MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/04/16 11:56:46
by MNBWWW (Vers 2.00 Release,
linked at Dec 3 2008 16:30:08)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
4181 /2009.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's storybook dictionary (magyar)
   Tesz-vesz szavak : képes értelmező szótár gyerekeknek / Richard Scarry ; magyar szöveg Réz András. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - 125 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9619-42-5 kötött : 2990,- Ft
képes szótár - értelmező szótár - gyermekkönyv
030(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2819021]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

4182 /2009.
Baráthi Ottó (1944-)
   50 év a Palócföld életéből : egy folyóirat Nógrád történelmében / Baráthi Ottó ; [kiad. a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet]. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt. és Közművel. Int., 2008. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7284-58-8 fűzött
Palócföld, ISSN 0555-8867
Nógrád megye - sajtótörténet - folyóirat
050(439)Palócföld
[AN 2815479]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4183 /2009.
   Herbáriumok : kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtár botanikai kézirataiból és nyomtatványaiból : [2009. március 16 - május 30.] / a kiállítást rend. Knapp Éva. - Budapest : Egy. Kvt., 2009. - 31 p., 16 t. : ill., színes ; 24 cm. - (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban, ISSN 2060-0070 ; 4.)
ISBN 978-963-284-061-1 fűzött (hibás ISBN 963-284-061-1)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Könyvtár
Budapest - Magyarország - Európa - növénytan - herbárium - kézirat - egyetemi könyvtár - könyvritkaság - kiállítási katalógus
09(4)"14/18" *** 09(439)"14/18" *** 58 *** 615.322 *** 027.7(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2815769]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2009.
Surányi Imre
   Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai : válogatás a 11-19. századokban megjelent kéziratos és nyomtatott művek közül / Surányi Imre. - Eger : EKF Líceum K., 2009. - 297 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 282-290.
ISBN 978-963-9894-15-0 fűzött
Főegyházmegyei Könyvtár (Eger)
Eger - egyházi könyvtár - kézirat - könyvritkaság
027.6(439-2Eger) *** 09(100)"10/18" *** 09(439)"10/18" *** 282(439-03Egri_főegyházmegye)
[AN 2815008]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4185 /2009.
   Első HÍRes könyv : beszélgetés 50 hazai újságíróval a médiáról, Magyarországról / [szerk. Somogyi Zoltán, Szabados Krisztián, Sajti Botond] ; [közread. a] Political Capital és Privy Council Communications. - Budapest : Political Capital : Privy Council Communications, 2009. - 439 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6476-9 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - újságírás - tömegtájékoztatási eszköz - ezredforduló - interjú - publicisztika
070(439)"200"(047.53) *** 791.9.096/.097(439)"200"(047.53)
[AN 2818470]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4186 /2009.
   My Fulbright experience : academic years 2005/2006, 2006/2007 : [reports of Hungarian grantees] / [ed. by Csanád Nagypál] ; [publ. by the] Hungarian - American Comission for Educational Exchange. - Budapest : Hung. - American Comiss. for Educational Exchange, 2008. - 255 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 963-216-798-8)
Magyarország - Egyesült Államok - ösztöndíj - ezredforduló - kutatás - jelentés
001.891(439)"200" *** 378.34(73)
[AN 2816580]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4187 /2009.
Éles István
   Örök visszatérés / Éles István. - Budapest : Kornétás, cop. 2008. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9353-28-2 fűzött : 1680,- Ft
ezoterika - rejtély
133.25 *** 001.94
[AN 2816528]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2009.
Kis Zoltán (1961-)
   A Névtelen Szellem bölcselete, 2003-2009. - [Budapest] : Magánkiad., 2009. - 56 p. ; 15 cm
Szerző Kis Zoltán
ISBN 978-963-06-6655-8 fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 2815105]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2009.
Kiss Zoltán Zéro (1953-)
   A sorsunk a számokban / Kiss Zoltán Zéro. - Budapest : LXR K., 2008. - 282 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5388-6 kötött : 3500,- Ft
számmisztika
133.5 *** 159.961.335
[AN 2817858]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2009.
Levine, Rick
Your astrology guide 2009 (magyar)
   Asztrológiai útikalauz, 2009 / Rick Levine & Jeff Jawer. - Budapest : Cor Leonis Films Kft., [2008]. - 395 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Éves horoszkóp, 2009
ISBN 978-963-06-5217-9 fűzött : 2500,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2816717]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2009.
Péntek Sándor
   A kulcs : Nostradamus eredeti próféciái : Nostradamus jövendöléseinek megfejtése : [Nostradamus, 1503-2003] / Péntek Sándor. - [Tata] : Péntek S., [2009]. - 300 p. : ill. ; 21 cm
A versek magyar és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 295-299.
Fűzött
Nostradamus
jövendőmondás
133.3Nostradamus
[AN 2818507]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4192 /2009.
   A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében : konferenciakötet / szerk. Fodor István, Suvák Andrea ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Pécs : MTA RKK, 2008. - 358 p. : ill., térk. ; 25 cm
A 2008. nov. 10-11-én Pécsett, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja által azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-05-6 kötött
Kárpát-medence - fenntartható fejlődés - megújuló energiaforrás - konferencia-kiadvány
504.03(4-191) *** 620.91(4-191) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2818225]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2009.
   A fenntartható fejlődés környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében / ... szerk. Fodor István. - Pécs : [MTA RKK], 2008. - 273 p. : ill. ; 26 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - A 2003. októberében rendezett nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 963-9052-56-6 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
504.06(439) *** 504.03(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2818515]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2009.
Mezősi Gábor (1952-)
   Magyarország környezetföldrajza / Mezősi Gábor. - Szeged : JATEPress, 2008. - 147 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Földrajzi tanulmányok, ISSN 1789-302X ; 3.)
Bibliogr.: p. 139-147.
ISBN 978-963-482-912-6 fűzött
Magyarország - ökológia - környezetvédelem - ezredforduló
504(439) *** 504.06(439)
[AN 2816083]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2009.
Symposium on Analytical and Environmental Problems (15.) (2008) (Szeged)
   Proceedings of the 15th Symposium on Analytical and Environmental Problems : 22 September 2008 / ed. by Zoltán Galbács ; [org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : SZAB, 2008. - 477 p. : ill. ; 28 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-903-4 fűzött
környezetvédelem - analitikai kémia - konferencia-kiadvány
504.03 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2815436]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4196 /2009.
Drösser, Christoph (1958-)
Der Mathematikverführer (magyar)
   Csábító számok, avagy A mindennapok matematikája / Christoph Drösser ; [ford. Bátkai András]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 216 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-9797-42-0 kötött : 2990,- Ft
alkalmazott matematika
51-7
[AN 2818214]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4197 /2009.
Barcza Lajos (1932-2007)
   A minőségi kémiai analízis alapjai / Barcza Lajos, Buvári Ágnes. - 6. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2008. - 493 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-186-7 kötött : 4800,- Ft
analitikai kémia
543.06
[AN 2818948]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4198 /2009.
Besze Szilvia
   Klímaváltozás / [... Besze Szilvia és Dorka Áron ... kész.]. - Budapest : Europe Direct Pest M. Európai Inf. Pont, [2008]. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm. - (EUpolgár, ISSN 2060-7482 ; 2.)
Fűzött
Európai Unió - éghajlattan - környezetvédelem
551.583 *** 504.06(4-62)
[AN 2818185]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2009.
   Geo-fifika : földtudományi ismeretterjesztő füzet / [szerk. Szarka László] ; [kész. ... az MTA Geodéziai És Geofizikai Kutatóintézetében]. - Sopron : MTA GGKI, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-8381-24-8 fűzött
geológia
55
[AN 2752716]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Föld és élet : a sokféleség eredete. - [2008]. - [14] p. : ill., színes
ISBN 978-963-8381-35-4 fűzött
földtörténet - paleontológia - törzsfejlődés
551.7 *** 56 *** 575.8
[AN 2817752] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., A földi mágneses tér : védőpajzsunk. - [2008]. - [14] p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-8381-36-1 fűzött
földmágnesség
550.38
[AN 2817761] MARC

ANSEL
UTF-84200 /2009.
Long, John (1957-)
Dinosaurs (magyar)
   Dinók / John Long ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9770-37-9 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2815413]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2009.
   Tiszteletkötet Dr. Göőz Lajos professzor 80. születésnapjára / szerk. Hanusz Árpád ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola TTFK Turizmus és Földrajztudományi Intézet]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztudományi Int., 2008. - 334 p. : ill. ; 25 cm
borító- és gerinccím: Tanulmánykötet Dr. Göőz Lajos professzor 80. születésnapjára. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-04-5 kötött
Magyarország - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - személyi bibliográfia - emlékkönyv
911.2(439) *** 911.3(439) *** 012Göőz_L.
[AN 2817142]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4202 /2009.
Becklake, Sue
100 things you should know about space (magyar)
   Világűr / [m. szöveg Szlukovényi Beáta]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2008. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Becklake, Sue
ISBN 978-963-9619-40-1 kötött : 1850,- Ft
csillagászat - világűr - gyermekkönyv
52(02.053.2) *** 524(02.053.2)
[AN 2817683]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2009.
Dyer, Alan (1953-)
Mission to the moon (magyar)
   Űrkutatás: a Hold / Alan Dyer ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2008. - 80 p. : ill., főként színes ; 31 cm + DVD
ISBN 978-963-9770-40-9 kötött
Hold - űrhajózás - űrkutatás - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
523.34 *** 629.78(100)(091)
[AN 2815377]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2009.
Hunnivári Zoltán
Forradalom a kronológiában (német)
   Revolution in der Chronologie : 200 Jahre Zeitverschiebung / Hunnivári Zoltán. - [Fertőszentmiklós] : Soproni Anzsu Kft., [2008]. - 151 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-87864-2-5 kötött
Európa - rejtély - történettudomány - 10. század - 11. század - naptár
529 *** 001.94 *** 930.1(4)"09/11"
[AN 2818272]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2009.
Rezsabek Nándor
   Az ismeretlen (?) Hédervári Péter : vulkánoktól a csillagok világáig / Rezsabek Nándor, Sragner Márta. - Budapest : Aura, 2008. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59-114.
ISBN 978-963-7913-35-8 fűzött : 980,- Ft
Hédervári Péter (1931-1984)
Magyarország - csillagász - 20. század - személyi bibliográfia
52(439)(092)Hédervári_P. *** 012Hédervári_P.
[AN 2817729]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4206 /2009.
Bálint Zsolt (1962-)
   A világ pillangói / Bálint Zsolt és Pál János. - Budapest : Új Ember, 2008-. - ill., színes ; 32 cm
pillangóféle - állathatározó
595.789(100)(083.71)
[AN 2817124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Apollók, böngörök, csillangók és rokonaik. - 2008. - 56 p.
ISBN 978-963-9674-75-2 kötött : 3200,- Ft
[AN 2817129] MARC

ANSEL
UTF-84207 /2009.
Collins, Sophie
Tail talk (magyar)
   Kutyabeszéd : négylábú barátaink titokzatos nyelve / Sophie Collins ; [ford. Baticz Csaba]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-964-473-1 kötött
kutyatartás - etológia
591.51 *** 591.58 *** 636.7
[AN 2815941]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2009.
Erdei Anna (1951-)
   Erdei Anna immunológus / szerk. Herzka Ferenc. - Budapest : Medicina, 2008. - 70 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Akadémikus portrék). (Nők a tudományban)
ISBN 978-963-226-191-1 kötött : 1900,- Ft
Erdei Anna (1951-)
Magyarország - biológus - immunológia - 20. század - 21. század - életútinterjú
57(439)(092)Erdei_A.(047.53) *** 612.017.1
[AN 2817278]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2009.
Gere Géza (1927-)
   Produkcióbiológia, környezet- és természetvédelem / Gere Géza. - [Keszthely] : Balaton Akad., 2009. - 64 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.: p. 60-62. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8365-71-2 fűzött
ökológia - környezetvédelem
574 *** 504
[AN 2815448]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2009.
   Magyarország madarainak névjegyzéke = Nomenclator avium Hungariae = An annotated list of the birds of Hungary / szerk. Hadarics Tibor & Zalai Tamás. - Budapest : M. Madártani és Természetvédelmi Egyes., 2008. - 202 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Az MME könyvtára, ISSN 1216-335X ; 22.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 237-270.
ISBN 978-963-86418-7-8 kötött
Magyarország - madár - biológiai taxonómia
598.2(439) *** 57.06
[AN 2816613]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2009.
Oláh Edit (1947-)
   Oláh Edit onkogenetikus / szerk. Herzka Ferenc. - Budapest : Medicina, 2009. - 59 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Akadémikus portrék). (Nők a tudományban)
ISBN 978-963-226-193-5 kötött : 1900,- Ft
Oláh Edit (1947-)
Magyarország - biológus - humángenetika - onkológia - 20. század - 21. század - életútinterjú
57(439)(092)Oláh_E.(047.53) *** 575.1 *** 577.21 *** 616-006
[AN 2817287]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2009.
   Sejtbiológia / szerk. Szabó Gábor. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 822 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-189-8 kötött : 11200,- Ft
sejttan - egyetemi tankönyv
576.3(075.8)
[AN 2819041]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2009.
Szalai József
   A növényi élet feltételei a kertekben / Szalai József ; [közread. a] História Alapítvány. - Budapest : História Alapítvány, 2009. - 244 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-06-6493-6 fűzött : 2800,- Ft
növényélettan - kertészet
581.1 *** 635
[AN 2817812]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4214 /2009.
Bradshaw, John
Home coming (magyar)
   Vissza önmagunkhoz : a bennünk élő gyermek felfedezése / John Bradshaw ; [ford. Szász Ilma]. - Budapest : Duna Kvk., [2009]. - 351 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 348-350.
ISBN 978-963-9919-12-9 fűzött : 2198,- Ft
mélylélektan - személyiség-lélektan
159.964 *** 159.923.2
[AN 2820893]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2009.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages, men's edition (magyar)
   Egymásra hangolva : öt szeretetnyelv a házasságban : férfi kiadás / Gary Chapman ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Harmat, 2009. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-010-5 fűzött : 1980,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 2820534]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2009.
Csabai Márta (1963-)
   Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia / Csabai Márta, Molnár Péter. - Budapest : Medicina, 2009. - 308 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 276-301.
ISBN 978-963-226-208-6 fűzött : 3800,- Ft
egészséglélektan - gyógyítás - egyetemi tankönyv
616-08(075.8) *** 614.253(075.8) *** 159.9(075.8)
[AN 2817675]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2009.
Csillik Bertalan (1927-)
Tájanatómia (angol)
   Regional anatomy / aut. Bertalan Csillik, Stefan Kubik, Teréz Tömböl ; ed. by Teréz Tömböl ; [... transl. by András Csillag] ; [ill. János Kálmánfi]. - Budapest : Medicina, 2008. - 239 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 963-242-186-8 kötött
tájanatómia - egyetemi tankönyv
611.9(075.8)
[AN 2818983]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2009.
Csillik Bertalan (1927-)
Tájanatómia (német)
   Topographische Anatomie / geschrieben von Bertalan Csillik, Stefan Kubik, Teréz Tömböl ; Verf. von Teréz Tömböl ; [... Übers. von Stefan Kubik] ; [... Abbildungen ... János Kálmánfi ...]. - Budapest : Medicina, 2008. - 248 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kötött (hibás ISBN 963-242-463-0)
tájanatómia - egyetemi tankönyv
611.9(075.8)
[AN 2819033]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2009.
De Bono, Edward (1933-)
How to have creative ideas (magyar)
   A kreatív elme : 62 gyakorlat a kreativitás növelésére / Edward de Bono ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9686-76-2 fűzött : 3500,- Ft
gondolkodásfejlesztés
159.955
[AN 2815119]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2009.
   Emergency in surgery / ed. Pál Ondrejka. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 108 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-25-6 fűzött : 4000,- Ft
műtét - sürgősségi ellátás
617-089.8-039.74
[AN 2815506]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2009.
Fonyó Attila (1927-)
   Élettan gyógyszerészhallgatók részére / Fonyó Attila. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2008. - 534 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Kötött : 10800,- Ft (hibás ISBN 978-963-226-126-3)
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 2819037]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2009.
Gaálné Póda Bernadette
   Bélbetegek diétáskönyve : diéta vékonybél- és vastagbélbetegek számára : zsír- és fűszerszegény, pektingazdag étrend / Gaálné Póda Bernadette, Zajkás Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2008, cop. 2005. - 153 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-956-7 fűzött
bélbetegség - diéta - szakácskönyv
616.34 *** 641.563(083.12)
[AN 2817910]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2009.
Gaálné Póda Bernadette
   Köszvény : diéta köszvényben szenvedők számára : purinszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette. - 6. kiad. - Budapest : Medicina, 2008, cop. 1986. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-866-8 fűzött
köszvény - diéta - szakácskönyv
616.72-002.78 *** 641.563(083.12)
[AN 2817925]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2009.
   A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak / szerk. Túri Sándor. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 360 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-226-207-9 kötött : 5200,- Ft
gyermekgyógyászat - egyetemi tankönyv
616-053.2(075.8)
[AN 2818971]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2009.
   Gyermekgyógyászati kézikönyv / szerk. Oláh Éva. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 2 db (1840 p.) : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-226-176-8 kötött : 26000,- Ft
gyermekgyógyászat - kézikönyv
616-053.2(035)
[AN 2820402]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 936 p.
ISBN 978-963-226-177-5
[AN 2820409] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 941-1840.
ISBN 978-963-226-178-2
[AN 2820416] MARC

ANSEL
UTF-84226 /2009.
Hawe, Celia
Yoga for weight loss (magyar)
   Karcsúsító jóga : 4 hetes hatékony program a testnek, a léleknek és a szellemnek / Celia Hawe ; fotó Francesca Yorke ; [ford. Gazdag Diána]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9644-87-8 fűzött
jóga
613.71
[AN 2816118]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2009.
Hédervári-Heller, Éva
   A szülő-csecsemő konzultáció és terápia : a viselkedésszabályozás zavarai csecsemő- és kisgyermekkorban / Hédervári-Heller Éva. - Budapest : Animula, cop. 2008. - 171 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 161-171.
ISBN 978-963-9751-24-8 fűzött
ISBN 963-9751-24-3
viselkedészavar - gyermekpszichiátria - gyermeklélektan - pszichoterápia
616.89-053.2 *** 159.923 *** 159.922.7 *** 615.851
[AN 2816170]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2009.
   Infektológia : egyetemi tankönyv / szerk. Ludwig Endre és Szalka András. - Budapest : Medicina, 2009. - 507 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 495.
ISBN 978-963-226-202-4 kötött : 6200,- Ft
fertőző betegség - egyetemi tankönyv
616.9(075.8)
[AN 2817339]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2009.
Internal medicine on call (magyar)
   Belgyógyászati ügyeleti kézikönyv : a mindennap fellépő problémák gyors kiértékelése és kezelése / [szerk.] Steven A. Haist, John B. Robbins, Leonard G. Gomella ... ; [ford. Kis-Zsirai Sirchich Sándor]. - Budapest : Medicina, 2008. - XX, 686 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-226-149-2 fűzött : 6200,- Ft
belgyógyászat - kézikönyv
616(035) *** 616-071.1
[AN 2817745]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2009.
Janáky Márta (1944-)
   A retina és a látóideg betegségei : differenciáldiagnosztika : tünetek, szemfenéki eltérések, funkció / Janáky Márta. - Budapest : Medicina, 2009. - 107 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-195-9 kötött : 3400,- Ft
látóideg - szembetegség - orvosi diagnosztika
617.731-079.4 *** 617.735-079.4
[AN 2817659]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2009.
Katona Ferenc (1925-)
   Az agy fejlődésének kultúrtörténete / Katona Ferenc. - Budapest : Medicina, 2009. - 240 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 231-232.
ISBN 978-963-226-114-0 kötött : 3600,- Ft
agy - művelődéstörténet - civilizáció
612.82 *** 930.85(100) *** 008
[AN 2817563]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2009.
Keményné Pálffy Katalin
   Alapozó pszichológia / Keményné Pálffy Katalin. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-19-5879-9 fűzött : 2300,- Ft
lélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8)
[AN 2819979]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2009.
Krivácsy Péter
   Gyermekkori vészhelyzetek : S.O.S. megoldások / Krivácsy Péter. - 3. jav. kiad. - Budapest : Léghajó Program Kft., 2008, cop. 2006. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-1516-7 fűzött : 2850,- Ft
ISBN 963-06-1516-9
gyermekvédelem - baleset - elsősegélynyújtás
614.88-053.2 *** 364.65-053.2
[AN 2817957]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2009.
Lewis, Kathryn Monica
Sensible application of ECG (magyar)
   Az EKG alkalmazásának zsebkönyve / Kathryn Monica Lewis ; [szerk.] Kathleen A. Handal ; [ford. Jancsó Ágnes]. - Budapest : Medicina, 2008. - XXVI, 278 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 963-242-762-9 fűzött : 3200,- Ft
enkefalográfia
616.12-008.3-073.96
[AN 2819020]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2009.
Ligeti Erzsébet (1950-)
   Ligeti Erzsébet sejtélettan-kutató / szerk. Herzka Ferenc. - Budapest : Medicina, 2009. - 67 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Akadémikus portrék). (Nők a tudományban)
ISBN 978-963-226-181-2 kötött : 1900,- Ft
Ligeti Erzsébet (1950-)
Magyarország - orvos - tudós - sejttan - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Ligeti_E:(047.53) *** 576.3
[AN 2817300]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2009.
Mohás Lívia (1928-)
   Nők a harmadik évezredben : és még néhányan a régiek közül / Mohás Lívia. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 292 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-058-9 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - nemek lélektana - nő - mentálhigiénia - ezredforduló
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2(439)"200" *** 613.865-055.2
[AN 2820738]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2009.
Nyári Zsuzsa
   Minden, amit tudni kell az influenzáról [elektronikus dok.] : megelőzés, alternatív gyógymódok, ápolás, életmód / Nyári Zsuzsa. - Szöveg és képek (exe : 7.45 MB). - Szeged : Karnak Kft., [2009]
Főcím a címképernyőről. - Ingyenesen letölthető kiadvány "A gyógyulás útjai" c. e-folyóriat 2009. évi 1. számához. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9862. - Működési követelmények: eBook Pro Viewer
influenza - elektronikus dokumentum
616.921.5
[AN 2818132]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2009.
   Orvosi pszichológia : egyetemi tankönyv / szerk. Kopp Mária, Berghammer Rita ; [... grafikáit Kass János kész.]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 579 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-151-5 kötött : 8700,- Ft
lélektan - elmekórtan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 616.89(075.8)
[AN 2818924]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2009.
Peiffer, Vera
Positive thinking (magyar)
   Pozitív gondolkodás : mindaz, amit már eddig is tudott a pozitív gondolkodásról, de félt alkalmazni / Vera Peiffer ; [ford. Ruzsa Ágota]. - Budapest : Duna Kvk., [2009]. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9919-23-5 kötött : 2495,- Ft
önismeret
613.865
[AN 2820853]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2009.
Péterffy Árpád (1938-)
   A szívsebészet szolgálatában : 25 év Debrecenben / Péterffy Árpád. - Debrecen : Pedellus, 2008. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9612-71-6 fűzött
Péterffy Árpád (1938-)
Magyarország - orvos - szívsebészet - 20. század - ezredforduló
61(439)(092)Péterffy_Á. *** 616.12-089
[AN 2817006]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2009.
   A pszichiátria magyar kézikönyve / szerk. Füredi János, Németh Attila, Tariska Péter ; társszerk. Belső Nóra, Kéri Szabolcs. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 899 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-166-9 kötött : 11900,- Ft
elmegyógyászat - egyetemi tankönyv
616.89(035)
[AN 2819019]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2009.
   Pszichológia : A - Z : [a pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven] / [szerk.] Pléh Csaba, Boross Ottilia. - Budapest : Akad. K., 2008. - 401 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
ISBN 978-963-05-8658-0 kötött
lélektan - szaklexikon - szakszótár - kétnyelvű szótár
159.9:030 *** 159.9 *** 801.323=20=945.11
[AN 2815845]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2009.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Áldás vagy átok? : gyerekek a képernyő előtt / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 179, [2] p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-062-6 fűzött : 1150,- Ft
gyermeklélektan - tömegtájékoztatási eszköz - tömegkommunikáció
159.922.7 *** 316.774
[AN 2820218]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2009.
Rigó János (1926-)
   A csontritkulás diétás kezelése / Rigó János, Gaálné Labáth Katalin, Bencsik Klára. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2008. - 174 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-867-6 fűzött
csontritkulás - diéta - szakácskönyv
616.71-083 *** 615.874.2
[AN 2817913]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2009.
Rigó János (1926-)
   Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz / Rigó János. - Budapest : Medicina, 2008. - 269 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-260.
ISBN 978-963-226-133-1 fűzött : 2800,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613 *** 613.2
[AN 2817035]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2009.
Sambadrama (magyar)
   Szambadráma : a brazíliai pszichodráma / szerk. Figusch Zoltán ; [ford. Borbély Éva és Bogár Krisztina]. - Budapest : Animula, cop. 2008. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Sorozat a csoportról, ISSN 1585-3896 ; 6.)
Bibliogr.: p. 176-180.
ISBN 978-963-9410-79-4 fűzött
pszichodráma
615.851.84
[AN 2816163]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2009.
   Szépség, öröm, egészség / szerk. Kovács Gábor. - Budapest : Medicina, 2009. - 187 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 184.
ISBN 978-963-226-205-5 kötött : 2800,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613 *** 613.2
[AN 2817325]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Was dir deine Krankheit sagen will (magyar)
   Mit árul el a betegséged? : lélek és test harmóniája / Kurt Tepperwein ; [ford. Szalay Marianne]. - Budapest : Duna Kvk., [2009], cop. 1992. - 237 p. ; 21 cm. - (Hunga-pszicho, ISSN 1216-1667)
ISBN 978-963-9919-22-8 kötött : 2495,- Ft
természetgyógyászat - mentálhigiénia
613.865 *** 615.89
[AN 2820845]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2009.
Tima Renáta
   Gyermekáldásra várva : beszélgetések gyermektelenségről, hitről, örökbefogadásról / szerk. Tima Renáta. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 272, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9642-80-5 fűzött : 2900,- Ft
terméketlenség - örökbefogadás - vallásos irodalom
612.663 *** 364.442.24 *** 364.65-058.865 *** 244
[AN 2815901]
MARC

ANSEL
UTF-84250 /2009.
Treben, Maria (1907-1991)
Gesundheit aus der Apotheke Gottes (magyar)
   Egészség Isten patikájából : tapasztalatok gyógynövényekről és tanácsok felhasználásukhoz / Maria Treben ; [ill. Varga Emma] ; [ford. Csokonai Attila]. - Budapest : Duna Kvk., [2008], cop. 1990. - 112 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9919-02-0 kötött : 2495,- Ft
természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2820840]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2009.
Varga Katalin (1962-)
   Pszichológus etika 99 dilemma tükrében / Varga Katalin. - Budapest : Medicina, 2009. - 569 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 557-569.
ISBN 978-963-226-179-9 kötött : 4700,- Ft
orvosi etika - lélektan - egyetemi tankönyv
614.253(075.8) *** 159.9(075.8) *** 174(075.8)
[AN 2817681]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2009.
Várkonyi Viktória (1945-)
   Lábszárfekély : atlasz gyakorló orvosoknak / Várkonyi Viktória. - Budapest : Medicina, 2008. - 165 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 156-161.
ISBN 978-963-226-175-1 kötött : 4300,- Ft
fekély - lábszár
617.584-002.44-02
[AN 2817619]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2009.
Zuschlag, Berndt (1942-)
Konfliktsituationen im Alltag (magyar)
   Mindennapjaink konfliktushelyzetei : hogyan kezeljük a konfliktusokat munkahelyünkön és családunkban? / Berndt Zuschlag, Wolfgang Thielke ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Medicina, 2009. - 308 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-304.
ISBN 978-963-226-196-6 fűzött : 3800,- Ft
konfliktuskezelés
159.922 *** 316.48
[AN 2817666]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4254 /2009.
Abgastechnik für Ottomotoren (magyar)
   Benzinmotorok kipufogógáz technikája / [ford. Palágyi Zsolt]. - Budapest : Maróti, 2008. - 96 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bosch gépjárműtechnika, ISSN 1789-1574)
ISBN 963-9005-86-X fűzött : 3990,- Ft
benzinmotor - égéstermék - anyagkibocsátás
621.434 *** 621.43.068
[AN 2817709]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2009.
Hubai József
   Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierőforrás-gazdálkodására = Impacts of the accession to the EU of Hungary as of 2004 on the natural resources management / Hubai József. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 166-170. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-19-5722-8 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - energiagazdálkodás - természetes energiaforrás - egyetemi tankönyv
620.91(439)(075.8) *** 330.15(439) *** 504.06(439)(075.8)
[AN 2819967]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2009.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   A zöldenergia állami támogatása és finanszírozása / Gergely Sándor ; [közread. az MTA Észak-magyarországi Ökoenergetikai és Környezetipari Társult Kutatócsoportja]. - Gyöngyös : MTA Észak-mo. Ökoenergetikai és Környezetip. Társult Kutcsop., 2009. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-87831-8-9 fűzött
Magyarország - biológiai energia - pénzügyi támogatás - állami támogatás
620.95 *** 504.03 *** 338.246.027(439)
[AN 2817220]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2009.
   Panasz kézikönyv avagy Hogyan tegyünk panaszt / [szerk. Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna] ; [kiad. az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Energia Klub, 2008. - 35 p. : ill. ; 15x17 cm
ISBN 978-963-87452-5-5 fűzött
Magyarország - energiaellátás - fogyasztóvédelem
620.9(439) *** 366.5(439)
[AN 2816307]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4258 /2009.
Farkas Csaba (1963-)
   A programozás alapjai Visual Basic .NET-ben / Farkas Csaba ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2009. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87629-7-9 fűzött : 1974,- Ft
programozás - programnyelv
519.682Visual_Basic
[AN 2820538]
MARC

ANSEL
UTF-84259 /2009.
   Kollaboráció a régióban és az informatikában [elektronikus dok.] : szimpózium : Székesfehérvár ..., 2008. november 7. / [rend., közread. a] Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ. - Szöveg és képek. - [Székesfehérvár] : BMF ROIK, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-81-2
informatika - mérnöki tudomány - gazdaságtan - üzemgazdaságtan - didaktika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3 *** 62 *** 330 *** 658 *** 371.3 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2816057]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2009.
Viescas, John L. (1947-)
SQL queries for mere mortals (magyar)
   SQL-lekérdezések földi halandóknak : gyakorlati útmutató az SQL nyelvű adatkezeléshez / John L. Viescas, Michael J. Hernandez. - Budapest : Kiskapu, cop. 2009. - XXXI, 559 p. ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 549-550.
ISBN 978-963-9637-52-8 fűzött : 7980,- Ft
programnyelv - adatbázis-kezelő rendszer - elektronikus dokumentum
519.682SQL *** 681.3.016
[AN 2815931]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4261 /2009.
   100 éves az áramszolgáltatás Veszprémben / [... szerk. Péti Tamás] ; a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Veszprémi Szervezetének kiadványa. - Veszprém : MEE Veszprémi Szerv., 2008. - 229 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 226. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9299-11-5 fűzött
Veszprém - villamosenergia-rendszer - energiaellátás - történeti feldolgozás
621.31(439-2Veszprém)(091)
[AN 2817435]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

4262 /2009.
   Gázválság Kelet-Európában : válságkezelés és válságkommunikáció a leginkább érintett országokban / ... szerzői Liska János [et al.] ; szerk. és a vezetői összefoglalót írta Bíró Nagy András ; [közread. a Demos Magyarország]. - Budapest : Demos Mo., 2009. - 44 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 40-44.
ISBN 978-963-88058-2-9 fűzött
Kelet-Európa - földgázszállítás - válságmenedzselés - kommunikáció
665.62(4-11) *** 622.324.5(4-11) *** 316.77 *** 316.48
[AN 2815340]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4263 /2009.
   Cement - beton kisokos : [2008] / szerk. Szegőné Kertész Éva [et al.] ; [közread. a] Holcim. - [Budapest] : Holcim, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5497-5 fűzött
Magyarország - cement - beton - útmutató
691.54(036) *** 691.32(036) *** 666.94 *** 666.972
[AN 2816327]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2009.
Hídmérnöki Konferencia (49.) (2008) (Balatonfüred)
   49. Hídmérnöki Konferencia előadásainak gyűjteménye : Balatonfüred, 2008. október hó 8-10. / [szerk. Kara Katalin] ; [rend. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - Biri : Első Lánchíd Bt., 2008. - 368 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 10.)
Bibliogr.
Fűzött
hídépítés - konferencia-kiadvány
624.21/.8 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2818283]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2009.
   Vegyépszer Building and Assembling Private Company Limited by Shares. - Budapest : Vegyépszer, 2008. - 99 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
Vegyépszer Építő és Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyarország - építőipar - vállalat
69 *** 061.5(439)Vegyépszer
[AN 2816428]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4266 /2009.
   Állattenyésztés / szerk. Horn Péter. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2005]-. - 25 cm
állattenyésztés - egyetemi tankönyv
636(075.8)
[AN 2571120]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Baromfi, haszongalamb. - [2008], cop. 2000. - 428 p., XII t. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-441-9 kötött
baromfitenyésztés - galambtenyésztés - egyetemi tankönyv
636.5(075.8)
[AN 2817868] MARC

ANSEL
UTF-84267 /2009.
Dainty, Suellen
50 games to play with your dog (magyar)
   50 játék kutyáknak / Suellen Dainty ; [ford. Baticz Csaba]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-72-4 kötött
kutya - állattartás
636.7
[AN 2816030]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2009.
Darvas Ferenc
   Dicenty Dezső Kertbarát Kör, 1977-2007 : 30 éves jubileum / Darvas Ferenc. - Szekszárd : [Darvas F.], 2008. - 64, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4419-8 fűzött
Dicenty Dezső Kertbarát Kör
Szekszárd - kertészet - szőlőművelés - borászat - egyesület
634.8 *** 663.2 *** 634 *** 061.2(439-2Szekszárd)
[AN 2816989]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2009.
   A gazdálkodók utmutatója : hasznos tudnivalók a földbirtokreform kapcsán földhöz juttatottak, továbbá tanulni vágyó kisgazdák, téli gazdasági iskolák tanulói és telkes vitézek számára. - Hasonmás kiad. - [Budakeszi] : Ekvilibrium, [2009]. - 301 p. : ill. ; 18 cm
Eredeti kiadása: Budapest : M. Kir. Földmivelésügyi Min., 1925
ISBN 978-963-88213-1-7 kötött
növénytermesztés - állattenyésztés - hasonmás kiadás
633 *** 636 *** 094/099.07
[AN 2817555]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2009.
Gerencsér Kinga (1949-)
   Modell technológiák ültetvényes faanyagok feldolgozására / Gerencsér Kinga, Pásztory Zoltán. - Sopron : [NYME], 2008. - 72 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem. - Bibliogr.: p. 71-72.
ISBN 978-963-9883-13-0 fűzött
fafeldolgozó ipar - fűrészipar - fatechnológia
630*8 *** 674.093
[AN 2817951]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2009.
Grimm, Hans-Ulrich (1955-)
Die Suppe lügt (magyar)
   A leves hazudik : az ételek szép új világa / Hans-Ulrich Grimm ; [ford. Benda Judit]. - 5. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., cop. 2009. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9904-05-7 fűzött : 2450,- Ft
élelmiszeripar
663.05
[AN 2820814]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2009.
Herman Ottó (1835-1914)
   A halgazdaság rövid foglalatja / Herman Ottó. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 148, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-00-1 fűzött : 1900,- Ft
halgazdaság - halászat
639.3
[AN 2814979]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2009.
Holzförster, Heidrun
Obstgehölzschnitt (magyar)
   Metszés a gyümölcsösben / Heidrun Holzförster ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2009]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-47-2 kötött : 1650,- Ft
növénymetszés - gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.542
[AN 2820697]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2009.
   Kari tudományos diákköri konferencia, 2008/2009 tanév őszi félév : Debrecen 2008. december 16. : meghívó és programfüzet / [... összeáll. Tikász Ildikó Edit et al.] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. - Debrecen : DE AMTC, [2008]. - 120 p. ; 21 cm
Az előadások összefoglalóival
Fűzött
agrártudomány - műszaki tudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
63 *** 62 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2816297]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2009.
Steidl, Robert
Kellerwirtschaft (magyar)
   Borosgazdák könyve / Robert Steidl ; [ford. és a magyar viszonyokra alkalmazta Edelényi Miklós]. - Budapest : Mezőgazda, [2008]. - 239 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-286-442-6 kötött
borászat
663.2
[AN 2817862]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2009.
Stirling János (1951-)
   Magyar reneszánsz kertek a XVI-XVII. században / Stirling János. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 283 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 262-270.
ISBN 978-963-277-055-5 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - kertépítés - tájalakítás - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
712.3/.7(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 2816321]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2009.
Strachan, Jackie
50 games to play with your cat (magyar)
   50 játék macskáknak / Jackie Strachan ; [ford. Gazdag Diána]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9644-71-7 kötött
macska - állattartás
636.8
[AN 2816037]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2009.
Vér Imre
   Lovas balesetek : a lóért élők és a lóból élők kézikönyve : [félezer baj forrása és megelőzése] / Vér Imre. - [Székesfehérvár] : Lapu Bt., cop. 2008. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-963-86209-9-6 fűzött : 2980,- Ft
- állattartás - lovassport - baleset
636.1 *** 798 *** 614.8
[AN 2816746]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4279 /2009.
Auguszt József
Első cukrászkönyvem (angol)
   My first pastry book : Mr. Auguszt's mystic kitchen / [draw. Bojtor Verabella]. - Szentendre : Drip, 2008. - 43 p. : ill., színes ; 17x24 cm + mell.
Kötött (hibás ISBN 978-963-06-6283-3)
sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 2816551]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2009.
Auguszt József
   Első cukrászkönyvem : Auguszt bácsi mesés műhelye / [rajz. Bojtor Verabella]. - Szentendre : Drip, 2008. - 43 p. : ill., színes ; 17x24 cm + mell.
ISBN 978-963-06-6283-3 kötött
sütemény - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 2816377]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2009.
Bártfai László
   155 bögrés sütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2009], cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-451-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2820723]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2009.
Bártfai László
   155 magyaros étel / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2009], cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-428-8 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2820712]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2009.
Bártfai László
   155 régi étek / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2009], cop. 2008. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-432-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2820710]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2009.
Bártfai László
   155 sütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, [2009], cop. 2007. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-429-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2820707]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2009.
   A Délmagyarország és a Délvilág szakácskönyve : válogatás olvasóink legjobb receptjeiből / [szerk. Lévay Gizella]. - Szeged : Délmagyarország, 2006-. - ill., színes ; 29 cm
A 2-3. köteten egyéb címadatként: Olvasóink szájíze szerint
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2717139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A nagy süteményeskönyv : [szegedi séfek 45 ráadás receptje]. - 2008. - 232 p.
ISBN 978-963-7258-41-1 kötött : 3500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2818167] MARC

ANSEL
UTF-84286 /2009.
   Egészséges fészek : a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Európai Nők a Közös Jövőért (Women in Europe for a Common Future) programja / [szerk. Újszászi Györgyi]. - Budapest : NOE, [2008]. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88143-0-2 fűzött
lakberendezés - csecsemőgondozás - veszélyes anyag - útmutató
643/645 *** 649.1 *** 613.95(036)
[AN 2815761]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2009.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegség és diéta : az inzulinnal és az inzulin nélkül kezelt cukorbetegek táplálkozási útmutatója / Fövényi József, Papp Rita ; [a tápanyagtáblázatot Székely Katalin állította össze]. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2008, cop. 2002. - 199 p. ; 20x20 cm
ISBN 963-242-936-2 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64 *** 613.24
[AN 2817931]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2009.
   A Hajdú-bihari napló süteményreceptjei : az olvasók ízlése alapján... / [szerk. Kovács Enikő] ; [fotók Kállai Zoltán]. - Debrecen : Inform Média, 2008. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87560-7-7 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2815583]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2009.
   Jo napo'pote : les meilleures recettes de la communauté francophone de Budapest. - Budapest : Új Ember, 2008. - 102 p. ; 17x23 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9674-79-0 fűzött
Franciaország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(44)(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2816862]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2009.
Nagy Antalné Ferencz Regina (1951-)
   Bukovinai székely konyha : Nagy Antalné Ferencz Regina ételei / [kiad. a Völgységi Múzeum és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége]. - [Bonyhád] : Völgységi Múz. : Bukovinai Székelyek Orsz. Szövetsége, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87566-4-0 fűzött
Bukovina - nemzeti étel - ételspecialitás - székelyek - szakácskönyv
641.568(=945.11)(498.6)(083.12)
[AN 2817953]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2009.
Oláh Andorné (1954-)
Reform ételek (átd. kiadása)
   Reformkonyha remekei / Oláh Andorné. - [Debrecen] : Oláh A., 2008. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5782-2 fűzött : 1490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2816832]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4292 /2009.
Ingarden, Roman (1893-1970)
Über die Verantwortung (magyar)
   A felelősségről : ontikus fundamentumai / Roman Ingarden ; [... ford. Bruncsák István] ; [... az utószót írta Sárkány Péter]. - Budapest : Logoterápia Alapítvány ; Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 110 p. ; 20 cm. - (Vita Sarmatica, ISSN 1787-3657 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-07-0 fűzött : 1900,- Ft
felelősség - fenomenológia - lételmélet
165.62 *** 111.1 *** 159.947.23
[AN 2814988]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2009.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Friedrich Wilhelm Nietzsche Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei / [ford. Óvári Csaba]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 111 p. ; 20 cm
A ford. a "Sämtliche Briefe" (Berlin : De Gruyter, 1986) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9857-16-2 fűzött : 1900,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század - levelezés
1(430)(092)Nietzsche,_F.(044)
[AN 2814956]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2009.
Ortega y Gasset, José (1883-1955)
   Tájak és emberek : tanulmányok az El espectador-ból / José Ortega y Gasset ; [ford. Juhász Anikó et al.]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 186 p. ; 22 cm. - (Monumenta Hispanica, ISSN 1785-4040 ; 5.)
A ford. az "Obras completas" (Madrid : Taurus, 2004) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9857-12-4 fűzött : 2800,- Ft
filozófia
1(460)Ortega_y_Gasset,_J.
[AN 2814937]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2009.
Sartori Bernát (1735-1801)
   Magyar nyelven filosofia, az az A' böltseség' szeretésének tudománnyából némelly jelesebb kérdések ... / Sartori Bernárd. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - [16], 276, [4] p. ; 25 cm + mell. - (Értékőrző könyvtár, ISSN 1789-9141)
borító- és gerinccím: Filosofia. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Egerben : nyomtattatott a' Püspöki Oskola' betöiv., 1772
ISBN 978-963-09-5917-9 kötött
filozófia - hasonmás kiadás
1 *** 094/099.07
[AN 2816213]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4296 /2009.
Allein Gottes heiliger Wille (magyar)
   Csak az Isten akarata legyen : Szent Arnold Janssen szavai / összeáll. Ewetz Friedbert ; [ford. Szántó János]. - [2. kiad.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 103 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-361-996-4 fűzött : 800,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2817163]
MARC

ANSEL
UTF-84297 /2009.
Balás Béla (1941-)
   Csillagösvényen : kicsi papoknak : Gyulafehérvár, 2008 / Balás Béla. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 98, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-033-8 fűzött : 1200,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2816384]
MARC

ANSEL
UTF-84298 /2009.
Busch, Eberhard (1937-)
Gotteserkenntnis und Menschlichkeit (magyar)
   Istenismeret és emberség : betekintés Kálvin teológiájába / Eberhard Busch ; [ford. Huszár Pál]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 182 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 978-963-558-130-6 kötött : 1900,- Ft
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - egyházi személy - református egyház - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 2815283]
MARC

ANSEL
UTF-84299 /2009.
Ciardi, Fabio (1948-)
Fuoco è la tua Parola (magyar)
   A te igéd tűz : hogyan éljük az evangéliumot? / Fabio Ciardi ; [ford. Zólyomi-Katona Theodóra] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2009. - 121 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86395-7-8 fűzött
Biblia
bibliamagyarázat
225.07
[AN 2816877]
MARC

ANSEL
UTF-84300 /2009.
Desits, Ladislaa
   Engesztelő szeretet : a gyermek Jézusról elnevezett Mater Vincentia, egy osztrák - magyar misztikus Krisztus szent sebeivel megáldva : Mater Desits Ladislaa soproni orsolyita naplója, kiegészítve ... Mater Philippine Holnholter visszaemlékezéseivel / feldolg. Kanyó Lívia és Jäger Hermana ; átd. és szerk. Kuruczleky Ilona ; [közread. a] Soproni Orsolyita Rendház. - Sopron : Soproni Orsolyita Rendház, 2008. - 167, [3] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6575-9 fűzött
Fauland, Aloysia (1852-1902)
Ausztria - apáca - 19. század - stigmatizáció - memoár
248.219 *** 271.974(436)(092)Fauland,_A.(0:82-94)
[AN 2816507]
MARC

ANSEL
UTF-84301 /2009.
Enghy Sándor (1956-)
   Zofóniás a kutatásban / Enghy Sándor. - Sárospatak : Hernád, 2008-. - 25 cm
Biblia. Ószövetség. Szofóniás könyve
bibliamagyarázat
224.96.07
[AN 2817289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egy kommentár születésének állomásai. - 2008. - 168 p. : ill. - (Sárospataki teológiai műhely, ISSN 1789-400X ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 152-164.
ISBN 978-963-86546-9-4 fűzött
bibliamagyarázat
224.96.07
[AN 2817349] MARC

ANSEL
UTF-84302 /2009.
Escrivá de Balaguer, Josemaría (1902-1975)
Amigos de Dios (magyar)
   Isten barátai : homíliák / Josemaría Escrivá ; [ford. Kiss B. Zsolt]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-007-9 fűzött : 1600,- Ft
prédikáció
252
[AN 2816396]
MARC

ANSEL
UTF-84303 /2009.
Estrade, Jean-Baptiste (18??-1909)
Les apparitions de Lourdes (magyar)
   A lourdes-i jelenések : egy szemtanú bizalmas emlékiratai / írta J. B. Estrade ; [ford. Horváth Győző]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 348 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-204-6 fűzött : 2900,- Ft
Lourdes - csoda - memoár
248.214(44-2Lourdes)(0:82-94)
[AN 2815723]
MARC

ANSEL
UTF-84304 /2009.
   Evangéliumi kálvinizmus : "Az evangéliumi kálvinizmus füzetei" sorozat rövidített, szerkesztett és kiegészített kiadása egy kötetben / [... szerk. Galsi Árpád]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 409, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-125-2 kötött : 2900,- Ft
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - egyházi személy - református egyház - 16. század
284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 2814843]
MARC

ANSEL
UTF-84305 /2009.
Farkas Lőrinc Imre
   Oldások csomói / Farkas Lőrinc Imre. - [Budapest] : [Farkas L. I.], 2009. - 168 p. ; 20 cm. - (Hamvas könyvek, ISSN 1418-6136)
Fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 375-7533-01-4)
kereszténység - meditáció
242
[AN 2818628]
MARC

ANSEL
UTF-84306 /2009.
Feldmann, Christian
Gottes sanfter Rebell (magyar)
   Isten szelíd forradalmára : Joseph Kentenich és egy új világ víziója / Christian Feldmann ; [ford. Guld Veronika]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-994-0 fűzött : 1800,- Ft
Kentenich, Joseph (1885-1968)
Németország - egyházi személy - katolikus egyház - 20. század - századforduló - életrajz
282(430)(092)Kentenich,_J.
[AN 2816685]
MARC

ANSEL
UTF-84307 /2009.
   A ferences család közösségei Magyarországon / [szerk. Galambosné Száraz Kriszta]. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, [2009]. - 136 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Szent Ferenc útja, ISSN 2060-3827 ; 1.)
ISBN 978-963-06-6244-4 kötött
Ordo Fratrum Minorum
Magyarország - franciskánusok - egyháztörténet
271.3(439)(091)
[AN 2817077]
MARC

ANSEL
UTF-84308 /2009.
Freidzon, Claudio
Tesoro en vasos de barro (magyar)
   Cserépedényekben lévő kincs / Claudio Freidzon. - [Pusztaszabolcs] : Német J., cop. 2008. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5371-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2816739]
MARC

ANSEL
UTF-84309 /2009.
Füsti-Molnár Szilveszter (1972-)
   Ecclesia sine macula et ruga : donatist factors among the ecclesiological challenges for the Reformed Church of Hungary especially after 1980/90 : academisch proefschrift ... aan de Vrije Universiteit Amsterdam ... / door Arzén Szilveszter Füsti-Molnár ... ; [publ. by the Sárospatak Reformed Theological Academy]. - Sárospatak : Sárospatak Reformed Theol. Acad., 2008. - 316 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 275-297. - Összefoglalás magyar és holland nyelven
ISBN 978-963-88090-0-1 fűzött
Magyarországi Református Egyház
Magyarország - református egyház - ekkléziológia - donatisták
284.2(439) *** 273.921
[AN 2817094]
MARC

ANSEL
UTF-84310 /2009.
Gál Ferenc (1915-1998)
   János evangéliuma / Gál Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 358 p. ; 21 cm. - (Szent István bibliakommentárok, ISSN 1788-4195 ; 4.)
ISBN 978-963-361-984-1 fűzött : 1800,- Ft
Biblia. Újszövetség. János evangéliuma
bibliamagyarázat
226.5.07
[AN 2817161]
MARC

ANSEL
UTF-84311 /2009.
Hagenkord, Bernd (1968-)
Jugend@Gott (magyar)
   Fiatalok@isten / Bernd Hagenkord ; [ford. Paulik Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-027-7 fűzött : 880,- Ft
vallásos irodalom - ifjúsági könyv
244(02.053.2)
[AN 2816273]
MARC

ANSEL
UTF-84312 /2009.
Hamar István (1941-)
   Én is ember vagyok : válogatott igehirdetések / Hamar István. - Debrecen : Szerző, 2008. - 170 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5855-3 fűzött
református egyház - prédikáció
252 *** 284.2
[AN 2817061]
MARC

ANSEL
UTF-84313 /2009.
   Imáink, énekeink / [közread. a] Piarista Iskola. - Kecskemét : Piarista Isk., [2008]. - 68 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv - imakönyv
245 *** 243 *** 282
[AN 2815442]
MARC

ANSEL
UTF-84314 /2009.
Léon-Dufour, Xavier (1912-2007)
Dictionnaire du Nouveau Testament (magyar)
   Az Újszövetség értelmező kéziszótára / Xavier Léon-Dufour ; [ford. Puskely Mária]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 647 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 640-647.
ISBN 978-963-9674-77-6 kötött : 4300,- Ft
Biblia. Újszövetség
vallási lexikon
225(031)
[AN 2817169]
MARC

ANSEL
UTF-84315 /2009.
Lubich, Chiara (1920-2008)
Meditazioni (magyar)
   Elmélkedések / Chiara Lubich ; [ford. Ferentzi Csaba] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2008, cop. 1995. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86395-6-1 fűzött
vallásos irodalom
242
[AN 2817898]
MARC

ANSEL
UTF-84316 /2009.
Mifologiâ Mansi (angol)
   Mansi mythology / aut. I. N. Gemuev [et al.] ; ed. Vladimir Napolskikh, Anna-Leena Siikala, Mihály Hoppál. - Budapest : Akad. K. ; Helsinki : Finnish Lit. Soc., cop. 2008. - 199 p., [12] t. : ill. ; 25 cm. - (Encyclopaedia of Uralic mythologies, ISSN 1588-5216 ; 3.)
Bibliogr.: p. 178-186.
ISBN 978-963-05-8556-9 kötött
manysik ősvallása - szaklexikon
299.4(=945.12):030
[AN 2816052]
MARC

ANSEL
UTF-84317 /2009.
Pecsuk Ottó
   Pál és a rómaiak : a Római levél kortörténeti olvasata : doktori disszertáció / Pecsuk Ottó. - Budapest : Kálvin, 2009. - 374 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 345-374. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-558-127-6 kötött : 2900,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
apostoli levél - bibliamagyarázat
227.12.07
[AN 2815282]
MARC

ANSEL
UTF-84318 /2009.
Riebs, Gunnar (1960-)
Johannes XXIII (magyar)
   XXIII. János : kortársak emlékeznek a zsinat pápájára / Gunnar Riebs. - Budapest : Új Ember, 2008. - 187 p., [24] t. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-78-3 kötött : 2400,- Ft
János (pápa), XXIII. (1881-1963)
pápa - 20. század - memoár
262.13(092)János,_XXIII.(0:82-94)
[AN 2816931]
MARC

ANSEL
UTF-84319 /2009.
Salenson, Christian (1948-)
Prier 15 jours avec Christian de Chergé (magyar)
   Imádság 15 napon át Christian de Chergével, a Tibhirine-i szerzetesek perjelével / szerk. Christian Salenson ; [ford. Muraközy Nóra]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 116 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-73-8 fűzött : 1450,- Ft
Chergé, Christian de (1937-1996)
Franciaország - ciszterciták - szerzetes - 20. század - ima
243 *** 271.12(44)(092)Chergé,_Christian_de
[AN 2816960]
MARC

ANSEL
UTF-84320 /2009.
Salkaházi Sára (1899-1944)
   A szeretet tüzével : válogatás boldog Salkaházi Sára naplójából / vál. és a szöveget gond. Berkecz Franciska. - Budapest : Új Ember, 2008. - 89 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9674-80-6 fűzött
Salkaházi Sára (1899-1944)
Magyarország - szent - századforduló - 20. század - napló
235.3(092)Salkaházi_S(0:82-94)
[AN 2817034]
MARC

ANSEL
UTF-84321 /2009.
Schlewer, Marcel (1939-)
Choisissez donc la vie (magyar)
   Így hát válaszd az életet / Marcel Schlewer ; [ford. Scheffer Béla]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-74-5 fűzött : 1850,- Ft
Szűz Mária megjelenése - csoda - vallásos irodalom
232.931.7(44-2La_Salette) *** 248.214 *** 244
[AN 2816843]
MARC

ANSEL
UTF-84322 /2009.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Engedélyezett gyilkosságok : hét levél tizenéveseknek / Sípos (S) Gyula. - [Budapest] : Zarándok K., 2008. - 63 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 2815879]
MARC

ANSEL
UTF-84323 /2009.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Isten szeretete gyógyít / Sípos (S) Gyula. - [Budapest] : Zarándok K., 2008. - 115 p. ; 20 cm
Fűzött
vallásos irodalom - imádkozás
244 *** 248.143
[AN 2815889]
MARC

ANSEL
UTF-84324 /2009.
Takács Nándor (1927-)
   Kisbojtárból főpásztor : Szerdahelyi Csongor beszélgetése Takács Nándor nyugalmazott megyéspüspökkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 277, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 7.)
ISBN 978-963-277-015-4 kötött : 2200,- Ft
Takács Nándor (1927-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
282(439)(092)Takács_N.(047.53)
[AN 2816708]
MARC

ANSEL
UTF-84325 /2009.
Thomas a Kempis (1380-1471)
De imitatione Christi (magyar)
   Krisztus követése / írta Kempis Tamás ; ford. Jelenits István. - 11. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2008. - 392 p. ; 14 cm
ISBN 963-363-310-9 kötött
lelkigyakorlat - középkori latin irodalom - vallásos irodalom
248.1 *** 871-97(492)=945.11
[AN 2818961]
MARC

ANSEL
UTF-84326 /2009.
Udvarhelyi Olivér (1948-)
   Oratio est clavis coeli : arcképek, tanulmányok, recenziók / Udvarhelyi Olivér. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 304, [3] p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Az imádság a menny kapuja. - Közrem. Udvarhelyi Nándor
Fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 978-963-964-298-0)
Magyarország - magyar történelem - egyházi személy - keresztény egyház
282(439)(092) *** 943.9
[AN 2815590]
MARC

ANSEL
UTF-84327 /2009.
Valtorta, Maria (1897-1961)
L'Evangelo come mi è stato rivelato (magyar) (szemelv.)
   Jézus a Tízparancsolatot magyarázza : ahogy azt Valtorta Mária látta. - [Budapest] : Zarándok K., cop. 2009. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87710-8-7 fűzött
keresztény misztika - látomás - krisztológia - tízparancsolat
241.6 *** 232 *** 248.213
[AN 2816058]
MARC

ANSEL
UTF-84328 /2009.
Venter, Steyn
Why? (magyar)
   Miért? : ifjúsági imahét, 2009. március 21-28. / [ford. Zarkáné Teremy Krisztina] ; [kiad. a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, [2009]. - 27 p. : ill. ; 28 cm
Írta Venter, Steyn
Fűzött
bibliamagyarázat - ifjúsági könyv
22.07(02.053.2)
[AN 2816563]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4329 /2009.
Gyémánt Richárd
   Demográfia / Gyémánt Richárd, Katona Tamás. - 5. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2008 [!2009]. - 411 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-39-8 fűzött
demográfia - magyarság - ezredforduló - egyetemi tankönyv
314(=945.11)(100)"200"(075.8)
[AN 2819953]
MARC

ANSEL
UTF-84330 /2009.
Kardos Ferenc (1964-)
   "Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni" : források a zalai cigányság 18. századi történetéhez / Kardos Ferenc. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2008. - 422 p. ; 24 cm + mell. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 65.)
Bibliogr.: p. 413-418.
ISBN 978-963-7226-64-9 fűzött
Zala megye - cigányság - nemzettörténelem - történelmi forrás
316.347(=914.99)(439.121)"17"(093)
[AN 2816907]
MARC

ANSEL
UTF-84331 /2009.
   Magyar nemzetstratégia / [főszerk. Varga Domokos György] ; [közread. a] Magyar Konzervatív Alapítvány ... - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Konzervatív Alapítvány : Püski, [2009]. - 775 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9592-81-0 kötött : 5000,- Ft
magyarság - nemzet - stratégia - nemzettudat
316.356.4(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.1(=945.11)
[AN 2820183]
MARC

ANSEL
UTF-84332 /2009.
Magyar-Nagy Kata
   Gondolkozzunk egy élhető jövőről. - Budapest : Kairosz, 2008. - 149 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9642-77-5 fűzött : 2600,- Ft
társadalom - ezredforduló
316(100)"200"
[AN 2815647]
MARC

ANSEL
UTF-84333 /2009.
   A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában : [a Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által a Déri János Kommunikációs Intézet közreműködésével ... megrendezett X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2008. április 24-25. : 10th International Conference of Applied Linguistics and Communication, 24-25 April 2008, Dunaújváros] / szerk. Kukorelli Katalin, Tóth Andrea. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2008. - 186 p. : ill. ; 26 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti konferencia füzetei, ISSN 1586-6785)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-00-4800-0)
Európai Unió - kommunikáció - szociolingvisztika - szaknyelv - nyelvoktatás - konferencia-kiadvány
316.77(4-62) *** 800.866(4-62) *** 372.880(4-62) *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2817251]
MARC

ANSEL
UTF-84334 /2009.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Being in love (magyar)
   Szerelmesen / Osho ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 247 p. ; 22 cm + DVD
melléklet címe: Egyedül az úton
ISBN 978-963-528-990-5 kötött : 3990,- Ft
szerelem - párkapcsolat - ezoterika - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 392.6 *** 133.25
[AN 2816036]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4335 /2009.
   "Csak a rózsám járjon szép csinosan..." : ünnepi palóc öltözetek napjainkban : kiállítás a Palóc Múzeumban, Balassagyarmat, 2008. október 3 - 2008. december 31. / [a kiállítást rend. és a katalógust írta] Lengyel Ágnes ; [kiad. a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet]. - [Salgótarján] : Nógrád M. Múz. Szerv., 2008. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96-99.
ISBN 978-963-7224-89-8 fűzött
magyar néprajz - népviselet - palócok - kiállítási katalógus
391(=945.11)(439Palócföld) *** 061.4(439-2Balassagyarmat)
[AN 2818083]
MARC

ANSEL
UTF-84336 /2009.
Enyedi József
   Érti a dörgést : hajdúsági szólások magyarázatai és egyéb nyelvi érdekességek / Enyedi József ; [... összeáll. Hadházy Jenő]. - Hajdúhadház : Élmény '94 Bt., 2008. - 132 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88052-1-8 kötött
Hajdúság - magyar néprajz - magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11)(439Hajdúság) *** 809.451.1-318(439Hajdúság)
[AN 2815844]
MARC

ANSEL
UTF-84337 /2009.
   Kerekecske gombocska / vál., összeáll. Szedlacsek Katalin. - Budapest : Corvus Design, 2008-. - ill. színes, részben kotta ; 20x21cm
magyar néprajz - mondóka - gyermekdal
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2817904]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Anya, gyere, játssz velem!. - 2. kiad. - 2008. - 52 p.
Bibliogr.: p. 50.
ISBN 978-963-87926-0-0 kötött
magyar néprajz - mondóka - gyermekdal
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2817909] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gyertek, játsszunk együtt!. - 2008. - 60 p.
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 978-963-87926-1-7 kötött
magyar néprajz - mondóka - gyermekdal
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 2817915] MARC

ANSEL
UTF-84338 /2009.
Lábadi Károly (1950-)
   Drávaszög lexikon / Lábadi Károly. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Timp ; Eszék : HunCro, 2008. - 518 p., LVII t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9614-55-0 kötött : 6290,- Ft (hibás ISBN 963-9614-55-0)
ISBN 978-953-7366-08-7
Drávaköz - magyar néprajz - szaklexikon
39(=945.11)(439Drávaszög):030
[AN 2813931]
MARC

ANSEL
UTF-84339 /2009.
   Mabinogion : walesi regék / [ford. Farkas Bíborka] ; [... ill. ... Csonka Erzsébet]. - Budapest : Castellanum Zrt., cop. 2008. - 256 p. : ill., színes ; 23 cm
A ford. a "The Mabinogion" (London : Langham House, 1877) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-06-6032-7 kötött
Wales - monda
398.2(410.3)
[AN 2816585]
MARC

ANSEL
UTF-84340 /2009.
   A megbabonázott puding : ír tündérmesék és babonák / [W. B. Yeats gyűjtése nyomán vál. és ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Sopron : Artemisz, cop. 2008. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87869-2-0 kötött : 2200,- Ft
Írország - monda
398.2(=916.2)
[AN 2818527]
MARC

ANSEL
UTF-84341 /2009.
Szilágyi Miklós (1939-)
   A népies halászat, vadászat és gyűjtögetés lexikona / Szilágyi Miklós. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2008. - 230 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar néprajzi könyvtár, ISSN 2060-3835)
Bibliogr.: p. 215-230.
ISBN 978-963-473-078-1 kötött
magyar néprajz - vadászat - halászat - szaklexikon
39(=945.11):030 *** 639.2:030 *** 639.1:030
[AN 2817134]
MARC

ANSEL
UTF-84342 /2009.
Walker, Jane
100 things you should know about knights & castels (magyar)
   Lovagkor / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, [2008], cop. 2002. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Walker, Jane
ISBN 978-963-9619-46-3 kötött : 1850,- Ft
lovag - művelődéstörténet - középkor
394.7(4)"10/15"(02.053.2) *** 930.85(4)))0/15"(02.053.2)
[AN 2819025]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4343 /2009.
Berecz János (1930-)
   Kádár élt.. / Berecz János. - Budapest : Duna Kvk., [2009]-. - ill. ; 23 cm
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - Kádár-korszak - életrajz
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"194/198"
[AN 2820886]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Aki nincs ellenünk.. - [Átd. kiad.]. - [2009]. - 304 p.
ISBN 978-963-9919-11-2 kötött : 2995,- Ft
[AN 2820889] MARC

ANSEL
UTF-84344 /2009.
   Európai pártcsaládok és ideológiák a XXI. század elején : konferenciasorozat : szociáldemokrácia a XXI. század elején konferencia, 2007. szeptember 28. : liberalizmus a XXI. század elején konferencia, 2007. november 8. : konzervativizmus a XXI. század elején konferencia, 2008. január 15. / [szerk. Bayer József] ; [rend., közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : MTA PTI, 2008. - 153 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-7372-62-9 fűzött
Európa - Magyarország - politikai eszme - eszmetörténet - 21. század - konferencia-kiadvány
329(439)"200" *** 329(4)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2007" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2816096]
MARC

ANSEL
UTF-84345 /2009.
Gubcsi Lajos (1948-)
   Elég, ami elég : száműzni a hazugságot és a hazugot : leveleim Orbán Viktornak, 2004-2008 / Gubcsi Lajos. - Budapest : Gubcsi L., 2009. - 80 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6232-1 kötött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2818445]
MARC

ANSEL
UTF-84346 /2009.
Keresztes Sándor (1919-)
   A kiegyezés reményével : Keresztes Sándorral beszélget Elmer István. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 166 p. ; 19 cm
Fűzött : 2700,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-156-8)
Keresztes Sándor (1919-)
Magyarország - politikus - magyar történelem - belpolitika - 20. század - interjú
32(439)(092)Keresztes_S.(047.53) *** 323(439)"195/199"(047.53) *** 943.9"19"
[AN 2815866]
MARC

ANSEL
UTF-84347 /2009.
Lénárd Ödön (1911-2003)
   Istennel, vagy Isten nélkül : a katolikus iskolák államosítása Magyarországon a II. világháború után / Lénárd Ödön, Tímár Ágnes, Soós Viktor Attila. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-097-4 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - egyházpolitika - egyházi iskola - egyházellenesség - 1945 utáni időszak - államosítás - történelmi forrás
322(439)"1945/1948"(093) *** 37.014.521(439)"1945/1948"(093) *** 332.025.27(439)"1945/1948"(093)
[AN 2815451]
MARC

ANSEL
UTF-84348 /2009.
   Medvék, tulipánok, populisták : a román politikai rendszer dilemmái és a 2008-as parlamenti választások / Balogh Róbert [et al.] ; [kiad. Generáció 2020 Közhasznú Egyesület]. - Budapest : Generáció 2020 Közhasznú Egyes., 2009. - 108 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 103-109.
ISBN 978-963-87658-5-7 fűzött
Románia - belpolitika - választás - jogrendszer - ezredforduló
323(498)"200" *** 342.8(498)"2008" *** 324(498)"2008"
[AN 2815477]
MARC

ANSEL
UTF-84349 /2009.
   Palánkok mögé zárva : visszaemlékezések a gettóra / [... szerk. Hunvald György]. - [Budapest] : Budapest Erzsébetváros Polgármesteri Hiv., [2008]. - 135 p. : ill. ; 17x24 cm. - (Erzsébetvárosi örökség, ISSN 1789-6207 ; 2.)
ISBN 978-963-06-5970-3 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2816592]
MARC

ANSEL
UTF-84350 /2009.
   Voice of the people, 2007 : [what the world thinks on today's global issues] : [a largest poll around the world] / ed. by Jeannette Goehring, Victoria Hill and Ivona Malbašić. - Budapest : Aquincum, 2008. - 126 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87803-2-4 fűzött
globalizáció - demokrácia - civil társadalom - közvélemény-kutatás - statisztikai adatközlés
323.21(100) *** 316.654(100) *** 321.7 *** 339.9
[AN 2818197]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4351 /2009.
   1956 és emlékezete / szerk. Pallai László, Püski Levente, Mazsu János. - [Debrecen] : "Debreceni Szemle" Alapítvány, [2009]. - 227 p. ; 24 cm. - (Debreceni szemle könyvek, ISSN 2060-7342 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88155-0-7 fűzött
Debrecen - helytörténet - 1956-os forradalom
943.9-2Debrecen"1956"
[AN 2817263]
MARC

ANSEL
UTF-84352 /2009.
Benbassa, Esther
Israël, la terre et le sacré (magyar)
   Izrael, föld és szentség / Esther Benbassa és Jean-Christophe Attias ; [ford. Szőts Dávid]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 225, [4] p. ; 22 cm. - (Scripta Iudaica, ISSN 1788-4128 ; 2.)
Bibliogr.: p. 209-225.
ISBN 978-963-9857-01-8 fűzött : 3400,- Ft
Izrael - történelem - nemzettudat - zsidóság
956.94 *** 323.1(=924) *** 316.63
[AN 2815550]
MARC

ANSEL
UTF-84353 /2009.
Benoît, Daniel (1844-19??)
Marie Durand prisonnière à la tour de Constance (magyar)
   Marie Durand : a constance-i torony foglya, 1730-1768 : családja és fogolytársai / Daniel Benoit ; [ford. Ágoston György] ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest ; Herceghalom : Spalding Alapítvány, 2008. - 223 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88160-0-9 fűzött
Durand, Marie (1711-1776)
Franciaország - híres ember - hugenotta - vallásüldözés - történelem - 17. század - 18. század - levelezés
929(44)Durand,_M.(044) *** 284.5(44)"16/17" *** 272(44)"17" *** 944"17"
[AN 2815878]
MARC

ANSEL
UTF-84354 /2009.
Csoma József (1848-1917)
   A magyar heraldika korszakai / Csoma József ; [... szerk. Szálkai Tamás]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 134, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-15-5 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - címertan - címer - történeti feldolgozás
929.6(439)(091)
[AN 2815522]
MARC

ANSEL
UTF-84355 /2009.
Csúzdáné Vaszily Erzsébet
   Igaz történetek Rudabányáról / Csúzdáné Vaszily Erzsébet. - Rudabánya : Szerző, 2008. - 158 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6350-2 fűzött
Rudabánya - helytörténet - híres ember
943.9-2Rudabánya *** 929(439-2Rudabánya)
[AN 2815426]
MARC

ANSEL
UTF-84356 /2009.
Csúzdáné Vaszily Erzsébet
   Igaz történetek Rudabányáról / Csúzdáné Vaszily Erzsébet. - 2. bőv. kiad. - Rudabánya : Szerző, 2009. - [4], 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6761-6 fűzött
Rudabánya - helytörténet - híres ember
943.9-2Rudabánya *** 929(439-2Rudabánya)
[AN 2815629]
MARC

ANSEL
UTF-84357 /2009.
   Debrecen város magistrátusának jegyzőkönyvei / szerk. Szendrey István. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt. : KLTE, 1979-. - 24 cm
A 15. kötettől közread. a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. - 1986-tól szerk. Rácz István, 2005-től szerk. nélkül. - cvált.: Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei
ISBN 963-471-275-4
Debrecen - helytörténet - magisztrátus - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9-2Debrecen(093) *** 352(439-2Debrecen)(093.2)
[AN 21020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [30.], 1620-22 / [... ford. Szendiné Orvos Erzsébet]. - 2008. - 205 p. : ill. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai, ISSN 0209-4207 ; 40.)
A bev. német nyelven is
ISBN 978-963-7238-37-6 fűzött : 1000,- Ft
[AN 2817192] MARC

ANSEL
UTF-84358 /2009.
   A dicsőség napjai, 1849-2009 : "ilyen tavasz csak egy volt életemben..." : [kiállítássorozat a dicsőséges tavaszi hadjárat 160. évfordulójára] / [szerk. Gulyás Katalin, Szathmáry István]. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig.] ; Kiskunfélegyháza : [Kiskun Múz.] ; Székesfehérvár : [Fejér M. Múz. Ig.], 2009. - 86 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Kiskun Múzeum. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9273-50-4 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - kiállítási katalógus
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 061.4(439)
[AN 2817721]
MARC

ANSEL
UTF-84359 /2009.
Faragó Tamás (1944-)
   A múlt és a számok : Pest Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században / Faragó Tamás. - Budapest : BFL, 2008. - 421 p. : ill. ; 24 cm. - (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949)
Bibliogr.: p. 389-413.
ISBN 978-963-7323-71-3 fűzött
Budapest - helytörténet - társadalomtörténet - népesség - 18. század - 19. század - 20. század - statisztikai adatközlés
943.9-2Bp."17/19" *** 312(439-2Bp.)"17/19"(083.41) *** 316.32(439-2Bp.)"17/19"
[AN 2815765]
MARC

ANSEL
UTF-84360 /2009.
Fejes Antal
   Küzdelmes évszázad : szemelvények az újpesti munkásmozgalmak történetéből / Fejes Antal ; [kiad. az Újpesti Városvédő Egyesület]. - [Budapest] : Újpesti Városvédő Egyes., 2008. - 144 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 132.
ISBN 978-963-06-4199-9 kötött
Budapest. 4. kerület - helytörténet - munkásmozgalom
943.9-2Bp.IV. *** 329.15(439-2Bp.IV.) *** 323.332(439-2Bp.IV.)"185/195"
[AN 2817755]
MARC

ANSEL
UTF-84361 /2009.
Finta Mihály (1937-)
   Répcevis története / Finta Mihály. - [Répcevis] : [Önkormányzat], [2009]. - 219, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Répcevis Önkormányzata. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5721-1 fűzött
Répcevis - helytörténet
943.9-2Répcevis
[AN 2818172]
MARC

ANSEL
UTF-84362 /2009.
Géczi Zoltán (1975-)
   A Horthy-család története / Vécsey Olivér. - [Kecskemét] : Vagabund, [2009], cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-71-0 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 2820701]
MARC

ANSEL
UTF-84363 /2009.
Gulyás László
   Edvard Beneš : Közép-Európa koncepciók és a valóság / Gulyás László. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 504, [5] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 483-504.
ISBN 978-963-9857-06-3 fűzött : 3900,- Ft
Beneš, Edvard (1884-1948)
Csehszlovákia - történelem - politikus - 20. század
943.7(092)Beňes,_E. *** 943.7"191/194"
[AN 2815514]
MARC

ANSEL
UTF-84364 /2009.
Hills, Ben
Princess Masako (magyar)
   Maszakó, egy boldogtalan hercegnő : a Krizantém Trón örökösétől nem lehet elválni / Ben Hills. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 347 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Ford. Bori Erzsébet. - Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 978-963-689-253-1 kötött : 2290,- Ft
Masako (Japán: hercegnő) (1963-)
Japán - uralkodócsalád - nő - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(520)Masako
[AN 2817337]
MARC

ANSEL
UTF-84365 /2009.
   Historia de Hungría / [... ed. Ferenc Pollmann]. - 2. ed. - Budapest : Futuro Alapítvány, 2008. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Futuro Alapítvány. - Bibliogr.: p. [228].
ISBN 978-963-06-6153-9 fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 2818243]
MARC

ANSEL
UTF-84366 /2009.
   Ivánka Imre emlékezete / [... vál. és összeáll. Szabó Margit]. - Budapest : Aquincum ; Gödöllő : Őfelsége Bt., 2008. - 32 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-963-87803-0-0 fűzött
Ivánka Imre (1818-1896)
Magyarország - történelmi személy - katona - 19. század
943.9"18"(092)Ivánka_I.
[AN 2816298]
MARC

ANSEL
UTF-84367 /2009.
Kende B. Hanna
   A kisemmizett férfinem : az ősanyaistennőktől a mesterséges anyaméhig / Kende B. Hanna. - Budapest : Osiris, 2009. - 233, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-[234].
ISBN 978-963-276-037-7 kötött : 2980,- Ft
nemek lélektana - művelődéstörténet - mitológia
930.85(100) *** 291.13 *** 159.922.1
[AN 2817502]
MARC

ANSEL
UTF-84368 /2009.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   A magyar történettudomány / Mályusz Elemér. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 116 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 25.)
ISBN 978-963-9857-08-7 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - történettudomány - 19. század - 20. század
930.1(439)"18/19"
[AN 2814970]
MARC

ANSEL
UTF-84369 /2009.
Mary, Luc (1959-)
Les derniers jours des Romanov (magyar)
   A Romanovok utolsó napjai : egy előre bejelentett gyilkosság krónikája / Luc Mary. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 243, [3] p., [8] t. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Ford. Bíró Péter. - Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-689-254-8 kötött : 2290,- Ft
Romanov-ház
Oroszország - uralkodócsalád - kivégzés - történelem - első világháború
947"1917/1918" *** 929.52(47)Romanov *** 343.25(47)"191"
[AN 2817183]
MARC

ANSEL
UTF-84370 /2009.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Ahol a zsenik bölcsője ring / Mátyás Szabolcs. - 3. átd., bőv. kiad. - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2008, cop. 2002. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6304-5 kötött
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - életrajz
929(439)
[AN 2817872]
MARC

ANSEL
UTF-84371 /2009.
Miskolci Csulyak István (1575-1646)
   Prédikáció nagyságos Rákóczi Zsigmond temetésén : Szerencsen, az Úrnak 1609. évében, Boldogasszony havának 21. napján / Miskolci Csulyak István ; [az életrajzi részt közölte betühív átírásban Zsinka Ferenc ...] ; [szerk. Dienes Dénes] ; [közread. a Tiszáninneni Református Egyházkerület]. - Miskolc ; Debrecen : Tiszáninneni Reform. Egyházkerület : Hernád K., 2008. - 74 p. : ill. ; 25 cm
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött kézirat alapján. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött (hibás ISBN 978-963-87134-5-2)
Rákóczi Zsigmond (Erdély: fejedelem) (1544-1608)
Erdély - uralkodó - 16. század - nekrológ
943.921(092)Rákóczi_Zs. *** 252.9
[AN 2817208]
MARC

ANSEL
UTF-84372 /2009.
Ormos Mária (1930-)
   Németország története a 20. században : a német egységtől a német egységig / Ormos Mária. - Budapest : Rubicon-Kv., 2008. - 439 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 434-435.
ISBN 978-963-9839-05-2 kötött : 8990,- Ft
Németország - történelem - 20. század
943.0"19"
[AN 2816622]
MARC

ANSEL
UTF-84373 /2009.
Pointinger, Hubert
Die Salzprinzessin (magyar)
   Ferenc József titkos szerelme : a sóhercegnő / Hubert Pointinger ; [ford. Erős László Antal]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 207 p. : ill. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
Bibliogr.: p. 205.
ISBN 978-963-689-252-4 kötött : 2290,- Ft
Ferenc József (Osztrák-Magyar Monarchia: császár), I. (1830-1916)
Pointinger, Theresia (1846-1928)
Ausztria - Magyarország - uralkodó - 19. század - híres ember
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I. *** 929(436)Pointinger,_Th.
[AN 2817294]
MARC

ANSEL
UTF-84374 /2009.
Romsics Ignác (1951-)
   A 20. század képes története : Magyarország története - világtörténet / Romsics Ignác. - 2. kiad. - [Budapest] : Rubicon-Kv., [2008]. - 511 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 500-503.
ISBN 978-963-9839-02-1 kötött : 8990,- Ft
világtörténelem - magyar történelem - 20. század
943.9"19" *** 930.9"19"
[AN 2817655]
MARC

ANSEL
UTF-84375 /2009.
Szabó Margit
   Rezső királyfi : Rudolf trónörökös emlékezete / Szabó Margit. - Budapest : Aquincum ; Gödöllő : Őfelsége Bt., cop. 2008. - 167 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152-154.
ISBN 978-963-87803-3-1 fűzött
Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelmi személy - uralkodócsalád - 19. század
943.6/.9(092)Rudolf
[AN 2816302]
MARC

ANSEL
UTF-84376 /2009.
Török József (1946-)
   Máltaiak : [20 éves a Szeretetszolgálat] / Török József, Legeza László. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Mikes, 2009. - 80 p., [48] t. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében, ISSN 1217-4823)
Bibliogr.: p. 57-58. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8130-75-4 kötött
Ordo Melitensis
Máltai lovagrend
929.711 *** 271.024
[AN 2818869]
MARC

ANSEL
UTF-84377 /2009.
Valuch Tibor (1963-)
   Hétköznapi élet Kádár János korában / Valuch Tibor. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2009. - 191 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-5823-0 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - Kádár-korszak
930.85(439)"195/198"
[AN 2818884]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4378 /2009.
Austria (magyar)
   Ausztria / főmtársak Teresa Czerniewicz-Umer, Joanna Egert-Romanowska és Janina Kumaniecka ; [ford. Magyarics Péter, Szalai Éva]. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex, 2008. - 392 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-03-1 fűzött
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 2820504]
MARC

ANSEL
UTF-84379 /2009.
Barta Szabolcs
   Nagykőrösi barangoló / [fotók Barta Szabolcs] ; [írta Erdélyi Erzsébet, Szabó Attila] ; [közread. Nagykőrös Város Önkormányzata]. - 2. kiad. - [Nagykőrös] : Önkormányzat, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2005. - Magyar és angol nyelven
Kötött
Nagykőrös - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagykőrös(084.12) *** 77.04(439)(092)Barta_Sz.
[AN 2820836]
MARC

ANSEL
UTF-84380 /2009.
Berman, Eleanor
New York (magyar)
   New York / Eleanor Berman ; [ford. Bánk Judit]. - Budapest : Panemex, 2008. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-15-4 fűzött
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 2820460]
MARC

ANSEL
UTF-84381 /2009.
Bodnár László (1940-)
   Barangolás a Kárpát-medencében / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár és Tsa Geográfus Bt., 2008. - 491 p., [48] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 488-491.
ISBN 978-963-87387-1-4 kötött
Kárpát-medence - Magyarország - helyismeret
908.4-191 *** 908.439
[AN 2816638]
MARC

ANSEL
UTF-84382 /2009.
Great Britain (magyar)
   Nagy-Britannia / főmunkatárs Michael Leapman ; [ford. Thomka István, Tamás Anna, Molnár Anna]. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex, 2008. - 720 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-74-8 fűzött
Nagy-Britannia - útikönyv
914.10(036)
[AN 2820437]
MARC

ANSEL
UTF-84383 /2009.
   Kötődés / [szerk. Baranyi Anikó] ; [lejegyezte Sohonyai Edit] ; [fotók Szabó Márta] ; [kiad. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala]. - Székesfehérvár : Polgármesteri Hiv., [2008]. - [83] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-06-4780-9 kötött
Székesfehérvár - helyismeret - vallomások - fényképalbum
908.439-2Székesfehérvár(0:82-94) *** 77.04(439)(092)Szabó_M.
[AN 2816859]
MARC

ANSEL
UTF-84384 /2009.
Lackner László (1943-)
   Zalaegerszeg / Lackner László. - [Budapest] : Panoráma, 2008. - 172 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Magyar városok, ISSN 0134-1812)
ISBN 978-963-243-939-6 kötött : 1800,- Ft
Zalaegerszeg - útikönyv
914.39-2Zalaegerszeg(036)
[AN 2817905]
MARC

ANSEL
UTF-84385 /2009.
Laki Ildikó
   Paks, az értékek városa : városok az ipar szolgálatában / Laki Ildikó. - Budapest : Pallas, 2009. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Dunamenti iparvárosok)
Bibliogr.: p. 55-58.
ISBN 978-963-88239-1-5 fűzött : 1560,- Ft
Paks - helyismeret
908.439-2Paks
[AN 2818222]
MARC

ANSEL
UTF-84386 /2009.
Laki-Lukács László (1953-)
   A ládi Gabriellánum / Laki-Lukács László. - Edelény : Magánkiad., 2008. - 54 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-87807-1-5)
Szendrőlád - helyismeret - torony
908.439-2Szendrőlád *** 725.944(439-2Szendrőlád)
[AN 2816105]
MARC

ANSEL
UTF-84387 /2009.
Nyerges Magdolna
   Magyar felfedezők és világjárók / Nyerges Magda. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2008. - 94 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Magyar példaképtár)
ISBN 978-963-7486-98-2 kötött : 1600,- Ft
Magyarország - felfedező - felfedező utazás - történeti feldolgozás - ifjúsági könyv
910.4(100)(091)(02.053.2) *** 910.4(439)(092) *** 910.4(100)(=945.11)(092)
[AN 2817806]
MARC

ANSEL
UTF-84388 /2009.
Paris (magyar)
   Párizs / főmtárs Alan Tillier ; [ford. Rózsa György]. - 6. átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2008. - 448 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-09-3 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2820518]
MARC

ANSEL
UTF-84389 /2009.
Price, Gillian
Venice (magyar)
   Velence / Gillian Price ; [ford. Lorschy Katalin és Turbucz Tünde. - Budapest : Panemex, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-17-8 fűzött
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 2820446]
MARC

ANSEL
UTF-84390 /2009.
Rome (magyar)
   Róma / [főmtársak Olivia Ercoli, Ros Belford, Roberta Mitchell] ; [ford. Rózsa György, Vass Tamás, Nagy Valéria]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2008. - 448 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-10-9 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2820499]
MARC

ANSEL
UTF-84391 /2009.
Rudolf László (1955-)
   Józseffalvi fényképalbum / Rudolf László. - Bátaszék ; [Szekszárd] : Kerényi, 2008. - 464 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-8242-46-4 kötött
Józseffalva (Bukovina) - helyismeret - családtörténet - fényképalbum
908.498.4-2józseffalva(084.12) *** 929.52(439.21-2Józseffalva)
[AN 2818227]
MARC

ANSEL
UTF-84392 /2009.
Vienna (magyar)
   Bécs / főmtárs Stephen Brook ; [ford. Magyarics Péter és Tamás Anna]. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex, 2008. - 288 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-71-7 fűzött
ISBN 963-9491-71-3
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2820525]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4393 /2009.
   Alkotmány, kormányzás, bíráskodás az újkori Európában / Illés Géza [et al.] ; [szerk. Rácz Lajos]. - [Budapest] : Új Ember, cop. 2008. - 275 p. ; 24 cm. - (Acta Wenzeliana, ISSN 1786-0326 ; 7.)
ISBN 978-963-9674-71-4 kötött
Európa - alkotmányjog - igazságszolgáltatás - jogtörténet - egyetemi tankönyv
342(4)"12/17"(075.8) *** 347.9(4)"12/17"(075.8)
[AN 2817180]
MARC

ANSEL
UTF-84394 /2009.
Bényei Miklós (1943-)
   Művelődési törekvések az erdélyi reformországgyűléseken, 1834-1848 / Bényei Miklós. - Debrecen : Erdély-történeti Alapítvány, 2008. - 270 p. ; 24 cm. - (Erdély-történeti könyvek, ISSN 1417-7234 ; 7.)
Bibliogr.: p. 248-263.
ISBN 978-963-87074-9-9 fűzött
Erdély - országgyűlés - oktatáspolitika - kulturális élet - művelődés - reformkor
342.538(439.21)"183/184" *** 37.014.5(439.21)"183/184" *** 316.7(439.21)"183/184"
[AN 2816811]
MARC

ANSEL
UTF-84395 /2009.
Elek Balázs
   Diákcsíny vagy bűncselekmény? : büntetőjogi kézikönyv diákoknak, szülőknek és tanároknak / [szerző Elek Balázs]. - Debrecen : Pedellus, 2008. - 112 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-9612-76-1 fűzött
Magyarország - büntetőjog - fiatalkori bűnözés - bűnügyi szociológia - ifjúságszociológia - útmutató
343.97-053.6(439) *** 343.915(439) *** 343(439)(036) *** 316.346.3-053.6(439)
[AN 2817013]
MARC

ANSEL
UTF-84396 /2009.
Grosschmid Béni (1852-1938)
   Öröklött s szerzett vagyon : tanulmány újabb irodalmunkból : függelékkel a kiskoruak utáni törvényes öröklésről / irta Zsögöd Benő ; ... sajtó alá rend. Vámbéry Rusztem ; [... Balogh Judit ... tanulmányával]. - Budapest : MOKK, 2008. - 246 p. ; 23 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 8.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Politzer Zs., 1897. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88147-1-5 kötött
Magyarország - öröklési jog - 19. század - hasonmás kiadás
347.65/.68(439)"18" *** 094/099.07
[AN 2816593]
MARC

ANSEL
UTF-84397 /2009.
Hegedűs Andrea
   Családi jogi példatár és jogesetgyűjtemény / Hegedűs Andrea, Nagy Márta. - 2. jav. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2008 [!2009]. - 191 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Lezárva: 2008. jan. 1.
ISBN 978-963-9650-35-0 fűzött
Magyarország - családjog - jogeset - egyetemi tankönyv
34.096(439) *** 347.6(439)(075.8)
[AN 2819956]
MARC

ANSEL
UTF-84398 /2009.
Heka László (1959-)
   A zsidó jogrendszer alapjai / Heka László. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2009. - 222 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 209-222.
ISBN 978-963-9650-45-9 fűzött
zsidó egyházjog - zsidó vallás
348.96 *** 296
[AN 2816081]
MARC

ANSEL
UTF-84399 /2009.
   Kézikönyv a Ket. módosításáról : változások a közigazgatási hatósági eljárásban és szolgáltatásban / szerk. ... Kilényi Géza. - Budapest : Complex, 2009. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-224-984-1 fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
352.077(439)(094)(036)
[AN 2816422]
MARC

ANSEL
UTF-84400 /2009.
Kuminetz Géza (1959-)
   A kiengesztelődés szentségei : a gyónás és a betegek kenete / Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 422 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. II., Manualia, ISSN 1589-1615 ; 3.)
Bibliogr.: p. 410-[423].
ISBN 978-963-277-021-5 fűzött : 2900,- Ft
kánonjog - gyónás - utolsó kenet
348.412.5 *** 348.412.42 *** 265.6/.7
[AN 2816657]
MARC

ANSEL
UTF-84401 /2009.
   A magyar törvényszéki-igazságügyi orvostan története / szerk. Sótonyi Péter. - [Budapest] : Medicina, 2009. - 160 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-963-226-180-5 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - igazságügyi orvostan - történeti feldolgozás
340.66(439)(091)
[AN 2817708]
MARC

ANSEL
UTF-84402 /2009.
Petercsák Tivadar (1947-)
   A közbirtokosság : erdő- és legelőközösségek Észak-Magyarországon / Petercsák Tivadar. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2008. - 287 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar néprajzi könyvtár, ISSN 2060-3835)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 259-279.
ISBN 978-963-473-162-7 kötött
Észak-Magyarország - közbirtokosság - magyar néprajz - gazdaságtörténet - 16. század - 17. század - 18. század
347.238.3(439.13)"15/17" *** 39(=945.11)(439.13) *** 338(091)(439.13)
[AN 2817113]
MARC

ANSEL
UTF-84403 /2009.
Székelyné Kőrösi Ilona (1953-)
   Az "aranykor" után : egy elfelejtett polgármester: Sándor István / sajtó alá rend., írta és szerk. Székelyné Kőrösi Ilona. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2008. - 352 p. : ill. ; 25 cm. - (Monumenta muzeologica, ISSN 1788-4616 ; 3.)
ISBN 978-963-9815-11-7 kötött
Sándor István (1870-1943)
Kecskemét - polgármester - századforduló - 20. század - helytörténet
352.075.31(439-2Kecskemét)(092)Sándor_I. *** 943.9-2Kecskemét
[AN 2815591]
MARC

ANSEL
UTF-84404 /2009.
Toperczer István (1963-)
   Ég, szín, tér : magyar légierő, 1999-2009 = Sky, colour, space / Toperczer István. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2009. - 176 p. : ill., színes ; 22x28 cm
ISBN 978-963-327-469-9 kötött
Magyarország - légierő - katonai repülőgép - ezredforduló - fényképalbum
358.4(439)"199/200"(084.12) *** 623.746(439)"199/200"(084.12)
[AN 2818278]
MARC

ANSEL
UTF-84405 /2009.
Vókó György (1946-)
   Magyar büntetés-végrehajtási jog / Vókó György. - 4. jav. kiad., utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 471 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 451-471.
ISBN 978-963-9542-40-2 kötött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 2820808]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4406 /2009.
Ambrose, Stephen E.
Band of brothers (magyar)
   Elit alakulat : a 101. légideszant-hadosztály 506. ezrede E századának útja Normandiától Hitler Sasfészkéig / Stephen E. Ambrose ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, [2009], cop. 2001. - 399 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-269-2 kötött : 3490,- Ft
United States. Army. Airborne Division (101.). Parachute Inventry Regiment (506.). Company E
Egyesült Államok - katonai egység története - második világháború
355.486(73)"1939/1945"
[AN 2817933]
MARC

ANSEL
UTF-84407 /2009.
Boeselager, Philipp von (1917-2008)
Nous voulions tuer Hitler (magyar)
   Meg akartuk ölni Hitlert : a Valkűr-hadművelet / Philipp Freiherr von Boeselager ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 239 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 238-239.
ISBN 978-963-689-266-1 kötött : 2800,- Ft
Boeselager, Philipp von (1917-2008)
Németország - katonatiszt - összeesküvés - merénylet - történelem - második világháború - 20. század
355(430)(092)Boeselager,_P._von *** 323.285(430)"1944" *** 943.0"1939/1945"
[AN 2817262]
MARC

ANSEL
UTF-84408 /2009.
Brandt Gyula (1950-)
   A 87. Bakony Harcihelikopter Ezred és jogelődjeinek története, 1958-2004 / Brandt Gyula. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 784 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 978-963-327-470-5 kötött
Magyarország. Honvédség. 87. Bakony Harcihelikopter Ezred
Szentkirályszabadja - katonai egység története - helikopter - 20. század
355.486(439-2Szentkirályszabadja)"195/200" *** 358.4(439)"195/200"(092)
[AN 2820002]
MARC

ANSEL
UTF-84409 /2009.
   Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtése felé / szerk. Tálas Péter ; [közread. az] MTA Szociológiai Intézet. - Budapest : MTA Szociológiai Int., 2008. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8302-32-8 fűzött
Magyarország - biztonságpolitika - együttműködés
355.02(439) *** 327(439) *** 614.8(439) *** 65.012.6
[AN 2816042]
MARC

ANSEL
UTF-84410 /2009.
Krockow, Christian von (1927-2002)
Eine Frage der Ehre (magyar)
   A Valkűr-hadművelet : a Hitler elleni összeesküvés / Christian von Krockow ; [ford. Kajtár Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2008. - 298 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291.
ISBN 978-963-689-265-4 kötött : 3490,- Ft
Schenk von Stauffenberg, Claus (1907-1944)
Németország - katonatiszt - merénylet - összeesküvés - történelem - második világháború - 20. század
355(430)(092)Schenk_von_Stauffenberg,_C. *** 323.285(430)"1944" *** 943.0"1939/1945"
[AN 2816521]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4411 /2009.
Czitán Gábor
   Product safety in the European Union : from the certificate to the CE marking / Gábor Czitán, Attila Gutassy, Ralf Wilde ; [publ. by the] TÜV Rheinland Akadémia. - Budapest : TÜV Rheinland Akad., 2008. - 231 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 222.
ISBN 978-963-87247-1-7 kötött
Európai Unió - minőségbiztosítás - termék - nemzetközi szabvány
006.7/.8(4-62) *** 65.018 *** 658.8
[AN 2817311]
MARC

ANSEL
UTF-84412 /2009.
   A meggyőzéstől a manipulációig : 2009. január 26-27. / szerk. Simigné Fenyő Sarolta ; [rend. a] MANYE, Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézet, MTA-MAB Nyelvtudományi Munkabizottság. - Miskolc : ME BTK Modern Filológiai Int., 2009. - 16 p. ; 21 cm
A Miskolcon rendezett konferencia előadásainak összefoglalói
Fűzött
meggyőzés - kommunikáció - konferencia-kiadvány
65.013 *** 316.77 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2816269]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4413 /2009.
Andor László (1966-)
   Pénzügyi válság, gazdasági modellváltás, globális átrendeződés / Andor László ; [közread. a Demos Magyarország]. - Budapest : Demos Mo., 2009. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82-88.
ISBN 978-963-88058-1-2 fűzött
Magyarország - gazdasági válság - ezredforduló
338.124.4(100)"2008" *** 338.124.4(439)"2008"
[AN 2816549]
MARC

ANSEL
UTF-84414 /2009.
Borgulya Ágnes
   Kommunikáció az üzleti világban / Borgulya Ágnes, Somogyvári Márta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8534-7 fűzött
üzleti élet - kommunikáció
658.1 *** 316.77
[AN 2817126]
MARC

ANSEL
UTF-84415 /2009.
Csizmadia Zoltán (1976-)
   Cooperation and innovativity: the network foundations of the regional system of innovation / by Zoltán Csizmadia. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2009. - 38 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 70.)
Bibliogr.: p. 34-35.
ISBN 978-963-9899-09-4 fűzött
regionális gazdaság - regionalizmus - innováció
332.1 *** 330.341.1
[AN 2818211]
MARC

ANSEL
UTF-84416 /2009.
   Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948 : a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2008 / [... szerk. Szabó Csaba, Szigeti László]. - Budapest : Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány : Új Ember, cop. 2008. - 323 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2008. szept. 3-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-76-9 fűzött
Magyarország - egyházpolitika - egyházi iskola - 1945 utáni időszak - államosítás
332.025.27(439)"1945/1948" *** 322(439)"1945/1948" *** 37.014.521(439)"1945/1948"
[AN 2816888]
MARC

ANSEL
UTF-84417 /2009.
Erdősi Ferenc (1934-)
   Global and regional roles of the Russian transport infrastructures / by Ferenc Erdősi. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2008. - 51 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 69.)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 978-963-9899-07-0 fűzött
Oroszország - közlekedésügy - közlekedésszervezés - szállítmányozás
338.47(47) *** 658.286(47) *** 656.025(47)
[AN 2818511]
MARC

ANSEL
UTF-84418 /2009.
Francsovics Anna
   Controlling : elmélet és módszertan / Francsovics Anna. - Budapest : Capitaly Gazdaságfejl. Kft., 2009. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-300.
ISBN 978-963-06-6856-9 fűzött
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2820424]
MARC

ANSEL
UTF-84419 /2009.
   Hogyan pályázhatok 2007-2013-ban? / [kiad. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség]. - [Budapest] : NFÜ, 2008. - 66 p. : ill., színes ; 21x22 cm
Fűzött
Európai Unió - pénzügyi támogatás - pályázat - útmutató
338.246.027(4-62)(036) *** 06.063
[AN 2815794]
MARC

ANSEL
UTF-84420 /2009.
Imredy Péter
   A Stadler story / írta Peter I'mredy. - Akasztó : Kastély-Bor Kft., 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-88002-0-6
Stadler József (1951-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Stadler_J.(0:82-94)
[AN 2787693]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Beindultak az aranyévek. - 2008. - 136 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-88002-0-6 kötött : 3000,- Ft
[AN 2816825] MARC

ANSEL
UTF-84421 /2009.
Kengyel Ákos (1970-)
   Kohézió és finanszírozás : az Európai Unió regionális politikája és költségvetése / Kengyel Ákos. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255-267.
ISBN 978-963-05-8584-2 kötött : 3950,- Ft
Európai Unió - regionális politika - költségvetés
336.12(4-62) *** 332.14(4-62)
[AN 2817121]
MARC

ANSEL
UTF-84422 /2009.
Kovács Ferenc
   A személygépkocsi beszerzéséhez és fenntartásához kapcsolódó adókötelezettségek az új cégautóadó szabályaival együtt / Kovács Ferenc. - Budapest : Kompkonzult, 2009. - 107 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-70-9 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - adó - költségelszámolás - gépjármű - útmutató
336.213.513(439)(036) *** 336.272(439)(036) *** 331.34(439)(036) *** 657.474.5(036)
[AN 2815025]
MARC

ANSEL
UTF-84423 /2009.
Kovácsné Báthori Zsuzsa
   A regisztrált könyvviteli szolgáltatók oktatási segédlete : vállalkozói szak, 2008 / Báthori Zsuzsanna, Zelenka Józsefné. - Budapest : Kompkonzult, 2008. - 169 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-67-9 fűzött : 2500,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2818988]
MARC

ANSEL
UTF-84424 /2009.
   Magyarország régiói = Regions of Hungary / [... főszerk. ... Csiszér Zoltán] ; [társszerk. Gyalus Márta]. - [Bocskaikert] : Csiszér, 2004-. - 30 cm
A leírás a 6. köt. alapján kész.
ISBN 963-86529-0-X
Magyarország - régió
332.1(439)
[AN 2515388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Dél-alföldi régió = Southern Great Plain Region / [szerzők ... Czimre Klára és Teperics Károly]. - 2008. - 544 p., [60] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 539-541.
ISBN 978-963-86529-2-8 kötött
Dél-alföldi régió - regionális gazdaság - helyismeret - adattár
908.439Dél-Alföld *** 332.1(439Dél-Alföld)(035.5)
[AN 2816536] MARC

ANSEL
UTF-84425 /2009.
   A marketing alapjai / [szerk.] Veres Zoltán, Szilágyi Zoltán ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : Perfekt : BGF, [2009]. - 315 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-602-2 kötött : 4200,- Ft
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2819993]
MARC

ANSEL
UTF-84426 /2009.
Miskolczy István (1881-1937)
   A középkori kereskedelem története / Miskolczy István ; [... szerk. F. Romhányi Beatrix]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 154 p. : ill., térk. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 24.)
Bibliogr.: p. 148-150.
ISBN 978-963-9857-04-9 fűzött : 2800,- Ft
Európa - kereskedelem - gazdaságtörténet - középkor - történelem
339(100)"10/15" *** 338(091)(4)"10/15" *** 940.1"10/15"
[AN 2815533]
MARC

ANSEL
UTF-84427 /2009.
   Münchhausen báró kerestetik : mit kezdjünk a nagy magyar válsággal? / [szerk.] Hankiss Elemér, Heltai Péter. - [Budapest] : Médiavilág Kft., cop. 2009. - 415 p. : ill. ; 24 cm. - (Új reformkor sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-06-6572-8 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - gazdasági válság - belpolitika - ezredforduló - interjú
338.124.4(439)"2008"(047.53) *** 323(439)"200"(047.53)
[AN 2817869]
MARC

ANSEL
UTF-84428 /2009.
Nagy Csaba
   Hogyan tedd a médiát saját ügynököddé? [elektronikus dok.] : gyakorlati útmutató kisvállalkozásoknak a sajtókapcsolatokban rejlő ingyenes lehetőségek kiaknázásához / Nagy Csaba. - Szöveg (pdf : 771 KB). - [Nagykanizsa] : [Duplanagy Bt.], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-9865. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-6721-0
tömegtájékoztatási eszköz - reklám - elektronikus dokumentum
659.1 *** 070
[AN 2818157]
MARC

ANSEL
UTF-84429 /2009.
Nemes Nagy József (1948-)
   Terek, helyek, régiók : a regionális tudomány alapjai / Nemes Nagy József. - Budapest : Akad. K., 2009. - 350 p. : ill. ; 25 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.: p. 334-346.
ISBN 978-963-05-8656-6 kötött
regionális gazdaság - regionális földrajz - regionális politika - egyetemi tankönyv
332.1(075.8) *** 911.63(075.8)
[AN 2816318]
MARC

ANSEL
UTF-84430 /2009.
   A regionális tudomány két évtizede Magyarországon / [szerk.] Rechnitzer János, Lengyel Imre. - Budapest : Akad. K., 2009. - 468 p. : ill. ; 25 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8675-7 kötött
regionális politika - regionális gazdaság - regionális földrajz - egyetemi tankönyv
332.1(075.8) *** 911.63(075.8)
[AN 2816323]
MARC

ANSEL
UTF-84431 /2009.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2009]. - 271 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-487-5 * kötött : 2750,- Ft (hibás ISBN 978-963-394-487-2)
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(078)
[AN 2819991]
MARC

ANSEL
UTF-84432 /2009.
Soros, George (1930-)
The new paradigm for financial markets (magyar)
   A 2008-as hitelválság és következményei : a pénzügyi piacok új paradigmája / Soros György ; [ford. Nagy Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2009. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-089-7 fűzött : 2490,- Ft
pénzügyi válság - ezredforduló
338.124.4(100)"2008" *** 336.74
[AN 2818903]
MARC

ANSEL
UTF-84433 /2009.
   A számviteli törvény, 2009. - [Budapest] : Perfekt, [2009]. - 117 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-785-6 fűzött : 640,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény
657(439)(094)
[AN 2818205]
MARC

ANSEL
UTF-84434 /2009.
   Számvitelszervezés okleveles könyvvizsgálók részére / Gyurkó György [et al.] ; szerk. Gyurkó György ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. - [Budapest] : MKVK, 2008. - 373 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 372-373.
ISBN 978-963-9878-07-5 fűzött
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2815368]
MARC

ANSEL
UTF-84435 /2009.
Thurzó Réka
   Üzleti célú ajándékozás / Thurzó Réka, Valkó Emőke. - Budapest : Hinora Cégcsop., 2009. - 168 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 162-168.
ISBN 978-963-06-6763-0 fűzött
ajándék - marketing - reklám
659.16 *** 658.82 *** 395.83
[AN 2815252]
MARC

ANSEL
UTF-84436 /2009.
   Transborder movements and relations in the Slovakian - Hungarian border regions / ed. Tamás Hardi. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2008. - 42 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 68.)
Bibliogr.: p. 37-42.
ISBN 978-963-9899-04-9 fűzött
Szlovákia - Magyarország - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
332.1(439-04) *** 332.1(437.6-04)
[AN 2818338]
MARC

ANSEL
UTF-84437 /2009.
Varga Attila (1958-)
   Térszerkezet és gazdasági növekedés / Varga Attila. - Budapest : Akad. K., 2009. - 146 p. ; 25 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.: p. 113-124.
ISBN 978-963-05-8676-4 kötött
gazdasági növekedés - területi eloszlás - egyetemi tankönyv
330.35(075.8)
[AN 2816412]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4438 /2009.
Goldenberg, Herbert
Family therapy (magyar)
   Áttekintés a családról : három kötetben / Herbert és Irene Goldenberg. - Budapest : Animula, cop. 2008. - 3 db : ill. ; 20 cm
családterápia - pszichoterápia
364.044.24 *** 615.851
[AN 2774725]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 208 p. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 20.)
Ford. Bogár Krisztina, Biró Sándor
ISBN 978-963-9751-18-7 fűzött
ISBN 963-9751-18-9
[AN 2816146] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 208 p. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 21.)
Bibliogr.: p. 181-208.
ISBN 978-963-9751-19-4 fűzött
ISBN 963-9751-19-7
[AN 2816161] MARC

ANSEL
UTF-84439 /2009.
   Hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, lakhatás és munkahelykeresés támogatásával / [... szerk. Somogyiné Katona Anikó, Szoboszlai Katalin] ; [kiad. a Periféria Egyesület]. - Nyíregyháza : Periféria Egyes., 2009. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6576-6 fűzött
Nyíregyháza - hajléktalan - szociális gondozás - szociális rehabilitáció
364.252(439-2Nyíregyháza) *** 364.442(439-2Nyíregyháza) *** 364.048.6
[AN 2818208]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4440 /2009.
   140 éves a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás, 1868-2008 / [szerk. Fürjné Rádi Katalin] ; [közread. a] DE AMTC. - Debrecen : DE AMTC, 2008. - 160 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9732-41-4 kötött
Debreceni Egyetem. Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma
Debrecen - felsőoktatás - egyetem - gazdaságtan - agrártudomány - történeti feldolgozás
378.663(439-2Debrecen)(091) *** 378.633(439-2Debrecen)(091)
[AN 2817230]
MARC

ANSEL
UTF-84441 /2009.
   Evangélikus tanítók, iskolák, tanítóképzés Nyíregyházán a XIX. században / szerk. Csoma József. - Nyíregyháza : M-Kira Bt., 2008. - 252 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6459-2 fűzött
Nyíregyháza - egyházi iskola - evangélikus egyház - pedagógusképzés - 19. század
378.637.332(439-2Nyíregyháza)"18" *** 284.1(439-2Nyíregyháza)"18" *** 377.8(439-2Nyíregyháza)"18"
[AN 2817228]
MARC

ANSEL
UTF-84442 /2009.
   Fejlesztő tervek gyűjteménye / [szerk. Bozsikné Vig Marianna, Tariné Beregi Judit, Gonda Szilvia] ; [közread. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet]. - Miskolc : BAZ M. Ped. Szakmai, Szakszolgálati és Közműv. Int., 2008. - 127 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87902-0-0 fűzött
tanulási nehézség - képességfejlesztés - tanári segédkönyv - tanterv
371.322.9(072) *** 37.025(072) *** 371.214
[AN 2815869]
MARC

ANSEL
UTF-84443 /2009.
   Felnőttképzési 1x1 alapfokú iskolai végzettségűeknek / [közread. a Felnőttképzők Szövetsége]. - Budapest : FVSZ, [2008]-. - ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - útmutató
374.7(439)(036) *** 377(439)(036)
[AN 2817626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [2008]. - 16 p.
[AN 2815742] MARC

ANSEL
UTF-84444 /2009.
   Felnőttképzési 1x1 fogyatékkal élőknek / [közread. a Felnőttképzők Szövetsége]. - Budapest : FVSZ, [2008]-. - ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - fogyatékos - útmutató
377(439)(036) *** 374.7(439)(036) *** 364.65-056.26
[AN 2817594]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [2008]. - 16 p.
[AN 2815730] MARC

ANSEL
UTF-84445 /2009.
   Felnőttképzési 1x1 gyesen, gyeden lévőknek / [közread. a Felnőttképzők Szövetsége]. - Budapest : FVSZ, [2008]-. - ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - szociálpolitika - ezredforduló - útmutató
377(439)(036) *** 374.7(439)(036) *** 364(439)"200"
[AN 2817646]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [2008]. - 16 p.
[AN 2815757] MARC

ANSEL
UTF-84446 /2009.
Hegedűs Attila
   Az egyházi felsőoktatási intézmények minőségbiztosítását segítő továbbképzések / Hegedűs Attila, T. Radnai Ágnes. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 195 p. : ill. ; 20 cm. - (Esztergomi forrásközpont sorozat, ISSN 1789-753X ; 1.)
ISBN 978-963-277-050-5 fűzött
felsőoktatás - egyházi iskola - változásmenedzsment - vezetés - ezredforduló
378(439)"200" *** 65.011.1 *** 65.012.4
[AN 2816543]
MARC

ANSEL
UTF-84447 /2009.
   Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai : az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai : Debrecen, 2007. szeptember / [szerk. Kiss Endre, Buda András]. - Debrecen : DE Neveléstud. Int., 2008. - 680 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum Könyvtár sorozata, ISSN 1587-1150 ; 5.)
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszéke és a Magyar Pedagógiai Társaság. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-165-8 fűzött
Magyarország - oktatásügy - konferencia-kiadvány
37.014(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2817458]
MARC

ANSEL
UTF-84448 /2009.
   Készséggel szolgál(tat)unk HEFOP-3.1.4/05/1.-2005-10-0003/1.0 projekt bemutatása : a kompetencia alapú oktatás elterjesztése : HEFOP 3.1.4 pályázat / [szerk. László Béláné és Tóth Anna] ; [kiad. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet]. - Miskolc : BAZ M. Ped. Szakmai, Szakszolgálati és Közműv. Int., 2008. - 176 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 175.
Fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - módszertan - képességfejlesztés - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - középfokú oktatás
371.3 *** 372(439.134) *** 373(439.134)
[AN 2815861]
MARC

ANSEL
UTF-84449 /2009.
   A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése : "Tanulva taníts!" HEFOP.3.1.4./05/1.-2005-10-001/1. / [alkotó-szerk. Bors Lídia et al.] ; [közread. a] Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja. - [Pécs] : BPSZSZSZK, [2008]. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
alapfokú oktatás - módszertan - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
371.322.6(072) *** 372.4(072) *** 371.3(072)
[AN 2815859]
MARC

ANSEL
UTF-84450 /2009.
   A Munkahelyi gyakorlat program bevezetési és működési kézikönyve / [... összeáll. Benczúr Katalin] ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - Budapest : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2008. - 110 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-87899-5-2 fűzött
értelmi fogyatékos - nevelés - munkavállalás
37.035.3 *** 376.42
[AN 2815896]
MARC

ANSEL
UTF-84451 /2009.
   A Radnóti.. : jubileumi emlékkönyv, 1959-2009 / [főszerk. Maucha Imre, Győri János] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium]. - Budapest : ELTE Radnóti M. Gyakorló Ált. Isk. és Gyakorló Gimn., 2009. - 638, [6] p. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
Gerinccím: Jubileumi emlékkönyv, 1959-2009 : ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Álatalános iskola és Gyakorló Gimnázium
ISBN 978-963-06-6447-9 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
Budapest - általános iskola - gimnázium - gyakorlóiskola - iskolai évkönyv
373.54(439-2Bp.)(058) *** 373.3(439-2Bp.)(058)
[AN 2815419]
MARC

ANSEL
UTF-84452 /2009.
Szalai Katalin
   Kezeletlen felnőtt diszlexiások / Szalai Katalin ; [közread. a] Varázsbetű Fejlesztő Műhely. - [Balatonfüred] : Varázsbetű Fejlesztő Műhely, [2008]. - 14 p. ; 22 cm
Fűzött
diszlexia - felnőtt
376.36-053.8
[AN 2816359]
MARC

ANSEL
UTF-84453 /2009.
Tóth Dezső (1928-)
   Dákától Dákáig : önéletrajz és bibliográfia / Tóth Dezső. - Veszprém : Viza Kft., 2008. - 152 p. : ill. ; 25 cm. - (Dákai füzetek, ISSN 0865-0934 ; 13.)
Bibliogr.: p. 39-67.
ISBN 978-963-87790-6-9 fűzött
Tóth Dezső (1928-)
Magyarország - népművelő - történetírás - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
374(439)(092)Tóth_D. *** 930.1 *** 012Tóth_D.
[AN 2818176]
MARC

ANSEL
UTF-84454 /2009.
   Változás és stabilitás a magyar közoktatás elmúlt 10 évében : válogatás az Országos Közoktatási Szakértői Konferencia kiadványköteteiből / szerk. Polonkai Mária. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda, 2008. - 500, [20] t. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-86960-6-9 fűzött
Magyarország - közoktatás - ezredforduló
37.014(439)"199/200"
[AN 2818245]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4455 /2009.
Fábián Anikó, P.
   Házimanók kézikönyve : [... sikerélmény 7-77 éves korig minden hétre...] / P. Fábián Anikó ; [kiad. az Egri Nyitott Kapu Alapítvány]. - [Eger] : Egri Nyitott Kapu Alapítvány, 2009-. - ill., színes ; 21x21 cm
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 371.381
[AN 2817151]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 105 p.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-6407-3 fűzött
[AN 2817149] MARC

ANSEL
UTF-84456 /2009.
Hansen, Gus (1974-)
Every hand revealed (magyar)
   Nyílt lapokkal / Gus Hansen ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 366 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Casino sorozat, ISSN 2060-2561)
ISBN 978-963-9667-74-7 fűzött : 3480,- Ft
Hansen, Gus (1974-)
póker
794.42
[AN 2820729]
MARC

ANSEL
UTF-84457 /2009.
Körmöczi Zsuzsa (1924-2006)
   A tenisz varázsa / Körmöczi Zsuzsa. Párizs királynőjének titkai : Körmöczi Zsuzsa élete / [szerk.] Gyenes András. - Budapest : Lukácsné Körmöczi Zs., [2008]. - 143, 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5906-2 fűzött : 2450,- Ft
Körmöczi Zsuzsa (1924-2006)
Magyarország - sportoló - tenisz - 20. század - életrajz
796.342(439)(092)Körmöczi_Zs.
[AN 2816026]
MARC

ANSEL
UTF-84458 /2009.
Kun László
   Biatorbágy sportja, 1903-2002 / Kun László. - Biatorbágy : Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, 2008. - 303 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1588-9963 ; 3.)
ISBN 978-963-06-4182-1 kötött
ISBN 978-963-06-4181-4 fűzött (hibás ISBN 978-963-06-4182-4)
Biatorbágy - sporttörténet
796(439-2Biatorbágy)(091)
[AN 2817826]
MARC

ANSEL
UTF-84459 /2009.
   Mozogj örömmel! : otthon, iskolában, játszótéren, kint és bent, iskolába menet, családdal és barátokkal / [ill. Magyarné Gombás Mónika]. - [Budapest] : Krea-Fitt, [2008]. - [20] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88102-1-2 fűzött
testmozgás - mozgásos játék - gyermekkönyv
796.1(02.053.2) *** 613.72(02.053.2) *** 371.382(02.053.2)
[AN 2815712]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4460 /2009.
   10 éves az Alpok Képzőművészeti Kör / [összeáll. Hipságh Gyöngyi, Kiss Frigyes, Szabó Katalin] ; [kiad. az Alpok Képzőművészeti Kör Egyesület]. - Sopron : Alpok Képzőműv. Kör Egyes., 2008. - 71 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6132-4 fűzött
Alpok Képzőművészeti Kör
Sopron - képzőművészet - művészcsoport - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 061.28(439-2Sopron)
[AN 2817773]
MARC

ANSEL
UTF-84461 /2009.
   A 15 éves Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola jubileumi kiállítása : a szabadiskola műhelyeiből indult fiatal alkotóművészek tárlata : Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ, Kecskemét ... 2008. 12. 07 - 21. / [... szerk., és a képeket vál. Gyenes Péter, Patkós László]. - Kecskemét : Kecskeméti Képzőműv. Szabadisk., 2008. - [84] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Borítócím: 15 : Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola, 1993-2008
ISBN 978-963-06-6276-5 fűzött
Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola
Kecskemét - Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - művésztelep - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.28(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2815456]
MARC

ANSEL
UTF-84462 /2009.
   30 éves a Galeria Arcis : [1978-2008] / [szerk. Kondor János, Markó Péter] ; [közread. a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár]. - Sárvár : Nádasdy-vár Művel. Közp. és Kvt., 2008. - 97 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6678-7 fűzött
Sárvár - Galeria Arcis - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - galéria
73/76(439)"197/200" *** 069(439-2Sárvár)(091)
[AN 2818267]
MARC

ANSEL
UTF-84463 /2009.
Aszalós Éva
   Aszalós É & H porcelain : hand-painted. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - [94] p. : ill., színes ; 27 cm
Angol és magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - kerámiaművészet
738(439)Aszalós
[AN 2816211]
MARC

ANSEL
UTF-84464 /2009.
Bakó Zsuzsanna (1946-)
   Munkácsy Mihály / Bakó Zsuzsanna. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (A magyar festészet mesterei ; 2.)
ISBN 978-963-09-5925-4 kötött : 1490,- Ft
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M.
[AN 2817880]
MARC

ANSEL
UTF-84465 /2009.
Bakó Zsuzsanna (1946-)
   Székely Bertalan / Bakó Zsuzsanna. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (A magyar festészet mesterei ; 3.)
ISBN 978-963-09-5928-5 kötött : 1490,- Ft
Székely Bertalan (1835-1910)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló
75(439)(092)Székely_B.
[AN 2817890]
MARC

ANSEL
UTF-84466 /2009.
Baráthi Ottó (1944-)
   A Kálvária kálváriája : a salgótarjáni Kálvária-emlékhely kiskrónikája / Baráthi Ottó ; [kiad. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet]. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt. és Közművel. Int., 2008. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7284-56-4 fűzött
Salgótarján - emlékhely - kálvária
725.945(439-2Salgótarján)
[AN 2815414]
MARC

ANSEL
UTF-84467 /2009.
   Biai Simon István / [szerk. Legeza László]. - Budapest : Mikes, 2009. - 80 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8130-76-1 fűzött
Simon István (1947-|)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Simon_I.
[AN 2815154]
MARC

ANSEL
UTF-84468 /2009.
Dorosmai Erzsébet (1957-)
   Kéményseprőből művészember : Storno Ferenc mesés élete / Dorosmai Erzsébet. - [Sopron] : [Berzsenyi D. Evangélikus (Líceum) Gimn., Kollégium és Szakképző Isk.], cop. 2008. - 20, [4] p. : ill., színes ; 17x25 cm + mell.
Közread. a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola
ISBN 978-963-06-6516-2 fűzött
Storno Ferenc (1821-1907)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
75(439)(092)Storno_F.(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 2817557]
MARC

ANSEL
UTF-84469 /2009.
Feledy Gyula (1928-)
   Feledy Gyula / [a bevezetőt írta és ... szerk. Dobrik István]. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány : MG Vár. Műv. Múz., 2008. - 153 p. : ill., főként színes ; 23x24 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 34.)
Bibliogr.: p. 141-149. - A bev. és az összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-88042-1-1 kötött
Feledy Gyula (1928-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Feledy_Gy.
[AN 2816619]
MARC

ANSEL
UTF-84470 /2009.
Garzuly Gábor (1967-1992)
   Festmények és rajzok = Paintings and drawings / Garzuly Gábor. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2009. - 77, [6] p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-87612-7-9 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Garzuly_G.
[AN 2817959]
MARC

ANSEL
UTF-84471 /2009.
Gáspár György (1976-)
   Gaspar : cast glass objects, 2002-2009 / György Gáspár ; [introd. by Katalin Spengler & Inke Bognár]. - [Budapest] : Next Consulting, cop. 2009. - 61, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6765-4 fűzött
Magyarország - iparművész - üvegművészet - ezredforduló - 21. század
748(439)(092)Gáspár_Gy.
[AN 2817725]
MARC

ANSEL
UTF-84472 /2009.
Horváth Endre (1954-)
   Álom és valóság / Horváth Endre. - Sopron : Papirusz Kft., 2009. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - akt
77.04(439)(092)Horváth_E. *** 77.041.3
[AN 2817824]
MARC

ANSEL
UTF-84473 /2009.
Jung Zseni (1940-)
   A négy évszak : fotóalbum / [fényképezte és a verseket vál.] Jung Zseni. - Budapest : Medicina, 2008. - 111, [2] p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-226-194-2 fűzött : 5600,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - ezredforduló - természetkép
77.04(439)(092)Jung_Zs. *** 77.047
[AN 2817542]
MARC

ANSEL
UTF-84474 /2009.
   Kisgrafika 2008 : [Újpest Galéria, Budapest, 2008. XI. 7 - 2008. XI. 23.] = Small graphic forms / [szerk. Butak András] ; [rend., közread. a Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusművészek Szövets., [2008]. - [141] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-87104-4-4 fűzött
Magyarország - Európa - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 76(4)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2816423]
MARC

ANSEL
UTF-84475 /2009.
Kishonthy Zsolt (1956-)
   Nagy Oszkár, 1893-1965 / [Kishonthy Zsolt, Murádin Jenő]. - 2. kiad. - Budapest ; Miskolc : MissionArt Galéria, 2008. - 118 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nagybánya könyvek, ISSN 1217-4432 ; 2.)
Bibliogr.: p. 52-53. - Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-8074-27-0 fűzött
Nagy Oszkár (1893-1965)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Nagy_O.
[AN 2820865]
MARC

ANSEL
UTF-84476 /2009.
   Konstruktív-konkrét kerestetik 1 : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2008. szeptember 24 - december 31.] = Constructive-concrete wanted 1 / [a kiáll. kurátora, a katalógus szerkesztője ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., cop. 2008. - [70] p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-87444-6-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.28(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2817723]
MARC

ANSEL
UTF-84477 /2009.
   Megmentett műkincsek, 2008 : diplomamunka kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem : [Magyar Nemzeti Múzeum, ... 2008. 06. 27 - 08. 31.] = Preserved art treasures, 2008 : exhibition of diploma works, Hungarian University of Fine Arts : Hungarian National Museum, ... 27. 06. - 31. 08. 2008 / [... rend. ... Kovács Petronella, Görbe Katalin, Bak Andrea] ; [szerk. ... Kovács Petronella]. - [Budapest] : MNM, [2008]. - 40 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
restaurálás - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"200" *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2755573]
MARC

ANSEL
UTF-84478 /2009.
Orbán Zoltán
   Madárbarát településfejlesztés / Orbán Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : M. Madártani és Természetvédelmi Egyes., 2008. - 120 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Az MME könyvtára, ISSN 1216-335X ; 23.)
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-86418-9-2 fűzött
területfejlesztés - ökológia - környezetvédelem - madár
711.1 *** 504 *** 598.2
[AN 2820816]
MARC

ANSEL
UTF-84479 /2009.
Pintér Tamás, K. (1946-)
   Sárospatak : a Rákócziak városa a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulóján : the town of the Rákóczis' the 300th anniversary of the Sárospatak parliament of the Rákóczi freedom fight / [rajzok ... K. Pintér Tamás] ; [szöveg ... Jósvainé Dankó Katalin]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2009. - 47 p. : ill. ; 22x24 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 54.)
ISBN 978-963-7061-59-2 kötött
Sárospatak - vár - rajz
728.81(439-2Sárospatak)(084.11) *** 741(439)(092)Pintér_T.
[AN 2816584]
MARC

ANSEL
UTF-84480 /2009.
   Public art / [összeáll. Nagy Szilvia] ; [közread. a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Miskolci Kortárs Művészeti Intézet]. - Miskolc : MG Városi Műv. Múz., 2008. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
A borítón számozási adaként: 4. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-87581-9-4 fűzött
képzőművészet - köztér - 1945 utáni időszak - ezredforduló
73/76(100)"196/200" *** 725.945(100)
[AN 2816453]
MARC

ANSEL
UTF-84481 /2009.
Szényi Zoltán (1948-)
   Szényi Zoltán / [szerk. Szényi Krisztina és Szényi Zoltán Balázs] ; [kiad. Vitrin Kortárs Képző- és Iparművészeti Egyesület]. - Zalaegerszeg : Vitrin Kortárs Képző- és Ipműv. Egyes., 2008. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5006-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szényi_Z.
[AN 2816579]
MARC

ANSEL
UTF-84482 /2009.
Szücs György (1960-)
   Jándi Dávid / [Szücs György, Zwickl András]. - 2. kiad. - Budapest ; Miskolc : MissionArt Galéria, 2008. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nagybánya könyvek, ISSN 1217-4432 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-8074-28-7 fűzött
Jándi Dávid (1893-1944)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Jándi_D.
[AN 2820868]
MARC

ANSEL
UTF-84483 /2009.
Ujhelyi Hedvig
   Dombházunkban kerek a világ : riportkönyv / Ujhelyi Hedvig ; [fotók] Ozsvári Dénes. - Gyöngyös : Konturs Nyip. Kft., 2008. - 118 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-5592-7 fűzött
Magyarország - építész - lakóépület - 20. század - 21. század - interjú
728(439)(047.53) *** 72(439)(092)Hegedűs_Zs.
[AN 2816127]
MARC

ANSEL
UTF-84484 /2009.
   Videóművészet / [összeáll. Nagy Szilvia] ; [közread. a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Miskolci Kortárs Művészeti Intézet]. - Miskolc : MG Városi Műv. Múz., 2008. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
A borítón számozási adaként: 3.
ISBN 978-963-88042-0-4 fűzött
képzőművészet - videotechnika
73/76 *** 621.397
[AN 2816460]
MARC

ANSEL
UTF-84485 /2009.
   A víz reneszánsza = The renaissance of water / [szerk. Rafai Gábor] ; [... ford. Szivós Zoltán]. - Budapest : Holcim Hungária Zrt., 2008. - 132 p. : ill., színes ; 22x24 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - természeti környezet - hidroszféra - fotóművészet - ezredforduló - fényképalbum
77.04(439)"200" *** 502(439)(084.12) *** 504.4(439)
[AN 2816514]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4486 /2009.
   A Dunaújvárosi Főiskola hagyományőrző diákjainak daljegyzete. - [Dunaújváros] : Dunaújvárosi Főisk., 2008. - 70 p. ; 15 cm
Borítócím: Daljegyzet
Fűzött
Dunaújvárosi Főiskola
Dunaújváros - diákélet - főiskola - dal
784.66 *** 378.189(439-2Dunaújváros)
[AN 2815445]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4487 /2009.
   IX. filmszemle : Sára Sándor tiszteletére : kistérségi és kisközösségi televíziók : [Lakitelek, ... 2008. november 25-28.] / [szerk. Németh Vincéné]. - Lakitelek : Antológia, 2008. - 61 p. : ill. ; 30 cm
Rend. a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Szent István Egyetem és a Dunaversitas Egyesület
Fűzött
Közép-Európa - Magyarország - filmművészet - határon túli magyarság - filmfesztivál
791.43(439) *** 791.43(=945.11)(4-191) *** 061.7(439-2Lakitelek)
[AN 2815880]
MARC

ANSEL
UTF-84488 /2009.
Mudrák József
   Volt egyszer egy filmsztár.. : Szilassy László élete / Mudrák József. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 191 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
ISBN 978-963-9857-18-6 kötött : 3200,- Ft
Szilassy László (1908-1972)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Szilassy_L.
[AN 2815542]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4489 /2009.
   Az abdukció : az abdukció logikája, szemiotikája / szerk. Balázs Géza, H. Varga Gyula. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. ; Eger : Líceum K., 2008. - 390 p. : ill. ; 24 cm. - (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 5.). (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 15-16.)
A 2007. okt. 19-én és 20-án Egerben rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett, válogatott anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9894-03-7 fűzött
szemiotika - kommunikáció - következtetés - konferencia-kiadvány
801.541.2 *** 316.77 *** 162 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2817785]
MARC

ANSEL
UTF-84490 /2009.
Aller Ares, Iván
   Girasol : cuaderno de ejercicios : spanyol nyelvkönyv kezdőknek : [A1 - A2 szint] / Iván Aller Ares, Bánki Timea, Martínez Ágnes ; ... colab. ... Marta García Tarodo y Pál Kata ; [rajz. Nagy Júlia]. - Budapest : Ed. Mediterranica, cop. 2008. - 216 p. : ill. ; 28 cm + mell., CD
ISBN 978-963-87971-1-7 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2815040]
MARC

ANSEL
UTF-84491 /2009.
Aller Ares, Iván
   Girasol : libro del alumno : spanyol nyelvkönyv kezdőknek : [A1 - A2 szint] / Iván Aller Ares, Bánki Timea, Martínez Ágnes ; ... colab. ... Marta García Tarodo y Pál Kata ; [rajz. Nagy Júlia]. - Budapest : Ed. Mediterranica, [2008]. - 110 p. : ill., színes ; 28 cm + CD
ISBN 978-963-87971-0-0 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2815029]
MARC

ANSEL
UTF-84492 /2009.
Bajkó István Zsigmond
   Hörverstehen Oeconom : hallás utáni szövegértési tesztek az Oeconom nyelvvizsgarendszerben B2 és C1 szinten / Bajkó István Zsigmond, Szőkéné Pintér Márta. - [Budapest] : Aula, 2008. - 115 p. ; 28 cm + 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-59-8 fűzött
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2814859]
MARC

ANSEL
UTF-84493 /2009.
   Bausteine Oeconom : Glossar : német - magyar, magyar - német szótár : [középfok, közös európai referenciakeret szerint B2] / Bajkó István Zsigmond [et al.]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Aula, 2009. - 134 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-46-8 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - gazdaság - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 2820181]
MARC

ANSEL
UTF-84494 /2009.
   Bausteine Oeconom : tematikus gyakorlókönyv a német középfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgára : [középfok, közös európai referenciakeret szerint B2] / Bajkó István Zsigmond [et al.]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Aula, 2009. - 217 p. ; 28 cm + 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-46-8 fűzött
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2820178]
MARC

ANSEL
UTF-84495 /2009.
Budai László (1934-)
   BA students' English grammar : theory and practice / Budai László. - Budapest : Osiris, 2009. - 535 p. : ill. ; 24 cm. - (Osiris nyelvkönyvek)
Bibliogr.: p. 521-523.
ISBN 978-963-276-036-0 fűzött : 4980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2816912]
MARC

ANSEL
UTF-84496 /2009.
Dancz Péter
   Orosz nyelvtani összefoglaló / összeáll. Dancz Péter. - Budapest : Animus, 2008. - 79 p. : ill. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-06-9 fűzött : 390,- Ft
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 2815085]
MARC

ANSEL
UTF-84497 /2009.
Davies, Helen
   Kezdők román nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Harmath Erzsébet és Kovács Attila Zoltán ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - Bőv., jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-838-8 kötött : 2400,- Ft
román nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=590=945.11
[AN 2818994]
MARC

ANSEL
UTF-84498 /2009.
Dohár Péter
   Kis angol nyelvtan / írta Dohár Péter ; ... hozzátett és elvett belőle ..., a példamondatok sokaságát alkotta Verasztó Lajos. - 20. jav., átd. kiad. - Budapest : Dover International Kft., 2009. - 240 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87447-1-5 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 2818210]
MARC

ANSEL
UTF-84499 /2009.
Eckhardt Sándor (1890-1969)
   Magyar - francia kéziszótár = Dictionnaire hongrois - français / szerk. Eckhardt Sándor. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1959. - 1104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-6990-3 kötött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2817244]
MARC

ANSEL
UTF-84500 /2009.
Fehér Judit Emese
   Német lexikai felkészítő : középfok / Fehér Judit Emese. - Sopron : Novum, 2008. - 305, [3] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. [307].
ISBN 978-963-9842-52-6 fűzött : 4500,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2815354]
MARC

ANSEL
UTF-84501 /2009.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Latin - magyar kéziszótár = Dictionarium Latinum - Hungarico [!Latino - Hungaricum] / Györkösy Alajos ; [mtársak Bödey József, Szily Ernő, Zigány Judit]. - 4. átd. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1970. - [8], 614 p. ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-05-6793-0)
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 2817247]
MARC

ANSEL
UTF-84502 /2009.
Hadrovics László (1910-1997)
   Horvát - magyar kisszótár = Hrvatsko - mađarski rječnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2003. - 541 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8064-9 kötött
horvát nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=862=945.11
[AN 2817146]
MARC

ANSEL
UTF-84503 /2009.
Hadrovics László (1910-1997)
   Szerb - magyar kisszótár = Srpsko - mađarski rečnik / Hadrovics László, Nyomárkay István. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2002. - 639 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-7379-5 kötött
szerb nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=861=945.11
[AN 2817131]
MARC

ANSEL
UTF-84504 /2009.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar kisszótár = Dizionario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2009, cop. 2003. - 688 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-7876-9 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 2817110]
MARC

ANSEL
UTF-84505 /2009.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2009. - XV, 1086 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-7635-2 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 2817649]
MARC

ANSEL
UTF-84506 /2009.
Homolya Katalin
   Topic by topic : szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [középfok - közös európai referenciakeret szerint B2] / Homolya Katalin, Robert Thiessen. - Jav. utánny. - [Budapest] : Aula, 2008. - 190 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-52-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2820239]
MARC

ANSEL
UTF-84507 /2009.
Kereszturi Eszter
   Gyakorlókönyv az angol írásbeli nyelvvizsgákhoz : tesztfeladatok / Kereszturi Eszter, Timár Eszter. - 2. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2002. - 160 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsgázzunk!, ISSN 1216-6898)
ISBN 978-963-19-5450-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2820671]
MARC

ANSEL
UTF-84508 /2009.
Kiefer Ferenc (1931-)
   Akadémiai magyar - svéd szótár = Ungersk - svensk ordbok / Kiefer Ferenc ; [mtárs ... Kiefer József]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1969. - 647 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - svéd szótár = Ungersk - svensk ordbok
ISBN 978-963-05-6022-1 kötött
magyar nyelv - svéd nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=397
[AN 2817216]
MARC

ANSEL
UTF-84509 /2009.
Kis Tamás (1962-)
   A magyar katonai szleng szótára / Kis Tamás. - 2. jav., bőv. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 319 p. ; 24 cm. - (Szlengkutatás, ISSN 1417-7730 ; 6.)
Bibliogr.: p. 307-318.
ISBN 978-963-473-171-9 fűzött
magyar nyelv - katona - szlengszótár
809.451.1-086.2-318 *** 355
[AN 2817098]
MARC

ANSEL
UTF-84510 /2009.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz szótár = Vocabolario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2009. - XV, 1115 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-7636-9 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 2817640]
MARC

ANSEL
UTF-84511 /2009.
Kövecses Zoltán (1946-)
   Magyar szlengszótár / Kövecses Zoltán. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2009. - 336 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 978-963-05-8696-2 kötött
magyar nyelv - szlengszótár
809.451.1-086.2-318
[AN 2817148]
MARC

ANSEL
UTF-84512 /2009.
Krékits József (1930-)
   Szláv igeaspektus : különös tekintettel az orosz nyelvre. - Budapest : Akad. K., 2008. - 341 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 321-336.
ISBN 978-963-05-8654-2 kötött
szláv nyelvek - orosz nyelv - ige - mondattan
808.1-552 *** 808.2-552 *** 808.2-56
[AN 2816031]
MARC

ANSEL
UTF-84513 /2009.
Lakó György (1908-1996)
   Akadémiai svéd - magyar szótár = Svensk - ungersk ordbok / Lakó György ; [szerk. Fehér József]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1969. - XXIV, 1024 p. ; 21 cm
Gerinccím: Svéd - magyar szótár = Svensk - ungersk ordbok
ISBN 978-963-05-6400-7 kötött
svéd nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=839.7=945.11
[AN 2817236]
MARC

ANSEL
UTF-84514 /2009.
Lutterjohann, Martin
Japanisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : japán : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Martin Lutterjohann ; a m. változat Lichtenstein Noémi munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 3. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2009. - 180 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-29-5 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv
809.56(078)=945.11
[AN 2817154]
MARC

ANSEL
UTF-84515 /2009.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2009. - XIV, 820 p. ; 21 cm
Gerinccím: Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary
ISBN 978-963-05-8610-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2817213]
MARC

ANSEL
UTF-84516 /2009.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamár, Kiss László. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2009. - XVI, 792 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary
ISBN 978-963-05-8611-5 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2817209]
MARC

ANSEL
UTF-84517 /2009.
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = Hungarian - English, English - Hungarian pocket dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2004. - XII, 858 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8117-2 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2817117]
MARC

ANSEL
UTF-84518 /2009.
Radványi Tamás
   English for business and everyday use : középfokú társalgási és üzleti nyelvkönyv / Radványi Tamás, Székács Györgyné. - Átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2009. - 341 p. : ill. ; 24 cm + 2 CD. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
ISBN 978-963-05-8663-4 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11 *** 658.1
[AN 2816449]
MARC

ANSEL
UTF-84519 /2009.
Scarry, Richard (1919-1994)
   Tesz-vesz szótár : magyar, angol, német / Richard Scarry ; ford. Réz András. - [Budapest] : Lilliput, [2008], cop. 2002. - 69 p. : ill., színes ; 31 cm
A ford. a "Richard Scarry's word book ever" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9166-49-3 kötött : 1990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=945.11=20=30(02.053.2)
[AN 2819028]
MARC

ANSEL
UTF-84520 /2009.
Som, O'Niel V. (1966-)
Spanisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : spanyol : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta O'Neil[!Niel] V. Som ; ill. J. L. Goussé. - 8. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2009. - 141 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-17-1 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2817157]
MARC

ANSEL
UTF-84521 /2009.
   Strukturális magyar nyelvtan / [szerk. Kiefer Ferenc] ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete munkájaként]. - Budapest : Akad. K., 1992-2008. - 4 db ; 25 cm
ISBN 963-05-6467-X
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1(035) *** 801
[AN 26336]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A szótár szerkezete. - 2008. - 943 p.
Bibliogr.: p. 897-934.
ISBN 978-963-05-8665-8 kötött
magyar nyelv - szemantika - mondattan - lexikológia
809.451.1-54 *** 809.451.1-56 *** 801.3
[AN 2816419] MARC

ANSEL
UTF-84522 /2009.
Urbán Viktor
   Háromnyelvű műszaki szakszótár [elektronikus dok.] : magyar - német - angol : gépészeknek, építészeknek, kivitelezőknek, épületgépészeknek, villamos tervezőknek, eib-bus tervezőknek, fordítóknak / Urbán Viktor. - 3. kiad. - Szöveg. - Budapest : Urbanus Trading Bt., 2008. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows; CD-olvasó
ISBN 978-963-06-4691-8
magyar nyelv - német nyelv - angol nyelv - műszaki tudomány - szakszótár - többnyelvű szótár
801.323=945.11=20=30 *** 801.323=20=30=945.11 *** 801.323=30=945.11=20 *** 624 *** 696/697
[AN 2816069]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4523 /2009.
   Iskolája az emberi szívnek : a szabadkőműves irodalom antológiája / szerk. Márton László ; [... ill. Zsák Árpád]. - Budapest : Pallas, 2009. - 277 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88239-2-2 kötött : 2900,- Ft
szabadkőművesség - világirodalom története - magyar irodalom története
82(091) *** 894.511(091) *** 061.236.61(100)(091)
[AN 2818360]
MARC

ANSEL
UTF-84524 /2009.
Klaudy Kinga (1945-)
   Bevezetés a fordítás gyakorlatába : angol, német, orosz fordítástechnikai példatárral / Klaudy Kinga. - Utánny. - [Budapest] : Scholastica, cop. 2009. - 285 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 275-285.
ISBN 963-85912-7-7 fűzött (hibás ISBN 963-85251-7-6)
szakfordítás
82.03
[AN 2820767]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4525 /2009.
Bakó Endre (1938-)
   Rejtett vízjelek / Bakó Endre. - [Debrecen] : [Bakó E.], cop. 2008. - 357 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 2817041]
MARC

ANSEL
UTF-84526 /2009.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Vörösmarty Mihály / Barlay Ö. Szabolcs. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2008. - 111, [3] p. : ill. ; 17 cm. - (Világnézeti figyelő ; 5.)
Fűzött (hibás ISBN 963-87578-3-8)
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Vörösmarty_M. *** 82.01
[AN 2815717]
MARC

ANSEL
UTF-84527 /2009.
Bartók Béla
   A Szabó Dezső-recepció, 1945-1979 / Bartók Béla. - Eger : EKF Líceum K., 2008. - 190 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 12.)
Bibliogr.: p. 187-190. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Szabó Dezső (1879-1945)
Magyarország - író - 20. század - kulturális politika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
894.511(092)Szabó_D. *** 008:323(439)"194/197"
[AN 2815171]
MARC

ANSEL
UTF-84528 /2009.
   Dr. Kovács Pál emlékezete / szerk. és a bev. tanulmányt írta Baksa Péter. - [Győr] : Hazánk, 2008. - 161, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-161.
ISBN 978-963-982-906-0 fűzött
Kovács Pál (1808-1886)
Magyarország - író - 19. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Kovács_P. *** 012Kovács_Pál
[AN 2815874]
MARC

ANSEL
UTF-84529 /2009.
Gyimesi László (1948-)
   A póttartalékos pokoljárása : kísérlet Varga Rudolf prózai munkáinak megközelítésére / Gyimesi László. - Budapest : Orpheusz, cop. 2008. - 128 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-9764-18-7 fűzött : 1400,- Ft
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés
894.511(092)Varga_R. *** 82.01
[AN 2815266]
MARC

ANSEL
UTF-84530 /2009.
   Jelenlét '07 : tanulmányok / [szerk. Maszárovics Ágnes, Mészáros Márton]. - Budapest : KGRE BTK Irodalomtud. Doktori Isk., 2009. - 277 p. ; 20 cm. - (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola kiadványai, ISSN 1785-8771 ; 3.)
A 2007. szept. 8-án "Jelenlét" címmel megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-8392-91-6)
magyar irodalom története - világirodalom története - műelemzés - konferencia-kiadvány
894.511(091) *** 82(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2007" *** 82.01
[AN 2818215]
MARC

ANSEL
UTF-84531 /2009.
Nagy Csilla
   Magánterület : kritikák, recenziók, tanulmányok / Nagy Csilla. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt. és Közművel. Int., 2008. - 192 p. ; 21 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7284-57-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 82.01
[AN 2815656]
MARC

ANSEL
UTF-84532 /2009.
Olasz Sándor (1949-)
   Németh László / Olasz Sándor. - [Budapest] : Elektra, 2008. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 978-963-7053-25-2 kötött : 1750,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Németh_L.
[AN 2816897]
MARC

ANSEL
UTF-84533 /2009.
Petrik Béla (1965-)
   A teljes kép felé : a magyar népi mozgalom történetéből / Petrik Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2008. - 367 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-70-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511(091)"19"(0:82-4)
[AN 2816084]
MARC

ANSEL
UTF-84534 /2009.
Pilinszky János (1921-1981)
   Pilinszky János és J. S. Bach / [Pilinszky János írásait vál., az interjúkat kész.] Simon Erika. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 105, [4] p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9642-76-8 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-276-3)
Pilinszky János (1921-1981)
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Németország - Magyarország - zeneszerző - író - magyar irodalom - 20. század - 17. század - 18. század - válogatott művek - auditív dokumentum
894.511(092)Pilinszky_J. *** 894.511-821 *** 78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.(0:82-821)
[AN 2815905]
MARC

ANSEL
UTF-84535 /2009.
Raisz Rózsa, V. (1939-)
   Szövegszerkezet és stílus Márai Sándor kisprózai műveiben / V. Raisz Rózsa. - Eger : EKF Líceum K., 2008. - 138 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 11.)
Bibliogr.: p. 131-138.
Fűzött
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század - szövegtan - stilisztika - műelemzés
894.511(092)Márai_S. *** 82.07 *** 82.08
[AN 2815158]
MARC

ANSEL
UTF-84536 /2009.
Rónay László (1937-)
   Leletmentés : katolikus költők a huszadik században / Rónay László. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 154, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-009-3 kötött : 1920,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - 20. század - vallásos irodalom - vers - műelemzés
894.511(091)"19" *** 894.511(091)-141"19" *** 82.01
[AN 2816692]
MARC

ANSEL
UTF-84537 /2009.
   Sikerkönyvírók titkai : a Magyar Író Akadémia bestselleríró mesterkurzusán elhangzott előadások / [szerk. Nagy Emőke]. - Budapest : DFT-Hungária, 2008. - 117, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9691-64-3 fűzött : 1995,-Ft
író - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 2817127]
MARC

ANSEL
UTF-84538 /2009.
Tomaji Attila (1959-)
   Márai Sándor / Tomaji Attila. - [Budapest] : Elektra, 2008. - 150 p. : ill. ; 20 cm. - (Élet-kép sorozat, ISSN 1419-9785)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-7053-60-3 kötött : 1750,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század - életrajz
894.511(092)Márai_S.
[AN 2816903]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4539 /2009.
Adamska-Mohos, Elżbieta
   Twarze gwiazd = A csillagok arcai / Elżbieta Adamska-Mohos. - Zalaegerszeg : Göcsej Ny., 2008. - 74 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5856-0 fűzött
Magyarország - lengyel irodalom - magyar irodalom - vers
884-14(439) *** 894.511-14
[AN 2816608]
MARC

ANSEL
UTF-84540 /2009.
Alexander, Heather
Win or lose (magyar)
   Ki nyer a végén? / adapt. Heather Alexander ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 136 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 10.)
ISBN 978-963-629-122-8 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2815671]
MARC

ANSEL
UTF-84541 /2009.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Állatmesék : válogatás H. C. Andersen és a Grimm testvérek meséiből / Anasztaszja Arhipova ill. ; [ford. Kitzingerné Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2009. - 58 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Egmont klasszikusok)
ISBN 978-963-628-974-4 kötött : 2699,- Ft
dán irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2815801]
MARC

ANSEL
UTF-84542 /2009.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Tavaszi mesék : válogatás H. C. Andersen és a Grimm testvérek meséiből / Anasztaszja Arhipova ill. ; [ford. Kitzingerné Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Egmont klasszikusok)
ISBN 978-963-628-975-1 kötött : 2699,- Ft
dán irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2815783]
MARC

ANSEL
UTF-84543 /2009.
Beechwood, Beth
Get your vote on! (magyar)
   Gyerünk, szavazz! / írta Beth Beechwood és N. B. Grace ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 128 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 8.)
ISBN 978-963-629-117-4 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2815659]
MARC

ANSEL
UTF-84544 /2009.
Broadrick, Annette
The man means business (magyar)
   Az igazi haszon / Annette Broadrick ; [... ford. G. Korda Edit]. Nagyvonalú ajánlat / Cindy Gerard ; [... ford. Török Mária]. Rossz fiúk és rendes lányok / Jane Sullivan ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 31.)
Egys. cím: The man means business. A convenient proposition. When he was bad..
ISBN 978-963-537-953-8 fűzött : 1050,- Ft : 6,19 EUR : 186,42 SKK : 21,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2816946]
MARC

ANSEL
UTF-84545 /2009.
Brown, Dan
Angels & demons (magyar)
   Angyalok és démonok : regény / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, [2009], cop. 2003. - 679 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-260-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2818013]
MARC

ANSEL
UTF-84546 /2009.
Brown, Dan
Deception point (magyar)
   A megtévesztés foka : regény / Dan Brown ; [ford. Mihály Árpád]. - Budapest : Gabo, [2009], cop. 2005. - 621, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-263-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2818014]
MARC

ANSEL
UTF-84547 /2009.
Cabot, Meg (1967-)
Allie Finkle's rules for girls (magyar)
   Allie Finkle szabályai kezdő tiniknek / Meg Cabot ; [ford. Kreiszné Szabó Anita]. - Budapest : Ciceró, 2008-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2816880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A költözés napja. - 2008. - 238 p.
ISBN 978-963-539-658-0 kötött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2816882] MARC

ANSEL
UTF-84548 /2009.
Capote, Truman (1924-1984)
Music for chameleons (magyar)
   Mozart és a kaméleonok / Truman Capote ; [ford. Bart István, Gy. Horváth László, Osztovits Levente]. - Budapest : Európa, 2009. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9695-9 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2816063]
MARC

ANSEL
UTF-84549 /2009.
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936)
The scandal of Father Brown (magyar)
   Brown atya botránya / G. K. Chesterton ; [ford. Péter Ágnes]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-70-7 fűzött : 2100,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2817926]
MARC

ANSEL
UTF-84550 /2009.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder on the Orient express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen [elektronikus dok.] / Agatha Christie ; ford. Katona Tamás ; [Balázs Péter előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Partvonal, 2008. - 6 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
angol irodalom - bűnügyi regény - hangoskönyv
820-312.4=945.11
[AN 2816040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (1 h 15 min)
[AN 2816043] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (1 h 17 min)
[AN 2816046] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 1 CD (1 h 13 min)
[AN 2816047] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 1 CD (1 h 18 min)
[AN 2816050] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 1 CD (1 h 16 min)
[AN 2816051] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 1 CD (1 h 17 min)
[AN 2816054] MARC

ANSEL
UTF-84551 /2009.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia (magyar)
   Isteni színjáték / Dante ; [ford. Babits Mihály] ; [... az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : [Talentum] : Akkord, [2009]. - 543 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Függelékként: Kardos Tibor "Kommentár az Isteni színjátékhoz"
ISBN 978-963-252-024-7 fűzött : 950,-F t
olasz irodalom - verses epika
850-131=945.11
[AN 2818530]
MARC

ANSEL
UTF-84552 /2009.
Deguy, Michel (1930-)
A ce qui n'en finit pas (magyar)
   Ami nem múlik el soha : gyászdal / Michel Deguy ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2008. - 12, [115] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-21-7 fűzött : 1600,- Ft
francia irodalom - próza
840-3=945.11
[AN 2814997]
MARC

ANSEL
UTF-84553 /2009.
Doran, Phil (1944-)
The reluctant Tuscan (magyar)
   Csábító Toscana : [Itália varázsa] / Phil Doran ; [ford. Draskovics Mariann és Müller Bernadett]. - Budapest : Kelly, 2005 [!2009]. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-85-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2820804]
MARC

ANSEL
UTF-84554 /2009.
Fleming, Bridget Ludwig
Below and above (magyar)
   Lent és fent / Bridget Ludwig Fleming ; [ford. Kiszely Flóra]. - [Miskolc] : Gabrián, cop. 2008. - 649, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6121-8 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2817222]
MARC

ANSEL
UTF-84555 /2009.
Follett, Ken (1949-)
Code to zero (magyar)
   Zérókód / Ken Follett ; [ford. Rácz Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 404, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-232-6 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2818529]
MARC

ANSEL
UTF-84556 /2009.
Garwood, Julie (1946-)
Shadow music (magyar)
   Árnyékzene / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-259-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2816533]
MARC

ANSEL
UTF-84557 /2009.
Gleitzman, Morris (1953-)
Once (magyar)
   Egyszer / Morris Gleitzman ; [ford. E. Gábor Éva]. - Budapest : Ciceró, 2009. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-617-9 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2816878]
MARC

ANSEL
UTF-84558 /2009.
Godbersen, Anna (1980-)
The luxe (magyar)
   Luxe girl / Anna Godbersen ; [ford. Berki Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 482, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-219-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2817255]
MARC

ANSEL
UTF-84559 /2009.
Gómez, Carlos Roberto (1959-)
   Utánad / Carlos Roberto Gómez ; ... ford. Deák László, Ferdinandy György és Szentmártoni János. - [Budapest] : Orpheusz Kv., 2008. - 39 p. ; 20 cm
Magyar és spanyol nyelven
ISBN 978-963-9764-17-0 fűzött : 1500,- Ft
Dominikai Köztársaság - spanyol nyelvű irodalom - kétnyelvű dokumentum - vers
860-14(729.3).02=945.11
[AN 2815061]
MARC

ANSEL
UTF-84560 /2009.
Hammett, Dashiell (1894-1961)
The Maltese falcon (magyar)
   A máltai sólyom / Dashiell Hammett ; [ford. Faludi Miklós]. - [Budapest] : Agave Kv., [2009]. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-31-1 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2820774]
MARC

ANSEL
UTF-84561 /2009.
Hapka, Catherine
Friends 4ever (magyar)
   Mindörökké barátok / írta Catherine Hapka ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 119 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 7.)
ISBN 978-963-629-116-7 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2815785]
MARC

ANSEL
UTF-84562 /2009.
Heller, Joseph (1923-1999)
Catch-22 (magyar)
   A 22-es csapdája / Joseph Heller ; [ford. Papp Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, [2009], cop. 2005. - 635 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-268-5 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2817722]
MARC

ANSEL
UTF-84563 /2009.
James, Syrie
The lost memoirs of Jane Austen (magyar)
   Jane Austen naplója : regény / Syrie James ; [ford. Gergely Anikó]. - [Budapest] : Kelly, [2009]. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-62-4 fűzött : 2980,- Ft
Austen, Jane (1775-1817)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2820734]
MARC

ANSEL
UTF-84564 /2009.
Károlyiné Baka Gyöngyi
   Még ne most : svéd versek / [vál., ford.] Károlyiné Baka Gyöngyi. - Sopron : Novum, 2009. - 90, [10] p. : ill., színes ; 19x19 cm
Bibliogr.: p. [92-95].
ISBN 978-963-9842-83-0 fűzött : 4240,- Ft
svéd irodalom - vers - antológia
839.7-14(082)=945.11
[AN 2817515]
MARC

ANSEL
UTF-84565 /2009.
King, M. C.
Game of hearts (magyar)
   Szívzűrök / adapt. M. C. King ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 112 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 11.)
ISBN 978-963-629-123-5 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2815816]
MARC

ANSEL
UTF-84566 /2009.
   Könnyű műfaj ólomnehezékekkel : öt fontos modern orosz esszé / [... vál. és a bev. tanulmányt írta Vértes Judit] ; [szerk. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : [ELTE BTK], 2008. - 93 p. ; 20 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 5.)
Tart.: Esszé az esszéről / Mihail Epstejn. A disszidensség mint személyes tapasztalat / Andrej Szinyavszkij. Halotti beszéd az orosz irodalom felett / Viktor Jerofejev. Ki a bűnös? / Pjotr Vajl, Alekszandr Genisz. Ivan Petrovics halott / Alekszandr Genisz. - Egys. cím: Èsse ob èsse ; Dissidenstvo kak ličnyj opyt ; Pominki po sovetskoj literature ; Kto vinovat? ; Ivan Petrovič umer. - Bibliogr.
ISBN 978-963-463-980-0 fűzött
orosz irodalom - esszé
882-4=945.11
[AN 2816112]
MARC

ANSEL
UTF-84567 /2009.
Koontz, Dean R. (1945-)
Odd hours (magyar)
   Kései órán : [Odd Thomas új küldetése] / Dean R. Koontz ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2009. - 335 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9884-28-1 fűzött : 1790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2816034]
MARC

ANSEL
UTF-84568 /2009.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Män som hatar kvinnor (magyar)
   A tetovált lány : Millennium trilógia I. / Stieg Larsson ; [ford. Péteri Vanda]. - Budapest : Animus, 2009. - 574 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-22-9 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2816073]
MARC

ANSEL
UTF-84569 /2009.
Macomber, Debbie
   Égi jövevények / Debbie Macomber ; [ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Sikerszerzők legszebb történetei, ISSN 2060-5781 ; 1.)
Tart.: A gyermekbarátÞ; Az adott szóÞ; Papa, ne félj!. - Egys. cím: Brides for brothers ; The marriage risk ; Daddy's little helper
ISBN 978-963-538-087-9 fűzött : 1050,- Ft : 6,19 EUR : 186,42 SKK : 21,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2817200]
MARC

ANSEL
UTF-84570 /2009.
McLinn, Patricia
Wedding of the century (magyar)
   Pletykafészek / Patricia McLinn ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 218.)
ISBN 978-963-537-958-3 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2816865]
MARC

ANSEL
UTF-84571 /2009.
McQuade, Andy
Breaking the chain (magyar)
   És alszom, alszom el : egy tönkretett gyermekkor igaz története / Andy McQuade ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-257-9 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2816431]
MARC

ANSEL
UTF-84572 /2009.
Meadows, Daisy
Fern the green fairy (magyar)
   Falomb, a zöldtündér / írta Daisy Meadows ; rajz. Georgie Ripper ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2009. - 74, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Szivárvány varázs ; 4.)
ISBN 978-963-629-111-2 fűzött : 799,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2815498]
MARC

ANSEL
UTF-84573 /2009.
Morey, Trish
The Spaniard's blackmailed bride (magyar)
   A pokol tornácán / Trish Morey ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 434.)
ISBN 978-963-537-957-6 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2816934]
MARC

ANSEL
UTF-84574 /2009.
Papucsek Gergely (1938-)
   Na tom našom nátoni : básne a anekdoty / Gregor Papuček. - Budapešť : Croatica, 2009. - 135 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9734-08-1 fűzött
Magyarország - szlovák irodalom - vers
885.4-14(439)
[AN 2816162]
MARC

ANSEL
UTF-84575 /2009.
Perelman, Helen
Heart to heart (magyar)
   Szívtől szívig / írta Helen Perelman ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 127 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 6.)
ISBN 978-963-629-115-0 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2815804]
MARC

ANSEL
UTF-84576 /2009.
Perelman, Helen
Turn up the heat (magyar)
   Ebből mi sül ki? / írta Helen Perelman ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 112 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 9.)
ISBN 978-963-629-118-1 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2815664]
MARC

ANSEL
UTF-84577 /2009.
Picoult, Jodi (1966-)
Change of heart (magyar)
   Szívtől szívig / Jodi Picoult ; [ford. Hussami Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 441, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-39-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2815212]
MARC

ANSEL
UTF-84578 /2009.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [Vlagyimir Szutyejev rajz.] ; [ford. Réz András]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 116, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8607-9 kötött : 2390,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2819996]
MARC

ANSEL
UTF-84579 /2009.
Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Miss Billy (magyar)
   Miss Billy : regény / Eleanor H. Porter ; [ford. Ludman Anita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 245, [3] p. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-245-034-6 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2816121]
MARC

ANSEL
UTF-84580 /2009.
Preston, Douglas (1956-)
Blasphemy (magyar)
   Égi jelek / Douglas Preston ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2009]. - 375 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-116-7 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2818337]
MARC

ANSEL
UTF-84581 /2009.
Preston, Douglas (1956-)
The monster of Florence (magyar)
   A firenzei rém / Douglas Preston, Mario Spezi ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2009]. - 299 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-117-4 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2818246]
MARC

ANSEL
UTF-84582 /2009.
Putney, Mary Jo
The wild child (magyar)
   A néma virág / Mary Jo Putney ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2009]. - 319 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-141-9 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2817108]
MARC

ANSEL
UTF-84583 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Divine evil (magyar)
   Lehull az álarc / Nora Roberts ; [ford. Dobos Lídia]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 523 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-255-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2816665]
MARC

ANSEL
UTF-84584 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Times change (magyar)
   ...hol nem volt / Nora Roberts ; [... ford. Fülöp Villő]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 351 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-955-2 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2818356]
MARC

ANSEL
UTF-84585 /2009.
Rose, Karen (1964-)
Die for me (magyar)
   Halj meg értem / Karen Rose ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 847 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-235-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2817248]
MARC

ANSEL
UTF-84586 /2009.
Salvatore, R. A. (1959-)
Exile (magyar)
   Száműzött : [Sötételf-trilógia 2. kötet] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, 2009, cop. 2004. - 338 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 963-7041-23-0 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2820749]
MARC

ANSEL
UTF-84587 /2009.
Salvatore, R. A. (1959-)
Sea of swords (magyar)
   Kardok tengere : [A sötétség útja 3. kötet] / R. A. Salvatore ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 422 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9890-23-7 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2820753]
MARC

ANSEL
UTF-84588 /2009.
Salvatore, R. A. (1959-)
Sojourn (magyar)
   Menedék : [Sötételf-trilógia 3. kötet] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Delta Vision, [2009], cop. 2004. - 353 p. ; 18 cm
ISBN 963-7041-24-9 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2820771]
MARC

ANSEL
UTF-84589 /2009.
Sofoklīs (Kr. e. 496?-Kr. e. 406?)
Antigonī (magyar)
   Antigoné ; Oidipusz király / Szophoklész ; [az előszókat és a jegyzeteket írta Karsai György] ; [ford. Mészöly Miklós, Babits Mihály]. - [Budapest] : [Talentum] : Akkord, [2009]. - 137 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Egys. cím: Antigonī ; Oidipoys tyrannos
ISBN 978-963-252-023-0 fűzött : 498,- Ft
ókori görög irodalom - tragédia
875-21=945.11
[AN 2818196]
MARC

ANSEL
UTF-84590 /2009.
Stevens, Christopher
A real boy (magyar)
   Egy kisfiú / Christopher Stevens, Nicola Stevens ; [ford. Pheby Krisztina]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-223-4 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - autizmus - memoár
820-94=945.11 *** 616.89-008.45(0:82-94)
[AN 2816434]
MARC

ANSEL
UTF-84591 /2009.
Strasser, Todd
The wave (magyar)
   A hullám / Todd Strasser ; [ford. Láng András]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2008. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9797-65-9 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2819983]
MARC

ANSEL
UTF-84592 /2009.
Tucker, Bonnie
Going in style (magyar)
   Baljóslat / Bonnie Tucker ; [... ford. Palkó Ágnes]. Bohócsipka / Nancy Warren ; [... ford. Dömök Szilvia]. Hívatlan vendég / Jennifer Drew ; [... ford. Gonda Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158). (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 18.)
Egys. cím: Going in style. Shotgun nanny. Baby lessons
ISBN 978-963-537-954-5 fűzött : 1050,- Ft : 6,19 EUR : 186,42 SKK : 21,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2816902]
MARC

ANSEL
UTF-84593 /2009.
Ward, J. R.
Lover revealed (magyar)
   Életre keltett szerető : Fekete Tőr Testvériség 4. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 669 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-229-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2817360]
MARC

ANSEL
UTF-84594 /2009.
Weiner, Jennifer
In her shoes (magyar)
   Egy cipőben / Jennifer Weiner ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-87-7 fűzött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2820811]
MARC

ANSEL
UTF-84595 /2009.
Wilkinson, Lee
The bejewelled bride (magyar)
   Kétféle gyémánt / Lee Wilkinson ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 433.)
ISBN 978-963-537-956-9 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2816925]
MARC

ANSEL
UTF-84596 /2009.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Joy in the morning (magyar)
   Hajómágnás a pácban / P. G. Wodehouse ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Ciceró, 2009. - 277 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-661-0 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 2816864]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4597 /2009.
Asbóth János (1845-1911)
   Álmok álmodója / Asbóth János ; [a szöveget gond., a jegyzeteket és az életrajzi jegyzetet írta Szilágyi Márton]. - Budapest : Osiris, 2009. - 181, [2] p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-389-991-5 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2818910]
MARC

ANSEL
UTF-84598 /2009.
Babay Bernadette
   Csillagórák / Bernie Britt. - Sopron : Novum, 2009. - 169 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-79-3 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2818238]
MARC

ANSEL
UTF-84599 /2009.
Bartha Richárd
   A Napszemű / Bartha Richárd. - Budapest : Orpheusz Kv., 2009. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-23-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2815137]
MARC

ANSEL
UTF-84600 /2009.
Bella István (1940-2006)
   Áni Máni rádiózik / Bella István ; [Virág Panni rajz.]. - Budapest : Timp, 2008. - 43 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 13.)
ISBN 978-963-9614-54-3 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9614-54-3)
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2817950]
MARC

ANSEL
UTF-84601 /2009.
Bencze Attila (1981-)
   A lélek-inga-járata : versek / Bencze Attila. - Debrecen ; Báránd : Neo-transzilvanista Irod. Páholy, 2008. - 99 p. ; 20 cm. - (Véna könyvek sorozat ; 2.)
Fűzött : 1000,- Ft : 14,5 RON (hibás ISBN 979-8095-87-102-9)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2816999]
MARC

ANSEL
UTF-84602 /2009.
Boldizsár János (1931-)
   Időmetszet : versek, elbeszélések : válogatás / Boldizsár János. - Budapest : Tenki M., 2009. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6806-4 kötött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2816033]
MARC

ANSEL
UTF-84603 /2009.
Búzás Huba (1935-)
   Tépd le a napot : válogatott versek / Búzás Huba ; Zongor Gábor rajz. - [Budapest] : Orpheusz, [2008]. - 184, [11] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9764-14-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2815203]
MARC

ANSEL
UTF-84604 /2009.
Czigány György (1931-)
   Égi kémia / Czigány György. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-013-0 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2816326]
MARC

ANSEL
UTF-84605 /2009.
Dobai Péter (1944-)
   Emlékek jövőidőben : versek / Dobai Péter. - [Budapest] : Orpheusz, 2008. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-03-1 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2815221]
MARC

ANSEL
UTF-84606 /2009.
Fekete J. József (1957-)
   Perifériáról betekintő / Fekete J. József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2008. - 305 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-71-3 fűzött : 2200,- Ft
Vajdaság - Európa - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - ezredforduló - esszé
894.511-4(497.11) *** 894.511(4)"200"(0:82-4)
[AN 2816102]
MARC

ANSEL
UTF-84607 /2009.
Ganbold, Šaarošdi Davaahuu
   Ènè ingèž âvsaar.. : mažaar uranzohiolyn comorlog : válogatott művek a magyar irodalomból / zohioluudyg songon èmhètgèž, orčuulsan Š. D. Ganbold. - Budapest : Kultúrpont Iroda : Timp, 2008. - 656 p. : ill. ; 25 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 9.)
ISBN 978-963-9614-42-0 kötött
magyar irodalom - vers - antológia - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-14(082).02=942
[AN 2817798]
MARC

ANSEL
UTF-84608 /2009.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Láthatatlan ember / Gárdonyi Géza ; [az előszót írta Sumonyi Zoltán] ; [a lábjegyzeteket kész. Kovács Mária]. - [Budapest] : [Talentum] : Akkord, [2009]. - 286 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-025-4 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2818202]
MARC

ANSEL
UTF-84609 /2009.
Gyarmati Béla (1935-)
   A gyermekkor térképe / Gyarmati Béla ; [... rajzok Némethi Lajos]. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2008. - 81, [2] p. : ill. ; 11 cm
ISBN 978-963-88203-0-3 kötött
Gyarmati Béla (1935-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2816856]
MARC

ANSEL
UTF-84610 /2009.
Hárs Ernő (1920-)
   Áldozati füst : versek, műfordítások / Hárs Ernő. - [Budapest] : Orpheusz Kv., 2008. - 154 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-963-9764-19-4 fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 963-9764-19-4)
magyar irodalom - világirodalom - műfordítás - vers
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 82-14=945.11
[AN 2815058]
MARC

ANSEL
UTF-84611 /2009.
Horváth Gyöngyi, D.
   Mama, beszélgessünk! / D. Horváth Gyöngyi. - [Győr] : Hazánk, 2008. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9829-07-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2815951]
MARC

ANSEL
UTF-84612 /2009.
   Hunyadi kardja : magyar történelmi mondák / [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2009. - 78 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 978-963-697-571-5 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - monda
894.511-343(082) *** 398.223(=945.11)
[AN 2816886]
MARC

ANSEL
UTF-84613 /2009.
Iszlai Zoltán (1933-)
   Görögpótló : antik téglák / Iszlai Zoltán. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 71 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 71-[72].
ISBN 978-963-9642-39-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2815650]
MARC

ANSEL
UTF-84614 /2009.
Kis József
   Kurszán fejedelem legendája : történelmi regény, 860-904 / Kis József ; [ill. Makara Zoltán]. - Törökszentmiklós : Divius Lux MM., 2009. - 310 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88175-1-8 fűzött
Kurszán (Magyarország: fejedelem) (?-904)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2815814]
MARC

ANSEL
UTF-84615 /2009.
Kőváry E. Péter (1947-)
   Egy vidéki tudósító naplójából / Kőváry E. Péter. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2009. - 236, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87796-4-9 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2818220]
MARC

ANSEL
UTF-84616 /2009.
Kuti Horváth György (1947-)
   Csavargó szelek társa : válogatott és új versek / Kuti Horváth György. - Szekszárd : Kerényi, 2009. - 69, [4] p. ; 22 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-97510-2-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2818191]
MARC

ANSEL
UTF-84617 /2009.
Lezsák Levente (1973-)
   Emerson & Tsa. avagy A titokzatos mordiai bűneset : meseregény / Lezsák Levente ; [... az illusztrációkat kész. Cserkuti Dávid]. - Budapest : Cor Leonis K., 2008. - 141, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5216-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2816481]
MARC

ANSEL
UTF-84618 /2009.
Lisznyai Kálmán (1823-1863)
   Lisznyai Kálmán válogatott versei / az előszót írta, a verseket vál. Zonda Tamás. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2009. - 189 p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 63.)
ISBN 978-963-9386-67-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2816181]
MARC

ANSEL
UTF-84619 /2009.
Lőrincz L. László (1939-)
   Lhászáig hosszú az út : ifjúsági regény / Lőrincz L. László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Studium Plusz, 2009. - 369, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6564-3 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2820759]
MARC

ANSEL
UTF-84620 /2009.
Madarász István (1924-)
   Nyitott könyv az életem / Madarász István. - Debrecen : Magánkiad., 2006-. - 20 cm
Madarász István (1924-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2679539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2008. - 88, [8] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-06-6443-1 fűzött
[AN 2816873] MARC

ANSEL
UTF-84621 /2009.
Magyar Szilvia (1983-)
   Foci a Sarkcsillag alatt / Magyar Szilvia. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 491, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-10-6 fűzött : 5490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2816788]
MARC

ANSEL
UTF-84622 /2009.
Mészáros Dóra (1979-)
   Merlin ékköve / Mészáros Dóra. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 177 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-07-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2815018]
MARC

ANSEL
UTF-84623 /2009.
Paulus Alajos (1925-)
   Viszontlátásra, Árnika! / Paulus Alajos ; [... rajz. Bertalan Tivadar]. - Budapest : Kairosz, 2008. - 297 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-180-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2815402]
MARC

ANSEL
UTF-84624 /2009.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Kit szerettem? Mit szerettem? / Polcz Alaine. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, cop. 2008. - 237, [2] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 10.)
A címoldalon a megjelenési év: 2004
ISBN 978-963-676-444-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2820877]
MARC

ANSEL
UTF-84625 /2009.
Rózsás Sándorné (1939-)
   Ha szól a szív / Rózsás Sándorné. - Letenye : Rózsás S.-né, 2008. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5879-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2816603]
MARC

ANSEL
UTF-84626 /2009.
Sík Sándor (1889-1963)
   Hét szép história / írta Sík Sándor. - Budapest : Kató, 2008. - 226, [2] p. ; 21 cm
ISBN 963-86935-2-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2817661]
MARC

ANSEL
UTF-84627 /2009.
Sütő Csaba András (1979-)
   Disintegration / Sütő Csaba András. - [Budapest] : Orpheusz, cop. 2008. - 66, [3] p. ; 22 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9764-22-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2814976]
MARC

ANSEL
UTF-84628 /2009.
Szabó Gabriella Judit (1999-)
   Mesélek nektek / Szabó Gabriella Judit. - [Debrecen] : Magánkiad., 2009. - 72 p., [34] t.fol. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-5895-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2817099]
MARC

ANSEL
UTF-84629 /2009.
Szepes Mária (1908-2007)
Szia, Világ! (új kiadása)
   Pöttyös Panni : Szia, Világ! / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - Budapest : Móra, 2009. - 53, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8590-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 2817102]
MARC

ANSEL
UTF-84630 /2009.
Szolcsányi Ákos (1984-)
   Csehország szép, útjai jók : vasárnapi versek / Szolcsányi Ákos. - Budapest : Orpheusz, cop. 2008. - 80, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-04-8 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-9809-04-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2814919]
MARC

ANSEL
UTF-84631 /2009.
Szőnyei Gyula
   Szívem dalai : versek, tanácsok, intelmek / Szőnyei Gyula. - [Miskolc] : Szőnyei Gy., [2008]. - 94 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2815489]
MARC

ANSEL
UTF-84632 /2009.
Tari István (1953-)
   Csurran a csillag : válogatott versek / Tari István ; vál. Bella István. - Budapest : Timp, 2008. - 239 p. : ill. ; 22 cm. - (Timp széptár, ISSN 1785-1688 ; 13.)
ISBN 978-963-9614-52-9 kötött : 1990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 2817737]
MARC

ANSEL
UTF-84633 /2009.
   Vallomás a szülőföldnek : zord idők nyomában 3. / Hegyi Pál [et al.] ; [szerk. Hegyi Pál]. - [Zalaegerszeg] : Hegyi P., 2008. - 122 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Felvidék - Jóka - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439.22-2Jóka)(082)
[AN 2816531]
MARC

ANSEL
UTF-84634 /2009.
Vanyáné Érsek Irén Violetta
   V.-né Érsek Irén Violetta összegyűjtött versei és novellái. - 2. kiad. - Budapest : [s.n.], 2008. - [4], 229, [13] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-219-908-1)
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2815495]
MARC

ANSEL
UTF-84635 /2009.
Vaska Miklós
   Rejtett színes "dombok" titkai : pajzán történetek felnőtteknek / Vaska Miklós ; [... az illusztrációkat kész. Jobbágy Ferenc]. - Nova : Vaska M., 2008. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6187-4 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 2816615]
MARC

ANSEL
UTF-84636 /2009.
Winkler András (1942-)
   Hátsó gondolatok / Winkler András ; [... ill. Mészáros György]. - Sopron : Hillebrand Ny., 2008. - 68, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86698-7-2 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 2818108]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4637 /2009.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
Az 5-10. kötetet ill. Davies, Robin és Smith, Jerry. - keretcím: Thomas & friends
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2009. - 76 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna
ISBN 978-963-629-095-5 kötött : 2599,- Ft
[AN 2815640] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2009. - 76 p.
Ford. Bartha Dániel
ISBN 978-963-629-096-2 kötött : 2599,- Ft
[AN 2815743] MARC

ANSEL
UTF-84638 /2009.
Bolt (magyar)
   Volt / Disney ; [ford. Simon Nóra]. - Budapest : Egmont, 2009. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 52.)
ISBN 978-963-629-121-1 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815534]
MARC

ANSEL
UTF-84639 /2009.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the new teacher (magyar)
   Franklin és az új tanító / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9619-03-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2818934]
MARC

ANSEL
UTF-84640 /2009.
Bourgeois, Paulette
Franklin runs away (magyar)
   Franklin világgá megy / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9166-77-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2818938]
MARC

ANSEL
UTF-84641 /2009.
Bourgeois, Paulette
Franklin's bicycle helmet (magyar)
   Franklin és a biztonságos sisak / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
Megj. "Franklin sisakja" címmel is
ISBN 978-963-9619-39-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2817508]
MARC

ANSEL
UTF-84642 /2009.
Bulgy rides again (magyar)
   Bulgy újra száguld / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-628-913-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815643]
MARC

ANSEL
UTF-84643 /2009.
Feldman, Thea
Hive and seek (magyar)
   Az eltűnt méz nyomában : [kalandos mesekönyv] / írta Thea Feldman ; rajz. Orlando de la Paz ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - 28 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Barátaim: Tigris és Micimackó)
ISBN 978-963-629-132-7 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2817892]
MARC

ANSEL
UTF-84644 /2009.
Feldman, Thea
Up a bat! (magyar)
   Az álom nyomában : [kalandos mesekönyv] / írta Thea Feldman ; rajz. Orlando de la Paz ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 23x23 cm. - (Barátaim: Tigris és Micimackó)
ISBN 978-963-629-131-0 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2817923]
MARC

ANSEL
UTF-84645 /2009.
Finy Petra (1978-)
   A tesó-ügy / Finy Petra ; Levente Tani rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2009. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9727-56-4 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2818198]
MARC

ANSEL
UTF-84646 /2009.
Gábor Emese (1973-)
   Kisült-e a cipó? / Gábor Emese rajz. - [Budapest] : Táltoskönyvek, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-87653-9-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815172]
MARC

ANSEL
UTF-84647 /2009.
The great puppy race (magyar)
   A nagy kutyaverseny / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-077-1 * kötött (hibás ISBN 978-963-629-077-17)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815599]
MARC

ANSEL
UTF-84648 /2009.
Gyarmathy Ildikó
   Apróságok / rajz. Gyarmathy Ildikó. - [Budapest] : Santos, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9594-63-0 * kötött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9594-63-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815149]
MARC

ANSEL
UTF-84649 /2009.
Gyarmathy Ildikó
   Járművek / rajz. Gyarmathy Ildikó. - [Budapest] : Santos, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9594-64-7 * kötött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9594-64-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815163]
MARC

ANSEL
UTF-84650 /2009.
Gyarmathy Ildikó
   Milyen idő van? / rajz. Gyarmathy Ildikó. - [Budapest] : Santos, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9594-66-1 * kötött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9594-66-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2814849]
MARC

ANSEL
UTF-84651 /2009.
Halász Judit
   Ma eljön a fogtündér / írta Halász Judit ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 15.)
ISBN 978-963-88119-3-6 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2818318]
MARC

ANSEL
UTF-84652 /2009.
Higginson, Sheila Sweeny (1966-)
Up, up, and away! (magyar)
   A léghajó-kaland : kalandos mese az árnyékokról és formákról / Disney ; írta Sheila Sweeny Higginson ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Mickey egér játszótere
ISBN 978-963-629-145-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2817775]
MARC

ANSEL
UTF-84653 /2009.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; rajz. M. Fodor Ildikó. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 14.)
ISBN 978-963-88119-5-0 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2818331]
MARC

ANSEL
UTF-84654 /2009.
Juhász Magda
   Mondókák / Juhász Magda ; rajz. Gyarmathy Ildikó. - [Budapest] : Santos, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9594-65-4 * kötött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9594-65-4)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815237]
MARC

ANSEL
UTF-84655 /2009.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   Süt a nap : versek, dalok, mondókák kicsiknek / rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 16.)
ISBN 978-963-88119-6-7 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2818324]
MARC

ANSEL
UTF-84656 /2009.
Lee, Quinlan B.
Best friends (magyar)
   Igaz barátság / írta Quinlan B. Lee ; ill. Jim Talbot ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Icike-picike barátok mesekönyve ; 1.)
keretcím: Littlest pet shop
ISBN 978-963-629-171-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2817377]
MARC

ANSEL
UTF-84657 /2009.
Miklós Malvina
   Betűvető : munkafüzet és kifestő / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Dráviczki Péter, Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2009. - 24 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-42-3 fűzött
foglalkoztatókönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2815658]
MARC

ANSEL
UTF-84658 /2009.
Parent, Nancy
Let's create a story (magyar)
   Írjunk együtt mesét! / írta Nancy Parent ; [ford. B. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Együtt Micimackóval ; 1.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-157-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2817352]
MARC

ANSEL
UTF-84659 /2009.
Parent, Nancy
Let's create art (magyar)
   Művészkedjünk együtt! / írta Nancy Parent ; [ford. B. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Együtt Micimackóval ; 2.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-158-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2817364]
MARC

ANSEL
UTF-84660 /2009.
Playtime friends story treasury (magyar)
   Vidám barátok mesetára : régi és új történetek / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 57 p.
ISBN 978-963-629-011-5 kötött : 2399,- Ft
[AN 2815501] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2009. - 57 p.
ISBN 978-963-629-012-2 kötött : 2399,- Ft
[AN 2815515] MARC

ANSEL
UTF-84661 /2009.
Pooh Halloween (magyar)
   Halloween és a Zelefánt / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Disney Kvklub, 2008. - [44] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-075-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815584]
MARC

ANSEL
UTF-84662 /2009.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Három szép pillangó : Pósa bácsi verse / Gábor Emese rajz. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-9924-00-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2814879]
MARC

ANSEL
UTF-84663 /2009.
   Postás Pat kalandjai / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815833]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Postás Pat és a nagy elveszős nap. - 2009. - 31 p.
ISBN 978-963-629-099-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815837] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A fagylaltkészítőgép története. Pat, a szédületes hős. - 2009. - 31 p.
Postman Pat and the secret superhero
ISBN 978-963-629-100-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815841] MARC

ANSEL
UTF-84664 /2009.
Rainbow magic annual 2009 (magyar)
   Szivárványvarázs nagykönyv / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-629-110-5 kötött : 2399,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2815747]
MARC

ANSEL
UTF-84665 /2009.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's funniest storybook ever (magyar)
   Balfogások, nyafogások Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - [Budapest] : Lilliput, [2008], cop. 2002. - [42] p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-9619-43-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2819023]
MARC

ANSEL
UTF-84666 /2009.
Scarry, Richard (1919-1994)
What do people do all day? (magyar)
   Sürgés-forgás Tesz-vesz Városban / írta és rajz. Richard Scarry ; m. szöveg Réz András. - Átd. kiad. - [Budapest] : Lilliput, [2008], cop. 2002. - [60] p. : ill., színes ; 32 cm
Megj. Tesz-vesz Város címmel is
ISBN 978-963-9619-44-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2819022]
MARC

ANSEL
UTF-84667 /2009.
Skies, Cecile
   Elképesztő képességek / írta Cecile Skies ; ill. Jim Talbot ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Icike-picike barátok mesekönyve ; 2.)
keretcím: Littlest pet shop
ISBN 978-963-629-172-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2817393]
MARC

ANSEL
UTF-84668 /2009.
Szilágyi Lajos
   Mázli, a kíváncsi kiscsibe: az éjszakai barát / írta Szilágyi Lajos ; rajz. M. Fodor Ildikó. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 13.)
ISBN 978-963-87976-9-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2820391]
MARC

ANSEL
UTF-84669 /2009.
Tinkerbell (magyar)
   Csingiling / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-629-093-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2815655]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4670 /2009.
Barnes, Samm
The spectacular Spider-man (magyar)
   A hihetetlen Pókember : a múlt emlékei: Sarah története / írta Samm Barnes ; ceruzarajz Scot Eaton ; tusrajz Cam Smith ; ford. ... Benes Attila. - [Budapest] : Kingpin, [2008]. - 92, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87661-7-5 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2816452]
MARC

ANSEL
UTF-84671 /2009.
Bendis, Brian Michael (1967-)
House of M (magyar)
   Mutánsvilág : Magnus-ház : X-men : új bosszú angyalai / [írta] Bendis ; [ceruzarajz] Coipel ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, [2008]. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87661-9-9 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2816483]
MARC

ANSEL
UTF-84672 /2009.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers (magyar)
   Az új bosszú angyalai : őrszem / [írta] Brian Michael Bendis ; [ceruzarajz] Steve McNiven ; [ford. Harza Tamás]. - [Budapest] : Kingpin, [2008]. - 92, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87661-6-8 fűzött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2816509]
MARC

ANSEL
UTF-84673 /2009.
Bendis, Brian Michael (1967-)
Secret war (magyar)
   Az új bosszú angyalai : új titkos háború / [író] Brian Michael Bendis ; [festő] Gabriele Dell'Otto ; [Benes Attila ford.]. - [Budapest] : Kingpin, [2008]. - [114] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87661-8-2 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2816500]
MARC

ANSEL
UTF-84674 /2009.
Davis, Jim (1945-)
   Diétatörő / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2008]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 86.)
ISBN 978-963-9847-04-0 fűzött : 545,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2815531]
MARC

ANSEL
UTF-84675 /2009.
Rivière, François (1949-)
Le crime de l'Orient-Express (magyar)
   Gyilkosság az Orient expresszen / Agatha Christie ; [szöveg] François Riviere ; [rajz.] Solidor ; [ford. Köles Ágota]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9644-79-3 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2816132]
MARC

ANSEL
UTF-84676 /2009.
Rivière, François (1949-)
Dix petits nègres (magyar)
   Tíz kicsi néger / Agatha Christie ; [szöveg] François Rivière ; [rajz.] Frank Leclercq ; [ford. Köles Ágota]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9644-78-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2816168]
MARC

ANSEL
UTF-84677 /2009.
Rivière, François (1949-)
Meurtre en Mésopotamie (magyar)
   Gyilkosság Mezopotámiában / Agatha Christie ; [szöveg] François Rivière ; [rajz.] Chandre ; [ford. Köles Ágota]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9644-91-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2816155]
MARC

ANSEL
UTF-84678 /2009.
Rivière, François (1949-)
Mort sur le Nil (magyar)
   Halál a Níluson / Agatha Christie ; [szöveg] François Rivière ; [rajz.] Solidor ; [ford. Köles Ágota]. - Budapest : Partvonal, 2008. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9644-80-9 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2816180]
MARC

ANSEL
UTF-8