MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/06/02 15:18:08
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
5604 /2009.
   Nemzetiségi gála, 2008 / [szerk. Lukács Mária, Halász Katalin] ; [közread. a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus]. - [Budapest] : MMIKL, [2008]. - 51 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Megj. a 2008. dec 14-én, a Kisebbségek Napján tartott "Pro Cultura Minoritatum Hungariae" díjátadó gálaműsor alkalmából. - Váltakozva magyar, bolgár, cigány, horvát, német, román, szerb, szlovák, görög, lengyel, ruszin, szlovén és ukrán nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-651-465-5)
Magyarország - kitüntetés - kisebbség - kultúra - fesztivál - ezredforduló
06.068(439)Pro_Cultura_Minoritatum_Hungariae *** 316.347(=00)(439) *** 316.7(=30)(439) *** 061.7(439-2Bp.)"2008"
[AN 2827497]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5605 /2009.
   A kereszt ősi szimbólumának elfeledett értelme / [közread. a] Fraternitas Mercurii Hermetis. - [Onga] : Hermit, cop. 2009. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-51-8 fűzött : 1900,- Ft
jelkép - művelődéstörténet - kereszt
003.62 *** 930.85(100) *** 246.6
[AN 2826086]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5606 /2009.
Görömbölyi László (1952-)
   Úton avagy Egy debreceni hetilap története a rendszerváltozás éveiből / Görömbölyi László. - Debrecen : Inform-Line Stúdió, 2009. - 93, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7024-1 fűzött : 998,- Ft
Úton, ISSN 0864-8158
Debrecen - sajtótörténet - folyóirat
070(439-2Debrecen)"198/199" *** 050(439)Úton
[AN 2828136]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5607 /2009.
Bruyere, Alan D.
The cosmic energy (magyar)
   A bőség kozmikus energiája / Alan D. Bruyere ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2009]. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-22-3 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2826093]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2009.
Panchadasi, Swami
The human aura (magyar)
   Az aura érzékelésének tankönyve / Swami Panchadasi ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - [Onga] : Hermit, [2009]. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-57-0 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2826057]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2009.
Pearl, Eric
The reconnection (magyar)
   Kapcsolatteremtő gyógyítás / Eric Pearl ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-013-0 kötött : 3490,- Ft
okkultizmus - természetgyógyászat
133 *** 615.89
[AN 2826234]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2009.
Smith, Gordon
The spirit messenger (magyar)
   A lélekfutár : egy felejthetetlen történet a hetedik fiúnak a hetedik fiától / Gordon Smith ; [ford. Ács Valéria és Petrás Edit]. - [Felsőpakony] : Infiniti, cop. 2009. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6181-2 fűzött : 2750,- Ft
okkultizmus
133.9
[AN 2825443]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2009.
Stelzl, Diethard (1942-)
Spirituelles Heilen in der Tradition atlantischer Kristallchirurgen (magyar)
   Spirituális gyógyítás : az atlantiszi kristálysebészek hagyománya nyomán / Diethard Stelzl ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2007-2009. - 2 db ; 25 cm
okkultizmus - természetgyógyászat
133 *** 615.89
[AN 2707351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gyakorlatok a gyógyítói képességek fejlesztéséhez és a gyógyításhoz. - 2009. - 254 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 254.
ISBN 978-963-9652-65-1 kötött : 4250,- Ft
[AN 2826226] MARC

ANSEL
UTF-85612 /2009.
Trine, Ralph Waldo (1866-1958)
The greatest thing ever known (magyar)
   Az isteni világ megteremtése : [ahogyan Isten az övét, mi a miénket építjük] / Ralph Waldo Trine ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (A titok tanítói, ISSN 2060-2936 ; 4.)
ISBN 978-963-9790-23-0 fűzött : 1800,- Ft
hit - isten - ezoterika
133.25 *** 211
[AN 2825906]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2009.
Virtue, Doreen (1958-)
Healing with the fairies (magyar)
   Gyógyítás tündérekkel / Doreen Virtue ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 209 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-037-6 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2828301]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5614 /2009.
   Barangolás az Őzláb család birodalmában / [összeáll. ... a Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont]. - [Szombathely] : Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközp., 2008. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Kőszegi kistérség - környezeti nevelés - természeti környezet - foglalkoztatókönyv
502(439Kőszegi_kistérség) *** 379.826 *** 37.033
[AN 2825530]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2009.
Fehér Emma
   Szeretem ezt a folyót : Mura menti ötlettár környezeti nevelőknek / írta Fehér Emma, Fehér Csaba Endre ; kiad. a Pannon Agrártudományi[!] Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - [Keszthely] : PE GMTK, 2008. - 52 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-29-4 fűzött
Mura - természeti környezet - játék szabadban - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
504.06(072) *** 502(439)(282.243.749Mura) *** 372.3(072)
[AN 2825760]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2009.
   A Mura ártér élővilága : élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig / szerzők Bódis Judit [et al.] ; kiad. a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. - [Keszthely] : PE GMTK, 2008. - 146 p., [4] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 978-963-9639-27-0 fűzött
Mura - természeti környezet - flóra - fauna - ártér
502(439)(282.243.749Mura) *** 581.9(439)(282.243.749Mura) *** 591.9(439)(282.243.749Mura)
[AN 2825714]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2009.
A Mura ártér élővilága (horvát)
   Živi svijet poplavnog područja Mure : istraživanje staništa od ušća Kerke do Letenye / aut. Bódis Judit [et al.] ; [prijevod Kovács Ernő] ; [izd. Sveučilište Panonija Poljoprivredni fakultet Georgikon]. - Keszthely : Sveučilište Panonija Poljoprivredni fak. Georgikon, 2008. - 116 p., [4] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-9639-28-7 fűzött
Mura - természeti környezet - flóra - fauna - ártér
502(439)(282.243.749Mura) *** 581.9(439)(282.243.749Mura) *** 591.9(439)(282.243.749Mura)
[AN 2825722]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2009.
Rácz Lajos (1963-)
   Magyarország környezettörténete az újkorig / Rácz Lajos. - Budapest : MTA Történettud. Int., 2008. - 261 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Természettörténelem, ISSN 1789-8846 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-19-2 fűzött : 2800,- Ft
Kárpát-medence - természeti környezet - társadalomföldrajz - ökológia - magyar történelem - életmód - gazdaságtörténet - történeti feldolgozás
502(4-191) *** 911.3(4-191)(091) *** 504.03(4-191)(091) *** 9308.(=945.11)".../17" *** 338(091)(439)".../17"
[AN 2828344]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2009.
   A Száraz-ér és vidéke : természeti és épített környezetünk : a Száraz-ér múltja, jelene, jövője, egyesületi programok / [... szerk. Stirbiczné Dankó Katalin] ; [... kiad. a Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület]. - [Tótkomlós] : Száraz-ér Társ. Természetkut. és Környezetvédő Egyes. ; 2009. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6870-5 fűzött
Száraz-ér - természeti környezet
502(439)(282Száraz-ér)
[AN 2827317]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5620 /2009.
Abonyi Iván (1931-)
   Kiemelkedő fejezetek a XVII-XIX. század fizikájából / Abonyi Iván. - Piliscsaba : Mati, 2008. - 146 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 72.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-75-8 fűzött
tudománytörténet - fizika - 17. század - 18. század - 19. század
53(100)"16/18"
[AN 2826857]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2009.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (29.). Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció (2009) (Szombathely)
   XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció : összefoglalók / [... szerk. Paksy Zoltán, Tóth Gábor] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi- és Műszaki Kar. - Szombathely : NYME TMK, 2009. - 374 p. ; 24 cm
A konferenciát 2009. ápr. 7-9. között tartották Szombathelyen
Fűzött
matematika - fizika - földtudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
53 *** 51 *** 55 *** 378.184 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2827084]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2009.
   Szemelvények a nukleáris tudomány történetéből : gondolkodók, gondolatok, eredmények / szerk. Vértes Attila. - Budapest : Akad. K., 2009. - 487 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8642-9 kötött
atomfizika
539.1
[AN 2825506]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2009.
   Vidd haza a Csodák Palotáját! / [szerk. Bán László, Egyed László]. - Budapest : Csodák Palotája Kht., 2008. - 92 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6246-8 fűzött
Csodák Palotája (Budapest)
fizika - ismeretterjesztés - múzeum
53 *** 001.92 *** 069(439-2Bp.)Csodák_Palotája
[AN 2831290]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5624 /2009.
Csányi Vilmos (1935-)
   Etológia / Csányi Vilmos ; [ill. Dóka Antal]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2002. - VIII, 755 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 721-748.
ISBN 978-963-19-3230-0 kötött : 5450,- Ft
etológia - egyetemi tankönyv
591.5(075.8)
[AN 2833782]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2009.
Dröscher, Vitus B.
Tierwanderungen (magyar)
   Vándorutak az állatvilágban / írta Vitus B. Dröscher ; ill. Manfred Tophoven ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2009. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 6.)
ISBN 978-963-9657-24-3 kötött : 2570,- Ft
állatvándorlás
591.543.43 *** 591.523
[AN 2833583]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2009.
Fehse, Dirk
   Revision of the genus Trivellona Iredale, 1931 (Mollusca: Gastropoda) allied cowries : contribution to the knowledge of Triviidae / by Dirk Fehse & Jozef Grego. - Nagykovácsi : Grafon, 2009. - 160 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 63-64. - Összefoglalás japán, francia, német és magyar nyelven
ISBN 978-963-87571-1-1 kötött
tengeri állat - csiga
594.3
[AN 2828102]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2009.
Gyurácz József
   Dynamics and spatial distribution of migratory birds : results of bird ringing project of Tömörd Bird Observatory 1998-2007 / by József Gyurácz, Péter Bánhidi ; [publ. by the] University of West Hungary, István Chernel Ornithological and Nature Conservation Society. - Szombathely : Univ. of West Hungary : I. Chernel Ornithological and Nature Conservation Soc., 2008. - 144 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 978-963-9871-17-5 fűzött
Magyarország - énekesmadár - madárvonulás - gyűrűzés
591.543.43 *** 598.81/.84(439)
[AN 2827178]
MARC

ANSEL
UTF-85628 /2009.
Juhász Lajos (1956-)
   Hazánk kétéltűi és hüllői / Juhász Lajos. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 978-963-286-510-2 kötött
Magyarország - állatföldrajz - hüllő - kétéltű
597.6 *** 598.1 *** 591.9(439)
[AN 2827188]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5629 /2009.
Buzás Kálmán (1958-)
   Szent Katalin, a gyógyító avagy Szemelvények a kőbányai gyógyszerészet múltjából / Buzás Kálmán. - Budapest-Kőbánya : Pataky Művel. Közp., 2009. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Kőbányai füzetek)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88156-1-3 fűzött
Budapest. 10. kerület - gyógyszertár - gyógyszerészet - történeti feldolgozás
614.27(439-2Bp.X.) *** 615(439-2Bp.X.)
[AN 2826035]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2009.
Csermely Gyula
   Ha 1 nő gyereket akar / Csermely Gyula ; [ill. Koncz Tímea]. - Budapest : Royal Octavo, cop. 2008. - 163 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-6273-4)
terhesség - szülés
618.2 *** 618.4
[AN 2827957]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2009.
   Fajdalomcsillapítás / szerk. Embey-Isztin Dezső. - Budapest : White Golden Book, cop. 2009. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 963-9476-27-7 kötött : 5900,- Ft
fájdalomcsillapító
616-009.7 *** 615.212
[AN 2825789]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2009.
Fekete Barbara
   A hiszti : szülők kézikönyve / [írta Fekete Barbara] ; [ill. Haui József]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-033-0 fűzött
gyermeknevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2827433]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2009.
Ferenczy László
   Termékhasználati tanácsok / összeáll. Ferenczy László. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 163 p. ; 24 cm
Fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2826061]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2009.
Gienger, Michael
Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek katalógusa : 430 kristály A-tól Z-ig / Michael Gienger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 91 p. : ill., színes ; 17 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2007
ISBN 978-963-9652-16-3 fűzött : 1450,- Ft
kristály - természetgyógyászat
615.89 *** 548
[AN 2833615]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2009.
Győri Jutka
   A titok titka: kip-kop, kopogok : út a boldogság és a boldogulás felé! / Győri Jutka. - [Tiszakécske] : [Győri J.], cop. 2009. - 105 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-6807-1 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2826441]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2009.
Jakob, Michael
Normal values pockettool (magyar)
   Normálértékek az orvosi gyakorlatban / Michael Jakob ; [ford. Pécsi Tibor]. - [Érd] : Zafír Press, 2009. - 64 p. ; 6x9 cm. - (Orvosi adattár, ISSN 2060-0976)
ISBN 978-963-87982-0-6 fűzött
orvosi diagnosztika
616-07
[AN 2828059]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2009.
   Játékos tornaórák : [akkreditált képzés anyaga] / [szerk. Takácsné Stalter Judit, Bálint Zsolt]. - Kiskőrös : Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, 2008. - 81 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Segítő füzetek ; 6.)
ISBN 978-963-06-6239-0 fűzött
rákbetegség - gyermek - torna - tankönyv
616-006-053.2(078) *** 613.71-053.2(078)
[AN 2827240]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2009.
Kast, Verena (1943-)
Trauern (magyar)
   A gyász : egy lelki folyamat stádiumai és esélyei / Verena Kast ; [ford. Mérei Vera] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 181, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 179-[182].
ISBN 978-963-530-858-3 fűzött : 2500,- Ft
gyászolás
159.942 *** 159.964.2
[AN 2833570]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2009.
Keidel, Matthias
Migräne (magyar)
   A migrén : okok, fajták, terápiák / Matthias Keidel ; [... a függeléket a magyar anyaggal kieg. Huszár Ilona]. - Budapest : Corvina, 2009. - 136 p. : ill. ; 18 cm. - (Corvina tudástár, ISSN 1787-4629)
Ford. Földes Zsuzsanna. - Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-963-13-5776-9 fűzött : 1990,- Ft
fejfájás
616.857
[AN 2826521]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2009.
Marin, A.
The meditation (magyar)
   A meditáció hogyanja : az isteni harmónia megtapasztalása / A. Marin ; [ford. K. Bényei Mária]. - [Onga] : Hermit, [2009]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-59-4 fűzött : 1800,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 2826068]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2009.
Mózsik Gyula (1938-)
   Záróra előtt : egy gyógyító, oktató és kutató belgyógyász egyetemi tanár életútja / Mózsik Gyula ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikája]. - [Pécs] : PTE I. sz. Belgyógyászati Klinika, cop. 2008. - 1000 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 998-999.
ISBN 978-963-642-223-3 kötött
Mózsik Gyula (1938-)
Magyarország - orvos - belgyógyász - 20. század - ezredforduló - memoár
61(439)(092)Mózsik_Gy.(0:82-94)
[AN 2826451]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2009.
   Multiple sclerosis centers in Central and Eastern Europe. - Szeged : s.n., [2008]. - 28 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Kelet-Európa - idegbetegség - kórház
616.832-004.2 *** 364.444.046.6(4-11)
[AN 2827640]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2009.
Russ, Andreas
Antiinfectiva XXS pocket (magyar)
   Infekciók kezelése : hatóanyag szerinti útmutató / Andreas Russ, Claudia Hoffmann ; [ford. Békási Sándor]. - [Érd] : Zafír Press, [2009]. - 127 p. ; 14 cm. - (Orvosi zsebkönyvtár, ISSN 1789-2031)
ISBN 978-963-88275-1-7 fűzött : 2990,- Ft
fertőzés - gyógyszeralkalmazás - útmutató
616-022 *** 615.33(036)
[AN 2828069]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2009.
Sági Mária
   Makrobiotikával egészségesen / Sági Mária, Sági István. - Nyíregyháza : Napfény Életmód és Közművel. Egyes., 2009. - 105, [5] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Egészségvédő füzetek, ISSN 1586-4405 ; 13.)
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-963-06-6480-6 fűzött
makrobiotika - táplálkozástudomány
613.261
[AN 2828143]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2009.
Shinn, Florence Scovel
Dein Wort ist dein Zauberstab (magyar)
   A szavaid ereje : gyógyító gondolatok, megerősítések az egészség, a boldogság, a siker eléréséhez / Florence Scovel Shinn ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Hermit, [2008]. - 89 p. ; 19 cm. - (A titok tanítói, ISSN 2060-2936 ; 3.)
ISBN 978-963-9790-20-9 fűzött : 1700,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2825891]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2009.
Southern, Jill
Sex : God's truth (magyar)
   Szex.. : mi Isten igazsága? / Jill Southern. - Őrbottyán : M. Keresztény Alapítvány : Ellel Ministries Mo., cop. 2008. - 137 p. : ill. ; 20 cm. - (Igazság és szabadság sorozat, ISSN 2060-8322)
ISBN 978-963-06-6284-0 fűzött
nemi élet - vallási erkölcs
613.88 *** 241
[AN 2827873]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Geistheilung durch sich selbst (magyar)
   Szellemi öngyógyítás : egészség és boldogság hipnomeditációval és pszichokibernetikával / Kurt Tepperwein ; [ford. Kubán Ervin]. - Budapest : Mérték K., 2009, cop. 1994. - 204 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-54-5 kötött
mentálhigiénia - hipnózis
613.865 *** 159.962
[AN 2831515]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Die geistigen Gesetze (magyar)
   A szellemi törvények : felismerni, megérteni, alkalmazni tudni / Kurt Tepperwein ; [ford. Pap Éva]. - Budapest : Mérték, 2009, cop. 2001. - 155 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-56-9 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2831506]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Öffne dich und liebe (magyar)
   Nyílj meg és szeress! / Kurt Tepperwein ; [ford. Dolgos Mátyás]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-025-3 kötött : 3290,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - életvezetés
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 2826230]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2009.
Toldy Csilla (1963-)
   Meditáció a mindennapokban / [Toldy Csilla]. - [Budaörs] : LPI Produkciós Iroda, cop. 2009. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9813-10-6 fűzött : 1990,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 2826322]
MARC

ANSEL
UTF-85651 /2009.
Vitale, Joe (1953-)
The key (magyar)
   A kulcs : [a hiányzó láncszem álmaid megvalósításához] / Joe Vitale ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (The Secret, ISSN 2060-0151)
Bibliogr.: p. 217-221.
ISBN 978-963-529-035-2 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2826227]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2009.
Wiseman, Richard (1966-)
The luck factor (magyar)
   Szerencseiskola : hogyan válhatsz szerencséssé? / Richard Wiseman ; [ford. Budavári Bernadett]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2009. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7491-20-7 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2825810]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5653 /2009.
Nyisztor Károly
   Shaderprogramozás : grafika és játékfejlesztés DirectX-szel / Nyisztor Károly. - Bicske : Szak K., 2009. - XVIII, 434 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-09-5 fűzött : 5900,- Ft
játékprogram - programozás - számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.682
[AN 2825815]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2009.
Troelsen, Andrew
Pro C# 2008 and the .NET 3.5 platform (magyar)
   A C# 2008 és a .NET 3.5 / Andrew Troelsen ; [ford. Domoszlai László et al.]. - Bicske : Szak K., 2009-. - 25 cm
programnyelv - programozás - fejlesztő rendszer
519.682C# *** 519.683
[AN 2825710]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2009. - XLVI, 878 p.
ISBN 978-963-9863-08-8 kötött : 13000,- Ft
[AN 2825713] MARC

ANSEL
UTF-85655 /2009.
Turchányi Géza
   Arcok a háló mögül : mozaikok a magyar kutatói számítógép-hálózat történetéből / Turchányi Géza ; [közread. a] Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. - Budapest : NIIFI, 2009. - 256 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88335-0-1 kötött
Magyarország - számítógép-hálózat - interjú
681.324(439)(047.53)
[AN 2827440]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5656 /2009.
Kocsis G. István
   Nikola Tesla és az univerzum titkai / [Kocsis G. István]. - 2. bőv. kiad. - [Érd] : Kocsis G. I., 2009. - 416 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6562-9 kötött
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - fizika - csillagászat - 19. század - 20. század
621.3 *** 621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 53 *** 52
[AN 2833789]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5657 /2009.
Hagymásy András
   Prágai kocsmakalauz : kocsmográfiai tanulmányok Hagymásy András tollából. - 2. kiad. - Budapest : Alinea, 2009. - 263 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-31-5 fűzött : 2950,- Ft
Prága - italbolt - útmutató
640.44(437.1-2Praha)(036)
[AN 2833785]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2009.
Voleszák Zoltán
   A vendéglátás protokollja / összeáll. Voleszák Zoltán. - Sopron : Voleszák Z., 2009. - 67 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 978-963-87870-4-0 fűzött
vendéglátás - illemtan
640.4 *** 395
[AN 2827483]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5659 /2009.
   Ívek a Tisza felett : százötven éve épült a szegedi vasúti híd : Szeged, 2008. november 21 - 2009. március 31. = Spanning the river Tisza : the 150 year-old Szeged railway bridge : 21 November 2008 - 31 March 2009, Szeged / rend. és szövegét írta Áy Zoltán ; [kiad. Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2009. - 126 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-9804-22-7 fűzött
Szeged - vasúti híd - hídépítés - kiállítási katalógus
624.21(439-2Szeged) *** 625.1(439-2Szeged) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 2825553]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5660 /2009.
   Balatonvin Borlovagrend a Balatonfüred-Csopak borvidéken, 1984-2009 / [összeáll., szerk. Gubicza Ferenc]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2009. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 44.)
ISBN 978-963-06-6076-1 fűzött
Balatonvin Borlovagrend
Balatonfüred-csopaki borvidék - borászat - egyesület
663.2 *** 061.2(439Balatonfüred-Csopak)
[AN 2828314]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2009.
Bürgés György (1940-)
   Gyakoribb vízi dísznövények és kártevőik / Bürgés György. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 36 p. ; 20 cm. - (Dissertationes Savarienses, ISSN 1218-8204 ; 48.)
Bibliogr.: p. 33-36.
ISBN 978-963-9882-12-6 fűzött
vízinövény - dísznövény - kártevő
635.926 *** 632.6/.7
[AN 2827408]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2009.
   Hagyomány és haladás a növénynemesítésben : XV. Növénynemesítési Tudományos Napok : Budapest, 2009. március 17. / [... szerk. Veisz Ottó] ; [rend., kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága]. - [Budapest] : MTA Agrártudományok Oszt. Növénynemesítési Biz., [2009]. - [16], XV, 551 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: XV. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2009. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-575-0 fűzött
növénynemesítés - konferencia-kiadvány
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2825471]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2009.
   Hasznos tanácsok világutazó vadászoknak / [szerk. Paller Attila]. - [Siófok] : Vadászutak Kft., 2009. - 348 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6710-4 kötött : 3490,- Ft
vadászat - útmutató
639.1(036) *** 799.2(036)
[AN 2826258]
MARC

ANSEL
UTF-85664 /2009.
Oláh János
   Gyümölcsfa-kertészet : a Balaton-felvidék és szőlészet-borászatának hiteles leírása, 1834-1854 / Oláh János. - Balatonfüred : Lichtneckert A., 2009. - 182 p. : ill. ; 21 cm. - (LA könyvtár, ISSN 2060-226X ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88219-0-4 fűzött
Balaton-felvidék - helyismeret - szőlészet - gyümölcstermesztés - 19. század
634(439)"18" *** 908.439Balaton-felvidék"183"
[AN 2826292]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2009.
   TézEUsz 2011 : tézisek az EU-elnökségi stratégiához : második országos tanulmányi diákkonferencia és verseny : az országos döntőbe jutott pályamunkák / [közread. a Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Főosztály EU Tájékoztató Szolgálat]. - Budapest : Külügymin. EU Tájékoztató Szolg., 2009. - 164 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - mezőgazdasági politika - energiapolitika - egyetem - pályázat
338.43(4-62)"200" *** 620.9(4-62)"200" *** 378.184 *** 06.063(439)
[AN 2827559]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2009.
   A versenyesélyek javításának lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban : alapanyag-termelő vagy nagyobb hozzáadott-értékű termékeket előállító ország leszünk? / [szerk. Popp József et al.]. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 164 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9935-03-7 fűzött
Magyarország - élelmiszeripar - mezőgazdaság - versenyképesség - mezőgazdasági politika - ezredforduló
338.439(439)"200" *** 339.137(439)"200" *** 338.43(439)"200"
[AN 2826879]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5667 /2009.
Bokor Katalin (1941-)
   Befőzés cukor nélkül? : receptek a "Táplálékod legyen gyógyítód" című könyv tanácsai alapján / Bokor Katalin. - 5. kiad. - [Pusztaszabolcs] : Bethesda Tó Bt., 2009. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87763-1-0 fűzött
konzerválás - szakácskönyv
641.4 *** 641.564(083.12)
[AN 2833604]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2009.
The encyclopedia of cooking (magyar)
   A főzés nagy enciklopédiája. - Pécs : Art Noveau, [2008]. - 480 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Szabó Kata
ISBN 978-963-87775-6-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2831341]
MARC

ANSEL
UTF-85669 /2009.
Frank Júlia (1946-)
   Tészták sütve, főzve : 100 recept / [Frank Júlia] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2009. - 63 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5816-2 fűzött : 1600,- Ft
tésztaáru - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69 *** 641.852(083.12)
[AN 2826698]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2009.
Linhart Rita
   Kozmetikus diagnosztika / Linhart Rita, Aubéli Vanda. - Győr : Beato Angelico, [2008]. - 61 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9440-65-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9440-65-6)
kozmetika
646.7
[AN 2827384]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2009.
Pelle Józsefné (1919-1998)
   Pelle Józsefné nagy szakácskönyve. - [Kisújszállás] : Szalay ; Budapest : Anno, [2009]. - 467 p. ; 20 cm. - (Pelle Józsefné életmű-sorozat)
ISBN 963-9066-94-X fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2831509]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5672 /2009.
Hársfai Katalin (1950-)
   Bevezetés a politikai és társadalometikába / Hársfai Katalin. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 125 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 115-118.
ISBN 978-963-277-077-2 fűzött : 1600,- Ft
szociáletika - politológia - erkölcs - egyetemi tankönyv
172(075.8) *** 32.001(075.8)
[AN 2828022]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2009.
Menyhay Imre (1931-)
   Autoritásvákuum, pénzügyi válság és a dzsungel törvényei : az etika aktuális kérdéseinek elemzése / Menyhay Imre. - Budapest : Püski, 2009. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-248.
ISBN 978-963-9592-82-7 fűzött
vezetéstudomány - erkölcs - szociológia
17 *** 65.012.4 *** 316
[AN 2827510]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2009.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
Apologia Sōkratus (magyar)
   Szókratész védőbeszéde [elektronikus dok.] / Platón ; Haumann Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Devecseri Gábor. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5994-0
ókori görög irodalom - ókori filozófia - hangoskönyv
1(38)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 2827899]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5675 /2009.
Andrić, Stanko (1967-)
Čudesa svetoga Ivana Kapistrana (magyar)
   Kapisztrán Szent János csodái / Stanko Andrić ; [ford. di Sandri Gabriella, Falvay Dávid] ; [kiad. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2009. - 323 p., [1] t.fol. : ill., szines, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 299-314.
ISBN 978-963-9662-32-2 fűzött
Giovanni da Capistrano (1386-1456)
Magyarország - szent - franciskánusok - 15. század - csoda
235.3(092)Giovanni_da_Capistrano *** 271.3(439)"14" *** 248.214
[AN 2825607]
MARC

ANSEL
UTF-85676 /2009.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Új Testamentom vagyis a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban kötött Új Szövetség szent írása / Károli Gáspár nyomán ... ford., bevezetéssel és szótárral ell. Masznyik Endre. - Reprint kiad. - Budapest : Piramis Kft., 2008. - XXXII, 502 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Fordító, 1925
ISBN 978-963-06-6411-0 kötött
Újszövetség
225
[AN 2827468]
MARC

ANSEL
UTF-85677 /2009.
Bottyán János (1911-1984)
   A magyar Biblia évszázadai / Bottyán János ; [sajtó alá rend., az eredeti jegyzeteket kieg. és a záró fejezetet írta Fekete Csaba]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Kálvin, 2009, cop. 1982. - 258 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-186. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-558-132-0 kötött : 2100,- Ft
Biblia
Magyarország - magyar irodalom története - fordítás - történeti feldolgozás
22=03=945.11(091) *** 894.511(091)
[AN 2833700]
MARC

ANSEL
UTF-85678 /2009.
   Démonok, látók, szentek : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben / szerk. Pócs Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 670 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tanulmányok a transzcendensről, ISSN 1418-2734 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-759-6 kötött : 4000,- Ft
vallástudomány - népi vallásosság - angelológia - folklór - látomás
291.33 *** 398.4 *** 248.2
[AN 2825998]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2009.
Dillow, Linda
Satisfy my thirsty soul (magyar)
   Elégítsd meg szomjas lelkemet! : [12 hetes bibliatanulmányozó melléklettel] / Linda Dillow ; [ford. Kovács Gézáné Ildikó] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2008. - 288 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-52-2 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 2827376]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2009.
   Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a Pécsi Egyházmegyében, 1738-1742 / [a bev. tanulmányt írta és a forrásokat közread. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2009. - 334 p. ; 25 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 5.)
borító- és gerinccím: Visitatio canonica dioecesis Quinqueecclesiensis, 1738-1742. - Bibliogr.: p. 308-318. - Összefoglalás angol, német és horvát nyelven
ISBN 978-963-87435-3-4 kötött
Pécsi Egyházmegye
katolikus egyház - 18. század - jegyzőkönyv
282(439-03Pécsi_egyházmegye)"173/174"(093)
[AN 2826587]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2009.
Emmanuelle (soeur) (1909-2008)
Mille et un bonheurs (magyar)
   Ezeregy boldogság : Emmanuelle nővér elmélkedései / összegyűjt. ... Sofia Stril-Rever ; [ford. Kaposiné Eckhardt Ilona]. - Kecskemét : Korda, 2009. - 176 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9554-79-5 fűzött : 1300,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2826978]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2009.
"Èto nužno znatʹ vsem detâm!" (magyar)
   Ezt minden gyermeknek tudnia kell!. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2008. - 63 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-28-4 fűzött
Biblia
vallásos irodalom - bibliamagyarázat - gyermekkönyv
22.07(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2827718]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2009.
Gibson, Otis Jean (1921-2006)
   A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása / O. J. Gibson. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, 2002-. - 20 cm
cvált.: A keresztyén hit tanulmányozása
kereszténység - hittankönyv
23/28(076)
[AN 1061277]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2008. - 128 p.
ISBN 978-963-9867-11-6 fűzött
[AN 2827672] MARC

ANSEL
UTF-85684 /2009.
   Görög örökség : a görög ortodox diaszpóra Magyarországon a XVII-XIX. században : Budapesti Történeti Múzeum, 2009. április 2 - július 5. = Ellīniki klīronomiá : ī ellīniki orthódoxos diaspora siīn Onggaría 17os - 19os aiōnas / [a katalógust szerk. Szabó Krisztina] ; [a kiállítást rend. Budapesti Görög Alapítású Magyar Orthodox Egyházközség, Görög Ciprusi Magyar Baráti Társaság ...]. - Budapest : [Görög Ciprusi M. Baráti Társ.], 2009. - 198, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6944-3 fűzött
Magyarország - magyarországi görögök - keresztény művészet - ortodox egyház - 17. század - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
281.9(439) *** 316.347(=774)(439)"16/18" *** 7.046.3(439) *** 246.7(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2827879]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2009.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Siess segítségemre, Uram, Szabadítóm!" : imák betegek számára / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2009. - 59 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-300-884-3 fűzött : 160,- Ft
református egyház - imakönyv
243 *** 284.2
[AN 2834175]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2009.
   A házaspárok útján : [gondolatok a házasságról 15 állomásban, képekkel, népdalokkal / [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - 3. jav. kiad. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2009. - 91 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-86293-8-8 fűzött
házasság
265.5
[AN 2826309]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2009.
Hegenbarth, Josef (1884-1962)
Der Kreuzweg der St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin (magyar)
   Keresztút / Josef Hegenbarth, Hans Urs von Balthasar ; [ford. Németh Attila]. - Szeged : [Dugonics A. Piarista Gimn.], 2009. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
szenvedéstörténet - vallásos irodalom
232.96 *** 244
[AN 2825375]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2009.
Hetényi Varga Károly (1932-2001)
   Beszélgetés a Mesterrel : imák és elmélkedések az ifjúság számára / [Fernand Lelotte Rabboni c. könyve alapján írta] Hetényi Varga Károly. - 8. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 589 p., [17] t.fol. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-361-881-3 kötött : 1950,- Ft
meditáció - ima
242 *** 243
[AN 2833924]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2009.
   Hűek maradunk : a Magyar Schönstatt Család jubileumi zsinata, 2008. október 22-26. / [szerk. Csermák Kálmán et al.] ; [kiad. a Családok a Családért Egyesület]. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2009. - 56 p. : ill. ; 21 cm
A zsinatot Óbudaváron tartották
ISBN 978-963-86293-7-1 fűzött
kereszténység - egyesület - konferencia-kiadvány
267 *** 241 *** 061.3(439-2Óbudavár)
[AN 2826579]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2009.
Hybels, Bill
Honest to God? (magyar)
   Őszintén Isten előtt : hogyan válhatunk hiteles keresztyénekké? / Bill Hybels ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2009. - 270 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 267-270.
ISBN 978-963-87604-5-6 fűzött : 1990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2828001]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2009.
Ittzés István
   Evangelizációk Zuglóban : Ittzés István, Szeverényi János, Győri János Sámuel szolgálatával / [kiad. a Budapest-zuglói Evangélikus Egyházközség]. - Budapest : Budapest-zuglói Evangélikus Egyházközség, 2008. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6475-2 fűzött
misszió - evangélikus egyház - prédikáció
252 *** 266.3 *** 284.1
[AN 2828157]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2009.
   Kálvin időszerűsége : tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról / szerk. Fazakas Sándor. - Budapest : Kálvin, 2009. - 410, [4] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-131-3 kötött
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - Magyarország - reformáció - református egyház - egyháztörténet - teológus - protestáns lelkész - 16. század - teológia
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 21 *** 284.2(439)
[AN 2826498]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2009.
Kaufmann, Stephen
First the foundations! (román)
   Temelia educaţiei creştine : elementele fundamentale ale educaţiei în şcoala creştină / Stephen Kaufmann ; [publ. ACSI Europa]. - Budapesta : ACSI Europa, 2008. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6101-0 fűzött
vallásoktatás - didaktika
268 *** 37.017.93 *** 371.3
[AN 2827847]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2009.
Kilham, Christopher S.
The five Tibetans (magyar)
   Az öt tibeti : öt dinamikus gyakorlat az egészség, az energia és a személyes erő érdekében / Christopher S. Kilham ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Hermit, [2009]. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-24-7 fűzött : 2100,- Ft
jóga
294.527 *** 613.71
[AN 2826074]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2009.
Kiss Irén (1947-)
   Napistenünk: Krisztus : válogatott írások / Kiss Irén, Tábori László. - Budapest : Püski, 2008. - 214 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-9592-57-5 fűzött
Jézus
vallás - ezoterika
291 *** 133.25
[AN 2827436]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2009.
König, Friedhelm
Anders als gedacht (magyar)
   Másként, mint gondolnánk : gondolatindító rövid történetek / Friedhelm König. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 120 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-18-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2827295]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2009.
Kránitz Mihály (1959-)
   Teológiai módszertan : elméleti és gyakorlati bevezetés / Kránitz Mihály, Török Csaba ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar]. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 112 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-048-2 fűzött
teológia - tudományos módszertan - tudomány - egyetemi tankönyv
2(075.8) *** 001.89(075.8)
[AN 2827513]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2009.
Kunz, Marilyn
Mark (magyar)
   Márk : 18 bibliatanulmány csoportos használatra : fedezd fel Jézust! / Marilyn Kunz és Catherine Schell ; [ford. ifj. Dobner Gy. és Papp M.] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - Budapest : "Jó hír" Iratmisszió Alapítvány, [2008]. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87703-1-8 fűzött
Jézus
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
krisztológia - vallásos nevelés - bibliamagyarázat
232 *** 37.035 *** 226.3.07
[AN 2827816]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2009.
   A máriabesnyői Mária Múzeum : kiállítási katalógus / szerk. G. Merva Mária ; [a kiállítást rend. Kerny Terézia, ... Kerényi B. Eszter, ... Fábián Balázs]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 10.)
Bibliogr.: p. 91-94.
ISBN 978-963-87880-1-6 fűzött
Mária (Jézus anyja)
Mária Múzeum (Máriabesnyő)
Ordo Fratrum Minorum Capucinorum
Máriabesnyő - Magyarország - kultusz - zarándoklat - kapucinusok - múzeumi katalógus
232.931 *** 248.153.8(439-2Máriabesnyő) *** 271.36(439) *** 069(439-2Máriabesenyő)(036)
[AN 2827067]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2009.
Márkus Mihály (1943-)
   Ami mögöttem van : válogatott írások IV., 1990-1997 / Márkus Mihály ; [közread. a Pápai Református Teológiai Akadémia]. - Pápa : PRTA, 2008. - 78 p. ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87878-1-1)
református egyház - vallásos irodalom
284.2 *** 244
[AN 2825688]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2009.
Márkus Mihály (1943-)
   Így felelj fiaidnak : válogatott írások V., 1998-2007 / Márkus Mihály ; [közread. a Pápai Református Teológiai Akadémia]. - Pápa : PRTA, 2008. - 127 p. ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87878-0-4)
református egyház - vallásos irodalom
244 *** 284.2
[AN 2825690]
MARC

ANSEL
UTF-85702 /2009.
Merzel, Dennis Genpo (1944-)
Big mind, big heart (magyar)
   Big mind, big heart : találd meg az utad / Dennis Genpo Merzel ; [ford. ... Ivon Myoken Bec ... et al.]. - Budapest : Püski, 2009. - 191 p. : ill. ; 23 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9592-86-5 fűzött
buddhizmus - önismeret - személyiségfejlesztés
294.3 *** 159.923
[AN 2827266]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2009.
   Mindennapi kenyerünk : bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira. - Budapest : Kálvin, 2009. - 127 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-558-050-7 fűzött : 260,- Ft
Biblia - idézetgyűjtemény
22.046
[AN 2834174]
MARC

ANSEL
UTF-85704 /2009.
Molnár István, D. (1941-)
   Kálvinista csepp a katolikus tengerben : a lengyelországi reformátusok és kultúrájuk / D. Molnár István. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 286 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-272.
ISBN 978-963-506-787-9 fűzött : 3000,- Ft
Lengyelország - egyháztörténet - református egyház - lengyel irodalom története
284.2(438)(091) *** 884(091)
[AN 2825126]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2009.
Mücher, Werner
Herrlichkeiten Jesu Christi (magyar)
   Jézus Krisztus dicsősége / Werner Mücher. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 72 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-08-6 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 2827661]
MARC

ANSEL
UTF-85706 /2009.
Pannenberg, Wolfhart (1928-)
Theologie und Philosophie (magyar)
   Teológia és filozófia : a két tudomány viszonya és közös története / Wolfhart Pannenberg ; [ford. Gáspár Csaba László, Görföl Tibor]. - 2. jav. kiad. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 279 p. ; 23 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9457-61-4 fűzött : 2700,- Ft
keresztény teológia - filozófiatörténet
21 *** 1(091)
[AN 2827181]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2009.
Pap László (1908-1983)
   Ószövetségi biblica theologia / Pap László. - Budapest : Károli Egy. K., 2008. - 133 p. ; 20 cm. - (Ars docendi, ISSN 2060-0585 ; 4.)
ISBN 978-963-9808-11-9 fűzött : 1400,- Ft (hibás ISBN 978-963-9811-9)
Biblia. Ószövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
221.07
[AN 2826277]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2009.
Petri, Catharose de (1902-1990)
Het zegel der vernieuwing (magyar)
   A megújulás pecsétje / Catharose de Petri. - 2. m. kiad. - [Úny] : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2008. - 98 p. ; 20 cm. - (Rózsa sorozat ; 2.)
A címoldalon a holland kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-46-7 kötött
gnoszticizmus - rózsakeresztesség
273.1 *** 061.236.5
[AN 2827062]
MARC

ANSEL
UTF-85709 /2009.
Pezenhoffer Antal (1893-1973)
   A katolikus hit igazsága : hitvédelem : apologetika / Pezenhoffer Antal. - Pilisszentlélek ; Csolnok : Út, Igazság, Élet K., 2009. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-8283-18-4 fűzött
katolicizmus - hitvédelem
239 *** 282
[AN 2825580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 323 p.
ISBN 978-963-8283-19-1
[AN 2825595] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Krisztus. - 227 p.
ISBN 978-963-8283-20-7
Jézus
[AN 2825600] MARC

ANSEL
UTF-85710 /2009.
Ravasz László (1882-1975)
   Krisztussal a viharban : igehirdetések / Ravasz László. - Budapest : Kálvin, 2009. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-693-1 fűzött : 560,- Ft
prédikáció
252
[AN 2834294]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2009.
Remmers, Arend
Die Bergpredigt (magyar)
   Gondolatok a Hegyi beszédről : útmutató Máté evangéliumának 5-7. részéhez / Arend Remmers. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-19-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 2828204]
MARC

ANSEL
UTF-85712 /2009.
Riderer, Susanne
Mein Wort ist wie ein Feuer (magyar)
   Értünk! : mikor a megváltás anyanyelven szól / Susanne Riderer ; [... ford. Pongó Zsuzsanna] ; [kiad. a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete]. - Budapest : Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete, [2009]. - 64 p. : ill., színes ; 15x16 cm
ISBN 978-963-06-6851-4 fűzött
bibliakutatás - misszió - fordítás
22=03=00 *** 266.2(100)
[AN 2827116]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2009.
Roy Krisztina (1860-1936)
Druhá žena (magyar)
   A második feleség / Roy Krisztina. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-94-0 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 2827363]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2009.
Roy Krisztina (1860-1936)
V pevnej ruke (magyar)
   Biztos kézben / Roy Krisztina. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-91-9 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2827369]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2009.
Schäfer, Daniel (1889-1944)
Auf dem Friedhof der Gestrandeten (magyar)
   Zátonyra futottak temetője : figyelmeztető képek a Bibliából / Daniel Schäfer. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 72 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-386-716-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7369-9867-16-1)
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 2827651]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2009.
Schimert Gusztáv (1877-1955)
   A magvető ; Megtérés és hit ; Isten országa / Schimert Gusztáv. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 32 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-14-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2827452]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2009.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Wo der Geist weht (magyar)
   Ahol a Lélek szele fú.. : a Szentlélek munkálkodása régen és ma / M. Basilea Schlink. - 3. jav. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., 2008. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-88118-5-1 fűzött
Szentlélek Isten - vallásos irodalom
231.3 *** 244
[AN 2825667]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2009.
St. John, Patricia Mary (1919-1993)
Harold St. John (magyar)
   Harold St. John, aki Isten ügyeiben utazott / Patricia St. John. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-22-2 fűzött
St. John, Harold (1876-1957)
Anglia - protestáns lelkész - 20. század - protestáns egyház - misszió - memoár
284(410)(092)St._John,_H. *** 266.2(100)
[AN 2828185]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2009.
Szász András
   Krizsanótzy János, Kiskunfélegyháza első, templomépítő plébánosa, tanítója / összeáll. Szász András. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2008. - 57 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiskunfélegyházi füzetek)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-87532-1-2 fűzött
Krizsanótzy János (1716-1751)
Kiskunfélegyháza - Magyarország - katolikus pap - helytörténet - 18. század
282(439)(092)Krizsanótzy_J. *** 943.9-2Kiskunfélegyháza
[AN 2826723]
MARC

ANSEL
UTF-85720 /2009.
   Sztehlo Gábor emlékezete / [szerk. Füzéki Bálint] ; [... kiad. a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány]. - [Budapest] : Sztehlo G. Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány, 2009. - 60, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-963-8114-47-1 fűzött
Sztehlo Gábor (1909-1974)
Magyarország - Budapest - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - gyermekotthon - memoár
284.1(439)(092)Sztehlo_G.(0:82-94) *** 364.65-053.2(439-2Bp.)
[AN 2827260]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2009.
Tice, Rico
Christianity explored (magyar)
   Kereszt kérdések / [Rico Tice, Barry Cooper ] ; [ford. Komlósi Erzsébet] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2009. - 197 p. ; 18 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: Christianity explored
ISBN 978-963-87288-3-8 fűzött
krisztológia - bibliamagyarázat
232
[AN 2825716]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2009.
Varga Róbert
   Jónás könyve : elhangzott a pasaréti református gyülekeztben 2008. szeptember 21-27. között és október 19-én este / Varga Róbert ; [közread. a Budapest-pasaréti Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest-pasaréti Református Egyházközség, 2008. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87006-8-1 fűzött
Biblia. Ószövetség. Jónás könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 224.92.07
[AN 2825662]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2009.
Xeravits Géza (1971-)
   A deuterokanonikus könyvek : bevezetés keletkezés- és irodalomtörténetükbe / Xeravits Géza. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2008. - 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Deuterocanonica. Subsidia 1, Bevezetések, ISSN 2060-8497 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-09-9 fűzött : 2100,- Ft
bibliakutatás - deutero-kanonikus könyv
229.01
[AN 2826695]
MARC

ANSEL
UTF-85724 /2009.
Zsengellér József (1966-)
   Istenre várva : ószövetségi evangélizációs sorozatok / Zsengellér József. - Budapest : Open Art, 2008. - 116, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87124-6-2 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
221.07
[AN 2825658]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5725 /2009.
Chapman, Gary D. (1938-)
Everybody wins (magyar)
   Nyerő páros / Gary Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - Budapest : Harmat, 2009. - 109 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-011-2 kötött : 1980,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2826349]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2009.
Chapman, Gary D. (1938-)
Home improvements (magyar)
   Változzunk együtt! / Gary Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - Budapest : Harmat, 2009. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-012-9 kötött : 1980,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - házasság
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.89
[AN 2826359]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2009.
   Colour your life : 11-19.08.2008 youth exchange Bozsok ... / [ed. Boros László]. - [Szombathely] : M. Művel. és Ifj. Közp., 2008. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Logo füzetek, ISSN 2060-3363 ; 6.)
Váltokozva észt, magyar, német és norvég nyelven
ISBN 978-963-06-6839-2 fűzött
Európai Unió - Bozsok - ifjúság - rendezvény - napló
316.37-053.6(4-62)(0:82-94) *** 061.7(439-2Bozsok)(0:82-94)
[AN 2826302]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2009.
Kovács Nóra
   Szállítható örökség : magyar identitásteremtés Argentínában, 1999-2001 / Kovács Nóra. - Budapest : Gondolat : MTA Kisebbségkutató Int., cop. 2009. - 239 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar világok, ISSN 1786-5603 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-156-8 kötött : 2500,- Ft
Argentína - határon túli magyarság - kisebbség - diaszpóra - identitás - magyarságtudat - ezredforduló
316.63 *** 316.347(=945.11)(82)"199/200" *** 323.15(=945.11)(82)"199/200"
[AN 2825490]
MARC

ANSEL
UTF-85729 /2009.
Marczinka Csaba (1967-)
   Impériumváltozás fazonigazítással : a pénzuralom történetéből / Marczinka Csaba ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - 55 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51-52.
ISBN 978-963-7050-43-5 fűzött : 525,- Ft
Magyarország - társadalom - globalizáció - rendszerváltás - ezredforduló
316.3(439)"198/199" *** 339.9 *** 316.42(439)"1989/199"
[AN 2826914]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2009.
Mészáros Rezső (1942-)
   A kibertér, és ami körülötte van : társadalomföldrajzi megközelítés / Mészáros Rezső. - Szeged : JATEPress, 2008. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-168.
ISBN 978-963-482-911-9 kötött
társadalomföldrajz - információs társadalom
316.77 *** 659.2 *** 911.3
[AN 2827431]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2009.
   Nagyító : ifjúsági mintaprojektek az Észak-magyarországi régióban / [szerk. Sóki János]. - Miskolc ; [Budapest] : FSZH Mobilitás Orsz. Ifj. Szolg., 2008. - 126, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Mobilitás könyvek, ISSN 2060-8136 ; 3.)
ISBN 978-963-87766-4-8 fűzött
Észak-Magyarország - ifjúsági szervezet
316.346.3-053.2/.6(439.13) *** 061.213(439.13)
[AN 2826702]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2009.
Plenter János (1930-)
   Pancosmia : a jól elrendezett világ : egy elképzelt beszámoló, amit majd valaki megírhat a távoli jövőben, egy eljövendő új világrendről / Plenter János ; [kiad. a Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2009. - 175 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-87854-8-0 kötött
utópia - társadalomfilozófia - államelmélet - magyar irodalom
304.9 *** 321.01 *** 894.511-96
[AN 2826665]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2009.
   Ukážky zo súťažných prác : zo školských lavíc... : ja a moji predkovia : živý odkaz... / [zostavili ... Alžbeta Uhrinová, ... Alexander Ján Tóth] ; [vyd. ... Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku]. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2009. - 501 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és német nyelven
ISBN 978-963-87342-9-7 fűzött
Magyarország - magyarországi szlovákok - híres ember - oktatásügy - diákélet
316.347(=854)(439) *** 929(=854)(439) *** 37.014(=854) *** 378.189(=854)(439)
[AN 2827438]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5734 /2009.
   Hrvatski kupido : zbornik radova : [Budimpešta, 6. ožujak 2008.] / [urednik Stjepan Lukač] ; [... org. Katedra za slavističku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta "Loránd Eötvös" u Budimpešti te Hrvatska samouprava II. okruga]. - Budimpešta : Hrvatska samouprava II. okruga : Croatica, 2009. - 178 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9734-36-4 fűzött
néprajz - horvátok - folklór - magyar néprajz - összehasonlító néprajz - konferencia-kiadvány
398(=862) *** 398(=945.11) *** 398.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2826330]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2009.
   A legújabb Oskar vőfélykönyv / [gyűjt., összeáll. és szerk. Károssy Csaba Ákos]. - 4. bőv. kiad. - [Szombathely] : Oskar, 2008. - 222 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-8122-46-3)
magyar néprajz - folklór - lakodalmi szokás
398(=945.11) *** 392.51(=945.11)
[AN 2825165]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2009.
Magyar Zoltán (1967-)
   Népmondák Erdély szívében : Alsó-Fehér megye mondahagyománya / Magyar Zoltán. - Budapest : Balassi, 2008. - 523 p., 32 t. : ill. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 8.)
Bibliogr.: p. 451-460.
ISBN 978-963-506-754-1 kötött : 3500,- Ft
Erdély - magyar néprajz - folklór - népmonda
398.22(=945.11)(498.4)
[AN 2743854]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2009.
   A Nap gyermekei : nartok : jász-alán hősmondák / ford. Kovács J. Béla. - Budapest : Püski, 2008. - 369, [4] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369.
ISBN 978-963-9592-50-6 kötött
oszétok - eposz - monda
398.2(=915.6)
[AN 2828166]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2009.
   A rászedett ördög : baranyai mondák három nyelven. - Pécs : Pro Pannonia, 2009. - 135 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell. (87 p.). - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-9893-12-2 kötött : 2500,- Ft
Baranya megye - magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - monda - többnyelvű dokumentum
398.2(=945.11)(439.127) *** 894.511-34(02.053.2).02=20=30
[AN 2826442]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2009.
Rubin, Miri (1956-)
   Emotion and devotion : the meaning of Mary in medieval religious cultures / Miri Rubin. - Budapest : New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - 115 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (The Natalie Zemon Davis annual lecture series at Central European University, Budapest, ISSN 1996-1197)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-36-4 fűzött
Mária (Jézus anyja)
kultusz - középkor - művelődéstörténet
394.944(4)"04/15" *** 232.931 *** 930.85(4)"04/15"
[AN 2825809]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5740 /2009.
Ahtisaari, Martti (1937-)
   Martti Ahtisaari beszéde a Nobel-békedíj átvétele alkalmából : Oslo, 2008. december 10. = Martti Ahtisaaren puhe Nobel-palkinnon luovuttamistilaisuudessa : Oslo, 10. joulukuuta 2008 / [... a ... fordítást kész. Eliisa Pitkäsalo, ... Pusztay János]. - Szombathely : NYME Uralisztikai Tansz., 2009. - 16 p. ; 21 cm. - (Heuréka, ISSN 1785-1378)
ISBN 978-963-9871-22-9 fűzött
Nobel-díj - békemozgalom - ünnepi beszéd
327.36 *** 061.27Nobel
[AN 2827166]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2009.
Buda Péter (1970-)
   A politika szolgálólánya : valláspolitikai írások / Buda Péter, Gábor György. - Budapest : Pallas, 2009. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87995-9-3 fűzött : 3200,- Ft
egyházügy - vallástudomány - politikai filozófia - ezredforduló
322(100)"200" *** 291 *** 321.01
[AN 2827236]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2009.
   Egyházak és tolerancia Magyarországon : tudományos konferencia az 1947. évi XXXIII. törvény megszületésének 60. évfordulója alkalmából : 2007. december 5. / [a köt. szerkesztője Köbel Szilvia] ; [rend. az] Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, [Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar]. - Budapest : OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága, 2008. - 235 p. ; 20 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87399-9-5 fűzött
Magyarország - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - 1945 utáni időszak - ezredforduló - konferencia-kiadvány
322(439)"194/200" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2826183]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2009.
Kovács Zsolt
   Útravaló : elvi tisztázás magyar kálvinista szemmel / Kovács Zsolt. - Budapest : Püski, [2009]. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-79-7 fűzött
Magyarország - állam és egyház viszonya - belpolitika - ezredforduló
322(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 2827851]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2009.
Lányi András (1948-)
   Porcelán az elefántboltban : az ökológiai politika kezdetei Magyarországon / Lányi András. - [Budapest] : Heti Válasz K., cop. 2009. - 282 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9461-24-6 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - belpolitika - környezetvédelem - ezredforduló
323(439)"198/200" *** 316.334.5 *** 504.06(439)
[AN 2827182]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2009.
"Mint oldott kéve..." (német)
   "Wie eine aufgelöste Grabe..." : [die Deportationsgeschichte der Schwaben aus Magyarpolány / [... von Ildikó Beszerdich et al.] ; [Übers. Gabriella Weisz]. - [Magyarpolány] : [Önkormányzat], 2008. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Magyarpolány Önkormányzata. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarpolány - magyarországi németek - deportálás - 1945 utáni időszak
325.254(=30)(439-2Magyarpolány)"1948"
[AN 2826246]
MARC

ANSEL
UTF-85746 /2009.
Mong Attila
   János vitéz a Gulágon / Mong Attila. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 191 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-963-227-173-6 fűzött : 2490,- Ft
Lovasberény - állami terror - kényszermunka - Gulag - 1945 utáni időszak
323.282(439-2Lovasberény)"194/195" *** 343.819.5(47)"194/195"(=945.11)
[AN 2833905]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2009.
   A per : Nagy Imre és társai, 1958, 1989 / szerk. Dornbach Alajos [et al.] ; [közread. az] 1956-os Intézet, Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : 1956-os Int. : Nagy Imre Alapítvány, 2008. - 430 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9739-07-9 kötött : 4500,- Ft
Nagy Imre (1896-1958)
magyar történelem - 1956-os forradalom - politikus - megtorlás - jogeset - közvélemény - jogi rehabilitáció - történelmi forrás
32(439)(092)Nagy_I.(093.2) *** 943.9"1956/1958"(093.2) *** 323.282(439)"1958"(093.2) *** 34.096(439)"1958"(093.2) *** 316.65(100)"195" *** 32(439)"195"(092)(093.2) *** 343.294(439)"1989"
[AN 2826238]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2009.
Rainer M. János (1957-)
   Jelentések hálójában : Antall József és az állambiztonság emberei, 1957-1989 / [Rainer M. János] ; [közread. az] 1956-os Intézet. - Budapest : 1956-os Int., 2008. - 295 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 267-282.
ISBN 978-963-9739-08-6 fűzött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - megfigyelés - politikai rendőrség - Kádár-korszak - 20. század
32(439)(092)Antall_J. *** 351.746.1(439)"195/198"
[AN 2825647]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2009.
   We, the people : politics of national peculiarity in Southeastern Europe / ed. by Diana Mishkova. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - 386 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-28-6 kötött
Balkán - Magyarország - nemzettudat - történelem - művelődéstörténet - néprajz - 19. század
323.1(=00)(497) *** 949.7"18" *** 930.85(497)"18" *** 39.001(439)"18" *** 39(=00)(497)
[AN 2828381]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2009.
Zsoldos Ildikó
   Hatalom és pártstruktúra a századelő Szabolcsában / Zsoldos Ildikó. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-173. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9909-15-1 fűzött
Szabolcs vármegye - politikatörténet - párt - választás - századforduló
329(439.161)"190" *** 324(439.161)"1905/1906"
[AN 2826496]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5751 /2009.
Bálint Gábor (1844-1913)
   A honfoglalás reviziója vagyis A hún, székely, magyar, besenye, kún kérdés tisztázása = Revisio historiae occupationis Hungariae / írta Szentkatolnai Bálint Gábor. - Hasonmás kiad. - Budapest : Püski, [2008]. - 206 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Kolozsvárt : Gombos, 1901. - Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-963-9592-69-8 fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 978-963-9592-62-9)
magyar őstörténet - magyarságkutatás - honfoglalás
930.8(=945.11) *** 943.9"08/09"
[AN 2828192]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2009.
   Családtörténeti kutatás határon innen és túl : a Veszprém Megyei Levéltár és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Történeti Szakbizottsága által rendezett nemzetközi konferencia (2007. május 11.) előadásai / [szerk. Márkusné Vörös Hajnalka]. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2009. - 280 p., 24 t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 20.)
A konferenciát Veszprémben tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-18-3 kötött
Magyarország - Közép-Európa - genealógia - konferencia-kiadvány
929.5(439) *** 929.5(4-191) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2826689]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2009.
Cser József
   Nagykanizsa a szabadságharc alatt / Cser József. - Nagykanizsa : Czupi, 2009. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-06-8 fűzött
Nagykanizsa - magyar történelem - helytörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9-2Nagykanizsa"1848/1849"
[AN 2827274]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2009.
Dibáczi Ambrus Enikő
   Yotengrit oktatóknak és oktatandóknak : a rábaközi tudók (táltosok) hagyományának könyve gyerekeknek, fiataloknak, pedagógusoknak, szülőknek / írta Dibáczi Enikő Máté Imre Yotengrit c. művei alapján. - Budapest : Püski, 2008. - 181, [3] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9592-77-6)
magyarságkutatás - mentálhigiénia - foglalkoztatókönyv
930.8(=945.11)(02.053.2) *** 613.865
[AN 2827693]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2009.
Esztan Győző
   Pusztító eszme fogságában az emberiség / Esztan Győző. - Budapest : [Esztan Gy.], 2008. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5933-8 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2827744]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2009.
Fodor István
   A vajdasági levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig : Vajdasági Levéltár Újvidék, Történelmi Levéltár Fehértemplom, Szerémség Történelmi Levéltára Mitrovica, Történelmi Levéltár Nagybecskerek, Történelmi Levéltár Nagykikinda, Történelmi Levéltár Pancsova, Történelmi Levéltár Szabadka, Újvidék Város Történelmi Levéltára, Történelmi Levéltár Zenta, Történelmi Levéltár Zombor / Fodor István, Apró Erzsébet. - Budapest : BFL : M. Levéltárosok Egyes., 2008. - 329 p. ; 28 cm. - (A Kárpát-medence levéltári forrásai. I., Fond- és állagjegyzékek ; 3.)
ISBN 978-963-7323-63-8 fűzött (hibás ISBN 978-963-7323-51-5)
Vajdaság - levéltár - helytörténet - fondjegyzék
930.253(439.2-13Vajdaság)(083.8) *** 943.92-13Vajdaság
[AN 2826443]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2009.
Helméczy Mátyás (1925-)
   Újraírt történelem : 20. század első fele négy tételben : [országtörténet valósághűen, 1900-1950] / Helméczy Mátyás. - Dunaharaszti : Helméczy M., cop. 2009. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6853-8 kötött
magyar történelem - 20. század
943.9"190/194"
[AN 2827173]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2009.
Kisvarga Lajos
Sármellék története a feudalizmus végéig (német)
   Die Geschichte von Sármellék bis zum Ende des Feudalismus / Lajos Kisvarga. Sármellék in der bürgerlichen Zeit / Zoltán Kisvarga. - [Keszthely] : Kisvarga Z., [2009]. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Egys. cím: Sármellék története a feudalizmus végéig. Sármellék a polgári korban
ISBN 978-963-06-6734-0 fűzött
Sármellék - helytörténet - régészet
943.9-2Sármellék *** 904(439-2Sármellék)
[AN 2825970]
MARC

ANSEL
UTF-85759 /2009.
Kiszely István (1932-)
   Eleink lakomái : őseink állat-, növényvilága és ételkultúrája / Kiszely István. - Budapest : Püski, 2009. - 744 p., 64 t. : ill., részben színes ; 29 cm
A Föld népei c. kiadv. 9. köteteként. - Bibliogr.: p. 680-687.
ISBN 978-963-9592-80-3 kötött : 9800,- Ft
művelődéstörténet - magyarság - honfoglalás előtti kor - étkezési szokás - állattenyésztés - mezőgazdaság
930.85(=945.11) *** 641.568(=945.11) *** 394.1(=945.11) *** 63(=945.11)
[AN 2827213]
MARC

ANSEL
UTF-85760 /2009.
Lestyán Sándor (1896-1956)
   Az ismeretlen Lestyán / a bevezetőt írta, a szöveget vál. Buza Péter ; a jegyzeteket kész., a Lestyán-szövegeket kísérő illusztrációkat vál. Fodor Béla. - Budapest : Bp-i Városvédő Egyes. : Summa Artium Alapítvány, 2009. - 221 p. : ill. ; 17 cm. - (Budapest könyvek, ISSN 1788-9235)
gerinccím: Lestyán Sándor írásai
ISBN 978-963-7537-24-0 kötött
Lestyán Sándor (1897-1956)
Budapest - Magyarország - művelődéstörténet - újságíró - író - helytörténész - 20. század - publicisztika
930.85(439-2Bp.)"17/19"(0:82-92) *** 070(439)(092)Lestyán_S. *** 894.511(092)Lestyán_S. *** 930.1(439)(092)Lestyán_S.
[AN 2827428]
MARC

ANSEL
UTF-85761 /2009.
   A magyar történelem forrásai a honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig, 1301 / összeáll. és a jegyzeteket írta Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 143 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 183.)
Borítócím: "Feheruuaru rea meneh hodu utu rea" : magyar történelmi szöveggyűjtemény : a honfoglalástól az Árpád-ház uralkodásának végéig
ISBN 978-963-9814-20-2 fűzött
magyar történelem - honfoglalás - Árpád-kor - történelmi forrás
943.9"08/12"(093)
[AN 2826220]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2009.
Marton, Kati (1947-)
Hidden power (magyar)
   Titkos hatalom avagy Amikor az elnök felesége beleszól a történelembe / Kati Marton ; [ford. Bart Dániel]. - Budapest : Corvina, 2009. - 438 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-425.
ISBN 978-963-13-5793-6 fűzött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - államfő - feleség - 20. század
973(092)"19" *** 32(73)(092)"19" *** 929-055.2(73)"19"
[AN 2825215]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2009.
Péntek László (1951-)
   Vasvári Pál : bölcsőtől a csatatérig / Péntek László ; [kiad. Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület]. - Nyírvasvári : Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyes., [2009]. - 225 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6816-3 fűzött
Vasvári Pál (1826-1849)
Magyarország - történelmi személy - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9(092)Vasvári_P. *** 943.9"1848/1849"
[AN 2828079]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2009.
Szendrei László
   A magyar múlt dicső fejezetei / [szöveg Szendrei László]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 279 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 276-279.
ISBN 978-963-9901-98-8 kötött
magyar őstörténet - magyar történelem
943.9 *** 930.8(=945.11)
[AN 2831507]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2009.
Téglás Tivadar (1933-)
   Keresd a nőt! : életutak, hírek, szóbeszédek helyi múltunk nőalakjairól / Téglás Tivadar, Téglás Tivadarné ; [kiad. a Nők a XVIII. Kerületért Alapítvány]. - Pestszentlőrinc : Nők a XVIII. Kerületért Alapítvány, 2008. - 89, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6811-8 fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténet - híres ember - nő
943.9-2Bp.XVIII. *** 929-055.2(439-2Bp.XVIII.)
[AN 2825540]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2009.
Tóth György
   Gyűszűtől a varrógépig / Tóth György. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190-195.
Kötött
varrás - tű - varrógép - művelődéstörténet
930.85(100) *** 646.21 *** 687.053
[AN 2827954]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2009.
Tóthné Unghy Ilona (1954-)
   Simontornya kis tüköre : Simontornya története képekkel, forrásokkal röviden / Tóthné Unghy Ilona ; kész. a Simontornya Múltjáért Alapítvány gondozásában. - Simontornya ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2008. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5453-1 fűzött
Simontornya - helytörténet
943.9-2Simontornya
[AN 2827394]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2009.
Váginé Ván Judit (1950-)
   Ván család : a kiskunhalasi Ván család története, leszármazottai a 17. századtól napjainkig / Váginé Ván Judit. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múzeum Alapítvány, 2009. - 216 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 29.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86601-9-0)
Ván család
Magyarország - családtörténet
929.2(439)Ván
[AN 2826008]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2009.
Vígh Éva
   Híres hölgyek az itáliai reneszánsz és barokk korban / Vígh Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 248 p., [15] t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 978-963-506-782-4 fűzött : 2400,- Ft
Itália - híres ember - nő - uralkodócsalád - művelődéstörténet - reneszánsz - 15. század - 16. század - 17. század - életrajz
929-055.2(45)"14/16" *** 930.85(45)"14/17"
[AN 2825642]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2009.
Windecke, Eberhard (138?-1440)
   Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról / ford., sajtó alá rend. és a bev. tanulmányt írta Skorka Renáta ; [a verseket ford. Mann Lajos]. - Budapest : História : MTA Történettud. Int., 2008. - 444 p. ; 25 cm. - (História könyvtár. Elbeszélő források, ISSN 2060-2375 ; 1.)
A ford. az "Eberhard Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds" (Berlin : Gaertner, 1893) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 443-444.
ISBN 978-963-9627-22-2 kötött : 4600,- Ft
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Windecke, Eberhard (138?-1440)
Német-római Birodalom - Magyarország - Európa - művelődéstörténet - történelem - uralkodó - 15. század - kereskedő - memoár - történelmi forrás
930.85(4)"14"(093.3) *** 943.9(092)Zsigmond,_I.(093.3) *** 943.0(092)Zsigmond,_I.(093.3) *** 929(430)Windecke,_E.(0:82-94)
[AN 2828084]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2009.
Zombori István (1949-)
   Századokat átívelő évtizedek : bibliográfia és tanulmányok Zombori István 60. születésnapjára / szerk. Tóth István ; [kiad. a Múzeumi Tudományért Alapítvány]. - Szeged : Múzeumi Tudományért Alapítvány, 2009. - 275 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A bev. és a biográfia angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87693-3-6 fűzött
Zombori István (1949-)
Európa - Magyarország - Szeged - történelem - művelődéstörténet - muzeológia - történész - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
940 *** 930.85(4) *** 930.85(439) *** 069(439-2Szeged) *** 930.1(439)(092)Zombori_I. *** 012Zombori_I.
[AN 2825229]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5772 /2009.
   15 éve város Lajosmizse, 1993-2008. - [Lajosmizse] : [Önkormányzat], [2009]. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. Lajosmizse Önkormányzata
ISBN 978-963-06-6183-6 fűzött
Lajosmizse - helyismeret - album
908.439-2Lajosmizse(084.1)
[AN 2827348]
MARC

ANSEL
UTF-85773 /2009.
   100 év pillanatai képekben : Vadna múltja összegyűjtött fotókon / [szerk. Barnóczki Katalin et al.] ; [kiad. a Községi Önkormányzat]. - Vadna : Önkormányzat, 2009. - 218 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-963-06-6835-4 fűzött
Vadna - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Vadna(084.12)
[AN 2824776]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2009.
Balogh András (1975-)
   Az aprófalvas településállomány differenciálódási folyamatai Magyarországon / Balogh András. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-105.
ISBN 978-963-9882-08-9 fűzött
Magyarország - településföldrajz - falu - klaszterelemzés - 1945 utáni időszak - Kádár-korszak - ezredforduló
911.373(439)"195/200" *** 303.722
[AN 2827460]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2009.
Batizi László István
   Csepel-sziget a Duna ölén / [szöveg Batizi László István] ; [kiad. Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás]. - [Szigetszentmiklós] : Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás, 2009. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-4821-9 fűzött
Csepel-sziget - helyismeret - természeti környezet
908.439(210.7Csepel) *** 502(439)(210.7Csepel)
[AN 2827664]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2009.
Bradley, Chris
Cairo (magyar)
   Kairó / ... írta Chris Bradley ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5950-6 fűzött : 1490,- Ft
Kairó - útikönyv
916.20El-Qahira(036)
[AN 2825326]
MARC

ANSEL
UTF-85777 /2009.
Felhősné Csiszár Sarolta
   Bereg kincsei : kiállításvezető / [... írták Felhősné Csiszár Sarolta, Tomcsányi Pál, Pintye Gábor] ; [kiad. a Beregi Múzeum]. - Vásárosnamény : Beregi Múz., 2008. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Beregi Múzeum. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-6317-5 fűzött
Beregi Múzeum (Vásárosnamény)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - magyar néprajz - múzeumi katalógus
908.439.161 *** 39(=945.11)(439.161) *** 069(439-2Vásárosnamény)(036)
[AN 2826929]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2009.
   Gyenesdiás nagyközség monográfiája. - [Gyenesdiás] : [Önkormányzat], 2007-. - ill., részben színes ; 25 cm
Közread. Gyenesdiás Önkormányzata. - A 3. kötet közreadója a gyenesdiási Napközi Otthonos Óvoda. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-06-4617-8 kötött
Gyenesdiás - helyismeret
908.439-2Gyenesdiás
[AN 2785071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Gyenesdiás sporttörténete : Rákóczi TC-től Kinizsi SK-ig : egy szív, egy akarat, egy csapat / [szerk., írta Góth Imre Árpád]. - 2008. - 376 p., VI t.
ISBN 978-963-06-6716-6
Gyenesdiás - sporttörténet
796(439-2Gyenesdiás)(091)
[AN 2825897] MARC

ANSEL
UTF-85779 /2009.
Katona Betti
   Száz accord : Budapest, 1995-2007 / Katona Betti. - Budapest : Exposed Books, cop. 2008. - [109] p. : ill. ; 23x25 cm
Magyar, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-88172-0-4 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Katona_B.
[AN 2827434]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2009.
   Magyarország történeti helységnévtára / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]. - Budapest : KSH Kvt. és Dok. Szolg., 1987-. - 29 cm
ISBN 963-02-4653-8
Magyarország - helységnévtár
914.39-2(035.5) *** 943.9-2(035.5) *** 809.451.1-311(439-2)
[AN 4806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], Somogy megye, 1773-1808 / [összeáll. és szerk. Lelkes György]. - 2008. - 368 p. + térk.
Bibliogr.: p. 22-23. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-235-174-2 fűzött
Somogy vármegye - 18. század - 19. század - helységnévtár
943.912.3-2"177/180"(035.5) *** 809.451.1-311(439.123-2)(035.5) *** 914.391.23-2(035.3)
[AN 2827530] MARC

ANSEL
UTF-85781 /2009.
Nyiry Attila (1956-)
   A regionális innovációs stratégiák tervezésének módszertana : új elméleti megfontolások és módszertani súlypontok / Nyiry Attila, Szakály Dezső ; [közread. az] Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. - Miskolc : Norria, [2009]. - 63 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-88345-0-8 fűzött
innováció - területfejlesztés - kutatás-fejlesztés - gazdaságpolitika - regionális gazdaság
911.373 *** 330.341.1 *** 001.8 *** 338.2
[AN 2828351]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2009.
Pintér Zoltán
   A történelmi Magyarország szépségei = Bewundernswertes im historischen Ungarn = The beauties of historic Hungary / Pintér Zoltán, Csabai István, Illyés Csaba. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 192 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-024-8 kötött
Magyarország - helyismeret
908.439 *** 908.439.2
[AN 2828239]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2009.
Pintérné Sinkovics Veronika
   KerKaLand / Pintérné S. Veronika, Pintér József. - Lenti : Pintér Stúdió, [2008]. - [120] p. : ill., színes ; 34 cm
Magyar, német, angol és szlovén nyelven
ISBN 978-963-06-5330-5 * kötött (hibás ISBN 963-06-0527-9)
Hetés - Zala megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.121(084.12) *** 77.04(439)(092)Pintér_J.
[AN 2826944]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2009.
Takács Ferenc
   Hagyaték : nemesbődi (Bőd) hősök és örökhagyó elődök / Takács Ferenc. - Nemesbőd : Szerző, 2008. - 148 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-963-06-6086-0 fűzött
Nemesbőd - helyismeret - temető - híres ember
908.439-2Nemesbőd *** 929(439-2Nemesbőd) *** 718(439-2Nemesbőd)
[AN 2826333]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2009.
Vándorló vizek földje (horvát)
   Promjena krajolika uz rijeku Muru : studija povijesti krajolika / aut.[!red.] Emma Fehér ; sudjelovali Krisztina Gyarmati [et al.] ; [preveo Ernő Kovács] ; [tisak Sveučilište Panonija Poljoprivredni fakultet Georgikon]. - [Keszthely] : Sveučilište Panonija Poljoprivredni fak. Georgikon, 2008. - 50 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-963-9639-26-3 fűzött
Mura - Letenyei kistérség - Szlovénia - helyismeret
908.439(282.243.749Mura)
[AN 2825747]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2009.
   Vándorló vizek földje : tájváltozás a Mura mentén / [szerk. Fehér Emma] ; [kiad. Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar]. - [Keszthely] : PE GMTK, [2008]. - 56 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-963-9639-25-6 fűzött
Mura - Letenyei kistérség - Szlovénia - helyismeret
908.439(282.243.749Mura)
[AN 2825733]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2009.
Varga Zsolt
   Wien 360° : Wiener Walzer : [Panoramarundschau] = Vienna 360° : [panorama image] / Varga Zsolt ; [Text ... Johann Szegö]. - Budapest : 360 Art Kft., 2008. - [111] p. : ill., színes ; 20x33 cm
ISBN 978-963-87337-2-6 kötött
Bécs - helyismeret - fényképalbum
908.436-2Wien(084.12) *** 77.04(439)(092)Varga_Zs.
[AN 2827573]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5788 /2009.
   Dolgozatok Erdei tanár úrnak / szerk. Holé Katalin, Kabódi Csaba, Mohácsi Barbara. - Budapest : ELTE ÁJK, 2009. - 433, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-063-5 kötött
büntetőjog - emlékkönyv
343
[AN 2826635]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2009.
   A gazdasági szféra alanyai : gazdasági társaságok / [szerk. Károlyi Géza és Fézer Tamás] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Átd. utánny. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2009. - 290 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-290.
ISBN 978-963-473-260-0 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - kötelmi jog - gazdasági társaság - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8) *** 347.4(439)(075.8) *** 658.1.016(075.8)
[AN 2831354]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2009.
Gombos Katalin
   Bírói jogvédelem az Európai Unióban / Gombos Katalin. - Budapest : Complex, 2009. - 232 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. jan. 1. - Bibliogr.: p. 201-210.
ISBN 978-963-224-977-3 fűzött
Európai Unió - európai közösségi jog - igazságszolgáltatás
341.17(4-62) *** 347.9(4-62)
[AN 2825247]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2009.
Horváth István (1962-)
   Párhuzamos közszolgálat : a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény együttes magyarázata / Horváth István. - Budapest : Saldo, 2009. - 422 p. ; 29 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-295-7 fűzött
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
Magyarország - közalkalmazott - köztisztviselő - munkajog - törvény - útmutató
35.08(439)(094)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 2826881]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2009.
Komiszár Dénes (1981-)
   Megyery Géza, "a magyar bírák mintaképe" / Komiszár Dénes ; [kiad. Kemecse Város Önkormányzata]. - Kemecse : Önkormányzat, 2009. - 117 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-963-06-6775-3 fűzött
Megyery Géza (1846-1930)
Megyery család
Magyarország - bíró - 19. század - 20. század - családtörténet
347.962(439)(092)Megyery_G. *** 929.52(439)Megyery
[AN 2826988]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2009.
Lénárt Szilvia
   Esélyegyenlőség / Lénárt Szilvia, Németh Márta. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 43 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 41-43.
ISBN 978-963-7986-14-7 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - útmutató
342.722(439)(036)
[AN 2825308]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2009.
Lénárt Szilvia
   A munkajog / Lénárt Szilvia, Vámos István. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 56 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 3.)
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-963-7986-15-4 fűzött
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2825310]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2009.
Pap András László
   Mozgásszabadság : alkotmányjogi és nemzetközi jogi alapok / Pap András László. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 206 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 128-132.
ISBN 978-963-236-144-4 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - szabadságjog - személyiségi jog - szabad mozgás
342.721.6(439)
[AN 2827167]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2009.
   Per pedes apostolorum : tanulmányok Petrétei József egyetemi docens 50. születésnapjára / szerk. Chronowski Nóra ; [kiad. a Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány]. - Pécs : Pama Kv., 2008. - 275 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-245-5 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 2826236]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2009.
   Rendszerbe zárva : hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nők és gyerekek elleni férfierőszak jelenségét ma Magyarországon? : a NANE és a Patent Egyesület egy éves kutatási és pereskedési programja / [szerk. Wirth Judit]. - [Budapest] : NANE Egyes. : Patent Egyes., 2009. - 160 p. ; 22 cm. - (Tűz-hely füzetek, ISSN 1788-6546)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88116-5-3 fűzött
Magyarország - családon belüli erőszak - jogalkalmazás - igazságügyi lélektan - ezredforduló
340.132(439)"200" *** 343.54(439)"200" *** 343.95
[AN 2828049]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2009.
Samu Mihály (1929-)
   Közéleti, alkotmányozási és jogpolitikai tanulmányok / Samu Mihály. - Budapest : Püski, 2009. - 239 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 48.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9592-84-1 fűzött
Magyarország - jogpolitika - jogállam - alkotmány
340.134(439) *** 32 *** 340.114 *** 342.4(439)
[AN 2827518]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2009.
Tálné Molnár Erika
   A közalkalmazottakra vonatkozó 2009. január 1-jétől hatályos jogszabályi változások / kész. Tálné Molnár Erika. - Szeged : IT Stúdió, 2009. - 16 fol. ; 21 cm
Borítócím: Munkajogi megoldások első kézből
Fűzetlen
Magyarország - munkajog - közalkalmazott - útmutató
349.2(439)(036) *** 35.08(439)(036)
[AN 2828321]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5800 /2009.
Galló István
   Obsitos : tájékoztató a nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok, hozzátartozóik és szervezeteik részére / [írta és összeáll. Galló István, Pintér Ferenc] ; a Magyar Honvédség kiadványa. - Budapest : Zrínyi, 2009. - 60 p. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - katona - nyugdíjas - ezredforduló - nyugdíjügy - útmutató
355(439)"200" *** 316.37-057.75(439) *** 369.5(439)(036)
[AN 2825288]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2009.
Harpur, James
Warriors (magyar)
   Harcosok : [a történelem legkiválóbb harcosainak világa, hőstettei és diadalai] / James Harpur. - Pécs : Alexandra, 2008. - [30] p. : ill., színes ; 27x31 cm + mell.
Ford. Király Róbert. - Japán technikával. - Kihajtható képekkel. - Bibliogr.: p. [30].
ISBN 978-963-370-580-3 kötött
hadtörténet - művelődéstörténet
355(100) *** 930.85(100)
[AN 2827444]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2009.
   A közigazgatási vezetők helye és szerepe a védelmi rendszerben [elektronikus dok.] : konferencia : Monor, 2009. 01. 22. / [rend.], kiad. a Monori Helyi Védelmi Bizottság. - Szöveg és képek. - Monor : Monori Helyi Védelmi Biz., 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Prezentációk. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6852-1
polgári védelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
355.58(439) *** 061.3(439-2Monor)
[AN 2826413]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2009.
Pap Miklós (1912-)
   Tábori sor(s)ok : hadinapló, 1944. október 22 - 1945. szeptember 20. / Pap Miklós. - [Szombathely] : Oskar, 2008. - 94 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 111
ISBN 978-963-8122-70-4 kötött
Pap Miklós (1912-)
Európa - hadifogoly - második világháború - 20. század - napló
355.257.7(4)(=945.11)"1944/195"(0:82-94)
[AN 2825293]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5804 /2009.
Cox, Allan J.
Your inner CEO (magyar)
   A bennünk rejlő vezető : szabadítsuk fel rejtett képességeinket! / Allan J. Cox ; [ford. Kácsor Lóránt]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-963-9686-71-7 kötött : 4200,- Ft
vezetés - siker - mentálhigiénia
65.012.4 *** 65.013 *** 613.865
[AN 2826776]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2009.
   Döntéselmélet / [szerk.] Zoltayné Paprika Zita. - 2. kiad. - Budapest : Alinea, [2009]. - 596 p. ; 25 cm. - (Üzleti szakkönyvtár, ISSN 1589-0856)
Bibliogr.: p. 556-586.
ISBN 963-86651-2-2 kötött : 5900,- Ft
döntéselmélet
65.012.122 *** 519.816
[AN 2833724]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2009.
Pease, Allan
People skills for life easy peasey (magyar)
   Kommunikációs ABC mesterfokon : a kapcsolatteremtés művészete : easey peasey / Allan és Barbara Pease ; [ford. B. Albitz Ilona]. - Budapest : Fiesta, cop. 2008. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9258-44-0 fűzött : 2500,- Ft
kommunikáció - munkalélektan
65.013 *** 316.77
[AN 2825672]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5807 /2009.
   Befektetés a növekedésbe : összefoglaló az európai uniós gazdaságfejlesztési és versenyképességi programról, 2004-2008 / [közread. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség]. - Budapest : NFÜ, [2008]. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - gazdaságpolitika - pénzügyi támogatás - vállalkozás - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 339.96(4-62) *** 061.5(439)
[AN 2826581]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2009.
Borhidi Gábor
   A munkahelyi biztonság, munkavédelem / Borhidi Gábor. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 50 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 8.)
Bibliogr.: p. 50-[51].
ISBN 978-963-7986-20-8 fűzött
Magyarország - munkavédelem - munkajog - útmutató
331.45(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 2825341]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2009.
Csabai István
   Atipikus foglalkoztatás / Csabai István, Lénárt Szilvia. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 41 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 4.)
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 978-963-7986-16-1 fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - ezredforduló
331.5(439)"200"
[AN 2825312]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2009.
Czeglédi Pál (1979-)
   Economic freedom and development : an Austrian economics perspective / Pál Czeglédi, Judit Kapás. - Budapest : Akad. K., 2009. - 230 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 214-230.
ISBN 978-963-05-8677-1 kötött
gazdasági liberalizmus - gazdasági fejlődés
330.82 *** 330.3 *** 338
[AN 2825436]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2009.
Dévényi László
   Mi az MLM? / Dévényi László ; kiad. az MLM Akadémia Képzési Központ. - 4. kiad. - [Budapest] : MLM Akad. Képzési Közp., cop. 2009. - 91 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6963-4 fűzött : 1000,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2833610]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2009.
Diener-Kovács Mária (1932-)
L'octobre Hongrois de 1956, la revolution des conseils (magyar)
   1956 a munkástanácsok forradalma : visszaemlékezéseim / Kovács Marika, Liliane Fraysee[!Fraysse] ; [ford. Somi Judit]. - Budapest : Nyitott Kv., 2009. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-147-5)
Diener-Kovács Mária (1932-)
Magyarország - munkástanács - 1956-os forradalom - memoár
331.107(439)"1956"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 2826650]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2009.
   "Differentiating spatial structures in the Central-European region" / János Csapó, Antal Aubert ed. ; [publ. by University of Pécs Faculty of Sciences Institute of Geography Department of Tourism]. - Pécs : Univ. of Pécs Faculty of Sciences Institute of Geography Dep. of Tourism, 2009. - 153 p. : ill. ; 24 cm
A 2008-ban Harkányban azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-270-7 fűzött
Közép-Európa - turizmus - területfejlesztés - konferencia-kiadvány
338.48(4-11) *** 711.1(4-11) *** 061.3(439-2Harkány)
[AN 2826918]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2009.
   Elköteletzettség és sokoldalúság : tanulmánykötet Barakonyi Károly tiszteletére / szerk. Bugár Gyöngyi és Farkas Ferenc ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2009. - 402 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-282-0 kötött
marketing - stratégiai menedzsment - változásmenedzsment - felsőoktatás - emlékkönyv
658.1.011.1 *** 658.1.012.4 *** 378 *** 658.8 *** 339.138
[AN 2825826]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2009.
   Falusi turizmus Norvégiában és Izlandon / szerk. Bodnár Károly, Horváth József ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar. - Hódmezővásárhely : SZTE MGK, 2009. - 100 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-482-921-8 fűzött
Norvégia - Izland - turizmus
338.48(491.1) *** 338.48(481)
[AN 2826130]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2009.
Herczog László (1949-)
   Az érdekegyeztetés szintjei / Herczog László. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 48 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 6.)
Bibliogr.: p. 47-48.
ISBN 978-963-7986-18-5 fűzött
Magyarország - érdekegyeztetés - munkaügy - ezredforduló
331.109.64(439)"200" *** 331.105(439)"200"
[AN 2825321]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2009.
Hirshleifer, Jack
Price theory and applications (magyar)
   Mikroökonómia : árelmélet és alkalmazásai - döntések, piacok és információ / Jack Hirshleifer, Amihai Glazer, David Hirshleifer ; [ford. Hidi János, Mike Károly, Szabó Judit]. - Budapest : Osiris, 2009. - XIX, 811 p. : ill. ; 25 cm. - (Eltecon-könyvek, ISSN 2060-6567)
ISBN 978-963-276-014-8 kötött : 5980,- Ft
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 2825446]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2009.
Kisgyörgy Sándor
   A dolgozók részvételi intézményei / Kisgyörgy Sándor, Vámos István. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 44 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 9.)
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-7986-21-5 fűzött
Magyarország - szakszervezet - munkaerő - érdekképviselet
331.88(439) *** 331.105.44(439)
[AN 2825359]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2009.
Kovács Zoltán (1955-)
   Logisztika : [interaktív bevezetés a logisztikai rendszerek tervezésébe, szervezésébe, irányításába] / Kovács Zoltán. - 2. jav., bőv. kiad., utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2004 [!2009]. - [6], VII, 332 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 963-9495-28-9 fűzött
ISBN 963-9495-28-X
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2831281]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2009.
   Külföldiek Magyarországon - magyarok külföldön : a foglalkoztatás adó- és járulékszabályai / [szerzők Ács Vera Judit et al.]. - Budapest : Saldo, 2009. - 282 p. ; 29 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-297-1 fűzött
Magyarország - vendégmunkás - adóügy - járulék - útmutató
331.556.4(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2826894]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2009.
Lénárt Szilvia
   Kollektív szerződések / Lénárt Szilvia, Kisgyörgy Sándor, Könözsy László. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 43 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 7.)
Bibliogr.: p. 42-43.
ISBN 978-963-7986-19-2 fűzött
Magyarország - kollektív szerződés - útmutató
331.106.24(439)(036)
[AN 2825327]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2009.
Lénárt Szilvia
   A munka világának ellenőrzése / Lénárt Szilvia, Kisgyörgy Sándor. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 35 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 5.)
Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 978-963-7986-17-8 fűzött
Magyarország - munkaügy - munkajog - útmutató
331(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 2825315]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2009.
Lengyel János (1973-)
   Fallal az arcnak / Lengyel János. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 120 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 180.)
ISBN 978-963-9814-17-2 fűzött
Lengyel János (1973-)
Magyarország - Kárpátalja - vendégmunkás - ezredforduló - határon túli magyar irodalom - memoár
331.556.442(439)"200"(0:82-94) *** 894.511-94(477.87)
[AN 2823652]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2009.
Mezei István (1951-)
   A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei / Mezei István. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2008. - 159 p. : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia regionum, ISSN 1419-4899)
Bibliogr.: p. 157-159.
Kötött (hibás ISBN 978-963-7296-82-6)
Magyarország - Szlovákia - határ menti kapcsolat - regionális gazdaság - területfejlesztés
332.1(437.6) *** 332.1(439) *** 711.1(439)
[AN 2827126]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2009.
Németh Márta
   A munkaerőpiac / Németh Márta. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 51 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-963-7986-13-0 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - ezredforduló
331.5(439)"200"
[AN 2825304]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2009.
   Pénzügyi válságtól a gazdasági válságig : változatok a válságkezelésre / [szerk. Füzes Tamás] ; [közread. az] Együtt Európáért Alapítvány. - [Budapest] : Együtt Európáért Alapítvány, [2009]. - 80 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7076-0 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdasági válság - világgazdaság - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - ezredforduló
338(100)"200" *** 338.124.4(100)"2008" *** 338.2(4-62)"200" *** 338.2(439)"200" *** 339.9(100)"200"
[AN 2827077]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2009.
Veres Zoltán (1953-)
   A szolgáltatásmarketing alapkönyve / Veres Zoltán. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2009. - 578 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 549-570.
ISBN 978-963-05-8670-2 kötött
marketing - szolgáltatóipar - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 658.64(075.8) *** 338.46(075.8)
[AN 2826253]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2009.
   Versenyben a világgal : vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén / szerk. Chikán Attila, Czakó Erzsébet. - Budapest : Akad. K., 2009. - 401 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 377-389.
ISBN 978-963-05-8682-5 kötött
Magyarország - versenyképesség - vállalatvezetés - gazdasági verseny - ezredforduló
339.137 *** 658.1(439)"200"
[AN 2825507]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5829 /2009.
Balogh Zoltán
   Kifizetőhelyi tudnivalók, 2009 / Balogh Zoltán. - Budapest : Complex, 2009. - 255 p. ; 25 cm. - (TB-ismeretek lépésről lépésre, ISSN 1789-8900)
Lezárva: 2009. jan. 31.
ISBN 978-963-295-005-1 kötött
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2825525]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2009.
Szakács Imre
   Járulékfizetés, 2009 / Szakács Imre. - Budapest : Complex, 2009. - 279 p. ; 25 cm. - (TB-ismeretek lépésről lépésre, ISSN 1789-8900)
Lezárva: 2009. jan. 31.
ISBN 978-963-295-004-4 kötött
Magyarország - társadalombiztosítási járulék - útmutató
369(439)(036)
[AN 2825240]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2009.
Tóth András
   A szakszervezetek / Tóth András. - Budapest : MSZOSZ : Étosz Egyesülés, 2008. - 45 p. ; 21 cm. - (Modulfüzetek ; 10.)
Bibliogr.: p. 44-45.
ISBN 978-963-7986-22-2 fűzött
szakszervezet
331.105.44
[AN 2825367]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5832 /2009.
   50 éves a Thuri György Gimnázium. - Várpalota : Thuri Gy. Gimn. és Szakközépisk., 2009. - 228 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Várpalota)
Várpalota - gimnázium - szakközépiskola - művészeti iskola - iskolai évkönyv
373.54(439-2Várpalota)(058) *** 373.6:73/76(439-2Várpalota)(058)
[AN 2825749]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2009.
   A 60 éves Ipari Szakközépiskola és Gimnázium jubileumi évkönyve, 1949-2009 / [szerk. Irányi László]. - Veszprém : Ip. Szakközépisk. és Gimn., 2009. - 208 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6936-8 fűzött
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium (Veszprém)
Veszprém - gimnázium - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.54(439-2Veszprém)(058) *** 373.6(439-2Veszprém)(058)
[AN 2827359]
MARC

ANSEL
UTF-85834 /2009.
   Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium : 10. jubileumi évkönyv, 1998-2008 / [kész. Szabó Balázs et al.]. - [Gyál] : [Fotogold], [2009]. - 88 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6089-1 fűzött
Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
Budapest. 7. kerület - általános iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.VII.)(058) *** 373.54(439-2Bp.VII.)(058)
[AN 2828219]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2009.
   Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola, Nyírbátor : jubileumi évkönyv, 1954-2009 / [szerk. Badak Szabolcs et al.]. - Nyírbátor : Báthory I. Gimn. és Szakközépisk., [2009]. - 318 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6674-9 fűzött
Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola (Nyírbátor)
Nyírbátor - gimnázium - szakközépiskola - iskolai évkönyv
373.54(439-2Nyírbátor)(058) *** 373.6(439-2Nyírbátor)(058)
[AN 2828096]
MARC

ANSEL
UTF-85836 /2009.
Gszelmann Ádám
   Bogárzói iskola / Gszelmann Ádám. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz : Halasi Múzeum Alapítvány : Kertvárosi Ált. Isk., 2008. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88057-4-4 fűzött
Kiskunhalas - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Kiskunhalas)(091)
[AN 2826084]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2009.
   Hunyadi Mátyás Általános Iskola. - Nagyszentjános : Hunyadi M. Ált. Isk., 2009. - 57 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Nagyszentjános)
Nagyszentjános - általános iskola
373.3(439-2Nagyszentjános)
[AN 2827022]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2009.
   Játékok és mobil technológia a tanulásban : az eMapps.com EU 6. keretprogramos IST projekt (2005-2008) tapasztalatai = Learning through games and mobile technology : experiences of the eMapps.com project (2005-2008) funded under EU IST 6FP / [szerk. Czövek Zoltán, Murányi Péter és Pálvölgyi Mihály]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 108 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Tanulmányok a Könyvtár- és Információtudományi Tanszék műhelyéből, ISSN 1789-9036 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-02-7 fűzött
ISBN 963-9882-02-X
e-learning - játékprogram - didaktika - elektronikus dokumentum
371.333 *** 681.3.004.14 *** 793/794 *** 371.3
[AN 2827611]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2009.
   A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2002-. - 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2008. - 189 p. : ill.
ISBN 978-963-86358-6-0 fűzött
[AN 2826662] MARC

ANSEL
UTF-85840 /2009.
   A közművelődés házai Budapesten [elektronikus dok.] / szerk. Slézia Gabriella. - Szöveg és képek. - [Budapest] : BMK, 2005-. - 12 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - Működési követelmények: internet böngésző
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 2690097]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2008. - 1 CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-963-86358-7-7
[AN 2826371] MARC

ANSEL
UTF-85841 /2009.
   Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére / [szerk. Nagy Tamás] ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Budapest] : MKIK, 2009. - 117 p. : ill., főként színes ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 113.
Fűzött
Magyarország - szakképzés - iskolán kívüli oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
377(439)(072) *** 371.388(072)
[AN 2827195]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2009.
   A pécsi Pius Gimnázium 1940-1948 közötti története és az 1948-ban érettségizett diákok életútja / [szerk. Jutasi István]. - Budapest : [s.n.], 2008. - 261 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
Pius Gimnázium (Pécs)
Pécs - gimnázium - memoár
373.54(439-2Pécs)(0:82-94)
[AN 2827426]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2009.
Perchè abbiano vita e vita in abbondanza (magyar)
   Hogy életük legyen és bőségben legyen : a Don Bosco Nővérek nevelési küldetésének irányvonalai / Segítő Szűz Mária Leányai ; [ford. Szabó Judit]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 100 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9455-92-4 fűzött
Figlie di Maria Ausiliatrice
apácarend - vallásos nevelés
37.035 *** 271.789.2
[AN 2828288]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2009.
   Új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben / [szerk. ... Benczik Vilmos] ; közread. az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke. - Budapest : Trezor, 2008. - 171 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten 2008. febr. 9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8144-33-1 fűzött
anyanyelvi nevelés - pedagógusképzés - iskoláskor előtti nevelés - konferencia-kiadvány
372.46 *** 372.41/.45 *** 371.13 *** 372.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2826712]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2009.
Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért, 2008 (angol)
   Green book for the renewal of public education in Hungary / ed. Károly Fazekas, János Köllő, Júlia Varga ; [... transl. Anna Babarczy] ; [publ. by the] Hungary Tomorrow Round Table for Education and Child Opportunities, Ecostat. - Budapest : Ecostat, 2009. - 306 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6690-9 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - közoktatás - oktatásügy - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 351.851(439)"200"
[AN 2825457]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5846 /2009.
Basteln für den Frühling (magyar)
   Tavaszváró kézműves ötlettár : [alkossunk együtt!] / [szerk. Petra Hassler] ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2009. - 96 p. : ill., főként színes ; 27 cm
borító- és gerinccím: Tavaszváró kreatív ötlettár
ISBN 978-963-9729-90-2 kötött : 2690,- Ft
díszítőművészet - húsvét - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55 *** 398.332.12
[AN 2826386]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2009.
Forgács Róbert
   Anya - nyelv - csavar : nyelvi fejtörők / Forgács Róbert ; Ferenci Fruzsina ill. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 8.)
ISBN 978-963-9902-08-4 fűzött : 1490,- Ft
nyelvi játék
793.73
[AN 2828097]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2009.
Gallov Rezső (1936-)
   Butykó / Gallov Rezső ; [kiad. a Mező Ferenc Sportközalapítvány]. - Budapest : Mező F. Sportközalapítvány, 2009. - 192 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6887-3 kötött : 1995,- Ft
Lemhényi Dezső (1917-2003)
Magyarország - vízilabda - sportoló - 20. század
797.253(439)(092)Lemhényi_D.
[AN 2826871]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2009.
Lerner János (1952-)
   Vadonjárók kalauza : barangolások az Egyenlítőtől a sarkkörökig / Lerner János. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 165, [3] p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-023-1 kötött
természeti környezet - természetjárás - fényképalbum - útmutató
796.5(100)(036) *** 502(100)(084.12)
[AN 2828245]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2009.
   Pozsony - Budapest vízitúra kalauz = Bratislava - Budapest rowingtour guide = Wegweiser für den Wasserweg von Pozsony - Budapest = Bratislava - Budapest sprievodca vodnou túrou / [... összeáll. Balogh Éva] ; [közread. a] Külker Evezős Klub. - Budapest : Külker Evezős Klub, [2009]. - 76, [5] p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-3517-2 fűzött
Magyarország - Duna - vízi túra - útikönyv
796.57 *** 914.39(282.243.7)(036)
[AN 2825518]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2009.
Turek Balázs
   Origami : hajtogassunk papírfigurákat! / [a feladatokat összeáll. Turek Balázs]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, [2009]. - 31 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9901-58-2 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2826811]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2009.
   Útban a sportoló nemzet felé??? : elvek és tények a magyar szabadidősportban : a Nemzeti Szabadidősport Szövetség (NSZSZ) tagszervezetei önmagukról : tanulmánykötet / [szerk. Bendiner Nóra]. - [Budapest] : NSZSZ, 2009. - 97 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6932-0 fűzött
Magyarország - szabadidősport - ezredforduló
796.035(439)"200"
[AN 2826428]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5853 /2009.
Almádi Tárlat (2008) (Balatonalmádi)
   Almádi Tárlat 2008 : képzőművészeti kiállítás : 2008. június 1 - június 29. / [kiad. Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár]. - [Balatonalmádi] : Pannónia Kult. Közp. és Kvt., [2008]. - 22 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Balatonalmádi - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 73/76(439-2Balatonalmádi) *** 061.4(439-2Balatonalmádi)
[AN 2826701]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2009.
András Edit (1953-)
   Kulturális átöltözés : művészet a szocializmus romjain / András Edit. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 330 p. : ill., részben színes ; 25 cm
BIbliogr.: p. 305-319.
ISBN 978-963-446-506-5 kötött : 3800,- Ft
Kelet-Európa - Magyarország - képzőművészet - rendszerváltás - ezredforduló - műkritika
73/76(439)"199/200" *** 73/76(4-11)"200" *** 7.072.3
[AN 2826584]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2009.
Bernfels, Alex
Zeichenschule (magyar)
   Rajziskola kis művészeknek / Alex Bernfels ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2009. - 75 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7268-73-1 kötött : 2300,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 2828318]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2009.
   Budapest templomai : Pesterzsébet, XX. kerület / [szerzők Árki Sándorné Kápolnási Magdolna et al.] ; [a fotókat kész. Keszegh István]. - [Budapest] : Bp. Városvédő Egyes., 2008. - 56 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-23-3 fűzött
Budapest. 20. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XX.)
[AN 2827776]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2009.
Cragoe, Carol Davidson
How to read buildings (magyar)
   Hogyan értelmezzük az épületeket? : építészeti tanfolyam / Carol Davidson Cragoe ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 256 p. : ill. ; 17 cm. - (Scolar art, ISSN 2060-4416)
ISBN 978-963-244-076-7 fűzött : 3300,- Ft
építészet - építészettörténet
72.01 *** 72(100)(091)
[AN 2825138]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2009.
   Az edelényi L'Huillier-Coburg-kastély / [szerk., összeáll. Hadobás Pál] ; [kiad. a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum]. - Edelény : MKKM, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87047-7-1 fűzött
Edelény - kastély
728.82(439-2Edelény)
[AN 2826416]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2009.
   Fekete képek : Csepel Galéria Művészetek Háza, 2008. november 20 - december 20. / [... szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Magyar Festők Társasága. - Budapest : M. Festők Társ., [2008]. - 35 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87354-5-4 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2826656]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2009.
Hager Ritta (1931-)
   Hager Ritta : [Élő gobelin, Gödöllői Királyi Kastély, 2009. március 20 - április 26.]. - [Budapest] : Hager R., [2009]. - [20] p. : ill., színes ; 17 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6798-2 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Hager_R. *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2827038]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2009.
   Hajdú-bihari kézművesek, 2008 : a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának kiállítása : Balla András, Dömötör Mihály, Fekete István, Gránitz Miklós, Herbst Rudolf, Hupján Attila, Kresz Albert, Máthé András, Módos Gábor, Németh Andrea, Patyi Árpád, S. Faragó Gyöngyi, Siklós Péter, Süli István, Szentiváni János, Tóth József, Vencsellei István / [szerk. Tóth József]. - [Budapest] : MAOE, 2008. - [16] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
A kiállítást Debrecenben 2009. ápr. 9-21. között "Magyar táj - magyar tárgy, avagy népi mesterségek a Hortobágyon" címmel tartották
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - Magyarország - fotóművészet - iparművész - kézműipar - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 745/5749(439.165)(084.12) *** 334.712(439.165)(084.12) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2826833]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2009.
   Hamza Studió / [szerk. Demény Andrea et al.] ; [kiad. Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány]. - Jászberény : Hamza Múz. és Jász Galéria Közalapítvány, 2009. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Hamza Studió (Jászberény)
Jászberény - képzőművészet - művészcsoport - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439-2Jászberény)"200" *** 061.28(439-2Jászberény)Hamza_Studió *** 061.4(439-2Jászberény)
[AN 2827648]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2009.
   Az impresszionizmus sodrában : magyar festészet, 1830-1920 : [Kogart Ház, 2009. április 3 - augusztus 2.] = In the current of impressionism : Hungarian painting, 1830-1920 / [szerk. Fertőszögi Péter, Szabó László, Szinyei Merse Anna] ; [a tanulmány szerzője Szinyei Merse Anna] ; [kiad. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, 2009. - 219 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-88206-1-7 fűzött
Magyarország - festészet - 19. század - századforduló - impresszionizmus - kiállítási katalógus
75(439)"183/192" *** 75.036.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2826143]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2009.
Jancsikity József (1961-)
   Jancsikity József : [Vaszary Képtár, Kaposvár, 2009. január 15 - február 8.]. - Kaposvár : Vaszary Képtár, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6496-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Jancsikity_J. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2826711]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2009.
Janzer Frigyes (1939-)
   Janzer Frigyes : sculptor : szobrász. - Budapest : Holnap, 2009. - 195 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bereczky Loránd és Feledy Balázs tanulmányával. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 186-188.
ISBN 978-963-346-860-9 kötött : 5900,- Ft
Janzer Frigyes (1939-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Janzer_F.
[AN 2826844]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2009.
   Kincsek Kelet-Szlovákiából : válogatás a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum gótikus és barokk gyűjteményéből : Szombathelyi Képtár, 2009. március 20 - május 31. = Treasures from Eastern Slovakia : a selection from the gothic and baroque collection of the Košice Museum / [a kiállítás kurátora Ivan Havlive, Zsámbéky Monika] ; [szerk. Zsámbéky Monika]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, 2009. - 71 p. : ill., színes ; 27 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-8368-67-6 fűzött
Východoslovenské múzeum (Košice)
Felvidék - szobrászat - festészet - keresztény művészet - gótika - barokk - kiállítási katalógus
73(439.22)"13/17" *** 75.051(439.22)"13/17" *** 7.046.3(439.22)"13/17" *** 7.033.5 *** 7.034 *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2826446]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2009.
Kőszegfalvi György (1932-)
   A területfejlesztés története Magyarországon 1945-1990 között / Kőszegfalvi György. - Budapest : Pécs : Imedias, 2008. - 170 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 163-170.
ISBN 978-963-88030-5-4 kötött
Magyarország - területfejlesztés - 1945 utáni időszak - történeti feldolgozás
711.1(439)"194/199"
[AN 2827272]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2009.
Lovass Dóra
   Gustave Moreau művészete : családi füzet / [szerző Lovass Dóra]. - [Budapest] : [Szépműv. Múz.], [2009]. - 22 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kész. a Szépművészeti Múzeumban, 2009. febr. 19-től máj. 3-ig tartott "Mítoszok földje - Gustave Moreau művészete" c. kiállítás alkalmából
Fűzött
Moreau, Gustave (1826-1898)
Franciaország - festőművész - 19. század - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
75(44)(092)Moreau,_G.(02.053.2) *** 087.5
[AN 2826682]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2009.
   A Móra Ferenc Múzeum 125 éve : [1883-2008] / szerk. Zombori István. - Szeged : Móra F. Múz., 2008. - 232 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9804-18-0 kötött
Móra Ferenc Múzeum (Szeged)
Szeged - múzeum - történeti feldolgozás
069(439-2Szeged)(091)
[AN 2815381]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2009.
Mucha, Alfons (1860-1939)
   A nő dicsérete : Alfons Mucha, a szecesszió cseh mestere : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2009. március 20 - 2009. június 7.] = In praise of women : Alphonse Mucha, Czech master of the art nouveau / írta, [a kiállítás kurátorai] Marta Sylvestrová, Petr Štembera. - Budapest : Szépműv. Múz., [2009]. - 239 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-7063-61-9 fűzött
Mucha, Alfons (1860-1939)
Csehország - grafikus - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
76(437.1)(092)Mucha,_A. *** 75(437.1)(092)Mucha,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2824244]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2009.
   A Művészház, 1909-1914 : modern kiállítások Budapesten : Magyar Nemzeti Galéria, 2009. március 26 - július 26. / [... a kiállítást rend. Zwickl András] ; [a katalógust szerk. Gömöry Judit, Veszprémi Nóra]. - Budapest : MNG, 2009. - 264 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2009/2.)
Bibliogr.: p. 249-251. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Művészház Művészeti Egyesület
Magyarország - képzőművészet - egyesület - századforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"190/191" *** 061.2(439)Művészház *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2826734]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2009.
Nádas Alexandra (1974-)
   Tájnaplók = Scenery diaries / Nádas Alexandra. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 58.
Fűzött
Magyarország - grafikus - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Nádas_A. *** 76(439)(092)Nádas_A.
[AN 2826625]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2009.
   Nem mondunk le senkiről : kistérségi képzés / [szerk. Krämer Ágnes]. - Budapest : Saldo, 2009-. - 29 cm
ISBN 978-963-638-298-8 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - projektmenedzsment
711.1(439) *** 65.012.4
[AN 2827227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kistérségi fejlesztési bizottság. - 2009. - 400 p. : ill.
ISBN 978-963-638-299-5
Magyarország - területfejlesztés - regionális gazdaság - projektmenedzsment - közbeszerzés
65.012.4 *** 711.1(439) *** 332.1(439) *** 351.712.2(439)
[AN 2827235] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Vállalkozások részére. - 2009. - 396 p. : ill.
Borítócím: Vállalkozások
ISBN 978-963-638-300-8
vállalkozásmenedzsment - projektmenedzsment - gazdasági szervezet - érdekérvényesítés - területfejlesztés - lobbi - pályázat
65.012.4 *** 06.063 *** 711.1 *** 334 *** 338.246
[AN 2827246] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Intézmények részére. - 2009. - 435 p. : ill.
Borítócím: Intézmények
ISBN 978-963-638-301-5
Magyarország - regionális gazdaság - kistérség - területfejlesztés - projektmenedzsment - költségvetési szervezet - pályázat - kommunikáció
332.1(439) *** 35.078.5 *** 316.774 *** 65.012.4 *** 711.1(439) *** 06.063
[AN 2827253] MARC

ANSEL
UTF-85874 /2009.
Nemes András
   A soproni ferences-bencés templom és kolostor / Nemes András ; [... kiad. a Nagyboldogasszony Bencés Templom]. - [Sopron] : Nagyboldogasszony Bencés Templom, 2009. - 58 p. : ill., színes ; 16 cm
Fűzött
Sopron - templom - kolostor - franciskánusok - bencések
726.54(439-2Sopron) *** 726.7(439-2Sopron) *** 271.3(439-2Sopron) *** 271.1(439-2Sopron)
[AN 2827321]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2009.
Országos Tervezőgrafikai Biennále (16.) (2008) (Békéscsaba)
   XVI. Országos Tervezőgrafikai Biennále : [Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum, 2008. szeptember 21 - október 20.] / [a kiállítást rend. Szepes Hédi]. - [Budapest] : [MKISZ], [2008]. - [117] p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szővetsége. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-87432-8-2 fűzött
Magyarország - alkalmazott grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
766(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2826242]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2009.
Surányi Miklós (1976-)
   Surányi Miklós. Mucsy Szilvia. - Budapest : M. Fotográfusok Háza, 2009. - [22], [22] p. : ill., színes ; 23 cm
Kész. a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház 2009. márc. 13-19. között megrendezett Pécsi József Fotográfiai Ösztöndíjasok beszámoló kiállításának katalógusként. - A két mű hátlapjával egybekötve. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-87620-9-2 fűzött
Magyarország - fényképész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Surányi_M. *** 77.04(439)(092)Mucsy_Sz. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2827821]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2009.
Szonda István
   "Ecset és toll" : Holló László Kossuth-díjas festőművész alkotásai a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjteményben / Szonda István ; [kiad. a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért]. - Gyomaendrőd : Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért, 2009. - 16, [71] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p.[85]. - Számozott példány: 500
ISBN 978-963-06-6676-3 kötött
Holló László (1887-1976)
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény - Városi Képtár (Gyomaendrőd)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század - múzeumi kiadvány
75(439)(092)Holló_L. *** 069(439-2Gyomaendrőd)(036)
[AN 2826967]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2009.
   Településtervezés / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - [Pécs] : PTE, 2003-. - 24 cm
A 2. kötetet kiad. a Ponte Press Kiadó, a 3. kötetet a Médium '96 Kft.
településtervezés - egyetemi tankönyv
711.4(075.8)
[AN 1031483]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A településtervezés gyakorlati kérdései - a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv / Tóth Zoltán, Hübner Mátyás. - 2009. - 199 p. : ill., részben színes
Fűzött (hibás ISBN 963-7482-17-2)
[AN 2826217] MARC

ANSEL
UTF-85879 /2009.
   A terület- és településfejlesztés társadalomföldrajzi megközelítésben : tanulmányok / szerk. László Mária, Bucher Eszter. - Pécs : PTE Földr. Int., 2008. - 331 p. : ill. ; 25 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88030-3-0 kötött
Magyarország - társadalomföldrajz - területfejlesztés - önkormányzat - civil társadalom - turizmus
711.1(439) *** 911.3(439) *** 352(439) *** 323.21(439) *** 338.48(439)
[AN 2827220]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2009.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Józsa János festő- és grafikusművész munkássága / [szöveg Vitéz Ferenc]. - Debrecen : Józsa J., 2008. - 169 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-963-06-6120-1 kötött
Józsa János (1936-)
Magyarország - grafikus - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Józsa_J. *** 76(439)(092)Józsa_J.
[AN 2828012]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2009.
   A zene mindenkié : Kodály 125 / [kurátorok Huller Ágoston, Kádár J. Miklós, Kemény Éva] ; [kiad. József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : József A. Műv. Centrum Közhasznú Alapítvány, 2008. - [100] p. : ill., színes ; 14x27 cm
A Budapesten 2007. dec. 13 - 2008. jan. 31. között rendezett emlékkiállítás anyaga
ISBN 978-963-87255-1-6 kötött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - zeneszerző - 20. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 061.4(439-2Bp.)"2007/2008"
[AN 2826706]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2009.
   Zsembery gyűjtemény : Dorog, Esztergom, Komárom, Nyergesújfalu, Tata... : Komárom-Esztergom megyei képzőművészek alkotásai Zsembery Dezső műgyűjteményében / [szerk. Wehner Tibor és Kovács Lajos] ; [kiad. Dorog Város Önkormányzata]. - Dorog : Önkormányzat, 2008. - 183 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 180-181. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5633-7 kötött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - magángyűjtemény
73/76(439.115)"200" *** 069.017(439)Zsembery
[AN 2826761]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5883 /2009.
Gátas Erzsébet Judit
   Fúvószenekarok Pilisszentivánon = Blaskapellen in Sanktiwan / Gátas Erzsébet Judit. - Pilisszentiván : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2009. - 64 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Őrizlek kérő tenyerekkel..., ISSN 2060-8160)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87521-5-4 fűzött
Pilisszentiván - fúvószenekar - helyismeret
785.11.071(439-2Pilisszentiván) *** 788 *** 908.439-2Pilisszentiván
[AN 2825431]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2009.
Nagy Alpár (1938-)
   Volt egyszer egy Haydn Kórus.. / Nagy Alpár ; [kiad. az Esterházy Pál Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Fertőd : Esterházy P. Alapítvány, [2009]. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6808-8 fűzött
Haydn Kórus
Fertőd - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Fertőd)(091)
[AN 2827474]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2009.
   Ő volt Weimar napja : Liszt-olvasókönyv kezdőknek és haladóknak / vál., ford. és jegyzetekkel ell. Gracza Lajos ; [közread. a] Liszt Ferenc Archívum. - Budapest : Balassi ; Göppingen ; Budapest : Liszt Ferenc Archívum, 2008. - 206 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-762-6 kötött : 2600,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - Németország - zeneszerző - 19. század - zenei élet - memoár - történelmi forrás
78.071.1(439)(092)Liszt_F.(0:82-94) *** 78.05(430)"18"(093)
[AN 2825842]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2009.
Samuel, Claude (1931-)
Clara S. (magyar)
   Clara S : egy szenvedély rejtelmei : Clara Schuman regényes életrajza / Claude Samuel ; [ford. Belia Anna]. - Budapest : Európa, 2009. - 486 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8696-6 kötött : 2800,- Ft
Schumann, Clara (1819-1896)
Németország - zenész - zongora - zenei élet - 19. század - életrajz
78.071.1(430)(092)Schumann,_C. *** 78.05(430)"18" *** 929(430)Schumann,_C.
[AN 2826679]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2009.
Sárosi Bálint (1925-)
   A hangszeres magyar népzenei hagyomány / Sárosi Bálint. - Budapest : Balassi, cop. 2008. - 204 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 113-120.
ISBN 978-963-506-778-7 kötött : 3000,- Ft
magyar néprajz - népi hangszer - népzene
785.031.4(=945.11) *** 39(=945.11) *** 681.8
[AN 2825678]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2009.
   Szép magyar ének : gyermekdalok, népdalok, népies dalok és szent énekek = Fine Hungarian song : children's songs, folksongs, popular songs and sacred songs / [összeáll.] Béres József. - [Budapest] : Akovita, 2009. - 579 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6714-2 kötött : 4800,- Ft
magyar néprajz - népdal - dal
784.4(=945.11) *** 398.8(=945.11)
[AN 2826680]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2009.
Tótfalusi István (1936-)
   Operamesék / Tótfalusi István. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 303, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8631-4 fűzött : 2190,- Ft
operakalauz
782.1(036)
[AN 2831400]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5890 /2009.
Deleuze, Gilles (1925-1995)
Cinéma (magyar)
   Film / Gilles Deleuze ; [ford. Kovács András Bálint]. - [Budapest] : Palatinus, 2008. - 2 db ; 20 cm. - (Palatinus filmkönyvek, ISSN 1785-1246)
filmesztétika
791.43.01
[AN 2831696]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A mozgás-kép. - 290 p.
Filmogr.: p. 267-279.
ISBN 978-963-9651-98-2 fűzött : 1900,- Ft
[AN 2831754] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az idő-kép. - 361 p.
Filmogr.: p. 337-350.
ISBN 978-963-9651-99-9 fűzött : 1900,- Ft
[AN 2831758] MARC

ANSEL
UTF-85891 /2009.
   Képes filmkatalógus : Fekete Doboz, 1988-2008 / [szerk. Elbert Márta] ; [kiad. a Fekete Doboz Alapítvány]. - Budapest : Fekete Doboz Alapítvány, 2008. - 96 p. : ill., színes ; 20 cm + DVD
melléklet címe: Mozgóképes történelem I-II. : rendszerváltás Magyarországon és Kelet-Európában, 1988-1990. - Közös tokban. - Spirál fűzéssel. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6528-5 fűzött
belpolitika - magyar történelem - rendszerváltás - ezredforduló - dokumentumfilm - mozgókép - történelmi forrás - katalógus - elektronikus dokumentum
791.43(439)(083.8) *** 323(439)"198/200" *** 943.9"198/200"
[AN 2825298]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2009.
Kocsis L. Mihály (1943-)
   Bara Margit tekintete : csodálatos könnycsepp / Kocsis L. Mihály. - Budapest : Kairosz, 2008. - 428 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-197-1 kötött
Bara Margit (1928-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életrajz
792.028(439)(092)Bara_M.
[AN 2827476]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2009.
Murai András
   Film és kollektív emlékezet : magyar múltfilmek a rendszerváltozás után / Murai András. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2008. - 233 p. : ill. ; 20 cm. - (Doktori (PhD-) értekezések a Savaria University Pressnél, ISSN 1789-4999)
Bibliogr.: p. 218-224.
ISBN 978-963-9882-10-2 fűzött : 2500,- Ft : 10 EUR
Magyarország - filmművészet - Kádár-korszak - ezredforduló - magyar történelem
791.43(439)"198/200" *** 943.9"195/198"
[AN 2827014]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2009.
   A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében : Bécsy Tamás életművéről / szerk. Jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun Árpád. - [Budapest] : L'Harmattan, 2009. - 219 p. ; 22 cm
A 2007. nov. 12-én Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-154-3 fűzött : 2400,- Ft
Bécsy Tamás (1928-2006)
Magyarország - irodalomtudomány - kritikus - színházművészet - 20. század - emlékkönyv - konferencia-kiadvány - személyi bibliográfia
792.01 *** 82.01(439)(092)Bécsy_T. *** 012Bécsy_T. *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2827007]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5895 /2009.
Bańczerowski Janusz (1941-)
   A világ nyelvi képe : a világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban / Bańczerowski Janusz. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 355 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 86.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-09-1 fűzött : 2940,- Ft
nyelvészet - nyelvi rendszer - nyelvhasználat - kommunikáció
80 *** 316.77
[AN 2828122]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2009.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2000. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5760-0 fűzött : 3250,- Ft
latin nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11
[AN 2833718]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2009.
Budai László (1934-)
   Kevés szóval angolul / Budai László ; [az illusztrációkat Tényi Katalin kész.]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1994. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-5398-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2833690]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2009.
Feketéné Ziegler Ágota
   Szülőföldem szép határa : Pilisszentiván régi földrajzi nevei = Meiner Heimat schöner Hotter : die alten geografischen Namen von Sanktiwan / Feketéné Ziegler Ágota. - Pilisszentiván : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2009. - 2 db : ill., részben színes ; 22 cm. - (Őrizlek kérő tenyerekkel..., ISSN 2060-8160)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87521-2-3 fűzött
Pilisszentiván - helyismeret - földrajzi név
809.451.1-311(439-2Pilisszentiván) *** 908.439-2Pilisszentiván
[AN 2825405]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pilisszentiván területének kialakulása és változásai = Enstehung und Änderungen der Gemarkung von Sanktiwan. - 2009. - 48 p.
ISBN 978-963-87521-3-0
Pilisszentiván - helyismeret
908.439-2Pilisszentiván
[AN 2825417] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Pilisszentiván határ- és dűlőnevei = Die Hotter- und Flurnamen von Sanktiwan. - 2009. - 64 p.
ISBN 978-963-87521-4-7
Pilisszentiván - helyismeret - földrajzi név
809.451.1-311(439-2Pilisszentiván) *** 908.439-2Pilisszentiván
[AN 2825426] MARC

ANSEL
UTF-85899 /2009.
Ferenczi Attila (1962-)
   Latin nyelvkönyv / Ferenczi Attila, Monostori Martina. - 5. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1998. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-5108-1 fűzött
ISBN 963-19-5108-1
latin nyelv - nyelvkönyv
807.1(078)=945.11
[AN 2833709]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2009.
   Germanistik an der Szegeder Universität, 1956-2006 / Hrsg. von Árpád Bernáth, Géza Horváth, Miklós Fenyves. - Budapest : Gondolat, cop. 2008. - 453 p. ; 20 cm. - (Acta Germanica, ISSN 1216-9455 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-155-1 fűzött : 1980,- Ft : 10 EUR
Szegedi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Germán Filológiai Intézet
Szeged - Magyarország - germanisztika - egyetem - tanszék
803.0(439) *** 378.4(439-2Szeged).096
[AN 2827365]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2009.
Gyepes Judit (1937-)
   Útitárs : angol társalgási zsebkönyv / Siórétiné Gyepes Judit, Zoltán Erika ; [a rajzokat kész. Tényi Katalin]. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1993. - 192 p. : ill. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3821-0 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
801.323=20=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2833688]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2009.
Németh Erzsébet (1946-)
   Ascoltami! : hallás utáni szövegértési tesztek : [közép- és felsőfok, közös európai referenciakeret szerint B2 ill. C1] / Németh Erzsébet. - [Budapest] : Aula, 2008. - 82 p. ; 28 cm + 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-57-4 fűzött
olasz nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
805.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2825768]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2009.
Rovere-Fenati, Beatrice
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Italienisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : olasz : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Beatrice Rovere-Fenati ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Balázs Márta]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2006. - 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9641-08-2 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
805.0-5(078)=945.11
[AN 2825786]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2009.
Sáradyné Kántor Judit
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = English - Hungarian, Hungarian - English dictionary / [szerk. Sáradyné Kántor Judit, Sárady Gyula]. - 6. kiad. - [Budapest] : Libro-Trade, [2009]. - 476 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-7471-22-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 2833917]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2009.
Segoviano, Carlos
Pons Verbtabellen Spanisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : spanyol / Carlos Segoviano ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2003. - 96 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9194-73-1)
spanyol nyelv - ige - ragozás
806.0-552(078)=945.11
[AN 2831330]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5906 /2009.
Huszár Pál (1941-)
   A fordításról : elméleti tanácsok és gyakorlati ötletek a Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatóinak / Huszár Pál. - Pápa : PRTA, 2008. - 171 p. ; 20 cm. - (Pápai eperfa könyvek, ISSN 1586-8249 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-06-8 fűzött
műfordítás - német nyelv - példatár
82.03 *** 803.0(076)=945.11
[AN 2826251]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2009.
   A klasszikusok magyarul / szerk. Hajdu Péter, Ferenczi Attila. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 232 p. ; 20 cm. - (Pont fordítva, ISSN 1787-8861 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-781-7 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - műfordítás - ókori görög irodalom - latin irodalom
82.03(439) *** 87(091)
[AN 2825687]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2009.
   Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek : [humanizmus és gratuláció] / [szerk. Császtvay Tünde, Nyerges Judit] ; [közread. az] ... MTA Irodalomtudományi Intézet. - Budapest : Balassi : MTA ITI, cop. 2009. - 522 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-800-5 fűzött
irodalomtörténész - kritikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom története - emlékkönyv
82.01(439)(092)Jankovics_J. *** 894.511(091)
[AN 2826267]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5909 /2009.
Déry Tibor (1894-1977)
   Déry Tibor levelezése / közread. Botka Ferenc. - Budapest : Balassi : PIM, [2006]-. - 24 cm. - (Déry archívum)
Déry Tibor (1894-1977)
Magyarország - író - 20. század - levelezés - irodalmi élet - irodalomtudományi forrás
894.511(092)Déry_T.(044) *** 894.511(091)"194/196"(093)
[AN 2635329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/a., 1945-1950. - cop. 2008. - 500 p., [32] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 439-457.
ISBN 978-963-506-780-0 kötött : 3500,- Ft
[AN 2825657] MARC

ANSEL
UTF-85910 /2009.
Hajdu Péter (1966-)
   Irodalom, történet, titok, idegenség / Hajdu Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 311 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 12.)
Bibliogr.
Fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-806-783-1)
irodalomelmélet - irodalomtudomány - világirodalom története - magyar irodalom története
894.511(091) *** 82.01 *** 82(091)
[AN 2825132]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2009.
Imre Mihály (1946-)
   "Úton járásnak megírása" : kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben / Imre Mihály. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 352 p. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 31.)
Bibliogr.: p. 312-334. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-506-777-0 fűzött : 2700,- Ft
Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
Magyarország - Európa - író - tudós - lexikográfia - 16. század - 17. század
894.511(092)Szenczi_Molnár_A. *** 801.3(4)"15/16" *** 82(091)"15/16" *** 801.3(439)"15/16"
[AN 2825314]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2009.
Kapus Krisztián
   Szülőföldemen : Petőfi Sándor magyarul és oroszul a Szülőföldemen című versének tükrében / Kapus Krisztián ; [kiad. a ... Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2008. - 44 p. : ill. ; 24 cm
A vers eredetiben és Pasternak, Boris orosz műfordításában. - Bibliogr.: p. 40-43.
ISBN 978-963-87532-5-0 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849). Szülőföldemen
Magyarország - Oroszország - író - 19. század - 20. század - műfordítás - műelemzés
894.511(092)Petőfi_S. *** 82.01 *** 882(092)Pasternak,_B._L. *** 82.03
[AN 2827005]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2009.
Laczkó András (1943-)
   Versvilágok II : szabálytalan értelmezések / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2008. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-41-1 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom története - műelemzés - vers
894.511(091)-14
[AN 2826905]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2009.
Madách Szimpózium (16.) (2008) (Kecskemét etc)
   XVI. Madách Szimpózium : [Kecskemét, 2008. április 18., Csesztve - Balassagyarmat - Alsósztregova, 2008. szeptember 26-27.] / [szerk. Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna] ; [rend. a] Madách Irodalmi Társaság. - Szeged ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2009. - 250 p., [7] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 64.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9386-68-6 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439)
[AN 2826999]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2009.
   A nagyszederfa új hajtása : emlékezések a Lázár Ervin Emléknapokon. - [Sárszentlőrinc] : Lázár E. Baráti Kör, 2009. - 88 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Lázár Ervin füzetek, ISSN 2060-825X ; 1.)
ISBN 978-963-06-7019-7 fűzött
Lázár Ervin (1936-2006)
Sárszentlőrinc - Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - rendezvény
894.511(092)Lázár_E. *** 061.7(439-2Sárszentlőrinc)
[AN 2826450]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2009.
Némediné Kiss Adrien
   A magyar "ördögregény" : Babits Mihály: Halálfiai / Némediné Kiss Adrien. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2008. - 475 p. ; 21 cm. - (Babits kiskönyvtár, ISSN 1589-2328 ; 6.)
Bibliogr.: p. 463-468.
ISBN 978-963-446-516-4 fűzött : 3200,- Ft
Babits Mihály (1883-1941). Halálfiai
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - regény
894.511(092)Babits_M.
[AN 2826590]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2009.
Rónai Mónika
   Dragomán György : ajánló bibliográfia / [összeáll. Rónai Mónika] ; [közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2009. - 24 p. ; 21x10 cm
Fűzött
Dragomán György (1973-)
Magyarország - író - ezredforduló - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Dragomán_Gy.:016 *** 012Dragomán_Gy.
[AN 2826513]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2009.
Vilcsek Béla (1956-)
   A drámaíró Babits Mihály / Vilcsek Béla. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2008. - 374 p. ; 21 cm. - (Babits kiskönyvtár, ISSN 1589-2328 ; 5.)
Bibliogr.: p. 363-374.
ISBN 978-963-446-514-0 fűzött : 2700,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajtörténet - századforduló - 20. század - dráma - műelemzés
894.511(092)Babits_M. *** 894.511(091)-2"190/191"
[AN 2826610]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5919 /2009.
Anderson, Ken (1917-2006)
Bold as a lamb (magyar)
   Samuel Lamb - sohasem egyedül : 20 év munkatáborban : üldözés és ébredés a Vörös sárkány országában / Ken Anderson ; Wolfgang Bühne utószavával. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 176 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Samuel Lamb : ébredés a Vörös sárkány országában
ISBN 978-963-9867-30-7 fűzött
Lamb, Samuel (1924-)
Kína - amerikai angol irodalom - állami terror - baptista egyház - egyházi személy - kereszténység - 20. század - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11 *** 323.282(510)"196/197" *** 23/28(510)"19" *** 286.15(510)(092)Lamb,_S.
[AN 2828190]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2009.
Atkins, Dawn
Very truly sexy (magyar)
   Belső munkatárs / Dawn Atkins ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 234.)
ISBN 978-963-537-974-3 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2826937]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2009.
Bolívar, Simón (1783-1830)
   Válogatott írások / Simón Bolívar ; [ford. Benyhe János] ; [közread. a Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetsége]. - Budapest : Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetsége, 2009. - 179 p. ; 21 cm
A ford. az "Itinerario documental de Simón Bolívar" (Caracas : Ed. de la Presidencia, 1970) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-06-6204-8 fűzött
Bolívar, Simón (1783-1830)
Venezuela - spanyol nyelvű irodalom - történelmi személy - 18. század - 19. század - válogatott művek
860-821(87)=945.11 *** 987(092)Bolívar,_S.
[AN 2827417]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2009.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
   Jorge Luis Borges válogatott művei / [vál. és szerk. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2008-. - 19 cm
A vál. az Obras completas, I-IV. (Barcelona : Emecé, 1996) c. kiad. alapján kész.
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - összegyűjtött művek
860-1/-9(82)=945.11 *** 130.2
[AN 2786338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A tükör és a maszk : elbeszélések / [ford. Benyhe János et al.]. - 2009. - 333 p.
ISBN 978-963-07-8716-1 kötött : 3000,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - elbeszélés
860-32(82)=945.11
[AN 2826566] MARC

ANSEL
UTF-85923 /2009.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára] ; [... a jegyzeteket és az utószót írta Kiss Ilona]. - Budapest : Európa, 2009. - 578 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8720-8 kötött : 2900,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2831405]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2009.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
   Menekülés : színművek / Mihail Bulgakov ; [ford. Elbert János et al.] ; [szerk. és az utószót írta Szőke Katalin]. - Budapest : Európa, 2009. - 879 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8603-4 kötött : 3900,- Ft
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 2827858]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2009.
Cabré, Jaume (1947-)
Fra Junoy o L'agonia dels sons (magyar)
   Junoy barát, avagy A hangok halála / Jaume Cabré ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2009. - 337 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8724-6 kötött : 2900,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2826508]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2009.
Cankar, Ivan (1876-1918)
Martin Kačur (angol)
   Martin Kačur : the biography of an idealist / Ivan Cankar ; transl. and ... introd. by John K. Cox. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - XXXVI, 205 p. ; 21 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
ISBN 978-963-9776-41-8 fűzött
szlovén irodalom - regény
886.3-31=20
[AN 2825793]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2009.
Christie, Agatha (1890-1976)
Crooked house (magyar)
   A ferde ház / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2009. - 252 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8701-7 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2826573]
MARC

ANSEL
UTF-85928 /2009.
Colter, Cara
The prince and the nanny (magyar)
   Békából herceg / Cara Colter ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 425.)
ISBN 978-963-537-975-0 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2826954]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2009.
Connelly, Michael (1956-)
Echo Park (magyar)
   Az Echo park titka / Michael Connelly ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 375 p. ; 20 cm
Megj. "Echo park" címmel is
ISBN 978-963-370-918-4 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2826497]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2009.
Dietrich, William
The Rosetta key (magyar)
   A rosette-i kő / William Dietrich ; [ford. Valló Gábor]. - Budapest : General Press, [2009]. - 407 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-127-3 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2826390]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2009.
Essex, Karen
Stealing Athena (magyar)
   Athéné elrablása / Karen Essex ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2009]. - 538 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-130-3 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2828064]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2009.
Fielding, Liz
The five-year baby secret (magyar)
   Drága virágszálam! / Liz Fielding ; [... ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 219.)
ISBN 978-963-537-969-9 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2827046]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2009.
García Márquez, Gabriel (1928-)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, [2009], cop. 1990. - 421 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2055-5 kötött : 2990,- Ft
Kolumbia - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 2833695]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2009.
Gordon, Abigail
A French doctor at Abbeyfields (magyar)
   Felejtsd el Párizst, drágám! / Abigail Gordon ; [... ford. Hetzlné Várhelyi Anikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 366.)
ISBN 978-963-537-959-0 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2827366]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2009.
Gordon, Noah (1926-)
Shaman (magyar)
   Sámán / Noah Gordon ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1994. - 756 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8686-7 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2831430]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2009.
Hardy, Kate
Her honourable playboy (magyar)
   Lagziszex / Kate Hardy ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 369.)
ISBN 978-963-537-971-2 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2826884]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2009.
Hicks, Greg
The Martha is mine (magyar)
   Kié a Márta? / Greg Hicks és Rick Foster ... ; Kristin Sheldon rajz. ; [ford. Dénes Vera]. - [Budapest] : [Dimenzió Egészségpénztár], [2009]. - [52] p. : ill., színes ; 29 cm
Közread. a Dimenzió Egészségpénztár
ISBN 978-963-06-5746-4 kötött : 2850,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2827992]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2009.
   Híres történetek férfiakról / [ford. Fóthy János et al.]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2009. - 398 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-9701-94-6 kötött : 3240,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - férfi - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 894.511-32(082) *** 316.37-055.1(0:82-32)
[AN 2826576]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2009.
   Híres történetek nőkről / [ford. Benedek András et al.]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2009. - 407 p. ; 22 cm. - (A világirodalom remekei, ISSN 1786-9188)
ISBN 978-963-9701-93-9 kötött : 3240,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - nő - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 894.511-32(082) *** 316.37-055.2(0:82-32)
[AN 2826510]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2009.
Koestler, Arthur (1905-1983)
Darkness at noon (magyar)
   Sötétség délben [elektronikus dok.] / Arthur Koestler ; ford. Bart István ; előadja Rátóti Zoltán. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2009. - 1 CD (10 h 19 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88099-2-6
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 2826545]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2009.
Littell, Jonathan (1967-)
Les bienveillantes (magyar)
   Jóakaratúak : eumeniszek / Jonathan Littell ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2009. - 1178, [12] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2658-8 kötött : 5990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2826274]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2009.
Maxwell, Robin (1948-)
Virgin (magyar)
   A szűz : előjáték a trónhoz / Robin Maxwell ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Tericum, [2009], cop. 2005. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-01-8 kötött : 2970,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2833912]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2009.
McNaught, Judith
Whitney, my love (magyar)
   Whitney, kedvesem / Judith McNaught ; [ford. Vitrayné Vasvári Terézia]. - Budapest : General Press, [2009]. - 516 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-109-9 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2828003]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2009.
Michaels, Fern
Vegas heat (magyar)
   Vegas saga 2 : Fanny Thorton szerelmei / Fern Michaels ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 599 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-237-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2826843]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2009.
Michaels, Tanya
Speed bumps (magyar)
   Bosszantó buktatók / Tanya Michaels ; [... ford. Péterné Oravecz Elvira]. Az özvegy / Carla Neggers ; [... ford. Illés Andrea]. Café Rómeó / Kristin Gabriel ; [... ford. Péterné Oravecz Elvira]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 16. (húsvéti ksz.))
Egys. cím: Speed bumps. The widow. Café Romeo
ISBN 978-963-537-966-8 fűzött : 1050,- Ft : 6,19 EUR : 186,42 SKK : 21,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2827061]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2009.
Milburne, Melanie
A doctor beyond compare (magyar)
   Kis léptékben / Melanie Milburne ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 368.)
ISBN 978-963-537-970-5 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2827390]
MARC

ANSEL
UTF-85947 /2009.
Nordqvist, Sven (1946-)
Tomtemaskinen (magyar)
   Lesz nemulass, Findusz! / írta és rajz. Sven Nordqvist ; ford. Csépányi Zsuzsanna. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9598-70-6 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekirodalom - mese
839.7-34(02.053.2)=945.11
[AN 2833714]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2009.
Petković, Radoslav (1953-)
Čovek koji je živeo u snovima (magyar)
   Az ember, aki álmában élt : elbeszélések / Radoslav Petković ; [ford. Csordás Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 171, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-676-464-7 fűzött : 1900,- Ft
szerb irodalom - elbeszélés
886.1-32=945.11
[AN 2826339]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2009.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
   Regények, elbeszélések / Alekszandr Szergejevics Puskin ; [szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Kalavszky Zsófia]. - Budapest : Európa, 2009. - 624 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8728-4 kötött : 3500,- Ft
orosz irodalom - regény - elbeszélés
882-31=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 2831435]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2009.
Rigby, Ray (1916-)
The hill (magyar)
   A domb / Ray Rigby ; [ford. Sz. Kiss Csaba]. - Budapest : Partvonal, 2009, cop. 1967. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9644-56-4 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2831362]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2009.
Salamon Gábor (1953-)
   Mentsd meg a világot, ne csinálj semmit! : 1100 választási idézet = Save the world - do nothing : election quotes / [vál., szerk. és ford.] Salamon Gábor, Zalotay Melinda] ; [az illusztrációkat kész. Erdély Dániel]. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 244-245.
ISBN 978-963-370-876-7 fűzött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
820-84(73).02=945.11 *** 820-84.02=945.11
[AN 2831503]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2009.
Schätzing, Frank (1957-)
Lautlos (magyar)
   Hangtalan / Frank Schätzing ; [ford. Losonc Csaba]. - [Budapest] : Argumentum, 2009. - 623 p. ; 23 cm
Kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9797-71-0)
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2826377]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2009.
Shan, Darren
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2002-2009. - 12 db ; 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 953176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. kv., A végzet fiai. - cop. 2009. - 229 p. - (Vámpír könyvek ; 12.)
ISBN 978-963-11-8613-0 kötött : 2390,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2827994] MARC

ANSEL
UTF-85954 /2009.
Smith, Wilbur
Assegai (magyar)
   A vadász végzete / Wilbur Smith ; [ford. Boda Mária]. - [Budapest] : Delej, cop. 2009. - 602 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-52-3 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 2826223]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2009.
Stasiuk, Andrzej (1960-)
Dziewięć (magyar)
   Kilenc / Andrzej Stasiuk ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Magvető, 2009. - 327 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2695-3 kötött : 2990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2826559]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2009.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-14-2285-2) : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2833697]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2009.
Ulrich, Heidi
Old Jims Geheimnis (magyar)
   Öreg Jim titka / Heidi Ulrich ; [... ill. Astrid Elter]. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 179 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-23-9 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 2827287]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2009.
Vandenberg, Philipp (1941-)
Der grüne Skarabäus (magyar)
   A zöld skarabeusz / Philipp Vandenberg. - Budapest : K. u. K. K., [2009]. - 330 p. ; 21 cm
Ford. Szalóki J. Judit
ISBN 978-963-9887-15-2 kötött : 3300,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2831372]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2009.
Wharton, William (1925-2008)
Pride (magyar)
   Büszkeség / William Wharton ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-092-9 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2828298]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2009.
Winters, Rebecca
Matrimony with his majesty (magyar)
   Országomat egy nőért! / Rebecca Winters ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 426.)
ISBN 978-963-537-976-7 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,99 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2826965]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2009.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
   Blandingsi kalandok [elektronikus dok.] / P. G. Wodehouse ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Kövesdi Miklós. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-5794-6
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-311.5=945.11
[AN 2827888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong, Disznó-hééééé!. - 1 CD (52 min)
[AN 2827894] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong, Lord Emsworth kis barátnője. - 1 CD (48 min)
[AN 2827896] MARC

ANSEL
UTF-85962 /2009.
Wood, Carol
Dr Marco's bride (magyar)
   A múlt tükörképe / Carol Wood ; [... ford. Halász Kriszta]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 367.)
ISBN 978-963-537-960-6 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2826892]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5963 /2009.
Apró Sándor (1926-)
   Na! Mondja el az önéletrajzát! / Apró Sándor ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2008. - 437, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-37-4 fűzött
Apró Sándor (1926-)
magyar irodalom - önéletrajz
894.511-94
[AN 2826921]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2009.
Arany Lajos (1884-1981)
   Önéletírás : nagyapánk emlékezik / Arany Lajos ; [szerk. Köhler Mihály, Izsó Lajos]. - Debrecen : Köhler Porta Bt., 2008. - 79, [9] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Arany Lajos (1884-1981)
magyar irodalom - önéletrajz
894.511-94
[AN 2827209]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2009.
Árvai Ferenc Ödön (1984-)
   Mint vitorlás a tavon : fikciós rímregény / Árvai Ferenc Ödön. - Budapest : Prae.hu, 2008. - 89 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87733-9-5 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2826856]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2009.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a zűrös vakáció / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 232, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8628-4 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2831386]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2009.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mi újság a Futrinka utcában? / Bálint Ágnes ; [Kende Márta rajz.]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 180, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8636-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2831658]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2009.
Balla D. Károly (1957-)
   Harmadvalaki : versek, 1999-2008 / Balla D. Károly. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9882-11-9 fűzött : 2000,- Ft : 8 EUR : 60 UAH
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2827023]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2009.
Bari Gábor (1942-)
   Árnyak tánca : versek / Bari Gábor ; [megj. a HAT és a MAIT gondozásában]. - Miskolc : HAT : MAIT, 2009. - 199 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87071-5-4 * kötött (hibás ISBN 978-963-87011-5-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2826387]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2009.
Bartha Gusztáv (1963-)
   Sajgás : kisregény / Bartha Gusztáv. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 112 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 181.)
ISBN 978-963-9814-16-5 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 2823705]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2009.
Bereczky Zoltán
   Simai sakkoló / Bereczky Zoltán, Cseuz Anett. - Budapest : Püski, 2008. - 115 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9592-53-7 fűzött
Csengersima - magyar irodalom - templom - rejtély - regény
894.511-31 *** 726.54(439-2Csengersima)(089.3)
[AN 2827439]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2009.
Bitó László (1934-)
   Áldott vagy, Káin : regény / Bitó László ; Heller Ágnes utószavával. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 181 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-446-523-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2826365]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2009.
Csontos Gábor (1927-)
   Az isteni Claudius tökké válása : a hatalom komédiája Seneca nyomán / Csontos Gábor. - Budapest : Hét Krajcár, 2009. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-31-3 fűzött : 1350,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-32
[AN 2825176]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2009.
Czére Béla (1942-)
   Az Isten trónjára felkúszott sátán : történelmi kalandregény / Czére Béla ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2008. - 185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-38-1 fűzött : 2625,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2827214]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2009.
Daróczy Antal
   A keresztfiú : kis magyar maffiaregény / Daróczy Antal. - Sopron : Novum, 2009. - 617 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-92-2 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2828169]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2009.
Demeter Sándor (1932-)
   Gondolatok Váci Mihályról / Demeter Sándor. - Nyíregyháza : Demeter S., 2008. - [24] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6958-0 fűzött
Váci Mihály (1924-1970)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Váci_M.(0:82-14)
[AN 2828050]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2009.
Erdős Attila (1946-)
   Állatmesék igaz történetekkel : [gyermekeknek] / Erdős Attila és Balázsné Tamása Ilona ; [kiad. a Takács László Irodalmi Kör]. - Nagykanizsa : Takács L. Irod. Kör, 2009. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6872-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés - állatirodalom
894.511-32(02.053.2) *** 636(0:82-32)
[AN 2827325]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2009.
Fábián László (1940-)
   Szegény demokrácia, avagy Mit esznek a majmok? / Fábián László. - Szombathely : Genius Savariensis Alapítvány, 2008. - 153 p. ; 20 cm. - (Genius loci, ISSN 1587-7043 ; 12.)
ISBN 978-963-87414-5-5 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2826850]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2009.
Fekete Mariann
   A felhők felett mindig kék az ég / Fekete Mariann. - [Miskolc] : [Fekete M.], cop. 2009. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6677-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2826731]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2009.
Fekete Viola
   "Egy kő röpül a kerítés mögül" / Fekete V. Éva. - Budapest : Püski, 2009. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-85-8 fűzött
Fekete Lajos (1900-1973)
Vajdaság - magyar irodalom - író - határon túli magyarság - 20. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 894.511(497.11)(092)Fekete_L.(0:82-31)
[AN 2827944]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2009.
Frenczel Bertalan (1929-)
   Hálaadás : [versek] / Frenczel Bertalan ; [... Szabados István rajz. ...] ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2008. - 131, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-40-4 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2826886]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2009.
Fuchs Izabella (1949-)
   ABC : a bensőm cókmókjai : próza, vers / Fuchs Izabella. - Pécs : Z-Press K., 2009. - 97 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6836-1 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2826340]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2009.
Fukk Lóránt
   Tartsátok a kezem / Fukk Lóránt ; [kiad. a Veresegyházi Református Egyházközség]. - Veresegyház : Veresegyházi Ref. Egyházközség, 2008. - 62 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-6397-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2824943]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2009.
Gráf Andrea
   Egy magyar lány az inkák földjén / Gráf Andrea. - [Csobánka] : Eastern, cop. 2009. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6702-9 fűzött : 2520,- Ft
Gráf Andrea
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2826445]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2009.
Györffy László (1940-2009)
   Kis magyar átnevelő tábor avagy Kölcsönfegyver visszajár : közéleti írások / Györffy László. - Budapest : Püski, 2008. - 247, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-56-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2827857]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2009.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Silentium [elektronikus dok.] / Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (3 h 1 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5972-8
magyar irodalom - esszé - hangoskönyv
894.511-4
[AN 2827884]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2009.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   A reszegsegnec és tobzodásnac veszedelmes vóltárol valo dialogus / Heltai Gaspar colosvari plebanos altal szerzetet ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár és a Corvina Alapítvány]. - Hasonmás kiad. - Budapest : OSZK : Corvina Alapítvány, 2008. - [190], 74 p. ; 15 cm
Kész. a stuttgarti Württembergische Landesbibliothek HB 1890 jelzetű dokumentuma alapján. - A függelékben Utasi Csilla "Nincsen jobb, hogy az ember az ő hivatalja szerint vigyázzon és dolgot tegyen" - Heltai Gáspár A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógusa c. tanulmányával. - Eredeti kiadása: Colosvarba : Helthai G. : Hoffgreff Gy., 1552. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-536-2 fűzött
alkoholizmus - magyar irodalom - értekezés - hasonmás kiadás
894.511-991 *** 178(0:82-991) *** 094/097.07
[AN 2826867]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2009.
Iván Katalin
   Szerelem@szerelem.hu : chatcsaták / Iván Kati. - Budapest : Atlantic Press, 2009. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88255-0-6 fűzött : 2780,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2828072]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2009.
Jakos Kata (1973-)
   Holdtükör : Jakos Kata versei, 1991-2009. - Budapest : Szerző, 2009. - 63 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6946-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2825167]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Gazdag szegények / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 238 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 16.)
ISBN 978-963-09-5840-0 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2826543]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A nagyenyedi két fűzfa : válogatott elbeszélések / Jókai Mór ; [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Vincze Ferenc]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 173 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6345-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2833622]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2009.
Juhász József
   Győztesek és vesztesek / Juhász József. - [Pécel] : Juhász J., 2009. - 225 p. ; 21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-6450-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2826385]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2009.
Juhász József
   Küldetésben : versek / Juhász József. - [Pécel] : [Juhász J.], 2009. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6450-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2826406]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2009.
Kajuk Gyula
   Holdfia sámán és a Hegyek Úrnője / Kajuk Gyula. - Budapest : Püski, 2008. - 76, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-70-4 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2827830]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2009.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes. - Budapest : Osiris, 2009. - 204 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-276-024-7 fűzött : 820,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 2833797]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2009.
Kiss László
   A fák csöndjéből / Kiss László. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2009. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9914-20-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2827231]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2009.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mátyás-mondák könyve / Komjáthy István ; [sajtó alá rend. Kríza Ildikó] ; [Sinkó Veronika rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 278, [7] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8632-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2831396]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2009.
Konyecsni Zsuzsanna
   Költözik a csiga / Konyecsni Zsuzsanna. - [Hejőbába] : [Konyecsni Zs.], cop. 2009. - 74 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6577-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2826719]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2009.
Kosztolányi Károly (1926-)
   Fél évszázad emigrációban / Kosztolányi Károly. - Budapest : Kosztolányi K., 2008. - 124, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-4893-6 fűzött
Kosztolányi Károly (1926-)
Franciaország - magyar irodalom - emigráció - külföldön élő magyar személyiség - memoár
894.511-94 *** 325.252(=945.11)(44)(0:82-94)
[AN 2827778]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2009.
Laczkó András (1943-)
   Sofőr az ágy alatt : irodalmi töredékek a XX. és XXI. századból / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-44-2 fűzött : 1365,- Ft
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 2827224]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2009.
Laskai Éva (1957-)
   Versek, vágyak, vigaszok / Laskai Éva. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2009. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6551-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2824921]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2009.
Lőrincz P. Gabriella
   Karcok : versek / Lőrincz P. Gabriella ; [Lőrincz Katalin rajz.]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2009. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 188.)
ISBN 978-963-9814-21-9 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 2823598]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2009.
Makovecz Imre (1935-)
   Írások, 1989-2009 / Makovecz Imre. - [Budapest] : [Serdian], 2009. - 206 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött (hibás ISBN 78-963-9431-69-0)
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2825204]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2009.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Pepi kincsei : történetek Dobos Károly életéből 10-14 éveseknek / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat, 2008. - 136 p. ; 18 cm. - (Cikk-cakk könyvek, ISSN 1787-7237)
ISBN 978-963-9564-44-2 fűzött
Dobos Károly (1902-2003)
magyar irodalom - életrajzi elbeszélés
894.511-322.6
[AN 2825632]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán ; [szöveggond., a mű értelmezését ... segítő anyag elkész. Sági Éva]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 234 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6335-9 fűzött
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2833685]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2009.
Nagy Erzsébet (1953-)
   Fény-térben / Nagy Erzsébet. - [Hajdúböszörmény] : [Nagy E.], cop. 2009. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6758-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2826735]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2009.
Nagyváradi Tibor
   Kerka : meseregény / Nagyváradi Tibor. - Budapest : Püski, 2008-. - ill., színes ; 24 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2827502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 72 p.
ISBN 978-963-9592-78-0 fűzött
[AN 2827504] MARC

ANSEL
UTF-86008 /2009.
Németh Dezső (1975-)
   Táltosének / Németh Dezső. - Budapest : Németh D., 2008. - 129, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-963-06-4207-1 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2827769]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2009.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 178, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-8644-4 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2831383]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2009.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa : hősköltemény négy énekben / Petőfi Sándor. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 87 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6336-6 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2833686]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2009.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Szép magyar szótár : történetek A-tól Z-ig / Podmaniczky Szilárd ; [a grafikákat Igor Lazin kész.] ; [közread. a] Podmaniczky Művészeti Alapítvány. - [Szeged] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2009. - 710 p. : ill. ; 25 cm
Kötött : 4900,- Ft (hibás ISBN 978-963-88092-0-9)
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 2826447]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2009.
Pusztay János (1948-)
   Veszélyzóna / Pusztay János. - Szombathely : Genius Savariensis Alapítvány, 2008. - 107 p. : ill. ; 20 cm. - (Genius loci, ISSN 1587-7043 ; 13.)
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-87414-6-2 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2827421]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2009.
Rézler Márta (1916-1973)
   Ének a mélységből / Rézler Márta ; [szerk. Török Tivadarné]. - Budapest : Rézler E., 2009. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6741-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2827252]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2009.
Sára Péter
   Hajnal a Balatonon / Sára Péter. - Budapest : Püski, 2008. - 83, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-61-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2827713]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2009.
Sári László (1950-)
   Alkonyi átváltozás [elektronikus dok.] : Lin-csi és kolostora / Sári László ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (1 h 19 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5983-4
magyar irodalom - vallásfilozófia - zen buddhizmus - hangoskönyv
894.511-96 *** 294.321
[AN 2827905]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2009.
Sárkány Anna (1954-)
   Mondd franciául! : a boldogság keresése / Sárkány Anna. - [Budapest] : Smaragdváros Bt., cop. 2009. - 146 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88274-0-1 fűzött
Sárkány Anna (1954-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2826439]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2009.
Schober Ottó (1932-)
   A statisztika így kívánta : történetek kesernyés humorral / Schober Ottó. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 92 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 185.)
ISBN 978-963-9814-24-0 fűzött
Schober Ottó (1932-)
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(477.87)
[AN 2823679]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2009.
Sík Sándor (1889-1963)
   Cserkészversek / Sík Sándor. - Szeged : [Dugonics A. Piarista Gimn.], 2009. - 39, [3] p. : ill. ; 15 cm
Közread. a Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - cserkészet - vers - dal
894.511-14 *** 061.213cserkészet(0:82-14)
[AN 2825334]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2009.
Simon Lajos (1935-2008)
   Se parancs, se ostor : hátrahagyott versek / Simon Lajos. - Budapest : Szerző, 2009. - 52, [3] p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 129.)
ISBN 978-963-06-6733-3 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2825641]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2009.
Simon Petra
   Introspect / Simon Petra. - [Budapest] : Smaragdváros Bt., cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88274-1-8 fűzött
Simon Petra
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2826436]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2009.
   A sors kereke : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2009. - 351 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 37.)
ISBN 978-963-9566-77-4 kötött : 2498,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9 *** 894.511-322.9(082)
[AN 2828238]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2009.
Szabó László Tibor (1938-)
   Operabál : groteszkek / Szabó László Tibor. - Budapest : Szerző, cop. 2008. - 71 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-6022-8 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2825572]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2009.
Szabó Magda (1917-2007)
   Régimódi történet [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; előadja Ráckevei Anna ; [közrem. Rátóti Zoltán]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2009. - 1 CD (16 h 24 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88099-1-9
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2826529]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2009.
Szabó Panka
   Egy pár sziréna / Szabó Panka. - [Budapest] : Könyvműhely [!Szabó L. T.], 2009. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6759-3 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2826444]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2009.
Szántó Judit, M.
   Mayer Marcsa boldogsága : elbeszélések / M. Szántó Judit. - Budapest : Szerző, 2009. - 57, [2] p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 128.)
ISBN 978-963-06-6553-7 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2825618]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2009.
Szeitner Krisztián
   Érzelmi lázadások : [versek, hercegi levelek] / Szeitner Krisztián. - [Győr] : Kata-Lonia, 2009. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6730-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2827011]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2009.
Szekrényes Gábor
   Ars poenica, avagy Az örök érvényű körtekervény kivezető bevezetője / Gulácsy Apolló Gábor (Szekrényes Gábor). - Miskolc : [Szekrényes G.], cop. 2009. - 81 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6756-2 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 2826501]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2009.
Szeli György Keve
   Fényversek : égi gondolatok / Szeli György Keve ; [ill. Zaicsek Gábor]. - [Budapest] : Szeli Gy. K., [2009]. - 191, [11] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7015-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2827456]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2009.
   Szenteste előtt / [összeáll. Béres Tamás] ; [szerk. Karádi Zsolt és Nagy Lajos Imre] ; a Nyíregyházi Főiskola ... kiadványa. - [Nyíregyháza] : Bessenyei, 2008. - 84 p. : ill., részben színes ; 14 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - karácsony - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 73/76(439)"200" *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 2825275]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2009.
Szikszai Ilka
   Tornyomban / Szikszai Ilka ; [ill. Bor István Iván]. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 137, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-21-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2826116]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2009.
Szilágyi István (1938-)
   Bolygó tüzek : novellák, elbeszélések / Szilágyi István. - Budapest : Magvető, 2009. - 195, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2700-4 kötött : 2690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2826500]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2009.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   A bojnyik : [a Jegenyék sorozat első része] / Szilvási Lajos. - Budapest : Alinea, cop. 2009. - 526 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9659-33-9 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2833774]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2009.
Sztrilich Pálné (1903-1998)
   Egy marék boldogság / Sztrilich Pálné Csapody Hedvig. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2009. - 136 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9554-78-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2827027]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2009.
Tóth Lászlóné (1935-)
   Amikor a fák földig hajolnak : groteszk színeváltozások a történelem örvényében : dokumentumregény felnőttmesékkel / V. Tyffo. - Budapest : [Calecon], 2009. - 671 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6468-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2827979]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2009.
Turák Angéla (1934-)
   Őzike ajándéka : mesék / Turák Angéla. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 79, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 186.)
ISBN 978-963-9814-25-7 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(477.87)
[AN 2823717]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2009.
Turcsányi Ervin (1937-)
   A tőserdő lovagjai ; A törhetetlen kiskutya : meseregény / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2008. - 354, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9592-51-3 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2828098]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2009.
Vámos Miklós (1950-)
   Félnóta / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2009. - 403 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-8787-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2833810]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2009.
Varga Katalin (1928-)
   Kisbence / Varga Katalin ; [Kállai Nagy Krisztina ill.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 108, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8629-1 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2831390]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2009.
Wagner József
   A Major / Wagner József. - [Szeged] : [Wagner J.], cop. 2009. - 322 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6873-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2826434]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2009.
Weinrauch Katalin (1944-)
   "...majd azt mondom neki..." : novellák és elbeszélések / Weinrauch Katalin. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 160 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 187.)
ISBN 978-963-9814-22-6
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2823694]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2009.
   A XXI. század költői : [antológia] / [szerk. Birck Edit]. - [Kiskőrös] : Petőfi Szülőház Múzeumi Műv. Alapítvány : Petőfi Szülőház és Emlékmúz. : Önkormányzat, [2009]. - 297, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Múzeumi, alapítványi füzetek, ISSN 1788-2826 ; 3.)
ISBN 978-963-88199-0-1 fűzött
magyar irodalom - antológia - vers
894.511-14(082)
[AN 2827465]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2009.
Zámbó László (1944-)
   Roppanás : versek / Zámbó László ; [az illusztrációkat Kiss István és Sipos Loránd kész.]. - Jánoshalma : Szerző, 2009. - 84 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-6779-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2825866]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6043 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : Annakönyv: a kezdetek / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2009. - 257 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-949-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2826716]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : Petikönyv: gézengúzok könyve / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2009. - 249 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-950-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2826705]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2009.
Huseinović, Kašmir
Oskar (magyar)
   Oszkár / írta Kašmir Huseinović ; ill. Andrea Petrlik Huseinović ; [ford. Radics Viktória]. - Budapest : General Press, [2009]. - [25] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-643-133-4 kötött : 2000,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2826394]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   A barátságos harapófogó : [felelgetős könyv] / Marék Veronika. - 2. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-11-8623-9 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2831421]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Tegnap, ma, holnap : [felelgetős könyv] / Marék Veronika. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-11-8622-2 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 2831413]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2009.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek]. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Karneváli kalamajka / írta Ivy S. Ip ; [ford. Szász Anna]. - cop. 2009. - 22, [10] p.
ISBN 978-963-9860-29-2 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2825922] MARC

ANSEL
UTF-86049 /2009.
Seidel, Stefan
Der kleine Bauer im Einsatz (magyar)
   Dolgozz te is a tanyán! / Stefan Seidel. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Ford. N. Kovács Tímea
ISBN 978-963-370-624-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2827877]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2009.
Seidel, Stefan
Der kleine Lastwagenfahrer im Einsatz (magyar)
   Legyél te is kamionsofőr! / Stefan Seidel. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Ford. N. Kovács Tímea
ISBN 978-963-370-622-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2827861]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2009.
Seidel, Stefan
Der kleine Lokführer im Einsatz (magyar)
   Legyél te is mozdonyvezető! / Stefan Seidel. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Ford. N. Kovács Tímea
ISBN 978-963-370-623-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2827869]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2009.
Seidel, Stefan
Der kleine Polizist im Einsatz (magyar)
   Legyél te is rendőr! / Stefan Seidel. - Pécs : Alexandra, 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Ford. N. Kovács Tímea
ISBN 978-963-370-625-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2827875]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6053 /2009.
Pusztai Pál (1919-1970)
   Fondorlatos Jucika / rajz. Pusztay Pál ; írta Borlóy Androvitzky Károly. - Budapest : [Borlóy K.-né], 2009. - 25, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-6642-8 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2827798]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2009.
   Scooby-Doo : [szuperképregények]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - 19 cm
ISBN 978-963-86737-8-7
képregény
087.6:084.11
[AN 2751288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Csalás és ámítás / szöveg Dan Abnett [et al.] ; rajz. John Delaney [et al.] ; [ford. Virágh Szabolcs]. - [2009]. - 112 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9860-26-1 fűzött : 690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2827699] MARC

ANSEL
UTF-8