MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/10/31 14:59:59
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11959 /2008.
Bakay Kornél (1940-)
   Ragyogj, cserkészliliom! / Bakay Kornél ; Sinkovits Imre bevezetőjével. - 2. kiad. - [Budapest] : Koronás Kerecsen K., 2008. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Régi magyarság, ISSN 0238-7298)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87665-2-6 fűzött
Magyar Cserkészszövetség
Magyarország - cserkészet - történeti feldolgozás
061.213cserkészet(439)(091)
[AN 2776110]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2008.
   Nemzetiségi gála, 2007 / [szerk. Frigyesi András] ; [közread. a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus]. - [Budapest] : MMIKL, [2007]. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a 2007. dec 18-án, a Kisebbségek Napján tartott "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" díjátadó gálaműsor alkalmából. - Váltakozva magyar, bolgár, cigány, horvát, német, román, szerb, szlovák, görög, lengyel, ruszin, szlovén és ukrán nyelven
ISBN 978-963-651-465-5 fűzött
Magyarország - kitüntetés - kisebbség - kultúra - fesztivál - ezredforduló
06.068(439)Pro_Cultura_Minoritatum_Hungariae *** 316.347(=00)(439) *** 316.7(=30)(439) *** 061.7(439-2Bp.)"2007"
[AN 2771209]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11961 /2008.
Kulcsár Péter
   A szövegkiadás / Kulcsár Péter ; [kiad. a Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézete]. - Miskolc : ME BTK Történettud. Int., 2008. - 91 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-661-840-7 fűzött
könyvtörténet - könyvtártudomány
02 *** 09
[AN 2770316]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11962 /2008.
Luhmann, Niklas (1927-1998)
Die Realität der Massenmedien (magyar)
   A tömegmédia valósága / Niklas Luhmann ; [ford. Berényi Gábor] ; [közread. az] Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet ... - Budapest : AKTI : Gondolat, 2008. - 133 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-087-5 fűzött : 2390,- Ft
tömegkommunikáció - médiaelmélet - társadalom
791.9.096/.097 *** 316.774(100) *** 316.6(100)
[AN 2773322]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11963 /2008.
Huntington, Samuel P. (1927-)
The clash of civilizations and the remaking of world order (magyar)
   A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; [ford. Puszta Dóra, ... Gázsity Mila, ... Gecsényi Györgyi] ; [szerk. Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1998. - 646 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8628-7 kötött : 3200,- Ft
civilizáció - társadalmi változás - külpolitika
008 *** 304 *** 327
[AN 2777073]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2008.
Sokal, Alan (1955-)
Impostures intellectuelles (magyar)
   Intellektuális imposztorok : posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal / Alan Sokal, Jean Bricmont ; ford. Kutrovátz Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Typotex, 2008, cop. 2000. - 388 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 346-379.
ISBN 978-963-279-013-8 fűzött : 3400,- Ft
tudományos tévedés - tudományfilozófia - posztmodern
001.89 *** 001
[AN 2778186]
MARC

ANSEL
UTF-811965 /2008.
   Tudomány és politika / szerk. Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton. - Budapest : Typotex, 2008. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány & ..., ISSN 2060-0046)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-279-005-3 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - tudománypolitika
001.89(100) *** 001.89(439)
[AN 2773706]
MARC

ANSEL
UTF-811966 /2008.
Windisch Károly Gottlieb (1725-1793)
   Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch / [... Hrsg., Einl. und Anm. von Andrea Seidler] ; [... Transkription ... József László Kovács]. - Budapest : Universitas, 2008. - 334 p. ; 25 cm. - (Magyarországi tudósok levelezése, ISSN 0238-678X ; 5.)
Váltakozva német, magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-21-8 kötött : 3150,- Ft
Windisch Károly Gottlieb (1725-1793)
Magyarország - tudós - tudományszervezés - 18. század - levelezés
001(439)(092)Windisch_K._G.(044)
[AN 2771684]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11967 /2008.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditation (magyar)
   Meditáció : az ember tökéletessége Isten elégedettségére / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. kiad. - Budapest : Madal Bal, 2008. - 334 p. ; 20 cm
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 978-963-86752-9-3)
ezoterika
133.25
[AN 2777712]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2008.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Az örökkévalóság bibliája / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : M. Hodonyi-Ickler, 2008-. - 20 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
Az örökkévalóság könyve (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-5411-1
ezoterika - vallásos irodalom
133.25 *** 244
[AN 2768459]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Üzenet a világ népeihez. - 2008. - 200 p.
ISBN 978-963-06-5412-8 fűzött
ezoterika - vallásos irodalom
133.25 *** 244
[AN 2768463] MARC

ANSEL
UTF-811969 /2008.
Ozaniec, Naomi
101 everyday meditation (magyar)
   Hétköznapi meditáció / Naomi Ozaniec. - [Budapest] : Illia, 2007. - 72 p. : ill., színes ; 19 cm. - (101 hasznos tanács)
Ford. Kerekes Mónika
ISBN 978-963-87148-8-6 kötött : 1390,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - meditáció
133.25 *** 613.865
[AN 2768089]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11970 /2008.
   Globális éghajlatváltozás : oktatócsomag : integrált természettudományi mintaprojektek / szerk. Havas Péter és Veres Gábor. - Budapest : OFI, 2008. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-603-1 fűzött
globális felmelegedés - természettudomány - tantárgy - alapfokú oktatás - felső tagozat - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
504.38.054 *** 372.85(072)
[AN 2770106]
MARC

ANSEL
UTF-811971 /2008.
   A keleméri Mohos-tavak : kutatás, kezelés, védelem = The Mohos Peat Bogs in Kelemér : research, conservation, management / szerk. Boldogh Sándor, G. Farkas Tünde. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2008. - 334 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 4.)
Bibliogr.: p. 325-334. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87082-2-9 kötött
Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület - Magyarország - természetvédelmi terület - természeti környezet
502.4(439-2Kelemér)
[AN 2771771]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2008.
Nagy Dezső
   A Gömör-Tornai-karszt történeti felszínborítása = Historickỳ vỳvin povrochovỳch vrstiev Gemersko-Turnianskeho krasu / Nagy Dezső. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2008. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 5 mell. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 5.)
Bibliogr.: p. 83-84. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87082-7-4 fűzött
Gömör-Tornai-karszt - geomorfológia - tájökológia
504.54(439.134) *** 504.54(437.6) *** 551.435.8(439)(234.373.3/.5) *** 551.435.8(437.6)(234.372.44)
[AN 2771733]
MARC

ANSEL
UTF-811973 /2008.
Szarvas Imre
   Ipolytarnóc : ősmaradványok : fossils / [szöveg és fotók Szarvas Imre] ; [közread. a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága]. - Eger : Bükki Nemz. Park Ig., [2008]. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9817-08-1 fűzött
Ipolytarnóc - fosszília - természeti környezet - tanösvény
502.4(439-2Ipolytarnóc) *** 56(439-2Ipolytarnóc)
[AN 2774353]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11974 /2008.
Basieux, Pierre
Die Top Seven der matematischen Vermutungen (magyar)
   Top 7 : az ezredforduló legkihívóbb matematikai problémái / Pierre Basieux. - Budapest : Typotex, 2008. - 165 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bognár János. - Bibliogr.: p. 157-161.
ISBN 978-963-9664-81-4 fűzött : 2100,- Ft
matematika
51
[AN 2767999]
MARC

ANSEL
UTF-811975 /2008.
Lovász László (1948-)
Combinatorial problems and exercises (magyar)
   Kombinatorikai problémák és feladatok / Lovász László ; ford. Lovász Márta és Vesztergombi Katalin. - 3. javítási jegyzékkel kieg. kiad. - Budapest : Typotex, 2008. - 666 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 653-655.
ISBN 978-963-9664-93-7 fűzött : 4900,- Ft
kombinatorika - egyetemi tankönyv - példatár
519.1(075.8)(076)
[AN 2776207]
MARC

ANSEL
UTF-811976 /2008.
Weir, Maurice D.
Thomas' calculus (magyar)
   Thomas-féle kalkulus / az eredeti művet kész. George B. Thomas, Jr. ; átd. Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; a magyar kiad. főszerkesztője Szász Domokos. - 2. kiad., javítási jegyzékkel kieg. - Budapest : Typotex, 2008-. - ill. ; 30 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2777988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 351 p.
Ford. Csaba Ferenc, Gerner József
ISBN 978-963-279-011-4 fűzött : 4200,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 2777996] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11977 /2008.
   ISIAME 2008 : International Symposium on the Applications of the Mössbauer Effect : 17-22 August 2008, Budapest ... : program and book of abstacts[!abstracts]. - [Budapest] : [MKE], [2008]. - 236 p. : ill. ; 30 cm
Rend., közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9319-79-0 fűzött
magfizika - Mössbauer-hatás - konferenciakiadvány
543.429.3 *** 539.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2773524]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2008.
Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés (51.) (2008) (Nyíregyháza)
   51. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés : Nyíregyháza, 2008. június 30 - július 2. : előadások összefoglalói / rend. Magyar Kémikusok Egyesületének Spektrokémiai Társasága [etc.]. - [Budapest] : MKE, [2008]. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9319-77-6 fűzött
analitikai kémia - spektroszkópia - konferenciakiadvány
543.42 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2773326]
MARC

ANSEL
UTF-811979 /2008.
   NRC7 : Seventh International Conference on Nuclear and Radiochemistry : 24-29 August 2008, Budapest... : book of abstacts[!abstracts] / [... org. by the Committee on Radiochemistry of the Hungarian Academy of Sciences etc.]. - [Budapest] : [MKE], [2008]. - 320 p. : ill. ; 30 cm
Közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9319-80-6 fűzött
radiokémia - konferenciakiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2773553]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11980 /2008.
Demeter Gábor (1980-)
   Morfometriai és litológiai tényezők kapcsolatának kvantitatív vizsgálata a Bükkben és északi előterén : a statisztikus felszínelemzés alkalmazásának lehetőségei a geomorfológiában / Demeter Gábor, Szabó Szilárd. - Debrecen : [Kossuth Egy. K.], 2008. - 183 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-177.
ISBN 978-963-473-131-3 fűzött
geomorfológia - térinformatika
551.4 *** 681.3.004.14 *** 528.94
[AN 2771328]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2008.
   Meteorológia és az alaptudományok : Meteorológus TDK Iskola, Orfű - Pécs, 2008. augusztus 27-30. / szerk. Weidinger Tamás [et al.]. - Budapest : ELTE Meteorológiai Tansz., 2008. - 187 p. : ill. ; 30 cm. - (Egyetemi meteorológiai füzetek, ISSN 0865-7920 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-007-9 fűzött
meteorológia - konferenciakiadvány
551.51 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2771709]
MARC

ANSEL
UTF-811982 /2008.
Volke, Gordon
Our planet (magyar)
   Bolygónk : [kérdések és válaszok csodálatos világunkról] / írta Gordon Volke ; rajzok Mike Atkinson, Sean Milne és Stephen Sweet ; ford. Kabdebó Flórián és Pap Zoltán. - Budapest : Manó Kv., 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Tudd meg, miért és hogyan)
ISBN 978-963-9737-22-8 fűzött : 1290,- Ft
Föld - geológia - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 523.31(02.053.2)
[AN 2773721]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11983 /2008.
Nagy Mihály
   A kabai meteorit = The meteorite of Kaba / Nagy Mihály ; [közread. a] Debreceni Református Kollégium. - [Debrecen] : Debreceni Ref. Kollégium, 2008. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Csak magyar nyelven, a képaláírások angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 79-80. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9322-16-5 kötött
Kaba (Hajdú-Bihar megye) - meteorit - 19. század
523.681(439-2Kaba)
[AN 2773839]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11984 /2008.
Albert László
   Ismerjük fel a gombákat! / Albert, Locsmándi, Vasas ; [a fotókat kész. Albert László]. - [Budapest] : Gabo, [2008], cop. 1995. - 191 p. : ill., színes ; 16 cm
A gombaismerői tanfolyamok hivatalos anyaga
ISBN 978-963-689-189-3 fűzött : 1990,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2778172]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2008.
Bodor János (1940-)
   Szobakaktuszok / írta és fényképezte Bodor János. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 978-963-286-383-2 kötött
kaktusz - dísznövény
582.852 *** 635.9
[AN 2772390]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2008.
Dennett, Daniel C. (1942-)
Darwin's dangerous idea (magyar)
   Darwin veszélyes ideája / Daniel C. Dennett ; ford. Kampis György és Kavetczky Péter. - 2. utánny. - Budapest : Typotex, 2008. - 606 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 563-591.
ISBN 978-963-9664-92-0 fűzött : 4600,- Ft
törzsfejlődés - természettörvény
575.8 *** 113
[AN 2776180]
MARC

ANSEL
UTF-811987 /2008.
Mamíferos (magyar)
   Emlősök / [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Természettudományi enciklopédia ; 11.)
ISBN 978-963-09-5663-5 kötött : 1490,- Ft
emlős
599
[AN 2773749]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2008.
Popper Péter (1933-)
   Részemről mondjunk mancsot! [elektronikus dok.] / Popper Péter. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Saxum, 2008. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-248-013-8 : 2900,- Ft
állat-ember kapcsolat - memoár - hangoskönyv
591.557.2 *** 636(0:82-94)
[AN 2769759]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1h 10 min)
állat-ember kapcsolat - memoár - hangoskönyv
591.557.2 *** 636(0:82-94)
[AN 2769765] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1h 11 min)
állat-ember kapcsolat - memoár - hangoskönyv
591.557.2 *** 636(0:82-94)
[AN 2769767] MARC

ANSEL
UTF-811989 /2008.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / Rimóczi Imre. - Budapest : Szaktudás, 2007-. - ill., színes ; 20 cm
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2661321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2008. - 136 p.
ISBN 978-963-9736-58-0 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2773545] MARC

ANSEL
UTF-811990 /2008.
West, Keith
Birds (magyar)
   Madarak : [kérdések és válaszok a madarak világáról] / írta Keith és Jonathan West ; rajzok Mike Atkinson ; ford. Kabdebó Flórián. - Budapest : Manó Kv., 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Tudd meg, miért és hogyan)
ISBN 978-963-9737-24-2 fűzött : 1290,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 2773740]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11991 /2008.
Barlay Mónika Laura
   Malignus tumorban szenvedő gyermek a családban : az egészséges testvérre kifejtett hatásrendszer vizsgálata / Barlay Mónika Laura. - Budapest : Szerző, 2008. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (Fiatal kutatók, ISSN 2060-2138)
Bibliogr.: p. 85-90.
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9888-08-1)
rákbetegség - gyermekgyógyászat - gyermeklélektan - gyermekgondozás
616-006 *** 616-053.2 *** 159.922.7 *** 613.95
[AN 2770180]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2008.
Bielau, Klaus
Homöopathie (magyar)
   Homeopátia : az öngyógyítás kulcsa / Klaus Bielau ; [ford. Varga Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 91 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Életmódkalauz, ISSN 1788-098X)
ISBN 978-963-248-037-4 kötött : 2480,- Ft
homeopátia
615.015.32
[AN 2767770]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2008.
Borland, Douglas M.
Children's types (magyar)
   Gyermekalkatok a homeopátiában / Douglas M. Borland ; [ford. Zelcsényi Judit]. - Nagykovácsi : Remedium, [2008], cop. 1995. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-04-5795-8 fűzött : 800,- Ft
homeopátia - gyermekgyógyászat - természetgyógyászat
615.015.32 *** 616-053.2 *** 615.89
[AN 2769770]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2008.
Bressan, Piero
Manuale pratico di omeopatia (magyar)
   Homeopátia : szerek, receptek, kezelési javaslatok / Piero Bressan és Roberto Chiej Gamacchio ; [ford. Szőcs Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Egészséges életmód ; 14.)
ISBN 978-963-09-5736-6 kötött : 995,- Ft
homeopátia
615.015.32
[AN 2767714]
MARC

ANSEL
UTF-811995 /2008.
Csernus Imre (1966-)
   A nő [elektronikus dok.] / Csernus Imre ; [... a szerző előadásában]. - Hangoskönyv. - Budapest : Jaffa, cop. 2008. - 1 CD (8 h 48 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9604-62-9 : 3600,- Ft
nemek pszichológiája - nő - nők a társadalomban - hangoskönyv
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 2768878]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2008.
Frühmann, Ernst
Ayurveda : indischer Weg zur Harmonie (magyar)
   Ájurvéda : a harmóniához vezető út / Ernst és Waltraud Frühmann ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 83 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Életmódkalauz, ISSN 1788-098X)
ISBN 978-963-7168-93-2 kötött : 2480,- Ft
India - ázsiai gyógymód - egészséges táplálkozás - természetgyógyászat
613.2 *** 615.89(540)
[AN 2767747]
MARC

ANSEL
UTF-811997 /2008.
   Gyakorlati laboratóriumi medicina / Debreczeni Lóránd és Kovács L. Gábor szerk. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - 537 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9443-87-7 fűzött
klinikai kémia - labortechnika
616-074/-078
[AN 2772340]
MARC

ANSEL
UTF-811998 /2008.
Hassa Talpag Réka
   Brunoli : kézikönyv kisbabáknak kezdő szülőkhöz / Hassa Talpag Réka ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Aposztróf, cop. 2008. - 166 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87489-7-3 fűzött : 1995,- Ft
csecsemőgondozás - terhesség - memoár
618.2(0:82-94) *** 613.95(0:82-94)
[AN 2768607]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2008.
Hassmann Péter
   Homeopátiás szerkapcsolatok / [... kész. Hassmann Péter]. - Nagykovácsi : Remedium, [2008]. - 45 p. ; 21 cm
Fűzött : 800,- Ft
homeopátia - természetgyógyászat - gyógyszeralkalmazás
615.89:615.322 *** 615.015.32
[AN 2769790]
MARC

ANSEL
UTF-812000 /2008.
Hassmann Péter
   Tej-szerek rubrikái : a Synthesis repertórium 9.2 verziójában / [... kész. Hassmann Péter]. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2008. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9786-33-3 fűzött
homeopátia - tej - természetgyógyászat - gyógyszeralkalmazás
615.015.32 *** 613.287.5/.6 *** 615.89:615.322
[AN 2769781]
MARC

ANSEL
UTF-812001 /2008.
Hidas György
   Lelki köldökzsinór : beszélgetek a kisbabámmal / Hidas György, Raffai Jenő, Vollner Judit ; [graf. Szyksznian Wanda]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 253 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-963-227-163-7 kötött : 3790,- Ft
terhesség - pszichoanalízis
618.2 *** 615.851 *** 159.964.2
[AN 2777967]
MARC

ANSEL
UTF-812002 /2008.
Hosch, Harald
Gesund durch Entsäuerung (magyar)
   Egészség savtalanítással : a sav-bázis egyensúly visszanyerése és megtartása / Harald Hosch ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Miskolc : Z-Press, 2008, cop. 2005. - 146 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészség mindenkinek, ISSN 1786-8149)
ISBN 963-9493-19-8 fűzött : 1260,- Ft
táplálkozástudomány - természetgyógyászat - ételrecept
613.2 *** 615.89 *** 641.56(083.12)
[AN 2776263]
MARC

ANSEL
UTF-812003 /2008.
James, Bryan
The parable of the homemade millionaire (magyar)
   Legyél te is milliomos! : keltsd életre a benned szunnyadó milliomost, és fedezd fel életed nagy lehetőségét! / Bryan James ; Charles "Tremendous" Jones előszavával ; [ford. Bognár-Tarjányi Attila és Bognár-Tarjányi Krisztina]. - Budapest : Network TwentyOne, [2008]. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9333-25-3 fűzött
életvezetés - siker
613.865
[AN 2773921]
MARC

ANSEL
UTF-812004 /2008.
Johnson, Maarit
Självkänsla och anpassning (magyar)
   Önbecsülés és alkalmazkodás / Maarit Johnson ; [ill. Anna Höglund] ; [ford. Sibinger Eszter]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 112 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-993-0 fűzött : 2200,- Ft
személyiség-lélektan - önérzet
159.923.2
[AN 2772241]
MARC

ANSEL
UTF-812005 /2008.
Jónás Eszter
   Daganatos betegségek kezelésének homeopátiás lehetőségei / Jónás Eszter. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2007. - 104 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-963-87021-8-0 fűzött
rákbetegség - homeopátia
616-006 *** 615.015.32
[AN 2769100]
MARC

ANSEL
UTF-812006 /2008.
Jónás Eszter
   Mit (t)ehetek az egészségemért? : táplálkozási útmutató a daganatos betegség megelőzéséhez és leküzdéséhez / Jónás Eszter. - [Nagykovácsi] : Remedium, cop. 2007. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87021-9-7 fűzött
táplálkozástudomány - rákbetegség - egészséges táplálkozás
613.2 *** 616-006
[AN 2769317]
MARC

ANSEL
UTF-812007 /2008.
   Két írás a rákról / [ford. Ganzler Katalin, ... Grega Sára]. - Nagykovácsi : Remedium, [2007]. - 35 p. ; 21 cm. - (Sycosis füzetek, ISSN 2060-2057 ; 5.)
Tart.: A rák és a morfogenetikus mezők / Eli Erich Lasch. A rákbetegség homeopátiás megközelítése : részlet / A. U. Ramakrishnan, Catherine R. Coulter. - Egys. cím: Cancer and morphogenetic fields ; A homoepathic approach to cancer (részlet). - Bibliogr.
ISBN 978-963-87587-1-2 fűzött
rákbetegség - homeopátia
616-006 *** 615.015.32
[AN 2768975]
MARC

ANSEL
UTF-812008 /2008.
   A komplex onkodiagnosztika és onkoterápia irányelvei / szerk. Kásler Miklós. - Budapest : Semmelweis, 2008. - XX, 750 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-11-9 fűzött
onkológia - orvosi diagnosztika - gyógyítás
616-006
[AN 2773288]
MARC

ANSEL
UTF-812009 /2008.
Kovács Tibor
   Vöröskeresztes élet Zala vármegyében, 1881-1945 : a Vöröskereszt zalai története / Kovács Tibor ; [közread. a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete]. - Zalaegerszeg : M. Vöröskereszt Zala M. Szerv., 2008. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-06-4855-4 fűzött
ISBN 978-963-06-4856-1 kötött
Magyar Vöröskereszt. Zala Megyei Szervezet
Zala megye - történeti feldolgozás
614.885(439.121)(091) *** 364.044.66(439.121)(091)
[AN 2773388]
MARC

ANSEL
UTF-812010 /2008.
Master, Farokh J.
   Alkáliák / Farokh J. Master. - Nagykovácsi : Remedium, [2007]-. - 21 cm
homeopátia - gyógyszeralkalmazás - alkáliföldfém
615.015.32 *** 615.89:615.322 *** 546.40
[AN 2769028]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Káliumok, báriumok : Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság - Master Iskola : 2. szemeszter - 2007 ősz / [a jegyzetet kész. Gerő Marianne]. - cop. 2007. - 112 p. - (Sycosis füzetek, ISSN 2060-2057)
ISBN 978-963-87587-6-7 fűzött (hibás ISBN 978-963-8757-6-7)
homeopátia - gyógyszeralkalmazás - alkáliföldfém
615.015.32 *** 615.89:615.322 *** 546.40
[AN 2769037] MARC

ANSEL
UTF-812011 /2008.
Master, Farokh J.
   Újszülöttek és kisbabák homeopátiás kezelése : nyughatatlan gyerekek : az 1995. november 20-21-i budapesti előadások anyagából / Farokh J. Master ; [ford. Bozsó Róbert]. - Nagykovácsi : Remedium, [2008], cop. 1995. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-03-7769-0 fűzött : 500,- Ft
homeopátia - gyermekgyógyászat - gyógyszeralkalmazás - csecsemőgondozás
615.015.32 *** 615.89:615.322 *** 616-053.2 *** 613.95
[AN 2769712]
MARC

ANSEL
UTF-812012 /2008.
Master, Farokh J.
   Understanding posology in classical homoeopathy / Farokh J. Master, Natasha Fernandes. - Nagykovácsi : Remedium, [2008]. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87587-7-4 fűzött
homeopátia - gyógyszeralkalmazás
615.89:615.322 *** 615.015.32
[AN 2769696]
MARC

ANSEL
UTF-812013 /2008.
Master, Farokh J.
   Vas és sav szerek : Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság - Master Iskola : I. szemeszter - 2007 tavasz / Farokh J. Master ; [a jegyzetet kész. Marikovszky Andrea]. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2007. - 54 p. ; 21 cm. - (Sycosis füzetek, ISSN 2060-2057)
ISBN 978-963-87587-3-6 fűzött
vas - homeopátia - gyógyszeralkalmazás - ásvány
615.015.32 *** 615.89:615.322 *** 546.72
[AN 2769014]
MARC

ANSEL
UTF-812014 /2008.
   Metabolic disorders - from bench to bedside : Sopron, ... 28-30 August, 2008 : book of abstracts / org. by the Organic and Medicinal Chemistry Division of the Hungarian Chemical Society and the Hungarian Diabetes Association. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2008]. - 60 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9319-82-0 fűzött
anyagcserezavar - konferenciakiadvány
616-008.9 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2773335]
MARC

ANSEL
UTF-812015 /2008.
Milenkovics, Bernd
Anti-aging mit Enzymen (magyar)
   Enzimekkel az öregedés ellen : 100 évig élni / Bernd Milenkovics ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2008. - 91 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Életmódkalauz, ISSN 1788-098X)
ISBN 978-963-248-036-7 kötött : 2480,- Ft
egészséges táplálkozás - enzim
613.2 *** 577.15
[AN 2767783]
MARC

ANSEL
UTF-812016 /2008.
Mohácsi Rita
   Szerképes beszéd : rajzok a homeopátiás esetfelvételben / Mohácsi Rita. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2007. - 43 p. : ill. ; 21 cm. - (Sycosis füzetek, ISSN 2060-2057 ; 4.)
ISBN 978-963-87587-0-5 fűzött
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - kommunikáció - lélektan - homeopátia
614.253 *** 316.77 *** 159.922 *** 615.015.32
[AN 2769003]
MARC

ANSEL
UTF-812017 /2008.
Nagy Ágnes
   Balotaszállás egészségtervének elkészítése és a menedzseri tervek kialakítása / Nagy Ágnes. - Budapest : Szerző, 2008. - 50 p. ; 20 cm. - (Fiatal kutatók, ISSN 2060-2138)
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-87830-2-8)
Balotaszállás - egészséges életmód - egészségnevelés - tervezés
613(439-2Balotaszállás) *** 372.861.3 *** 658.1.012.2
[AN 2770453]
MARC

ANSEL
UTF-812018 /2008.
   Népegészségtani ismeretek / szerk. Tompa Anna. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 364 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-338.
ISBN 978-963-9656-74-1 fűzött : 5500,- Ft
közegészségügy
614
[AN 2772324]
MARC

ANSEL
UTF-812019 /2008.
Parker, Steve (1952-)
Human body (magyar)
   Az emberi test : [kérdések és válaszok az életben maradásról] / írta Steve Parker ; rajzok Stephen Sweet ; ford. Kabdebó Flórián. - Budapest : Manó Kv., 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Tudd meg, miért és hogyan)
ISBN 978-963-9737-23-5 fűzött : 1290,- Ft
élettan - anatómia - gyermekkönyv
612(02.053.2) *** 611(02.053.2)
[AN 2773771]
MARC

ANSEL
UTF-812020 /2008.
Penner, Clifford
The gift of sex (magyar)
   A szexualitás ajándéka / Clifford és Joyce Penner ; [ford. Gulyás Melinda]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2008. - 390 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9564-57-2 kötött
nemi élet - vallási erkölcs
613.88 *** 241
[AN 2777727]
MARC

ANSEL
UTF-812021 /2008.
   Recept helyett : válogatás a Magyar Katolikus Rádió egészségügyi magazinműsorának riportjaiból / szerk. Bajzáth Gabriella. - Budapest : Jel, 2008. - 304 p. ; 20 cm. - (Megőrzött hangok, ISSN 1787-9221 ; 7.)
ISBN 978-963-9670-48-8 fűzött
Magyarország - egészséges életmód - orvostudomány - rádióműsorszám - interjú
613(047.53) *** 791.9.096(439) *** 61(047.53)
[AN 2768342]
MARC

ANSEL
UTF-812022 /2008.
Réczey Kata
   Tej-szerek / Réczey Kata. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2008. - 80 p. ; 21 cm. - (Sycosis füzetek, ISSN 2060-2057)
ISBN 978-963-87863-2-6 fűzött
tej - homeopátia - természetgyógyászat
613.287.5/.6 *** 615.015.32 *** 615.89
[AN 2769015]
MARC

ANSEL
UTF-812023 /2008.
Sankaran, Rajan (1960-)
An insight into plants (részlet) (magyar)
   Növénycsaládok. Káposztáék : Brassicaceae / Rajan Sankaran ; [ford. Gerő Marianne]. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2008. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87587-8-1 fűzött
homeopátia - keresztesvirágú - gyógyszeralkalmazás - gyógynövény
615.015.32 *** 615.89:615.322 *** 582.683.2
[AN 2769141]
MARC

ANSEL
UTF-812024 /2008.
Sankaran, Rajan (1960-)
An insight into plants (részlet) (magyar)
   Növénycsaládok. Kutyatejék : Euphorbiaceae / Rajan Sankaran ; [ford. Okos Ella]. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2007. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87587-5-0 fűzött
homeopátia - gyógynövény - hárommagvú - gyógyszeralkalmazás
615.015.32 *** 615.89:615.322 *** 582.757
[AN 2769474]
MARC

ANSEL
UTF-812025 /2008.
Sárkány Péter
   Filozófiai lélekgondozás : fenomenológia, exisztenciaanalitikus logoterápia, filozófiai praxis. - Budapest : Jel, 2008. - 240 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 8.)
Bibliogr.: p. 223-232. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9670-44-0 fűzött
fenomenológia - pszichoterápia
615.851 *** 165.62
[AN 2768745]
MARC

ANSEL
UTF-812026 /2008.
Schmolke, Frank
Seelen-Elixiere (magyar)
   Lélekelixírek / Frank Schmolke, Varda Hasselmann ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-952-3 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2774024]
MARC

ANSEL
UTF-812027 /2008.
Smits, Tinus
Autism (magyar)
   Autizmus : van remény : összetett terápiás megközelítés / Tinus Smits ; [ford. Éder Krisztina]. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2008. - 100 p. ; 21 cm. - (Sycosis füzetek, ISSN 2060-2057)
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-87863-0-2 fűzött
autizmus - homeopátia
616.89-008.45 *** 615.015.32
[AN 2769046]
MARC

ANSEL
UTF-812028 /2008.
Smits, Tinus
The post-vaccination syndrome (magyar)
   A védőoltás-szindróma felismerése, kezelése, megelőzése / Tinus Smits ; [ford. Éder Krisztina]. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2008. - 60 p. ; 21 cm. - (Sycosis füzetek, ISSN 2060-2057)
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-87587-9-8 fűzött
oltóanyag-bevitel - betegség - homeopátia
614.47 *** 616-083 *** 615.015.32
[AN 2769057]
MARC

ANSEL
UTF-812029 /2008.
   Tapasztalatok a WISC-IV gyermek-intelligenciateszt magyarországi standardizálásáról : [inkluzív nevelés] / Bass László [et al.]. - Budapest : Educatio, 2008. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 161-167.
Fűzött
Magyarország - gyermeklélektan - intelligenciavizsgálat - képességvizsgálat
159.922.7 *** 159.95.072 *** 159.922.7.072
[AN 2768354]
MARC

ANSEL
UTF-812030 /2008.
Tihanyiné Vályi Zsuzsanna
   Amiről a gyermekrajzok beszélnek / Tihanyiné Vályi Zsuzsanna. - Szeged : JATEPress, 2008. - 134 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-131.
Fűzött
gyermeklélektan - gyermekrajz
159.922.75
[AN 2773414]
MARC

ANSEL
UTF-812031 /2008.
Timár Krisztina
   Materia medica firca : egy csoport grafikus energiamintái / Timár Krisztina. - Nagykovácsi : Remedium, [2007]. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Sycosis füzetek, ISSN 2060-2057 ; 3.)
ISBN 963-87021-6-8 fűzött (hibás ISBN 963-87021)
homeopátia - grafológia
615.015.32 *** 159.925.6
[AN 2768941]
MARC

ANSEL
UTF-812032 /2008.
   Tűzvédelmi jogszabályok. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008-. - 30 cm
Magyarország - tűzvédelem - jogszabálygyűjtemény
614.84(439)(094)
[AN 2763866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Országos tűzvédelmi szabályzat. - 2008. - 552 p. - (Jog-kódex [paragrafus], ISSN 2060-1417 ; 2.)
Lezárva: 2008. márc. 31.
ISBN 978-963-9722-50-7 fűzött : 3675,- Ft
Magyarország - tűzvédelem - jogszabály
614.84(439)(094)
[AN 2770951] MARC

ANSEL
UTF-812033 /2008.
Twentyman, Ralph
The science and art of healing (magyar)
   A gyógyítás tudománya és művészete / Ralph Twentyman ; [ford. Marikovszky Andrea]. - Nagykovácsi : Remedium, cop. 2008. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 340-344.
ISBN 978-963-217-829-5 fűzött (hibás ISBN 978-963-271-829-5)
homeopátia
615.015.32
[AN 2769086]
MARC

ANSEL
UTF-812034 /2008.
Vithoulkas, George
Euthanasia and homeopathy (magyar)
   Eutanázia és homeopátia / George Vithoulkas ; [ford. Zsombor Balázs]. - [Nagykovácsi] : Remedium, [2008]. - 20 p. ; 15 cm. - (Sycosis füzetek, ISSN 2060-2057)
ISBN 978-963-87863-4-0 fűzött (hibás ISBN 978-963-4-0)
eutanázia - homeopátia
616-036.88 *** 342.721 *** 179.7 *** 615.015.32
[AN 2769072]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

12035 /2008.
Kovács Attila (1936-)
   Általános géptan : egyetemi tankönyv / Kovács Attila ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Utánny. - [Budapest] : Műegy. K., 2007. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
géptan - egyetemi tankönyv
621(075.8)
[AN 2773810]
MARC

ANSEL
UTF-812036 /2008.
Leggett, Jeremy
Half gone (magyar)
   A fele elfogyott : olaj, gáz, forró levegő és a globális energiaválság / Jeremy Leggett. - Budapest : Typotex, 2008. - 297 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Bakács Tibor. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-87-6 fűzött : 3200,- Ft
energiagazdálkodás - kőolajbányászat - energiaválság - éghajlattan
620.9 *** 622.323 *** 551.583
[AN 2773671]
MARC

ANSEL
UTF-812037 /2008.
Péter József (1950-)
   Géptervezés alapjai / Péter József. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2008. - 402 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399-400.
ISBN 978-963-661-837-7 fűzött
géptervezés
621.01
[AN 2770207]
MARC

ANSEL
UTF-812038 /2008.
Szvircsek Ferenc (1945-)
   Rózsaszentmártoni lignitbányászat : Mátra-Bükkalja térség lignitbányászatának összegző történeti áttekintése / [... írta és szerk. Szvircsek Ferenc] ; [kiad. Rózsaszentmárton Község Önkormányzata]. - Rózsaszentmárton : Önkormányzat, 2008. - 32 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 978-963-06-4983-4 fűzött
Rózsaszentmárton - bányászat - lignit - helytörténet
622.332(439-2Rózsaszentmárton)(091) *** 943.9-2Rózsaszentmárton
[AN 2768467]
MARC

ANSEL
UTF-812039 /2008.
Tisza Miklós (1949-)
   Az anyagtudomány alapjai / Tisza Miklós ; [közread. a] Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2008. - 285 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-661-844-5 fűzött
anyagtudomány - mechatronika - egyetemi tankönyv
620.1(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 2770353]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

12040 /2008.
Fehérvári Erzsébet
   Online banking : elektronikus banki szolgáltatások / Fehérvári Erzsébet. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 107 p. : ill. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
ISBN 978-963-277-028-4 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - elektronikus ügyintézés - internet - bankügy
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 336.7(439)
[AN 2770536]
MARC

ANSEL
UTF-812041 /2008.
Illés Zoltán
   Programozás C# nyelven / Illés Zoltán ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - 2. átd. kiad. - Budapest : JOS, 2008. - 268 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87629-4-8 fűzött : 3465,- Ft
programnyelv
519.682C#
[AN 2776372]
MARC

ANSEL
UTF-812042 /2008.
Johnson, Steve
Microsoft Office 2007 on demand (magyar)
   Microsoft Office 2007 : pontról pontra / Steve Johnson ; [ford. Halmai Orsolya]. - Budapest : Perfact, cop. 2008. - XVII, 708 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-87292-8-6 fűzött : 5990,- Ft
felhasználói program - ügyvitel
519.688Office *** 651.011.56
[AN 2773297]
MARC

ANSEL
UTF-812043 /2008.
Koenigsmarck, Arndt von
Cinema 4D 10 (magyar)
   Cinema 4D 10 : műhely / Arndt von Koenigsmarck. - Budapest ; Szarvas : Birsalma Bt., 2008. - 373 p. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-06-4648-2 fűzött : 8990,- Ft
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Cinema_4D
[AN 2768366]
MARC

ANSEL
UTF-812044 /2008.
Krug, Steve
Don't make me think! (magyar)
   Ne törd a fejem! : felhasználóbarát webdizájn / Steve Krug ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 205 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9686-53-3 fűzött : 3900,- Ft
webdizájn
681.324Internet
[AN 2772800]
MARC

ANSEL
UTF-812045 /2008.
   A web 2.0 jövője és a szemantikus web : az "in4 innováció, információszabadság, integráció, intelligens web" konferencia tanulmányai / szerk. Tóth Tünde és Vaskó Péter. - Budapest : Bibliopolisz, 2007. - 152 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2007. április 27-én Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87640-0-3 fűzött
internet - tartalomszolgáltatás - információ - könyvtártudomány - konferenciakiadvány
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 02 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2769055]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

12046 /2008.
Benesóczky Zoltán (1961-)
   Digitális tervezés funkcionális elemekkel és mikroprocesszorral : egyetemi tankönyv / Benesóczky Zoltán. - 7. utánny. - [Budapest] : Műegyetemi K., 2008. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-420-943-0 fűzött
integrált áramkör - digitális technika - egyetemi tankönyv
621.37/.39.037.37(075.8)
[AN 2778203]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

12047 /2008.
Frazon Zsófia
   Vízálló / [... a katalógust írta Frazon Zsófia, Joó Emese]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2008. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (Kamarakiállítások, ISSN 1587-7647 ; 16.)
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-9540-41-5 fűzött
műanyag - kiállítási katalógus
678.5 *** 061.4(439)
[AN 2773710]
MARC

ANSEL
UTF-812048 /2008.
Miller Adrienn
   A budapesti Le Meridien Hotel és a párizsi Ambassador Hotel Front Office komplex elemzése / Miller Adrienn. - Budapest : Szerző, 2008. - 84 p. ; 20 cm. - (Fiatal kutatók, ISSN 2060-2138)
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-87830-3-5)
Budapest - Párizs - szállodaügy - vendéglátás - pénzügy
640.41(439-2Bp.) *** 640.1(44-2Paris) *** 658.1 *** 649.9
[AN 2770462]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

12049 /2008.
European Young Geotechnical Engineers' Conference (19.) (2008) (Győr)
   Proceedings of the 19th European Young Geotechnical Engineers' Conference : Széchenyi István Egyetem, Győr ... 3-6 September, 2008 / ed. by András Mahler, Péter Scharle, Róbert Szepesházi ; [org. by International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE Hungarian National Committee, Széchenyi István University]. - Győr : Széchenyi Univ., 2008. - 353 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-45-8 fűzött
mérnökgeológia - geológia - konferenciakiadvány
624.131.1 *** 55 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2771510]
MARC

ANSEL
UTF-812050 /2008.
   Öko-Aqua 2008 : III. Nemzetközi Vízi Közmű Konferencia és Szakkiállítás, Debrecen, ... 2008. június 11-13. : katalógus : III. International Conference and Exhibition on Water and Waste Water, Debrecen, ... 11-13 June 2008 : catalogue / [rend., közread. a] Magyar Víziközmű Szövetség. - [Budapest] : M. Víziközmű Szövets., [2008]. - 78 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előadások összefoglalóival
Fűzött
vízgazdálkodás - konferenciakiadvány
628.1/.3 *** 556.18 *** 626.8 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2768240]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

12051 /2008.
   60 éves a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút / [... szerk. Kovács László] ; [közread. a] Magyar Államvasutak Zrt. - [Budapest] : MÁV Zrt., 2008. - 117 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87739-3-7)
Magyar Államvasutak. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút (Budapest)
Budapest - kisvasút - történeti feldolgozás
656.331(439)Széchenyi-hegyi_Gyermekvasút
[AN 2773364]
MARC

ANSEL
UTF-812052 /2008.
Gál József
   Possibilities of online sales in air passengers' transport and joined services / Gal, Jozsef. - Hodmezovasarhely : Delfin Computer Informatikai Zrt., 2008. - 76 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 73-76.
ISBN 978-963-06-4270-5 fűzött
légi közlekedés - internet - eladás
656.7 *** 681.324Internet *** 658.8
[AN 2768142]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

12053 /2008.
Hajni István
   South Africa wine routes with GPS guide. - Budaörs : CasteloArt Kft., cop. 2008. - 92, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 18x25 cm
Fotó Hajni István, szöveg Kolozsvári Ildikó. - A képaláírások angol, német, francia és magyar nyelven
ISBN 978-963-87934-2-3 kötött
Dél-afrikai Köztársaság - borászat - helyismeret - fényképalbum
663.2(680) *** 77.04(439)(092)Hajni_I. *** 908.680(084.12)
[AN 2767702]
MARC

ANSEL
UTF-812054 /2008.
Herczeg Ágnes (1959-)
   "Szép és kies kertek" : a kora reneszánsz kertművészet Itáliában és Magyarországon / Herczeg Ágnes ; Kesselyák Rita grafikáival ; [közread. az Ars Topia Alapítvány]. - Budapest : Ars Topia Alapítvány ; Csíkszereda : Pro-Print, [2008]. - 255 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás olasz, német és angol nyelven
Kötött (hibás ISBN 963-218-0046) (hibás ISBN 978-973-8468-72-6)
Itália - Magyarország - kert - művészettörténet - művelődéstörténet - 15. század - 16. század
712.3/.7(45)"14/15" *** 712.3/.7(439)"14/15" *** 930.85(4)"14/15"
[AN 2773193]
MARC

ANSEL
UTF-812055 /2008.
Környezetkímélő és energiatakarékos talajművelés (új kiadása) (angol)
   Environmentally-sound adaptable tillage / [ed.] Márta Birkás ; [transl. by Balázs Breznay]. - Budapest : Akad. K., cop. 2008. - 354 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 341-351.
ISBN 978-963-05-8631-3 kötött
talajművelés - biogazdálkodás
631.4/.8 *** 631.147
[AN 2768341]
MARC

ANSEL
UTF-812056 /2008.
Kőrösi Andrea
   A magyar szürke marha kraniometriai jellemzése / Kőrösi Andrea. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2008. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - (Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok, ISSN 0521-4254 ; 11.)
Bibliogr.: p. 295-298. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7092-65-7 fűzött
Magyarország - szarvasmarha - koponya
636.273 *** 572.71
[AN 2771252]
MARC

ANSEL
UTF-812057 /2008.
Lehmann Antal (1936-)
   Bányászati felszínek növényzete, talajai és újrahasznosítási lehetőségei a Mecsek térségében / Lehmann Antal. - Budapest : MTA FKI, 2008. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 62.)
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-9545-21-2 fűzött
Mecsek - bányászat - rekultiváció - külszíni művelés
631.618 *** 622.88 *** 622(439)(234.373.6)
[AN 2773383]
MARC

ANSEL
UTF-812058 /2008.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (20.) (2008) (Kaposvár)
   20. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2008. május 21. / összeáll. Szendrő Zsolt ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar [etc.]. - [Kaposvár] : KE Állattud. Kar [etc.], 2008. - [2], 154 p. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: 20th Hungarian Conference on Rabbit Production. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9821-05-7 fűzött
nyúltenyésztés - konferenciakiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2772157]
MARC

ANSEL
UTF-812059 /2008.
   Táj, teremtés, kert, alkotás : Pagony Táj- és Kertépítész Iroda, 1990-2000 / [szerk. Buella Mónika] ; [kiad. az Ars Topia Alapítvány]. - Budapest : Ars Topia Alapítvány, [2008]. - 103 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Fűzött
Pagony Táj- és Kertépítész Iroda (Kapolcs)
Magyarország - kertépítés - tájalakítás - vállalat - történeti feldolgozás
712.3/.7 *** 061.5(439)(091)
[AN 2772883]
MARC

ANSEL
UTF-812060 /2008.
Tamás Enikő
Biokertészek könyve (új kiadása)
   Biokertészkedés / Tamás Enikő ; [ill. Földi Hajnalka]. - Jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-286-402-0 kötött
biokert - amatőr kertészkedés
631.147 *** 634
[AN 2777782]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

12061 /2008.
   A 100 legjobb indiai recept / [szerk. Bogos Katalin és Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2007. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 84.
ISBN 963-7435-94-8 fűzött
India - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(540)(083.12)
[AN 2769964]
MARC

ANSEL
UTF-812062 /2008.
   A 100 legjobb koktél / [szerk. Korpádi Péter]. - Kistarcsa : STB Kv., 2007. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 86.
ISBN 963-7435-41-7 fűzött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2769965]
MARC

ANSEL
UTF-812063 /2008.
   A 100 legjobb tepsis finomság / [szerk. Sajgóné Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2007. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 90.
ISBN 963-7435-95-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2769923]
MARC

ANSEL
UTF-812064 /2008.
Balogh Diána
   Testreszabott konyha : [konyhatervezés az ergonómia jegyében] / Balogh Diána. - [Piliscsaba] : Netadmin Kft., cop. 2008. - 167 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5365-7 kötött : 4550,- Ft
lakberendezés - konyha
643.3
[AN 2770551]
MARC

ANSEL
UTF-812065 /2008.
Biscuits (magyar)
   Aprósütemények. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Szikra Renáta
ISBN 978-963-9731-18-9 fűzött : 1595,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2768674]
MARC

ANSEL
UTF-812066 /2008.
Breakfasts (magyar)
   Reggeli falatok. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Bíró Ágnes
ISBN 978-963-9731-25-7 fűzött : 1595,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2768685]
MARC

ANSEL
UTF-812067 /2008.
Cakes (magyar)
   Piskóták és más sütemények. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Erdélyi Z. Ágnes
ISBN 978-963-9731-24-0 fűzött : 1595,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2768662]
MARC

ANSEL
UTF-812068 /2008.
Casseroles & one-pots (magyar)
   Egytálételek. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Erdélyi Z. Ágnes
ISBN 978-963-9731-20-2 fűzött : 1595,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2768649]
MARC

ANSEL
UTF-812069 /2008.
El color en la decoración (magyar)
   Enteriőrök színről színre / [szerk. Macarena San Martín] ; [szöveg Marta Rodríguez] ; [... ford. Szántó Kinga]. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 255 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9731-39-4 fűzött : 1995,- Ft
lakásművészet - lakberendezés - fényképalbum
643/645 *** 747
[AN 2768148]
MARC

ANSEL
UTF-812070 /2008.
Dr. Oetker: Mini Kuchen (magyar)
   Sütemények két személyre - Dr. Oetker / [ford. Mészáros Csilla]. - [Budapest] : Grafo, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-48-8 kötött : 1800,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2772366]
MARC

ANSEL
UTF-812071 /2008.
   Az én Weinhaus szakácskönyvem : a mindennapok élvezeteiért... / [a kiadványt kész. Varga Bernadett] ; [fotók Patyi Árpád és Korpádi Péter]. - Bócsa : Weinhaus Kft., [2008]. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
bor - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 663.2
[AN 2771807]
MARC

ANSEL
UTF-812072 /2008.
Horváth Andrea
   Feng shui asztrológus szemmel / Horváth Andrea. - Üllő : RegunPress, [2008]. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7459-30-8 fűzött
feng shui - asztrológia
643/645 *** 133.25 *** 133.52
[AN 2776629]
MARC

ANSEL
UTF-812073 /2008.
Muffins (magyar)
   Muffinok. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Erdélyi Z. Ágnes
ISBN 978-963-9731-23-3 fűzött : 1595,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2768655]
MARC

ANSEL
UTF-812074 /2008.
Puddings (magyar)
   Édes csemegék. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Neumann Anna
ISBN 978-963-9731-19-6 fűzött : 1595,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2768699]
MARC

ANSEL
UTF-812075 /2008.
Sauces (magyar)
   Mártások. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Erdélyi Z. Ágnes
ISBN 978-963-9731-22-6 fűzött : 1595,- Ft
mártás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.887(083.12)
[AN 2768624]
MARC

ANSEL
UTF-812076 /2008.
Soups (magyar)
   Levesek. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Biró Ágnes
ISBN 978-963-9731-21-9 fűzött : 1595,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2768617]
MARC

ANSEL
UTF-812077 /2008.
Szepessy Vilma
   Házi sütemények 2 / [Szepessy Vilma]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 115 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 52.)
ISBN 978-963-9875-62-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2769301]
MARC

ANSEL
UTF-812078 /2008.
Szepessy Vilma
   Ínyenc fogások / [Szepessy Vilma]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 109 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 51.)
ISBN 978-963-9875-63-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2769295]
MARC

ANSEL
UTF-812079 /2008.
Szepessy Vilma
   Szendvicskrémek, pástétomok / [Szepessy Vilma]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 110 p. ; 20 cm. - (Receptvarázs, ISSN 1787-2235 ; 50.)
ISBN 978-963-9875-68-5 fűzött
szendvics - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 2769287]
MARC

ANSEL
UTF-812080 /2008.
   Tájak és ételek Magyarországon : [authentic dishes] / [szöveg ... Kolozsvári Ildikó]. - Budaörs : CasteloArt Kft., cop. 2008. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 18x25 cm + DVD
Angol, német, francia és magyar nyelven
ISBN 978-963-87934-1-6 kötött : 3870,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - helyismeret - elektronikus dokumentum - fényképalbum
641.568(439)(083.12) *** 908.439(084.12)
[AN 2767677]
MARC

ANSEL
UTF-812081 /2008.
Tarts & pastries (magyar)
   Torták és más édességek. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Szikra Renáta
ISBN 978-963-9731-27-1 fűzött : 1595,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2768718]
MARC

ANSEL
UTF-812082 /2008.
Thuróczy Károlyné
   Thuróczy Károlyné százéves szakácskönyve / [közread. Csorba Emmánuel és ... Marno Erzsébet] ; [szerk. Baranyi Krisztina]. - [Pilisszentiván] : Fríg, [2008]. - 280 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9836-08-2 fűzött : 2600,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2766288]
MARC

ANSEL
UTF-812083 /2008.
Winter (magyar)
   Téli ételek. - Budapest : Vince K., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. Lévay Boglárka
ISBN 978-963-9731-26-4 fűzött : 1595,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2768734]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

12084 /2008.
Griffin, Em
Making friends & making them count (magyar)
   Szerezzünk barátokat! ...és becsüljük meg őket! / Em Griffin ; [ford. Erdélyi András] ; [rajz. Lente István]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2008, cop. 2002. - 212 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9148-62-8 fűzött : 2200,- Ft
barátság - kommunikáció
177.63 *** 316.77
[AN 2776541]
MARC

ANSEL
UTF-812085 /2008.
Kiss Csilla
   A szabadságeszme Magyarországon a XIX. század közepén európai kontextusban / Kiss Csilla. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2008. - 59 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 8.)
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-963-87746-7-5 fűzött
szabadság - politikai filozófia - magyar történelem - 19. század
123 *** 32.001 *** 943.9"18"
[AN 2773301]
MARC

ANSEL
UTF-812086 /2008.
Lendvai L. Ferenc (1937-)
   A fiatal Lukács : útja Marxhoz: 1902-1918 / Lendvai L. Ferenc. - [Budapest] : Argumentum : Lukács Archívum, cop. 2008. - 443 p. ; 20 cm. - (Alternatívák, ISSN 1216-1411)
Bibliogr.: p. 423-430.
ISBN 978-963-446-483-9 fűzött : 2900,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - filozófus - 20. század - életrajz
1(439)(092)Lukács_Gy.
[AN 2771723]
MARC

ANSEL
UTF-812087 /2008.
Perecz László (1959-)
   Nemzet, filozófia, "nemzeti filozófia" / Perecz László. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2008. - 286 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 7.)
Bibliogr.: p. 261-281.
ISBN 978-963-446-480-8 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - filozófiatörténet - 19. század - 20. század
1(439)"18/19"
[AN 2771105]
MARC

ANSEL
UTF-812088 /2008.
Székely Attila, S. (1959-)
   A lélek mítoszokban és vallásokban / S. Székely Attila ; [a "Kereszténység" és "Judaizmus" egyes fejezeteinek szerzői ... Győri Kornél et al.]. - Budapest : Animula, 2008. - 219 p. ; 25 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-21-7 fűzött
lélek - vallás - mitológia - néprajz
128 *** 291.13 *** 398 *** 233.5
[AN 2773216]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

12089 /2008.
Augustinus Aurelius (354-430)
De beata vita (magyar)
   A boldog életről ; A rendről ; A türelemről / Szent Ágoston ; [ford. Sarbak Gábor, ... Fodor Nóra, ... Tuba Iván ...] ; [a bevezetőt írta Perendy László]. - Budapest : Jel, 2008. - 143 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai források, ISSN 1785-6094 ; 4.)
Egys. cím: De beata vita ; De ordine ; De patientia
ISBN 978-963-9670-40-2 fűzött
szent - patrológia - 4. század - erkölcsteológia
235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 276(092)Augustinus_Aurelius *** 241
[AN 2768108]
MARC

ANSEL
UTF-812090 /2008.
Baby Jesus and the noisy stable (magyar)
   A kis Jézus : bibliai történetek / [ill. Claire Henley]. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Tarts velünk)
ISBN 978-963-9594-55-5 kötött : 890,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2770609]
MARC

ANSEL
UTF-812091 /2008.
Béky Gellért (1924-)
   Életre-halálra : elmélkedések, írások / Béky Gellért. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2008]. - 77 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7573-33-0 fűzött
vallásos irodalom - kereszténység
244 *** 242
[AN 2772162]
MARC

ANSEL
UTF-812092 /2008.
   A Biblia és a Korán : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia : Szeged, 2007. augusztus 26-29. / szerk. Benyik György. - Szeged : JATEPress, 2008. - 183 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Biblia
Korán
vallástudomány - összehasonlító módszer - bibliakutatás - kereszténység - iszlám - konferenciakiadvány
291 *** 22.01 *** 297.18 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2773395]
MARC

ANSEL
UTF-812093 /2008.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatanács Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2008. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-913-0 kötött : 2900,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 2776959]
MARC

ANSEL
UTF-812094 /2008.
   Bibliai nevek és fogalmak : Károli Gáspár bibliafordítása alapján. - 8. bőv. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 304 p. ; 22 cm
A névjegyzéket kész. Babits Antal
ISBN 978-963-9867-12-3 fűzött
Biblia
szaklexikon
22(031)
[AN 2777473]
MARC

ANSEL
UTF-812095 /2008.
Chapman, Gary D. (1938-)
The love languages of God (magyar)
   Istenre hangolva : [Isten szeretetnyelvei] / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : Harmat, 2008. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9564-93-0 fűzött : 2200,- Ft
vallási erkölcs - szeretet - mentálhigiénia
241 *** 613.865 *** 177.61
[AN 2768226]
MARC

ANSEL
UTF-812096 /2008.
Cseri Kálmán (1939-)
   Fürödj meg és megtisztulsz / Cseri Kálmán. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2008, cop. 1992. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7954-38-2 fűzött (hibás ISBN 978-963-7954-38-4)
prédikáció
252
[AN 2776589]
MARC

ANSEL
UTF-812097 /2008.
Fekete Sándor Pál (1921-)
   A teremtés teljessége előtt : világkép a kinyilatkoztatás alapján / Fekete Sándor Pál. - [Budapest] : Zarándok K., 2008. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87710-3-2 fűzött
vallásos irodalom - teremtés
244 *** 231.51
[AN 2770957]
MARC

ANSEL
UTF-812098 /2008.
   Folyik a híd [elektronikus dok.] : zen/csan buddhista anekdotakincs / [vál., szerk.] Terebess Gábor ; Galkó Balázs előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Terebess, 2007. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 963-9147-72-9
zen buddhizmus - anekdota - példázat - hangoskönyv
294.321(0:82-822)
[AN 2768927]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 1 CD (52 min)
zen buddhizmus - anekdota - példázat - hangoskönyv
294.321(0:82-822)
[AN 2768931] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 1 CD (55 min)
zen buddhizmus - anekdota - példázat - hangoskönyv
294.321(0:82-822)
[AN 2768935] MARC

ANSEL
UTF-812099 /2008.
Francisco de Osuna (1492?-1540?)
Tercer abecedario espiritual (magyar) (szemelv.)
   Harmadik lelki ábécéskönyv : szemelvények / Francisco de Osuna ; vál. és ford. Várnai Jakab. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2008. - 172 p. ; 19 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-87970-1-8 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 2768138]
MARC

ANSEL
UTF-812100 /2008.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Gottsuche und Sinnfrage (magyar)
   Istenkeresés és értelemkérdés : párbeszéd / Viktor E. Frankl, Pinchas Lapide ; [ford. Szemere János]. - Budapest : Jel, cop. 2007. - 142 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 7.)
ISBN 978-963-9670-34-1 fűzött
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Lapide, Pinchas (1922-1997)
Ausztria - pszichológus - teológus - vallásfilozófia - 20. század - interjú
21 *** 615.851.135 *** 159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(047.53) *** 296(436)(092)Lapide,_P.(047.53)
[AN 2768243]
MARC

ANSEL
UTF-812101 /2008.
Fromann Richárd
   Repülj tovább!.. / Fromann Richárd. - [Budapest] : Zarándok K., 2007. - 194 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-86778-6-0 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2770931]
MARC

ANSEL
UTF-812102 /2008.
Gulyás Mária
   Velem vándorol utamon Jézus : a Mester velünk járja a Caminot / Gulyás Mária. - [Budapest] : Gulyás M., 2007. - 434 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9888-14-2)
Santiago de Compostela - zarándoklat - vallásos irodalom - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94) *** 244
[AN 2770133]
MARC

ANSEL
UTF-812103 /2008.
Jonah and the big fish (magyar)
   Jónás és a cet : bibliai történetek / [ill. Claire Henley]. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Tarts velünk)
ISBN 978-963-9594-57-9 kötött : 890,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2770614]
MARC

ANSEL
UTF-812104 /2008.
   Kortárs buddhista esszék / [ford., összeáll. és jegyzetekkel ell. Ermesz Csaba]. - [Budapest] : Farkas L. I. Kvk., 2007. - 168 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9428-67-6 fűzött : 2000,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2773815]
MARC

ANSEL
UTF-812105 /2008.
   Lectio divina. A lectio divina / Enzo Bianchi ; [ford. Erdő Zsuzsa]. Lectio divina az Énekek énekéről, lectio divina Márta és Mária evangéliumi történetéről / Maria Pia Giudici ; [... összeáll. a magyarszéki kármelita nővérek]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2008. - 99 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Pregare la parola
ISBN 978-963-87151-6-6 fűzött
Biblia
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 2772169]
MARC

ANSEL
UTF-812106 /2008.
   Lectio divina / összeáll. Szabó József. - [Budapest] : Jel, cop. 2008. - 43 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9670-49-5 fűzött
Biblia
olvasás - lelkigyakorlat
242 *** 22 *** 243
[AN 2767856]
MARC

ANSEL
UTF-812107 /2008.
Lost sheep and the scary day (magyar)
   Az elveszett bárány : bibliai történetek / [ill. Claire Henley]. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Tarts velünk)
ISBN 978-963-9594-58-6 kötött : 890,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2770524]
MARC

ANSEL
UTF-812108 /2008.
Márton Áron (1896-1980)
   Bilincs és glória : részletek Márton Áron püspök beszédeiből, leveleiből. - Budapest : Jel, cop. 2008. - 55 p. ; 17 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Blaskó Péter
ISBN 978-963-9670-39-6 kötött : 2500,- Ft
Erdély - püspök - katolikus egyház - 20. század - határon túli magyarság - auditív dokumentum
282(498.4)(=945.11)(092)Márton_Á.
[AN 2771752]
MARC

ANSEL
UTF-812109 /2008.
Noah and the Flood (magyar)
   Noé bárkája : bibliai történetek / [ill. Claire Henley]. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Tarts velünk)
ISBN 978-963-9594-56-2 kötött : 890,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2770434]
MARC

ANSEL
UTF-812110 /2008.
Péteri Pál (1932-)
   Egész évben áldjuk az Urat! : elmélkedések az egyházi évre : évközi idő / Péteri Pál. - Kaposvár : Szerző, 2008. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5090-8 fűzött
lelkigyakorlat - vallásos irodalom
242
[AN 2770952]
MARC

ANSEL
UTF-812111 /2008.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Szentlélek hárfája : Prohászka-imakönyv / [közread. a] Szociális Missziótársulat. - 10., átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 591 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-277-029-1 kötött (hibás ISBN 978-963-227-029-1)
imakönyv
243 *** 282
[AN 2772260]
MARC

ANSEL
UTF-812112 /2008.
Puskely Mária (1933-)
   Edit Stein : Európa társvédőszentje / Puskely Mária. - 2. bőv. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2008. - 179 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-963-87151-9-7 fűzött
Stein, Edith (1891-1942)
szent - 20. század - vallásos irodalom - vallásfilozófia - életrajz
235.3(092)Stein,_E. *** 244 *** 21
[AN 2768007]
MARC

ANSEL
UTF-812113 /2008.
Sánta János (1965-)
   Isten útjai / Sánta János. - Budapest : Jel, cop. 2008. - 231 p. ; 20 cm. - (Megőrzött hangok, ISSN 1787-9221 ; 6.)
ISBN 978-963-9670-42-6 fűzött
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 2771024]
MARC

ANSEL
UTF-812114 /2008.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A látó / írta és összeáll. Sípos (S) Gyula. - [Budapest] : Zarándok K., 2007. - 56 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-86778-7-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2771215]
MARC

ANSEL
UTF-812115 /2008.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   A megelevenedő Írás : a Biblia olvasásáról / Sípos (S) Gyula. - [Budapest] : Zarándok K., 2008. - 64 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-87710-2-5 fűzött
Biblia
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 2770928]
MARC

ANSEL
UTF-812116 /2008.
Smith, Aksel
Fire trinn (magyar)
   A hívőélet négy lépcsőfoka / Aksel Smith. - Vácduka : KTK Elrejtett Kincsek K., cop. 2007. - 35 p. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - kereszténység
244 *** 23/28
[AN 2768135]
MARC

ANSEL
UTF-812117 /2008.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
Faith's checkbook (magyar)
   Isten ígéreteinek tárháza azaz A hit csekkfüzete naponkénti használatra, rövid gyakorlati magyarázatokkal / Charles H. Spurgeon. - 9. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2008], cop. 1988. - 383 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-13-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-967-13-0)
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 2777346]
MARC

ANSEL
UTF-812118 /2008.
Stevens, Carl H.
Just let God love you (magyar)
   Engedd, hogy Isten szeressen / [Carl H. Stevens] ; [közread. a Magyarországi Biblia Szól Egyház]. - 4. kiad. - Budapest : Mo. Biblia Szól Egyh., [2008], cop. 2002. - 26 p. ; 15 cm
ISBN 963-204-825-3 fűzött
vallásos irodalom - szeretet
244 *** 241.513
[AN 2777853]
MARC

ANSEL
UTF-812119 /2008.
Stolz, Benedikt
Flamme der göttlichen Liebe (magyar)
   Az isteni szeretet lángja : Betlehemi Boldog Mirjam élete / Benedikt Stolz. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2008. - 254 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-87151-7-3 fűzött
Bauardy, Mirjam (1846-1878)
szent - 19. század - életrajz
235.3(092)Bauardy,_M.
[AN 2771083]
MARC

ANSEL
UTF-812120 /2008.
Szegedi László (1934-)
   Isten országát kereső egyház : a maradék megtér / Szegedi László. - [Budapest] : Zarándok K., 2008. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87710-5-6 fűzött
katolikus egyház - vallásos irodalom
244 *** 282
[AN 2771418]
MARC

ANSEL
UTF-812121 /2008.
Tuba Iván
   Bár nem láttátok, szeretitek : prédikációs elmélkedések az evangéliumról / Tuba Iván. - Budapest : Jel, 2008. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-43-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2768332]
MARC

ANSEL
UTF-812122 /2008.
Webster, Richard (1946-)
Amulets & talismans for beginners (magyar)
   Amulettek, talizmánok : [hogyan válasszunk, készítsünk és használjunk mágikus tárgyakat?] / Richard Webster ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 209 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 978-963-528-809-0 kötött : 2990,- Ft
amulett - okkultizmus - drágakő
291.337 *** 133 *** 549.091
[AN 2772028]
MARC

ANSEL
UTF-812123 /2008.
Wimmer, Otto
Kennenzeichen und Attribute der Heiligen (magyar)
   Szentek szimbólumai : attribútumaik és ábrázolásuk / Otto Wimmer ; [ford. Pálos M. Paschalis]. - Budapest : Jel, 2008. - Bibliogr.: p. 245-250.
ISBN 978-963-9670-38-9 fűzött
szent - keresztény művészet - ikonográfia - jelkép - szaklexikon
235.3(100)(092):030 *** 246:030 *** 7.046.3:030
[AN 2768380]
MARC

ANSEL
UTF-812124 /2008.
Yancey, Philip
Rumors of another world (magyar)
   Rejtjelek egy másik világból / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2008. - 325 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-325.
ISBN 978-963-9564-72-5 kötött : 2900,- Ft
hit - vallásos irodalom
244 *** 211
[AN 2777751]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

12125 /2008.
Bereczkei Tamás (1956-)
   Evolúciós pszichológia / Bereczkei Tamás. - Budapest : Osiris, 2008, cop. 2003. - 541 p. : ill. ; 26 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.: p. 491-528.
ISBN 978-963-276-006-3 kötött : 4980,- Ft
lélektan - szociálpszichológia - törzsfejlődés - egyetemi tankönyv
316.6(075.8) *** 159.9(075.8) *** 316.7(075.8) *** 575.8(075.8)
[AN 2777985]
MARC

ANSEL
UTF-812126 /2008.
Béres Magdolna Léna
   Menni vagy maradni? / Béres M. Léna. - Bodony : Szerző, 2008. - 199 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87819-0-1)
Bodony - szociográfia - 20. század - ezredforduló - memoár
308(439-2Bodony)(0:82-94)
[AN 2770144]
MARC

ANSEL
UTF-812127 /2008.
Hamburg, Samuel R.
Will our love last? (magyar)
   A boldog párkapcsolat titkai : útikalauz pároknak / Sam R. Hamburg ; [ford. Lawrence Katalin]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 236 p. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 978-963-9797-61-1 kötött : 2690,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.89 *** 392.6
[AN 2777736]
MARC

ANSEL
UTF-812128 /2008.
   Helyi érték : fejlesztéskutatási esettanulmányok / szerk. Dudás Katalin, Lágler Péter. - [Budapest] : [MMIKL], 2007. - 419 p. : ill. ; 21 cm. - (Kultúra, kutatás, fejlesztés, integráció, közösség, közművelődés, társadalom)
Bibliogr.
ISBN 978-963-651-461-7 fűzött
Magyarország - művelődésügy - kulturális környezet - társadalmi integráció - ezredforduló - területfejlesztés
316.7(439)"200" *** 364.146 *** 711.1(439)"200"
[AN 2771172]
MARC

ANSEL
UTF-812129 /2008.
Osborne, Richard
Introducing sociology (magyar)
   Szociológia másképp / Richard Osborne, Borin Van Loon ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Edge 2000, [2008]. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (SHL képes könyvek, ISSN 1785-7759)
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-9760-03-5 fűzött : 1890,- Ft
szociológia
316
[AN 2769736]
MARC

ANSEL
UTF-812130 /2008.
   La presencia del niño en las literaturas en lengua española : la niñez como dimensión, objeto y perspectiva del discurso literario : [V Coloquio Internacional de Estudios Hispánicos : Budapest, 30 de mayo - 1 de junio de 2007] / red. Gabriella Menczel y László Scholz ; [... org. por el Departamento de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad Eötvös Loránd y el Instituto Cervantes de Budapest]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 672 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.
ISBN 963-7338-69-4 fűzött (hibás ISBN 963-7338-69-1)
spanyol nyelvű irodalom - 20. század - gyermek - irodalmi motívum - emberábrázolás - konferenciakiadvány
316.37-053.2 *** 860(091)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2768502]
MARC

ANSEL
UTF-812131 /2008.
Sasson, Jean
Princess (magyar)
   A fátyol mögött : igaz történet egy szaúd-arábiai királyi család életéből / Jean Sasson ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Gabo, [2008]. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-191-6 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-7318-47-X)
Szaúd-Arábia - nők a társadalomban - uralkodócsalád
316.37-055.2(532) *** 929(532)
[AN 2778072]
MARC

ANSEL
UTF-812132 /2008.
Szarvák Tibor (1971-)
   Ifjúságszociológiai korkép Szolnokon / Szarvák Tibor ; szerk. Khademi-Vidra Anikó. - Szolnok : Önkormányzat, 2008. - 56 p. ; 21 cm. - (Torkolat társadalomkutató könyvek)
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-7204-33-3 fűzött
Szolnok - ifjúságszociológia - káros szenvedély - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.346.3-053.6(439-2Szolnok)"200"(083.41) *** 316.37-053.6(439-2Szolnok)"200"(083.41) *** 364.272
[AN 2768211]
MARC

ANSEL
UTF-812133 /2008.
Székely Attila, S. (1959-)
   Rövid magatartástudomány orvosoknak / S. Székely Attila. - Budapest : Animula, 2008. - 100 p. : ill. ; 25 cm. - (Animula könyvek, ISSN 1589-4762)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-20-0 fűzött
magatartástudomány - fejlődéslélektan - egyetemi tankönyv
316.6(075.8) *** 159.922(075.8)
[AN 2773220]
MARC

ANSEL
UTF-812134 /2008.
Szenti Tibor (1939-)
   Parasztvallomások : gazdák emlékezései Hódmezővásárhelyről / Szenti Tibor ; [a térképeket és a ... rajzokat Ferenczi István ... kész.]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Századvég, 2008. - 788 p., CXL t. : ill. ; 25 cm + mell.
Bibliogr.: p. 693-697.
ISBN 978-963-7340-65-9 kötött : 4998,- Ft
Hódmezővásárhely - szociográfia - parasztság - magyar néprajz - 19. század - 20. század - memoár
308(439-2Hódmezővásárhely)(0:82-94) *** 39(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely) *** 316.343.64(439-2Hódmezővásárhely)"18/19"
[AN 2768487]
MARC

ANSEL
UTF-812135 /2008.
Varga Krisztina
   Válságkommunikáció és PR a Volkswagen - Škoda botrányban / Varga Krisztina. - Budapest : Szerző, 2008. - 82 p. ; 20 cm. - (Fiatal kutatók, ISSN 2060-2138)
Bibliogr.: p. 66-72.
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-87819-3-2)
Németország - válságmenedzselés - kommunikáció - konfliktuskezelés - vállalat
316.77 *** 316.48 *** 658.1.016.7 *** 061.5(430)Volkswagen
[AN 2770167]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

12136 /2008.
Bárdi László (1932-)
   Napkelet üzenete / Bárdi László. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2008. - 92 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87810-2-4)
Kína - nomád népek - magyarságkutatás - művelődéstörténet
397.7 *** 930.85(510) *** 930.8(=945.11)
[AN 2770399]
MARC

ANSEL
UTF-812137 /2008.
   Az egzotikum : tanulmányok / szerk. Fejős Zoltán, Pusztai Bertalan. - Budapest : Néprajzi Múz. ; Szeged : SZTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2008. - 253 p. : ill. ; 25 cm. - (Tabula könyvek, ISSN 1586-7986 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9540-39-2 fűzött : 2000,- Ft
néprajz - kulturális antropológia - világirodalom története - művelődéstörténet - konferenciakiadvány
39(=00)(100) *** 316.7(100) *** 82(091) *** 930.85(100) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2768301]
MARC

ANSEL
UTF-812138 /2008.
   Festett zománc : olasz népmesék / ford. Tusnády Mária ; [az illusztrációkat kész. ... Nagyistók Mária]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag
ISBN 963-7338-74-8 fűzött
Olaszország - gyermekirodalom - népmese
398.21(=50)(02.053.2)
[AN 2767869]
MARC

ANSEL
UTF-812139 /2008.
Miklya Zsolt (1960-)
   Füleden be, szádon ki / gyűjt. és írta Miklya Zsolt ; [graf. Fábián Emese]. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : Parakletos, 2008, cop. 2003. - 48 p. : ill. ; 17 cm. - (Bibliai találósok ; 1.)
ISBN 978-963-210-902-2 fűzött
Biblia
református egyház - találós kérdés
398.6 *** 22 *** 284
[AN 2776580]
MARC

ANSEL
UTF-812140 /2008.
Šusteková, Ivana
   Tradičné zamestnania slovákov na dolnej zemi / Ivana Šusteková ; [vyd. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2008. - 201 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-196.
ISBN 978-963-87342-7-3 fűzött
Alföld - Kárpát-medence - foglalkozás - néprajz - szlovákok - magyarországi szlovákok
39(=854)(4-191)(251) *** 39(=854)(439.14)
[AN 2768475]
MARC

ANSEL
UTF-812141 /2008.
Szilágyi József
   Tököli rác történetek = Tukuljske racke pripovitke / Szilágyi József. - Tököl : Szilágyi J., 2007. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4760-1 fűzött
Tököl - folklór - magyarországi szerbek - monda
398.2(=861)(439-2Tököl)
[AN 2767917]
MARC

ANSEL
UTF-812142 /2008.
Szűr Krisztina
   Stylist kézikönyv / Szűr Krisztina. - Üllő : Regun, 2006-. - ill., színes ; 27 cm
arculattervezés - divat
391
[AN 2678481]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2007. - 200 p.
Fűzött : 8990,- Ft (hibás ISBN 978-963-7459-43-6)
arculattervezés - divat
391
[AN 2770262] MARC

ANSEL
UTF-812143 /2008.
Takács Erika
   Találós kérdések : [emberek, állatok, növények, ünnepek, ételek] / Takács Erika. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9778-83-2 fűzött
találós kérdés
398.6
[AN 2771980]
MARC

ANSEL
UTF-812144 /2008.
Tátrai Zsuzsanna (1945-)
   Jeles napok, ünnepi szokások / Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda : Planétás, [2008], cop. 1997. - 298 p. : ill., részben kotta ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 978-963-9414-16-7 kötött
ISBN 978-963-286-450-1
magyar néprajz - naptári szokás - egyetemi tankönyv
398.33(=945.11)(075.8)
[AN 2777462]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

12145 /2008.
Domonkos László (1951-)
   Nagyenyedi ördögszekér / Domonkos László. - Budapest : Masszi, 2008. - 137, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-137.
ISBN 978-963-9851-04-7 fűzött : 1680,- Ft
Erdély - nemzetiségi tisztogatás - magyar történelem - művelődéstörténet - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
323.12(=945.11)(439.21)"184" *** 943.921"18" *** 930.85(439)
[AN 2768524]
MARC

ANSEL
UTF-812146 /2008.
Duray Miklós (1945-)
   Volt egyszer egy... ... egy lesz egyszer? : válogatott írások / Duray Miklós. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2008. - 99 p. ; 20 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87810-1-7)
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - válogatott művek
323(439)"200"(0:82-821)
[AN 2770410]
MARC

ANSEL
UTF-812147 /2008.
   Europe in a world in transformation / [ed. E. Sylvester Vizi, Tamás G. Kucsera] ; [org. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Pontificium Consilium de Cultura, Magyar Tudományos Akadémia]. - Budapest : HAS, 2008. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten 2006. dec. 14-16. között azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-561-3 kötött
Európa - Európai Unió - politika - egyházügy - kultúra - ezredforduló - konferenciakiadvány
322(4-62) *** 32(4-62) *** 316.7(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2773963]
MARC

ANSEL
UTF-812148 /2008.
Hegyi Pál
   Keserű visszaemlékezés a hontalanság éveire : a Duna-völgy fekete báránya / Hegyi Pál. - Zalaegerszeg : [Magánkiad.], 2005-. - 20 cm
Méretváltozata: 21 cm
Felvidék - kitelepítés - 1945 utáni időszak - határon túli magyarság - memoár
323.12(=945.11)(437.6)"1945/1949"(0:82-94) *** 325.254(=945.11)(437.6)"1945/1949"(0:82-94)
[AN 2566930]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. köt., Zord idők nyomában. - 2008. - 221 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4319-1 fűzött : 1300,- Ft
Felvidék - határon túli magyarság - emigráns - 1945 utáni időszak - memoár
325.254(=945.11)(437.6)"1945/1949"(0:82-94) *** 323.12(=945.11)(437.6)"1945/1949"(0:82-94)
[AN 2772694] MARC

ANSEL
UTF-812149 /2008.
Szabó Máté (1956-)
   A disszidensek hangjai : a szocializmus kritikája a magyar ellenzék irányzatainak gondolkodásában, 1968-1988 / Szabó Máté. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2008. - 47 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 6.)
Bibliogr.: p. 42-47.
ISBN 978-963-87746-5-1 fűzött
Magyarország - ellenzék - szocialista rendszer - Kádár-korszak - emigráció - magyarság
321.74(439)"196/198" *** 323.22(439)"196/198" *** 325.252(=945.11)(100)"196/198"
[AN 2773316]
MARC

ANSEL
UTF-812150 /2008.
Szili Ferenc (1934-)
   Elindultam szép hazámból.. : adatok a kivándorlás történetéhez / Szili Ferenc. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2008. - 77 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87732-8-9)
Egyesült Államok - emigráció - magyarság - századforduló
325.252(=945.11)(73)"189/191"
[AN 2770383]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

12151 /2008.
Angenendt, Arnold (1934-)
Das Frühmittelalter (magyar)
   A kora középkor : a nyugati kereszténység 400-tól 900-ig / Arnold Angenendt ; [ford. Váróczi Zsuzsanna]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 605 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 523-583.
ISBN 978-963-277-023-9 kötött : 4600,- Ft
Európa - egyháztörténet - katolikus egyház - történelem - művelődéstörténet - kora középkor
930.85(4)"04/08" *** 940"04/08" *** 282(4)"04/08"
[AN 2772272]
MARC

ANSEL
UTF-812152 /2008.
Balázs György
   A finn - szovjet fegyveres konfliktus : "a téli háború" a külföldi tudósítások alapján a szentesi sajtó tükrében, 1939. november 30 - 1940. március / Balázs György ; [kiad. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Önkormányzat, 2008. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87258-7-5 fűzött
Finnország - Szovjetunió - Szentes - történelem - hadtörténet - második világháború - sajtó
948.0"1939/1940" *** 947"1939/1940" *** 355.48(480)"1939/1940" *** 355.48(47)"1939/1940" *** 070(439-2Szentes)"1939/1940"
[AN 2771236]
MARC

ANSEL
UTF-812153 /2008.
Batthyány Lajosné Zichy Antónia (1816-1888)
   Batthyány Lajos emlékezete : özv. gróf Batthyány Lajosné, szül. gróf Zichy Antónia visszaemlékezései férje fogságáról és haláláról. - Budapest : Jel, cop. 2008. - 83 p. ; 17 cm + 2 CD
A mellékletben szereplő előadó Kubik Anna et al.
ISBN 978-963-9670-36-5 kötött : 3400,- Ft
Batthyány Lajos (1807-1849)
Batthyány Lajosné Zichy Antónia (1816-1888)
miniszterelnök - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - magyar irodalom - hangoskönyv - memoár
943.9(092)Batthyány_L. *** 894.511-94
[AN 2771767]
MARC

ANSEL
UTF-812154 /2008.
Benisné Manner Melinda
   Gyökereink : a bakonysárkányi németek története = Unsere Vorfahren / [Benisné Manner Melinda, Szüsz Tímea] ; [közread. a Bakonysárkányi Német Kisebbségi Önkormányzat és Általános Iskola ...]. - Bakonysárkány : Német Kisebbségi Önkormányzat : Ált. Isk., 2008. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5031-1 fűzött
Bakonysárkány - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Bakonysárkány *** 316.347(=30)(439-2Bakonysárkány)
[AN 2773296]
MARC

ANSEL
UTF-812155 /2008.
Birnbaum, Marianna D. (1934-)
   Behind the image: another text : six essays on art and literature / Marianna D. Birnbaum. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2008. - 123 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-484-6 fűzött
Magyarország - Európa - művelődéstörténet - szentek kultusza - zsidóság - középkor - reneszánsz
930.85(4)"14/15" *** 930.85(439)"14/15" *** 235.3 *** 394.944 *** 316.653 *** 316.347(=924)(4)"14/15"
[AN 2770929]
MARC

ANSEL
UTF-812156 /2008.
Bíró András (1923-)
   Találkozásaim / Bíró András. - Érd : Hírözön Bt., 2008. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4771-7 fűzött
Magyarország - híres ember - művész - 20. század - portré
929(439)"19" *** 7(439)(092)
[AN 2768533]
MARC

ANSEL
UTF-812157 /2008.
   Exponált emlék : családi képek a magán- és közösségi emlékezetben / szerk. Bán Zsófia és Turai Hedvig ; [közread. a] Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége AICA Magyar Tagozata. - Budapest : Műkritikusok Nemz. Szövets. M. Tag., 2008. - 185 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5195-0 fűzött : 2300,- Ft
kollektív emlékezet - oral history - családi kép - fénykép
930.1 *** 93/99 *** 77.041
[AN 2771662]
MARC

ANSEL
UTF-812158 /2008.
Fazekas Csaba (1968-)
   Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban / Fazekas Csaba. - Budapest : Lucidus K., 2008. - 191 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 179-191.
ISBN 978-963-9465-50-3 fűzött : 2600,- Ft
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - egyházpolitika - politikus - reformkor
943.9(092)Deák_F. *** 322(439)"184"
[AN 2773820]
MARC

ANSEL
UTF-812159 /2008.
Fëdorovskij, Vladimir (1950-)
Le roman de l'Orient-Express (magyar)
   Az Orient expressz regénye / Vladimir Fédorovski ; [ford. Sohajda Ferenc]. - Budapest : General Press, [2008]. - 244 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.
ISBN 978-963-643-067-2 kötött : 3200,- Ft
Európa - művelődéstörténet - századforduló - vasút - 20. század
930.85(4)"188/19" *** 629.4(4) *** 656.2(4)
[AN 2772007]
MARC

ANSEL
UTF-812160 /2008.
Gutheil Jenő (1887-1963)
   Az Árpád-kori Veszprém / Gutheil Jenő ; [sajtó alá rend. Kredics László] ; [utószó Fügedi Erik] ; [előszó ... Solymosi László]. - 3. kiad. - Veszprém : Lichtneckert A., 2008. - IV, 388 p., 42. t. : ill. ; 24 cm. - (Monográfiák és forráskiadványok Veszprém történetéből, ISSN 2060-1379 ; 1.)
ISBN 978-963-06-5550-7 fűzött
Veszprém - helytörténet - Árpád-kor - történelmi forrás
943.9-2Veszprém"10/14"(093)
[AN 2772147]
MARC

ANSEL
UTF-812161 /2008.
Hegedős Piroska
   Hírességek "meztelenül" : sztorinapló / Hegedős Piroska ; a szerző grafikáival. - Budapest : Napkút K., 2008. - 260, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-011-3 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - híres ember - magyar irodalom - ezredforduló - napló
929(439)"200"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2769291]
MARC

ANSEL
UTF-812162 /2008.
Hobsbawm, Eric J. (1917-)
Interesting time: a twentieth-century life (magyar)
   Mozgalmas évek : egy huszadik századi életút / Eric Hobsbawm ; [ford. Baráth Katalin]. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2008. - 397, [16] p. : ill. ; 23 cm. - (Eszmélet könyvtár, ISSN 1789-0497)
ISBN 978-963-236-099-7 fűzött : 4000,- Ft
Hobsbawm, Eric J. (1917-)
Nagy-Britannia - történész - világtörténelem - 20. század - memoár
930.1(410)(092)Hobsbawn,_E.(0:82-94) *** 930.9"19"(0:82-94)
[AN 2773329]
MARC

ANSEL
UTF-812163 /2008.
   Humanizmus, religio, identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről / [... összeáll. Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007. - 286 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 45.)
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol és olasz nyelven
ISBN 978-963-473-125-2 fűzött
Magyarország - Európa - művelődéstörténet - magyar irodalom története - újkor
930.85(439)"14/17" *** 930.85(4)"14/17" *** 894.511(091)"14/17"
[AN 2771311]
MARC

ANSEL
UTF-812164 /2008.
   " Dobó miatt sok terekök vesznek" : 16-17. századi költők és krónikások az 1552-es egri ostromról / vál., [az előszót, a bevezetőket és a jegyzeteket írta] Lőkös Péter. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 276 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 86.)
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 267-274.
ISBN 978-963-7338-78-6 fűzött
magyar történelem - világirodalom - világirodalom története - 16. század - török hódoltság - antológia
943.9"1552"(0:82-822) *** 82-822=945.11 *** 82(091)"15"
[AN 2768160]
MARC

ANSEL
UTF-812165 /2008.
Kelemen Márta, H.
   Solva : Esztergom későrómai temetői : die spätrömischen Gräberfelder von Esztergom / H. Kelemen Márta ; Merczi Mónika és Lőrincz Barnabás tanulmányaival ; szerk. Szabó Ádám, Tóth Endre. - Budapest : MNM, 2008. - 553 p. : ill. ; 27 cm + 2 térk. - (Libelli archaeologici, ISSN 1589-9292 ; 3.)
Bibliogr.: p. 379-400., 476-478., 550-553. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7061-48-6 kötött
Solva - Esztergom - régészet - temető - ókor
904(398.6-2Solva) *** 904(439-2Esztergom) *** 718(439-2Esztergom)
[AN 2758461]
MARC

ANSEL
UTF-812166 /2008.
Kocsis István (1940-)
   Magyarország Szent Koronája : a Szent Korona misztériuma és tana / Kocsis István. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Püski, 2008. - 519 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 509-518.
ISBN 978-963-9592-63-6 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény - szentkoronatan - művelődéstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11) *** 342.519.8(439) *** 342.22(439)
[AN 2776885]
MARC

ANSEL
UTF-812167 /2008.
Lichtneckert András (1951-)
   Az arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története : mikrotörténelem / Lichtneckert András. - Balatonfüred : Lichtneckert A., 2008. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (LA könyvtár, ISSN 2060-226X ; 8.)
Bibliogr.: p. 159-166. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5203-2 fűzött
Balatonarács - helytörténet - szőlőművelés - hegyközség
943.9-2Balatonarács *** 634.8(439-2Balatonarács)(091) *** 352.9(439-2Balatonarács)(091)
[AN 2771288]
MARC

ANSEL
UTF-812168 /2008.
   Madaras község története. - Madaras : [Apolló Média], 2008-. - 23 cm
Madaras (Bács-Kiskun megye) - helytörténet - zsidóság
943.9-2Madaras *** 316.347(=924)(439-2Madaras)(091)
[AN 2768329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Adatok a zsidó közösség történetéhez, 1790-1950 / Horváth Zoltán, Horváth Henriett, Nothof Éva. - 2008. - 204 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 978-963-06-5416-6 fűzött
Madaras (Bács-Kiskun megye) - helytörténet - zsidóság
943.9-2Madaras *** 316.347(=924)(439-2Madaras)(091)
[AN 2768333] MARC

ANSEL
UTF-812169 /2008.
   "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" : II. nemzetközi tudományos konferencia, 2007. november 6-8. : előadások, cikkek és rezümék = "Macaristan ve Azärbaycan: mädäniyyätärin dialoqu" : II beynälxalq elmi konfransi, 6-8 noyabr, 2007 : märuzälär, mäqalärär vä xülasälär = "Vengriâ i Azerbajdžan: dialog kulʹtur" : II meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, 6-8 noâbrâ, 2007 : doklady, statʹi i rezûme / [közread. az Azerbajdzsáni Nagykövetség]. - Budapest : Azerbajdzsáni Nagykövetség, 2008. - 394 p. : ill. ; 21 cm
Rend. az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége etc. - Váltakozva magyar, angol nyelven. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék azeri és orosz nyelven is
Fűzött
Magyarország - Azerbajdzsán - művelődéstörténet - néprajz - konferenciakiadvány
930.85(479.24) *** 930.85(439) *** 39(439) *** 39(479.24) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2773718]
MARC

ANSEL
UTF-812170 /2008.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Mítoszok és ellenmítoszok között : párbeszéd irodalommal és történelemmel / Miskolczy Ambrus ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2008. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-007-6 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - Románia - történetfilozófia - nemzettudat - magyarságkép - románok
930.1(439) *** 930.1(498) *** 316.356.4(=945.11) *** 316.356.4(=590) *** 316.63
[AN 2769705]
MARC

ANSEL
UTF-812171 /2008.
Obrusánszky Borbála
   Hunok a selyemúton : az ősi belső-ázsiai pusztai civilizáció páratlan öröksége / Obrusánszky Borbála. - Budapest : Masszi, 2008. - 182 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-179. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9851-06-1 fűzött : 3490,- Ft
hunok - történelem - régészet
936.91 *** 904(369.1)
[AN 2769425]
MARC

ANSEL
UTF-812172 /2008.
   Az ókori Pannonia forrásai Kr. u. 235 és 284 között = Fontes Pannoniae antiquae ab anno D. CCXXXV usque ad annum CCLXXXIV / szerk. Kovács Péter. - Budapest : Pan, 2008. - 216 p. ; 21 cm. - (Fontes Pannoniae antiquae, ISSN 1789-1582 ; 5.)
Pannonia - Római Birodalom - történelem - 3. század - történelmi forrás
939.86"02"(093) *** 937"02"(093)
[AN 2773884]
MARC

ANSEL
UTF-812173 /2008.
Petrik István
   Rejtélyek országa : a kazár királyság és a kazár - magyar kapcsolatok rövid története / Petrik István. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2008. - 102 p. : ill. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 2.)
Bibliogr.: p. 89-100. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-263-006-9 fűzött : 990,- Ft
Kazár Birodalom - Belső-Ázsia - Etelköz - történelem - magyar őstörténet
930.8(=943.4) *** 947.77"04/11" *** 930.8(=945.11)
[AN 2739853]
MARC

ANSEL
UTF-812174 /2008.
   Pharaonic renaissance : archaism and the sense of history in ancient Egypt : [Museum of Fine Arts, Budapest, August 8 - November 9 2008] / [curator, ed.] Francesco Tiradritti ; [ed. of the Hung. catalogue Éva Liptay]. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2008. - 222 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Egyptian renaissance (borító- és gerinccím). - Bibliogr.: p. 216-[223].
ISBN 978-963-7063-54-1 fűzött
művelődéstörténet - művészet - történelem - ókori Egyiptom - kiállítási katalógus
930.85(32) *** 7.032.2 *** 930.1(32) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2770096]
MARC

ANSEL
UTF-812175 /2008.
Prohászka Péter
   Kincsek a levéltárból II : tanulmányok Európa kora népvándorlás kori régészetéhez / Prohászka Péter. - Budapest : Martin Opitz K., 2008. - 138 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87813-0-7 fűzött
Európa - régészet - népvándorlás - lelet
904(4)"03/05"
[AN 2773865]
MARC

ANSEL
UTF-812176 /2008.
   Régészeti normatíva / [közread. a] Magyar Régész Szövetség. - Budapest : M. Régész Szövets., 2007-. - 29 cm
régészet - dokumentáció - iratminta
902
[AN 2768212]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A régészeti dokumentációk készítésének általános követelményei : útmutató a Magyar Régész Szövetség tagjai számára. - 2007. - 117 p. : ill., színes
ISBN 978-963-06-4437-2 fűzött
régészet - dokumentáció - iratminta
902
[AN 2768222] MARC

ANSEL
UTF-812177 /2008.
   Reneszánsz a fáraók Egyiptomában : archaizmus és történeti érzék az ókori Egyiptomban : [Szépművészeti Múzeum Budapest, 2008. augusztus 8 - november 9.] / [kurátor, szerk.] Francesco Tiradritti ; [a m. katalógust szerk. Liptay Éva]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2008. - 222 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 216-222.
ISBN 978-963-7063-53-4 fűzött
művelődéstörténet - művészet - történelem - ókori Egyiptom - kiállítási katalógus
930.85(32) *** 7.032.2 *** 930.1(32) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2770073]
MARC

ANSEL
UTF-812178 /2008.
Sasson, Jean
Princess Sultana's daughters (magyar)
   A hercegnő lányai / Jean Sasson ; [ford. Somló Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2008], cop. 1999. - 354 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-192-3 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 963-7318-48-8)
Szaúd-Arábia - nők a társadalomban - uralkodócsalád
929(532)
[AN 2778085]
MARC

ANSEL
UTF-812179 /2008.
Sigmund, Anna Maria
Die Frauen der Nazis (magyar)
   A nácik asszonyai / Anna Maria Sigmund ; [ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Európa, 2007-. - 19 cm
Németország - nő - 20. század - történelem - életrajz
943.0"193/194"(092) *** 929-055.2(430)"193/194"
[AN 2680770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 337 p. : ill.
Bibliogr.: p. 325-332.
ISBN 978-963-07-8996-9 kötött : 2700,- Ft
Németország - nő - 20. század - történelem - életrajz
943.0"193/194"(092) *** 929-055.2(430)"193/194"
[AN 2777023] MARC

ANSEL
UTF-812180 /2008.
Stepanov, Cvetelin
Bălgarite i stepnata imperiâ prez Rannoto srednovekovie (magyar)
   Lovasnomád birodalmak és városlakók : a mások problémája / Cvetelin Sztepanov ; [ford. Csíkhelyi Lenke]. - Budapest : Cédrus Művészeti Alapítvány : Napkút, 2008. - 150 p. : ill. ; 20 cm. - (Ómúltunk tára, ISSN 1789-2023 ; 3.)
Bibliogr.: p. 133-142. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-263-028-1 fűzött
nomád népek - néprajz - magyar őstörténet - művelődéstörténet - eurázsiai sztyeppe
930.85(=00)(57) *** 930.8(=945.11) *** 397.7(=00)(57) *** 316.324.3(57)
[AN 2771086]
MARC

ANSEL
UTF-812181 /2008.
Vass József
   Óföldeák község története : dokumentumok tükrében : a közigazgatás változásai, III. kötet, II. fejezet. - Óföldeák : [Vass J.], 2008. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5604-7 fűzött
Óföldeák - helytörténet - közigazgatás
943.9-2Óföldeák *** 35(439-2Óföldeák)
[AN 2771463]
MARC

ANSEL
UTF-812182 /2008.
Vizkelety András (1931-)
   Irodalmak születése / Vizkelety András. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2008. - 126 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87810-3-1)
Magyarország - európai irodalom története - magyar irodalom története - művelődéstörténet - magyar nyelv - középkor - nyelvemlék
930.85(439)"10/12" *** 894.511-022 *** 82-022 *** 809.451.1-8
[AN 2770392]
MARC

ANSEL
UTF-812183 /2008.
   Zalán falukönyve 2 : 1771. június 18 - 1787. május 19. : községi bíráskodás, guberniumi és militáris statútumok, pásztorfogadás / sajtó alá rend., a bevezetőt írta Demeter Lajos ; szerk., a szójegyzéket összeáll. Takács Péter. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 2008. - 244 p. ; 21 cm. - (Székely falvak, ISSN 1587-0324 ; 4.)
ISBN 978-963-87074-8-2 fűzött
Zalán - helytörténet - önkormányzat - 18. század - történelmi forrás - jegyzőkönyv
943.921-2Zalán"177/178"(093.2) *** 352(439.21-2Zalán)"177/178"(093.2)
[AN 2772042]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

12184 /2008.
Berkó Terézia
   Ismered hazádat? : 200 kérdés, 200 válasz / Berkó Terézia. - [Üllő] : RegunPress, [2007]-. - 7x12 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7459-67-2 fűzött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - vetélkedő - gyermekkönyv
908.439(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2) *** 793.7
[AN 2769089]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Néprajz. - [2007]. - 40, 40 p.
ISBN 978-963-7459-68-9
magyar néprajz - vetélkedő - gyermekkönyv
39(=945.11)(02.053.2) *** 793.7
[AN 2769107] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Irodalom. - [2007]. - 40, 40 p.
ISBN 978-963-7459-69-6
magyar irodalom története - vetélkedő - gyermekkönyv
894.511(091)(02.053.2) *** 793.7
[AN 2769134] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Földrajz. - [2007]. - 40, 40 p.
ISBN 978-963-7459-70-2
Magyarország - földrajz - vetélkedő - gyermekkönyv
911.2(439)(02.053.2) *** 793.7
[AN 2769139] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Zene. - [2007]. - 40, 40 p.
ISBN 978-963-7459-71-9
Magyarország - zenetörténet - vetélkedő - gyermekkönyv
78(439)(02.053.2) *** 793.7
[AN 2769147] MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Szobrok. - [2007]. - 40, 40 p.
ISBN 978-963-7459-72-6
Magyarország - szobrászat - vetélkedő - gyermekkönyv
73(439)(02.053.2) *** 793.7
[AN 2769151] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Műemlékek. - [2007]. - 40, 40 p.
ISBN 978-963-7459-73-3
Magyarország - műemlék - emlékmű - vetélkedő - gyermekkönyv
725/728(439)(02.053.2) *** 725.945(439)(02.053.2) *** 793.7
[AN 2769156] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Múzeumok. - [2007]. - 40, 40 p.
ISBN 978-963-7459-74-0
Magyarország - múzeum - vetélkedő - gyermekkönyv
069(439)(02.053.2) *** 793.7
[AN 2769163] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Történelem. - [2007]. - 40, 40 p.
ISBN 978-963-7459-75-7
magyar történelem - vetélkedő - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 793.7
[AN 2769168] MARC

ANSEL
UTF-812185 /2008.
Bötig, Klaus
Kreta (magyar)
   Kréta / Klaus Bötig ; [ford., átd. Hajdú Andor]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-261-003-0 fűzött : 1980,- Ft
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 2771881]
MARC

ANSEL
UTF-812186 /2008.
   Ez a mi városunk! : lakossági értékleltár : Komárom, 2008 : a városról, múltjáról, jelenéről és jövőjéről. - Győr : Medius Iroda, 2008. - 74 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Komárom Város Önkormányzata
Fűzött
Komárom - helyismeret - helytörténet
908.439-2Komárom *** 943.9-2Komárom
[AN 2768315]
MARC

ANSEL
UTF-812187 /2008.
Farkas Zoltán
   Krakkó, Galícia és a Tátra / Farkas Zoltán ; [rajz. Kemény Zsuzsa]. - Budapest : Jel-Kép Bt., 2008. - 318 p., [32] t. : ill., színes ; 19 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek)
ISBN 978-963-87782-0-8 fűzött : 3590,- Ft
Lengyelország - Krakkó - útikönyv
914.38-13(036) *** 914.38-2Kraków(036)
[AN 2772058]
MARC

ANSEL
UTF-812188 /2008.
Filó János
   Szabadkígyós : 50 év / Filó János. - Szabadkígyós : Filó J., 2008. - 192 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5051-9 fűzött
Szabadkígyós - helyismeret
908.439-2Szabadkígyós
[AN 2770267]
MARC

ANSEL
UTF-812189 /2008.
Fook, Chew Yen
The magic of Singapore (magyar)
   Varázslatos Szingapúr / Chew Yen Fook. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2008]. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-9613-45-4 fűzött : 2600,- Ft
Szingapúr - helyismeret - fényképalbum
908.592.3(084.12)
[AN 2773034]
MARC

ANSEL
UTF-812190 /2008.
Gawin, Izabella
Slowenien (magyar)
   Szlovénia / Izabella Gawin ; [ford., átd. Vojnics-Kortmis Ibolya]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-261-005-4 fűzött : 1980,- Ft
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2771936]
MARC

ANSEL
UTF-812191 /2008.
Hinze, Peter
Istrien (magyar)
   Isztria : Észak-Horvátország / Peter Hinze ; [ford., átd. Martonné Lányi Anikó]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-15-3 fűzött : 1980,- Ft
Isztriai-félsziget - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 2776818]
MARC

ANSEL
UTF-812192 /2008.
Komlóssy Viktor (1956-)
   Mai Kína : egy magyar diák szemével : egy kis betekintéssel a kínai irodalmába[!] és Kína mai gazdasági életébe / [Komlóssy Viktor]. - Budapest : Alterra, 2008. - 188 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-20-5 fűzött : 2500,- Ft
Kína - helyismeret - művelődéstörténet
908.510 *** 930.85(510)
[AN 2773286]
MARC

ANSEL
UTF-812193 /2008.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   A hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóz(tat)ása az Észak-magyarországi régióban / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 305 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-296. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9736-61-0 fűzött
Észak-magyarországi régió - regionális gazdaság - kistérség - területfejlesztés - gazdaság - társadalom - statisztikai adatközlés
911.3(439Észak-Magyarország)(083.41) *** 332.1(439Észak-Magyarország)(083.41)
[AN 2773517]
MARC

ANSEL
UTF-812194 /2008.
Marosi László (1936-)
   China / Marosi László ; [text ... Hao Yuping]. - [Budapest] : Marosi L., cop. 2008. - 117, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
A képaláírások angol és magyar nyelven
Kötött
Kína - helyismeret - fényképalbum
908.510(084.12) *** 77.04(439)(092)Marosi_L.
[AN 2770601]
MARC

ANSEL
UTF-812195 /2008.
Neumann-Adrian, Michael
Türkei, Westküste (magyar)
   Törökország déli partvidéke / Michael Neumann-Adrian, Christoph K. Neumann ; [ford., átd. Fogarassyné Orczy Zsuzsanna]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-261-006-1 fűzött : 1980,- Ft
Törökország - útikönyv
915.60(262.2)(036)
[AN 2771915]
MARC

ANSEL
UTF-812196 /2008.
Nyulász Péter (1968-)
   Gyere velünk Budapestre! / Nyulász Péter, Nyitrai Szilvia. - Budapest : Color Plus Kft., [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-06-5045-8 kötött
Budapest - helyismeret - képeskönyv
908.439-2Bp. *** 087.5(084.1)
[AN 2771446]
MARC

ANSEL
UTF-812197 /2008.
Nyulász Péter (1968-)
Gyere velünk Budapestre! (angol)
   Come with us to Budapest! / Péter Nyulász, Szilvia Nyitrai ; [transl. by Patrick Mullowney]. - Budapest : Color Plus Kft, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-06-5046-5 kötött
Budapest - helyismeret - képeskönyv
908.439-2Bp. *** 087.5(084.1)
[AN 2771451]
MARC

ANSEL
UTF-812198 /2008.
Paris (magyar)
   Párizs / Martina Padberg [et al.] írásaival. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 479 p. : ill., főként színes ; 19 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Ford. Tasnádi Ágnes
ISBN 978-963-9731-34-9 kötött : 5995,- Ft
Párizs - műtárgy - útikönyv
914.4-2Paris(036) *** 7(44-2Paris)
[AN 2768483]
MARC

ANSEL
UTF-812199 /2008.
Schmid, Niklaus (1942-)
Ibiza, Formentera (magyar)
   Ibiza, Formentera / Niklaus Schmid ; [ford., átd. Hajdú Andor]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-261-002-3 fűzött : 1980,- Ft
Ibiza - Formentera - útikönyv
914.675(036)
[AN 2771908]
MARC

ANSEL
UTF-812200 /2008.
Sheehan, Sean (1951-)
The magic of Thailand (magyar)
   Varázslatos Thaiföld / Sean Sheehan ; [... fordítást Duska Bernadett kész.]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2008]. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-9613-46-1 fűzött : 2600,- Ft
Thaiföld - helyismeret - fényképalbum
908.593(084.12)
[AN 2773010]
MARC

ANSEL
UTF-812201 /2008.
Silva Wijeyeratne, Gehan de
The magic of Sri Lanka (magyar)
   Varázslatos Srí Lanka / Gehan de Silva Wijeyeratne ; [... fordítást kész. Kuczián Katalin]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2008]. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-9613-44-7 fűzött : 2600,- Ft
Srí Lanka - helyismeret - fényképalbum
908.548.7(084.12)
[AN 2773051]
MARC

ANSEL
UTF-812202 /2008.
Skrentny, Werner (1949-)
Tschechien (magyar)
   Csehország / Werner Skrentny ; [ford., átd. Kiss Tímea]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-261-004-7 fűzött : 1980,- Ft
Csehország - útikönyv
914.37(036)
[AN 2771927]
MARC

ANSEL
UTF-812203 /2008.
Sturdik Miklós
   Kelenvölgy emlékkönyve : szemelvények Kelenvölgy történetéből / Sturdik Miklós ; [kiad. a Kelenvölgyi Közösségi Ház és a Kelenvölgyi Polgárok Köre]. - Jav. utánny. - Kelenvölgy : Kelenvölgyi Közösségi Ház : Kelenvölgyi Polgárok Köre, 2008. - 145, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3487-8 fűzött
Budapest. 11. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XI.
[AN 2778008]
MARC

ANSEL
UTF-812204 /2008.
Veszelits, Thomas (1947-)
Prag (magyar)
   Prága / Thomas Veszelits ; [ford., átd. Regényi Zsóka]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Merian live!, ISSN 1788-070X)
ISBN 978-963-9624-17-7 fűzött : 1980,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2776809]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

12205 /2008.
   Anyakönyvvezetők kézikönyve / [szerk. Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2008. - [2], 310 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. júl. 28.
ISBN 978-963-9789-15-9 fűzött
Magyarország - családjog - anyakönyvi hivatal - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.182(439)(094)(036) *** 347.6(439)(094)(036)
[AN 2770407]
MARC

ANSEL
UTF-812206 /2008.
Elek Balázs
   A vadászszenvedély bűncselekményei : vadászbalesetek, vadorzás, vadvédelem / Elek Balázs. - Budapest : M. Közlöny Lap-és Kvk., 2008. - 175, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175-[176].
ISBN 978-963-9722-52-1 kötött : 3213,- Ft
Magyarország - vadászat - büntetőjog
343.77(439) *** 799.2
[AN 2769972]
MARC

ANSEL
UTF-812207 /2008.
Hámori Antal (1967-)
   A humánembrió védelme erkölcsteológiai nézőpontból / Hámori Antal. - Budapest : Jel, 2008. - 151 p. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 6.)
Bibliogr.: p. 133-151.
ISBN 978-963-9670-37-2 fűzött
embrió - életvédelem - emberi jog - erkölcsteológia
347.158 *** 179.7 *** 241
[AN 2768193]
MARC

ANSEL
UTF-812208 /2008.
Jogász Vándorgyűlés (26.) (2007) (Szeged)
   Huszonhatodik Jogász Vándorgyűlés : Szeged, 2007. október 11-13. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2007. - 280 p. ; 24 cm
Fűzött
jog - államigazgatás - konferenciakiadvány
34 *** 35 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2770664]
MARC

ANSEL
UTF-812209 /2008.
Kiss Mónika Dorota
   Közhatalmi intézmények a helyi önkormányzati jogrendszerben / Kiss Mónika Dorota. - Budapest : Ad Librum Kft., 2008. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-87830-5-9 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - helyi önkormányzat - ezredforduló
352(439)"200"
[AN 2769937]
MARC

ANSEL
UTF-812210 /2008.
   Liber amicorum : studia P. Gyertyánfy dedicata : ünnepi dolgozatok Gyertyánfy Péter tiszteletére / [szerk. Faludi Gábor]. - Budapest : ELTE ÁJK Polgári Jogi Tansz., 2008. - 387 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-463-989-3 fűzött
polgári jog - szerzői jog - emlékkönyv
347.77/.78 *** 347
[AN 2769962]
MARC

ANSEL
UTF-812211 /2008.
   Liber amicorum : ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére. - Budapest : ELTE ÁJK Polgári Jogi Tansz., 2007. - 338 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 27.)
Bibliogr.
Fűzött
polgári jog - emlékkönyv
347
[AN 2770685]
MARC

ANSEL
UTF-812212 /2008.
Mészáros Ádám
   A bűncselekmény elkövetői : elméleti és gyakorlati alapkérdések / Mészáros Ádám. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 332 p. ; 20 cm. - (Doktori disszertációk, ISSN 2060-209X)
Bibliogr.: p. 305-318. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9888-02-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - büntetőjog - tettes
343.2/.7(439) *** 343.22(439)
[AN 2769105]
MARC

ANSEL
UTF-812213 /2008.
Szigeti Péter (1951-)
   A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota, 1989-2006 : komplex jog- és alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés / Szigeti Péter. - Budapest : Akad. K., 2008. - 325 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 307-316.
ISBN 978-963-05-8597-2 kötött
Magyarország - jogrendszer - ezredforduló
340.116(439)
[AN 2767918]
MARC

ANSEL
UTF-812214 /2008.
Tóth J. Zoltán
   A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései / Tóth J. Zoltán. - Budapest : Rejtjel, 2008. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-287.
ISBN 978-963-7255-52-6 fűzött
halálbüntetés - jogelmélet - ezredforduló
343.25 *** 340.12
[AN 2772849]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

12215 /2008.
   Borbála gyermekei : MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred = Barbara's children : HDF 12th 'Arrabona' Surface-to-Air Missile Wing / [fotók Rácz Tünde] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 119 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-459-0 kötött
Magyarország. Honvédség. 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
Győr - Magyarország - katonaélet - légelhárító tüzérség - fényképalbum
355.1(439)(084.12) *** 358.116(439-2Győr) *** 77.04(439)(092)Rácz_T.
[AN 2773668]
MARC

ANSEL
UTF-812216 /2008.
Pataky Iván (1930-)
   A vonakodó szövetséges : a Magyar Néphadsereg közreműködése Csehszlovákia 1968. évi megszállásában / Pataky Iván. - [Budapest] : Rastafari Bt., 2008. - 168, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-87935-0-8 fűzött : 2600,- Ft
Szovjetunió - Magyarország - Csehszlovákia - hadtörténet - belpolitika - külpolitika - 20. század
355.48(47-62)"1968" *** 355.48(439)"1968" *** 323(437)"1968" *** 327(439)"1957/198"
[AN 2776378]
MARC

ANSEL
UTF-812217 /2008.
   Rex invictissimus : hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon / [szerk. Veszprémy László]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 255 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-457-6 kötött : 3990,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - haderő - hadtörténet - uralkodó - 15. század
355.48(439)"14" *** 355(439)"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I.
[AN 2769978]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

12218 /2008.
Derrida, Jacques (1930-2004)
Mal d'archive (magyar)
   Az archívum kínzó vágya : freudi impresszió / Jacques Derrida. Archívumok morajlása : rend a rendetlenségből / Wolfgang Ernst ; [ford. Bereczki Péter, ... Lénárt Tamás]. - Budapest : Kijárat, 2008. - 184 p. : ill. ; 23 cm. - (Figura, ISSN 1787-1913 ; 3.)
Egys. cím: Mal d'archive. Das Rumoren der Archive. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-65-6 fűzött : 2400,- Ft
információ - archivalisztika
659.2 *** 930.25
[AN 2771221]
MARC

ANSEL
UTF-812219 /2008.
Nagy Sándor, B.
   Szervezetfejlesztés, változásmenedzsment / B. Nagy Sándor. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2008. - 129 p. : ill. ; 23 cm. - (Közgazdaságtudomány, ISSN 1788-330X)
Bibliogr.: p. 127-129.
ISBN 978-963-236-124-6 fűzött : 2100,- Ft
szervezés - humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
65.014(075.8) *** 658.3(075.8)
[AN 2773352]
MARC

ANSEL
UTF-812220 /2008.
Pulay Gyula (1956-)
   A szeretett vezető : 13 év tapasztalatai és történetei / Pulay Gyula ; Lente István illusztrációival ; [közread. a] ... Keve. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Harmat : Keve, 2008. - 105 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9564-22-0 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 2776749]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

12221 /2008.
   Az adóeljárási törvény : magyarázatokkal, 2008 / [szerk. Vizi Hajnalka] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV.4. - Budapest : Saldo, 2008. - 628 p. ; 29 cm
Lezárva: 2008. máj. 1.
ISBN 978-963-638-267-4 fűzött
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató
336.2(439)(094)(036) *** 351.713(439)(094)(036)
[AN 2771982]
MARC

ANSEL
UTF-812222 /2008.
Bardóczy Irén
   Örömteli eladás / Garáné Bardóczy Irén, Bardóczy Ákos Kolos ; [kész. a Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. és az Ákir Tanácsadó és Szolgáltató Kft. közös kiadásában]. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad. : Ákir Tanácsadó és Szolg. Kft., 2008. - 75 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7163-86-9 fűzött
eladás - tankönyv
658.85(078)
[AN 2767899]
MARC

ANSEL
UTF-812223 /2008.
Bori István
   A mai magyar társadalom / Bori István, Masát Ádám ; [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : L'Harmattan : Balassi Int., 2008. - 216 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-126-0 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - nemzetgazdaság - társadalom - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - egyetemi tankönyv
338(439)"198/200"(075.8) *** 323(439)"198/200"(075.8) *** 316.6(439)"198/200"(075.8)
[AN 2773462]
MARC

ANSEL
UTF-812224 /2008.
Camp, Jim
No (magyar)
   Merj nemet mondani és juss el az igenig! / Jim Camp ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 232 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9686-50-2 kötött : 4200,- Ft
tanácskozás - üzleti élet - kommunikáció
658.1.012.63 *** 65.013 *** 316.77
[AN 2772786]
MARC

ANSEL
UTF-812225 /2008.
   Az Európai Unió strukturális alapjai és a partnerség elve Magyarországon / Arató Krisztina [et al.]. - Budapest : Rejtjel, 2008. - 189 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7255-56-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - támogatás - pályázat - civil szervezet
339.96(4-62) *** 06.063(439)
[AN 2772820]
MARC

ANSEL
UTF-812226 /2008.
Gáspár Tamás (1968-)
   Kozma Ferenc (1931-2005) közgazdasági munkássága : bibliográfia / összeáll. és szerk. Gáspár Tamás és Varsádi Zsuzsa ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola. - Budapest : BCE Nk. Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Isk., 2008. - 116 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-503-376-8 fűzött
Kozma Ferenc (1931-2005)
Magyarország - közgazdász - 20. század - ezredforduló - gazdaságtan - személyi bibliográfia
330(439)(092)Kozma_F. *** 330 *** 012Kozma_F.
[AN 2773693]
MARC

ANSEL
UTF-812227 /2008.
Gyöngyössy Márton (1972-)
   Florenus Hungaricalis : aranypénzverés a középkori Magyarországon / Gyöngyössy Márton. - Budapest : Martin Opitz K., 2008. - 138 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-116.
ISBN 978-963-87813-1-4 fűzött
Magyarország - pénzverés - középkor
336.746(439)"13/15" *** 737.1(439)"13/15"
[AN 2773924]
MARC

ANSEL
UTF-812228 /2008.
Harford, Tim (1973-)
The logic of life (magyar)
   Az élet rejtett logikája / Tim Harford ; [ford. Garamvölgyi Andrea, Burger Anna]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 307 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-54-0- fűzött : 3600,- Ft
gazdaságpszichológia - gazdaságtan - lélektan
330.16 *** 159.9 *** 330
[AN 2772049]
MARC

ANSEL
UTF-812229 /2008.
Herczeg Zsuzsanna
   Irány Anglia! : au pairek és munkavállalók kézikönyve : hasznos tippek, jótanácsok, buktatók, sztorik, hogy te ne a saját, hanem mások kárán okulj / Herczeg Zsuzsanna. - Budapest : Aposztróf, 2008. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87489-9-7 fűzött : 2300,- Ft
Nagy-Britannia - munkavállalás - útmutató
331.556.46(410)(=945.11)
[AN 2769667]
MARC

ANSEL
UTF-812230 /2008.
   Kamarai számadó : mozaikok a vasi kamara életéből, 2004-2008 / [összeáll. Bódizs Mária] ; [közread. a] Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - [Szombathely] : VMKIK, [2008]. - 40 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2008. jún.
Fűzött
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Vas megye - gazdaságtörténet - testülettörténet - kamara - ezredforduló
334.788(439.111)"200"
[AN 2773380]
MARC

ANSEL
UTF-812231 /2008.
Kelemen Katalin
   Közgazdaságtan jogászoknak / Kelemen Katalin, Lőrinczi Gyula, Steiger Judit. - Budapest : Rejtjel, 2008-. - 24 cm
gazdaságtan
330
[AN 2772835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mikroökonómia. - 2008. - 276 p. : ill.
Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 978-963-7255-53-3 fűzött
mikroökonómia
330.101.542
[AN 2772841] MARC

ANSEL
UTF-812232 /2008.
Kotler, Philip
Marketing management (magyar)
   Marketingmenedzsment / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; [ford. Németh Ádám, Dóczy Balázs, Doubravszky Júlia]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 985 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 946-949.
ISBN 978-963-05-8345-9 kötött (hibás ISBN 978-963-05-8348-9)
marketing - tankönyv
339.138(078) *** 658.8(078)
[AN 2778056]
MARC

ANSEL
UTF-812233 /2008.
   Külgazdaság, stratégia, integráció : emlékkonferencia Kozma Ferenc születésének 75. évfordulója alkalmából / szerk. Blahó András ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola]. - Budapest : BCE Nk. Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Isk., 2008. - 256 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2006. nov. 23-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-377-5 fűzött
Kozma Ferenc (1931-2005)
Magyarország - közgazdász - gazdaságtan - ezredforduló - 20. század - konferenciakiadvány - emlékkönyv
330(439)(092)Kozma_F. *** 330 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2773829]
MARC

ANSEL
UTF-812234 /2008.
Liker, Jeffrey K.
The Toyota way (magyar)
   A Toyota-módszer : 14 vállalatirányítási alapelv / Jeffrey K. Liker ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 400 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 379-384.
ISBN 978-963-9686-43-4 kötött : 5900,- Ft
Toyota Jidōsha Kōgyō Kabushiki Kaisha
Japán - vállalatvezetés - vállalat
658.1.012.4 *** 061.5(520)Toyota
[AN 2772002]
MARC

ANSEL
UTF-812235 /2008.
Móricz Katalin
   Adóigazgatási eljárási jog : a hatályos jogszabály alapján / [szerzők Móricz Katalin, Németh Andrea, Vízi Hajnalka] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.1. - Budapest : Saldo, 2008. - 202 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-266-7 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató - tankönyv
336.2(439)(036)(078) *** 351.713(439)(036)(078)
[AN 2771985]
MARC

ANSEL
UTF-812236 /2008.
   Munkafüzet a Pénzügytan tankönyvhöz, 2008 / írták Baka Istvánné [et al.] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Tanszék. - [Budapest] : Béta Book, 2008. - 32 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-503-359-1)
pénzügy - egyetemi tankönyv - példatár
336.7(075.8)(076)
[AN 2768830]
MARC

ANSEL
UTF-812237 /2008.
Roóz József (1944-)
   A menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, 2008, cop. 2006. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-669-5 kötött : 3390,- Ft
vállalatvezetés - stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8)
[AN 2776900]
MARC

ANSEL
UTF-812238 /2008.
Siklósi Ágnes
   Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig / [szerzők Siklósi Ágnes, Veres Attila]. - Budapest : Saldo, 2008. - 377 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-265-0 fűzött : 3900,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2768233]
MARC

ANSEL
UTF-812239 /2008.
Sókiné Nagy Erzsébet
   Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása / Sókiné Nagy Erzsébet, Szabó József ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2008. - 201 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 200-201.
ISBN 978-963-9819-26-9 fűzött
kereskedelem - üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 658.6/.8.01(075.8)
[AN 2770443]
MARC

ANSEL
UTF-812240 /2008.
   Számviteli vizsgafeladatok, 2008 / Róth [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2008. - XVIII, 298 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9878-02-0 fűzött : 5800,- Ft
számvitel - vizsga - példatár
657(079.1)(076)
[AN 2776091]
MARC

ANSEL
UTF-812241 /2008.
Szegedi Zoltán (1950-)
   Logisztika-menedzsment / Szegedi Zoltán, Prezenszki József ; [közrem. Salamonné Huszty Anna et al.]. - 3. kiad., 2. utánny. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 450 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 449-[451].
ISBN 978-963-09-5912-4 kötött : 4500,- Ft
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2777146]
MARC

ANSEL
UTF-812242 /2008.
Tóth Tamás
   Nemzetközi marketing / Tóth Tamás. - Budapest : Akad. K., 2008. - 305 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 299-305.
ISBN 978-963-05-8621-4 kötött
marketing - külkereskedelem
339.138 *** 339.9
[AN 2767922]
MARC

ANSEL
UTF-812243 /2008.
   Az új áfatörvény magyarázatokkal : [2008. május 1-jétől hatályos módosításokkal] / [szerzők Farkas Alexandra et al.]. - Budapest : Saldo, 2008. - 280 p. ; 29 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-270-4 fűzött : 4200,- Ft
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Magyarország - forgalmi adó - törvény - útmutató
336.223(439)(094)(036)
[AN 2771981]
MARC

ANSEL
UTF-812244 /2008.
   Új utak az elsődleges munkaerő-piacra : a NEXT2 Partnerség az EQUAL Programban / [írta Kovács Károly et al.] ; [... kész. Lenti város Önkormányzata és a Muránia Egyesület gondozásában ...]. - Lenti : Önkormányzat : Muránia Egyes., 2007. - 132 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87725-3-4 fűzött
Európai Unió - Lenti - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló - nemzetközi együttműködés
331.5(4-62)"200" *** 331.5(439-2Lenti)"200"
[AN 2773489]
MARC

ANSEL
UTF-812245 /2008.
Weber, Larry
Marketing to the social web (magyar)
   Marketing a hálón : vállalati és közösségi honlapok, blogok / Larry Weber ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 266 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9685-52-6 kötött : 2400,- Ft
marketing - internet - elektronikus kereskedelem
339.138 *** 658.8 *** 681.3.004.14
[AN 2772026]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

12246 /2008.
   A Balassa utcai klinikák 100 éve : szemelvények az intézmény történetéből, 1908-2008 / szerk. Bitter István, Huszár Ilona, Szirmai Imre. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 252 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-14-0 kötött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Neurológiai Klinika
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Budapest - kórház - ideggyógyászat - elmegyógyászat - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 616.8 *** 616.89
[AN 2773425]
MARC

ANSEL
UTF-812247 /2008.
Kállai Gabriella
   Lépésről lépésre a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációjáért : társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével : a Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyesület programja, Debrecen : HEFOP 2.2.1. - 06/1 - 2006-12-0022/4.0 : kutatási zárótanulmány / kész. Kállai Gabriella. - Debrecen : Roma Esélyegyenlőség az Uniós Csatlakozásért Egyes., 2008. - [27] p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. [27].
Fűzött
Magyarország - szociális munka - munkaerőpiac - cigányság - továbbképzés
364 *** 331.5(439)(=914.99) *** 374.7
[AN 2768936]
MARC

ANSEL
UTF-812248 /2008.
   Szociális védőháló a régiókban / [... szerk. Kapros Tiborné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Miskolc : KSH, 2008. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-235-185-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - szociális szolgáltatás - ezredforduló
364(439)"200"
[AN 2773333]
MARC

ANSEL
UTF-812249 /2008.
Teller Nóra
   Hátrányos helyzetű csoportok térbeli koncentrációja és egyes önkormányzati közszolgáltatások összefüggései három magyar városban : esettanulmány Tatabányáról, Miskolcról és a budapesti Magdolna-negyedről / Teller Nóra. - [S.l. : [s.n.], 2007. - 92 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 73-75.
Fűzött
Tatabánya - Miskolc - Budapest. 8. kerület - Magyarország - szociális gondoskodás - hátrányos helyzetű - városfejlesztés - területi egyenlőtlenség
364(439) *** 911.375(439) *** 338.465
[AN 2770330]
MARC

ANSEL
UTF-812250 /2008.
   Útmutató helyi programok fejlesztéséhez / [szerk. Nagyné Varga Ilona, Fábiánné Kocsis Lenke]. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközp., 2007. - 139 p. : ill. ; 24 cm. - (Biztos kezdet füzetek, ISSN 1789-9117 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87077-4-1 fűzött
Magyarország - szociális program - gyermek - szegénység - ezredforduló
364.22-053.2/.6(439)"200"
[AN 2773826]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

12251 /2008.
   100 éves a leányfalui iskola : [évkönyv, 1908-2008] / [kész. Debre Márta et al.]. - Leányfalu : [Móricz Zs. Ált. Isk. és Napköziotthonos Óvoda], 2008. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
ISBN 978-963-06-5472-2 fűzött
Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Leányfalu)
Leányfalu - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Leányfalu)(058)
[AN 2772867]
MARC

ANSEL
UTF-812252 /2008.
   Aktív állampolgárság és gazdasági növekedés : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában : projektbemutató füzet : az "Elektronikus mintavételi keretrendszer kifejlesztése és megvalósítása a demokratikus állampolgárságra képzés és a társadalmi-gazdasági eredményesség közötti szakképzésbeli összefüggés vizsgálatában" című projekt bemutatása / szerk. Döbör András ; kész. Farkas Olga és Döbör András koordinálásával ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2008. - 77 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - ezredforduló
377(439)"200"
[AN 2768571]
MARC

ANSEL
UTF-812253 /2008.
   Connecting people : egy konferencia dokumentumai : [szakmai konferencia Miskolcon a 60 éves Trencsényi László tiszteletére 2007. október 3-án] / [szerk. Knausz Imre]. - Budapest : Új Helikon Bt., 2008. - 98 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Magyar Pedagógiai Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87842-1-6 fűzött
pedagógia - emlékkönyv - konferenciakiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2768667]
MARC

ANSEL
UTF-812254 /2008.
   Az egész életen át tartó tanulás szerepe a felzárkóztatásban, a foglalkoztatás fejlesztésében és megerősítésében / szerk. Harangi László és Kelner Gitta ; [rend., közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztálya. - Budapest : M. Ped. Társ. Felnőttnevelési Szakoszt., 2008. - 128 p. : ill. ; 21 cm
A 2007. okt. 10-én Budapesten rend. konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-15-3 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - szakképzés - konferenciakiadvány
37.013.83 *** 374.7(439) *** 377(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2769747]
MARC

ANSEL
UTF-812255 /2008.
   "Ember lenni mindég, minden körülményben" : Nagyajtósi István, 1908-1989 / [szerk. Mészáros Júlia] ; [kiad. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Önkormányzat, 2008. - 164, [4] p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
Nagyajtósi István (1908-1989)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Nagyajtósi_I.
[AN 2770978]
MARC

ANSEL
UTF-812256 /2008.
   Erőszakmentes konfliktuskezelés az iskolában : válogatás pedagógusok záródolgozataiból / [szerk. Rázsó Istvánné] ; [közread. a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet]. - Salgótarján : Nógrád M. Ped.- Közművel. Szakmai Szolgáltató és Szakszolg. Int., 2007. - 85 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: 85. p.
Fűzött
pedagógiai lélektan - konfliktuskezelés - didaktika
371.3 *** 316.48 *** 37.015.3
[AN 2770294]
MARC

ANSEL
UTF-812257 /2008.
   Felkészülés az érettségire / [... szerk. Mayer József]. - Budapest : OFI, 2008. - 132 p. ; 24 cm. - (Foglalkoztatásba ágyazott képzés, ISSN 1786-4879 ; 4.)
ISBN 978-963-682-612-3 fűzött
cigányság - felzárkóztatás - módszertan - érettségi vizsga - tantárgy - történelem - matematika - tanári segédkönyv
376.7(=914.99)(439) *** 371.3 *** 372.893(072) *** 372.851(072)
[AN 2768387]
MARC

ANSEL
UTF-812258 /2008.
Fisher, Robert
Teaching children to think (magyar)
   Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? / Robert Fisher ; [ford. Nagy Ildikó]. - 4. utánny. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2008. - 276 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-16-2530-1 fűzött
gondolkodásfejlesztés
37.025.7
[AN 2778003]
MARC

ANSEL
UTF-812259 /2008.
Forgács Zsóka
   Irány a suli! : gondolatok az iskolaérettségről és az iskolaválasztásról / Forgács Zsóka. - Budapest : Dinasztia, [2008], cop. 2005. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-657-361-4)
iskolaérettség - képességvizsgálat - nevelési tanácsadás - gyermeklélektan
371.212.2 *** 372.367 *** 37.048 *** 159.928
[AN 2776485]
MARC

ANSEL
UTF-812260 /2008.
Fullan, Michael
   Változás és változtatás / Michael Fullan ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2008. - 3 db ; 24 cm
Fűzött
oktatási reform - ezredforduló
37.014.3
[AN 2768414]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az oktatási reform mélységének feltárása / [... ford. Zsebe Márta]. - 199 p.
Bibliogr.: p. 183-192.
ISBN 978-963-682-604-8
oktatási reform - ezredforduló
37.014.3
[AN 2768417] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A ráadás / [... ford. Zsebe Márta]. - 154 p.
Bibliogr.: p. 145-150.
ISBN 978-963-682-606-2
oktatási reform - ezredforduló
37.014.3
[AN 2768422] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A folytatás / [... ford. Alföldy Orsolya]. - 111 p.
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 978-963-682-605-5
oktatási reform - ezredforduló
37.014.3
[AN 2769895] MARC

ANSEL
UTF-812261 /2008.
Furulyás Katalin, G.
   Egyedül a "kisvilágban" : [népművelői vélekedések új feladatokról, lehetőségekről, fejlesztésekről, önállóságról] / G. Furulyás Katalin. - [Budapest] : MMIKL, 2007. - 66 p. ; 21 cm. - (Kultúra, kutatás, fejlesztés, integráció, közösség, közművelődés, társadalom)
Bibliogr.
ISBN 978-963-651-460-0 fűzött
Magyarország - népművelés - közvélemény-kutatás - ezredforduló
374.07(439)"199/200" *** 374 *** 316.65
[AN 2771161]
MARC

ANSEL
UTF-812262 /2008.
   Giving opportunities, leaving disadvantages : case studies of programmes from three EU countries to prevent dropping out / [ed. by Zoltán Györgyi]. - Budapest : Hung. Inst. for Educational Research and Development, 2008. - 68 p. : ill. ; 24 cm. - (Research papers, ISSN 1588-3094 ; 280.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-601-7 fűzött
Európai Unió - hátrányos helyzetű - módszertan - felzárkóztatás - esettanulmány
376(4-62) *** 371.3
[AN 2769893]
MARC

ANSEL
UTF-812263 /2008.
Good, Thomas L.
Looking in classrooms (magyar)
   Nyissunk be a tanterembe! : [alapvető szakirodalom az osztályteremben zajló folyamatok megértéséhez] / Thomas L. Good, Jere E. Brophy ; [ford. Abrudán Katalin]. - Budapest : Educatio, 2008. - 3 db ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
ISBN 978-963-9795-09-9 fűzött
módszertan - tanulás - tanári segédkönyv
371.3 *** 371.322(072)
[AN 2768367]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 179 p.
ISBN 978-963-9795-10-5
pedagógia - módszertan - tanulás - tanári segédkönyv
371.3 *** 371.322(072)
[AN 2768372] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 192 p.
ISBN 978-963-9795-11-2
módszertan - tanulás - tanári segédkönyv
371.3 *** 371.322(072)
[AN 2768375] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 217 p.
Bibliogr.: p. 179-217.
ISBN 978-963-9795-12-9
módszertan - tanulás - tanári segédkönyv
371.3 *** 371.322(072)
[AN 2768377] MARC

ANSEL
UTF-812264 /2008.
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma (2006) (Budakalász)
   Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma, 2006. június 16-18 : VI. Budakalászi Találkozó : 7. füzet : [a fórumon elhangzottak szerkesztett, rövidített jegyzőkönyve] / [szerk. Guther M. Ilona] ; [rend., közread. a] Magyar Kollégium Kulturális Egyesület. - [Budapest] : M. Kollégium Kult. Egyes., 2007. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Kárpát-medencei Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma
Fűzött (hibás ISBN 978-963-651-462-4)
Kárpát-medence - művelődésügy - határon túli magyarság - identitás - egyesület - konferenciakiadvány
374 *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 316.63 *** 061.2(4-11) *** 061.3(439-2Budakalász)
[AN 2770937]
MARC

ANSEL
UTF-812265 /2008.
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma (2007) (Budakalász)
   Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma, 2007. június 7-10 : VII. Budakalászi Találkozó : 8. füzet : [a fórumon elhangzottak szerkesztett, rövidített jegyzőkönyve] / [szerk. Guther M. Ilona] ; [rend., közread. a] Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. - [Budapest] : MMIKL, 2008. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-651-470-9 fűzött
Kárpát-medence - művelődésügy - határon túli magyarság - identitás - egyesület - konferenciakiadvány
374 *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 316.63 *** 061.2(4-11) *** 061.3(439-2Budakalász)
[AN 2770933]
MARC

ANSEL
UTF-812266 /2008.
   "Képezzük őket tudósokká..." : ünnepi kötet Szendrő Péter 70. születésnapja alkalmából / szerk. Baranyainé Réti Gabriella, Szécsi Gábor ; [... az Országos Tudományos Diákköri Tanács együttműködésével kész.]. - Budapest : Áron K., 2008. - 113 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9210-60-8 fűzött
tehetséggondozás - kutatómunka - emlékkönyv
376.545 *** 001.891
[AN 2773480]
MARC

ANSEL
UTF-812267 /2008.
Kereszty Zsuzsa (1937-)
   Könyv a differenciálásról : máshonnan, máshogyan, együtt : kézikönyv az 1-6. évfolyamon tanítók számára / Vojnitsné Kereszty Zsuzsa, Kókayné Lányi Marietta. - Budapest : Educatio, 2008. - 341 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
ISBN 978-963-9795-36-5 fűzött
alapfokú oktatás - módszertan - tanári segédkönyv
372.4(072) *** 371.3(072)
[AN 2768011]
MARC

ANSEL
UTF-812268 /2008.
   Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel / szerk. Falus Katalin és Vajnai Viktória. - Budapest : OFI, 2008. - 182 p. ; 30 cm. - (Gyakorlatközelben, ISSN 1589-9438)
ISBN 978-963-682-611-6 fűzött
alapfokú oktatás - projekt módszer - képességfejlesztés - módszertan - tanári segédkönyv
372.4(072) *** 371.3(072) *** 371.322.6(072)
[AN 2768727]
MARC

ANSEL
UTF-812269 /2008.
   Kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában / [... összeáll. és szerk. Arató Ferenc]. - Budapest : Educatio, 2008. - 72 p. ; 24 cm. - (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 16.). (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-37-2 fűzött
tanulás - integrált oktatás
371.322
[AN 2768306]
MARC

ANSEL
UTF-812270 /2008.
   Milyen a gyerekcigány? : gyermekkorkutatás és pedagógiai etnográfia / szerk. Szabolcs Éva. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 116 p. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7338-77-9 fűzött (hibás ISBN 963-7338-77-9)
pedagógia - néprajz - cigányság
376.7(=914.99) *** 39(=914.99)
[AN 2768185]
MARC

ANSEL
UTF-812271 /2008.
Nagy Péter Kristóf
   A study to analyze and interpret the role and position of American English in the Hungarian educational system / Nagy Péter Kristóf. - Budapest : Szerző, 2008. - 52 p. ; 20 cm. - (Fiatal kutatók, ISSN 2060-2138)
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-87769-2-1)
Magyarország - nyelvoktatás - angol nyelv - ezredforduló - amerikanizmus
372.880.20 *** 37.014(439)"200"
[AN 2770469]
MARC

ANSEL
UTF-812272 /2008.
Nagyné Falucskai Anna
   Játékgyűjtemény a testtudat, téri téjékozódás fejlesztéséhez / Nagyné Falucskai Anna. - [Budapest] : Trefort, cop. 2008. - 72 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-963-446-478-5 fűzött : 1200,- Ft
fejlesztő játék - óvodai nevelés - iskolai nevelés - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.36(072) *** 371.382 *** 371.322.6
[AN 2771439]
MARC

ANSEL
UTF-812273 /2008.
Nemes Márta (1939-)
   Küzdelem a csodáért : társadalomkritikai családregény az utódvédelem célú családpedagógia létrejöttének történetéről, körülményeiről / Nemes Márta ; kiad. A Családi Nevelésért Alapítvány. - Budapest : A Családi Nevelésért Alapítvány, 2008. - 303 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87498-1-9 kötött
Nemes Márta (1939-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - családi nevelés - memoár
37(439)(092)Nemes_M.(0:82-94) *** 37.018.1
[AN 2768201]
MARC

ANSEL
UTF-812274 /2008.
   Oktatás a 21. század kapujában : az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konferenciája, 2007. november 7. / [szerk. Mayer József, Simon Mária]. - Budapest : OFI, 2008. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-609-3 fűzött
Magyarország - oktatásügy - konferenciakiadvány
37.014(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2768425]
MARC

ANSEL
UTF-812275 /2008.
Orosz Lajos (1921-)
   Hét gyakorlat a hétszínvirág iskolából / Orosz Lajos. - Budapest : Educatio, 2008. - 126 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619). (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 17.)
ISBN 978-963-9795-32-7 fűzött
alapfokú oktatás - multikultúra - integrált oktatás
372.4 *** 364.146 *** 37.035
[AN 2767973]
MARC

ANSEL
UTF-812276 /2008.
Polyák Teréz
   Családbarát iskola : adalékok az integrációs nevelés pedagógiájához / Polyák Teréz, Sófalvy Anna. - Budapest : Educatio, 2008. - 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Integrációs pedagógiai műhely füzetek, ISSN 1789-6363 ; 14.). (Padtárs, ISSN 1789-2619)
ISBN 978-963-9795-33-4 fűzött
alternatív nevelés - szülő-pedagógus kapcsolat - alapfokú oktatás
371.4 *** 37.018.26 *** 372.4
[AN 2768230]
MARC

ANSEL
UTF-812277 /2008.
   Requiem egy iskoláért : a volt II. kerületi Állami Mátyás Király Gimnázium története, 1919-1949 / szerk. Berény János, Hoffmann Artúr, Kozák István. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Állami Mátyás Király Gimnázium (Budapest)
Budapest - gimnázium - történeti feldolgozás
373.54(439-2Bp.)(091)
[AN 2769688]
MARC

ANSEL
UTF-812278 /2008.
Rozsnyai János
   A lelei oktatás története / [szerző Rozsnyai János]. - Maroslele : Önkormányzat, 2008. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Lelei füzetek, ISSN 2060-1085)
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-06-5473-9 fűzött
Maroslele - iskolatörténet - általános iskola - helyismeret
373.3(439-2Maroslele)(091) *** 908.439-2Maroslele
[AN 2767948]
MARC

ANSEL
UTF-812279 /2008.
Swanson, Noel
The good child guide - putting an end to bad behaviour (magyar)
   Hogyan neveljünk jó gyereket? : útikalauz szülőknek / Noel Swanson ; [ford. Kulcsár Dalma és Sümegi Balázs]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 158 p. : ill. ; 22 cm. - (Emberi tényező, ISSN 1589-2956)
ISBN 978-963-9797-60-4 kötött : 2290,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2777674]
MARC

ANSEL
UTF-812280 /2008.
   Szakiskola és hátránykezelés : egy Equal projekt szakiskolai alprojektjének tanulságai / [szerk. Mártonfi György]. - [Pécs] : [Kisebbségkut. Közalapítvány], 2008. - 43 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Kisebbségkutató Közalapítvány
ISBN 978-963-06-4729-8 fűzött
szakiskola - hátrányos helyzetű - szociálpedagógia
373.6 *** 376 *** 364.62 *** 37.015.4
[AN 2769167]
MARC

ANSEL
UTF-812281 /2008.
Szilágyi Klára (1943-)
   Munka-pályatanácsadás mint professzió / Szilágyi Klára. - 3. kiad. - Budapest : Kollégium Kft., 2007. - 332 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 321-327.
ISBN 963-00-4620-2 fűzött
pályaválasztás - tanácsadás
37.048 *** 331.548
[AN 2776945]
MARC

ANSEL
UTF-812282 /2008.
   Tankönyvdialógusok / szerk. Simon Mária ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2008. - 123 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-608-6 fűzött
Magyarország - oktatásügy - tankönyv - konferenciakiadvány
37.014(439) *** 371.671 *** 061.3
[AN 2768393]
MARC

ANSEL
UTF-812283 /2008.
   Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből : [inkluzív nevelés] / [szerk. Szabó Ákosné]. - Budapest : Educatio, 2008. - 294 p. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 275-294.
Kötött
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - képességfejlesztés - integrált oktatás
376.2/.4 *** 37.025
[AN 2768811]
MARC

ANSEL
UTF-812284 /2008.
   Társadalmi egyenlőtlenségek, a nem hagyományos családmodell, a szülői viselkedés és a gyermekek fejlődésének összefüggései : [tanulmányok a társadalmi egyenlőtlenségeknek a gyermekek fejlődésére gyakorolt hatásairól] / [alkotószerk. Sallai Éva]. - Budapest : Educatio, 2008. - 213 p. ; 24 cm. - (Padtárs, ISSN 1789-2619)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-14-3 fűzött
hátrányos helyzetű - családi nevelés - társadalmi kapcsolat - módszertan
37.042 *** 37.06 *** 376.6 *** 37.018.1
[AN 2768014]
MARC

ANSEL
UTF-812285 /2008.
   Tehetséggondozás - esélyegyenlőség, azaz kémiatanítás a mindennapokban : XXIII. Kémiatanári Konferencia : Budapest, 2008. július 15-18. : előadásösszefoglalók / szerk. Riedel Miklós ; [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, ELTE Kémiai Intézet. - [Budapest] : MKE, [2008]. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9319-78-3 fűzött
kémiatanítás - módszertan - konferenciakiadvány
372.854 *** 371.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2773363]
MARC

ANSEL
UTF-812286 /2008.
   Tiszteletkötet nemzedékek mentorának, a jeles természettudós, Tulogdy János emlékezetére / szerk. Nagy Arisztid, Bulbuk Jenő ; [kiad. a Magyar Földrajzi Társaság]. - Kolozsvár ; Budapest : M. Földr. Társ., 2008. - 118 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Gerinccím: Tulogdy János emlékkötet. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5109-7 fűzött
Tulogdy János (1891-1979)
Erdély - pedagógus - határon túli magyarság - 20. század - emlékkönyv
37(498)(=945.11)((092)Tulogdy_J.
[AN 2773372]
MARC

ANSEL
UTF-812287 /2008.
   Tovább az akadálypályán : prevenciós lehetőségek a sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai lemorzsolódásának és idő előtti iskolaelhagyásának megelőzésére : [inkluzív nevelés] / [alkotószerk. Vargáné Mező Lilla]. - Budapest : Educatio, 2008. - 250 p. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 247-250.
Kötött
különleges csoportok nevelése - módszertan
376 *** 371.3
[AN 2767989]
MARC

ANSEL
UTF-812288 /2008.
   Tudástőke konferenciák : a Perfekt-Power Kft. és a LifeLong Learning Magyarország Alapítvány konferenciasorozata az egész életen át tartó tanulásról / [szerk. Szalai Piroska, Varga Zsolt és Gajda Mária]. - Budapest : Perfekt-Power Kft., 2008. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5328-2 fűzött
élethosszig tartó tanulás - konferenciakiadvány
37.013.83 *** 374.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2007" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2770927]
MARC

ANSEL
UTF-812289 /2008.
   Új horizontok az együttnevelésben / szerk. Balázs Éva és Kőpatakiné Mészáros Mária ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2008. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-616-1 fűzött
integrált oktatás - hátrányos helyzetű - módszertan
376 *** 371.3
[AN 2768701]
MARC

ANSEL
UTF-812290 /2008.
   Útravaló pedagógusoknak az intézményi implementációs folyamatok gyakorlattá válásához : [inkluzív nevelés] / [alkotószerk. Kőpatakiné Mészáros Mária]. - Budapest : Educatio, 2008. - 405 p. ; 24 cm. - (Akadály nélkül, ISSN 1789-2554)
Bibliogr.: p. 399-405.
Fűzött
hátrányos helyzetű - személyiségfejlesztés - módszertan - tanári segédkönyv
376(072) *** 37.03(072) *** 37.025(072)
[AN 2767983]
MARC

ANSEL
UTF-812291 /2008.
Zrinszky László (1927-)
   A felnőttképzés tudománya : bevezetés az andragógiába / Zrinszky László. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Okker, 2008. - 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228-240.
ISBN 978-963-8088-25-3 fűzött : 2700,- Ft
felnőttoktatás
37.013.83
[AN 2777959]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

12292 /2008.
Dénes Tamás (1963-)
   Labdarúgó-Eb 2008 / Dénes Tamás, Éber Sándor ; [az "A futball, Európa nagy olvasztótégelye" c. fej. Dénes András munkája]. - Budapest : Onlineprint, cop. 2008. - 239 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-85642-5-2 kötött : 6490,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - Európa-bajnokság
796.332.093(4)(091)
[AN 2771986]
MARC

ANSEL
UTF-812293 /2008.
   Az első virág megörökítése gyöngyökből : lépésről lépésre / [fel. szerk. Katona Flórián]. - [Esztergom] : [Katona F.], 2007-. - ill., részben színes ; 21 cm
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2699852]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2008. 1. r. - 2008. - [22] p.
ISBN 978-963-06-3280-5 fűzött : 699,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2773283] MARC

ANSEL
UTF-812294 /2008.
Honfi György (1957-)
   1001 feladat kezdő sakkozóknak / Honfi György. - [Budapest] : Szerző, cop. 2007. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4007-7 fűzött
sakk
794.1
[AN 2771302]
MARC

ANSEL
UTF-812295 /2008.
Iparraguirre de las Casas, Ute
Dekorativer Raumschmuck mit Windowcolor (magyar)
   Lakásdíszítés üvegmatrica-festékkel / Ute Iparraguirre De las Casas, Gudrun Schmitt ; [a magyar változatot kész. Verók Attila]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9489-90-5 * fűzött : 590,- Ft (hibás ISBN 979-963-9489-90-5)
üvegfestés - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 748
[AN 2777185]
MARC

ANSEL
UTF-812296 /2008.
   Kezdjünk licitálni : [bridzs] / összeáll. Hajlik Gábor ; [közread. a] Bridzs-barátok Klubja Egyesület. - Budapest : Bridzs-barátok Klubja Egyes., cop. 2007. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3410-6 fűzött
bridzs
794.41
[AN 2768172]
MARC

ANSEL
UTF-812297 /2008.
Kis János
   Futsal : [edzőképzés] : [training for futsal coaches] / Kis János, Jakab Zoltán, Vic Hermans. - [Budapest] : Korrekt Bt., cop. 2008. - 357 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4964-3 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015 *** 796.071.4
[AN 2770991]
MARC

ANSEL
UTF-812298 /2008.
   Texas hold'em poker. - [Kecskemét] : Vagabund, [2008]-. - 20 cm
póker
794.42
[AN 2741193]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A limit nélküli hold'em : fókuszban a cash game póker / Vágó Csaba. - cop. 2008. - 208 p. : ill.
ISBN 978-963-9685-59-8 fűzött
póker
794.42
[AN 2772704] MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

12299 /2008.
Apartamentos urbanos (magyar)
   Városi lakások / [szerk. Macarena San Martín] ; [szöveg Marta Rodríguez] ; [... ford. Szántó Kinga]. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 255 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9731-38-7 fűzött : 1995,- Ft
lakásművészet - lakberendezés - fényképalbum
747 *** 643/645
[AN 2768156]
MARC

ANSEL
UTF-812300 /2008.
Asensio Cerver, Francisco
Atlas de arquitectura actual (magyar)
   Kortárs építészet / Francisco Asensio Cerver ; [ford. Borus Judit]. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 998 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9731-33-2 fűzött : 5995,- Ft
építészet - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
72(100)"198/200"(084.12)
[AN 2768170]
MARC

ANSEL
UTF-812301 /2008.
Beatrix hozománya (angol)
   The dowry of Beatrice : Italian maiolica art and the court of King Matthias : exhibition catalog / ed. by Gabriella Balla and Zsombor Jékely ; [curator ... Gabriella Balla] ; [publ. by the] Museum of Applied Arts. - Budapest : Mus. of Applied Arts, 2008. - 210 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 199-210.
ISBN 978-963-9738-12-6 fűzött
Itália - Magyarország - majolika - kerámiaművészet - 15. század - uralkodó - kiállítási katalógus
738.23(45)"14" *** 738.23(439)"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2773669]
MARC

ANSEL
UTF-812302 /2008.
Branczik Márta
   Budapesti építkezések állomásai = Stations of constructions in Budapest / Branczik Márta, Demeter Zsuzsanna ; [közread. a] ... Budapesti Történeti Múzeum, Terézvárosi Művelődési Közalapítvány. - [Budapest] : Fekete Sas : BTM : Terma, cop. 2007. - 363 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 359-360.
ISBN 963-9352-91-8 kötött : 9600,- Ft
Budapest - építészet - építész - helytörténet - 19. század - 20. század - fényképalbum
72(439-2Bp.)"18/19"(084.12) *** 72(439)"18/19"(092) *** 943.9-2Bp."18/19"
[AN 2667622]
MARC

ANSEL
UTF-812303 /2008.
   Corpora in si(gh)te : book II : doubleNegatives Architecture : Hungarian Pavilion, Giardini di Castello, Venice : 11th International Architecture Exhibition : La biennale di Venezia 2008 : Magyar Pavilon : Giardini di Castello, Velence : 11. Nemzetközi Építészeti Kiállítás ... / [kurátor Július Gyula] ; [kiad. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2008. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-28-2 fűzött
építészet - művészetelmélet
72.01
[AN 2773761]
MARC

ANSEL
UTF-812304 /2008.
Dibben, Colin
Wonders of the world (magyar)
   A világ csodái : [kérdések és válaszok a gyönyörű látnivalókról] / írta Colin Dibben ; rajzok Phil Gleaves ; ford. Pap Zoltán. - Budapest : Manó Kv., 2008. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Tudd meg, miért és hogyan)
ISBN 978-963-9737-25-9 fűzött : 1290,- Ft
építészet - természeti környezet - gyermekkönyv
72(3)(02.053.2) *** 502(100)(02.053.2) *** 72(100)(02.053.2)
[AN 2773750]
MARC

ANSEL
UTF-812305 /2008.
Egyeki-Szabó Tamás
   Vértálak - vert tálak : XV-XVI. század / Egyeki-Szabó Tamás. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2008. - 95 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-5417-3 kötött
Magyarország - bronzművesség - 15. század - 16. század - magángyűjtemény
739.52(100)"14/15" *** 069.017(439)Egyeki-Szabó_T.
[AN 2773664]
MARC

ANSEL
UTF-812306 /2008.
   Az elpattant láncszem.. : emlékkönyv a száz éve született Vákár Tibor építészmérnök-festőművész tiszteletére / [szerk. Hadik András, Vákár Tibor]. - Budapest : Martin Opitz K., 2008. - 167 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Borítócím: Vákár Tibor építész, 1908-2008. - Műjegyz.
ISBN 978-963-87813-2-1 fűzött
Vákár Tibor (1908-2002)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Vákár_T.
[AN 2773799]
MARC

ANSEL
UTF-812307 /2008.
Embroider christening gowns (magyar)
   Hímzett babaruhák. - Pécs : Alexandra, 2008. - 141 p. : ill., színes ; 28 cm + 2 mell.
Szerk. Gardner, Sue
ISBN 978-963-370-433-2 fűzött
hímzés - gyermekruházat
746.3 *** 687.13
[AN 2768818]
MARC

ANSEL
UTF-812308 /2008.
   Épülő, szépülő hídjaink Budapesten / [szerk. Kara Katalin]. - Biri : Első Lánchíd Bt. ; [Budapest] : Közlekedésfejlesztési Koordinációs Közp., 2008. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 9.)
Megj. a 4. Hídműhely Szimpózium alkalmából
Fűzött
Budapest - híd - felújítás
725.95(439-2Bp.) *** 624.21/.8(439-2Bp.)
[AN 2772065]
MARC

ANSEL
UTF-812309 /2008.
Fejős Zoltán (1954-)
   National preventive conservation : strategy in Hungary, 2003-2010 / Zoltán Fejős. - Budapest : Min. of Education and Culture, 2008. - 24 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Museum conservation booklet, ISSN 1786-8181 ; 5.)
ISBN 978-963-9540-40-8 fűzött
Magyarország - muzeológia - raktározás - tárolás - cselekvési program
069.4(439) *** 001.8
[AN 2772693]
MARC

ANSEL
UTF-812310 /2008.
Hámori Gábor (1954-)
   Debrecen madártávlatból = Debrecen from above = Debrecen aus der Vogelschau / Hámori Gábor. - Pécs : Alexandra, 2008. - 159 p. : ill., színes ; 24x25 cm
Ford. Berkin, Ralph, Vágyi Vata
ISBN 978-963-370-847-7 kötött
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Hámori_G. *** 908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 2772769]
MARC

ANSEL
UTF-812311 /2008.
Hársvölgyi Virág
   A Tejjel Tápláló Szentséges Istenszülő : ikonográfiai és kultúrtörténeti tanulmányok / Hársvölgyi Virág. - Budapest : [Ad Librum], 2008. - 122 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 115-120. - Összefoglalás magyar, angol és görög nyelven
ISBN 978-963-9888-05-0 fűzött : 2250,- Ft
ikonográfia - mariológia - szoptatás
75.046.3 *** 232.931 *** 613.953.1
[AN 2769327]
MARC

ANSEL
UTF-812312 /2008.
   Híres galériák és aukciósházak = Famous galleries and auction houses / [szerk. ... Gerse László] ; [bev. Martos Gábor]. - Budapest : Szaktudás K., [2008]. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Híres könyvek, ISSN 2060-2405)
ISBN 978-963-9736-57-3 kötött
Magyarország - műkereskedelem - galéria
7.075(439) *** 069(439)
[AN 2770196]
MARC

ANSEL
UTF-812313 /2008.
   Hollósy Simon Máramarosban / vál., szerk., jegyzetekkel ell. Szöllősy Tibor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-963-7486-94-4 fűzött : 1400,- Ft
Hollósy Simon (1857-1918)
Magyarország - Técső - festőművész - 19. század - századforduló - helyismeret
75(439)(092)Hollósy_S. *** 908.439-2Técső
[AN 2773237]
MARC

ANSEL
UTF-812314 /2008.
   Integrált örökségvédelem és a kulturális örökség menedzsmentjének oktatása az Európai Unióban és Magyarországon / Laszlovszky József [et al.]. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2008. - 71 p. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 7.)
ISBN 978-963-87746-6-8 fűzött
Európai Unió - Magyarország - kulturális örökség - védelem - műemlékvédelem - felsőoktatás
72.025.3/.4(439) *** 72.025.3/.4(4-62) *** 378(439) *** 378(4-62) *** 316.7 *** 351.853
[AN 2773325]
MARC

ANSEL
UTF-812315 /2008.
Kaiser László (1953-)
   Elfogult beszélgetéseim : 20 interjú / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-90-7 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - interjú
73/76(439)"19"(047.53) *** 894.511(092)"19"(047.53)
[AN 2769664]
MARC

ANSEL
UTF-812316 /2008.
Kepes György (1906-2001)
   Kepes György / [rend., közread. a] Vintage Galéria. - Budapest : Vintage Galéria, 2008. - 63 p. : ill. ; 23 cm
Orosz Márton előszavával. - A 2008. szept. 9. és okt. 10. között tartott kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9800-03-8 fűzött
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(73)(=945.11)(092)Kepes_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2773512]
MARC

ANSEL
UTF-812317 /2008.
Kéri Imre (1945-)
   Kéri Imre / [közread. Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2008. - [72] p. : ill., főként színes ; 28 cm
A bev. magyar angol és német, a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87107-7-2 fűzött
Kéri Imre (1945-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kéri_I.
[AN 2773677]
MARC

ANSEL
UTF-812318 /2008.
   Kortárs magángyűjtők, 2008 : válogatás a legjelentősebb hazai művészeti gyűjteményekből / [szerzők Dankó Dalma, Oltai Kata, Somhegyi Zoltán]. - Budapest : EDGE Communications, 2008. - 73 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4991-9 fűzött
Magyarország - műgyűjtés - magángyűjtemény - ezredforduló - képzőművészet
7.074(439)"200"(092) *** 73/76(439)
[AN 2770181]
MARC

ANSEL
UTF-812319 /2008.
Loft: vivir y trabajar (magyar)
   Loftok : lakás és munkahely / [szerk. Macarena San Martín] ; [szöveg Marta Rodríguez] ; [... ford. Szántó Kinga]. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 255 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9731-40-0 fűzött : 1995,- Ft
lakásművészet - lakberendezés - fényképalbum
747 *** 643/645
[AN 2768133]
MARC

ANSEL
UTF-812320 /2008.
   Múzeumok mindenkinek : az integrált tárlat kialakításának szempontjai és tapasztalatai = Museums for all : guidelines and practice for accesible exhibition design = Museen für Jedermann : Leitprinzipen und Praxis von ertastbaren Ausstellungen = Musée pour tous : aspects et expériences de la création d'expositions tactiles / [szerk. Pandula András]. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány : Szépműv. Múz., 2008. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mindenkinek?!, ISSN 1789-7033 ; 1.)
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-06-4594-2 fűzött
kiállításszervezés - muzeológia - fogyatékos - útmutató
069.53(036) *** 061.48 *** 364.65-056.2/.3
[AN 2770019]
MARC

ANSEL
UTF-812321 /2008.
   Praxisbarátság : [Huba Művészcsoport] : [Gábriel Ajna, Mészáros Szabolcs, Schaller István, Udvardy Emese, Zsédely Teréz első csoportos kiállítása - Praxis] / [bev.] Mészáros Gábor. - [Budapest] : Huba, cop. 2008. - 73 p. : ill. ; 19 cm. - (Huba - kortárs filozófia, ISSN 1787-453X ; 3.)
A kiállítást Budapesten 2008. szept. 5-30. között tartották
ISBN 978-963-06-5509-5 fűzött : 900,- Ft
Magyarország - Budapest - festészet - művészcsoport - ezredforduló
75(439)"200" *** 061.28(439-2Bp.)Huba
[AN 2774037]
MARC

ANSEL
UTF-812322 /2008.
Rónai Éva (1931-)
   Rónai Éva / [szöveg Topor Tünde] ; [kiad. a 2B Alapítvány]. - [Budapest] : 2B Alapítvány, 2008. - 61, [6] p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr. - Műjegyz.
ISBN 978-963-06-5433-3 fűzött
Rónai Éva (1931-)
Magyarország - iparművész - gobelin - 20. század - 21. század
746.311(439)(092)Rónai_É.
[AN 2773599]
MARC

ANSEL
UTF-812323 /2008.
Sarusi Kiss Béla
   A természet által megerősített vár : Murány végvár és uradalma a 16. század második felében / Sarusi Kiss Béla. - Budapest : BFL, 2008. - 414 p. : ill., térk. ; 22 cm. - (Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából, ISSN 2060-1077 ; 1.)
Bibliogr.: p. 363-382. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-7323-67-6 fűzött
Murányalja - helytörténet - vár - 16. század - történelmi forrás
728.81(439.22-2Murányalja)"15"(093) *** 943.922-2Murányalja"15"(093)
[AN 2774070]
MARC

ANSEL
UTF-812324 /2008.
Szabadi Judit (1940-)
   A modernizmus sorskérdései : válság és megújulás a 19. és a 20. század festészetében / Szabadi Judit. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 328 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9680-17-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Európa - festészet - 19. század - 20. század - modern művészet
75(439)"18/19" *** 75(4)"18/19"
[AN 2768531]
MARC

ANSEL
UTF-812325 /2008.
   Színek / [szerk. Mészáros János] ; [ill. Rubik Anna]. - Budaörs : Aula.info, cop. 2008. - 72 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Két egér kalandjai, ISSN 1789-3321)
ISBN 978-963-06-5316-9 kötött : 2380,- Ft
képzőművészet - szín - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
73/76(100)(02.053.2) *** 7.017.4 *** 379.826(02.053.2)
[AN 2772707]
MARC

ANSEL
UTF-812326 /2008.
Terrasses, balcons et patios (magyar)
   Teraszok, erkélyek és belső udvarok / [... szerk. Macarena San Martín] ; [... ford. Szántó Kinga]. - [Budapest] : Vince K., 2008. - 255 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9731-37-0 fűzött : 1995,- Ft
lakásművészet - lakberendezés - fényképalbum
747 *** 643/645
[AN 2768465]
MARC

ANSEL
UTF-812327 /2008.
Trauner, Alexandre (1906-1993)
   Hôtel du Nord / Alexandre Trauner ; [a kiállítás kurátorai Bán András, Pőcze Attila, Patrick Sonnet] ; [szöveg Bán András]. - Miskolc : MG ; Budapest : Vintage Galéria, 2008. - 63 p. : ill. ; 23 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 33.)
A Miskolcon 2008. szept. 4 - okt. 4. között és Budapesten 2008. okt. 14 - nov. 7. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar, angol és francia nyelven. - Filmogr.: p. 61-63.
ISBN 978-963-87581-6-3 fűzött
Trauner, Alexandre (1906-1993)
Franciaország - fényképész - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - kiállítási katalógus
77.04(44)(=945.11)Trauner,_A. *** 061.4(439-2Miskolc) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2773687]
MARC

ANSEL
UTF-812328 /2008.
Vadas József (1946-)
Kovács Margit (angol)
   Margit Kovács : a life in ceramics / [text József Vadas] ; [... transl. Adrian Hart]. - [Budapest] : Corvina, cop. 2008. - [34] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5735-6 fűzött : 1480,- Ft
Kovács Margit (1902-1977)
Magyarország - keramikus - 20. század - múzeumi katalógus
738(439)(092)Kovács_M. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 2773263]
MARC

ANSEL
UTF-812329 /2008.
Vadas József (1946-)
   Kovács Margit : múzeumi séta / [szöveg Vadas József]. - [Budapest] : Corvina, 2008. - [34] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5740-0 fűzött : 1480,- Ft
Kovács Margit (1902-1977)
Magyarország - keramikus - 20. század - múzeumi katalógus
738(439)(092)Kovács_M. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 2773256]
MARC

ANSEL
UTF-812330 /2008.
Vadas József (1946-)
Kovács Margit (német)
   Margit Kovács : die Keramikkünstlerin / [Text József Vadas] ; [... Übers. Éva Zádor]. - [Budapest] : Corvina, 2008. - [34] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5741-7 fűzött : 1480,- Ft
Kovács Margit (1902-1977)
Magyarország - keramikus - 20. század - múzeumi katalógus
738(439)(092)Kovács_M. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 2773270]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

12331 /2008.
Balogh Júlia
   Zenebölcsi, -ovi : daloskönyv / a verseket megzenésítette Balogh Júlia ; [közread. a] Harmónia Gyermekvár Képesség- és Készségfejlesztő Játszóház. - Debrecen : Harmónia Gyermekvár Képesség- és Készségfejleszt. Játszóház, 2007-. - ill., színes ; 14x20 cm
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal
784.67 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2769630]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 24 p.
ISBN 978-963-06-3295-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekdal - gyermekvers
784.67 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2769635] MARC

ANSEL
UTF-812332 /2008.
   Burzsoá Nyugdíjasok / [fotók Apáti A. Zita et al.]. - Pécs : Benedek B., 2007. - 115, [2] p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4073-2 kötött
Burzsoá Nyugdíjasok (együttes)
Magyarország - könnyűzene - zenekar - ezredforduló
78.067.26.036.7(439)Burzsoá_Nyugdíjasok
[AN 2769896]
MARC

ANSEL
UTF-812333 /2008.
Lampert Vera (1944-)
Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke (angol)
   Folk music in Bartók's compositions : a source catalog : Arab, Hungarian, Romanian, Ruthenian, Serbian, and Slovak melodies / Vera Lampert ; [ed. by Vera Lampert and László Vikárius] ; [publ. by the Hungarian Heritage House etc]. - Budapest : Hung. Heritage House [etc.], 2008. - 242 p. : ill., kotta ; 24 cm + CD
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-164-4 kötött : 3990,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - Kárpát-medence - zeneszerző - 20. század - népdal - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 784.4(=00)(4-191) *** 398.8(=00)(4-191)
[AN 2773299]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

12334 /2008.
100 best films of the world (magyar)
   A 100 legjobb film : lenyűgöző utazás a mozgófilm történetében. - Pécs : Alexandra, cop. 2008. - 208 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-368-715-4 kötött
filmművészet - filmtörténet
791.43(100)(091)
[AN 2768816]
MARC

ANSEL
UTF-812335 /2008.
Müller Magda, B. (1937-)
   Parnasszus / [fényképezte, összeáll. B. Müller Magda] ; [közread. a] Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány. - [Budapest] : MFFA, 2008. - 327 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bárdos Judit et al. írásaival. - Filmogr.: p. 324-325.
ISBN 978-963-87402-2-9 kötött
Magyarország - filmtörténet - fényképész - 20. század - fényképalbum
791.43(439)(091)(084.12) *** 77.04(439)(092)Müller_M._B.
[AN 2773675]
MARC

ANSEL
UTF-812336 /2008.
Murai András
   Nosztalgia és bezártság : filmek a Kádár-korszakból / Murai András. - Szombathely ; Kőszeg : Társtud. és Európa-tanulmányok Int., 2008. - 46 p. : ill. ; 24 cm. - (ISES füzetek, ISSN 1789-4352 ; 5.)
Bibliogr.: p. 42-44. - Filmogr.: p. 44-46.
ISBN 978-963-87746-4-4 fűzött
Magyarország - filmművészet - Kádár-korszak - ezredforduló
791.43(439)"198/200" *** 323(439)"196/198"
[AN 2773307]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

12337 /2008.
Bagossi Edit
   Olasz nyelv nem csak énekeseknek és zenészeknek / Bagossi Edit ; [a rajzokat Subicz Gábor és Palotai Erzsébet kész.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007-. - 24 cm
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2776641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2007. - 236 p. : ill.
ISBN 963-7338-75-6 * fűzött (hibás ISBN 963-7338-75-5)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2776646] MARC

ANSEL
UTF-812338 /2008.
Faluba Kálmán (1941-)
   Magyar - spanyol kisszótár = Pequeño diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Gáldi László, Zavaleta Julio. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2002. - [16], 688 p. ; 15 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-7861-5)
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 2776093]
MARC

ANSEL
UTF-812339 /2008.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2.kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2000. - XXXI, 756, [20] p. ; 15 cm + CD-ROM (8 cm)
ISBN 978-963-05-8415-9 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=30
[AN 2776764]
MARC

ANSEL
UTF-812340 /2008.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar kisszótár = Deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2000. - XXVI, 749, [20] p. ; 15 cm + CD-ROM (8 cm)
ISBN 978-963-05-8414-2 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=30=945.11
[AN 2776774]
MARC

ANSEL
UTF-812341 /2008.
Heka László (1959-)
   Horvát : kompakt útiszótár / Heka László. - Szeged : Maxim, [2008]. - 264 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-9489-36-3 fűzött : 1280,- Ft
magyar nyelv - horvát nyelv - útiszótár
801.323=945.11=862
[AN 2776920]
MARC

ANSEL
UTF-812342 /2008.
Kerekes Béláné
   Kiss Árpád emlékezetére : az elfelejtett kísérletekről és alvó eredményekről, 1964-1981 / Kerekes Béláné Mária ; [közread. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2008. - 179 p. ; 30 cm
Borítócím: In memoriam Kiss Árpád : a századik születésnap emlékezetére
ISBN 978-963-7123-16-0 fűzött
Kiss Árpád (1907-1979)
pedagógus - pedagógia - magyar nyelv - nyelvtan - magyar irodalom - tantárgy - módszertan
809.451.1-5 *** 894.511 *** 371.3 *** 37 *** 37(439)(092)Kiss_Árpád
[AN 2768747]
MARC

ANSEL
UTF-812343 /2008.
Kristeva, Julia (1941-)
Au risque de la pensée (magyar)
   Adalék a gondolkodás tétjéhez / Julia Kristeva ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Napkút, 2008. - 78 p. ; 20 cm
Beszélgetőtárs Navarro, Marie-Christine
ISBN 978-963-263-010-6 fűzött : 1290,- Ft
Kristeva, Julia (1941-)
Bulgária - Franciaország - nyelvész - 20. század - 21. század
80.001(497.2)(092)Kristeva,_J.
[AN 2769894]
MARC

ANSEL
UTF-812344 /2008.
Kugler Katalin
   Orosz : kompakt útiszótár / Kugler Katalin. - Szeged : Maxim, [2008]. - 256 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-9624-91-7 fűzött : 1280,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - nyelvkönyv
801.323=82=945.11 *** 801.323=945.11=82 *** 808.2(078)=945.11
[AN 2772242]
MARC

ANSEL
UTF-812345 /2008.
Máté Judit, Z.
   A japán írás gyakorlata : 1000 kanji : hiragana, katakana és kanji írás munkafüzet a 3. kiadáshoz : nemzetközi japán nyelvvizsga 4., 3. és 2. szint / Z. Máté Judit. - [Budapest] : Nobara K., 2008. - [14], 254 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87972-0-9 fűzött
japán nyelv - nyelvvizsga - írásrendszer - példatár
809.56(079.1)(076)=945.11 *** 003.324.2
[AN 2770584]
MARC

ANSEL
UTF-812346 /2008.
Máté Judit, Z.
   A japán írás gyakorlata : hiragana, katakana és kanji írás munkafüzet, CD melléklettel : nemzetközi japán nyelvvizsga 4. és 3. szint / Z. Máté Judit. - [Budapest] : Nobara K., 2008. - [23], 111 p. : ill. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-87972-1-6 fűzött
japán nyelv - nyelvvizsga - írásrendszer - példatár - elektronikus dokumentum
809.56(079.1)(076)=945.11 *** 003.324.2
[AN 2770566]
MARC

ANSEL
UTF-812347 /2008.
   Nyelv, területiség, társadalom : a 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006. október 9-11.) előadásai / szerk. Zelliger Erzsébet. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 2007. - 459 p. : ill. ; 21 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 228.)
Rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéke. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7530-87-6 fűzött
Kárpát-medence - nyelvjárás - szociolingvisztika - kétnyelvűség - konferenciakiadvány
800.732(4-191) *** 800.87 *** 316.6 *** 061.3(439-2Bük)
[AN 2773674]
MARC

ANSEL
UTF-812348 /2008.
Perjés Magdolna
   Útiszótár : magyar - portugál, portugál - magyar = Dicionário para turistas : húngaro - português, português - húngaro / [szerk. Perjés Magdolna] ; [mtársak Demeter Mária, Szijj Ildikó, Gyükeri Mercédesz]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2008, cop. 2004. - 514, [2] p. ; 14 cm
Magyar portugál, portugál magyar útiszótár (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-05-8155-4 fűzött
magyar nyelv - portugál nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=690 *** 801.323=690=945.11
[AN 2776243]
MARC

ANSEL
UTF-812349 /2008.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2008. - 214 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-22-6 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2777598]
MARC

ANSEL
UTF-812350 /2008.
Ruzsiczky Éva (1928-)
   Szinonimaszótár diákoknak / Ruzsiczky Éva. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 176 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-227-165-1 kötött : 2490,- Ft
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 2776879]
MARC

ANSEL
UTF-812351 /2008.
Scheibl György
   Német nyelvtan / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2008. - 215 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-23-3 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2777356]
MARC

ANSEL
UTF-812352 /2008.
Somfai Melinda
   Übungsbuch zur ECL Prüfung : Stufe C : [Deutsch] / Somfai Melinda ; ... [Hrsg.] Mária Valéria Nyelviskola Bt. - 3. Aufl. - Esztergom : Mária Valéria Nyelvisk., 2007. - 66 p. ; 30 cm
Borítócím: Übungstests zur Vorbereitung auf die ECL Prüfung
ISBN 963-229-006-2 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2776165]
MARC

ANSEL
UTF-812353 /2008.
Somorjainé Orosz Andrea
   Angol ige / [szerző Somorjainé Orosz Andrea]. - Szeged : Maxim, 2008. - 183 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-35-1 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - ige - példatár
802.0-25(076)=945.11
[AN 2777595]
MARC

ANSEL
UTF-812354 /2008.
Učiraltu (1955-)
   A hun nyelv szavai / Ucsiraltu ; [ford. Obrusánszky Borbála]. - Budapest : Napkút K., 2008. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-8478-96-2 fűzött : 1490,- Ft
összehasonlító nyelvészet - mongol nyelv - hunok
809.45-5 *** 809.4(369.1)
[AN 2768636]
MARC

ANSEL
UTF-812355 /2008.
   Válogatott cikkek, tanulmányok, 2003-2007 / [szerk. Kelemen Éva, Sárvári Judit] ; [közread. a] BME GTK Idegennyelvi Központ. - Budapest : BME GTK Idegennyelvi Közp., 2008. - 346 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, francia és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-420-945-4 fűzött
nyelvészet - tanulmánygyűjtemény
80 *** 082
[AN 2768854]
MARC

ANSEL
UTF-812356 /2008.
Zugor István (1903-1984)
   Magyar - holland kisszótár = Hongaars - Nederlands woordenboek / Zugor István ; [főmtárs. Rátz Ottó]. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 1979. - 695 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
Magyar - holland szótár (borító- és gerinccím)
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-6500-4)
magyar nyelv - holland nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=393.1
[AN 2776228]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

12357 /2008.
Dobos Erzsébet
   Conversaciones en La Habana : el episodio cubano de Federico García Lorca / Erzsébet Dobos. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Oktatási segédanyag. - Bibliogr.: p. 161-164.
ISBN 978-963-7338-71-7 fűzött (hibás ISBN 963-7338-71-7)
García Lorca, Federico (1898-1936)
Kuba - Spanyolország - író - századforduló - 20. század
860(092)Garcia_Lorca,_F. *** 908.729.1
[AN 2767853]
MARC

ANSEL
UTF-812358 /2008.
Marulić, Marko (1450-1524)
Suzana (magyar)
   Zsuzsánna ; Jeruzsálem városának panasza ; Imádság a török ellen / Marko Marulić ; ford. Lőkös István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 77 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 85.)
Egys. cím: Suzana ; Tužen'je grada Hjerozolima ; Molitva suprotiva Turkom. - Oktatási segédanyag
ISBN 978-963-7338-73-1 fűzött (hibás ISBN 963-7338-73-1)
Horvátország - író - latin irodalom - horvát irodalom - 15. század - vers - verses epika
886.2(092)Marulić,_M. *** 871(092)Marulić,_M. *** 871-13=945.11 *** 886.2-14=945.11
[AN 2768116]
MARC

ANSEL
UTF-812359 /2008.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   Jacobus Masenius poétikája / Tóth Sándor Attila. - Szeged : Gradus ad Parnassum, cop. 2008. - 246 p. ; 24 cm. - (Világ - egyház - történelem, ISSN 1418-9526)
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 978-963-9184-20-6 fűzött
Masenius, Jacobus (1606-1681)
Németalföld - író - újkori latin irodalom - drámaelmélet - 17. század - műelemzés
871(492-89)(092)Masenius,_J. *** 82.01-2
[AN 2772303]
MARC

ANSEL
UTF-812360 /2008.
Varró Gabriella
   Signifying in blackface: the pursuit of minstrel signs in American literature / Varró Gabriella. - Debrecen : Kossuth Egy K., 2008. - [8], 238, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 28.)
Bibliogr.: p. 230-238.
ISBN 978-963-473-135-1 fűzött
amerikai angol irodalom története - műfajtörténet - művelődéstörténet - 19. század - disszertáció - dal
820(73)(091)-14 *** 930.85(73)"18"
[AN 2771336]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

12361 /2008.
Bella István (1940-2006)
   Bella István / [szerk. Zsille Gábor]. - Budapest : Napkút K. : Cédrus Műv. Alapítvány : PIM, 2007. - 156, [3] p. : ill. ; 23 cm + CD. - (Hang-kép-írás, ISSN 1416-1532 ; 3.)
ISBN 978-963-263-018-2 kötött : 2980,- Ft
író - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek - auditív dokumentum
894.511(092)Bella_I. *** 894.511-821
[AN 2769390]
MARC

ANSEL
UTF-812362 /2008.
   Justus Pál / [szerk. Jemnitz János, Székely Gábor] ; [közread. a] Magyar Lajos Alapítvány. - [Budapest] : Magyar L. Alapítvány, 2008. - 180 p. ; 20 cm
A 2005. január 25-én Budapesten Justus Pál születésének 100. évfordulójára rendezett emlékülés előadásainak szerk. anyaga. - Justus Pál írásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5591-0 fűzött
Justus Pál (1905-1965)
Magyarország - író - politikus - 20. század - konferenciakiadvány - emlékkönyv
894.511(092)Justus_P. *** 32(439)(092)Justus_P. *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2773464]
MARC

ANSEL
UTF-812363 /2008.
Labádi Gergely (1975-)
   A magyar episztola a felvilágosodás korában : műfaj- és médiatörténeti értelmezés / Labádi Gergely. - [Budapest] : L'Harmattan : MIT, cop. 2008. - 267 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 233-[257].
ISBN 978-963-236-095-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 18. század - episztola
894.511(091)-155"17"
[AN 2773430]
MARC

ANSEL
UTF-812364 /2008.
Madácsy Piroska (1942-)
   A Tragédia üzenete a franciáknak : komparatisztikai tanulmányok a magyar - francia irodalmi kapcsolatok témaköréből / Madácsy Piroska. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2008. - 487 p., [14] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 61.)
Magyar és francia nyelven
ISBN 978-963-9386-63-1 fűzött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - irodalmi kölcsönhatás - francia irodalom története - 19. század
894.511(092)Madách_I. *** 840.091"18"
[AN 2768673]
MARC

ANSEL
UTF-812365 /2008.
Papp Ágnes Klára (1968-)
   Átlátunk az üvegen? : gondolatok a kortárs irodalomról / Papp Ágnes Klára. - Budapest : Napkút K., 2008. - 327, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-025-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 2769648]
MARC

ANSEL
UTF-812366 /2008.
   Tükördara : írások Parti Nagy Lajos költészetéről, prózájáról és drámáiról / [vál. és szerk. Németh Zoltán]. - Budapest : Kijárat, 2008. - 311 p. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 10.)
Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 978-963-9529-66-3 fűzött : 2000,- Ft
Parti Nagy Lajos (1953-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Parti_Nagy_L.
[AN 2771498]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

12367 /2008.
Adam, Gabi
Das Geheimnis vom Espensee (magyar)
   Az Echo-tó titka / Gabi Adam ; [ford. Gordos Judit]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-37-5 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2768590]
MARC

ANSEL
UTF-812368 /2008.
Barrie, James Matthew (1860-1937)
Peter Pan and Wendy (magyar) (átd.)
   Pán Péter / James Matthew Barrie ; újra elmesélte Ilse Binting ; ill. Julian Jusim ; ford. Kincses Edit. - Budapest : Ciceró, 2008. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-644-3 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2772929]
MARC

ANSEL
UTF-812369 /2008.
Brant, Sebastian (1457-1521)
Das Narrenschiff (magyar)
   A bolondok hajója / Sebastian Brant ; ... ford. Márton László. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2008. - 370 p. ; 33 cm
ISBN 978-963-8006-47-9 kötött
német irodalom - gúnyvers
830-17=945.11
[AN 2769065]
MARC

ANSEL
UTF-812370 /2008.
Cabot, Meg (1967-)
Jinx (magyar)
   Jinx : a balszerencse átka / Meg Cabot ; [ford. Rudolf Anna]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 247 p. ; 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 978-963-539-657-3 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2772905]
MARC

ANSEL
UTF-812371 /2008.
Chojnacki, Roman (1954-)
   Íratlan versek / Roman Chojnacki ; Zsille Gábor fordításában. - Budapest : Napkút, 2008. - 65, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-013-7 fűzött : 1290,- Ft
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 2769792]
MARC

ANSEL
UTF-812372 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Poirot investigates (magyar)
   Poirot nyomoz / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2008. - 223 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Poirot munkában" címmel is
ISBN 978-963-07-8607-2 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2773279]
MARC

ANSEL
UTF-812373 /2008.
Connelly, Michael (1956-)
Echo Park (magyar)
   Echo park / Michael Connelly ; [ford. Uram Tamás]. A sziget / Victoria Hislop ; [ford. Résch Éva]. Árnyékbúvárok / Robert Kurson ; [ford. Salamon János]. Dr. Devon és a szerelem / Alan Titchmarsh ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2008. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm
Egys. cím: Echo Park. The island. Shadow divers. Love & Dr Devon
ISBN 978-963-9707-70-2 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 2770721]
MARC

ANSEL
UTF-812374 /2008.
   Családregények. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2008. - 415 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: Szerelmem, Nella / Adriana Trigiani ; [ford. M. Nagy Miklós]. A méhek titkos élete / Sue Monk Kidd ; [ford. Koncz Éva]. Mozaik / Soheir Khashoggi ; [ford. Pelle Csilla]. - Egys. cím: The queen of the big time ; The secret life of bees ; Mosaic
ISBN 978-963-9707-75-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2770345]
MARC

ANSEL
UTF-812375 /2008.
Delinsky, Barbara
The secret between us (magyar)
   Köztünk marad / Barbara Delinsky ; [ford. Boross Anna]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-212-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2773289]
MARC

ANSEL
UTF-812376 /2008.
DeNosky, Kathie
Betrothed for the baby (magyar)
   Egyszemélyes mentőosztag / Kathie DeNosky ; [... ford. G. Korda Edit]. Bombabiztos megoldás / Susan Crosby ; [... ford. Radeczki Gizella]. Virradat / Cindy Gerard ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 28.)
Egys. cím: Betrothed for the baby. Private indiscretion. Between midnight and morning
ISBN 978-963-537-856-2 fűzött : 995,- Ft : 6,77 EUR : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2772697]
MARC

ANSEL
UTF-812377 /2008.
   Detektívregények. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 447 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: A Da Vinci-kód / Dan Brown ; [ford. Révbíró Tamás]. Veszélyességi pótlék / Will Thomas ; [ford. Révbíró Tamás]. A futónő / Peter May ; [ford. Gy. Horváth László]. - Egys. cím: The Da Vinci code ; Some danger involved ; The runner
ISBN 978-963-9707-77-1 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2770372]
MARC

ANSEL
UTF-812378 /2008.
Dorsey, Angela
Fighting chance (magyar)
   Tornádó / Angela Dorsey ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-36-8 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2768600]
MARC

ANSEL
UTF-812379 /2008.
Follett, Ken (1949-)
Lie down with lions (magyar)
   Kaland Afganisztánban / Ken Follett ; [ford. Dücső Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 341 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-207-4 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2777977]
MARC

ANSEL
UTF-812380 /2008.
Follett, Ken (1949-)
Triple (magyar)
   Könyörtelenül / Ken Follett. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 365, [2] p. ; 22 cm
Ford. Ladányi Katalin
ISBN 978-963-689-206-7 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2778100]
MARC

ANSEL
UTF-812381 /2008.
Freund, Peter
Laura und das Labyrinth des Lichts (magyar)
   Laura és a Fény Labirintusa / Peter Freund ; Tina Dreher illusztrációival ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 448 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-14-9 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2773934]
MARC

ANSEL
UTF-812382 /2008.
Garwood, Julie
The Clayborne brides (magyar)
   Három rózsa : [Clayborne fivérek 2] / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 459 p. ; 20 cm
Tart.: Halvány rózsa ; Fehér rózsa ; Vörös rózsa ; One pink rose ; One white rose ; Red rose. - Megj. "A Clayborne testvérek" cimmel is
ISBN 978-963-689-209-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2772980]
MARC

ANSEL
UTF-812383 /2008.
Garwood, Julie
For the roses (magyar)
   Két rózsa : [Clayborne fivérek 1] / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 586 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-195-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2772968]
MARC

ANSEL
UTF-812384 /2008.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
The prophet (magyar, angol)
   A próféta ; A próféta kertje / Khalil Gibran ; [ford. Vadnay Emma, ... Palásti László] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., cop. 2007. - [207] pag.var., [29] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Egys. cím: The prophet ; The garden of the prophet
ISBN 978-963-85807-6-4 fűzött
amerikai angol irodalom - ezoterika
820-96(73).02=945.11 *** 133.25
[AN 2776326]
MARC

ANSEL
UTF-812385 /2008.
Guillaume de Lorris (1200?-1260?)
Le roman de la rose (magyar)
   Rózsaregény / Guillaume de Lorris, Jean de Meun ; ford. Rajnavölgyi Géza ; [az előszót írta Szabics Imre]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 515 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 88.)
Oktatási segédanyag
ISBN 978-963-7338-82-3 fűzött
francia irodalom - verses regény
840-13=945.11
[AN 2768169]
MARC

ANSEL
UTF-812386 /2008.
Gutiérrez, Pedro Juan (1950-)
El rey de La Habana (magyar)
   Havanna királya / Pedro Juan Gutiérrez ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Magvető, cop. 2008. - 225 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2684-7 kötött : 2690,- Ft
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(729.1)=945.11
[AN 2771992]
MARC

ANSEL
UTF-812387 /2008.
Gutiérrez, Pedro Juan (1950-)
Trilogía sucia de La Habana (magyar)
   Piszkos havannai trilógia / Pedro Juan Gutiérrez ; [ford. Hegyi Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2003. - 390 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2685-4 kötött : 2990,- Ft
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(729.1)=945.11
[AN 2771994]
MARC

ANSEL
UTF-812388 /2008.
Habe, Hans (1911-1977)
Ilona (magyar)
   Ilona : regény / Hans Habe. - [Budapest] : K.u.K. K., [2008]. - 783 p. ; 20 cm
Ford. T. Bíró Katalin
ISBN 978-963-9887-09-1 kötött : 4200,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2776866]
MARC

ANSEL
UTF-812389 /2008.
Hamilton, Diana
The Italian millionaire's virgin wife (magyar)
   Eleven gyöngyszem / Diana Hamilton ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 421.)
ISBN 978-963-537-857-9 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2773244]
MARC

ANSEL
UTF-812390 /2008.
Jansson, Tove (1914-2001)
Taikatalvi (magyar)
   Titokzatos tél a Mumin-völgyben / Tove Jansson ; [ford. Vukovári Panna]. - Budapest : Napkút, 2008. - 137 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-004-5 fűzött : 1990,- Ft
Finnország - svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)(480)=945.11
[AN 2769777]
MARC

ANSEL
UTF-812391 /2008.
Kendrick, Sharon
The Mediterranean prince's passion (magyar)
   Veszélyesen élni / Sharon Kendrick ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 422.)
ISBN 978-963-537-858-6 fűzött : 475,- Ft : 3.22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2773245]
MARC

ANSEL
UTF-812392 /2008.
Koontz, Dean R. (1945-)
Brother Odd (magyar)
   A szerzetes / Dean R. Koontz ; [ford. Balázs Ildikó]. - Budapest : Animus, 2008. - 394 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9884-04-5 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2773667]
MARC

ANSEL
UTF-812393 /2008.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Till we have faces (magyar)
   Míg arcunk nem lesz : egy örök mítosz / C. S. Lewis ; [ford. Kertai Barbara]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2008. - 229 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9564-39-8 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2777768]
MARC

ANSEL
UTF-812394 /2008.
Lindsey, Johanna
Gentle rouge (magyar)
   Tengernyi szerelem : [a Malory család 3] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-201-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2773271]
MARC

ANSEL
UTF-812395 /2008.
Lindsey, Johanna
Love only once (magyar)
   Egyetlen szerelem : [a Malory család 1] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-187-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2772993]
MARC

ANSEL
UTF-812396 /2008.
Lindsey, Johanna
The magic of you (magyar)
   Csodatévő szerelem : [a Malory család 4] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-213-5 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2773285]
MARC

ANSEL
UTF-812397 /2008.
Lindsey, Johanna
Tender rebel (magyar)
   Szíved rejtekén : [a Malory család 2] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-196-1 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2773003]
MARC

ANSEL
UTF-812398 /2008.
Macdonald, Ross
Find a victim (magyar)
   Áldozat kerestetik / Ross Macdonald ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2008. - 269 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8600-3 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2769746]
MARC

ANSEL
UTF-812399 /2008.
Macomber, Debbie
50 Harbor Street (magyar)
   Kikötő sor 50 / Debbie Macomber ; [... ford. Szalai Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 367 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-928-6 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2771999]
MARC

ANSEL
UTF-812400 /2008.
Marianacci, Dante Arnaldo
   Lettere da Ulcisia = Levelek Ulcisiából / Dante Marianacci ; ... tradotte da Margit Lukácsi. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 187, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-00-5 kötött
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 2773358]
MARC

ANSEL
UTF-812401 /2008.
Martí, José (1853-1895)
   Aranykor = La edad de oro / José Martí ; [ford. Dobos Éva, Majtényi Zoltán, Tótfalusi István]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 124 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7338-81-6 fűzött
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
860-32.02(02.053.2)(729.1)=945.11
[AN 2767841]
MARC

ANSEL
UTF-812402 /2008.
Matthews, Jessica
A nurse's patience (magyar)
   Recept nélkül / Jessica Matthews ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 355.)
ISBN 978-963-537-862-3 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2772812]
MARC

ANSEL
UTF-812403 /2008.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. Szinnai Tivadar]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 2 db ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
Kötött : 4995,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2777587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 536 p.
ISBN 978-963-9492-39-4
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2777590] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 541 p.
ISBN 978-963-9492-40-0
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2777593] MARC

ANSEL
UTF-812404 /2008.
Mehr, Mariella (1947-)
Nachrichten aus dem Exil (magyar)
   Üzenetek a számkivetésből : versek / Mariella Mehr ; [... ford. Dévény István]. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-121-5 fűzött : 1200,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - vers
830-14(494)=945.11
[AN 2773314]
MARC

ANSEL
UTF-812405 /2008.
   Mikor felébredtem, nyár volt : nőversek Finnországból / ford. és vál. Pusztai-Varga Ildikó. - Budapest : Napkút, 2008. - 97, [7] p. : ill. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-263-012-0 fűzött : 1290,- Ft
finn irodalom - vers - antológia
894.541-14(082)=945.11
[AN 2770279]
MARC

ANSEL
UTF-812406 /2008.
Morgan, Sarah (1948-)
Gift of a family (magyar)
   Szomszédos szerelem / Sarah Morgan ; [... ford. Kemény Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 354.)
ISBN 978-963-537-861-6 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2773319]
MARC

ANSEL
UTF-812407 /2008.
Ogilvy, Ian
Measle and the Wrathmonk (magyar)
   Measle és a Mordmágus / Ian Ogilvy ; ill. Chris Mould ; [ford. Görbe Angéla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-92-1 kötött : 2299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2772245]
MARC

ANSEL
UTF-812408 /2008.
Petrarca, Francesco (1304-1374)
Trionfi (olasz, magyar)
   Diadalmenetek = Triumphi / Francesco Petrarca ; ford. Hárs Ernő ; [... az előszót, az életrajzi és a bibliográfiai adatokat írta Szörényi László]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 84.)
Oktatási segédanyag
ISBN 978-963-7338-72-4 fűzött (hibás ISBN 963-7338-72-4)
olasz irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum
850-13.02=945.11
[AN 2768159]
MARC

ANSEL
UTF-812409 /2008.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Mr. Jeremy Fisher (magyar)
   Pecás Jeremiás kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nyúl Péter könyvtára)
ISBN 978-963-643-096-2 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2773212]
MARC

ANSEL
UTF-812410 /2008.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of the Flopsy Bunnies (magyar)
   Tapsifülesék kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nyúl Péter könyvtára)
ISBN 978-963-643-097-9 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2773214]
MARC

ANSEL
UTF-812411 /2008.
Power, Elizabeth
Tamed by her husband (magyar)
   Háborgó felszín / Elizabeth Power ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 410.)
ISBN 978-963-537-855-5 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2772803]
MARC

ANSEL
UTF-812412 /2008.
Pozzessere, Heather Graham
Picture me dead (magyar)
   Rajzold le holtan! / Heather Graham ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 416 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-825-8 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2771989]
MARC

ANSEL
UTF-812413 /2008.
Prange, Peter (1955-)
Der letzte Harem (magyar)
   Az utolsó hárem / Peter Prange ; [ford. Simon László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 573, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-199-2 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2772947]
MARC

ANSEL
UTF-812414 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Treasures lost, treasures found (magyar)
   Kincses szívek / Nora Roberts ; [... ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 382 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-859-3 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2773670]
MARC

ANSEL
UTF-812415 /2008.
Ross, Kathryn
Mistress to a rich man (magyar)
   A megtaláló jutalma / Kathryn Ross ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 409.)
ISBN 978-963-537-854-8 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2773105]
MARC

ANSEL
UTF-812416 /2008.
Roth, Philip (1933-)
Sabbath's theater (magyar)
   Sabbath színháza / Philip Roth ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2008, cop. 1998. - 510 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8608-9 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2776251]
MARC

ANSEL
UTF-812417 /2008.
Saçlıoğlu, Mehmet Zaman (1955-)
Rüzgâr geri getirirse (magyar)
   Ha visszahozza a szél : novellák küszöbbel / Mehmet Zaman Saçlıoğlu. - Budapest : Napkút K., 2008. - 132, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-023-6 fűzött : 1490,- Ft
török irodalom - elbeszélés
894.35-32=945.11
[AN 2768539]
MARC

ANSEL
UTF-812418 /2008.
   Tengerre fel!. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 4.)
Tart.: Jegy nélkül a szerelembe / Kay Thorpe ; [... ford. Rába Erzsébet]. Kellemes csalódás / Cathie Linz ; [... ford. Bittera Dóra]. Új látóhatár / Stella Whitelaw ; [... ford. Pusztai Éva]. - Egys. cím: Jungle Island ; Smooth sailing ; Cruise doctor
ISBN 978-963-537-891-3 fűzött : 995,- Ft : 204 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2773210]
MARC

ANSEL
UTF-812419 /2008.
   Történelmi regények. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 431 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: Pompeji / Robert Harris ; [ford. M. Nagy Miklós]. Csodák éve / Geraldine Brooks ; [ford. Csaba Emese]. Brandenburg / Henry Porter ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Egys. cím: Pompeii ; Year of wonders ; Brandenburg
ISBN 978-963-9707-76-4 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11 *** 820-311.6(73)=945.11
[AN 2770362]
MARC

ANSEL
UTF-812420 /2008.
Tóth Z. László (1933-)
   Csipke és tulipán / Tóth Z. László. - Budapest : Alterra, 2007. - 388 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9324-99-2 fűzött : 2700,- Ft
holland irodalom - vers - antológia
839.31-14(082)=945.11
[AN 2772940]
MARC

ANSEL
UTF-812421 /2008.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Kazus Kukockogo (magyar)
   Kukockij esetei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit, Goretity József]. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2008. - 501 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2673-1 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2777631]
MARC

ANSEL
UTF-812422 /2008.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2004. - 146 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2408-9 kötött : 2290,- Ft
ISBN 963-14-2408-1
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2777117]
MARC

ANSEL
UTF-812423 /2008.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Sonečka (magyar)
   Szonyecska / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit]. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2006. - 92 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2543-7 kötött : 1990,- Ft
ISBN 963-14-2543-6
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2777127]
MARC

ANSEL
UTF-812424 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
L'archipel en feu (magyar)
   A lángban álló szigettenger / Jules Verne ; Vajthó László fordítása alapján átd. Fenyő Áron. - Üllő : Regun, [2007]. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes átdolgozott műve). (Regun ifjúsági könyvtár ; 9.)
ISBN 978-963-7459-85-6 fűzött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2776438]
MARC

ANSEL
UTF-812425 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Un capitaine de quinze ans (magyar)
   A tizenötéves kapitány : regény / Jules Verne ; Passuth László fordítása alapján átd. Fenyő Áron. - Üllő : Regun, [2007]. - 165, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Regun ifjúsági könyvtár ; 7.). (Jules Verne összes átdolgozott műve)
ISBN 978-963-7459-63-4 fűzött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2776435]
MARC

ANSEL
UTF-812426 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Le château des Carpathes (magyar)
   Várkastély a Kárpátokban : regény / Jules Verne ; Gellért György fordítása alapján átd. Fenyő Áron. - Üllő : Regun, [2007]. - 157, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Regun ifjúsági könyvtár ; 6.). (Jules Verne összes átdolgozott műve)
ISBN 978-963-7459-81-8 fűzött : 395,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2776391]
MARC

ANSEL
UTF-812427 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
De la Terre à la Lune (magyar)
   Utazás a Holdba ; Utazás a Hold körül : két regény / Jules Verne ; Kilényi Mária fordítása alapján átd. Fenyő Áron. - Üllő : Regun, [2007]. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes átdolgozott műve). (Regun ifjúsági könyvtár ; 4.)
Egys. cím: De la Terre à la Lune ; Autour de la Lune
ISBN 978-963-7459-82-5 fűzött
francia irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2769841]
MARC

ANSEL
UTF-812428 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
L'ecole des Robinsons (magyar)
   A Robinsonok iskolája / Jules Verne ; Visi Imre fordítása alapján átd. Fenyő Áron. - Üllő : Regun, [2008]. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes átdolgozott műve). (Regun ifjúsági könyvtár ; 8.)
ISBN 978-963-7459-88-7 fűzött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2776440]
MARC

ANSEL
UTF-812429 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île à hélice (magyar)
   Az úszó sziget / Jules Verne ; Gaál Mózes fordítása alapján átd. Fenyő Áron. - Üllő : Regun, [2008]. - 161 p. : ill. ; 20 cm. - (Jules Verne összes átdolgozott műve). (Regun ifjúsági könyvtár ; 10.)
ISBN 978-963-7459-86-3 fűzött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2776395]
MARC

ANSEL
UTF-812430 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Le tour du monde en quatre-vingts jours (magyar)
   Nyolcvan nap alatt a Föld körül : regény / Jules Verne ; Csatlós János fordítása alapján átd. Fenyő Áron. - Üllő : Regun, [2008]. - 165, [3] p. ; 20 cm. - (Jules Verne összes átdolgozott műve). (Regun ifjúsági könyvtár ; 5.)
ISBN 978-963-7459-62-7 fűzött : 395,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2777057]
MARC

ANSEL
UTF-812431 /2008.
Warren, Wendy
Undercover nanny (magyar)
   Győz a bébicsősz / Wendy Warren ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 212.)
ISBN 978-963-537-860-9 fűzött : 475,- Ft : 3,22 EUR : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2772791]
MARC

ANSEL
UTF-812432 /2008.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Aunts aren't gentlemen (magyar)
   A nénikém nem talpig úrinő! / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Ciceró, 2008. - 198 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-634-4 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2778167]
MARC

ANSEL
UTF-812433 /2008.
Wood, Barbara (1947-)
Soul flame (magyar)
   Lélekláng / Barbara Wood ; [ford. Szijj Zsuzsa ..., Környei Tibor ...]. - Budapest : Móra, 2008. - 462 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-8426-6 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2776094]
MARC

ANSEL
UTF-812434 /2008.
Zajc, Dane (1929-2005)
   Mindegy merre : válogatott versek / Dane Zajc ; [vál., ford. és a jegyzeteket kész. Lukács Zsolt]. - Budapest : Napkút, 2008. - 181, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8478-99-3 fűzött : 1790,- Ft
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 2769006]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

12435 /2008.
Albertt
   Szívek tükre : [gondolatok] / Albertt ; [graf. Kovács Anita]. - Budapest : Alterra, 2007. - 69 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-02-1 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2772749]
MARC

ANSEL
UTF-812436 /2008.
Altay Margit (1882-1972)
   Amit az óra mesél : regény / Altay Margit. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 174 p. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-245-037-7 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2777801]
MARC

ANSEL
UTF-812437 /2008.
Bagi Erzsébet, P.
   Egy-egy állomás / P. Bagi Erzsébet. - [Debrecen] : Magánkiad., 2008. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4491-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2773893]
MARC

ANSEL
UTF-812438 /2008.
Bajza József (1804-1858)
   Bajza József összes versei és novellái / [szerk. ... és az utószót írta Kováts Dániel]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 268 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 87.)
Oktatási segédanyag
ISBN 978-963-7338-80-9 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - összegyűjtött művek
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2767876]
MARC

ANSEL
UTF-812439 /2008.
Balázs Zsuzsa
   Bejövő üzenetek : meditációs versek ; Kimenő üzenetek : meditációs versek / Balázs Zsuzsa. - Budapest : Kairosz, 2008. - 25, 25 p. : ill. ; 13x15 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Sass Sylvia. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-662-173-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2769915]
MARC

ANSEL
UTF-812440 /2008.
Balogh Lena Lee
   Pázsiton a vér : esszék / [Balogh Lena Lee]. - Budapest : Alterra, 2007. - 91 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9785-03-8 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2773257]
MARC

ANSEL
UTF-812441 /2008.
Bánlaki Viktor (1946-)
   A tenger asszonya / Theodora Green. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 259 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-9720-91-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2769922]
MARC

ANSEL
UTF-812442 /2008.
Bartis Attila (1968-)
A Lázár apokrifek (román)
   Apocrifele lui Lazăr / Attila Bartis ; [trad. Anna Popescu] ; [publ.] Institutul Balassi. - Budapesta : Inst. Balassi, 2008. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87866-0-9 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella - fordítás
894.511-43=590
[AN 2771006]
MARC

ANSEL
UTF-812443 /2008.
Batári Gábor (1967-)
   Batariversum : summa poeticae / Batári Gábor. - Budapest : Alterra, 2008. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9785-09-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2771056]
MARC

ANSEL
UTF-812444 /2008.
Batári Gyula (1933-)
   Olvass, tanulj, kutass, alkoss! / Batári Gyula. - Budapest : Alterra, 2008. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9785-12-0 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - művelődéstörténet - olvasásszociológia - válogatott művek - publicisztika
894.511-821 *** 894.511-92 *** 930.85 *** 028
[AN 2770953]
MARC

ANSEL
UTF-812445 /2008.
Békés Itala (1927-)
   Olvasd a buszon! / Békés Itala ; [... illusztrációit Sajdik Ferenc kész.]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2008. - 157, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-446-482-2 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2771465]
MARC

ANSEL
UTF-812446 /2008.
Bendász Péter
   A fogadás / Bendász Péter. - Budapest : Szerző, 2008. - 148 p. ; 20 cm
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9888-04-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2770098]
MARC

ANSEL
UTF-812447 /2008.
Bene Zoltán (1973-)
   Út : történet / Bene Zoltán ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - 2. jav. kiad. - Budapest ; Szeged : Madách Irod. Társ., 2008. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9386-62-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2776569]
MARC

ANSEL
UTF-812448 /2008.
Bereményi Géza (1946-)
   150 dalszöveg Cseh Tamás zenéjére / Bereményi Géza. - Budapest : Napkút K., 2008. - 316, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-024-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - próza
894.511-192 *** 894.511-3
[AN 2768296]
MARC

ANSEL
UTF-812449 /2008.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Csak kékre lépj / Birtalan Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 105, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7504-81-5 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2768210]
MARC

ANSEL
UTF-812450 /2008.
Bittó Ákos (1975-)
   Zsaru gyanúban / [... írta Bittó Ákos] ; [röv. vált. Fonyódi Tibor]. - [Budapest] : Ringier, 2008. - 191 p. ; 22 cm. - (Blikk akták, ISSN 2060-1212). (Tűzvonalban ; 1.)
ISBN 978-963-7714-34-4 fűzött : 400,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2771841]
MARC

ANSEL
UTF-812451 /2008.
Bódis Kriszta (1967-)
Kemény vaj (norvég)
   Hard som smør / Kriszta Bódis ; [overs. ... Kari Kemény] ; [publ.] Balassi-Instituttet. - Budapest : Balassi-Inst., 2008. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87866-1-6 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=396
[AN 2771174]
MARC

ANSEL
UTF-812452 /2008.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi az iskolában / Bodó Béla ; az illusztrációkat Szávay Edit kész. - Budapest : Holnap, 2008. - 200, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-713-8 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2771997]
MARC

ANSEL
UTF-812453 /2008.
Bodor Béla (1954-)
   Az eszmélet munkái : kísérletek, 1988-2008 / Bodor Béla. - Budapest : Napkút K., 2008. - 371, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-021-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - esszé - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 2768292]
MARC

ANSEL
UTF-812454 /2008.
Bradányi Iván (1930-)
   Péter és Pál, a kettéhasadt lélek / Bradányi Iván. - Üllő : Regun Press, cop. 2007. - 230 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-7459-46-4 fűzött (hibás ISBN 963-7459-20-0)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2769278]
MARC

ANSEL
UTF-812455 /2008.
Breyer László
   Ezres mese / Breyer László ; [ill. Réti Kamilla]. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7504-82-2 * kötött : 1000,- Ft (hibás ISBN 978-963-7504-)
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2768812]
MARC

ANSEL
UTF-812456 /2008.
Csepregi János Zsolt (1980-)
   Ímé, a test.. / Csepregi János ; [... ill. Czipor Adrienn]. - Budapest : FISZ : Napkút K., 2008. - 63, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 19.)
ISBN 978-963-263-022-9 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2769311]
MARC

ANSEL
UTF-812457 /2008.
Csukás István (1936-)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008, cop. 1973. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-27-1 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2777503]
MARC

ANSEL
UTF-812458 /2008.
Darvasi László (1962-)
   A világ legboldogabb zenekara : válogatott novellák / Darvasi László ; [vál. és szerk. Csuhai István]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2008, cop. 2005. - 369, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2476-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2777084]
MARC

ANSEL
UTF-812459 /2008.
Diviki Emma, N. (1936-)
   Távoli harangszó : az én fényes alagutam a XX. századon át / N. Diviki Emma. - Budapest : Szerző, 2008-. - 21 cm
Diviki Emma, N. (1936-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2769949]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 134 p.
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9888-07-4)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2769954] MARC

ANSEL
UTF-812460 /2008.
Erdélyi Margit
   A múlt árnyai / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 236 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-83-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2776358]
MARC

ANSEL
UTF-812461 /2008.
Erdélyi Margit
   A pénz bűvöletében / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 246 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-259-010-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2776348]
MARC

ANSEL
UTF-812462 /2008.
Erdélyi Margit
   Valóra vált álmok / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 236 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-80-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2776364]
MARC

ANSEL
UTF-812463 /2008.
Fábry, Margarett
   Négy gyermekkel egyedül / Margarett Fábry. - Budapest : Alterra, 2007. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-05-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2773274]
MARC

ANSEL
UTF-812464 /2008.
Farkas Tibor (1973-)
   Pártmobil : regény / Farkas Tibor. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2008. - 153 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 154.)
ISBN 978-963-87733-6-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2773477]
MARC

ANSEL
UTF-812465 /2008.
Fehér Béla (1949-)
   Filkó / Fehér Béla. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magvető, 2008. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2663-2 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2776847]
MARC

ANSEL
UTF-812466 /2008.
Fehér Klára (1922-1996)
   A földrengések szigete / Fehér Klára ; [ill. Toncz Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 219, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-24-0 kötött : 2295,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2777601]
MARC

ANSEL
UTF-812467 /2008.
Fitó Ica
   Asszonylélek / Fitó Ica, Matos Maja, Radva Juli versei és gyermekversei. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Szerző, [2008]. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1690,- Ft (hibás ISBN 978-963-87769-7-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2776442]
MARC

ANSEL
UTF-812468 /2008.
Gödri Botond
   A varázsvonal / Gödri Botond. - Sopron : Novum, 2008. - 192 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-36-6 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2773145]
MARC

ANSEL
UTF-812469 /2008.
Györffy László (1940-)
   Szent Lőrinc freskója : novellák / Györffy László. - Budapest : Masszi, 2008. - 215, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9851-01-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2769657]
MARC

ANSEL
UTF-812470 /2008.
Hárs Ernő (1920-)
   Tarlóvirágok : válogatott kiadatlan versek / Hárs Ernő. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2007. - 100 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7338-76-2 fűzött (hibás ISBN 963-7338-76-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2768104]
MARC

ANSEL
UTF-812471 /2008.
Hegyi Béla (1937-)
   Éhe a szeretetnek : följegyzések a nyolcvanas évekből, 1982-1985 / Hegyi Béla. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-79-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - irodalmi élet - Kádár-korszak - memoár
894.511-94 *** 894.511(091)"198"(0:82-94)
[AN 2768562]
MARC

ANSEL
UTF-812472 /2008.
   Heves megyei írók almanachja : válogatás Utas Zsigmond antológia-sorozatából, 1901-1911 / vál., szerk., az előszót és az életrajzokat írta Fülöp Lajos és Lisztóczky László ; [közread.] Gyöngyös Város Barátainak Köre. - Gyöngyös : Gyöngyös Város Barátainak Köre, 2008. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5246-9 fűzött
Heves megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.133)
[AN 2773468]
MARC

ANSEL
UTF-812473 /2008.
Hornyik Miklós (1944-)
   Fénykörben : esszék, tollrajzok, beszélgetések / Hornyik Miklós. - Budapest : Masszi, 2008. - 257, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9851-05-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - publicisztika - irodalomkritika
894.511-92 *** 894.511-95 *** 894.511(091)(0:82-92)
[AN 2769677]
MARC

ANSEL
UTF-812474 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   Útleírások / Jókai Mór. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 259 p. : ill. ; 20 cm. - (Régi utazások, ISSN 2060-2073)
ISBN 978-963-87769-0-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 2769644]
MARC

ANSEL
UTF-812475 /2008.
Király Katalin
   Egy férfi száz alakban / [... írta Király Katalin] ; [a köt. alapjául szolgáló forgatókönyvek, történet és karakterek Fonyódi Tibor]. - [Budapest] : Ringier, 2008. - 199 p. ; 22 cm. - (Blikk akták, ISSN 2060-1212). (Tűzvonalban ; 2.)
ISBN 978-963-7714-35-1 fűzött : 400,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2771863]
MARC

ANSEL
UTF-812476 /2008.
Kiss Attila (1967-)
   Elsüllyedt palota / Kiss Attila. - [Budapest] : Aposztróf, 2008. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87847-0-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2769697]
MARC

ANSEL
UTF-812477 /2008.
Kiss Benedek (1943-)
   Kata könyve / Kiss Benedek ; Kiss Virág illusztrációival. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2008]. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7486-97-5 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2773323]
MARC

ANSEL
UTF-812478 /2008.
Kiss Péter
   Hétköznapok ünneplőben : versek, novellák / Kiss Péter. - Budapest : Szerző, 2008. - 237 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1590,- Ft (hibás ISBN 978-963-9888-00-5)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2769058]
MARC

ANSEL
UTF-812479 /2008.
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
   Erkölcsi beszédek és írások / Kölcsey Ferenc ; sajtó alá rend. Onder Csaba. - Budapest : Universitas, 2008. - 246 p. ; 21 cm. - (Kölcsey Ferenc minden munkái)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-23-2 kötött
magyar irodalom - beszéd - filozófia
894.511-5 *** 894.511-96
[AN 2771461]
MARC

ANSEL
UTF-812480 /2008.
Kondor Ilona (1939-)
   Lángoló arcok májusa : válogatott versek, 1976-2007 / Kondor Ilona. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 181, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9292-70-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2768613]
MARC

ANSEL
UTF-812481 /2008.
Kupás Csilla (1958-)
   Eltévedt idő / Kupás Csilla ; [... grafikákat Burai István kész.]. - Debrecen : [Kupás Cs.], 2008. - 70 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5027-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2773828]
MARC

ANSEL
UTF-812482 /2008.
Lloyd, Benny, Sir
   Murphy politikai törvénykönyve / Sir Benny Lloyd. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 1995. - 110 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9898-05-9 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2777321]
MARC

ANSEL
UTF-812483 /2008.
Lloyd, Benny, Sir
   Murphy válogatott törvényei / Sir Benny Lloyd, Sir Jolin Folder, Stuart Herrington. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 110 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9778-98-6 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2777299]
MARC

ANSEL
UTF-812484 /2008.
Lőrincz L. László (1939-)
   A tizenhárom kristálykoponya / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta, 2008, cop. 2004. - 755, [2] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-40-0 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2773290]
MARC

ANSEL
UTF-812485 /2008.
Lőrincz László (1921-)
   Város a koponyámba zárva : válogatott elbeszélések / Lőrincz László. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 412, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7486-96-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2773227]
MARC

ANSEL
UTF-812486 /2008.
Lovas Ildikó (1967-)
Kijárat az Adriára (német)
   Zugang zur Adria : James Bond in der Batschka / Ildikó Lovas ; [aus dem Ungarischen von Christina Kunze] ; [publ.] Balassi Institut. - Budapest : Balassi Inst., 2008. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87210-8-2 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31(497.11)=30
[AN 2771455]
MARC

ANSEL
UTF-812487 /2008.
Main, Kathy
   Átjárók : Eredyn kelyhe : regény / Kathy Main. - Budapest : Alterra, 2008. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-11-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2773264]
MARC

ANSEL
UTF-812488 /2008.
Marsall László (1933-)
   Szikrák és tövisek / Marsall László. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 108, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7486-85-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - rádiójáték - vers
894.511-14 *** 894.511-23
[AN 2773231]
MARC

ANSEL
UTF-812489 /2008.
Mihályi Antal
   Lajos király barátja / Mihályi Antal. - Üllő : Regun, [2007]. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7459-83-2 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2769795]
MARC

ANSEL
UTF-812490 /2008.
Misuta János
   Torkolatvidék : a represszió emlékei, közbevetés a megőrzött szavakból, a represszió éveinek krónikája / Misuta János ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2008. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-019-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2768633]
MARC

ANSEL
UTF-812491 /2008.
Mizser Attila (1975-)
Szöktetés egy zsúfolt területre (olasz)
   Fuga verso un' area affollata / Attila Mizser ; [trad. Monica Savoia] ; [pubbl.] Istituto Balassi. - Budapest : Ist. Balassi, 2008. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87210-9-9 fűzött
Szlovákia - határon túli magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31(437.6)=50
[AN 2771037]
MARC

ANSEL
UTF-812492 /2008.
Monti, L.
   Jó szerencsét! : [regény] / L. Monti. - Budapest : Alterra, 2007. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-01-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2772784]
MARC

ANSEL
UTF-812493 /2008.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Úri muri (angol)
   Very merry / Zsigmond Móricz ; transl. by Bernard Adams. - Budapest : Corvina, 2008. - 269 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5708-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2772016]
MARC

ANSEL
UTF-812494 /2008.
   Múlt, jelen, jövő : kortárs művész szerzők antológiája / [kiad. a V. P. Ü. Nyugati B. László Irodalmi Társaság]. - Budapest : V. P. Ü. Nyugati B. László Irod. Társ., 2007. - 228, 39 p. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-87383-0-1)
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2768093]
MARC

ANSEL
UTF-812495 /2008.
Munkácsi Gabriella
   Rózsaláng / Munkácsi Gabriella. - [Őrbottyán] : Magánkiad., cop. 2008. - 436 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-4445-7 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2770402]
MARC

ANSEL
UTF-812496 /2008.
Nagy Antal
   Antal bácsi történetei / Nagy Antal. - [Szentendre] : [Magánkiad.], 2008. - 84 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2770385]
MARC

ANSEL
UTF-812497 /2008.
Nagy Antal
   A szerelem purgatóriumában... és a folytatás / Nagy Antal. - [Szentendre] : [Magánkiad.], 2008. - 72 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2770387]
MARC

ANSEL
UTF-812498 /2008.
Nemere István (1944-)
   Murphy nősülési törvénykönyve / Stuart Herrington. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 110 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9898-00-4 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2777333]
MARC

ANSEL
UTF-812499 /2008.
Nemere István (1944-)
   Murphy szexuális törvénykönyve / Sir Steve Morton ; [a rajzokat Pogonyi Zoltán kész.]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 110 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Szexszabályok és szabálytalanságok" címmel is
ISBN 978-963-9778-99-3 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2777265]
MARC

ANSEL
UTF-812500 /2008.
Nemere István (1944-)
   Murphy világot lát.. / Stuart Herrington ; [a rajzokat Pogonyi Zoltán kész.]. - Utánny. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008], cop. 1997. - 109, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9898-01-1 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2777280]
MARC

ANSEL
UTF-812501 /2008.
Németh Péter Mikola (1953-)
   Visszasejtesít : válogatott és új versek, költészeti montázsok, irodalmi és fotóművészeti performanszok / Németh Péter Mikola ; Németh Zoltán Pál fotográfiáival ; Csorba Simon László grafikáival ; [közread. a] ... Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Napkút K. : M. Műhely K. : Cédrus Műv. Alapítvány, 2008. - 117, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-017-5 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - szituatív művészet - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 73/76(439)(092)Németh_P._M.
[AN 2769643]
MARC

ANSEL
UTF-812502 /2008.
Nyirfás Pyrker Dezső
   A dédi öröksége / Nyírfás Pyrker Dezső. - Budapest : Szerző, 2008. - 403 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87830-9-7)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2769376]
MARC

ANSEL
UTF-812503 /2008.
Ördög A. Róbert (1982-)
   Csontvázlíra / Ördög A. Róbert. - Budapest : Fekete Sas, 2007-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2768592]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Új versek, 2005-2007. - 2007. - 234 p. : ill.
ISBN 978-963-9680-09-8 kötött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2768596] MARC

ANSEL
UTF-812504 /2008.
Ormos Jenő (1922-)
   Visszaemlékezések / Ormos Jenő. - Budapest : Szerző, 2008. - 283 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87830-6-6)
Ormos Jenő (1922-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2769367]
MARC

ANSEL
UTF-812505 /2008.
Osváth Péter (1963-)
   A kísérlet / Osváth Péter. - Budapest : Aposztróf, 2008. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87489-8-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2768553]
MARC

ANSEL
UTF-812506 /2008.
Pál Sándor
   Elkallódott költemények / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2008. - 26 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 19.
ISBN 978-963-87826-1-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2773327]
MARC

ANSEL
UTF-812507 /2008.
Pál Sándor
   Kőszeg! Te mindenem / Pál Sándor. - Kőszeg : Szerző, 2007. - 26 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 18.
ISBN 978-963-87826-0-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2772699]
MARC

ANSEL
UTF-812508 /2008.
Papp János
   Metszetek / Papp János ; [... grafikáit Szilágyi Imre rajz.] ; [közread. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata]. - Hajdúböszörmény : Önkormányzat, 2008. - 245, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-5662-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2773936]
MARC

ANSEL
UTF-812509 /2008.
Paragh Ádám
   Morzsákok : versek, glosszák, karcolatok / Paragh Ádám. - Budapest : Alterra, 2007. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9785-06-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers - tárcanovella - glossza
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2771067]
MARC

ANSEL
UTF-812510 /2008.
Polgár Jutka
   A Galgaparti varroda : mese / [Polgár Jutka]. - Budapest : Alterra, 2008. - 165 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-07-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2772958]
MARC

ANSEL
UTF-812511 /2008.
Polgár Jutka
   A varázspalást : mese / [Polgár Jutka] ; [grafikák Tuza Ágnes]. - Budapest : Alterra, 2008. - 61 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9785-17-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2773317]
MARC

ANSEL
UTF-812512 /2008.
Pósa Zoltán (1948-)
   Törött tükörbe néztél : versek / Pósa Zoltán. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 169, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9903-01-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2773252]
MARC

ANSEL
UTF-812513 /2008.
Pozsgai Györgyi
   Zarándokút : esszék / Pozsgai Györgyi. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7504-80-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2768219]
MARC

ANSEL
UTF-812514 /2008.
Sarkadi Gyula (1953-)
   Szívem húrjain pengetnek : [válogatott versek] / Sarkadi Gyula. - Debrecen : Sarkadi Gy., 2007. - 53 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5533-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2769640]
MARC

ANSEL
UTF-812515 /2008.
Sóki Péter (1983-)
   Fényben szomorkodni / Sóki Péter. - Budapest : Szerző, 2008. - 27 p. ; 20 cm
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9888-06-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2769996]
MARC

ANSEL
UTF-812516 /2008.
Szabó Edit Erzsébet, H.
   Ártatlan vádaskodás / H. Szabó Edit Erzsébet. - Budapest : Alterra, 2008. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9785-19-9 fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 978-963-9785-9-9)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2771077]
MARC

ANSEL
UTF-812517 /2008.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni naplója / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 61, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8523-2 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2778199]
MARC

ANSEL
UTF-812518 /2008.
Szincsok György (1933-)
   Rendhagyó memoár / Szincsok György. - Tótkomlós : Szincsok Gy., 2008. - 431 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4674-1 kötött
Szincsok György (1933-)
Tótkomlós - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.439-2Tótkomlós(0:82-94)
[AN 2770095]
MARC

ANSEL
UTF-812519 /2008.
Szirtes János
   Gén-belövés : az ember újrateremtése : ma: regény, holnap: valóság / Szirtes János. - 2. kiad., eszmei tartalommal gazdagítva. - Hévíz : Szirtes J., 2008. - 512 p. ; 21 cm
ISBN 963-440-856-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2776334]
MARC

ANSEL
UTF-812520 /2008.
Thury Zsuzsa (1901-1989)
   Apollónia kisasszony vendégei : regény / Thury Zsuzsa. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 219 p. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-245-018-6 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2776117]
MARC

ANSEL
UTF-812521 /2008.
Tolnai Tamás (1972-)
   Tanítsátok meg az embereket szeretni / Tolnai Tamás. - Budapest : Szerző, 2008. - 68 p. ; 20 cm
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9888-03-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2769982]
MARC

ANSEL
UTF-812522 /2008.
Ungvárnémeti Tóth László (1788-1820)
   Ungvárnémeti Tóth László művei / sajtó alá rend. Merényi Annamária, Tóth Sándor Attila ; a görög szövegeket gond. Bolonyai Gábor. - Budapest : Universitas, 2008. - 801 p. ; 24 cm. - (Régi magyar költők tára, XVIII. század, ISSN 1416-6682 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-22-5 kötött : 3780,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14 *** 894.511-821
[AN 2771469]
MARC

ANSEL
UTF-812523 /2008.
Vajda János (1827-1897)
   Vajda János válogatott versei / ... összeáll. és az utószót írta Turczi István. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 310 p. ; 20 cm. - (Egy (két) hang, ISSN 1419-7847)
ISBN 978-963-274-014-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 2778040]
MARC

ANSEL
UTF-812524 /2008.
Végh Katalin, H.
   Megfagyott árnyékok a hóban : töredékek egy életrajzból, három ciklusban / H. Végh Katalin ; [ill. Hadik Gyula]. - [Budapest] : Zarándok K., 2008. - 48 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87710-4-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2770509]
MARC

ANSEL
UTF-812525 /2008.
Vidra Gabriella, H.
   A tudás könyvei / H. Vidra Gabriella. - Sopron : Novum, 2008-. - 22 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2773157]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 387 p.
ISBN 978-963-9842-57-1 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2773167] MARC

ANSEL
UTF-812526 /2008.
Weidner Balázs (1990-)
   Egy kis XXI. század : versek / Weidner Balázs. - Budapest : Alterra, 2008. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9785-15-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2771322]
MARC

ANSEL
UTF-812527 /2008.
Wesselényi Miklós (1796-1850)
   Útinapló, 1821-1822 / Wesselényi Miklós. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Régi utazások, ISSN 2060-2073)
ISBN 978-963-87741-1-8 fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-87769-0-7)
Európa - magyar irodalom - 19. század - útleírás
894.511-992 *** 908.4"182"(0:82-992)
[AN 2769741]
MARC

ANSEL
UTF-812528 /2008.
Zoltán Gábor (1960-)
Szőlőt venni (lengyel)
   Kupić winogrona / Gábor Zoltán ; [przekł. ... Gábora Zoltána] ; [publ.] Instytut Balassiego. - Budapest : Inst. Balassiego, 2008. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87866-2-3 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=84
[AN 2771456]
MARC

ANSEL
UTF-812529 /2008.
Zsávolya Zoltán (1968-)
   Noszthy Fuji : színdarab hat felvonásban : Mikszáth Kálmán támogatásával / Zsávolya Zoltán. - Budapest : Napkút, 2008. - 375 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-026-7 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - dráma - regény
894.511-2 *** 894.511-3.04
[AN 2769932]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12530 /2008.
Berner, Rotraut Susanne
Herbst-Wimmelbuch (magyar)
   Őszi böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87281-3-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773233]
MARC

ANSEL
UTF-812531 /2008.
Chapman, Keith
Fifi and the flowertots (magyar)
   Fifi virágoskertje / [kész. Keith Chapman]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9860-01-8
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2751129]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Kisvirág koncert : [vajon megakadályozhatja Szuri a viráglányok koncertjét?]. - [2008]. - [32] p.
ISBN 978-963-9860-10-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2768067] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Jótett helyében jót várj : [Fifi szorgosan segít Szurinak, de vajon neki ki segít majd?]. - [2008]. - [32] p.
ISBN 978-963-9860-09-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2768127] MARC

ANSEL
UTF-812532 /2008.
Cuno, Sabine
Fridolin Frosch, was machts du? (magyar)
   Fridolin, a béka : mit csinálsz Fridolin? / [ill. Ana Weller] ; [m. szöveg Rigó Béla]. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Lapozó (10. p.) : ill., színes ; 20x21 cm
Szöveg Cuno, Sabine
ISBN 978-963-9594-49-4 fűzött : 1700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2771996]
MARC

ANSEL
UTF-812533 /2008.
Emmett, Jonathan
The best gift of all (magyar)
   A legszebb ajándék / Jonathan Emmett, Vanessa Cabban ; [ford. Parnaki Ágnes]. - Budapest : Naphegy K., 2008. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9869-01-1 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773224]
MARC

ANSEL
UTF-812534 /2008.
Emmett, Jonathan
Diamond in the snow (magyar)
   Téli varázslat / Jonathan Emmett, Vanessa Cabban ; [ford. Parnaki Ágnes]. - Budapest : Naphegy K., 2007. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87281-4-2 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773217]
MARC

ANSEL
UTF-812535 /2008.
Frisque, Anne-Marie
   Karácsonyra vár a Mackó család / [ill.] Anne-Marie Frisque ; [szöveg Susan Niessen] ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-26-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773831]
MARC

ANSEL
UTF-812536 /2008.
Gorschlüter, Jutta
Das Kätzchen und der Weihnachtsmann (magyar)
   A Mikulás és a kiscica / .... Jutta Gorschlüter tollából ; Anatolij Burikin ... illusztrációival ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy K., 2007. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Művészi mesekönyvek, ISSN 1789-2473)
ISBN 978-963-87281-6-6 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773419]
MARC

ANSEL
UTF-812537 /2008.
Grim, Katie
Thank you, friend! (magyar)
   Köszönöm, barátom! : térbeli mesekönyv / írta Katie Grim ; Daniel Howarth illusztrációival. - Budapest : General Press, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-643-060-3 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773223]
MARC

ANSEL
UTF-812538 /2008.
Harker, Jillian
I love you, daddy (magyar)
   Szeretlek, papa / [írta Jillian Harker] ; [ill. Kristina Stephenson]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-8709-15-8 kötött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2768550]
MARC

ANSEL
UTF-812539 /2008.
Harker, Jillian
I love you, mommy (magyar)
   Szeretlek, mama / [írta Jillian Harker] ; [ill. Kristina Stephenson]. - [Budapest] : Kulturtrade Junior, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-8709-14-1 kötött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2768563]
MARC

ANSEL
UTF-812540 /2008.
Horváth Mónika
   Hókuszpókusz / [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Szivacsos táskakönyv
ISBN 978-963-259-008-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773175]
MARC

ANSEL
UTF-812541 /2008.
Krutop, Lee
Christmas : jigsaw book (magyar)
   Karácsony : puzzle-könyv / [ill. Lee Krutop] ; [ford. Csóry Orsi]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 24x33 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-21-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2774099]
MARC

ANSEL
UTF-812542 /2008.
Mentovics Éva
   Ki vagyok? Találd ki! : erdei fejtörő / írta Mentovics Éva ; rajz. Javarniczky Nóra, Farkas Beáta. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9594-59-3 kötött : 570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2770314]
MARC

ANSEL
UTF-812543 /2008.
Mentovics Éva
   Legyünk barátok! : gyümölcsök / írta Mentovics Éva ; rajz. Javarniczky Nóra, Farkas Beáta. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9594-53-1 kötött : 570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2770335]
MARC

ANSEL
UTF-812544 /2008.
Mentovics Éva
   Legyünk barátok! : zöldségek / írta Mentovics Éva ; rajz. Nyírő Erzsébet, Juhász Fruzsina. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9594-54-8 kötött : 570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2770331]
MARC

ANSEL
UTF-812545 /2008.
Mentovics Éva
   Szaladj cica! / írta Mentovics Éva ; rajz. Javarniczky Nóra, Farkas Beáta. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9594-52-4 kötött : 570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2770325]
MARC

ANSEL
UTF-812546 /2008.
Nyilasi Antónia
   Első dalocskáim / [ill.] Nyilasi Antónia ; [vál.] Bogos Katalin. - [Kistarcsa] : STB Kv., [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-250-012-7 kötött
gyermekkönyv - képeskönyv - mondóka - gyermekdal
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2770627]
MARC

ANSEL
UTF-812547 /2008.
Oliver, Julia
   Csodálatos tűzoltóautó / [ill. Julia Oliver] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x19 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Négykerekűek, ISSN 1789-6711)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9737-28-0 kötött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773782]
MARC

ANSEL
UTF-812548 /2008.
Oliver, Julia
   Remek teherautó / [ill. Julia Oliver] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2008. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 17x19 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488). (Négykerekűek, ISSN 1789-6711)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-9737-27-3 kötött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773797]
MARC

ANSEL
UTF-812549 /2008.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's great big schoolhouse (magyar)
   Tesz-vesz Város iskolája / Richard Scarry ; a m. szöveget Deák Márta ... fordításának felhasználásával írta Réz András. - Átd. kiad. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - 60 p. : ill., színes ; 33 cm
Megj. "Nagy iskoláskönyv" címmel is
ISBN 978-963-9619-41-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2777521]
MARC

ANSEL
UTF-812550 /2008.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek]. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Rejtélyes rongálás / írta Michelle H. Nagler ; [ford. ... Széky János]. - [2008]. - 22, [6] p.
Parade puzzle
ISBN 978-963-9860-16-2 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2767979] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Dínó-dili / írta Erin Soderberg ; [ford. ... Széky János]. - [2008]. - 22, [6] p.
Dinosaur dig
ISBN 978-963-9860-17-9 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2767987] MARC

ANSEL
UTF-812551 /2008.
Weitze, Monika
Wie der kleine rosa Elefant einmal sehr traurig war und wie es ihm wieder gut ging (magyar)
   Mese a rózsaszín elefántról, aki nagyon szomorú volt, aztán újra jobban érezte magát / Monika Weitze tollából ; Eric Battut illusztrációival ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, 2007. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Művészi mesekönyvek, ISSN 1789-2473)
ISBN 978-963-87281-5-9 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2773402]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12552 /2008.
Davis, Jim (1945-)
   Alvás felsőfokon / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2008]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 83.)
ISBN 978-963-9847-01-9 fűzött : 495,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2773992]
MARC

ANSEL
UTF-812553 /2008.
I-Huan
Real fake princess (magyar)
   Makrancos hercegnő / írta és rajz. I-Huan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2007]-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2655848]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - [2008]. - [176] p.
ISBN 978-963-9890-06-0 fűzött : 1990,- Ft : 8,5 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 2774031] MARC

ANSEL
UTF-812554 /2008.
Kentarō Miura
Beruseruku (magyar)
   Berserk / írta és rajz. Miura Kentaró ; [ford. Oroszlányi Balázs]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2744224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2008. - [240] p.
ISBN 978-963-9679-90-0 fűzött : 1990,- Ft : 8,5 EUR
manga
087.6:084.11
[AN 2773952] MARC

ANSEL
UTF-812555 /2008.
Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája (8.) (2006) (Pécs)
   Pro Scientia Aranyérmesek VIII. Konferenciája : Pécs, 2006. november 23-25. : előadások / szerk. Nagyné Molnár Angelika, Radnai Márton ; [rend., közread. a] Pro Scientia Aranyérmesek Társasága. - Budapest : Pro Scientia Aranyérmesek Társ., [2008]. - XII, 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5315-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2773218]
MARC

ANSEL
UTF-812556 /2008.
Rosca, Madeleine (1977-)
Hollow Fields (magyar)
   Lidércfölde. - 1-. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2008-. - 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2769903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2008. - 181 p.
Ford. Kálovics Dalma
ISBN 978-963-87795-1-9 fűzött : 1890,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2769912] MARC

ANSEL
UTF-812557 /2008.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Sárkányüvöltés összeesküvés. - 2008. - 178 p. : ill.
ISBN 978-963-86865-7-2 fűzött : 1890,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2771117] MARC

ANSEL
UTF-812558 /2008.
   Scooby-Doo : [szuperképregények]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - 19 cm
ISBN 978-963-86737-8-7
képregény
087.6:084.11
[AN 2751288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Dilirodeó / írta Chris Duffy [et al.] ; ill. Bill Alger [et al.] ; [ford. Virágh Szabolcs]. - [2008]. - 112 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9860-15-5 fűzött : 690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2768383] MARC

ANSEL
UTF-812559 /2008.
   Tudományos mozaik / [szerkbiz. Tompáné Daubner Katalin et al.] ; [rend., közread. a] Tomori Pál Főiskola. - Kalocsa : TPF, 2004-. - 24 cm
A Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferenciák előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3026-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Kalocsa)
[AN 2683539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A tudomány keresztútjain / [szerzők Magyari-Beck István et al.]. - 2007. - 252 p. : ill., részben színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-4063-3
tanulmánygyűjtemény - konferenciakiadvány
082 *** 061.3(439-2Kalocsa)
[AN 2772711] MARC

ANSEL
UTF-812560 /2008.
Watterson, Bill
Calvin and Hobbes : selections (magyar)
   Kázmér és Huba : gyűjtemény / Bill Watterson ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2007-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2658502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Irány észak!. - 2008. - 126 p.
ISBN 978-963-87795-2-6 fűzött : 1950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2769900] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Valami folyik az ágy alatt. - 2007. - 127 p.
ISBN 978-963-86865-6-5 fűzött : 1950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2769905] MARC

ANSEL
UTF-8