MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/06/12 12:56:39
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
6055 /2009.
Feith János
   Akik nem engedtek a '48-ból : a Kiskunlacházai 48-as Függetlenségi Olvasókör története / Feith János ; [kiad. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata]. - Kiskunlacháza : Önkormányzat, [2009]. - 320 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 978-963-06-6828-6 fűzött
Kiskunlacházai 48-as Függetlenségi Olvasókör
Kiskunlacháza - olvasókör - 20. század - jegyzőkönyv
027.9(439-2Kiskunlacháza)"190/194"(093.2)
[AN 2832750]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2009.
   ISMN útmutató [elektronikus dok.] / összeáll. Szabó Orsolya és Tóth Eszter ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Iroda. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 343 KB). - Budapest : OSZK M. ISBN és ISMN Iroda, 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10095. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-200-559-1
azonosítás - kotta - nemzetközi szabvány - útmutató - elektronikus dokumentum
655.535.286(036) *** 025.178 *** 006.7/.8(100)
[AN 2827941]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2009.
Skaliczki Judit (1945-)
   A minőség értékelése a könyvtárban és az információs szolgáltatásokban / Skaliczki Judit, Zalainé Kovács Éva. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2008. - 226 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az "Esettanulmány" c. fejezetet Ramháb Mária írta. - Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 978-963-9696-52-5 fűzött
minőségbiztosítás - könyvtárügy - egyetemi tankönyv
02(075.8) *** 65.018(075.8) *** 658.562(075.8)
[AN 2830309]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2009.
Voigt Vilmos (1940-)
   Bevezetés a szemiotikába / Voigt Vilmos. - Budapest : Loisir K., 2008. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-304.
ISBN 978-963-87583-8-5 kötött
szemiotika
003.62
[AN 2830978]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6059 /2009.
Edwards, Posy
Miley Cyrus yearbook, 2010 (magyar)
   Miley Cyrus nagykönyve : a Hannah Montana sztárja / írta Posy Edwards ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-174-7 kötött : 2399,- Ft
Cyrus, Miley (1992-)
Egyesült Államok - színész - ezredforduló - televíziós műsorszám - ifjúsági könyv
791.9.097(73) *** 791.43.071.2(73)(092)Cyrus,_M.
[AN 2833771]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6060 /2009.
Kutrovátz Gábor (1973-)
   A tudomány határai / Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Typotex, 2009. - 382 p. : ill. ; 24 cm. - (Tudomány & ..., ISSN 2060-0046)
Bibliogr.: p. 359-376.
ISBN 978-963-9664-98-2 fűzött : 3200,- Ft (hibás ISBN 963-9664-98-2)
tudomány - áltudomány
001.97 *** 001
[AN 2836038]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6061 /2009.
Christian, A. J. (1975-)
   Mit keresett Isten a hálószobában? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, [2009]. - 334 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-528-803-8 kötött : 2980,- Ft
ISBN 963-528-803-4
ezoterika
133.25
[AN 2835789]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2009.
Dethlefsen, Thorwald
Schicksal als Chance (magyar)
   A sors mint esély : eredendő tudás a teljességről : bevezetés az ezoterikus pszichológiába / Thorwald Dethlefsen ; [ford. Hajós Gabriella]. - Budapest : Mérték K., 2009, cop. 1992. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-57-6 kötött
ezoterika
133.25
[AN 2834938]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2009.
Hicks, Esther
Ask and it is given (magyar)
   Kérd és megadatik! / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, [2009]-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 2835799]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Tanuld meg beteljesíteni vágyaidat!. - [2009], cop. 2006. - 290 p.
ISBN 978-963-528-882-3 kötött : 2990,- Ft
ISBN 963-528-882-4
ezoterika
133.25
[AN 2835805] MARC

ANSEL
UTF-86064 /2009.
Horváth Andrea
   Kártyajóslások könyve / Horváth Andrea. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-596-9 fűzött
jövendőmondás - jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 2830874]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6065 /2009.
Fráter Erzsébet
   Vácrátóti Botanikus Kert : botanikai tanséta / [írta Fráter Erzsébet, Székelyné Bognár Eszter, Szakács Éva]. - Vácrátót : MTA ÖBKI, 2009. - 19, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tanséta füzetek, ISSN 2060-8349 ; 1.)
ISBN 978-963-8391-43-8 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet (Vácrátót). Botanikus Kert
Vácrátót - tanösvény - természeti környezet
502.4(439-2Vácrátót)
[AN 2829314]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2009.
Gánti Tibor (1933-2009)
   A természet kebelén / Gánti Tibor. - Sopron : Novum, 2009. - 369 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-96-0 fűzött : 5240,- Ft
Gánti Tibor (1933-2009)
Magyarország - természeti környezet - biológus - 20. század - memoár
502(439) *** 57(439)(092)Gánti_T.(0:82-94)
[AN 2833012]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6067 /2009.
Tanács János (1969-)
   Ami hiányzik Bolyai János Appendixéből - és ami nem : a Bolyai-féle "parallela" rekonstrukciója / [Tanács János]. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 201 p. ; 23 cm. - (Tudománytörténet és tudományfilozófia, ISSN 1786-3201 ; 5/1.)
Bibliogr.: p. 147-151.
ISBN 978-963-236-116-1 fűzött : 2000,- Ft
Bolyai János (1802-1860). Appendix
Magyarország - matematikus - nemeuklideszi geometria - hiperbolikus geometria - 19. század
51(439)(092)Bolyai_J. *** 514.132
[AN 2832875]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6068 /2009.
Buggisch, Werner
Klima (magyar)
   Éghajlat / írta Werner Buggisch és Christian Buggisch ; ill. Eberhard Reimann ; [ford. Frenkel Attila]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2009. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 107.)
ISBN 978-963-9657-56-4 kötött : 2570,- Ft
időjárás - gyermekkönyv
551.5(02.053.2)
[AN 2832727]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2009.
Czúcz Bálint
   Élővilág és éghajlatváltozás / [szöveg Czúcz Bálint]. - Vácrátót : MTA ÖBKI, cop. 2009. - 28 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Tudomány az élő természetért, ISSN 2060-8071 ; 1.)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 978-963-8391-41-4 fűzött
éghajlatváltozás - globális felmelegedés - bioszféra - természeti környezet
551.583 *** 504.38.054 *** 502
[AN 2832393]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6070 /2009.
   Aneszteziológia és intenzív terápia / szerk. Bogár Lajos. - Budapest : Medicina, 2009. - 618 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-188-1 kötött : 7800,- Ft
aneszteziológia - intenzív betegellátás - egyetemi tankönyv
616-089.5(075.8) *** 616-039.76(075.8)
[AN 2817697]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2009.
Berg, Yehuda
Kabbalah on love (magyar)
   A kabbala és a szeretet : [a lelki fejlődés útja] / Yehuda Berg. - Pécs : Alexandra, 2009. - 103, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-370-944-3 kötött
szeretet - életvezetés
613.865 *** 177.61
[AN 2834606]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2009.
   A boldogság nyomában : utak és tévutak / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Jaffa, 2009. - 172 p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-9604-86-7 fűzött : 1990,- Ft
boldogság - ezoterika - mentálhigiénia
159.942 *** 17.023.34 *** 133.25 *** 613.865
[AN 2831288]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2009.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Meine besten Gesundheitstipps (magyar)
   Legjobb egészségtippjeim : [gyógyulás és tökéletes harmónia] / Ruediger Dahlke ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Mérték, 2009, cop. 2008. - 163 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 978-963-9889-24-8 kötött
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2831285]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2009.
Eisler Olga
   Mindennapi memóriánk / Eisler Olga. - 4. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2009], cop. 2002. - 192 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-072-5 fűzött : 1150,- Ft
emlékezés
159.953
[AN 2834981]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2009.
Forward, Susan
Toxic parents (magyar)
   Mérgező szülők : hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségüktől és nyerjük vissza életünket? / Susan Forward ; [ford. és az utószót írta Kövi György]. - 3. kiad. - Budapest : Háttér, [2009], cop. 2000. - 347 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-963-9365-83-4 fűzött : 2490,- Ft
családterápia
159.922-055.5/.7 *** 615.851
[AN 2838257]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2009.
Frost, Jo (1970-)
Supernanny (magyar)
   Szuperdada : hogyan hozzuk ki a legjobbat gyerekeinkből? / Jo Frost ; [ford. Karczag Judit]. - Budapest : Park, [2008], cop. 2006. - 223 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-530-825-5 kötött : 4500,- Ft (hibás ISBN 963-530-708-X)
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2837325]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2009.
Gray, John
Mars and Venus in the bedroom (magyar)
   Mars és Vénusz a hálószobában : a szenvedély és az örökké tartó szerelem kézikönyve / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - 4. kiad. - Budapest : Trivium, cop. 2009. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-38-9 fűzött : 2990,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 2834949]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2009.
   Jövőnk titka: a gyerek.. : zseni? okos? különleges? / Ranschburg Jenő [et al.]. - [Budapest] : Saxum, [2009]. - 167 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
ISBN 978-963-248-068-8 fűzött : 1150,- Ft
tehetség - pedagógiai lélektan - tehetséggondozás - gyermeklélektan
159.922.7 *** 159.928.22 *** 37.015.3 *** 376.545
[AN 2834481]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2009.
Kemenczik József
   Köszönöm jól vagyok.. / Kemenczik József. - Sopron : Novum, 2009. - 137 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-00-5 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2832782]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2009.
Kenyeres Ilona
   Írásvadász : játékos grafológia / Kenyeres Ilona. - Budapest : K. u. K. K., [2009]. - 96 p. ; 20 cm + 14 mell.
ISBN 978-963-7437-96-0 fűzött : 1800,- Ft
grafológia
159.925.6
[AN 2832105]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2009.
Király Tamás (1962-)
   Az első lépéstől a végtelenig / Király Tamás. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 173 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-42-7 fűzött : 3790,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 2832685]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2009.
Kovács József
   A szervezet tisztítása lépésről lépésre : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Belső Hang Bt., cop. 2009. - 178, [3] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-06-6519-3 fűzött : 2900,- Ft
természetgyógyászat - táplálkozás - méregtelenítés
615.89:615.322 *** 613.24
[AN 2830593]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2009.
   Látás, nyelv, emlékezet / szerk. Kovács Ilona és Szamarasz Vera Zoé. - 2. utánny. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2009. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-037-4 fűzött : 2200,- Ft
emlékezés - kognitív nyelvészet
159.953 *** 165.194
[AN 2837478]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2009.
Lux Elvira (1929-)
   Szexkontroll / Lux Elvira. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, [2009], cop. 2005. - 197 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-071-8 fűzött : 1150,- Ft
nemi élet
613.88
[AN 2834983]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2009.
Maccadanza, Roberto
L'arte degli addominali (magyar)
   A hasizom erősítése : gyakorlatok mindenkinek, hogy formában legyünk, elérjük a megfelelő testsúlyt és egészségesek maradjunk... / Roberto Maccadanza ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2009. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-963-7268-65-6 fűzött : 1850,- Ft
torna
613.71
[AN 2834044]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2009.
Maccadanza, Roberto
Stretching & stretching (magyar)
   Nyújtás - stretching : [bemelegítés, technikák, módszerek, táplálkozás, felszerelés] / Roberto Maccadanza ; [ford. Patkós Judit]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2009. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-963-7268-64-9 fűzött : 1850,- Ft
torna
613.71
[AN 2834001]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2009.
Mészáros István (1929-2007)
   A gyógyítás szolgálatában : Dr. Mészáros István élete és munkássága / Mészáros István. - Sümeg : Sümegi Fórum Alapítvány, 2008. - 176 p. : ill. ; 25 cm. - (Sümeg és vidéke, ISSN 0866-0670 ; 1/2.)
Bibliogr.: p. 105-112.
Kötött
Mészáros István (1929-2007)
Magyarország - orvos - 20. század - ezredforduló - memoár
61(439)(092)Mészáros_I.(0:82-94)
[AN 2830953]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2009.
Mészáros Judit (1951-)
   "Az Önök Bizottsága" : Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció / Mészáros Judit. - Budapest : Akad. K., 2008 [!2009]. - 294 p., [46] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 265-284.
ISBN 978-963-05-8641-2 kötött
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Magyarország - pszichoanalízis - 20. század - emigráció - magyarok külföldön - pszichológus - történeti feldolgozás
159.964.2(439)(091) *** 325.252(=945.11)(100)"19" *** 159.964.2(439)(092)Ferenczi_S.
[AN 2835456]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2009.
   Pénz, karrier, csillogás? : a siker kényszere és lehetőségei / [szerk. Gutman Bea]. - Budapest : Jaffa, 2009. - 172 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-9604-82-7 fűzött : 1990,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 2831273]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2009.
   Pollenallergia kezelése homeopátiával / [szerk. Pucsok Bernadette]. - 4. átd. kiad. - Budapest : SpringMed, 2007 [!2009]. - 20 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9914-13-1 fűzött
pollenallergia - homeopátia
616-022.854 *** 616-056.43 *** 615.015.32
[AN 2829044]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2009.
Popper Péter (1933-)
   Ne menj a romok közé! : a megszakadt kapcsolatok tragikuma / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2009], cop. 2008. - 178 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-051-0 fűzött : 1150,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - nemek lélektana
613.865 *** 159.922.1
[AN 2835342]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2009.
   Pszichológia / szerk. Juhász Márta és Takács Ildikó. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2009. - 220 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-034-3 fűzött : 2500,- Ft
lélektan - munkalélektan - egyetemi tankönyv
159.9(075.8) *** 331.101(075.8)
[AN 2837406]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2009.
Richter, Werner O.
Taschenbuch der Fettstoffwechselstörungen (magyar)
   Dyslipidaemiák : gyakorlatorientált diagnosztikai és terápiás útmutató / Werner O. Richter ; [ford. Kemény Annamária]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2009. - 164 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Szakorvosi zsebkönyvtár. Praxis update, ISSN 2060-6486 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87982-7-5 fűzött : 2990,- Ft
koleszterin - keringési betegség - gyógyszeralkalmazás - gyógyítás
616.1-084 *** 616.1-085 *** 612.397.81 *** 615.22
[AN 2831566]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2009.
Róheim Géza (1891-1953)
   Ádám álma / Róheim Géza ; [a tanulmányokat vál., ... összeáll. és az utószót írta Hárs György Péter]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2009. - 310 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-46-7 fűzött : 3200,- Ft
pszichoanalízis - kulturális antropológia
159.964.2 *** 572 *** 39(=00)
[AN 2830939]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2009.
Schobert Norbert (1971-)
   Norbi - az utolsó titok : a legerősebb fogyáskód / [írta Schobert Norbert]. - Szentendre : Update Zrt., 2009. - 174 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5602-3 kötött : 3490,- Ft
diéta - fogyókúra
613.24
[AN 2830869]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2009.
Silva, Kim da
Gesundheit in unseren Händen (magyar)
   Kezünkben az egészség : a mudrák: kommunikáció az életerőnkkel / Kim da Silva ; [ford. Ghimessy Csaba]. - Budapest : Bioenergetic, 2009, cop. 1997. - 193 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-005-5 kötött : 1900,- Ft
öngyógyítás - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 2835259]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2009.
Sipos Gabriella
   Mindenki szomszédasszonya / Sipos Gabriella ; [szerk.] Liptai Zoltán. - Budapest : Soleil Bt., 2008. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6400-4 fűzött : 1790,- Ft
méregtelenítés - természetgyógyászat
615.24 *** 615.89
[AN 2830841]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2009.
   Szegény nők, szegény férfiak / Popper Péter [et al.]. - [Budapest] : Saxum, [2009]. - 202 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
ISBN 978-963-248-069-5 fűzött : 1150,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 2834375]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2009.
   A szülészet-nőgyógyászat tankönyve / szerk. Papp Zoltán. - 4. kiad., 2. multimédia kiad. - Budapest : Semmelweis, 2009. - XXII, 622 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9879-30-0 kötött : 20000,- Ft
szülészet - nőgyógyászat - egyetemi tankönyv
618(075.8)
[AN 2835705]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Jungbrunnen Entsäuerung (magyar)
   Savtalanítás - a fiatalság forrása : általános jó közérzet a harmonikus sav-bázis egyensúly segítségével : [holisztikus gyógyítás] / Kurt Tepperwein ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 202 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-963-9889-55-2 kötött
egészséges életmód - természetgyógyászat
613 *** 615.89
[AN 2834966]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Die Lebensführerschein (magyar)
   Jogosítvány az élethez : [irányítsa ön a saját életét!] / Kurt Tepperwein ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 276 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-50-7 kötött
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2834099]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6102 /2009.
   Gábor Dénes-díj, 1989-2008 / [... szerk. Kosztolányi Tamás] ; [közread. a] Novofer Alapítvány. - Budapest : Novofer Alapítvány, [2008]. - [114] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - műszaki tudomány - kitüntetés - ezredforduló
62(439)(092) *** 06.068(439)Gábor_Dénes
[AN 2831529]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2009.
Pelikan, Wilhelm
Sieben Metalle (magyar)
   A hét fém : a fémlényiség hatása a Kozmoszban, a Földön és az emberben / Wilhelm Pelikan ; [ford. ... Frisch Mihály, Kuntz Orsolya] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., 2009. - 295 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88134-1-1 fűzött
fémes anyag - metallográfia - antropozófia
669.017 *** 141.333
[AN 2829258]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6104 /2009.
Networkshop (2009) (Szeged)
   Networkshop 2009 : 18. országos konferencia : Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ : Szeged, 2009. április 15-17. : kivonatok : abstracts. - [Budapest] : [NIIFI], [2009]. - 148 p. ; 24 cm
Rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
Fűzött
informatika - tartalomszolgáltatás - internet - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 681.324Internet *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2831734]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 3 Illustrator [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.24 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10222. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-383-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834959]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 3 Illustrator [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.35 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10223. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-385-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834963]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator 10.0 [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.34 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10161. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-072-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834888]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator 10.0 [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10215. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-073-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834882]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator 10.0 [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10216. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-074-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834885]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator 10.0 [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10217. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-075-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834928]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.95 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10224. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-194-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834973]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.56 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10225. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-195-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834974]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.17 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10226. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-196-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834976]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10227. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-197-4
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834978]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS2 [elektronikus dok.] : bitképek és nyomtatás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.18 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10218. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-198-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834932]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS2 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.77 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10219. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-199-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834933]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS2 [elektronikus dok.] : rajzolás és módosítás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10220. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-200-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834939]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Illustrator CS2 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.58 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10221. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-201-8
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744Illustrator
[AN 2834942]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Corel Photo-Paint 12 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.83 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, [2008], cop. 2004
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10211. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 963-7062-04-1)
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688:744PhotoPaint
[AN 2834862]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Táblázatkezelés [elektronikus dok.] : MS Office 2003 : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.48 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10212. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-178-3
táblázatkezelő rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel(078)
[AN 2834871]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Táblázatkezelés [elektronikus dok.] : MS Office XP : ECDL és számítógép-kezelői vizsga-előkészítő / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.02 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10213. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-135-6
táblázatkezelő rendszer - tankönyv - elektronikus dokumentum
681.3.016Excel(078)
[AN 2834874]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2009.
   Proceedings of the 6th PhD mini-symposium : June 20, 2008 / [ed. Rozália Pigler-Lakner] ; [org., publ. by the] University of Pannonia Information Science & Technology PhD School, Molecular & Nanotechnologies PhD School. - [Veszprém] : Univ. of Pannonia, cop. 2008. - [8], 36 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-64-8 fűzött
információtechnika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2830295]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2009.
Scheib János
   Biztonságos Windows XP [elektronikus dok.] : tippek a Windows beállításához / Scheib János. - Szöveg (pdf : 979 KB). - [Tatabánya] : [Scheib J.], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10093. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-4530-0
operációs rendszer - biztonságtechnika - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP *** 65.012.8
[AN 2827932]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2009.
Workshop on Systems & Control Theory (2008) (Budapest)
   Proceedings of the Workshop on Systems & Control Theory : in honor of József Bokor on his 60th birthday / K. M. Hangos and L. Nádai eds. ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics, Computer and Automation Research Institute of HAS. - Budapest : BUTE : Computer and Automation Research Inst. of HAS, 2009. - XIII, 236 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten 2008. szept. 9-én tartották. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-279-039-8) (hibás ISBN 963-279-039-8)
irányítástechnika - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
681.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2834311]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6125 /2009.
Horváth Gábor (1949-|)
   A hőfogyasztásmérés elmélete és gyakorlata / Horváth Gábor. - Budapest : Sontex, 2008. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4527-0 fűzött
központi fűtés - műszertechnika
621.3.08 *** 697.3
[AN 2832814]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6126 /2009.
Gautier, Hubert (1660-1737)
Traité de la construction des chemins .... (magyar)
   Az utak', és utszák' épitésének módja, mellyet irt Gautier ur .. / ... hasznos jegyzésekkel meg-bövitve, és szükséges táblákkal meg-ékesítve magyarúl ki-adott Kováts Ferentz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - [28], 215 p., [7] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Amor librorum, ISSN 1785-5969)
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Posonyban és Kassán : Landerer M. költségével, 1778
ISBN 978-963-09-5943-8 fűzött
útépítés - hasonmás kiadás
625.7 *** 094/099.07
[AN 2837679]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6127 /2009.
Fahrzeugelektronik - Leicht gemacht (magyar)
   Gépjárműelektronika egyszerűen : hibakeresés és diagnosztika. - Budapest : Maróti, 2009. - 146 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 963-9005-96-7 fűzött : 4480,- Ft
személygépkocsi - jármű-villamosberendezés
629.114.6.066
[AN 2832979]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2009.
   A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, RID ; A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) és "A" és "B" melléklete. - [Budapest] : Korytrade, 2009. - 2 db (1376 p.) ; 24 cm + CD-ROM
A két dokumentum egybeszerkesztett változata. - Érvényes: 2009. jan. 1-től. - Gerinccím: RID/ADR 2009
ISBN 978-963-87592-7-6 fűzött
veszélyes anyag - vasúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - szabályzat - elektronikus dokumentum
656.2.073.436(094.2)
[AN 2838369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 687 p.
ISBN 978-963-87592-8-3
[AN 2838406] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 689-1376.
ISBN 978-963-87592-9-0
[AN 2838413] MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6129 /2009.
   Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés : [a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal tanulmánya a kockázatalapú hatósági ellenőrzések végzéséhez, prioritások meghatározásához] / [szerk. Szeitzné Szabó Mária]. - Budapest : Agroinform, 2008. - 238 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-896-2 fűzött
élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás
663/664.017 *** 614.31 *** 65.018
[AN 2830981]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2009.
   Élelmiszer-mikrobiológia / szerk. Deák Tibor. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2006. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-371.
ISBN 978-963-286-525-6 fűzött
élelmiszeripar - mikrobiológia - tankönyv
663/664(078) *** 579(078)
[AN 2838168]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2009.
   Gazdálkodói kézikönyv, 2009 : kölcsönös megfeleltetés, egységes szakmai követelményrendszer : hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? / [közread. a] Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal. - [Budapest] : FVM : MVH : MGSZH, [2009]. - 50 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - állategészségügy - környezetvédelem - mezőgazdasági jog
63(439) *** 614.9(439) *** 349.42(4-62) *** 504.06(439) *** 349.42(439)
[AN 2829050]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2009.
Hajdu Istvánné (1944-)
   Turizmus, borturizmus / Hajdu Istvánné, Ivan Merlet, Lakner Zoltán. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2009. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-161.
ISBN 978-963-8103-77-2 fűzött
Magyarország - borturizmus - borászat
663.2(439) *** 338.48(439)
[AN 2830954]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2009.
Marti, Tatjana
Pferde & Ponys (magyar)
   Lovak és pónik : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Tatjana Marti] ; [ill. Esther von Hacht] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2009. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 4.)
ISBN 978-963-9845-19-0 kötött : 2450,- Ft
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 2832870]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2009.
Nagy Nikolett Eszter
   Kis barátaim, a hörcsögök : hogyan kell róluk megfelelően gondoskodni? / [... írta Nagy Nikolett Eszter]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, [2009]. - 31 p. : ill. ; 29 cm. - (Foglalkoztató gyerekeknek)
ISBN 978-963-9901-67-4 fűzött
állattartás - hörcsögféle - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
636.93(02.053.2) *** 379.826(02.053.2)
[AN 2831166]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2009.
Schokolade (magyar)
   Csokoládé : ellenállhatatlan finomságok lépésről lépésre. - Pécs : Art Nouveau, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gadácsi Veronika
ISBN 978-963-87775-9-1 kötött
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
663.91 *** 641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 2829609]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2009.
Szűcs-Gáspár Kinga
   Mindent a lovaglásról / Szűcs-Gáspár Kinga ; [Markó Mariann rajz.]. - Budapest : Athenaeum, [2009]. - 156 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-963-9797-43-7 kötött : 2990,- Ft
lovaglás - ló
636.1 *** 798.2
[AN 2834679]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2009.
Tutto per il giardino (magyar)
   Kertészkedők kézikönyve : [hasznos tudnivalók a kerti és szobanövényekről] / [ford. Rabi Éva]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2009. - 624 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9701-88-5 kötött : 4980,- Ft
amatőr kertészkedés - szobanövény
635.9
[AN 2834138]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6138 /2009.
Adam, Cornelia
60mal Italien (magyar)
   Olasz ételek : [60 recept] / [a szerzők Cornelia Adam, Marieluise Christl-Licosa, Angelika Ilies] ; [ford. Mohari Mónika] ; [fotók Odette Teubner]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-9202-80-0 fűzött
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2835415]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2009.
Backen (magyar)
   Sütés : ellenállhatatlan finomságok lépésről lépésre. - Pécs : Art Nouveau, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-87973-1-5 kötött
sütés - szakácskönyv
641.526.2 *** 641.55(083.12)
[AN 2829518]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2009.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi nagy süteményes könyve. - [Kecskemét] : Vagabund, [2009], cop. 2006. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-72-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2835335]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2009.
   Feltétek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 2.)
ISBN 978-963-9901-40-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2833648]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2009.
Fisch (magyar)
   Halételek. - Pécs : Art Noveau, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-87775-2-2 kötött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2829288]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2009.
   Főzelékek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 1.)
ISBN 978-963-9901-39-1 fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2833631]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2009.
Frank Júlia (1946-)
   Húsételek sertésből, marhából, birkából és nyúlból : 100 recept / [Frank Júlia] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Corvina, 2009. - 63 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5829-2 fűzött : 1600,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2834255]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2009.
Japan (magyar)
   Japán ételek. - Pécs : Art Noveau, 2008. - 159 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Gadácsi Veronika
ISBN 978-963-87775-4-6 kötött
Japán - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(520)(083.12)
[AN 2829284]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2009.
Kazuko Emi
Easy sushi (magyar)
   Könnyű sushi / Emi Kazuko ; fotók Peter Cassidy ; [ford. Kúnos Linda]. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5791-2 kötött : 1990,- Ft
Japán - nemzeti étel - ételspecialitás - hal - szakácskönyv
641.568(520)(083.12) *** 641.55(083.12):637.56
[AN 2830936]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2009.
Kempe, Christina
1 Teig - 50 Pizzas belegen nach Lust und Laune (magyar)
   1 tészta - 50 pizza : a klasszikus pizzakenyértől az ananászos pizzáig / szerző Christina Kempe ; fényképek Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 963-684-192-6 fűzött
pizza - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2835427]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2009.
Orient (magyar)
   Keleti ételek. - Pécs : Art Noveau, 2008. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Gadácsi Veronika
ISBN 978-963-87775-0-8 kötött
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2829262]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2009.
Papp Katalin
   Nagyi szakácskönyve / Papp Katalin. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 287 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-5954-4 kötött : 2490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2833773]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2009.
Pasta (magyar)
   Tésztaételek : gyors ínyencfogások minden napra. - Pécs : Art Nouveau, 2008. - 253, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Horváth Judit
ISBN 978-963-87775-5-3 kötött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69 *** 641.852(083.12)
[AN 2829650]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2009.
Pasta (magyar)
   Tészták : ellenállhatatlan finomságok lépésről lépésre. - Pécs : Art Nouveau, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. N. Kovács Tímea
ISBN 978-963-87973-0-8 kötött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2829992]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2009.
   Saláták. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 3.)
ISBN 978-963-9901-41-4 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2833656]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2009.
Schnitzel (magyar)
   Sült húsok. - Pécs : Art Noveau, 2008. - 159 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-87775-1-5 kötött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2829242]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2009.
   Sütemények. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 5.)
ISBN 978-963-9901-43-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2833666]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2009.
Tapas (magyar)
   Tapas : ellenállhatatlan finomságok lépésről lépésre. - Pécs : Art Nouveau, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Horváth Judit
ISBN 978-963-87775-7-7 kötött
Spanyolország - előétel - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.822(083.12) *** 641.568(460)(083.12)
[AN 2829551]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2009.
Wok (magyar)
   Wok : ellenállhatatlan finomságok lépésről lépésre. - Pécs : Art Nouveau, 2008. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Szegedi Eszter. - A borítófedélen párhuzamos címként: Baoguo
ISBN 978-963-87775-8-4 kötött
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2829944]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6157 /2009.
Kuminetz Géza (1959-)
   A lelkiismeret a tomista bölcselet tükrében : elhangzott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében 2008. december 5-én / Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 56 p. ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-078-9 fűzött
lelkiismeret - tomizmus - székfoglaló
17.024.1 *** 141.30
[AN 2830975]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2009.
Rokay Zoltán (1947-)
   Monoteizmus a nyugat-európai gondolkodásban ; Die philosophischen Wurzeln des Monotheismus bei Platon und Aristoteles / Rokay Zoltán. - Budapest : Ecclesia, 2009. - 40, 30 p. ; 21 cm. - (Monoteizmus ; 1.)
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-363-320-5 fűzött
Európa - monoteizmus - filozófiatörténet
141.412 *** 1(4)(091)
[AN 2831804]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2009.
Rózsa Erzsébet, N. (1945-)
   A modern világ prózája : Hegel-tanulmányok / Rózsa Erzsébet. - Debrecen : DE Kossuth Egy. K., 2009. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 978-963-473-198-6 fűzött
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Németország - filozófus - 19. század
1(430)Hegel,_G._W._F.
[AN 2829523]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2009.
Török Csaba (1979-)
   Bölcsességkeresők / Török Csaba. - Budapest : L'Harmattan : Szt. Ignác Jezsuita Szakkollégium, 2009. - 255 p. : ill. ; 23 cm. - (Magis, ISSN 2060-8187 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-150-5 fűzött : 2300,- Ft
filozófia - egyetemi tankönyv
1(075.8)
[AN 2832978]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6161 /2009.
Augustinus Aurelius (354-430)
   Szeress, és tégy, amit akarsz! : Szent Ágoston gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2009]. - 120 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-696-425-2 kötött : 1400,- Ft
vallásos irodalom - ókeresztény irodalom
242
[AN 2833946]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2009.
Bălan, Ioanichie (1930-2007)
   Három beszélgetés moldvai sztarecekkel / Ioanichie Bălan ; [ford. Kicsi Sándor és Mezei Balázs] ; [vál., szerk., az előszót és a jegyzeteket írta, a szöveget gond. Havasi Ágnes]. - Budapest : L'Harmattan : Odigitria, 2008. - 124 p. : ill. ; 18 cm. - (Odigitria könyvek, ISSN 1589-1151). (Eulogia, ISSN 1789-9575)
ISBN 978-963-236-113-0 fűzött : 1250,- Ft
Ilie, Cleopa (1912-1998)
Olaru, Paisie (1897-1990)
Románia - szerzetesség - ortodox egyház - szerzetes - 20. század - interjú
271(498)(047.53) *** 281.9(498)(092)Ílie,_C.(047.53) *** 281.9(498)(092)Olaru,_P.(047.53)
[AN 2832808]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2009.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; megj. a Krisztus Szeretete Egyház gondozásában. - 5. jav., átd. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, cop. 2009. - 916, 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7303-30-2 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 2834972]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2009.
   Buddhista regék és mondák / vál. és feld. Maróczy Magda. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 187, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8630-7 kötött : 2190,- Ft
Délkelet-Ázsia - buddhizmus - legenda - monda
294.3 *** 398.221(59)
[AN 2835868]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2009.
Caddy, Eileen (1917-2006)
Opening doors within (magyar)
   Nyisd meg lelked ajtaját : meditációs gondolatok az év minden napjára / Eileen Caddy ; szerk. és vál. David Earl Platts ; [ford. Dobrocsi László]. - 2. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2009, cop. 2003. - [382] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-002-4 fűzött : 2350,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2835838]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2009.
Calvin, Jean (1509-1564)
   Levelek.. : válogatott írások a hitvalló egyházról és a biblikus istentiszteletről / Kálvin János ; [ford. Greizer Miklós]. - Miskolc : Presbiteriánus K., cop. 2009. - 179 p. ; 21 cm
A ford. a "Come out from among them " (Dallas, Tex. : Protestant Heritage Press, 2001) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86786-6-9 fűzött
Svájc - kereszténység - vallási erkölcs - reformáció - egyházi személy - 16. század - istentisztelet - prédikáció
265.3 *** 241 *** 252 *** 284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 2833014]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2009.
Domahidi Ernő (1934-)
   Hit által : evangelizációs szolgálatok : elhangzott a Hajdúszováti Református Egyházközség Idősek Otthonában tartott evangelizációs héten 2006. március 7-12 között ; Isten oltalma alatt : Domahidi Ernő református lelkipásztor életútja és szolgálata / Domahidi Ernő ; beszélget vele Ferenczi Pál ; [kiad. a Hajdúszováti Református Egyházközség]. - Hajdúszovát : Hajdúszováti Református Egyházközség, 2008. - 75 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6460-8 fűzött
Domahidi Ernő (1934-)
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - 20. század - életútinterjú - prédikáció
284.2(439)(092)Domahidi_E.(047.53) *** 252
[AN 2829338]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2009.
Eliade, Mircea (1907-1986)
Das Heilige und das Profane (magyar)
   A szent és a profán : a vallási lényegről / Mircea Eliade ; [ford. Berényi Gábor] ; [a jegyzeteket írta Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1987. - 217, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8786-4 kötött : 2200,- Ft
vallásfilozófia
291.1
[AN 2831157]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2009.
   Az ember mint lélek : 8. Tudomány és Teológia Konferencia Debrecenben / Gaál Botond [et al.] ; szerk. Gaál Botond, Végh László ; [rend., közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : Hatvani I. Teológiai Kutatóközp. DRHE, 2009. - 140 p. : ill., színes ; 17 cm
A konferenciát 2007. nov. 15-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6445-5 fűzött
teológia - lélek - konferencia-kiadvány
21 *** 236.1 *** 128 *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2831568]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2009.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2009. - 733 p. : ill., kotta ; 12 cm
ISBN 978-963-300-961-1 kötött : 950,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 2834946]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2009.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A növekedés boldogsága : elmélkedések Jézus boldogmondásairól / Gyökössy Endre. - Budapest : Kálvin, 2009. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-986-4 fűzött : 280,- Ft
lelkigyakorlat - bibliamagyarázat
242 *** 226.2.07
[AN 2838230]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2009.
   A háláháról / [bev. Oláh János]. - Budapest : Gabbiano Print, 2009. - [188] pag. var. : ill. ; 22 cm. - (Magyar zsidó tudományok, ISSN 2060-9752 ; 5.)
Tart.: Bevezetés a haláchába / írta Guttmann Mihály. Ethika a halákhában / írta Bloch Mózes. - A Budapesti Országos Rabbiképző Intézet értesítője 1908/09., 1912/13., 1885/86. tanévi számaiban megjelent művek hasonmásai. - Borítócím: A hálácháról
ISBN 978-963-87804-2-3 kötött
ISBN 963-87804-2-8
zsidó vallás - Halacha - hasonmás kiadás
296.84 *** 094/099.07
[AN 2830672]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2009.
Hegyi András
   Jézus a Krisztus / Hegyi András ; [kiad. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2009. - 69 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88016-6-1 fűzött
Jézus
krisztológia
232
[AN 2832005]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2009.
Huber Lipót (1861-1946)
   Jahvé-Adonáj-Jézus : biblikus tanulmány / írta Huber Lipót. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : M. Ház, 2008. - 82 p. ; 21 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Eredeti kiadása: Kalocsa : Árpád Ny., 1930
ISBN 978-963-9335-60-8 fűzött : 990,- Ft
bibliakutatás - hasonmás kiadás
22.01 *** 094/099.07
[AN 2831028]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2009.
   Isten anyja, a Boldogságos Szűz Mária tisztelete a katolikus egyházban / összeáll. Szenes József ; [kiad. a Szent István Király Plébánia]. - Hajdúböszörmény : Szt. István Király Plébánia, 2008. - 102 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Mária (Jézus anyja)
kultusz - mariológia - katolikus egyház
232.931 *** 282
[AN 2829379]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2009.
Madari Gyula
   Szent Pál apostol magyarországi levelei novénával / Madari Gyula. - Budapest : Makrovilág, 2009. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7979-16-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - ima
227.1.07 *** 243
[AN 2829270]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2009.
   Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek / vál. Hézser Gábor. - Budapest : Kálvin, 2009. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-015-6 fűzött : 650,- Ft
vallásos irodalom - világirodalom - anekdota
244 *** 82-36=945.11
[AN 2838425]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2009.
Molnár Miklós
   "...indulj, menj Ninivébe, a nagy városba..." : igehirdetések Jónás próféta könyvéről / Molnár Miklós. - Budapest : Kálvin, 2008. - 77 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-114-6 fűzött : 520,- Ft
Biblia. Ószövetség. Jónás könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 224.92.07
[AN 2832671]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2009.
Nagy Tibor
   Uram, ha akarod.. : csendespercek a próbatételek napjaiban / Nagy Tibor. - Budapest : Kálvin, 2009. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-300-993-2 fűzött : 130,- Ft
imakönyv
243
[AN 2838225]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2009.
   Nagycell és Kiscell : zarándoklatok Vas és Győr-Moson-Sopron megyében és Burgenlandban : Mariazell 850 éves jubileumára / [szerk. Horváth Sándor] ; [kiad. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2008. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
A Szombathelyen 2007. máj. 18-án megnyilt vándorkiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-9827-02-8 fűzött
Mariazell - Celldömölk - zarándoklat - szent hely - kiállítási katalógus
248.153.8(436-2Mariazell) *** 248.153.8(439-2Celldömölk) *** 061.4(439)
[AN 2811364]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2009.
Piper, Sophie
Moses and the princess (magyar)
   Mózes / [szöveg] Sophie Piper ; [rajz] Estelle Corke ; ford. Ungváry Zsolt. - Budapest : Beszélő Hal, [2009]. - 28, [2] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Történetek bibliai időkből)
ISBN 978-963-87709-4-3 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2833696]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2009.
Ravasz László (1882-1975)
   "Én vagyok a te Istened!" : a Tízparancsolat magyarázata / Ravasz László. - Budapest : Kálvin, 2009. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-091-0 fűzött : 480,- Ft
tízparancsolat - bibliamagyarázat
241.6
[AN 2835328]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2009.
Révész Éva
   Emlékezz vissza az útra : a Tuzséri Baptista Gyülekezet története, 1928-2008 / Révész Éva. - Tuzsér : Tuzséri Baptista Gyülekezet, 2008. - 111, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5881-2 fűzött
Tuzséri Baptista Gyülekezet
Tuzsér - baptista egyház
286.15(439-2Tuzsér)
[AN 2829323]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2009.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Aus der Akasha-Forschung (magyar)
   Az Akasha kutatásból az Ötödik Evangélium : 18 előadás : elhangzott 1913 és 14-ben Európa különböző városaiban : Kristiánia, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Köln / Rudolf Steiner ; [ford. Illés Dolly és Maasburg Márta]. - Budapest : Genius, 2009. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-09-0 kötött
krisztológia - okkultizmus - antropozófia - előadás
232.96 *** 141.333 *** 133.25
[AN 2832889]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2009.
Thorday Attila (1962-)
   Értünk adta önmagát : Jézus szenvedéstörténete a szinoptikus evangéliumokban / Thorday Attila ; [graf. Simon András] ; [kiad. a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat]. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2009. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 978-963-9921-01-6 fűzött
Jézus
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
krisztológia - szenvedéstörténet - bibliamagyarázat
226.07 *** 232.96
[AN 2838214]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2009.
   Az Úr építi a házat : tízéves az óbudai metodista közösség. - Budapest : [Óbudai Metodista Gyülekezet], 2009. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. az Óbudai Metodista Gyülekezet
ISBN 978-963-06-7036-4 fűzött
Óbudai Metodista Gyülekezet
Budapest. 3. kerület - metodista egyház
287(439-2Bp.III.)
[AN 2831605]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2009.
Végh Tamás
   A nagy szabadítás : a Biblia üzenete 4 képben / Végh Tamás ; [... kiad. Budapest Fasori Református Egyházközség]. - Budapest : Budapest Fasori Ref. Egyházközség, 2009. - 42 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7010-4 fűzött
Biblia
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 2831538]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2009.
Wittek, Gabriele
Das ist mein Wort (magyar)
   Ez az én szavam : Α ́es Ϡ : Jézus evangéliuma : Krisztus kinyilatkoztatása, melyet időközben az igazi keresztények az egész világon ismernek / Krisztus, Isten Fia ... kinyilatkozik ... Isten prófétáján, Gabriellán keresztül ; [kiad. az Univerzális Élet]. - Szolnok : Univerzális Élet, [2008]. - 1088 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-6045-7 kötött
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2833001]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6189 /2009.
Balogh István (1936-)
   A társadalomrendszer mint kommunikáció [elektronikus dok.] : Niklas Luhmann az erkölcsi és az ökológiai válságról / Balogh István. - Szöveg (pdf : 641 KB). - Budapest : MTA PTI, 2008. - (Műhelytanulmányok / MTA Politikai Tudományok Intézete, ISSN 1787-565X ; 2008/1. = 15.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10092. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-7372-49-0)
Luhmann, Niklas (1927-1998)
Németország - szociológus - 20. század - rendszerelmélet - erkölcs - ökológia - elektronikus dokumentum
316(439)(092)Luhmann,_N. *** 005 *** 17 *** 504.03
[AN 2827915]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2009.
   Az erőszak kultúrája : fenntartható-e a fejlődés? / összeáll. Kóródi Mária. - Budapest : Pallas, 2009. - 239 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-235.
ISBN 978-963-88239-3-9 kötött : 2900,- Ft
fenntartható fejlődés - társadalmi változás - ökológia
316.42 *** 504
[AN 2832832]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2009.
In the land of Hagar (magyar)
   Hágár országa : a magyarországi zsidóság - történelem, közösség, kultúra / szerk. Szalai Anna ; [... ford. Takács Zoltán] ; [közread. az] Antall József Alapítvány. - Budapest : Antall J. Alapítvány : Kossuth, cop. 2009. - 306 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 293-294.
ISBN 978-963-09-5942-1 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - zsidóság - művelődéstörténet - magyar történelem
316.347(=924)(439) *** 930.85(=924)(439) *** 943.9(=924)
[AN 2834046]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2009.
Kamarás István (1941-)
   Vallásosság, habitus, ízlés : kutatási jelentés / Kamarás István. - Budapest : Loisir K., 2009. - 147 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-87583-5-4 fűzött
Magyarország - vallásszociológia - hit - szociálpszichológia - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
316.6(439)"200" *** 211
[AN 2830977]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2009.
Köllő János (1952-)
   A pálya szélén : iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban / Köllő János. - Budapest : Osiris, 2009. - 245 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-223.
ISBN 978-963-276-029-2 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - iskolai végzettség - munkanélküliség - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312-057.8(439)"200"(083.41) *** 37.014.5(439)"200" *** 331.56(439)"200"
[AN 2834084]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2009.
Lakotár Katalin
   Gondolatainkban élő országképek : tizenévesek kognitív országképei szomszédainkról / Lakotár Katalin. - Szombathely : [NYME Savaria Egy. Közp.], 2009. - 128 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. - Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 978-963-9871-16-8 fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - ifjúságszociológia - helyismeret - ezredforduló
316.37-053.6(439)"200" *** 908.4-191
[AN 2831531]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2009.
Tomka Miklós (1941-)
   Religionen und Kirchen in Ost(Mittel)Europa : Entwicklungen seit der Wende : Tabellenband mit den vergleichbaren Daten von Aufbruch 1997 / Miklós Tomka, Paul M. Zulehner. - Wien ; Budapest : Loisir Kvk., 2008. - 347 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87583-6-1 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - vallásszociológia - statisztikai adatközlés
316.7(4-11)(083.41) *** 291
[AN 2831221]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2009.
   Ukraïnsʹkim samovrâduvannâm v Ugorŝini 10 rokìv, 1998-2008 / [uporâdniki Âroslava Hortâni et al.] ; [izd. Deržavnogo samovrâduvannâ ukraïncìv Ugorŝini, Centr ukraïnsʹkoï kulʹturi ta dokumentacìï]. - Budapešt : Agroinform, 2008. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6909-2 fűzött
Magyarország - Budapest. 9. kerület - kisebbségi önkormányzat - rendezvény - ezredforduló - ukránok
316.347(=83)(439) *** 352(439-2Bp.IX.) *** 061.7(439-2Bp.)"200"
[AN 2831505]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6197 /2009.
Berente Ági (1968-)
   Az álomfejtés kézikönyve : A - Z / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, [2009], cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-70-5 fűzött
álom - álmoskönyv
398.7 *** 159.963.3
[AN 2834977]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2009.
Császtvay Tünde (1960-)
   Éjjeli lepkevadászat : bordélyvilág a történeti Magyarországon / Császtvay Tünde. - Budapest : Osiris, 2009. - 381 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-389-905-2 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - prostitúció - művelődéstörténet
392.65(439) *** 930.85(439)
[AN 2834178]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2009.
Dix, Eva
Ritterburg (magyar)
   Várak és lovagok : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Eva Dix] ; [ill. Stefan Richter] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2009. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 5.)
ISBN 978-963-9845-20-6 kötött : 2450,- Ft
lovag - udvari élet - vár - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 394.7(02.053.2) *** 728.81(02.053.2)
[AN 2832910]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2009.
   Lelke rajta : a tetoválás pszichológiája : beszélgetések Dr. Buda Bélával, Dr. Csernus Imrével, Fehér Józseffel, Feldmár Andrással, Gémes Istvánnal, Horányi Krisztiánnal, Koncz Orsolyával, Spitzer Gyöngyivel (Somával) és Szendi Gáborral / szerk. Singer Magdolna. - Budapest : Jaffa, 2009. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-85-8 fűzött : 2790,- Ft
tetoválás - lélektan - interjú
391.91(047.53) *** 159.9(047.53)
[AN 2831267]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2009.
Mandić, Živko
   Šokica sam i bit ću dovika : santovački bećarci / Živko Mandić. - Budimpešta : Croatica, 2009. - 461 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
néprajz - magyarországi horvátok - sokácok - népdal
398.8(=862)(439)
[AN 2831019]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2009.
Náday Gyula (1948-)
   Romák - cigányok táncai és konyhaművészetük / Náday Gyula ; [kiad. a Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége]. - [Budapest] : MCDSZ, 2009. - 51, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88067-0-3 fűzött
Kárpát-medence - cigányság - étkezési szokás - néptánc - folklór
392.8(=914.99)(4-191) *** 793.31(=914.99)(4-191) *** 398(=914.99)(4-191)
[AN 2830745]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2009.
Świerczyńscy, Dobrosława
Słownik przysłów w ośmiu jȩzykach (magyar)
   Szólásmondások többnyelvű szótára = Słownik przysłów w ośmiu jȩzykach = Dictionary of proverbs in eight languages = Dictionnaire de proverbes en huit langues = Dictionario de proverbios en ocho idiomes = Sprichwörterbuch in acht Sprachen = Slovar' poslovic na vos'mi âzykah = Dizionario di proverbi in otto lingue = Lexicon proverbiorum linguis octo expressorum / Dobrosława és Andrzej Świerczyńscy. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 352 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 45-46.
ISBN 978-963-09-5556-0 fűzött : 2490,- Ft
közmondásgyűjtemény - többnyelvű szótár
398.9(=00) *** 801.318=00
[AN 2833747]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2009.
   Vallási néprajz / [kiad. az ELTE Folklore Tanszék]. - Budapest : ELTE, 1985 [1986]-. - 20 cm
Változó közreadóval. - Változó mérettel
ISBN 978-963-462-021-1
ISBN 963-462-021-3
néprajz - népi vallásosság
398 *** 291
[AN 53649]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Az unitáriusok öröksége : Simén Domokos emlékére / [... szerk. Veres Emese-Gyöngyvér]. - 2008. - 194 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88230-0-7 fűzött
Erdély - magyar néprajz - unitárius egyház - határon túli magyarság - népi vallásosság - emlékkönyv
39(=945.11)(498.4) *** 288
[AN 2829825] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6205 /2009.
Hantó Zsuzsa (1945-)
   Kitiltott családok / Hantó Zsuzsa. - Budapest : M. Ház, 2009. - 464 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm + CD-ROM. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
Bibliogr.: p. 437-448. - Előszó angol és német nyelven
ISBN 978-963-9335-66-0 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - Budapest - állami terror - kitelepítés - Rákosi-korszak - elektronikus dokumentum
323.282(439)"194/195" *** 325.254.6(439-2Bp.)"195"
[AN 2830810]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2009.
Havas Péter (1931-)
   Attlee-től Brownig : a brit Munkáspárt kormányzási tapasztalatairól, 1945-2008 / Havas Péter. - Budapest : Napvilág, 2009. - 219 p. ; 20 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 29.)
Bibliogr.: p. 211-215.
ISBN 978-963-9697-35-5 fűzött : 1900,- Ft
Labor Party (Nagy-Britannia)
Nagy-Britannia - politikatörténet - munkásmozgalom - párt - belpolitika - 1945 utáni időszak - ezredforduló
329.14(410)"194/200" *** 323(410)"194/200"
[AN 2830960]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2009.
Kiss Viktor (1976-)
   Leértékelt társadalom / Kiss Viktor. - Budapest : ÚMK, 2009. - 264 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-287-011-3 fűzött : 2009,- Ft
politológia
32.001
[AN 2833003]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2009.
   A magyar jobboldali hagyomány, 1900-1948 / szerk. Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2009. - 576 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-030-8 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - belpolitika - jobboldali irányzat - 20. század
329.17(439)"190/194" *** 329.11(439)"190/194" *** 323(439)"190/194"
[AN 2833900]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2009.
Morita Tsuneo (1947-)
   Változás és örökség : ferdeszemmel Magyarországról / Morita Tsuneo. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 203 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-506-798-5 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"198/200" *** 338(439)"198/200" *** 316.3(439)"198/200"
[AN 2833734]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2009.
Mycielskiné Esterházy Mária
   Kegyelem életfogytig : Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumai Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján / összeáll., szerk. és jegyzetekkel ell. Molnár Imre ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2009. - 173 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9662-23-0 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - politikus - állami terror - határon túli magyarság - 20. század - napló
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.(0:82-94) *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 2835222]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2009.
   Nagy Imre Emlékház : Magyar Tudományos Akadémia / [szerk. Jánosi Katalin]. - Budapest : MTA Nagy Imre Emlékház, [2009]. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Nagy Imre (1896-1958)
MTA Nagy Imre Emlékház (Budapest)
Magyarország - politikus - 20. század - századforduló - múzeum - útmutató
32(439)(092)Nagy_I. *** 069(439-2Bp.)(036)
[AN 2829092]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2009.
Németh István (1945-)
   Hatalmi politika Közép-Európában : német és osztrák - magyar Közép-Európa tervezés, 1871-1918 / Németh István. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 360 p. ; 23 cm. - (A múlt ösvényén, ISSN 1587-3153)
Bibliogr.: p. 345-360.
ISBN 978-963-236-152-9 fűzött : 3500,- Ft
Németország - Osztrák - Magyar Monarchia - Közép-Európa - külpolitika - 19. század - 20. század
327(430)"187/191" *** 327(436/439)"187/191" *** 327(4-11)"187/191"
[AN 2832835]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2009.
Szili Katalin (1956-)
   Kendőzetlenül : válogatott írások, interjúk, 2002-2009 / Szili Katalin. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2009. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7188-0 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - politikus - 20. század - ezredforduló - belpolitika - interjú
32(439)(092)Szili_K.(047.53) *** 323(439)"200"(047.53)
[AN 2834172]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2009.
Szőnyi István (1894-1960)
   Levelek otthonról : Szőnyi István és Bartóky Melinda levelei Szőnyi Zsuzsához és Triznya Mátyáshoz, 1949-1960 / [a katalógust szerk., a szöveget gond., a képeket vál. Köpöczi Rózsa] ; [a kiállítást rend. Klemmné Németh Zsuzsa, Köpöczi Rózsa]. - Szentendre : PMMI, 2009. - 643 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (PMMI kiadványai. Kiállítási katalógusok, ISSN 1589-9322 ; 29.)
Megj. a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumban, 2008. nov. 6-tól 2009. április 30-ig "Egy raktár rejtett kincsei" - Szőnyi István monumentális munkáihoz készült vázlatai címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-39-7 fűzött
Szőnyi István (1894-1960)
Bartóky Melinda (1896-1967)
Szőnyi Zsuzsa (1924-)
Triznya Mátyás (1922-1991)
Magyarország - Olaszország - emigráció - levelezés - állami terror - festőművész - 1945 utáni időszak - 20. század
325.252(=945.11)(450)"194/196"(044) *** 323.282(439)"194/196"(044) *** 75(439)(092)Szőnyi_I.(044)
[AN 2829274]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2009.
Toaff, Ariel (1942-)
Pasque di sangue (magyar)
   Véres húsvét : középkori zsidó rituális gyilkosságok Európában? / Ariel Toaff ; [ford. Kukorelli Beatrix]. - Budapest : Allprint, 2009. - 302 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 265-284.
ISBN 978-963-9575-31-8 fűzött : 3400,- Ft
Európa - antiszemitizmus - nemzettörténelem - zsidóság - középkor
323.12(=924)(4)"11/14" *** 930.8(=924)(4)"11/14"
[AN 2831071]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2009.
   Útban a világuralom felé : Cion bölcseinek jegyzőkönyvei. - Budapest : Gede, 2009. - 191 p. : ill. ; 19 cm
Webster, Nesta H. és Bosnyák Zoltán tanulmányaival
ISBN 978-963-9298-76-7 fűzött
antiszemitizmus
323.12(=924)
[AN 2830887]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2009.
   A változó Kína / szerk. Inotai András, Juhász Ottó. - Budapest : Akad. K., 2009. - 331 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8685-6 kötött
Kína - gazdaságpolitika - belpolitika - külgazdaság - nemzetközi kapcsolat - ezredforduló
323(520)"200" *** 338.2(520)"200" *** 339(520)"200"
[AN 2833018]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6218 /2009.
Fábri Anna (1945-)
   Hétköznapi élet Széchenyi István korában / Fábri Anna. - Budapest : Corvina, 2009. - 203 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 978-963-13-5792-9 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - reformkor
930.85(439)"182/184"
[AN 2833911]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2009.
Fülöp Lajos (1945-)
   Fürediek napjainkban, 2007-2009 / Fülöp Lajos. - Balatonfüred : [Balatonfüred Városért Közalapítvány], 2009. - 281 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 45.)
ISBN 978-963-88131-3-8 kötött
Balatonfüred - helyismeret - híres ember - ezredforduló
929(439-2Balatonfüred) *** 908.439-2Balatonfüred"200"
[AN 2829921]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2009.
   A kora újkor története / szerk. Poór János. - Budapest : Osiris, 2009. - 494 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-013-1 kötött : 4980,- Ft
világtörténelem - középkor - újkor - egyetemi tankönyv
930.9"14/17"(075.8)
[AN 2833907]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2009.
   Magyar történelmi archívum. - Budapest : Archív K., [2008]. - Bővíthető mappa : ill., színes ; 30 cm + számos mell.
Bev. Gecsényi Lajos. - Mellékletként eredeti dokumentumok másolatai
Fűzetlen
magyar történelem - levéltári irat - történelmi forrás
943.9(093.2)
[AN 2831359]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2009.
Makkay János (1933-)
   Siculica Hungarica : a székelyek az ősidők kezdeteitől magyarok : a kérdés Nagy Gézától László Gyuláig / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2009. - 115 p. : ill. ; 20 cm
gerinccím: A székelyek az ősidőktől fogva magyarok. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88250-0-1 fűzött
magyar őstörténet - székelyek
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11székelyek)
[AN 2829888]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2009.
   A moderntől a posztmodernig: 1968 : tanulmányok / szerk. Balázs Eszter, Földes György, Konok Péter. - Budapest : Napvilág, 2009. - 263 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-39-3 fűzött : 2400,- Ft
művelődéstörténet - kultúraszociológia - politikai mozgalom - 20. század - tanulmánygyűjtemény
930.85(100)"1968" *** 316.7 *** 32.001
[AN 2830908]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2009.
Nagy Géza (1855-1915)
   A skythák : székfoglaló értekezés : olvastatott a M. Tud. Akadémia 1905 április 3-iki ülésén / Nagy Géza. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2009]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1909. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7377-36-5 fűzött
őstörténet - szkíták - hasonmás kiadás
930.8(=919.891) *** 094/099.07
[AN 2830676]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2009.
Nemere István (1944-)
   Eldorádó nyomában / Daniel Florion. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 270, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9936-17-1 fűzött
Peru - művelődéstörténet - inkák - rejtély
930.85(399.7) *** 001.94
[AN 2830921]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2009.
   A normannkérdés az orosz történelemben / [főszerk. Szvák Gyula] ; [szerk. Szili Sándor]. - [Budapest] : Russica Pannonicana, [2009]-. - 23 cm. - (Az orosz történelem válogatott kútfői, ISSN 1787-5331)
Oroszország - történelem - normannok - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
947(093.2)(075.8) *** 936.8
[AN 2831640]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Források. - cop. 2009. - 327 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-46-7 kötött : 2990,- Ft
Oroszország - történelem - normannok - történelmi forrás - egyetemi tankönyv
947(093.2)(075.8) *** 936.8
[AN 2831694] MARC

ANSEL
UTF-86227 /2009.
   Orosháza a történeti források tükrében / [szerk., a szöveget gond. és jegyzetekkel ell. Erostyák Zoltán András]. - Orosháza : Szántó Kovács J. Területi Múz., 2008-. - 23 cm
Orosháza - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Orosháza(093)
[AN 2830893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 248 p. - (Viharsarki hagyományok ; 9.)
ISBN 978-963-86563-8-4 fűzött
[AN 2830902] MARC

ANSEL
UTF-86228 /2009.
   Regeszták / [szerk. Dobos Gyula] ; [közread. a] Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára. - Szekszárd : Tolna M. Önkormányzat Levéltára, 1992-. - 24 cm
ISBN 963-7230-03-3
Tolna (megye) - közgyűlés - helytörténet - önkormányzati irat - történelmi forrás
943.912.5"1696/1703"(093.2) *** 353(439.125)(093.2)
[AN 17529]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Tolna vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1718-1720 / Link Dóra. - 2009. - 190 p.
ISBN 978-963-7230-29-5 fűzött
Tolna vármegye - helytörténet - közgyűlés - 18. század - levéltári irat - történelmi forrás - önkormányzati irat
943.912.5"171/172"(093.2) *** 353(439.125)"171/172"(093.2)
[AN 2831522] MARC

ANSEL
UTF-86229 /2009.
Seniow, Stefania (1924-)
Moje wspomnienia (magyar)
   Néha fordítva / Stefania Seniow ; [ford. Asztalos András]. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2009]. - 118 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-37-2 kötött
Seniow, Stefania (1924-)
Ausztria - orvos - magyar történelem - lengyel irodalom - 1956-os forradalom - 20. század - ezredforduló - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 884-94(436)=945.11 *** 61(436)(=84)(092)Seniow,_S.(0:82-94)
[AN 2830693]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2009.
   Sopron és környéke a XVII-XVIII. században : Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága Soproni Múzeum, Storno-ház, 2009. március 13 - május 31. : időszakos kiállítás katalógusa / [a kiállítást rend. Kelemen István, Tóth Imre] ; [a katalógust írták Kelemen István, Kiss Melinda, Tóth Imre]. - Győr : GYMS M. Múz. Ig., 2009. - 35 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok kiállításvezetője, ISSN 1788-3172 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7207-32-7 fűzött
Sopron - helytörténet - 17. század - 18. század - kiállítási katalógus
943.9-2Sopron"16/17" *** 061.4(439-2Sopron)
[AN 2831721]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2009.
Stern, Fritz (1926-)
Five Germanys I have known (magyar)
   Öt Németország és egy élet / Fritz Stern ; ford. Árokszállásy Zoltán ; [... jegyzetekkel ell. Fenyves Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 630 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-530-832-3 kötött : 4500,- Ft
Németország - történelem - 20. század - memoár
943.0"19"(0:82-94)
[AN 2833726]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2009.
Szendrei László
   A kezdetektől Szent Istvánig : [a magyar nemzet története] / Szendrei László. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 155, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9936-24-9 fűzött
magyar történelem - magyar őstörténet
943.9".../09" *** 930.8(=945.11)
[AN 2830907]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2009.
Szigetvári Gyuláné
   A Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára : fondjegyzék : repertórium / [összeáll. Szigetvári Gyuláné]. - [Budapest] : Mo. Unitárius Egyh., 2008. - 320 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7008-1 fűzött
Magyarország - levéltári irat - unitárius egyház - fondjegyzék
930.253(439)(083.8) *** 288(439)
[AN 2829831]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2009.
   Szigorúan titkos iratok, 1920-1944 / [vál., szerk.] Mónus Imre. - Hajdúböszörmény : [Mónus I.], 2008. - [2], 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7045-6 fűzött
Hajdú (vármegye) - Hajdúböszörmény - magyar történelem - helytörténet - két világháború közötti időszak - második világháború - levéltári irat - történelmi forrás
943.916.5"192/194"(093.2) *** 943.9-2Hajdúböszörmény"192/194"(093.2) *** 930.253(439-2Hajdóböszörmény)
[AN 2829615]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2009.
Tácsi István
   A magyarok istene, az Ősi-Napisten újra fénylik : történelmi olvasókönyv / Tácsi István. - Budapest : Codex Print, [2008]-. - 27 cm
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2830645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2008]. - 491 p. : ill.
Bibliogr.: p. 326.
ISBN 978-963-9247-38-3 fűzött
[AN 2830650] MARC

ANSEL
UTF-86236 /2009.
   Városépítők : várostörténeti arcképcsarnok. - Százhalombatta : Százhalom, 2008-. - 21 cm : ill.
Szerk. Fazekas István János
Százhalombatta - híres ember - helytörténet
929(439-2Százhalombatta) *** 908.439-2Százhalombatta(092)
[AN 2831141]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2008. - 282 p.
ISBN 978-963-86270-7-0 kötött
[AN 2831158] MARC

ANSEL
UTF-86237 /2009.
Zachar Péter Krisztián (1976-)
   Ellenforradalom és szabadságharc : az 1848. őszi nyílt dinasztikus ellenforradalmi fordulat politikai-katonai háttere, szeptember 29 - december 16. / Zachar Péter Krisztián. - Budapest : L'Harmattan, 2008. - 224 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-213. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-236-131-4 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.9"1848/1849"(093) *** 355.48(439)"1848/1849"(093)
[AN 2832961]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2009.
Zakar András (1912-1986)
   Teleki Pál halála : mítosz és rejtély / Zakar András ; sajtó alá rend., ... jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta Pusztaszeri László. - Budapest : Kairosz, 2009. - 213, [19] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 978-963-662-227-5 fűzött : 3200,- Ft
Teleki Pál (1879-1941)
Magyarország - miniszterelnök - politikus - 20. század - magyar történelem - Horthy-korszak - második világháború
943.9"192/194" *** 32(439)(092)Teleki_P.
[AN 2831183]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6239 /2009.
Becker, Kathleen
London (magyar)
   London / Kathleen Becker. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 151 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Körber Ágnes
ISBN 978-963-13-5778-3 fűzött : 2490,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2834189]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2009.
   Bécs : saját idegenvezetővel / magyar hangja Mácsai Pál ; [a köt. szövegét összeáll. és szerk. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, 2009. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm + CD-ROM. - (Hangos útikönyv - kedvenc városom, ISSN 1789-4727)
ISBN 978-963-09-5899-8 fűzött : 3400,- Ft
Bécs - útikönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
914.36-2Wien(036)
[AN 2834276]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2009.
Bötig, Klaus (1948-)
Griechenland (magyar)
   Görögország : a szárazföld / Klaus Bötig ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 187 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Szántó Tamás, Körber Ágnes
ISBN 978-963-13-5818-6 fűzött : 2490,- Ft
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 2835740]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2009.
   Budapest / narrated by Robert Sebastian Cooper ; [the book and the audio guide written and ed. by Eszter Virág Cooper]. - [Budapest] : Kossuth, 2009. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm + CD-ROM. - (Audio books - my favourite city, ISSN 1789-4727)
ISBN 978-963-09-6000-7 fűzött : 3400,- Ft
Budapest - útikönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
914.39-2Bp.(036)
[AN 2834296]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2009.
Davidson, Lisa
Paris (magyar)
   Párizs / Lisa Davidson és Elizabeth Ayre ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Geographia, 2009. - 270 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-18-1 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 2831301]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2009.
   Dél-Erdély és Bánság / szerk. Horváth Gyula. - Pécs : MTA RKK ; Budapest : Dialóg Campus, 2009. - 582 p. : ill. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 9.)
Bibliogr.: p. 557-572.
ISBN 978-963-9899-12-4 kötött (hibás ISBN 963-9052-33-7)
Dél-Erdély - Bánát - regionális gazdaság - helyismeret
908.498.4 *** 908.498.5 *** 332.1(498.4) *** 332.1(498.5)
[AN 2830198]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2009.
Dunlop, Fiona
Portugal (magyar)
   Portugália / Fiona Dunlop ; [ford. Tóth Árpád]. - Budapest : Geographia, 2009. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-20-4 fűzött
Portugália - útikönyv
914.69(036)
[AN 2831314]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2009.
Gallai Rezső (1939-)
   Kertvárosi krónika / Gallai Rezső. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], 2009. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-76-5 fűzött
Tatabánya - helyismeret
908.439-2Tatabánya
[AN 2830923]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2009.
   Gyula régen és ma = Gyula früher und heute / [közread. a] Gyulai Évszázadok Alapítvány. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2003-. - ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-212-393-X
Gyula - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyula(084.12)
[AN 2540276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], A Gyulai Várfürdő története, 1518-2008 / Durkó Károly [et al.]. - [2009]. - 111 p.
ISBN 978-963-87205-3-5 kötött
Gyulai Várfürdő
Gyula - gyógyfürdő - történeti feldolgozás
615.838(439-2Gyula)(091)
[AN 2833939] MARC

ANSEL
UTF-86248 /2009.
Gyulafi József
   Nagy kerékpáros túrakönyv / Gyulafi József. - [Budapest] : Szerző, [2007]-. - 24 cm
kerékpártúra - útikönyv
914(036) *** 796.57
[AN 2674356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kerékpáros körtúrák Szlovákiában, Ausztriában és Szlovéniában : 32 túra, 2309 km, 34 túranap. - cop. 2009. - 119 p. : ill., színes
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-7078-4 fűzött : 2890,- Ft
Szlovákia - Ausztria - Szlovénia - kerékpártúra - útikönyv
914.376(036) *** 914.36(036) *** 914.971.2(036) *** 796.57
[AN 2833030] MARC

ANSEL
UTF-86249 /2009.
Hanna, Nick
The Caribbean (magyar)
   Karib-térség / Nick Hanna és Emma Stanford ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - Budapest : Geographia, 2009. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-56-3 fűzött
Karib-tenger vidéke - útikönyv
917.29(036)
[AN 2831243]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2009.
Harper, Damian
China (magyar)
   Kína / Damian Harper ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Geographia, 2009. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-21-1 fűzött
Kína - útikönyv
915.10(036)
[AN 2831254]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2009.
   Magyarországi utazások = Journeys around Hungary / [szerk., a képeket vál. és a szöveget írta Vajda László] ; [összeállításunk alapjául szolgált John Paget és George Edwards Hering ... munkája]. - Budapest : Éghajlat, 2009. - [90] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9862-09-8 kötött
Magyarország - helyismeret - festészet - rajzművészet - látkép - album
908.439(084.11) *** 741.047 *** 75.047
[AN 2833926]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2009.
Nádai Magda
   Magyar-Velence tava / Nádai Magda. - Budapest : Codex Print, 2008-. - 17x24 cm
Velencei-tó - helyismeret
908.439(285.2Velencei-tó)
[AN 2830623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A tó életrajza, vízi, vízparti élővilága. - 2008. - 104, [32] p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-9247-37-6 kötött
Velencei-tó - természeti környezet - bioszféra - fauna
502(439)(285.2Velencei-tó) *** 591.9(439)(285.2Velencei-tó)
[AN 2830626] MARC

ANSEL
UTF-86253 /2009.
Nicholson, Louise
London (magyar)
   London / Louise Nicholson ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Geographia, 2009. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-19-8 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2831248]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2009.
Sayfo, Omar Ádám
   Közeli Kelet / Sayfo Omar Ádám. - Budapest : M. Ház, 2008. - 264 p., [16] t.fol. : ill., színes ; 20 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 978-963-9335-56-1 fűzött : 2500,- Ft
Közel-Kelet - helyismeret - iszlám - terrorizmus - ezredforduló - interjú
908.5-011(047.53) *** 297(5-011) *** 323.285(5-011)"200"(047.53)
[AN 2830963]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2009.
   Vác, a Dunakanyar szíve : történelmi városkalauz helybelieknek és világcsavargóknak / [szerk. Horváth M. Ferenc] ; [kiad. Vác Város Önkormányzata]. - Vác : Önkormányzat, 2009. - 333 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88026-0-6 fűzött
Vác - útikönyv
914.39-2Vác(036)
[AN 2833006]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2009.
Venclova, Tomas (1937-)
Vilnius (magyar)
   Vilnius : egy város Európában / Tomas Venclova ; [ford. Tölgyesi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2009. - 277, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8723-9 kötött : 3300,- Ft
Vilnius - Litvánia - helyismeret - művelődéstörténet - litván irodalom - esszé
908.474.5-2Vilnius(0:82-4) *** 930.85(474.5) *** 888.2-4=945.11
[AN 2831150]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2009.
Woynarovich Elek (1915-)
   Kalandozások a nagyvilágban / Woynarovich Elek. - Budapest : Agroinform, 2009. - 126 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-502-893-1 fűzött
Woynarovich Elek (1915-)
Magyarország - biológus - hidrobiológia - 20. század - ezredforduló - országismeret - útleírás - memoár
908.100(0:82-94) *** 57(439)(092)Woynarovich_E.(0:82-94) *** 574.62
[AN 2831002]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6258 /2009.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (Budapest)
Szolgáltató adóhatóság (angol)
   Service providing tax authority : the strategy of the Hungarian Tax and Financial Control Administration for the years 2008-2012. - [Budapest] : APEH, [2008]. - 22 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (Budapest)
Magyarország - adóügy - állami szerv - stratégia - ezredforduló - 21. század
351.713(439)"200/201"
[AN 2828939]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2009.
   Alapítvány, egyesület, közhasznú szervezet, közérdekű önkéntesség, szja 1 %, Nemzeti Civil Alapprogram. - Budapest : Árbóc, [2009]. - 59 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. márc. 1.
ISBN 978-963-88079-9-1 fűzött : 750,- Ft
Magyarország - közhasznú társaság - jövedelemadó - útmutató - jogszabálygyűjtemény
347.19(439)(094) *** 336.272(439)(036)
[AN 2829832]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2009.
Bruhács János (1939-)
   Nemzetközi jog / Bruhács János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2008-2009]. - 3 db ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 2798778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész. - cop. 2009. - 290 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9123-92-2 kötött
[AN 2835463] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Nemzetközi szervezetek. - cop. 2009. - 252 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9310-53-7 kötött
[AN 2835473] MARC

ANSEL
UTF-86261 /2009.
Chauveau, Adolphe (1802-1868)
Théorie du code pénal. De la complicité (magyar)
   A bűnrészesség / Adolphe Chauveau, Faustin Helie ; [ford. Mészáros Ádám]. - Budapest : Gondolat, cop. 2008. - 125 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-181-0 fűzött
bűnrészesség
343.237
[AN 2832730]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2009.
Csordás Eörs
   A valláskülönbség akadálya a katolikusok és muszlimok között : székfoglaló 2007. október 25. / Csordás Eörs. - Budapest : Szt. István Társ., 2008. - 108 p. ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-034-5 fűzött
egyházjog - házasság - katolikus egyház - iszlám egyházjog - zsidó egyházjog - székfoglaló
348.412.7 *** 348.97 *** 348.96 *** 348.01/.07 *** 265.5
[AN 2830928]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2009.
   "Földtörvény - üzemszabályozás". - Budapest : Barankovics I. Alapítvány, [2008]. - 183 p. ; 20 cm. - (Van megoldás, ISSN 2060-095X)
ISBN 978-963-88032-0-7 fűzött
Magyarország - tulajdonjog - mezőgazdaság - törvénytervezet
349.41(439)(094)
[AN 2829843]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2009.
Móricz Katalin
   Adóigazgatási eljárási jog : a hatályos jogszabály alapján / [szerzők Móricz Katalin, Németh Andrea, Vízi Hajnalka] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa V.1. - Budapest : Saldo, 2009. - 211 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-936-305-3 fűzött
Magyarország - adóügy - útmutató - tankönyv
351.713(439)(036)(078) *** 336.2(439)(036)(078)
[AN 2834909]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2009.
   Napi receptek munkavállalóknak / [összeáll. és szerk. Rózsáné Lupkovics Marianna] ; kiad. a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - Budapest : KASZ, 2008. - 91 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
Magyarország - munkajog - kereskedelem - útmutató
349.2(439)(036) *** 658.6 *** 339.3
[AN 2829035]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2009.
   A történeti alkotmány : Magyarország ősi alkotmánya / szerk. és a bev. tanulmányt írta Zétényi Zsolt ; [közread. a] Magyarországért Kulturális Egyesület. - Budapest : Mo. Kulturális Egyes., 2009. - 1139 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 1103-1112. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-7033-3 kötött
Magyarország - alkotmány - államjog - jogtörténet
342.33(439)(091) *** 321.015(439) *** 342.4(439)(091) *** 342.4(439)(094)
[AN 2831483]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2009.
Tóth Gábor Attila (1970-)
   Túl a szövegen : értekezés a magyar alkotmányról / Tóth Gábor Attila. - Budapest : Osiris, 2009. - 314 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 287-305.
ISBN 978-963-276-034-6 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - alkotmány - jogelmélet
342.4(439) *** 340.132.6
[AN 2834059]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6268 /2009.
Cseh József
   Azerbajdzsán a sorsomban : egy volt hadifogoly visszaemlékezései / Cseh József. - Budapest : [s.n.], 2008. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Cseh József
Szovjetunió - Azerbajdzsán - második világháború - hadifogoly - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 2831040]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2009.
   Katonadolog : bihari katonatörténetek / [szerk. Barna Attila]. - Debrecen : Debrecentrum, 2009. - 104, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-6813-2 fűzött
Magyarország - katonaélet - 20. század - pályázat - memoár
355.1(439)"19"(0:82-94) *** 06.063
[AN 2829330]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2009.
   Missziók, 2009 = In mission, 2009. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók, ISSN 1789-8390)
ISBN 978-963-327-476-7 kötött
Magyarország - békefenntartó erő - ezredforduló - fényképalbum
355(439)"200"(084.12) *** 355.357(100)
[AN 2831607]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2009.
Sashalmi István
   "Fiúk! Előre!" : az 1848-49-es honvédgyalogság 6. "Veszprémi" zászlóaljának emlékére / Sashalmi István ; [a Pannon Egyetem, ... Zrínyi Kiadó ... közös kiadása]. - Veszprém : Pannon Egy. ; [Budapest] : Zrínyi, 2009. - 253, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 239-240.
ISBN 978-963-9696-65-5 fűzött
Magyarország. Honvédség. 6. Honvédzászlóalj
Veszprém - magyar történelem - hadtörténet - katonai egység története - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.486(439-2Veszprém)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"
[AN 2829223]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6272 /2009.
Gladwell, Malcolm (1963-)
Outliers (magyar)
   Kivételesek : a siker másik oldala / Malcolm Gladwell ; [ford. Márton Róza Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 324 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 293-310.
ISBN 978-963-9686-70-0 fűzött : 3900,- Ft
siker - életvezetés - személyiségtipológia
65.013 *** 159.923 *** 613.865
[AN 2834176]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6273 /2009.
Andor György (1968-)
   Üzleti gazdaságtan / Andor György. - Budapest : Typotex, 2008. - 275 p. : ill. ; 20 cm. - (Fejezetek a pénzügyekből, ISSN 2060-7210)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-040-4 fűzött
gazdaságtan
334.72 *** 658.1
[AN 2832773]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2009.
   AVAcongress 4 : International Congress on the Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics : Debrecen, 26th - 27th March 2009 : book of abstracts / [ed. András Nábrádi, János Lazányi, Veronika Fenyves] ; [org. International MBA Network and University of Debrecen Centre for Agricultural Sciences and Engineering Faculty of Agricultural Economics and Rural Development]. - Debrecen ; Budapest : Agroinform, 2009. - 152 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-502-897-9 fűzött
informatika - gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 681.3 *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2831025]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2009.
   Emberi erőforrás menedzsment : [HR-szerepek, rendszerek, új tendenciák, vállalati példák] / Bokor Attila [et al.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Aula, 2009. - 411 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 403-411.
ISBN 978-963-9698-26-0 fűzött
munkaerő-gazdálkodás - egyetemi tankönyv
331.5(075.8)
[AN 2838219]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2009.
   Fordulópont Program / [közread. a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont]. - Pécs : Dél-dunántúli Regionális Forrásközp., [2009]. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Dél-dunántúli régió - foglalkoztatáspolitika - munkanélküli - civil szervezet - társadalmi integráció
331.58(439Dél-Dunántúl) *** 364.23(439Dél-Dunántúl) *** 334.012.46
[AN 2829002]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2009.
Foster, Jack
How to get ideas (magyar)
   Az ötlet : tartsd edzésben az agyad! / Jack Foster ; ill. Larry Corby ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-9686-78-6 fűzött : 3500,- Ft
reklám - életvezetés
659.1 *** 613.865
[AN 2833564]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2009.
   A gazdaságpolitika nagy elosztórendszerei / írta Bokor László [et al.] ; szerk. Veress József. - 2. utánny. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2009. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-038-1 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - államháztartás - egyetemi tankönyv
338.2(439)(075.8) *** 336.12(439)(075.8)
[AN 2836470]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2009.
   A jelen a jövő múltja : járatlan utak - járt úttalanságok / szerk. Muraközy László. - Budapest : Akad. K., 2009. - 380 p. ; 21 cm. - (Gazdaságpolitikai kerekasztal, ISSN 1789-6649)
Bibliogr.: p. 359-380.
ISBN 978-963-05-8686-3 kötött
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.2(439)"200"
[AN 2833000]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2009.
   K+F tanácsadó gazdálkodó szervezetek számára : alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények / [közrem. Nyíry Attila et al.] ; [kiad. a Norria Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Miskolc : Norria, [2009]. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-963-06-6833-0 fűzött
Magyarország - információmenedzsment - kutatás-fejlesztés - innováció - számvitel
658.1.011.1 *** 658.8 *** 330.341.1 *** 657.6(439)
[AN 2830271]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2009.
Kiss Csaba Balázs
   Tanulmány a munkavállalók belélegezhető kristályos szilícium-dioxiddal szembeni védelméről szóló megállapodásról az építőipari ágazat számára / [Kiss Csaba Balázs]. - Budapest : Vargahír Bt., 2009. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Párbeszéd könyvek)
Borítócím: A belélegezhető kristályos szilícium-dioxiddal szembeni védelemről az építőipari ágazatban. - Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-963-06-6666-4 fűzött
munkavédelem - szilikózis - építőipar
331.45(036) *** 546.284 *** 69
[AN 2829827]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2009.
Malhotra, Naresh K.
Marketing research (magyar)
   Marketingkutatás / Naresh K. Malhotra ; Simon Judit közrem. - Bőv. kiad., jav. utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 832 p. : ill. ; 29 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8648-1 kötött (hibás ISBN 978-963-05-8646-1)
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 2837258]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2009.
Ogilvy, David (1911-1999)
Confessions of an advertising man (magyar)
   Egy reklámszakember vallomásai / David Ogilvy ; ford. Szilágyi Katalin ; [a reklámversikéket Kiss Zsuzsa ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2008. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-807-1 fűzött : 2500,- Ft
reklám
659.1
[AN 2837290]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2009.
   Organizovanie hospodárskej spolupráce : spracované v rámci programu Phare CBC 2003 v projekte HU2003/004 628 01 12 "Prieskum podnikatel'ských aktivít v Euroregióne Neogradiensis na osi Salgótarján - Lučenec" / aut. Zoltán Kovács [et al.]. - Veszprém : Pannon Egy K., 2009. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva szlovák és magyar nyelven
ISBN 978-963-9696-63-1 fűzött
Neogradiensis Eurorégió - Nógrád megye - Dél-Szlovákia - gazdasági együttműködés - határ menti kapcsolat
332.1(439.131) *** 332.1(437.6-13)
[AN 2830078]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2009.
   Projektmenedzsment a gazdaságban : 12. Projektmenedzsment Fórum : 2009. április 2., Budapest : előadások gyűjteménye ; [rend., közread. a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület]. - Budapest : HITE, [2009]. - [12], 263 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: 12. Projektmenedzsment Fórum, 2009. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8111-70-8 fűzött
projektmenedzsment - konferencia-kiadvány
658.1.011.1 *** 65.012.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2831268]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2009.
   Rejtett gazdaság : be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás, kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai / szerk. Semjén András, Tóth István János. - Budapest : MTA KTI, 2009. - 266 p. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9796-58-4 fűzött
Magyarország - feketegazdaság
336.2.043(439) *** 343.53(439)
[AN 2832705]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2009.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozásgazdálkodási ismeretek ügyintézők részére / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2009]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-623-7 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(075.8)
[AN 2838459]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2009.
   Számvitel / [szerk. ... Simanovszky Zoltán]. - Tatabánya : TRI-Mester, 2009-. - 24 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
számvitel - tankönyv - példatár
657(078)(076)
[AN 2838449]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Eredménytan ; Eredménytan példatár / Boda László, Zsidai Valéria. - 3. bőv., jav. kiad. - 2009. - 190 p. + mell. (35 p.)
Számlatükör
ISBN 978-963-9561-23-6 fűzött
mérlegkimutatás - tankönyv - példatár
657.372.12(078)(076)
[AN 2838452] MARC

ANSEL
UTF-86289 /2009.
Száz János (1953-)
   Devizaopciók és részvényopciók árazása / Száz János. - Budapest : Jet Set Tipogr. Műhely, 2009. - 318 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88325-1-1 fűzött
tőzsdei üzletkötés
336.764.21
[AN 2832846]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2009.
Száz János (1953-)
   Pénzügyi termékek áralakulása / Száz János. - Budapest : Jet Set Tipogr. Műhely, 2009. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88325-0-4 fűzött
tőkebefektetés - árfolyam - kötvény - részvény
330.322 *** 336.763 *** 336.748
[AN 2832842]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2009.
Tarafás Imre (1947-)
   Napjaink monetáris politikájának alapjai / Tarafás Imre. - Budapest : Typotex, 2008. - 113 p. ; 20 cm. - (Fejezetek a pénzügyekből, ISSN 2060-7210)
ISBN 978-963-279-042-8 fűzött : 1300,- Ft
gazdaságpolitika - pénzügy
336.7
[AN 2832722]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2009.
Tarafás Imre (1947-)
   Nemzetközi pénzügyi piacok / Tarafás Imre. - Budapest : Typotex, 2008. - 115 p. ; 20 cm. - (Fejezetek a pénzügyekből, ISSN 2060-7210)
ISBN 978-963-279-043-5 fűzött : 1300,- Ft
nemzetközi pénzügy - pénzpiac
336.7 *** 339.7
[AN 2832765]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2009.
Tóth Tamás (1942-2009)
   Nemzetközi marketing / Tóth Tamás. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 305 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 299-305.
ISBN 978-963-05-8621-4 kötött
marketing - külkereskedelem
339.138 *** 339.9
[AN 2837213]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2009.
   Tudásalapú vidékfejlesztés : Új Magyarország vidékfejlesztési program, III. tengely, 2008-2015 : kézikönyv / [főszerk. ... Mészáros István] ; [közread. a Magyar LEADER Szövetség]. - [Galgahévíz] : M. LEADER Szövets., 2008. - 454 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6640-4 fűzött
Magyarország - regionális politika - vidékfejlesztés - kistérség - ezredforduló
332.1(439)"200" *** 911.373(439)"200" *** 711.1(439)"200"
[AN 2832764]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6295 /2009.
   Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása / szerk. Rigó János Jr., Oberth József, Sógorka Ildikó ; [közread. a] Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány. - Budapest : M. Emberi Jogvédő Közp. Alapítvány, 2009. - 255 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - terhesség - terhesgondozás - csecsemőgondozás - szociális gondozás - ezredforduló
364.65-055.26(439) *** 364.272 *** 618.2 *** 613.95 *** 364.442(439)"200"
[AN 2833007]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2009.
   Kis- és középvállalkozások elindításának ösztönzése az egészségügyben / [közread. a] Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. - Budapest : MESZK, 2009. - 192 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - egészségügy - vállalkozásismeret - útmutató
364(439)(036) *** 614(439)(036) *** 347.72(439)(036)
[AN 2829172]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6297 /2009.
   105 év : mozaikok a Tóth Aladár Zeneiskola életéből képekben és zenében : [Fodor Ernő Zeneiskola, 1903-1904 - Tóth Aladár Zeneiskola, 2008-2009] = 105 years : a collection of the life in Aladar Tóth Music School in pictures and music / [szerk. ... Szitha Tünde és Véghelyi Kriszta]. - Budapest : Tóth A. Zeneisk., 2009. - 127 p. : ill., színes ; 15x15 cm + CD
ISBN 978-963-06-6751-7 fűzött
Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Budapest)
Budapest. 6. kerület - általános iskola - zeneiskola - iskolatörténet - auditív dokumentum
373.3:78(439-2Bp.VI.)(091)
[AN 2831633]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2009.
Bagu Balázs (1932-)
   Beszéljünk magyarul! : magyar nyelvi tanterv és segédanyag a nem magyar iskolákban tanulók és tanítók számára : kezdő csoport / Bagu Balázs, Deák Ferenc. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2008. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 182.)
ISBN 978-963-9814-19-6 fűzött
kárpátaljai magyarság - anyanyelvi nevelés - tanári segédkönyv - tanterv
372.46(=945.11)(477.87)(072) *** 371.214.2(477.87)(=945.11)
[AN 2823661]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2009.
   Diákönkormányzatok a szakképzésben, 2008 : kutatási jelentés / [közrem.] Göncz Borbála, Kósa András László ; [... szerk. Jásper András] ; [közread. a] Diákközéletért Alapítvány. - Pécs : Diákközéletért Alapítvány, 2008. - 81 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - diákjog - diákönkormányzat
371.515(439) *** 371.83(439)
[AN 2829618]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2009.
Fóti Péter (1946-)
   Útmutató rebellis tanároknak : gyerekeknek és szülőknek / Fóti Péter. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 217 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.
ISBN 978-963-248-063-3 fűzött : 1150,- Ft
Nagy-Britannia - pedagógia - reform - magániskola - nevelési rendszer
371.4 *** 37.018.3(410-2Leiston)
[AN 2834211]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2009.
Fuller, Andrew
Tricky kids (magyar)
   Nehezen kezelhető gyerekek : hogyan hozzuk ki belőlük a legtöbbet? : kézikönyv szülőknek tanári melléklettel / Andrew Fuller ; [ford. Götz Edina]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-101-6 fűzött : 2900,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - nehezen kezelhető gyermek
376.54 *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2833266]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2009.
Garai Péter
   A szakoktatás munkaerő-piaci szempontú vizsgálata a dél-dunántúli régióban a Kaposvár TISZK Kht. tevékenységének, lehetőségeinek feltárásával. - Kaposvár : Kaposvár TISZK, 2008. - 224 p : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5386-2 kötött
Kaposvár Térségi Integrált Szakképző Központ
Dél-dunántúli régió - szakképzés - felnőttoktatás - munkaerőpiac
377(439Dél-Dunántúl) *** 374.7(439Dél-Dunántúl) *** 331.5(439Dél-Dunántúl)
[AN 2829594]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2009.
Juul, Jesper (1948-)
Die kompetente Familie (magyar)
   A működő család : a nevelés új útjai / Jesper Juul ; [ford. Fenyves Katalin] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 221, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-849-1 fűzött : 2900,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2830962]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2009.
   Kompetencia alapú oktatás és hatékonyság : összeállítás a Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat XLIV. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból / szerk. Korom Erzsébet. - Szeged : [Koch S. Csongrád M. TIT], 2008. - 162 p. : ill. ; 21 cm. - (Szegedi Nyári Egyetem évkönyve. Pedagógia, ISSN 1419-8517 ; 44.)
Bibliogr.
Fűzött
képességfejlesztés - módszertan - konferencia-kiadvány
371.322.6 *** 37.02 *** 371.3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2831083]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2009.
Kozák Ágnes
   A Mátyás Király Általános Iskola története / Kozák Ágnes. - Budapest : Mátyás Király Ált. Isk., 2009. - 124 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-6525-4 kötött
Mátyás Király Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 21. kerület - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Bp.XXI.)(091)
[AN 2832973]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2009.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (29.). Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció (2009) (Szombathely)
   XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció előadásainak összefoglalói : [Szombathely, 2009. április 8-10.] / [fel. szerk. Balogh Imre] ; [rend., közread.] Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar. - Szombathely : NYME TMK, 2009. - 137 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9871-24-3 fűzött
pedagógia - oktatástechnológia - egyetem - konferencia-kiadvány
371.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2829915]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2009.
Pusztai Gabriella (1966-)
   A társadalmi tőke és az iskola : kapcsolati erőforrások hatása az iskolai pályafutásra / Pusztai Gabriella. - Budapest : ÚMK, 2009. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 3.)
Bibliogr.: p. 262-271.
ISBN 978-963-287-009-0 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - oktatásszociológia - oktatásügy - szociális helyzet - társadalmi kapcsolat - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 37.061(439) *** 316.47
[AN 2833384]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2009.
   Segítség, becsöngettek! / [a Kölöknet szakértőinek összeállítása] ; [szerk. Földes Petra]. - Budapest : Kölöknet : Jaffa, 2009. - 305 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-53-7 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - iskolaérettség - képességvizsgálat - nevelési tanácsadás - gyermeklélektan - általános iskola - címtár
372.367 *** 371.212.2 *** 37.048 *** 159.928 *** 373(439):050.8
[AN 2831434]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2009.
   Szabadi Ilona az óvodapedagógia nagyasszonya : 85. születésnapi köszöntés / [összeáll. és szerk. Tomor Lajosné]. - [Budapest] : MPT : Ovokem Kft., 2008. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (A kisgyermek könyvek, ISSN 2060-8608)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5510-1 fűzött
Szabadi Ilona (1923-)
Magyarország - óvodapedagógus - 20. század - életrajz - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37(439)(092)Szabadi_I. *** 373.24 *** 012Szabadi_I.
[AN 2830821]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2009.
Szüdi János (1949-)
   Szakszerűség és hatékonyság a közoktatásban / Szüdi János. - Budapest : Complex, 2008 [!2009]. - 303 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
melléklet címe: A közoktatási intézmények jogi szabályozása
ISBN 978-963-224-949-0 fűzött
Magyarország - oktatásügy - közigazgatási jog - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
37.014(439) *** 342.9(439)(094)
[AN 2835434]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2009.
   TISZK létrehozása Nyíregyháza kistérségben : a HEFOP 3.2.2 és a HEFOP 4.1.1 projektek megvalósítása / [fel. szerk. Hajdu Sándor] ; [szerk. Márföldiné Kotricz Erzsébet] ; [közread. a Nyírvidék TISZK Kht.]. - Nyíregyháza : Nyírvidék TISZK Kht., 2008. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - szakképzés - felnőttoktatás
377(439.161) *** 374.7(439.161)
[AN 2829017]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2009.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kicsikről nagyoknak / Vekerdy Tamás ; [ill. Barka Ferenc]. - [Budapest] : Park, [2008]. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 2725857]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az iskoláskor. - 5. kiad. - 124, [3] p.
ISBN 978-963-530-805-7 fűzött : 1900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - iskoláskor
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 2837303] MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6313 /2009.
   Barlangtúrák : Föld alatt, a Föld körül : túrakalauz / [szerk. Kucsera Márton, Lieber Tamás]. - Budapest : Kornétás, cop. 2009. - 371 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9353-83-1 kötött : 3000,- Ft
barlangászat - útikönyv
796.55(100)(036)
[AN 2831526]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2009.
Beständig, Andrea
Fussball (magyar)
   Focikönyv : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Andrea Beständig] ; [ill. Dirk Hennig] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2009. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 6.)
ISBN 978-963-984507-7 kötött : 2450,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 2833025]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2009.
Gerecz Gergely
   Kis barátaim, a cicák : hogyan kell róluk megfelelően gondoskodni? / [... írta Gerecz Gergely]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, [2009]. - 31 p. : ill. ; 29 cm. - (Foglalkoztató gyerekeknek)
ISBN 978-963-9901-66-7 fűzött
macska - állattartás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 636.8(02.053.2)
[AN 2831174]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2009.
Harangi Csaba
   Az én horgászataim / Harangi Csaba. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 131, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-27-4 fűzött : 3490,- Ft
horgászat - memoár
799.1(0:82-94)
[AN 2832712]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2009.
Horváth Erzsébet, N.
   100 év sport : tapolcai pályák, edzők, játékosok / N. Horváth Erzsébet. - Tapolca : Tapolca Vár. Keresk. és Szolgáltató Kft., 2008. - 294 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292.
ISBN 978-963-06-4469-3 kötött
Tapolca - sporttörténet
796(439-2Tapolca)(091)
[AN 2830637]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2009.
   Magical games & magical lifters / [ed.-in-chief Dezső Dobor] ; [phot. József Szaka]. - [Budapest] : Typonova, [2008]. - 177 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
Peking - olimpia - súlyemelés - ezredforduló - fényképalbum
796.032(510-2Peking)"2008"(084.12) *** 796.88(100)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szaka_J.
[AN 2832822]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2009.
Nagy Gábor (1970-)
   Csigás íjak / írták Nagy Gábor, Szabó Zsolt. - Budapest : HF Eleven Kft., 2009. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Eleven íjászkönyvek)
ISBN 978-963-88294-0-5 fűzött
íjászat
799.322.2
[AN 2830732]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2009.
Ökrös Csaba (1969-)
Gyors ellentámadások a modern kézilabdázásban (angol)
   Fast counter-attacks in modern handball / Csaba Ökrös, Tibor Páll. - [Budapest] : Hazena Sport Kkt., 2008. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9249-08-0 fűzött : 20 EUR
kézilabda
796.322
[AN 2830926]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2009.
Pusztai Lajos
   A kláber története és szabályai a doroszlói hagyományok szerint / Pusztai Lajos, Tőzsér Zoltán. - [Doroszló] : Magánkiad., 2009. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7006-7 fűzött
kártyajáték
794.4
[AN 2832003]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2009.
Thorne, Gerard
Encyclopedia of bodybuilding (magyar)
   Testépítők enciklopédiája : a legátfogóbb testépítőkönyv A-tól Z-ig! / Gerard Thorne és Phil Embleton. - Pécs : Alexandra, 2009. - 639 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Cserna György. - Bibliogr.
ISBN 978-963-370-889-7 fűzött
body building
796.894
[AN 2834303]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2009.
Ugray Tamás
   Gavallérral a csúcsokon / Ugray Tamás. - Napkor : Napkori Erdőgazdák Zrt., [2009]. - 119 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7160-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2833739]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2009.
Zubály Sándor (1968-)
   Kis barátaim, a kutyák : hogyan kell róluk megfelelően gondoskodni? / [... írta Zubály Sándor]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, [2009]. - 31 p. : ill. ; 29 cm. - (Foglalkoztató gyerekeknek)
ISBN 978-963-9901-65-0 fűzött
kutya - állattartás - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 636.7(02.053.2)
[AN 2831180]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6325 /2009.
Ábrahám Rafael (1929-)
   Asszociációk kollázsban = Associations in collage / Ábrahám Rafael. - Budapest : [s.n.], 2008. - [42] p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Ábrahám
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Ábrahám_R.
[AN 2829239]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2009.
   Akadálymentesítés - egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz : a regionális operatív programok keretében megvalósuló akadálymentesítési pályázatok monitoring tevékenységével kapcsolatos összefoglaló tanulmány / szerk. Novák Ágnes ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2009. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-87899-8-3 fűzött
Magyarország - akadálymentesítés - közintézmény
721.05 *** 35.07(439) *** 364.65-056.26
[AN 2831680]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2009.
   Babits Mihály (1883-1941) emlékezete : V. Szekszárdi Festészeti Triennálé : 2008. szeptember 20 - november 2. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, ... Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2008]. - 35 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87354-3-0 fűzött
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - festészet - ezredforduló - író - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 894.511(092)Babits_M. *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 2829188]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2009.
Bakó Zsuzsanna (1946-)
   Lotz Károly / Bakó Zsuzsanna. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (A magyar festészet mesterei ; 8.)
ISBN 978-963-09-5931-5 kötött : 1490,- Ft
Lotz Károly (1833-1904)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Lotz_K.
[AN 2834121]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2009.
Csupor István (1952-)
Erdély népi kerámiaművészete (német)
   Volkstümliche Töpferkunst in Siebenbürgen / Csupor István ; [Übers. ... Foolke Molnár]. - Budapest : Novella, [2008]. - 253 p., [1] t. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Keramikkunst im Karpatenbecken ; 1.)
ISBN 963-9442-32-1 kötött : 29,95 EUR
Erdély - kerámiaművészet - népi kerámia - magyar néprajz - fényképalbum
738.031.4(498.4)(084.12) *** 39(=945.11)(498.4)(084.12)
[AN 2831847]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2009.
Czinder Antal (1937-)
   Czinder Antal szobrászművész : kisplasztikák, térszobrok, érmek, írások. - [Budapest] : Czinder A., 2009. - 222, [6] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-6953-5 kötött
Czinder Antal (1937-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - válogatott művek
73(439)(092)Czinder_A. *** 737(439)(092)Czinder_A. *** 894.511-821
[AN 2831073]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2009.
Debreceni Nemzetközi Művésztelep (3.) (2008)
   III. Debreceni Nemzetközi Művésztelep = III. Debrecen International Colony of Artists / [... rend. ... Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, ... Főnix Rendezvényszervező Kht.]. - [Debrecen] : Főnix Rendezvényszervező Kht., [2008]. - [68] p. : ill., részben színes ; 16x22 cm
A kiállítást 2008. aug. 8-tól szept. 1-ig tartották. - Borítócím: DNM
ISBN 978-963-87479-3-8 kötött
Debrecen - képzőművészet - fotóművészet - művésztelep - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 77.04(100)"200" *** 061.28(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2829011]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2009.
Debreceni Tavaszi Tárlat (18.) (2009)
   XVIII. Tavaszi Tárlat : Debrecen, 2009. március 15 - április 15. / [a kiállítást rend. Fátyol Zoltán]. - [Debrecen] : [Főnix Rendezvényszervező Kht.], [2009]. - [64] p. : ill., főként színes ; 17 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2829143]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2009.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 2835498]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2009.
Farkas Zsuzsa
   Rippl-Rónai József / Farkas Zsuzsa. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 7.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5930-8 kötött : 1490,- Ft
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Rippl-Rónai_J.
[AN 2834033]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2009.
   Főnix : a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség története = Phoenix : the history of the Szeged Appellate Prosecution Office / [szerk. Horányi Miklós]. - Szeged : Szegedi Fellebbviteli Főügyészség, 2008. - 120 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5847-8 kötött
Szegedi Fellebbviteli Főügyészség
Szeged - ügyészség - középület - történeti feldolgozás
725.15(439-2Szeged) *** 347.963(439-2Szeged)(091)
[AN 2831577]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2009.
Gánicz Tamás
   Nemzeti szentélyünk, Máriapócs / Gánicz Tamás, Legeza László, Terdik Szilveszter. - Budapest : Mikes, 2009. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8130-77-8 fűzött : 2950,- Ft
Máriapócs - kegyhely - templom - keresztény művészet - fényképalbum
726.54(439-2Máriapócs)(084.12) *** 246 *** 248.153.8(439-2Máriapócs)
[AN 2833580]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2009.
Gánicz Tamás
Nemzeti szentélyünk, Máriapócs (angol)
   Máriapócs, our national sanctuary / Tamás Gánicz, László Legeza, Szilveszter Terdik ; [... transl. by Zoltán Nyilasi]. - Budapest : Mikes, 2009. - 128 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-8130-78-5 fűzött : 15 EUR
Máriapócs - kegyhely - templom - keresztény művészet - fényképalbum
726.54(439-2Máriapócs)(084.12) *** 248.153.8(439-2Máriapócs) *** 246
[AN 2833589]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2009.
Gvárdián Ferenc (1950-)
   Gvárdián Ferenc / [bev. Wehner Tibor] ; [közread. a] Galéria '13. - [Budapest] : Galéria '13, 2009. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-87418-5-1 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Gvárdián_F.
[AN 2829285]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2009.
Ivacs Ágnes
   Nézőpontok : ajtók és kapuk Kovách Gergő szoborterében = Viewpoints : doors and gateways in the sculptural space of Gergő Kovách / Ivacs Ágnes. - Budapest : Dovin, 2009. - 75 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7895-35-7 kötött
Kovách Gergő (1974-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kovách_G.
[AN 2831213]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2009.
Jovánovics György (1939-)
   Hommage à Jovánovics : [Szépművészeti Múzeum, Budapest 2009. április 3 - június 3.] / [tanulmány] Hans Belting ; [kurátor Geskó Judit]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2009. - (A 19. és 20. századi gyűjtemény kabinetkiálításai, ISSN 2060-7768 ; 1.)
ISBN 978-963-7063-62-6 fűzött
Jovánovics György (1939-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - dombormű - kiállítási katalógus
73(439)(092)Jovánovics_Gy. *** 73.027.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2833352]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2009.
Juhász Litza
   A nő dicsérete : Alfons Mucha plakát művészete : Szépművészeti Múzeum, 2009. márc. 20 - 2009. június 7. / [szerző Juhász Litza]. - Budapest : Szépművészeti Múz., 2009. - 15 p. : ill., színes ; 25 cm + mell.
Fűzött
Mucha, Alfons (1860-1939)
Csehország - grafikus - 19. század - 20. század - plakátművészet - gyermekkönyv
76(437.1)(092)Mucha,_A.(02.053.2)
[AN 2831335]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2009.
Köves Tamás (1973-)
   Az orron túl.. / Köves Tamás. - Budapest : Gabbiano Print, 2009. - 51 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87804-5-4 fűzött
Magyarország - grafikus - ezredforduló - 21. század - zsidóság - karikatúra
741.5(439)(092)Köves_T. *** 316.347(=924)
[AN 2830682]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2009.
Lugossy László, fe (1947-)
   Nincs modor : [egyféle válogatás a hetvenes évektől 2007-ig] = No manners / [feLugossy László] ; [szöveg Antal István] ; [kiad. a MissionArt Galéria]. - Miskolc : Szoba K. : MissionArt Galéria, 2008. - 205, [8] p. : ill., főként színes ; 22x31 cm + DVD
melléklet címe: Részletek feLugossy László mozgóképes munkáiból. - Borítócím: feLL. - Bibliogr.: p. [208-210].
ISBN 978-963-87676-2-2 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
73/76(439)(092)LugossyL.
[AN 2832304]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2009.
Miklósi-Sikes Csaba (1947-)
   100 éves Ramassetter Vince szobra : köztéri emlékek Sümegen / Miklósi-Sikes Csaba. - Sümeg : Sümegi Fórum Alapítvány, 2008. - 111 p. : ill. ; 21 cm. - (Sümeg és vidéke, ISSN 0866-0670 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
Sümeg - emlékmű - emlékhely - helyismeret
725.945(439-2Sümeg) *** 908.439-2Sümeg
[AN 2831124]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2009.
Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium (3.) (2008) (Vöröstó)
   III. Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium : Vöröstó, 2008 / [... rend., közread. a Vöröstóért Alapítvány]. - Vöröstó : Vöröstóért Alapítvány, [2008]. - [44] p. : ill. ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
szobrászat - művésztelep
73(100)"200" *** 73.023.2 *** 061.28(439-2Vöröstó)
[AN 2829157]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2009.
Nyári Szerb Művésztelep (16.) (2008) (Szentendre)
   XVI srpska likovna kolonija : Sentandreja, 2008 = XVI. Nyári Szerb Művésztelep : Szentendre / [urednici Pera Lastić, Vlada Paradonović] ; [izd. Srpska samouprava u Zuglou ..., Galerija "Pero" ...]. - Budimpeŝta : Srpskim samouprava u Zuglou ; Beograd : Galerija "Pero", 2008. - [20] p. : ill., színes ; 14x20 cm
Megj. a művésztelep zárókiállítása alkalmából. - Borítócím: Sentandreja = Szentendre, 2008
Fűzött (hibás ISBN 963-216-735-X)
Szerbia - Magyarország - Szentendre - képzőművészet - művésztelep
73/76(497.11)"200" *** 73/76(439)"200" *** 061.28(439-2Szentendre)
[AN 2829686]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2009.
   Ötvenéves az aszódi Petőfi Múzeum : fejezetek a gyűjteményről és a múzeumi munkáról / Asztalos István [et al.] ; [főszerk. Gyöngyössy Márton]. - Szentendre ; Aszód : PMMI, 2008. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzeumi füzetek, ISSN 0580-3705 ; 54.)
Bibliogr. p. 222-228.
ISBN 978-963-9590-35-9 kötött
Petőfi Múzeum (Aszód)
Aszód - múzeum
069(439-2Aszód)
[AN 2789346]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2009.
Páhi Péter
   Fogási napló, 1996-2008 = Fangbuch = Fisherman's diary / Páhi Péter. - Budapest : LSL Publ., 2009. - 22 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6823-1 fűzött
Páhi Péter
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Páhi_P.
[AN 2833170]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2009.
   Pasztell / [a katalógust szerk. ... Gonda Zoltán] ; [közread. a] Pasztellfestők Egyesülete. - Debrecen : Pasztellfestők Egyes., 2008. - 87 p. : ill., részben színes ; 21x28 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Pasztellfestők Egyesülete
Magyarország - festőművész - pasztellfestés - ezredforduló - egyesület
75(439)"200" *** 75.021.342 *** 061.28(439)
[AN 2829063]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2009.
Sármány Ilona (1949-)
   Ferenczy Károly / Sármány-Parsons Ilona. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 6.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5929-2 kötött : 1490,- Ft
Ferenczy Károly (1862-1917)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Ferenczy_K.
[AN 2833955]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2009.
Schill Tamás
   A Pataji Múzeum és Tájház rövid ismertetője / Schill Tamás. Értékőrző Harta : a Hartai Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház rövid kalauza / [szöveg Kustár Rozália, Gottschall Péter] ; [kiad. a Hartai Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház és a Pataji Múzeum]. - Harta : Hartai Helytört. Gyűjt. és Tájház ; Dunapataj : Pataji Múz. és Tájház, 2009. - 23, 25 p. : ill., részben színes ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88308-0-7 fűzött
Hartai Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház
Pataji Múzeum és Tájház (Dunapataj)
Dunapataj - Harta - múzeum - népi építészet - parasztház - lakberendezés
069(439-2Dunapataj) *** 069(439-2Harta) *** 728.6.031.4(439) *** 643/645 *** 747.031.4(439)
[AN 2831052]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2009.
   Segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez : komplex akadálymentesítés / [szerk. Pandula András] ; [közread. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány]. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2009. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 60.
ISBN 978-963-87899-7-6 fűzött
akadálymentesítés - testi fogyatékos
721.05 *** 364.65-056.26
[AN 2831700]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2009.
Szabó László, T. (1953-)
   Verses szépfüzet / T. Szabó László. - [Tapolca] : [T. Szabó L.], [2008]. - [82] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-6389-2 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
73/76(439)(092)Szabó_L.,_T. *** 894.511-14
[AN 2830668]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2009.
   Szalay Lajos. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány : MG, 2009. - [24] p. : ill. ; 14 cm. - (Általuk híres e város..., ISSN 2060-8101)
Bibliogr.: p. [11-14].
ISBN 978-963-06-6994-8 fűzött
Szalay Lajos (1909-1995)
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Szalay_L.
[AN 2833421]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2009.
   Téli kert : [Kortárs Képző- és Iparművészeti Kiállítás] : [2008. november 22 - 2009. február 28.] = Wintergarten : [Ausstellung für Zeitgenössisch Bildende und Angewandte Kunst] : [22. November 2008 - 28. Februar 2009.] / [szerk. Kecskés József, Sukta Józsefné] ; [kiad. a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - Gödöllő : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, [2009]. - [31] p. : ill., főként színes ; 17 cm
A kiállítást a Gödöllői Városi Múzeumban tartották
ISBN 978-963-88060-1-7 fűzött
Gödöllő - Magyarország - Németország - képzőművészet - ezredforduló
73/76(439)"200" *** 73/76(430)"200" *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2830382]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2009.
   Vándorfény Galéria. - [Budapest] : [Vándorfény Galéria], 2009. - [36] p. : ill., színes ; 11x21 cm
Fűzött
Budapest - Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - galéria
73/76(439)"200" *** 069(439-2Bp.)
[AN 2830290]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2009.
Varga Imre (1923-)
   Hierarchia : Varga Imre szobrászművész életéről / [az interjút kész.] Marton Mária. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 151 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-245-138-1 kötött : 2990,- Ft
Varga Imre (1923-)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
73(439)(092)Varga_I.(047.53)
[AN 2831416]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2009.
Vekerdi László (1924-)
   Fülep Lajos levelezése / Vekerdi László. - Tatabánya : JAMK, 2009. - 210 p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 40.)
Fűzött : 2600,- Ft
Fülep Lajos (1885-1970)
Magyarország - művészettörténész - 20. század
7.072.2(439)(092)Fülep_L.
[AN 2833654]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2009.
   Virágkötő iskola / szerk. Szabó János, V. Hegyi Ildikó ; [rajz. Demjén Zsófia, Szabó János] ; [fényképezte Szabó János]. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2005. - 258 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255.
ISBN 978-963-286-526-3 kötött
virágkötészet
745.93
[AN 2835489]
MARC

ANSEL
UTF-86360 /2009.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Az érzéki vonal : Józsa János képzőművész grafikai munkássága / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2008. - 111 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5628-3 fűzött
Józsa János (1936-)
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Józsa_J.
[AN 2829367]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2009.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Látvány és látomás : az Égerházi Imre Emlékház és Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon / írta és összeáll. Vitéz Ferenc ; ... Hajdúhadház Város Önkormányzatának kiadása. - [Debrecen] : Néző Pont ; Hajdúhadház : Önkormányzat, 2008. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5904-8 fűzött
Égerházi Imre (1925-2001)
Holló László (1887-1976)
Égerházi Imre Emlékház és Holló László Emlékszoba (Hajdúhadház)
Magyarország - festőművész - emlékház - 20. század
75(439)(092)Égerházi_I. *** 75(439)(092)Holló_L. *** 069(439-2Hajdúhadház)
[AN 2829398]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6362 /2009.
Edwards, Posy
Jonas Brothers (magyar)
   Jonas Brothers : [a Camp Rock sztárjai] / Posy Edwards ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - 61 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-175-4 kötött : 1999,- Ft
Jonas Brothers (együttes)
Egyesült Államok - zenekar - ezredforduló - ifjúsági könyv
78.067.26.036.7(73)Jonas_Brothers
[AN 2833708]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2009.
Gerendás Péter (1956-)
   Bartók országában / Gerendás Péter ; [fotó Ormándi Péter]. - [Budapest] : G. P. Music Bt., 2008. - [13] p. : ill. ; 16x18 cm + CD
ISBN 978-963-06-6196-6 kötött : 3290,- Ft
könnyűzene - magyar irodalom - dalszöveg - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Gerendás_P. *** 894.511-192
[AN 2831520]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2009.
Guralnick, Peter
Last train to Memphis (magyar)
   Az utolsó vonat Memphisbe : Elvis Presley felemelkedése / Peter Guralnick ; [ford. Lénárt Levente]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 560 p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 30.)
Bibliogr.: p. 555-558.
ISBN 978-963-266-056-1 kötött : 4990,- Ft
Presley, Elvis (1935-1977)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - rockzene
78.067.26.036.7(73)(092)Presley,_E.
[AN 2831189]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2009.
Lerchné Egri Zsuzsa
   Komlói szvit : Tóth Ferenc életútja több tételben / Lerchné Egri Zsuzsa. - Komló : Rotari Nyip. Kft., 2008. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88196-0-4 kötött
Tóth Ferenc (1928-)
Magyarország - karnagy - 20. század - 21. század
784.087.68.071.2(439)(092)Tóth_F.
[AN 2831549]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2009.
Szomory Dezső (1869-1944)
   Zene és ének hangjainál : zenei írások / Szomory Dezső. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2009. - 491 p. : ill. ; 18 cm. - (Szomory Dezső művei ; 4.)
ISBN 978-963-9512-47-4 kötött : 3200,- Ft
Budapest - zenei élet - 20. század - magyar irodalom - zenekritika
78.05(439-2Bp.)"193"(049.3) *** 894.511-95
[AN 2830932]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2009.
Vukán György (1941-)
   Vukán / [szerk. és a beszélgetést kész.] Szegedi-Szabó Béla. - [Budapest] : Timp, 2009. - 135 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9614-61-1 fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 963-9614-61-1)
Vukán György (1941-)
Magyarország - zeneszerző - dzsesszzenész - zongora - 20. század - 21. század - életútinterjú
78.067.26.036.5(439)(092)Vukán_Gy.(047.53)
[AN 2833315]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2009.
Webster, James
Haydn (magyar)
   Haydn élete és művei : új Grove-monográfia / James Webster és Georg Feder ; [ford. Malina János]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2009. - 182 p., [8] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-177.
ISBN 978-963-87764-6-4 kötött : 3990,- Ft
Haydn, Joseph (1732-1809)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia
78.071.1(436)(092)Haydn,_J. *** 012Haydn,_J.
[AN 2833055]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6369 /2009.
Curtis, Tony (1925-)
American prince (magyar)
   Hollywood hercege : életrajz / Tony Curtis és Peter Golenbock ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 319 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-991-7 kötött
Curtis, Tony (1925-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Curtis,_T.
[AN 2834522]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2009.
Edwards, Posy
Zac Efron annual 2009 (magyar)
   Zac Efron nagykönyve / írta Posy Edwards ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-173-0 kötött : 2399,- Ft
Efron, Zac (1987-)
Egyesült Államok - színész - ezredforduló - ifjúsági könyv
791.43.071.2(73)(092)Efron,_Z.
[AN 2834142]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2009.
Lábán Rudolf (1879-1958)
Ein Leben für den Tanz (magyar)
   Táncnak szentelt élet : visszaemlékezések / Lábán Rudolf ; [ford. Nagy Borbála]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2009. - 196 p. : ill. ; 23 cm. - (Tánctörténet, ISSN 1789-4743)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-175-8 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-102-4)
Lábán Rudolf (1879-1958)
Magyarország - táncművész - koreográfus - 20. század - memoár
793.3(439)(092)Lábán_R.(0:82-94)
[AN 2832862]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2009.
   Magyar gyerekszínházi műhelyek : elemzések, tanulmányok, beszélgetések a IV. Gyermekszínházi Biennálé tükrében / [szerk. és a beszélgetéseket kész. Sándor L. István] ; [közread. az] Assitej Magyar Központ. - Budapest : Assitej M. Közp., 2008. - 254 p., XVI t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5652-8 fűzött
Magyarország - színházművészet - bábszínház - gyermekműsor
792.05-053.2(439) *** 792.97(439)
[AN 2832192]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2009.
Párkány László (1932-)
   Térdeplő Thália : Udvaros Béla második élete / Párkány László. - Budapest : Codex Print, 2008. - 155 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9247-39-0 fűzött
Udvaros Béla (1925-)
Evangélium Színház (Budapest)
Magyarország - színházi rendező - színház - 20. század - ezredforduló
792.027.2(439)(092)Udvaros_B. *** 792(439-2Bp.)Evangélium_Színház
[AN 2830839]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6374 /2009.
   Angol - magyar műszaki és tudományos szótár = English - Hungarian dictionary of technology and science / [szerk. Magay Tamás et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1993. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-05-6480-7 * kötött (hibás ISBN 963-05-6480-9)
angol nyelv - magyar nyelv - műszaki tudomány - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 62
[AN 2837239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A - K. - 844 p.
ISBN 963-05-6481-6 * (hibás ISBN 963-05-6481-5)
[AN 2837247] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], L - Z. - 826 p.
ISBN 963-05-6482-3
62
[AN 2837252] MARC

ANSEL
UTF-86375 /2009.
Beelen, Hans
Pons last minute Sprachführer Niederländisch (magyar)
   Pons last minute holland útiszótár / Hans Beelen ; [ford. Mayer Mónika és Tóth Ákos]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2005. - 255 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-9641-62-4 fűzött
magyar nyelv - holland nyelv - útiszótár
801.323=945.11=393.1
[AN 2835903]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2009.
   Esperanto de nivelo al nivelo : lingva ekzameno Origo / Kóródy Zsófia [et al.] ; [eldonis] Idegennyelvi Továbbképző Központ. - Budapest : ITK, 2008. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-284-040-6 fűzött
ISBN 963-284-040-2
eszperantó - nyelvvizsga - nyelvkönyv
800.892(079.1)=945.11
[AN 2830387]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2009.
Kertész András (1956-)
   Adatok és plauzibilis érvelés a nyelvészetben / Kertész András, Rákosi Csilla. - Debrecen : DE Kossuth Egy. K., 2008. - 264 p. ; 24 cm. - (Elméleti és kísérleti nyelvészet, ISSN 1787-3487 ; 5.)
Bibliogr.: p. 252-264.
ISBN 978-963-473-257-0 fűzött
nyelvészet
800.1
[AN 2829535]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2009.
Király Rudolf (1906-1988)
   Útiszótár : magyar - spanyol, spanyol - magyar = Diccionario para turistas : húngaro - español, español - húngaro / [szerk. Király Rudolf] ; [... gond. Dorogman György, Tímár Imola]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2009. - 457, [3] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Magyar - spanyol, spanyol - magyar útiszótár
ISBN 978-963-05-8356-5 fűzött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 2837534]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2009.
   Magyar - angol, francia, arab, görög [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Útitárs szótárak ; 1.)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
útiszótár - többnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=00
[AN 2834181]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2009.
   Magyar - német, horvát, olasz, cseh [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Útitárs szótárak ; 2.)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III 1 GHz; 256 MB RAM; DVD meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
útiszótár - többnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=00
[AN 2834182]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2009.
Nagy Mária
   Magyar - olasz, olasz - magyar zsebszótár = Dizionario tascabile ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Nagy Mária]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2009. - 667 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8355-8 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2837530]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2009.
Nemesi Attila László (1975-)
   Az alakzatok kérdése a pragmatikában / Nemesi Attila László. - Budapest : Loisir K., 2009. - 216 p. : ill. ; 21 cm. - (Pragmatika, ISSN 2060-7105 ; 1.)
Bibliogr.: p. 185-204.
ISBN 978-963-88267-0-1 fűzött
nyelvészet - alakzat - retorika - szemantika
801.541.2 *** 82.085
[AN 2830988]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2009.
Németh Ervin
   Easter = Húsvét / [Németh Ervin]. - Makó : AngolSuli, cop. 2009. - 18 p. : ill., színes ; 15 cm. - (AngolSuli kids sorozat)
ISBN 978-963-87859-5-4 fűzött : 250,- Ft : 1 EUR
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2834302]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2009.
Németh Ervin
   Horses = Lovak / [Németh Ervin]. - Makó : AngolSuli, cop. 2009. - 18 p. : ill., színes ; 15 cm. - (AngolSuli kids sorozat)
ISBN 978-963-87859-9-2 fűzött : 250,- Ft : 1 EUR
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2834340]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2009.
Németh Ervin
   Spring flowers = Tavaszi virágok / [Németh Ervin]. - Makó : AngolSuli, cop. 2009. - 18 p. : ill., színes ; 15 cm. - (AngolSuli kids sorozat)
ISBN 978-963-87859-6-1 fűzött : 250,- Ft : 1 EUR
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)=945.11(02.053.2)
[AN 2834330]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2009.
Nogales, Rosina
Pons last minute Spanisch (magyar)
   Pons last minute spanyol útiszótár / Rosina Nogales ; [ford. Tóth Ákos]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-9641-63-1 fűzött
magyar nyelv - spanyol nyelv - útiszótár
801.323=945.11=60
[AN 2835908]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2009.
Perjés Magdolna
   Útiszótár : magyar - portugál, portugál - magyar = Dicionário para turistas : húngaro - português, português - húngaro / [szerk. Perjés Magdolna] ; [mtársak Demeter Mária, Szijj Ildikó, Gyükeri Mercédesz]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2009. - 514, [2] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Magyar portugál, portugál magyar útiszótár
ISBN 978-963-05-8155-4 fűzött
magyar nyelv - portugál nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=690 *** 801.323=690=945.11
[AN 2837556]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2009.
Reinhart Erzsébet (1943-)
   Útiszótár : magyar - román, román - magyar = Dicţionar pentru turişti maghiar - român, român - maghiar / [szerk. Reinhart Erzsébet]. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2009. - 669 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Magyar - román, román - magyar útiszótár
ISBN 978-963-05-7882-0 fűzött
magyar nyelv - román nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=590 *** 801.323=590=945.11
[AN 2837540]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2009.
Simon Orsolya
   Beszédészlelés és beszédmegértés : anyanyelvi és idegen nyelvi vonatkozások / Simon Orsolya. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2009. - 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-220.
ISBN 978-963-9696-42-6 fűzött
pszicholingvisztika - kommunikáció - beszéd
800.1 *** 316.77 *** 809.451.1-4 *** 159.9
[AN 2829723]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2009.
Szabó Szilvia
   ECL : practice examination book 1 : ECL practice exams 1-5 : English level B2 : certificate of attainment in modern languages / [written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins]. - New ed. - Dunaújváros : Szabó Nyelvisk. Kft., 2009. - 149 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-87846-4-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2832938]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2009.
Szabó Szilvia
   ECL : practice examination book 1 : English level B1 : certificate of attainment in modern languages / [written and comp. by Szabó Szilvia and Michael Collins]. - Dunaújváros : Szabó Nyelvisk. Kft., 2009. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-87846-1-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 2832933]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2009.
Szántay Judit
   Logosz : szó, értelem, alapelv, tudás / [kész. ... Szántay Judit és Gina]. - Budapest : [Szántay J.], 2008. - 29 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6058-7 fűzött
magyar nyelv - idegen szavak szótára - értelmező szótár
809.451.1-316.3 *** 809.451.1-321.1
[AN 2804341]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2009.
Széna Béla (1948-)
   Névetimológia : magyar családnevek, dűlőnevek, népnevek etimológiája / Széna Béla. - Pécs : Magánkiad., 2009. - 229 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 978-963-06-6959-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - névtan
809.451.1-54 *** 809.451.1-311/-313
[AN 2830973]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2009.
Tegyey Imre (1930-)
Latin - magyar zsebszótár (új kiadása)
   Latin - magyar diákszótár / Tegyey Imre. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 392 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-05-7411-2 fűzött
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 2837234]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2009.
Vásárhelyi Júlia (1950-)
   Útiszótár : magyar - olasz, olasz - magyar = Dizionario per turisti : ungherese - italiano, italiano - ungherese / [szerk. Vásárhelyi Júlia, Fábián Zsuzsanna]. - 3. jav. kiad., váltl. lny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 685 p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Magyar - olasz, olasz - magyar útiszótár
ISBN 978-963-05-7802-8 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 2837546]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2009.
Végh Béla
   Útiszótár : magyar - francia, francia - magyar = Dictionnaire pour touristes hongrois - français, français - hongrois / [szerk. Végh Béla] ; [... gond. Kormányos József, Gyükeri Mercédesz]. - Jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2009. - 618, [3] p. ; 14 cm
borító- és gerinccím: Magyar - francia, francia - magyar útiszótár
ISBN 978-963-05-8288-9 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 2837550]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2009.
Walker, Gordon
Pons last minute Englisch (magyar)
   Pons last minute angol útiszótár / Gordon Walker ; [ford. Tóth Ákos]. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9641-32-7)
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 2835915]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6398 /2009.
   A guide to Petőfi Literature Museum / [ed. by Anna Cséve, Csilla E. Csorba, Rita Ratzky] ; [publ. by the] Petőfi Irodalmi Múzeum. - 2. updated ed. - [Budapest] : PIM, 2009. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-9401-18-8 fűzött
Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest)
Budapest - magyar irodalom története - múzeum - útmutató
894.511(091) *** 069(439-2Bp.)Petőfi_Irodalmi_Múzeum(036)
[AN 2835733]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2009.
Kéri Edit (1926-)
   Hogyan történt József Attila halála? : pótnyomozás Garamvölgyi László könyve nyomán / Kéri Edit. - [Budapest] : Bolváry Gy., cop. 2008. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5174-5 fűzött
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)József_A.
[AN 2830612]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2009.
Molnár M. Eszter (1950-)
   Áchim L. András az irodalomban = Ondrej L. Áchim v literatúre / Molnár M. Eszter ; [ford. Oldřich Kníchal, Balassa Zoltán] ; [a PC Magister Alapítvány kiadványa]. - Budapest : PC Magister Alapítvány, 2009. - 156 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-214-243-2 fűzött
Áchim L. András (1871-1911)
Magyarország - író - századforduló
894.511(092)Áchim_L._A.
[AN 2833202]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2009.
Pécsi Györgyi (1958-)
   "Meggyötörten is gyönyörű" : képek és tények Kányádi Sándor életéből / [írta, szerk. és összeáll. Pécsi Györgyi]. - Budapest : Helikon, 2009. - 157, [2] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 151-157.
ISBN 978-963-227-185-9 kötött : 4990,- Ft
Kányádi Sándor (1929-)
Erdély - író - határon túli magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - életrajz - személyi bibliográfia
894.511(498)(092)Kányádi_S. *** 012Kányádi_S.
[AN 2833787]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6402 /2009.
Adams, Scott (1957-)
The joy of work (magyar)
   A munka öröme : Dilbert útmutatója a munkahelyi boldogsághoz / Scott Adams ; [ford. Szakács Gergely]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9725-67-6 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - munkalélektan - humor - képregény
820-7(73)=945.11 *** 087.6:084.11 *** 65.013(0:82-7)
[AN 2832098]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2009.
   Antologie de literatură română contemporană = Kortárs román irodalmi antológia / [... szerk. Rodica Müller, ... Takács Edit] ; [trad. ... Gaál Áron]. - Ed. bilingvă. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 251 p. ; 23 cm + CD
Előadók Frank Ildikó és Ionescu, Florin Gabriel
ISBN 978-963-19-6610-7 kötött
román irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum - hangoskönyv
859.0-822.02=945.11
[AN 2832993]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2009.
Archer, Jeffrey (1940-)
As the crow flies (magyar)
   Légvonalban / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2009]. - 585 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-145-7 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-311.3=945.11
[AN 2835676]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2009.
Brezina, Thomas (1963-)
Der Schrei der goldenen Schlange (magyar)
   Az aranykígyó üvöltése / Thomas Brezina ; Jan Birck ill. ; [ford. Havas Zsuzsanna]. - Pápa : Deák, [2009]. - 165 p. : ill. ; 19 cm. - (Térdnadrágos detektívek klubja)
ISBN 978-963-9922-01-2 kötött : 1800,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
830-312.4(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2832114]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2009.
Brown, Sandra (1948-)
Love's encore (magyar)
   Hiába menekülsz! / Sandra Brown ; [ford. Lorschy Katalin]. - Budapest : Maecenas, cop. 2009. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-201-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2831409]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2009.
Busch, Renate
Leichtsinn hatte Sie verführt (magyar)
   Fátylat a múltra! / Renate Busch ; [ford. Szalay Judit]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 71 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 205.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-09-3 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2832012]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2009.
Catullus, Caius Valerius (Kr. e. 84-Kr. e. 54)
   Péleus lakodalma : [64. költemény] / Catullus ; ford. Deli Árpád. - Budapest : Margó K., 2009. - 19 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7104-0 fűzött
ókori latin irodalom - vers
871-14=945.11
[AN 2830702]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2009.
Coben, Harlan (1962-)
The innocent (magyar)
   Az ördög játszótere / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-86-0 fűzött : 2780,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2835478]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2009.
Collier, Catrin
Magda's daughter (magyar)
   Magda lánya / Catrin Collier ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : Victoria, cop. 2009. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-32-9 kötött : 2899,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2830867]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Du hast mein Herz bezwungen (magyar)
   A játszmának vége! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bethlen Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 70 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 57.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-01-7 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2838151]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Heiligtum des Herzens (magyar)
   A legszentebb törvény / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Váry Alíz]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 154 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 127.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9681-98-9 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2838199]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Ich glaube an dich (magyar)
   Hiszek benned / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Simon Jolán]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 154 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-06-2 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2838207]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
König Ludwigs Schützling (magyar)
   Lajos király védence / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Simon Jolán]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 139 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9896-14-7 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2832083]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Sag, wo weiltest du so lange? (magyar)
   Hajsza az örökségért / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 70 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 58.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-04-8 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2838159]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Süsse kleine Gutsherrin (magyar)
   Édes kis úrnőm! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 59.)
ISBN 978-963-9896-11-6 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2832074]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2009.
Dead of night (magyar)
   Éjféltájt / [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 383 p. ; 20 cm
Tart.: Halálos öröklét / J. D. Robb. Amy és az earl elképesztő kalandja / Mary Blayney. Időtlen szerelem / Ruth Ryan Langan. A varázsszőnyeg / Mary Kay McComas. - Egys. cím: Eternity in death ; Amy and the earl's amazing adventure ; Timeless ; On the fringe
ISBN 978-963-426-133-9 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 2830879]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2009.
Denemarková, Radka (1968-)
Peníze od Hitlera (magyar)
   Hitler pénze : nyári mozaik / Radka Denemarková ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2009. - 259, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8730-7 kötött : 2900,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 2833635]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2009.
Florian, Filip (1968-)
Zilele regelui (magyar)
   A király napjai / Filip Florian ; [ford. Karácsonyi Zsolt]. - Budapest : Magvető, 2009. - 246 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2717-2 kötött : 2490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2833008]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2009.
Foer, Jonathan Safran (1977-)
Extremely loud & incredibly close (magyar)
   Rém hangosan és irtó közel / Jonathan Safran Foer ; [ford. Dezsényi Katalin]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2009. - 385 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-266-108-7 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2831461]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2009.
Frank, Anne (1929-1945)
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 6. kiad. - Budapest : Park, cop. 2009. - 308, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-860-6 fűzött : 2500,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
holland irodalom - napló
839.31-94=945.11
[AN 2837610]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2009.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865)
Sylvia's lovers (magyar)
   Sylvia szerelmei / Elizabeth Gaskell ; [ford. Gebula Judit]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 473 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-039-3 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2831197]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2009.
Gier, Kerstin (1966-)
Männer und andere Katastrophen (magyar)
   Férfiak és egyéb katasztrófák / Kerstin Gier ; [ford. Bucher Franciska]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2009. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-42-6 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2834466]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2009.
Green, Jane
Second chance (magyar)
   Esélyek városa / Jane Green ; [ford. Loósz Vera]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2009. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-37-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2834474]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2009.
Griffin, W. E. B.
   Becsületbeli ügyek / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Titkos becsület. - cop. 2009. - 489 p.
ISBN 978-963-426-135-3 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2831293] MARC

ANSEL
UTF-86426 /2009.
Groşan, Ioan (1954-)
Judeţul Vaslui în N.A.T.O. (magyar)
   Vaslui megye a NATO-ra gyúr / Ioan Groşan ; [ford. Lakatos Mihály]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 278 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9889-52-1 fűzött
román irodalom - szatirikus regény
859.0-313.1=945.11
[AN 2834233]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2009.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
Yes yeladym zygzag (magyar)
   A villámkölyök / David Grossman ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-104-9 kötött : 3990,- Ft
izraeli irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 2831454]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2009.
Hart, John (1965-)
Down river (magyar)
   Lenn a folyónál / John Hart ; [ford. Tokai András]. - Budapest : General Press, [2009]. - 339 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-119-8 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2832116]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2009.
Havasi Attila (1972-)
   Trifladisznó : nyugat-európai versek magyarul / Havasi Attila. - Pécs : Alexandra, 2009. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-983-2 kötött
Nyugat-Európa - európai irodalom - vers - antológia
82-14(4-15)=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2831353]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2009.
Higgins, Jack (1929-)
The killing ground (magyar)
   Hadszíntér : [vérfagyasztó regény a modern terrorizmusról és a bosszúról] / Jack Higgins. - Pécs : Alexandra, 2009. - 350 p. ; 20 cm
Ford. Bárdos Péter
ISBN 978-963-370-931-3 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2834086]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2009.
Holt, Victoria (1906-1993)
The bastard king (magyar)
   A fattyú király / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Csillag Zsuzsanna]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2009. - 393, [2] p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
A Normann trilógia 1. kötete
ISBN 978-963-635-352-0 fűzött : 2199,- Ft
Vilmos (Anglia: király), I., Hódító (1027?-1087)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2834167]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2009.
Huelle, Paweł (1957-)
Ostatnia wieczerza (magyar)
   Utolsó vacsora / Paweł Huelle ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : Európa, 2009. - 240 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8729-1 kötött : 2900,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 2833719]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2009.
   Huszadik századi román novellák / [... vál. és szerk. Vallasek Júlia]. - Budapest : Noran, 2009. - 760, [4] p. ; 21 cm. - (Modern dekameron, ISSN 1786-464X ; 13.)
ISBN 978-963-9932-00-5 kötött : 4499,- Ft
román irodalom - elbeszélés - antológia
859.0-32(082)=945.11
[AN 2831322]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2009.
In deinen Armen ein Märchen erleben (magyar)
   Gyógyító szerelem : karjaidban újra érzem, hogy élek! / [ford. Maros Magdolna]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 71 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 207.)
ISBN 978-963-9896-10-9 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2832028]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2009.
Itoyama Akiko (1966-)
   A tengeren várlak : válogatott elbeszélések / Itojama Akiko ; [vál. és ford. Nagy Anita]. - Budapest : Európa, 2009. - 218 p. ; 19 cm. - (Modern könyvtár, ISSN 0133-1086)
ISBN 978-963-07-8721-5 fűzött : 2000,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 2831125]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2009.
Jones, Eleanor
Circle of blue (magyar)
   A kék kör / Eleanor Jones ; [ford. Csaba Emese]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-70-2 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2832831]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2009.
Jones, Sherry (1961-)
The jewel of Medina (magyar)
   Aisha, a Próféta szerelme / Sherry Jones ; [ford. Jordán Tamara]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-71-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2835684]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2009.
Kafka, Franz (1883-1924)
   Elbeszélések / Franz Kafka ; [ford. Antal László et al.]. - Budapest : Európa, 2009. - 674, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8766-6 kötött : 3500,- Ft
Csehország - német irodalom - elbeszélés
830-32(437.1)=945.11
[AN 2831170]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2009.
   Kísérő gondolatok : életünk esszenciája / [főszerk. Jámbor Mariann]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - [98] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9901-73-5 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény - aforizma
82-84=945.11
[AN 2830916]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2009.
Kundera, Milan (1929-)
Směšné lásky (magyar)
   Nevetséges szerelmek / Milan Kundera ; [ford. Zádor Margit]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1995. - 210 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8682-9 kötött : 2300,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2835882]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2009.
Leon, Donna (1942-)
Friends in high places (magyar)
   Felsőbb körök / Donna Leon ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-70-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2831306]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2009.
London, Jack (1876-1916)
Hearts of three (magyar)
   A maják kincse / Jack London ; [ford. Tersánszky Józsi Jenő] ; [... az illusztrációkat Cserkuti Dávid kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346--849-4 kötött : 2300,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2838433]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2009.
Macdonald, Ross (1915-1983)
Black money (magyar)
   Fekete pénz / Ross Macdonald ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2009. - 329 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8708-6 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2831113]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2009.
   Mai finn drámák. - [Budapest] : Valo-Art Bt., 2009. - 359 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
Tart.: Mobil e horror / Juha Jokela. Kokkola / Leea Klemola. Pánik / Mika Myllyaho. Tisztogatás / Sofi Oksanen. A finn ló / Sirkku Peltola. - Egys. cím: Mobile horror ; Kokkola ; Paniikki ; Puhdistus ; Suomen hevonen
ISBN 978-963-86915-7-6 kötött : 2800,- Ft
finn irodalom - dráma - antológia
894.541-2(082)=945.11
[AN 2833796]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2009.
Manea, Norman (1936-)
Întoarcerea huliganului (magyar)
   A huligán visszatér : [egy kelet-európai bujdosó emlékei] / Norman Manea ; [ford. Koszta Gabriella]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-989-4 kötött
Manea, Norman (1936-)
Egyesült Államok - román irodalom - életrajzi regény
859.0-312.6(73)=945.11
[AN 2831431]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2009.
Matsuo Bashō (1644-1694)
   333 haiku / Macuo Basó ; [ford. Gy. Horváth László, Tandori Dezső] ; [vál. Gy. Horváth László] ; [a jegyzeteket írta Gy. Horváth László és Nagy Anita]. - Budapest : Európa, 2009. - 359, [4] p. ; 18 cm. - (Lyra mundi, ISSN 0324-3362)
ISBN 978-963-07-8718-5 kötött : 2800,- Ft
japán irodalom - haiku
895.6-14=945.11
[AN 2833612]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2009.
   Metaphor in theory and practice / ed. by Éva Bús. - Veszprém : Pannon Univ. Press, 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-9696-54-9
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szöveggyűjtemény - egyetemi tankönyv
820-822(73)(075.8) *** 820-822(075.8)
[AN 2795900]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2008. - 202 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-55-6 fűzött
[AN 2829707] MARC

ANSEL
UTF-86448 /2009.
Meyer, Stephenie (1973-)
The host (magyar)
   A burok / Stephenie Meyer ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., [2009], cop. 2008. - 519 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-27-4 kötött : 3480,- Ft : 13,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2835485]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2009.
Meyer, Stephenie (1973-)
New moon (magyar)
   New moon : újhold / Stephenie Meyer ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2009. - 582, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-245-154-1 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-245-155-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2831065]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2009.
Miller, Karen (1961-)
The clone wars : wild space (magyar)
   A klónok háborúja : külső űr / Karen Miller ; [ford. Nemes István]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 308 p. ; 21 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-9901-77-3 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2831489]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2009.
Munro, Alice (1931-)
Lives of girls and women (magyar)
   Asszonyok, lányok élete : regény / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika. - Budapest : Park, cop. 2009. - 305 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-851-4 kötött : 3500,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 2834105]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2009.
Obexer, Margareth (1970-)
Das Geisterschiff (magyar)
   A kísértethajó / Margareth Obexer. China shipping : drámák / Ulrike Syha ; [ford. Veres Anna és Győri Hanna]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2009. - 135 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 52.)
Egys. cím: Das Geisterschiff. China shipping
ISBN 978-963-236-180-2 fűzött : 1800,- Ft
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 2834370]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2009.
Otkrovennye rasskazy strannika duhovnomu svoemu otcu (magyar)
   A zarándok elbeszélései / [ford. Korzenszky Richárd] ; [kiad. Bencés Apátság]. - Tihany : Bencés Apátság, 2009. - 216 p. ; 20 cm
Az utószót Orosz Athanáz írta
ISBN 963-86294-0-1 fűzött
orosz irodalom - vallásos irodalom
882-97=945.11 *** 244
[AN 2835892]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2009.
Paolini, Christopher (1983-)
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2005-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2581382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Brisingr / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 2009. - 750 p. : ill.
ISBN 978-963-07-8778-9 kötött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2833657] MARC

ANSEL
UTF-86455 /2009.
Pichler, Ernst (1930-)
   Wallenberg oder Das Endspiel in der Lubjanka : Ein Stück für geübte Sprecher, ungeübte Sänger und naturbegabte Percussionisten = Wallenberg avagy Végjáték a Lubjankában : darab gyakorlott szónokoknak, gyakorlatlan énekeseknek és természet adta ütőhangszereseknek / von Ernst Pichler ; [Übers. ... Forgács Gábor]. - Budapest : Kolor Optika Bt., 2008. - 224 p. ; 20 cm. - (Wallenberg-füzetek, ISSN 1218-9235 ; 5.)
ISBN 978-963-06-6114-0 fűzött
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
osztrák irodalom - történelmi dráma - kétnyelvű dokumentum
830-24(436).02=945.11
[AN 2830832]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2009.
Renberg, Tore (1972-)
Mannen som elsket Yngve (magyar)
   Szerettem másképp is / Tore Renberg ; [ford. Ambrus Orsolya] ; [utószó Dunajcsik Mátyás]. - [Budapest] : JAK : L'Harmattan, 2009. - 345 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 51.)
ISBN 978-963-236-145-1 fűzött : 3100,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2832792]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2009.
Romer, Knud
Den som blinker er bange før døden (magyar)
   Aki pislog, fél a haláltól / Knud Romer ; [ford. Bogdán Ágnes]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2009. - 172 p. ; 21 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-88296-0-3 kötött : 2400,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2833703]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2009.
Roth, Philip (1933-)
Exit ghost (magyar)
   Szellem el / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2009. - 252, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8726-0 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2833539]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2009.
Ryan, Denise
Blood knot (magyar)
   A vér kötelez / Denise Ryan. - Pécs : Alexandra, 2009. - 429 p. ; 20 cm
Ford. Tavasz Mariann
ISBN 978-963-370-851-4 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2831102]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2009.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
   A katedrális kövei : Antoine de Saint-Exupéry füveskönyve / [... vál., összeáll. Burján Monika] ; [ford. Burján Monika és Pődör László]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 150, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-043-0 kötött : 2200,- Ft
francia irodalom - aforizma
840-84=945.11
[AN 2831204]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2009.
Salvatore, R. A. (1959-)
The orc king (magyar)
   Az orkkirály : Átmenetek 1. kötet / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 525 p. : ill. ; 18 cm
Ford. Antoni Rita. - keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9890-21-3 fűzött : 2790,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2834195]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2009.
Salvatore, R. A. (1959-)
Starless night (magyar)
   Csillagtalan éj : [A drow öröksége II. kötet] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - 2. kiad. - Budapest : Delta Vision, cop. 2009. - 357, [2] p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9474-88-8 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR (hibás ISBN 978-963-9474-88-6)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2834979]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2009.
Sanderson, Brandon
Mistborn (magyar)
   Ködszerzet : a végső birodalom / Brandon Sanderson ; [ford. Kopócs Éva és Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Delta Vision, 2009-. - ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9890-27-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2834203]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2009. - 381 p.
ISBN 978-963-9890-36-7 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
[AN 2834212] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2009. - 539 p.
ISBN 978-963-9890-37-4 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
[AN 2834215] MARC

ANSEL
UTF-86464 /2009.
Schrobsdorff, Angelika (1927-)
Jerusalem war immer eine schwere Adresse (magyar)
   Ház Jeruzsálemben : élet egy viszályokkal terhes földön / Angelika Schrobsdorff ; [ford. Kulka Eszter]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 364 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-955-9 kötött
Izrael - német irodalom - helyismeret - memoár
830-94=945.11 *** 908.569.4(0:82-94)
[AN 2831374]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2009.
Siamon, Sharon
The mystery stallion (magyar)
   Az idegen musztáng / Sharon Siamon ; [ford. Csaba Emese]. - [Budapest] : PonyClub, cop. 2009. - 152 p. : ill. ; 22 cm
keretcím: Vadló-kanyon
ISBN 978-963-9749-73-3 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 2832757]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2009.
Širâeva, Alla
Vsë budet horošo (magyar)
   Hívja Leonyid Brezsnyevet! : egy légtornásznő életregénye / Alla Sirjajeva ; [ill. Mihail Besszmertnij]. - Budapest : Atlantic Press, 2008. - 213, [8] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Bokor Pál
ISBN 978-963-85162-5-1 fűzött : 2580,- Ft
Širâeva, Alla
orosz irodalom - memoár
882-94=945.11
[AN 2830792]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2009.
Stilton, Geronimo
Il segreto della famiglia Tenebrax (magyar)
   A Tenebrax család titka / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, [2009]. - 115, [4] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-961-0 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2831056]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2009.
Suceavă, Bogdan (1969-)
Venea din timpul diez (magyar)
   A félhanggal emelt időből érkezett : regény / Bogdan Suceavă ; [ford. Éltető József]. - Budapest : Noran, 2009. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9932-01-2 kötött : 2499,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2831061]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2009.
Süskind, Patrick
Das Parfüm (magyar)
   A parfüm [elektronikus dok.] : egy gyilkos története / Patrick Süskind ; [Kálid Artúr előadásában]. - Hnagoskönyv. - [Budapest] : Partvonal, cop. 2008. - 2 db ; 12 cm
Ford. Farkas Tünde. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
német irodalom - regény - hangoskönyv
830-31=945.11
[AN 2831512]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (75 min)
[AN 2831514] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (75 min)
[AN 2831516] MARC

ANSEL
UTF-86470 /2009.
Szczygieł, Mariusz (1966-)
Gottland (magyar)
   Gottland / Mariusz Szczygieł ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2009. - 259 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8478-8 kötött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 2834177]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2009.
Templeton, Edith (1916-)
The darts of Cupid and other stories (magyar)
   A kék óra / Edith Templeton ; ford. Báti Júlia és Sóvágó Katalin. - Budapest : Park, cop. 2009. - 276 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-831-6 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2831257]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2009.
Thomas movie theater storybook (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony : mozi : mesekönyv és vetítő / W. Awdry nyomán ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009. - 46 p. : ill., színes ; 32 cm + 10 diapozitív vetítővel
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-053-5 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2832774]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2009.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins in the kitchen (magyar)
   Mary Poppins, a konyhatündér : mesekönyv receptekkel / P. L. Travers ; [ford. Borbás Mária] ; [ill. Mary Shepard]. - Budapest : Ciceró, 2008. - 148 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-662-7 kötött : 1890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - szakácskönyv - gyermekkönyv
820-31(02.053.2)=945.11 *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 2803672]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2009.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Danièlʹ Stajn, perevodčik (magyar)
   Daniel Stein, tolmács / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Morcsányi Géza]. - Budapest : Magvető, 2009. - 506, [12] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2672-4 kötött : 3490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2834122]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2009.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Sonečka (magyar)
   Szonyecska / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit]. - 3. utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2006. - 92 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2543-7 kötött : 2290,- Ft
ISBN 963-14-2543-6
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2835201]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2009.
Valéro, Maria José
Cuentos con encanto (magyar)
   Varázslatos mesék / [szöveg Ma José Valero, Marcela Grez ...] ; [ill. Magda]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 253 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Berkics Erika. - keretcím: Arany mesék
ISBN 978-963-370-583-4 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 2830768]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2009.
Vincenzi, Penny (1939-)
An absolute scandal (magyar)
   Világraszóló botrány / Penny Vincenzi ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 743 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-915-3 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2831091]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2009.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Armageddon in retrospect (magyar)
   Ördögcsapda : új és kiadatlan irományok háborúról és békéről : [a fekete humor mesterének utolsó könyve] / Kurt Vonnegut ; [ford. Szántó György Tibor]. - Budapest : Maecenas, cop. 2009. - 249 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-203-200-9 kötött
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2831470]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2009.
Wilder, Gene (1933-)
The woman who wouldn't (magyar)
   A nő, aki nem / Gene Wilder ; [ford. Bíró László]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 159 p. ; 19 cm
Kötött : 2490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9797-82-4)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2832829]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6480 /2009.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre válogatott versei / [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Vincze Ferenc]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 198 p. ; 18 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6349-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2832995]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2009.
Ady Endre (1877-1919)
   A vér városa : Nagyváradon és Nagyváradról / Ady Endre. - [Szekszárd] : Katedrakönyv, [2008]. - 391 p. ; 20 cm
Vál. és sajtó alá rend. Vitályos László
ISBN 978-963-88031-0-8 fűzött : 2900,- Ft
Nagyvárad - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439.21-2Nagyvárad(0:82-821)
[AN 2836005]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2009.
Amud, Mery (1928-)
   Maya / Mery Amud. - Sopron : Novum, 2009. - 476 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-94-6 fűzött : 4990,- Ft
Amud, Mery (1928-)
Erdély - határon túli magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6(498)
[AN 2832966]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2009.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Aludni is tilos / Aszlányi Károly. - Budapest : K.u.K. K., [2009]. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-14-5 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2832088]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2009.
   Át az idő rácsain : mai magyar drámák. - Budapest : Kornétás K., cop. 2009. - 182 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Ma este eldőlhet a dolog / Brunner Tamás. Gyönyörű a szibériai erdő / Gutai István. Az isteni Alma szerelme / Pásztor Bertalan. Szabadulóművész / Pruzsinszky Sándor. Tündérvásár / Jász István. Boldogság / Perlawi Andor
ISBN 978-963-9353-85-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - dráma - antológia
894.511-2(082)
[AN 2833122]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2009.
Átányi László (1938-)
   Délre húznak a palacsintamadarak / Átányi László. - Budapest : [s.n.], 2009. - 50 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2832724]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2009.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   A repülő dívány / Bálint Ágnes ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8626-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2835874]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2009.
Balla Zsuzsanna (1989-)
   Lienoomi herceg : regény / Balla Zs. L. Amarantë. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 327 p. ; 20 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 2060-8977)
ISBN 978-963-09-5957-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2833614]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2009.
Békés Pál (1956-)
   A kétbalkezes varázsló / Békés Pál ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 2. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 145, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-8637-6 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2835858]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2009.
Benedek Elek (1859-1929)
   Magyar népmesék / Benedek Elek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, [2009]. - 96 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9901-78-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2831388]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2009.
Berényi Nagy Péter
   Mesés matek / Berényi Nagy Péter. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, [2009]. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9901-68-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 2831371]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2009.
Böde Péter (1979-)
   Kedvenceid verseskönyve / [versek és graf.] Böde Péter. - 2. kiad. - [Budapest] : Böde P., [2009]-. - ill., színes ; 15 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2837619]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , Ismerd meg a háziállatokat!. - [2009]. - [44] p.
ISBN 978-963-06-3003-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2829256] MARC

ANSEL
UTF-86492 /2009.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Elek, merre keresselek? / Bosnyák Viktória ; [ill. ... Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 113, [5] p. ; 21 cm. - (Bendegúz könyvtára)
ISBN 978-963-245-191-6 fűzött : 1299,- Ft
földrajzi név - helyesírás - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-311
[AN 2831384]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2009.
Bujtás János
   20-21. század közmondásai és versei : [a múlt tapasztalata: a jövő bölcs forrása] / Bujtás János. - Gödöllő : Bujtás J., [2009]. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6960-3 fűzött
magyar irodalom - vers - szólás - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 2832756]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2009.
Csapláros László (1983-)
   Megkésett pillanat / Csapláros László. - Sopron : Novum, 2009. - 122, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-88-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2831599]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2009.
Csehély Rita Henriette (1950-)
   Gyógyírás : a szívemet teszem éléd / Csehély Rita Henriette. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 141, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-23-6 fűzött : 3490,- Ft
Csehély Rita Henriette (1950-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2832707]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2009.
Csobánka Zsuzsa (1983-)
   Bog : versek / Csobánka Zsuzsa. - Miskolc : Szoba K., 2009. - 109, [6] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-87676-7-7 fűzött : 1487,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2831845]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2009.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Beszélgetek az Úrral : 21. századi imák / Döbrentey Ildikó. - 2. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért : Luther : Ekhó, [2009]. - 149 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9571-88-4 kötött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2834941]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2009.
Erdélyi Ildikó
   Viktor és az álomlátók varázsszervezete / Erdélyi Ildikó. - Sopron : Novum, 2009. - 140 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-91-5 fűzött : 2990,-Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2830967]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2009.
Fekete Anikó
   Macskakaparás : állati versek / F. Anikó. - [Mohács] : [Fekete A.], [2009]. - 65 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6500-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2804484]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2009.
Ficsorné Kapus Mónika
   A középső : ifjúsági regény / Ficsorné Kapus Mónika ; [ill. Aureole]. - 3. kiad. - Budapest : Kálvin, 2009. - 171 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-069-9 fűzött : 590,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2838243]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2009.
Flóra Ágnes, M.
   Örvény : erotikus thriller / M. Flóra Ágnes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 254 p. ; 20 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 2060-8977)
ISBN 978-963-09-5956-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2833624]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2009.
   Forrásvidék : Marcal-forrásvidék verses antológiája. - Sümeg : Sümegi Fórum Alapítvány, 2008. - 132 p. : ill. ; 21 cm. - (Sümeg és vidéke, ISSN 0866-0670 ; 4.)
Fűzött
Sümeg - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-822(439-2Sümeg) *** 894.511-14(082)
[AN 2830940]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2009.
Freund Éva (1985-)
   Egy szálon : versek / Freund Éva ; [graf. Csáky Era]. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2009. - 45, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9862-11-1 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2832669]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2009.
Furmann Imre (1951-)
   Fegyverszünet / Furman Imre ; Roskó Gábor rajz. - Miskolc : Szoba K., 2008. - 105, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87676-6-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2832011]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2009.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Találkozások / Garay Zsuzsanna. - Sopron : Novum, 2009. - 146, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-07-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2832701]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2009.
Győri Katalin
   Felhők szigete : ifjúsági regény / Győri Katalin ; [ill. Aureole]. - 3. kiad. - Budapest : Kálvin, 2009. - 213, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-070-5 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2838239]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2009.
Gyulay Lajos (1800-1869)
   Kis tükör : 1832. augusztus 12 - 1851. augusztus 26. / Gyulay Lajos ; sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Szabó Ágnes. - Szeged : SZTE Klasszikus M. Irod. Tansz., 2008. - 110 p. ; 24 cm. - (Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve)
A mű első és második fele hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-482-914-0 fűzött
ISBN 978-963-482-913-3
Gyulay Lajos (1800-1869)
Magyarország - író - 19. század - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Gyulay_L.(0:82-94)
[AN 2833603]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2009.
Haggard, F. (1966-)
   Möbius gyűrűje / F. Haggard. - Sopron : Novum, 2009-. - 22 cm
ISBN 978-963-9916-01-2
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2833184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2009. - 395 p.
ISBN 978-963-9916-02-9 fűzött : 4490,- Ft
[AN 2833189] MARC

ANSEL
UTF-86509 /2009.
Jandácsik Pál (1989-)
   Lelkek folyama : űrön túli paradicsom / Jandácsik Pál. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 220 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-28-1 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2832772]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   És mégis mozog a föld = Eppur si muove / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 2 db ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2833634]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 303 p. - (Jókai Mór válogatott művei ; 17.)
ISBN 978-963-09-5841-7 kötött : 1390,- Ft
[AN 2833643] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 287 p. - (Jókai Mór válogatott művei ; 18.)
ISBN 978-963-09-5842-4 kötött : 1390,- Ft
[AN 2833650] MARC

ANSEL
UTF-86511 /2009.
Jován Marianna Filoména (1959-)
   Érzéspárák : versek, 1973-2007 / Jován Marianna Filoména. - Budapest : Mont Humán Menedzser Iroda, 2008. - 331 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-5515-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2830590]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2009.
Juhos-Kiss János (1959-)
   A lélek örök : dokumentarista elbeszélések / Juhos-Kiss János. - Budapest : Új Könyvkuckó, cop. 2009. - 175, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88180-0-3 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2830689]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2009.
Kamarás Klára (1932-)
   Álmok útján : válogatott versek, képek és elbeszélések / Kamarás Klára. - Budapest : Révai Digitális K., 2008. - 116 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-239-033-8 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2829214]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2009.
Kamarás Klára (1932-)
   Anica : [kisregény] / Kamarás Klára. - Budapest : Révai Digitális K., [2009]. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-040-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2829217]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2009.
Karácsonyi Lászlóné (1950-)
   Kerek erdő, kerek fa, mese terem alatta / Karácsonyi Lászlóné. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 212, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-20-5 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2829470]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2009.
Kelemen János (1941-)
   Senki se bánt / Kelemen János. - Sopron : Novum, 2009. - 299 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-05-0 fűzött : 4250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2833146]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2009.
Kőrizs Imre (1970-)
   Ez az egész és más versek / Kőrizs Imre. - Pécs : Alexandra, 2009. - 93, [3] p. ; 21 cm. - (Szignatúra könyvek, ISSN 1785-8798)
ISBN 978-963-370-957-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2831365]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2009.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Az élet primadonnái / Kosztolányi Dezső. - [Szekszárd] : Katedrakönyv, [2008]. - 259 p. ; 20 cm
Gyűjt., sajtó alá rend. és az utószót írta Urbán László
ISBN 978-963-88031-3-9 fűzött : 1530,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hírlapi tárca
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 2837523]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2009.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Esti Kornél / Kosztolányi Dezső ; [... a szöveget gond. Fráter Zoltán]. - Budapest : Európa, 2009. - 259, [4] p. ; 21 cm. - (Kosztolányi Dezső művei)
ISBN 978-963-07-8703-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2832113]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2009.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Kosztolányi Dezső válogatott versei / [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Arany Zsuzsanna]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 189 p. ; 18 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6350-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2832892]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2009.
Láng Miklós (1919-)
   Találkozás : hajsza egy gyilkos után : kisregény / Láng Miklós ; [közread. a] Művészetbarátok Egyesülete. - Budapest : Művészetbarátok Egyes., 2008. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7324-50-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2830599]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2009.
Lehoczki Károly (1955-)
   Tensz / Lehoczki Károly. - Kecskemét : Szerző, 2009. - 91, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-6785-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2830765]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2009.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Magyar mondák a török világból és a kuruc korból / Lengyel Dénes ; [az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 265, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8633-8 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2835749]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2009.
Lövei Sándor (1975-)
   Tenger helyett pusztaság / Lövei Sándor, Szilágyi Imre ; [kiad. a Csokonai Vitéz Mihály Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : Csokonai Vitéz M. Szellemi Műhelyért "Élet-fa" Közhasznú Alapítvány, 2008. - 72 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5984-0 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Szilágyi_I.
[AN 2829431]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   Eszter hagyatéka és három kisregény / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 383 p. ; 19 cm
Tart.: A mészárosÞ; Eszter hagyatékaÞ; Déli szélÞ; Szívszerelem
ISBN 978-963-208-866-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2835994]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv : [gyógyító gondolatok] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-089-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2836000]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-154-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2835920]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2009.
Marković, Radmila (1940-)
   Rövid történetek az életemből / Radmila Marković. - Sopron : Novum, 2009. - 76 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-90-8 fűzött : 2990,- Ft
Marković, Radmila (1940-)
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-32(497.1)
[AN 2830965]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2009.
Marsh, Evelyn
   Az olajfák árnyékában / Evelyn Marsh. - [Budapest] : Anuket, cop. 2009. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6924-5 fűzött : 1398,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2831394]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2009.
Martinidesz László (1953-)
   Éjféli kiáltásaim / Martinidesz László ; [kiad. az Éjféli Kiáltás Misszió]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2009. - 119, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88016-4-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2831922]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2009.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Halak az üveghegyen túlról : történetek a vízpartról / Matula Gy. Oszkár. - [Budapest] : Matula Press, 2009. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85934-7-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2832770]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2009.
Meadow, Marcus
   A kandahári fogoly : [kincsvadászat Afganisztánban] / Marcus Meadow. - Pécs : Alexandra, 2009. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-370-987-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2831452]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2009.
Nádasdy-Bugyul Erzsébet (1939-)
   Egy csillag felragyog az égen / Nádasdy-Bugyul Erzsébet. - Sopron : Novum, 2009. - 101, [7] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-22-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2832694]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2009.
Nádudvari Nagy János (1922-)
   Pünkösdi fény : versek / Nádudvari Nagy János ; [kiad. a Művészetbarátok Egyesülete]. - Budapest : Művészetbarátok Egyes., 2009. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7324-51-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2830595]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2009.
Nemere István (1944-)
   Hegyek hosszú árnyéka / Nigel Forest. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, [2009]. - 284, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9936-18-8 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2831360]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2009.
Németh István (1954-)
   Tejútrendszer : az atlantiszi űrhajó fényei : dráma kétszer három felvonásban / Németh István. - Sopron : Novum, 2009. - 588 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9842-89-2 fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2833161]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2009.
Németh István Péter (1960-)
   Keresztút : Pierre Emmanuel emlékére = Via crucis / Németh István Péter. - Tapolca : Németh I. P., 2009. - 17, [7] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6784-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - francia irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14 *** 840-14.02=945.11
[AN 2832997]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2009.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   A pecsenyehattyú és más mesék / Parti Nagy Lajos ; [ill.] Banga Ferenc. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009. - 58, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2691-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 2835213]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2009.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A szabadsághoz : Petőfi Sándor válogatott versei / [... vál. és ... szerk. Füzi László] ; [az utószót írta Buda Ferenc] ; [kiad. Bács-Kiskun Megye Önkormányzata]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2009. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7192-26-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2832834]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2009.
Popper Péter (1933-)
   Hordaléktalajon : naplórészletek, versek, novellák és egyéb írások / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 277 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-248-065-7 kötött : 2800,- Ft
Popper Péter (1933-)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2834146]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2009.
Regőczi Gergely (1978-)
   Szabadságharc, 2048 / Regőczi Gergely. - Sopron : Novum, 2009-. - 22 cm
ISBN 978-963-9842-97-7
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2833441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A jövő történelme. - 2009. - 664, [2] p.
ISBN 978-963-9842-98-4 fűzött : 5490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2833467] MARC

ANSEL
UTF-86542 /2009.
Schlosser, Christine
   Zwei Jahrzehnte : ungarische Literatur in deutscher Übersetzung, 1988-2008 : eine kommentierte Bibliografie / zsgest. von Christine Schlosser ; [hrsg. von Magyar Könyv Alapítvány]. - Budapest : M. Könyv Alapítvány, 2009. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - német nyelv - műfordítás - bibliográfia
894.511-1/-9=30:016 *** 830-1/-9.032
[AN 2837563]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2009.
Schrenk Éva
   Amalina versei. - [Székesfehérvár] : Szerző, cop. 2009. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7001-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2831820]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2009.
Szabó Tibor (1976-)
   47 : démonok ideje : regény / Szabó Tibor Benjámin. - Budapest : Noran 2004, 2009. - 264, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-012-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2834631]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2009.
Szalay Ildikó, B. (1940-)
   A szerelem jegyében : 100 szonett / B. Szalay Ildikó ; [kiad. Cserhát Művész Kör]. - Budapest : Cserhát Művész Kör, 2009. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9787-20-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2829380]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2009.
Szathmári Sándor (1897-1974)
Gulliver utazása Kazohiniában (új kiadása)
   Kazohinia / Szathmári Sándor ; [utószó Lukáts János]. - 7. kiad. - Cegléd : Gyurkó T. Z., 2009. - 374 p. (ll.) ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6718-0 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2835442]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2009.
Székelyhidi Zsolt (1973-)
   Jega Jade : háborúban született : regény / Székelyhidi Zsolt ; Zöllner Marcell rajz. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 364, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Főnix könyvek, ISSN 2060-8977)
ISBN 978-963-09-5955-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2833605]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2009.
Szucsák Elemér (1908-)
   A tanító visszanéz : pályám emlékezete / Szucsák Elemér. - Budapest : Tamarapress, cop. 2009. - 161 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6940-5 fűzött
Szucsák Elemér (1908-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2830925]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2009.
Tóth Zita (1982-)
   Filc, a zoknimuki / Tóth Zita ; [Tóth Anita rajz.]. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2008. - 203, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9797-87-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2834666]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2009.
Turányi Tamás (1966-)
   Benzinkút : versek / Turányi Tamás. - Miskolc : Szoba K., 2008. - 96, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87676-8-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2832029]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2009.
Ungváry Zsolt (1968-)
   A stég : regény / Ungváry Zsolt. - [Budapest] : Beszélő Hal, [2009]. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87709-6-7 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2830664]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2009.
Vitéz Ferenc (1965-)
   A táncosnő halála : metafizikus detektívregény Medgyessy Ferenc szobrászművész emlékének. - Debrecen : Néző Pont, 2008. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5271-1 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2829488]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2009.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Egybegyűjtött költemények / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, [2008]-. - 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 2793333]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 438 p.
ISBN 978-963-227-151-4 kötött : 4990,- Ft
[AN 2834168] MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6554 /2009.
   Állatkert. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Nagyszemű lapozó, ISSN 2060-1034)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-9845-37-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832810]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2009.
Animal conversations (magyar)
   Aranyos kis állatok. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9895-72-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830799]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2009.
Apprends à lire l'heure avec Lola, Woufi et Titou (magyar)
   Ismerd meg az órát! : Lola, Tappancs és Tomi segítségével. - Pécs : Alexandra, 2008. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Varga Enikő. - Játékórával
ISBN 978-963-370-803-3 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2830319]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2009.
Apsley, Brenda
Favourites summer annual (magyar)
   Móka, mesék, matricák / írta Brenda Apsley ; ford. Tomanné Jankó Katalin. - Budapest : Egmont, 2008. - 63 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-629-005-4 fűzött : 1699,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2830671]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2009.
Barbie Thumbelina storybook (magyar)
   Hüvelyk Panna : [vidám társasjátékkal] : [mesekönyv a rajzfilm alapján] / [ford. B. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2009. - [28] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Barbie
ISBN 978-963-629-195-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2834281]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2009.
Barker, Cicely Mary (1895-1973)
Flower fairies magical doors (magyar)
   Virágtündérek : varázslatos ajtók : fedezd fel a Tündérországba vezető átjárókat! / [... szöveg és ill. ... Cicely Mary Baker[!Barker]] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2009. - [16] p. : ill., színes ; 31 cm
Japán technikával. - Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-629-052-8 kötött : 4999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831756]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : Gergőkönyv: legkisebbek könyve / Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2009. - 249, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-370-951-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2834585]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca ünnepel / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2009. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Sün Soma születésnapjaÞ; A bicikli
ISBN 978-963-9727-57-1 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832723]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2009.
Berry thankful! (magyar)
   Hálaadás Epreskertben / Megan E. Bryant meséje alapján. - Budaörs : Mirax, [2008]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-87266-8-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832332]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2009.
   Bolyhos kutyus és a játékos állatkák. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-9895-77-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830800]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2009.
Bourgeois, Paulette
Franklin plays hockey (magyar)
   Franklin és a csapatjáték / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2009]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-963-9619-04-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2835813]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2009.
Bright, Paul (1949-)
The bears in the bed and the great big storm (magyar)
   Maci és a nagy vihar / Paul Bright ; [ill.] Jane Chapman. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-9895-38-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830575]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2009.
Brown, Marc
Arthur tells a story (magyar)
   Arthur mesét mond / Marc Brown. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-87765-8-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830584]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2009.
Brown, Marc
Arthur the brave (magyar)
   Arthur, a hős / Marc Brown. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9895-89-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830582]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2009.
Brown, Marc
Arthur's first sleepover (magyar)
   Arthur máshol alszik / Mark Brown. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [30] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87765-9-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831261]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2009.
Brown, Marc
Arthur's lost puppy (magyar)
   Arthur elveszett kiskutyája / Mark Brown. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87911-4-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830794]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2009.
Brown, Marc
Arthur's perfect Christmas (magyar)
   Arthur tökéletes karácsonya / Mark Brown. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [40] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87927-9-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831223]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2009.
Cars summer annual (magyar)
   Móka, mesék, matricák / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont-Hungary, 2008. - 64 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Verdák : kerekeken a világ
ISBN 978-963-629-019-1 fűzött : 1699,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2830302]
MARC

ANSEL
UTF-86572 /2009.
Castle, Caroline
Brown Bear's wonderful secret (magyar)
   Barna Mackó csodálatos titka / írta Caroline Castle ; ill. Tina Macnaughton. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-8793-1-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830709]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2009.
   Cirmos cica és a játékos állatkák. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-9895-75-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830820]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2009.
Comiskey, Shelly
   Hóbarátok : a szeretet virága / [ill. Shelly Comiskey] ; [írta Ann Ketly]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [34] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9895-82-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830761]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2009.
Comiskey, Shelly
   Hóbarátok : hull a pelyhes / [ill. Shelly Comiskey] ; [írta Ann Ketly]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [36] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9895-80-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831270]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2009.
Comiskey, Shelly
   A Hóbarátok visszatérnek / [ill. Shelly Comiskey] ; [írta Ann Ketly]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [34] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9895-83-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831280]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2009.
   Csendes éj : történetek az első karácsonyról. - Budaörs : Mirax, [2008]. - 28 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87266-0-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830655]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2009.
Di Blasi, Lidia
   1000 dinó matricája / [Lidia Di Blasi és Sandra Silva rajz.] ; [ford. ... Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - [48] p., [14] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-221-8 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2830194]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2009.
Donath, Ingrid R.
Billy muss gewinnen! (magyar)
   Billy győzni fog. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87927-1-6 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2833898]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2009.
Donath, Ingrid R.
Gesucht: die Queen (magyar)
   A királynő nyomában. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87927-6-1 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2833993]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2009.
Donath, Ingrid R.
Henry, mein bester Freund (magyar)
   Henry, a legjobb barátom. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87879-3-4 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2834055]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2009.
Donath, Ingrid R.
Hilfe! Ein Pirat auf dem Eiffelturm! (magyar)
   Az Eiffel torony kalózai. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87927-3-0 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2834008]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2009.
Donath, Ingrid R.
Ich bin Vipo, komm flieg mit mir! (magyar)
   Én vagyok Vipo, gyere és repülj velem!. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87879-2-7 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2833983]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2009.
Donath, Ingrid R.
   Megtörik a jég. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87927-8-5 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2833959]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2009.
Donath, Ingrid R.
   Nessy életet ment!. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87927-7-8 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2833992]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2009.
Donath, Ingrid R.
   Az olimpiai láng. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87879-4-1 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2833966]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2009.
Donath, Ingrid R.
Post für Vipo (magyar)
   Vipo és a postagalamb. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87927-4-7 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2834021]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2009.
Donath, Ingrid R.
Schneealarm! (magyar)
   Vészhelyzet az Alpokban. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87927-5-4 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2833930]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2009.
Donath, Ingrid R.
Ein Stiefel mitten im Meer (magyar)
   Az óriás csizma. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87911-3-9 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2834039]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2009.
Donath, Ingrid R.
Vipo trifft den Weihnachtsmann (magyar)
   Vipo karácsonya. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Szöveg Donath, Ingrid R., ill. Kinzebach, Barbara. - keretcím: Vipo
ISBN 978-963-87927-2-3 fűzött
képeskönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2833891]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2009.
Driscoll, Laura
Thumper finds an egg (magyar)
   Toppancs tojásra lel / írta Laura Driscoll ; ill. Lori Tyminski és Valeria Turati. - Budapest : Egmont, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-629-186-0 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832102]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2009.
The Easter bonnet parade (magyar)
   Húsvéti kalap kaland / Monique Z. Stephens meséje alapján. - Budaörs : Mirax, [2008]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-87266-7-4 fűzött : 799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832314]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2009.
Edwards, Ken
The Berry best friends picnic (magyar)
   Epreskerti piknik / az illusztrációkat Ken Edwards és Gita Lloyd kész. ; Jackie Glassman meséje alapján. - Budaörs : Mirax, [2008]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-87266-6-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832234]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2009.
Elschner, Géraldine
Pashmina the little Christmas goat (magyar)
   Karácsonyi bárányka / Géraldine Elschner ; Angela Kehlenbeck képeivel. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9895-01-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830666]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2009.
Fábulas de ensueño (magyar)
   Álmot hozó mesék / [ill. Juan Vernet]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 253 p. : ill., színes ; 24x24 cm
Ford. Berkics Erika. - keretcím: Arany mesék
ISBN 978-963-370-584-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830750]
MARC

ANSEL
UTF-86596 /2009.
Fairy slippers (magyar)
   A tündércipellők / rajz. Christian Musselmann ; [ford. Fábián Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - [26] p. : ill., színes ; 24x26 cm. - (Barbie mesegyűjtemény)
ISBN 978-963-629-020-7 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2834193]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2009.
Freedman, Claire
A cuddle for little duck (magyar)
   A szeretetre vágyó kiskacsa / Claire Freedman, Caroline Pedler. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [25] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9895-32-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830585]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2009.
Freedman, Claire
A kiss for little kitten (magyar)
   A kis cica / Claire Freedman, Caroline Pedler. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [27] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9895-31-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830578]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2009.
Freedman, Claire
On this special night (magyar)
   Egy különleges éjszaka / Claire Freedman ; [ill.] Simon Mendez. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28x28 cm
ISBN 978-963-9895-21-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830644]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2009.
Freedman, Claire
One magical day (magyar)
   Egy varázslatos nap / Claire Freedman ; [ill.] Tina Macnaughton. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A címoldalon az eredeti kiad. megjelenési adataival
ISBN 978-963-9895-34-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830598]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2009.
Fuge, Charles
Swim, little wombat, swim! (magyar)
   A kis wombat úszni tanul / Charles Fuge. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-87911-9-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830811]
MARC

ANSEL
UTF-86602 /2009.
Fyksen, Espen
Elias : tråle i trøbbel (magyar)
   Éliás halashálós bajba kerül / írta Espen Fyksen és Øyvind Rune Stålen ; ill. Skirmanta Jakaite. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 20x28 cm
ISBN 978-963-87765-3-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830624]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2009.
Fyksen, Espen
Elias, den lille redningsskøyta (magyar)
   Éliás, a kis mentőhajó / írta Espen Fyksen és Øyvind Rune Stålen ; ill. Olav Asland. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 20x28 cm
ISBN 978-963-87765-1-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831207]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2009.
Guerra, Carmen
Cuentos de animalitos (magyar)
   A három kismalac, Bambi / [ill. Carmen Guerra]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 37 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meseországból jöttem hozzád)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-872-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831455]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2009.
Guerra, Carmen
Cuentos de hadas (magyar)
   Csipkerózsika, Pinokkió / [ill. Carmen Guerra]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 37 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meseországból jöttem hozzád)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-870-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831447]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2009.
Guerra, Carmen
Cuentos de princesas (magyar)
   A széttáncolt cipellők, Hamupipőke / [ill. Carmen Guerra]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 37 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meseországból jöttem hozzád)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-869-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831436]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2009.
Guerra, Carmen
Cuentos mágicos (magyar)
   A csizmás kandúr, A békakirály / [ill. Carmen Guerra]. - Pécs : Alexandra, 2008. - 37 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meseországból jöttem hozzád)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-871-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2831460]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2009.
Hersey, Bob
Harry hamster birthday surprise (magyar)
   Harry hörcsög : szülinapi meglepetés. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm
Írta és ill. Hersey, Bob
ISBN 978-963-87765-6-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830957]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2009.
   A hercegnő : matricás történetek. - Budaörs : Mirax, [2008]. - 16 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-9895-90-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832678]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2009.
   Hobbiállatok. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2008. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Nagyszemű lapozó, ISSN 2060-1034)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-9845-38-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832806]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2009.
Isherwood, Shirley
Run, little mouse, run! (magyar)
   Fuss, kisegér, fuss! / Shirley Isherwood, Simon Mendez. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9895-30-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830964]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2009.
Jennings, Linda M.
Lost in the snow (magyar)
   A hóvihar / [szöveg Linda Jennings] ; [ill. Alison Edgson]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28x28 cm
A címoldalon az eredeti kiad. megjelenési adataival
ISBN 978-963-9895-20-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830654]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2009.
Journey to the stars (magyar)
   Utazás a csillagokba / rajz. Christian Musselmann ; [ford. Fábián Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - [26] p. : ill., színes ; 24x26 cm. - (Barbie mesegyűjtemény)
ISBN 978-963-629-023-8 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2834269]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2009.
Joyful animals (magyar)
   Boldog kis állatok. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9895-71-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830786]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2009.
Kay, Sarah
   Kertészkedik / Sarah Kay. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-9895-63-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830855]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2009.
Kay, Sarah
   Micsoda nap! / Sarah Kay. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-9895-64-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830890]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2009.
Kay, Sarah
   Ünnepeljünk / Sarah Kay. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [16] p. : ill., színes ; 20x20 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-9895-65-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830883]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2009.
Kessel, Carola von
Echte Freunde (magyar)
   Igaz barátok / [a mozifilm nyomán írta Carola von Kessel]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Impy, a kis dinoszaurusz)
ISBN 978-963-87939-7-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830972]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2009.
Kessel, Carola von
Die grosse Suche (magyar)
   Aki keres, talál! / [a mozifilm nyomán írta Carola von Kessel]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Impy, a kis dinoszaurusz)
ISBN 978-963-87879-6-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830970]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2009.
Kessel, Carola von
Rette sich, wer kann (magyar)
   Fuss amerre látsz! / [a mozifilm nyomán írta Carola von Kessel]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Impy, a kis dinoszaurusz)
ISBN 978-963-87939-8-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830969]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2009.
Kessel, Carola von
Willkommen auf Titiwu (magyar)
   Isten hozott Titiwuban! / [a mozifilm nyomán írta Carola von Kessel]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Impy, a kis dinoszaurusz)
ISBN 978-963-87879-5-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830971]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2009.
   Kis pajtás és a játékos állatok. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-9895-76-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830812]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2009.
   Kiskacsa és a játékos állatkák. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9895-74-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830817]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2009.
Landa, Norbert
Little bear and the wishing tree (magyar)
   A medvebocs és a csodálatos fa / írta Norbert Landa ; ill. Simon Mendez. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9895-29-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830756]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2009.
Lewis, Gill
The most precious thing (magyar)
   A legértékesebb dolog / [Gill Lewis, Louise Ho]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
A címoldalon az eredeti kiad. megjelenési adatai
ISBN 978-963-9895-26-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830686]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2009.
Lovely animal babies (magyar)
   Kedves kis állatok. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9895-73-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830805]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2009.
McAllister, Angela
Found you, little wombat (magyar)
   A kis wombat bújócskázik / Angela McAllister, Charles Fuge. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [27] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-87879-0-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830580]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2009.
McAllister, Angela
Little fallow (magyar)
   A félénk őzgida / Angela McAllister, Tina Mcnaughton. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87911-7-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830959]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2009.
Misty the magical unicorn (magyar)
   A bűvös egyszarvú / rajz. Christian Musselmann és Lily Glass ; [ford. Fábián Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - [26] p. : ill., színes ; 24x26 cm. - (Barbie mesegyűjtemény)
ISBN 978-963-629-018-4 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2834232]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2009.
Monsters vs. aliens (magyar)
   Szörnyek az űrlények ellen / DreamWorks ; ill. Lawrence Hamashima és Chuck Primeau ; [ford. Acsai Roland]. - Budapest : Egmont, 2009. - [30] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-105-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832107]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2009.
The mystical moonflower (magyar)
   A titokzatos holdvirág / rajz. Christian Musselmann ; [ford. Fábián Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - [26] p. : ill., színes ; 24x26 cm. - (Barbie mesegyűjtemény)
ISBN 978-963-629-021-4 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2834256]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2009.
Princess Golden-hood (magyar)
   Aranykapucni hercegnő / rajz. Lawrence Mann ; [ford. Fábián Eszter]. - Budapest : Egmont, 2008. - [26] p. : ill., színes ; 24x26 cm. - (Barbie mesegyűjtemény)
ISBN 978-963-629-022-1 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2834247]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2009.
Querol, Margo
The Berry big storm (magyar)
   Vihar Epreskertben / az illusztrációkat Margo Querol és Celestino Santanach kész. ; Megan E. Bryant meséje alapján. - Budaörs : Mirax, [2008]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-87266-5-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832305]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2009.
Strawberry Shortcake's filly friends (magyar)
   Kalandok Jégkrémszigeten / Megan E. Bryant meséje alapján. - Budaörs : Mirax, [2008]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-87266-9-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832296]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2009.
   A világ képekben : 1000 első szavam : több száz matricával. - Budapest : Napraforgó, [2008]. - 47 p., [16] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-139-6 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2830317]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2009.
Westerlund, Kate
Sharing Christmas (magyar)
   Karácsonyi örömök / írta Kate Westerlund ; ill. Eve Tharlet. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9895-00-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2830769]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2009.
Yee, Josie
   Boldog karácsonyt! / festmények Josie Yoe[!Yee]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-9895-92-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832642]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2009.
Yee, Josie
Christmas is here! (magyar)
   Végre itt a Karácsony! / festmények Josie Yoe[!Yee]. - Budaörs : Mirax, [2008]. - [29] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-9895-91-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2832251]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2009.
Yee, Josie
What's growing Strawberry Shortcake? (magyar)
   Mi terem Epreskertben? : [matricás történetek] / festmények Josie Yee. - Budaörs : Mirax, [2008]. - 16 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 28 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-87266-4-3 fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2832274]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6640 /2009.
   Dharma : deviáns hazai amatőr rajzolók manga antológiája / szerk. Fuesousha Kinoko. - [Budapest] : Szerző, 2008. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1790,- Ft (hibás ISBN 978-963-87830-1-1)
manga
087.6:084.11
[AN 2831662]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2009.
Dräger, Lothar
Der Sieg der Kuruzen (magyar)
   A kuruc győzelem / [... írta ... Lothar Dräger] ; [... ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Ratius, 2009. - [94] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Abrafax könyvek, ISSN 1788-6317 ; 12.)
ISBN 978-963-9791-13-8 fűzött : 3800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2832946]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2009.
Hegen, Hannes (1925-)
Auf der Spur von Digedag (magyar)
   Digedag nyomában / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Viszocsánszki Mihály és Nagy János]. - Budapest : Ratius, 2009. - 148 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 14.)
ISBN 978-963-9791-17-6 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2832930]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2009.
I-Huan
Divine melody (magyar)
   Mennyei dallamok / írta és rajz. I-Huan ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Delta Vision, [2008]-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2793247]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2009]. - [176] p.
ISBN 978-963-9890-22-0 fűzött : 1990,- Ft : 8,5 EUR
[AN 2831557] MARC

ANSEL
UTF-86644 /2009.
Jakobsen, Ketil
   A csikó / írta ... Ketil Jakobsen ; fényképezte Grzegorz Lanik ; ford. Molnár Zsolt. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Green Hills Lovarda)
ISBN 978-963-9749-58-0 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 2832894]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2009.
Jedlik Ányos Szakmai Napok (6.) (2009) (Veszprém)
   VI. Jedlik Ányos Szakmai Napok : [Veszprém, 2009. február 26-28.] : konferencia kiadvány / [... szerk. Kapitány András] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium. - Veszprém : Pannon Egy. Jedlik Á. Szakkollégium, 2009. - 83 p. ; 21 cm
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2829248]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2009.
Kentarō Miura
Beruseruku (magyar)
   Berserk / írta és rajz. Miura Kentaró ; [ford. Oroszlányi Balázs]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2744224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2009. - [240] p.
ISBN 978-963-9890-29-9 fűzött : 1990,- Ft : 8,90 EUR
[AN 2831596] MARC

ANSEL
UTF-86647 /2009.
Kovács, Kati
Vihrea rapsodia (magyar)
   Paprikás papszódia / Kati Kovács ; [ford. Király Hajnal]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 55 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-9725-68-3 kötött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2832108]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2009.
Rau, Zachary
Star wars: the clone wars : the galactic photobook (magyar)
   A klónok háborúja : galaktikus kalauz / átd. Zachary Rau ; ford. Barta Tamás. - Budapest : Egmont, 2008. - [31] p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-629-109-9 fűzött : 1199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2830607]
MARC

ANSEL
UTF-8