MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 10. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/05/11 12:59:29
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
5209 /2009.
Fűr Zoltán
   A magyar rovásírás ABC-s könyve / Fűr Zoltán. - 8. kiad. - Budapest : Püski, 2008. - 56 p. : ill. ; 21 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 978-963-9592-71-1 fűzött
Magyarország - rovásírás
003.335.9(=945.11)
[AN 2827636]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2009.
   Korszerűt és minőségit! : egy felhasználóbarát könyvtár szolgáltatásai / [szerk. Gyetvainé Szorcsik Angéla]. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt. és Közműv. Int., 2008. - 245 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani tanulmányok / Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, ISSN 1787-9108)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7284-59-5 fűzött
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet (Salgótarján)
Nógrád megye - megyei könyvtár - könyvtárügy - ezredforduló
027.53(439-2Salgótarján) *** 021(439.131)"200"
[AN 2823715]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2009.
   Lépéspróbák egymás felé / [... írták Molnár Éva et al.]. - Salgótarján : Balassi B. M. Kvt. és Közművel. Int., 2008. - 174 p. : ill. ; 21 cm. - (Módszertani tanulmányok / Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, ISSN 1787-9108)
ISBN 978-963-7284-54-0 fűzött
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet (Salgótarján)
Salgótarján - megyei könyvtár - könyvtárügy
027.53(439-2Salgótarján) *** 021
[AN 2822501]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5212 /2009.
   Határátlépések : kulturális terek reprezentációi / szerk. Csúri Károly, Mihály Csilla, Szabó Judit. - Budapest : Gondolat, 2009. - 274 p. : ill. ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-165-0 fűzött
kultúra - kultúraszociológia - egyetemi tankönyv - szöveggyűjtemény
008(075.8) *** 316.7(075.8)
[AN 2821854]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2009.
Szabó Katalin (1944-)
   Kommunikáció felsőfokon : hogyan írjunk, hogy megértsenek? : hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? : hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? / Szabó Katalin. - 2. jav. kiad., 5. utánny. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 404 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-5988-9 kötött : 3990,- Ft
szellemi munka - fogalmazástechnika - előadóbeszéd
001.81 *** 82.085
[AN 2826221]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5214 /2009.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2009, cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-9569-87-4 kötött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2826341]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2009.
Eckhardt, John
Identifying and breaking curses (magyar)
   Az átkok felismerése és megtörése / John Eckhardt ; [ford. Szabó Levente Gábor] ; [közread. az] Örömhír Misszió. - Budapest : Örömhír Misszió, 2009. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7021-0 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2825085]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2009.
Encausse, Gérard (1865-1916)
Le livre de la chance (magyar)
   A szerencse könyve : gyakorlati kézikönyv az élet során adódó lehetőségek felderítéséhez és kiaknázásához / Papus ; [ford. Huszka Balázs]. - Miskolc : Hermit, [2009]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-56-3 fűzött : 1700,- Ft
okkultizmus
133
[AN 2828505]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2009.
Schmidt, Paul
Runenmagie (magyar)
   Rúnamágia : [feltáruló titkok, a jövő megismerése, védőmágia] / Paul Schmidt ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Miskolc] : Hermit, [2009]. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-52-5 fűzött : 1700,- Ft
mágia - rúnaírás
133.4 *** 003.345
[AN 2828477]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5218 /2009.
   A környezet reneszánsza a tudományban és a nevelésben : komplexitás és paradigmaváltás a nevelésben : konferencia : Sopron, 2008. november 20-21. / [szerk. Márföldi Anna] ; [rend., közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Szakmai Tanárképző Intézet]. - Sopron : NYME Benedek E. Ped. Kar Szakmai Tanárképző Int., 2008. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9883-15-4 fűzött
környezetvédelem - környezeti nevelés - konferencia-kiadvány
504.06 *** 37.033 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2823848]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2009.
   Tanulmányok az örökségmenedzsmentről. - Budapest : Inf. Társadalomért Alapítvány, 2009-. - 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
világörökség
502.4(100) *** 72(100)
[AN 2823292]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Világörökség és kezelése / [szerk. ... Bassa Lia]. - 2009. - 257 p. : ill.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87788-6-4)
Magyarország - világörökség - műemlékvédelem - természetvédelem
930.85(439) *** 72(439) *** 502.4(439) *** 7.025.4(439) *** 504.06(439)
[AN 2823297] MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5220 /2009.
Rónyai Lajos (1955-)
   Algoritmusok / Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor, Szabó Réka. - 7. kiad. - [Budapest] : Typotex, 2008. - 349 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika elmélete, ISSN 1787-3045)
ISBN 978-963-279-014-5 fűzött : 3600,- Ft
algoritmus - egyetemi tankönyv
510.51(075.8)
[AN 2827618]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5221 /2009.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (29.). Kémiai és Vegyipari Szekció (2009) (Debrecen)
   XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció : Debrecen, 2009. április 6-8. : program és összefoglalók / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Természettudományi Kar. - [Debrecen] : DE TTK, [2009]. - 245 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
kémia - vegyipar - egyetem - konferencia-kiadvány
54 *** 66 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2824274]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5222 /2009.
Hawking, Stephen W. (1942-)
The theory of everything (magyar)
   A mindenség elmélete : a világegyetem eredete és sorsa / Stephen W. Hawking ; [ford. Bakó Dorottya és Papp Gábor]. - Utánny. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-5993-3 kötött : 2490,- Ft
kozmológia
524.8
[AN 2828327]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5223 /2009.
Kövics György (1954-)
   Növénykórtani vademecum : angol - magyar, magyar - angol szakszókincs etimológiai és fogalmi magyarázatokkal / Kövics György ; [közread. a] NOFKA. - Debrecen : NOFKA, 2009. - 470 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88096-0-5 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - növénykórtan - szakszótár - kétnyelvű szótár
581.2 *** 801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2824294]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2009.
Lukács László
   A Tanganyika- és a Malawi-tó sügérvilága / Lukács László, Sinkó Gábor. - 3. bőv. kiad. - [Siófok] : Balatonpress, cop. 2009. - 400 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88036-2-7 kötött : 5900,- Ft (hibás ISBN 963-88036-2-7)
Malawi-tó - Tanganyika-tó - sügér
597.583.1(6)(285.2Tanganyika-tó) *** 597.583.1(6)(285.2Malawi-tó)
[AN 2823254]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2009.
   Új magyar füvészkönyv : Magyarország hajtásos növényei / [közread. az] Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2009-. - ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87082-8-1
Magyarország - hajtásos növény - növényhatározó
582.3/9(439)(083.71)
[AN 2822207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Határozókulcsok / szerk. Király Gergely ; [... munkatársai Virók Viktor, Szmorad Ferenc, Molnár V. Attila]. - 2009. - 616 p.
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 978-963-87082-9-8 kötött
Magyarország - hajtásos növény - növényhatározó
582.3/9(439)(083.71)
[AN 2822215] MARC

ANSEL
UTF-85226 /2009.
Varga Zoltán (1939-)
   Állatismeret : bevezető a hazai állatfajok meghatározásához / Varga Zoltán. - 20. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 145 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-19-5151-6 kötött
Magyarország - fauna - oktatási segédlet - állathatározó
592/599(083.71) *** 591.9(439)
[AN 2826381]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5227 /2009.
Belitsis, Georgios (1979-)
   Surgical anatomy / by Belitsis Georgios. - [Budapest] : Belitsis, G., 2008. - [4], 120 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-963-06-5693-1 fűzött
anatómia - sebészet
611 *** 617
[AN 2824421]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2009.
Bona
   Ha felteszed a kérdést: "ki vagyok én?", a válasz is megérkezik / [Bona]. - [Ballószög] : Mona-Bona Kv., cop. 2009. - 155 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6801-9 fűzött : 2900,- Ft
önismeret - életvezetés
613.865
[AN 2822291]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2009.
Brizendine, Louann (1952-)
The female brain (magyar)
   A női agy / Louann Brizendine ; [ford. Tesfay Sába]. - 2. kiad. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-[271].
ISBN 978-963-9725-46-1 fűzött : 2980,- Ft
nemek lélektana - nő - agykutatás - nemek szerinti különbség
159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2 *** 612.82-055.2
[AN 2828391]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2009.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Krankheit als Sprache der Seele (magyar)
   A lélek nyelve: a betegség : a kórképek értelmezése és a betegség adta esély / Rüdiger Dahlke ; Peter Fricke és Robert Hössl együttműködésével ; [ford. Angster Mária, Sarankó Márta]. - Budapest : Mérték, 2009. - 431 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-49-1 kötött
betegség - mentálhigiénia
616-092.11 *** 613.865
[AN 2828294]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2009.
Haselfux Péter (1940-)
   A félelem nem úr : autista vagyok?! ; "A remény pedig nem csal meg" / Haselfux Péter. - Budapest : Czuczy P., 2008. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4338-2 fűzött
Haselfux Péter (1940-)
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 2823831]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2009.
Jovanovics Ágota
   PFM tréning : a szexuális képesség erősítése / Jovanovics Ágota. - [Budapest] : [Jovanovics Á.], [2009]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-06-6778-4 fűzött
gátizom - torna - nemi élet
616.353 *** 613.71 *** 613.88
[AN 2824332]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2009.
The Merck manual of diagnosis and therapy (18. kiad.) (magyar)
   MSD orvosi kézikönyv : diagnózis és terápia / Mark H. Beers főszerk. ; Robert S. Porter szerk. ; Thomas V. Jones társszerk. - 3. kiad. - Budapest : Melania, 2009. - XXXI, 2990 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9740-12-9 kötött
orvostudomány - kézikönyv
616(035)
[AN 2826219]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2009.
Pléh Csaba (1945-)
   History and theories of the mind / Csaba Pléh. - Budapest : Akad. K., cop. 2008. - 277 p., [4] t. : ill. ; 24 cm. - (Neurocognitive development and impairments, ISSN 1786-2620)
Bibliogr.: p. 247-268.
ISBN 978-963-05-8650-4 fűzött
gondolkodás - fejlődéslélektan - ismeretelmélet - idegrendszer - ideggyógyászat
159.955 *** 165.194 *** 616.8
[AN 2823573]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2009.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Kit siratok? Mit siratok? / Polcz Alaine. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, cop. 2008. - 222, [2] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 11.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2003
ISBN 978-963-676-445-6 fűzött : 2500,- Ft
halál - gyászolás
616-036.88 *** 128 *** 159.942
[AN 2828466]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2009.
   Polihistória : köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából / szerk. Bagdy Emőke, Demetrovics Zsolt, Pilling János. - Budapest : Akad. K., 2009. - 595 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8679-5 kötött
Buda Béla (1939-)
Magyarország - orvos - pszichiáter - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv - személyi bibliográfia
159.9(439)(092)Buda_B. *** 012Buda_B.
[AN 2825002]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2009.
Tume, Kerry G.
Acupuncturists guide to laser therapy and musculo-skeletal injuries (magyar)
   A lézerakupunktúra kézikönyve / Kerry G. Tume. - [Budapest] : Konzunion-Akupunktúra Online Bt., cop. 2008. - 101 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5747-1 kötött : 4800,- Ft
fénykezelés - lézertechnika - orvostudomány
615.831 *** 621.375
[AN 2822368]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5238 /2009.
Fenyvessy Tibor
   Műszaki táblázatok / Fenyvessy Tibor, Fuchs Rudolf, Plósz Antal ; [közread. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - 2. kiad. - Budapest : NSZFI, 2008. - 365 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7469-73-2 fűzött
gépgyártás - táblázat
621(083.5)
[AN 2829980]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5239 /2009.
   AccessNets 2008 [elektronikus dok.] : 3rd International Conference on Access Networks : Las Vegas, Nevada, USA, Oct 15-17, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-40-0
hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 061.3(73-2Las_Vegas)
[AN 2822863]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2009.
Ajtonyi István (1943-)
   Ipari kommunikációs rendszerek / Ajtonyi István. - Miskolc : Aut-Info Kft., 2008-. - 25 cm
hírközlő rendszer - irányítástechnika
681.326.32 *** 681.5 *** 621.39
[AN 2824701]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kommunikációs technológiák és ipari rendszerek. - 2008. - 431 p. : ill., részben színes + 1 CD-ROM. - (Ipari automatizálási és informatikai sorozat, ISSN 1789-5456 ; 4.)
Bibliogr.: p. 423-424.
ISBN 978-963-06-5813-3 kötött
hírközlő rendszer - híradástechnika - irányítástechnika - elektronikus dokumentum
681.5 *** 681.326.32 *** 621.39
[AN 2824687] MARC

ANSEL
UTF-85241 /2009.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Az internet és lehetőségei / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2008. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-29-3 fűzött : 1970,- Ft
internet
681.324Internet
[AN 2822183]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2009.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Prezentáció-készítés : [bővített tananyag] : [PowerPoint 97, 2000, XP-2002, 2003 és 2007 verziók] / [szerző Bártfai Barnabás]. - Budapest : BBS-Info, 2008. - 103 p. : ill. ; 24 cm. - (Informatikai füzetek, ISSN 1418-8791 ; 6.)
ISBN 978-963-9425-28-6 fűzött
prezentációs grafika - tankönyv
681.3.019(078) *** 519.688PowerPoint(078)
[AN 2822167]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2009.
   CollaborateCom [elektronikus dok.] : the 4th International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing : Orlando, America, Nov 13 - Nov 15, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-43-1
informatikai hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 061.3(73-2Orlando)
[AN 2822858]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2009.
Eisenberg, Rob
Sams teach yourself WPF in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a WPF használatát 24 óra alatt / Rob Eisenberg, Christopher Bennage ; [ford. Rézműves László, Varga Péter]. - Budapest : Kiskapu, 2009. - XV, 463 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-56-6 fűzött : 6500,- Ft
programozás - fejlesztő rendszer
519.683
[AN 2824549]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2009.
Foxall, James
Sams teach yourself Visual C# 2008 in 24 hours (magyar)
   Tanuljuk meg a Visual C# 2008 használatát 24 óra alatt / James Foxall. - Budapest : Kiskapu, 2009. - XIX, 507 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-55-9 kötött : 6980,- Ft
programnyelv
519.682Visual_C#
[AN 2823290]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2009.
Horváth Sándor
   OpenOffice.org 3.0 / Horváth Sándor. - Budapest : BBS-Info, 2009. - 400 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-35-4 fűzött : 2990,- Ft
ügyvitel - felhasználói program
519.688OpenOffice *** 651.011.56
[AN 2822190]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2009.
   Információkeresés az interneten, elektronikus ügyintézés : oktatási segédlet / [összeáll. Janics Edina] ; [közread. a] Berzsenyi Dániel Könyvtár. - Utánny. - Szombathely : BDK, 2009. - 50 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 50.
ISBN 978-963-7622-09-0 fűzött
internet - információkeresés - elektronikus ügyintézés
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 659.2
[AN 2827529]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2009.
Kovalcsikné Pintér Orsolya
   Az Excel függvényei A-tól Z-ig / Kovalcsikné Pintér Orsolya. - Budapest : Computerbooks, 2009, cop. 2000. - 313 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-618-243-4 fűzött : 3779,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 2825082]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2009.
   Lighthouse of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering [elektronikus dok.] : IT Revolution 2008 : Venice, Italy, December 17-19, 2008. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: IT Revolution 2008. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-38-7
informatika - egészségügy - hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 616-7 *** 681.3.004.14 *** 061.3(45-2Venezia)
[AN 2822848]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2009.
   Mindeneken tool.. : közösségi hálózatok és politikai tematizáció az interneten / Barkóczi Balázs [et al.] ; [kiad. a Generáció 2020 Közhasznú Egyesület]. - Budapest : Generáció 2020 Közhasznú Egyes., 2009. - 102 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 99-102.
ISBN 978-963-87658-6-4 fűzött
Magyarország - internet - kommunikáció - közösségfejlesztés - párt - politikai marketing - ezredforduló
681.324Internet *** 316.45 *** 32.001 *** 329(439)"200" *** 316.774
[AN 2823049]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adatbázis-kezelés [elektronikus dok.] : MS Office 2000 : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.95 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10124. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-124-0
adatbázis-kezelő rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.016Access(078)
[AN 2828384]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adatbázis-kezelés [elektronikus dok.] : MS Office 2003 : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.23 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10125. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-174-5
adatbázis-kezelő rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.016Access(078)
[AN 2828390]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adatbázis-kezelés [elektronikus dok.] : MS Office XP : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.27 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10127. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-125-7
adatbázis-kezelő rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.016Access(078)
[AN 2828394]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 10 [elektronikus dok.] : képmanipuláció / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10109. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-155-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828202]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 10 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10108. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-156-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828197]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 10 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.65 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10110. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-157-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828206]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 10 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.69 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10111. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-158-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828210]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 11 [elektronikus dok.] : képmanipuláció : angol - magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.21 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10113. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-159-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828222]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 11 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : angol - magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.41 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10112. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-160-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828216]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 11 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : angol - magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10114. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-161-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828285]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 11 [elektronikus dok.] : testre szabás : angol - magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10115. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-162-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828286]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 12 [elektronikus dok.] : képmanipuláció : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.32 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10117. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-163-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828295]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 12 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.34 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10116. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-164-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828291]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 12 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.56 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10118. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-166-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828310]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint X4 [elektronikus dok.] : képmanipuláció : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.15 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10119. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-404-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2828312]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel R.A.V.E. 2.0 [elektronikus dok.] : animációkészítés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 6.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10122. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-167-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelRAVE
[AN 2828375]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel R.A.V.E. 3.0 [elektronikus dok.] : animációkészítés : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 6.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10123. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-168-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelRAVE
[AN 2828379]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 11 [elektronikus dok.] : a program testre szabása : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.97 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10103. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-120-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2828165]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 12 [elektronikus dok.] : rajzelemszervezés, bitképek, nyomtatás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.48 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10104. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-171-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2828172]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW 12 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.08 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10105. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-169-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2828180]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 [elektronikus dok.] : a program testre szabása : angol nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.16 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10106. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-263-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2828183]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   CorelDRAW X3 [elektronikus dok.] : a program testre szabása : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.16 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10107. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-271-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744CorelDRAW
[AN 2828188]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Információ és kommunikáció [elektronikus dok.] : MS Office 2003 : ECDL számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10129. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-175-2
internet - elektronikus posta - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.688Outlook(078) *** 681.324Internet(078)
[AN 2828398]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Információ és kommunikáció [elektronikus dok.] : MS Office XP Windows XP : ECDL számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.64 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10130. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-127-1
internet - elektronikus posta - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.688Outlook(078) *** 681.324Internet(078)
[AN 2828403]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Az informatika alapjai [elektronikus dok.] : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.43 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10128. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-126-4
informatika - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3(078)
[AN 2828395]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Operációs rendszer és fájlkezelés [elektronikus dok.] : Windows 2000 : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10131. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-128-8
operációs rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_2000(078)
[AN 2828413]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Prezentáció és grafika [elektronikus dok.] : MS Office 2003 : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.87 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10133. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-176-9
prezentációs grafika - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint(078)
[AN 2828422]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   A számítógép használata és a fájlkezelés [elektronikus dok.] : MS Office 2003 Windows XP : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10132. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-173-8
operációs rendszer - fájlkezelő rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP(078)
[AN 2828418]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Szövegszerkesztés [elektronikus dok.] : MS Office 2000 : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10135. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-132-5
szövegszerkesztő - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word(078)
[AN 2828431]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Szövegszerkesztés [elektronikus dok.] : MS Office 2003 : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 6.36 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10136. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-177-6
szövegszerkesztő - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word(078)
[AN 2828434]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Szövegszerkesztés [elektronikus dok.] : MS Office XP : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.26 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10137. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-133-2
szövegszerkesztő - tankönyv - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word(078)
[AN 2828436]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Táblázatkezelés [elektronikus dok.] : MS Office 2000 : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.75 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10138. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-134-9
táblázatkezelő rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel(078)
[AN 2828437]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2009.
   ValueTools [elektronikus dok.] : 3rd International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools : Athens, Greece, October 20-24, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-31-8
hálózat - játékelmélet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 519.83 *** 061.3(495-2Athīna)
[AN 2822857]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2009.
   WiCon 2008 [elektronikus dok.] : Fourth International Wireless Internet Conference : Hawaii, USA, November 17-19, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Lahainában tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-36-3
informatikai hálózat - vezeték nélküli híradástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.324 *** 621.396.218 *** 061.3(73-2Lahaina)
[AN 2822841]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5285 /2009.
Kepes Ágnes
   Protokoll és etikett a gyakorlatban / Kepes Ágnes, Sille István. - Budapest : Akad K., 2009. - 203 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8350-3 fűzött
rendezvényszervezés - illemtan
640.4 *** 649.9 *** 395
[AN 2829861]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5286 /2009.
Lázár György (1851-1915)
   Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira / írta Lázár György ; [... szerk. Gyekiczki Péter]. - Szeged : Bába, 2009. - 120 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9881-35-8 fűzött
Szeged - helytörténet - 19. század - árvíz - memoár
627.51(439-2Szeged)"1879"(0:82-94) *** 943.9-2Szeged"187"(093)
[AN 2824750]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5287 /2009.
   Életet a vasútnak, életet a térségnek : az Ipoly-völgyi vasút / [közread. a] Magyar Közlekedési Klub. - Budapest : M. Közlekedési Klub, 2009. - 44 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-963-87382-3-3 fűzött
Ipoly mente - vasút
656.2(439Ipoly_mente)
[AN 2824398]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2009.
Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Indentification and Anomalies (10.) (2006) (Budapest)
   Proceedings of the 10th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies : ... Budapest, 6-8 November, 2006 / ed. by I. Zobory ; [org., publ. by the] Faculty of Transportation Engineering Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : Budapest Univ. of Technology and Economics, [2009]. - 652 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Proceedings of VSDIA 2006. - Bibliogr.
Fűzött
jármű - konferencia-kiadvány
629 *** 061.3(439-2Bp.)"2006"
[AN 2825295]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5289 /2009.
Balázs Klára (1940-)
   Kertészek növényvédelmi naptára / Balázs Klára és Vörös Géza ; [az illusztrációkat Kollányiné Földi Hajnalka rajz.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 366, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
Bibliogr.: p. 357-360.
ISBN 978-963-286-514-0 kötött
növényvédelem - amatőr kertészkedés
634 *** 632
[AN 2827660]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2009.
Bremness, Lesley
Herbs (magyar)
   Fűszer- és gyógynövények / Lesley Bremness ; [ford. Molnár Katalin] ; fényképezte Neil Fletcher és Matthew Ward. - Budapest : Taramix, 2009. - 304 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Határozó kézikönyvek, ISSN 1217-5641)
ISBN 978-963-87801-2-6 kötött : 2800,- Ft
gyógynövény - fűszernövény - növényhatározó
635.7(083.71) *** 633.88(083.71)
[AN 2828332]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2009.
   Fedezzük fel! : házikerti zöldségtermesztés egyszerűen, biztonságosan, változatosan / Ledó D. Hajnalka [et al.]. - Nyíregyháza : Pro-Book, 2009. - 138, [6] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Aranymag, ISSN 2060-7962)
Bibliogr.: p. [142].
ISBN 978-963-9901-62-9 kötött
zöldségtermesztés
635.1/.8
[AN 2824327]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2009.
   Fiatal agrárkutatók az élhető Földért / [összeáll. a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya Kutatási, Biotechnológiai és Bioenergetikai Osztálya]. - Budapest : Szaktudás K., 2009. - 84 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9935-02-0 fűzött
agrártudomány
63
[AN 2823386]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2009.
Kevey Balázs (1945-)
   Magyarország erdőtársulásai / Kevey Balázs. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar Növénytani Tansz., 2008. - 489 p. ; 24 cm. - (Tilia, ISSN 1219-3003 ; 14.)
Bibliogr.: p. 465-487.
ISBN 978-963-9883-22-2 fűzött
Magyarország - növényökológia - erdő
630*18(439) *** 581.526.42(439)
[AN 2825276]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2009.
   Az Országos műtrágyázási tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei, 1967-2001 / szerk. Debreczeni Béláné, Németh Tamás. - Budapest : Akad. K., 2009. - 478 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 431-478.
ISBN 978-963-05-8680-1 kötött
Magyarország - műtrágya - talajvizsgálat
631.816 *** 631.82 *** 631.41/.43(439)
[AN 2824971]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2009.
Roszik Péter
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2008. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88212-0-1 fűzött
Magyarország - organikus mezőgazdaság - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 2825013]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2009.
Rumpf János (1943-)
   Lámfalussy Sándor (1890-1975) élete és munkássága / Rumpf János. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar, 2008. - 36 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 20.)
ISBN 978-963-9883-17-8 fűzött
Lámfalussy Sándor (1890-1975)
Magyarország - erdész - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
630(439)(092)Lámfalussy_S. *** 012Lámfalussy_S.
[AN 2823641]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2009.
Slawik, Christiane
Desert horses (magyar)
   A sivatag lovai / Christiane Slawik ; [ford. Kovács Eszter]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9749-66-5 kötött
- lótenyésztés - fényképalbum
636.11(084.12)
[AN 2824352]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2009.
Who benefits from gm crops? (észt)
   Kes saab kasu GMO-dest? : pestitsiidikasutuse kasv / [põhiautorid Juan Lopez Villar & Bill Freese] ; [toimetamise ... Tiina-Katrina Kaberile] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - [Budapest] : MTVSZ Föld Barátai Mo., 2008. - 39, [4] p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Põllumajandus ja toit. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9802-04-9)
mezőgazdaság - növényvédő szer - növénynemesítés - növénygenetika - élelmiszeripar
632.95.024 *** 338.43 *** 663/664 *** 631.52 *** 575.08
[AN 2823813]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2009.
Who benefits from gm crops? (német) (röv. kiadása)
   Wer profitiert von Gentechnik? : der Anstieg beim Pestizideinsatz : Zusammenfassung / [Autoren Juan Lopez Villar & Bill Freese] ; [... Übers. Markus A. Pöchtrager] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - [Budapest] : MTVSZ Föld Barátai Mo., 2008. - 11 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Landwirtschaft und Ernährung
Fűzött
mezőgazdaság - növényvédő szer - növénynemesítés - növénygenetika - élelmiszeripar
632.95.024 *** 338.43 *** 663/664 *** 631.52 *** 575.08
[AN 2823670]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2009.
Who benefits from gm crops? (spanyol)
   ¿Quién se beneficia de los cultivos transgénicos? : el incremento en el uso de plaguicidas / [principales autores Juan López Villar y Bill Freese] ; [trad. ... Marcos L. Hernández Blanco] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - [Budapest] : MTVSZ Föld Barátai Mo., 2008. - 39, [5] p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Agricultura y alimentación. - Bibliogr.: p. [40-44].
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9802-04-9)
mezőgazdaság - növényvédő szer - növénynemesítés - növénygenetika - élelmiszeripar
632.95.024 *** 338.43 *** 663/664 *** 631.52 *** 575.08
[AN 2822776]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2009.
Who benefits from gm crops? (szlovák) (röv. kiadása)
   Geneticky modifikované plodiny pre koho prospech? : nárast používania pesticídov : sumarizujúca správa / [hlavní autori Juan Lopez Villar a Bill Freese] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - [Budapest] : MTVSZ Föld Barátai Mo., 2008. - 11 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Pol'nohospodárstvo & potraviny
Fűzött
mezőgazdaság - növényvédő szer - növénynemesítés - növénygenetika - élelmiszeripar
632.95.024 *** 338.43 *** 663/664 *** 631.52 *** 575.08
[AN 2823820]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2009.
Who benefits from gm crops? (szlovén) (röv. kiadása)
   Komu koristijo GS kmetijske rastline? : povečanje porabe pesticidov : povzetek / [glavni avtorji Juan Lopez Villar & Bill Freese] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország. - [Budapest] : MTVSZ Föld Barátai Mo., 2008. - 11 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: Kmetijstvo & hrana
Fűzött
mezőgazdaság - növényvédő szer - növénynemesítés - növénygenetika - élelmiszeripar
632.95.024 *** 338.43 *** 663/664 *** 631.52 *** 575.08
[AN 2823834]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5303 /2009.
Dobos C. József (1847-1924)
   Magyar - franczia szakácskönyv : nélkülözhetetlen kalauz minden háztartásban / írta Dobos C. József. - [Budapest] : Grafo, [2009]. - 974 p., [20] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Reprint kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Mehner V., 1881
ISBN 978-963-9485-55-6 kötött : 5900,- Ft
szakácskönyv - hasonmás kiadás
641.55(083.12) *** 094/099.07
[AN 2827478]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2009.
Iván Gizella
   Hétköznapi lakomák : örökölhető szakácskönyv / Iván Gizella. - Pécs : Alexandra, 2009. - 184 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-370-937-5 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2824997]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2009.
   Kazári ízek : jó étvágyat kívánunk! / [kiad. Kazári Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület]. - Kazár : Kazári Faluszépítő és Hagyományőrző Egyes., [2008]. - 15 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
Kazár - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Kazár)(083.12)
[AN 2823385]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5306 /2009.
Borbély Gábor (1947-)
   Civakodó angyalok : bevezetés a középkori filozófiába / Borbély Gábor. - Budapest : Akad. K., 2008. - 379 p. ; 21 cm. - (Participatio, ISSN 1789-0845)
Bibliogr.: p. 349-374.
Fűzött : 3880,- Ft (hibás ISBN 978-963-05-8619-1)
filozófiatörténet - középkor
1(100)"12/13"
[AN 2823888]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5307 /2009.
   A Bencés Konföderáció / szerk. Somorjai Ádám. - Pannonhalma : Bencés Főapátság, 2009. - 352 p. ; 20 cm. - (Bencés rendtörténet ; 1.)
ISBN 978-963-9053-81-6 fűzött
Ordo Sancti Benedicti
bencések - egyházjog - 19. század - föderáció
271.1(100)"189/195" *** 348
[AN 2824122]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2009.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Paolo (magyar)
   Pál, a népek apostola / XVI. Benedek pápa Joseph Ratzinger ; [ford. Kránitz Mihály]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-067-3 fűzött : 1500,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
apostol - szent - 1. század
281.2(092)Pál_apostol *** 235.3(092)Pál
[AN 2823805]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2009.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
   A sydneyi ifjúsági világtalálkozó : XVI. Benedek pápa Sydneyben, a XXIII. Ifjúsági Világnap alkalmából, 2008. július 13-21. / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-035-2 fűzött : 780,- Ft
Sydney - katolikus egyház - világtalálkozó - ifjúság
282 *** 061.7(94-2Sydney)
[AN 2823455]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2009.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 1422 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-812-7 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2826334]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2009.
   Bibliai történetek gyerekeknek / [Keresztes Dóra rajz.]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 226 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-558-057-6 kötött : 3200,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2828429]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2009.
Brebovszky Gyula
   A Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület története / Brebovszky Gyula. - Budapest : Mo-i Evangélikus Külmissziói Egyes., 2009. - 210 p. : ill. ; 23 cm. - (Külmissziói kiskönyvtár ; 6.)
ISBN 978-963-06-6724-1 fűzött
Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület
Magyarország - evangélikus egyház - misszió - történeti feldolgozás
284.1(439) *** 266.2(439)
[AN 2823669]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2009.
Cserháti Ferenc (1947-)
   Vatikáni megbízottak a külföldi magyar lelkipásztori szolgálatban, 1945-2006 / Cserháti Ferenc. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 181 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-[182].
ISBN 978-963-277-096-3 kötött : 2600,- Ft
katolikus egyház - misszió - katolikus pap - emigráció - magyarság - 20. század - ezredforduló - történelmi forrás
266.2(439)"19" *** 282(439)"194/200"(093) *** 282(439)(092)"19" *** 325.25(=945.11)(100)(092)"19"
[AN 2823749]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2009.
Daftary, Farhad
The Assassin legends (magyar)
   Aszaszin legendák : az iszmá'iliták mítoszai / Farhad Daftary ; [ford. Hajnal István] ; [a kislexikont kész. Hajnal István és Major Balázs]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 238 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 197-209.
ISBN 978-963-236-141-3 fűzött : 3000,- Ft
szekta - iszlám - művelődéstörténet
297.1 *** 930.85(=927)
[AN 2826373]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2009.
Damqāny, Yaʾaqob (1952-)
Lamh dowqʾ ʾny? (magyar)
   Miért pont én? / Jakov Damkani. - 2. kiad. - Baja : Bajapress, [2009], cop. 1998. - 294, [32] p. : ill. ; 20 cm
A ford. a "Why me?" c. kiad. alapján kész. - Ford. Simonyi Andrea
ISBN 978-963-88211-0-2 fűzött : 650,- Ft
zsidó vallási irányzat - messiás - memoár
296.124 *** 296.6(0:82-94)
[AN 2827638]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2009.
   Emlékkönyv Pázmány Péter halálának 370. évfordulója alkalmából az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papságának szentelési és halálozási adataival, 1892-2006 / szerk. Beke Margit. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis, ISSN 1587-0847 ; 4.)
A Pozsonyban 2007-ben rendezett emlékkonferencia előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-066-6 kötött
Pázmány Péter (1570-1637)
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Magyarország - érsek - egyháztörténet - katolikus egyház - 16. század - katolikus pap - adattár - 20. század - konferencia-kiadvány
282(439)(092)Pázmány_P. *** 282(439)"16"(093) *** 282(439-03Esztergom-Budapesti_főegyházmegye)"19"(092) *** 061.3(437.6-2Pozsony)
[AN 2824132]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2009.
Földesi Tamás (1929-)
   Mikor igen, mikor nem? : gondolatok az engedelmességről és az engedetlenségről / Földesi Tamás. - [Budapest] : Papirusz Book, 2008. - 228 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 44.)
Bibliogr.: p. 227-[229].
ISBN 978-963-9263-37-6 fűzött : 1950,- Ft
engedelmesség - jogfilozófia - erkölcs
241.538 *** 340.12 *** 179.8 *** 179.9
[AN 2822223]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2009.
Giussani, Luigi
Si può vivere così? (magyar)
   Lehet így élni? : a keresztény lét szokatlan megközelítése / Luigi Giussani ; [ford. Domokos György]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008-. - 19 cm
vallásos irodalom - teológia
244 *** 23 *** 234
[AN 2732062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A remény. - 2008. - 154 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-832-5 fűzött : 1300,- Ft
remény
234
[AN 2825092] MARC

ANSEL
UTF-85319 /2009.
Gombosi Beatrix
   "Köpönyegem pedig az én irgalmasságom..." : Köpönyeges Mária ábrázolások a középkori Magyarországon = "Mein weiter Mantel ist meine Barmherzigkeit..." : Schutzmantelmadonnen aus dem mittelalterlichen Ungarn / Gombosi Beatrix. - Szeged : Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2008. - 230 p., [47] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Devotio Hungarorum, ISSN 1218-7003 ; 11.)
Bibliogr.: p. 198-225.
ISBN 978-963-482-894-5 fűzött
Mária (Jézus anyja)
mariológia - ikonográfia - keresztény művészet
232.931 *** 73/76 *** 7.046.3
[AN 2823261]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2009.
   Isten gyermeke vagyok : ima- és énekeskönyv katolikus gyermekek számára. - 10. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 423 p. : ill., színes ; 12 cm
ISBN 978-963-361-495-2 kötött
ISBN 978-963-277-105-2 műbőr
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 245(02.053.2) *** 282
[AN 2826384]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2009.
Iványi Tamás (1944-)
   Arábiai mozaikok : [iszlám tudománytörténet tankönyv az "Arábia" c. előadáshoz, 2008 tavasz] = Fusayfusāʾ min al-Ǧazīra al-ʿArabīya / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, [2008]. - 292, [10] p. : ill. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 44.)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-8378-32-3 fűzött
Arab-félsziget - iszlám - helyismeret - egyetemi tankönyv
297(075.8) *** 908.53(075.8)
[AN 2822923]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2009.
Iványi Tamás (1944-)
   A szúfi út : ṭarīqa : iszlám misztika tankönyv "A szúfi út" c. előadáshoz, 2008 ősz / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, [2008]. - 221 p. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 45.)
ISBN 978-963-8378-34-7 fűzött
szufizmus - iszlám - egyetemi tankönyv
297(075.8) *** 141.336(075.8)
[AN 2822928]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2009.
Iványi Tamás (1944-)
   A törvény (šarīʿa) az iszlámban : iszlám tudománytörténet tankönyv "Az iszlámjog" c. előadáshoz, 2008 ősz / Iványi Tamás. - Budapest : KCST, 2008. - 240, [4] p. ; 21 cm. - (Keleti nyelvek kincsestára, ISSN 0238-4248 ; 46.)
ISBN 978-963-8378-33-0 fűzött
iszlám - jog - egyetemi tankönyv
297(075.8) *** 34:297(075.8) *** 348.97(075.8)
[AN 2823022]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2009.
Jálics Ferenc (1927-)
Aprendiendo a compartir la fe (magyar)
   Testvéreink hite / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné]. - 4. m. kiad. - Kecskemét : Korda, 2009. - 207 p. ; 19 cm
Fűzött : 990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9554-43-6)
lelkigyakorlat
253
[AN 2827568]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2009.
Jálics Ferenc (1927-)
Aprendiendo a orar (magyar)
   Tanuljunk imádkozni / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné] ; [a 8. és 9. fejezeteket ... ford. Horváth Erzsébet]. - 6. átd. kiad. - Kecskemét : Korda, 2009. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9097-72-8 fűzött : 900,- Ft
ISBN 963-9097-72-1
imádkozás
248.143
[AN 2827544]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2009.
Jálics Ferenc (1927-)
Ignatianische Impulse (magyar)
   A szemlélődés útja / Jálics Ferenc ; [ford. Fóthy Gyula]. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2009. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9554-43-6 * fűzött : 800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9554-43-X)
keresztény misztika
248.212
[AN 2827535]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2009.
   Kis Szent Teréz imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2008]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
szent - 19. század - imakönyv
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus *** 243
[AN 2823394]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2009.
   Kötőjeles történetek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2009. - 102 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-300-938-3 fűzött : 360,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom
244(0:82-822)
[AN 2828319]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2009.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
   Felelősségünk a teremtett világért : a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-966-7 fűzött : 620,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - ökológia - püspöki körlevél
282(439) *** 504
[AN 2824232]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2009.
Melicher Béla (1921-)
   Lelki testamentum az utókor számára / Melicher Béla. - Budapest : Heraldika, 2008. - 106 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-9204-28-5)
vallásos irodalom
244
[AN 2824401]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2009.
Mezei Károly (1951-)
   Versenyképes-e a jó pásztor? : vezetői eszmények a Bibliában és napjainkban / Mezei Károly, Pulay Gyula. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 231, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-586-7 fűzött : 1980,- Ft
vallási erkölcs - vezetés - foglalkozási erkölcs
241 *** 65.011.1 *** 174
[AN 2823614]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2009.
Nagy Eszter
   A nehézségek ajándéka : kisprózák / Nagy Eszter ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2008. - 168 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9787-17-9 kötött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2822257]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2009.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Mi is az - imádkozni? / Nemeshegyi Péter. - 5. utánny. - Kecskemét : Korda, 2009. - 64 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9097-08-7 fűzött : 450,- Ft (hibás ISBN 978-963-9554-16-2)
imádkozás
248.143
[AN 2827616]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2009.
Ordo Fratrum Minorum. Provincia Hungariae a Magna Domina Hungarorum
   A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány név- és címtára. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2008. - 127 p. : ill. ; 22 cm
Lezárva: 2007. dec. 31.
Kötött
Ordo Fratrum Minorum. Provincia Hungariae a Magna Domina Hungarorum
Magyarország - franciskánusok - névtár - címtár
271.3(439) *** 058.7
[AN 2824876]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2009.
Rózsa Huba (1939-)
   Őstörténet : a világ keletkezése és az emberiség eredete a Biblia szerint / Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 177, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-907-0 kötött : 1900,- Ft
Biblia. Ószövetség
teremtés - bibliamagyarázat
213 *** 222.11.07
[AN 2823721]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2009.
   Sancta Sedes Apostolica et cardinalis Ioseph Mindszenty : tanulmányok és szövegközlések = Az Apostoli Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása / [ed.] Ádám Somorjai. - Romae : [s.n.], 2007-. - 24 cm
A 2. kötetet közread. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége Budapesten. - Gerinccím: Sancta Sedes et cardinalis Mindszenty
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Vatikán - bíboros - 20. század - Kádár-korszak - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 262.13"195/197"(093)
[AN 2823891]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Documenta 1956-1963. - 2009. - 264 p.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9662-34-6)
[AN 2823909] MARC

ANSEL
UTF-85337 /2009.
Schmidt-Eller, Berta (1899-1987)
Hannelore, was wird aus dir? (magyar)
   Hannelore, mi lesz belőled? / Berta Schmidt-Eller. - Budapest : Evangéliumi K., [2009]. - 122 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-35-2 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9867-35-7)
vallásos irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2827629]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2009.
   Segédanyag a környezeti neveléshez : kateketikai óravázlatok / [szerk. Lőw Márta]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-908-7 fűzött : 770,- Ft
kereszténység - katolikus egyház - környezetvédelem - környezeti nevelés
282 *** 37.033 *** 504
[AN 2823794]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2009.
Seregély István (1931-)
   Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása : húsvéti gondolatok évtizedek igehirdetésében / Seregély István. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 203, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-085-7 fűzött : 1800,- Ft (hibás ISBN 978-963-277-084-0)
szenvedéstörténet - krisztológia - prédikáció
232.96 *** 252
[AN 2823636]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2009.
Seregély István (1931-)
   Jézus Krisztus az élet és a szentség forrása : nagyböjti gondolatok évtizedek igehirdetésében / Seregély István. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-084-0 * kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 978-963-277-084)
krisztológia - húsvét - prédikáció
232 *** 264-041 *** 252
[AN 2823596]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2009.
Somorjai Ádám (1952-)
   A magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációja, 1927-1935 = Visitatio apostolica institutorum vitae consacratae in Hungaria, 1927-1935 / Somorjai Ádám. - Pannonhalma : Archiabbatia de Sancto Monte Pannoniae, 2008. - 576 p. : ill. ; 20 cm. - (Rendtörténeti füzetek, ISSN 1219-7440 ; 13.)
Bibliogr.:p. 547-567.
ISBN 978-963-9053-79-3 fűzött
Magyarország - bencések - egyháztörténet - 20. század - Horthy-korszak - történelmi forrás
271.1(439)"192/193"(093) *** 282(439)"192/193"(093)
[AN 2823961]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2009.
   Szent József imafüzet / [összeáll. Tűzkő Lajos]. - 2. átd. kiad. - Miskolc : Szt. Maximilian K., [2008]. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
József názáreti
szent - 1. század - imakönyv
235.3(092)József,_názáreti *** 243
[AN 2823391]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2009.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   "Lelkem hozzád emelem Uram" : elmélkedések a "B" liturgikus év egyes vasárnapjaira és ünnepeire / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 119 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-046-8 fűzött : 1100,- Ft
Magyarország - krisztológia - prédikáció
252 *** 232
[AN 2823318]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2009.
   Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodáshoz / [szerk. Baritz Sarolta Laura és Fülep Dániel] ; [a grafikákat kész. Nagy Katalin]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-361-844-8 fűzött : 770,- Ft
ökológia - kereszténység - erkölcs
282 *** 504 *** 17
[AN 2823785]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2009.
   Teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek / [szerk. Nobilis Márió]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 58 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 58-[59].
ISBN 978-963-277-016-1 fűzött : 540,- Ft
kereszténység - ökológia - prédikáció
282 *** 504 *** 252(036)
[AN 2823792]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2009.
Thieme, R. B.
A quartette of fools (magyar)
   Bolondok kórusa / R. B. Thieme, Jr. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2008. - 14 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-07-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2823403]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2009.
   Törökország és az iszlám : az iszlám szerepe Törökország EU-csatlakozásának megítélésében / szerk. Vásáry István. - Piliscsaba : Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete, 2008. - 132 p. ; 24 cm. - (Acta et studia / Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, ISSN 1785-0894 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87618-2-8 fűzött
Törökország - Európai Unió - történelem - iszlám - 20. század - ezredforduló
297(560) *** 956.0"19/200" *** 327.39(4-62)
[AN 2823593]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2009.
Werner Alajos (1905-1978)
   Keresztút az oltáriszentség előtt / Werner Alajos ; [az illusztrációk Haranghy Jenő alkotásai]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 55 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-088-8 fűzött : 690,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2823434]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5349 /2009.
Augustini Sámuel (1729-1792)
Von dem heutigen Zustande, sonderbaren Sitten und Lebensart, wie auch von denen übrigen Eigenschaften und Umständen der Zigeuner in Ungarn (német, magyar)
   A magyarországi cigányok mai állapotáról, különös szokásairól és életmódjáról, valamint egyéb tulajdonságairól és körülményeiről, 1775-1776 / Augustini ab Hortis Sámuel ; szerk. és a bev. tanulmányt írta Deáky Zita, Nagy Pál. - Budapest : Györffy I. Néprajzi Egyes. : MNT ; Gödöllő : Szt. István Egy. GTK., 2009. - 307, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (A Néprajzi látóhatár kiskönyvtára, ISSN 1217-4769 ; 12.)
A bécsi "Anzeigen" c. folyóirat 1775-1776-os számaiban folytatásban megjelent mű fotómásolatával. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-6651-0 fűzött
Magyarország - cigányság - nemzettörténelem - 18. század - néprajz
316.347(=914.99)(439)"17" *** 39(=914.99)(439)
[AN 2822800]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2009.
Gerő András (1952-)
   Se nő, se zsidó : előítéletek találkozása a századforduló Monarchiájában / Gerő András. - Budapest : ÚMK, 2009. - 199 p. ; 20 cm. - (Habsburg történeti kismonográfiák, ISSN 2060-6710 ; 1.)
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-287-007-6)
Ausztria - antiszemitizmus - előítélet - nő - századforduló
316.647.8-055.2(436)"189/190" *** 323.12(=924)(436)"189/190"
[AN 2824344]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2009.
Haitsch Gyula (1932-2007)
   Dr. Haitsch Gyula gondolatai a történelemről és a történelmi kihívásokról / [... szövegét gond., ... szerk. Farnadi Gábor Miklós]. - Újpest : Bíró, 2008. - 66 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7365-50-8 fűzött
kapitalista rendszer - globalizáció - civilizáció
316.323.64 *** 339.9(100)
[AN 2821811]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2009.
   Kultúrák között : X. Közművelődési Nyári Egyetem : Szeged, 2008. július 7-11. / [szerk. Török József] ; [rend., közread. a] Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete. - Szeged : Csongrád M. Népművelők Egyes., 2009. - 209 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6569-8 fűzött
Magyarország - multikultúra - kisebbség - hátrányos megkülönböztetés - cigányság - oktatásügy - konferencia-kiadvány
316.77 *** 316.347(=00)(439) *** 342.722(439) *** 376.7(439) *** 316.347(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2824763]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2009.
Matussné Lendvai Márta
   Dunaújvárosi nők a hatvanas években = Women in Dunaújváros in the 1960's / Matussné Lendvai Márta ; [közread. az Intercisa Múzeum]. - Dunaújváros : Intercisa Múz., 2008. - 48 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-963-87239-5-6 fűzött
Dunaújváros - nők a társadalomban - Kádár-korszak
316.37-055.2(439-2Dunaújváros)"196"
[AN 2824942]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2009.
Paulus Alajos (1925-)
   Vagyunk új Táncsicsok : a magyar falu, Mezőhék küzdelme a megmaradásért, 1972-2008 : I-II. rész / Paulus Alajos. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Püski, 2008. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-75-9 fűzött
Mezőhék - Magyarország - szociográfia - településügy - vízgazdálkodás
308(439-2Mezőhék)"19" *** 911.373(439)"197/200" *** 627.8(439)
[AN 2827632]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2009.
Schönburg, Alexander von (1969-)
Die Kunst des stilvollen Verarmens (magyar)
   Pénz nélkül gazdagon avagy A stílusos elszegényedés művészete / Alexander von Schönburg ; [ford. Barthó Levente]. - [Budapest] : Holistic, [2009]. - 201, [17] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-8080-49-3 fűzött : 2650,- Ft
fogyasztói magatartás - fogyasztói társadalom - érték - szükséglet
316.752 *** 366.1 *** 316.644
[AN 2830222]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2009.
Szabó Tibor (1945-)
   Itáliai anzix : morálfilozófiai és eszmetörténeti tanulmányok / Szabó Tibor. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2009. - 236 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-199-3 fűzött
Itália - Olaszország - erkölcsfilozófia - eszmetörténet - művelődéstörténet
316.75(45) *** 130.2(45) *** 17(45) *** 316.7(45) *** 930.85(45)"12/19"
[AN 2824268]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2009.
Tamasi Mihály (1931-)
   A rendszerváltozás társadalmi mérlege / Tamasi Mihály. - Szeged : Bába, 2008. - 213, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-963-9881-19-8 fűzött
Magyarország - Dél-Alföld - társadalomtörténet - társadalmi változás - gazdaságtörténet - gazdasági helyzet - 20. század - rendszerváltás - statisztikai adatközlés
316.42(439)"19" *** 316.32(439)"198/200"(084.12) *** 338(091)(439)"198/200"(084.12)
[AN 2824753]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5358 /2009.
Dugonics András (1740-1818)
   Magyar példa beszédek és jeles mondások / öszveszedte és meg világította Dugonics András. - Hasonmás kiad. - Szeged : Bába, 2009. - [720] p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Szegeden : Grünn O., 1820. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-25-9 kötött
magyar néprajz - magyar nyelv - közmondás - szólás - hasonmás kiadás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318 *** 094/099.07
[AN 2825054]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2009.
Horváth György
   Der Philogelos : von den antiken Urwitzen bis zu den modernen Witzen : Prüfung einer antiken Witzsammlung aus entwicklungsorientiertem Aspekt : Dissertation Literaturwissenschaft / angefertigt von György Horváth. - [Budapest] : [Horváth Gy.], [2009]. - 179 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6885-9 fűzött
világirodalom története - vicc - történeti feldolgozás - disszertáció
398.94(=00)(091) *** 82(091)-7
[AN 2825005]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2009.
   A régi Erdély népeinek képeskönyve : kéziratos viseletkódex az Apafiak korából / [tanulm.] Oborni Teréz, Tompos Lilla, Bencsik Gábor. - Budapest : M. Mercurius, 2009. - 46 p., XCII, 4 t. : ill., főként színes ; 27 cm
Kész. az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Quart. Germ. 892. jelzetű "Costumebilder aus Siebenbürger" c. kézirat alapján. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9872-04-2 kötött : 3800,- Ft
Erdély - viselettörténet - nemzetiség - 17. század - rajz
391(439.21)"166/169"(084.1) *** 316.347(=00)(439.21)"166/169"
[AN 2824588]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2009.
A régi Erdély népeinek képeskönyve (magyar)
   Bilderbuch der Völker des alten Siebenbürgens : handschriftliches Trachtenbuch aus der Zeit der Apafis / [Studien] Teréz Oborni, Lilla Tompos, Gábor Bencsik ; [Übers. Zsuzsanna Havas]. - Budapest : M. Mercurius, 2009. - 46 p., XCII, 4 t. : ill., főként színes ; 27 cm
Kész. az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött Quart. Germ. 892. jelzetű "Costumebilder aus Siebenbürger" c. kézirat alapján. - Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-9872-06-6)
Erdély - viselettörténet - nemzetiség - 17. század - rajz
391(439.21)"166/169"(084.1) *** 316.347(=00)(439.21)"166/169"
[AN 2824610]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2009.
   "Síppal, dobbal, didzseriduval..." [elektronikus dok.] : népek hangszerei a Néprajzi Múzeumból : 2006. március 17 - 2008. augusztus 3. / [a kiállítást rend.], szerk. Pálóczy Krisztina. - Interaktív multimédia. - Budapest : Néprajzi Múz., cop. 2008. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A lemezcímkén és a borítón párhuzamos címként: With pipe and drum and didgeridoo... : folk musical instruments from around the World. - Működési követelmények: multimédia PC; 1024x768 képpont képernyőfelbontás
népi hangszer - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
39(=00)(100) *** 681.8 *** 061.4(439-2Bp.)"2006/2008"
[AN 2823333]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2009.
   Tájházak a Körösök völgyében = Region houses in the Körös valley = Heimatsmuseen im Tal der Flüsse Körös / [szerk. B. Szűcs Irén] ; [kiad. a Békés Városi Jatyik[!Jantyik] Mátyás Múzeum]. - Békés : Békés Vár. Jatyik[!] M. Múz., 2009. - 104 p. : ill., térk. ; 20 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-86729-8-8 fűzött
Délkelet-Alföld - magyar néprajz - múzeum - útmutató
39(=945.11)(439.175) *** 069(439.175)(036)
[AN 2824636]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2009.
   Tanulmányok a 19. századi magyar szövegfolklórról / szerk. Gulyás Judit. - Budapest : ELTE BTK Folklore Tansz., 2008. - 432 p. : ill. ; 24 cm. - (Artes populares, ISSN 0139-4649 ; 23.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-037-6 fűzött
folklór - magyar néprajz - 19. század
398(=945.11) *** 398.001
[AN 2821847]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5365 /2009.
   Államelmélet. - Utánny. - Budapest : Szt. István Társ., 2009-. - 29 cm
államelmélet - egyetemi tankönyv
321.01(075.8)
[AN 2829839]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A modern állam elméletének előzményei és történeti alapvonalai / Ábrók Ildikó [et al.] ; [szerk. Takács Péter]. - 2009, cop. 2007. - 386 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-895-0 fűzött : 4200,- Ft
[AN 2829840] MARC

ANSEL
UTF-85366 /2009.
Horváth Béla (1954-)
   Levettük a vörös csillagot.. : rendszerváltás "belülnézetből" / Horváth Béla. - [Budapest] : Papirusz Book, 2008. - 179, [6] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-43-7 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - rendszerváltás - belpolitika - memoár
323(439)"198/199"(0:82-94)
[AN 2822184]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2009.
   Pártállambomlás : Csongrád megyei reformszocialisták, 1988-1989 / [szerk. Sipos József]. - Szeged : Bába, 2009. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-32-7 fűzött : 950,- Ft
Magyar Szocialista Munkáspárt
Magyarország - Csongrád megye - magyar történelem - belpolitika - párt - Kádár-korszak - rendszerváltás
323(439)"198" *** 943.9"198" *** 329(439)MSZMP"198" *** 329(439.181)MSZMP"198"
[AN 2824762]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2009.
Péter László (1926-)
   Kálmány Lajos : válogatott tanulmányok / Péter László ; [közread. a Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület]. - Szeged : Bába ; Pécska : Kálmány L. Közműv. Egyes., 2008. - 271 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-22-8 fűzött
Kálmány Lajos (1852-1919)
Magyarország - magyar néprajz - etnográfus - folklorisztika - 19. század - 20. század
32.001(439)(092)Kálmány_L. *** 398(=945.11)
[AN 2824758]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2009.
   Retusált társadalom : jó gyakorlatok az antidiszkrimináció témaköréből : [rejtett diszkriminációs mechanizmusok] / [szerk. Pánczél Márta ; [közread. a Magyarországi Roma Parlament]. - Budapest : Mo. Roma Parlament, 2008. - 59 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - hátrányos megkülönböztetés - cigányság
323.12(439) *** 342.724(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 2822587]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2009.
   A rút kiskacsa? : az 1999-es és 2004-es európai parlamenti választások témái és kampányai / kész. Balogh Róbert [et al.] ; [közread. a] Magyar Progresszív Társaság Platform. - Budapest : M. Progresszív Társ. Platform, 2009. - 106 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 100-103.
Fűzött
Európai Unió - választás - párt - baloldali irányzat - ezredforduló
324(4-62)"199/200" *** 327.39(4-62) *** 329.14(4-62)"199/200"
[AN 2823450]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5371 /2009.
Biró Aurél
   Budapest szűzmáriás zászlói a XVI-XXI. század között [elektronikus dok.] / szerk. és a katalógust összeáll. Biró Aurél ; [közread. a] Farkasréti Mindenszentek Alapítvány. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Farkasréti Mindenszentek Alapítvány, 2008. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Műanyag tokban
Magyarország - zászló - mariológia - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
929.9(439)(091) *** 264-039 *** 232.931
[AN 2824458]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2009.
   Egyén és nemzet Európa történelmében : tanulmányok / szerk. Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián. - Budapest : Heraldika, cop. 2009. - 267 p. : ill. ; 21 cm. - (Modern Minerva könyvek, ISSN 2060-8004 ; 1.)
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - A Budapesten, 2008. szept. 11-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-9204-30-7)
történettudomány - társadalomtudomány - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
930.1 *** 30 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2824704]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2009.
Lukacs, John (1924-)
June 1941 (magyar)
   Hitler és Sztálin : 1941. június / John Lukacs ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2009. - 148, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144-148.
ISBN 978-963-07-8722-2 kötött : 2800,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Németország - Szovjetunió - világtörténelem - történelem - második világháború
943.0(092)Hitler,_A. *** 947(092)Stalin,_I._V. *** 943.0"1941" *** 947"1941" *** 930.9"1941"
[AN 2827680]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2009.
   Művelődéstörténet / szerk. és a bevezetőket írta Drabancz M. Róbert. - 2. átd. kiad. - Nyíregyháza : Krúdy, 2009. - 305 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86702-9-8 fűzött : 2520,- Ft
Európa - művelődéstörténet - középkor - újkor - egyetemi tankönyv
930.85(4)"03/17"(075.8)
[AN 2826255]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2009.
Orientalista Nap (2005) (Budapest)
   Orientalista Nap 2005, 2007 / szerk. Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori ; [rend., közread. az] MTA Orientalisztikai Bizottság, ELTE Távol-Keleti Intézet. - Budapest : MTA Orientalisztikai Biz. : ELTE Távol-Keleti Int., 2008. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-004-8 fűzött
keletkutatás - konferencia-kiadvány
95 *** 809 *** 061.3(439-2Bp.)"2005" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2822960]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2009.
   Őskori emlékek és gyűjtemények Magyarországon / ... szerk. Jerem Erzsébet és Mester Zsolt ; szerzők Cseh Fruzsina [et al.] ; Honti Szilvia és Németh Péter Gergely közrem. - Budapest : Archaeolingua, [2008]. - 264 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Itinerarium Hungaricum, ISSN 1218-5418 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8046-91-8 fűzött
Magyarország - régészet - őskor - múzeum - lelet - útikönyv
903(439) *** 069(439)(036)
[AN 2824550]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2009.
Szluha Márton (1935-)
   Felvidéki családok / Szluha Márton. - Budapest : Heraldika, 2006-. - 30 cm
borító- és gerinccím: Felvidéki nemes családok
ISBN 963-9204-44-7
Felvidék - Magyarország - családtörténet - nemesség
929.52(439.22) *** 316.343.32(439.22)
[AN 2663186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Sáros, Turóc vármegye nemes családjai. - 2008. - 887 p. : ill., részben színes
ISBN 963-9204-46-3 kötött
Sáros vármegye - Turóc vármegye - családtörténet - nemesség - családfa
929.52(439.22-35Turóc) *** 929.52(439.22-35Sáros) *** 316.343.32(439.22-35Sáros) *** 316.343.32(439.22-35Turóc)
[AN 2824703] MARC

ANSEL
UTF-85378 /2009.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Budapest ostroma / Ungváry Krisztián. - 6. átd. kiad. - Budapest : Corvina, 2009. - 349 p. : ill. ; 24 cm + mell. - (Faktum, ISSN 1219-4972)
Bibliogr.: p. 325-333.
ISBN 978-963-13-5825-4 fűzött : 3800,- Ft
Budapest - magyar történelem - második világháború - hadtörténet - ostrom
943.9-2Bp."1944/1945" *** 355.48(439-2Bp.)"1944/1945"
[AN 2828385]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2009.
Volentics Gyula
   Mária Terézia sződi látogatásának szájhagyománya és a plébánia építésének története / Volentics Gyula. - [Budapest] : Aletheia Multimedia Kft., 2008. - 35 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Sződi helytörténeti füzetek, ISSN 1789-6681 ; 2.)
Bibliogr.: p. 30-32. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-6312-0 fűzött : 1990,- Ft
Sződ - helytörténet - egyházi hivatal
943.9-2Sződ *** 726.91(439-2Sződ)
[AN 2824535]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2009.
Walleshausen Gyula (1923-)
   Kosáry Domokos, a tudományszervező könyvtárigazgató / Walleshausen Gyula ; [közread. a] Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár. - Gödöllő : SZIE Kosáry D. Kvt. és Lvt., 2009. - 59 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-081-0 fűzött
Kosáry Domokos (1913-2007)
Szent István Egyetem (Gödöllő). Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
Gödöllő - Magyarország - történész - 20. század - egyetemi könyvtár
930.1(439)(092)Kosáry_D. *** 027.7(439-2Gödöllő)
[AN 2822562]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5381 /2009.
Ballendux-Bogyay, Mária
Magyar - holland találkozások (új kiadása)
   Hollandia magyar szemmel / Bogyay Mária. - [Bőv. kiad.]. - Budapest : Akad. K., 2008. - 423, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 419-[424]. - A tartalomjegyzék és az előszó holland nyelven is
ISBN 978-963-05-8589-7 kötött : 2600,- Ft
Hollandia - helyismeret
908.492
[AN 2823154]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2009.
Hagymásy Szilvia
   Zakynthos : ... a Kelet virága / [fotók Hagymásy Dóra]. - 2. bőv. kiad. - [Veszprém] : [Hagymásy Sz.], cop. 2009. - 107 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Szerző Hagymásy Szilvia
ISBN 978-963-06-6777-7 fűzött
Zákinthosz (sziget) - helyismeret - útikönyv
914.954.6(036) *** 908.495.46
[AN 2828444]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2009.
Hornok Ernő
   Gyomaendrődi séták = Gyomaendrőd walks = Gyomaendrőder Spaziergänge = Spacery w Gyomaendrőd = Alei în Gyomaendrőd / [fotó, szerk.] Hornok Ernő. - Gyomaendrőd : Rekline Stúdió, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 16x16 cm
Kötött
Gyomaendrőd - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyomaendrőd(084.12)
[AN 2826376]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2009.
Kocsis János Balázs (1971-)
   Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930-1985 / Kocsis János Balázs. - Budapest : Gondolat, 2009. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-693-166-7 fűzött : 1990,- Ft
Budapest - városfejlesztés - urbanisztika - 20. század
911.375(439-2Bp.)"193/198" *** 711.4(439-2Bp.)"193/198"
[AN 2821849]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2009.
Tóth Béla (1924-)
   A szegedi nagyárvíz képeskönyve : a küzdelem és újjáépítés 130 éve / [... írta és szerk. Tóth Béla]. - 3. bőv., jav. kiad. - Szeged : Bába, 2009. - 288 p. : ill. ; 22 cm
A bev. angol és német nyelven is
ISBN 978-963-9881-34-1 kötött
Fűzött
Szeged - helyismeret - árvíz - helytörténet - 19. század - 20. század - kronológia
908.439-2Szeged(084.1) *** 627.51(439-2Szeged)(091) *** 943.9-2Szeged"197/200"(0:930.24)
[AN 2824766]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5386 /2009.
   Családi jogi jogszabálygyűjtemény : egyetemi tansegédlet / [összeáll. és szerk.] Hegedűs Andrea. - 4. átd. kiad. - Szeged : Kis-ker Bt., 2009. - 158 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. febr. 1.
Fűzött
Magyarország - családjog - jogszabálygyűjtemény - egyetemi tankönyv
347.6(439)(094)(075.8)
[AN 2827500]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2009.
   Egyetemes jogtörténet / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 2827463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2. kiad., utánny. - 620 p.
ISBN 978-963-19-4572-0 fűzött : 4650,- Ft
[AN 2827464] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. kiad., utánny. - 310 p.
ISBN 978-963-19-4582-9 fűzött : 3000,- Ft
[AN 2827470] MARC

ANSEL
UTF-85388 /2009.
   Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület kézikönyve / [fel. szerk. Siketné Zsiga Judit, Fábri Lászlóné]. - [Balassagyarmat] : [ÉFOÉSZ Nógrád M. Közhasznú Egyes.], [2008]. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - esélyegyenlőség - útmutató
342.722(439)(036) *** 364.65-056.37
[AN 2823454]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2009.
Gyarmati János
   A cégjog / Gyarmati János, Rózsa Éva, Szegediné Sebestyén Katalin. - [Budapest] : Cent Kv. : Műsor-Hang Kft., 2009. - 392 p. ; 24 cm + CD-R
melléklet címe: Gyakorlati útmutató az E-cégeljárrásról[!]és jogszabálygyűjtemény. - Gerinccím: Új cégjogi kresz
ISBN 978-963-88201-0-5 * fűzött (hibás ISBN 978-88201-0-5)
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - vállalati jog - elektronikus ügyintézés - jogszabálygyűjtemény - útmutató - elektronikus dokumentum
347.72(439)(094)(036) *** 681.3.004.14
[AN 2823471]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2009.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2009]. - 56 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. márc. 1.
ISBN 978-963-88261-0-7 fűzött : 700,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 2829965]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2009.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Magyar polgári jog : általános rész / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 110-112.
ISBN 978-963-361-604-8 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - polgári jog
347.1(439)
[AN 2823739]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2009.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2009]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. febr. 1.
ISBN 978-963-88080-6-6 fűzött : 800,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 2829975]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2009.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2009]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. febr. 15.
ISBN 978-963-88080-9-7 fűzött : 700,- Ft
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 2829967]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2009.
Palotás Zoltán (1913-1996)
   A békeszerződések katasztrofális következményei : cikkek, tanulmányok / Palotás Zoltán ; [közread. a] Szenci Molnár Társaság. - [Budapest] : Szenci Molnár Társ., [2008]. - 206 p. : ill., térk. ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7365-61-4)
Európa - békeszerződés - nemzetiség - történelem - magyar történelem - 20. század
341.382(4) *** 316.347(=00)(4) *** 94"19" *** 943.9"19"
[AN 2822153]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2009.
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest). Jog- és Államtudományi Kar
   Oktatóink tudományos közleményei, 1995-2007 / Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar ; [főszerk. Jobbágyi Gábor] ; [szerk. Deme Erzsébet]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 280 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-361-725-0 fűzött
Budapest - egyetem - jogtudomány - személyi bibliográfia - szakbibliográfia
34:016 *** 378.4(439-2Bp.) *** 013
[AN 2823910]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2009.
   A Polgári törvénykönyv. - Budapest : CompLex, [2009]. - 120 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 1.)
Fűzött
1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 2822638]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2009.
Radnay József (1927-)
   Munkajog / Radnay József ; [a 13. fejezetet ... írta Kertész István]. - 8. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 288 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 2.)
Bibliogr.: p. 11-14.
ISBN 978-963-361-875-2 fűzött : 3200,- Ft
munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(075.8)
[AN 2829858]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2009.
   Sacrae disciplinae leges : commemorazione del 25 anniversario della promulgazione del nuovo codice di diritto canonico / a cura di Szabolcs Anzelm Szuromi. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 172 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 10.)
Váltakozva olasz és német nyelven. - Bibliogr.: p. 163-172.
ISBN 978-963-361-997-1 fűzött : 1400,- Ft
kánonjog - egyetemi tankönyv
348.1/.7(075.8)
[AN 2823242]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2009.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Törekvés a régi egyházi kánonok összegyűjtésére, mint a középkori egyetemes kánonjog-gyűjtemények sajátossága, 8-12. század / Szuromi Szabolcs Anzelm. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 204 p. ; 20 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. III., Studia, ISSN 1585-857X ; 11.)
Bibliogr.: p. 190-202. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-277-086-4 fűzött
Európa - kánonjog - szövegkritika - középkor
348.1/.7(4)"07/11" *** 82.07
[AN 2823253]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2009.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2009]. - 63 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. febr. 15.
ISBN 978-963-88080-7-3 fűzött : 750,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2829968]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2009.
Vigvári András (1955-)
   Pénzügyi kockázatok az önkormányzati rendszerben : tanulmány / [... kész. Vigvári András] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : ÁSZ Kut. Int., 2009. - 73 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Lezárva: 2009. márc. - Bibliogr.: p. 67-70.
ISBN 978-963-88187-1-3 fűzött
Magyarország - önkormányzat - vagyonkezelés - ezredforduló
352.073.5(439)"200"
[AN 2823325]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5402 /2009.
Bona Gábor (1948-)
   Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban / Bona Gábor. - Budapest : Heraldika, 2008. - 2 db : ill. ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 963-85645-8-X)
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonatiszt - életrajzi lexikon
355.48(439)"1848/1849"(092):030 *** 943.9"1848/1849"(092):030
[AN 2824812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A - K. - 623 p.
[AN 2824816] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., L - Zs. - 613 p.
[AN 2824822] MARC

ANSEL
UTF-85403 /2009.
Máté Endre
   Szeptember katonája : Niżałowski Ernő hadnagy visszaemlékezései történelmi háttérrel = Żołnierz września / Máté Endre. - [Budapest] : Máté E., 2009. - 99 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-963-06-6251-2 fűzött
Nizalowski Ernő (1915-)
katona - 20. század - magyarországi lengyelek - memoár
355(439)(=84)(092)Nizalowski_E.(0:82-94)
[AN 2824897]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2009.
   A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 10 éves története, 1998-2008 / [szerk. Amaczi Viktor et al.]. - Budapest : Puskás T. Híradó Bajtársi Egyes., [2008]. - 176 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület
Magyarország - honvédség - egyesület
355(439) *** 061.2(439)
[AN 2823509]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5405 /2009.
   The capital of intelligence - the intelligence of capital / [ed. Erzsébet Noszkay]. - Budapest : Found. for Inform. Soc., 2009. - 300 p. : ill. ; 21 cm. - (Alma mater, ISSN 1587-2386)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87788-2-6 fűzött
tudásmenedzsment - élethosszig tartó tanulás
659.2 *** 37.013.83 *** 65.011.1
[AN 2823335]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2009.
Katcher, Bruce L. (1953-)
30 reasons employees hate their managers (magyar)
   30 ok, amiért utálják a főnököt : elégedett beosztottak, sikeres vezetők / Bruce L. Katcher, Adam Snyder ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-963-9686-69-4 kötött : 4200,- Ft
munkalélektan - munkaerő - munkaszervezés
65.013 *** 331.105.24 *** 331.103
[AN 2822875]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2009.
   Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan / szerk. Kövesi János ; társszerk. Andor György [et al.]. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2009. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-036-7 fűzött : 3500,- Ft
vezetés - üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8) *** 658(075.8)
[AN 2826313]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5408 /2009.
Adamovszky István (1951-)
   Magyar bankjegykatalógus / Adamovszky István. - Budapest : Adamo, 2009. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
Magyarország - pénzrendszer - bankjegy
336.747(439)
[AN 2822991]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1759-1925. - 276 p.
ISBN 978-963-87497-3-4 fűzött
[AN 2823002] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1926-2009. - 327 p.
ISBN 978-963-87497-4-1 fűzött
[AN 2823007] MARC

ANSEL
UTF-85409 /2009.
Chikán Attila (1944-)
   Bevezetés a vállalatgazdaságtanba : a vállalatgazdaságtan tantárgy BSc színtű oktatási anyaga / Chikán Attila. - [Budapest] : Aula, 2009. - 318 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 307-318.
ISBN 978-963-9698-11-6 fűzött (hibás ISBN 963-9698-11-6)
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2827685]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2009.
Fülöp Sándor
   Példatár a vállalkozások gazdaságtanához / Fülöp Sándor. - [Budapest] : Perfekt, [2009]. - 214 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-491-2 * fűzött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-394-491-0)
üzemgazdaságtan - példatár
658.1(078)(076)
[AN 2829976]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2009.
Healey, Matthew
What is branding? (magyar)
   Mi az a branding? / Matthew Healey ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 256 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841). (A design kézikönyvei, ISSN 2060-7989)
ISBN 978-963-244-068-2 kötött : 6995,- Ft
marketing - védjegy - márkanév
658.8 *** 003.65
[AN 2824153]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2009.
   Ingatlan alapok: megbukik az ország? : botrányos történet az ingatlanalapok körül / [szerk. Telkes József]. - [Budapest] : [M. Franchise Int.], [2009]. - 64 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Közread. a Magyar Franchise Intézet
ISBN 978-963-06-6883-5 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - pénzügyi alap - bankügy - ingatlanpiac - érdekképviselet - ezredforduló
336.71(439)"200" *** 332.7(439)"200" *** 658.152 *** 323.22(439)"200" *** 061.2(439)KÖSZ!
[AN 2823367]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2009.
Kresalek Péter (1970-)
   Feladatgyűjtemény és példatár a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez / Kresalek Péter, Pucsek József. - [Budapest] : Perfekt, [2009], cop. 2007. - 173 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-707-4 fűzött : 2300,- Ft
vállalkozás - gazdasági elemzés - példatár
658.1.012.12(078)(076)
[AN 2829959]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2009.
   Oktatás és munkaerőpiac az Észak-alföldi régióban : tanulmánykötet / szerk. Mazsu János és Ujhelyi Mária ; [közread. a] Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Európai Tanulmányok Központja. - Debrecen : DE TEK ETK, 2009. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-256-3 fűzött
Észak-alföldi régió - oktatásügy - munkaerőpiac - ezredforduló
331.5(439Észak-Alföld)"200" *** 37.014(439Észak-Alföld)"200"
[AN 2824285]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2009.
Szakács Imre
   Az adózás nagy kézikönyve / Szakács Imre. - Budapest : CompLex, 2009. - 1844 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2009. jan.
ISBN 978-963-295-006-8 kötött
Magyarország - adóügy - útmutató - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)(036)
[AN 2826244]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2009.
   Szakmai továbbképzés, 2008 / [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara. - Budapest : MKVK, 2008. - 120 p. ; 29 cm
Borítócím: Könyvvizsgálói szakmai továbbképzés, 2008
Fűzött
gazdasági ellenőrzés - mérlegkimutatás - tankönyv
657.6(078)
[AN 2823381]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2009.
   Számviteli kézikönyv, 2009 / [szerzők ... Bíró Tibor et al.]. - Budapest : Unió, [2009]. - 857 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 839.
ISBN 978-963-388-506-2 fűzött : 10100,- Ft
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 2828089]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2009.
Szanyi Miklós (1961-)
   A versenyképesség javítása együttműködéssel: regionális klaszterek / Szanyi Miklós. - Budapest : Napvilág, 2008. - 200 p., [30] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 978-963-9697-37-9 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - regionális gazdaság - gazdasági együttműködés
334.752(439) *** 332.1(439)
[AN 2822187]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5419 /2009.
Vereb István
   Tört fény az ablaküvegen : riportok, önéletrajzi vallomások / Vereb István ; [kiad. a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ]. - Zalaegerszeg : Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Közp., 2008. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6332-8 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - interjú
364.2(439)(047.53)
[AN 2824911]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5420 /2009.
Bartha Dénes (1956-)
   Kövessi Ferenc (1875-1945) élete és munkássága / Bartha Dénes. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar, 2008. - 44 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 21.)
ISBN 978-963-9883-19-2 fűzött
Kövessi Ferenc (1875-1945)
egyetemi tanár - erdészet - növénytan - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Kövessi_F. *** 630 *** 58 *** 012Kövessi_F.
[AN 2823654]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2009.
Kispéter Andrea
   Élménypedagógia : csapatépítő játékok / Kispéter Andrea, Sövényházy Edit. - Szeged : Bába, 2008. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-9881-08-2 fűzött
nevelés - képességfejlesztés - pedagógiai lélektan - fejlesztő játék
37.015.3 *** 371.382
[AN 2825011]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2009.
   A soproni Széchenyi István Gimnázium évkönyve avagy 14 hónap a Győri úton, 2006 szeptember - 2007 október / [szerk. Dékány Zsigmondné]. - [Sopron] : [Széchenyi Gimn.], 2008. - 153 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Széchenyi István Gimnázium (Sopron)
Sopron - gimnázium - iskolai évkönyv
373.54(439-2Sopron)(058)
[AN 2824284]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2009.
Szabó László Tamás (1942-)
   A tanár visszanéz : neveléstudomány, iskola, pedagógia / Szabó László Tamás. - Budapest : ÚMK, 2009. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-008-3 fűzött : 2380,- Ft
pedagógia - nevelés - oktatásügy
37 *** 37.01 *** 37.014
[AN 2824716]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2009.
Tóth Attila (1966-)
   Egyetemi kultúra, tömegkultúra : a szegedi JATE Klub műsorstruktúrájának változása, 1993-2004 / Tóth Attila ; [közread. az] Alapítvány a JATE Klubért. - [Szeged] : Alapítvány a JATE Klubért, 2008. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6404-2 fűzött
JATE Klub (Szeged)
Szeged - egyetem - klub - ezredforduló - műsorrend
378.183(439-2Szeged)"199/200"
[AN 2825020]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5425 /2009.
   100 éves Magyarországon a repülőmodellezés : [1909-2009] / [összeáll. Pinkert György]. - Budapest : Máyer, 2009. - 367 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-963-88270-0-5 kötött : 7980,- Ft
Magyarország - repülőmodellezés - történeti feldolgozás
797.55(439)(091) *** 796.15(439)(091)
[AN 2822600]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2009.
Budavári Ágota (1949-)
   Sportpszichológia : mit várhat a sportoló a pszichológustól? / Budavári Ágota. - Budapest : Krea-Fitt, 2008. - 29 p. : ill., színes ; 23 cm. - ("Sportorvoslás a gyakorlatban" sorozat, ISSN 2060-5137)
ISBN 978-963-88102-2-9 fűzött
sportlélektan
796.01 *** 159.9
[AN 2822507]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2009.
Faragó Sándor (1953-)
   Természeti-vadászati örökségünk : a legkiválóbb magyar vadásztrófeák = Our natural-hunting heritage : the most exellent game-trophies of Hungary / [szöveg ... Faragó Sándor ..., Köller Joachim ...] ; [szerk. Zoltán Attila]. - Budapest : Nimród [Szerk.], 2009. - 111 p. : ill. főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87455-3-8 kötött
Magyarország - vadászat - trófea - történeti feldolgozás
799.2(439)(091) *** 639.184
[AN 2825140]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2009.
Ferkai Marcell
   Nemzetközi klubkupák, 2007-08 / Ferkai Marcell. - Budapest : Aréna 2000, 2008. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9729-64-3 fűzött : 1490,- Ft
Európa - labdarúgás - 21. század - nemzetközi verseny
796.332.093(4)"2007/2008"
[AN 2824887]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2009.
Harrington, Dan (1945-)
Harrington on cash games (magyar)
   Hold 'em cash game / Dan Harrington és Bill Robertie ; [ford. Oravecz Ferenc]. - Budapest : Ekren, 2009. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88037-0-2 fűzött : 9980,- Ft
póker
794.42
[AN 2825071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 430 p.
ISBN 978-963-88037-1-9
[AN 2825095] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 363 p.
ISBN 978-963-88037-2-6
[AN 2825107] MARC

ANSEL
UTF-85430 /2009.
Hencsei Pál (1939-)
   Magyar vízilabdázók az olimpiai játékokon / Hencsei Pál, Ivanics Tibor. - Sopron : Quint, 2008. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 978-963-9033-13-9 fűzött
Magyarország - sporttörténet - vízilabda - olimpikon
797.253(439)(091) *** 796.032(439)(092)
[AN 2824315]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2009.
Müseler, Wilhelm
Reitlehre (magyar)
   A lovasoktatás kézikönyve / Wilhelm Müseler ; [... ford. Agócs Mónika]. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2000. - 149 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 7.)
ISBN 978-963-286-357-3 kötött
lovaglás - tanári segédkönyv
798.2(072)
[AN 2826266]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2009.
Pusztai János (1934-)
   Az algyői repülőtér históriája, 1931-1932, ...1938-1968 / Pusztai János ; [közread. az] Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház. - Algyő : Algyői Faluház, Kvtár és Tájház, 2008. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4564-5 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-4546-5)
Algyő - repülőtér - sportrepülés
797.55(439-2Algyő)(091)
[AN 2823302]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2009.
Der Reiter (magyar)
   A jól képzett lovas / Susanne Miesner [et al.] ; [ford. Agócs Mónika]. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2005. - 189 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 12.)
ISBN 978-963-286-516-4 kötött
lovaglás
798.2
[AN 2826294]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2009.
   Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás köréből / [szerk. Bognár József] ; [kiad. a Magyar Sporttudományi Társaság]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2009. - 368 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87701-5-8 fűzött
sportelmélet - tehetséggondozás
796.01 *** 376.545
[AN 2822229]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2009.
Vass Sándor (1944-)
   Csak nevében Gyenge / Vass Sándor. - Budapest : Biró, 2008. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-65-2 fűzött
Gyenge Sándor
Magyarország - labdarúgás - sportoló - 20. század - 21. század
796.332(439)"200" *** 796.332(439)(092)Gyenge_S.(047.53)
[AN 2821969]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2009.
Vass Sándor (1944-)
   Elindultam kis hazámból / Vass Sándor. - Budapest : Biró, 2008. - 65 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-49-2 fűzött
Vasas Mihály (1933-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Vasas_M.(047.53)
[AN 2822150]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2009.
Vass Sándor (1944-)
   Garami József próbatételei / Vass Sándor. - Budapest : Biró, 2008. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-57-7 fűzött
Garami József (1939-)
Magyarország - edző - labdarúgás - 20. század - ezredforduló - interjú
796.332.071.4(439)(092)Garami_J.(047.53)
[AN 2821951]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2009.
Vass Sándor (1944-)
   Egy sportfamília almaesése / Vass Sándor. - Budapest : Biró, 2008. - 67 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-56-0 fűzött
Fülőp Feren (1955-)
Fülöp Márton (1983-)
Magyarország - sportoló - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332(439)(092)Fülöp_F. *** 796.332(439)(092)Fülöp_M.
[AN 2821939]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5439 /2009.
   Alvó titánok Verebes György szolnoki festményein, 2002-2009 / [szerk. Nagy Edit] ; [közread. a] Szolnoki Művészeti Egyesület. - [Szolnok] : Szolnoki Művészeti Egyes. ; [Zenta] : zEtna, 2009. - 152, [4] p. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-88226-0-4 kötött
Verebes György (1965-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Verebes_Gy.
[AN 2825024]
MARC

ANSEL
UTF-85440 /2009.
Andrássy Kurta János (1911-2008)
   Elcserélt arcok / Andrássy Kurta János. - Budapest : Biró, 2008. - 139 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7365-62-1 fűzött
Európa - festészet - 15. század - 16. század - rejtély
75(4)"14/15"(089.3)
[AN 2822158]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2009.
Andrássy Kurta János (1911-2008)
   A Michelangelo-rejtély / Andrássy Kurta János. - Budapest : Szerző, [2008]. - 153 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-963-06-5115-8 fűzött
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Itália - képzőművész - 16. század
73/76(45)(092)Michelangelo_B.
[AN 2822154]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2009.
Csáji Attila (1939-)
   Billenő idő / Csáji Attila. - Budapest : Püski, 2009. - 141, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9592-87-2 kötött
művészettörténet - ezredforduló - publicisztika
7(100)"199/200"(0:82-92)
[AN 2824411]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2009.
   "A feledés árja alól új földeket hódítok vissza" : írások Tímár Árpád tiszteletére / [szerk. Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György] ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, MissionArt Galéria. - [Budapest] : MTA Művészettört. Kutint. ; [Miskolc] : MissionArt Galéria, cop. 2009. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7381-95-9 fűzött
művészettörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
7(100)(091) *** 82(091) *** 012Tímár_Á.
[AN 2824258]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2009.
   Fotóhónap 2008 : dialógus : dialogue : [a Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2008]. - 117 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Megj. a Budapesten, 2008. nov. 6-30. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-87736-5-4 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(4-11)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2823282]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2009.
Hampshire, Mark
Signs and symbols (magyar)
   Jelek és szimbólumok : kommunikáció mintákkal / Mark Hampshire & Keith Stephenson ; [ford. Götz Edina]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 256 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-070-5 kötött : 4995,- Ft
ikonográfia - jelkép - művelődéstörténet
7.04(100)(091) *** 003.62(100) *** 930.85
[AN 2823647]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2009.
Hampshire, Mark
Squares, checkes and grids (magyar)
   Kockák, négyzetek és rácsok : kommunikáció mintákkal / Mark Hampshire & Keith Stephenson ; [ford. Götz Edina]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 256 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-020-0 kötött : 4995,- Ft
ikonográfia - díszítőművészet - formatervezés
7.04 *** 745.05 *** 658.512.2
[AN 2823671]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2009.
Illyés Terézia (1938-)
   Ismeretlen ismerősök : rajzalbum / Illyés Terézia. - [Budapest] : Biró, [2008]. - 7, [73] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-64-5 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - portré
741(439)(092)Illyés_T. *** 741.041.5
[AN 2822161]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2009.
Keserü Ilona (1933-)
   Művek, 1982-2008 : [Modem, Debrecen, 2008. 11. 22 - 2009. 03. 01.] = Works / Keserü Ilona ; [kiad. a Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság]. - Debrecen : Modem, 2009. - 327 p. : ill., főként színes ; 31 cm
A kiállítást Képerdő címmel rendezték. - Perneczky Géza Csata és szivárvány c. írásával. - Bibliogr.: p. 71-75.
ISBN 978-963-87654-9-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Keserü_I. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2824384]
MARC

ANSEL
UTF-85449 /2009.
Longo, Bartolo (1841-1926)
Storia del santuario di Pompei (magyar)
   A pompeji Rózsafüzér Királynője kegytemplom története / Boldog Bartolo Longo ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 365 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-059-8 fűzött : 2100,- Ft
Pompei - templom - 19. század - csoda
726.54(45-2Pompei)"187" *** 248.214
[AN 2823730]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2009.
   A magyar festészet remekei : hetvenöt mester száz képe / [az életrajzokat és a képmagyarázatokat írta Vadas József]. - 3. kiad. - [Budapest] : Corvina, [2009], cop. 2004. - 201 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-13-5824-7 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - festészet
75(439)
[AN 2829883]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2009.
Mitchell, W. J. Thomas (1942-)
   A képek politikája : W. J. T. Mitchell válogatott írásai : tanulmányok / szerk. Szőnyi György Endre, Szauter Dóra. - Szeged : JATEPress, 2008 [!2009]. - 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Ikonológia és műértelmezés, ISSN 0237-5079 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-897-6 fűzött
ikonográfia - művészetelmélet - művelődéstörténet
7.04 *** 7.01 *** 930.85 *** 82.01
[AN 2827622]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2009.
Romhányi Beatrix (1967-)
   Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon : katalógus / F. Romhányi Beatrix. - [Budapest] : Pytheas, 2000 [!2009]. - 155, [10] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 84-108.
ISBN 963-7483-07-1 fűzött
Magyarország - kolostor - nyugati keresztény szerzetesrend - középkor - adattár
726.7(439)"10/15"(083.8) *** 271(439)"10/15"
[AN 2826248]
MARC

ANSEL
UTF-85453 /2009.
Simon Ferenc
   Középkori magyar várak : 3D : [térhatású fotókon] = Medieval Hungarian castles = Mittelalterliche ungarische Burge / Simon Ferenc. - Szombathely : Cocktail-Press, 2008. - 125 p. : ill., színes ; 21x29 cm + szemüveg
ISBN 978-963-06-5920-8 kötött : 10870,- Ft
Magyarország - vár - fényképalbum - sztereofotó
728.81(439)(084.12) *** 778.43
[AN 2823672]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2009.
Sved, Étienne (1914-1996)
   Étienne Sved fotografikus, 1914-1996 : egy képfelfedező útja Budapesttől Manosque városáig / [... kiadója a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., 2008. - 15 p. : ill. ; 29 cm
Megj. a Budapesten, 2008. nov. 6-tól dec. 7-ig tartott kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-87736-3-0 fűzött
Sved, Étienne (1914-1996)
Franciaország - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(=945.11)(44)(092)Sved,_É.
[AN 2823346]
MARC

ANSEL
UTF-85455 /2009.
Székely András (1942-)
   Heinzelmann Emma : rajzba álmodott mesék / Székely András. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 107 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-346-852-4 kötött : 5900,- Ft
Heinzelmann Emma (1930-)
Magyarország - grafikus - 20. század - memoár
76(439)(092)Heinzelmann_E.(0:28-94)
[AN 2822932]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2009.
Szívós Erika (1968-)
   A magyar képzőművészet társadalomtörténete, 1867-1918 / Szívós Erika. - Budapest : ÚMK, 2009. - 271 p. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9609-99-0 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - képzőművész - képzőművészet - belpolitika - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka
73/76(439)(092)"186/191" *** 73/76(439)"186/191" *** 323(439)"186/191"
[AN 2824709]
MARC

ANSEL
UTF-85457 /2009.
Twemlow, Alice
What is graphic design for? (magyar)
   Mire jó a grafikai tervezés? / Alice Twemlow ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2008. - 256 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A design kézikönyvei, ISSN 2060-7989). (Scolar design, ISSN 1788-5841)
Bibliogr.: p. 250-251.
ISBN 978-963-244-032-3 kötött : 6995,- Ft
alkalmazott grafika - képzőművész - 20. század - ezredforduló - formatervezés
766 *** 766(100)(092) *** 658.512.2
[AN 2823938]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2009.
   Udvarban : felmérési pályamunkák közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói és hallgatóitól, 2008 / szerk. Vizi György ; [közread. a] Porta Speciosa Egyesület. - Budapest : Porta Speciosa Egyes., 2008. - 228 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9535-95-4)
Magyarország - építészet - építészeti esztétika - pályázat
721.01 *** 72(439) *** 06.063 *** 692
[AN 2824965]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2009.
   Vajda Lajos Emlékmúzeum, Szentendre = Vajda Lajos Memorial Museum / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Mazányi Judit]. - Szentendre : PMMI Ferenczy Múz., 2008. - 79 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (PMMI - Ferenczy Múzeum kiadványai, ISSN 1589-9322 ; 25.)
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-9590-32-8 fűzött
Vajda Lajos (1908-1941)
Vajda Lajos Emlékmúzeum (Szentendre)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - múzeumi katalógus
75(439)(092)Vajda_L. *** 76(439)(092)Vajda_L. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 2824373]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2009.
Valaczkai Erzsébet (1958-)
   Erdőn, mezőn járva.. : Valaczkai Erzsébet / [közread. az Országos Magyar Vadászati Védegylet]. - Budapest : Orsz. M. Vadászati Védegylet, 2008. - 39 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A bev. német és angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Valaczkai_E.
[AN 2822338]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2009.
Wehner Tibor (1948-)
   Rögeszme : Almásy Aladár misztikus művészete = Obsession : the mystic art of Aladár Almásy / Wehner Tibor. - Budapest : Árgyélus, 2008. - 191 p. : ill., színes ; 29x29 cm
borító- és gerinccím: Almásy Aladár. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5840-9 kötött
Almásy Aladár (1946-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Almásy_A.
[AN 2822924]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5462 /2009.
   Dankó Pista emlékkönyv születésének 150. évfordulójára / [szerk. Apró Ferenc]. - Szeged : Bába, 2008. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-16-7 fűzött
Dankó Pista (1858-1903)
Magyarország - cigányzenész - 19. század - századforduló
78.067.26(=914.99)(439)(092)Dankó_P.
[AN 2824755]
MARC

ANSEL
UTF-85463 /2009.
Nagy Róbert
   Kovács László / Nagy Róbert. - [Kazincbarcika] : Nagy R., [2009]. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6789-0 fűzött
Kovács László (1956-)
Magyarország - karmester - 20. század - 21. század
785.11.071.2(439)(092)Kovács_L.
[AN 2824728]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5464 /2009.
   Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban : tudományos konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, 2007. november 9-10. / [... szerk. Perger Gábor]. - Budapest : M. Táncművészeti Főisk. : Planétás, cop. 2009. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9414-21-1 fűzött
táncelmélet - táncművészet - művészetpszichológia - művészetpedagógia - konferencia-kiadvány
793.3.01 *** 793.3 *** 159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2823343]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2009.
Mátyás Győző (1954-)
   A látszat birodalma : David Fincher mozija / Mátyás Győző. - Budapest : Gondolat, 2009. - 230 p. ; 20 cm
Filmogr.: p. 227-230. - Bibliogr.: p. 219-226.
ISBN 978-963-693-150-6 fűzött : 1990,- Ft
Fincher, David (1962-)
Egyesült Államok - filmrendező - 21. század - 20. század
791.43.071.1(73)(092)Fincher,_D.
[AN 2821862]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2009.
Szegő György (1947-)
   Álomtervező : tesz-vesz album, földi-, színpadi- és csillagmesékkel / Szegő György. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, 2008. - 223 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-87543-7-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - díszlettervezés - látványtervezés - belsőépítészet - 20. század - 21. század
792.021(439)(092)Szegő_Gy.
[AN 2823784]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5467 /2009.
   Alapfokú angol nyelvoktató CD-ROM [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : PC Suli, [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Címváltozat: Angol nyelvoktató CD-ROM 1 : alapfokú. - Működési követelmények: Windows 3.1/9x/NT/2000/XP; hangkártya
ISBN 963-04-7248-1 műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2824951]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2009.
   Angol szótanító CD-ROM [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : PC Suli, [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 3.1/9x/NT/2000/XP; hangkártya
ISBN 963-04-8211-8 műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2824973]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2009.
Antón Martínez, Francisco Javier
   Spanyolul könnyűszerrel / írta Francisco Javier Antón Martínez ; a magyar vált. Dorogman György munkája ; ill. J. L. Goussé. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2008. - V, 465 p. : ill. ; 18 cm + 4 CD, 1 MP3 formátumú CD
Közös tokban
ISBN 963-8162-05-8 kötött
ISBN 963-8162-49-X kötött (MP3 formátumú CD-vel)
ISBN 963-8162-14-7 kötött (CD-vel)
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2827644]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2009.
Barabásné Deme Zsuzsanna
   Mérk és Vállaj történeti hangföldrajza = Historische Lautgeographie von Mérk und Vállaj. - Nyíregyháza : Barabás L., 2008. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-135.
ISBN 978-963-06-6438-7 fűzött
Vállaj - Mérk - német nyelv - nyelvjárás - magyarországi németek
803.011.14-087(439-2Mérk) *** 803.011.14-087(439-2Vállaj)
[AN 2824920]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2009.
Botlik Dénesné
   Orosz alap- és középfokú társalgási nyelvkönyv : nyelvtani gyakorlatokkal / Botlik Dénesné. - Budapest : M.P.L. Kv. : Librotrade, 2001 [!2009]. - 209 p. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 978-963-7471-21-6 fűzött (hibás ISBN 1417-1449)
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=00
[AN 2826243]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2009.
Breslauer, Christine
Pons German beginners' course (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : német / Christine Breslauer ; Renate Weber közreműködésevel ; [ford. Patrovics Imre]. - Budapest : Klett, 2009. - 248 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9641-06-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2826235]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2009.
Bulinszky Marianna
   Olasz nyelvi gyakorlatok az I primi due passi című nyelvkönyvhöz / Bulinszky Marianna, Salacz Ágnes ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Borítócím: I primi due passi : olasz I/A munkafüzet. - Gerinccím: Olasz I/A munkafüzet
ISBN 978-963-19-4945-2 fűzött
olasz nyelv - példatár
805.0(076)=945.11
[AN 2829986]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2009.
Dér Csilla Ilona (1976-)
   Grammatikalizáció / írta Dér Csilla Ilona. - Budapest : Akad. K., 2008. - 150 p. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 158.)
Bibliogr.: p. 130-145.
ISBN 978-963-05-8668-9 fűzött
nyelvtörténet - szemantika
801.53 *** 801.54
[AN 2823584]
MARC

ANSEL
UTF-85475 /2009.
   Deutsch einmal anders 1 = Német egyszer másképp : német nyelvoktató CD-ROM kezdőknek és újrakezdőknek. - Interaktív multimédia. - Budapest : PC Suli, [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 3.1/9x/NT/2000/XP; hangkártya
ISBN 963-204-734-6 műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2826424]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2009.
   DExam mintafeladatok : középfok, B2 : humán- és reálmodul feladatsorok angol nyelvből CD melléklettel és megoldókulccsal / [szerk. Kovács Magdolna és Vad Kálmánné ] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont. - Debrecen : DE Idegennyelvi Közp. DExam Vizsgaközp., 2008. - 59 p. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-473-133-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=00
[AN 2823347]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2009.
Jovanovic, Dragoslav
Kroatisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : horvát : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Dragoslav Jovanovic ; a m. változat Kovács Alenka és Krékity Tamás munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 5. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2009. - 139 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : 1492,- Ft (hibás ISBN 963-8162-26-0)
horvát nyelv - nyelvkönyv
808.62(078)=945.11
[AN 2826233]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2009.
Király Klára
   Készüljünk az olasz szóbeli nyelvvizsgára! : kidolgozott témakörök, kérdések és válaszok, szavak és kifejezések segítségével : közép- és felsőfok / Király Klára. - [Budapest] : Szikra 2005 Bt., [2008]. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87207-5-7 fűzött : 2490,- Ft
olasz nyelv - nyelvvizsga - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 2823735]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2009.
Lomb Kató (1909-2003)
   Így tanulok nyelveket : egy tizenhat nyelvű tolmács feljegyzései / Lomb Kató. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-084-1 fűzött : 1999,- Ft
természetes nyelv - tanulás
80 *** 371.322 *** 159.953.5
[AN 2829997]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2009.
Lukács Júlia
   Irodai angol / Lukács Júlia, Balázs István. - Budapest : Animus, 2009. - 234 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9884-37-3 fűzött : 2980,- Ft
angol nyelv - irodai munka - ügyvitel - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651.44
[AN 2822380]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2009.
Náray-Szabó Márton (1975-)
   Francia - magyar beszédfordulatok : 1200 kifejezés a mindennapi társalgás nyelvéből / Náray-Szabó Márton. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 231 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
Bibliogr.: p. 15-16.
ISBN 978-963-9902-12-1 fűzött : 2100,- Ft
francia nyelv - frazeológiai gyűjtemény
804.0-318(078)=945.11
[AN 2822304]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2009.
   Német szótanító CD-ROM [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : PC Suli, [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 3.1/9x/NT/2000/XP; hangkártya
ISBN 963-04-8212-6 műanyag tokban
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 2824978]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2009.
   Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai : Balatonszárszó, 2007. június 22-24. / szerk. Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó. - Budapest : KRE BTK M. Nyelvtudományi Tansz., 2008. - 679 p. : ill. ; 24 cm. - (A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-5706 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9808-12-6 fűzött
magyar nyelv - névtan - konferencia-kiadvány
809.451.1-311/-313 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 2821910]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2009.
   Olasz szótanító CD-ROM [elektronikus dok.] : parole. - Interaktív multimédia. - Budapest : PC Suli, [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows 3.1/9x/NT/2000/XP; hangkártya
ISBN 963-03-5852-2 műanyag tokban
olasz nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 2824982]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2009.
Orosz Gergely
   A catalogue of the Tibetan manuscripts and block prints in the Library of the Hungarian Academy of Sciences / by Gergely Orosz. - Budapest : Libr. of the HAS, [2008-2009]. - 2 db ; 24 cm. - (Oriental manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences ; 3.)
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár
Magyarország - tibeti irodalom - tibeti nyelv - akadémiai könyvtár - kézirat-katalógus - nyelvemlék
809.54 *** 895.4 *** 027.2(439-2Bp.)
[AN 2823413]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - cop. 2008. - XV, 752 p.
ISBN 978-963-7451-15-7 kötött
[AN 2823433] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - cop. 2009. - 891 p.
ISBN 978-963-7451-16-4 kötött
[AN 2823442] MARC

ANSEL
UTF-85486 /2009.
Spitzing, Karin
Griechisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : görög : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Karin Spitzing ; a m. változat Szabó Péter, Glaser Tamás munkája. - 6. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2009. - 143 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : 1492,- Ft (hibás ISBN 963-8162-10-4)
újgörög nyelv - nyelvkönyv
807.74(078)=945.11
[AN 2826228]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2009.
   Újrakezdő, középhaladó angol nyelvoktató CD-ROM [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : PC Suli, [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Címváltozat: Angol nyelvoktató CD-ROM 2, 3 : újrakezdő, középhaladó. - Működési követelmények: Windows 3.1/9x/NT/2000/XP; hangkártya
ISBN 963-04-7498-0 műanyag tokban
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2824964]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2009.
Verseginé Hillay Erika
   Magyar helyesírás / Verseginé Hillay Erika. - Szeged : Maxim, [2008]. - 144 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-261-020-7 fűzött : 980,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - útmutató
809.451.1-1(036)
[AN 2822895]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5489 /2009.
Fórizs Gergely (1976-)
   "Álpeseken Álpesek emelkednek" : a képzés eszménye Berzsenyi elméleti szövegeiben / Fórizs Gergely. - Budapest : Universitas, 2009. - 370 p. ; 20 cm. - (Klasszikusok, ISSN 1587-0960)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-26-3 fűzött : 2310,- Ft
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Berzsenyi_D. *** 82.01
[AN 2824597]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2009.
Horváth József
   Fekete István bibliográfia / [összeáll. Horváth József]. - Szeged : Lazi, 2008. - 541 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-9690-66-0 kötött : 4500,- Ft
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Fekete_I.:016
[AN 2822917]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2009.
Nagy Csaba, Sz (1935-)
   József Attila és az istenek / Sz. Nagy Csaba. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 76, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-522-5 fűzött : 1700,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)József_A. *** 82.01
[AN 2824245]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2009.
Tatai Zoltán (1928-)
   Molnár Gábor élete, munkássága / Tatai Zoltán ; kiad. a "Bakonytól az Amazóniáig" Molnár Gábor Társaság. - Ajka : "Bakonytól az Amazóniáig" Molnár G. Társ., 2009. - 260 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214-238.
ISBN 978-963-06-6501-8 fűzött (hibás ISBN 798-963-06-6501-8)
Molnár Gábor (1908-1980)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Molnár_G.
[AN 2824736]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5493 /2009.
Birney, Betty G.
The world according to Humphrey (magyar)
   Spuri és a nagyvilág / Betty G. Birney ; [ford. Cséplő Noémi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-003-2 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2822855]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2009.
Block, Lawrence (1938-)
The burglar in the library (magyar)
   A betörő, akit temetni veszélyes / Lawrence Block ; [ford. Varga Bálint]. - Budapest : Agave Kv., 2009. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-34-2 fűzött : 2680,- Ft : 10,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2824575]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2009.
Bradford, Barbara Taylor
Heirs of Ravenscar (magyar)
   Ravenscar örökösei / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2009. - 500, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8715-4 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2823911]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2009.
Brooke, Lauren
   Heartland : [a szeretet varázsereje] / Lauren Brooke. - [Budapest] : PonyClub, 2006-. - 19 cm
Fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692243]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Kötelékek / [ford. Csaba Emese]. - 2009. - 128 p.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9749-40-5)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2824322] MARC

ANSEL
UTF-85497 /2009.
Christie, Agatha (1890-1976)
The pale horse (magyar)
   Bűbájos gyilkosok / Agatha Christie ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1984. - 279 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8761-1 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2828372]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2009.
Duncan, Lois (1934-)
Hotel for dogs (magyar)
   Kutyaszálló : [minden kutya kap a jóból] / Lois Duncan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-157-2 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2822947]
MARC

ANSEL
UTF-85499 /2009.
Eberhard, Martina (1964-)
Hästshowen (magyar)
   A lovasbemutató / Jane Ayres [!Martina Eberhard] ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2008. - 144 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9749-69-6 fűzött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2824350]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2009.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Crónica de una muerte anunciada (magyar)
   Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2009], cop. 1996. - 117 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2046-3 kötött : 2290,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2827626]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2009.
García Márquez, Gabriel (1928-)
Del amor y otros demonios (magyar)
   A szerelemről és más démonokról / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2009], cop. 1995. - 191 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2010-4 kötött : 2490,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2826346]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2009.
Gavalda, Anna (1970-)
Je l'aimais (magyar)
   Szerettem őt / Anna Gavalda ; [ford. Tóth Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2005. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2425-6 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2828382]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2009.
Hawking, Lucy (1969-)
George's secret key to the universe (magyar)
   George kulcsa a rejtélyes univerzumhoz / Lucy & Stephen Hawking ; Christophe Galfard közrem. ; Garry Parsons ill. ; [ford. Mezei Gábor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2008. - 263, [4] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-022-3 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - csillagászat - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
820-31(02.053.2) *** 524.8(02.053.2)
[AN 2822888]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2009.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 27. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8606-2 kötött : 1890,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2827668]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2009.
Lapidus, Jens (1974-)
Snabba cash (magyar)
   Instant dohány : bosszú, hajrá, hajsza : [Stockholm noir] / Jens Lapidus ; ford. Papolczy Péter. - Budapest : Park, cop. 2009. - 476, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-827-9 fűzött : 3900,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2823930]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2009.
Loo, Tessa de (1946-)
De tweeling (magyar)
   Az ikrek / Tessa de Loo ; [ford. Csokonai Attila]. - Szeged : Aranytoll, 2008. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-078-0 fűzött : 2999,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2823478]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2009.
Marttila, Hanna Marjut (1961-)
Filmi poikki! (magyar)
   Filmszakadás : bemutató ma, csütörtökön / Hanna Marjut Marttila ; [ford. Szakonyi Csilla]. - Budapest : Móra, 2009. - 211, [5] p. ; 21 cm. - (Móra X, ISSN 1588-8541)
ISBN 978-963-11-8601-7 kötött : 2190,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 2823710]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2009.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
The blue castle (magyar)
   A kék kastély / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-048-3 kötött : 2299,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2822884]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2009.
Morgan, Richard K. (1965-)
Woken furies (magyar)
   Dühöngő fúriák / Richard Morgan ; [ford. Cs. Szabó Sándor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2009. - 537 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-32-8 fűzött : 2880,- Ft : 11,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2824233]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2009.
Mukics Ferenc
Črnošolec (magyar)
   A garabonciás / Mukics Ferenc ; [ford. Mukics Ferenc] ; [ill. Kozár Mária] ; [közread. a] Magyarországi Szlovének Szövetsége. - Szentgotthárd : Mo. Szlovének Szövets., 2008. - 259, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88065-0-5 fűzött
Magyarország - szlovén irodalom - regény
886.3-31(439)=945.11
[AN 2825068]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2009.
Palin, Michael (1943-)
Hemingway adventure (magyar)
   Hemingway nyomában / Michael Palin ; fényképezte Basil Pao ; [ford. Báti Júlia]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2009. - 206 p., [56] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-530-859-0 fűzött : 2900,- Ft
Hemingway, Ernest (1899-1961)
Egyesült Államok - író - 20. század - angol irodalom - útleírás
820-992=945.11 *** 820(73)(092)Hemingway,_E.
[AN 2826327]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2009.
Pearse, Lesley
Secrets (magyar)
   Titkok / Lesley Pearse ; [ford. László Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 742 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-200-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2824956]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2009.
Plass, Adrian
The sacred diary of Adrian Plass aged fourty five and three quarters (magyar)
   Kegyes kétbalkezes visszatér / Adrian Plass ; [ford. Csák Szilárd és Orbán Eszter] ; Lente István ill. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2008. - 223 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9148-58-1 fűzött
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 2826222]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2009.
Remarque, Erich Maria (1898-1970)
Der Weg zurück (magyar)
   Vissza a háborúból : Szabó Lőrinc Remarque-fordítása / [... sajtó alá rend., a jegyzeteket kész. és bemutatja Juhász Gábor és Szemán Renáta] ; [a fordítást követő bírósági eljárás anyagát sajtó alá rend. és ismerteti Busku Anita Andrea]. - Miskolc : ME BTK, 2008. - 299 p. : ill. ; 23 cm. - (Szabó Lőrinc füzetek, ISSN 1586-8087 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-846-9 fűzött
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Magyarország - német irodalom - műfordítás - író - 20. század - regény
830-31=945.11 *** 894.511(092)Szabó_L. *** 82.03
[AN 2822798]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2009.
Sethi, Zaid S.
   The end of the world & other stories / Zaid S. Sethi. - Budapest : Author, 2009. - 210 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6795-1 fűzött : 2480,- Ft : 6.99 GBP
angol irodalom - elbeszélés
820-32
[AN 2823481]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2009.
Steinbeck, John (1902-1968)
The winter of our discontent (magyar)
   Rosszkedvünk tele / John Steinbeck ; ford. Réz Ádám. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-075-9 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2822860]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2009.
   Száz ír vers élő költőktől / vál., szerk. és ford. Kabdebó Tamás. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-513-3 fűzött : 2200,- Ft
írországi angol irodalom - vers - antológia
820-14(417)(082)=945.11
[AN 2824239]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2009.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2004. - 146 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2408-9 kötött : 2490,- Ft
ISBN 963-14-2408-1
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 2828324]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2009.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Vesëlye pohorony (magyar)
   Vidám temetés / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2484-3 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2826342]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2009.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
Lituma en los Andes (magyar)
   Halál az Andokban / Mario Vargas Llosa ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2009. - 338 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8690-4 kötött : 2700,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2826499]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2009.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-287-4 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2828334]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5522 /2009.
Andlui
   Púp a végzet fenekén : [humoros történetek] / Andlui. - Szeged : Bába, 2008. - 121, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-27-3 fűzött
magyar irodalom - humor - elbeszélés
894.511-321.5
[AN 2824751]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2009.
Átányi László (1938-)
   A piaci hapci / Átányi László. - Budapest : [s.n.], 2009. - 49 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2824891]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2009.
Badár Sándor (1964-)
   Közép-európai kalandok / Badár Sándor, Horváth János. - Budapest : Jaffa, 2009. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-81-0 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 2824267]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2009.
Bagyal József
   Kazincbarcika befejezetlen története : ezerkilencszázötvennégytől / Bagyal József ; [ill. ... Mezey István]. - [Kazincbarcika] : Bagyal J., 2009. - 78 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6754-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2824723]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2009.
Bak Zsuzsanna (1985-)
   Senki fája / Bak Zsuzsanna. - Budapest : I.A.T. K., 2008. - 102 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-87716-8-9 fűzött : 1985,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2822839]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2009.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Kukori és Kotkoda : a végtelen giliszta és más történetek / írta Bálint Ágnes ; rajz. Mata János. - Budapest : Móra, cop. 2009. - 53, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-8600-0 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2824512]
MARC

ANSEL
UTF-85528 /2009.
Bartha Ferenc (1953-)
   Korosztálytársaknak : verseskötetlenség egy kis prózával / Bartha Ferenc. - Budapest : Prime Press, 2008. - 180 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85945-1-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2822870]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2009.
Benedeczky István (1931-)
   Élet a kastélyban / Benedeczky István. - Budapest : Biró, 2008. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-63-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2821994]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2009.
Bermuda User
   Az út sodrásában : fantasztikus regény / Bermuda User ; [közread. a] Cserhát Művészkör. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2009. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-18-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2822146]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2009.
   Cini-cini muzsika : óvodások verseskönyve / [vál. és szerk. T. Aszódi Éva] ; [Bálint Endre rajz.]. - 20. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 203, [11] p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8627-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 2828339]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2009.
Deák Tamás (1981-)
   Szobrok és fák az esőben : versek / Deák Tamás. - Szeged : Bába, 2009. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-29-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2824760]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2009.
Dérer Zsolt Attila
   A fekete rózsacsokor : ragyogás és rettegés a valutás alvilágban / Dérer Zsolt Attila. - Miskolc : [Dérer Zs.], 2009. - 235 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6786-9 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2824737]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2009.
Donászy Magda (1911-1988)
   Csálé Kati / Donászy Magda ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2008. - 133, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-346-843-2 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2826239]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2009.
Donáth Blanka, G. (1921-)
   "Fiadra hagyd örökül..." : XX. századi memoár / G. Donáth Blanka. - [Budapest] : Papirusz Book, 2008. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9263-40-6 fűzött : 1950,- Ft
Donáth Blanka, G. (1921-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2822208]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2009.
Dörnyei Kálmán
   A 26-szor klónozott Nordy Fox kalandjai / Dörnyei Kálmán. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-005-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2824392]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2009.
Erdős Anna (1944-)
   Rendületlen hittel : versek / Erdős Anna ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, 2009. - 117 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-19-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2822156]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2009.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Vuk újra otthon / ifj. Fekete István ; [az illusztrációkat Budai Tibor kész.]. - Budapest : Móra, 2009. - 173 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8598-0 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2822211]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2009.
   Feketén, fehéren : Kassák Alkotóművészek Társasága Egyesület / [szerk. Hucskóné Kovács Mária és Kutas Rudolf]. - Budapest : Kastár, 2008. - 107 p. : ill. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200"
[AN 2822273]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2009.
   Gondolatok az életről : az Alkotó Képzőművészek és Írók Országos Szövetsége Ózdi Regionális Csoportjának antológiája : [ózdi antológia III.] / [kiad. alá rend. Balobásné Bodnár Katalin Gizella és Szalay Anikó]. - Ózd : AKIOSZ Ózdi Regionális Csop., 2008. - 193 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6695-4 fűzött
Ózd - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Ózd)
[AN 2822973]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2009.
Gosztonyi János (1926-)
   Zsákpapírok / Gosztonyi János. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 269 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-446-520-1 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2824237]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2009.
Horgas Béla (1937-)
   Réskeresés : négykezes / Horgas Béla, Levendel Júlia. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2009. - 147 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-67-7 * fűzött : 2800,- Ft (hibás ISBN 963-9363-67-0)
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2822919]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2009.
Horváth László, P. (1930-)
   Kérdések és talánok : talán ezek a gondolatok másoknak is eszébe jutottak, de talán nem ugyanúgy / [P. Horváth László]. - [Budapest] : Biró, cop. 2008. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-55-3 fűzött
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 2822069]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2009.
Illyés Terézia (1938-)
   Családfa : regény / Illyés Terézia. - [Budapest] ; Gyula : Biró, 2008. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-60-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2822093]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2009.
Iván Magda
   Negyvenhat új mese kicsiknek, nagyoknak / Iván Magda ; [ill. Veszprémi Lili és Chounkamany Sengsayane Anett]. - Szeged : Bába, 2009. - 127, [3] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9881-26-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2824782]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2009.
Jeney András (1945-)
   Fölfelé visz a folyó : versek / Jeney András. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2009. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-661-865-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2824993]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 478 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 15.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5839-4 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2828325]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2009.
Kanizsa József (1942-)
   Csendvarázs : versek, festmények / [versek] Kanizsa József ; [képek] Koncz Eta ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2008. - 87 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-8082-71-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Koncz_E.
[AN 2822316]
MARC

ANSEL
UTF-85549 /2009.
Kanizsa József (1942-)
   Sántalábú vadkacsa lakodalma / Kanizsa József ; [... ill. Varga Timea] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2008. - 56 p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-8082-67-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2822143]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2009.
Kányádi Sándor (1929-)
   Zümmögő / Kányádi Sándor ; [... az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - 4. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 118, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-631-5 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 2829836]
MARC

ANSEL
UTF-85551 /2009.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Minden másképp van : Karinthy Frigyes füveskönyve / [... vál., összeáll. Praznovszky Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 143, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-044-7 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 2822903]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2009.
Koncz Teréz (1988-)
   Vajevőverseny / Koncz Teréz. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 83, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-11-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2823420]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2009.
Kovács Gergő
   Frö©csögés : fröccs mellett fogyasztható történetek / Kovács Gergő ; [fotók Butkovics Tamás, Schuck Attila] ; [közread. a] SzolidArt Vizuális Műhely Egyesület. - Budapest : SzolidArt Vizuális Műhely Egyes., 2009. - 104 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-6421-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2823354]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2009.
Kovács Géza
   Philadelphius levele a Psyché-fennsíkon lakókhoz / Kovács Géza. - [Budapest] : Biró, cop. 2008. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-54-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2822057]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2009.
Kovax, Tom
   Salto mortale / Tom Kovax. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 279 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-09-0 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2823473]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2009.
Leányvári József
   100 szívdobbanás / Leányvári József. - Budapest : Leányvári J., 2009. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6483-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2822834]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2009.
Molnár György
   Messzi utak, távoli harangok / Molnár György. - Szeged : Bába, 2009. - 243, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9881-28-0 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2824754]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2009.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Állatmesék / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 51, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-8635-2 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2826263]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2009.
Nemes Attila (1938-)
   Fecsegések, firkák fehérben.. / Nemes Attila. - Budapest : Cirkuláció Bt., 2008. - 432 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4937-7 kötött : 3900,- Ft
Nemes Attila (1938-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2824408]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2009.
Papp Andrea
   Félpercesek / Papp Andrea ; [a rajzokat Réber László kész.]. - Szeged : Bába, 2008. - 94 p. : ill. ; 10 cm
ISBN 978-963-9717-76-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2824748]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2009.
Papp Judit (1941-)
   Ahogy a madár énekel.. / Papp Judit. - Pécs : Szerző, 2008. - 95, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6105-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2824733]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2009.
Pauló Béla (1930-)
   Tam - Adél / Pauló Béla ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách I. Vár. Kvt., 2009-. - 21 cm
ISBN 978-963-87677-2-1
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2822253]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 204 p.
ISBN 978-963-87677-3-8 fűzött : 1499,- Ft
[AN 2822264] MARC

ANSEL
UTF-85563 /2009.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [Róna Emy rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 117 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Móra aranykönyvek, ISSN 1417-7188)
ISBN 978-963-11-8608-6 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2829844]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2009.
Ratkó József (1936-1989)
   Végtelen évszak : válogatott művek = Bezkraen sezon : izbrani tvorbi / Ratkó József ; összeáll. és ... ford. Gencso Hrisztozov ; [ill. Beregszászi Szabó Tibor]. - [Budapest] : Hollósy Galéria, 2008. - 143, 147 p. : ill. ; 21 cm. - ("Versek és képek", ISSN 1587-1290 ; 3.)
A magyar és a bolgár nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-88182-0-1 fűzött
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - fordítás - válogatott művek
894.511-821.02=867 *** 894.511(092)Ratkó_J.(0:82-822)
[AN 2822370]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2009.
Sélei János (1968-)
   Életben maradni / Sélei János. - [Taktaharkány] : Sélei J., cop. 2009. - 185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6683-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2826321]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2009.
Spiró György (1946-)
   Drámák / Spiró György. - Budapest : Scolar, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-244-033-0
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2752575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az imposztor ; Csirkefej ; Kvartett. - 2009. - 228 p.
ISBN 978-963-244-092-7 kötött
ISBN 978-963-244-093-4 fűzött
[AN 2824935] MARC

ANSEL
UTF-85567 /2009.
Stancsics Erzsébet (1944-)
   Szem-látomás / Stancsics Erzsébet ; Simon M. Veronika festményeivel. - Budapest : Biró, [2009]. - 183 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-58-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2822147]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2009.
Szalay Ildikó, B. (1940-)
   Üzenet a vakvágányról : meseregény / B. Szalay Ildikó ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, 2008. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-16-2 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2822162]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2009.
Szekula Jenő (1880-1970)
   A hét kun : regény / Szekula Jenő ; [... Séra Erzsébet ill.] ; [utószó Barna Gábor]. - Kunszentmárton : [Barna G.], 2008. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-4959-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2823698]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2009.
   "Tiszták, hősök, szentek" : a magyar nemzet legszebb imái / [összeáll. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 196 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-670-3 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - ima - vers
894.511-141 *** 243(0:82-14)
[AN 2828320]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2009.
Törő István (1949-)
   Gyökerek fényében : gyűjteményes verses, novelláskönyv / Törő István. - Budapest : Biró, 2009. - 259 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7365-66-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2822222]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2009.
Törő István (1949-)
   A szeretet hírvivője : versek, mesék / Törő István. - Budapest : Biró, 2008. - 229 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: A Tavaszhozó tündérÞ; Az öreg tölgy meséje
Kötött (hibás ISBN 978-963-7362-53-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers - mese - gyermekvers
894.511-14 *** 894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2822141]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2009.
Varga Katalin (1928-)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 42. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8625-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2829958]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2009.
Vojáki-Nagy Andrea (1975-)
   Hellász rabságában / Vojáki-Nagy Andrea. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 230, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-08-3 fűzött : 3990,- Ft
Görögország - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.495(0:82-992)
[AN 2823482]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5575 /2009.
Bampton, Bob
   Az erdő : képes szótár / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Gisela Fischer] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : [Köteles 2000], [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-8345-35-6 kötött : 1680,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2822372]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2009.
Bampton, Bob
   Az erdőben : nézd meg, ki bújt el itt? / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Gisela Fischer]. - [Budapest] : [Köteles 2000], [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16 cm
Kihúzható képekkel
ISBN 978-963-8345-18-9 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822818]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2009.
Bampton, Bob
   A mező : képes szótár / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Gisela Fischer] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : [Köteles 2000], [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-8345-36-3 kötött : 1680,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2822457]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2009.
Bampton, Bob
   A mezőn : nézd meg, ki bújt el itt? / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Gisela Fischer]. - [Budapest] : [Köteles 2000], [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16 cm
Kihúzható képekkel
ISBN 978-963-8345-19-6 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822817]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2009.
Bampton, Bob
   A tanyán : nézd meg, ki bújt el itt? / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Gisela Fischer]. - [Budapest] : [Köteles 2000], [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16 cm
Kihúzható képekkel
ISBN 978-963-8345-20-2 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822821]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2009.
Bampton, Bob
   A tónál : nézd meg, ki bújt el itt? / [rajz. Bob Bampton] ; [írta Gisela Fischer]. - [Budapest] : [Köteles 2000], [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16 cm
Kihúzható képekkel
ISBN 978-963-8345-21-9 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822812]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2009.
Cresswell, Ray
   Mici, a kiscica / [rajz. Ray Cresswell] ; [írta Monika Eisele] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : [Köteles 2000], [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-8345-32-5 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822589]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2009.
Cresswell, Ray
   Pötyi, a kiskacsa / [rajz. Ray Cresswell] ; [írta Monika Eisele] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : [Köteles 2000], [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-8345-33-2 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822591]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2009.
Cresswell, Ray
   Tóbi, a kiskutya / [rajz. Ray Cresswell] ; [írta Monika Eisele] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : [Köteles 2000], [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-8345-31-8 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822585]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2009.
Cresswell, Ray
   Topi, a kisnyuszi / [rajz. Ray Cresswell] ; [írta Monika Eisele] ; [ford. Bakó Krisztina]. - Budapest : [Köteles 2000], [2008]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-8345-34-9 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822594]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2009.
De Klerk, Roger
   Állatkertben / [rajz. Roger De Klerk] ; [írta Katharina Brenner] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : [Fröhlich], [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-87894-0-2 kötött : 1180,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824682]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2009.
De Klerk, Roger
   Erdőn-mezőn / [rajz. Roger De Klerk] ; [írta Katharina Brenner] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : [Fröhlich], [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-87894-1-9 kötött : 1180,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824658]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2009.
De Klerk, Roger
   Háziállatok / [rajz. Roger De Klerk] ; [írta Katharina Brenner] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : [Fröhlich], [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-87894-2-6 kötött : 1180,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824427]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2009.
De Klerk, Roger
   Tanyán / [rajz. Roger De Klerk] ; [írta Katharina Brenner] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : [Fröhlich], [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-87894-9-5 kötött : 1180,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824584]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2009.
   A forró sivatagban : matricás foglalkoztató / [ford. Poráczki Lilla]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - [18] p. : ill., színes ; 27 cm + mell.
ISBN 978-963-684-526-1 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2823868]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2009.
Francis, John
Farm animals and their young (magyar)
   Háziállatok és kicsinyeik / [írta Roger Hyde] ; [rajz. John Francis] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : [Köteles 2000], 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-8345-03-5 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822872]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2009.
Francis, John
Wildlife animals and their young (magyar)
   Vadállatok és kicsinyeik / [rajz. John Francis] ; [írta Roger Hyde] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : [Köteles 2000], 2008. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-8345-02-8 kötött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822883]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2009.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2007-. - 30 cm
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2690139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 14. kiad. - 2009. - 94 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9706-32-3 kötött
[AN 2829941] MARC

ANSEL
UTF-85593 /2009.
Füzesi Zsuzsa (1939-)
   Mondókáskönyv / vál. és rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Urbis Kvk., 2009-. - 30 cm
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2829946]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mondogatók, kiszámolók, játékok. - 21. kiad. - 2009. - 101 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9706-31-6 kötött
[AN 2829949] MARC

ANSEL
UTF-85594 /2009.
Hayes, Fiona
   Pöfög, döcög a traktor.. / [írta és rajz. Fiona Hayes] ; [ford. Bakó Krisztina]. - [Budapest] : [Köteles 2000], [2008]. - 3 db : ill., színes ; 12x34 cm
Közös tokban. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-8345-08-0 kötött : 1700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2822625]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Színek. - Lapozó (8 p.)
[AN 2822630] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Ellentétek. - Lapozó (8 p.)
[AN 2822633] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Formák. - Lapozó (8 p.)
[AN 2822635] MARC

ANSEL
UTF-85595 /2009.
Johnson, Penny
   Brekeke béka / [rajz. Penny Johnson]. - Budapest : Fröhlich, [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-87894-4-0 fűzött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824572]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2009.
Johnson, Penny
   Gombóc cica / [rajz. Penny Johnson]. - Budapest : Fröhlich, [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-87894-5-7 fűzött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824533]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2009.
Johnson, Penny
   Röfi malac / [rajz. Penny Johnson]. - Budapest : Fröhlich, [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-87894-6-4 fűzött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824563]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2009.
Johnson, Penny
   Tappancs kutya / [rajz. Penny Johnson]. - Budapest : Fröhlich, [2009]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-87894-7-1 fűzött : 980,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2824542]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2009.
Pledger, Maurice
Jungle (magyar)
   Az esőerdők : 3 dimenziós állatképek, hanggal / Maurice Pledger ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2008. - [16] p. : ill., színes ; 23x29 cm. - (A természet hangjai)
ISBN 978-963-628-924-9 kötött : 3999,- Ft
vadon élő állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 59(02.053.2)
[AN 2824280]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2009.
   Tengerek és óceánok világa : matricás foglalkoztató / [ford. Poráczki Lilla]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - [18] p. : ill., színes ; 27 cm + mell.
ISBN 978-963-684-528-5 fűzött
vízi állat - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2823851]
MARC

ANSEL
UTF-85601 /2009.
   A titokzatos dzsungelben : matricás foglalkoztató / [ford. Poráczki Lilla]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - [18] p. : ill., színes ; 27 cm + mell.
ISBN 978-963-684-529-2 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2823875]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2009.
   A végtelen szavannákon : matricás foglalkoztató / [ford. Poráczki Lilla]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - [18] p. : ill., színes ; 27 cm + mell.
ISBN 978-963-684-527-8 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 2823879]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5603 /2009.
MicroCAD International Scientific Conference (23.) (2009) (Miskolc)
   XXIII. MicroCAD International Scientific Conference : 19-20 March 2009 / [szerk. Lehoczky László] ; [rend., kiad. a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma]. - [Miskolc] : ME ITTC, 2009-. - 21 cm
ISBN 978-963-661-866-7
konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2824989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], P szekció: Gazdasági kihívások a XXI. században = Section P: Company competitiveness in the XXI century. - 2009. - [2], 349 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-881-0 fűzött
gazdaságtan - gazdaság - konferencia-kiadvány
338 *** 33 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2824999] MARC

ANSEL
UTF-8