MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/04/28 09:50:26
by MNBWWW (Vers 2.00 Release,
linked at Dec 3 2008 16:30:08)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
4679 /2009.
   Az élő rovás : nemzeti írásunk a szabványosítás útján / [szerkbiz.] Hosszú Gábor, Rumi Tamás, Sípos László. - [Budapest] : Imagent : WOU Hungary, 2008. - 288 p. : ill. ; 25 cm
A főcím és egyes szövegrészek rovásírással is. - A 2008. okt. 4-én a Magyar Rovásírók Közössége által Gödöllőn rendezett azonos című tanácskozás előadásainak szerkesztett anyaga. - Az előszó 25 nyelven. - Bibliogr.: p. 190-196.
ISBN 978-963-87967-1-4 kötött
írástörténet - rovásírás - magyarság - konferencia-kiadvány
003.335.9(=945.11) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2819507]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4680 /2009.
Róka Jolán (1949-)
   Kommunikáció- és médiatörténet : szemelvények a tömegkommunikációs eszközök kialakulásának és elméletének történetéből / Róka Jolán ; [közread. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Gazdálkodástudományi Intézet]. - Budapest : BKF, 2008. - 116 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Médiatörténet. - Bibliogr.: p. 111-115.
ISBN 978-963-7340-72-7 fűzött
médiatörténet - egyetemi tankönyv
791.9.096/.097(075.8) *** 316.774(075.8) *** 659.3(075.8)
[AN 2820126]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4681 /2009.
Antalffy Tibor (1933-)
Van-e jövőnk? (átd. kiadása)
   A jövőnk véget ért / Antalffy Tibor. - [Budapest] : Szerző, 2009. - 240 p. ; 24 cm
A borítófedélen párhuzamos címadatként: Extinctio ante portas
Fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9886-02-05)
prognosztika - civilizáció - globális probléma - gazdasági válság - ezredforduló
008.2 *** 338.124.4(100)"2008"
[AN 2820772]
MARC

ANSEL
UTF-84682 /2009.
Bark, Jaspre (1969-)
Working inventions - Leonardo da Vinci (magyar)
   Leonardo da Vinci találmányai : térbeli modellekkel / [írta Jaspre Bark] ; [ford. Barta Tamás] ; [térbeli képek David Lawrence]. - Budapest : Egmont, 2008. - [13] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-927-0 kötött : 3999,- Ft
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - feltaláló - 15. század - 16. század - találmány
001.894(45)(092)Leonardo_da_Vinci
[AN 2820529]
MARC

ANSEL
UTF-84683 /2009.
Szabó Sára, G.
   Hogyan írjunk (és gépeljünk) szakdolgozatot / G. Szabó Sára, Gombos Péter. - 2. jav. kiad. - Kaposvár : Profunda Kv., 2009. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-06-6713-5 fűzött
szellemi munka - módszer - kiadványszerkesztés - szakdolgozat - útmutató
001.81
[AN 2825953]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4684 /2009.
Dorothy (1980-)
   Pillanatok / Dorothy. - [Boda] : [Szántóy D.], [2009], cop. 2007. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-2725-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2824169]
MARC

ANSEL
UTF-84685 /2009.
Evans, Chris
Aliens & UFOs (magyar)
   Földönkívüliek és ufók / Chris Evans ; [ford. Barta Tamás] ; [ill. Michael Knight]. - Budapest : Egmont, 2008. - [28] p. : ill., színes ; 27x31 cm
Plasztikus képeskönyv, kivehető és mozgatható ábrákkal. - A borítófedélen háromdimenziós képpel
ISBN 978-963-628-962-1 kötött : 4599,- Ft
ufó - földön kívüli élet
001.94
[AN 2820577]
MARC

ANSEL
UTF-84686 /2009.
Frissell, Bob (1943-)
Something in this book is true... (magyar)
   Pólusváltás : a valódi teremtés könyve II. : minden igaz, ami ebben a könyvben található, mert a dolgok így működnek, s az igazság benne rejlik a leírtakban... / [Bob Frissell] ; [ford. Ladinszki Barbara]. - Budapest : Danvantara, 2009. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-06-0 fűzött : 2750,- Ft
ezoterika - rejtély
133.25 *** 001.94
[AN 2819655]
MARC

ANSEL
UTF-84687 /2009.
Kovács Gábor (1940-)
   Mágia és hit / Kovács Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 186 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-849-3 fűzött : 1500,- Ft
okkultizmus - vallás
133 *** 234.2
[AN 2825699]
MARC

ANSEL
UTF-84688 /2009.
Szabó Judit
   Az anyagból a fénybe : a tudat és a test transzformációja a fény hatására : a fénytesti folyamatok / Szabó Judit. - 2. kiad. - [Budapest] : Szabó J., 2009. - 119 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3334-5 fűzött : 2000,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2822900]
MARC

ANSEL
UTF-84689 /2009.
Szabó Judit
   A felemelkedés útja 2012-ig : égi mesterek üzenetei a felemelkedésről / [Szabó Judit]. - 4. kiad. - [Budapest] : [Szabó J.], 2009. - 136 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: 2012: a felemelkedés útja. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-2638-5 fűzött : 1800,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2824120]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4690 /2009.
Die 1000 schönsten Naturwunder (magyar)
   1000 természeti csoda. - Pécs : Alexandra, cop. 2008. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-370-907-8 kötött
természeti táj - fényképalbum
502(100)(084.12)
[AN 2820584]
MARC

ANSEL
UTF-84691 /2009.
Csepregi István
   Természetvédelmi jog / [írta Csepregi István, Nagy Sándor Tibor]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 978-963-9874-11-4 fűzött
Magyarország - környezetvédelmi jog - egyetemi tankönyv
504.06(075.8) *** 502(439)(075.8) *** 349.6(075.8)
[AN 2822864]
MARC

ANSEL
UTF-84692 /2009.
Ellison, David L.
   On the politics of climate change: is there an East-West divide? / David Ellison. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2008. - 30 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 181.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-507-0 fűzött
Európai Unió - energiagazdálkodás - környezetvédelem - üvegházhatás
504.3.064.2 *** 504.06(4-62) *** 620.9(4-62) *** 551.583
[AN 2821398]
MARC

ANSEL
UTF-84693 /2009.
Kondorossy Előd István (1964-)
   Gerinctelen állatok rendszertana és védelme / [írta Kondorossy Előd, Kozák Lajos]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 167 p. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 149-153.
ISBN 978-963-9874-08-4 fűzött
állatrendszertan - gerinctelen - állatvédelem - egyetemi tankönyv
502.74(439)(075.8) *** 592(075.8)
[AN 2822892]
MARC

ANSEL
UTF-84694 /2009.
   Környezetgazdálkodás / [szerk. Anda Angéla]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 182-186.
ISBN 978-963-9874-03-9 fűzött
környezetvédelem - emberi ökológia - egyetemi tankönyv
504.03(075.8) *** 504.75(075.8)
[AN 2822880]
MARC

ANSEL
UTF-84695 /2009.
   Talajremediáció / [szerk. Tamás János]. - [Debrecen] : ["Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 184-190.
ISBN 978-963-9874-01-5 fűzött
talajszennyeződés - talajjavítás - egyetemi tankönyv
504.53.06(075.8) *** 628.516(075.8)
[AN 2822873]
MARC

ANSEL
UTF-84696 /2009.
   Természetvédelmi növénytan / [szerk. Bartha Dénes]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 145-155.
ISBN 978-963-9874-10-7 fűzött
természetvédelem - növénytan
504.05(075.8) *** 504.06(075.8) *** 502.74(439)(075.8) *** 58(075.8)
[AN 2822876]
MARC

ANSEL
UTF-84697 /2009.
Végh László (1948-)
   Utolsó kísérlet : híradás a Föld állapotáról / Végh László, Szám Dorottya, Hetesi Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 211, [13] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-662-026-4 fűzött : 3800,- Ft
környezetszennyezés - fenntartható fejlődés - társadalom
504.03 *** 316.6
[AN 2819017]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4698 /2009.
Eperjesi Ferencné
   Gazdasági matematika / Eperjesi Ferencné, Jámbor Balázs ; szerk. Csernyák László. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2006. - 262 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Felsőfokú szakképzés
ISBN 963-19-5801-9 fűzött : 3860,- Ft
gazdasági matematika - egyetemi tankönyv
51-7(075.8) *** 519.86(075.8) *** 33(075.8)
[AN 2825902]
MARC

ANSEL
UTF-84699 /2009.
Keller László
   Folyamat modellezés, valószínűség-számítás, információelmélet : rendszerleírás / Keller László. - [Budapest] : Műegy. K., 2008. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 224.
ISBN 978-963-420-970-6 kötött
információelmélet - valószínűség-számítás
519.2 *** 519.72
[AN 2819098]
MARC

ANSEL
UTF-84700 /2009.
   Matematika : informatikusok és műszakiak részére. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2007-2009. - 2 db : ill. ; 21 cm
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2688233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2. kiad. - 2009. - 349 p.
Szerző Vadászné Bognár Gabriella
Fűzött
[AN 2825875] MARC

ANSEL
UTF-84701 /2009.
   Valószínűségszámítás : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Csernyák László [et al.] ; szerk. Csernyák László. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2007. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-19-5949-9 fűzött
valószínűség-számítás - egyetemi tankönyv
519.21(075.8)
[AN 2825894]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4702 /2009.
Ellison, David L.
   An initial investigation of the EU's 2020 climate change package and its potential domestic impact / David Ellison and Attila Hugyecz. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2008. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 186.)
Bibliogr.: p. 80-83.
ISBN 978-963-301-515-5 fűzött
Európai Unió - környezetszennyezés - éghajlattan - prognosztika
551.583(4-62) *** 504.03(4-62)
[AN 2821133]
MARC

ANSEL
UTF-84703 /2009.
Juhász Lajos
   Magyarország természetföldrajza / [írta Juhász Lajos, Nyizsalovszki Rita]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 159-165.
ISBN 978-963-9874-07-7 fűzött
Magyarország - természeti földrajz - egyetemi tankönyv
911.2(075.8)
[AN 2822886]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4704 /2009.
Krauss, Lawrence M. (1954-)
The physics of Star Trek (magyar)
   A Star Trek fizikája / Lawrence M. Krauss ; Stephen Hawking előszavával ; [ford. Hetthéssy Judit Réka]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 244, [9] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-055-4 kötött : 2990,- Ft
kozmológia - kvantumfizika
524.8 *** 530.145
[AN 2820784]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4705 /2009.
Brown, Walt (1937-)
In the beginning (magyar)
   Kezdetben : a teremtés és az özönvíz meggyőző bizonyítékai / Walt Brown ; [ford. Sonnleitner Károly] ; [közread. a] Reménység Alapítvány. - Budapest : Reménység Alapítvány, 2008. - 336 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6054-9 kötött
teremtés - törzsfejlődés
575.8 *** 231.51
[AN 2818891]
MARC

ANSEL
UTF-84706 /2009.
Gyüre Péter
   Állattani ismeretek / [írta Gyüre Péter, Juhász Lajos, Kozák Lajos]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-963-9874-13-8 fűzött
állattan - egyetemi tankönyv
591(075.8)
[AN 2822891]
MARC

ANSEL
UTF-84707 /2009.
Rübel, Doris
Tiere und ihre Kinder (magyar)
   Állatok és kicsinyeik : kihajtható ablakokkal / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 12.)
Ford. Götz Edina
ISBN 978-963-244-041-5 kötött : 3250,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2821433]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4708 /2009.
Bánki M. Csaba (1947-)
   Vágyfantáziák a közelmúltból: modern pszichiátria Magyarországon? / Bánki M. Csaba, Arató Mihály. - Budapest : Professional Publ. Hungary Kft., [2009]. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87660-5-2 fűzött
Magyarország - elmegyógyászat - 20. század
616.89(439)"196/200"
[AN 2821776]
MARC

ANSEL
UTF-84709 /2009.
Bogdashina, Olʹga
Sensory perceptual issues in autism and Asperger syndroma (magyar)
   Valódi színek : érzékelés és észlelés az autizmus spektrum zavarokban / Olga Bogdashina ; az előszót írta Wendy Lawson és Theo Peeters ; [ford. Gether Dénes] ; [kiad. az Autisták Országos Szövetsége]. - [Budapest] : AOSZ, 2008. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6128-7 fűzött : 2499,- Ft
autizmus - érzékelési zavar
616.89-008.45 *** 371.3
[AN 2818598]
MARC

ANSEL
UTF-84710 /2009.
Borics Katalin
   Gyógyító diéták : 11 betegség, 168 recept / Borics Kata. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2009]. - 167 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [168].
ISBN 978-963-9477-58-2 fűzött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 2820714]
MARC

ANSEL
UTF-84711 /2009.
Csurgó Sándor
   Gyógynövény embernek, állatnak, növénynek / Csurgó Sándor ; [a rajzokat Székely Judit kész.]. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2001. - 171 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 168-171.
ISBN 978-963-286-508-9 fűzött
gyógynövény - organikus mezőgazdaság - természetgyógyászat - állatorvostan
615.89:615.322 *** 619 *** 631.147
[AN 2825521]
MARC

ANSEL
UTF-84712 /2009.
Demartini, John F.
How to make one hell of a profit and still get to heaven (magyar)
   Pokoli profit, mennyei megnyugvás / John F. Demartini ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 207 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9652-79-8 fűzött : 2300,- Ft
siker - vagyon - életvezetés
613.865 *** 65.012.4
[AN 2819602]
MARC

ANSEL
UTF-84713 /2009.
   Electronic healthcare in the 21st century [elektronikus dok.] : eHealth 2008 : ... London ..., September 8th and 9th, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-32-5
egészségügy - orvosi műszer - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
61 *** 616-7 *** 681.3.004.14 *** 061.3(410-2London)
[AN 2822761]
MARC

ANSEL
UTF-84714 /2009.
Fási Katalin
   Talp-, kéz- és fülmasszázs : ősi gyógymódok / Fási Katalin. - 5. bőv. kiad. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2008]. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [176].
ISBN 978-963-9673-87-8 fűzött
masszázs - természetgyógyászat
615.89 *** 615.82
[AN 2822806]
MARC

ANSEL
UTF-84715 /2009.
   A fejfájásról / [szerk. Szarvasházi Judit]. - Budapest : Galenus, 2008. - 119 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Patika magazin könyvek, ISSN 2060-7490)
ISBN 978-963-7157-14-1 kötött : 1690,- Ft
ISBN 963-7157-14-X
fejfájás - természetgyógyászat
616.857 *** 615.89
[AN 2819108]
MARC

ANSEL
UTF-84716 /2009.
Feldmár András (1940-)
   Szabadság, szerelem / Feldmár András. - Budapest : Jaffa, 2009. - 135 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-78-0 kötött : 2790,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - akaratszabadság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 159.947
[AN 2821174]
MARC

ANSEL
UTF-84717 /2009.
Harwood, Jeremy
Secrets of Bach flower remedies (magyar)
   Bach-virágeszenciák / Jeremy Harwood ; [ford. Zsoldos Anita]. - Budapest : Scolar, 2008. - 224 p. : ill., részben színes ; 14 cm. - (Titkok nélkül, ISSN 1787-7296)
Bibliogr.: p. 220.
ISBN 978-963-244-019-4 fűzött : 1490,- Ft
virágterápia - természetgyógyászat - mentálhigiénia
613.865 *** 615.89
[AN 2821262]
MARC

ANSEL
UTF-84718 /2009.
   Az immunológia időszerű kérdései a humánreprodukcióban : egyetemi segédtankönyv / szerk. Fülöp Vilmos. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 283 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-273.
ISBN 978-963-9879-17-1 fűzött
immunológia - szülészet - nőgyógyászat - egyetemi tankönyv
612.017(075.8) *** 618(075.8)
[AN 2818844]
MARC

ANSEL
UTF-84719 /2009.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Orvosi jog : Hippokratésztől a klónozásig / Jobbágyi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-898-1 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - orvosi jog
614.25(100) *** 614.25(439)
[AN 2825702]
MARC

ANSEL
UTF-84720 /2009.
Kirády Attila
   Emberkísérletek / Kirády Attila. - 3. bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 279 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Emberkísérletek a náci haláltáborokban
ISBN 978-963-370-924-5 kötött
Németország - történelem - orvostörténet - koncentrációs tábor - kísérlet - 20. század
61(430)"193/194" *** 61.001.5 *** 343.819.5(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 2822044]
MARC

ANSEL
UTF-84721 /2009.
Kiss László (1950-)
   Kazinczy sógora, Zemplén főorvosa: Dercsényi János / Kiss László ; [kiad. a Hódmezővásárhely-Tabáni Református Egyházközség]. - Budapest ; Dercen ; Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhely-Tabáni Református Egyházközség, 2009. - 331, [2] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-06-6051-8 kötött
Dercsényi János (1755-1837)
Magyarország - orvos - 18. század - 19. század - borászat - életrajz
61(439)(092)Dercsényi_J. *** 663.2(439)(092)Dercsényi_J.
[AN 2821178]
MARC

ANSEL
UTF-84722 /2009.
   Klinikai gyermekpszichológiai esettanulmányok / szerk. Bugán Antal, Nagy Beáta ; [közread. a] Debreceni Egyetem Klinikai és Mentálhigiéniai Szakpszichológus Képzés. - [Debrecen] : Didakt, 2008. - 490 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87800-2-7 fűzött : 3980,- Ft
gyermeklélektan - vizsgálat - pszichoterápia
159.922.7 *** 159.9.072 *** 616.89-053.2 *** 615.851
[AN 2821138]
MARC

ANSEL
UTF-84723 /2009.
Németh Imréné Éva
A gyógynövények nagykönyve (új kiadása)
   Gyógynövény ABC : 68 féle hazai gyógynövénnyel / Németh Imréné Éva. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2009]. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [181].
ISBN 978-963-9673-01-4 fűzött
Magyarország - gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322(439)
[AN 2820704]
MARC

ANSEL
UTF-84724 /2009.
Nieländer, Peter
Alles über die Feuerwehr (magyar)
   A tűzoltók / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 15.)
Ford. Götz Edina
ISBN 978-963-244-084-4 kötött : 3250,- Ft
tűzoltóság - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2)
[AN 2821391]
MARC

ANSEL
UTF-84725 /2009.
Papp Lajos (1948-)
   Ne hagyj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól! / Papp Lajos ; [ill. Simon András]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 274, [2] p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: Szabadíts meg a gonosztól
Kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-156-8)
Papp Lajos (1948-)
Magyarország - orvos - belpolitika - 20. század - ezredforduló - publicisztika - interjú
61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 323(439)"199/200"(0:82-92)
[AN 2818483]
MARC

ANSEL
UTF-84726 /2009.
   PervasiveHealth 2008 [elektronikus dok.] : 2nd International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare : Tampere, Finland, Jan 29 - Feb 01, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-15-8
egészségügy - orvosi műszer - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
61 *** 616-7 *** 681.3.004.14 *** 061.3(480-2Tampere)
[AN 2822568]
MARC

ANSEL
UTF-84727 /2009.
Pintér József (1930-)
   A gondviselésre hagyatkozva / Pintér József. - Budapest : Kairosz, 208[!2008]. - 103 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-021-9 fűzött : 2200,- Ft
Pintér József (1930-)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - memoár
61(439)(092)Pintér_J.(0:82-94)
[AN 2818556]
MARC

ANSEL
UTF-84728 /2009.
Puthillath, Ajithkumar
Targeted therapies in the management of colorectal carcinoma: role of bevacizumab (magyar)
   Célzottan ható gyógyszerek a colorectalis carcinoma kezelésében: a bevacizumab szerepe / Ajithkumar Puthillath, Anush Patel, Marwan G. Fakih. - [Budapest] : [Medical Tribune], [2009]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 13-[16]. - Különlenyomat-fordítás: Oncotargets and therapy, ISSN 1176-0000, Vol. 2. (2009)
ISBN 978-963-88248-0-6 fűzött
vastagbél - rákbetegség - gyógyszeralkalmazás
616.345-006.6 *** 615.277.3
[AN 2821034]
MARC

ANSEL
UTF-84729 /2009.
Servan-Schreiber, David
Anticancer (magyar)
   A rák ellen : egy új életmód / David Servan-Schreiber ; [ford. Gyárfás Vera]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 354, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 291-342.
ISBN 978-963-530-829-3 fűzött : 3500,- Ft
rákbetegség - életmód - mentálhigiénia
616-006.6 *** 613.865 *** 613.2
[AN 2821145]
MARC

ANSEL
UTF-84730 /2009.
Szepessy Vilma
   Karcsúsodás a 4 napos szétválasztó diétával : 90 nap kitartás a sikeres fogyásért / Szepessy Vilma. - 2. átd., bőv. kiad. - [Nyíregyháza] : Pro Book, 2009. - 109, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9901-49-0 kötött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2821723]
MARC

ANSEL
UTF-84731 /2009.
   Szextitkok avagy Ezt nekem senki se mondta... : szex-könyv pedagógusoknak, szülőknek, tiniknek és fiataloknak / ill. Dobos Emőke ; kiad. a Magyar Szexológiai Társaság. - [Budapest] : M. Szexológiai Társ., 2009. - 111 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-963-06-6728-9 fűzött : 2000,- Ft
nemi élet - nemi felvilágosítás
613.88(02.053.2)
[AN 2819509]
MARC

ANSEL
UTF-84732 /2009.
Treben, Maria (1907-1991)
Magen-und Darmkrankheiten (magyar)
   Gyomor- és bélbetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Csokonai Attila] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 224 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9919-05-1 kötött : 1695,- Ft
gyomorbetegség - bélbetegség - gyógynövény - természetgyógyászat
616.33/.34
[AN 2820805]
MARC

ANSEL
UTF-84733 /2009.
Treben, Maria (1907-1991)
Probleme mit der Haut (magyar)
   Bőrbetegségek : megelőzés, felismerés, gyógyítás / Maria Treben ; [ford. Csokonai Attila és Szegedi Eszter] ; [ill. Varga Emma]. - Budapest : Duna Kvk., cop. 2008. - 227 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9919-06-8 kötött : 1695,- Ft
bőrbetegség - gyógynövény - természetgyógyászat
616.5 *** 615.89:615.322
[AN 2820585]
MARC

ANSEL
UTF-84734 /2009.
Veress János
   Gyógyítás otthon : gerinc abc / Veress János, Kürti Gábor. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009], cop. 2004. - 192 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-9673-19-9 fűzött
gerinc - betegség - gyógytorna - házi gyógymód
616.711 *** 615.825
[AN 2822809]
MARC

ANSEL
UTF-84735 /2009.
Young, Robert O.
The pH miracle for weightloss (magyar)
   A pH csoda fogyás : teremtse meg teste kémiai egyensúlyát, érje el az ideális testsúlyát! / Robert O. Young és Shelley Redford Young ; [ford. Krajcsi Tímea]. - Budapest : MG Európa Kft., cop. 2009. - 399 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 385-400.
ISBN 978-963-06-6548-3 fűzött : 2500,- Ft
egészséges életmód - diéta
613.24 *** 613.2
[AN 2819528]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4736 /2009.
1000 package designs (magyar)
   1000 csomagolásdesign : útmutató, hogy mit, mibe, hogyan / [ford. Kovács Balázs]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 320 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-072-9 fűzött : 6995,- Ft
csomagolástechnika - képzőművészet - iparművészet - formatervezés
621.798 *** 658.788.4 *** 73/76 *** 745.05
[AN 2821357]
MARC

ANSEL
UTF-84737 /2009.
   Biomassza-alapú energiatermelés : a Via futuri 2007-es konferencia válogatott, lektorált tanulmányai / Kiss Tibor, Somogyvári Márta szerk. ; [közread. az] Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyesület. - Pécs : Interregionális Megújuló Energiaklaszter Egyes., [2008]. - 186 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5993-2 fűzött
biomassza - energiagazdálkodás
620.95 *** 631.57
[AN 2819648]
MARC

ANSEL
UTF-84738 /2009.
Drucker György
   Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos külföldi támogatási rendszerek áttekintése / [... szerzők Drucker György, Fatsar Ádám, Zelfel Erika] ; ... kiad. ... Energia Központ Kht. - [Budapest] : Energia Közp., 2008. - 76 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88273-2-6 fűzött
Európai Unió - energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás - pénzügyi támogatás
620.9(4-62) *** 339.96(4-62)
[AN 2822278]
MARC

ANSEL
UTF-84739 /2009.
   Energiaauditok elkészítésére és támogatására vonatkozó pályázati konstrukció kidolgozását előkészítő tanulmány / [kész. Zöld András et al.] ; ... kiad. ... Energia Központ Kht. - [Budapest] : Energia Közp., 2008. - 68 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-88273-4-0 fűzött
energiatakarékosság - épületgépészet - lakásfelújítás - pályázat
620.9 *** 697 *** 06.063
[AN 2821230]
MARC

ANSEL
UTF-84740 /2009.
   Fogyasztói együttműködés a fenntartható villamosenergia ellátásáért : III. BMF Energetikai Konferencia, 2008 : 2008. november 25. - Budapest : BMF, 2008. - 54 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-84-3 fűzött
villamos energia - energiatermelés - energiatakarékosság - energiaellátás - konferencia-kiadvány
620.9 *** 621.31 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2820909]
MARC

ANSEL
UTF-84741 /2009.
Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium (2008) (Budapest)
   Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium [elektronikus dok.] : 2008. november 14., Budapest ... : a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére / [rend., közread. a] Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. - Szöveg és képek. - [Budapest] : BMF BDGBMK, [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-7154-85-0
mérnöki tudomány - mechatronika - biztonságtechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 681.5 *** 681.3.004.14 *** 65.012.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2822367]
MARC

ANSEL
UTF-84742 /2009.
Gifford, Clive (1966-)
Robots (magyar)
   Robotok / írta Clive Gifford ; Frank Picini ill. ; [ford. Vida István Kornél]. - Budapest : Egmont, 2008. - [28] p. : ill., színes ; 27x31 cm
Kihajtható és mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-628-953-9 kötött : 4599,-Ft
robot - gyermekkönyv
621.865.8(02.053.2) *** 007.52(02.053.2)
[AN 2820512]
MARC

ANSEL
UTF-84743 /2009.
   Lakcímke avagy Hogyan nyerhet otthonunk az energiatanúsítvánnyal? / [... szerk. Király Zsuzsanna és Tóth Zsuzsa] ; [kiad. az Energia Klub]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Energia Klub, 2009. - 101, [2] p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-87452-6-2 fűzött
energiagazdálkodás - környezetvédelem - háztartás
620.9 *** 504 *** 64
[AN 2818791]
MARC

ANSEL
UTF-84744 /2009.
   Megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák élettartamának meghatározása : tanulmány / ... kiad. ... az Energia Központ Kht. - [Budapest] : Energia Közp., 2008. - 108 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-88273-1-9)
Magyarország - megújuló energiaforrás - élettartam-vizsgálat
620.9(439)
[AN 2821569]
MARC

ANSEL
UTF-84745 /2009.
   Nano-Net 2008 [elektronikus dok.] : Third International Conference on Nano-Networks : Boston, America, September 14-16, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-37-0
nanotechnológia - hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62-181.48 *** 681.324 *** 061.3(73-2Boston)
[AN 2822474]
MARC

ANSEL
UTF-84746 /2009.
   A pályázati konstrukciókhoz kapcsolódó projekt-előkészítési feladatok, engedélyeztetési eljárások feltérképezése / [... szerzők Fatsar Ádám et al.] ; ... kiad. ... az Energia Központ Kht. - [Budapest] : Energia Közp., 2008. - 60 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88273-8-8 fűzött
Magyarország - megújuló energiaforrás - beruházás - pályázat - engedély
620.9(439) *** 658.152 *** 338.246.025.3(439) *** 06.063
[AN 2821085]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4747 /2009.
   Ambi-Sys 2008 [elektronikus dok.] : First International Conference on Ambient Media and Systems : Quebec City, Canada, Feb 11 - Feb 14, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-16-5
informatika - multimédia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 061.3(71-2Québec)
[AN 2822533]
MARC

ANSEL
UTF-84748 /2009.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Adatbázis-kezelés : [ECDL] : [Access 97, 2000, XP-2002, 2003 és 2007 verziók] / [szerző Bártfai Barnabás]. - 5. kiad. - Budapest : BBS-Info, 2008. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek, ISSN 1418-8791 ; 5.)
ISBN 978-963-9425-27-9 fűzött
adatbázis-kezelő rendszer - tankönyv
681.3.016(078)
[AN 2825277]
MARC

ANSEL
UTF-84749 /2009.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Hogyan kezdjem? / Bártfai Barnabás. - 9. bőv., átd. kiad. - Budapest : BBS-Info, 2008. - 246 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az IBM számítógép kezelése kezdőknek, ISSN 1216-7061)
ISBN 978-963-9425-34-7 fűzött
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2825266]
MARC

ANSEL
UTF-84750 /2009.
   Bionetics 2008 [elektronikus dok.] : 3rd International Conference on Bio-inspired Models of Network, Information and Computing Systems : Hyogo, Japan, November 25-28, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző, Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-35-6
681.3.004.14 *** 57 *** 061.3(520-2Awaji)
[AN 2822411]
MARC

ANSEL
UTF-84751 /2009.
   BodyNets 2008 [elektronikus dok.] : Third International Conference on Body Area Networks : Tempe, Arizona, USA, Mar 13-17, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-9799-17-2
informatikai hálózat - orvosi diagnosztika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.324 *** 616-07 *** 061.3(73-2Tempe)
[AN 2822483]
MARC

ANSEL
UTF-84752 /2009.
   GridNets 2008 [elektronikus dok.] : Second International Conference on Networks for Grid Applications : Beijing, China, October 8-10, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-33-2
vezeték nélküli híradástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 061.3(510-2Beijing)
[AN 2822753]
MARC

ANSEL
UTF-84753 /2009.
International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics (9.) (2008) (Budapest)
   9th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics : 2008, November 6-8, Budapest : proceedings : Magyar Kutatók 9. Nemzetközi Szimpóziuma / [org., publ. by the] Budapest Tech, Hungarian Fuzzy Association. - Budapest : Budapest Tech : Hung. Fuzzy Assoc., [2008]. - 539 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Proceedings of the 9th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics. - Gerinccím: Computational Intelligence 2008. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-82-9 fűzött
informatika - mesterséges intelligencia - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 165.0.001.572 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2821076]
MARC

ANSEL
UTF-84754 /2009.
   Intetain 2008 [elektronikus dok.] : 2nd International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment : Playa del Carmen, Cancun, Mexico, January 08-10, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-13-4
multimédia - szórakoztató elektronika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.77 *** 061.3(72-2Cancún)
[AN 2822508]
MARC

ANSEL
UTF-84755 /2009.
   ISVCS 2008 [elektronikus dok.] : the First Annual International Symposium on Vehicular Computing Systems : July 22-24, 2008, Trinity College Dublin, Ireland / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-27-1
közlekedés - információs rendszer - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.518 *** 656 *** 061.3(417-2Dublin)
[AN 2822781]
MARC

ANSEL
UTF-84756 /2009.
Knuth, Donald Ervin (1938-)
The art of computer programming (magyar)
   A számítógép-programozás művészete / Donald Ervin Knuth. - Budapest : [Mogyoród] : Antoncom Infokommunikációs Kft., 2008-. - 24 cm
programozás
519.68
[AN 2789317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1. köt., MMIX : RISC számítógép a következő évezredre. - 2009. - 167 p. : ill.
ISBN 978-963-87947-0-3 fűzött : 2100,- Ft
programozás - algoritmus
519.68 *** 510.51
[AN 2820626] MARC

ANSEL
UTF-84757 /2009.
   Mobilware [elektronikus dok.] : First International Conference on Mobile Wireless Middleware, Operating Systems and Applications : Innsbruck, Austria, Feb 13 - Feb 15, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
vezeték nélküli híradástechnika - mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 621.396.218 *** 681.3.004.14 *** 061.3(436-2Innsbruck)
[AN 2822549]
MARC

ANSEL
UTF-84758 /2009.
   MobiMedia 2008 [elektronikus dok.] : 4th International Mobil Media Communications Conference : Oulu, Finland, Jul 07 - Jul 09, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-25-7
multimédia - mobil számítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 621.396.218 *** 061.3(480-2Oulu)
[AN 2822746]
MARC

ANSEL
UTF-84759 /2009.
Sági György
   Számítógéppel támogatott technológiák : CNC, CAD/CAM / Sági György, Mátyási Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2009. - 423 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: CNC, CAD/CAM. - Bibliogr.: p. 423.
ISBN 978-963-16-6048-7 fűzött
mérnöki tudomány - számítógéppel segített eljárás
681.513.2 *** 62
[AN 2825881]
MARC

ANSEL
UTF-84760 /2009.
   SimuTools 2008 [elektronikus dok.] : First International Conference on Simulation Tools and Techniques for Communications, Networks and Systems : Marseille, France, Mar 03-07, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-23-3
szimuláció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 519.876.5 *** 061.3(44-2Marseille)
[AN 2822523]
MARC

ANSEL
UTF-84761 /2009.
   A számítástechnika gyakorlati alkalmazása / Jánosa András [et al.] ; [szerk. Bedi Anikó]. - [Budapest] : Perfekt, 2009. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-497-4 fűzött : 2780,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 2825869]
MARC

ANSEL
UTF-84762 /2009.
   "Where business meets technology" [elektronikus dok.] : ChinacomBiz 2008 : Hangzhou, China, 28th of August 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: ChinacomBiz 2008. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-29-5
informatikai hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.324 *** 061.3(510-2Hangzhou)
[AN 2822791]
MARC

ANSEL
UTF-84763 /2009.
   WiOpt 2008 [elektronikus dok.] : 6th Intl. Symposium on Modeling Optimization in Mobil, Ad Hoc and Wireless Networks : Berlin, Germany, Mar 31 - Apr 04, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-18-9
vezeték nélküli híradástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 061.3(430-2Berlin)
[AN 2822573]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

4764 /2009.
   InfoScale 2008 [elektronikus dok.] : 3rd International ICST Conference on Scalable Information Systems : Vico Equense, Italy, June 04 - June 06, 2008. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-28-8
adatátviteli hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.391 *** 061.3(450-2Vico_Equense)
[AN 2822639]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4765 /2009.
Kremer, Bruno P.
Mikroskopieren ganz einfach (magyar)
   A mikroszkóp használata : preparálások és festések: lépésről lépésre : extra: digitális mikrofotózás mobiltelefonnal / Bruno P. Kremer ; [ford. Fricska-Nagy Zsanett]. - Szentendre : Geobook, cop. 2008. - 188 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-87835-6-1 kötött : 3990,- Ft
mikroszkóp - mikroszkópos vizsgálat
681.723
[AN 2818804]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4766 /2009.
Tamás János (1959-)
   Vízkezelés és szennyvíztisztítás / [írta Tamás Lajos, Bíró Tibor, Kovács Elemér]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 173 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 164-173.
ISBN 978-963-9874-00-8 fűzött
vízkezelés - szennyvíztisztítás - egyetemi tankönyv
628.1/.3(075.8)
[AN 2822896]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2009.
Vom Altbau zum Niedrigenergiehaus (magyar)
   Kisenergiájú házak / szerk. Ingo Gabriel és Heinz Ladener ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2009. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-278-057-3
épületgépészet - energiatakarékosság - lakásfelújítás
697 *** 69.059
[AN 2821813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Felújítás az energiatakarékosság jegyében. - 151 p.
ISBN 978-963-278-058-0 fűzött : 5995,- Ft
lakásfelújítás - energiatakarékosság - hőszigetelés - lakóépület
692 *** 620.9 *** 728.3
[AN 2821825] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az épületgépészet energiatakarékos korszerűsítése. - 80 p.
ISBN 978-963-278-059-7 fűzött : 4995,- Ft
épületgépészet - lakóépület - lakásfelújítás
697 *** 728.3
[AN 2821832] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4768 /2009.
1000 concept cars (magyar)
   1000 tanulmányautó : ötletek, fejlesztések, utópiák. - Pécs : Alexandra, 2008. - 335 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Soós András
ISBN 978-963-370-873-6 kötött
személygépkocsi - tervezés
629.114.6(100)
[AN 2821046]
MARC

ANSEL
UTF-84769 /2009.
Erdősi Ferenc (1934-)
   Kelet-Európa közlekedése / Erdősi Ferenc. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 544 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 34.). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 525-535.
ISBN 978-963-7296-84-0 kötött
Kelet-Európa - közlekedésügy
656.1/.7(4-11) *** 338.47(4-11)
[AN 2819500]
MARC

ANSEL
UTF-84770 /2009.
   ICST QShine 2008 [elektronikus dok.] : the Fifth International ICST Conference on Heterogeneous Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness : Hong Kong, 2008. 07. 28-31. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-26-4
informatikai hálózat - hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 681.324 *** 061.3(512.317)
[AN 2822766]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4771 /2009.
   Agrárvilág Magyarországon, 1848-2002 / [... szerk. és a képeket vál. Estók János] ; [közread. a] ... Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Argumentum : M. Mezőgazd. Múz., 2008. - 395, [4] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 393.
ISBN 963-446-295-2 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - mezőgazdaság - 19. század - 20. század
338.43(439)"184/200"
[AN 2825706]
MARC

ANSEL
UTF-84772 /2009.
Boruzs János (1936-)
   888 kerti tipp : hasznos tanácsok kertbarátoknak / Boruzs János. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 150 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-069-4 fűzött
amatőr kertészkedés
634
[AN 2822553]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2009.
Csoma Zsigmond (1952-)
   Borban a vigasság : a bor közösség- és hangulatformáló ereje Magyarországon / Csoma Zsigmond. - Budapest : Agroinform, 2009. - 384 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-502-895-5 kötött
Magyarország - bor - borászat - művelődéstörténet
663.2(439) *** 930.85(439)
[AN 2820155]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2009.
Eberhard, Irmgard
Alles über Pferde und Ponys (magyar)
   Lovak és pónik / [ill. Irmgard Eberhard] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 13.)
Ford. Götz Edina
ISBN 978-963-244-042-2 kötött : 3250,- Ft
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 2821367]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2009.
Führer Ernő (1953-)
   Erdő- és vadgazdálkodás / [írta Führer Ernő, Rédei Károly, Szendrei László]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 206-207.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9874-12-1)
erdészet - vadgazdálkodás - egyetemi tankönyv
630(075.8) *** 639.1(075.8)
[AN 2822882]
MARC

ANSEL
UTF-84776 /2009.
Láng Zoltán (1950-)
   Műszaki alapismeretek / Láng Zoltán ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. - [Budapest] : Mezőgazda : Budapesti Corvinus Egy. Kertészettud. Kar, [2009], cop. 2007. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-286-504-1 fűzött
műszaki tudomány - mezőgazdasági gép - egyetemi tankönyv
631.3(075.8) *** 62(075.8)
[AN 2825909]
MARC

ANSEL
UTF-84777 /2009.
Middle European Buiatrics Congress (9.) (2008) (Budapest)
   9th Middle European Buiatrics Congress within the framework of the 25th World Buiatrics Congress, 6-11 July 2008, Budapest .. : proceedings / ed. Ottó Szenci, Endre Brydl. - Budapest : [M. Buiatrikusok Társ.], 2008. - [12], 338 p. : ill. ; 25 cm
Rend., közread. a Magyar Buiatrikusok Társasága. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87942-0-8 fűzött
állategészségügy - állatbetegség - szarvasmarha - konferencia-kiadvány
619 *** 636.2 *** 614.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2820145]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2009.
Modláné Görgényi Ildikó (1949-)
   Moduláris szakképesítésekre épülő mezőgazdasági mesterképzés / Modláné Görgényi Ildikó. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 50 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 31.)
Bibliogr.: p. 50.
ISBN 978-963-9736-86-3 fűzött
Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság
63 *** 377(439)
[AN 2820219]
MARC

ANSEL
UTF-84779 /2009.
Novotni Péter (1964-)
   A ló küllemi bírálata / [írta Novotni Péter]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 126 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-9901-47-6 kötött
- értékelés
636.1
[AN 2820666]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2009.
Pappné Tarányi Zita
   Ősztől őszig a kiskertben / Pappné, Boruzs, Jacsmenik. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-249-070-0 fűzött
amatőr kertészkedés
634
[AN 2822559]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2009.
Pappné Tarányi Zita
   Zöldségek termesztése a kiskertben / Pappné Tarányi Zita. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-249-071-7 fűzött
zöldségtermesztés
635.1/.8
[AN 2822543]
MARC

ANSEL
UTF-84782 /2009.
Rasztik Viktória
   Az ökokertek növényvédelme / Rasztik Viktória. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2003. - 277 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 268-271.
ISBN 978-963-286-507-2 fűzött
növényvédelem - organikus mezőgazdaság
631.147 *** 632
[AN 2825508]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2009.
Rédei Károly (1952-)
   Szelektált akácfajták termesztés-technológiája / összeáll. Rédei Károly ; [közread. az] Erdészeti Tudományos Intézet. - Budapest : Agroinform, 2008. - 161 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-890-0 fűzött
erdőművelés - akác
630*2 *** 582.738
[AN 2820727]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2009.
Ripka Géza (1954-)
   Növényvédelmi akarológia : kártevő és hasznos atkák / Ripka Géza. - Budapest : Agroinform, 2009. - 161 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Dr. Szelényi Gusztáv Emlék Alapítvány kiadványai ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 125-148.
ISBN 978-963-502-894-8 fűzött
Magyarország - atka - növényvédelem - állathatározó
632 *** 595.42(439)
[AN 2820709]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2009.
   Talajtan, talajökológia / szerk. Kátai János. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9874-05-3 fűzött
talajtan - agroökológia - egyetemi tankönyv
631.4(075.8) *** 574(075.8) *** 631.95(075.8)
[AN 2822897]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2009.
Tamás János (1959-)
   Precíziós mezőgazdaság / [írta Tamás János, Neményi Miklós, Milics Gábor]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: 178-183.
ISBN 978-963-9874-02-2 fűzött
növénytermesztés - agrotechnika - egyetemi tankönyv
631.17(075.8) *** 633(075.8)
[AN 2822877]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4787 /2009.
   A 100 legjobb bögrés sütemény / [szerk. Sajgóné Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 89.
ISBN 963-7435-83-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2822696]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2009.
   A 100 legjobb étel bográcsban / [szerk. Bártfai László]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 64.
ISBN 963-9266-65-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2820742]
MARC

ANSEL
UTF-84789 /2009.
   A 100 legjobb magyar étel / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 32.
ISBN 963-9266-34-5 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2822691]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2009.
   A 100 legjobb muffin / [szerk. Korpádi Péter és Bogos Katalin]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 85.
ISBN 963-7435-40-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2822694]
MARC

ANSEL
UTF-84791 /2009.
   A 100 legjobb péksütemény / [szerk. Mózes István Miklós és Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 18.
ISBN 963-7435-38-7 fűzött
péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68 *** 641.852(083.12)
[AN 2822676]
MARC

ANSEL
UTF-84792 /2009.
   A 100 legjobb tepsis finomság / [szerk. Sajgóné Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 90.
ISBN 963-7435-95-6 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2822579]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2009.
   A 100 legjobb vegetárius étek / [szerk. Hamikus Zsuzsa]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 25.
ISBN 963-9266-43-4 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2822687]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2009.
   A 100 legjobb zöldséges finomság / [szerk. Bogos Katalin]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 17.
ISBN 963-9266-36-1 fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 2822664]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2009.
Bártfai László
   155 recept római tálban / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-525-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2819002]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2009.
   Erdélyi ízek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2005 [!2009]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-385-9 fűzött
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 2822576]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2009.
Halász István
   Európa és a világ ízei magyarul - azaz: Hetente egy különleges recept! / Halász István. - [Budapest] : MediaM, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 978-963-87345-5-6)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2819367]
MARC

ANSEL
UTF-84798 /2009.
Halász István
   Kedvenc egytálételeim : jóllakni egytálból / Halász István. - [Budapest] : MediaM, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 978-963-87345-6-3)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2819135]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2009.
Halász István
   Receptek a szabadból : grill, barbecue, bogrács, és a többiek / Halász István. - [Budapest] : MediaM, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 978-963-87794-3-4)
grillsütés - szakácskönyv
641.526(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2819419]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2009.
Howcroft, Heidi
Richtig pflastern (magyar)
   Kültéri burkolatok : klinker-, terméskő, kavics- és betonburkolatok készítése / Heidi Howcroft ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2009. - 152 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
Bibliogr.: p. 151-152.
ISBN 978-963-278-055-9 fűzött : 3995,- Ft
kövezés
689 *** 693.75
[AN 2822130]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2009.
   Igazi magyar ételek / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2004 [!2009]. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-340-8 fűzött
ISBN 963-375-340-6
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás
641.568(439)(083.12)
[AN 2822567]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2009.
Liptai Zoltán
   Ötletek, receptek mindennapra / Liptai Zoltán. - [Budapest] : MediaM, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Gerinccím: Receptek mindennapra : Liptai Zoltán eredeti receptjei
Fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 978-963-87794-7-2)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2819400]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2009.
   Muffinok, kenyerek és péksütemények / [szerk. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2005 [!2009]. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-399-6 fűzött
kenyér - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.66
[AN 2822572]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2009.
Multhammer, Wilfried
Selbst mit Naturstein bauen und gestalten (magyar)
   Természetes kő a ház körül és a lakásban / Wilfried Multhammer ; [ford. Pomogáts József]. - Budapest : Cser K., 2009. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csináld magad, ISSN 1219-3283)
ISBN 978-963-278-060-3 fűzött : 3995,- Ft
kertépítés - kövezés
689 *** 712.3/.7 *** 693.75
[AN 2821742]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2009.
Rübel, Doris
Technik bei uns zu Hause (magyar)
   Hogyan működik? : technika az otthonunkban : kihajtható ablakokkal / [ill. Doris Rübel] ; [szöveg Ulrike Holzwarth-Raether]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 14.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor
ISBN 978-963-244-043-9 kötött : 3250,- Ft
háztartási berendezés - gyermekkönyv
64.06(02.053.2)
[AN 2821520]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2009.
Tobai Róbert
   Ezek az én kedvenceim, különlegességek : váratlan alkalmak - váratlan ételek / Tobai Róbert. - [Budapest] : MediaM, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Gerinccím: Gyors receptek váratlan alkalmakra
Fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 978-963-87345-7-0)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2819460]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2009.
Tobai Róbert
   Mindennapi szárnyasreceptek / Tobai Róbert. - [Budapest] : MediaM, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Gerinccím: Szárnyasreceptek mindennapra
Fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 978-963-87345-7-0)
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2819455]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2009.
Tobai Róbert
   A nyugalom konyhája : gyors receptek kapkodás nélkül / Tobai Róbert. - [Budapest] : MediaM, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 978-963-87794-4-1)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2819439]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2009.
Tobai Róbert
   Vágjunk bele! : kezdőknek, nem kezdőknek egyaránt / Tobai Róbert. - [Budapest] : MediaM, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 978-963-87345-6-3)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2819445]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2009.
   Vendégváró aprósütemények / [szerk. Bogáti Beatrix]. - [Budapest] : MediaM, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Fűzött : 850,- Ft (hibás ISBN 978-963-87794-8-9)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2819468]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4811 /2009.
Chapman, Gary D. (1938-)
The heart of the five love languages (magyar)
   A szeretet esszenciája : az öt szeretetnyelv ajándéka / Gary Chapman ; [ford. Lehoczky Tünde]. - Budapest : Harmat, 2009. - 63 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-288-005-1 kötött : 1500,- Ft
szeretet - életvezetés
177.61 *** 613.865
[AN 2825472]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2009.
Kuby, Gabriele
   A nemek forradalma / Gabriele Kuby ; [ford. Bruncsák István]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 240 p. ; 19 cm
Tart.: A gender forradalmaÞ; A nevelés államosítása. - Egys. cím: Die Gender Revolution ; Verstaatlichung der Erziehung. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-207-7 fűzött : 2400,- Ft
nemi szerep - nemi élet - nemi erkölcs - vallási erkölcs
176 *** 316.37-055 *** 396 *** 241
[AN 2818334]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4813 /2009.
Adams, Barry
Father's love letter (magyar)
   A mennyei Atya szerelmes levele hozzád / Barry Adams ; [ford. Csibi-Kuti Zsuzsanna]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, [2009]. - 87 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 153.)
ISBN 978-963-9281-77-6 fűzött : 1000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2820190]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2009.
   Aquinói Szent Tamás párbeszéde korunkkal : a 2006-2008. évi konferenciák előadásai / [szerk. Cselényi István Gábor, Hoppál Kál Bulcsú, Kormos József] ; [kiad. a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság]. - Budapest : Mo. Aquinói Szt. Tamás Társ., 2009. - 355, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német, olasz, latin, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-87785-1-2 fűzött
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Itália - szent - filozófus - teológia - 13. század - konferencia-kiadvány
235.3(092)Tommaso_d'Aquino *** 1(45)(092)Tommaso_d'Aquino *** 21 *** 061.3(439-2Bp.)"2006/2008"
[AN 2820508]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2009.
   Assisi Szent Klára : Fioretti : Assisi Szent Klára életéről szóló történetek gyűjteménye / [ford. Tekulics Judit]. - [Budapest] : Etalon, 2008. - 162 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Sugárzó életek könyvsorozat, ISSN 1789-5626 ; 4.)
ISBN 978-963-88020-0-2 kötött
Chiara d'Assisi (119?-1253)
Itália - szent - 13. század
235.3(092)Chiara_d'Assisi
[AN 2818398]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2009.
Berger, Rupert
Pastoralliturgisches Handlexikon (magyar)
   Lelkipásztori liturgikus lexikon / Rupert Berger ; [a m. szócikkeket kész. Füzes Ádám et al.]. - Budapest : Vigilia, 2008. - 524 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-02-6 fűzött : 4300,- Ft
egyházi szertartás - katolikus egyház - egyházi lexikon
264:030 *** 282
[AN 2820180]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2009.
Borsányi-Schmidt Ferenc (1942-)
   Próféták és cáddikok nyomában : válogatott cikkek és tanulmányok / Borsányi Schmidt Ferenc. - Budapest : Gondolat, cop. 2008. - 181 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-108-7 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - zsidó vallás - haszidizmus - művelődéstörténet - zsidóság
296.67 *** 930.85(=924)(439)
[AN 2819668]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2009.
Cselényi István Gábor (1943-)
Isten anyai arca? (angol)
   The maternal face of God? : in trace of an hypothesis / István Gábor Cselényi ; [transl. by Bulcsú Kál Hoppál, Attila Tárnok] ; [publ. by the Hungarian St Thomas Aquinas Society]. - Budapest : Hung. St Thomas Aquinas Soc., 2008. - 286 p., XXIV t. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-280.
ISBN 978-963-87785-2-9 fűzött
kereszténység - isten - antropomorfizmus
211 *** 23/28 *** 219
[AN 2820389]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2009.
Füzeskuti Ferenc
   Hogyan teremtjük a világot?! / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2009]. - 89, [7] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87027-7-7 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 2822118]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2009.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The new birth (magyar)
   Az újjászületés = The new birth / Kenneth E. Hagin ; [kiad. a Krisztus Szeretete Egyház]. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, [2009]. - 25 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-7303-28-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2819006]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2009.
Hahn, Scott
Rome sweet home (magyar)
   Minden érv Rómába vezet : hogyan lettünk katolikusok? / Scott és Kimberley Hahn ; [ford. Paulik Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-382-5 fűzött : 1800,- Ft
Hahn, Scott
Hahn, Kimberly
megtérés - katolikus egyház - memoár
248.152(0:82-94) *** 282
[AN 2825700]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2009.
Ivancsó István (1953-)
   Görög katolikus liturgikus kiadványaink dokumentációja / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk., 2006-2008. - 2 db ; 21 cm
ISBN 963-86650-9-2
Magyarország - görög katolikus egyház - szertartás-irodalmi dokumentum - könyvkatalógus
281.5.018.2(439) *** 017.4
[AN 2621740]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., További művek, kiegészítések, kiadatlan művek. - 2008. - L, 510 p. : ill. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 19.)
ISBN 963-87101-1-X kötött
[AN 2818980] MARC

ANSEL
UTF-84823 /2009.
Martínez Vila, Pablo
Psicología de la oración (magyar)
   Imádság és lelkialkat / Pablo Martínez Vila ; [ford. Tóth Eszter]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2009. - 214 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-008-2 fűzött : 1750,- Ft
imádkozás - lélektan
248.143 *** 159.9
[AN 2825620]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2009.
Marton Marcell (1887-1966)
   Szépszeretet : Marton Marcell karmelita atya önéletrajzi írása / [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Magyar Sarutlan Karmelita Rendtartomány. - Kritikai kiad. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség ; Keszthely : M. Sarutlan Karmelita Rendtartomány, 2008. - 280, [7] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9801-02-8 kötött
Marton Marcell (1887-1966)
Magyarország - karmeliták - szerzetes - 20. század - memoár
271.73(439)(092)Marton_M.(0:82-94)
[AN 2819580]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2009.
Meyer, Joyce (1943-)
Start your new life today (magyar)
   Kezdj új életet ma : izgalmas újrakezdés Istennel / Joyce Meyer ; [ford. Thompson Beatrix]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, [2009]. - 238 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 163.)
ISBN 978-963-9281-78-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2820792]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2009.
Nicolaus de Cusa (1401-1464)
   A rejtett Istenről / Nicolaus Cusanus ; [ford. Alácsi Ervin János]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 78 p. ; 19 cm
Tart.: A rejtett IstenÞ; Az Isten kereséseÞ; Az Istengyermekség. - Egys. cím: De Deo abscondito ; De quaerendo Deum ; De filiatione Dei
ISBN 978-963-662-149-0 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2818348]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2009.
Paglia, Vincenzo
La parola di Dio ogni giorno, 2009 (magyar)
   Isten szava napról napra, 2009 / Vincenzo Paglia ; [ford. Pálmai Nóra, Thullner Zsuzsanna, Tima Renáta]. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 511 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9642-66-9 fűzött : 3900,- Ft
ima - bibliamagyarázat
243 *** 22.07
[AN 2818825]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2009.
   Peszáchi Hágádá : az őrködés éjszakája : új magyar fordítás útmutatóval és kommentárokkal = Hagådåh ş̌ȩl ṗ̧ȩsaḥ : leyl šiymŵriym : betargẇm hẇngariy ḥadas / [főszerk. ... Oberlander Baruch] ; [szerk. és a kommentárokat írta Naftali Kraus] ; [ford. Gréda József] ; [közread. a] ... Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület. - Budapest : EMIH : Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Egyes., 2009. - LIII, 151, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Klasszikus zsidó művek magyarul)
Bibliogr.: p. XXV.
ISBN 978-963-7533-50-1 kötött
zsidó vallás - aggadikus Midrás
296.313
[AN 2826021]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2009.
Stöcker, Monika-Maria
Das Abenteuer einer grossen Liebe (magyar)
   Egy nagy szeretet kalandja : életrajzi regény Lisieux-i Szent Teréz életéről / Monika-Maria Stöcker ; [ford. Jakabffy Tamás]. - [Budapest] : Etalon, 2008. - 239 p. ; 20 cm. - (Sugárzó életek könyvsorozat, ISSN 1789-5626 ; 5.)
ISBN 978-963-88020-1-9 kötött
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
szent - 19. század - életrajzi regény
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus(0:82-31)
[AN 2818373]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2009.
Sungsan Tae Sonsa (1927-2004)
The compass of zen (magyar)
   A zen iránytűje = Chan lo zhen pan / Seung Sahn ; [ford. Fórizs László]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2008. - 424 p. : ill. ; 23 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-266-048-6 kötött : 4900,- Ft
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 2820809]
MARC

ANSEL
UTF-84831 /2009.
Tipiţaka. Suttapiţaka. Khuddakunikāya (magyar) (vál.)
   Fejezetek a Páli Kánonból : Szutta Pitaka a Buddha tanításainak gyűjteménye : V. rész Khuddaka-nikája ... / [ford. és összeáll. Ermesz Csaba]. - [Budapest] : Farkas L. I. Kvk., 2009. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9428-25-6 fűzött : 2800,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 2821062]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2009.
Tomka Ferenc (1942-)
   Lelkipásztori teológia és az új evangelizáció : egyházunk helyzete és küldetése a harmadik évezred elején : lelkipásztori teológia I. / Tomka Ferenc. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 337 p. ; 24 cm
keretcím: Katolikus teológiai főiskolai jegyzetek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-076-5 fűzött : 1980,- Ft
pasztorális teológia - egyetemi tankönyv
253(075.8)
[AN 2825651]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2009.
Török József (1946-)
   Adoremus : az Egyház liturgiájának ismerete az egyházzenét művelő fiatalok részére / Török József. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2008. - 216 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 963-363-315-X fűzött
katolikus egyház - szertartás - hittankönyv
264(078) *** 282
[AN 2825577]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2009.
Ujfalussy Miklós
   Legalább Te szeress engem... gondolatok a szentmiséről / Ujfalussy Miklós. - [Pilisborosjenő] : Szerző, 2009. - 93, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-6829-3 fűzött
istentisztelet
265.3
[AN 2821671]
MARC

ANSEL
UTF-84835 /2009.
Verő Bán Linda
   Hanukai zsidongó / Verő Bán Linda ; [ill. Petényi Tibor Z.] ; [kiad. a Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány]. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, 2008. - [40] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-06-6366-3 fűzött : 1890,- Ft
zsidó vallási ünnep - gyermekkönyv
296.384(02.053.2)
[AN 2818913]
MARC

ANSEL
UTF-84836 /2009.
Zimmer, Siegfried
Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben? (magyar)
   Árt-e a hitnek a bibliatudomány? : egy konfliktus tisztázása / Siegfried Zimmer ; [ford. Szabó Csaba]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 227 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 224-225.
ISBN 978-963-558-126-9 fűzött : 1800,- Ft
Biblia
bibliakutatás
22.01
[AN 2820185]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4837 /2009.
   Általános statisztika / szerk. Korpás Attiláné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009-. - ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 2825884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 8. kiad., utánny. - 2009, cop. 1996. - 231 p.
ISBN 978-963-19-5507-1 fűzött : 1750,- Ft
[AN 2825886] MARC

ANSEL
UTF-84838 /2009.
Bartha Beatrix (1972-)
   Kamu kérő : a kaméleon testközelből : [egy igaz történet] / Bartha Beatrix, Lénárt István. - Budapest : Műegy. K., 2009. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-420-973-7 fűzött : 2499,- Ft
Bartha Beatrix (1972-)
Magyarország - nő - családon belüli erőszak - memoár
316.647.3 *** 316.37-055.2 *** 343.54(439)(0:82-94)
[AN 2819061]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2009.
Bereczkei Tamás (1956-)
   Az erény természete : önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség / Bereczkei Tamás. - Budapest : Typotex, 2009. - 313 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 285-306.
ISBN 978-963-279-019-0 fűzött : 3400,- Ft
altruizmus - törzsfejlődés - társadalmi viselkedés
316.647.2 *** 179.9 *** 575.8
[AN 2820251]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2009.
   A felhalmozás míve : történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére / [szerk. Halmos Károly et al.]. - Budapest : Századvég, 2009. - 601 p. : ill ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7340-73-4 kötött : 3675,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - 18. század - 19. század - tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia - emlékkönyv
316.32(439)"17/18" *** 338(091)(439)"17/18" *** 012Kövér_Gy. *** 082
[AN 2820062]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2009.
Hall, Sean
This means this, this means that (magyar)
   Amikor az óriáskígyó lenyeli az elefántot.. : kommunikáció jelekkel : bevezetés a szemiotikába / Sean Hall ; [ford. Jámbor Noémi Katalin]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-244-052-1 fűzött : 5995,- Ft
szemiotika
316.773.2 *** 165.212 *** 003.6
[AN 2821824]
MARC

ANSEL
UTF-84842 /2009.
   Magyar lelkiállapot, 2008 : esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban / szerk. Kopp Mária ; [közread. a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet]. - Budapest : Semmelweis, 2008. - IX, 621 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-16-4 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - lelkiállapot - társadalmi állapot - közegészségügy - ezredforduló
312.6(439)"200" *** 364.27(439)"200" *** 316.662(439)"200"
[AN 2818448]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2009.
   Magyar tájhazák, nemzeti kultúra, regionalitás, európai integráció : [a Tokaji Írótábor 2007. évi tanácskozása] / [szerk. Serfőző Simon]. - Miskolc : Bíbor K. : Tokaji Írótábor Egyes., 2008. - 210 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 17.)
ISBN 978-963-9634-74-9 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - kultúra - nemzettudat - magyarság - ezredforduló - európai integráció - konferencia-kiadvány
316.7(439)"200" *** 327.39(4-62)"200" *** 323.1(=945.11) *** 316.63 *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 2820834]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2009.
Ódor Imre (1959-)
   Srbi u Iločcu = Az illocskai szerbek története / [aut. dela ... Imre Odor, Stevan Popović]. - Pécs : Pécsi Szerb Önkormányzat : Pécs-Baranyai Szerb Egyes., 2008. - 68 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Baranjske sveske, ISSN 1788-375X ; 3.)
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 978-963-87820-0-7 fűzött
Illocska - nemzetiség - magyarországi szerbek - történeti feldolgozás
316.347(=861)(439-2Illocska)(091)
[AN 2821201]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2009.
Péterné Fehér Mária
   Németek Kecskeméten a 19. század második felében = Deutsche in Kecskemét in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts / Péterné Fehér Mária. - Kecskemét : Kecskeméti Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat, 2008. - 127 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Kecskeméti Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadványai, ISSN 1788-5272 ; 2.)
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-06-6641-1 fűzött
Kecskemét - nemzetiség - magyarországi németek - helytörténet - 19. század
316.347(=30)(439-2Kecskemét)"18" *** 943.9-2Kecskemét"18"
[AN 2820203]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2009.
Rihmer István
   Mit kell tudni a szentkoronáról? / Rihmer István, Papp Katalin. - Pécs : ÉVT Bt., 2008. - 108 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5914-7 fűzött
Magyarország - szentkoronatan - eszmetörténet - nemzettudat - magyarság
316.75(439) *** 342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 2819965]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2009.
Türk Attila
   A zsidó nép története legendák nélkül.. / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2008. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-590-7 fűzött
nemzettörténelem - zsidóság - zsidó vallás
316.347(=924)(100)(091) *** 296
[AN 2821103]
MARC

ANSEL
UTF-84848 /2009.
   A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői : hogyan lehetnek a magyar nagyvárostérségek versenyképesebbek?. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 319 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 289-297.
ISBN 978-963-7296-21-5 kötött
Magyarország - urbanisztika - versenyképesség - társadalmi egyenlőtlenség
316.344 *** 339.137(439-2) *** 911.375(439-2)
[AN 2819513]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4849 /2009.
Cox, James L.
   Szellemek közösségirányítása: a samanizmus egy afrikai formája / James L. Cox ; [ford. Hoppál Kál Bulcsú]. - Budapest : M. Vallástud. Társ., 2009. - 29 p. ; 21 cm. - (Vallástudományi tanulmányok, ISSN 1418-8449 ; 9.)
Bibliogr.: p. 28-29.
ISBN 978-963-87696-1-9 fűzött
Zimbabwe - néprajz - sámánizmus - eksztázis
398.49(689.1) *** 291.612 *** 159.976
[AN 2820374]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2009.
   Játék tér, játék tár [elektronikus dok.] : játékok a hagyományban, hagyományos játékok / szerk. Benedek Krisztina. - Szöveg. - [Budapest] : Hagyományok Háza, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm + mell. - (Mesterség - hagyomány, ISSN 1785-9409)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Pentium II; 128 MB memória; 1024x768 képpont felbontás, 24 bites (truecolor) színmélység; DVD-olvasó; Windows 98/ME/2000/XP/Vista. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7363-28-3 műanyag tokban
gyermekjáték - magyar néprajz - népi játék - elektronikus dokumentum
394.3-053.2(=945.11)
[AN 2820497]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2009.
   Magyar kalendár II : dalok, ritmusok, mesék, népszokások a tavaszi ünnepkörből / vál. és összeáll. Rőmer Judit, Kálmán Péter "Cucás", Sáriné Szebenyi Judit ; [közrem.] Szeredás Népzenei Együttes ... - Debrecen : Szeredás Bt., 2008. - 67 p. : ill., részben színes ; 20 cm + CD
Kötött
magyar néprajz - tavaszi ünnepi szokás - folklór - auditív dokumentum
398.332.1(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 2820664]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2009.
Maloney, Alison
Fairies (magyar)
   Tündérek : [egy varázslatos világ csodálatos kalauza] / [írta Alison Maloney] ; [rajz. Patricia Moffett] ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 27x31 cm
Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-628-954-6 kötött : 4599,- Ft
tündér - gyermekkönyv
398.433(02.053.2)
[AN 2820415]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2009.
Szöőr Anna (1967-)
   A szeretőtartás szertartása : gondolatok a prostitúcióról és magunkról / Szöőr Anna. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-176-6 fűzött : 2400,- Ft
prostitúció - művelődéstörténet
392.65 *** 343.544 *** 930.85(100)
[AN 2818715]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4854 /2009.
   1968: Kelet-Európa és a világ / szerk. Bartha Eszter és Krausz Tamás. - [Budapest] : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2009. - 178 p. ; 20 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 3.)
A Budapesten 2008. máj. 5-én "1968 és a világ" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-153-6 fűzött : 2000,- Ft
Közép-Európa - világtörténelem - társadalmi feszültség - ellenkultúra - ifjúsági mozgalom - 1960-as évek - konferencia-kiadvány
323.22(100)"1968" *** 930.9"1968" *** 304(100)"1968" *** 940-11"1968" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2819482]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2009.
   Aberráns történelem, aberráns pedagógia. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2008. - 67 p. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 52.)
Bibliogr.
Fűzött
Irak - Koszovó - Magyarország - háború - külpolitika - ezredforduló - politikai feszültség
327(439)"200" *** 327.5(567)"200" *** 327.5(497.11-32Kosovo)"200" *** 327(100)"200"
[AN 2821029]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2009.
Békés Márton (1983-)
   Az amerikai neokonzervativizmus : egy kisiklott ellenforradalom / Békés Márton. - Budapest : Századvég, 2008. - 464 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 401-435.
ISBN 978-963-7340-70-3 kötött : 3675,- Ft
Egyesült Államok - újkonzervativizmus - 20. század
329.11(73)"19"
[AN 2820050]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2009.
Berecz János (1930-)
   Kádár élt.. / Berecz János. - Budapest : Duna Kvk., [2008]. - 2 db : ill. ; 23 cm
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - szocialista rendszer - Kádár-korszak - életrajz
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"194/198"
[AN 2759865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., "... az velünk van!" : munkatársa voltam. - 325 p.
ISBN 978-963-9919-00-6 kötött : 2995,- Ft
[AN 2820827] MARC

ANSEL
UTF-84858 /2009.
Glinkina, Svetlana Pavlovna
   Russian ideas on integration within the CIS space : how do they match or clash with EU ideas? / Svetlana Glinkina. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2008. - 17 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 182.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-511-7 fűzött
Európai Unió - Független Államok Közössége - integráció
327.39(47-62) *** 327.39(4-62)
[AN 2821218]
MARC

ANSEL
UTF-84859 /2009.
Halász Iván (1971-)
   Állampolgárság, migráció és integráció : a modern politikai közösségek dilemmái az Európai Unióban / írta Halász Iván ; [közread. az MTA Jogtudományi Intézet]. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2009. - 187 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-7311-68-8 fűzött
Európai Unió - migráció - állampolgárság - társadalmi integráció - választójog
325.1(4-62) *** 342.71(4-62) *** 342.8(4-62)
[AN 2818802]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2009.
   Impact of the 2004 enlargement on the EU energy sector / auth. Peter Cameron [et al.] ; [ed. Michael LaBelle and Péter Kaderják] ; [publ. by the] Regional Centre for Energy Policy Research. - Budapest : Regional Centre for Energy Policy Research, 2008. - 330 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-381-2 fűzött
Európai Unió - energiapolitika - európai integráció - ezredforduló
327.39(4-62)"2004" *** 620.9(4-62)"200"
[AN 2818848]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2009.
   Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában a múltban és a jelenben : tanulmányok / szerk. Kupa László ; ... a PTE ... kiadásában jelent meg. - Pécs : PTE : Bookmaster, 2009. - 221 p. : ill. ; 25 cm
A 2008. nov. 14-15-én Pécsett azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6725-8 fűzött
Közép-Európa - kisebbség - autonómia - konferencia-kiadvány
323.17(=00)(4-191) *** 323.15(=00)(4-191) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2818759]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2009.
Kiss J. László (1945-)
   Változó utak a külpolitika elméletében és elemzésében / Kiss J. László. - Budapest : Osiris, 2009. - 450 p. ; 21 cm. - (A külpolitika világa, ISSN 2060-7725)
Bibliogr.: p. 423-[451].
ISBN 978-963-276-033-9 kötött : 3980,- Ft
külpolitika - ezredforduló - politológia
327(100)"199/200" *** 32.001
[AN 2820481]
MARC

ANSEL
UTF-84863 /2009.
   Lisszaboni szerződés / [a kiadványt Kalmár Szilvia és Dorka Ádám ... kész.]. - [Budapest] : Euro Direct Pest M. Európai Inf. Pont, 2008. - 8 p. ; 21 cm. - (EUpolgár, ISSN 2060-7482 ; 1.)
Fűzött
Európai Unió - nemzetközi egyezmény
327.39(4-62) *** 342.7(4-62)
[AN 2821132]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2009.
Ludvig Zsuzsa (1964-)
   Oroszország és Kína: a partnerség határai / Ludvig Zsuzsa. - Budapest : MTA VKI, 2008. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 80.)
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-301-516-2 fűzött
Kína - Oroszország - külpolitika - ezredforduló
327(47)"199/200" *** 327(510)"199/200"
[AN 2821626]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2009.
   A népakarat dilemmái : népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban / szerk. Enyedi Zsolt ; [közread. a] Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány. - Budapest : DKMKA : Századvég, 2009. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87376-3-2 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - népszavazás - közvélemény-kutatás
32.019.5 *** 324(439)
[AN 2820031]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4866 /2009.
Adams, Simon (1955-)
Romans (magyar)
   Rómaiak : [a hódítók kora] / Simon Adams ; [ford. Vida István Kornél]. - Budapest : Egmont, 2008. - [30] p. : ill., színes ; 27x31 cm + mell.
Japán technikával. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-628-955-3 kötött : 4999,- Ft
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet
930.85(37) *** 937
[AN 2820093]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2009.
Borsodi Nagy János
   Nemes családok Nádudvaron / Borsodi Nagy János ; [kiad. a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány]. - Nádudvar : Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány, 2008. - 37 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6002 fűzött
Nádudvar - családtörténet - nemesség - családfa
929.52(439-2Nádudvar) *** 316.343.32(439-2Nádudvar)
[AN 2820833]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2009.
Dreska Gábor
   A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára = Monumenta credibilia conventus de monte Pannoniae / Dreska Gábor. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2007-. - 25 cm
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - Magyarország - hiteles hely - történelmi forrás
930.222.4(439-2Pannonhalma) *** 282(439)(093.2)
[AN 2728550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., 1399-1438. - 2008. - 430 p. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-86775-6-3 kötött
[AN 2821763] MARC

ANSEL
UTF-84869 /2009.
   Erdély és a Szentszék a Báthoryak korában : okmánytár II., 1595-1613 / közread. Kruppa Tamás. - Budapest ; Róma : PPKE Egyháztört. Kutcsop. ; Szeged : SZTE Régi M. Irod. Tansz., 2009. - XXXI, 311 p., [2] t. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 5.). (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 38.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9206-66-3 fűzött
Erdély - Vatikán - történelem - magyar történelem - külpolitika - diplomácia - 16. század - 17. század - történelmi forrás
943.921"159/161"(093.2) *** 945.631"159/161"(093.2) *** 327(439.21)"15/16" *** 327(456.31)"15/16"
[AN 2820745]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2009.
Földi Pál (1938-)
   Ave Caesar / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 222 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [223].
ISBN 978-963-249-067-0 fűzött
Caesar, Caius Iulius (Kr. e. 100-Kr. e. 44)
Római Birodalom - uralkodó - 1. század (Kr. e.)
937(092)Caesar,_Caius_Iulius
[AN 2820844]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2009.
Földi Pál (1938-)
   Az SA története / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2008. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-375-585-3 fűzött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Sturmabteilung
Németország - félkatonai szervezet - történelem - politikus - két világháború közötti időszak
943.0"192/193" *** 355.318(430)"192/193" *** 943.0(092)Hitler,_A.
[AN 2821016]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2009.
Glant Tibor (1967-)
Remember Hungary 1956 (magyar)
   Emlékezzünk Magyarországra, 1956 : tanulmányok a magyar forradalom és szabadságharc amerikai emlékezetéről / Glant Tibor ; Deák István előszavával. - Budapest : Kiss József Kvk., cop. 2008. - 318 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 293-302.
ISBN 978-963-87378-7-8 fűzött : 2490,- Ft
Egyesült Államok - magyar történelem - 1956-os forradalom - társadalmi tudat - magyarságkép
943.9"1956" *** 316.65(73) *** 316.356.4(=945.11)
[AN 2819142]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2009.
   Hajdanvolt úriemberek / [szerk.] Vertel Beatrix, Kreutzer Andrea ; [bev.] Acsády György. - Budapest : Viva Média, 2008. - 207 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7619-80-9 kötött : 6490,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - férfi - híres ember - 19. század - századforduló
930.85(439)"18/19" *** 316.37-055.1(439)"18/19" *** 929(439)"18/19"
[AN 2818849]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2009.
   Honvédelem, biztonság és történelmi hagyományok : Hunyadi Mátyás kora és katonapolitikája : a 2008. szeptember 27-én rendezett konferencia előadásai / szerk. Mucsi József. - Budapest : ELTE BTK : MTT Tanári Tag., 2008. - 78 p. : ill. ; 20 cm. - (A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára, ISSN 1218-6694 ; 51.)
Rend. a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara és a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztálya. - Bibliogr.
Fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - hadtörténet - katonapolitika - 15. század - konferencia-kiadvány
943.9(092)Mátyás,_I. *** 355.02(439)"14" *** 355.48(439)"14" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2820882]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2009.
Korpás Zoltán (1971-)
   V. Károly és Magyarország, 1526-1538 / Korpás Zoltán. - Budapest : Századvég, 2008. - 310 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-310.
ISBN 978-963-7340-71-0 fűzött : 3675,- Ft
Károly (Német-római Birodalom: császár), V. (1500-1558)
Német-római Birodalom - magyar történelem - uralkodó - 16. század
943.9"15" *** 943.0(092)Károly,_V.
[AN 2820041]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2009.
Lukacs, John (1924-)
The duel (magyar)
   A párviadal : a nyolcvannapos párbaj Churchill és Hitler között, 1940. május 10 - július 31. / John Lukacs ; [ford. Mészáros Klára]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1993. - 369, [2] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8711-6 kötött : 2800,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Nagy-Britannia - Németország - történelem - politikus - 20. század - második világháború
941.0"1939/1945"(092)Churchill,_W. *** 943.0"1939/1945"(092)Hitler,_A. *** 94"1939/1945"
[AN 2822898]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2009.
A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának vezetője (angol)
   Historical exhibition of the Hungarian National Museum : guide / [general ed. Tibor Kovács]. - [Budapest] : Helikon, 1996-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész. - A 4. kötetet közread. a Magyar Nemzeti Múzeum
ISBN 963-208-125-0 *
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Magyarország története az államalapítástól napjainkig
magyar történelem - múzeumi katalógus
943.9 *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 205509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., The 20th century / [written by László Baják, István Ihász]. - 2008. - 150, [5] p. : ill., színes
ISBN 978-963-7061-51-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 20. század - múzeumi katalógus
943.9"19" *** 930.85(439)"19" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 2820644] MARC

ANSEL
UTF-84878 /2009.
   A Monarchia levéltári öröksége : a badeni egyezmény létrejötte, 1918-1926 / szerk., a bev. tanulmányt írta Ress Imre ; mtársak Bertók Lajos [et al.] ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Budapest : MOL, 2008. - LXIV, 440 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-385. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-631-174-2 kötött
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - levéltárügy - kulturális örökség - nemzetközi egyezmény - történelmi forrás
930.253(439)(091) *** 341.24(4) *** 930.85(436/439)
[AN 2821339]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2009.
Nagy Katalin
   "Az emlékezetnek méltó történetek" : fejezetek Bőcs község múltjából a kezdetektől 1990-ig / Nagy Katalin ; [kiad. Bőcs Községi Önkormányzat]. - Bőcs : Önkormányzat, 2008. - 247 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6461-5 kötött
Bőcs - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Bőcs *** 39(=945.11)(439-2Bőcs)
[AN 2821392]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2009.
Nemere István (1944-)
   A fáraók titokzatos élete / Nemere István. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]-. - 20 cm
uralkodó - ókori Egyiptom
932(092)
[AN 2820855]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Ehnaton és Tutanhamon. - [2009]. - 223 p.
ISBN 978-963-9673-38-0 fűzött
Amenhotep (Egyiptom: fáraó), IV. (Kr. e. 14. sz)
Tutanhamon (Egyiptom: fáraó) (Kr. e 1343?-Kr. e. 1325)
uralkodó - ókori Egyiptom
932(092)Tutanhamon *** 932(092)Amenhotep,_IV.
[AN 2820858] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Hatsepszut és Kleopátra. - [2009]. - 222 p.
ISBN 978-963-9673-39-7 fűzött
Hatsepszut (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 15. sz)
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
uralkodó - ókori Egyiptom
932(092)Hatsepszut *** 932(092)Kleopátra
[AN 2820861] MARC

ANSEL
UTF-84881 /2009.
Nemere István (1944-)
   Kleopátrák kora : az ókori Egyiptom története VI. / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2008. - 195 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-593-8 fűzött
történelem - ókori Egyiptom - művelődéstörténet
932 *** 930.85(32)
[AN 2821004]
MARC

ANSEL
UTF-84882 /2009.
Nemere István (1944-)
   Ramszeszek kora : az ókori Egyiptom története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2008. - 198 p. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-375-566-2)
történelem - művelődéstörténet - ókori Egyiptom
932 *** 930.85(32)
[AN 2821010]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2009.
Németh István (1945-)
   Német császárság, 1871-1918 : összegzés és dokumentumok / Németh István ; [a dokumentumokat ford. Molnár Éva és Németh István] ; [az időrendi áttekintést és az életrajzi ismertetést összeáll. Arany Éva]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 372 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 365-372.
Fűzött : 3600,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-036-2)
Németország - történelem - 19. század - századforduló - első világháború - történelmi forrás
943.0"187/191"(093)
[AN 2819516]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2009.
Padányi Lajos
   Nyergedszeg és Újfalu története a honfoglalástól a betelepítésig : török világ Újfalun / Padányi Lajos. - Nyergesújfalu : Nyergesújfalu Vár. Önkormányzata, 2008. - 44 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1789-0195 ; 4.)
Bibliogr.: p. 37.
ISBN 978-963-88209-0-7 fűzött
Nyergesújfalu - helytörténet - középkor
943.9-2Nyergesújfalu".../16"
[AN 2818533]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2009.
Paul, Allen (1939-)
Katyń (magyar)
   Katyń : a sztálini vérengzés és a lengyel feltámadás ígérete / Allen Paul ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Mérték, 2009. - 415 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-397.
ISBN 978-963-9889-46-0 kötött
Lengyelország - Szovjetunió - Katyń - történelem - második világháború - háborús bűncselekmény
947"1940" *** 943.8"1940" *** 343.337(47-2Katyń)
[AN 2820948]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2009.
The Rolling stone interviews (magyar)
   Rolling stone interjúk / szerk. Jann S. Wenner és Joe Levy ; Jann S. Wenner előszavával ; [ford. Tisza Kata]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 444 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-266-074-5 kötött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - híres ember - 20. század - ezredforduló - interjú
929(73)"196/200"(047.53)
[AN 2820793]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2009.
Somogyi Imre
   Kádár János sírba zárt titkai / Somogyi Imre. - [Budapest] : Agroinform, 2008. - 309 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-502-892-4 kötött
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - Kádár-korszak - 20. század
943.9(092)Kádár_J. *** 32(439)(092)Kádár_J.
[AN 2820567]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2009.
Szabó Ede, D.
   Urak és gavallérok : drámák, vigalmak, legendák / D. Szabó Ede. - Budapest : ETK K., 2008. - 223 p. : ill. ; 29 cm. - (Történelmi magánórák)
ISBN 978-963-9811-18-8 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - 19. század - 20. század
929(439)"18/19" *** 930.85(439)"18/19"
[AN 2818949]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2009.
Thoroczkay Gábor (1971-)
   Írások az Árpád-korról : történeti és historiográfiai tanulmányok / Thoroczkay Gábor. - Budapest : L'Harmattan : ELTE TDI : Nyitott Kv., 2009. - 245 p. : ill. ; 23 cm. - (TDI könyvek, ISSN 1787-7377 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-165-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - egyháztörténet - történetírás - középkori latin irodalom története - Árpád-kor
943.9"10/13" *** 282(439)"10/13" *** 930.1(439)"12/13" *** 871(439)(091)"10/13"
[AN 2819680]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2009.
Türk Attila
   A népvándorlás hatezer éves története / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2009. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-595-2 fűzött
népvándorlás - történelem - ókor - középkor
936 *** 931
[AN 2821097]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2009.
Veres Enikő
   A haza minden előtt : Földváry Károly emlékkönyv / [írta és szerk. Veres Enikő] ; ... kiad. a Földváry Károly Általános Iskola. - Vác : Földváry K. Ált. Isk., 2009. - 69 p. : ill. ; 21 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 67. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Földváry Károly (1809-1883)
Magyarország - Vác - helytörténet - hadtörténet - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - elektronikus dokumentum
943.9-2Vác"1849" *** 355.48(439-2Vác)"1849" *** 355(439)(092)Földváry_K.
[AN 2821757]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2009.
   A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái, 1545-1548 / [ford., a mutatót kész. és szerk. Bilkei Irén]. - Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2008. - 157 p. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 64.)
ISBN 978-963-7226-63-2 fűzött
Zalavár - Kapornak - magyar történelem - helytörténet - levéltári irat - 16. század - oklevél - történelmi forrás
943.9-2Zalavár"154"(093.2) *** 943.9-2Kapornak"154"(093.2) *** 930.253(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2819447]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4893 /2009.
1000 Strände und Tauchparadiese (magyar)
   1000 víziparadicsom : strandok és merülőhelyek. - Pécs : Alexandra, 2008. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Gűth Ervin
ISBN 978-963-370-904-7 kötött
tenger - búvárkodás - fényképalbum
908.100(26)(084.12) *** 797.215(26)
[AN 2820253]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2009.
Barcelona & Catalonia (magyar)
   Barcelona és Katalónia / főmtárs Roger Williams ; [ford. Tamás Anna]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2008. - 208 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-04-8 kötött
Barcelona (Spanyolország) - Katalónia - útikönyv
914.671(036) *** 914.60-2Barcelona(036)
[AN 2818550]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2009.
Bennett, Lindsay
Crete (magyar)
   Kréta / szöveg Lindsay Bennett ; átd. Paul Hellander ; szerk. Jeffery Pike ; [ford. Donga György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5992-6 fűzött : 1490,- Ft
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 2826026]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2009.
Cuba (magyar)
   Kuba / [főmtárs Irina Bajini] ; [ford. Bánk Judit]. - Budapest : Panemex, 2008. - 336 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-07-9 fűzött
Kuba - útikönyv
917.291(036)
[AN 2818633]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2009.
Florence & Tuscany (magyar)
   Firenze és Toscana / főmtárs Christopher Catling ; [ford. Thomka István, Bódis Krisztina]. - Budapest : Panemex, 2008. - 336 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-88-5 kötött
Toszkána - Firenze - útikönyv
914.505.2(036) *** 914.5-2Firenze(036)
[AN 2820864]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2009.
Gallagher, Gregory B.
Montréal & Québec City (magyar)
   Montreal és Québec City / Gregory B. Gallagher ; [ford. Bódis Kriszta]. - Budapest : Panemex, 2008. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-13-0 fűzött
Montreal (Kanada) - Québec - útikönyv
917.1-2Montreal(036) *** 917.1-2Québec(036)
[AN 2818496]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2009.
Germany (magyar)
   Németország / főmtársak Joanna Egert-Romanowska és Małgorzata Omilanowska ; [ford. Bakki Boglárka, Bódis Krisztina, Sipos Ágnes]. - Bőv. kiad. - Budapest : Panemex, 2008. - 608 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-08-6 kötött
Németország - útikönyv
914.30(036)
[AN 2818567]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2009.
India (magyar)
   India / [... szerk. Aruna Ghose] ; [ford. Nádasdi Zsuzsanna, Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Panemex : Grafo, 2008. - 824 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-39-7 fűzött
India - útikönyv
915.40(036)
[AN 2818820]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2009.
Istanbul (magyar)
   Isztambul : útikalauz / [... szerk. Paula Keogh] ; [térk. John Plumer] ; [ford. Bánk Judit]. - Budapest : Panemex, 2008. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9491-99-1 fűzött
Isztambul - útikönyv
915.60-2Istanbul(036)
[AN 2818401]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2009.
   Kätschka im Spiegel Familienfotos = Kecskéd családi fotók tükrében / [szerk. Zettisch Mária] ; [közread. a Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Kecskéd : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2009. - 75 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4827-1 kötött
Kecskéd - helyismeret - családtörténet - fényképalbum
908.439-2Kecskéd(084.12) *** 929.52(439-2Kecskéd)(084.12)
[AN 2818877]
MARC

ANSEL
UTF-84903 /2009.
Ledig, Elfi
Munich (magyar)
   München / Elfi Ledig ; [ford. Csikszentmihályi Melissa]. - Budapest : Panemex, 2008. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-14-7 fűzött
München - útikönyv
914.30-2München(036)
[AN 2818491]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2009.
Moscow (magyar)
   Moszkva / főmtársak Christopher és Melanie Rice ; [ford. Bánk Judit]. - Budapest : Panemex, 2008. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-02-4 kötött
Moszkva - útikönyv
914.7-2Moskva(036)
[AN 2818495]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2009.
Nagy László
   Volt egyszer egy falu.. : képek Ináncs XX. századi történelméből / Nagy László ; [kiad. Ináncs Község Önkormányzata]. - Ináncs : Önkormányzat, 2009. - 211 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6830-9 kötött
Ináncs - helyismeret - 20. század - fényképalbum
908.439-2Ináncs"19"(084.12)
[AN 2821531]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2009.
New York (magyar)
   New York : útikalauz / [szerk. Derek Hall, Marion Dent, Sue Juby] ; [térképek John Plumer, Dave Brooker, Paul Hopgood] ; [ford. Bánk Judit]. - Budapest : Panemex, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9491-98-4 fűzött
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 2818406]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2009.
Portugal (magyar)
   Portugália / főmunkatárs Martin Symington ; [ford. Vass Tamás]. - Budapest : Panemex, 2008. - 496 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9491-91-5 kötött
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 2818364]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2009.
Scott, Alastair
Scotland (magyar)
   Skócia / Alastair Scott ; [ford. Gárdos Júlia]. - Budapest : Panemex, 2008. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-16-1 fűzött
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 2818501]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2009.
St. Petersburg (magyar)
   Szentpétervár / főmtársak Catherine Phillips, Christopher és Melanie Rice ; [ford. Árpádföldi Zsófia]. - Budapest : Panemex, 2008. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-01-7 fűzött
Szentpétervár - útikönyv
914.7-2Sankt-Peterburg(036)
[AN 2818808]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2009.
   Szakályi mozaik : a Kapos mente néprajzi, helyismereti olvasókönyve / [összeáll. Törő György] ; [kiad. Szakály Község Önkormányzata]. - Szakály : Önkormányzat, 2009. - 175, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6709-8 fűzött
Szakály - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Szakály *** 39(=945.11)(439-2Szakály)
[AN 2818352]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2009.
   Toronyi digitális archívum [elektronikus dok.] : [1865-2007] / vál., szerk. Czupy Ádám. - Szöveg és képek. - [Szombathely] : BDK, 2009, cop. 2008. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Vasi községek digitális archívuma ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader
ISBN 978-963-7621-95-6
Torony (Vas megye) - helyismeret - helytörténet - elektronikus dokumentum
908.439-2Torony *** 943.9-2Torony
[AN 2819014]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2009.
Vienna (magyar)
   Bécs : útikalauz / [... szerk. Paula Keogh] ; [térképek John Plumer] ; [ford. Bánk Judit]. - Budapest : Panemex, 2008. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-00-0 kötött
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 2818385]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2009.
   A vizek sodrásában : kalandozások a sárvári kistérségben = Im Zug der Ströme : Abenteuern in der Kleinregion Sárvár = Amidst a plethora of waters : adventures in the Sárvár micro-region / [kiad. a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás]. - Sárvár : Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás, [2009]. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6659-6 fűzött
Sárvári kistérség - helyismeret
908.439Sárvári_kistérség
[AN 2820273]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4914 /2009.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2009]. - 76 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. márc. 1.
ISBN 978-963-88080-4-2 fűzött : 950,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 2825656]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2009.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2009]. - 120 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. febr. 1.
ISBN 978-963-88080-5-9 fűzött : 1200,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 2825653]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2009.
   A büntetőeljárási törvény magyarázata / [szerzők Bodor Tibor et al.]. - Budapest : CompLex, 2009. - 2 db (1620 p.) ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
Lezárva: 2008. szept. 1.
ISBN 978-963-224-967-7 kötött
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény - útmutató
343.1(439)(094)(036)
[AN 2819624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 802 p.
ISBN 978-963-224-967-4 kötött
[AN 2819639] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 812-1620.
ISBN 978-963-224-968-1 kötött
[AN 2819642] MARC

ANSEL
UTF-84917 /2009.
Czibere Ibolya (1965-)
   Gender ABC / Czibere Ibolya ; [kiad. a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke]. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpol. Tansz., [2009]. - 101, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-473-184-9 fűzött
nemek szerinti különbség - esélyegyenlőség - nők a társadalomban
342.726-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 2821037]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2009.
   Erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve, mely approbata, compilata constitutiokból és novellaris articulusokból áll / [... szerk. Bencsik Gábor] ; [a latin részeket ford. Kolosvári Sándor és Óvári Kelemen]. - Budapesten : M. Mercurius, 2008. - 263 p. ; 35 cm
Gerinccím: Erdély törvénykönyve
ISBN 978-963-9872-02-8 b.
Erdély - jogrendszer - jogszabálygyűjtemény
34(439.21)"154/184"(094)
[AN 2821404]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2009.
Földi Pál (1938-)
   Condor Légió / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-249-068-7 fűzött
Németország. Luftwaffe. Legion Condor
Spanyolország - Németország - történelem - polgárháború - légierő - 20. század
358.4(430)"193" *** 946.0"1936/1939"
[AN 2820848]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2009.
Gáll Tamás
   A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény tervezetének ismertetése / előadó Gáll Tamás. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2009. - p. 285-293. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 197.)
A sorozat 193-197. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - elektronikus posta - elektronikus ügyintézés - törvénytervezet - útmutató
35.077(439) *** 651.7(439)(094)(036) *** 681.324Internet
[AN 2818357]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2009.
   Gyakorlati útmutató közalkalmazottaknak : fókuszban a közalkalmazotti törvény módosítása / [... szerk. Olajos Rita]. - [Budapest] : CompLex, [2008]. - 67 p. ; 30 cm
Fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - törvény - útmutató
349.2(439)(036) *** 35.08(439)(094)(036)
[AN 2818947]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2009.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Kötelmi jog / Jobbágyi Gábor, Fazekas Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 395 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 10.)
Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 978-963-361-968-1 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 2825703]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2009.
Kaiser Ede
   A móri ártatlan : börtönnapló: harcban az igazságért / Kaiser Ede. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2009. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7052-80-4 fűzött : 2590,- Ft
Kaiser Ede
Mór - Magyarország - gyilkosság - jogeset - ezredforduló - letartóztatás - memoár
343.611(439)"200" *** 34.096(439)"200" *** 343.126(0:82-94)
[AN 2820835]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2009.
Kecskés László (1953-)
   A választottbíráskodás aktuális kérdései / előadó Kecskés László. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 105-128. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 195.)
A sorozat 193-197. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - választottbíróság
347.918(439)
[AN 2818319]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2009.
Lőrincz József (1944-)
   Büntetőpolitika és börtönügy / Lőrincz József. - Budapest : Rejtjel, 2009. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-223.
ISBN 978-963-7255-59-5 fűzött
Magyarország - büntetésügy - büntetés-végrehajtás - 20. század - ezredforduló - kriminológia
343.97(439) *** 343.8(439)"19/200"
[AN 2818798]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2009.
   A munka törvénykönyve a gyakorlatban : alkalmazása a változások tükrében / [szerzők Takács György et al.]. - Budapest : Menedzser Praxis, 2009. - Cserelapos mappa (2 köt.) ; 24 cm
Lezárva: 2009. jan. 5. - A leírás a 13. aktualizálás alapján kész.
ISBN 963-219-743-7 fűzetlen
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2819016]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2009.
   Országos településrendezési és építési követelmények, 2008 / [szerk. Ráth György, Soltész Ilona] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 5. jav. kiad. - Budapest : ÉTK, 2008. - 148 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-513-209-6 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - építésügy - jogszabálygyűjtemény
351.785(439)(094) *** 349.442(439)(094)
[AN 2820341]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2009.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2009]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. febr. 1.
ISBN 978-963-88080-3-5 fűzött : 950,- Ft
1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 2825661]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2009.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2009]. - 92 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. jan. 1.
ISBN 978-963-88080-2-8 fűzött : 1100,- Ft
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2825659]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2009.
Szalma József (1948-)
   Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és a magyar magánjogban : különös tekintettel a magyar Ptk újrakodifikálására. - Budapest [etc.] : ELTE ÁJK : Bíbor K., 2008. - 479 p. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Miscellanea, ISSN 1587-5172 ; 26.)
Bibliogr.: p. 429-472. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9634-75-6 fűzött
Magyarország - Európa - polgári jog - felelősség
347.51(439) *** 347.51(4)
[AN 2820812]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2009.
Szemesi Sándor (1979-)
   A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában / Szemesi Sándor. - Budapest : CompLex, 2009. - 188 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. febr. 1. - Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 978-963-224-976-6 fűzött
Council of Europe. European Court of Human Rights
Európai Unió - hátrányos megkülönböztetés - nemzetközi bíróság - jogalkalmazás
342.7 *** 340.132(4-62) *** 341.645.544(4-62)
[AN 2819013]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2009.
Törő András
   A bankhitel-szerződések buktatói / előadó Törő András. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 5-11. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 193.)
A sorozat 193-197. tagjai egy kötetben
Fűzött
Magyarország - kötelmi jog - bankügylet - hitel
347.4(439) *** 336.77(439)
[AN 2818306]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2009.
   Ünnepi ülés a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény elfogadásának 20. évfordulója alkalmából / előadók Medgyessy Péter [et al.]. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 13-103. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 194.)
A sorozat 193-197. tagjai egy kötetben
Fűzött
1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság
347.72(439)
[AN 2818311]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2009.
Wellmann György
   A magyar társasági jog elmúlt 20 éve és közeljövője / előadó Wellmann György. - Budapest : MKIK Jogi Szekció, 2008. - p. 129-283. ; 24 cm. - (Jogi tájékoztató füzetek, ISSN 1217-128X ; 196.)
A sorozat 193-197. tagjai egy kötetben
Fűzött
1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - törvény - útmutató
347.72(439)(094)(036)
[AN 2818350]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4935 /2009.
1000 Handfeuerwaffen (magyar)
   1000 lőfegyver : [a kezdetektől napjainkig]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Béresi Ákos
ISBN 978-963-370-902-3 kötött
lőfegyver - történeti feldolgozás
623.44(100)(091)
[AN 2820277]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2009.
Bálint Attila
   A modern háborúk képes atlasza : [csaták, fegyverek, haditechnika] / [írta Bálint Attila, Szabó Imre]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2009. - 44, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9770-54-6 kötött
hadtörténet - haditechnika - 20. század - ezredforduló
355.48(100)"195/200" *** 623(100)"195/200"
[AN 2822071]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2009.
Deák Péter (1931-)
   Biztonságpolitika a hétköznapokban / Deák Péter. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 240 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-471-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Európai Unió - katonapolitika - biztonságpolitika - védelmi szövetség - ezredforduló
355.356(100-15)"200" *** 355.02(439)"200" *** 355.02(4-62)"200"
[AN 2821349]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2009.
Dinyés László (1948-)
   Virágh Gedeon 1848/49-es huszártiszt élete / Dinyés László. - Kunszentmiklós : Pintér Gy., 2009. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6526-1 fűzött
Virágh Gedeon (1825-1872)
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - életrajz
355(439)(092)Virágh_G. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 2818531]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2009.
Földi Pál (1938-)
   Legendás repülők / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2008. - 197 p. ; 20 cm
Tart.: Von Richtofen[!], a "vörös báró"Þ; Rudel, "a páncélosölő". - Bibliogr.: p. 195.
ISBN 978-963-375-589-1 fűzött
Richthofen, Manfred von (1892-1918)
Rudel, Hans-Ulrich (1916-1982)
Németország - pilóta - hadtörténet - légi háború - első világháború - második világháború
355(430)(092)Richthofen,_M._von *** 355(430)(092)Rudel,_H._U. *** 355.48(430)"1914/1918" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2821033]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2009.
Oroma, Fiona
   A háború gyermekei : gyermekanyák és gyermekkatonák a Nagy Tavak vidékén / Oroma Fiona, Schumicky Lilla, Szilasi Ildikó ; [közread. az Afrikai-Magyar Egyesület]. - [Budapest] : Afribook, cop. 2008. - 171 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5277-3 fűzött : 1980,- Ft
Uganda - polgárháború - gyermekkatona - menekült - ezredforduló - memoár
355.426(676.1)"198/200" *** 355-053.5/.6(676.1)"199/200"(0:82-94) *** 325.1(676.1)"199/200"(0:82-94)
[AN 2818528]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2009.
   Tíz éve a NATO-ban / [szerk. Szenes Zoltán és Tálas Péter]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 143 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-327-427-9 kötött
North Atlantic Treaty Organization
Magyarország - katonapolitika - biztonságpolitika - ezredforduló
355.356(100-15)"199/200" *** 355.02(439)"199/200"
[AN 2821334]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

4942 /2009.
   "Hagyományok és új kihívások a menedzsmentben" : 140 éves a vezetés oktatása a debrecéni gazdasági felsőoktatásban : nemzetközi konferencia : Debrecen, 2008. október 2-3. / [szerk.] Dienesné Kovács Erzsébet, Pakurár Miklós ; [rend. a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma]. - Debrecen : Debreceni Campus, [2008]. - 615 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9822-08-5 fűzött
vezetés - szervezés - konferencia-kiadvány
65.012.4 *** 658.1.011.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2820681]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2009.
Klein Sándor (1941-)
   Vezetés- és szervezetpszichológia / Klein Sándor ; Buda Béla [et al. közreműködésével] ; [az illusztrációkat kész. Gyulai Líviusz]. - 5. kiad. - Budapest : Edge 2000, 2009. - 758 p. : ill. ; 24 cm. - (SHL könyvek, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 659-712.
ISBN 978-963-9760-07-3 kötött
vezetéslélektan - szervezetpszichológia - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 65.013(075.8) *** 331.101(075.8)
[AN 2825584]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4944 /2009.
   Aktuelle Entwicklungen des Kammerwesens und der Interessenvertretung in Ungarn und Europa / Miklós Dobák, Jenő Gergely, Winfried Kluth Hrsg. - Budapest ; Halle an der Saale : L'Harmattan, 2009. - 183 p. ; 24 cm
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Martin-Luther-Universität által, 2008. okt. 27-én Budapesten azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-162-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - kamara - konferencia-kiadvány
334.788(439) *** 334.788(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2819459]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2009.
   Bevezetés a piackutatásba / szerk. Veres Zoltán, Hoffmann Márta, Kozák Ákos. - Budapest : Akad. K., 2009. - 511 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 505-508.
ISBN 978-963-05-8292-6 kötött
ISBN 963-05-8292-9
piackutatás
339.13.017 *** 658.8.012.12 *** 659.113.2
[AN 2826015]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2009.
Csáki György (1953-)
A nemzetközi gazdaságtan alapjai (új kiadása)
   A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai / Csáki György. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napvilág, 2008. - 500 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-31-7 fűzött : 3800,- Ft
világgazdaság - nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.9(075.8)
[AN 2824175]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2009.
Fleischer Tamás (1946-)
   A távol-keleti kapcsolatok logisztikája és a Duna lehetséges szerepe / Fleischer Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2008. - 18 p. : ill., térk. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 78.)
Bibliogr.: p. 16-17.
ISBN 978-963-301-508-7 fűzött
Távol-Kelet - Duna - gazdasági kapcsolat - szállítmányozás - vízi szállítás
658.78 *** 656.62(282.243.7) *** 339.5(5-012)
[AN 2821564]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2009.
Geěcʹ, Valerìj Mihajlovič
   The short and medium-term impact of political instability on Ukraine's economy / Valery Heyets. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2008. - 20 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 179.)
ISBN 978-963-301-503-2 * fűzött (hibás ISBN 978-963-301)
Ukrajna - gazdaság - gazdaságpolitika - ezredforduló
338(477)"200" *** 338.2(477)"200"
[AN 2821668]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2009.
George, Susan
The Lugano report (magyar)
   Lugánói tanulmány / Susan George ; [ford. Békefi József] ; [az előszót írta Csath Magdolna]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 266 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-208-4 fűzött : 3200,- Ft
globalizáció - világgazdaság - politika - ezredforduló
339.9 *** 338(100)"199/200" *** 32.001
[AN 2820605]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2009.
Greenspan, Alan (1926-)
The age of turbulence (magyar)
   A zűrzavar kora : kalandozások az új világban / Alan Greenspan ; [ford. J. Füstös Erika] ; [a fordításban közrem. Csahók Mónika]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 649 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 625-628.
ISBN 978-963-9686-47-2 kötött : 6900,- Ft
Greenspan, Alan (1926-)
Egyesült Államok - közgazdász - 20. század - ezredforduló - globalizáció - világgazdaság - gazdaságpolitika - memoár
339.9"199/200" *** 338.2(100)"19/200" *** 330(73)(092)Greenspan,_A.(0:82-94)
[AN 2825990]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2009.
Harmathy Ildikó (1954-)
   Piac / írta Harmathy Ildikó ; képek Káposztás György. - Budapest : NOK K., 2009. - 92 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-6748-7 fűzött
Káptalantóti - Magyarország - háztáji gazdaság - piaci létesítmény
339.175(439-2Káptalantóti) *** 631.115.11(439)
[AN 2821599]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2009.
Hejfec, Boris
   Russian investment abroad : the basic flows and features / Boris Kheyfets. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2008. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 184.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-301-512-4 fűzött
Oroszország - Kelet-Európa - tőkebefektetés - ezredforduló
339.727.24(47)"200" *** 339.727.22(4-11)"200"
[AN 2821102]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2009.
Juhász Csaba (1962-)
   Környezetmenedzsment / [írta Juhász Csaba, Szőllősi Nikolett]. - [Debrecen] : ["Az Észak-alföldi Régióért" Kht.], 2008. - 190 p. : ill. ; 24 cm
Közread. "Az Észak-alföldi Régióért" Kht. - Bibliogr.: p. 182-190.
ISBN 978-963-9874-06-0 fűzött
környezetmenedzsment - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 504.03(075.8)
[AN 2822889]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2009.
Kacsukné Bruckner Lívia
   Bevezetés az üzleti informatikába : az e-korszak üzletembere számára / Kacsukné Bruckner Lívia, Kiss Tamás. - 2. bőv., jelentősen átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2009. - 317 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 297-300.
ISBN 978-963-05-8460-9 kötött
vállalat - információs rendszer
658.1 *** 681.3.004.14 *** 65.012.45
[AN 2825963]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2009.
Kiskovács Miklós
   Amit a környezetvédelmi termékdíjról a gyakorlatban tudni kell / Kiskovács Miklós ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2008. - 96 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9878-05-1 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - csomagolóanyag - környezetvédelem - törvény - útmutató
336.28(439)(094)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 2818543]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2009.
Kőrösi István (1955-)
   Az állam gazdasági szerepvállalásának átalakulása az Európai Unióban / Kőrösi István. - Budapest : MTA VKI, 2008. - 25 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 81.)
Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 978-963-301-517-9 fűzött
Európai Unió - gazdaságpolitika - 21. század - állami szerepvállalás
338.2(4-62)"200"
[AN 2821651]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2009.
   Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon : stratégiai forgatókönyvek, 2008-2020 : Ecostat - Népszava konferencia, 2008. november 27., MTA / [szerk. Zádor Márta, Gáspár Tamás]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 116 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági fejlődés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
338.2(439)"200/202" *** 330.35(439)"200/202" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2820286]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2009.
   Munkaügyi ellenőrzés a gyakorlatban : törvényi előírások, jogok, kötelezettségek, felkészülési segédletek munkáltatóknak / [szerzők Takács György et al.]. - Budapest : Menedzser Praxis, 2008. - Cserelapos mappa (2 köt.) ; 23 cm
Lezárva: 2008. okt. 1. - A leírás a 11. aktualizálás alapján kész.
ISBN 963-229-855-1 fűzetlen
Magyarország - munkajog - munkavédelem - balesetvédelem - jogszabálygyűjtemény
331.94(439)(094) *** 614.8(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 2819402]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2009.
   Parasztok és polgárok : tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára / [szerk. Czoch Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Pozsgai Péter] ; [kiad. a Korall Társadalomtörténeti Egyesület]. - Budapest : Korall Társadalomtört. Egyes., 2008. - 584 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6216-1 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - 18. század - 19. század - 20. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
338(091)(439)"17/19" *** 316.3(439)"17/19" *** 012Tóth_Z.
[AN 2820587]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2009.
Paróczai Péterné
   Példatár, teszt és esettanulmány a pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretekhez : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2009]. - 171 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-626-8 fűzött : 2100,- Ft
vállalkozásismeret - finanszírozás - pénzügy - példatár
658.14(076)
[AN 2825775]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2009.
Sidenko, Volodimir R.
   EU - Ukrainian relations in the light of the new agreement : Ukraine's expectations and realities / Volodymyr Sidenko. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2008. - 20 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 183.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-513-1 fűzött
Európai Unió - Ukrajna - gazdasági kapcsolat
339.5(477) *** 339.923(4-62)
[AN 2821225]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2009.
   Sokféle modernitás : a modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban / szerk. Niedermüller Péter [et al.]. - Budapest : Nyitott Kv. : L'Harmattan, 2008. - 285 p. ; 23 cm. - (Kultúratudományi könyvtár, ISSN 2060-7652)
Bibliogr.: p. 263-285.
ISBN 978-963-236-118-5 fűzött : 2700,- Ft
globalizáció - modernizáció - politika - kultúra
339.9 *** 316.4 *** 32.001 *** 316.7
[AN 2820007]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2009.
   State control, ownership transformation and firm restructuring: the case of Hungary / Ichiro Iwasaki [et al.]. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2008. - 38 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 185.)
Bibliogr.: p. 35-38.
ISBN 978-963-301-514-8 fűzött
Magyarország - privatizáció
338.246.025.88(439)
[AN 2821118]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2009.
Szigetvári Tamás (1972-)
   Az iszlám jelenléte a török gazdaságban / Szigetvári Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2008. - 23 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 79.)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-301-509-4 fűzött
Törökország - gazdaságpolitika - iszlám - ezredforduló
338.2(560)"198/200" *** 297(560)
[AN 2821653]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2009.
Wisniewski Anna
   The Polish perspective on 2008-9 EU budget review / Anna Wisniewski. - Budapest : Inst. for World Economics HAS, 2008. - 18 p. ; 30 cm. - (Working papers / Institute for World Economics Hungarian Academy of Sciences, ISSN 1215-5241 ; 180.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-505-6 fűzött
Lengyelország - államháztartás - költségvetés - ezredforduló
336.12(438)"200" *** 336.61(438)"200"
[AN 2821408]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4966 /2009.
Hegedűs Judit (1975-)
   A gyermekbántalmazásról röviden pedagógusoknak / Hegedűs Judit, Pintyi Zoltán ; [közread. a] Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. - Budapest : Rév8, 2008. - 22 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 18-19.
ISBN 978-963-06-6286-4 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - kiskorúak elleni erőszak - családjog - tanári segédkönyv
364.65-053.2/.6(439)(072) *** 342.7-053.2/.6(439)(072) *** 347.637(439)(072)
[AN 2819522]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2009.
Jósa András Oktató Kórház (Nyíregyháza)
   A Jósa András Oktató Kórház dolgozóinak tudományos munkássága, 1988-2007 : bibliográfia / [... szerk. Kührner Éva] ; [összeáll. ... Fábiánné Bartovics Ibolya, Szentesi Lajos, Tukacs Ilona]. - Nyíregyháza : Jósa A. Okt. Kórház, 2008. - 433 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6386-1 fűzött
Nyíregyháza - kórház - orvostudomány - ezredforduló - bibliográfia
364.444.046.6(439-2Nyíregyháza)"198/200" *** 61 *** 013
[AN 2820129]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4968 /2009.
Campbell, Ross
Kids in danger (magyar)
   Dühöngő ifjak : hogyan szelídíthetjük meg gyermekeink haragját? / Ross Campbell ; [közrem. Carole Sanderson Streeter] ; [ford. Tomka Gáborné]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2009, cop. 1996. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7954-80-1 fűzött
családi nevelés - agresszív magatartás - gyermeklélektan
37.018.1 *** 316.647.3 *** 159.922.7
[AN 2825532]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2009.
Deákné B. Katalin
   Anya, taníts engem! : fejlesztési lehetőségek születéstől iskolakezdésig / Deákné Bancsó Katalin. - [Pápa] : Deák, [2009]. - 215, [3] p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9922-06-8 fűzött : 2900,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés
372.3 *** 37.018.1 *** 37.025
[AN 2821726]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2009.
Falus Iván (1943-)
   A portfólió / Falus Iván, Kimmel Magdolna. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Gondolat : ELTE PPK Neveléstud. Int., 2009. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 1.)
Bibliogr.: p. 161-165. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-120-9 fűzött : 1500,- Ft
iskolai értékelés
371.26
[AN 2825370]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2009.
Kiszter István (1953-)
   Változások a szakképzés és felnőttképzés jogi szabályozásában / Kiszter István. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 64 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 29.)
ISBN 978-963-9736-84-9 fűzött
Magyarország - felnőttoktatás - szakképzés - törvény - útmutató
377(439)(094)(036) *** 374.7(439)(094)(036)
[AN 2820228]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2009.
   Multimédia az oktatásban, 1995-2008 [elektronikus dok.] : konferencia-kiadvány / szerk. Berke József ; [közread. a] NJSZT MMO Szakosztály. - Interaktív multimédia. - [Budapest] : NJSZT MMO Szakoszt., [2009]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader; Windows XP vagy Mac OS X; videólejátszó program
ISBN 978-963-8431-99-8 műanyag tokban
Magyarország - didaktika - multimédia - konferencia - ezredforduló - elektronikus dokumentum
371.3 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439)"199/200"
[AN 2822284]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2009.
Porkolábné Balogh Katalin (1935-2005)
   Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak / Porkolábné Balogh Katalin. - Budapest : ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp., 2005 [!2008]. - 45 p. ; 20 cm. - (Iskolapszichológia, ISSN 0238-2482 ; 4.)
ISBN 978-963-284-016-1 fűzött : 1200,- Ft
képességfejlesztés - tanulási nehézség
37.025 *** 376
[AN 2825959]
MARC

ANSEL
UTF-84974 /2009.
   Sári Gusztáv nyomdokain / [összeáll. a Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete Váradi Istvánné vez.]. - Kaba : Sári Gusztáv Ált. és Alapfokú Művészeti Isk., 2008. - 95 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
Fűzött
Sári Gusztáv (1928-1990)
Kaba (Hajdú-Bihar megye) - Magyarország - pedagógus - 20. század - általános iskola - ünnepség - elektronikus dokumentum
37(439)(092)Sári_G. *** 373.3(439-2Kaba) *** 061.7(439-2Kaba)
[AN 2819542]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2009.
Somhegyi Tamás
   Hallásfejlesztés a'la SomTom : a közös zenélés varázslata. - Budapest : Páros Print Bt., 2008. - 72 p. ; 21 cm
Szerző Somhegyi Tamás
ISBN 978-963-86671-8-2 fűzött
zeneoktatás - zenei hallás - tanári segédkönyv
372.878(072)
[AN 2819424]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2009.
Szabó Sándor, Cs (1979-)
   József köpönyegében : hitoktatás és drámapedagógia / Cs. Szabó Sándor. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2008. - 105, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-963-87233-7-6 fűzött
drámapedagógia - vallásoktatás - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 268(072)
[AN 2818819]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4977 /2009.
Ambrózy Árpád (1955-)
   Nimród csillaga alatt : a vadászíjászat ösvényén / Ambrózy Árpád ; [ill. Seres József]. - Gödöllő : Jakabi Vadászház Bt., 2009. - 170, [13] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6877-4 fűzött
vadászat - íjászat - vadászkaland
799.322.2(0:82-94) *** 799.2(0:82-94)
[AN 2820830]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2009.
Bantin, John
The scuba diving handbook (magyar)
   A búvárkodás kézikönyve : útmutató a biztonságos, mégis izgalmas könnyűbúvárkodáshoz / írta John Bantin. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-023-1 fűzött : 3495,- Ft
búvárkodás
797.215
[AN 2820981]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2009.
Deákné B. Katalin
   Kíváncsiak könyve : intelligencia- és szókincsfejlesztő játékos feladatlapok 6-12 éves korú gyermekek számára / Deákné Bancsó Katalin. - Pápa : Deák, [2009]. - [116] p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9922-09-9 kötött : 3300,- Ft
fejtörő játék - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2821727]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2009.
Faragó Krisztina
   Tündérek és virágok papírzsinórból, -szalagból / Faragó Krisztina. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 92.)
ISBN 978-963-9759-95-4 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2821755]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2009.
Hegyi Iván
   Bomba szamba : ötcsillagos brazil futball / Hegyi Iván. - Budapest : Népszabadság Kv., 2008. - 208 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9709-75-1 kötött : 4990,- Ft
Brazília - labdarúgás - ezredforduló - 20. század - sporttörténet
796.332(81)"195/200"
[AN 2821323]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2009.
Kittenberger Kálmán (1881-1958)
   Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában, 1903-1926 / Kittenberger Kálmán. - Budapest : DNM, 2008. - 517, [3] p., [80] t. : ill. ; 22 cm. - (Magyar vadászok Afrikában, ISSN 1788-7704)
Horthy Jenő előszavával
ISBN 978-963-9369-99-3 kötött : 6100,- Ft
Kelet-Afrika - vadászkaland
799.2(6-11)(0:82-94)
[AN 2818861]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2009.
Klimke, Ingrid
Cavaletti: Dressur und Springen (magyar)
   Cavaletti: díjlovaglás, díjugratás / Ingrid Klimke, Reiner Klimke ; [ford. Agócs Mónika]. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 1999. - 141 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 8.)
ISBN 978-963-286-460-0 kötött
lovassport
798.2
[AN 2825526]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2009.
Nieländer, Peter
Alles über den Zirkus (magyar)
   A cirkusz : kihajtható ablakokkal / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 16.)
Ford. Götz Edina
ISBN 978-963-244-047-7 kötött : 3250,- Ft
cirkusz - gyermekkönyv
791.83(02.053.2)
[AN 2821380]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2009.
Schultze, Werner
Pompon-Amigurumi (magyar)
   Pomponállatok, amigurumik / Werner Schultze ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 91.)
ISBN 978-963-9759-96-1 fűzött : 995,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2821767]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2009.
St. Aubyn, Zoe
The riding handbook (magyar)
   A lovaglás kézikönyve : átfogó útmutató a lovak és pónik lovaglásához / írta Zoe St Aubyn ; [ford. Jámbor Noémi]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-040-8 fűzött : 3495,- Ft
lovaglás - ló
798.2 *** 636.1
[AN 2820985]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2009.
Wöllzenmüller, Franz (1944-)
Richtig Laufen (magyar)
   Futólépésben a maratonig / Franz Wöllzenmüller ; [ford. Voleszák Gábor]. - Budapest : Cser K., 2009. - 135 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-053-5 fűzött : 2995,- Ft
futás - edzés
796.422
[AN 2821865]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4988 /2009.
Bajkay Éva, R. (1943-)
   Zichy Mihály / Bajkay Éva. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 5.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5927-8 kötött : 1490,- Ft
Zichy Mihály (1827-1906)
Magyarország - festőművész - 19. század - századforduló
75(439)(092)Zichy_M.
[AN 2825997]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2009.
Bakó Zsuzsanna (1946-)
   Paál László / Bakó Zsuzsanna. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 4.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-09-5926-1 kötött : 1490,- Ft
Paál László (1846-1879)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Paál_L.
[AN 2826005]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2009.
Capa, Robert (1913-1954)
Slightly out of focus (magyar)
   Kissé elmosódva : [emlékeim a háborúból] / Robert Capa ; Cornell Capa előszavával ; [ford. Sárközy Elga]. - 2. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2009. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243.
ISBN 978-963-530-844-6 fűzött : 2900,- Ft
Capa, Robert (1913-1954)
Egyesült Államok - fényképész - fotóriporter - külföldön élő magyar személyiség - második világháború - amerikai angol irodalom - memoár
77.04(=945.11)(73)(092)Capa,_R.(0:82-94) *** 77.044 *** 355.48(100)"1939/1945"(084.12) *** 820-94(73)(=945.11)
[AN 2822009]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2009.
Gál-Szende Gabriella
   Magyar művészet külföldi magángyűjteményekben : válogatás jelentős művészeti gyűjteményekből / [szerzők Gál-Szende Gabriella, Oltai Kata, Somhegyi Zoltán]. - Budapest : EDGE Communications, 2008. - 61 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6335-9 fűzött
Magyarország - műgyűjtés - magángyűjtemény - képzőművészet
73/76(439) *** 7.074(100)(092)
[AN 2818762]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2009.
   Homokkomárom / [összeáll. Kereszty Ágnes, Sziráki Erzsébet Mária] ; [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9801-03-5 fűzött
Homokkomárom - templom
726.54(439-2Homokkomárom)
[AN 2819306]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2009.
Kaszta Móni
   31 gondolat egy hónap minden napjára / fényképezte és [szerk.] Kaszta Móni. - Budapest : Arkas Design : Vince K., 2009. - [72] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9731-76-9 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény - művészkönyv
77.04(439)(092)Kaszta_M. *** 82-84=945.11
[AN 2819710]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2009.
   Kernstoktól a kortársakig : válogatás a Práger László gyűjteményből : Veszprém, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény, Művészetek Háza / kurátor Tarczy István. - Veszprém : Műv. Háza, 2009. - [26] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást 2009. febr. 28-tól 2009. ápr. 30-ig tartották. - Magyar és angol nyelven
Fűzött
Magyarország - festészet - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
75(439) *** 069.017(439)Práger *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2820195]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2009.
Lemoine, Bertrand (1951-)
Prouesses du XXe siècle (magyar)
   Modern kori építészeti csodák / Bertrand Lemoine ; [ford. Burján Monika]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - [62] p. : ill., színes ; 21x27 cm. - (Történelmünk az égből nézve)
Kihajtható lapokkal
ISBN 978-963-244-038-5 kötött : 7950,- Ft
építészet - fényképalbum
72(100)(084.12)
[AN 2821242]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2009.
Marrucchi, Giulia
Il gotico (magyar)
   Gótikus művészet / Giulia Marrucchi, Elena Nesti, Cristina Sirigatti ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, cop. 2008. - 431 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 7.)
ISBN 978-963-13-5775-2 kötött : 7000,- Ft
gótika - művészettörténet
7.033.5(4)
[AN 2819615]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2009.
Miskei Antal (1967-)
   A ráckevei szerb ortodox templom / Miskei Antal. - Ráckeve : Sophia Nostra, 2008. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 137-143. - Összefoglalás magyar, német, szerb és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6062-4 kötött
Ráckeve - templom - ortodox egyház
726.54(439-2Ráckeve) *** 281.9
[AN 2818866]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2009.
Molnos Péter
   Derkovits : szemben a világgal / Molnos Péter ; [kiad. a ... Kieselbach Galéria és Aukciósház Kft.]. - Budapest : Népszabadság Kv. : Kieselbach, 2008. - 228 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 228. - Műjegyz.: p. 221-228.
ISBN 978-963-9709-76-8 kötött : 9900,- Ft
Derkovits Gyula (1894-1934)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
75(439)(092)Derkovits_Gy. *** 76(439)(092)Derkovits_Gy.
[AN 2818892]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2009.
Papp Júlia
   A Rumy-serleg története / Papp Júlia. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 199 p., [36] t. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött : 3900,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-166-7)
Szilézia - ötvösség - kehely - 16. század
739(431.4)"15"
[AN 2818854]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2009.
Princi, Eliana
Il Novecento (magyar)
   Az expresszionizmustól a szürrealizmusig / Eliana Princi ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 406 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 14.)
Bibliogr.: p. 403-406.
ISBN 978-963-13-5784-4 kötött : 7000,- Ft
művészettörténet - modern művészet - festészet - 20. század
75(100)"19" *** 7(100)"19"
[AN 2819910]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2009.
Stierlin, Henri (1928-)
Citadelles & forteresses (magyar)
   Erődök, várak és citadellák / Henri Stierlin ; [ford. Burján Monika]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - [62] p. : ill., színes ; 21x27 cm. - (Történelmünk az égből nézve)
Kihajtható lapokkal
ISBN 978-963-244-037-8 kötött : 7950,- Ft (hibás ISBN 978-963-244-036-1)
erőd - vár - fényképalbum
725.182(100)(084.12) *** 725.183(100)(084.12) *** 728.81(100)(084.12)
[AN 2821247]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2009.
   A szórabírt műtárgy [elektronikus dok.] : új szerzemények, új eredmények az 50 éves Magyar Nemzeti Galériában = Artworks made to speak : new acquisitions and new results in the 50-year-old Hungarian National Gallery / szerk. Buzási Enikő [et al.]. - Szöveg és képek. - Budapest : MNG, 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows
ISBN 978-963-7432-98-9
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - műelemzés - elektronikus dokumentum
73/76(439)
[AN 2822298]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5003 /2009.
Brown, James (1933-2006)
James Brown, the godfather of soul (magyar)
   James Brown, a soul keresztapja / James Brown és Bruce Tucker ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 372 p. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 29.)
ISBN 978-963-266-089-9 kötött : 4500,- Ft
Brown, James (1933-2006)
Egyesült Államok - zenész - soul - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Brown,_J.(0:82-94)
[AN 2820779]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5004 /2009.
   Az ember : vallomások Sinkovits Imréről / szerk. Spangel Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Tinta, 2008. - 229 p. : ill. ; 23x25 cm
ISBN 978-963-7094-97-2 kötött : 2940,- Ft
Sinkovits Imre (1928-2001)
Magyarország - színész - 20. század - memoár
792.028(439)(092)Sinkovits_I.(0:82-94)
[AN 2825705]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2009.
Starobinski, Jean (1920-)
Les enchanteresses (magyar)
   A varázslónők / Jean Starobinski ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Európa, 2009. - 467 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8702-4 kötött : 4200,- Ft
Európa - opera - eszmetörténet - esszé
792.54(0:82-4) *** 930.85(4)
[AN 2820841]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5006 /2009.
Anglais (magyar)
   Angol útiszótár / [ford. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Angol szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-5991-9 fűzött : 1590,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2826049]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2009.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Magyar szólások, közmondások értelmező és fogalomköri szótára / Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 989 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 16.)
ISBN 978-963-9902-04-6 kötött : 6990,- Ft
magyar nyelv - frazeológiai gyűjtemény
809.451.1-318
[AN 2820500]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2009.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai magyar - spanyol szótár = Diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Szijj Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2009. - 747 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - spanyol szótár = diccionario húngaro - español
ISBN 978-963-05-8704-4 kötött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 2826067]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2009.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Budapest : Akad. K., 2009. - 800 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro
ISBN 978-963-05-8705-1 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2826059]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2009.
French (magyar)
   Francia útiszótár / [ford. Tittel Kinga]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Francia szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-5990-2 fűzött : 1590,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=40
[AN 2826036]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2009.
Gáspár Irma
   Kurz und gut : anekdoták, érdekességek a német kultúrkörből / Gáspár Irma ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2002. - 115 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-19-2389-6 fűzött
német irodalom - német nyelv - anekdota - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 830-36
[AN 2824177]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2009.
German phrase book (magyar)
   Német útiszótár / [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Német szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-5989-6 fűzött : 1590,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 2826029]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2009.
Hajdu Endre
   Szómúzeum : ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek, címek tára / Hajdu Endre. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 127 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 5.)
ISBN 978-963-9902-07-7 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - archaizmus - művelődéstörténet - frazeológiai gyűjtemény
809.451.1-318 *** 809.451.1-316.2 *** 930.85(439)
[AN 2821251]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2009.
Horváth Faller, Eija
   Mejor lo hablamos... 2 : material didáctico de ELE para la preparación del examen oral de bachillerato / Eija Horváth Faller, María Jesús Martínez Domínguez, María Asunción Requena Andréu ; [publ. Embajada de España en Hungaría Agregaduría de Educación]. - Budapest : Embajada de España en Hungaría Agregaduría de Educación, 2008. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-88023-1-6 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=00
[AN 2821101]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2009.
Lónay Gyula
   A magyar nyelv misztériuma / Lónay Gyula ; [közread. a] Babylon Ősnyelv Akadémia Alapítvány. - [Budapest] : Babylon Ősnyelv Akad. Alapítvány, 2008-. - 25 cm
magyar nyelv
809.451.1-54(089.3)
[AN 2819820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A hét hangra épülő ősnyelv. - 2008. - 206 p.
ISBN 978-963-06-5646-7 fűzött : 3750,- Ft
magyar nyelv
809.451.1(089.3)
[AN 2819861] MARC

ANSEL
UTF-85016 /2009.
Molnár Judit
   Gazdasági szóbeli feladatok : 420 kérdés és válasz középfokon / Molnár Judit, Pintér Márta, Polakovits Sarolta. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 131 p. ; 19 cm. - (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
Bibliogr.: p. 130-131.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-05-8046-5)
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2825800]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2009.
Németh Erzsébet (1946-)
   Pronto economia : tematikus vizsgafelkészítő- és gyakorlókönyv az olasz középfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgára : [középfok, közös európai referenciakeret szerint B2] / Németh Erzsébet. - Budapest : Aula, 2008. - 219 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-53-6 fűzött
olasz nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - nyelvkönyv
805.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2818637]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2009.
Pátrovics Péter (1969-)
   Német nyelvkönyv kezdőknek : Deutsch Grundstufe / Pátrovics Péter. - [Budapest] : Anno, 2008. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-546-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2821071]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2009.
Rimaszombati Károly
   Angol nyelvtan / [szerző Rimaszombati Károly]. - Szeged : Maxim, 2009. - 214 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-22-6 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2825498]
MARC

ANSEL
UTF-85020 /2009.
Tóth Valéria
   Településnevek változástipológiája / Tóth Valéria. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2008. - 285 p. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 14.)
Bibliogr.: p. 245-255. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-181-8 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - földrajzi név - település
809.451.1-311.11(439)
[AN 2820494]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2009.
   Zoltán András. - Budapest : ZSKF, 2009. - 54, [6] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 87.)
Prygodzìč, Mìkalaj Rygoravìč belorusz nyelvű méltatásával. - Bibliogr.: p. 16-48.
ISBN 978-963-9559-41-7 fűzött
Zoltán András (1949-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - személyi bibliográfia - önéletrajz
80.001(439)(092)Zoltán_A.(0:82-94) *** 012Zoltán_A.
[AN 2819657]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5022 /2009.
Halmai Tamás (1975-)
   Versnyelvtanok : elemző esszék kortárs versekről / Halmai Tamás. - Budapest : Vigilia, 2008. - 160, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-01-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés - vers
894.511(091)-14"19" *** 82.01
[AN 2820188]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2009.
Hamar Péter (1943-)
   Ködösítés nélkül / Hamar Péter. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-166-7 fűzött : 2200,- Ft
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Magyarország - Tiszacsécse - író - 19. század - 20. század - helyismeret
894.511(092)Móricz_Zs. *** 908.439-2Tiszacsécse
[AN 2818341]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2009.
Hegedűs Károlyné
   A leányfalui Móricz ház és lakói / Hegedűs Károlyné ; [kiad. a Pest Megyei Könyvtár]. - Leányfalu ; Szentendre : Pest M. Kvt., 2009. - 70 p., [16] t. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-7521-77-5 fűzött
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Leányfalu - Magyarország - író - 19. század - 20. század - emlékmúzeum
894.511(092)Móricz_Zs. *** 069(439-2Leányfalu)
[AN 2820673]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2009.
   A magyar reneszánsz stylus / szerk. Balázs Géza. - Budapest : Inter : M. Szemiotikai Társ. : Prae.hu, 2008. - 148 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88205-0-1 fűzött
művelődéstörténet - magyar irodalom története - reneszánsz - szemiotika
894.511(091)"14/15" *** 930.85(439)"14/16" *** 165.212 *** 82.07
[AN 2819504]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2009.
   Változatok a gyermeklírára II / szerk. Bálint Péter, Bódis Zoltán. - [Debrecen] : Didakt, 2009. - 192 p. ; 24 cm. - (Irodalom és hagyomány, ISSN 1786-0504)
A 2006. októberében a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolai Kar Irodalmi, Kommunikációs és Kulturális Antropológia Tanszéke által rendezett konferencia előadásai
ISBN 978-963-87800-3-4 fűzött : 2220,- Ft
magyar irodalom története - gyermekirodalom - gyermekvers - műelemzés - konferencia-kiadvány
894.511(091)-14 *** 894.511(091)-93 *** 061.3(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 2820632]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5027 /2009.
Abbott, Jeff (1963-)
Fear (magyar)
   Sokk / Jeff Abbott ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-232-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2819796]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2009.
Adamson, Joy (1910-1980)
   Elza és kölykei : szabadon élnek / Joy Adamson ; [ford. Tóth Aladárné]. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 298, [4] p., [8] t. ; 21 cm
A ford. a "Living free" és a "Forever free" c. művek alapján kész.
ISBN 978-963-9708-42-6 kötött : 2999,- Ft
oroszlán - angol irodalom - memoár
820-94=945.11 *** 599.742.7
[AN 2825637]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2009.
Baldacci, David (1960-)
Simple genius (magyar)
   Agytröszt / David Baldacci ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : Európa, 2009. - 511 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8688-1 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2820794]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2009.
Bevarly, Elizabeth
Indecent suggestion (magyar)
   Csókfüggők / Elizabeth Bevarly ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 233.)
ISBN 978-963-537-962-0 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2820510]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2009.
Boulle, Pierre (1912-1994)
Le pont de la rivière Kwai (magyar)
   Híd a Kwai folyón / Pierre Boulle ; [ford. Rubin Péter]. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-077-3 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2824190]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2009.
Brann, Christian
The life and adventures of Charlie the mouse (magyar)
   Charlie egér küzdelmes élete / Christian Brann ; rajz. Maggie Downer ; [ford. Bán Lilla]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 125 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-684-498-1 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2821712]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2009.
Brezina, Thomas (1963-)
Traumrolle mit Traumprinz (magyar)
   Álomszerep - álomherceggel / Thomas Brezina ; Rolf Bunse rajz. ; [ford. Sütő Gyöngyi]. - Pápa : Deák, [2009]. - 125 p. : ill. ; 21 cm + 9 mell. - (Pssszt! A mi titkunk ; 21.)
ISBN 978-963-9420-97-7 kötött : 1750,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2820650]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2009.
Bunker, Edward (1933-2005)
No beast so fierce (magyar)
   A vadállatban is van szánalom / Edward Bunker ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 372 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-091-2 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2820761]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2009.
Cabot, Meg (1967-)
Queen of babble in the big city (magyar)
   Locsifecsi királynő New Yorkban / Meg Cabot ; [ford. Varsányi Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2009. - 355 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-677-1 fűzött : 2200,- (hibás ISBN 963-539-677-1)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2820871]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2009.
Chandler, Raymond (1888-1959)
The high window (magyar)
   Az emeleti ablak / Raymond Chandler ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2009. - 299 p. ; 19 cm
Megj. "A magas ablak" címmel is
ISBN 978-963-07-8707-9 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2820806]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 24. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2825697]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
O demônio e a srta Prym (magyar)
   Az ördög és Prym kisasszony / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 16. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2002. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-86-1 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2825696]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 19. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2490,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2825698]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2009.
Conroy, Pat (1945-)
The prince of tides (magyar)
   Hullámok hercege / Pat Conroy ; [ford. Süle Gábor, Vadász Gyula]. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 444 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-083-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2825625]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2009.
Cornwell, Bernard (1944-)
Sharpe's company (magyar)
   Sharpe százada : Richard Sharpe és Badajoz ostroma, 1812. január - április / Bernard Cornwell ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 309 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-128-5 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2820657]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2009.
DiCamillo, Kate
The tale of despereaux (magyar)
   Cincin lovag legendája : egy kisegér, egy hercegnő, egy kis leves és egy orsó vörös cérna története / Kate DiCamillo, Timothy Basil Ering ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 271, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-45-5 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2825265]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2009.
Dickens, Charles (1812-1870)
A tale of two cities (magyar)
   Két város regénye / Charles Dickens ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2009. - 397 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8709-3 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2820857]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2009.
Dodd, Christina
Trouble in high heels (magyar)
   A baj magassarkúban érkezik / Christina Dodd ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-850-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2821192]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2009.
Donnelly, Jennifer (1963-)
Winter rose (magyar)
   Téli rózsa / Jennifer Donnelly ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : JLX, cop. 2009. - 463 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-305-283-9 kötött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2821160]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2009.
Flynn, Christine
Hot August nights (magyar)
   Közjáték / Christine Flynn ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 185.)
ISBN 978-963-537-523-9 fűzött : 399,- Ft : 81,50 SKK : 175 RSD : 8,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2820524]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2009.
Foreman, Amanda
Georgiana (magyar)
   A hercegnő / Amanda Foreman ; [ford. Réti András]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 511 p. ; 20 cm
BIbliogr.: p. 504-511.
ISBN 978-963-9910-18-8 fűzött
Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish, Duchess of (1757-1806)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2820592]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2009.
Gallo, Max (1932-)
Mathilde (magyar)
   Mathilde / Max Gallo ; [ford. Berényi Pál]. - Budapest : General Press, [2009]. - 396 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-128-0 kötött : 3300,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 2819408]
MARC

ANSEL
UTF-85049 /2009.
Gordon, Lucy
The Italian's wife by sunset (magyar)
   Pompeji szerelmesek / Lucy Gordon ; [... ford. Horváth Sára]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 423.)
ISBN 978-963-537-963-7 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2820288]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2009.
Grogan, John (1957-)
Marley & me (magyar)
   Marley meg én : a kutya az ember legjobb gazdája / John Grogan ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 262, [2] p. ; 21 cm
Megj. "Marley & mi : élni és szeretni a világ legrosszabb kutyájával" címmel is
ISBN 978-963-245-158-9 kötött : 2999,-Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2821669]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2009.
Hart, Jessica
Barefoot bride (magyar)
   Három nem, egy igen / Jessica Hart ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 424.)
ISBN 978-963-537-964-4 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2820296]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2009.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Die Elixiere des Teufels (magyar)
   Az ördög bájitala : Medardus barát, kapucinus szerzetes hátrahagyott feljegyzései / közread. a Fantáziadarabok Callot modorában szerzője ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2008. - 394 p. ; 20 cm. - (E. T. A. Hoffmann válogatott művei ; 4.)
ISBN 978-963-266-078-3 kötött : 4300,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2822106]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2009.
Holt, Victoria (1906-1993)
Royal road to Fotheringay (magyar)
   Út a vesztőhelyre / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2009. - 380 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-348-3 kötött : 2499,- Ft
Mária (Skócia: királynő) (1542-1587)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2819544]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2009.
Hugo, Victor (1802-1885)
Les misérables (magyar) (röv., átd. kiadása)
   A nyomorultak / Victor Hugo ; [... újramesélte Nógrádi Gergely] ; [ill. Tasnádi József]. - Budapest : Petepite, 2009. - 177 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok újramesélve, ISSN 2060-2413)
ISBN 978-963-9503-41-0 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - átdolgozás - regény
840-31.04=945.11
[AN 2820678]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2009.
Jones, Sherry
The jewel of Medina (magyar)
   Aisha, a Próféta szerelme / Sherry Jones ; [ford. Jordán Tamara]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-71-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2825912]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2009.
King, Stephen (1947-)
Black house (magyar)
   A fekete ház / Stephen King, Peter Straub ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2009. - 812, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8781-9 kötött : 3600,- Ft
ISBN 978-963-07-8780-2 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2822064]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2009.
King, Stephen (1947-)
Duma Key (magyar)
   Duma Key / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 2008. - 719, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8783-3 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2822081]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2009.
Laurens, Stephanie
Captain Jack's woman (magyar)
   Jack kapitány szeretője / Stephanie Laurens ; [ford. Kovalcsikné Chován Hedvig]. - Budapest : Victoria, cop. 2009. - 397 p. ; 20 cm
keretcím: A Bástya Klub történetei
ISBN 978-963-9803-29-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2820959]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2009.
Lewis, Ted (1940-1982)
Get Carter (magyar)
   Öld meg Cartert! / Ted Lewis ; [ford. Varró Attila]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 229 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-090-5 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2820770]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2009.
Macomber, Debbie
Susannah's garden (magyar)
   Susannah kertje / Debbie Macomber ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 367 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-922-4 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2819619]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2009.
Martin, George R. R.
A clash of kings (magyar)
   Királyok csatája : A tűz és jég dala ciklus második kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 975 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-831-6 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2824152]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2009.
Martin, George R. R.
A game of thrones (magyar)
   Trónok harca : A tűz és jég dala ciklus első kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 889, [6] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-778-4 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2822901]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2009.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
The painted veil (magyar)
   A színes fátyol / William Somerset Maugham ; [ford. Schmidt József]. - Budapest : Fiesta, [2008], cop. 2001. - 207 p. ; 18 cm
ISBN 963-9258-43-1 * fűzött (hibás ISBN 963-9258-07-5) (hibás ISBN 963-9258-43-3)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2825974]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2009.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
Six stories written in the first person singular (magyar)
   Első személyben : elbeszélések / William Somerset Maugham ; [ford. Németh Andor, Vasvári Tibor]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 247, [2] p. ; 20 cm
Tart.: ErényÞ; Idegen vonásÞ; Az ihlet pillanataÞ; Gyarlók vagyunkÞ; Kerek egy tucatÞ; Jane ; Virtue ; The alien corn ; The creative impulse ; The human element ; The round dozen ; Jane
ISBN 978-963-346-847-0 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2825543]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2009.
Merle, Robert (1908-2004)
Malevil (magyar)
   Malevil / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2009. - 730 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8598-3 kötött : 3000,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2822899]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2009.
Meyer, Stephenie (1973-)
Twilight (magyar)
   Twilight : alkonyat / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2008. - 501, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9708-95-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2822029]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2009.
Meyer, Stephenie (1973-)
Twilight (magyar)
   Twilight : alkonyat / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - 501, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-245-152-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-9708-95-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2822037]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2009.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Rainbow Valley (magyar)
   Anne és a Szivárvány-völgy / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-043-8 kötött : 2499,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2825633]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2009.
Monzó, Quim (1952-)
El perquè de tot plegat (magyar)
   Minden dolgok miértje / Quim Monzó ; ford. Pávai Patak Márta. - Leányfalu : Patak Kv., 2009. - 105, [2] p. ; 20 cm. - (Spanyol elbeszélők, ISSN 1787-8853)
ISBN 978-963-87237-4-1 fűzött
spanyol irodalom - elbeszélés
860-32=945.11
[AN 2821221]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2009.
Nance, John J.
Medusa's child (magyar)
   A halott zseni bosszúja / John J. Nance ; [ford. Simóné Avarosy Éva]. - Budapest : General Press, [2009]. - 381 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-140-2 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2824182]
MARC

ANSEL
UTF-85071 /2009.
Oldfield, Jenny (1949-)
Horses of Half Moon Ranch (magyar)
   Félhold farm / Jenny Oldfield. - Pécs : Alexandra, 2007-. - ill. ; 20 cm
Ill. Hunt, Paul. - Ford. Merényi Adrienn
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Lucky, a szerencse fia. - 2008. - 141 p.
ISBN 978-963-370-925-2 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2821212] MARC

ANSEL
UTF-85072 /2009.
   Ősi fenyő : [japán haikuk] / vál. és ford. Vihar Judit. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2008. - 47 p. : ill. ; 16 cm. - (Japán cédrus, ISSN 2060-2383 ; 2.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-263-016-8 fűzött : 1490,- Ft
japán irodalom - haiku
895.6-14=945.11
[AN 2819622]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2009.
Picoult, Jodi (1966-)
Change of heart (magyar)
   Szívtől szívig / Jodi Picoult ; [ford. Hussami Péter]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 441, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-39-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2825917]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2009.
Pullman, Philip (1946-)
The tiger in the well (magyar)
   Tigris a kútban / Philip Pullman. - 2. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009, cop. 2002. - 452, [3] p. ; 20 cm
Ford. Jász István
ISBN 978-963-370-881-1 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2822053]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2009.
Quick, Amanda
Wicked widow (magyar)
   A Gonosz Özvegy / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2009. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-199-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2822060]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2009.
Reichl, Ruth
Garlic and sapphires (magyar)
   Egy álruhás étteremkritikus titkos élete / Ruth Reichl ; [ford. Dezsényi Katalin]. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2009. - 367 p. ; 21 cm. - (Stahl könyvtára, ISSN 1786-4992)
ISBN 978-963-87663-8-0 fűzöt : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2821128]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2009.
Rice, Luanne
Light of the moon (magyar)
   Holdsugár / Luanne Rice ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : JLX, cop. 2009. - 425 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-305-287-7 kötött : 3550,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2821180]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2009.
Sanderson, Gill
A full recovery (magyar)
   Teljes felépülés / Gill Sanderson ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Tóvidék / Abigail Gordon ; [... ford. Fürst Anna]. Foltozott szív / Sarah Morgan ; [... ford. Kiss Márk]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 21.)
Egys. cím: A full recovery. The nurse's challenge. The Italian doctor's wife
ISBN 978-963-537-961-3 fűzött : 1050,- Ft : 6,19 EUR : 186,42 SKK : 21,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2820803]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2009.
Sansom, C. J. (1952-)
Dark fire (magyar)
   Sötét tűz / C. J. Sansom ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2008. - 444 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-33-5 fűzött : 2880,- Ft : 11,50 EUR
angol irodalom - történelmi regény - bűnügyi regény
820-311.6=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 2819769]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2009.
Schlink, Bernhard (1944-)
Der Vorleser (magyar)
   A felolvasó / Bernhard Schlink ; [ford. Rátkai Ferenc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-231-7 kötött : 2999,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2825966]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2009.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet, dán királyfi / William Shakespeare ; ford. Arany János. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - 135 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-423-3 fűzött
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2822853]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2009.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2004-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2517979]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Az árnyak ura. - 2009. - 214 p. - (Vámpír könyvek ; 11.)
ISBN 978-963-11-8612-3 kötött : 2390,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2824161] MARC

ANSEL
UTF-85083 /2009.
Sidhwa, Bapsi (1938-)
Water (magyar)
   Víz / Bapsi Sidhwa ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2009. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8700-0 fűzött : 2000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2820778]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2009.
Simenon, Georges (1903-1989)
Le charretier de la "Providence" (magyar)
   Maigret és a Dél Keresztje / Georges Simenon ; ford. Ertl István. - Budapest : Park, cop. 2009. - 150, [3] p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 978-963-530-845-3 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2821130]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2009.
Simenon, Georges (1903-1989)
Mon ami Maigret (magyar)
   Maigret és a varázslatos sziget / Georges Simenon ; ford. Mihancsik Zsófia. - Budapest : Park, cop. 2009. - 178, [3] p. ; 18 cm. - (Maigret)
ISBN 978-963-530-835-4 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 2821147]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2009.
Simon, Francesca
Don't be horrid, Henry! (magyar)
   Ne légy rosszcsont, Peti! / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Kukucska Zsófia]. - Budapest : Animus, 2009. - 58 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-18-2 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2821831]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2009.
Simon, Francesca
Horrid Henry and the abominable snowman (magyar)
   Rosszcsont Peti és a vérfagyasztó hóember / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-26-7 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2821844]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2009.
Steel, Danielle (1947-)
Rogue (magyar)
   Az igazi / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2009. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-198-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2820596]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2009.
Stendhal (1783-1842)
Le rouge et le noir (magyar)
   Vörös és fekete : krónika 1830-ból / Stendhal ; [ford. Illés Endre]. - Budapest : Európa, 2009. - 604 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8691-1 v.
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2824157]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2009.
Szabó Balázs (1943-)
Knock in the night (magyar)
   Csengőfrász / Szabó Balázs ; [ford. Zsuppán Fabiola]. - Szentendre : Geobook, 2008. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87835-5-4 fűzött : 2400,- Ft
Szabó Balázs (1943-)
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 2818459]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2009.
   Testvéreink, az állatok : a világ legjobb állattörténetei / [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2009. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-28-1 fűzött : 2290,- Ft
világirodalom - állat - elbeszélés - vers
82-32=945.11 *** 82-14=945.11 *** 59(0:82-14) *** 59(0:82-32)
[AN 2818409]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2009.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The three just men (magyar)
   A gyilkos fekete mamba : [a három igaz ember] / Edgar Wallace. - Budapest : K.u.K. K., [2009]. - 322 p. ; 19 cm
Ford. Zigány Árpád. - Megj. "A három igaz ember" címmel is
ISBN 978-963-9887-12-1 fűzött : 1700,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2821980]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2009.
Werfel, Franz (1890-1945)
Das Lied von Bernadette (magyar)
   Bernadette / Franz Werfel. - Utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 491 p. ; 21 cm
Ford. Wiesner Juliska
ISBN 978-963-361-992-6 kötött : 2600,- Ft
Soubirous, Bernadette (1844-1879)
osztrák irodalom - vallásos irodalom - regény
830-31(436)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 2825764]
MARC

ANSEL
UTF-85094 /2009.
Wharton, Edith (1862-1937)
Summer (magyar)
   A szerelem nyara / Edith Wharton ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-047-8 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2820634]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2009.
Whiting, Charles (1926-2007)
SS Panzer battalion (magyar)
   SS páncélosezred / Leo Kessler ; [... ford. Német[!Németh] Zoltán és Varga István]. - Budapest : Duna International Kvk., [2008]. - 193 p. ; 23 cm. - (A háború kutyái sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-9919-03-7 kötött : 2995,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2820918]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2009.
Yates, Richard
Revolutionary road (magyar)
   A szabadság útjai / Richard Yates ; [ford. Karáth Tamás]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-19-5 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2820589]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5097 /2009.
Bánlaki Viktor (1946-)
   Nathalie : [romantikus regény] / Theodora Green. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 246 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-7435-51-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2821269]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2009.
Barócsi Tibor
   Dicsőség az ősöknek : az Attila unokák : regény / Barócsi Tibor. - [Hévíz] : Magánkiad., [2009]. - 250 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6395-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2818327]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2009.
Bartos Aranka
   Tűzmadár : haikuk / Bartos Aranka ; [... graf. Bartos Endre ...]. - Baja : Bartos A., 2008. - 187, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6230-7 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 2820610]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2009.
Báthori Csaba (1956-)
   Csapások és csodák / [vers] Báthori Csaba ; [képek] Jacques Receveur. - Budapest : Napkút K., 2008. - 125, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-263-008-3 fűzött : 1490,- Ft
Franciaország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - vers
894.511-14 *** 75(44)(092)Receveur,_J.
[AN 2818345]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2009.
Benedek Elek (1859-1929)
   Szélike királykisasszony / Benedek Elek ; [... rajz. Kozma Mihály]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 96 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9901-70-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2820669]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2009.
Benkő László (1952-)
   Szélkeringő / Isabel Oliveira. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 258 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-7435-65-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2821298]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2009.
Berkes Péter (1931-)
A bánya réme (új kiadása)
   Az öreg bánya titka / Berkes Péter ; [ill. Szőnyi Gyula]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008, cop. 1970. - 209 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-29-5 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2825574]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2009.
Bernáth János
   Hanga, a tündér / Bernát János ; [ill. Rolek Gábor]. - [Budapest] : Ababook, [2009]. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86764-4-2 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2818396]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2009.
Bodnár Edit (1965-)
   Csillagfény : [verses életkönyv] / Bodnár Edit. - [Budapest] : Ababook, [2008]. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 200
ISBN 978-963-86796-0-4 kötött : 2488,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2818434]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2009.
Bolla, Tom (1971-)
   Desperatus / Tom Bolla. - Sopron : Novum, 2009-. - 22 cm
ISBN 978-963-9842-85-4
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2820989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2009. - 436 p.
ISBN 978-963-9842-86-1 fűzött : 4490,- Ft
[AN 2820999] MARC

ANSEL
UTF-85107 /2009.
Bruckner, Sheila
   Johnny Walker naplója / Sheila Bruckner. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 234 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-259-043-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2821555]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2009.
Chox, D. W.
   Gepárdfióka : regény / D. W. Chox. - [Üllés] : DB Kv., 2008. - 3 db ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4867-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2822135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 413 p.
ISBN 978-963-06-4868-4
[AN 2822137] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 441 p.
ISBN 978-963-06-4869-1
[AN 2822138] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 455 p.
ISBN 978-963-06-4870-7
[AN 2822139] MARC

ANSEL
UTF-85109 /2009.
Csatáné Bartha Irénke (1941-)
   Otthonízű szavak : versek / Csatáné Bartha Irénke. - Miskolc : Bíbor K., 2008. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-78-7 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2820695]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2009.
Csontos Márta
   Csillagparázs / Csontos Márta. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 93, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-14-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2818810]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2009.
Csordás Ica
   Gyűjtöttem neked titokköveket / Csordás Ica ; [kiad. a Fény Felé Alapítvány]. - Debrecen : Fény Felé Alapítvány, 2009. - [96] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-06-6735-7 fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9922-08-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2818888]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2009.
   Életjelek tollal és ecsettel : antológia / [szerk. ... Kulimár János]. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2009. - 155 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6566-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 2818964]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2009.
Erdei Virág (1969-)
   Ártatlanságom bűnei / Pamela Taylor. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 229 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-9266-70-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2821318]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2009.
Erdélyi Margit
   Börtönbe zárt szerelem / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 254 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-81-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2822828]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2009.
Erdélyi Margit
   Édes gyötrelem / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 231 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-259-009-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2822803]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2009.
Erdélyi Margit
   Indián nyár : [romantikus regény] / Maggie O'Brian. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 231 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-9720-49-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2821286]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2009.
Erdélyi Margit
   A múlt árnyai / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 236 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-83-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2822709]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2009.
Erdélyi Margit
   A pénz bűvöletében / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 246 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-259-010-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2822797]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2009.
Erdélyi Margit
   Repülj velem! / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 227 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-87-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2822833]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2009.
Erdélyi Margit
   Valóra vált álmok / Margaret Moore. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 236 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-9720-80-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2822712]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2009.
Farkasné S. Piroska
   Tükör előtt állok, kezemben két szál pipaccsal / Farkasné S. Piroska. - Siófok : By Line Kft., 2009. - 147 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6760-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2821093]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2009.
Fehérvári Géza (1926-)
   Három nemzet szolgálatában : [visszaemlékezések] / Fehérvári Géza. - Budapest : Kairosz, cop. 2008. - 484 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-098-1 kötött : 4500,- Ft
Fehérvári Géza (1926-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2818792]
MARC

ANSEL
UTF-85123 /2009.
Fekete István (1900-1970)
   Vadászok / Fekete István ; [az összeállításban közrem. Horváth József] ; [utószó Sánta Gábor]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 207 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-037-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vadászkaland
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 2820645]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2009.
Fekete István (1900-1970)
   Zsellérek / Fekete István ; [utószó Sánta Gábor]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 265, [2] p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-267-038-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2821973]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2009.
Fekete János
   A szószék távlata : válogatott versek / Fekete János ; [közread. a Monor Helytörténeti Kör Közművelődési Egyesület]. - Monor : Monor Helytört. Kör Közművel. Egyes., 2008. - 110 p. : ill., főként színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-5951-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2820682]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2009.
Géczy János
   A királyok királya / Géczy János. - Nyíregyháza : Glán, cop. 2009. - 488 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6430-1 fűzött
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2821155]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2009.
Gere István (1949-)
   A zápor árnyéka : lapok a naiv festők albumából / Gere István. - Budapest ; Nagykanizsa : Kanizsai Ny., 2008. - 125 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4906-3 kötött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2820241]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2009.
Gyurkovics Tibor (1931-2008)
   Azúr : költemények. - [Budapest] : Kairosz, 2008. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-206-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2818668]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2009.
Hargitai Gyula (1956-1982)
   Fehér lobogás / Hargitai-Haitsch Gyula. - Újpest : Biró, 2008. - 72 p. : ill. ; 30 cm
Vál. és az utószót írta Keresztury Dezső
ISBN 978-963-7365-51-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2825346]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2009.
Hill, Rose
   Te leszel az igazi! / Rose Hill. - Budapest : Euromédia, cop. 2009. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 2009/1.)
Fűzött : 340,- Ft : 2,49 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2819579]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2009.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Kire ütött ez a gyerek? / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8609-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2822815]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2009.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Kire ütött ez a gyerek? (angol)
   Just who does this child take after? / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2009. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8610-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 2821261]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2009.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Kire ütött ez a gyerek? (német)
   Von wem hat er das bloss? / Éva Janikovszky ; ill. von László Réber ; deutsch von Irina Korschunow. - Budapest : Móra, 2009. - [50] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8611-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 2822124]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2009.
Jókai Anna (1932-)
   Ne féljetek / Jókai Anna. - 21. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 342 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-7486-52-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2825619]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2009.
Kántás Balázs (1987-)
   Éntelen ének : Kántás Balázs versei = Egoless songs. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, cop. 2009. - 59, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Búvópatak könyvek, ISSN 1788-0955)
ISBN 978-963-87594-5-0 fűzött : 750,- Ft
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 2820782]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2009.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Reménytelen szerelem / Karinthy Frigyes ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-042-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2820638]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2009.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Röhög az egész osztály : válogatott írások / Karinthy Frigyes ; [vál. és a jegyzeteket írta Osztovits Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2009. - 192 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-078685-0 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - paródia - humoreszk
894.511-7
[AN 2820837]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2009.
Maison, Syndie
   Tűzliliom / Syndie Maison. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2009. - 251, [2] p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-259-044-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2821243]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   Rómában történt valami / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 205 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-180-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2821325]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2009.
Márton Zsolt (1967-)
   Ha már nem keres senki.. : [versek, dalok, szonettek, balladák] / Márton Zsolt. - [Baja] : Arculat Ny., cop. 2008. - 85, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6070-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2820764]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2009.
Mészáros Rita (1992-)
   Mert ez így volt megírva / Mészáros Rita. - Sopron : Novum, 2009. - 242 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-84-7 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2820726]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2009.
Moravetz Levente (1957-)
   Argos, Rigó meg a többiek / Moravetz Levente. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2008. - 225 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-99-0 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2820698]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2009.
Mosolygó Olga (1932-)
   A múlt morzsái / Mosolygó Olga. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - 76 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2819643]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2009.
Nemere István (1944-)
   Hastáncosnő : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-606-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2820866]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2009.
Nemere István (1944-)
   Szerelmet ígértél, szívem : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2009. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-607-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2821001]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2009.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A bátyám zseni / Nógrádi Gábor. - Budapest : Móra, 2009. - 228, [4] p. ; 21 cm. - (Tom és Geri ; 1.)
ISBN 978-963-11-8599-7 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2824125]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2009.
   Nyúlkalandok / [... vál., átd. és szerk. Molnár Ágnes] ; [... ill. Venczák Mariann]. - Budapest : Sasare K., 2009. - 78 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Klasszikus mesekincstár, ISSN 2060-7660)
ISBN 978-963-06-6749-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2818771]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2009.
Pék Pál (1939-)
   Az elmerült sziget / Pék Pál. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2008. - 78 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9498-96-9 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2820692]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2009.
Rani, K. E. (1961-)
   Üvegbe zárt világ / Rani K. E. - Sopron : Novum, 2009. - 563 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-93-9 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2820586]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2009.
Réfi János
   Erósz vonásai / Réfi János. - [Csongrád] : Raszter, cop. 2008. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-47-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2821683]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2009.
Réthy László (1851-1914)
   Pajzán múzsa : Lőwy Árpád verses könyve / [összeáll. és szerk. Károssy Csaba] ; [a versek eredeti kéziratát összegyűjt. Petrik Elemér] ; [... ill. Homicskó Athanáz, Túry Gyula]. - 3. átd., bőv. kiad. - [Szombathely] : Oscar, 2008. - 341 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-8122-71-1 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-993
[AN 2825967]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2009.
Sándor Iván (1930-)
   A várható ismeretlen / Sándor Iván. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2009. - 321 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-84967-5-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2821703]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2009.
Sárdi Jenő
   Hosszú esztendő : "vae victis!" / Sárdi Jenő. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-209-1 fűzött : 3500,- Ft
Sárdi Jenő
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2820600]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2009.
Schneider Izabella
   Őrült nők a fedélzeten / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. K., [2009]. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-11-4 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 2821237]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2009.
Szabó István (1963-)
   Szerelem blues / Szabó István. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, 2009. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-98-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2818995]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2009.
Szabó Mária, P.
   Szerelem és bűn / P. Szabó Mária. - 2. kiad. - Budapest : Gigapolisz, 2008. - 172 p. ; 19x19 cm. - (P. Szabó Mária könyvei ; 1.)
ISBN 978-963-06-6217-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2822356]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2009.
Szabó Renáta
   Világgá mentem, rögtön jövök / Szabó Renáta. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 172 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-15-1 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2825701]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2009.
Székely Dezső (1937-)
   Ahol a tücsök éjszakázik : versek / Székely Dezső. - Budapest : Kairosz, 2008. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-201-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2818787]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2009.
Szirmai Imre (1942-)
   Angyalvadász / Szirmai Imre. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9879-19-5 fűzött
magyar irodalom - orvostudomány - karcolat - vers
894.511-14 *** 894.511-43 *** 61(0:82-43)
[AN 2818476]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2009.
   Tízek. - [Badacsonytördemic] : VPM, 2009. - 216 p. ; 21 cm. - (Hajnal könyvek, ISSN 1587-2912 ; 7.)
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2822116]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2009.
Trogmayer Ottó (1934-)
   Köddé vált tegnapok / Trogmayer Ottó. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2008. - 231 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-73-7 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2821690]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2009.
Turbuly Lilla (1965-)
   Titkosírás / [versek] Turbuly Lilla, [képek] Lakner Zsuzsa. - Sopron : Artemisz, cop. 2008. - 41 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-87869-1-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2818680]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2009.
Zaja Roland (1973-)
   A csend hangjai / Zaja Roland. - [Budapest] : [Zaja R.], cop. 2009. - 103, [4] p. ; 21 cm
Tart.: ÉkszerdobozÞ; Angyalok szárnyán. - A függelékben Leitner Joli, Z. verseivel
ISBN 978-963-06-6684-8 fűzött
magyar irodalom - autizmus - összegyűjtött művek - elbeszélés
894.511-821 *** 616.89-008.45-053.2(0:82-32)
[AN 2819581]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5164 /2009.
Barbie and the Diamond Castle storybook (magyar)
   Barbie és a gyémántkastély / [ford. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - [28] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-629-016-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2820319]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2009.
Burke, Adam
Cars (magyar)
   Verdák : [mesekönyv szuper társasjátékkal] / Disney, Pixar ; átdolg. Adam Burke ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - [20] p. : ill., színes ; 31 cm + mell.
Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-628-937-9 kötött : 4999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2820631]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2009.
Crosbie, Duncan
3 minutes animal strories (magyar)
   3 perces állatmesék 2 / szöveg Duncan Crosbie ; [ford. Béres Deák Rita]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - 125 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-684-492-9 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2821941]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2009.
Delahaye, Gilbert (1923-)
Biquette la petite chèvre (magyar)
   Bibi, a kis kecskegida / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill, színes ; 15 cm. - (Márti mesél ; 2.)
ISBN 978-963-684-379-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821637]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2009.
Delahaye, Gilbert (1923-)
J'adore mon frère! (magyar)
   Márti szereti az öccsét / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2008. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-684-482-0 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2822133]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2009.
Delahaye, Gilbert (1923-)
Martine un amour de poney (magyar)
   Márti és a kis póni / Gilbert Delahaye, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2008. - 21 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-684-483-7 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 2821808]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2009.
Erville, Lucienne
Cotcodac et Pousemin (magyar)
   Kotkodács és Micuska / Lucienne Erville, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Márti mesél ; 3.)
ISBN 978-963-684-380-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821725]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2009.
Erville, Lucienne
Follet dans le jardin (magyar)
   Luci cica a kertben / Lucienne Erville, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Márti mesél ; 4.)
ISBN 978-963-684-381-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821728]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2009.
Erville, Lucienne
Follet et ses amis (magyar)
   Luci cica és barátai / Lucienne Erville, Marcel Marlier ; [ford. Balla Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Márti mesél ; 1.)
ISBN 978-963-684-378-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821586]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2009.
Flamini, Lorella
   Milyen jó a tanyán! / [rajz. Lorella Flamini] ; [szöveg Barbara Bacchini] ; [magyar szöveg Sarkadi Áron]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x26 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-684-485-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821377]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2009.
Flamini, Lorella
   Milyen jó a tengeren! / [rajz. Lorella Flamini] ; [szöveg Barbara Bacchini] ; [magyar szöveg Sarkadi Áron]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20x26 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-684-484-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821369]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2009.
Furman, Eric
Tour the town (magyar)
   Autókázzunk! / Disney, Pixar ; írta Eric Furman ; ill. Dave Boelke [et al.]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28x28 cm
keretcím: Verdák. - Forgatható játékkormánnyal, hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-628-938-6 kötött : 4999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2820572]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2009.
Grogan, John (1957-)
Bad dog, Marley! (magyar)
   Rossz kutya vagy, Marley! / John Grogan ; ill. Richard Cowdrey ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - [30] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-245-136-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821655]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2009.
   Hány óra van? : Piroska és a farkas meséje alapján / [szöveg és ill. A. M. Lefevre et al.] ; [ford. Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Foglalkoztatókönyv kicsiknek)
ISBN 978-963-684-349-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2821686]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2009.
Hooray for Thomas (magyar)
   Éljen Thomas! : felhajtható fülekkel, mozgatható részekkel és egy csodás térbeli képpel / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23x29 cm
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-628-969-0 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2820502]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2009.
It's great to be an angine (magyar)
   Mozdonynak lenni csuda jó! / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Thomas & friends. - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-628-940-9 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2820777]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2009.
Ivánovicsné Halász Mária
   Hófehérke és a hét törpe és más mesék / [szöveg Ivánovicsné Halász Mária] ; [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2008]. - [22] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
ISBN 978-963-9685-98-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821222]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2009.
Langreuter, Jutta
Käpt'n Sharky und die Gefängnisinsel (magyar)
   Cápa kapitány és a Börtön-sziget / Jutta Langreuter ; Silvio Neuendorf ill. ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - [28] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Manó könyvek, ISSN 1785-8488)
ISBN 978-963-9737-48-8 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2820474]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2009.
Mikola Péter
   Zorka szemével a világ : [otthon a legjobb] / írta Mikola Péter ; rajz. Mester Kata. - [Budapest] : Santos, 2009. - 78 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-9594-62-3 kötött : 1900,- Ft (hibás ISBN 963-9594-62-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2820691]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2009.
Mitgutsch, Ali (1935-)
Mein Wimmel-Bilderbuch (magyar)
   Négy évszak a parkban : izgő-mozgó képeskönyvem / Ali Mitgutsch. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-244-071-2 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821344]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2009.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / Móricz Zsigmond ; K. Lukáts Kató rajzainak felhasználásával. - Budapest : Papirusz Duola, 2009. - [36] p. : ill., részben színes ; 15x20 cm
Az azonos c. kifestővel
ISBN 978-963-7452-10-9 kötött : 1450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2825536]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2009.
Muller, Gerda
Ich bin das kleine Kaninchen (magyar)
   Én vagyok a kisnyuszi / Gerda Muller ; [szöveg Gerlinde Wiencirz]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Érsek-Obádovics Nándor
ISBN 978-963-244-056-9 kötött : 1595,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821173]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2009.
Noisy surprise (magyar)
   Micsoda meglepetés! / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Thomas & friends. - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-628-941-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2820780]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2009.
Richards, Kitty
Pixie hollow pop-up (magyar)
   Tündérrév titkai / [írta Kitty Richards] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - [10] p. : ill., színes ; 27x27 cm
keretcím: Disney tündérek. - Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-628-893-8 kötött : 3999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2820385]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2009.
Rübel, Doris
Kleine Ente, kommst du mit? (magyar)
   Gyere velem, Kiskacsa! : nagy keresőablakokkal / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 19 cm
Ford. Érsek Nándor
ISBN 978-963-244-057-6 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2820997]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2009.
Rübel, Doris
Kleine Ente, wo bist du? (magyar)
   Hol vagy, Kiskacsa? : nagy keresőablakokkal / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 19 cm
Ford. Érsek Nándor
ISBN 978-963-244-050-7 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2820991]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2009.
Saunders, Catherine
High school musical (magyar)
   High school musical : rajongói kézikönyv / írta Catherine Saunders ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-072-6 kötött : 2499,- Ft
Egyesült Államok - képeskönyv - televíziós műsorszám
087.5(084.1) *** 791.9.097(73)
[AN 2820328]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2009.
Stolarczyk, Monika
Baranek czyścioszek (magyar)
   A hófehér bárányka / [rajz. Monika Stolarczyk] ; [magyar szöveg Kertész Noémi]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-684-439-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822101]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2009.
Stolarczyk, Monika
Ciekawski kotek (magyar)
   A kíváncsi kiscica / [rajz. Monika Stolarczyk] ; [magyar szöveg Kertész Noémi]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-684-440-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821714]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2009.
Stolarczyk, Monika
Dumny lewek (magyar)
   A büszke oroszlán / [rajz. Monika Stolarczyk] ; [magyar szöveg Kertész Noémi]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-684-474-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822063]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2009.
Stolarczyk, Monika
   Játék az udvarban : barátok vagyunk / [rajz. Monika Stolarczyk] ; [magyar szöveg Kertész Noémi]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-684-473-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821710]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2009.
Stolarczyk, Monika
   Kiscsikó kiruccan : barátok vagyunk / [rajz. Monika Stolarczyk] ; [magyar szöveg Kertész Noémi]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-684-476-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821713]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2009.
Stolarczyk, Monika
Krówka ślicznotka (magyar)
   A világszép boci / [rajz. Monika Stolarczyk] ; [magyar szöveg Kertész Noémi]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-684-441-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821717]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2009.
Stolarczyk, Monika
Odważny tygrys (magyar)
   A bátor tigris / [rajz. Monika Stolarczyk] ; [magyar szöveg Kertész Noémi]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-684-473-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821704]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2009.
Stolarczyk, Monika
Psotny piesek (magyar)
   A szeleburdi kiskutya / [rajz. Monika Stolarczyk] ; [magyar szöveg Kertész Noémi]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-684-442-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821698]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2009.
   Suhan a Télapó-szán / [ford. Horváth Tímea]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Mini karácsonyi könyvek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-684-494-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824141]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2009.
   Számok : Hófehérke és a hét törpe meséje alapján / [szöveg és ill. A. M. Lefevre et al.] ; [ford. Tóth Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 25 cm. - (Foglalkoztatókönyv kicsiknek)
ISBN 978-963-684-348-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2822765]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2009.
   Télapó játékműhelyében / [ford. Horváth Tímea]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Mini karácsonyi könyvek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-684-496-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824130]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2009.
Toot and whistle song (magyar)
   Dalok Sodor szigetéről / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 33 cm
keretcím: Thomas & friends. - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-628-939-3 kötött : 4999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2820152]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2009.
   A varázslatos kis fenyő / [ford. Horváth Tímea]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Mini karácsonyi könyvek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-684-493-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824137]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2009.
   A vidám hóember / [ford. Horváth Tímea]. - [Kaposvár] : Holló, [2008]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16 cm. - (Mini karácsonyi könyvek)
Plasztikus képeskönyv
ISBN 978-963-684-495-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824149]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2009.
Volpicelli, Gaia
Il riccio (magyar)
   A sün / [Gaia Volpicelli] ; [ill. Franca Trabacchi] ; [... ford. Dobolán Katalin]. - Budapest : Műszaki Kvk., [2008]. - 22 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Állati természet)
ISBN 978-963-16-4278-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2821167]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5206 /2009.
Hergé (1907-1983)
Le secret de la Lincorne (magyar)
   Az Unikornis titka / Hergé ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont, 2008. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tintin kalandjai)
ISBN 978-963-628-874-7 fűzött : 1999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2820080]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2009.
Hergé (1907-1983)
Le trésor de Rackham le Rouge (magyar)
   Vörös Rackham kincse / Hergé ; [ford. Luca Anna]. - Budapest : Egmont, 2008. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Tintin kalandjai)
ISBN 978-963-628-875-4 fűzött : 1999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2820072]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2009.
Moore, Alan (1953-)
Watchmen (magyar)
   Watchmen : az őrzők / írta Alan Moore ; rajz. Dave Gibbons ; ford., szerk. és a jegyzeteket írta Bárány Ferenc. - [Budapest] : Cartaphilus, [2008]. - 3 db : ill., részben színes ; 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2786260]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [142] p.
ISBN 978-963-266-071-4 fűzött : 2580,- Ft
[AN 2820916] MARC

ANSEL
UTF-8