MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/03/13 16:02:22
by MNBWWW (Vers 2.00 Release,
linked at Dec 3 2008 16:30:08)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
3169 /2009.
Drucker Tibor (1928-)
   A könyvszakma mágusa, Drucker Tibor történész, népművelő, könyves / [beszélgetőtárs] Udvarhelyi András. - [Budapest] : [Udvarhelyi Bt.], cop. 2008. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapesti beszélgetések)
Fűzött (hibás ISBN 963-430-811-2)
Drucker Tibor (1928-)
Magyarország - könyvkiadás - népművelő - történész - 20. század - ezredforduló - interjú
655.41(439)(092)Drucker_T.(047.53) *** 930.1(439)(092)Drucker_T.(047.53) *** 374(439)(092)Drucker_T.(047.53)
[AN 2806542]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2009.
Nagy Enikő
   Online források használata a tájékoztatásban : bibliográfiai és teljes szövegű információszolgáltatás akár kiskönyvtárakban is : [lépésről lépésre...] / Nagy Enikő. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 51 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9888-34-0 fűzött : 1200,- Ft
információkeresés - tájékoztatás - internet - adatbázis
025.5 *** 681.324Internet *** 681.3.016
[AN 2806959]
MARC

ANSEL
UTF-83171 /2009.
   Országos könyvtárfejlesztési stratégia, 2008-2013 : portál program / [közread. az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Könyvtári Intézet]. - Budapest : OKM : KI, 2008. - 35 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-201-633-7 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - ezredforduló
02(439)"200/201"
[AN 2808183]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3172 /2009.
Beregnyei Miklós
   Paks sajtótörténete / Beregnyei Miklós ; [közread. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 1999-. - 25 cm
ISBN 963-8388-02-1
Paks - sajtótörténet
070(439-2Paks)(091)
[AN 455168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Legújabbkori lapok II./5-14. - 2008. - 247 p. : ill.
ISBN 963-8388-05-6 * fűzött (hibás ISBN 963-83880)
[AN 2806545] MARC

ANSEL
UTF-83173 /2009.
Borbély Szilárd (1964-)
   A Posonyi magyar musa és egy sajtótörténeti dokumentum / Borbély Szilárd. - Debrecen : DEENK, 2008. - 46 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 59. = 285.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-188-7 fűzött
A' pozsonyi magyar múzsa
Magyarország - folyóirat - sajtótörténet - 18. század
070(439)A'_pozsonyi_magyar_múzsa *** 070(439)"17"
[AN 2805784]
MARC

ANSEL
UTF-83174 /2009.
Gosztonyi Gergely
   Kisközösségi rádiók Magyarországon / Gosztonyi Gergely. - Budapest : Civil Rádiózásért Alapítvány, 2008. - 95 p. : ill. ; 25 cm. - (Civil Rádió füzetek, ISSN 2060-5897 ; 1.)
Bibliogr.: p. 57.
ISBN 978-963-06-5814-0 fűzött
Magyarország - rádiószervezet - civil szervezet
791.9.096(439) *** 334.012.46 *** 364.46
[AN 2807161]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2009.
Vitray Tamás (1932-)
   Kiképzés / Vitray Tamás. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2008. - 266 p. ; 19 cm
ISBN 978-96-14-2661-8 kötött : 2980,- Ft
Vitray Tamás (1932-)
Magyarország - újságíró - 20. század - ezredforduló - memoár
791.9.097(439)(092)Vitray_T.(0:82-94)
[AN 2809470]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3176 /2009.
   A nemzeti tudományok historikuma : tudományos tanácskozás : Budapest, 2005. november 24-25. / [szerk. Kulin Ferenc és Sallai Éva]. - [Budapest] : Kölcsey Int., 2008. - 546 p. ; 19 cm. - (Kölcsey füzetek, ISSN 1589-2832 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86571-9-0 fűzött : 2100,- Ft
tudománytörténet - kultúratörténet - nemzettudat - magyarság - konferencia-kiadvány
008(439)(091) *** 001(439)(091) *** 323.1(=945.11) *** 316.63 *** 061.3(439-2Bp.)"2005"
[AN 2805415]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2009.
Székely László (1939-)
   Milliókat érő találmányok / Székely László. - Sopron : Novum, 2009. - 265 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9916-06-7 kötött : 6750,- Ft
Székely László (1939-)
Magyarország - feltaláló - találmány - 20. század - 21. század - memoár
001.894(439)(092)Székely_L.(0:82-94)
[AN 2809394]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3178 /2009.
Bogdán Tibor (1946-)
   Szexhoroszkóp : varázslat, boldogság, szerelem : vágyaid valóra válnak / Bogdán Tibor. - Budapest : Duna Internat., [2008]. - 262 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9919-07-5 kötött : 2495,- Ft
asztrológia - nemi élet
133.52 *** 613.88
[AN 2806961]
MARC

ANSEL
UTF-83179 /2009.
Choquette, Sonia
Ask your guides (magyar)
   Kérdezd az angyalt! : [teremts kapcsolatot isteni segítőddel] / Sonia Choquette ; [ford. Ortutay Judit]. - Budapest : Édesvíz, 2008. - 291 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-959-2 kötött : 3290,- Ft
okkultizmus - angyal
133 *** 235.1
[AN 2807685]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2009.
Cloud, Henry
The secret things of God (magyar)
   Isten titkai : [fejtsd meg a benned rejlő csodák kódját!] / Henry Cloud ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 238 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-529-031-4 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - bibliamagyarázat
133.25 *** 22.07
[AN 2807698]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2009.
Gellért Ferenc
   Önmagunk lelki megerősítése a hat mellékgyakorlattal / Gellért Ferenc. - Budapest : Új Mani-fest K., 2008. - 227, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [228-229].
ISBN 978-963-87750-3-0 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2808545]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2009.
Petri, Catharose de
De machtige tekens van gods raad (magyar)
   Az isteni határozat hatalmas jelei : az új idők apokalipszise III. : harmadik Aquarius-megújító konferencia ... Bad Münder, 1965 / Catharose de Petri és Jan van Rijckenborgh ; [... kiad. a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség]. - 2. m. kiad. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2008. - 49 p. ; 20 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-47-4 kötött
ezoterika - rózsakeresztesség
133.25 *** 061.236.5
[AN 2808515]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2009.
Powell, Arthur E.
The causal body (magyar)
   A kauzális test és az én : a lélek születése és fejlődése / Arthur E. Powell ; [ford. ... Szabari János] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - [Budapest] : M. Teozófiai Társ., 2008. - 381, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85807-7-1 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2808630]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2009.
Shapiro, Joshua
Kristallen schedels (magyar)
   Kristálykoponyák / Joshua Shapiro, Blue Arrow Rainbow ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2008. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271
ISBN 978-963-529-024-6 kötött : 3590,- Ft
rejtély - okkultizmus - régészet
001.94 *** 133 *** 903(100)(089.3)
[AN 2807631]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2009.
Struthers, Jane
The palmistry bible (magyar)
   A tenyérjóslás bibliája : átfogó útmutató a kézelemzéshez / Jane Struthers. - Pécs : Alexandra, 2008. - 400 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Ford. Hollósy Éva
ISBN 978-963-370-854-5 fűzött
tenyérjóslás
133.6
[AN 2808385]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3186 /2009.
Bártol Réka
   Újjáéledő Tisza-ártér : a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság KIOP projektjei / [írta és szerk. Bártol Réka]. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Ig., [2008]. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Tisza (folyó) - környezetvédelem - ártér
504.06(439)(282.243.742)
[AN 2808975]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2009.
Bela Györgyi
   Magyarország a nemzetközi környezetpolitikában : az éghajlat és a biológiai sokféleség védelme / Bela Györgyi, Boda Zsolt, Pató Zsuzsanna. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 178 p. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 168-178.
ISBN 978-963-236-123-9 fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-079-9)
Magyarország - környezeti politika - éghajlattan - bioszféra - természetvédelem
504.03(439) *** 504.03(100) *** 551.583 *** 504.06 *** 504.7
[AN 2809165]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2009.
Éri Vilma (1952-)
   Dunaújváros megyei jogú város települési környezetvédelmi programja, 2007-2012 : felülvizsgált, aktualizált változat / [kész. Éri Vilma]. - [Dunaújváros] : [Önkormányzat], 2008. - 93 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 978-963-87698-3-1 fűzött
Dunaújváros - környezetvédelem
504.06(439-2Dunaújváros) *** 351.777(439-2Dunaújváros)
[AN 2810512]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2009.
Esély a Tisza mentén (angol)
   A chance along the river Tisza : an initiative to bring harmony between nature and man, for sustainable economy: Biodiversity Micro Grant Fund : report and prospects / [ed. by Péter Kajner, Gabriella Farkas and Rita Nagy] ; [... transl. Gabriella Farkas] ; [publ. by the] Alliance for the Living Tisza. - Nagykörű : Alliance for the Living Tisza, 2008. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Tisza (folyó) - környezetvédelem - állattenyésztés - növénytermesztés - ártér - pályázat
504.03 *** 504.06 *** 63(439)(282.243.742) *** 06.063
[AN 2809616]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2009.
Kerekes Sándor (1948-)
   A környezetgazdaságtan alapjai / Kerekes Sándor. - Utánny. - [Budapest] : Aula, 2009, cop. 2007. - 238 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 978-963-9698-25-3 fűzött
környezet-gazdaságtan - egyetemi tankönyv
504.03(075.8)
[AN 2811953]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2009.
Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia (14.) (2008) (Mezőtúr)
   XIV. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia : Mezőtúr, 2008. július 2-4. : a konferenciára előzetesen megküldött összefoglalók = 14th International Students Conference on Environment Protection and Rural Development : summaries were sent before the conference / [fel. szerk. Krizsán József] ; [rend., közread. a Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás]. - Mezőtúr : SZF MMF, 2008. - 100 fol. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-87874-0-8)
ökológia - környezetvédelem - területfejlesztés - egyetem - konferencia-kiadvány
504 *** 378.184 *** 711.1 *** 061.3(439-2Mezőtúr)
[AN 2806943]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2009.
Sallai R. Benedek
   Uniós védelem - magyar gyakorlat : esettanulmányok Natura 2000-es területek és fajok védelmével kapcsolatban / [írta, összeáll. Sallai R. Benedek]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2008. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 16.)
ISBN 978-963-87992-1-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - környezetvédelem - természetvédelmi terület - ezredforduló - esettanulmány
504.06(439)"200" *** 504.06(4-62)"200" *** 502.4(439)
[AN 2806614]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2009.
   Táji örökségünk megőrzéséért : az Európai táj egyezmény és az Európa Tanács Táj Díja / [szerk. Kiss Gábor, Deák Ildikó] ; [kiad. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium etc.]. - Budapest : KVVM [etc.], 2009. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88054-1-6 fűzött
European landscape convention
Magyarország - Európai Unió - tájvédelem - kitüntetés
504.54.06(4-62) *** 504.54.06(439) *** 719(439) *** 719(4-62) *** 06.068
[AN 2808509]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3194 /2009.
   Analízis : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Csernyák László [et al.] ; szerk. Csernyák László. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2006. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5895-9 fűzött : 2500,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 2810583]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2009.
Denkinger Géza (1930-)
   Valószínűségszámítási gyakorlatok / Denkinger Géza. - 12. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1999. - 340 p. : ill. ; 24 cm
A tartalomjegyzék orosz, angol és német nyelven is
ISBN 978-963-19-4211-8 fűzött : 3400,- Ft
valószínűség-számítás - egyetemi tankönyv - példatár
519.21(075.8)(076)
[AN 2811943]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2009.
   Matematika a műszaki főiskolák számára / [... szerk. Oláh Judit]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2007-2008. - 3 db ; 24 cm
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2699382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Valószínűségszámítás és matematikai statisztika / Reimann József, Tóth Julianna. - 12. kiad., utánny. - 2008. - 268 p. : ill.
ISBN 978-963-19-5282-7 fűzött : 1770,- Ft
valószínűség-számítás - matematikai statisztika - egyetemi tankönyv
519.2(075.8)
[AN 2810575] MARC

ANSEL
UTF-83197 /2009.
Vizvári Béla
   Operációkutatási modellek / Vizvári Béla. - Budapest : Typotex, 2009. - 293 p. ; 24 cm. - (Alkalmazott matematika, ISSN 1586-4413)
Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 978-963-279-022-0 fűzött : 3200,- Ft
operációkutatás
519.85/.87
[AN 2806491]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3198 /2009.
   A fizika alapjai : [felsőoktatási tankönyv] / Tasnádi Péter [et al.] ; [alkotószerk. Erostyák János, Litz József]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2002. - 736 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 723.
ISBN 978-963-19-6515-5 kötött : 6900,- Ft
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 2810030]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3199 /2009.
Odgers, Sally
Dino dig (magyar)
   A dínók nyomában / Sally Odgers ; [... ford. Frey Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Top téma. 2. szint)
ISBN 978-963-9747-22-7 fűzött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2809455]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2009.
Schuh, Angela
Biowetter (magyar)
   Bioklíma : az időjárás hatása az ember egészségére / Angela Schuh. - [Budapest] : Corvina, 2009. - 138 p. : ill. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Ford. Zalán Péter. - Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-963-13-5768-4 fűzött : 1990,- Ft
biometeorológia
551.586 *** 613.1
[AN 2808049]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3201 /2009.
   Állatok a világban : kirakókkal : képes atlasz gyermekeknek. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-093-1 kötött
állatföldrajz - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
591.9(100)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2808841]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2009.
Atlas de animales del mundo con pegatinas (magyar)
   Állatok a világban : képes atlasz gyermekeknek : matricákkal / [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 24 p., [6] fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-095-5 fűzött
állatföldrajz - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2)
[AN 2809415]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2009.
Endrédi Lajos (1940-)
   Biológiai ismeretek / Endrédi Lajos. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 2000. - 248 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Természetismeret II. - tanítóképzési tankönyvsorozat ; 3.)
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 978-963-19-0831-2 fűzött : 2025,- Ft (hibás ISBN 987-963-19-0831-2)
biológia - egyetemi tankönyv
57(075.8)
[AN 2812073]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2009.
Mi primera enciclopedia de los animales (magyar)
   Az állatok képes enciklopédiája / [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 133 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mindentudó, ISSN 1789-6878)
ISBN 978-963-445-070-2 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2808659]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2009.
Ryan, Denise
Big bears (magyar)
   Medvék / Denise Ryan ; [... ford. Frey Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Top téma. 2. szint)
ISBN 978-963-9747-20-3 fűzött
medve - gyermekkönyv
599.742.2(02.053.2)
[AN 2809446]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2009.
Tóth Sándor
   Csípőszúnyog határozó = Identification keys to mosquitoes / Tóth Sándor. - Keszthely : Pannónia Közp. Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft., 2007-. - 23 cm
ISBN 978-963-06-2309-4
Magyarország - szúnyog - fauna - állathatározó
591.9(439) *** 595.771(083.71)
[AN 2667203]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Imágók = Imagos. - 2008. - 96 p. : ill. - (Pannónia füzetek, ISSN 1788-9030 ; 2.)
Bibliogr.: p. 88-94.
ISBN 978-963-06-2310-0 fűzött
Magyarország - szúnyog - fauna - állathatározó
591.9(439) *** 595.771(083.71)
[AN 2806296] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3207 /2009.
Arredondo, Francisco
   Keresd meg a tűzoltókat! / [Francisco Arredondo rajz.] ; [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-180-8 kötött
tűzoltóság - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
614.842.83(02.053.2) *** 087.5
[AN 2808683]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2009.
Arzneimittelprofile für die Kitteltasche (magyar)
   Gyógyszerprofil : hatóanyag szerinti útmutató a betegtájékoztatáshoz / Joachim Framm [et al.] ; [ford. Cserép Zsuzsanna]. - 2. jav. kiad. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2009. - XVIII, 316, [2] p. ; 17 cm. - (Esszencia sorozat, ISSN 1789-1655)
Bibliogr.: p. [317-318].
ISBN 978-963-87982-6-8 fűzött
gyógyszer - hatóanyag
615.45
[AN 2810121]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2009.
Csernus Imre (1966-)
   A nő / Csernus Imre ; [... a festmények Nádor Péter munkái]. - Budapest : Jaffa, 2008, cop. 2007. - 245 p., [15] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-38-4 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana - nő - nők a társadalomban
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2 *** 396
[AN 2808699]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2009.
Écsy László (1807-1895)
   Écsy László balatonfüredi fürdőigazgató naplója, 1863-1892 / [sajtó alá rend.] Lichtneckert András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. - 423 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 41.)
Bibliogr.: p. 359-362. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-88131-0-7 fűzött
Écsy László (1807-1895)
Balatonfüred - gyógyfürdő - magyar irodalom - napló
615.838(439-2Balatonfüred)"18" *** 894.511-94
[AN 2806544]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2009.
Füzes Mária (1927-)
   Az én grafológiám / Füzes Mária. - Lakitelek : Antológia, 2008. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-269.
ISBN 978-963-9354-62-3 kötött
grafológia
159.925.6
[AN 2806914]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2009.
Gauding, Madonna
The meditation bible (magyar)
   A meditáció bibliája : a meditáció fajtáinak átfogó kézikönyve / Madonna Gauding. - Pécs : Alexandra, 2008. - 400 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Ford. Uzsoki Eszter
ISBN 978-963-370-835-4 fűzött
meditáció
615.851.86
[AN 2808394]
MARC

ANSEL
UTF-83213 /2009.
Gienger, Michael
Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek katalógusa : 430 kristály A-tól Z-ig / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2009, cop. 2007. - 91 p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött : 1450,- Ft
kristály - természetgyógyászat
615.89 *** 548
[AN 2812405]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2009.
Hellinger, Bert (1925-)
Glück, das bleibt (magyar)
   Maradandó boldogság : a harmonikus kapcsolat / Bert Hellinger ; [ford. és szerk. Tóth Péter]. - [Tárnok] : Moira-22 Bt., cop. 2008. - 127 p. ; 22 cm. - (A rendszerfelállítás kiskönyvtára)
ISBN 978-963-06-5424-1 fűzött : 2200,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - szerelem
613.865 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2804549]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2009.
   The history of basic neurosciences in Hungary, 1850-2000 / [written by István Benedeczky et al.] ; [transl. ... by György Székely]. - Debrecen : Hung. Neuroscience Soc., 2008. - 141, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Booklets in neurosciences, ISSN 1587-0820 ; 6.)
Bibliogr.: p. 133-[142].
ISBN 978-963-88224-0-6 fűzött
Magyarország - ideggyógyászat - történeti feldolgozás
616.8(439)(091)
[AN 2806068]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2009.
Horváth-Papp Imre
   Practical guide to broiler health management / Imre Horváth-Papp. - Budapest : BetűVet Ltd., cop. 2008. - [6], 426 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 399-422.
ISBN 978-963-06-6219-2 kötött
állatorvostan - baromfitenyésztés - broiler
614.9 *** 636.5
[AN 2809403]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2009.
   Jelenlét / [szerk. Werlingné Forrai Márta] ; [társszerk. Ambrusné Kéri Katalin]. - Pécs : Médium '96 Kft., 2008. - 139, [5] p. : ill. ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7482-16-8)
Werling József (1960-2007)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - memoár
61(439)(092)Werling_J.(0:82-94)
[AN 2807782]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2009.
Koltainé Balázs Éva
   Stretching / Koltainé Balázs Éva, Sziliné Hangay Ágnes ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2008. - 66 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 978-963-7152-73-3 fűzött
gyógytorna
615.825
[AN 2805811]
MARC

ANSEL
UTF-83219 /2009.
Lenkei Gábor (1961-)
   Méltósággal megszületni és szülni / Lenkei Gábor. - Budapest : Free Choice Books K., 2008. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87224-6-1 fűzött : 1180,- Ft
szülés
618.4
[AN 2810504]
MARC

ANSEL
UTF-83220 /2009.
Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. Kongresszus (28.) (2008) (Gyula)
   Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXVIII. Kongresszusa : Gyula, 2008. október 16-18. : előadás kivonatok. - [Budapest] : [MÜTT], [2008]. - 24 p. ; 21 cm
Fűzött
munkaegészségügy - konferencia-kiadvány
613.6 *** 331.47 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 2806047]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2009.
Marczal Gabriella (1927-)
   Mérgező növények, növényi mérgezések / Marczal Gabriella. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 136 p., [16] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-128.
ISBN 978-963-9656-89-5 fűzött : 2780,- Ft (hibás ISBN 978-963-9879-01-1)
mérgező növény
615.918 *** 581.192.6
[AN 2806088]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2009.
   Mellkasi ultrahang-diagnosztika : atlasz / szerk. Barta Miklós. - Szombathely : Meditel Kft., 2008. - 174 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5070-0 fűzött
mellkas - orvosi diagnosztika - ultrahang
616.712-073.432.19
[AN 2807260]
MARC

ANSEL
UTF-83223 /2009.
Németh Zsuzsi
   Hihetetlen, de mégis igaz / Németh Zsuzsi. - [Esztergom] : KönyvTipp.hu, 2008. - 62 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6376-2 fűzött
természetgyógyászat - okkultizmus
615.89 *** 133
[AN 2809687]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2009.
   "On the highway of art and science of surgery" : the Third Scientific Meeting of the Japan - Hungarian Surgical Society : [Berci - Verress symposium] : 8-10 September, 2008, ... Budapest : program & abstracts. - [Budapest] : Japan - Hung. Surgical Soc., [2008]. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
sebészet - konferencia-kiadvány
617 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2809343]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2009.
   Országos Mentőszolgálat : 1948-1998, 1998-2008 / [szerk. Puskás Tivadar et al.] ; [közread. a] Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány. - Szombathely : Vas M. Mentésügyi Alapítvány, 2008. - [120] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-6052-2 kötött
Országos Mentőszolgálat. Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet
Vas megye - mentőszolgálat - történeti feldolgozás
614.88(439.111)(091)
[AN 2809707]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2009.
Pease, Allan
Why men lie and women cry (magyar)
   Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? / Allan és Barbara Pease ; [ford. Komló Zoltán] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, [2009], cop. 2008. - 356 p. : ill. ; 21 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-803-3 fűzött : 2900,- Ft
nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865
[AN 2812303]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2009.
   Receptírási segédlet / [összeáll. Makara Mihály]. - 2. kiad. - Budapest : Melania Kvk., 2008. - 824 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9740-11-2 fűzött
gyógyszeralkalmazás - hatóanyag
615.45 *** 616-085
[AN 2810708]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2009.
Roca, Núria (1972-)
Soy un adolescente! (magyar)
   Kamasz fiúk könyve / írta Núria Roca ; ill. Marta Fàbrega ; [ford. Kutasy Mercedes]. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-39-5 kötött : 1750,- Ft
nemi felvilágosítás - fiú - gyermekkönyv
613.88-055.1(02.053.2)
[AN 2808873]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2009.
Roca, Núria (1972-)
Soy una adolescente! (magyar)
   Tini lányok könyve / írta Núria Roca ; ill. Meritxell Ribes ; [ford. Kutasy Mercedes]. - 2. kiad. - Budapest : Officina '96, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9705-40-1 kötött : 1750,- Ft
nemi felvilágosítás - lány - gyermekkönyv
613.88-055.2(02.053.2)
[AN 2808883]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2009.
Rudas János (1935-)
   Javne örökösei : fejlesztő tréningcsoportok - elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok / Rudas János. - Budapest : Lélekben Otthon, 2009. - 385 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 377-379.
ISBN 978-963-9771-19-2 fűzött
önismeret - csoportterápia
615.851.6 *** 613.865
[AN 2809038]
MARC

ANSEL
UTF-83231 /2009.
Somi Ildikó
   Mese a nátháról avagy Hogyan győzzük le a Hétfejű Sárkányt? / Somi Ildikó ; [az illusztrációkat kész. Pál Nagy Balázs] ; [közread. az] Orrhigiéne Alapítvány. - 4. kiad. - Cegléd : Orrhigiéne Alapítvány, 2008. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-216-681-7 kötött
nátha - gyermekkönyv
616.211-085(02.053.2)
[AN 2809311]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2009.
   Tehetségdiagnosztika / szerk. Mező Ferenc. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes. ; Nitra : Faculty of Central European Studies Constantine the Philosopher Univ., 2008. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Tehetségvadász könyvek)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87488-2-9 fűzött
tehetség - képességvizsgálat
159.928.22 *** 159.9.072 *** 376.545
[AN 2808689]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3233 /2009.
Árgyelán György
   Egyszer volt szerencse : Árgyelán György képes könyve Komlóról Rott József szövegével. - Komló : Szerző, 2008. - 151 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-5905-5 kötött
Komló (Baranya megye) - szénbányászat - fényképalbum
622(439-2Komló)(084.12) *** 77.04(439)(092)Árgyelán_Gy.
[AN 2807808]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2009.
Boros Árpád
   A diósgyőri kohászat Csavar- és Húzottáru Gyárának története, 1770-2007 / Boros Árpád. - [Miskolc] : Pflieger J. F. Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2008. - 260 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez, ISSN 1417-460X ; 19.)
Bibliogr.: p. 192-193. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Csavar- és Húzottáru Zrt. (Alsózsolca)
Diósgyőr - vaskohászat - ipartörténet - iparvállalat
669.1(439-2Diósgyőr)(091) *** 061.5(439-2Diósgyőr)(091)
[AN 2805519]
MARC

ANSEL
UTF-83235 /2009.
Czél György (1962-)
   Anyagvizsgálati praktikum : tankönyv anyagmérnököknek / Czél György, Kollár Mariann. - Miskolc : Sunplant, 2008. - 286 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4216-3 kötött
anyagvizsgálat - egyetemi tankönyv
620.1(075.8)
[AN 2806175]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2009.
   Hagyományos és megújuló energiák / szerk. Sembery Péter, Tóth László. - Budapest : Szaktudás K., [2009]. - 530 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 525-530.
ISBN 978-963-9736-76-4 kötött
ISBN 963-9736-76-7
energiagazdálkodás - egyetemi tankönyv
620.9(075.8)
[AN 2812327]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2009.
Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás (23.) (2008) (Balatonfüred)
   XXIII. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás külföldi résztvevőkkel : Balatonfüred, ... 2008. október 01-02-03. : előadások = 23nd Heat Treatment and Materials Science for Mechanical Engineering National Conference and Exhibition with foreign participants : Balatonfüred, ... 01-02-03 October 2006 [!2008] : proceedings / [szerk. Tóth Tamás] ; [rend. Gépipari Tudományos Egyesület Hőkezelő Szakosztály]. - [Budapest] : GTE Hőkezelő Szakoszt., [2008]. - 273 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-86533-2-9)
hőkezelés - anyagtudomány - gépgyártás - konferencia-kiadvány
621.78 *** 539.5 *** 620.2 *** 621 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2807608]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2009.
Ottomotor-Management: Motronic-Systeme (magyar)
   Benzinmotorok irányító rendszerei: motronic-rendszerek / [főszerk. Horst Bauer] ; [ford. Deák János]. - Budapest : Maróti, 2009. - 97 p. : ill. ; 30 cm. - (Bosch gépjárműtechnika, ISSN 1789-1574)
ISBN 963-9005-90-8 fűzött : 3990,- Ft
benzinmotor - vezérlés
621.43 *** 62-5
[AN 2808995]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2009.
Szulovszky János (1962-)
   Füstfaragók : a kéményseprő mesterség kultúrtörténete / Szulovszky János. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Plusz Kv., 2008. - 255 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 241-243. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-8257-05-5 kötött
Magyarország - kéményseprés - történeti feldolgozás
662.922(439)(091)
[AN 2810612]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2009.
   Tanulmányok a magyarországi energetikáról / [szerk. Szentgyörgyi Zsuzsa] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - Budapest : MTA, 2008. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-573-6 fűzött
Magyarország - energetika
620.9(439)
[AN 2806220]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3241 /2009.
Baráth Gábor
   Adobe Photoshop Lightroom 2 fotósoknak : kézikönyv / Baráth Gábor. - Budapest : Perfact, [2008]. - XIII, 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87734-8-7 fűzött : 2940,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás
681.3.019 *** 519.688Photoshop_Lightroom
[AN 2806824]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2009.
Hassell, Jonathan
Windows Server 2008 : the definitive guide (magyar)
   Windows Server 2008 : az első számú útmutató / Jonathan Hassell. - Budapest : Kiskapu, cop. 2009. - XIX, 441 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-54-2 fűzött : 6980,- Ft
operációs rendszer - számítógép-hálózat
681.324.066Windows_Server
[AN 2808644]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2009.
   Új, média, művészet / szerk. Gerencsér Péter. - Szeged : Universitas Szeged, 2008. - 176, [2] p. ; 24 cm. - (Szatírikon könyvek, ISSN 2060-6508 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87745-7-6 fűzött
multimédia - internet - tömegtájékoztatási eszköz - művészet
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 791.9.096/.097 *** 7
[AN 2807838]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3244 /2009.
Vig Gábor
   WAP alapú ügyintézés a helyi igazgatásban / írta Vig Gábor. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2008. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 20.)
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-9753-08-2 fűzött
Magyarország - mobiltelefon - mobil számítástechnika - elektronikus ügyintézés - WAP - közigazgatás
621.396.218 *** 681.3.004.14 *** 681.324WAP *** 35(439)
[AN 2807335]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3245 /2009.
   Épületek vízelvezetése : épületek vízelvezetésének tervezése és kivitelezése / [közread. az ACO Épületgépészet]. - Budapest : ACO Épületgépészet, 2008. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
csatornázás - vízvezeték-szerelés
696.1 *** 628.6
[AN 2806257]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2009.
Fejér László (1950-)
   111 vízi emlék Magyarországon / [írta és szerk. Fejér László, Szlávik Lajos]. - [Budapest] : Közdok, [2008]. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 21x25 cm
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 234-235.
ISBN 978-963-552-418-1 kötött
Magyarország - helyismeret - vízépítési műtárgy - emlékmű - felszíni víz
626/627(439) *** 725.945(439) *** 908.439(28)
[AN 2806154]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2009.
Grant, Nick
Sewage sollutions (magyar)
   Szennyvízkezelés : élőgépek, gyökérmezők, komposztvécék / Nick Grant, Mark Moodie, Chris Weedon ; [... A szennyvízzel kapcsolatos szabályozás Magyarországon c. fejezetet írta Varga Gábor]. - Budapest : Cser K., 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-278-041-2 fűzött : 3995,- Ft
szennyvíztisztítás
628.3 *** 631.147
[AN 2809046]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2009.
Hári László
   Fogyasztási szokások és hulladékképződés vizsgálata lakótelepi környezetben : kutatási zárótanulmány / kész. Hári László. - Dunaújváros : [Dunaújvárosi Főisk.], 2008. - 85 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Dunaújvárosi Főiskola. - Bibliogr.: p. 85.
Fűzött
Dunaújváros - szemétgyűjtés - háztartás-statisztika - csomagolóanyag - ezredforduló - statisztikai adatközlés
628.47(439-2Dunaújváros)(083.41) *** 312.5(439-2Dunaújváros)"200"(083.41) *** 658.788.4
[AN 2808954]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3249 /2009.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 5. bőv. kiad., 4. jav. utánny. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2009. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2008. dec.
ISBN 978-963-9518-35-3 fűzött : 1790,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2808677]
MARC

ANSEL
UTF-83250 /2009.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 6. kiad., 2. jav. utánny. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2009. - 464 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2008. dec.
ISBN 978-963-9518-37-7 fűzött : 2790,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2808650]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2009.
   Közlekedés : KRESZ kicsiknek. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 25x37 cm + társasjáték
keretcím: Játszókönyvek
ISBN 978-963-445-125-9 kötött
közlekedési szabály - társasjáték - gyermekkönyv
656.1.05(02.053.2) *** 794.3
[AN 2808256]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2009.
Pusztai János
   Szentes és a repülés : 1909-1959, 1993-2007 / Pusztai János ; [közread.] Szentes Város Önkormányzata. - 2., bőv. kiad. - Szentes : Önkormányzat, 2008. - 397 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 382-383.
ISBN 978-963-87258-8-2 fűzött
Szentes - repüléstörténet - 20. század
656.7(439-2Szentes) *** 358.4(439-2Szentes)
[AN 2806679]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3253 /2009.
   Egyszeregy a kölcsönös megfeleltetésről : gyakorlati tanácsok a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek teljesítéséhez / [Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat szakmai kiadványa]. - [Budapest] : M. Mezőgazdaság, [2008]. - 31 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - állategészségügy - környezetvédelem - támogatás
63(439) *** 614.9(439) *** 349.42(439) *** 349.42(4-62)
[AN 2809301]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2009.
Fozai, Mauro
Il verde in casa (magyar)
   A szobanövények ápolásának alapjai / Mauro Fozai ; [ill. Lorenza Modesti] ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2009. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-026-9 fűzött : 2495,- Ft
szobanövény
635.91
[AN 2809294]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2009.
Herczeg Mihály
   Százharminc éves a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület / [... szerzői Herczeg Mihály, Perényi János, Varga Tóth Bálint]. - Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyes., 2009. - 206 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: 130 éves a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület
ISBN 978-963-06-6565-0 fűzött
Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület
Hódmezővásárhely - mezőgazdaság - egyesület - történeti feldolgozás
63(439-2Hódmezővásárhely) *** 061.2(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 2809514]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2009.
International Conference on Science and Technique in the Agri-Food Business (2008) (Szeged)
   ICoSTAF2008 : International Conference on Science and Technique in the Agri-Food Business : November 5-6, 2008, Szeged / [ed. by Cecília Hodúr et al.] ; [org., publ. by the] University of Szeged Faculty of Engineering [etc.]. - Szeged : Univ. of Szeged Fac. of Engineering, [2008]. - 467 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-908-9 fűzött
élelmiszeripar - mezőgazdaság - agrotechnika - konferencia-kiadvány
631.3 *** 338.43 *** 663/664 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2808164]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2009.
Johnson, Hugh
The world atlas of wine (magyar)
   A világ boratlasza / Hugh Johnson, Jancis Robinson. - [Átd. kiad.]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 400 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-370-615-2 kötött
borászat - szőlőművelés
663.2(100) *** 634.8(100)
[AN 2810586]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2009.
   "A Kárpátok-Eurorégió élelmiszerlánc felügyeleti körképe, az Európai Élelmiszerlánc Parlament megalakítása és bemutatása" konferencia kiadványa : Hotel Thermal Visegrád ... 2008. november 25-27. = "An overwiew of the food chain surveillance in the Carpathian Euroregion, establishment and introduction of the European Food Chain Parliament" : proceedings of the conference / [... rend., közread. az ÉTBI, Magyar Állatorvosok Világszervezete ...]. - [Budapest] : [ÉTBI] : [M. Állatorvosok Világszervezete], [2008]. - 229 p. : ill., színes ; 30 cm
Váltakozva magyar, angol, szlovák, román, szerb és ukrán nyelven
Fűzött
Európai Unió - élelmiszeripar - élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - konferencia-kiadvány
663/664.017(4-62) *** 65.018(4-62) *** 338.439(4-62) *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 2806578]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2009.
   A mezőgazdaság fejlettségének regionális különbségei : változások a rendszerváltástól napjainkig / [szerk. Szűcs Anna] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szeged ; [Budapest] : KSH, 2008. - 203 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-235-212-1 fűzött : 5000,- Ft
ISBN 963-235-212-1
Magyarország - mezőgazdaság - regionális gazdaság - ezredforduló
338.43(439)"199/200" *** 332.1(439)"199/200"
[AN 2805492]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2009.
Oroszi Sándor (1956-)
   Sárguló levelek között / Oroszi Sándor. - Budapest : OEE Erdészettört. Szakosztály, 2008. - 204 p., [5] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 74.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8251-68-8 fűzött
Magyarország - erdészet - csehek - szlovákok - nemzettörténelem - történeti feldolgozás - történelmi forrás
630(439)(091)(093) *** 943.71 *** 943.76
[AN 2807401]
MARC

ANSEL
UTF-83261 /2009.
Országos Burgonya Növényvédelmi Tanácskozás és Bemutató (6.) (2008) (Keszthely)
   VI. Országos Burgonya Növényvédelmi Tanácskozás és Bemutató : Keszthely, 2008. június 26. / [rend., közread. a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum Burgonyakutatási Központ etc.]. - [Keszthely] : PE ATC Burgonyakut. Közp., [2008]. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
burgonyatermesztés - növényvédelem - konferencia-kiadvány
633.491 *** 632 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2809306]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2009.
   "Soil and water conservation, climate change and environmental sensitivity" : 15th ISCO Congress : 18-23 May 2008, Budapest : book of abstracts / [ed. by Ádám Kertész et al.] ; [org., publ. by the] Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Geographical Research Inst. HAS, [2008]. - 340 p. ; 24 cm
Fűzött
talajtan - konferencia-kiadvány
631.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2806659]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2009.
Suszka, Bolesław (1925-)
Graines des feuillus forestiers (magyar)
   Az erdei lombos fák magjai a begyűjtéstől a vetésig / Bołeslaw[!] Suszka, Claudine Muller, Marc Bonnet-Masimbert ; [ford. Zsombor Ferenc és Barna Tamás] ; [A fehér nyár és a fehér akác magjáról szóló fejezeteket írta Barna Tamás]. - Budapest : Mezőgazda K., cop. 2008. - 291 p., 12 t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-278.
ISBN 978-963-286-456-3 fűzött
erdősítés - csemete - vetőmag
630*232.3
[AN 2808087]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2009.
   A túrkevei szélmalom múltja, jelene, jövője / [szerk. Sallai R. Benedek] ; [kész. a Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a Herman Ottó Természetvédő Kör közös kiadványaként]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes. : Herman O. Természetvédő Kör, 2008. - 28 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 963-86993-6-1 fűzött
Túrkeve - szélmalom
664.71(439-2Túrkeve) *** 621.548(439-2Túrkeve)
[AN 2805428]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2009.
   Who benefits from gm crops? : the rise in pesticide use : January 2008 / [main auth. Juan Lopez Villar & Bill Freese] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - [Budapest] : MTVSZ Föld Barátai Mo., [2008]. - 39, [4] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9802-04-9 fűzött
mezőgazdaság - növényvédő szer - növénynemesítés - növénygenetika - élelmiszeripar
632.95.024 *** 338.43 *** 663/664 *** 631.52 *** 575.08
[AN 2806000]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3266 /2009.
Bagolyné Szűcs Andrea
   Lilla szakácskönyve : receptek óvodásoknak / Bagolyné Szűcs Andrea. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-48-7 fűzött : 1990,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2808474]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2009.
Desserts (magyar)
   Desszertek. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., 2008, cop. 1999. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. F. Nagy Angéla
ISBN 978-963-9731-29-5 fűzött : 1595,- Ft
desszert - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2811969]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2009.
Frank Júlia (1946-)
   Levesek : 100 recept / [Frank Júlia] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2009. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5789-9 fűzött : 1600,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2807979]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2009.
   Ízutazás 42 magyar hírességgel : reform receptek sertés- és marhahúsból / [szerk. Borlay Cili et al.] ; [fotó Bakcsy Árpád]. - Budapest : D & B Group, [2008]. - 219, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6305-2 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - hús - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12):637.5 *** 929(439)"200"(047.53)
[AN 2808034]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2009.
Kukovics Sándor (1950-)
   Juh és kecske ételeinkből / Kukovics Sándor ; [közread. a Magyar Juhtejgazdasági Egyesület etc.]. - Herceghalom : M. Juhtejgazd. Egyes., 2008. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
juh - kecske - szakácskönyv
641.55(083.12):636.39 *** 641.55(083.12):636.32/.38
[AN 2808194]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2009.
Pasta (magyar)
   Főtt tészták. - 2. kiad. - Budapest : Vince K., 2008, cop. 1999. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Le Cordon bleu főzőiskola ínyenceknek, ISSN 1419-5925)
Ford. F. Nagy Angéla
ISBN 978-963-9731-28-8 fűzött : 1595,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2811967]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3272 /2009.
Chapman, Gary D. (1938-)
The heart of the five love languages (magyar)
   A szeretet esszenciája : az öt szeretetnyelv ajándéka / Gary Chapman ; [ford. Lehoczky Tünde]. - Budapest : Harmat, 2008. - 63 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-288-005-1 kötött
szeretet - életvezetés
177.61 *** 613.865
[AN 2807750]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2009.
Kiss László
   Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetéből / Kiss László. - Debrecen : Didakt, 2008. - 270 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 264-267.
ISBN 978-963-87800-1-0 fűzött : 2200,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 2809513]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2009.
Ludassy Mária (1944-)
   Felvilágosodás-értelmezések / Ludassy Mária. - Budapest : Áron, 2008. - 165 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9210-59-2 fűzött : 1840,- Ft
filozófiatörténet - felvilágosodás
1(100)"17/19"
[AN 2809391]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2009.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
   Platón összes művei kommentárokkal. - Budapest : Atlantisz, 1998-. - 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328)
ISBN 963-9165-08-5 *
ókori Görögország - filozófus - ókori görög irodalom - filozófia - összegyűjtött művek
1(38)Platōn *** 1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 331964]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [15.], Kratülosz / [Szabó Árpád fordítását átd. Horváth Judit] ; [a jegyzeteket és az utószót Böröczki Tamás írta]. - 2008. - 145 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9165-95-3 kötött : 1895,- Ft
ókori filozófia - ókori görög irodalom - dialógus - ismeretelmélet
1(38)(092)Platōn *** 875-96=945.11 *** 875-83=945.11 *** 165
[AN 2807729] MARC

ANSEL
UTF-83276 /2009.
Rubert de Ventós, Xavier (1939-)
Per què filosofia? (magyar)
   Minek filozofálni? / Xavier Rubert de Ventós ; [ford. Béres András, Fokasz Mária]. - Budapest : Typotex, 2008. - 176 p. ; 20 cm. - (Radikális gondolkodók, ISSN 2060-3533)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-006-0 fűzött : 2500,- Ft
filozófia - életvezetés
1 *** 613.865
[AN 2806524]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2009.
Szekeres Csilla
   Cicero contra Lucretius? : az atomok elhajlásának elmélete / Szekeres Csilla. - Debrecen : DEENK, 2008. - 140 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 62. = 288.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-473-191-7 fűzött
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
Lucretius Carus, Titus (Kr. e. 94?-Kr. e. 55?)
Római Birodalom - filozófus - 1. század (Kr. e.)
1(37)Cicero,_M._T. *** 1(37)Lucretius,_T._C.
[AN 2805724]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3278 /2009.
   Alternativ globalizáció a népekért és a Földért : AGAPE : az Egyházak Világtanácsának dokumentuma és kísérő tanulmányok / szerk., [ford.] Gömböcz Elvira. - Budapest : Luther : Védegylet, 2008. - 185 p. : ill. ; 20 cm. - (Eszmecsere, ISSN 1787-5269 ; 5.)
A ford. a "Alternative globalization addressing peoples and Earth" (Geneva : World Council of Churches, 2005) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9571-86-0 fűzött : 980,-Ft
ökumené - globalizáció
261.8 *** 339.9(100)
[AN 2807735]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2009.
Bárth János (1944-)
   Erdély római katolikusai a XVIII. század közepén / Bárth János. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2008. - 89, XXXI p. : ill. ; 24 cm. - (Libelli Transsilvanici, ISSN 1788-5264 ; 4.)
Bibliogr.: p. 86. - Összefoglalás román nyelven
ISBN 978-963-9815-07-0 fűzött
Erdély - katolikus egyház - statisztikai adatközlés - 18. század - történelmi forrás
282(439.21)"17"(083.41)(093)
[AN 2805457]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2009.
Benyik György (1952-)
   Igéző leckék : elmélkedések a liturgikus év B ciklusának szentleckéiről / Benyik György. - Szeged : Agapé, 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-458-348-6 fűzött
bibliamagyarázat - prédikáció
22.07 *** 252
[AN 2805436]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2009.
Calvin, Jean (1509-1564)
   Kik a boldogok? : igehirdetések Máté evangéliuma ... és Lukács evangéliuma ... alapján / Kálvin János ; [ford. Nagy Sándor Béla]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 87 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-103-0 fűzött : 500,- Ft
prédikáció - bibliamagyarázat
252.8 *** 226.07
[AN 2812271]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 8. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Brazília - Santiago de Compostela - portugál nyelvű irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 869.0-31(81)=945.11
[AN 2812263]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2009.
Einhorn, Lena (1954-)
Vad hände på vägen till Damaskus? (magyar)
   Mi történt a damaszkuszi úton? : nyomozás a valóságos názáreti Jézus után / Lena Einhorn ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Corvina, 2009. - 307 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5782-0 fűzött : 2690,- Ft
Jézus
Pál (apostol) (8?-67)
Biblia. Újszövetség
apostol - bibliamagyarázat
225.07 *** 232.9 *** 281.2(092)Pál_apostol
[AN 2809444]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2009.
Faber, Erika Papp (1938-)
Our Mother's tears (magyar)
   Égi Édesanyánk könnyei : tizenkét könnyező Mária-kép a Kárpát-medencében / írta, ... ford., jav. és bőv. Papp Faber Erika. - Budapest : Romanika, 2008. - 127 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; [12.])
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-87287-5-3 kötött : 2990,- Ft
Kárpát-medence - mariológia - csoda - kegykép
248.159.4(4-11) *** 232.931.8(4-11) *** 246.3(4-11)
[AN 2809071]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2009.
Fekete Csaba
   A Praxis pietatis egyes imádságai a hazai református liturgia és kegyesség történetében / Fekete Csaba. - Debrecen : DEENK, 2008. - 25 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 58. = 284.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-187-0 fűzött
Bayly, Lewis (1565-1631?). Praxis pietatis
református egyház - szertartáskönyv - ima
264-18 *** 284.2 *** 243
[AN 2805852]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2009.
Filōn Alexandrinos (Kr. e. 20?-Kr. u. 45?)
Peri vioy theoretikoy ī iketōn (magyar)
   Alexandriai Philón: De vita contemplativa / [ford., magyarázatokkal ell.] Adorjáni Zoltán. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2008. - 164 p. ; 20 cm. - (Simeon könyvek, ISSN 1785-4733)
Bibliogr.: 159-164.
ISBN 978-963-9779-10-5 fűzött : 1900,- Ft
zsidó vallási irányzat - zsidó vallásfilozófia - 1. század
296.624.3 *** 1(=924)Filōn_Alexandrinos
[AN 2809308]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2009.
Govinda, Anagarika (1898-1985)
The way of the white clouds (magyar)
   Fehér felhők útja : egy buddhista zarándok Tibetben / Láma Anagarika Govinda (Anangavadzsra Khamszum Vangcsuk) ; [ford. Horváth Erzsébet]. - Budapest : Filosz, 2009. - 381 p. : ill. ; 23 cm. - (Ékajána könyvek, ISSN 2060-6583)
ISBN 978-963-9841-04-8 kötött : 3400,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2809158]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2009.
Gulyás István
   A globális felmelegedésről / Gulyás István. - Budapest : Szerző, 2008. - 128 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-9353-82-4)
vallásos irodalom
244
[AN 2806618]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2009.
   Határmenti meditációk / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2008. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
Megjelent a Kőszegen, 2008. júl. 16-20. között rendezett 7. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó alkalmából
ISBN 978-963-9571-80-8 fűzött : 980,- Ft
evangélikus egyház - vallásos irodalom - ifjúsági mozgalom
244 *** 267.6 *** 284.1
[AN 2807714]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2009.
Huszár Pál (1941-)
   Kálvin János élete, teológusi, reformátori és egyházszervezői munkássága, 1509-1564 / Huszár Pál. - Budapest : Kálvin, 2009. - 222 p. ; 24 cm
Gerinccím: Kálvin János élete és munkássága. - Bibliogr.: p. 220-222.
ISBN 978-963-558-117-7 kötött : 1800,- Ft
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - egyházi személy - református egyház - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 2808150]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2009.
   A közjó az egyház társadalmi tanításában / [... összeáll. és szerk. Beran Ferenc]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 169 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-074-1 fűzött : 1860,- Ft
házasság - család - társadalom - katolikus egyház
265.5 *** 316.6 *** 282
[AN 2805731]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2009.
   Egy közös pont.. : templomunk 150 éve, 1885-2008 / [szerk. Kovács Ágnes et al.] ; [kiad. a polgári Római Katolikus Egyházközség]. - [Polgár] : Római Katolikus Egyházközség, [2008]. - 15 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Polgár - katolikus egyház - templom
282(439-2Polgár) *** 726.54(439-2Polgár)
[AN 2809340]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2009.
   Krisztusra tekintve hittel és reménnyel : ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára / szerk. Béres Tamás, Kodácsy-Simon Eszter, Orosz Gábor Viktor. - Budapest : Luther, 2008. - 381 p. ; 24 cm. - (Eszmecsere, ISSN 1787-5269 ; 4.)
Bibliogr.: p. 363-379.
ISBN 978-963-9571-79-2 fűzött : 3500,- Ft
kereszténység - személyi bibliográfia - emlékkönyv
23/28 *** 012Reuss_A.
[AN 2807086]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2009.
Mari, Arturo
Do zobaczenia w Raju (magyar)
   Találkozunk a Paradicsomban / Arturo Mari ; kérdező Jarosław Mikołajewski ; előszó Stanisław Dziwisz ; magyar előszó Erdő Péter ; ford. Rigó András ; [kiad. Heti Válasz Lap-és Könyvkiadó együttműködésben a Missio Christi Alapítvánnyal]. - [Budapest] : Heti Válasz Lap-és Kvk. : Missio Christi Alapítvány, cop. 2009. - 136, [8] p. : ill., színes ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2008
ISBN 978-963-9461-23-9 kötött : 2490,- Ft
ISBN 963-9461-23-7
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - memoár
262.13(092)János_Pál,_II.(0:82-94)
[AN 2810531]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2009.
Medgyesi István
   A hi-tech-city szellemei / Medgyesi István. - [Tapolca] : Medgyesi I., cop. 2008. - 183 p. ; 20 cm. - (Tudat könyvek)
borító- és gerinccím: A high-tech city szellemei
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9353-79-4)
vallásos irodalom
244
[AN 2805630]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2009.
Molnár Antal (1969-)
   Lehetetlen küldetés? : jezsuiták Erdélyben és Felső-Magyarországon a 16-17. században / Molnár Antal. - Budapest : L'Harmattan : ELTE TDI : Nyitott Kv., 2009. - 286 p. : ill., térk. ; 23 cm. - (TDI könyvek, ISSN 1787-7377 ; 8.)
Bibliogr.: p. 255-275.
ISBN 978-963-236-134-5 fűzött : 2600,- Ft
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Erdély - Felvidék - jezsuiták - 16. század - 17. század
271.5(439.21)"15/16" *** 271.5(439.22)"15/16"
[AN 2809352]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2009.
Oláh Róbert
   A nagyváradi méhészkönyv Püspöki-féle változata / Oláh Róbert. - Debrecen : DEENK, 2008. - p. 177-191. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 66. = 292.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-195-5 fűzött
Püspöki Sülye János (1681-1760)
Magyarország - egyházi személy - református egyház - méhészet - 17. század - 18. század
284.2(439)(092)Püspöki_Sülye_J. *** 638.1
[AN 2805994]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2009.
Participating in God's mission of reconciliation (magyar)
   Részvétel Isten missziójában a kiengesztelődésért : forrásanyag a konfliktushelyzetben élő egyházak számára : a Hit és Egyházszervezet dokumentuma / [ford. Gáncsné Hafenscher Márta]. - Budapest : Luther, 2008. - 123 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9571-72-3 fűzött : 770,- Ft
konfliktus - keresztény egyház - társadalmi hatás
23/28 *** 316.48
[AN 2807701]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2009.
Savelle, Jerry
From devastation to restoration (magyar)
   Pusztulás és helyreállítás : hogyan álljunk talpra életünk legborzasztóbb eseményei után / Jerry Savelle ; [ford. Simon Anna]. - 2. jav. utánny. - Budapest : Új Spirit Kv., 2009, cop. 2000. - 131 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9617-21-6 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 2811957]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2009.
Szathmáry Sándor (1929-)
   Teológiai antropológia dióhéjban : az emberről szóló keresztyén tanítás / Szathmáry Sándor. - 2. kiad. - Budapest : Károli Egy. K., 2008. - 182 p. ; 20 cm. - (Ars docendi, ISSN 2060-0585 ; 3.)
Bibliogr.: p. 179-182.
ISBN 978-963-9808-09-6 fűzött : 2190,- Ft
teológia - embertan
233
[AN 2810606]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2009.
   Tanuló közösségben : a konfirmációi oktatás kézikönyve. - Budapest : Luther, 2008. - 231 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9571-84-6 kötött : 3300,- Ft
bérmálás - tanári segédkönyv
265.2(072)
[AN 2807197]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3302 /2009.
Bencsik Gábor (1954-)
   Cigányokról / Bencsik Gábor. - Budapest : M. Mercurius, 2008. - 180 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 978-963-9872-03-5 kötött : 3600,- Ft
Európa - Magyarország - cigányság - nemzettörténelem - néprajz
316.347(=914.99)(4) *** 930.8(=914.99) *** 316.347(=914.99)(439) *** 39(=914.99)
[AN 2806211]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2009.
Benda Gyula (1943-2005)
   Zsellérből polgár : társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban : Keszthely társadalma, 1740-1849 / Benda Gyula. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2008. - 515 p. ; 22 cm. - (Mikrotörténelem, ISSN 1789-0098 ; 3.)
Bibliogr.: p. 463-496.
ISBN 978-963-236-148-2 fűzött : 4200,- Ft
Keszthely - társadalomtörténet - demográfia - 18. század - 19. század - statisztikai adatközlés
312(439-2Keszthely)"174/184" *** 314(439-2Keszthely)"174/184"(083.41)
[AN 2809137]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2009.
Bishop, Sue
Develop your assertiveness (magyar)
   Asszertivitás / Sue Bishop ; [ford. Galambos Judit és Lakatos László]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 147 p. : ill. ; 22 cm. - (Develor könyvespolc, ISSN 2060-6192)
ISBN 978-963-9912-04-5 fűzött : 1990,- Ft
társadalmi viselkedés - önérvényesítés
316.62 *** 316.77 *** 65.013
[AN 2808076]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2009.
Cseke Péter (1945-)
   A magyar szociográfia erdélyi műhelyei / Cseke Péter. - Budapest : M. Napló, 2008. - 234 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9603-84-4 fűzött : 1995,- Ft
Erdély - szociográfia - kutatás - határon túli magyarság
308 *** 001.89(498.4)(=945.11)
[AN 2805873]
MARC

ANSEL
UTF-83306 /2009.
Csíkos Csaba (1972-)
   Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban / Csíkos Csaba. - [Budapest] : Gondolat, 2009. - 121 p. ; 20 cm. - (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494)
Bibliogr.: p. 112-115.
ISBN 978-963-693-131-5 fűzött : 1100,- Ft
kvantitatív vizsgálat - mintavételes vizsgálat - pedagógia
303.5 *** 303.023 *** 37
[AN 2805958]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2009.
   Az észak-alföldi kistérségek fontosabb adatai, 2007 / [szerk. Novák Géza] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Debrecen ; [Budapest] : KSH, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-235-200-8 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-235-200)
Észak-alföldi régió - demográfia - statisztikai adatközlés
314(439Észak-Alföld)"2007"(083.41)
[AN 2807136]
MARC

ANSEL
UTF-83308 /2009.
Hernai Béla (1884-1964)
   Multietnikus dimenziók - Dél-Magyarország, 1916-1920 = Multi-ethnic dimensions - Southern Hungary, 1916-1920 / [fotó Hernai Béla] ; [a katalógust írta Vándor Andrea] ; [közread. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Pécs : BMMI, 2008. - 89 p. : ill. ; 20 cm
A Pécsett 2008. nov. 6 - dec. 12. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 88-89.
Fűzött
Véménd - etnikai rétegződés - 20. század - fényképalbum - kiállítási katalógus
316.347(=00)(439-2Véménd)"191"(084.12) *** 77.04(439)(092)Hernai_B. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2808055]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2009.
Kéri Katalin (1966-)
   Hölgyek napernyővel : nők a dualizmus kori Magyarországon, 1867-1914 / Kéri Katalin. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2008. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 203-215.
ISBN 978-963-9893-09-2 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - nők a társadalomban - művelődéstörténet - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka
316.37-055.2(439)"186/191" *** 930.85-055.2(439)"186/191"
[AN 2807924]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2009.
Kovács Erzsébet (1954-)
   Pénzügyi adatok statisztikai elemzése : egyetemi tankönyv / Kovács Erzsébet ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi és Számviteli Intézet. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Tanszék Kft., 2009. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-06-6654-1 fűzött
statisztikai elemzés - egyetemi tankönyv
311.2(075.8)
[AN 2812036]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2009.
   Közösség és instabilitás / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Gondolat, 2008. - 233 p. ; 21 cm
A 2008-ban Szegeden azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-125-4 fűzött : 2200,- Ft
közösség - szociálpszichológia - társadalmi viselkedés - lélektan - erkölcs - konferencia-kiadvány
316.45 *** 316.6 *** 159.922.2 *** 172 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2809646]
MARC

ANSEL
UTF-83312 /2009.
   Látás-viszonyok : tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára / szerk. Somlai Péter [et al.] ; a szerkesztésben közrem. Éber Márk Áron. - Budapest : Pallas, 2009. - 545 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88239-0-8 kötött
szociológia - kommunikáció - emlékkönyv
316 *** 316.77
[AN 2809054]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2009.
Papp Zsolt (1968-)
   A szolnoki zsidóság emlékkönyve / Papp Zsolt. - Szolnok ; Budapest : Papp Zs., 2008. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 978-963-06-6010-5 fűzött
Szolnok - zsidóság - helytörténet - történeti feldolgozás
316.347(=924)(439-2Szolnok)(091) *** 943.9-2Szolnok *** 930.8(=924)(439-2Szolnok)
[AN 2806017]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2009.
Tomka Béla (1962-)
   Európa társadalomtörténete a 20. században / Tomka Béla. - Budapest : Osiris, 2009. - 646 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 589-625.
ISBN 978-963-276-012-4 kötött : 4500,- Ft
Európa - társadalomtörténet - 20. század - ezredforduló
316.32(4)"19"
[AN 2809044]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3315 /2009.
   Borlovagok : borrendi díszruhák a Közép-dunántúli régióban / [szerk.] Tóth G. Péter, Makai Betti ; [közread. a] Eszterházy[!] Károly Kastély- és Tájmúzeum. - Pápa : Eszterházy[!] K. Kastély- és Tájmúz., 2008. - 97 p. : ill., színes ; 21 cm
A Balatonfüreden 2008. szept. 20 - okt. 15. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-7208-99-7 kötött
Közép-dunántúli régió - borászat - egyesület - ruházat - borvidék - kiállítási katalógus
391(439.11) *** 061.2(439.11) *** 663.2(439.11) *** 061.4(439-2Pápa)
[AN 2808403]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2009.
Cattrall, Angelina
Quiz book of love (magyar)
   Az élethosszig tartó szerelem és szex kvízkönyve / Angelina Cattrall ; [ford. Szabó István]. - [Budapest] : Barrus, cop. 2009. - 258 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9755-08-6 fűzött : 2350,- Ft
nemi élet - nemek lélektana - szerelem - teszt
392.6 *** 613.88 *** 159.922.1
[AN 2808111]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2009.
   Gyöngyszemek Nagytarcsáról = Perličky z Veľkej Tarče / [kiad. Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata]. - Nagytarcsa : Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata, 2008. - 389 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4802-8 fűzött : 1500,- Ft
Nagytarcsa - magyarországi szlovákok - néprajz - népviselet - fényképalbum
391(=854)(439) *** 316.347(=854)(439-2Nagytarcsa)(084.12)
[AN 2809364]
MARC

ANSEL
UTF-83318 /2009.
   A kis gömböc és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-845-3 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2807177]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2009.
Krupa András (1934-)
   Kalendárne obyčaje / Ondrej Krupa ; [vyd. Slovenský ústav Slovákov v Madʹarsku]. - 2. vyd. - Békéšska Čaba : Slovenský ústav Slovákov v Madʹarsku, 2009-. - 24 cm
magyarországi szlovákok - naptári szokás - néprajz
398.33(=854)(439)
[AN 2810134]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vianoce - Nový rok - Tri krále. - 2009. - 312 p. : ill., kotta
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 978-963-87342-8-0 fűzött
[AN 2810144] MARC

ANSEL
UTF-83320 /2009.
Lantos Miklós (1930-)
   Fából, kőből, sárból : a Dél-Dunántúl népi építészeti öröksége = From wood, stone and mud : the Trans-Danubian folk architecture heritage / Lantos Miklós ; [ford. Sinkovits Balázs]. - Pécs : Pro Pannonia, 2008. - 238 p. : ill. ; 22 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 263-278.
ISBN 978-963-9893-01-6 kötött : 3500,- Ft
Dél-Dunántúl - magyar néprajz - népi építészet - fényképalbum
39(=945.11)(439.11)(084.12) *** 72.031.4(439.11)(084.12) *** 77.04(439)(092)Lantos_M.
[AN 2808182]
MARC

ANSEL
UTF-83321 /2009.
   Mesélő házak : magyarországi német tájházak és tájszobák = Häuser, die uns erzählen : ungarndeutsche Heimatmuseen und Heimatstuben / [szerk. és ford. ... Jaszmann Gabriella] ; [kiad. ... Helytörténeti Gyűjtemény]. - Budaörs : Helytörténeti Gyűjt., 2008. - 121 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6074-7 fűzött
Magyarország - néprajz - nemzetiség - magyarországi németek - múzeum
39(=30)(439) *** 069(439)(036)
[AN 2808446]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2009.
Sánta Alíz
   Szokások, babonák beás közösségekben - gyerekszemmel / Sánta Alíz. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2008. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (WHS student, ISSN 1589-150X ; 2008/1.)
A címoldaon megjelenési évként: 2007. - Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 978-963-642-212-7 fűzött
Magyarország - néprajz - beás cigányok - népszokás
39(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2808099]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2009.
Szökőcs Béla
   Busójárás : fotóalbum = March of the busós : photo album / Szökőcs Béla ; [a ... bevezetőt Ferkov Jakab ... írta]. - Mohács : Szökőcs Á., 2008. - 32, [16] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6333-5 fűzött
Mohács - magyarországi horvátok - farsangi szokás - fényképalbum
398.332.47(=862)(439-2Mohács)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szökőcs_B.
[AN 2807873]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3324 /2009.
Átányi László (1938-)
   Nagyasszonyunk, hazánk reménye! / Átányi László. - Budapest : [Magánkiad.], 2009. - 66 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-06-0127-5)
Magyarország - belpolitika - nemzettudat - magyarság - ezredforduló
323(439)"200" *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2805424]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2009.
Blanco Fernández, Domingo
Principios de filosofía política (magyar)
   A politikai filozófia alapelvei / Domingo Blanco Fernández ; [ford. Welhammer Zsolt]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 349 p. ; 20 cm. - (Politikai filozófia, ISSN 1786-237X)
Bibliogr.: p. 343-349.
ISBN 978-963-7343-08-7 fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9683-71-6)
politikai filozófia
32.001 *** 321.01
[AN 2809174]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2009.
Földeák Iván (1947-)
   Az én Európai Unióm : [hasznos kézikönyv továbbtanuláshoz, munkavállaláshoz és utazáshoz] / Földeák Iván. - Budapest : Korona, 2009. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-268-007-1 fűzött : 2300,- Ft
Európai Unió - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 339.923(4-62)(036)
[AN 2808044]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2009.
Garadnai Zoltán
   Iratok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez, 1963-1968 / Garadnai Zoltán. - Budapest : Gondolat : MOL, cop. 2008. - 513 p. ; 24 cm. - (Magyarország és a világ, ISSN 1787-3940)
Bibliogr.: p. 503-507.
ISBN 978-963-9610-23-1 fűzött : 3850,- Ft
Magyarország - Franciaország - külpolitika - diplomácia - Kádár-korszak - történelmi forrás
327(439)"196"(093) *** 327(44)"196"(093)
[AN 2806133]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2009.
   Konszenzus és küzdelem / szerk. Novák Zoltán, Pétervári Zsolt, Szentpéteri Nagy Richard. - Budapest : Méltányosság Politikaelemző Közp. : L'Harmattan, 2008. - 207 p. : ill. ; 23 cm. - (Méltányosság-könyvek, ISSN 1789-8455)
Bibliogr.: p. 204-207.
ISBN 978-963-236-151-2 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - belpolitika - társadalom - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 316(439)"199/200"
[AN 2809374]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2009.
   Politikai állatfajták : konszenzusos demokrácia, populizmus, szavazóbázisok és parlamenti választások Ausztriában, 2008 / kész. Balogh Róbert [et al.] ; [kiad. a] Magyar Progresszív Társaság Platform. - Budapest : M. Progresszív Társ. Platform, 2008. - 85 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 82-85.
Fűzött
Ausztria - belpolitika - választás - jogrendszer - ezredforduló
323(436)"200" *** 324(436) *** 342.8(436)
[AN 2807443]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2009.
Salamon Konrád (1941-)
   Népi gondolat, harmadik út / Salamon Konrád. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2009. - 75 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8365-66-8 fűzött
Magyarország - népi mozgalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - 20. század
329.73(439)"194/195" *** 943.9"1956"
[AN 2809675]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2009.
Semjén Zsolt (1962-)
   Egyenes úton / Semjén Zsolt. - Budapest : Barankovics Alapítvány, 2008. - 198 p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-85524-8-8 fűzött
Magyarország - belpolitika - országgyűlési képviselő - állam és egyház viszonya - ezredforduló - 20. század
323(439)"200" *** 32(439)(092)Semjén_Zs. *** 322(439)"200"
[AN 2806977]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2009.
Szendrei László
   A turanizmus: ön- és negatív definíciók, értelmezések 1910-től a II. világháborúig / Szendrei László. - Debrecen : DEENK, 2008. - 125 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 61. = 287.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-190-0 fűzött
magyarságkutatás - magyar őstörténet - nemzettudat - két világháború közötti időszak
323.1(=945.11)"191/193" *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 930.8(=941/=945)
[AN 2805737]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3333 /2009.
Arredondo, Francisco
   Keresd meg Egyiptom kincseit! / [Francisco Arredondo rajz.] ; [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-181-5 kötött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2808678]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2009.
Bényei Miklós (1943-)
   Kossuth Lajos trónfosztó beszéde / Bényei Miklós. - Debrecen : DEENK, 2008. - 77 p. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 60. = 286.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-189-4 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
politikus - magyar történelem - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - beszéd - történelmi forrás
943.9"1849"(093) *** 943.9(092)Kossuth_L.(042)
[AN 2805769]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2009.
Coupe, Robert
Roman times (magyar)
   Rómaiak / Robert Coupe ; [... ford. Frey Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Top téma. 2. szint)
ISBN 978-963-9747-19-7 fűzött
Római Birodalom - történelem - gyermekkönyv
937(02.053.2)
[AN 2809428]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2009.
Csukás Judit
   "Eirene, a legkegyelmesebb auguszta" : a reginátus szerepe és forrásai a magyar - bizánci kapcsolatok 11-12. századi történetében / Csukás Judit. - Debrecen : DEENK, 2008. - p. 141-153. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei ; 63. = 289.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-192-4 fűzött
Eiréné (Bizánc: császárné), Szent (1088-1134)
Bizánci Birodalom - történelem - uralkodó - nő - magyar történelem - 11. század - 12. század
949.502"10/11" *** 949.502(092)Eirene *** 943.9"10/11"
[AN 2806001]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2009.
   Documenta neglecta : az 1848. évi erdélyi forradalom forrásait publikáló román akadémiai kiadványból kihagyott iratok : 1848. március 4 - 1848. június 26. / összeáll. és kutatástörténeti bevezetéssel ell. Benkő Samu ; [szerk. Zsupos Zoltán] ; [a szerkesztésben részt vett Katona Csaba, Ólmosi Zoltán] ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2008. - XX, 457 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, román és német nyelven. - Bibliogr.: p. XIX-XX.
ISBN 978-963-631-160-5 kötött
Románia - Erdély - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - levéltári irat - történelmi forrás
943.921"1848"(093) *** 930.253(498)
[AN 2808620]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2009.
   Erdélyi okmánytár : oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez = Codex diplomaticus Transsylvaniae : diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia / bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. - Budapest : Akad. K., 1997-. - 25 cm
A 3. köteten közrem. Hegyi Géza és W. Kovács András. - A bev. tanulmány román és német nyelven is. - Főlapja: Erdély közigazgatási térkép 1301/1350
ISBN 963-05-7246-X *
Erdély - magyar történelem - történelmi forrás
943.921(093.2)
[AN 268755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1340-1359. - 2008. - 638 p. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 47.)
Bibliogr.: p. 13-24.
ISBN 978-963-631-166-7 v.
Erdély - magyar történelem - 14. század - okmánytár
943.921"134/135"(093.2)
[AN 2808936] MARC

ANSEL
UTF-83339 /2009.
Gutheil Jenő (1887-1963)
   Veszprém, Szent Imre városa : adatok Veszprém Szent István-kori történetéhez / írta Gutheil Jenő ; [kiad. a Szent Imre Egyesület és a Művészetek Háza]. - 2. repr. [kiad.]. - [Veszprém] : Szt. Imre Egyes. : Művészetek Háza, [2009]. - 42 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Veszprém : Egyhm. Kvny., 1930. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9105-61-4 fűzött
Veszprém - helytörténet - építészet - Árpád-kor
943.9-2Veszprém *** 72(439-2Veszprém)"10/13"
[AN 2810739]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2009.
Gyárfás Endre (1936-)
   Történelmi kalandok a magyarság múltjában : az államalapítástól a török hódoltsáig / Gyárfás Endre ; [ill. Miguel Quesada]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 102 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-212-6 kötött
magyar történelem - gyermekkönyv
943.9(02.053.2)
[AN 2808820]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2009.
   Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái / fel. szerk. Bana József. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvtára, 2001-. - 24 cm
A 4. köteten borítócímként: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyvei regesztái. - Az 5. köteten a főcím: Győr város tanácsülési és bírósági jegyzőkönyveinek regesztái
Győr - helytörténet - közgyűlés - önkormányzati irat
943.9-2Győr(093) *** 352(439-2Győr)(093)
[AN 921928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1622-1626 / Dominkovits Péter. - 2008. - 167, [8] p. : ill., főként színes. - (Győr városi levéltári füzetek, ISSN 1417-9849 ; 11.)
Bibliogr.
Fűzött
[AN 2806105] MARC

ANSEL
UTF-83342 /2009.
Hegedűs Attila
   Szigetszentmiklós története : ezer év visszatekintése / Hegedűs Attila. - Szigetszentmiklós : Önkormányzat, 2008. - 77 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Szigetszentmiklós értékei, ISSN 2060-4440)
Bibliogr.: p. 71-76.
ISBN 978-963-06-6353-3 fűzött
Szigetszentmiklós - helytörténet
943.9-2Szigetszentmiklós
[AN 2805983]
MARC

ANSEL
UTF-83343 /2009.
Horin, Niki
The eternal army (magyar)
   Hadsereg az öröklétnek : Qin yong : 4 96 darabos puzzle / [írta Niki Horin] ; [... ford. Szász Terézia]. - Budapest : Elektra, cop. 2008. - Lapozó (8) p. : ill., színes ; 39 cm
ISBN 978-963-7053-90-0 kötött
ókori Kína - művelődéstörténet - régészet - foglalkoztatókönyv
904(510) *** 930.85(315) *** 793.9
[AN 2809625]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2009.
   II. Rákóczi Ferenc, az államférfi : tanulmányok a sárospataki országgyűlés 300. évfordulójára / szerk. Tamás Edit. - Sárospatak : [Rákóczi Múz.], 2008. - 413 p. ; 24 cm. - (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 53.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-57-8 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 18. század - 17. század
943.9(092)Rákóczi_F.,_II. *** 943.9"170/173"
[AN 2807342]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2009.
Isidorus Hispalensis (560-636)
   Historia Gothorum, Vandalorum et Suevorum = A gótok, vandálok és szvévek története / Isidorus Hispalensis ; [a latin szöveget gond., a ... fordítást, a tanulmányokat, a jegyzeteket ... kész. Székely Melinda]. - Szeged : JATEPress, 2008. - 103 p. : ill. ; 23 cm
Gerinccím: Historia Gothorum... = A gótok... története. - Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 978-963-482-898-3 fűzött
történelem - gótok - vandálok területe - szvévek területe - krónika - történelmi forrás
936.36(093) *** 936.333(093) *** 936.313(093)
[AN 2808241]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2009.
   Kalendae : studia sollemnia in memoriam Johannis Sarkady / ed. by György Németh. - Debrecen ; Budapest : Univ. of Debrecen Dept. of Ancient History, 2008. - 348 p. : ill. ; 25 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 16.)
A Debrecenben 2007. nov. 27-én tartott emlékülés előadásaival. - Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-138-2 kötött
Fűzött (hibás ISBN 978-963-473-138-2)
ókori Görögország - Római Birodalom - művelődéstörténet - klasszika-filológia - emlékkönyv
930.85(37/38) *** 87
[AN 2806516]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2009.
Kiszely István (1932-)
   A magyarok eredete és ősi kultúrája / Kiszely István. - Bőv. kiad. - Budapest : Püski, 2009. - 2 db (1499 p.) : ill., részben színes ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2000. - Bibliogr.
ISBN 963-9188-84-0 kötött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2810007]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 799 p.
ISBN 963-9188-85-9
[AN 2810014] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 805-1499., [32] t.
ISBN 963-9188-86-7
[AN 2810021] MARC

ANSEL
UTF-83348 /2009.
Kovács István (1945-)
   "Egy a lengyel a magyarral" : a szabadságharc ismeretlen lengyel hősei : történelmi esszék / Kovács István. - Budapest : M. Napló, 2008. - 205, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9603-85-1 kötött : 2520,- Ft
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katona - hadtörténet - 19. század - lengyelek
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 355(439)(=84)"1848/1849"
[AN 2806061]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2009.
Krausz Tamás (1948-)
   Lenin : társadalomelméleti rekonstrukció / Krausz Tamás. - Budapest : Napvilág, 2008. - 547 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 461-485.
ISBN 978-963-9697-32-4 * kötött : 4800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9350-32-4)
Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924)
Szovjetunió - Oroszország - politikus - történelem - szocialista rendszer - kommunista párt - századforduló - 20. század
947(092)Lenin,_V._I. *** 947"190/192" *** 329.15
[AN 2806766]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2009.
   Kulturtransfer und kulturelle Identität : Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde / hrsg. von Károly Csúri, Zoltán Fónagy, Volker Munz. - Szeged : JATEPress ; Wien : Praesens Verl., 2008. - 313 p. ; 23 cm. - (Österreich-Studien Szeged, ISSN 1789-1272 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-891-4 fűzött
ISBN 978-3-7069-0510-7
Osztrák - Magyar Monarchia - művelődéstörténet - kultúra - századforduló
930.85(439)"18/19" *** 930.85(436)"18/19" *** 316.7(436)"18/19" *** 316.7(439)"18/19"
[AN 2808195]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2009.
   Kunszentmárton, a mezőváros / szerk. Barna Gábor, Pusztai Gabriella. - Kunszentmárton ; [Szolnok] : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig.], 2008. - 496 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Bibliogr.: p. 487-496.
ISBN 978-963-9273-47-4 kötött
Kunszentmárton - helytörténet
943.9-2Kunszentmárton
[AN 2800477]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2009.
Lezsák Gabriella, M. (1974-)
   Avarok a Herke-tónál : a kunszállás-fülöpjakabi avar temető története / M. Lezsák Gabriella. - Lakitelek : Antológia, 2008. - 66 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-9354-63-0 fűzött
Fülöpjakab - avarok - régészet
904(369.2) *** 904(439-2Fülöpjakab)"06/08"
[AN 2806910]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2009.
Magyarország. Minisztertanács
   Nagy Ferenc második és harmadik kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei : 1946. november 22. - 1947. május 31. / szerk., a jegyzeteket és a bev. tanulmányt írta Szűcs László és G. Vass István. - Budapest : MOL, 2008. - 2 db (1552 p.) ; 25 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-154-4 v.
Magyarország - magyar történelem - kormány - 1945 utáni időszak - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9"1946/1947"(093.2) *** 328.13(439)"1946/1947"(093.2)
[AN 2809197]
MARC

ANSEL
UTF-8


   A. köt. - 885 p.
[AN 2809207] MARC

ANSEL
UTF-8


   B. köt. - p. 886-1552. : ill.
[AN 2809219] MARC

ANSEL
UTF-83354 /2009.
Makkay János (1933-)
   The excavations of Early Neolithic sites of the Körös culture in the Körös valley, Hungary : the final report : vol. II, figures 1-367: the pottery assemblages and vol. III, figures 1-154: figurines, reliefs, face vessels, handled cups, altars, loomweights and other small finds / by J. Makkay and E. Starnini. - Budapest : Makkay J., 2008. - 591 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87563-7-4 fűzött
Alföld - régészet - újabb kőkor - kerámiaművészet
903(439.14)"634" *** 738(439.14)"634"
[AN 2809742]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2009.
Makkay János (1933-)
   Három hun história Attila gyuláról, Krimhildről és Orsolyáról / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2008. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 63.)
Bibliogr.: p. 77-79. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87563-5-0 fűzött
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
Hun Birodalom - uralkodó - 5. század - magyarságkutatás - monda
936.91(092)Attila *** 398.22 *** 930.8(=945.11)
[AN 2736150]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2009.
Makkay János (1933-)
   Nagy Theoderik utolsó útja a Csodaszarvas nyomában / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2009. - 116 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 65.)
Bibliogr.: p. 112-116. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87563-9-8 fűzött
Theodorik (Keleti Gót Királyság: király), Nagy (453?-526)
uralkodó - gótok - 5. század - 6. század - magyarságkutatás
936.36(092)Theodorik,_Nagy *** 930.8(=945.11)
[AN 2809380]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2009.
Makkay János (1933-)
   Odüsszeusz evezője : a régen sírbaszállt görög héroszok eredete / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2008. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 56.)
Bibliogr.: p. 106-120.
ISBN 978-963-06-1906-6 fűzött
régészet - történelem - művelődéstörténet - indoirániak
930.8(=911/=915) *** 904(=911/=915)
[AN 2809496]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2009.
Makkay János (1933-)
   Szlovákia szlovák múlt nélkül, magyar múlt szlovákok nélkül / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2008. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 62.)
Bibliogr.: p. 94-96.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87563-3-6)
szlovákok - nemzettörténelem
930.8(=854)
[AN 2809522]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2009.
Makkay János (1933-)
   Új magyar ideológia / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2008. - 85 p. : ill. ; 20 cm. - (Tractata minuscula ; 64.)
Bibliogr.: p. 70-72.
ISBN 978-963-87563-8-1 fűzött
művelődéstörténet - nemzettudat - magyarság
930.85(=945.11) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2809540]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2009.
   Michiel de Ruyter és Magyarország / szerk. Bitskey István és Pusztai Gábor ; [közread. a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék]. - Debrecen : DE Néderlandisztika Tansz., 2008. - 251 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Debrecenben 2007. okt. 26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás holland nyelven
ISBN 978-963-473-168-6 fűzött : 2800,- Ft
Ruyter, Michiel Adriaensz de (1607-1676)
Magyarország - Hollandia - történelmi személy - haditengerészet - 17. század - protestáns egyház - konferencia-kiadvány
949.2(092)Ruyter,_M._A. *** 949.2"16" *** 284(439)"16" *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2808625]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2009.
Mihala Ferenc
   Bűntelenül büntetve / Mihala Ferenc. - Izsák : Izsáki Hírek [Szerk.], 2008. - 149 p. : ill. ; 30 cm. - (Izsáki hírek kiskönyvtára, ISSN 1588-628X ; 3.)
ISBN 978-963-88056-0-7 fűzött
Izsák - helytörténet - állami terror - Rákosi-korszak
943.9-2Izsák"195" *** 323.282(439-2Izsák)"195"
[AN 2808228]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2009.
Pálffy János (1804-1857)
   Magyarországi és erdélyi urak : Pálffy János emlékezései / [... sajtó alá rend. Szabó T. Attila] ; [... kibővítette Benkő Samu]. - Budapest : Nap K., 2008. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-11-0 kötött : 3290,- Ft
Pálffy János (1804-1857)
Erdély - Magyarország - történelmi személy - politikus - híres ember - 19. század - memoár
943.9(439.21)"18"(092)(0:82-94) *** 943.9(439)"18"(092)(0:82-94)
[AN 2806853]
MARC

ANSEL
UTF-83363 /2009.
   Pécsi történeti katedra = Cathedra historica Universitatis Quinqueecclesiensis / [szerk. Csabai Zoltán et al.] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet]. - Pécs : PTE BTK Történettud. Int., 2008. - 707 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-87856-6-4)
történelem - régészet - tanulmánygyűjtemény
93/99 *** 903/904 *** 082
[AN 2807381]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2009.
   Régészeti nyomozások Magyarországon / [szerk. Ilon Gábor]. - Budapest : Martin Opitz K., 2008. - 292 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87813-3-8 kötött
Magyarország - régészet - rejtély - művelődéstörténet
904(439) *** 001.94 *** 930.85(439)
[AN 2805916]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2009.
Révész László (1960-)
   Heves megye 10-11. századi temetői / Révész László ; mtársak Fodor László [et al.] ; [tárgyrajzok Bánó Attila és F. Bodnár Katalin] ; [... temetőtérk. Merva Szabina]. - Budapest : MNM : MTA Régészeti Int., 2008. - 491 p., 98 t. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971 ; 5.)
Bibliogr.: p. 482-491. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7061-55-4 kötött (hibás ISBN 978-963-9046-79-5)
Heves megye - régészet - temető - 10. század - 11. század
904(439.133)"09/10" *** 718(439.133)"09/10"
[AN 2806261]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2009.
Szabó Ferenc (1935-)
   Két és fél évszázad az Alföld történetéből : válogatott tanulmányok / Szabó Ferenc. - Szeged : Csongrád M. Lvt. ; [Békéscsaba] : Békés M. Lvt., 2008. - 438, [9] p. : ill. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 25.)
Bibliogr.: p. 427-436.
ISBN 978-963-7237-73-7 kötött
Alföld - helytörténet
943.914
[AN 2805935]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2009.
Szántó Endre
   Hévíz története / Szántó Endre ; [kiad. Hévíz Város Önkormányzata]. - Hévíz : Önkormányzat, 2008. - 71 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-963-88043-0-3 fűzött
Hévíz - helytörténet
943.9-2Hévíz
[AN 2809368]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2009.
Várkonyi Ágnes, R. (1928-)
   Zrínyi Ilona : "Európa legbátrabb asszonya" = Ilona Zrínyi : "Avrupa'nin en cesur kadini" / R. Várkonyi Ágnes ; [... ford. Yilmaz Gülen] ; [közread. a] Magyar - Török Baráti Társaság ... - Budapest : Magyar - Török Baráti Társ., 2008. - 358 p., [26] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-345.
ISBN 978-963-06-0353-9 kötött
Zrínyi Ilona (1643-1703)
Magyarország - történelmi személy - 17. század
943.9(092)Zrínyi_I. *** 943.9"16"
[AN 2806036]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2009.
Wiik, Kalevi
Eurooppalaisten juuret (magyar)
   Az európai népek eredete / Kalevi Wiik ; [ford. Kádár György]. - Budapest : Nap K., cop. 2008. - 437 p., 26 t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 392-404.
ISBN 978-963-9658-50-9 kötött : 4900,- Ft
Európa - őstörténet - nyelvészet - nyelvtörténet
930.8(=00)(4) *** 82.01 *** 801.53
[AN 2806945]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2009.
Zsóka Lajos
   Az én háborúm : egy tizenhat éves levente kalandjai a második világháborúban / Zsóka Lajos. - Gödöllő : Magánkiad., cop. 2008. - 106, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4815-8 fűzött
Zsóka Lajos
magyar történelem - második világháború - memoár
943.9"1944/1945"(0:82-94)
[AN 2806096]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3371 /2009.
Ament Andor
   Az eleki Ament ház monográfiája / írta és szerk. Ament Andor. - Budapest : Ament A., cop. 2008. - 27 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87993-9-5 fűzött
Ament Antal (1861-1931)
Elek - kereskedő - 19. század - 20. század - helyismeret - ház
908.439-2Elek *** 929(439)Ament_A. *** 72(439-2Elek)
[AN 2808348]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2009.
Balogh Szabolcs
   Torockó titkai / [írta Balogh Szabolcs] ; [fotó Hornok Ernő]. - Gyomaendrőd : Rekline Studió, 2008. - 32 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Torockó - helyismeret - fényképalbum
908.498.4-2Torockó(084.12)
[AN 2809351]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2009.
Herendy Csilla
   Településmarketing az információs társadalomban / Herendy Csilla, Murányi Péter. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2008. - 125 p. : ill. ; 26 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 23.)
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-9753-10-5 fűzött
Magyarország - településfejlesztés - marketing - elektronikus ügyintézés
911.37(439) *** 332.1(439) *** 339.138(439) *** 681.3.004.14
[AN 2807675]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2009.
Mészáros László (1939-)
   A Kárpát-medence a mi hazánk : a Szent Korona országainak természeti kincsei és épített öröksége / Mészáros László. - [Győr] : [Mészáros L.], [2008]. - 245, [3] p. : ill., színes ; 24x31 cm
ISBN 978-963-06-5866-9 kötött : 7990,- Ft
Kárpát-medence - Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.4-191(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L. *** 908.439.2(084.12)
[AN 2805653]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2009.
Nagy Miklós Mihály (1961-)
   A magyar hadiutazás históriája / Nagy Miklós Mihály. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-279.
ISBN 978-963-327-466-8 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - felfedező - katona - felfedező utazás - történeti feldolgozás
910.4(100)(=945.11)(092) *** 355(439)(092) *** 910.4(100)(091)
[AN 2807352]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2009.
Ryan, Denise
Under the sea (magyar)
   A tenger mélyén / Denise Ryan ; [... ford. Frey Ágnes]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Top téma. 2. szint)
ISBN 978-963-9747-21-0 fűzött
tenger - gyermekkönyv
908.100(26)(02.053.2) *** 551.46(02.053.2)
[AN 2809449]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2009.
Sára Sándor (1933-)
   India, a szépség koldusa / Sára Sándor ; [szerk. B. Müller Magda] ; [az előszót írta Féjja Sándor] ; [a riportot kész. Kelecsényi László] ; [közread. a] Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány. - [Budapest] : MFFA, 2009. - 213, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
Filmogr.: p. 211-214.
Kötött : 6000,- Ft (hibás ISBN 978-963-87402-3-6)
Sára Sándor (1933-)
India - helyismeret - portré - fényképalbum
908.540(084.12) *** 77.04(439)(092)Sára_S. *** 77.041.5
[AN 2807427]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2009.
Schmidt, Lothar
Andalusien (magyar)
   Andalúzia / Lothar Schmidt ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5759-2 fűzött : 1990,- Ft
Andalúzia - útikönyv
914.681(036)
[AN 2808343]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2009.
   Soproni olvasókönyv II : cikkgyűjtemény 1856-1921 a helyi német lapokból / [szerk.] Hárs József. - Sopron : Papírmanufaktúra Kft., 2008. - XV, 205, XVIII p. : ill. ; 28 cm
Magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6278-9 kötött
Sopron - helyismeret - 19. század - 20. század - sajtótörténet - német nyelv - publicisztika
908.439-2Sopron"185/192"(0:82-92) *** 070(=30)(439-2Sopron)"185/192"
[AN 2808810]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2009.
Szabó József, P. (1931-)
   Távol-Kelet közelről : ünnepek, emberek, hézköznapok / P. Szabó József. - Budapest : Tarsoly : MG-Script, [2008]. - 240 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9570-28-3 kötött
Távol-Kelet - helyismeret
908.5-012
[AN 2806025]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2009.
Szabó József, P. (1931-)
   Thöböt vagy nem Thöböt / P. Szabó József. - Budapest : Tarsoly : MG-Script, [2008]. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9570-30-6 fűzött
Tibet - helyismeret
908.515
[AN 2806145]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2009.
Zolnay Vilmos (1890-1984)
   A régi Budapest a fattyúnyelvben / Zolnay Vilmos, Gedényi Mihály ; [szerk. Fazakas István és Kis Tamás]. - Utánny. - Budapest : Fekete Sas, 2008. - 132, [2] p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 978-963-9680-30-2 fűzött : 800,- Ft
Budapest - helyismeret - magyar nyelv - szlengszótár
908.439-2Bp. *** 809.451.1-086.2-318
[AN 2810596]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3383 /2009.
Boros Zsuzsanna (1946-)
   Parlamentarizmus Magyarországon, 1867-1944 : parlament, pártok, választások / Boros Zsuzsanna, Szabó Dániel. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 402 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 1.)
Bibliogr.: p. 397-402.
ISBN 978-963-284-043-7 kötött
Magyarország - parlamentarizmus - országgyűlés - 19. század - 20. század - egyetemi tankönyv
342.37(439)"186/194"(075.8) *** 342.5(439)"186/194"(075.8) *** 328(439)"186/194"(075.8)
[AN 2807771]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2009.
Böszörményi Judit
   Az önkormányzati feladatellátás alternatív megoldásainak jelene és jövője : aktuális jogi és adózási kérdések / [szerzők Böszörményi Judit, Nagyné Véber Györgyi]. - Budapest : Saldo, 2008. - 149 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-286-5 fűzött
Magyarország - önkormányzati igazgatás - útmutató
352.07(439)(036)
[AN 2807491]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2009.
Breznay Tibor
   Munkajogi ismeretek, 2009 / Breznay Tibor. - Budapest : Kompkonzult, 2009. - 304 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. jan. 5.
ISBN 978-963-9427-68-6 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 2808436]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2009.
Csink Lóránt
   Az államfő jogállása Európában és Magyarországon / Csink Lóránt. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2008. - 157 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 24.)
Bibliogr.: p. 151-157.
ISBN 978-963-9650-42-8 fűzött
Magyarország - Európa - államfő - alkotmányjog
342.511(439) *** 342.511(4)
[AN 2809495]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2009.
   A demokrácia deficitje avagy A deficites hatalomgyakorlás / szerk. Csefkó Ferenc és Horváth Csaba ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs-baranyai Értelmiség Egyesület. - Pécs : PTE ÁJK : Pécs-baranyai Értelmiség Egyes., 2008. - 462 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett 2007 októberében azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-251-6 kötött
Magyarország - demokrácia - államszervezet - konferencia-kiadvány
342.5(439) *** 321.7(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2808396]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2009.
   Elektronikus rendszerek a közigazgatásban / szerk. Zemplén Bertalan. - 2. kiad. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2008. - 165 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9753-13-6 fűzött
Magyarország - közigazgatás - elektronikus ügyintézés - információs társadalom
35(439) *** 681.3.004.14 *** 659.2
[AN 2807343]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2009.
   Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára / szerk. Kiss György [et al.]. - Pécs : PTE ÁJK, 2008. - 434 p. : ill. ; 25 cm. - (Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, ISSN 0324-5934 ; 141.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-227-1 kötött
Magyarország - munkajog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
349.2(439) *** 012Román_L.
[AN 2808359]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2009.
Kőműves József
   Határőrségben : a magyar határőrizet és határvédelem szerveinek története a modern korban / Kőműves József, Nagy György, Ravasz István. - Budapest : Hadtörténeti Int. és Múz., 2008. - 99 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
ISBN 978-963-7097-27-0 fűzött
Magyarország. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. Határőrség
Magyarország - határőrség - idegenrendészet - történeti feldolgozás
351.746.1(439)(091) *** 355.457(439)(091)
[AN 2807319]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2009.
   Lejtős pálya : antidiszkrimináció és esélyegyenlőség / [Majtényi Balázs szerk.]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.
Fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-132-1)
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos megkülönböztetés
342.724(439) *** 342.722(439) *** 316.647.82
[AN 2809335]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2009.
Miletics Pál
   M-citizen : a mobil állampolgár : hazai m-health és m-government megoldások / írta Miletics Pál. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2008. - 84 p. : ill. ; 25 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 25.)
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-9753-12-9 fűzött
Magyarország - egészségügy - elektronikus ügyintézés
35.077(439) *** 364.444(439) *** 681.3.004.14
[AN 2807695]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2009.
Molnár István
   Szellemi tulajdon menedzsment és technológia-transzfer / Molnár István. - Kecskemét : InnovAID Innovációs és Gazd. Tanácsadó Kft., 2008. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6396-0 fűzött
gazdaság - humánerőforrás-menedzsment - szellemi tulajdon
347.77 *** 33 *** 658.3
[AN 2808947]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2009.
   Munkajog, 1999-2007 : munkajogi döntvénytár / Fekete Zsuzsanna [et al.] ; [szerk. Radnay József]. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2007. dec.
ISBN 978-963-258-049-4 fűzött : 19000,- Ft
Magyarország - munkajog - döntvénytár
349.2(439)(094.92)
[AN 2806313]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 826 p.
ISBN 978-963-258-026-5
[AN 2806322] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 829-1646.
ISBN 978-963-258-027-2
[AN 2806327] MARC

ANSEL
UTF-83395 /2009.
Németh Ildikó
   Az elektronikus közigazgatás fél évtizede Magyarországon / írta Németh Ildikó. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2008. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 22.)
Bibliogr.: p. 123-130.
ISBN 978-963-9753-09-9 fűzött
Magyarország - elektronikus ügyintézés - közigazgatás - ezredforduló
35.077(439) *** 681.3.004.14 *** 35(439)"200"
[AN 2807657]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2009.
Neschwara, Christian
   Zwischen Staatsgründung und Anschluss: die Entstehung der Verfassungsordnung der Republik Österreich, 1918-1938 / Christian Neschwara. - Budapest : Rechtsgeschichtliche Forschungsgruppe der UAW an dem Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Eötvös L. Univ., 2008. - 21 p. ; 20 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 58.)
Bibliogr.
Fűzött
Ausztria - jogtörténet - történelem - 20. század
34(436)(091) *** 943.6"191/193"
[AN 2805496]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2009.
Török Tamás Pál
   E-bíróság / írta Török Tamás Pál. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2008. - 98 p. : ill. ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 19.)
ISBN 978-963-9753-07-5 fűzött
Magyarország - vállalati jog - elektronikus ügyintézés - útmutató
347.72(439)(036) *** 681.3.004.14 *** 35(439)
[AN 2807338]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3398 /2009.
Dékány István
   A magyar katonai rádiófelderítés története / Dékány István, Szőnyi István. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 110 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-327-465-1 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - katonai hírszerzés - rádiótechnika
355.413(439)(091) *** 621.396(439)(091) *** 623.62
[AN 2807582]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2009.
Sárközi Sándor (1915-)
   Vitézt énekelek : katonatörténetek / Sárközi Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 159 p. ; 20 cm
Fűzött : 1680,- Ft (hibás ISBN 978-963-9353-71-8)
Magyarország - katona - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - első világháború - második világháború - karcolat
355(439)"184/194"(0:82-43)
[AN 2805648]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3400 /2009.
Adair, John
Decision making & problem solving strategies (magyar)
   Döntéshozatali és problémamegoldó stratégiák / John Adair ; [ford. Varga Katalin]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 99 p. : ill. ; 22 cm. - (Develor könyvespolc, ISSN 2060-6192)
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-963-9912-06-9 fűzött : 1990,- Ft
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 2808045]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2009.
Adair, John
Develop your leadership skills (magyar)
   Vezetői készségek / John Adair ; [ford. Bencsik Júlia]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 79 p. : ill. ; 22 cm. - (Develor könyvespolc, ISSN 2060-6192)
ISBN 978-963-9912-03-8 fűzött : 1990,- Ft
vezetéstudomány - vállalkozásismeret - siker
65.012.4 *** 658.1 *** 65.013
[AN 2808056]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2009.
Csorba Dávid (1975-)
   Doctrina és pietas Tótfalusi Kis Miklós kiadói tevékenységében / Csorba Dávid. - Debrecen : DEENK, 2008. - p. 154-165. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 64. = 290.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-473-193-1 fűzött
Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
Magyarország - nyomdász - nyomdászattörténet - 17. század
655.1(439)(092)Tótfalusi_Kis_M.
[AN 2806007]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2009.
Forsyth, Patrick
Successful time management (magyar)
   Hatékony időgazdálkodás / Patrick Forsyth ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 179 p. : ill. ; 22 cm. - (Develor könyvespolc, ISSN 2060-6192)
ISBN 978-963-9912-05-2 fűzött : 1990,- Ft
vezetéstudomány - munkaidő
65.012.4 *** 65.015.2
[AN 2808061]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2009.
Hegedűs József (1932-)
   Az értékelemzés minőségszemléletű gyakorlata / Hegedűs József, Anwar Mustafa ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2008. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-963-7163-88-3 fűzött
értékelemzés - tankönyv
65.011.47(078) *** 330.13(078)
[AN 2808993]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2009.
Lilley, Roy
Dealing with difficult people (magyar)
   Nehéz emberek kezelése / Roy Lilley ; [ford. Fehérné Torma Magdolna]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 179 p. : ill. ; 22 cm. - (Develor könyvespolc, ISSN 2060-6192)
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-9912-07-6 fűzött : 1990,- Ft
munkalélektan - társadalmi kapcsolat
65.013 *** 316.47
[AN 2808069]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2009.
Mezey Gyula (1944-)
   Bevezetés a döntési módszerekbe / írta Mezey Gyula. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2008-. - 24 cm
döntéselmélet
65.012.22 *** 519.816
[AN 2813088]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2008. - 130 p. : ill. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 24.)
Bibliogr.: p. 128-130.
ISBN 978-963-9753-11-2 fűzött
[AN 2807689] MARC

ANSEL
UTF-83407 /2009.
Mustafa, Anwar (1944-)
   Projektmenedzsment - pályázati projektek : [a projekttervezés és a projekt menedzsment gyakorlati megvalósulása EU projektekben] / Anwar Mustafa, Gubicza Katalin, Tóth Antal ; [közread. a] Szókratész Külgazdasági Akadémia. - Budapest : Szókratész Külgazd. Akad., 2009. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-7163-89-0 fűzött
Európai Unió - projektmenedzsment - pályázat - tankönyv
65.012.4(078) *** 658.1.011.1(078) *** 06.063(4-62)
[AN 2808950]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2009.
Vajkai András
   Az információs társadalom területi és módszertani vizsgálata / írta Vajkai András. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2008. - 132 p. ; 25 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 21.)
Bibliogr.: p. 121-132.
ISBN 978-963-9753-06-8 fűzött
információs társadalom
659.2 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 2807332]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3409 /2009.
Badak Zsuzsanna
   Munkaügyi kalauz, 2008 / Badak Zsuzsanna, Leitemné Varga Márta. - Budapest : Opten Kft., 2008. - 72 p. : ill. ; 22 cm. - (Üzleti navigátor füzetek, ISSN 1789-4271)
Lezárva: 2008. okt. 1.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87460-4-7)
Magyarország - munkaügy - útmutató
331(439)(036)
[AN 2806964]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2009.
Bán Anetta (1975-)
   Gyakorlati helyek és álláslehetőségek a Dunaújvárosi Főiskola hallgatói számára a Közép-dunántúli régióban : kutatási zárótanulmány / kész. Bán Anetta. - Dunaújváros : [Dunaújvárosi Főisk.], 2008. - 92 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 85-92.
Fűzött
Dunaújvárosi Főiskola
Dunaújváros - Közép-dunántúli régió - foglalkoztatottság - főiskola - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.5(439Közép-Dunántúl)"200"(083.41) *** 378.6(439-2Dunaújváros)"200"(083.41)
[AN 2808962]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2009.
Bán Anetta (1975-)
   Munkaerő-piaci felmérés Pusztaszabolcson : kutatási zárótanulmány / kész. Bán Anetta. - Dunaújváros : [Dunaújvárosi Főisk.], 2008. - 40 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Dunaújvárosi Főiskola. - Bibliogr.: p. 39-40.
Fűzött
Pusztaszabolcs - munkaerőpiac - ezredforduló - statisztikai adatközlés
331.5(439-2Pusztaszabolcs)"200"(083.41)
[AN 2808961]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2009.
Csáky István
   Elhitelezett Magyarország : a magyar nemesek és taksások emlékének / Csáky István. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 169 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9888-67-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - pénzügy - magyar történelem - 19. század
336(439)"18" *** 943.9"18"
[AN 2808483]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2009.
Egerszegi Csaba
   Amit az exporthitelekről és exportbiztosításokról tudni kell / Egerszegi Csaba. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2008. - 32 p. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 30.)
ISBN 978-963-9811-20-1 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - vállalkozás - export
334.72(439) *** 339.564(439) *** 336.77(439)
[AN 2808050]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2009.
   Èkonomičeskaâ ocenka innovacionnogo potenciala / Kosenko A. P. [i dr.] ; [izd. Miškolʹckij universitet Èkonomičeskij fakulʹtet, Nacionalʹnyj tehničeskij universitet "HPI" Èkonomičeskij fakulʹtet, Kremenčugskij gosudarstvennyj politehničeskij universitet imeni M. Ostrogradskogo Èkonomičeskij fakulʹtet. - Miškolʹc : ME GTK ; Harʹkov : HPI, 2009. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-863-6 fűzött
innováció - gazdaságtan
330.341.1
[AN 2807906]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2009.
Eőry Tiborné
   Az egyéni védőeszközök kiválasztása. - Budapest : Népszava Kv., 2008. - 46 p. ; 21 cm. - (Munkavédelem vállalkozóknak, ISSN 1786-5301)
Fűzött : ingyenes
Magyarország - munkavédelem - védőfelszerelés
331.45(439) *** 614.89
[AN 2806539]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2009.
   A falusi turizmus helyzete és gazdasági kérdései / szerk. Szabó Bernadett. - Budapest : MTA Társadalomkut. Közp., 2008. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország az ezredfordulón. II., Az agrárium helyzete és jövője, ISSN 1417-8435)
Bibliogr.: p. 199-205.
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-508-567-5)
Magyarország - falusi turizmus - regionális gazdaság - ezredforduló
338.48(439)"199/200" *** 332.1(439)"199/200"
[AN 2806532]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2009.
   A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete : Debrecen, 2007. május 17-18. / szerk. Szikora Veronika ; [Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének és a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének közös kiadványa]. - Debrecen : DE ÁJK : Fome, 2008. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-176-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - fogyasztóvédelem - jogharmonizáció - konferencia-kiadvány
366.5(439) *** 340.137.3(4-62) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2808593]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2009.
Fülöp Sándor
   Példatár a Vállalkozásgazdálkodási ismeretekhez : ügyintézők részére / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, 2009. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-659-6 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 2812096]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2009.
   Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon : gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet / [szerk. Kubinyi András, Laszlovszky József, Szabó Péter]. - Budapest : Martin Opitz K., 2008. - 465 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87813-4-5 kötött (hibás ISBN 963-87813-4-5)
Magyarország - gazdaságtörténet - gazdálkodás - régészet - középkor
338(091)(439)"10/14" *** 63(439)"10/14" *** 904(439)"10/14"
[AN 2806520]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2009.
   A gazdasági élet hangadója : [Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2005-2008] / [szerk. Gulyás Judit]. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Keresk. és Iparkamara, 2008. - 48 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Hajdú-Bihar megye - kereskedelmi kamara - ipar - kamara
334.788.2(439.165)
[AN 2809334]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2009.
Gészné Kocsis Márta
   Tanulószerződéssel a munka világában : amit a tanulószerződésről tudni kell / [... kész. Gészné Kocsis Márta, Pális Ferenc] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2008. - 100 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szakmunkásképző - tanuló - munkaerőpiac - munkaszerződés
331.106.26(439) *** 377.35(439) *** 331.36(439)
[AN 2811940]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2009.
Gyurcsány Ferenc (1961-)
   Megegyezés Magyarország megújításának lehetséges irányáról / [Gyurcsány Ferenc] ; [... kiad. az MSZP Országos Központ]. - [Budapest] : MSZP Orsz. Közp., [2008]. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - gazdasági irányítás - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
338.24(439)"200/201" *** 338(439)"200/201"
[AN 2809303]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2009.
Huszti Zsolt
   Az állami infrastruktúra-beruházások háttere és hatásai egy mintaterületen - Dunaújvárosban és környékén : doktori (PhD) értekezés / Huszti Zsolt. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 21.)
Bibliogr.: p. 137-150. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Dunaújváros - infrastruktúra - állami beruházás - ezredforduló
338.49(439-2Dunújváros)"200" *** 658.152(439-2Dunújváros)"200"
[AN 2806113]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2009.
Illés Mária (1947-)
   Vállalati erőforrásgazdálkodás : példatár / Illés Mária, Kádárné Horváth Ágnes, Szűcsné Markovics Klára ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2008. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076)
[AN 2807736]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2009.
   Innováció és kommunikáció / szerk. Fekete István, Patkós András, Kurtán Lajos. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 229 p. : ill. ; 24 cm + DVD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-020-8 fűzött
innováció - kommunikáció - elektronikus dokumentum
330.341.1 *** 316.77
[AN 2809357]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2009.
   Az iskolateremtő : tanulmánykötet Belyácz Iván 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Ulbert József ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2009. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-87856-9-5)
gazdaságtan - üzemgazdaságtan - emlékkönyv
330 *** 658
[AN 2807792]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2009.
Káldy-Nagy Gyula (1927-)
   A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben / Káldy-Nagy Gyula. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2008. - 401 p. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7237-72-0 kötött
Dél-Alföld - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - demográfia - török hódoltság - történelmi forrás
338(091)(439.14)"157"(093) *** 336.2(439.14)"157"(093) *** 312(439.14)"157"(093)
[AN 2805903]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2009.
Koop, Gary
Analysis of economic data (magyar)
   Közgazdasági adatok elemzése / Gary Koop ; [ford. Cseres-Gergely Zsombor]. - Budapest : Osiris, 2008. - 269 p. : ill. ; 25 cm. - (Eltecon-könyvek, ISSN 2060-6567)
ISBN 978-963-276-011-7 kötött : 3980,- Ft
ökonometria - regressziószámítás - egyetemi tankönyv
330.43(075.8) *** 519.233.5(075.8)
[AN 2809089]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2009.
Kovács Zoltán (1955-)
   Termelésmenedzsment : interaktív bevezetés a termelés tervezésébe, szervezésébe, irányításába / Kovács Zoltán. - Veszprém : Pannon Egy. K., [2008], cop. 2001. - 487 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
termelésszervezés - egyetemi tankönyv
658.5(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2810832]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2009.
   Közel egymáshoz : bemutatkoznak Óbuda-Békásmegyer civil szervezetei / [szerk. Tófejy Éva, Baranyainé Kántor Andrea] ; [kiad. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata]. - [Budapest] : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, cop. 2009. - 166, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88214-0-9 fűzött
Budapest. 3. kerület - civil szervezet
334.012.46(439-2Bp.III.) *** 061.2(439-2Bp.III.)
[AN 2808160]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2009.
Kriskó Csaba
   Magánszemélyek bevallási kötelezettsége : munkáltatói adómegállapítás, önadózás, egyszerűsített bevallás / [szerző Kriskó Csaba]. - Budapest : Saldo, 2009. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-287-2 fűzött
Magyarország - adóbevallás - útmutató
336.2.027(439)(036)
[AN 2807503]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2009.
   A látható kéz : a fejlesztő állam a globalizációban : tanulmányok / szerk. Csáki György. - Budapest : Napvilág K., 2009. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-294.
ISBN 978-963-9697-38-6 fűzött : 3100,- Ft
állami szerepvállalás - gazdasági irányítás - globalizáció
338.24(100) *** 339.9
[AN 2806900]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2009.
Lewis, Michael
Liar's poker (magyar)
   Brókerpóker : [a leleplezett Wall Street] / Michael Lewis ; [ford. Varga Ferenc András]. - Budapest : Alinea, [2009], cop. 2005. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 963-86651-7-3 kötött : 2950,- Ft
Egyesült Államok - tőzsde - amerikai angol irodalom - memoár
336.76(73)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2809456]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2009.
   Neighbours and partners: on the two sides of the border / ed. by István Süli-Zakar. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 402 p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben 2008. nov.10-11-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-170-2 fűzött
Magyarország - Románia - regionális gazdaság - területfejlesztés - együttműködés - határ menti kapcsolat - konferencia-kiadvány
332.1(439-04) *** 332.1(498-04) *** 911.37 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2808670]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2009.
Oliver, David
How to negotiate effectively (magyar)
   Sikeres tárgyalás-technika / David Oliver ; [ford. Boross Anna]. - Budapest : Manager Kvk., 2008. - 167 p. : ill. ; 22 cm. - (Develor könyvespolc, ISSN 2060-6192)
ISBN 978-963-9912-08-3 fűzött : 1990,- Ft
tanácskozás
658.1.012.63
[AN 2808088]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2009.
Raýman János (1956-)
   Pécs szükségpénzei, 1919-1921 / Raýman János. - Pécs : Házmester '98 Kft., 2008. - 338 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pécsi krónika, ISSN 1788-3490)
Bibliogr.: p. 263-278.
ISBN 978-963-87420-4-9 fűzött
Pécs - két világháború közötti időszak - papírpénz
336.747.3(439-2Pécs)"1919/1921"
[AN 2808167]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2009.
   Számvitel alapjai : példatár / Kardos Barbara [et al.] ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, cop. 2008. - 348 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-745-6 fűzött : 3100,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 2809376]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2009.
Teszéri-Rácz Ildikó
   Az ingatlan átruházás jövedelmének adóztatása a gyakorlatban, 2007-2008 / Teszéri-Rácz Ildikó. - Budapest : Gordianus Bt., 2008. - 159 p. ; 24 cm. - (Adószempont)
ISBN 978-963-06-4907-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - ingatlan - adásvétel - jövedelemadó - útmutató
336.272(439)(036) *** 347.751(439)
[AN 2809184]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2009.
Tomka János (1952-)
   A megosztott tudás hatalom / Tomka János. - Budapest : Harmat, 2009. - 284 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-006-8 kötött
tudásmenedzsment
658.1.011.1
[AN 2807752]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2009.
Untener Erika
   Paroli nélkül : [kiadjuk magunkat 2.] / Untener Erika. - Budapest : Szerző, 2008. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5797-6 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - közalkalmazott - vám- és pénzügyőrség - ezredforduló - interjú
336.41.075(439)(092)(047.53)
[AN 2807366]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2009.
Untener Erika
   Tehetségek mundérban : [kiadjuk magunkat 1.] / Untener Erika. - Budapest : Szerző, 2008. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5796-9 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - közalkalmazott - vám- és pénzügyőrség - ezredforduló - interjú
336.41.075(439)(092)(047.53)
[AN 2807356]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2009.
   Vásárszabadalom, céhek, kereskedők a 18-19. századi Marczaliban / [szerk. Szaka Zsolt]. - Marcali : Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartest., 2008. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1217-7865 ; 36.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-06-6453-0 fűzött
Marcali - gazdaságtörténet - ipartörténet - 18. század - 19. század
338.45(439-2Marcali)"17/18 *** 338(091)(439-2Marcali)"17/18"
[AN 2809297]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3443 /2009.
   Az egészségügyi jog nagy kézikönyve / szerk. ... Kovácsy Zsombor. - Budapest : CompLex, cop. 2009. - 1439 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2008. okt. 1.
ISBN 978-963-224-960-5 kötött
Magyarország - egészségügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
364(439)(094)(036) *** 614(439)(094)(036) *** 351.77(439)(094)(036)
[AN 2808384]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2009.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2009 : biztosítás, járulékfizetés, nyilvántartás, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásra jogosultság, nemzetközi társadalombiztosítási szabályok / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2009. - 317 p. ; 29 cm
Lezárva: 2008. dec. 31.
ISBN 978-963-9427-69-3 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2808448]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2009.
   A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 110 éve, 1898-2008 / [fel. szerk. Kallai Árpád]. - Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhely M. Jogú Vár. Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőint., 2008. - 55 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Erzsébet Kórház-Rendelőintézet (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 2807563]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3446 /2009.
Bán Anetta (1975-)
   A Dunaújvárosi Főiskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása : kutatási zárótanulmány / kész. Bán Anetta. - Dunaújváros : [Dunaújvárosi Főisk.], 2008. - 86 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
Fűzött
Dunaújvárosi Főiskola
Dunaújváros - képességvizsgálat - főiskola - ezredforduló - statisztikai adatközlés
371.212.22(439-2Dunaújváros)"200"(083.41) *** 378.6(439-2Dunaújváros)"200"(083.41)
[AN 2808966]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2009.
Demeter Lázár Katalin
   Játszótárs : drámajátékok és kreativitás a fejlesztőpedagógiában 5-10 éveseknek / Demeter Lázár Katalin. - Szentendre : Geobook, 2008. - 149, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 148-149.
ISBN 978-963-87835-3-0 fűzött : 2700,- Ft
drámapedagógia - óvodai nevelés
371.383.1 *** 37.036 *** 372.3
[AN 2806561]
MARC

ANSEL
UTF-83448 /2009.
   Emlékkönyv a szegedi tanítóképző Temesvári körúti épületbe költözése 85. és a középiskola alapítása 50. évfordulója alkalmából / [szerk. Marton Szabolcs] ; [közread. a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola]. - Szeged : Csonka J. Műszaki Szakközépisk. és Szakisk., 2008. - 137 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: Emlékkönyv : 85. (1923-2008), 50. (1958-2008)
ISBN 978-963-06-5932-1 fűzött
Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Szeged)
Szeged - szakközépiskola - szakiskola - műszaki tudomány - iskolai évkönyv
373.6:62(439-2Szeged)(058) *** 377(439-2Szeged)(058)
[AN 2807823]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2009.
Györe Zsófia
   Logopédiai hídépítő középsős és vegyes óvodai csoportoknak valamint az eltérő tantervű általános iskolák előkészítő és első osztálya számára / Györe Zsófia, Leikep Mária Zsófia, Takácsné Papp Zsófia ; [közread. a] Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet. - Szentendre : Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Int., 2008. - 80, [19] p. : ill. ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-5055-7 fűzött
logopédia - iskoláskor előtti nevelés - iskolai nevelés - alsó tagozat - tanári segédkönyv
376.36(072) *** 372.3(072) *** 372.4(072)
[AN 2809328]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2009.
Hegedűs Gyula (1920-2007)
   A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola megalakulása és első évei / Hegedűs Gyula ; [szerk. Szekeres Tamás, Winkler Csaba] ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem, Universitas-Győr Alapítvány. - 2. kiad. - [Győr] : Széchenyi I. Egy. : Universitas-Győr Alapítvány, 2008. - 138 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: A győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola megalakulása és első évei. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9819-37-5 fűzött
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (Győr)
Győr - főiskola - távközléstechnika - közlekedés - 20. század - iskolatörténet
378.662.139(439-2Győr)"194/198" *** 378.665.6(439-2Győr)"194/198"
[AN 2807783]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2009.
   Horváth Árpád emlékezete születésének 100. évfordulóján / [szerk. Baksa Péter, Winkler Csaba]. - [Győr] : Universitas-Győr Kht., [2008]. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Szemelvényekkel Horváth Árpád hátrahagyott írásaiból. - Bibliogr.: p. 114-115.
ISBN 978-963-9819-36-8 fűzött
Horváth Árpád (1907-1990)
Magyarország - pedagógus - technika - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37(439)(092)Horváth_Á. *** 62 *** 012Horváth_Á.
[AN 2807719]
MARC

ANSEL
UTF-83452 /2009.
   Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék, 1998-2008 / [szerk. Erdős Melinda] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. - Debrecen : DE OEC, [2008]. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-89.
ISBN 978-963-473-185-6 kötött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék
Debrecen - egyetem - tanszék - immunológia - gyermekgyógyászat
378.4(439-2Debrecen).096 *** 612.017.1
[AN 2806198]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2009.
   Iskola a homokbuckák között : 125 éves az erdészeti szakoktatás / [szerk. Andrési Pál] ; [kiad. az Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2008. - 312, [11] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5811-9 fűzött
Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium (Ásotthalom)
Ásotthalom - szakmunkásképző - erdészet - iskolai évkönyv
377:630(439-2Ásotthalma)(058)
[AN 2805608]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2009.
   Iskola és történeti emlékezet : egy 1947-48-ban született iskolai ankét / szerk. Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva. - Budapest : Gondolat, 2009. - 402 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 385-388.
ISBN 978-963-693-053-0 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - oktatásügy - oktatástörténet - századforduló - 20. század - memoár
37.014(439)"190/194"(0:82-94)
[AN 2805546]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2009.
Kunos István (1967-)
   Személyiségfejlesztés / Kunos István ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2009. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-661-862-9 fűzött
személyiségfejlesztés
37.03 *** 159.923.2
[AN 2807733]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2009.
László Péter (1953-)
   A dombóvári tanítóképző, 1927-1959 / László Péter. - Szekszárd : László P., 2008. - 132 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 130-131.
ISBN 978-963-06-6422-6 kötött
Dombóvári Apáczai Csere János Állami Tanítónőképző
Dombóvár - tanítóképző - iskolatörténet - 20. század
378.637(439-2Dombóvár)"1927/1959'"
[AN 2806947]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2009.
Mudrák József
   A Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története, 1914-1949 / Mudrák József. - Debrecen : DEENK, 2008. - p. 192-215. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 67. = 293.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-196-2 fűzött
Debreceni Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar
Debrecen - egyetem - bölcsészettudomány
378.4(439-2Debrecen).096"191/194"
[AN 2806027]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2009.
   A neveléstörténet-írás új útjai : a 2007. október 4-5-én Egerben megrendezett neveléstörténeti szimpózium előadásai / szerk. Pukánszky Béla. - Budapest : Gondolat, cop. 2008. - 240 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-132-2 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - neveléstörténet - tudománytörténet - 20. század - ezredforduló - konferencia-kiadvány
37(439)(091)"19/200" *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2805676]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2009.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - 12. kiad. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2008, cop. 1997. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött (hibás ISBN 963-8328-73-8)
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 37.025 *** 159.953.5
[AN 2810186]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2009.
   Regionalisierung - Internationalisierung : X. Symposium "Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa" : Fünfkirchen, 02-05. Oktober 2008 : a "Felnőttképzés története Közép-Európában" X. szimpózium : Pécs, 2008. október 2-5. / [főszerk. ... Sári Mihály] ; [szerk. ... Huszár Zoltán, Várnagy Péter, Zalay Szabolcs] ; [rend., kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar]. - Pécs : PTE FEEK, 2008. - 367 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-265-3 fűzött
Közép-Európa - felnőttoktatás - távoktatás - esti oktatás - konferencia-kiadvány
374.7(4-191)(091) *** 37.018.42/.43(4-191)(091) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2807103]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2009.
   Szakképzési és felsőoktatási szakemberek változó kompetenciakövetelményei : szimpózium : VII. Országos Neveléstudományi Konferencia : 2007. Budapest / szerk. Köpeczi-Bócz Tamás ; [közread. az] Oktatásfejlesztési Observatory. - Budapest : Oktatásfejleszt. Observatory, [2008]. - 48 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-367-6 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - szakképzés - ezredforduló - gyakorlati képzés - pedagógus - konferencia-kiadvány
377(439)"200" *** 378(439)"200" *** 371.213.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2808842]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2009.
   A Szent László Óvoda jubileumi évkönyve, 1993-2008 / [szerk. Móczár Ferencné és Farkas Éva M. Ágnes nővér] ; [közread. a] Szent László Óvoda Alapítvány. - Piliscsaba-Klotildliget : Szent László Óvoda Alapítvány, 2008. - 88 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-5256-8 kötött
Szent László Óvoda (Piliscsaba)
Piliscsaba - óvoda - évkönyv
373.24(439-2Piliscsaba)(058)
[AN 2807536]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2009.
   Tanulás, tanítás, munkaerőpiac : Békéscsaba, 2009. január 22-24. : a Neveléstudományi Egyesület 2009. évi konferenciája és közgyűlése : részletes program, tartalmi összefoglalók / [szerk. Karlovitz János Tibor] ; [... társrend. Szent István Egyetem Gazdasági Kar ...]. - Budapest : Neveléstud. Egyes., 2009. - 94 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6485-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - munkaerőpiac - ezredforduló - konferencia-kiadvány
37.014(439)"200" *** 331.5(439)"200" *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 2806226]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2009.
Varró Oszkár (1954-)
   A sportoló egyetem, 1921-2008 / [szerző Varró Oszkár]. - [Szeged] : Universitas Szeged, 2008. - 178 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178.
ISBN 978-963-87745-4-5 fűzött
Szegedi Tudományegyetem
Magyarország - Szeged - egyetem - sportoló
378.4(439-2Szeged) *** 796(439)(092)
[AN 2807766]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3465 /2009.
   Balaton Kékszalagja, 2008 : T-Mobil nagydíj és MOL fesztivál / Erdős Géza [et al.] ; [szerk. Szekeres László]. - Budajenő : Panoráma Kft., 2008. - 200 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87936-0-7 kötött : 12000,- Ft
Balaton - vitorlázás - fényképalbum
797.14(439)(285.2Balaton)(084.12)
[AN 2805895]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2009.
Becker, Torsten
Perlentiere natürlich schön (magyar)
   Varázslatos állatvilág gyöngyből : a természet képére formálva / Torsten Becker ; [a magyar változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-85-6 fűzött : 790,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2807850]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2009.
Békés Sándor (1940-)
   Elröppent évek : a zóki Várhegytől a mongol Altájig : vadásznapló, 2003-2007 / Békés Sándor. - Pécs : Kódex, 2008. - 303 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87160-6-4 kötött : 3680,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - napló
799.2(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2807988]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2009.
Blücher, Laura
Oster-Bastelspass mit Papier & Filz (magyar)
   Húsvéti díszek és ajándékok / Laura Blücher ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 89.)
ISBN 978-963-278-051-1 fűzött : 995,- Ft
díszítőművészet - húsvét - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 2809244]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2009.
Hencsei Pál (1939-)
   Az MTK százhúsz éve / Hencsei Pál ; [közread. az] MTK-Erzsébetváros. - Budapest : MTK-Erzsébetváros, 2008. - 166 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Tokban
ISBN 978-963-06-5994-9 kötött
Magyar Testgyakorlók Köre - Erzsébetváros Sportegyesület
Budapest - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Bp.)MTK *** 061.2(439-2Bp.)MTK
[AN 2807770]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2009.
Jákó Péter (1936-)
   Tiltott készítmények és módszerek - hatásuk és kockázatuk / Jákó Péter. - Budapest : Krea-Fitt, 2008. - 26 p. : ill., színes ; 23 cm. - ("Sportorvoslás a gyakorlatban" sorozat, ISSN 2060-5137)
ISBN 978-963-88102-0-5 fűzött
izgatószer - sport - kábítószer
796.011.5:178.8 *** 663.99
[AN 2806089]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2009.
Kun László (1931-2000)
   Egyetemes testnevelés- és sporttörténet / Kun László. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1998. - 409 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 409-[410].
ISBN 978-963-18-8390-9 fűzött : 2470,- Ft
sporttörténet - testnevelés - egyetemi tankönyv
796(091)(075.8)
[AN 2811945]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2009.
Milan, Kornelia
Klemmentinis für Kinder (magyar)
   Csipeszcsodák gyerekeknek : barkácsötletek csipeszekkel / Kornelia Milan ; [a magyar változatot kész. Gömöriné Lengyel Diána]. - Szeged : Maxim, [2008]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + 2 mell. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-87-0 fűzött : 690,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 2807859]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2009.
Täubner, Armin
Lustiges aus Eierkartons (magyar)
   Játékok tojástartóból / Armin Täubner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 90.)
ISBN 978-963-278-052-8 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2809249]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2009.
   Több mint játék : szabadtéri játékok gyerekeknek és fiataloknak / [szerk. Lohász Cecília és Sőregi Viktória] ; [a fordításban közrem. Bényi Katalin et al.] ; [kiad. a Természetjáró Fiatalok Szövetsége]. - [Budapest] : TFSZ, [2008]. - 151, [8] p. : ill. ; 23 cm
A ford. Neuman, Jan "Education and learning through outdoor activities" és Bartuněk, Dušan - Martin, Andy "Games in nature" c. műve alapján kész. - Bibliogr.: p. [152].
ISBN 978-963-06-5613-9 fűzött
játék szabadban
793/794 *** 796.1
[AN 2806560]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2009.
Varga Zoltán (1945-|)
   Valahogy mindig félúton / Varga Zoltán. - [Budapest] : Apriori International, cop. 2008. - 223 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-87956-1-8 kötött : 4200,- Ft
Varga Zoltán (1945-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - memoár
796.332(439)(092)Varga_Z.(0:82-94)
[AN 2810159]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3476 /2009.
   Amator artium : XX. Országos Képző- és Iparművészeti Tárlat Győr-Moson-Sopron Megyei Kiállítása / [kiad. a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Közhasznú Társaság]. - Győr : Bartók B. M. Művel. Közp., 2008. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - képzőművészet - iparművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439.114)"200" *** 745(439.114)"200" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 2809359]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2009.
   Antal-Lusztig-gyűjtemény : a pécsi válogatás, 2006-2008 : a huszadik század első felének magyar művészete / [a műtárgyakat vál. Antal Péter és Várkonyi György] ; [a műtárgyjegyzéket és a dokumentációt összeáll. Várkonyi György és Tóth Károly]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2009. - 189 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 189-[190.]. - Műjegyz.: p. 177-187.
ISBN 978-963-9731-79-0 kötött : 4595,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 20. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
73/76(439)"190/195" *** 069.017(439)Antal-Lusztig *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2806559]
MARC

ANSEL
UTF-83478 /2009.
Bibó István (1941-)
   Pollack Mihály / Bibó István. - Budapest : Holnap, 2008. - 187 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 180-182. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-346-850-0 kötött : 8800,- Ft
Pollack Mihály (1773-1855)
Magyarország - építész - 18. század - 19. század
72(439)(092)Pollack_M.
[AN 2807888]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2009.
Bratis, Zeus
   A nagy piramis egy világtérkép / Zeus Bratis. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 168 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-9888-63-0 fűzött : 2490,- Ft
piramis - történelem - művelődéstörténet - ókori Egyiptom - rejtély
726.853(32) *** 932 *** 930.85(32) *** 001.94
[AN 2808535]
MARC

ANSEL
UTF-83480 /2009.
   Breuer Marcell : elvek és eredmények = Marcel Breuer : principles and results / vál. és szerk. ... Ernyey Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2008. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-11-5 kötött : 2800,- Ft
Breuer Marcel (1902-1981)
Egyesült Államok - építész - iparművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - bútor
72(73)(=945.11)(092)Breuer_M. *** 749.1(73)(=945.11)(092)Breuer_M.
[AN 2807798]
MARC

ANSEL
UTF-83481 /2009.
Csíkszentmihályi Róbert (1940-)
   Csíkszentmihályi Róbert / [szöveg ... Szakolczay Lajos]. - Budapest : Ráday Galéria, 2009. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 7.)
A Ráday Galériában 2008. nov. 6 - 2008. dec. 7. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87657-9-6 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Csíkszentmihályi_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2806181]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2009.
Denes, Agnes (1931-)
   A harmadik évezred művészete - egy új világkép teremtése : [retrospektív kiállítás] : [2008. szeptember 26 - december 7.] = Art for the third millennium - creating a new world view : [a retrospective] : [26 September - 7 December 2008] / Agnes Denes ; [a kiállítást rend. ... Kopeczky Róna] ; [kiad. ... Ludwig Műzeum - Kortárs Művészeti Múzeum]. - Budapest : Lumú, [2008]. - 16 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(=945.11)(73)Denes,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2809320]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2009.
Détshy Mihály (1922-2007)
   Sárospatak vára / Détshy Mihály ; [fotó Váradi László]. - Utánny. - Sárospatak : [MNM Rákóczi Múz.], 2008, cop. 2002. - 359 p., [48] t. : ill. ; 24 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 43.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7061-58-5 fűzött
Sárospatak - vár - helytörténet
728.81(439-2Sárospatak)(091) *** 943.9-2Sárospatak
[AN 2808807]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2009.
Drabik István (1969-)
   Drabik István / [szöveg ... Szabó Noémi]. - Budapest : Ráday Galéria, 2008. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 6.)
A Ráday Galériában 2008. dec. 3 - 2009. jan. 4. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87657-8-9 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - szobrász - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Drabik_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2806201]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2009.
   Elképzelés : a magyar konceptművészet kezdetei : Beke László gyűjteménye, 1971 / [szerk. Beke László] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészete Egyesület OSAS, tranzit.hu. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes. OSAS : tranzit.hu, 2008. - XVIII, 214, XIX-XXIII p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87444-5-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - 1945 utáni időszak - konceptuális művészet
73/76(439)"197" *** 069.017(439)Beke
[AN 2805984]
MARC

ANSEL
UTF-83486 /2009.
Gariff, David
The world's most influential painters and the artists they inspired (magyar)
   Festők, akik ihletet adtak és akiket megihlettek : miként hatottak egymásra a nyugati művészet nagy mesterei két évezred során / David Gariff, Eric Denker, Dennis P. Weller ; [magyar szöveg Résch Éva, Erdeős Zsuzsanna, Pfisztner Gábor]. - Budapest : Officina, cop. 2009. - 192 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9705-48-7 kötött : 5750,- Ft
festészet
75(100)
[AN 2808029]
MARC

ANSEL
UTF-83487 /2009.
Gyécsek József (1970-)
   Entrópia = Entropy = Entropie / Gyécsek József. - [Budapest] : [ArtBázis], [2008]. - 31 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
A 2008. dec. 15 - 2009. febr. 5. között Budapesten, az ArtBázis Összművészeti Műhely által rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gyécsek_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2806553]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2009.
Hollingsworth, Mary
L'arte nella storia dell'uomo (magyar)
   Egyetemes művészettörténet : építészet, szobrászat, festészet / Mary Hollingsworth ; [Giulio Carlo Argan bevezetésével]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 507 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Balázs István. - Megj. "Művészetek világtörténete" címmel is
ISBN 978-963-445-057-3 kötött
művészettörténet
7(100)(091)
[AN 2808701]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2009.
   In memoriam Leonardo da Vinci - a titkos mindenség / [a kiállítás kurátora ... Sashegyi Gabriella] ; [közread. a] Kortárs Galéria. - Tatabánya : Kortárs Galéria, [2008]. - 33 p. : ill., színes ; 30 cm
A Kortárs Galéria kiállítás-sorozatának hatodik rendezvényét 2008. nov. 7 - 2009. jan. 1-ig tartották. - A címoldalon számozási adatként: No. 114
ISBN 978-963-87280-3-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 2808765]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2009.
   Julianus barát budavári szobra / [összeáll. Praimajer Mária]. - Budapest : Lánchíd Kör, 2009. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lánchíd köri füzetek ; 5.)
A 2004. jan. 25-én Budapesten tartott megemlékezésen elhangzott előadások szerkesztett anyagával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6675-6 fűzött
Julianus (domonkos) (13. sz)
Antal Károly (1909-1994)
Magyarország - Budapest - szobor - szerzetes - 13. század - szobrász - 20. század
73(439)(092)Antal_K. *** 73.027.1(439-2Bp.) *** 271.2(439)(092)Julianus
[AN 2809148]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2009.
   Kritikai minták : Pécs építészete '98-'08 / [a kiállítás kurátora Szabó Levente] ; [közread. a Kortárs Magyar Fotográfia Alapítvány]. - [Pécs] : Kortárs M. Fotográfia Alapítvány, 2008. - [24] p. : ill., főként színes ; 20x21 cm
A Pécsett 2008. dec. 29-től 2009. febr. 22-ig azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88202-0-4 fűzött
Pécs - építészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439-2Pécs)"199/200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2808043]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2009.
Lajta Gábor (1955-)
   Lajta Gábor / [esszé ... Sturcz János]. - Budapest : Ráday Galéria, 2009. - 139 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 8.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 3.
ISBN 978-963-88121-1-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Lajta_G.
[AN 2806209]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2009.
   Magyarország műemlékjegyzéke / [sorozatszerk. Haris Andrea, Somorjay Sélysette] ; [mtárs Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. - Budapest : KÖH, 2005-. - ill. ; 24 cm
ISBN 963-86510-7-5 fűzött
Magyarország - műemlékjegyzék
72(439)(083.8)
[AN 2571029]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Fejér megye / [szerk. Bardoly István, Haris Andrea] ; [a jegyzéket összeáll. D. Mezey Alice]. - 2008. - 191 p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7474-19-4
Fejér (megye) - műemlékjegyzék
72(439.118)(083.8)
[AN 2797510] MARC

ANSEL
UTF-83494 /2009.
Matyikó Tibor (1957-)
   Vallomás a természetről : ecsettel és ceruzával / Matyikó Tibor. - [Eger] : Matyikó T., cop. 2008. - 112 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A bev. német és angol nyelven is
Kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - tájkép
75(439)(092)Matyikó_T. *** 75.047
[AN 2807634]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2009.
Moras, Ingrid
Farbenfrohes Mosaik (román)
   Mozaicuri / Ingrid Moras ; [trad. Bökös Emese]. - Budapesta : Ed. Cser, 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Idei creative, ISSN 1788-4527 ; 24.)
ISBN 978-963-278-043-6 fűzött
mozaik - foglalkoztatókönyv
745 *** 379.826
[AN 2809255]
MARC

ANSEL
UTF-83496 /2009.
   Nagy Sándor művészete : freskók és üvegfestmények Pesterzsébeten / [szerk. Lőkös Margit]. - [Budapest] : Stádium, cop. 2008. - 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9156-65-4 kötött : 6800,- Ft
Nagy Sándor (1868-1950)
Magyarország - Budapest. 20. kerület - iparművész - templom - 19. század - 20. század - falfestmény - üvegfestmény - fényképalbum
726.54(439-2Bp.XX.)(084.12) *** 748.5(439)(092)Nagy_S. *** 75.021.335 *** 75.021.333
[AN 2806702]
MARC

ANSEL
UTF-83497 /2009.
   Nyílt forráskódok : szobrászat az építészeti tér mezejében : a Műcsarnok és a Magyar Szobrász Társaság közös szobrászati szimpóziumának (2008. január 10., Műcsarnok) dokumentáló kiadványa. - [Budapest] : Műcsarnok : M. Szobrász Társ., 2008. - 94 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-30-5 fűzött
Magyarország - emlékmű - szobrászat - konferencia-kiadvány
73.05(439) *** 725.945.4(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2806606]
MARC

ANSEL
UTF-83498 /2009.
Pest Megyei Amatőr Tárlat (2008) (Vác ; Dabas)
   Pest Megyei Amatőr Tárlat, 2008 / [rend., közread. a] PMKI. - Budapest : PMKI, 2008. - 205 p. : ill., színes ; 18 cm
A tárlatot Vácon és Dabason rendezték
ISBN 978-963-87273-1-2 fűzött
Pest megye - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439.153)"200" *** 061.4(439-2Vác) *** 061.4(439-2Dabas)
[AN 2806636]
MARC

ANSEL
UTF-83499 /2009.
Richter Sára (1969-)
   Richter Sára / [szöveg ... Füzesi Zsuzsa]. - Budapest : Ráday Galéria, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar iparművészet, ISSN 2060-0127 ; 3.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88121-2-5 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - ezredforduló - 21. század
745.52(439)(092)Richter_S.
[AN 2806142]
MARC

ANSEL
UTF-83500 /2009.
Stern, Steven B.
Die 100 aussergewöhnlichsten Luxus-Resorts der Welt (magyar)
   A világ 100 legjobb luxusüdülője / Steven B. Stern. - Pécs : Alexandra, 2008. - 463 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Gűth Ervin
ISBN 978-963-370-853-8 fűzött
szálloda - fényképalbum
728.51(100)(084.12)
[AN 2809377]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2009.
   Térkompozíció : a BME építészhallgatóinak munkái : HAP Galéria, 2008. 04. 01 - 2008. 04. 18. - Budapest : HAP Galéria, [2008]. - 15 p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - építészet - modelltárgy - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(439)"200" *** 72.021.23 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2809589]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2009.
   Terror Háza, Andrássy út 60 = House of Terror / [ed. by Mária Schmidt] ; [... transl. by Ann Major] ; [publ. by the Public Endowment for Research in Central and East-European History and Society]. - [Budapest] : Publ. Endowment for Research in Central and Eastern-European History and Soc., 2008. - 97 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Csak angol nyelven
ISBN 963-214-648-4 fűzött
Terror Háza Múzeum (Budapest)
Magyarország - Budapest - állami terror - 20. század - múzeum - múzeumi katalógus
069(439-2Bp.)Terror_Háza_Múzeum(036) *** 323.282(439)"194/198"
[AN 2809392]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2009.
Tevelyné Kulcsár Andrea
   Albrecht Dürer és a könyvművészet / Tevelyné Kulcsár Andrea. - Budapest : Remek-Mű K., 2008. - 97, XIII p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-963-06-6341-0 kötött
Dürer, Albrecht (1471-1528)
Németország - festőművész - grafika - könyvművészet - 15. század - 16. század - illusztráció
75(430)(092)Dürer,_A. *** 76.056 *** 09(430)"14/15"
[AN 2805658]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2009.
   Új evangélikus templomok / [szerk. Krähling János, Vukoszávlyev Zorán]. - [Budapest] : Luther, 2008. - 319 p. : ill., részben színes ; 29 cm
"Az evangélikus templomok" c. tanulmány német és angol nyelven is
ISBN 978-963-9571-75-4 kötött : 11300,- Ft
Magyarország - templom - evangélikus egyház - ezredforduló
726.54(439)"199/200" *** 284.1
[AN 2807131]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2009.
Zima Szabolcs
   A civilizáció csodái : [öt évezred emberi alkotásai] / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2009. - 111 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9770-28-7 kötött
építészettörténet - művelődéstörténet
72(100)(091) *** 930.85(100)(091)
[AN 2806299]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3506 /2009.
Capone, Phil
Learn to play the guitar (magyar)
   Gitáriskola kezdőknek : akusztikus és elektromos gitárhoz / Phil Capone ; [... ford. Zöldi Anna]. - Budapest : Officina, cop. 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9705-36-4 kötött : 3990,- Ft
gitár - tankönyv - auditív dokumentum
787.61(078)
[AN 2807707]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2009.
Marton Gyula
   Első Magyar Hanglemezgyár = Premier Record / Marton Gyula, Bajnai Klára. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2008. - 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar gramofonlemez diszkográfia ; 1.)
ISBN 978-963-87966-0-8 fűzött
Első Magyar Hanglemezgyár (Budapest)
Magyarország - vállalat - hanglemezgyártás - diszkográfia
781.97(439) *** 681.854(439) *** 061.5(439)Első_Magyar_Hanglemezgyár_Rt.
[AN 2808539]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2009.
Robecchi, Alessandro (1960-)
Manu Chao (magyar)
   Manu Chao : zene és szabadság / Alessandro Robecchi. - Budapest : Silenos, 2009. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6282-6 fűzött : 2800,- Ft
Chao, Manu (1961-)
Franciaország - dalénekes - 21. század - 20. század
78.067.26.036.7(44)(092)Chao,_M.
[AN 2806535]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2009.
   Rózsa-rózsa, sárgarózsa.. / [... szerk. Török Imréné] ; [kiad. Nótakör Egyesület]. - Sárrétudvari : Nótakör Egyes., 2008. - 46 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Sárrétudvari Nótakör Egyesület
Sárrétudvari - énekkar - magyar nóta - dalszöveg
784.087.68.071(439-2Sárrétudvari) *** 78.067.26(=945.11)
[AN 2809354]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2009.
Simon Géza Gábor (1947-)
   Magyar hanglemeztörténet : 100 éves a magyar hanglemez, 1908-2008 / Simon Géza Gábor ; [közread. a] Jazz Oktatási és Kutatási Alapítvány. - Budapest : Jazz Okt. és Kut. Alapítvány, 2008. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-147.
ISBN 978-963-87966-1-5 fűzött (hibás ISBN 978-963-87966-0-8)
Magyarország - hanglemezgyártás - ipartörténet
681.854(439)(091)
[AN 2808546]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3511 /2009.
Szentirmai László (1950-)
   Bábécé : munkatankönyv óvódapedagógusok, tanítók, anyukák és jószívű érdeklődők számára / Szentirmai László. - [Miskolc] : Fabula, 2003-. - 24 cm
A 2. kötetet közread. a Pest Megyei Közművelődési Intézet
iskolai színjátszás - bábjáték - tanári segédkönyv
792.97(072) *** 371.383.1(072)
[AN 1062720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2008. - 71 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-87273-2-9 fűzött
[AN 2806654] MARC

ANSEL
UTF-83512 /2009.
   Zsánerben : tanulmánykötet / [... Böszörményi Gábor és Kárpáti György szerk.]. - Budapest : M. Filmklubok és Filmbarátok Szövets. : Mozinet, 2009. - 238 p. : ill. ; 18 cm. - (Mozinet-könyvek, ISSN 1789-087X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6497-4 fűzött : 2000,- Ft
filmművészet - műfajtörténet - ezredforduló - cikkgyűjtemény
791.43(100)"200"(045)
[AN 2808037]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3513 /2009.
Agócs Károly
   Estando a la escucha : hallás utáni szövegértési tesztek : [közép- és felsőfok, közös európai referenciakeret szerint B2, ill. C1] / Agócs Károly. - Budapest : Aula, 2008. - 74 p. ; 28 cm + 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-55-0 fűzött
spanyol nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
806.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2806966]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2009.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Magyar - román kisszótár = Dicţionar maghiar - român / Bakos Ferenc, Borza Lucia. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1994. - 625 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
borító- és gerinccím: Magyar - román szótár
ISBN 978-963-05-6786-2 kötött
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590
[AN 2809411]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2009.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Román - magyar kisszótár = Dicţionar român - maghiar / Bakos Ferenc, Dorogman György. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1995. - 659 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
borító- és gerinccím: Román - magyar szótár
ISBN 978-963-05-6876-0 kötött
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=590=945.11
[AN 2809407]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2009.
Balogh Iván
   How to pass Trinity written examination / Balogh Iván, Szűcs Tamás. - [Debrecen] : Dante & Virgil Publ. Co., 2008-. - 26 cm
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2812106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Intermediate stage : grade 8. - 2. jav. és bőv. kiad. - 2008. - VI, 164 p.
ISBN 978-963-06-2875-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2812111] MARC

ANSEL
UTF-83517 /2009.
Bézi Ivett
   Angol teszt kézikönyv megoldási kulcsokkal : közép- és felsőfokon / Bézi Ivett, Máthé Elek, Szollás Krisztina. - 8. kiad. - Budapest : Librotrade, 2008. - 349 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 978-963-7471-19-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2808743]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2009.
Czakó Gábor (1942-)
   Beavatás a magyar észjárásba / Czakó Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Cz Simon Kv., 2008. - 221, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87128-7-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53 *** 800.1
[AN 2808533]
MARC

ANSEL
UTF-83519 /2009.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2004-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2531655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/3., Angol nyelvkönyv : közép előtti szint : pre-intermediate / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2009. - 228 p. : ill.
ISBN 978-963-13-5757-8 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2810092] MARC

ANSEL
UTF-83520 /2009.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - 4. kiad. - Budapest : Corvina, 2005-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2582894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Angol nyelvtani összefoglaló. - 2009. - 111 p. : ill.
ISBN 978-963-13-5811-7 fűzött : 990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2810077] MARC

ANSEL
UTF-83521 /2009.
   Entertainment [elektronikus dok.] = Szórakozás. - Hangzó anyag. - Budapest ; Nyíregyháza : Channel Nyelviskola, [2008]. - 1 CD (57 min) ; 12 cm. - (Your channel, your way, ISSN 2060-6575)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88063-1-4 : 2480,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2808406]
MARC

ANSEL
UTF-83522 /2009.
Gulyás Péter Pál
   A der-die-das-rejtély : ősnyelvtani magánnyomozás / Gulyás Péter Pál. - Budapest : Szerző, 2009. - 134 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5724-2 fűzött
nyelvtörténet - hipotézis
801.53(089.3)
[AN 2805646]
MARC

ANSEL
UTF-83523 /2009.
   Holiday [elektronikus dok.] = Utazás, nyaralás. - Hangzó anyag. - Budapest ; Nyíregyháza : Channel Nyelviskola, [2008]. - 1 CD (46 min) ; 12 cm. - (Your channel, your way, ISSN 2060-6575)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88063-2-1 : 2480,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2808395]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2009.
Hunyadi, Claire
   Réussir son test auditif : hallás utáni szövegértési tesztek : [francia] : [közép- és felsőfok, közös európai referenciakeret szerint B2, ill. C1] / Claire Hunyadi, Domján Andrea, Messmer Lili. - Budapest : Aula, 2009. - 105 p. ; 28 cm + CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-61-1 fűzött
francia nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2806978]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2009.
Koós Eszter
   Kisszótár : magyar - görög, görög - magyar = Mikro lexiko : oyggro - ellīniko, ellīno - oyggriko / Koós Eszter. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 440 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-09-5806-6 fűzött : 2400,- Ft
újgörög nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=75=945.11 *** 801.323=945.11=75
[AN 2808302]
MARC

ANSEL
UTF-83526 /2009.
Lengyel Zsolt (1944-)
   Magyar asszociációs normák enciklopédiája / Lengyel Zsolt. - Budapest : Tinta, 2008-. - 24 cm
magyar nyelv - képzettársítás - szókincs - egynyelvű szótár
809.451.1-3 *** 159.953.32
[AN 2806077]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 526 p. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 87.)
ISBN 978-963-9902-11-4 fűzött : 2990,- Ft
[AN 2806081] MARC

ANSEL
UTF-83527 /2009.
   Magyar - német - magyar jogi szakszótár. - Utánny. - Budapest : Complex, 2009. - 478 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-224-713-7 * kötött (hibás ISBN 978-963-224-713-2)
magyar nyelv - német nyelv - jogtudomány - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 34
[AN 2809412]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2009.
   Meals and menus [elektronikus dok.] = Étkezés. - Hangzó anyag. - Budapest ; Nyíregyháza : Channel Nyelviskola, [2008]. - 1 CD (50 min) ; 12 cm. - (Your channel, your way, ISSN 2060-6575)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88063-0-7 : 2480,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2808412]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2009.
   A morfológiától a pragmatikáig : tanulmányok Pete István 80. születésnapjára / szerk. Bibok Károly. - Szeged : JATEPress, 2008. - 103 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-900-3 fűzött
nyelvészet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
800.1 *** 012Pete_I.
[AN 2808222]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2009.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Practice book in English phonetics and phonology / Ádám Nádasdy. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2003. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 978-963-19-4565-2 fűzött : 1700,- Ft
angol nyelv - fonetika - egyetemi tankönyv - példatár
802.0-4(075.8)(076)=00
[AN 2809508]
MARC

ANSEL
UTF-83531 /2009.
   Papers from the Mókus conference / ed. by László Kálmán. - Budapest : Tinta, 2008. - 150 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 84.)
A 2007. szept. 21-23. között Balatonszemesen a Mókus panzióban rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-05-3 fűzött
nyelvészet - alaktan - fonológia - konferencia-kiadvány
801.4 *** 801.55 *** 061.3(439-2Balatonszemes)
[AN 2806067]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2009.
Zugor István (1903-1984)
   Holland - magyar kisszótár = Nederlands - Hongaars woordenboek / Zugor István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1968. - [4], 860 p. ; 15 cm. - (Kisszótár, ISSN 0324-7562)
borító- és gerinccím: Holland - magyar szótár
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-6499-1)
holland nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=393.1=945.11
[AN 2809404]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3533 /2009.
   "Du sexe, rien d'autre" : sexualité, sexe(s) et genres dans les études françaises : actes du colloque des Journées d'études françaises, Debrecen, 4-6 octobre 2007 / [réd. Sándor Kálai, Ildikó Lőrinszky, Franciska Skutta]. - Debrecen : [Kossuth Egy. K.], 2008. - 271 p. ; 24 cm. - (Studia Romanica de Debrecen. Hors série)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-173-3 fűzött
francia irodalom története - irodalmi motívum - erotika - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
840(091)"18/19" *** 392.6 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2806376]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2009.
   Írott és olvasott identitás : az önéletrajzi műfajok kontextusai / szerk. Mekis D. János és Z. Varga Zoltán. - Pécs : L'Harmattan : PTE Modern Irodalomtört. és Irodalomelm. Tansz., 2008. - 380 p. ; 23 cm. - (Szöveg és emlékezet, ISSN 1588-4740)
ISBN 978-963-236-117-8 fűzött : 3500,- Ft
irodalomtörténet - műfajtörténet - narratológia - memoár - önéletrajz
82.01-312.6 *** 82.01-94 *** 82(091)-94
[AN 2809295]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2009.
Kiss Anna (1961-)
   Bűnbe esett irodalmi hősök : jog és irodalom / Kiss Anna ; [a képeket rajz. Sándor Viktória]. - Budapest : Publicitas Art Media, 2008. - 119 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6410-3 fűzött
világirodalom története - büntetőjog - jogeset
82(091) *** 343.096
[AN 2808551]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2009.
Klaudy Kinga (1945-)
   Német - magyar fordítástechnika / Klaudy Kinga, Salánki Ágnes. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2000. - 223 p. ; 24 cm. - (A fordítás lexikája és grammatikája, ISSN 1416-1753 ; 1.)
Bibliogr.: p. 217-223.
ISBN 978-963-19-0353-9 fűzött : 1700,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - fordítás - egyetemi tankönyv
82.03 *** 803.0(078)=945.11
[AN 2811949]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2009.
Török László (1963-)
   Janus-arcok : összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások és kommentárok / Török László ; szerk. Mayer Gyula. - Budapest : Typotex, 2008. - 262 p. ; 24 cm. - (Értekezések a magyarországi latinság köréből, ISSN 2060-6397 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-020-6 fűzött : 2800,- Ft
Janus Pannonius (1434-1472)
Magyarország - író - 15. század
871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 2806994]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3538 /2009.
Bakó Endre (1938-)
   Egy új világ ítélőszéke előtt : Gulyás Pál Oláh Gáborról / Bakó Endre. - Debrecen : DEENK, 2008. - p. 166-176. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, ISSN 1588-6468 ; 65. = 291.)
Bibliogr. - Klny.: Könyv és könyvtár, ISSN 0139-1305, 29. köt. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-194-8 fűzött
Gulyás Pál (1899-1944)
Oláh Gábor (1881-1942)
Magyarország - író - századforduló - 20. század
894.511(092)Gulyás_P. *** 894.511(092)Oláh_G.
[AN 2806014]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2009.
Horváth János (1878-1961)
   Horváth János irodalomtörténeti munkái / [szerk. Korompay H. János, Korompay Klára]. - Budapest : Osiris, 2005-. - 20 cm. - (Osiris klasszikusok, ISSN 1218-9006)
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 2566566]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2008. - 1095 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-389-985-4 kötött : 6690,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Arany János (1817-1882)
Magyarország - magyar irodalom története - író - klasszicizmus - 19. század
894.511(091)"18" *** 894.511(092)Petőfi_S. *** 894.511(092)Arany_J. *** 82.015.11
[AN 2808946] MARC

ANSEL
UTF-83540 /2009.
   In memoriam Hamvas Béla : visszaemlékezések Hamvas Bélára / [... szerk. Darabos Pál és Molnár Márton] ; [az interjúkat kész. Bosnyák Sándor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Hamvas Int., 2008. - 295 p. : ill. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
Bibliogr.
ISBN 963-204-590-4 fűzött : 2500,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - 20. század - memoár
894.511(092)Hamvas_B.(0:82-94)
[AN 2806566]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2009.
Kappanyos András (1962-)
   A magyar irodalom képes atlasza / Kappanyos András. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 24x24 cm
ISBN 978-963-346-837-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom története
894.511(092) *** 894.511(091)
[AN 2807955]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2009.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Centrum és periféria / Mohai V. Lajos. - Budapest : Prae.hu, 2008. - 227 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88205-1-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - 20. század
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 2809163]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2009.
   "A Noszty fiú esete Tóth Marival" : tanulmányok / szerk. Milián Orsolya. - Budapest : Gondolat ; Szeged : Pompeji Alapítvány, cop. 2008. - 239 p. ; 20 cm. - (deKON-KÖNYVek, ISSN 1218-621X ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9610-91-0 fűzött : 2350,- Ft
Mikszáth Kálmán (1847-1910). A Noszty fiú esete Tóth Marival
Magyarország - író - 19. század - századforduló - műelemzés
894.511(092)Mikszáth_K. *** 82.01
[AN 2808980]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2009.
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
   Szentkuthy Miklós válogatott levelezése / [... szerk. és a bevezetőt írta Tompa Mária] ; [a szöveget gond. Hernád Imre] ; [közread. a] Hamvas Intézet. - [Budapest] : Hamvas Int., 2008. - 507, [2] p., [15] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87708-0-6 kötött
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
Magyarország - író - 20. század - levelezés
894.511(092)Szentkuthy_M.(044)
[AN 2806625]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2009.
Szirtes Gábor (1946-)
   Két szólamban : Lovász Pál pályaképe / Szirtes Gábor. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2008. - 285 p. : ill. ; 25 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 270-274.
ISBN 978-963-9893-10-8 * kötött : 2980,- Ft (hibás ISBN 978-963-9498-10-8)
Lovász Pál (1896-1975)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Lovász_P.
[AN 2807904]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2009.
   "Zsindelytetős régi háznak voltam gyermeke" : foglalkoztató füzet : Babits Mihály Emlékház / [összeáll. Lovas Csilla]. - Szekszárd : Wosinsky Mór M. Múz., cop. 2008. - 17 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Szekszárdi múzeumi foglalkoztató füzetek, ISSN 2060-3460 ; 2.)
ISBN 978-963-7209-28-4 fűzött
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
894.511(092)Babits_M.(02.053.2) *** 087.5
[AN 2807354]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3547 /2009.
   365 állatmese / [rajz. Margarita Menéndez] ; [ford. Kovács Zsuzsanna]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 308 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-063-4 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 2808812]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2009.
   365 legenda / [rajz. José Pérez Montero] ; [ford. Rozsnyai Katalin]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 286, [6] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-064-1 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 2808871]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2009.
Abe Kōbō (1924-1993)
Daiyon kampyōki (magyar)
   A negyedik jégkorszak / Abe Kóbó ; [ford. Karig Sára]. - Budapest : Palatinus, 2008. - 292 p. ; 15 cm. - (Extrém könyvek, ISSN 2060-6389)
ISBN 978-963-274-007-2 fűzött : 2800,- Ft
japán irodalom - fantasztikus regény
895.6-312.9=945.11
[AN 2807037]
MARC

ANSEL
UTF-83550 /2009.
Austen, Jane (1775-1817)
   Szerelmek és ballépések : Jane Austen füveskönyve / [vál. és ford. Mártha Bence]. - Szeged : Lazi, cop. 2008. - 138, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-018-8 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - idézetgyűjtemény
820-84=945.11
[AN 2807744]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2009.
Bernard, Hannah
Baby Chase (magyar)
   Az ősi módszer / Hannah Bernard ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 419.)
ISBN 978-963-537-939-2 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808610]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2009.
Block, Lawrence (1938-)
Out on the cutting edge (magyar)
   A penge élén / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2009. - 208 p. ; 21 cm. - (Matt Scudder sorozat)
ISBN 978-963-9868-28-1 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2808063]
MARC

ANSEL
UTF-83553 /2009.
Broadrick, Annette
MacGowan meets his match (magyar)
   Három a kislány / Annette Broadrick ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 420.)
ISBN 978-963-537-940-8 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808602]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2009.
Burton, Tim (1958-)
The melancholy death of oyster boy and other stories (magyar)
   Rímbörtön avagy Az osztrigasrác mélabús halála és más történetek / Tim Burton ; a szerző rajz. ; [ford. Stern Gábor]. - Utánny. - Budapest : Magvető - Xpress.hu, 2009, cop. 2008. - 119, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2693-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2809451]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2009.
Christie, Agatha (1890-1976)
Curtain (magyar)
   Függöny : Poirot utolsó esete / Agatha Christie ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2009. - 243 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8678-2 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2808124]
MARC

ANSEL
UTF-83556 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 5. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-55-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2812251]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 21. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2812266]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2009.
Crais, Robert (1953-)
The watchman (magyar)
   A testőr / Robert Crais ; [ford. Szabó Olimpia]. Az emlékek őrzője / Kim Edwards ; [ford. Frigyik László]. Thunder bay / William Kent Krueger ; [ford. Bozai Ágota]. Kékvérű kémnő / Rhys Bowen ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The watchman. The memory keeper's daughter. Thunder bay. Her royal spyness
ISBN 978-963-9707-93-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény - antológia
820-31(73)(082)=945.11
[AN 2808781]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2009.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Radio Free Albemuth (magyar)
   Szabad Albemuth Rádió / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2009. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-29-8 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2808054]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2009.
Duey, Kathleen
Hoofbeats (magyar)
   Lódobogás / Kathleen Duey ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2007-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2700511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Lara az athenry-i várban. - 2008. - 107 p.
ISBN 978-963-245-028-5 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2807756] MARC

ANSEL
UTF-83561 /2009.
Durrell, Gerald (1925-1995)
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket Kiss Zsuzsa ford.] ; [... az illusztrációkat Réber László kész.]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1982. - 338 p. : ill. ; 20 cm. - (Vidám könyvek, ISSN 0139-4029)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-8681-2 fűzött : 2000,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2812114]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2009.
Erian, Alicia
Towelhead (magyar)
   Abroszfej / Alicia Erian ; [ford. Szabó Helga]. - Budapest : Palatinus, 2008. - 422 p. ; 15 cm. - (Extrém könyvek, ISSN 2060-6389)
ISBN 978-963-274-024-9 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2807125]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2009.
Fargo, Donna
Trust in yourself (magyar)
   Higgy magadban! : gondolatok, amelyekből erőt meríthetünk a nehéz időkben / Donna Fargo. - Pécs : Alexandra, 2009. - [47] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Horváth Viktor
ISBN 978-963-370-862-0 kötött
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2807453]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2009.
Finder, Joseph (1958-)
Power play (magyar)
   Erőpróba / Joseph Finder ; [ford. Uram Tamás]. Rögös út / Will North ; [ford. Bornai Tibor]. Ismerős dal / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. A kristálykoponya / Manda Scott ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Power play. The long walk home. I heard that song before. The crystal skull
ISBN 978-963-289-007-4 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - kalandregény - szerelmes regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-311.3=945.11
[AN 2808713]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2009.
French, Tana
The likeness (magyar)
   A halott hasonmás / Tana French ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2008]. - 551 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-115-0 kötött : 2290,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 2806087]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2009.
Gilgames (magyar)
   Gilgames ; Agyagtáblák üzenete / [ford.] Rákos Sándor ; [közread. az]... Írott Szó Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, cop. 2008. - 315, [4] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9603-82-0 kötött : 2940,- Ft
sumér irodalom - eposz - antológia
892.1-131(082)=945.11
[AN 2805870]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2009.
Gregory, Philippa (1954-)
The queen's fool (magyar)
   A királynő bolondja / Philippa Gregory ; [ford. Megyeri Andrea]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 591 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 591-[592].
ISBN 978-963-274-030-0 fűzött : 3800,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2806703]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2009.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Hamupipőke és más Grimm mesék [elektronikus dok.] / meséli Eszenyi Enikő. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Sony BMG, cop. 2008. - 1 CD (1 h 6 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Márton László és Adamik Lajos. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
német irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2798051]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2009.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
Dewaš ʾarayŵt (magyar)
   Oroszlánméz / David Grossman ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Palatinus, 2009. - 152 p. ; 20 cm. - (Mítosz-sorozat, ISSN 1788-1978)
ISBN 978-963-274-022-5 fűzött : 1800,- Ft
izraeli irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 2806395]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2009.
Hardy, Kate
The Italian doctor's proposal (magyar)
   Dr. Haramia / Kate Hardy ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 364.)
ISBN 978-963-537-947-7 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808582]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2009.
Hardy, Kristin
Vermont Valentine (magyar)
   A juharszirup íze / Kristin Hardy ; [... ford. Dömök Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 217.)
ISBN 978-963-537-946-0 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808552]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2009.
Harris, Joanne (1964-)
Chocolat (magyar)
   Csokoládé / Joanne Harris ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009, cop. 2001. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-003-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2809398]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2009.
Høeg, Peter (1957-)
Kvinden og aben (magyar)
   Az asszony és a majom / Peter Høeg ; [ford. Kertész Judit]. - Budapest : Palatinus, 2008. - 313 p. ; 15 cm. - (Extrém könyvek, ISSN 2060-6389)
ISBN 978-963-274-011-9 fűzött : 2800,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2807132]
MARC

ANSEL
UTF-83574 /2009.
Hugs and thanks and lots of love... for you, Mom (magyar)
   Ölelés, köszönet és rengeteg szeretet neked, Anya : egy különleges könyv az én rendkívüli, fantasztikus és pótolhatatlan édesanyámnak / [vál. Diane Mastromarino]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Kovács Viktor
ISBN 978-963-370-799-9 kötött
amerikai angol irodalom - anya - vers - antológia
820-14(73)(082)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-14)
[AN 2807394]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2009.
Izzo, Jean-Claude (1945-2000)
Total Khéops (magyar)
   Totál káosz / Jean-Claude Izzo ; [ford. Kiss Kornélia]. - [Budapest] : Krimiklub.hu, 2008. - 348 p. ; 17 cm. - (Krimiklub.hu könyvek, ISSN 1789-5723 ; 7.)
ISBN 978-963-87639-7-6 fűzött : 1950,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2807001]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2009.
Jones, Sherry
The jewel of Medina (magyar)
   Aisha, a Próféta szerelme / Sherry Jones ; [ford. Jordán Tamara]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-71-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2808046]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2009.
Kessler, Liz
The tail of Emily Windsnap (magyar)
   Emily, a sellőlány / Liz Kessler ; ill. Sarah Gibb ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 202, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-068-1 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2807754]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2009.
Kundera, Milan (1929-)
Život je jinde (magyar)
   Az élet máshol van / Milan Kundera ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1991. - 321, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8727-7 kötött : 2400,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2810750]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2009.
Lagerlöf, Selma (1858-1940)
Jerusalem (magyar)
   Jeruzsálem / Selma Lagerlöf ; [ford. Gergely Jolán] ; [a fordítást átd. K. Kabai Lóránt]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 529 p. ; 20 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866)
ISBN 978-963-274-026-6 kötött : 3300,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2806694]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2009.
Leonard, Elmore
Glitz (magyar)
   Glanc / Elmore Leonard ; [ford. Hegyi Pál]. - [Budapest] : Krimiklub.hu, 2008. - 421 p. ; 17 cm. - (Krimiklub.hu könyvek, ISSN 1789-5723 ; 6.)
ISBN 978-963-87639-5-2 fűzött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2807043]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2009.
Leonard, Elmore
Stick (magyar)
   Stick / Elmore Leonard ; [ford. Hegyi Pál]. - [Budapest] : Krimiklub.hu, 2008. - 389 p. ; 17 cm. - (Krimiklub.hu könyvek, ISSN 1789-5723 ; 8.)
ISBN 978-963-87639-8-3 fűzött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2806992]
MARC

ANSEL
UTF-83582 /2009.
Maarsen, Jacqueline van (1929-)
Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank (magyar)
   Barátnőm, Anne Frank / Jacqueline van Maarsen ; [ford. Winkler Erika]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2008. - 213 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9725-56-0 fűzött : 2680,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Maarsen, Jacqueline van (1929-)
holland irodalom - memoár
839.31-94=945.11
[AN 2808095]
MARC

ANSEL
UTF-83583 /2009.
MacDonald, Laura
A second chance at love (magyar)
   Fiatalság bolondság / Laura MacDonald ; [... ford. Somló Katalin]. ...az én váram / Marion Lennox ; [... ford. Gärtner Zita]. Kalandorok kíméljenek! / Alison Roberts ; [... ford. Mátyás Mária]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 20.)
Egys. cím: A second chance at love. The doctor's proposal. A mother for his family
ISBN 978-963-537-937-8 fűzött : 1050,- Ft : 7,14 EUR : 215 SKK : 21,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808606]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2009.
Macomber, Debbie
Twenty wishes (magyar)
   Húsz kívánság / Debbie Macomber ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 31.)
ISBN 978-963-537-942-2 fűzött : 1050,- Ft : 7,14 EUR : 215 SKK : 21,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808588]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2009.
McBride, Jule
I thee bed (magyar)
   Esküvő másodkézből / Jule McBride ; [... ford. Csősz Róbert]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 232.)
ISBN 978-963-537-949-1 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808598]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2009.
McBride, Jule
Something borrowed (magyar)
   Hozd a formád! / Jule McBride ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 231.)
ISBN 978-963-537-938-5 fűzött : 495,- Ft : 3,35 EUR : 101 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808568]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2009.
Milburne, Melanie
Bought for her baby (magyar)
   Nem kérek bocsánatot / Melanie Milburne ; [... ford. Marosi Orsolya]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 431.)
ISBN 978-963-537-944-6 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808766]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2009.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
Winnie the Pooh (magyar)
   Micimackó ; Micimackó kuckója / A. A. Milne ; [ford. és átd. Karinthy Frigyes] ; [E. H. Shepard rajz.]. - 27. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Winnie the Pooh ; The house at Pooh Corner
ISBN 978-963-11-8577-5 kötött : 2190,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2808799]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2009.
Monroe, Lucy (1967-)
The Greek's innocent virgin (magyar)
   Messze a fájától.. / Lucy Monroe ; [... ford. Tandori Dezső]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 432.)
ISBN 978-963-537-945-3 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808796]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2009.
Morgan, Sarah (1948-)
The midwife's marriage proposal (magyar)
   Sziklából vizet / Sarah Morgan ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 365.)
ISBN 978-963-537-948-4 * fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON (hibás ISBN 978-963-537-947-7)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2809212]
MARC

ANSEL
UTF-83591 /2009.
Neufeld, Robert (1937-)
Paradise found (magyar)
   Tiltott éden [elektronikus dok.] / Robert Nestall ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (8 h 52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5920-9
angol irodalom - fantasztikus regény - hangoskönyv
820-312.9=945.11
[AN 2806929]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2009.
Nin, Anaïs (1903-1977)
Delta of Venus (magyar)
   Vénusz deltája / Anaïs Nin ; [ford. Turczi István]. - Budapest : Palatinus, 2008. - 346 p. ; 15 cm. - (Extrém könyvek, ISSN 2060-6389)
ISBN 978-963-274-028-7 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-993(73)=945.11
[AN 2807116]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2009.
Pagels, Douglas
100 things to always remember... and one thing to never forget (magyar)
   100 dolog, amire mindig emlékezni kell, és 1, amit sosem szabad elfelejteni : versek az életről, jókívánságok szeretteinknek / Douglas Pagels. - Pécs : Alexandra, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Horváth Viktor
ISBN 978-963-370-863-7 kötött
amerikai angol irodalom - vers
820-14(73)=945.11
[AN 2807418]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2009.
Petričević, Pavao (1952-)
Križevi i ruže (magyar)
   Keresztek és rózsák / Pavao Petričević ; [ford. Mihalik Zsolt]. - Pécs : Kódex, 2008. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 963-86480-6-6 kötött
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2808143]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2009.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
Under Gemini (magyar)
   Az ikrek jegyében / Rosamunde Pilcher ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009, cop. 1993. - 402 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-218-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2812319]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2009.
Pratchett, Terry
The colour of magic (magyar)
   A mágia színe [elektronikus dok.] / Terry Pratchett ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (10 h 35 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5905-6
angol irodalom - fantasztikus regény - hangoskönyv
820-312.9=945.11
[AN 2806939]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2009.
   Present tensions : European writers on overcoming dictatorships / Kristina Kaiserová, Gert Röhrborn eds. ; [publ. by the] ... University of Jan Evangelista Purkyně Ústí nad Labem FF Department for Slavic-German Studies and Dresden Technical University Chair for European Studies. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press ; Ústí nad Ladem FF : UJEP ; [Dresden] : Dresden Techn. Univ., 2009. - [4], 339 p. ; 24 cm
A művek váltakozva cseh, lengyel, magyar, német, olasz, román eredetiben és angol fordításban
ISBN 978-963-9776-21-0 kötött
ISBN 978-963-9776-32-6 fűzött
Európa - európai irodalom - diktatúra - 20. század - antológia
82-822(4)=00 *** 323.282(4)"19"(0:82-822)
[AN 2808952]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2009.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Evgenij Onegin (magyar)
   Jevgenyij Anyegin / A. Sz. Puskin ; ford. László György. - Budapest : [László Gy.], 2009. - 211 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6524-7 fűzött
orosz irodalom - verses regény
882-13=945.11
[AN 2812047]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2009.
Putney, Mary Jo
Lady of fortune (magyar)
   Fortuna lánya / Mary Jo Putney ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2008]. - 333 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-107-5 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2807347]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2009.
Pynchon, Thomas (1937-)
Gravity's rainbow (magyar)
   Súlyszivárvány / Thomas Pynchon ; [ford. Széky János]. - Budapest : Magvető, 2009. - 765 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2674-8 kötött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2809036]
MARC

ANSEL
UTF-83601 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Time was (magyar)
   Egyszer volt.. / Nora Roberts ; [... ford. Gulácsy Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 398 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-933-0 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2805986]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2009.
   Rusinsʹkyj dajdžest, 1939-1944. - Nïredʹgaza : Kat. ukrainsʹkuj i rusinsʹkuj filologiï Nïredʹgazkuj visšuj školy, 2008-. - 20 cm
A címoldal verzóján párhuzamos címként: Ruszin sajtószemle, 1939-1944. - Csak ukrán nyelven
ruszin irodalom - ruszinok - publicisztika
887.5-822 *** 887.5-92(082) *** 808.75
[AN 2787451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Krasnoê pisemstvo : teksty z novinok "Karpatska nedělâ" i "Nedělâ" / Fedor Potušnâk [i dr.] ; materìaly ušoriv i speredslovo napisav Mihail Kapralʹ. - 2008. - 236, [3] p. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, ISSN 1216-9986 ; 24.)
A címoldal verzóján párhuzamos címként: Szépirodalom : cikkek a Kárpáti vasárnap és a Vasárnap c. lapokból. - Összefoglalás magyar, angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-9909-09-0 fűzött
Magyarország - ruszin irodalom - második világháború - publicisztika - antológia
887.5-822 *** 887.5-92(082)
[AN 2809657] MARC

ANSEL
UTF-83603 /2009.
Sage, Angie
Septimus heap (magyar)
   Szeptimusz / Angie Sage ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-. - ill. ; 21 cm
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2632885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Medicina. - cop. 2008. - 492, [3] p.
ISBN 978-963-245-066-7 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2807755] MARC

ANSEL
UTF-83604 /2009.
Salvatore, R. A. (1959-)
The silent blade (magyar)
   A csend pengéi : [A sötétség útja 1. könyv] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 338 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9890-24-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2812428]
MARC

ANSEL
UTF-83605 /2009.
Salvatore, R. A. (1959-)
The spine of the world (magyar)
   A világ háta : [A sötétség útja 2. könyv] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 361 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9890-25-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2812446]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2009.
Segal, Erich (1937-)
The class (magyar)
   Az évfolyam / Erich Segal ; [ford. Kada Júlia] ; [a ... versbetéteket Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : General Press, [2009]. - 588 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-126-6 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2812403]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2009.
These are the gifts I'd like to give to you (magyar)
   A legszebb ajándékot nyújtom át neked : az öröm és az önbizalom könyve / [vál. Douglas Pagels]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Horváth Viktor
ISBN 978-963-370-797-5 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2807433]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2009.
Think positive thoughts every day (magyar)
   Gondolkodj pozitívan! : bátorító sorok az élet derűs oldaláról / [vál. Patricia Wayant]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Kovács Viktor
ISBN 978-963-370-798-2 kötött
világirodalom - mentálhigiénia - vers - idézetgyűjtemény
82-822=945.11 *** 613.865(0:82-822)
[AN 2807403]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2009.
To my soul mate (magyar)
   Az életre szóló szerelem : versek lelki társamnak / [vál. Gary Morris]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Horváth Viktor
ISBN 978-963-370-864-4 kötött
amerikai angol irodalom - szerelem - vers - antológia
820-14(73)(082)=945.11 *** 392.6(0:82-14)
[AN 2807445]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2009.
Vila-Matas, Enrique (1945-)
Bartleby y compañía (magyar)
   Bartleby és társai / Enrique Vila-Matas ; [ford. Pávai Patak Márta]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9574-69-4 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - esszéregény
860-31=945.11
[AN 2807370]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2009.
Way, Margaret
Outback man seeks wife (magyar)
   Hirdetés útján / Margaret Way ; [... ford. Czárán Judit]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 422.)
ISBN 978-963-537-951-4 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808642]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2009.
Wiggs, Susan
Dancing on air (magyar)
   A nevesincs lány / Susan Wiggs ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 416 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-943-9 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2806944]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2009.
Winters, Rebecca
The Lazaridis marriage (magyar)
   A Napisten fényében / Rebecca Winters ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 421.)
ISBN 978-963-537-950-7 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2808597]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3614 /2009.
Ábrahám Istvánné|
   A leletei mögött rejlő ember / Ábrahámné Ágnes ; [kiad. a Vizuális Pedagógiai Műhely Bt.]. - Nyúl : VPM, [2008]. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-86793-7-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2807317]
MARC

ANSEL
UTF-83615 /2009.
Ágoston Piroska (1980-)
   Csarnokvíz helyett higany : [versek] = Mercurio invece dell'umore vitreo : [poesie] / Ágoston Piroska ; ... ford. Paolo Bisceglia, Fausto Pisani és Igor Esposito ... - Budapest : Ad Librum Kft., 2008. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-55-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=50
[AN 2808512]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2009.
Albert Gábor (1929-)
   Ezüst óriás : [elbeszélések] / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2008. - 123, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7265-86-0 kötött : 2100,- Ft : 8,5 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2806730]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2009.
Arany Emmi
   Ti, kínaiak / Arany Emmi. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 105 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-50-0 fűzött : 1990,- Ft
Arany Emmi
Kína - helyismeret - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 908.510(0:82-94)
[AN 2808504]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2009.
Arany János
   Utazás a jövőbe : egy kivándorlás története / Arany János. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-73-9 fűzött : 1990,- Ft
Arany János
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2808506]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2009.
Átányi László (1938-)
   Egérveszedelem Sárosorosziban / Átányi László. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 64 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87570-5-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - mese
894.511-32(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2805421]
MARC

ANSEL
UTF-83620 /2009.
Átányi László (1938-)
   A gombokkal lövöldöző nadrág / Átányi László. - Budapest : [Magánkiad.], 2009. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-32(02.053.2)
[AN 2806563]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2009.
Baán Tibor (1946-)
   Után / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár, 2009. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-30-6 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2806753]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2009.
Bagi Mariann
   Írországi álmok / Bagi Mariann. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-36-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2807385]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2009.
Balázs Attila (1955-)
   Kinek Észak, kinek Dél vagy A világ kicsiben / Balázs Attila. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 557, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-017-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2806737]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2009.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8582-9 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2810112]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2009.
Balogh József (1951-)
   Füvek imája : versek, 2006-2008 / Balogh József ; [közread. az "Őszikék" Alapítvány]. - Szombathely : ["Őszikék" Alapítvány], 2008. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5595-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2806874]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2009.
Balogh József (1951-)
   Örök karácsony : a szeretetünnep versei / Balogh József ; [Szkladányi Annamária rajz.] ; [közread. az "Őszikék" Alapítvány]. - Szombathely : "Őszikék" Alapítvány, 2008. - 99, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5594-1 kötött : 1700,- Ft
magyar irodalom - karácsony - vers
894.511-14 *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 2807224]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2009.
Bender Máté (1981-)
   Hintázó körökben : válogatott versek / Bender Máté (A. Sz.). - Budapest : Ad Librum, 2008. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-71-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2806953]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2009.
Bloemfontein, Avira
   Megpecsételt sorsok : [pszichothriller] / Avira Bloemfontein. - Budapest : PodPress Kv., 2008. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-46-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2808544]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2009.
Blomberg Carla (1907-1983)
   Bözsi / Czegei Carla. - Budapest : Ráday Galéria, 2008. - 119 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-87657-7-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2806124]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2009.
   Boldog, szomorú [elektronikus dok.] : magyar költők válogatott versei / Rátóti Zoltán és Huzella Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5923-0
magyar irodalom - vers - antológia - hangoskönyv - dal - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 784.3
[AN 2806950]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2009.
Csernák András (1973-)
   Narziss / Csernák András. - [Budapest] : Stádium, 2008. - 56 p. : ill., színes ; 17 cm
A főcím tükörírással is
ISBN 978-963-9156-71-5 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2806250]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2009.
Csokits János (1928-)
   Sötétedés : válogatott versek, 1951-2008 / Csokits János. - Budapest : Nap K., cop. 2008. - 138, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9658-54-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2806813]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2009.
Czakó Gábor (1942-)
   Isten családja : [beavatás] / Czakó Gábor. - Budapest : Cz Simon Kv., 2008. - 130 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-87128-6-8 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2808528]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2009.
Czilczer Olga (1940-)
   Bobó könyve : történet egy kisfiúról, aki felfedezi Akerimát / Czilczer Olga. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-274-032-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2806479]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2009.
Devecsery László (1949-)
   Gomb Gabi kalandjai : [mesés, játékos szövegértés] / Devecsery László ; Szkladányi Annamária rajz. - [Szombathely] : Jana 91 Bt., cop. 2008. - 90 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6021-1 fűzött : 900,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 2806890]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2009.
Erdei Lilla (1987-)
   A vendég / Erdei Lilla. - [Budapest] : Stádium, 2008. - 88 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9156-70-8 kötött : 2150,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2806426]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2009.
Erdős Virág (1968-)
   A merénylet : drámák / Erdős Virág. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 227, [2] p. ; 19 cm
Tart.: A merényletÞ; BlibliaÞ; Mara halálaÞ; Madarak
ISBN 978-963-274-018-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2806188]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2009.
Fable, Vavyan
   Tíz kicsi kommandós / Vavyan Fable. - 2. kiad. - Budapest : Fabyen, 2008, cop. 2004. - 521 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-28-6 fűzött : 2095,- Ft (hibás ISBN 9-639300-28-6)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2812467]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2009.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [az illusztrációkat Budai Tibor kész.]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 302 p. : ill. ; 20 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8578-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2808750]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2009.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8580-5 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2808787]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2009.
   Felperzselt havak : versek, prózai írások, aforizmák, gyermekirodalom / [vál., szerk. Balázs Tibor]. - Budapest : Accordia, 2008. - 202, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-49-2 fűzött : 2490,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2806801]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2009.
Gáspár András (1965-)
   Észak lángjai / Wayne Chapman. - 5. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2008. - 318 p. ; 21 cm. - (M.a.g.u.s.-klasszikusok, ISSN 2060-0178)
ISBN 978-963-9679-80-1 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2812404]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2009.
Gáti Vilmos
   Fedésben : a magyar katonai felderítés a nemzetközi alvilág és az Al-Kaida elleni küzdelemben / Gáti Vilmos. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-37-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2808577]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2009.
   Havakat idéző szavak : versek, prózai írások, aforizmák, gyermekirodalom. - Budapest : Accordia, 2008. - 206, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-47-8 fűzött : 2490,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2806788]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2009.
   Havakba égetett szavak : versek, prózai írások, aforizmák, gyermekirodalom / [vál., szerk. Balázs Tibor]. - Budapest : Accordia, 2008. - 190, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-48-5 fűzött : 2490,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2806780]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2009.
   Hócsillám-szavak : versek, prózai írások, aforizmák, gyermekirodalom. - Budapest : Accordia, 2008. - 216, [3] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-45-4 fűzött : 2790,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2806806]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2009.
Imgrund Anna (1953-)
   Mikor az érzelmek felszínre törnek / Imgrund Anna. - [Nagykőrös] : Imgrund A., 2008. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5230-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2809383]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2009.
Iványi Miklós (1946-)
   Füveskönyv / Iványi Miklós. - Nagykanizsa : Czupi, 2008. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-05-1 fűzött
életvezetés - magyar irodalom - karcolat
894.511-43 *** 613.865(0:82-43)
[AN 2805634]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2009.
Jókai Anna (1932-)
   Jákob lajtorjája : regény / Jókai Anna. - 4. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 286 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7486-95-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2812462]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A régi jó táblabírák / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 350 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 11.)
ISBN 978-963-09-5835-6 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2808889]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Szabadság a hó alatt vagy A "zöld-könyv" / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 413 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 10.)
ISBN 978-963-09-5834-9 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2808541]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Török világ Magyarországon / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 318 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 12.)
ISBN 978-963-09-5863-3 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2809138]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2009.
Káli László (1961-)
   Résnyi boldogság / Káli László. - [S.l.] : Szerző, [2008]. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6373-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2807321]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   Gyöngyszínű öröm / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2008]. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87815-6-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2809313]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   Írisz léptei / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2008]. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87815-7-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2809316]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   Istar a szerelem úrnője : válogatott költemények 50 kötetből / Kenéz Heka Etelka. - Lakitelek : Antológia, 2008. - 159 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9354-61-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2806738]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2009.
Kenéz István
   Aranykalitka / Kenéz István. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2008. - 149 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-06-6289-5 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2808931]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2009.
   Kerülve az aranymetszést : Ámon Kata, Lovász Ágnes, Csernák András, Ayhan Gökhán, Visky Zsolt, Standovár Júlia, Tapodi Dániel, Szolcsányi Ákos, Marosvölgyi Áron, Hodász András, Zsibói Gergely, Zemlényi-Kovács Barnabás vers, próza, fotó antológiája / [az Új Átlók Művészeti Társaság IV. szépirodalmi pályázatának műveiből szerk. Kárpáti Kamil]. - [Budapest] : Stádium, 2008. - 148 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9156-68-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2806507]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2009.
Kiss Ottó (1963-)
   Csillagszedő Márió : versek gyerekhangra / Kiss Ottó ; [Paulovkin Boglárka rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 61, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8587-4 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2810814]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2009.
Klicsu Anna
   Matthew vs. Patrick avagy Shannon döntésképtelensége férfiügyben / Klicsu Anna. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-39-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2807391]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2009.
Kósa Pál (1935-)
   Szavak mögött / Kósa Pál. - Nagykanizsa : Szerző, 2009. - 155, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6394-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2807351]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2009.
Kovács-Popa Daniela
   Néma sikoly : Kovács-Popa Daniela válogatott versei. - [Debrecen] : [Magánkiad.], [2008]. - 104 p. ; 21 cm
Borítócím: Vörös liliom : néma sikoly
ISBN 978-963-06-5618-4 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2807326]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2009.
Kővári Tibor (1944-)
   Igaz káprázat : [versek] / [Kővári Tibor]. - [Dunaharaszti] : [Jordán Print], [2008]. - 176, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6052-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2809030]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2009.
Kun J. Judit
   Reménytelen remények : versek / Kun J. Judit. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 150 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-06-6550-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2809172]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2009.
Kütreiber Sándor
   Nagybevásárlás / Kütreiber Sándor. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 113, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-56-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2808495]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2009.
Mester Györgyi
   Fehéren, feketén : válogatott novellák / Mester Györgyi ; [... illusztrációit Keglovich Tamás Milán kész.]. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-68-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2806923]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2009.
Nádas Péter (1942-)
   Saját halál [elektronikus dok.] / Nádas Péter ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-5922-3
magyar irodalom - esszé - hangoskönyv
894.511-4
[AN 2806935]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (42 min)
[AN 2806936] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (42 min)
[AN 2806937] MARC

ANSEL
UTF-83668 /2009.
Nagyné Gyánó Ágota
   Századforduló után / Nagyné Gyánó Ágota ; [fotó ... Nagy Miklós]. - [Nagyatád] : Nagyné Gyánó Á., 2009. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-06-6700-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2808529]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2009.
Németh György Gábor
   Ophelia virágai / Németh György Gábor. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-51-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2808452]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2009.
Németh László
   Lelkemből : Németh László versei. - [Miskolc] : [Németh L.], [2008]. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6535-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2808992]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2009.
Nolik Antal
   A lefagyasztott hadsereg / Nolik Antal. - [Budapest] : [Dobó G.], cop. 2009. - 248 p. ; 20 cm. - (Cenzúra könyvek, ISSN 2060-6532)
ISBN 978-963-06-6381-6 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(497.11)
[AN 2808907]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2009.
Nyerges Attila
   Ismeretlen ismerős valamint egy nem túl hangos könyv / Nyerges Attila. - Szombathely : B.K.L. K., 2008. - 104 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-7334-39-9 fűzött
magyar irodalom - memoár - dalszöveg - hangoskönyv
894.511-94 *** 894.511-192
[AN 2805601]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2009.
Nyulász Péter (1968-)
   Miazami : kitalálós versikék / Nyulász Péter ; [Szalma Edit rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 30 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8585-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - találós kérdés
894.511-14(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 2810818]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2009.
Péteri Lajos (1932-)
   Betakarítás / Péteri Lajos ; [kiad. a Hajdúnánási Szellemi Műhely]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Szellemi Műhely, 2009. - 59 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6515-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2807368]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2009.
Pető Stángli Katalin (1937-)
   Parányi lény a mindenségben / Pető Stángli Katalin ; [közread. a] Lenti Szent Katalin Kolping Család Egyesület. - [Lenti] : Lenti Szt. Katalin Kolping Család Egyes., 2008. - [52] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2808078]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2009.
Pozsgai Zsolt (1960-)
   Szeretlek, fény : drámák / Pozsgai Zsolt. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 368 p. ; 21 cm
Tart.: Szeretlek, fényÞ; JanusÞ; A középkorú Balog látogatásaÞ; Razzia avagy Valaki megölte Lopez-DialtÞ; Kilóg a lólábÞ; Mert a mamának így jó
ISBN 978-963-9888-53-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2808596]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2009.
Radványi Péter (1968-)
   Van egy világ : szonettkoszorú / Radványi Péter. - Budapest : Accordia, [2008]. - 35 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9824-37-9 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 2808523]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2009.
Ronys, Ima
   Hölgyválasz / Ima Ronys. - [Nemeskisfalud] : Magánkiad., 2009. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88244-0-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2808524]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2009.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Hol köt ki a komp? : elbeszélések / Sárközi Mátyás. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 219, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-452-4 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2807775]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2009.
Sarlós Erzsébet
   Tündérnyalóka : versfélék lehetségesről, a lehetetlenről és arról, ami a kettő között van / Sarlós Erzsébet. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-45-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2806949]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2009.
Szabó Magda (1917-2007)
   Ókút [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; Ónodi Eszter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2008. - 1 CD (7 h 27 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5904-9
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2806928]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2009.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Üzenet, angyalsúgás / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2008. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Szép és jó)
ISBN 978-963-87160-8-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2808091]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2009.
Szakonyi Károly (1931-)
   Ki van a képen? : drámák / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2008. - 319 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életmű ; 7.)
Tart.: HoldtölteÞ; Ki van a képen?Þ; Vidám finálé
ISBN 978-963-9156-73-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2806670]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2009.
Szakonyi Károly (1931-)
   Ördöghegy : drámák / Szakonyi Károly. - [Budapest] : Stádium, 2008. - 377 p. : ill. ; 21 cm. - (Szakonyi Károly életmű ; 6.)
Tart.: ÖrdöghegyÞ; Hongkongi parókaÞ; A hatodik napon
ISBN 978-963-9156-69-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2806665]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2009.
Szávai Géza (1950-)
   Szavak a csúcson : esszék, jegyzetek, "érintések" : [közbeszéd és "elit"-beszéd] / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 93, [2] p. ; 21 cm. - (Érintő sorozat, ISSN 2060-4572)
ISBN 978-963-7265-87-7 fűzött : 1300,- Ft : 5 EUR
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 2806746]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2009.
   Szavak csillámló hóesése : versek, prózai írások, aforizmák, gyermekirodalom. - Budapest : Accordia, 2008. - 206, [2] p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
ISBN 978-963-9824-46-1 fűzött : 2490,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2806795]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2009.
   Szeretetkönyv : Kállay Emil Sch. P. - a nyolcvanadik esztendő / [szerk. ... Csányi Tamás] ; [közread. a Budai Ciszterci Szent Imre Egyházközség]. - Szentimreváros : Budai Ciszterci Szt. Imre Egyházközs., 2009. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88221-0-9 fűzött
magyar irodalom - antológia - vers - emlékkönyv
894.511-14(082)
[AN 2806999]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2009.
Sziklai Gábor (1949-)
   Keresem a boldogságot : novellák / Sziklai Gábor ; [a ... grafikák alkotója Darvas Iván]. - [Barcs] : Szerző, [2008]. - 134 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6442-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2808083]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2009.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A vincellér / Szilvási Lajos. - Budapest : Alinea, [2009], cop. 2008. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9659-27-8 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2809460]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2009.
Szonday Szandra (1983-)
   Rubato / Szonday Szandra. - [Budapest] : Stádium, 2008. - 90 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9156-66-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2806453]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2009.
Szőts Balázs
   esemesszerelem / Szőts Balázs. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 126 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9888-49-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2808586]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2009.
Tandori Dezső (1938-)
   Két és fél töredék Hamletnek / Tandori Dezső. - [Budapest] : Kláris K. : Q.E.D. K., [2008]. - 229 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87309-7-8 fűzött
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 2807846]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2009.
Tóth Attila
   A vasfüggönytől Schengenig : hatvan év emlékezete / Tóth Attila. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-64-7 fűzött : 1990,- Ft
Tóth Attila
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2807382]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2009.
Tóth Dóra
   Dini kalandjai : egy bátor kisdinoszaurusz csodálatos történetei / [írta Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly és Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2009, cop. 2000. - 45, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9770-71-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2810099]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2009.
Tóth Pálné (1931-)
   Él az Úr! : versek fiam emlékére / Tóth Pálné. - [S.l.] : [s.n.], 2009. - 32 p. ; 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2808520]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2009.
Turcsányi Lajos
   Hajónapló : versek, novellák, gyermeki alkotások / Turcsányi Lajos. - Békésszentandrás : Turcsányi L., [2008]. - 260 p. : ill. ; 20 cm
Általános iskolás gyermekek írásaival
ISBN 978-963-06-6338-0 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - vers - antológia
894.511-14 *** 894.511-822 *** 379.826
[AN 2807556]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2009.
   Valóság és fantázia : kőbányai írók, költők antológiája / [vál. és szerk. Perlawi Andor és Kertai N. Mária] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., 2008. - 253 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6469-1 fűzött
Budapest. 10. kerület - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Bp.X.)
[AN 2805511]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2009.
Varga László
   Kiáltások a múltból / Varga László. - Budapest : Aranykor, 2008. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-033-8 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2806932]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2009.
Vázsonyi Judit
   Anya imái / Vázsonyi Judit. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-61-6 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2808467]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2009.
Viola Szandra (1987-)
   Léleksztriptíz / Viola Szandra. - [Budapest] : Stádium, 2008. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9156-67-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2806442]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2009.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 24. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8583-6 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2810105]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2009.
Zágonyi Mónika
   Versek / Zágonyi Mónika. - Budapest : PodPress Kv., 2008. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-41-8 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2808472]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2009.
Zoltán Gábor (1960-)
   Fekete bársony : regény / Zoltán Gábor. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 356 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-454-8 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2807788]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2009.
Zsíros-Simon Mária (1963-)
   A Dínó család / Zsíros-Simon Mária ; [ill. Kamocsai Helga és Zsíros-Simon Mária]. - [Nagykőrös] : Szerző, 2008. - 55 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-2429-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2809399]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3705 /2009.
   ABC. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (26 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Picuri könyvek)
ISBN 978-963-445-217-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2809559]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2009.
Arredondo, Francisco
   Állatok atlasza : mágnesekkel / [ill. F. Arredondo]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-086-3 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2808242]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2009.
Dronsfield, Paul
   Az én autós könyvem, Bandi / ill. Paul Dronsfield. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x15 cm
ISBN 978-963-9747-73-9 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2809417]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2009.
Dronsfield, Paul
   Az én autós könyvem, Manci / ill. Paul Dronsfield. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x15 cm
ISBN 978-963-9747-75-3 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2809421]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2009.
Dronsfield, Paul
   Az én autós könyvem, Öcsi / ill. Paul Dronsfield. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x15 cm
ISBN 978-963-9747-74-6 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2809420]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2009.
Dronsfield, Paul
   Az én autós könyvem, Peti / ill. Paul Dronsfield. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 11x15 cm
ISBN 978-963-9747-76-0 kötött : 890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2809424]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2009.
   Formák : mágnesekkel. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x25 cm. - (Tanulj mágneses figurákkal!)
ISBN 978-963-445-118-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2808196]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2009.
Guerra, Carmen
   Sissi, Ausztria császárnéja és Magyarország királynéja / [Carmen Guerra rajz.] ; [a szöveget gond. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-094-8 kötött
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2808646]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2009.
   Az idő : mágnesekkel. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x25 cm. - (Tanulj mágneses figurákkal!)
ISBN 978-963-445-119-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2808221]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2009.
   Játsszunk a tanya állataival!. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Játsszunk mágnesekkel!
ISBN 978-963-445-077-1 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2809645]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2009.
   Játsszunk a tanyán!. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Játsszunk mágnesekkel!
ISBN 978-963-445-078-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2809626]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2009.
   Kirakóskönyv a dinókról : 5 színpompás 54 darabos kirakóval. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 27x33 cm
ISBN 978-963-445-132-7 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2807994]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   A csúnya kislány / Marék Veronika. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - [52] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8575-1 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2808733]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2009.
Marék Veronika (1937-)
A csúnya kislány (angol)
   The ugly little girl / Veronika Marék ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, cop. 2009. - [52] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8571-3 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2807353]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2009.
Martín, Manuela
   Kirakóskönyv a traktorokról : 5 kirakóval / [Manuela Martín rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy kirakóskönyv)
ISBN 978-963-445-135-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2808005]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2009.
McKee, David
Elmer and Wilbur (magyar)
   Elmer és Walter / David McKee ; [ford. Arató Dániel]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - [26] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9708-85-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2807814]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2009.
Miler, Zdeněk (1921-)
Jak krtek ke kalhotkám přišel (magyar)
   A vakond nadrágja / ... ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8576-8 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2808684]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2009.
Reasoner, Charles E.
Inside Santa's toy shop (magyar)
   Mikulás játékországban : nézz be! / Charles E. Reasoner. - Budapest : Elektra, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 31 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-7053-97-9 kötött
karácsonyi szokás - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.332.412(02.053.2)
[AN 2809570]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2009.
Rueda, José M.
   Kirakóskönyv a sárkányokról : 24 db-os kirakók / [José M. Rueda rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Nagy kirakóskönyv)
ISBN 978-963-445-136-5 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2808002]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2009.
   Számok. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (26 p.) : ill., színes ; 10 cm. - (Picuri könyvek)
ISBN 978-963-445-218-8 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2809563]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2009.
   Számok : mágnesekkel. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x25 cm. - (Tanulj mágneses figurákkal!)
ISBN 978-963-445-120-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2808949]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2009.
   Színek : mágnesekkel. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x25 cm. - (Tanulj mágneses figurákkal!)
ISBN 978-963-445-117-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2808212]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3727 /2009.
Gonick, Larry
Cartoon history of the universe (magyar)
   Képregényes világtörténet / Larry Gonick ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 27 cm
világtörténelem - képregény
087.6:084.11 *** 930.9
[AN 2807865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nagy bummtól Nagy Sándorig. - [2008]. - 350 p.
ISBN 978-963-9725-57-7 fűzött : 3980,- Ft
[AN 2807868] MARC

ANSEL
UTF-83728 /2009.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Reise nach Venedig (magyar)
   Kóborlovag Velencéből / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2008. - 196 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 13.)
ISBN 978-963-9791-08-4 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2808206]
MARC

ANSEL
UTF-8