MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2009/02/11 15:14:16
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1346 /2009.
   A Magyar Tudományos Akadémia aranyérmesei, 1961-2008 / [szerk. Tolnai Márton] ; [összeáll. Palló Gábor és Tolnai Márton]. - Budapest : MTA KSZI, 2008. - 58 p. : ill. ; 22 cm. - (Akadémiai album, ISSN 2060-0291 ; 4.)
ISBN 978-963-508-569-9 kötött
Magyarország - kitüntetés - akadémikus
061.12(439)(092) *** 06.068(439)
[AN 2798042]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2009.
   A Magyar Tudományos Akadémia vezetői, 1830-2008 : archontológia / [szerk. Tolnai Márton] ; [az adatokat összegyűjt. Merényi-Metzger Gábor] ; [a képanyagot összegyűjt. Cs. Lengyel Beatrix]. - Budapest : MTA KSZI, 2008. - 201 p. : ill. ; 22 cm. - (Akadémiai album, ISSN 2060-0291 ; 3.)
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 978-963-508-563-7 kötött
Magyarország - tudományos akadémia - vezető alkalmazott
061.12(439)(092)
[AN 2797922]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1348 /2009.
   Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon : ferences könyvtárak, 1681-1750 / sajtó alá rend. Zvara Edina ; [szerk. Monok István]. - Budapest : OSZK, 2008. - XXVI, 383 p. ; 24 cm. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 19/3.)
A függelékben: Plébániák és más rendházak könyvtárai. - Magyar és latin nyelven. - Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-557-7 fűzött
Magyarország - egyházi könyvtár - franciskánusok - 17. század - 18. század - könyvtári katalógus
027.6(439)"16/17" *** 017.1(439) *** 271.3(439)
[AN 2796825]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2009.
   Könyvtártörténeti füzetek / kiad. a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára és I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke. - Szeged : JATE, 1981-. - 15x21 cm
A 10. és 11. kötetet kiad. a Scriptum Rt. - A 8. kötettől közread. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Művelődéstörténeti Intézet, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Művelődéstörténeti Intézet, a 12. tagot közread. az Országos Széchényi Könyvtár és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi Tanszék
ISBN 963-481-233-3
Magyarország - könyvtártörténet
026/027(439)(091)
[AN 263300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Intézményi- és magángyűjtemények, 1541-1750 : könyvjegyzékek bibliográfiája / [összeáll. és szerk. Monok István, Zvara Edina]. - 2008. - XXIII, 136 p.
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-200-558-4 fűzött
Magyarország - közkönyvtár - magánkönyvtár - 16. század - 17. század - 18. század - könyvtári katalógus - szakbibliográfia
017.1/.2(439)"15/17":016
[AN 2796669] MARC

ANSEL
UTF-81350 /2009.
Vidra Szabó Ferenc (1948-)
   Könyvtári partnerkapcsolatok, kommunikációs kérdések / Vidra Szabó Ferenc. - Budapest : KI, 2008. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez, ISSN 1789-1280 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-201-632-0 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - kommunikáció - marketing
02 *** 316.77(439) *** 658.8 *** 65.013
[AN 2796574]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1351 /2009.
Ágoston György
   Digitális földfelszíni televíziózás : európai körkép, 2007 június - 2008 május / Ágoston György. - Budapest : AKTI, 2008. - 58 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 27.)
ISBN 978-963-87823-7-3 fűzött
Európa - televíziótechnika - digitális híradástechnika - ezredforduló - műsorszórás
791.9.097(4) *** 621.397.743.037.37 *** 654.197
[AN 2798291]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2009.
Bíró Ágnes
   Az új szlovák sajtótörvény születése, 2008 / Bíró Ágnes. - Budapest : AKTI, 2008. - 29 p. ; 24 cm. - (AKTI dokumentumok, ISSN 2060-0607 ; 2.)
ISBN 978-963-88088-5-1 fűzött
Szlovákia - tömegtájékoztatási eszköz - törvény
791.9.096/.097(437.6)(094) *** 070(437.6)(094)
[AN 2798222]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2009.
Bochkor Gábor (1964-)
   A Bumeráng aranyköpései / Bochkor Gábor, Boros Lajos, Voga János. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 142 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9710-17-7 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - rádióműsorszám - idézetgyűjtemény
791.9.096(439)(0:82-84)
[AN 2795648]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2009.
Incze Kinga (1970-)
   Magyarországi médiapiaci körkép, 2007 : az AGB Hungary, a TNS Media Intelligence, a Szonda Ipsos - GfK Hungária és a Matesz (Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség) adatai alapján / Incze Kinga. - Budapest : AKTI, 2008. - 46 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 31.)
ISBN 978-963-88088-2-0 fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló - statisztikai adatközlés
659.3(439)"200"(083.41) *** 791.9.096/.097(439)"200"(083.41)
[AN 2798338]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2009.
   A közösségi média helyzete az Európai Unióban : kultúra és oktatás : tanulmány / [szerző Kern European Affairs ...]. - Budapest : AKTI, 2008. - 75 p. ; 24 cm. - (AKTI dokumentumok, ISSN 2060-0607 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87823-8-0 fűzött
Európai Unió - médiaismeret - tömegtájékoztatási eszköz - nonprofit szervezet
791.9.096/.097(4-62) *** 316.774 *** 334.012.46(4-62)
[AN 2798149]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2009.
   Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata : országos reprezentatív közvélemény-kutatás, 2008 / [kész.] Periszkóp Médiakutató Kft. - Budapest : AKTI, 2008. - 29, 9 p. : ill. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 29.)
ISBN 978-963-88088-3-7 fűzött
Magyarország - rádiózás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - közszolgálati média
791.9.096(439) *** 316.774(439)(083.41)
[AN 2798320]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2009.
Kunetz Szabolcs
   Gondolatok a helyi televíziózásról avagy Helyben-bajban fürösztve? / Kunetz Szabolcs. - Budapest : AKTI, 2008. - 27 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 25.)
ISBN 978-963-87823-6-6 fűzött
Magyarország - televíziózás - helyi média
791.9.097(439)
[AN 2798224]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2009.
   Média-önszabályozási útmutató : kérdések és válaszok / [közzéteszi] Haraszti Miklós ; [szerk. Adeline Hulin és Jon Smith] ; [ford. Bajomi-Lázár Péter] ; [közread. az EBESZ] ; [kiad. a Független Médiaközpont ...]. - Bécs : EBESZ ; Budapest : Független Médiaközp., 2008. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5812-6 fűzött
tömegtájékoztatási eszköz - foglalkozási erkölcs - etikai kódex - útmutató
791.9.096/.097 *** 174
[AN 2797779]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2009.
   Television across Europe: follow-up reports 2008, Italy = La televisione in Europa: rapporto di aggiornamento 2008, Italia / [publ. by the] Open Society Institute. - Budapest ; New York, [N.Y.] : OSI, cop. 2008. - 81 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-1-891385-66-7
Olaszország - televíziószervezet - tömegtájékoztatási eszköz - sajtószabadság
791.9.097(45) *** 654.197(45) *** 316.77(45) *** 342.732(45)
[AN 2796962]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1360 /2009.
Pintér Márta
   Nyelv és politika Írország történetében / Pintér Márta. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2008. - 239 p. : ill., térk. ; 23 cm. - (Perspectives in English, American and postcolonial studies, ISSN 2060-4009 ; 3.)
Bibliogr.: p. 221-239.
ISBN 978-963-9696-61-7 fűzött
Írország - kulturális politika - nyelvpolitika - nyelvhasználat - nemzettudat
008:323(417) *** 800.7(417) *** 323.1(=916.2) *** 316.63
[AN 2795863]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2009.
Proszenyák Ferenc
   Az Eridanus hídja / Proszenyák Ferenc. - [S.l.] : [Proszenyák F.], 2008. - 355, [7] p. : ill. ; 23 cm
Fűzött : 4000,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-5443-2)
civilizáció - társadalmi változás - társadalmi probléma
008 *** 304
[AN 2794628]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1362 /2009.
Chopra, Deepak
The third Jesus (magyar)
   A harmadik Jézus / Deepak Chopra ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-528-987-5 kötött : 3490,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2794245]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2009.
Green, David
   Új energia, új kor / David Green. - Sopron : Novum, 2008. - 104 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-70-0 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2796042]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2009.
Guénon, René (1886-1951)
La crise du monde moderne (magyar)
   A modern világ válsága / René Guénon ; [ford. és szerk. Baranyi Tibor Imre]. - 2. jav. kiad. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2008. - 135, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87422-2-3 fűzött : 2400,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2801712]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2009.
Koronczi Éva
   A Fényember : korunk kézikönyve / Koronczi Éva. - Székesfehérvár : Koronczi É., 2008. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5940-6 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-06-5940-6)
okkultizmus
133.25
[AN 2797505]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2009.
McCormack, Kathleen
Tarot decoder (magyar)
   A megfejtett tarot : értelmezzük a tarot szimbólumait, és értsük meg jobban a kártyákat / Kathleen McCormack ; [ford. Trethon Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-154-1 kötött : 3990,- Ft
jövendőmondás - jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 2796059]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2009.
Paungger, Johanna
Vom richtigen Zeitpunkt (magyar)
   Útmutató Hold : a holdnaptár alkalmazása a mindennapi életben / Johanna Paungger, Thomas Poppe ; [ford. Sarankó Márta] ; [ill. Haász Katalin]. - [Budakeszi] : Sappirus Kft., [2009], cop. 1995. - 190 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-87596-3-4)
asztrológia
133.52
[AN 2801780]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2009.
Sandsmark, Joanna
Explore your destiny with runes (magyar)
   Sorsod a rúnák tükrében : az ősi jelek rávezetnek jövőd titkaira / Joanna Sandsmark ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm + 24 mell.
ISBN 978-963-9652-71-2 fűzött : 4400,- Ft
jövendőmondás - rúnaírás
133.3 *** 003.345
[AN 2795572]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2009.
Szabó Mária (1959-)
   Csillagjegyek és gyógyításuk : asztromedicina / Szabó Mária ; [ill. Nádor Judit]. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 142, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9710-42-9 kötött : 2200,- Ft
asztrológia - természetgyógyászat
133.52 *** 615.89
[AN 2795174]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2009.
Tokaji Zsolt (1971-)
   Kinai szexhoroszkóp : partnerkapcsolat / Tokaji Zsolt ; [Galbovy Attila rajz.]. - [Budapest] : Barrus, cop. 2008. - 239 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9755-05-5 fűzött : 2350,- Ft
asztrológia - nemi élet
133.52 *** 613.88
[AN 2797334]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2009.
Too, Lillian
Unlocking the secrets of Chinese fortune telling (magyar)
   A kínai jövendőmondás titkai : ismerd meg sorsodat, tervezd meg életed! / Lillian Too ; [ford. Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 224 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-689-159-6 kötött
Kína - jövendőmondás
133.3(510)
[AN 2796510]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1372 /2009.
Bellani, Giovanni G. (1952-)
Africa (magyar)
   Afrika / [szöveg Giovanni G. Bellani] ; [ford. Simon Nóra]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 271 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Csodálatos tájak)
ISBN 978-963-689-174-9 kötött
Afrika - természeti környezet - fényképalbum
502.4(6)(084.12)
[AN 2795877]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2009.
   "Molekuláktól a globális folyamatokig" : V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia : ... Nyíregyházi Főiskola, ... 2008. november 6-9. : program és absztrakt-kötet / szerk. Lengyel Szabolcs [et al.] ; [közread. a] Magyar Biológiai Társaság. - Budapest : MBT, 2008. - 160 p. ; 25 cm
Rend. a Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztály, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Nyíregyházi Főiskola
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9909-08-3)
természetvédelem - biológia - konferencia-kiadvány
504.06 *** 57 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2794726]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2009.
Surányi Dezső (1947-)
   A ceglédi éden képei : barangolások a Dél-Pest megyei kistájban / írta Surányi Dezső ; [kiad. Cegléd Város Önkormányzata]. - Cegléd : Önkormányzat, 2008. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-963-06-4162-3 fűzött
Pest megye - Alföld - természeti környezet
502(439.153-13) *** 502(439.14)
[AN 2796715]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1375 /2009.
   I. Földkérgi radioizotópok a környezetünkben környezetvédelmi konferencia / [... szerk. Kovács Tibor, Somlai János] ; [... rend. a Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet, Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet, Magyar Biofizikai Társaság Radioökológiai Szakcsoport]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2008. - 141 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben, 2008. máj. 14-én tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-48-8 fűzött
Magyarország - radioaktív izotóp - természeti környezet - konferencia-kiadvány
539.163 *** 502(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2795606]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2009.
Symposium of AER (18.) (2008) (Eger)
   Proceedings of the eighteenth Symposium of AER : Eger, ... 6-10 Octoberber[!], 2008 / [kiad. az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet]. - Budapest : MTA KFKI AEKI, [2008]. - 2 db (814 p.) : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-372-637-2 fűzött
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2796241]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 400 p.
ISBN 978-963-372-638-9
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2796244] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 401-814.
ISBN 978-963-372-639-6
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2796245] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1377 /2009.
   Klímaváltozás: környezet - kockázat - társadalom : kutatási eredmények / szerk. Harnos Zsolt, Csete László. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 379 p., [28] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9736-87-0 fűzött
Magyarország - éghajlattan - mezőgazdaság - ezredforduló
551.583 *** 338.43(439)"200"
[AN 2794964]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1378 /2009.
   Gombaszakértői praktikum / szerk. Jakucs Erzsébet. - Budapest : Flaccus, 2008. - 240 p. : ill. ; 18 cm + DVD
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-963-9412-51-4 fűzött : 4500,- Ft
gomba - határozó - elektronikus dokumentum
582.28(036)
[AN 2796680]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2009.
   Toxic cyanobacteria in drinking water sources: problem and sanitation / ed. Judit Padisák & Nora Kováts ; [publ. by the] University of Pannonia Faculty of Engineering. - Veszprém : Univ. of Pannonia Fac. of Engineering, 2008. - 127, 12 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-49-5 fűzött
kékmoszat - vízszennyeződés
582.232 *** 628.19
[AN 2795938]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1380 /2009.
Andreas, Steve
Transforming your self (magyar)
   Énkép : válj azzá, aki lenni szeretnél / Steve Andreas ; [ford. Monáth Gábor]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 422 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 422-[423].
ISBN 978-963-9725-49-2 fűzött : 2980,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 2795354]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2009.
Atherton, Peter
Aloe vera (magyar)
   Aloe vera : a gyógyító növény / Peter Atherton ; [ford. Barabás Tamás]. - Budapest : Duna Intern. Kft., [2008]. - 136 p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 129-132.
ISBN 978-963-9684-65-2 kötött : 1995,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322 *** 582.572.226
[AN 2794450]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2009.
Backus, William
Telling yourself the truth (magyar)
   Az igazságot mondd magadnak, mert az igazság szabaddá tesz! : találd meg a kiutat a depresszióból, a szorongásból, a félelmekből, a haragból, vagy bármilyen más problémából a tévhit-terápia alapelveinek alkalmazása által! / William Backus & Marie Chapian ; [... ford. Bartha Kata]. - [Budapest] : Fo-Szer Bt., 2008. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6209-3 fűzött
életvezetés - depresszió - vallásos irodalom
613.865 *** 616.895.4 *** 244
[AN 2796556]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2009.
Balogh Béla (1955-)
   Többszintű gyógyulás : rák, a megoldható feladat : egészségmegőrzés és gyógyulás / Balogh Béla. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 170 p. : ill., részben színes ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-963-9652-81-1 kötött : 2940,- Ft
rákbetegség - mentálhigiénia - auditív dokumentum
616-006.6 *** 613.865
[AN 2795520]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2009.
Bartus Antalné (1959-)
   Halálközeli élmények a kézírás tükrében : a klinikai halál állapotából visszatért, halálközeli élményt átélt emberek tapasztalatainak és kézírásának vizsgálata / Bartus Antalné. - Budapest : Medicina, 2008. - 146 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92-93.
ISBN 978-963-226-173-7 fűzött : 1570,- Ft
halál - grafológia - jelenség
159.925.6 *** 001.94 *** 612.013
[AN 2797866]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2009.
Borgogni, Laura
TOM (magyar)
   TOM : test of motivational orientation : kézikönyv / Laura Borgogni, Laura Petitta, Claudio Barbaranelli ; m. adapt. Kő Natasa és Rózsa Sándor ; [közread. az] OS Hungary Tesztfejlesztő. - Budapest : OS Hungary Tesztfejlesztő, cop. 2008. - 58 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-87411-2-7 fűzött
motiváció - munkavégzés - vizsgálat
159.9.019.43 *** 316.628 *** 331.101.3 *** 159.9.072
[AN 2795717]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2009.
Brown, Denise Whichello
The complete guide to aromatherapy, massage and reflexology (magyar)
   Alternatív gyógymódok : aromaterápia, gyógymasszázs, érzéki masszázs, talpmasszázs, kézreflexológia / Denise Whichello Brown és Sandra White ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 224 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-175-6 kötött
természetgyógyászat - illóolaj - masszázs
615.89 *** 615.82 *** 665.52/.54
[AN 2796534]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2009.
Caprara, Gian Vittorio
BFQ (magyar)
   BFQ : big five questionnaire : kézikönyv / Gian Vittorio Caprara, Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni ; m. adapt. Rózsa Sándor ; [közread. az] OS Hungary Tesztfejlesztő. - Budapest : OS Hungary Tesztfejlesztő, cop. 2008. - 88 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
Fűzött
személyiség-lélektan - személyiségtipológia - vizsgálat
159.923 *** 159.9.072
[AN 2795540]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2009.
Carnegie, Dale (1888-1955)
How to stop worrying and start living (magyar)
   Hogyan fejezzük be az aggódást és kezdjünk el élni / Dale Carnegie ; [ford. Katona Ágnes]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2008. - 303 p. ; 17 cm. - (Sikerkalauz ; 2.)
ISBN 978-963-9730-62-5 kötött : 2450,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2797283]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2009.
Carnegie, Dale (1888-1955)
How to win friends and influence people (magyar)
   Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk az embereket / Dale Carnegie ; [ford. Varga István]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Bagolyvár, 2008. - 255 p. ; 17 cm. - (Sikerkalauz ; 1.)
ISBN 978-963-9730-61-8 kötött : 1950,- Ft
életvezetés - barátság
613.865 *** 316.647.2
[AN 2796927]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2009.
Castro Espín, Mariela (1962-)
Qué nos pasa en la pubertad? (magyar)
   Szexualitás kamaszkorban? / Mariela Castro Espín ; Bianca Pitzorno előszavával ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsanna és Ruskó András] ; [ill. Eric Silva Blay]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 125, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-09-5869-1 fűzött : 2400,- Ft
nemi felvilágosítás - gyermekkönyv
613.88(02.053.2) *** 159.922.1(02.053.2)
[AN 2795512]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2009.
Daily reflections (magyar)
   Napi elmélkedések : elmélkedések könyve, melyet A. A.-tagok írtak A. A.-tagoknak. - [Budapest] : [Felépülők Eü. Anonim Egyesülete], 2008. - 383 p. ; 16 cm
Közread. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete
ISBN 978-963-87702-1-9 fűzött
alkoholizmus - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
613.81(0:82-84) *** 364.272 *** 244
[AN 2796237]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2009.
Goleman, Daniel (1946-)
The meditative mind (magyar)
   A meditáció ősi művészete / Daniel Goleman ; [ford. Király Hajnal]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-227.
ISBN 978-963-9725-54-5 fűzött : 2980,- Ft
meditáció
615.851.86 *** 242
[AN 2795336]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2009.
   Gyermek- és ifjúságpszichiátria / szerk. Vetró Ágnes. - Budapest : Medicina, 2008. - 402 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-226-158-4 kötött : 4850,- Ft
gyermekpszichiátria - egyetemi tankönyv
616.89-053.2/.6(075.8)
[AN 2797708]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2009.
Haanel, Charles F.
The master key system (magyar)
   Mesterkulcs rendszer : [24 hetes gyakorlati program] / Charles F. Haanel ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 277 p. ; 21 cm. - (The Secret, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-030-7 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - siker
613.865 *** 65.013
[AN 2794445]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2009.
Halász Péter (1935-)
   Epilepszia, 2008 / Halász Péter ; Rásonyi György és Békés Judit közreműködésével. - Budapest : Medicina, 2008. - 232 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-226-165-2 fűzött : 2900,- Ft
epilepszia
616.853-085
[AN 2797821]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2009.
Herbály Jolán
   Lélekrezgések / Herbály Jolán. - [Üllő] : Magánkiad., [2008]. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-3629-2 fűzött : 3000,- Ft
egészséges táplálkozás - mentálhigiénia - szakácskönyv
613.2 *** 613.865 *** 641.56(083.12)
[AN 2796105]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2009.
Herbály Jolán
   Vívj! Harcolj egészségedért! : egészség- és jellemformáló kézikönyv MLM üzletépítőknek és mindenkinek / Herbály Jolán & Peresztegi Sándor. - Enying : Jelenlét 2000', 2008. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7040-34-4 fűzött : 3000,- Ft
egészséges táplálkozás - mentálhigiénia - szakácskönyv
613.2 *** 613.865 *** 641.56(083.12)
[AN 2795633]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2009.
Hoppenfeld, Stanley (1934-)
Physical examination of the spine and extremities (magyar)
   A gerinc és a végtagok fizikális vizsgálata / Stanley Hoppenfeld ; [ford. Bornemissza Éva]. - Budapest : Medicina, 2009. - 283 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-226-199-7 fűzött : 3200,- Ft
végtag - gerinc - ízület - orvosi diagnosztika
611.97/.98-071 *** 616.94-071
[AN 2797696]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2009.
Kets de Vries, Manfred
Sex, money, happiness and death (magyar)
   Szex, pénz, boldogság és halál : feljegyzések a modern egérlyukból / Manfred Kets de Vries ; [ford. Csák János]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 375 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 371-375.
ISBN 978-963-9912-09-0 kötött : 4990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 2797291]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2009.
Kissné Farkas Erika
   Útmutató és receptkönyv tej- és tojásallergiásoknak / Kissné Farkas Erika. - Budapest : Gazella, 2004-. - 21 cm
A 2. kötettől kiad. a Medicina Könyvkiadó
tejérzékenység - allergia - gyermekgyógyászat - diéta - szakácskönyv
616.341-008.6 *** 616-053.2 *** 641.563(083.12)
[AN 2634831]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Allergiás gyermekek táplálása ősszel. - cop. 2008. - 124 p. : ill.
ISBN 978-963-226-142-3 fűzött : 1570,- Ft
tejérzékenység - allergia - gyermekgyógyászat - diéta - szakácskönyv
616.341-008.6 *** 616-053.2 *** 641.563(083.12)
[AN 2797649] MARC

ANSEL
UTF-81401 /2009.
Lajkó Károly
   A viselkedésváltoztatás elmélete és gyakorlata : a pszichés zavarok korszerű megközelítése / Lajkó Károly. - Budapest : Medicina, 2008. - 205 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-200.
ISBN 978-963-226-090-7 fűzött : 2300,- Ft
viselkedészavar - elmegyógyászat
159.923 *** 616.89.44
[AN 2797692]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2009.
Leboyer, Frédérick (1918-)
Pour une naissance sans violence (magyar)
   A gyöngéd születés / Frédérick Leboyer ; [ford. Szentes Róbert]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 157 p. : ill. ; 17x22 cm
ISBN 978-963-87783-5-2 fűzött : 1800,- Ft
szülés
618.4
[AN 2800966]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2009.
Lewis, Sally
Back in shape (magyar)
   Újra formában : a szülés utáni tízhetes formába hozó program / Sally Lewis ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-689-100-8 fűzött : 1990,- Ft
nők egészsége - anya - szülés - torna
618.2 *** 613.2-055.2 *** 613.71-055.2 *** 613.99
[AN 2795957]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2009.
Margitics Ferenc (1961-)
   A hatékony tanulás technikája : mindenkinek, aki tanul, érettségire, vizsgára készül, vagy csak jobb bizonyítványt szeretne / Margitics Ferenc. - Nyíregyháza : Krúdy, 2008. - 102 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9891-04-3 fűzött
tanulás
159.953.5
[AN 2796243]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2009.
   Miért lennénk mások, mint ti? / ... szerk. Balogh Ferencné, Csajbók Tamás, Nádor Krisztina ; [kiad. az "Aranyhíd" Alapítvány]. - Füzesabony : "Aranyhíd" Alapítvány, 2008-. - 25 cm
Magyarország - elmegyógyászat - magyar irodalom - festészet - amatőr művészet - antológia
616.89 *** 894.511-822 *** 75(439)(092) *** 379.826
[AN 2795568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 100 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-06-6252-9 fűzött
Magyarország - elmegyógyászat - magyar irodalom - festészet - amatőr művészet - antológia
616.89 *** 894.511-822 *** 75(439)(092) *** 379.826
[AN 2795570] MARC

ANSEL
UTF-81406 /2009.
   A Miskolci Háziorvosi Egyesülés 15. jubileumi évkönyve / [szerk. Palla Sándor]. - Miskolc : Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert Működtető Egyesülés, [2008]. - 143 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5030-4 kötött
Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert Működtető Egyesülés
Miskolc - általános orvos - egyesület - történeti feldolgozás
614.23 *** 061.2(439-2Miskolc)Miskolci_Háziorvosi_Egyesülés(091)
[AN 2796027]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2009.
Moorey, Teresa
Your crystal code (magyar)
   Ismerd meg személyes kristálykódodat! : a segítő kristályok kiválasztása, értelmezése és alkalmazása / Teresa Moorey ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-73-6 fűzött : 2900,- Ft
kristály - mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 548 *** 133.25
[AN 2795302]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2009.
Morris, Desmond (1928-)
Baby (magyar)
   Kisbaba : az első két év bámulatos története / Desmond Morris ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-689-176-3 kötött
csecsemőgondozás
613.95
[AN 2796317]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2009.
Müller, Jörg
Ganz schön aufgeklärt! (magyar)
   Felvilágosító könyv tiniknek szexről és szerelemről / Jörg Müller ; ill. Dagmar Geisler ; [ford. Szőke Zsófia Eszter]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2008. - 83, [5] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9493-44-5 fűzött : 2520,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - életvezetés - szerelem
159.922.8 *** 613.865-053.6 *** 613.96 *** 392.6
[AN 2795537]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2009.
Murray, Henry Alexander
Thematic apperception test (magyar)
   TAT : tematikus appercepciós teszt : kézikönyv / Henry A. Murray ; [közread. az] OS Hungary Tesztfejlesztő. - Budapest : OS Hungary Tesztfejlesztő, cop. 2008. - 58 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
Fűzött
személyiség-lélektan - vizsgálat
159.923 *** 159.9.072
[AN 2795414]
MARC

ANSEL
UTF-81411 /2009.
Oroján Iván (1937-)
   Regulation of calmodulin gene expression in the rat brain stem-medulla region after induction of chronic orofacial skin inflammation and subsequent steroid treatment / Ivan Orojan ; [publ. by the] Department of Cell Biology and Molecular Medicine Faculty of Medicine and Faculty of Science and Informatics University of Szeged. - Szeged : Univ. of Szeged, 2008. - 33, [26] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 27-32.
Fűzött
bőrgyógyászat - bőrgyulladás - genetika
616.5-002 *** 616.5 *** 575
[AN 2796801]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2009.
   A párkapcsolatok iskolája / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Jaffa, 2008. - 277 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-9604-79-7 kötött : 3490,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - szerelem - nemi élet
159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6 *** 613.88
[AN 2798048]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2009.
Pistyur Veronika
   A 2testŐr bemutatja: Sztárok titkai. A 2testŐr bemutatja: A szakértő tippjei. - Budapest : Partvonal, 2008. - 107, 107 p. : ill., színes ; 22 cm
Az 1. mű szerzői Pistyur Veronika és Vámos Erika, a 2. mű szerzője Szabó László. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9910-11-9 kötött
Magyarország - egészséges életmód - egészséges táplálkozás - híres ember - interjú
613 *** 613.2 *** 929(439)(047.53)
[AN 2797002]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2009.
Plattner, Elisabeth
Die ersten Lebensjahre (magyar)
   A nevelés mindennapi művészete : hogyan bánjunk derűs és ördögien rossz gyermekeinkkel? / Elisabeth Plattner ; mtárs Martin Derrez ; [ford. Héjja Ágnes]. - Budapest : Szőke H., 2008. - 544 p. ; 20 cm. - (Futura könyvek, ISSN 1218-8042)
Kötött (hibás ISBN 963-650-178-5)
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2797637]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2009.
Sólyom Antal (1936-)
   Egy amerikai magyar orvos vallomásai / Sólyom Antal. - Pécs : Szerző, 2008. - 299 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5440-1 fűzött
Sólyom Antal (1936-)
Egyesült Államok - orvos - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - memoár
61(73)(=945.11)(092)Sólyom_A.(0:82-94)
[AN 2795232]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2009.
Sonntag, Linda
The photographic Kama sutra (magyar)
   Fényképes Káma-szútra : egzotikus pózok a klasszikus indiai szöveg alapján / Linda Sonntag ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 127 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9652-72-9 kötött : 3700,- Ft
nemi élet - nemi felvilágosítás
613.88 *** 392.6
[AN 2795555]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2009.
   Szédüléssel járó kórképek / Bitter István [et al.]. - Budapest : Medicina, 2008. - 384 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-174-4 fűzött : 3400,- Ft
szédülés - orvosi diagnosztika
616.28-008.5-07
[AN 2797650]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2009.
Tetzlaff, Eric D.
Review of docetaxel in the treatment of gastric cancer (magyar)
   A docetaxel alkalmazása a gyomorrák kezelésében / Eric D. Tetzlaff, Jonathan D. Cheng és Jaffer A. Ajani. - [Budapest] : Professional Publ. Hungary, [2008]. - p. 999-1008. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 1007-1008. - Különlenyomat-fordítás: Therapeutics and clinical risk management, ISSN 1176-6336, Vol. 4., No. 5. (2008)
ISBN 978-963-87660-4-5 fűzött
gyomorrák - gyógyszeralkalmazás - kemoterápia
616.33-006.6 *** 615.243 *** 615.277.3
[AN 2797320]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2009.
Valoczy, Theresia
   Spiritualitás az üzleti életben, avagy Hogyan teremtsük meg az első milliónkat / Theresia Valoczy. - [Csány] : [Bónáné Válóczi T.], [2008]. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5997-0 fűzött
üzleti élet - életvezetés - siker - okkultizmus
613.865 *** 65.013 *** 133
[AN 2794921]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2009.
Wangyal, Tenzin
The Tibetian yogas of dream and sleep (magyar)
   Az álom és alvás tibeti jógája / Tenzin Wangyal Rinpócse. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Jakab Katalin. - Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-963-9652-80-4 kötött : 2800,- Ft
álom - alvás - jóga
159.963.3 *** 133 *** 613.71
[AN 2797284]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2009.
Wechsler, David (1896-1981)
WISC-IV (magyar)
   WISC-IV : Wechsler intelligence scale for children, fourth edition : tesztfelvételi és pontozási kézikönyv / David Wechsler ; m. adapt. Nagyné Réz Ilona [et al.] ; [közread. az] OS Hungary Tesztfejlesztő. - Budapest : OS Hungary Tesztfejlesztő, cop. 2008. - 169 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-963-87411-4-1 fűzött
intelligenciavizsgálat - gyermeklélektan - képességvizsgálat
159.95.072 *** 159.922.7 *** 159.9.072
[AN 2795700]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2009.
Zsedényi Csaba
   Kulcs a nőkhöz : hódítási és párkapcsolati ismeretek férfiaknak / Zsedényi Csaba. - [Budapest] : Nous Kft., 2008. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4809-7 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - nő - párkapcsolat - szerelem
159.922.1-055.2 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2798112]
MARC

ANSEL
UTF-81423 /2009.
Zucker, Fiona
Dream decoder (magyar)
   Álmok könyve : fedezzük fel tudatalatti vágyainkat! / Fiona Zucker és Jonny Zucker ; [ford. Meskó Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-155-8 kötött : 3990,- Ft
álom - álmoskönyv
159.963.3 *** 398.7
[AN 2796034]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1424 /2009.
   Az Egercsehi Bányász Baráti Kör megalakulása és működése, 2005-2007 / [szerk. Csiffáry Gergely]. - Eger ; [Egercsehi] : Egercsehi Bányász Baráti Kör, 2008. - 128 p. : ill. ; 25 cm. - (Az Egercsehi Bányász Baráti Kör füzetei, ISSN 2060-5242 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5432-6 fűzött
Egercsehi Bányász Baráti Kör
Egercsehi - bányászat - egyesület - történeti feldolgozás
622(439-2Egercsehi)(091) *** 061.2(439-2Egercsehi)
[AN 2798086]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2009.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Zöldenergia és vidékfejlesztés / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás K., cop. 2008. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-216. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9736-69-9 fűzött
Magyarország - biológiai energia - területfejlesztés - megújuló energiaforrás
620.95 *** 711.1(439) *** 504.03
[AN 2794626]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2009.
   Megújuló energiaforrások alkalmazása az Európai Unióban és Magyarországon / [szerk. Mészáros Géza]. - Budapest : MKIK, 2008. - 124 p. : ill. ; 23 cm. - (Vállalkozók Európában, ISSN 1419-4562 ; 33.)
Lezárva: 2008. jún. - Bibliogr.: p. 119-120., 123-124.
ISBN 978-963-9008-93-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás
620.9(4-62) *** 620.9(439)
[AN 2795494]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2009.
Nemzetközi Kandó Konferencia (24.) (2008) (Budapest)
   XXIV. Nemzetközi Kandó Konferencia 2008 [elektronikus dok.] : 110 év a műszaki képzés és kutatás szolgálatában / [rend., közread. a] BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar. - Multimédia. - [Budapest] : BMF KKVK, [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Wimdows; MS Word, PowerPoint; Acrobat Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7154-74-4
mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2796599]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1428 /2009.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2008) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2008 : AACS'08 : [Budapest, ... June 27, 2008] / ed. István Vajk ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE, [2008]. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-955-3 fűzött
számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2797878]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2009.
Bloch, Joshua
Effective Java (magyar)
   Hatékony Java / Joshua Bloch ; [ford. Balogh Zoltán, Medve Zoltán, Szabó Zoltán]. - Budapest : Kiskapu, 2008. - XVII, 301 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-296.
ISBN 978-963-9637-50-4 fűzött : 4980,- Ft
programnyelv
519.682Java
[AN 2794464]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2009.
Lauriat, Shawn M.
Advanced Ajax (magyar)
   Ajax felsőfokon / Shawn M. Lauriat ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2008. - IX, 309 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 978-963-9637-49-8 fűzött : 4980,- Ft
HTML-szerkesztés - JavaScript
519.682JavaScript *** 519.682XML *** 681.324Internet
[AN 2794451]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2009.
Miskolczy Csaba
   Free TV, a televízió felszabadítása avagy Internet kontra televízió / Miskolczy Csaba. - Budapest : AKTI, 2008. - 33 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 32.)
ISBN 978-963-88088-1-3 fűzött
internet - televíziózás - gazdasági verseny - tartalomszolgáltatás
681.324Internet *** 791.9.097 *** 339.137.2
[AN 2798344]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2009.
   Proceedings of the 15th Phd mini-symposium : February 4-5, 2008, Budapest University of Technology and Economics ... / [org. by the IEEE Hungary Section]. - Budapest : BUTE, 2008. - 83 p. : ill. ; 24
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-938-6 fűzött
számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2798067]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2009.
Simon Éva
   A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás szabályozása / Simon Éva. - Budapest : AKTI, 2008. - 30 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 33.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-88088-4-4 fűzött
Európai Unió - internet - tartalomszolgáltatás - jogi szabályozás
681.324Internet *** 34(4-62)
[AN 2798349]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1434 /2009.
Hazay István
   Digitális platformok és szolgáltatások Európában / Hazay István. - Budapest : AKTI, 2008-. - c24 cm
Európa - televíziótechnika - digitális híradástechnika - televíziózás - műsorszórás
621.397.743.037.37 *** 654.197 *** 791.9.097(4)
[AN 2803936]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szlovénia, Ausztria, Csehország, Szlovákia. - 2008. - 57 p. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88088-0-6 fűzött
Közép-Európa - televíziótechnika - digitális híradástechnika - műsorszórás
621.397.743.037.37 *** 791.9.097(4-191) *** 654.197
[AN 2798300] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1435 /2009.
Hagymásy András
   Prágai kocsmakalauz : kocsmográfiai tanulmányok Hagymásy András tollából. - Budapest : Alinea, 2008. - 263 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-31-5 fűzött : 2950,- Ft
Prága - italbolt - útmutató
640.44(437.1-2Praha)(036)
[AN 2795175]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1436 /2009.
   Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása : konferencia : 2008. május 22. / [rend. az] MTA Vegyipari Műveletek Munkabizottsága [etc.]. - Budapest : Műegy. K., 2008. - 28 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-420-950-8 fűzött
oldószer - konferencia-kiadvány
66.061.18 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2798083]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1437 /2009.
Balázs György (1926-)
   Műegyetemen végzett építőmérnökök és munkásságuk, 1952-1956 / Balázs György, Borosnyói Adorján, Tóth Ernő. - Budapest : Műegy. K., 2008. - 688 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-420-957-7 kötött
Magyarország - mérnök - építőipar - 20. század - életrajzi lexikon
69(439)(092):030 *** 62(439)(092):030
[AN 2798198]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2009.
   Betonszerkezetek tartóssága / szerk. Balázs György és Balázs L. György. - [Budapest] : Műegy. K., cop. 2008. - 361 p. : ill. ; 24 cm
A 2008. jún. 23-án Budapesten azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-420-954-6 fűzött
betonszerkezet - konferencia-kiadvány
624.012.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2797687]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2009.
   Zöld Hegyvidék / fel. szerk Herczeg Enikő ; [közread. a Hegyvidéki Önkormányzat]. - Budapest : Hegyvidék Lapk., 2008. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest. 12. kerület - szelektív szemétgyűjtés - hulladékfeldolgozás - helyismeret
628.46 *** 504.064.4 *** 908.439-2Bp.XII.
[AN 2794711]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1440 /2009.
Budworth, Geoffrey
What knot? (magyar)
   Csomók, hurkok, kötések / Geoffrey Budworth, Richard Hopkins. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21x22 cm
Ford. Horváth Csaba
ISBN 978-963-689-180-0 kötött
csomó
629.12.014.24
[AN 2796581]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2009.
Graham, Ian
Amazing machines (magyar)
   Csodálatos gépek : [fedezd fel a múlt, a jelen és a jövő gépeit!] : [kihajtható és mozgatható képekkel] / írta Ian Graham ; [ford. Kövesdi Miklós]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezd fel!, ISSN 1788-0335)
ISBN 978-963-689-164-0 kötött
gépjármű - repüléstechnika - robot - ifjúsági könyv
629.1(02.053.2) *** 629.7(02.053.2) *** 621.865.8(02.053.2) *** 007.52(02.053.2)
[AN 2796064]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1442 /2009.
Arthur, Helen
The connoisseur's guide to whiskey (magyar)
   Whisky / Helen Arthur ; [ford. Búsné Pap Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ínyencek kézikönyve, ISSN 2060-5234)
ISBN 978-963-689-160-2 kötött : 3500,- Ft
égetett szeszes ital - szeszipar - művelődéstörténet
663.5(100) *** 641.87:663.5 *** 930.85(100)
[AN 2797643]
MARC

ANSEL
UTF-81443 /2009.
Béládi Katalin
   A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete a tesztüzemek adatai alapján 2007-ben / [szerzők Béládi Katalin, Kertész Róbert]. - Budapest : AKI, 2008. - 116 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2008/6.)
ISBN 978-963-491-525-6 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - pénzügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2007"(083.41)
[AN 2796838]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2009.
Coady, Chantal
The connoisseur's guide to chocolate (magyar)
   Csokoládé / Chantal Coady ; [ford. Búsné Pap Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ínyencek kézikönyve, ISSN 2060-5234)
ISBN 978-963-689-156-5 kötött : 3500,- Ft
csokoládé - művelődéstörténet
663.91 *** 930.85(100)
[AN 2797630]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2009.
   Élelmiszer-kémia : [a molekulától az élelmiszerig] / szerk. Hajós Gyöngyi ; sajtó alá rend. Hajós György. - Budapest : Akad. K., [2008]. - 636, [4] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 599-604.
ISBN 978-963-05-8582-8 kötött
élelmiszer-biokémia - biokémia
663/664 *** 577.1
[AN 2795736]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2009.
Erdész Ferencné
   A gyógynövényágazat helyzete / [szerzők Erdész Ferencné, Kozak Anita]. - Budapest : AKI, 2008. - 136 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2008/4.)
Bibliogr.: p. 99-101. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-518-8 fűzött
Magyarország - növénytermesztés - gyógynövény
633.88(439) *** 615.89:615.322(439)
[AN 2796784]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2009.
Fennell, Jan
The dog listener (magyar)
   Hallgassunk a kutyánkra : tanuljunk meg kutyául / Jan Fennell ; [ford. Pongrácz Péter]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008], cop. 2003. - 182 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Megj. "Kutyapszichológia" címmel is
ISBN 978-963-426-108-7 fűzött : 1999,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2798061]
MARC

ANSEL
UTF-81448 /2009.
   Halbiológia és haltenyésztés / szerk. Horváth László. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2000. - 439 p., [4] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 433.
ISBN 978-963-286-483-9 kötött
halbiológia - halászat - egyetemi tankönyv
639.3(075.8) *** 597(075.8) *** 591.1(075.8)
[AN 2800970]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2009.
Hamza Eszter
   A mezőgazdasági jövedelmek kiegészítésének lehetőségei / [szerző Hamza Eszter]. - Budapest : AKI, 2008. - 114 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2008/5.)
Bibliogr.: p. 73-75. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-520-1 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - mellékfoglalkozás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200"(083.41) *** 631.16(439)(083.41) *** 338.432.5
[AN 2796807]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2009.
Hofmann, Uwe
Ökologischer Weinbau (magyar)
   Ökológiai szőlőtermesztés / Uwe Hofmann, Paulin Köpfer, Arndt Werner ; [ford. Zanathy Gábor, Kurtán Sándor]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 294 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 279-289.
ISBN 978-963-286-438-9 kötött
szőlőtermesztés - biogazdálkodás
634.8 *** 631.147
[AN 2795158]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2009.
Keszthelyi Szilárd (1971-)
   A tesztüzemi információs rendszer 2007. évi eredményei / [szerzők Keszthelyi Szilárd, Pesti Csaba]. - Budapest : AKI, 2008. - 145 p. : ill., részben színes térk. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2008/4.)
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - pénzügy - ezredforduló - statisztikai adatközlés
631.16(439)(083.41) *** 338.43(439)"2007"(083.41)
[AN 2796802]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2009.
Kiss Imre
   Szódavíz, egy magyar kultuszital : szikvíz ipartörténeti album = Soda water, a cult drink in Hungary : book of soda-industry history / Kiss Imre ; [kiad. ... MOSZI Országos Szikvízkészítő Ipartestület]. - [Budapest] : MOSZI Orsz. Szikvízkészítő Ipartest., [2008]. - 107 p. : ill. részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6360-1 kötött
Magyarország - szikvíz - üdítőital-ipar - ipartörténet - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
663.64(439)(091) *** 641.87 *** 930.85(439)
[AN 2797493]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2009.
   A közvetlen támogatások feltételezett csökkentésének társadalmi-, gazdasági- és környezeti hatásai : első megközelítés / [szerk. Dorgai László]. - Budapest : AKI, 2008. - 134 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122 ; 2008/6.)
Bibliogr.: p. 101-104. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-522-5 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás - állami támogatás - hatáselemzés
338.43(439) *** 338.246.027(439) *** 303.725.38
[AN 2796815]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2009.
   Kutyatartók kalauza : felelősség, barátság, életmód / szerk. Temesváry Kriszta és Králik Helga. - Budapest : Berkana Média, 2008. - 210 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fábe könyvtár)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5426-5 kötött
kutyatartás
636.7
[AN 2797861]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2009.
Nagy Edith
   Bárányfelhők : [macskatörténetek] / bozsoki Nagy Edith. - Budapest : Almandin, 2008. - 148 p. : ill. ; 25 cm + DVD
Cézár, Cilamila és a többiek 2. (melléklet címe)
ISBN 978-963-88153-1-6 kötött : 2490,- Ft
macska - mozgókép - elbeszélés - memoár
636.8(0:82-32) *** 636.8(0:82-94)
[AN 2796924]
MARC

ANSEL
UTF-81456 /2009.
Nagy Edith
   Cézár, Cilamila és a többiek / bozsoki Nagy Edith. - Budapest : Almandin, 2008. - 205, [4] p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
Cézár, Cilamila és a többiek avagy A macska lelke (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-88153-0-9 kötött : 2990,- Ft
macska - mozgókép - memoár - elektronikus dokumentum
636.8(0:82-94)
[AN 2796920]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2009.
Sundance, Kyra
101 dog tricks (magyar)
   101 kutyatrükk : gyakorlatok lépésről lépésre az engedelmesség, a készségfejlesztés és az együttműködés jegyében / Kyra Sundance és Chalcy ; fképek Nick Saglimbeni ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 208 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-689-134-3 fűzött : 3990,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2798089]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2009.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tudományos diákköri konferencia (2008)
   Szent István Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói : Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Állatorvostudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar / [szerk. Kakuk Gyula]. - [Gödöllő] : [SZIE], 2008. - 274 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-074-2 fűzött
állatorvostan - gazdaság - műszaki tudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
619 *** 33 *** 62 *** 371.385 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2797592]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2009.
Thorn, Jon
The connoisseur's guide to coffee (magyar)
   Kávé / Jon Thorn és Michael Segal ; [ford. Búsné Pap Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ínyencek kézikönyve, ISSN 2060-5234)
ISBN 978-963-689-157-2 kötött : 3500,- Ft
kávé - művelődéstörténet
663.93 *** 641.87:663.93 *** 930.85(100)
[AN 2797639]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2009.
Whitehead, Sarah
How to speak cat (magyar)
   Hogyan mondják macskául? / Sarah Whitehead ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-198-5 kötött : 2990,- Ft
macska - állattartás - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 2795937]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2009.
Whitehead, Sarah
How to speak dog (magyar)
   Hogyan mondják kutyául? / Sarah Whitehead ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-188-6 kötött : 2990,- Ft
kutya - állattartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 2795930]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1462 /2009.
Blake, Susannah
500 appetisers (magyar)
   500 finom falat / Susannah Blake ; [ford. Gáti Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 288 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-689-162-6 kötött : 2500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2796038]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2009.
Blake, Susannah
500 soups (magyar)
   500 leves / Susannah Blake ; [ford. Könye Andrea]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 288 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-689-161-9 kötött : 2500,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2796236]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2009.
Csehák Judit (1940-)
   Ezt jól kifőztük! : hagyományosan és újszerűen / Csehák Judit & Békesi László. - Budapest : Népszabadság Kv., 2008. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9709-74-4 kötött : 2990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2794653]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2009.
Devics Józsefné
   Csecsemők szakácskönyve / Devics Józsefné. - Aktualizált új kiad. - [Kecskemét] : Devics J., 2007 [!2008]. - 144 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-400-848-8)
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 2801183]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2009.
Floodgate, Lauren
500 chocolate delights (magyar)
   500 csokoládés finomság / Lauren Floodgate ; [ford. Könye Andrea]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 288 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-689-163-3 kötött : 2500,- Ft
sütemény - csokoládé - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 2796049]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2009.
   Kistérségi ízek : receptek Pest-megye tizenhat kistérségéből / [szerk. és összeáll. Széplaki Ferenc ...] ; [közread. a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács]. - Budapest : Közép-mo. Regionális Fejleszt. Tcs., [2008]. - 43 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Pest megye - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.153)(083.12)
[AN 2794890]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2009.
Kövesdi Natália
   Nagyi és Nati szakácskönyve : a magyar makrobiotika kézikönyve : ősi igazság, mai valóság / Kövesdi Natália ; [színes felvételek Máriási Móni] ; [ill. Köves Péter]. - Budapest : Totem Plusz, [2008]. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-590-183-8 kötött : 2490,- Ft
ISBN 963-590-183-6
táplálkozástudomány - makrobiotika - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.261
[AN 2798822]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2009.
Lambert, Marjie
The bread machine book (magyar)
   Kenyérsütés : több mint 100, egyszerűen elkészíthető recept kenyérsütő gépekhez / Marjie Lambert ; [ford. Simonits Dóra]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-165-7 kötött : 3500,- Ft
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2796053]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2009.
Muffins (magyar)
   Az ezerarcú muffin / [ford. Haynal Katalin]. - Budapest : Mérték, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9889-26-2 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2796292]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2009.
Ungor Károlyné
   Ibi nagyi szakácskönyve / ... összegyűjt. és írta Ungor Károlyné sz. Sóvári Ibolya ; az illusztrációkat ... kész. Novák Zoltán. - [Budakeszi] : [Ungor K-né], [2008]. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-06-5980-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2794959]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1472 /2009.
Jókay István
   Az élet misztériuma : természet- és vallás-filozófiai elvek és elmélkedések az anyagtól Istenig : egy egységes világkép vázlata a természettudomány, a vallások és a filozófia tükrében / Jókay István. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2008. - 475 p. : ill. ; 20 cm + CD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5601-6 fűzött
természetfilozófia - vallásfilozófia - elektronikus dokumentum
11 *** 21
[AN 2796016]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2009.
Mundy Lea
   Biblia és apokalipszis : Rudolf Steiner nyomában / ... írta Mundy Lea. - [Budapest] : Nov-Inno Kft., 2008. - 162 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6311-3 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Biblia
szellemtudomány - okkultizmus - bibliamagyarázat
13 *** 133.25 *** 22.07
[AN 2794703]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1474 /2009.
Balogh Péter
   Hegyen épült város : az evangélium hegyei - egy táborozás napjai / Balogh Péter. - [Székesfehérvár] : Magánkiad., cop. 2008. - 105 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5985-7 fűzött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 2794912]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2009.
Belfiore, Jean-Claude
Dictionnaire de mythologie grecque et romaine (magyar)
   A görög és római mitológia lexikona / Jean-Claude Belfiore ; a m. kiadást szerk. Karsai György ; [ford. Györei Anita et al.]. - [Budapest] : Saxum, [2008]. - 705, [4] p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-248-046-6 kötött : 12500,- Ft
görög mitológia - római mitológia - szaklexikon
292.11:030 *** 292.21:030 *** 398.221(37/38):030
[AN 2796242]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2009.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Szentírás : Újszövetség a Neovulgáta alapján / [Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 3. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2008, cop. 1997. - 572, [4] p. ; 21 cm
A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiad. alapján. - A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - Újszövetség (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-87626-9-6 kötött
Újszövetség
225.04=945.11
[AN 2801701]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2009.
   Bölcs Salamon könyvei / ... ford. Károli Gáspár. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 147 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
Tart.: Példabeszédek könyve. Prédikátor könyve. Énekek éneke. - Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve ; Biblia. Ószövetség. Prédikátor könyve ; Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
ISBN 978-963-9680-28-9 fűzött : 1700,- Ft
ószövetségi költői könyv
223.7/.9.04
[AN 2795388]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2009.
   A dunhuangi sziklatemplom manicheus kézirattekercsei / [... az eredeti kézirattekercseknek a Taisho Shinshu Daizokyo kánonban közzétett szövegéből ford. és a bev. tanulmányt írta] Csornai Katalin. - Budapest : HUN-idea, 2008. - 163 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A függelékben az eredeti kínai források szövege. - Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-7014-34-5 kötött : 2000,- Ft
manicheizmus
273.21
[AN 2797241]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2009.
Gaucher, Guy (1930-)
Histoire d'une vie, Thérèse Martin, 1873-1897 (magyar)
   Egy élet története : Martin Teréz, 1873-1897 : a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz nővér / Guy Gaucher ; [ford. Szabó Klára Gabriella]. - [Budapest] : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány : Szt. Gellért K., [2008]. - 273, [7] p. ; 18 cm. - (A Szűzanya testvéreinek!, ISSN 2060-4963 ; 3.)
ISBN 978-963-696-371-2 fűzött
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
szent - 19. század - életrajz
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus
[AN 2794813]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2009.
Grün, Anselm (1945-)
Weihnachten, einen neuen Anfang feiern (magyar)
   Karácsony, az újrakezdés reménye : az ünnep szimbólumai / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2008. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-14-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9670-14-6)
karácsony - jelkép
264-041.2 *** 264-041.1 *** 246.6
[AN 2800660]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2009.
   Hozsanna! : teljes kottás népénekeskönyv : a Harmat - Sík "Szent vagy, Uram!" énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb magyar és gregorián dallamokkal, valamint a szentmise olvasmányközi énekeivel / [szerk. Bárdos Lajos és Werner Alajos]. - A liturgikus reform alapján átd. és bőv. 21. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 528 p., [1] t.fol. : ill., főként kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-889-9 kötött : 920,- Ft
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
245 *** 282
[AN 2801161]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2009.
Jókai Anna (1932-)
   Szeretet szigetek / Jókai Anna, Ternyák Csaba, Sajgó Szabolcs ; [fotó Szécsi Ilona]. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2008. - 209, [3] p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 7.)
ISBN 978-963-9862-05-0 kötött : 3500,- Ft
hit - isten - vallásos irodalom - kerekasztal-beszélgetés
211(047.53) *** 244(047.53)
[AN 2795798]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2009.
Kocsis István (1940-)
   A táltos paripa : az ősi magyar hitvilág, hitélet, vallás kérdéskörei, különös tekintettel a táltos paripa és a tündérvilág titkára, valamint a beavatás, a szakrális hierarchia, a régi magyar küldetéstudat és az eltűnt, de megidézhető magyar Szentírás rejtélyére / Kocsis István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Püski, 2008. - 336 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328-334.
ISBN 978-963-9592-77-3 kötött : 3800,- Ft
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2801775]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2009.
Lieth, Norbert (1955-)
Der Judasbrief (magyar)
   Júdás levele : az elragadtatás előtti utolsó fejezet / Norbert Lieth ; [ford. Békefy Lajos és Békefy-Röhrig Klaudia] ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2009. - 141 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 978-963-88016-1-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Júdás levele
bibliamagyarázat
227.97.07
[AN 2796858]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2009.
Lieth, Norbert (1955-)
Warum gerade Israel? (magyar)
   Miért éppen Izrael? / Norbert Lieth ; [ford. Dálnoki László] ; [közread. az] Éjféli Kiáltás Misszió. - [Budapest] : Éjféli Kiáltás Misszió, 2008. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88016-0-9 fűzött
zsidó vallás - vallásos irodalom
296 *** 244
[AN 2796845]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2009.
Mari, Arturo
Do zobaczenia w Raju (magyar)
   Találkozunk a Paradicsomban / Arturo Mari ; kérdező Jarosław Mikołajewski ; előszó Stanisław Dziwisz ; magyar előszó Erdő Péter ; ford. Rigó András ; [kiad. Heti Válasz Lap-és Könyvkiadó együttműködésben a Missio Christi Alapítvánnyal]. - [Budapest] : Heti Válasz Lap-és Kvk. : Missio Christi Alapítvány, 2008. - 136, [8] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9461-23-9 kötött
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - memoár
262.13(092)János_Pál,_II.(0:82-94)
[AN 2795835]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2009.
Marton Boldizsár (1887-1966)
   Tíz nap Isten előtt : Marcell atya lelkigyakorlata Attyapusztán, 1955. június 6-15. / [az előszót, a bevezetőt és a magyarázatokat írta P. Kovács Csaba Albert]. - [Budapest] : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány : Szt. Gellért K., [2008]. - 75, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (A Szűzanya testvéreinek!, ISSN 2060-4963)
ISBN 978-963-696-354-5 fűzött : 580,- Ft
Marton Boldizsár (1887-1966)
lelkigyakorlat
242
[AN 2794764]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2009.
Mascarenhas, Fio (1944-)
God's best ideas! (magyar)
   Krisztus társ-örökösei : hogyan váljunk Krisztus örömteli tanítványaivá / Fio Mascarenhas ; [ford. Majzik Szilvia]. - Kecskemét : Korda, 2008. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9554-76-4 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2797267]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2009.
Maureder, Josef (1961-)
Mensch werden - erfüllt leben (magyar)
   Emberré válni : a beteljesült élet felé / Josef Maureder ; [ford. Vormair Emese]. - Kecskemét : Korda, 2008. - 103 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9554-75-7 fűzött : 900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2797254]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2009.
Mészáros István (1927-)
   Árnyak és fények : kiegészítések a Mindszenthy-életrajzhoz / írta Mészáros István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 366 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 357-366.
ISBN 978-963-7338-87-8 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - belpolitika - állam és egyház viszonya - 1945 utáni időszak - életrajz
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"194/197" *** 323(439)"194/197"
[AN 2801289]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2009.
Mezey Tibor (1939-)
   A szív bölcsessége : igehirdetések, cikkek, tanulmányok, előadások / Mezey Tibor. - Budapest : Mezey T., 2008. - 138, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6308-3 fűzött
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 2797443]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2009.
Nettelhorst, R. P.
The Bible's most fascinating people (magyar)
   A Biblia 100 alakja : történetek az Ó- és Újszövetségből / R. P. Nettelhorst ; [ford. Balikó Nándor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-689-166-4 kötött : 4990,- Ft
Biblia
irodalmi alak - bibliai történet
22.046
[AN 2796070]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2009.
Pierce, Chuck D. (1953-)
God's unfolding battle plan (magyar)
   Isten kibontakozó haditerve : [kézikönyv Isten királyságának kiterjesztéséhez] / Chuck D. Pierce ; [ford. Mucsi Ferenc] ; [közread. a] Zúgó Szél Alapítvány. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, [2008]. - 241 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87689-1-9 fűzött
vallásos irodalom - jövendőmondás
244 *** 133.3 *** 291.32
[AN 2797972]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2009.
Purkiser, Westlake Taylor (1910-1992)
Beliefs that matter most (magyar)
   Hitünk legfontosabb kérdései / Westlake Taylor Purkiser ; [ford. Gyarmati Andrea] ; [közread. a] Názáreti Egyház Alapítvány. - Budapest : Názáreti Egyh. Alapítvány, 2008. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 963-219-708-9 fűzött
kereszténység
23/28
[AN 2796586]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2009.
Sanders, Jim
   Akinek sebeivel gyógyultatok meg / Jim Sanders ; [kiad. a Krisztus Szeretete Egyház]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2008. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7303-24-1 fűzött : 298,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2798785]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2009.
Sípos Ete Álmos (1937-)
   "Kérjétek az aratásnak Urát!" : Forgács Gyula (1879-1941), a magyar református belmisszió úttörője / Sípos Ete Álmos. - Budapest : KRE KMTI : Harmat, [2008]. - XIV, 306 p. : ill. ; 24 cm. - (Missziológiai tanulmányok, ISSN 1219-3232 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9564-99-2 fűzött
Forgács Gyula (1879-1941)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - misszió - 20. század - egyháztörténet
284.2(439)(092)Forgács_Gy. *** 266.3(439)"189/194"
[AN 2798127]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2009.
Szedő Szeverin (1901-1986)
   Egy boldog élettörténet : a novíciustárs visszaemlékezése Marcell atyára / Szedő Szeverin. - [Budapest] : M. Sarutlan Kármelita Rendtartomány : Szt. Gellért K., [2008]. - 124, [3] p. ; 18 cm. - (A Szűzanya testvéreinek!, ISSN 2060-4963 ; 2.)
ISBN 978-963-696-367-5 fűzött
Marton Boldizsár (1887-1966)
Magyarország - katolikus pap - 19. század - 20. század - memoár
282(439)(092)Marton_B.(0:82-94)
[AN 2794778]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2009.
Szombathy Gyula (1932-)
   Egyháztörténeti tanulmányok a XVI-XVII. századból / Szombathy Gyula. - Budapest : Szombathy Gy., 2008. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6095-2 fűzött
egyháztörténet - 16. század - 17. század
27"15/16"
[AN 2795981]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2009.
Vincent, Alan
The good fight of faith (magyar)
   A hit nemes harca : kövessük Jézus példáját / Alan Vincent ; [ford. Gulyás Csilla] ; [... kiad. Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, [2008]. - 231 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-87689-2-6 fűzött
hit - vallásos irodalom
211 *** 244
[AN 2797820]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2009.
Walton, Lewis R.
Omega (magyar)
   "Jéghegy! Előre!" : gondolatok az adventista egyház két nagy válságához / Lewis R. Walton ; [ford. Erdélyi László és Zarkáné Teremy Krisztina] ; [közread. a] Boldog Élet Alapítvány. - Budapest : Boldog Élet Alapítvány : Advent Irod. Műhely, 2008. - 153 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88015-0-0 fűzött
vallásos irodalom - adventista egyház
244 *** 286.3
[AN 2795303]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2009.
   A XVI. kerület egyházainak története : a katolikus egyház / [szerk. Lantos Antal]. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2007-. - 24 cm
Budapest. 16. kerület - egyháztörténet - katolikus egyház
282(439-2Bp.XVI.)(091)
[AN 2717786]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A Cinkotai Szent Mária Magdolna Római Katolikus Egyházközség története / Rajna László. A Mátyásföldi Szent József Római Katolikus Egyházközség története / Végh Aladár. A Sashalmi Krisztus Király Római Katolikus Egyházközség története / Dorogi Ferenc Miklós. - 2008. - 155 p. : ill., részben színes. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 15.)
ISBN 978-963-88120-2-5 fűzött
Cinkotai Római Katolikus Egyházközség (Budapest)
Mátyásföldi Római Katolikus Egyházközség (Budapest)
Sashalmi Római Katolikus Egyházközség (Budapest)
Budapest. 16. kerület - katolikus egyház - egyháztörténet - egyházközség
282(439-2Bp.XVI.)(091)
[AN 2797818] MARC

ANSEL
UTF-81502 /2009.
   A XVI. kerület egyházainak története : a protestáns egyházak. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2008-. - 24 cm
Budapest. 16. kerület - protestáns egyház - egyháztörténet
284(439-2Bp.XVI.)(091)
[AN 2797839]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Rákosszentmihályi Református Egyházközség története / Pánczél Tivadar. A Mátyásföldi és Árpádföldi Református Egyházközség története / Bíró Ferenc. A Rákosszentmihályi és a Cinkotai Baptista Gyülekezetek története / Andriska Pál. - 2008. - 92 p. : ill., részben színes. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 14.)
ISBN 978-963-88120-1-8 fűzött
Rákosszentmihályi Református Egyházközség (Budapest)
Mátyásföldi Református Egyházközség (Budapest)
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet (Budapest)
Cinkotai Baptista Gyülekezet (Budapest)
Budapest. 16. kerület - református egyház - baptista egyház - egyháztörténet - egyházközség
284.2(439-2Bp.XVI.)(091) *** 286.15(439-2Bp.XVI.(091)
[AN 2797843] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1503 /2009.
   Beyond the glass ceiling : university career of female academics in engineering, technology and life sciences : synthesis report / ed. by Maria Palasik, Eszter Papp ; [publ. by the Hungarian Science and Technology Foundation]. - Budapest : Hung. Science and Technology Found., 2008. - 136 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5643-6 fűzött
nők a társadalomban - genderkutatás - karrier - tudományos élet - felsőoktatás - alkalmazott tudomány - szociológiai kutatás
316.37-055.2(100) *** 65.013 *** 6 *** 378(100) *** 001
[AN 2796741]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2009.
Blau, Leslie
Bonyhád: a destroyed community (magyar)
   Bonyhád, egy elpusztított zsidó közösség : a magyarországi Bonyhád zsidóságának története / Blau László ; bev. Randolph L. Braham ; [szakford. Ágoston Zoltánné] ; [közread. a] Soha többé Soá! Alapítvány. - Bonyhád : Soha többé Soá! Alapítvány, 2008. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-963-06-6100-3 kötött : 2500,- Ft
Bonyhád - helytörténet - zsidóság
316.347(=924)(439-2Bonyhád) *** 943.9-2Bonyhád
[AN 2796261]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2009.
   A cigányság és a rendvédelem viszonyának néhány aktuális kérdése magyarországi és nemzetközi kitekintésben / [szerk. Csányi Klára] ; az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület kiadványa. - [Budapest] : Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyes., [2008]. - 112 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6142-3 fűzött
Magyarország - Európa - cigányság - társadalmi integráció - rendőrség - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"200" *** 351.74(439)"200" *** 316.347(=914.99)(4)
[AN 2797084]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2009.
   A Faluszeminárium c. kurzus hallgatói és oktatói kutatómunkájának előtanulmányai. - Gödöllő : SZIE, 2007-. - 24 cm
Gödöllő - falukutatás - társadalomföldrajz - falu - egyetem
316.334.55 *** 911.3 *** 308 *** 378.6(439-2Gödöllő).096
[AN 2706478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2008. - 126 p. : ill. - (Acta regionis rurum, ISSN 1789-5588 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-079-7 fűzött
Siklód - szociográfia - gazdaságföldrajz - magyar néprajz - határon túli magyarság
308(498.4-2Siklód) *** 911.3(498.4-2Siklód) *** 39(=945.11)(498.4-2Siklód)
[AN 2797430] MARC

ANSEL
UTF-81507 /2009.
Fromm, Erich (1900-1980)
The art of loving (magyar)
   A szeretet művészete / Erich Fromm ; [ford. Várady Szabolcs]. - 9. kiad. - Budapest : Háttér, 2008. - 180, [2] p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-963-9365-81-0 fűzött : 1990,- Ft
barátság - szociológia
316.647.2 *** 177.61
[AN 2801631]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2009.
Halmos Sándor (1946-)
   Szatmár vármegye zsidósága / Halmos Sándor. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt. : Barankovics I. Alapítvány, 2008. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III., Tanulmányok, ISSN 1587-6608 ; 16.)
Bibliogr.: p. 159-164.
ISBN 978-963-7240-67-6 fűzött
Szatmár vármegye - zsidóság
316.347(=924)(439.161)
[AN 2796979]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2009.
Nagy Andor (1932-)
   Médiagerontagógia : média az arany életkorban, az élet harmadik harmadában / Nagy Andor József ; [közread. a] Magyar Médiapedagógiai Kutatóintézet. - Budapest : M. Médiaped. Kutint., 2008. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 87-91.
ISBN 978-963-06-5732-7 kötött
Magyarország - idős - gerontológia - tömegtájékoztatási eszköz - interjú
316.37-053.9(439)(047.53) *** 791.9.096/.097 *** 159.922.63
[AN 2796942]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2009.
   Nemzetközi migráció - nemzetközi kockázatok / [szerk.] Póczik Szilveszter, Dunavölgyi Szilveszter. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 486 p. : ill. ; 20 cm + CD-ROM
Joganyagok a nemzetközi migráció tanulmányozásához (melléklet címe). - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-041-8 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - Európa - migráció - elektronikus dokumentum
314.74(4) *** 314.74(439) *** 325.1(4) *** 325.1(439)
[AN 2795209]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2009.
Paulus Alajos (1925-)
   Vagyunk új Táncsicsok : a magyar falu, Mezőhék küzdelme a megmaradásért, 1972-2008 : II. rész / Paulus Alajos. - Budapest : Püski, 2008. - 91 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-74-2 fűzött
Mezőhék - Magyarország - szociográfia - településügy - vízgazdálkodás
308(439-2Mezőhék)"19" *** 911.373(439)"197/200" *** 627.8(439)
[AN 2795399]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2009.
Rettich Béla
   Kovacsics József (1919-2003) műveinek válogatott bibliográfiája / [a bibliográfiát összeáll. ... Rettich Béla] ; [a bevezetőt írta ... Vavró István]. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt., 2008. - 88 p. ; 25 cm. - (Nagy magyar statisztikusok, ISSN 1419-5372 ; 22.)
ISBN 978-963-215-948-5 fűzött
Kovacsics József (1919-2003)
Magyarország - tudós - statisztika - 20. század - személyi bibliográfia
311(439)(092)Kovacsics_J. *** 012Kovacsics_J.
[AN 2797354]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2009.
Strasser, Freddie
Mediation (magyar)
   Mediáció : a konfliktusmegoldás lélektani aspektusai / Freddie Strasser, Paul Randolph ; [ford. Buda Júlia] ; [az utószót írta Buda Béla]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008, cop. 2005. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-963-9725-47-8 fűzött : 2980,- Ft
konfliktuskezelés
316.48 *** 316.6
[AN 2795330]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2009.
Szabó Károly, B.
   Bibliographie zur Geschichte, Sprache, Volkskultur und Literatur der Ungarndeutschen, 1945-2007 / Károly B. Szabó, Ágnes Huber, Dezső Szabó Hgg. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2008. - 182 p. ; 24 cm. - (Ungarndeutsches Archiv, ISSN 1418-1959 ; 10.)
Az előszó magyar nyelven is
ISBN 978-963-463-976-3 fűzött
magyarországi németek - művelődéstörténet - 20. század - szakbibliográfia
316.347(=30)(439):016 *** 930.85(=30)(439):016 *** 013
[AN 2796447]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2009.
Szakadát István (1958-)
   Cselekvéselmélet dióhéjban : játék, elmélet, módszer, tan - Weber: újratöltve / írta syi. - Budapest : BME GTK : Typotex, 2008. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 247-254.
ISBN 978-963-279-016-9 fűzött : 2600,- Ft
cselekvés - szociológiai elmélet - társadalmi hatás - egyetemi tankönyv
316.282(075.8) *** 316.4.063(075.8)
[AN 2795306]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2009.
Szász János
   Csillagok vándora : antropológiai portré a domokosi Szász Jánosról / Szász János, Biczó Gábor. - Miskolc : ME Kult. és Vizuális Antropológiai Int., 2008. - XX, 275 p. : ill. ; 20 cm + DVD. - (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet könyvei, ISSN 2060-3800 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-810-0 kötött
Szász János
Erdély - határon túli magyarság - kulturális antropológia - portré - elektronikus dokumentum
316.7 *** 929(498)Szász_J.
[AN 2798065]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2009.
Székelyi Mária (1946-)
   Túlélőkészlet az SPSS-hez : többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára / Székelyi Mária, Barna Ildikó. - 4. kiad. - Budapest : Typotex, 2008, cop. 2002. - 453 p. : ill. ; 24 cm. - (Statisztikai módszerek a társadalomkutatásban, ISSN 1787-3584)
Bibliogr.: p. 452-453.
ISBN 978-963-279-012-1 fűzött : 4600,- Ft
többváltozós elemzés - vizsgálati eljárások a társadalomkutatásban
303
[AN 2800642]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2009.
   Szociológia mérnököknek / szerk. S. Nagy Katalin. - Budapest : BME GTK : Typotex, 2008. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-023-7 fűzött : 2500,- Ft
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 2795312]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2009.
Sztanó László (1966-)
   Olasz - magyar kulturális szótár / Sztanó László. - Budapest : Corvina, 2008. - 304 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5697-7 fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 976-963-13-5697-7)
olasz nyelv - magyar nyelv - kultúra - kétnyelvű szótár - szakszótár
316.7 *** 801.323=50=945.11
[AN 2797686]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2009.
Terestyéni Tamás (1946-)
   Együttműködés, verseny, kommunikáció / Terestyéni Tamás. - Budapest : AKTI, 2008. - 33 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 34.)
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 978-963-88088-6-8 fűzött
kommunikáció - gazdasági verseny
316.77 *** 339.137.2
[AN 2798356]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1521 /2009.
Balogh Júlia (1952-)
   "Föltetszett a csillag" : a karácsonyi ünnepkör gyökerei és néphagyományai / Balogh Júlia. - Budapest : Flaccus, 2008. - 95 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 20 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-963-9412-65-1 fűzött : 1680,- Ft
magyar néprajz - néphagyomány - ünnep - karácsony
398.332.416(=945.11)
[AN 2801594]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2009.
   A Borsodi Tájház / [összeáll. és szerk. Hadobás Pál] ; [közread. a] Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum. - Edelény : MKKM, 2008. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87047-5-7 fűzött
Borsodi Tájház (Edelény)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Edelény - magyar néprajz - múzeumi kiadvány
39(=945.11)(439.134) *** 069(439-2Edelény)
[AN 2794706]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2009.
A Borsodi Tájház (angol)
   The Borsod Village House / [comp. and constructed ... Pál Hadobás] ; [publ. by the] Cultural Centre, Library and Museum. - Edelény : MKKM, 2008. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87047-5-7)
Borsodi Tájház (Edelény)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Edelény - magyar néprajz - múzeumi kiadvány
39(=945.11)(439.134) *** 069(439-2Edelény)
[AN 2794710]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2009.
A Borsodi Tájház (német)
   Das Borsoder Heimatmuseum / [zsgest. von Hadobás Pál] ; [Hrsg.] Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum. - Edelény : MKKM, 2008. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87047-5-7)
Borsodi Tájház (Edelény)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Edelény - magyar néprajz - múzeumi kiadvány
39(=945.11)(439.134) *** 069(439-2Edelény)
[AN 2794716]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2009.
Kovács László, K. (1908-)
   Keszi-Kovács mozgóképek [elektronikus dok.] : digitális mozgóképtár Keszi-Kovács Lászlótól/ról 100. születésnapjára / ... összeáll. Krámos Zsolt, Szabó Gyula, Tari János ; kiad. a Magyar Néprajzi Társaság és a Néprajzi Múzeum az Európai Folklór Intézet közreműködésével. - Multimédia. - Budapest : M. Néprajzi Társ. : Néprajzi Múz., 2008. - 2 db ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows; DVD-olvasó
ISBN 978-963-06-4440-2 műanyag tokban
Kovács László, K. (1908-)
Magyarország - etnográfus - magyar néprajz - 20. század - mozgókép - elektronikus dokumentum
39.001(439)(092)Kovács_L.,_K.(084.122) *** 39(=945.11)(084.122)
[AN 2796266]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 DVD-ROM
Magyarország - etnográfus - 20. század - mozgókép - elektronikus dokumentum
39.001(439)(092)Kovács_L.,_K.(084.122)
[AN 2796502] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 DVD-ROM
magyar néprajz - mozgókép - elektronikus dokumentum
39(=945.11)(084.122)
[AN 2796504] MARC

ANSEL
UTF-81526 /2009.
Prati, Elisa
Il mio libro di Natale (magyar)
   A várva várt karácsony / Elisa Prati ; Mirella Monesi illusztrációival ; [ford. Paál Zsuzsanna]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 89, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9701-81-6 kötött : 2800,- Ft
karácsonyi szokás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
398.332.416(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 2795442]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2009.
   The white horse's son : a Hungarian folk-tale / transl. and reshaped by Andrew C. Rouse ; [ill. Zimányi Dániel]. - Pécs : Opus, 2008. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7080-41-8 kötött
magyar néprajz - népmese - fordítás
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2795203]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1528 /2009.
   Államelmélet. - Budapest : Szt. István Társ., 2007-. - 29 cm
államelmélet - egyetemi tankönyv
321.01(075.8)
[AN 2662797]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 160 p.
Szerzők Fekete Balázs et al.
ISBN 978-963-361-910-0 fűzött : 2800,- Ft
államelmélet - egyetemi tankönyv
321.01(075.8)
[AN 2796603] MARC

ANSEL
UTF-81529 /2009.
Bodoky Tamás (1971-)
   Túlkapások / Bodoky Tamás. - [Kerepes] : Elektromédia, [2008]. - 123 p. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-06-5635-1 fűzött : 4290,- Ft
Magyarország - rendőrség - ezredforduló - bántalmazás - belpolitika
323(439)"200" *** 351.74(439)"200" *** 343.615
[AN 2797662]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2009.
Csermely Péter (1966-)
   Tiranai lepel / lejegyezte Csermely Péter. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2008. - 115 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9862-06-7 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2795658]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2009.
Gambotti, Christian
Sarkozy, la métamorphose (magyar)
   Nicolas Sarkozy: államférfi születik / Christian Gambotti ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Athenaeum, 2008. - 207 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9797-80-2 kötött : 2990,- Ft
Sarkozy, Nicolas (1955-)
Franciaország - politikus - belpolitika - ezredforduló - 21. század
32(44)(092)Sarkozy,_N. *** 323(44)"200"
[AN 2797105]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2009.
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
   Esszék, aforizmák, idézetek = Essays, aphorisms and quotations / Gandhi ; [összeáll. és ford. Aklan Anna Katalin]. - Budapest : General Press, [2008]. - 319 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9648-39-5 kötött : 2900,- Ft
India - politikus - 19. század - 20. század - aforizma
32(540)(092)Gandhi,_M._K.(0:82-84)
[AN 2794429]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2009.
Glant Tibor (1967-)
   Kettős tükörben: Magyarország helye az amerikai közvéleményben és külpolitikában az első világháború idején / Glant Tibor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 307 p. ; 21 cm. - (Amerika tegnap és ma, ISSN 2060-4084)
Bibliogr.: p. 277-300.
ISBN 978-963-473-128-3 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Egyesült Államok - Magyarország - történelem - külpolitika - magyarságkép - első világháború - Párizs környéki békék
327(436/439)"18/191" *** 327(73)"191" *** 316.65(73)"191" *** 943.6/.9"191"
[AN 2797490]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2009.
   Megtorlások évszázada : politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon / [szerk. és a szöveget gond. Szederjesi Cecília] ; [kiad. a Nógrád Megyei Levéltár és az 1956-os Intézet]. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt. ; Budapest : 1956-os Int., 2008. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Kész. a 2006-ban Salgótarjánban "Megtorlások a XX. századi Magyarországon" címmel rendezett konferencia előadásai alapján. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7243-70-7 kötött
magyar történelem - állami terror - 20. század - deportálás - megtorlás
323.282(439)"19" *** 943.9"19"
[AN 2797461]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2009.
Mong Attila
   János vitéz a Gulágon / Mong Attila. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 191 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-963-227-173-6 fűzött : 2490,- Ft
Lovasberény - állami terror - kényszermunka - Gulag - 1945 utáni időszak
323.282(439-2Lovasberény)"194/195" *** 343.819.5(47)"194/195"(=945.11)
[AN 2795613]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1536 /2009.
Addison, Alonzo C.
Disappearing world (magyar)
   A védtelen bolygó : Földünk legkülönlegesebb és legveszélyeztetettebb helyei / Alonzo C. Addison ; [ford. Kovács Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 272 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-142-8 kötött
világörökség - építészet - helyismeret - természeti környezet
930.85(100) *** 908.100 *** 502.4(100) *** 72(100)
[AN 2795928]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2009.
Aradi Éva (1938-)
   Egy szkíta nép: a kusánok : a hold fiainak története / Aradi Éva. - Budapest : HUN-idea, 2008. - 214 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-7014-35-2 fűzött : 2500,- Ft
Kusán Birodalom - őstörténet - szkíták - művelődéstörténet
930.85(=919.891) *** 930.8(=919.891)
[AN 2797147]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2009.
Babcock, Michael A.
The night Attila died (magyar)
   Attila utolsó éjszakája : hogyan halt meg a hun király? / Michael A. Babcock ; [ford. Varga Benjámin]. - Budapest : Európa, 2008. - 373, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8296-8 kötött : 3200,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (?-453)
Hun Birodalom - uralkodó - 5. század
936.91(092)Attila
[AN 2796708]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2009.
Balogh István (1912-2007)
   Szabolcs vármegye terhei a 17. század végén / Balogh István ; [... sajtó alá rend. és szerk. Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2008. - 172 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. III., Tanulmányok, ISSN 1587-6608 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7240-68-3 fűzött
Szabolcs vármegye - helytörténet - adó - török hódoltság - történelmi forrás
943.916.3"15/16"(093.2) *** 336.2(439.163)"15/16"(093.2)
[AN 2797176]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2009.
   Békés vármegye levéltára, 1715-1950 : ismertető leltár / összeáll. Kereskényiné Cseh Edit. - Gyula : Békés M. Lvt., 2008. - 131 p. ; 24 cm. - (Segédletek a Békés Megyei Levéltárból, ISSN 1788-3989 ; 2.)
ISBN 978-963-7239-54-0 fűzött
Békés vármegye - Gyula - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század - levéltár - fondjegyzék
930.253(439-2Gyula)(083.8) *** 943.917.5"171/194"
[AN 2795871]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2009.
Bellini, Irene
Atlante dei misteri (magyar)
   Rejtélyek birodalma / Irene Bellini és Danilo Grossi ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsanna és Ruskó András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 229 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-963-09-5874-5 kötött : 6990,- Ft
művelődéstörténet - kuriózum
930.85(100) *** 930.85(100)(089.3)
[AN 2795457]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2009.
Bodnár István
   A hun törzsszövetség története az arvisurák szerint / Bodnár István. - Budapest : Püski, 2008. - 445, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9592-66-7 v.
magyarságkutatás - magyar őstörténet - hunok
930.8(=945.11) *** 936.91
[AN 2795163]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2009.
Borbola János
   Kikelet : a feltámadás hieroglifás jelei Meidumtól a Szent Koronáig / Borbola János. - Budapest : HUN-idea, 2008. - 165 p., [6] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-7014-33-8 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - magyarságkutatás - koronázási jelvény - hieroglifa
930.8(=945.11) *** 003.322 *** 342.519.8(439)
[AN 2797183]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2009.
Csiffáry Tamás (1958-)
   Európai uralkodók könyve : királyok, hercegek, grófok / Csiffáry Tamás. - Budapest : Könyvmíves Kvk., [2008]. - 397 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9898-06-6 kötött
Európa - uralkodó - uralkodócsalád
940(092)
[AN 2794237]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2009.
   Egyetemisták 1956-ról : interjúk, elbeszélések : a Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány 2005. évi pályázatának díjazott pályaművei. - Budapest : Holo-Color Ny., [2008]. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5969-7 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - pályázat - antológia
943.9"1956"(0:82-822) *** 06.063
[AN 2795990]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2009.
Ferguson, Niall (1964-)
The war of the world (magyar)
   A világ háborúja : a gyűlölet évszázadának története / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 759 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 659-710.
ISBN 978-963-244-060-6 kötött : 4995,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - népirtás - 20. század
930.9(100)"19" *** 341.485(100)"19" *** 355.48(100)"19"
[AN 2795689]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2009.
György László (1980-)
   A Baden-kultúra telepe Mezőkövesd-Nagy-Fertőn / György László. - Miskolc : HOM, 2008. - 241 p., [1] t.fol. : ill. ; 30 cm. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, ISSN 1586-3522 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9271-81-4 fűzött
Mezőkövesd - régészet - rézkorszak
903(439-2Mezőkövesd)"636"
[AN 2796330]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2009.
Haarmann, Harald
Lexikon der untergegangenen Völker (magyar)
   Letűnt népek lexikona : az akkádoktól a vikingekig / Harald Haarmann ; [ford. Tarnói Judit] ; [... a magyar nyelvű bibliográfiát összeáll. Komoróczy Géza]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 205 p. : ill., térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-200.
ISBN 978-963-13-5695-3 kötött : 3990,- Ft
történelem - népcsoport - ókor - középkor - szaklexikon
931:030
[AN 2797700]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2009.
Kanyó András
   Horthy és a magyar tragédia / Kanyó András. - 2. kiad. - Budapest : Népszabadság Kv., 2008. - 523 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 508-511.
ISBN 978-963-9709-73-7 kötött : 2990,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Horthy Istvánné Edelsheim Gyulai Ilona (1918-)
magyar történelem - államfő - Horthy-korszak - történelmi forrás - memoár
943.9"191/194"(093) *** 943.9(092)Horthy_M.(093) *** 929(439)Horthy_Istvánné(0:82-94)
[AN 2800605]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2009.
Kiss Tamás
   A nágocsi németek története, 1718-1948 / Kiss Tamás ; [kiad. Nágocs Község Önkormányzata]. - Nágocs : Önkormányzat, 2008. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5530-9 fűzött
Nágocs - helytörténet - magyarországi németek
943.9-2Nágocs *** 316.347(=30)(439-2Nágocs)
[AN 2796642]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2009.
Koch-Hillebrecht, Manfred (1928-)
Homo Hitler (magyar)
   Homo Hitler : a német diktátor pszichogramja / Manfred Koch-Hillebrecht ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Medicina, 2009. - 531 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-201-7 fűzött : 3600,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - nemi élet - lélektan - 20. század
943.0(092)Hitler,_A. *** 392.6 *** 159.9
[AN 2797646]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2009.
Kozák István (1929-)
   Békésszentandrási kódex / Kozák István. - Budapest : Püski, 2008. - 443 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 431-436.
Kötött (hibás ISBN 978-963-9592-27-8)
Békésszentandrás - helytörténet
943.9-2Békésszentandrás
[AN 2795167]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2009.
   A laboratory of transnational history : Ukraine and recent Ukrainian historiography / ed. by Georgiy Kasianov and Philipp Ther. - Budapest : New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - VI, 310 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-26-5 kötött
ISBN 978-963-9776-43-2 fűzött
Ukrajna - történelem - történettudomány
947.7 *** 930.1(477)
[AN 2796461]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2009.
Lantos Antal (1929-)
   Sashalom története a kezdetektől 1950-ig / Lantos Antal. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2008. - 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 13.)
ISBN 978-963-88120-0-1 fűzött
Sashalom - helytörténet
943.9-2Sashalom
[AN 2797814]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2009.
Lelbach Gyula (1942-)
   Romba dőlt világ : [képek és történetek a Délvidék múltjából] / Lelbach Gyula. - Budapest : Akaprint, 2008. - 448 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 446-448.
ISBN 978-963-06-6077-8 kötött
Magyarország - Délvidék - családtörténet - lótenyésztés - ménes - művelődéstörténet
929.52(439.2-13)(=945.11) *** 636.1(439.2-13)(091) *** 930.85(439.2-13)
[AN 2796529]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2009.
Litván György (1929-2006)
   Magyar gondolat - szabad gondolat : válogatott történeti tanulmányok / Litván György ; [vál. és szerk. Gyurgyák János] ; [a bibliográfiát összeáll. Pótó János]. - Budapest : Osiris, 2008. - 398 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-982-3 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - magyar történelem - szociológia - 20. század - személyi bibliográfia
943.9"19" *** 316.343(439)"19" *** 012Litván_Gy.
[AN 2795682]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2009.
Man, John (1941-)
The Great Wall (magyar)
   A kínai Nagy Fal / John Man ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2008]. - 383 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 379-381.
ISBN 978-963-643-068-9 kötött : 3800,- Ft
Kína - művelődéstörténet - erőd
930.85(510) *** 725.182(510)
[AN 2794440]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2009.
   A nagy háború írásban és képben, 1918-2008 / [a kiállítást rend., szerk. Andaházi Szeghy Viktor] ; [közread. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., [2008]. - 36 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Kiállításvezető az azonos c. vándorkiállításhoz
Fűzött
magyar történelem - hadtörténet - első világháború - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
943.9"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918" *** 061.4(439-2)
[AN 2796724]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2009.
   A Perényi család levéltára, 1222-1526 / közzéteszi Tringli István. - Budapest : MOL : MTA Törttud. Int., 2008. - 509 p. ; 25 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 44.)
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-631-155-1 kötött
Perényi család
magyar történelem - családtörténet - középkor - levéltári irat - történelmi forrás - oklevél
943.9"12/15"(093.2) *** 930.253(439-2Bp.)MOL *** 929.52(439)Perényi(093.2)
[AN 2796701]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2009.
Pirelli, Rosanna
Le regine dell' antico Egitto (magyar)
   Az ókori Egyiptom királynői / [írta Rosanna Pirelli] ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 270 p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-963-689-181-7 kötött
uralkodó - nő - régészet - művelődéstörténet - ókori Egyiptom
932-055.2(092) *** 904(32) *** 930.85(32)
[AN 2796234]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2009.
   A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század második felében : A polgárosodó Nagykanizsa a 19. század végén című, 2006 tavaszán megrendezett konferencia előadásai / szerk. Kaposi Zoltán ; [közread.] Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Nagykanizsa : Önkormányzat, 2008. - 130 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87161-2-5 fűzött
Nagykanizsa - helytörténet - 19. század - konferencia-kiadvány
943.9-2Nagykanizsa"18" *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 2795412]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2009.
Széna Béla (1948-)
   Mongolság a Kárpát-medencében / Széna Béla. - Pécs : Magánkiad., 2008. - 275 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 274.
ISBN 978-963-06-6066-2 kötött
Kárpát-medence - őstörténet - mongolok
930.8(=942)(4-11)
[AN 2796217]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2009.
Szilágyi János (1936-)
   Kollégák / Szilágyi János. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 221 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9710-40-5 fűzött : 2590,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 2794460]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2009.
Szuromi Rita
   Lapszemle a hétköznapokból : a rendszerváltozás évei egy újságíró szemével / Szuromi Rita ; [graf. Fridél Lajos]. - Eger : Axel Springer-Mo. Kft., 2008. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9631-13-7 fűzött
Heves megye - helytörténet - társadalom - kommunikáció - rendszerváltás - publicisztika
943.913.3"198/199"(045) *** 316.6(439.133)"198/199(045) *** 316.7(439.133)"198/199"(045)
[AN 2796299]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2009.
Timaru-Kast Sándor
   A Fehérló fiai / Timaru-Kast Sándor. - Budapest : M. Ház, 2008. - 303 p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.: p. 300-303.
ISBN 978-963-9335-62-2 kötött : 3500,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet - magyar nyelv - nyelvtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1(089.3)
[AN 2797855]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2009.
Vanzan, Anna (1955-)
   Perzsia / [... írta Anna Vanzan] ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 207 p. : ill., színes ; 33 cm. - (Évezredek kincsei)
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-689-121-3 kötött
Perzsia - Irán - művelődéstörténet - régészet
930.85(35) *** 904(35)
[AN 2795883]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2009.
Varga László, Á (1948-)
   Nógrád megye történeti jelképei / Á. Varga László, Szvircsek Ferenc. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, 2008. - 22 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7399-13-8 fűzött
Nógrád megye - zászló - címer - pecsét
929.6(439.131) *** 929.9(439.131)
[AN 2795237]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2009.
Vitali, Daniele (1948-)
I celti (magyar)
   A kelták / [... írta Daniele Vitali] ; [ford. Veres Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 207 p. : ill., színes ; 33 cm. - (Évezredek kincsei)
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-689-122-0 kötött
művelődéstörténet - régészet - kelták - kelta vallás
930.85(367) *** 904(367) *** 299.16
[AN 2795880]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1569 /2009.
   6 földrész 100 csodája / [szerk. Zima Szabolcs]. - Debrecen : TKK, [2008]. - 104 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-596-583-0 kötött
helyismeret - építészet - művelődéstörténet - fényképalbum
908.100(084.12) *** 72(100)(084.12) *** 930.85(100)
[AN 2801827]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2009.
Bencsik Gábor (1954-)
   Vármegyék könyve : millenniumi körkép Magyarországról / Bencsik Gábor. - Budapest : M. Mercurius, cop. 2008. - 2 db : ill. színes, részben térk. ; 33 cm
ISBN 978-963-86469-9-6
Magyarország - helyismeret - helytörténet - vármegye - századforduló
908.439-35"190" *** 943.9-35"190"
[AN 2757759]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 336 p.
ISBN 978-963-9872-01-1 kötött : 6400,- Ft
Magyarország - helyismeret - helytörténet - vármegye - századforduló
908.439-35"190" *** 943.9-35"190"
[AN 2795002] MARC

ANSEL
UTF-81571 /2009.
Bergreen, Laurence
Marco Polo (magyar)
   Marco Polo / Laurence Bergreen ; [ford. Valló Gábor]. - Budapest : General Press, [2008]. - 519 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 501-516.
ISBN 978-963-643-093-1 kötött : 3900,- Ft
Polo, Marco (1254-1324)
Ázsia - felfedező utazás - 13. század - útleírás
910.4(5)"12"(092)Polo,_M.
[AN 2794432]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2009.
   Budapest : 135 év, 135 kép : 135 years, 135 photos / [vál. Gera Mihály] ; [közread. a] Városháza. - [Budapest] : Városháza, 2008. - 141 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9669-17-8 fűzött : 3500,- Ft
helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 943.9-2Bp.(084.12)
[AN 2797660]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2009.
Canoro, Elisabetta (1972-)
Vienna (magyar)
   Bécs / Elisabetta Canoro ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 135 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-143-5 kötött
Bécs - helyismeret - fényképalbum
908.436-2Wien(084.12)
[AN 2795901]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2009.
Copello, Roberto (1957-)
Jerusalem (magyar)
   Jeruzsálem / Roberto Copello ; [ford. Zalán Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 136 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A világ legszebb helyei, ISSN 1416-5252)
ISBN 978-963-689-149-7 kötött
Jeruzsálem - helyismeret - fényképalbum
908.569.4-2Yerushalayim(084.12)
[AN 2795893]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2009.
Cseicsner Endréné Hegedűs Erika
   Kaposvár / [írta és szerk. ... Cseicsner Endréné Hegedűs Erika]. - Kaposvár : Infomark, 2008. - 143 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A szöveg és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 978-963-06-5962-8 kötött
Kaposvár - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kaposvár(084.12)
[AN 2795705]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2009.
Galli Károly
   Csodaszép Szlovénia / Galli Károly, Halász Albert, Marton Jenő. - Budapest : Hibernia, 2008. - 272 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-7617-47-8 fűzött
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2795200]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2009.
Gécs Béla (1937-)
   Csabai bírók - csabai históriák, 1717-1918 / Gécs Béla. - Békéscsaba : Typografika Kft., 2008. - 208 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-206. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-06-5690-0 fűzött
Békéscsaba - helyismeret - bíró - 18. század - 19. század
908.439-2Békéscsaba *** 347.962(439-2Békéscsaba)(092)
[AN 2795759]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2009.
Gulyás Erzsébet
A Jászság bibliográfiája (új kiadása)
   A Jászság könyvészete / [szerk. Gulyás Erzsébet] ; [közread. a] Jászok Egyesülete, Városi Könyvtár és Információs Központ. - 2. bőv., átd. kiad. - Jászberény : Jászok Egyes. : Vár. Kvt. és Inf. Közp., 2008. - 630 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6148-5 fűzött
Jászság - helyismeret - szakbibliográfia
908.439Jászság:016
[AN 2797316]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2009.
   Gyula régen és ma = Gyula früher und heute / [közread. a] Gyulai Évszázadok Alapítvány. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2003-. - ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-212-393-X
Gyula - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyula(084.12)
[AN 2540276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Művészet Gyuláról / Durkó Károly [et al.]. - [2008]. - 120 p.
ISBN 978-963-87205-2-8 kötött
Gyula - Magyarország - festészet - helyismeret - album
75(439-2Gyula) *** 908.439-2Gyula(084.1)
[AN 2795473] MARC

ANSEL
UTF-81580 /2009.
Ivory, Michael
Czech Republic (magyar)
   Csehország / írta Mike Ivory ; fényképezte Richard Nebesky ; [ford. Sullivan Ferenc]. - Budapest : Kossuth, cop. 2008. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5876-9 fűzött : 1490,- Ft
Csehország - útikönyv
914.371(036)
[AN 2795653]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2009.
Joris, Lieve (1953-)
Terug naar Congo (magyar)
   Vissza Kongóba / Lieve Joris ; [ford. Törő Krisztina Noémi]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 224 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-693-129-2 fűzött : 2450,- Ft
Joris, Lieve (1953-)
Kongói Demokratikus Köztársaság - helyismeret - útleírás
908.675(0:82-992)
[AN 2795023]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2009.
Jüling Krisztián
   Légifotók szép hazánkból = Luftphotos von Ungarn = Aerial photographies from Hungary / Jüling Krisztián. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 152 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9353-80-0 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - helyismeret - fényképalbum - légi felvétel
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Jüling_K.
[AN 2794970]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2009.
Kłodkowski, Piotr (1964-)
Doskonały smak Orientu (magyar)
   A Kelet csodálatos zamata / Piotr Kłodkowski ; ford. Kertész Noémi. - Budapest : Typotex, 2008. - 183 p. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 4.)
ISBN 978-963-279-002-2 fűzött : 2300,- Ft
Ázsia - helyismeret - lengyel irodalom - útleírás
908.5(0:82-992) *** 884-992=945.11
[AN 2795406]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2009.
   Kor-képek, 1957-1967 / [főszerk. Vince Mátyás] ; [szerk. Féner Tamás] ; [közread. a] Magyar Távirati Iroda. - Budapest : MTI, 2008. - 367 p. : ill. ; 30 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87576-2-3 kötött : 6900,- Ft
Magyarország - helyismeret - Kádár-korszak - életkép - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.041.7
[AN 2794621]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2009.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "Az Úr házába felmegyünk..." : szentföldi útijegyzetek / Korzenszky Richárd ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, cop. 2008. - 118 p. : ill., színes ; 17x25 cm
ISBN 978-963-87004-6-9 kötött
Jeruzsálem - magyar irodalom - helyismeret - fényképalbum - útleírás
908.569.4-2Yerushalayim(084.12) *** 894.511-992
[AN 2797482]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2009.
Kubassek János (1957-)
   Útkeresők : magyar utazók és földrajzi felfedezők / Kubassek János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 199 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 196-199.
ISBN 978-963-09-5858-5 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - felfedező - felfedező utazás - történeti feldolgozás
910.4(100)(091) *** 910.4(100)(=945.11)(092) *** 910.4(439)(092)
[AN 2795479]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2009.
Matyszak, Philip
Ancient Rome on five denarii a day (magyar)
   Antik Róma napi öt denariusból / Philip Matyszak ; [ford. Lautner-Deák Krisztina]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-244-045-3 kötött : 3500,- Ft
Római Birodalom - helyismeret - művelődéstörténet
908.37 *** 930.85(37)
[AN 2795675]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Zalaegerszeg = Willkommen in Zalaegerszeg = Welcome to Zalaegerszeg = Zalaegerszeg ti aspetta con affetto = Zalaegerseg privetstvuet vas = Srdačno Vas čeka Zalaegerseg = Soyez les bienvenus à Zalaegerszeg = Pozdravljeni v Zalaegerszegu / [a fotókat kész. és a könyvet szerk.] Mészáros T. László ; [írta Vándor László]. - 3. kiad. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2008. - 64 p. : ill., részben színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-05-9 kötött
Zalaegerszeg - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Zalaegerszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2801898]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2009.
Nemes Tiborné (1966-)
   Mándokiak / Nemes Tiborné Vonó Erika. - Mándok : Nemes T.-né, 2008. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-06-5391-6 fűzött
Mándok - helyismeret - helytörténet
908.439-2Mándok *** 943.9-2Mándok
[AN 2796250]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2009.
Németh József
   Egerszegi örökség : Zalaegerszeg védett épületei, köztéri alkotásai, emléktáblái, természeti értékei / [írta és szerk. Németh József] ; [fotók Mészáros T. László] ; [megj. ... Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ... kiadásában]. - 2. jav., bőv. kiad. - Zalaegerszeg : Önkormányzat : Foto Europa Kvk., 2008. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9843-18-9 kötött
Zalaegerszeg - helyismeret - építészet - emlékmű
908.439-2Zalaegerszeg *** 725.945(439-2Zalaegerszeg) *** 72(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2801831]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2009.
Varju Lilla
   Virginiai levelek : egy év az Államokban / Varju Lilla, Varju Éva. - Budapest : [Thalia-V Bt.], 2008. - 249, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5998-7 fűzött
Varju Lilla
Varju Éva
Egyesült Államok - levelezés - helyismeret
908.73(0:82-992)
[AN 2794776]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2009.
   Vasszécsenyi digitális archívum [elektronikus dok.] : [1889-2008] / vál., szerk. Czupy Ádám. - Szöveg és képek. - [Szombathely] : BDK, 2008. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Vasi községek digitális archívuma ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader
ISBN 978-963-7621-98-7
Vasszécseny - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.439-2Vasszécseny *** 943.9-2Vasszécseny
[AN 2796591]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2009.
   Zsidó emlékek a Nyugat-Pannon Eurégióban : Burgenland, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye = Jüdische Erinnerungen in der West-Pannonischen EuRegion : Burgenland, Komitate Győr-Moson-Sopron, Vas und Zala / Eva Schwarzmayer [et al.] ; [közread. a] Magyar - Izraeli Baráti Társaság. - Szombathely : M. - Izraeli Baráti Társ., 2008. - 222 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4708-3 fűzött
Nyugat-Magyarország - Burgenland - zsidóság - emlékhely - helyismeret
908.439-15(=924) *** 316.347(=924)(439-15) *** 725.945(=924)(436.3) *** 725.945(=924)(439-15)
[AN 2796974]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1594 /2009.
   700 éves a közjegyzőség Magyarországon : a 2008. november 27-i jubileumi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata / szerk. Rokolya Gábor ; [rend., közread. a Magyar Országos Közjegyzői Kamara]. - Budapest : MOKK, 2008. - 103 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88147-0-8 fűzött
Magyarország - közjegyző - konferencia-kiadvány - történeti feldolgozás
347.961(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2794712]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2009.
Árva Zsuzsanna
   Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből / Árva Zsuzsanna ; [kiad. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Debrecen : DE ÁJK, 2008. - 327 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. ápr. 30. - Bibliogr.: p. 313-323. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-473-130-6 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - büntetőjog - kihágás - jogelmélet - történeti feldolgozás
342.9(439) *** 343.1(439) *** 340.12 *** 343.791(439)
[AN 2797017]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2009.
Balázs Zoltán (1966-)
   Emberi méltóság / Balázs Zoltán. - Budapest : AKTI, 2008. - 21 p. ; 24 cm. - (AKTI füzetek, ISSN 1788-134X ; 30.)
ISBN 978-963-87823-9-7 fűzött
jogelmélet - emberi jog
342.7 *** 34.01
[AN 2798333]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2009.
Bruhács János (1939-)
   Nemzetközi jog / Bruhács János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2008]-. - 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 2798778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész. - cop. 2008. - 247 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7296-82-6 kötött
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 2798780] MARC

ANSEL
UTF-81598 /2009.
Csőke Andrea
   Aktuális problémák a csődtörvény módosításai kapcsán / előadó Csőke Andrea. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 15-31. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 187.)
A sorozat 186-192. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - csőd - ezredforduló
347.736(439)"200"
[AN 2795428]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2009.
Czine Ágnes
   Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőeljárásban / Czine Ágnes, Szabó Sándor, Villányi József. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 546 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. máj. 1. - Bibliogr.: p. 533-546.
ISBN 978-963-258-013-5 fűzött : 5800,- Ft
ISBN 963-258-013-3
Európa - Magyarország - büntetőeljárás - emberi jog - bírósági ítélet
341.231.14(094.2) *** 342.7(4)(094.2) *** 341.645.544 *** 343.1(439)
[AN 2795224]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2009.
   Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata : a másodlagos jog intézményeinek fejlődése és az esetjog / Bándi Gyula [et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 2008. - 285 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-061-1 kötött
European Union. Court of Justice
Európai Unió - környezetvédelmi jog - jogalkalmazás
349.6(4-62) *** 340.132(4-62)
[AN 2796482]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2009.
Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata (angol)
   The environmental jurisprudence of the European Court of Justice : the development of instruments of environmental law and the judicial practice / Gyula Bándi [et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 2008. - 279 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-062-8 kötött
European Union. Court of Justice
Európai Unió - környezetvédelmi jog - jogalkalmazás
349.6(4-62) *** 340.132(4-62)
[AN 2796489]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2009.
Farkas Csaba
   Társasági jogi alapismeretek / Farkas Csaba. - 3. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2008. - 165 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
A címoldalon a megjelenés éve: 2007. - Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-9650-43-5 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - egyetemi tankönyv
347.72(439)(075.8)
[AN 2801679]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2009.
Gadó Gábor (1960-)
   Az új közbeszerzési törvény tervezete / előadó Gadó Gábor. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 43-49. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 189.)
A sorozat 186-192. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - közbeszerzés - törvénytervezet
351.712.2(439)(094)
[AN 2795434]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2009.
Gál Judit
   Aktuális cégeljárási kérdések / előadó Gál Judit. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 77-138. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 191.)
A sorozat 186-192. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - vállalati jog - elektronikus ügyintézés - útmutató
347.72(439)(036) *** 681.3.004.14
[AN 2795447]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2009.
Gál Judit
   E-cégeljárás a gyakorlatban : útmutató elektronikus beadványokat készítő jogászok számára / Gál Judit, Vanczák József. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 124 p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2008. júl. 13.
ISBN 978-963-258-033-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - vállalati jog - elektronikus ügyintézés
347.72(439)(036) *** 681.3.004.14 *** 35(439)
[AN 2795230]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2009.
Hársfai Katalin (1950-)
   Bírósági gyakorlat / Hársfai Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 165 p. ; 24 cm
Az iratminták váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-361-896-7 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - kánonjog - eljárásjog - válás - iratminta
348.5(439)(083.76) *** 265.514.2
[AN 2796257]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2009.
Juhász Edit
   A bírósági végrehajtás aktuális kérdései / előadó Juhász Edit. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 33-41. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 188.)
A sorozat 186-192. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - bírósági végrehajtás
347.952(439) *** 347.952(4-62)
[AN 2795431]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2009.
Kiss Daisy
   Per vagy nem per? : kérdések és válaszok a polgári nemperes eljárásokról / Kiss Daisy. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 751 p. ; 24 cm
Lezárva: 2008. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-042-5 fűzött : 7800,- Ft
Magyarország - peren kívüli eljárás - polgári eljárás - útmutató
347.919.1(439)(036)
[AN 2795205]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2009.
Kiss Gábor
   A szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményei a Ptk. kodifikációjának tükrében / előadó Kiss Gábor. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 139-146. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 192.)
A sorozat 186-192. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - kötelmi jog - ezredforduló
347.449(439)"200"
[AN 2795452]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2009.
Knaak, Roland
   A közösségi védjegy bitorlása / előadó Roland Knaak. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 51-76. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 190.)
A sorozat 186-192. tagjai egy kötetben
Fűzött
Európai Unió - védjegy
347.772(4-62)
[AN 2795440]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2009.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A világ jogi kultúrái - a jogi kultúrák világa / Kondorosi Ferenc, Maros Kitti, Visegrády Antal. - Budapest : Napvilág, 2008. - 314 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-309.
ISBN 978-963-9697-30-0 fűzött : 2500,- Ft
jogtörténet - jogrendszer
340.12 *** 34(100)(091)
[AN 2795545]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2009.
Kovács Gyula
   Kis nyomozástan / Dobos János azonos c. munkája alapján írta és szerk. Kovács Gyula. - [Budapest] : Kovács Gy., 2008. - 138 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126-136.
ISBN 978-963-06-6048-8 fűzött
kriminalisztika - nyomozó eljárás
343.98 *** 343.132
[AN 2794954]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2009.
Lenkovics Barnabás (1950-)
   Dologi jog / Lenkovics Barnabás. - 7. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 276 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. aug. 30. - Borítócím: Magyar polgári jog : dologi jog. - Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 978-963-7338-49-6 fűzött (hibás ISBN 978-963-7338-49-7)
Magyarország - dologi jog - egyetemi tankönyv
347.2(439)(075.8)
[AN 2800740]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2009.
Lenkovics Barnabás (1950-)
   A személyi jog vázlata / Lenkovics Barnabás, Székely László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 141 p. ; 24 cm
Borítócím: Magyar polgári jog : a személyi jog vázlata. - Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 978-963-9316-32-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9312-32-6)
polgári jog - jogi személy - egyetemi tankönyv
347.15/.17(439)(075.8)
[AN 2800938]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2009.
   A női kvóta Magyarországon : a 2007-es év vitája a politikai esélyegyenlőségről / [írta és szerk. Nők a politikai döntéshozatalban munkacsoport] ; [közread. a] Szociális és Munkaügyi Minisztérium. - [Budapest] : Szociális és Munkaügyi Min., cop. 2008. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - nő - országgyűlési képviselő - ezredforduló
342.726-055.2(439)"200" *** 342.534(439)"200"
[AN 2797419]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2009.
Pálinkásné Mika Ágnes (1959-)
   Jogtudorka könyve / Mika Ágnes ; [a karikatúrákat Balázs-Piri Balázs kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 157 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-845-6 fűzött : 2100,- Ft
jog - gyermekkönyv
34(02.053.2)
[AN 2795047]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2009.
Pécsi Ítélőtábla
   A Pécsi Ítélőtábla kollégiumi véleményeinek és publikált határozatainak gyűjteménye, 2003-2008 : 5 éves az Ítélőtábla / [szerk. Juhász László, Makai Lajos, Winkler Bernadett]. - Pécs : Pécsi Ítélőtábla, 2008. - 498 p. ; 30 cm
Fűzött
Pécs - jog - bíróság - döntvénytár
34(439)(094.92) *** 347.992(439-2Pécs)
[AN 2795042]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2009.
Petrik Ferenc (1933-)
   A törvényszerkesztő dilemmái : a szerző hetvenötödik születésnapjára / Petrik Ferenc. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 457 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 455-457.
ISBN 978-963-258-022-7 kötött : 5500,- Ft
jogszabályelőkészítés
340.134
[AN 2795215]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2009.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2008]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2008. nov. 13.
ISBN 978-963-88079-1-5 fűzött : 950,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2795533]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2009.
Polyák Gábor (1977-)
   A médiarendszer kialakítása : a piacra lépés és a hozzáférés alkotmányjogi, közösségi jogi és összehasonlító jogi elemzése / Polyák Gábor. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 417 p. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Bibliogr.: p. 398-414.
ISBN 978-963-258-043-2 fűzött : 4000,- Ft
ISBN 963-258-043-5
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - jogrendszer
342.732(439) *** 316.77(439) *** 070(439) *** 791.9.096/.097(439)
[AN 2795218]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2009.
   The refugee law reader : cases, documents and materials / ed.-in-chief Rosemary Byrne ; [publ. by the Hungarian Helsinki Committee]. - 5. ed. - Budapest ; Dublin : Hung. Helsinki Comm., 2008. - 202 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-87757-3-3 fűzött
menedékjog
341.43
[AN 2801179]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2009.
Rózsás János (1926-)
   Gulag lexikon / Rózsás János. - Nagykanizsa : [Rajnai M.], 2008. - 536 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar műveltség kincsestára, ISSN 2060-3150)
ISBN 978-963-06-5723-5 fűzött
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyarság - életrajzi lexikon
343.819.5(47)"194/195"(=945.11)(092):030 *** 323.282(47)
[AN 2801672]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2009.
Sárközy Tamás (1940-)
   Gazdasági jogalkotásunk kérdőjelei / előadó Sárközy Tamás. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 5-13. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 186.)
A sorozat 186-192. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - gazdasági jog - ezredforduló
347.7(439)"200"
[AN 2795425]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2009.
Shaw, Malcolm N. (1947-)
International law (magyar)
   Nemzetközi jog / Malcolm N. Shaw ; [... szerk. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Complex, 2008, cop. 2001. - 1120 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-224-965-0 kötött
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 2800516]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2009.
Sipos László
   Az alapítványok joga / Sipos László. - Nyíregyháza : DE EK, 2008. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Egészségügyi kari jegyzetek ; 13.)
Bibliogr.: p. 104-109.
Fűzött
Magyarország - társadalmi szervezet - jog - egyetemi jegyzet
347.19(439)(094)(075.8)
[AN 2795625]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2009.
   Szellemi alkotások joga / Lontai Endre [et al.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 313 p. ; 24 cm
Lezárva: 2006. szept. 30. - Borítócím: Magyar polgári jog : szellemi alkotások joga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7338-45-8 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7338-45-4)
Magyarország - szerzői jog - egyetemi tankönyv
347.78(439)(075.8)
[AN 2800933]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2009.
Tóth András
   Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai és versenyjogi vonatkozásai / Tóth András. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 277 p. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2008. júl. 31. - Bibliogr.: p. 269-277.
ISBN 978-963-258-044-9 fűzött : 4000,- Ft
ISBN 963-258-044-3
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - gazdasági jog - gazdasági verseny
347.776(439) *** 791.9.096/.097(439)
[AN 2795219]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2009.
Vékás Lajos (1939-)
   Öröklési jog / Vékás Lajos. - 5. jav. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 142 p. ; 24 cm
Lezárva: 2007. szept. 30. - Borítócím: Magyar polgári jog : öröklési jog. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7338-70-0 fűzött
Magyarország - öröklési jog - egyetemi tankönyv
347.65/.68(439)(075.8)
[AN 2800719]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1629 /2009.
   Hazánk dicsőségére : 160 éves a Magyar Honvédség / [szerkbiz. Lugosi József, Markó György]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 508 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Hősgaléria (keretcím). - Bibliogr.
ISBN 978-963-327-461-3 kötött : 6500,- Ft
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - történeti feldolgozás
355(439)(091)
[AN 2795044]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2009.
   Katasztrófavédelmi igazgatás / [szerk.] Bukovics István ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar. - Budapest : Dashöfer, 2008. - 312 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-312.
ISBN 978-963-9313-73-6 fűzött
Magyarország - katasztrófavédelem - polgári védelem
355.58(439) *** 614.8(439)
[AN 2797576]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2009.
   Magyar autógyárak katonai járművei / Bárdos András [et al.] ; szerk. Varga A. József. - Budapest : Maróti, 2008. - 493 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 492-493.
ISBN 963-9005-95-9 kötött : 9700,- Ft
Magyarország - katonai jármű - haditechnika - vállalat
623.437/.438(439)(091) *** 061.5(439)
[AN 2798229]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2009.
   A Magyar Honvédség 160 éve, 1848-2008 = 160 years of the Hungarian Defence Forces / [szerk. Kovács Vilmos és Jakusch Gabriella] ; [... kiad. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2008. - [22] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-7097-30-0 fűzött
Magyarország. Honvédség
Magyarország - honvédség - történeti feldolgozás - fényképalbum
355(439)(091)(084.12)
[AN 2796745]
MARC

ANSEL
UTF-81633 /2009.
Mező István
   A szabadságharc Bács-Kiskun megyei nemzetőrsége, 1848-49 / Mező István ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2008. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 978-963-7192-24-1 fűzött
ISBN 978-963-7192-25-8 (végzős középiskolásoknak) fűzött
Bács-Kiskun megye - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - nemzetőrség
355.48(439)"1848/1849" *** 355.48(439.155)"1848/1849" *** 351.743(439.155)"1848"
[AN 2796650]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2009.
Reviczky Ádám (1921-1993)
   Vesztes háborúk, megnyert csaták : emlékezés Reviczky Imre ezredesre / Reviczky Ádám. - [2. kiad.]. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., 2008. - 644 p., [20] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9512-36-8 fűzött : 3700,- Ft
Reviczky Imre (1896-1957)
Magyarország - katonatiszt - magyar történelem - 20. század
355(439)(092)Reviczky_I. *** 943.9"191/195"
[AN 2800687]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2009.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története, 1961-1969 / M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 455 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-463-7 kötött : 3990,- Ft
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest)
Budapest - Kádár-korszak - katonai akadémia
355.232(439-2Bp.)"1961/1969"
[AN 2794469]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2009.
   Tanulmányok a katonai értéktan megalapozásához / [szerk. Birher Nándor] ; [a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közös kiadványa]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk. : ZMNE, 2008. - 192 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86974-8-6 fűzött
foglalkozási erkölcs - katona
355.13
[AN 2796256]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1637 /2009.
   Műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának mérése / szerk. Takács István. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2008. - 253 p. : ill. ; 24 cm
A 2008. jún. 26-án Gödöllőn tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-075-9 fűzött
Magyarország - műszaki fejlesztés - állami támogatás - beruházás - gazdaságosság - mérés - konferencia-kiadvány
65.011.54/.56 *** 631.17 *** 338.246.027(439) *** 330.322.54 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2797603]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2009.
Persovits József (1951-)
   Pörög a rotációs : 41 válogatott interjú / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2008. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6137-9 fűzött
Magyarország - nyomdász - 20. század - ezredforduló - interjú
655.1(439)(092)(047.53)
[AN 2796133]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2009.
Scott, Steve (1948-)
The richest man who ever lived (magyar)
   A leggazdagabb ember, aki valaha élt : Salamon király titka bölcsességről, gazdagságról és boldogságról / Steven K. Scott ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 290 p. ; 21 cm. - (Trivium üzleti sorozat, ISSN 2060-4955)
ISBN 978-963-9711-33-4 kötött : 2990,- Ft
üzleti élet - életvezetés - siker
65.013 *** 613.865
[AN 2795229]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2009.
   Versenyképesség, változó menedzsment [elektronikus dok.] : Marketing Konferencia : Székesfehérvár, 2008. december 3. / szerk. Kemény Gábor ; [rend., közread. a] Kodolányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. - Szöveg. - [Székesfehérvár] : KJF Gazdálkodási és Menedzsment Tansz., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows; Acrobat Reader. - Összefoglalás angol nyelven
vezetés - marketing - versenyképesség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 658.8 *** 339.137 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2796520]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1641 /2009.
   A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése : a 2009. évi költségvetési törvényjavaslatokhoz készített kockázatelemzések egybeszerkesztett változata / [szerk. ... Báger Gusztáv] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2008. - [2], 117 p. ; 30 cm
Lezárva: 2008. nov. 28.
ISBN 978-963-88187-0-6 fűzött
Magyarország - állami költségvetés - gazdaságpolitika - makrogazdaságtan - kockázatértékelés - ezredforduló
336.126(439)"2009" *** 338.2(439)"200" *** 330.101.541
[AN 2796667]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2009.
Balanced scorecard umsetzen (magyar)
   Balanced scorecard a gyakorlatban : [magyar esettanulmányokkal] / [... szerzői Michael Currle et al.] ; [közread. az] IFUA Horváth & Partners Management Consultants. - Budapest : IFUA Horváth & Partners, cop. 2008. - 372 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-372.
ISBN 978-963-9659-29-2 kötött : 4950,- Ft
stratégiai menedzsment
658.1.011.1
[AN 2795234]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2009.
Deli Zsuzsa (1975-)
   International marketing / written by Zsuzsa Deli-Gray. - Budapest : Műegy. K., 2008. - 178 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176-178.
ISBN 978-963-420-940-9 fűzött
marketing - külkereskedelem - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 2797870]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2009.
Fazakas Gergely
   Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba / Fazakas Gergely, Gáspár Bencéné, Soós Renáta ; [közread. a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Pénzügyi Intézet]. - Budapest : Tanszék Kft., 2008. - 664 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-212-296-8 fűzött
pénzügy - egyetemi tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2800613]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2009.
   A fontosabb termékpályák 2007. évi piaci folyamatai / [szerk. Tunyoginé Nechay Veronika, Stummer Ildikó]. - Budapest : AKI, 2008. - 84 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2008/3.)
ISBN 978-963-491-521-8 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - élelmiszeripar - ezredforduló - statisztikai adatközlés
339.13(439) *** 338.439.5(439) *** 338.43(439)"200"(083.41)
[AN 2796778]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2009.
Godin, Seth
Meatball sundae (magyar)
   Hab a tortillán : alkalmazzuk ésszerűen az új marketinget! / Seth Godin ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 295 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9686-64-9 kötött : 3200,- Ft
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 2794151]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2009.
Határok nélkül (angol)
   Without borders : developments completed within the Hungary - Romania and Hungary - Serbia and Montenegro cross-border cooperation programme, 2004-2006 / [... ed. Katalin Rapai] ; [publ. by the Váti Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning]. - Budapest : Váti, [2008]. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Románia - Szerbia - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - területfejlesztés
332.1(439-04) *** 332.1(498-04) *** 332.1(497.1-04)
[AN 2798211]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2009.
Határok nélkül (angol)
   Without borders : developments completed within the Hungary - Slovakia - Ukraine neighbourhood programme, 2004-2006 / [... ed. Katalin Rapai] ; [publ. by the Váti Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning]. - Budapest : Váti, [2008]. - 67 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Szlovákia - Ukrajna - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - területfejlesztés
332.1(439-04) *** 332.1(437.6-04) *** 332.1(477-04)
[AN 2798184]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2009.
   Határok nélkül : Magyarország - Románia és Magyarország - Szerbia Montenegró határ menti együttműködési program keretében megvalósult fejlesztések, 2004-2006 / [... szerk. Rapai Katalin] ; [... kiad. a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság]. - Budapest : Váti, [2008]. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Szerbia - Románia - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - területfejlesztés
332.1(439-04) *** 332.1(498-04) *** 332.1(497.1-04)
[AN 2798186]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2009.
   Határok nélkül : Magyarország - Szlovákia - Ukrajna szomszédsági program keretében megvalósult fejlesztések, 2004-2006 / [... szerk. Rapai Katalin] ; [... kiad. a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság]. - Budapest : Váti, [2008]. - 67 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Szlovákia - Ukrajna - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - területfejlesztés
332.1(439-04) *** 332.1(437.6-04) *** 332.1(477-04)
[AN 2798172]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2009.
   Határok nélkül : Szlovénia - Magyarország - Horvátország szomszédsági program keretében megvalósult fejlesztések, 2004-2006 / [... szerk. Rapai Katalin] ; [... kiad. a Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság]. - Budapest : Váti, [2008]. - 48 p. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Horvátország - Szlovénia - regionális gazdaság - területfejlesztés - határ menti kapcsolat
332.1(497.13-04) *** 332.1(439-04) *** 332.1(497.12-04)
[AN 2798221]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2009.
Helgertné Szabó Ilona (1961-)
   Pénzügyi számvitel : mérlegtételek / Helgertné Szabó Ilona, Kurcsinka Tamásné. - Budapest : Saldo, 2008. - 252 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 252.
ISBN 978-963-638-281-0 fűzött : 2900,- Ft
mérlegkimutatás - tankönyv
657.372(078)
[AN 2794338]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2009.
   Az iskolateremtő Ladó László professzor : emlékezések / [szerk. Erdősi Gyula és Kádár Katalin]. - Budapest : Pontus Kft., 2008. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6094-5 kötött
Ladó László (1919-2007)
Magyarország - közgazdász - 20. század - ezredforduló
33(439)(092)Ladó_L.
[AN 2794624]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2009.
   Kérdések és válaszok a takarékszövetkezetek informatikai kockázatainak kezeléséről / [szerk. Róth Dénes] ; [kiad. a Proteus Consulting Informatikai Kockázatkezelési Tanácsadó Kft.]. - Budapest : Proteus Consulting Kft., 2008. - 54 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5995-6 fűzött
Magyarország - takarékszövetkezet - informatika - adatvédelem
334.732.2(439) *** 659.2.012.8 *** 681.3
[AN 2794750]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2009.
   Környezeti rendszermenedzserek kézikönyve : alapok / [szerk. Martin Andrea] ; szerzők Badacsonyi Zsolt [et al.] ; [... kiad. a Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Kht.]. - Budapest : Wessling Nk. Kut. és Okt. Közp. Kht., 2008. - 334 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 322-329.
ISBN 978-963-06-6044-0 fűzött
környezetmenedzsment - tankönyv
658.1(078) *** 504.03(078)
[AN 2794725]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2009.
   A közgazdaságtudomány tisztessége : tanulmánykötet Oroszi Sándor 60. születésnapjának tiszteletére / szerk. Veress József. - Budapest : Műegy. K., 2008. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-935-5 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-420-612-1)
gazdaságtan - emlékkönyv
330
[AN 2797887]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2009.
Leonard, Mark (1974-)
What does China think? (magyar)
   Mit gondol Kína? / Mark Leonard ; [ford. Molnár Edit ..., Torma Péter]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 166 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-152-0 fűzött : 2290,- Ft
Kína - gazdaság - gazdasági fejlődés - globalizáció - ezredforduló
338(510)"200" *** 339.9(510)"200"
[AN 2794994]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2009.
Mátraházi Zoltán
   Segítség! Vezető lettem! / Mátraházi Zoltán. - [Nyíregyháza] : [Telila Bt.], cop. 2008. - 106 p. ; 17 cm. - (AE könyvek)
ISBN 978-963-06-5047-2 fűzött : 1490,- Ft
vállalatvezetés
658.1.012.4
[AN 2800976]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2009.
Mészáros G. László
   Neoliberalizmus, a közellenség / Mészáros G. László. - Budapest : M. Ház, 2008. - 187 p. ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9335-65-3 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - globalizáció - liberalizmus - belpolitika - gazdaság - ezredforduló
339.9 *** 338(439)"200" *** 323(439)"200" *** 329.12
[AN 2797706]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2009.
Monostori Judit
   Korai nyugdíjba vonulás : okok és következmények / Monostori Judit. - Budapest : KSH NKI, 2008. - 132 p. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, ISSN 1589-0570 ; 7.)
Kész. az "Életünk fordulópontjai" c. demográfiai kutatás keretében. - Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 978-963-235-201-5 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - nyugdíjügy - ezredforduló
331.5(439)"200" *** 369.543(439)"200"
[AN 2797549]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2009.
   NFT1 - ROP. 2004 - 6.534/Régiókép I. ütem : 2004-2006 között, az I. Nemzeti fejlesztési terv keretében megvalósult regionális fejlesztések képes gyűjteménye / [... szerk. Rapai Katalin] ; [... kiad. Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság]. - Budapest : Váti M. Regionális Fejleszt. és Urbanisztikai Kht., [2008]. - [268] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7380-14-3 kötött
Magyarország - Európai Unió - regionális fejlesztés - támogatás - területfejlesztés - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 339.96(4-62) *** 911.37(439)
[AN 2799772]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2009.
   Nyitottan a világra.. / [szerk. Meyer Dietmar]. - Budapest : Műegy. K., 2008. - [6], 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-962-1 fűzött
gazdaság - emlékkönyv
33
[AN 2798167]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2009.
   Patika, pénztár, pillér : top 50 : érvek, emberek, eredmények / [szerk. Szakonyi Péter]. - [Budapest] : Szabadúszó.hu, 2008. - 51 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5865-2 fűzött
Patika Egészségpénztár (Budapest)
Magyarország - önkéntes biztosítópénztár - betegségbiztosítás
368.032.2 *** 368.942 *** 061.5(439-2Bp.)Patika_Egészségpénztár
[AN 2796984]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2009.
   Pénzügytan : egyetemi tankönyv / [szerk. Bánfi Tamás] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Tanszék. - Budapest : Tanszék Kft., 2008. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-963-503-360-7 fűzött
pénzügy - egyetemi tankönyv
336.7(075.8)
[AN 2800588]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2009.
   Regionális innováció - vidéki felzárkózás? : [Magyar Tudományos Akadémia - Pannon Egyetem - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport "Regionális innováció" című konferencia előadásai : Pannon Egyetem, 2008. június 23.] / [szerk. Csuka Gyöngyi, Kovács Bernadett, Szívós Mihály]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2008. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-58-7 fűzött
Magyarország - kutatás-fejlesztés - innováció - területfejlesztés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
330.341.1(439) *** 911.373(439)"200" *** 001.8(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2795902]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2009.
Samuelson, Paul A. (1915-)
Economics (magyar)
   Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Mezei György, Bock Gyula]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2008, cop. 2006. - XXXV, 763 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-05-8299-5 kötött
ISBN 963-05-8299-6
gazdaságtan
330
[AN 2801122]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2009.
Soros, George (1930-)
The new paradigm for financial markets (magyar)
   A 2008-as hitelválság és következményei : a pénzügyi piacok új paradigmája / Soros György ; [ford. Nagy Márta]. - Budapest : Scolar, 2008. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-062-0 kötött : 2975,- Ft
pénzügyi válság
338.124.4(100)"2008" *** 336.74
[AN 2795530]
MARC

ANSEL
UTF-81668 /2009.
Szőnyi Attila
   Munkavállalás Nagy-Britanniában / Szőnyi Attila. - [Budapest] : Dekameron, [2008]. - 139 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9331-92-1 fűzött : 3880,- Ft
Nagy-Britannia - külföldi munkavállalás - helyismeret - útmutató
331.535(410)(036) *** 908.410
[AN 2797607]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2009.
   A társadalmi felelősségvállalás könyve : 25 magyarországi vállalat rövid CSR-jelentése / [szerk. Várkonyi Benedek, Simon Gyöngyi]. - [Budapest] : Braun & Partners Kft., 2008. - 111 p. : ill., színes ; 35 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-88085-1-6)
Magyarország - vállalat - ezredforduló
658.1(439)"200" *** 061.5(439)
[AN 2798102]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2009.
   Vállalati pénzügyi döntések : egyetemi tankönyv / [szerk. Fazakas Gergely] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézet. - Budapest : Tanszék Kft., 2008. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-217-533-6 fűzött
pénzügy - vállalat - egyetemi tankönyv
658.15(075.8)
[AN 2800584]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1671 /2009.
Ferenczy Ágnes
   Közös ernyő alatt : [10 éves az ÉTA Országos Szövetség] / [a cikkeket írta és ... szerk. Ferenczy Ágnes]. - [Budapest] : ÉTA Orsz. Szövets., [2008]. - 75 p. ; 21 cm + mell.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-2510-4 fűzött
Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége
Magyarország - értelmi fogyatékos - testi fogyatékos - alapítvány - társadalmi szervezet
364.65-056.37 *** 364.65-056.26 *** 364.264.4 *** 061.23(439-2Budapest)ÉTA
[AN 2797454]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2009.
Haraszti István
   Képzés az értelmi fogyatékossággal élők munkába állításáért / [Haraszti István, Huber Béla, Halászné Gambár Mária] ; [közread. az] ÉTA Országos Szövetség. - Budapest : ÉTA Orsz. Szövets., 2008. - 103 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-4994-0 fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - szociális foglalkoztatás - pályázat
364.65-056.37 *** 331.582.2(439) *** 06.063
[AN 2797462]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2009.
Hegedűs Katalin (1946-)
   A hospice ellátás elmélete / Hegedűs Katalin. - Utánny. - [Budapest] : ETI, 2008, cop. 2006. - 144 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701)
Bibliogr.: p. 139-141.
ISBN 963-9661-01-5 fűzött
hospice-szolgálat - palliatív gondozás - tankönyv
364.444.046.24(078) *** 616-036.88
[AN 2801755]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2009.
   A Kaposi Mór Oktató Kórház 160 éve / [szerk. Kopa János]. - Kaposvár : Kaposi M. Oktató Kórház, [2008]. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5125-7 kötött
Kaposi Mór Oktató Kórház (Kaposvár)
Kaposvár - orvostörténet - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Kaposvár) *** 61(439-2Kaposvár)(092)
[AN 2797317]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2009.
   Social work and street children / Brigitta Zierer ed. ; [publ. ... by FH Campus ...]. - Nyíregyháza : [DE EFK] ; Wien : FH Campus, 2008. - 159 p. ; 21 cm
Társközreadó a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-107-8 fűzött
gyermekvédelem - ifjúságvédelem
364.65-053.2/.6(100)
[AN 2795889]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2009.
   Számoljuk fel egy generáció alatt a szakadékot : az egészséggel összefüggő esélyegyenlőség megteremtése az egészség társadalmi meghatározóin keresztül. - [Budapest] : OEFI, 2008. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Egészségfejlesztési módszertani füzetek, ISSN 1786-7061 ; 11.)
ISBN 978-963-87598-6-3 fűzött
Magyarország - társadalmi probléma - hátrányos helyzetű - egészség - esélyegyenlőség
364.444 *** 364.65(439)
[AN 2796682]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1677 /2009.
   Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában / szerk. Farkas Olga, Jancsák Csaba. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2008. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-48-2 fűzött
Magyarország - állampolgári ismeret - szakképzés
372.83 *** 377(439)
[AN 2796448]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2009.
   Andragógia és közművelődés : a 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete / szerk. Juhász Erika. - Debrecen : DE, 2008. - 544, [6] p. : ill. ; 24 cm. - (Felnőttnevelés, művelődés, ISSN 0209-9608 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-183-2 fűzött
felnőttnevelés - népművelés - művelődésügy - konferencia-kiadvány
374.7 *** 374.07 *** 316 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2797752]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2009.
   A Bajza : emlékkönyv / [anyaggyűjtés Gyürki Magdolna és Illés Jánosné] ; [szerk. Komjáthy Anna] ; [... kiad. a Bajza Utcai Általános Iskola]. - Budapest : Bajza Utcai Ált. Isk., [2008]. - 160 p. : ill., főként színes ; 17x21 cm
ISBN 978-963-06-5096-0 kötött
Bajza Utcai Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2794984]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2009.
   A bolognai folyamat - elemzések / szerk. Bajnok Andrea, Derényi András ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Budapest : BCE, 2008. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-385-0 fűzött
Magyarország - oktatásügy - felsőoktatás - ezredforduló
378(439)"200" *** 37.014.5(439)"200"
[AN 2797382]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2009.
Boros Mária
   Személyiségfejlesztés / Boros Mária. - Utánny. - [Budapest] : ETI, 2008, cop. 2006. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Moduláris tankönyvek, ISSN 1786-2701 ; 5.)
Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 963-86605-5-4 fűzött
személyiségfejlesztés - tankönyv
37.03(078) *** 159.923(078)
[AN 2801746]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2009.
   Digitális pedagógia : tanulás IKT környezetben / írta Benedek András [et al.] ; szerk. Benedek András. - Budapest : BME GTK : Typotex, 2008. - 261 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 255-261.
ISBN 978-963-279-017-6 fűzött : 2700,- Ft
e-learning - internet - egyetemi tankönyv
371.333(075.8) *** 681.324Internet(075.8)
[AN 2797339]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2009.
Hári Mária (1923-2001)
   Összehasonlító konduktív pedagógia / Hári Mária ; [közread. az] MPANNI. - 2. bőv. kiad., utánny. - Budapest : MPANNI, 2008. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-216.
ISBN 978-963-00-8572-4 fűzött
konduktív pedagógia - egyetemi tankönyv
376.22(075.8) *** 615.825
[AN 2801638]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2009.
Kovács András
   Ébredjetek, pásztorok.. : karácsonyi játékok / Kovács András ; [ill. Huszárné Kovács Márta]. - Kecskemét : Korda, 2008. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-74-0 fűzött : 1100,- Ft
iskolai színjátszás - karácsony
371.383 *** 398.332.41
[AN 2797278]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2009.
Kovács Teofil (1973-)
   A német nyelv oktatása a Debreceni Református Kollégiumban, 1769-1860 / Kovács Teofil. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 322 p. : ill. ; 24 cm. - (PhD doktori értekezések, ISSN 1416-0455 ; 30.)
Bibliogr.: p. 314-322.
ISBN 978-963-473-139-9 fűzött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - iskolatörténet - oktatástörténet - nyelvoktatás - német nyelv - disszertáció
372.880.30(439-2Debrecen)"17/18" *** 373.552(439-2Debrecen)"17/18"
[AN 2797453]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2009.
Melykóné Tőzsér Judit
   Könyvtárhasználati feladatok : módszertani segédanyag és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához / [Mélykóné Tőzsér Judit, Illyés Renáta]. - [Budapest] : KTE, 2008. - 387 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88046-0-0 fűzött
alapfokú oktatás - felső tagozat - könyvtárhasználat - példatár
372.802(076)
[AN 2795006]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2009.
   Mihály János emlékkönyv / [szerk. Csiha László] ; [kiad. Mihály János Alapítvány]. - Hajdúböszörmény : Mihály János Alapítvány, 2008. - 173 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6285-7 kötött
Mihály János (1914-1993)
Hajdúböszörmény - pedagógus - gimnázium - 20. század - vezető alkalmazott - emlékkönyv
373.54(439-2Hajdúböszörmény) *** 37.075.31(439)(092)Mihály_J.
[AN 2797469]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2009.
   Motivate conference 2008 [elektronikus dok.] : masters level opportunities and technological innovation in vocational teacher education : Budapest - Dunaújváros, 11-12. November 2008 / [org., publ. by the] Budapest Tech Centre for Teacher Training and Engineering Education. - Szöveg. - Budapest : Budapest Tech, [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-7154-83-6
pedagógusképzés - mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.13 *** 62 *** 061.3(439-2Bp.)"2008" *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2796554]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2009.
   A nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium évkönyve az iskola fennállásának 90. évfordulójára : 1918-2008 / [szerk. ... Pomichálné Piros Gyöngyvér ... et al.]. - Nyíregyháza : Széchenyi I. Közgazd., Informatikai Szakközépisk. és Kollégium, [2008]. - 202 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: A 90 éves Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1918-2008
ISBN 978-963-06-6162-1 fűzött
Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - szakközépiskola - kollégium - informatika - gazdaságtan - iskolai évkönyv
373.6:33(439-2Nyíregyháza)(058) *** 373.6:681.3(439-2Nyíregyháza)(058) *** 37.018.3(439-2Nyíregyháza)(058)
[AN 2795620]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2009.
   On the road to maturity : evaluation of the non-governmental desegregation process in Bulgaria / [publ. by the] Roma Education Fund, Bulgarian Helsinki Committee. - [Budapest] : REF ; Sofia : Bulgarian Helsinki Comm., 2008. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6210-9 fűzött
Bulgária - oktatáspolitika - cigányság - deszegregáció - ezredforduló
376.7(=914.99)(497.2) *** 37.014.5(497.2)"200" *** 316.347(=914.99)(497.2)
[AN 2797086]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2009.
   Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorlógimnázium és Szakközépiskola évkönyve / [szerk. Dömötör Ildikó, Sárváriné Lóky Gyöngyi]. - Pécs : PTE Babits M. Gyakorlógimn. és Szakközépisk., 2008. - 205 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Babits jubileumi évkönyv, 2008 (borító- és gerinccím)
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
Pécs - gimnázium - szakközépiskola - gyakorlóiskola - iskolai évkönyv
373.6(439-2Pécs)(058) *** 373.54(439-2Pécs)(058)
[AN 2794693]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2009.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Erziehungsfrage als soziale Frage (magyar)
   A nevelés mint társadalmi kérdés : a Waldorf-pedagógia sprituális, kultúrtörténeti és társadalmi háttere : hat előadás, amely Dornachban hangzott el 1919. augusztus 9. és 17. között ; Az én-érzés kialakulása a gyermeknél és a szellemi lények hatása az életfolyamatokra : az Augsburgban 1913. március 14-én tartott előadás szövege ; Milyen szempontok szerint jött létre a Waldorf-iskola? : a Stuttgartban 1919. augusztus 24-én tartott előadás szövege / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Attila, ... Drahos Sándor]. - Budapest : Genius, 2008. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Egys. cím: Die Erziehungsfrage als soziale Frage ; Das Ich-Gefühl im dritten und neunten Lebensjahr und das Eingreifen geistiger Weltenmächte in den Lebenslauf ; Welche Gesichtspunkte liegen der Errichtung der Waldorfschule zu Grunde?
ISBN 978-963-9772-06-9 kötött
pedagógia - alternatív iskola - előadás
371.4Waldorf *** 37.035
[AN 2796685]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2009.
   Tér és tudás : az egyetemek mint tudás-, innovációs és regionális központok / szerk. Krémer András, Matiscsák Attila. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2008. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-46-8 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - kutatás-fejlesztés - innováció - területfejlesztés - munkaerőpiac - tehetséggondozás - társadalmi hatás
378(439) *** 330.341.1(439) *** 001(439) *** 331.5(439) *** 376.545(439) *** 911.3(439) *** 316.4.063
[AN 2796739]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2009.
   TIMSS 2007 : összefoglaló jelentés a 4. és 8. évfolyamos tanulók képességeiről matematikából és természettudományból : [Trends in international mathematics and science study] / [szerzők Balázsi Ildikó et al.] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : Oktatási Hiv., 2008. - 186 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87744-2-2 fűzött
képességvizsgálat - tantárgy - természettudomány - matematika - alapfokú oktatás - kutatási és fejlesztési jelentés
371.212.22 *** 372.85 *** 372.851
[AN 2797131]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2009.
Vandra Attila
   Neveljünk, de hogyan? : tanácsok szülőknek és nevelőknek / Vandra Attila. - Budapest : Animus, 2008. - 303 p. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
Bibliogr.: p. 295-299.
ISBN 978-963-9884-08-3 fűzött : 2690,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 2796176]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2009.
   A Városközponti Iskola Mátyás Király Utcai Általános Iskolájának jubileumi évkönyve / [szerk. Kunváriné Okos Ilona, Pécsi Anita]. - Pécs : Doppel-Mittel Keresk. és Szolgáltató Bt., 2008. - 120 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6274-1 fűzött
Városközponti Iskola (Pécs). Mátyás Király Utcai Általános Iskola
Pécs - általános iskola - zeneiskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Pécs)(058) *** 373.3:78(439-2Pécs)(058)
[AN 2795965]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2009.
   Völgyesi Jenő Általános Iskola, Újmohács : jubileumi évkönyv, 1958-2008 / [szerk. Németh Sándorné és Zsolt Lászlóné]. - [Mohács] : [Völgyesi Jenő Ált. Isk.], [2008]. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Mohács Térségi Általános Művelődési Központ (Mohács). Völgyesi Jenő Tag Általános Iskola és Óvoda
Mohács - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Mohács)(058)
[AN 2795061]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1698 /2009.
Balázs Krisztina
   Arcfestés / Balázs Krisztina ; [fotókat kész. Zsoldos Alexandra és Vida Gusztáv]. - [S.l.] : Magánkiad., 2008. - 104, [7] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-06-5320-6 fűzött
testfestés - arc
379.826 *** 792.024.3 *** 391.91 *** 398.332.47
[AN 2796210]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2009.
Bocsák Miklós (1947-)
   Ezüstkönyv : a brazilverők utóélete / Bocsák Miklós ; [... közrem. Andics Gábor, Bocsák Klára, Vámos Tamás]. - [Budapest] : M-Sport, [2008]. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87368-3-3 kötött : 5920,- Ft
sporttörténet - labdarúgás - 20. század
796.332(439)"195/196"
[AN 2797277]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2009.
Csorba Zoltán (1940-)
   Miskolci szeniorok, 1980-2008 / Csorba Zoltán. - Miskolc : [Csorba Z.], 2008. - 128 p., XVI t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5765-5 fűzött
Észak-magyarországi Szenior Atléták Klubja
Miskolc - atlétika - idős - sporttörténet - sportegyesület
796.42/.43(439-2Miskolc)(091) *** 316.37-053.9 *** 061.2(439-2Miskolc)
[AN 2794965]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2009.
Gál Péter
   Ördöglakatok, pentominók és társaik / Gál Péter ; az utószót írta Mérő László. - Budapest : Typotex, 2008. - 277 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [272].
ISBN 978-963-279-003-9 fűzött : 3900,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 2795352]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2009.
   Jugoszlávia futballtörténete, 1920-1992 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2008. - 118 p. : ill. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 22.)
ISBN 978-963-9853-10-2 fűzött
Jugoszlávia - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény
796.332.093(497.1)(091)
[AN 2796644]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2009.
Mikulka Ferenc
   Új csomózott karkötők / Mikulka Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 13.)
ISBN 978-963-278-046-7 fűzött : 995,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746
[AN 2798775]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2009.
   Minden idők legjobb 100 labdarúgója / [... szerk. Ládonyi László]. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 277 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7046-15-5 kötött : 7980,- Ft (hibás ISBN 978-963704675-9)
labdarúgó - életrajz
796.332(100)(092)
[AN 2795493]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2009.
Mohácsi Renáta
   Festett üvegtárgyak / Mohácsi Renáta. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 31.)
ISBN 978-963-278-045-0 fűzött : 995,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 748
[AN 2798772]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2009.
Pálffy Pál Ferenc (1890-1972)
Als Jäger in aller Welt (magyar)
   Vadászként a nagyvilágban : 50 év vadászélményei három földrészen / gróf Pálffy Pál ; [... ford. Hopp Eszter] ; [kiad. Zalaerdő Erdészeti Zrt.]. - Nagykanizsa : Zalaerdő Erdészeti Zrt., 2008. - 192 p., [20] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-87419-2-9 kötött
német irodalom - vadászkaland
799.2(100)(0:82-94)
[AN 2795672]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2009.
   Románia futballtörténete, 1909-2008 / [szerk.] Nagy Zoltán. - Balatonalmádi : Stadion, 2008. - 152 p. ; 15 cm. - (Stadion Hungary issue, ISSN 1586-4294 ; 21.)
ISBN 978-963-9853-09-6 fűzött
Románia - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény
796.332.093(498)(091)
[AN 2796646]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2009.
Ruh, Angelika
Glamour pur (magyar)
   Swarovski gyöngyékszerek / Angelika Ruh ; [ford. Varga Edit]. - 3. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 6.)
ISBN 978-963-278-048-1 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2798758]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2009.
Sipőcz József
   Veszprém sporttörténete / Sipőcz József ; [kiad. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Veszprém : Önkormányzat, 1997-. - 23 cm
ISBN 963-03-4815-2 * fűzött
Veszprém - sporttörténet
796(439-2Veszprém)(091)
[AN 291425]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., Veszprém sporttörténete, 1948-1957. - 2008. - 198 p. : ill.
Bibliogr.: p. 196.
ISBN 978-963-87885-1-1
Veszprém - sporttörténet - 20. század
796(439-2Veszprém)(091)
[AN 2797479] MARC

ANSEL
UTF-81710 /2009.
Sipos Endre (1932-)
   Találkozás az elsiető múltban / Sipos Endre. - [Szombathely] : Sipos E., [2008]. - 281 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 280-281.
ISBN 978-963-06-6325-0 fűzött
Sipos Endre (1932-)
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2797118]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2009.
Tomaselli, Judith
   A - Z igazi Valentino Rossi : a nyolcszoros világbajnok titkai A-tól Z-ig / Judith Tomaselli, Kovács Nikolett, Tóth Anita. - [Budapest] : AN-NI Sport Kft., 2008. - 114 p. : ill., főként színes ; 23x27 cm
ISBN 978-963-06-6227-7 fűzött : 3990,- Ft
Rossi, Valentino (1979-)
Olaszország - motorkerékpársport - sportoló - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
796.72(45)(092)Rossi,_V.(084.12)
[AN 2797978]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2009.
Varga István
   Judo alapfokon / Varga István. - [Gyomaendrőd] : Varga I., 2008. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5966-6 fűzött
cselgáncs
796.853.23
[AN 2794767]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2009.
Vincze Eszter
   Ékszerek gyöngyből / Vincze Eszter. - 3. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 61.)
ISBN 978-963-278-047-4 fűzött : 995,- Ft
ékszer - gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 739.2
[AN 2798763]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2009.
Vincze Miklós
   Kis magyar fociláz : rendhagyó szurkolói önéletrajz / Vincze Miklós. - Kecskemét : [s.n.], 2008. - 426, [2] p. ; 20 cm
Fűzött
Kecskeméti TE Labdarúgó Kft.
Kecskemét - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - memoár
796.332(439-2Kecskemét)KTE(0:82-94)
[AN 2796280]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2009.
Vogelbacher, Margarete
Weihnachtlich falten (magyar)
   Karácsonyi papírhajtogatás / Margarete Vogelbacher ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 34.)
ISBN 978-963-278-049-8 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54 *** 398.332.416
[AN 2798768]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1716 /2009.
1001 buildings you must see before you die (magyar)
   1001 épület, amit látnod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Mark Irving ; előszó Peter St. John ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 960 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-182-4 kötött
építészet
72(100)
[AN 2796490]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2009.
Baki Ádám
   Zoom in : a digitális fényképezés A-tól Z-ig / Baki Ádám. - Budapest : Scolar, 2009. - 159 p. : ill., részben színes ; 18 cm + DVD
ISBN 978-963-244-073-6 fűzött : 2950,- Ft
digitális fényképezés - fototechnika - elektronikus dokumentum
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 2795669]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2009.
Bakonyi Erzsébet (1951-)
   Templomok, kápolnák, keresztek Nagykanizsán = Churches, chapels, crosses in Nagykanizsa = Kirchen, Kapellen, Kreuze in Nagykanizsa / Bakonyi Erzsébet, Deregi László. - Nagykanizsa : Informatika K., [2008]. - 115 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-06-6197-3 kötött
Nagykanizsa - templom - kereszt - keresztény művészet - fényképalbum
726.54(439-2Nagykanizsa)(084.12) *** 726.825.4(439-2Nagykanizsa)(084.12) *** 7.046.3
[AN 2797348]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2009.
Bellini, Oscar Eugenio (1965-)
New frontiers in architecture (magyar)
   Az építészet új távlatai : vízió és valóság határán - Dubaitól Abu Dhabiig / szöveg Oscar Eugenio Bellini, Laura Daglio ; graf. Maria Cucchi. - Pécs : Alexandra, 2008. - 303 p. : ill., főként színes ; 37 cm
Ford. Getto Katalin. - Bibliogr.: p. 300.
ISBN 978-963-370-841-5 kötött
Arab Emírségek - modern építészet - ezredforduló - fényképalbum
72(536.2)"199/200"(084.12) *** 72.036/.038
[AN 2796151]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2009.
   Berlin átváltozásai : város, építészet, kultúra / szerk. Kerékgyártó Béla. - Budapest : Typotex, 2008. - 347, [4] p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-85-2 fűzött : 4800,- Ft
Berlin - építészeti esztétika - építészettörténet
72(430-2Berlin)(091) *** 72.01
[AN 2795327]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2009.
Bodnár Tibor
   50 év a stadionban : [1958-2008] / Bodnár Tibor, Hájer Zsigmond. - [Nyíregyháza] : Nyírsuli, 2008. - 108 p. : ill., főként színes ; 24x29 cm
ISBN 978-963-06-6144-7 kötött
Nyíregyháza - sportlétesítmény - sporttörténet
725.826(439-2Nyíregyháza)(091) *** 796(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 2794995]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2009.
Csáki Róbert (1964-)
   Csáki Róbert / [előszó Nátyi Róbert] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Galéria, "Társalgó" Galéria. - [Budapest] : MNG : "Társalgó" Galéria, cop. 2008. - 159 p. : ill., főként színes ; 34 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-7432-97-2 kötött : 4995,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Csáki_R.
[AN 2798205]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2009.
Csillag Éva
   Boldog lelkek : Molnár-C. Pál istenes művei / Csillag Éva. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 143 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: "Blessed souls" : pious paintings of Pál Molnár-C. - Bibliogr.: p. 135. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-662-178-0 kötött
Molnár-C Pál (1894-1981)
Magyarország - festőművész - keresztény művészet - 20. század - memoár
75(439)(092)Molnár-C._P.(0:82-94) *** 75.046.3
[AN 2795427]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2009.
Fazekas István (1973-)
   Fazekas István / [szerk. Gera Mihály]. - [Budapest] : Folpress, 2008. - 122, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 29.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87333-8-2 fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Fazekas_I.
[AN 2797803]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2009.
Fényes Tamás (1924-1990)
   Fényes Tamás / [szerk. Gera Mihály]. - [Budapest] : Folpress, 2008. - 114 p. : ill. ; 24 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 30.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87333-9-9 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Fényes_T.
[AN 2797727]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2009.
   Graph East : nemzetközi grafikai kiállítás / [szerk. Bakonyvári M. Ágnes] ; [rend., közread. a] Léna & Roselli Gallery. - [Budapest] : Léna & Roselli Gallery, 2008. - 47 p. : ill., részben színes ; 17x20 cm
A kiállítást 2008. okt. 29 - nov. 9. között Budapesten tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6037-2 fűzött
Európa - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(4)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2798076]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2009.
Kemenesi Zsuzsanna (1971-)
   Sweet as cherry, fine like wine / [photo ...] Kemenesi Zsuzsanna] ; [pref. ...] Christopher Rauschenberg ; [transl. ... Mészáros Viktor] ; [kiad. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., 2008. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
A bev. magyar nyelven is
ISBN 978-963-87736-2-3 kötött
Magyarország - fényképész - ezredforduló
77.04(439)(092)Kemenesi_Zs.
[AN 2796222]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2009.
Kiss Róbert Richard
   A világ legszebb szállodái = Fantastic hotels of the world / Kiss Róbert Richard ; [mtársak ... Aba Miklós et al.]. - Budapest : MediaCom Kft., [2005]-. - ill., színes ; 30 cm
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12) *** 640.41(100)
[AN 2644103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - [2008]. - 255 p.
ISBN 978-963-87473-3-4 kötött : 5985,- Ft : 45 USD : 48 CHF : 28 EUR
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12) *** 640.41(100)
[AN 2794620] MARC

ANSEL
UTF-81729 /2009.
Koltayné Zolder Klára
   Alkotó művészek a XVI. kerületben a XIX. század második felétől napjainkig / Koltayné Zolder Klára. - Budapest : Corvin Művel. Ház., 2008. - 73 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 12.)
ISBN 978-963-06-5400-5 fűzött
Budapest - képzőművészet - 19. század - 20. század - ezredforduló
73/76(439-2Bp.XVI.)"185/200"
[AN 2797113]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2009.
Korniss Péter (1937-)
   Kötődés, 1967-2008 / Korniss Péter. - [Budapest] : Helikon, [2008]. - 284, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-227-166-8 kötött : 8990,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2797736]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2009.
Korniss Péter (1937-)
Kötődés, 1967-2008 (angol)
   Attachment, 1967-2008 / Péter Korniss. - Budapest : Helikon, cop. 2008. - 284, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-227-167-5 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2797750]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2009.
Kovács József
   Törzsökös fa haranglábaink : Göcsejtől az Őrségen át a Nyírségig / szöveg, fotók, rajzok és modellek Kovács József ; közrem. Kovács Józsefné. - Budapest : Romanika K., 2008. - 375 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 13.)
Bibliogr.: p. 327-328.
ISBN 978-963-87287-7-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - torony - népi építészet - faszerkezet
725.944(439) *** 72.031.4(439) *** 691.11
[AN 2796394]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2009.
Kratochwill Mimi (1931-)
   Hézső Ferenc / Kratochwill Mimi ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2008. - 203 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az előszó angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 57-63.
ISBN 978-963-87742-1-7 kötött
Hézső Ferenc (1938-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Hézső_F.
[AN 2797347]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2009.
Leffingwell, Randy (1948-)
The Harley-Davidson Motor Co. archive collection (magyar)
   Harley-Davidson : a gyári gyűjtemény legszebb motorkerékpárjai / Randy Leffingwell és Darwin Holmstrom ; fotók Randy Leffingwell ; előszó Bill Davidson ; [ford. Póla Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 407 p. : ill., főként színes ; 28x31 cm
ISBN 978-963-689-197-8 kötött
Egyesült Államok - motorkerékpár - fényképalbum
77.04(73)(092)Leffingwell,_R. *** 629.118.6(73)(084.12)
[AN 2795914]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2009.
Mucsy Szilvia (1973-)
   Mediterrano / Mucsy Szilvia. - Budakeszi : Bohony, 2008. - 67, [4] p. : ill. ; 22 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-87238-3-3 kötött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Mucsy_Sz.
[AN 2798057]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2009.
   Na mi van? : kortárs magyar művészeti körkép : [2008. június 21 - augusztus 31.] = What's up? : a panorama of contemporary Hungarian art : [June 21 - August 31, 2008] / [koncepció, szerk. ... Angel Judit, Petrányi Zsolt] ; [közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, cop. 2008. - 259 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9506-29-9 kötött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2798232]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2009.
Nyilas Ilona
   Be szép a régi kép, a tiszta.. : Nyilas Ilona fotóalbuma = How nice is that old picture, the clear one... : photoalbum of Ilona Nyilas. - [Budapest] : Szerző, 2008. - 89 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-06-5526-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Nyilas_I.
[AN 2797873]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2009.
   Őrangyalok tiszteletére / [szerk. Schaff Anikó et al.] ; [kiad. Magyarszék Község Önkormányzata]. - [Magyarszék] : Önkormányzat, 2008. - 63 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött : 2400,- Ft
Magyarszék - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Magyarszék)(091) *** 282(439-2Magyarszék)
[AN 2795191]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2009.
Pajor András (1958-)
   Láss és érts! : Pajor András képei és meditációi. - Kecskemét : Korda, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9554-72-6 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - meditáció - fényképész - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - fényképalbum
77.04(439)(092)Pajor_A. *** 242
[AN 2794467]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2009.
Pajor András (1958-)
   Láss és láss tovább.. : Pajor András képei és meditációi. - Kecskemét : Korda, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9554-73-3 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - meditáció - fényképész - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - fényképalbum
77.04(439)(092)Pajor_A. *** 242
[AN 2794471]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2009.
Picasso, Pablo (1881-1973)
   Picasso kiállítás Vásárhelyen : Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2008. október 5 - november 5. / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Nagy Imre] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, [2008]. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Villers, Andre 17 db "Picasso és munkássága Valaurisban" témájú kiállított fotójával. - Picasso Vásárhelyen (borító- és gerinccím). - A bev. és a képaláírások francia és angol nyelven is
ISBN 978-963-87742-4-8 fűzött
Picasso, Pablo (1881-1973)
Spanyolország - képzőművész - 20. század - kerámiaművészet - kiállítási katalógus - fényképalbum
73/76(460)(092)Picasso,_P.(084.12) *** 77.04(44)(092)Villers,_A. *** 738 *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2797466]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2009.
Poxon, David
The still life sketching bible (magyar)
   Csendélet / David Poxon ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 192 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Anyagok és technikák, ISSN 1789-8722)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-689-158-9 fűzött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - csendélet
741.02 *** 73/76.049.6
[AN 2796129]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2009.
Rockenbauer Zoltán (1960-)
   Márffy / írta és a képeket vál. Rockenbauer Zoltán. - Budapest : Corvina, [2008]. - 64 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Magyar mesterek, ISSN 0238-6291)
Képjegyzék: p. 61-63. - Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-13-5779-0 fűzött : 2990,- Ft
Márffy Ödön (1878-1959)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Márffy_Ö.
[AN 2795788]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2009.
Rózsa Györgyné
   Tojásfestés népi technikákkal / Rózsa Györgyné, Balatoniné Rózsa Edit. - Budapest : Cser K., 2008. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 66.)
ISBN 978-963-9759-70-1 fűzött : 795,- Ft
tojásfestés - foglalkoztatókönyv
745.55 *** 398.332.12(=945.11)
[AN 2801619]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2009.
Scott, Marylin
The water color artist's bible (magyar)
   Vízfestés / Marilyn Scott ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Anyagok és technikák, ISSN 1789-8722)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-689-152-7 fűzött : 3500,- Ft
művészet technikája - vízfestés
75.021.322
[AN 2795944]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2009.
Soltész István (1967-)
   Soltész István / [szerk. Gera Mihály]. - [Budapest] : Folpress, 2008. - 122, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Fényképtár, ISSN 1219-560X ; 28.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87333-7-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Soltész_I.
[AN 2797762]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2009.
Surányi Dezső (1947-)
   Koszorúk : hősök és áldozatok 1848/49-ben és 1956-ban / [összeáll. és szerk. Surányi Dezső] ; [kiad. Cegléd Város Polgármesteri Hivatala]. - Cegléd : Polgármesteri Hiv., 2008. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-06-4212-5 fűzött
Cegléd - temető - áldozat - híres ember - 1956-os forradalom - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
718(439-2Cegléd) *** 355.293(439)"1956" *** 355.293(439)"1848/1849" *** 929(439)"1848/185" *** 929(439)"195"
[AN 2796762]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2009.
Tóth József (1940-|)
   Múltunk hídjai = Bridges of our past / [fotó] Tóth József ; [szöveg] Podonyi Hedvig ; [kiad. a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ...]. - Budapest : KÖH : Ouverture Bt., 2008. - 98, [5] p. : ill., színes ; 24x34 cm
ISBN 978-963-7474-22-4 kötött
Magyarország - híd - fényképalbum
725.95(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Tóth_J.
[AN 2797515]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2009.
   A végtelen szalag : Möbiusz álmok, Möbiusz koncepciók : kortárs képzőművészeti kiállítás : Városi Művészeti Múzeum Képtára, Győr ... 2008.03.08 - 05.12. / [kiállítás kurátora, katalógus szerk. Grászli Bernadett]. - Győr : Vár. Műv. Múz., [2008]. - 33, [23] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88186-0-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2796656]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2009.
Vizúr János (1955-)
   Lélekképek / [fotó] Vizúr János ; Müller Péter idézeteivel és előszavával. - Pécs : Alexandra, 2008. - [176] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-370-833-0 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - idézetgyűjtemény
77.04(439)(092)Vizúr_J. *** 894.511-84
[AN 2795579]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2009.
Zentai Tünde (1946-)
   Kórós / Zentai Tünde ; Deim Péter és Balassa M. Iván fotóival. - Pécs : Pro Pannonia, 2008. - 142 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Bibliogr.: p. 132-137. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-03-0 kötött : 2790,- Ft
Kórós - templom - festészet - népi díszítőművészet
726.54(439-2Kórós) *** 75.031.4(=945.11)
[AN 2795069]
MARC

ANSEL
UTF-81752 /2009.
Zentai Tünde (1946-)
   Rétfalu / Zentai Tünde ; Deim Péter fotóival. - Pécs : Pro Pannonia, 2008. - 109 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Bibliogr.: p. 103-106. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-00-9 kötött : 2690,- Ft
Eszék - templom - festészet - népi díszítőművészet
726.54(497.13-2Eszék) *** 75.031.4(=945.11)
[AN 2795073]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1753 /2009.
Aradszky László (1935-)
   Az örök élet színpadán.. / Aradszky Lászó. - [Pomáz] : ZePró K., [2008]. - 135 p., [84] t. : ill., főként színes ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-88053-0-0 fűzött
Aradszky László (1935-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - ezredforduló - memoár - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Aradszky_L.(0:82-94)
[AN 2797273]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2009.
Csillagné Gál Judit (1928-1987)
   Zeneművekben történő tájékozódás pszichológiai vizsgálata / Csillagné Gál Judit. - Budapest : Flaccus, 2008, cop. 1974. - 179 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-9412-62-0 fűzött : 1680,- Ft
zenepszichológia
78.01 *** 159.9
[AN 2801605]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2009.
Du Yaxiong (1945-)
Fundamentals of Chinese music theory and its cultural basis (magyar)
   A kínai zene zeneelméleti alapjai és kulturális háttere / Du Yaxiong ; [ford. Kobzos Kiss Tamás]. - Budapest : Flaccus, 2008. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 56-57.
ISBN 978-963-9412-50-7 fűzött : 1200,- Ft
Kína - zeneművészet - zeneelmélet
78(510) *** 78.01
[AN 2796654]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2009.
Farkas József (1927-)
   Music of spiritual love : reflections of a professor of engineering about music / József Farkas ; [transl. by János Sánta]. - Miskolc : [Gazdász-Elasztik Kft.], 2008. - 55 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87738-2-1 fűzött
zeneelmélet - egyházi és vallásos zene
783.01
[AN 2796327]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2009.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Jár a baba, jár / Forrai Katalin ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 84, [3] p. : ill., részben színes, főként kotta ; 20 cm
Kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 978-963-346-265-2)
magyar néprajz - gyermekdal - mondóka
784.67(=945.11)(02.053.2) *** 394.3-053.2(=945.11)
[AN 2801142]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2009.
Göbölyös N. László (1956-)
   Lemezlényeg portalanul : szubjektív LP-történet, 1965-1975 / Göbölyös N. László. - Budapest : Pallas Kv., cop. 2008. - 345 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87995-2-4 fűzött : 2900,- Ft
zenetörténet - 20. század - rockzene
78.067.26.036.7(100)"196/197"
[AN 2795246]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2009.
Surányi László (1949-)
   Megszólít vagy elvarázsol? : a zene szelleméről / Surányi László. - Budapest : Typotex, 2008. - 319 p. ; 24 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
Bibliogr.: p. 301-312.
ISBN 978-963-279-009-1 fűzött : 3200,- Ft
zeneesztétika
78.01
[AN 2795316]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2009.
Zappa, Frank (1940-1993)
The real Frank Zappa book (magyar)
   Az igazi Frank Zappa könyv / írta Frank Zappa és Peter Occhiogrosso. - Budapest : JLX, [2008]. - 183 p. : ill. ; 21 cm. - (Portré könyvek sorozat, ISSN 0864-9111)
ISBN 963-7822-06-2 fűzött : 2990,- Ft
Zappa, Frank (1940-1993)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Zappa,_F.(0:82-94)
[AN 2798800]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1761 /2009.
501 movie directors (magyar)
   501 filmrendező / [főszerk. Steven Jay Schneider]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 640 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-190-9 kötött
filmrendező
791.43.071.1(100)(092)
[AN 2796265]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2009.
501 movie stars (magyar)
   501 filmsztár / [főszerk. Steven Jay Schneider]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 640 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-172-5 kötött
filmszínész - 19. század - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.2(100)(092)
[AN 2795904]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2009.
Dobó László
   Emléklapok Egressy Gáborról születésének 200. évfordulójára / írta Dobó László ; [közread. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Nagykanizsa : Önkormányzat, 2008. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 978-963-87161-3-2 fűzött
Egressy Gábor (1808-1866)
Magyarország - színész - 19. század
792.028(439)(092)Egressy_G.
[AN 2795404]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2009.
Erdélyi László Attila
   Labor kézikönyv : analóg és digitális filmkidolgozás / Erdélyi László Attila ; ] ; [közread. a] HSC. - Budapest : HSC, 2008. - 457 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453-455.
ISBN 978-963-88114-1-7 fűzött
digitális technika - filmtechnika - tankönyv
791.44.07(078) *** 681.3.019(078)
[AN 2797713]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2009.
Molnár József
   Psota : csak a halálom előtt olvasható el, de siess! : "kedvenc férjem", Mojó rólam szóló írásai és a levelezésünk. - Budapest : Urbis, 2008. - 263 p., [10] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9706-62-0 fűzött
Psota Irén (1929-)
Molnár József
Magyarország - színész - építész - belsőépítészet - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Psota_I. *** 72(439)(092)Molnár_J. *** 747
[AN 2796491]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2009.
Müller Péter, P. (1956-)
   Hamlettől a Hamletgépig : színházi írások / P. Müller Péter. - Budapest : Kijárat, 2008. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-253.
ISBN 978-963-9529-70-0 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - színházművészet - drámaelmélet - 20. század
792(439)"19" *** 82.01-2
[AN 2797807]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1767 /2009.
Ahlqvist, August (1826-1889)
   Tschuwaschischer Nachlass von August Ahlqvist. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008-. - 24 cm
Finnország - nyelvész - nyelvészet - csuvas nyelv - 19. század
80.001(480)(092)Ahlquist,_A. *** 809.434.4
[AN 2797895]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 1., Tsçhuwasçhiska / August Ahlqvist ; hrsg. von Klára Agyagási und Eberhard Winkler. - 2008. - LX, [178], 178 p. : ill., térk. - (Studies in linguistics of the Volga-Region, ISSN 1587-284X ; 4.)
Bibliogr.: p. XXXII-XXXV.
ISBN 978-963-473-118-4 fűzött
csuvas nyelv
809.434.4
[AN 2797904] MARC

ANSEL
UTF-81768 /2009.
Bajkó István Zsigmond
   Hallás utáni szövegértés : német : alapfok (B1), középfok (B2), felsőfok (C1) / Bajkó István Zsigmond, Pintér Márta. - Átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - 142 p. ; 24 cm + CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
ISBN 978-963-05-7603-1 fűzött
német nyelv - gazdaság - szaknyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2797399]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2009.
Czeglédi Sándor (1969-)
   Language policy, language politics, and language ideology in the United States / Sándor Czeglédi. - Veszprém : Pannonian Univ. Press, 2008. - 296 p. : ill. ; 24 cm + CD-R. - (Perspectives in English, American and postcolonial studies, ISSN 2060-4009 ; 2.)
Bibliogr.: p. 271-296.
ISBN 978-963-9696-60-0 fűzött
Egyesült Államok - nyelvhasználat - nyelvpolitika - nemzettudat - angol nyelv - elektronikus dokumentum
800.7(73) *** 323.1(=20)(73) *** 316.63(73) *** 802.0
[AN 2795594]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2009.
Draviczky Imre (1928-2006)
   Ragadvány- és előnevek Hajdúnánás polgárainál és deákjainál / Draviczky Imre. - [Hajdúnánás] : Magánkiad., 2008. - 130 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6087-7 fűzött
Hajdúnánás - személynév - magyar nyelv - csúfnév
809.451.1-313(439-2Hajdúnánás) *** 392.91(=945.11)(439-2Hajdúnánás)
[AN 2795580]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2009.
Forgács Erzsébet (1960-)
   Einführung in die Sprachwissenschaft : ein Studienbuch für ungarische Germanistikstudenten / Erzsébet Drahota-Szabó. - 2. verb. Aufl. - Szeged : Klebelsberg K. Egy. K., 2008. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86996-7-1 fűzött
német nyelv - nyelvészet - egyetemi tankönyv
801(075.8) *** 803.0(075.8)
[AN 2801647]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2009.
Forintos Éva (1965-)
   Aspects of language ecology: English-Hungarian language contact phenomena in Australia / Forintos Éva. - Veszprém : Pannonian Univ. Press, 2008. - 97, [4] p. ; 24 cm. - (Perspectives in English, American and postcolonial studies, ISSN 2060-4009 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-59-4 fűzött
Ausztrália - magyar nyelv - angol nyelv - nyelvi kölcsönhatás
809.451.1 *** 802.0(94)
[AN 2795603]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2009.
   Ismeretlen ismerős - ismerős ismeretlen : az alkalmazott nyelvészet dimenziói : az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Érdekképviselete által 2008. áprilisában rendezett tudományos hallgatói konferencia előadásainak tanulmánykötete / szerk. Gecső Tamás, Kiss Zoltán. - [Budapest] : Tinta Kvk., 2008. - 148 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 85.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9902-03-9 fűzött : 1980,- Ft
alkalmazott nyelvészet - egyetem - konferencia-kiadvány
80.004.14 *** 801 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2797431]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2009.
Kós Péter (1921-)
   Japán írásjegyek (kandzsik) memorizálási szótára / Kós Péter ; [... közrem. Emmer Rita, Yamada Keiko, Varga Szabolcs]. - 2. kiad. - Budapest : Shirokuma Kft., [2008], cop. 1994. - [2], VI, 382 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4779-3 fűzött
japán nyelv - írás - nyelvkönyv
809.56(075.8)=945.11 *** 003.324.25
[AN 2798327]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2009.
Nagy Erika
   Nyelvtanból ötös : a magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak / Nagy Erika. - [Budapest] : Nagy E., cop. 2008. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6186-7 fűzött
magyar nyelvtan - gyermekkönyv
809.451.1-5(02.053.2)
[AN 2795962]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2009.
Öveges Enikő
   Beszéljünk nyelveket! / [az interjúkat kész. Öveges Enikő és Hoványi Dorottya]. - Budapest : Öveges : Wendover Okt. és Tanácsadó Kft., 2008. - 158 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6172-0 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - nyelvismeret - híres ember - interjú
800.7(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 2796526]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2009.
Som, O'Niel V.
Slowakisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : szlovák : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta O'Niel V. Som ; a m. változat Bokros Krisztina munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 3. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2008. - 185 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-28-7 fűzött
szlovák nyelv - nyelvkönyv
808.54(078)=945.11
[AN 2800973]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2009.
   Türen zum dEUtschen Wortschatz : eine Aufgabensammlung / zsgest. von Elizabeth Knipf-Komlósi, András Komáromy, Roberta Rada. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2008. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 52.)
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-284-003-1 fűzött
német nyelv - szókincs - egyetemi tankönyv - példatár
803.0(075.8)(079.1)=945.11
[AN 2796466]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2009.
Welcome to Sodor Island! (magyar, angol)
   Üdvözlünk Sodor szigetén! : [első angolszótáram Thomasszal] = Welcome to Sodor Island! : [my very first word book with Thomas] / W. Awdry meséje alapján ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - 57 p. : ill., színes ; 29 cm + CD. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-629-028-3 kötött : 2999,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - auditív dokumentum
801.321.19=945.11=20
[AN 2797573]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1780 /2009.
Egri Lajos (1888-1967)
The art of dramatic writing (magyar)
   A drámaírás művészete : az emberi mozgatórugók kreatív értelmezésének alapjai / Egri Lajos ; [ford. ... Köbli Norbert]. - Budapest : Vox Nova Produkció : Műegy. K., cop. 2008. - XIX, 353 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5826-3 fűzött
drámaelmélet
82.01-2
[AN 2798151]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2009.
Fodor András (1929-1997)
   Fodor András és Tüskés Tibor levelezése. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2008-. - 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Fodor András (1929-1997)
Tüskés Tibor (1930-)
Magyarország - író - kritikus - levelezés - 20. század - irodalmi élet
82.01(439)(092)Tüskés_T.(044) *** 894.511(092)Fodor_A.(044)
[AN 2759504]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1967-1976 / [sajtó alá rend., a jegyzeteket kész. és a névmutatót összeáll. Tüskés Tibor]. - [2008]. - 379 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-05-4 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - író - kritikus - 20. század - levelezés
894.511(092)Fodor_A.(044) *** 82.01(439)(092)Tüskés_T.(044)
[AN 2795091] MARC

ANSEL
UTF-81782 /2009.
Gyimesi Tímea
   Szökésvonalak : diagrammatikus olvasatok Deleuze nyomán / Gyimesi Tímea. - Budapest : Kijárat, cop. 2008. - 188 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 179-188.
ISBN 978-963-9529-71-7 fűzött : 2000,- Ft
Deleuze, Gilles (1925-1995)
irodalomelmélet - francia irodalom története - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
82.01 *** 840(091)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 2797403]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2009.
Kállay Géza (1959-)
   Semmi vérjel : szövegbe helyező kísérletek / Kállay Géza. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2008. - 303 p. ; 22 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9363-59-5 fűzött : 2500,- Ft
ISBN 963-9363-59-5
irodalomelmélet
82.01
[AN 2795033]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2009.
   Rejtőzködő orosz nárciszok : én-mítoszok az önéletírástól a perszonális elbeszélésig / a tanulmányokat vál. Jagusztin László ; szerk. Fonalka Mária. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 260 p. ; 20 cm. - (Az orosz posztmodern, ISSN 1586-8524 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-180-1 fűzött
orosz irodalom története - irodalomelmélet - műfajelmélet - énkép - életrajz - memoár - műelemzés
882(091) *** 82.01-94
[AN 2797472]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1785 /2009.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Irodalmi legendák, legendás irodalom / Albert Zsuzsa. - [Pécs] : Pro Pannonia, 1999-. - 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Kész. a Magyar Rádió azonos c. műsora alapján. - Méretváltozata: 20 cm
ISBN 963-9079-79-0 *
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 805213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2008. - 190 p.
ISBN 978-963-9893-06-1 kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-9498-84-6)
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 2794690] MARC

ANSEL
UTF-81786 /2009.
Csorba Győző (1916-1995)
   Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése, 1941-1991 / [sajtó alá rend., az utószót írta és a jegyzeteket kész. Pintér László]. - Pécs : Pro Pannonia, [2008]. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-04-7 kötött : 1990,- Ft
Csorba Győző (1916-1995)
Takáts Gyula (1911-2008)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Takáts_Gy.(044) *** 894.511(092)Csorba_Gy.(044)
[AN 2795103]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2009.
Galcsik Zsolt (1968-)
   "A fájdalmak leánya..." : Ferenczy Teréz élete és költészete, 1823-1853 / Galcsik Zsolt. - Szécsény : Galcsik Zs., 2008. - 259 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6178-2 fűzött
Ferenczy Teréz (1823-1853)
magyar irodalom - író - 19. század - életrajz - vers
894.511(092)Ferenczy_T. *** 894.511-14
[AN 2798060]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2009.
Horváth Béla, N. (1953-)
   A líra logikája : József Attila / N. Horváth Béla. - Budapest : Akad. K., 2008. - 510 p. ; 21 cm. - (Nemzeti klasszikusok, ISSN 1787-5900)
Bibliogr.: p. 473-489.
ISBN 978-963-05-8657-3 kötött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - költészet - műelemzés
894.511(092)József_A.
[AN 2797331]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2009.
Illés Lajos (1923-)
   Az író magántörténelme / Illés Lajos. - Budapest : Hét Krajcár, 2008. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-28-3 fűzött : 1480,- Ft
Magyarország - színész - író - 20. század - ezredforduló - irodalmi élet - interjú - memoár
894.511(092)(047.53) *** 792.028(439)(092)(047.53) *** 894.511(091)"19"(0:82-94)
[AN 2795484]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2009.
Kaiser Ottó (1953-)
   Határtalan irodalom : magyar irodalom a határon túl / Kaiser Ottó. - Pécs : Alexandra, 2006-. - 29 cm
Európa - író - külföldön élő magyar személyiség - fényképalbum
894.511(4)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2802248]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2008. - 288 p. : ill., színes
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-368-771-0 kötött
Európa - író - külföldön élő magyar személyiség - fényképalbum
894.511(4)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 2795695] MARC

ANSEL
UTF-81791 /2009.
   Magyar advent / [szerk. Kovács Eleonóra] ; [közread. az] Alba Civitas Történeti Alapítvány. - Székesfehérvár : Alba Civitas Tört. Alapítvány, 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-88117-0-7 fűzött
Franciaország - író - 20. század - külföldön élő magyar személyiség
894.511(44)(092)Keszei_I.
[AN 2796388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Keszei István élete válogatott dokumentumok tükrében. - 2008. - 446 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88117-1-4
Keszei István (1935-1984)
Franciaország - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés
894.511(44)(092)Keszei_I.(044)
[AN 2796404] MARC

ANSEL
UTF-81792 /2009.
   Mennyből az angyal : in memoriam Márai Sándor / [vál., szerk., összeáll. Pomogáts Béla]. - [Budapest] : Nap K., cop. 2008. - 404 p., [8] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-9658-15-8 kötött : 2900,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 2795369]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2009.
   A Nyugat stiláris sokszínűsége : a Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 166 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 87.)
Szerk. Szikszainé Nagy Irma. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-174-0 fűzött
Nyugat
magyar irodalom története - folyóirat - 20. század - stilisztika - konferencia-kiadvány
894.511(091)"19" *** 894.511.08 *** 070(439)Nyugat *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2797790]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2009.
Ötvös László (1930-)
   Kiss Tamás bibliája : könyvek, köszöntések, emlékek / Ötvös László. - Debrecen : Szathmáry S., 2008. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 73.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és magyar nyelven
ISBN 978-963-06-6096-9 fűzött
Kiss Tamás (1912-2003)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kiss_T.
[AN 2796002]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2009.
Sas Péter (1954-)
   Kós Károly, a hűség embere : életművázlat / Sas Péter. - Budapest : Lucidus, 2008. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 161-166.
ISBN 978-963-9465-53-4 fűzött : 2600,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Erdély - író - grafikus - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
894.511(498)(092)Kós_K. *** 76(498)(=945.11)(092)Kós_K.
[AN 2796312]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2009.
   Szótér : az Alföld Stúdió antológiája / [szerk. Fodor Péter, Szirák Péter]. - [Debrecen] : Alföld Alapítvány, cop. 2008. - 166 p. ; 21 cm. - (Alföld könyvek, ISSN 1418-6268 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5585-9 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2795559]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1797 /2009.
Alexander, Carrie
The chocolate seduction (magyar)
   Forró csokoládé / Carrie Alexander ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 230.)
ISBN 978-963-537-899-9 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2796339]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2009.
   Amit csak te adhatsz / [... vál. Naszádi Krisztina] ; [... ill. Lente István]. - Budapest : Harmat, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-288-004-4 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2794422]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2009.
Austen, Jane (1775-1817)
Mansfield park (magyar)
   A mansfieldi kastély / Jane Austen ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 632 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-207-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2798744]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2009.
Barber, Noel (1909-1988)
Tanamera (magyar)
   Tanamera / Noël Barber ; [ford. Botos Zsuzsa ... és Gazdag Diána]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 1038 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-186-0 fűzött : 5999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2795921]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2009.
Belfort, Jordan (1962-)
The wolf of Wall Street (magyar)
   A Wall Street farkasa / Jordan Belfort ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 477 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9633-47-6 kötött : 3970,- Ft
Belfort, Jordan (1962-)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2796270]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2009.
Blixen, Karen (1885-1962)
Skæbne-anekdoter (magyar)
   A sors anekdotái / Karen Blixen ; [ford. Kertész Judit]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2008. - 234 p. ; 20 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-06-5926-0 kötött : 2600,- Ft
dán irodalom - elbeszélés
839.8-32=945.11
[AN 2795659]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2009.
Brezina, Thomas (1963-)
Küssekeks und Spass-spaghetti (magyar)
   Csókkeksz és spagettidili / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2008. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-629-071-9 kötött : 2199,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2797591]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2009.
Campbell, Laurie
His brother's baby (magyar)
   Tálcán kínált esküvő / Laurie Campbell ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 215.)
ISBN 978-963-537-896-8 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2796514]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2009.
Clark, Lucy
Christmas-day fiancée (magyar)
   A legnagyobb ajándék / Lucy Clark ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 360.)
ISBN 978-963-537-897-5 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2796329]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2009.
Clark, Mary Higgins (1931-)
Loves music, loves to dance (magyar)
   Halálos tánc / Mary Higgins Clark ; [ford. Sarlós Marianne]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008, cop. 1994. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-008-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2798742]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2009.
Clements, Andrew
Things not seen (magyar)
   Ami láthatatlan / Andrew Clements ; [ford. Tótfalusi István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 268 p. ; 21 cm. - (Király könyvek, ISSN 1788-4985)
ISBN 978-963-245-015-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2795888]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2009.
Cooper, Jilly
Appassionata (magyar)
   Appassionata / Jilly Cooper ; [ford. Gáti Éva és Perlényi-Chapman Eszter]. - Budapest : Jaffa, 2009. - 617 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-75-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2796918]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2009.
Delaney, Joseph
The Spook's apprentice (magyar)
   A Szellem inasa / Joseph Delaney ; [ford. Mezei Gábor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 203, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-011-7 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2797309]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2009.
DiCamillo, Kate
The tiger rising (magyar)
   Tigris, tigris, sárga láng! : regény / Kate DiCamillo ; [ford. Tótfalusi István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 110 p. ; 21 cm. - (Király könyvek, ISSN 1788-4985)
ISBN 978-963-245-074-2 fűzött : 1799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2796085]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2009.
Dillard, J. M. (1954-)
I, Mona Lisa (magyar)
   Én, Mona Lisa / Jeanne Kalogridis ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 685 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-015-7 fűzött : 3700,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2795405]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2009.
DiTerlizzi, Tony
Beyond the Spiderwick chronicles (magyar)
   A Spiderwick krónika : a folytatás / Tony DiTerlizzi és Holly Black ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, 2008-. - ill. ; 18 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2746689]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Behemótveszély. - 2008. - 157, [4] p.
ISBN 978-963-539-667-2 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2795595] MARC

ANSEL
UTF-81813 /2009.
Du Maurier, Daphne (1907-1989)
   Ne nézz vissza! és más novellák / Daphne Du Maurier ; [ford. Barthó Levente és Béresi Csilla]. - Budapest : Holistic, 2008. - 269 p. ; 18 cm. - (Remek-művek, ISSN 1789-2562)
ISBN 978-963-8080-47-9 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2796065]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2009.
Eggers, Dave (1970-)
What is the what (magyar)
   Az elveszett fiú : Valentino Achak Deng regényes önéletrajza / Dave Eggers ; ford. Komáromy Rudolf és Komáromy Zsófia. - Budapest : Park, cop. 2008. - 676 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-830-9 kötött : 3900,- Ft
Deng, Valentino Achak
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 2795574]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2009.
Eugenides, Jeffrey (1960-)
The virgin suicides (magyar)
   Öngyilkos szüzek / Jeffrey Eugenides ; [ford. Barta Judit]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 292 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9633-46-9 kötött : 3270,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2794427]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2009.
Field, Sandra
The jet-set seduction (magyar)
   Randevú a világ körül / Sandra Field ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 428.)
ISBN 978-963-537-895-1 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2796551]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2009.
Géraldy, Paul (1885-1983)
L'amour (magyar)
   A szerelem / Paul Géraldy ; ford. Baranyi Ferenc. - Budapest : General Press, [2008]. - 64 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-643-088-7 kötött : 1500,- Ft
francia irodalom - aforizma
840-84=945.11
[AN 2794425]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2009.
Gerstäcker, Friedrich (1816-1872)
Die Regulatoren in Arkansas (magyar)
   Az indián bosszúja : regény / Friedrich Gerstäcker ; [ford. Fazekas László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 315, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-033-9 kötött : 2299,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2798860]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2009.
Grace, N. B.
High school musical 3 : senior year (magyar)
   High school musical 3 : végzősök : [regény a népszerű film alapján] / ... N. B. Grace írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 148 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-629-037-5 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2797797]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2009.
Gulland, Sandra (1944-)
Mistress of the sun (magyar)
   A Napkirály szeretője / Sandra Gulland ; [ford. Kós Krisztina]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 491 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9633-49-0 kötött : 3570,- Ft
La Vallière, Françoise-Louise de La Baume Le Blanc (1644-1710)
Lajos (Franciaország: király), XIV. (1638-1715)
Kanada - angol nyelvű irodalom - életrajzi regény - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 2795635]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2009.
Harrison, Harry H.
Father to son (magyar)
   Apáról fiúra : életbölcsességek fiúk neveléséhez / Harry H. Harrison Jr. ; [ford. Géczi Dávid] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2008. - 314 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-88098-0-3 fűzött : 1490,- Ft
világirodalom - fiú - idézetgyűjtemény - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.15(0:82-84)
[AN 2794190]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2009.
Harrison, Melissa
Mother to daughter (magyar)
   Anyáról leányra : életbölcsességek lányok neveléséhez / Melissa Harrison és Harry H. Harrison Jr. ; [ford. Géczi Mirjam] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2008. - 376 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-88098-3-4 fűzött : 1490,- Ft
világirodalom - lány - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-055.25(0:82-84)
[AN 2794206]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2009.
Harrison, Melissa
Mother to son (magyar)
   Anyáról fiúra : életbölcsességek fiúk neveléséhez / Melissa Harrison és Harry H. Harrison Jr. ; [ford. Géczi Dávid és Horváthné Várszegi Zsuzsanna] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2008. - 361 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-88098-2-7 fűzött : 1490,- Ft
világirodalom - fiú - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-055.15(0:82-84)
[AN 2794201]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2009.
Honey, Elizabeth
45 + 47 Stella Street and everything that happened (magyar)
   A szomszéd ház titka / Elizabeth Honey. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 177, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Király könyvek, ISSN 1788-4985)
Ford. Borbás Mária
ISBN 978-963-9708-72-3 fűzött : 1799,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 2797442]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2009.
Hood-Stewart, Fiona
The Brazilian tycoon's mistress (magyar)
   A lélek meséi / Fiona Hood-Stewart ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 417.)
ISBN 978-963-537-900-2 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2796349]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2009.
Hooper, Mary
The remarkable life & time of Eliza Rose (magyar)
   Eliza Rose / Mary Hooper ; [ford. Borbás Mária]. - [Budapest] : Orlando, cop. 2008. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86930-8-2 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2794430]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2009.
   Az identitás régi és új koordinátái : tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára / [szerk. Berta Tibor et al.]. - Szeged : [SZTE BTK Hispanisztika Tansz.] ; Budapest : Palatinus, 2008. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hispanisztika Tanszék. - Váltakozva magyar és spanyol nyelven. - Bibliogr.: p. 316-[323].
ISBN 978-963-274-031-7 fűzött : 2100,- Ft
hispanológia - emlékkönyv
860 *** 806.0 *** 316.7(=60)
[AN 2795446]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2009.
King, M. C.
Sweet revenge (magyar)
   Édes bosszú / ... M. C. King írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 151 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 9.)
ISBN 978-963-629-074-0 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2797342]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2009.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2796527]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2009.
Kramberger, Taja (1970-)
   Ezernyi csend : válogatott versek / Taja Kramberger ; [ford. és a jegyzeteket kész. Lukács Zsolt]. - [Pécs] : Pro Pannonia, cop. 2008. - 165 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-07-8 fűzött : 1500,- Ft
szlovén irodalom - vers
886.3-14=945.11
[AN 2795050]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2009.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
La guerre (magyar)
   A háború / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : Európa, 2008. - 349 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8776-5 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2798829]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2009.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
Terra amata (magyar)
   Terra amata / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Tellér Gyula]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 419 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-215-7 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2798789]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2009.
Leather, Stephen
Diary of a Thai escort (magyar)
   Egy thai escort-lány naplója / Stephen Leather. - Budapest : LMP, [2008]. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5987-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2797698]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2009.
Lessing, Doris May (1919-)
The golden notebook (magyar)
   Az arany jegyzetfüzet / Doris Lessing ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 958 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-210-2 fűzött : 5999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2795681]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2009.
Lessing, Doris May (1919-)
Love, again (magyar)
   Megint a szerelem / Doris Lessing ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-209-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2795654]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2009.
Lovecraft, Howard Phillips (1890-1937)
   Howard Phillips Lovecraft összes művei / [vál. és szerk. Kornya Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2008]-. - 25 cm
amerikai angol irodalom - összegyűjtött művek
820-322.9(73)=945.11
[AN 2798913]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2008. - 414, [3] p.
Kötött (hibás ISBN 963-9393-42-8)
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 2798917] MARC

ANSEL
UTF-81837 /2009.
Marshall, Peter (1939-)
The raging moon (magyar)
   Tombol a hold / Peter Marshall ; ford. Bányay Geyza. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 190 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-9708-41-9 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2800515]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2009.
Matheson, Richard
I am legend (magyar)
   Legenda vagyok / Richard Matheson ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 291, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-086-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2797602]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2009.
McElroy, Laurie
Hold on tight (magyar)
   Baljós fények / ... Laurie McElroy írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 135 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 8.)
ISBN 978-963-629-073-3 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2797720]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2009.
   Metaphor in theory and practice / ed. by Éva Bús. - Veszprém : Pannon Univ. Press, 2008-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-9696-54-9
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
820-822(73)(075.8) *** 820-822(075.8)
[AN 2795900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2, A reader. - 2008. - 245 p.
ISBN 978-963-9696-56-3 fűzött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
820-822(73)(075.8) *** 820-822(075.8)
[AN 2795926] MARC

ANSEL
UTF-81841 /2009.
Meyer, Stephenie (1973-)
Twilight (magyar)
   Twilight : alkonyat / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2008. - 501 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9708-95-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2795162]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2009.
Monroe, Lucy
The Greek's christmas baby (magyar)
   Elfelejtett eskü / Lucy Monroe ; [... ford. Hetzlné Várhelyi Anikó]. - Budapest : Harlequin, 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 418.)
ISBN 978-963-537-901-9 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2797518]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2009.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Ingleside (magyar)
   Anne családja körében / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-042-1 kötött : 2499,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2798837]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2009.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Chronicles of Avonlea (magyar)
   Avonlea-i krónikák / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 218, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-049-0 kötött : 2299,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2796381]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2009.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Ada or Ardor (magyar)
   Ada avagy Ardisi tüzek : családi krónika / Vladimir Nabokov ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2008. - 709, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8641-6 kötött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2796928]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2009.
Nadʹ, Elena
   Stihi i pesni / Nadʹ Elena. - [Gödöllő] : Nagy I. Z., cop. 2008. - 111 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-229-640-4 fűzött
orosz irodalom - vers
882-14
[AN 2795818]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2009.
Nievo, Ippolito (1831-1861)
Le confessioni di un italiano (magyar)
   Egy olasz vallomásai / Ippolito Nievo ; [ford. Pálóczi Horváth Lajos] ; [az utószót írta Madarász Imre]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 893 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok, ISSN 1788-5310)
ISBN 978-963-274-023-2 kötött : 3500,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2795394]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2009.
Ōrigenīs (185-254)
Kata Kelsoy (magyar)
   Kelszosz ellen / Órigenész ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta, ... a névmutatót kész. Somos Róbert]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 659 p. ; 21 cm. - (Catena. Fordítások, ISSN 1587-2580 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-196-4 kötött : 4600,- Ft
Kelsos (2. sz). Alīthīs logos
ókori görög irodalom - ókeresztény irodalom - hitvita - vallásfilozófia - 3. század
875-97=945.11 *** 239
[AN 2796032]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2009.
Östergren, Klas (1955-)
Gentlemen (magyar)
   Dzsentlemenek / Klas Östergren ; [ford. Péteri Vanda]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 509 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-064-4 kötött : 3350,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2795569]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2009.
Pamuk, Orhan (1952-)
Kara kitap (magyar)
   Fekete könyv / Orhan Pamuk ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 590 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-208-9 fűzött : 3999,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2795599]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2009.
Pitzorno, Bianca
Speciale violante (magyar)
   Tiniálom : nyári különkiadás / Bianca Pitzorno ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 236 p. ; 21 cm. - (Király könyvek, ISSN 1788-4985)
ISBN 978-963-245-017-9 fűzött : 1999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2795892]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2009.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Evgenij Onegin (magyar)
   Jevgenyij Anyegin / Alekszandr Szergejevics Puskin ; [ford. Áprily Lajos et al.] ; [szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Hermann Zoltán]. - Budapest : Európa, 2008. - 554 p. : ill. ; 21 cm. - (Alekszandr Puskin művei)
Bibliogr.: p. 549-551.
ISBN 978-963-07-8626-3 kötött : 3500,- Ft
orosz irodalom - verses regény
882-13=945.11
[AN 2798845]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2009.
Queneau, Raymond (1903-1976)
On est toujours trop bon avec le femmes (magyar)
   Mindig agyonkényeztetjük a nőket : ír regény Sally Mara tollából / Raymond Queneau ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : Osiris, 2008. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-276-004-9 fűzött : 1980,- Ft
francia irodalom - kisregény - paródia
840-31=945.11
[AN 2795728]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2009.
Reiche, Dietlof (1941-)
Freddy (magyar)
   Freddy / Dietlof Reiche ; [... az illusztrációkat kész. Joe Cepeda] ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008-. - ill ; 21 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2802234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Egy hörcsög kalandos élete. - 2008. - 154 p.
ISBN 978-963-245-024-7 kötött : 1799,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2797314] MARC

ANSEL
UTF-81855 /2009.
Riordan, Rick (1964-)
Percy Jackson and the Olympians (magyar)
   Percy Jackson és az Olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2796478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A villámtolvaj. - 2008. - 373 p.
ISBN 978-963-245-001-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2796499] MARC

ANSEL
UTF-81856 /2009.
Rowling, J. K. (1965-)
The tales of Beedle the bard (magyar)
   Bogar bárd meséi / írta J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Animus, [2008]. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9884-16-8 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
820-32(02.053.2)=945.11
[AN 2796393]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2009.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
El juego del ángel (magyar)
   Angyali játszma / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 667 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-170-9 fűzött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2795692]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2009.
Rushdie, Salman (1947-)
The enchantress of Florence (magyar)
   A firenzei varázslónő / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 390 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 383-390.
ISBN 978-963-254-182-2 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2795182]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2009.
Stepanović, Predrag
   Usudne reči : pripovetke / Predrag Stepanović. - Budimpešta : Radionica "Venclović" ; Beograd : Alfa, 2008. - 150 p. ; 20 cm. - (Biblioteka staze, ISSN 1789-8080)
ISBN 978-963-06-6303-8 kötött
Magyarország - szerb irodalom - elbeszélés - publicisztika
886.1-32(439) *** 886.1-92(439)
[AN 2797719]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2009.
Stilton, Tea
La città segreta (magyar)
   A titkos város / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2008. - 178, [46] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai ; 3.)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-921-4 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2795886]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2009.
   A szív szava : megható történetek a szeretetről / vál. Veress István. - Budapest : Urbis Kvk., 2008. - 195, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-63-7 kötött
világirodalom - szeretet - elbeszélés
82-32(082)=945.11 *** 177.61(0:82-32)
[AN 2795898]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2009.
Thilo
Ein Reitstall voller Peinlichkeiten (magyar)
   Kalandok a lovardában / Thilo. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2008]. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7461-44-6 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2795527]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2009.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Mr. Bliss (magyar)
   Kürtő úr = Mr. Bliss / írta és rajz. J. R. R. Tolkien ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Partvonal, 2008. - [57] p. : ill., színes ; 20x25 cm
A szerző kéziratának fakszimile oldalaival
ISBN 978-963-9910-07-2 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
820-34.02=945.11
[AN 2796982]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2009.
Tremain, Rose
The colour vintage (magyar)
   Színarany / Rose Tremain ; ford. Mesterházi Mónika. - Budapest : Park, cop. 2008. - 415, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-838-5 kötött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2795639]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2009.
Tyler, Anne (1941-)
Back when we were grownups (magyar)
   Amikor még felnőttek voltunk / Anne Tyler ; [ford. Zentai Éva]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-004-1 fűzött : 3100,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2795461]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2009.
Uris, Leon
Exodus (magyar)
   Exodus / Leon Uris ; [ford. Békés András]. - Budapest : Partvonal, 2008, cop. 1989. - 650, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9910-04-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2798967]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2009.
Webber, Meredith
A doctor's Christmas family (magyar)
   Szerencse a szerencsétlenségben / Meredith Webber ; [... ford. Kis Zita Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 361.)
ISBN 978-963-537-898-2 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2796350]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2009.
Wilks, Eileen
Jacob's proposal (magyar)
   Tetovált szív / Eileen Wilks ; [... ford. Várnai Péter]. Forró téli éjszakán / Linda Conrad ; [... ford. Spangel Mária]. Vigyél kísértésbe! / Caroline Cross ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, 2008. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 30.)
Egys. cím: Jacob's proposal. Between strangers. Tempt me
ISBN 978-963-537-902-6 fűzött : 1050,- Ft : 7,14 EUR : 215 SKK : 21,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2797570]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2009.
Zwack, Anne Marshall
The diplomatic corpse (magyar)
   Diplomacák nyomában / Anne Marshall Zwack ; [ford. Müller András]. - [Budapest] : Ab Ovo, 2008. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-66-7 kötött : 2650,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2797099]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1870 /2009.
Arany Mária
   A nagy találkozás : novella / Arany Mária. - [Keszthely] : [Koránné Szarvas M.], 2008. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5965-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2794719]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2009.
Artmüller Ágnes
   Fel is út, le is út / Artmüller Ágnes. - Budapest : Mipack Kft., 2008. - 27, 29 p. : ill. ; 21 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-06-6099-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2796937]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2009.
Asbóth László
   Hotel / Asbóth László. - [Sárvár] : Szerző, [2008], cop. 2001. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5175-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794916]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2009.
Átányi László (1938-)
   Veszni indult István öröksége / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 107 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87570-5-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2795067]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2009.
Avar Júlia
   Csak képzelet.. : versek, dráma / Avar Júlia. - Budapest : Accordia, 2008. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-35-5 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - dráma - vers
894.511-2 *** 894.511-14
[AN 2795402]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2009.
Barcs János (1927-)
   Kutyaugatás : regény / Barcs János. - Budapest : Rím, 2008. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-73-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2795355]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2009.
Barcsa Dániel (1957-)
   Ördögűzés pendelyben : pajzán erdélyi történetek / Barcsa Dániel ; [ill. Barcsa Dániel és Kovács Dániel]. - Pomáz : Kráter, 2008. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9735-77-4 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés
894.511-993(498) *** 894.511-32(498)
[AN 2797359]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2009.
Bartal Klári (1940-)
   Örök szövetség / Bartal Klári. - Székesfehérvár : [Balásné Szalma K.], 2008. - 77, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6131-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2797734]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2009.
Benke László (1943-)
   Otthonkereső / Benke László. - Budapest : Hét Krajcár, 2008. - 175, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-27-6 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2795325]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2009.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2008. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9727-50-2 kötött : 2350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2798950]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2009.
Boda István (1928-)
   Szökevény utazó / Boda István ; [ill. László Ákos]. - Debrecen : Pegazus, 2008. - 115, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88035-2-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2796660]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2009.
Bodajky-Nagy István (1934-)
   Vígan mentem tönkre / Bodajky-Nagy István. - Budapest : Rím, 2008. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-77-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - humoreszk
894.511-14 *** 894.511-7
[AN 2795367]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2009.
Bödey Tamás
   Miért (nem) vagyunk boldogok? / Bödey Tamás. - Pápa : Bödey T., 2008. - 123, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5883-6 kötött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2794743]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2009.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Klott Gatya, ne fárassz! / Bosnyák Viktória ; [ill. ... Falcione Sarolta]. - 2. átd. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 278 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-139-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2798901]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2009.
Böszörményi Gyula (1964-)
   6... 5... 4.. / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 343 p. ; 21 cm. - (Rémálom könyvek)
ISBN 978-963-245-012-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2796670]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2009.
Csorba Bertalan (1979-)
   Séta a csillagok között / Csorba Bertalan. - Budapest : Rím, 2008. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-78-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2795364]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2009.
Demeter Sándor (1932-)
   Az erdő csendje : [versek] / Demeter Sándor. - Nyíregyháza : Demeter S., 2008. - 238 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5901-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794971]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2009.
Ekpafat
   A lélek hangja / Ekpafat. - Nagykanizsa : [Lélek S.-né], 2008. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6214-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2795604]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2009.
Elekházy Krisztina
   Rege hajnaltól délig / Elekházy Krisztina ; [közread. a] Borostyán Kör Alapítvány. - Budapest : Borostyán Kör Alapítvány, 2008. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6236-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2797245]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2009.
   Éltető forrás : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Hegyaljai Alkotók Társulása Egyesület, Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület. - Szerencs : HAT : MAIT, 2008. - 273 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5524-8 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2794647]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2009.
Emőd Tamás (1888-1938)
   Írás a palackban / Emőd Tamás ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2009. - 117 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9386-64-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800673]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2009.
Fejős Éva
   Hotel Bali : [négy barátnő, akiknek a közös múltja titkot rejt] / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-179-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2798804]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2009.
Fejős Éva
   Hotel Bali : [négy barátnő, akiknek a közös múltja titkot rejt] / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-179-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2795739]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2009.
Fetter György
   Egy gazember gyermekkora / Fetter György. - [Budapest] : Európai Tudásközp. Kft., 2008. - 235 p. ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-3888-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2797542]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2009.
Fischer Mária (1937-)
   Máshol fürdik a hold : versek / Fischer Mária. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2008]. - 105 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-02-3 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2795037]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2009.
Fodor Tamás, L.
   Felejthetetlen nyár / L. Fodor Tamás. - [Maglód] : Szerző, cop. 2008. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 60
ISBN 978-963-06-5996-3 fűzött : 2150,- Ft
Fodor Tamás, L.
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2794648]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2009.
Fórizs Tamás
   Rapszódikus szerelem : [költészet, romantika, háború] / Fórizs Tamás. - [Tokodaltáró] : [Fórizs T.], 2008. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5908-6 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794461]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2009.
Grgurics István (1914-)
   Életem legemlékezetesebb percei : versek / Grgurics István. - Budapest : Rím, 2008. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-74-0 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2795360]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2009.
Gulyás Ilona (1946-)
   Tükörfény / Gulyás Ilona. - Budapest : Rím, 2008. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-75-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2795358]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2009.
Gyócsi László (1947-)
   Az égi sólyom : történelmi regény / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2008. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4509-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2794962]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2009.
Halász István (1951-)
   A titkok városa / Halász István. - Budapest : Accordia, 2008. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-38-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2795376]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2009.
Haranghy Géza
   Volt egyszer egy Mikulás / Haranghy Géza ; [ill. Haranghy Laura]. - [Hódmezővásárhely] : Haranghy G., 2008. - 36, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5911-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2794759]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2009.
Hopkó Tatjána
   Jércetojás és nohabor / Hopkó Tatjána. - 2. kiad. - Vác : Via-Art Bt., 2008. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5284-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2801796]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2009.
Horvátth Károly
   Amit a csillagok mesélnek / Horvátth Károly ; [a szerző rajz.]. - Budapest : [Horvátth K.], cop. 2008. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3339-0 kötött
asztrológia - magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 133.52
[AN 2797619]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2009.
Ilyés János
   Mindenért fizetni kell : elbeszélések, novellák / Ilyés János. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM, 2008. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87492-9-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-87492-1-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2796946]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 494 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 9.)
ISBN 978-963-09-5833-2 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2801725]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2009.
Julesz János (1943-)
   Michelangelo golyvája / Julesz János. - Budapest : Medicina, 2008. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-167-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2797699]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2009.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Kaffka Margit naplói ; Lírai jegyzetek egy évről. - Budapest : Nap K., 2008. - 103 p. ; 19 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
Napló (borító- és gerinccím)
ISBN 978-963-9658-43-1 kötött : 2000,- Ft
Kaffka Margit (1880-1918)
magyar irodalom - napló - kisregény
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 2798097]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2009.
Kantás Balázs (1987-)
   Az ablaküvegek közötti tér : Kántás Balázs versei. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, cop. 2008. - 63, [4] p. ; 19 cm. - (Búvópatak könyvek, ISSN 1788-0955)
ISBN 978-963-87594-3-6 fűzött : 750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2797612]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2009.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Anno, 2009. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-556-3 kötött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2798982]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2009.
Kerekes Katalin
   A szálfa.. / Kerekes Katalin. - [Budapest] : Szerző, 2008. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9263-45-1)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2797711]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2009.
Kocsis E. Éva (1951-)
   Honvágytól a szárnyalásig / Kocsis E. Éva ; [... ill. ifj. Kocsis Attila]. - Nyíregyháza : IMI Print, 2008. - 97, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5477-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2795588]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2009.
   Korall... 2 / [kiad. a Független Újságírók Szövetsége]. - [Nyíregyháza] : Független Újságírók Szövets., 2008. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6323-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2797069]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2009.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Kaland a régi királlyal [elektronikus dok.] : hangképeskönyv Krúdy Gyula novelláiból / vál. és előadja Kovács Ákos. - Multimédia. - [Budapest] : Falcon Media, [2008]. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Közös tokban
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2794701]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD-ROM
Működési követelmények: képnézegető; videofájl lejátszó
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2794705] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD
Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 2794708] MARC

ANSEL
UTF-81914 /2009.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Őszinte nyíregyházi kalauz / Krúdy Gyula ; vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Pethő József. - Nyíregyháza : Krúdy Kvk., 2008. - 133 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-9891-02-9 kötött
Nyíregyháza - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439-2Nyíregyháza
[AN 2795592]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2009.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Bab Berci kalandjai [elektronikus dok.] / Lázár Ervin ; Mikó István előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - 3 db (3 h 5 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-11-8555-3 : 3990,- Ft
magyar irodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2794691]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD
magyar irodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2794694] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD
magyar irodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2794695] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. korong. - 1 CD
magyar irodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2794696] MARC

ANSEL
UTF-81916 /2009.
Lévai Tibor
   Isten nélkül soha / Lévai Tibor. - Budapest : Szerző, 2008. - 236, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4660-4 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2797010]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2009.
Libricz Mária
   Maja versei / Libricz Mária. - [Budapest] : [Libricz M.], 2008. - [50] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5870-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794908]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2009.
Márton László (1959-)
   Amit láttál, amit hallottál : elbeszélések / Márton László. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 356, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-450-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2795085]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2009.
Mérő László (1949-)
   Az elvek csapodár természete : az érzelmek, az értelem és a hit erejéről / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - Budapest : Tericum, cop. 2008. - 229 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9633-48-3 kötött : 2970,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2795827]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Mikszáth. - Szekszárd : Babits, 2008-. - 17 cm
Főcím a gerincről
ISBN 963-8318-13-9
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-1/-9
[AN 2801322]
MARC

ANSEL
UTF-8


   55., Novellák : folytatás. - 2008. - p. 8671-8824.
ISBN 963-9272-55-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2801325] MARC

ANSEL
UTF-81921 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Dobás Kata]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 229, [2] p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 978-963-19-6343-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2795199]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; Gavallérok / Mikszáth Kálmán. - [Szekszárd] : Katedrakönyv, 2008. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88031-8-4 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2795562]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2009.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Dióbél királyfi : egy öreg ember emlékei fiatal gyerekeknek / Móra Ferenc ; [felolvassa Hirtling István]. - Budapest : Jel, 2008. - 203 p. ; 17 cm + CD
ISBN 978-963-9670-53-2 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 2801149]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2009.
Munkácsi Gabriella
   Popáncok a Szelesházban / Munkácsi Gabriella ; [... ill. Zsilvölgyi Csaba]. - [Őrbottyán] : Magánkiad., cop. 2008. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5024-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2797849]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2009.
Münz András (1941-)
   Génficam és más állatéletképek / Münz András. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 172, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-063-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2795799]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2009.
Náday Gyula (1948-)
   Nekem is vannak sikereim : [versek] / Náday Gyula ; [közread. a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége]. - [Budapest] : MCDSZ, [2008]. - 54 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88067-0-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2796248]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2009.
Nagy Domokos Imre (1940-)
   Reménység : versek és műfordítások, 1956-2008 / Nagy Domokos Imre. - Budapest : Accordia, 2008. - 230 p. ; 21 cm. - (Nagy Domokos Imre művei ; 1.)
ISBN 978-963-9824-36-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - műfordítás - vers
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 82-14=945.11
[AN 2795666]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2009.
Nagy Kálmán (1910-1985)
   Furulyaszó : versek a természetről és Istenről / Nagy Kálmán ; [megj. Nagy Kálmán Zoltán gondozásában]. - Szolnok : Magánkiad., 2008. - 78 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2796958]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2009.
Ördög Ottó (1962-)
   Zsákmese / Ördögh Ottó, Róth Anikó. - Budapest : Scolar, 2008. - [31] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-244-046-0 kötött : 2475,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2794500]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2009.
Pájer Antal (1817-1881)
   Csipkebokor : Pájer Antal válogatott istenes versei / vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Lisztóczky László ; [közread. a] Római Katolikus Plébánia. - Jászapáti : Római Kat. Plébánia, 2008. - 175 p., [10] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5615-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2797565]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2009.
Perényi-Pirgl György (1917-)
   Zentától a Törökugratóig : egy magyar ember sorsa és emlékei kilencven megélt esztendeje tükrében / Perényi-Pirgl György ; [... kiad. Budaörs Város Önkormányzata]. - Budaörs : Önkormányzat, 2008. - 240 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-87250-5-9 fűzött
Perényi-Pirgl György (1917-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2795077]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2009.
Petry Zsolt
   Játék az idővel / Petry Zsolt. - Karcsa : Bokartisz Közhasznú Nonprofit Kft., 2008-. - 29 cm
ISBN 978-963-86904-5-6
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2794717]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 312 p. : ill.
ISBN 978-963-86904-6-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2794718] MARC

ANSEL
UTF-81933 /2009.
Pflanczer István (1926-)
   Izgága szélkakas : magyar-amerikai versek / Pflanczer István. - Budapest : Műegy. K., 2008. - 133 p. ; 21 cm
Egyes versek angol nyelven
ISBN 978-963-420-956-0 kötött
Egyesült Államok - magyar irodalom - amerikai angol irodalom - emigráns irodalom - vers
894.511-14(73) *** 820-14(73)
[AN 2798144]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2009.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Pósa bácsi: tanítómesék Mátyás királyról : verses mesék / Gábor Emese festményeivel. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Pósa bácsi tanítómesék sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-87653-4-5 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2794360]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2009.
Remete Tamás
   Arcod íve : versek / Remete Tamás ; [ill. a szerző]. - [Budapest] : Remete T., cop. 2008. - 94, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6020-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2797306]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2009.
   ReneSansz : III. Tollinga pályázat díjnyertes alkotásai : 2008. - Sopron : Novum, 2008. - 290 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Címvált.: Parázsló tehetség : III. Tollinga pályázat díjnyertes alkotásai : 2008
ISBN 978-963-9842-74-8 fűzött : 4250,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.826
[AN 2794634]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2009.
   Sárkány apó : verseskötet és CD gyerekeknek / [összeáll. és szerk. Gryllus Dániel] ; Vogronics Zsuzsa rajz. ; éneklik Gryllus Dániel és Szalóki Ági. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-227-175-0 kötött : 4490, - Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2795730]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2009.
Sarusi Mihály (1944-)
   Pinceszer : boros úti beszélyfüzér a "Magyar gigába magyar nedűt!" nótájára / Sarusi Mihály. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 157, [2] p. ; 20 cm
Fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 978-963-7486-91-3)
Magyarország - borászat - magyar irodalom - karcolat
894.511-43 *** 663.2(439)(0:82-43)
[AN 2796687]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2009.
Schäffer Erzsébet
   Toronyiránt : utak és emberek / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2008. - 237, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-39-9 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2794447]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2009.
Schiszler Vilmos (1952-)
   A szeretet útján / Schiszler Vilmos. - Somberek : Schiszler V., cop. 2008. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2794689]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2009.
Schlosser, Christine
   Zwei Jahrzehnte : ungarische Literatur in deutscher Übersetzung, 1988-2008 : eine Bibliografie / zsgest. von Christine Schlosser ; [hrsg. von Magyar Könyv Alapítvány]. - Budapest : M. Könyv Alapítvány, 2008. - 88 p. ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - német nyelv - műfordítás - bibliográfia
894.511-1/-9=30:016 *** 830-1/-9.032
[AN 2798288]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2009.
Simpson, Jay
   Nincstelen kéj / Jay Simpson. - Sopron : Novum, 2008. - 99 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-63-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2795273]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2009.
Spiró György (1946-)
   Drámák / Spiró György. - Budapest : Scolar, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-244-033-0
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2752575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Átiratok 2. - 2009. - 187, [2] p.
Tart.: Optimista komédia ; Švejk ; Mario és a varázsló
ISBN 978-963-244-033-0 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2795584] MARC

ANSEL
UTF-81944 /2009.
Sütő András (1927-2006)
   A máglya füstje / Sütő András ; [szerk. Ablonczy László]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2008. - 325, [8] p. ; 19 cm. - (Sütő András összes művei ; 2.)
Tart.: Egy lócsiszár virágvasárnapja ; Csillag a máglyán ; Káin és Ábel
ISBN 978-963-227-177-4 kötött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - dráma
894.511-2(498)
[AN 2796483]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2009.
   Szabad-e bejönni ide betlehemmel? : Kaláka verseskönyv / [összeáll. ... Becze Gábor et al.] ; Keresztes Dóra rajz. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-266-079-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsonyi szokás - vers - népdal
894.511-14(082) *** 82-14=945.11 *** 783.651.2(086.74) *** 398.88
[AN 2801573]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2009.
Szabó Csaba
   Kisasszonynapja : múlt századi korkép : elbeszélés : [adomák füzére] / Szabó Csaba. - [Nyíregyháza] : Magánkiad., 2008. - 75 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2796081]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2009.
Szabó István (1942-||)
   Szeretet, szerelem, gondolatok / Szabó István. - Sopron : Ed. Nove, 2008-. - 22 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2797324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 117, [5] p. : ill.
ISBN 978-963-9897-03-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2797343] MARC

ANSEL
UTF-81948 /2009.
Szabó Mária, P.
   Szerelem és bűn / P. Szabó Mária. - Budapest : Gigapolisz, 2008. - 172 p. ; 19 cm. - (P. Szabó Mária könyvei ; 1.)
ISBN 978-963-06-6217-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2797049]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2009.
Szabó Zsolt Lajos (1965-)
   Élő halottak / Szabó Zsolt Lajos. - [Pomáz] : ZePró K., [2008]. - 104 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88053-1-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2796970]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2009.
Szekeres Kató
   Róka fogná puskát : gyerekversek kicsiknek, nagyoknak képillusztrációval / Szekeres Kató. - Szeged : Bába, 2008. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Maruska sorozat)
ISBN 978-963-9881-24-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2795187]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2009.
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
   Szent Orpheus breviáriuma / Szentkuthy Miklós. - Budapest : Magvető, 2008. - 28 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2800571]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Széljegyzetek Casanovához. - 2008. - 122, [6] p. : ill.
ISBN 978-963-14-2679-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2800575] MARC

ANSEL
UTF-81952 /2009.
Szép Ernő (1884-1953)
   Lila ákác / Szép Ernő. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 301 p. ; 20 cm. - (Ulpius anno, ISSN 1789-0160)
ISBN 978-963-254-206-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2798754]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2009.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni [elektronikus dok.] / Szepes Mária ; Venczel Vera előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - 1 CD (1 h 9 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-11-8554-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 2794688]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2009.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A vincellér / Szilvási Lajos. - Budapest : Alinea, 2008. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-27-8 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2795179]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2009.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Harry Russel-Dorsan a francia hadszíntérről / Szomory Dezső ; [a szöveget gond. Egyed Ilona]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2008. - 438 p. : ill. ; 18 cm. - (Szomory Dezső művei ; 3.)
ISBN 978-963-9512-41-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2795275]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2009.
Takács Tibor (1927-)
   "Nem félek a haláltól..." : gróf Batthyányi Lajos kálváriás életéről és haláláról / Takács Tibor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2008. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-467-5 fűzött : 2000,- Ft
Batthyány Lajos (1807-1849)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2794474]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2009.
Tatárné Miklós Zsuzsanna
   Mesél a Hold : találós kérdések, versek, mesék / Tatárné Miklós Zsuzsanna. - Miskolc : [Tatárné Miklós Zs.], 2008. - 99 p. : ill. ; 25 cm
Oktatási segédanyag
ISBN 978-963-06-6258-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 2794644]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2009.
Telegdi Ágnes
   Csokoládéország / Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Barnabás meséi)
ISBN 978-963-87955-1-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2794477]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2009.
   Téli menedék : novellák, elbeszélések, versek / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2008. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6171-3 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2794698]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2009.
Tölgyesi László (1971-)
   Cherubion alkonya / Douglas Rowland. - [Debrecen] : Cherubion, 2006-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2635972]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az alkony gyermekei. - 2008. - 457 p. : ill. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 70.)
ISBN 978-963-9566-79-8 kötött : 2295,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2797494] MARC

ANSEL
UTF-81961 /2009.
Tóth Lenke, K. (1909-1982)
   K. Tóth Lenke válogatott művei / [... gyűjt., vál. ... szerk.. és a bevezetőt írta Szurmay Ernő]. - Szolnok : Verseghy Kör : Verseghy F. Kvt. és Művel. Int., 2008. - 248, VI p. : ill. ; 21 cm. - (Verseghy kiskönyvtár, ISSN 1786-2906 ; 4.)
ISBN 978-963-7613-54-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2796964]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2009.
   Varázskör : négy évszak legszebb meséiből / [a rajzokat kész. Trubicza Ágnes]. - Nyíregyháza : Írisz-Book, 2008. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9515-48-2 kötött
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2795699]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2009.
Vásáry Tamás (1933-)
   Szavakon túl : Vásáry Tamás versei. - Budapest : Pilis Print, 2008. - 59 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9788-07-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2795992]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2009.
Verzár Éva (1956-)
   Mire megvirrad : mai székely balladák / Verzár Éva. - Budapest : Hét Krajcár, 2008. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-29-0 kötött : 2800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2795323]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2009.
Vid Ödön
   Zöld útvesztőben / Vid Ödön. - Szigetszentmiklós : Vid Ö., 2008. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6016-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2794623]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2009.
Visky András (1957-)
   Gyáva embert szeretsz : könyvek / Visky András. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-453-1 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2795051]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2009.
Wass Albert (1908-1998)
   A gazda és a kereskedő / Wass Albert ; Simorka Sándor ill. - Pomáz : Kráter, cop. 2008. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Válogatott magyar népmesék sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-9735-72-9 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2794350]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2009.
Wass Albert (1908-1998)
   A harkály meséje / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2008. - [26] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 8.)
ISBN 978-963-9735-74-3 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2794344]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2009.
Wass Albert (1908-1998)
   A vitatkozó mókus / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - Pomáz : Kráter, cop. 2008. - [32] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 7.)
ISBN 978-963-9735-71-2 kötött : 1700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2794346]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2009.
Zas Lóránt (1938-)
   Összesítés : [lírában és prózában] / Zas Lóránt. - Budapest : Kapu Kvk., cop. 2008. - 315 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87158-9-0 kötött
ISBN 963-87158-9-8
Zas Lóránt (1938-)
Egyesült Államok - magyar irodalom - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - vers
894.511-14 *** 894.511(73)(092)Zas_L.
[AN 2796870]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2009.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája : napló / Závada Pál. - 19. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, [2008], cop. 1997. - 444 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2465-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2801600]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1972 /2009.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
Snowy special (magyar)
   A szerencse mozdonya / W. Awdry meséje nyomán ; ill. Robin Davies ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-629-026-9 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797564]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2009.
Behling, Silke
   A lovasklub hősei / [szöveg Silke Behling] ; [ford. Markhwart[!Markwarth] Zsófia]. - [Budapest] : M&C Kft., [2008]. - 58, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Horseland (keretcím)
ISBN 978-963-9763-31-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797240]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2009.
   Ben 10 / [ford. Varga Csaba és Markwarth Zsófia]. - [Budapest] : M&C Kft., 2008. - 77 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9763-28-9 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2797011]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2009.
Benjamin, Ruth
Ponies on ice (magyar)
   Pónik a jégen / írta Ruth Benjamin ; rajz. Carlo Lo Raso ; [ford. Szigetvári Szilvia]. - Budapest : Egmont, 2008. - 22 p. : ill., színes ; 29 cm
My little Pony (keretcím)
ISBN 978-963-629-082-5 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797459]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2009.
Benjamin, Ruth
Tutus and toe shoes (magyar)
   Rózsaszín balettcipők / írta Ruth Benjamin ; rajz. Lyn Fletcher ; [ford. Szigetvári Szilvia]. - Budapest : Egmont, 2008. - 22 p. : ill., színes ; 29 cm
My little Pony (keretcím)
ISBN 978-963-629-081-8 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797499]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2009.
Bergen, Lara
Enchanted stables storybook (magyar)
   Hercegnők paripái / írta Lara Bergen ; rajz. Disney ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008-. - ill., színes ; 29 cm
Disney hercegnők (keretcím)
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hamupipőke : a benned lakozó hős. - 2008. - 39 p.
ISBN 978-963-629-047-4 : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797365] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hófehérke, a megmentő. - 2008. - 39 p.
ISBN 978-963-629-048-1 : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797369] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Belle : a barátság ereje. - 2008. - 39 p.
ISBN 978-963-629-049-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797791] MARC

ANSEL
UTF-81978 /2009.
Brunhoff, Jean de
Babar devient papa (magyar)
   Babar, a családapa / Jean de Brunhoff. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Babar-lapozók)
ISBN 978-963-11-8537-9 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2794686]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2009.
Brunhoff, Jean de
La fête de Babar (magyar)
   Babar udvarában / Jean de Brunhoff. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Babar-lapozók)
ISBN 978-963-11-8536-2 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2794681]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2009.
Brunhoff, Jean de
Le mariage de Babar (magyar)
   Babar lakodalma / Jean de Brunhoff. - [Budapest] : Móra, cop. 2008. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Babar-lapozók)
ISBN 978-963-11-8535-5 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2794684]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2009.
Dower, Laura
   Óriás Pindur Pandúr könyv / [írta Laura Dower és Tracey West Craig McCracken ... műve alapján] ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2008. - 69 p. : ill., színes ; 30 cm
The powerpuff girls (keretcím)
ISBN 978-963-9763-51-7 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2796753]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2009.
Drawing is fun (magyar)
   Rajzolni jó : tanulj meg lerajzolni bármit! / [ford. Darabos Eszter]. - Budapest : Mérték, 2008. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-98889-29-3 fűzött
rajzoktatás - művészet technikája - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 741(02.053.2)
[AN 2796221]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2009.
Emily's new coaches (magyar)
   Emily és az új kocsik / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-629-129-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797616]
MARC

ANSEL
UTF-81984 /2009.
Flexer, Michael J.
Madagascar (magyar)
   Madagaszkár 2 : mesekönyv a rajzfilm alapján / adaptálta Michael J. Flexer ; graf. Lawrence Hamashima ; ford. Acsai Roland. - Budapest : Egmont-Hungary, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-004-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797374]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2009.
   Háziállatok / [szerk. Sivák Zsuzsanna] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9770-64-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797747]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2009.
Hooke, R. Schuyler
Uh-oh! (magyar)
   Az eltört bögre ; Az elveszett sapka / írta R. Schuyler Hooke ; ill. Art Mawhinney ; [ford. Vass Mónika Réka]. - [Budapest] : M&C Kft., [2008]. - 52 p. : ill., színes ; 31 cm
Egys. cím: Uh-oh! ; Into the bucket. - Egy-két-há' ugrás! (borító- és gerinccím) ; Harry dinókkal teli varázsvödre (keretcím)
ISBN 978-963-9763-91-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2796781]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2009.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; rajz. Kecskés Anna. - [Budapest] : Santos, [2008]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9594-60-9 kötött : 570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2795853]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2009.
Il leone e il topo (magyar)
   Az oroszlán és az egér. - Pécs : Alexandra, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Zsuzsics Renáta
ISBN 978-963-370-743-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2796273]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2009.
Littlest pet shop : the ultimate handbook (magyar)
   Littlest pet shop : rajongói kézikönyv / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-629-058-0 kötött : 1499,- Ft
játékszer - képeskönyv
087.5(084.1) *** 688.72
[AN 2797349]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2009.
Marsoli, Lisa Ann
Tinkerbell movie storybook (magyar)
   Csingiling : [mesekönyv a rajzfilm alapján] / adapt. Lisa Marsoli ; ill. Disney. - Budapest : Egmont-Hungary, 2008. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 978-963-629-083-2 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797441]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2009.
Marsoli, Lisa Ann
Tinkerbell movie storybook (magyar)
   Csingiling : [mesekönyv a rajzfilm alapján] / adapt. Lisa Marsoli ; ill. Disney. - Budapest : Egmont-Hungary, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
Disney tündérek (keretcím)
ISBN 978-963-629-092-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797409]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2009.
   Nagytakarítás a Napnál / [a meséket vál. Jakab Gusztávné] ; [a rajzokat kész. Trubicza Ágnes]. - Nyíregyháza : Írisz-Book, 2008. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9515-50-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2795708]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2009.
Perat, Marie-Françoise
   Álomszép Barbie-mesék / elmeséli Marie-Françoise Perat. - Budapest : Egmont, 2008-. - ill., színes ; 30 cm
Barbie hercegnők = Barbie princess collection (keretcím)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 48 p.
ISBN 978-963-629-046-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797683] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 48 p.
ISBN 978-963-629-045-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797691] MARC

ANSEL
UTF-81994 /2009.
Percy's chocolate crunch (magyar)
   Percy és a csokoládé / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-629-087-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797782]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2009.
Rodríguez, Teresa
Mis clásicos de siempre (magyar)
   Bűbájos meseország / [szöveg ... Teresa Rodrígez] ; [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [128] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-369-349-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2796315]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2009.
Rodríguez, Teresa
Mis clásicos de siempre (magyar)
   Varázslatos mesevilág / [szöveg ... Teresa Rodrígez] ; [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [128] p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-369-393-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2796285]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2009.
   Scooby-Doo! szellemes történetek / [ford. Vass Ilona]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2008. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87491-3-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797223]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2009.
Toby had a little lamb (magyar)
   Toby és a kisbárány / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Thomas & friends (keretcím)
ISBN 978-963-629-108-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797769]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2009.
West, Tracey
   Kell egy barát! / [írta Tracey West, Bobbi JG Weiss és David Weiss Craig McCracken ... műve alapján] ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : M&C Kft., cop. 2008. - 70 p. : ill., színes ; 30 cm
Foster's home for imaginary friends (keretcím)
ISBN 978-963-9763-29-6 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2796800]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2009.
World of cars : meet the cars (magyar)
   Mi vagyunk a verdák! / Disney, Pixar ; [ford. Fábián Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - 53 p. : ill., színes ; 29 cm
Verdák : kerekeken a világ (keretcím)
ISBN 978-963-629-044-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797401]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2001 /2009.
Bilal, Enki (1951-)
32 décembre (magyar)
   December 32 : második felvonás / Enki Bilal ; [ford. Szalmási Szilárd]. - [Budapest] : Titkos Fiók, 2008. - 62 p : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-06-4892-9 kötött : 2500,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2796593]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2009.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2008) (Keszthely ; Veszprém)
   2008. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Keszthely, Veszprém, 2008. november 12.] : program és előadáskivonatok / [szerkbiz. Poór Zoltán et al.] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem. - Keszthely ; Veszprém : Pannon Egy., 2008. - 197 p. ; 24 cm
Fűzött
egyetem - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2797891]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2009.
Merényi Dániel
   Napirajz : még tovább súlyosbítva a mindent : [2007] / Merényi Dániel. - [Budapest] : Titkos Fiók, cop. 2008. - [276] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88150-0-2 fűzött : 3000,- Ft
képregény - karikatúra
087.6:084.11 *** 741.5
[AN 2796240]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2009.
   Tudományos mozaik / [szerkbiz. Tompáné Daubner Katalin et al.] ; [rend., közread. a] Tomori Pál Főiskola. - Kalocsa : TPF, 2004-. - 24 cm
A Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferenciák előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3026-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kalocsa)
[AN 2683539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. 1. r., Tudomány határok nélkül. - 2008. - 236 p. : ill., részben színes
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6212-3
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kalocsa)
[AN 2795573] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. 2. r., Tudomány határok nélkül. - 2008. - 243 p. : ill., részben színes
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88162-0-7
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kalocsa)
[AN 2795576] MARC

ANSEL
UTF-8