MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/02/20 10:45:05
by MNBWWW (Vers 2.00 Release,
linked at Dec 3 2008 16:30:08)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2005 /2009.
   Bemutatkozunk : a dél-alföldi régió civil szervezetei / kész. Európai Dél-alföldi Regionális Alapítvány. - Szeged : Európai Dél-alföldi Regionális Alapítvány, 2008. - 85 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6393-6 fűzött
Dél-alföldi régió - civil szervezet - adattár
061.2(439Dél-Alföld) *** 323.21(439Dél-Alföld)(035.5) *** 334.012.46
[AN 2798752]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2006 /2009.
   Héderváry-kódex : Mátyás király leveleskönyve a Héderváry család egykori könyvtárából / [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - [Hasonmás kiad.]. - [Budapest] : MOL, cop. 2008. - [245] p. ; 22 cm + mell.
Kész. a Magyar Országos Levéltárban őrzött DL 50404 jelzetű példány alapján
ISBN 978-963-631-167-4 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 15. század - levelezés - kódex - hasonmás kiadás
091.14(439)"146/148" *** 094/099.07 *** 943.9(092)Mátyás_I.(044)(093) *** 943.9"146/148"(044)(093)
[AN 2800049]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2009.
Szekeres István 1940-
   A székely és az ótörök írás jeltörténete : bevezetés a történeti összehasonlító jeltörténet módszertanába / Szekeres István. - Budapest : Mundus, 2008. - 252 p. : ill. ; 27 cm. - (Mundus - régészeti tanulmányok, ISSN 1417-7552)
Bibliogr.: p. 245-249.
ISBN 978-963-9713-19-2 kötött
rovásírás - török nyelv - írástörténet
003.335.4 *** 003.335.9(=945.11)
[AN 2801688]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2008 /2009.
Friderikusz Sándor (1958-)
   Friderikusz - eddig : interjúkötet / az interjút kész. Mihancsik Zsófia. - Pécs : Alexandra, 2008. - 398 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-370-917-7 kötött
Friderikusz Sándor (1958-)
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - interjú
791.9.097(439)(092)Friderikusz_S.(047.53) *** 070(439)(092)Friderikusz_S.(047.53)
[AN 2801237]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2009.
Széles Tamás
   Képes hír : hírkészítés és hírszerkesztés a televíziós újságírásban / Széles Tamás ; [közread. a] Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány. - [Debrecen] : Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány, 2008. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-06-6367-0 fűzött
újságírás - hírszolgáltatás - televíziózás - tankönyv
070(078) *** 791.9.097
[AN 2801446]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2010 /2009.
Illik Péter
   Európa alkonyi fényben : a poszt-posztmodern öreg földrész / Illik Péter ; [... az illusztrációkat kész. Zahora András]. - [Szigetmonostor] : Szépmíves Bt., 2008. - 212 p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: Európa alkonya. - Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-87877-2-9 fűzött : 1990,- Ft
Európa - kultúra - művelődéstörténet
008(4)(091) *** 930.85(4)
[AN 2800444]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2009.
Nagy Béla (1941-|)
   Mauritz Béla / Nagy Béla. - Budapest : Akad. K., 2008. - 97 p., [1] t.fol. : ill. ; 14 cm. - (A múlt magyar tudósai, ISSN 0133-1884)
Bibliogr.: p. 89-96.
ISBN 978-963-05-8637-5 kötött
Mauritz Béla (1881-1971)
Magyarország - tudós - kőzettan - ásványtan - 20. század - személyi bibliográfia
5(439)(092)Mauritz_B. *** 552 *** 549 *** 012Mauritz_B.
[AN 2800297]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2009.
   Találmányok, felfedezések. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Szász Terézia
ISBN 978-963-9747-94-4 kötött
találmány - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2)
[AN 2798618]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2013 /2009.
Butler-Bowdon, Tom (1967-)
50 spiritual classics (magyar)
   Szellemek a palackban : 50 mű a spiritualitásról / Tom Butler-Bowdon ; [ford. Kácsor Lóránt]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 485 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-60-1 fűzött : 3500,- Ft
okkultizmus - könyvismertetés
133(048)
[AN 2800010]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2009.
Halzer Györgyi (1971-)
   Koncentráció javítás az óvodától a felnőtt korig : figyelem- és képességfejlesztő minták gyűjteménye / Halzer Györgyi, Harcos Katalin, Vámos Rita. - Budapest : Komáromy, cop. 2008. - 221 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-87728-1-7 : 3990,- Ft
mandala - figyelem - képességfejlesztés - színtan
133 *** 535.6 *** 745.5 *** 159.952
[AN 2801507]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2009.
Pósa Ferenc (1968-)
   A spirituális gyógyászat nagykönyve / Pósa Ferenc. - [Algyő] : [Pósa F. Bt.], cop. 2008. - 399 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-6220-8 fűzött : 4490,- Ft
okkultizmus - természetgyógyászat
133 *** 615.89
[AN 2798871]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2009.
Salamon Gabriella
   Az anya : áldott állapotban és utána / [Salamon Gabriella]. - Budapest : [Salamon G.], 2008. - 132 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88185-2-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2799036]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2009.
Salamon Gabriella
   A banya : a bölcsesség kora / [Salamon Gabriella]. - Budapest : [Salamon G.], 2008. - 88 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88185-3-9 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2799037]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2009.
Salamon Gabriella
   A leány : kezdetben / [Salamon Gabriella]. - Budapest : [Salamon G.], 2008. - 96 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88185-0-8 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2799034]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2009.
Salamon Gabriella
   A szerető : összefonó szerelemben, kapcsolatban, feleségként / [Salamon Gabriella]. - Budapest : [Salamon G.], 2008. - 160 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88185-1-5 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2799035]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2009.
Szilvásy Judit
   Feng shui férfiaknak ; Feng shui nőknek / Szilvásy Judit ; [kiad. az Első Magyar Feng Shui Centrum]. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2008. - 66, 86 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86633-7-5 fűzött
feng shui - párkapcsolat
133.25 *** 316.472.4
[AN 2800262]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2009.
Vaszilkó Anita (1979-)
   A jóslás és a cigánykártya alkímiája / Vaszilkó Anita. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 333 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88129-0-2 fűzött : 2590,- Ft : 10 EUR
jövendőmondás - kártyajáték
133.3 *** 159.961.324
[AN 2799960]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2022 /2009.
   Agrárium és környezetgazdálkodás / szerk. Tamás János. - [Budapest] : Mezőgazda, cop. 2008. - 314 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 302-310.
ISBN 978-963-286-455-6 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - környezet-gazdaságtan
504.06(439) *** 504.03(439) *** 338.2(439)
[AN 2801292]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2009.
   A Bakony : a természet kincsestára / [szerk. H. Harmat Beáta] ; [közread. a] Bakonyi Természettudományi Múzeum. - 2. átd. kiad. - Zirc : Bakonyi Termtud. Múz., 2008. - 128 p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-86984-4-5 fűzött
Bakony - természeti környezet - flóra - fauna
502(439)(234.373.1) *** 581.9(439)(234.373.1) *** 591.9(439)(234.373.1)
[AN 2804069]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2009.
   Folyók és óceánok. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Frey Ágnes
ISBN 978-963-9747-96-8 kötött
óceán - folyóvíz - gyermekkönyv
504.45(02.053.2) *** 504.42(02.053.2)
[AN 2798663]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2009.
Héjjas István (1938-)
   Esélyeink a túlélésre : mit kell tennünk, hogy fennmaradjon a civilizáció / Héjjas István. - [Budapest] : Anno, 2008. - 141 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-375-582-2 fűzött
környezetszennyezés - emberi ökológia - energiagazdálkodás
504.05 *** 504.3/.7 *** 620.9
[AN 2800889]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2009.
   A világ csodái. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Szabadi Márta
ISBN 978-963-9747-97-5 kötött
természeti környezet - építészet - gyermekkönyv
502(100)(02.053.2) *** 72(100)(02.053.2)
[AN 2798667]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2027 /2009.
Füstöss László (1937-)
   A maxwelli elektromágnesség és magyarországi fogadtatása / Füstöss László ; sajtó alá rend. Gazda István. - [Budapest] ; [Piliscsaba] : Mati, 2008. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 73.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-74-1 fűzött
Maxwell, James Clerk (1831-1879)
Magyarország - elektromágnesség - tudománytörténet - fizika
537.8 *** 53(439)(091)
[AN 2799087]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2009.
Kapor, Darko
Fizika (magyar)
   Fizika : képlettár / Darko Kapor ; ford. Marenkó József ; ... a m. fizika szimbólumrendszeréhez alakította Koromné Beck Zsuzsanna. - [Budapest] : Novum, cop. 2008. - 24 p. : ill. ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9703-40-7 fűzött (hibás ISBN 973-963-9703-40-7)
fizika - képletgyűjtemény
53(083.5)
[AN 2798543]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2029 /2009.
   Klímaváltozásról mindenkinek / [szerk.] Harnos Zsolt, Gaál Márta, Hufnagel Levente ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Matematika és Informatika Tanszék. - Budapest : BCE Ketk MIT, 2008. - 199 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190-199.
ISBN 978-963-503-384-3 kötött
Magyarország - éghajlattan - környezetvédelem - természeti környezet
551.583(439) *** 504.06(439) *** 502(439)
[AN 2799982]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2009.
   "Lakossági cselekvési terv a karsztvíz-bázisokra épült települések számára a vizek fenntartható használatára a VKI - jó vízminőség tükrében" : párbeszéd kialakítása a Közép-Dunántúli Régió lakosai, civil szervezetei, önkormányzatai és a hatóságok között : kutatási jelentés / [szerk. Kovács József] ; [szerzők Domina Eszter et al.] ; [közread. a] Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület. - Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyes, 2008. - 130 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 126-130.
ISBN 978-963-87962-1-9 fűzött
Közép-dunántúli régió - karsztvíz - vízellátás - vízvédelem
556.332.46(439Közép-Dunántúl) *** 504.45.06(439Közép-Dunántúl) *** 628.1(439Közép-Dunántúl)
[AN 2798637]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2009.
   "Lakossági tájékoztató és cselekvési program a karsztvíz-bázisokra épült települések számára" / [szerk. Kovács József] ; [szerzők Domina Eszter et al.] ; [közread. a] Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület. - Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyes., 2008. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 978-963-87962-2-6 fűzött
Közép-dunántúli régió - karsztvíz - vízellátás - vízvédelem
556.332.46(439Közép-Dunántúl) *** 504.45.06(439Közép-Dunántúl) *** 628.1(439Közép-Dunántúl)
[AN 2798623]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2032 /2009.
Bertók István
   Növény- és gombakalauz / Bertók István ; [a rajzokat kész.] Brúgós Zenóbia. - Debrecen : TKK, [2008]. - 150, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-596-687-5 fűzött
Magyarország - flóra - gomba - növényhatározó
582(083.71) *** 581.9(439) *** 582.28(083.71)
[AN 2800270]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2009.
Góth László (1943-)
   Kataláz, egy régi enzim új arculatai / Góth László. - Budapest : Akad. K., 2008. - 188 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Orvosi hetilap kiskönyvtára, ISSN 2060-5617 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8667-2 fűzött
enzimológia - enzim
577.15 *** 615.35
[AN 2800610]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2009.
   Hüllők, kétéltűek. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Várnai Zsanett
ISBN 978-963-9747-91-3 kötött
hüllő - kétéltű - gyermekkönyv
598.1(02.053.2) *** 597.6(02.053.2)
[AN 2798632]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2009.
Mészáros Sándor
   Az Odvas hegy növényvilága : természet és város találkozása Budaörsön / [szöveg Mészáros Sándor] ; [képek Kalmár Melinda] ; [kiad. a Kertészek és Kertbarátok Dr. Luntz Ottokár Egyesülete, Odvashegyi Öntevékeny Csoport]. - Budaörs : Kertészek és Kertbarátok Dr. Luntz O. Egyes. : Odvashegyi Öntevékeny Csop., [2008]. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-06-6250-5 fűzött
Budaörs - flóra
581.9(439-2Budaörs)
[AN 2798882]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2009.
   Rovarok, pókok. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Várhelyi Péter
ISBN 978-963-9747-90-6 kötött
rovar - pók - gyermekkönyv
595.7(02.053.2) *** 595.44(02.053.2)
[AN 2798656]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2009.
Schmidt Egon (1931-)
   Madár kalendárium / Schmidt Egon. - [Budapest] : Anno, 2008. - 198, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-574-7 fűzött
Magyarország - madár - állatökológia
598.2(439) *** 591.5
[AN 2801296]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2009.
Veress István (1932-)
   Állatsztárok : legendák és igaz történetek világhírű regények és filmek sztárjairól / Veress István. - [Budapest] : Barrus, cop. 2008. - 167 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9755-04-8 kötött : 3200,- Ft
állat - filmtörténet - filmművészet - etológia
599 *** 791.43(100)(091) *** 591.5
[AN 2798389]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2039 /2009.
Ahrens-Eipper, Sabine
Mutig werden mit Til Tiger (magyar)
   Csak bátran, Til tigris! / [Sabine Ahrens-Eipper, Bernd Leplow] ; [ford. Fábián Henriette és Csíki Melinda]. - Budapest : Medicina, cop. 2008. - 192 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-226-144-7 fűzött : 2200,- Ft
személyiség-lélektan
159.922.7 *** 159.923
[AN 2799261]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2009.
Amador, Xavier
I am not sick, I don't need help! (magyar)
   Nem vagyok beteg, nincs szükségem segítségre! : hogyan segítsünk a mentális betegségben szenvedőknek a kezelés elfogadásában? / Xavier Amador ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2008. - 175 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 162-167.
ISBN 978-963-9771-15-4 fűzött
elmebetegség
616.89
[AN 2799542]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2009.
Bender Tamás
   Gyógyfürdőzés és egyéb fizioterápiás gyógymódok / Bender Tamás ; [a mozgásterápiás fejezetet írta Kádas Éva]. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 139 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-963-9695-99-3 fűzött : 1980,- Ft
fizioterápia - fürdőkúra
615.838
[AN 2799482]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2009.
Brizendine, Louann (1952-)
The female brain (magyar)
   A női agy / Louann Brizendine ; [ford. Tesfay Sába]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-[271].
ISBN 978-963-9725-46-1 fűzött : 2980,- Ft
nemek lélektana - nő - agykutatás - nemek szerinti különbség
159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2 *** 612.82-055.2
[AN 2800670]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2009.
Czeizel Endre (1935-)
   Születésünk titkai / Czeizel Endre. - 4. korszerűsített kiad. - Budapest : Partvonal, 2008. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9910-10-2 kötött
családtervezés
612.6
[AN 2800821]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2009.
Danchin, Nicolas
Which patients would benefit the most from the perindopril-amlodipine combination? (magyar)
   Milyen betegcsoportok számára a legelőnyösebb a perindopril-amlodipin kombináció? / Nicolas Danchin. A perindopril kedvező hatásai a teljes cardiovascularis kontinuumban: a bizonyítékok szintje / Kim Fox ; [ford. Lipták Judit, Kern Dávid]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - [16] p. : ill. ; 28 cm
Egys. cím: Which patients would benefit the most from the perindopril-amlodipine combination?. Benefits of perindopril all along the cardiovascular continuum: the level of evidence. - Bibliogr. - Különlenyomat-fordítás: European heart journal, 0195-668X, Vol. 29., No. 10. (2008)
ISBN 978-963-9443-94-5 fűzött
szívbetegség - érbetegség - gyógyszeralkalmazás
615.22 *** 616.12-008
[AN 2800831]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2009.
   Emésztőrendszeri betegségek bőrtünetei : színes atlasz / szerk. Károlyi Zsuzsánna. - Budapest : Medicina, 2008. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-130-0 fűzött : 2600,- Ft
emésztőszervi betegség - bőrgyógyászat
616.3 *** 616.5
[AN 2799397]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2009.
   Farmakológia és farmakoterápia : egyetemi tankönyv. - Budapest : Medicina, 2007-. - 29 cm
ISBN 978-963-226-139-3
gyógyszerészet
615
[AN 2715180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Farmakoterápia : válogatott betegségek bizonyítékon alapuló kezelésének klinikai farmakológiai elvei / szerk. Kerpel-Fronius Sándor ; társszerk. Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna. - 2008. - 454 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-138-6 kötött : 8900,- Ft
gyógyszerészet - gyógyszeralkalmazás
615.03
[AN 2799090] MARC

ANSEL
UTF-82047 /2009.
   "Figyelj rám, mintha jel volnék" : gyermek, lélek, tükör / [szerk.] Moretti Magdolna & Németh Attila. - Budapest : Medicina, 2008. - 786 p. ; 22 cm
Kötött : 7200,- Ft (hibás ISBN 963-226-030-9)
gyermeklélektan - elmegyógyászat - művészetterápia - világirodalom - szöveggyűjtemény
159.922.7 *** 616.89-053.2 *** 615.851.82 *** 82-822=945.11
[AN 2799330]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2009.
Froböse, Ingo
Das neue Rückentraining (magyar)
   Nincs többé hátfájás az új háttorna segítségével / Ingo Froböse ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 125 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-521-6 kötött
hát - gerinc - gyógytorna
616.711 *** 615.825
[AN 2800101]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2009.
   Gyógy-ír : a Kisalföld nagy egészségkönyve / szerk. Dézsi Csaba András. - [Győr] : Lapcom Kft. : Kisalföld Kv., 2007-. - 29 cm
betegség
616
[AN 2715235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2008. - 218 p. : ill., színes
ISBN 978-963-87674-4-8 kötött
616
[AN 2799378] MARC

ANSEL
UTF-82050 /2009.
Hallström, Cosmo
Depression (cseh, szlovák)
   Deprese : odpovědi na vaše otázky = Depresia : odpovede na vaše otázky / Cosmo Hallström, Nicola McClure ; [prekl. čestina Radek Lhotský, slovenčina Mária Králová]. - Budapest : Lélekben Otthon Ltd., 2008. - [9], 265 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival. - A fejezetek váltakozva cseh és szlovák nyelven. - Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-963-9771-17-8 fűzött
depresszió
616.895.4
[AN 2799547]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2009.
Haris Ágnes (1960-)
   A víz- és elektrolit-háztartás zavarai : differenciáldiagnosztika és terápia / Haris Ágnes, Radó János. - [Budapest] : Medicina, cop. 2008. - 395 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-170-6 kötött : 5600,- Ft
élettan - testnedv - gyógyítás - orvosi diagnosztika
616-079.4 *** 616-085 *** 616.-008.8 *** 612.014.461
[AN 2800041]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2009.
Heepen, Günther H.
Schüssler-Salze (magyar)
   Schüssler-féle ásványi sók / Günther H. Heepen ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 127 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-520-9 kötött (hibás ISBN 978-963-684-522-3)
természetgyógyászat - homeopátia - ásványi só
615.89 *** 612.014.46 *** 615.015.32
[AN 2800109]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2009.
Horkay Irén (1938-)
   Klinikai photodermatologia / írta és szerk. Horkay Irén. - [Budapest] : Medicina, 2008. - 527 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-163-8 kötött : 10200,- Ft
bőrgyógyászat - ultraibolya sugárzás - egyetemi tankönyv
616.5(075.8) *** 614.875(075.8)
[AN 2799055]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2009.
   Implant index / szerk. Gáspár Lajos, Toldi Ferenc. - Budapest : Dental Press Hungary, [2008]. - 542 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fogorvosi sorozat, ISSN 2060-5625)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86809-7-6 kötött
fogtechnika - implantáció
616.314-77 *** 616.314-089.28
[AN 2800040]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2009.
Jevon, Philip
Emergency care and first aid for nurses (magyar)
   Sürgősségi ellátás és elsősegély : gyakorlati útmutató / Philip Jevon ; [ford. Fedina László]. - Budapest : Medicina, 2008. - 336 p. : ill. ; 19 cm
Közrem. Gillett, Mark. - Bibliogr.: p. 311-328.
ISBN 978-963-226-150-8 kötött : 2600,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2799114]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2009.
   Kapszulás endoszkópia / szerk. Kovács Márta. - Budapest : Akad. K., 2008. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Orvosi hetilap kiskönyvtára, ISSN 2060-5617 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8666-5 fűzött
endoszkópia
616-072.1
[AN 2800288]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2009.
Lenkei Gábor (1961-)
   Méltósággal megszületni és szülni / Lenkei Gábor. - Budapest : Free Choice Books K., 2008. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87224-5-4 fűzött
szülés
618.4
[AN 2799583]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2009.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Alles fügt sich und erfüllt sich (magyar)
   Beteljesülés - értelemkérdés időskorban / Elisabeth Lukas ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - Budapest : Jel, 2008. - 94 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 8.)
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-9670-54-9 fűzött
gerontológia - mentálhigiénia - idős
613.98 *** 613.865-053.9
[AN 2801553]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2009.
Mészáros Judit (1951-)
   "Az Önök Bizottsága" : Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció / Mészáros Judit. - Budapest : Akad. K., 2008. - 294 p., [46] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 265-284.
ISBN 978-963-05-8641-2 kötött
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Magyarország - pszichoanalízis - 20. század - emigráció - magyarok külföldön - pszichológus - történeti feldolgozás
159.964.2(439)(091) *** 325.252(=945.11)(100)"19" *** 159.964.2(439)(092)Ferenczi_S.
[AN 2800150]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2009.
Pados Gyula (1936-)
   Tudatos fogyás : testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival / Pados Gyula, Audovszky Mária. - 2. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2009. - 320 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
Bibliogr.: p. 290-292.
ISBN 978-963-9914-09-4 fűzött : 3480,- Ft
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2800328]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2009.
Perlaky Lajos
   Napfényes életfilozófia / Perlaky Lajos. - [Feketeerdő] : BmegB, 2008. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88179-0-7 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia - boldogság
613.865
[AN 2799802]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2009.
Pizzecco, Toni
Optimismus-Training (magyar)
   Optimizmus tréning : félig teli vagy félig üres? / Toni Pizzecco ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 127 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-522-3 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2800082]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2009.
Rajna Péter (1949-)
   Délibábok, örökvakuk, automaták és géniuszok : az érzékelés és a gondolkodás szélsőségei, zavarai : első merítés / Rajna Péter. - [Győr] : MultiArt, cop. 2008. - 266 p. ; 20 cm. - (Szórakoztató elme- és lélekismeretek ; 2/7.)
ISBN 978-963-87814-0-6 fűzött : 2900,- Ft
kóros lelkiállapot - tudatzavar - érzékelési zavar - irodalmi motívum - ábrázolás
616.89-008.42(0:28-822)
[AN 2799641]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2009.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The yoga book (magyar)
   Jóga : túl téren, időn és vágyakon / Osho ; [ford. Bujdosó István]. - Budapest : Amrita, 2008. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9234-33-8 fűzött : 2750,- Ft
jóga - meditáció - életvezetés
613.865 *** 615.851.86
[AN 2800330]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2009.
   A reumatológia tankönyve / szerk. Poór Gyula. - Budapest : Medicina, 2008. - 430 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-152-2 kötött : 5400,- Ft
reumatológia - egyetemi tankönyv
616-002.77(075.8)
[AN 2799067]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2009.
Rodé Magda
   A kövérség és kísérőbetegségei / Rodé Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2008. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-102-5 fűzött : 2900,- Ft
elhízás - betegség
613.25 *** 616
[AN 2798695]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2009.
Rodler Imre
   Kalória- és tápanyagtáblázat / Rodler Imre. - Budapest : Medicina, 2008. - 324 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-226-155-3 fűzött : 3600,- Ft
táplálkozástudomány - élelmiszer - tápérték - táblázat
613.2(083.4) *** 641.1(083.4) *** 612.39(083.4) *** 663/664.017(083.4)
[AN 2799108]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2009.
Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein (magyar)
   Rosuvastatin adása a vasculáris események megelőzésére magasabb C-reaktív protein-szintű férfiak és nők csoportjában / Paul M. Ridker [et al.]. A primer prevenció látóhatárának kiszélesítése - a JUPITER-en túlra / Mark A. Hlatky ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2008. - p. 2195-2282. : ill. ; 27 cm
Expanding the orbit of primary prevention - moving beyond JUPITER. - Bibliogr. - Különlenyomat-fordítás: The New England journal of medicine, ISSN 0028-4793, Vol. 359., No. 21. (2008)
ISBN 978-963-9443-96-9 fűzött
gyógyszeralkalmazás - megelőzés - szívbetegség
615.22 *** 616.12-085
[AN 2800803]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2009.
Seligman, Martin E. P.
Authentic happiness (magyar)
   Autentikus életöröm : a teljes élet titka / Martin E. P. Seligman ; [ford. Erdélyi András István]. - Győr : Laurus, cop. 2008. - 381 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87585-8-3 fűzött : 3480,- Ft
lélektan - életvezetés - érzelem - boldogság
613.865 *** 159.942
[AN 2803777]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2009.
   Siófoki lánglovagok : a siófoki tűzoltóság 125 évének áttekintése : [1883-2008] / [... szerk. Gyulai László] ; [kiad. Siófok Város Tűzoltósága]. - Siófok : Siófok Város Tűzoltósága, 2008. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88036-1-0 kötött
Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
Siófok - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Siófok)(091)
[AN 2799975]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2009.
Storz, Peter
Durchgebissen (magyar)
   Átrágtuk : út a fogtechnikus-mesterséghez a gyakorlati vizsgán keresztül / Peter Storz, Georg Gloeckner ; [ford. Maklári Zsolt]. - Budapest : Dental Press Hungary, [2008]. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Fogtechnika sorozat, ISSN 1787-1948)
ISBN 978-963-86809-8-3 kötött
fogtechnika
616.314-7
[AN 2798189]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2009.
Suba Zsuzsanna
   Mikroszkópos patológia medikusoknak / Suba Zsuzsanna. - Budapest : Medicina, 2008. - 327 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 978-963-226-136-2 kötött : 7200,- Ft
kórtan - mikroszkópos vizsgálat - egyetemi tankönyv
616-076(075.8)
[AN 2799046]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2009.
   "Szociálpolitika, szociálegészségügy, népegészségügy aktuális hazai feladatai és kitekintés nemzetközi összefüggésekre" című 9. tudományos szakmai konferencia előadásai : Sopron, 2002. szeptember 4-6. - [Sopron] : [Polgármesteri Hiv.], [2008]. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Rend., közread. Sopron Város Polgármesteri Hivatala
Fűzött
közegészségügy - szociálpolitika - konferencia-kiadvány
614 *** 364 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2801518]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2009.
Tasso, Valérie
Antimanual de sexo (magyar)
   A szex antikézikönyve / Valérie Tasso ; [ford. Krusinszki Zsuzsanna]. - Budapest : Korona, 2008. - 222 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-268-011-8 fűzött : 2750,- Ft
nemi élet - memoár
613.88(0:82-94)
[AN 2799101]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2009.
Zhu Zongxiang
   Élj száz évet egészségesen a "3-1-2" meridián gyakorlatokkal / Zhu Zong-Xiang, Qiao Zhi-Gui ; [ford. Szász Éva]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Élj 100 évet egészségesen a "3-1-2" meridiángyakorlatokkal
ISBN 978-963-9642-93-5 fűzött : 2200,- Ft
Kína - akupunktúra - természetgyógyászat
615.814.1 *** 615.89(510)
[AN 2798727]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2076 /2009.
   Az ajkacsingeri siralomvölgy : emlékkönyv az 1909. január 14-i bányaszerencsétlenség századik évfordulójára / szerk. Nagy Lajos ; [kiad. a Padragi Bányász Hagyományőrző Kör]. - Ajka : Padragi Bányász Hagyományőrző Kör, 2009. - 198, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-963-06-6085-3 kötött
Ajka - bányaszerencsétlenség - századforduló
622.82(439-2Ajka)"1909"
[AN 2799604]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2009.
   Energetska zajednica Jugoistočne Evrope na delu : serija Evropski standardi / [ured. Kristie Doric Evenson] ; [izd. Evropski pokret u Srbiji, Kosovski institut za politička istraživanja i razvoj, Freedom House]. - [Budapest] : Freedom House, 2008. - 54 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87913-0-6 fűzött
Szerbia - Koszovó - energiagazdálkodás
620.9(497.11)
[AN 2799300]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2009.
   Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei / [ford. Deák János]. - Budapest : Maróti, 2008. - 99 p. : ill. ; 30 cm. - (Bosch gépjárműtechnika, ISSN 1789-1574)
ISBN 963-9005-84-3 fűzött : 3990,- Ft
fék
62-59
[AN 2799590]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2009.
   Komuniteti i energjisë i ejl-së në vepër : serie e standardeve Evropiane / [red. Kristie Doric Evenson] ; [botuesit European Movement in Serbia, Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave, Freedom House Europe]. - [Budapest] : Freedom House, 2008. - 54 p. ; 30 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87913-0-6)
Szerbia - Koszovó - energiagazdálkodás
620.9(497.11)
[AN 2799316]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2009.
   Robotok. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Várnai Zsanett
ISBN 978-963-9747-98-2 kötött
robot - gyermekkönyv
621.865.8(02.053.2) *** 007.52(02.053.2)
[AN 2798647]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2009.
   See energy community at work : European standards series / [ed. Kristie D. Evenson] ; [publ. Freedom House, European Movement in Serbia, Kosovar Institute for Policy Research and Development]. - [Budapest] : Freedom House, 2008. - 47 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5039-7 fűzött
Szerbia - Koszovó - energiagazdálkodás
620.9(497.11)
[AN 2799276]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2082 /2009.
   Égen-földön informatika : az információs társadalom technológiai távlatai / [a tanulmány kidolgozását vezette Dömölki Bálint] ; [közread. az] NHIT Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács. - Budapest : NHIT : Typotex, 2008. - 821 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-024-4 fűzött : 8500,- Ft
Magyarország - infokommunikáció - információtechnika - ezredforduló
681.3.004.14 *** 654(439)"200"
[AN 2799543]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2009.
   Az informatikai jog nagy kézikönyve / [szerzők ... Freidler Gábor et al.]. - Budapest : CompLex, cop. 2009. - 969 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2008. okt. 1.
ISBN 978-963-224-963-6 kötött
infokommunikációs jog
681.324 *** 342.7 *** 654
[AN 2801563]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 6 [elektronikus dok.] : képszerkesztés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 12.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9615. - Működési követelmények: Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-545-4
ISBN 963-606-545-4
képfeldolgozás - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 2803098]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 6 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 9.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9616. - Működési követelmények: Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-546-1
ISBN 963-606-546-2
képfeldolgozás - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop_Elements *** 681.3.019
[AN 2803106]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 6 [elektronikus dok.] : kreatívoktól a testre szabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (4.56 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9617. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-547-8
ISBN 963-606-547-0
képfeldolgozás - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Elements
[AN 2803111]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : blokkok, xrefek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.46 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9618. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-686-4
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803117]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : fóliák, tulajdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.86 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9619. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-687-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803121]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9620. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-688-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803124]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : megjelenítés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 4.03 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9621. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-689-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803126]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : rajzelemek / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9622. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-690-1
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803129]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : rajzméretezés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.66 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9623. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-691-8
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803132]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : rajzmódosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.68 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9625. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-692-5
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803135]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : szövegkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.87 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9626. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-693-2
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803137]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : testre szabás, beállítások / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 3.07 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9627. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-694-9
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803140]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   AutoCAD LT 2009 [elektronikus dok.] : változók, lekérdezések / Pétery Kristóf. - Szöveg (pdf : 1.42 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9628. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-606-695-6
számítógépes grafika - CAD - elektronikus dokumentum
519.688:744AutoCAD
[AN 2803142]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2009.
Sullivan, Stephanie
Mastering CSS with Dreamweaver CS3 (magyar)
   CSS mesteri szinten a Dreamweaver CS3-ban / Stephanie Sullivan, Greg Rewis ; [ford. Csépány Gergely et al.]. - Budapest : Kiskapu, 2008. - XVIII, 333 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-51-1 fűzött : 5500,- Ft
HTML-szerkesztés - program
519.682Dreamweaver *** 681.324Internet
[AN 2798818]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2098 /2009.
Haidekker Borbála
   Hulladékosztályozás és a mintavétel kérdései / Haidekker Borbála. - Budapest : Elgoscar-2000, 2008. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/8.)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-9754-10-2 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9754-10-1)
hulladékfeldolgozás - környezetvédelmi technológia
628.477 *** 504.064.4
[AN 2798452]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2009.
Iványi Miklós (1940-)
   Acélszerkezetek / Iványi Miklós ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar]. - Pécs : Pollack Press, 2008. - XVIII, 253 p. : ill. ; 25 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 253.
ISBN 978-963-7298-28-8 kötött
acélszerkezet - egyetemi tankönyv
624.014.2(075.8)
[AN 2801632]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2009.
Iványi Miklós (1940-)
   Acélszerkezeti mintapéldák / Iványi Miklós, Horváth László, ifj. Iványi Miklós ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar]. - Pécs : Pollack Press, 2008. - 89, XXI p., : ill., részben színes ; 26x35 cm
A bev. és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-7298-25-7 kötött
acélszerkezet - egyetemi tankönyv - példatár
624.014.2(075.8)(076)
[AN 2801764]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2009.
Iványi Miklós (1940-)
   Eurocode-kézikönyv : acélvázas csarnokok méretezése / Iványi Miklós ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar]. - Pécs : Pollack Press, 2008. - XVIII, 180 p. : ill. ; 25 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-7298-29-5 kötött
acélszerkezet - csarnok - egyetemi tankönyv
624.014.2(075.8) *** 624.074(075.8)
[AN 2801664]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2009.
Iványi Miklós (1940-)
   Eurocode-kézikönyv : acélvázas többszintes szerkezetek méretezése / Iványi Miklós, Iványi Péter ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar]. - Pécs : Pollack Press, 2008. - XXXIV, 380 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 25.
ISBN 978-963-7298-21-9 kötött
acélszerkezet - egyetemi tankönyv
624.014.2(075.8)
[AN 2801676]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2009.
Iványi Miklós (1940-)
   Magasépítési acélszerkezetek / Iványi Miklós ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar]. - Pécs : Pollack Press, 2008. - XVIII, 197 p. : ill. ; 25 cm
Az előszó és a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 197.
ISBN 978-963-7298-26-4 kötött
acélszerkezet - magasépítés - egyetemi tankönyv
624.014.2(075.8) *** 624.072.2.04(075.8)
[AN 2801654]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2009.
Jandáček, Václav (1952-)
   Boltívek és áthidalások : boltövek, áthidalók, nyílásformák / Václav Jandáček, Horváth Sára Erzsébet, Laczkovics János ; Alois Čenský rajz. ; [... ford. Lévay Márta]. - Budapest : Cser K., 2009. - 76 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kész. Čenský, Alois és Jandáček, Václav "Okenní a dveřní otvory" (Praha : Grada Publ., 2005) c. művének felhasználásával
ISBN 978-963-278-000-9 fűzött : 3995,- Ft
boltozat - épületszerkezet
692.299 *** 624.074.4
[AN 2798441]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2009.
   Kisalföldi építész / [szerk. Németh D. László]. - [Győr] : Lapcom Kft. : Kisalföld Kv., 2008. - 193, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87674-3-1 kötött
lakásépítés
692 *** 728
[AN 2799533]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2009.
Kószó József (1944-)
   Uszodák / Kószó József. - [Szeged] : Szukits, [2008]-. - ill., részben színes ; 29 cm
Kötött
uszodatechnika
696.144 *** 725.74
[AN 2800067]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2008. - 266 p.
ISBN 963-497-172-5 * (hibás ISBN 963-497-172-6)
[AN 2800070] MARC

ANSEL
UTF-82107 /2009.
Osztroluczky Miklós (1940-)
   Hőszigetelés / Osztroluczky Miklós. - Budapest : Cser K., 2009. - 137 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-036-8 fűzött : 3995,- Ft
hőszigetelés
699.86
[AN 2799869]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2009.
Walz Géza (1942-)
   Zaj- és rezgésvédelem / Walz Géza. - Budapest : Complex, 2008. - 242 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-242.
ISBN 978-963-224-954-4 fűzött
zajvédelem - rezgéstan - egyetemi tankönyv
628.517(075.8)
[AN 2800265]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2109 /2009.
Bancsi Péter
   Német autók : [Audi, BMW, Maybach, Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Volkswagen] / írta Bancsi Péter és Benedek Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2008. - 128 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9581-62-3 kötött
Németország - személygépkocsi - történeti feldolgozás - fényképalbum
629.114.6(430)(091)(084.12)
[AN 2800987]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2009.
Benedek Attila
   Amerikai autók : [Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GM, GMC, Hummer, Jeep, Lincoln, Mercury, Oldsmobile, Pontiac] / írta Benedek Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2008. - 127 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9581-61-6 kötött
Egyesült Államok - személygépkocsi - gépjárműipar - művelődéstörténet - történeti feldolgozás - fényképalbum
629.114.6(73)(091)(084.12) *** 930.85(100)
[AN 2801031]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2009.
Benedek Attila
   Íme, az autó! : az autó és az autóipar / Benedek Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2008]. - 72 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 17.)
ISBN 978-963-9581-57-9 kötött
személygépkocsi - gépjárműipar - művelődéstörténet
629.114.6 *** 930.85(100)
[AN 2800883]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2009.
Benedek Attila
   Japán autók : [Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota] / írta Benedek Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2008. - 127 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9581-63-0 kötött
Japán - személygépkocsi - fényképalbum
629.114.6(520)(084.12)
[AN 2801002]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2009.
Horvai Ferenc
   Egyesületünk 50 éves története : TTIT Asztronautikai Bizottsága, 1956-1959, MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya, 1959-1986, MTESZ Magyar Asztronautikai Társaság, 1986-2006 / írta és összeáll. Horvai Ferenc. - Budapest : Mant, 2006-2008. - 2 db : ill. ; 25 cm
Fűzött
Magyar Asztronautikai Társaság
Magyarország - űrkutatás - egyesület - történeti feldolgozás
629.78(439)(091) *** 061.2(439)
[AN 2806238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 2008. - 204 p.
[AN 2799206] MARC

ANSEL
UTF-82114 /2009.
Kováts Miklós (1935-)
   Motorkerékpárok restaurálása / Kováts Miklós, Maróti József ; [5. fej. Gyöngyössy András]. - Budapest : Maróti, 2008. - 272 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 272.
ISBN 963-9005-92-4 kötött : 6000,- Ft
motorkerékpár - javítás - szerelés
629.118.6.083
[AN 2799544]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2009.
Morris, Neil
Pirates (magyar)
   Kalózok : [izgalmas tények a történelem legrejtélyesebb kalózairól] / Neil Morris. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A történelem rejtélyei)
Ford. Frey Ágnes
ISBN 978-963-9747-52-4 kötött : 1190,- Ft
kalóz - művelődéstörténet - gyermekkönyv
656.61.086.26(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(26)(02.053.2)
[AN 2798518]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2009.
Ocskay Zoltán
   D-Csepel, Danuvia / Ocskay Zoltán, Varró Ferenc. - Budapest : Oldtimer Média, 2008. - 165 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87582-2-4 kötött
Magyarország - motorkerékpár
629.118.6(439)
[AN 2800075]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2009.
Röcke, Matthias
Das grosse Mercedes Heckflossen-Buch (magyar)
   Mercedes autók : "fecskefarkú" modellek, 1959-1968 / Matthias Röcke ; [ford. Kis Virág]. - Budapest : Maróti, 2008. - 190 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9005-81-9 kötött : 5800,- Ft
Németország - személygépkocsi
629.114.6(430)
[AN 2800080]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2009.
Thompson, Andy
Cars of the Soviet Union (magyar)
   Autók a Szovjetunióból / Andy Thompson ; [6. fej. ... szerzője Boros Jenő] ; [ford. Houdek Zoltán]. - Budapest : Maróti, 2008. - 383 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 963-9005-93-2 kötött : 9700,- Ft
Szovjetunió - gépjármű - művelődéstörténet
629.114(47) *** 930.85(100)
[AN 2800089]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2009.
Varsa Endre (1941-)
   Magyar kerékpárok : a magyar kerékpárgyártás története = Hungarian bicycles : bicycle manufacturing in Hungary : a history / Varsa Endre. - Budapest : Glória, cop. 2008. - 215 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 215-[216].
ISBN 978-963-9587-56-4 kötött : 6490,- Ft
Magyarország - kerékpár - történeti feldolgozás
629.118.3(439)(091)
[AN 2799791]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2120 /2009.
Andersson, Ingald
Staket, grindar, plank & portar (magyar)
   Fakerítések, kapuk, rózsaívek / Ingald Andersson ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2009. - 67 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-278-013-9 fűzött : 2995,- Ft
kerítés - barkácsolás
712.3/.7 *** 689
[AN 2798429]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2009.
   Bor és szőlő kislexikon / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2008. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-545-7 kötött
borászat - szőlészet - szaklexikon
663.2:030 *** 634.8:030
[AN 2801208]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2009.
Farkasházy Tivadar (1945-)
   Overdose, a veretlen 11 / Farkasházy Tivadar. - [Budapest] : Adwise Media, 2008. - 295 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6215-4 kötött : 3995,- Ft : 14,95 EUR : 450 SKK
Magyarország - lóverseny - sporttörténet - versenyló - ezredforduló
636.12(439) *** 798.4(439)(091)
[AN 2801022]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2009.
Fennell, Jan
The dog listener (magyar)
   Tanuljunk meg kutyául : harminc nap, hogy egy életen át megértse kutyáját / Jan Fennell ; [ford. Görgey Etelka]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 183 p., [6] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-426-127-8 fűzött : 1999,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2801405]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2009.
Fodor Ferenc
   A Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században / Fodor Ferenc ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra Múz., 2008. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 200-214. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9804-16-6 fűzött
Dél-Alföld - mezőgazdaság - paraszti gazdálkodás - magyar néprajz - 20. század
338.43(439.15)"19" *** 316.343.64(439.15)"19" *** 39(=945.11)(439.15) *** 63(439.15)"19"
[AN 2798755]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2009.
   A haszonállatfajták szelekciója / szerk. Tóth Sándor, Szalay István. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2008. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-286-494-5 fűzött
állattenyésztés - szelekciós nemesítés
636.082 *** 631.527
[AN 2800617]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2009.
Kiss Eliza
   Borjogász : kézikönyv a gyakorlat számára / [Kiss Eliza]. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., cop. 2008. - 390 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9722-63-7 kötött : 4977,- Ft
Magyarország - szőlészet - borászat - intézményrendszer - jogi szabályozás - útmutató
634.8(439)(094)(036) *** 663.2(439)(094)(036)
[AN 2800733]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2009.
Kovács Gábor
   Sörtéka : habos kalandozások a világ körül / Kovács Gábor, Vétek György. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2008. - 351 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9729-83-4 kötött : 4490,- Ft
sör
663.4(100)
[AN 2800447]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2009.
   Közös út? : Magyarország nyer vagy veszít? : a közös agrárpolitika jövője 2014-től: radikális reform vagy felszámolás? : az I. Magyar Agrárakadémia előadásai, vitái, dokumentumai : Nádudvar, 2008. április 11-12. / szerk. Tabajdi Csaba. - [Pilisszentkereszt] : EU-Ground Kft., [2008]. - 234 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5928-4 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági politika - vidékfejlesztés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
338.43(439)"200" *** 061.3(439-2Nádudvar)
[AN 2799238]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2009.
Magó László (1973-)
   Géphasználat műszaki-ökonómiai jellemzői különböző színvonalú gépesítettség esetén az üzemi méret függvényében = Technical-economical parameters of machine utilization under different level of mechanization subject to farm size / írta Magó László. - Gödöllő : FVM MGI, 2008. - 39 p. : ill. ; 30 cm. - (Mezőgazdasági gépesítési tanulmányok, ISSN 0521-422X ; 44/1.)
Bibliogr.: p. 37-38. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-611-455-8 fűzött
mezőgazdaság - automatizálás - gazdaságosság
631.171 *** 330.131
[AN 2799219]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2009.
   Nagy dísznövénylexikon : [fenyők és örökzöldek, kerti dísznövények, szobanövények, fák és cserjék] / [összeáll. Balázs Erzsébet et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 432 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-068-2 kötött : 8000,- Ft
dísznövény - szaklexikon
635.9:030
[AN 2798704]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2009.
Samay László
   Az egykori lengyeli uradalom szőlészete és borászata / Samay László. - Lengyel : Samay L., 2008. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39-43.
ISBN 978-963-06-5783-9 fűzött
Lengyel - helyismeret - borászat - szőlőművelés
663.2(439-2Lengyel) *** 634.8(439-2Lengyel) *** 908.439-2Lengyel
[AN 2799033]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2009.
Stadelmann, Peter
Das Aquarium (magyar)
   Az akvárium / Peter Stadelmann ; [ford. Kenéz Ákos]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-278-044-3 fűzött : 2495,- Ft
akvarisztika
639.34
[AN 2804089]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2009.
Stiles, David
Sheds (magyar)
   Kerti faházak, szerszámkamrák / David és Jeanie Stiles ; [az illusztrációkat kész. David Stiles]. - Budapest : Cser K., 2009. - 163, [24] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-278-031-3 fűzött : 4995,- Ft
faház - barkácsolás
712.3/.7 *** 728.99
[AN 2798578]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2009.
   A Tisza-Maros régióban termesztett búzafajták ipari hasznosítása, különös tekintettel a búzakeményítőre : zárójelentés = Industrial utilization of wheat cultivars of the Tisza-Maros region, with special attention to wheat starch productivity : final report / [szerk.] Erdei László ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Növénybiológiai Tanszék. - Szeged : SZTE TTIK Növénybiológiai Tansz., 2008. - 104 p. : ill. ; 22 cm
A bev. magyar nyelven is. - Bibliogr.
Fűzött
Dél-Alföld - Románia - Magyarország - búzatermesztés - ipari növény - terményfeldolgozás - agrokémia - határ menti kapcsolat
633.11 *** 631.57 *** 332.1(498) *** 332.1(439.14)
[AN 2798761]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2009.
   Vadászetikett : a vadászias viselkedési szabályok gyűjteménye / [szerk. Csekő Sándor] ; [az összeállítást kész. Agyaki Gábor et al.] ; [Boros Zoltán graf.]. - 2. jav. kiad. - [Szentendre] : Vadászlap Kft., [2008]. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-206-662-6 fűzött
vadászat - illemtan
639.1 *** 799.2 *** 395
[AN 2798787]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2136 /2009.
   Édeskönyv : finom sütemények. - [Tyukod] : Black & White, [2008]. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-053-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2801028]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2009.
   Karácsonyi sütemények : cenki finomságok / [szerk. Benke Éva]. - [Nagycenk] : Biosalvus Bt., [2008]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6398-4 fűzött
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 398.332.416
[AN 2801511]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2009.
   A Kisalföld receptjei : az olvasók szájíze szerint / [szerk. ... Szabó Csilla] ; [ételfotók ... O. Jakócs Péter]. - [Győr] : Lapcom Kft. : Kisalföld Kv., 2006-. - ill., színes ; 29 cm
A 4. kötet alcím nélkül, a 6. kötet alcíme: az olvasók ajánlatai alapján. - A 6. köt. fotóit kész. Bertleff András, Baranyai Edina, H., Magasi Dávid
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2635183]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Grillparti. - [2008]. - 200, [4] p.
ISBN 978-963-87674-5-5 kötött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2799393] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Jó éttermek, jó receptek. - [2008]. - 141, [4] p.
ISBN 978-963-87674-7-9 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - étterem - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 640.43/.44(439.114)
[AN 2800065] MARC

ANSEL
UTF-82139 /2009.
Lawson, Nigella (1960-)
Nigella express (magyar)
   Nigella expressz : jó ételek gyorsan / Nigella Lawson ; Lis Parsons fotográfiáival ; [ford. Szalai Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2008. - 209 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-497-176-4 kötött (hibás ISBN 963-497-176-4)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2800059]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2009.
Lieb, Ulrich
Modellbahn und PC (magyar)
   Modellvasút-tervezés számítógéppel / Ulrich Lieb ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2009. - 127 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-278-023-8 kötött : 3995,- Ft
vasútmodellezés - számítástechnika
689 *** 629.4.001.572 *** 681.3.004.14
[AN 2798530]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2009.
Liptai Zoltán
   A világ száz ételcsodája : [gasztronómiai kalandozás öt kontinensen] / [szerző Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2008]. - 204, [3] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Rejtőzködő értékeink nyomában, ISSN 1786-0369)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-590-358-0 kötött : 5980,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2800257]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2009.
Majthényi László (1966-)
   Szigetközi halételek, népi eledelek : receptekkel / Majthényi László, Nagy Zoltán ; [ill. Szilasi Attila]. - Szombathely : B.K.L. K., 2008. - 93 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-7334-33-7 kötött : 1860,- Ft
Szigetköz - ételspecialitás - hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56 *** 641.568(439Szigetköz)(083.12)
[AN 2799623]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2009.
Malovický, Václav
Švejkova cestopisná kuchařka (magyar)
   Švejk : útleíró szakácskönyv, avagy Mérsékelten honismereti kulináris kalandozások a prágai, délcseh, budějovicei, osztrák, bécsi, magyar, szlovák, lengyel, galíciai és zsidó konyhák körül / Václav Malovický ; [ford. és átd. Kocsis Péter]. - Budapest : Korona, cop. 2008. - 188 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Švejk útleíró szakácskönyv
ISBN 978-963-9589-35-3 kötött : 2750,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Közép-Európa - ételspecialitás - nemzeti étel - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(436/439)(083.12) *** 641.568(4-11)(083.12) *** 641.5(4-11) *** 885.0(092)Hašek,_J.(089.3)
[AN 2799556]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2009.
Marton Levente
   Ételmesék : történetek a konyhából / Marton Levente ; Schmalhorst Hendrik felvételeivel. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 173 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-5888-2 kötött : 4990,- Ft
gasztronómia - szakácskönyv
641 *** 641.55(083.12)
[AN 2799637]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2009.
Meződi József (1942-)
   Apostoli ételek / Meződi József ; [fotók Szalay Zoltán, ... Todoroff Lázár, ... Göbölyös László]. - Budapest : K.u.K. K., [2008]. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
melléklet címe: Karácsonyi dalok apostola
ISBN 978-963-9887-10-7 kötött : 3500,- Ft
Meződi József (1942-)
szakácskönyv - dal - auditív dokumentum
641.55(083.12) *** 784.3
[AN 2801260]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2009.
Spring, Alice
Magic recepes (magyar)
   Mágikus receptek / [írta Alice Spring] ; [ford. Vass Ilona]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Winx Club
ISBN 978-963-9763-36-4 kötött : 1990,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2798321]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2009.
Suga Péter
   Az étel és bor harmóniája : hat neves borászat közreműködésével és bemutatásával / Suga Péter ; [bor szakíró Kling József] ; [fotók O. Jakócs Péter]. - [Győr] : Hazánk, [2008]. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9829-04-6 kötött
Magyarország - gasztronómia - bor - borászat - szakácskönyv
641/642 *** 663.2(439) *** 641.55(083.12)
[AN 2800074]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2009.
Tóthné Pánya Marianna
   Ízek ajándékba / Tóthné Pánya Marianna ; [fotó C. Kiss Ilona, Konyhás István]. - Debrecen : TKK, [2008]. - [48] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-596-710-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2801198]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2149 /2009.
Fiore, Carlo (1920-)
Etica per giovani (magyar)
   A fiatalok etikája / Carlo Fiore ; [... ford. Mátyus Norbert és Varga Attila György] ; [rajz. Gianfranco Monaca]. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 323 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9455-01-6 fűzött
erkölcs - vallási erkölcs - ifjúság
172 *** 177 *** 316.346.3-053.6 *** 241
[AN 2803817]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2009.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Friedrich Nietzsche válogatott levelei : 1861. január - 1889. január / vál. és ford. Romhányi Török Gábor. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 267 p. ; 19 cm
A ford. a "Sämtliche Briefe" (Berlin : De Gruyter, 1974-1985) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-346-833-3 kötött : 2500,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század - levelezés
1(430)(092)Nietzsche,_F.(044)
[AN 2799048]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2009.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 1998-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-08-5 *
ókori Görögország - filozófus - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 331964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [14.], Törvények / [Kövendi Dénes fordítását átd. Bolonyai Gábor] ; [... az utószót ... Német György, ... Bolonyai Gábor írta]. - 2008. - 637 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9165-96-0 kötött : 3695,- Ft
filozófia - ókori görög irodalom - dialógus
1(38)Platōn *** 875-83=945.11
[AN 2801151] MARC

ANSEL
UTF-82152 /2009.
Popper Péter (1933-)
   Fáj-e meghalni? : mit tanítanak a halálról? : miben érdemes hinni? / Popper Péter. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2008], cop. 1999. - 176 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-055-8 fűzött : 1150,- Ft
halál
128
[AN 2803925]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2009.
Popper Péter (1933-)
   Hazugság nélkül / Popper Péter. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2008], cop. 1999. - 157 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-056-5 fűzött : 1150,- Ft
hazugság
179.8 *** 159.9
[AN 2803933]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2009.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Vorträge für die Arbeiter am Goetheanumbau (magyar)
   Munkás-előadások / Rudolf Steiner. - Budapest : Új Mani-fest K., 2002-. - 21 cm
antropozófia
1(436)Steiner,_R.
[AN 931855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A természet és az ember szellemtudományos nézőpontból : 10 előadás : Dornbach, 1924. január 8 - február 27. / [ford. Malomsoky Ildikó]. - 2008. - 156 p. : ill.
ISBN 978-963-86578-8-6 kötött
antropozófia
141.333
[AN 2799820] MARC

ANSEL
UTF-82155 /2009.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Sors és sérülés / F. Várkonyi Zsuzsa. - Budapest : Mérték K., 2008. - 286 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-35-4 kötött
sors - akarat
129.6 *** 123 *** 159.947
[AN 2800851]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2156 /2009.
Alföldi Kálmán (1938-)
   Adatok az Ácsi Református Egyház és a település történetéből / Alföldi Kálmán. - Ács : Ácsi Református Egyh. Presbitériuma, 2008. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6431-8 fűzött
Ácsi Református Egyházközség
Ács - egyháztörténet - református egyház - helytörténet
284.2(439-2Ács)(091) *** 943.9-2Ács
[AN 2799763]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2009.
Augustinus Aurelius (354-430)
Tractatus in Ioannis evangelium (magyar)
   Beszédek Szent János evangéliumáról / Szent Ágoston. - Budapest : Jel K., 2008-. - 21 cm
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
ókeresztény irodalom - ókori latin irodalom - vallásfilozófia - bibliamagyarázat
276 *** 875-97=945.11 *** 22.07
[AN 2800263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., I-XXX. beszéd / [ford. Révészné Bartók Gertrud] ; [a bevezetőt írta Vanyó László]. - 2008. - XVI, 392 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 11.)
ISBN 978-963-9670-41-9 kötött
[AN 2800269] MARC

ANSEL
UTF-82158 /2009.
   A Biblia gyermekszemmel / Szombathely város általános iskoláinak közreműködésével ; kiad. a Szombathelyi Polgár Kulturális Alapítvány. - [Szombathely] : Szombathelyi Polgár Kulturális Alapítvány, cop. 2008. - [56] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88157-0-5 fűzött : 1300,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekrajz
22.046 *** 379.825-053.2
[AN 2800178]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2009.
Bikfalvi Géza
   Jezsuita olvasókönyv / Bikfalvi Géza ; [közread. a] METEM. - Budapest : METEM, 2008. - 161 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-31-5 fűzött
Societas Jesu
Magyarország - egyháztörténet - jezsuiták - művelődéstörténet
271.5 *** 271.5(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 2798924]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2009.
Brückner Ákos (1933-)
   Krisztus sokféleképpen él bennünk / Brückner Ákos Előd. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2008. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9862-07-4 kötött : 1800,- Ft
Brückner Ákos (1933-)
Magyarország - katolikus pap - vallásos irodalom - 20. század - ezredforduló - interjú
282(439)(092)Brückner_Á.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 2800558]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2009.
Day by day with Bible characters (magyar)
   Napról napra együtt bibliai személyekkel / szerk. Ivan Steeds. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 384 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-02-4 fűzött
irodalmi alak - bibliai történet
22.046
[AN 2800502]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2009.
Dickinson, George T.
Hidden patterns and the grand design (magyar)
   Eszter királyné / George T. Dickinson ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - 2. kiad. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 93 p. ; 20 cm
Megj. "Eszter, aki elnyerte a király kegyeit" címmel is
ISBN 978-963-87707-9-0 fűzött
Biblia. Ószövetség. Eszter könyve
bibliamagyarázat
222.9.07
[AN 2804338]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2009.
Dresbach, Helmut
...die haben es gut! (magyar)
   "...jó dolguk lesz!" / Helmut Dresbach. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 40 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-09-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2800804]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2009.
Erdő Péter (1952-)
   Jöjj el, Urunk, Jézus! : adventi elmélkedések / Erdő Péter. - Budapest : Jel, 2008. - 51 p. ; 17 cm + 2 CD
ISBN 978-963-9670-52-3 kötött : 3500,- Ft
lelkigyakorlat - auditív dokumentum
242
[AN 2799576]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2009.
Fabiny Tamás (1959-)
   Neki növekednie kell.. : Fabiny Tamással beszélget Szőnyi Szilárd. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 120 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 60.)
ISBN 978-963-662-027-1 fűzött : 1500,- Ft
Fabiny Tamás (1959-)
Magyarország - teológus - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
284.1(439)(092)Fabiny_T.(047.53)
[AN 2800615]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2009.
Ferrero, Bruno
Il canto del grillo (magyar)
   A tücsök dala : apró történetek az életből / Bruno Ferrero ; [... ford. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-8456-10-8 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2803783]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2009.
Ferrero, Bruno
   Több fényt / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 71 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-8456-71-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-71-X)
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2803793]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2009.
François de Sales (1567-1622)
   Segítség a szeretethez : gondolatok minden napra Marianne Ligendza válogatásában / Szalézi Szent Ferenc ; [ford. T. Bori Zsuzsa]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 125 p. ; 17 cm
A ford. a "Für die Liebe bestimmt" (Kevelaer : Butzon und Bercker, 1979) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9642-81-2 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom - aforizma
244(0:82-84)
[AN 2800634]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2009.
Horváth Pál (1951-)
   Philosophia perennis : a modern katolikus gondolkodás története / Horváth Pál. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 316 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 978-963-662-198-8 fűzött : 4200,- Ft
filozófiatörténet - katolicizmus - 19. század - 20. század - keresztény teológia
23 *** 282 *** 1(100)"18/19"
[AN 2800815]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2009.
   Isten és az emberek szolgálója volt.. : Mariházy Benno a fertőd-eszterházi lelkész, 1918-1975 / [szerk. Bertha János] ; [kiad. az Esterházy Pál Alapítvány]. - 2. kiad. - [Fertőd] : Esterházy Pál Alapítvány, 2008. - 133 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6012-9 fűzött
Mariházy Bennó (1918-1975)
Magyarország - katolikus pap - bencések - 20. század - életrajz
271.1(439)(092)Mariházy_B.
[AN 2801490]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2009.
Jacobs, A. J. (1968-)
The year of living biblically (magyar)
   Egy évem az Írás szerint : alázatteli kísérlet a Biblia útmutatásainak szó szerinti követésére / A. J. Jacobs ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 467 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-072-1 kötött : 3990,- Ft
judaizmus - vallási törvény - életmód - kísérlet - memoár
296(089.3) *** 22.061.1(089.3)
[AN 2801495]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2009.
   Karácsonyi János élete és munkássága : 150 éve született Karácsonyi János / [szerk. Petróczki Zoltán] ; [kiad. a Karácsonyi János Katolikus Gimnázium ...]. - Gyula : Karácsonyi J. Katolikus Gimn. ; Békéscsaba : Typografika, 2008. - 165, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9792-08-1 kötött
Karácsonyi János (1858-1929)
Magyarország - püspök - történész - 19. század - 20. század - életrajz
282(439)(092)Karácsonyi_J. *** 930.1(439)(092)Karácsonyi_J.
[AN 2800095]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2009.
Kárpáti Petronella (1948-)
   Oltalomra vágyunk / Kárpáti Petronella ; [közread. a] ... Felfedezések Alapítvány. - 3. átd. kiad. - Budapest : Advent Irod. Műhely : Felfedezések Alapítvány, 2008. - 119 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-87981-5-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2804071]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2009.
Kárpáti Petronella (1948-)
   Szeretetre vágyunk / Kárpáti Petronella ; [közread. az] ... Adventista Teológiai Főiskola. - 4. átd. kiad. - Budapest : Advent Irod. Műhely ; Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2008. - 132 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-87816-1-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2804075]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2009.
Kaufmann, Stephen
First the foundations! (magyar)
   Kezdjük az alapoknál! : a keresztyén iskolai oktatás legfontosabb építő elemei / Stephen Kaufmann ; [közread. az ACSI Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2008. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5441-8 fűzött
vallásoktatás - didaktika
268 *** 37.017.93 *** 371.3
[AN 2800668]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2009.
Kecser István (1938-)
   Valóságok : Isten hajlékai a Földön / Kecser István. - [Budapest] : Szerző, 2009. - 73 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-4432-7 fűzött
szent hely - bibliamagyarázat
291.35 *** 22.07
[AN 2798746]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2009.
Kocsi György (1955-)
   Jézus szeretetéért : Kocsi György teológussal beszélget Simon Erika. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 130 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 58.)
ISBN 978-963-662-017-2 fűzött : 1500,- Ft
Kocsi György (1955-)
Magyarország - teológus - katolikus pap - 20. század - 21. század - interjú
282(439)(092)Kocsi_Gy.(047.53)
[AN 2800604]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2009.
Lie zi (Kr. e. 4. sz)
Chong xu zhen jing (magyar)
   Az elomló üresség igaz könyve / Lie Ce ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-227-168-2 fűzött : 2490,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 895.1-96=945.11 *** 1(510)Lie_zi
[AN 2799066]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2009.
Madocsai Miklós
   Imádságmozaik / Madocsai Miklós. - [Piliscsaba] : [Fébé Kht.], 2008-. - 21 cm
Közread. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság
Fűzött
szent - egyházi személy - keresztény egyház - ima
242 *** 28(100)(092)
[AN 2800606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Válogatás az első tizenöt század keresztény imádságaiból, életrajzi adatokkal, a történeti háttér rövid ismertetésével, illusztrációkkal, imádságra buzdító szavakkal és imádságos versidézetekkel / a grafikákat kész. Kiss Viktor. - 2008. - 235 p. : ill.
[AN 2800616] MARC

ANSEL
UTF-82180 /2009.
Magyar Katolikus Püspöki Kar
   A Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai 1949-1965 között : dokumentumok / Borovi József gyűjtésének felhasználásával összeáll. Balogh Margit ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és a Szeged-csanádi Püspökség]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Szeged : Szeged-csanádi Püspökség, 2008. - 2 db (1474 p.) ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-24-7 kötött
Magyarország - katolikus egyház - egyháztörténet - Kádár-korszak - Rákosi-korszak - történelmi forrás
282(439)"1949/1965"(093.2)
[AN 2799551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 702 p.
[AN 2799562] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 710-1474.
[AN 2799567] MARC

ANSEL
UTF-82181 /2009.
Magyar Zoltán (1967-)
   Pannónia védőszentje : Szent Márton a magyar kultúrtörténetben / Magyar Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2008. - 109, [2] p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 99-102.
ISBN 978-963-662-157-5 kötött : 3800,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
Pannonia - Magyarország - szent - 4. század - művelődéstörténet
235.3(092)Martin_de_Tours *** 930.85(439)
[AN 2799029]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2009.
McBirney, Allegra
Amy's prayer (magyar)
   Amy imádsága / Allegra McBirney ; [ford. Kenyeres Anna] ; [... kiad. Association of Christian Schools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2008. - 12 p. : ill. ; 15x15 cm
Fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2800349]
MARC

ANSEL
UTF-82183 /2009.
McBirney, Allegra
Andy and Katie and the invaders (magyar)
   Andris, Kati és a betolakodók / Allegra McBirney ; [ill. Steve Bates] ; [ford. Kenyeres Anna] ; [... kiad. Association of Christian Schools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2008. - 16 p. : ill. ; 15x15 cm
Fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2800367]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2009.
McBirney, Allegra
The great experiment (magyar)
   A nagy próbatétel / Allegra McBirney ; [ford. Huszár Krisztina] ; [ill. Demeter Noémi] ; [... kiad. Association of Christian Schools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2008. - 20 p. : ill. ; 15x15 cm
Fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2800383]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2009.
McBirney, Allegra
The mountain (magyar)
   A hegy / Allegra McBirney ; [ill. Steve Bates] ; [ford. Kenyeres Anna] ; [... kiad. Association of Christian Schools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2008. - 20 p. : ill. ; 15x15 cm
Fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2800380]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2009.
   A megtérés misztériuma : [lelki könyv Szent Pál éve alkalmából] : [elmélkedések, imádságok, történetek, életpéldák] / szerk. Vereb István. - Szeged : Codex K., 2008. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5784-6 fűzött
Pál (apostol) (8?-67)
megtérés - vallásos irodalom
248.152 *** 244
[AN 2799100]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2009.
Mehringer, Helmut
Meine Suche nach Wahrheit (magyar)
   Az igazságot keresem / Helmut Mehringer. - Eger : Hárfa, cop. 2008. - 70 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 66-70.
ISBN 978-963-8292-00-1 fűzött
kereszténység - katolikus egyház
23/28 *** 282
[AN 2798740]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2009.
Mindszenty József (1892-1975)
   Akarok lenni népem lelkiismerete : [Mindszenty József bíboros emlékirataiból...] / [felolvassa Dunai Tamás]. - Budapest : Jel K., 2008. - 93 p. ; 17x17 cm + 2 CD
ISBN 978-963-9670-51-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - bíboros - 20. század - memoár - auditív dokumentum
282(439)(092)Mindszenty_J.(0:82-84)
[AN 2800129]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2009.
Mücher, Werner
Du bist würdig (magyar)
   "Méltó vagy!" : bevezetés a Jelenések könyvébe : fogalmi szójegyzékkel / Werner Mücher. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9867-03-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 2800641]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2009.
Mücher, Werner
Das Lied der Lieder (magyar)
   Az Énekek éneke könyvének magyarázata / Werner Mücher. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-93-3 fűzött
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
bibliamagyarázat
223.9.07
[AN 2800656]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2009.
Nagy Márta (1953-)
   A bizánci ikontól a nyugati barokkig : tanulmányok a magyarországi görög diaszpóra egyházművészetéről = Apo tis vyzantines eikones ōs to dytiko mparok : meletes gia tīn ekklīsiastikī téchnī tīs ellīnikīs diasporas / Nagy Márta ; [a fényképeket ... kész. Dömötör Mihály]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 191 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás görög és angol nyelven
ISBN 978-963-473-179-5 fűzött
Magyarország - keresztény művészet - ortodox egyház - magyarországi görögök
246.7(439) *** 7.046.3(439) *** 281.9(439) *** 316.347(=774)(439)
[AN 2804077]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2009.
Netye Zoltán Pál
   Pogányok Mária országában : kereszténység előtti kultuszhelyek Magyarországon és Erdélyben / Netye Zoltán Pál. - Budapest : Nemzetek Európája K., 2008. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-963-87410-1-1 fűzött
Kárpát-medence - népművészet - népi vallásosság - keresztény művészet - pogányság
246(4-191) *** 7.033.1 *** 291.17 *** 7.031.4(4-191)
[AN 2798433]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2009.
Nitsche, Walter
Lieben will gelernt sein (magyar)
   A szeretetet tanulni kell / Walter Nitsche ; [ford. Keresztfalvi Mariann] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, [2008]. - 131 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-55-3 fűzött
vallásos irodalom - párkapcsolat
244 *** 316.472.4
[AN 2800563]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2009.
Őri Péter
   Aki a kegyelem / Őri Péter. - Budapest : Őri P., 2008. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6354-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2801608]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2009.
Pál Ferenc (1966-)
   A jelen lévő Isten : Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 105, [2] p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 59.)
ISBN 978-963-9642-65-2 fűzött : 1500,- Ft
Pál Ferenc (1966-)
Magyarország - katolikus pap - hit - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Pál_F.(047.53) *** 211
[AN 2800621]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2009.
Petersen, Randy
The powerful prayer of Jabez (magyar)
   Lélekemelő imádságok : fohászok a mindennapokhoz / írta Randy Petersen ; ill. Elizabeth Mowry. - Pécs : Alexandra, 2008. - 124 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mennybéli vigasz, ISSN 2060-5528)
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-368-692-8 kötött
vallásos irodalom - ima
244 *** 243 *** 248.143
[AN 2798737]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2009.
Prayers comfort (magyar)
   Vigasztaló imák : a remény ajándéka / [ill. Vivian Browning, Marian Hirsch, Steven Mach]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 188 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mennybéli vigasz, ISSN 2060-5528)
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-712-8 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 2798733]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2009.
Silver linings: prayer (magyar)
   Imák : meghitt pillanatok Istennel / [ill. Vivian Browning et al.]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 188 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mennybéli vigasz, ISSN 2060-5528)
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-368-702-4 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 2798741]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2009.
Szabó Ferenc (1931-)
   Arcodat keresem : az élő Isten és az élet kultúrája felé : két nyári sorozat a Vatikáni Rádióban / Szabó Ferenc. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 113, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9642-60-7 fűzött : 1800,- Ft
Vatikán - vallásos irodalom - rádióműsorszám
244 *** 791.9.096(456.31)
[AN 2800592]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2009.
   Szent Márton kultuszának közép-európai emlékei : Szombathelyi Képtár, 2008. november 6 - 2009. február 22. / [a kiállítást ... rend., a katalógust szerk. és a fejezetek bev. szövegét írta Zsámbéky Monika]. - [Szombathely] : Szombathelyi Képtár, [2008]. - 144 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8368-65-2 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Közép-Európa - szent - kultusz - képzőművészet - keresztény művészet - kiállítási katalógus
235.3(092)Martin_de_Tours *** 73/76.046.3(4-11) *** 394.944 *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2799816]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2009.
Szigeti Jenő (1936-)
   Isten gyermekei ma, szeretetközösségben Istennel / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 28 p. ; 21 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-963-9741-18-8 fűzött
hit
211
[AN 2800275]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2009.
Szigeti Jenő (1936-)
   Még egy esély, hogy a rosszat jóvá tegyük / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-963-9741-33-1 fűzött
isteni kegyelem - vallásos irodalom
234 *** 244
[AN 2800280]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2009.
Szigeti Jenő (1936-)
   Még van választásod: misszió egy megrontott világban / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-963-9741-37-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2800284]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2009.
Szigeti Jenő (1936-)
   A nagy ismeretlen: a Szentlélek / Szigeti Jenő. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 133, [3] p. ; 19 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
ISBN 978-963-9741-35-5 fűzött
vallásos irodalom - Szentlélek Isten
244 *** 231.3
[AN 2800267]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2009.
Szilárdfy Zoltán (1937-)
   A magánáhítat szentképei : a szerző gyűjteményéből = Kleine Andachtsbilder des Barock : aus der Sammlung des Verfassers / Szilárdfy Zoltán. - Szeged : JATE Néprajzi Tansz., 1995-. - 24 cm
A 2. köteten a párhuzamos cím: Kleine Andachtsbilder. - A 3. köteten a párhuzamos cím: Kleine Andachtsbilder aus der Sammlung des Verfassers
ISBN 963-482-142-1 * fűzött : ár nélkül
ikonográfia - magángyűjtemény - szentkép
246.5 *** 769.4.046.3(100) *** 069.017(439)Szilárdfy
[AN 186121]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Alkalmazott szentképek, 16-21. század = Angewandte Andachtsbilder, 16-21. Jahrhundert. - 2008. - 622 p. : ill., részben színes. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 12.)
Bibliogr.: p. 43-46.
ISBN 978-963-482-896-9
[AN 2799891] MARC

ANSEL
UTF-82206 /2009.
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
Lettres à mes frères prêtres (magyar)
   Levelek paptestvéreimhez / Lisieux-i Szent Teréz ; [ford. Jakubinyi György]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2008. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Gaucher, Guy előszavával
ISBN 978-963-87970-0-1 fűzött
Franciaország - szent - levelezés - 19. század
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus(044)
[AN 2801967]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2009.
Thomas, Choo
Heaven is so real! (magyar)
   A menny valóság! / Choo Thomas ; [ford. Gulyás Csilla] ; [... kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2008. - XXII, 256 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88098-4-1 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2801350]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2009.
Tokics Imre (1956-)
   A könyvek könyve : a Biblia lépésről lépésre : a világot formáló evangélium / Tokics Imre. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 355 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliai Szabadegyetem, ISSN 1788-6252)
Bibliogr.: p. 345-346.
ISBN 978-963-9741-19-5 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2800252]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2009.
White, Ellen Gould (1827-1915)
The desire of ages (magyar) (röv. kiad.)
   Passió : a szeretet története / Ellen G. White ; [ford. Homoki Henrietta, Dobos János]. - 3. kiad. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87707-6-9 fűzött
Jézus
szenvedéstörténet
232.96
[AN 2803997]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2009.
White, Ellen Gould (1827-1915)
   Az idők jelei : a próféta nem a jövő vallatója, hanem a megtérés prédikátora / Ellen G. White ; [vál. és ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 179 p. ; 20 cm. - (Az idők jelei, ISSN 1789-7009)
ISBN 978-963-9741-32-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2800289]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2009.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Steps to Christ (magyar)
   Jézushoz vezető út / Ellen G. White ; [ford. Bánfiné Roóz Magdolna]. - 21. kiad. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87816-4-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2803977]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2009.
Wuest, Kenneth S. (1893-1962)
   Szótanulmányok a Filippi levélhez ; Szótanulmányok Péter első leveléhez / Kenneth S. Wuest. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 152 p. ; 20 cm
A ford. a "Word studies in the Greek New Testament Vol. II." (Grand Rapids, MIch. : Wm. B. Eerdmans Publ., 1942) c. kiad. alapján kész. - Gerinccím: Szótanulmányok a Filippi levélhez és Péter első leveléhez
ISBN 978-963-9867-06-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
Biblia. Újszövetség. Péter levelei
hermeneutika - bibliamagyarázat
227.6.06 *** 227.92.06
[AN 2800581]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2009.
Żiółkowski, Andrzej
Łatwe odpowiedzi na trudne pytania (magyar)
   Könnyű válaszok nehéz kérdésekre / Andrzej Żiółkowski ; [ford. Rostetter Szilveszter]. - Budapest : Jel, 2008. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-56-3 fűzött
vallásos irodalom - katekizmus - gyermekkönyv
238.1(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2801545]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2214 /2009.
   Dimenziók éve, 1968 : 2008. május 22-23-án Budapesten rendezett nemzetközi konferencia előadásai / [szerk. Schmidt Mária] ; [rend., közread. a] XX. Század Intézet. - Budapest : XX. Század Int., 2008. - 334 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88081-0-3 fűzött
Csehszlovákia - társadalmi probléma - világpolitika - történelem - magyar történelem - politikai feszültség - Kádár-korszak - 60-as évek - konferencia-kiadvány
304(100)"1968" *** 943.9"1968" *** 943.7"1968" *** 327.5(100)"1968" *** 061.3(439-2Bp.)"2008" *** 304(439)"196"
[AN 2799535]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2009.
Eriksen, Thomas Hylland (1962-)
Ethnicity and nationalism (magyar)
   Etnicitás és nacionalizmus : antropológiai megközelítések / Thomas Hylland Eriksen ; [... előszót írta Feischmidt Margit]. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2008. - 268 p. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Ford. Becze Szabolcs et al. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-144-5 fűzött : 2690,- Ft
szociálantropológia - nemzetiségi kérdés - kulturális antropológia
316.7 *** 39.001 *** 316.347(=00)(100)
[AN 2798473]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2009.
Handó Péter
   Alvó konfliktusok mezején : interkulturális kapcsolatok Sóshartyánban / Handó Péter. - Salgótarján : BBMK és Közművel. Int., 2008. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Bibliogr.: p. 157-162.
ISBN 978-963-7284-55-7 fűzött : 2000,- Ft
Sóshartyán - Magyarország - kulturális antropológia - cigányság - interetnikus kapcsolat - szociográfia
316.7(439-2Sóshartyán) *** 316.347(=914.99)(439-2Sóshartyán) *** 308(439-2Sóshartyán)
[AN 2798870]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2009.
   Hídszerepek : cigány integrációs kérdések / szerk. Nagy Attila, Péterfi Rita. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2008. - 308 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.: p. 303-305. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-553-9 fűzött
Magyarország - társadalmi integráció - kisebbségi politika - könyvtárügy - ezredforduló - cigányság
316.347(=914.99)(439)"200" *** 323.13(=914.99)(439)"200" *** 02(439)"200"
[AN 2798697]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2009.
Knjiga za svaku ženu (magyar)
   Nők könyve / [szerk. Zvezdana Šelmić] ; [ford. Molnár Balázs]. - [Budapest] : Novum, 2008. - 425 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9703-52-0 kötött
- egészséges életmód - háztartás
316.37-055.2 *** 64-055.2 *** 613
[AN 2798290]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2009.
   Nagyítás : tanulmányok, beszélgetések, előadások ifjúságsegítőknek / [szerk. Gesztes Olympia] ; [a rajzokat Galuska László Pál kész.] ; [közread. a] Nagyító Alapítvány. - Szeged : Nagyító Alapítvány, 2008. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88033-0-6 fűzött
Magyarország - ifjúságpolitika - ifjúságvédelem
316.37-053.2/.6(439) *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 2798843]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2009.
   Reflexiók és mélyfúrások / szerk. Havasréti József, Szíjártó Zsolt. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2008. - 248 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
A 2007. márc. 9-10-én Pécsett azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyagával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-088-2 fűzött : 2350,- Ft
Magyarország - kulturális antropológia - kultúra - tömegkommunikáció - 20. század - ezredforduló
316.7(439)"197/200" *** 39 *** 316.7 *** 316.774(439)"197/200"
[AN 2798529]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2009.
   Slovenci v Szombathelyu, 1998-2008 = A szombathelyi szlovének, 1998-2008 / [ured. ... Kozár Mária és Mukics Ferenc] ; [... izd. Slovenska manjšinska samouprava]. - Sombotel : Slovenska manjšinska samouprava, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6015-0 fűzött
Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület
Szombathely - magyarországi szlovének - egyesület
316.347(=863)(439-2Szombathely) *** 061.2(439-2Szombathely)
[AN 2799633]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2009.
   Szilánkok : asszonysorsok tükörfényben / [szerk. Lenke Anita, Kozákné Kulcsár Natália] ; [fotók ... Ekhardt Júlia] ; [kiad. a Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház]. - [Miskolc] : Lorántffy Zs. Ref. Kismamaház, [2008]. - 110 p. : ill. ; 19x22 cm
ISBN 978-963-06-5950-5 kötött
Magyarország - családon belüli erőszak - nő - memoár
316.37-055.2 *** 343.54(439)(0:82-94)
[AN 2800665]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2223 /2009.
Bán József (1924-)
   Matyó hagyományok nyomában / Bán József ; [kiad. Mezőkövesd Könyvtáráért Alapítvány]. - Mezőkövesd : Mezőkövesd Könyvtáráért Alapítvány, 2008. - 306 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5091-5 kötött
Mezőkövesd - magyar néprajz - matyók - helyismeret
39(=945.11matyók) *** 908.439-2Mezőkövesd
[AN 2798673]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2009.
Gál Péter József
   Szentlélek és Turul / Gál Péter József. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2008. - 316, [74] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-187-2 fűzött : 3400,- Ft
magyar néprajz - magyar őstörténet - magyar ősvallás - monda
398.221(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11)
[AN 2798909]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2009.
   A kicsi dió és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-844-6 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2798863]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2009.
Lázár Katalin (1955-)
   Gyertek, gyertek játszani! / Lázár Katalin. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2002-. - 24 cm
Oktatási segédanyag
népi játék - mondóka - tanári segédkönyv
394.3-053.2(=945.11)(072) *** 398.831(=945.11)(072)
[AN 933856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Játékközlés: Alföld / [... rajz. ... Nagyistók Mária]. - 2008. - 495 p. : ill.
Bibliogr.: p.443-475.
ISBN 978-963-7338-85-4 fűzött
Alföld - népi játék - mondóka - tanári segédkönyv
394.3-053.2(=945.11)(439.14)(072) *** 398.831(=945.11)(439.14)(072)
[AN 2801271] MARC

ANSEL
UTF-82227 /2009.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
Raga (magyar)
   Raga : a láthatatlan kontinens megismerése / Jean-Marie Gustave Le Clézio ; [ford. Novák Petra]. - Budapest : Partvonal, cop. 2008. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-17-1 kötött
Óceánia - Új-Hebridák - néprajz - helyismeret
39(9) *** 908.9
[AN 2801165]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2009.
Takács Erika
   Babonák és hiedelmek / Takács Erika. - [Budapest] : Fix-therm Kft., [2008]. - 119 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9726-15-4 kötött
néphit - babona
398.3(100) *** 392(100)
[AN 2801273]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2229 /2009.
Andan, Julius
   A világ a színfalak mögött / Julius Andan ; [kiad. a Stratéga Alapítvány a Gondolkodó Magyarországért]. - [Budapest] : Stratéga Alapítvány a Gondolkodó Magyarországért, cop. 2008. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6083-9 fűzött
összeesküvés - rejtély
327.88 *** 001.94
[AN 2800356]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2009.
Bogár László (1951-)
   Magyarország felszámolása / Bogár László. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 228 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 5.)
ISBN 978-963-7510-76-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - belpolitika - közvélemény - ezredforduló
323(439)"200" *** 316.65(439)"200"
[AN 2798711]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2009.
Dénes Iván Zoltán (1946-)
   Liberális kihívásra adott konzervatív válasz / Dénes Iván Zoltán. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2008. - 282 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 11.)
Bibliogr.: p. 248-274.
ISBN 978-963-446-504-1 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - konzervativizmus - politikai filozófia
329.11(439) *** 321.01
[AN 2799563]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2009.
Dénes Iván Zoltán (1946-)
   Szabadság - közösség : programok és értelmezések / Dénes Iván Zoltán. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2008. - 365 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 9.)
Bibliogr.: p. 311-350.
ISBN 978-963-446-502-7 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - politikai filozófia - politikatörténet
321.01 *** 32.001(439)
[AN 2799585]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2009.
Garde, Paul
Le discours Balkanique (magyar)
   Balkáni beszéd : szavakról és emberekről / Paul Garde ; [ford. Jakabffy Imre és Jakabffy Éva]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 382 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-376.
ISBN 978-963-662-195-7 fűzött : 4200,- Ft
Balkán - nemzet - identitás - történelem - helyismeret
323.1(=00)(497) *** 316.63(497) *** 908.497 *** 949.7
[AN 2800731]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2009.
Kecskeméti Károly (1933-)
   Magyar liberalizmus, 1790-1848 / Kecskeméti Károly. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2008. - 409 p. : ill. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 10.)
Bibliogr.: p. 378-398.
ISBN 978-963-446-503-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - liberalizmus - politikatörténet - magyar történelem - 19. század
329.12(439)"18" *** 32(439)"179/184" *** 943.9"179/184"
[AN 2799559]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2009.
Libellus de institutione morum (magyar)
   Szent István király intelmei [elektronikus dok.] / Lukács Sándor előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Jel, 2008. - 1 CD (38 min 24 sec) ; 12 cm + mell. (21 p.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9670-35-8 : 1950,- Ft
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
321.01(0:82-84) *** 871-84(439)=945.11
[AN 2800069]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2009.
   Liberalizmus és nemzettudat : dialógus Szabó Miklós gondolataival / [szerk. Dénes Iván Zoltán]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2008. - 486 p. ; 21 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-501-0 kötött : 3500,- Ft
Szabó Miklós (1935-2000)
Magyarország - liberalizmus - nemzettudat - 20. század - történész
329.12(439)"19" *** 323.1(439)"19" *** 930.1(439)(092)Szabó_M.
[AN 2799572]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2009.
   Szamárságok és elefántok : az amerikai elnökválasztás / Barkóczi Balázs [et al.] ; kiad. Generáció 2020 Egyesület. - Budapest : Generáció 2020 Egyes., 2008. - 85 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 78-80.
Fűzött
Egyesült Államok - politikai rendszer - választás - ezredforduló - államfő
324(73)"2008" *** 342.511(73) *** 342.8(73)
[AN 2799510]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2009.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Polgári politikai lexikon / összeáll. Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Kairosz, 2008. - 359 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-094-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - politológia - belpolitika - politikus - szaklexikon
32.001:030 *** 32(439)(092):030
[AN 2800809]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2009.
Todorova, Mariâ
   Bones of contention : the living archive of Vasil Levski and the making of Bulgaria's national hero / Maria Todorova. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - XXI, 600 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-24-1 kötött
Levski, Vasil Ivanov (1837-1873)
Bulgária - politikus - forradalmár - kultusz - 19. század - 20. század - életrajz
32(497.2)(092)Levski,_V._I. *** 394.944
[AN 2801598]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2009.
Tóth Ágnes (1961-)
   Hazatértek : a németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete / Tóth Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2008. - 375 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-149-0 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - kitelepítés - magyarországi németek - repatriálás - 1945 utáni időszak
325.254(=30)(439)"194" *** 325.272(=30)(439)"194"
[AN 2798736]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2009.
Türk Attila
   Hősök vagy terroristák / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2008. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-578-5 fűzött
terrorizmus - iszlám
323.285(100) *** 297
[AN 2801303]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2009.
   Turkey in transit : democratization in Turkey = Turkey in transit : Türkiye'de demokratikleşme / [publ. by the] Freedom House. - Budapest : Freedom House Europe, 2008. - 26, 26 p. ; 30 cm
Az angol és a török nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4932-2 fűzött
Törökország - politika - társadalmi fejlődés - demokrácia - ezredforduló - európai integráció
323(560)"199/200" *** 327(560)"199/200" *** 327.39(4-62)
[AN 2799290]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2243 /2009.
Balla Vilmos (1862-1934)
   A kávéforrás : [régi pesti kávéházak legendái] / Balla Vilmos ; [szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Saly Noémi]. - Budapest : Szó K., 2008. - 192 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9870-03-1 kötött : 3990,- Ft
Budapest - kávéház - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
930.85(439-2Bp.)"18/19" *** 640.44(439-2Bp.)
[AN 2801034]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2009.
Bátyai Gitta
   A hídon át Újszegedre / Bátyai Gitta. - Szeged : [Bátyai G.], 2008. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5286-5 fűzött
Szeged - művelődéstörténet - 20. század
930.85(439-2Szeged)"19"
[AN 2799014]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2009.
Bede Ádám
   Szentes halmai / Bede Ádám. - Szentes : Csongrád M. Lvt. Szentesi Levéltára, 2008. - 110, [18] p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Szentesi műhely füzetek, ISSN 1416-8677 ; 10.)
Bibliogr.: p. 88-105. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5363-3 fűzött
Szentes - régészet - halomsír - jegyzék
903.45(439-2Szentes)(083.8) *** 903.53(439-2Szentes)(083.8)
[AN 2801457]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2009.
Cawthorne, Nigel (1951-)
Victory (magyar)
   Győzelem : a történelem 100 legnagyobb hadvezére / Nigel Cawthorne. - Pécs : Alexandra, 2008. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Bódogh-Szabó Pál
ISBN 978-963-370-879-8 kötött
hadvezér - világtörténelem - hadtörténet
930.9(092) *** 355.48(100)(092)
[AN 2801920]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2009.
Demszky Gábor (1952-)
   Keleti éden : szamizdat apámnak / Demszky Gábor. - Budapest : Noran, 2008. - 303, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm + 2 mell.
Bibliogr.: p. 285-289.
ISBN 978-963-283-003-2 kötött : 3600,- Ft
Demszky család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Demszky
[AN 2800829]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2009.
Dolinay Gyula (1850-1918)
   Történelmi arcképcsarnok : a "Lányok lapja" és "Hasznos mulattató" ifjúsági lapok melléklete. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, 2008. - 528 p. : ill. ; 25 cm
Írta Dolinay Gyula. - borító és gerinccím: A magyar nemzet történelmi arcképcsarnoka. - Eredeti kiadása: Budapest : Országgy. Értesítő Kő- és Kvny., 1897
ISBN 978-963-375-579-2 kötött
Magyarország - történelmi személy - életrajz - hasonmás kiadás
943.9"08/17"(092) *** 094/099.07
[AN 2801176]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2009.
Hegedűs Péter
   Vaskakas is talál szemet : Győr históriája = The weathered vane : history of Győr / Hegedűs Péter, Szabó Zoltán ; [ford. Böröczky Éva]. - [Győr] : Győri Innovációs és Marketing Kft., cop. 2008. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-06-6388-5 fűzött
Győr - helytörténet - humoreszk
943.9-2Győr(0:82-7)
[AN 2800017]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2009.
Jerkó Gyula
   Kapuvár : múlt - jelen képekben / Jerkó Gyula. - [Kapuvár] : Szerző, 2008. - 168 p., [1] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4327-6 kötött
Kapuvár - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Kapuvár(084.12) *** 908.439-2Kapuvár(084.12)
[AN 2799080]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2009.
Kiszeli Lajos (1945-)
   Lébény könyve : a nagyközség történetének időrendi áttekintése a kezdetektől 2006-ig / Kiszeli Lajos ; [a színes fotókat kész. Kovács Gábor ..., Pálinger Béla ...] ; [kiad. Lébény Nagyközség Önkormányzata]. - Lébény : Lébény Nagyközs. Önkormányzata, [2008]. - 800 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 745-754.
ISBN 978-963-06-6040-2 kötött
Lébény - helytörténet - történeti kronológia
943.9-2Lébény(0:930.24)
[AN 2799931]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2009.
András (1940-)
   Tököl, 1956 / Kő András ; [kiad. Tököl Város Képviselő-testülete]. - 2. bőv. kiad. - [Tököl] : Képviselő-testület, cop. 2008. - 243 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
Tököl - magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956" *** 323.272(439)"1956"
[AN 2804086]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2009.
Kubínyi Tamás
   Bulcsu / Kubínyi Tamás, Pörzse Sándor ; Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán illusztrációival. - [Budapest] : Pytheas, cop. 2008. - 63 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9746-53-4 kötött : 3490,- Ft
magyar őstörténet - magyar történelem - 10. század - ifjúsági irodalom
930.8(=945.11)(02.053.2) *** 943.9"09"(02.053.2)
[AN 2801312]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2009.
London Katalin
   Túlélésre ítélt tárgyak / London Katalin ; [... képek London Katalin saját felvételei]. - Budapest : Athenaeum, [2008]. - 193, [6] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9797-66-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - híres ember - dísztárgy - ezredforduló - interjú
929(439)(047.53) *** 645.5 *** 688
[AN 2799787]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2009.
Lukács László (1950-)
   Az 1848-as móri csata emlékei = Begebenheiten über die Moorer Schlacht / Lukács László. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2008. - 39 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 41.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 963-9279-70-6 fűzött
Mór - magyar történelem - hadtörténet - csata - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9-2Mór"1848" *** 355.48(439-2Mór)"'1848"
[AN 2799038]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2009.
Morris, Neil
Lost cities (magyar)
   Elveszett városok : [izgalmas tények a történelem legrejtélyesebb városairól] / Neil Morris. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A történelem rejtélyei)
Ford. Szász Terézia
ISBN 978-963-9747-51-7 kötött : 1190,- Ft
régészet - művelődéstörténet - ókor - gyermekkönyv
904(100)(02.053.2) *** 930.85(3)(02.053.2)
[AN 2798499]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2009.
Mundy, Susi Hasel (1943-)
A thousand shall fall (magyar)
   Ha ezrek esnek is el.. : egy család tagjainak lenyűgöző története, akik bátran gyakorolták hitüket Hitler Németországában, ezáltal Isten csodás tetteinek sokaságát élték át, ahogy megmentette életüket a biztos pusztulástól / Susi Hasel Mundy ; Maylan Schurch közrem. ; [ford. Gyetvai Gellért]. - 2. kiad. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87240-7-6 fűzött
Hasel család
Németország - családtörténet - történelem - második világháború - vallásos irodalom - memoár
929.52(430)Hasel(0:82-94) *** 943.0"1939/1945"(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 2803966]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2009.
   Öttömös évszázada, 1908-2008 / [szerk. Juhász Antal] ; [kiad. Öttömös Község Önkormányzata]. - Öttömös : Önkormányzat, 2008. - 236 p., [2] t. : ill., részben színes ; 25 cm + térk.
ISBN 978-963-06-6104-1 fűzött : 1800,- Ft
Öttömös - helytörténet
943.9-2Öttömös
[AN 2799581]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2009.
Picknett, Lynn
The masks of Christ (magyar)
   Krisztus álarcai : az istennek hitt ember körüli titkok és hazugságok feltárása / Lynn Picknett és Clive Prince ; [ford. Sámi László]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 411 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 393-401.
ISBN 978-963-426-121-6 kötött : 2999,- Ft
Jézus
krisztológia - művelődéstörténet
930.85(100) *** 232
[AN 2801051]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2009.
Szállási Árpád (1930-)
   II. Rákóczi Ferenc és Ecsed / Szállási Árpád. - [Budapest] ; [Piliscsaba] : Mati ; Nagyecsed : Önkormányzat, 2008. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 74.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9267-72-7 kötött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - Nagyecsed - uralkodó - helytörténet - 17. század - 18. század
943.9-2Nagyecsed *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 2798879]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2009.
Szász Andrásné Beleznay Ilona
   Geszt község története / Szász Andrásné Beleznay Ilona ; [... kiad. Geszt Község Önkormányzata]. - Geszt : Önkormányzat, 2001-. - 24 cm
Geszt (Békés megye) - helytörténet - helyismeret
943.9-2Geszt *** 908.439-2Geszt
[AN 2799972]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2008. - 115 p., [1] t.fol. : ill.
ISBN 978-963-06-6185-0 * kötött (hibás ISBN 978-963-06-6185-5)
[AN 2798466] MARC

ANSEL
UTF-82262 /2009.
Szegő András (1948-)
   mindenidok.hu : Szegő Andrással beszélget... - [Budapest] : I.A.T. K. : hat, 2008. - 299, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9885-04-2 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 2801100]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2009.
Szűcs Béla Albert
   Ácsról indult el / Szűcs Béla Albert. - [Ács] : Szűcs B. A., [2008]. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6291-8 fűzött
Ács - híres ember - 20. század - ezredforduló - interjú
929(439-Ács)"19/200"(047.53)
[AN 2799596]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2009.
Takács Erika
   Adolf Hitler, a Führer / Takács Erika. - [Budapest] : Fix-therm Kft., [2008]. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9726-14-7 kötött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - történelem - államfő - 20. század
943.0(092)Hitler,_A. *** 943.0"193/194"
[AN 2801372]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2009.
Tokics Imre (1956-)
   A régészet igazolja a Bibliát : a Szentírás mai valósága : a kiásott múlt üzenete / Tokics Imre. - Budapest : Arany Forrás, [2008]-. - 21 cm. - (Bibliai Szabadegyetem, ISSN 1788-6252)
régészet - ókori Izrael - bibliakutatás
904(33) *** 904(569.4) *** 22.016
[AN 2801822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2008. - 100 p. : ill.
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-963-9741-23-2 fűzött
[AN 2802287] MARC

ANSEL
UTF-82266 /2009.
Ujlaky István (1958-)
   Nemzetkönyv : kezdetektől a XX. századig / Ujlaky István. - 3. jav., bőv. kiad. - Pomáz : Kráter, 2008. - 315, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7329-82-1 kötött : 3000,- Ft
magyar történelem - magyar őstörténet
943.9 *** 930.8(=945.11)
[AN 2799538]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2009.
Vértes Lászlóné Horváth Klára
   Egy huszadik századi várkisasszony : emléktöredékek, 1953-1972 / Vértes Lászlóné Horváth Klára. - [Pécsvárad] : Pécsváradi Várbaráti Kör, 2008. - 87 p. : ill. ; 21 cm. - (Pécsváradi füzetek, ISSN 2060-5358 ; 1.)
Fűzött
Vértes Lászlóné Horváth Klára
Pécsvárad - helytörténet - magyar irodalom - memoár
943.9-2Pécsvárad(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2801101]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2009.
Weiszhár Attila
   Szemet szemért / Weiszhár Attila, Weiszhár Balázs ; [térk. Weiszhár Attila és Zahora Éva]. - [Szigetmonostor] : Szépmíves Bt., 2008. - 222 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Történelem oldalnézetből)
ISBN 978-963-87877-1-2 kötött : 3590,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2800439]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2269 /2009.
   Az Által-ér menti települések és a Radvány-sziget : turisztikai kiadvány / [közread. a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület]. - Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyes., [2008]. - 82 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Komárom-Esztergom megye - természeti környezet - útikönyv
914.391.15(036) *** 502(439.115)
[AN 2798601]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2009.
Drouve, Andreas (1964-)
Portugal (magyar)
   Portugália / Andreas Drouve. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Babos Krisztina
ISBN 978-963-13-5736-3 fűzött : 1990,- Ft
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 2799209]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2009.
Farkas Zoltán
   Bolgár tengerpart / [szerző Farkas Zoltán] ; [rajzok Kemény Zsuzsa]. - Budapest : Jel-Kép Kft., 2008. - 184 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek)
ISBN 978-963-87782-2-2 fűzött : 3200,- Ft
Bulgária - útikönyv
914.972(036)
[AN 2799955]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2009.
   A Föld kilencvenkilenc legkevésbé ismert csodája / Hadházi László [et al.]. - Budapest : Glória, cop. 2008. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9587-21-2 kötött : 3980,- Ft
helyismeret - humoreszk
908.100(0:82-7)
[AN 2799808]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2009.
   Ibrány : álomból valóság / [szerk. ifj. Trencsényi Imre] ; [szöveg Berencsi Béla, Nagy Ferenc] ; [képek Gosztonyi Tibor, Bakti László] ; [... kiad. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala]. - Ibrány : Ibrány Vár. Polgármesteri Hivatala, 2008. - 100 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
Ibrány - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Ibrány(084.12)
[AN 2801738]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2009.
Jósa Judit
   Vas megye : útikönyv / [írta Jósa Judit és Kukor Ferenc]. - Szombathely : B.K.L. K., 2008. - 196 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-7334-36-8 fűzött : 3400,- Ft
Vas megye - útikönyv
914.391.11(036)
[AN 2799755]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2009.
Kasza Sándor
   Soroksár : XXIII. kerület / írta és szerk. Kasza Sándor. - Budapest : CEBA K., 2008. - 150 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Az Európai Unió fővárosai - Budapest sorozat. Városrészek)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9479-43-2 kötött
Budapest. 23. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XXIII.
[AN 2801191]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2009.
Lerner János (1952-)
   Világjárók kisatlasza / Lerner János. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008. - 191 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-9677-49-4 kötött
országismeret
908.100
[AN 2798482]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2009.
Magyar László (1818-1864)
   Magyar László útinaplója és levelei Afrika belsejéből / közread. Sebestyén Éva ; [közread. a] ... Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. - Budapest : Balassi : MTAK, cop. 2008. - 147, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-506-785-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyar László (1818-1864)
Afrika - Magyarország - felfedező utazás - levelezés - felfedező - 19. század - útleírás
910.4(6) *** 910.4(439)(092)Magyar_L.(044)
[AN 2802000]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2009.
   Nagyközségek és kisvárosok a térben : [IV. Településföldrajzi Konferencia] = Large villages and small towns in the space / [szerk. Csapó Tamás, Kocsis Zsolt] ; ... a Magyar Földrajzi Társaság Nyugat-dunántúli Osztálya, és a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Karának Földrajz és Környezettudományi Intézetének Társadalomföldrajz Tanszéke rend. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 329 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A konferenciát 2007. okt. 25-26-án Szombathelyen tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-04-1 fűzött (hibás ISBN 978-963-9882-04-01)
Magyarország - településföldrajz - ezredforduló - konferencia-kiadvány
911.37(439)"200" *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2798783]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2009.
   Nagyvázsony, Gidófalva, M. Falkenberg / [szerk. Borbás János és Fábry Szabolcs]. - Veszprém : Viza Kft., 2008. - 78 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-87790-5-2 fűzött
Nagyvázsony - Gidófalva - helyismeret - testvérváros - Falkenberg - fényképalbum
908.439-2Nagyvázsony(084.12) *** 908.498.4-2Gidófalva(084.12) *** 908.430-2Falkenberg(084.12) *** 327.33
[AN 2799285]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2009.
   Pusztafogacs emlékalbuma, 2008 / [szerk. Szuromi Rita] ; [... kiad. a Pusztafogacsi Kápolnáért Közhasznú Egyesület]. - [Tarnaméra] : Pusztafogacsi Kápolnáért Közhasznú Egyes., [2008]. - 63 p. : ill. ; 21x30 cm
Fűzött
Tarnaméra - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tarnaméra(084.12)
[AN 2798821]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2009.
Schott, Christina
Bali, Lombok (magyar)
   Bali, Lombok / Christina Schott. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5801-8 fűzött : 1990,- Ft
Bali - útikönyv
915.946.1(036)
[AN 2799122]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2009.
Szűcs Tamás
   Üdvözlet Sajó-Szent-Péterről : Sajószentpéter régi és új képeslapokon / [Szűcs Tamás, Tóth Péter] ; [kiad. Sajószentpéter Város Önkormányzata]. - Sajószentpéter : Önkormányzat, 2008. - 76 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-6392-2 kötött
Sajószentpéter - helyismeret - képes levelezőlap
908.439-2Sajószentpéter(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2800216]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2009.
Takács Erika
   Pannon világ csodái / [Takács Erika]. - [Budapest] : Fix-therm Kft., [2008]. - 119 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9726-16-1 kötött
Kárpát-medence - Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439.2-2(084.12) *** 908.4-191(084.12)
[AN 2801327]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2009.
Thaler Tamás (1961-)
   A Szepesség kincsei : barangolás a szárnyas oltárok hazájában / Thaler Tamás. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-963-375-591-4 kötött
Szlovákia - Szepesség - helyismeret
908.439.22Szepesség *** 908.437.6Szepesség
[AN 2801433]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2009.
   Világatlasz. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Frey Ágnes
ISBN 978-963-9747-92-0 kötött
földrajzi atlasz - gyermekkönyv
912(100)(02.053.2)
[AN 2798635]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2009.
Wöbcke, Manfred
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (magyar)
   Dubai, Egyesült Arab Emirátusok / Manfred Wöbcke. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 127 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Babos Krisztina
ISBN 978-963-13-5770-7 fűzött : 1990,- Ft
Arab Emírségek - útikönyv
915.362(036)
[AN 2799146]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2287 /2009.
Andor Tímea
   A magyar koronaőrség története / Andor Tímea ; kiad. a Magyar Koronaőrök Egyesülete. - 2. kiad. - Budapest : M. Koronaőrök Egyes., 2008. - 20, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88135-0-3 fűzött
Magyar Királyi Koronaőrség
Magyarország - koronázási jelvény - állami szimbólum - fegyveres testület - történeti feldolgozás
342.519.8(439) *** 351.74(439)(091)
[AN 2803798]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2009.
Caenegem, R. C. van (1927-)
An historical introduction to Western constitutional law (magyar)
   Bevezetés a nyugati alkotmányjogba / R. C. van Caenegem ; [ford. Székely Dániel]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 444 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 411-444. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9722-55-2 kötött : 3990,- Ft
Európa - jogtörténet - államjog
342(4)(091)
[AN 2800504]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2009.
Holé Katalin (1970-)
   Europol és jogállam : biztonságunk ára / Holé Katalin. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 232 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 203-222.
ISBN 978-963-9722-57-6 kötött : 4535,- Ft
Európai Unió - nemzetközi rendőrség - emberi jog
342.7(4-62) *** 341.456(4-62) *** 351.74(4-62)
[AN 2800682]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2009.
Király Lilla (1971-)
   Polgári eljárásjog / Király Lilla. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2008]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2803952]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2008. - 461 p.
Lezárva: 2008. máj. 1.
ISBN 978-963-7296-77-2 fűzött
347.9(439)(075.8)
[AN 2803956] MARC

ANSEL
UTF-82291 /2009.
   A magyar büntetőjog tankönyve. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-9722-59-0
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
343(439)(075.8)
[AN 2800365]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános tanok / Gellér Balázs József. - 511 p. + CD-ROM
Bibliogr.: p. 503-[512].
ISBN 978-963-9722-60-6 kötött : 5400,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
343.2(439)(075.8)
[AN 2800369] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / [szerzők Kis Norbert, Hollán Miklós] ; szerk. Kis Norbert. - 789 p. + CD-ROM
Bibliogr.: p. 785-789.
ISBN 978-963-9722-61-3 kötött : 7140,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
343.3/.7(439)(075.8)
[AN 2800374] MARC

ANSEL
UTF-82292 /2009.
   Múlt és jelen : Rendőrség-történeti Múzeum / [szerk. Daka Béla, ... Nagyszombati Ildikó, Fülöp István] ; [... kiad. az Országos Rendőr-főkapitányság]. - [Budapest] : ORFK, [2008]. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6176-8 fűzött
Rendőrség-történeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - rendőrség - múzeumi kiadvány
351.74(439)(091) *** 069(439-2Bp.)
[AN 2799988]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2009.
   A reklámjog nagy kézikönyve / [szerk.] ... Tóth Tihamér. - Budapest : CompLex, cop. 2009. - 1012 p. ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2008. szeptember 15.
ISBN 978-963-224-961-2 kötött
Magyarország - reklámjog - kézikönyv
347.777(439)(035)
[AN 2801670]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2009.
Rostás Tibor
   Rendőri közelharc / [írta Rostás Tibor] ; [fotó Rostás Péter]. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
rendőrség - közelharc
351.741 *** 796.85
[AN 2798213]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2009.
   Tér, mező és forrás : tájékozódás társadalmi térben, kulturális mezőkön, a forrásoknál / szerk. Lágler Péter. - Budapest : MMIKL : KultúrPont Iroda, 2008. - 171 p. : ill ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87777-6-8 fűzött
Magyarország - művelődésügy - kulturális igazgatás - kulturális élet - népművészet - ezredforduló
351.85(439)"200" *** 374(439) *** 316.7(439) *** 7.031.4(439)
[AN 2800377]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2009.
Vókó György (1946-)
   Büntetés-végrehajtási jog / Vókó György. - 3. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 302 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2008. ápr. 1.
ISBN 978-963-7296-47-5 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 2803938]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2297 /2009.
Babucs Zoltán
   "Légy győzelmek tanúja..." : a kecskeméti Magyar Királyi "Zrínyi Miklós" 7. Honvéd Gyalogezred a második világháborúban / Babucs, Maruzs, Szabó. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 272 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-249-057-1 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "Zrínyi Miklós" 7. Honvéd Gyalogezred
Kecskemét - hadtörténet - katonai egység története - második világháború
355.486(439-2Kecskemét)"1939/1945"
[AN 2801298]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2009.
Becze Csaba (1975-)
   Az arany sas nyomában : Szilaj Varga Gyula és a magyar gyorsbombázók a II. világháborúban / Becze Csaba. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2008]. - 176 p., [4] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 143-144. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-249-058-8 kötött
Szilaj Varga Gyula (1922-2005)
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Honvéd Légierő. 102. Gyorsbombázó Osztály
Magyarország - hadtörténet - légierő - katonai egység története - második világháború
355.489(439)"193/1945" *** 358.4(439) *** 623.746.3
[AN 2801276]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2009.
Hőbe Lajos (1907-1973)
   Orosz földön : napló, 1942-43 / Hőbe Lajos. - Veszprém : Viza Kft., 2008. - 215 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-87790-4-5 fűzött
Hőbe Lajos (1907-1973)
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - napló
355.48(439)"1942/1943"(0:82-94)
[AN 2799226]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2009.
Horváth György (1910-1971)
   Napló a fogságból : 1945-1947 / Horváth György ; [a kéziratot feld. Horváth Miklós]. - Budapest : Karolina Egyes., 2008. - 146, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Megélt történelem, ISSN 1588-7294)
ISBN 978-963-87537-7-9 fűzött
Horváth György (1910-1971)
Szovjetunió - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - napló
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 2800595]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2009.
Környei István (1920-)
   Katonasors : egy honvéd naplója / Környei István ; [a köt. előszavát és a jegyzeteket írta Illésfalvi Péter]. - Pomáz : Kráter, 2007-. - 24 cm
Környei István (1920-)
Magyarország - magyar irodalom - hadtörténet - második világháború - napló
355.48(439)"1941/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2712679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1942. október 12 - 1943. április 23. - 2008. - 371 p.
ISBN 978-963-9735-52-1 kötött : 2800,- Ft
[AN 2799612] MARC

ANSEL
UTF-82302 /2009.
Végh József
   Szondi György és Drégely vára emlékezete / Végh József ; [kiad. Gödöllői Innovációs Központ Kft.]. - Gödöllő : Gödöllői Innovációs Közp., [2008]. - 232 p., [24] t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-963-9742-31-4 fűzött
Szondi György (?-1552)
Magyarország - Drégelypalánk - katona - vár - hadtörténet - 16. század - antológia
355(439)(092)Szondi_Gy. *** 728.81(439-2Drégelypalánk) *** 355.48(439)"1552" *** 355(439)(092)Szondi_Gy.(0:82-822)
[AN 2798537]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2303 /2009.
Butler-Bowdon, Tom (1967-)
50 prosperity classics (magyar)
   Értékteremtők : 50 mű a gazdaságról, gazdagságról / Tom Butler-Bowdon ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 547 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-59-5 fűzött : 3900,- Ft
siker - életvezetés - vagyon - könyvismertetés
65.013(048) *** 613.865(048)
[AN 2799991]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2009.
Morrell, Margot
Shackleton's way (magyar)
   A Shackleton-modell : déli-sarki expedíció mint vezetéselmélet / Margot Morell, Stephanie Capparell ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2008. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-293.
ISBN 978-963-9686-62-5 fűzött : 3900,- Ft
Shackleton, Ernest (1874-1922)
Antarktisz - Nagy-Britannia - vezetéstudomány - közösségi szellem - felfedező - sarkkutatás - századforduló
65.012.4 *** 316.45 *** 910.4(410)(092)Shackleton,_E. *** 910.4(99)
[AN 2800340]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2305 /2009.
   60 éves a Közgazdaságtudományi Egyetem : a jubileumi tudományos konferencia alkalmából készült tanulmányok. - [Budapest] : Aula, 2008. - 4 db : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2008. október 3-4. között tartották Budapesten. - borító- és gerinccím: 60 éves a Közgáz. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9698-56-7 fűzött
gazdaság - konferencia-kiadvány
33 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2798797]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Plenáris ülés / [szerk. Berács József, Mészáros Tamás, Temesi József]. - 126 p.
ISBN 978-963-9698-64-2
gazdaság - konferencia-kiadvány
33 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2798802] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gazdálkodástudományi Kar / [szerk. Bartók István, Simon Judit]. - 438 p.
ISBN 978-963-9898-65-9
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - vállalatvezetés - konferencia-kiadvány
334.72 *** 658.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2798805] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Közgazdaságtudományi Kar / [szerk. Kotosz Balázs, Pál Tamás]. - 258 p.
ISBN 978-963-9698-66-6
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2798809] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Társadalomtudományi Kar / [szerk. Balogh Péter et al.]. - 455 p.
ISBN 978-963-9698-67-3
társadalomtudomány - konferencia-kiadvány
30 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2798815] MARC

ANSEL
UTF-82306 /2009.
Dee Than-Liu
   A mester / Dee Than-Liu. - Makó : AngolSuli, cop. 2008. - 215 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-87859-4-7 fűzött : 1395,- Ft
vállalatvezetés - aforizma
658.1.012.4(0:82-84)
[AN 2800139]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2009.
Ederer, Franz
Wertoriente Unternehmensführung (magyar)
   Értékorientált vállalatirányítás : koncepciók és gyakorlati alkalmazások / [szerző Franz Ederer]. - Budapest : Raabe, 2009. - 132 p. : ill. ; 22 cm. - (Controlling kiskönyvtár, ISSN 1788-7747)
Fűzött
vállalatvezetés
658.1.012.4
[AN 2800372]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2009.
Egerszegi Csaba
   Amit a vállalkozások pénzügyeiről tudni kell / Egerszegi Csaba. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2008. - 32 p. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 31.)
ISBN 978-963-9811-21-8 fűzött : 980,- Ft
pénzügy - vállalat
658.15
[AN 2799077]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2009.
Fekete Antal
   A közösségen belüli ügyletekről / [szerzők Fekete Antal, Takáts Beáta, Vira Sándor]. - Budapest : Saldo, 2008. - 94 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2008. dec. 10.
ISBN 978-963-638-283-4 fűzött
Európai Unió - forgalmi adó - kereskedelem - útmutató
339 *** 336.223(4-62)(036)
[AN 2801390]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2009.
Harnos László
   Amit az ingatlanközvetítésről és -forgalmazásról tudni kell / Harnos László, Mireisz Tibor. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2008. - 32 p. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 29.)
ISBN 978-963-9811-19-5 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - ingatlanközvetítés
332(439)
[AN 2799099]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2009.
Katus Noémi
   Ha jön a gyermek, megy a munka? : a terhes, gyermekágyas és szoptató anyák helyzete a hazai és az uniós munkaerőpiacon / Katus Noémi ; [társszerző Jánosi Zsolt]. - Szeged : Katus N., 2008. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96-99.
ISBN 978-963-06-6369-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - nők a társadalomban - munkaerőpiac
331.5-055.26(4-62) *** 331.5-055.26(439)
[AN 2800333]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2009.
   Magyar gazdaság / [... szerk. Andor László]. - [Budapest] : Pannonica, cop. 2008. - 463 p. ; 23 cm. - (21. századi enciklopédia, ISSN 1589-0848)
ISBN 978-963-7319-33-4 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - 20. század - rendszerváltás - ezredforduló - európai integráció
338(091)(439)"19/200" *** 339.923(4-62) *** 338.2(439)"199/200"
[AN 2799810]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2009.
   A munkaegészségügy és a munkabiztonság felsőfokon : Balatonföldvár, 2008. május 22-23. / [szerk.] Talabér Zoltán. - Budapest : Liga Szakszerv., 2008. - 72 p. : ill. ; 22 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 19.)
A Liga Szakszervezetek III. Munkavédelmi Konferenciájának előadásai
Fűzött
Magyarország - munkaegészségügy - munkavédelem - konferencia-kiadvány
331.45(439) *** 613.6(439)(036) *** 061.3(439-2Balatonföldvár)
[AN 2798970]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2009.
   Ne a munkanélküliséget, a munkát támogasd! : tanulmányok a HRM és munkaerőpiac témaköréből, 1998-2008 / [szerk. Gulyás László] ; Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetségének és a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közös kiadványa. - Budapest : EETOSZ ; Szeged : VIKEK, 2008. - 122 p. : ill. ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5126-4 fűzött
Európai Unió - munkaerőpiac - ezredforduló
331.5(4-62)"199/200"
[AN 2799017]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2009.
Pölöskei Pálné
   A közhasznú társasági szervezeti forma megszűnéséről / [szerzők Pölöskei Pálné, Vincze Enikő]. - Budapest : Saldo, 2008. - 73 p. ; 24 cm. - (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2008. dec. 7.
ISBN 978-963-638-285-8 fűzött
Magyarország - közhasznú társaság - felszámolás - gazdasági jog - útmutató
334.012.46(439) *** 347.728.5(439)(036)
[AN 2801382]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2009.
Ráskai Éva
   Előző évek ellenőrzésének, önellenőrzésének számviteli elszámolása : példák, esettanulmányok / [szerzők Ráskai Éva, Sugár Dezsőné]. - Budapest : Saldo, 2008. - 182 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-963-638-284-1 fűzött
kontrolling - számvitel - példatár
657.6(076)
[AN 2801336]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2009.
   A régi pénzintézetek világa : válogatás az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyűjtemény anyagából / [... összeáll. és ... szerk. Balogh Gabriella, ... Nagy Zoltán Péter]. - [Budapest] : Artemis Kult. Szolgáltató Kft., cop. 2008. - 195 p. : ill., részben színes ; 20x30 cm
ISBN 978-963-06-6057-0 kötött
OTP Bank Pénzügytörténeti Gyűjtemény (Budapest)
Magyarország - pénzintézet - bankügy - 19. század - 20. század
336.71(439)"18/19"
[AN 2800650]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2009.
   Sustainability and corporate responsibility accounting - measuring and managing business benefits : EMAN-EU 2008 Conference : [Budapest, ... October 6-7, 2008] : proceedings / ed. Mária Csutora, Zsuzsanna Marjainé Szerényi ; [org., publ. by the Corvinus University of Budapest Institute for Environmental Science]. - Budapest : Corvinus Univ., 2008. - 167 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-370-6 fűzött
Európai Unió - vállalatvezetés - társadalom - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - felelősség - konferencia-kiadvány
658..012.412 *** 316.6(4-62) *** 504.03(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2800626]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2009.
   A területfejlesztés útjai az Európai Unióban című konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Bódi Ferenc ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - [Budapest] : MTA PTI, 2008. - 298 p. ; 24 cm
A konferenciát 2007. febr. 1-én Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-58-2 fűzött
Európai Unió - területfejlesztés - regionális gazdaság - konferencia-kiadvány
332.1(4-62) *** 911.37 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2800079]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2009.
   Vállalati pénzügy példatár / [szerk. Fazakas Gergely] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézet, Tanszék Kft. - Budapest : BCE Pénzügyi és Számviteli Int. : Tanszék Kft., 2008. - 148 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-503-364-5 fűzött
üzemgazdaságtan - számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076) *** 657(075.8)(076)
[AN 2801194]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2321 /2009.
   Az egészségügy gazdasági szerepe : forráselosztás az egészségügyben / [... szerk. Vanicsek Zoltánné]. - [Budapest] : [GKI Gazdaságkut. Zrt.], 2008. - [125] p. : ill. ; 30 cm
Közread. a GKI Gazdaságkutató Zrt. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7128-61-5 fűzött
Magyarország - egészségügy - finanszírozás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
364.444.05(439)"200"(083.41) *** 364.444(439)"200"(083.41)
[AN 2798693]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2009.
Lux Judit (1944-)
   A magyarországi szakszervezetek történetéből / Lux Judit ; [közread. a] Friedrich Ebert Alapítvány. - Átd. kiad. - Budapest : Friedrich Ebert Alapítvány, 2008. - 176 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 978-963-06-5790-7 fűzött
Magyarország - szakszervezet - történeti feldolgozás
331.105.44(439)(091)
[AN 2799957]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2323 /2009.
Berényi Eszter
   Iskolarend : kiváltság és különbségtétel a közoktatásban / Berényi Eszter, Berkovits Balázs, Erőss Gábor. - Budapest : Gondolat, 2008. - 327, [8] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-037-0 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - oktatásügy - iskolaérettség - ezredforduló
37.014.5(439)"200" *** 371.212.2 *** 37.048.3
[AN 2798735]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2009.
Berry, Sharon R.
100 ideas that work! (magyar)
   99 hasznos tanács! : fegyelmezés az osztályban / Sharon R. Berry ; [közread. az] ACSI Keresztény Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2008. - 32 p. ; 20 cm
ISBN 963-04-5512-9 fűzött
fegyelem
371.5
[AN 2800810]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2009.
   A Budapesti Tudományegyetemek Baráti Egyesülete, 1987-2006 : emlékfüzet / szerk. Kovács Lászlóné Vermes Stefánia. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 74, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 53-54.
ISBN 978-963-7338-92-2 fűzött
Budapesti Tudományegyetemek Baráti Egyesülete
Budapest - egyetem - egyesület
378.4(439-2Bp.) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2801226]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2009.
   Emlékkönyv : 40 éve a kisgyermekekért : a Kiskúti Úti Bölcsőde története, 1968-2008 / [... szerk. Horváthné Nyéki Ildikó] ; [kiad. Gyermeklánc Győri Bölcsődei Alapítvány]. - [Győr] : Gyermeklánc Győri Bölcsődei Alapítvány, [2008]. - 141 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Kiskúti Úti Bölcsőde (Győr)
Győr - bölcsőde - történeti feldolgozás
373.22(439-2Győr)(091)
[AN 2800187]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2009.
   Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola : VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : Budapest, 2008. november 13-15. : program és összefoglalók / [... szerk. Perjés István, Ollé János] ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság. - [Budapest] : MTA Ped. Biz., [2008]. - 347 p. ; 24 cm
Gerinccím: VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2008
Fűzött (hibás ISBN 978-963-503-386-7)
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2800361]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2009.
   "Híd" - gyakorlati környezeti oktatási hálózat : összefoglaló tanulmány és oktatási modul ajánlás a hálózati tagok részére / [szerk. Kovács József] ; [szerzők Berghold Brigitta et al.] ; [kiad. a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület]. - Tata : Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyes., 2008. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-86712-3-8)
Magyarország - környezeti nevelés - oktatásügy
37.03 *** 504 *** 37.014(439)
[AN 2798608]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2009.
   Hiszek a tudás jobbító erejében : Ballér Endre emlékkonferencia / [szerk. Mátrai Zsuzsa, Perjés István] ; [rend., kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, a Tanárképzők Szövetsége, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézete]. - [Budapest] : MTA Ped. Biz. : Tanárképzők Szövets. : BCE Magatartástud. és Kommunikációelméleti Int., [2008]. - 74 p. ; 20 cm
A konferenciát 2008. májusában rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-383-6 fűzött
Ballér Endre (1929-2007)
Magyarország - pedagógia - pedagógus - 20. század - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
37 *** 37(439)(092)Ballér_E. *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2800561]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2009.
Horváth László
   A nevelés probléma- és intézménytörténete / Horváth László, Pornói Imre. - Nyíregyháza : Krúdy, 2008. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-230.
ISBN 978-963-9891-05-0 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - egyetemi tankönyv
37(100)(091)(075.8) *** 37(439)(091)(075.8)
[AN 2801560]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2009.
   A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban : jubileumi tanulmánykötet / szerk. Vámos Ágnes és Kovács Judit. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7338-89-2 fűzött
Magyarország - nyelvoktatás - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 372.880
[AN 2801299]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2009.
Lestár László
   Album a Lajosmizsén 1949-2000 között végzett diákokról / Lestár László, Sólyom János. - [Lajosmizse] : Szerzők, cop. 2008. - 262 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-06-5889-8 kötött
Fekete István Általános Iskola (Lajosmizse)
Lajosmizse - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Lajosmizse)(058)
[AN 2799784]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2009.
Liddle, Matthew D.
Teaching the unteachables (magyar)
   Tanítani a taníthatatlant : élménypedagógiai kézikönyv / Matthew D. Liddle ; [közread. a] Pressley Ridge Magyarország Alapítvány. - Budapest : Pressley Ridge Mo. Alapítvány, 2008. - 173 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [174].
ISBN 978-963-06-5319-0 fűzött
nevelés - képességfejlesztés - pedagógiai lélektan
37.015.3
[AN 2800107]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2009.
   A makói Keri emlékkönyve, 1923-2008 / [szerk. Szilágyi Sándor, Jámborné Balog Tünde]. - Makó : Marosvidék Baráti Társ., 2008. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Marosvidék füzetek, ISSN 1787-9426 ; 5.)
ISBN 978-963-06-5913-0 fűzött
Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola Tagintézmény
Makó - szakközépiskola - kereskedelem - gazdaságtan - iskolai évkönyv
373.6:658.6(439-2Makó)(058) *** 373.6:33(439-2Makó)(058)
[AN 2798852]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2009.
   "Az oktatás közügy" : VII. Nevelésügyi Kongresszus : Művészetek Palotája, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2008. augusztus 25-28. : program és összefoglalók / [... szerk. Benedek András, Hungler Diána]. - [Budapest] : [Művészetek Palotája], [2008]. - 197 p. ; 24 cm
Közread. a Művészetek Palotája. - Gerinccím: VII. Nevelésügyi Kongresszus : program és összefoglalók. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5485-2 fűzött
Magyarország - oktatásügy - konferencia-kiadvány
37.014(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2799913]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2009.
Patakfalvi Attiláné
   "A ló tetején maradva..." : a kompetenciaalapú oktatás bevezetése az általános iskolában / írta, összeáll. Patakfalvi Attiláné ; kiad. Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata. - Budapest : Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, 2008. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
alapfokú oktatás - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
371.322.6(072) *** 372.4(072)
[AN 2799324]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2009.
   A pécsi orvosképzés intézetei és klinikái, 1918-2008 / [fel. szerk. Benke József]. - Pécs : Bocz Kft., 2008. - 303 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5919-2 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar
Pécs - orvosképzés - 20. század
378.661(439-2Pécs)"192/200"
[AN 2799272]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2009.
Szále László (1943-)
   Iskola a láthatáron : a szombathelyi Felsőfokú Tanítóképzőtől a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskoláig : az első negyedszázad / Szále László ; [kiad. Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület]. - Szombathely : Dr. Kiss Gyula Kult. Egyes., [2008]. - 257, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-249.
ISBN 978-963-06-5825-6 kötött
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely)
Szombathely - Magyarország - főiskola - tanárképző - pedagógus - 20. század - ezredforduló - interjú
378.637(439-2Szombathely)(047.53) *** 37(439)"19/200"(092)(047.53)
[AN 2799636]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2009.
Takács Géza
   "...egy a legjobbak közül" : a csanaki római katolikus (bencés) elemi iskola története, 1802-1948 / Takács Géza. - Győr : Palatia, 2008. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7692-21-5 fűzött
Ménfőcsanaki Római Katolikus Elemi Népiskola
Ménfőcsanak - általános iskola - egyházi iskola - katolikus egyház - történeti feldolgozás
37.014.521(439-2Ménfőcsanak)(091) *** 373.3(439-2Ménfőcsanak)(091) *** 282(439)
[AN 2800232]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2009.
   "Tolle et lege" : születésnapi köszöntő kötet Bodó Sándornénak nyugállományba vonulása alkalmából / [szerk. Márkus Éva]. - Budapest : Trezor, 2008. - 315 p. : ill. ; 20 cm. - (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának tudományos közleményei, ISSN 1587-4249 ; 31.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
pedagógia - didaktika - irodalomtudomány - nyelvészet - emlékkönyv
371.3 *** 82 *** 800 *** 37
[AN 2799932]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2009.
Varsányi Péter István (1938-)
   Fejezetek a soproni evangélikus és állami tanítóképző történetéből, 1921-1957 / Varsányi Péter István. - Sopron ; Szombathely : Varsányi P. I., 2008. - 218 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-963-06-5527-9 fűzött
Soproni Állami Tanítóképző Intézet
iskolatörténet - tanítóképző - egyházi iskola - evangélikus egyház - 20. század
377.8(439-2Sopron)"19" *** 378.637.332(439-2Sopron)"19" *** 284.1
[AN 2799065]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2342 /2009.
Bakay Kornél (1940-)
   Lovasíjászat és őstörténet / Bakay Kornél, Papp György. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2008. - 150 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 9.)
ISBN 978-963-87612-6-2 kötött : 1880,- Ft
Magyarország - lovassport - íjászat - magyar őstörténet - régészet
798(439) *** 799.322.2(439) *** 930.8(=945.11) *** 904
[AN 2799628]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2009.
Benedek Attila
   Autósportok / Benedek Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2008]. - 72 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 16.)
ISBN 978-963-9581-56-2 kötött
autósport
796.71
[AN 2800835]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2009.
Brunson, Doyle (1933-)
Doyle Brunson's super system 2 (magyar)
   Super system 2 : "a póker bibliája" : a póker történetének leghíresebb könyve / Doyle Brunson ; közrem. Crandell Addington [et al.] ; [ford. Szilasi Viktória és Gera Gabriella]. - [Budapest] : I.A.T. K., cop. 2008. - 669 p. : ill. ; 23 cm. - (Cardoza sorozat, ISSN 1789-7777)
ISBN 978-963-9885-07-3 kötött : 5990,- Ft
póker
794.42
[AN 2801128]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2009.
Csurka Gergely (1971-)
   A nemzet aranyai / Csurka Gergely. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 231 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9729-89-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - sportválogatott - vízilabda - ezredforduló
797.253(439)"200"
[AN 2800442]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2009.
Darcsi István
   Mocsai titkai : karriertörténet / Darcsi István, Donát Tamás. - [Veszprém] : Bakony-Balaton Média Kft., cop. 2008. - 100, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-87518-1-2)
Mocsai Lajos (1954-)
Magyarország - kézilabda - edző - 20. század - 21. század - életrajz
796.322.071.4(439)(092)Mocsai_L. *** 796.322(439)"199/200"
[AN 2798670]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2009.
   Fejezetek a dél-alföldi tájékozódási sport első 50 évéről / [kiad. Csongrád Megyei Tájékozódási Futó Szövetség]. - Szeged : Csongrád M. Tájékozódási Futó Szövets., 2008-. - 21 cm
A 2. kötetet közread. a Hódmezővásárhelyi Tájékozódási Futó Club
Fűzött
Csongrád Megyei Tájékozódási Futó Szövetség
Csongrád megye - sporttörténet - tájfutás
796.56(439.181)(091)
[AN 2799082]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vásárhely tájékozódási futó sportja ötven éves / Baranyai Antal [et al.]. - 2008. - 236 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-06-6029-7
Csongrád megye - Hódmezővásárhely - sporttörténet - tájfutás - publicisztika
796.56(439.181)(091)
[AN 2799089] MARC

ANSEL
UTF-82348 /2009.
Gáspár Péter
   Toron : a birodalom könyve / Jan van den Boomen. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 469, [7] p. : ill. ; 29 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek : népek és birodalmak, ISSN 1789-5847)
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-963-9890-05-3 kötött : 5990,- Ft : 24,9 EUR
szerepjáték
793.9
[AN 2801473]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2009.
Hegyi Tamás
   A magyar futball legjobb 50 labdarúgója / Hegyi Tamás. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 63 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9729-82-7 fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-9729-63-9)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)
[AN 2799938]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2009.
Horváth Lajos Frigyes
   Kandalgó : történetek, gondolatok emberről-állatról, erdőről-mezőről, vadászatról-horgászatról / Horváth Lajos Frigyes ; [fotók a szerző, ifj. Horváth Lajos]. - Gönyű : EX-01 Kft., [2008]. - 243, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4524-9 kötött
vadászat - horgászat - memoár - vadászkaland
799.1(0:82-94) *** 799.2(0:82-94)
[AN 2799143]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2009.
Kable Gábor (1973-)
   Aranyak élőben : hangos olimpiai sikereink Berlintől Pekingig / Kable Gábor, Varga Sándor. - [Budapest] : Szóvilág Kft., cop. 2008. - 298, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm + CD
ISBN 978-963-06-5956-7 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - olimpia - rádióműsorszám - sportközvetítés - auditív dokumentum
796.032(100)(091) *** 796(439) *** 791.9.096(439)
[AN 2799152]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2009.
Nagy László, G.
   A hold'em póker filozófiája / G. Nagy László. - Budapest : Jaffa, 2008. - 188, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-77-3 fűzött : 2790,- Ft
póker
794.42
[AN 2799531]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2009.
   Sportok. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Várhelyi Péter
ISBN 978-963-9747-93-7 kötött
sport - gyermekkönyv
796(02.053.2)
[AN 2798660]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2009.
Szekeres László
   Opel Pénteki Regatták, 2008 / [fotó Szekeres László, Szekeres Tibor] ; [szöveg Litkey Farkas, Dávid Júlia]. - Budajenő : Panoráma Kft., [2008]. - 80 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87936-1-4 kötött : 4200,- Ft
Balaton - vitorlázás - fényképalbum
797.14(439)(285.2Balaton)(084.12)
[AN 2799172]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2009.
Takako Samejima
   Különleges gyöngyékszerek : szépséges, könnyen elkészíthető ékszerek / Samejima Takako ; [ford. Ongrádi Melinda]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 119 p. : ill., színes ; 29 cm
A ford. a "Bead fantasies" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-278-010-8 kötött : 3995,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2
[AN 2803803]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2009.
Thuróczy Róbert
   Sísuli kezdőknek / [Thuróczy Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-251-072-9 kötött : 2500,- Ft (hibás ISBN 963-251-072-9)
síelés - tankönyv
796.92(078)
[AN 2798178]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2009.
   Történetek Európáról / [szerk. Bánszki Eleonóra] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Kht.]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Területfejleszt. és Környezetgazdálkodási Ügynökség Kht., [2008]. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5658-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - pályázat - amatőr művészet - gyermekrajz - mese
379.825-053.6 *** 894.511-34(02.053.2) *** 741.071-053.6 *** 06.063(02.053.2)
[AN 2800678]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2009.
Vörös István (1935-)
   A Teremtő tenyerén : egy vadászó orvos önéletírása / Vörös István. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 538 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9902-10-7 kötött : 2990,- Ft
Vörös István (1935-)
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2800300]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2359 /2009.
Fekete György (1932-)
   Tárgyak természetrajza : tapasztalásaim könyve / Fekete György. - [Budapest] : Holnap K., cop. 2008. - 129 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-346-851-7 kötött : 5900,- Ft
művészi forma - tárgyi néprajz - formatervezés - művelődéstörténet
7.01 *** 39(=00)(100) *** 930.85(100) *** 658.512.2
[AN 2798572]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2009.
   Fényírók vagyunk : 50 éves a Győri Fotóklub Egyesület / [szöveg Dániel István et al.]. - Győr : Győri Fotóklub Egyes., 2008. - 79 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-6313-7 kötött
Győri Fotóklub Egyesület
Győr - fotóművészet - 20. század - ezredforduló - egyesület - fényképalbum
77.04(439)"195/200" *** 061.2(439-2Győr)
[AN 2800084]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2009.
Ganz, Nicholas
Graffiti world (magyar)
   Graffiti : öt kontinens utcaművészete / Nicholas Ganz ; sajtó alá rend. Tristan Manco ; [ford. T. Biró Katalin]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2008. - 375 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-266-033-2 kötött : 7900,- Ft
falfirka
75.052(100)
[AN 2801119]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2009.
Gulyás Tamás (1971-)
   Láncszemek, 1998-2007 : fotográfiák, gondolatok / Gulyás Tamás fotói, szövegei, Becsey Zsuzsa versei. - Budapest : Zalai Írók Egyes., 2008. - 78, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Pannon tükör művészeti könyvek, ISSN 2060-4556)
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-87996-0-9 fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - magyar irodalom - vers
77.04(439)(092)Gulyás_T. *** 894.511-14
[AN 2799936]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2009.
Győrffy Anikó, M.
   Ikonfestés / M. Győrffy Anikó. - Budapest : Cser K., cop. 2009. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-278-035-1 fűzött : 2495,- Ft
művészet technikája - festészet - ikon
7.046.3 *** 75.046.3
[AN 2800078]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2009.
Havassy Péter
   A gyulai vár / Havassy Péter. - Gyula : Hiszi, 2008. - 197 p. : ill., színes ; 22 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: The Gyula Castle = Der Gyulaer Burg = Cetatea din Gyula. - Összefoglalás angol, német és román nyelven
ISBN 978-963-610-134-3 * kötött (hibás ISBN 978-963-610-134-5)
Gyula - vár
728.81(439-2Gyula)
[AN 2799557]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2009.
   Hidak Veszprém megyében / [szerk. Tóth Ernő] ; [... kiad. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - [Budapest] : Közlekedésfejleszt. Koord. Közp., 2008. - 223 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Megj. a Balatonfüreden 2008-ban tartott 49. Hídmérnöki Konferencia alkalmából. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5843-0 kötött
Veszprém megye - híd
725.95(439.117)
[AN 2781103]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2009.
   Híres helyek. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Szász Terézia
ISBN 978-963-9747-89-0 kötött (hibás ISBN 978-963-9747-90-6)
építészet - természeti környezet - gyermekkönyv
72(100)(02.053.2) *** 502(100)(02.053.2)
[AN 2798698]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2009.
Home artist (magyar)
   Rajz- és festőiskola : tanulj rajzolni és festeni húsz egyszerű leckén keresztül! / [ford. Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-251-073-6 fűzött
rajzművészet - festészet - művészet technikája
741.02 *** 75.02
[AN 2798694]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2009.
   In memoriam Hajnóczi Gábor / szerk. Nuzzo Armando, W. Somogyi Judit ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. - 379 p. : ill. ; 24 cm
A Piliscsabán 2006. febr. 17-én tartott emlékülés előadásaival. - A tanulmányok váltakozva magyar és olasz nyelven. - Bibliogr.: p. 17-21.
ISBN 978-963-9206-63-2 fűzött : 4095,- Ft
Hajnóczi Gábor (1943-2005)
Magyarország - művészettörténet - 20. század - ezredforduló - olasz irodalom - olasz nyelv - személyi bibliográfia
7.072.2(439)(092)Hajnóczi_G. *** 7(45) *** 850(091) *** 805.0 *** 012Hajnóczi_G.
[AN 2800498]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2009.
Jálics Kinga (1943-)
   Művész-világ : huszonegy beszélgetés huszonhárom szereplővel a Magyar Katolikus Rádióban : [válogatás Jálics Kinga riportjaiból]. - Budapest : Jel, 2008. - 286 p. ; 20 cm. - (Megőrzött hangok, ISSN 1787-9221 ; 10.)
ISBN 978-963-9670-58-7 fűzött
Magyarország - művész - ezredforduló - életútinterjú
7(439)(092)(047.53)
[AN 2801514]
MARC

ANSEL
UTF-82370 /2009.
   Jászolkönyv - zalai betlehemek, 2008 = Krippenbilderbuch von Zala = Betlehem picture book of Zala / [szerk. ... Török Károlyné] ; [közread. a] Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ Megyei Közművelődési Intézményegysége. - Zalaegerszeg : Keresztury D. Ált. Művel. Közp., 2008. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm
Kész. a Zalaegerszegen 2007. decemberében rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-06-5593-4 kötött
Zala megye - iparművészet - betlehemes játék - kiállítási katalógus
745(439.121) *** 398.332.416 *** 061.4(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2800431]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2009.
Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975)
   Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) kiállítása : Móra Ferenc Múzeum, Szeged ... / [a kiállítást rend. Borbély László] ; [a katalógust szerk. Tóth Sándor és Zombori István]. - Szeged : Móra Múz., 2008. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást 2008. ápr. 12 - aug. 19. között tartották
ISBN 978-963-9804-15-9 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Kisfaludi_Strobl_Zs. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2798799]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2009.
Kiss János (1927-)
   Kiss János festőművész. - Pomáz : Kráter, 2008. - 84 p. : ill., részben színes ; 20x23 cm. - (Pomázi művészek, ISSN 1789-4875 ; 2.)
ISBN 978-963-9735-68-2 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kiss_J.
[AN 2800154]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2009.
Konecsni György (1908-1970)
   A bélyegtől a pannóig : Konecsni : [a Bélyegmúzeum, 2008. október 2 - 2009. május 31-e között rendezett időszaki kiállításának katalógusa] / [a kiállítást rend. Szabó Jenő]. - [Budapest] : Bélyegmúz., 2008. - 15 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5734-1 fűzött
Konecsni György (1908-1970)
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Konecsni_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2798649]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2009.
Lóránt Attila
   Ablak az égre / [fényképezte] Lóránt Attila ; [írta] Kálloy Molnár Péter. - [Budapest] : The Explorer Books, cop. 2008. - 156 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-06-6151-5 kötött
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
77.04(439)(092)Lóránt_A. *** 894.511-14
[AN 2800063]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2009.
Lóska Lajos (1951-)
   Vaszkó Erzsébet, 1902-1986 / Lóska Lajos ; [közread. a] Városi Képtár - Deák Gyűjtemény. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2008. - 111 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-06-5124-0 kötött
Vaszkó Erzsébet (1902-1986)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Vaszkó_E.
[AN 2792671]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2009.
Maurer Dóra (1937-)
   Maurer Dóra / [a kiállítás kurátora Bálványos Anna] ; [... szerk. Maurer Dóra] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2008. - 310 p. : ill., főként színes ; 29 cm
A 2008. dec. 5 - 2009. febr. 22. között tartott "Szűkített életmű" c. kiállítás katalógusa. - Magyar és német nyelven. - Bibliogr.: p. 310-311.
ISBN 978-963-9537-20-0 fűzött
Maurer Dóra (1937-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Maurer_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2801044]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2009.
Petrovszky Gábor
   Summum bonum : what we admire in urban life / [by Gábor Petrovszky & Miklós Schiffer] ; [publ. by Walker & Williams Investment Group Hungary Zrt.]. - Budapest : Walker & Williams Hungary Zrt., [2008]. - 335 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-06-6199-7 kötött
építőművészet - városkép - fényképalbum - idézetgyűjtemény
72(100)(084.12) *** 911.375(100)(084.12) *** 82-84=945.11
[AN 2799632]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2009.
Polgár Árpád (1955-)
   Az idő urai : az órák nagykönyve : árak, trendek, különlegességek / Polgár Árpád, Schmidt Tünde ; [ford. Kámán Zsuzsa] ; [fotó Balogh Judit, Szekeres László] ; [kiad. Polgár Galéria és Aukciósház Kft.]. - [Budapest] : Polgár Galéria és Aukciósház, [2008]. - 168 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87192-5-6 kötött : 9800,- Ft
óra - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
739.3 *** 681.113.1 *** 930.85(100)
[AN 2798107]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2009.
   Rajzfilm és képregény. - Budapest : X-act-Elektra, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Első enciklopédiám, ISSN 2060-5501)
Ford. Szász Terézia
ISBN 978-963-9747-95-1 kötött
animációs film - művészet technikája - képregény
778.534.66(02.053.2) *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2798653]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2009.
Rózsa Györgyné
   Tojásfestés népi technikákkal / Rózsa Györgyné, Balatoniné Rózsa Edit. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 66.)
ISBN 978-963-278-050-4 fűzött : 995,- Ft
tojásfestés - foglalkoztatókönyv
745.55 *** 398.332.12(=945.11)
[AN 2799877]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2009.
Schéner Mihály (1923-)
   De profundis ad asperam / Schéner Mihály ; ... szerk. és a művész pályaképét kész. Ladányi Zsuzsa. - Szeged : Schéner M., 2008. - 261 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 247.
ISBN 978-963-06-5458-6 kötött
Schéner Mihály (1923-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Schéner_M.
[AN 2799041]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2009.
Sejben Lajos (1957-)
   Félmúlt : Reök, Szeged : 2008. január 23 - február 24. = Recent past / Sejben Lajos ; [előszó Szuromi Pál] ; [... kiad. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.]. - Szeged : Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft., 2008. - 24 p. : ill., színes ; 27 cm
Fűzött
Sejben Lajos (1957-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Sejben_L. *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2799155]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2009.
Szél Ágnes (1944-)
   Kert - éden : a csönd világa = Garden - eden : world of silence / Szél Ágnes. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 101, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Ford. Trom Kata
ISBN 978-963-346-842-5 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - kétnyelvű dokumentum - idézetgyűjtemény
77.04(439)(092)Szél_Á. *** 894.511-84.02(082)=20
[AN 2798396]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2009.
Thaler Tamás (1961-)
   Középkori templomok a Felső-Tisza-vidéken / Thaler Tamás, Kerny Terézia. - [Budapest] : Anno, [2008]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 2.
ISBN 978-963-375-586 kötött
Tiszántúl - templom - középkor
726.54(439.16)
[AN 2801430]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2009.
   V. Országos népi szobrászat című pályázat és kiállítás : Kecskemét, Magyar Naiv Művészek Múzeuma, 2008. február 23 - március 30-ig / [... szervező Bánszky Pál]. - [Kecskemét] : [M. Naiv Művészek Múzeuma], [2008]. - [54] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - fafaragás - faszobrász - népi díszítőművészet - kiállítási katalógus
745.51.031.4(439) *** 73.031.4(439) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2799839]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2009.
Vajda Lajos (1908-1941)
   Vajda : Vajda Lajos (1908-1941) kiállítása a Magyar Nemzeti Galéria és az Erdész Galéria közös szervezésében : Magyar Nemzeti Galéria, 2008. december 12 - 2009. február 22. / [a katalógust szerk. Veszprémi Nóra] ; [... kurátora Pataki Gábor, Gergely Mariann]. - [Budapest] : MNG ; [Szentendre] : Erdész Galéria, [2008]. - 71 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2008/6.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 71.
Fűzött
Vajda Lajos (1908-1941)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Vajda_L. *** 75(439)(092)Vajda_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2799483]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2387 /2009.
Bacon, Tony
The Fender electric guitar book (magyar)
   Fender elektromos gitárok könyve / [írta Tony Bacon] ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 190 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-266-075-2 kötött : 4600,- Ft
Egyesült Államok - elektromos gitár
681.828.42 *** 681.817.61(73)(091)Fender
[AN 2801107]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2009.
Carter, Walter
The Gibson electric guitar book (magyar)
   Gibson elektromos gitárok könyve / Walter Carter ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 162 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-266-076-9 kötött : 4600,- Ft
Egyesült Államok - elektromos gitár
681.828.42 *** 681.817.61(73)(091)Gibson
[AN 2801115]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2009.
Farkas Iván (1941-)
   Hallgass a zenére : [az operaéneklés enciklopédiája] / Farkas Iván. - Budapest : Tudomány K., 2008. - 352 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287.
ISBN 978-963-8194-64-0 kötött : 6500,- Ft
operaénekes - szaklexikon
784.071.2(100)(092):030
[AN 2800353]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2009.
   Hagyományok éltetői : tanárportrék az Óbudai Népezenei[!] Iskolából / szerk. Gyarmathy Dóra. - Budapest : Jel, 2008. - 195 p. : ill. ; 20 cm + CD. - (Megőrzött hangok, ISSN 1787-9221 ; 9.)
ISBN 978-963-9670-59-4 fűzött
Magyarország - zenepedagógus - ezredforduló - magyar népzene - interjú - auditív dokumentum
78.031.4(=945.11) *** 78.071.4(439)(092)(047.53) *** 37(439)(092)(047.53)
[AN 2801526]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2009.
Povey, Glenn
Echoes (magyar)
   Echoes : a Pink Floyd története / Glenn Povey ; [ford. Wolf Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 368 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Gerinccím: Pink Floyd : Echoes. - Diszkogr.: p. 342-367. - Bibliogr.: p. 368.
ISBN 978-963-266-030-1 kötött : 11900,- Ft
Pink Floyd (együttes)
Nagy-Britannia - 20. század - rockzenekar
78.067.26.036.7(410)Pink_Floyd
[AN 2801355]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2009.
Spitz, Bob
The Beatles (magyar)
   A Beatles teljes története / Bob Spitz ; [ford. Várady Soma]. - Budapest : Európa, 2008. - 716 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 689-700. - Diszkogr.: p. 701-704.
ISBN 978-963-07-8653-9 kötött : 6800,- Ft
Beatles (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - könnyűzene - 20. század
78.067.26.036.7(410)Beatles
[AN 2800964]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2009.
Trynka, Paul
Iggy Pop (magyar)
   Iggy Pop : open up and bleed : életrajz / Paul Trynka ; [ford. Dudich Ákos, László István, Tardos Hanna]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 393 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 28.)
Bibliogr.: p. 390. - Diszkogr.: p. 383-389.
ISBN 978-963-266-044-8 kötött : 4990,- Ft
Pop, Iggy (1947-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - rockzene
78.067.26.036.7(73)(092)Pop,_I.
[AN 2801084]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2009.
Zeffer András (1958-)
   Őssejt és rock and roll : [Zeffer András rockzenész naplója leukémia elleni harcáról, csontvelő-transzplantációjáról és gyógyulásáról] / [szerk. Zeffer Csilla]. - Budapest : EMI Zenei Kft., 2008. - 157, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88146-0-9 kötött
Zeffer András (1958-)
Magyarország - zenész - 20. század - 21. század - leukémia - memoár - rockzene
78.067.26.036.7(439)(092)Zeffer_A. *** 616-006.4(0:82-94)
[AN 2799428]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2395 /2009.
I'm a Lebowski, you're a Lebowski (magyar)
   A nagy Lebowski-könyv : az élet, a nagy Lebowski, meg minden / Bill Green [et al.] ; az előszót írta Jeff Bridges ; [... ford. Bárány Borbála]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - XIV, 236 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-266-088-2 kötött : 3900,- Ft
Coen, Joel (1954-). The big Lebowski
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(73)(092)Coen,_J.
[AN 2801063]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2396 /2009.
Hegedűs Béla (1973-)
   Prodromus : Kalmár György (1726-?) világáról / Hegedüs Béla. - Budapest : Argumentum, 2008. - 178 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 164.)
Bibliogr.: p. 150-161.
ISBN 978-963-446-505-8 fűzött : 1800,- Ft
Kalmár György (1726-1781?)
Magyarország - nyelvész - 18. század
80.001(439)(092)Kalmár_Gy.
[AN 2799552]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2009.
Jacquet, Roger
Hebräisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : héber : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Roger Jacquet és Shifra Svironi ; a m. vált. Szegan Miklós és Pálovics Ede munkája ; ill. J. L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2008. - 171 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-33-3 fűzött
héber nyelv - nyelvkönyv
809.24(078)=945.11
[AN 2801615]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2009.
Jovanović, Zora
Gramatika nemačkog jezika (magyar)
   Német nyelvtan / Zora Jovanović ; [ford. Molnár Balázs]. - [Budapest] : Novum, cop. 2008. - 80 p. ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9703-38-4 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2798557]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2009.
Kasza T. Márta
   Magyar értelmező képes szótár / írta és összeáll. Kasza T. Márta. - [Budapest] : Novum, 2008. - 307 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9703-51-3 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár - képes szótár
809.451.1-321.2 *** 801.321.19=945.11
[AN 2798431]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2009.
   Navigare humanum est.. : Pusztay János hatvanadik születésnapjára / [szerk. Pomozi Péter] ; [társszerk. Csepregi Márta, Salánki Zsuzsa] ; [közread. a] Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete. - Budapest : Finnugor Népek Világkongresszusa M. Nemz. Szervezete, 2008. - 349 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, finn, angol, észt és orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 321-348.
ISBN 978-963-06-5434-0 fűzött
finnugrisztika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
809.45 *** 012Pusztay_J.
[AN 2799408]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2009.
   Német - magyar nyelvvizsgaszótár : német A1, A2, B1, B2 / [vez. szerk. Kiscelli Piroska, Kiséry István]. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - [12], 207 p. ; 21 cm
Gerinccím: Nyelvvizsgaszótár - német
ISBN 978-963-05-8660-3 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2801583]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2009.
Németh Ervin
   English reader, unofficial English / Ervin Nemeth. - Makó : AngolSuli, cop. 2008. - 159 p. : ill. ; 15 cm
Borítócím: Unofficial English : essential terms that are not taught in English classes and are limited in English dictionaries, though they fill up your favorite songs and movies
ISBN 978-963-87859-1-6 fűzött : 1295,- Ft
angol nyelv - rétegnyelv - nyelvkönyv
802.0-086.2 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2799798]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2009.
   Slovarʹ cvetooboznačaûŝih slov sovremennogo marijskogo âzyka = Kyzytse marij jylmyse tÿs lÿm-vlak = Wörterbuch der Farbenbezeichnungen des Tscheremissischen / [sostaviteli Z. S. Artûškina, I. G. Ivanov] ; [red. Margarita Kuznecova] ; [rabota vypolnena na Kafedre marisjkogo âzyka Marijskogo gosudarstvennogo universiteta]. - Szombathely : BDF Uralisztikai Tansz., 2008. - 96 p. ; 15 cm. - (Vocabularia terminologiae, ISSN 1786-9803 ; 2.)
Csak orosz és mari nyelven
ISBN 978-963-9871-06-9 fűzött
mari nyelv - orosz nyelv - szín - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=945.21=82 *** 801.323=82=945.21 *** 7.017.4
[AN 2798739]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2009.
Szabadi Tibor (1952-)
   Első magyar - eszperantó - bajor szószedet- és kifejezés-gyűjtemény / Szabadi Tibor J. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapk., 2008. - 11 p. ; 21 cm. - (Nyelvészeti tájékoztató füzetek ; 3.)
Az előszó eszperantó nyelven is
ISBN 978-963-87494-2-0 fűzött
Bajorország - német nyelv - nyelvjárás - eszperantó - magyar nyelv - többnyelvű szótár
801.323=089.2=301.12=945.11
[AN 2798443]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2009.
Szabadi Tibor (1952-)
   Első osztrák - német - magyar szószedet- és kifejezés-gyűjtemény / Szabadi Tibor J. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapk., 2008. - 19 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvészeti tájékoztató füzetek ; 4.)
Az előszó eszperantó nyelven is
ISBN 978-963-87494-3-7 fűzött
Ausztria - német nyelv - nyelvjárás - magyar nyelv - többnyelvű szótár
801.323=30=30-087(436)=945.11
[AN 2798589]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2406 /2009.
   Három évforduló - három generáció? / [szerk. Végh Dániel, Zelei Dávid]. - [Budapest] : Palimpszeszt, 2008. - 95 p. ; 24 cm. - (Lazarillo, ISSN 1789-4557)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86524-9-2 fűzött
spanyol nyelvű irodalom története - spanyol irodalom története - 19. század - 20. század
860(091)"186/196" *** 860(7/8)(091)"186/196"
[AN 2800644]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2009.
Kafka, Franz (1883-1924)
   Naplók / Franz Kafka ; [ford., az előszót és a jegyzeteket írta Györffy Miklós]. - Budapest : Európa, 2008. - 797, [2] p. ; 19 cm
A ford. a "Tagebücher 1910-1923" (Frankfurt am Main : S. Fischer, 1951) és a "Tagebücher" (Frankfurt am Main : S. Fischer, 1990) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-8645-4 kötött : 3600,- Ft
Kafka, Franz (1883-1924)
Csehország - német irodalom - író - 20. század - napló
830(437.1)(092)Kafka,_F.(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 2801409]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2009.
Kiss Irén (1947-)
   A feltámadt romantika : romantika-tanulmányok / Kiss Irén. - Budapest : Ráció, 2008. - 262 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-61-9 fűzött : 2400,- Ft
világirodalom története - magyar irodalom története - romantika - 18. század - 19. század - eszmetörténet
82(091)"17/18" *** 894.511(091)"17/18" *** 82.015.14
[AN 2800472]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2009.
Lőkös István (1933-)
   Ksaver Šandor Gjalski / Lőkös István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7338-88-5 fűzött
Gjalski, Ksaver Šandor (1854-1935)
Osztrák - Magyar Monarchia - Horvátország - író - politikus - 19. század - 20. század - műelemzés
886.2(092)Gjalski,_K._Š. *** 32(497.13)(092)Gjalski,_K._Š.
[AN 2801964]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2009.
Nemere István (1944-)
   Tiltott könyvek / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2008. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-93-6 fűzött
világirodalom története - cenzúra
82(091) *** 351.751(100)
[AN 2800256]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2009.
Sarbu Aladár (1940-)
   The study of literature : an introduction for Hungarian students of English / Aladár Sarbu. - Budapest : Akad. K., cop. 2008. - 381 p. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-8649-8)
irodalomelmélet - angol irodalom története - amerikai angol irodalom története
82.01 *** 820(091) *** 820(73)(091)
[AN 2801589]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2009.
Sárosi László, F.
   Doktor Faustus, Thomas Mann és a humanista természettudomány / F. Sárosi László. - Budapest : Littera Nova, 2008. - 66 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9643-29-1 fűzött : 1490,- Ft : 6 EUR
Mann, Thomas (1875-1955). Doktor Faustus
Németország - író - 19. század - 20. század - műelemzés
830(092)Mann,_T. *** 82.01
[AN 2800560]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2009.
Szele Bálint (1977-)
   "Társalogni avval, aki bölcs" : 11 Shakespeare-interjú / Szele Bálint. - Budapest : Ráció, 2008. - 181 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-59-6 fűzött : 2180,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század - színházművészet - fordítás - interjú
82.03(047.53) *** 792.2(047.53) *** 820(092)Shakespeare,_W.
[AN 2800562]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2414 /2009.
   Apokrif : a Szombathelyen, Bozsokon és Velemben 2008. április 18-19-én rendezett Apokrif-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotószerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 298 p. : ill., részben színes ; 20 cm + DVD. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 2.)
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 978-963-9882-06-5 fűzött : 3000,- Ft : 1000 RSD : 15 EUR : 40 RON
Pilinszky János (1921-1981). Apokrif
Magyarország - író - irodalmi hatás - filmművészet - mozgókép - 20. század - vers - műelemzés
894.511(092)Pilinszky_J. *** 82.091 *** 894.511-14.04 *** 791.43
[AN 2799132]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2009.
   "Ember lenni mindég, minden körülményben" : tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából / [szerk. Radvánszky Anikó]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. - 532 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN 1586-3409 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-64-9 fűzött : 4725,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
894.511(091)"18" *** 082
[AN 2800338]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2009.
Gergely Ferenc (1932-)
   Miért ne élnél örökké? : a hetvenéves Tandori Dezső válogatott bibliográfiája, 1965-2008 / [... gyűjt., összeáll. és szerk. Gergely Ferenc és Kovács Ákos]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : [Kovács Á.], 2008. - 477 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6249-9 fűzött
Tandori Dezső (1938-)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
894.511(092)Tandori_D. *** 012Tandori_D.
[AN 2800294]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2009.
Gyertyán Ervin (1925-)
   Visszajátszás : lelkiismereti regény / Gyertyán Ervin. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 185, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-786-2 fűzött : 2000,- Ft
Gyertyán Ervin (1925-)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - memoár
894.511(092)Gyertyán_E.(0:82-94)
[AN 2801989]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2009.
   Irodalom a forradalomban : emlékülés az MTA Irodalomtudományi Intézetében 2006. október 5. / szerk. Angyalosi Gergely. - [Budapest] : Universitas, 2008. - 176 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-24-9 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom története - magyar történelem - 1956-os forradalom - konferencia-kiadvány
894.511(091)"1956" *** 943.9"1956" *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2800499]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2009.
Raisz Rózsa, V. (1939-)
   Aki megszelídítette a magyar mondatot : dolgozatok Mikszáth Kálmán stílusáról / V. Raisz Rózsa. - Horpács : Mikszáth K. Társ., 2008. - 75 p. ; 24 cm. - (Mikszáth könyvestéka, ISSN 1785-718X ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5241-4 fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 2800385]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2009.
Rónay László (1937-)
   Szoborpark / Rónay László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2008. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-508-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom története
894.511(092) *** 894.511(091)"19"
[AN 2799605]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2009.
Tamási Orosz János (1954-)
   Képes Géza költészete és kora / Tamási Orosz János. - Budapest : Képes K., 2008. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9833-15-9 kötött : 2600,- Ft
Képes Géza (1909-1989)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Képes_G.
[AN 2799462]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2422 /2009.
Adams, Carrie
The godmother (magyar)
   A keresztanya / Carrie Adams ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2008. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-64-3 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2801220]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2009.
Adler, Elizabeth
In a heartbeat (magyar)
   Kalifornia, szívem / Elizabeth Adler ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-201-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2800020]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2009.
Anar, İhsan Oktay (1960-)
Efrâsiyâb'ın hikâyeleri (magyar)
   Efrasiyab történetei : láncmese felnőtteknek / İhsan Oktay Anar ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Ráció, 2008. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9605-58-9 fűzött : 2700,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 2800316]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2009.
Ayres, Jane
The horse on the balcony (magyar)
   Póni az erkélyen / Jane Ayres ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9749-63-4 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2798728]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2009.
Bat, Prunella
Una fata su un milione (magyar)
   Egy tündér a millióból / Prunella Bat ; [graf. Laura Zuccotti]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 132, [12] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Milla és Sugar)
Ford. Elsässer Klaudia
ISBN 978-963-370-912-2 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2800011]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2009.
Bat, Prunella
Strega piú fata (magyar)
   Egy boszorkány, egy tündér / Prunella Bat ; [graf. Laura Zuccotti]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 136, [8] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Milla és Sugar)
Ford. Elsässer Klaudia
ISBN 978-963-370-911-5 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 2800037]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2009.
Becker, Tom (1981-)
Lifeblood (magyar)
   Vérvonal / Tom Becker ; [ford. Balogh Bea]. - [Budapest] : Replica K., 2008. - 219 p. ; 20 cm
keretcím: Darkside
ISBN 978-963-06-4534-8 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 2801012]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2009.
Binchy, Maeve
Whitethorn woods (magyar)
   Galagonyaerdő / Maeve Binchy ; [ford. Lakatos Anna]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-909-2 fűzött
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2801055]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2009.
Blyton, Enid
Five on a treasure island (magyar)
   Kaland a kincses szigeten / Enid Blyton ; [ford. Mezei Gábor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 161 p. ; 21 cm. - (Ötös fogat)
ISBN 978-963-9708-96-9 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2800168]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2009.
Boiardo, Matteo Maria (1441-1494)
Canzoniere (magyar, olasz)
   Daloskönyv : három könyv a szerelemről = Canzoniere : amorum libri tres = Pastorali ; Eklogák / Matteo Maria Boiardo ; ford. Simon Gyula. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 350 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 90.)
Egys. cím: Canzoniere ; Pastorali
ISBN 978-963-7338-79-3 fűzött
olasz irodalom - vers - ekloga - kétnyelvű dokumentum
850-133.02=945.11 *** 850-14.02=945.11
[AN 2801232]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2009.
   Bölcs gondolatok, elmés megállapítások : anekdoták, aforizmák, közmondások / vál. és németből ford. Molnár Judit. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 93 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-184-1 fűzött : 1800,- Ft
világirodalom - aforizma - anekdota
82-84=945.11
[AN 2800597]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2009.
Bray, Libba
A great and terrible beauty (magyar)
   Rettentő gyönyörűség / Libba Bray ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2008. - 371, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-005-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2801112]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2009.
Brezina, Thomas (1963-)
Die Kicher-Chaos-Klassenfahrt (magyar)
   Koboldos kirándulás / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2008. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-629-034-4 fűzött : 1199,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2779988]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2009.
Brown, Sandra (1948-)
Ricochet (magyar)
   Duplacsavar / Sandra Brown ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Budapest : Maecenas, cop. 2008. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-181-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2801130]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2009.
Burgess, Anthony (1917-1993)
Earthly powers (magyar)
   Földi hatalmak / Anthony Burgess ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Bényei Tamás]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 977 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-077-6 kötött : 6990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2801059]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2009.
Castiglione, Baldassare (1478-1529)
Il cortegiano (magyar)
   Az udvari ember / Baldassare Castiglione ; ford., a jegyzeteket és az utószót írta Vígh Éva. - Budapest : Mundus, 2008. - 344 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 80.). (Olasz irodalom, kultúra és művészetek, ISSN 1789-9273 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9713-24-6 kötött
olasz irodalom - erkölcs - filozófia
850-96=945.11 *** 17
[AN 2801574]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2009.
   Cheirepsia : Ellīnes kai Oyggroi poiītes tōn īmerōn mas : diglōssī ekdosī = Kézfogás : válogatás napjaink görög és magyar költészetéből : kétnyelvű kiadvány / [vál.] Giannīs Motsios, Erika Sepes. - Kétnyelvű. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 510 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7338-83-0 fűzött
újgörög irodalom - magyar irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum
877.4-14.02(082)=945.11 *** 894.511-14.02(082)=774
[AN 2801365]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2009.
Collins, Jackie
Married lovers (magyar)
   Hollywoodi házasságtörők / Jackie Collins ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-282-20 fűzött : 3190,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2800221]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2009.
   Csudnovito godanye grofovicze Genovefe : nauka puna povidalyka za matere i diczu / [z-nimskoga na horvaczko szpelyana krez M. D.] ; [izd. ... Seoska Samouprava Bizonje]. - Repr. kiad. - Bizonja : Samouprava, 2008. - 46, [2] p. : ill. ; 17 cm
Eredeti kiadása: Stampano Ugerszkom Sztáromgradu, 1856
Fűzött
horvát irodalom - elbeszélés - hasonmás kiadás
886.2-32 *** 094/097.07
[AN 2801466]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2009.
Dedman, Stephen
A fistful of data (magyar)
   Egy maréknyi adat / Stephen Dedman ; [ford. Hefinger Krisztián]. - Budapest : Beholder, 2008. - 311 p. ; 19 cm. - (Árnyvadász, ISSN 1218-7585)
keretcím: Shadowrun
ISBN 978-963-8428-65-3 fűzött : 2590,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 2800421]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2009.
Dessen, Sarah
The truth about forever (magyar)
   Tökéletes / Sarah Dessen ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-97-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2800686]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2009.
Emmanuel, François (1952-)
Le tueur mélancolique (magyar)
   A mélabús gyilkos : regény / François Emmanuel ; ford. Lackfi János. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 235 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-7486-57-9 fűzött : 1600,- Ft
Belgium - francia nyelvű irodalom - bűnügyi regény
840-312.4(493)=945.11
[AN 2800384]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2009.
Ercilla y Zúñiga, Alonso de (1533-1594)
La Araucana (magyar)
   Araukánok könyve / Alonso de Ercilla ; ford. [és utószóval ell.] Simor András ; [... illusztrációkat kész. Amaya Clunes]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2006-2008. - 3 db : ill. ; 24 cm
spanyol irodalom - eposz
860-13=945.11
[AN 2644595]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 2008. - 114 p. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 89.)
ISBN 978-963-7338-84-7 fűzött
[AN 2801959] MARC

ANSEL
UTF-82445 /2009.
Fforde, Katie
Going Dutch (magyar)
   Hív Amszterdam / Katie Fforde ; [ford. Endreffy Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-166-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2799956]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2009.
Fuller, Samuel (1912-1997)
The big red one (magyar)
   A nagy vörös egyes : [a legendás amerikai 1. gyaloghadosztály a II. világháborúban] / Samuel Fuller ; Richard Schickel előszavával ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 405 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-115-5 fűzött : 2499,- Ft
Egyesült Államok. Army. Infantry Division (1.)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2801177]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2009.
Gaiman, Neil (1960-)
Fragile things (magyar)
   Törékeny holmik / Neil Gaiman. - [Budapest] : Agave Kv., 2008. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-23-6 fűzött : 2580,- Ft : 10,30 EUR
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2799220]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2009.
Gordon, Roderick
Deeper (magyar)
   Földmély titka / Roderick Gordon & Brian Williams ; [ford. Görgey Etelka]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 475 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9868-25-0 kötött : 2980,- Ft : 11,90 EUR
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2799943]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2009.
Griffin, W. E. B.
Presidential agent (magyar)
   Az elnök embere / W. E. B. Griffin ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2801041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Elnöki parancs. - cop. 2008. - 492 p.
ISBN 978-963-426-113-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2801047] MARC

ANSEL
UTF-82450 /2009.
Guillén, Nicolás (1902-1989)
   Versos escogidos = Válogatott versek / Nicolás Guillén ; [vál., előszóval és utószóval ell. Simor András]. - Budapest : [Simor A.], 2008. - 145 p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-5353-4 fűzött : 500,- Ft
Kuba - spanyol nyelvű irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
860-14.02(729.1)=945.11
[AN 2800408]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2009.
Harris, Joanne (1964-)
Runemarks (magyar)
   Rúnajelek / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 655 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-196-9 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2799948]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2009.
Heller, Joseph (1923-1999)
Good as Gold (magyar)
   Gold a mennybe megy : regény / Joseph Heller ; [ford. Szilágyi Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 521, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-210-4 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2803885]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2009.
Heller, Joseph (1923-1999)
Something happened (magyar)
   Valami történt : regény / Joseph Heller ; [ford. Szilágyi Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 635 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-211-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2803868]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2009.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   A jéghegy csúcsa : Hemingway összes novellája / [ford. András T. László et al.]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 862 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-039-1 kötött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2801025]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2009.
   Huszadik századi osztrák novellák : osztrák dekameron / [... vál. és szerk. Györffy Miklós] ; [... fordítói Adamik Lajos et al.]. - Budapest : Noran, 2008. - 694, [5] p. ; 20 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X)
ISBN 978-963-9716-68-1 kötött : 4999,- Ft
osztrák irodalom - elbeszélés - antológia
830-32(082)(436)=945.11
[AN 2800649]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2009.
Huxley, Aldous (1894-1963)
Island (magyar)
   Sziget / Aldous Huxley ; [ford. Vizi Katalin] ; [... az utószót írta Farkas Ákos]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 499 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-049-3 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2801436]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2009.
Ignatius, David
Body of lies (magyar)
   Hazugságok hálója / David Ignatius ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-859-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2801368]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2009.
Irwin, Terri (1964-)
My Steve (magyar)
   Az én krokodilvadászom : [Steve Irwin élete] / Terri Irwin ; [ford. Szabó István]. - Budapest : Korona, cop. 2008. - 260, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-268-012-5 fűzött : 2750,- Ft
Irwin, Steve (1962-2006)
Ausztrália - ausztrál irodalom - híres ember - memoár
820-94(94)=945.11 *** 929(94)Irwin,_S.(0:82-94)
[AN 2799061]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2009.
Juska, Jane
Unaccompanied women (magyar)
   Szex és nyugdíj, 2 : [egy hatvanhat éves nő memoárja] : társtalan asszonyok / Jane Juska ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-212-6 fűzött : 3499,- Ft
Juska, Jane
amerikai angol irodalom - idős - nemi élet - memoár
820-94(73)=945.11 *** 613.88-053.9
[AN 2800062]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2009.
King, Stephen (1947-)
Duma Key (magyar)
   Duma Key / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2008. - 719, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8656-0 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2800814]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2009.
Lee, Maureen
The leaving of Liverpool (magyar)
   Búcsú Liverpooltól : [egy gyönyörű történet a szeretet erejéről] / Maureen Lee ; [ford. Koltai Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 575 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-167-9 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2799976]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2009.
Leoni, Giulio
I delitti della medusa (magyar)
   Dante és a gorgófő rejtélye / Giulio Leoni ; [ford. Simon Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-885-9 fűzött
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 2801037]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2009.
Levy Mossanen, Dora (1945-)
Courtesan (magyar)
   Kurtizán / Dora Levy Mossanen ; [ford. Deák Zsuzsanna]. - Budapest : Lektűr, 2008. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9451-34-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2801420]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2009.
Lewis, Susan
The mill house (magyar)
   A titkok háza / Susan Lewis ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 540 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-174-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2799951]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2009.
Link, Charlotte
Die letzte Spur (magyar)
   Az utolsó nyom : [thriller] / Charlotte Link ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Szó K., cop. 2008. - 431, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9870-04-8 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2801278]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2009.
Lyons, C. J.
Lifelines (magyar)
   Életvonalak / CJ Lyons ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-286-0 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2800250]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2009.
MacLean, Alistair (1922-1987)
Ice Station Zebra (magyar)
   Zebra kutatóállomás / Alistair MacLean ; [ford. Krasznai Janka]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-16-4 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2801017]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2009.
Madas Edit (1949-)
   Középkori prédikációk Szent László királyról = Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae = San Ladislao d'Ungheria nei dipinti murali / Madas Edit ; Hajdú István közrem. Középkori falképek Szent László királyról / Horváth Zoltán György ; Prokopp Mária és Gondos Béla közrem. - 2. jav., bőv., kétnyelvű kiad. - Budapest : Romanika, 2008. - 463 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; [14.])
borító- és gerinccím: Középkori prédikációk és falképek Szent László királyról. - Bibliogr.: p. 441-447. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-87287-8-4 kötött : 3990,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
középkori latin irodalom - szent - vallásos irodalom - keresztény művészet - prédikáció
871-97.02=945.11 *** 252 *** 235.3(092)László,_I.(0:82-97) *** 246 *** 75.046.3
[AN 2799075]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2009.
Mann, Thomas (1875-1955)
Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (magyar)
   Egy szélhámos vallomásai / Thomas Mann ; [ford. Lányi Viktor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 361 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-249-4 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2803848]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2009.
McDermott, Andy
The hunt for Atlantis (magyar)
   Hajsza Atlantiszért / Andy McDermott ; [ford. Szaffkó Péter]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 477 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-14-0 fűzött
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2801243]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2009.
Meyer, Stephenie (1973-)
The host (magyar)
   A burok / Stephenie Meyer ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 519 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-27-4 kötött : 3480,- Ft : 13,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2800279]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2009.
Moaveni, Azadeh (1976-)
Lipstick jihad (magyar)
   Rúzsfoltos dzsihád / Azadeh Moaveni ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 427, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-192-1 fűzött : 3499,- Ft
Irán - amerikai angol irodalom - helyismeret - memoár
820-94(73)=945.11 *** 908.55(0:82-94)
[AN 2800072]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2009.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Road to Avonlea (magyar)
   Váratlan utazás / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2004-. - 21 cm
Az 5. kötetet ford. Kiss Marianne
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2589230]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2008. - 193 p.
ISBN 978-963-245-082-7 kötött : 2499,- Ft
[AN 2800982] MARC

ANSEL
UTF-82474 /2009.
Moss, Tara
Fetish (magyar)
   Fétis / Tara Moss ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2008. - 343 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-133-6 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 2801186]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2009.
Novik, Naomi (1973-)
Throne of jade (magyar)
   A jádeköves trón / Naomi Novik ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 387 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-26-7 fűzött : 2880,- Ft : 11,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2800274]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2009.
   A papagáj meséje : középkori okszitán elbeszélések / [vál.,] ford. Szabics Imre. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 71 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 92.)
A vál. a "Nouvelles courtoises occitanes et françaises" (Paris : Librairie Générale Française, 1997) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-7338-91-5 fűzött
occitán irodalom - elbeszélés - antológia
849.0-32(082)=945.11
[AN 2801282]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2009.
Peake, Mervyn Laurence (1911-1968)
Titus Groan (magyar)
   Titus Groan : [Gromenghast-trilógia 1. rész] / Mervyn Peake. - Pécs : Alexandra, 2008. - 476 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-370-849-1 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2801131]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2009.
Péter Mihály (1928-)
   Russkoe stihosloženie : vvodnyj kurs = Orosz verstan : bevezetés / Mihaj Peter. - Budapest : ELTE Ukrán Filológiai Tansz. : Argumentum, 2008. - 120 p. ; 23 cm. - (Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis, ISSN 1787-3665 ; 3.)
Csak orosz nyelven. - Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 978-963-284-041-3 fűzött
orosz irodalom - verstan - vers
882-14 *** 82.01-14
[AN 2799541]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2009.
   Pod Pilišom - tam je naš svet : literarna antológia pilíšskych slovenských autorov / [red. Gregor Papuček, Zoltán B. Valkán] ; [publikácia Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov a Zväzu Slovákov v Mad'arsku]. - Mlynky : Fuhl Bt., 2008. - 256 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4845-5 kötött
Pest megye - szlovák irodalom - antológia
885.4-822(439.153)
[AN 2801458]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2009.
Roa Bastos, Augusto (1917-2005)
Hijo de hombre (magyar)
   Embernek fia / Augusto Roa Bastos ; [ford. és az utószót írta Tóth Éva]. - Budapest : Noran, 2008. - 418, [3] p. ; 19 cm. - (Huszadik századi latin-amerikai klasszikusok, ISSN 2060-3355)
ISBN 978-963-9716-96-4 kötött : 3499,- Ft
Paraguay - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(892)=945.11
[AN 2800693]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Midnight bayou (magyar)
   Időtlen szerelem / Nora Roberts ; [ford. Király Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, [2008], cop. 2001. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-258-6 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2803841]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2009.
   Rusinsʹkyj renesans / [vyd. Stoličnoê rusinsʹkoê menšinovoê samoupravlenìê, Rusinsʹkoe menšinovoê samoupravlenìê Ujbudy]. - Budapešt : Stoličnoê rusinsʹkoê menšinovoê samoupravlenìe : Rusinsʹkoê menšinovoê samoupravlenìê Ujbudy, 2008-. - 21 cm
Fűzött
ruszin irodalom - vers - antológia
887.5-14(100)(082)
[AN 2799522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Antologìâ rusinsʹkoï poeziï drugoï polovky XX storočâ / pud redakcìëv Marìanny A. Lâvinec. - 2008. - 168 p. : ill.
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-88200-0-6
[AN 2799540] MARC

ANSEL
UTF-82483 /2009.
Sandemo, Margit (1924-)
Yrsa, den glömda drottningen (magyar)
   Az elfeledett királynő / Margit Sandemo ; [ford. Csikász-Kollár Zsuzsanna]. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88129-2-6 kötött : 2890,- Ft : 11 EUR
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2799968]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2009.
Sandford, John (1944-)
Phantom prey (magyar)
   Fantom préda / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 464 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-284-6 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2800231]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2009.
Saunders, John
A heart for the stretch (magyar)
   Szív a célegyeneshez ; A tigris halott / John Saunders. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 136 p. ; 19 cm
Egys. cím: A heart for the stretch ; The tiger is dead
ISBN 978-963-9867-00-0 fűzött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2800726]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2009.
Sinha, Indra
Animal's people (magyar)
   Valamikor ember voltam / Indra Sinha ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 454 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-15-7 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2801140]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2009.
Skye, Obert
Leven Thumps and the gateway to Foo (magyar)
   Leven és az álnok árnyak / Obert Skye ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2008. - 391 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Sowards, Ben. - A gerincen számozási adatként: 1. kv.
ISBN 978-963-245-124-4 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2801065]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2009.
Spyri, Johanna (1827-1901)
Heidi (magyar)
   Heidi : [egy kislány hite és jósága csodát tesz mások életében] / Johanna Spyri ; [ford. Csábi Tünde]. - Budapest : Arany Forrás, 2008. - 252 p. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
ISBN 978-963-9741-34-8 fűzött
svájci irodalom - német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(494)=945.11
[AN 2800255]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2009.
Stewart, Paul (1955-)
The Edge chronicles (magyar)
   A Szirt krónikái / Paul Stewart & Chris Riddell. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007-. - ill. ; 21 cm
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2700977]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Felleghajtó / [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - 2008. - 388, [2] p.
ISBN 978-963-245-052-0 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2800708] MARC

ANSEL
UTF-82490 /2009.
Toresen, Eli B. (1952-)
Stjernenykker (magyar)
   Nyomozók lóháton / Eli B. Toresen ; [fotók Marielle Andersson Gueye] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 89 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9749-61-0 kötött
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 2798708]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2009.
Valera Mora, Víctor (1935-1984)
   Sueño uno : versos escogidos = Első számú álom : válogatott versek / Víctor Valera Mora ; [... ford. és az előszót írta Simor András]. - Budapest : [Simor A.], 2008. - 93, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88123-0-8 fűzött
Venezuela - spanyol nyelvű irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
860-14.02(87)=945.11
[AN 2799945]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2009.
Van Lustbader, Eric
Robert Ludlum's The Bourne betrayal (magyar)
   Bourne-átverés / Robert Ludlum [nyomán írta] Eric Van Lustbader ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2008. - 611 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-347-6 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2801209]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2009.
Webster, Jean (1876-1916)
Daddy long legs (magyar)
   Gólyaláb apó / Jean Webster ; [ford. Benedek Rózsi] ; [a szerző ... rajz.]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei, ISSN 1586-7870)
Megjelent "Nyakigláb apó" címmel is
ISBN 978-963-9741-08-9 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - levélregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2800259]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2009.
Yoshikawa Eiji (1892-1962)
Shinsho Taikōki (magyar)
   Taiko / Josikava Eidzsi ; [ford. Stefanovits Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 831 p. : ill., térk. ; 20 cm
A címoldalon számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-254-122-8 fűzött : 4999,- Ft
Toyotomi Hideyoshi (1536?-1598)
japán irodalom - történelmi regény
895.6-311.6=945.11
[AN 2800030]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2009.
Young, Robyn (1975-)
Crusade (magyar)
   A hadjárat : ármány, szenvedély és harc a keresztes hadjáratok korában / Robyn Young ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 461 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [462].
ISBN 978-963-426-122-3 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2801397]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2009.
Zihmanis, Modris (1927-)
   Vēstules Margrietiņai = Levelek Margarétának : válogatott versek / Modris Zihmanis ; Lasmā és Silvija Ģibiete közreműködésével ford. Pusztay János. - Szombathely : [NYME Savaria Egy. Közp.], 2008. - 47, 47 p., [5] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Minoritates mundi. Literatura, ISSN 1419-6360)
ISBN 978-963-9871-14-4 fűzött
lett irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
888.3-14.02=945.11
[AN 2799481]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2497 /2009.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre szerelmes versei / [vál. Balogh Edit, Fekete András]. - Budapest : Barrus, cop. 2008. - 74 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9755-06-2 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2798131]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2009.
   Alkonyattól pirkadatig : hajléktalan művészek antológiája / [vál. Boros Györgyi, Fridrich Piroska, Fekete András] ; [szerk. Háy János]. - Budapest : Barrus, cop. 2008. - 227 p., [36] t. : ill., főként színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9755-03-1 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - rajzművészet - ezredforduló - hajléktalan - antológia
894.511-822 *** 741(439)"200" *** 364.252(0:82-822)
[AN 2798142]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2009.
Átányi László (1938-)
   Százszárnyú vadlibák Verbőc-Feketepatakon / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Száz szárnyú vadlibák Verbőc-Feketepatakon
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87570-5-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 2798692]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2009.
   Átölelt a napfény : válogatás a Nyugdíjasok Országos Szövetsége által 11. alkalommal meghirdetett irodalmi pályázat díjnyertes munkáiból / [kiad. a Nyugdíjasok Országos Szövetsége]. - Győr : NYOSZ, 2008. - 107 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2799532]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2009.
Balla Zsuzsanna (1989-)
   Fauntallasia / Balla Zsuzsanna L. A. - Pomáz : Kráter, 2008. - 403, [3] p. ; 25 cm. - (Kráter ifjúsági könyvek, ISSN 1788-4748 ; 2.)
ISBN 978-963-9735-76-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2799625]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2009.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mi van a ládikóban? : Benedek Elek meséi / Elek Lívia rajz. ; [összeáll. és szerk. Bozsik Rozália]. - [Budapest] : Novum, [2008]. - 119 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Magyar meseírók, ISSN 1789-8862)
ISBN 978-963-9703-31-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2798489]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2009.
   Blogterrarium / [szerk. Gáspár Mari, Rentz Mátyás]. - [Budapest] : I.A.T. K., 2008. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9885-05-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - internet - napló - antológia
894.511-94(082) *** 681.324Internet
[AN 2801359]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2009.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Monyákos Tuba és a csatornalidércek / Böszörményi Gyula ; [... ill. Fábián Noémi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 267 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-125-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2800968]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2009.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Zsófi és az ősboszorkány / Böszörményi Gyula ; [ill. ... Fábián Noémi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 687 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Zsófi és az elnévtelenedett faluÞ; Zsófi és a Boszorkány-plázaÞ; Zsófi és a Dalnok. - keretcím: Álomfogók
ISBN 978-963-245-002-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2800937]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2009.
Csontos Márta
   Egográfia / Csontos Márta. - Budapest : Littera Nova, 2008-. - 16 cm
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2762812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2008. - 106 p. : ill. - (365 aforizma könyvsorozat, ISSN 1789-8943 ; 3.)
Szalkay Dóra rajz.
ISBN 978-963-9643-22-2 fűzött : 1590,- Ft
[AN 2800465] MARC

ANSEL
UTF-82507 /2009.
Erdélyi Szerencse Ödön
   Aszú esszé : borlíra kortyintva : boreuró - magyar borunió, gasztrománia, bor és kenyér, igaz borok a borbirodalomban : kétszázegy borversihlet, hogy többet is illess, hozzád szóljon még a többlet! / Erdélyi Szerencse Ödön. - Budapest : Accordia, 2008. - 253 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9824-39-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers - bordal
894.511-146.1 *** 663.2(0:82-14)
[AN 2800569]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2009.
Erdős Attila (1946-)
   Rímfaragott mesék és versek gyermekeknek / Erdős Attila ; [ill. Erdős Attila ...] ; [kiad. Cserhát Irodalmi Kör]. - Nagykanizsa ; Budapest : Cserhát Irod. Kör, 2008. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4788-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2798456]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2009.
Fa Ede (1935-)
   Eszmélet(len) / Fa Ede ; [kiad. a Takács László Irodalmi Kör]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör, 2008. - 222, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6167-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2798508]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2009.
Fecske Csaba (1948-)
   Tolvaj szél / Fecske Csaba ; [... ill. Győrfi András]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 93, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-828-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2799404]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2009.
Futó Elemér (1939-)
   Berekjárás : a nádas háztól a Kis-Balatonig / Futó Elemér ; [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - [Veszprém] : Balaton-felvidéki Nemz. Park. Ig., 2008. - 133 p., [19] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-6294-9 fűzött
Kis-Balaton - magyar irodalom - természeti környezet - memoár
894.511-94 *** 502(439)(285.3Kis-Balaton)
[AN 2799008]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2009.
Gantner Ádám (1972-)
   Kissinger és én / Gantner Ádám. - Budapest : I.A.T. K., 2008. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9885-03-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2800738]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2009.
Gyarmati Viktória
   Csilingelő : karácsonyi mese versikékkel / Gyarmati Viktória. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2008. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Poci mesék)
ISBN 978-963-245-130-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - gyermekvers - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2801069]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2009.
Gyimesi László (1948-)
   Akkor most repültem, vagy nem repültem? : naná, hogy regény / Gyimesi László. - Budapest : Littera Nova, 2008. - 136, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9643-27-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2800491]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2009.
Gyimesi László (1948-)
   Benéz a szörny is / Gyimesi László. - Budapest : Littera Nova, 2008. - 113, [4] p. ; 21 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 20.)
ISBN 978-963-9643-28-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800487]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2009.
Györffi Réka (1978-)
   Tengerajtó / Györffi Réka. - Budapest : I.A.T. K., 2009. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9885-06-6 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800730]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2009.
Hadnagy József (1950-)
   Labirintus / Hadnagy József. - Budapest : Rím, 2009. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-79-5 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2801471]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2009.
Hajdu Mária (1958-)
   Rímes gondolatok : válogatott versek és novellák / Hajdu Mária. - [Isaszeg] : [Magánkiad.], 2008. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6129-4 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2799292]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2009.
   Harangbongás : protestáns tollforgatók antológiája / [összeáll. T. Pintér Károly és Faggyas Sándor] ; [közread. a] Protestáns Újságírók Szövetsége. - [Budapest] : Protestáns Újságírók Szövets., [2008]. - 217 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6075-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2798747]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2009.
Hegyi Erika (1965-)
   Vigyél magaddal : útitárska vers- és könyvszeretőknek / [Hessling Hegyi Erika]. - [Győr] : Bíbor Press, [2008]. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88163-0-6 fűzött : 1860,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2799811]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2009.
Hegyi Gyula (1951-)
   A brüsszeli utas / Hegyi Gyula. - Budapest : Korona, cop. 2008. - 163 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-268-006-4 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - útleírás - memoár
894.511-94 *** 908.100(0:82-94)
[AN 2799318]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2009.
Hunkár Edit
   Karácsonyra hazavárunk / Hunkár Edit ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány ... - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2008. - 139 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-137-7 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2801554]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2009.
Imre Ferenc (1933-)
   Ködoszlató / Imre Ferenc. - Pomáz : Kráter, 2008. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-51-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2799568]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2009.
Iványi Viktória Cintia
   Emlékek nyomán / Cynthia V. Diamond. - Veszprém : Kiara, [2008]. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87664-3-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2798774]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2009.
Janicsák István (1953-)
   Szerelem, nagyon hijányzol avagy Kis magyar etnográcia : Laborfalvi Dzsúlia életírása : zeneirodalmi kisremény / [Janicsák István]. - Budapest : Jafa K., cop. 2008. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6093-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2799959]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2009.
Jánosi György (1954-)
   Utóirat / Jánosi György. - Budapest : Korona, 2008. - 69 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-268-013-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2799158]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az én életem regénye ; Elbeszélések / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - [Budapest] : [Unikornis], 2008. - 389, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 125.)
ISBN 963-427-546-X kötött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2799192]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Őszi fény ; Levelezés : 1853-1859 / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - [Budapest] : [Unikornis], 2008. - 289, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 123.)
ISBN 963-427-544-3 kötött
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - levelezés - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Jókai_M.(044)
[AN 2799169]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Tarka élet / Jókai Mór ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Majtényi Zoltán]. - [Budapest] : [Unikornis], 2008. - 228, [2] p. ; 20 cm. - (Jókai Mór munkái ; 124.)
ISBN 963-427-545-1 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2799179]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2009.
Jósa Judit
   Festett mesék / Jósa Judit. - Szombathely : B.K.L. K., 2008. - 72 p. : ill., színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-7334-34-4 kötött : 2580,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2799610]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2009.
József Attila (1905-1937)
   József Attila szerelmes versei / [vál. Balogh Edit, Fekete András]. - Budapest : Barrus, cop. 2008. - 66 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9755-07-9 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2798123]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2009.
Kállai Vilmos (1934-)
   Nádszálak az őszi szélben : regény / Kállai Vilmos ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, cop. 2008. - 566, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-140-7 fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 978-963-693-139-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2798720]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2009.
Kányádi Sándor (1929-)
   Egyberostált versek és műfordítások / Kányádi Sándor ; [egyberostálta, szerk. Tarján Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2007-. - 21 cm
Erdély - határon túli magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14(498) *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2700999]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Éjfél utáni nyelv. - 2008. - 399 p.
ISBN 978-963-227-178-1 kötött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - világirodalom - műfordítás - vers
894.511-14(498) *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2800096] MARC

ANSEL
UTF-82534 /2009.
Kapuvári Virág (1977-)
   Lélek ércek / Kapuvári Virág. - [Balatonfüred] : Szerző, 2008. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6177-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2798645]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2009.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Mi van a Dunában? / Karinthy Ferenc. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, 2008. - 349 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-670-2 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2803900]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2009.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Erdélyi levelek / Kazinczy Ferenc ; [szerk., a szöveget gond., az utószót írta, a névmutatót és a szómagyarázatot összeáll. Kováts Dániel] ; [... rajzok alkotói Cserna Károly, Dörre Tivadar, Háry Gyula]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2008. - 257, [12] p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 91.)
ISBN 978-963-7338-90-8 fűzött
Erdély - magyar irodalom - 19. század - irodalmi levél - útleírás
894.511-992 *** 908.439.21"18"(0:82-992)(044)
[AN 2801496]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2009.
Kemenes Kálmán (1919-)
   Zöngemények kicsiknek, nagyoknak : [kiszínezhető könyv] / Kemenes Kálmán ; [Egyházi Tünde rajz.]. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Accordia, 2008. - 111, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9824-41-6 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2800348]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2009.
Koblencz József (1921-)
   A visszatekintő vallomásai / Kóbor József. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-177-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2798691]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2009.
Komondi István (1946-1996)
   Kerub / Komondi István ; [szerk. Beőthy Élő Hajnalka, Mészáros Gábor] ; [közread. a Beőthy Galéria]. - [Győr] : Beőthy Galéria, 2008. - 2 db ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2799016]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 35 p. : ill., színes
ISBN 978-963-87762-9-7
[AN 2799021] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 34 p. : ill.
ISBN 978-963-88178-0-8
[AN 2799025] MARC

ANSEL
UTF-82540 /2009.
Kovács Viktória
   Nicsak! Mi beszélünk! / írták Vámos Júlia 2 éves, Vámos Ádám 6 hónapos ; lejegyezte Kovács Viktória ; [az illusztrációkat Szűcs Édua kész.]. - Budapest : Szerző, 2008. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5849-2 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - napló - gyermekkönyv
894.511-94(02.053.2)
[AN 2800586]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2009.
Lázárfalvi Antal György
   Kiáltsatok velem! : versek / Lázárfalvi A. György. Törődés: boldogságos könyvem : versek, 2002-2007 / Iványi Bernadett. - Budapest : Accordia, 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-44-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800579]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2009.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (szerb)
   Čovekova tragedija : dramska poema / Imre Madač ; prev. ... i pogovor Sava Babić ; predg. Ištvan Seli. - Budimpešta : K�iževno društvo "Madač" ; Beograd : Tardis, 2009. - 174, [4] p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 62.)
ISBN 978-963-9386-66-2 fűzött
magyar irodalom - drámai költemény - fordítás
894.511-121=861
[AN 2801426]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2009.
Major Judit (1968-)
   Női fohász / Major Judit. - Pomáz : Kráter, 2008. - 47 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9735-80-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800111]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2009.
Malota László
   A remény éjszakái / Malota László. - [Csabrendek] : Pándus, 2008. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6108-9 fűzött : 2150,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2799435]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2009.
Merényi Krisztián (1970-)
   A Hold gyermekei / Merényi Krisztián. - Pécs : Alexandra, 2008. - 249, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-370-916-0 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2801141]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2009.
Molnár János (1949-)
   Apokrif / Molnár János ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2008. - 403 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-139-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2798723]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2009.
Molnár Ottilia
   Lélek-jelenlét / Molnár Ottilia ; [az illusztrációkat ... Walla Barbara kész.]. - [Budapest] : Corvinus, 2008. - 93, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9062-70-2 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2799001]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2009.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kótyomfitty király almája : Móra Ferenc meséi / Tényi Katalin rajz. ; [összeáll. és szerk. Bozsik Rozália]. - [Budapest] : Novum, 2008. - 120 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Magyar meseírók, ISSN 1789-8862)
ISBN 978-963-9703-30-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2798273]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2009.
Nagy Bandó András (1947-)
   Ringató : altatók gyerekeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2008. - 64 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-04-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - bölcsődal - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2800845]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2009.
Nagy-Kovács István (1898-1969)
   A szegénység útja Döbrököztől Kanadáig... és vissza : Nagy Kovács István élete, 1898-1969 / [az eredeti változatot írta Nagy-Kovács István] ; [szerk. Varga-Kovács Tímea]. - [Budapest] : Varga-Kovács T., 2008. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6205-5 fűzött
Nagy-Kovács István (1898-1969)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2799032]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2009.
O'Connor, Alan
   Gorviki vér / Alan O'Connor. - [Budapest] : Tuan, 2008. - 351, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88129-3-3 fűzött : 2290,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2799966]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2009.
Papp Irén (1958-)
   Dió és vér : sorsdráma három felvonásban / Papp Irén. - [Nyíregyháza] : Papp I., 2008. - 43 p. : ill. ; 24 cm
Tokban
ISBN 978-963-06-6384-7 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2801546]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2009.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A mi Petőfink : Petőfi Sándor válogatott versei / [kiad. a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület etc.]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2008. - 56 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87532-6-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2801455]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2009.
Prohászka László Máté
   Szegények boldogsága : versek / Prohászka László Máté. - Budapest : [Simor A.], cop. 2008. - 71 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-5807-2 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800432]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2009.
Rácz András (1966-)
   Simon Mágus / Rácz András. - Budapest : Ratius, 2008. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9791-15-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2799553]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2009.
Riersch Zoltán (1948-)
   Arcomba hajolnak a csönd ágai : haiku, háromka, hokku... és valami más / Riersch Zoltán ; [kiad. Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2008. - 36, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-73-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2798468]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2009.
Riersch Zoltán (1948-)
   Barackvirág ivadéka : válogatott versek / Riersch Zoltán ; [kiad. Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2008. - 84, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-72-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2798522]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2009.
Rigel, Eve
   Gránitszív : fantasy regény / Eve Rigel. - [Debrecen] : Cherubion, 2008. - 303 p. ; 18 cm. - (Osiris könyvek, ISSN 1215-8518 ; 131.)
ISBN 978-963-9566-78-1 fűzött : 1695,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2799130]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2009.
Romantika 1.0
   A szerelem története / Romantika 1.0. - Sopron : Novum, 2008. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-51-9 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800273]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2009.
Rózsa Károly
   Nagy krónikáskönyv : az utolsó völgy / Charles T. Rose. - Pécs : Alexandra, 2008. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-770-8 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2801168]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2009.
Rusznák Rózsa
   Futnak az utak : gyerekversek / Bakóné Rusznák Rózsa ; [Gödöllő Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. és a szerző közös kiadványa]. - Gödöllő : Önkormányzat : Petőfi S. Művel. Közp. : Szerző, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5957-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2799624]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2009.
Sáfáry László (1910-1943)
   Köztetek vagyok : összegyűjtött versek / Sáfáry László ; [szerk., ... vál. és az előszót írta Finta Éva]. - Budapest : [Sáfáry L.], 2008. - 83 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-06-5469-2 fűzött : 500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2799940]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2009.
Sándorné Manyika (1941-)
   Manyika meséi és tréfás dalocskái / Sándorné Manyika ; [közread. a Beőthy Galéria]. - [Győr] : Beőthy Galéria, 2008. - 166 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87762-8-0 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - mondóka
894.511-34(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2798743]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2009.
Sásdi Ernő (1920-)
   Rólatok, rólam, reális rímek regisztere / Sásdi Ernő. - Budapest : Accordia, 2009. - 113, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9824-50-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800640]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2009.
Simon András (1958-)
   Életed üzenet / Simon András. - Budapest : Hangtalan Jelek, 2008. - 183 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 963-202-981-X fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2804081]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2009.
Simor András (1938-)
   Időutazás : versek / Simor András. - Budapest : Szerző, 2008. - 69 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-5627-6 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800438]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2009.
Soltész Irén
   Lélek a lélekben / Soltész Irén. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapk., 2008. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87494-4-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2798173]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2009.
Soós László (1952-)
   Angyalom földje : összeállítás lírai és prózai munkákból / Baksafalvi Soós László. - Budapest : Szerző, 2008. - 152 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4742-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2800083]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2009.
Soós László (1952-)
   Ős hazám, hős Zalám : lírai kötet / Baksafalvi Soós László. - Budapest : Szerző, 2008. - 127 p. : ill. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Őshazám, hős Zalám
ISBN 978-963-06-4741-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800098]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2009.
Szabó Judit
   A tűz szárnyain : cikkek, 2004-2008 / Szabó Judit. - [Budapest] : [Szabó J.], [2008]. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88084-0-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2799597]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2009.
Széki Soós János (1960-)
   Holttengeri idők : széki metszetek / Széki Soós János ; [... ill. Juhos-Kiss Sándor]. - Pomáz : Kráter, 2008. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9735-78-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 2799573]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2009.
   "Széptájú Somogy! Szívemre nőttél!" : Somogy megye magyar költők verseiben és magyar festők képein / [a verseket és a képeket vál., ... szerk. Zentai Gabriella]. - Budapest : Távok, 2008. - 110 p. : ill., színes ; 21x29 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6273-4 kötött
Magyarország - Somogy megye - magyar irodalom - festészet - 19. század - 20. század - helyismeret - vers - antológia
894.511-14(082) *** 75(439)"18/19" *** 908.439.123
[AN 2800132]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2009.
Szijj Ferenc (1958-)
   Zöldség Anna és a beszélő póniló / Szijj Ferenc ; Ménes Ágnes rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2008. - 114 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9727-54-0 kötött : 2250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2800320]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2009.
Szilágyi-Molnár Erzsébet
   Bűntény a hajón és más kisregények / Szilágyi-Molnár Erzsébet. - Kalocsa : Kalopress, 2008. - 262 p. ; 21 cm
Tart.: Bűntény a hajónÞ; Joanna megmeneküléseÞ; Nők a drog nyomában
ISBN 978-963-06-6348-9 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2801541]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2009.
Szirmay Endre (1920-)
   A fekete ladik : versek / Szirmay Endre. - Kaposvár ; [Budapest] : Révai Digitális K., 2008. - 53 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-239-038-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800602]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2009.
Tahi-Tóth Gábor (1951-)
   Azok a csodálatos nők! / Tahi-Tóth Gábor. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-52-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2800566]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2009.
Tímár Natália
   Elveszve Amerikában / Tímár Natália. - [Győr] : Kisalföld Kv. : Lapcom Kft., 2008. - 148 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87674-9-3 fűzött
Tímár Natália
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2800060]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2009.
Tuza Tibor (1940-)
   Óh! Ti nők! : válogatott versek, jelenetek, elbeszélések / Tuza Tibor. - Budapest : Accordia, 2008. - 101, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-43-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - jelenet
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 2800450]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2009.
Vágó Csaba
   Lord Stampton különös halála / Paul Ashton. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2008. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-290-009-4 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2800055]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2009.
Vaszi Gábor
   Álomcsapat / Vaszi Gábor. - Sopron : Novum, 2008. - 512 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-65-6 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2798678]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2009.
Vellai Fodor Orsolya
   Sebi és Sutyorka / Vellai Fodor Orsolya ; rajz. Vellai Csinszka. - [Tatabánya] : Mohan Kft., [2008]. - [60] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6072-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2801328]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2009.
Vitál Mária, R. (1958-)
   Igazgyöngy / R. Vitál Mária. - Nyíregyháza : Magánkiad. ; [Budapest] : [Krúdy Irod. Kör], 2008. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
ISBN 978-963-06-6435-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2801693]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2009.
Vizkelety András (1931-)
   Múltidőben : Győr - Tata, 1931-1949 : visszaemlékezés / Vizkelety András. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2008. - 210 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-499-0 fűzött : 2100,- Ft
Vizkelety András (1931-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2799793]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2009.
Waller F. Georg
   Nagy Balambér, kicsi Kázmér : [verses mondókák, nyúlfarknyi mesetörténetek óvodás, kisiskolás gyermekeknek] / mesélő Waller F. Georg ; ill. Simon M. Veronika. - [Budapest] : Képes K., cop. 2008. - 62, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9833-18-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2799952]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2009.
Wass Albert (1908-1998)
   A hét holló / Wass Albert ; Borsódy Eszter illusztrációival. - Pomáz : Kráter, cop. 2008. - [33] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Válogatott magyar népmesék sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-9735-47-7 kötött : 1700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2800304]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2009.
Wass Albert (1908-1998)
   Magyar mondák / Wass Albert ; Dózsa Tamás ill. - Pomáz : Kráter, 2007-. - 31 cm
A 7. és 8. kötet Joó Zoltán illusztrációival
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2707328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A magyar Szent Korona. - 2008. - [24] p.
ISBN 978-963-9735-73-6 kötött : 1500,- Ft
Erdély - gyermekirodalom - határon túli magyar irodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2800318] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Tonuzoba. - Budapest : Kráter, 2008. - [24] p.
ISBN 978-963-9735-79-8 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2800342] MARC

ANSEL
UTF-82587 /2009.
Zsirai László (1956-)
   Szavak ikebanái / Zsirai László. - Mikebuda : Gyöngyharmat K., 2008. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87748-3-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2800285]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2588 /2009.
   Állatkölykök. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-66-1 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2798477]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2009.
   Állatok. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-65-4 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2798475]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2009.
   Dínók. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-68-5 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2798485]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2009.
   Hány óra van?. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-70-8 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2798494]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2009.
   Hüllők és kétéltűek. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-63-0 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2798453]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2009.
   Kedvenc állataim. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-69-2 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2798492]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2009.
   Közlekedés. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-64-7 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2798465]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2009.
Kunnas, Mauri
Onnin paras joululahja (magyar)
   A legeslegszebb karácsonyi ajándék / Mauri Kunnas, Tarja Kunnas. - [Budapest] : Cartaphilus, 2008. - 27 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-266-068-4 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2801103]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2009.
Lucado, Max
Your special gift (magyar)
   Különleges ajándék / Max Lucado ; ill. David Wenzel ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2008. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9390-54-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2800572]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2009.
   Madarak. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-67-8 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2798484]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2009.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek]. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Karácsonyi süti-rejtély / írta Maria S. Barbo ; [ford. ... Szász Anna]. - [2008]. - 22, [10] p.
The Christmas cookie case
ISBN 978-963-9860-22-3 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2800596] MARC

ANSEL
UTF-82599 /2009.
Szabó István Attila
   Hinta-palinta : versek, dalok, mondókák kicsiknek / rajz. Szabó István Attila. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9581-49-4 kötött
mondóka - gyermekdal - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2800975]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2009.
   Számok. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-72-2 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2798500]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2009.
   Vízi állatok. - [Budapest] : X-act-Elektra, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 17x18 cm. - (Első szavaim)
ISBN 978-963-9747-71-5 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2798497]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2602 /2009.
Bayer Antal
   A teljes Gemini-jelentés / [Korcsmáros Péter regénye nyomán írta Bayer Antal] ; [rajz. Fazekas Attila]. - [Budapest] : Képtelen K., cop. 2008. - 160 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9833-20-3 fűzött : 1990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2799805]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2009.
Davis, Jim (1945-)
   Mikulásvárás / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2008]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 85.)
ISBN 978-963-9847-03-3 fűzött : 545,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2800317]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2009.
Goscinny, René (1926-1977)
L'évasion des Dalton (magyar)
   Daltonok szökésben / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Banitz Ildikó]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2008. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 10.)
ISBN 978-963-87513-7-9 fűzött : 1599,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2800347]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2009.
Groening, Matt
Simpsons comics extravaganza (magyar)
   Simpson család : képregénykavalkád / [... created by Matt Groening] ; [ford. Puller István]. - [Budapest] : Cartaphilus, [2008]. - 126 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-266-087-5 fűzött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2801410]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2009.
Hegen, Hannes (1925-)
Der Eiserne Seehund (magyar)
   A Vasfóka / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratio, 2008. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 12.)
ISBN 978-963-9791-07-7 kötött (hibás ISBN 978-963-9791-06-0)
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2799830]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2009.
Hirano Kohta
Hellsing (magyar)
   Hellsing / írta és rajz. Hirano Kohta ; [... ford. Koch Zita]. - Budapest : MangaFan, [2008]-. - ill. ; 18 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2754173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2008]. - 187, [5] p.
ISBN 978-963-9794-06-1 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2799215] MARC

ANSEL
UTF-82608 /2009.
   Kalandos vakáció / [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Őrangyal-képregények, ISSN 1789-4662)
ISBN 978-963-9749-62-7 fűzött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2798700]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2009.
Kara
Mawang ilgi (magyar)
   Démonnapló / rajz. Kara ; írta Lee Yun-Hee ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Fumax : Goodinvest Kft., 2008-. - ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9861-08-4
manga
087.6:084.11
[AN 2799335]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2008. - 187 p.
ISBN 978-963-9861-15-2 fűzött : 1990,- Ft
[AN 2799367] MARC

ANSEL
UTF-82610 /2009.
Loeb, Jeph
Superman/Batman: Supergirl (magyar)
   Superman és Batman: Supergirl : egy lány a Kripton bolygóról / írta Jeph Loeb ; rajz. Michael Turner ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., cop. 2008. - [136] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9833-17-3 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2800201]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2009.
Moore, Alan (1953-)
Watchmen (magyar)
   Watchmen : az őrzők / írta Alan Moore ; rajz. Dave Gibbons ; ford., szerk. és a jegyzeteket írta Bárány Ferenc. - [Budapest] : Cartaphilus, [2008]-. - ill., részben színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2786260]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2008]. - [142] p.
ISBN 978-963-266-070-7 fűzött : 2580,- Ft
[AN 2801286] MARC

ANSEL
UTF-82612 /2009.
Ōba Tsugumi
Desu nōto (magyar)
   Death note / írta Ohba Tsugumi ; rajz Obata Takeshi ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - 18 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2799505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 196, [2] p.
ISBN 978-963-9794-13-9 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2799513] MARC

ANSEL
UTF-82613 /2009.
   Scooby-Doo : [szuperképregények]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - 19 cm
ISBN 978-963-86737-8-7
képregény
087.6:084.11
[AN 2751288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Kíváncsi kölykök! / írta Chris Duffy [et al.] ; ill. Ivan Brunetti [et al.] ; [ford. Virágh Szabolcs]. - [2008]. - 112 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9860-24-7 fűzött : 690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2800623] MARC

ANSEL
UTF-82614 /2009.
Watsuki Nobuhiro (1970-)
Ruroni Kensin (magyar)
   Ruróni Kensin : egy kardforgató története a meidzsi romantika korából / írta és rajz. Vacuki Nobuhiro. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - 2008. - 183 p.
Ford. Basa Zsófia
ISBN 978-963-9794-01-6 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2799398] MARC

ANSEL
UTF-82615 /2009.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2008. - 182, [2] p.
ISBN 978-963-9794-20-7 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2799208] MARC

ANSEL
UTF-8