MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2008 - 12. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/12/15 09:20:09
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok

13894 /2008.
Info bank (magyar)
   Adatbank : enciklopédia gyerekeknek / [ford. Fekete Orsolya]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 384 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9786-06-6 kötött : 3990,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2753516]
MARC

ANSEL
UTF-8




02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

13895 /2008.
Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár (Oradea)
   A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya = Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese in Grosswardein. - Budapest : Akad. K. : OSZK ; Nagyvárad : Egyházm. Kvt., 2005-. - 25 cm
Gerinccím: Catalogi Bibliothecae Dioecesis Varadiensis
ISBN 963-200-488-4
Nagyvárad - katolikus egyház - egyházi könyvtár - régi nyomtatvány - könyvtári katalógus
017.1(498.4-2Nagyvárad) *** 027.6(498.4-2Nagyvárad) *** 09 *** 282
[AN 2561303]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., XVII. századi nyomtatványok : katalógus / összeáll. ... Emődi András ; [szerk. Monok István]. - 2008. - XXIV, 447 p. - (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, ISSN 1786-5611 ; 2.)
Az előszó román és német nyelven is
ISBN 978-963-200-552-2 kötött
Nagyvárad - egyházi könyvtár - katolikus egyház - egyházkerület - régi nyomtatvány - könyvtári katalógus
027.6(498.4-2Nagyvárad) *** 017.1(439-2Nagyvárad) *** 282(439.21-03Váradiegyházmegye)
[AN 2784624] MARC

ANSEL
UTF-8




03   Sorozatok. Folyóiratok

13896 /2008.
   Élet és Irodalom [elektronikus dok.] : cikkbibliográfia, 1957-2007. - Szöveg. - Budapest : Élet és Irodalom : Arcanum, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Standeisky Éva tanulmányával. - Működési követelmények: Windows 98/2000/ME/XP
ISBN 978-963-87613-0-9 műanyag tokban
Élet és irodalom, ISSN 0424-8848
Magyarország - folyóirat - 20. század - ezredforduló - repertórium - elektronikus dokumentum
050(439)Élet_és_irodalom:014.3
[AN 2784268]
MARC

ANSEL
UTF-8




04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

13897 /2008.
Estulin, Daniel
Los secretos del Club Bilderberg (magyar)
   Összeesküvés : tényfeltáró kötet a világot irányító titkos társaságról / Daniel Estulin ; [ford. Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 294 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-686-2 kötött
titkos társaság - világpolitika - világgazdaság - 20. század - ezredforduló
061.236(100) *** 327(100)"19/200" *** 339.9(100)"19/200"
[AN 2787117]
MARC

ANSEL
UTF-8



13898 /2008.
Fercsik Mihály (1929-)
   Sport - arany nélkül : a Közszolgálati Dolgozók Regionális Életmód- és Szabadidő Sportegyesületének története, 1990-2006 / Fercsik Mihály ; kiad. a KRSE és a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség. - [Salgótarján] : KRSE : Nógrád M. Sportági Szakszövets., 2007. - 165 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2402-2 fűzött
Közszolgálati Dolgozók Regionális Életmód- és Szabadidő Sportegyesület
Magyarország - sportegyesület - sporttörténet
061.2(439)KRSE
[AN 2784433]
MARC

ANSEL
UTF-8



13899 /2008.
Mann, William F. (1954-)
The labyrinth of the Grail (magyar)
   Templomos lovagok az Újvilágban : miként hozta át Henry Sinclair a Grált Acadiába? / William F. Mann ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 300-307.
ISBN 978-963-426-104-9 kötött : 2499,- Ft
Sinclair, Henry, Sir (1345-1400?)
templomosok - művelődéstörténet
061.236.64 *** 929.712 *** 930.85(100)
[AN 2786905]
MARC

ANSEL
UTF-8




05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

13900 /2008.
Mees, Bernard
   The science of the swastika / Bernard Mees. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - VIII, 363 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-347.
ISBN 978-963-9776-18-0 kötött
Németország - jelkép - nacionalizmus - második világháború
003.623(430)"192/1945" *** 329.17(430)
[AN 2784488]
MARC

ANSEL
UTF-8




06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

13901 /2008.
Buzinkay Géza (1941-)
   Magyar hírlaptörténet, 1848-1918 / Buzinkay Géza. - Budapest : Corvina, 2008. - 150 p. : ill. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 978-963-13-5763-9 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - századforduló
070(439)"184/191"
[AN 2785063]
MARC

ANSEL
UTF-8



13902 /2008.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Györgyi : miért pont ő? / Nógrádi Gergely. - Budapest : Presskontakt, cop. 2008. - 102, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9503-40-3 fűzött : 1680,- Ft
Albert Györgyi (1964-2008)
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - memoár
070(439)(092)Albert_Gy.(0:82-94)
[AN 2787249]
MARC

ANSEL
UTF-8



13903 /2008.
Pálfy G. István (1945-)
   A szakadék szélén : (s)óhaj a magyar újságírásért / Pálfy G. István. - Budapest : Éghajlat, 2008. - 304 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9862-02-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - újságírás - rendszerváltás - ezredforduló
070.1(439)"198/200"
[AN 2785303]
MARC

ANSEL
UTF-8



13904 /2008.
   Szolgálatban : húszéves a Kapu / [kiad. a Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány : Kapu Kv., cop. 2008. - 240 p. ; 20 cm + DVD, CD-ROM
ISBN 978-963-87854-4-2 fűzött
Kapu, ISSN 0238-888X
Magyarország - folyóirat - határon túli magyarság - elektronikus dokumentum
070(439)Kapu *** 316.347(=945.11)(4-11)
[AN 2787407]
MARC

ANSEL
UTF-8




07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

13905 /2008.
Egely György (1950-)
   Vízautók.. : antigravitáció... / Egely György ; [közrem. Dávid Mihály, Sarkadi Dezső, Tassi Tamás]. - Budapest : Egely Kft., cop. 2008. - 310 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5619-1 kötött : 2940,- Ft
találmány - jelenség
001.894 *** 001.94
[AN 2786129]
MARC

ANSEL
UTF-8



13906 /2008.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
   Válogatott írások : ízelítő a polihisztor életművéből / Leonardo da Vinci ; vál. Csorba F. László ; ford. Krivácsi Anikó. - 5. kiad. - Budapest : Typotex, 2007. - 231 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 215-216.
ISBN 978-963-9664-78-4 kötött : 2150,- Ft
Itália - tudós - 15. század - 16. század - idézetgyűjtemény
001(45)(092)Leonardo_da_Vinci(0:82-821)
[AN 2785865]
MARC

ANSEL
UTF-8



13907 /2008.
Tecnologia (magyar)
   Modern technológiák ; [ford. Bánki Dezső, Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Természettudományi enciklopédia ; 15.)
Fősorozata: Metro könyvtár., ISSN 1789-3119 ; Természettudományi enciklopédia.
ISBN 978-963-09-5667-3 kötött : 1490,- Ft
természettudomány - találmány - technológia - 20. század - ezredforduló
5 *** 001.894(100)"19/200"
[AN 2785675]
MARC

ANSEL
UTF-8




08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

13908 /2008.
Balogh László Imre (1960-)
   A vízöntő isten-ember [elektronikus dok.] : a vízöntő emberének tudatosulása és beteljesülésének útja : [ezoterikus & exoterikus feltáró mű] / Balogh László Imre. - Szöveg és képek. - [Szeghalom] : Magánkiad., [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A vízöntőkori beteljesült Istenember könyve (cvált.). - Működési követelmények: szövegszerkesztő
ISBN 978-963-06-5902-4 műanyag tokban : 2010,- Ft
ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 2784228]
MARC

ANSEL
UTF-8



13909 /2008.
Bekő Éva
   Horoszkóp 2009 : mit ígérnek a csillagok? / Bekő Éva ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Panon-Literatúra, 2008. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-251-069-9 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2787243]
MARC

ANSEL
UTF-8



13910 /2008.
Bodolai Éva (1955-)
   Kártyavetők kiskönyve / Bodolai Éva. - Szolnok : Szerző, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm + 43 színes kártyalap
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87252-4-0)
jövendőmondás - jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 2784629]
MARC

ANSEL
UTF-8



13911 /2008.
Brown, Simon
The feng shui bible (magyar)
   Feng shui biblia : útmutató életünk, otthonunk, egészségünk és pénzügyeink jobbításához / Simon Brown. - Pécs : Alexandra, 2008. - 400 p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Hollósy Éva
ISBN 978-963-369-019-2 fűzött
feng shui
133.25
[AN 2784436]
MARC

ANSEL
UTF-8



13912 /2008.
Fogerthy, Lyna
   Horoszkóp 2009 : csillagüzenetek az év minden hetére / Lyna Fogerthy ; [ford. Bán L. Tamás]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-573-0 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2787030]
MARC

ANSEL
UTF-8



13913 /2008.
Gienger, Michael
Wassersteine (magyar)
   Kristályvíz : a kristályvízkészítés kézikönyve: 100 kristály hatása és felhasználása / Michael Gienger, Joachim Goebel ; [ford. ... Makra Júlia]. - [Budapest] : Bioenergetic, 2008. - 89 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-78-1 fűzött : 1450,- Ft
ezoterika - kristály - ásvány - ivóvíz
133.25 *** 548 *** 549 *** 614.777
[AN 2785835]
MARC

ANSEL
UTF-8



13914 /2008.
Hicks, Esther
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Ester és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, 2006-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 2644872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Az érzelmek megdöbbentő ereje. - cop. 2008. - 292 p. + CD
A melléklet a tanfolyam eredeti, angol nyelvű hanganyagát tartalmazza. - Az elfogadás művészete tanfolyam (melléklet címe)
ISBN 978-963-528-877-9 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 2785631] MARC

ANSEL
UTF-8



13915 /2008.
Kelder, Peter
   A fiatalság forrása : az öt "Tibeti" jógagyakorlat / Peter Kelder ; [ford. Udvardi Anna és Farkas Csaba]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 99 p. : ill. ; 19 cm + DVD
A ford. az Ancient secret of the "Fountain of Youth" és a Die fünf "Tibeter" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-528-967-7 kötött : 3990,- Ft
jóga - elektronikus dokumentum
133 *** 613.71
[AN 2787231]
MARC

ANSEL
UTF-8



13916 /2008.
   A magyar efemerida, 1921-2030 : Greenwich 0h-ra felállítva / [a bevezetést és a magyarázatokat írta Mireisz László]. - [Budapest] : Paradigma Kv., cop. 2008. - 49, [681] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-5760-0 fűzött : 5900,- Ft
asztrológia - csillagászati naptár
133.52(059.3)
[AN 2784762]
MARC

ANSEL
UTF-8



13917 /2008.
McGerr, Angela
An angel for every day (magyar)
   Az angyalok hatalma / Angela McGerr ; ill. Richard Rockwood. - Pécs : Alexandra, 2008. - 304 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-370-720-3 kötött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 2784424]
MARC

ANSEL
UTF-8



13918 /2008.
Müller Péter (1936-)
Mesterek (bőv. kiadása)
   Beszélgetések a világról és a túlvilágról Müller Péterrel és Popper Péterrel / [riporter] Révai Gábor. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5777-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - ezoterika - író - pszichológus - 20. század - interjú
133.25(047.53) *** 159.9(439)(092)Popper_P.(047.53) *** 894.511(092)Müller_P.(047.53)
[AN 2786055]
MARC

ANSEL
UTF-8



13919 /2008.
Müller Péter (1936-)
   Varázskő / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2008. - 230, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-877-4 kötött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 2787118]
MARC

ANSEL
UTF-8



13920 /2008.
Orban, Peter (1944-)
Kursbuch Astrologie (magyar)
   Az asztrológia tankönyve : bevezetés a Symbolon-asztrológia világába / Peter Orban ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 235 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött
asztrológia
133.52
[AN 2788255]
MARC

ANSEL
UTF-8



13921 /2008.
Somerville, Neil
Your Chinese horoscope 2009 (magyar)
   Kínai horoszkóp : 2009 - mit tartogat számunkra a Bivaly éve? / Neil Somerville ; [ford. Margit Patrícia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 310 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-026-0 fűzött : 2590,- Ft
asztrológia
133.52(510)
[AN 2784537]
MARC

ANSEL
UTF-8



13922 /2008.
   Tarot dióhéjban : útmutató a marseille-i és az egyiptomi tarot-hoz / [összeáll. Makra Júlia]. - [Budapest] : Bioenergetic, cop. 2008. - 123 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-83-5 fűzött : 1900,- Ft
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 2785826]
MARC

ANSEL
UTF-8



13923 /2008.
Váradi Tibor
   Szellemtudomány / Váradi Tibor ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - Budapest : Napfényes Élet Alapítvány, 2006-. - 21 cm
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2785970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A tudati lélek korának titkai. - 2008. - 240 p.
Bibliogr.: p. 238-240.
ISBN 978-963-86961-5-1 kötött : 2500,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2785985] MARC

ANSEL
UTF-8




09   A természet. Környezetvédelem

13924 /2008.
   Karapancsai kastély és major / [... szerk. Kovácsné Schulteisz Margit] ; [kiad. Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - Baja : Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., 2008. - [36] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
Béda-Karapancsai tájegység park - Magyarország - Hercegszántó - természetvédelmi terület - természeti környezet - kastély
502.4(439Béda-Karapancsai_Tájegység) *** 728.82(439-2Hercegszántó)
[AN 2786012]
MARC

ANSEL
UTF-8



13925 /2008.
Lukács András (1951-)
   Az államháztartás ökoszociális reformja / Lukács András, Pavics Lázár, Kiss Károly. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2008. - 109, [2] p. ; 27 cm
ISBN 978-963-87069-7-3 fűzött
Magyarország - államháztartás - környezetvédelem - ezredforduló
504.05(439)"200" *** 504.06(439)"200" *** 336.12(439)"200"
[AN 2784692]
MARC

ANSEL
UTF-8



13926 /2008.
   A természet kincsei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / szerk. Lenti István ; [kiad. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés]. - 2. jav. kiad. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Közgyűlés, 2008. - 265 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, román és bolgár nyelven
ISBN 978-963-7196-31-7 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg (megye) - természeti környezet
504(439.161)
[AN 2788218]
MARC

ANSEL
UTF-8




10   Matematika

13927 /2008.
Eigel Ernő (1932-)
   Térgeometriai feladatok : [válogatás egy matematikatanár gyűjteményéből] / Eigel Ernő ; [közread. az] Erkel Ferenc Gimnázium. - Gyula : Erkel F. Gimn., 2008. - 250 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5418-0 fűzött
térgeometria - példatár
514.113(076)
[AN 2785981]
MARC

ANSEL
UTF-8



13928 /2008.
Kovács Péter
   Általános statisztika : képletgyűjtemény / Kovács Péter, Petres Tibor. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2007 [!2008]. - 23 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 978-963-9650-29-9 fűzött
statisztika - képletgyűjtemény - egyetemi tankönyv
519.22(075.8)
[AN 2789111]
MARC

ANSEL
UTF-8



13929 /2008.
   Matematikusok / szerk. Róka Sándor. - Budapest : Typotex, 2008. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-007-7 fűzött : 2500,- Ft
Európa - Magyarország - matematikus - életrajz
51(439)(092) *** 51(4)(092)
[AN 2784307]
MARC

ANSEL
UTF-8




12   Kémia

13930 /2008.
Korbel, Petr
Encyklopedie minerálů (magyar)
   Ásványok enciklopédiája : a Föld több mint 600 ásványának leírása / Petr Korbel, Milan Novák ; [ford. Pintér Zoltán]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2008. - 296 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9701-43-4 kötött : 4500,- Ft
ásvány - szaklexikon
549:030
[AN 2786320]
MARC

ANSEL
UTF-8




13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

13931 /2008.
   Érdekességek a dinoszauruszok világából. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 31 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-249-060-1 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2786355]
MARC

ANSEL
UTF-8



13932 /2008.
   Geomorfológia : földfelszíni folyamatok és formák. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2006-2008]. - 2 db ; 25 cm. - (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 963-7296-24-7
geomorfológia - egyetemi tankönyv
551.4(075.8)
[AN 2605485]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2008. - 440 p., [72] t. : ill., részben színes
Szerk. Lóczy Dénes. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7296-26-0 kötött
geomorfológia - egyetemi tankönyv
551.4(075.8)
[AN 2784447] MARC

ANSEL
UTF-8



13933 /2008.
Werner, Helmut
1000 Dinosaurier (magyar)
   1000 dinoszaurusz / [Helmut Werner]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-368-777-2 kötött
dinosaurus
568.19
[AN 2784418]
MARC

ANSEL
UTF-8



13934 /2008.
Zubály Sándor (1968-)
   Ősvilág közelről / [írta és a rajzokat kész.] Zubály Sándor. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 93 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9901-30-8 kötött
paleontológia - gyermekkönyv
56(02.053.2)
[AN 2786994]
MARC

ANSEL
UTF-8




14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

13935 /2008.
   Érdekességek a naprendszerünk világából. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 31 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-249-059-5 kötött
Naprendszer - gyermekkönyv
523(02.053.2)
[AN 2786348]
MARC

ANSEL
UTF-8



13936 /2008.
   A világűr felfedezése / [ford. Bánki Dezső]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metro könyvtár, ISSN 1789-3119). (Természettudományi enciklopédia ; 16.)
ISBN 978-963-09-5668-0 kötött : 1490,- Ft
csillagászat - világűr - űrkutatás
52 *** 524 *** 629.78
[AN 2785668]
MARC

ANSEL
UTF-8




15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

13937 /2008.
   Állati legek : képes ismeretterjesztés gyerekeknek / [szerk. Bernáth Józsefné]. - Debrecen : Cahs Kvk., cop. 2008. - 31p. : ill., színes ; 31cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-18-5 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2785934]
MARC

ANSEL
UTF-8



13938 /2008.
Animals (magyar)
   Állatok : képes kalauz / főszerk. Gerard Cheshire ; [ford. Farkas Balázs]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9701-36-6 fűzött : 3990,- Ft
állat
592/599
[AN 2784934]
MARC

ANSEL
UTF-8



13939 /2008.
Boruzs János (1964-)
   Érdekes állatvilág : [az ízeltlábúaktól az emlősökig] / [írta Boruzs János, Jacsmenik Erika] ; [a rajzokat Börcsök Attila kész.]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A mi világunk)
ISBN 978-963-9901-15-5 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2787015]
MARC

ANSEL
UTF-8



13940 /2008.
   Érdekességek a ragadozók világából. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 31 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-249-062-5 kötött
ragadozó állat - állatökológia - gyermekkönyv
591.531.2(02.053.2) *** 592/599
[AN 2786345]
MARC

ANSEL
UTF-8



13941 /2008.
Gyimóthy Gábor (1936-)
   A kacsalábon forgó vár : madárszárnyon szárnyaló ismeretterjesztés / Gyimóthy Gábor ; [ill. ... Turcsányi Antal]. - [Budapest] : Salons, cop. 2008. - 70 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-5404-3 fűzött
madár - művelődéstörténet - magyar irodalom - gyermekvers - gyermekkönyv
598.2(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2787437]
MARC

ANSEL
UTF-8



13942 /2008.
Ježek, Zdeněk
Encyklopedie orchidejí (magyar)
   Orchideák enciklopédiája / Zdeněk Ježek ; [ford. Illés Beatrix]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2008. - 304 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9701-45-8 kötött : 4500,- Ft
orchidea - növényhatározó
582.594(083.71)
[AN 2786324]
MARC

ANSEL
UTF-8



13943 /2008.
Kriska György
   Édesvízi gerinctelen állatok : határozó / Kriska György. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 367 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 366-[368].
ISBN 978-963-19-6466-0 fűzött : 4000,- Ft
gerinctelen - vízi állat - állathatározó - elektronikus dokumentum
592(28)(083.71)
[AN 2784650]
MARC

ANSEL
UTF-8



13944 /2008.
Sebes Anna
   Emberállat : évmilliók lenyomata kapcsolatainkban / Sebes Anna. - Budapest : Gondolat, 2008. - 475 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 443-471.
ISBN 978-963-693-110-0 fűzött : 3990,- Ft
etológia - viselkedés - ember - főemlős
599.9 *** 599.8 *** 591.5 *** 316.6
[AN 2785691]
MARC

ANSEL
UTF-8



13945 /2008.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1., Plusiinae I / László Ronkay, Gábor Ronkay & Gottfried Behounek. - 2008. - 348 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 333-343.
ISBN 978-963-88014-0-1 kötött
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785349] MARC

ANSEL
UTF-8




16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

13946 /2008.
Adams, Jessica
21st century goddess (magyar)
   Hogyan legyünk istennők a 21. században? : kalauz a testhez, a lélekhez és a szellemhez / Jessica Adams, Jelena Glisic, Anthea Paul. - Pécs : Alexandra, 2008. - 407 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Tari Zsuzsanna. - Bibliogr.
ISBN 978-963-370-727-2 fűzött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2787230]
MARC

ANSEL
UTF-8



13947 /2008.
   Általános pszichológia. - Budapest : Osiris, 2007-. - 24 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2657103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nyelv, tudat, gondolkodás / szerk. Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett. - 2008. - 606 p. : ill.
Bibliogr.: p. 550-584.
ISBN 978-963-389-920-5 kötött : 5980,- Ft
lélektan - gondolkodás - tudat - kommunikáció - egyetemi tankönyv
159.955(075.8) *** 159.922(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 2781336] MARC

ANSEL
UTF-8



13948 /2008.
Chia, Mantak
Chi self-massage (magyar)
   Chi-fejlesztő önmasszázs : a fiatalság megőrzésének és visszaszerzésének taoista módszere / Mantak Chia ; [ford. Erdei Edit]. - [Budapest] : Lunarimpex, cop. 2008. - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771)
A címoldalon a megjelenési év: 1996
ISBN 978-963-95565-5-4 * fűzött : 1280,- Ft (hibás ISBN 978-963-85565-5-2)
masszázs - taoizmus
615.82 *** 299.513
[AN 2786843]
MARC

ANSEL
UTF-8



13949 /2008.
Csikai Erzsébet (1948-)
   Érted! Értem Érted? Értünk! / Csikai Erzsébet, Kiss Erzsébet, Nagyné Halász Anna ; [... fotóit kész. Kiss Erzsébet]. - 2. átd. kiad. - Debrecen : [Magánkiad.], 2008. - 181, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
torna - jóga
613.71
[AN 2787985]
MARC

ANSEL
UTF-8



13950 /2008.
Fási Katalin
   Talp-, kéz- és fülmasszázs : ősi gyógymódok / Fási Katalin. - 4. bőv. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2007]. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-963-9673-87-8 fűzött
masszázs - természetgyógyászat
615.89 *** 615.82
[AN 2786224]
MARC

ANSEL
UTF-8



13951 /2008.
Feinmann, Jane
Everything a girl needs to know about her periods (magyar)
   Amit minden nőnek tudnia kell a menstruációs ciklusról / [Jane Feinmann]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 143 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-370-672-5 fűzött
menstruáció - ifjúsági irodalom
618.17-008.8(02.053.2)
[AN 2784319]
MARC

ANSEL
UTF-8



13952 /2008.
Frank Zsófia
   Az egészséges táplálkozás nagykönyve / [Frank Zsófia, Borics Kata]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 214, [2] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-249-053-3 kötött
egészséges táplálkozás - természetgyógyászat
613.2 *** 615.89
[AN 2786247]
MARC

ANSEL
UTF-8



13953 /2008.
Frank Zsófia
   Gyógyító étkezés / Frank Zsófia. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 2 db ; 20 cm
táplálkozás - természetgyógyászat - ázsiai gyógymód - életvezetés
613.865 *** 613.2 *** 615.89(540)
[AN 2786732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyakorlati útmutató. - 167 p. : ill.
Bibliogr.: p. 166-[168].
ISBN 978-963-249-064-9 fűzött
életvezetés - táplálkozás - mentálhigiénia - ázsiai gyógymód
613.865 *** 613.2 *** 615.89(540)
[AN 2786220] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Testünk táplálása. - 181 p. : ill.
Bibliogr.: p. 177-[182].
ISBN 978-963-249-063-2 fűzött
természetgyógyászat - ázsiai gyógymód - életvezetés - táplálkozás
615.89(540) *** 613.865 *** 613.2
[AN 2786739] MARC

ANSEL
UTF-8



13954 /2008.
Frank Zsófia
   Gyógyító étkezés : táplálkozás, méregtelenítés, testsúlyszabályozás / Frank Zsófia. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2007]-. - 20 cm
táplálkozás - természetgyógyászat - ázsiai gyógymód - életvezetés
613.865 *** 613.2 *** 615.89(540)
[AN 2784269]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Testünk táplálása. - [2007]. - 182 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9673-90-8 fűzött
természetgyógyászat - ázsiai gyógymód - életvezetés - táplálkozás
615.89(540) *** 613.865 *** 613.2
[AN 2784277] MARC

ANSEL
UTF-8



13955 /2008.
Frank Zsófia
   Az otthoni gyógymódok nagykönyve / [Frank Zsófia, Kürti Gábor]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008], cop. 2007. - 309 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-249-052-6 kötött
öngyógyítás - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2786774]
MARC

ANSEL
UTF-8



13956 /2008.
   Gondolkodj egészségesen! / [szerk. ... Hatvani Csilla] ; [az interjúkat kész. Pásztory Dóra]. - [Budapest] : [LifeCom Intern. Kft.], cop. 2008. - 114 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
egészséges életmód - családi nevelés
613 *** 37.018.1
[AN 2786362]
MARC

ANSEL
UTF-8



13957 /2008.
Hámori József (1932-)
   "Magyarország szíve vidéken van!" : Hámori József agykutatóval beszélget Mezei Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 100 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 48.)
ISBN 978-963-662-193-3 fűzött : 1500,- Ft
Hámori József (1932-)
Magyarország - biológus - agykutatás - 20. század - ezredforduló - interjú
612.82 *** 57(439)(092)Hámori_J.(047.53)
[AN 2787193]
MARC

ANSEL
UTF-8



13958 /2008.
Heatley, Michael
The dads' book (magyar)
   Apukák könyve : apunak, aki mindenben a legjobb / Michael Heatley. - Pécs : Alexandra, 2008. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-737-1 kötött
életvezetés - apa - családi nevelés
613.865-055.1-055.52 *** 37.018.1
[AN 2785143]
MARC

ANSEL
UTF-8



13959 /2008.
   A homeopátia kézikönyve / [... közrem. Borbély Katalin et al.]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 210 p., XVI t. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-249-051-9 kötött
homeopátia - természetgyógyászat
615.015.32 *** 615.89
[AN 2786768]
MARC

ANSEL
UTF-8



13960 /2008.
   Homeopátia napjainkban / [szerk. Kürti Gábor]. - 4. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2008. - 155, [5] p. ; 21 cm. - (SpringMed természetgyógyászat könyvek, ISSN 1788-2478)
ISBN 978-963-9695-98-6 fűzött
homeopátia - gyógyszeralkalmazás - természetgyógyászat
615.89:615.322 *** 615.015.32
[AN 2788244]
MARC

ANSEL
UTF-8



13961 /2008.
Horváth Andrea
   Angyalok hídján : vallomások az életen túl, a halálon innen / Horváth Andrea. - [Budapest] : Anno, 2008. - 174 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-583-9 fűzött
halál - haldoklás - memoár
616-036.88(0:82-94)
[AN 2786500]
MARC

ANSEL
UTF-8



13962 /2008.
Horváth-Szabó Katalin (1941-)
   Vallásosság és személyiség / Horváth-Szabó Katalin ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2007. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-62-5 fűzött
valláslélektan
159.9 *** 291
[AN 2784658]
MARC

ANSEL
UTF-8



13963 /2008.
Kürti Gábor
   Gyógyítás otthon : 22-féle betegség gyógymódjai / Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008], cop. 2003. - 2 db : ill. ; 20 cm
természetgyógyászat
615.89
[AN 2786668]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 192 p.
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-249-065-6 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2786674] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 190 p.
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-249-066-3 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 2786714] MARC

ANSEL
UTF-8



13964 /2008.
Kürti Gábor
   Vitamin ABC : gyógyítás táplálékkiegészítőkkel / Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008], cop. 2004. - 224 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 978-963-249-026-7 fűzött
vitamin - vitaminológia - nyomelem - reformtáplálkozás
612.015.6 *** 615.356 *** 612.392.6 *** 613.261
[AN 2786724]
MARC

ANSEL
UTF-8



13965 /2008.
L. G. J.
   Spekuláltam : öngyógyító tapasztalatok, egyéb észrevételek : [sikerrel a leukémia és sok más baj ellen] / [L. G. J.] ; [közread. a Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2008. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87854-5-9 fűzött
öngyógyítás
615.89
[AN 2787312]
MARC

ANSEL
UTF-8



13966 /2008.
Lawson, Ken
Success in dealing with difficult people (magyar)
   Nehezen kezelhető emberek, kényes szituációk : stratégiák a sikerhez / Ken Lawson. - Pécs : Alexandra, 2008. - 240 p. ; 15 cm
Ford. Nagy Csaba. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-368-673-7 fűzött
érzelmi intelligencia - munkalélektan - siker - életvezetés
159.942 *** 65.013 *** 613.865
[AN 2785509]
MARC

ANSEL
UTF-8



13967 /2008.
Lékó Eta
   Lelki egészségünk / Lékó Eta. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Egészséges életmód ; 19.)
ISBN 978-963-09-5741-0 kötött : 995,- Ft
gyermeklélektan - neurózis - egészséges életmód
159.922.7/.8 *** 616.891 *** 613
[AN 2785563]
MARC

ANSEL
UTF-8



13968 /2008.
Licsicsányiné Oláh Zsuzsanna
   Gyémántcseppek / Licsicsányiné Oláh Zsuzsanna. - [Csongrád] : Raszter, [2008]. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-51-4 fűzött
koraszülött - memoár
618.39(0:82-94)
[AN 2783954]
MARC

ANSEL
UTF-8



13969 /2008.
Maloney, Alison
The mums' book (magyar)
   Anyukák könyve : anyunak, aki mindenben a legjobb / Alison Maloney. - Pécs : Alexandra, 2008. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-738-8 kötött
anya - életvezetés - családi nevelés
613.865-055.2-055.52 *** 37.018.1
[AN 2785133]
MARC

ANSEL
UTF-8



13970 /2008.
McMillan, Beverly
Human body (magyar)
   Az emberi test : képes enciklopédia / Beverly McMillan. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 303 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9701-19-9 kötött : 5990,- Ft
anatómia - élettan
611 *** 612
[AN 2784952]
MARC

ANSEL
UTF-8



13971 /2008.
Meszlényi Attila (1954-)
   A világvége illemtana : túlélőkönyv / Meszlényi Attila. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87769-5-2 fűzött : 1790,- Ft
életvezetés - szatíra
613.865(0:82-7)
[AN 2784765]
MARC

ANSEL
UTF-8



13972 /2008.
Muraközy Györgyi
   Allergia : korunk népbetegsége / Muraközy Györgyi. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Egészséges életmód ; 18.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5740-3 kötött : 995,- Ft
allergia
616-056.43
[AN 2784109]
MARC

ANSEL
UTF-8



13973 /2008.
Murphy, Joseph (1898-1981)
The power of your subconscious mind (magyar)
   Tudatalattid csodálatos hatalma : [kalauz a szorongás legyőzéséhez] / Joseph Murphy ; [ford. Molnár István]. - 8. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203160-6 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 2786863]
MARC

ANSEL
UTF-8



13974 /2008.
Nemes Csaba
   Orvostörténelem : az egyetemes és magyarországi medicina kultúrtörténeti vonatkozásaival / Nemes Csaba. - 2. jav. kiad. - Debrecen : DE OEC, 2008. - 343, [16] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 54.)
Bibliogr.: p. 317-324.
ISBN 978-963-9070-79-0 kötött
Magyarország - orvostörténet - művelődéstörténet
61(439)(091) *** 61(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2787882]
MARC

ANSEL
UTF-8



13975 /2008.
Nolden, Annette (1963-)
Baby-Kalender (magyar)
   Babakalendárium : kézikönyv a baba izgalmas első évére / Annette Nolden ; [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9889-15-6 kötött
csecsemőgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2785531]
MARC

ANSEL
UTF-8



13976 /2008.
Nydahl, Ole
Der Buddha und die Liebe (magyar)
   Könyv a szerelemről : gyakorlati tanácsok a boldog párkapcsolathoz / Láma Ole Nydahl ; [ford. Máthé Réka]. - Budapest : Jaffa, 2008. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-65-0 kötött : 2940,- Ft
szerelem - nemek lélektana - párkapcsolat - buddhizmus
613.88 *** 392.6 *** 159.922.1 *** 294.3
[AN 2786737]
MARC

ANSEL
UTF-8



13977 /2008.
Nyíri Balázs (1983-)
   A pszichológus a szófán / Nyíri Balázs. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 219 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-061-3 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - lélektan - pszichológus - ezredforduló - interjú
159.9 *** 159.9(439)(092)(047.53)
[AN 2786097]
MARC

ANSEL
UTF-8



13978 /2008.
Pausch, Randy
The last lecture (magyar)
   Az utolsó tanítás / Randy Pausch ; Jeffrey Zaslow közreműködésével ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2008. - 197 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-73-5 kötött
életvezetés - mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 2786121]
MARC

ANSEL
UTF-8



13979 /2008.
Pécsi Sürgősségi Napok (3.) (2008)
   III. Pécsi Sürgősségi Napok : Pécs, 2008 október 17-18. : előadáskivonatok / szerk. Betlehem József [et al.] ; [rend., közread. a PTE Egészségtudományi Kar Mentőtiszt Szak]. - [Pécs] : PTE ETK, [2008]. - 28 p. ; 21 cm
Borítócím: 3. Pécsi Sürgősségi Napok : 2008. október 17-18. : absztraktkötet
Fűzött
Magyarország - mentőszolgálat - konferencia-kiadvány
614.88(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2784417]
MARC

ANSEL
UTF-8



13980 /2008.
Peiffer, Vera
Positive thinking (magyar)
   Pozitív gondolkodás : mindaz, amit már eddig is tudott a pozitív gondolkodásról, de félt alkalmazni / Vera Peiffer ; [ford. Ruzsa Ágota]. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9684-71-3 kötött : 2495,- Ft
önismeret
613.865
[AN 2786234]
MARC

ANSEL
UTF-8



13981 /2008.
Piontek, Maitreyi D.
Das Tao der Frau (magyar)
   A nő és a Tao : energiamunka, öngyógyítás, szexualitás / Maitreyi D. Piontek ; [ford. Fürst Anna] ; ill. Tóth István. - Budapest : Partvonal, 2008, cop. 1998. - 246 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-74-8 kötött
természetgyógyászat - taoizmus - nők egészsége
615.89 *** 133 *** 613.99
[AN 2786562]
MARC

ANSEL
UTF-8



13982 /2008.
Preston, Penny
What every mother needs to know about her baby's first year (magyar)
   Amit minden anyának tudnia kell a baba első évéről / [Penny Preston]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 144 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-370-674-9 fűzött
csecsemőgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2784310]
MARC

ANSEL
UTF-8



13983 /2008.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Szülők könyve [elektronikus dok.] : [a fogantatástól az iskolakezdésig] / [Ranschburg Jenő] ; [a szerző előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Saxum, 2008. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-248-031-2 : 3900,- Ft
terhesség - csecsemőgondozás - családi nevelés - hangoskönyv
618.2 *** 613.95 *** 37.018.1
[AN 2784023]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 1 CD (1 h 4 min)
terhesség - hangoskönyv
618.2
[AN 2784029] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 1 CD (1 h 12 min)
csecsemőgondozás - hangoskönyv
613.95
[AN 2784032] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 1 CD (1 h 3 min)
családi nevelés - hangoskönyv
37.018.1
[AN 2784034] MARC

ANSEL
UTF-8



13984 /2008.
Sacks, Oliver
The man who mistook his wife for a hat (magyar)
   A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét és más történetek / Oliver Sacks ; [ford. Fenyves Katalin et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 331, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 320-331.
ISBN 978-963-530-841-5 fűzött : 2900,- Ft
elmegyógyászat - lélektan
616.89(089.3) *** 159.9(089.3)
[AN 2786780]
MARC

ANSEL
UTF-8



13985 /2008.
Smolen, Marguerite
The birthing cycle (magyar)
   Amit minden kismamának tudnia kell a terhességről / [Marguerite Smolen]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 144 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-370-673-2 fűzött
terhesség
618.2
[AN 2785514]
MARC

ANSEL
UTF-8



13986 /2008.
Soma (1966-)
   Ébresztő! 2 : Soma Mamagésa újabb levelei / [ill. Szolnoki Rita Borzoj]. - Budapest : Sanoma Budapest : Nők Lapja C fe, 2008. - 304 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9710-41-2 kötött : 2590,- Ft
párkapcsolat - házasság - levelezés
613.89(044)
[AN 2785836]
MARC

ANSEL
UTF-8



13987 /2008.
Stauber, Sabine
Mein Körper (magyar)
   Az emberi test : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Sabine Stauber] ; [ill. Lisa Althaus, Johannes Blendinger] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 1.)
ISBN 978-963-9845-18-3 kötött : 2450,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 2786061]
MARC

ANSEL
UTF-8



13988 /2008.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (33.) (2008) (Hajdúszoboszló)
   XXXIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : Hajdúszoboszló, 2008. május 6-8. = 33th Annual Meeting on Radiation Protection : May 6-8 2008, Hajdúszoboszló ... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., 2008. - 33, 30 p. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
sugárvédelem - konferencia-kiadvány
614.876 *** 621.039.58 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2786223]
MARC

ANSEL
UTF-8



13989 /2008.
Szinetár Dóra (1976-)
   Várandósnapló / Szinetár Dóra. - Pécs : Alexandra, 2008. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
Milyen szép a világ : babalemez (melléklet címe). - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-370-643-5 fűzött
terhesség - napló - auditív dokumentum
618.2(0:82-94)
[AN 2749665]
MARC

ANSEL
UTF-8



13990 /2008.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Das grosse BodyFit-Buch für Körper und Seele (magyar)
   Nagy egészségkönyv testnek és léleknek / Kurt Tepperwein ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 550 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 545-550.
ISBN 978-963-528-925-7 kötött : 5990,- Ft
egészséges életmód - életvezetés - mentálhigiénia - természetgyógyászat
613 *** 613.865 *** 615.89
[AN 2785519]
MARC

ANSEL
UTF-8



13991 /2008.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Was dir deine Krankheit sagen will (magyar)
   Mit árul el a betegséged? : lélek és test harmóniája / Kurt Tepperwein. - Budapest : Duna Kvk., [2008], cop. 1992. - 237 p. ; 21 cm. - (Hunga-pszicho, ISSN 1216-1667)
Ford. Szalay Marianne
ISBN 978-963-9684-72-0 kötött : 2495,- Ft
természetgyógyászat - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 2786386]
MARC

ANSEL
UTF-8



13992 /2008.
Treben, Maria (1907-1991)
Krankheiten der Atemwege (magyar)
   Légúti betegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Romhányiné Nagy Márta] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9684-41-6 kötött : 1498,- Ft
légzőszervi betegség - természetgyógyászat
616.2 *** 615.89
[AN 2785966]
MARC

ANSEL
UTF-8



13993 /2008.
Treben, Maria (1907-1991)
Maria Treben's Heilerfolge (magyar)
   Gyógyulás a természet erejével : levelek és beszámolók gyógyeredményekről : [betegségek leírása, javaslatok a gyógyításra, gyógymódok, receptek] / Maria Treben ; [ford. Csokonai Attila] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 185 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9684-37-9 kötött : 2198,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - levelezés - memoár
615.89:615.322(044)
[AN 2786004]
MARC

ANSEL
UTF-8



13994 /2008.
Vennells, David F.
Reflexology for beginners (magyar)
   Reflexológia kezdőknek : egészségmegőrző masszázsterápia mindenkinek / David F. Vennells. - Pécs : Alexandra, 2008. - 240 p. : ill. ; 20 cm. - (Varázslatos ezotéria, ISSN 1789-9451)
Ford. Hollósy Éva. - Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 978-963-370-635-0 fűzött
reflexológia - masszázs
615.89 *** 615.821.2
[AN 2787104]
MARC

ANSEL
UTF-8



13995 /2008.
Weiner-Davis, Michele
Divorce busting (magyar)
   Ne válj el! Változtass! : [házasságmentő technikák] / Michele Weiner-Davis ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 241, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-808-8 fűzött : 2500,- Ft
házasság - családterápia - mentálhigiénia
613.89 *** 364.044.24 *** 613.865
[AN 2788195]
MARC

ANSEL
UTF-8



13996 /2008.
Wexler, David B.
When good men behave badly (magyar)
   Mi ütött beléd? : a nehezen kezelhető férfi / David B. Wexler ; [ford. Varga Benjámin]. - Budapest : Park, cop. 2008. - 344, [3] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 341-[345].
ISBN 978-963-530-823-1 fűzött : 2900,- Ft
nemek lélektana - férfi - párkapcsolat
159.922.1-055.1 *** 316.472.4
[AN 2787086]
MARC

ANSEL
UTF-8



13997 /2008.
Wild, Michelle (1980-)
   Jó szeretők / Michelle Wild. - [Budapest] : Alkomédia Kft., cop. 2008. - 238 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
Beszélgetőtárs Nagy Sebestyén
ISBN 978-963-06-5697-9 fűzött : 2500,- Ft
nemi élet - interjú
613.88(047.53)
[AN 2787318]
MARC

ANSEL
UTF-8




17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

13998 /2008.
   A biomassza felhasználása / szerk. Bai Attila. - Budapest : Szaktudás K., [2008], cop. 2002. - 227 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9422-46-0 kötött
biomassza - energiagazdálkodás
620.95 *** 631.57
[AN 2787431]
MARC

ANSEL
UTF-8




18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

13999 /2008.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows Vista zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2008. - 414 p. : ill. ; 17 cm
Microsoft Windows Vista zsebkönyv (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9425-33-0 fűzött : 1490,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_Vista
[AN 2787291]
MARC

ANSEL
UTF-8



14000 /2008.
Bokor József (1948-)
   Irányítástechnika járműdinamikai alkalmazásokkal / Bokor József, Gáspár Péter. - Budapest : Typotex, 2008. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-274.
ISBN 978-963-279-001-5 fűzött : 3500,- Ft
irányítástechnika - jármű
681.5 *** 629
[AN 2787456]
MARC

ANSEL
UTF-8



14001 /2008.
Coar, Ken
Apache cookbook (magyar)
   Apache receptek / Ken Coar, Rich Bowen ; [ford. Gilicze Bálint, Vlaskovits Dóra]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2008. - XXII, 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-48-1 fűzött : 4980,- Ft
program - webszerver
519.688Apache *** 681.324Internet
[AN 2784392]
MARC

ANSEL
UTF-8



14002 /2008.
Kőhalmi Éva
   CorelDRAW X4 : angol és magyar változathoz / Kőhalmi Éva, Kőhalmi Mariann Tünde. - Budapest : Computerbooks, 2008. - XVII, 864 p., [15] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-618-356-1 kötött : 8950,- Ft
számítógépes grafika
519.688:744CorelDRAW
[AN 2784732]
MARC

ANSEL
UTF-8



14003 /2008.
Moock, Colin
Essential ActionScript 3.0 (magyar)
   ActionScript 3.0 a gyakorlatban : [az ActionScript-programozás alapjai] / Colin Moock ; [ford. Gilicze Bálint, Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2008. - XXXIV, 874 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-47-4 fűzött : 12000,- Ft
programnyelv - számítógépes grafika
519.688Flash *** 681.3.019
[AN 2785917]
MARC

ANSEL
UTF-8



14004 /2008.
Somogyi Edit
   Gazdasági számítások Excel 2007-ben / Somogyi Edit ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : Jedlik Okt. Stúdió, 2008. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87629-5-5 fűzött 1680,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 2784877]
MARC

ANSEL
UTF-8



14005 /2008.
Sziray József (1945-)
   Bevezetés a Java programozási nyelvbe / Sziray József ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Informatika Tanszék]. - 2. jav., bőv. kiad. - Győr : Novadat : Széchenyi I. Egy. MTK Informatika Tansz., 2008. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-06-5539-2 fűzött
programnyelv - egyetemi tankönyv
519.682Java
[AN 2788185]
MARC

ANSEL
UTF-8




22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

14006 /2008.
Beutner, Tina
Baustelle (magyar)
   Építkezés : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Tina Beutner] ; [ill. Dirk Hennig] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2008. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 2.)
ISBN 978-963-9845-17-6 kötött : 2450,- Ft
építés - gyermekkönyv
69(02.053.2)
[AN 2786071]
MARC

ANSEL
UTF-8



14007 /2008.
"Building Services, Mechanical and Building Industry Days" International Conference (14.) (2008) (Debrecen)
   14th "Building Services, Mechanical and Building Industry Days" International Conference : Debrecen, ... 30-31 October 2008 / [szerk. Kalmár Ferenc, Csiha András] ; [kiad. a Debreceni Egyetem]. - Debrecen : DE, [2008]. - 462 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-124-5 fűzött
építőipar - konferencia-kiadvány
69 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2785596]
MARC

ANSEL
UTF-8



14008 /2008.
   Az M0 északi Duna-híd acél felszerkezeteinek megvalósítása / [szerk. ... Domanovszky Sándor] ; [kiad. MAGÉSZ]. - [Budapest] : MAGÉSZ, 2008. - 121 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5818-8 kötött
Budapest - hídépítés - közúti híd
624.21/.8(439-2Bp.)(084.12) *** 725.95(439-2Bp.)(084.12)
[AN 2787450]
MARC

ANSEL
UTF-8




23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

14009 /2008.
333 Lokomotiven (magyar)
   333 mozdony : [a világ 333 leghíresebb mozdonyának informatív és szórakoztató gyűjteménye] : [történelem, klasszikusok, technika]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Horváth Judit et al.
ISBN 978-963-370-842-2 kötött
mozdony - közlekedéstörténet
629.42(100)(091)
[AN 2785887]
MARC

ANSEL
UTF-8



14010 /2008.
333 Motorräder (magyar)
   333 motorkerékpár : [a világ leghíresebb modelljei] : [történelem, klasszikusok, technika]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Szilágyi Gyula, Soós András
ISBN 978-963-370-777-7 kötött
motorkerékpár - közlekedéstörténet
629.118.6(100)(091)
[AN 2785868]
MARC

ANSEL
UTF-8



14011 /2008.
333 Oldtimer (magyar)
   333 veterán autó : [a leghíresebb oldtimerek 1886 és 1975 között] : [történelem, klasszikusok, technika]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Horváth Judit, Soós András, Vásárhelyi Zsolt
ISBN 978-963-370-776-0 kötött
személygépkocsi - közlekedéstörténet
629.114.6(100)(091)
[AN 2785876]
MARC

ANSEL
UTF-8



14012 /2008.
333 Trucks (magyar)
   333 teherautó : [a világ leghíresebb teherautói 1898-tól napjainkig] : [történelem, klasszikusok, technika]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Horváth Judit, Szilágyi Gyula
ISBN 978-963-370-785-2 kötött
tehergépkocsi - közlekedéstörténet
629.114.4(100)(091)
[AN 2785853]
MARC

ANSEL
UTF-8



14013 /2008.
   Formal methods for automation and safety in railway and automotive systems : proceedings of Symposium FORMS/FORMAT 2008 : Budapest, ... October 9-10, 2008 / Géza Tarnai, Eckehard Schnieder eds. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - IX, 329 p. : ill. ; 23 cm
Rend. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék és a Technische Universität Baunschweig Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-138-3 fűzött
közlekedésbiztonság - vasúti közlekedés - konferencia-kiadvány
656.25 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2785543]
MARC

ANSEL
UTF-8



14014 /2008.
Legát Tibor
   Közlekedik a főváros / írta és szerk. Legát Tibor. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 272 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 272.
ISBN 978-963-7052-77-4 kötött : 4990,- Ft
Budapest - városi tömegközlekedés - személyszállítás - album - történeti feldolgozás
656.025(439-2Bp.)(091)(084.1) *** 656.13(439-2Bp.)(091) *** 625.46(439-2Bp.)(091)
[AN 2787056]
MARC

ANSEL
UTF-8



14015 /2008.
Scott, Walter G.
   A repülés rövid története : [Leonardo da Vincitől a világháborúkon át a XXI. század végéig] / Walter G. Scott. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 350 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-19-2 fűzött
repüléstörténet
629.7(100)(091) *** 623.7(100)(091)
[AN 2786792]
MARC

ANSEL
UTF-8



14016 /2008.
Turnbull, Stephanie
Trains (magyar)
   Vonatok / Stephanie Turnbull ; [... ford. Fekete Orsolya]. - Debrecen : Patricia Kv., cop. 2007. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Usborne discovery, ISSN 2060-0208)
ISBN 978-963-9786-11-0 fűzött : 1190,- Ft
vonat
629.4
[AN 2754236]
MARC

ANSEL
UTF-8




24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

14017 /2008.
Alexa László
   Komposzt kalauz / Alexa László. - Budapest : M. Biokultúra Szövets., cop. 2007. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Biokultúra füzetek, ISSN 1787-8721 ; 4.)
ISBN 978-963-06-2486-2 fűzött
komposztálás
631.879.4
[AN 2784989]
MARC

ANSEL
UTF-8



14018 /2008.
Baran, Myriam
100 chevaux de légende (magyar)
   100 legendás ló / szöveg Myriam Baran ; [ford. Király Katalin] ; [a m. versenylovakról szóló rész Schöffer Jenő ... munkája]. - Budapest : Aréna 2000, [2008], cop. 2007. - 150 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9729-17-9 kötött : 5980,- Ft
- művelődéstörténet
636.1(100) *** 930.85(100)
[AN 2789325]
MARC

ANSEL
UTF-8



14019 /2008.
Baumeister, Werner
Meeresaquaristik (magyar)
   Tengeri akvarisztika / Werner Baumeister ; [ford. Nagyné Kiszlinger Henrietta]. - Budapest : Gazda K., cop. 2007. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-963-7445-64-4 kötött : 5880,- Ft
akvarisztika
639.34
[AN 2783634]
MARC

ANSEL
UTF-8



14020 /2008.
Beer (magyar)
   Sör / főszerk. Michael Jackson ; [ford. Helyes Zoltán]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 288 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Útitárs kézikönyvek, ISSN 1788-5108)
ISBN 978-963-9693-95-1 kötött
sör
663.4(100)
[AN 2785528]
MARC

ANSEL
UTF-8



14021 /2008.
Buza Péter (1942-)
   Borozó Budapest : régvolt szőlőskertek élő öröksége / Buza Péter. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 157 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Mesél a város, ISSN 1788-1617)
Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 978-963-346-839-5 kötött : 4900,- Ft
Budapest - szőlőművelés - borászat - helyismeret
663.2(439-2Bp.) *** 634.8(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 2785869]
MARC

ANSEL
UTF-8



14022 /2008.
Georgikon Napok (50.) (2008) (Keszthely)
   50. Georgikon Napok : Keszthely, 2008. szeptember 25-26. = 50th Georgikon Scientific Conference / [szerk. Palkovics Miklós et al.] ; [rend., közread. a] PE Georgikon Kar. - Keszthely : PE Georgikon Kar, [2008]. - 250 p. ; 30 cm
50. Jubileumi Georgikon napok = 50th Jubilee Georgikon Scientific Conference (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9639-31-7 fűzött
mezőgazdaság - területfejlesztés - környezet-gazdaságtan - konferencia-kiadvány
63 *** 338.43 *** 331.2 *** 504.03 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2784276]
MARC

ANSEL
UTF-8



14023 /2008.
Kapfelsperger, Eva (1956-1984)
Iss und stirb (magyar)
   Halál a konyhában : gyógyszerek és vegyszerek a táplálékunkban / Eva Kapfelsperger, Udo Pollmer ; [ford. Barna Györgyi]. - 3. kiad. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., 2008, cop. 2006. - 388 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9904-01-9 fűzött : 2950,- Ft
élelmiszer-biokémia - adalékanyag
663.05
[AN 2787964]
MARC

ANSEL
UTF-8



14024 /2008.
   Lovak / [írta és szerk. Horváthné Czentye Ibolya]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-56-0 kötött
- fényképalbum
636.1(084.12)
[AN 2785628]
MARC

ANSEL
UTF-8



14025 /2008.
Molitorisz Pál (1944-)
   Emlékezés Lászlóffy Istvánra, 1910-1968 / Molitorisz Pál. - Szarvas : Tessedik S. Főisk. Mezőgazd., Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2008. - 29 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 15.)
Fűzött
Lászlóffy István (1910-1968)
Magyarország - gazdálkodó - 20. század - életrajz
63(439)(092)Lászlóffy_I.
[AN 2784734]
MARC

ANSEL
UTF-8



14026 /2008.
Pinske, Jörn
Gewächshäuser (magyar)
   Üvegházak : gyakorlati tanácsok : anyagok és építési formák, berendezés és műszaki kivitelezés, gyakorlati teendők éves bontásban / Jörn Pinske ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9889-03-3 kötött
növényház - növénytermesztés - dísznövény
631.544 *** 634 *** 635
[AN 2785536]
MARC

ANSEL
UTF-8



14027 /2008.
Szepsy István (1951-)
   Próféta a hazájában : Szepsy István tokaji borásszal beszélget Kreil Vilmos. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 113 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1787-1735 ; 51.)
Fősorozata: Miért hiszek?., ISSN 1785-1491
ISBN 978-963-662-158-2 fűzött : 1500,- Ft
Szepsy István (1951-)
Magyarország - borászat - kereszténység - életútinterjú - 20. század - 21. század
663.2(439)(092)Szepsy_I.(047.53) *** 21
[AN 2786417]
MARC

ANSEL
UTF-8



14028 /2008.
Szili István
   Gombatermesztők könyve / Szili István. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 207 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-207.
ISBN 978-963-286-421-1 kötött
gombatermesztés
635.8
[AN 2786312]
MARC

ANSEL
UTF-8



14029 /2008.
Tóth Imre
   Szőlőfajták / Tóth Imre, Pernesz György ; [fényképezte Tóth Imre]. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2001. - 134 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-286-464-8 kötött
szőlő
634.84 *** 631.526
[AN 2787297]
MARC

ANSEL
UTF-8




25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

14030 /2008.
   100 grill recept / [szerk. Verhóczki István]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2007]. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9673-75-5 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.526.3 *** 641.55(083.12)
[AN 2749638]
MARC

ANSEL
UTF-8



14031 /2008.
   Délvidéki ízek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-568-6 fűzött
Délvidék - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(497.11Délvidék)(083.12)
[AN 2786473]
MARC

ANSEL
UTF-8



14032 /2008.
Depardieu, Gérard (1948-)
Mein Kochbuch (magyar)
   Az én szakácskönyvem / Gérard Depardieu ; Nicolas Bruant fotóival ; Karen Howes szövegével ; [ford. Kókai Sándorné]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 208 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7054-61-7 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2785612]
MARC

ANSEL
UTF-8



14033 /2008.
   Ételek Jászberény és Vechta környékéről : Jászberény és Vechta testvérvárosi kapcsolatának 15 éves évfordulója tiszteletére = Gerichte aus den Regionen Jászberény und Vechta : zum 15-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft von Jászberény und Vechta / [szerk. ... Bathó Edit] ; [bev. tanulm. ... Bathó Edit, Axel Fahl-Dreger]. - Jászberény ; Vechta : Jász Múzeumért Alapítvány, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 44.)
ISBN 978-963-7113-24-6 kötött
Jászság - Németország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(430-2Vechta)(083.12) *** 641.568(439Jászság)(083.12)
[AN 2784599]
MARC

ANSEL
UTF-8



14034 /2008.
   Étkezz egészségesen! / [szerk. Demeter Györgyi Csilla] ; [fotók Demeter Györgyi Csilla és Demeter László]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-57-7 kötött
egészséges táplálkozás - gyermekkönyv - szakácskönyv
641.55(083.12)(02.053.2) *** 613.2(02.053.2)
[AN 2785605]
MARC

ANSEL
UTF-8



14035 /2008.
   Finom ételek. - [Tyukod] : Betűmetsző, cop. 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-018-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2787282]
MARC

ANSEL
UTF-8



14036 /2008.
   Gabonaételek : a Nap ajándékai / [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - 2. kiad. - [Budapest] : Napfényes Élet Alapítvány, 2007. - 119 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-86961-2-0 fűzött : 2000,- Ft
gabona - szakácskönyv
641.55(083.12):633.1
[AN 2785566]
MARC

ANSEL
UTF-8



14037 /2008.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9677-34-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2789539]
MARC

ANSEL
UTF-8



14038 /2008.
Kiss Gyula
   Karácsonyi ételek : [az előételektől a desszertekig] / [Kiss Gyula, Szabó Tamás, Németh Zsuzsa]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 127 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9901-06-3 kötött
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 2787162]
MARC

ANSEL
UTF-8



14039 /2008.
Máger József
   Édes élet cukorbetegeknek / Máger József, Gézsiné Márta ; [graf. Helyes István]. - Budapest : Print-Tech Kft., 2006-. - ill. ; 21 cm
étrend - diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 2787382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Diabetikus lekvárok, befőttek, savanyúságok, sütemények házi készítése : étrendminták. - 2008. - 254 p.
ISBN 978-963-88017-0-8 fűzött
étrend - diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 2787350] MARC

ANSEL
UTF-8



14040 /2008.
Máté Pálné Terenyei Katalin
   Ahogy én készítem.. : Kati mama szakácskönyve / Máté Pálné Terenyei Katalin. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9551-56-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2789509]
MARC

ANSEL
UTF-8



14041 /2008.
Muffins (magyar)
   A legfinomabb muffinok : a csokoládés-banános muffintól az almás-fahéjas-gyömbéres muffinig / [ford. Gál Anett]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm. - (1-2-3 és kész!, ISSN 1788-4098)
ISBN 963-684-357-0 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2789321]
MARC

ANSEL
UTF-8



14042 /2008.
   Napfényes receptek : a természetes életmódnak megfelelően / [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - [Budapest] : Napfényes Élet Alapítvány, [2008]. - 3 db ; 21 cm
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2785858]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 51 p.
ISBN 978-963-86961-9-9 fűzött : 500,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2785874] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 51 p.
ISBN 978-963-87828-0-9 fűzött : 500,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2785880] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 51 p.
ISBN 978-963-87828-1-6 fűzött : 500,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2785885] MARC

ANSEL
UTF-8



14043 /2008.
Pasch Julianna
   Csábító házi sütemények 2 / [Pasch Julianna, Jámbor Mariann]. - [Nyíregyháza] : Pro Book, 2008. - 115, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Fókuszban a gasztronómia (keretcím)
ISBN 978-963-9875-47-0 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2787198]
MARC

ANSEL
UTF-8



14044 /2008.
Poziombka, Stefanie
Mehr neue Muffins (magyar)
   Még több új muffin : kis sütemény - nagy élvezet / írták Stefanie Poziombka, Birgit Rademacker ; fényképezte Michael Brauner ; [ford. Biró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-354-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2789284]
MARC

ANSEL
UTF-8



14045 /2008.
Ramsay, Gordon (1967-)
Humble pie (magyar)
   Nem piskóta : a legvagányabb séf élete / Gordon Ramsay ; [ford. Varró Zsuzsanna]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 299, [2] p., [24] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-370-856-9 fűzött
Ramsay, Gordon (1967-)
Nagy-Britannia - szakács - 20. század - 21. század - memoár
641.5(410)(092)Ramsay,_G.(0:82-94)
[AN 2787133]
MARC

ANSEL
UTF-8



14046 /2008.
Renz, Jutta
Noch mehr Muffins! (magyar)
   Muffin / Jutta Renz ; [fotók Odette Teubner] ; [ford. Sámoly Emília]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-104-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2789289]
MARC

ANSEL
UTF-8



14047 /2008.
Schiffer Anna
   Utálok főzni ...de szeretek enni és enni adni : szakácskönyv kezdő háziasszonyoknak és társaiknak, főleg azoknak, akik muszájból főznek, de szeretnek jókat enni / Schiffer Anna ; Sajdik Ferenc rajz. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, [2008], cop. 2007. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5781-3 fűzött : 1600,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2789156]
MARC

ANSEL
UTF-8



14048 /2008.
Stahl Judit (1968-)
   Gyors házias ételek / Stahl Judit ; [fotók Tombor Zoltan]. - Budapest : Kulinária, cop. 2008. - 87 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9905-01-6 kötött : 2280,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2786549]
MARC

ANSEL
UTF-8



14049 /2008.
Stahl Judit (1968-)
   Gyors húsos ételek / Stahl Judit ; [fotók Tombor Zoltán]. - Budapest : Kulinária, cop. 2008. - 86, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9905-02-3 kötött : 2280,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2786519]
MARC

ANSEL
UTF-8



14050 /2008.
Stahl Judit (1968-)
   Gyors muffinok / Stahl Judit ; [fotók Tombor Zoltán]. - Budapest : Kulinária, cop. 2008. - 91 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9905-00-9 kötött : 2280,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2786538]
MARC

ANSEL
UTF-8



14051 /2008.
   Sütemények : hagyományosat egészségesen / [a recepteket összeáll. Bödör Zoltánné, Kovács Zoltán] ; [fotó Birta Endre, Szabadi-Nagy Kattka] ; [közread. a] Napfényes Élet Alapítvány. - [Budapest] : Napfényes Élet Alapítvány, 2008. - 112 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-87828-2-3 fűzött : 2000,- Ft
sütemény - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.564(083.12)
[AN 2785582]
MARC

ANSEL
UTF-8



14052 /2008.
Szepessy Vilma
   Karácsonyi sütemények, desszertek : [az ünnepi asztal fénypontja] / [Szepessy Vilma, Kiss Gyula, Pasch Julianna]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 117, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9901-07-0 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2787158]
MARC

ANSEL
UTF-8



14053 /2008.
Szepessy Vilma
   Levesek : [könnyű és kiadós levesek a kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében] / Szepessy Vilma, Szabó Tamás. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 117 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9875-92-0 kötött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2787172]
MARC

ANSEL
UTF-8




26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

14054 /2008.
Agamben, Giorgio (1942-)
Profanazioni (magyar)
   A profán dicsérete / Giorgio Agamben ; ford. Krivácsi Anikó. - Budapest : Typotex, 2008. - 147, [5] p. ; 20 cm. - (Radikális gondolkodók, ISSN 2060-3533)
ISBN 978-963-9664-86-9 fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-9664-86-9)
kultúrafilozófia - olasz irodalom - esszé
130.2(0:82-4) *** 850-4=945.11
[AN 2785824]
MARC

ANSEL
UTF-8



14055 /2008.
   A dolgok (és a szavak) : a fenomenológiai kutatás kortárs problémái / szerk. Kenéz László és Rónai András. - Budapest : L'Harmattan : M. Fenomenológiai Egyes., 2008. - 332 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-085-0 fűzött : 3300,- Ft
fenomenológia
165.62
[AN 2785461]
MARC

ANSEL
UTF-8



14056 /2008.
   Elmefilozófia : szövegygyűjtemény / szerk. Ambrus Gergely et al. ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 480 p. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
Bibliogr. - Fősorozata: Argumentum., ISSN 1787-0593
ISBN 978-963-236-127-7 fűzött
filozófia - lélektan
1 *** 159.9.01
[AN 2785447]
MARC

ANSEL
UTF-8



14057 /2008.
Ferraris, Maurizio
Dove sei? (magyar)
   Hol vagy? : a mobiltelefon ontológiája / Maurizio Ferraris ; [ford. Gál Judit]. - Budapest : Európa, 2008. - 446 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 350-386.
ISBN 978-963-07-8480-1 kötött : 2900,- Ft
Olaszország - filozófus - fenomenológia - mobiltelefon - ezredforduló
165.62 *** 1(45)Ferraris,_M. *** 621.396.218
[AN 2786518]
MARC

ANSEL
UTF-8



14058 /2008.
Law, Stephen
Philosophy (magyar)
   Filozófia / Stephen Law ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 352 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Útitárs kézikönyvek, ISSN 1788-5108)
ISBN 978-963-9889-12-5 kötött
filozófiatörténet - művelődéstörténet
1(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2785522]
MARC

ANSEL
UTF-8



14059 /2008.
White, Michael (1959-)
The pope and the heretic (magyar)
   Giordano Bruno, az eretnek : [harc a tudatlanság és dogmák ellen] / Michael White ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 246 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-963-370-802-6 kötött
Bruno, Giordano (1548-1600)
Itália - filozófus - inkvizíció - 16. század
1(45)(092)Bruno,_G. *** 348.52
[AN 2787168]
MARC

ANSEL
UTF-8




27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

14060 /2008.
Bábel Balázs (1950-)
   Pro regno Dei : Bábel Balázzsal beszélget Dvorszky Hedvig. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 119 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1787-1735 ; 56.)
Fősorozata: Miért hiszek?., ISSN 1785-1491
ISBN 978-963-662-025-7 fűzött : 1500,- Ft
Bábel Balázs (1950-)
Magyarország - érsek - életútinterjú - kereszténység - 20. század - 21. század
282(439)(092)Bábel_B.(047.53) *** 23/28
[AN 2786428]
MARC

ANSEL
UTF-8



14061 /2008.
Bányai Viktória (1971-)
   Ezekiel Landau prágai rabbi (1713-1793) döntvényeiből : magyarországi adatok / Bányai Viktória ; a szövegek kiválasztásában és értelmezésében közrem. Shlomo J. Spitzer. - Budapest : MTA Judaisztikai Kutközp., 2008. - 156, [4] p. ; 26 cm. - (Hungarica Judaica, ISSN 0865-1345 ; 22.). (Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez. 18. század ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87162-1-7 kötött : 3800,- Ft
Landau, Ezekiel (1713-1793). Noda' bi-Yehudah
Magyarország - Csehország - rabbi - zsidóság - 18. század - levelezés - zsidó egyházjog - történelmi forrás
296(436)(092)Landau,_E.(044)(093) *** 348.96 *** 316.347(=924)(439)
[AN 2786397]
MARC

ANSEL
UTF-8



14062 /2008.
Bonaventura da Bagnorea (1221-1274)
Breviloquium (magyar)
   A hit rövid foglalata : Breviloquium / Szent Bonaventura ; [ford. Dér Katalin]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 324 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 320-324.
ISBN 978-963-662-159-9 fűzött : 3100,- Ft
dogmatika
23
[AN 2785623]
MARC

ANSEL
UTF-8



14063 /2008.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
   Boldogság, béke, harmónia : Őszentsége Tendzin Gjaco, a XIV. dalai láma gondolatai / [ford. Árokszállásy Zoltán]. - [Budapest] : Könyvfakasztó K., cop. 2008. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87770-4-1 fűzött : 1490,- Ft
Tibet - buddhizmus - politikai feszültség - ezredforduló
294.3 *** 327.5(515)
[AN 2785641]
MARC

ANSEL
UTF-8



14064 /2008.
Calvo, Gabriel (1927-)
Face to face (magyar)
   Szemtől szemben : kérdések és válaszok házaspároknak, akik bizakodva keresik házasságuk rejtett kincseit / Gabriel Calvo ; [ford. Ménesiné Mezősi Krisztina] ; [kiad. MÉCS Családközösségek]. - 2. kiad. - Budapest : MÉCS Családközösségek, 2008. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87602-3-4 fűzött
házasság
265.5 *** 613.89
[AN 2788259]
MARC

ANSEL
UTF-8



14065 /2008.
Calvo, Gabriel (1927-)
Hand in hand (magyar)
   Kéz a kézben : kérdések és válaszok boldog házasságra készülő fiataloknak / Gabriel Calvo ; [ford. Ménesiné Mezősi Krisztina] ; [kiad. MÉCS Családközösségek]. - 3. jav. kiad. - Budapest : MÉCS Családközösségek, 2008. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87602-2-7 fűzött
házasság - erkölcs
265.5 *** 173 *** 613.89
[AN 2788267]
MARC

ANSEL
UTF-8



14066 /2008.
Chia, Mantak
Taoist ways to transform stress into vitality (magyar)
   A stressz életerővé alakításának taoista módszerei : a belső mosoly - a hat gyógyító hang / Mantak Chia ; [ford. Erdei Edit]. - Utánny. - [Budapest] : Lunarimpex, 1999 [!2008]. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771 ; 3.)
ISBN 978-963-85565-2-3 fűzött : 1280,- Ft
ISBN 963-85565-2-8
taoizmus
299.513
[AN 2786828]
MARC

ANSEL
UTF-8



14067 /2008.
Evangéliumi Pünkösdi Közösség
   Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség hitvallása / [kiad. ... a Pünkösdi Teológiai Főiskola]. - Budapest : EPK : PTF, 2008. - 103 p. ; 22 cm
Hitvallásunk (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-06-4949-0 kötött
hitvallás - pünkösdista egyház
238.2 *** 284.57
[AN 2785968]
MARC

ANSEL
UTF-8



14068 /2008.
Garcia, David A.
Don't awaken love before the time (magyar)
   Ne ébresszétek fel a szerelmet túl korán! : a felelőtlen "randizás" kockázatai / David A. Garcia ; [ford. Koncz Ilona] ; [kiad. EPK Debreceni Élet Gyülekezete]. - Debrecen : EPK Debreceni Élet Gyülekezet, cop. 2008. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86853-7-7 fűzött
serdülőkor - gyermeklélektan - szerelem - párkapcsolat - vallásos irodalom
244 *** 316.472.4 *** 159.922.8 *** 392.6
[AN 2784752]
MARC

ANSEL
UTF-8



14069 /2008.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A boldog házasság / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2007]. - 148, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-181-7 fűzött : 1400,- Ft
ISBN 963-696-181-6
házasság - vallásos irodalom
244 *** 265.5
[AN 2788270]
MARC

ANSEL
UTF-8



14070 /2008.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-. - 25 cm
ISBN 963-360-727-2
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Szentl - titán. - 2008. - XCI, 1008 p., [48] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-277-049-9 kötött : 5900,- Ft
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 2785681] MARC

ANSEL
UTF-8



14071 /2008.
Máhzor (héber, magyar)
   Ünnepi imakönyv : máchzor / [főszerk. Schőner Alfréd]. - Budapest : OR-ZSE, 2008-. - 21 cm
Ford. Schön József. - Borítócím: OR-ZSE Ünnepi imádságos könyv. - Gerinccím: Máchzor ünnepi imádságos könyv. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Schlesinger J., 1880-1920. - Héber és magyar nyelven
zsidó imádság
296.312
[AN 2786401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kol nidré / [a kötetet sajtó alá rend. és az előszót írta Borsányi Schmidt Ferenc]. - 2. kiad. - 2008. - XII, 122 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-86673-5-9 kötött
zsidó imádság
296.312
[AN 2786426] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Jom kippur / [a kötetet sajtó alá rend. és az előszót írta Borsányi Schmidt Ferenc]. - 2008. - VI, 528 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-86673-4-2 kötött
zsidó imádság
296.383.2 *** 296.312
[AN 2786435] MARC

ANSEL
UTF-8



14072 /2008.
Nanovfszky György (1942-)
   Vallástörténeti olvasókönyv / Nanovfszky György ; [közread. a] Nemzetközi Protokoll Iskola Magyarország. - Budapest : NPIM, 2008. - 399 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 371-384.
ISBN 978-963-06-4623-9 * kötött (hibás ISBN 978-963-074-623-9)
vallástörténet - tankönyv
291(078)
[AN 2787617]
MARC

ANSEL
UTF-8



14073 /2008.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Hazavár az Isten : Nemeshegyi Péterrel beszélget Marton Árpád. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 106 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 49.)
ISBN 978-963-662-140-7 fűzött : 1500,- Ft
Nemeshegyi Péter (1923-)
Magyarország - jezsuiták - szerzetes - hit - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
271.5(439)(092)Nemeshegyi_P.(047.53) *** 21
[AN 2787222]
MARC

ANSEL
UTF-8



14074 /2008.
Németh Sándor (1950-)
   Tízparancsolat / Németh Sándor. - 3. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2008, cop. 2004. - 343, [2] p., [2] t.fol. ; 23 cm. - (Vidám vasárnap könyvek)
ISBN 963-7453-98-9 fűzött
vallási erkölcs - tízparancsolat
241.6
[AN 2787425]
MARC

ANSEL
UTF-8



14075 /2008.
Nyeste Ferenc (1950-)
   Hit és erkölcs, avagy Mit mond a Biblia ; Barangolás Lukáccsal : amit az Evangélium üzen / Nyeste Ferenc ; [kiad. EPK Keceli Gyülekezete]. - Kecel : EPK Keceli Gyülekezet, 2008. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5062-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244
[AN 2785949]
MARC

ANSEL
UTF-8



14076 /2008.
Olofsson Placid (1916-)
   Isten irgalmát hirdetem szüntelen : Olofsson Placid atyával beszélget Patonai Adrienne. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 105 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1787-1735 ; 55.)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-019-6)
Olofsson Placid (1916-)
Magyarország - szerzetes - bencések - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
271.1(439)(092)Olofsson_P.(047.53)
[AN 2786432]
MARC

ANSEL
UTF-8



14077 /2008.
Omartian, Stormie
The power of a praying woman (magyar)
   A jó élet titka : a nők fohászának ereje / Stormie Omartian. - Pécs : Alexandra, 2008. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-795-1 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2787161]
MARC

ANSEL
UTF-8



14078 /2008.
Picknett, Lynn
Mary Magdalene: Christianity's hidden goddess (magyar)
   Mária Magdolna, a kereszténység titkos istennője / Lynn Picknett ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 322 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 310-314.
ISBN 978-963-426-076-9 kötött : 2499,- Ft
gnoszticizmus - művelődéstörténet - kuriózum
273.1 *** 930.85(100)(089.3)
[AN 2786808]
MARC

ANSEL
UTF-8



14079 /2008.
Pöppelmann, Christa
Die Bibel (magyar)
   A Biblia / Christa Pöppelmann. - Pécs : Alexandra, 2008. - 224 p. : ill., főként színes ; 19x23 cm. - (A kultúra látképei)
Ford. Horváth Judit
ISBN 978-963-370-693-0 kötött
Biblia
képzőművészet - keresztény művészet
22 *** 73/76(100) *** 7.046.3
[AN 2786306]
MARC

ANSEL
UTF-8



14080 /2008.
   Rólad szól dicséretem.. : akkordos énekes könyv / [... szerk. Szerdi Szilárd] ; [közread. az] Országos Ifjúsági Misszió. - [Budapest] : OIM, 2008. - 204 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-5513-2 fűzött
egyházi énekeskönyv
245 *** 264-17
[AN 2785818]
MARC

ANSEL
UTF-8



14081 /2008.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Jezsuiták Nagyszebenben, 1687-1773 / Seebergi Sasváry Zoltán. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : [s.n.], 2008. - [2], 57 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49-50. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Nagyszeben - jezsuiták - helytörténet - 17. század - 18. század
271.5(439.21-2Nagyszeben)"16/17" *** 943.21-2Nagyszeben"16/17"
[AN 2788232]
MARC

ANSEL
UTF-8



14082 /2008.
Smoley, Richard (1956-)
Forbidden faith (magyar)
   Tiltott hit : a gnoszticizmus öröksége az evangéliumoktól a Da Vinci-kódig / Richard Smoley ; [ford. Borsos Attila]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 365 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 322-355.
ISBN 978-963-426-101-8 kötött : 2499,- Ft
gnoszticizmus - rózsakeresztesség - szabadkőművesség - művelődéstörténet
273.1 *** 061.236.5 *** 061.236.61 *** 930.85(100)
[AN 2786711]
MARC

ANSEL
UTF-8



14083 /2008.
Sumrall, Ken
Apostolic fathers and their families (magyar)
   Apostoli atyák és az ő családjaik / Ken Sumrall ; [ford. Koncz Ilona] ; [kiad. EPK Debreceni Élet Gyülekezete]. - Debrecen : EPK Debreceni Élet Gyülekezet, cop. 2007. - 110 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [111-112].
ISBN 978-963-86853-5-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2784823]
MARC

ANSEL
UTF-8



14084 /2008.
   Szent Imre millennium a Szentimrevárosban : tanulmányok a herceg születésének ezredik évfordulójára, 2007. november 3. / [szerk. László Ágota, F. Romhányi Beatrix, Csányi Tamás] ; [kiad. a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia]. - Szentimreváros : Budai Ciszterci Szt. Imre Plébánia, 2008. - 107 p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5959-8 fűzött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
Magyarország - szent - 11. század - keresztény művészet - kultusz - konferencia-kiadvány
235.3(092)Imre,_Árpád-házi *** 73/76.046.3(439) *** 394.944 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2785577]
MARC

ANSEL
UTF-8



14085 /2008.
Theissen, Gerd
Erleben und Verhalten der ersten Christen (magyar)
   Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái : az őskeresztyénség pszichológiája / Gerd Theissen ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 575 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 551-575.
ISBN 978-963-558-110-8 kötött : 5500,- Ft
őskereszténység - vallásfilozófia - hit - lélektan
281 *** 21 *** 291 *** 159.9
[AN 2785221]
MARC

ANSEL
UTF-8



14086 /2008.
Ujfalussy Miklós
   Legalább Te szeress engem... gondolatok a szentmiséről / Ujfalussy Miklós. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 93, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-046-2 fűzött : 1300,- Ft
istentisztelet
265.3
[AN 2786063]
MARC

ANSEL
UTF-8



14087 /2008.
Varga László (1928-)
   Ezt jól kifogtam! : Erdélyben éltem a XX. században / Varga László. - Marosvásárhely ; [Üllő] : RegunPress, 2007. - 343 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7459-80-1 fűzött
Varga László (1928-)
Erdély - Románia - protestáns lelkész - református egyház - belpolitika - 20. század - memoár
284.2(498.4)(=945.11)(092)Varga_L.(0:82-94) *** 323(498.4)"19"(0:82-94)
[AN 2785839]
MARC

ANSEL
UTF-8




28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

14088 /2008.
   Ageing related problems in past and present populations / ed. by Éva B. Bodzsár and Charles Susanne. - Budapest : Plantin, 2008. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - (Biennial books of EAA, ISSN 1586-3468 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5222-3 fűzött
Európa - demográfia - társadalom - embertan - 20. század - ezredforduló
314.3/.6(4)"19/200" *** 312(4)"19/200" *** 316(4)"19/200" *** 572
[AN 2785065]
MARC

ANSEL
UTF-8



14089 /2008.
   Demokratičeskie peremeny i gender: "Upražnenie praroditelʹnica" = Democratic change and gender: The 'foremother exercise' / [red. Andrea Petë i Berteke Vaaldajk] ; [per. ... Sofiâ Keri] ; [izd. Meždunarodnym centrom demokratičeskogo perehoda]. - Budapest : ICDT, 2008. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5763-1 fűzött
Szovjetunió - nők a társadalomban - történelem - 20. század
316.37-055.2 *** 929-055.2(47)"19" *** 947"19"
[AN 2785191]
MARC

ANSEL
UTF-8



14090 /2008.
Gyémánt Richárd
   Demográfia / Gyémánt Richárd, Katona Tamás. - 5. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2008. - 411 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-39-8 fűzött
demográfia - magyarság - ezredforduló - egyetemi tankönyv
314(=945.11)(100)"200"(075.8)
[AN 2789104]
MARC

ANSEL
UTF-8



14091 /2008.
   A győri lakosság környezeti tudatának elemzése / [közread. a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2008. - 133 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9819-33-7 fűzött
Győr - környezetvédelem - társadalmi tudat - statisztikai adatközlés - ezredforduló
316.63 *** 312(439-2Győr)"200"(083.41) *** 504.03(439-2Győr)
[AN 2784370]
MARC

ANSEL
UTF-8



14092 /2008.
Heath, Chip
Made to stick (magyar)
   Megragad : hogyan vigyük sikerre gondolatainkat? / Chip Heath, Dan Heath ; [ford. Frecskó Lenke, Nagy István]. - Budapest : Alinea, cop. 2008. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-24-7 fűzött : 2950,- Ft
kommunikáció - gondolkodás
316.77 *** 159.955
[AN 2784499]
MARC

ANSEL
UTF-8



14093 /2008.
Katona Tamás (1948-)
   Általános statisztika / Katona Tamás, Kovács Péter, Petres Tibor. - 4. átd., bőv. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2007 [!2008]. - 225 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-9650-27-5 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2789108]
MARC

ANSEL
UTF-8



14094 /2008.
Konczosné Szombathelyi Márta
   Kommunikáló kultúrák : a tőketelepítés nyelvi és kulturális infrastruktúrája, avagy a kultúraközi kommunikáció néhány aspektusa / Konczos-Szombathelyi Márta. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 209 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 201-209.
ISBN 978-963-236-136-9 fűzött : 2100,- Ft
interkulturális kapcsolat - kommunikáció
316.77
[AN 2785441]
MARC

ANSEL
UTF-8



14095 /2008.
Kovács Péter
   Általános statisztika : feladatgyűjtemény / Kovács Péter, Petres Tibor. - 3. átd., bőv. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2007 [!2008]. - 132 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
ISBN 978-963-9650-28-2 fűzött
statisztika - egyetemi tankönyv - példatár
311(075.8)(076) *** 519.22(075.8)(076)
[AN 2789115]
MARC

ANSEL
UTF-8



14096 /2008.
   A Másik : [évezredes hiedelmek, végzetes téveszmék, kulturális sokszínűség] : [Néprajzi Múzeum, 2008. szeptember 26 - 2009. április 6.] : útmutató a kiállításhoz / [... szerk. Földessy Edina, Szántó Diana]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 73, [3] p. : ill., részben színes ; 20 cm
A Néprajzi Múzeum, a Musée d'ethnographie de Genève és az Artemisszió Alapítvány közös kiállítása
ISBN 978-963-9540-43-9 fűzött
kulturális antropológia - nemzet - szociológia - rasszizmus - kiállítási katalógus
316.7 *** 39 *** 316.356.4(=924)(439)"193" *** 316.356.4 *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2785394]
MARC

ANSEL
UTF-8



14097 /2008.
Település és Ifjúsága Országos Szakmai Konferencia (8.) (2008) (Szombathely)
   A Település és Ifjúsága VIII. Országos Szakmai Konferencia előadásai / [szerk. Beke Pál]. - Szombathely : Megyei Művel. és Ifj. Közp., 2008. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Logo füzetek ; 5.)
A konferenciát 2008. ápr. 10-11-én Szombathelyen tartották
ISBN 978-963-06-5270-4 fűzött
Magyarország - ifjúság - ezredforduló - konferencia-kiadvány
316.723-053.6(439) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2784294]
MARC

ANSEL
UTF-8



14098 /2008.
Tóth Kinga Dóra
   Sikeres cigányok identitása Angliában és Magyarországon / Tóth Kinga Dóra. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 174 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-963-236-049-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - Nagy-Britannia - cigányság
316.347(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(410)
[AN 2785685]
MARC

ANSEL
UTF-8




29   Néprajz. Etnológia

14099 /2008.
Bethlenfalvy Gábor (1964-)
   Szent lovagok / Bethlenfalvy Gábor ; [... ill. Szalay József]. - Budapest : Igen K., 2007. - 145 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-87428-0-3 fűzött
Európa - lovag - középkor
394.012(4) *** 929.71(4)
[AN 2785828]
MARC

ANSEL
UTF-8



14100 /2008.
   Gyermek mondókák / összeáll. Pittlikné Kurucz Csilla ; F. Tóth Zsuzsa rajz. ; szerk. L.imi. - [Gyöngyös] : Pallas Antikvárium, [2008]. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2788193]
MARC

ANSEL
UTF-8



14101 /2008.
Győri-Nagy Sándor (1950-)
   Fa ága rügyével : életjelek és mai örökítési formák a magyar kultúrában / Győri-Nagy Sándor. - Kiskunmajsa : MÖF EKI, 2008. - 120 p. ; 30 cm. - (EKI-tanulmányok, ISSN 2060-3479 ; 1.)
ISBN 978-963-87931-0-2 fűzött
magyar néprajz - mesekutatás - kultúra - népmese - népdal
398.21.001(=945.11) *** 398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 316.7(=945.11)
[AN 2784899]
MARC

ANSEL
UTF-8



14102 /2008.
Köves J. Julianna
   Illik tudni : a kulturált viselkedés szabályai / Köves J. Julianna ; [... ill. Faragó István]. - 17. kiad. - [Budapest] : K.u.K. K., [2008], cop. 2006. - 180 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-9887-01-5 kötött : 1800,- Ft
illemtan
395
[AN 2787947]
MARC

ANSEL
UTF-8



14103 /2008.
Köves József (1938-)
   A legnagyobb vicckönyv : 10000 viccel / összeáll. Köves József ; [ill. Menkó László]. - 7. utánny. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 455 p. : ill. ; 35 cm
Bibliogr.: p. 455.
ISBN 978-963-7437-98-4 kötött : 4400,- Ft
vicc
398.94
[AN 2787349]
MARC

ANSEL
UTF-8



14104 /2008.
   Mesék anyákról / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2008. - 313, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2671-7 kötött : 2890,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 2784788]
MARC

ANSEL
UTF-8



14105 /2008.
   Mesék apákról / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2008. - 311, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2670-0 kötött : 2890,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 2784795]
MARC

ANSEL
UTF-8



14106 /2008.
Nagy Vera (1955-)
   Pálannya és fajancsi : néprajzi írások Hódmezővásárhelyről / Nagy Vera. - Hódmezővásárhely : Norma Nyomdász Kft., 2008. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5553-8 fűzött
Hódmezővásárhely - Csongrád megye - magyar néprajz - múzeum
39(=945.11)(439.181) *** 069(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2785872]
MARC

ANSEL
UTF-8



14107 /2008.
Nyisztor Tinka (1957-)
   Szent István gyermekei : Nyisztor Tinka néprajzossal beszélget Benkei Ildikó. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 122 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 44.)
Fősorozata: Magyarnak lenni., ISSN 1787-1735
ISBN 978-963-9642-98-0 fűzött : 1500,- Ft
Nyisztor Tinka (1957-)
Moldva - etnográfus - határon túli magyarság - magyar néprajz - moldvai csángók - 20. század - 21. század - interjú
39.001(498.3)(=945.11)(092)Nyisztor_T.(047.53) *** 39(=945.11)(498.3)
[AN 2786334]
MARC

ANSEL
UTF-8



14108 /2008.
Peti Lehel (1981-)
   A moldvai csángók vallásossága : hagyományos világkép és modernizáció / Peti Lehel. - Budapest : Lucidus K., 2008. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-52-7 fűzött : 2800,- Ft
folklór - moldvai csángók - népi vallásosság
398.3(=945.11)(498.3) *** 398(=945.11)(498.3)
[AN 2785879]
MARC

ANSEL
UTF-8



14109 /2008.
   Vásárok világa / [szerk. Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza]. - Szekszárd : Tolna M. Egyed A. Honismereti Egyes. : Babits M. Művel. Ház, 2006-. - 18 cm
vásár
394.6(439)
[AN 2649914]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2007. - 159 p. : ill. - (Honismereti Egyesületi kiskönyvtár, ISSN 1785-1718 ; 4.)
A 2007. szept. 15-én Szekszárdon tartott konferencia előadásainak kibővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88051-0-2 fűzött
magyar néprajz - vásár - konferencia-kiadvány
394.6(439) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2784327] MARC

ANSEL
UTF-8




30   Politika

14110 /2008.
Csicsmann László
   Iszlám és demokrácia a Közel-Keleten és Észak-Afrikában : a nyugati típusú demokrácia adaptálásának lehetőségei és korlátai a tágabb értelemben vett Közel-Keleten / Csicsmann László. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 272 p. ; 25 cm. - (Studia historiae, ISSN 1787-8985). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 377-389.
ISBN 978-963-7296-22-2 kötött
Közel-Kelet - Észak-Afrika - iszlám - demokrácia - belpolitika - ezredforduló
323(5-011) *** 321.7 *** 323(6-17) *** 297
[AN 2784387]
MARC

ANSEL
UTF-8



14111 /2008.
Frei, Norbert (1955-)
1968 : Jugendrevolte und globaler Protest (magyar)
   1968 : diáklázadások és globális tiltakozás / Norbert Frei ; [ford. Győri László]. - Budapest : Corvina, 2008. - 263 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-254.
ISBN 978-963-13-5771-4 fűzött : 2990,- Ft
Európa - művelődéstörténet - világtörténelem - ellenkultúra - társadalmi feszültség - ifjúsági mozgalom - 60-as évek
329.78(100)"1968" *** 930.9"196" *** 930.85(100)"196" *** 323.22(100)"1968"
[AN 2785821]
MARC

ANSEL
UTF-8



14112 /2008.
Fülöp Mihály (1953-)
   A befejezetlen béke : a Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés, 1947 / Fülöp Mihály. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Püski, 2008. - 386 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-328. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9592-64-3 kötött
párizsi békeszerződések (1947)
327.5(4)"1947" *** 943.9"1945/195"
[AN 2787952]
MARC

ANSEL
UTF-8



14113 /2008.
Halász Iván (1971-)
   Bevezetés a modern Szlovákia tanulmányozásába : a modern Szlovákia kézikönyve / Halász Iván. - Piliscsaba ; Esztergom : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. Szt. Adalbert Közép-Európa Kutcsop., 2008. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 10.)
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-963-9206-58-8 fűzött
Szlovákia - történelem - rendszerváltás - ezredforduló - belpolitika
323(437.6)"198/200" *** 943.76"198/200"
[AN 2785080]
MARC

ANSEL
UTF-8



14114 /2008.
Kis János (1943-)
A politika mint erkölcsi probléma (angol)
   Politics as a moral problem / by János Kis ; [transl. by Zoltán Miklósi]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2008. - [4], 311 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-22-7 kötött
ISBN 978-963-9776-34-0 fűzött
erkölcs - politika
32.001 *** 17
[AN 2784637]
MARC

ANSEL
UTF-8



14115 /2008.
   A koalíciós korszak pártjainak gazdálkodása, 1944-1949 : tanulmányok / szerk. Vida István. - Budapest : Gondolat, 2008. - 284 p. ; 25 cm. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-040-0 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - politikatörténet - párt - gazdálkodás - finanszírozás - koalíciós időszak - Rákosi-korszak
329(439)"194" *** 35.073.5 *** 658.1
[AN 2784729]
MARC

ANSEL
UTF-8



14116 /2008.
Porter, Anna (1944-)
Kasztner's train (magyar)
   Kasztner vonata : Kasztner Rezső igaz története regényben elbeszélve / Anna Porter ; [ford. Fazekas István]. - Budapest : Mérték, 2008. - 448 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 441-448.
ISBN 978-963-9889-07-1 kötött
ISBN 963-9889-07-1
Kasztner Rezső (1906-1957)
Magyarország - holokauszt - zsidóság mentése - híres ember - 20. század - életrajz
323.12(=924)(439)"1939/1945"(092)Kasztner_R. *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 2787183]
MARC

ANSEL
UTF-8




31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

14117 /2008.
   68 kísértése : írások az ellenkultúráról és örökségéről / Barcsi Tamás, Szabó Gábor szerk. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 207 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7052-79-8 fűzött : 2590,- Ft
művelődéstörténet - 60-as évek - ellenkultúra - társadalmi feszültség - politikai feszültség
930.85(100)"196" *** 323.22(100)"1968"
[AN 2786089]
MARC

ANSEL
UTF-8



14118 /2008.
Aguilar-Moreno, Manuel
Handbook to life in the Aztec world (magyar)
   Élet az aztékok földjén / Manuel Aguilar-Moreno ; [ford. Tamás Gábor és Kmilcsik Ágnes] ; [John M. D. Pohl előszavával]. - [Debrecen] : Goold Book, [2008]. - 597 p. : ill. ; 24 cm. - (Letűnt civilizációk, ISSN 1787-6826)
Bibliogr.: p. 461-576.
ISBN 978-963-426-080-6 kötött : 3498,- Ft
történelem - művelődéstörténet - aztékok
939.97 *** 930.85(399.7)
[AN 2786978]
MARC

ANSEL
UTF-8



14119 /2008.
Albrecht Gyula (1940-)
   A régi Rákoshegy / Albrecht Gyula ; [kiad. a Rákoshegyért Alapítvány]. - Budapest : Rákoshegyért Alapítvány, 2008-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
Budapest. 17. kerület - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bp.XVII. *** 908.439-2Bp.XVII.
[AN 2785082]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2008. - 248 p. : ill.
ISBN 978-963-06-5735-8 fűzött
Budapest. 17. kerület - helytörténet - helyismeret
943.9-2Bp.XVII. *** 908.439-2Bp.XVII.
[AN 2785093] MARC

ANSEL
UTF-8



14120 /2008.
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
   Helyünk és sorsunk Európában / Bajcsy-Zsilinszky Endre. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 295 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-014-1 fűzött : 3600,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - magyar történelem - történelem - trianoni békeszerződés - 19. század - 20. század
943.9"18/19" *** 341.382"1919/1920" *** 94-11"192/193" *** 32(439)"18/19"
[AN 2786446]
MARC

ANSEL
UTF-8



14121 /2008.
Bánhegyi Ferenc
   A Hunyadiak dicsősége / Bánhegyi Ferenc. - Celldömölk : Apáczai, cop. 2008. - 139 p. : ill., főként színes ; 35 cm
ISBN 978-963-465-183-3 velúr
Hunyadi János (1407-1456)
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - történelmi személy - magyar történelem - 15. század
943.9(092)Hunyadi_J. *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14"
[AN 2786566]
MARC

ANSEL
UTF-8



14122 /2008.
Bartlett, W. B.
The last crusade (magyar)
   Az utolsó keresztes hadjárat : a hetedik keresztes hadjárat és a Szentföldért vívott utolsó ütközet története / W. B. Bartlett ; [ford. Moczok Péter]. - Debrecen : Hajja, cop. 2008. - 255 p.,[16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7054-56-3 fűzött : 1995,- Ft
Franciaország - történelem - hadtörténet - keresztes háborúk - 13. század - középkori Palesztina
944"12" *** 956.94"12" *** 355.48(100)"12"
[AN 2785322]
MARC

ANSEL
UTF-8



14123 /2008.
Bolyki Tamás
   Őstörténetünk titkai : a magyarok rejtélyes eredete : a magyarság igazi gyökerei / Bolyki Tamás. - [Budapest] : Anno, 2008. - 198 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 978-963-375-559-4 fűzött
magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2786474]
MARC

ANSEL
UTF-8



14124 /2008.
China (magyar)
   Kína / szerk. Wim Schmitz. - Pécs : Alexandra, 2008. - 224 p. : ill., részben színes ; 19x23 cm. - (A kultúra látképei)
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-369-960-7 kötött
Kína - művelődéstörténet
930.85(510)
[AN 2786314]
MARC

ANSEL
UTF-8



14125 /2008.
Christiansen, Eric
The norsemen in the Viking age (magyar)
   Vikingek / Eric Christiansen ; [ford. Birkás Barnabás Ábel]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 370 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (A világ népei, ISSN 1785-2625)
Bibliogr.: p. 341-[371].
ISBN 978-963-497-179-5 kötött
művelődéstörténet - normannok
930.85(368)
[AN 2787426]
MARC

ANSEL
UTF-8



14126 /2008.
Csorba Csaba (1946-)
   A magyarok vezérei : a kezdetektől 1657-ig 59 hun és magyar kapitány, kormányzó és király képe és életrajza / Csorba Csaba. - [Budapest] : Anno, 2008. - 64 p. : ill. ; 34 cm
ISBN 978-963-375-576-1 kötött
magyar történelem - magyar őstörténet - történelmi személy - uralkodó - portré - album
943.9".../16"(092)(084.1) *** 76.041.5
[AN 2787150]
MARC

ANSEL
UTF-8



14127 /2008.
Dobai István (1924-)
   Múlandó Szilágyság : művelődéstörténeti tárcadolgozatok / Dobai István. - Kolozsvár ; [Üllő] : RegunPress, 2007. - 350 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7459-66-5 fűzött
Szilágy vármegye - helytörténet - művelődéstörténet
943.921-35Szilágy *** 949.84-35Szilágy *** 930.85(439-35Szilágy)
[AN 2785933]
MARC

ANSEL
UTF-8



14128 /2008.
   Érdekességek Egyiptom világából. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., cop. 2008. - 28 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-249-061-8 kötött
művelődéstörténet - ókori Egyiptom - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 2786315]
MARC

ANSEL
UTF-8



14129 /2008.
Frivaldszky János (1936-)
   Ötvenhat lelke / id. Frivaldszky János. - Budapest : Kairosz, 2008. - 233 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-227.
ISBN 978-963-662-105-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 2785636]
MARC

ANSEL
UTF-8



14130 /2008.
Kalácska Lászlóné
   Kemence község történetének 850 éve / Kalácska Lászlóné. - Kemence ; [Budapest] : [Püski], 2008. - 77, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 963-9592-09-9 kötött (hibás ISBN 978-963-9592-09-9)
Kemence (Pest megye) - helytörténet
943.9-2Kemence
[AN 2784670]
MARC

ANSEL
UTF-8



14131 /2008.
Kanyó András
   Horthy és a magyar tragédia / Kanyó András. - Budapest : Népszabadság Kv., 2008. - 523 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9709-73-7 kötött : 2990,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
magyar történelem - államfő - Horthy-korszak - történelmi forrás - memoár
943.9"191/194"(093) *** 943.9(092)Horthy_M.(093) *** 929(439)Horthy_Istvánné(0:82-94)
[AN 2786090]
MARC

ANSEL
UTF-8



14132 /2008.
   Ki kicsoda a világtörténelemben? / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-498-6 kötött
történelmi személy - híres ember - életrajzi lexikon
93/99(092):030 *** 929(100):030
[AN 2786520]
MARC

ANSEL
UTF-8



14133 /2008.
   Királyok könyve : Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói / [szerk. Horváth Jenő] ; írta Bertényi Iván [et al.] ; [a képeket vál. Rappai Zsuzsa]. - 8. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 224 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 224.
ISBN 978-963-208-894-8 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - Erdély - uralkodó - államfő
943.9(092) *** 943.921(092)
[AN 2789147]
MARC

ANSEL
UTF-8



14134 /2008.
Lázár István (1933-1997)
   Kis magyar történelem : 62 színes képpel / [szöveg Lázár István]. - Budapest : Corvina, [2008], cop. 1997. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5769-1 fűzött : 1480,- Ft
magyar történelem
943.9(035)
[AN 2788066]
MARC

ANSEL
UTF-8



14135 /2008.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (angol) (röv. kiad.)
   A brief history of Hungary : with 62 pictures in colour / [text István Lázár] ; [transl. Christopher Sullivan]. - Budapest : Corvina, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5747-9 fűzött : 1480,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2788085]
MARC

ANSEL
UTF-8



14136 /2008.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (francia) (röv. kiad.)
   Brève histoire de la Hongrie : avec 62 illustrations en couleur / [texte István Lázár] ; [trad. Krisztina Horányi]. - Budapest : Corvina, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5745-5 fűzött : 1480,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2788095]
MARC

ANSEL
UTF-8



14137 /2008.
Lázár István (1933-1997)
Kis magyar történelem (német) (röv. kiad.)
   Eine kurze Geschichte Ungarns : mit 62 Farbbildern / [Text István Lázár] ; [Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain]. - Budapest : Corvina, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5746-2 fűzött : 1480,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2788181]
MARC

ANSEL
UTF-8



14138 /2008.
Losonczi Léna (1943-)
   A Szamos szegletében / [írta és szerk. Losonczi Léna] ; [a ... fotókat kész. Horniák Ágnes] ; [közread. Szamosszeg Község Önkormányzata]. - Szamosszeg : Önkormányzat, [2007]. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2814-3 fűzött
Szamosszeg - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Szamosszeg *** 39(=945.11)(439-2Szamosszeg)
[AN 2784630]
MARC

ANSEL
UTF-8



14139 /2008.
   Magyar - szlovák terminológiai kérdések : a 2006. június 8-án és december 1-jén Esztergomban rendezett nemzetközi konferenciák anyaga = Maďarsko - slovenské terminologické otázky : materiály medzinárodných konferencií usporiadaných 8. júna a 1. decembra 2006 v Ostrihome / szerk. Ábrahám Barna. - Piliscsaba ; Esztergom : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. Szt. Adalbert Közép-Európa Kutcsop., 2008. - 188, 182 p. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 9.)
A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-59-5 fűzött
Szlovákia - szlovák nyelv - magyar nyelv - magyar történelem - történelem - szaknyelv - terminológia - konferencia-kiadvány
943.76 *** 943.9 *** 808.54 *** 809.451.1 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 2785231]
MARC

ANSEL
UTF-8



14140 /2008.
Movers and shakers (magyar)
   Akik a világot mozgatják : sikeres üzletemberek. - Budapest : Alinea, cop. 2008. - 364 p. ; 24 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-25-4 kötött : 3950,- Ft
híres ember - üzleti élet - vezetéstudomány - 20. század - ezredforduló
929(100)"19/200" *** 65.013 *** 65.012.4
[AN 2784284]
MARC

ANSEL
UTF-8



14141 /2008.
Nemere István (1944-)
   Az első fáraók : az ókori Egyiptom története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2008. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-564-8 fűzött
történelem - ókori Egyiptom
932
[AN 2786480]
MARC

ANSEL
UTF-8



14142 /2008.
Nemere István (1944-)
   A fáraók átka : dinasztiák és hétköznapok az ókori Egyiptomban : [az ókori Egyiptom története III.] / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2008. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-565-5 fűzött
művelődéstörténet - ókori Egyiptom
930.85(32)
[AN 2786996]
MARC

ANSEL
UTF-8



14143 /2008.
Nemere István (1944-)
   Tutanhamon és II. Ramszesz kora : az ókori Egyiptom története IV. - [Budapest] : Anno, 2008. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-566-2 fűzött
Tutanhamon (Egyiptom: fáraó) (Kr. e 1343?-Kr. e. 1325)
Ramszesz (Egyiptom: fáraó), II. (Kr. e. 1302?-Kr. e. 1213?)
ókori Egyiptom - történelem
932
[AN 2786985]
MARC

ANSEL
UTF-8



14144 /2008.
Picknett, Lynn
Secret history of Lucifer (magyar)
   Lucifer titkos története : a tudás ősi útja és az igazi Da Vinci-kód / Lynn Picknett ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 352 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-343.
ISBN 978-963-426-103-2 kötött : 2499,- Ft
okkultizmus - művelődéstörténet - kuriózum
930.85(100)(089.3) *** 133
[AN 2786783]
MARC

ANSEL
UTF-8



14145 /2008.
Salamon Konrád (1941-)
   Ez volt a magyar 20. század / Salamon Konrád. - Budapest : Auktor, cop. 2008. - 204 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9676-04-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - 20. század
943.9"19"
[AN 2787492]
MARC

ANSEL
UTF-8



14146 /2008.
Sasváry Zoltán (1934-)
   A nagyszebeni Wanckel von Seeberg család köznemesi ága / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2008. - 153 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5409-8 fűzött
Wanckel von Seeberg család
Erdély - családtörténet - magyarországi németek
929.52(439.21)(=30)Wanckel_von_Seeberg
[AN 2784697]
MARC

ANSEL
UTF-8



14147 /2008.
Shipman, Pat (1949-)
Femme fatale (magyar)
   Mata Hari szerelmei és ismeretlen, titkos élete / Pat Shipman ; [ford. Kulcsár Valéria]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 353, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-278-5 kötött : 3550,- Ft
Mata Hari (1876-1917)
Hollandia - híres ember - nő - 19. század - 20. század - életrajz
929(492)Mata_Hari
[AN 2787174]
MARC

ANSEL
UTF-8



14148 /2008.
Sigmund, Anna Maria
Die Frauen der Nazis (magyar)
   A nácik asszonyai / Anna Maria Sigmund ; [ford. Wojtovicz Hajnalka]. - Budapest : Európa, 2001-2008. - 3 db : ill. ; 19 cm
A 3. kötetet ford. Kornya István
Németország - nő - 20. század - történelem - életrajz
943.0"193/194"(092) *** 929-055.2(430)"193/194"
[AN 956069]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2008. - 425, [2] p.
Bibliogr.: p. 417-422.
ISBN 978-963-07-8616-4 kötött : 2800,- Ft
Németország - nő - 20. század - életrajz
943.0"193/194"(092) *** 929-055.2(430)"193/194"
[AN 2785450] MARC

ANSEL
UTF-8



14149 /2008.
Szendrei László
   Menny és pokol : Magyarország és a magyarság történetének sorsdöntő eseményei / Szendrei László. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött
magyar történelem
943.9
[AN 2787324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kr. e. 8. sz. - 1574. - 126, [2] p.
ISBN 978-963-9875-15-9
magyar őstörténet - magyar történelem - középkor
930.8(=945.11) *** 943.9".../15"
[AN 2787338] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1575 - 2003. - 126, [2] p.
Bibliogr.: p. 126-[127].
ISBN 978-963-9901-08-7
magyar történelem - újkor - legújabb kor
943.9"15/19"
[AN 2787344] MARC

ANSEL
UTF-8



14150 /2008.
Szőnyi Zsuzsa (1924-)
   A római vendégváró : Szőnyi Zsuzsával beszélget N. Dvorszky Hedvig. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 89 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 49.)
Fősorozata: Magyarnak lenni., ISSN 1787-1735
ISBN 978-963-662-186-5 fűzött : 1500,- Ft
Szőnyi Zsuzsa (1924-)
Olaszország - külföldön élő magyar személyiség - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
929(=945.11)(45)(092)Szőnyi_Zs.(047.53)
[AN 2786358]
MARC

ANSEL
UTF-8



14151 /2008.
Töttős Gábor (1954-)
   Szedres : emlékkönyv / [írta és összeáll. Töttős Gábor]. - Szekszárd : Babits, 2008. - 68 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1988
ISBN 978-963-9556-51-5 fűzött
Bezerédj István (1796-1856)
Magyarország - Szedres - helytörténet - politikus - 19. század - életrajz
943.9-2Szedres *** 32(439)(092)Bezerédj_I.
[AN 2784467]
MARC

ANSEL
UTF-8



14152 /2008.
Türk Attila
   Magyarország követei : ezeréves történelmünk külügyei / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2008. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-563-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - külpolitika - diplomáciatörténet
943.9 *** 327(439)(091)
[AN 2786497]
MARC

ANSEL
UTF-8



14153 /2008.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Mátyás, az igazságos / szöveg Ungváry Zsolt ; rajzok B. Jankó Melinda. - [Budapest] : Beszélő Hal Kft., [2008]. - 24 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Történetek a magyar múltból)
ISBN 978-963-87709-2-9 kötött : 1300,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - gyermekkönyv
943.9(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2784366]
MARC

ANSEL
UTF-8



14154 /2008.
Ungváry Zsolt (1968-)
   Talpra, magyar! / szöveg Ungváry Zsolt ; rajzok B. Jankó Melinda. - [Budapest] : Beszélő Hal Kft., [2008]. - (Történetek a magyar múltból)
ISBN 978-963-87709-3-6 kötött : 1300,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - gyermekkönyv
943.9"1848/1849"(02.053.2) *** 355.48(439)"1848/1849"(02.053.2)
[AN 2784378]
MARC

ANSEL
UTF-8




32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

14155 /2008.
Bedürftig, Friedemann (1940-)
Weltwunder (magyar)
   A világ 500 csodája : a természet és az emberiség kincsei / [Friedemann Bedürftig]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Váróczi Zsuzsa, Szegedi Eszter
ISBN 978-963-370-713-5 kötött
helyismeret - építészet - természeti környezet
908.100 *** 72(100)(091) *** 502(100)
[AN 2784397]
MARC

ANSEL
UTF-8



14156 /2008.
Gauldie, Robin
Greek islands (magyar)
   Görög szigetek / írta Robin Gauldie. - Pécs : Alexandra, 2008. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útravaló, ISSN 1788-9006)
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-780-7 fűzött
görög szigetvilág - útikönyv
914.959(036) *** 914.954(036) *** 914.958(036)
[AN 2787169]
MARC

ANSEL
UTF-8



14157 /2008.
   Gyenesdiás nagyközség monográfiája. - [Gyenesdiás] : Önkormányzat, 2007-2008. - 3 db : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. Gyenesdiás Önkormányzata. - A 3. kötet közreadója a gyenesdiási Napközi Otthonos Óvoda. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-06-4617-8 kötött
Gyenesdiás - helyismeret
908.439-2Gyenesdiás
[AN 2785071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyenesdiás története / [szerk. Molnár András, Gál Lajos]. - 2007. - 391 p., XXIV t.
ISBN 978-963-06-4618-5
Gyenesdiás - helytörténet
943.9-2Gyenesdiás
[AN 2785073] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyenesdiás természeti képe / [szerk. Szabó István]. - 2007. - 387 p., XXIV t.
ISBN 978-963-06-4619-2
Gyenesdiás - természeti környezet
502(439-2Gyenesdiás)
[AN 2785079] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az óvoda 40 éves története / [szerk. Skublics Sándorné]. - 2008. - 153, [34] p.
ISBN 978-963-06-5625-2
Napközi Otthonos Óvoda (Gyenesdiás)
Gyenesdiás - óvoda - történeti feldolgozás
373.24(439-2Gyenesdiás)(091)
[AN 2785087] MARC

ANSEL
UTF-8



14158 /2008.
Horváth Gergő
   Magyarország száz csodája I / [szöveg Horváth Gergő] ; [fotó Szepesi Ádám]. - Átd. kiad. - Budapest : Totem, [2008]. - 207 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékek nyomában, ISSN 1786-0369)
ISBN 978-963-590-356-6 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 72(439)(084.12)
[AN 2789494]
MARC

ANSEL
UTF-8



14159 /2008.
Moitessier, Bernard (1925-1994)
Tamata et l'alliance (magyar)
   Az óceán szabad fia : egy világhírű hajós élete / Bernard Moitessier ; [ford. Burján Mónika]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 422 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-368-774-1 kötött
Moitessier, Bernad (1925-1994)
Franciaország - utazó - 20. század - útleírás
910.4(44)(092)Moitessier,_B.(0:82-992)
[AN 2787160]
MARC

ANSEL
UTF-8



14160 /2008.
   Művészet határtalanul = Artă fără hotare = Art across borders / [... gond. Veres Ildikó] ; [kiad. a Kulturális Kapcsolatok Egyesülete ...]. - Orosháza : Kult. Kapcsolatok Egyes., 2008. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az Orosházán 2007-ben és 2008-ban megrendezett V. és VI. Művészet határtalanul c. konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-8748-8-7 fűzött
Magyarország - Románia - helyismeret - kulturális kapcsolat - konferencia-kiadvány
908.439-2Orosháza *** 908.498-2Arad *** 316.7 *** 061.3(439-2Orosháza)
[AN 2784221]
MARC

ANSEL
UTF-8



14161 /2008.
Schneider, Hans-Joachim
Traumziele (magyar)
   500 álomcél : a legszebb úti célok a világ minden tájáról / [szöveg Hans-Joachim Schneider]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Ford. Horváth Judit
ISBN 978-963-368-770-3 kötött
helyismeret
908.100
[AN 2784405]
MARC

ANSEL
UTF-8



14162 /2008.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Năhar : indiai útinapló / Széchenyi Zsigmond ; [a szerző fényképeivel]. - Budapest : Mérték, 2008. - 459, [2] p., [48] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-22-4 kötött
India - felfedező utazás - magyar irodalom - vadászkaland
910.4(540) *** 799.2(540)(0:894.511-992)
[AN 2786816]
MARC

ANSEL
UTF-8



14163 /2008.
   Szülőföldünk : válogatás a bicskei újságok helytörténeti - honismereti anyagaiból / [szerk. M. Fejes Ágnes, Horváth Péter, Peterdi Ede] ; [kiad. Bicske Barátok Egyesülete]. - Bicske : Bicske Barátok Egyesülete, 2006-. - 25 cm
Bicske - helyismeret - publicisztika
908.439-2Bicske(0:82-92)
[AN 2784263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 304 p. : ill.
Bibliogr.: p. 286-297.
Kötött (hibás ISBN 963-217-5360)
Bicske - helyismeret - publicisztika
908.439-2Bicske(0:82-92)
[AN 2784271] MARC

ANSEL
UTF-8




33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

14164 /2008.
   Adócsalás személygépkocsi-elszámolással és egyéb trükkökkel / [az I.4. és a II.6. fejezet szerzője Pavics Lázár] ; [közread. a] Lélegzet Alapítvány, Levegő Munkacsoport. - Budapest : Lélegzet Alapítvány : Levegő Munkacsop., 2007. - 57 p. ; 27 cm
ISBN 978-963-87069-4-2 fűzött
Magyarország - adórendszer - adócsalás
343.359(439) *** 336.2(439)
[AN 2784722]
MARC

ANSEL
UTF-8



14165 /2008.
Bárd Károly (1951-)
   Fairness in criminal proceedings : article six of the European human rights convention in a comparative perspective / Károly Bárd ; [transl. Gábor Győri]. - Budapest : Hung. Official Journal Publ., 2008. - 350 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 325-335.
ISBN 978-963-9722-58-3 kötött : 9900,- Ft
Európai Unió - emberi jog - büntetőeljárás
341.231.14(4-62) *** 343(4-62) *** 342.7(4-62)
[AN 2786165]
MARC

ANSEL
UTF-8



14166 /2008.
   Büntetőjog. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2007-2008]. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 2658562]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / Balogh Ágnes. - cop. 2008. - 462 p.
Lezárva: 2008. ápr. 1. - Bibliogr.: p. [463].
ISBN 978-963-7296-56-7 fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2784455] MARC

ANSEL
UTF-8



14167 /2008.
   Európai jog és jogfilozófia : konferenciatanulmányok az európai integráció ötvenedik évfordulójának ünnepére / szerk. Paksy Máté. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 397 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara által 2007. nov. 9-10-én Budapesten rend. konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-030-7 fűzött : 3800,- Ft
Európai Unió - jogtudomány - jogfilozófia - integráció - konferencia-kiadvány
34 *** 340.12 *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2784617]
MARC

ANSEL
UTF-8



14168 /2008.
Gláser Szilvia
   In limine litis : polgári eljárásjogi feladatgyűjtemény : általános rész / Gláser Szilvia, Horváth E. Írisz. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 228 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-045-1 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - polgári eljárásjog - példatár
347.9(439)(076)
[AN 2784661]
MARC

ANSEL
UTF-8



14169 /2008.
Hársfai Katalin (1950-)
   Képviselők és ügyvédek a kánoni eljárásban / Hársfai Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 170 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. IV.,, Dissertationes, ISSN 1586-0957 ; 6.)
Bibliogr.: p. 156-164. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-032-1 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - egyházjog - eljárásjog - ügyvéd
348.583.22(439)
[AN 2784605]
MARC

ANSEL
UTF-8



14170 /2008.
Hársfai Katalin (1950-)
   A keresetlevél a kánoni perben / Hársfai Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 281 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. IV.,, Dissertationes, ISSN 1586-0957 ; 3.)
Bibliogr.: p. 265-270. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-031-4 fűzött : 3400,- Ft
egyházjog - keresetlevél
348.583.3
[AN 2784610]
MARC

ANSEL
UTF-8



14171 /2008.
Kádár András Kristóf (1973-)
Védtelenül (angol)
   Without defense : recommendations for the reform of the Hungarian ex officio appointment system in criminal matters / András Kádár, Balázs Tóth, István Vavró ; [publ. by the] Hungarian Helsinki Committee. - Budapest : Hung. Helsinki Comm., 2007. - 142 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86959-6-3 fűzött
Magyarország - ügyvéd - büntetőeljárás - ezredforduló
347.965(439)"200" *** 343.131.5(439)"200" *** 343.1(439)"200"
[AN 2784481]
MARC

ANSEL
UTF-8



14172 /2008.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 9. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2008. - 725 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-962-5 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2789588]
MARC

ANSEL
UTF-8



14173 /2008.
   Önkormányzatok gazdálkodása - helyi fejlesztés / [szerk. Buday-Sántha Attila, Hegyi Judit, Rácz Szilárd] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. - Pécs : PTE KTK, 2008. - 473 p. : ill. ; 24 cm
A 2008. máj. 16-17-én Pécsett rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-243-1 fűzött
Magyarország - önkormányzat - területfejlesztés - regionális politika - konferencia-kiadvány
352/353(439) *** 332.1(439) *** 711.1(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2784383]
MARC

ANSEL
UTF-8



14174 /2008.
Pomogyi László (1959-)
   Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár / Pomogyi László. - Budapest : Mérték K., 2008. - 1343 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1321-1341.
ISBN 978-963-9889-23-1 kötött
Magyarország - jogtörténet - művelődéstörténet - szaklexikon
34(439)(092) *** 34(100)(091):030 *** 930.85(100):030
[AN 2783944]
MARC

ANSEL
UTF-8



14175 /2008.
Számvéber Norbert (1975-)
   Páncélosok a Felvidéken : páncélosütközetek a Dunától északra, 1944-1945 / Számvéber Norbert. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 174 p. : ill. ; 29 cm. - (Hadtörténelmi levéltári kiadványok, ISSN 1417-9598)
Bibliogr.
ISBN 978-963-249-056-4 kötött
Felvidék - páncélos fegyvernem - hadtörténet - második világháború
358.119(437.6)"1944/1945" *** 355.48(437.6)"1944/1945"
[AN 2786290]
MARC

ANSEL
UTF-8



14176 /2008.
Szendrei Géza
   Híres emberek, régi ügyészek / Szendrei Géza. - Budapest : Rejtjel, 2008. - 199 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7255-54-0 fűzött
Magyarország - ügyészség - jogtudomány - tudós - életrajz
347.963(439) *** 34(439)(092)
[AN 2784487]
MARC

ANSEL
UTF-8



14177 /2008.
Zsidai Ágnes
   Jogbölcseleti torzó : Bibó István jogelméletének rekonstrukciója / Zsidai Ágnes. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 237 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 33.)
Bibliogr.: p. 224-230.
ISBN 978-963-361-988-9 fűzött : 2800,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - jogbölcselet - jogtudomány - tudós - 20. század
340.12 *** 34(439)(092)Bibó_I.
[AN 2784807]
MARC

ANSEL
UTF-8




34   Hadtudomány. Haditechnika

14178 /2008.
Battles of ancient world (magyar)
   Az ókor nagy csatái, i. e. 1285 - i. sz. 451 : Kádestől Catalaunumig / Kelly Devries [et al.] ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 224 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-963-9701-54-0 kötött : 6500,- Ft
Európa - Ázsia - hadtörténet - csata - ókor
355.48(3)
[AN 2785253]
MARC

ANSEL
UTF-8



14179 /2008.
Battles of the medieval world (magyar)
   A középkor nagy csatái, 1000-1500 : Hastingstől Konstantinápolyig / Kelly Devries [et al.] ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 224 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 216-217.
ISBN 978-963-9701-20-5 kötött : 6500,- Ft
Európa - hadtörténet - csata - középkor
355.48(4)"10/14"
[AN 2785262]
MARC

ANSEL
UTF-8



14180 /2008.
Beavan, Colin
Operation Jedburgh (magyar)
   Jedburgh-művelet : a D-nap és Amerika első titkos háborúja / Colin Beavan ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 386 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-426-095-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - hadtörténet - második világháború - dokumentumregény
355.48(44)"194"(0:82-31) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2786864]
MARC

ANSEL
UTF-8



14181 /2008.
   A biztonság és védelem másfél évszázada : a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztálya által 2007. szeptember 29-én megtartott országos konferencia anyaga. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2008. - 120 p. : ill. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 49.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - hadtörténet - katonapolitika - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - ezredforduló - konferencia-kiadvány
355.48(439)"1848/1849" *** 355.02(439)"200" *** 355.02(439)"1848/1849" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2787232]
MARC

ANSEL
UTF-8



14182 /2008.
   A Don partjáig és vissza : emlékek és fényképek a magyar királyi 2. hadsereg 1942-1943. évi hadműveleteiről / szerk. Vajda Ferenc ; [kiad. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 119 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-249-038-0 kötött
Magyarország - hadtörténet - második világháború - memoár
355.48(439)"1942/1943"(0:82-94)
[AN 2786273]
MARC

ANSEL
UTF-8



14183 /2008.
Földi Pál (1938-)
   Hitler "bűvös vadásza" : Otto Skorzeny villámkarrierje / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2008. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-553-2 fűzött
Skorzeny, Otto (1908-1975)
Németország - katonatiszt - második világháború - életrajz
355(430)(092)Skorzeny,_O.
[AN 2786861]
MARC

ANSEL
UTF-8



14184 /2008.
Keubke, Klaus-Ulrich
1000 Uniformen (magyar)
   1000 katonai egyenruha : [a világ katonai viseletei a kezdetektől napjainkig] / [Klaus-Ulrich Keubke]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Béresi Ákos. - Bibliogr.: p. 322-323.
ISBN 978-963-370-739-5 kötött
egyenruha - haderő
355.14(100)
[AN 2784414]
MARC

ANSEL
UTF-8



14185 /2008.
Király Klára
   Kutyák és más állathősök a háborúban / Király Klára. - [Budapest] : Szikra 2005, [2007]. - 169 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87207-3-3 fűzött : 3590,- Ft
állat - hadtörténet
355.424.6(100) *** 599
[AN 2784740]
MARC

ANSEL
UTF-8



14186 /2008.
   Nehéz harckocsik : összehasonlító értékelések, műveleti alkalmazások és a magyar Tas tervezése / [szerk.] Turcsányi Károly. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 287 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-963-249-055-7 kötött
Magyarország - páncélozott harci jármű - második világháború - páncélos fegyvernem
623.438(100)"1939/1945" *** 358.119(100)"1939/1945" *** 623.438(439)"1939/1945"
[AN 2786264]
MARC

ANSEL
UTF-8



14187 /2008.
Pollmann Ferenc (1955-)
   Trianon felé : a magyar hadsereg ügye a kiegyezéstől Trianonig / Pollmann Ferenc. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 125 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-963-9673-89-2 kötött
Magyarország - honvédség - hadtörténet - 19. század - 20. század
355(439)"186/192" *** 355.48(439)"191"
[AN 2786258]
MARC

ANSEL
UTF-8



14188 /2008.
Regan, Geoffrey
Military anecdotes (magyar)
   Katonai anekdoták : tanulságos és kacagtató történetek a hadviselés világából / Geoffrey Regan ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - Pécs : Alexandra, cop. 2008. - 278 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-370-685-5 kötött
hadtörténet - anekdota
355.48(100)(0:82-36)
[AN 2787163]
MARC

ANSEL
UTF-8




35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

14189 /2008.
Sárvári György (1960-)
   A belső harcos útja : coaching kézikönyv / Sárvári György. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 214 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9710-38-2 kötött : 3800,- Ft
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 2785198]
MARC

ANSEL
UTF-8



14190 /2008.
Sasváry Zoltán (1934-)
   A nagyszebeni kézisajtó és kiadványai / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2008-. - 25 cm
Nagyszeben - nyomdászattörténet
655.1(439-2Nagyszeben)(091)
[AN 2784704]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az első 125 év. - 2008. - 35 p. : ill.
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött
Nagyszeben - nyomdászattörténet - 16. század - 17. század - ősnyomtatvány
655.1(439-2Nagyszeben)"15/16" *** 09(439)"15/16"
[AN 2784708] MARC

ANSEL
UTF-8




36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

14191 /2008.
   Best of marketing [elektronikus dok.] : a Magyar Marketing Szövetség rendezvényein elhangzott előadások gyűjteménye, 2004-2006 / kiad. Magyar Marketing Szövetség. - Szöveg. - Budapest : M. Marketing Szövets., 2007. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Működési követelmények: Acrobat Reader
ISBN 978-963-06-2240-0
marketing - elektronikus dokumentum
658.8
[AN 2784052]
MARC

ANSEL
UTF-8



14192 /2008.
Galló Sándor
   Súlyos munkabalesetek tanulságai / [írta Galló Sándor és Spiegel István]. - [Budapest] : Népszava, 2008. - 54 p. : ill. ; 21 cm. - (Munkavédelem vállalkozóknak, ISSN 1786-5301)
Fűzött
munkahelyi baleset
331.46
[AN 2785905]
MARC

ANSEL
UTF-8



14193 /2008.
Laczkó Tamás
   "A wellness régióspecifikus jellemzői" / Laczkó Tamás, Rébék Nagy Ágnes ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2008. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-206-6 fűzött
Dél-dunántúli régió - idegenforgalom - gyógyfürdő - területfejlesztés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.48(439Dél-Dunántúl)"200"(083.41) *** 613.7 *** 615.838 *** 711.1(439Dél-Dunántúl)
[AN 2785156]
MARC

ANSEL
UTF-8



14194 /2008.
Lawson, Ken
Successful negotiating (magyar)
   Az eredményes tárgyalás : stratégiák a sikerhez / Ken Lawson. - Pécs : Alexandra, 2008. - 240 p. ; 15 cm
Ford. Mészáros Orsolya. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-368-691-1 fűzött
tanácskozás - üzleti élet - kommunikáció
658.1.012.63 *** 65.013 *** 316.77
[AN 2784333]
MARC

ANSEL
UTF-8



14195 /2008.
   Pénzügyi számvitel : BSc (BA) felsőfokú képzés oktatási anyaga / Róth [et al.] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2008. - XIV, 350 p. : ill. ; 30 cm
Lezárva: 2008. szept. - Bibliogr.: p. XIII-XIV.
ISBN 978-963-9878-06-8 fűzött : 3990,- Ft
számvitel - pénzügy - egyetemi tankönyv
657(075.8) *** 336.7(075.8)
[AN 2787589]
MARC

ANSEL
UTF-8



14196 /2008.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Céhvilág Nagyszebenben, 14-19. század / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Magánkiad., 2007. - 69 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 43-44.
Fűzött
Nagyszeben - Erdély - gazdaságtörténet - ipartörténet - céh - középkor - újkor
334.782(439.21-2Nagyszeben)"13/18" *** 338.45(439.21)(091) *** 338(091)(439.21)
[AN 2784687]
MARC

ANSEL
UTF-8



14197 /2008.
Sasváry Zoltán (1934-)
   A nagyszebeni kereskedelem a 18. század végéig / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : [Magánkiad.], 2008. - 57 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
Fűzött
Erdély - Nagyszeben - gazdaságtörténet - kereskedelem - középkor - újkor
339(439.21-2Nagyszeben)"12/17" *** 338(091)(439.21)
[AN 2784693]
MARC

ANSEL
UTF-8



14198 /2008.
Soósné Csikós Szilvia
   Kollektív tárgyalások és megállapodások / Soósné Csikós Szilvia. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2006 [!2008]. - 185 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-9650-12-9 fűzött
ISBN 963-9650-12-9
érdekegyeztetés - tanácskozás - kollektív szerződés
331.106.24(075.8) *** 331.105.44(075.8) *** 331.107.1(075.8)
[AN 2789098]
MARC

ANSEL
UTF-8



14199 /2008.
   Számviteli esettanulmányok, 2008 : összefoglaló rendszerezés, példák és feladatok / Róth [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ. - 6. átd. kiad. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2008. - 604 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2008. aug. - Bibliogr.: p. 603-604.
ISBN 978-963-9878-04-4 fűzött : 7300,- Ft
számvitel - kézikönyv
657(036)
[AN 2787359]
MARC

ANSEL
UTF-8




37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

14200 /2008.
Balázsfalvi Gusztávné
   Boldog születésnapot D.A.D.A / Balázsfalvi Gusztávné, Rácz Ferenc. - Budapest : [IRM Rendészeti Szakállamtitkárság], 2007. - 232 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Szakállamtitkársága
ISBN 978-963-06-3168-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - káros szenvedély - egészségvédelem - ifjúságvédelem - megelőzés
364.65-053.2/.6(439) *** 613.8
[AN 2784227]
MARC

ANSEL
UTF-8



14201 /2008.
   Idősek vademecuma. - [Budapest] : Infotéka Bt., 2008. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87812-0-8 fűzött
Magyarország - nyugdíjügy - útmutató
369.5(439)(036)
[AN 2789154]
MARC

ANSEL
UTF-8



14202 /2008.
   Szociális kalauz / [szerk. és kiad. Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ]. - Miskolc : Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszt. Közp. és Gyermekjóléti Szolgálat M. Módszt. Közp., 2007. - 112 p. ; 21 cm
Lezárva: 2007. márc.
ISBN 978-963-06-2321-6 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - szociális intézmény - címtár
364.442(439.134):050.8
[AN 2784257]
MARC

ANSEL
UTF-8




38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

14203 /2008.
   A boldogi Berecz Antal Általános Iskola emlékkönyve, 2008 / [szerk. Tóth Éva] ; [kiad. a Berecz Antal Helytörténeti és Kulturális Alapítvány]. - Boldog : Berecz A. Helytört. és Kult. Alapítvány, 2008. - 207 p. : ill., főként színes ; 21cm
Fűzött
Berecz Antal Általános Iskola (Boldog)
Boldog - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Boldog)(058)
[AN 2784454]
MARC

ANSEL
UTF-8



14204 /2008.
   "Az együtt eltöltött idők emlékére" : Kugler Sándorné száz tanítványa és kollégája / szerk. Kovács László ; [kiad. a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola ... és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós Gyakorló Iskola ...]. - Nagykanizsa : Batthyány L. Gimn. és Eü. Szakközépisk. ; Budapest : ELTE Radnóti M. Gyakorló Isk., 2008. - 191 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5244-5 fűzött
Kugler Sándorné (1908-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - emlékkönyv
37(439)(092)Kugler_Sándorné
[AN 2784236]
MARC

ANSEL
UTF-8



14205 /2008.
Emich Gusztáv (1843-1911)
   A kis lepkegyűjtő : a lepkészet rövid kézikönyve, különös tekintettel a Magyarországon s főleg Buda-Pest környékén előforduló lepkefajokra és gyűjtésökre : kezdők s az ifjuság számára / ifjabb Emich Gusztávtól. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 214 p., 19 t.fol. : ill., főként színes ; 16 cm + mell. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Emich Gusztáv sajátja, 1868
ISBN 978-963-09-5856-1 kötött
rovargyűjtés - lepke - hasonmás kiadás
371.387 *** 595.78 *** 094/099.07
[AN 2784011]
MARC

ANSEL
UTF-8



14206 /2008.
Gerő Péter
   Az élethelyzethez igazított tanulás : egyetemi tankönyv / Gerő Péter ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Felnőttképzési és Távoktatási Központ. - Budapest : ZMNE FTK, 2008. - 244 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-7060-54-0 fűzött
pedagógia - tanulás - egyetemi tankönyv
37(075.8) *** 371.322(075.8)
[AN 2783882]
MARC

ANSEL
UTF-8



14207 /2008.
Gőbel Orsolya
   A szív érintése : stresszcsökkentő, önértéknövelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások számára / Gőbel Orsolya ; Klaus W. Vopel ötlete alapján. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 83 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 4.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 978-963-236-130-7 kötött : 2200,- Ft
óvodai nevelés - fejlesztő játék
372.3 *** 37.025
[AN 2785435]
MARC

ANSEL
UTF-8



14208 /2008.
   Intézményvezetők könyve : szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények vezetői részére / [szerk. Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, 2008. - 278 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. szept. 19.
ISBN 978-963-9789-17-3 fűzött
Magyarország - gyermekvédelmi intézmény - vezető alkalmazott - útmutató
37.075.31(439)(036)
[AN 2786370]
MARC

ANSEL
UTF-8



14209 /2008.
   A küszöbön : sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban / [... szerk. Kőpatakiné Mészáros Mária] ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2008. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 978-963-87899-0-7 kötött
integrált oktatás - óvodai nevelés
376.2/.4 *** 372.3
[AN 2786301]
MARC

ANSEL
UTF-8



14210 /2008.
Márton Sára
   Minőség és minőségbiztosítás az autonóm iskolában / Márton Sára. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2008. - 251 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.: p. 181-197.
ISBN 978-963-88052-0-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - minőségbiztosítás
37.014.5(439) *** 65.018
[AN 2784380]
MARC

ANSEL
UTF-8



14211 /2008.
Metcalf, Linda
Teaching toward solution (magyar)
   Megoldásközpontú tanítás : hogyan javítsunk a diákok magatartásán, jegyein, a szülői támogatáson és a tanári kar morálján / Linda Metcalf. - [Pécs] : Alexandra, [2008]. - 233, [7] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-808-8 fűzött
pedagógiai lélektan - didaktika
37.015.3 *** 371.3
[AN 2787224]
MARC

ANSEL
UTF-8



14212 /2008.
Szalai Borbála (1926-)
   Utazás ábécéországba / [versek Szalai Borbála] ; [a feladatokat összeáll. Diószeginé Nanszák Tímea] ; [ill. Karácsonyi György]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 96 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-631-8 kötött
írás- és olvasástanítás - példatár
372.45(076)
[AN 2787600]
MARC

ANSEL
UTF-8



14213 /2008.
   Szülősegítő szolgáltatások : szervezők kézikönyve / [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, cop. 2008. - Bővíthető mappa ; 25 cm
ISBN 978-963-87899-2-1 fűzetlen
Magyarország - családi nevelés - társadalmi szervezet
37.018.1 *** 061.2(439)
[AN 2786232]
MARC

ANSEL
UTF-8



14214 /2008.
   A tanítás-tanulás hatékony szervezése : adalékok a jó gyakorlat pedagógiai alapjaihoz / [alkotószerk. Réthy Endréné]. - Budapest : Educatio, 2008. - 231 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-38-9 fűzött
pedagógia - tanulás
371.32
[AN 2784412]
MARC

ANSEL
UTF-8



14215 /2008.
   A testté lett ige : karácsonyi jelenetgyűjtemény / Nadlerné Kiss Andrea rajz. ; [közread. az] EPK Országos Gyermekmisszió. - [Budapest] : EPK Orsz. Gyermekmisszió, cop. 2008. - 120 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-5844-7 fűzött
iskolai színjátszás - karácsony
371.383 *** 398.332.416 *** 244(0:82-2)
[AN 2785825]
MARC

ANSEL
UTF-8



14216 /2008.
Varga József
   Öveges Kálmán / Varga józsef. - Győr : Hazánk Kvk., 2008. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9829-05-3 fűzött
Öveges Kálmán (1863-1934)
Magyarország - pedagógus - 19. század - 20. század - életrajz
37(439)(092)Öveges_K.
[AN 2785656]
MARC

ANSEL
UTF-8



14217 /2008.
Venter György (1951-)
   A pedagogikum tartalma az európai tanárképzésben, a 90-es évek / Venter György. - Nyíregyháza : Élmény '94 Bt., 2008. - 280 p. ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.: p. 221-240.
ISBN 978-963-86362-9-4 fűzött
Európa - pedagógusképzés - ezredforduló
371.13(4)
[AN 2784335]
MARC

ANSEL
UTF-8



14218 /2008.
   Zenei nevelés az óvodában : szöveggyűjtemény / [vál. és szerk.] Hovánszki Jánosné ; [közread. a] ... Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar. - Debrecen : Didakt : DE HPFK, 2008. - 398 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87120-5-9 fűzött : 2880,- Ft
ISBN 963-87120-5-8
óvodai nevelés - művészeti nevelés - zeneelmélet
372.3 *** 37.036 *** 78.01
[AN 2787211]
MARC

ANSEL
UTF-8




39   Sport. Játék. Szórakozás

14219 /2008.
Deákné B. Katalin
   Ki lehetek én? / Deákné B. Katalin. - Pápa : Deák, [2008]. - [104] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9420-88-5 fűzött : 1600,- Ft
találós kérdés - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2789585]
MARC

ANSEL
UTF-8



14220 /2008.
Düwel, Norbert
Dribbeln, passen, schiessen (magyar)
   Cselezz, passzolj, lőj! : profi megoldások ifjú focistáknak / Norbert Düwel ; [ford. Szilágyi Gyula]. - Budapest : Mérték K., 2008. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9889-11-8 fűzött
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 2785547]
MARC

ANSEL
UTF-8



14221 /2008.
Ernst József
   100 év a magyar lovassport történetéből / Ernst József. - Budapest : Cartaphilus, 2008-. - 25 cm
Magyarország - lovassport - történeti feldolgozás
798(439)(091)
[AN 2786305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1872-1914. - 2008. - 255, [54] p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-266-027-1 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - lovassport - 19. század - századforduló
798(439)"187/191"
[AN 2786309] MARC

ANSEL
UTF-8



14222 /2008.
Funakoshi Gichin (1868-1957)
   Életem a karate-dō / Funakoshi Gichin. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Hunor, 2007. - 154 p., VIII t. : ill. ; 21 cm. - (Budo kiskönyvtár, ISSN 1417-1260)
A ford. a "Karate-do, my way of life" c. kiad. alapján kész. - Megj. "Életutam karate-do" címmel is
ISBN 978-963-87109-4-9 fűzött
Funakoshi Gichin (1868-1957)
Japán - karate - sportoló - századforduló - 20. század - memoár
796.853.26(520)(092)Funakoshi_G.(0:82-94)
[AN 2787444]
MARC

ANSEL
UTF-8



14223 /2008.
Füzesy Zoltán
   Az ökölvívóedző kézikönyve / Füzesy Zoltán. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus sport, ISSN 1586-0973)
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-9542-19-8 fűzött
ökölvívás - edzés
796.83.015
[AN 2784312]
MARC

ANSEL
UTF-8



14224 /2008.
Gróf Péter
   A Visegrádi-hegység és a Pilis értékei / [szöveg Gróf Péter és Kertész József] ; [kiad. Visegrád Város Önkormányzata]. - Visegrád : Önkormányzat, [2008]. - 46 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Visegrádi-hegység - Pilis (hegység) - természetjárás - útmutató
796.5(439)(243.373.21)(036) *** 796.5(439)(243.373.25)(036)
[AN 2785831]
MARC

ANSEL
UTF-8



14225 /2008.
Kehl, Kerstin
Test deg selv (magyar)
   Lovas kvízek / [írta Kerstin Kehl] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9749-43-6 fűzött
- állattartás - lovaglás - gyermekkönyv
798(02.053.2) *** 636.1(02.053.2)
[AN 2784362]
MARC

ANSEL
UTF-8



14226 /2008.
Kelecsényi László (1947-)
   Mozizó Budapest : 111 év a pest-budai mozgókban / Kelecsényi László. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 148 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Mesél a város, ISSN 1788-1617)
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-963-346-817-3 kötött : 4900,- Ft
Budapest - filmszínház - helyismeret
791.45(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 2785873]
MARC

ANSEL
UTF-8



14227 /2008.
Kukely Mihály
   Kedvencek és legendák / Kukely Mihály ; [kiad. a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség]. - Salgótarján : Nógrád M. Sportági Szakszövets., 2007. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2841-9 fűzött
Magyarország - sportoló - 20. század - interjú
796(439)(092)(047.53)
[AN 2784314]
MARC

ANSEL
UTF-8



14228 /2008.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Medve! : fényképfelvételekkel / Maderspach Viktor. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 249, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-96-7 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2786515]
MARC

ANSEL
UTF-8



14229 /2008.
Nagy Attila
   Kapusiskola : az alapoktól a játékig / Nagy Attila, Hortay Olivér. - [Budapest] : Jégvilág 2004 Kft., 2008. - 54 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5955-0 fűzött : 1790,- Ft
jégkorong
796.966
[AN 2785550]
MARC

ANSEL
UTF-8



14230 /2008.
Pataki Balázs
   Nyeregben és bakon / Pataki Balázs, Novotni Péter ; [a fotókat kész. Novotni Péter és Vincze László]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-9901-29-2 kötött
- lovassport
798
[AN 2787026]
MARC

ANSEL
UTF-8



14231 /2008.
Petit, Philippe (1949-)
To reach the clouds (magyar)
   Felhőkkel táncoló : drótkötélen az ikertornyok között / Philippe Petit ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 248 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-98-4 fűzött
Petit, Philippe (1949-)
Franciaország - artista - 20. század - 21. század - memoár
796.413.21(44)(092)Petit,_P.(0:82-94)
[AN 2786281]
MARC

ANSEL
UTF-8



14232 /2008.
Rossi, Valentino (1979-)
Pensa se non ci avessi provato (magyar)
   Mi lett volna, ha meg sem próbálom? / Valentino Rossi ; [ford. Soós András]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 342 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-370-781-4 fűzött
Rossi, Valentino (1979-)
sportoló - motorkerékpársport - 20. század - 21. század - memoár
796.72(45)(092)Rossi,_V.(0:82-94)
[AN 2787178]
MARC

ANSEL
UTF-8



14233 /2008.
   Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért : 37. Mozgásbiológiai Konferencia : Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar Szarvas, 2007. november 15-16. / szerk. Keresztesi Katalin ; [rend. a Magyar Biológiai Társaság Mozgás- és Viselkedésbiológiai Szakosztálya etc.]. - Szarvas : TSF PFK, 2008. - 233 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87735-3-1 fűzött
sportelmélet - pedagógia - testnevelés - konferencia-kiadvány
796.01 *** 37 *** 372.879.6 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 2784690]
MARC

ANSEL
UTF-8



14234 /2008.
Watt, Fiona
The Usborne big book of Christmas things to make and do (magyar)
   Kreatív karácsony / Fiona Watt és Rebecca Gilpin ; ... ill. Katrina Fearn [et al.] ; receptek Catherine Atkinson ; fényképezte Howard Allman ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9677-61-6 fűzött
karácsony - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2789137]
MARC

ANSEL
UTF-8




40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

14235 /2008.
Alfred Sisley (magyar)
   Alfred Sisley / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Sisley (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-35-9 kötött : 2400,- Ft
Sisley, Alfred (1839-1899)
Franciaország - festőművész - impresszionizmus - angolok - 19. század - életrajz
75(44)(=20)(092)Sisley,_A. *** 75.036.2
[AN 2785271]
MARC

ANSEL
UTF-8



14236 /2008.
Arany Erzsébet
   Kastélyok Magyarországon / [szöveg] Arany Erzsébet, Nagy Anita Ágnes ; [fotók] László János. - [Budapest] : Anno, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-375-575-4 kötött
Magyarország - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)László_J.
[AN 2787152]
MARC

ANSEL
UTF-8



14237 /2008.
Ars Pannonica Biennále (1.) (2008) (Szombathely)
   I. Ars Pannonica : szombathelyi képzőművészeti biennále : biennial of fine arts in Szombathely : [Szombathelyi Képtár, 2008. IX. 26 - X. 26.] / [... összeáll. Polgár Katalin]. - [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2008]. - [54] p. : ill, főként színes ; 29 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-8368-64-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2786216]
MARC

ANSEL
UTF-8



14238 /2008.
Brodskaâ, Nataliâ
Impressionism (magyar)
   Impresszionizmus / Nathalia Brodskaya ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 287 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9701-17-5 kötött : 8990,- Ft
Franciaország - festészet - impresszionizmus - 19. század - századforduló
75(44)"186/190" *** 75.036.2
[AN 2785284]
MARC

ANSEL
UTF-8



14239 /2008.
Brodskaâ, Nataliâ
Symbolism (magyar)
   Szimbolizmus / [Nathalia Brodskaïa] ; [... ford. Balikó Nándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 199 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9701-21-2 kötött : 5200,- Ft
Európa - festészet - szimbolizmus - 19. század - 20. század
75(4)"186/191" *** 7.036
[AN 2785346]
MARC

ANSEL
UTF-8



14240 /2008.
Cremante, Simona
Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci összes művei : [művész, tudós, feltaláló] / Simona Cremante ; összeáll. és bevezetővel ell. Carlo Pedretti ; [... ford. Koncz Éva]. - Budapest : Korona, 2008. - 639 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9589-90-2 kötött : 5500,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - képzőművész - feltaláló - tudós - 15. század - 16. század
73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 001.894(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 001(45)(092)Leonardo_da_Vinci(0:82-821)
[AN 2785176]
MARC

ANSEL
UTF-8



14241 /2008.
Dannaud, Sylvie (1946-)
C'est l'heure de jouer (magyar)
   Gyermekjátékok / Sylvie Dannaud, Gertrude Dordor ; [ford. Tüske-Hegedüs Andrea]. - Budapest : Móra, 2008. - 43, [2] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Mesél a festmény, ISSN 1789-3631)
ISBN 978-963-11-8520-1 kötött : 2490,- Ft
Európa - Japán - festészet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
75(4)"15/18"(02.053.2) *** 930.85(520)"18"(02.053.2) *** 930.85(4)"15/18"(02.053.2) *** 75(520)"18"(02.053.2)
[AN 2785643]
MARC

ANSEL
UTF-8



14242 /2008.
Dannaud, Sylvie (1946-)
Des saisons et des hommes (magyar)
   A négy évszak / Sylvie Dannaud, Gertrude Dordor ; [ford. Tüske-Hegedüs Andrea]. - Budapest : Móra, 2008. - 43, [2] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Mesél a festmény, ISSN 1789-3631)
ISBN 978-963-11-8521-8 kötött : 2490,- Ft
Európa - képzőművészet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
73/76(4)"14/17"(02.053.2) *** 930.85(4)"14/17"(02.053.2)
[AN 2785637]
MARC

ANSEL
UTF-8



14243 /2008.
Dürer (magyar)
   Albrecht Dürer / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 80 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Dürer (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-34-2 kötött : 2400,- Ft
Dürer, Albrecht (1471-1528)
Németország - festőművész - 15. század - 16. század - életrajz
75(430)(092)Dürer,_A.
[AN 2785170]
MARC

ANSEL
UTF-8



14244 /2008.
Ébli Gábor (1970-)
   Műgyűjtés, múzeum, mecenatúra : esettanulmányok a jelenkori magyar gyűjtéstörténetből / Ébli Gábor. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 444 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 403-444.
ISBN 978-963-13-5780-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - műgyűjtés - műpártolás - ezredforduló
7.078(439) *** 7.074(439)
[AN 2785843]
MARC

ANSEL
UTF-8



14245 /2008.
ÉK ART Nemzetközi Művésztelep (2.) (2007) (Aranyosgadány)
   II. ÉK ART Nemzetközi Művésztelep : 2007. Aranyosgadány / [szerk. Erdős János] ; [kiad. a Pécs-baranyai Értelmiségi Egyesület]. - Pécs : Pécs-baranyai Értelmiségi Egyes., [2007]. - [24] p. : ill., színes ; 14 cm
Borítócím: II. ÉK-ART alkotótábor
Fűzött
Magyarország - Közép-Európa - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 73/76(4-191)"200" *** 061.28(439-2Aranyosgadány)
[AN 2786001]
MARC

ANSEL
UTF-8



14246 /2008.
El Greco (magyar)
   El Greco / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9701-42-7 kötött : 2400,- Ft
Greco, El (1541-1614)
Spanyolország - festőművész - 16. század - 17. század - életrajz
75(460)(092)Greco,_El
[AN 2785264]
MARC

ANSEL
UTF-8



14247 /2008.
Enczi Zoltán
   A digitális fényképezés kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 3. felújított, bőv. kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2009. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek. - Gerinccím: A digitális fotózásról kezdőknek
ISBN 978-963-86666-9-7 fűzött : 2990,- Ft
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2788239]
MARC

ANSEL
UTF-8



14248 /2008.
Erdős János (1938-)
   Tusrajzok, 2007-08 = Inkdrawings / Erdős János. - Pécs : Csoport-Horda Galéria, 2008. - [47] p. : ill. ; 15x20 cm
A pécsi Csoport-Horda Galériában, 2008. máj. 15-től jún. 23-ig rendezett kiállítás katalógusa. - Erdős János (borító- és gerinccím)
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Erdős_J. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2785834]
MARC

ANSEL
UTF-8



14249 /2008.
Fédération internationale des sociétés artistiques et intellectuelles de cheminots. Magyar Tagozat. Fotókiállítás (32.) (Győr)
   FISAIC : 32. Fotókiállítás : 32e Salon de photos : 32. Fotoausstellung : 32nd Photo exhibition : Győr 25. 9 - 9. 10. 2008 / [szerk. Vágusz Erna]. - Győr : [FISAIC M. Tag.], 2008. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
fotóművészet - kiállítási katalógus
77.04(100)"200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2786458]
MARC

ANSEL
UTF-8



14250 /2008.
Frida Kahlo (magyar)
   Frida Kahlo / [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 80 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kahlo (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-26-7 kötött : 2400,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
Mexikó - festőművész - 20. század - életrajz
75(72)(092)Kahlo,_F.
[AN 2785155]
MARC

ANSEL
UTF-8



14251 /2008.
Gasparini, Lucia
I capolavori dell'arte (magyar)
   Halhatatlan remekművek : [az ókortól napjainkig] / szöveg Lucia Gasparini, Serena Marabelli. - Pécs : Alexandra, 2008. - 170 p. : ill., színes ; 44 cm
Ford. Béresi Csilla
ISBN 978-963-369-016-1 kötött
szobrászat - festészet
75(100) *** 73(100)
[AN 2785976]
MARC

ANSEL
UTF-8



14252 /2008.
   Gömöri műhely, 1989-2008 : a 20. Gömörszőlősi Művésztelep alkalmából / [szerk. Máger Ágnes, Végvári Zsófia]. - Miskolc : Máger Á., 2008. - 107 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5422-7 fűzött
Gömörszőlősi Művésztelep
Magyarország - Gömörszőlős - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 061.28(439-2Gömörszőlős)
[AN 2784620]
MARC

ANSEL
UTF-8



14253 /2008.
Henri Matisse (magyar)
   Henri Matisse / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Matisse (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-27-4 kötött : 2400,- Ft
Matisse, Henri (1869-1954)
Franciaország - festőművész - századforduló - 20. század - életrajz
75(44)(092)Matisse,_H.
[AN 2785209]
MARC

ANSEL
UTF-8



14254 /2008.
Holmes, J.
Hokusai (magyar)
   Hokuszai / [J. Holmes] ; [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9701-40-3 kötött : 2400,- Ft
Hokusai Katsushika (1760-1849)
Japán - grafikus - 18. század - 19. század - fametszet - életrajz
76(520)(092)Hokusai_K. *** 761.1(520)
[AN 2785178]
MARC

ANSEL
UTF-8



14255 /2008.
Joan Miró (magyar)
   Joan Miró / [ford. Bárdos Miklós]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 80 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Miró (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-29-8 kötött : 2400,- Ft
Miró, Joan (1893-1983)
Spanyolország - festőművész - 20. század - életrajz
75(460)(092)Miró,_J.
[AN 2785142]
MARC

ANSEL
UTF-8



14256 /2008.
Lahor, Jean
Art nouveau (magyar)
   Szecesszió / [Jean Lahor] ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 199 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 194.
ISBN 978-963-9701-23-6 kötött : 5200,- Ft
képzőművészet - szecesszió - századforduló
7.035.93 *** 73/76(100)"19"
[AN 2785353]
MARC

ANSEL
UTF-8



14257 /2008.
   Művészet határtalanul = Artă fără hotare = Art across borders / [... gond. Veres Ildikó] ; [kiad. a Kulturális Kapcsolatok Egyesülete ...]. - Orosháza : Kult. Kapcsolatok Egyes., 2008. - 110 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87048-9-4 kötött
Románia - Magyarország - Arad - Békés megye - fotóművészet - helyismeret - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439.175)"200" *** 77.04(498-2Arad)(=00)"200" *** 908.498-2Arad(084.12) *** 77.04
[AN 2784225]
MARC

ANSEL
UTF-8



14258 /2008.
Pápai Gábor (1961-)
   Fejtágító : arctéri jelentések / Pápai Gábor. - [Budapest] : Editorial Kft., cop. 2008. - 153 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-87690-2-2 fűzött : 2880,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - karikatúra
741.5(439)(092)Pápai_G. *** 323(439)"200"(0:82-7)
[AN 2755209]
MARC

ANSEL
UTF-8



14259 /2008.
Perneczky Géza (1936-)
   Héj és lepel : Pauer Gyula művészetéről = Shell and vell : on the art of Gyula Pauer = Schale und Tuch : die Kunst des Gyula Pauer / Perneczky Géza ; [... ford. Zádor Éva, ... Csapody Barbara, Takács Ferenc]. - [Budapest] : Noran, 2008. - 200 p., [76] t. : ill., főként színes ; 24 cm + DVD
Pauer (borító- és gerinccím) ; Pauer retrospective 2005 : Kunsthalle (Műcsarnok) Budapest (melléklet címe) ; Pseudo (melléklet címe). - Bibliogr.
ISBN 978-963-9716-94-0 fűzött : 4999,- Ft
Pauer Gyula (1941-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló - mozgókép - elektronikus dokumentum
73/76(439)(092)Pauer_Gy.
[AN 2787201]
MARC

ANSEL
UTF-8



14260 /2008.
Sparrow, Keith
Mega manga (magyar)
   Mega manga : a mangarajzolás kézikönyve / Keith Sparrow ; [ford. Vékony Borbála]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2008. - 288 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9701-53-3 fűzött : 3990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - manga
741.02 *** 087.6:084.11
[AN 2784633]
MARC

ANSEL
UTF-8



14261 /2008.
Szinte Gábor (1928-)
   Tett és semmi más : Szinte Gábor festőművésszel beszélget Mezei Károly. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 101 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 38.)
ISBN 978-963-662-011-0 fűzött : 1500,- Ft
Szinte Gábor (1928-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - életútinterjú
75(439)(092)Szinte_G.(047.53)
[AN 2786411]
MARC

ANSEL
UTF-8



14262 /2008.
   Tápió menti festők kiállítása : 2008 Tápiógyöngye. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 15 p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Tápiógyörgye)
[AN 2786060]
MARC

ANSEL
UTF-8



14263 /2008.
   Üzenet : Gödöllői Iparművészeti Műhely 10 éves jubileumi kiállítása = Message : 10th anniversary exhibition of the Applied Arts' Workshop of Gödöllő / [szerk. Kecskés József, Katona Szabó Erzsébet] ; [kiad. a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - Gödöllő : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, 2008. - [160] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88060-0-0 fűzött
Gödöllői Iparművészeti Műhely
Gödöllő - iparművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
745/749(439)"200" *** 061.28(439-2Gödöllő) *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2785664]
MARC

ANSEL
UTF-8



14264 /2008.
   Változatok a Mona Lisára : 2008. reneszánsz éve : a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása : Duna Galéria, 2008. november 19 - december 7-ig : Baricz Kati, Benyó Pál, Dozvald János, Fejér István, Gránitz Miklós, Herbst Rudolf, Hupján Attila, Kresz Albert, Máthé András, Módos Gábor, S. Faragó Gyöngyi, Shäffer László, Sehr Miklós, Siklós Péter, Tóth József, Vajda János / [... kurátora Töreky Ferenc]. - [Budapest] : MAOE, [2008]. - [15] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2785941]
MARC

ANSEL
UTF-8



14265 /2008.
Vasily Kandinsky (magyar)
   Vaszilij Kandinszkij / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 79 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kandinszkij (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9701-28-1 kötött : 2400,- Ft
Kandinskij, Vasilij Vasilʹevič (1866-1944)
Oroszország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(47)(092)Kandinskij,_V._V.
[AN 2785130]
MARC

ANSEL
UTF-8



14266 /2008.
Watts, Robert (1923-1988)
   Flux Med - Doctor Bob : Robert Watts exhibition : 16 April - 30 May 2008 : kiállítás, 2008. április 16 - május 30. : Artpool P60, Budapest ... / [curator ... Galántai György]. - Budapest : Artpool, 2008. - 48 p. : ill. ; 20x20 cm
Borítócím: Roberts Watts. - A tanulmányok és a képaláírások angol és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 978-963-06-4799-1 fűzött
Watts, Robert (1923-1988)
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(73)(092)Watts,_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2785062]
MARC

ANSEL
UTF-8



14267 /2008.
Zalavári József (1955-)
   A forma tervezése : designökológia : designökológiai kislexikonnal / Zalavári József. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 212 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-044-6 kötött : 6995,- Ft
formatervezés - emberi ökológia
745.05 *** 658.512.2 *** 504.75
[AN 2786151]
MARC

ANSEL
UTF-8



14268 /2008.
Zima Szabolcs
   Magyar remekművek : [hat évszázad leghíresebb festményei és szobrai] / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9770-53-9 kötött
Magyarország - festészet - szobrászat - művészettörténet
75(439)"13/19" *** 73(439)"13/19"
[AN 2785630]
MARC

ANSEL
UTF-8




41   Zene. Hangszerek

14269 /2008.
Bálint Mariann
   Énekeljünk.. : daloskönyv gyerekeknek / Bálint Mariann rajz. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2008]. - 31 p. : ill., színes, részben kotta ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-13-0 kötött
magyar irodalom - gyermekdal
784.67 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2784450]
MARC

ANSEL
UTF-8



14270 /2008.
Cash, Jonny (1932-2003)
Cash (magyar)
   Johnny Cash : önéletrajz / Johnny Cash és Patrick Carr ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 287, [16] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 24.)
ISBN 978-963-266-060-8 kötött : 3990,- Ft
Cash, Johnny (1932-2003)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Cash,_J.(0:82-94)
[AN 2786075]
MARC

ANSEL
UTF-8



14271 /2008.
The Doors (magyar)
   The Doors / előadja a Doors & Ben Fong-Torres ; előszavak Hengy Rollins, Perry Farrel, Chester Bennington ; [ford. Wolf Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 283 p. : ill., részben színes ; 28x30 cm
Bibliogr.: p. 280-281. - Diszkogr.: p. 279.
ISBN 978-963-266-059-2 kötött : 6900,- Ft
Doors (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - interjú - fényképalbum
78.067.26.036.7(73)Doors(047.53) *** 78.067.26.036.7(73)Doors(084.12)
[AN 2787068]
MARC

ANSEL
UTF-8



14272 /2008.
Földes László (1945-)
   Bolondvadászat / Hobo ; [ill. Keresztes Dóra]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 183, [11] p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-266-085-1 kötött : 3500,- Ft
Hobo Blues Band
Magyarország - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - blues - dalszöveg
78.067.26.036.7(439)Hobo_Blues_Band *** 894.511-192(082)
[AN 2786114]
MARC

ANSEL
UTF-8



14273 /2008.
Földes László (1945-)
   Bolondvadászat / Hobo ; [ill. Keresztes Dóra]. - Budapest : EMI : Cartaphilus, 2008. - 183, [11] p. : ill., főként színes ; 19 cm + 2 CD
ISBN 978-963-266-086-8 kötött (hibás ISBN 978-963-266-085-1)
Hobo Blues Band
Magyarország - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - blues - dalszöveg - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)Hobo_Blues_Band *** 894.511-192(082)
[AN 2786110]
MARC

ANSEL
UTF-8



14274 /2008.
   Hang-szálak : Nemzeti Filharmonikus Zenekar, 1923-2008 / [szerk. Aradi Péter, Mesterházi Gábor]. - Budapest : M. Nemz. Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár, [2008]. - 227 p. : ill. ; 20x21 cm
A bev. tanulmányok angol nyelven is
ISBN 978-963-06-4589-8 fűzött : 3490,- Ft
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár (Budapest)
Magyarország - szimfonikus zenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439)(091)
[AN 2784909]
MARC

ANSEL
UTF-8



14275 /2008.
Heumann, Monika
Musiklexikon für Kinder (magyar)
   Zenei lexikon gyerekeknek : a zene világának felfedezése / Monika és Hans-Günter Heumann ; Andreas Schürmann ill. ; [ford. R. Keresztény Györgyi és Reviczky Béla]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2008. - 191 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-87764-2-6 kötött : 5990,- Ft
zenei lexikon - gyermekkönyv
78:030(02.053.2)
[AN 2785206]
MARC

ANSEL
UTF-8



14276 /2008.
Juhász Előd (1938-)
   Zenehíd - a világ felé.. : Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrália, Óceánia / Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, cop. 2008. - 270 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-175-9 fűzött : 3800,- Ft
zeneművészet - kultúra - művelődéstörténet - riport
78(100)(092)(047.53) *** 316.7(100) *** 930.85(100)
[AN 2784900]
MARC

ANSEL
UTF-8



14277 /2008.
Metallica and philosophy (magyar)
   Metallica és filozófia : agysebészeti gyorstalpaló / szerk. William Irwin ; [ford. Paár Petra]. - [Budapest] : Szenzár, cop. 2008. - 204 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-7014-29-1)
Metallica (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - ezredforduló - metálzene
78.067.26.036.7(73)Metallica
[AN 2784723]
MARC

ANSEL
UTF-8



14278 /2008.
Ponori Thewrewk Emil (1838-1917)
   A hang mint műanyag : válogatott zenészeti, költészeti és nyelvészeti tanulmányok / Ponori Thewrewk Emil ; vál. és sajtó alá rend. Kovács Béla Lóránt ; a Szépirodalmi Figyelő kiadása. - Budapest : Szépirodalmi Figyelő, 2008. - 220 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87984-0-4 fűzött : 2200,- Ft
zeneelmélet - irodalomelmélet - nyelvészet - költészet
78.01 *** 82.01 *** 80
[AN 2785076]
MARC

ANSEL
UTF-8



14279 /2008.
Taraborrelli, J. Randy (1956-)
Madonna (magyar)
   Madonna hiteles története / J. Randy Taraborrelli ; [ford. Leyrer Ginda]. - Bőv. kiad. - Budapest : Partvonal, 2008. - 508 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Megj. "Madonna titkos története" címmel is
ISBN 978-963-9644-91-5 fűzött
Madonna (1958-)
Egyesült Államok - dalénekes - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(73)(092)Madonna
[AN 2786584]
MARC

ANSEL
UTF-8



14280 /2008.
Tokody Ilona (1953-)
   A művész Isten szolgája : Tokody Ilonával beszélget Marton Árpád. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 127 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 57.)
ISBN 978-963-662-079-0 fűzött : 1500,- Ft
Tokody Ilona (1953-)
Magyarország - operaénekes - hit - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
784.071.2(439)(092)Tokody_I.(047.53) *** 21
[AN 2787204]
MARC

ANSEL
UTF-8



14281 /2008.
Walk this way : the autobiography of Aerosmith (magyar)
   Walk this way / Steven Davis és az Aerosmith ; [ford. Tímár Attila]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 530 p. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 25.)
Bibliogr.: p. 526-530.
ISBN 978-963-266-045-5 kötött : 4900,- Ft
Aerosmith (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(73)Aerosmith
[AN 2786230]
MARC

ANSEL
UTF-8




42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

14282 /2008.
Blenford, Natalie
Dance your way to fitness (magyar)
   Táncolj és fitt leszel! : [koreográfia lépésről lépésre a csodálatos alakért] / Natalie Blenford ; [ford. Draskovics Mariann]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2008. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9701-37-3 fűzött : 3600,- Ft
fitnesz - tánc
793.3 *** 613.71
[AN 2784642]
MARC

ANSEL
UTF-8



14283 /2008.
Dalotti Tibor (1963-)
   A zenelátó : Dalotti Tibor koreográfussal beszélget Bodnár Zita. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 89 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 54.)
ISBN 978-963-662-205-3 fűzött : 1500,- Ft
Dalotti Tibor (1963-)
Magyarország - táncművész - koreográfus - hit - életútinterjú - 20. század - ezredforduló
793.31.02(439)(092)Dalotti_T.(047.53) *** 21
[AN 2787210]
MARC

ANSEL
UTF-8



14284 /2008.
Hegedős Györgyi (1937-)
   Balettpatkány : 1937-1972 : 1972-2007, Kanada / Hegedős Györgyi. - [Budapest] : Duna Kvk., [2008]. - 490 p. : ill. ; 23 cm
Az 1. rész önállóan is megjelent
Kötött : 3298,- Ft (hibás ISBN 978-963-9684-46-1)
Hegedős Györgyi (1937-)
Magyarország - Kanada - színész - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - külföldön élő magyar személyiség - memoár
792.028(439)(092)Hegedős_Gy.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2785931]
MARC

ANSEL
UTF-8



14285 /2008.
   Táncpoétikák : szöveggyűjtemény a reneszánsztól a posztmodernig / szerk. Fuchs Lívia. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 245 p. ; 23 cm. - (Tánctörténet, ISSN 1789-4743 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-139-0 fűzött : 3000,- Ft
színházművészet - színpadi tánc
792.83 *** 792.83.01
[AN 2785532]
MARC

ANSEL
UTF-8




43   Nyelvek. Nyelvtudomány

14286 /2008.
Ágoston Mihály (1928-)
   Kézikönyv a magyar médiamondatról : anyanyelvű kommunikációnk hitele / Ágoston Mihály. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 388 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 82.)
Bibliogr.: p. 380-381.
ISBN 978-963-7094-96-5 fűzött : 2940,- Ft
mondattan - magyar nyelv - példatár
809.451.1-56(076)
[AN 2784826]
MARC

ANSEL
UTF-8



14287 /2008.
Dorogman György (1951-)
   Spanyol - magyar kéziszótár = Diccionario español - húngaro / Dorogman György. - 6. bőv., átd. kiad. - Szeged : Grimm, 2008. - XVI, 856 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7460-65-4 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2787412]
MARC

ANSEL
UTF-8



14288 /2008.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2008-. - ill., részben színes ; 30 cm
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2788275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. jav. kiad., utánny. - 2008, cop. 2002. - 171 p. + CD
ISBN 978-963-05-8303-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 2788287] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Kiegészítő kötet / [... összeáll. Berényi Katalin et al.]. - 2. jav. kiad., utánny. - 2008, cop. 2002. - 260 p.
ISBN 978-963-05-8107-3 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 2788290] MARC

ANSEL
UTF-8



14289 /2008.
   Ezerarcú humor : az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai / szerk. Daczi Margit, T. Litovkina Anna, Barta Péter. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 318 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 79.)
A Szekszárdon 2007. szept. 13-14-én rendezett konferencia válogatott előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7094-91-0 fűzött : 2940,- Ft
humor - nyelvészet - kulturális antropológia - konferencia-kiadvány
80 *** 398.6 *** 316.7 *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 2784683]
MARC

ANSEL
UTF-8



14290 /2008.
Fischerné Jilek Zsuzsanna
   Was wünschen Sie? : német szakmai nyelv kereskedőknek / írta Fischerné Jilek Zsuzsanna, Ivády Réka. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Képzőműv. K., 2008, cop. 2003. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355.
ISBN 978-963-336-927-2 fűzött
német nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 339
[AN 2789527]
MARC

ANSEL
UTF-8



14291 /2008.
Goulding, Sylvia
15-minute German (magyar)
   15 perc német : tanulj meg németül napi 15 perc alatt / Sylvia Goulding ; [ford. Pete Nóra]. - Budapest : Mérték, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útitárs, ISSN 2060-3509)
ISBN 978-963-9889-19-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2786062]
MARC

ANSEL
UTF-8



14292 /2008.
Horváth Krisztina
   Sell it all! : [angol szakmai nyelvkönyv kereskedőknek] / Horváth Kriszta. - Utánny. - [Budapest] : Képzőműv. K., 2008, cop. 2005. - 456 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [457].
ISBN 978-963-337-020-9 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 339
[AN 2789516]
MARC

ANSEL
UTF-8



14293 /2008.
Király Zsolt
   Blackbird : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú angol nyelvvizsgára / Király Zsolt ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 1998. - 389 p. : ill., részben színes ; 28 cm + 2 CD, 2 hangk. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
ISBN 978-963-05-8494-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2789267]
MARC

ANSEL
UTF-8



14294 /2008.
Koleva-Zlateva, Živka
   Slavânskaâ leksika zvukosimvoličeskogo proishoždeniâ / Živka Koleva-Zlateva. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 355 p. ; 24 cm. - (Tractata Slavica, ISSN 2060-0941 ; 1.)
Bibliogr.: p. 293-309.
ISBN 978-963-473-123-8 fűzött
szláv nyelvek - nyelvtörténet - egyetemi tankönyv
808.1-53(075.8)
[AN 2786352]
MARC

ANSEL
UTF-8



14295 /2008.
Marini, Raffaella
Pons last minute Sprachführer Italienisch (magyar)
   Pons last minute olasz útiszótár / Raffaella Marini ; [ford. Tóth Ákos]. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2008, cop. 2004. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-9641-33-4 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - útiszótár - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11 *** 801.323=945.11=50
[AN 2788025]
MARC

ANSEL
UTF-8



14296 /2008.
Medgyes Péter (1945-)
   Mi ebben a vicc? : angol - magyar humor nyelvtanulóknak / Medgyes Péter ; Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Corvina, 2008. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5758-5 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - vicc
802.0(078)=945.11 *** 398.94
[AN 2784676]
MARC

ANSEL
UTF-8



14297 /2008.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Gazdasági német szótár : középiskolától az egyetemig és szakmai köröknek : [német - magyar, magyar - német] = Wirtschaftsdeutsch Wörterbuch : für Schule, Studium und Beruf : [Deutsch - Ungarisch, Ungarisch - Deutsch] / Olaszy Kamilla. - Budapest : Olka, 2008. - 654 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4925-4 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - gazdaság - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 33
[AN 2786507]
MARC

ANSEL
UTF-8



14298 /2008.
Parapatics Andrea (1986-)
   Szlengszótár : a mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval / Parapatics Andrea. - Budapest : Tinta, 2008. - 143 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 6.)
ISBN 978-963-9902-01-5 fűzött
magyar nyelv - szlengszótár
809.451.1-086.2
[AN 2786336]
MARC

ANSEL
UTF-8



14299 /2008.
   Rusinʹkyj dajdžest, 1939-1944. - Nïredʹgaza : Kat. ukrainsʹkuj i rusinsʹkuj filologiï Nïredʹgazkuj vysšuj školy, 2008-. - 20 cm
A címoldal verzóján párhuzamos címként: Ruszin sajtószemle, 1939-1944. - Csak ukrán nyelven
szlavisztika - ukránok - ruszinok
808.75 *** 808.3
[AN 2787451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nauka : naučnï i naučno-popularnï teksty z novinok 1939-1944 gg. / Irinej Kontratovič [et al.] ; ... ušoriv i speredslovo napisav Mihail Kapralʹ. - 2008. - 199 p. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 23.)
A címoldal verzóján párhuzamos címként: Tudomány : tudományos és tudományos ismeretterjesztő cikkek az 1939-44 évek sajtójából. - Összefoglalás magyar, angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-7336-92-8 fűzött
ruszin irodalom - művelődéstörténet - ruszinok - publicisztika - antológia
887.5-92(092) *** 930.85(=987.5)
[AN 2787560] MARC

ANSEL
UTF-8



14300 /2008.
Sadiković-Šubat, Snježana
Pons last minute Sprachführer Kroatisch (magyar)
   Pons last minute horvát útiszótár / Snježana Sadiković-Šubat ; [ford. Tóth Ákos]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2008, cop. 2004. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-9641-40-2 fűzött
horvát nyelv - magyar nyelv - útiszótár - nyelvkönyv
808.62(078)=945.11 *** 801.323=945.11=862
[AN 2788058]
MARC

ANSEL
UTF-8



14301 /2008.
Schmidt Éva (1948-2002)
   Serkáli osztják chrestomathia / [Schmidt Éva] ; [szerk. Fejes László]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2008. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (Schmidt Éva könyvtár)
Bibliogr.: p. 247-250.
ISBN 978-963-9074-46-0 fűzött
hanti nyelv - nyelvjárás - folklór - hantik
809.451.3-087 *** 398(=945.13)
[AN 2784718]
MARC

ANSEL
UTF-8



14302 /2008.
   Szöveg, szövegtípus, nyelvtan / szerk. Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 290 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 80.)
A 2007. nov. 13-14-én Budapesten "Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában" címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7094-93-4 fűzött : 2100,- Ft
szövegtan - magyar nyelv - konferencia-kiadvány
801.73 *** 809.451.1-73 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2784709]
MARC

ANSEL
UTF-8



14303 /2008.
Tótfalusi István (1936-)
   Idegenszó-tár : idegen szavak értelmező és etimológiai szótára / Tótfalusi István ; [... mtárs Kiss Gábor] ; [... közrem. Windisch Zsuzsanna]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Tinta, 2008. - XV, 990 p. ; 24 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 8.)
Bibliogr.: p. [XVI].
ISBN 978-963-7094-92-7 kötött : 6990,- Ft
magyar nyelv - etimológiai szótár - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3 *** 809.451.1-321.2
[AN 2787394]
MARC

ANSEL
UTF-8



14304 /2008.
Vida Enikő
   Francia alaptársalgás : amire mindenkinek szüksége van / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2008. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-82-2 fűzött : 1288,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2785999]
MARC

ANSEL
UTF-8



14305 /2008.
Wightwick, Jane
15-minute English (magyar)
   15 perc angol : tanulj meg angolul napi 15 perc alatt / Jane Wightwick ; [ford. Balázs Éva]. - Budapest : Mérték, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útitárs, ISSN 2060-3509)
ISBN 978-963-9889-20-0 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2786033]
MARC

ANSEL
UTF-8




44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

14306 /2008.
   85 éve született Klaniczay Tibor, 1923-1992 / [szerk. Jankovics József] ; [közread.] a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. - [Budapest] : MTA Irodalomtud. Int., 2008. - 32 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
Klaniczay Tibor (1923-1992)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - életrajz - emlékbeszéd
82.01(439)(092)Klaniczay_T.
[AN 2784602]
MARC

ANSEL
UTF-8



14307 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
An autobiography (magyar)
   Életem / Agatha Christie ; [ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 652 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-95-3 fűzött
Christie, Agatha (1890-1976)
Nagy-Britannia - író - angol irodalom - századforduló - 20. század - memoár
820(092)Christie,_A.(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 2787305]
MARC

ANSEL
UTF-8



14308 /2008.
Cvetaeva, Marina Ivanovna (1892-1941)
   A művészet a lelkiismeret fényénél : esszék / Marina Cvetajeva ; ... vál., ... szerk. Bártfay Réka és Nagy István ; [a verseket ford. Jorgosz Baia és Balogh István]. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 210 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 81.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7094-98-9 fűzött : 2100,- Ft
orosz irodalom - világirodalom története - orosz irodalom története - művészetfilozófia - esszé
882(091)(0:82-94) *** 82(091)(0:82-4) *** 82.01 *** 882-4=945.11
[AN 2784841]
MARC

ANSEL
UTF-8



14309 /2008.
Hornby, Nick
The complete polysyllabic spree (magyar)
   Vájtfülűek brancsa : egy olykor elkeseredett, de örök optimista olvasó naplója / Nick Hornby ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2008. - 371 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8637-9 kötött : 2800,- Ft
világirodalom története - amerikai angol irodalom története - olvasási szokás - próza
82(091)-3 *** 820(73)(091)-3 *** 028.41.01
[AN 2785462]
MARC

ANSEL
UTF-8



14310 /2008.
   Kötelező olvasmányok lexikona : [100 mű elemzése] / [szerk. Oroszlán Éva]. - 2. utánny. - Budapest : DFT-Hungária, 2008. - 241 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 240-241.
ISBN 963-9691-24-0 fűzött : 1995,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - műelemzés
82(091)(075.3) *** 372.882(075.3) *** 894.511(091)(075.3)
[AN 2788002]
MARC

ANSEL
UTF-8



14311 /2008.
Morais, Fernando (1946-)
O Mago (magyar)
   A Mágus : Paulo Coelho élete / Fernando Morais ; [ford. Nagy Viktória, Mojzer Anna, Felkai Piroska]. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 615 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9797-75-8 kötött : 4490,- Ft
Coelho, Paulo (1947-)
Brazília - író - 20. század - 21. század - életrajz
869.0(81)(092)Coelho,_P.
[AN 2786104]
MARC

ANSEL
UTF-8



14312 /2008.
   Művészet-e a fordítás? : útkeresés a kultúrák között : bohemisztika és poétika / szerk. Beke Márton, Mészáros Andor, Vörös István. - Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. Cseh Tanszék ; Esztergom : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. Szt. Adalbert Közép-Európa Kutcsop., 2008. - 121 p. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Orloj könyvek, ISSN 2060-1778 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-60-1 fűzött
műfordítás - elmélet - stilisztika - cseh irodalom története
82.08 *** 82.03 *** 885.0(091)
[AN 2785258]
MARC

ANSEL
UTF-8



14313 /2008.
Sieck, Annerose
Weltliteratur (magyar)
   Világirodalom / Annerose Sieck, Mathias Hejny. - Pécs : Alexandra, 2008. - 223 p. : ill., részben színes ; 19x23 cm. - (A kultúra látképei)
Ford. Huszár Ágnes
ISBN 978-963-370-692-3 kötött
világirodalom története - művelődéstörténet
82(091) *** 930.85(100)
[AN 2786289]
MARC

ANSEL
UTF-8



14314 /2008.
Wood, Michael (1948-)
In search of Shakespeare (magyar)
   Shakespeare nyomában / Michael Wood ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 388 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 359-365.
ISBN 978-963-370-603-9 kötött
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 2787203]
MARC

ANSEL
UTF-8




45   Magyar irodalomtörténet

14315 /2008.
   Íróportrék / szerk. Thimár Attila. - Budapest : Szépirod. Figyelő [Szerk.], 2006-. - 21 cm
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)
[AN 2636172]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 205 p. : ill.
ISBN 978-963-87984-1-1 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)
[AN 2786475] MARC

ANSEL
UTF-8



14316 /2008.
Kardos Gy. József (1940-)
   Ahonnan jöttem : Pálfalvi Nándor élete és munkássága / Kardos Gy. József ; [kiad. ... a Fejér György Városi Könyvtár Könyvtárpártoló Alapítványa]. - [Keszthely] : Fejér Gy. Vár. Kvt. Könyvtárpártoló Alapítványa, cop. 2008. - 311 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-87959-0-8 kötött
Pálfalvi Nándor (1931-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Pálfalvi_N.
[AN 2784213]
MARC

ANSEL
UTF-8



14317 /2008.
Kónya Judit (1930-)
   Szabó Magda : ez mind én voltam... / Kónya Judit. - Budapest : Jaffa, 2008. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-63-6 kötött : 3490,- Ft
Szabó Magda (1917-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Szabó_M.
[AN 2786730]
MARC

ANSEL
UTF-8



14318 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Jókai Mór élete és kora / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Népszabadság Kv., 2007. - 367 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar irodalom remekei. II. sorozat ; 15/16.)
ISBN 978-963-9709-38-6 kötött : 990,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Jókai_M.
[AN 2787279]
MARC

ANSEL
UTF-8



14319 /2008.
   Múzsák és szerelmek / [összeáll. R. Szabó Zsuzsa]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-596-685-1 kötött
Magyarország - író - párkapcsolat - 20. század
894.511(092)"19" *** 929-055.2(439)"19"
[AN 2785838]
MARC

ANSEL
UTF-8



14320 /2008.
   Prima manus : tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából / szerk. Keszeg Anna, Vaderna Gábor. - Budapest : Ráció, 2008. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9605-46-6 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom története - 18. század - 19. század
894.511(091)"17/18"
[AN 2784935]
MARC

ANSEL
UTF-8



14321 /2008.
   Prohászka, a költő : tanulmányok és szöveggyűjtemény a püspök születésének 150. évfordulójára / szerk. W. Balassa Zsuzsa. - Budapest : Kairosz, 2008. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Prohászka Ottokár vál. írásaival
ISBN 978-963-662-200-8 fűzött : 3400,- Ft
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - író - püspök - magyar irodalom - 19. század - 20. század - műelemzés - válogatott művek - emlékkönyv
894.511(092)Prohászka_O. *** 282(439)(092)Prohászka_O. *** 23/28 *** 894.511-821
[AN 2786318]
MARC

ANSEL
UTF-8




46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

14322 /2008.
100 classic stories (magyar)
   100 klasszikus mese / összeáll. Vic Parker ; [ford. Szilágyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 512 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9701-69-4 kötött : 3600,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2785279]
MARC

ANSEL
UTF-8



14323 /2008.
Adams, Scott
Dilbert's guide to the rest of your life (magyar)
   Dilbert munkahelyi túlélőkönyve : küldemények a kalickák világából / [Scott Adams] ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 207 p. : ill. ; 16 cm. - (Dilbert-könyvek)
ISBN 978-963-9725-52-2 kötött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - humor - munkalélektan - képregény
820-7(73)=945.11 *** 087.6:084.11 *** 658.013(0:82-7)
[AN 2787258]
MARC

ANSEL
UTF-8



14324 /2008.
Aiken, Joan (1924-2004)
Lady Catherine's necklace (magyar)
   Lady Catherine nyakéke : [Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényének folytatása] / Joan Aiken ; [ford. Mártha Bence]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 217 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-009-6 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2786521]
MARC

ANSEL
UTF-8



14325 /2008.
Alcott, Louisa May (1832-1888)
Rose in bloom (magyar)
   A nyíló rózsa / Louisa May Alcott ; [ford. Leyrer Ginda]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 284, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-89-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2786552]
MARC

ANSEL
UTF-8



14326 /2008.
Allen, Woody (1935-)
Mere anarchy (magyar)
   Kész anarchia / Woody Allen ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-058-5 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - humoreszk
820-7(73)=945.11
[AN 2786907]
MARC

ANSEL
UTF-8



14327 /2008.
Ammaniti, Niccolò
Io non ho paura (magyar)
   Én nem félek / Niccolò Ammaniti ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2008. - 260 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8633-1 fűzött : 1900,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2786053]
MARC

ANSEL
UTF-8



14328 /2008.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen meséi / [a rajzokat Szendrei Tibor kész.]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 93, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9901-22-3 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2787181]
MARC

ANSEL
UTF-8



14329 /2008.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen összes meséi / [összeáll. Szántai Zsolt és Szántai F. Andrea]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 630, [5] p. ; 25 cm
ISBN 963-9441-16-3 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 2787333]
MARC

ANSEL
UTF-8



14330 /2008.
Anderson, Kevin J. (1962-)
Dark apprentice (magyar)
   Sötét oldal : [a Jedi Akadémia-trilógia 2. kötete] / Kevin J. Anderson ; [ford. Hoppán Eszter]. - [Szeged] : Szukits, [2008], cop. 2006. - 307 p. ; 20 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 963-497-131-8 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2788204]
MARC

ANSEL
UTF-8



14331 /2008.
Assis Coimbra, Pedro (1958-)
   As palavras que ficaram / Pedro Assis Coimbra. - [Budapest] : Prae.hu, cop. 2008. - 306 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87733-5-7 fűzött
portugál irodalom - vers
869.0-14
[AN 2785292]
MARC

ANSEL
UTF-8



14332 /2008.
Babčenko, Arkadij (1977-)
   Jelenetek egy háborúból / Arkagyij Babcsenkó ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2008. - 427, [2] p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
A ford. a szerző "Rasskazy" c. kézirata alapján kész.
ISBN 978-963-07-8627-0 fűzött : 2200,- Ft
Csecsenföld - orosz irodalom - háború - elbeszélés
882-32=945.11 *** 355.48(470.66)"199"(0:82-32)
[AN 2786056]
MARC

ANSEL
UTF-8



14333 /2008.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
La prima chiave (magyar)
   Az első kulcs : az igazság pillanata / Ulysses Moore ; [... ill. Iacopo Bruno]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 295, [5] p. : ill. ; 21 cm
Ford. Falvay Dávid. - Számozási adatként: 6. füz.
ISBN 978-963-370-875-0 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2787123]
MARC

ANSEL
UTF-8



14334 /2008.
Baka István (1948-1995)
   Műfordítások / [Baka István] ; [vál., a jegyzeteket és az utószót írta Szőke Katalin]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2008-. - 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X). (Baka István művei)
orosz irodalom - vers - antológia
882-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2784239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 482 p.
ISBN 978-963-8496-69-0 kötött : 2950,- Ft
orosz irodalom - vers - antológia
894.511-14.032 *** 882-14(082)=945.11
[AN 2784244] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 455 p.
ISBN 978-963-8496-70-6 kötött : 2850,- Ft
orosz irodalom - vers - antológia
882-14(082)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2784249] MARC

ANSEL
UTF-8



14335 /2008.
Berger, Thomas (1924-)
Little Big Man (magyar)
   Kis Nagy Ember / Thomas Berger ; [ford. Falvay Mihály]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 540 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-042-4 kötött : 3980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2786544]
MARC

ANSEL
UTF-8



14336 /2008.
Best friends (magyar)
   Barátság : képkavalkád / [a szövegeket és a képeket vál. Suzie Green] ; [ford. Ördögh Bálint]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2007. - 109, [2] p. : ill. ; 14 cm. - (Csak neked, ISSN 1785-5349)
Vál. a Hulton Getty Picture Collection fotóiból
ISBN 963-9701-01-7 kötött : 1600,- Ft
világirodalom - barátság - életkép - idézetgyűjtemény - fényképalbum
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84) *** 77.041
[AN 2785070]
MARC

ANSEL
UTF-8



14337 /2008.
Binchy, Maeve
The copper beech (magyar)
   A vérbükk / Maeve Binchy ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2008. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8585-3 fűzött : 2800,- Ft
írországi angol irodalom - elbeszélés
820-32(417)=945.11
[AN 2786559]
MARC

ANSEL
UTF-8



14338 /2008.
   Bölcsek újabb ajándéka : gondolatok az év minden napjára / [vál. és szerk. Köves József]. - [Budapest] : K.u.K. K., [2008], cop. 2002. - 209, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7437-99-1 kötött : 2900,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2786326]
MARC

ANSEL
UTF-8



14339 /2008.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
   Jorge Luis Borges válogatott művei / [vál. és szerk. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2008-. - 19 cm
A vál. az Obras completas, I-IV. (Barcelona : Emecé, 1996) c. kiad. alapján kész.
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - összegyűjtött művek
860-1/-9(82)=945.11 *** 130.2
[AN 2786338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A halál és az iránytű : elbeszélések / [ford. Benczik Vilmos et al.]. - 2008. - 338, [7] p.
ISBN 978-963-07-8655-3 kötött : 3000,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(82)=945.11
[AN 2786344] MARC

ANSEL
UTF-8



14340 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Hilfe, ich bin Prinzessin! (magyar)
   Segítség, hercegnő lettem! / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2008]. - 123 p. : ill. ; 21 cm + 5 mell. - (Pssszt! A mi titkunk ; 19.)
ISBN 978-963-9420-90-8 kötött : 1750,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2786461]
MARC

ANSEL
UTF-8



14341 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Der Schatz der letzten Drachen (magyar)
   Az utolsó sárkányok kincse / Thomas Brezina ; Jan Birck ill. ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - Pápa : Deák, [2008]. - 170 p. : ill. ; 20 cm. - (Térdnadrágos detektívek klubja)
ISBN 978-963-9420-91-5 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2786788]
MARC

ANSEL
UTF-8



14342 /2008.
Brezina, Thomas (1963-)
Die Schatzkarte aus dem Jenseits (magyar)
   Túlvilági útmutató / Thomas Brezina ; Rolf Bunse ill. ; [ford. Zachar Viktor]. - [Pápa] : Deák, [2008]. - 125 p. : ill. ; 22 cm. - (A kincskereső hármas ikrek)
ISBN 978-963-942-089-2 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2786763]
MARC

ANSEL
UTF-8



14343 /2008.
Brijs, Stefan
De engelenmaker (magyar)
   Angyalgyár / Stefan Brijs ; [ford. Szita Szilvia]. - Budapest : Európa, 2008. - 435 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8654-6 kötött : 2900,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2786496]
MARC

ANSEL
UTF-8



14344 /2008.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Ham on rye (magyar)
   A kezdő / Charles Bukowski ; [ford. Fritz Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-073-8 kötött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2786709]
MARC

ANSEL
UTF-8



14345 /2008.
Bush, Nancy (1953-)
Ultraviolet (magyar)
   Szeretlek holtodiglan / Nancy Bush ; [ford. Falvassy Gergely]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-21-3 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2786776]
MARC

ANSEL
UTF-8



14346 /2008.
Campbell, Joanna
Samantha's pride (magyar)
   Samantha büszkesége / Joanna Campbell ; [ford. Gordos Judit]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9749-42-9 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2784505]
MARC

ANSEL
UTF-8



14347 /2008.
Casati Modignani, Sveva
Vaniglia e cioccolato (magyar)
   Vanília és csokoládé / Sveva Casati Modignani ; [ford. Székely Éva]. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-195-8 fűzött
olasz irodalom - szerelmes regény
850-312.5=945.11
[AN 2786353]
MARC

ANSEL
UTF-8



14348 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder is easy (magyar)
   Gyilkolni könnyű / Agatha Christie ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2008. - 273 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8647-8 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2785113]
MARC

ANSEL
UTF-8



14349 /2008.
Christie, Agatha (1890-1976)
Spider's web (magyar)
   Pókháló / Agatha Christie ; [ford. Herczegh Gabriella]. - Budapest : Európa, 2008. - 203 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8619-5 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2785106]
MARC

ANSEL
UTF-8



14350 /2008.
Clancy, Tom
The bear and the dragon (magyar)
   A medve és a sárkány / Tom Clancy ; [Nitkovszki Stanislaw]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 902 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9875-12-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2786983]
MARC

ANSEL
UTF-8



14351 /2008.
Collier, Catrin
One last summer (magyar)
   Az utolsó nyár / Catrin Collier ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-20-6 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2786755]
MARC

ANSEL
UTF-8



14352 /2008.
Conrad, Joseph (1857-1924)
Chance (magyar)
   Véletlen / Joseph Conrad ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Európa, 2008. - 485, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8576-1 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2786298]
MARC

ANSEL
UTF-8



14353 /2008.
Cook, Robin (1940-)
Critical (magyar)
   Halálcsapda / Robin Cook ; [ford. Fazekas István]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-160-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2787159]
MARC

ANSEL
UTF-8



14354 /2008.
Cornwell, Bernard (1944-)
The lords of the North (magyar)
   Észak urai : [angolszász históriák] / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2008. - 310 p. ; 21 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-370-848-4 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2785615]
MARC

ANSEL
UTF-8



14355 /2008.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's escape (magyar)
   Sharpe menekülése : Richard Sharpe és az 1810-es Buçaco-hadjárat / Bernand Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 356 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-099-8 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2786775]
MARC

ANSEL
UTF-8



14356 /2008.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's fury (magyar)
   Sharpe haragja : Richard Sharpe és a barrosai csata, 1811 márciusa / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 354 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-117-9 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2786742]
MARC

ANSEL
UTF-8



14357 /2008.
Coupland, Douglas (1961-)
The gum thief (magyar)
   A rágógumitolvaj / Douglas Coupland ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2008. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8620-1 kötött : 2600,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2786509]
MARC

ANSEL
UTF-8



14358 /2008.
De Mari, Silvana (1953-)
L'ultimo elfo (magyar)
   Az utolsó tünde / Silvana De Mari ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2008. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8609-6 kötött : 2800,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2786829]
MARC

ANSEL
UTF-8



14359 /2008.
Deaver, Jeffery
The sleeping doll (magyar)
   Alvóbaba / Jeffery Deaver ; [ford. Komáromy Rudolf]. Francesca konyhája / Peter Pezzelli ; [ford. Pelle Csilla]. A végakarat / Jonathan Freedland ; [ford.Bori Erzsébet]. Túszejtés / Sandra Brown ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 573 p. : ill., színes ; 22cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The sleeping doll. Francesca's kitchen. The last testament. Standoff
ISBN 978-963-9707-83-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2784616]
MARC

ANSEL
UTF-8



14360 /2008.
Delibes, Miguel (1920-)
Las ratas (magyar)
   A patkányok / Miguel Delibes ; ford. Pávai Patak Márta. - Leányfalu : Patak Kv., 2008. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Spanyol elbeszélők, ISSN 1787-8853)
ISBN 978-963-87237-3-4 fűzött
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2786692]
MARC

ANSEL
UTF-8



14361 /2008.
DeMille, Nelson (1943-)
Wild fire (magyar)
   Futótűz / Nelson DeMille ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 526 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-834-7 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2785529]
MARC

ANSEL
UTF-8



14362 /2008.
Dodd, Christina
The greatest lover in all England (magyar)
   Szenvedélyes szerető / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2008. - 378, [3] p. ; 20 cm
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-370-660-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2787166]
MARC

ANSEL
UTF-8



14363 /2008.
Doherty, Paul C.
The song of the gladiator (magyar)
   A gladiátor dala : [politika és intrika az ókori Rómában] / Paul Doherty ; [ford. Dranka Anita]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 276 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-109-4 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2787097]
MARC

ANSEL
UTF-8



14364 /2008.
   A Drakula történetek kezdetei / közread. Balogh F. András. - Budapest : Littera Nova, 2008. - 103 p. ; 18 cm. - (Kronosz könyvek, ISSN 1219-1477 ; 19.)
Tart.: Drakula vajda őrült országlása / Michel Beheim ; [ford. Sára Balázs]. Drakula kényúr / [Szőcs Petra és Balogh F. András ford.]. - Egys. cím: Historie von Dracole Waida. - Az első mű ford. a "Die Gedichte des Michel Beheim" (Berlin : Akad.-Verl.,1968-1972). kiad. alapján kész. - Fősorozata: Kronosz könyvek., ISSN 1219-1477
ISBN 978-963-9643-24-6 fűzött : 1490,- Ft
Vlad (Havasalföld: vajda), III., Ţepeş
Havasalföld - német irodalom - uralkodó - vers - elbeszélés
830-14=945.11 *** 830-32=945.11 *** 949.81/.82"14"(092)Vlad,_III.,_Ţepeş
[AN 2785005]
MARC

ANSEL
UTF-8



14365 /2008.
Drvenkar, Zoran (1967-)
Yugoslavian gigolo (magyar)
   Jugoszláv dzsigoló / Zoran Drvenkar ; [ford. Váróczi Zsuzsa]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 268, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-786-9 fűzött
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2787154]
MARC

ANSEL
UTF-8



14366 /2008.
DuPrau, Jeanne
The city of ember (magyar)
   Szikraváros / Jeanne DuPrau ; [ford. Robin Edina]. - [Budapest] : M&C, 2008. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9763-69-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2784270]
MARC

ANSEL
UTF-8



14367 /2008.
Eddy, Paul
Flint's code (magyar)
   Összeomlás / Paul Eddy ; [ford. Bozai Ágota]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 525 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-837-8 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2787137]
MARC

ANSEL
UTF-8



14368 /2008.
Emptaz, Érik
La malédiction de la Méduse (magyar)
   A Medúza átka / Érik Emptaz ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2008. - 188 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8604-1 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2786918]
MARC

ANSEL
UTF-8



14369 /2008.
Erskine, John
Adam and Eve (magyar)
   Ádám és Éva : regény / írta ... John Erskine ; [... ill. Téjlor]. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 311 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Majoros István
ISBN 978-963-9887-08-4 kötött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2787179]
MARC

ANSEL
UTF-8



14370 /2008.
   L'Europa sulla scena : atti unici di 27 giovani autori dell'Unione Europea = Európa a színpadon : 27 fiatal uniós szerző egyfelvonásosa / a cura di ... Dante Marianacci e Joseph Farrell ; [pubbl. Fondazione Salvatore Quasimodo, Istituto italiano di cultura di Budapest]. - Budapest : Fondazione Salvatore Quasimodo : Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 2007. - 2 db ; 21 cm
A művek eredetiben, valamint olasz és magyar műfordításban
európai irodalom - egyfelvonásos - antológia - többnyelvű dokumentum
82-2=945.11=50=00
[AN 2677261]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 488 p.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7492-48-8)
európai irodalom - egyfelvonásos - antológia - többnyelvű dokumentum
82-2=945.11=50=00
[AN 2785705] MARC

ANSEL
UTF-8



14371 /2008.
Flyte, Tabitha
Tongue in cheek (magyar)
   Meztelen igazság / Tabitha Flyte. - Pécs : Alexandra, 2008. - 262 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-676-3 fűzött
angol irodalom - erotikus irodalom
820-993=945.11
[AN 2787173]
MARC

ANSEL
UTF-8



14372 /2008.
Forsyth, Frederick (1938-)
The fist of God (magyar)
   Isten ökle / Frederick Forsyth ; [ford. Etédi Péter, Szalay Marianne, Vajda Gábor]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 590 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-97-7 fűzött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2787315]
MARC

ANSEL
UTF-8



14373 /2008.
Forsyth, Frederick (1938-)
Icon (magyar)
   Ikon / Frederick Forsyth ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 494 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-96-0 fűzött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2787323]
MARC

ANSEL
UTF-8



14374 /2008.
Gear, W. Michael
People of the wolf (magyar)
   A farkas népe / W. Michael Gear és Kathleen O'Neal Gear ; [ford. Dudás Éva]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-102-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2786546]
MARC

ANSEL
UTF-8



14375 /2008.
Goldoni, Carlo (1707-1793)
   Nyaralás-trilógia : vígjátékok / Carlo Goldoni ; [ford. és a jegyzeteket írta Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2008. - 345 p. ; 21 cm
Tart.: Nyaralásmánia ; Nyári kalandok ; Nyaralás után ; A komédiaszínház. - Egys. cím: Le smanie per la villeggiatura ; Le avventure della villeggiatura ; Il ritorno dalla villeggiatura ; Il teatro comico
ISBN 978-963-07-8414-6 kötött : 3500,- Ft
olasz irodalom - vígjáték
850-22=945.11
[AN 2785659]
MARC

ANSEL
UTF-8



14376 /2008.
Goto, C. S.
Dawn of war (magyar)
   A háború hajnala = Dawn of war / C. S. Goto ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2008]. - 339 p. ; 20 cm
Warhammer 40000 (keretcím). - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-497-170-2 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2786765]
MARC

ANSEL
UTF-8



14377 /2008.
Graham, Caroline
Death in disguise (magyar)
   Álruhás halál : kisvárosi gyilkosságok / Caroline Graham ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 411 p. ; 20 cm
Midsomer murders (keretcím)
ISBN 978-963-9803-18-3 fűzött : 2190,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2786873]
MARC

ANSEL
UTF-8



14378 /2008.
Greeley, Andrew M.
Irish lace (magyar)
   Az ír csipke rejtélye / Andrew M. Greeley ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 357 p. ; 21 cm. - (Nuala nyomoz)
ISBN 978-963-203-194-1 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2786965]
MARC

ANSEL
UTF-8



14379 /2008.
Griffin, W. E. B.
   Becsületbeli ügyek / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Vér és becsület. - cop. 2008. - 576 p.
ISBN 978-963-426-118-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2786893] MARC

ANSEL
UTF-8



14380 /2008.
Grimbert, Philippe (1948-)
Un secret (magyar)
   Titok / Philippe Grimbert ; [ford. Tóth Réka]. - Budapest : Magvető, 2008. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2667-0 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2786122]
MARC

ANSEL
UTF-8



14381 /2008.
Grisham, John (1955-)
A time to kill (magyar)
   Ha ölni kell / John Grisham ; [ford. Földes Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 654 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-45-0 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2786136]
MARC

ANSEL
UTF-8



14382 /2008.
Guelfenbein, Carla
La mujer de mi vida (magyar)
   Életem nője / Carla Guelfenbein ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Európa, 2008. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8621-8 kötött : 2600,- Ft
Chile - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 2786547]
MARC

ANSEL
UTF-8



14383 /2008.
Haddon, Mark
A spot of bother (magyar)
   Valami baj van / Mark Haddon ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2008. - 507 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8606-5 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 2786501]
MARC

ANSEL
UTF-8



14384 /2008.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., [2007]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2654607]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Sápadt Hold / [ford. Gálla Nóra]. - [2008], cop. 2005. - 383 p.
ISBN 963-7118-22-5 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2789578] MARC

ANSEL
UTF-8



14385 /2008.
Harrison, Lisi
The Clique (magyar)
   Klikk / Lisi Harrison ; [ford. Szeredás Lőrinc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9752-81-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2789513]
MARC

ANSEL
UTF-8



14386 /2008.
Hassel, Sven
Døden på larvefødder (magyar)
   Lánctalpak / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Sztaniszlav]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-99-1 fűzött
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2787328]
MARC

ANSEL
UTF-8



14387 /2008.
Hassel, Sven
De fordømtes legion (magyar)
   Kárhozottak légiója / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Sztaniszlav]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 292 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-92-2 fűzött
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2786508]
MARC

ANSEL
UTF-8



14388 /2008.
Hjortsberg, William (1941-)
Falling angel (magyar)
   Angyalszív / William Hjortsberg ; [ford. Varró Attila]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 298 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-032-5 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2786933]
MARC

ANSEL
UTF-8



14389 /2008.
Hurley, Graham (1946-)
One under (magyar)
   Sötétség / Graham Hurley ; [ford. Sudár Balázs]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-827-9 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2787164]
MARC

ANSEL
UTF-8



14390 /2008.
   Huszadik századi latin-amerikai novellák : latin-amerikai dekameron / [... vál., szerk. és az életrajzokat írta Székács Vera]. - Budapest : Noran, 2008. - 684, [5] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 963-9716-04-9 kötött : 4999,- Ft
Brazília - Latin-Amerika - portugál nyelvű irodalom - spanyol nyelvű irodalom - antológia - elbeszélés
86-32(8)(082)=945.11
[AN 2787416]
MARC

ANSEL
UTF-8



14391 /2008.
Iles, Greg (1960-)
Black cross (magyar)
   Fekete kereszt / Greg Iles ; [ford. Villányi György]. - Budapest : General Press, [2008]. - 521 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-103-7 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2786213]
MARC

ANSEL
UTF-8



14392 /2008.
Iles, Greg (1960-)
Third degree (magyar)
   Harmadik fokozat / Greg Iles ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2008]. - 348 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-027-6 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2785517]
MARC

ANSEL
UTF-8



14393 /2008.
Kafka, Franz (1883-1924)
Der Prozess (magyar)
   A per / Franz Kafka ; [ford. Szabó Ede]. - 5. kiad. - Budapest : Európa, 2008. - 253, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8617-1 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2789130]
MARC

ANSEL
UTF-8



14394 /2008.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der 35. Mai (magyar)
   Május 35 avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol / Erich Kästner ; [ford. Fenyő László] ; [Horst Lemke rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 117, [10] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8550-8 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2786374]
MARC

ANSEL
UTF-8



14395 /2008.
Kästner, Erich (1899-1974)
Die Schule der Diktatoren (magyar)
   A diktátorok iskolája : komédia kilenc képben / Erich Kästner ; Chaval rajz. ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 117 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9644-93-9 kötött
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 2786440]
MARC

ANSEL
UTF-8



14396 /2008.
Keeping secrets (magyar)
   Tartsd meg a titkom! / [ford. Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 123 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; 10.)
ISBN 978-963-9901-05-6 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2787070]
MARC

ANSEL
UTF-8



14397 /2008.
Keller, Helen (1880-1968)
The story of my life (magyar)
   Szakadékból a fényre : az akarat győzelme : Helen Keller küzdelmes élete / [ford. Sántha Máté]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 318 p. ; 20 cm
Megj. "Csöndes, sötét világom" címmel is. - Sullivan, Anne Mansfield Hopkins, Sophia C.-nek írt leveleivel
ISBN 978-963-662-106-3 fűzött : 3200,- Ft
Keller, Helen (1880-1968)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2785602]
MARC

ANSEL
UTF-8



14398 /2008.
King, Stephen (1947-)
The Colorado kid (magyar)
   A coloradói kölyök / Stephen King ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Európa, 2008. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8595-2 fűzött : 1900,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2786577]
MARC

ANSEL
UTF-8



14399 /2008.
King, William (1959-)
Beastslayer (magyar)
   Bestiavadász : [Felix és Gotrek regény] / William King ; [ford. Szántai Zsolt és Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, [2008]. - 322 p. ; 20 cm
Warhammer (keretcím)
ISBN 978-963-497-171-9 fűzött : 2190,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2786786]
MARC

ANSEL
UTF-8



14400 /2008.
King, William (1959-)
Vampireslayer (magyar)
   Vámpírvadász : [Felix és Gotrek regény] / William King ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2008]. - 443 p. ; 20 cm
Warhammer (keretcím)
ISBN 978-963-497-177-1 fűzött : 2390,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2786807]
MARC

ANSEL
UTF-8



14401 /2008.
Korda, Michael (1933-)
The immortals (magyar)
   Szerelmi háromszög / Michael Korda ; [ford. M. Szabó Csilla]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 422 p. ; 24 cm
Megj. "Halhatatlanok" címmel is
ISBN 978-963-305-260-0 kötött : 3750,- Ft
Monroe, Marilyn (1926-1962)
Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)
Kennedy, Robert Francis (1925-1968)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2787157]
MARC

ANSEL
UTF-8



14402 /2008.
Leigh, Amber
Wife swap (magyar)
   Elcserélt feleségek / Amber Leigh. - Pécs : Alexandra, 2008. - 246 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-794-4 fűzött
angol irodalom - erotikus irodalom
820-993=945.11
[AN 2787111]
MARC

ANSEL
UTF-8



14403 /2008.
Lem, Stanisław (1921-2006)
   Stanisław Lem teljes science-fiction univerzuma / [ford. Murányi Beatrix és Szabó Győző]. - [Szeged] : Szukits, 2005-. - 25 cm
A 3. köt. ford. Murányi Beatrix
ISBN 963-497-066-4
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 2567694]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Csillagnapló ; Helyszíni szemle ; Béke a földön ; Rakottas. - cop. 2008. - 705 p.
Egys. cím: Wizja lokalna ; Pokój na ziemi ; Przekładaniec
ISBN 978-963-497-175-7 kötött
lengyel irodalom - fantasztikus regény - forgatókönyv
884-312.9=945.11 *** 884-293.7=945.11
[AN 2789476] MARC

ANSEL
UTF-8



14404 /2008.
Lennox, Marion
Bushfire bride (magyar)
   Négylábú kerítő / Marion Lennox ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 349.)
ISBN 978-963-537-829-6 fűzött : 475,- Ft : 97 SKK : 230 RSD : 9,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2759036]
MARC

ANSEL
UTF-8



14405 /2008.
Leon, Donna (1942-)
Death in a strange country (magyar)
   Halál idegenben / Donna Leon ; [ford. Tandori Dezső]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-12-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2787339]
MARC

ANSEL
UTF-8



14406 /2008.
Lessing, Doris May (1919-)
The fifth child (magyar)
   Az ötödik gyerek / Doris Lessing ; [ford. Király Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-034-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2786280]
MARC

ANSEL
UTF-8



14407 /2008.
Little white lies (magyar)
   Apró kis hazugságok / [ford. Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 126 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; 11.)
ISBN 978-963-9901-31-5 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2787094]
MARC

ANSEL
UTF-8



14408 /2008.
Loriga, Ray (1967-)
Caídos del cielo (magyar)
   Égből pottyantak / Ray Loriga ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Európa, 2008. - 148 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8613-3 fűzött : 1900,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2786047]
MARC

ANSEL
UTF-8



14409 /2008.
Luntiala, Hannu (1952-)
Viimeiset viesit (magyar)
   Az utolsó üzenetek : [SMS-regény] / Hannu Luntiala ; [ford. Molnár Csilla]. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 332 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-5875-2 fűzött : 2400,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 2785520]
MARC

ANSEL
UTF-8



14410 /2008.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The goodbye look (magyar)
   Búcsúpillantás / Ross Macdonald ; [ford. Takács Ferenc]. - Budapest : Európa, 2008. - 312 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8662-1 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2786514]
MARC

ANSEL
UTF-8



14411 /2008.
MacLean, Alistair (1922-1987)
The satan bug (magyar)
   Apokalipszis / Alistair MacLean ; [ford. Nitkovszki Sztaniszlav]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-05-8 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2786489]
MARC

ANSEL
UTF-8



14412 /2008.
Macomber, Debbie
74. Seaside Avenue (magyar)
   Parti fasor 74 / Debbie Macomber ; [... ford. Zinner Judit]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2008. - 382 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-930-9 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2785920]
MARC

ANSEL
UTF-8



14413 /2008.
Macomber, Debbie
   Karácsonyi üdvözlet / Debbie Macomber ; [... ford. Szabó Júlia]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2008. - 318 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Tart.: Fenyves sétány 7/B ; Majd ha piros hó esik. - Egys. cím: 5-B Poppy Lane ; Rainy day kisses
ISBN 978-963-537-920-0 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2785930]
MARC

ANSEL
UTF-8



14414 /2008.
Mahmoody, Betty
Not without my daughter (magyar)
   Lányom nélkül soha / Betty Mahmudi, William Hoffer ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008, cop. 1991. - 574 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-036-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2788210]
MARC

ANSEL
UTF-8



14415 /2008.
Máté Ferenc (1945-)
A vineyard in Tuscany (magyar)
   Bor, mámor, Toszkána : álmunkban is inni kell! / Máté Ferenc ; [ford. György Bernadett Petra]. - [Budapest] : Media Lumina, cop. 2007. - 301 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87519-5-9 kötött : 3499,- Ft
Toszkána - amerikai angol irodalom - helyismeret - gasztronómia - útleírás
820-992(73)=945.11 *** 908.450.52(0:82-992)
[AN 2787271]
MARC

ANSEL
UTF-8



14416 /2008.
Meyer, Kai (1969-)
   A hullámok gyermekei / Kai Meyer. - Pécs : Alexandra, 2007-. - 21 cm
Ford. Fürst Anna
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2693099]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A vízi takácsok. - 2008. - 332, [3] p.
ISBN 978-963-370-740-1 kötött
német irodalom - fantasztikus regény
830-312.9=945.11
[AN 2788450] MARC

ANSEL
UTF-8



14417 /2008.
Miller, Donald (1971-)
Blue like jazz (magyar)
   Kék, mint a jazz : vallás nélküli gondolatok a keresztény lelkiségről / Donald Miller ; [ford. Bremzay Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 278 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-054-7 kötött : 2900,- Ft
Miller, Donald (1971-)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2786588]
MARC

ANSEL
UTF-8



14418 /2008.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Once on a time (magyar)
   Holnemvolt / A. A. Milne ; [ford. Borbás Mária] ; [Takács Mari rajz.] ; [a verseket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Móra, 2008. - 188, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8519-5 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2786294]
MARC

ANSEL
UTF-8



14419 /2008.
The Mistmantle chronicles (magyar)
   Ködfátyol-sziget krónikái. - Pécs : Alexandra, 2006-. - 20 cm
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2633732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A trónörökös / M. I. McAllister. - 2008. - 348 p.
The heir of Mistmantle
Ford. Lakatos Anna
ISBN 978-963-370-855-2 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2788441] MARC

ANSEL
UTF-8



14420 /2008.
Moriarty, Sinéad
From here to maternity (magyar)
   Egyről a kettőre / Sinéad Moriarty ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Budapest : Európa, 2008. - 374 p. ; 19 cm. - (Belladonna, ISSN 1787-8039)
ISBN 978-963-07-8629-4 fűzött : 2200,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2786045]
MARC

ANSEL
UTF-8



14421 /2008.
Murakami Haruki (1949-)
Supūtoniku no koibito (magyar)
   Szputnyik, szívecském! : [misztikus történet a szerelem hatalmáról] / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 237 p. ; 21 cm
Ford. Komáromy Rudolf
ISBN 978-963-9574-71-7 fűzött : 2990,- Ft
japán irodalom - szerelmes regény
895.6-312.5=945.11
[AN 2786271]
MARC

ANSEL
UTF-8



14422 /2008.
Obermeier, Siegfried (1936-)
... und baute ihr einen Tempel (magyar)
   II. Ramszesz, a kolosszusok építője / Siegfried Obermeier ; [ford. Vallató Péter]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 607 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9901-09-4 kötött
Ramszesz (Egyiptom: fáraó), II. (Kr. e. 1302?-Kr. e. 1213?)
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 2786953]
MARC

ANSEL
UTF-8



14423 /2008.
O'Flanagan, Sheila
Suddenly single (magyar)
   Megint egyedül / Sheila O'Flanagan. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 508 p. ; 20 cm
Ford. Nagy Piroska, F.
ISBN 978-963-370-633-6 fűzött
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 2787880]
MARC

ANSEL
UTF-8



14424 /2008.
Oldfield, Jenny (1949-)
Horses of Half Moon Ranch (magyar)
   Félhold farm / Jenny Oldfield. - Pécs : Alexandra, 2007-. - ill. ; 20 cm
Ill. Hunt, Paul. - Ford. Merényi Adrienn
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A kaszkadőrló. - 2008. - 133 p.
ISBN 978-963-370-747-0 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2787175] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Éjkirálynő. - 2008. - 143 p.
ISBN 978-963-370-857-6 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2787177] MARC

ANSEL
UTF-8



14425 /2008.
Ovidius Naso, Publius (Kr. e. 43-Kr. u. 17?)
Ars amatoria (magyar)
   A szerelem művészete = Ars amatoria / Ovidius ; ford. Gáspár Endre ; [... graf. Győrfi András]. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9887-03-9 kötött : 2500,- Ft
latin irodalom - tanköltemény
871-15=945.11
[AN 2787303]
MARC

ANSEL
UTF-8



14426 /2008.
Pardoe, Blaine Lee (1962-)
Call of duty (magyar)
   A kötelesség szava / Blaine Lee Pardoe ; [ford. Novák Gábor]. - Budapest : Beholder, 2008. - 329 p. ; 19 cm. - (Battletech, ISSN 1585-1567)
ISBN 978-963-8428-68-4 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2784751]
MARC

ANSEL
UTF-8



14427 /2008.
Parsons, Tony (1953-)
Stories we could tell (magyar)
   Nem lehetsz angyal.. / Tony Parsons ; [ford. Varga Monika]. - Budapest : Európa, 2008. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8265-4 kötött : 2700,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2785944]
MARC

ANSEL
UTF-8



14428 /2008.
Pattison, Eliot
Water touching stone (magyar)
   Tibet árnyai / Eliot Pattison ; [ford. Aranyi Gábor]. - Budapest : Lektűr, 2008. - 429 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9451-33-9 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2786898]
MARC

ANSEL
UTF-8



14429 /2008.
Pearse, Lesley
Faith (magyar)
   Hit : meddig bízhatunk meg egy barátban? / Lesley Pearse ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 862 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-160-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2785567]
MARC

ANSEL
UTF-8



14430 /2008.
Phillips, Arthur (1969-)
Angelica (magyar)
   Angelica : regény / Arthur Phillips ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2008. - 493 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8631-7 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2785098]
MARC

ANSEL
UTF-8



14431 /2008.
Phillips, Susan Elizabeth
Dream, a little dream (magyar)
   Álom, édes álom / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 435 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-23-7 kötött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2786891]
MARC

ANSEL
UTF-8



14432 /2008.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   Az Usher-ház vége / Edgar Allan Poe ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 226, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-029-4 kötött : 2400,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2786667]
MARC

ANSEL
UTF-8



14433 /2008.
Pozzessere, Heather Graham
Double entendre (magyar)
   Házaspárbaj ; Förgeteg / Heather Graham ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 383 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Krimi, ISSN 1789-4212)
Egys. cím: Double entendre ; Snowfiree
ISBN 978-963-537-826-5 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2786059]
MARC

ANSEL
UTF-8



14434 /2008.
Pullman, Philip (1946-)
The shadow in the North (magyar)
   Árny északon / Philip Pullman. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 317, [2] p. ; 20 cm
Ford. Jász István
ISBN 978-963-370-728-9 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2787876]
MARC

ANSEL
UTF-8



14435 /2008.
Rabe, Jean
Aftershock (magyar)
   Utóhatás / Jean Rabe és John Helfers ; [ford. Hefinger Krisztián]. - Budapest : Beholder, 2008. - 329 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
Shadowrun (keretcím)
ISBN 978-963-8428-66-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2785034]
MARC

ANSEL
UTF-8



14436 /2008.
Rathbone, Julian (1935-2008)
Birth of a nation (magyar)
   A túlélés mestere : egy kalandor emlékiratai / Julian Rathbone ; [ford. Bozai Ágota]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 575 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-846-0 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2787205]
MARC

ANSEL
UTF-8



14437 /2008.
Rice, Anne (1941-)
The vampire Lestat (magyar)
   Lestat, a vámpír / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Szeged] : Szukits, [2008], cop. 2005. - 527, [2] p. ; 25 cm
ISBN 963-497-112-1 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2789272]
MARC

ANSEL
UTF-8



14438 /2008.
Rice, Anne (1941-)
Vittorio the vampire (magyar)
   Vittorio, a vámpír / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Szeged] : Szukits, [2008], cop. 2004. - 237 p. ; 25 cm
ISBN 963-497-026-5 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2789278]
MARC

ANSEL
UTF-8



14439 /2008.
Roberts, Nora (1950-)
Hot ice (magyar)
   Forró jég / Nora Roberts ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-107-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2787011]
MARC

ANSEL
UTF-8



14440 /2008.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the half-blood prince (magyar)
   Harry Potter és a félvér herceg / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2008, cop. 2005. - 623 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 6. kötete
ISBN 978-963-9884-13-7 kötött : 4690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2786379]
MARC

ANSEL
UTF-8



14441 /2008.
Šalamun, Tomaž (1941-)
   Almafa : válogatott versek, 1966-2006 / Tomaž Šalamun ; [ford. és a jegyzeteket kész. Lukács Zsolt]. - Budapest : Ráció, 2008. - 292 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9605-57-2 fűzött : 2200,- Ft
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 2784663]
MARC

ANSEL
UTF-8



14442 /2008.
Scarrow, Simon
The eagle's conquest (magyar)
   A sas hódítása : [egy vakmerő római kalandjai a hadseregben] / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 354 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-106-3 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2786530]
MARC

ANSEL
UTF-8



14443 /2008.
Scottoline, Lisa
Daddy's girl (magyar)
   Utolsó kívánság / Lisa Scottoline ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2008. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-17-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2786758]
MARC

ANSEL
UTF-8



14444 /2008.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
Tell me your dreams (magyar)
   Ashley három élete / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas László]. - 3. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 382 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-346-9 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2789570]
MARC

ANSEL
UTF-8



14445 /2008.
Simon, Francesca
Horrid Henry robs the bank (magyar)
   Rosszcsont Peti bankot rabol / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2008. - 101 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-11-3 fűzött : 798,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2785413]
MARC

ANSEL
UTF-8



14446 /2008.
Slavnikova, Olʹga (1957-)
Bessmertnyj (magyar)
   A halhatatlan : elbeszélés egy valódi emberről / Olga Szlavnyikova ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Noran, 2008. - 258 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9716-81-0 kötött : 3699,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2787435]
MARC

ANSEL
UTF-8



14447 /2008.
Small, Bertrice
Forbidden pleasures (magyar)
   Tiltott örömök / Bertrice Small ; [ford. Gazdag Diána]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-94-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2787308]
MARC

ANSEL
UTF-8



14448 /2008.
Sparks, Nicholas (1965-)
Nights in Rodanthe (magyar)
   Éjjel a parton / Nicholas Sparks ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : General Press, [2008]. - 206 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-106-8 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2786138]
MARC

ANSEL
UTF-8



14449 /2008.
Stap, Sophie van der
Meisje met negen pruiken (magyar)
   Ma szőke vagyok : lány kilenc parókával / Sophie van der Stap. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 223 p. ; 21 cm
Ford. Gótai Laura
ISBN 978-963-9887-02-2 fűzött : 2500,- Ft
Stap, Sophie van der
holland irodalom - rákbetegség - napló
839.31-94=945.11 *** 616-006(0:82-94)
[AN 2787130]
MARC

ANSEL
UTF-8



14450 /2008.
Steel, Danielle (1947-)
Honor thyself (magyar)
   Becsüld önmagad! / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-197-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2786607]
MARC

ANSEL
UTF-8



14451 /2008.
Stendhal (1783-1842)
Lucien Leuwen (magyar)
   Vörös és fehér : Lucien Leuwen : regény / Stendhal ; [ford. Illés Endre]. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 644 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-04-6 kötött : 4500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2787883]
MARC

ANSEL
UTF-8



14452 /2008.
Thornton, Claire
The abducted heiress (magyar)
   Tűztenger / Claire Thornton ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 367 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-768-8 fűzött : 1295,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2785556]
MARC

ANSEL
UTF-8



14453 /2008.
Toole, John Kennedy (1937-1969)
The neon bible (magyar)
   A neonbiblia / John Kennedy Toole ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 164 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-067-7 kötött : 2700,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2786069]
MARC

ANSEL
UTF-8



14454 /2008.
Toresen, Eli B. (1952-)
   A szellemló visszatér [elektronikus dok.] / Eli B. Toresen ; ford. Dövényi Mária Ibolya ; Szórádi Erika előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Stabenfeldt : [PonyClub], 2008. - 1 CD (1 h 3 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9749-39-9
norvég irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2783991]
MARC

ANSEL
UTF-8



14455 /2008.
Traviss, Karen
The clone wars (magyar)
   A klónok háborúja / [Karen Traviss] ; [ford. Nemes István]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 315 p. ; 21 cm
Star wars (keretcím)
ISBN 978-963-9901-03-2 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2786713]
MARC

ANSEL
UTF-8



14456 /2008.
Ugrešić, Dubravka
Ministarstvo boli (magyar)
   A fájdalom minisztériuma / Dubravka Ugrěsić ; [ford. Radics Viktória]. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 237 p. ; 21 cm. - (Bóra könyvek, ISSN 1789-9184)
ISBN 978-963-236-098-0 fűzött : 2100,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2785350]
MARC

ANSEL
UTF-8



14457 /2008.
Vandenberg, Philipp (1941-)
Purpur Schatten (magyar)
   Bíbor árnyak : regény / Philipp Vandenberg. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 452 p. ; 21 cm
Ford. Boda András
ISBN 978-963-7437-94-6 kötött : 3800,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2787116]
MARC

ANSEL
UTF-8



14458 /2008.
Verne, Jules (1828-1905)
Un capitaine de quinze ans (magyar)
   A tizenöt éves kapitány / Jules Verne ; ford. Szász Károly. - Budapest : Népszabadság Kv., 2008. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9709-60-7 kötött
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2785979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 109 p. - (Verne Gyula-sorozat ; 15/16.)
ISBN 978-963-9709-61-4 : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2785987] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 119 p. - (Verne Gyula-sorozat ; 16/16.)
ISBN 978-9639709-62-1 : 990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2785990] MARC

ANSEL
UTF-8



14459 /2008.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Galápagos (magyar)
   Galápagos / Kurt Vonnegut ; [ford. Szántó György Tibor]. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 341 p. ; 20 cm
Megj. "Második édenkért" címmel is
ISBN 978-963-203-186-6 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2786327]
MARC

ANSEL
UTF-8



14460 /2008.
Wallace, Edgar (1875-1932)
Bosambo of the river (magyar)
   Bosambo : dél-afrikai történet / Edgar Wallace. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 306 p. ; 19 cm
Ford. Arányi Erzsébet
ISBN 978-963-9887-07-7 fűzött : 1500,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2787287]
MARC

ANSEL
UTF-8



14461 /2008.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The missing million (magyar)
   Az eltűnt millió : a dilettáns zsaroló / Edgar Wallace. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 227 p. ; 19 cm
Ford. Balogh Barna. - Megj. "A dilettáns zsaroló" címmel is
ISBN 978-963-9887-06-0 fűzött : 1300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2787269]
MARC

ANSEL
UTF-8



14462 /2008.
Willard, Eliza
All that glitters (magyar)
   Nem mind arany / [írta Eliza Willard] ; [ford. Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 115 p. ; 18 cm. - (Mary-Kate and Ashley. 16 leszek ; 9.)
ISBN 978-963-9875-93-7 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2787065]
MARC

ANSEL
UTF-8



14463 /2008.
Wilson, Jacqueline
Kiss (magyar)
   Mi lesz a csókkal? / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; ford. Németh Anikó Annamária. - Budapest : Animus, 2008. - 246 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9884-09-0 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2783931]
MARC

ANSEL
UTF-8




47   Magyar szépirodalom

14464 /2008.
Ady Endre (1877-1919)
   Sípja régi babonának : Ady Endre versei. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 389, [10] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9875-73-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2787038]
MARC

ANSEL
UTF-8



14465 /2008.
Andy Jazz (1939-)
   Nevess egy picíííííít! : Polgárka, az éjjeli bagoly internetes meséi / Andy Jazz. - Sopron : Ed. Nove, 2008. - 223, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-06-9 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2785889]
MARC

ANSEL
UTF-8



14466 /2008.
Antalfy István (1924-)
   Nem hiába : új versek / Antalfy István. - Kecskemét : Planéta Ny., 2008. - 128 p. : ill. ; 21cm
ISBN 978-963-86780-7-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2784474]
MARC

ANSEL
UTF-8



14467 /2008.
Áprily Lajos (1887-1967)
   Áprily Lajos versei / [vál. és szerk. Lator László]. - Budapest : Sziget, 2008. - 243 p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-7268-60-1 kötött : 2380,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2785454]
MARC

ANSEL
UTF-8



14468 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Arany János versei. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 2 db ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - verses epika - vers
894.511-13 *** 894.511-14
[AN 2787062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Letészem a lantot. - 397, [2] p.
ISBN 978-963-9875-74-6
magyar irodalom - verses epika - vers
894.511-13 *** 894.511-14
[AN 2787064] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Őszikék. - 397, [7] p.
ISBN 978-963-9901-04-9
magyar irodalom - verses epika - vers
894.511-13 *** 894.511-14
[AN 2787071] MARC

ANSEL
UTF-8



14469 /2008.
Arany János (1817-1882)
   Toldi / Arany János ; Vojnich Erzsébet ill. - Budapest : Magvető, 2008. - 83 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-14-2669-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2787302]
MARC

ANSEL
UTF-8



14470 /2008.
   Aranyeső : válogatás a magyar irodalom gyermekverseiből / [... vál. Rácz Anikó] ; [a rajzokat kész. Szendrei Tibor]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 94, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9901-17-9 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2786858]
MARC

ANSEL
UTF-8



14471 /2008.
Báger Gusztáv (1938-)
   Míg leírom, felébredek / Báger Gusztáv. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2008. - 140 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-71-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2784050]
MARC

ANSEL
UTF-8



14472 /2008.
Baló Júlia
   Púder : kis lélekerősítővel a mindennapokhoz / [Baló Júlia]. - [Budapest] : Retro Media Kft., 2008. - 237 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87694-6-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - életvezetés - ezoterika - memoár
894.511-94 *** 613.865 *** 133.25
[AN 2785973]
MARC

ANSEL
UTF-8



14473 /2008.
Balogh Endre (1971-)
   A parazita : próza / Balogh Endre. - Budapest : FISZ, 2008. - 95 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 47.)
ISBN 978-963-7043-29-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2785068]
MARC

ANSEL
UTF-8



14474 /2008.
Békés Pál (1956-)
   Csikágó [elektronikus dok.] : gangregény / Békés Pál ; előadja Kulka János. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2008. - 1 CD (8 h 48 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-06-5359-6 : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2784016]
MARC

ANSEL
UTF-8



14475 /2008.
Berényi Szilvia
   A szív bilincsei : szerelmes regény / Sylvia Ber. - [Budapest] : Anno, 2008. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-548-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2786506]
MARC

ANSEL
UTF-8



14476 /2008.
Boda S. Gitta (1961-)
   Verika, az elátkozott tündérlány / Szabó Gitta ; [ill. Szabó Gitta]. - Sopron : Ed. Nove, 2008. - 71 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-01-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2787422]
MARC

ANSEL
UTF-8



14477 /2008.
   Bordalok : kortárs költők bordalainak gyűjteménye / [szerk. Góg János]. - [Csongrád] : Raszter, 2008. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-52-1 fűzött
magyar irodalom - vers - bordal - antológia
894.511-146.1(082) *** 663.2(0:82-14)
[AN 2784232]
MARC

ANSEL
UTF-8



14478 /2008.
Csendes Istvánné
   A megmentett karácsony / [írta Csendes Istvánné] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9770-55-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2784434]
MARC

ANSEL
UTF-8



14479 /2008.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Puszibolt / Cserna-Szabó András. - Budapest : Magvető, 2008. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2664-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2786082]
MARC

ANSEL
UTF-8



14480 /2008.
Csirke András
   Sanyi manó karácsonya / írta Anderson Chyrke ; rajz. Gábor Emese. - [Budapest] : Táltoskönyvek, cop. 2008. - 30, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87653-5-2 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2786398]
MARC

ANSEL
UTF-8



14481 /2008.
Csirmaz Előd Pál
   Paranoid nosztalgia = Paranoid nostalgia / e p csirmaz ; [az ill. ... Deli Eszter Kinga munkái]. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : FISZ, 2008. - 313 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 46.)
ISBN 978-963-7043-28-4 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - dráma - kétnyelvű dokumentum
894.511-2.02=20
[AN 2785508]
MARC

ANSEL
UTF-8



14482 /2008.
   Csodaszép esti mesék : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bakos József György, Csukásné Bernáth Krisztina, Csukás Csaba]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2008]. - [30] p. : ill., színes ; 31cm
ISBN 978-963-9812-03-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2785946]
MARC

ANSEL
UTF-8



14483 /2008.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   A tihanyi ekhóhoz : Csokonai Vitéz Mihály versei. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 393, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9875-72-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2787057]
MARC

ANSEL
UTF-8



14484 /2008.
Csoóri Sándor (1930-)
   Moziba megy a hold / Csoóri Sándor ; Keszeg Ágnes illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2008. - 74, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9820-06-7 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2784498]
MARC

ANSEL
UTF-8



14485 /2008.
Czank Georgina
   Ihlet meséi / Czank Georgina. - Budapest : Szerző, 2008. - 60 p. ; 20 cm
Fűzött : 1290,- Ft (hibás ISBN 978-963-87819-2-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2769990]
MARC

ANSEL
UTF-8



14486 /2008.
Devecsery László (1949-)
   Kisbuksi testvérkét kap / Devecsery László ; Füzesi Zsuzsa rajz. - Budapest : Urbis Kvk., 2008. - 78 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9706-49-1 kötött (hibás ISBN 978-973-963-9706-43-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2784066]
MARC

ANSEL
UTF-8



14487 /2008.
Ernyey Béla (1942-)
   A P si.. : oknyomozó regény / Ernyey Béla. - [Budapest] : I.A.T. K., 2008. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9885-02-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2786499]
MARC

ANSEL
UTF-8



14488 /2008.
   Esti mesék gyerekeknek : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bakos József György, Csukásné Bernáth Krisztina, Csukás Csaba]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2008]. - [30] p. : ill., színes ; 31cm
ISBN 978-963-9812-17-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2785954]
MARC

ANSEL
UTF-8



14489 /2008.
Fekete István (1900-1970)
Vuk (angol)
   Vuk : the fox cub / István Fekete ; [transl. Andrew G. Biri] ; [ill. Edit Szalma]. - [Budapest] : Móra, 2008. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8553-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 2784603]
MARC

ANSEL
UTF-8



14490 /2008.
Fiala János (1957-)
   Péklapát / Fiala János. - Budapest : Mérték, 2008. - 349 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-28-6 kötött
Fiala János (1957-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2787176]
MARC

ANSEL
UTF-8



14491 /2008.
Gáll Mátyás (1920-)
   A remény rejtett szépségeiről : nyomozásos életregény / Gáll Mátyás. - Budapest : Duna Kvk., cop. 2008. - 203, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9684-64-5 kötött : 1490,- Ft
Gáll Mátyás (1920-)
Erdély - határon túli magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6(498)
[AN 2785992]
MARC

ANSEL
UTF-8



14492 /2008.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - Budapest : Petepite, 2008. - 172 p. ; 21 cm. - (Klasszikusok újramesélve, ISSN 2060-2413)
ISBN 978-963-9503-38-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2786206]
MARC

ANSEL
UTF-8



14493 /2008.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 69, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8556-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2786383]
MARC

ANSEL
UTF-8



14494 /2008.
Góg János (1951-)
   Húrok rezdülése / Góg János. - [Csongrád] : Raszter, [2008]. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-50-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2784601]
MARC

ANSEL
UTF-8



14495 /2008.
Gubicza Jenő
   Félrevert világ : [versek] / Gubicza Jenő. - Budapest : Duna Kvk., 2008. - 166 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9684-63-8 kötött : 1940,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2786037]
MARC

ANSEL
UTF-8



14496 /2008.
   Hasítás : huszonhat író novellája a rockról / [... vál. Békés Pál és Tóth Krisztina]. - Budapest : Magvető, cop. 2008. - 303 p. ; 19 cm
Hasítás : magyar rocknovellák (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-14-2668-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - könnyűzene - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 78.067.26.036.7(100)(0:82-32)
[AN 2786261]
MARC

ANSEL
UTF-8



14497 /2008.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Velem mindig történik valami / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2008. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8527-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2788224]
MARC

ANSEL
UTF-8



14498 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - Budapest : Petepite, cop. 2008. - 155 p. ; 21 cm. - (Klasszikusok újramesélve, ISSN 2060-2413)
ISBN 978-963-9503-39-7 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2786210]
MARC

ANSEL
UTF-8



14499 /2008.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - Budapest : Petepite, cop. 2008. - 153 p. ; 21 cm. - (Klasszikusok újramesélve, ISSN 2060-2413)
ISBN 978-963-9503-37-3 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2786135]
MARC

ANSEL
UTF-8



14500 /2008.
Judge, Kate
   Natali : út a reménységbe / Kate Judge. - Budapest : Duna Kvk., [2007]. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9684-47-8 kötött : 1498,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2786236]
MARC

ANSEL
UTF-8



14501 /2008.
Juhász Magda
   Din kalandjai : a páfrányligeti dinók / Juhász Magda ; [Zubály Sándor rajz.]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 30 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9901-16-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2787001]
MARC

ANSEL
UTF-8



14502 /2008.
Kácsor Zsolt
   Barbarus : magyar história / Kácsor Zsolt. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 262, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9797-72-7 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2785120]
MARC

ANSEL
UTF-8



14503 /2008.
Kiss László (1976-)
   Árnyas utcai szép napok. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2008. - 152 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-68-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - esszé - karcolat
894.511-32 *** 894.511-4 *** 894.511-43
[AN 2784381]
MARC

ANSEL
UTF-8



14504 /2008.
Klenczné Földi Irén
   Hétpettyes : válogatás első 75 évem verseiből / Klenczné Földi Irén. - [Pécs] : Szerző, 2008. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2784758]
MARC

ANSEL
UTF-8



14505 /2008.
Koncz István, Sz
   Gyógyító mosoly / Sz. Koncz István. - Pécs : Alexandra, 2008. - 133 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-908-5 fűzött
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 2784746]
MARC

ANSEL
UTF-8



14506 /2008.
Kós Károly (1883-1977)
   Varju-nemzetség / Kós Károly. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 241, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-98-1 kötött : 2600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(498)
[AN 2786805]
MARC

ANSEL
UTF-8



14507 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Beteg lelkek : válogatott novellák 1. / Kosztolányi Dezső ; [... a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - Budapest : Európa, 2008. - 501p. ; 21 cm. - (Kosztolányi Dezső művei)
ISBN 978-963-07-8611-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2785696]
MARC

ANSEL
UTF-8



14508 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Pacsirta ; Édes Anna / Kosztolányi Dezső ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Ács Margit]. - Budapest : Európa, 2008. - 404 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8671-3 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2786553]
MARC

ANSEL
UTF-8



14509 /2008.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Tengerszem : válogatott novellák 2. / Kosztolányi Dezső ; [... a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - Budapest : Európa, 2008. - 455 p. ; 21 cm. - (Kosztolányi Dezső művei)
ISBN 978-963-07-8612-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2785690]
MARC

ANSEL
UTF-8



14510 /2008.
Krúdy Gyula (1878-1933)
A podolini kísértet (német)
   Das Gespenst von Podolin : Roman / Gyula Krúdy ; Deutsch von György Buda ; mit einem Nachwort von György Dalos. - Budapest ; Wien : Kortina, cop. 2008. - 272 p. ; 21 cm. - (Literaturwunderland Ungarn, ISSN 1788-0327 ; [5.])
Kötött : 18,90 EUR
ISBN 978-3-9502315-6-4
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=30
[AN 2784766]
MARC

ANSEL
UTF-8



14511 /2008.
Makovei János
   A jövendő a béke emberéé / Makovei János. - Budapest : Evangéliumi Pünkösdi Közösség, cop. 2007. - 312 p. ; 22 cm. - (Élő víz könyvek)
ISBN 978-963-06-3985-9 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2785984]
MARC

ANSEL
UTF-8



14512 /2008.
Márai Sándor (1900-1989)
   Bölcsességek januártól decemberig / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 597, [2] p. ; 19 cm
ISBN 963-208-907-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2786329]
MARC

ANSEL
UTF-8



14513 /2008.
Megyesi János (1913-)
   Éjjelente emlékezem.. / Megyesi János ; [közread. a] Görcsönyért Közalapítvány. - Görcsöny : Görcsönyért Közalapítvány, 2008. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5245-2 fűzött
Megyesi János (1913-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2784476]
MARC

ANSEL
UTF-8



14514 /2008.
Menyhárt Jenő (1959-)
   Az agitátor / Menyhárt Jenő. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 284, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-32-4 fűzött : 2980,- Ft
Menyhárt Jenő (1959-)
Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - környezetvédelem - memoár
894.511-94 *** 908.73(0:82-94) *** 504.06(73)(0:82-94)
[AN 2786684]
MARC

ANSEL
UTF-8



14515 /2008.
   Mesék Mátyás királyról / [a rajzokat Kozma Mihály kész.]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 93, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9875-91-3 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2787187]
MARC

ANSEL
UTF-8



14516 /2008.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A két koldusdiák [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán ; előadja Boromisza Dóra. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2008. - 1 CD (4 h 7 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88099-0-2 : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2784019]
MARC

ANSEL
UTF-8



14517 /2008.
Négyessy Zita (1957-)
   Egmont-nyitány / Négyessy Zita. - Budapest : Európa, 2008. - 375 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8630-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2786531]
MARC

ANSEL
UTF-8



14518 /2008.
Nemere István (1944-)
   Naponta fogsz meghalni : Áté papnői minden férfit megtanítanak rettegni / Nemere István. - Budapest : Atlantic Press, 2008. - 251 p. ; 20 cm. - (Áté papnői)
ISBN 978-963-85162-6-8 fűzött : 2780,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2785208]
MARC

ANSEL
UTF-8



14519 /2008.
Nemere István (1944-)
   Vismar és társa / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán, cop. 2008. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87875-4-5 fűzött : 1944,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2787299]
MARC

ANSEL
UTF-8



14520 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hecseki és a kedves betörők / Nógrádi Gábor. - Budapest : Móra, 2008. - 270 p. ; 22 cm. - (Nógrádi Gábor könyvei)
ISBN 978-963-11-8534-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2786761]
MARC

ANSEL
UTF-8



14521 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hogyan neveljünk? / [írta] Nógrádi Gábor ; [rajz.] Cakó Ferenc. - Budapest : Móra, 2008. - 168, [5] p. : ill. ; 20 cm
A "Hogyan neveljük...?" és a "No, és hogyan neveljük...?" c. könyvek átd., új kiadása
ISBN 978-963-11-8541-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 2786747]
MARC

ANSEL
UTF-8



14522 /2008.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Marci visszavág / Nógrádi Gábor. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - 228 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8552-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 2785579]
MARC

ANSEL
UTF-8



14523 /2008.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A pecsenyehattyú és más mesék / Parti Nagy Lajos ; [ill.] Banga Ferenc. - Budapest : Magvető, 2008. - 58, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2691-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2786388]
MARC

ANSEL
UTF-8



14524 /2008.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Egy gondolat bánt engemet.. : Petőfi Sándor versei. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 395, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9875-71-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2787047]
MARC

ANSEL
UTF-8



14525 /2008.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa : hősköltemény négy énekben / Petőfi Sándor ; Sajdik Ferenc rajz. - [Budapest] : Studio 33 Kft., cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-5671-9 kötött
 (hibás ISBN 963-06-5671-9)
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2787306]
MARC

ANSEL
UTF-8



14526 /2008.
Petri György (1943-2000)
   Válogatott versek / Petri György. - Budapest : Magvető, 2008. - 307, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2682-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2785128]
MARC

ANSEL
UTF-8



14527 /2008.
Polgár András (1937-)
   Hüje zsiráf / Polgár András. - Budapest : Ad Librum : PodPress Kv., 2008. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-42-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2784773]
MARC

ANSEL
UTF-8



14528 /2008.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Válogatott versek ; Ikrek hava / Radnóti Miklós ; [vál., a jegyzeteket ... írta Ferencz Győző]. - Budapest : Osiris, 2008. - 278 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár)
ISBN 978-963-276-008-7 fűzött : 920,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2789258]
MARC

ANSEL
UTF-8



14529 /2008.
Rafi Lajos (1970-)
   Földhöz vert csoda / Rafi Lajos. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 63, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-054-6 fűzött : 1200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2785242]
MARC

ANSEL
UTF-8



14530 /2008.
Schmidt Egon (1931-)
   Katica és sünike / Schmidt Egon ; [Budai Tibor rajz.]. - Budapest : Mérték, 2008. - 40 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9889-10-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2784039]
MARC

ANSEL
UTF-8



14531 /2008.
Schneider Izabella
   Hiúzasszony nem szeret / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-05-3 kötött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2787100]
MARC

ANSEL
UTF-8



14532 /2008.
Simai Mihály (1935-)
   Titkos testvériség / Simai Mihály. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2008. - 183 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-67-6 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - festészet - vers
894.511-14 *** 75(439)"19/200" *** 75(100)
[AN 2784055]
MARC

ANSEL
UTF-8



14533 /2008.
Szabó Mária Gizella
   Szerelmi zsákutcák, avagy Száz békát megcsókoltam / Szabó Mária Gizella. - Budapest : Szerző, 2008. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5800-3 fűzütt : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2784855]
MARC

ANSEL
UTF-8



14534 /2008.
Szakáli Anna
   Nevető hold / Szakáli Anna ; [a ... képek ... Jónás László ... munkái]. - [Budapest] : [Szakáli A.], [2008]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5762-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2784739]
MARC

ANSEL
UTF-8



14535 /2008.
Szakonyi Károly (1931-)
   Szeretők [elektronikus dok.] / [Gyurkovics Tibor ... verseinek és a Bíboros c. novellája motívumainak felhasználásával írta és rend. Szakonyi Károly ...] ; Incze Ildikó előadásában ; kiad. Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaság. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Baross G. Nemz. Gazdaságpártoló Társ., [2008]. - 1 CD (48 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
magyar irodalom - hangjáték - auditív dokumentum
894.511-2
[AN 2786093]
MARC

ANSEL
UTF-8



14536 /2008.
Szeles, Angelina
   Másképpen szeretni / Angelina Szeles. - Sopron : Novum, 2008. - 368 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-58-5 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2784281]
MARC

ANSEL
UTF-8



14537 /2008.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni kedvenc meséi / Szepes Mária ; [ill. Rákosy Anikó]. - Budapest : Móra, 2008. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8530-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2785660]
MARC

ANSEL
UTF-8



14538 /2008.
Szepes Mária (1908-2007)
   Szepes Mária füveskönyv / [vál. Zsámboki Mária]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 279 p. ; 21 cm
Bibliogr.: 275 p.
ISBN 978-963-529-032-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2785542]
MARC

ANSEL
UTF-8



14539 /2008.
Tandori Dezső (1938-)
   Kalandos Angliák : 1988-2005 : 3 regény / Tandori Dezső ; [a szerző illusztrációival]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2008. - 359 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Tart.: A tizedik név: Walton Street ; Medvék és más verebek ; A vad rohanatban
ISBN 978-963-8496-66-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2784068]
MARC

ANSEL
UTF-8



14540 /2008.
Tóth Gyula, Sz
   Tanári notesz 1-2 : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2006-2007 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest ; Celldömölk : Mikro-Borgisz K., 2008. - 407 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5086-1 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2787564]
MARC

ANSEL
UTF-8



14541 /2008.
Varga László (1955-)
   Felemelkedés / Varga László. - Sopron : Novum, 2008-. - 22 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2785910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Újjászületve. - 2008. - 235 p.
ISBN 978-963-9842-61-8 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2785913] MARC

ANSEL
UTF-8



14542 /2008.
Vass Géza (1926-)
   Óvakodj a sarki rókától : kisregény / Vass Géza. - [Hévíz] : Vass G., [2008]. - 221 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-5808-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2784210]
MARC

ANSEL
UTF-8



14543 /2008.
   A visszaszerzés reménye : húszéves a Hitel : antológia / [... szerk. Papp Endre] ; [közread.] A Hitelért Alapítvány. - [Budapest] : A Hitelért Alapítvány, 2008. - 612, [11] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5936-9 kötött : 5400,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2787441]
MARC

ANSEL
UTF-8



14544 /2008.
Vókó György
   Kagylók és pelyhek ; Gondolatok / Vókó György ; [a rajzokat kész. Tóth Ágnes]. - [Magyaregregy] : Vókó Gy., [2008]. - 152 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5830-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2785110]
MARC

ANSEL
UTF-8



14545 /2008.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Angyali történetek : ...és ami azóta történt... : bővített válogatás / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, cop. 2008. - 727 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-874-3 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2787191]
MARC

ANSEL
UTF-8



14546 /2008.
Ward, Soren
   Leceai játszma : fantasy regény / Soren Ward. - [Debrecen] : Cherubion, 2008. - 406 p. : ill. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 130.)
ISBN 978-963-9566-75-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2785620]
MARC

ANSEL
UTF-8



14547 /2008.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Zimzizim / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - Budapest : Tericum, [2008], cop. 2001. - 57, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-8453-50-1 kötött : 1970,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2787289]
MARC

ANSEL
UTF-8



14548 /2008.
Zita Zi
   Szösszenetek avagy, Ami a regényből kimaradt / Zita Zi. - Szeged : [Szalma E.], 2007. - 250 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-2605-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2784217]
MARC

ANSEL
UTF-8




48   Gyermekkönyvek

14549 /2008.
Bálint Mariann
   Tipegő : mondókák, dalok, játékok gyermekekkel / Bálint Mariann rajz. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2008]. - 31 p. : ill., színes, részben kotta ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-16-1 kötött
mondóka - gyermekdal - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67
[AN 2784098]
MARC

ANSEL
UTF-8



14550 /2008.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A tücsök hegedűje ; A hóember
ISBN 978-963-9727-49-6 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2789293]
MARC

ANSEL
UTF-8



14551 /2008.
Campanella, Marco
Mamma... ti voglio bene (magyar)
   Anyu... nagyon szeretlek / [ill.] Marco Campanella ; [írta Anna Casalis] ; [ford. Constantin Mária-Gabriella]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - Lapozó (36 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9701-59-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2785396]
MARC

ANSEL
UTF-8



14552 /2008.
Campanella, Marco
Papà... ti voglio bene (magyar)
   Apu... nagyon szeretlek / [ill.] Marco Campanella ; [írta Anna Casalis] ; [ford. Constantin Mária-Gabriella]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - Lapozó (37 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9701-60-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2785438]
MARC

ANSEL
UTF-8



14553 /2008.
Fekete Annamária
   Állatkerti séta / [vers Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 978-963-9875-87-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2787147]
MARC

ANSEL
UTF-8



14554 /2008.
Fekete Annamária
   Erdei állatok / [vers Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 978-963-9875-88-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2787148]
MARC

ANSEL
UTF-8



14555 /2008.
Fekete Annamária
   Háziállatok / [vers Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 978-963-9875-90-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2787107]
MARC

ANSEL
UTF-8



14556 /2008.
Fekete Annamária
   Kedvenceink / [vers Fekete Annamária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
ISBN 978-963-9875-89-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2787149]
MARC

ANSEL
UTF-8



14557 /2008.
   Hugó barátai : háziállatok. - [Pécs] : Alexandra, 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-370-696-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2785555]
MARC

ANSEL
UTF-8



14558 /2008.
   Hugó barátai : vadállatok. - [Pécs] : Alexandra, 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-370-695-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2785562]
MARC

ANSEL
UTF-8



14559 /2008.
Kay, Sarah
Une année avec Sarah Kay (magyar)
   Egy év feljegyzései / [szöveg és ill. Sarah Kay] ; [ford. Seres Krisztina]. - Budapest : Mérték K., 2008. - [120] p. : ill., színes ; 27x27 cm
ISBN 978-963-9693-98-2 kötött
mondóka - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 379.825 *** 398.831(02.053.2)
[AN 2785653]
MARC

ANSEL
UTF-8



14560 /2008.
Monster machines (magyar)
   Óriási járművek. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kis könyvekben a nagyvilág)
ISBN 978-963-370-646-6 kötött
gépjármű - munkagép - képeskönyv
087.5(084.1) *** 629(02.053.2)
[AN 2786116]
MARC

ANSEL
UTF-8



14561 /2008.
My little book of dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kis könyvekben a nagyvilág)
ISBN 978-963-370-644-2 kötött
dinosaurus - képeskönyv
087.5(084.1) *** 568.19(02.053.2)
[AN 2786111]
MARC

ANSEL
UTF-8



14562 /2008.
My little book of farm animals (magyar)
   Állatok a tanyán. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kis könyvekben a nagyvilág)
ISBN 978-963-370-645-9 kötött
háziállat - képeskönyv
087.5(084.1) *** 636(02.053.2)
[AN 2786103]
MARC

ANSEL
UTF-8



14563 /2008.
My little book of trucks, trains and tractors (magyar)
   Teherautók, vonatok és traktorok. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 17 cm. - (Kis könyvekben a nagyvilág)
ISBN 978-963-370-647-3 kötött
gépjármű - munkagép - képeskönyv
087.5(084.1) *** 629.11(02.053.2)
[AN 2786108]
MARC

ANSEL
UTF-8



14564 /2008.
Wall-E (magyar)
   Wall-E / Disney, Pixar ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-015-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2784462]
MARC

ANSEL
UTF-8



14565 /2008.
Wolf, Tony
Cenerentola (magyar)
   Hamupipőke / [rajz.] Tony Wolf ; [írta Anna Casalis] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - Lapozó (42 p.) : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-9701-62-5 kötött : 1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2785078]
MARC

ANSEL
UTF-8



14566 /2008.
Wolf, Tony
   Hol volt, hol nem volt.. : a világ legszebb meséi / [rajz.] Tony Wolf ; [írta Anna Casalis] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - Lapozó (54 p.) : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9701-61-8 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2785230]
MARC

ANSEL
UTF-8



14567 /2008.
Wolf, Tony
La Luna racconta (magyar)
   Mesél a Hold / [rajz.] Tony Wolf ; [írta Anna Casalis] ; [ford. Constantin Gabriella]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - Lapozó (41 p.) : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-9701-63-2 kötött1980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2785074]
MARC

ANSEL
UTF-8




49   Vegyes tartalmú könyvek

14568 /2008.
Hirano Kohta
Hellsing (magyar)
   Hellsing / írta és rajz. Hirano Kohta ; [... ford. Koch Zita]. - Budapest : MangaFan, [2008]-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2754173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 185, [7] p.
ISBN 978-963-9794-05-4 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2784468] MARC

ANSEL
UTF-8



14569 /2008.
Kentarō Miura
Beruseruku (rom)
   Berserk / Kentaro Miura ; [trad. Oana Vlad şi Ana Scuturici]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2785720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. vol. - 2008. - [220] p.
ISBN 978-963-9679-95-5 fűzött
manga
087.6:084.11
[AN 2785723] MARC

ANSEL
UTF-8



14570 /2008.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6. kötetet ford. Basa Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A halál erdejében. - 2008. - 183 p.
ISBN 978-963-87539-6-0 fűzött
manga
087.6:084.11
[AN 2784519] MARC

ANSEL
UTF-8



14571 /2008.
Moore, Alan (1953-)
Watchmen (magyar)
   Watchmen : az őrzők / írta Alan Moore ; rajz. Dave Gibbons ; ford., szerk. és a jegyzeteket írta Bárány Ferenc. - [Budapest] : Cartaphilus, [2008]-. - ill., részben színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2786260]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2008]. - [144] p.
ISBN 978-963-266-069-1 fűzött : 2580,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2786292] MARC

ANSEL
UTF-8



14572 /2008.
Satrapi, Marjane (1969-)
Persepolis (magyar)
   Persepolis : a visszatérés / Marjane Satrapi ; [ford. Rády Krisztina]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 192, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 978-963-9725-34-8 fűzött : 2800,- Ft
Irán - iszlám fundamentalizmus - 20. század - képregény
087.6:084.11 *** 297(55)"197/199"
[AN 2786827]
MARC

ANSEL
UTF-8



14573 /2008.
Suchanek-Osierda, Bozena
   A bajkeverő / [írta Bozena Suchanek-Osierda] ; [fényképezte Johanna Jakobsen]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Green Hills Lovarda)
ISBN 978-963-9749-41-2 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2784336]
MARC

ANSEL
UTF-8



14574 /2008.
Tálosi András
   Charax / Tálosi András ; [kész. az Igen Egyesület gondozásában]. - Budapest : Igen Egyes., 2008-. - ill. ; 20 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2785918]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., In medias res. - 2008. - 55 p.
ISBN 978-963-87428-4-1 fűzött : 850,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2785921] MARC

ANSEL
UTF-8



14575 /2008.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 173, [17] p.
ISBN 978-963-9794-19-1 fűzött
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2784461] MARC

ANSEL
UTF-8



14576 /2008.
Youn In-wan
Shin Angyo Onshi (magyar)
   Árnybíró = Angjo Onsi / Joun In-Van, Jang Kjung-Il ... ; [... ford. Kiss Réka Gabriella, Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2006-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötetet ford. Kiss Réka Gabriella
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2641043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 2008. - 203 p.
ISBN 978-963-9794-24-5 fűzött
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2784530] MARC

ANSEL
UTF-8