MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/09/05 12:46:44
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

9279 /2008.
La mia prima enciclopedia (magyar)
   Az én első enciklopédiám / [ford. Czeglédi Emőke, Paul Berinde]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 767 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9786-13-4 kötött : 7490,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2753449]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9280 /2008.
   The Hungarian Academy of Sciences / [ed. by Márton Tolnai] ; [with the contribution of György Darvas and Dániel Székely] ; [publ. by the Institute for Research Organisation Hungarian Academy of Sciences]. - Budapest : Inst. for Research Org. HAS, 2008. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-508-556-9 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - tudományos akadémia - névjegyzék
061.12(439) *** 050.8
[AN 2755166]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2008.
   Az MTA elnökei / [szerk. Tolnai Márton] ; [összeáll. Palló Gábor] ; [képanyagot összegyűjt. Cs. Lengyel Beatrix]. - Budapest : MTA KSZI, 2008. - [81] p. : ill. ; 22 cm. - (Akadémiai album, ISSN 2060-0291 ; 1.)
ISBN 978-963-508-555-2 kötött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - tudományos akadémia - vezető alkalmazott
061.12(439)(092)
[AN 2754416]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2008.
   Az MTA főtitkárai / [szerk. Tolnai Márton] ; [összeáll. Palló Gábor] ; [képanyagot összegyűjt. Cs. Lengyel Beatrix]. - Budapest : MTA KSZI, 2008. - [93] p. : ill. ; 23 cm. - (Akadémiai album, ISSN 2060-0291 ; 2.)
ISBN 978-963-508-554-5 kötött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Magyarország - tudományos akadémia - vezető alkalmazott
061.12(439)(092)
[AN 2754425]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9283 /2008.
   Bibliai találkozások : Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2008. május 24 - november 9. / [szerk. Smohay András]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., 2008. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 3.)
ISBN 978-963-87898-0-8 fűzött
keresztény művészet - könyvritkaság - ősnyomtatvány - bibliai történet - kiállítási katalógus
09 *** 247 *** 22.046 *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 2753543]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2008.
   Képes krónika [elektronikus dok.] = Chronicon pictum = Illuminated chronicle / [az eredeti latin szöveget Geréb László fordításában Papp Zoltán olvassa fel]. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : [Microsoft Mo.], 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Microsoft Magyarország. - 650 éves a Képes krónika (Chronicon pictum), 1358-2008 (cvált.). - Működési követelmények: A krónika szövege csak a Microsoft Silverlight programjával az internetről érhető el
Bársony tokban
Magyarország - 14. század - kódex - elektronikus dokumentum
091.14(439)"13"
[AN 2752024]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9285 /2008.
   Osztódunk és koncentrálódunk : középpontban a médiafogyasztó : 2008. május 27-28., Club Tihany : Media Hungary 2008 / [... szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : [Média Hungária], [2008]. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - fogyasztói magatartás - ezredforduló - konferenciakiadvány
791.9.096/.097(439)"200" *** 366.1 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2754175]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2008.
Stokes, Jane
How to do media & cultural studies (magyar)
   A média- és kultúrakutatás gyakorlata / Jane Stokes. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tsz., 2008. - 199 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Ford. Károlyi Júlia. - Bibliogr.: p. 187-199.
ISBN 978-963-693-122-3 fűzött : 2450,- Ft
kultúra - médiaismeret - kutatás - módszertan - egyetemi tankönyv
659.3(075.8) *** 001.81(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2754857]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9287 /2008.
Almanac of the uncanny (magyar)
   Misztikus történetek gyűjteménye : évszázadok természetfeletti jelenségei : Reader's Digest / [... szerk. Carol Natsis, Meryl Potter] ; [ford. Boros László et al.]. - Budapest : Reader's Digest K., 2007. - 464 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9707-58-0 kötött
rejtély - művelődéstörténet
001.94 *** 930.85 *** 133
[AN 2764054]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2008.
Balogh Béla (1955-)
Den yttersda verkligheten (magyar)
   A végső valóság / Balogh Béla. - 7. kiad., utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2008. - 288 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 284-286.
ISBN 978-963-9569-45-4 kötött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2763540]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2008.
Dubravszky László (1905-1999)
   A tradicionális asztrológia tankönyve / Dubravszky László, Eörssy János. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2001 [!2008]. - 381, [38] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
Kötött
asztrológia
133.52
[AN 2763290]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2008.
Melchizedek, Drunvalo
Living in the heart (magyar)
   Élet a szívben : hogyan lépjünk be a szívben rejlő szakrális térbe / Drunvalo Melchizedek ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budapest : Mandala-Veda, [2008], cop. 2004. - 206 p. : ill. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-9436-07-7 fűzött : 2990,- Ft
ISBN 963-9436-07-0
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 2764083]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2008.
Müller Péter (1936-)
   Boldogság / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, [2008]. - 217 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-529-017-8 kötött : 2980,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 2762985]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2008.
Pellegrino-Estrich, Robert
The miracle man (magyar)
   A csodagyógyító : Joao de Deus élettörténete / Robert Pellegrino-Estrich ; ... ford. Rippel Emília. - [Budapest] : Emident Kft., 2008, cop. 2007. - 139 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-963-06-5139-4 fűzött
João de Deus (1942-)
Brazília - okkultizmus - gyógyítás - csoda - 20. század
133(81)(092)João_de_Deus *** 61(089.3) *** 231.73
[AN 2764190]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2008.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
   Intimitás : a bizalom művészete / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2004. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-762-8 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25 *** 316.472.4
[AN 2764106]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2008.
Szabó Judit
   A belső érzékelés kézikönyve : a belső érzékelési képességek megismerése, kezelése és fejlesztése / Szabó Judit. - 7. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., [2008]. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-361-1 fűzött : 2500,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 2763489]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2008.
Szabó Judit
   A felemelkedés útja 2012-ig : égi mesterek üzenetei a felemelkedésről / [Szabó Judit]. - 3. kiad. - [Budapest] : [Szabó J.], 2008. - 136 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2638-5 fűzött : 1800,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2763297]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2008.
The Usborne book of paranormal (magyar)
   A paranormális jelenségek könyve / [ford. Sarka Edina]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 128 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87315-8-6 fűzött : 2490,- Ft
jelenség - rejtély
001.94
[AN 2753617]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2008.
Yin, Amorah Quan
The Pleiadian workbook (magyar)
   A Plejádok fényküldöttei : [energetikai feltöltődés ka-csatornáink megnyitásával] / Amorah Quan Yin ; [ford. Balikó Nándor]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2006. - 345 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Szellemi átalakulás és öngyógyítás a Plejádok fényküldötteitől" címmel is. - Bibliogr.: p. 319-320.
Fűzött : 3290,- Ft (hibás ISBN 978-963-528-873-1)
ezoterika
133.25
[AN 2764036]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9298 /2008.
Davies, Nicola
Deserts (magyar)
   Sivatagok / Nicola Davies ; [ford. Kiss Anamaria]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9786-08-0 fűzött : 1990,- Ft
természeti környezet - sivatag - gyermekkönyv
502(252.32/.33)(02.053.2)
[AN 2753552]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9299 /2008.
Goldsmith, Mike
Light & sound (magyar)
   Fény és hang / Mike Goldsmith ; [ford. Paul Berinde]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9786-10-3 fűzött : 1990,- Ft
hang - fény - gyermekkönyv
534/535(02.053.2)
[AN 2753576]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9300 /2008.
Bloom, Steve
Elephants (magyar)
   Elefántkönyv : 80 színes fotóval / Steve Bloom ; szöveg David Henry Wilson ; [ford. ... Bottyán Gergely]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2008. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9797-37-6 kötött : 4490,- Ft
elefánt - fényképalbum
599.614(084.12)
[AN 2753774]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2008.
Dickins, Rosie
Bugs (magyar)
   Bogarak / Rosie Dickins ; [ford. Antal Norbert]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Usborne discovery, ISSN 2060-0208)
ISBN 978-963-9786-12-7 fűzött : 1190,- Ft
rovar
595.7
[AN 2754240]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2008.
Fleming, Garry
Animals of the world (magyar)
   A világ állatai : puzzle-könyv / [ill.] Garry Fleming ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 24x33 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-16-7 kötött : 2490,- Ft
állatföldrajz - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2753795]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2008.
Gyurácz József
   Nádi énekesmadarak vonulási stratégiája Magyarországon / Gyurácz József. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 2007. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 11.)
Bibliogr.: p. 64-80.
ISBN 978-963-06-3402-1 fűzött
Magyarország - énekesmadár - madárvonulás - disszertáció
591.543.43(439) *** 598.81/.84
[AN 2755066]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2008.
Herrmann, Heike
Pilze (magyar)
   Gombák / írta Heike Herrmann ; ill. Arno Kolb ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 25.)
ISBN 978-963-9657-78-6 kötött : 2570,- Ft
gomba
582.28
[AN 2764046]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2008.
Hoerschelmann, Heinrich
Vögel (magyar)
   Madarak / írta Heinrich Hoerschelmann ; ill. Frank Kliemt, Arno Kolb és Reiner Zieger ; [ford. Rónaszegi Éva és Németh Mária]. - Budapest : Tessloff Babilon, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 52.)
ISBN 978-963-9657-27-4 kötött : 2570,- Ft
madár
598.2
[AN 2764049]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2008.
   Növényélettan : növekedés- és fejlődésélettan / szerk. Erdei László ; [kész. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Növényélettani Tanszékén]. - Szeged : JATEPress, 2008, cop. 2004. - 366 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-482-668-7 fűzött
növényélettan - egyetemi tankönyv
581.1(075.8)
[AN 2763536]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2008.
Simon Tibor (1926-)
   Növényismeret : a hazai növényvilág kis határozója / Simon Tibor, Seregélyes Tibor ; [a fényképeket kész. Seregélyes Tibor] ; [a növényrajzokat kész. S. Csomós Ágnes]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2000. - 276 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-265.
ISBN 978-963-19-5271-1 kötött
Magyarország - flóra - növényhatározó
582(083.71) *** 581.9(439)
[AN 2763238]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2008.
Szakály Márta (1949-)
   Állati furcsaságok / Szakály Márta ; Lukács Albert illusztrációival. - Budapest : Stiefel, cop. 2007. - 2 db : ill., színes ; 31 cm
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2755142]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mindenki másképp csinálja. - 50 p.
ISBN 978-963-9623-44-6 kötött : 2490,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2755147] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mi sem vagyunk egyformák. - 50 p.
ISBN 978-963-9623-18-7 kötött : 2490,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2755153] MARC

ANSEL
UTF-89309 /2008.
Varga Zoltán (1939-)
   Állatismeret : bevezető a hazai állatfajok meghatározásához / Varga Zoltán. - 20. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 145 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-19-5151-6 kötött
Magyarország - fauna - oktatási segédlet - állathatározó
592/599(083.71) *** 591.9(439)
[AN 2763976]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9310 /2008.
Bolen, Jean Shinoda
Goddesses in everywoman (magyar)
   Bennünk élő istennők / Jean Shinoda Bolen ; [ford. Karczag Judit]. - [Balatonfenyves] : Studium Effektive, cop. 2008. - 296 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 296.
ISBN 963-8279-12-5 fűzött
nemek pszichológiája - nő - görög mitológia
159.922.1-055.2 *** 292.11
[AN 2764068]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2008.
Cloud, Henry
Boundaries in dating (magyar)
   Randikalauz : határvonalak a párkeresésben / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2007, cop. 2006. - 278 p. ; 20 cm
Határvonalak (keretcím)
ISBN 978-963-9564-66-4 fűzött : 1980,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat - szerelem
159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2762720]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2008.
Csikai Erzsébet (1948-)
   A reflexológia alapjai / Csikai Erzsébet, Nagyné Halász Anna. - Debrecen : [Magánkiad.], 2005 [!2008]. - 359 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 356-357.
Fűzött
reflexológia - masszázs
615.89 *** 615.821.2
[AN 2764067]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2008.
Deans, Anne
Your pregnancy bible (magyar)
   A terhesség ABC-je / szaktanácsadó Anne Deans. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 392 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Ivancsics Irma és Morvay Krisztina
ISBN 978-963-369-476-3 kötött
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95
[AN 2763570]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2008.
Einon, Dorothy
The baby development test (magyar)
   Babatesztkönyv / Dorothy Einon ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2008. - 280 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9604-54-4 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - csecsemő
159.922.736.2 *** 613.95
[AN 2754075]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2008.
Evolution and the social mind (magyar)
   Az evolúció és a társas megismerés / [szerk.] Forgács P. József, [Martie G. Haselton, William von Hippel] ; [ford. Berkics Mihály]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 361 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-075-2 fűzött : 4200,- Ft
lélektan - társadalmi kapcsolat - törzsfejlődés
159.922 *** 316.47 *** 575.8
[AN 2754718]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2008.
   A férfiak egészségéért! : szemelvények a hazai és nemzetközi publikációkból / [szerk. Métneki János] ; [kiad. a Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület Férfiak Egészségéért Szakcsoportja]. - Budapest : Pápai Páriz Egészségnevelési Orsz. Egyes. Férfiak Egészségéért Szakcsop., 2008. - 59 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5206-3 fűzött
egészséges életmód - férfi
613-055.1
[AN 2754794]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2008.
Goleman, Daniel (1946-)
Emotional intelligence (magyar)
   Érzelmi intelligencia / Daniel Goleman ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - 4. kiad. - [Budapest] : Háttér, [2008]. - 453 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9365-75-9 fűzött : 2990,- Ft
érzelmi intelligencia
159.942
[AN 2763179]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2008.
Gyenes Gábor
25 landmark trials in cardiology (magyar)
   Kardiológia : a 25 legfontosabb vizsgálat / Gyenes Gábor, Craig Butler és Robert Welsh ; [ford. Kökény Zoltán]. - Budapest : Dictum, 2008. - 64 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-86455-9-3 fűzött
szívgyógyászat - orvosi diagnosztika
616.12-07
[AN 2753604]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2008.
Hargitai Rita
   Sors és történet : Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében / Hargitai Rita. - Budapest : ÚMK, 2008. - 135 p. ; 20 cm. - (Szöveg és lélek, ISSN 1588-3310 ; 11.)
Bibliogr.: p. 124-135.
ISBN 978-963-9609-96-9 fűzött : 1980,- Ft
lélektan - narratológia - sorsanalízis
159.922.3 *** 82.01-3
[AN 2753944]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2008.
   Javaskönyv / [összeáll. Mireisz László, ... Percze Krisztián] ; [a Hatha-jóga pradípika, a Szvaródaja-vidzsnyána szövegét ford. ... Kovács Gábor] ; [... ill. Jeszeniczky Ildikó]. - [Nagykovácsi] : Harmadik Évezred K., 1997 [!2008]. - 270 p. : ill. ; 29 cm + CD
Javas zene (melléklet címe)
ISBN 963-85810-0-X kötött
ezoterika - természetgyógyászat - auditív dokumentum
615.89 *** 133.25
[AN 2762929]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2008.
Jones, Dylan
Mr. Jones' rules for the modern man (magyar)
   Férfi minden esetben : gyakorlati útmutató hétköznapi helyzetekhez / Dylan Jones ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9686-49-6 fűzött3500,- Ft
férfi - mentálhigiénia - életvezetés
613.865-055.1
[AN 2753922]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2008.
Kast-Zahn, Annette (1956-)
Jedes Kind kann schlafen lernen (magyar)
   Minden gyerek megtanul aludni! : az alvási zavarok elkerülése és megoldása : csecsemőkortól iskoláskorig / Anette Kast-Zahn, Hartmut Morgenroth ; [ford. Hevesi Mihály]. - 4. kiad. - [Szeged] : Szépnap Kv., 2008. - 163 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Szülői tanácsadó)
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 963-430-742-6 fűzött : 2490,- Ft
alvászavar - gyermekgondozás
616.8-009.836-053.2 *** 613.95
[AN 2763175]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2008.
Kenéz Kíra (1975-)
   Az első 12 hónap titkai : [gyermekünk fejlődése hónapról hónapra] / [szerző Kenéz Kíra]. - 2. kiad. - [Budapest] : LPI Produkciós Iroda, 2008. - 215 p. ; 21 cm
Kötött : 2950,- Ft (hibás ISBN 978-963-86645-0-9)
 (hibás ISBN 963-86645-0-9)
gyermeklélektan - csecsemő
613.95 *** 159.922.7
[AN 2764072]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2008.
Lohmann, Hans-Martin
Sigmund Freud (magyar)
   A huszadik század Ödipusza : Sigmund Freud élete és munkássága / Hans-Martin Lohmann ; [ford. Dankó Zoltán] ; [a fordítást ... átd. Zipernovszky Kornél]. - Budapest : Háttér, 2008. - 235 p. : ill. ; 18 cm. - (Háttér kismonográfiák, ISSN 1787-0887)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9365-53-7 fűzött : 2490,- Ft
Freud, Sigmund (1856-1939)
Ausztria - pszichológus - pszichoanalízis - 19. század - 20. század
159.964.2(436)(092)Freud,_S.
[AN 2754797]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2008.
McKenna, Paul (1963-)
I can make you thin (magyar)
   Le tudlak fogyasztani! / Paul McKenna ; [ford. Polgár Judit]. - [Budapest] : Hangoskönyv K., 2008. - 141 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Hangos terápia)
ISBN 978-963-9774-05-6 fűzött : 2490,- Ft
fogyókúra - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.24 *** 613.865
[AN 2754527]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2008.
Mireisz László
   Jógama : [a hét világ jógája, avagy a tradicionális jóga a modern korban] / Mireisz László ; [a fotókat kész. Fáy Nóra]. - [Nagykovácsi] : Harmadik Évezred K., 2007. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Paradigma könyvek (keretcím)
ISBN 978-963-85810-2-0 fűzött : 2500,- Ft
jóga
613.71 *** 294.527 *** 133
[AN 2762896]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2008.
Mohr, Bärbel (1964-)
Bestellungen beim Universum (magyar)
   Rendeld meg az Univerzumtól! avagy Hogyan teljesüljenek vágyaink? / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2008, cop. 2004. - 123 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9569-26-3 kötött : 1400,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2763239]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2008.
Nagy Margit
   1400 kcal / Nagy Margit. - 7. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2008. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 2763266]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2008.
Robbins, Anthony
Unlimited power (magyar)
   Határtalan siker : a személyes eredményesség új tudománya / Anthony Robbins ; [ford. Dobrocsi László]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 393 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-34-7 kötött : 3500,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2763277]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2008.
Szabó György (1928-)
   A bükki füvesember gyógynövényei / Szabó György, Lopes-Szabó Zsuzsa ; [ill. Natália Lopes]. - [Bükkszentkereszt] : Szabó Gy., 2008. - 191 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-06-5111-0 kötött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2753890]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2008.
Szendi Gábor (1954-)
   A nő felemelkedése és tündöklése / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2008. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-60-5 fűzött : 2940,- Ft
nemek pszichológiája - nő
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 2753955]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2008.
Szily Nóra (1965-)
   Ők, a nők : a szépség nem ismer korhatárt / Szily Nóra ; [fotók Tyukodi László]. - [Budapest] : Parlando Kft., cop. 2008. - 177 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87293-8-5 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - nemek pszichológiája - nő - híres ember - ezredforduló - interjú
159.922.1-055.1(047.53) *** 929-055.2(439)(047.53)
[AN 2754204]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2008.
   A szülészet-nőgyógyászat tankönyve / szerk. Papp Zoltán. - Multimédia kiad. - Budapest : Semmelweis, 2007. - XXII, 622 p. : ill., részben színes ; 30 cm + DVD
ISBN 978-963-9656-17-8 kötött : 20000,- Ft
szülészet - nőgyógyászat - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
618(075.8)
[AN 2764032]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2008.
Tisztán és egyszerűen gyógynövényekről, ásványi anyagokról, vitaminokról (horvát)
   Čisto i jednostavno o lekovitom bilju, mineralima i vitamina / [ured. Sandor Milesz] ; [prevela Agnes Tomka Luković]. - Budimpešta : Demax Művek Kft., 2008. - 227, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4574-4 fűzött
gyógynövény - vitamin - természetgyógyászat
615.89:615.322 *** 612.015.6 *** 615.89
[AN 2754098]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2008.
Újszászy László (1943-)
   Hasfájás, puffadás - irritábilis bél szindróma? / Újszászy László. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
ISBN 978-963-9695-60-3 fűzött : 1680,- Ft
bélbetegség - vastagbél
616.345
[AN 2762958]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2008.
Vitale, Joe (1953-)
The attractor factor (magyar)
   Vonzás faktor : [egy csalhatatlan módszer a vágyaink megvalósulását szabályozó erő irányításához] / Joe Vitale ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 222 p. ; 21 cm. - (The Secret, ISSN 2060-0151)
Bibliogr.: p. 213-220.
ISBN 978-963-529-010-9 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2754585]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2008.
Zurhorst, Eva-Maria
Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest (magyar)
   Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz / Eva-Maria Zurhorst ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2008, cop. 2007. - 244 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-9652-41-5 kötött : 2800,- Ft
nemek pszichológiája - párkapcsolat - szerelem
159.922.1 *** 613.88 *** 392.6
[AN 2763811]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9338 /2008.
   Gépészet 2008 [elektronikus dok.] : proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering / ed. by Károly Váradi, Gábor Vörös ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering. - Szöveg. - [Budapest] : Budapest Univ. of Technology and Economics Faculty of Mechanical Engineering, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Win 9x/2000/XP/Vista; Adobe Reader
ISBN 978-963-420-947-8 műanyag tokban
mérnöki tudomány - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2754978]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2008.
Gifford, Clive (1966-)
Materials (magyar)
   Anyagok : [folyadékok, szilárd anyagok, gázok - tulajdonságaik és felhasználásuk] / Clive Gifford ; [ford. Paul Berinde]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9786-09-7 fűzött : 1990,- Ft
anyagismeret - gyermekkönyv
620.2(02.053.2)
[AN 2753554]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2008.
Gifford, Clive (1966-)
Robots (magyar)
   Robotok / Clive Gifford ; [ford. Kiss Anamaria]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9786-07-3 fűzött : 1990,- Ft
robot - gyermekkönyv
621.865.8(02.053.2) *** 007.52(02.053.2)
[AN 2753582]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2008.
Nemzetközi Hegesztési Konferencia (12.) (2008) (Budapest)
   XII. Nemzetközi Hegesztési Konferencia [elektronikus dok.] : Budapest, 2008. május 15-16. / a Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztési Szakosztálya a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, Budapesti Műszaki Főiskola szervezésében ... - Szöveg és képek. - Budapest : BMF, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - 12th International Welding Conference : proceedings : Budapest, ... May 15-16, 2008 (cvált.). - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader. - Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-72-0
hegesztés - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
621.791 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2755197]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9342 /2008.
Adobe Illustrator CS3 (magyar)
   Adobe Illustrator CS3 : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2008. - 387 p. : ill. ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-87734-0-1 fűzött : 5880,- Ft
számítógépes grafika - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Adobe_Illustrator(078)
[AN 2764234]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9343 /2008.
The littlest teddy bear book (magyar)
   A legkisebb macikönyv / [vál.] Helen Exley ; [ill. Juliette Clarke]. - Budapest : General Press, [2008]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-643-080-1 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - játékszer - idézetgyűjtemény
688.72 *** 82-84=945.11
[AN 2763024]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9344 /2008.
Buday Tibor
   Beton- és habarcsreceptek / Buday Tibor ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ. - 3. mód. kiad. - [Budapest] : ÉTK, 2007. - 190 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-513-202-7 fűzött : 2600,- Ft
beton - habarcs
691.32 *** 691.53
[AN 2764026]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2008.
   Építőipari költségbecslési segédlet, 2007 / [szerk. ... Szeredi Istvánné] ; [kész. a Hunginvest Mérnöki Iroda Kft.] ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2008. - 72 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-513-206-5 fűzött
építőipar - árajánlat - kalkuláció
69.003.12(083.78)
[AN 2763228]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9346 /2008.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 5. bőv. kiad., 3. jav. utánny. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2008. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2008. ápr.
ISBN 978-963-9518-35-3 fűzött : 1590,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2762721]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2008.
Lánczos Péter
   A Cak-Bam-Bah sorozatú MÁV személykocsik története, "pályafutása", 1942-2004 / Lánczos Péter. - Budapest : MÁV Nosztalgia Kft., 2008. - 131 p. : ill. ; 30 cm. - (Vasúthistória könyvek, ISSN 1215-2110)
ISBN 978-963-06-5038-0 fűzött
Magyarország - vasúti személykocsi - 20. század
629.45(439)"19"
[AN 2754253]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2008.
   Managing and financing urban public transport systems : an international perspective / ed. by George M. Guess ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative. - Budapest : LGI OSI, 2008. - XV, 414 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-08-8 fűzött
tömegközlekedés - finanszírozás
656.025.6 *** 338.246.027
[AN 2753535]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2008.
   Tehergépkocsi- és autóbuszvezetők tankönyve a C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E kategóriás járművezetői vizsgákhoz / főszerk. Tordai Ferenc. - 3. jav. kiad. - Budaörs : Springer Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2008. - 275 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2008. ápr.
ISBN 978-963-9518-38-4 fűzött : 3990,- Ft
járművezetés - tehergépkocsi - autóbusz - tankönyv
656.135.052(078) *** 656.132.052(078)
[AN 2762724]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9350 /2008.
Gerő András (1952-)
   Térerő : a Kossuth tér története / Gerő András. - Budapest : ÚMK, 2008. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 3.)
ISBN 978-963-9609-94-5 kötött : 2980,- Ft
Budapest - köztér - építészet - helytörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló
712.254(439-2Bp.)(091) *** 72(439-2Bp.) *** 943.9-2Bp."189/200"
[AN 2754251]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2008.
International Soil Conservation Organization. International congress (15.) (2008) (Budapest)
   15th International Congress of ISCO [elektronikus dok.] : 18-23 May 2008, Budapest : proceedings volume / [ed. by Ádám Kertész et al.] ; [publ. by the Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences]. - Szöveg. - Budapest : Geographical Research Inst. HAS, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9545-20-5
talajtan - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
631.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2755210]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2008.
Magyar Eszter
   Frici, Manó, Nudli és a többiek : az aranyhörcsögök titokzatos élete / Magyar Eszter. - Budapest : M. Ház, 2008. - 116, [3] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 978-963-9335-58-5 fűzött : 2800,- Ft
hörcsögféle - kisállattenyésztés - memoár
636.93(0:82-94)
[AN 2754275]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9353 /2008.
Antal B. Gábor
   Bár-ital-tan : a bártender kézikönyve / Antal B. Gábor. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 287 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-286-411-2 kötött
szeszes ital - koktél - művelődéstörténet
641.87(083.12) *** 613.81 *** 930.85(100)
[AN 2753962]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2008.
Nagy Margit
   1200 kcal / Nagy Margit. - 7. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2008. - 57, [7] p. ; 20 cm. - (Mintaétrend füzetek)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2763264]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2008.
Pasch Julianna
   Csábító házi sütemények / [Pasch Julianna, Jámbor Mariann]. - 2. jav. kiad. - [Nyíregyháza] : "Pro Team" Kht., 2008. - 124, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a gasztronómia (keretcím)
ISBN 978-963-9875-67-8 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2764293]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2008.
Szepessy Vilma
   Saláták és hidegtálak / [Szepessy Vilma]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 117, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a gasztronómia (keretcím)
ISBN 978-963-9875-45-6 kötött
saláta - szendvics - szakácskönyv
641.83/.84(083.12)
[AN 2754889]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9357 /2008.
Etchegoyen, Alain (1951-2007)
La force de la fidélité (magyar)
   A hűség ereje egy hűtlen világban / Alain Etchegoyen ; [ford. Jakabffy Imre és Jakabffy Éva]. - Budapest : Háttér, 2008. - 150 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-963-9365-74-2 fűzött : 2480,- Ft
filozófia - hűség
179.9
[AN 2755041]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2008.
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Gjentagelsen (magyar)
   Az ismétlés / Kierkegaard ; [ford. Soós Anita és Gyenge Zoltán] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Gyenge Zoltán]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2008. - 123 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-103-1 fűzött : 1800,- Ft
filozófia
1(489)Kierkegaard,_S.
[AN 2763969]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2008.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
Politeia (magyar)
   Az állam / Platón ; [ford. Jánosy István]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 466 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-029-5 kötött : 2900,- Ft
filozófus - ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - államelmélet
1(38)Platōn *** 321.01 *** 875-96=945.11
[AN 2762875]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2008.
Rényi András (1953-)
   Az értelmezés tébolya : hermeneutikai tanulmányok / Rényi András. - Budapest : Kijárat, 2008. - 384 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-67-0 fűzött : 2590,- Ft
hermeneutika - kultúra - művészettörténet
165 *** 82.07 *** 316.7 *** 7(100)(091)
[AN 2754638]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9361 /2008.
Berger, David
Thomas von Aquin begegnen (magyar)
   Találkozás Aquinói Szent Tamással / David Berger ; [ford. Trauttwein Éva]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 186 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 183-186.
Fűzött : 2900,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-028-8)
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Itália - szent - 13. század - életrajz
235.3(092)Tommaso_d'Aquino
[AN 2754506]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2008.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2008. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-300-956-7 kötött : 2400,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2763849]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2008.
Donin, Hayim Halevy
To be a Jew (magyar)
   Zsidónak lenni : kalauz a zsidóság előírásainak betartásához / ... vál., szerk., a törvények és szokások magyarázataival ell. Rabbi Hayim Halevy Donin ; ford. Naftali Kraus és Mikes Katalin. - Budapest : Göncöl, [2008], cop. 1998. - 286 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9183-40-7 fűzött : 1990,- Ft
zsidó vallás - néprajz - zsidóság
296 *** 39(=924)
[AN 2763172]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2008.
   Engesztelő imaóra / [közread. a Szeplőtelen Szív Alapítvány]. - Budapest : Szeplőtelen Szív Alapítvány, 2008. - 56 p. : ill., részben kotta ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-206-056-3)
ájtatosság - imakönyv
243 *** 248.159.4
[AN 2763143]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2008.
Gülen, Fethullah
Sonsuz nur (magyar)
   Allah küldötte Mohammed : a Próféta életének elemzése / M. Fethullah Gülen ; ... ford. Kiss Zsuzsanna ; [kiad. a Gül Baba Alapítvány]. - [Budapest] : Gül Baba Alapítvány, [2008]. - 408 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Mohamed (próféta) (570?-632)
iszlám - próféta - vallásalapító - 7. század
297(092)Mohamed *** 297
[AN 2754468]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2008.
Gumbel, Nicky
Questions of life (magyar)
   Alpha : az élet nagy kérdései / Nicky Gumbel ; [ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, [2008], cop. 2005. - 252 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87142-7-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2764065]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2008.
Gumbel, Nicky
Searching issues (magyar)
   Égető kérdések : [válasz a keresztény hittel szemben gyakran felvetett hét kérdésre] / Nicky Gumbel ; [ford. Gulyás Csilla] ; [kiad. Alpha Alapítvány]. - Budapest : Alpha Alapítvány, [2008]. - 133 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87142-5-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2764066]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2008.
György Antal
   Szívemet hozzád emelem uram : gyermekimák versben és prózában : szeretettel minden magyar iskolásnak / György Antal ; [kiad. Őrszentmiklósi Református Gyülekezet]. - [Őrbottyán] : Őrszentmiklósi Ref. Gyülekezet, [2008]. - 121, [15] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 2754022]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2008.
Héjjas István (1938-)
   A pogányság apológiája / Héjjas István. - [Nagykovácsi] : Harmadik Évezred K., 2008. - 205 p. : ill. ; 19 cm. - (Pogány mítosz sorozat, ISSN 2060-0321)
Bibliogr.: p. 199-204.
ISBN 978-963-85810-3-7 fűzött
nem keresztény vallás - keleti eredetű vallás - vallásfilozófia
299.5 *** 21 *** 292/299
[AN 2754464]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2008.
   Hitünk énekei : [gyülekezeti énekeskönyv] / [közread. a] Hetednapi Adventista Egyház. - 9. kiad. - Budapest : Hetednapi Adventista Egyház : Advent Irod. Műhely, 2008. - [575] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87816-7-3 kötött
adventista egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 286.3
[AN 2762941]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2008.
Karasszon Dezső (1952-)
   "...nyisd meg a mi ajakinkat..." : bevezetés a magyar református egyházzene világába : lelkipásztorok, kántorok, tanárok, iskolai és gyülekezeti kórusok számára / írta Karasszon Dezső. - Budapest : Kálvin, 2008. - 150 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Bevezetés a magyar református egyházzene világába. - Bibliogr.: p. 140-146.
ISBN 978-963-558-105-4 fűzött : 1500,- Ft
református egyház - vallásos ének
245 *** 783 *** 284.2
[AN 2754840]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2008.
Luther, Martin (1483-1546)
Kleiner Katechismus (magyar)
   Dr. Luther Márton Kis kátéja / [... a fordítást ... kész. és magyarázatokkal ell. Prőhle Károly]. - 8. kiad. - Budapest : Luther, 2008. - 67 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-7470-86-8 fűzött : 240,- Ft
evangélikus egyház - katekizmus
238.1 *** 284.1
[AN 2763037]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2008.
   "Múló virág helyett..." : emlékek Kapi Béla evangélikus püspökről / [szerk. és a jegyzeteket összeáll. Mirák Katalin] ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium. - Sopron : Berzsenyi D. Evangélikus Gimn. (Líceum) és Kollégium, 2007. - 231 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4444-0 fűzött
Kapi Béla (1879-1957)
Magyarország - püspök - evangélikus egyház - 20. század
284.1(439)(092)Kapi_B.
[AN 2754446]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2008.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [kiad. Krisztus Szeretete Egyház]. - 9. átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2008-. - 21 cm
imakönyv
243
[AN 2763300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 135 p.
ISBN 978-963-7303-19-7 fűzött
 (hibás ISBN 963-7303-12-X)
imakönyv
243
[AN 2763302] MARC

ANSEL
UTF-89375 /2008.
Sathya Sai Baba (1926-)
   A Gayatri Mantra ereje és hatása / Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ; [ford. Tordai Szabolcs] ; kiad. a Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja. - 2. kiad. - Budapest : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., 2008. - 32 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "The power and the potency of the Gayatri Mantra" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-06-0917-7 fűzött : 600,- Ft
hinduizmus
294.55
[AN 2764319]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2008.
Szabó József László
   Egyházat vajúdó történelem / Szabó József László. - Budapest : Kairosz, 2008. - 274 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-154-4 fűzött : 3000,- Ft
katolikus egyház - társadalmi szerep
282 *** 261
[AN 2754656]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2008.
Szentkúti Márta
   Adventi történetek / Szentkúti Márta. - [Budapest] : Homo Futurum, 2007. - 75 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-06-3602-5 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - elbeszélés
244(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 2753895]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2008.
Szentkúti Márta
   A halászlegény / Szentkúti Márta ; Simon András grafikáival. - [Budapest] : Homo Futurum, 2008. - 166 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-4344-3 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - regény
244(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 2753900]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2008.
Szentkúti Márta
   Ószövetségi történetek : kilenc-tíz éves gyerekek számára elmesélte Szentkúti Márta / [... képek Demjén Istvánné ...]. - [Budapest] : Homo Futurum, 2007. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-06-2264-6 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 2754132]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2008.
Szentkúti Márta
   Történetek az Ószövetségből : tíz-tizenegy éves gyerekek számára elmesélte Szentkúti Márta. - [Budapest] : Homo Futurum, 2007. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3063-4 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliai történet - gyermekkönyv
222.046(02.053.2)
[AN 2754127]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2008.
Tamás Anikó
   A lélek hangjai / Tamás Anikó. - Kőszeg : Városkapu, 2008. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87773-0-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2755008]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2008.
Tanner, Leo (1953-)
Neu anfangen : Begleitheft (magyar)
   Újrakezdés : résztvevők könyve / Leo Tanner, [Klemens Armbruster] ; [ford. Adolfné Kovács Andrea]. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 78 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 141.)
ISBN 978-963-9281-64-6 fűzött : 500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2754812]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2008.
Tanner, Leo (1953-)
Neu anfangen (magyar)
   Újrakezdés : tanítások könyve / Leo Tanner, Armbruster Klemens ; [ford. Láng Nóra]. - Budapest : Marana Tha, 2008. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 140.)
ISBN 978-963-9281-63-9 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2754807]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2008.
Tanner, Leo (1953-)
Von der Freude des Christseins (magyar)
   Kereszténynek lenni: öröm / Leo Tanner ; [ford. Kerék Flávia]. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 39 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 142.)
ISBN 978-963-9281-68-4 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2754850]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9385 /2008.
Adonyi Sztancs János (1958-)
   Arisztokraták ma : [21 főnemes a XXI. században] / Adonyi Sztancs János. - [Budapest] : Editorial Kft., cop. 2007. - 253 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87690-1-5 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - arisztokrácia - családtörténet - ezredforduló
316.343.322(439)"200" *** 929.52(439)
[AN 2754272]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2008.
Ágoston László
   Magyar fitnesz : ki tehet az ország boldogtalanságáról? / Ágoston László, Kollányi Zsófia, Liska János ; [közread. a Demos Magyarország Alapítvány]. - Budapest : Demos Mo., 2008. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-963-87649-7-3 fűzött
Magyarország - társadalom - életminőség - ezredforduló
304(439)"200" *** 316.728(439)"200"
[AN 2754242]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2008.
   Bevezetés a jövőbe / [szerk. és az előszót írta Dessewffy Tibor, Sebők Miklós]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 231 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-045-5 fűzött : 2390,- Ft
társadalomtudomány - ezredforduló - könyvismertetés
316.6(100)"200" *** 316.7(100)"200"
[AN 2754791]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2008.
Frojimovics Kinga (1971-)
   Szétszakadt történelem : zsidó vallási irányzatok Magyarországon, 1868-1950 / Frojimovics Kinga. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 465 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 431-450.
ISBN 978-963-506-760-2 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - zsidóság - judaizmus - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439)"18/19" *** 296(439)
[AN 2754860]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2008.
Kellner Dénes
   Valaki téged keres : hogyan kezdj neki, hogyan tedd tökéletessé, hogyan ne rontsd el : [társkeresés a neten] / Kellner Dénes. - Budapest : Partvonal, 2008. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-89-2 fűzött
társkeresés - internet
316.472.4 *** 316.37-058.832 *** 681.324Internet
[AN 2754524]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2008.
A little book for my dad (magyar)
   Édesapámnak / [vál.] Helen Exley ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2008]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-643-077-1 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - apa - aforizma
316.37-055.52-055.1(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 2763034]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2008.
Lőcsei Pál (1922-2007)
   Emberpár és család az államszocializmusban, 1945-1985 : válogatott családszociológiai írások / Lőcsei Pál ; [szerk. és az előszót írta Neményi Mária]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 206 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-115-5 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - családszociológia - párkapcsolat - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
316.356.2(439)"1945/1985" *** 316.472.4(439)"1945/1985"
[AN 2754822]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2008.
Mészáros Aranka
   A szociálpszichológia alapjai : a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola tankönyve / Mészáros Aranka, Németh Erzsébet. - Budapest : Századvég : BKF, 2007. - 135 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-135.
ISBN 978-963-7340-49-9 fűzött
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 2754711]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2008.
Petres Tibor (1953-)
   Statisztika / Petres Tibor, Tóth László ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal]. - Utánny. - Budapest : KSH, 2008. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281.
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-215-734-6)
statisztika - gazdaságtan
311 *** 330
[AN 2764075]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2008.
Pokol Béla (1950-)
   Társadalomtudományi trilógia : szociológiaelmélet, jogelmélet, politikaelmélet : internetes előadások / Pokol Béla. - [Budapest] : Telemedia Network, cop. 2008. - 397 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4738-0 fűzött
szociológia - jogelmélet - jogszociológia - politológia
316 *** 340.12 *** 32.001
[AN 2754157]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2008.
   Politika és mindennapok / [szerk. Czetz Balázs, Kunt Gergely]. - Miskolc : ME BTK Új- és Jelenkori M. Tört. Tansz., 2007. - 165 p. ; 21 cm. - (A jelenkortörténet útjai, ISSN 2060-0267 ; 2.)
A 2007. máj. 2-án Miskolcon rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-661-724-4)
Magyarország - társadalomtörténet - 20. század - konferenciakiadvány
316.32(439)"19" *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2754666]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2008.
Rádi Szelman (1950-)
   Általános statisztika : elmélet és gyakorlat / Rádi Szelman. - Szombathely : Balogh, 2007-2008. - 2 db ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076) *** 519.22(075.8)(076)
[AN 2676518]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 216 p. : ill. + mell. (29, [10] p. ; 22 cm)
ISBN 978-963-06-4427-3 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076) *** 519.22(075.8)(076)
[AN 2754926] MARC

ANSEL
UTF-89397 /2008.
Simai Mihály (1930-)
   A világgazdaság a XXI. század forgatagában : új trendek és stratégiák / [Simai Mihály]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 428 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8514-9 kötött
világgazdaság - társadalom - politika - globalizáció - ezredforduló
316.3(100)"200" *** 32(100)"200" *** 339.9(100)"200"
[AN 2764308]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2008.
   The social engine - exploring flexibility / [ed. by ... Miklós Erhardt, Nikolett Erőss] ; [publ. ACC Galerie, ... Studio of Young Artists Association]. - Budapest : Studio of Young Artists Assoc. ; Weimar : ACC Galerie, 2007. - 146 p. : ill. színes ; 23 cm
Megj. a Stúdió Galériában 2007. máj. 25 - jún. 23. között Budapesten, és az ACC Galerie-ben Weimarban 2007. jún. 8 - aug. 12. között rendezett kiállítás alkalmából. - Váltakozva angol, német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3082-5 fűzött
társadalmi mobilitás - munkaerőmozgás
316.444 *** 331.55
[AN 2755189]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2008.
   Szatmár-Bereg avagy Egy történelmi kistáj lelke : the soul of a historical region : Botpalád, Csaroda, Fülesd, Kispalád, Milota, Szatmárcseke, Tákos, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Túristvándi, Uszka : Benkő Imre, Domaniczky Tivadar, Fazekas István, Fejér Gábor, Horváth Dávid, Kresz Albert, Lőrincz Ferenc, Németh Géza, Róna Jutka, Tamási Gábor / [szerk. Benkő Imre] ; [... bev. ... Szuhay Péter]. - Budapest : Enigart, 2007. - 128 p. : ill. ; 28 cm. - (Magyarország képi felfedezése)
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-87906-0-6 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - szociográfia - helyismeret - fényképalbum
308(439.161)(084.12) *** 908.439.161(084.12)
[AN 2755741]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9400 /2008.
Begovácz Rózsa
   Baranya népművészete : a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya / [... írta Begovácz Rózsa, Burján István, Vándor Andrea] ; [... rend. Begovácz Rózsa et al.] ; [közread. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Pécs : Baranya M. Múz. Igazg., 2008. - 82 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9873-00-1 fűzött
Janus Pannonius Múzeum (Pécs). Baranya népművészete
Baranya megye - magyar néprajz - népművészet - kiállítási katalógus
39(439.127) *** 7.031.4(439.127) *** 069(439-2Pécs)
[AN 2764176]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2008.
Bushnell, Candace
Sex and the city (magyar)
   Szex és New York / Candace Bushnell ; [ford. Szemere Pál]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-186-2 fűzött : 2490,- Ft
New York - nemi élet - párkapcsolat - riport
392.6(73-2New_York) *** 820-92=945.11 *** 316.472.4(73-2New_York)
[AN 2764250]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2008.
Hajdú Tamás (1969-)
   A kismagyar / Hajdu Tamás. - Budapest : M. Ház, 2008. - 325 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 316-317.
ISBN 978-963-9335-52-3 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - ruházat - viselettörténet - díszmagyar
391(439)"18/20"
[AN 2754201]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2008.
   A szépség óhajtása : öltözködés-kultúra az 1700-1815 közötti Magyarországon : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban : 2008. május 22 - augusztus 3. / [... rend. Tompos Lilla] ; [... szerk. Ihász István]. - [Budapest] : MNM, [2008]. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-963-7061-50-9 fűzött
Magyarország - öltözködés - viselettörténet - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
391(439)"17/18" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2754489]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9404 /2008.
Bokor Balázs (1957-)
   Római tál New Yorkban, avagy Egy diplomata történetei / Bokor Balázs. - [Budapest] : Minerva, 2008. - 228 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4353-5 fűzött : 2900,- Ft
Bokor Balázs (1957-)
Magyarország - külképviselet - vezető alkalmazott - 20. század - ezredforduló - memoár
327(439)(092)Bokor_B.(0:82-94)
[AN 2753914]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2008.
Csorba József (1947-)
   Társutasok az őszödi úton : kormányzás és kommunikáció Magyarországon, 2002-2006 / Csorba József, Fricz Tamás, Szentpály-Juhász Miklós. - Budapest : Kairosz, 2008. - 424 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 403-424.
ISBN 978-963-662-170-4 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - belpolitika - kormány - kommunikáció - ezredforduló
328.13(439)"200" *** 316.77(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 2754706]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2008.
   Effective democratic governance at local and regional level : Skopje, 8-9 November 2006 : proceedings of the second South-Eastern Europe regional ministerial conference : with reports on Local democracy in Stability Pact countries since the Zagreb conference and Fiscal decentralisation in South-Eastern Europe / [... org. by the Council of Europe, Stability Pact for South Eastern Europe]. - Budapest : LGI OSI, cop. 2007. - 79 p. ; 24 cm. - (LGI documents, ISSN 1586-3026)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-9719-04-0 fűzött
Délkelet-Európa - politika - regionális gazdaság - önkormányzat - ezredforduló - konferenciakiadvány
323(4-12)"200" *** 352(4-12)"200" *** 332.1(4-12) *** 061.3(497.17-2Skopje)
[AN 2753832]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2008.
Gyulai Gábor
   Country information in asylum procedures, quality as a legal requirement in the EU / by Gábor Gyulai ; [publ. by the] Hungarian Helsinki Committee. - Budapest : Hung. Helsinki Comm, 2007. - 56 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87757-0-2 fűzött
Európai Unió - menekült - menedékjog - ezredforduló
325.254(4)"200" *** 341.43(4-62)
[AN 2753874]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2008.
Köhler Júlia
   Album azokról, akik 1945-1949-ig jóvátételi munkán szenvedtek Mezőberényből / [a fotókat retusálta] Csávás István ; [az életrajzi adatokat összegyűjtötte ...] Köhler Júlia. - Mezőberény : Köhler J., 2007. - 2 db : ill. ; 20 cm
Mezőberény - Szovjetunió - állami terror - deportálás - munkaszolgálat - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - életrajz
323.282(439)"1944/1949" *** 316.347(=30)(439-2Mezőberény)(092) *** 343.819.5(47)"194"
[AN 2753860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 220 p.
ISBN 978-963-06-3693-3 fűzött
Szovjetunió - Mezőberény - állami terror - munkaszolgálat - deportálás - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - életrajz
323.282(439)"1944/1949" *** 343.819.5(47)"194" *** 316.347(=30)(439-2Mezőberény)(092)
[AN 2753869] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 347 p.
ISBN 978-963-06-3693-3 fűzött
Szovjetunió - Mezőberény - állami terror - kényszermunka - deportálás - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - életrajz
323.282(439)"1944/1949" *** 343.819.5(47)"194" *** 316.347(=30)(439-2Mezőberény)(092)
[AN 2753884] MARC

ANSEL
UTF-89409 /2008.
   Kommunista világ született : [nemzetközi konferencia a XX. Század Intézetben] / [... szerk. Schmidt Mária]. - [Budapest] : XX. Század Int., 2008. - 125 p. : ill. ; 20 cm
A konferenciát 2007. nov. 7-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86784-9-2 fűzött : 1890,- Ft
Kelet-Európa - szocialista rendszer - marxizmus - konferenciakiadvány
321.74(4-11) *** 141.82 *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2754094]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2008.
Litván György (1929-2006)
   Sorstársak és kortársak / Litván György ; [vál. és szerk. Gál Éva, Kende Péter]. - Budapest : Noran, 2008. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9716-53-7 fűzött : 2499,- Ft
Magyarország - híres ember - politikus - 20. század - publicisztika - nekrológ
32(439)"19"(092) *** 929(439)"19" *** 943.9"19"(092)
[AN 2754375]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2008.
Mandela, Nelson (1918-)
Nelson Rolihlahla Mandela (magyar)
   A szabadság útján / Nelson Mandela ; [ford. Frida Balázs]. - Budapest : Anthropolis Egyes. : Nyitott Kvműhely, 2008. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Afrika feketén-fehéren)
ISBN 978-963-9725-40-9 fűzött : 2980,- Ft
Mandela, Nelson (1918-)
Dél-Afrika - politikus - 20. század - ezredforduló - memoár
32(680)(092)Mandela,_N.(0:82-94)
[AN 2754816]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2008.
Méray Tibor (1924-)
   Imre bácsi : Nagy Imre közelről és a messzeségből / Méray Tibor. - Pécs : Alexandra, 2008. - 194, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-369-017-8 kötött
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - életrajz
32(439)(092)Nagy_I.
[AN 2754297]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2008.
Meri, Lennart (1929-2006)
   A szó hatalma / Lennart Meri ; vál. Mart Meri. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz., 2008. - 188 p. ; 20 cm. - (Heuréka, ISSN 1785-1378)
ISBN 978-963-9971-00-7 fűzött
Észtország - politikus - belpolitika - 20. század - ezredforduló - beszéd
32(474.2)(092)Meri,_L. *** 323(474.2)"199/200"(042)
[AN 2754970]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2008.
Pallai Péter
   Némi demokráciától a népi demokráciáig : a kommunista hatalomátvétel története Magyarországon a BBC-archívum tükrében, 1945-1948 / Pallai Péter, Sárközi Mátyás. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 201 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-227-150-7 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - szocialista rendszer - 1945 utáni időszak
321.74(439)"1945/1948"
[AN 2753974]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2008.
Pokol Béla (1950-)
   Globális uralmi rend / Pokol Béla. - Budapest : Kairosz, 2005-. - 20 cm
globalizáció - uralom - világpolitika
327(100) *** 321.8
[AN 2754593]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 180 p.
ISBN 978-963-662-012-7 fűzött : 2600,- Ft
globalizáció - uralom - világpolitika - 20. század - ezredforduló
321.8 *** 327(100)"199/200"
[AN 2754600] MARC

ANSEL
UTF-89416 /2008.
Rácz Lajos
   Sárkány új tükörben : Kína a 21. században / Rácz Lajos. - [Budapest] : Novella, 2008. - 282 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-01-8 fűzött : 2490,- Ft
Kína - belpolitika - gazdasági fejlődés - társadalom - ezredforduló
323(510)"200" *** 338.2(510)"200" *** 316.6(510)"200"
[AN 2754785]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2008.
   A rendszerváltás élménye / Fóti Péter szerk. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7052-68-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - rendszerváltás - memoár
323(439)"1989/199"(0:82-94)
[AN 2754583]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2008.
Székelyhidi Ágoston (1935-)
   Debreceni napló Erdélyről : két haza között / Székelyhidi Ágoston. - 2. kiad. - Debrecen : Csokonai, 2008. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-260-222-6 fűzött
Erdély - menekült - határon túli magyarság - 20. század - napló
325.254.4(498)(439-81)"198" *** 323.1(=945.11)(498)"198"
[AN 2763567]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2008.
Szőcs Zoltán (1951-)
   Parasztként, távol a földtől / Szőcs Zoltán. - Budapest : Ady E. Sajtóalapítvány, 2008. - 247 p. ; 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
ISBN 978-963-87862-1-0 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika
32(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2754806]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2008.
   Végjáték : a 2. Gyurcsány-kormány második éve / szerk. G. Fodor Gábor, Stumpf István. - Budapest : Századvég, 2008. - 567 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-64-2 fűzött : 3675,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - belpolitika - gazdaság - kormány - ezredforduló
323(439)"2007/2008" *** 338(439)"2007/2008" *** 328.13(439)"2007/2008"
[AN 2753991]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9421 /2008.
Czettler Antal (1925-)
Pál Graf Teleki und die Aussenpolitik Ungarns, 1939-1941 (magyar)
   Teleki Pál és a magyar külpolitika, 1939-1941 / Czettler Antal. - Budapest : Kairosz, 2008. - 345 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 331-337.
ISBN 978-963-662-072-1 fűzött : 3200,- Ft
Teleki Pál (1879-1941)
Magyarország - magyar történelem - második világháború - miniszterelnök - külpolitika
943.9"1939/1945"(092)Teleki_P. *** 327(439)"1939/1945"
[AN 2764296]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2008.
   Értékőrzők, értékteremtők / [... Csenki Katalin vál., szerk.] ; [közread. az] MKI. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Közművel. Int., [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Bács-Kiskun megye - kulturális élet - kulturális érték - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439.155)(047.53) *** 316.7(439.155)"200"
[AN 2754039]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2008.
Geller, Uri (1946-)
Uri Geller's fortune secrets (magyar)
   A siker titka ; Életem / Uri Geller. - Budapest : Alkim, 2008, cop. 1990. - 479 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Uri Geller's fortune secrets ; My story. - Ford. Gálvölgyi Judit, Kocsis Anikó. - A borítófedélen számozási adatként: 1. r. - A 2. mű megj. "Görbüljek meg, ha nem igaz!" címmel is
ISBN 978-963-06-5099-1 fűzött : 2980,- Ft
Geller, Uri (1946-)
Izrael - híres ember - életvezetés - siker - 20. század - ezredforduló - memoár
929(569.4)Geller,_U.(0:82-94) *** 613.865
[AN 2754769]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2008.
Hodossy-Takács Előd
   Móáb : egy vaskori nép Izrael szomszédjában / Hodossy-Takács Előd. - Budapest : ÚMK, 2008. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 9.)
Bibliogr.: p. 204-216.
ISBN 978-963-9609-84-6 fűzött : 2380,- Ft
Moáb - történelem - nemzettörténelem - bibliakutatás
939.46 *** 930.8(=924.93) *** 22.07
[AN 2753948]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2008.
   Issledovaniâ po istorii Rossii : materialy meždiscipinarnyh[!meždisciplinarnyh] seminarov, 2003-2005 gg. / [red. Semušin Dmitrij]. - Sombathej : O-vo slavânskoj istorii i filologii Sekcii russkoj istorii, 2008. - 238, [2] p. ; 21 cm. - (Seriâ "Istoriâ narodov Rossii", ISSN 1418-7825 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3499-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-34-3499-1)
Oroszország - történelem - konferenciakiadvány
947 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2754897]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2008.
Katona Magda (1954-)
   Beludzsisztán a figyelem középpontjában / Katona Magda. - Budapest : M. Külügyi Int., cop. 2008. - 58 p. ; 28 cm. - (Külpolitikai tanulmányok, ISSN 1789-4891 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
Beludzsisztán - történelem
954 *** 323.1(=915.9)
[AN 2754872]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2008.
Kéri Edit (1926-)
   Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban? / Kéri Edit ; [közread. a] Magyarok Világszövetsége. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : MVSZ, 2008, cop. 2007. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-1983-7 * fűzött (hibás ISBN 971-963-06-1983-7)
ISBN 963-06-1983-0
Magyarország - magyar történelem - állami terror - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 323.282(439)"1956"
[AN 2763833]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2008.
Lichtneckert András (1951-)
Az alsóörsi török ház, a török bíróság és a Prépost család története (német)
   Die Geschichte des türkischen Hauses, des türkischen Gerichtes und der Familie Prépost von Alsóörs / András Lichtneckert ; [übers. von László V. Szabó]. - Balatonfüred : A. Lichtneckert, 2008. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (LA Bibliothek ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4902-5 fűzött
Prépost család
Alsóörs - helytörténet - közigazgatás - családtörténet - építészet - 16. század - 17. század - török hódoltság
943.9-2Alsóörs *** 72(439-2Alsóörs) *** 929.52(439-2Alsóörs)Prépost *** 352.077(=943.5)(439-2Alsóörs)"15/16"
[AN 2755905]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2008.
Meyer-Stabley, Bertrand (1955-)
John John Kennedy (magyar)
   John John Kennedy : a sorsüldözött dinasztia / Bertrand Meyer-Stabley ; [ford. Baranyai Judit]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 202, [10] p. [9] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [209].
ISBN 978-963-7052-62-0 fűzött : 2500,- Ft
Kennedy, John Fitzgerald (Jr.) (1960-1999)
Egyesült Államok - híres ember - 20. század
929(73)Kennedy,_J.
[AN 2754427]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2008.
Meyer-Stabley, Bertrand (1955-)
La véritable princesse Soraya (magyar)
   Elátkozott Soraya : a perzsa sah második feleségének életregénye / Bertrand Meyer-Stabley ; [ford. Hajós Katalin]. - Utánny. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 231 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Megj. "Soraya, az elátkozott hercegnő" címmel is
ISBN 978-963-7052-09-5 fűzött : 2500,- Ft
Esfandiary-Bakhtiary, Soraya (1932-2001)
Irán - uralkodócsalád - nő - 20. század - életrajz
929(55)(092)Esfandiary-Bakhtiary,_S.
[AN 2762731]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2008.
Millard, Anne
The Usborne book of world history (magyar)
   Világtörténelem / Anne Millard és Patricia Vanags ; [ford. Fekete Orsolya]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 196 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9786-03-5 kötött : 1890,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2753417]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2008.
   Mindennapok Rákosi és Kádár korában : új utak a szocialista korszak kutatásában / szerk. Horváth Sándor. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 375 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-35-5 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - belpolitika - Kádár-korszak - Rákosi-korszak
930.85(439)"194/198" *** 323(439)"194/198"
[AN 2754476]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2008.
Nemere István (1944-)
   Egyiptom titkai : piramisok, fáraók, idegenek? / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-044-1 fűzött
művelődéstörténet - ókori Egyiptom - jelenség - kutatás
930.85(32) *** 001.94 *** 001.89(100)
[AN 2762842]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2008.
Nemere István (1944-)
   A fáraók titkai / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-040-3 fűzött
 (hibás ISBN 963-9477-91-5)
uralkodó - ókori Egyiptom - életrajz
932(092)
[AN 2762843]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2008.
Nemere István (1944-)
   Mátyás király magánélete / Steve Nording. - [Budapest] : Anno, 2002 [!2008]. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-555-6 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - életrajz
943.9"14"(092)Mátyás,_I.
[AN 2764328]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2008.
Nemere István (1944-)
   Történelmi rejtélyek / Nemere István [Ferenc József]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 274, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-343-8 fűzött : 1495,- Ft
művelődéstörténet - világtörténelem
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2754587]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2008.
O'Brian, Cormac
Secret lives of the first ladies (magyar)
   Elnökfeleségek titkos élete : intimitások a Fehérházból / Cormac O'Brian ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 240 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-7052-63-7 fűzött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - híres ember - nő
929-055.2(73)
[AN 2754467]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2008.
Petrovics István (1953-)
   A középkori Temesvár : fejezetek a Bega-parti város 1552 előtti történetéből / Petrovics István. - Szeged : JATE Press, 2008. - 163 p. : ill. ; 24 cm. - (Capitulum, ISSN 1418-4397 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-867-9 fűzött
Temesvár - helytörténet - középkor
943.9-2Temesvár"11/15"
[AN 2755125]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2008.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Micsoda életek! : emigránsok Angliában / Sárközi Mátyás. - Budapest : Noran, 2008. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9716-71-1 kötött : 2499,- Ft
Nagy-Britannia - emigráció - külföldön élő magyar személyiség - történeti feldolgozás
929(=945.11)(410)(091)
[AN 2754388]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2008.
Szekfű Gyula (1883-1955)
Der Staat Ungarn (magyar)
   A magyar állam életrajza : történeti tanulmány / Szekfű Gyula ; [az előszót írta Richly Gábor]. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - XX, 240, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-240.
ISBN 978-963-203-193-4 kötött
magyar történelem - hasonmás kiadás
943.9 *** 094.1.07
[AN 2764323]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2008.
Varga Beáta
   Önállóság, autonómia vagy alávetettség? : Ukrajna 1648-1709 között / Varga Beáta. - Szeged : JATE Press, 2008. - 207 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-207.
Fűzött
Ukrajna - történelem - 17. század - 18. század
947.7"164/170"
[AN 2755154]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9442 /2008.
Balázs Győző
   Pusztamonostor története : a XIV. Jász Világtalálkozó tiszteletére / Balázs Győző ; [kiad. Pusztamonostor község Önkormányzata]. - 2. átd., kibőv. kiad. - Pusztamonostor : Önkormányzat, 2008. - 227 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5317-6 fűzött
Pusztamonostor - helytörténet - helyismeret
908.439-2Pusztamonostor *** 943.9-2Pusztamonostor
[AN 2764080]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2008.
Bötig, Klaus
Kreta (magyar)
   Kréta / ... Klaus Bötig. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Farkas Gertrud
ISBN 978-963-13-5714-1 fűzött : 1990,- Ft
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 2762728]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2008.
Csibor Zoltán
   Horvátország nagy útikönyve / Csibor Zoltán, Vakulya Norbert. - Utánny. - Budapest : Dekameron, 2006 [!2008]. - 496 p., [28] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-49-5 fűzött : 3990,- Ft
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2763554]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2008.
Fehér György
   A horvát Adria : útikönyv / Fehér György. - [Budapest] : Hibernia, [2008]. - 263 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2008. máj.
ISBN 978-963-86471-0-8 fűzött
Adriai-tenger - horvát tengerpart - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2762729]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2008.
Fehér Hajni
   India : az aranyháromszög és Goa / [szerk. Fehér Hajni és Reményi László]. - [Budapest] : LPI Kvk., 2008. - 203 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-87261-8-6 fűzött : 4300,- Ft
India - útikönyv
915.40(036)
[AN 2764073]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2008.
Földes László (1945-)
   Vissza a 66-os úton / szöveg Hobo ; kép Halmágyi Péter. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 123 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-266-026-4 kötött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - helyismeret - magyar irodalom - útleírás - fényképalbum
908.73(084.12) *** 894.511-992 *** 77.04(439)(092)Halmágyi_P.
[AN 2754528]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2008.
Gál László (1947-)
   "Ó, a Balaton, régi nyarakon" / Gál László. - [Budapest] : Minerva, 2008. - 200 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-4354-2 kötött : 4800,- Ft
Balaton - helyismeret - turizmus - Kádár-korszak - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12) *** 338.48(439)(285.2Balaton)"195/197"
[AN 2753799]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2008.
Jalsovics Aladár (1833-1897)
   A balatonfüredi gyógyhely és kirándulási helyei : képekkel illusztrálva, 1878 / Jalsovics Aladár ; [szerk., bev. tanulm. Lichtneckert András]. - Jav. kiad. - Balatonfüred : Lichtneckert A., 2008. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (LA könyvtár ; 7.)
ISBN 978-963-06-5066-3 fűzött
Balatonfüred - helytörténet - helyismeret - gyógyfürdő - 19. század
908.439-2Balatonfüred"18" *** 615.838(439-2Balatonfüred) *** 943.9-2Balatonfüred"18"
[AN 2755928]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2008.
Kiss Gabriella (1985-)
   Izland : útikönyv / Kiss Gabriella. - [Budapest] : Dekameron, [2008]. - 180, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-963-9331-51-8 fűzött : 4450,- Ft
Izland - útikönyv
914.911(036)
[AN 2753457]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2008.
Makra László (1952-)
   Magyarországi városok objektív analízise és rangsora, valamint clusterezésük különböző osztályozási technikák segítségével / Makra László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 46.)
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 978-963-9438-89-7 fűzött
Magyarország - klaszterelemzés - város - területfejlesztés - disszertáció
911.375(439) *** 303.722
[AN 2755048]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2008.
   Öttömös : a település földje és népe / szerk. Juhász Antal ; [kiad. Öttömös Község Önkormányzata]. - Öttömös : Önkormányzat, 2008. - 378 p., [10] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-03-5403-9 fűzött : 2500,- Ft
Öttömös - helyismeret
908.439-2Öttömös
[AN 2763515]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2008.
Schmid, Niklaus (1942-)
Mallorca (magyar)
   Mallorca / Niklaus Schmid ; [ford., átd. Nagy Péter]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-60-3 fűzött : 1980,- Ft
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 2754083]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2008.
Schultz, Patricia
1000 places to see before you die (magyar)
   1000 hely, amit látnod kell : világjárók kézikönyve / Patricia Schultz. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 1021 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9731-66-0 fűzött : 3995,- Ft
útikönyv
914/919(036)
[AN 2763565]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2008.
Szepesi Ádám (1974-)
   Magyarország száz csodája / fényképezte Szepesi Ádám ; [szerzők Bódis Bernadett et al.]. - Utánny. - Budapest : Totem, [2008], cop. 2001. - 210 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékeink nyomában, ISSN 1786-0369)
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 963-590-180-1 kötött
Magyarország - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 2764012]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2008.
Tőzsér János (1952-)
   A napfény szigete, Rodosz ; A lélek szigete, Kósz / Tőzsér János. - 2. aktualizált kiad. - Szada : Kassák, 2008. - 179 p., [180] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9757-09-7 fűzött : 5900,- Ft : 23 EUR
Ródosz - Kósz - útikönyv
908.499(084.12) *** 914.99(036)
[AN 2762980]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2008.
Worlds to explore (magyar)
   Felfedezők aranykora : kalandok, útleírások a National geographic archívumából / szerk. Mark Jenkins ; [ford. Koncz Katalin]. - Budapest : Geographia, 2008. - 471 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9810-17-4 kötött
felfedező utazás
910.4(100)(091)
[AN 2754143]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9458 /2008.
Antalffy Tibor (1933-)
   Az évszázad biztosítási csalása / Antalffy Tibor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2008. - 130 p. ; 24 cm
Fűzött : 1198,- Ft (hibás ISBN 978-963-9886-00-1)
Magyarország - híres bűneset - életbiztosítás - ezredforduló - memoár
343.919(439)"200"(0:82-94) *** 368.91(439)"200"(0:82-94)
[AN 2754815]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2008.
Juhászné Zvolenszki Anikó
   Polgári eljárásjogi ismeretek / Juhászné Zvolenszki Anikó. - 3. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2008. - 276 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 978-963-9650-34-3 fűzött
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2763045]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2008.
   Multiple meanings of gender equality : a critical frame analysis of gender policies in Europe / ed. by Mieke Verloo. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2007. - 309 p. ; 24 cm. - (CPS books, ISSN 1587-6942)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-08-1 fűzött
Európai Unió - Európa - esélyegyenlőség - nemek szerinti különbség
342.726-055(4-62)
[AN 2753589]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2008.
Nemere István (1944-)
   KGB gyilkosságok : [Trockijtól Litvinyenkóig] / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-72-4 fűzött
Szovjetunió - Oroszország - politikai merénylet - titkosszolgálat - 20. század - ezredforduló
351.746.1(47) *** 323.285(47)"19/200"
[AN 2754252]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2008.
Nemere István (1944-)
   A maffiák titkai / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-041-0 fűzött
szervezett bűnözés
343.341.2(100) *** 343.974
[AN 2762840]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2008.
Nemere István (1944-)
   Titkosszolgálatok titkai : [CIA, KGB, M15, Moszad] / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9477-78-0 fűzött
titkosszolgálat - világtörténelem
351.746.1(100)(091) *** 930.9(089.3)
[AN 2754247]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2008.
Petrétei József (1958-)
   Magyar alkotmányjog / Petrétei József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2001-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
A 3. köt. társszerzői Chronowski Nóra, Drinóczi Tímea, Tilk Péter, Zeller Judit
Magyarország - államjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 918238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Alapvető jogok. - cop. 2008. - 623 p.
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9542-35-8)
emberi jog - egyetemi tankönyv
342.7(439)(075.8)
[AN 2763965] MARC

ANSEL
UTF-89465 /2008.
Tóth Zoltán József (1967-)
   Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig : adalékok a Szent Korona-eszme történetéhez / Tóth Zoltán József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 353 p. ; 21 cm. - (Societas perfecta, ISSN 1787-5617 ; 3.)
Bibliogr.: p. 309-334. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-018-5 fűzött : 2600,- Ft
eszmetörténet - jogtörténet - alkotmányjog - történettudomány - szentkoronatan - magyarság - nemzettudat - 20. század - ezredforduló
342.4(439)"19/200" *** 342.519.8(439) *** 32.001(439)"19" *** 316.75(439) *** 323.1(=945.11) *** 316.63 *** 930.1(439)
[AN 2763486]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9466 /2008.
Beah, Ishmael (1980-)
A long way gone (magyar)
   Gyerekkatona voltam Afrikában : amíg ti játszottatok / Ishmael Beah ; [ford. Tesfay Sába]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 260 p. : ill. ; 21 cm. - (Afrika feketén-fehéren)
ISBN 978-963-9725-37-9 fűzött : 2980,- Ft
Beah, Ishmael (1980-)
Sierra Leone - gyermekkatona - ezredforduló - memoár
355-053.5/.6(664)"199"(0:82-94)
[AN 2754773]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2008.
   Misszióban jártam, 2008 = In mission, 2008. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Magyar katonai missziók, ISSN 1789-8390)
ISBN 978-963-327-541-1 kötött
United Nations. Peacekeeping Force in Cyprus
United Nations. Peacekeeping Force in Sina
Multinational Force & Observers
North Atlantic Treaty Organization. Kosovo Force
European Union. Force in Bosnia and Herzegovina
United Nations. International Security Assistance Force
Magyarország - békefenntartó erő - ezredforduló - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(100)"199/200"
[AN 2754954]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2008.
Suvorov, Viktor
Denʹ "M" (magyar)
   Az M-nap : ki kezdte a II. világháborút? / Viktor Szuvorov ; [ford. Titkos Borbála]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 978-963-662-169-8 fűzött : 3800,- Ft
Szovjetunió - történelem - hadtörténet - katonapolitika - második világháború
355.02(47) *** 355.48(47)"1939/1945" *** 947"1939/1945"
[AN 2754699]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9469 /2008.
Bogár László (1951-)
   Örvényben : Bogár László közgazdásszal beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 129 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 41.)
ISBN 978-963-662-009-7 fűzött : 1500,- Ft
Bogár László (1951-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - ezredforduló - interjú
330(439)(092)Bogár_L.(047.53)
[AN 2754284]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2008.
Buzan, Tony
Brain sell (magyar)
   A sikeres eladás trükkjei : kommunikációs technikák a hatékony eladás szolgálatában / Tony Buzan, Richard Israel ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 302 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-627-5 kötött
eladás - munkalélektan - siker
658.8 *** 65.013 *** 613.865
[AN 2754504]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2008.
Csath Magdolna (1943-)
   Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században / Csath Magdolna. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2004. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 349-355.
ISBN 978-963-19-5251-3 fűzött : 3560,- Ft
üzemgazdaságtan - tervezés - vezetés - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8) *** 658.1.012.4(075.8)
[AN 2764227]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2008.
Dencső Balázs
   Mérlegképes továbbképzés, 2008 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : államháztartási szakterület / Dencső Balázs, Nagy Péter, Szamkó Józsefné ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2008. - 168 p. ; 30 cm
Lezárva: 2008. máj.
ISBN 978-963-9878-03-7 fűzött : 3100,- Ft
számvitel - gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657(078) *** 657.6(078)
[AN 2763249]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2008.
Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia (16.) (2008) (Tihany)
   XVI. Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia : Tihany, 2008. április 24-25. ; "Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj" 2008 nyerteseinek konferenciája : Tihany, 2008. április 25. ; "Különleges élelmiszerek minősége és promóciója az EU-ban" szakmai rendezvény : Tihany, 2008. április 25. : konferenciakiadvány / [összeáll. és szerk. Molnár Pál és Boross Ferenc] ; [rend. a] European Organization for Quality Magyar Nemzeti Bizottság [etc.]. - Budapest : EOQ MNB, 2008. - 354 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-85514-5-0)
élelmiszeripar - élelmiszer-vizsgálat - táplálkozástudomány - minőségbiztosítás - konferenciakiadvány
658.562 *** 663/664 *** 613.2 *** 061.3(439-2Tihany)
[AN 2753584]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2008.
   Finding the money : public accountability and service efficiency through fiscal transparency / ed. by Gábor Péteri ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative. - Budapest : LGI OSI, 2008. - XV, 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-09-5 fűzött
gazdaságpolitika - pénzügy
338 *** 336
[AN 2753571]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2008.
Flank Éva
   Képernyős munkahelyek biztonsága / [írta Flank Éva és Spiegel István]. - [Budapest] : Népszava Kv., 2008. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2008. jan. 15.
Fűzött
munkavédelem - képernyő
331.45(439) *** 681.3.022
[AN 2764062]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2008.
   A gazdasági társaságok nagy kézikönyve / [szerk. Kisfaludi András, Szabó Marianna]. - Budapest : CompLex, 2008. - 1854 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2008. máj. 1. - Bibliogr.: p. 1761-1765.
ISBN 978-963-224-948-3 kötött
Magyarország - gazdasági társaság - gazdasági jog - útmutató
334.72(439)(036) *** 347.7(439)(036)
[AN 2764313]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2008.
Gubányi Lászlóné
   Segédlet az államháztartás szervezetei 2008. évi főkönyvi számláinak megnyitásához / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 187 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-724-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - gazdasági szervezet - főkönyvi számla - útmutató
657.4(036) *** 336.61(439) *** 657.34(036)
[AN 2763271]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2008.
Juhász Anikó
   A kereskedelem koncentrációja / Juhász Anikó, Seres Antal, Stauder Márta. - [Budapest] : [Közgazd. Szemle Alapítvány], 2008. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Közgazdasági Szemle Alapítvány. - Bibliogr.: p. 120-124.
ISBN 978-963-06-5017-5 fűzött
Magyarország - kiskereskedelem - ezredforduló
339.372(439)"200" *** 339.372(100)"200"
[AN 2754843]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2008.
Kerekes Anikó
   Számlázás a gyakorlatban : 2008-as számlázási szabályok és számlaminták / Kerekes Anikó, Zara László. - Budapest : Ecovit, 2008. - 204 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5073-1 fűzött
Magyarország - számvitel - számla - útmutató
657.4(439)(036)
[AN 2754026]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2008.
Kozák Ákos
   Kincskeresők : pillanatfelvétel a magyar fogyasztóról / Kozák Ákos. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 269 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9686-46-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - fogyasztói magatartás - ezredforduló
366.1(439)"200"
[AN 2754190]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2008.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Regionális kisvállalkozás támogató rendszer : [Rektár] / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2007. - 292 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9736-21-4 kötött
Észak-Magyarország - Magyarország - regionális gazdaság - kisvállalkozás - állami támogatás
332.1(439) *** 334.72.012.64(439.13) *** 338.246.027(439)
[AN 2754916]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2008.
Mihályi Péter (1953-)
   Miért beteg a magyar gazdaság? : diagnózis és terápia / Mihályi Péter. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 178, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 978-963-9686-56-4 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - gazdaság - ezredforduló
338(439)"199/200"
[AN 2754182]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2008.
Németh Géza
   Amit a befektetésekkel kombinált biztosításokról tudni kell / Németh Géza. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 18.)
ISBN 978-963-9811-02-7 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - biztosításügy - útmutató
368(439)(036)
[AN 2754053]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2008.
Nógrádi Bence Szabolcs (1973-)
   Rinocérosz üzletkötés : az eladás alapvető kézikönyve / Nógrádi Bence. - 20. utánny. - Budapest : Rhino Training, 2007. - 213 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 963-206-682-0 fűzött : 2940,- Ft
marketing
658.8
[AN 2764081]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2008.
   Önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje, 2008 / [szerzők Juhász Géza et al.]. - Budapest : Saldo, 2008. - 192 p. ; 29 cm + CD. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
Fűzött : 3900,- Ft (hibás ISBN 978-963-638-259-9)
Magyarország - számvitel - helyi önkormányzat - pénzügy - útmutató - elektronikus dokumentum
657(439)(036) *** 352.073.5(439)(036)
[AN 2753448]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2008.
   Önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje, és a számviteli politikához tartozó szabályzatok, 2008 / [szerzők Juhász Géza et al.]. - Budapest : Saldo, 2008. - 289 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-259-9 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - pénzügy - számvitel - útmutató
657.24(036) *** 352.073.5(439)(036) *** 657.4(036)
[AN 2753485]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2008.
Paróczai Péterné
   Adó, illeték, társadalombiztosítás : példatár, teszt és esettanulmány / Paróczai Péterné, Balláné Nagy Katalin. - [Budapest] : Perfekt, 2008. - 381 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-725-8 fűzött : 5500,- Ft
Magyarország - adóügy - társadalombiztosítás - példatár - tankönyv
336.2(439)(078)(076) *** 369(439)(078)(076)
[AN 2763187]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2008.
Paróczai Péterné
   Példatár, teszt és esettanulmány a pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretekhez : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 171 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-626-8 fűzött : 2100,- Ft
vállalkozásismeret - finanszírozás - pénzügy - példatár - tankönyv
658.14(078)(076)
[AN 2763186]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2008.
Paróczai Péterné
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 176 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-394-622-0 fűzött : 2900,- Ft
vállalkozás - pénzügy - számvitel - tankönyv
336.61(078) *** 657(078)
[AN 2763274]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2008.
Pepall, Lynne (1952-)
Industrial organization (magyar)
   Piacelmélet : modern megközelítés gyakorlati alkalmazásokkal / Lynne Pepall, Daniel J. Richards, George Norman ; [ford. Bakics Judit et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 896 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-024-1 kötött : 5000,- Ft
piac - gazdasági verseny - gazdaságelmélet
339.13 *** 330.8
[AN 2753792]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2008.
Rekettye Gábor (1944-)
   Kisvállalati marketing / Rekettye Gábor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 204 p. : ill. ; 26 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-05-8468-5 kötött
vállalkozásismeret - kisvállalkozás - marketing
658.8 *** 334.72
[AN 2763111]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2008.
Roóz József (1944-)
   Az emberierőforrás-menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, 2008, cop. 2006. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-670-1 kötött : 3350,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2763207]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2008.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-487-5 * kötött : 2750,- Ft (hibás ISBN 978-963-394-487-2)
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(078)
[AN 2763542]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2008.
Stanyer, Peter
Guide to investment strategy (magyar)
   Befektetés : biztonságos megoldásoktól a magas kockázatig / Peter Stanyer ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 304 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273--284.
ISBN 978-963-9686-44-1 kötött : 5500,- Ft
tőkebefektetés
658.152 *** 330.142.2 *** 336.76
[AN 2754030]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2008.
   "Synorg" : a szervezetközi együttműködés kézikönyve / [... közrem. Inzsöl Renáta et al.] ; [kiad. Lenti Város Önkormányzata]. - [Lenti] : Önkormányzat, 2008. - 110 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87725-5-8 fűzött
Magyarország - szervezetközi kapcsolat - együttműködés - társadalmi szervezet - testület
334.752(439) *** 334.012.46(439) *** 061.1(439)
[AN 2754577]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2008.
   Számvitelelemzés / [szerk. Pálesné Retezi Katalin]. - [Budapest] : Perfekt, [2008]. - 2 db ; 29 cm
ISBN 978-963-394-644-2
ISBN 963-394-644-1
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2735358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 630 p.
Szerző Éva Katalin
ISBN 978-963-394-645-9 fűzött : 4800,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2763258] MARC

ANSEL
UTF-89497 /2008.
Szvetelszky Zsuzsanna (1969-)
   Noé márkája : variációk a tudatos vásárlásra / Szvetelszky Zsuzsanna ; [közread. a] Tudatos Vásárlók Egyesülete. - Budapest : Pont : Tudatos Vásárlók Egyesülete, cop. 2008. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7265-74-7 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 963-7265-74-7)
fogyasztói magatartás
366.1
[AN 2754138]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2008.
Tonk Emil (1948-)
   Üzleti patika / Tonk Emil. - Budapest : Stúdium 2000 Bt., 2004-. - 21 cm
vállalatvezetés
658.1.011.1
[AN 2546545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Hasznos alap TONKönyv hálózatépítőknek : [mesterfokon] / [ill. Könczey Elemér]. - 2008. - 304 p. : ill.
Címvált.: MLM : hasznos alap TONKönyv hálózatépítőknek
ISBN 978-963-87528-1-9 kötött : 2950,- Ft
Fűzött
vállalatvezetés
658.1.011.1
[AN 2754210] MARC

ANSEL
UTF-89499 /2008.
   Világgazdaságtan / Blahó András és munkaközössége. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 367 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 321-328.
ISBN 978-963-05-8568-2 kötött
világgazdaság - külkereskedelem - nemzetközi pénzügy
339.9 *** 339.7 *** 339.5 *** 338
[AN 2764311]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9500 /2008.
Blahuth Jánosné
   Útmutató az önkormányzati költségvetési szervek részére a módosított személyi jövedelemadó törvény végrehajtásához, valamint az egészségügyi, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásra, a járulékfizetésre és a magán-nyugdíjpénztári tagságra vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásához / Blahuth Jánosné, Altorjainé Eisenberg Judit. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2008. - 563 p. ; 29 cm + mell. ([24] p.)
"Intézményi kifizetések" bejelentésére szolgáló bizonylat minta és segédlet a kifizetések bejelentéséhez (melléklet címe). - Gerinccím: SZJA útmutató
ISBN 978-963-394-723-4 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - jövedelemadó - társadalombiztosítás - önkormányzat - útmutató
369(439)(036) *** 336.61(439) *** 352/353
[AN 2763246]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2008.
Gaál Attila
   Amit az önkéntes nyugdíjpénztárakról tudni kell / Gaál Attila. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 11.)
ISBN 978-963-86905-5-5 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - nyugdíjbiztosítás - önkéntes biztosítópénztár - útmutató
369.5(439)(036)
[AN 2754058]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2008.
Hámor Szilvia
   Amit a magánnyugdíj pénztárakról tudni kell / Hámor Szilvia. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2007. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 10.)
ISBN 963-86905-1-8 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - nyugdíjbiztosítás - biztosítópénztár - útmutató
369.5(439)(036)
[AN 2754063]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9503 /2008.
   A 100 éves Fáy jubileumi évkönyve, 1908-2008 / [... főszerk. Zántó Edina] ; [közread. a Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola]. - Budapest : Fáy A. Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépisk., 2008. - 384 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5053-3 fűzött
Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola (Budapest)
Budapest - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.6:629(439-2Bp.)(058)
[AN 2754220]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2008.
   Educational sports and physical activites for disability = Sport e attività motorie educative per la disabilità / by ... Maurizio Sibilio [et al.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 2008. - 60 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9438-93-4 fűzött
mozgássérült - sport - módszertan - pedagógia
376.2 *** 796.01 *** 37.01
[AN 2755171]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2008.
Győri L. János (1958-)
   "Egész Magyarországnak és Erdélységnek... világosító lámpása" : a Debreceni Református Kollégium története / Győri L. János ; a fényképeket kész. Barcza János ; ... kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület. - 2. jav., bőv. kiad. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2008. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 963-87134-0-2 kötött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - egyházi iskola - történeti feldolgozás
373.552(439-2Debrecen)(091)
[AN 2764074]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2008.
   Jóléti ellátások, szakképzés és munkakínálat / szerk. Nagy Gyula. - Budapest : MTA KTI, 2008. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9796-14-0 fűzött
Magyarország - társadalombiztosítás - szakképzés - munkaerőpiac - ezredforduló
374.7 *** 369(439)"200" *** 37.013.83 *** 331.5(439)"200"
[AN 2755137]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2008.
   Jubiläumsjahrbuch 25 : 1982/1983, 2007/2008 : zweisprachiger deutscher Nationalitätenunterricht / [szerk. Auth Szilvia, Bischofné Blandl Mária, Győriné Meiszter Katalin] ; [Hrsg.] Allgemeinbildende Schule mit Kunsterziehung und Pädagogischem Fachdienst. - Bohl : Allgemeinbildende Schule mit Kunsterziehung und Pädagogischem Fachdienst, 2008. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4709-0 fűzött
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Bóly)
Magyarország - Bóly - általános iskola - kétnyelvű iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bóly)(058) *** 37.018.554(439)
[AN 2754558]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2008.
   Jubileumi évkönyv a szigetszentmártoni óvoda fennállásának 120. évfordulója alkalmából / [... összeáll. Engert Mária] ; [... írták Szíjjártó Gyuláné et al.] ; [kiad. Napköziotthonos Óvoda, Szigetszentmárton]. - Szigetszentmárton : Napköziotthonos Óvoda, 2008. - 51 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-4980-3 fűzött
Napköziotthonos Óvoda (Szigetszentmárton)
Szigetszentmárton - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Szigetszentmárton)(058)
[AN 2753493]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2008.
   Közoktatás, iskolai tudás és munkapiaci siker / szerk. Fazekas Károly. - Budapest : MTA KTI, 2008. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 9.)
A 2005. nov. 18-19-én Mátraházán rendezett szakmai konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9796-12-6 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - oktatásügy - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló - konferenciakiadvány
37.014(439)"200" *** 331.5(439)"200" *** 061.3(439-2Mátraháza)
[AN 2755136]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2008.
Ladányi Andor (1928-)
   A középiskolai tanárképzés története / Ladányi Andor. - Budapest : ÚMK, 2008. - 183 p. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9609-91-4 fűzött : 2380,- Ft
Magyarország - pedagógusképzés - középfokú oktatás - történeti feldolgozás
371.13(439)(091)
[AN 2754097]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2008.
   A magyar társadalom a tehetség szolgálatában : ... a Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciájának összefoglaló kötete : Budapest, Gábor Dénes Főiskola, 2008. február 22. / [szerk. Kiss Gábor, Csermely Péter] ; [rend., közread. a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2008. - 136 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4924-7 fűzött
tehetséggondozás - pedagógiai lélektan - konferenciakiadvány
376.545 *** 37.015.3 *** 37.025 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2754488]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2008.
Mező Ferenc (1973-)
   Tanulási stratégiák fejlesztése : az IPOO-modell alapján / Mező Ferenc, Mező Katalin. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Tehetségvadász Stúdió : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2007. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Tehetségvadász könyvek)
Bibliogr.: p. 144-148. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87488-0-5 fűzött
tanulás
371.322
[AN 2764279]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2008.
Pölöskei Sándor (1933-)
   Négy évtized a katedrán : pedagógiai jegyzetek / Pölöskei Sándor. - [Kapuvár] : [Magánkiad.], [2008]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-06-5016-8 fűzött
Magyarország - pedagógia - oktatástörténet
37 *** 37(439)(091)
[AN 2754803]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9514 /2008.
Beckham, David (1975-)
Making it real: my soccer skills book (magyar)
   Focisuli / David Beckham ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 158 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9644-59-5 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 2753887]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2008.
Bergene, Lise
A passion for patchwork (magyar)
   A foltvarrás szenvedélye : több mint 100 steppelt tárgy, minden évszakhoz / Lise Bergene ; [ford. Zombori Andrea]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2008. - 157 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 978-963-9710-08-5 fűzött : 3300,- Ft
foltvarrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.41
[AN 2754904]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2008.
The book of lists : football (magyar) (kieg. kiad.)
   Listák könyve : futball / [összeáll.] Stephen Foster ; [a m. kiadást szerk. Szily László, Nagy Róbert Gábor, Gábor Miklós] ; [ford. Nagy Róbert Gábor et al.]. - Budapest : Glória : Corvinno Kft., [2008]. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9587-48-9 fűzött : 2890,- Ft
labdarúgás - kuriózum
796.332(100)(089.3)
[AN 2754723]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2008.
   Epistemology of sports and motorial activites for educational matters = Epistemologia delle attività sportive e motorie a carattere educativo / by ... Maurizio Sibilio [et al.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 2008. - 50 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9438-94-1 fűzött
sportelmélet - pedagógiai lélektan
796.01 *** 37.015.3
[AN 2755176]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2008.
Farkasházy Tivadar (1945-)
   Bobby visszatér, avagy A Fischer-rejtély / Farkasházy Tivadar. - [Budapest] : Adwise Media, 2008. - 399 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5015-1 kötött : 3995,- Ft
Fischer, Bobby (1943-2008)
Magyarország - Egyesült Államok - sportoló - sakk - 20. század - ezredforduló - interjú
794.1(73)(092)Fischer,_B. *** 794.1(439)(092)(047.53)
[AN 2754440]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2008.
Friedl, Johanna
Allererste Kinderspiele (magyar)
   Gyermekjátékok az első évekre : készségfejlesztő játékötletek otthonra, óvodába, iskolába / Johanna Friedl, Margret Nussbaum ; ill. Doris Rübel és Angela Weinhold ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - [Pápa] : Deák, [2008]. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Tudatos szülő (keretcím)
ISBN 978-963-9420-82-3 kötött : 2450,- Ft
gyermekjáték
793/794(02.053.2)
[AN 2754391]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2008.
Grätzer György (1936-)
   Elmesport egy esztendőre / Grätzer György ; [a rajzokat kész. Réber László]. - 2. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 237 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9725-36-2 kötött : 2880,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 51
[AN 2754566]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2008.
Grätzer József (1897-1945)
Sicc : szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok (új kiadása)
   Új Sicc : szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok / Grätzer József. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008, cop. 2007. - 195 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9725-13-3 kötött : 2580,- Ft
játék
793/794
[AN 2762900]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2008.
Das grosse Kinder-Bastelbuch (magyar)
   Kreatív ötlettár gyerekeknek : több mint 150 nagyszerű tipp minden évszakra : [alkossunk együtt!] / [szerkesztők Imke Erdmann, Petra Hassler] ; [ford. Mohácsi Ildikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2008. - 208 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9729-70-4 kötött : 3790,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 2754677]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2008.
   Kártyalexikon : A-Z / [főszerk. Berend Mihály] ; [társszerk., a képanyagot összeáll. Jánoska Antal]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - 461 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
Bibliogr.: p. 459-[462].
ISBN 978-963-05-8555-2 kötött
kártyajáték - szaklexikon
794.4:030
[AN 2764302]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2008.
András (1940-)
   Bozsik / Kő András. - 2. bőv., átd. kiad. - [Székesfehérvár] : Apriori International, cop. 2008. - 203 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-06-5014-4 kötött : 4500,- Ft
Bozsik József (1925-1978)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életrajz
796.332(439)(092)Bozsik_J.
[AN 2764069]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2008.
Raiola, Gaetano
   Educational sport games = Giochi sportivi a carattere educativo / by ... Gaetano Raiola e Maurizio Sibilio. - Szombathely : Savaria Univ. Press, cop. 2008. - 37 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9438-95-8 fűzött
labdajáték - testnevelés
796.2/.3
[AN 2755179]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2008.
Wimmert, Jörg
Die Olympischen Spiele (magyar)
   Olimpiák / írta Jörg Wimmert ; Thomas Handschin és Michael Steinbrecher közrem. ; ill. Giampietro Costa és Udo Buffler ; [ford. Frenkel Attila]. - Budapest : Tessloff Babilon, 2008. - 46, [2] p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 10.)
ISBN 978-963-9657-75-5 kötött : 2570,- Ft
sporttörténet - olimpia
796.032(100)(091)
[AN 2764041]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9527 /2008.
Bordács Andrea
   Rácmolnár Sándor / [szöveg ... Bordács Andrea]. - Budapest : Ráday Galéria, 2008. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 3.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-87657-3-9 fűzött
Rácmolnár Sándor (1960-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Rácmolnár_S.
[AN 2753531]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2008.
Buda László
   Műemlékek és graffitik / [IV-VII. fejezetet írta és szerk. Buda László] ; [a műemlékek szövegét írta ... Angyal László András] ; a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály kiadványa. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Rendőr-főkapitányság, [2008]. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - műemlék - rongálás - falfirka - útmutató
72.025.3/.4(439.165) *** 343.791(439)(036) *** 75.052(439)
[AN 2755207]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2008.
   Budapest őrzi szépségét, 2004-2008 = Budapest preserves its beauty, 2004-2008 / [összeáll. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Települési Értékvédelmi Ügyosztály] ; [fotó Fáryné Szalatnay[!] Judit]. - Budapest : [Fővárosi Önkormányzat], 2008. - 59 p. : ill., színes ; 30 cm
Számozási adatként: 2.
Fűzött
Budapest - építészet - restaurálás
72(439-2Bp.) *** 7.025.4
[AN 2754305]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2008.
A budapesti Szépművészeti Múzeum (angol)
   The Museum of Fine Arts Budapest : guide / ed. by Szilvia Bodnár ; contributors Szilvia Bodnár [et al.] ; [transl. by Anna Nilsen] ; [publ. ... by the Museum of Fine Arts]. - 4. rev. ed. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2008. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7063-51-0 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Budapest - képzőművészet - múzeum - múzeumi katalógus
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036)
[AN 2763561]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2008.
Dékán István
   Digitális fényképezés az alapoktól a szakmai ismeretekig / írták Dékán István és Sümegi András. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : [Dékán Stúdió Kft.], [2007]. - 272 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Dékán könyvek)
ISBN 978-963-06-3319-2 kötött
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 2763509]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2008.
Dercsényi Balázs (1940-2003)
   Templomok Magyarországon / Dercsényi Balázs, Marosi Ernő ; [a fotókat kész. Szelényi Károly ..., Mudrák Attila ..., Kispál Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2008. - 222, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9705-38-8 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - templom - fényképalbum
726.54(439)(084.12)
[AN 2764212]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2008.
Dobos Sándor (1931-)
   Mediterrán mesék = Mediterranean tales / Dobos Sándor ; [ford. Bart Dániel] ; [közread. a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház]. - Budapest : Mai M. Ház, [2008]. - [124] p. : ill., színes ; 20x30 cm
ISBN 978-963-87620-2-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Dobos_S.
[AN 2754327]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2008.
Farkas Zsuzsa
   A műtárgyfényképezés kezdetei Magyarországon, 1840-1885 / Farkas Zsuzsa, Papp Júlia. - Budapest : M. Fotográfiai Múz., 2007. - 221 p. : ill. ; 28 cm. - (A magyar fotográfia forrásai, ISSN 1587-9917 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8383-69-3 fűzött
Magyarország - műtárgy - fototechnika - 19. század
77(439)"18" *** 069.44
[AN 2754392]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2008.
Fedezze fel a vidéki Magyarországot! (angol)
   Discover rual Hungary! : guide / ed. by Miklós Cseri, Anita Horváth, Zsuzsanna Szabó ; [transl. by Irén Batáriné Tóth, Zsuzsanna Batári] ; [publ. by the] Hungarian Open Air Museum. - Szentendre : Hungarian Open Air Museum, 2007. - 199 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Guide. - Spirál fűzéssel
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7376-54-2)
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Szentendre - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz - útmutató
069(439-2Szentendre)(036) *** 39(=00)(439)
[AN 2753553]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2008.
   Fedezze fel a vidéki Magyarországot! : kiállításvezető / szerk. Cseri Miklós, Horváth Anita, Szabó Zsuzsanna ; [kiad. a] Szabadtéri Néprajzi Múzeum. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2007. - 199 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Kiállításvezető. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7376-54-2 fűzött
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Szentendre - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz - útmutató
069(439-2Szentendre)(036) *** 39(=00)(439)
[AN 2753530]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2008.
Fedezze fel a vidéki Magyarországot! (német)
   Entdecken Sie das ländliche Ungarn! : Museumsführer / Red. Miklós Cseri, Anita Horváth, Zsuzsanna Szabó ; [... Übertr. Marianne Tharan-Trieb] ; [Hrsg. Ungarisches Freilichtmuseum]. - Szentendre : Ungarisches Freilichtmuseum, 2007. - 189 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 23 cm
Borítócím: Museumsführer. - Spirál fűzéssel
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7376-54-2)
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Szentendre - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz - útmutató
069(439-2Szentendre)(036) *** 39(=00)(439)
[AN 2753579]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2008.
   Fiumei úti sírkert / [... szerk. és a képaláírásokat írta Tóth Vilmos] ; [fényképezte Antall Péter, Gedai Csaba] ; [közread. a] Nemzeti Kegyeleti Bizottság. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Kegyeleti Biz., 2008. - 224, [7] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-4675-8 kötött
Budapest - síremlék - temető - fényképalbum
726.825(439-2Bp.)(084.12)
[AN 2764064]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2008.
   Fotóillusztrációk reneszánsz irodalmi alkotásokhoz / [szerk. Győri Lajos] ; [közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - Budapest : MMIKL, 2008. - 76 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-651-468-6 kötött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"200"
[AN 2753453]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2008.
Gáspár Zsuzsanna (1967-)
   Imre Halasz, Anthony Halasz / Gáspár Zsuzsanna, Timon Kálmán ; [transl. Zsolt Káldos, Zsuzsanna Gáspár]. - 2. repr. ed. - Budapest : Annata, 2008, cop. 2002. - 153, V p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Építész monográfiák, ISSN 1217-5803)
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-06-4701-4 kötött
Halász Imre (1925-2003)
Halász Antal (1928-)
Egyesült Államok - építész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz
72(73)(=945.11)(092)Halász_I. *** 72(73)(=945.11)(092)Halász_A.
[AN 2763558]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2008.
   Hegedűs 2 László / [szöveg ... Beke László et al.]. - Budapest : Ráday Galéria, 2008. - 71 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 1.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-87657-2-0 fűzött
Hegedűs László (1950-)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Hegedűs_L.
[AN 2753519]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2008.
   Hölgyek palettával : magyar nőfestészet 1895-1950 : [Saphier Dezső gyűjteménye a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2008. január 28. - 2008. március 24.] / [a kiállítást rend. ... Gálig Zoltán, Saphier Dezső, Gödölle Mátyás]. - Budapest : MNM, 2008. - 250 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-45-5 kötött
Fűzött
Magyarország - festészet - nő - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"19" *** 316.37-055.2(439)"19" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2729809]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2008.
Horváth Éva, T.
   Paravánok és Nórák / T. Horváth Éva ; [szöveg ... Somhegyi Zoltán] ; [... ford. ... Földvári Balázs]. - [Budapest] : T. Horváth É., [2008]. - [20] p. : ill., színes ; 21x30 cm
Borítócím: T. Horváth Éva. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-4456-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Horváth_É.,_T.
[AN 2754340]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2008.
Józsa Judit (1974-)
   Szobortermő szülőföld : Józsa Judit szobrászművésszel beszélget Csűrös Csilla. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 99, [14] p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 40.)
ISBN 978-963-662-163-6 fűzött : 1500,- Ft
Józsa Judit (1974-)
Magyarország - szobrász - ezredforduló - 21. század - interjú
73(439)(092)Józsa_J.(047.53)
[AN 2754281]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2008.
   Köztes terek = In-between zones / [szerk. ... Bálint Mónika et al.] ; [kiad. az ... Impex Kortárs Művészeti Szolgáltató Alapítvány, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület]. - [Budapest] : Impex Kortárs Műv. Szolgáltató Alapítvány : FKSE, 2008. - 85 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2772-6 fűzött
Budapest - városfejlesztés - köztér - ezredforduló
711.4 *** 711.4(439-2Bp.)"200" *** 712.254
[AN 2754131]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2008.
Majzik Mária, V. (1949-)
   Hiány és teljesség : V. Majzik Máriával beszélget Kozma László. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 119 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 45.)
ISBN 978-963-662-142-1 fűzött : 1500,- Ft
Majzik Mária, V. (1949-)
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - interjú
738(439)(092)Majzik_M.,_V.(047.53)
[AN 2754289]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2008.
   Manual / [szöveg ... Prékopa Ágnes]. - [Budapest] : Ráday Galéria, 2007. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar iparművészet, ISSN 2060-0127)
A bev. és az életrajzok angol nyelven is
ISBN 978-963-06-2498-5 fűzött
Manual Csoport
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - 20. század - egyesület
73/76(439)"19/200" *** 061.2(439)Manual_csoport
[AN 2753739]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2008.
   A második generáció, 1946-1966 = The second generation, 1946-1966 / [előszó, ... rend. ... S. Nagy Katalin]. - [Budapest] : 2B Galéria, 2008. - 46 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
A 2B Galéria és a Manna Galéria által 2008. májusában rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-86977-4-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2754913]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2008.
Merényi Dániel
   Napirajz : súlyosbítva azt, ami amúgy is... / [Merényi Dániel]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Titkos Fiók, 2008. - [324] p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Napirajz, 2005-2006
ISBN 978-963-06-5004-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - karikatúra
741.5(439)
[AN 2753839]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2008.
Nádler István (1938-)
   Nádler István / [kurátor ... Bálványos Anna] ; [szerk. ... Elsässer Klaudia] ; [rend., közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2008. - 223 p. : ill., színes ; 29 cm
A 2008. ápr. 11 - jún. 1. között tartott "...függőleges... / ...vertical... / ...vertikal..." c. kiállítás katalógusa. - Angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-963-9537-16-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Nádler_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2754385]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2008.
Nádler István (1938-)
   Nádler, Ligeti / ... [interjú] Marczi Mariann ... - Budapest : Jaffa, 2008. - 107 p. : ill. ; 29 cm
Nádler István festménysorozata Ligeti György 80. születésnapjára. - Ligeti György az 1991-es Balzan-díj átadása alkalmából készült esszéjével
ISBN 978-963-9604-41-4 kötött : 4990,- Ft
Nádler István (1938-)
Ligeti György (1923-2006)
Magyarország - zeneszerző - festőművész - 20. század - 21. század - interjú
75(439)(092)Nádler_I.(047.53) *** 78.071.1(439)(092)Ligeti_Gy.
[AN 2754349]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2008.
   A példa ereje : Europa Nostra díjas alkotások Magyarországon / [kész. Baliga Kornél et al.] ; [...ford. James Stewart és Czétényi Piroska] ; [közread. a] Budapesti Városvédő Egyesület. - [Budapest] : Budapesti Városvédő Egyesület, [2008]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-7537-13-9)
Magyarország - építészet
72(439)
[AN 2753757]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2008.
Reigl, Judit (1923-)
   Reigl Judit / [szerk. Makláry Kálmán] ; [közread. az Erdész & Makláry Fine Arts Gallery]. - Budapest : Erdész & Makláry Fine Arts, 2008. - 89 p. : ill., színes ; 28 cm
Berecz Ágnes tanulmányával. - Borítócím: Művek : oeuvres : wokrs, 1961-1973. - Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-87350-7-2 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J.
[AN 2762714]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2008.
Rieger Tibor (1940-)
   A művészet őszinte, mély hit : Rieger Tibor szobrászművésszel beszélget Molnár Pál. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 113 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 52.)
ISBN 978-963-662-162-9 fűzött : 1500,- Ft
Rieger Tibor (1940-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - interjú
73(439)(092)Rieger_T.(047.53)
[AN 2754273]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2008.
Spengler Katalin
   Jermakov Katalin / [szöveg ... Spengler Katalin, Zoltán Tamás, Cseh Borbála]. - [Budapest] : Ráday Galéria, 2007. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar iparművészet, ISSN 2060-0127)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87657-0-3 fűzött
Jermakov Katalin (1969-)
Magyarország - iparművész - ékszer - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
739(439)(092)Jermakov_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2007"
[AN 2753505]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2008.
Szemereki Teréz (1947-)
   Szemereki Teréz. - Budapest : Szemereki T., 2007. - [43] p. : ill., színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [43].
ISBN 978-963-06-4473-0 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Szemereki_T.
[AN 2754268]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2008.
   A szent művészet és az ikon / [szerk. Ágoston Magdolna]. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2007. - 270, [2] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 21 cm. - (Ruszisztika, ISSN 1785-4164 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3497-7 fűzött
Oroszország - keresztény művészet - orosz ortodox egyház - ikon
75.046.3(47) *** 281.93 *** 246.3
[AN 2754891]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2008.
Szmrecsányi Boldizsár (1970-)
   Boldi : szobrászművész : sculptor : sculpteur. - Budapest : Helikon, 2008. - [136] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-227-109-5 kötött
Szmrecsányi Boldizsár (1970-)
Magyarország - szobrász - ezredforduló - 21. század
73(439)(092)Szmrecsányi_B.
[AN 2754477]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2008.
Szűcs Julianna, P. (1946-)
   Kicsomagolás : példák a világba vetett művészet eseteire / P. Szűcs Julianna. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 294 p., [40] t. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7052-72-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 19. század - 20. század
73/76(439)"18/19"
[AN 2754667]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2008.
   Tanulás emlékművek, emléktáblák felfedezésével / szerk. Miszné Korenchy Anikó ; [ford. Lekeny Hajnal] ; [kiad. a Múzeumok és Látogatók Alapítvány]. - [Budapest] : Múzeumok és Látogatók Alapítvány, 2008. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 57-59.
ISBN 978-963-06-4634-5 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - emlékmű
725.945(439)
[AN 2753709]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2008.
Váli Dezső (1942-)
   F. napló / Váli Dezső ; [közread. a] Magyar Fotográfiai Múzeum. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2007. - 132, [52] p. : ill. ; 27 cm
Megj. a 2008. márc. 21 - máj. 18. között a Magyar Fotográfiai Múzeumban rendezett kiállítás alkalmából. - Borítócím: Váli
ISBN 978-963-8383-74-7 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Váli_D.
[AN 2754448]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2008.
Varga Mátyás (1963-)
   Nyitott rítusok : kortársunk-e a művészet? / Varga Mátyás. - Budapest : Vigilia, 2008. - 231 p. : ill. ; 19 cm. - (Vigilia esszék, ISSN 1787-9396)
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 963-7964-96-1 fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 963-7964-94-7)
művészetelmélet - kereszténység
7.01 *** 23/28
[AN 2755015]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2008.
Vinczéné Kárpátfalvi Erika
   Büntetni? Elfogadni? Szeretni? : tudjuk, hogyan kezeljük a graffitis gyerekeket? : útmutató pedagógusoknak és a téma iránt érdeklődőknek / [írta és szerk. Vinczéné Kárpátfalvi Erika]. - [Miskolc] : [BAZ M. Bűnmegelőzési Alapítvány], [2008]. - 72 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Közread. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
ISBN 978-963-87485-1-5 fűzött
Magyarország - fiatalkori bűnözés - ifjúságszociológia - ezredforduló - falfirka
75.052 *** 343.97-053.6(439) *** 343.77 *** 316.346.3-053.6(439)
[AN 2763532]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9564 /2008.
   A 10 éves Nyúli Borbarát Dalkör : jubileumi emlékkönyv / [szerk. Farkas Katalin]. - Nyúl : [s.n.], 2008. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Borbarát Dalkör : jubileumi emlék könyv, 1998-2008
Fűzött
Nyúli Borbarát Dalkör
Nyúl (Győr-Sopron megye) - énekkar - emlékkönyv
784.087.68.071(439-2Nyúl)
[AN 2754283]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2008.
   Bartók Béla, a népzenekutató : egy kiállítás képei és dokumentumai / szerk. Pávai István ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2008. - 96 p. : ill. ; 24 cm
A kiállítást Budapesten 2006. nov. 9-én nyitották meg. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7363-29-0 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - népzenegyűjtés - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
78.071.1(439)Bartók_B. *** 398.8(=00) *** 398.8(=945.11) *** 061.4(439-2Bp.)"2006"
[AN 2754153]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2008.
Ferencz Éva (1951-)
   Üzenet mindenkinek : Ferencz Évával beszélget Patonai Adrienne. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 100 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 43.)
ISBN 978-963-662-016-5 fűzött : 1500,- Ft
Ferencz Éva (1951-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - ezredforduló - interjú
784.071.2(439)(092)Ferencz_É.(047.53)
[AN 2754287]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2008.
Lydon, John (1956-)
Rotten (magyar)
   Rotten : íreknek, feketéknek, kutyáknak tilos! / John Lydon, valamint Keith és Kent Zimmerman ; [ford. Szántai Zsolt és Barangó]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 402 p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 21.)
ISBN 978-963-266-031-8 kötött : 4600,- Ft
Lydon, John (1956-)
Sex Pistols (együttes)
Nagy-Britannia - zenész - együttes - punkzene - 20. század - ezredforduló - memoár
78.067.26.036.7(410)(092)Lydon,_J.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)Sex_Pistols(0:82-94)
[AN 2754293]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2008.
Marilyn Manson (1969-)
Long hard road out of hell (magyar)
   Nehéz út a pokolból / Marilyn Manson és Neil Strauss ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 319 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 19.)
ISBN 978-963-266-007-3 kötött : 3900,- Ft
Marilyn Manson (1969-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - ezredforduló - metálzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Marilyn_Manson(0:82-94)
[AN 2754263]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2008.
Reőthy Cecília
   Hív a Tabán : Török Ádám és a Mini / Reőthy Cecília. - [Budapest] : Budai Naturpont Kft., cop. 2007. - 229 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Zenés(z) beszélgetések ; 2.)
Gerinccím: Török Ádám és a Mini. - Diszkogr.: p. 216.
ISBN 978-963-06-3366-6 kötött : 3750,- Ft
Török Ádám (1948-)
Mini (együttes)
Magyarország - zenész - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)(047.53)
[AN 2753427]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2008.
Rollins, Henry (1961-)
Get in the van (magyar)
   Punk a platón / Henry Rollins ; [ford. Lacfi András]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 304 p. : ill. ; 29 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 20.)
ISBN 978-963-7448-97-3 kötött : 5900,- Ft
Rollins, Henry (1961-)
Black Flag (együttes)
Egyesült Államok - zenész - zenekar - punk - 20. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)Rollins,_H.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)Black_Flag(0:82-94)
[AN 2754895]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2008.
Sandford, Christopher
Sting (magyar)
   Sting : életrajz / Christopher Sandford ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 358, [15] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 18.)
ISBN 978-963-266-006-6 kötött : 4600,- Ft
Sting (1951-)
Nagy-Britannia - zenész - 20. század - ezredforduló - rockzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Sting
[AN 2754282]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9572 /2008.
Cohen, Robert
Acting one (magyar)
   A színészmesterség alapjai / Robert Cohen ; [ford. Márton András]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 228, [10] p. ; 20 cm. - (Theatrum mundi, ISSN 1419-1989)
ISBN 978-963-676-449-4 fűzött : 2500,- Ft
színházművészet - színészi alakítás
792.028
[AN 2764119]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2008.
Krombholz, Gertrude
Richtig tanzen (magyar)
   Társastáncok : az alapformáktól a versenytáncig / Gertrude Krombholz, Astrid Leis-Haase ; [ford. Mika Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Táncművészeti Főiskola. - Budapest : Planétás : M. Táncműv. Főisk., [2008], cop. 1997. - 297 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-286-198-2)
társastánc - egyetemi tankönyv
793.33(075.8)
[AN 2754125]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2008.
   MozgóKépTár [elektronikus dok.] : magyar filmtörténeti sorozat = Moving picture gallery : a series of Hungarian film history / kiad. Magyar Filmintézet. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : M. Filmint., 1996-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows 95/98/NT; Pentium 75 Mhz; 32 MB RAM; 8x CD-ROM; 800x600-as képernyő felbontás, 65000 szín
ISBN 963-7147-24-1
Magyarország - filmművészet - filmtörténet - elektronikus dokumentum
791.43(439)
[AN 401943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Dokumentumfilmek 1945-től napjainkig = Documentaries from 1945 up till now / szerk. Komár Erzsébet. - cop. 2008. - 1 CD-ROM
ISBN 978-963-7147-30-2
Magyarország - dokumentumfilm - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
791.43-92(439)"194/200"
[AN 2754963] MARC

ANSEL
UTF-89575 /2008.
Novák Ferenc (1931-)
   A tánc az életem : Novák Ferenccel beszélget Fazekas Valéria. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 89 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 39.)
ISBN 978-963-662-164-3 fűzött : 1500,- Ft
Novák Ferenc (1931-)
Magyarország - táncművész - néptánc - 20. század - ezredforduló - interjú
793.31.02(439)(092)Novák_F.(047.53)
[AN 2754278]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2008.
The Pythons (magyar)
   Monty Python önéletrajz / [szerk. Bob McCabe ; [ford. Baló András Márton]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 411 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-266-022-6 kötött : 5300,- Ft
Chapman, Graham (1941-1989)
Cleese, John (1939-)
Gilliam, Terry (1940-)
Idle, Eric (1943-)
Jones, Terry (1942-)
Palin, Michel (1943-)
Monty Python
Nagy-Britannia - humorista - interjú
792.73(410)Monthy_Python(047.53)
[AN 2754545]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9577 /2008.
   Akadémiai magyar értelmező szótár = Dictionary of the Hungarian language / [főszerk. Pusztai Ferenc]. - Budapest : Akad. K., 2008. - [6], 1146 p. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-05-8554-5 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár - elektronikus dokumentum
809.451.1-321.2
[AN 2754842]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2008.
   Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok : angol alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Kiscelli Piroska]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - 277, [8] p. ; 30 cm + 2 CD. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
ISBN 978-963-05-8368-8 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2763909]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2008.
   Angol teszt-, fordítási és tömörítési feladatok közép- és felsőfokon / [a szerzők ... Katona Lucia et al.]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 233 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-346-450-2 fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 987-963-346-450-2)
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2763913]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2008.
Antal Mária (1954-)
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : német 2 : középfok / [szerző Antal Mária]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2008, cop. 1998. - 55 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-7555-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2764111]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2008.
Bajnóczi Beatrix
   888 kérdés és válasz angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2008. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-63-9 fűzött : 1780,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2763269]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2008.
Bajnóczi Beatrix
   Tematikus szótár angol nyelvből / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2008. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9489-26-4 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=20
[AN 2762982]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2008.
Bart István (1944-)
   Ungarn : Land und Leute : ein kleines Konversationslexikon der ungarischen Alltagskultur / von István Bart ; [aus dem Ungarischen von Éva Zádor]. - 2. Aufl. - Budapest : Corvina, 2008, cop. 2000. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5739-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - nyelvi jellegzetesség - művelődéstörténet
801.323=945.11=30 *** 809.451.1-318=30 *** 930.85(439)(031)
[AN 2763853]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2008.
   Bʺlgarkiât ezik i literatura na krʺstopʺtâ na kulturite : meždunarodna konferenciâ Seged, ... 21-22 maj 2007 g. / [... szerk. Ferincz István]. - Szeged : JATEPress, 2008-. - 24 cm
Rend. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézet
bulgarisztika - konferenciakiadvány
808.67 *** 886.7(091)"19/200" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2754912]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom 1. - 2008. - 233 p.
Váltakozva bolgár, angol és lengyel nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-864-8 fűzött
bulgarisztika - konferenciakiadvány
808.67 *** 886.7(091)"19/200" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2754931] MARC

ANSEL
UTF-89585 /2008.
   A bulgarisztika ma : eredmények és távlatok / szerk. Dudás Mária. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007. - 232 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae, ISSN 1785-9816)
A 2007-ben Budapesten azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Váltakozva magyar és bolgár nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-463-934-3 fűzött
bulgarisztika - konferenciakiadvány
808.67 *** 886.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2753892]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2008.
Csillag Jánosné
   Deutsch im Aussenhandel = Külkereskedelmi ismeretek német nyelven / Csillag Jánosné, Kelecsényi Lászlóné. - 8. átd. kiad. - [Budapest] : Pro Lingua, cop. 2008. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87798-0-9 fűzött
német nyelv - külkereskedelem - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv
803.0(075.8)=945.11 *** 339.5(075.8)
[AN 2763268]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2008.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, [2007]-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2669714]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2/2.], Arbeitsbuch 2. - 2008, cop. 2005. - 203 p. : ill.
ISBN 978-963-9572-47-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 2764004] MARC

ANSEL
UTF-89588 /2008.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2008-. - 28 cm
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2763984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/1.], Lehrbuch 1. - 2008, cop. 2004. - 83 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-9572-43-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2763986] MARC

ANSEL
UTF-8


   [1/2.], Arbeitsbuch 1. - 2008, cop. 2004. - 143 p. : ill.
ISBN 978-963-9572-44-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2764000] MARC

ANSEL
UTF-89589 /2008.
Dömők Szilvia
   Themenkompass : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú német nyelvvizsgára / Dömők Szilvia ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 1998. - 355 p. : ill. ; 28 cm + CD. - (Prüfungspass, ISSN 1419-4902)
ISBN 978-963-05-8493-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2763904]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2008.
Doró Katalin
   777 vonzat angol nyelvből / [szerző Doró Katalin]. - Szeged : Maxim, 2008. - 115 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-01-6 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - vonzatszótár
802.0-561.83(078)=945.11
[AN 2763262]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2008.
Durst Péter
   Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : második lépés - magyar nyelvkönyv középhaladóknak = Hungarian: step by step = L'Ungherese: passo dopo passo = Ungarisch: Schritt für Schritt = Unkaria: askel askeleelta / Durst Péter ; [a rajzokat kész. Burg Balázs] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Központ. - Szeged : SZTE Hungarológia Közp., [2008]. - 229 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 963-482-780-2 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2763224]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2008.
Engi Katalin
   Learntraining - angol nyelvtan / [szerző Engi Katalin]. - Szeged : Maxim, 2008. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9624-30-6 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2763178]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2008.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol - magyar kisszótár = Pequeño diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2004. - 637 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8093-9 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2764306]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2008.
Gidró Gabriella
   Palabras, palabras : tematikus spanyol szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Gidró Gabriella. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2006. - 152 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5727-3 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2763981]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2008.
Haavisto Kirsi
   Kérdések és válaszok angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Haavisto Kirsi, Bajnóczi Beatrix]. - Szeged : Maxim, 2008. - 230 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86130-5-9 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2763979]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2008.
   Hallás utáni szövegértés a nyelvvizsgán : angol 2 : középfok / [összeáll. Basel Péter és Fonyódi Jenőné] ; [szerk. Horváth Balázs]. - 2. jav kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2008, cop. 1998. - 65 p. ; 24 cm + CD. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-7568-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2764060]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2008.
Korchmáros Valéria, M.
Lépésenként magyarul : magyar nyelvtani kézikönyv (finn)
   Lépésenként magyarul : unkarin kielioppi - muillekin kuin unkarilaisille = Hungarian: step by step = Ungarisch: Schritt für Schritt = L'Ungherese: passo dopo passo = Unkaria: askel askeleelta / Valéria M. Korchmáros ; [käännös Lennu Lumme, ... Markku Nikulin] ; [sanahakemisto Hajnalka Kemény] ; [kirjan tilaukset] Hungarian & Central-European International Studies Center University of Szeged. - Szeged : Hung. & Central-European Intern. Studies Center Univ. of Szeged, 2007. - 408 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-482-820-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=945.41
[AN 2754248]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2008.
Madaras Barbara
   Zertifikat + Komplett : Test- und Übungsbuch mit CD / Madaras Barbara, Rohonyi Pálné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 175 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM
A borítófedélen címadatként: Zertifikat Deutsch
ISBN 978-963-19-5725-9 fűzött
német nyelv - példatár - elektronikus dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2764009]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2008.
   Magyar - angol, angol - magyar útiszótár = Hungarian - English, English - Hungarian tourist's dictionary / [szerk. Magay Tamás et al.]. - 13. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 1972. - 595 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-05-6437-3 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2764307]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2008.
Maros Judit
   Német igei táblázatok / [összeáll. Maros Judit]. - [Budapest] : Animus, 2008, cop. 1993. - 67 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9715-74-5 fűzött : 290,- Ft
német nyelv - nyelvtan - ige
803.0-25(078)=945.11
[AN 2763917]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2008.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Background to English pronunciation : phonetics, phonology, spelling for students of English at Hungarian teacher training institutions / Ádám Nádasdy. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2006. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5791-4 fűzött : 2900,- Ft
angol nyelv - kiejtés - nyelvkönyv
802.0-15(075.8)
[AN 2763531]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2008.
   Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok : német alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Doba Dóra]. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2007. - 165, [9] p. ; 30 cm + CD. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
ISBN 978-963-05-8369-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2764010]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2008.
Nyomárkay István (1937-)
   Rövid horvát és szerb nyelvtörténet / Nyomárkay István. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007. - 292 p. : ill. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae, ISSN 1785-9816)
Bibliogr.: p. 228-286.
ISBN 978-963-463-933-6 fűzött
horvát nyelv - szerb nyelv - nyelvtörténet - nyelvújítás
808.61-53 *** 808.62-53
[AN 2753888]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2008.
Scheibl György
   444 német nyelvtani gyakorlat / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2008. - 285 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-00-9 fűzött : 1880,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2763276]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2008.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit ..., Talpainé Kremser Anna ...]. - Szeged : Maxim, 2008. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86211-6-0 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2763208]
MARC

ANSEL
UTF-89606 /2008.
Törkenczy Miklós
   Practical Hungarian grammar / Miklós Törkenczy. - 2. rev. ed., repr. - Budapest : Corvina, 2008, cop. 2002. - 184 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5473-7 fűzött : 2600,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5(078)=20
[AN 2763832]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2008.
Törkenczy Miklós
Practical Hungarian grammar (német)
   Ungarische Grammatik mit zahlreichen nützlichen Beispielen / Miklós Törkenczy ; [... Übers. Claudia Sándor]. - 2. Aufl. - Budapest : Corvina, 2008, cop. 2005. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5742-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5(078)=30
[AN 2763106]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9608 /2008.
Kundera, Milan (1929-)
Le rideau (magyar)
   A függöny / Milan Kundera ; [ford. Réz Pál]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 2005. - 177 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8519-8 kötött : 2200,- Ft
műfajelmélet - regény
82.01-31
[AN 2763000]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2008.
   Miscellanea di studi in onore di Nándor Benedek / a cura di Andrea Kollár. - Szeged : JATE Press, 2007. - 385 p. ; 24 cm
A függelékben Stohl Róbert: A Szegedi Tudományegyetem BTK Olasz Tanszék Könyvtárában található szakdolgozatok bibliográfiája, 1996-2001 c. írásával. - Bibliogr. - Váltakozva olasz, angol és magyar nyelven
Fűzött
olasz irodalom története - olasz nyelv - emlékkönyv
850(091) *** 805.0
[AN 2755148]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2008.
   Le passé dans le présent, le présent dans le passé : séminaire doctoral, Szeged, les 25 te 26 octobre 2008 / [... réd. Sándor Albert et al.]. - Szeged : JATE Press, 2008. - 317 p. ; 24 cm
Fűzött
Franciaország - francia irodalom története - történelem - francia nyelv - konferenciakiadvány
840(091) *** 944 *** 804.0 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2755186]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2008.
   Zsenik egymásról / [összeáll.] Nagy Natália, Vincze Attila. - [Százhalombatta] : Világóceán, cop. 2008. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87875-0-7 fűzött : 1970,- Ft
Magyarország - író - tudós - idézetgyűjtemény
82(092)(0:82-84) *** 894.511(092)(0:82-84) *** 001(100)(092)(0:82-84)
[AN 2754676]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9612 /2008.
Domonkosi Ágnes (1973-)
   Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében / Domonkosi Ágnes. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2008. - 27 p. ; 24 cm. - (Az alakzatok világa, ISSN 1588-5992 ; 20.)
Bibliogr.: p. 26-27.
ISBN 978-963-7094-90-3 fűzött : 600,- Ft
Parti Nagy Lajos (1953-)
Magyarország - költészet - irodalmi alakzat - író - műelemzés
894.511(092)Parti_Nagy_L. *** 894.511(091)-14 *** 82.08
[AN 2754885]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2008.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   A magyarok kincse / Karácsony Sándor ; [szerk. és utószóval ell. Kövendi Dénes]. - 2. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2008. - 283, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 11.)
Eredetileg "A neveléstudomány társas-lélektani alapjai" c. mű III/1. köteteként jelent meg
ISBN 978-963-7486-93-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom története - művelődéstörténet - nemzettudat - 19. század - századforduló
894.511(092)Mikszáth_K. *** 894.511(091) *** 930.85(439) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2755139]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2008.
Kováts Dániel (1929-)
   Széphalom, Kazinczy Emlékkert / Kováts Dániel ; [kiad. a miskolci Herman Ottó Múzeum]. - Miskolc : HOM, 2008. - 28 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9271-79-1 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Széphalom - Magyarország - író - emlékhely - múzeum - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F. *** 725.945(439-2Széphalom) *** 069(439-2Széphalom)
[AN 2753609]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2008.
Maksa Zoltán (1962-)
   Majd értesítjük! : kalandmentes regény : egy híradós első 45 éve / Maksa Zoltán. - Orfű : Szamárfül, cop. 2008. - 398 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-01-6 kötött : 2600,- Ft
Maksa Zoltán (1962-)
Magyarország - humorista - 20. század - 21. század - memoár
894.511(092)Maksa_Z.(0:82-94) *** 792.73
[AN 2754799]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2008.
Mórocz Zsolt (1956-)
   "a legenda oda" : József Attila-portré retusálás nélkül : három tanulmány / Mórocz Zsolt. - Kőszeg : Városkapu, 2008. - 149 p. ; 19 cm
Gerinccím: József Attila-portré retusálás nélkül
ISBN 978-963-87773-6-2 fűzött : 1995,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)József_A.
[AN 2754871]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2008.
Nemere István (1944-)
   Szepes Mária mágiája : az utolsó két év : Nemere István és Vincze Attila interjúkötete Szepes Máriáról, az írónő mindeddig kiadatlan gondolataival. - [Százhalombatta] : Világóceán, cop. 2008. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87875-1-4 fűzött : 1470,- Ft
Szepes Mária (1908-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)Szepes_M.(047.53)
[AN 2754473]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2008.
Péter I. Zoltán (1949-)
   Ady és Csinszka : egy másik szerelem története / Péter I. Zoltán. - Budapest : Noran, 2008. - 417 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 405-411.
ISBN 978-963-9716-93-3 kötött : 3499,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Boncza Berta (1894-1934)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Ady_E. *** 929(439)Boncza_B.
[AN 2754342]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9619 /2008.
Abnett, Dan
Straight silver (magyar)
   Puszta acél : [a 6. Gaunt szellemei regény] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 396 p. ; 20 cm
Warhammer 40000 (keretcím)
ISBN 978-963-497-168-9 fűzött : 2190,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2754490]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2008.
Ajpin, Eremej Danilovič (1948-)
Hanty, ili Zvezda Utrennej Zari (magyar)
   A hantik, avagy A Hajnalcsillag : hanti regény / Jeremej Ajpin ; [ford., szerk., a jegyzeteket kész. Nagy Katalin] ; [közread. a] Magyar Versmondásért Alapítvány. - Budapest : M. Versmondásért Alapítvány, 2008. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5092-2 fűzött
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2753390]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2008.
Alexander, Robert (1952-)
Rasputin's daughter (magyar)
   Raszputyin lánya / Robert Alexander ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Európa, 2008. - 359 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8513-6 kötött : 2900,- Ft
Rasputin, Grigorij Efimovič (1869-1916)
Rasputina, Mariâ Grigorevna (?-1977)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2754702]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2008.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
I guardiani di pietra (magyar)
   A szikla őrei : visszatérés a kezdetekhez / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 288, [4] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Falvay Dávid. - Számozási adatként: 5. füz.
ISBN 978-963-370-710-4 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2754380]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2008.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Örök barátaim : litera-túra a vén kontinensen / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-87-7 fűzött : 1900,- Ft
világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2755010]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2008.
Block, Lawrence (1938-)
Hit and run (magyar)
   Bérgyilkos inkognitóban / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-11-3 fűzött : 2580,- Ft : 10,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2754145]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2008.
Brooke, Lauren
   Heartland : [a szeretet varázsereje] / Lauren Brooke. - [Budapest] : PonyClub, 2006-. - 19 cm
Fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692243]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Egy nap majd rájössz. - 2008. - 128 p.
ISBN 978-963-9749-31-3
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2753548] MARC

ANSEL
UTF-89626 /2008.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára]. - Budapest : Európa, 2008. - 510 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
A jegyzeteket Enyedy György írta
ISBN 978-963-07-8660-7 fűzött : 980,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2763562]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2008.
Burroughs, William S. (1914-1997)
The place of dead roads (magyar)
   A halott utak vidéke / William S. Burroughs ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 299 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86762-8-3 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2754783]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2008.
Carrell, Jennifer Lee (1962-)
Interred with their bones (magyar)
   A Shakespeare-titok : egy modern sorozatgyilkos az ősi titkot akarja / J. L. Carrell. - Pécs : Alexandra, 2008. - 429 p. ; 22 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-369-015-4 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2754487]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Come, tell me how you live (magyar)
   Így éltünk Mezopotámiában / Agatha Christie Mallowan ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket ford. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-86-1 fűzött
Közel-Kelet - angol irodalom - régészet - memoár
820-992=945.11 *** 904(5-011)(0:82-992)
[AN 2762868]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 17. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2763869]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2008.
Dodd, Christina
The barefoot princess (magyar)
   Szenvedélyes bosszú / Christina Dodd ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-384-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2754486]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2008.
Eckler, Rebecca
Wiped! (magyar)
   Kicsináltak! : élet egy vakarcs diktátorral / Rebecca Eckler ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2008. - 371 p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 978-963-07-8517-4 fűzött : 2000,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2754436]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2008.
Esenin, Sergej Aleksandrovič (1895-1925)
   Szálltam rózsaszín lovon = Proskakal na rozovom kone / Szergej Jeszenyin ; vál., ford. Erdődi Gábor. - Budapest : ÚMK, 2008. - 221, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9609-92-1 fűzött : 2680,- Ft
orosz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
882-14.02=945.11
[AN 2754118]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2008.
Faulks, Sebastian (1953-)
Devil may care (magyar)
   Az ördög táncba visz / Sebastian Faulks Ian Fleming nyomán. - Pécs : Alexandra, 2008. - 262 p. ; 22 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-711-1 kötött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2754377]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2008.
Gaiman, Neil (1960-)
Neverwhere (magyar)
   Sosehol / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2008. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-07-6 fűzött : 2480,- Ft : 9,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2754250]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2008.
Golding, William (1911-1993)
Close quarters (magyar)
   Szélcsend / William Golding ; [ford. Vághy László]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1993. - 283 p. ; 21 cm
A regénytrilógia 2. kötete
ISBN 978-963-07-8524-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2763728]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2008.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Déry Tibor]. - Budapest : Európa, 2008. - 251, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8525-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2763727]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2008.
Grushin, Olga (1971-)
The dream life of Sukhanov (magyar)
   Szuhanov álomélete / Olga Grushin ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9574-79-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2753899]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2008.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Lebensansichten des Katers Murr (magyar)
   Murr kandúr életszemlélete, valamint Johannes Kreisler karmester töredékes életrajza / [E. T. A. Hoffmann] ; [ford. Szabó Ede] ; [a verseket ford. Horváth Péter Pál] ; [... jegyzetekkel ell. B. Gaál Márta] ; [a kötetet a szerző rajzai díszítik]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 450 p. : ill. ; 20 cm. - (E. T. A. Hoffmann válogatott művei ; 3.)
ISBN 978-963-266-023-3 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2762908]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2008.
Holt, Victoria (1906-1993)
Mary, Queen of France (magyar)
   A francia királyné / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Csillag Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 311, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A "Tudor hercegnők" c. regénysorozat része
ISBN 978-963-635-340-7 fűzött : 1595,- Ft
Mária (Franciaország: királyné) (1573-1642)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2754578]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2008.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Brave new world (magyar)
   Szép új világ / Aldous Huxley ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-019-6 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2762919]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2008.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Brave new world revisited (magyar)
   Visszatérés a Szép új világhoz / Aldous Huxley ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-020-2 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 2762921]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2008.
Kotro, Arno (1969-)
   Szerelemnek hívják = Sanovat sitä rakkaudeksi / Arno Kotro ; ford. ... Simon Valéria. - Szombathely : [Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Közp.], 2008. - 128, 128, [12] p., [5] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
ISBN 978-963-9531-99-4 fűzött
finn irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
894.541-14.02=945.11
[AN 2755143]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2008.
Lao zi
Dao de jing (magyar)
   Tao te king / Lao-Ce ; Tőkei Ferenc prózafordítása. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop. 2008. - [64] p. : ill. ; 12 cm + CD. - (Parlando hangoskönyvek, ISSN 1789-6665)
A mellékletben Weöres Sándor fordítása Kulka János előadásában
ISBN 978-963-87867-0-8 kötött : 2990,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia - elektronikus dokumentum
895.1-96=945.11 *** 299.513.82 *** 1(510)Lao_zi
[AN 2754294]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2008.
Leon, Donna (1942-)
Fatal remedies (magyar)
   Gyilkosság receptre / Donna Leon ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-37-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2754501]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2008.
A little book for a friend (magyar)
   A barátságról / [vál.] Helen Exley ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2008]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-643-076-4 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - barátság - aforizma
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 2763019]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2008.
A little book for my daughter (magyar)
   Kislányomnak / [vál.] Helen Exley ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2008]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-643-082-5 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - lánygyermek - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.62-055.2(0:82-84)
[AN 2763032]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2008.
A little book of love (magyar)
   A szerelemről / [vál.] Helen Exley ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2008]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-643-075-7 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - szerelem - aforizma
82-84=945.11 *** 392.6(0:82-84)
[AN 2763030]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2008.
The littlest cat book (magyar)
   A cicákról / [vál.] Helen Exley ; [ill. Juliette Clarke] ; [ford. Gótfalvai G. Pál]. - Budapest : General Press, [2008]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-643-078-8 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - macska - aforizma
82-84=945.11 *** 636.8(0:82-84)
[AN 2763020]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2008.
MacLean, Alistair (1922-1987)
The guns of Navarone (magyar)
   Navarone ágyúi / Alistair MacLean ; [ford. Krasznai Márton]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-85-4 fűzött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2762851]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2008.
MacLean, Alistair (1922-1987)
Where eagles dare (magyar)
   Kémek a Sasfészekben / Alistair MacLean ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-84-7 fűzött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2762847]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2008.
Marklund, Liza
Studio sex (magyar)
   Studio 69 / Liza Marklund ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2008. - 333 p. ; 22 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9715-99-8 fűzött : 2490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2754260]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2008.
Moost, Nele
Alles verzankt! (magyar)
   Örök-harag! : hogy aztán újra kibékülhessünk / Nele Moost története ; Annet Rudolph képeivel ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-33-4 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2753495]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2008.
Moost, Nele
Alles wieder gut! (magyar)
   Minden jó, ha ..., avagy Hogyan kapott nevet a kis holló / Nele Moost története ; Annet Rudolph képeivel ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-34-1 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2753503]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2008.
Nothomb, Amélie
Les Catilinaires (magyar)
   Vádirat / Amélie Nothomb ; [ford. Ujvári Pintér György]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7052-67-5 fűzött : 1990,- Ft
Belgium - francia nyelvű irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 2754367]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Sweet revenge (magyar)
   A bosszú csapdájában / Nora Roberts ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 456 p. ; 20 cm
Megj. "Édes bosszú" címmel is
ISBN 978-963-426-094-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2754442]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2008.
Saylor, Steven (1956-)
The judgement of Caesar (magyar)
   Ceasar ítélete / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-08-3 fűzött : 2580,- Ft : 10,10 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2754243]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2008.
Sharpe, Isabel
Thrill me (magyar)
   Ihlető órák / Isabel Sharpe ; [... ford. Kemény Kata]. Oltári rablás / Jennifer Drew ; [... ford. Dufka Hajnalka]. A rendíthetetlen / Carol Finch ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158). (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 15.)
Egys. cím: Thrill me. Stop the wedding!. Mr. Cool under fire
ISBN 978-963-537-821-0 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2754924]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2008.
Sisters (magyar)
   Testvéremnek / [vál.] Helen Exley ; [ford. Gótfalvai G. Pál] ; [ill. Juliette Clarke]. - Budapest : General Press, [2008]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-643-081-8 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - testvér - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.71(0:82-84)
[AN 2763014]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2008.
A special little wedding book (magyar)
   Esküvőre / [vál.] Helen Exley ; [ill. Juliette Clarke]. - Budapest : General Press, [2008]. - [92] p. : ill., színes ; 9x9 cm
ISBN 978-963-643-079-5 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - esküvő - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 392.5(0:82-84)
[AN 2763028]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2008.
Szalki Bernáth Attila
   33 Gedichte von den beliebtesten hundert : zweisprachig deutsch - ungarischer Gedichtband : Szalki Bernáth Attila versfordításai = 33 vers a legkedveltebb százból : kétnyelvű német - magyar verskötet. - [Budapest] : Szalki Bernáth A., 2008. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4426-6 fűzött
német irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers - antológia
830-14.02(082)=945.11
[AN 2755269]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2008.
Szalki Bernáth Attila
   Drei Romantiker : Auswahl Gedichte von Joseph von Eichendorff, Heinrich Heine, Eduard Mörike : [zweisprachig deutsch - ungarischer Gedichtband] : Szalki Bernáth Attila versfordításai = Három romantikus : válogatás Joseph von Eichendorff, Heinrich Heine, Eduard Mörike verseiből : [kétnyelvű német - magyar verseskötet] / Szalki Bernáth Attila versfordításai. - [Budapest] : Szalki Bernáth A., 2008. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4195-1 fűzött
német irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
830-14.02=945.11
[AN 2755258]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2008.
Twain, Mark (1835-1910)
A Connecticut Yankee in King Arthur's court (magyar)
   Egy jenki Arthur király udvarában / Mark Twain ; [ford. Réz Ádám] ; [az életrajzi jegyzetet írta Szlukovényi Katalin]. - Budapest : Osiris, 2008. - 390 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-997-7 fűzött : 980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2764202]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2008.
Valton, Arvo (1935-)
   Tuhat aastat on valgus mind kandnud = Ezer évig hordott engem a fény : válogatott versek / Arvo Valton ; ford. Pusztay János. - Szombathely : [Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Közp.], 2008. - 71, 71 p., [7] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
ISBN 978-963-9871-05-2 fűzött
észt irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.545-14.02=945.11
[AN 2755150]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2008.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Pantaleón y las visitadoras (magyar)
   Pantaleón és a hölgyvendégek / Mario Vargas Llosa ; [ford. Huszágh Nándor]. - Budapest : Európa, 2008. - 419 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8521-1 kötött : 2500,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2763871]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2008.
Vātsyāyana
Kāmasūtra (magyar) (szemelv.)
   Káma Szútra. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 64 p. : ill. ; 8 cm
Idézetek Vatsyayana művéből Baktay Ervin fordításában. - Bibliofil kiad.
Kötött
szanszkrit irodalom - nemi élet - miniatűr dokumentum
891.2-96=945.11 *** 392.6(540) *** 613.88 *** 099.1
[AN 2763294]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül : regény / Jules Verne ; [ford. Csatlós János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 274, [5] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-031-5 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2762948]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2008.
Vian, Boris (1920-1959)
   Blues egy fekete macskáért : novellák / Boris Vian ; [ford. Domonkos Eszter et al.]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 255, [2] p. ; 19 cm. - (Szórakoztató metafizika)
ISBN 978-963-266-015-8 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 2754256]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2008.
   Vidám bölcsek, bölcs vidámságok / [György Edit és Petz József gyűjtései nyomán szerk. György Edit]. - [Szada] : Kassák, [2008]. - 109 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 17.)
ISBN 978-963-9100-93-0 kötött : 990,- Ft
ISBN 963-9100-93-5
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 2763242]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2008.
Von Ziegesar, Cecily (1970-)
The it girl (magyar)
   Hot girl / Cecily von Ziegesar ; [ford. Bartók Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 284, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-091-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2754113]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2008.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Jailbird (magyar)
   Börtöntöltelék : regény / Kurt Vonnegut ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. Orbán Ottó]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-185-9 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2764321]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2008.
Zweig, Stefan (1881-1942)
Die Welt von Gestern (magyar)
   A tegnap világa : egy európai emlékezései / Stefan Zweig ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1981. - 549 p. ; 19 cm
Megj. "Letűnt világ" címmel is
ISBN 978-963-07-8175-6 * kötött : 3200,- Ft (hibás ISBN 978-963-07-8175-1)
Zweig, Stefan (1881-1942)
német irodalom - memoár
830-94=945.11
[AN 2763813]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9673 /2008.
Ács Jenő (1941-)
   Homlokczélpont-futam : új költemények, 2002-2007 / Ács Jenő. - Budapest : Kerecsen K., 2007. - 726 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-1780-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2755097]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2008.
   Akkor is, ha tiltják.. : I. Tollinga pályázat díjnyertes alkotásai : 2008. - Sopron : Novum, 2008. - 591 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-34-2 fűzött : 5490,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2754404]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2008.
Albert Gábor (1929-)
   Hűvös hajnalok / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2008. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7265-72-3 kötött : 1840,- Ft : 7,5 EUR
ISBN 963-7265-72-4 * (hibás ISBN 963-7265-72-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2753913]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2008.
Amacziné Bíró Zsuzsa (1945-)
   Borregény : Franciska és a flaska / Valentini Zsuzsa. - Budapest : Noran, 2008. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9716-90-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2754303]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Balladák / Arany János ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2008]. - 128 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 498,- Ft (hibás ISBN 963-8396-52-0) (hibás ISBN 963-645-089-6)
magyar irodalom - ballada
894.511-144
[AN 2764246]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János ; [az előszót és a lábjegyzeteket írta Szili József]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2008]. - 86 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 460,- Ft (hibás ISBN 963-8396-96-2) (hibás ISBN 963-645-096-X)
magyar irodalom - eposz
894.511-13
[AN 2764238]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2008.
Bálint Ágnes (1922-)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8488-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2763008]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2008.
Balla D. Károly (1957-)
   A Pilinszky-projektum : két szonettkoszorú / Balla D. Károly. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 40 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9438-90-3 fűzött : 990,- Ft : 4 EUR
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - átdolgozás - szonett
894.511-193.3(477.87) *** 894.511-14.04
[AN 2754930]
MARC

ANSEL
UTF-89681 /2008.
Balogh Bertalan (1935-)
   Vonaton vissza / Balogh Bertalan. - Budapest : Balogh B., 2008. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5056-4 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2754308]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2008.
Balogh Robert (1972-)
   Hollandi mártás : az anyának és a fiúnak nevében kezdem el... / Balogh Robert. - Budapest : Noran, 2008. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9716-89-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2754347]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2008.
Baranyi Ferenc (1937-)
   A keresztesvitéz keresztje : a szerző válogatása életművéből / Baranyi Ferenc. - [Budapest] : Trikolor, 2008. - 317 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
ISBN 978-963-87817-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2754745]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2008.
Bárdos Pál (1936-)
   Keresztül-kasul az életen / Bárdos Pál. - [Budapest] : Novella, cop. 2008. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9442-87-0 fűzött : 2490,- Ft
Bárdos Pál (1936-)
Magyarország - magyar irodalom - antiszemitizmus - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 2755034]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2008.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Budapest vőlegényei : regény / Benedek Szabolcs. - Budapest : Pont, cop. 2008. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7265-80-8 fűzött : 2240,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753929]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2008.
Bóc István (1955-)
   5+2 perces krimik / Bóc István ; [... ill. Kaján Tibor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2007. - 135, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Meglepetés könyvek, ISSN 1418-415X)
ISBN 963-497-079-6 kötött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 2754389]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2008.
Bodor Béla (1954-)
   Codex rescriptus : palimpszesztek könyve / Bodor Béla. - Budapest : Animus, 2008. - 91 p. ; 17 cm
Az eredeti versek közlésével
ISBN 978-963-9884-00-7 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14 *** 894.511-14(082)
[AN 2754238]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2008.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Analfa visszatér : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória ; [ill. ... Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 180, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-44-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2754463]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2008.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Jonatán kalandjai / Böszörményi Gyula ; [ill. ... Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-. - ill. ; 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2707316]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Árnyvadászok. - 2008. - 297 p.
ISBN 978-963-245-000-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2754453] MARC

ANSEL
UTF-89690 /2008.
Csáth Géza (1887-1919)
   Mesék, amelyek rosszul végződnek : összegyűjtött novellák / Csáth Géza ; [szerk. és sajtó alá rend. Szajbély Mihály]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1994. - 734 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2521-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2763839]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2008.
Cselenyák Imre (1957-)
   Attila, isten ostora : [történelmi regény] / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-043-4 fűzött
Attila (Hun Birodalom: király) (?-453)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2754352]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2008.
Cselenyák Imre (1957-)
   A magyarok nyilaitól.. : [történelmi regény] / Jean-Pierre Montcassen. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-042-7 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2754356]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2008.
Csoóri Sándor (1930-)
   "Életem túsza vagyok magam is".. [elektronikus dok.] : [Csoóri Sándor versei] / [a költő előadásában]. - Hangoskönyv. - Budapest : Nap K., cop. 2008. - 1 CD (1 h 13 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9658-42-4
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2754739]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2008.
Csurka István (1934-)
   Őszi torna : a szerző válogatott írásai / Csurka István. - [Budapest] : Trikolor, 2008. - 385 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
ISBN 978-963-87817-4-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2754758]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2008.
Dániel Anna (1908-2003)
   Erzsébet királyné / Dániel Anna ; [... rajzok Herczeg István munkái]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 141 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8490-7 kötött : 1390,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2763006]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2008.
Deák Júlia
   A pincebérlő [elektronikus dok.] / Deák Júlia ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Szerző, 2008. - 1 CD (4 h 39 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-4919-3
magyar irodalom - kisregény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2753854]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2008.
Domonkos István (1940-)
   Yu-hu-rap / Domonkos Domi István ; Kaiser Ottó illusztrációival. - Budapest : Noran, 2008. - 57, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9716-92-6 kötött : 2499,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 2754334]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2008.
Doncsev Toso (1944-)
   A kun hercegnő és egyéb történetek / Doncsev Toso. - Budapest : Qualiton, 2008. - 136, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4627-7 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2753446]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2008.
Erdélyi Margit
   Megtalált boldogság / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 235 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-79-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2763041]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2008.
Erdélyi Margit
   Repülj velem! / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 251 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-87-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2763001]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2008.
Farsang Erika (1966-)
   Chili és csokoládé : beszédregény / Farsang Erika. - Budapest : Czuki & Honey Kft., 2008. - 223, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4955-1 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2754542]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2008.
Fazekas István
   Kutyafán a fakutya / Fazekas István ; [a rajzokat Fazekas Anna és Fazekas Lili kész.]. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 55 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-7504-97-6 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2754863]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2008.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Csí és Vit meg az emberek / ifj. Fekete István ; [Budai Tibor ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8491-4 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2762986]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2008.
Florovits Attila (1975-)
   Így jártál / Florovits Attila. - Budapest : Szerző, 2008. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4303-0 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2754196]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2008.
Gáll István (1931-1982)
   Vaskor / Gáll István. - Budapest : Holnap, 2008. - 304, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-825-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2764198]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2008.
Garai András Júda (1928-)
   Az ördög vigyorgott a lángokból : Pécs, Auschwitz, Kaufering / Garai András Júda ; Konrád György előszavával. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 156, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-433-3 kötött : 2300,- Ft
Garai András Júda (1928-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2764130]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 579, [4] p. ; 19 cm. - (Klasszikusok mindenkinek, ISSN 1789-5227)
ISBN 978-963-7435-75-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2763040]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai / Gárdonyi Géza. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 349 p. ; 19 cm. - (Klasszikusok mindenkinek, ISSN 1789-5227)
ISBN 978-963-7435-74-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2762987]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A lámpás / Gárdonyi Géza. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 122 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 978-963-9680-20-3 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2764051]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2008.
Gáspár András (1965-)
   A halál havában / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 277 p. : ill. ; 21 cm. - (M.a.g.u.s.-klasszikusok, ISSN 2060-0178)
M.a.g.u.s., avagy A kalandorok krónikája (keretcím)
ISBN 978-963-9679-79-5 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2754642]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2008.
Görgey Etelka (1974-)
   Csodaidők / Raana Raas. - Budapest : Animus, 2006-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2634897]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Kiszakadtak. - 2008. - 415 p.
A címoldalon a megjelenés éve: 2006
ISBN 978-963-9715-81-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2754221] MARC

ANSEL
UTF-89712 /2008.
Hatvany Lajos (1880-1961)
   Urak és emberek / Hatvany Lajos. - Budapest : Ulpius-ház, 2007-. - 3 db ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753915]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Zsiga a családban. - 2007. - 478 p.
ISBN 978-963-254-065-8 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753920] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Zsiga az életben. - 2008. - 405 p.
ISBN 978-963-254-121-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753923] MARC

ANSEL
UTF-89713 /2008.
Horváth Putyi (1953-)
   White horse a hó alatt / Horváth Putyi. - Budapest : ÚMK, 2008. - 124, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9609-93-8 fűzött : 1987,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2753835]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 517 p. ; 19 cm. - (Klasszikusok mindenkinek, ISSN 1789-5227)
ISBN 978-963-9720-06-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2762992]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2008.
Kántor Lajos (1937-)
   Szabálytalan félsziget / Kántor Lajos. - [Budapest] : Trikolor, 2008. - 377 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
ISBN 978-963-87817-1-0 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé - memoár
894.511-4(498) *** 894.511-94(498)
[AN 2754762]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2008.
Kis Antónia
   Álmok délutánja / Kis Antónia. - [Budapest] : Novella, 2008. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9442-97-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2755024]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2008.
Kóbor Tamás (1867-1942)
   Hamupipőke őnagysága : ki a gettóból II. / Kóbor Tamás ; [utószó Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2008. - 259 p. ; 23 cm. - (Magyar zsidó elbeszélés, ISSN 1789-3496)
ISBN 978-963-9512-40-5 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753742]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2008.
Kornya Zsolt (1970-)
   Acél és oroszlán / Raoul Renier. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 275 p. : ill. ; 21 cm. - (M.a.g.u.s.-klasszikusok, ISSN 2060-0178)
M.a.g.u.s., avagy A kalandorok krónikája (keretcím)
ISBN 978-963-9679-83-2 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2754649]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2008.
Kristó Nagy István (1921-)
   Az ám, Hazám! : a szerző válogatása életművéből / Kristó Nagy István. - [Budapest] : Trikolor, 2008. - 365 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
ISBN 978-963-87817-3-4 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2754753]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2008.
   Legendák és enigmák. - [Budapest] : Valhalla Páholy, [1996]-. - 19 cm
A 10. kötetet kiad. az Inomi Kiadó, a 11., 12. kötetet a Tuan Kiadó. - Változó mérettel
ISBN 963-9039-10-1 *
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 191692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], Gro-Ugon farkasai / [szerk. Bayer Tibor]. - c2008. - 299 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-86913-7-8 fűzött : 2190,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2754685] MARC

ANSEL
UTF-89721 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   A föld alatti piramis / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2001 [!2008], cop. 1986. - 456, [3] p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
Kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-8229-54-0)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2763899]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   Gyilkos járt a kastélyomban / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2002 [!2008], cop. 1989. - 270 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 978-963-8229-73-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2763896]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   A hosszú szafári / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2000 [!2008], cop. 1984. - 356 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 978-963-8229-43-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2763901]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   Huan-ti átka / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2001 [!2008], cop. 1993. - 428 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-8229-64-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2763891]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   A karvaly árnyékában / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2000 [!2008]. - 475 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
Kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-8229-40-3)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2763884]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   A Nagy Kupola szégyene / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2000 [!2008]. - 395 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 978-963-8229-51-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2763877]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   Nebet Het, a halottak úrnője / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2002 [!2008]. - 307 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-8229-72-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2763846]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   Sindzse szeme / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2004 [!2008]. - 413 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-8229-46-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2763889]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   Üvöltő bika / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2001 [!2008], cop. 1988. - 275 p. ; 19 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat)
ISBN 978-963-8229-67-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2763887]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2008.
Majláth Mikes László (1951-)
   Egy depressziós humorista vallomásai / Majláth Mikes László. - Budapest : Glória, cop. 2008. - 285, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9587-47-2 fűzött : 2790,- Ft
Majláth Mikes László (1951-)
magyar irodalom - depresszió - memoár
894.511-94 *** 616.895.4(0:82-94)
[AN 2754466]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2008.
Makkai Sándor (1890-1951)
   Ördögszekér / Makkai Sándor. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 314, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-044-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2762934]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek : [regény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-154-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2763113]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2008.
Marton Mária (1953-)
   Tájképre nincs idő : szocialista lányregény / Marton Mária. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2008. - 278 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7437-95-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2754470]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2008.
Méhes Károly (1965-)
   Spenót és Papucs : kiskutyafülű és nagykutyafülű / Méhes Károly ; [ill. Medveczky Ágnes]. - Orfű : Szamárfül, cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-988-002-3 kötött : 2200,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2754394]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 197, [4] p. ; 19 cm. - (Klasszikusok mindenkinek, ISSN 1789-5227)
ISBN 978-963-7435-66-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2762994]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2008.
Mirnics Gyula (1978-)
   Jan Berger hazatér : válogatott szavaim gyűjteménye / Mirnics Gyula. - Budapest : Timp, 2008. - 159 p. : ill. ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 10.)
ISBN 978-963-9614-43-7 kötött : 2400,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-32(497.11) *** 894.511-43(497.11)
[AN 2756789]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csilicsali Csalavári Csalavér / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 176, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8493-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2763004]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   Keresztnévsor : Nagy Bandó András névnapos könyve gyerekeknek / [ill. Szűcs Édua]. - Orfű : Szamárfül, cop. 2008. - 71 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-03-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - személynév - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 809.451.1-313.1(0:82-14)
[AN 2754399]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   A kiskalácsai királyság : igaz mese gyerekeknek és szüleiknek / Nagy Bandó András ; [ill. Szűcs Édua]. - Orfű : Szamárfül, cop. 2008. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87683 kötött : 2700,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2754805]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2008.
Nagy Bandó András (1947-)
   Szivárványhíd : Nagy Bandó András versei gyerekeknek és szüleiknek / ill. Técsi Zita. - Orfű : Szamárfül, cop. 2008. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87683-6-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2754397]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2008.
Nemere István (1944-)
   A várúr fia : regény / Nemere István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 213, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-035-3 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2762953]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2008.
Novák Valentin (1969-)
   Biztos fogyás : állatmesék / Novák Valentin. - Budapest : Pont, cop. 2008. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7265-73-0 fűzött : 1640,- Ft : 6,5 EUR
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2754133]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2008.
Pap Ildikó
   Táltosok : regény / Pap Ildikó. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 172 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 164.)
ISBN 978-963-9814-02-8 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 2755819]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2008.
Passuth László (1900-1979)
   Megszólal a sírvilág : regény / Passuth László. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 509, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-032-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2762956]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2008.
Sárhelyi Erika (1965-)
   Adj jelet! : versek három hangra / Sárhelyi Erika, Savanya István, Székely-Nagy Gábor ; [az előszót írta Nagy Bandó András]. - [Budapest] : Székely Műhely, cop. 2008. - 144 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4563-8 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2753482]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2008.
Sebő Ödön (1920-)
   A halálra ítélt zászlóalj : Gyimesi-szoros, 1944 / Sebő Ödön ; [közread. a] Budakeszi Kultúra Alapítvány. - 2. jav. kiad. - [Budakeszi] : Budakeszi Kultúra Alapítvány, 2008, cop. 1999. - 344 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4957-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2763051]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2008.
Sebő Ödön (1920-)
   A halálra ítélt zászlóalj : Gyimesi-szoros, 1944 / Sebő Ödön ; [közread. a] Budakeszi Kultúra Alapítvány. - 2. jav. kiad. - [Budakeszi] : Budakeszi Kultúra Alapítvány, 2008, cop. 1999. - 344 p. : ill. ; 23 cm
Kötött (hibás ISBN 963-547-051-7)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2763048]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2008.
Shelley, Duncan
   Az elme gyilkosai : [1. Az áruló] / Duncan Shelley. - 2. bőv. kiad. - Vác : 4 Types Kft., cop. 2008. - 478 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-2920-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.4
[AN 2764224]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2008.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Mari, ne bomolj! / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 139 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8494-5 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2763009]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2008.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2763492]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2008.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Gyuri : próza / Szomory Dezső. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2008. - 366 p. ; 18 cm. - (Szomory Dezső művei ; 2.)
ISBN 978-963-9512-39-9 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2753477]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2008.
Vámos Miklós (1950-)
   Zenga zének / Vámos Miklós. - 34. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, [2008], cop. 1996. - 259 p. ; 24 cm
ISBN 963-7853-56-1 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2763551]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2008.
Varga Katalin (1928-)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 41. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8489-1 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2763731]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2008.
Varga Katalin (1928-)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 31. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8492-1 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2763729]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2008.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert [elektronikus dok.] / Varró Dániel ; elmondja Mácsai Pál. - Hangoskönyv. - Budapest : Magvető, cop. 2007. - 1 CD (1 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-14-2656-4
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2753864]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2008.
Viczián Sándor
   Arcomon csönd : versek / Viczián Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-94-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2754792]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2008.
Weimann Béla
   Mert tiéd a hatalom.. / Weimann Béla. - [Budapest] : Novella, cop. 2008. - 153, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9442-92-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2754802]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2008.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Ha a világ rigó lenne / Weöres Sándor ; Hincz Gyula rajz. - 6. kiad. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2007, cop. 1973. - 77 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87347-1-6 kötött : 2200,- Ft : 250 SKK
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2764070]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2008.
Zakar Béla Ferenc (1951-1991)
   Szeretlek Xyra 2RM6 : fantasztikus regény / Zakar Béla Ferenc. - [Kecskemét] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5020-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2753954]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9760 /2008.
Bálint Ágnes (1922-)
   Én vagyok a Tévé-Maci / Bálint Ágnes ; [a fotókat Buzási Péter kész.]. - 2. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8497-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763732]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the baby (magyar)
   Franklin és a kistesó / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-59-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763736]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the big kid (magyar)
   Franklin és a nagyfiú / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-93-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763805]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the hero (magyar)
   Franklin hőstette / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-64-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763735]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin forgets (magyar)
   Franklin ígérete / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-56-1 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763745]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin helps out (magyar)
   Franklin segít / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-66-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763734]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin makes a deal (magyar)
   Franklin egyezséget köt / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-94-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763804]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin plants a tree (magyar)
   Franklin és a felelősség / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-65-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763740]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin says sorry (magyar)
   Franklin és a bocsánatkérés / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-58-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763742]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin snoops (magyar)
   Franklin kíváncsiskodik / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-78-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763743]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2008.
Bourgeois, Paulette
Franklin's birthday party (magyar)
   Franklin születésnapja / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-67-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763737]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2008.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   A csillámló csillag : csillagos éj / [ill. Kállai Nagy Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-14-3 kötött : 695,- Ft
képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1)
[AN 2754572]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2008.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   A távoli csillag : csillagos éj / [ill. Kállai Nagy Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-15-0 kötött : 695,- Ft
képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1)
[AN 2754543]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
   Számok / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ill. Mario Cortès] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-577-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763231]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2008.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek v zoo (magyar)
   A kisvakond az állatkertben / Jiří Žáček, Zdeněk Miler ; [Balázs Andrea fordítását versbe szedte Nemes István]. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-11-8464-8 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2755163]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2008.
Rutkai Bori (1973-)
   Piroska és a farkas / [ill. ...] Rutkai Bori. - Budapest : Csimota, 2007. - [20] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 963-87016-1-7 kötött : 890,- Ft : 4,90 EUR
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763057]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9776 /2008.
   Bosszúállás : "Iterum gaudeamus" XX. / [összeáll. Gy. Pap Zsolt] ; [kiad. a] Széchenyista Öregdiákok Baráti Társasága. - Budapest : SZÖBT, 2007. - 312 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87373-1-1 fűzött : kvker. forgalomba nem kerül
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 2734425]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2008.
Hirano Kohta
Hellsing (magyar)
   Hellsing / írta és rajz. Hirano Kohta ; [... ford. Koch Zita]. - Budapest : MangaFan, [2008]-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2754173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2008]. - 204 p.
ISBN 978-963-9794-04-7 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2754188] MARC

ANSEL
UTF-89778 /2008.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A kihivók. - 2008. - 181 p.
ISBN 978-963-87539-5-3 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2754089] MARC

ANSEL
UTF-89779 /2008.
   Largo Winch. - [Budapest] : Képes K., 2007-. - ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-87580-0-2
képregény
087.6:084.11
[AN 2661116]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ellenséges felvásárlás / Philippe Francq, Jean Van Hamme ; [ford. Bayer Antal]. - cop. 2008. - 48 p.
L'intégrale
ISBN 978-963-9833-08-1 fűzött : 2100,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753431] MARC

ANSEL
UTF-89780 /2008.
Markó Péter (1953-)
   "áron vett szabadság" : [előadások, tanulmányok] / Markó Péter. - Szombathely : Genius Savariensis Alapítvány, cop. 2008. - 214 p. ; 20 cm. - (Genius loci, ISSN 1587-7043 ; 11.)
ISBN 978-963-87414-4-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - társadalomtudomány
082 *** 30
[AN 2755014]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2008.
   Sivatagi kaland / [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Őrangyal-képregények, ISSN 1789-4662)
ISBN 978-963-9749-32-0 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2753426]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2008.
Watsuki Nobuhiro (1970-)
Ruroni Kensin (magyar)
   Ruróni Kensin : egy kardforgató története a meidzsi romantika korából / írta és rajz. Vacuki Nobuhiro. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2008. - 188, [2] p.
ISBN 978-963-87539-9-1 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2755477] MARC

ANSEL
UTF-89783 /2008.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 179, [2] p.
ISBN 978-963-9797-18-4 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-9794-03-0)
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2754159] MARC

ANSEL
UTF-89784 /2008.
Youn In-wan
Shin Angyo Onshi (magyar)
   Árnybíró = Angjo Onsi / Joun In-Van, Jang Kjung-Il ... ; [... ford. Kiss Réka Gabriella, Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2006-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötetet ford. Kiss Réka Gabriella
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2641043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2008. - 226, [4] p.
ISBN 978-963-87303-8-1 fűzött : 1500,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2754102] MARC

ANSEL
UTF-8