MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/10/02 13:49:26
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

10474 /2008.
   Általános kislexikon : festészet, irodalom, tudomány, történelem, építészet, közgazdaság, vallás, biológia, technika : A - Z-ig / [szerk.] Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 2004. - 511 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9778-84-9 kötött
lexikon
030
[AN 2767802]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2008.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 34. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 185 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8502-7 fűzött : 2490,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 2765111]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

10476 /2008.
Kretzoiné Bertalan Mária
   Kretzoi Miklós műveinek bibliográfiája, 1927-2005 / összeáll. Kretzoiné Bertalan Mária ; [közread. a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet]. - Budapest : MTA FKI, 2007. - 31 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Kretzoi Miklós (1907-2005)
személyi bibliográfia
012Kretzoi_M.
[AN 2762445]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10477 /2008.
   Megbízható partner az energetikában = Your reliable partner in energetics / [közread. az] Ovit. - Budapest : Ovit, [2008]. - 97 p. : ill., főként színes ; 21 cm + 3 mell.
Fűzött
Országos Villamostávvezeték Zrt. (Budapest)
Magyarország - villamos energia - vállalat - energiaszállítás
061.5(439) *** 621.31(439)
[AN 2760340]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10478 /2008.
Bényei Miklós (1943-)
   Legyen minden helységben olvasóintézet : könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok, cikkek / Bényei Miklós. - Budapest : KI, 2008. - 264 p. ; 24 cm. - (Továbbképzés felsőfokon, ISSN 1589-1682)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-201-631-3 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - könyvtártudomány - könyvkritika
02(439) *** 894.511-95
[AN 2761415]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2008.
Blaskóné Majkó Katalin
   A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának története és különgyűjteményeinek bemutatása / B. Majkó Katalin. - Budapest : M. Képzőműv. Egy., 2007. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 15. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest). Könyvtár
Budapest - egyetemi könyvtár - művészeti gyűjtemény - különgyűjtemény - könyvtártörténet
027.7(439-2Bp.)(091) *** 73/76(100) *** 017.1(439-2Bp.)
[AN 2760419]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2008.
   Az információ- és dokumentumszolgáltatás határtalan lehetőségei a partnerség jegyében : segédlet a határon túli könyvtárosok számára / [szerk. Bartók Györgyi és Tóth Andrea] ; [kiad. a Könyvtári Intézet]. - [Budapest] : KI, [2008]. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - könyvtár - együttműködés - gyűjteményszervezés - határon túli magyarság
021.64(439) *** 025.2(=945.11)(4-191) *** 021.64(=945.11)(4-191)
[AN 2763185]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2008.
Knapp Éva (1956-)
   Libellus : válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok / Knapp Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2007. - 311 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-734-3 fűzött : 2600,- Ft
könyvtártörténet - könyvtörténet - művelődéstörténet
02(091) *** 09 *** 930.85
[AN 2760287]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2008.
Marton Veronika
A somogyi rovástábla és a táltos kövek (új kiadása)
   A somogyi rovásírásos kövek / Marton Veronika ; Friedrich Klára jegyzeteivel. - Jav. kiad. - Győr : Matrona, 2008. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 151-157.
ISBN 978-963-06-4573-7 fűzött
Magyarország - rovásírás - régészet
003.335.9(=945.11) *** 904(439)
[AN 2763151]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2008.
   Szimbólumok, jelek, mítoszok / [... megszerkesztése Kása Ákos Simon munkája]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 102 p. ; 24 cm. - (Esoteria sacra, ISSN 1789-9303 ; 5.)
ISBN 978-963-9654-41-9 fűzött : 2300,- Ft
jelkép - mitológia
003.62 *** 133
[AN 2763448]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10484 /2008.
Padisák Mihály (1930-)
   Miska bácsi "titkai" : félszáz év gyermekvilága egy rádióműsor tükrében / Padisák Mihály ; [kiad. Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum]. - Budapest : OFI-OPKM, cop. 2008. - 50 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-682-610-9 fűzött
Magyarország - ifjúságpolitika - 20. század - rádióműsorszám - gyermekműsor
791.9.096(439)"195/200" *** 316.37-053.2/.6(439)
[AN 2761567]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2008.
Sugár András (1933-)
   Ötven év titkai : [a hatalom és én] / Sugár András. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 371 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-138-4 fűzött : 3200,- Ft
Sugár András (1933-)
Magyarország - tudósító - 20. század - ezredforduló - memoár
791.9.097(439)(092)Sugár_A.(0:82-94)
[AN 2763167]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2008.
Szegő András (1948-)
   Antal Imre / Szegő András. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 185, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9684-62-1 kötött : 2995,- Ft
Antal Imre (1935-2008)
Magyarország - televíziózás - híres ember - 20. század - ezredforduló - memoár - interjú
791.9.097(439)(092)Antal_I.(0:82-94)
[AN 2759881]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10487 /2008.
   Közművelődési tanácsok Magyarországon / [szerk. Nagy Csaba]. - Nagykanizsa : Értékközvetítő Kanizsa Alapítvány, 2008. - 80 p. ; 21 cm. - (Értékközvetítő füzetek, ISSN 1789-4085 ; 3.)
ISBN 978-963-06-5582-8 fűzött
Magyarország - művelődéspolitika - társadalmi szervezet - ezredforduló
008:323(439)"200" *** 334.012.46(439)
[AN 2766463]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2008.
   Művelődéstörténeti szöveggyűjtemény, 1945-1990 : válogatás a magyar művelődés 1945 és 1990 közötti történetének dokumentumaiból / [szerk.] Agárdi Péter ; [a szerkesztésben közrem. Balogh Gézáné és Pákay Viktória]. - Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejleszt. Kar, 2008. - 2 db (747 p.) ; 23 cm. - (Humán szervező (munkaügyi) menedzser sorozat, ISSN 1218-6880)
ISBN 963-641-588-9 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - 20. század - szöveggyűjtemény
008:323(439)"1945/198"
[AN 2767338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1. - 368 p.
Bibliogr.: p. 11-17.
ISBN 963-641-740-7 *
Magyarország - művelődéstörténet - 20. század - szöveggyűjtemény
008:323(439)"1945/198"
[AN 2767341] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. - III, 369-747. p.
ISBN 963-641-741-5 *
Magyarország - művelődéstörténet - 20. század - szöveggyűjtemény
008:323(439)"1945/198"
[AN 2767343] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10489 /2008.
Constant, Alphonse Louis (1810-1875)
   Hermész tudománya ; A Sanctum Regnum mágikus rituáléja : [a Tarot nagy arkánuma] / Eliphas Lévi. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 104 p. : ill. ; 25 cm. - (Esoteria sacra, ISSN 1789-9303 ; 3.)
A ford. a "The science of Hermes ; The magical ritual of the Sanctum Regnum" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9654-40-2 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2767609]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2008.
Du Potet de Sennevoy, Jules (1796-1881)
La magie dévoilée (magyar)
   A felfedezett mágia / M. du Potet báró. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 107 p. ; 24 cm. - (Esoteria sacra, ISSN 1789-9303 ; 4.)
ISBN 978-963-9654-39-6 fűzött : 2300,- Ft
mágia
133.4
[AN 2763454]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2008.
Engelke, Regina (1969-)
Astrologiegärten (magyar)
   Asztrológia a kertben : harmonikus, eredeti, titokzatos / Regina Engelke ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-539-639-9 fűzött : 1690,- Ft
asztrológia - kertészet - kertépítés
133.52 *** 712 *** 635.1/.8
[AN 2759752]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2008.
Gawain, Shakti
Creative visualization (magyar)
   A teremtő képzelet : alkotó vizualizáció / Shakti Gawain ; [ford. Dobos Mária]. - Budapest : Édesvíz, [2008], cop. 2005. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-019-2 kötött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2765335]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2008.
Kovács-Magyar András (1960-)
   A fény szűzének gyermekei [elektronikus dok.] : meditációs CD / Kovács Magar András ; [kiad. Energia Gyógyító Központ]. - Hangoskönyv. - Budapest : Energia Gyógyító Közp., [2008]. - 1 CD (53 min) ; 12 cm
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
Műanyag tokban
ezoterika - meditáció - auditív dokumentum
133.25
[AN 2760686]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2008.
Mikus Edit, Sz.
   Dimenziókapukon át : Promitas és Lamirae tanulságos története : esélyek 2011-12 túléléséhez : üzenet a szellemvilágból. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. ; Kecskemét : Gong Rádió, 2008. - 222 p. ; 21 cm
Szerző Mikus Edit, Sz.
ISBN 978-963-9846-07-4 fűzött : 1899,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2760129]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2008.
Paracelsus, Philippus Aureolus Theophrastus (1493-1541)
Archidoxa magiae (magyar)
   Archidoxa magica : [a mágia őstörvényei] / Paracelsus ; [ford. Ladányi Lóránd, Nagy István]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-34-1 fűzött : 2500,- Ft
mágia - alkímia
133.25 *** 133.5
[AN 2763444]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2008.
S. T. Mona
   Ég veled emberiség : új élet vár rád / S. T. Mona. - [Onga] : [Pythia], [2008]. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-13-1 fűzött : 2800,- Ft
ezoterika
133
[AN 2763173]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2008.
Sandweiss, Samuel H.
Sai Baba, the holy man and the psychiatrist (magyar)
   Sai Baba, a szent és a pszichiáter / Samuel H. Sandweiss ; [ford. Sebestyén Edit] ; [közread. a] Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja. - 2. kiad. - Budapest : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., 2008. - 303 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-219-378-4 fűzött : 1500,- Ft
Sathya Sai Baba (1926-)
hinduizmus - ezoterika
133.25 *** 294.55
[AN 2760227]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10498 /2008.
   Ablakon bedobott pénz / [szerk.] Tóth Gergely ; [közread. a] Követ-Inem Hungária Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület. - Budapest : Követ-Inem Hungária Környezettudatos Vállalatirányítási Egyes., 2002-. - ill., színes ; 30 cm
A 4. köt. társszerkesztője Pap Imre
Magyarország - környezetvédelem - megtakarítás - vállalat - ezredforduló - esettanulmány
504.06 *** 658.18 *** 658.1.011.1(439)"200"
[AN 2627626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Újabb tizenegy magyarországi szervezet esettanulmánya környezeti és gazdasági hasznot egyszerre hozó intézkedésekről / Kapusy Pál, Papp Imre, Tóth Gergely. - 2007. - 31 p.
ISBN 978-963-87667-2-4 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - megtakarítás - ezredforduló - esettanulmány
504.06 *** 658.18 *** 658.1.011.1(439)"200"
[AN 2760243] MARC

ANSEL
UTF-810499 /2008.
Lorenz, Konrad (1903-1989)
Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit (magyar)
   A civilizált emberiség nyolc halálos bűne [elektronikus dok.] / Konrad Lorenz ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2008. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Gellért Katalin. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-5824-0
társadalmi ökológia - társadalmi viselkedés - hangoskönyv
504.75.05 *** 316.62
[AN 2760023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 12 min)
társadalmi ökológia - társadalmi viselkedés - hangoskönyv
504.75.05 *** 316.62
[AN 2760038] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (58 min)
társadalmi ökológia - társadalmi viselkedés - hangoskönyv
504.75.05 *** 316.62
[AN 2760041] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. korong. - 1 CD (46 min)
társadalmi ökológia - társadalmi viselkedés - hangoskönyv
504.75.05 *** 316.62
[AN 2760043] MARC

ANSEL
UTF-810500 /2008.
Mészáros Ernő (1935-)
   A levegő megismerésének története / Mészáros Ernő. - Budapest : MTA Történettud. Int., 2008. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Természettörténelem, ISSN 1789-8846 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-20-8 fűzött : 2200,- Ft
levegő - tudománytörténet
504.3 *** 001(100)(091)
[AN 2763047]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2008.
   Sokszólamú újjászületés / [szerk. ... Dosztányi Imre]. - Budapest : Természetbúvár Alapítvány, [2008]. - 319 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A természet fortélyai, ISSN 1789-6886 ; 2.)
ISBN 978-963-86107-8-2 fűzött
természeti környezet - ökológia
502 *** 591.5 *** 581.5
[AN 2762177]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10502 /2008.
Blastland, Michael
The tiger that isn't (magyar)
   Tigris, ami nincs : lássunk át a számok erdején! / Michael Blastland, Andrew Dilnot ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9686-51-9 fűzött : 3500,- Ft
szám - számelmélet - pénzügy
511 *** 336
[AN 2763117]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2008.
Molnár István
   A mikroszimuláció alkalmazása / [írta Molnár István]. - 2. kiad. - Budapest : Ecostat, 2008. - 98 p. : ill. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2003/2.)
Bibliogr.: p. 89-96.
ISBN 963-215-613-7 fűzött
statisztikai elemzés - sztochasztikus folyamat - számítógép - alkalmazás
519.246 *** 311.17 *** 681.3.004.14
[AN 2765327]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10504 /2008.
   ICNMTA 2008 : 11th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications & 3rd International Workshop on Proton Beam Writing : 20-25 July 2008, Debrecen ... : [book of abstracts] / org. by Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences ... in co-operation with the International Atomic Energy Agency. - [Debrecen] : Inst. of Nuclear Res of the HAS, [2008]. - 171 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-8321-49-7 fűzött
magfizika - konferenciakiadvány
539.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2762216]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10505 /2008.
   Catalogue of invertebrate and vertebrate paleontological type speciments of the Hungarian Natural History Museum / József Pálfy [et al.]. - Budapest : Hung. Natural History Mus., 2008. - 209 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-209.
ISBN 978-963-9877-02-3 fűzött
paleontológia - múzeumi katalógus
562/569 *** 069(439-2Bp.)MTM(036)
[AN 2762424]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2008.
Dipper, Frances A.
Oceans & rainforests (magyar)
   Óceánok és esőerdők : [interaktív könyv] / Frances A. Dipper, Jane Parker ; [ford. Főzy István]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2007. - 51 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Felfedező sorozat, ISSN 1789-0047)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87441-9-7 kötött : 3990,- Ft
óceán - őserdő - gyermekkönyv
551.46(02.053.2) *** 504.42(02.053.2) *** 581.526.422(02.053.2)
[AN 2760446]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2008.
Matthews, Rupert
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok : matricás album / írta Rupert Matthews ; ford. Pap Zoltán. - Budapest : Manó Kv., 2008. - 24 p., [4] fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-19-8 fűzött : 990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2761784]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2008.
Szablyár Péter (1948-)
   60. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Összeáll. Szablyár Péter
Fűzött
Magyarország - kitüntetés - geológus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
55(439)(092)Szablyár_P. *** 012Szablyár_P. *** 06.068(439)
[AN 2761338]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2008.
Székely Kinga
   Kessler Hubert, a barlangkutató / Székely Kinga ; [ford. Schmidt András et al.] ; [közread. az] Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. - Jósvavő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2008. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar, angol és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 139-158.
ISBN 978-963-87082-6-7 fűzött
Kessler Hubert (1907-1994)
Magyarország - földtudomány - barlangtan - tudós - 20. század
55(439)(092)Kessler_H. *** 551.44(439)
[AN 2763016]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2008.
   Természeti energiák használata és szolgáltatása a társadalomnak : Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum által rendezett tudományos ülés : Debrecen, 2007. október 16. / [szerk. Jávor András, Fürjné Rádi Katalin]. - Debrecen : DE ATC, 2007. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9732-22-3 fűzött
Magyarország - agrometeorológia - agrármérnök - öntözés - 20. század - emlékkönyv - konferenciakiadvány
551.5 *** 55 *** 631.67 *** 37(439)(092)Szász_G. *** 63(439)(092)Szász_G. *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2759839]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10511 /2008.
Hadobás Sándor (1951-)
   Hell Miksa és Sajnovics János bibliográfiája / Hadobás Sándor ; [a bev. tanulmányt írta Bartha Lajos] ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2008. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87929-0-7 fűzött
Hell Miksa (1720-1792)
Sajnovics János (1733-1785)
Magyarország - csillagász - nyelvész - 18. század - finnugrisztika - szakbibliográfia
52(439)(092)Hell_M.:016 *** 52(439)(092)Sajnovics_J.:016 *** 80.001(439)(092)Sajnovics_J.:016
[AN 2761334]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10512 /2008.
   "Fókuszban a kemotaxis" [elektronikus dok.] : tudományos szimpózium a Biomedica Hungária Kft. szervezésében : 2006. március 9., Budapest ... / ... szerk. Dul Csaba és Kőhidai László. - Interaktív multimédia. - Budapest : Biomedica Hungária Kft., 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader; Flash Player 8; internet böngésző
ISBN 978-963-06-1603-4
sejttan - élettani reakció - sejtbiokémia - konferenciakiadvány - elektronikus dokumentum
576.33.044 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2760063]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2008.
Gerhardt, Ewald
Pilze sammeln aber richtig (magyar)
   Gombagyűjtés okosan : a legízletesebb ehető gombák és mérgező párjaik / Ewald Gerhardt ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték, 2008. - 125 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9693-82-1 fűzött
gomba - növényhatározó
582.28(036)
[AN 2762099]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2008.
Gőbölös Antal
   Kecskeméti Arborétum / írta Gőbölös Antal ; [közread. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.]. - [Kecskemét] : KEFAG, 2007. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-06-2540-1 kötött
Kecskeméti arborétum
58.006(439-2Kecskemét)
[AN 2760104]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2008.
   A Hold és a fénycsapdázás / szerk. Nowinszky László. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 169 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 149-169.
ISBN 978-963-9438-98-9 fűzött : 2500,- Ft
Hold - rovartan - fénycsapda
595.7.082.114 *** 632.936.1
[AN 2761246]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2008.
Huszthy Ádám
   Lovas kislexikon / Huszthy Ádám. - [Székesfehérvár] : Apriori International, 2008. - 202 p. : ill. ; 22 cm. - (Lovasmester, ISSN 2060-0259 ; 1.)
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-963-87956-0-1 kötött
- lótenyésztés - lovaglás - szaklexikon
599.723:030 *** 798:030 *** 636.1:030
[AN 2760303]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2008.
Invertebrados (magyar)
   Gerinctelenek / [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Természettudományi enciklopédia ; 7.)
ISBN 978-963-09-5659-8 kötött : 1490,- Ft
állattan - gerinctelen
592
[AN 2760630]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2008.
   Kontra György / szerk. Franyó István. - Budapest : OFI OPKM, 2008. - 165 p. : ill. ; 20 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
Bibliogr.: p. 131-156.
ISBN 978-963-682-607-9 fűzött : 800,- Ft
Kontra György (1925-2007)
Magyarország - pedagógus - biológus - egyetemi tanár - 20. század - memoár
57(439)(092)Kontra_Gy.(0:89-94) *** 37(439)(092)Kontra_Gy.(082-94)
[AN 2761569]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2008.
Kustár Sándor
   Köztéri fák Kalocsán / [írta Kustár Sándor] ; [kiad. Kalocsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Művelődési Osztálya]. - Kalocsa : Polgármesteri Hiv. Művel. Oszt., 2008. - 28 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Kalocsa - fa - helyismeret
581.412(439-2Kalocsa) *** 908.439-2Kalocsa
[AN 2760598]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2008.
Magyar Biomechanikai Konferencia (3.) (2008) (Budapest)
   Proceedings of the Third Hungarian Conference on Biomechanics : Budapest July 4-5, 2008 / [org. comm. Lajos Borbás ... et al.] ; org. by the Cooperation Research Center for Biomechanics and the Hungarian Biomechanical Corporation. - [Budapest] : [Biomechanikai Társ.], 2008. - 424 p. : ill. ; 25 cm
Third Hungarian Conference on Biomechanics (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4307-8 fűzött
biológia - mozgástan - konferenciakiadvány
57 *** 531/534 *** 612.76 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2761855]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2008.
Mini monsters (magyar)
   Apró szörnyek : matricás album. - Budapest : Manó Kv., 2008. - 24 p., [4] fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-18-1 fűzött : 990,- Ft
rovar - gyermekkönyv
595.7(02.053.2)
[AN 2761785]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2008.
Spohn, Margot
Welcher Baum ist das? (magyar)
   Melyik ez a fa? / Margot és Roland Spohn ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9693-90-6 fűzött
fa - cserje - növényhatározó
581.412(083.71)
[AN 2762097]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2008.
Szabóky Csaba
   A püspökladányi Farkassziget lepkéi / Szabóky Csaba és Csóka György ; [közread. az] Erdészeti Tudományos Intézet. - Budapest : Erti, 2008. - 136 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 136. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött (hibás ISBN 978-963-7349-34-8)
Püspökladány - lepke - fauna
595.78 *** 591.9(439-2Püspökladány)
[AN 2761947]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2008.
Vincze János (1941-)
   Biofizika = Biophysics / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2000-. - 20 cm
A leírás a 15. köt. alapján kész. - A 25. köt. szerzője Vincze-Tiszay Gabriella
biofizika
577.3
[AN 2628338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   32., Határtudományi társaságok tára = The store of the societies of borderland sciences. - 2008. - 384 p., [16] t. : ill.
Az előszó angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-08-4 fűzött (hibás ISBN 963-206-399-6)
biofizika
577.3
[AN 2763066] MARC

ANSEL
UTF-810525 /2008.
Volke, Gordon
Sharks (magyar)
   Cápák és más vízi ragadozók : matricás album / írta Gordon Volke ; rajz. Sara Lees és Mike Atkinson ; ford. Pap Zoltán. - Budapest : Manó Kv., 2008. - 24 p., [4] fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-20-4 fűzött : 990,- Ft
vízi élet - tengeri állat - gyermekkönyv
59(26)(02.053.2)
[AN 2761788]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10526 /2008.
Behnam, Anise M.
To your health (magyar)
   Egészséges vagy még? / Anise M. Behnam. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 72 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-05-5 fűzött (hibás ISBN 978-963-986-05-5)
egészséges életmód
613
[AN 2759834]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2008.
Belák Erzsébet (1946-)
   Medizinische Terminologie für Beginnende / Erzsébet Belák. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 178 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [179].
ISBN 978-963-9879-12-6 fűzött
latin nyelv - szaknyelv - orvostudomány - nyelvkönyv
61(075.8) *** 807.1(075.8)=30
[AN 2763052]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2008.
Berente Ági (1968-)
   A test és lélek gyógymódja / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-81-9 fűzött
torna - jóga
615.851.86 *** 613.71
[AN 2764197]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2008.
Clark, Angus
Secrets of Qigong (magyar)
   Csi-kung / Angus Clark ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2008. - 221 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-244-010-1 fűzött : 1490,- Ft
természetgyógyászat - torna
615.89 *** 613.71
[AN 2760765]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2008.
   Ditor ut ditem : tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára / [... szerkbiz. Forrai Judit et al.]. - Budapest : Mati, 2008. - 457 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 75.)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék latin nyelven is
ISBN 978-963-9276-71-0 kötött
orvostudomány - művelődéstörténet - tudománytörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
61(100)(091) *** 930.85(100) *** 012Schultheisz_E.
[AN 2763470]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2008.
   Enneagram kézikönyv / [... szerk., összeáll. és a szöveget gond. Császári Éva]. - [Onga] : Pythia, [2008]. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-10-0 fűzött : 1900,- Ft
személyiségtipológia - önismeret - ezoterika
159.923 *** 613.865 *** 133.25
[AN 2763192]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2008.
   Étrend-kiegészítők, gyógyhatású termékek, különleges táplálkozási célú élelmiszerek és gyógynövények : "az egészséges táplálkozás és életmód tükrében" : V. országos szakmai konferencia : sport- és wellness táplálkozás : a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének III. szakmai napja : Bükfürdő, 2008. március 6-8. / rend. a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Szövetsége [etc.]. - [Budapest] : [MDOSZ], [2008]. - 31 p. ; 21 cm
Fűzött
élelmiszer - táplálkozástudomány - vitamin - konferenciakiadvány
613.2 *** 612.015.6 *** 641 *** 061.3(439-2Bükfürdő)
[AN 2763183]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2008.
   Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, 1927-2007 : [80 év képekben] / [szerk. Tibai Irma, Kállai Zsuzsa] ; [kiad. Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.]. - [Hajdúszoboszló] : Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt., [2008]. - 63 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kötött
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.
Hajdúszoboszló - gyógyfürdő - történeti feldolgozás
615.838(439Hajdúszoboszló)(091)
[AN 2759817]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2008.
Karácsony István
   Harmadlagos rákmegelőzés / Karácsony István, Megyeri Miklós ; [közread. a] Mustármag Magyar Rákellenes Liga Érdi Szervezete. - [Budapest] : Mustármag M. Rákellenes Liga Érdi Szerv., 2008. - 36 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 34-36.
ISBN 978-963-87940-1-7 fűzött
rákbetegség - megelőzés
616-006-084
[AN 2759838]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2008.
Karácsony István
   Karcinofóbia : [rettegés a ráktól] / Karácsony István ; [közread. a] Mustármag Magyar Rákellenes Liga Érdi Szervezete. - [Budapest] : Mustármag M. Rákellenes Liga Érdi Szerv., 2008. - 32 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 30-32.
ISBN 978-963-87940-0-0 fűzött
kényszerneurózis - félelem - rákbetegség - pszichoszomatikus betegség
616.89-008.441.1 *** 616-006 *** 616.891.6
[AN 2759749]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2008.
Klaniczay Sára
   Esetek a gyermekpszichoterápia területéről / Klaniczay Sára ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - 5. kiad. - [Budapest] : ELTE BGGYFK, 1999 [!2008]. - 153 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
pszichoterápia - gyermekgyógyászat - egyetemi tankönyv
615.851 *** 616.89-053.2(075.8)
[AN 2767628]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2008.
Kollai Márk (1944-)
   Élettani gyakorlatok gyógyszerészhallgatók számára / Kollai, Lénárd, Studinger ; szerk. Kollai Márk. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 108 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-10-2 fűzött
élettan - egyetemi tankönyv - példatár
612.08(075.8)
[AN 2767327]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2008.
Kothe, Hans W.
1000 Kräuter (magyar)
   1000 gyógynövény : [gyógynövények A-tól Z-ig, felhasználási módok, hatóanyagok] / Hans W. Kothe ; [ford. Mátics Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-370-565-0 kötött
gyógynövény - szaklexikon
615.89:615.322 *** 633.88:030
[AN 2761477]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2008.
Kovács Gábor
   Hogyan szokjunk le a dohányzásról? : praktikus tanácsok leszokni vágyóknak / Kovács Gábor. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2007. - 48 p. ; 21 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
ISBN 978-963-9695-41-2 fűzött
ISBN 963-9695-41-6
dohányzás
613.84
[AN 2765259]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2008.
Lehmann Miklós (1968-)
   A dinamikus elme / Lehmann Miklós. - Budapest : Trezor, 2008. - 173 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 166-173. - Öszefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8144-24-9 fűzött
tudat - mentális reprezentáció - tudományfilozófia - ismeretelmélet
159.922 *** 159.95 *** 165
[AN 2762634]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2008.
McLaughlin, Chris
Secrets of reflexology (magyar)
   Reflexológia / Chris McLaughlin, Nicola Hall ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, 2008. - 223 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-244-008-8 fűzött : 1490,- Ft
talpmasszázs - reflexológia - természetgyógyászat
615.821.2 *** 615.89
[AN 2760760]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2008.
Meeus, Cathy
Secrets of shiatsu (magyar)
   Shiatsu / Cathy Meeus ; [ford. Radó Renáta]. - Budapest : Scolar, 2008. - 221 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
ISBN 978-963-244-009-5 fűzött : 1490,- Ft
Japán - természetgyógyászat - akupunktúra
615.89(520) *** 615.821.2
[AN 2760762]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2008.
Mukherjee, Debabrata
ECG cases (magyar)
   Elektrokardiográfia : 60 esetismertetés / Debabrata Mukherjee ; [ford. Pécsi Tibor]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2007. - 269 p. : ill. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-06-3302-4 fűzött
elektrokardiográfia
616.12-008.3-073.96
[AN 2761845]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2008.
Nagy Zoltán (1953-)
   A tibeti gyógyászat / Nagy Zoltán. - [Budapest] : Trajan, cop. 2008. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86624-3-9 fűzött : 2200,- Ft
Tibet - természetgyógyászat
615.89(515)
[AN 2761629]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2008.
Nochta Tia (1957-)
   Ősszel végem van, mint a vakációnak : [egy hiperaktív gyermek panaszai] / Nochta Tia ; [ill. Op Veasna]. - Sopron : Novum, 2008. - 130 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-27-4 fűzött : 2990,- Ft
hiperaktivitás - magyar irodalom - memoár
616.89-008.481-053.6(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2759905]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2008.
Pigozzi, Paolo
Il cibo che cura (magyar)
   Gyógyhatású ételek / Paolo Pigozzi ; [rajzok Mario Stoppele, Giulia Pianigiani, Martina Girardi] ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 12.)
ISBN 978-963-09-5734-2 kötött : 995,- Ft
egészséges táplálkozás - gyógyhatás
613.2 *** 616
[AN 2762516]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2008.
Pléh Csaba (1945-)
   A lélek és a lélektan örömei : tanulmánygyűjtemény / Pléh Csaba. - Budapest : Gondolat, 2008. - 703 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 649-684.
ISBN 978-963-693-070-7 kötött : 5800,- Ft
lélektan
159.9
[AN 2762927]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2008.
Pollner, Ernst
Das Pendel (magyar)
   Ingadiagnosztika : gyógyító inga / Ernst Pollner ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Pythia, [2008]. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-09-4 fűzött : 1900,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 2763188]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2008.
Rácz István
   A fekélybetegség és a Heliobacter pylori-fertőzöttség / Rácz István, Timár Marietta. - Budapest : SpringMed, cop. 2007. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Gasztroenterológia, ISSN 1785-9042)
ISBN 978-963-9456-50-1 fűzött : 1680,- Ft
gasztroenterológia - fekély - fertőző betegség
616.33/.34-002.44 *** 616.9
[AN 2761838]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2008.
Sailer, Christian
Differential diagnosis pocket (magyar)
   Differenciáldiagnosztika az orvosi gyakorlatban / Christian Sailer, Susanne Wasner ; [ford. Marczis János, Kemény Annamária, Nemes Balázs]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2007. - 414 p. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-06-2712-2 fűzött
orvosi diagnosztika
616-079.4
[AN 2760979]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2008.
   A tartós stressz szerepe a betegségek kialakulásában : a multidiszciplináris endokrinológia helye a megelőzésben és a gyógyításban : Kelet-Magyarországi Endokrin Tavaszi Hétvégén elhangzott előadásokból : Hajdúszoboszló, 2007. március 2-3. / szerk. Molnár Ildikó ; [rend., közread. a] Dr. Kenézy Gyula Kórház 3. sz. Belgyógyászat Alapítványa. - Debrecen : Kenézy Gy. Kórház 3. sz. Belgyógyászat Alapítványa, 2008. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5392-3 fűzött
endokrinológia - stressz - kóroktan - konferenciakiadvány
612.43 *** 613.86 *** 616-02 *** 612.06 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2762165]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2008.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Leben im Hier und Jetzt (magyar)
   Itt és most élj! / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, [2008]. - 370 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-814-4 kötött : 3690,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2761582]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2008.
   Typus Budapestiensis : tanulmányok a pszichoanalízis budapesti iskolájának történetéről és hatásáról / szerk. Erős Ferenc, Lénárd Kata, Bókay Antal. - Budapest : Thalassa, 2008. - 447 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86276-5-0 fűzött : 3900,- Ft
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Magyarország - pszichoanalízis - pszichológus - 20. század - történeti feldolgozás
159.9(439)(092)Ferenczi_S. *** 159.964.2(439)(091) *** 894.511(091)"19"
[AN 2761453]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2008.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Tanulom magam / F. Várkonyi Zsuzsa. - 5. kiad. - Budapest : Mérték K., 2008, cop. 1999. - 334 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-9519-53-7 kötött
önismeret
159.9 *** 613.865
[AN 2765170]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2008.
Zieglmeier, Markus
Interaktionen für die Kitteltasche (magyar)
   Gyógyszerkölcsönhatások az orvosi gyakorlatban / Markus Zieglmeier, Tanja Hein ; [ford. Teubelné Józsa Márta]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2007. - 319 p. ; 17 cm. - (Esszencia sorozat, ISSN 1789-1655)
ISBN 978-963-06-2711-5 fűzött
gyógyszerhatás - gyógyszermellékhatás
615.036 *** 615.2
[AN 2761841]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10556 /2008.
   Áttekintés az Európai Unió energiaklasztereinek kialakítása során alkalmazott legjobb gyakorlatokról és tapasztalatokról a CENCE nemzetközi program keretében elkészített tanulmányok alapján / [közread. az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Miskolc : Norria, 2008. - 119 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-5329-9 fűzött
Európai Unió - energiaellátás - gazdasági együttműködés
620.9(4-62) *** 334.764(4-62)
[AN 2761397]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2008.
Kacz Károly (1942-)
   Utilization of biomass as biogas / K. Kacz. - Mosonmagyaróvár : Univ. of West Hung. Fac. of Agricultural and Food Sciences Inst. of Biosystems Engineering, 2008. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Renewable energy textbooks, ISSN 2060-128X ; 4.)
Bibliogr.: p. 100-102.
ISBN 978-963-9364-99-8 fűzött
biogáz - gázgyártás - biomassza
620.95 *** 662.767.2 *** 504.064.45
[AN 2763605]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2008.
   Liquid biofuels / M. Neményi [et al.]. - Mosonmagyaróvár : Univ. of West Hung. Fac. of Agricultural and Food Sciences Inst. of Biosystems Engineering, [2008]. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Renewable energy textbooks, ISSN 2060-128X ; 2.)
Bibliogr.: p. 95-100.
ISBN 978-963-9364-94-3 fűzött
folyékony tüzelőanyag - megújuló energiaforrás
620.95
[AN 2763527]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2008.
Milics Gábor (1974-)
   Geothermal energy resources: thermodynamics and utilization / G. Milics, M. Neményi. - Mosonmagyaróvár : Univ. of West Hung. Fac. of Agricultural and Food Sciences Inst. of Biosystems Engineering, 2008. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Renewable energy textbooks, ISSN 2060-128X ; 3.)
Bibliogr.: p. 95-99.
ISBN 978-963-9364-95-0 fűzött
geotermikus energia
620.91 *** 550.36
[AN 2763598]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2008.
Murányi István
   REACH: a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyeztetése és korlátozása / [szerző Murányi István]. - Budapest : MKIK, 2008. - 124 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 32.)
ISBN 978-963-9008-92-2 fűzött
Európai Unió - veszélyes anyagok kezelése
620.26(4-62)(036)
[AN 2759816]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2008.
Neményi Miklós (1947-)
   Comments on IPCC report & Hungarian renewable energy situation / M. Neményi, G. Milics, A. J. Kovács. - Mosonmagyaróvár : Univ. of West Hung. Fac. of Agricultural and Food Sciences Inst. of Biosystems Engineering, [2008]. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Renewable energy textbooks, ISSN 2060-128X ; 1.)
Bibliogr.: p. 96-100.
ISBN 978-963-9364-93-6 fűzött
Magyarország - energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás - globális probléma - környezetvédelem
620.9 *** 504(439)
[AN 2763512]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2008.
Pilissy Lajos (1925-)
   Az alumíniumöntészet fejlődésének története a kezdetektől 1945-ig / Pilissy Lajos. - Budapest : OMM ÖM, 2008. - 82 p., [1] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Öntödei múzeumi füzetek, ISSN 1417-1058 ; 19.)
Bibliogr.: p. 78-81.
Fűzött
Magyarország - alumíniumkohászat - ipartörténet
669.71(439)(091) *** 338.45(439)(091)
[AN 2762391]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2008.
Popp József (1955-)
   A bioüzemanyag-gyártás nemzetközi összefüggései / [Popp József] ; [közrem. Iski Tímea]. - Budapest : AKI, 2007. - 132 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2007/6.)
Bibliogr.: p. 113-118. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-510-2 fűzött
bioüzemanyag - megújuló energiaforrás - hatáselemzés - világgazdaság
620.95(100) *** 633 *** 303.725.38 *** 338(100)
[AN 2761931]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2008.
   Research activities of the Institute of Biosystems Engineering University of West Hungary related to renewable energies / ed. by M. Neményi ; auth. K. Kacz [et al.]. - Mosonmagyaróvár : Univ. of West Hung. Fac. of Agricultural and Food Sciences Inst. of Biosystems Engineering, 2008. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Renewable energy textbooks, ISSN 2060-128X ; 5.)
Bibliogr.: p. 94-99.
ISBN 978-963-9883-00-0 fűzött
megújuló energiaforrás - bioüzemanyag - növénytermesztés
620.9 *** 620.95 *** 633
[AN 2763608]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2008.
   Újabb emléklapok a pécsi bányászat történetéből / [... szerk. Romváry Ferenc]. - Pécs : [Pécsi Szemle Várostört. Alapítvány], 2008. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány. - Bibliogr. - Klny. a Pécsi szemle, ISSN 1419-290X, 2004-2008. évi számaiból
Fűzött
Pécs - bányászat - ipartörténet - 19. század - 20. század
622(439-2Pécs)(091)
[AN 2763144]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10566 /2008.
Adobe Dreamweaver CS3 (magyar)
   Adobe Dreamweaver CS3 : tanfolyam a könyvben / [ford. Magócsi Márton, Papp Atilla]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2008. - VI, 218 p. : ill. ; 26 cm + CD
ISBN 978-963-87734-1-8 fűzött : 4200,- Ft
program - HTML-szerkesztés - elektronikus dokumentum
519.682Dreamweaver
[AN 2759884]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2008.
Kátai Zoltán
   C-nyelv és programozás / Kátai Zoltán. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 270 p. ; 24 cm
Fűzött
programnyelv - egyetemi tankönyv
519.682C(075.8)
[AN 2762881]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2008.
   VAST 2007 : future technologies to empower heritage professional : the 8th International Symposium on Virtual Reality, Archeology and Intelligent Cultural Heritage incorporating the 5th Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage : short and project papers from VAST 2007 : 26th - 29th November 2007, Brighton ... / ed. by D. Arnold, A. Chalmers, F. Niccolucci. - Budapest : Archaeolingua, 2007. - 135 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (EPOCH publication)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-89-5 fűzött
kulturális örökség - védelem - informatika - konferenciakiadvány
681.3.004.14 *** 351.853 *** 061.3(410-2Brighton)
[AN 2761175]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10569 /2008.
Draveczky Balázs (1938-2003)
   Történetek terített asztalokról és környékükről / Balázs mester, az asztali örömök historikusa ; [közread. a] "Balázs Mester" Alapítvány. - Budapest : "Balázs Mester" Alapítvány, 2008, cop. 1999. - 248 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87900-0-2 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - vendéglátás - gasztronómia - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
640.4(439)(091)(089.3) *** 641 *** 930.85(439)
[AN 2765248]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2008.
Draveczky Balázs (1938-2003)
   Újabb történetek terített asztalokról és környékükről / Balázs mester, az asztali örömök historikusa ; [közread. a] "Balázs Mester" Alapítvány. - Budapest : "Balázs Mester" Alapítvány, 2008, cop. 2000. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87900-1-9 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - vendéglátás - gasztronómia - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
640.4(439)(091)(089.3) *** 641 *** 930.85(439)
[AN 2765251]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10571 /2008.
   Alumínium ablakok, ajtók, portálok / [szerk. Kronavetter István]. - Budapest : Terc, cop. 2008. - 144 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9535-68-8 kötött : 6930,- Ft
nyílászáró szerkezet - könnyűszerkezet
692.8 *** 693.977 *** 699.71
[AN 2761604]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2008.
Balázs György (1926-)
   Beton és vasbeton / Balázs György. - Budapest : Akad. K., 1994-. - 25 cm
ISBN 963-05-6753-9
beton - vasbeton
666.972 *** 624.012.4
[AN 103626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Mit alkottak a magyarok külföldön. - 2008. - 424 p. : ill.
ISBN 978-963-05-8616-0 kötött
Magyarország - beton - vasbeton - vállalkozás - határon túli magyarság - emigráns
666.972 *** 624.012.4 *** 658.1(=945.11)(100)
[AN 2760015] MARC

ANSEL
UTF-810573 /2008.
Balogh István
   A hajdúszoboszlói vízi közművek története / írta és szerk. Balogh István ; [kiad. Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.]. - [Hajdúszoboszló] : Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft., 2008. - 93 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 90.
Kötött
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.
Hajdúszoboszló - vízellátás - történeti feldolgozás
628.1(439-2Hajdúszoboszló)(091)
[AN 2759820]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10574 /2008.
Metzger, Wolfgang
Alles über Laster, Bagger und Traktoren (magyar)
   Teherautók, markológépek és traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - [14] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 11.)
Ford. Rigó Zsuzsanna
ISBN 978-963-244-007-1 kötött : 3250,- Ft
tehergépkocsi - traktor - markoló - gyermekkönyv
629.114.2(100)(02.053.2) *** 629.114.4(100)(02.053.2) *** 621.869.4(100)(02.053.2)
[AN 2761069]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2008.
Steer, Dugald A.
The pirateology handbook (magyar)
   A kalózok titkai : leckék kalózvadászoknak : hajósinas-tanfolyam leendő kalózvadászoknak : William Lubber kapitány / szerk. Dugald A. Steer és Clint Twist ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2008. - 78 p. : ill., részben színes ; 22 cm + mell.
Spirál fűzéssel. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-628-828-0 kötött : 2999,- Ft
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 2762829]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10576 /2008.
   Agrárkutatás - agrárjövő : a Győrffy Béla Tudományos Emlékülés első hat éve, 2003-2008 / [rend., kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete]. - Martonvásár : MTA Mezőgazd. Kutint., [2008]. - 200 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-8351-33-3 fűzött
Győrffy Béla (1928-2002)
Magyarország - mezőgazdaság - mezőgazdasági szakértő - 20. század - konferenciakiadvány
63 *** 63(439)(092)Győrffy_B. *** 061.3(439)
[AN 2759842]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2008.
   Az agrártámogatások hasznosulása / [Kovács Gábor szerk.]. - Budapest : AKI, 2008. - 82 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2008/2.)
Bibliogr.: p. 67-70. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-516-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás
338.43(439) *** 339.923(4-62) *** 338.246.027(4-62)
[AN 2761937]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2008.
   Alkalmazkodási kényszerben a magyar mezőgazdaság : folytatódó lemaradás vagy felzárkózás? / [szerk. Udovecz Gábor, Popp József, Potori Norbert]. - Budapest : AKI, 2007. - 140 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2007/7.)
Bibliogr.: p. 111-114. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-511-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - gazdasági előrejelzés - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 339.923(4-62) *** 338.27(439)"200"
[AN 2761930]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2008.
Bánáti Diána (1967-)
   A GM növények egyes szabályozási és közgazdasági kérdései / [szerzők Bánáti Diána, Popp József, Potori Norbert]. - Budapest : AKI, 2007. - 88 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2007/3.)
Bibliogr.: p. 73-78. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-503-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - növénynemesítés - géntechnika - jogi szabályozás
631.52(439) *** 631.52(4-62) *** 34:631.52
[AN 2761935]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2008.
Béládi Katalin
   A tesztüzemek főbb ágazatainak költség- és jövedelemhelyzete 2006-ban / [szerzők Béládi Katalin, Kertész Róbert]. - Budapest : AKI, 2007. - 149 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2007/7.)
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - jövedelmezőség - pénzügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.433(439)"200"(083.41) *** 658.15 *** 613.16 *** 338.31
[AN 2761890]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2008.
   A dohánypiac helyzete és a dohánytermelés lehetséges jövője Magyarországon és az Európai Unióban a KAP reform tükrében / [szerzők Radóczné Kocsis Teréz et al.]. - Budapest : AKI, 2008. - 142 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2008/3.)
Bibliogr.: p. 115-118. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-517-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - dohányipar - ezredforduló
663.97(439)"200" *** 663.97(4-62)
[AN 2761939]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2008.
Erdész Ferencné
   A magyar gyümölcs- és zöldségpiac helyzete és kilátásai / [szerző Erdész Ferencné]. - Budapest : AKI, 2007. - 168 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2007/1.)
Bibliogr.: p. 141-144. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-498-3 fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés - világgazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
634(439) *** 635(439) *** 339.13(439)"200"(083.41)
[AN 2761928]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2008.
   Erdészélet, erdészlélek : anekdoták, vidám történetek erdészekről és vadászokról / szerk. Csóka György és Führer Ernő ; kiad. az Országos Erdészeti Egyesület 139. vándorgyűlése tiszteletére az ... Erdészeti Tudományos Intézet. - Budapest : Erti, 2008. - 164 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7349-33-1 fűzött
erdészet - memoár - vadászkaland
630(0:82-94) *** 799.2(0:82-94)
[AN 2761949]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2008.
   Factors affecting reproductive performance in the cow : XXV Jubilee World Buiatrics Congress : 6-11 July, 2008 Budapest ... : presentations at the Free Workshop 1, and Optional Workshop 6 / [ed. Ottó Szenci, Árpád Csaba Bajcsy] ; [org., publ. by the Hungarian Association for Buiatrics]. - Budapest : Hungarian Association for Buiatrics, 2008. - 229 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87942-1-5 fűzött
szarvasmarha-tenyésztés - állategészségügy - konferenciakiadvány
636.2 *** 614.9 *** 619 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2761654]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2008.
   A főbb állattenyésztési ágazatok és a takarmánytermelés helyzete Romániában / [szerzők Fogarasi József et al.]. - Budapest : AKI, 2007. - 104 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2007/5.)
Bibliogr.: p. 87-89. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-509-6 fűzött
Románia - állattenyésztés - növénytermesztés - takarmánynövény - ezredforduló - statisztikai adatközlés
633.3(498)"200"(083.41) *** 636(498)"200"(083.41)
[AN 2761932]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2008.
   A gazdaságok jövedelmének és a mezőgazdaság üzemszerkezetének várható változása 2010-ig / [szerk. Keszthelyi Szilárd, Pesti Csaba]. - Budapest : AKI, 2008. - 78 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2008/2.)
ISBN 978-963-491-514-0 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - állami támogatás - jövedelmezőség - modellezés - termelésszervezés - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 338.246.027(439)"200" *** 631.11(439) *** 338.31 *** 303.725 *** 658.5
[AN 2761924]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2008.
Himmelhuber, Peter
Der schöne Steingarten (magyar)
   Sziklakert : kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret / Peter Himmelhuber ; [ford. Gyenge László]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2008. - 68 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-020-7 fűzött : 2495,- Ft
kertépítés - sziklakert
635.923 *** 712.3/.7
[AN 2767642]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2008.
Howcroft, Heidi
Das Pflasterbuch für den Garten (magyar)
   Burkolatok a kertben : utak, lépcsők, teraszok / Heidi Howcroft ; [ford. Ureczky Judit]. - Budapest : Terc, cop. 2008. - 152 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 150.
ISBN 978-963-9535-76-3 kötött : 5900,- Ft
kertépítés - útburkolat
712.6 *** 625.8
[AN 2761595]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2008.
Illés Anett
   Kézikönyv gyermekes kutyatartóknak / Illés Anett. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102-103.
ISBN 978-963-06-5252-0 fűzött
kutyatartás - állat-ember kapcsolat - gyermek
636.7 *** 591.557.2
[AN 2761200]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2008.
Keszthelyi Szilárd (1971-)
   Results of Hungarian FADN farms, 2006 / [author Szilárd Keszthelyi]. - Budapest : AKI, 2007. - 135 p. : ill. ; 25 cm. - (Agroeconomic information, ISSN 1418-2130 ; 2007/5.)
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - ezredforduló - statisztikai adatközlés
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2006"(083.41)
[AN 2761955]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2008.
Lámfalusi Ibolya
   Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2006 / [szerző Lámfalusi Ibolya] ; [közrem. Székelyné Raál Éva]. - Budapest : AKI, 2007. - 35 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2007/9.)
Fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - mezőgazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.43(439)(083.41) *** 658.15(439)(083.41)
[AN 2761921]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2008.
   A láthatatlan világ látható jelentőségei : mikrobiológia a mezőgazdaság szolgálatában / [szerk. Jávor András, Fürjné Rádi Katalin] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. - Debrecen : DE AMTC, 2008. - 65 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9732-30-8 fűzött
Helmeczi Balázs (1928-)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - mikrobiológia - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
63(439)(092)Helmeczi_B. *** 37(439)(092)Helmeczi_B. *** 579
[AN 2759844]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2008.
Low, Rosemary
The parrot companion (magyar)
   Társunk, a papagáj : papagájok, arák, kakaduk, lórik és rokonaik gondozása / Rosemary Low. - Pécs : Alexandra, 2008. - 190 p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Bank Szilvia, Kovács Gergely Károly
ISBN 978-963-370-604-6 fűzött
papagáj - állattartás
636.68
[AN 2761472]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2008.
   A magyar élelmiszergazdasági export célpiacai és logisztikai helyzete / [szerk. Kartali János]. - Budapest : AKI, 2008. - 82 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2008/1.)
Bibliogr.: p. 63-66. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-515-7 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - export - logisztika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200"(083.41) *** 339.564(439)"200" *** 658.78
[AN 2761929]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2008.
   A mezőgazdasági árképzés elméleti alapjai és hazai gyakorlata / [szerk. Varga Tibor, Tunyoginé Nechay Veronika, Mizik Tamás]. - Budapest : AKI, 2007. - 184 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2007/2.)
Bibliogr.: p. 165-168. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-501-0 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - árpolitika
338.43(439) *** 338.53(439)
[AN 2761936]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2008.
   Az olajtök termesztése nyomonkövethetőségi rendszerben: problémák, megoldások, eljárások / [szerk.] Prokisch József, Győri Zoltán. - Debrecen : Center-Print, 2007. - 63 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9732-23-0)
növénytermesztés - olajmagvú növény - tök - növényvédőszer-maradvány
633.85 *** 635.62 *** 632.95
[AN 2759741]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2008.
   Az összevont gazdaságtámogatási rendszer magyarországi bevezetésének hatásvizsgálata: módszertani összefoglaló / [szerzők Potori Norbert et al.]. - Budapest : AKI, 2007. - 41 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2007/10.)
Bibliogr.: p. 39-41.
ISBN 978-963-491-512-6 fűzött
mezőgazdaság - állami támogatás - hatáselemzés - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 338.246.027 *** 303.725.38
[AN 2761922]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2008.
Papp Erzsébet (1923-)
   Haszonnövények színes atlasza / Papp Erzsébet. - Budapest : Mezőgazda, [2007]. - 2 db : ill., főként színes ; 21x29 cm
Fűzött
kultúrnövény - növényhatározó
631.963.3(083.71)
[AN 2759975]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Képek. - 452 p.
Bibliogr.: p. 5-6.
kultúrnövény - növényhatározó
631.963.3(083.71)
[AN 2759977] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Fajtaleírások. - 185 p.
Bibliogr.: p. 178-184.
kultúrnövény - növényhatározó
631.963.3(083.71)
[AN 2759980] MARC

ANSEL
UTF-810599 /2008.
Schumacher, Susanne
Mein Feng-Shui-Garten (magyar)
   Az én feng shui-kertem : ötletek kertekhez, teraszokhoz, erkélyekhez / Susanne Schumacher ; Marion Nickig, Annette Hempfling és Friedrich Strauss fotóival ; [ford. Valentinyi Edit]. - Budapest : Terc, cop. 2008. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-9535-74-9 kötött : 4900,- Ft
kertépítés - feng shui
712.3/.7 *** 133.25
[AN 2761597]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2008.
Tóth Árpád
   A XXI. század öntözőrendszerei / Tóth Árpád. - [Gödöllő] : Visionmaster, [2007]. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 963-219-997-9 fűzött
öntözőberendezés
712.5 *** 631.67
[AN 2762595]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2008.
Tóth Erzsébet
   Az agrár-vidékfejlesztési programok megvalósulásának, a támogatások felhasználásának főbb tapasztalatai / [szerzők Tóth Erzsébet ..., Miskó Krisztina ..., Biró Szabolcs]. - Budapest : AKI, 2007. - 79 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2007/6.)
ISBN 978-963-491-508-9 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - mezőgazdaság - állami támogatás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.43(439)"200"(083.41) *** 711.1(439)"200" *** 338.246.027
[AN 2761877]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2008.
   Ültetvényszerű fatermesztés / szerk. Führer Ernő, Rédei Károly, Tóth Béla ; [szerk. mtársa Veperdi Irina] ; [Mezőgazda Kiadó, Erdészeti Tudományos Intézet közös kiadása]. - Budapest : Mezőgazda : Erti, 2003-. - 25 cm
A 2. kötetet kiad. az Agroinform Kiadó és az Erdészeti Tudományos Intézet
erdősítés
630*23
[AN 1032956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 267 p., XVI t. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 262-267.
ISBN 978-963-502-888-7 kötött
erdősítés
630*23
[AN 2761946] MARC

ANSEL
UTF-810603 /2008.
Veszelka Attila (1955-)
   Jet Ski, a husky : történetek egy nevető kutyáról / Veszelka Attila. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-89-1 fűzött : 1800,- Ft
kutya - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 2761236]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2008.
Wehmayer, Wota
Dumonts kleines Lexikon Balkon- & Kübelpflanzen (magyar)
   Balkon- és terasznövények : edénykertek stílusosan / Wota Wehmeyer[!Wehmayer] és Hermann Hackstein ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 302 p. : ill., színes ; 18 cm
Balkon- és terasznövények lexikona (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9693-78-4 kötött
dísznövény
635.92
[AN 2762078]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2008.
Zakariás Enikő
   Kedves nők, napok, virágok / Zakariás Enikő. - [Budapest] : Zakariás E., 2008. - 288 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-2587-6 fűzött : 2900,- Ft
virág - dísznövény - nő - névnap
635.9 *** 809.451.1-313.1 *** 394.268.2
[AN 2762379]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2008.
   Zala vármegye bortörténete : a zalai bortermelés múltja és jelene / [... szerk. Bence Lajos] ; [kiad. Lenti Város Önkormányzata]. - Lenti : Önkormányzat, [2007]. - 252 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.. p. 231-233. - Összefoglalás szlovén, angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-2786-3 kötött
Zala megye - Zala vármegye - borászat - szőlőművelés
663.2(439.121)(091) *** 634.8(439.121)(091)
[AN 2759815]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10607 /2008.
Brown, Rachel
Cake decorating basics (magyar)
   A tortadíszítés alapjai : technikák és ötletek csodaszép torták készítéséhez / Rachel Brown. - Pécs : Alexandra, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-536-0 kötött
sütemény - díszítés - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2761468]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2008.
Draveczky Balázs (1938-2003)
   Bagolytüdő és articsóka / Draveczky Balázs ; [közread. a] "Balázs Mester" Alapítvány. - Budapest : "Balázs Mester" Alapítvány, 2008. - 128 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87900-2-6 fűzött : 2750,- Ft
vendéglátás - gasztronómia - szakszótár
641.5 *** 640.4 *** 809.451.1-321.1
[AN 2765172]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2008.
   Egytálételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 1.)
ISBN 978-963-9875-57-9 fűzött
szakácskönyv
641.552(083.12)
[AN 2760211]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2008.
Hackstein, Yara
Dumonts kleines Lexikon der Salate (magyar)
   Salátalexikon : hozzávalók, felhasználásuk, receptek / Yara Hackstein és Beate Engelmann ; [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 296 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9693-77-7 kötött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2762090]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2008.
Hajdú Rózsa Ágnes
   Családi receptek / Hajdú Rózsa Ágnes. - [Székesfehérvár] : Apriori International, [2008]. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3714-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2759788]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2008.
   Házi sütemények. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 5.)
ISBN 978-963-9875-61-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2760221]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2008.
Karacs Lajos
   Koktélok világa / Karacs Lajos, Szepessy Vilma. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9875-40-1 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2760201]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2008.
Kimpel, Roger
Dumonts kleines Grill-Lexikon (magyar)
   A grillezés kislexikona : a legízletesebb rostonsültek a Föld minden tájáról / Roger Kimpel és Yara Hackstein ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 303 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9693-79-1 kötött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2762083]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2008.
   Levesek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 2.)
ISBN 978-963-9875-58-6 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2760213]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2008.
Nagy Zsuzsa
   Legyen néktek eledelül : az emberiség eredeti étrendje / Nagy Zsuzsa ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - [Budapest] : Oltalom Alapítvány, 2003-. - ill., színes ; 21 cm
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2540112]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r., Zöldséges egytálételek. - 2007. - 80 p.
ISBN 978-963-06-3618-6 fűzött
táplálkozástudomány - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.261 *** 641.564(083.12)
[AN 2760113] MARC

ANSEL
UTF-810617 /2008.
Pedrotti, Walter
Miele, polline, propoli e pappa reale (magyar)
   A szépítő, gyógyító méz, propolisz és társaik / Walter Pedrotti ; [ford. Érdi-Krausz Erika]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 11.)
ISBN 978-963-09-5733-5 kötött : 995,- Ft
méz - természetgyógyászat - szakácskönyv
641.55(083.12):638.16 *** 638.16 *** 615.89:615.322
[AN 2760465]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2008.
   Saláták. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 3.)
ISBN 978-963-9875-59-3 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 2760215]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2008.
   Sós sütemények. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 6.)
ISBN 978-963-9875-66-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2760223]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2008.
   Süssünk friss gyümölcsökkel! / [szerk. Rohrmann Katalin]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2008]. - 66 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Fakanál recepttár, ISSN 1418-3927 ; 2008/1.)
Fűzött : 450,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2763346]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2008.
Szepessy Vilma
   Diós, mézes, mákos ételek / [Szepessy Vilma]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 115 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 49.)
ISBN 978-963-9875-52-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2760181]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2008.
Szepessy Vilma
   Könnyű vacsorák / [Szepessy Vilma]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 113 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 47.)
ISBN 978-963-9875-50-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2760175]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2008.
Szepessy Vilma
   Vegetáriánus ételek / [Szepessy Vilma]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 111 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 48.)
ISBN 978-963-9875-51-7 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2760178]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2008.
   Vendégváró falatok. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 4.)
ISBN 978-963-9875-60-9 fűzött
hidegkonyha - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 2760219]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10625 /2008.
Csikós Ella
   Élő gondolkodás : a folyamatfilozófia klasszikusai: Hegel és Whitehead / Csikós Ella. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2008. - 358, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 350-355. p.
ISBN 978-963-236-104-8 fűzött : 3600,- Ft
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Whitehead, Alfred North (1861-1947)
Németország - Nagy-Britannia - filozófus - 19. század - 20. század
1(430)(092)Hegel,_G._W._F. *** 1(410)(092)Whitehead,_A._N.
[AN 2763412]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2008.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Mut zur Freiheit und zur sozialen Gerechtigkeit (magyar)
   A szabad szellem bátorsága azaz: Merjünk szabadok lenni / Rudolf Steiner ; [ford. Vitkolczi Ildikó]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 67 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9654-38-9 fűzött : 1700,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 2763430]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10627 /2008.
Ankerberg, John
The facts on Roman Catholicism (magyar)
   A tények tükrében : a római katolicizmus / John Ankerberg & John Weldon ; [ford. Joób Viktória]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2008. - 118 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9617-18-6 fűzött : 850,- Ft
katolikus egyház - bibliakutatás
22.01 *** 282
[AN 2761611]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2008.
Assmann, Jan (1938-)
Herrschaft und Heil (magyar)
   Uralom és üdvösség : politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában / Jan Assmann ; [ford. Hidas Zoltán]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2008. - 340 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
A kútnál c. sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-00-2 kötött : 3595,- Ft
állam és egyház viszonya - vallásfilozófia - államelmélet - ókori Egyiptom - ókori Izrael - zsidó vallás - egyiptomiak ókori vallása - művelődéstörténet
261.7 *** 21 *** 322 *** 321.01 *** 930.85(32) *** 930.85(33)
[AN 2762137]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2008.
Bartha Borbála
   Meghitt kapcsolatban az Atyával János evangéliuma alapján / Bartha Borbála ; [... az Imádság Háza Alapítvány ... kiadásában]. - [Budapest] : Imádság Háza Alapítvány, cop. 2008. - 247 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5255-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 2762574]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2008.
Byford, Jovan
   Denial and repression of antisemitism : post-communist remembrance of the Serbian bishop Nikolaj Velimirović / Jovan Byford. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - VII, 269 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-259.
ISBN 978-963-9776-15-9 kötött
ISBN 978-963-9776-31-9 fűzött
Velimirović, Nikolaj (1881-1956)
Szerbia - szerb ortodox egyház - püspök - századforduló - történelem - második világháború - 20. század
281.961(497.11)(092)Velimirović,_N. *** 949.711"192/194"
[AN 2760013]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2008.
Czakó István (1968-)
   Akik látták Jézus szenvedését : elmélkedések Jézus szenvedéséről a szemtanúk írásai alapján / Czakó István. - Miskolc : Czakó I., 2008. - 30 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5198-1 fűzött
szenvedéstörténet - vallásos irodalom
242 *** 232.96
[AN 2760888]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2008.
Dal Covolo, Enrico
Santi nella famiglia salesiana (magyar)
   Szentek a szalézi családban / Enrico Dal Covolo, Giorgio Mocci. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 121 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9455-81-8 fűzött
Don Bosco rend - szent
271.789.1(092) *** 235.3(092)
[AN 2761752]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2008.
Dúcz László
   A közöttünk élő turulmadár / Dúcz László ; [a rajzokat kész. Gál Éva Anna és Dúcz László]. - 4. átd. kiad. - Szentendre : Geobook, 2008. - 86 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87835-1-6 kötött : 1995,- Ft
magyar ősvallás - magyar néprajz - legenda - népművészet
299.4(=945.11) *** 398.221(=945.11) *** 7.045
[AN 2767655]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2008.
Ferrero, Bruno
A volte basta un raggio di sole (magyar)
   Olykor elég egy napsugár : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-8456-28-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-28-0)
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2767562]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2008.
Ferrero, Bruno
Ave, o Maria (magyar)
   Üdvözlégy Mária / szöveg Bruno Ferrero ; ill. M. Cesale ; graf. L. Zonta ; [... ford. Krivácsi Anikó]. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 32 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-8456-93-9 * fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-93-0)
vallásos irodalom - elbeszélés - gyermekkönyv
244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 2767452]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2008.
Ferrero, Bruno
C'è qualcuno lassù (magyar)
   Van ott fent valaki? : apró történetek az életből / Bruno Ferrero ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-8456-08-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-08-6)
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2767563]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2008.
Ferrero, Bruno
Cerchi nell'acqua (magyar)
   Körök a vízen : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-8456-12-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-12-4)
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2767566]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2008.
Ferrero, Bruno
   Nem vagyok egyedül / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 71 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-8456-72-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-72-8)
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2767564]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2008.
Ferrero, Bruno
La vita è tutto quello che abbiamo (magyar)
   Az élet: mindened, amid van / Bruno Ferrero ; [... ford. Kiss Tamás]. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9455-17-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9455-17-2)
vallásos irodalom - elbeszélés - tanmese
244(0:82-32)
[AN 2761748]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2008.
Hebert, Esther
So bunt ist unser Kirchenjahr (magyar)
   Egyházi évünk / Esther Hebert és Gesa Rensmann ; rajz. Martina Špinková ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2008. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9455-33-7 * kötött (hibás ISBN 978-963-9455-33-4)
keresztény ünnep - gyermekkönyv
264-041(02.053.2)
[AN 2767448]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2008.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   Vallás és emberi magatartás / Horváth-Szabó Katalin ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - 205 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-51-9 fűzött
valláslélektan
291 *** 159.9
[AN 2762498]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2008.
Ivancsó István (1953-)
   Az Aranyszájú-liturgia végzésének módja liturgikus dokumentumaink tükrében / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Hittud. Főisk., 2008. - 157 p. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 18.)
ISBN 978-963-87809-0-4 fűzött
Magyarország - görög katolikus egyház - egyházi szertartás
264 *** 281.5.018.2(439)
[AN 2760079]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2008.
   A jóság íze : Nemeshegyi Péter 85. születésnapjára / szerk. Boros István ; [kiad. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola]. - Vác : AVKF, 2008. - 266 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-44-0 fűzött
kereszténység - emlékkönyv - személyi bibliográfia
23/28 *** 012Nemeshegyi_P.
[AN 2762315]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2008.
Kenesey Elena
   Meríts a forrásból : Kenesey Elena írásai és versei. - Vác : Kenesey E., 2008. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5007-6 fűzött
vallásos irodalom - összegyűjtött művek
244(0:82-821)
[AN 2762381]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2008.
Knoch, Otto
Leben aus der Kraft des Geistes Gottes (magyar)
   Élet Isten lelkének erejéből / Otto Knoch ; [ford. Budai Ágnes, Zs. Hegyháti Ágota]. - [Budapest] : Marana Tha, 2008. - 86 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 1.)
Fűzött : 500,- Ft (hibás ISBN 978-963-400-113-0)
lelkigyakorlat
242
[AN 2765267]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2008.
Lajoye, Patrice
   Des Dieux gaulois : petits essais de mythologie / Patrice Lajoye. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2008. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 26.)
Bibliogr.: p. 203-227.
ISBN 978-963-8046-92-5 fűzött
mitológia - kelták
291.13(364)
[AN 2761168]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2008.
Lennox, John
God's undertaker (magyar)
   A tudomány valóban eltemette Istent? / John C. Lennox ; [ford. Padi Ferenc]. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7369-86-5 fűzött
vallás - tudomány
215
[AN 2759825]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2008.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The problem of pain (magyar)
   A fájdalom / C. S. Lewis ; [ford. Lukács László]. - Budapest : Harmat, 2008. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9564-61-9 kötött
szenvedés
248.132
[AN 2767701]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2008.
Lőrincz Sándor
   Arcok, harcok, karcok / Lőrincz Sándor. - [Kaposvár] : Szerző, 2007. - 119 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-1950-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2762117]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2008.
Lowry, James W.
In the whales belly (magyar)
   Egy XVI. században élt fogoly egy vár börtönében tartózkodásáról ír, mint aki a cethal gyomrába került : keresztyén mártírok története, akiknek a hite erősebb volt, mint a halál / James W. Lowry. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 110 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: Aki a cethal gyomrába került
ISBN 978-963-9867-01-7 fűzött
Németalföld - anabaptista egyház - vallásüldözés - 16. század - elbeszélés
272(492-89)"15"(0:82-32) *** 286.12(492-89)"15"(0:82-32)
[AN 2759829]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2008.
Lucado, Max
Facing your giants (magyar)
   Harc az óriásokkal : Dávid és Góliát története hétköznapi embereknek / Max Lucado ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2008. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-51-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2762363]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2008.
Luther, Martin (1483-1546)
Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Römer (német, magyar)
   Martin Luther és William Tyndale Pál Rómaiakhoz írt leveléről = Martin Luther and William Tyndale on Paul's epistle to the Romans / szerk. és a bev. tanulmányt írta Mikesy András ; ... ford. Szita Szilvia, Mikesy András. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. - 146 p. : ill. ; 24 cm. - (Kora Tudor irodalom és vallás, ISSN 2060-0216 ; 1.)
Egys. cím: Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Römer ; A prologue to the epistle of Paul to the Romans. - A bevezetők német ill. angol eredetiben és magyar fordításban. - Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-963-9206-57-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
Anglia - Németország - protestantizmus - protestáns lelkész - 16. század - hermeneutika - bibliamagyarázat
284(410)Tyndale,_W. *** 227.12.07 *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 2762517]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2008.
   Magyar katolikus egyház, 1956 : a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007 / [... szerk. Szabó Csaba]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 255 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-21-9 fűzött
Magyarország - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - politikai üldözés - állami terror - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - Kádár-korszak
282(439)"195/196" *** 261.7(439)"195/196" *** 323.281(439)"195/196"
[AN 2763310]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2008.
   A Magyarországi Evangélikus Egyház missziós munkaágai / [... szerk. ... Szeverényi János] ; [kiad. a Magyarországi Evangélikus Egyház Missziói Bizottsága és az Evangélikus Missziói Központ]. - Budapest : Mo. Evangélikus Egyh. Missziói Biz. : Evangélikus Missziói Közp., 2008. - 42 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarország - misszió - evangélikus egyház - egyesület - útmutató
284.1(439) *** 266 *** 061.2(439)(036)
[AN 2759930]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2008.
Murinyi József (1951-)
   Isten követe légy! : vallásos versek / Murinyi József. - Budapest : Accordia, 2008. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-28-7 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2762570]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2008.
   Öröktől örökké. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 286 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: B. Charles de Foucauld élete / Puskely Mária. Carlo Carretto élete / Puskely Mária. Az eljövendő Isten / Carlo Carretto ; [ford. Puskely Mária]. - Egys. cím: Il Dio che viene. - Szemelvényekkel Charles de Foucauld és Voillaume, René írásaiból. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-160-5 fűzött : 3200,- Ft
Charles de Foucauld, Boldog (1859-1916)
Carretto, Carlo (1910-1988)
vallásos irodalom
244
[AN 2763171]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2008.
Pardi Anna (1945-)
   A bánat imádása / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2008. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-165-0 fűzött : 2700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2760047]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2008.
Reed, Natasha
Mythical creatures (magyar)
   Misztikus teremtmények : matricás album / írta Natasha Reed ; ill. Angela Kincaid ; ford. Pap Zoltán. - Budapest : Manó Kv., 2008. - 24 p., [4] fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-17-4 fűzött : 990,- Ft
mitológia - mesebeli lény - gyermekkönyv
291.13(02.053.2) *** 398.4(02.053.2)
[AN 2761782]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2008.
Reisner Ferenc
   A lényegből a lényegért : Reisner Ferenccel beszélget Bíró Judit. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 140 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 53.)
ISBN 978-963-662-172-8 fűzött : 1500,- Ft
Reisner Ferenc
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
282(439)(092)Reisner_F.(047.53)
[AN 2760194]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2008.
   Rokay Zoltán köszöntése hatvanadik születésnapján / [szerk. Legeza László és Török József]. - Budapest : Mikes, 2008. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8130-74-7 fűzött
teológia - tanulmánygyűjtemény
23 *** 082
[AN 2763366]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2008.
Succo, Gianluca
Pregare perchè (magyar)
   Miért kell imádkozni? / Gianluca Succo ; [... ford. Sinka Ildikó]. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 66 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-8456-98-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-98-1)
imádkozás - gyermekkönyv
248.143(02.053.2)
[AN 2767571]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2008.
Szabados Róbert (1915-2008)
   "Mondd meg népemnek!" (vö. Jer. 13,12) : Szabados Róbert szentbeszédeiből / [szerk. Schmatovich János, Németh László] ; [kiad. Iván község Önkormányzata]. - Iván : Önkormányzat, 2008. - 179, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4910-0 fűzött
katolikus egyház - prédikáció
252 *** 282
[AN 2760136]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2008.
Szigetvári Imre
   Verses evangélium / Szigetvári Imre. - [Vecsés] : Szigetvári I., 2008. - 33 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4555-3 fűzött
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2762329]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2008.
Szombathy Gyula
   Beszélgetések és utazások : interjúsorozat és utazások bibliai, egyháztörténeti országokba / Szombathy Gyula. - Budapest : Szombathy Gy., 2008. - 181, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5101-1 fűzött
Magyarország - református egyház - híres ember - egyházi személy - magyar irodalom - interjú - útleírás
284.2(439) *** 929(439)(047.53) *** 894.511-922
[AN 2761214]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2008.
Szombathy Gyula
   Jézussal találkozni - élet : igemagyarázatok és bibliai gondolatok / Szombathy Gyula. - Budapest : Szombathy Gy., 2008. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5102-8 fűzött
Biblia
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 22.07
[AN 2761219]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2008.
Tanner, Leo (1953-)
Leiden wozu? (magyar)
   Miért kell szenvedni? : a Biblia útmutatásai a szenvedés keresztény szemléletéhez / Leo Tanner ; [ford. Várnagy Péterné Hámori Zita]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, [2008]. - 139 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 143.)
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-9281-61-5 fűzött : 800,- Ft
szenvedés
248.132
[AN 2761016]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2008.
   A tengerentúli emigráns magyar katolikus egyházi közösségek története Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában / [összeáll. Miklósházy Attila] ; [... sajtó alá rend. Ligeti Angelus, Kiss G. Barnabás]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-986-5 fűzött : 2400,- Ft
Amerika - Ausztrália - katolikus egyház - egyházközség - magyarság
282(=945.11)(7/8) *** 282(=945.11)(94)
[AN 2763054]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2008.
Wommack, Andrew
The true nature of God (magyar)
   Milyen az Isten valójában? : miért fontos, hogy megértsük Isten jellemét és annak milyen áldásai vannak? / Andrew Wommack prédikációi alapján ; [ford. Kósné Gyarmati Gabriella]. - [Győrzámoly] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4970-4 fűzött
isten - prédikáció
231 *** 252
[AN 2760328]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2008.
The wonder book (magyar)
   Csodás felfedezések Istenről / [közread. ... a Vasárnapi Iskolai Szövetség Gyermek-Evangélizációs Közösség]. - 2. jav. kiad. - Pécel : Vasárnapi Isk. Szövets. Gyermek-Evangélizációs Közösség, 2007. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-2103-8 fűzött
kereszténység - gyermekkönyv
23/28(02.053.2)
[AN 2763348]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2008.
Zabos Sándorné
   Jézusomnak szívén : verses imák / Zabos Sándorné Muci néni. - Budapest : Accordia, 2008. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-23-2 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - vers
244(0:82-14)
[AN 2762563]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10671 /2008.
   Amit tudunk és amit nem.. : ... az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről Magyarországon / [szerk. Bass László] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2008. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87545-9-2 fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - szociális gondozás - szociológiai kutatás - ezredforduló
316.37-056.37(439)"200" *** 364.65-056.37(439)
[AN 2760123]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2008.
Bihari Péter (1957-)
   Lövészárkok a hátországban : középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán / Bihari Péter. - Budapest : Napvilág, 2008. - 286 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-275.
ISBN 978-963-9697-23-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - belpolitika - középosztály - antiszemitizmus - első világháború - zsidóság
316.343.65(439)"1905/1918" *** 323(439)"1905/1918" *** 323.12(=924)(439)"1905/1918"
[AN 2762189]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2008.
Cséfalvay Zoltán (1958-)
   Kapuk, falak, sorompók : a lakóparkok világa / Cséfalvay Zoltán. - Budapest : Gondolat : Marina Part, 2008. - 300 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 285-293.
ISBN 978-963-693-109-4 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - lakópark - szociológia
316.334.54(100) *** 316.334.54(439) *** 711.582(439) *** 711.582(100)
[AN 2762933]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2008.
   Digital applications for tangible cultural heritage : report on the state of the Union policies, practices and developments in Europe / [publ. by Archaeolingua]. - Budapest : Archaeolingua, 2006-. - 29 cm
Európai Unió - kulturális örökség - műemlékvédelem - digitális technika
316.7(4-62) *** 7.025.4 *** 681.32
[AN 2761192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., EPOCH survey / ed. by Franco Niccolucci. - 2007. - 126 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-84-0 fűzött
Európai Unió - kulturális örökség - műemlékvédelem - digitális technika
316.7(4-62) *** 681.32 *** 7.025.4
[AN 2761325] MARC

ANSEL
UTF-810675 /2008.
   A fogyasztás társadalomtörténete : [a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Pápa, 2004. augusztus 27-28.] / [szerk. Hudi József]. - Budapest : Hajnal I. Kör ; Pápa : Pápai Ref. Gyűjtemények, 2007. - 326 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4053-4 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - fogyasztás - 19. század - 20. század - konferenciakiadvány
316.32(439)"18/19" *** 316.644 *** 061.3(439-2Pápa)
[AN 2758420]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2008.
Handy, Charles B.
The empty raincoat (magyar)
   Üres esőkabát : egyén, üzlet, társadalom / Charles Handy ; [ford. Szász Balázs]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 399 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 395-397.
ISBN 978-963-87544-9-3 kötött
globalizáció - kapitalista rendszer - társadalmi kérdés
316.323.64 *** 304
[AN 2762826]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2008.
Handy, Charles B.
The hungry spirit (magyar)
   Éhező szellem : a kapitalizmuson túl - új cél keresése a modern világban / Charles Handy ; [ford. Szász Balázs]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 315 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 309-311.
ISBN 978-963-87544-8-6 kötött
kapitalista rendszer - globalizáció - társadalmi kérdés
316.323.64 *** 304
[AN 2762832]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2008.
   A háztartások jövedelemalakulásának elemzése mikroszimulációs modellel / [szerk. Ligeti István]. - Budapest : Ecostat, 2007. - 82 p. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2007/2.)
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 978-963-235-155-1 fűzött
Magyarország - háztartás-gazdaságtan - jövedelem - modellezés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.5(439)"200"(083.41) *** 316.344.233(439)"200"(083.41) *** 303.725
[AN 2762114]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2008.
   Heritage management series / ed. by J. McLoughlin, J. Kaminski and B. Sodagar. - Budapest : Archaeolingua, 2007-. - 29 cm
kulturális örökség - védelem
316.7 *** 351.853
[AN 2669851]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Technology strategy, management and socio-economic impact. - 2007. - 134 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-87-1 fűzött
kulturális örökség - védelem - szervezéstechnika - híradástechnika
351.853 *** 316.7 *** 65.012.4 *** 621.39
[AN 2761113] MARC

ANSEL
UTF-810680 /2008.
   Hogyan csináljuk? : a nyilvánosság és a kommunikáció, mint az érdekképviselet eszköze / [közread. a] Szociális Szakmai Szövetség. - Budapest : Szociális Szakmai Szövets., 2008. - 51 p. ; 21 cm
Fűzött
társadalmi kommunikáció - civil szervezet - társadalmi szervezet
316.77 *** 659.3 *** 323.21
[AN 2762443]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2008.
Holló Dorottya (1960-)
   Értsünk szót! : kultúra, nyelvhasználat, nyelvtanítás / Holló Dorottya. - Budapest : Akad. K., 2008. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-251.
ISBN 978-963-05-8599-6 fűzött : 3600,- Ft
kultúra - kommunikáció - interkulturális kapcsolat
316.7 *** 316.77 *** 800.1
[AN 2762880]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2008.
   Kistérségi kulturális érték leltár I / [szerk. Dienes Mária] ; [közread. a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma]. - [Kazincbarcika] : Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma, [2008]. - 41 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5138-7 fűzött
Kazincbarcika - művelődésügy
316.7(439-2Kazincbarcika)
[AN 2761777]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2008.
Koczó József
   Vámosmikola zsidóságának száz esztendeje / Koczó József. - 2. jav., bőv. kiad. - Vámosmikola : Vámosmikolai Ált. Tagisk., 2007. - 135 p. : ill. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 5.)
Bibliogr.: p. 129-131.
ISBN 978-963-06-3979-8 fűzött
Vámosmikola - antiszemitizmus - zsidóság - 20. század
316.347(=924)(439-2Vámosmikola)(091) *** 323.12(=924)(439-2Vámosmikola)"194"
[AN 2767477]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2008.
Ladányi János (1949-)
   Lakóhelyi szegregáció Budapesten / Ladányi János. - Budapest : ÚMK, 2008. - 190 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-190.
ISBN 978-963-9609-97-6 fűzött
Budapest - városszociológia - 20. század - ezredforduló - társadalmi elkülönülés
316.334.56(439-2Bp.)"19/200"
[AN 2763386]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2008.
   Tárki European social report / [ed. by István György Tóth]. - Budapest : Tárki, 2008. - 130 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 128-130.
ISBN 978-963-06-5193-6 fűzött
Európai Unió - demográfia - munkaerőpiac - család - háztartás - lakásügy - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314(4-62)"200"(083.41) *** 331.5(4-62)(083.41) *** 314.6(4-62) *** 332.8(4-62)
[AN 2762486]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10686 /2008.
   Demons, spirits, witches / ed. Gábor Klaniczay and Éva Pócs ; in collab. with Eszter Csonka-Takács. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2005-2008. - 3 db ; 24 cm
folklór - hiedelem - boszorkány - gonosz szellem - sámánizmus
398.4 *** 291.2
[AN 2576289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3., Witchcraft mythologies and persecutions. - 2008. - VIII, 351 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7326-87-5 kötött
folklór - hiedelem - boszorkány
398.4
[AN 2763044] MARC

ANSEL
UTF-810687 /2008.
Diana, Massimo
Fiabe per amare (magyar)
   Szerelem a mesékben : a lelki fejlődés állomásai a mese nyelvén / Massimo Diana. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 115, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9455-80-1 fűzött
mesekutatás - szerelem - lelki folyamat
398.21.001 *** 392.6 *** 159.92 *** 613.97
[AN 2761719]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2008.
Gráfik Imre (1944-)
   Céhemlékek = Guild relics / Gráfik Imre. - Budapest : Néprajzi Múz., 2008. - 263 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 12.)
Bibliogr.: p. 258-263.
ISBN 978-963-9540-36-1 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - tárgyi néprajz - céh - cégtábla - embléma - múzeumi gyűjtemény
39(=945.11) *** 334.782(439) *** 003.62(439) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 2761592]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2008.
   Háncsvirág : norvég népmesék / Szegedi Katalin rajz. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 139, [4] p., 8 t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8508-9 kötött : 2190,- Ft
Norvégia - norvég irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=396)(02.053.2) *** 839.6-34(02.053.2)(082)=945.11
[AN 2767317]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2008.
   Legteljesebb, új képes perzsa - egyiptomi álmoskönyv : a legrégibb adatokból és a legújabban feltalált hírneves kaldeai, perzsa és egyiptomi bölcsek kézirataiból összeállítva : függelékül: Csízió, vagyis minden jóslás tudománya. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2008. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Kész. az 1905-ös kiad. alapján
ISBN 978-963-238-047-6 fűzött
álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2760564]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2008.
Pap Gábor
   Száll az Isten házadra : ősvallási elemek téli napfordulós népi szertartásainkban / Pap Gábor. - Debrecen : Főnix, 2007. - 171 p. : ill. ; 21 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 71.)
ISBN 978-963-7051-12-8 fűzött
magyar néprajz - téli ünnepi szokás - urál-altaji népek ősvallása - regölés
398.332.41(=945.11) *** 299.4
[AN 2759717]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2008.
Reguly Antal (1819-1858)
   Kalendarium : dnevnik vengerskogo putešestvennika-issledovatelâ s 29 sentâbrâ 1843 g. po 5 marta 1846 g. : putešestvie po Rossii : Peterburg - Ural - Peterburg = Kalendárium : a magyar utazó-kutató naplója az 1843. szeptember 29 - 1846. március 5. közötti időszakról Oroszországban : Pétervár - az Urál - Pétervár / Antal Reguli ; rukopisnaâ kopiâ originala V. G. Karelin ; per. s nemeckogo na vengerskij Barbara Becner ; per. s vengerskogo na russkij N. S. Bolotova ; ukazateli, red. Èniko Sij. - Budapest : Tinta, 2008. - 78, [2] p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Regulyana, ISSN 1215-0088 ; 5.)
Csak orosz nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7094-95-8 fűzött : 990,- Ft
Reguly Antal (1819-1858)
Magyarország - Oroszország - etnográfus - nyelvész - helyismeret - 19. század - útleírás - napló
39.001(439)(092)Reguly_A.(0:82-94) *** 80.001(439)(092)Reguly_A.(0:82-94) *** 908.47(0:82-992)
[AN 2763157]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2008.
Tames, Richard
Knights & battles (magyar)
   Lovagok és csaták : [interaktív könyv] / Richard Tames ; [ford. Főzy István]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2007. - 51 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Felfedező sorozat, ISSN 1789-0047)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87491-0-9 kötött : 3990,- Ft
Európa - lovag - művelődéstörténet - középkor - gyermekkönyv
394.7(4)"10/15"(02.053.2) *** 930.85(4)"10/15"(02.053.2)
[AN 2760459]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2008.
   Tanulmányok az Andokról : oktatási segédlet "Az Andok kultúrája" c. tárgyhoz / szerk., az előszót és a bev. tanulmányokat írta Letenyei László ; szerzők Larissa Adler Lomnitz [et al.] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitikai Tanszék. - Budapest : BCE Szociológia ás Társadalompolitikai Tansz. : TeTT Kv., 2008. - 340 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-503-375-1 fűzött
Andok - dél-amerikai indiánok - helyismeret - néprajz - társadalom
39(=98) *** 908.8(238.1) *** 316.42(=98)(8) *** 316.347(=98)(8)
[AN 2761502]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2008.
Tóth Erika Katalin
   Szó-beszéd : beszédjavító mondókák / összeáll. Tóth Erika Katalin ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2008. - 131, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8451-8 kötött : 1990,- Ft
logopédia - mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 376.36
[AN 2760619]
MARC

ANSEL
UTF-810696 /2008.
   Válogatott kínai közmondások. - 2. repr. kiad. - [Esztergom] : [Dobay P.], [2007]. - 32 p. : ill. ; 17 cm
Eredetileg a "Ferences világmissziók" c. sorozat 39. tagjaként jelent meg. - Eredeti kiadása: Budapest : Ferences Missziók Orsz. Központja, 1946
ISBN 978-963-06-2573-9 fűzött
Kína - közmondás
398.9(=951)
[AN 2761792]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2008.
   "Vannak csodák, csak észre kell venni" : helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kult. Antropológia Tansz., 2008-. - 23 cm
Gyimes - magyar néprajz - határon túli magyarság - folklór - néphit
398(=945.11)(498.4Gyimes)
[AN 2763227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 377 p. : ill. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 8.)
Bibliogr.: p. 350-351. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-065-2 fűzött : 3500,- Ft
Gyimes - magyar néprajz - folklór - határon túli magyarság - néphit
398(=945.11)(498.4Gyimes)
[AN 2763240] MARC

ANSEL
UTF-810698 /2008.
Viga Gyula (1952-)
   A bodrogközi kultúra és társadalom változása a 19-20. században / Viga Gyula. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kult. Antropológia Tansz., 2008. - 266 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 10.)
Bibliogr.: p. 193-206. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-068-3 fűzött : 2400,- Ft
Bodrogköz - magyar néprajz - népi kultúra - gazdaságföldrajz - disszertáció
39(=945.11)(439Bodrogköz) *** 911.3(439Bodrogköz)
[AN 2763216]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10699 /2008.
Arató Krisztina (1969-)
   Az Európai Unió Elnöksége és a szociális partnerek : 2011 egyik soros elnöke Magyarország / Arató Krisztina, Lux Ágnes ; [közread. a] Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2007. - 55 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4298-9 fűzött
Európai Unió. Tanács. Elnökség
Európai Unió - szociális helyzet
327.39(4-62)(036) *** 36(4-62)
[AN 2763405]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2008.
Bariska István (1943-)
   Közép-Európa hosszú árnyéka : létezik vagy hiányzik Közép-Európa? / Bariska István Mihály. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2007. - 54 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 2.)
Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 978-963-87746-1-3 fűzött
Közép-Európa - politika - ezredforduló - 20. század
32(4-11)"198/200"
[AN 2762523]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2008.
Berecz János (1930-)
   Kádár élt.. / Berecz János. - Budapest : Duna Kvk., [2008]-. - ill., ; 23 cm
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - szocialista rendszer - Kádár-korszak - életrajz
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"194/198"
[AN 2759865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Aki nincs ellenünk.. - [2008]. - 235, [10] p.
ISBN 978-963-9684-58-4 kötött : 2995,- Ft
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - életrajz
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"194/196"
[AN 2759871] MARC

ANSEL
UTF-810702 /2008.
Bokor Pál (1942-)
   Barack Obama szupersztár : egy fergeteges és szabálytalan politikai karrier hiteles története és anatómiája / Bokor Pál. - Budapest : Atlantic Press, 2008. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-85162-7-5 fűzött : 1690,- Ft
Obama, Barack (1961-)
Egyesült Államok - politikus - ezredforduló
32(73)Obama,_B.
[AN 2761574]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2008.
   Buch der Erinnerungen = Emlékezések könyve / [gesamm. und zsgest. von ... Schmidt Gabriella, Hetényi Ádám] ; [Hrsg. Minderheitenselbstverwaltung der Seetscher Deutschen ...]. - Dunaszekcső : Minderheitenselbstverwaltung der Seetscher Deutschen, 2008. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Dunaszekcső - kitelepítés - magyarországi németek - helytörténet - második világháború
325.254(=30)(439-2Dunaszekcső)"193/194" *** 316.347(=30)(439-2Dunaszekcső)"193/194" *** 943.9-2Dunaszekcső"193/194"
[AN 2762283]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2008.
   The European Union, the Balkan region and Hungary / ed. by Ferenc Glatz. - Budapest : Europa Inst. Budapest : Social Research Center of HAS, 2007-. - 24 cm
Európai Unió - Délkelet-Európa - külpolitika - gazdaság
327(4-12) *** 327.39(4-62)
[AN 2763663]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 2008. - 266 p. : ill., részben színes. - (Begegnungen, ISSN 1416-3055 ; 28.)
A 2006. márc. 21-én "Délkelet-európai éghajlatváltozások hatásai", 2006. ápr. 25-én "Balkán: együttműködés vagy verseny a mezőgazdálkodásban" és a 2006. máj. 16-án "A délkelet-európai térség és magyarság Európa közlekedésében" címmel Budapesten rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett változata. - Ford. Gáthy Vera. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5236-0 fűzött
Délkelet-Európa - Európai Unió - éghajlattan - mezőgazdaság - közlekedés - ezredforduló - külpolitika - gazdaság - konferenciakiadvány
656.1(4-12) *** 551.583(4-12) *** 338.43(4-12)"200" *** 327.39(4-62) *** 327(4-12) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2763695] MARC

ANSEL
UTF-810705 /2008.
   Három éve az ötven éves EU-ban : konferenciakötet / szerk. Palánkai Tibor, Benczes István, Szent-Iványi Balázs ; [rend., közread. a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola]. - Budapest : BCE Nk. Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Isk., 2008. - 281 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát 2007. nov. 27 - dec. 1. között Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-373-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - integráció - gazdaság - külpolitika - konferenciakiadvány
327(4-62) *** 327.39(4-62) *** 338(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2763056]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2008.
Héber Gábor
   Szerbia a nemzetközi erőtérben / Héber Gábor. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2007. - 55 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 3.)
Bibliogr.: p. 51-55.
ISBN 978-963-87746-2-0 fűzött
Szerbia - belpolitika - külpolitika - ezredforduló
323(497.11)"200" *** 327(497.11)"200"
[AN 2762534]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2008.
Horkay Hörcher Ferenc (1964-)
   Konzervativizmus, természetjog, rendszerváltás : politika- és jogfilozófiai tanulmányok / Horkay Hörcher Ferenc. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 385 p. : ill. ; 20 cm. - (Politikai filozófia, ISSN 1786-237X)
Bibliogr.
ISBN 973-963-236-100-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - politikai filozófia - konzervativizmus - politológia
321.01 *** 329.11 *** 32.001(439)
[AN 2763260]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2008.
Kahler Frigyes (1942-)
   Jogállam és diktatúra / Kahler Frigyes. - [Budapest] : Kairosz, 2005-. - 20 cm
Bibliogr.
Magyarország - állami terror - koncepciós per - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - diktatúra
323.282(439)"195" *** 343.301.096(439)"195"
[AN 2763247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tanulmányok a koncepciós perek világáról. - 2008. - 233 p.
ISBN 978-963-662-029-5 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - állami terror - magyar történelem - 1956-os forradalom - koncepciós per - diktatúra - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323.282(439)"195" *** 343.301.096(439)"195"
[AN 2763253] MARC

ANSEL
UTF-810709 /2008.
Kornai János (1928-)
   From socialism to capitalism : eight essays / János Kornai. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - XVI, 240 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-224.
ISBN 978-963-9776-16-6 kötött
szocializmus - rendszerváltás - ezredforduló
329.15(100) *** 323(4-11)"1989/199"
[AN 2763026]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2008.
   Következetes ideológiai és politikai küzdelem az antiszemitizmus ellen : a "Szövetség a Baloldal Megújulásáért" Elméleti-politikai Műhely vitái a magyarországi zsidókérdésről, antiszemitizmusról / [szerk. Kemény Csaba] ; [közread. a Szövetség a Baloldal Megújulásáért Elméleti-politikai Műhely]. - Budapest : Szövets. a Baloldal Megújulásáért Elméleti-politikai Műhely, 2008. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5342-8 fűzött
Magyarország - antiszemitizmus - zsidóság - baloldali irányzat - 1945 utáni időszak - ezredforduló
323.12(=924)(439)"194/200" *** 329.15(439)"194/200" *** 316.347(=924)(439)"194/200"
[AN 2763150]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2008.
Kuti Éva (1951-)
   Civil Európa, civil Magyarország = Civil Europe, civil Hungary / Kuti Éva ; [közread. az Európa Ház]. - [Budapest] : Európa Ház, 2008. - 64, 64 p. : ill., színes ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-87909-0-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - civil társadalom - integráció
323.21(439) *** 327.39(4-62)
[AN 2759775]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2008.
   "Mint oldott kéve..." : [a magyarpolányi svábok kitelepítésének története] / [... kész. Beszerdich Ildikó et al.]. - [Magyarpolány] : [Önkormányzat], 2008. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyarpolányi helytörténeti füzetek, ISSN 2060-1026 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4817-2 fűzött
Magyarpolány - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak
325.254(=30)(439-2Magyarpolány)"1948"
[AN 2761012]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2008.
Miszlivetz Ferenc (1954-)
   Mi lett veled, Magyarország? / Miszlivetz Ferenc. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2007. - 46 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87746-3-7 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"200"
[AN 2762311]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2008.
   Munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek : integrált módszertani kézikönyv / szerk. Zatykó Judit ; [közread. a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék Migránsokat Segítő Egyes., 2007. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87923-3-4 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - bevándorlás - ezredforduló
325.14(439) *** 331.5(439)
[AN 2762403]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2008.
Rosenberg, Joel C. (1967-)
Epicenter (magyar)
   Epicentrum : [a világ jövője a Közel-Keleten dől el] / Joel C. Rosenberg ; [ford. Morvay Péter]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2008. - 328 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9617-16-2 fűzött : 1850,- Ft
Közel-Kelet - külpolitika - világtörténelem - ezredforduló
327(5-011)"200" *** 930.9"200"
[AN 2761652]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2008.
Schmidt Péter (1926-)
   A politikai átalakulás sodrában / Schmidt Péter. - Budapest : Századvég, 2008. - 416 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7340-66-6 kötött : 3675,- Ft
Magyarország - belpolitika - államelmélet - emberi jog - választójog - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 321.01 *** 342.7(439) *** 342.8(439)
[AN 2761024]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2008.
Sümegi István
   Metafizika és politika között / Sümegi István. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2007. - 44 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87746-0-6 fűzött
politológia - metafizika
32.001 *** 111
[AN 2762303]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2008.
Szűcs András
   Hazugsággal és erőszakkal.. : áldemokrácia hazánkban, 1945-1948 / Szűcs András. - Budapest : Unicus, 2008. - 209, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87593-3-7 fűzött
magyar történelem - politikai üldözés - egyházellenesség - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
323.281(439)"1945/1948" *** 322(439)"1945/1948"
[AN 2760020]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2008.
Todor, Arpad
   Civil Europe, civil Romania = Europa civică, România civică / Todor Arpad ; [publ. by European House]. - [Budapest] : European House, 2008. - 68, 68 p. : ill., színes ; 24 cm
Az angol és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-87909-2-7 fűzött
Európai Unió - Románia - civil társadalom - integráció
323.21(498) *** 327.39(4-62)
[AN 2759778]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10720 /2008.
   "Gli archivi della Santa sede e il regno d'Ungheria, secc. 15-20 : studi in memoriam del professor Lajos Pásztor archivista ungherese dell'Archivio segreto vaticano = Az Apostoli Szentszék leveltárai és Magyarország, 15-20. sz. : tanulmányok Pásztor Lajos, a Vatikáni Titkos Levéltár magyar levéltárosának emlékére / a cura di Gaetano Platania, Matteo Sanfilippo, Tusor Péter. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutcsop., 2008. - XVII, 319, [2] p., [14] t. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 4.)
A bev. magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-56-4 fűzött
Vatikán - Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - katolikus egyház - levéltár - újkor - emlékkönyv
943.9 *** 930.85(439) *** 282 *** 930.253(456.31)
[AN 2762274]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2008.
Botlik Richárd
   Szapolyai János lengyel szövetségesei / Botlik Richárd. - Szilvásvárad : Magánkiad., 2008. - 209 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180-184.
ISBN 978-963-06-4560-7 kötött
János (Magyarország: király), I. (1487-1540)
Lengyelország - Magyarország - magyar történelem - külpolitika - 16. század
943.9"149/154" *** 327(439)"15" *** 327(438)"15"
[AN 2761945]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2008.
Castelbajac, Claire de (1953-1975)
Vivre Dieu dans la joie: Claire de Castelbajac (magyar)
   Istenben élni öröm! : Claire de Castelbajac, a boldogságra szóló hivatásunk tanúja, élete, üzenete / [ford. Fejérdy Áron] ; [... kiad. Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor]. - [Kismaros] : Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, cop. 2008. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5152-3 fűzött
Castelbajac, Claire de (1953-1975)
Franciaország - katolikus egyház - ciszterciták - 20. század - napló
929(44)Castelbajac,_C._de(0:82-94) *** 271.12 *** 282
[AN 2762968]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2008.
   Digital discovery : exploring new frontiers in human heritage : CAA 2006 : Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology : proceedings of the 34th conference, Fargo ... April 2006 / ed. by Jeffrey T. Clark and Emily M. Hagemeister. - [Budapest] : Archaeolingua, 2007. - 499 p. : ill. ; 30 cm + CD
Rend. a North Dakota State University. - Gerinccím: CAA 2006, Fargo, Digital discovery. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-90-1 fűzött
régészet - számítástechnika - konferenciakiadvány
902 *** 681.3.004.14 *** 061.3(73-2Fargo)
[AN 2761507]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2008.
Ferenczy Endre (1912-1990)
   Az ókori Róma története / Ferenczy Endre, Maróti Egon, Hahn István ; szerk. Harmatta János. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 434 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-4456-3 kötött : 3600,- Ft
Római Birodalom - történelem - egyetemi tankönyv
937(075.8)
[AN 2765254]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2008.
Gyáni Gábor (1950-)
   Budapest - túl jón és rosszon : a nagyvárosi múlt mint tapasztalat / Gyáni Gábor. - Budapest : Napvilág, 2008. - 203 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 189-202.
ISBN 978-963-9697-25-6 fűzött : 2700,- Ft
Budapest - helytörténet - urbanizáció - 19. század - 20. század
943.9-2Bp."18/19" *** 911.375(439-2Bp.)"18/19"
[AN 2762180]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2008.
Hamann, Brigitte
Kronprinz Rudolf (magyar)
   Rudolf trónörökös / Brigitte Hamann ; [ford. R. Szilágyi Éva] ; [a fordítást ... kieg. Lendvay Katalin]. - Budapest : Európa, 2008. - 641 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8510-5 kötött : 3900,- Ft
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelmi személy - uralkodócsalád - 19. század - életrajz
943.6/.9(092)Rudolf
[AN 2761575]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2008.
   Hatalom, legitimáció, ideológia : történeti tanulmányok / szerk. Gedő Éva és Horváth Emőke. - Budapest : L'Harmattan, 2007. - 236 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2100,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-031-7)
világtörténelem - hatalom - törvényesség - politikai filozófia - konferenciakiadvány
930.9 *** 321.01 *** 340.114 *** 32.001 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2763463]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2008.
Horváthné Kupi Ildikó
   Batthyány Lajos : válogatott életrajzi bibliográfia / [szerk. Horváthné Kupi Ildikó] ; [kiad. a Berzsenyi Dániel Könyvtár]. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt., 2007. - 142, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7621-93-2 kötött
Batthyány Lajos (1807-1849)
Magyarország - miniszterelnök - politikus - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - életrajzi bibliográfia
943.9(092)Batthyány_L.:016
[AN 2762357]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2008.
   Hőseink : emlékek, visszaemlékezések Halásziban / [szerk. Korcz Antalné] ; [... kiad. Halászi Község Önkormányzata ...]. - [Halászi] : Önkormányzat, [2008]. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Halászi - helytörténet - 1956-os forradalom - memoár
943.9-2Halászi"1956"(0:82-94)
[AN 2761711]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2008.
Karácsonyi János (1858-1929)
   Szent István király élete / írta Karácsonyi János. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2008]. - 125 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1904. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7377-30-3 fűzött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 10. század - 11. század - életrajz
943.9(092)István,_I.
[AN 2765120]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2008.
Le Calloc'h, Bernard (1925-)
   Rákóczi és a franciák : la memoire de Rákóczi en France: un patrimoine franco - hongrois / Bernard Le Calloc'h ; kiad. a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete. - [Vác] : Váci Városvédők és Városszépítők Egyes., 2008. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4658-1 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Franciaország - Magyarország - uralkodó - külpolitika - híres ember - 17. század - 18. század
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 327(44)"167/173" *** 929(44)"167/173"
[AN 2762932]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2008.
   Lehetőségek és kihívások : válogatás a "Tatabánya 60 éves. Lehetőségek és kihívások" című konferencián elhangzott előadásokból : civil szervezetek a kistérség településeiről / [... szerk. Veizer Tamás] ; [rend., kiad. Polgári Tatabányáért Alapítvány és Tájak, Emberek, Környezet Egyesület]. - Tatabánya : Polgári Tatabányáért Alapítvány : TEKE, 2008. - 166 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A konferenciát 2007. máj. 10-11. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4785-4 fűzött
Tatabánya - helytörténet - helyismeret - konferenciakiadvány
943.9-2Tatabánya *** 908.439-2Tatabánya *** 061.3(439-2Tatabánya)
[AN 2762203]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2008.
Magony Imre
   Társa az országnak : királynék koronázása Székesfehérváron / Magony Imre ; [kiad. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Székesfehérvár : Polgármesteri Hiv., 2007. - 120 p. : ill., részben színes, részben térkép ; 22 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-06-3600-1 fűzött
Magyarország - uralkodócsalád - nő - koronázás - művelődéstörténet - középkor
943.9-055.2(092) *** 342.519.8(439) *** 930.85(439)"11/15"
[AN 2763003]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2008.
Magyar Levéltárosok Egyesülete. Vándorgyűlés (2006) (Veszprém)
   Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése : Veszprém, 2006. augusztus 28-30. / szerk. Bilkei Irén. - Budapest : M. Levéltárosok Egyes., 2007. - 315 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87475-1-8 fűzött
Magyarország - levéltárügy - konferenciakiadvány
930.25(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2761859]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2008.
Médl Sándor (1948-)
   Haverom a .. / Médl Sándor. - [Mosonmagyaróvár] : Médl S., 2008. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3608-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-3608-3)
Mosonmagyaróvár - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439-2Mosonmagyaróvár)"200"(047.53)
[AN 2760671]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2008.
   Mindennapi élet a török árnyékában : kora újkori társadalom- és életmódtörténet / szerk. J. Újváry Zsuzsanna. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. - 221 p. ; 24 cm. - (Khronosz, ISSN 1789-5561 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-50-2 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - török hódoltság
930.85(439)"154/169" *** 943.9"154/169"
[AN 2763138]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2008.
Missuray-Krug Lajos (1898-1945?)
   Tüzek a végeken / írta ifj. Krug Lajos ; Medgyesi Schwartz Antal rajz. - 3. kiad. - Sopron : Hillebrand Ny., [2008]. - 208, [23] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola (Sopron)
Sopron - helytörténet - főiskola - erdészet - első világháború - két világháború közötti időszak - memoár
943.9-2Sopron"1918/1922"(0:82-94) *** 378.663.0(439-2Sopron)"1918/1922"(0:82-94)
[AN 2759941]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2008.
Mohl Adolf (1855-1939)
   Lövő története / irta Mohl Adolf ; [kiad. ... Lövő Község Polgármesteri Hivatala]. - Hasonmás kiad. - [Lövő] : Polgármesteri Hiv., [2008]. - IV, 247, VI p. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Győr : Győregyházmegyei Alap Ny., 1930. - Bibliogr. - Példányszám összesen: 1200. - Számozott példány: 400
ISBN 978-963-06-5341-1 fűzött
Lövő - helytörténet - hasonmás kiadás
943.9-2Lövő *** 094/099.07
[AN 2762560]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2008.
Nemere István (1944-)
   Horthy Miklós magánélete / Nemere István. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-554-9 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - 20. század - életrajz
943.9(092)Horthy_M.
[AN 2760172]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2008.
   Óbuda-Békásmegyer területén kialakult tájhasználati konfliktusok feltárása / [szerk. Csemez Attila] ; [rend., közread. a] Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma. - Budapest : Guckler K. Természetvédelmi Közalapítvány Kuratóriuma, [2008]. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A 2005-ben Budapesten azonos címmel rendezett konferencia előadásai
ISBN 978-963-06-4710-6 fűzött
Budapest. 3. kerület - Aquincum - régészet - környezetvédelem - területfejlesztés - konferenciakiadvány
904(439-2Óbuda) *** 904(398.6-2Aquincum) *** 504.06(439-2Bp.III.) *** 061.3(439-2Bp.)"2005" *** 711.1(439-2Bp.III.)
[AN 2762480]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2008.
   Oktatónapok Százhalombattán : előadások a környezetrégészet, az örökségvédelem és az információs technológia régészeti alkalmazása köréből / szerk. Jerem Erzsébet, Mester Zsolt és Cseh Fruzsina. - Budapest : Archaeolingua, 2008. - 256 p. : ill. ; 29 cm. - (EPOCH módszertani füzetek)
A borítófedélen és gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-94-9 fűzött
régészet - konferenciakiadvány
902 *** 061.3(439-2Százhalombatta)
[AN 2761505]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2008.
   On the road to reconstructing the past : CAA 2008 Budapest, April 2-6 : program and abstracts : [36th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology] / [ed. by Erzsébet Jerem, Ferenc Redő and Vajk Szeverényi] ; [org., publ. by Archaeolingua Foundation]. - [Budapest] : Archaeolingua Foundation, 2008. - 346 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-8046-95-6 fűzött
régészet - informatika - konferenciakiadvány
903/904 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2761183]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2008.
   Rudolf, a reményvesztett imádó : Titánia lovagjai I. : időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumában : 2008. június 5 - szeptember 28. = Rudolf, the desperate admirer : The knights of Titania I : seasonal exhibition in the Royal Palace Museum of Gödöllő : from 5 June 2008 to 28 September 2008 / [a kiállítást rend. ... F. Dózsa Katalin et al.] ; [... szerk. F. Dózsa Katalin, Faludi Ildikó] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Kht. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Kht., 2008. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87853-0-5 fűzött
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - uralkodócsalád - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század - kiállítási katalógus
943.6/.9(092)Rudolf *** 930.85(436/439) *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2761664]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2008.
Sebestyén Balázs (1977-)
   Szigorúan bizalmas / Sebestyén Balázs. - Budapest : I.A.T. K., 2008. - 195 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9885-01-1 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2760184]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2008.
Sokcsevits Dénes (1960-)
   Horvátország Közép-Európa és a Balkán között / Sokcsevits Dénes. - Budapest : Kreatéka, 2007. - 140 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3231-7 fűzött : 1800,- Ft
Horvátország - Magyarország - történelem - horvátok - magyarságkép - nemzettörténelem
949.713 *** 323.1(=962) *** 316.356.4(=945.11) *** 316.65(497.13)
[AN 2760065]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2008.
Szántai Lajos
   "Szent őseink nyomában maradva" : szent korona, népmese, mitikus történelem / Szántai Lajos. - Debrecen : Főnix, 2007. - 298 p., [6] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 1417-507X ; 70.)
Bibliogr.: p. 296-297.
ISBN 978-963-7051-13-5 kötött
magyarságkutatás - magyar néprajz - szentkoronatan
930.8(=945.11) *** 398(=945.11)(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 2759748]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2008.
   Szolgaegyháza, Szabadegyháza : fényképek Szolgaegyházáról-Szabadegyházáról, 1900-1975 / írta és szerk. Sági Gábor. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2008. - 340 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9846-09-8 kötött
Szabadegyháza - helytörténet - 20. század - fényképalbum
943.9-2Szabadegyháza"190/197"(084.12)
[AN 2760067]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2008.
   Szülőföldünk nagyjai a múlt századfordulón : "Tudomány és kultúra az Osztrák-Magyar Monarchiában" c. kárpát-medencei nyári egyetem : Burgenland, 2008. július 9-16. / [szerk. Vámos Imre] ; kiad. Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. - [Budapest] : Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, 2008. - 251 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5393-0 fűzött
Magyarország - híres ember - történelmi személy - művelődéstörténet - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - nyári egyetem - életrajz
929(439)"18/19" *** 943.6/.9(092) *** 930.85(439)(092) *** 061.3(436-2Pinkafő)
[AN 2761653]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2008.
A visual history of the world (magyar)
   Képes világtörténet / [szerzők Klaus Berndl et al.] ; [ford. Berényi Gábor et al.]. - Budapest : Geographia, cop. 2007. - 656 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9547-83-4 kötött
világtörténelem
930.9
[AN 2761484]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2008.
   Zsidó anekdoták [elektronikus dok.] / Vallai Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (1 h 6 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Vál. Don Péter. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5786-1
Magyarország - zsidóság - anekdota - hangoskönyv
930.85(439)(=924)(089.3)
[AN 2759991]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10751 /2008.
Balogh Zoltán
   Magyarország = Hungary = Ungarn = Ungheria = Hongrie = Hungría / [fotó ... Balogh Zoltán ..., Hatvani Ágnes ..., Hajni István ...] ; [szöveg ... Kolozsvári Ildikó]. - Budaörs : CasteloArt Kft., cop. 2008. - 92, [3] p. : ill., színes ; 18x25 cm
ISBN 978-963-87934-0-9 kötött : 2960,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12)
[AN 2767254]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2008.
   A baranyai államhatár a XX. században : a Pécsi Tudományegyetemen 2008. február 15-én tartott nemzetközi konferencia előadásai / [szerk. ... Horváth István, Kiss Jenő] ; [a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete és a Magyar Földrajzi Társaság Biztonságföldrajzi és Geopolitikai Szakosztálya közös szervezésében ...]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2008. - 200 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-29-4 fűzött
Baranya megye - Magyarország - Horvátország - államhatár - 20. század - történeti földrajz
911.3(439) *** 911.3(497.13) *** 341.222(439.127)"19"
[AN 2762373]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2008.
Bartos Csilla (1957-)
   Szászrégen és környéke : útikalauz / Bartos Csilla, Orlai Sándor ; [közread. a] Környezetvédő Egyesület. - Érd : Környezetvédő Egyes., 2007. - 80 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-06-2854-9 fűzött
Keleti-Kárpátok - Szászrégen - útikönyv
914.984-2Szászrégen(036)
[AN 2759729]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2008.
Bősze Gábor (1933-)
   Visszaemlékezés szülőfalumra, Nagykutasra / Bősze Gábor ; [kiad. Nagykutas Községi Önkormányzat]. - Nagykutas : Önkormányzat, 2008-. - 25 cm
Nagykutas - helyismeret - memoár
908.439-2Nagykutas(0:82-94)
[AN 2766917]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 114 p. : ill.
ISBN 978-963-06-5331-2 fűzött
Nagykutas - helyismeret - memoár
908.439-2Nagykutas(0:82-94)
[AN 2761588] MARC

ANSEL
UTF-810755 /2008.
China (magyar)
   Kína / Alison Bailey [et al.] ; Anchee Min előszavával ; [ford. Kovács Lajos]. - Budapest : Mérték, 2008. - 355, [5] p. : ill., színes ; 31 cm
Borítócím: Kína népei, tájai, kultúrája, történelme
ISBN 978-963-9693-87-6 kötött
Kína - helyismeret - helytörténet - művelődéstörténet
908.510 *** 951.0 *** 930.85(510)
[AN 2762068]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2008.
   Csodálatos úticélok : Bali, Szingapúr, Mexikó, Brazília, Kuba / [szerk. Bártfai Barnabás]. - Budapest : BBS-Info, 2008. - 159 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-32-3 kötött : 1970,- Ft
Bali - Szingapúr - Mexikó - Brazília - Kuba - útikönyv
915.923(036) *** 915.946.1(036) *** 917.2(036) *** 918.1(036) *** 917.291(036)
[AN 2760186]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2008.
Dienes Tibor
   Albánia : útikönyv / Dienes Tibor. - Budapest : Hibernia, [2008]. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2008. jún.
ISBN 978-963-7617-41-6 fűzött
Albánia - útikönyv
914.965(036)
[AN 2767397]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2008.
   East looks West. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-9776-09-8
Európa - Kelet-Európa - helyismeret - világirodalom története - műfajtörténet - útleírás
908.4(0:82-992) *** 82-992(4-11)(091)
[AN 2729618]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Under Eastern eyes : a comparative introduction to East European travel writing on Europe / ed. by Wendy Bracewell & Alex Drace-Francis. - 2008. - XII, 388 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-11-1 kötött
Kelet-Európa - kultúra - helytörténet - helyismeret - útleírás
94-11 *** 316.7(4-11) *** 908.4-11(0:82-992)
[AN 2760090] MARC

ANSEL
UTF-810759 /2008.
Fábián László (1940-)
   A rejtett praktikum varázsa / Fábián László ; [kiad. a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület]. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., 2008. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87116-5-6 fűzött
Bergen (Norvégia) - Észak-Európa - helyismeret - gazdasági társaság - kereskedelmi hálózat - középkor - újkor - urbanisztika
908.481-2Bergen *** 911.375(481-2Bergen) *** 339.923(4-17)"12/16"
[AN 2763210]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2008.
Gauldie, Robin
Amsterdam (magyar)
   Amszterdam : útikalauz / Robin Gauldie ; [a magyar fordítást kész. Szadai Erika]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-29-4 fűzött : 2750,- Ft
Amszterdam - útikönyv
914.92-2Amsterdam(036)
[AN 2761226]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2008.
Gauldie, Robin
Ireland (magyar)
   Írország : útikalauz / Robin Gauldie ; [a magyar fordítást kész. Duska Bernadett]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-9613-30-0 fűzött : 2750,- Ft
Írország - útikönyv
914.17(036)
[AN 2761222]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2008.
Global 200 (magyar)
   Édeni tájak : global 200 : Földünk legféltettebb kincsei / írta Simona Giordano [et al.] ; főszerk. Valeria Manferto De Fabianis ; ford. Ács Eszter. - Budapest : Geographia, 2007. - 304 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9547-89-6 kötött
helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 502.4(100)(084.12)
[AN 2761498]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2008.
Grandferry, Vincent
Bruxelles (magyar)
   Brüsszel / [szerzők Vincent Grandferry, ... Yvan Dusausoit] ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : Geographia, 2008. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-10-5 * kötött (hibás ISBN 978-963-9810-05-5)
Brüsszel - útikönyv
914.93-2Bruxelles(036)
[AN 2761411]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2008.
Guillot, Serge
Shanghai (magyar)
   Shanghai / [szerzők. Serge Guillot, ... Francis Lagrange] ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : Geographia, 2008. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9810-08-2)
Sanghaj - útikönyv
915.10-2Sanghaj(036)
[AN 2761409]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2008.
Guillot, Serge
Sicile (magyar)
   Szicília / [szerzők Serge Guillot, ... Antonio Santangelo] ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : Geographia, 2008. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-07-5 kötött
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2761404]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2008.
Hajdu Imre
   Kirakatszerepben : Leninváros, 1972-1977 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu-Vinpress, 2008. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 354-357.
ISBN 978-963-87055-6-3 fűzött
Leninváros (Tiszaszederkény) - helyismeret
908.439-2Leninváros
[AN 2761041]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2008.
Hajdu Imre
   Szocialista keresztelő : Tiszaszederkény - Leninváros, 1967-1971 / Hajdu Imre. - Tiszaújváros : Hajdu-Vinpress, 2008. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 372-374.
ISBN 978-963-87055-5-6 fűzött
Tiszaszederkény - Leninváros (Tiszaszederkény) - helyismeret
908.439-2Tiszaszederkény *** 908.439-2Leninváros
[AN 2761038]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2008.
Heckenast János (1936-)
   A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem negyven éve = The forty years of the Savaria Summer School on Urban Planning / Heckenast János ; [szerk. és az irodalom összeállítója Gál József] ; [... ford. Kappel Kata, Szabó Csilla] ; [fotók Székely Anikó] ; [kiad. a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület]. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., 2008. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-143. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87116-3-2 fűzött
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
Szombathely - urbanisztika - nyári egyetem - 20. század - ezredforduló - évkönyv
911.375 *** 061.3(439-2Szombathely)(058)
[AN 2763399]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2008.
Imecs Orsolya
   Ausztria / Imecs Orsolya. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2008. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2008. jún. 24.
ISBN 978-963-352-154-0 fűzött
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 2767550]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2008.
Kis Krisztián
   Vidék, vidékgazdaság, vidékfejlesztés / Kis Krisztián. - Hódmezővásárhely : Delfin Computer Informatikai Zrt., 2008. - 76 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 73-76. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-4240-8 fűzött
Európai Unió - Magyarország - területfejlesztés - gazdaságpolitika
911.3 *** 711.1 *** 338.2(4-62) *** 711.1(4-62)
[AN 2762890]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2008.
Le Tac, Hélène
Budapest (magyar)
   Budapest / [szerzők Helène Le Tac, ... Florence La Bruyère] ; [ford. Takács Márta]. - Budapest : Geographia, 2008. - [50] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-08-2 kötött
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 2761407]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2008.
Lőkös Margit, K.
   Káprázat Velencében : Gí fotói és Kárpáti Kamil velencei versei, regényrészletei. - Budapest : Stádium, cop. 2007. - 237 p. : ill., színes ; 31 cm
A bev. és a képaláírások olasz nyelven is
ISBN 978-963-9156-64-7 kötött : 8600,- Ft
Velence (Olaszország) - helyismeret - magyar irodalom - fényképalbum - válogatott művek
908.45-2Venezia(084.12) *** 894.511-821 *** 77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K.
[AN 2762503]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2008.
   Magyarpolány / [szerk. Csabai Tibor és Ebele Ferenc] ; [kiad. Községi Önkormányzat és a Római Katolikus Egyházközség ...]. - Magyarpolány : Önkormányzat : Római Katolikus Egyházközs., [2008]. - 20 p. : ill., színes, részben térkép ; 17 cm
Fűzött
Magyarpolány - helyismeret
908.439-2Magyarpolány
[AN 2761092]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2008.
Mohos Mária (1954-)
   A Rábától a Muráig : a magyar - szlovén határtérség történeti-földrajzi vizsgálata / Mohos Mária. - Szombathely : NYME Savaria Egy. Közp. Szláv Filológiai Int., 2008. - 141 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1218-2680 ; 10.)
Bibliogr.: p. 125-139.
ISBN 978-963-9871-04-5 fűzött
Délnyugat-Dunántúl - Szlovénia - történeti földrajz - helytörténet - település
911.3(439.11) *** 911.3(497.12) *** 943.9-2 *** 949.71-2
[AN 2763196]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2008.
Paládi-Kovács Krisztina
   Görögország / Paládi-Kovács Krisztina. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2008. - 288 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2007. ápr. 30.
ISBN 978-963-352-166-3 fűzött (hibás ISBN 978-963-352-166-1)
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 2767543]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2008.
Pintér Tamás, K. (1946-)
   Hazám házai / K. Pintér Tamás. - Budapest : Litea Könyvesbolt és Teázó, 2007. - [146] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87076-2-8 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - helyismeret - grafika
908.439(084.1) *** 76(439)(092)Pintér_T._K.
[AN 2760551]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2008.
Radics Milán
   Magyar szürke : a puszta vándorainak képes krónikája / [fotó] Radics Milán ; írta Horváth Árpád. - Budapest : Geographia, 2008. - 191 p. : ill., főként színes ; 24x31 cm
ISBN 978-963-9810-14-3 kötött
Hortobágy (alföldi táj) - helyismeret - szarvasmarha - fényképalbum
908.439Hortobágy(084.12) *** 636.273 *** 77.04(439)(092)Radics_M.
[AN 2761494]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2008.
   Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-Alföldi régióban / szerk. Baranyi Béla, Nagy János ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Debrecen : DE AMTC ; [Pécs] : MTA RKK, 2008. - 380 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9732-24-7 fűzött
Észak-alföldi régió - területfejlesztés - társadalomföldrajz - regionális gazdaság
911.3(439Észak-Alföld) *** 711.1(439Észak-Alföld) *** 332.1(439Észak-Alföld)
[AN 2759835]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2008.
   Szekszárd - Bezons 40 éve : a testvérvárosi kapcsolat története, 1967-2007 / szerk., kiad. a Szekszárd - Bezons Baráti Társaság. - [Szekszárd] : Szekszárd - Bezons Baráti Társ., [2008]. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és francia nyelven
ISBN 978-963-06-2974-4 fűzött
Szekszárd - Bezons - testvérváros - helyismeret
908.439-2Szekszárd *** 908.44-2Bezons *** 327.33(439-2Szekszárd) *** 327.33(44-2Bezons)
[AN 2762931]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2008.
Takácsné Csente Juliánna (1930-)
Szobrok városa, Tatabánya (új kiadása)
   Tatabánya kincsei / Takácsné Csente Júliánna ; [fotó Illényi István]. - Bőv. kiad. - [Tatabánya] : Takácsné Csente J., [2008]. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4978-0 fűzött
Tatabánya - helyismeret - emlékmű - emlékhely - magyar irodalom - vers
908.439-2Tatabánya *** 725.945(439-2Tatabánya) *** 894.511-14
[AN 2762185]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2008.
Tóth József (1918-)
   Két évtized Tapolca szolgálatában : a TVSZE rövid története / Tóth József. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyes., 2008. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 35.)
ISBN 978-963-87066-2-1 fűzött
Tapolcai Városszépítő Egyesület
Tapolca - városvédelem - városszépítés - egyesület
908.439-2Tapolca *** 061.2(439-2Tapolca)
[AN 2763230]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2008.
Töttős Gábor (1954-)
   Szekszárd : mesélő útikönyv / Töttős Gábor ; [... kiad. ... a Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület]. - Szekszárd ; Paks : Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyes., 2008. - 191 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5037-3 fűzött
Szekszárd - helyismeret - művelődéstörténet - útikönyv
908.439-2Szekszárd *** 930.85(439-2Szekszárd) *** 914.39-2Szekszárd(036)
[AN 2762659]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2008.
   Választókerületi rendszer határainak újrarajzolása. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány, [2008]. - 103 p. ; 20 cm. - (Van megoldás, ISSN 2060-095X)
Bibliogr.: p. 102-103.
Fűzött
Magyarország - politikai földrajz - választás - választójog - ezredforduló
911.3(439)"2002 *** 324(439)"200" *** 342.8(439)
[AN 2760130]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2008.
   Zamárdi séták / [szerk. Bemné Schneider Mária, Nagyné Horváth Klára] ; [közread.] Zamárdi Nagyközség Önkormányzata. - Zamárdi : Önkormányzat, 2008. - 124, [3] p. : ill., részben színes ; 15 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-4036-7 fűzött
Zamárdi - helyismeret
908.439-2Zamárdi
[AN 2762818]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10785 /2008.
Allender, Dan B.
Wounded heart (magyar)
   Sebzett szívek : reménység a gyermekkori szexuális zaklatás felnőtt áldozatai számára / Dan B. Allender ; [ford. Kovács Ildikó] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2008. - 279 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9390-49-2 fűzött
szexuális zaklatás - vallásos irodalom
343.54 *** 244
[AN 2759819]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2008.
Berzeviczy Attila
   Soron kívüli választottbírósági eljárások : "fast-track" arbitration / előadó Berzeviczy Attila. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 5-27. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 179.)
A sorozat 179-185. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - választottbíróság - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347.918(439)(094)
[AN 2760092]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2008.
Biczi Éva
   Cégjogi változások / előadó Biczi Éva. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 29-56. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek ; 180.)
A sorozat 179-185. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - vállalati jog - törvény
347.72(439)(094)
[AN 2760096]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2008.
Corpus iuris civilis (magyar) (részlet)
   A Codex Iustinianus 12. könyve : a Római Birodalom igazgatása a iustinianusi kodifikációban / ford. Kelemen Miklós. - Budapest : ELTE ÁJK, 2008. - 98 p. ; 24 cm. - (Acta Wenzeliana, ISSN 1786-0326 ; 6.). (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 36.)
ISBN 978-963-463-985-5 fűzött
Római Birodalom - államigazgatás - 6. század - történelmi forrás
351(37)(093.2)
[AN 2758081]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2008.
Csőke Andrea
   A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások problémái / Csőke Andrea. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 334 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. márc. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-020-3 fűzött : 6200,- Ft
Európai Unió - pénzügyi jog - csőd
347.736(4-62)
[AN 2762094]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2008.
Dombrády Lóránd (1931-)
   Szombathelyi Ferenc a népbíróság előtt / Dombrády Lóránd ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz. : Line Design, 2007. - 143 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3236-2 fűzött : 1980,- Ft
Szombathelyi Ferenc (1887-1946)
Magyarország - katonatiszt - népbírósági per - 1945 utáni időszak
343.301.096(439)"1946" *** 355(439)(092)Szombathelyi_F.
[AN 2760058]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2008.
Fantoly Zsanett
   A jogi személyek büntetőjogi felelőssége / Fantoly Zsanett. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 334 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. ápr. 30. - Bibliogr.: p. 323-334.
ISBN 978-963-258-018-0 fűzött : 6500,- Ft (hibás ISBN 978-963-958-018-0)
ISBN 963-258-018-4
Magyarország - Európai Unió - büntetőjog - jogi személy - törvény - útmutató
343(439)(094)(036) *** 343(4-62)(094)(036) *** 347.19(439) *** 347.19(4-62)
[AN 2762056]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2008.
Kalas György
   Győri üvegzsebkönyv / Kalas György. - 2. átd. kiad. - Győr : Reflex Környezetvédő Egyes., 2008. - 80 p. ; 21 cm. - (Jogra át!, ISSN 1417-9822)
Fűzött
Győr - nyilvánosság - közérdek - emberi jog
342.7 *** 659.2.012.8 *** 352(439-2Győr)
[AN 2767709]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2008.
Kis Norbert
   Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet magyarázata / [szerzők Kis Norbert, Deres Petronella]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2008]. - 575 p. ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
Lezárva: 2008. márc. 15.
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9722-24-8) (hibás ISBN 978-963-9722-27-9)
Magyarország - kihágás - rendelet - útmutató
343.791(439)(094)(036)
[AN 2761242]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2008.
Kis Norbert
   A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata : iratmintákkal / [szerzők Kis Norbert ..., Papp László ...]. - [Budapest] : M. Hiv. Közlönyk., [2007]. - 503 p. ; 21 cm. - (Közlöny könyvek, ISSN 1787-9795)
ISBN 978-963-9722-26-2 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 978-963-9722-24-8)
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató
343.791(439)(094)(036)
[AN 2762967]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2008.
Kisfaludi András (1958-)
   Az adásvételi szerződés az új Ptk. tervezetében / előadó Kisfaludi András. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 77-86. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 182.)
A sorozat 179-185. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - adásvétel - szerződés - polgári jog - törvény
347.751(439)(094)
[AN 2760099]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2008.
Kiss Gábor
   A szerződések érvénytelensége / Kiss Gábor, Sándor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 461 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. ápr. - Bibliogr.: p. 453-461.
ISBN 978-963-258-023-4 fűzött : 7000,- Ft
ISBN 963-258-023-0
Magyarország - szerződés - kötelmi jog - útmutató
347.75(439)(036)
[AN 2762096]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2008.
Kiszely Gábor (1949-)
   Szellem a célkeresztben : Csoóri Sándor és a politikai rendőrség ügynökei / Kiszely Gábor. - Budapest : M. Egy. K., 2007. - 146 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-963-87115-6-4 fűzött
Csoóri Sándor (1930-)
Magyarország - politikai rendőrség - megfigyelés - 20. század - Kádár-korszak - író - irodalmi élet
351.746.1(439)"195/198" *** 894.511(092)Csoóri_S. *** 894.511(091)"195/198"
[AN 2761851]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2008.
Komáromi Gábor
   Mi lesz veled GT? / előadó Komáromi Gábor. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 87-98. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 183.)
A sorozat 179-185. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - társasági jog - korlátolt felelősségű társaság
347.724(439)
[AN 2760102]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2008.
   Korrupciós kockázatok az üzleti szektorban : nemzeti integritás tanulmány, második rész : Magyarország 2008 = Corruption risks in the business sector : national integrity system country study, part two : Transparency International 2008 / [szerk. Alexa Noémi]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 68, 68 p. ; 23 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 61-68.
ISBN 978-963-9725-41-6 fűzött
Magyarország - korrupció - üzleti élet - gazdaság - ezredforduló
343.352(439)"200" *** 658.1(439)"200" *** 338(439)"200"
[AN 2760361]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2008.
   A közigazgatási jog nagy kézikönyve / szerk. ... Kilényi Géza. - Budapest : CompLex, 2008. - 1832 p. ; 24 cm + mell. (47 p.). - (Meritum, ISSN 1788-6198)
ISBN 978-963-224-947-6 kötött
Magyarország - közigazgatási jog - útmutató - jogszabálygyűjtemény
342.9(439)(094)(036)
[AN 2760017]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2008.
   A Magyar Köztársaság alkotmánya. - Budapest : Árboc, [2008]. - 24 p. ; 29 cm
Lezárva: 2008. ápr. 1.
Fűzött : 490,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 2762898]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2008.
   A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat tevékenységének társadalmi hasznossága : Rézler Gyula Mediációs Intézet által készített kutatás záró tanulmánya / [... mtársak Balogh Eszter et al.] ; [kiad. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal]. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2008. - 110 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
Fűzött
Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat
Magyarország - munkajog - peren kívüli eljárás - hatóság
349.2(439) *** 347.919.1(439) *** 061.14(439)
[AN 2763393]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2008.
Nagy Csongor István (1979-)
   Kartelljogi kézikönyv : a közösségi és a magyar kartelljog joggyakorlata / Nagy Csongor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 787 p. ; 20 cm
Bibliog.: p. 757-774.
ISBN 978-963-258-019-7 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - versenyjog - jogszabály - útmutató
347.776(439)(094)(036)
[AN 2762055]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2008.
Nótári Tamás (1976-)
   Jog, vallás és retorika / Nótári Tamás. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 356 p. ; 24 cm
A függelékben Cicero, Marcus Tullius beszéde Lucius Licinius Murena védelmében. - Bibliogr.: p. 277-296. - Összefoglalás angol és latin nyelven
ISBN 978-963-9722-47-7 kötött : 2835,- Ft
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43). Pro Murena
Római Birodalom - római jog - író - politikus - retorika - 1. század (Kr. e.)
34(37) *** 871(092)Cicero,_M._T. *** 82.085
[AN 2761235]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2008.
Pecze Ferenc (1922-)
   Magyar alkotmány- és jogtörténeti könyvsorozatok fél évszázada, 1958-2008 : az alkotmánytörténet útvesztői és kiútjai / Pecze Ferenc. - Budapest : Soc. Hunyadiana, 2008. - 338 p. : ill. ; 22 cm. - (A Hunyadi Szövetség füzetei, ISSN 1217-968X ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87194-1-6 kötött
Magyarország - jogtörténet - alkotmányjog - történetírás
342(439)(091) *** 34(100)(091) *** 930.1
[AN 2762144]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2008.
Radnay József (1927-)
   Időszerű munkajogi kérdések / előadó Radnay József. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 99-104. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 184.)
A sorozat 179-185. tagjai egy kötetben
Fűzött
Európai Unió - munkajog
349.2(4-62)
[AN 2760105]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2008.
Sereg András (1959-)
   Jogod van hozzá! : állampolgári ismeretek érettségizőknek / Sereg András. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., cop. 2008. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9722-37-8 fűzött (hibás ISBN 978-963-9722-38-5)
Magyarország - jog - állampolgári ismeret - útmutató
34(439)(036)
[AN 2762824]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2008.
   Szabálysértés. - Budapest : Árboc, [2008]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2008. máj. 1.
Fűzött : 1000,- Ft
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 2762912]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2008.
Tálas Miklós
   Munka törvénykönyve, 2008 : 2007-2008. évi módosításokkal, magyarázatokkal, a törvény aktuális szövegével / Tálas Miklós. - Budapest ; Budaörs : Infoexpressz, 2008. - 271 p. ; 21 cm. - (Infoexpressz sorozat)
Lezárva: 2007. dec. 31.
ISBN 978-963-87445-1-7 fűzött : 5850,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2762057]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2008.
Törő András
   Jogalkotás elméletben és gyakorlatban / előadó Törő András. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 57-76. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 181.)
A sorozat 179-185. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - törvényhozás - törvény
340.134(439)(094)
[AN 2760098]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2008.
United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (magyar)
   Az Egyesült Nemzetek egyezménye áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről : a Bécsi Konvenció javított magyar fordítása. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2007. - p. 109-141. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 185.)
A sorozat 179-185. tagjai egy kötetben
Fűzött
adásvétel - nemzetközi egyezmény
347.751(439) *** 341(100)
[AN 2760108]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10812 /2008.
Abdulin, Mansur (1923-)
Ot Stalingrada do Dnepra (magyar)
   A vörös út : a Volgától a Dnyeperig : egy szovjet gyalogos visszaemlékezései / Manszur Abdulin ; szerk. Artyom Drabkin ; a tanulmányok szerzője Alekszej Iszajev ; [ford. Lieli Pál]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 218 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-092-9 kötött : 2499,- Ft
Abdulin, Mansur (1923-)
Szovjetunió - katona - hadtörténet - második világháború - 20. század - ezredforduló - memoár
355.48(47)"194"(0:82-94) *** 355(47)(092)Abdulin,_M.
[AN 2760420]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2008.
   A globális problémák biztonsági dimenziói : tudományos konferencia, Budapest, ZMNE, 2007. november 9. / [szerk. Vámosi Zoltán] ; [TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közös kiadványa]. - [Budapest] : TIT Habe, 2008. - 130 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4833-2 fűzött
biztonságpolitika - globális probléma - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - konferenciakiadvány
355.02(100) *** 504 *** 304 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2761814]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2008.
Kenyeres Dénes (1942-)
   Mi-2 típusú helikopterek alkalmazása a magyar hadseregben, 1982-2000 : Börgönd-Szolnok / Kenyeres Dénes. - Kecskemét : Szerző, 2008. - 370 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 355-356.
ISBN 978-963-06-2347-6 kötött
Magyarország - helikopter - légierő
623.746.17 *** 358.4(439)"198/199"
[AN 2761954]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2008.
Laczkó Mihály
   Harckocsizók voltunk : a kalocsai 24. Harckocsiezred emlékkönyve, 1950-1987 / Laczkó Mihály ; [... a 24. Harckocsiezred Baráti Köre ... gondozásában jelenik meg]. - Kalocsa : Kalopress : 24. Harckocsiezred Baráti Köre, 2008. - 321 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5268-1 fűzött
Magyarország. Magyar Néphadsereg. 24. Harckocsiezred
Kalocsa - katonai egység története - páncélos fegyvernem
355.486(439-2Kalocsa) *** 358.119
[AN 2760685]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2008.
   "A magyar Maginot" : a déli védelmi rendszer, 1951-1955 : a Pákán 2007. november 6-án rendezett tudományos konferencia előadásai / [főszerk. Holló József] ; [szerk. Jakus János, Suba János] ; [rend., közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2008. - 135 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-28-7 fűzött
Magyarország - Dél-Magyarország - hadtörténet - védelmi építmény - határ menti terület - Rákosi-korszak - konferenciakiadvány
355.457(439-13)"195" *** 623.1/.3(439-13-04)"195" *** 061.3(439-2Páka)
[AN 2760061]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2008.
Prepszent János (1914-1978)
   Apám naplója, 1941-1942 / Prepszent János. - Székesfehérvár : A Szabadműv. Háza, 2008. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Szabadművelődési fóliánsok, ISSN 1787-2707 ; 4.)
ISBN 978-963-06-5243-8 fűzött : 1000,- Ft
Prepszent János (1914-1978)
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - magyar irodalom - második világháború - napló
355.48(439)"1941/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2762368]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2008.
Rózsafi János
   17-es székesfehérvári honvédek a Doberdón / Rózsafi János, Stencinger Norbert. - [Székesfehérvár] : Honvédség és Társadalom Baráti Kör, 2008. - 160 p. : ill., részben színes ; 17 cm + mell. - (Csatatér útikönyvek, ISSN 1789-672X)
ISBN 978-963-06-5165-3 fűzött : 2500,- Ft : 10 EUR
Magyarország. Honvédség. 17. Gyalogezred
Székesfehérvár - Olaszország - hadtörténet - katonai egység története - első világháború
355.48(45)"1915/1918" *** 355.486(439-2Székesfehérvár)"1914/1918"
[AN 2761461]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2008.
Tanka János (1908-1992)
   Hadifogságom Székesfehérvártól Obojanig / Tanka János ; [szerk., jegyzetekkel és szómagyarázattal ell., az utószót írta K. Németh András] ; [az előszót írta ... Bognár Zalán]. - Aba ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2008. - 224 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-04-3 fűzött
Tanka János (1908-1992)
Szovjetunió - hadifogoly - magyar irodalom - második világháború - memoár - vers
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 894.511-14
[AN 2759960]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10820 /2008.
Bann, David
The all new print production handbook (magyar)
   Nyomdai megrendelők kézikönyve / David Bann ; [ford. Nagy Péter]. - Budapest : Scolar, cop. 2007. - 224 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-003-3 fűzött : 5995,- Ft
nyomdaipar
655.1
[AN 2761050]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2008.
Detrekői Ákos (1939-)
   Térinformatika / Detrekői Ákos, Szabó György. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2002. - 380 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5266-7 kötött : 3700,- Ft
térinformatika - egyetemi tankönyv
659.2(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 911(075.8)
[AN 2765253]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2008.
Dinya László (1949-)
   Szervezetek sikere és válsága / Dinya László. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008. - 362 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. a jegyzetekben
ISBN 963-05-8274-0 fűzött
testület - vállalat - siker
65.011.1
[AN 2767332]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2008.
   Mozaikok a beszédtechnológiából, Gordos Géza 70. születésnapjára / [szerk. Talyigás Judit] ; [közread. a] Híradástechnikai Egyesület. - Budapest : Híradástechnikai Egyes., 2007. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Mozaikok a hazai telematika eredményeiből : Gordos Géza 70. születésnapjára (borító- és gerinccím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-8111-67-8 fűzött
Gordos Géza (1937-)
Magyarország - beszédfeldolgozás - kommunikáció - számítástechnika - pedagógus - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
659.2 *** 316.77 *** 681.324Internet *** 37(439)(092)Gordos_G. *** 681.3.004.14
[AN 2760810]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10824 /2008.
   2007 hetvenhét legsikeresebb uniós projektje / [kiad. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség]. - [Budapest] : NFI, [2008]. - 181 p. : ill., színes ; 34 cm
Lezárva: 2008. jan. 31.
ISBN 978-963-87079-2-5 kötött
Európai Unió - Magyarország - pénzügyi támogatás - ezredforduló
339.96(4-62) *** 338(439)"2007"
[AN 2763291]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2008.
Balla Katalin
   Ügyiratkezelői kézikönyv a közfeladatot ellátó szervek részére / Balla Katalin, Vacha Ferenc. - [Budapest] : ÖNkorPRess, 2007. - 201 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201.
ISBN 978-963-06-2918-8 fűzött
ügyvitel - közigazgatási eljárás - számítógépes ügyviteltechnika - elektronikus szolgáltatás
651.5 *** 681.3.004.14 *** 35.077
[AN 2760613]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2008.
Benedek Gabriella
   Zalai segítő háló : "hozzáférhetőség, minőség, hatékonyság" : integrált megoldások a foglalkoztatás javítására : hatástanulmány / szerző Benedek Gabriella, Benedek László ; kiad. Zalai Falvakért Egyesület. - Zalaegerszeg : Zalai Falvakért Egyes., 2008. - 52 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87960-1-1 fűzött
Zala megye - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
331.5(439.121)"200"
[AN 2760240]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2008.
Bertalan Rudolf
   Vagyongyarapodási vizsgálat : [a vagyon megszerzésétől a bírósági gyakorlatig] / Bertalan Rudolf. - Budapest : Opten Kft., 2008. - 88 p. ; 22 cm. - (Üzleti navigátor füzetek, ISSN 1789-4271)
ISBN 978-963-87460-8-5 fűzött
Magyarország - vagyonosodás - adóellenőrzés - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2761618]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2008.
   Beszámoló a Debreceni Egyetem gazdasági főigazgatójának 2003. szeptember 1 - 2007. június 30. között végzett tevékenységéről / kész. Harsányiné Séllyei Ágnes. - Debrecen : DE Gazdasági Főigazgatóság, [2007]. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - pénzügy
658.15(439-2Debrecen) *** 378.4(439-2Debrecen)
[AN 2760987]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2008.
Botos Katalin (1941-)
   Államháztartástan / Botos Katalin, Schlett András. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 180 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-022-2 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - államháztartás - egyetemi tankönyv
336.12(439)(075.8)
[AN 2767620]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2008.
Constantinovits Milán (1956-)
   Nemzetközi kereskedelmi ügyletek / Constantinovits Milán, Sipos Zoltán. - [Budapest] : Aula, 2008. - 276 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 978-963-9698-51-2 fűzött
külkereskedelem - egyetemi tankönyv
339.5.01(075.8) *** 658.6(075.8)
[AN 2762891]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2008.
Csath Magdolna (1943-)
   Globalizációs végjáték / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2008. - 292 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-048-6 fűzött : 3000,- Ft
ISBN 963-662-048-6
globalizáció - összeesküvés
339.9(100) *** 327.88
[AN 2760131]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2008.
   Élelmiszergazdasági kivitelünk legfontosabb célpiacai / [szerk. Kartali János]. - Budapest : AKI, 2008. - 200 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2008/1.)
Bibliogr.: p. 165-167.
ISBN 978-963-491-513-3 fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - külkereskedelem - piacelemzés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
339.5(439)"200"(083.41) *** 663/664(439)"200" *** 339.13.017(100)
[AN 2761923]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2008.
   Földtörvény. - [Budapest] : Barankovics I. Alapítvány, [2007]. - 420 p. ; 20 cm. - (Van megoldás, ISSN 2060-095X)
Bibliogr.: p. 416-420.
ISBN 978-963-85524-7-1 fűzött
Magyarország - földbirtok - gazdaságpolitika - mezőgazdasági politika - törvénytervezet
336.2 *** 336.21(439)(094) *** 338.48
[AN 2760126]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2008.
   Függelék a Beszámoló a Debreceni Egyetem gazdasági főigazgatójának 2003. szeptember 1 - 2007. június 30. között végzett tevékenységéről c. kiadványhoz / kész. Harsányiné Séllyei Ágnes. - Debrecen : DE Gazdasági Főigazgatóság, [2007]. - 42 fol. ; 21 cm
Borítócím: Függelék a beszámolóhoz, Debrecen 2007. június
Fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - pénzügy
658.15(439-2Debrecen) *** 378.4(439-2Debrecen)
[AN 2760998]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2008.
Gálik Mihály (1946-)
   Bevezetés a médiagazdaságtanba : [világtükör, világfalu, világháló] / Gálik Mihály, Urbán Ágnes. - [Budapest] : Aula, 2008. - 245 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-42-0 fűzött
gazdaságtan - tömegtájékoztatási eszköz - egyetemi tankönyv
338.47(075.8) *** 791.9.096/.097(075.8) *** 070(075.8) *** 681.324Internet(075.8)
[AN 2759966]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2008.
Herriott, Luke
The packaging and design templates sourcebook (magyar)
   Csomagolás és design : stancolt kiadványok és csomagolástervek / [ill. Jane Waterhouse] ; [ford. Götz Edina]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 307 p. : ill., színes ; 23 cm + CD-ROM. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Szerző Herriott, Luke
ISBN 978-963-244-005-7 kötött : 5995,- Ft
csomagolástechnika - képzőművészet - iparművészet - elektronikus dokumentum
658.788.4 *** 621.798 *** 73/76 *** 745.05
[AN 2761055]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2008.
   Information about Hungary [elektronikus dok.] = Információk Magyarországról / [közread. a] Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központ. - Szöveg és képek. - [Budapest] : FSZH NPK, 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-87727-9-4
Magyarország - munkaügy - oktatásügy - társadalombiztosítás - elektronikus dokumentum
331(439) *** 37.014(439) *** 369(439)
[AN 2760170]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2008.
   Kárpátalja bekapcsolódásának segítése az Észak-alföldi régió gazdasági életébe / [szerk.] Madai Hajnalka, Nábrádi András ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. - Debrecen : Lícium-Art : DE AMTC, 2008. - 208 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8030-54-2 fűzött
Kárpátalja - Észak-alföldi régió - regionális gazdaság - ezredforduló - határ menti kapcsolat
332.1(439.23)"200" *** 332.1(477.87)"200" *** 332.1(439Észak-Alföld)"200"
[AN 2760693]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2008.
Kartali János (1944-)
   Az élelmiszergazdasági külkereskedelem hazai és nemzetközi adatforrásainak eltérései és azok okai / [szerzők Kartali János, Wagner Hartmut] ; [közrem. Kürtösi Edina]. - Budapest : AKI, 2007. - 55 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2007/3.)
Bibliogr.: p. 37.
ISBN 978-963-491-505-8 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - külkereskedelem - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.48(439)"200"(083.41) *** 339.5(439)"200"(083.41)
[AN 2761881]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2008.
Koncz Katalin (1946-)
   Nők a munkaerő-piacon : számvetés a rendszerváltástól napjainkig az Európai Unióban érvényesülő tendenciák és követelmények fényében / Koncz Katalin ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Women's Studies Központ. - Budapest : BCE Women's Studies Közp., 2008. - 308 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-264.
ISBN 978-963-503-378-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - munkaerőpiac - nő - rendszerváltás - ezredforduló
331.5-055.2(4-62)"200" *** 331.5-055.2(439)"198/200"
[AN 2760779]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2008.
Kovács Gábor (1947-)
   A mezőgazdasági vállalkozások pénzgazdálkodásának változó feltételei / [szerzők Kovács Gábor, Kovács Henrietta, Lámfalusi Ibolya]. - Budapest : AKI, 2007. - 70 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2007/4.)
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-963-491-507-2 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - vállalat - pénzügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
336.7(439)"200"(083.41) *** 338.48(439)"200" *** 334.72(439)"200"
[AN 2761878]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2008.
Lomnici Zoltán (1954-)
   Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata / Lomnici Zoltán. - 5. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 456 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. máj. 31.
ISBN 978-963-258-029-6 fűzött : 6500,- Ft
1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.28(439)(094)(036)
[AN 2767466]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2008.
   A magyar agrártermelés piaci lehetőségeit veszélyeztető versenytársak várható magatartása / [szerk. Kartali János]. - Budapest : AKI, 2007. - 273 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2007/2.)
Bibliogr.: p. 207-211.
ISBN 978-963-491-502-7 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - külkereskedelem - világgazdaság - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.48(439)"200"(083.41) *** 339.5(100)"200"(083.41) *** 338(100)"200"
[AN 2761882]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2008.
   A magyar élelmiszergazdasági import dinamikus növekedésének okai / [szerzők Kürti Andrea et al.]. - Budapest : AKI, 2007. - 126 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2007/4.)
Bibliogr.: p. 85-86. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-506-5 fűzött
Európai Unió - Magyarország - mezőgazdaság - élelmiszeripar - import - ezredforduló - statisztikai adatközlés
339.562(439)"200" *** 663/664(439)"200" *** 338.43(439)"200"(083.41) *** 339.923(4-62)
[AN 2761934]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2008.
   Marketing and management of tourism in natural protected areas / ed. Csilla Jandala ; [... a Harsányi János Főiskola kiad.]. - [Budapest] : Harsányi J. Főisk., 2008. - 244 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9838-01-7 fűzött
Európai Unió - turizmus - természetvédelmi terület - marketing
338.48(4-62) *** 502.4(4-62) *** 658.8
[AN 2762157]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2008.
Mátraházi Zoltán
   Segítség! Vezető lettem! / Mátraházi Zoltán. - [Nyíregyháza] : Telila Bt., cop. 2008. - 105 p. ; 18 cm. - (AE könyvek)
ISBN 978-963-06-5047-2 fűzött
vállalatvezetés
658.1.012.4
[AN 2762990]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2008.
   Mérlegképes továbbképzés, 2008 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : vállalkozási szakterület / Adorján [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2008. - XIII, 158 p. ; 30 cm
Lezárva: 2008. márc.
ISBN 978-963-9878-00-6 fűzött : 3100,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2767246]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2008.
   Mezőgazdasági jövedeleminformációs rendszerek összefüggései / [szerk. Kapronczai István]. - Budapest : AKI, 2007. - 113 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2007/1.)
Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-963-491-500-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - jövedelmezőség - pénzügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.48(439)"199/200" *** 338.31 *** 338.43(4-62)"199/200"(083.41)
[AN 2761885]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2008.
Móczár József (1946-)
   Fejezetek a modern közgazdaság-tudományból : sztochasztikus és dinamikus nemegyensúlyi elméletek, természettudományos közelítések / Móczár József. - Budapest : Akad. K., 2008. - 608 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 563-590.
ISBN 978-963-05-8537-8 kötött
gazdaságtan - gazdaságelmélet - 20. század - ezredforduló
330.8(100)"19/200"
[AN 2759955]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2008.
Nagy Zoltán (1952-)
   Jeles céhtárgyak és mesterművek : kézművesség a nyugat-dunántúli régióban = Illustrious guild relics and masterpieces : craftsmanship in the Western Transdanubian region / Nagy Zoltán ; [... ford. Kappel Kata] ; [kiad. a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Szombathely : VMKIK, 2008. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-87506-3-1 fűzött
Nyugat-Dunántúl - ipartörténet - kézműipar - céh
334.712(439.11) *** 334.782(439.11)(091)
[AN 2761779]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2008.
   A Nemzeti Fejlesztési Terv forrásainak felhasználása és néhány mérhető hatása / [kész. Belyó Pál et al.]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 83 p. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet, ISSN 1419-4309 ; 28.)
ISBN 978-963-235-168-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaságpolitika - pénzügyi támogatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
339.96(4-62) *** 338.2(439)"200"(083.41)
[AN 2762120]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2008.
   Nemzetközi agrárpiaci kilátások, 2007 : tizedik Magyarországi Mezőgazdasági Előrejelzési Konferencia / [szerk. Popp József, Potori Norbert] ; [rend., közread. az Agrárgazdasági Kutató intézet]. - [Budapest] : AKI, 2007. - 89 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-491-504-1 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - külkereskedelem - ezredforduló - konferenciakiadvány
339.5(100)(083.41) *** 338.43(439)"200"(083.41) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2761873]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2008.
   Nemzetközi agrárpiaci kilátások, 2008 : tizenegyedik Magyarországi Előrejelzési Konferencia / [szerk. Udovecz Gábor] ; [rend., közread. az Agrárgazdasági Kutató Intézet]. - [Budapest] : AKI, 2008. - 95 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-491-519-5 fűzött
mezőgazdaság - külkereskedelem - ezredforduló - konferenciakiadvány
339.5(100)(083.41) *** 338.43(100)"200"(083.41) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2761874]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2008.
   Nők és férfiak, munkakörülmények, munka és család : Belgium, Magyarország, Hollandia : II. közös Equal jelentés : eSolution: Egyenlő munkáért egyenlő bért! nemzetközi együttműködés = Working conditions of women and men with focus on the reconciliation of duties at work and in the family : Belgium, Hungary and the Netherlands : Equal : eSolution: Equal pay for equal work! : II. joint research report / szerk. Borbély Szilvia ; [közread. az SZGTI Alapítvány]. - [Budapest] : SZGTI Alapítvány, 2007. - 52, 47 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: Nők és férfiak munkakörülményei = Working conditions of women and men. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-06-3882-1 fűzött
Magyarország - Belgium - Hollandia - munkafeltétel - nemek szerinti különbség - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.101.23(439)"200"(083.41) *** 331.101.23(492)"200"(083.41) *** 331.101.23(493)"200"(083.41)
[AN 2761171]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2008.
   Periodica oeconomica : regional development and competitiveness : studies on economic sciences of University of Paris-Sorbonne IV and Eszterházy Károly College / ed. by Michael[!Michel] Carmona, János Szlávik, Éva Zám. - Eger : EKF Líceum K., 2008. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9417-92-2 fűzött
gazdaságtan - tanulmánygyűjtemény
33 *** 082
[AN 2763212]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2008.
Rózsáné Lupkovics Marianna
   Védd magad : KASZ, munkavédelem a kereskedelemben / [szerzők Rózsáné Lupkovics Marianna, Galla Gyula, Béleczki Lajos] ; [közread. a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete]. - [Budapest] : KASZ, [2008]. - 137, [14] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - munkavédelem - kereskedelem - útmutató
331.45(439)(036) *** 658.6
[AN 2761166]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2008.
   Stabilizáció és növekedési ütemváltás 2008 közepétől / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 124 p. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2008/2.)
ISBN 978-963-235-173-5 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - gazdasági előrejelzés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338(439)"2008"(083.41) *** 338.27(439)"200"
[AN 2762121]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2008.
Strausz Péter (1977-)
   Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban / Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián ; szerk. Gergely Jenő ; ... összeállításában közrem. Rigó Balázs. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 323 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-293. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-236-096-6 fűzött
Magyarország - Ausztria - Európai Unió - gazdaságtörténet - testülettörténet - szakmai érdekvédelem - kamara
334.788(4)(091) *** 334.788.4(439) *** 334.788.4(436) *** 331.105.4
[AN 2763257]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2008.
Strausz Péter (1977-)
   Kamarák a két világháború közötti Magyarországon / Strausz Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 202 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-165. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-236-115-4 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - testülettörténet - kamara - Horthy-korszak - disszertáció
334.788(439)"192/194"
[AN 2763252]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2008.
Summer, Kathy (1974-)
   Gyémánt félkrajcár : Kathy Summer személyes tanácsai az üzletépítésről (újra)kezdőknek és bizonytalanoknak. - [Budapest] : BBS-Info, cop. 2008. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9425-31-6 fűzött : 1995,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2762555]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2008.
   A számvitel és az adózás aktuális kérdései, 2008 / [szerk. Ujvári Géza, Paróczai Péterné]. - Budapest : NovoSchool : Saldo, 2008. - 312 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87656-2-8 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2762914]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2008.
   Szolgáltatási irányelv az Európai Unióban / [összeáll. és szerk. Lajos Júlia, Osváth Sarolta]. - Budapest : MKIK, 2008. - 92 p. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 31.)
ISBN 978-963-9008-91-5 fűzött
Európai Unió - szolgáltatás
338.46(4-62)
[AN 2759818]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2008.
Tarsoly Imréné
   Szociális és béren kívüli juttatások a munkahelyeken / kész. Tarsoly Imréné ; [közread. a] Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság ; [kiad. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal]. - [Budapest] : Foglalkoztatási és Szociális Hiv., 2007. - 57 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - munkáltatói kedvezmény - útmutató
331.34(439)(036)
[AN 2767243]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2008.
   Új utak az elsődleges munkaerőpiacra : a program hazai eredményeinek terjesztése / [szerk. ... Bérczes Róbert] ; [kész. ... Lenti Város Önkormányzata és a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola gondozásában]. - Lenti : Önkormányzat : Lámfalussy S. Szakközépisk. és Szakisk., 2007. - 155 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol, olasz, francia és spanyol nyelven
Fűzött
Lenti - humánerőforrás-menedzsment - felnőttnevelés - ezredforduló
331.5(439-2Lenti)"200" *** 658.3 *** 374.7
[AN 2762474]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10865 /2008.
Bánlaki Jánosné
   Önismeret, realitás, önérvényesítés, közösségi érdekképviselet : ÖRÖK kézikönyv önérvényesítő csoportok vezetői számára / Bánlaki Jánosné, Farkasné Gönczi Rita ; [közread. az] ÉFOÉSZ. - [Budapest] : ÉFOÉSZ, 2008. - 48 p. ; 22 cm
Borítócím: ÖRÖK kézikönyv : önérvényesítő csoportok vezetői számára. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 9-10.
ISBN 978-963-87793-1-1 fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - szociális rehabilitáció - útmutató
364.264.4.046 *** 364.65-056.313(439)(036)
[AN 2761959]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2008.
Barcsi Antal
   Gyermekvédelmi útmutató : módszerek és ajánlások a gyermekvédelemmel foglalkozóknak / Barcsi Antal. - Szeged : Mozaik, 2007. - 96 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 978-963-697-542-5 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem
364.65-053.2/.6(439)
[AN 2763197]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2008.
   Civil szervezetek a képviseleti demokráciákban = Civil organisations as the building elements of European participative democracy / [... szerk. Ráczné Horváth Ágnes]. - Eger ; [Budapest] : [Századvég], 2008. - 188 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-68-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - civil szervezet - nonprofit szervezet - szociálpolitika - konferenciakiadvány
364 *** 323.21(4-11) *** 334.012.46 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2762848]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2008.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Függőség / Garay Zsuzsanna. - Sopron : Novum, 2008. - 98 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-29-8 fűzött : 2990,- Ft
szenvedélybetegség - számítógép - memoár
364.272(0:82-94) *** 681.31
[AN 2762313]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2008.
   Integráció önkéntes alapon : önkéntesség mint menekültügyi integrációs eszköz : módszertani kézikönyv / ... összeáll. Hegedűs Réka ; [közread. a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., [2008]. - 100 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87923-0-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - menekült - szociális gondozás - társadalmi integráció - munkaerő-rehabilitáció
364-054.7 *** 316.4.052(=00)(4-62) *** 331.582.2 *** 314.745.22(4-62)
[AN 2762531]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2008.
   Másként segíteni - de hogyan? : készségfejlesztő kézikönyv és példatár szociális szakemberek és szociális szakképzésben részt vevő hallgatók számára / ... összeáll. Bognár Katalin ; [közread. a] Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2008. - 143 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87923-1-0 fűzött
szociális gondozás - hajléktalan - menekült - tankönyv
364.442(078) *** 364.252 *** 364-054.7
[AN 2762669]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2008.
Molnár Gábor (1951-)
   A hajléktalanok lelki állapota / Molnár Gábor. - Budapest : Szerző, 2008. - 204 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Bibliogr.: p. 174-178.
ISBN 978-963-06-4288-0 fűzött
hajléktalan - szociális gondozás - lélektan - elmegyógyászat
364.252(439)"200" *** 364.252.046.6(439)"200" *** 159.9 *** 616.89-058.51
[AN 2760806]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10872 /2008.
   35 years of the Department of Immunology at Eötvös Loránd University. - [Budapest] : [Eötvös Loránd Univ.], 2008. - 59 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Természettudományi Kar. Biológiai Intézet. Immunológiai Tanszék
Budapest - egyetem - tanszék - immunológia
378.4(439-2Bp).096 *** 612.017.1
[AN 2763027]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2008.
   50 éves a lajoskomáromi óvoda / [szerk. Schoderbeck Attila] ; [közread. a] Kerekerdő Óvoda. - Lajoskomárom : Kerekerdő Óvoda ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2008. - 57 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-06-7 fűzött
Kerekerdő Óvoda (Lajoskomárom)
Lajoskomárom - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Lajoskomárom)(091)
[AN 2759898]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2008.
   A 70 éves I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium évkönyve : [1937-1938, 2007-2008] / [... szerk. Bartos Imréné]. - [Vác] : I. Géza Király Közgazdasági Szakközépisk. és Karacs T. Kollégium, 2008. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Gerinccím: Jubileumi évkönyv, 1937-1938, 2007-2008
ISBN 978-963-06-4721-2 fűzött
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégium (Vác)
Vác - szakközépiskola - kollégium - gazdaságtan - iskolai évkönyv
37.018.3(439-2Vác)(058) *** 373.6:33(439-2Vác)(058)
[AN 2760307]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2008.
   100 éves a debreceni Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola, 1908-2008 : évkönyv, 2004-2008 / [szerk. Barcsa Lajos, Bauer Kálmánné]. - Debrecen : Mechwart A. Gépip. és Informatikai Szakközépisk., 2008. - 226 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4804-2 fűzött
Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola (Debrecen)
Debrecen - szakközépiskola - gépipar - informatika - iskolai évkönyv
373.6:681.3(439-2Debrecen)(058) *** 373.6:621(439-2Debrecen)(058)
[AN 2759954]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2008.
   110 éves a Balaton Óvoda / [írta és szerk. Rákóczi Katalin]. - Budapest : Balaton Óvoda, 2007. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3924-8 fűzött
Balaton Óvoda (Budapest)
Budapest. 5. kerület - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Bp.)(058)
[AN 2760050]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2008.
   Adaptív oktatás : szöveggyűjtemény / [szerk., a tanulmányokat vál. és a bev. tanulmányt írta Lénárd Sándor, Rapos Nóra]. - Budapest : Educatio, 2008. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-03-7 fűzött
didaktika - tanulás - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 371.322(072)
[AN 2762040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az adaptivitás szemlélete. - 219 p.
ISBN 978-963-9795-07-5
didaktika - tanulás - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 371.322(072)
[AN 2762043] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az adaptív iskola. - 306 p.
ISBN 978-963-9795-08-2
didaktika - tanulás - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 371.322(072)
[AN 2762044] MARC

ANSEL
UTF-810878 /2008.
   Ahogy rektoraink látták.. : visszaemlékezések a Debreceni Egyetem integrációjáról / [főszerk. Rőfi Mónika] ; [az interjúkat kész. és szerk. Pilishegyi Péter]. - Debrecen : DE, 2007. - 211 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-473-061-3 fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem - oktatástörténet - vezető alkalmazott - oktatási reform - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
378.4(439-2Debrecen)"198/200" *** 378.4(439-2Debrecen)(092)(047.53) *** 378.014.3
[AN 2759845]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2008.
Billédi Katalin
   Inkluzív nevelés - előítélet-mentes attitűd, tolerancia : kézikönyv a szociálpedagógus és szociális munkás hallgatókat képző intézmények részére / írta Billédi Katalin. - Budapest : Educatio, 2008. - 27 p. : ill. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 47.
Fűzött
szociálpedagógia - szociális munka - konfliktuskezelés - tanári segédkönyv
37.015.4(072) *** 316.48(072) *** 364.62(072)
[AN 2763155]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2008.
   A budaörsi bölcsődék története / [... összeáll. Vokony Éva, Csapó Katalin] ; [szerk. és sajtó alá rend. Vass Jenő Sándor] ; [a kötetet megj. Budaörs Város Önykormányzata]. - Budaörs : Önkormányzat, 2008. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-87250-6-6 fűzött
Budaörs - bölcsőde - történeti feldolgozás - fényképalbum
373.22(439-2Budaörs)(084.12)
[AN 2761565]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2008.
   Differenciálás heterogén csoportban / [... szerk. Zágon Bertalanné]. - Budapest : Educatio, 2008. - 108 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 8.)
ISBN 978-963-9795-24-2 fűzött
differenciáló pedagógia - egyéni oktatás
37.013.41 *** 371.311
[AN 2762210]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2008.
   Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance / ed. by Gabriella Pusztai. - [Debrecen] : CHERD Univ. of Debrecen, 2008. - 219 p. ; 24 cm. - (Region and education ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-102-3 fűzött
 (hibás ISBN 963-217-585-9)
Közép-Európa - egyházi iskola
37.014.521(4-11)
[AN 2762284]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2008.
   Esélyegyenlőség, deszegregáció, integráló pedagógia : egy stratégia elemei / [... szerk. Bernáth Gábor]. - Budapest : Educatio, 2008. - 110 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
ISBN 978-963-9795-31-0 fűzött
módszertan - hátrányos helyzetű
371.3 *** 376.6/.7
[AN 2762047]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2008.
Farkas Mária
   Történelemtanítás a népiskolákban a dualizmus kori Magyarországon : szemléletformálás és értékközvetítés tantervek, olvasó- és történelemkönyvek tükrében / Farkas Mária. - Budapest : Trezor, 2008. - 201 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 186-201 p.
ISBN 978-963-8144-23-2 fűzött
Magyarország - oktatásügy - oktatástörténet - alapfokú oktatás - tantárgy - történelem - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka
372.893(439)"186/191" *** 373.3(439)"186/191" *** 37.014(439)"186/191"
[AN 2762625]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2008.
   A Forberger-konferencia anyaga / ... szerk. Nagy István és Matus Zsanett. - Bonyhád : Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Kollégium, 2008. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - (Bonyhádi evangélikus füzetek, ISSN 2060-0933 ; 1.)
A konferenciát Bonyhádon 2008. ápr. 4-én tartották. - Rend. a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5023-6 fűzött
Bonyhád - gimnázium - egyházi iskola - evangélikus egyház - konferenciakiadvány
373.54(439-2Bonyhád) *** 284.1(439-2Bonyhád) *** 061.3(439-2Bonyhád)
[AN 2760313]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2008.
Görbe László
   Kovács Mihály piarista tanár / Görbe László. - 2. kiad. - Budapest : OPKM : Piarista Alapítvány, 2007. - 165 p. : ill. ; 20 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
Fűzött : 1200,- Ft (hibás ISBN 978-963-9712-06-5)
Kovács Mihály (1916-2006)
Magyarország - pedagógus - 20. század - életrajz
37(439)(092)Kovács_Mihály
[AN 2765193]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2008.
   Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede / [az átdolg. ... és a szerk. Joó Bálint munkája]. - [Budapest] : [Katasztrófavédelmi Okt. Közp.], 2008. - 97 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kész. Minárovics János, Biczó István és Gáti István "A tűzoltóképzés a tűzoltó tisztképző iskola története" c. mű felhasználásával. - Közread. a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (Budapest)
Budapest - tűzoltóság - főiskola - iskolatörténet
378.661.484(439-2Bp.)(091)
[AN 2761046]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2008.
   Jászapáti óvodáinak története képekben : 1889-től napjainkig / [közread. a] Jászapátiak Baráti Egyesülete. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2008. - 289 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 269.
ISBN 978-963-06-4678-9 fűzött
Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény
Jászapáti - óvoda - történeti feldolgozás - fényképalbum
373.24(439-2Jászapáti)(091)(084.12)
[AN 2760893]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2008.
   A játék szerepe a nevelésben : család, játék, iskola : konferencia kötet : 2007. március / [... szerk. Mészáros Ilona] ; [rend., kiad. az MPT Családpedagógiai Szakosztály]. - Eger ; Budapest : MPT Családped. Szakoszt., 2008. - 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát Egerben tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87915-0-4 fűzött
játék - pedagógia - konferenciakiadvány
371.382 *** 371.213.82 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2760084]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2008.
Juhász András (1948-)
   A 2008. évi emelt szintű fizika érettségi új kísérleti feladatai / Juhász András, Görbe László. - [Budapest] : Öveges J. Tanáregylet, [2008]. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Öveges füzetek, ISSN 1788-2753 ; 5.)
ISBN 978-963-86576-8-8 fűzött
fizika - tantárgy - érettségi vizsga - példatár
372.853(075.3)(079.1)
[AN 2762328]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2008.
   Kapcsolaterősítő élmények az iskolában / [... szerk. Kozmáné Kovásznai Mária és Sallai Éva]. - Budapest : Educatio, 2008. - 208 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363)
ISBN 978-963-9795-26-6 fűzött
szülő-pedagógus kapcsolat - alapfokú oktatás
37.018.26 *** 372.4
[AN 2763002]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2008.
Kereszty Zsuzsa (1937-)
   Az óvoda - iskola átmenet problémái különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre / Vojnitsné Kereszty Zsuzsa, Zilahiné Gál Katalin. - Budapest : Educatio, 2008. - 104 p. : ill. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 10.)
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-963-9795-16-7 fűzött
óvodai nevelés - iskolaérettség - hátrányos helyzetű
376.6 *** 372.3 *** 372.367
[AN 2762122]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2008.
Kézdi Gábor
   Egy sikeres iskolai integrációs program tapasztalatai : a hátrányos helyzetű tanulók oktatási integrációs programjának hatásvizsgálata 2005-2007 : kutatási összefoglaló / Kézdi Gábor, Surányi Éva. - Budapest : Educatio, 2008. - 130 p. : ill. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-15-0 fűzött
Magyarország - pedagógia - hátrányos helyzetű - felzárkóztatás - cigányság - kutatási és fejlesztési jelentés
376.7(=914.99)(439) *** 376.6(439)
[AN 2762207]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2008.
Koczó József
   Alma mater : dokumentumok és emlékek a vámosmikolai, perőcsényi és tésai iskolák történetéből / Koczó József. - Vámosmikola : Vámosmikolai Ált. Tagisk. Helytörténeti Szakkör, 2008. - 335 p. : ill. ; 21 cm. - (Honti füzetek, ISSN 1586-4928 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4175-3 fűzött
Vámosmikola - Perőcsény - Tésa - általános iskola - iskolatörténet - oktatásügy
373.3(439-2Vámosmikola)(091) *** 373.3(439-2Tésa)(091) *** 373.3(439-2Perőcsény)(091) *** 37.014
[AN 2762280]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2008.
   Látássérült személyek elemi rehabilitációja / [kiad. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal]. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 2007-. - 30 cm
ISBN 978-963-7155-39-0 fűzött
csökkent látású - gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8)
[AN 2763529]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Felkészülés a rehabilitációs tevékenységre / szerk. Billédi Katalin, Csákvári Judit. - 2007. - 138 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-40-6
csökkent látású - gyógypedagógia - életvezetés - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8) *** 613.865-056.262
[AN 2763533] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A tájékozódás és közlekedés tanítása látássérült személyeknek / szerk. Prónay Beáta, Szabó Anna. - 2007. - 125 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-41-3
csökkent látású - gyógypedagógia - közlekedés - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8) *** 656.1.05
[AN 2763538] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Látássérülés, funkcionális látás és adaptív kommunikáció / szerk. Prónay Beáta, Szabó Anna. - 2007. - 289 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-42-0
csökkent látású - gyógypedagógia - látás - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8) *** 612.84(075.8)
[AN 2763545] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Rehabilitációs tanítás, a rehabilitáció alternatívái, további módszerek / szerk. Prónay Beáta, Szabó Anna. - 2007. - 232 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-43-7
csökkent látású - gyógypedagógia - életvezetés - mentálhigiénia - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8) *** 613.865-056.262
[AN 2763553] MARC

ANSEL
UTF-810896 /2008.
   Látássérült személyek elemi rehabilitációja : jegyzet / [kiad. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal]. - Budapest : Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 2007-. - 30 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7155-39-5)
csökkent látású - gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8)
[AN 2769771]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tájékozódás és közlekedés I / szerk. Prónay Beáta, Szabó Anna. - 2007. - 217 p.
ISBN 978-963-7155-45-1
csökkent látású - gyógypedagógia - közlekedés - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8) *** 656.1.05 *** 364.65-056.262
[AN 2763597] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Tájékozódás és közlekedés II / szerk. Prónay Beáta, Szabó Anna. - 2007. - 156 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-49-9
csökkent látású - gyógypedagógia - közlekedés - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8) *** 656.1.05 *** 364.65-056.262
[AN 2763604] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Funkcionális látás, látásrehabilitáció / szerk. Kovács Krisztina, Prónay Beáta, Szabó Anna. - 2007. - 148 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-47-5
csökkent látású - gyógypedagógia - látás - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8) *** 364.65-056.262 *** 612.84(075.8)
[AN 2763610] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Útban a foglalkoztatás felé / szerk. Prónay Beáta, Szabó Anna. - 2007. - 148 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-46-8
csökkent látású - gyógypedagógia - foglalkoztatáspolitika - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 376.32(075.8) *** 331.5-056.262
[AN 2763613] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Rehabilitáció és pszichológia, készségfejlesztés / szerk. Billédi Katalin, Csákvári Judit. - 2007. - 121 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-44-4
csökkent látású - gyógypedagógia - lélektan - egyetemi tankönyv
376.352(075.8) *** 159.9-056.262(075.8) *** 376.32(075.8)
[AN 2763617] MARC

ANSEL
UTF-810897 /2008.
   Magyarnyelv-oktatás menedékkérőknek : [integrált módszertani kézikönyv] / [... írói Jenei Grethe et al.] ; [közread. a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., [2008]. - 55 p. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-87923-2-7 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - nyelvoktatás - menekült - tanári segédkönyv
372.880.945.11(072) *** 364-054.7(439)
[AN 2762718]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2008.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 21. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-8503-4 kötött : 1790,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 2767308]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2008.
   Művészetek szerepe a személyiségfejlesztésben / [szerk. Sallai Éva] ; [rend., kiad. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola]. - Vác : AVKF, 2008. - 471 p. : ill., színes ; 24 cm
A Vácott 2007. nov. 22-23. között tartott konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-45-7 fűzött
művészeti nevelés - személyiségfejlesztés - konferenciakiadvány
37.036 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 2762331]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2008.
   Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 10-30-100 : jubileumi évkönyv : Göd, 1908-2008 / [... közrem. Boldizsárné Pencz Zsuzsanna]. - Göd : Németh L. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény, 2008. - 104 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Göd)
Göd - általános iskola - művészeti iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Göd)(058)
[AN 2762333]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2008.
   Nemzetközi tapasztalatok a felnőtt-nyelvoktatás világából : az AT-HU Interreg IIIA 3.2 intézkedés Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése című projekt keretében készített tanulmányok összefoglaló kiadványa / [szerk. Kraiciné Szokoly Mária, Laki Ildikó, Pető Tamás] ; [kiad. a] TIT Pannon Egyesülete. - Budapest ; Győr : TIT Pannon Egyes., 2008. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és eszperantó nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5044-1 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - nyelvoktatás - kisebbség - oktatásügy
374.7(439) *** 372.880(439) *** 376.7(=00)(439)
[AN 2762119]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2008.
   Az oktatás szabadsága II : [a 2006 novemberében Vácott rendezett, "Az oktatás szabadsága Közép- és Kelet Európában" című konferencia előadásai alapján] = Freedom of education II : based on the lectures of the conference Freedom of education in Central and Eastern Europe Vác, November 2006 / [szerk. Gyombolai Péter] ; [közread. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola]. - Vác : AVKF, 2008. - 98, 92 p. ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-46-4 fűzött
oktatásügy - konferenciakiadvány
37.014 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 2762810]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2008.
   Ötven éves a naszályi általános iskola / [szerk. Hozák Attila] ; [kiad. Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - Naszály : Angyalffy M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény, 2008. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5158-9 fűzött
Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmeny (Naszály)
általános iskola - Naszály - művészeti iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Naszály)(058)
[AN 2762196]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2008.
   A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évkönyve / [szerk. Réthiné Muha Krisztina és Darmos Csaba]. - Sárospatak : Sárospataki Alapfokú Művészetokt. Intézmény, 2008. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: 10 évesek lettünk
Fűzött
Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Sárospatak - általános iskola - művészeti iskola - táncművészet
377.2:793.3(439-2Sárospatak)
[AN 2760660]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2008.
   Sólyom Károly emlékkönyv / [szerk. Horváth M. Ferenc és Zomborka Márta]. - Vác : Váci Múz. Egyes., 2007. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - (Váci füzetek, ISSN 1216-1144 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3477-9 fűzött
Sólyom Károly (1914-1982)
Magyarország - pedagógus - zenetörténet - zeneművészet - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37(439)(092)Sólyom_K. *** 78 *** 78(439)(091) *** 012Sólyom_K.
[AN 2760241]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2008.
   Soproni diákok voltunk : Soproni Erdészeti Technikum 1955. évben végzett "A" osztály krónikája : visszaemlékezések a diákévekre, megemlékezések a tanárokról, az iskoláról, vallomások az egyéni életutakról / [szerk. Muth Endre] ; [közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium. - Sopron : NYME Roth Gy. Gyakorló Szakközépisk. és Kollégium, 2008. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4342-9 kötött
Soproni Erdészeti Technikum
Sopron - szakközépiskola - erdészet - pedagógus - 20. század - memoár
373.6:63(439-2Sopron)(0:82-94) *** 37(439-2Sopron)(092)(0:82-94)
[AN 2762837]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2008.
Tehetségkonferencia (2.) (2008) (Bonyhád)
   II. Tehetségkonferencia : [Bonyhád], 2008. február 8-9. / [szerk. Nagy István] ; [rend., közread. a] Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. - Bonyhád : Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Kollégium, 2008. - 69 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
tehetséggondozás - pedagógiai lélektan - konferenciakiadvány
376.545 *** 37.015.3 *** 061.3(439-2Bonyhád)
[AN 2760150]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2008.
   A Várdomb-Alsónána Óvoda és Általános Iskola jubileumi évkönyve / [... szerk. és összeáll. Molnárné Ivic Erika et al.]. - Várdomb : Várdomb-Alsónána Óvoda és Ált. Isk., 2008. - 92, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Várdomb-Alsónána Óvoda és Általános Iskola
Várdomb - óvoda - általános iskola - évkönyv - iskolai évkönyv
373.24(439-2Várdomb)(058) *** 373.3(439-2Várdomb)(058)
[AN 2762301]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2008.
Zlinszky János (1928-)
   A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának kezdetei / Zlinszky János. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 504 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-361-983-4 kötött : 6800,- Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). Jog- és Államtudományi Kar
Budapest - egyetem - jogtudomány - történeti feldolgozás
378.4(439-2Bp).096 *** 34
[AN 2760666]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10910 /2008.
Adámy István (1954-)
   The big Kyokushin kata book / István Adámy ; [publ. by International Budo Kai ...]. - [Budapest] : Intern. Budo Kai : Adámy I., cop. 2008. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5141-7 fűzött
karate
796.853.2
[AN 2760373]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2008.
Alvarez, Al
The biggest game in town (magyar)
   A nagy menet : [welcome to Las Vegas] / Al Alvarez ; [ford. Kádár Anikó]. - Budapest : Jaffa, 2008. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-57-5 fűzött : 2940,- Ft
Las Vegas (Nevada) - póker - világbajnokság
794.42(73-2Las_Vegas) *** 796.093.1(100)
[AN 2763091]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2008.
   Golfkönyv (nem csak) nőknek / [ford., összeáll. és szerk. Simor Elza]. - Dunakeszi : Zomar Bt., [2008]. - 193 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4414-3 fűzött : 5990,- Ft
golf - nő
796.352 *** 316.37-055.2
[AN 2760293]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2008.
Karlócainé Kelemen Marianne
   Hajtogatási egyszeregy : origami az alapoktól kezdve / Karlócai Mariann. - Budapest : Mérték, 2008. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9889-04-0 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2762925]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2008.
Kepes András (1948-)
   Matt a férfiaknak / Kepes András. - Pécs : Alexandra, 2008. - 345, [5] p., [16] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-368-742-0 kötött
Polgár Judit (1976-)
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század - 21. század - életútinterjú
794.1(439)(092)Polgár_J.(047.53)
[AN 2760347]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2008.
András (1940-)
   A Grosics : 1-től 1-ig / Kő András. - 2. kiad. - [Székesfehérvár] : Apriori International, cop. 2008. - 319 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-06-3340-6 kötött : 4800,- Ft
Grosics Gyula (1926-)
Magyarország - sportoló - labdarúgás - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
796.332(439)(092)Grosics_Gy.(047.53)
[AN 2760305]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2008.
Long, Steve
The climbing handbook (magyar)
   A sziklamászás kézikönyve : a biztonságos és izgalmas sziklamászás átfogó útmutatója / írta Steve Long. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-244-018-7 fűzött : 3495,- Ft
alpinizmus
796.526
[AN 2761007]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2008.
Olimpiadi 2008 : da Atene 1896 a Pechino 2008 (magyar)
   Olimpiák, 1896-2008 : az újkori olimpiák története Athéntól Pekingig / [ford. ... Gerő M. Tamás] ; [m. kieg. Farkas Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 265 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9686-57-1 fűzött
sporttörténet - olimpia - táblázat
796.032(100)(091)(083.4)
[AN 2761099]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2008.
Paulusz János
   Pusztaszabolcs labdarúgásának története / Paulusz János. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2008. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Községtörténeti füzetek, ISSN 1589-0813 ; 14.)
ISBN 978-963-87662-1-2 fűzött
Pusztaszabolcs MÁV Haladás Sport Club
Pusztaszabolcs - labdarúgás - sporttörténet
796.332(439-2Pusztaszabolcs)(091)
[AN 2763109]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2008.
Pusztay Sándor (1948-)
   450 erdélyi túra : túrakalauz / [írta és szerk. Pusztay Sándor és Zsigmond Enikő]. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 519 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Lezárva: 2008. máj. 1.
ISBN 978-963-9353-76-3 kötött : 3990,- Ft
Erdély - gyalogtúra - természetjárás - útikönyv
796.5(498.4)(036) *** 914.984(036)
[AN 2760334]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2008.
   Táborok könyve : A Szív : Szentjánosbogár / [... összeáll. Tereza Worowska]. - Dobogókő : Manréza, 2008. - 292 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4731-1 fűzött
táborozás - életvezetés - gyermekfoglalkozás
379.8 *** 613.865
[AN 2762679]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10921 /2008.
A Buitenzorg-villa lakója (angol)
   The man of Buitenzorg villa : Ferenc Hopp, globe-trotter and art collector (1833-1919) / ed. by Györgyi Fajcsák, Zsuzsanna Renner ; [transl. by Hajnal Csatorday, Kata Endreffy] ; [publ. by the] Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts. - Budapest : F. Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, 2008. - 159 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87548-6-8 fűzött
Hopp Ferenc (1833-1919)
Magyarország - műgyűjtés - magángyűjtemény - 19. század - 20. század - életrajz
7.074(439)(092)Hopp_F.
[AN 2761102]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2008.
Caputo, Robert
The ultimate field guide to landscape photography (magyar)
   National geographic fotóiskola : tájfotózás friss szemmel / Robert Caputo ; [... ford. Teveli Gábor]. - Budapest : Geographia, 2008. - 159 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 978-963-9810-16-7 fűzött
fototechnika - természetkép
77(078) *** 77.047
[AN 2762647]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2008.
Curto, Rosa María (1951-)
Aprende a dibujar (magyar)
   Rajzolni tanulunk / [Rosa M. Curto] ; [ford. Nagy Kata]. - Budapest : Mérték, 2008. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9693-83-8 fűzött
művészet technikája - rajzművészet - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 2762104]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2008.
Dávid Géza
   Festőindex : grafikai és festmény : statisztikai aukciós katalógus : árak, hozamok, elemzések / Dávid Géza. - [Kocsér] : [Magánkiad.], 2008. - 248 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5168-4 kötött
Magyarország - festészet - árverés - statisztikai adatközlés
75(439) *** 658.849.7(439)(083.41)
[AN 2761401]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2008.
Debreceni Országos Nyári Tárlat (20.) (2008)
   XX. Debreceni Országos Nyári Tárlat / [rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - [Debrecen] : [Önkormányzat], [2008]. - [206] p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISSN 0230-8746 = Debreceni Országos Nyári Tárlat. - A tárlatot a debreceni Kölcsey Központban 2008. jún. 22 - júl. 28. között tartották
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2761137]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2008.
Debreceni Tavaszi Tárlat (17.) (2008)
   XVII. Tavaszi Tárlat : Debrecen, 2008. március 15 - április 13. / [a kiállítást rend. Burai István] ; [rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata etc.]. - [Debrecen] : [Önkormányzat], [2008]. - [64] p. : ill., főként színes ; 17 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2761120]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2008.
Dobosyné Antal Anna
   Fachwerk a Schwäbische Türkei területén : a magyarországi fachwerk építészet topográfiája / Dobosyné Antal Anna. - Budapest : Kvanum, 2008. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-207. - Összefoglalás magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-4566-9 fűzött
Dél-Dunántúl - építészettörténet - lakóépület - magyarországi németek - tárgyi néprajz
728.1(439.11) *** 39(=30)(439.11)
[AN 2761621]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2008.
   Dreamlands burn : Nordic Art Show, 2006 : [in the Műcsarnok ..., Budapest ..., 9 December, 2006 - 25 February, 2007] / curators Edit Molnár, Lívia Páldi. - Budapest : Műcsarnok, cop. 2007. - 205 p. : ill., színes ; 28 cm + 2 mell., 1 CD-ROM
Álmok égő tájain (melléklet címe)
ISBN 978-963-9506-15-2 fűzött
Skandinávia - fotóművészet - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
77.04(48)"200" *** 73/76(48)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2007"
[AN 2761862]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2008.
Ébli Gábor (1970-)
   Ar(t)borétum : művészet és természet egy kortárs szoborkertben Budán : art and nature in a private sculpture garden in Budapest : Kunst und Natur in einem zeitgenössischen Skulpturengarten in Budapest / [szöveg] Ébli Gábor ; [fotó] Borsos Mihály. - Budapest : Corvina, 2008. - 101 p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-13-5730-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - szobrászat - magángyűjtemény - ezredforduló
73(100)"200" *** 73(439)"200" *** 069.017(439)
[AN 2760306]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2008.
Fejér Zoltán (1939-)
   Rejtőzködő neovénuszok : gondolatok Burkus József festészetéről = Neo-Venuses in hiding : musings about the art of József Burkus / Fejér Zoltán Kálmán. - [Budapest] : Skicc Reklámstúdió, 2008. - 99 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-87549-1-2 kötött
Burkus József (1957-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Burkus_J.
[AN 2762169]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2008.
   A fény : [Egry József születésének 125. évfordulójára rendezett kollektív kiállítás] : [Volksbank Galéria, 2007. november 27 - 2008. március 15.] / [a kiállítási katalógus ... tanulmányát Gopcsa Katalin ... írta] ; [... a katalógust szerk., a kiállítást rend. Bretus Imre] ; [közread. a Magyarországi Volksbank Zrt.]. - Budapest : Mo. Volksbank Zrt., 2007. - 66 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-3358-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2760425]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2008.
   The iconology of gender : Eastern & Western tradition of European iconography / ed. by Attila Kiss and György E. Szőnyi. - Szeged : JATEPress, 2008. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 15.)
A Szegeden 2003. júl. 14-17. között azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
Fűzött
képzőművészet - nő - férfi - ikonográfia - művelődéstörténet - emberábrázolás - konferenciakiadvány
73/76.041-055.2 *** 73/76.041-055.1 *** 392.6 *** 930.85(100) *** 246 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2763408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Traditions & historical perspectives. - 284 p.
ISBN 978-963-482-874-7
képzőművészet - nő - férfi - ikonográfia - művelődéstörténet - emberábrázolás - konferenciakiadvány
73/76.041-055.2 *** 73/76.041-055.1 *** 392.6 *** 246 *** 930.85(100) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2763422] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gendered representations in cultural practices. - 208 p.
ISBN 978-963-482-875-4
képzőművészet - ikonográfia - művelődéstörténet - nő - férfi - emberábrázolás - konferenciakiadvány
73/76.041-055.2 *** 73/76.041-055.1 *** 246 *** 392.6 *** 930.85(100) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2763425] MARC

ANSEL
UTF-810933 /2008.
   A kecskeméti belváros kijelölt területén rehabilitációs környezetépítészeti ötletpályázat, 2007 / [... szerk. Kerényi József, Losonczy László, Boros Pál] ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskola, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. - [Budapest] : BME Építőműv. Doktori Isk. ; Kecskemét : Önkormányzat, [2008]. - 127 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Borítócím: Kecskemét, rehabilitációs környezetépítészeti ötletpályázat, 2007
ISBN 978-963-06-5265-0 fűzött
Kecskemét - Magyarország - településtervezés - építészet - urbanisztika - pályázat
711.4(439-2Kecskemét) *** 911.375(439-2Kecskemét) *** 72(439)"200" *** 06.063(439)
[AN 2762129]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2008.
   Kispesti Helikon Kulturális Egyesület, 2008 / [szerk. T. Szilágyi Ágnes]. - [Budapest] : Kispesti Helikon Kult. Egyes., 2008. - 39 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-06-2556-2 fűzött
Kispesti Helikon Kulturális Egyesület
Magyarország - Budapest. 19. kerület - képzőművészet - ezredforduló - egyesület
73/76(439)"200" *** 061.2(439-2Bp.XIX)
[AN 2762134]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2008.
Kiss Imre
   II. Rákóczi Ferenc, a haza és régió oltalmazója : borsi-i születési kastélyáért magyar-szlovák összefogás / [írta és szerk. Kiss Imre] ; [Szent Korona Szövetség kiadványa]. - Budapest ; Borsi : Szt. Korona Szövets., 2008. - 98, [2] p. : ill. ; 23 cm
A 2006. márc. 24-én Sátoraljaújhelyen és márc. 25-én Borsiban tartott konferencia előadásaival. - A bev. szlovák nyelven is
ISBN 978-963-06-5323-7 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Borsi - Magyarország - kastély - uralkodó - műemlékvédelem - 17. század - 18. század - konferenciakiadvány
728.82(437.6-2Borsi) *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 72.025(437.6-2Borsi) *** 061.3(437.6-2Borsi) *** 061.3(439-2Sátoraljaújhely)
[AN 2763098]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2008.
Kolovratnik Krisztián (1977-)
   Kolovratnik. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - [4] p., 28 t.fol. : ill. ; 15x21 cm
A bev. spanyol nyelven is
Fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Kolovratnik_K.
[AN 2760427]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2008.
   A Lipcse-jelenség : Műcsarnok, Budapest, 2008. március 27 - május 18. = The Leipzig phenomenon : Kunsthalle, Budapest, ... / [kurátorok ... Készman József, Nagy Edina] ; [katalógus ... Fenyvesi Áron, Készman József, Nagy Edina]. - Budapest : Műcsarnok, cop. 2008. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9506-27-5 fűzött
Németország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(430)"200 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2761853]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2008.
Lossonczy Tamás (1904-)
   Lossonczy Tamás kiállítása : Tatabányai Múzeum, 2007. június 8 - szeptember 2. / [a kiáll. anyagát vál., ... rend., a katalógust szerk. ... P. Tóth Enikő] ; [kiad. a ... Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága]. - [Tata] : Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Múzeumainak Ig., 2007. - 37 p. : ill., színes ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87280-2-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lossonczy_T. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 2763373]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2008.
Mengyán András (1945-)
   Mengyán András / [a tanulmányt írta, a képanyagot és az adattárat összeáll. és szerk. Kovalovszky Márta]. - Budapest : Vince K., 2008. - 199 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-9731-65-3 kötött : 4495,- Ft
Mengyán András (1945-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Mengyán_A.
[AN 2763476]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2008.
Mengyán András (1945-)
Mengyán András (angol)
   András Mengyán / [essay, selection of ill., coll. of data and ref. by Márta Kovalovszky]. - Budapest : Vince Books, 2008. - 199 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 198-[200].
ISBN 978-963-9731-67-7 kötött : 4495,- Ft
Mengyán András (1945-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Mengyán_A.
[AN 2763482]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2008.
Nagy Péter, H. (1967-)
   A betűcivilizáció szétrobbantása : Szombathy Bálint szupergutenbergi univerzuma / H. Nagy Péter. - Budapest : Ráció : M. Műhely, 2008. - 109 p. : ill. ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 14.)
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-9605-50-3 fűzött : 2800,- Ft
Szombathy Bálint (1950-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szombathy_B.
[AN 2762820]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2008.
Nagy Péter, H. (1967-)
   Paraf : Juhász R. József költészetéről és performanszairól / H. Nagy Péter, Michal Murin, Jozef Cseres. - Budapest : Ráció : M. Műhely, 2008. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 20.)
Bibliogr.: p. 147-149. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9605-45-9 fűzött : 2800,- Ft
Juhász R. József (1963-)
Magyarország - képzőművész - író - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Juhász_R._J. *** 894.511(092)Juhász_R._J.
[AN 2762825]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2008.
Őszi Tárlat (8.) (2007) (Tatabánya)
   VIII. Őszi Tárlat : Tatabányai Múzeum és Kortárs Galéria, ... 2007. október 12 - november 4. / [rend., közread. a] Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány. - Tatabánya : Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány, 2007. - 68 p. : ill., részben színes ; 30 cm
VIII. Autumn Exhibition of Tatabánya : Museum of Tatabánya and Gallery for Contemporary Arts, ... October 12th - November 4th 2007 (cvált.)
ISBN 978-963-06-3133-4 fűzött
Tatabánya - képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439-2Tatabánya)"200" *** 77.04(439-2Tatabánya)"200" *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 2763494]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2008.
   Pillanatképek a mából : a kortárs kultúra múzeumi feldolgozása / [szerk. Fejős Zoltán, Frazon Zsófia]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2007. - 115 p. : ill. ; 20x27 cm. - (MaDok-füzetek, ISSN 1589-4932 ; 5.)
A 2007. máj. 10-11-én Zalaegerszegen tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-38-5 fűzött
Magyarország - muzeológia - tárgyi néprajz - magyar néprajz - ezredforduló - konferenciakiadvány
069(439) *** 39(=9451.1)"200" *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2761609]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2008.
Raffay Béla (1944-)
   Raffay. - [Salföld] : Raffay B., 2008. - 190 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Az életrajz angol nyelven
ISBN 978-963-06-4894-3 fűzött
Raffay Béla (1944-)
Magyarország - szobrász - grafikus - 20. század - 21. század
73(439)(092)Raffay_B. *** 76(439)(092)Raffay_B.
[AN 2762186]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2008.
Somodi-Hornyák Szilárd (1970-)
   Se vonal, se szín, se ritmus az, amit gondolok / [Somodi H. Szilárd]. - Kazincbarcika : Somodi-Hornyák Sz., 2007. - 168, [14] p. : ill., színes ; 21x22 cm
Magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-06-3887-6 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Somodi-Hornyák_Sz.
[AN 2761834]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2008.
Stefanovits Péter (1947-)
   Stefanovits. - Budapest : Stefanovits P., 2007. - 119 p. : ill., főként színes ; 30 cm + CD-ROM
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-2699-6 kötött
Stefanovits Péter (1947-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
76(439)(092)Stefanovits_P.
[AN 2760422]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2008.
Supka Magdolna (1914-2005)
   A pannó : Aba-Novák Vilmos monumentális alkotása : l'oeuvre monumentale de Vilmos Aba-Novák : Vilmos Aba-Novák's monumental work of art / Supka Magdolna ; [szerk. Bényi Eszter]. - Budapest : Holnap, 2008. - 71 p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar, francia és angol nyelven
ISBN 978-963-346-836-4 kötött : 4900,- Ft
Aba-Novák Vilmos (1894-1941). Magyar - francia történelmi kapcsolatok
Magyarország - festőművész - 20. század - történelmi festmény
75(439)(092)Aba-Novák_V. *** 75.044(439)
[AN 2762128]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2008.
   A Szépművészeti Múzeum állandó gyűjteménye [elektronikus dok.] = Permanent collection of the Museum of Fine Arts Budapest / szerk. Bodnár Szilvia, Schlett Anna ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : Szépműv. Múz., 2007. - 1 DVD-ROM ; 12 cm + CD
Főcím a címképernyőről. - A mellékletben Dvořák, Antonín "Újvilág" szimfónia (zk.)(nr. 9., Op. 95.)(e-moll) c. művének parafrázisa Szilasi Alex átdolgozásában és előadásában. - Működési követelmények: 1200 MHz PC; 512 MB RAM; DVD ROM; Win 2000/XP/VISTA; Internet Explorer 5.5; 1024x768 képernyőfelbontás; hangkártya
ISBN 978-963-7063-50-3
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
képzőművészet - zongora - múzeumi katalógus - hangszeres zene - auditív dokumentum
73/76(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum(036) *** 786.2
[AN 2763241]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2008.
   Új figurativitás : a Sensaria csoport és szobrász barátaik : Csepel Galéria Művészetek Háza, 2007. november 29 - 2008. január 4. / [a kiállítás kurátora Lajta Gábor]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2008]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
ISBN 978-963-87354-2-3 fűzött
Magyarország - festészet - szobrászat - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 73(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2760239]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2008.
Varga Mária
   Útszéli keresztek : a sárvári útmenti keresztek története / Varga Mária ; [kiad. a Sárvári Szent László Plébánia]. - Sárvár : Szt. László Plébánia, 2007. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 978-963-06-4024-4 fűzött
Sárvár - kereszt
726.825.4(439-2Sárvár)
[AN 2763193]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2008.
Virág Zsolt (1977-)
   Magyar kastélylexikon / [írta és szerk.] Virág Zsolt. - Budapest : Perfect Project, 2000-. - 25 cm
A 3. kötetet a Castellum Novum, a 4. kötettől a Fo-Rom Invest Kft. adja ki
ISBN 963-00-4248-7
Magyarország - kastély
728.82(439)
[AN 905903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Győr-Moson-Sopron megye kastélyai és kúriái. - 2007. - 468 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 383-405.
ISBN 978-963-86675-7-1 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - kastély
728.82(439.114)
[AN 2759862] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10953 /2008.
Dakin, Glenn
Ratatouille (magyar)
   L'ecsó : rajongói kézikönyv / Disney, Pixar ; írta Glenn Dakin ; [ford. Moduna Zsuzsanna]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-892-1 kötött : 2499,- Ft
mesefilm - képeskönyv
791.43-252 *** 087.5(084.1) *** 791.43.071.1(73)(092)Bird,_B. *** 791.43.071.1(73)(092)Pinkava,_J.
[AN 2762715]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2008.
Gadalla, Ulaya
Bollywood dance - Fitness mit allen Sinnen (magyar)
   Fitnesz szívvel-lélekkel: Bollywood tánc : a testedzés új módszere / Ulaya Gadalla ; [ford. Toronyi Attila]. - Budapest : Mérték, 2008. - 126 p. : ill., színes ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-9693-86-9 kötött
India - torna - tánc - elektronikus dokumentum
793.3(540) *** 613.71
[AN 2762101]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2008.
Jacobs, Lana
The chronicles of Narnia: Prince Caspian (magyar)
   Narnia krónikái : Caspian harca : [a Caspian herceg című film alapján] / átd. Lana Jacobs ; C. S. Lewis regénye alapján ; [ford. Robin Edina]. - [Budapest] : M&C Kft., [2008]. - [46] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9763-95-1 fűzött : 1290,- Ft
filmművészet - ezredforduló - képeskönyv
791.43.071.1(73)(092)Adamson,_A. *** 087.5(084.12)
[AN 2760581]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2008.
Scott, Heather
Kung fu panda (magyar)
   Kung fu panda : rajongói kézikönyv / írta Heather Scott ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-930-0 kötött : 2499,- Ft
mesefilm - képeskönyv
791.43-252 *** 087.5(084.1) *** 791.43.071.1(73)(092)Stevenson,_J. *** 791.43.071.1(73)(092)Osborne,_M.
[AN 2762966]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2008.
Zarándy Bertalan (1938-)
   A János Vitéztől a Volponeig : egy színházi élet emlékképei: Simor Ottó életrajza / Zarándy Bertalan írása. - Debrecen : Magánkiad., 2008. - 46 p. : ill. ; 20 cm
Közrem. Csohány János és Tóth Máthé Miklós
ISBN 978-963-06-5089-2 fűzött
Simor Ottó (1926-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életrajz
792.028(439)(092)Simor_O.
[AN 2760155]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10958 /2008.
   Angol üzleti, gazdasági szaknyelvi gyakorlókönyv = Practise your business English / [szerk. ... Engel Péterné] ; [közread. a] KOTK Kft. - Utánny. - [Budapest] : KOTK, 2008. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 963-7782-93-1 fűzött
angol nyelv - kereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 330
[AN 2765320]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2008.
Antal Mária (1954-)
   Hogy mondjuk angolul? : egyszerűbb beszédhelyzetek / Antal Mária, Heller Anna. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1984. - 271 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Gerinccím: Angol
ISBN 978-963-19-3817-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2767515]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2008.
Bajnóczi Beatrix
   Angol - magyar, magyar - angol gazdasági szótár / Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi. - 2. átd. kiad. - Szeged : Grimm, 2008. - IX, 492, [2] p. ; 20 cm. - (Mindennapi szakszókincs, ISSN 1786-3945)
ISBN 978-963-7460-55-5 kötött
gazdaság - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 33
[AN 2765315]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2008.
Bart István (1944-)
   EU fordítóiskola : európai uniós szövegek fordítása angolról magyarra / Bart István, Klaudy Kinga. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2008, cop. 2003. - 219 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-963-13-5743-1 fűzött : 2400,- Ft
Európai Unió - szakfordítás - angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 82.03 *** 327.39(4-62)
[AN 2767648]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2008.
Benyhe János (1926-)
   Új dohogó : nyelv-őr-járat / Benyhe János. - Budapest : Kortárs, 2008. - 346 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9593-73-2 kötött : 3000,- Ft
magyar nyelv - nyelvhelyesség - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 2762441]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2008.
   Cs. Jónás Erzsébet. - Budapest : ZSKF, 2008. - 44, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 78.)
Bibliogr.: p. 11-35.
ISBN 978-963-9559-36-3 fűzött
Jónás Erzsébet, Cs. (1950-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Jónás_E.,_Cs. *** 012Jónás_E.,_Cs.
[AN 2763421]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2008.
Csiffáry Tamás (1958-)
Nyelvi gyorssegély (új kiadása)
   4 nyelvű zsebszótár : magyar - német - angol - francia / Csiffáry Tamás. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 239 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9778-89-4 fűzött
többnyelvű szótár
801.323=945.11=00
[AN 2767739]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2008.
Fekete Péter
   Tájnyelvi ízek, helynévi kincsek a Tiszától a Bükkig : válogatott tanulmányok / Fekete Péter. - Eger : EKTF M. Nyelvészeti Tansz., 2008. - 139 p. ; 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének kiadványai, ISSN 1588-8592 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9417-90-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvjárás - emlékkönyv
809.451.1-087
[AN 2763200]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2008.
Ferenczi Attila (1962-)
   Latin nyelvkönyv / Ferenczi Attila, Monostori Martina. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1998. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-5108-0 fűzött
latin nyelv - nyelvkönyv
807.1(078)=945.11
[AN 2765189]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2008.
Hessky Regina (1943-)
   Magyar - német szótár nyelvtanulóknak / Hessky Regina, Iker Bertalan. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2008. - XVI, 987 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-50-0 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2765323]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2008.
Ittzés Máté (1976-)
   Az augmentum a görög és az indoiráni nyelvekben / Ittzés Máté ; [közread. az] ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtud. Tansz., 2008. - 295 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 254-279.
ISBN 978-963-236-119-2 fűzött
ógörög nyelv - indoiráni nyelvek - összehasonlító nyelvészet - igeidő
809.11/.15-541.112.11 *** 807.5-541.112.11 *** 801.559.13
[AN 2763398]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2008.
Jobbágy Ilona
   General communication skills and exercises : felkészítés az angol nyelvvizsgákra / Jobbágy Ilona, Katona Lucia, Kevin Shopland. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2004. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-3366-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2767627]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2008.
   Lotz János útja : Bonyhád, Budapest, Stockholm, New York / [szerk. Terts István]. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 159 p. ; 20 cm
Fűzött
Lotz János (1913-1973)
Magyarország - nyelvész - magyar nyelv - nyelvészet - 20. század - emlékkönyv
80.001(439)(092)Lotz_J. *** 809.451.1 *** 80
[AN 2760173]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2008.
   Magyar - spanyol szótár nyelvtanulóknak / [szerk. Agócs Károly et al.]. - Szeged : Grimm, 2008. - XII, 807 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-54-8 kötött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 2761606]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2008.
   Magyar értelmező kéziszótár : A - Z-ig / [szerk. a Kiadó szerkesztőbizottsága]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2007]. - 526 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9778-19-1 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 2767798]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2008.
Móritz György
   Olasz társalgás / Móritz György. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1969. - 207 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3704-6 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 2767569]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2008.
Mozsárné Magay Eszter
   Angol - magyar szótár nyelvtanulóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2008. - XIII, 881 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-51-7 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2767444]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2008.
Mozsárné Magay Eszter
   Magyar - angol szótár nyelvtanulóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2008. - XI, 627 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-52-4 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2767441]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2008.
Nagy Pál
   Az én német nyelvtankönyvem / Nagy Pál. - Sopron : Novum, 2008. - 639, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-28-1 fűzött : 4990,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2762874]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2008.
Tranter, Kate
Grosser Anfängerkurs - Englisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : angol / Kate Tranter ; [ford. Szabó Helga]. - Budapest : Klett, 2008, cop. 2004. - 288 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9572-15-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2767286]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2008.
Uzonyi Pál (1954-)
   Német nyelvtan (nem csak) középiskolásoknak / Uzonyi Pál ; [az illusztrációkat kész. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankv., 2008, cop. 2005. - 327 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [328].
ISBN 978-963-19-2197-7 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2767621]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2008.
Varga István
   Japán - magyar szótár = Nihongo hangarī go jiten / Varga István. - 5. kiad. - Szeged : Gold Bridge, 2008. - 528 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86086-8-0 kötött
japán nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=956=945.11
[AN 2767439]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10980 /2008.
Bell, James S.
The complete idiot's guide to the world of Narnia (magyar)
   Narnia titkai A-tól Z-ig : fedezzük fel Narnia világának rejtélyeit! / James S. Bell Jr. és Cheryl Dunlop ; [ford. Görgey Etelka]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 311 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 298-305.
ISBN 978-963-426-097-4 fűzött : 1999,- Ft
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Nagy-Britannia - író - 20. század - mese - műelemzés
820(092)Lewis,_C._S. *** 82.01-34(02.053.2)
[AN 2760353]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2008.
   "de sosem mondta: most már elég" : ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára / szerk. Hanti Krisztina és Pécsi Györgyi. - Budapest : Ráció, 2008. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9605-56-5 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - 21. század - antológia - emlékkönyv
82.01(439)(092)Vasy_G.(0:82-94) *** 894.511-822 *** 894.511(091)
[AN 2762419]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2008.
Horváth Lajos (1933-)
   A nyilvános beszéd / Horváth Lajos. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-763-3 fűzött : 2900,- Ft
retorika
82.085
[AN 2762951]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2008.
Janouch, Gustav (1903-1968)
Gespräche mit Kafka (magyar)
   Beszélgetések Kafkával / Gustav Janouch ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 291 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-141-4 fűzött : 2800,- Ft
Kafka, Franz (1883-1924)
Csehország - író - 20. század - német irodalom - memoár
830(437.1)(092)Kafka,_F.(0:82-94) *** 830-94(437.1)=945.11
[AN 2765087]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2008.
   A memória és a szónoki beszéd : "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a nyolcadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / [szerk. A. Jászó Anna, Aczél Petra]. - Budapest : Trezor, 2007. - 287 p. ; 24 cm. - (A régi új retorika, ISSN 1589-0961)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8144-20-1 fűzött : 2625,- Ft
retorika - emlékezés - felsőoktatás - verseny - előadóbeszéd - konferenciakiadvány
82.085 *** 159.953 *** 378.147.84 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2762811]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2008.
   A műfordítás elveiről : magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény / szerk. Józan Ildikó. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 501 p. ; 20 cm. - (Pont fordítva, ISSN 1787-8861 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-750-3 fűzött : 3900,- Ft
műfordítás
82.03
[AN 2763387]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2008.
   Nyelvi álarcok : tizenhárman a fordításról / szerk. Jeney Éva, Józan Ildikó. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 268 p. ; 20 cm. - (Pont fordítva, ISSN 1787-8861 ; 6.)
ISBN 978-963-506-766-4 fűzött : 2600,- Ft
fordítás - interjú
82.03(047.53)
[AN 2762999]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2008.
Rónay László (1937-)
   Fradi-szívvel : hegyen, völgyben / Rónay László. - Budapest : Kairosz, 2008. - 168 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-131-5 fűzött : 2300,- Ft
Rónay László (1937-)
Ferencvárosi Torna Club
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom - irodalmi élet - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - memoár
82.01(439)(092)Rónay_L.(0:82-94) *** 894.511(091)"195/198"(0:82-94) *** 796.332(439)(0:82-94)
[AN 2760026]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2008.
Török Endre (1923-2005)
   Átragyogás : az életmű foglalata / Török Endre ; [a vál. és a szerk. Havasi Ágnes és Reisinger János munkája] ; kiad. ... az Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2008. - 671 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3668-1 kötött
Oroszország - orosz irodalom története - világirodalom története - vallásfilozófia - magyar irodalom története - író - filozófus - 20. század - magyar irodalom - esszé - személyi bibliográfia
882(091) *** 82(091) *** 21(47)(092) *** 894.511(091)"19"(092) *** 894.511-4 *** 012Török_E.
[AN 2760089]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2008.
Vadon Lehel (1942-)
   Thomas Stearns Eliot: a Hungarian bibliography / Lehel Vadon, Judit Szathmári ; [publ. by the] Department of American Studies Eszterházy Károly College. - Eger : EKF Líceum K., 2008. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9417-99-1 fűzött
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965)
Nagy-Britannia - író - 20. század - személyi bibliográfia
820(092)Eliot,_T._S.:016 *** 012Eliot,_T._S.
[AN 2763226]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10990 /2008.
   Esszé, próza, költészet : írások Fábián László műveiről / szerk. Varga Virág és Zsávolya Zoltán ; [az ill. Szalárdi Béla munkái]. - Budapest : Ráció, 2008. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Opus és disputa, ISSN 2060-1239 ; 1.)
Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 978-963-9605-53-4 fűzött : 2500,- Ft
Fábián László (1940-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Fábián_L.
[AN 2762835]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2008.
Parragi Márta
   Szentkuthy Miklós könyvtára / Parragi Márta ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9401-51-8 fűzött
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
Magyarország - Budapest - író - magánkönyvtár - 20. század - múzeumi katalógus
894.511(092)Szentkuthy_M. *** 027.1(439)Szentkuthy_M. *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum(036)
[AN 2760359]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2008.
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
   Örök közelség, ezer emlék : Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi / [... szerk. és a bevezetőt írta Tompa Mária] ; [közread. a] Hamvas Intézet. - [Budapest] : Hamvas Int., 2007. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86682-9-5 kötött : 3400,- Ft (hibás ISBN 978-963-86682-9-6)
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
Magyarország - író - 20. század - dedikáció
894.511(092)Szentkuthy_M. *** 099.3
[AN 2763083]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2008.
   Tanulmányok Nagy Gáspárról / [vál., szerk. Görömbei András]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 336 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331-334.
ISBN 978-963-473-116-0 fűzött
Nagy Gáspár (1949-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Nagy_G.
[AN 2762895]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10994 /2008.
Albom, Mitch (1958-)
For one more day (magyar)
   Még egy nap / Mitch Albom ; [ford. Szentmiklósi Tamás]. - [Budapest] : Könyvfakasztó, cop. 2008. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87770-2-7 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760139]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2008.
Allen, Louise
A model débutante (magyar)
   Le a kalappal! / Louise Allen ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 320 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-838-8 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2760543]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2008.
Amado, Jorge (1912-2001)
Dona Flor e seus dois maridos (magyar)
   Flor asszony két férje / Jorge Amado ; [ford. Benyhe János]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1970. - 708 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8582-2 kötött : 3200,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2767669]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2008.
   Atlantisz felé : mai orosz költők antológiája / [összeáll.] Cseh Károly. - Budapest : Cseh K., 2008. - 59 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 127.)
ISBN 978-963-06-4287-3 fűzött : 250,- Ft
orosz irodalom - vers - antológia
882-14(082)=945.11
[AN 2760792]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2008.
Bauer, Sabine C.
Trial by fire (magyar)
   Tűzpróba / írta Sabine C. Bauer ; Brad Wright és Jonathan Glassner ... tévésorozata alapján ; [ford. Buzás Gábor]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 323 p. ; 20 cm
Stargate SG-1 (keretcím)
ISBN 978-963-8749-17-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2760596]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2008.
Biernath, Christine
Bauchgefühl (magyar)
   Gólyaregény / Christine Biernath ; [ford. Schleicher Dóra]. - Budapest : Móra, 2008. - 167 p. ; 21 cm. - (Móra X, ISSN 1588-8541)
ISBN 978-963-11-8498-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2760534]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2008.
Blake, Ally
A father in the making (magyar)
   Szerelmi krétakör / Ally Blake ; [... ford. Hetzlné Várkonyi Anikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 407.)
ISBN 978-963-537-843-2 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2762294]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2008.
Browning, Elizabeth Barrett (1806-1861)
Sonnets from the Portuguese (angol, magyar)
   Portugál szonettek = Sonnets from the Portuguese / Elizabeth Barrett Browning ; ford. König-Király Ágota ; rajz. K. Pintér Tamás. - [Székesfehérvár] : Apriori International, [2008]. - [102] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3716-9 fűzött
angol irodalom - szonett - kétnyelvű dokumentum
820-193.3.02=945.11
[AN 2759814]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2008.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
A 4 1/2. kötet mérete 17 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. r., Pizsamás hercegnő / [ford. Merényi Ágnes]. - 2008. - 261 p.
ISBN 978-963-539-628-3 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2759757] MARC

ANSEL
UTF-811003 /2008.
Campbell, Joanna
Wonder's yearling (magyar)
   Csoda csikója / Joanna Campbell ; [ford. Gordos Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9749-33-7 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2761732]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2008.
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
De legibus (magyar)
   A törvények / Marcus Tullius Cicero ; [ford. és a jegyzeteket írta Simon Attila] ; [az utószót írta Havas László]. - [Debrecen] : DE ÁJK ; Budapest : Gondolat, 2008. - 128 p. ; 24 cm. - (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, ISSN 1785-9859 ; 7.). (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-034-9 fűzött : 2400,- Ft
ókori latin irodalom - jogtudomány - ókori filozófia
871-96=945.11 *** 340.12
[AN 2762863]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 15. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-86-1 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2767540]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
   Élet : válogatott idézetek / Paulo Coelho ; [ill. Anne Kristin Hagesæther]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Lukács Laura et al. - Kész. a "Life" (New York : HarperCollins, 2007) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-370-628-2 kötött
Brazília - portugál nyelvű irodalom - idézetgyűjtemény
869.0-84=945.11
[AN 2761464]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2008.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 19. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2008, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2767523]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2008.
Coleman, Loren L.
Patriots and tyrants (magyar)
   Hazafiak és zsarnokok / Loren L. Coleman ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2008. - 329 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 978-963-8428-67-7 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2762816]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2008.
Čtvrtek, Václav (1911-1976)
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky (magyar)
   Moha és Páfrány / írta Václav Čtvrtek ; ill. Zdeněk Smetana ; [ford. Lőrincz Emőke és Balázs Andrea]. - 3. kiad. - Budapest : Móra ; [Praha] : Albatros, 2008. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8463-1 kötött : 2490,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 2767733]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2008.
Čtvrtek, Václav (1911-1976)
Rumcajs (magyar)
   Rumcájsz / Václav Čtvrtek ; [ill.] Radek Pilař ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Móra ; [Praha] : Albatros, 2008. - 123, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8462-4 kötött : 2490,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 2767750]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2008.
Darcy, Lilian
The doctor's fire rescue (magyar)
   Ha fellángol a régi tűz.. / Lilian Darcy ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 353.)
ISBN 978-963-537-852-4 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2763355]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2008.
Darcy, Lilian
Miracle baby (magyar)
   Minden vészen át / Lilian Darcy ; [... ford. Kovács Eszter]. Szívátültetések / Alison Roberts ; [... ford. Paksi Krisztina]. Tabuk nélkül / Laura MacDonald ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 17.)
Egys. cím: Miracle baby. A change of heart. To love and to cherish
ISBN 978-963-537-841-8 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2762632]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2008.
David-Néel, Alexandra
La puissance du nèant (magyar)
   A semmi hatalma / Alexandra David-Néel ; [ford. Füsi Lídia]. - [Budapest] : Könyvfakasztó K., cop. 2008. - 226 p. ; 22 cm. - (Orient expressz sorozat, ISSN 1587-9526 ; 3.)
ISBN 978-963-87770-0-3 fűzött : 2680,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2761628]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2008.
De la Cruz, Melissa (1971-)
The au pairs (magyar)
   Beach girl / Melissa de la Cruz. - Budapest : Ulpius-ház, 2008-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2751655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 316 p.
Ford. Weisz Böbe
ISBN 978-963-254-148-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2761573] MARC

ANSEL
UTF-811015 /2008.
Deaver, Jeffery
The vanished man (magyar)
   Az illuzionista / Jeffery Deaver ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 523, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-636-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2761572]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2008.
Eco, Umberto (1932-)
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre] ; [... a jegyzeteket kész. Klaniczay Gábor]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1988. - 656, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8578-5 kötött : 3300,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2767632]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2008.
Egan, Kate
The other truth (magyar)
   Az igazság két oldala / Kate Egan adaptációja ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2008. - 143 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (W.i.t.c.h., ISSN 1787-7229 ; 19.)
ISBN 978-963-628-854-9 fűzött : 690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2762687]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2008.
Ende, Michael (1929-1995)
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1985. - 440 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-07-8579-2 kötött : 3200,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 2767725]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2008.
Ensler, Eve (1953-)
The vagina monologues (magyar)
   A vagina monológok [elektronikus dok.] / Eve Ensler ; [előadják] Fullajtár Andrea, Pálmai Anna, Udvaros Dorottya ; [közrem. Végvári Tamás] ; [ford. Debreczeni Júlia et al.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando Hangoskvk., cop. 2008. - 1 CD (1 h 11 min) ; 12 cm. - (Parlando hangoskönyvek, ISSN 1789-6665)
Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-97293-9-2
amerikai angol irodalom - dráma - hangoskönyv
820-2(73)=945.11
[AN 2760863]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2008.
Finch, Carol
Lonesome ryder? (magyar)
   Miben sántikálsz? / Carol Finch ; [... ford. Czine Erzsébet]. Tető alá hozzuk / Sandra Kelly ; [... ford. Kánya Krisztina]. Illik, nem illik / Kate Hoffmann ; [... ford. Dömők Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158). (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 16.)
Egys. cím: Lonesome ryder?. Three babies and a bargain. Suiteheart of a deal
ISBN 978-963-537-850-0 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2763085]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2008.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Madame Bovary (magyar)
   Bovaryné / Gustave Flaubert ; [ford. Pór Judit]. - Budapest : Európa, 2008. - 377 p. ; 21 cm
Megj. "Madame Bovary : vidéki erkölcsök" címmel is
ISBN 978-963-07-8527-3 v. : 2900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2765165]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2008.
Gates, Olivia
The doctor's latin lover (magyar)
   Túl szép, túl jó / Olivia Gates ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 352.)
ISBN 978-963-537-851-7 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2763156]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2008.
Gelsey, James
Scooby-Doo! and the deep-sea diver (magyar)
   Scooby-Doo! és a rettegés tengere / írta James Gelsey ; [ford. Rideg Marianna]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2008. - 61 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9763-52-4 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2760479]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2008.
Gelsey, James
Scooby-Doo! and the masked magician (magyar)
   Scooby-Doo! és a maszkos mágus / írta James Gelsey ; [ford. Rideg Marianna]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2008. - 61 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9859-01-2 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2760471]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2008.
Gelsey, James
Scooby-Doo! and the rowdy rodeo (magyar)
   Scooby-Doo! és a félelmetes bikalovas / írta James Gelsey ; [ford. Rideg Marianna]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2008. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9763-50-0 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2760476]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2008.
Griffin, W. E. B.
   Becsületbeli ügyek / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Egy becsületbeli ügy. - cop. 2008. - 517 p.
ISBN 978-963-426-093-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760393] MARC

ANSEL
UTF-811027 /2008.
Grisham, John (1955-)
The appeal (magyar)
   A fellebbezés / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 459 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-42-9 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2762033]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2008.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Death of a darklord (magyar)
   Egy sötét úr halála / Laurell K. Hamilton ; [ford. Antoni Rita]. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 342 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9679-99-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2760539]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2008.
Herries, Anne
A perfect knight (magyar)
   Szerelmi törvényszék / Anne Herries ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 367 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-878-4 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2760545]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2008.
Holland, Sarah
Ungoverned passion (magyar)
   Kölcsönös előnyök / Sarah Holland ; [... ford. Tandori Dezső]. Legényhajsza / Rebecca Winters ; [... ford. Kiss Márk]. Ha kitör a vulkán / Kate Walker ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 28.)
Egys. cím: Ungoverned passion. To catch a groom. The Sicilian husband
ISBN 978-963-537-846-3 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2763351]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2008.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Ostře sledované vlaky (magyar)
   Szigorúan ellenőrzött vonatok / Bohumil Hrabal ; [ford. Zádor András]. - Budapest : Európa, 2008. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8583-9 kötött : 2400,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2767555]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2008.
Isau, Ralf
Der Kreis der Dämmerung (magyar)
   Az évszázad összeesküvése : Pirkadat Kör / Ralf Isau. - Pécs : Alexandra, [2004]-. - 22 cm
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2516419]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2008. - 318 p.
Ford. Váróczi Zsuzsa
ISBN 978-963-370-641-1 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2761466] MARC

ANSEL
UTF-811033 /2008.
Isherwood, Christopher (1904-1986)
Goodbye to Berlin (magyar)
   Isten veled, Berlin! / Christopher Isherwood ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2008. - 299 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8523-5 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2767692]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2008.
Jarrett, Liz
Darn near perfect (magyar)
   Parancsára, főnökasszony! / Liz Jarrett ; [... ford. Horváth Sára]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 225.)
ISBN 978-963-537-842-5 : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2762298]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2008.
Jaud, Tommy (1970-)
Vollidiot (magyar)
   Tökhülye / Tommy Jaud ; [ford. Kosztolánczi Krisztina]. - Budapest : Szó K., 2008. - 213, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9870-01-7 fűzött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2760145]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2008.
Joyce, Brenda
Deadly pleasure (magyar)
   Halálos gyönyör / Brenda Joyce ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : General Press, [2008]. - 351 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-036-8 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2762640]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2008.
Kalis, Myranda
Tzimisce (magyar)
   Középkor. Tzimisce / Myranda Kalis ; [ford. Borbély Tamás]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2008. - 285 p. ; 18 cm. - (Klánregények ; 13.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - World of darkness (keretcím) ; Középkor vámpír (keretcím)
ISBN 978-963-9679-51-1 * fűzött : 2290,- Ft (hibás ISBN 978-963-7041-51-1)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2761107]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2008.
Kapuściński, Ryszard (1932-2007)
Podróże z Herodotem (magyar)
   Utazások Hérodotosszal / Ryszard Kapuściński ; ford. Szenyán Erzsébet. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7486-51-7 kötött : 2300,- Ft
'Ērodotos
lengyel irodalom - történetíró - ókori Görögország - útleírás
884-992=945.11 *** 930.1(38)(092)Herodotos
[AN 2760283]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2008.
Kenner, Julie
Stolen kisses (magyar)
   Trükkös tolvaj / Julie Kenner ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 226.)
ISBN 978-963-537-853-1 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2763452]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2008.
Keyes, Marian (1963-)
Anybody out there? (magyar)
   Van valaki odaát? / Marian Keyes ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 635 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-141-9 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2762031]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2008.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle books (magyar)
   A dzsungel könyve / Rudyard Kipling ; [ford. Benedek Marcell] ; [a verseket Weöres Sándor ford.] ; [ill. Szántó Piroska]. - Budapest : Ciceró, 2008, cop. 2002. - 214, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-654-2 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2765108]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2008.
Le Carré, John (1931-)
The mission song (magyar)
   A zebra dala / John Le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-13-7 fűzött : 2580,- Ft : 10,3 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2763362]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2008.
Link, Charlotte
Das Echo der Schuld (magyar)
   A bűn visszhangja : [thriller] / Charlotte Link ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Szó K., 2008. - 386 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-86922-9-0 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2760081]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2008.
Loy, John
   A kavics és a szél meséi : őslények országa / írta John Loy és Kent Redeker ; átdolg. Catharine Hapka és Jennifer Frantz ; illusztrációk Charles Grovenor és Artful Doodlers ; [ford. Robin Edina]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2008. - 54 p. : ill., színes ; 31 cm
Tart.: Kistülök és a csillámló kövek völgye ; A szél meséje. - Egys. cím: Cera's shiny stone ; Saro tells a story
ISBN 978-963-9859-09-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2761125]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2008.
Lynn, Jonathan
The complete Yes minister (magyar)
   Igenis, miniszter úr : egy kabinetminiszter naplója : írta őexcellenciája James Hacker parlamenti képviselő úr / szerk. Jonathan Lynn és Antony Jay ; ford. Hirschler András. - Budapest : Tas K., 2008. - 515 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-86705-5-7 kötött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - angol irodalom - humor - kormányzati politika - politikai elit
820-7=945.11 *** 32(410)(0:82-7)
[AN 2761458]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2008.
Mather, Anne
Savage awakening (magyar)
   Szerelemre ébredve / Anne Mather ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 419.)
ISBN 978-963-537-847-0 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2763170]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2008.
Molière (1622-1673)
   Hat színmű / Molière ; [ford. Illyés Gyula, Vas István]. - Budapest : Európa, 2008. - 419 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A fösvény ; Kényeskedők ; Képzelt beteg ; Tudós nők ; Dandin György vagy A megcsúfolt férj ; Tartuffe. - Egys. cím: L'avare ; Les précieuses ridicules ; Le malade imaginaire ; Les femmes savantes ; Georges Dandin ; Tartuffe
ISBN 978-963-07-8659-1 fűzött : 950,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 2765078]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2008.
Mondello, Lisa
Cradle of secrets (magyar)
   A bölcső titka / Lisa Mondello ; [... ford. Pintérné Oravecz Elvira]. Kicsik és kocsik / Marion Lennox ; [... ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 14.)
Egys. cím: Cradle of secrets. A child in need
ISBN 978-963-537-845-6 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2762642]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2008.
Mooney, E. S.
Shrinky Jinx (magyar)
   Pöttöm Panna / írta E. S. Mooney ; ... Craig McCracken ... alapján ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2008. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Cartoon Network könyvek, ISSN 1789-0675)
ISBN 978-963-9763-93-7 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 2760592]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2008.
Mortimer, Carole
Prince's love-child (magyar)
   Örök kötelék / Carole Mortimer ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 408.)
ISBN 978-963-537-844-9 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2762291]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2008.
Perry, Tasmina
Daddy's girls (magyar)
   Apuci lányai / Tasmina Perry ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 748 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-143-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2761579]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2008.
Pirandello, Luigi (1867-1936)
   Színművek / Luigi Pirandello ; [ford. Barna Imre et al.] ; [vál. és a jegyzeteket kész. Fried Ilona]. - Budapest : Európa, 2008. - 834, [5] p. ; 20 cm
A ford. a "Maschere nude I-II." (Milano : A. Mondadori, 1958) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-8496-2 fűzött : 3900,- Ft
olasz irodalom - dráma
850-2=945.11
[AN 2762035]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2008.
Pollack, Pam
House of Bloo's (magyar)
   Az első álom : Bloo háza / írta Pam Pollack és Meg Belviso Craig McCracken ... műve alapján ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
Foster's home for imaginary friends (keretcím)
ISBN 978-963-9763-45-6 fűzött : 890,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom
820-93(73)=945.11
[AN 2760611]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2008.
Purger J. Jenő (1961-)
   Zbrka pesama / Jene K. Purger. - Pečuj : BioRes, 2008. - 39 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-4934-6 fűzött
Magyarország - szerb irodalom - vers
886.1-14(439)
[AN 2763415]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2008.
Raven, Emma
Twilight mystery (magyar)
   Az alkony titka / Emma Raven ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-9749-27-6)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2761734]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Island of flowers (magyar)
   Virágok szigete ; Merész vállalkozás / Nora Roberts ; [ford. Gärtner Zita, Hanny Norbert]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2008. - 400 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Egys. cím: Island of flowers ; Risky business
ISBN 978-963-537-824-1 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2760176]
MARC

ANSEL
UTF-811057 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Mind over matter (magyar)
   Nézd meg az anyját! / Nora Roberts ; [... ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 351 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-834-0 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2760541]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Montana sky (magyar)
   Azúrkék égbolt / Nora Roberts ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9635-84-5 * fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9632-84-5)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2759772]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Strangers in death (magyar)
   Halálos idegen / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-096-7 fűzött : 1598,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760337]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2008.
Robotham, Michael (1960-)
The night ferry (magyar)
   Éjjeli kompjárat / Michael Robotham ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2008]. - 382 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-024-5 kötött : 2290,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 2762643]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2008.
Sanguineti, Edoardo (1930-)
   Laborintus : válogatott versek / Edoardo Sanguineti ; ford. és összeáll. Kiss Irén. - Budapest : Ráció, 2008. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9605-55-8 fűzött : 1785,- Ft
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 2762469]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2008.
Schwartz, Theo
Hexen gibt es doch (magyar)
   Mégis vannak boszorkányok! / Theo Schwartz ; Elfie Donnelly nyomán ; [ford. Kincses Edit]. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, 2008. - 115 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Bibi Blocksberg ; 1.)
ISBN 978-963-539-655-9 kötött : 2100,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2759715]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2008.
Schwartz, Theo
Die Hexengeburtstag (magyar)
   Boszorka-szülinap / Theo Schwartz ; Ulli Herzog nyomán ; [ford. Kincses Edit]. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, 2008. - 115 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Bibi Blocksberg ; 2.)
ISBN 978-963-539-656-6 kötött : 2100,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2759720]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2008.
   Scooby-Doo! : nagy kalandok Scooby-Doo!-val / [ford. Vass Ilona]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2008. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: Scooby-Doo! és a sámán ; Scooby-Doo! és a tekéző mumus ; Scooby-Doo! és a lázadó robot. - Egys. cím: Scooby-doo! and the witch doctor ; Scooby-Doo! and the bowling boogeyman ; Scooby-doo! and the runaway robot
ISBN 978-963-8749-11-6 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2760898]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2008.
   Scooby-Doo! újabb kalandjai / [ford. Markwarth Zófia és Vass Ilona]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2008. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: Scooby-Doo! és a kísértetgorilla ; Scooby-Doo! és a vidámpark réme ; Scooby-Doo! és az elvetemült viking. - Egys. cím: Scooby-Doo and the ghostly gorilla ; Scooby-Doo! and the carnival creeper ; Scooby-Doo! and the vicious Viking
ISBN 978-963-8749-12-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2760923]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2008.
St. John, Cheryl
Million-dollar makeover (magyar)
   Aranyos lány / Cheryl St. John ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 211.)
ISBN 978-963-537-849-4 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2763440]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2008.
Stilton, Geronimo
Il mistero della piramide di formaggio (magyar)
   A sajtpiramis titka / Geronimo Stilton ; [ill. Larry Keys, Giuseppe Facciotto és Daria Cerchi]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 117, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-369-163-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2760341]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Autour de la Lune (magyar)
   Utazás a Hold körül / Verne Gyula ; ford. Kilényi Mária. - Budapest : Népszabadság, 2008. - 229 p. : ill. ; 21 cm. - (Verne Gyula-sorozat ; 9/16.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-65-2 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2767774]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
De la Terre à la Lune (magyar)
   Utazás a Holdba / Verne Gyula ; ford. Kilényi Mária. - Budapest : Népszabadság, 2008. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Verne Gyula-sorozat ; 8/16.). (Népszabadság könyvek)
ISBN 978-963-9709-64-5 kötött : 990,- Ft
francia irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2767785]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2008.
Whitelaw, Sonny
The chosen (magyar)
   A kiválasztottak / írta Sonny Whitelaw és Elizabeth Christensen ; Brad Wright és Robert C. Cooper ... tévésorozata alapján ; [ford. Radnóti Alíz]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 500 p. ; 20 cm
Stargate Atlantis (keretcím)
ISBN 978-963-8749-16-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2760599]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2008.
Willard, Eliza
Playing games (magyar)
   Várom a párom / [írta Eliza Willard] ; [ford. Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 124 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; 7.)
ISBN 978-963-9875-17-3 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2760171]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2008.
Williams, Cathy
At the Italian's command (magyar)
   Nagy mamai összeesküvés / Cathy Williams ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 420.)
ISBN 978-963-537-848-7 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2763166]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11073 /2008.
Acsádi Rozália (1957-)
   Gaudi-csipke / Acsádi Rozália. - Szekszárd : Kerényi, 2008. - 56 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-8242-42-6 kötött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2762618]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2008.
   Áldassék neved, Bogács! : második antológia a dél-borsodi településről / [grafikák Mezey István]. - Bogács : Hajdu Vinpress, 2008. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87055-7-0 fűzött
Bogács - magyar irodalom - bor - szőlő - antológia
894.511-822(439-2Bogács) *** 663.2(0:82-822) *** 634.8(0:82-822)
[AN 2760991]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2008.
Ambrus Lajos (1950-)
   Lugas - more patrio / Ambrus Lajos. - Budapest : Kortárs, 2008. - 244 p. ; 20 cm. - (Kortárs esszék, ISSN 1789-123X)
ISBN 978-963-9593-79-4 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - borászat - esszé - memoár
894.511-4 *** 894.511-94 *** 663.2(439) *** 930.85(439)
[AN 2761616]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2008.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály válogatott versei. - [Budapest] : Kossuth, [2008]. - 128, VIII p. ; 19 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1941
ISBN 978-963-09-5879-0 kötött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14
[AN 2763349]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2008.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa [elektronikus dok.] / Babits Mihály ; előadja László Zsolt. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2008. - 1 CD (5 h 37 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-4988-9 : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2760059]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2008.
Bárány Péter (1763-1829)
   Korvinus Mátyás : egy vitéz, nemzeti, szomorúval elegyes vígjáték 1790-ből Werthes Frigyestől / magyarul kidolg. Bárány Péter ; az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kézirat szövegét közzé teszi és tanulmánnyal ell. Gyárfás Ágnes. - 2. kiad. - Miskolc : MBE, 2008. - 193 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar játékszín, ISSN 0237-6032 ; 1.)
Összefoglalás francia, német és angol nyelven
ISBN 978-963-7528-74-3 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2765288]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2008.
Benedek Elek (1859-1929)
   Figurás-mókás történetek / Benedek Elek. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2008]. - 110 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin, 1927
ISBN 978-963-7377-29-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2765137]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2008.
   Bogárdal : versek rovarokról, pókokról / vál. Tóth József ; kiad. az Országos Erdészeti Egyesület 139. vándorgyűlése tiszteletére az ... Erdészeti Tudományos Intézet. - Budapest : Erti, 2008. - 76 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7349-34-8 fűzött
magyar irodalom - rovar - pók - vers - antológia
894.511-14(082) *** 595(0:82-14)
[AN 2761950]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2008.
Cserényi Zsuzsanna
   Egy jel voltam : versek, gondolatok, prózák / Cserényi Zsuzsanna ; [ill. Vidovits Iván]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2008. - 127, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9846-02-9 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2759915]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2008.
Cserepes Andrea (1972-)
   Orkánkedd : A Katicapettyegető Felicián című mesekönyv javított, bővített kiadása / Cserepes Andrea ; [... rajz. Cserepes Gabriella et al.]. - [Pécs] : [Magánkiad.], 2008. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5253-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2761332]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2008.
Csizmadia Ágnes
   Szívdobbanások / Csizmadia Ágnes ; [... ill. Mártha László]. - Salgótarján : Szerző, 2008. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5105-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2761203]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2008.
Csontos Márta
   Egográfia / Csontos Márta. - Budapest : Littera Nova, 2008-. - 16 cm
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2762812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - ill. ; 111 p. - (365 aforizma könyvsorozat, ISSN 1789-8943 ; 2.)
Szalkay Dóra rajz.
ISBN 978-963-9643-20-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2762814] MARC

ANSEL
UTF-811085 /2008.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom újabb meséi [elektronikus dok.] / Csukás István ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2760053]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2760054] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (58 min)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2760055] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. korong. - 1 CD (58 min)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2760057] MARC

ANSEL
UTF-811086 /2008.
Csuták János
   Szentkirálytól Szentmihályig : [apám regénye] / írta Csuták János ; [kiad. Vasvári Pál Társaság]. - Tiszavasvári : Vasvári P. Társ., [2008]. - 147 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3140-2 fűzött
Csuták János (1923-2003)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2759719]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2008.
Daday Loránd (1893-1954)
   Zátony ; Kié ez az ország? / Székely Mózes (Daday Loránd) ; [... előszavát írta Gáspár György]. - Pomáz : Kráter, 2008. - VII, 504 p. : ill. ; 20 cm. - (Daday életműsorozat)
ISBN 978-963-9735-57-6 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - dráma
894.511-31(498) *** 894.511-2(498)
[AN 2762871]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2008.
Dalos László (1924-)
   Patikai csöndet kérek : nemregény / Dalos László. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 277 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-346-826-5 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - memoár - esszé
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 2759676]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2008.
Déry Tibor (1894-1977)
   Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról ; Kedves bópeer...! / Déry Tibor. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, 2008. - 258 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-636-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2759850]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2008.
Erdei Lilla (1987-)
   A Nap gleccserei : novellák és kisregények / Erdei Lilla. - [Budapest] : Stádium, 2007. - 235, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9156-63-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2762444]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2008.
Farkas András (1770-1832)
   A kis Trója pusztulása vagy másként Hódmezővásárhelynek a kártékony, szerencsétlen tűz által történt romlása, melyet hazafiúi indulattal és szívbéli nagy megindulással érezvén az élőknek és maradékaiknak tükörül leírt a Hód vize partján és mezején született Berei Farkas András ... - 3. kiad. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2008. - 32 p. ; 24 cm
Knapp Éva és Simon Ferenc tanulmányaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8006-48-6 fűzött
Hódmezővásárhely - tűzeset - magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 943.9-2Hódmezővásárhely"18"
[AN 2761747]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2008.
Farkas Judit
   Szavamat adom / Farkas Judit. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, 2008. - 157, [2] p. ; 19 cm. - (Búvópatak könyvek, ISSN 1788-0955)
ISBN 978-963-87594-2-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2761394]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2008.
Fehér Klára (1922-1996)
   Narkózis ; Négy nap a paradicsomban ; Sárgaláz / Fehér Klára. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, 2008. - 324 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-631-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény - kisregény
894.511-31
[AN 2759846]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2008.
Fenyvesi Theresa (1981-)
   A fehér vándorsirály : ómen / Fenyvesi Theresa. - Sopron : Novum, 2008. - 528 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-26-7 fűzött : 5490,- Ft
Fenyvesi Theresa (1981-)
magyar irodalom - próza
894.511-994
[AN 2762306]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2008.
Feuerabend Zoltán
   Egy kicsike ház / Feuerabend Zoltán. - [Nyíregyháza] : Feuerabend Z., 2007. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Graf. Szabados István
ISBN 978-963-06-1817-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2763298]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2008.
Friedrich Klára (1948-)
   Hajnalkövek / Friedrich Klára. - Budapest : Szakács G., 2008. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Rovásírással is
ISBN 978-963-06-4452-5 fűzött
magyar irodalom - rovásírás - vers
894.511-14
[AN 2762111]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2008.
Gábor Andor (1884-1953)
   Büszke dal : válogatott versek / Gábor Andor. - Budapest : Simor A., 2008. - 109 p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-4403-7 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2760803]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2008.
Gál Halász Anna (1938-)
   Nagyi, mesélj! : színező melléklettel / Gál Halász Anna ; [... ill. Schlosserné Báthory Piroska]. - Felsőzsolca : Smart Contact, [2008]. - 72 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87477-2-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2762524]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2008.
   Guruló gyöngyök. - Monor : Monor és Vidéke Alapítvány, 2007. - 84 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Alkotói antológia Monor és környékéről, ISSN 1589-9098)
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 2762248]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2008.
Gyócsi László (1947-)
   Apátság a várhegyen : történelmi olvasókönyv / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2008. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4508-9 fűzött : 1900,- Ft
Somogyvár - magyar irodalom - régészet - apátság - bencések - válogatott művek
894.511-821 *** 904(439-2Somogyvár) *** 726.7(439-2Somogyvár)
[AN 2759739]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2008.
Gyócsi László (1947-)
   Tájvarázs és harmónia : útirajz / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2008. - 112 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4507-2 fűzött : 1100,- Ft
Erdély - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.498.4(0:82-992)
[AN 2761587]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2008.
Háy János (1960-)
   A Gézagyerek : drámák és novellák / Háy János. - [Budapest] : Palatinus, 2005 [!2008]. - 389 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9578-21-0 kötött : 2800,- Ft
ISBN 963-9578-21-5
magyar irodalom - dráma - elbeszélés
894.511-2 *** 894.511-32
[AN 2767567]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2008.
Hunyadi László
   Budapest másodszor : versek / Hunyadi László ; [kiad. a Kis Kandalló Kör Baráti Társaság]. - [Budapest] : Magánkiad., 2008. - 59 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4711-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759768]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2008.
Ilyés Gyula
   Gondolatok : [Ilyés Gyula válogatott versei]. - 2. bőv. kiad. - [Őrbottyán] : Ilyés Gy., 2008. - 144 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4005-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2760548]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2008.
Iványi Viktória Cintia
   Victorina víta / Cynthia V. Diamond. - Veszprém : Kiara, 2008. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87664-2-7 fűzött
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25
[AN 2762163]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már iskolás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8504-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2767323]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Mosolyogni tessék! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8507-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2767558]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2008.
József Attila (1905-1937)
   Válogatott versek / József Attila ; [... vál. H. Benczúr Margit]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2008. - 194 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-014-8 fűzött : 598,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759795]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2008.
Juhász István (1946-)
   Szőkével duplán számít : regény : útirajz, szerelmeskönyv - vagy amit akarnak : játszódik Arguineguinben és Budapesten a huszadik század végén / Juhász István. - Pécs : GeniaNet, 2008. - 120 p. ; 20 cm. - (Mai magyar irodalom, ISSN 1789-9656 ; 1.)
ISBN 978-963-87912-0-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2763095]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2008.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Regények / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Akkord, [2000]-. - 21 cm
ISBN 963-7803-95-5 *
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 806118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mennyei riport. - cop. 2008. - 267 p. - (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei ; 30.)
ISBN 978-963-252-016-2 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2759853] MARC

ANSEL
UTF-811111 /2008.
Kármán Tibor
   Az utolsó atlantiszi / Kármán Tibor. - [Abony] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5238-4 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2761208]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2008.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2008. - 157 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8657-7 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - dráma - esszé
894.511-2 *** 894.511-4
[AN 2765075]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2008.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Viaszpecsét / Kelemen Erzsébet. - Budapest : Ráció, 2008. - 75, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9605-54-1 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2762472]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2008.
Kertész József (1901-1966)
   A fény fia : versek, elbeszélések / Kertész József ; [szerk. Tóth Imre]. - Budapest : Inkart Kft., 2008. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87932-0-1 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2763383]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2008.
Kiss Anna (1939-)
   Az úrnő ezüst ujja / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2008. - 176 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9593-75-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2761617]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2008.
Kiss Gábor (1976-)
   Firkák a szívemen : Kiss Gábor második verseskötete / szerk. Putnoki A. Dávid ; [közread. a Lírikusok Irodalmi Műhely]. - Budapest : LIM, [2008]. - 95, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87851-0-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2761624]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Édes Anna [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső ; előadja Kútvölgyi Erzsébet. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2008. - 1 CD (7 h 40 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-4987-2 : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2760062]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2008.
Kőváry E. Péter (1947-)
   Lépcsőn ülni veszélyes / Kőváry E. Péter. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2008. - 100 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-86720-9-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2760085]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2008.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Szindbád ifjúsága / Krúdy Gyula. - [Budapest] : Talentum : Akkord, cop. 2008. - 170 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-015-5 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2759761]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2008.
Kun Magdolna
   Szerelmes nyárutó : versek / Kun Magdolna. - [Jászfényszaru] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 110, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5309-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2761218]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2008.
Kurucz Gyula (1944-)
   Lukács evangéliuma / Kurucz Gyula. - Budapest : Kairosz, 2008. - 284 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-078-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2760025]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2008.
Láng György (1908-1976)
   Primavera : Sandro Botticelli élete / Láng György. - Budapest : Glória, cop. 2008. - 398 p., XXXII t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9587-46-5 kötött : 3290,- Ft
Botticelli, Sandro (1445-1510)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2765103]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2008.
Láng Miklós (1919-)
   Visszamegyek a mamámhoz : rövid elbeszélések / Láng Miklós. - Sopron : [Magánkiad.], 2008. - 195, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5338-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2761223]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2008.
László György
   A visszatérő : novellák / László György. - [Budapest] : [Penti Kft.], [2008]. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4003-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2762190]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2008.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Ez itt nem Amerika / László-Kovács Gyula. - [Szekszárd] : Kerényi, 2007. - 44 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-8242-41-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-1
[AN 2762821]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2008.
Lázár Anna
   Honkereső : Hargitától a Mont Blanc-ig : regény / Lázár Anna. - [Budapest] : I.A.T. K., 2008. - 173 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9885-00-4 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2760187]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2008.
Liszkai Ilona
   Életfogytig : versek, gondolatok, prózák / Liszkai Ilona ; [ill. Vidovits Iván]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2008. - 91, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9846-01-2 fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2759913]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2008.
Lövei Sándor (1975-)
   Orgonaszó keresi a szívedet : versek / Lövei Sándor ; [kiad. Csokonai Vitéz Mihály Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : Csokonai Vitéz M. Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány, 2008. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5050-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2760115]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2008.
Luthár Márta
   Végig a hársfasoron : mindennapi történetek / Luthár Márta. - Budapest : Luthár J., 2008. - 115 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2761329]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2008.
Machovich Raymund (1936-)
   A Csúcs : regény / Machovich Raymund. - Budapest : Accordia, 2008. - 111 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9824-22-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2762543]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2008.
Mándy Iván (1918-1995)
   Hangjátékok / Mándy Iván ; [a szöveget gond. Ugrin Aranka] ; [szerk. és az utószót írta Kopányi György]. - Budapest : Palatinus, 2007. - 512, [3] p. ; 20 cm. - (Mándy Iván művei)
ISBN 978-963-9651-44-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - hangjáték
894.511-23
[AN 2763142]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   Béke Ithakában : [regény] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 341, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-155-2 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2765255]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2008.
   Mégse légyott : nyolcadik utas: a nethalál : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolc, Déryné-kert, 2008. június 18. / ... rend., a kiadványt szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kult. Szolgáltató Kht., 2008. - [94] fol. : ill. ; 29 cm
A borítófedélen címadatként: Bartók + szlávok : Csajkovszkij, Dvořák, Janáček, Moniuszko, Muszorgszkij, Prokofjev, Rahmanyinov, Smetana, Sosztakovics, Sztravinszkij, Szymanowski. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-87925-0-1 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafika - ezredforduló - zenei fesztivál - antológia
894.511-822 *** 76(439)"200" *** 782 *** 061.7(439-2Miskolc)
[AN 2759931]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Betyár / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-183-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2759852]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2008.
Nagy Mihály Tibor (1959-)
   A várható érkezése : képek és versek / Nagy Mihály Tibor. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2008. - 75 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87796-1-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2760086]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2008.
Nagy Zopán (1973-)
   "Skizológia" : "éber álmok, ájulások" / Nagy Zopán ; [közread. a] Patak Képzőművészeti Egyesület. - [Szigetszentmiklós] : Patak Képzőműv. Egyes., 2008. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87353-1-7 fűzött
magyar irodalom - próza - vers
894.511-994
[AN 2761709]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2008.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces novellák / Örkény István ; [... összeáll. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - Budapest : Palatinus, 2008. - 579 p. ; 21 cm. - (Örkény István művei ; 1.)
ISBN 978-963-274-001-0 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2763131]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2008.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   More one minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy ; pref. Péter Esterházy. - 2. ed. - Budapest : Corvina, [2008], cop. 2006. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5753-0 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 2767808]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2008.
Óvári Csaba (1967-)
   Elnökválasztás Blablagóciában / Óvári Csaba. - Sopron : Novum, 2008. - 170 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-24-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2759903]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2008.
Papp Ibolya
   A Teremtő és a többmilliárd monodráma / Papp Ibolya. - Budapest : Accord, 2008. - 133 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-25-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - esszé - elbeszélés
894.511-4 *** 894.511-32
[AN 2762538]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2008.
Papp Kálmán
   Nemcsak gyógyítottam.. - 2. bőv. kiad. - [Eger] : Egri Ny., [2008]. - 361, [8] p. : ill. ; 21 cm
Szerző Papp Kálmán
ISBN 978-963-9060-28-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2763195]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2008.
Plajner Béla
   Bence / Plajner Béla. - [Székesfehérvár] : Apriori International, 2007. - 259 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3715-2 fűzött
Bleichner család
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - memoár
894.511-94 *** 929.52Bleichner(0:82-94)
[AN 2761132]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2008.
   Poéták a katedrán : [a Nyugat-magyarországi Egyetem - verset is író - professzorainak antológiája] / [vál. és szerk. Tóth Mariann] ; [fotó Dénes Nóra]. - Sopron : NYME, cop. 2008. - 252, [11] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9364-98-1 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2760060]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2008.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Gálvölgyi János előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (5 h 50 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5591-1
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 2760011]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2008.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Reviczky Gábor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (6 h 37 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5781-6
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 2760007]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2008.
Réthy István (1942-)
   Folyó a jég alatt : hatvan év Közép-Kelet-Európában : egy túlélő feljegyzései / Réthy István. - [Budapest] : Credit, 2008. - 206 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-7344-18-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2762118]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2008.
Rózsássy Barbara (1978-)
   Pater noster, Dante / Rózsássy Barbara ; [... Dante Gabriel Rossetti alkotásaival ...]. - [Budapest] : Stádium, 2007. - 90 p. : ill. ; 17 cm. - (Holdudvar könyvek, ISSN 1788-8093)
ISBN 978-963-9156-62-3 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 2762667]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2008.
Schäffer Erzsébet
   Hajnali játékok [elektronikus dok.] / Schäffer Erzsébet ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (1 h 18 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5788-5
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2759994]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2008.
Sharle, Thomas J.
   Madam, a világ asszonya : mese felnőtteknek / Thomas J. Sharle. - Fót : Flox, cop. 2008. - 261 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4544-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2759861]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2008.
Sidló Gyula (1942-)
   Köszönöm / Sidló Gyula. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2007. - 104 p. ; 20 cm. - (Oltalom-könyvek, ISSN 1217-1468)
ISBN 978-963-06-3617-9 fűzött
magyar irodalom - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - memoár
894.511-94 *** 943.9"195"(0:82-94)
[AN 2760336]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2008.
Simon László, L. (1972-)
   Japán hajtás / L. Simon László. - Budapest : FISZ : Kortárs, cop. 2008. - 61 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Hortus conclusus sorozat, ISSN 1589-5025 ; 20.)
Japán technikával
ISBN 978-963-9593-76-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2762437]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2008.
Smith, A. A.
   A poklok királynője / A. A. Smith. - Sopron : Novum, 2008. - 354 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-33-5 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2759963]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2008.
Stekovics Baráth Irén (1931-)
   Örök tavasz maradtál / Stekovics Baráth Irén. - Szombathely : Stekovics Baráth I., 2008. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4284-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2763180]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mondják meg Zsófikának / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2008. - 309 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8581-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2767716]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2008.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Európa, 2008. - 245 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-07-8580-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2767721]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2008.
Szeitz János
   Drámák, 2008 / Szeitz János. - Budapest : Com-Plusz Kult. Szolgáltató Bt., 2008. - 237 p. ; 18 cm
Tart.: Liese ; Henrik
ISBN 978-963-06-4962-9 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2761327]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2008.
Széll Tibor
   Maratoni a damaszkuszi úton / Széll Tibor. - Békéscsaba : Széll T., 2008. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4000-8 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2760083]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2008.
Szép Ernő (1884-1953)
   Mátyás király tréfái / Szép Ernő ; [Zórád Ernő rajz.]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 130, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8514-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2767312]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2008.
Szoliva János (1936-)
   Elágazások : versek / Szoliva János. - Zalaegerszeg : Zalai Írók Egyes., cop. 2008. - 71, [4] p. ; 20 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87165-9-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2761836]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2008.
Tabák András (1938-)
   Három magyar pikareszk / Tabák András. - Budapest : Szerző, 2008. - 91 p. ; 20 cm
Tart.: Grosz avagy Grosz József ügynök viszontagságos élete és békességes halála ; Terstyánszky avagy A hamiskártyás ; Králik avagy Králik Béla törvénytelen születésű újpesti cipőfelsőrész-készítő életének és halálának felettébb különös históriája ...
ISBN 978-963-06-4629-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 2760787]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2008.
Tandori Dezső (1938-)
   A komplett tandori - komplett ez? / Tandori Dezső. - Budapest : Palatinus, 2007. - 151, [81] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9651-64-7 fűzött : 2900,- Ft
Tandori Dezső (1938-)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2763148]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2008.
Tatár Gábor
   Világok változása / Tatár Gábor. - [Salgótarján] : [Tatár G.], [2008]-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2761364]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kezdet. - [2008]. - 404 p.
ISBN 978-963-06-5281-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2761367] MARC

ANSEL
UTF-811163 /2008.
Tellervo, Nea
   Mistic Team : ahol a varázslat kezdődik / írta Nea Tellervo. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., cop. 2008. - 61 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-05-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2759914]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2008.
Tiffin, Lily
   A bűnjel : regény / Lily Tiffin. - Pécs : Lomart, 2008. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9632-15-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2762510]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2008.
Tiffin, Lily
   A Minótaurosz kutyája : regény / Lily Tiffin ; Mario Lomarto illusztrációival. - Pécs : Lomart, 2008. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9632-17-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2762511]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2008.
Tiller, Myrthil
   A láthatatlan hadsereg / Myrthil Tiller. - Miskolc : [Csörsz E.], 2008. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5082-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2761347]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2008.
Török Ágnes
   Lidércnyomás / Török Ágnes. - [Nagysáp] : [Magánkiad.], 2008. - 77, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-5160-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2761225]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2008.
Tóth Erzsébet (1951-)
   Szívhangok : tárcák, elbeszélések / Tóth Erzsébet. - Budapest : Kortárs, 2008. - 363, [5] p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9593-78-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2761613]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2008.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Az angyalokat hajnalban visszahívják : életünk könyve / Tóth-Máthé Miklós. - Debrecen : X-Prame, 2008. - 243 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4349-8 fűzött
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2760132]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2008.
Turczi István (1957-)
   Ezt a nőt nagyon [elektronikus dok.] : erotikus versek / Turczi István ; Bozó Andrea, Dömötör András és Máté Gábor előadásában ; [Vukán György közreműködésével]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (1 h 12 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5787-8
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2759986]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2008.
Tuster Jolán (1906-2002)
   A siklósi vár foglya / Tuster Jolán ; [a szöveget gond. és az utószót írta Küllős Imola]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2008. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-120-8 fűzött : 1500,- Ft
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2763275]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2008.
Újlaki Klára
   Az élet szép is lehet / Újlaki Klára. - [Nagykáta] : [Magánkiad.], cop. 2008. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5349-7 * fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-06)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2761220]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2008.
Urbán Péter (1938-)
   Illúziók nélkül : egy életút Bajától Torontóig / [Urbán Péter]. - Budapest : GMR Reklámügynökség, 2008. - 151 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Without illusions : a live journey from Hungary to Canada
ISBN 978-963-86842-7-1 fűzött
Urbán Péter (1938-)
Kanada - magyar irodalom - emigráns - 20. század - memoár
894.511-94 *** 325.25(=945.11)(71)(0:82-94)
[AN 2760285]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2008.
Ürmösi András (1957-)
   Máj : empátia az ördöggel / Ürmösi András ; a szerző illusztrációival. - Budapest : Accordia, 2008. - 84 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-26-3 fűzött : 1992,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2762528]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2008.
Várady Judit (1946-)
   Zarándokúton Sefárba / Várady Judit. - [Sopron] : Novum, 2008. - 194 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9842-25-0 fűzött : 4500,- Ft
Algéria - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.65(0:82-992)
[AN 2762132]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2008.
Várallyay Gyula (1937-)
   Jelző nélküli magyar : naplójegyzetek, 1992-2007 / Várallyay Gyula. - Budapest : Littera Nova, 2008. - 572 p. ; 20 cm. - (Kronosz könyvek, ISSN 1219-1477 ; 18.)
ISBN 978-963-9643-21-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ezredforduló - napló
894.511-94
[AN 2762421]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2008.
Vargáné Lengyel Jolán
   Lila orgonák / Vargáné Lengyel Jolán ; [ill. Szelezsánné Varga Andrea]. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2008. - 154 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9846-03-6 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2759908]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2008.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Versek ; Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály ; [vál. és a szómagyarázatokat összeáll. Ferencz Győző] ; [a szöveggond. Martinkó András munkája]. - Budapest : Európa, 2008. - 282 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8658-4 fűzött : 880,- Ft
magyar irodalom - vers - drámai költemény
894.511-14 *** 894.511-121
[AN 2765081]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2008.
Winkler András (1942-)
   Vázlatok : versek rotárius barátaimnak / Winkler András. - Sopron : Hillebrand Ny., [2008]. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86698-5-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2759938]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11180 /2008.
Awdry, Christopher (1940-)
What is the time, Thomas? (magyar)
   Thomas egy napja / írta Christopher Awdry ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-628-752-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2762664]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2008.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Ki a leggyorsabb Sodoron? / W. Awdry meséi nyomán ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-628-880-8 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2762597]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2008.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Ki segít, ha nagy a köd? / W. Awdry meséi nyomán ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-628-879-2 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2762575]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2008.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
Thomas the tank engine & friends (magyar)
   Thomas és barátai / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 17x30 cm
Awdry, Wilbert meséi nyomán. - Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-628-839-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2762946]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2008.
Davies, Gill
   Autóbusz / [szöveg Gill Davies]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x12 cm
ISBN 978-963-370-592-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2761563]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2008.
Davies, Gill
   Kisautó / [szöveg Gill Davies]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x12 cm
ISBN 978-963-370-593-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2761564]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2008.
Davies, Gill
   Kisvonat / [szöveg Gill Davies]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x12 cm
ISBN 978-963-370-599-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2761561]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2008.
Davies, Gill
   Tűzoltóautó / [szöveg Gill Davies]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x12 cm
ISBN 978-963-370-594-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2761562]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2008.
   Dexter nagykönyve / [ford. Vass Ilona és Markwarth Zsófia]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2008. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
Tart.: Lepkeháború ; A zsenilovagok ; Agyhatalom ; Az ajándékló. - Egys. cím: Cootie wars ; Knights of the periodic table ; Brain power ; Horse of a different Dexter. - Dexter's laboratory (keretcím)
ISBN 978-963-9763-05-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2760571]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2008.
Fireman Sam magnet book (magyar)
   Sam, a tűzoltó mágneses könyve : 8 db mágnesfigurával / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Sam, a tűzoltó)
ISBN 978-963-628-865-5 kötött : 2299,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2762957]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2008.
The flying mouse (magyar)
   A repülő kisegér / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-628-956-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763344]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2008.
   Háziállatok. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Nagyszemű lapozó, ISSN 2060-1034)
Mini világ (keretcím)
ISBN 978-963-9657-91-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2760237]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2008.
Hutta, K. Emily
Who said, "Whoo"? (magyar)
   Hogyan beszélnek az állatok? : [állathangok] / írta K. Emily Hutta ; ill. Adam Devaney ; ford. Bottka Sándor Mátyás. - Budapest : Egmont, 2008. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 12.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-898-3 kötött : 1399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2762682]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2008.
Hutta, K. Emily
Who's hiding? (magyar)
   Hová bújnak az állatok? : [rejtőszín] / írta K. Emily Hutta ; ill. Adam Devaney ; ford. Bottka Sándor Mátyás. - Budapest : Egmont, 2008. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Töprengj Micimackóval! ; 11.)
Disney Micimackó (keretcím)
ISBN 978-963-628-897-6 kötött : 1399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2762697]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2008.
   Kisbárány. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x12 cm. - (A mamám és én)
ISBN 978-963-370-597-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2761661]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2008.
   Kiscica. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x12 cm. - (A mamám és én)
ISBN 978-963-370-596-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2761659]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2008.
   Kiscsikó. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x12 cm. - (A mamám és én)
ISBN 978-963-370-595-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2761662]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2008.
   Kiskutya. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 11x12 cm. - (A mamám és én)
ISBN 978-963-370-598-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2761660]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2008.
Il libro magico (magyar)
   A mágia könyve / [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - 189 p. : ill., színes ; 22 cm
Winx Club (keretcím)
ISBN 978-963-9763-14-2 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2760558]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Les fruits (magyar)
   Gyümölcsök / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-615-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2767248]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
A juicy day (magyar)
   A nagy nyári gyümölcsparti / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-615-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2767249]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Piglet's treeclimbing adventure (magyar)
   Malacka a fa tetején / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2006. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-617-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2767250]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
Trees (magyar)
   Fák / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-617-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2767251]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2008.
Maxtone Graham, Ysenda
What does a hundred look like? (magyar)
   Számtantúra / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-577-8)
 (hibás ISBN 963-627-577-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2767252]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2008.
Meister, Marion
   Ellentétek / [ill. Marion Meister] ; [versek Karafiáth Orsolya]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18 cm. - (Játékos felfedező, ISSN 2060-1042)
Mini világ (keretcím). - Kihajtható lapokkal
ISBN 978-963-9657-93-9 fűzött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2760214]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2008.
Meister, Marion
   Formák / [ill. Marion Meister]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18 cm. - (Játékos felfedező, ISSN 2060-1042)
Mini világ (keretcím). - Beilleszthető elemekkel
ISBN 978-963-9657-92-2 fűzött : 1490,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2760210]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2008.
   Mezei állatok. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Nagyszemű lapozó, ISSN 2060-1034)
Mini világ (keretcím)
ISBN 978-963-9657-90-8 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2760232]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2008.
Miler, Zdeněk (1921-)
Krtek a zelena hvězda (magyar)
   A vakond és a zöld csillag / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Cséfalvay Eszter]. - Budapest : Móra, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8496-9 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2765114]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2008.
Moritz, Silke
Zacharias Zuckerbein sucht die Weihnachtswichtel (magyar)
   Cukorláb Zakariás és a karácsonyi manók : [keress és találj több, mint 250 hibát!] / Silke Moritz ; Achim Ahlgrimm rajzaival ; [ford. Fazekas Zsófia]. - [Budaörs] : Dioné, cop. 2008. - [28] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-87645-1-5 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2762623]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2008.
Moritz, Silke
Zacharias Zuckerbein und der verflixte Freitag (magyar)
   Cukorláb Zakariás és az elvarázsolt péntek : [keress és találj több, mint 250 hibát!] / Silke Moritz ; Achim Ahlgrimm rajzaival ; [ford. Fazekas Zsófia]. - [Budaörs] : Dioné, cop. 2008. - [28] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-87645-2-2 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2762641]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2008.
Mountain emergency (magyar)
   Bárányhullás / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Sam, a tűzoltó)
ISBN 978-963-628-881-5 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2762610]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2008.
Narnia chronology (magyar)
   Narnia: a küzdelem krónikái : az utolsó király kódexei nyomán / C. S. Lewis ... alapján ; [ford. Robin Edina]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2007. - [30] p. : ill., színes ; 31 cm
Ill. Baynes, Pauline, Edwards, Mark és Hahner, Chris. - Kihajtható és mozgatható képekkel
ISBN 978-963-9763-49-4 kötött : 4990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2761768]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2008.
Pedro the little airplane (magyar)
   Pedró / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-628-925-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763342]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2008.
Thumber (magyar)
   Toppancs és a nagy tűz / [ford. Dobi Ildikó]. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
Kötött (hibás ISBN 978-963-627-167-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2763315]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2008.
To the rescue! (magyar)
   Macskamentő-akció / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Sam, a tűzoltó)
ISBN 978-693-628-882-2 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2762611]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2008.
Wongel, Günter
Berufe (magyar)
   Foglalkozások / [ill. Günter Wongel]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Cikcakk lapozó)
Mini világ (keretcím). - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9657-97-7 fűzött : 1390,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2760355]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2008.
Wongel, Günter
Tiere (magyar)
   Állatok / [ill. Günter Wongel]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2008. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Cikcakk lapozó)
Mini világ (keretcím). - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9657-96-0 fűzött : 1390,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2760351]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11217 /2008.
   Adsumus VI : tanulmányok a VIII. Eötvös Konferencia előadásaiból / [szerk. Förköli Gábor és Sági Tamás] ; [rend., kiad. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapes : ELTE Eötvös J. Collegium, 2008. - 399 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2007. ápr. 20-22. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-463-999-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2761369]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2008.
   Carousel. - [Budapest] : Stabenfeldt K. : [PonyClub], 2008. - 26 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9749-35-1 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2761746]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2008.
Csordás Dániel (1976-)
   Nocturne : az éjszakai látogató / Csordás Dániel. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, cop. 2008. - 102 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9725-39-3 fűzött : 1980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2753158]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2008.
Davis, Jim (1945-)
   Beach boys / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2008]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 82.)
ISBN 978-963-9847-00-2 fűzött : 495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2760531]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2008.
Morrison, Grant (1960-)
Arkham Asylum (magyar)
   Arkham elmegyógyintézet : [komor ház komoly talajon] : [Batman] / [írta Grant Morrison] ; [ill. ... Dave McKean] ; [Batman megalkotója Bob Kane] ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., cop. 2008. - [120] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9833-11-1 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2763507]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2008.
Naito Yasuhiro (1967-)
Trigun (magyar)
   Trigun / írta és rajz. Naitó Jaszuhiro. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9890-01-5
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2762223]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - [360] p.
Ford. Oroszlány Balázs
ISBN 978-963-9890-02-2 fűzött : 2290,- Ft : 9,4 EUR
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2762224] MARC

ANSEL
UTF-811223 /2008.
Yuki Kaori
Tenshi kinryouku (magyar)
   Angyalok menedéke : Ásziá, az anyagi világ / Yuki Kaori ; [ford. Oroszlány Balázs]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2750489]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Síró játék. - 2008. - [186] p.
ISBN 978-963-9679-92-4 fűzött : 1990,- Ft : 7,7 EUR
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2762662] MARC

ANSEL
UTF-8