szomor Veron történetei / Kiss Judit Ágnes. - Budapest : M. Napló, 2008. - 153 p. ; 19 cm. - (Magyar Napló regénypályázat)
ISBN 978-963-9603-71-4 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753102]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2008.
Koch Imre (1954-)
   A nap sárga arca / Koch Imre ; [a ... rajzok Kovács Tamás Vilmos munkái]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2008. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9530-69-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2753560]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2008.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Kölcsey Ferenc összes költeményei ; Nemzeti hagyományok ; Parainesis / [szerk. Szabó G. Zoltán]. - Budapest : Osiris, 2008. - 407 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-389-987-8 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14 *** 894.511-821
[AN 2752200]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2008.
Koller Edit (1928-)
   Naplótöredelmek / Koller Edit. - Budapest : Vadló, 2008. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5021-2 fűzött : 2990,- Ft
Koller Edit (1928-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2753241]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2008.
Kondor László (1953-)
   Csak néhány év / Kondor László. - Budapest : M. Napló, 2008. - 188 p. ; 19 cm. - (Magyar Napló regénypályázat)
ISBN 978-963-9603-72-1 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753261]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2008.
Kormányos Gábor (1953-)
   Én nem szégyellem, hogy magyar vagyok / Kormányos Gábor ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2008. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87854-2-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2753328]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2008.
Laár András (1955-)
   A csőevő duhajka meséi [elektronikus dok.] : Laár András meseregénye. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2008. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - A szerző előadásában. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9604-58-2
magyar irodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34
[AN 2750550]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2008.
Lahav, Yehuda
   Együttélésre ítélve / Yehuda Lahav. - Budapest : Népszabadság, 2007. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-70-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2752285]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2008.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A kalapba zárt lány / Lázár Ervin ; [Pittmann Zsófi rajz.]. - Budapest : Osiris, 2008. - 35 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-276-003-2 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2752230]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2008.
Magos György (1948-)
   Gramofon : regény / Magos György. - Budapest : Magvető, 2008. - 369 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2640-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2752145]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2008.
Mándy Iván (1918-1995)
   Drámák / Mándy Iván. - Budapest : Palatinus, 2008. - 238, [3] p. ; 20 cm. - (Mándy Iván művei)
Tart.: Mélyvíz ; Az ördög konyhája ; Gong
ISBN 978-963-274-010-2 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2753246]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2008.
Maros András (1971-)
   Limonádé / Maros András. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-22-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2752510]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2008.
Martínez José Luis (1939-)
   Magyar hazám : versek / José Luis Martínez. - Budapest : Accordia, 2008. - 113, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-24-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2752957]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2008.
   Meseszövés / Lesznai Anna tiszteletére írták a gyerekek ; [alkotószerk. Boldizsárné Kovács Gizella]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 144 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Meseszövés c. pályázat díjazott meséivel
ISBN 978-963-19-6352-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - gyermek - antológia - mese
894.511-34(02.053.2)(082) *** 379.825-053.2
[AN 2752146]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Kerek Ferkó : regény és dráma / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta H. Bagó Ilona]. - Budapest : Európa, 2008. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8514-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751640]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2008.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Piroska és a farkas / Jacob és Wilhelm Grimm meséje alapján elmeséli Mosonyi Aliz ; rajz. Molnár Jacqueline. - Budapest : Pagony, cop. 2008. - [22] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pagony klasszikusok, ISSN 1789-4581)
ISBN 978-963-9727-40-3 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2752222]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   Kalandárium, 2006 : Nagy Bandó András naplókönyve. - Orfű : Szamárfül, cop. 2008. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87683-9-1 kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-87683-7-7)
Nagy Bandó András (1947-)
Magyarország - magyar irodalom - író - humorista - 20. század - 21. század - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Nagy_Bandó_A.(0:82-94)
[AN 2749960]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   Kalandárium, 2007 : Nagy Bandó András naplókönyve. - Orfű : Szamárfül, cop. 2008. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9880-00-9 kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-87683-7-7)
Nagy Bandó András (1947-)
Magyarország - magyar irodalom - író - humorista - 20. század - 21. század - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Nagy_Bandó_A.(0:82-94)
[AN 2749966]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2008.
Nagy Gábor (1972-)
   Álmatlanok és álmodozók / Nagy Gábor. - Budapest : M. Napló, 2008. - 113 p. ; 19 cm. - (Magyar Napló regénypályázat)
ISBN 978-963-9603-74-5 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753256]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2008.
Nestor KA
   Fénymadár : versek, 2004-2007 / Nestor KA. - [Enying] : Hotel Black & White, 2008. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4791-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2750618]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Nógrádi Gábor versei, 1965-2005. - Budapest : Presskontakt, 2008. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9503-28-1 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2751790]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2008.
Pásztor Árpád (1877-1940)
   Muzi : a múzeumkerti fiúk / Pásztor Árpád ; [a grafikákat Békés Rozi kész.] ; [az utószót Komáromi Gabriella írta]. - Budapest : Móra, 2008. - 220, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8471-6 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2750661]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2008.
Paulinyi Tamás (1962-)
   Bólébál / Paulinyi Tamás. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9797-56-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751432]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2008.
Peterson, Bo
   Majd rájössz! / Bo Peterson. - Budapest : Püski, [2008]. - 312 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9592-05-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751223]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2008.
Petőcz András (1959-)
   Arcok : elbeszélések / Petőcz András. - Budapest : Palatinus, 2008. - 201 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-009-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2753027]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2008.
Pienták Attila
   Tárlat / Pienták Attila. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2008. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9438-97-2 kötött : 1990,- Ft : 8 EUR
ISBN 963-9438-97-9
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2753004]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2008.
Polgár József
   Élmény... emlék..., ami belőlük megmaradt / Polgár József. - Nagykanizsa : [Polgár J.], 2008. - 224 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5032-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2753011]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2008.
Puzsér Róbert
   Forrás / Puzsér Róbert ; Magyar Dávid képeivel. - Budapest : Scolar, 2008. - 137, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-244-035-4 kötött : 1995,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - kisepika
894.511-84 *** 77.04(439)(092)Magyar_D.
[AN 2752176]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2008.
Rabovszky Dóra (1982-)
   Lángoltók / Rabovszky Dóra. - [Budapest] : Nyitott Kv., cop. 2008. - 150 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-87268-4-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2750802]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2008.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Gyerekségek [elektronikus dok.] / Ranschburg Jenő ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - 1 CD (29 min) ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-8486-0 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - hangoskönyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 2752970]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2008.
Reisinger Attila (1947-)
   Száraz árok / Reisinger Attila. - Budapest : Accordia : Littera Nova, 2008. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9643-19-2 fűzött : 1320,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2753016]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2008.
Sajó László (1956-)
   Öt és feles / Sajó László ; Burger Barna fotóival. - [Budapest] : Osiris : M. Narancs, 2008. - 351 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-389-989-2 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - hírlapi tárca
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 2752105]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2008.
Sárközi Sándor (1915-)
   Lángőrzők / Sárközi Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-72-5 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2751465]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2008.
Spiró György (1946-)
   Drámák / Spiró György. - Budapest : Scolar, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-244-033-0
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2752575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Átiratok 1. - 2008. - 260 p.
Tart.: Jeruzsálem pusztulása ; Czillei és a Hunyadiak ; Szilveszter
ISBN 978-963-244-034-7 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2752577] MARC

ANSEL
UTF-89230 /2008.
Szabó Illés (1948-)
   Jelentések könyve / Szabó Illés. - Budapest : Pallas, 2008. - 381 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4704-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751422]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2008.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Hárman a szekrény tetején [elektronikus dok.] / G. Szabó Judit ; Zakariás Éva előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - 4 db ; 12 cm. - (Móra hangoskönyv, ISSN 1789-493X)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-11-8485-3 : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 2752909]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 1 min)
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 2752922] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h)
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 2752927] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. korong. - 1 CD (55 min)
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 2752929] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. korong. - 1 CD (56 min)
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 2752931] MARC

ANSEL
UTF-89232 /2008.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Különös sziget / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2008. - 172, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8482-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2751215]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2008.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Vallomások : naplók, beszélgetések, levelek / Szabó Lőrinc ; [szerk. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt]. - Budapest : Osiris, 2008. - 935 p. ; 21 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
ISBN 978-963-389-988-5 kötött : 5600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - levelezés - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Szabó_L.(044)
[AN 2752196]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2008.
Szálinger Balázs (1978-)
   A százegyedik év / Szálinger Balázs. - Budapest : Magvető, 2008. - 201 p. ; 21 cm
Tart.: Zalai passió ; A sík ; A százegyedik év
ISBN 978-963-14-2646-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers - verses regény - verses epika
894.511-13 *** 894.511-14
[AN 2752315]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2008.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
A 8. köt. "Szász István Tas írásai" alcímmel. - A 9. köt. megjelenési helye és kiadója: Csíkszereda : Státus, a 10. kötettől kiad. a szerző
ISBN 963-9242-71-3 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9 *** 081
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Levelek Európából : 2004. május 1 - 2006. december 31. - 2008. - 314 p.
ISBN 978-963-06-4577-5 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2751451] MARC

ANSEL
UTF-89236 /2008.
Szávai Attila (1978-)
   Fészercsend / Szávai Attila ; [ill. Valkó Gyula] ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2008. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87854-0-4 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2753392]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2008.
Szécsi Margit (1928-1990)
   Tenger véled! : Szécsi Margit prózai írásai / [vál., sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Nagy András] ; [a szöveget gond., szerk. és az utószót írta Jánosi Zoltán]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 291, [7] p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 275-281.
ISBN 978-963-346-830-2 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2752279]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2008.
Szentmiklósi Tamás
   Porfelhő / Szentmiklósi Tamás. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4343-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2750991]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2008.
Szilágyi Ákos (1950-)
   Tegyük fel / Szilágyi Ákos. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 117 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-274-008-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 2753097]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2008.
Szilas Ildikó
   Egy tini lány naplója / Szilas Ildikó. - [Tárnok] : Szerző, cop. 2008. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4722-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - napló
894.511-94(02.053.2)
[AN 2750447]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2008.
Tamás Menyhért (1940-)
   Utazás Bekóciába / Tamás Menyhért ; Lacza Márta rajz. - [Miskolc] : Felsőmagyarország K., cop. 2008. - 36 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9530-66-9 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2753527]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2008.
Tóth János (1969-)
   Száműzött fények / Tóth János (Janus) ; [... ill. Csótka Lajosné Földi Terézia]. - Mezőcsát : [Magánkiad.], 2008. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4635-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2750456]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2008.
Turczi István (1957-)
   Erotikon / Turczi István ; Eifert János aktfotóival. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 141 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-5767-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - ezredforduló - akt - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Eifert_J. *** 77.041.3
[AN 2752280]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2008.
Várady Eszter (1953-)
   Keserves éjszaka / Peter Shark. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2008. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-71-4 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2752738]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2008.
Varga Rudolf (1950-)
   A Nap kutyái / Varga Rudolf. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2007. - 403, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-63-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2750291]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2008.
   Város az Avas alatt : irodalmi barangolás / [szerk. Békési Gábor, Németh Tibor]. - Miskolc : Magánkiad., 2008. - 320 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Miskolc - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439-2Miskolc(0:82-822)
[AN 2750705]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2008.
Vaszary Gábor (1897-1985)
   Kislány a láthatáron / Vaszary Gábor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 408 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-148-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2751579]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2008.
Vihar Béla (1908-1978)
   "Eljegyeztem magam a világgal és az igazsággal" : emlékezés a 100 éve született Vihar Bélára / [összeáll. és szerk. Rigó Tamásné]. - Hajdúnánás : Önkormányzat, 2008. - 108 p., [13] t. : ill. ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 18.)
Vihar Judit bev. tanulmányával
ISBN 978-963-06-5036-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2754724]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2008.
Vojnits Imre (1933-)
   Hosszmetszet : versek / Vojnits Imre. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2008. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-13-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2752537]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2008.
Vörös Béla (1936-)
   Én és a hadsereg, az előző rendszerben : önéletrajzi írás / Vörös Béla ; [sajtó alá rend. Perlawi Andor]. - Budapest : S&S Karakter K., 2007. - 260 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2642-2 fűzött
Vörös Béla (1936-)
Magyarország - magyar irodalom - katonatiszt - 20. század - memoár
894.511-94 *** 355(439)(092)Vihar_B.(0:82-94)
[AN 2753647]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2008.
Zászlós-Zsóka György
   A szabadság fogságában / Zászlós-Zsóka György ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2007. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87158-7-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - hadtörténet - magyar történelem - második világháború - memoár
894.511-94 *** 355.48(439)"194"(0:82-94) *** 943.9"194"(0:82-94)
[AN 2753109]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2008.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Szavaseigaz Marci : tréfás mesék / Zelk Zoltán ; [vál. és szerk. Dian Viktória] ; [Faltisz Alexandra rajz.]. - [Budapest] : Móra, 2008. - 96, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8476-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2751987]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2008.
Zilahi M. László (1944-)
   Kontár költemények / Zilahi M. László. - [Dunaújváros] : Zilahi M. L., 2008. - 102 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2750461]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2008.
Zsolt Béla (1895-1949)
   Kínos ügy / Zsolt Béla. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 325 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-254-120-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2752514]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9255 /2008.
   Boldog születésnapot : 3 mesefilm Halász Judit dalaival : mesekönyv, mesefilm / [a rajzokat kész. Albena Petrova, Lenhardt László]. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - [50] p. : ill., színes ; 22 cm + DVD
Tart.: Bújócska / Gyárfás Endre. Tíz kicsi cica / Vörös Andor. Boldog születésnapot / Bródy János
ISBN 978-963-9710-29-0 kötött : 2900,- Ft
képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1)
[AN 2752403]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2008.
Chapman, Keith
Fifi and the flowertots (magyar)
   Fifi virágoskertje / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9860-01-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Fifi és a Ki mit tud : vajon jól viselkedik majd Szuri az előadóversenyen?. - [2008]. - [32] p.
ISBN 978-963-9860-02-5 fűzött : 580,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751136] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Visszakaphatjuk a labdát? : vajon Zümi be tudja rúgni a győztes gólt?. - [2008]. - [32] p.
ISBN 978-963-9860-07-0 fűzött : 580,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751139] MARC

ANSEL
UTF-89257 /2008.
Rain forest animals (magyar)
   Az esőerdő állatai / [ill. Steve Holmes, Jon Stuart] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Állatokról kicsiknek)
ISBN 978-963-19-6365-6 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2752553]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2008.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek] / ill. Duendes del Sur. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Találkozás a Nagylábúval / írta Michelle H. Nagler ; [ford. ... Széky János]. - [2008]. - 22, [6] p.
Meet big foot
ISBN 978-963-9860-05-6 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2751470] MARC

ANSEL
UTF-89259 /2008.
Szigeti Edit
   Manó klub : zenés utazás a világ körül / [rajzok Szigeti Edit] ; [versek Szigeti Edit és Király Tamás]. - [Budapest] : KMM Kft., [2008]. - [18] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4375-7 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2751037]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2008.
Wild animals (magyar)
   Vadállatok / [ill. Peter Utton, Jon Stuart] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Állatokról kicsiknek)
ISBN 978-963-19-6367-0 kötött
vadon élő állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2752574]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2008.
World of dinosaurs (magyar)
   A dinoszauruszok világa / [ill. Steve Holmes, Jon Stuart] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Állatokról kicsiknek)
ISBN 978-963-19-6368-7 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 568.19(02.053.2)
[AN 2752579]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9262 /2008.
Adams, Scott
When body language goes bad (magyar)
   Ha már a testbeszéd sem működik / Scott Adams ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (Dilbert-könyvek)
ISBN 978-963-9725-31-7 fűzött : 1980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2750290]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2008.
Bendis, Brian Michael (1967-)
   A bosszú angyalai : káosz / [írta] Brian Michael Bendis ; [ceruzarajz] David Finch ; [ford. Turger Dávid és Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, [2007]. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87661-1-3 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753651]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2008.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers (magyar)
   Az új bosszú angyalai : kitörés! / [írta] Brian Michael Bendis ; [ceruzarajz] David Finch ; [tusrajz] Danny Miki ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, [2007]. - 134, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87661-2-0 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753382]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2008.
Davis, Jim (1945-)
   Kávés csöbörből sütis bödönbe / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2008]. - [90] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 81.)
ISBN 978-963-9233-99-7 fűzött : 495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2750299]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2008.
I-Huan
Real fake princess (magyar)
   Makrancos hercegnő / írta és rajz. I-Huan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2007]-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2655848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - [2008]. - [176] p.
ISBN 978-963-9679-84-9 fűzött : 1990,- Ft : 8 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 2750541] MARC

ANSEL
UTF-89267 /2008.
Kemenes Iván
   Stroboscopa / írta Kemenes Iván és Varga Péter ; rajz Kemenes Iván. - [Budapest] : Szerző, cop. 2008. - [24] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87882-1-4 fűzött
manga
087.6:084.11
[AN 2751851]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2008.
   Kötetlen : ötéves az ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium / [szerk. Gerő Márton et al.] ; [... vál. Demeter Endre et al.]. - Budapest : ELTE Társadalomtud. Szakkollégium, 2008. - 180 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-990-9 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Társadalomtudományi Szakkollégium
Budapest - tanulmánygyűjtemény - társadalomtudomány - diákélet - kollégium - egyetem
082 *** 378.187.5(439-2Bp.) *** 30
[AN 2750937]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2008.
Marék Veronika (1937-)
   A kockásfülű nyúl / írta Marék Veronika ; rajz. Richly Zsolt. - [Budaörs] : Vivandra Kv., [2007]-. - 17x24 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2694094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kriszta születésnapja ; Menyus és a sportverseny. - cop. 2008. - 31 p. : ill., színes
ISBN 978-963-87671-5-8 kötött : 1995,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2751992] MARC

ANSEL
UTF-89270 /2008.
McCloud, Scott
Making comics (magyar)
   A képregény mestersége / Scott McCloud ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2008]. - 255 p. : ill. ; 27 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 978-963-9725-33-1 fűzött : 2980,- Ft
rajzoktatás - művészet technikája - képregény - tankönyv
087.6:084.11(078) *** 741.02
[AN 2750302]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2008.
Menráth András
   Karantén / [írta és rajz. Menráth András]. - [Budapest] : Szerző : [M. Képregénykiadók Szövets.], cop. 2008. - [24] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87882-0-7 fűzött
manga
087.6:084.11
[AN 2751847]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2008.
Millar, Mark (1969-)
Marvel knights: Spider-man : down among the dead men (magyar)
   Pókember : holtak között / [írta] Mark Millar ; [ceruzarajz] Terry Dodson ; [tusrajz] Rachel Dodson ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, [2007]. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Marvel könyvek)
ISBN 978-963-87661-3-7 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753714]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2008.
Millar, Mark (1969-)
Marvel knights: Spider-man : the last stand (magyar)
   Pókember : végső harc / [írta] Mark Millar ; [rajz] Terry Dodson, Rachel Dodson ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, [2008]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Marvel könyvek)
ISBN 978-963-87661-5-1 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753743]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2008.
Millar, Mark (1969-)
Marvel knights: Spider-man : Venomous (magyar)
   Pókember : Venom / [írta] Mark Millar ; [rajz] Frank Cho, Terry Dodson, [Rachel Dodson] ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, [2008]. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Marvel könyvek)
ISBN 978-963-87661-4-4 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753728]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2008.
   Scooby-Doo : [szuperképregények]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - 19 cm
ISBN 978-963-86737-8-7
képregény
087.6:084.11
[AN 2751288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szorítóban / írta Chris Duffy [et al.] ; ill. Dave Cooper [et al.] ; [ford. Virágh Szabolcs]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., cop. 2008. - 112 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9860-06-3 fűzött : 690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2751307] MARC

ANSEL
UTF-89276 /2008.
Szántó Hajnalka
   Erő: tűnj el! / [Szántó Hajnalka]. - [Budapest] : Szerző : [M. Képregénykiadók Szövets.], 2008. - 24 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87882-2-1 fűzött
manga
087.6:084.11
[AN 2752382]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2008.
   Vertigo. - [Budapest] : Kingpin, [2006-2007]. - 4 db : ill., színes ; 26 cm
Tart.: Constantine / Jamie Delano szöveg ; John Ridgway rajz ; Varga Péter ford. Y, az utolsó férfi / írta Brian K. Vaughan ; ceruzarajz Pia Guerra ; tusrajz Jose Marzan ; ford. Harza Tamás. Prédikátor / Garth Ennis szöveg ; Steve Dillon rajz ; Harza Tamás ford. - Egys. cím: John Constantine, Hellblazer ; Y, the last man ; Preacher. - A három mű a kötetekben folytatásokban, változó sorrendben szerepel. - Változó mérettel
képregény
087.6:084.11
[AN 2753126]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2007]. - 95 p.
ISBN 978-963-06-1772-7 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753360] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2007]. - 95 p.
ISBN 978-963-06-2273-8 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753362] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - [2007]. - 97 p.
ISBN 978-963-87661-0-6 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753365] MARC

ANSEL
UTF-89278 /2008.
Yuki Kaori
Tenshi kinryouku (magyar)
   Angyalok menedéke : Ásziá, az anyagi világ / Yuki Kaori ; [ford. Oroszlány Balázs]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2750489]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1.köt., Elektronikus angyal. - 2008. - [224] p.
ISBN 978-963-9679-91-7 fűzött : 1990,-Ft : 7,7 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 2750492] MARC

ANSEL
UTF-8