MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/03/02 14:53:20
by MNBWWW (Vers 2.00 Release,
linked at Dec 3 2008 16:30:08)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2616 /2009.
Sumonyi Zoltán (1942-)
Újrafelfedett titok (új kiadása)
   Magyar szabadkőművesek és rotaryánusok : újrafelfedett titok / Sumonyi Zoltán. - Átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 205 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 978-963-689-248-7 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(439)(091)
[AN 2803688]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2617 /2009.
   Az Egyetemi Könyvtár egy évszázada, 1874-1980 / szerk. Szögi László ; írták Fabó Edit [et al.]. - Budapest : ELTE Egy. Kvt., 2008. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-033-8 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Egyetemi Könyvtár
Budapest - egyetemi könyvtár - könyvtártörténet
027.7(439-2Bp.)"1874/1980"
[AN 2805360]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2009.
Friedrich Klára (1948-)
   Ősök és írások / Friedrich Klára, Szakács Gábor. - Budapest : Szakács G., 2008. - 284 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-06-5774-7 fűzött
Magyarország - rovásírás - művelődéstörténet
003.335.9(=945.11) *** 930.85(439)
[AN 2805480]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2009.
   Könyvtártörténet / Nánási Istvánné [et al.] ; [kiad. Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár]. - [Biatorbágy] : Biatorbágyi Faluház és Karikó J. Kvt., [2008]. - 31 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Faluház és Karikó János Könyvtár (Biatorbágy)
Biatorbágy - városi könyvtár - könyvtártörténet
027.52(439-2Biatorbágy)(091)
[AN 2802066]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2009.
   Olvasóink írták : kiadvány a ceglédi gyermekkönyvtár 50 éves évfordulójára / [szerk. Kovácsné Csonki Katalin, Némedi Tivadarné] ; [kiad. Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár]. - Cegléd : Kossuth Művel. Közp. és Kvt., 2008. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6073-0 fűzött
Cegléd - gyermekkönyvtár - pályázat - amatőr művészet
027.625(439-2Cegléd) *** 379.825-053.6 *** 06.063(02.053.2)
[AN 2802879]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2009.
Pogány György (1952-)
   A történelem, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfői és szakirodalma / Pogány György. - Budapest : Hatágú Síp Alapítvány, 2008. - 136 p. ; 20 cm. - (A könyves szakképzés füzetei, ISSN 1785-8410 ; 15.)
ISBN 978-963-7615-53-5 fűzött
történelem - vallás - szakirodalmi tájékoztató kiadvány
025.5 *** 2(048) *** 93/99(048)
[AN 2802485]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2009.
   Új magyar Athenas : válogatás az Alexandra Antikvárium kincseiből / [szerk. Gréczi Emőke, Kiss Ferenc]. - [Budapest] : Alexandra Antikvárium, 2008. - 499, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm + DVD
Bibliogr.: p. 478-482. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6191-1 kötött : 9800,- Ft
ISBN 978-963-06-6191-1 kötött
Magyarország - bibliofília - antikvár katalógus - elektronikus dokumentum
090.1(439) *** 655.425(439) *** 017.43(439)
[AN 2802916]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2623 /2009.
The European charter for researchers (magyar)
   Európai kutatói charta. Kutatói bérek az EU-ban / Virág Ildikó ; [közread. a] TUDOSZ. - [Budapest] : Tudosz, 2008. - 119 p. ; 18 cm
A chartát elfogadta a Comission of the European Communities. - Virág Ildikó tanulmánya angol nyelven is
Fűzött
Európai Unió - kutatás - bér - ezredforduló
001.891(4-62)"200" *** 331.2(4-62)
[AN 2802585]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2624 /2009.
Cayce, Edgar (1877-1945)
   Az ember szellemi fejlődésének útja : a szeretet ébredése a lélekben / Edgar Cayce ; [Edgar Cayce munkáiból szerk. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-49-5 fűzött : 2100,- Ft
okkultizmus - vallásos irodalom
133 *** 244
[AN 2803044]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2009.
Czellahó László
   Önismeret az asztrológia segítségével / írta Czellahó László. - Drégelypalánk : [Magánkiad.], 2009. - 340 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
asztrológia - önismeret
133.52 *** 159.923
[AN 2803595]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2009.
'Ermēs Trismegistos
   Tabula smaragdina / Hermész Triszmegisztosz ; A titkos csodaszer : a hermetikus tan titkos műve / [ford. Kovács Gergely Károly]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Esoteria sacra, ISSN 1789-9303 ; 7.)
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 978-963-9654-47-1 fűzött : 2300,- Ft
okkultizmus - alkímia
133 *** 133.5
[AN 2803328]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2009.
Introduzione alla magia quale scienza dell'Io (magyar)
   Bevezetés a mágiába : az Ur-csoport szerkesztésében / [ford. Franco de Fraxino et al.]. - Budapest : Persica, 2007-. - 22 cm
ISBN 978-963-06-3530-1
mágia - metafizika
133.4 *** 111
[AN 2709300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2008. - 418 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-3533-2 fűzött
[AN 2802265] MARC

ANSEL
UTF-82628 /2009.
Nekrasov, Anatolij
   Egregórák : kapcsolat az őrangyalokkal / [Anatolij Nekrasov] ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-17-9 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2803038]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2009.
Shinn, Florence Scovel
The secret door to success (magyar)
   A sikerre nyíló titkos ajtó : [az élet teljessé tétele] / Florence Scover[!Scovel] Shinn ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 111 p. ; 21 cm. - (A titok tanítói, ISSN 2060-2936 ; 2.)
ISBN 978-963-9790-18-6 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 2803067]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2009.
Tolle, Eckhart (1948-)
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban : nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, [2008]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-023-9 kötött : 2490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 2807669]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2009.
Wilber, Ken (1949-)
The integral vision (magyar)
   Integrál szemlélet : rövid bevezető az élet, az Isten, az univerzum és minden más forradalmian új, integrál megközelítéséhez / Ken Wilber ; [ford. Gánti Bence]. - [Budapest] : Ursus Libris, cop. 2008. - 239 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9718-12-8 fűzött : 3200,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2803201]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2632 /2009.
Parry, James
Global safari (magyar)
   Túrázók nagykönyve : szafari hat kontinensen / James Parry. - Budapest : Totem, [2008]. - 256 p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 249.
ISBN 978-963-590-337-5 kötött : 12980,- Ft
természeti környezet - fényképalbum
502(100)(084.12)
[AN 2801854]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2009.
   Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai / szerk. Ángyán József, Tardy János, Vajnáné Madarassy Anikó. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2003. - 625 p., XX t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Környezet- és tájgazdálkodás, ISSN 1785-0908 ; 1.)
Bibliogr.: p. 524-543.
ISBN 978-963-286-484-6 kötött
Magyarország - környezetvédelem - mezőgazdaság - ökológia - egyetemi tankönyv
504.03(075.8) *** 63(075.8) *** 502.4(439)(075.8)
[AN 2808084]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2634 /2009.
Márki-Zay János (1943-)
   Szórakoztató kísérletek papírral : a papír fizikai és geometriai tulajdonságainak összefüggése / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Magánkiad.], 2008. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4620-8 fűzött
fizika - kísérlet - papír
53.03
[AN 2803286]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2635 /2009.
   Emlékkötet és kiállításvezető a Dr. Balázs Dénes (1924-1994) világjáró földrajztudós tiszteletére megrendezett "Hátizsákkal és bakancsban a Föld körül " című időszaki életmű-kiállítás alkalmából / ... szerk. Mező Szilveszter ; [... rend. Lovas Márton Levente, Mező Szilveszter] ; [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., [2008]. - 150, [18] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Debrecenben 2007. nov. 23-tól 2008. febr. 28-ig tartották. - Borítócím: Hátizsákkal és bakancsban a Föld körül : Balázs Dénes világjáró geográfus
ISBN 978-963-7218-60-6 fűzött
Balázs Dénes (1924-1994)
Magyarország - geográfus - 20. század - kiállítási katalógus - emlékkönyv
55(439)(092)Balázs_D. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2804972]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2009.
Fry, Carolyn
The impact of climate change (magyar)
   A klímaváltozás : a XXI. század legnagyobb kihívása / Carolyn Fry ; [ford. Ficzay Tímea]. - Budapest : Totem Plusz, [2008]. - 208 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 196-203.
ISBN 978-963-590-354-2 kötött : 6980,- Ft
éghajlatváltozás - globális felmelegedés
551.583 *** 504.38.054
[AN 2801719]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2637 /2009.
Boglári Ferenc
   Egy alapvető új ismeret az univerzumról / Boglári Ferenc. - Pécs : Boglári F., 2009. - 24 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6505-6 fűzött
csillagászat - világegyetem
52
[AN 2802885]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2009.
Davies, Paul (1946-)
Cosmic jackpot (magyar)
   A megbundázott világegyetem : [miért pont jó az univerzum az életnek?] / Paul Davies ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2008. - 347 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 327-329.
ISBN 978-963-252-020-9 kötött : 3490,- Ft
világegyetem - kozmológia
524.8
[AN 2803608]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2009.
Kisari Balla György (1932-)
   Manókától az emléktábláig / Kisari Balla György. - [Budapest] : Szerző., [2008]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 41-47.
ISBN 978-963-06-6240-6 fűzött
Kogutowicz Manó (1851-1908)
Magyarország - geográfus - kartográfia - 19. század - századforduló
528.9(439)(092)Kogutowicz_M.
[AN 2802787]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2640 /2009.
   Chemistry towards biology : 4th Central European conference : 2008 September 8-11, Dobogókő ... : book of abstracts / [ed. by Zoltán Gáspári] ; [org., publ. by the Hungarian Chemical Society]. - Budapest : Hung. Chemical Soc., 2008. - 141 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9319-85-1 fűzött
biokémia - konferencia-kiadvány
577.1 *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 2803244]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2009.
Fazekas György (1940-)
   Biológia / Fazekas György, Szerényi Gábor ; [... rajz. Daday E. Hedvig]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Scolar, 2009, cop. 2002. - 2 db : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-244-078-1
biológia
57
[AN 2807684]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Molekulák, élőlények, életműködések. - XIV, [2], 591 p.
ISBN 978-963-244-079-8 kötött : 7450,- Ft
[AN 2807688] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ember, bioszféra, evolúció. - XVI, [2], 573 p.
ISBN 978-963-244-080-4 kötött : 7450,- Ft
[AN 2807691] MARC

ANSEL
UTF-82642 /2009.
Nádai Magda
   Pókművészek, békabajnokok : előítéletek helyett... / Nádai Magda ; [ill. Gyurkovics Dorottya, Mikus Levente, Nagy Ákos]. - Budapest : Flaccus, 2008. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-9412-63-7 fűzött : 1800,- Ft
pók - béka - gyermekkönyv
595.44(02.053.2) *** 597.8(02.053.2)
[AN 2802442]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2009.
Nagy Sándor
   Ötven év a Nagyerdőn / [írta és fényképezte Nagy Sándor és Kovács Zsolt] ; [a Nagyerdei Kultúrpark Kht. kiadványa]. - Debrecen : Nagyerdei Kultúrpark, [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6402-8 fűzött
Debrecen - állatkert
59.006(439-2Debrecen)
[AN 2803155]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2009.
   Soroksári Botanikus Kert / [szerk. Bogya Sándorné és Udvardy László]. - Budapest : BCE Ketk Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert, 2008. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-503-392-8 fűzött
Budapest. 23. kerület - botanikus kert - útmutató
58.006(439-2Bp.XXIII.)(036)
[AN 2804572]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2645 /2009.
Bene János
   125 éves a nyírbátori tűzoltóság / Bene János ; [kiad. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság]. - Nyírbátor : Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 2008. - 122 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6154-6 fűzött
Nyírbátori Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Nyírbátor - tűzoltóság - testülettörténet
614.842.83(439-2Nyírbátor)(091)
[AN 2802558]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2009.
Bernáth Jenő (1944-)
   Gyógy- és fűszernövények gyűjtése, termesztése és felhasználása / Bernáth Jenő, Németh Éva. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2007. - 256 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-286-493-8 kötött
gyógynövény - elektronikus dokumentum
615.89:615.322
[AN 2808201]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2009.
Bowden, Jonny
The 150 healthiest foods on earth (magyar)
   Egészséges élet, egészséges táplálkozás : a meglepő, elfogulatlan igazság arról, mit miért együnk / Jonny Bowden ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008. - 358 p. : ill., színes ; 26 cm + DVD
ISBN 978-963-628-861-7 fűzött : 5499,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - elektronikus dokumentum
613 *** 613.2
[AN 2802907]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2009.
Carlyle, Mark. J.
   Ajánlom magamat! : receptkönyv az élethez / Mark J. Carlyle ; [kiad. "A Jobb Életért, a Jobb Emberért" Alapítvány]. - Budapest : "A Jobb Életért, a Jobb Emberért" Alapítvány, 2008. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4570-6 fűzött
ISBN 963-06-4570-X
életvezetés
613.865
[AN 2804795]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2009.
Gál György (1922-)
   A vérátömlesztés története / Gál György. - [Budapest] : Gál Gy., [2008]. - 18 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - vérátömlesztés - történeti feldolgozás
615.38 *** 615.38(439)(091)
[AN 2802302]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2009.
Gille, Jean-Charles (1924-1995)
Psychologie de l'écriture (francia)
   Az írás pszichológiája / Jean-Charles Gille-Maisani ; [ford. Mohay Péter]. - Budapest : Flaccus, 2008. - 333 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 276-324.
ISBN 978-963-9412-60-6 fűzött : 3750,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 2802990]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2009.
Hankó Vilmos (1854-1923)
   Házi kincstár : több száz titkos szer, hasznos tudnivalók a háztartás, gazdaság, egészségtan s a mindennapi élet stb. köréből / összegyűjt. Hankó Vilmos. - Repr. kiad. - [Budapest] : Krónika Nova, [2008]. - XI, 180 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Lampert, 1888
Kötött
természetgyógyászat - életvezetés - háztartás - útmutató - hasonmás kiadás
615.89 *** 613.865 *** 64(083.13) *** 094/099.07
[AN 2802906]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2009.
   A hipnózis és hipnoterápia alapjai : szöveggyűjtemény / szerk. Bányai Éva és Benczúr Lilla ; ... közrem. Tauszik Katalin és Költő András. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2008. - 558 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-019-2 kötött : 5500,- Ft
hipnózis - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
159.962(075.8)
[AN 2802735]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2009.
Ingerman, Sandra
Soul retrieval (magyar)
   Lélekvisszahívás : elveszett énrészeink visszaszerzése egy ősi sámán módszer felelevenítésével / Sandra Ingerman ; [ford. Szabó Anna Vilma]. - [Budapest] : Amritana, cop. 2008. - 222 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88127-0-4 fűzött : 2610,- Ft
pszichoterápia - ezoterika
615.851 *** 133
[AN 2802356]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2009.
   Kórélettani vademecum / szerk. Gáti Tibor, Szollár Lajos, Szombath Dezső. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 628 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-15-7 fűzött
kórélettan - egyetemi tankönyv
616-092(075.8)
[AN 2803360]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2009.
Laczkó Magyar György
   Sportterápia a harántsérültek és traumás amputáltak orvosi rehabilitációjában / Laczkó Magyar György ; [... kiad. a Hippocampus Intézet Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Hippocampus Int. Közhasznú Alapítvány, 2008. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-06-5520-0 fűzött
orvosi rehabilitáció - gyógytorna
616-036.82 *** 615.851.3
[AN 2803185]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2009.
Leboyer, Frédérick (1918-)
Si l'enfantement m'était conté (magyar)
   Szülés gyöngéden / Frédérick Leboyer ; [ford. Tóth Krisztina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Katalizátor, 2008. - 282, [6] p. : ill. ; 17x22 cm
ISBN 978-963-87783-6-9 fűzött : 2500,- Ft
szülés - vers
618.4(0:82-14)
[AN 2807610]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2009.
Moore, William A.
   Teremtő gondolatok a sikeres élethez : a bőség alkímiájának programja / William A. Moore ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-15-5 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2803019]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2009.
Nagy Mária Edit
   Elsősegélynyújtás gépjárművezetők részére / Nagy Mária Edit. - Bőv., jav. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2009, cop. 2005. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87575-2-4 fűzött : 960,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2807889]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2009.
Nyíri Zoltán
   Személyiségkalauz üzleti szemmel [elektronikus dok.] : nem csak üzletembereknek / Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián. - Hangoskönyv. - [Szeged] : Universitas Szeged, [2008]. - 3 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-87745-6-9 műanyag tokban : 7900,- Ft
személyiségtipológia - munkalélektan - hangoskönyv
159.923 *** 65.013
[AN 2800984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD
[AN 2800988] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD
[AN 2800989] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD
[AN 2800990] MARC

ANSEL
UTF-82660 /2009.
Rama Swami (1925-)
Conscious living (magyar)
   Tudatos élet : a spirituális átalakulás kézikönyve / Szvámi Ráma ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2008. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-14-2 fűzött : 2200,- Ft
meditáció - életvezetés
613.865 *** 615.851.86
[AN 2803265]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2009.
   Romhányi György / összeáll. Genzwein Ferenc ; kiad. Szár Község Önkormányzatának Közalapítványa. - Szár : Szár Közs. Önkormányzatának Közalapítványa, 2008. - 85 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-6825-618-5)
Romhányi György (1905-1991)
Magyarország - orvos - 20. század
61(439)(092)Romhányi_Gy.
[AN 2804641]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2009.
Ryan, Victoria
When your grandparent dies (magyar)
   Ha meghal a nagyszülő : a helyes gyász / írta Victoria Ryan ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Mária]. - Szeged : Agapé, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-344-8 fűzött
gyászolás - gyermekkönyv
159.942(02.053.2) *** 159.964.2(02.053.2)
[AN 2805380]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2009.
Sinelʹnikov, Valerij
   Hogyan legyünk gazdagok és boldogak : út a gazdagsághoz / Valerij Sinelnikov ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-19-3 fűzött : 2100,- Ft
életvezetés - siker - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2803051]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2009.
Tihanyi András
   Zöld utat az egészségnek! : mikroalgák a modern táplálkozásban és a gyógyításban / Tihanyi András, Tóth József, Weber-Suta Ágnes. - [Budapest] : [Bereniké Szolgáltató és Tanácsadó Kft.], cop. 2008. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110-119.
ISBN 978-963-06-5961-1 fűzött
egészséges életmód - moszat - természetgyógyászat
615.89:615.322 *** 615.326 *** 582.26
[AN 2804826]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2009.
Ungváry Renáta, W.
   Szoptatós füzet / W. Ungváry Renáta ; [kiad. a Szoptatásért Magyar Egyesület, az egri Markhot Ferenc Kórház]. - [Budapest] : A Szoptatásért M. Egyes. ; [Eger] : Markhot F. Kórház, 2008. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-216-466-0)
szoptatás
618.63
[AN 2807428]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2009.
Wigand, Molly
Help is here for facing fear (magyar)
   Tűnjön el a félelem, itt a védelem / írta Molly Wigand ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Ogunde Mária]. - Szeged : Agapé, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-336-3 fűzött
félelem - gyermekkönyv
159.942(02.053.2)
[AN 2805394]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2667 /2009.
Gyulai Iván (1952-)
   A biomassza-dilemma / Gyulai Iván ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - 3. kiad. - Budapest : MTVSZ Föld Barátai Mo., [2009]. - 73 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-963-86870-8-1 fűzött
ISBN 963-86870-8-8
Magyarország - biomassza
620.95(439)
[AN 2807568]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2009.
   Műszaki és informatikai rendszerek és modellek / szerk. Kóczy T. László ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszolináris[!Multidiszciplináris] Műszaki Tudományi Doktori Iskola. - Győr : Széchenyi I. Egy. MTK, 2008-. - 26 cm
ISBN 978-963-7175-40-4
műszaki tudomány - informatika
62 *** 681.3
[AN 2789666]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2008. - 132 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-50-3 fűzött
műszaki tudomány - informatika
62 *** 681.3
[AN 2802159] MARC

ANSEL
UTF-82669 /2009.
Slavin, Bill
Transformed (magyar)
   Hogyan készül? : miből lesznek mindennapi tárgyaink? / írta Bill Slavin és Jim Slavin ; [ford. ... Király Róbert]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-251-094-1 kötött : 4000,- Ft
technika - művelődéstörténet - gyermekkönyv
62(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 2805292]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2670 /2009.
Ajtonyi István (1943-)
   PLC és SCADA-HMI rendszerek / Ajtonyi István. - Miskolc : Aut-Info Kft., 2007-. - 25 cm
A 2. köteten a főcím: PLC és SCADA-HMI rendszerek ill. ipari kommunikációs rendszerek
számítógépes irányítás
681.5
[AN 2704321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Technológiai illesztés és ipari alkalmazás. - 2008. - 304 p. : ill., részben színes + 2 CD-ROM. - (Ipari automatizálási és informatikai sorozat, ISSN 1789-5456 ; 3.)
Bibliogr.: p. 297-298.
ISBN 978-963-06-5774-7 fűzött
számítógépes irányítás - elektronikus dokumentum
681.5
[AN 2804222] MARC

ANSEL
UTF-82671 /2009.
Benkő Tiborné
   C / Benkő Tiborné, Poppe András ; [társszerző Tóth Bertalan]. - 3. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2009, cop. 2004. - [2], III, 274 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Együtt könnyebb a programozás)
ISBN 963-618-338-4 fűzött : 3220,- Ft
programnyelv - elektronikus dokumentum
519.682C
[AN 2807410]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2009.
Benkő Tiborné
   Programozzunk C nyelven! : ANSI C, Turbo C, grafika, numerikus módszerek : kezdőknek, középhaladóknak / Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan. - 16. jav. kiad. - Budapest : Computerbooks, 2009, cop. 2006. - [2], X, 555 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 549-550.
ISBN 963-618-322-8 fűzött : 2968,- Ft
programnyelv - C - elektronikus dokumentum
519.682C
[AN 2807417]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2009.
Gerényi Gábor (1968-)
   Internetes tartalomszolgáltatás / Gerényi Gábor. - [Kerepes] : Elektromédia, cop. 2009. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88240-0-4 fűzött : 3900,- Ft
internet - tartalomszolgáltatás
681.324Internet
[AN 2805000]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2009.
Jenei Imre
   Triggerek, tárolt eljárások és függvények alkalmazása MySQL-ben / Jenei Imre. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-9888-33-3 fűzött : 2990,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer
681.3.016MySQL
[AN 2802313]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2009.
Torma László
   Az Ubuntu világa / Torma László. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 77 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 74-77.
ISBN 978-963-87819-1-8 fűzött : 1990,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Linux
[AN 2801524]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2009.
Varga Tibor (1940-)
   Autodesk Inventor 2008, 2009, .. : angol - magyar / Varga Tibor. - Győr : Computer Studio, 2008. - 466 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött
CAD - számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.688Autodesk_Inventor
[AN 2804258]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2677 /2009.
Kocsis G. István
   Nikola Tesla és az univerzum titkai / [Kocsis G. István]. - [Érd] : Kocsis G. I., 2008. - 367 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6309-0 kötött
Tesla, Nikola (1856-1943)
Szerbia - Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - fizika - csillagászat - 19. század - 20. század
621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 621.3 *** 53 *** 52
[AN 2804681]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2678 /2009.
Nevelős Béla (1932-)
   Aranykezek : cipészek és csizmadiák egykor Szászfán és Felsőzsolcán / Nevelős Béla ; [kiad. a Felsőzsolcai Általános Művelődési Központ]. - Felsőzsolca : Ált. Művel. Közp., 2008. - 83 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-4818-9 fűzött
Felsőzsolca - Szászfa - cipőipar - kézműipar - ipartörténet
685.34(439-2Felsőzsolca) *** 685.34(439-2Szászfa) *** 338(091)(439)
[AN 2803880]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

2679 /2009.
Horváth Róbert (1927-)
   Beszélgetések az olajiparról : ipartörténeti riportok / Horváth Róbert. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 1996-. - 20 cm
A 8. köt. szerzője Galánfi Csaba. - A 8. köt. alcím nélkül
ISBN 963-00-3113-2 *
Magyarország - kőolaj-feldolgozás - kőolajbányászat - ipartörténet - 20. század - interjú
665.6/.7(439)(047.53) *** 622.323(439)(047.53)
[AN 438989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2008. - 427 p. : ill. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 35.)
ISBN 978-963-87876-2-0 fűzött
Magyarország - kőolaj-feldolgozás - kőolajbányászat - 20. század - ezredforduló - interjú
622.323(439)(047.53) *** 665.6/.7(439)(047.53)
[AN 2802491] MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2680 /2009.
Fátrai György (1950-)
   Történeti tetőszerkezetek / Fátrai György. - [Budapest] : Terc, cop. 2008. - 168 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 160-165.
ISBN 978-963-9535-81-7 fűzött : 3900,- Ft
tetőszerkezet
692.4 *** 721.05
[AN 2802539]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2009.
Frössel, Frank
Handbuch Putz und Stuck (magyar)
   Vakolat és stukkó / Frank Frössel ; [ford. Csukás Judit, Ureczky Judit, Valentinyi Edit]. - [Budapest] : Terc, cop. 2008. - 312 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9535-63-3 fűzött : 8900,- Ft
épületszobrászat - vakolat
691.55 *** 72.04.011.6
[AN 2802617]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2009.
Koltai Imre (1938-)
   A cementipar története / Koltai Imre, Mihócs Ferenc, Riesz Lajos ; [közread. a] Magyar Cementipari Szövetség. - [Budapest] : MCSZ, 2008. - 239 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-963-06-5867-6 kötött
Magyarország - cementipar - ipartörténet
666.94(439)(091)
[AN 2803501]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2009.
Vukov Konstantin
   Windows in historical Hungary / Konstantin Vukov ; [transl. Németh Anikó Annamária]. - Budapest : 6B Építész Bt., 2008. - 70 p. : ill. ; 24 cm
Kész. az "Ablakok" (Budapest : 6B Építész Bt., 2005) c. kiadványhoz. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87089-2-2 fűzött
Magyarország - ablakszerkezet - építészettörténet
692.82(439)(091) *** 72.04.011.5
[AN 2803416]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2684 /2009.
Bancsi Péter
   Opel / írta Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2008. - 128 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-52-4 kötött
Adam Opel GmbH (Rüsselsheim)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)Opel
[AN 2803563]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2009.
Bancsi Péter
   Volkswagen / írta Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2008. - 128 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-53-1 kötött
Volkswagen Aktiengesellschaft (Wolfsburg)
Németország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(430)Volkswagen
[AN 2803545]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2009.
Bisset, James (1883-1967)
Sail ho! (magyar)
   Vitorla a láthatáron! : korai tengerész éveim / írta Sir James Bisset P. R. Stephensen együttműködésével ; [ford. Veperdi András]. - Budapest : Tengerész Kv., 2008. - 338 p., [8] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6231-4 kötött
Bisset, James (1883-1967)
tengerhajózás - memoár
656.61(0:82-94)
[AN 2803593]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2009.
Négyesi Pál (1973-)
   Ferrari / írta Négyesi Pál. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2008]. - 128 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-65-4 kötött
Ferrari S. p. A. (Modena)
Olaszország - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(45)Ferrari
[AN 2803574]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2009.
Négyesi Pál (1973-)
   Suzuki / írta Négyesi Pál. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2008]. - 128 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (Híres autómárkák, ISSN 2060-5765)
ISBN 978-963-9581-51-7 kötött
Suzuki Kabushikigaisha (Hamamatsu)
Japán - személygépkocsi - vállalat
629.114.6 *** 061.5(520)Suzuki
[AN 2803570]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2689 /2009.
Antal József (1919-)
   Növénytermesztők zsebkönyve / Antal József ; [társszerzők Nyárai Horváth Ferenc, Simits Katalin, Varga Adrienne]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2000. - 391 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 386-389.
ISBN 978-963-286-481-5 kötött
növénytermesztés
633
[AN 2808251]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2009.
Balikó Sándor
   A szója termesztése / Balikó Sándor, Bódis László, Kralovánszky U. Pál. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2005. - 217 p., IV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214-217.
ISBN 978-963-286-487-7 kötött
növénytermesztés - szója
633.34 *** 635.655
[AN 2807708]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2009.
Frühwald Ferenc
   Bioholmi : kézikönyv az egészséghez / [szerző és szerk. Frühwald Ferenc] ; [az "Ellenőrzés, tanúsítás" c. fejezet Roszik Péter munkája]. - [Budapest] : ÉKME 02 Bt., [2008]. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5650-4 fűzött : 2900,- Ft
biotermék - életvezetés - mentálhigiénia
631.147 *** 613.865
[AN 2801474]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2009.
   Genetically modified plants in the food chain / auth. Diána Bánáti [et al.] ; ed. Diána Bánáti, Éva Gelencsér. - Budapest : Centr. Food Research Inst., 2008. - 160 p. : ill. ; 24 cm. - (Food safety booklets, ISSN 1788-4500 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7358-10-4 fűzött
növénynemesítés - növénygenetika - élelmiszeripar
631.52 *** 663/664 *** 575.08
[AN 2801879]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2009.
   Húsmarhatenyésztés / szerk. Szabó Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2005. - 374 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 357-361.
ISBN 978-963-286-482-2 kötött
szarvasmarha-tenyésztés - egyetemi tankönyv
636.2(075.8)
[AN 2808230]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2009.
   Juh- és kecskebetegségek / szerk. Horváth Zoltán ; [az ábrákat és képeket Farkas Róbert, Hajtós István és Horváth Zoltán kész.]. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2006. - 299 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 288 -299.
ISBN 978-963-286-479-2 kötött
állatbetegség - juh - kecske
636.3 *** 619
[AN 2808240]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2009.
   A juhtenyésztés jelene és jövője az EU-ban : válogatott tanulmányok / szerk. Kukovics Sándor és Jávor András ; [rend., kiad. a Magyar Juhtejgazdasági Egyesület ... és a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma]. - Herceghalom : M. Juhtejgazd. Egyes. ; Debrecen : DE AMTC, 2008. - 464 p. : ill. ; 24 cm
A 2008. aug. 29-én, Debrecenben azonos címmel a Farmer Expo és az Állattenyésztési Napok keretében megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8030-58-0)
Európai Unió - juhtenyésztés - konferencia-kiadvány
636.32/.38(4-62) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2803255]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2009.
Kaszab László
   A kertépítő és -fenntartó mester könyve / Kaszab László. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 211 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
ISBN 978-963-9736-71-9 fűzött
ISBN 963-9736-71-6
kertépítés
712.3/.7
[AN 2802523]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2009.
Nagy Csanád
   Kertépítés mindenkinek / Nagy Csanád. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009. - 100, [4] p. : ill., színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. [104].
ISBN 978-963-9555-06-8 fűzött : 3500,- Ft
kertépítés
712.3/.7
[AN 2805343]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2009.
Pálffy István (1959-)
   A 100 legjobb magyar bor, 2009 / Pálffy István ; [fotók Viszlay Márk]. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2008. - 217, [17] p. : ill., színes ; 18 cm
Borítócím: Mit érdemes megvenni? : a 100 legjobb magyar bor, 2009
ISBN 978-963-9905-04-7 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - bor
663.2
[AN 2807449]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2009.
   Pálinkafőzés / szerk. Békési Zoltán, Pándi Ferenc. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 2005. - 190 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-963-286-485-3 kötött
pálinkafőzés
663.5
[AN 2808235]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2009.
Radics László (1949-)
   Növénytermesztő mester könyve / Radics László. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 239 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
ISBN 978-963-9736-72-6 fűzött
szántóföldi növénytermesztés
633
[AN 2802204]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2009.
Richardson, Tim (1968-)
Avant gardeners (magyar)
   Konceptuális kertek : 50 eredeti egyéniség újító gondolatai és alkotásai / Tim Richardson ; Martha Schwartz előszavával ; [ford. Risbjerg Anna]. - Budapest : Terc, cop. 2008. - 352 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 351.
ISBN 978-963-9535-83-1 kötött : 9900,- Ft
tájalakítás - kertépítés
712.3/.7
[AN 2802886]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2009.
   Szövetkezeti alapú termelői társulások helyzete a magyar mezőgazdaságban : nyílt nap, 2008. május 15. / [szerk. Horváth Zoltánné, Szabó Zoltán] ; [rend., közread.] az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága. - [Budapest] : Országgyűlés Mezőgazd. Biz., [2008]. - 96 p., [31] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-96.
ISBN 978-963-9848-14-6 fűzött
Magyarország - termelőszövetkezet - mezőgazdaság - versenyképesség - ezredforduló - konferencia-kiadvány
631.115.8(439)"200" *** 338.43(439)"200" *** 339.137(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2803139]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2009.
Takács József
   Mezőgazdasági szervezetek differenciálódása, 2006 / Takács József. - Budapest : AKI, 2008. - 65 p. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2008/5.)
ISBN 978-963-491-524-9 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági üzem - mezőgazdaság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200" *** 631.115(439)"200"(083.41)
[AN 2802394]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2009.
Zanini, Tiziano
Meravigliosi bonsai (magyar)
   A bonszaj / Tiziano Zanini ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2009. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-009-2 fűzött : 2495,- Ft
bonsai
712.3/.7.032.12
[AN 2804500]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2705 /2009.
Adams, Christine A.
Learning to be a good friend (magyar)
   Hogyan légy jó barát : kézikönyv gyermekeknek / írta Christine A. Adams ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bocskovits Ogunde Mária]. - Szeged : Agapé, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-337-0 fűzött
barátság - gyermekkönyv
177.63(02.053.2)
[AN 2805400]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2009.
Barrow, John D. (1952-)
The infinite book (magyar)
   A végtelen könyve : [elmélkedés a legfurcsább gondolatról, amit az ember valaha is kiötlött] / John D. Barrow ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2008. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-019-3 kötött : 3490,- Ft
végtelenség
125
[AN 2803623]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2009.
Buji Ferenc
   Metaphysicum et politicum : a magyar tradicionális iskola bibliográfiája / [szerk. és a bevezetést írta Buji Ferenc] ; [közread. a] Centrum Traditionis Metaphysicae. - [Debrecen] : Centrum Traditionis Metaphysicae, 2008. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4430-3 fűzött
metafizika - ezoterika - vallásfilozófia - szakbibliográfia
111:016 *** 133.25:016 *** 21:016
[AN 2803489]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2009.
Demeter Tamás
   Mentális fikcionalizmus / Demeter Tamás. - Budapest : Gondolat, 2008. - 206 p. ; 23 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr.: p. 197-206.
ISBN 978-963-693-135-3 fűzött : 2780,- Ft
kognitív pszichológia
165.194
[AN 2804056]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2009.
Gallagher, Shaun (1948-)
The phenomenological mind (magyar)
   A fenomenológiai elme : bevezetés az elmefilozófiába és a kognitív tudományba / Shaun Gallagher és Dan Zahavi ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2008. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-239.
ISBN 978-963-9771-16-1 fűzött
fenomenológia
165.62
[AN 2804519]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2009.
   A másként-gondolkodó : Tamás Gáspár Miklós 60 / [szerk. György Péter, Radnóti Sándor]. - Budapest : Élet és Irodalom, 2008. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87613-2-3 fűzött : 2700,- Ft
Tamás Gáspár Miklós (1948-)
Magyarország - filozófus - politikus - politikai filozófia - 20. század - 21. század
1(439)(092)Tamás_G._M. *** 32(439)(092)Tamás_G._M. *** 321.01
[AN 2802175]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2009.
Michalko, Michael (1940-)
Thinkpak (magyar)
   Ötletgenerátor : kézikönyv a Brainstorming kártyához / Michael Michalko ; [ford. Hapák Ibolya]. - Miskolc : Z-Press K., cop. 2008. - 90 p. ; 13 cm + 56 kártya
Dobozban
ISBN 978-963-9493-42-1 fűzött
problémamegoldás
167.7
[AN 2804662]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2009.
Molnár Tamás (1921-)
Du mal moderne (magyar)
   A modern-kór : tünetek és ellenszerek : öt beszélgetés Jean Renaud-val / Molnár Tamás ; [ford. Turgonyi Zoltán]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 158 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-064-6 fűzött : 2800,- Ft
Molnár Tamás (1921-)
Egyesült Államok - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kultúrafilozófia - interjú
1(73)(=945.11)(092)Molnár_T.(047.53) *** 130.2
[AN 2803327]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2009.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin (magyar)
   A szellemtudomány és a gyógyítás művészete : [az egészség titka] / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9654-48-8 fűzött : 2100,- Ft
antropozófia - gyógyítás
141.333 *** 616
[AN 2803079]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2009.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
   A fény születése : [a karácsony szimbólumai] / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9654-50-1 fűzött : 1900,- Ft
antropozófia - karácsony
141.333 *** 398.332.416
[AN 2803089]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2009.
Szabados Ádám (1973-)
   Erosz nyomában / Szabados Ádám. - Budapest : Harmat, 2008. - 110 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9564-92-3 fűzött
szerelem - vallási erkölcs - világirodalom története - irodalmi motívum
176 *** 392.6 *** 241 *** 82(091)
[AN 2803109]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2716 /2009.
Adams, Roy (1941-)
The wonder of Jesus (magyar)
   Jézus csodája / írta Roy Adams ; [ford. Hegyes Horváth Csilla]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-87707-3-8 fűzött
Biblia. Újszövetség
krisztológia - adventista egyház - bibliamagyarázat
232 *** 22.07
[AN 2804398]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2009.
Batchelor, Doug
Assurance (magyar)
   Bizonyosság : a megigazulásról egyszerűen / Doug Batchelor ; [ford. Stramszki István]. - Budapest : Advent Irod. Műhely : Felfedezések Alapítvány, [2008]. - 40 p. ; 14 cm. - (Felfedezések füzetek, ISSN 1789-5839)
ISBN 978-963-87981-4-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2803775]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2009.
Batchelor, Doug
The christian & alcohol (magyar)
   A kereszténység és az alkohol / Doug Batchelor ; [ford. Kemény Judit]. - Budapest : Advent Irod. Műhely : Felfedezések Alapítvány, [2008]. - 32 p. ; 14 cm. - (Felfedezések füzetek, ISSN 1789-5839)
ISBN 978-963-87981-2-1 fűzött
alkoholfogyasztás - vallásos irodalom
244 *** 613.81
[AN 2803780]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2009.
Batchelor, Doug
The ultimate resource (magyar)
   A legfőbb forrás / Doug Batchelor ; [ford. Stramszki István]. - Budapest : Advent Irod. Műhely : Felfedezések Alapítvány, [2008]. - 47 p. ; 14 cm. - (Felfedezések füzetek, ISSN 1789-5839)
ISBN 978-963-87707-8-3 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2803802]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2009.
Batchelor, Doug
Who will sing the song? (magyar)
   Ki énekli a bárány énekét? : értsük meg a száznegyvennégyezer kérdését! / Doug Batchelor ; [ford. Rajki Ilona]. - Budapest : Advent Irod. Műhely : Felfedezések Alapítvány, [2008]. - 32 p. ; 15 cm. - (Felfedezések füzetek, ISSN 1789-5839)
ISBN 978-963-87816-2-8 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2803797]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2009.
Bianchi, Enzo (1943-)
Non siamo migliori (magyar)
   Nem vagyunk különbek : a szerzetesek, mint jelentéktelen laikusok / Enzo Bianchi ; [ford. Szita Bánk ... et al.]. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 434 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-82-1 fűzött
szerzetesség
271
[AN 2801906]
MARC

ANSEL
UTF-82722 /2009.
Biblia (cigány)
   Biblia : Dulmutano thaj Nyevoteshtamenticko Suntoiskiripe / boldasles Vesho-Farkas Zoltán ; [avridelles] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2008. - 1430 p. ; 21 cm
Gerinccím: Suntoiskiripe. - Az előszó magyar nyelven is
ISBN 978-963-9921-00-9 kötött
Biblia
22=914.99
[AN 2801934]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2009.
Biblia. Ószövetség. Jób könyve (magyar)
   A Szent Jób könyvének a sidó nyelvből és a bölcs magyarázók fordításából igazán való fordítása magyar nyelvre 1565-ben / [ford.] Melius Juhász Péter ; ... Ötvös László szerk. ; Fekete Csaba, P. Vásárhelyi Judit tanulmányával. - [Hasonmás kiad.]. - Debrecen : [Ötvös L.], 2008. - 254 p. : ill. ; 22 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 74.)
Kész. az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött RMK I. 58 jelzetű példány alapján. - Borítócím: A Szent Iob könyve. - Eredeti kiadása: Varadon : Hoffhalter, 1565. - Az utószó német és angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6280-2 kötött
hasonmás kiadás - ószövetségi költői könyv
223.1 *** 094/099.07
[AN 2802093]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2009.
   Böjti kalauz : [a böjt nem fogyókúra] : [böjti konyha] / [szerk. Bozsoki Valéria]. - Újvidék [!Szeged] : Agapé, [2008]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-458-343-1 fűzött
böjt - szakácskönyv
248.153.4 *** 641.566(083.12)
[AN 2805049]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2009.
Carretto, Carlo (1910-1988)
Famiglia, piccola chiesa (magyar)
   Család, kis egyház / Carlo Carretto ; [ford. Thullner Zsuzsanna]. - Budapest : MMSZ, 2008. - 214 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-963-87358-5-0 kötött
vallásos irodalom - család - házasság
244 *** 173 *** 265.5
[AN 2801469]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2009.
Collins, John Joseph (1946-)
The Bible after Babel (magyar)
   A Biblia Bábel után : történetkritika a posztmodern korban / John J. Collins ; [ford. Tóta Péter Benedek]. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 371 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 10.)
Bibliogr.: p. 315-353.
ISBN 978-963-9226-80-7 fűzött
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.01 *** 22.06
[AN 2802199]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2009.
   Corpus Antiphonalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae / red. ... by László Dobszay ; [publ. by the] ... Institute for Musicology. - Budapest : MTA ZTI, 1990 [!1991]-. - 24 cm
gerinccím: CAO-ECE
ISBN 963-7074-31-7 *
szertartás - antifóna
264-068.2
[AN 117645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6/B., Kalocsa - Zagreb : sanctorale / red. Andrea Kovács. - 2008. - 322 p : ill.
ISBN 978-963-7074-97-4 fűzött
szertartás - antifóna
264-068.2
[AN 2801949] MARC

ANSEL
UTF-82728 /2009.
Dávid Katalin (1923-)
   Egy asszony, öltözete a Nap : Isten anyja a tipológiában / Dávid Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 365, [3] p., [64] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-876-9 kötött : 4200,- Ft
ISBN 963-361-876-2
Mária (Jézus anyja)
krisztológia - mariológia
232.931 *** 232
[AN 2801733]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2009.
   "Engedjétek hozzám a gyermekeket!" : történetek a Bibliából / [... szerk. Csergő Zsuzsanna, Szehofner József]. - Dabas ; [Budapest] : Mesterprint, 2008. - 132, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88195-0-5 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2802535]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2009.
Ferrero, Bruno
I vostri figli hanno soltanto voi! (magyar)
   Csak ti vagytok nekik! : egyedül a nevelés teszi jobbá a világot / Bruno Ferrero. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9455-86-3 fűzött
gyermeknevelés - családi nevelés - vallásos irodalom
244 *** 37.018.1
[AN 2803232]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2009.
Gäbler, Ulrich (1941-)
Huldrych Zwingli (magyar)
   Huldrych Zwingli : bevezetés életébe és munkásságába / Ulrich Gäbler ; Martin Sallmann utószavával és kieg. irodalomjegyzékével ; [ford. Koczó Pál]. - Budapest : Kálvin, 2008. - 190 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-120-7 kötött : 1900,- Ft
Zwingli, Ulrich (1484-1531)
Svájc - református egyház - egyházi személy - 16. század
284.2(494)(092)Zwingli,_U.
[AN 2801887]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2009.
Gounelle, André (1933-)
Après la mort, qu'y a-t-il? (magyar)
   Mi van a halál után? : keresztény elgondolások a túlvilágról / André Gounelle, François Vouga ; [ford. Jeney Éva]. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 285 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája sorozat, ISSN 1787-5048 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-81-4 fűzött
eschatologia - bibliamagyarázat
236.1/.7 *** 22.07
[AN 2802392]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2009.
Gyárfás Ágnes (1932-)
   Árpádházi Szent Erzsébet, a feketeerdei mesék hősnője / Gyárfás Ágnes esszéi. A viterbói Szent Ferenc templomban őrzött Szent Erzsébet ereklye rövid története / Hankó Ildikó ; [kiad. a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme]. - Miskolc : MBE Nagy L. Kir. Magánegy., 2008. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7528-73-6 fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - legenda - 13. század
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi *** 398.221
[AN 2805182]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2009.
Hohnberger, Jim (1948-)
Come to the quiet (magyar)
   Jöjj a csendességbe! : hogyan lelték meg egy szilánkokra tört család tagjai Istent és egymást? / Jim Hohnberger ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 223 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-963-9741-38-6 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2802931]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2009.
Hohnberger, Jim (1948-)
Empowered living (magyar)
   Megújult élet : tizenkét hetes terv legfontosabb kapcsolataink javítására / Jim Hohnberger ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 360 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-963-9741-36-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2802954]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2009.
Hurtado, Larry W. (1943-)
How on earth did Jesus become a God? (magyar)
   Hogyan lett Jézus Istenné a földön? : a Jézus-tisztelet történeti gyökerei / Larry W. Hurtado ; [ford. Bretz Annamária]. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 409 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája sorozat, ISSN 1787-5048 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-76-0 fűzött
krisztológia
232
[AN 2802380]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2009.
Jeffs, Stephanie
The story of christmas (magyar)
   Az első karácsony története / Stephanie Jeffs, John Haysom. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 27 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9455-83-2 fűzött
krisztológia - gyermekkönyv
232(02.053.2)
[AN 2803204]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2009.
   A Kárpát-medence református missziói és diakóniai szolgálatainak címtára, 2008 / [szerk. Szentesi Andrásné, Bohátka Gyöngyvér, Dani László] ; [kiad. Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda]. - Budapest : Mo. Ref. Egyh. Szeretetszolgálati Iroda, [2008]. - 248 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - diakónia - misszió - szociális gondoskodás - református egyház - címtár
266.3(439) *** 364(439) *** 284.2(439) *** 050.8
[AN 2804530]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2009.
Kerényi Lajos (1927-)
   Tanuljunk meg ünnepelni! / Kerényi Lajos. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2008]. - 172, [4] p. ; 20 cm
ISBN 963-696-412-2 fűzött : 1850,- Ft
vallási ünnep - amatőr színjátszás
264-04 *** 379.825
[AN 2801846]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2009.
Kéri András (1953-)
   Vudu világ Hispaniola szigetén / Kéri András. - Budapest : Planétás, cop. 2008. - 130 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-9414-17-4 fűzött
Haiti - Dominikai Köztársaság - vudu vallás
299.77(729.3/.4)
[AN 2802484]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2009.
Kiss Andor, Cs (1926-)
   "Ez jutott nekem..." : egy református lelkipásztor életútja / Cs. Kiss Andor. - Budapest : Kálvin, 2008. - 271 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-558-121-4 fűzött : 1400,- Ft
Kiss Andor, Cs (1926-)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - ezredforduló - memoár
284.2(439)(092)Kiss_A.,_Cs.(0:82-94)
[AN 2802009]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2009.
Knight, George R.
A search for identity (magyar)
   Helyünk a keresztény világban : a hetednapi adventista gondolkodás története / George R. Knight ; [ford. Zámbóné Kocic Larisa] ; [közread. a] ... Felfedezések Alapítvány. - Budapest : Advent Irod. Műhely : Felfedezések Alapítvány, 2008. - 231 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-231.
ISBN 978-963-87816-3-5 fűzött
Hetednapi Adventista Egyház
adventista egyház
286.3
[AN 2804541]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2009.
Krause, Gary (1962-)
God's great missionaries (magyar)
   A reménység hírnökei / írta Gary Krause ; [ford. Csabai Tamás]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-87816-5-9 fűzött
misszió - bibliamagyarázat
266 *** 22.07
[AN 2804087]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2009.
Krause, Gary (1962-)
God's great missionaries (magyar)
   A reménység hírnökei : [tanítói melléklet] / írta Gary Krause ; [ford. Szilágyi Éva]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 68 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-87816-6-6 fűzött
misszió - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
266 *** 22.07(072)
[AN 2804082]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2009.
Kuminetz Géza (1959-)
   A jó harcot harcolva : ünnepi gondolatok / Kuminetz Géza. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2008. - 340 p. ; 20 cm. - (A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola lelkiségi sorozata, ISSN 1587-3129 ; 4.)
ISBN 978-963-88154-1-5 fűzött
vallásos irodalom - prédikáció
252 *** 242 *** 244
[AN 2801991]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2009.
Kuzma, Kay
Helping kids deal with death (magyar)
   Hogyan segíthetjük gyermekeinket a halál tényének feldolgozásában? / Kay Kuzma ; [ford. Csabai Tamás]. - Budapest : Advent Irod. Műhely : Felfedezések Alapítvány, [2008]. - 46 p. ; 14 cm. - (Felfedezések füzetek, ISSN 1789-5839)
ISBN 978-963-87816-8-0 fűzött
halál - vallásos irodalom
236.1 *** 244
[AN 2803790]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2009.
Melbourne, Bertram
   Tanítványok / írta Bertram Melbourne ; [ford. Szilágyi Éva]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-87707-1-4 fűzött
misszió - bibliamagyarázat
22.07 *** 266
[AN 2804408]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2009.
Mihalec Dóra
   Az élet útjain / [fényképezte Mihalec Dóra] ; [bibliaidézeteket összevál. Mihalec Gábor] ; [kiad. H. N. Adventista Egyház]. - [Pécel] : H. N. Adventista Egyh., [2008]. - 34 p., [1] t. : ill., színes ; 13x15 cm
Kötött
vallásos irodalom
244
[AN 2804130]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2009.
Molineris, Michele
365 fioretti di Don Bosco (magyar)
   Napról napra Don Boscóval / Michele Molineris. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9455-85-6 fűzött
Bosco, Giovanni (1815-1888)
szent - 19. század - vallásos irodalom
235.3(092)Bosco,_G. *** 244
[AN 2803193]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2009.
Nydahl, Ole
   A Nagy Pecsét [elektronikus dok.] : határtalan tér és öröm : a Gyémánt Út buddhizmus mahámudra látásmódja / Láma Ole Nydahl ; előadja Haás Vander Péter. - Hangoskönyv. - Budapest : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2008. - 1 CD (7 h) ; 12 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-87868-0-7
buddhizmus - hangoskönyv
294.3
[AN 2803177]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2009.
Ordass Lajos (1901-1978)
   Útravaló : [az év minden napjára] / Ordass Lajos ; [közread. az] ... OLBK. - 3. átd. kiad. - Budapest : Harmat : OLBK, 2008. - 380, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-009-9 fűzött
lelkigyakorlat
248.3
[AN 2807930]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2009.
Pfandl, Gerhard
The gift of prophecy (magyar)
   A prófétaság ajándéka a Szentírásban és az adventtörténelemben / írta Gerhard Pfandl ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-9577-60-2 fűzött
Biblia. Ószövetség
kinyilatkoztatás - próféta - bibliamagyarázat
248.215 *** 22.07
[AN 2804096]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2009.
Pfandl, Gerhard
The gift of prophecy (magyar)
   A prófétaság ajándéka a Szentírásban és az adventtörténelemben : tanítói melléklet / írta Gerhard Pfandl ; [ford. Hangyás Linda]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2009. - 74 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-9577-61-9 fűzött
Biblia. Ószövetség
kinyilatkoztatás - próféta - bibliamagyarázat
248.215 *** 22.07
[AN 2804106]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2009.
Pierre (abbé) (1912-2007)
Fraternité (magyar)
   Testvériség / Abbé Pierre ; [ford. Kakusziné Kiss Gabriella]. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 115 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9226-84-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2801937]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2009.
Pöhler, Rolf J. (1949-)
   Mai keresztények : a megélt hit / [szerző Rolf J. Pöhler] ; [ford. Mihalec Gábor]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87816-0-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2804325]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2009.
Prince, Derek (1915-2003)
The gifts of the spirit (magyar)
   A szellem ajándékai : hogyan működjünk együtt Isten természetfölötti erejével? / Derek Prince ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Új Spirit Kv., 2008. - 317, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9617-20-9 fűzött : 1850,- Ft
karizma
248.21 *** 234.15
[AN 2802303]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2009.
Prince, Derek (1915-2003)
The marriage covenant (magyar)
   Házasság: szövetség / Derek Prince ; [ford. Németh S. Judit]. - 5. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2008, cop. 1988. - 121 p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 963-7453-89-X fűzött (hibás ISBN 963453889-4)
házasság
265.5
[AN 2807694]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2009.
Rodríguez, Ángel Manuel
   Az engesztelés és Krisztus keresztje / írta Ángel Manuel Rodríguez ; [ford. Rozmann Viktória]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 112 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
ISBN 978-963-87981-3-8 fűzött
engesztelés - krisztológia - bibliamagyarázat
22.07
[AN 2804434]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2009.
Somorjai Ádám (1952-)
   Ami az emlékiratokból kimaradt : VI. Pál és Mindszenty József, 1971-1975 / Somorjai Ádám. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 174 p. ; 24 cm. - (Historia pro futuro, ISSN 1789-6150)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-73-9 fűzött
Pál (pápa), VI. (1897-1978)
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - 20. század - levelezés - pápa
282(439)(092)Mindszenty_J.(044) *** 262.13(092)Pál,_VI.(044)
[AN 2802373]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2009.
St. John, Patricia Mary (1919-1993)
Treasures of the snow (magyar)
   Nyomok a hóban / Patricia M. St. John ; [a rajzokat kész. Ruth Guinard]. - Jogosított m. kiad. - Budapest : Primo, [2008]. - 168 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7838-16-3 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2807962]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2009.
Standaert, Benoît
   Megbocsátás és kiengesztelődés : a pannonhalmi bencés közösség lelkigyakorlata / Benoît Standaert ; [ford. Bakos Gergely]. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 159 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 48.)
ISBN 978-963-9226-79-1 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 2801909]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2009.
   A szentekről röviden a szentek képeivel / összeáll. Lukács András. - [Érsekvadkert] : Lukács A., 2008. - 367 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6041-9 fűzött
szent - életrajz
235.3(100)(092)
[AN 2803382]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2009.
Szentmártoni Mihály (1945-)
   Istenkeresésünk útjai : a vallásos megtapasztalás lélektana / Szentmártoni Mihály. - 3. kiad. - Szeged : Agapé, 2008. - 168 p. ; 20 cm. - (Metanoeite [!Metanoiete], ISSN 1418-723X ; 4.)
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 963-458-213-3 fűzött
hit
248
[AN 2807500]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2009.
Szigeti Jenő (1936-)
   Életsorsok, bibliai emberek / Szigeti Jenő ; [graf. Koncz Andrea] ; [közread. a] ... Kezdj El Élni Alapítvány. - Budapest : Advent Irod. Műhely ; Kecskemét : Kezdj El Élni Alapítvány, 2008. - 126 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9577-63-3 fűzött
Biblia
irodalmi alak - bibliai történet
22.046
[AN 2803813]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2009.
Szőke János (1927-)
   Ez a mi hitünk / Szőke János. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 345 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9455-88-7 fűzött
kereszténység
23/28
[AN 2803236]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2009.
Szőke János (1927-)
   A negyedik király : a leggyönyörűbb karácsonyi legenda / Szőke János. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9455-82-5 fűzött
krisztológia - gyermekkönyv
232(02.053.2)
[AN 2803214]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2009.
Tanner, Leo (1953-)
Eucharistie : Begleitheft mit Illustrationen (magyar)
   Eukarisztia : illusztrált kísérőfüzet / Leo Tanner, Patrik Scherrer ; [az illusztrációkat kész. Patrik Scherrer] ; [ford. Mátyássyné Kati]. - Budapest : Marana Tha, 2008. - 113 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 147.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9281-76-9 fűzött : 600,- Ft
lelkigyakorlat - katolikus egyház - istentisztelet
264-061 *** 282 *** 242
[AN 2802022]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2009.
Tanner, Leo (1953-)
Eucharistie : ein Weg der Wandlung (magyar)
   Eukarisztia : a változás útja : tanítások könyve / Leo Tanner ; [ford. Magyar Andrea]. - Budapest : Marana Tha, 2008. - 120 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 148.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9281-75-2 fűzött : 700,- Ft
katolikus egyház - istentisztelet
264-061 *** 282
[AN 2802004]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2009.
Tanner, Leo (1953-)
Vater unser : neu beten lernen (magyar)
   Miatyánk : tanuljunk újra imádkozni : tanítások könyve / [Leo Tanner] ; [ford. Rácz Gabriella]. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 189 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 150.)
ISBN 978-963-9281-73-8 fűzött : 900,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 2802362]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2009.
Tanner, Leo (1953-)
Vater unser : Teilnehmerheft (magyar)
   Miatyánk : bibliai kurzus az imáról : résztvevők könyve / [Leo Tanner] ; [ford. Mátyássy Katalin]. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 109 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 149.)
ISBN 978-963-9281-74-5 fűzött : 500,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 2802367]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2009.
Tanner, Leo (1953-)
Wozu lebe ich? (magyar)
   Miért éljek? / Leo Tanner ; [ford. Kerék Flávia]. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 53 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 148.)
ISBN 978-963-9281-67-7 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2801929]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2009.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
Come be my light (magyar)
   Jöjj, légy a világosságom! : "Kalkutta szentjének" személyes írásai / Teréz anya ; szerk. és jegyzetekkel ell. Brian Kolodiejchuk ; [ford. Lukács József és Lukács László]. - Budapest : Vigilia, 2008. - 391 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9920-00-2 fűzött : 3200,- Ft
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
vallásos irodalom - szent - 20. század
244 *** 235.3(092)Teresa,_calcuttai
[AN 2802041]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2009.
Varga Mátyás (1963-)
   Szent Miklós / szöveg Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - [27] p. : ill., színes ; 13 cm
ISBN 978-963-9226-83-8 fűzött
Nicola di Mira (3-4. sz)
szent - 3. század - 4. század - gyermekkönyv
235.3(092)Nicola_di_Mira(02.053.2)
[AN 2801925]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2009.
Wade, Loron
The Ten Commandments (magyar)
   A Tízparancsolat / Loron Wade ; [ford. Lazić Hajnalka]. - Budapest : Advent Irod. Műhely, 2008. - 144 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87816-9-7 fűzött
tízparancsolat - vallási erkölcs
241.6
[AN 2803845]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2009.
Zöldi Józsefné
   Az erdő titkai / Zöldi Józsefné ; [ill. Zöldi Csilla]. - Pécs : [Zöldi J.-né], 2009. - 151 p., [3] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6491-2 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2804324]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2776 /2009.
Ábrahám Vera
   A lengyeltóti zsidó temető szöveg- és motívumkincsének analízise / Ábrahám Vera. - Szeged : [Ábrahám V.], 2008. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-06-5999-4 fűzött
Lengyeltóti - zsidóság - temető - sírkő
316.347(=924)(439-2Lengyeltóti) *** 718(439-2Lengyeltóti)(=924)
[AN 2803979]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2009.
   Család : a Bolyai Önképző Műhely 2008-ben végzett hallgatóinak tanulmányai / [szerk. Förköli Gábor et al.]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2008. - 330 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87390-2-5 fűzött
család
316.356.2
[AN 2803366]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2009.
   A láthatatlan nép : cigányok az Ibériai-félszigeten és Latin-Amerikában / szerk. Anderle Ádám. - Szeged : [SZTE], 2008. - 155 p. ; 25 cm
A 2008. okt. 30-31-én Szegeden "Cigányok a hispán világban" címmel a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hispanisztika Tanszék, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar - Spanyol Történész Vegyesbizottság és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Iberisztikai Munkabizottság által rendezett konferencia anyaga
ISBN 978-963-482-904-1 fűzött
Pireneusi-félsziget - Latin-Amerika - cigányság - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
316.347(=914.99)(46) *** 316.347(=914.99)(8=6) *** 930.85(=914.99) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2803297]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2009.
   Magyar nemzetstratégia / [főszerk. Varga Domokos György] ; [közread. a] Magyar Konzervatív Alapítvány ... - Budapest : M. Konzervatív Alapítvány : Püski, 2008. - 775 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6202-4 kötött : 5000,- Ft
magyarság - nemzet - stratégia - nemzettudat
316.356.4(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.1(=945.11)
[AN 2802955]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2009.
   A magyar politikai és gazdasági elit EU-képe / Lengyel György szerk. - Budapest : ÚMK, 2008. - 247 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-003-8 fűzött : 2390,- Ft
Magyarország - Európai Unió - politikai elit - vélemény - statisztikai adatközlés
316.344.4(439)"200"(083.41) *** 327.39(4-62) *** 316.65
[AN 2802823]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2009.
Nouwen, Henri Josef Machiel
Aging (magyar)
   Időskor : az élet beteljesedése / Henri J. M. Nouwen, Walter J. Gaffney ; [ford. Balázs Katalin]. - Budapest : Ursus Libris, 2008. - 106 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-17-3 fűzött : 1600,- Ft
idős - gerontológia
316.37-053.9 *** 613.98
[AN 2803194]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2009.
   A nyugodt öregkorért, az idősek biztonságáért, a családok, gyermekeink és unokáink boldogulásáért! : 10 éves a Heves Megyei Nyugdíjasok Választási Egyesülete, 1998-2008 / [... szerk. ... Sebestyén János]. - [Eger] : Heves M. Nyugdíjasok Választási Egyes., [2008]. - 32 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Heves Megyei Nyugdíjasok Választási Egyesülete
Heves megye - nyugdíjas - egyesület
316.37-057.75(439.133) *** 061.2(439-2Eger)
[AN 2805127]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2009.
   Sustainability and corporate responsibility accounting - measuring and managing business benefits [elektronikus dok.] : EMAN-EU 2008 Conference : [Budapest, ... October 6-7, 2008] : proceedings / ed. Mária Csutora, Zsuzsanna Marjainé Szerényi ; ... org., [publ. by] the Corvinus University of Budapest Institute for Environmental Science. - Szöveg. - Budapest : Corvinus Univ., 2008. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-371-3
Európai Unió - vállalatvezetés - társadalom - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - felelősség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.6(4-62) *** 504.03(4-62) *** 658.012.412 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2802698]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2009.
Szalai Erzsébet (1948-)
Az újkapitalizmus és ami utána jöhet... (angol)
   New capitalism and what can replace it / by Erzsébet Szalai ; [transl. by Ildikó Várkonyi]. - Budapest : Pallas, 2008. - 158 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 147-158.
ISBN 978-963-87995-7-9 fűzött : 2900,- Ft
globalizáció - globális probléma - társadalmi probléma - kapitalista rendszer
304(100) *** 316.323.64
[AN 2802946]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2009.
Takács Judit (1968-)
   A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek társadalmi kirekesztettsége Magyarországon : kutatási zárójelentés / Takács Judit, Mocsonaki László, P. Tóth Tamás ; [közread. az] MTA Szociológiai Kutatóintézet, [Háttér Társaság a Melegekért]. - Budapest : MTA SZKI : Háttér Társ. a Melegekért, 2008. - 72 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Megjelenési év a címoldalon: 2007. - Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-963-88045-0-1 fűzött
Magyarország - homoszexuális - transzszexualitás - társadalmi kapcsolat - ezredforduló
316.37-055.3(439)"200" *** 613.885 *** 316.47(439)"200"
[AN 2804980]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2009.
Takács Judit (1968-)
   Social exclusion of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people in Hungary : research report / Judit Takács, László Mocsonaki, Tamás P. Tóth ; [publ. by] Institute of Sociology Hungarian Academy of Sciences, [the Háttér Support Society for LGBT People]. - Budapest : Inst. of Sociology HAS : Háttér Support Soc. for LGBT People, 2008. - 64 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 62-64.
ISBN 978-963-88045-1-8 fűzött
Magyarország - homoszexuális - társadalmi kapcsolat - transzszexualitás - ezredforduló
316.37-055.3(439)"200" *** 613.885 *** 316.47(439)"200"
[AN 2805006]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2009.
   A tudásalapú gazdaság és társadalom : [tanulmány] / [szerk. ... Báger Gusztáv] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet. - Budapest : ÁSZ Fejleszt. és Módszt. Int., 2008. - 295 p. : ill., színes ; 30 cm
Lezárva: 2008. nov. 20. - Bibliogr.: p. 277-291.
ISBN 978-963-87779-7-3 fűzött
információs társadalom - állami szerepvállalás - jogi szabályozás
316.77 *** 35 *** 659.2 *** 911.3
[AN 2802479]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2009.
Utasi Ágnes (1940-)
   Vitalizing relationships : the effects of the social network on the subjective quality of life / Ágnes Utasi. - Budapest : Új Mandátum, 2008. - 226 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Murinkó Lívia, Jónás Csaba, Takács Zoltán. - Bibliogr.: p. 213-226.
ISBN 978-963-287-001-4 fűzött
Európai Unió - társadalmi kapcsolat - szociális gondoskodás - társadalom
316.47(4-62) *** 316(4-62) *** 364(4-62)
[AN 2802861]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2789 /2009.
Balogh Írisz
   Fölhérctől a szávonyáig : Báta népművészete a paraszti kultúra tárgyi emlékei alapján = Von "fölhérc" bis "szávony" : die Volkskunst von Báta auf Grund der gegenständlichen Denkmäler der bäuerlichen Kultur / Balogh Írisz ; [kiad. Bátai Általános Művelődési Központ Tájház]. - Báta : Ált. Művel. Közp. Tájház, 2008. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-06-5753-2 fűzött
Báta - népművészet - tárgyi néprajz - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Báta) *** 745.031.4(439-2Báta)
[AN 2802928]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2009.
Dessanti, Paola (1965-)
Il manuale della buona educazione (magyar)
   A jólneveltség kézikönyve / Paola Dessanti. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 144 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9455-91-7 fűzött
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2) *** 177.1(02.053.2)
[AN 2803218]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2009.
Faddi Varga János
   Lakomakönyv / Faddi Varga János ; [fotók Andrásné Marton Zsuzsa et al.]. - Budapest : Timp, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-9614-49-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - étkezési szokás - művelődéstörténet - 15. század - szakácskönyv
392.8(439)"14" *** 641.55(083.12) *** 930.85(439)"14"
[AN 2805030]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2009.
Kóka Rozália (1943-)
   Hadikfalvi betlehemes / Kóka Rozália. - 2. kiad. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 72 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 24 cm + térk., CD
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-9680-29-6 fűzött : 2850,- Ft
Hadikfalva (Bukovina) - magyar néprajz - betlehemes játék - auditív dokumentum
398.332.416(=945.11)(498.3-2Hadikfalva) *** 783.65(=945.11)(498.3-2Hadikfalva)
[AN 2808223]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2009.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Régi magyar mondák / Lengyel Dénes ; [az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta]. - 21. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 249, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8574-4 kötött : 1990,- Ft
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2807543]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2009.
   Magyar népmesék [elektronikus dok.]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : M. Katolikus Rádió, [2005]-. - 12 cm. - (Varázsdoboz, ISSN 2060-5684)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar néprajz - népmese - hangoskönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2804938]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mesék Mátyás királyról : hetedhét Magyarország minden szegletéből / a meséket elmondja Helyey László. - 2008. - 1 CD (57 min)
magyar néprajz - népmese - hangoskönyv
398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2804943] MARC

ANSEL
UTF-82795 /2009.
   Matyóföld kultúrájáról II : a feltáratlan matyó örökség és értékelése : a 2007. és a 2008. év felolvasóüléseinek anyaga / [szerk. Pap János] ; [kiad. a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete]. - Mezőkövesd : Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyes., 2008. - 135 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87159-2-0 fűzött
Mezőkövesd - magyar néprajz - matyók - helyismeret
39(=945.11matyók) *** 908.439-2Mezőkövesd
[AN 2804095]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2009.
Sebestyén István
   A szegény ember bőrpuskája : székely pajzánságok és egyéb cifra történetek / Sebestyén István ; [ill. ... P. Szathmáry István]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2008. - 35 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5885-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - székelyek - erotikus irodalom - népmese
398.2(=945.11)(439.21Székelyföld) *** 894.511-993
[AN 2803264]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2009.
Selmeczi Kovács Attila (1942-)
   Elfeledett magyar mesterségek és népélet / Selmeczi Kovács Attila. - Budapest : Cser K., 2009. - 340 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 315-325.
ISBN 978-963-278-030-6 kötött
magyar néprajz - népi mesterség - művelődéstörténet - album
39(=945.11) *** 745.031.4(439) *** 930.85(439)
[AN 2803462]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2009.
Selmeczi Kovács Attila (1942-)
   A tokmány = The whetstone holder / Selmeczi Kovács Attila. - Budapest : Néprajzi Múz., 2008. - 79 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 13.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-9540-48-4 fűzött
magyar néprajz - tárgyi néprajz - aratás - kaszálás - múzeumi katalógus
39(=945.11) *** 631.351 *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 2802564]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2009.
Sztrinkó István (1953-1992)
   Néprajzi gyűjtések a Duna-Tisza közén / Sztrinkó István hagyatéka alapján írta és sajtó alá rend. Szabó László. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2008. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Monumenta muzeologica, ISSN 1788-4616 ; 2.)
Bibliogr.: p. 223-236.
ISBN 978-963-9815-08-7 kötött
Duna-Tisza köze - magyar néprajz
39(=945.11)(439.15)
[AN 2803587]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2009.
   Taking them back to my homeland.. : Hungarian collectors - non-European collections of the Museum of Ethnography in a European context / ed. by János Gyarmati ; [transl. by Magdaléna Seleanu, Rachel Maltese] ; [publ. by the] Museum of Ethnography. - Budapest : Mus. of Ethnography, 2008. - [6], 381 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-334.
ISBN 978-963-9540-45-3 kötött
Néprajzi Múzeum (Budapest)
Magyarország - néprajz - múzeumi gyűjtemény - etnográfus
39(=00)(100) *** 39.001(439)(092) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 2801954]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2009.
   Ungarndeutsches Trachtenbuch = Magyarországi német népviseletek / [Foto László Körtvélyesi] ; [zsgest. von Helmut Heil] ; [Hrsg. Stiftung Ungarndeutsches Volkstanzgut]. - 3. Aufl. - Pécs : Mo. Német Néptánchagyományok Ápolása Alapítvány, 2008. - 139 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-6192-8 kötött
néprajz - magyarországi németek - népviselet - fényképalbum
391(=30)(439.11)(084.12) *** 77.04(439)(092)Körtvélyesi_L.
[AN 2807712]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2009.
Vargyas Gábor (1952-)
   Dacolva az elkerülhetetlennel : egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása : válogatott tanulmányok / Vargyas Gábor. - Budapest : MTA NKI : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tansz., cop. 2008. - 371, [2] p., XVI t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9457-81-2 fűzött : 3900,- Ft
Vietnam - törzsi kultúra - néprajz - népi vallásosság
39(=952brúk)(597) *** 316.7(=952brúk)(597) *** 299.5(=952brúk)(597)
[AN 2804035]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2803 /2009.
Gyurcsány Ferenc (1961-)
   Blogkönyv, 2006-2007 / Gyurcsány Ferenc. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 409 p., [28] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-251-7 kötött : 2800,- Ft
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Magyarország - miniszterelnök - 20. század - 21. század - internet - napló
32(439)(092)Gyurcsány_F.(0:82-94) *** 681.324Internet
[AN 2804209]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2009.
Kárpáti Zsuzsanna
   Beszélgetés az új világrendről, a megújhodásról / Kárpáti Zsuzsanna. - Budapest : Kárpáti Zs., 2008. - 248 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5848-5 kötött : 4000,- Ft
magyarságtudat - globalizáció - ezoterika
323.1(=945.11) *** 133.25 *** 339.923(4-62)
[AN 2801953]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2009.
   Képviselők Magyarországon / szerk. Ilonszki Gabriella. - Budapest : ÚMK, 2005-. - 24 cm
Magyarország - országgyűlési képviselő
323(439)(092)
[AN 2569667]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Amatőr és hivatásos politikusok. - 2008. - 251 p. + CD-R
ISBN 978-963-287-004-5 fűzött : 2590,- Ft
Magyarország - országgyűlési képviselő - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
323(439)(092)"190/200"(083.41)
[AN 2803243] MARC

ANSEL
UTF-82806 /2009.
   Különbéke : embermentők és túlélők beszélgetései a holokausztról / szerk. Kocsor Judit és László Klári. - Pannonhalma : Bencés K., 2008. - 241, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Historia pro futuro, ISSN 1789-6150)
ISBN 978-963-9226-77-7 fűzött
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2802311]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2009.
   A liberalizmus folytonossága / Frits Bolkestein [et al.] ; Tormássy Zsuzsanna szerk. - Budapest : ÚMK, 2008. - 91 p. : ill. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 4.)
A 2007. nov. 6-án Budapesten azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-287-005-2 fűzött : 1490,- Ft
liberalizmus - konferencia-kiadvány
329.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2803221]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2009.
   Megrendült a világ [elektronikus dok.] : a Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti leirata / [szerk. Hanák Gábor és Szabó Csaba] ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára]. - Multimédia. - [Budapest] : Kossuth : MOL : Állambiztonsági Szolg. Tört. Lvt. : OSZK Tört. Interjúk Tára, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési Követelmények: multimédiás PC; 1,4 GHz-es vagy gyorsabb processzor; DVD-olvasó; 256 MB memória; 30 MB üres lemezterület; 1280x1024-es képernyőfelbontás; Windows 98/ME/XP; Multimedia Player 6.4 vagy újabb verzió
ISBN 978-963-200-551-5 műanyag tokban : 4990,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - 20. század - per - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Nagy_I. *** 34.096(439)"1958"(093)
[AN 2802726]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2009.
Molnár Imre (1956-)
   "Sem gyűlölettel, sem erőszakkal..." : Esterházy János élete és mártírhalála / Molnár Imre ; [... kiad. Kecskés László Társaság]. - Komárom : Kecskés L. Társ., 2008. - 304 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5378-7 kötött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - állami terror - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J. *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"
[AN 2803330]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2009.
Móring József Attila (1968-)
   "Tökéletesülni és tökéletesíteni" / Móring József Attila. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2008]. - 130, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-17-7 fűzött
Somogyvár - Magyarország - politikus - 20. század - 21. század - belpolitika - helyismeret - országgyűlési beszéd
32(439)(092)Móring_J._A. *** 908.439-2Somogyvár *** 323(439)"199/200"(042.5)
[AN 2803076]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2009.
Nagy Andor (1963-)
   Szolgálatra jelentkezem / Nagy Andor. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2008]. - 232, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-06-6198-0 fűzött
Magyarország - politikus - környezetvédelem - ezredforduló
32(439)(092)Nagy_A. *** 504.06(439)"199/200"
[AN 2803031]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2009.
Nógrádi László (1947-)
   Ápolni a múltat, tervezni a jövőt / Nógrádi László. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2008]. - 256 p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-16-0 fűzött
Lenti - Magyarország - politikus - belpolitika - ezredforduló - helyismeret - országgyűlési beszéd
323(439)"199/200"(042.5) *** 32(439)(092)Nógrádi_L. *** 908.439-2Lenti
[AN 2803054]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2009.
Pákh Tibor (1924-)
Moszkva befolyása a hazai igazságszolgáltatásra (angol)
   Moscow's influence on the Hungarian jurisdiction : an analysis based on remembrances of my prison years / by Tibor Pákh. - [Budapest] : [Magánkiad.], [2008]. - 145 p. ; 29 cm
Fűzött
Pákh Tibor (1924-)
Magyarország - Szovjetunió - állami terror - Kádár-korszak - 1956-os forradalom - igazságszolgáltatás - memoár
323.282(439)"195/198"(0:82-94) *** 343.82(439)"196/1971"(0:82-94) *** 341.384(439) *** 341.384(47)
[AN 2803025]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2009.
Pákh Tibor (1924-)
   A titkos jelentések és az igazság / Pákh Tibor. - [Budapest] : Szerző, [2008]. - 157 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
Pákh Tibor (1924-)
Magyarország - állami terror - Kádár-korszak - történelmi forrás
323.282(439)"195/198"(093)
[AN 2803045]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2009.
Semjén Zsolt (1962-)
   Igenis, szólnunk kell! ; Ius resistendi ; Egyenes úton / Semjén Zsolt. - Budapest : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., 2009. - 649 p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
borító- és gerinccím: Hármaskönyv
ISBN 978-963-9848-15-3 fűzött
Magyarország - politikus - állam és egyház viszonya - belpolitika - ezredforduló - országgyűlési beszéd
32(439)(092)Semjén_Zs. *** 322(439)"199/200"(042.5) *** 323(439)"199/200"(042.5)
[AN 2803186]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2009.
Smuk Péter
   Ellenzéki jogok a parlamenti jogban / Smuk Péter. - Budapest : Gondolat, 2008. - 208 p. ; 24 cm. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
Bibliogr.: p. 198-204.
ISBN 978-963-693-119-3 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - jog - törvényhozás - országgyűlés - ellenzék
329.052(439) *** 342.53(439)
[AN 2802001]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2009.
Torgyán József (1932-)
   Humor a házban : humoros történetek a politika világából / Torgyán József. - [Budapest] : Magánkiad., 2008. - 216 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5608-5 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - humoreszk
323(439)"199/200"(0:82-7)
[AN 2803413]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2818 /2009.
   Az Anschluss és következményei - 70 év távlatából : nemzetközi tudományos konferenciák : 2008. márc. 11. Budapest : 2008. május 23-25. Balf = Der Anschluss und seine Folgen - 70 Jahre danach : internationale Wissenschaftskonferenzen : Budapest, 11. März 2008 : Balf, 23-25. Mai 2008 / [összeáll. Botos János] ; [szerk. Szita Szabolcs] ; [rend., kiad. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány]. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2008. - 180 p., [4] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87628-3-2 fűzött
Ausztria - történelem - Anschluss - holokauszt - második világháború - konferencia-kiadvány
943.6"1938/1945" *** 323.12(=924)(430)"1939/1945" *** 061.3(439-2Bp.)"2008" *** 061.3(439-2Balf)
[AN 2801690]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2009.
Butler, Rupert
Stalin's instruments of terror (magyar)
   A sztálini terror eszközei : Cseka, OGPU, NKVD, KGB 1917-től 1991-ig / Rupert Butler ; [ford. Füsti Molnár Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 192 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-689-250-0 kötött : 3990,- Ft
Szovjetunió. Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti
Szovjetunió - történelem - állami terror - 20. század
947"19" *** 323.282(47)
[AN 2804368]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2009.
Csoma Attila
   A római kortól napjainkig : mozaikok Dunakeszi történelméből / írta Csoma Attila. - Dunakeszi ; Vác : Keszi-Press, 2008. - 149 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-963-06-6292-5 kötött
Dunakeszi - helytörténet
943.9-2Dunakeszi
[AN 2803393]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2009.
   Emlékhelyek, 1956 Budapest / [kiad. az Emlékhely '56 Alapítvány]. - [Budapest] : Emlékhely '56 Alapítvány, 2008. - 56 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5123-3 fűzött
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - emlékhely - emlékmű
943.9"1956" *** 725.945(439-2Bp.)
[AN 2803222]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2009.
Grünhut Zoltán
   A biztonság kerítése : új fejezet az izraeli-palesztin konfliktus történetében / Grünhut Zoltán. - [Pécs] : Publikon, 2008. - 109 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 99-106.
ISBN 978-963-87856-5-7 fűzött : 1490,- Ft
Izrael - Palesztin Önkormányzati Területek - történelem - szomszédsági politika - helyi háború - ezredforduló
956.94(=927) *** 956.94"200"
[AN 2802378]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2009.
   Hősök : akik a nemzetért éltek, haltak / [szerk. Simon István] ; [sajtó alá rend. Gáspár Katalin]. - Budapest : Totem, [2008]. - 448 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 6-8.
ISBN 978-963-590-340-5 kötött : 9999,- Ft
magyar történelem - művelődéstörténet - történelmi személy - katona - híres ember
943.9(092) *** 930.85(439)(092) *** 355.48(439)(092)
[AN 2801883]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2009.
Karkovány Judit, Z. (1934-)
   Hiányjel : fejezetek a balatonfüredi zsidók történetéből / Z. Karkovány Judit. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 43.)
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-88131-2-1 fűzött
Balatonfüred - zsidóság - történeti feldolgozás
943.9-2Balatonfüred(=924) *** 316.347(=924)(439-2Balatonfüred)
[AN 2804347]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2009.
Kenéz Péter (1937-)
A history of the Soviet Union from the beginning to the end (magyar)
   A Szovjetunió története a kezdetektől az összeomlásig / Kenéz Péter ; [ford. Sisák Gábor]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2008. - 464 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 434-453.
ISBN 978-963-252-018-6 kötött : 4990,- Ft
Szovjetunió - történelem
947"19"
[AN 2803904]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2009.
Németh Péter (1941-)
   A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig = Aşežarile comitatului medieval Satu Mare pâna la începutul secolului al XV-lea / Németh Péter. - Nyíregyháza : JAM, 2008. - 529 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + mell. - (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, ISSN 0133-8110 ; 60.)
A bev. román nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7220-63-0 fűzött
Szatmár vármegye - történeti földrajz - helytörténet - település - középkor - adattár - magyar nyelv - földrajzi név
943.916.1-2"10/15"(035.5) *** 911.3(439.161)"10/14"(035.5) *** 809.451.1-311(439.161)
[AN 2768124]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2009.
Newark, Tim
The mafia at war (magyar)
   A maffia és a háború / Tim Newark ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 383 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-202-9 kötött : 3990,- Ft
második világháború - világtörténelem - maffia
930.9"1939/1945" *** 343.341.2(100)
[AN 2804178]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2009.
Papp Klára (1952-)
   Erdélyi fejedelmek / Papp Klára. - [Debrecen] : TKK, [2008]. - 149, [2] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 35 cm
ISBN 978-963-596-573-1 kötött
Erdély - magyar történelem - uralkodó
943.921(092)
[AN 2749860]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2009.
   Pest-Pilis-Solt vármegye címereslevele, 1836 / [szerk., az ismertetőt és a címerleírást írta Csáky Imre] ; [... ford. Vissi Zsuzsanna, ... Soós István ...]. - Facsimile kiad. - Budapest : Híd Marketing és Térképészeti Kft., 2008. - 39 p. : ill., részben színes ; 34 cm. - (A magyar királyság vármegyéinek és kiváltságos kerületeinek címereslevelei a XVIII-XIX. században)
A címereslevél hasonmása és magyar fordítása. - Az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 37. - Számozott példány: 1000
ISBN 978-963-86872-3-4 velúr
Pest-Pilis-Solt vármegye - 19. század - címer - történelmi oklevél - fakszimile kézirat
943.915.3"18"(093.2) *** 929.6(439.153)"18"(093.2) *** 930.22(439.153)"18"(093.2) *** 091.07
[AN 2805198]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2009.
Péter László (1958-)
   Vándor fecske hazatalál? : kalandozások Madéfalvától Bukovináig, Bukovinától az Al-Dunáig... / Péter László. - Budapest : Timp, 2008. - 159 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-9614-50-5 kötött : 2700,- Ft
Bukovina - Al-Duna - Moldva - helyismeret - székelyek
929.52(=945.11)(498.6) *** 908.498.6 *** 908.498.3
[AN 2805041]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2009.
   Portré mikrofonnal / szerk. Szikora József. - Budapest : Jel, cop. 2008. - 175 p. ; 21 cm. - (Megőrzött hangok, ISSN 1787-9221 ; 8.)
ISBN 978-963-9670-57-0 fűzött
Magyarország - híres ember - rádióműsorszám - interjú
929(439)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 2802803]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2009.
Salvendy, John T. (1937-)
Royal rebel (magyar)
   Rudolf : egy lázadó Habsburg lélektani tükörben / Szalvendy János ; [ford. Hárdi Lilla]. - Budapest : Medicina, 2008. - 238 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 213-229.
ISBN 978-963-226-115-7 kötött : 2600,- Ft
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelmi személy - uralkodócsalád - lélektan - 19. század
943.6/.9(092)Rudolf *** 159.9
[AN 2807581]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2009.
   "...siessünk kedves magyar hazánkot ellenségeinktől megoltalmazni" : székely határőrök a magyarországi hadszíntereken 1848-ban / Csikány Tamás [et al.] ; szerk. Csikány Tamás. - Budapest : Timp, 2008. - 272 p. : ill. ; 22 cm. - (Timp - militaria, ISSN 1786-9633 ; 8.)
borító- és gerinccím: Székely határőrök a magyarországi hadszíntereken 1848-ban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9614-41-3 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - székelyek
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 355(439.21)"1848/1849"
[AN 2804981]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2009.
   Spanyol dinasztikus alternatíva: a karlisták / ford. és a bev. tanulmányt írta Polácska Edina. - Szeged : JATEPress, 2008. - 47 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 81.)
A ford. a "Las guerras carlitas en sus documentos" (Barcelona : Ariel 1998) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 47.
Fűzött
Spanyolország - történelem - politikai mozgalom - 19. század
946.0"18" *** 329.11(460)"18"
[AN 2802829]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2009.
   Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative, tecnologie / a cura di Andrea D'Andrea e Maria Pia Guermandi. - Budapest : Archaeolingua, 2008. - 125 p. : ill., részben színes térk. ; 24 cm. - (EPOCH publication)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-96-3 fűzött
régészet - kulturális örökség - védelem
902 *** 316.7 *** 351.853
[AN 2803000]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2009.
Szabó Csaba
   Pataki diákok az '56-os forradalomban / ... szerk. és az interjúkat kész. Szabó Csaba. - Budapest : For You Bt., 2008. - 291 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5829-4 fűzött
Sárospatak - magyar történelem - 1956-os forradalom - gimnázium - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 373.552(439-2Sárospatak)
[AN 2804317]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2009.
Talbot, David (1951-)
Brothers (magyar)
   A két Kennedy : Jack és Robert élete és felderítetlen halála / David Talbot ; [ford. Magyarics Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 525 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 511-515.
ISBN 978-963-689-222-7 kötött : 4990,- Ft
Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)
Kennedy, Robert Francis (1925-1968)
Egyesült Államok - politikus - 20. század
973"196"(092)Kennedy,_J._F. *** 973"196"(092)Kennedy,_R._F.
[AN 2804241]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2009.
   Útikalauz vesztegzár idejére : 21 történet a XXI. századból / [szerk. Lázs Sándor]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Kész. az RTL Klub "XXI. század" c. műsora alapján
ISBN 978-963-9797-41-3 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - Európa - történelem - magyar történelem - híres ember - művelődéstörténet - 20. század - televíziós műsorszám
94"19" *** 943.9"19" *** 929(439)"19" *** 930.85(439)"19" *** 791.9.097(439)
[AN 2802300]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2009.
Victor Tunnunensis (6. sz)
Chronica (magyar)
   Chronica, 444-565 / Tunnunai Victor ; ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Széll Gábor. - Szeged : JATEPress, 2008. - 65 p. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 80.)
Bibliogr.: p. 59-63. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Római Birodalom - történelem - egyháztörténet - 5. század - 6. század - krónika
937"04/05"(093) *** 27(37)"04/05"(0:82-97)
[AN 2802857]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2009.
   Vogoluptivan : Alattyán község története / [szerk. Mosonyi Sándor] ; [kiad. Alattyán Községért Alapítvány]. - [Alattyán] : Alattyán Községért Alapítvány, 2009. - 563 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Gerinccím: Alattyán község története
ISBN 978-963-06-6238-3 * kötött (hibás ISBN 978-963-06-6638-3)
Alattyán - helytörténet - helyismeret
943.9-2Alattyán *** 908.439-2Alattyán
[AN 2802982]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2009.
Vörös Győző (1972-)
   Sharuna - Gamhud : the archaeological mission of the Austro - Hungarian Monarchy in Egypt, 1907-1908 : the legacy of Philip Back de Surány, 1862-1958 = Sharuna - Gamhud : az Oszták - Magyar Monarchia régészeti missziója Egyiptomban, 1907-1908 : Surányi Back Fülöp (1862-1958) öröksége / Győző Vörös ; [publ. by the] Egypt Excavation Society of Hungary. - Budapest : Egypt Excavation Soc. of Hungary : Püski-Masszi Könyvesház, 2008. - 238 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr. p. 144-145.
ISBN 978-963-88086-0-8 kötött
Back Fülöp (1862-1958)
Egyiptom - Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - egyiptológia - régészet - ókori Egyiptom - művelődéstörténet - századforduló
902(439)(092)Back_F. *** 904(32) *** 930.85(436/439)"190/191"
[AN 2798254]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2009.
Zákányi Imréné
   A székesfehérvári Palotaváros múltja és jelene / Zákányi Imréné ; [kiad. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Székesfehérvár : Önkormányzat, 2008. - 134 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-06-5225-4 fűzött
Székesfehérvár - helytörténet
943.9-2Székesfehérvár
[AN 2804697]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2843 /2009.
   Bakonyszombathely múltja és jelene / szerk. Bódai Julianna Éva [et al.] ; [kiad. Bakonyszombathely Önkormányzata]. - Bakonyszombathely : Önkormányzat, 2008. - 340 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339.
ISBN 978-963-06-5276-6 fűzött
Bakonyszombathely - helyismeret
908.439-2Bakonyszombathely
[AN 2805403]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2009.
Baráth Károly (1943-)
   Jászberény / [fotó Baráth Károly] ; [írta H. Bathó Edit] ; [közread. a] Jász Múzeumért Alapítvány. - [Jászberény] : Jász Múzeumért Alapítvány, 2008. - [106] p. : ill., színes ; 32 cm
A bev. angol, német, olasz és lengyel nyelven is
ISBN 978-963-7113-25-3 kötött
Jászberény - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Jászberény(084.12) *** 77.04(439)(092)Baráth_K.
[AN 2805273]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2009.
Böröndi Lajos (1954-)
   Város a Lajta partján, Mosonmagyaróvár / [írta és szerk. Böröndi Lajos]. - Feketeerdő : BmegB, 2008. - 134 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88179-1-4 fűzött
Mosonmagyaróvár - helytörténet - helyismeret
908.439-2Mosonmagyaróvár *** 943.9-2Mosonmagyaróvár
[AN 2804244]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2009.
Dobos László (1947-)
   Megyünk Amerikába - a kettős én : útirajz CLVIII asszociációval / Dobos Tas László. - Budapest : Közdok, 2008. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-552-419-8 fűzött : 1956,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
908.73(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2802107]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2009.
   Dombó retró / [a képeket vál., a szöveget írta, a kötetet szerk....] Erky-Nagy Tibor ; [a Dombóvári Városi Könyvtár kiadása]. - [Dombóvár] : Dombóvári Vár. Kvt., cop. 2008. - 180 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-06-6316-8 kötött
Dombóvár - helyismeret - Kádár-korszak - fényképalbum
908.439-2Dombóvár"195/198"(084.12)
[AN 2805408]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2009.
Gyarmati János (1959-)
   Peru és Bolívia : az inkák földje / Gyarmati János. - Budapest : Dekameron, [2008]. - 396 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Catullus navigátor, ISSN 1786-6626)
Lezárva: 2008. ápr. 30. - Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-9331-85-3 fűzött : 5800,- Ft
Peru - Bolívia - útikönyv
918.5(036) *** 918.4(036)
[AN 2802838]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2009.
   Községtörténeti írások / [kötetszerk. Bárány Ferenc, G. Vass István és Tóth László]. - Gádoros : Polgármesteri Hiv., 2008. - 148 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Gádorosi füzetek, ISSN 1586-5029 ; 9.)
ISBN 978-963-87276-2-6 fűzött
Gádoros - helyismeret - helytörténet
908.439-2Gádoros *** 943.9-2Gádoros
[AN 2803250]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2009.
Laki Ildikó
   Dunaújváros a sikeresség felé : városok az ipar szolgálatában / Laki Ildikó. - Budapest : Pallas, 2008. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - (Dunamenti iparvárosok)
Bibliogr.: p. 65-68.
ISBN 978-963-87995-8-6 fűzött : 1560,- Ft
Dunaújváros - területfejlesztés - helyismeret - társadalomföldrajz
908.439-2Dunaújváros *** 711.1(439-2Dúnaújváros) *** 911.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2802361]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Celldömölk = Welcome to Celldömölk = Willkommen in Celldömölk = Benvenuti a Celldömölk = Dobrodošli v Celldömölkő = Celldömölk heet u van harte welkom = Celldömölk vás s radost'ou očakáva = Celldömölk se na vás těší / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2008. - 80 p. : ill. ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-16-5 kötött
Celldömölk - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Celldömölk(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2802718]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Siklós = Welcome to Siklós = Willkommen in Siklós = Srdačno vas očekuje Šikloš = Dobrodošli v Sikósu = Siklós vás srdečně očekává = Siklós vás s radost'ou očakává = Serdečno ždet vas Siklos = Benvenuti a Siklós = Oraşuş Siklós vă aşteaptă cu drag = Siklós vous attend à bras ouverts / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2008. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-17-2 kötött
Siklós - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Siklós(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2802679]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Vas megye = Welcome to Vas county = Das Komitat Vas erwartet Sie = Benvenuti nella regione Vas = Le département Vas vous attend = Huan ying Yixian = Lûbezno priglašaet vas oblastʹ Vas = Župa Vas vás srdečně očekává = Laskavo zaprošyê vas oblactʹ Vas / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2008. - 96 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-14-1 kötött
Vas megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.111(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2802690]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2009.
   Miskolc és a Bükk / [írta, szerk. Filip Gabriella]. - Miskolc : Well-PRess, 2008. - 231 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-73-4 fűzött : 3200,- Ft
Miskolc - Bükk hegység - útikönyv
914.39-2Miskolc(036) *** 914.39(234.373.4)
[AN 2802622]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2009.
   Örökül hagyva : Jánossomorja régen és ma : fotóalbum / [... szerk., a képeket vál. Balsay Sándor et al.] ; [kiad. Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány]. - Jánossomorja : Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány, 2009. - 92 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-6444-8 kötött
Jánossomorja - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Jánossomorja(084.12)
[AN 2804289]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2009.
Serdián Miklós György (1954-)
   Karibi napló : 7 sziget / Serdián Miklós György. - [Budapest] : [Serdián], [2008]. - 94 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-9431-67-6 fűzött
Karib-tenger vidéke - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.729(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 2807465]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2009.
Varga András
   A régi Szeged [elektronikus dok.] = The old Szeged / szöveg ... Varga András. - Szöveg és képek. - Szeged : Universitas Szeged, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm + mell.
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium 1,5 GHz; 256 MB memória; 16xCD-ROM olvasó; 32 bites képernyő-beállítás; Windows XP/Vista; Adobe Player 7+
ISBN 978-963-87745-5-2 műanyag tokban : 1500,- Ft
Szeged - helyismeret - századforduló - képes levelezőlap - elektronikus dokumentum
908.439-2Szeged(084.12) *** 769.5(439)
[AN 2801054]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2009.
   "Egy város felelőssége" [elektronikus dok.] : élhető közösségi tereink : tanácskozás : Székesfehérvár, Bőrgyár, 2008. május 27. / [rend.,] kiad. Öreghegyi és Felsővárosi Közösségi Ház. - Multimédia. - Székesfehérvár : Öreghegyi és Felsővárosi Közösségi Ház, [2008]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader; ajánlott min. felbontás: 1024x768
ISBN 978-963-06-5768-6 * műanyag tokban (hibás ISBN 978-963-06-576-6)
Magyarország - városantropológia - urbanisztika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
911.375(439) *** 316.7 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2801043]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2859 /2009.
   40 éves a földügy / [szerk. Szabó Katalin, Tapodi Ferenc] ; [közread. a] Csongrád Megyei Földhivatal. - [Szeged] : Csongrád M. Földhiv., [2008]. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4033-6 fűzött
Csongrád megye - földügy - földhivatal - történeti feldolgozás
351.823.1(439.181)(091)
[AN 2803278]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2009.
   Alkotmányjogi alapok / szerk. Dezső Márta, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 130 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jegyzetek, ISSN 2060-5986 ; 1.)
ISBN 978-963-284-044-4 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi jegyzet
342(439)(075.8)
[AN 2804311]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2009.
Andor Tímea
A magyar koronaőrség története (német, angol)
   Die Geschichte der ungarischen Kronenwache = The history of the protectors of the sacred crown of Hungary / von Tímea Andor ; Hrsg. vom Verband der Ungarischen Kronenwächter. - Budapest : Verb. der Ungarischen Kronenwächter, 2008. - 29, [11] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88135-1-0 fűzött
Magyar Királyi Koronaőrség
Magyarország - koronázási jelvény - állami szimbólum - fegyveres testület - történeti feldolgozás
342.519.8(439) *** 351.74(439)
[AN 2803409]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2009.
Arató Balázs
   Kapcsolatunk a munkaügyessel és a munkajogásszal / [szerző Arató Balázs]. - Budapest : Raabe, cop. 2008. - 58 p. ; 21 cm. - (A kft. vezető kiskönyvtára, ISSN 2060-5889)
Fűzött
Magyarország - munkaügy - munkajog - vállalkozás - útmutató
349.2(439)(036) *** 331.5(439) *** 658.1(439)
[AN 2803176]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2009.
   Árpád-kori törvények / ... ford. Szilágyi Loránd. - Budapest : Kárpátok Őre, 2008. - 173 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-87699-1-6 kötött : 2200,- Ft
jogrendszer - magyar történelem - Árpád-kor - jogszabálygyűjtemény - történelmi forrás
34(439)"10/12"(094) *** 943.9"10/12"(093.2)
[AN 2804991]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2009.
   Bíróságok mérlegen. - Budapest : Pallas, 2008. - 2 db ; 22 cm. - (Pallas tudástár, ISSN 2060-2553)
Magyarország - igazságszolgáltatás
347.97/.99(439)
[AN 2776633]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A szervezettől a jogértelmezési gyakorlatig / szerk. Fleck Zoltán. - 393 p.
ISBN 978-963-87995-6-2 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - bíróság - igazságszolgáltatás
347.97/.99(439)
[AN 2802937] MARC

ANSEL
UTF-82865 /2009.
Boóc Ádám
   A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás : a választottbíró megválasztása és kizárása / Boóc Ádám. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 417 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 363-400. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-034-0 kötött : 6500,- Ft
választottbíróság - kereskedelem - útmutató
347.918(100)(036) *** 339
[AN 2805416]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2009.
Carter, Lauren
The most evil mobsters in history (magyar)
   A világ leggonoszabb maffiózói / Lauren Carter ; [ford. Sudár Balázs]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 206 p., [28] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-689-233-3 kötött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - maffia - bűnöző - életrajz
343.341(73)(092) *** 343.919(73)(092)
[AN 2803607]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2009.
   Az elektronikus polgári eljárás az osztrák és a magyar igazságszolgáltatásban : konferenciakötet = Das elektronische Zivilverfahren in der österreichischen und ungarischen Justiz : Tagungsband / szerk. Kengyel Miklós ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE AJK : Dialóg Campus, 2008. - 86 p. : ill., színes ; 24 cm
A 2007. nov. 17-én Pécsett tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7296-86-4)
Magyarország - Ausztria - igazságszolgáltatás - polgári eljárás - elektronikus ügyintézés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
347.9(439)"200" *** 347.9(436)"200" *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2803888]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2009.
Fehér Lenke (1948-)
   Nemzetközi emberkereskedelem / szerzők Fehér Lenke, Hollán Miklós, Végváry[!] Réka ; szerk. Fehér Lenke. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2008. - 269 p. ; 21 cm. - (Közlemények / Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete, ISSN 1589-0120 ; 22.)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7311-67-3 fűzött
emberkereskedelem - prostitúció - nemzetközi jog - nemzetközi rendőrség
343.43(100) *** 343.544(100) *** 351.74(100)
[AN 2803450]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2009.
Gál István
   Vecsés díszpolgárai, kitüntetettjei / írta Gál István ; [kiad. Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány]. - [Vecsés] : Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány, 2008. - 49 p., [7] fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5927-7 kötött
Vecsés - díszpolgárság - kitüntetés - életrajz
352.084.98(439-2Vecsés)(092) *** 06.068(439-2Vecsés)(092)
[AN 2803228]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2009.
Gellén Klára (1971-)
   A színlelt szerződés / Gellén Klára. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2008. - 172 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 20.)
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 978-963-9650-38-1 fűzött
Magyarország - szerződés - megtévesztés
347.442.24(439)
[AN 2803283]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2009.
Görög Márta (1975-)
   A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés / Görög Márta. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2008. - 166 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 22.)
Bibliogr.: p. 160-163.
ISBN 978-963-9650-37-4 fűzött
személyiségi jog - halott - kártérítés
343.632-053.18 *** 347.513
[AN 2803314]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2009.
Hermann Róbert (1963-)
   I. Ferenc József és a megtorlás / Hermann Róbert. - Budapest : ÚMK, 2009. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-006-9 fűzött : 2490,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - kivégzés - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
343.25(439)"1849"(093) *** 943.9"1848/1849"(093) *** 943.9(092)Ferenc_József,_I.(093)
[AN 2803296]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2009.
   Ismertté vált bűncselekmények és elkövetőik Magyarországon / [fel. szerk. Szalainé Homola Andrea] ; [szerk. Zilahy Edina] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Miskolc ; [Budapest] : KSH, 2008. - 57 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 57.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-235-204-6)
Magyarország - bűncselekmény - ezredforduló - statisztikai adatközlés
343.23(439)"2007"(083.41)
[AN 2802326]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2009.
   Ius et legitimatio : tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére / szerk. Szabó Imre. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2008. - 377 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 23.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-33-6 kötött
polgári jog - polgári eljárás - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
347.9 *** 082
[AN 2803303]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2009.
   A közlöny 160 éve : a hatalmi viszonyok tükröződése a hivatalos közlönyben / [szerkbiz. Galambos Károly et al.]. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2008. - 736 p., [80] t. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9722-64-4 kötött : 7990,- Ft
Magyarország - államjog - 19. század - 20. század - ezredforduló - törvény
342(439)(094)(091)
[AN 2802065]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2009.
Lackner Kristóf (1571-1631)
Vitae Christophori Lackhner I. U. D. hominis, brevis consignatio (latin, magyar)
   Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid önéletrajza = Vitae Christophori Lackhner I. U. D. hominis, brevis consignatio / [a szöveget gond. és ford., a jegyzeteket, a bev. tanulmányt és a mutatókat kész. ... Tóth Gergely]. - Sopron : Soproni Lvt., 2008. - 219 p. ; 24 cm. - (Sopron város történeti forrásai. C sorozat, ISSN 1219-1159 ; 5.)
A tanulmány és a tartalomjegyzék német nyelven is. - Bibliogr.: p. 184-198.
ISBN 978-963-8327-30-7 fűzött : 2400,- Ft
Lackner Kristóf (1571-1631)
Sopron - polgármester - 16. század - 17. század - önéletrajz
352.075.31(439-2Sopron)(092)Lackner_K.(093.2)
[AN 2804323]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2009.
   Mind your own business! : community governance in rural municipalities / ed. by Gábor Péteri ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative. - Budapest : LGI OSI, 2008. - 171 p. : ill. ; 24 cm
A 2007. februárjában Budapesten megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-12-5 fűzött
Kelet-Európa - helyi önkormányzat - decentralizáció - területfejlesztés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
352(4-11)"200" *** 911.3(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2802277]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2009.
Perczel Róbert
   Párductempó : rendőrsztorik alulnézetből / Blacky P. Anther. - [Budapest] : [Perczel R.], cop. 2009. - 307 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6518-6 kötött
Perczel Róbert
Magyarország - rendőrség - ezredforduló - memoár
351.74(439)"198/200"(0:82-94)
[AN 2804648]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2009.
Somfai Balázs (1972-)
   A kapcsolattartás mint a gyermek emberi joga / Somfai Balázs. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 248 p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2008. júl. 31.
ISBN 978-963-258-036-4 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - gyermekvédelem - emberi jog - válás - családi kapcsolat
342.7-053.2./.6(439) *** 364.65-053.2/.6(439) *** 364.286 *** 347.627(439)
[AN 2805410]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2009.
   Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland : Beiträge zur Strafrechtsvergleichung / Hrsg. Krisztina Karsai. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2008. - 201 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-36-7 fűzött
Németország - Magyarország - büntetőjog - életvédelem - jogtörténet
343(439)(091) *** 343(430)(091) *** 343.228
[AN 2803292]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2881 /2009.
   Egyetemes értékek lehetősége : nemzetközi konferencia : Veszprém, 2008. november 8. / [... szerk. Birher Nándor]. - [Veszprém] : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., [2008]. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola. Konferencia sorozat, ISSN 1588-9939 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88154-0-8 fűzött
katona - foglalkozási erkölcs - konferencia-kiadvány
355.13 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2801982]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2009.
Oláh Gergely
   Egy vezérkari főnök, két év alatt, négy bíróság előtt : Szombathelyi Ferenc vezérezredes elleni perek, 1944-1946 / Oláh Gergely ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. - 205 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-205.
Fűzött
Szombathelyi Ferenc (1887-1946)
Magyarország - katonatiszt - népbírósági per - 1945 utáni időszak
355(439)(092)Szombathelyi_F. *** 343.301.096(439)"1946"
[AN 2802341]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2009.
Pandula Attila (1955-)
   Az egykori körmendi herceg Batthyány-Strattmann-féle fegyvertár / Pandula Attila. - Körmend : Önkormányzat, 2008. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Testis temporis, ISSN 1786-1292 ; 21.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-87325-5-2 fűzött
Magyarország - fegyver - magángyűjtemény
623.44 *** 069.017(439)Batthyány-Strattmann
[AN 2804120]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2884 /2009.
Jelen Tibor
   Tervezés : [stratégia, taktika, üzlet] / Jelen Tibor, Mészáros Tamás. - [Budapest] : Aula, 2008. - 175 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-62-8 fűzött
stratégiai menedzsment - tervezés - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8) *** 658.1.012.2(075.8)
[AN 2802816]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2885 /2009.
Az Aggteleki-karszt és térsége turisztikai stratégiai és kezelési terve (angol)
   Tourism strategy and management plan of the Aggtelek Karst and its surrounding areas / Béla Berecz [et al.] ; [publ. by Aggtelek National Park Directorate]. - Jósvafő : Aggtelek Nat. Park Directorate, 2008. - 50 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 48-50.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87082-3-6)
Aggteleki-karszt - idegenforgalom - természeti földrajz
338.48(439Aggteleki-karszt) *** 911.2(439Aggteleki-karszt)
[AN 2802274]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2009.
Az Aggteleki-karszt és térsége turisztikai stratégiai és kezelési terve (szlovák)
   Strategický plán turizmu a rozvoja Aggtelského krasu a jeho okolia / Béla Berecz [et al.] ; [vydalo Riaditel'stvo Národného parku Aggtelek]. - Jósvafő : Riaditel'stvo Národného parku Aggtelek, 2008. - 48 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 47-48.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87082-3-6)
Aggteleki-karszt - idegenforgalom - természeti földrajz
338.48(439Aggteleki-karszt) *** 911.2(439Aggteleki-karszt)
[AN 2802289]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2009.
Badak Béla
   Csekély összegű (de minimis) és beruházási támogatások, 2008 / Badak Béla. - Budapest : Opten Kft., 2008. - 62 p. ; 22 cm. - (Üzleti navigátor füzetek, ISSN 1789-4271)
Borítócím: De minimis támogatások, 2008
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87460-4-7)
Magyarország - Európai Unió - állami támogatás - vállalkozás - útmutató
338.246.027(439)(036) *** 658.1(439)(036) *** 338.246.027(4-62)(036)
[AN 2808262]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2009.
   A beruházások alakulása a magyar régiókban az ezredforduló után / [szerk. Németh Zsolt] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Pécs ; [Budapest] : KSH, 2008. - 62 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-235-206-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - beruházás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.322(439)"200"(083.41)
[AN 2802318]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2009.
   Kaleidoszkóp : versenyhelyzet Magyarországon 2007-ben / szerk. Laki Mihály és Voszka Éva ; [közread. a] Pénzügykutató Rt. - Budapest : Pénzügykut. Rt., 2008. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7406-57-7 fűzött
Magyarország - versenyképesség - gazdasági helyzet - ezredforduló
338(439)"200" *** 339.137(439)"200"
[AN 2801844]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2009.
   Magyarország gazdasági-társadalmi fejlettségének megítélése nemzetközi rangsorok alapján : betekintés a legismertebb országrangsorok módszertanába / [szerk. Belyó Pál] ; [közread. az] Ecostat. - Budapest : Ecostat, 2008. - 107 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 105-107.
Fűzött
Magyarország - világgazdaság - gazdasági mutató - statisztikai rangsorolás - ezredforduló
330.5(439)"199/200" *** 339.137(100) *** 303.446
[AN 2802913]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2009.
   Marketingkutatás módszertan / szerk. Herczeg János ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Sopron : Papírmanufaktúra Kft., 2008. - 2 db : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88242-0-2 fűzött
vállalkozásmenedzsment - kutatás - marketing - módszertan - innováció - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8) *** 330.341.1(075.8) *** 001.81(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2804830]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Elméleti alapok. - 352 p.
ISBN 978-963-88242-1-9
[AN 2804836] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Innovációs kutatás a gyakorlatban. - 325 p.
ISBN 978-963-88242-2-6
[AN 2804840] MARC

ANSEL
UTF-82892 /2009.
   Mixes, matches and mistakes : new public management in Russia and the former Soviet republics / ed. by B. Guy Peters ; [publ. by the] Local Government and Public Service Reform Initiative. - Budapest : LGI OSI, 2008. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9719-11-8 fűzött
Kelet-Európa - gazdaságpolitika - ezredforduló - posztszocialista ország
338.2(4-11)"199"
[AN 2801853]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2009.
   A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület 100 éves története, 1908-2008 / [a tört. fejezeteket írta Thullner István]. - [Mosonmagyaróvár] : Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartest., 2008. - 809, [2] p. : ill., főként színes ; 27 cm
Gerinccím: Ipartestület, 1908-2008. - Bibliogr.: p. 806-807.
Kötött
Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület
Mosonmagyaróvár - iparos - ipartestület - történeti feldolgozás
334.712(439-2Mosonmagyaróvár) *** 338(091)(439-2Mosonmagyaróvár) *** 061.23(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 2804401]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2009.
Parker, Ciaran
The thinkers 50 (magyar)
   50 legnagyobb gondolkodó : a világ legfontosabb és legbefolyásosabb üzleti gondolkodói / Ciaran Parker, Stuart Crainer és Des Dearlove ; [ford. Gálik Ildikó és Szabó H. Erika]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 218 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9912-00-7 fűzött : 4990,- Ft
szakértő - híres ember - vállalatvezetés - üzleti élet - ezredforduló
658.1(100)(092) *** 929(100)"200"
[AN 2802895]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2009.
   ProHáló : hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért : hálózatfejlesztés / [szerk. Groskáné Piránszki Irén]. - Pécs : Nevelők Háza Egyes., 2008. - 102 p. ; 21 cm. - (Civil műhely kötetek, ISSN 1788-7917 ; 2.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-06-6290-1 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - hálózat - együttműködés
334.012.46(439) *** 334.752
[AN 2804599]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2009.
Prugberger Tamás (1937-)
   Globalizáció, neoliberalizmus és a jog : van kiút az útvesztőből? / Prugberger Tamás. - Budapest : Kairosz, 2008. - 206 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-174-2 fűzött : 2700,- Ft
globalizáció - liberalizmus - kapitalista rendszer - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 329.12 *** 316.323.64
[AN 2803181]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2009.
Schroeder, Günter
Praxiswörterbuch Tourismus Deutsch (magyar)
   Német - magyar, magyar - német turisztikai szakszótár / Günter Schroeder ; [a magyar kiadást szerk.] Iker Bertalan. - Szeged : Grimm, 2008. - 182 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
borító- és gerinccím: Turisztikai szótár : német - magyar, magyar - német
ISBN 978-963-7460-69-2 fűzött
idegenforgalom - német nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
338.48 *** 801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 2802438]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2009.
Schroeder, Günter
Praxiswörterbuch Tourismus Englisch (magyar)
   Angol - magyar, magyar - angol turisztikai szakszótár / Günter Schroeder ; [a magyar kiadást szerk.] P. Márkus Katalin. - Szeged : Grimm, 2008. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
borító- és gerinccím: Turisztikai szótár : angol - magyar, magyar - angol
ISBN 978-963-7460-61-6 fűzött
idegenforgalom - angol nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
338.48 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2802456]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2009.
Schroeder, Günter
Praxiswörterbuch Tourismus Französich (magyar)
   Francia - magyar, magyar - francia turisztikai szakszótár / Günter Schroeder ; [a magyar kiadást szerk.] Pálfy Mihály. - Szeged : Grimm, 2008. - 165 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
borító- és gerinccím: Turisztikai szótár : francia - magyar, magyar - francia
ISBN 978-963-7460-59-3 fűzött
idegenforgalom - francia nyelv - magyar nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
338.48 *** 801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2802428]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2009.
   Stabilizációs esélyek és lehetőségek 2009-ben. - Budapest : Ecostat, 2008. - 130 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2008/4.)
ISBN 978-963-235-211-4 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - társadalom - prognosztika - gazdaságpolitika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338(439)"2007/2009"(083.41) *** 316(439)"2007/2009"(083.41)
[AN 2805443]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2009.
Szabó László (1923-)
   Szelektív stratégiai döntések főági megalapozása / [szerző Szabó László]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 139 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / Ecostat, ISSN 1419-4309 ; 30.)
ISBN 978-963-06-6379-3 fűzött
Magyarország - nemzetgazdaság - gazdasági tervezés - prognosztika - ezredforduló
338.26(439)"200" *** 338.27(439)"200"
[AN 2805447]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2009.
Sztanó Imréné
   Adózás / Sztanó Imréné. - Budapest : Saldo, 2008. - 396 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 396.
Fűzött : 4200,- Ft (hibás ISBN 978-963-638-280-3)
Magyarország - adóügy - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8)
[AN 2802296]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2009.
   Tiszazugi tandem : képzéssel kombinált kistérségben megvalósuló nonprofit foglalkoztatási program / [... kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközp., 2008. - 60 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87077-5-8 fűzött
Kunszentmártoni kistérség - munkanélküliség - felnőttoktatás - nonprofit szervezet - ezredforduló
331.56(439Kunszentmártoni_kistérség)"200" *** 374.7(439Kunszentmártoni_kistérség)"200" *** 334.012.46(439Kunszentmártoni_kistérség)
[AN 2802471]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2009.
   Tudatos vásárlók könyve : víz, zöldség-gyümölcs, hús, energia, vegyi anyagok, közlekedés, utazás / [szerk. Gulyás Emese]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2008. - 257 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9718-15-9 fűzött : 2850,- Ft
fogyasztói magatartás - környezetvédelem
366.1 *** 504.03
[AN 2802950]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2009.
   Az új adójog magyarázata, 2009 : az adózás rendje, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho), az államháztartás egyensúlyát javító különadó és járadék / Fejes Eszter [et al.] ; szerk. Hadi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - XXX, 980 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. jan. 1.
ISBN 978-963-258-050-0 kötött : 14800,- Ft
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.2(439)(094)(036)
[AN 2805413]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2009.
   Az üzleti tervezés gyakorlata / szerk. Herczeg János, Juhász Lajos ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Sopron : Papírmanufaktúra Kft., 2008. - 358, XCI p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 356-358.
ISBN 978-963-88242-3-3 fűzött
vállalatvezetés - üzemgazdaságtan - tervezés - vállalat - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2804615]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2009.
Veres Judit
   Bankszámvitel / Veres Judit, Gulyás Éva. - Budapest : Alinea, cop. 2008. - 283 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-283.
Kötött : 3950,- Ft (hibás ISBN 978-963-9659-25-4)
pénzintézet - számvitel - egyetemi tankönyv
336.7(075.8) *** 657(075.8)
[AN 2802599]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2009.
   Versenyképesség, fejlődés, reform [elektronikus dok.] : konferencia a Tudomány Napja alkalmából : [Sopron, 2007. november 7-8.] / [rend. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar ; [kiad. A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány]. - [Sopron] : A Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, 2008. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; MS Word; MS PowerPoint. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6387-8
Magyarország - adózás - számvitel - gazdaságpolitika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2(439) *** 338.2(439) *** 657(439) *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2801000]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2909 /2009.
Egerszegi Sándor
   Jótékonysági nőegyletek tevékenysége Vácon, 1868-1950 : adatok a váci szociális gondoskodás történetéhez / Egerszegi Sándor. - Vác : Egerszegi S., 2008. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Vác - egyesület - jótékonyság - nő - 19. század - 20. század
364.044.66(439-2Vác)"1868/1950" *** 061.215-055.2(439-2Vác)"1868/1950"
[AN 2803664]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2009.
Ékes Ildikó (1948-2008)
   Az egészségügyi reform társadalmi hatásairól : az Ecostat által 1000 családnál végzett felmérés alapján / [írta Ékes Ildikó, Rácz-Kummer Krisztina]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 71 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / Ecostat, ISSN 1419-4309 ; 29.)
ISBN 978-963-06-6378-6 fűzött
Magyarország - egészségügy - reform - társadalmi hatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
364.444(439)"200"(083.41) *** 614(439)"200"(083.41) *** 316.4.063
[AN 2805460]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2009.
   Az integrációs cunami : tanulmányok a fogyatékos emberek iskolai és társadalmi integrációjáról / Bánfalvy Csaba szerk. - [Budapest] : ELTE BGGYFK : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 184 p. ; 24 cm. - (Az ELTE BGGYFK és az ELTE Eötvös Kiadó közös tankönyvsorozata, ISSN 2060-5862 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-042-0 fűzött
integrált oktatás - fogyatékos - társadalmi integráció - egyetemi tankönyv
364.65-056.2/.3(075.8) *** 37.013.82(075.8) *** 376.2/.5(075.8)
[AN 2804515]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2912 /2009.
   A 21. század iskolája / [szerk. Kárpáti Andrea et al.]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2008. - 224 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-224.
ISBN 978-963-19-6609-1 fűzött
iskolaépület - taneszköz - oktatástechnológia
371.6 *** 371.3
[AN 2802611]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2009.
   Bolognai folyamat Közép-Európában / Kozma Tamás, Rébay Magdolna szerk. - Budapest : ÚMK, 2008. - 368 p. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9609-89-1 fűzött : 3290,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - felsőoktatás - oktatásügy - ezredforduló
378(4-11)"200" *** 37.014.5(4-11)"200" *** 378(439)"200" *** 37.014.5(439)"200"
[AN 2803271]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2009.
Campbell, Ross
How to really love your child (magyar)
   Életre szóló ajándék : hogyan szeressük gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 3. kiad., 10. utánny. - Budapest : Harmat, 2009, cop. 1991. - 132 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9148-14-7 kötött : 1750,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2807618]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2009.
   Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet, 1978-2008 / [szerk. Antal Csaba]. - Debrecen : DE OEC ÁOK Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Int., 2008. - 80 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Klinikai Biokémiai és Molekuláris Pathológiai Intézet
egyetem - kutatóintézet - biokémia - kórtan - labortechnika
378.661(439-2Debrecen).096(058) *** 577.1 *** 616 *** 061.6(439-2Debrecen)
[AN 2804710]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2009.
   Didaktika szöveggyűjtemény / szerk. Szabó László Tamás. - Utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 2.)
Bibliogr.: p. 291-303.
ISBN 963-472-560-0 fűzött
didaktika - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
37.02(075.8)
[AN 2807578]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2009.
Emőkey András
   Moduláris képzés, szakképzés / Emőkey András. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 70 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 33.)
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-9736-93-1 fűzött
Magyarország - szakképzés
377(439)
[AN 2802220]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2009.
   Felsőfokú alapképzésben matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXII. konferenciája [elektronikus dok.] : Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola Kar, 2008. augusztus 25-27. / szerk. Göcs László [et al.]. - Multimédia. - Kecskemét : KF GAMFK, 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-7294-70-9
Magyarország - matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2800994]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2009.
   Fókuszban az egyén : hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? / szerk. Vargáné Mező Lilla ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2008. - 245 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87899-1-4 fűzött
integrált oktatás - hátrányos helyzetű - módszertan
376 *** 371.3
[AN 2802290]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2009.
Forrai Judit (1949-)
   Szex, erőszak, prostitúció : különböző csoportok szexuális veszélyeztetettsége az ezredfordulón, Magyarországon / Forrai Judit. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-27-0 fűzött
Magyarország - erkölcsi nevelés - nemi élet - prostitúció - szocializáció - ezredforduló
37.034 *** 392.65(439)"199/200" *** 613.88 *** 316.736(439)"199/200"
[AN 2805054]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2009.
Főző Attila László
   Konstruktív pedagógiára épülő tanulásszervezési módok, módszerek a gyakorlatban / Főző Attila László, Kovács Gáborné, Takács Kinga. - Budapest : Füpi, 2008. - 147 p. : ill. ; 30 cm. - (Füpi füzetek, ISSN 2060-6974)
ISBN 978-963-87552-2-3 fűzött
csoportmunka - pedagógiai szociológia - drámapedagógia
371.311.4 *** 37.015.4 *** 371.383.1
[AN 2803606]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2009.
Hohnberger, Sally (1948-)
Parenting by the Spirit (magyar)
   Szülőként élni a Szentlélek által : igen, lehetsz olyan szülő, amilyennek Isten tervezett téged! : életre szóló útmutató szülőknek / Sally Hohnberger ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Arany Forrás, cop. 2008. - 184 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-963-9741-39-3 fűzött
gyermeknevelés - vallásos irodalom
37.018.1 *** 244
[AN 2802965]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2009.
   Ispiláng : [Tanai Károlyné Boday Erzsébet pedagógiai és közéleti munkássága] / [összeáll. Tölgyesi József] ; [szerk. Kende Katalin] ; [kiad. a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság]. - Veszprém : Veszprém M. Neveléstört. Társ., 2008. - 96, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23-25.
ISBN 978-963-87577-5-3 fűzött
Tanai Károlyné (1938-)
Sümeg - Magyarország - óvodapedagógus - 20. század - 21. század - óvoda - személyi bibliográfia
37(439)(092)Tanai_K.-né_Boday_E. *** 373.24(439-2Sümeg) *** 012Tanai_K.-né_Boday_E.
[AN 2804111]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2009.
   A kaposvári Honvéd Utcai Átalános Iskola emlékkönyve / [szerk. Kraliczki Zoltán]. - Kaposvár : Honvéd Utcai Ált. Isk., 2008. - 163 p : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Emlékkönyv, 2003-2008 : Honvéd Utcai Általános Iskola, Kaposvár
Fűzött
Honvéd Utcai Általános Iskola (Kaposvár)
Kaposvár - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Kaposvár)(058)
[AN 2802676]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2009.
   Képzés, munkaerőpiac, egészség : legújabb kutatások a képzés, felnőttképzés, a munkaerő-piaci (re)integráció és az egészséges életmód kialakításában / Forrai Judit szerk. ; [közread. az] ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány. - Budapest : ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2008. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5540-8 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - munkaerőpiac - egészséges életmód - életvezetés - ezredforduló
374.7 *** 37.013.83 *** 331.5(439)"200" *** 613.865
[AN 2803891]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2009.
   Kérdések és válaszok a szakképzési hozzájárulási kötelezettségről és annak felhasználási lehetőségeiről : a szakképzési hozzájárulás kiskátéja / összeállították a Magyar Agrárkamara Központi Szakmai és Koordinációs Iroda mtársai. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 62 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 25.)
ISBN 978-963-9736-80-1 fűzött
Magyarország - szakképzés - pénzügyi támogatás
377(439) *** 37.014.543(439)
[AN 2802266]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2009.
Koch Józsefné Inotai Gyöngyi
   Megörökíteni? : Inotai (Hoffmann) Imre munkássága / Koch Józsefné Inotai Gyöngyi. - Paks : Pákolitz Vár. Kvt., 2008. - 79 p. : ill. ; 25 cm. - (Hiador könyvek, ISSN 1788-5930)
ISBN 978-963-87510-3-4 fűzött
Inotai Imre (1903-1969)
Magyarország - pedagógus - fényképész - 20. század
37(439)(092)Inotai_I. *** 77.04(439)(092)Inotai_I.
[AN 2802863]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2009.
   Napútonlét : életre nevel(őd)és = Sunway : education for life / [szerk. Sallai Éva] ; [rend., kiad. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola]. - Vác : Apor V. Katolikus Főisk., 2008. - 110, 112 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Vácott 2005. októberében "Nevelés életközelben" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-47-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - vallásoktatás - konferencia-kiadvány
37.014(439) *** 268 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 2803372]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2009.
   Református oktatási stratégia : a Magyarországi Református Egyház középtávú nevelési-oktatási terve. - Budapest : Ref. Ped. Int., 2008. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (Református pedagógiai és katechetikai füzetek, ISSN 1586-1724 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9700-41-3 fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - oktatásügy - református egyház - vallásoktatás - módszertan - ezredforduló
37.014.5(439)"198/200" *** 284.2(439)"198/200" *** 268 *** 371.3
[AN 2803378]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2009.
   Slovečinár / [red. Edita Pečeňová, ... Viera Boldocká, ... Lʹudmila Šomráková] ; [publ. Celoštátna slovenská samospráva]. - Bekéšská Čaba : Celoštátna slovenská samospráva, 2008. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86803-1-0 fűzött
Kelet-Európa - oktatásügy - szlovákok - anyanyelvi oktatás
376.7(=854)(4-11) *** 372.461
[AN 2802563]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2009.
   Süle Sándor (1908-1996) pedagógiai és közéleti munkássága / [összeáll. és szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. Kerta Község Önkormányzata ... és a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság]. - [Kerta] : Önkormányzat ; Veszprém : Veszprém M. Neveléstört. Társ., 2008. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 30-46.
ISBN 978-963-87577-7 fűzött
Süle Sándor (1908-1996)
Magyarország - pedagógus - etnográfus - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Süle_S. *** 39.001(439)(092)Süle_S. *** 012Süle_S.
[AN 2804151]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2009.
   Tartalmi megújulás, szerkezeti átalakulás, térségi együttműködés : X. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : Hajdúszoboszló, 2008. október 9-11. : előadások, korreferátumok, riportok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [riportok Komiszár János] ; [rend., közread. a] Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda, 2008. - 511 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86960-7-6 fűzött
Magyarország - közoktatás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
37.014(439)"199/200" *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2805252]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2009.
Tölgyesi József (1940-)
   Trencsényi László szakirodalmi munkásságának bibliográfiája, 1968-2008 / [összeáll. és szerk. Tölgyesi József] ; [kiad. a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság]. - Veszprém : Veszprém M. Neveléstört. Társ., 2008. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87577-2-2 fűzött
Trencsényi László (1947-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Trencsényi_L. *** 012Trencsényi_L.
[AN 2804148]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2009.
   Zrínyi Ilona Matematikaverseny feladatai, 1992-2000 : 7. osztály / Csordás Mihály [et al.]. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2008. - 97, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kecskeméti matematikai füzetek, ISSN 1788-3504 ; 6.)
ISBN 978-963-87041-7-7 fűzött
matematika - tantárgy - tanulmányi verseny - példatár
372.851(076) *** 371.384
[AN 2802837]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2935 /2009.
Braun, Silvia
Adventskränze selbst gemacht (román)
   Coroniţe de Craciun / Silvia Braun ; [trad. Bökös Emese]. - Budapesta : Ed. Cser, 2008. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Idei creative, ISSN 1788-4527 ; 23.)
ISBN 978-963-278-038-2 fűzött
karácsonyi szokás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745 *** 398.332.416
[AN 2804577]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2009.
Brooking-Payne, Kim
Games children play (magyar)
   Gyermekeink játékai : a játékok és a sport hatása a gyermekek fejlődésére / Kim John Payne ; [ford. Szentgyörgyi József et al.] ; [rajzok Marije Rowling]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kláris, cop. 2009. - 331 p. : ill., részben kotta ; 24 cm. - (Paidagogos könyvek, ISSN 1786-4984)
ISBN 978-963-86658-8-1 fűzött : 2600,- Ft
mozgásos játék - tanári segédkönyv
796.1(072)
[AN 2808207]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2009.
Csanádi Róbert
   Motorsport a vasfüggöny mögött, 1973-1983 : gyorsasági motorsport és egyéb érdekességek / Csanádi Róbert. - Budapest : Maróti, 2008. - 167, [5] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9005-94-0 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - motorkerékpársport - 20. század
796.72(439)"197/198"
[AN 2802971]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2009.
Eade, James
The chess player's bible (magyar)
   Sakk : a sikeres játékos kiskátéja : illusztrált kalauz az eredményes játékhoz / James Eade ; [ill. Carol Woodcock, John Woodcock] ; [... ford. László József]. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, cop. 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 253.
ISBN 978-963-9705-46-3 kötött : 3990,- Ft
sakk
794.1
[AN 2808059]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2009.
Fittkau, Ernestine
Lustige Masken & Hüte (magyar)
   Álarcok és kalapok / Ernestine Fittkau ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm + 2 mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 88.)
ISBN 978-963-278-040-5 fűzött : 995,- Ft
farsangi szokás - álarc - papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.47 *** 391.8 *** 745.54
[AN 2804504]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2009.
Gordon, Phil (1970-)
Phil Gordon's little black book (magyar)
   A póker kis fekete könyve : kezdő pókerleckék és a no limit életforma / Phil Gordon és Jonathan Grotenstein ; [ford. Oravecz Ferenc]. - Budapest : Ekren, 2008. - 324 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88037-4-0 kötött : 3280,- Ft
póker
794.42
[AN 2802399]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2009.
Gordon, Phil (1970-)
Phil Gordon's little blue book (magyar)
   A póker kis kék könyve : további leckék és partielemzések a no limit Texas hold'em világából / Phil Gordon ; [ford. Oravecz Ferenc]. - Budapest : Ekren, 2008. - 392 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88037-6-4 kötött : 3280,- Ft
póker
794.42
[AN 2802412]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2009.
Gordon, Phil (1970-)
Phil Gordon's little green book (magyar)
   A póker kis zöld könyve : tanácsok és tudnivalók a no limit Texas hold'em világából / Phil Gordon ; [ford. Oravecz Ferenc]. - Budapest : Ekren, 2008. - 276 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88037-5-7 kötött : 3280,- Ft
póker
794.42
[AN 2802406]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2009.
   Győri sportlegendák mesélnek / [szerk. Gönczöl László, Gönczöl Lászlóné] ; [... kiad. Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatósága]. - Győr : Győr M. Jogú Város Sportig., 2008-. - 24 cm
Győr - sportoló - interjú
796(439-2Győr)(092)(047.53)
[AN 2804249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2008. - 132 p. : ill., színes
Fűzött
[AN 2804253] MARC

ANSEL
UTF-82944 /2009.
Horváthné Harkai Marianna
   Gobelin : színes melléklettel / Horváthné Harkai Marianna. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 34, [3] p., XI. t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-267-010-2 fűzött : 690,- Ft
gobelin - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.311
[AN 2807721]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2009.
Krieger, Lou
The poker player's bible (magyar)
   Póker : a sikeres játékos kiskátéja : illusztrált kalauz az eredményes játékhoz / Lou Krieger ; [... ford. Makó Katalin]. - Budapest : Officina '96, [2008], cop. 2005. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9705-44-9 kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-9464-64-3)
póker
794.42
[AN 2808074]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2009.
Massenkeil, Angelika
Halloween (magyar)
   Halloween / A. Massenkeil, P. Panesar ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 81.)
ISBN 978-963-278-007-8 fűzött : 995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745
[AN 2804510]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2009.
Mitrov Gabriella
   Első lovaskönyvem / [írta Mitrov Gabriella] ; [ill. Haui József]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 104 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-251-089-7 fűzött : 3500,- Ft
lovaglás - gyermekkönyv
798.2(02.053.2)
[AN 2805331]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2009.
Root, William S.
How to defend a bridge hand (magyar)
   Az ellenjáték fortélyai / William S. Root ; [ford. Hajlik Gábor] ; [közread. a Bridzs-barátok Klubja Egyesület]. - Budapest : Bridzs-barátok Klubja Egyes., [2008]. - 319 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6365-6 kötött
bridzs
794.41
[AN 2803591]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2009.
Sztanevné Rácz Katalin
   Papírcsodák : kreatív ötletek papírcsíkokból / Sztanevné Rácz Katalin. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-086-6 fűzött
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2805372]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2950 /2009.
Alexay Zoltán (1937-)
   Számvetés : válogatott természetfotók = Account : selected natural photos = Abrechnung : ausgewählte Naturfotos / Alexay Zoltán. - Szombathely : B.K.L. K., 2008. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7334-37-5 kötött : 5600,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - természetkép
77.04(439)(092)Alexay_Z. *** 77.047
[AN 2802578]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2009.
Bárány Mara
   Csuhémunkák / Bárány Mara ; [fotók Pecsics Mária] ; [ábrák Csuka Zsuzsa]. - Budapest : Cser K., 2009. - 87 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-963-278-033-7 kötött : 3495,- Ft
díszítőművészet - iparművészet - gyékénytermék - fonás
745.55 *** 379.826
[AN 2803452]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2009.
Bonta János (1921-)
   A magyar építészet egy kortárs szemével, 1945-1960 / Bonta János. - [Budapest] : Terc, cop. 2008. - 383 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 380-382.
ISBN 978-963-9535-65-7 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - építészettörténet - szocialista realizmus - 1945 utáni időszak - 20. század
72(439)"194/195" *** 72.036.1(439)"194/196"
[AN 2802490]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2009.
   A Borsodi Mezőség vidékfejlesztési és agrárstruktúra átalakítási stratégiai programja : részjelentés, 1998-2008 : válogatás az első 10 év dokumentumaiból / [kiad. Borsodi Mezőség Gazdakör Egyesület]. - Mezőcsát : Borsodi Mezőség Gazdakör Egyes., [2008]. - 189 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Borsodi Mezőség kistérség - Mezőcsát : vidékfejlesztés alulnézetből, avagy a "kreutzolás" művészete?
ISBN 978-963-06-6463-9 fűzött
Borsodi-Mezőség - vidékfejlesztés - regionális gazdaság
711.1(439.134) *** 332.1(439.134)
[AN 2802547]
MARC

ANSEL
UTF-82954 /2009.
   Camera obscura : kortárs sötét szobák = Camera obscura : contemporary dark rooms / [kiállítás rendezés ... Telek Balázs] ; [szöveg ... Kincses Károly, Kolta Magdolna, Telek Balázs] ; [kiad. a Magyar Fotográfusok Háza Kht.]. - [Budapest] : M. Fotográfusok Háza Kht., [2008]. - 119 p. : ill., részben színes ; 23 cm + DVD
A Budapesten 2008. okt. 20-tól 2009. jan. 4-ig rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-87620-8-5 kötött
Magyarország - fotóművészet - pályázat - ezredforduló - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
77.04(439)"200" *** 77.085 *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2804348]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2009.
Déry Attila (1954-)
   Építészeti bibliográfia : [a könyvnyomtatás kezdetétől az első világháborúig] / Déry Attila. - [Budapest] : Terc, cop. 2008. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9535-71-8 fűzött : 1500,- Ft
Közép-Európa - építészet - szakbibliográfia
72(4-11)"14/191":016
[AN 2802454]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2009.
   Életre keltett falak : a Murál Morál Csoport közösségfejlesztő projektjének bemutató kiadványa / [szerk. Katona Krisztina] ; [kiad. Zöld-Híd Alapítvány]. - [Pécs] : Zöld-Híd Alapítvány, 2008. - 111 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-06-6441-7 fűzött
Murál Morál Csoport
Magyarország - közösségfejlesztés - ifjúságszociológia - falfirka
75.052(439) *** 364.46 *** 316.45-053.6
[AN 2802053]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2009.
   "Elszáll a lélek? : El Kazovszkij és barátai : [Pécs, Vasarely Múzeum, 2008. szeptember 13 - november 9.] / [kurátor ... Sárkány József, Uhl Gabriella]. - Pécs : [BMMI], 2008. - [56] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 108.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9873-02-5 fűzött
Magyarország - festőművész - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)El_Kazovszkij *** 73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2803957]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2009.
Fehér István
   A vidéki turizmus fejlesztése / Fehér István és Kóródi Márta. - Budapest : Szaktudás K., cop. 2008. - 196 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-196.
ISBN 978-963-9736-70-2 fűzött
ISBN 963-9736-70-8
Magyarország - turizmus - vidékfejlesztés
711.1(439) *** 338.48(439)
[AN 2802552]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2009.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (16.) (2008) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XVI. országos és nemzetközi kiállítási katalógusa : [2008. szeptember 7-28-ig a Budavári Művelődési Házban] / szerk. Buzás Kálmán. - Budapest : [Független M. Szalon Képzőműv. Egyes.], 2008. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88021-0-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2805118]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2009.
Garas Klára (1919-)
   Garas Klára művészettörténész / szerk. Herzka Ferenc. - Budapest : Medicina, 2008. - 67 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Akadémikus portrék). (Nők a tudományban)
ISBN 978-963-226-172-0 kötött : 1900,- Ft
Garas Klára (1919-)
Magyarország - művészettörténész - 20. század - interjú
7.072.2(439)(092)Garas_K.(047.53)
[AN 2794900]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2009.
   Gegesi Kiss Pál műgyűjteménye / [a kiállítást rend. Nagy András]. - [Pécs] : BMMI, [2008]. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 111.)
A kiállítást a pécsi Múzeum Galériában, 2008. dec. 19-től 2009. márc. 1-ig tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9873-04-9 fűzött
Gegesi Kiss Pál (1900-1993)
Magyarország - orvos - képzőművészet - magángyűjtemény - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"19" *** 61(439)(092)Gegesi_Kiss_P. *** 069.017(439)Gegesi_Kiss_P. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2803920]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2009.
Goór Imre (1921-)
   "Mellembe tüzet tettem" / Goór Imre. - Kecskemét : [Balanyi K.], 2008. - 80 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Megj. a 2008. dec. 6-21. között Kecskeméten tartott gyűjteményes kiállítás alkalmából. - borító- és gerinccím: Goór Imre. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-06-6266-6 kötött
Goór Imre (1921-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Goór_I.
[AN 2803600]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2009.
   A Hét Szabad Művészet Szentélye Galéria, Győr : 1999-2009 / [a katalógust szerk. Németh Mária, Kullmann Tamás, Kovács Katalin] ; [közread. a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház]. - [Győr] : Petz A. M. Oktató Kórház, [2008]. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-06-6356-4 fűzött
Hét Szabad Művészet Szentélye Galéria (Győr)
Magyarország - Győr - képzőművészet - galéria - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 069(439-2Győr)
[AN 2804979]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2009.
Hidán Csaba
   Fegyver- és lószerszámgyűjtemény a tápiószelei Blaskovich Múzeumban / Hidán Csaba, Szőllősy Gábor. - Szentendre : PMMI, 2008. - 175 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 24.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9590-28-1 fűzött
Blaskovich Múzeum (Tápiószele)
Tápiószele - vasművesség - bőrdíszmű - lószerszám - fegyver - múzeumi katalógus
739.7(100) *** 745.53(100) *** 623.44 *** 685.1 *** 069(439-2Tápiószele)(036)
[AN 2804103]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2009.
Hídjaink (angol)
   Bridges in Hungary : from the Roman heritage until today's giants / Bence Hajós [et al.] ; [publ. Coordination Center for Transport Development]. - Budapest : Coordination Center for Transport Development, 2008. - 173 p. : ill., főként színes ; 20x25 cm
ISBN 978-963-06-4939-1 kötött
Magyarország - híd
725.95(439)
[AN 2803965]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2009.
Home decoration (magyar)
   Modern lakásdíszek / [szerzők Katja Brinkmann et al.] ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2008. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 88.)
ISBN 978-963-278-028-3 fűzött : 995,- Ft
lakásművészet - foglalkoztatókönyv
747 *** 379.826
[AN 2804514]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2009.
Jeni, Kurt
Das neue Buch der Wintergärten und Glasanbauten (magyar)
   Télikertek tervezése és építése / Kurt Jeni ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2009. - 131 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-278-037-5 kötött : 4995,- Ft
kertépítés - növényház
728.98 *** 726.768 *** 712.3/.7
[AN 2803425]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2009.
Kerekes Gábor (1945-)
   Megfigyelések = Observations / [fotó Kerekes Gábor] ; [szerk. Baki Péter]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2008. - 161 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Megj. a Magyar Fotográfiai Múzeumban 2008. máj. 30-án megnyitott kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-8383-76-1 b.
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Kerekes_G.
[AN 2804085]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2009.
Kissné Mikes Éva
   Festők, faragók, népművészek a Berettyó partján : a mezőtúri Művelődési Ház képzőművészkörének élete (1950-1986) és utóélete / Kissné Mikes Éva. - Mezőtúr : [Önkormányzat], 2008. - 156 p. : ill. ; 21 cm. - (Mezőtúri helytörténeti füzetek, ISSN 0134-0727 ; 19.)
ISBN 978-963-06-6383-0 fűzött
Városi Művelődési Központ (Mezőtúr). Képzőművészeti Kör
Mezőtúr - képzőművészet - amatőr művészet - 1945 utáni időszak
73/76(439-2Mezőtúr)"195/198" *** 379.825
[AN 2801958]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2009.
Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete
   Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete = Kőbányska udruga likovnih i primijenjenih umjetnika / ... szerk. ... Buzás Kálmán. - Budapest : KKIE, 2008. - 36 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: KKIE, Kőbánya 2008
ISBN 978-963-06-6272-7 fűzött
Magyarország - Budapest - képzőművészet - iparművészet - egyesület - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 061.28(439-2Bp.)
[AN 2805507]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2009.
Kolta Magdolna (1958-2005)
   Képmutogatók 2 : a látás kultúrtörténete / Kolta Magdolna ; [szerk. Kincses Károly] ; [közread. a] Magyar Fotográfusok Háza. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2008. - 203 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten 2008. nov. 10-től 2009. jan. 4-ig azonos címmel, a szerző tiszteletére rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 193-199.
ISBN 978-963-87620-6-1 kötött
fotótörténet - fotóművészet - filmművészet - kiállítási katalógus
77(100)(091) *** 77.01 *** 791.43 *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2803901]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2009.
Koncz István, Sz
   Budavári vademecum / Sz. Koncz István. - [Pécs] : Cella Septichora, cop. 2008. - 75 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-5667-2 kötött
Budapest - vár - helyismeret
728.81(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 2803870]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2009.
   "Kortársak lőegylete" : XIX. és XXI. századi festett lőtáblák Magyarországról : [Pécs, Múzeum Galéria, 2008. szeptember 26 - november 2.] / [... kiállításrendezés Várkonyi György]. - Pécs : BMMI, 2008. - 24 p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai, ISSN 0324-7694 ; 109.)
ISBN 978-963-9873-03-2 fűzött (hibás ISBN 978-963-9873-03-02)
Magyarország - sportlövészet - sportszer - festészet - 19. század - 21. század - kiállítási katalógus
75.05 *** 685.639.7(439)"19/21" *** 799.3 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2804011]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2009.
   Kós Károly 125 : emlékkönyv / [szerk. Somogyváriné Márovics Erika, Zuborné Sallai Márta] ; [közread. a] Kós Károly Általános Iskola. - Budapest : Kós K. Ált. Isk., 2008. - 98 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - építész - 20. század
72(439)(092)Kós_K.
[AN 2802613]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2009.
Kovács Johanna (1951-)
   Kovács Johanna. - [Budapest] : Kukk K+F Kft., 2008. - 211 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6123-2 kötött
Kovács Johanna (1951-)
Magyarország - grafikus - festőművész - 20. század - 21. század
76(439)(092)Kovács_J. *** 75(439)(092)Kovács_J.
[AN 2802703]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2009.
Kriska György
   Térhatású fényképezés és szemléltetés / Kriska György. - Budapest : Flaccus, 2008. - 141 p. : ill., főként színes ; 18 cm + CD-ROM, szemüveg
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-963-9412-64-4 fűzött : 3980,- Ft
térhatású fényképezés - fototechnika - elektronikus dokumentum
77 *** 778.4
[AN 2802687]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2009.
   Legendás lények, varázslatos virágok : a közkedvelt reneszánsz : kiállítás a Néprajzi Múzeumban 2008. november 14 - 2009. szeptember 27. = Legendary beings, enchanting flowers : the renaissance we all know and love : exhibition at the Museum of Ethnography 14 November 2008 - 27 September 2009 / [a kiállítást rend. ... Lackner Mónika et al.] ; [ a katalógust szerk. ... Fejős Zoltán]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2008. - 287 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 268-278. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-44-6 fűzött
Magyarország - népművészet - díszítőművészet - magyar néprajz - 18. század - 19. század - reneszánsz - művészeti hatás - kiállítási katalógus
745.031.4(439)"17/18" *** 7.034.3(100) *** 39(=945.11)"17/18" *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2802695]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2009.
Meggyesi Tamás (1936-)
   Települési kultúráink / Meggyesi Tamás. - [Budapest] : Terc, cop. 2008. - XXV p., 70 fol. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Közrem. Nagy Béla, Szél Ágnes. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: fol. 70.
ISBN 978-963-9535-72-5 fűzött
Magyarország - falusi ház - épített környezet - urbanisztika
728.6(439) *** 728.12(439) *** 711.6(439) *** 711.4(439)
[AN 2802332]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár... magyar várak = Hungary's castles... await you! = Ungarische Burgen erwarten Sie! = Le esperan con puertas abiertas... fortalezas húngaras = Les forteresses hongroises vous attendent = Lûbezno priglašaem... vengerskie kreposti = Benvenuti a... i castelli ungheresi = Huan ying xiong ya li cheng bao / [fotók Mészáros T. László, Szabó Virág] ; [írta Vándor László]. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2008. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-21-9 kötött
Magyarország - vár - fényképalbum
728.81(439) *** 77.04(439)(092)Szabó_V. *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2802777]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2009.
Nagyapáti Kukac Péter (1908-1944)
   Nagyapáti Kukac Péter = Nađapati Kukac Peter / [szerk. ... Náray Éva] ; [a kiállítás rendezője ... Ninkov K. Olga]. - Budapest : Timp, 2008. - 135 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A szabadkai Városi Múzeumban 2008. 10.13 - 2008. 11.03. között rendezett retrospektív kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 124. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9614-51-2 fűzött : 3990,- Ft
Nagyapáti Kukac Péter (1908-1944)
Szerbia - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - kiállítási katalógus
75(497.11)(=945.11)(092)Nagyapáti_Kukac_P. *** 061.4(497.11-2Szabadka)
[AN 2805476]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2009.
Ruppert János (1959-)
   Elveszett szülőföld = Verlorene Heimat / Ruppert János. - Szekszárd : Ruppert J., [2008]. - [45] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
741(439)(092)Ruppert_J.
[AN 2802116]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2009.
Siflis András (1955-)
   Siflis András / [a bevezetőt írta Szombathy Bálint] ; [az életrajzot és a szakmai szövegeket írta, a bibliográfiát összeáll. ... Kocziszky Éva]. - Budapest : Timp, 2008. - 112 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 111-112. - Összefoglalás német, angol és szerb nyelven
ISBN 978-963-9614-53-6 fűzött
Siflis András (1955-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Siflis_A.
[AN 2805450]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2009.
Somhegyi Zoltán (1981-)
   A tájkép útjai : vándorlások egy műfaj körül / Somhegyi Zoltán. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 142 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9731-77-6 fűzött : 1495,- Ft
Itália - Magyarország - festészet - 18. század - ezredforduló - művészetelmélet - tájkép
75(439)"199/200" *** 75(45)"17" *** 75.047 *** 75.01
[AN 2802223]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2009.
Szabó János
   A virágkötő mester könyve / Szabó János. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 201 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 201.
ISBN 978-963-9736-73-3 fűzött
ISBN 963-9736-73-2
virágkötészet
745.93
[AN 2802028]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2009.
Szabó Virág
   Szeretettel vár... magyar kastélyok = Hungary's stately homes... await you! = Ungarische Schlösser erwarten Sie = Le esperan con puertas abiertas... castillos húngaros = Les châteaux hongrois vous attendent = Lûbezno priglašaem... vengerskie zamki = Benvenuti a... i castelli ungheresi = Relie huanying nin xiongyali zhuang yuan / [fotók Szabó Virág, Mészáros T. László] ; [írta Vándor László]. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2008. - 157, [2] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-20-2 kötött
Magyarország - kastély - fényképalbum
728.82(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L. *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2803055]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2009.
Szeghalmyné Ócsai Marianna
   Gyöngy-világ : karácsony / Szeghalmyné Ócsai Marianna, Szeghalmy Szilvia. - Átd. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 47, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-267-032-4 fűzött : 690,- Ft
gyöngyfűzés - karácsony - foglalkoztatókönyv
746.5
[AN 2807722]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2009.
Szörtsey Gábor (1951-2004)
   Szörtsey Gábor : [Budapest Kiállítóterem ... 2008. szeptember 4 - október 5.] / [a kötet összeállításában közrem. Ágoston Vilmos et al.] ; [kiad. a ... 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány]. - Budapest : 2B Kult. és Műv. Alapítvány, 2008. - 191 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-86977-5-2 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szörtsey_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2805498]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2009.
Tari Márta
   Kincsestár : mézesmese / Tari Márta. - Pusztaszer : Excenter Demo Stúdió, cop. 2008. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-6001-3 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - iparművészet - mézeskalács
73/76(439)(092)Tari_M. *** 745.55 *** 664.667
[AN 2804303]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2009.
   A világ szobrászainak lexikona / [szerk.] Fábián Sándor. - Budapest : Magyarkerámia Kft., 2008. - 892 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 883-892.
ISBN 978-963-06-4396-2 kötött : 7900,- Ft : 30 EUR
szobrász - szaklexikon
73:030
[AN 2802999]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2990 /2009.
Balogh Sándor (1956-)
   Magyar citerazene : tananyag, példatár és adattár az alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokhoz / Balogh Sándor, Bolya Mátyás. - Budapest : Flaccus, 2008. - 2 db (446 p.) : ill. ; 30 cm. - (Az Óbudai Népzenei Iskola kiadványsorozata, ISSN 1587-7264)
ISBN 978-963-9412-61-3 fűzött
citera - hangszeres zene - magyar népzene - példatár - tankönyv
787.68(078)(076) *** 398.8(=945.11)
[AN 2802397]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 223 p.
[AN 2802418] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 230-446.
Bibliogr. - Diszkogr.
[AN 2802420] MARC

ANSEL
UTF-82991 /2009.
Capone, Phil
501 guitar chords (magyar)
   501 gitárakkord : illusztrált kalauz a rock, blues, soul, country, jazz és klasszikus zene akkordvilágába / Phil Capone ; [... ford. Balázs Ádám]. - 2. kiad. - Budapest : Officina, cop. 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9705-45-6 kötött : 3990,- Ft
gitár - hangzat
787.61
[AN 2808255]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2009.
   Csak a zene / [... szerk. Tyihák Katalin] ; [írta Bakó Krisztián et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-067-5 kötött : 4000,- Ft
zenetörténet - könnyűzene - 20. század
78.067.26(100)"19"
[AN 2805430]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2009.
Nagy Róbert
   Meskó Ilona / Nagy Róbert. - [Kazincbarcika] : Nagy R., [2008]. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6374-8 fűzött
Meskó Ilona (1981-)
Magyarország - zeneszerző - 21. század
78.071.1(439)(092)Meskó_I.
[AN 2802245]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2994 /2009.
Bozóki Mara (1962-)
   Tervek = Designs / [Bozóki Mara]. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz. Színháztört. és Színészmúz., 2008. - [36] p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Színpad-kép, ISSN 2060-6176 ; 1.)
ISBN 978-963-88042-2-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - díszlettervezés - jelmezterv
792.021(439)(092)Bozóki_M.
[AN 2805578]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2009.
Grossmann, Janja
Lustig bunte Schmink-Ideen (magyar)
   Csillámos arcfestés / Janja Grossmann ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 87.)
ISBN 978-963-278-039-9 fűzött : 995,- Ft
testfestés - arc - foglalkoztatókönyv
792.024.3 *** 379.826 *** 391.91
[AN 2804546]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2009.
Hudi József (1956-)
   A balatonfüredi színházak és színészet története, 1831-1861 / Hudi József. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. - 376 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 42.)
Bibliogr.: p. 330-345., 349-350.
ISBN 978-963-88131-1-4 kötött
Balatonfüred - színháztörténet - 19. század - történelmi forrás
792(439-2Balatonfüred)"183/185"(093)
[AN 2804292]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2009.
Idle, Eric (1943-)
The greedy bastard diary (magyar)
   A mohó gazember naplója : egy Monty Python kalandjai Amerikában / Eric Idle ; [ford. Kövesdi Miklós]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 300 p., [8] t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-689-234-0 kötött : 2990,- Ft
Idle, Eric (1943-)
Nagy-Britannia - humorista - memoár
792.73(410)(092)Idle,_E.(0:82-94)
[AN 2804226]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2009.
Mercer, Rhona
Angelina Jolie (magyar)
   Angelina Jolie : életrajz / Rhona Mercer ; [ford. Kecskés Eszter]. - Győr : Laurus, cop. 2008. - 299 p. ; 24 cm
Filmogr.: p. 297-298.
ISBN 978-963-87585-9-0 kötött : 2990,- Ft
Jolie, Angelina (1975-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Jolie,_A.
[AN 2803168]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2999 /2009.
   Balázs Géza. - Budapest : ZSKF, 2008. - 54, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 72.)
Bibliogr.: p. 11-39.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9559-38-0)
Balázs Géza (1959-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Balázs_G. *** 012Balázs_G.
[AN 2804015]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2009.
Bernáth Árpádné
   Német - magyar, magyar - német felsőoktatási szakszótár = Deutsch - ungarisches, ungarisch - deutsches Fachwörterbuch zum Hochschulwesen / Bernáth Csilla. - Szeged : Grimm, 2008. - 102 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7460-71-5 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - felsőoktatás - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 378
[AN 2802462]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2009.
Bogie bear learns words (magyar)
   Bogi maci a szavak birodalmában : első képes angolszótáram / ill. Sittiphon Poungusk. - Pécs : Alexandra, 2008. - 56 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-370-690-9 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 2804803]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2009.
   Kakuk Zsuzsa. - Budapest : ZSKF, 2008. - 40 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 83.)
Bibliogr.: p. 18-26.
ISBN 978-963-9559-40-0 fűzött
Kakuk Zsuzsa (1925-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Kakuk_Zs. *** 012Kakuk_Zs.
[AN 2804032]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2009.
Magyarországi Spanyoltanárok Szövetsége. Kongresszus (9.) (2007) (Budapest)
   IX Congreso de la Asociación Húngara de Profesores de Español, AHPE : intervenciones y comunicaciones / [... ed. Marta Cerezales Laforet] ; [publ. Agregaduría de Educación en Hungría Embajada de España]. - Budapest : Agregaduría de Educación en Hungría Embajada de España, 2008. - 64 p. ; 21 cm
A kongresszust 2007. nov. 17-én Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88023-0-9 fűzött
Magyarország - spanyol nyelv - nyelvoktatás - konferencia-kiadvány
806.0 *** 372.880.60(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2801940]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2009.
Oxenden, Clive
   New English file : intermediate : angol - magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. - [Budapest] : Libro Trade, 2008. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7471-18-6 fűzött (hibás ISBN 963-7471-18-6)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2803198]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2009.
Patkós Éva
   Èkonomika.ru : tematikus gyakorlókönyv a közép- és felsőfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgához / Patkós Éva, Petuhova Tatjána. - Budapest : Aula, 2008. - 218 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-54-3 fűzött
orosz nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
808.2(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2803320]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3006 /2009.
   Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen / hrsg. von Attila Bombitz. - Szeged : JATEPress ; Wien : Praesens Verl., cop. 2009. - 263 p. ; 24 cm. - (Österreich-Studien Szeged, ISSN 1789-1272 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-899-0 fűzött
ISBN 978-3-7069-0511-4
német irodalom története - 20. század - regény
830(091)-31"19"
[AN 2802142]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3007 /2009.
Balogh Mihály (1943-)
   "Tiszteletpéldány" : Baráth Ferenc és Molnár Ferenc találkozása a Budapesti Református Főgimnáziumban / Balogh Mihály. - Kunszentmiklós : Önkormányzat, 2008. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és tanítványok, ISSN 1588-3035)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6180-5 fűzött : 1400,- Ft
ISBN 963-06-6180-2
Baráth Ferenc (1844-1904)
Molnár Ferenc (1878-1952)
Magyarország - író - pedagógus - 19. század - 20. század
894.511(092)Molnár_F. *** 37(439)(092)Baráth_F.
[AN 2802722]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2009.
Tarján Tamás (1949-)
   Könyvbölcső : röpkritikák, 2002-2008 / Tarján Tamás. - Budapest : Kiss J. Kvk., cop. 2008. - 311 p. : ill. ; 20 cm. - (Könyvhét könyvek, ISSN 2060-5870)
ISBN 978-963-87378-8-5 fűzött : 2640,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - kritika
894.511(091)"19"(0:82-95)
[AN 2803449]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3009 /2009.
Aisōpos (Kr. e. 6. sz)
   101 állatmese : Ezópusz meséi / [feld. Rattana Kotchanart] ; [ill. Veerasak Jirakunchaivong, Narong Pullngern, Pattheera Chantarasarojana]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 123, [8] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Ford. Csonka Ágnes. - A ford. a "101 animal tales" (Ct. Fairfax, Va. : Macaw Books, 2007) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-370-677-0 kötött
görög irodalom - mese
875-34=945.11
[AN 2804659]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2009.
Amado, Jorge (1912-2001)
O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá (magyar)
   Galád Kandúr és Fecske kisasszony [elektronikus dok.] : egy szerelem története / Jorge Amado ; [ford. Imrei Andrea] ; [... a verseket ford. Benyhe János] ; Kulka János előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2008. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-236-140-6 : 2500,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - mese - hangoskönyv
869.0-34(81)=945.11
[AN 2803579]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2009.
Baird, Jacqueline
At the Spaniard's pleasure (magyar)
   Elloptad a szívem / Jacqueline Baird ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 430.)
ISBN 978-963-537-932-3 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2801914]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2009.
Bernlef, J. (1937-)
Hersenschimmen (magyar)
   Agyrémek / Bernlef ; [ford. Wekerle Szabolcs] ; [előszó Buda Béla] ; [utószó Gera Judit]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 248 p. ; 17 cm. - (Akcentusok, ISSN 1788-8522)
ISBN 978-963-693-142-1 fűzött : 2450,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2801916]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2009.
Bordewijk, Ferdinand (1884-1965)
Karakter (magyar)
   Karakter / F. Bordewijk ; [ford. Varga Orsolya]. - Budapest : Gondolat, 2008. - 439 p. ; 17 cm. - (Akcentusok, ISSN 1788-8522)
ISBN 978-963-693-143-8 fűzött : 2950,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2802534]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2009.
Bosmans, Phil (1922-)
   Minden szívnek otthon kell / Phil Bosmans ; [közzétette] Ulrich Schütz ; [ford. Bata János]. - Szeged : Agapé, 2008. - 119 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "Jedes Herz braucht ein Zuhause" (Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-458-342-4 fűzött
holland irodalom - vers
839.31-14=945.11
[AN 2805064]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2009.
Bourne, Sam (1967-)
The last testament (magyar)
   A végakarat / Sam Bourne ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 408 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-139-8 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2803503]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2009.
Cabot, Meg (1967-)
Big boned (magyar)
   Töltött galamb / Meg Cabot ; [ford. Lacza Katalin]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 251 p. ; 20 cm. - (Heather Wells rejtélyes esetei ; 3.)
ISBN 978-963-539-659-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2803650]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2009.
Campbell, Joanna
Sierra (magyar)
   Sierra / Joanna Campbell ; [ford. Gordos Judit]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9749-54-2 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2804146]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2009.
Campbell, Judy
Tempting dr. Templeton (magyar)
   A remény tengerpartján / Judy Campbell ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 363.)
ISBN 978-963-537-936-1 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2802240]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2009.
Cox, Maggie
His live-in mistress (magyar)
   Bentlakó szerető / Maggie Cox ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 429.)
ISBN 978-963-537-931-6 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2801908]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2009.
Dexter, Colin
Last bus to Woodstock (magyar)
   Az utolsó busz Woodstock felé / Colin Dexter ; [ford. Katona Terézia]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2008. - 215 p. ; 20 cm. - (Morse felügyelő rejtélyes esetei ; 1.)
ISBN 978-963-87734-7-0 kötött : 1995,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2804260]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2009.
Donnelly, Jennifer (1963-)
A northern light (magyar)
   Északi fény / Jennifer Donnelly ; [ford. Kiss Marianne]. - Budapest : Ciceró, cop. 2008. - 355 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-539-669-6 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2803714]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2009.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Les Frères corses (magyar)
   Korzikai testvérek ; A szélhámos / Alexandre Dumas ; [... ford. Szávai János, ... Telkes [!Telekes] Béla]. - Budapest : Arión, 2008. - 243, [3] p. ; 20 cm. - (Dumas legszebb regényei)
Egys. cím: Les Frères corses ; Lambert Gabriel
ISBN 978-963-9699-24-3 kötött : 2590,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2802675]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2009.
Gear, W. Michael
People of the fire (magyar)
   A tűz népe / W. Michael Gear és Kathleen O'Neal Gear ; [ford. Dudás Éva]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]. - 398 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-123-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2807893]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2009.
Gedge, Pauline (1945-)
The twice born (magyar)
   A kétszer született / Pauline Gedge ; [ford. Czibik Márta]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 589 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-247-0 kötött : 2990,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2804188]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2009.
Hardy, Kristin
Under the mistletoe (magyar)
   Behavazva / Kristin Hardy ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 216.)
ISBN 978-963-537-934-7 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2802224]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2009.
Havasi Ágnes
   Dosztojevszkij szentjei : a pozitív szépségű hősök ortodox egyházi eredete / Havasi Ágnes. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2008. - 194 p. ; 23 cm. - (Horizontok, ISSN 1786-2094 ; 5.)
Bibliogr.: p. 171-187.
ISBN 978-963-236-112-3 fűzött : 2100,- Ft
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Oroszország - író - 19. század - műelemzés
882Dostoevskij,_F._M. *** 82.01
[AN 2803820]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2009.
Henry, Will
Custer's last stand (magyar)
   Custer tábornok utolsó csatája / Will Henry ; [ford. Hegedűs János]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-083-7 fűzött : 2500,- Ft
Custer, George Armstrong (1839-1876)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2803335]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2009.
Hoffman, Jilliane (1967-)
Retribution (magyar)
   Megtorlás / Jilliane Hoffman ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2008. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-45-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2801871]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2009.
Jou i Mirabent, David (1953-)
Les escriptures de l'univers (magyar)
   Az univerzum írásai : "versek a tudományról" = Les escriptures de l'univers / David Jou ; katalánból ford. Dabi István ; [ill. Dabi István M.]. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 72 p. : ill. ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9888-27-2 fűzött : 1490,- Ft
katalán irodalom - vers
849.9-14=945.11
[AN 2801559]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2009.
Leoni, Giulio
I delitti del mosaico (magyar)
   Dante és a halál mozaikja / Giulio Leoni ; [ford. Simon Krisztina]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-886-6 fűzött
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 2807896]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2009.
Lowry, Lois (1937-)
The giver (magyar)
   Az emlékek őre / Lois Lowry ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-27-4 fűzött : 1980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2807528]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2009.
McBain, Ed (1926-)
Hail to the chief (magyar)
   Üdv a főnöknek / Ed McBain ; [ford. Mihály Árpád]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 186 p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek, ISSN 1788-2575)
ISBN 978-963-689-218-0 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2803656]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2009.
McBain, Ed (1926-)
See them die (magyar)
   Amikor előtted pusztulnak / Ed McBain ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 228 p. ; 21 cm. - (Kávé könyvek, ISSN 1788-2575)
ISBN 978-963-689-227-2 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2803646]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2009.
Mutis, Álvaro (1923-)
Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero (magyar)
   Maqroll, az árbocmester nekibuzdulásai és hányattatásai / Álvaro Mutis. - Budapest : Noran, 2008-. - 19 cm. - (Huszadik századi latin-amerikai klasszikusok, ISSN 2060-3355)
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2802366]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 411, [2] p.
Tart.: A hómezők admirálisa / ford. Pál ÁgnesÞ; Ilona az esővel érkezik / ford. Gajdos ZsuzsannaÞ; Szép halál / ford. Imreh András. - Egys. cím: La nieve del almirante ; Ilona llega con la lluvia ; Un bel morir
ISBN 978-963-9716-99-5 fűzött : 3499,- Ft
[AN 2802369] MARC

ANSEL
UTF-83035 /2009.
Németh István Péter (1960-)
   Ádventi irka : Lieblingsgedichte / [ford.] Németh István Péter ; [... illusztrációit Mészáros Róza és Mészáros Erzsike kész.]. - Tapolca : [Visual.hu Kft.], 2008. - 39 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6168-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
világirodalom - vers
82-14=945.11
[AN 2805014]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2009.
Pearl, Matthew
The Poe shadow (magyar)
   Poe árnya / Matthew Pearl ; [ford. Wertheimer Gábor] ; [versfordítások N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 487 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-136-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2803519]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2009.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 316 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-9884-29-8 kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2807506]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2009.
Schramek, Andreas
Im Land des Falkengottes (magyar)
   A sólyomisten országában / Andreas Schramek ; [ford. Mátics Róbert]. - [Pécs] : Opus, [2005]-. - 20 cm
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 2605006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Tutankhamon. - [2008]. - 532 p.
ISBN 978-963-7080-42-5 fűzött
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 2803862] MARC

ANSEL
UTF-83039 /2009.
Schwartz, Theo
Bibi and das Dino-Ei (magyar)
   Bibi és a dínótojás / Theo Schwartz ; Ulli Herzog nyomán ; [ford. Kincses Edit]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 117, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Bibi Blocksberg ; 4.)
ISBN 978-963-539-673-3 kötött : 2100,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2803635]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2009.
Schwartz, Theo
Der Wetterfrosch (magyar)
   Az időjós béka / Theo Schwartz ; Ulli Herzog nyomán ; [ford. Kincses Edit]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 109 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Bibi Blocksberg ; 3.)
ISBN 978-963-539-672-6 kötött : 2100,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2803628]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2009.
Spyri, Johanna (1827-1901)
Heidi kann brauchen, was es gelernt hat (magyar) (átd.)
   Heidi nem tanult hiába / Johanna Spyri ; átd. Ilse Binting ; ill. Daniele Winterhager ; ford. Kincses Edit. - Budapest : Ciceró, 2008. - 77 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-674-0 kötött : 1980,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(494)=945.11
[AN 2803710]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2009.
Taylor, Jennifer (1949-)
Adam's daughter (magyar)
   Az igazság pillanata / Jennifer Taylor ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 362.)
ISBN 978-963-537-935-4 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2802254]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2009.
Van Haas, Gary
The ikon (magyar)
   Az ikon : görög szigeteki thriller / Gary Van Haas ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2008. - 214 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-220-3 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2803674]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2009.
Vian, Boris (1920-1959)
J'irai cracher sur vos tombes (magyar)
   Köpök a sírotokra / Boris Vian (Vernon Sullivan) ; [ford. Rózsa László]. - Jav. kiad. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 168 p. ; 19 cm. - (Szórakoztató metafizika)
ISBN 978-963-266-080-6 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2807909]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2009.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
A man without a country (magyar)
   A hazátlan ember / Kurt Vonnegut ; [ford. Békési József]. - 3. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-58-4 kötött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2807709]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2009.
Wandel, Andrea
Sommer mit Hindernissen (magyar)
   A haflingi csibészek / Andrea Wandel ; [ford. Nagy Ágnes] ; [... ill. Eleonore Gerhaher]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 152 p. : ill. ; 21 cm. - (Vakáció a Napsugár tanyán ; 1.)
ISBN 978-963-9749-75-7 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2804196]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3047 /2009.
Ágoston László, T. (1942-)
   Eltékozolt évek : novellák / T. Ágoston László. - Budapest : Hungarovox, 2008. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-07-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2802243]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2009.
Bérczi Margit (1926-)
   Búval teljes esztendeim : Petrőczy Kata Szidónia életregénye / Sz. Bérczi Margit. - Budapest : Luther, 2008. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9571-87-7 kötött : 1980,- Ft
Petrőczy Kata Szidónia (1662-1708)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2802968]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2009.
Berényi József (1918-)
   ... de már tudom : [emlékek, vallomások] / Berényi József. - [Budapest] : General Press, [2008]. - 235 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-136-5 fűzött
Berényi József (1918-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2802167]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2009.
Birkus Györgyi
   Virág a szélben / Birkus Györgyi. - [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2009. - 302, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6530-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2805171]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2009.
   Börtönversek : a Kisfogház Emlékhely kiállításának anyagából / [... kiad. Szabadságharcosokért Közalapítvány]. - [Budapest] : Szabadságharcosokért Közalapítvány, 2008. - 38 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - megtorlás - vers - antológia
894.511-14(082) *** 323.282(439)"195"(0:82-14)
[AN 2802151]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2009.
Budaházi István (1951-)
   Járok a tájon / Budaházi István ; [közread. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2008. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7281-56-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2804473]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2009.
Burák Ádám (1988-)
   Ülünk a padon.. / Burák Ádám. - Budapest : Aposztróf, 2008. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87847-2-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2805099]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2009.
Chrysso, Kate
   A libapásztorlány / Kate Chrysso. - Budapest : [Székely K.], 2008. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5659-7 fűzött (hibás ISBN 978-06-5659-7)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2804314]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2009.
Corelli Gréta
   Jeruzsálem fölött nevetnek az angyalok / írta Corelli Gréta. - [Budapest] : Garbo, [2008]. - 128 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87438-7-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2803396]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2009.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Puszibolt / Cserna-Szabó András. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2008. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2664-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2807673]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2009.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 5. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 241 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2808246]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2009.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Beszélgetek az Úrral : 21. századi imák / Döbrentey Ildikó. - [Budapest] : Szt. Gellért : Luther : Ekhó, [2008]. - 149 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9571-88-4 kötött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2801801]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2009.
Emődi Gyula (1938-)
   A Bódva-völgy kapuja / Emődi Gyula. - Edelény : MKKM, 2009. - 75 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 40.)
ISBN 978-963-87047-6-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2805095]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2009.
   Az én mesém : válogatás a 2007. és 2008. évi Mesefesztivál pályázataira beérkezett mesékből és rajzokból / [szerk. Buzás Kálmán és Nagy Krisztina] ; [közread. a] Pataky Művelődési Központ. - Budapest : Pataky Művel. Közp., cop. 2008. - 276 p. : ill., részben színes ; 20x22 cm
Borítócím: Az én mesém is benne van
ISBN 978-963-88156-0-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - gyermekrajz - mese
894.511-34(02.053.2)(082) *** 741.071-053.6 *** 06.063 *** 379.825
[AN 2805389]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2009.
Fabbro, Giuditta
   A nyomozónő : a miniszter védelme / Giuditta Fabbro. - [Kőtelek] : Attitude Business Agency Kft., cop. 2008. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6405-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2805213]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2009.
Fabók Endre (1988-)
   Az Olajfák-hegyén / Fabók Endre ; [Tóth Sarolta ill.]. - Budapest : Accordia, 2008. - 84, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-42-3 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2802219]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2009.
Fawkes, Christine (1990-)
   Világok közt / Christine Fawkes. - Budapest : Szerző, 2008. - 358 p. ; 20 cm
Fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-5798-3)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2801694]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2009.
Fehér József (1950-)
   Nap és szív : novellák / Fehér József ; [ill. Nagyné Mónus Szilvia és Ormos Zsuzsanna]. - Hódmezővásárhely : [Önkormányzat], cop. 2008. - 65, [2] p. : ill. ; 21 cm
Kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
ISBN 978-963-87742-3-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2802903]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2009.
Fekete András (1955-)
   Szerelemsziget : Fekete András verseskötete / [ill. Szabó János]. - [Budapest] : Szerző, [2008]. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6023-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2802284]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2009.
Fekete István (1900-1970)
   Téli berek / Fekete István. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 339 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8579-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2808257]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2009.
   Feleségek könyve : magyar elbeszélésgyűjtemény / [szerk. Zsikai Erika]. - Budapest : Eri, 2008. - 143 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9653-20-7 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2802495]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2009.
Finta Kata
   Sokáig integettünk : [elbeszélések és szilánkok] / Finta Kata. - Budapest : Szerző, 2008. - 112 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1590,- Ft (hibás ISBN 978-963-9888-28-9)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2801484]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2009.
Fövényi Sándor (1961-)
   Zokogó sínek / Fövényi Sándor. - [Szigetbecse] : Szerző, 2008. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6194-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2804806]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2009.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Tóth Sándorné]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 2 db ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6342-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2802693]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 297, [4] p.
[AN 2802764] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 301, [2] p.
[AN 2802770] MARC

ANSEL
UTF-83071 /2009.
Gárdonyi József (1891-1948)
   Dankó Pista / Gárdonyi József ; [szerk. és az előszót írta Kocsis Klára]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 219 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-188-9 fűzött : 3000,- Ft
Dankó Pista (1858-1903)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2803343]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2009.
Gerevich András (1976-)
   Tiresias's confession / András Gerevich ; transl. by Thomas Cooper [et al.]. - [Budapest] : Corvina, 2008. - 54 p. ; 22 cm. - (Modern Hungarian poetry, ISSN 2060-6060)
ISBN 978-963-13-5790-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 2802431]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2009.
Germanus Gyula (1884-1979)
   Bengáli tűz / G. Hajnóczy Rózsa ; [a szöveget gond. és az utószót írta Kubassek János] ; [a képeket Germanus Gyula eredeti fotóanyagából vál. Puskás Katalin]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 703, [36] p. : ill. ; 20 cm
A valódi szerző: Germanus Gyula
ISBN 978-963-274-026-3 kötött : 3600,- Ft
India - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.54(0:82-992)
[AN 2807652]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2009.
Göndör K. Péter
   Az isteni spermium... avagy, Vidám mesék a Bibliából : 20 mese a Biblia alapján, ahogy a templomokban nem hallható, néhány vidám, néhány egyáltalán nem vidám mese... : ismeretterjesztő kézikönyv / Göndör K. Péter. - [Budapest] : [Krausz M.], [2008]. - 98 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6446-2 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 2804730]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2009.
Hegyi Béla (1937-)
   Tűréshatár / Hegyi Béla. - [Budapest] : Trikolor, 2008. - 363 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
ISBN 978-963-87817-5-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2802201]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2009.
Heller Tibor
   Ti-Csi-Ce reggeli tanításai / Heller Tibor. - [Mérges] : [Innovita Bt.], [2008]. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6349-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2804744]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2009.
Horváth József (1948-)
   Élet az "átkosban" / Horváth József. - Tapolca : Magánkiad., 2008. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6247-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2803326]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2009.
Kaffka Margit (1880-1918)
Színek és évek (angol)
   Colours and years : [a novel] / Margit Kaffka ; ... transl. by George F. Cushing ; introd. by Charlotte Franklin. - 2. ed. - Budapest : Corvina, 2008. - 242 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-5786-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 2807679]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2009.
Kálnay Adél (1952-)
   Tükör / Kálnay Adél ; Egresi Zsuzsa rajz. - [Dunaújváros] : Tao-2001 Bt., 2008. - 96 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6390-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2805131]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2009.
Kálnoki Izidor (1863-1930)
   Füst és hamu : levéltöredékek a dohányról és a dohányzókról / Kálnoki Izidor ; Tóth Béla felvezető novellájával ... ; Ambrus Zoltán "Naplójával". - Budapest : Eri, 2008. - 159 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9653-19-1 kötött : 2310,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2802310]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2009.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Anno, 2009-. - 21 cm
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2807940]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magyar írók. - 2009. - 545 p.
ISBN 978-963-375-557-0 kötött
[AN 2807946] MARC

ANSEL
UTF-83082 /2009.
Károly Sándor
   Versek / Károly Sándor ; [... vál. és szerk. Makovecz Anna] ; [kiad. az ... Ita Wegman Alapítvány]. - [Budapest] : Natura-Budapest Kft. : Ita Wegman Alapítvány, 2008. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9431-68-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2805104]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   Kína varázsa : kínai versek, írások / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2008]. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87815-3-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2802967]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   Sóhajok az egyiptomi sivatagban : Nofretete és Ehnaton élete költeményekben / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2008]. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87588-9-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2802969]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   A természet titkai / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2008]. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87815-0-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2802961]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   Tudatom álma / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2008]. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87815-1-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2802963]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   Versben rejlő békességem / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2008]. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87815-2-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2802942]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2009.
Kincses István
   Puci és Tepertő / Kincses István. - [Budapest] : [Kincses I.], cop. 2008. - 209 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6361-8 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - mese
894.511-34(477.87)
[AN 2804735]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2009.
Kiss Gábor (1976-)
   A kisfiú és a bohóc avagy A kis herceg visszatér / Gabriel Saint. - [Székesfehérvár] : Szerző, [2008]. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6025-9 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2801965]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2009.
Kisvárkonyi Csaba
   Láz-adó : Tamanrasset és Yukon-völgy : 2007-2008 / Kisvárkonyi Csaba (Kent C. Salleroy) ; [ill. Vincze Péter]. - Miskolc : Szerző, cop. 2008. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6295-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2804585]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2009.
Klicsu Anna
   Érdekes forgatókönyv / Klicsu Anna. - Budapest : Szerző, 2008. - 184 p. ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9888-25-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2801505]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2009.
Kocsis József (1937-)
   Gyomvirágok : szabadonválasztott szöveggyakorlatok / Kocsis József. - Pécs : Héthatár, 2008. - 290 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6143-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2803842]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2009.
Kovácsné Pintér Renáta
   Messzimami állatkertje / Kovácsné Pintér Renáta. - Karád : Comenius, 2008. - [60] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Comenius mese-könyvek, ISSN 1419-4880)
ISBN 978-963-9854-31-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2802521]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2009.
Kristó Nagy István (1921-)
   Az ám, tabu! / Kristó Nagy István. - [Budapest] : Trikolor, 2008. - 61 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6268-0 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2802064]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2009.
Kruzslicz Pál
   Gyalogjáró szavak : válogatott írások / Kruzslicz Pál ; [kiad. Szentes Város Önkormányzata]. - Szentes : Önkormányzat, 2008. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87258-6-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2802919]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2009.
Kuminetz Gyula (1930-)
   Egy rímfaragó gyűjteménye / a verseket írta Kuminetz Gyula. - [Budapest] : [Szabadkéz Kft.], [2008]. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6344-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2803240]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2009.
Kurdi Imre (1963-)
   Áttetsző, világosszürke árnyalat : versek, 1982-2007 / Kurdi Imre. - Budapest : Tipp-Cult, [2008]. - 70 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-08-5 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2804543]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2009.
Lázár Zsófia
   Bogármese : második rész / Lázár Zsófia ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Sanoma Budapest, 2008. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-45-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2802553]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2009.
Légrádi György Attila
   Kartonhal : a világraszóló / Légrádi György Attila. - Budapest : Kortárs, 2008. - 85 p. ; 19 cm. - (ÚjLátószög, ISSN 1418-3676 ; 18.)
ISBN 978-963-9593-77-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2802598]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2009.
Makai Ildikó (1977-)
   Lélektánc / Makai Ildikó. - Győr : Magánkiad., 2008. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5549-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2803408]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2009.
Mester Györgyi
   A legjavából : válogatott novellák / Mester Györgyi ; [... illusztrációit Keglovich Tamás Milán kész.]. - Budapest : Szerző, 2008. - 228 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9888-15-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2801606]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2009.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Titkoskönyv / Miklya Luzsányi Mónika. - 2. jav. kiad. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2008. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88148-1-4 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2807718]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2009.
Miklya Zsolt (1960-)
   Cérnatánc : versek, 2002-2007 / Miklya Zsolt. - Budapest : Tipp-Cult, 2008. - 160 p. ; 20 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735 ; 34.)
ISBN 978-963-9781-07-8 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2804536]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2009.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [ill. Kovács Péter] ; [utószó Komáromi Gabriella]. - 47. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 158 p., [10] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8573-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2807541]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2009.
Nagy Andrea
   Trilló és a cseresznyefa / Nagy Andrea. - Karád : Comenius, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Comenius mese-könyvek, ISSN 1419-4880)
ISBN 978-963-9854-33-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2802492]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2009.
Örkény István (1912-1979)
   Kisregények / Örkény István ; [... összeáll. Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 435 p. ; 20 cm. - (Örkény István művei ; 2.)
Tart.: GlóriaÞ; MacskajátékÞ; TótékÞ; "Rózsakiállítás"Þ; Egy négykezes regény tanulságos története
ISBN 978-963-274-027-0 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2807396]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2009.
Ovary, Emma
   Hatszor gyorsabban öl : regény / Emma Ovary. - [Budapest] : Prae.hu, cop. 2008. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87733-7-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - pornográf irodalom - regény
894.511-31 *** 894.511-993
[AN 2803611]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2009.
Pápai Istvánné Páhi Emma (1932-)
   Tündértánc / Pápai Istvánné Páhi Emma, Huszár Andrea Magdolna ; [rajz. Szerepi Mária] ; [a meséket lejegyezte Mile Zsigmond]. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 149, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-06-6188-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2802979]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2009.
Pártos Csilla (1967-)
   LéleKút : 40 és egy vers / Pártos Csilla. - Budapest : Masszi, 2008. - 111 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9851-11-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2805678]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2009.
Páskándi Géza (1933-1995)
   Ézagh : történet- és gondolatfüzér / Páskándi Géza. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2008. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-72-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2802419]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2009.
Pásztor Bertalan (1931-)
   Csodafurulya : tíz mese / Pásztor Bertalan. - Dunaújváros : Meritum Text, [2008]. - 117 p. : ill., színes ; 18x21 cm
ISBN 978-963-86857-5-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2805136]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2009.
Pozsgai Anita (1985-)
   Álmodom az életről : versek / Pozsgai Anita. - [Bana] : Kvműhely [!Pozsgai A.], 2008. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6287-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2804676]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2009.
Radosza Sándor
   A huncutul mosolygó mécses / Radosza Sándor ; [... ill. Sziráki Katalin]. - [Budapest] : Green Hungary, cop. 2008. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87557-4-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2802865]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2009.
Réczey Kata
   Isola Bella avagy Egyedülálló élményeim Lombardia földjén / Réczey Kata. - Budapest : Szerző, 2008. - 60 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5801-0 fűzött : 1980,- Ft
Lombardia - Olaszország - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.45(0:82-992)
[AN 2801595]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2009.
Rogers, Lilian
   Régi álmok nyomában / Lilian Rogers. - Budapest : Euromédia, cop. 2008. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 18. = 2008/5.)
Fűzött : 325,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2801875]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2009.
Román Tina
   Jakabék és a TÖFA / Román Tina, Tatay György ; Román Petra rajz. - [Budapest] : Füst Gy., cop. 2008. - 133, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5888-1 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2803660]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2009.
Serdián Miklós György (1954-)
   Lipót-alsó : szleng-regény / Serdián Miklós György. - [Budapest] : [Serdián], [2008]. - 151 p. ; 20 cm. - (h21 hungarus, ISSN 1785-4903)
ISBN 978-963-9431-66-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2807441]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2009.
Simon Sarolta
   Szép vagy, gyönyörű vagy.. / Simon Sarolta, Ternai András. - [Budapest] : Garbo, [2008]. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87845-1-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2803402]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2009.
Sirokai Mátyás (1982-)
   Pohárutca : versek / Sirokai Mátyás. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2008. - 52, [3] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 155.)
ISBN 978-963-87307-5-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2803832]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2009.
Slachta Etelka (1821-1876)
   "Füreden az idén először nékem hozatik szerenád..." : Slachta Etelka balatonfüredi naplója, 1841 / [szerk., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ell. Katona Csaba]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. - 118 p. : ill. ; 20 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87621-4-6 fűzött
Slachta Etelka (1821-1876)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2803864]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2009.
Szabó Dániel
   A halál üdvözletét küldi : Cris Daniels utolsó küldetése / Szabó Dániel. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 153 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-47-0 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2801535]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2009.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 396, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8572-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2807511]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2009.
Szabó Virág
   Mandralínia, a harcosok földje / Szabó Virág ; [ill. Dusik Móni] ; [közread. a Fénypont Kreatív Műhely Közhasznú Alapítvány]. - [Miskolc] : Fénypont Kreatív Műhely Közhasznú Alapítvány, [2008]-. - ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-88177-0-9 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2804446]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A nagyon nagy könyv. - cop. 2008. - 96 p.
ISBN 978-963-88177-1-6
[AN 2804465] MARC

ANSEL
UTF-83124 /2009.
Szathmáry Tihamér (1869-1934)
   Történetek a Hód-tava partjáról : vidám históriák egy kötetben / Szathmáry Tihamér ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2008. - 109 p. ; 21 cm
Reprint kiad. - Eredeti kiadása: Hódmezővásárhely : Dura L. Könyvnyomdája, 1929
ISBN 978-963-87742-5-5 kötött
magyar irodalom - anekdota - hasonmás kiadás
894.511-36 *** 094/099.07
[AN 2803324]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2009.
Szemerei Gábor
   Lélek-étek : négysoros falatkák / Szemerei Gábor. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2008. - 2 db ; 7x11 cm
ISBN 978-963-9846-11-1 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2803238]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 132 p.
ISBN 978-963-9846-12-8
[AN 2803248] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 130 p.
ISBN 978-963-9846-13-5
[AN 2803251] MARC

ANSEL
UTF-83126 /2009.
Szenti Tibor (1939-)
   Haiku = Haiku / Szenti Tibor. - Hódmezővásárhely : Mészáros A., 2008. - 172 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5061-8 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2803306]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2009.
Szentiváni J. Ervin (1937-)
   Ősztüzek : novellák / Szentiváni J. Ervin. - Győr : Szentiváni J. E., 2008. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6455-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2802060]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2009.
Szőke János (1927-)
   Karácsonyi történetek könyve / Szőke János. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 99 p., [38] t.fol. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9455-89-4 fűzött
magyar irodalom - karácsony - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 2803615]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2009.
Szuda M. Barna
   Versek, rokkák, levelek / Szuda M. Barna. - Budaörs : Hekáté K., 2008. - 114, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6111-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2804018]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2009.
Takács Zsuzsa (1938-)
   Jaj a győztesnek! / Takács Zsuzsa. - Budapest : Vigilia, 2008. - 250 p. : ill. ; 18 cm. - (Vigilia esszék, ISSN 1787-9388)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7964-99-2 fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-7964-99-2)
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2802549]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2009.
Tandori Dezső (1938-)
   "A semmi napja mielőtt" : Tandori Dezső rajzai Pilinszky János verseihez. - Budapest : Kortárs, 2008. - 69 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9593-81-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - grafika - vers
894.511-14 *** 741(439)(092)Tandori_D.
[AN 2802686]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2009.
Tóbiás Áron (1927-)
   Képtelen kor krónikása / Tóbiás Áron. - [Budapest] : Trikolor, 2008. - 351 p. ; 20 cm. - (Örökségünk, ISSN 1217-9280)
ISBN 978-963-87817-6-5 fűzött
Tóbiás Áron (1927-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2802150]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2009.
Tokaji Márton (1940-)
   Válogatott versek / Tokaji Márton. - [Debrecen] : [Tokaji M.], 2005-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2701111]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Fényévek útjain. - 2008. - 84 p.
ISBN 978-963-87756-4-1 fűzött
[AN 2804686] MARC

ANSEL
UTF-83134 /2009.
Tóthárpád Ferenc (1958-)
   Szivárványból vánkost : gyermekversek, mondókák kisiskolásoknak / Tóthárpád Ferenc ; [ill. Varga Nárcisz] ; [rovásírásra átírás ... Hosszú Gábor]. - [Budapest] : Unicus, [2008]. - 62 p. : ill., színes ; 24 cm
Rovásírással is
ISBN 978-963-87593-5-1 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - rovásírás - gyermekvers - mondóka - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 2803164]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2009.
   Tündértitkok : a Kisalföld nagy mesekönyve / [szerk. ... Szabó Csilla]. - [Győr] : Kisalföld Kv., [2008]. - 228 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-87674-8-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 2804664]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2009.
Tunisz
   21/12 : rock'n'roll / Tunisz. - Budapest : Szerző, 2008. - 97 p. ; 16 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9888-20-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2802205]
MARC

ANSEL
UTF-83137 /2009.
Türjei Zoltán (1976-)
   Az óceán kifeszített tükrében : versek / Türjei Zoltán. - Budapest : Littera Nova, 2008. - 66, [2] p. ; 20 cm. - (Prima verba könyvek, ISSN 1218-0904 ; 13.)
ISBN 978-963-9643-25-3 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2802147]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2009.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei / [... összegyűjtését ... végezte ... Dénes Pál et al.] ; [kiad. a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület]. - Budapest : Fébé Ev. Diakonissza Egyes., 2007-. - 21 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-1/-9
[AN 2661244]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Versek. - 2008. - 429 p.
Tart.: Most élni küldetésÞ; Csodát virágzik a jelenÞ; Megtaláltam
ISBN 978-963-06-2398-8 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2807982] MARC

ANSEL
UTF-83139 /2009.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei / [... összegyűjtését ... végezte ... Dénes Pál et al.] ; [kiad. a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Fébé Ev. Diakonissza Egyes., 2008-. - 21 cm
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-1/-9
[AN 2807983]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Versek. - 2008. - 474 p.
Tart.: Őszből a tavaszbaÞ; Ének földrengéskorÞ; Reméljetek velem!
ISBN 978-963-06-5661-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2807985] MARC

ANSEL
UTF-83140 /2009.
   Új versek mindenkinek minden alkalomra / [szerk. Zsoldos-Demjén Anetta és Zsoldos Árpád] ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2009. - 245, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88083-0-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ünnep - antológia - vers
894.511-14(082) *** 394.2(0:82-822)
[AN 2804589]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2009.
Vágvölgyi Jenő (1954-)
   Torzulatok / Vágvölgyi Jenő ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2008. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9386-65-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - esszé
894.511-32 *** 894.511-4
[AN 2802607]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2009.
Valuska Sára (1993-)
   Frèsylla : [a Száva Evans-trilógia első kötete] / Valuska Sára ; Novák Hanga rajz. - Gyomaendrőd : [Valuska L.], 2008. - 345 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5805-8 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 379.825
[AN 2802482]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2009.
Vári Attila (1946-)
   Lepkeszárny : novellák / Vári Attila. - Budapest : Kortárs, 2008. - 267, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9593-82-4 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2801983]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2009.
Vass Tibor (1968-)
   Nem sok sem : válogatott és új versek a szerző 1997 és 2004 között megjelent köteteiből, valamint 2005 és 2008 között készült műveiből / Vass Tibor. - Budapest : Tipp-Cult, [2008]. - 182 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-09-2 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2804532]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3145 /2009.
Arredondo, Francisco
Animales acuáticos (magyar)
   Viziállatok : 8 puzzle / [ill. F. Arredondo]. - Pécs : Alexandra, cop. 2008. - [17] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Puzzle-könyv)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-804-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2805109]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2009.
Arredondo, Francisco
Bomberos (magyar)
   Tűzoltók : 8 puzzle / [ill. F. Arredondo]. - Pécs : Alexandra, cop. 2008. - [17] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Puzzle-könyv)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-805-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2805137]
MARC

ANSEL
UTF-83147 /2009.
Arredondo, Francisco
El cuerpo humano (magyar)
   Az emberi test : 8 puzzle / [ill. F. Arredondo]. - Pécs : Alexandra, [2008]. - [17] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Puzzle-könyv)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-806-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2805051]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2009.
Arredondo, Francisco
Pirates (magyar)
   Kalózok : 8 puzzle / [ill. F Arredondo]. - Pécs : Alexandra, cop. 2008. - [17] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Puzzle-könyv)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-807-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2805149]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2009.
   Brüm-brümm : vidám, csillogó kalandozás / [ford. ... Gyöngyösi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - Lapozó (8) p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-251-064-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2805338]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2009.
   Csihuhúú : vidám, csillogó kalandozás / [ford. ... Gyöngyösi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - Lapozó (8) p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-251-065-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2805327]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2009.
   Csőri dzsungele / [ford. ... Gyöngyösi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon Literatúra, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm. - (Tanuljunk az állatokról)
ISBN 978-963-251-066-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2804941]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2009.
Gulbis, Stephen
Bouboule la poule (magyar)
   Kató, a tyúkanyó / [ill. Stephen Gulbis] ; [szöveg Cécile Marbehant]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11 cm
ISBN 978-963-370-818-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2803363]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2009.
Gulbis, Stephen
Hector le castor (magyar)
   Arnold, a hód / [ill. Stephen Gulbis] ; [szöveg Cécile Marbehant]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11 cm
ISBN 978-963-370-815-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2803350]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2009.
Gulbis, Stephen
Laurie la souris (magyar)
   Evelin, a kisegér / [ill. Stephen Gulbis] ; [szöveg Cécile Marbehant]. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11 cm
ISBN 978-963-370-817-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2803342]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2009.
   Gyöngyike óceánja / [ford. ... Gyöngyösi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm. - (Tanuljunk az állatokról)
ISBN 978-963-251-063-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2804950]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2009.
   Hopp, megvagy! : tengerben / [... ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x22 cm. - (Mi van a kép mögött?)
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-251-079-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2804957]
MARC

ANSEL
UTF-83157 /2009.
   Jézus élete rajzokban. - 2. utánny. - Budapest : Don Bosco, 2008. - 78 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9455-54-7 fűzött
kifestőkönyv
087.5(084.1)
[AN 2803602]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2009.
   Leo szafarija / [ford. ... Gyöngyösi Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm. - (Tanuljunk az állatokról)
ISBN 978-963-251-062-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2804939]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2009.
Nagy Andrea
   Kutya baj / Nagy Andrea. - Karád : Comenius, 2008. - [24] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-9854-01-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2802487]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2009.
Pósa Lajos (1850-1914)
   A kisbalta / Pósa Lajos, Sirkó Attila. - Karád : Comenius, 2008. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Comenius mese-könyvek, ISSN 1419-4880)
ISBN 978-963-9854-32-1 fűzött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2802498]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2009.
   Tudom ki vagy! : szárazföldön / [... ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x22 cm. - (Mi van a kép mögött?)
Mozgatható képekkel
ISBN 978-963-251-078-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2804965]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2009.
Volpicelli, Gaia
Il gatto (magyar)
   A macska / [Gaia Volpicelli] ; [ill. Maria-José Sacré] ; [... ford. Dobolán Katalin]. - Budapest : Műszaki Kvk., [2008]. - 23 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Állati természet)
ISBN 978-963-16-4280-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2802855]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2009.
Volpicelli, Gaia
L'ippopotamo (magyar)
   A viziló / [Gaia Volpicelli] ; [ill. Franca Trabacchi] ; [... ford. Dobolán Katalin]. - Budapest : Műszaki Kvk., [2008]. - 23 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Állati természet)
ISBN 978-963-16-4281-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2802541]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2009.
Volpicelli, Gaia
Il panda (magyar)
   A panda / [Gaia Volpicelli] ; [ill. Daniella Vignoli] ; [... ford. Dobolán Katalin]. - Budapest : Műszaki Kvk., [2008]. - 23 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Állati természet)
ISBN 978-963-16-4282-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2802844]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2009.
Volpicelli, Gaia
Il tucano (magyar)
   A tukán / [Gaia Volpicelli] ; [ill. Patrizia La Porta] ; [... ford. Dobolán Katalin]. - Budapest : Műszaki Kvk., [2008]. - 23 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Állati természet)
ISBN 978-963-16-4279-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2802508]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3166 /2009.
Olszak, Jerzy
   Száncsengő és kalamajka / [írta Jerzy Olszak] ; [fényképezte Grzegorz Lanik] ; [ford. Molnár Zsolt]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Green Hills Lovarda)
ISBN 978-963-9749-57-3 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2804548]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2009.
   Ötéves a Selye János Egyetem : tanulmánykötet Albert Sándor tiszteletére / [kiad. az MTA Veszprémi Területi Bizottság Magyarságkutató és Neveléstörténeti Munkabizottsága]. - Győr : MTA Veszprémi Területi Biz., 2009. - 132 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7385-91-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia - emlékkönyv
082 *** 012Albert_S.
[AN 2804404]
MARC

ANSEL
UTF-83168 /2009.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Magányos kecske és kölykök. - 2008. - 143 p. : ill.
ISBN 978-963-87795-8-8 fűzött : 1690,- Ft
[AN 2802129] MARC

ANSEL
UTF-8