MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/06/26 13:32:59
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6649 /2009.
   Hagyományőrzés Balatonkenesén : tájékoztató az utódoknak és a látogatóknak / összeáll. Kecskés József. - [Balatonkenese] : [s.n.], 2008. - [24] p. : ill. ; 24 cm. - (Töredékek Balatonkenese és Balatonakarattya múltjából és jelenéből, ISSN 2060-9426 ; 1.)
Fűzött
Balatonkenese - hagyománytisztelet - helytörténeti gyűjtemény
061.7(439-2Balatonkenese) *** 069(439-2Balatonkenese)
[AN 2837946]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6650 /2009.
Gergely Miklós
   A Magyar Közlönykiadó első tizenöt éve : [1994-2009] / [... kész. Gergely Miklós, Máté Júlia Sára, Molnár Gábor]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2009. - 79 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (Budapest)
Magyarország - kiadó
655.41(439)Magyar_Közlöny_Lap-_és_Könyvkiadó
[AN 2837217]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6651 /2009.
   A Barátok közt sorozat hivatalos kézikönyve / [írta és szerk. Csarnai Edit] ; [fotók Nagy Botond ...]. - Budapest : Klub Publishing, 2008. - 136 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-5791-4 fűzött : 3590,- Ft
Barátok közt
Magyarország - ezredforduló - televíziós műsorszám
791.9.097(439)
[AN 2836961]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2009.
Havasi János (1952-)
   Az egyszemélyes stáb : bevezetés a videóújságírásba / Havasi János. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2009. - 78 p. : ill. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Studia mediorum, ISSN 1787-7210)
ISBN 978-963-7296-49-9 fűzött
újságírás - tömegtájékoztatási eszköz - videotechnika
070 *** 791.9.097 *** 621.397
[AN 2835353]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2009.
Randé Jenő (1922-)
   A mikrofon előtt, avagy Adalékok egy kétarcú évtized történetéhez / [Randé Jenő]. - [Budapest] : Axel Springer-Budapest, [2009]. - 188, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9631-15-1 * kötött (hibás ISBN 978-563-9631-15-1)
Randé Jenő (1922-)
Magyarország - rádiószervezet - újságíró - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár
791.9.096(439)"194/195"(0:82-94) *** 070(439)(092)Randé_J.(0:82-94)
[AN 2835646]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2009.
Várkonyi Endre (1926-)
   Túlélőtoll / Várkonyi Endre. - Budapest : Ex Libris, 2009. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86490-9-6 fűzött : 2000,- Ft
Várkonyi Endre (1926-)
Magyarország - újságíró - 20. század - ezredforduló - memoár
070(439)(092)Várkonyi_E.(0:82-94)
[AN 2837522]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6655 /2009.
Dobai Székely Sámuel (1704-1779)
   Dobai Székely Sámuel és Kaprinai István levelezése / sajtó alá rend. M. Horváth Mária. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. - 117 p. ; 24 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588-2306 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-67-0 fűzött : 1200,- Ft
Dobai Székely Sámuel (1704-1779)
Kaprinai István (1714-1785)
Magyarország - tudós - 18. század - levelezés
001(439)(092)Dobai_Székely_S.(044) *** 001(439)(092)Kaprinai_I.(044)
[AN 2837632]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2009.
The European charter for researchers (magyar)
   Kutatók európai chartája : a kutatók helyzete. Kutatói bérek az EU-ban / Virág Ildikó ; [kiad. a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete]. - [Budapest] : Tudosz, 2009. - 119 p. : ill. ; 18 cm
A chartát elfogadta a Commission of the European Communities. - Virág Ildikó tanulmánya angol nyelven is
Fűzött
Európai Unió - kutatás - jövedelem - ezredforduló
001.891(4-62)"200" *** 331.2(4-62)
[AN 2837477]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6657 /2009.
Czike László
   Végtelenek keresztútján / Czike László. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 244, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-29-8 fűzött : 3790,- Ft
összeesküvés - rejtély
001.94 *** 327.88
[AN 2838186]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2009.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A halhatatlanság könyve : II. rész. / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : M. Hodonyi-Ickler, [2008]. - 264 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5413-5 fűzött (hibás ISBN 978-963-06-5411-1)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - ezoterika
133.25 *** 76(439)(092)Hodonyi_M.
[AN 2837143]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2009.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   Honnan jöttünk - az örökké létező végtelen folyamatból! : mik vagyunk - lélekszolgáltatók! : hova megyünk - az örök megújulás dimenzióiba, vagy a második halálba / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : M. Hodonyi-Ickler, 2008. - 67 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - ("Ember voltam a Földön" : Hodonyi sorozat)
ISBN 978-963-06-6680-0 fűzött
Magyarország - ezoterika - grafikus - 20. század - 21. század
133.25 *** 76(439)(092)Hodonyi_M.
[AN 2837124]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2009.
Szabó Judit
   Fordulópont : a változó kor a nő életében / Szabó Judit. - 3. kiad. - [Budapest] : [Szabó J.], 2009, cop. 2002. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-156-8 fűzött : 1800,- Ft
változás kora
133.25 *** 618.173
[AN 2839434]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6661 /2009.
   Tér a holnapért : [közalapítványok a természet szolgálatában] = Space for tomorrow = Espaces pour demain / [szerk. Karsa Dóra] ; [közread. a] Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány. - Csákvár : Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, 2009. - 103, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6987-0 kötött
Magyarország - természeti táj - környezetvédelem - közalapítvány - fényképalbum
502(439)(084.12) *** 77.047 *** 061.27(439)
[AN 2835711]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6662 /2009.
Simonovits András (1946-)
   Válogatott fejezetek a matematika történetéből / Simonovits András. - Budapest : Typotex, 2009. - 221 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 217-221.
ISBN 978-963-279-026-8 fűzött : 3200,- Ft
matematikatörténet
51(100)(091)
[AN 2835554]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6663 /2009.
Stolmár Aladár
   Az én Csernobilom : mi a gond az atomerőművekkel? / Stolmár Aladár. - [Budapest] : Silenos, 2009. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6888-0 fűzött : 1986,- Ft
Csernobil - atomerőmű - katasztrófa
621.039.58(477-2Černobil') *** 621.311.25
[AN 2835910]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

6664 /2009.
Magyar Aeroszol Konferencia (9.) (2009) (Balatonfüred)
   IX. Magyar Aeroszol Konferencia : Balatonfüred, 2009. április 27-28. / [rend., kiad. az MTA PE Levegőkémiai Kutatócsoport, Magyar Aeroszol Társaság]. - [Veszprém] : MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsop. ; [Budapest] : M. Aeroszol Társ., [2009]. - 80 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
aeroszol - vegyipari technológia - konferencia-kiadvány
54-138 *** 66-911.38 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2835284]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6665 /2009.
Mash, Robert (1939-)
Extreme dinosaurs (magyar)
   A Föld urai, dinoszauruszok / írta Robert Mash ; ill. Stuart Martin ; [ford. Főzy István]. - Budapest : Gulliver : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - [30] p. : ill., színes ; 27x31 cm + 2 mell.
Kihajtható és mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-9232-46-4 kötött : 4990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2835796]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

6666 /2009.
Harwood, Jeremy
To the ends of the Earth (magyar)
   100 térkép, amely megváltoztatta a világot / Jeremy Harwood ; az előszót Sarah Bendall írta ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 192 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 186-187.
ISBN 978-963-09-5748-9 kötött : 6500,- Ft
kartográfia - művelődéstörténet
528.9(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2836920]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2009.
Hawking, Stephen W. (1942-)
A brief history of time from the Big Bang to black holes (magyar)
   Az idő rövid története : [az ősrobbanástól a fekete lyukakig] / Stephen W. Hawking ; [... ford. Molnár István] ; [az előszót, a 10. fejezetet ... ford. Egri Győző] ; [ill. Ron Miller]. - 5. felújított, átd. kiad. - [Budapest] : Akkord, [2009], cop. 2003. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 978-963-252-026-1 kötött : 3490,- Ft
kozmológia - idő
524.8 *** 115
[AN 2842451]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6668 /2009.
   60 éves a budapesti Biofizikai Intézet : "a Pázmánytól a Semmelweisig" / szerk. Fidy Judit, Kellermayer Miklós, Rontó Györgyi. - Budapest : SE ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Int., 2008. - [2], 75 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Budapest - biofizika - kutatóintézet
577.3 *** 061.6(439-2Budapest)
[AN 2835098]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2009.
Attenborough, David (1926-)
Life in cold blood (magyar)
   Élet hidegvérrel : a kétéltűek és hüllők természetrajza / David Attenborough ; [ford. Farkas Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-5880-6 kötött : 5990,- Ft
hüllő - kétéltű
598.1 *** 597.6
[AN 2836203]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2009.
Barsotti, Eleonora
Scienze e natura (magyar)
   Természettudományok : biológia, földrajz / Eleonora Barsotti ; [ill. E. Barsotti, M. Mantovani, M. Ferrando] ; [ford. Elsässer Klaudia]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2009. - [64] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kérdések és válaszok)
ISBN 978-963-19-6511-7 kötött
biológia - földrajz - gyermekkönyv
57(02.053.2) *** 91(02.053.2)
[AN 2834797]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2009.
Kriska György (1964-)
   Édesvízi gerinctelen állatok : határozó / Kriska György. - Jav. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2008. - 368 p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 366-368.
ISBN 978-963-19-6466-0 fűzött : 5300,- Ft
gerinctelen - vízi állat - állathatározó - elektronikus dokumentum
592(28)(083.71)
[AN 2842918]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2009.
Schmidt Egon (1931-)
   Varázslatos madárvilágunk : Magyarország legismertebb madarai / Schmidt Egon ; Budai Tibor rajzaival. - Budapest : Műszaki K., cop. 2009. - 171 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4388-6 fűzött
Magyarország - madár - állathatározó
598.2(439)(084.12)
[AN 2838164]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2009.
   Uptake, sequestration and detoxification - an integrated approach : COST Action 859 : WG1 & WG2 workshop and MC meeting : April 16-17, 2009, Szeged, ... : abstract book / [org., publ. by the University of Szeged]. - [Szeged] : Univ. of Szeged, [2009]. - 84 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: COST 859 workshop of WG1 and WG2 on uptake, sequestration and detoxification - an integrated approach. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-924-9 fűzött
molekuláris biológia - növényélettan - konferencia-kiadvány
577.2 *** 581.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2834723]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6674 /2009.
   Aktualitások a kardiológiában : XIV. Debreceni Kardiológiai Napok : 2009. március 4-7. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet, Debreceni Járóbeteg Kardiológiai Intézet. - [Debrecen] : DE, [2009]. - 187 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9070-81-3 fűzött
szívgyógyászat - konferencia-kiadvány
616.12 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2834921]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2009.
Aronson, Elliot (1932-)
Mistakes were made (but not by me) (magyar)
   Történtek hibák (de nem én tehetek róluk) : az önigazolás lélektana / Elliot Aronson és Carol Tavris ; [ford. Borbás Mária, Varga Katalin]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2009. - 245, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9378-68-1 kötött : 4650,- Ft
szociálpszichológia - lélektan
159.9 *** 159.964 *** 316.6
[AN 2834725]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2009.
Bálint Györgyi
   Tibeti hangtálak és egészségmegőrzés : történetek, terápiák, titkok / Bálint Györgyi. - Kecskemét : G50 K., cop. 2009. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-88328-0-1 fűzött : 2380,- Ft
Tibet - természetgyógyászat - hangterápia
615.89(515) *** 78
[AN 2834732]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2009.
Cloud, Henry
Boundaries (magyar)
   Határaink : mire mondunk igent és mire nemet? / Henry Cloud, John Townsend ; [ford. Bartha Katalin]. - Budapest : Harmat, 2009. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-015-0 fűzött : 2500,- Ft
személyiség-lélektan - életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 159.923.2 *** 244
[AN 2836421]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2009.
Csoknya Mária (1939-)
   Az emberi szervezet felépítése és működése : biológiai alapismeretek a bolognai képzésben résztvevő hallgatók számára / Csoknya Mária és Hernádi István ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék. - Pécs : PTE TTK Biológiai Int., 2009. - 373 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 373.
ISBN 978-963-642-281-3 kötött
anatómia - élettan - egyetemi tankönyv
611(075.8) *** 612(075.8)
[AN 2835400]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2009.
Csomai Zita
   Baba-elsősegély : az elsősegélynyújtás kézikönyve kisgyermekes családok részére / [Csomai Zita]. - [Budapest] : Perfect-Shape, cop. 2009. - 139, [9] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [140].
ISBN 978-963-06-6864-4 kötött : 3190,- Ft
gyermekvédelem - baleset - elsősegélynyújtás
614.88-053.2
[AN 2836185]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2009.
Fiedler Sándorné
   Körorvos úr, kérem! : életrajzi jegyzetek / Fiedler Sándorné. - Rédics : Magánkiad., 2008. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
Fiedler Sándor
Fiedler Sándorné
Magyarország - orvos - 20. század - memoár
61(439)(092)Fiedler_S.(0:82-94)
[AN 2837490]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2009.
Gerson, Charlotte
Healing the Gerson way (magyar)
   Gerson-terápia : a rák és egyéb krónikus betegségek gyógyítása / Charlotte Gerson, Beata Bishop ; [ford. Beata Bishop és Rafalszky Katalin] ; [közread. az] Egészségforrás Alapítvány ... - Budapest : Egészségforrás Alapítvány K., 2009. - 461 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7440-09-0 fűzött
természetgyógyászat - rákbetegség - gyógyítás
615.89 *** 616-006
[AN 2836800]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2009.
   A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének jubileumi évkönyve, 1989-2009 / [... írta és szerk. Hócza György ... és Szita Róbert]. - Budapest : Hivatásos Tűzoltók Független Szakszerv., [2009]. - 71 p. : ill., színes ; 25 cm
Gerinccím: 20 éves a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete
ISBN 978-963-06-7053-1 kötött
Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete
Magyarország - tűzoltóság - szakszervezet - ezredforduló - évkönyv
614.842.83 *** 331.105.44(439)"199/200"
[AN 2835345]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2009.
Korâkin, Viktor
   Hol keletkeznek a betegségek / Viktor Korjakin. - Budapest : Arina, 2009. - 167 p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6679-4 fűzött
természetgyógyászat - egészséges életmód - betegségmegelőzés
615.89 *** 616-084 *** 613
[AN 2837073]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2009.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Figyeljetek, feleségek! : élettársak és barátnők - húszévestől kilencvenig... : szerelmeinkről, házasságainkról, hűtlenségeinkről / V. Kulcsár Ildikó ; Figyeljetek, férjek! : élettársak, barátok - húszévestől kilencvenig... : szerelmeinkről, házasságainkról, hűtlenségeinkről. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2009. - 160, 144 p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9710-49-8 fűzött : 2600,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2834766]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2009.
Lajos Péter (1964-)
   Dadogásról - mindenkinek / Lajos Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 163 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152-163.
ISBN 978-963-7265-61-7 fűzött : 3200,- Ft : 13 EUR
dadogás - logopédia
616.89-008.434.35 *** 376.36
[AN 2835724]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2009.
   A lélek a kultúrák között : a kulturális különbségek pszichológiája / szerk. Fülöp Márta. - Budapest : Akad. K., 2009. - 284 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 3570,- Ft (hibás ISBN 978-963-05-8615-3)
kultúrapszichológia - attitűd
159.9 *** 316.6 *** 316.7
[AN 2836980]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2009.
   Lelkünk rajta : válogatás a Pszinapszis előadásaiból / [Bagdy Emőke et al.] ; [közread. a] Pszichodiák. - [Budapest] : Saxum : Pszichodiák Alapítvány, cop. 2009. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-060-2 kötött : 2500,- Ft
lélektan - konferencia-kiadvány
159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"200"
[AN 2834412]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2009.
Lux Elvira (1929-)
   Beszélgetések nem csak szexről Lux Elvirával, Mohás Líviával és fiatalokkal / [riporter] Révai Gábor. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-5821-6 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - pszichológus - 20. század - 21. század - nemek lélektana - nemi élet - szexuálpszichológia - interjú
159.922.1(047.53) *** 613.88(047.53) *** 159.9(439)(092)Lux_E.(047.53) *** 929-053.81(439)(047.53) *** 159.9(439)(092)Mohás_L.(047.53)
[AN 2834677]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2009.
McKenna, Paul (1963-)
Instant confidence! (magyar)
   Légy magabiztos! / Paul McKenna ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Hangoskönyv K., 2009. - 186 p. ; 21 cm + CD. - (Hangos terápia)
ISBN 978-963-9774-14-8 fűzött : 2990,- Ft
önismeret - életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 2834795]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2009.
Mindell, Arnold
The deep democracy of open forums (magyar)
   Nyitott fórumok : demokrácia minden szinten : deep democracy : praktikus lépések a konfliktusok megelőzéséhez és megoldásához családban, munkahelyen és világméretekben egyaránt / Arnold Mindell ; [ford. Czéh Katalin]. - [Budapest] : Pilis-Print, cop. 2009. - 286 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9788-11-4 fűzött : 2990,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - konfliktuskezelés
159.923 *** 613.865 *** 316.48
[AN 2836754]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2009.
Nyíri Zoltán
   Személyiségkalauz üzleti szemmel : nem csak üzletembereknek / Nyíri Zoltán, Hackl Krisztián ; [ill. Falcione Sarolta]. - 2. kiad. - Szeged : Universitas Szeged, 2009. - 240 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-87745-8-3 fűzött : 2490,- Ft
személyiségtipológia - munkalélektan - üzleti élet
613.865 *** 159.923 *** 65.013 *** 658.1
[AN 2842561]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2009.
   Nyolc évtized : tanulmányok a Magyar Pszichológiai Társaság életéből / szerk. Gyöngyösiné Kiss Enikő. - [Budapest] : MPT, 2008. - 225 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2008. okt. 10-én tartott ünnepi ülés előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87915-1-1 fűzött
Magyar Pszichológiai Társaság
Magyarország - lélektan - egyesület
159.9 *** 061.2(439)Magyar_Pszichológiai_Társaság
[AN 2836435]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2009.
O'Morain, Padraig
Like a man (magyar)
   Férfiaknak : kalauz az érzelmekhez / Padraig O'Morain ; [ford. Fazekas Edit]. - Budapest : Animus, 2009. - 207 p. ; 20 cm. - (Önsegítő könyvek, ISSN 1418-6462)
ISBN 978-963-9884-42-7 fűzött : 2390,- Ft
férfi - mentálhigiénia - nemek lélektana
613.865-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 2835568]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2009.
Paradigma der Medizin im 21. Jahrhundert (magyar)
   Az orvoslás paradigmája a 21. században / szerk. Felix Unger ; [ford. Luthardt Krisztina és Sréter Lídia]. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 139 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-36-2 kötött
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - orvosi etika
614.253
[AN 2834920]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2009.
Ranade, Subhash
Healing touch (magyar)
   Ayurveda és a wellness : az ayurvedikus masszázs / Subhash Ranade, Rajan Ravat ; [ford. Soós Emil és Csorba Katalin] ; kiad. a Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Kht. - Budapest : M. Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Kht., 2009. - 259 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6646-6 fűzött
ázsiai gyógymód - masszázs - védizmus
615.89(540) *** 615.82
[AN 2837532]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2009.
Schwarz, Leonóra
Babaproject (német)
   Babyprojekt : praktischer Ratgeber zum Schwangerwerden / Leonora Schwarz. - Budapest : Révai Digitális K., 2009. - 320 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-239-035-2 fűzött
terhesség - anyaság
618.2 *** 612.63 *** 618.2-083
[AN 2836749]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2009.
Significant increase of esophageal mucin secretion in patients with reflux esophagitis after healing with rabeprazole: its esophagoprotective potential (magyar)
   A nyelőcsőhám mucinszekréciója szignifikánsan növekszik reflux oesophagitisben szenvedő betegekben a rabeprazol hatására bekövetkezett gyógyulás során: a gyógyszer nyelőcsővédő potenciálja / Irene Sarosiek [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2009. - [7] p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. [6-7]. - Különlenyomat-fordítás: Digestive diseases and sciences, ISSN 0163-2116, Vol. 54. (2009)
ISBN 978-963-9443-99-0 fűzött
emésztőszervi betegség - gyomornedv - gyógyszeralkalmazás
616.33-008.1 *** 616.329 *** 615.24
[AN 2834778]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2009.
Szendi Gábor (1954-)
   Pánik : tények és tévhitek / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2009. - 308 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9604-84-1 fűzött : 2940,- Ft
neurózis - pánik - gyógyítás
616.891.6 *** 616.895.4 *** 616-085
[AN 2835396]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2009.
   Tanulmányok a pszichológia, fejlesztő pedagógia és a gyógytestnevelés tárgyköréből : [jubileumi kiadvány a Budapest XVIII. Kerület Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megalakulásának 40. évfordulója alkalmából] / [szerk. Janovszki Gabriella, Magyar Gabriella, Dibácziné Ambrus Enikő]. - [Budapest] : Budapest XVIII. Ker. Nev. Tanácsadó Egységes Ped. Szakszolgálat, [2009]. - 576 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6895-8 fűzött
Budapest XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
gyermeklélektan - pedagógia - pedagógiai lélektan - gyógytorna - alapfokú oktatás
615.825-053.2(072) *** 37 *** 159.922.7 *** 37.015.3 *** 372.879.6
[AN 2837952]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2009.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of life (magyar)
   Az élet 100 szabálya / Richard Templar ; [ford. Dömölki Judit]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 231 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-096-5 fűzött : 2750,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 2834859]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2009.
   Textbook of urology / ed. by Péter Nyirády, Imre Romics. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-23-2 fűzött : 2950,- Ft
urológia - egyetemi tankönyv
616.6(075.8)
[AN 2834916]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2009.
   Transzfúziós szabályzat : az OVSZ módszertani levele / szerk. Barótiné Tóth Klára [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : OVSZ, 2008. - 112 p. ; 21 cm. - (Az Országos Vérellátó Központ könyvtára, ISSN 1416-3152 ; 4.)
ISBN 978-963-88164-0-5 fűzött
Magyarország - vérátömlesztés - útmutató
615.38(439)(036)
[AN 2841692]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2009.
   Vallás, agykontroll, ima / [szerk. Domján László]. - [Budapest] : Agykontroll Kft., cop. 2009. - 58 p. ; 13 cm
ISBN 978-963-7491-21-4 fűzött : 990,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 2836772]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6704 /2009.
Dezsényi György (1929-)
   Belsőégésű motorok tervezése és vizsgálata / Dezsényi György, Emőd István, Finichiu Líviu. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1999. - 863 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-0069-9 kötött : 6050,- Ft
belső égésű motor - egyetemi tankönyv
621.43(075.8)
[AN 2844147]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6705 /2009.
Ambler, Scott W. (1966-)
Refactoring databases (magyar)
   Refactoring : adatbázisok újratervezése : fokozatos adatbázis-felépítés / Scott W. Ambler, Pramod J. Sadalage ; [ford. Borbély György, Gilicze Bálint]. - Budapest : Kiskapu, 2009. - 287, [6] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 277-279.
ISBN 978-963-9637-58-0 fűzött : 5500,- Ft
adatbázis - tervezés - programozás
681.3.016 *** 519.683.5
[AN 2838293]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2009.
Baráth Gábor
   MacTértem : Windowsról Mac OS X-re váltóknak / Baráth Gábor, Sziklai János. - Budapest : Perfact, cop. 2008. - 166 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87734-9-4 fűzött : 3150,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Mac_OS
[AN 2836033]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2009.
   e-Forensics 2008 [elektronikus dok.] : First International Conference on Forensic Applications and Techniques in Telecommunications, Information and Multimedia : Adelaide, Australia, Jan 21 - Jan 23, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-19-6
informatika - igazságügyi szakértő - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 340.69 *** 061.3(94-2Adelaide)
[AN 2834740]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2009.
Ferenczy Gábor
   Mac OS X Leopard kézikönyv / Ferenczy Gábor. - Budapest : Perfact, cop. 2008. - X, 390 p. : ill ; 24 cm
ISBN 978-963-87734-6-3 fűzött : 3990,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Mac_OS
[AN 2836042]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2009.
Harold, Elliotte Rusty
Refactoring HTML (magyar)
   Refactoring  : webalkalmazások tökéletesítése újratervezéssel / Elliotte Rusty Harold ; [ford. Balogh Zoltán, Szabó Zoltán]. - Budapest : Kiskapu, 2009. - 274 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-57-3 fűzött : 5500,- Ft
internet - HTML-szerkesztés
681.324Internet *** 519.682HTML
[AN 2838348]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Creative Suite 3 Photoshop [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.37 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10328. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-390-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842557]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop 7.0 [elektronikus dok.] : kezdő lépések : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10323. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-077-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2842532]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop 7.0 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.05 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10324. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-078-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2842538]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS [elektronikus dok.] : képmanipuláció / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10330. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-151-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842571]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS [elektronikus dok.] : kezdő lépések / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.94 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10329. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-152-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842562]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10331. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-153-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842575]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.06 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10332. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-154-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842578]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS2 [elektronikus dok.] : képmanipuláció : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10325. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-202-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842545]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS2 [elektronikus dok.] : maszkolástól nyomtatásig : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10326. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-203-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842552]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop CS2 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10327. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-205-6
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2842553]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 3 [elektronikus dok.] : képszerkesztés / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10333. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-207-0
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842582]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 3 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10334. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-206-3
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2842584]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 3 [elektronikus dok.] : kreatívoktól a testre szabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.45 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10335. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-208-7
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2842609]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Elements 4 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.75 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10336. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-255-1
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2842613]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Lightroom 2 [elektronikus dok.] : diashowtól testreszabásig / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10337. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-261-2
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Photoshop
[AN 2842617]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Lightroom 2 [elektronikus dok.] : képjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10338. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-260-5
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842620]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Adobe Photoshop Lightroom 2 [elektronikus dok.] : képszervezés és gyorsjavítás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10339. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-259-9
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2842624]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Informatika mindenkinek [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 10.08 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10322. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-299-5
számítástechnika - elektronikus dokumentum
681.3
[AN 2842528]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office PowerPoint 2003 [elektronikus dok.] : alapok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10368. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-185-1
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 2844422]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office PowerPoint 2003 [elektronikus dok.] : objektumok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10371. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-186-8
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 2844426]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Publisher 2003 [elektronikus dok.] : alapok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10372. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-187-5
kiadványszerkesztés - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 2844429]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Powerpoint 97 [elektronikus dok.] : angol változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 7.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10369. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-147-9
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 2844425]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft PowerPoint 97 [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 6.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10363. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-050-2
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 2844400]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft PowerPoint 2000 [elektronikus dok.] : angol változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 6.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10366. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-145-5
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 2844409]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft PowerPoint 2000 [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 6.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10364. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-049-6
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 2844405]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft PowerPoint 2002 [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 7.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10367. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-146-2
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 2844421]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   PowerPoint 7 for Windows [elektronikus dok.] : magyar nyelvű változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10365. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-062-5
prezentációs grafika - elektronikus dokumentum
519.688PowerPoint
[AN 2844408]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2009.
   SimuTools '09 [elektronikus dok.] : Second International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques : Rome, Italy, March 2-6, 2009. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-45-5
szimuláció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 519.876.5 *** 061.3(45-2Roma)
[AN 2834648]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2009.
Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva
   AutoCad feladatgyűjtemény / Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva, Fodor Gábor Antal. - 4. kiad. - Budapest : Tankönyvmester, cop. 2009. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-275-043-9 fűzött
számítógépes grafika - CAD - példatár
519.688:744AutoCAD(078)(076)
[AN 2844250]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2009.
   Vizsgapéldatár : az Európai Számítógép-használói Jogosítvány vizsgafeladatai : [a példatár alapja a Syllabus 5. verziója] / [fel. szerk. Alföldi István] ; [kész. a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ... együttműködésében]. - [Budapest] : Kossuth, [2009], cop. 2008. - 3 db : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: ECDL vizsgapéldatár
számítástechnika - vizsga - példatár
681.3(076)(079.1)
[AN 2844159]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Operációs rendszerek, szövegszerkesztés, internet és kommunikáció. - 262 p.
ISBN 978-963-09-5997-1 fűzött : 2990,- Ft
operációs rendszer - szövegszerkesztő - internet - vizsga - példatár
681.3.066(076)(079.1) *** 519.688:655.2(076)(079.1) *** 681.324Internet(076)(079.1)
[AN 2844166] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., IKT alapismeretek, prezentáció, webkezdő. - 292 p.
ISBN 978-963-09-5998-8 fűzött : 2990,- Ft
információtechnika - prezentációs grafika - HTML-szerkesztés - vizsga - példatár
681.3.019(076)(079.1) *** 519.688(076)(079.1) *** 681.324Internet(076)(079.1) *** 681.3(076)(079.1)
[AN 2844172] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, képszerkesztés. - 312 p.
ISBN 978-963-09-5999-5 fűzött : 2990,- Ft
táblázatkezelő rendszer - adatbázis-kezelő rendszer - képszerkesztő - vizsga - példatár
681.3.016(076)(079.1) *** 681.3.019(076)(079.1)
[AN 2844180] MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6740 /2009.
   Jubileumi emlékkönyv : ötven éves a Magyar Kémikusok Egyesülete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezete, 1958-2008 : 25. Borsodi Vegyipari Nap, 2008. november 19., Miskolc / [szerk. Fekete-Nagyné Török Judit]. - Budapest : MKE, 2009. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9319-91-2 kötött
Magyar Kémikusok Egyesülete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Szervezet
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - vegyipar - kémia - egyesület - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
66 *** 54 *** 061.2(439.134) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2834887]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6741 /2009.
Vermes László (1936-)
   Hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás / Vermes László. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2005. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 211-214. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 978-963-286-524-9 fűzött
hulladékgazdálkodás - egyetemi tankönyv
628.477(075.8)
[AN 2842737]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6742 /2009.
   A bicziklizés tekervényes múltja. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2009]. - 151 p. : ill., részben színes ; 13x12 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-963-87919-2-4 fűzött : 1650,- Ft
Magyarország - kerékpár - történeti feldolgozás
629.118.3(439)(091)
[AN 2835075]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2009.
Ferencz Csaba (1941-)
   Űrtan : az űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai / Ferencz Csaba. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 406-408.
ISBN 978-963-284-022-2 fűzött : 4500,- Ft
űrkutatás - világűr - egyetemi tankönyv
629.78(075.8) *** 524(075.8)
[AN 2837259]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2009.
Kimball, Ron
Automobili (magyar)
   Autók : [gördülő elegancia] / [fényképezte Ron Kimball] ; [írta Matt DeLorenzo] ; [ford. Trautmann Tamás]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 207 p. : ill., színes ; 42 cm
ISBN 978-963-9765-43-6 kötött : 8500,- Ft
személygépkocsi - fényképalbum
629.114.6(100)(084.12) *** 77.04(73)(092)Kimball,_R.
[AN 2836250]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2009.
MacKay, James Alexander
The world encyclopedia of stamps & stamp collecting (magyar)
   Bélyegek és bélyeggyűjtés : a legteljesebb képes enciklopédia : nélkülözhetetlen útmutató a világ 3000 híres bélyegének illusztrációjával : szakszerű útikalauz látványos gyűjtemény összeállításához és tökéletesítéséhez / James MacKay ; [ford. Harsányi Lucia, Ignácz Krisztián]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-5768-7 kötött : 7990,- Ft
bélyeggyűjtés
656.835.91
[AN 2836850]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2009.
   TridentCom 2008 [elektronikus dok.] : 4th International Conference on Testbeds and Research Infrastructures for the development of networks & Communities : Innsbruck, Austria, Mar 18 - Mar 20, 2008 / [org. by the] ICST. - Szöveg. - [Budapest] : Science Portals Kft., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9799-24-0
hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
654 *** 681.324 *** 061.3(436-2Innsbruck)
[AN 2834748]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6747 /2009.
Bajusz István (1953-)
   A kiválasztott : a kutya léte és az ember tudatos változása / Kutyás Bajusz István. - Hódmezővásárhely : Magánkiad., [2009]. - 103 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7013-5 fűzött
vadászkutya
636.75 *** 639.1.081.3
[AN 2836767]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2009.
Braun-Bernhart, Ursula
Kleine Gärten (magyar)
   Kiskertek / Ursula Braun-Bernhart ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2009. - 60 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-963-7268-68-7 kötött : 1650,- Ft
kertépítés - amatőr kertészkedés
635.9 *** 712.3/.7
[AN 2834692]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2009.
   Dió / szerk. Szentiványi Péter, Kállay Tamásné. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2006. - 203 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 978-963-286-527-0 kötött
dió - növénytermesztés
634.51
[AN 2842676]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2009.
   Erdővédelemtan / szerk. Varga Ferenc. - Budapest : Szaktudás K., [2009], cop. 2001. - 293 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 279-284.
ISBN 978-963-9935-04-4 fűzött
erdővédelem - egyetemi tankönyv
630*4(075.8)
[AN 2834775]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2009.
   A kutya és a macska betegségei, egészségvédelme / szerk. Horváth Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2001. - 289 p., XX t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-286-517-1 kötött
kutya - macska - állatbetegség - állategészségügy
619 *** 636.7 *** 636.8 *** 614.9
[AN 2842741]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2009.
Paszternák Ferenc
   Biozöldségek termesztése / Paszternák Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2003. - 149 p. : ill. ; 17 cm. - (Biogazda kiskönyvtár, ISSN 1585-4450)
Bibliogr.: p. 144-146.
ISBN 978-963-286-519-5 fűzött
zöldségtermesztés - biogazdálkodás
635.1/.8 *** 631.147
[AN 2842703]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2009.
Schmidt Gábor (1944-)
88 színes oldal a virágos díszcserjékről (új kiadása)
   Virágos díszcserjék / Schmidt Gábor ; fényképezte Pápai Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2004. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937). (88 színes oldal ..., ISSN 0230-2845)
ISBN 978-963-286-518-8 kötött
virágkertészet - dísznövény - cserje
635.9
[AN 2842540]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2009.
Sipos Béla Zoltán (1946-)
   Gyümölcsmetszési alapismeretek / Sipos Béla Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 137 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
Bibliogr.: p. 137-[138].
ISBN 978-963-286-520-1 kötött
növénymetszés - gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.542
[AN 2834787]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2009.
   Szilva / szerk. Surányi Dezső. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2006. - 327 p. : ill. ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 306-323.
ISBN 978-963-286-528-7 kötött
szilva - gyümölcstermesztés
634.22
[AN 2842691]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2009.
Szinák János (1935-)
   A kutyakozmetikus mester könyve / Szinák János, Farkasháziné Folkmann Zsuzsa, Bíró Ferencné. - Budapest : Szaktudás K., 2008. - 275 p., 16 t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
ISBN 978-963-9736-74-0 fűzött
kutyakozmetika - tankönyv
636.7.083(078)
[AN 2834752]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2009.
Vásáry Miklós (1978-)
   Az agrártámogatási rendszer adaptációja : a közvetlen támogatások implementációjának egyes összefüggései / Vásáry Miklós. - Budapest : Agroinform, 2008. - 238 p. : ill. ; 25 cm. - (Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola ökonómiai tanulmányai, ISSN 1789-2295 ; 3.)
Bibliogr.: p. 181-191. - Összefoglalás és tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-502-870-2 kötött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás - ezredforduló
338.43(439)"200" *** 339.923(4-62) *** 338.246.027(439)
[AN 2834397]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2009.
Zsiros András
   Hobbinyúltenyésztés : a tervezéstől a kiállításokig / Zsiros András. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 188 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9888-70-8 fűzött : 2990,- Ft
nyúltenyésztés
636.92
[AN 2837065]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6759 /2009.
   A 100 legjobb csokoládés recept / [szerk. Bogos Katalin és Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2008. - 80 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 91.
ISBN 978-963-7435-73-7 fűzött
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 2835579]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2009.
   A 100 legjobb könnyű étel / [szerk. Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2008. - 80 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 92.
ISBN 978-963-9720-50-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2835576]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2009.
Baldi, Carla
Il libro d'oro del cioccolato (magyar)
   Csokoládés finomságok aranykönyve / [szövegek Carla Baldi, Claire Pietersen] ; [ford. Koronczai Magdolna]. - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2008. - 703 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-5769-4 kötött : 6990,- Ft
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 2836956]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2009.
Baldi, Carla
The silver book of coctails (magyar)
   Koktélok ezüstkönyve : [1001 italköltemény] / [szövegek Carla Baldi, Lorenzo Bigongiari] ; [ford. Mehesán Emma ..., Szalai Lilla ...]. - [Budapest] : Kossuth K., cop. 2008. - 703 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-5673-4 kötött : 6990,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 2836923]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2009.
   Cirfandli, szárma, Emmausz : bor, gasztronómia, hagyományok Baranyában / [gyűjt. és szerk. Roisz Erzsébet] ; [kiad. a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ]. - Pécs : Baranya M. Kult. és Idegenforgalmi Közp., 2009. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6928-3 fűzött
Baranya megye - ételspecialitás - borászat - szőlőművelés - szakácskönyv
641.568(439.127) *** 663.2(439.127) *** 634.8(439.127)
[AN 2842655]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2009.
The complete outdoor builder (magyar)
   Csináld magad : ház körüli építőmunkák kézikönyve : út, kerítés, kapu, tornác, fészer, grillsütő, kerti tó, szökőkút... : 150 kerti építmény saját kezűleg a tervezéstől a kivitelezésig / [szerk. Nancy Baldrica] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 502 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-09-5746-5 fűzött : 5990,- Ft
barkácsolás - kertépítés - melléképület
689 *** 712.6
[AN 2836950]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2009.
Ignotus (1869-1949)
   A Hét szakácskönyve / Emma asszony ; [bev. Bächer Iván]. - Repr. kiad. - Budapest : Vince K., 2009. - 355, [18] p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : A Hét, 1908
ISBN 978-963-9731-84-4 fűzött : 2495,- Ft
Magyarország - gasztronómia - századforduló - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5(439)"190"
[AN 2834985]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2009.
Lajos Mari (1943-)
   99 palacsinta 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2009. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-48-1 kötött : 2600,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 2834782]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2009.
   Lecsó és huszárcsók : a soproni Evangélikus Gyülekezet szakácskönyve = Letscho und Husarenkuss : Kochbuch der evangelischen Kirchengemeinde Sopron. - 3. kiad. - [S.l.] : [s.n.], 2009. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Ill. Kámán Zsolt. - Szerk., ford. Farsangné Bérci Márta
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2844127]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2009.
Liptai Zoltán
   33 egytálétel : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-364-1 fűzött : 1399,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2834537]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2009.
Liptai Zoltán
   33 leves : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-365-8 fűzött : 1399,- Ft
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 2834546]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2009.
Liptai Zoltán
   33 palacsinta : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-363-4 fűzött : 1399,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2834528]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2009.
The little big vegetarian book (magyar)
   Vegetáriánus ételek : világkonyha : [öt földrész hatszáz receptje] / [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 976 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-09-5528-7 fűzött : 3990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2836283]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2009.
Parker, Adele
Famous people don't get fat (magyar)
   A sztárok persze sosem híznak el! : [világsztárok módszerei a karcsúságra] / Adele Parker ; [ford. Szabó István]. - [Budapest] : Barrus, cop. 2009. - 268 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9755-09-3 fűzött : 2500,- Ft
egészséges életmód - étrend - híres ember - filmszínész - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2 *** 791.43.071.2(100)(092) *** 929(100)"200"
[AN 2835095]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2009.
Schiffer Anna
   Vegás lettem ...muszájból : vegetáriánus szakácskönyv kezdőknek / Schiffer Anna ; Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 84, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5828-5 fűzött : 1600,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2838131]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2009.
Sears, Mary Seehafer (1952-)
Handcrafted country (magyar)
   Vidéki hangulat : otthonszépítő dekorációs ötletek / írta Mary Seehafer Sears és Eleanor Levie. - Pécs : Alexandra, 2009. - 190 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-370-910-8 fűzött
lakáskultúra - dekoráció
645 *** 689
[AN 2835548]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6775 /2009.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Morgenröte (magyar)
   Virradat : gondolatok az erkölcsi előítéletekről / Friedrich Nietzsche ; ford. Romhányi Török Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 339, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-867-8 kötött : 2500,- Ft
filozófia - erkölcs
1(430)Nietzsche,_F. *** 17
[AN 2842524]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2009.
   Religio academici : essays on scepticism, religion and the pursuit of knowledge / [ed. by Péter Losonczi, András Szigeti and Miklós Vassányi]. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 248 p. ; 21 cm. - (Participatio, ISSN 1789-0845)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8707-5 fűzött
filozófiatörténet - vallás - tudomány - szkepticizmus
1(100)(091) *** 165.72 *** 215
[AN 2837131]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2009.
Tatár György (1947-)
   "Egy gyűrű mind fölött" / Tatár György. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 184 p. ; 21 cm. - (Participatio, ISSN 1789-0845)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8706-8 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-05-8706-8-0)
filozófiatörténet - keresztény teológia - zsidó vallásfilozófia
1(091) *** 21 *** 296.1
[AN 2836916]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6778 /2009.
   Apokaliptika és posztmodernitás / szerk. Őze Sándor, Szelke László. - Piliscsaba : Szt. Vince Szakkollégium, 2009. - 272 p. : ill. ; 24 cm. - (Szent Vince füzetek, ISSN 2060-9264)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6880-4 fűzött
kereszténység - vallástörténet - társadalmi ökológia
23/28 *** 291 *** 504.03
[AN 2836431]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2009.
   A Bibliáról a Biblia Évében. - Budapest : Vigilia, 2009. - 102 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 14.)
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2008. márc. 1-én, Budapesten azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-03-3 fűzött : 1200,- Ft
Biblia
bibliakutatás - konferencia-kiadvány
22.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2837486]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2009.
Blessings (magyar)
   Áldás : Isten ajándéka. - Pécs : Alexandra, 2008. - 188 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mennybéli vigasz, ISSN 2060-5528)
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-370-890-3 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 2834610]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2009.
Böjte Csaba (1959-)
   Ablak a végtelenre : Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberekről... : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - Budapest : Helikon, 2009. - 255 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-227-183-5 kötött : 2990,- Ft
Böjte Csaba (1959-)
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 2834637]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2009.
Cserháti Sándor (1930-)
   Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második levele : fordítás és magyarázat / Cserháti Sándor. - Budapest : Luther, 2009. - 499 p. ; 21 cm. - (Út a könyvhöz, ISSN 1589-5963 ; 3.)
ISBN 978-963-9571-92-1 kötött : 4200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.3.07
[AN 2835996]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2009.
Derencsényi István (1951-)
   Isten szivárványíve alatt / Derencsényi István. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2009. - 392 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A "Református Tiszántúl" kiadványai, ISSN 1789-0152 ; 4.)
ISBN 978-963-87134-6-9 kötött
református egyház - prédikáció
252
[AN 2836973]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2009.
   A Dunaújvárosi Római Katolikus Egyházközség múltja és jelene / [szerk. Megulesz Gabriella, Horváth Imre]. - Budapest : Macdesign Graf. Szolg. Kft., 2008. - 168 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6511-7 fűzött
Dunaújvárosi Római Katolikus Egyházközség
Dunaújváros - katolikus egyház - egyháztörténet
282(439-2Dunaújváros)(091)
[AN 2835122]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2009.
Faith (magyar)
   Hit : az Istenbe vetett bizalom. - Pécs : Alexandra, 2008. - 188 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mennybéli vigasz, ISSN 2060-5528)
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-370-891-0 kötött
vallásos irodalom - hit
244 *** 211
[AN 2834480]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2009.
   Felkészítés a házasságra és a családi életre. - Budapest : Vigilia, 2009. - 171 p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 15.)
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és az Ökumenikus Életvédő Alapítvány által 2008. nov. 22-én, Budapesten rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-05-7 fűzött : 1300,- Ft
házasság - család - konferencia-kiadvány
265.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2837484]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2009.
Gárdonyi Máté (1970-)
   Bevezetés a katolikus egyház történetébe / Gárdonyi Máté. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2009. - 356 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-11-2 fűzött
egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet
282(091) *** 930.85
[AN 2839758]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2009.
Grün, Anselm (1945-)
Jeder Mensch hat einen Engel (magyar)
   Mindenkinek van egy angyala / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2009. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-20-4 fűzött
angelológia - bibliamagyarázat
235.01 *** 22.07
[AN 2839762]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2009.
Grün, Anselm (1945-)
Spiritualität von unten (magyar)
   Mélyből forrásozó lelkiség / Anselm Grün, Meinrad Dufner ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 3. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2009. - 127 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 20.)
Megj. "Alulról induló lelkiség" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9226-88-3 fűzött
lelki élet - vallásos irodalom
244 *** 248.3
[AN 2842511]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2009.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The believer's authority (szlovák)
   Moc veriacich = The believer's authority / Kenneth E. Hagin ; [vyd. Cirkev Kristovej Lásky]. - Budapešt : Cirkev Kristovej Lásky, 2008. - 77 p. ; 21 cm
Csak szlovák nyelven
ISBN 978-963-7303-27-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2834421]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2009.
Hargittay Emil (1953-)
   Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében / Hargittay Emil. - Budapest : Universitas, 2009. - 283 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-25-6 kötött : 2310,- Ft
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - író - 16. század
282(439)(092)Pázmány_P. *** 894.511(092)Pázmány_P.
[AN 2837442]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2009.
   A jógácsára filozófiája / [a bev. tanulmányt írta, a szövegeket ford. és magyarázatokkal ell. Tenigl-Takács László]. - [Budapest] : Damaru, cop. 2009. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6896-5 fűzött : 2400,- Ft
buddhizmus - vallásfilozófia - egyetemi tankönyv
294.3(075.8)
[AN 2844119]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2009.
Kálmánchey Márta
   A belső ember erősítése / Kálmánchey Márta. - Budapest : Kálvin, 2009. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-129-0 fűzött : 590,- Ft
lelki gondozás
253
[AN 2834298]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2009.
Kárpáti Sándor
   Hogyan gyónjak? : a kiengesztelődés szentsége : nemcsak azoknak, akik még sohasem gyóntak / Kárpáti Sándor. - [S.l.] : [s.n.], 2009. - 47 p. ; 14 cm
Fűzött
gyónás
265.6
[AN 2841686]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2009.
Katona István (1928-)
   Élet a lélekben szeminárium : tanítások könyve / Katona István. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 102 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 154.)
ISBN 978-963-9281-70-7 fűzött : 500,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 2837764]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2009.
   Katymár 100 éve az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében, 1734-1836 / szerk., a bev. tanulmányt írta, jegyzetekkel ellátta Zorn Antal. - Baja : Zorn A., 2008. - 143 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6943-3 fűzött
Katymár - egyháztörténet - katolikus egyház - helytörténet - 18. század - 19. század - jegyzőkönyv
282(439-2Katymár)"17/18"(093.2) *** 908.439-2Katymár(093.2)
[AN 2838622]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2009.
   Kikötő : gyermekimakönyv / szerk. Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - 2. kiad. - [Pannonhalma] : Bencés K., 2009. - 50 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-9226-89-0 kötött
ima - gyermekkönyv - képeskönyv
243(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2841871]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2009.
   Lelkiségtörténeti számvetés / szerk. Szelestei N. László. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2008. - 192 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9206-70-0 fűzött : 1800,- Ft
misztika - kereszténység
248 *** 23/28
[AN 2837590]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2009.
Lenz, Hubert (1952-)
Das Feuer neu entfachen (magyar)
   A tüzet újra lángra lobbantani! : hogyan gyullad fel bennünk az élő hit tüze? : tanítások könyve / Hubert Lenz ; [ford. Adolfné Kovács Andrea, Ursula Zigler, Várnagy Zita]. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 139 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 152.)
ISBN 978-963-9281-71-4 fűzött : 800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2837741]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2009.
Merton, Thomas (1915-1968)
Dialogues with silence (magyar)
   Párbeszédek a csönddel : imák és rajzok / Thomas Merton ; szerk. Jonathan Montaldo ; [ford. Lukács László]. - Budapest : Vigilia, 2009. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9920-04-0 fűzött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - vallásos irodalom - grafikus - 20. század - ima
244 *** 243 *** 741(73)(092)Merton,_Th.
[AN 2837322]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2009.
Molnár Miklós
   Meghódol lelkem.. / Molnár Miklós. - Budapest : Kálvin, 2009. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-128-3 fűzött : 850,- Ft
bibliamagyarázat - prédikáció
252 *** 22.07
[AN 2837348]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2009.
Pilinszky János (1921-1981)
   Húsvét / Pilinszky János ; [vál. és összeáll. Hafner Zoltán]. - Budapest : Nap K., 2009. - 60 p. ; 20 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-9658-56-1 kötött : 2000,- Ft
húsvét - keresztény ünnep - szenvedéstörténet - publicisztika
264-041.4/.6(0:82-92) *** 232.96(0:82-92) *** 398.332.12(0:82-92)
[AN 2835619]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2009.
Polo Ortiz, Gloria (1958-)
Regreso de la muerte (magyar)
   Akit villámcsapás ért : [beszámoló a túlvilágról] / Gloria Polo Ortiz ; [ford. ... Cserhalmi Mihályné]. - Budapest : Marana Tha, [2009]. - 122 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 160.)
ISBN 978-963-9281-81-3 fűzött : 500,- Ft
Polo Ortiz, Gloria (1958-)
vallásos irodalom
244
[AN 2837716]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2009.
Simon T. László (1963-)
   Nem csak Isten evangéliumát : közelítések Pál apostol örökségéhez / Simon T. László. - Pannonhalma : Bencés K., 2009. - 331 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 12.)
Bibliogr.: p. 295-307.
ISBN 978-963-9226-85-2 fűzött
Pál (apostol) (8?-67)
apostol - szent - őskereszténység - teológia - 1. század - apostoli levél - bibliamagyarázat
281.2(092)Pál_apostol *** 235.3(092)Pál *** 227.1.07 *** 21
[AN 2837493]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2009.
Stories for the Christian spirit (magyar)
   Történetek a keresztény léleknek : az isteni tervbe vetett hit. - Pécs : Alexandra, 2008. - 188 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mennybéli vigasz, ISSN 2060-5528)
Ford. Kuttor Eszter
ISBN 978-963-370-892-7 kötött
vallásos irodalom
244
[AN 2834595]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2009.
Stott, John R. W.
The living church (magyar)
   Az élő gyülekezet : egy szolgálatban töltött élet tapasztalatai / John Stott ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009. - 140 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-56-0 fűzött
vallásos irodalom - lelkipásztorkodás
244 *** 253
[AN 2837084]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2009.
Tanner, Leo (1953-)
Heiliger Geist lass Pfingsten werden (magyar)
   Szentlélek engedd, hogy pünkösd legyen bennem / Leo Tanner ; [ford. Mátyássi Ferencné, Csekő Katalin]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2009. - 134 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 158.)
ISBN 978-963-9281-79-0 fűzött : 700,- Ft
vallásos irodalom - pünkösd
264-041.65 *** 244
[AN 2837507]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2009.
Tanner, Leo (1953-)
Leitfaden - zum Pastoralkonzept "Wege erwachsenen Glaubens" (magyar)
   Vezérfonal : [pasztorális koncepció a bibliai kurzusokhoz] / Leo Tanner, Klemens Armbruster ; [ford. Nagyné Simon Csilla]. - Budapest : Marana Tha, [2008]. - 57 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 159.)
ISBN 978-963-9281-62-2 fűzött : 400,- Ft
vallásos irodalom - vallásoktatás
244 *** 268
[AN 2837779]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2009.
Xeravits Géza (1971-)
   Morzsák Dánieltől Bárukig : újabb tanulmányok a korai zsidóság irodalmáról / Xeravits Géza. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2009. - 141p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88356-0-4 fűzött : 200,- Ft
Biblia. Ószövetség. Nagy próféták
Biblia. Ószövetség. Kis próféták
bibliakutatás
224.01 *** 082.1
[AN 2838653]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6810 /2009.
Béli Gábor
   A nemesek négy bírója : a szolgabírók működésének első korszaka, 1268-1351 / Béli Gábor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : PTE ÁJK, cop. 2008. - 207 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 189-195.
ISBN 978-963-7296-60-4 kötött
Magyarország - társadalomtörténet - nemesség - igazságszolgáltatás - vármegye - 13. század - 14. század
316.32(439)"12/13" *** 316.343.32(439)"12/13" *** 347.9(439)"12/13" *** 943.9-35"12/13"
[AN 2835815]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2009.
Bérczes Tibor
   Minden csak az első nap szokatlan : beszélgetések Magyarországon élő hollandokkal / Bérczes Tibor. - Budapest : Gondolat, 2009. - 145 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-693-160-5 fűzött : 1850,- Ft
Magyarország - bevándorlás - hollandok - ezredforduló - interjú
314.742(=393.1)(439)"199/200"(047.53)
[AN 2837471]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2009.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
társadalmi viselkedés
316.6
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., Az időskor : kulturált viselkedéssel egy jobb életminőségért. - 2009. - 147 p. : ill.
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-88027-0-5 fűzött
idős - öregkor higiénéje - gerontológia
613.98 *** 316.37-053.9 *** 613.865-053.9
[AN 2837849] MARC

ANSEL
UTF-86813 /2009.
Gászpor Réka (1971-)
   A társadalmi tér változásai / Gászpor Réka. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy ; Bukarest : RHT K., cop. 2008. - 87, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 75-87.
ISBN 978-963-7265-46-4 * fűzött : 1640,- Ft : 6,5 EUR (hibás ISBN 978-963-7265-46-5)
Románia - kommunikáció - reklám
316.77 *** 659.3 *** 659(498)
[AN 2835653]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2009.
Hofmeister-Tóth Ágnes
   A fogyasztói magatartás alapjai : [vásárlási döntés, fogyasztási minták, életstílus] / Hofmeister-Tóth Ágnes. - [Budapest] : Aula, 2008. - 243 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9478-94-7 fűzött
fogyasztói magatartás - kultúra - társadalom - marketing - egyetemi tankönyv
316.64(075.8) *** 316.7(075.8) *** 366.1(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 2837505]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2009.
Homišinová, Mária
   Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció : etnikai folyamatok magyarországi kisebbbségi családokban / Mária Homišinová ; [ford. ... Szabómihály Gizella]. - Budapest : MTA Kisebbségkut. Int. : Gondolat, cop. 2008. - 298 p. : ill. ; 25 cm. - (Kisebbségi monográfiák, ISSN 1589-4479 ; 6.)
Bibliogr.: p. 283-298.
ISBN 978-963-9610-92-7 kötött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9610-92)
Magyarország - kisebbség - asszimiláció - identitás - ezredforduló
316.347(=00)(439)"200" *** 323.1(=00)(439) *** 316.63
[AN 2837397]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2009.
Kóthay Katalin Anna (1966-)
   Túlvilág és mindennapok az ókori Egyiptomban : források a Kr. e. 3-2. évezredből / Kóthay Katalin Anna, Gulyás András. - Miskolc : Bíbor K., [2009], cop. 2007. - 503 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-81-7 fűzött (hibás ISBN 978-963-9634-48-0)
ókori Egyiptom - történelem - társadalomtörténet - művelődéstörténet
316.32(32)(093) *** 930.85(32) *** 932(093)
[AN 2839881]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2009.
Kővágó György
   A kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai / Kővágó György. - Budapest : Aula, 2009. - 285 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-68-0 fűzött
kommunikációelmélet - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 659.3(075.8) *** 82.085(075.8)
[AN 2835697]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2009.
Liégeois, Jean-Pierre
Roms en Europe (magyar)
   Romák Európában / Jean-Pierre Liégeois ; [... ford. Bezdán Györgyi]. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 269, [5] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7265-63-1 fűzött : 3795,- Ft : 12 EUR
Európa - cigányság - nemzettörténelem - szociográfia
316.347(=914.99)(4) *** 930.8(=914.99) *** 308(=914.99)(4)
[AN 2836028]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2009.
Prohászka Zoltán (1970-)
   Biostatisztika a klinikumban : alapfogalmak és módszerek használata feladatok megoldására / Prohászka Zoltán, Füst György, Dinya Elek ; szerk. Prohászka Zoltán. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-24-9 fűzött : 5200,- Ft
statisztikai elemzés - orvostudomány - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 519.24(075.8) *** 61(075.8)
[AN 2834915]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2009.
Reich, Robert B. (1946-)
Supercapitalism (magyar)
   Szuperkapitalizmus : az üzlet, a demokrácia és a mindennapi élet átalakulása / Robert B. Reich ; [ford. Berényi Gábor ..., Boris János ...]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 346 p. : ill. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-147-6 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - kapitalista rendszer - gazdaságtörténet - globalizáció - 20. század - ezredforduló
316.323.6(73)"19/20" *** 330.342.14(73)"19/20" *** 339.9(100)
[AN 2837705]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2009.
   Az új államháztartási szakfeladatrend / [szerk. Paál György] ; [kiad. a Pénzügyi Tájékoztató Iroda]. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, [2009]. - 397 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. ápr. 6.
ISBN 978-963-9789-20-3 fűzött
Magyarország - államháztartás - ágazati gazdaságpolitika - szakfeladat - ezredforduló - nómenklatúra
311.131(439)(083.7) *** 338.4(439)"200"
[AN 2835003]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2009.
Vincze Kata Zsófia (1979-)
   Visszatérők a tradícióhoz : elszakadás a zsidó hagyománytól és a báál tsuvá jelenség kérdései a rendszerváltás utáni Budapesten / Vincze Kata Zsófia. - 2. jav. kiad. - Budapest : MTA Néprajzi Kutint. : L'Harmattan ; Pécs : PTE Néprajz-Kult. Antropológia Tansz., 2009. - 251, [3] p., [7] t. : ill. ; 23 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-111-6 fűzött : 2600,- Ft
Budapest - zsidóság - zsidó vallás - hagyomány - ezredforduló
316.347(=924)(439-2Bp.)"199/200" *** 296(439-2Bp.)
[AN 2838218]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6823 /2009.
   A kaczkiás bajusz. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2008]. - 95 p. : ill., részben színes ; 13x12 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-963-87919-1-7 fűzött : 1200,- Ft
szőr - arc - album
391.5 *** 646.72
[AN 2835080]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2009.
   Mabinogion : walesi legendák / [ford. Kácsor Lóránt]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 407 p. : ill. ; 21 cm
A ford. a "The Mabinogion" (Oxford ; New York, N. Y. : Oxford Univ. Press, 2007) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 383-386.
ISBN 978-963-643-055-9 kötött : 4000,- Ft
Wales - kelták - folklór - legenda
398.221(=916)(429)
[AN 2834449]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2009.
Magyar Zoltán (1967-)
   Csinódi népköltészet : az Úz-völgyi csángók folklórhagyománya / Magyar Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 546 p., [24] t. : ill. ; 21 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 9.)
Bibliogr.: p. 538-543.
ISBN 978-963-506-796-1 kötött : 3800,- Ft
Úz-völgy - magyar néprajz - folklór - népköltészet - csángók
398(=945.11csángók)(234.421.1Úz_völgye)
[AN 2835555]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2009.
Meijer, Fik (1942-)
Gladiatoren (magyar)
   Gladiátorok / Fik Meijer ; [ford. Dióssi Adrienn]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-963-693-130-8 fűzött : 2490,- Ft
Római Birodalom - rabszolga - művelődéstörténet - ókor
394.23(37) *** 930.85(37)
[AN 2837570]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2009.
Sebestyén Ádám (1921-1996)
A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig (átd., bőv. kiadása)
   A bukovinai székelység tegnap és ma / Sebestyén Ádám. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ad Librum, [2009]. - 414 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-9934-11-5 fűzött : 2990,- Ft
Bukovina - székelyek - magyar néprajz - határon túli magyarság
39(=945.11)(498.6) *** 316.347(=945.11)(498.6) *** 949.86(=945.11)
[AN 2844040]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2009.
Veres Gábor
   A népi bútorzat története Északkelet-Magyarországon / Veres Gábor. - Eger : Heves M. Múzeumi Szerv. Dobó I. Vármúz., 2008. - 187, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 28.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Északkelet-Magyarország - magyar néprajz - népművészet - bútor
39(=945.11)(439.13) *** 749.1.031.4(439.13)
[AN 2823026]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6829 /2009.
Csipes Ádám
   Pétery Károly élete és politikai pályája / Csipes Ádám. - Mezőtúr : Önkormányzat, 2009. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Mezőtúri helytörténeti füzetek, ISSN 0134-0727 ; 21.)
Bibliogr.: p. 74-77.
ISBN 978-963-06-6891-0 fűzött
Pétery Károly (1819-1877)
Magyarország - országgyűlési képviselő - 19. század - életrajz
32(439)(092)Pétery_K.
[AN 2834791]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2009.
   Az eltűnt hiány nyomában : az emlékezés formái / szerk. Gantner B. Eszter, Réti Péter. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-61-4 fűzött : 2500,- Ft
Európa - holokauszt - második világháború
323.12(=924)(4)"1939/1945"
[AN 2835589]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2009.
Gombár Csaba (1939-)
   Írások az államról, 1997-2007 / Gombár Csaba. - Budapest : Palatinus, 2009. - 480 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-274-035-5 fűzött : 3200,- Ft
állam - politikai filozófia
321.01
[AN 2835905]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2009.
Huszár Tibor (1930-)
   A pokol malmai : Szűcs Ernő ÁVH-s ezredes ügye és elágazásai, 1946-1955 : dokumentumok, interjúk Szűcs Ernő tevékenységéről, a tettestársak és áldozatok vallomásai. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 308, [12] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 978-963-13-5831-5 fűzött : 2990,- Ft
Szűcs Ernő (1908-1951)
Magyarország. Államvédelmi Hatóság
Magyarország - magyar történelem - állami terror - politikai rendőrség - koncepciós per - Rákosi-korszak - történelmi forrás
323.282(439)"195"(093) *** 351.746.1(439)"195"(093) *** 351.746.1(439)(092)Szűcs_E.(093) *** 351.746.1(47)(=945.11)(092)Szűcs_E.(093) *** 943.9"195"(093) *** 343.301.096(439)"195"(093)
[AN 2834729]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2009.
Kovács Agneta
   The activities of the Hungarian National Assembly regarding European affairs : special focus on the scrutiny procedure / [written and ed. by Agneta Kovács, Gergely Szabó, Csaba Gergely Tamás] ; [transl. ... Győrfi Beáta] ; [publ. by Commitee on European Affairs of the Hungarian National Assembly]. - 2. enl. ed. - Budapest : Hung. Nat. Assembly, 2008. - 140, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
Lezárva: 2008. dec. 20.
ISBN 978-963-9848-19-1 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - Európai Unió - országgyűlési bizottság - külpolitika - integráció - ezredforduló
328(439)"200" *** 327.39(4-62)
[AN 2839770]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2009.
Lévai Anita
   Királygyilkosságok Magyarországon / Lévai, Potó. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Királygyilkosságok a magyar történelemben
ISBN 978-963-290-020-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikai merénylet - uralkodó - híres ember - rejtély
323.285(439)(091) *** 343.611.63(439) *** 943.9(092) *** 32(439)(092)
[AN 2834361]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2009.
Petrétei József (1958-)
   Az alkotmányos demokrácia alapintézményei / Petrétei József. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2009. - 472 p. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375)
Bibliogr.: p. 463-472.
ISBN 978-963-9542-49-5 kötött
Magyarország - alkotmányjog - demokrácia
321.72 *** 342(439)
[AN 2834629]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2009.
Platschek Sándor
   Szerettük a zsidókat.. : izraeliták Piliscsabán, 1856-1944 / Platschek Sándor. - Budapest : Makkabi, 2009. - 459 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 409-415.
ISBN 978-963-7088-28-5 kötött
Piliscsaba - zsidóság - holokauszt
323.12(=924)(439-2Piliscsaba)"193/195" *** 316.347(=924)(439-2Piliscsaba)"18/19"
[AN 2834853]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2009.
   A politikai diktatúra társadalmasítása : nyelv, erőszak, kollaboráció, ellenállás, alkalmazkodás / szerk. Ö. Kovács József, Kunt Gergely. - Miskolc : ME BTK Tört.tud. Int. Új- és Jelenkori M. Tört. Tansz., 2009. - 211 p. ; 21 cm. - (A jelenkortörténet útjai, ISSN 2060-0267 ; 3.)
A 2008. máj. 6-án Miskolcon rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Fősorozata: Jelenkortörténet útjai., ISSN 2060-0267
Fűzött (hibás ISBN 963-661-724-4)
Magyarország - belpolitika - társadalomtörténet - állami terror - diktatúra - 20. század - konferencia-kiadvány
323(439)"19" *** 323.282(439)"19" *** 321.64(439)"19" *** 316.32(439)"19" *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2838681]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2009.
Szebeni Géza, M. (1945-)
   Egy kereszténydemokrata az európai egységért, Robert Schuman / M. Szebeni Géza. - Budapest : M. Szemle Alapítvány, 2009. - 201, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 201-[202].
ISBN 978-963-8759-13-9 fűzött : 2500,- Ft
Schuman, Robert (1886-1963)
Franciaország - Európai Unió - politikus - kereszténydemokrácia - 20. század - életrajz
32(44)(092)Schuman,_R. *** 32(4-62)(092)Schuman,_R. *** 329.3:28
[AN 2835631]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6839 /2009.
Áldásy Antal (1869-1932)
   Címertan / Áldásy Antal ; [... szerk. Bárány Attila]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 199, 6 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9580-27-5 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - címertan
929.6(439)
[AN 2841523]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2009.
   Az áldozatok emlékére : tanulmányok a II. világháború és az azt követő időszak történéseiről : [a 2008. szeptember 13-i tudományos ülésszak anyaga]. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hiv., 2009. - 98 p. : ill. ; 24 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 4.)
Rend. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltár. - Bibliogr.
Fűzött
Hajdúböszörmény - helytörténet - második világháború - holokauszt - konferencia-kiadvány
943.9-2Hajdúböszörmény"1939/1945" *** 323.12(=924)(439-2Hajdúböszörmény)"1939/1945" *** 061.3(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 2837109]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2009.
Almásy Sándor (1929-)
   Azok a '40-es évek / Almásy Sándor. - Nyíregyháza : Krúdy, 2009. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9891-06-7 fűzött : 1380,- Ft
Almásy Sándor (1929-)
Kárpátalja - helytörténet - 20. század - memoár
947.78"194"(0:82-94)
[AN 2836788]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2009.
Ash, Russell (1946-)
Top 10 everything 2009 (magyar)
   Top 10 mindenről, 2009 / Russell Ash. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 256 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9765-41-2 kötött
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 2836931]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2009.
Bagi Gábor (1960-)
   Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun kerületben / Bagi Gábor. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt.], 2009. - 399 p. : ill. ; 24 cm. - (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei, ISSN 1219-5049 ; 11.)
Bibliogr.: p. 379-382.
ISBN 978-963-7244-14-8 kötött
Jászkun kerületek - Jászság - magyar történelem - helytörténet - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
943.916.9"1848/1849"(093) *** 355.48(439.169)"1848/1849"(093)
[AN 2834986]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2009.
Barsotti, Eleonora
Storia (magyar)
   Történelem / Eleonora Barsotti ; [ill. E. Barsotti, M. Mantovani, M. Ferrando] ; [ford. Elsässer Klaudia]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2009. - [64] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kérdések és válaszok)
ISBN 978-963-19-6510-0 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2834913]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2009.
Benkő Dániel (1947-)
   Botrány : [elveszett királyságom története] / Benkő Dániel. - Budapest : Klub Publishing, cop. 2008. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88166-0-3 fűzött : 1990,- Ft
Benkő Dániel (1947-)
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - zenész - gitár - lant - interjú
929(439)Benkő_D.(047.53) *** 787.61/.62.071.2(439)(092)Benkő_D.(047.53)
[AN 2836913]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2009.
   Budapest az 1960-as években / szerk. Feitl István. - Budapest : Napvilág, 2009. - 198 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9697-40-9 fűzött : 2900,- Ft
Budapest - helytörténet - 20. század
943.9-2Bp."196"
[AN 2835959]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2009.
Erdődy Gyula (1956-)
   Görcsönydoboka (Ketsching) története / Erdődy Gyula ; [közread.] Görcsönydoboka Község Önkormányzati Képviselőtestülete. - Görcsönydoboka : Önkormányzati Képviselőtest., 2009. - 196 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-6790-6 kötött
Görcsönydoboka - helytörténet
943.9-2Görcsönydoboka
[AN 2838314]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2009.
   Falak : ... és ami mögöttük van / [szerk. Falcsik Mari és Vass Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 344 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9686-84-7 fűzött : 3500,- Ft
védelmi építmény - hadtörténet - államhatár - művelődéstörténet
930.85(100) *** 341.222(100) *** 355.457(100) *** 623.1/.3(100)
[AN 2834829]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2009.
Gyarmati János (1959-)
   Corpus antiquitatum Americanensium. Hungary : pre-Columbian pottery from Mesoamerica and the Central Andes in the Museum of Ethnography in Budapest / by János Gyarmati ; [publ. by the] Union académique internationale, Museum of Ethnography. - Budapest : Museum of Ethnography, 2009. - 144 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 18-21.
ISBN 978-963-9540-50-7 fűzött
Budapest - művelődéstörténet - régészet - óamerikai művészet - múzeumi gyűjtemény
930.85(399.7) *** 904(399.7) *** 7.031.8 *** 069(439-2Bp.)
[AN 2837682]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2009.
   Hagyomány és megújulás : életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében / [szerk. Veres Gábor és Berecz Mátyás]. - Eger : Heves M. Múz. Szerv. Dobó I. Vármúz., 2008. - 283, [3] p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 27.)
A 2008. okt. 15-16-án Egerben azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - magyar történelem - török hódoltság - társadalomtörténet - katonaélet - 16. század - 17. század - konferencia-kiadvány
943.9"15/16" *** 728.81(439)"15/16" *** 355.1(439)"15/16" *** 316.32(439)"15/16" *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2837499]
MARC

ANSEL
UTF-86851 /2009.
   "Ilyen tavasz csak egy volt életemben" : 1848-as emlékkiállítás : válogatás a debreceni Déri Múzeumban és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban bemutatott 1848/49-es emlékkiállítás anyagából / [szerk. Korompai Balázs] ; [... kiad. a ... Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, ... Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig. ; Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2009. - 133 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A kiállítást Debrecenben 2009. ápr. 16-tól jún. 28-ig, Békéscsabán 2009. nov. 12-től 2010. február 28-ig tartották
ISBN 978-963-7218-62-0 kötött
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - kiállítási katalógus
943.9"1848/1849" *** 061.4(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2838362]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2009.
Jourdain, Sabine
La Chine impériale (magyar)
   Kína a császárok korában / Sabine Jourdain ; [ford. Havas István]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2009. - 80 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6519-3 kötött
Kína - történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
951".../18"(02.053.2) *** 930.85(510)".../18"(02.053.2)
[AN 2836810]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2009.
Lelbach Gyula (1942-)
   Romba dőlt világ : [képek és történetek a Délvidék múltjából] / Lelbach Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Akaprint, 2009. - 448 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 446-448.
ISBN 978-963-06-6077-8 kötött
Magyarország - Délvidék - családtörténet - lótenyésztés - művelődéstörténet
929.52(439.2-13)(=945.11) *** 636.1(439.2-13)(091) *** 930.85(439.2-13)
[AN 2839515]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2009.
Levy, Joel
The atlas of Atlantis and other lost civilizations (magyar)
   Atlantisz és más elveszett civilizációk atlasza : Atlantisz, Lemuria, Mu és más ősi kultúrák felfedezése / Joel Levy ; [ford. Vági Ákos és Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 978-963-09-5747-2 kötött : 6800,- Ft
Atlantisz - művelődéstörténet - rejtély - régészet - hiedelem - ókor
930.85(3) *** 001.94(309) *** 930.85(100) *** 903/904(100) *** 398.4
[AN 2836893]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2009.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Őstörténet és honfoglalás / Fodor István. - cop. 2009. - 104 p.
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-09-5679-6 kötött : 495,- Ft
magyar őstörténet - magyar történelem - honfoglalás
930.8(=945.11) *** 943.9".../09"
[AN 2835594] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Államalapítás, 970-1038 / Font Márta. - cop. 2009. - 104 p.
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-09-5680-2 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - államalapítás
943.9"09/10"
[AN 2835601] MARC

ANSEL
UTF-86856 /2009.
Mongne, Pascal
Des olmèques aux aztèques (magyar)
   Az olmékoktól az aztékokig / Pascal Mongne ; [ford. Simonffy Zsuzsa]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2009. - 79 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6520-9 kötött
Közép-Amerika - történelem - művelődéstörténet - indiánok - ifjúsági könyv
930.85(399.7)(02.053.2) *** 939.97(02.053.2)
[AN 2836823]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2009.
Newland, Sonya
Emperors, king & queens (magyar)
   Császárok, királyok és királynők : Európa uralkodóházai 1600-tól napjainkig / Sonya Newland ; William Doyle bevezetőjével ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 199 p. : ill., részben színes ; 29x30 cm
ISBN 978-963-09-5744-1 kötött : 6990,- Ft
Európa - uralkodó - újkor - legújabb kor
940(092) *** 940"16/200"(092)
[AN 2836912]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2009.
Őze Sándor (1963-)
   Virrasztó darvak : tanulmányok a Dél-Alföld történetéből / Őze Sándor. - Hódmezővásárhely : "Norma" Nyomdász Kft., 2008. - 182 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 163-173.
ISBN 978-963-06-6769-2 fűzött
Dél-Alföld - helytörténet
943.9Dél-Alföld
[AN 2836462]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2009.
Paysanias (2. sz)
Periīgīsis tīs Ellados (magyar)
   Görögország leírása / Pauszaniasz ; [ford., a jegyzeteket írta és a névmutatót összeáll. Muraközy Gyula] ; [... a jegyzeteket kieg. és az utószót írta Patay-Horváth András] ; [a térképeket kész. Patay-Horváth András és Fazakas Csaba]. - 2. jav. kiad. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 2 db : ill. ; 22 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 4.)
ISBN 978-963-9857-09-4 fűzött : 5900,- Ft
ókori Görögország - történelem - helyismeret - ókori görög irodalom - útleírás
938(093) *** 913.8 *** 875-992=945.11
[AN 2841519]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 421 p.
ISBN 978-963-9857-10-0
[AN 2841520] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 480 p.
Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 978-963-9857-11-7
[AN 2841521] MARC

ANSEL
UTF-86860 /2009.
   A Podmaniczky - Vigyázó család és a Magyar Tudományos Akadémia / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Papp Gábor György] ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Budapest : MTA Művtört. Kutint., 2008. - 51 p. : ill., színes ; 23 cm
A Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményében, 2008. április 17 - május 15. között és az Erdős Renée Ház Múzeális Gyűjteményben, 2008. november 22 - december 18. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 51.
ISBN 978-963-7381-94-2 fűzött
Podmaniczky család
Vigyázó család
Magyarország - családtörténet - képzőművészet - magángyűjtemény - újkor - kézirat - könyvritkaság - kiállítási katalógus
929.52(439)Podmaniczky *** 929.52(439)Vigyázó *** 069.017(439)Podmaniczky-Vigyázó *** 73/76(439)"15/18" *** 09 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2836385]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2009.
   A romantika terei : az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei a romantika korában / szerk. Gurka Dezső. - Budapest : Gondolat, 2009. - 141, [21] p. : ill. ; 20 cm
A Szarvason, 2008. ápr. 23-án azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-693-075-2 fűzött : 1850,- Ft
művelődéstörténet - romantika - 18. század - 19. század - konferencia-kiadvány
930.85(100)"17/18" *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 2837026]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2009.
Temesi Csaba
   Kisszentmárton évszázadai : élet a Dráva mentén / [írta Temesi Csaba] ; [kiad. Kisszentmárton Önkormányzat]. - 2. kiad. - Kisszentmárton : Önkormányzat, 2009. - 156 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A címoldalon megjelenési évként: 2006. - Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 963-06-0149-4 fűzött
Kisszentmárton - helyismeret - helytörténet
943.9-2Kisszentmárton *** 908.439-2Kisszentmárton
[AN 2835349]
MARC

ANSEL
UTF-86863 /2009.
Várady László (1926-)
   Gallic - Briton - German preludes in making the "west" : a pamphlet for turn of patterns / László Várady. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 81 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 75-81.
ISBN 978-963-05-8693-1 kötött
Római Birodalom - történelem - ókor - barbár népek területe
937"03/05" *** 936"03/05"
[AN 2837151]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2009.
Varga Kálmán (1953-)
   Esterházy "Fényes" Miklós és tündérvilága / [szerk., írta és a betétszövegeket vál. Varga Kálmán] ; [műtárgylista Bardi Terézia, Varga Kálmán] ; [közread. a] Műemlékek Nemzeti Gondnoksága. - [Budapest] : Műemlékek Nemz. Gondnoksága, [2009]. - 87 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Fertőd-Eszterházán, 2009. máj. 22-től 2010. szept. 30-ig rendezett azonos című kiállítás vezetője
ISBN 978-963-87099-8-1 fűzött
Esterházy Miklós József (1714-1790)
Fertőd - magyar történelem - történelmi személy - arisztokrácia - kastély - 18. század - kiállítási katalógus
943.9"17" *** 728.82(439-2Fertőd) *** 930.85(439)(092)Esterházy_M. *** 929(439)(092)Esterházy_M. *** 930.85(439)"17" *** 061.4(439-2Fertőd)
[AN 2836193]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2009.
Vécsey Aurél
   Hunok - magyarok eredete és vándorlásai / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-70-3 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 2834334]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2009.
Verney, Jean-Pierre (1946-)
La première guerre mondiale (magyar)
   Az első világháború / Jean-Pierre Verney ; [ford. Bene Krisztián]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2009. - 79 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6521-6 kötött
Európa - történelem - első világháború - ifjúsági könyv
94"1914/1918"(02.053.2)
[AN 2836807]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2009.
World history (magyar)
   5000 év : a világtörténelem krónikája / [ford. Sziklai István, Bíró Júlia, Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 448 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9765-48-1 kötött : 8990,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 2836213]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6868 /2009.
   Bécs, Ausztria [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Bécs - magyar nyelv - német nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.36-2Wien(036) *** 801.323=30=945.11
[AN 2834639]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2009.
Berkeny János Sámuel (1765-1822)
   Veszprém : városképek 1817-18-ból : townscapes from 1817-18 / Berkeny ; [írta és szerk. Gopcsa Katalin] ; [közread. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság]. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2009. - 2 p., [20] fol. : ill. ; 16x17 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Berkeny János Sámuel (1765-1822)
Veszprém - Magyarország - helyismeret - rajzművészet - 19. század - látkép
908.439-2Veszprém"181"(084.11) *** 741.047 *** 741(439)(092)Berkeny_J._S.
[AN 2836376]
MARC

ANSEL
UTF-86870 /2009.
   Budapest, Magyarország [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Budapest - magyar nyelv - angol nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.39-2Bp.(036) *** 801.323=945.11=20
[AN 2834600]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2009.
   Costa Brava, Spanyolország [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Costa Brava - spanyol nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.60(036) *** 801.323=60=945.11
[AN 2834636]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2009.
Darwin, Charles (1809-1882)
Journal of researches into the geology and natural history of the various countries visited by H.M.S. Beagle, 1832-1836 (magyar)
   Egy természettudós utazásai : [napló az R. A. Fitz Roy kapitány parancsnoksága alatt álló Beagle földkörüli útja alkalmával meglátogatott országok természetrajzáról és geológiájáról] / Charles Darwin ; David Quammen előszavával ; [ford. Fülöp Zsigmond]. - Budapest : Geographia, 2009. - 479 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9810-59-4 kötött
felfedező utazás - 19. század - angol irodalom - útinapló
910.4(100)"18" *** 820-94=945.11
[AN 2835857]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2009.
   Egyiptom [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Egyiptom - arab nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
916.20(036) *** 801.323=927=945.11
[AN 2834634]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2009.
Gál Edit, B.
   Gyöngyös : városkalauz : guide book : Stadtführer / [írta] B. Gál Edit ; [a felvételeket kész.] Szelényi Károly. - Jav. kiad. - [Veszprém] ; [Budapest] : M. Képek, 2009, cop. 2004. - 138 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9439-62-7 fűzött
Gyöngyös - útikönyv
914.39-2Gyöngyös(036)
[AN 2844260]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2009.
   Görög szigetek [elektronikus dok.] : Parga, Lefkada, Korfu. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Görögország - újgörög nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.954(036) *** 801.323=774=945.11
[AN 2834632]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2009.
   Horvátország [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Horvátország - horvát nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.971.3(036) *** 801.323=862=945.11
[AN 2834638]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2009.
   Isztria és Krk szigete [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Isztriai-félsziget - Krk - horvát nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.971.3(036) *** 801.323=862=945.11
[AN 2834627]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2009.
   Kréta, Görögország [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Kréta (sziget) - újgörög nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.959(036) *** 801.323=774=945.11
[AN 2834625]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2009.
Lónay Barna
   Élet a Dráva mentén : fejezetek Mailáthpuszta történetéből / [írta Lónay Barna] ; [kiad. Kisszentmárton Önkormányzat]. - 2. kiad. - Mailáthpuszta ; Kisszentmárton : Önkormányzat, 2009. - 124 p. : ill., részben színes ; 30 cm
gerinccím: Fejezetek Mailáthpuszta történetéből. - A címoldalon a megjelenési év: 2006
ISBN 963-06-0150-8 fűzött
Mailáthpuszta - helyismeret
908.439-2Mailáthpuszta
[AN 2835558]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2009.
   London, Anglia [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
London - angol nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.10-2London(036) *** 801.323=20=945.11
[AN 2834622]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2009.
Lőrincz János
   Bocskaikert község első tizenöt éve.. : a fejlődés krónikája - tollal és fényképezőgéppel / Lőrincz János ; [kiad. Bocskaikert Község Önkormányzata]. - Bocskaikert : Önkormányzat, 2008. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5665-8 fűzött
Bocskaikert - helyismeret - helytörténet
908.439-2Bocskaikert *** 943.9-2Bocskaikert
[AN 2836887]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2009.
   Magyarország történeti földrajza / szerk. Beluszky Pál. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2005-2008]. - 2 db : ill. ; 25 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Studia geographica, ISSN 1585-2822). (Területi és települési kutatások, ISSN 0238-0552 ; 27.)
Magyarország - történeti földrajz
911.3(439)
[AN 2603554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2008. - 436 p.
Bibliogr.: p. 423-436.
ISBN 978-963-7296-23-9 kötött
[AN 2835330] MARC

ANSEL
UTF-86883 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Szécsény = Welcome to Szécsény = Willkommen in Szécsény = Miasto Szécsény serdecznie zaprasza = Szécsény vă aşteaptă cu drag = Szécsény vás srdečně očekává = Srdečne vás pozýva mesto Szécsény = Bienvenue à Szécsény / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 95 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-23-3 kötött
Szécsény - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szécsény(084.12)
[AN 2837866]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2009.
   Párizs, Franciaország [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Párizs - francia nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.4-2Paris(036) *** 801.323=40=945.11
[AN 2834620]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2009.
Pollack, Martin (1944-)
Nach Galizien (magyar)
   Galícia : utazás egy eltűnt világban Kelet-Galícia és Bukovina földjén / Martin Pollack ; [ford., a jegyzeteket írta, a függeléket kész., a képeket összeáll. Halasi Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2009. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-274-033-1 fűzött : 3400,- Ft
Galícia - Bukovina - helyismeret - nemzetiség - századforduló
908.437.5 *** 908.437.4 *** 316.347(=00)(437.4)"190/191" *** 316.347(=00)(437.5)"190/191"
[AN 2835736]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2009.
   Prága, Csehország [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Prága - cseh nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.371-2Praha(036) *** 801.323=850=945.11
[AN 2834614]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2009.
Riffenburgh, Beau (1955-)
The Royal Geographical Society exploration experience (magyar)
   A Királyi Földrajzi Társaság felfedezés élménye / Beau Riffenburgh ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Gulliver : Nemz. Tankvk., cop. 2008. - 80 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27x31 cm + mell. (1 CD-ROM és 36 nyomtv.)
Beragasztott ill. kivehető fakszimile mellékletekkel
ISBN 978-963-9232-47-1 kötött : 8500,- Ft
felfedező utazás - felfedező - történeti feldolgozás - album - elektronikus dokumentum
910.4(100)(091)(084.1) *** 910.4(100)(092)
[AN 2836176]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2009.
   Róma, Olaszország [elektronikus dok.]. - Multimédia. - Budapest : Digitalmedia, cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Follow me!, ISSN 2060-8764)
Főcím a borítóról. - Működési követelmények: P III. 1 GHz; 256 MB RAM; DVD-meghajtó; Win2000/XP
Műanyag tokban
Róma - olasz nyelv - magyar nyelv - útikönyv - útiszótár - elektronikus dokumentum
914.5-2Roma(036) *** 801.323=50=945.11
[AN 2834619]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2009.
Romania (magyar)
   Románia / [szerk. Kuruczleky Ilona] ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 384 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 978-963-09-5630-7 fűzött : 5990,- Ft
Románia - útikönyv
914.98(036)
[AN 2836380]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2009.
Scholten, Jaap (1963-)
Heer & meester (magyar)
   Jó itt nekem?! / Jaap Scholten ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 189 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-693-162-9 fűzött : 2800,- Ft
Scholten, Jaap (1963-)
Magyarország - helyismeret - publicisztika
908.439(0:82-92)
[AN 2837691]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2009.
Sebon, Wolfgang (1955-)
   Der Kis-Balaton und seine Umgebung : das stille Land am Plattensee : Interkultur- und Naturreisebuch / Wolfgang Sebon. - Budapest : Szupervízió Bt., 2009. - 191 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-06-6671-8 fűzött
Dunántúl - Balaton - helyismeret - természeti környezet
908.439(285.2Balaton) *** 502(439.11) *** 908.439.11
[AN 2836866]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2009.
   Szeghalom = The town of Szeghalom / [szerk. Mesterné Szöllősi Katalin, Nagy László] ; [közread. Szeghalom Város Önkormányzata]. - Szeghalom : Önkormányzat, 2009. - 91, [13] : ill., színes ; 31 cm
Kötött
Szeghalom - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szeghalom(084.12)
[AN 2835685]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2009.
Tillai Gábor
   Egy vándordiák Oxfordban / Tillai Gábor. - Pécs : Héthatár K., 2009. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Hetedhéthatár-füzetek, ISSN 1585-1990 ; 12.)
Fűzött
Európa - helyismeret - publicisztika
908.4(0:82-92)
[AN 2835363]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2009.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7. kötettől a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [17.], A legnagyobb székely, Orbán Balázs / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2009. - 120 p.
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-88068-0-2 kötött : 7900,- Ft
Orbán Balázs (1830-1890)
Székelyföld - Magyarország - etnográfus - 19. század - helyismeret - fényképalbum
908.439.21Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Orbán_B. *** 39.001(439)(092)Orbán_B.
[AN 2834878] MARC

ANSEL
UTF-8


   [18.], Felső-Nyárád vidéke : a Nyárád felső és középső szakasza Nyárádszeredáig : a történelmi Marosszék 3. / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2008. - 123 p.
ISBN 978-963-86413-9-7 kötött : 6900,- Ft
Marosszék - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2835667] MARC

ANSEL
UTF-86895 /2009.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - 2. átd. kiad. - Veszprém : PéterPál K., 2000-. - ill., színes ; 32 cm
ISBN 963-86008-1-0
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 421773]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Gyimesek vidéke : a gyimesi csángók / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2009. - 108, [2] p.
Bibliogr.: p. [110].
ISBN 963-86008-5-3 kötött : 6900,- Ft
Gyimes - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2834872] MARC

ANSEL
UTF-86896 /2009.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld ezer pillanata / [a felvételeket kész. Váradi Péter Pál] ; [szöveg Lőwey Lilla]. - Veszprém : PéterPál K., 2008-2009. - 3 db : ill., színes ; 23 cm
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2744802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Maros megye. - 2009. - 48 p.
ISBN 978-963-88068-2-6 fűzött
Maros megye - helyismeret - fényképalbum
908.498.4-35Maros(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2837858] MARC

ANSEL
UTF-86897 /2009.
   Volt egyszer egy autonómia : egy erdélyi monográfia 1959-ből / főszerk. Keszy-Harmath Sándor ; a szöveget gond., jegyz. ell., és az előszót írta Nagy Béla. - Budapest : Szabad Tér, 2009. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-88277-0-8 fűzött
Maros-Magyar Autonóm Tartomány - helyismeret - gazdaság - 20. század
908.498.4Székelyföld"195" *** 338(498.4Székelyföld)"195"
[AN 2836458]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6898 /2009.
   Alkotmányjog : igazságügyi igazgatási alapszakos és munkaügyi és társadalombiztosítási szakos hallgatók számára / [szerk. Paulovics Anita] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - 2. kiad. - [Miskolc] : Bíbor K., 2008. - 168 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Alkotmányjog : bachelor szakos hallgatók számára. - Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-9634-76-3 fűzött
alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(075.8)
[AN 2840039]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2009.
Bánrévy Gábor (1929-)
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Bánrévy Gábor. - 7. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 227 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 4.)
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-277-104-5 kötött : 3850,- Ft
nemzetközi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 2839492]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2009.
Boros Erzsébet
   A helyi adóigazgatás gyakorlata, ellenőrzése, az adóvégrehajtás intézménye / [szerzők Boros Erzsébet ..., Makó Cecília ..., Simon Zsuzsanna ...]. - Budapest : Saldo, 2009. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2009. jan. 31. - Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-963-638-304-6 fűzött
Magyarország - adóügy - helyi önkormányzat - helyi adó - útmutató
352.073.5(439) *** 351.713(439) *** 336.2(439)(036)
[AN 2834905]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2009.
Csőke Sándor
   Emlékirat a tiszagyenda-kormópusztai kényszermunkatáborról : történetek és dokumentumok / Csőke Sándor. - 2. jav., bőv. kiad. - Tatabánya : Szerző, 2009. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6768-5 fűzött
Tiszagyenda - állami terror - kényszermunka - internálótábor - Rákosi-korszak - interjú
343.262(439-2Tiszagyenda)"195" *** 323.282(439)"195"(047.53)
[AN 2841678]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2009.
Domokos Andrea (1964-)
   A büntetőpolitika változásai Magyarországon / Domokos Andrea. - Budapest : KGRE ÁJK, 2008. - 141 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 11.)
Lezárva: 2008. - Bibliogr.: p. 135-139. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9808-08-9 fűzött (hibás ISBN 963-9808-08-3)
Magyarország - büntetőjog - jogtörténet - jogpolitika
340.134(439) *** 343(439)(091) *** 343(100)
[AN 2834914]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2009.
Dunai Andrea
   Az évszázad jóvátételi pere / Dunai Andrea. - Budapest : Népszabadság Kv. : Viva Média Holding, 2009. - 303 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9709-78-2 kötött : 2990,- Ft
Deutsch, Hans (1906-2002)
Magyarország - Németország - kártérítés - jogeset - magángyűjtemény - 1945 utáni időszak
347.426.6(430)"196/197" *** 347.426.6(439)"194/197" *** 34.096(430)"196/197" *** 069.017(439)Hatvany
[AN 2834673]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2009.
   Eredményesség és eredménytelenség a közigazgatásban / szerk. Lőrincz Lajos ; [közread. az MTA Jogtudományi Intézet]. - Budapest : MTA Jogtud. Int., 2009. - 320 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7311-69-7 fűzött
Magyarország - közigazgatás - hatékonyság - ezredforduló
35(439)"200" *** 330.13
[AN 2836236]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2009.
Fábián Adrián (1979-)
   Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei / Fábián Adrián. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : PTE ÁJK, cop. 2008. - 182 p. ; 25 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 175-182.
ISBN 978-963-7296-16-1 kötött
Magyarország - helyi önkormányzat - jogalkotás
352.078.2(439)
[AN 2835541]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2009.
   A fegyveres összeütközések joga / [szerk. Ádány Tamás Vince, Bartha Orsolya, Törő Csaba]. - Budapest : Zrínyi, 2009. - 463 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 449-460.
Kötött (hibás ISBN 978-963-7060-59-5)
hadijog
341.3
[AN 2835699]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2009.
Filó Erika (1940-)
   Gyermeki jogok, gyermekvédelem / Filó Erika, Katonáné Pehr Erika. - 3. hatályosított, bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 491 p. ; 19 cm. - (Mindennapi családjog, ISSN 1418-124X)
Megj. "Gyermekvédelem, gyámügy" címmel is. - Lezárva: 2009. jan. 31.
ISBN 978-963-258-051-7 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - gyámügy - jogszabálygyűjtemény
347.64(439)(094) *** 364.65-053.2/.6(439)(094)
[AN 2839826]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2009.
   Gyermekjogi projekt / [szerk. Kovács Orsolya Ágota]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2009]. - 87 p. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2009/3.)
Lezárva: 2009. febr. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88313-0-9 fűzött
Magyarország - családjog - gyermek - gyermekvédelem - ezredforduló
347.63(439)"200" *** 364.65-053.2/.6
[AN 2837916]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2009.
   Gyülekezési jogi projekt / [szerk. Hajas Barnabás]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2009]. - 103 p. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2009/1.)
Lezárva: 2009. febr. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88313-1-6 fűzött
Magyarország - gyülekezési szabadság - ezredforduló
342.729(439)"200"
[AN 2837890]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2009.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Személyi és családi jog / Jobbágyi Gábor. - 8. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 350 p. ; 25 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-657-4 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - polgári jog - családjog - egyetemi tankönyv
347.15/.17(439)(075.8) *** 347.6(439)(075.8)
[AN 2839503]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2009.
   Jogi néprajz - jogi kultúrtörténet : tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok köréből / szerk. Mezey Barna, Nagy Janka Teodóra. - [Budapest] : ELTE Eötvös, cop. 2009. - 487 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-065-9 kötött : 4800,- Ft
jogtudomány - néprajz - szokásjog
34 *** 39 *** 340.141
[AN 2837671]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2009.
Juhászné Zvolenszki Anikó
   Polgári eljárásjogi ismeretek / Juhászné Zvolenszki Anikó. - 4. átd. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2009. - 286 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-9650-47-3 fűzött
Magyarország - polgári jog - polgári eljárás - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2839763]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2009.
Kecskés László (1953-)
   EU jog és jogharmonizáció / Kecskés László. - 3. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 1042 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 985-1003.
ISBN 978-963-258-046-3 kötött : 9800,- Ft
Európai Unió - Magyarország - jogrendszer - jogharmonizáció
34(4-62) *** 340.137.3(4-62) *** 34(439)
[AN 2839811]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2009.
Kelemen László
   Joghallgatók a jogról : szociálpszichológiai kutatás / Kelemen László. - [Budapest] : Sprinter, [2009]. - 216 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 212-216.
ISBN 978-963-9469-27-3 fűzött : 3900,- Ft
szociálpszichológia - kriminológia
343.97 *** 316.6
[AN 2834832]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2009.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai magyarázatokkal / [szerk. Varga Katalin, Paál György] ; [kiad. a Pénzügyi Tájékoztató Iroda]. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda, [2009]. - 372 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. ápr. 20.
ISBN 978-963-9789-21-0 fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
352.077(439)(094)(036) *** 342.924(439)(094)(036)
[AN 2835006]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2009.
   Opuscula Szegediensia : a Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók Második Konferenciája, Szeged / szerk. Lőrincsikné Lajkó Dóra. - Szeged : Pólay Elemér Alapítvány, 2008. - 208 p. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 25.)
A 2008. febr. 1-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9650-31-2)
munkajog - szociális jog - konferencia-kiadvány
349.2 *** 349.3 *** 364 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2836814]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2009.
Ruszoly József (1940-)
   Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte : Ungarn und Europa / József Ruszoly. - Budapest : Gondolat, 2009. - 641 p. ; 20 cm. - (Ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1785-6353)
Bibliogr.: p. 623-626.
ISBN 978-963-693-128-5 fűzött : 4790,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - jogtörténet - magyar történelem - 19. század - 20. század
342(439)"184/198" *** 342(4)"184/198" *** 943.9"184/198" *** 94"184/198"
[AN 2838163]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2009.
Soltész István (1951-)
   Az Országgyűlés : az Országgyűlés szervezete, feladatai és működése, 1990-2008 / [írta és szerk. ... Soltész István] ; [kiad. a] Parlamenti Módszertani Iroda. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Parlamenti Módszertani Iroda, 2009. - 350, [42] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 307-350.
Kötött (hibás ISBN 978-963-8420-20-6)
Magyarország. Országgyűlés
Magyarország - országgyűlés - ezredforduló
342.53(439)"199/200" *** 328(439)"199/200"
[AN 2839791]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2009.
   Studia in honorem András Szabó / [szerk. Domokos Andrea]. - [Budapest] : KRE ÁJK, [2008]. - 133 p. : ill. ; 21 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 3.)
Bibliogr.
Kötött
büntetőjog - emlékkönyv
343
[AN 2838321]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2009.
   Studia in honorem Árpád Erdei / [szerk. Dobrocsi Szilvia]. - [Budapest] : KRE ÁJK, [2009]. - 96 p. ; 21 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 4.)
Bibliogr.
Kötött
büntetőjog
343
[AN 2838319]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2009.
   Társasági és cégjogi iratmintatár / Gál Judit [et al.] ; [szerk. Gál Judit]. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 980 p. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-258-056-2 fűzött : 11500,- Ft
Magyarország - társasági törvény - iratminta - elektronikus dokumentum
347.72(439)(094)(083.76)
[AN 2841482]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2009.
Teszelszky, Kees (1972-)
   Az ismeretlen korona : jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás / Kees Teszelszky ; szerk. Czibere Mária ; [ford. Trostovszky Gabriella]. - Pannonhalma : Bencés K., 2009. - 382, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Historia pro futuro, ISSN 1789-6150)
Bibliogr.: p. 349-366. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9226-87-6 fűzött
Magyarország - magyar történelem - állami jelkép - koronázási jelvény - nemzettudat - eszmetörténet - magyarság
342.22(439) *** 342.519.8(439) *** 943.9 *** 323.1(=945.11) *** 316.63 *** 316.75
[AN 2837531]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2009.
   Tudományos előadóülés Polner Ödön egyetemi tanárrá történt kinevezésének 85. évfordulóján : 2008. október 10. / szerk. Kiss Barnabás ; [a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványa]. - Szeged : SZTE ÁJK, 2008. - 57 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-920-1 fűzött
Polner Ödön (1865-1961)
Magyarország - jogász - jogtudomány - 19. század - 20. század
34(439)(092)Polner_Ö. *** 34
[AN 2836763]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2009.
Udvary Sándor
   Alkotmányos médiajog? : az elektronikus média jogának elemzése az amerikai és a magyar alkotmánybíráskodási gyakorlat tükrében / Udvary Sándor. - Budapest : KGRE ÁJK, 2008. - 237 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 10.)
Lezárva: 2007. júl. 1. - Bibliogr.: p. 229-237. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9808-07-2 fűzött (hibás ISBN 963-9808-07-5)
Magyarország - Egyesült Államok - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - alkotmánybírósági határozat
34:791.9.096/.097(439) *** 34:791.9.096/.097(73) *** 316.774 *** 347.777 *** 342.565.2(439)(094.92)
[AN 2834908]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2009.
   Az új kereskedelmi törvény értelmezése és gyakorlati alkalmazása : teljes körű útmutató a kereskedelmi tevékenységhez / [szerzők Takács György et al.]. - Budapest : Menedzser Praxis, 2009. - Cserelapos mappa (2 köt.) ; 24 cm
Lezárva: 2009. márc. 5. - A leírás a 11. aktualizálás alapján kész.
ISBN 963-87206-0-3 fűzetlen
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
Magyarország - gazdasági jog - útmutató
347.7(439)(036)
[AN 2835361]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2009.
Varga Zoltán (1948-)
   A tanú a büntetőeljárásban / Varga Zoltán. - Budapest : Complex, 2009. - 222 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. febr. 1. - Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-224-973-5 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - tanú
343.143 *** 343.852(439)
[AN 2834584]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2009.
Zsíros Péter
   Informatikai töréstesztek : a kódfuttatás / Zsíros Péter ; kiad. a NetAcademia Oktatóközpont. - Budapest : NetAcademia Oktatóközp., 2009. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
adatbiztonság - hacker
343.721 *** 681.3.004.14 *** 659.2.012.8
[AN 2836575]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6928 /2009.
Ólomlábú Tonya (1955-)
   Állj vagy eláslak! : szemelvények a lapátos alakulatok életéből / Ólomlábú Tonya. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-85-2 fűzött : 2190,- Ft
Ólomlábú Tonya (1955-)
Magyarország - katona - Kádár-korszak - memoár
355(439)"197/198"(0:82-94)
[AN 2837104]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2009.
Segrétain, Franck
La seconde guerre mondiale (magyar)
   A második világháború / Franck Segrétain ; [ford. Bene Krisztián]. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2009. - 79 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Íme a történelem)
ISBN 978-963-19-6522-3 kötött
hadtörténet - második világháború - ifjúsági könyv
355.48(100)"1939/1945"(02.053.2)
[AN 2836817]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2009.
Thompson, Julian (1934-)
Masters of the battlefield (magyar)
   Hadvezérek : Nagy Sándortól Schwarzkopf tábornokig, akik megváltoztatták a történelem menetét / Julian Thompson ; [magyar szöveg Domina István, Nagy Éva, Szlukovényi Beáta]. - [Budapest] : Gulliver : Nemz. Tankvk., [2009]. - 68 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27x31 cm + 30 mell.
Beragasztott ill. kivehető fakszimile mellékletekkel
ISBN 978-963-9232-48-8 kötött : 8500,- Ft
hadvezér - hadtörténet - album
355(100)(092) *** 355.48(100)(091)(084.1)
[AN 2836207]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6931 /2009.
Almási Miklós (1932-)
   Hová tűnt az a rengeteg pénz? : válságkönyv / Almási Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207-[208].
ISBN 978-963-293-008-4 fűzött : 2490,- Ft
világgazdaság - pénzügyi válság - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 338.124.4(100)"2008"
[AN 2834682]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2009.
Bélyácz Iván (1949-)
   Befektetési döntések megalapozása : [befektetés, tőkepiac, kockázat] / Bélyácz Iván. - [Budapest] : Aula, 2009. - 489 p. : ill. ; 25 cm. - (Bologna - tankönyvsorozat, ISSN 1788-4713)
Bibliogr.: p. 481-484.
ISBN 978-963-9698-63-5 fűzött
tőkebefektetés - üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
658.15(075.8) *** 330.322(075.8) *** 336.76(075.8)
[AN 2837503]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2009.
Caplin, James
I hate presentations (magyar)
   Utálom a prezentációkat / James Caplin ; [ford. Költő András]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 220 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8710-5 kötött
üzleti élet - kommunikáció
658.1.012.63 *** 65.013 *** 316.77
[AN 2835551]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2009.
Csaba László (1954-)
   Crisis in economics? : studies in European political economy / by László Csaba. - Budapest : Akad. K., 2009. - 223 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8661-0 kötött
Európa - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - gazdasági válság - ezredforduló
338.2(4)"200" *** 338.124.4(100)"2008"
[AN 2835565]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2009.
Fekete Antal
   A környezetvédelmi termékdíj eljárási szabályai / [szerző Fekete Antal]. - Budapest : Saldo, 2009. - 113 p. ; 29 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2009. ápr.
ISBN 978-963-638-314-5 fűzött
Magyarország - csomagolóanyag - illeték - környezetvédelem - útmutató
336.28(439)(036) *** 658.788.4 *** 504.06
[AN 2844264]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2009.
   Gazdaság : Hogyan olvassuk? Hogyan írjunk róla? Hogyan értsük meg? / az amerikai fejezeteket szerk. Terri Thompson ; a m. fejezeteket szerk. Lambert Gábor. - Budapest : Akad. K., 2009. - 391 p. ; 21 cm
Az amerikai fejezetek forrása a "Writing about business" (New York, N. Y. : Columbia Univ. Press, 2001) c. mű
ISBN 978-963-05-8709-9 kötött
gazdaság - gazdaságtan
33 *** 338
[AN 2835614]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2009.
Hegedűs Zoltán (1955-)
   Amit érdemes megtanulni a multiktól, és amit nem : kisvállalkozók figyelmébe / Hegedűs Zoltán. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 308 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 300-301.
ISBN 978-963-9686-75-5 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - multinacionális vállalat - kisvállalkozás - ezredforduló
334.726(439)"200" *** 334.722(439)"200"
[AN 2834690]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2009.
Kemény Sándor (1946-)
   Statisztikai minőség-(megfelelőség-)szabályozás / Kemény Sándor, Papp László, Deák András. - 3. kiad. - [Budapest] : Műszaki Kvk. : MMT, cop. 2009. - 394 p. : ill. ; 24 cm. - (Minőségmenedzsment, ISSN 1419-4376)
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 978-963-16-3006-0 fűzött
minőségbiztosítás - statisztikai elemzés
658.562.012.7 *** 519.24
[AN 2839519]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2009.
   Kintlévőségek sikeres behajtása : jogilag megbízható minták, törvényi előírások, adózási és számviteli elszámolásokkal / [szerzők Farkas Zsuzsa et al.]. - Budapest : Menedzser Praxis, 2009. - Cserelapos mappa (2 köt.) ; 23 cm
Lezárva: 2009. febr. 5. - A leírás a 9. aktualizálás alapján kész.
ISBN 963-87206-1-1 fűzetlen
Magyarország - forgóeszköz-gazdálkodás - követelés - kötelmi jog - útmutató
336.717.111.77(439)(036) *** 347.4(439)(036)
[AN 2835517]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2009.
Kócsó László
   Online aranybánya : hogyan tudsz egy weboldal segítségével nagy és jövedelmező MLM hálózatot felépíteni? / Kócsó László. - Budapest : Fitt98 Kft., cop. 2009. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7068-5 fűzött : 1970,- Ft
hálózati értékesítés - internet
658.846 *** 681.3.004.14
[AN 2834647]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2009.
Kondorosi Ferenc (1954-)
A világ végveszélyben? (bőv. kiadása)
   Válság és veszélyek a nemzetközi kapcsolatokban / [Kondorosi Ferenc]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Urbis Kvk., 2009. - 168 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9706-64-4 kötött
globalizáció - világgazdaság - politika - ezredforduló - gazdasági válság
339.9 *** 338(100)"200" *** 32.001
[AN 2836183]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2009.
   Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező éves továbbképzése : vállalkozási szak, 2009 / [szerk. Herich György] ; [szerzők] Bartos Gyula [et al.] ; [közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2009. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-86637-6-4)
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2836206]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2009.
   Legfontosabb munkavédelmi jogszabályok / [szerk. Koch Mária]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Népszava Kv., 2009. - 128, [3] p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2009. febr. 28.
ISBN 978-963-323-132-6 fűzött
Magyarország - munkavédelem - jogszabálygyűjtemény
331.45(439)(094)
[AN 2839497]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2009.
   Logisztikai rendszerek / szerk. Cselényi József, Illés Béla. - [Miskolc] : ME K., 2009-. - 24 cm
Fűzött
logisztika - egyetemi tankönyv
658.286(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 2842756]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 3. utánny. - 2009. - 369, [8] p. : ill.
Bibliogr.: p. 351-369.
[AN 2842781] MARC

ANSEL
UTF-86945 /2009.
Lomnici Zoltán (1954-)
   Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata / Lomnici Zoltán. - 5. bőv., hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, cop. 2009. - 471 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. jan. 31.
ISBN 978-963-258-052-4 fűzött : 6700,- Ft
1990. évi CXIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.28(439)(094)(036)
[AN 2839820]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2009.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (29.). Közgazdaságtudományi Szekció (2009) (Debrecen)
   XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció : Debrecen, 2009. április 6-8. : előadás-kivonatok / [szerk. Láng Eszter et al.] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar és Közgazdaságtudományi Kar. - [Debrecen] : DE, 2009. - 459 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-473-268-6 fűzött
gazdaságtan - egyetem - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2834724]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2009.
Poór József (1949-)
   Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment / Poór József. - Budapest : Complex, 2009. - 683 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2009. febr. 27. - Bibliogr.: p. 621-671.
ISBN 978-963-224-975-9 kötött
humánerőforrás-menedzsment - globalizáció
658.3(100)
[AN 2834574]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2009.
Regős Gábor
   Egyszeres könyvvitel a gyakorlatban : útmutató és példatár egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, társadalmi szervezetek könyvvezetési kötelezettségének teljesítéséhez : kézi- és számítógépes egyszeres könyvvitel példákkal, magyarázatokkal, jogszabályi hivatkozásokkal naplófőkönyvre és pénztárkönyvre / Regős Gábor. - Budapest : Adónet.hu, 2009. - 327 p. ; 24 cm + mell. (17x24 cm). - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
Lezárva: 2009. márc. 1.
ISBN 978-963-88309-0-6 fűzött : 9900,- Ft
egyszeres könyvvitel - útmutató
657.11(036)
[AN 2834644]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2009.
Rekettye Gábor (1944-)
   Kínálatmenedzsment / Rekettye Gábor, Hetesi Erzsébet. - Budapest : Akad. K., 2009. - 276 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 273-276.
ISBN 978-963-05-8678-8 kötött
marketing - eladás - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2835570]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2009.
   Szociális párbeszéd új keretek között / [... szerk. Berki Erzsébet] ; [közread. a] Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ. - [Budapest] : FSZH Társadalmi Párbeszéd Közp., 2008. - 211 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4899-8 fűzött
Magyarország - érdekegyeztetés - gazdasági ág - törvénytervezet - ezredforduló
331.105(439)"200" *** 331.105(439)(094) *** 316.334.3(439) *** 323.382
[AN 2835575]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2009.
Tonk Emil (1948-)
   Üzleti patika / Tonk Emil. - Budapest : Stúdium 2000 Bt., 2004-. - 21 cm
vállalatvezetés
658.1.011.1
[AN 2546545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Hasznos alap TONKönyv hálózatépítőknek : [a ma és a holnap vezetőinek] / [ill. Könczey Elemér]. - 2009. - 360 p. : ill.
Címváltozat: MLM : hasznos alap TONKönyv a ma és a holnap vezetőinek
ISBN 978-963-87528-2-6 fűzött : 3500,- Ft
[AN 2836453] MARC

ANSEL
UTF-86952 /2009.
Varsányi Judit (1942-)
   Üzleti stratégia - üzleti tervezés / Varsányi Judit. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1996. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkalmazott stratégia sorozat, ISSN 1416-6917 ; 1.)
Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 978-963-19-2421-3 fűzött : 1600,- Ft
stratégiai menedzsment
658.1.012.2
[AN 2844122]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6953 /2009.
Bujdosó Balázs
   Fogyatékosság és rehabilitáció : [szociális szolgáltatások szakmacsoport] / Bujdosó Balázs, Kemény Ferenc ; [kiad. a] Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. - 2. kiad. - Budapest : NSZFI, 2009. - 167 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-167.
ISBN 978-963-264-037-2 fűzött
testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - szociális rehabilitáció
364.048.6 *** 364.65-056.37 *** 364.65-056.26
[AN 2844244]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2009.
Gyurkó István
   Válási kéziköny / Gyurkó István, Vincze Melinda. - Budapest : Givme 888, 2009. - 247 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6774-6 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - válás - családjog
364.286 *** 347.627(439)
[AN 2837034]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2009.
   A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt / [szerk. Borza Beáta]. - Budapest : Országgyűlési Biztos Hiv., [2009]. - 84 p. ; 24 cm. - (ÁJOB projektfüzetek, ISSN 2060-7350 ; 2009/2.)
Lezárva: 2009. febr. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88313-2-3 fűzött
Magyarország - hajléktalan - emberi jog - ezredforduló - állampolgári jog
364.252(439)"200" *** 342.716(439)
[AN 2837903]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2009.
Speaking at non-A. A. meetings (magyar)
   Hogyan beszéljünk nem-A. A. összejöveteleken?. - [Budapest] : [Felépülők Eü. Anonim Egyesülete], 2009. - 22 p. ; 24x11 cm
Közread. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete
ISBN 978-963-87702-2-6 fűzött
alkoholizmus
364.272 *** 613.81
[AN 2836778]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2009.
Szappanos József
   Önámítás, mámor, kábulat : a helytelen nevelés következményei / Szappanos József, Abonyiné Szalai Rozina. - 3. kiad. - [Szolnok] : HSZK, 2009. - 98 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 978-963-87100-3-7 fűzött
káros szenvedély - kábítószerfüggés - nevelés
364.272 *** 613.83 *** 37.03
[AN 2842788]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6958 /2009.
Balázs Gabriella
   Legyél te is karmester! : zenei játékok 3-10 éves korig / Balázs Gabriella. - Budapest : Szort Bt., 2009. - 140 p. : ill. ; 24 cm. - (Megszállott pedagógusok könyvtára, ISSN 2060-1158)
ISBN 978-963-87977-2-8 fűzött
zeneoktatás - fejlesztő játék - iskoláskor előtti nevelés - alapfokú oktatás - alsó tagozat - tanári segédkönyv
372.3:78(072) *** 37.036(072) *** 371.382(072) *** 372.878(072)
[AN 2834737]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2009.
Fülöp Márta Marianna
   Tehetséggondozó projekt készítése és használata alulteljesítő tehetségeseknek az informatika segítségével / Fülöp Márta Marianna ; [kiad. az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete]. - [Budapest] : ISZE, 2009. - 67 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-06-6559-9 fűzött
tehetséggondozás - módszertan - számítástechnika
376.545 *** 681.3 *** 371.3
[AN 2836841]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2009.
Gordon Győri János
   Tanórakutatás / Gordon Győri János. - Budapest : Gondolat : ELTE PPK Neveléstud. Int., 2009. - 199 p. : ill. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926 ; 9.)
Bibliogr.: p. 193-199.
ISBN 978-963-693-114-8 fűzött : 1600,- Ft
pedagógia - kutatás
37.012
[AN 2837209]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2009.
Inántsy-Pap Judit
   Kötődés és kortárskapcsolatok az óvodáskorban / Inántsy-Pap Judit ; [közread. a] Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület & Faculty of Central European Studies Constantine the Philosopher University ... - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes. ; Nitra : Fac. of Central European Studies Constantine the Philosopher Univ., 2009. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87488-5-0 fűzött
óvodai nevelés - gyermeklélektan - interperszonális kapcsolat
372.3 *** 316.45 *** 37.035 *** 159.923.33 *** 159.922.7
[AN 2834771]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2009.
   Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1998-2008 : crescit sub pondere palma / [szerk. Máthé Gábor]. - Budapest : KGRE ÁJK, 2008. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és német nyelven
ISBN 978-963-9808-04-1 kötött
ISBN 963-9808-04-0
Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest). Állam- és Jogtudományi Kar
Budapest - egyetem - jogtudomány
378.634(439-2Bp.).096
[AN 2835505]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2009.
Komenczi Bertalan (1947-)
   Elektronikus tanulási környezetek / Komenczi Bertalan. - Budapest : Gondolat, 2009. - 175 p. : ill. ; 23 cm. - (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402)
Bibliogr.: p. 169-175.
ISBN 978-963-693-157-5 fűzött : 2780,- Ft
tanulás - oktatás - e-learning - infokommunikáció
371.32 *** 681.3.004.14
[AN 2837663]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2009.
Lénárd Sándor
   Fejlesztő értékelés / Lénárd Sándor, Rapos Nóra. - Budapest : Gondolat : ELTE PPK Neveléstud. Int., 2009. - 124 p. : ill. ; 20 cm. - (Oktatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1589-9926)
Bibliogr.: p. 122-124.
ISBN 978-963-693-054-7 fűzött : 1100,- Ft
iskolai értékelés
371.26
[AN 2836983]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2009.
Merényi Zsuzsanna (1957-)
   Sztehlo Gábor, a gyermeknevelő / Merényi Zsuzsanna. - 2. kiad. - Budapest : Atyha Bt., 2009, cop. 2003. - 119, [16] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7221-4 fűzött
Sztehlo Gábor (1909-1974)
Magyarország - Budapest - gyermekotthon - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század
376.64.018.324(439-2Bp.)"194" *** 364.65-053.2(439-2Bp.) *** 284.1(439)(092)Sztehlo_G.
[AN 2844273]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2009.
   Oktatás és politika : tanulási segédlet az oktatáspolitika tanulmányozásához / szerk. és a bevezetőket írta Drabancz M. Róbert. - Nyíregyháza : Krúdy, 2009. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9891-07-4 fűzött : 2600,- Ft
Európai Unió - Magyarország - oktatáspolitika - ezredforduló
37.014(439)"200" *** 37.014(4-62)"200"
[AN 2836790]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2009.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (29.). Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési, Könyvtártudományi Szekció (2009) (Pécs)
   XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciójának rezümékötete : Pécs, 2009. április 6-8. / [... szerk. Kocsis Mihály] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Pécs : PTE FEEFK, [2009]. - 242 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-642-283-7 fűzött
pedagógia - művelődésügy - könyvtárügy - lélektan - egyetem - konferencia-kiadvány
37 *** 351.85 *** 02 *** 159.9 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2835460]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2009.
Sediviné Balassa Ildikó
   A felsőfokú szakképzés tíz éve : jubileumi összefoglaló a múltról, az eredményekről és a jövőről / Sediviné Balassa Ildikó ; [közread. az AIFSZ Kollégium Egyesület]. - Budapest : AIFSZ Kollégium Egyes., cop. 2008. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6174-4 fűzött
Magyarország - szakképzés - felsőoktatás - ezredforduló
377(439)"199/200" *** 378(439)"199/200"
[AN 2836742]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2009.
   A szakképzés helyzete az Alföldön / [szerk. Szűcs Anna] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szeged ; [Budapest] : KSH, 2009. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-235-238-1 fűzött : 2000,- Ft
Alföld - szakképzés - felnőttoktatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
374.7(439.14)"200"(083.41) *** 377(439.14)"200"(083.41)
[AN 2836727]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2009.
Szilágyi Erzsébet
   A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium története / Szilágyi Erzsébet. - Budapest : Lónyay Utcai Ref. Gimn. és Kollégium, 2009-. - 24 cm
borító- és gerinccím: A Budapesti Református Gimnázium, a "Lónyay" története
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium (Budapest)
Budapest - gimnázium - neveléstörténet - névjegyzék
373.54(439-2Bp.):050.8
[AN 2837166]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Diákok : 1859-1952, 1993-2009. - 2009. - 407 p. : ill. - (Schola-Orbis magyar iskolatörténeti adattár, ISSN 1788-0572 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
Budapest - gimnázium - neveléstörténet - tanuló - névjegyzék
373.54(439-2Bp.):050.8
[AN 2837174] MARC

ANSEL
UTF-86971 /2009.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of parenting (magyar)
   A gyereknevelés 100 szabálya / Richard Templar ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 253 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-097-2 fűzött : 2750,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 2834846]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2009.
   Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban / szerk. Sepsi Enikő és Tóth Károly. - Budapest : Ráció, 2009. - 206 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
A Budapesten 2007. nov. 9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-64-0 fűzött : 2500,- Ft
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Magyarország - Budapest - pedagógus - egyetem - diákotthon - 20. század - ezredforduló
37(439)"19/200"(092) *** 378.637(439-2Bp.)
[AN 2837512]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2009.
Turmezeyné Heller Erika
   Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés / Turmezeyné Heller Erika, Balogh László ; [közread. a] Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület & Faculty of Central European Studies Constantine the Philosopher University ... - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes. ; Nitra : Fac. of Central European Studies Constantine the Philosopher Univ., 2009. - 316 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-300. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87488-4-3 fűzött
zeneoktatás - tehetséggondozás - tanári segédkönyv
372.878(072) *** 376.545
[AN 2834539]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6974 /2009.
   Arcok a magyar vadászmúltból / összeáll. Koncz István. - Kecskemét : [Bács-Kiskun M. Vadászszövets.], 2003-. - 23 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész. - Közread. a Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség
Magyarország - vadász
799.2(439)(092)
[AN 2735749]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Fekete István és Eördögh Tibor barátsága / Bod Lajos. - 2009. - 40 p. : ill.
Bibliogr.
Fűzött
Fekete István (1900-1970)
Eördögh Tibor (1912-2000)
Magyarország - író - vadász - 20. század
799.2(439)(092)Eördögh_T. *** 894.511(092)Fekete_I.
[AN 2838603] MARC

ANSEL
UTF-86975 /2009.
Klimke, Reiner
Grundausbildung des jungen Reitpferdes (magyar)
   A fiatal hátasló alapkiképzése / Reiner Klimke ; [ford. Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 1996. - 203 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 1.)
ISBN 978-963-286-463-1 kötött
lovaglás - ló - idomítás
798.2 *** 636.1.088
[AN 2842745]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2009.
Kollár K. Attila
   Alapfokú búvárismeretek : [tankönyv] / [... írta Kollár K. Attila] ; [közread. az] Underwater Explorers' Federation. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : UEF, 2009. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Open water diver
ISBN 963-00-7053-7 fűzött
búvárkodás - tankönyv
797.215(078)
[AN 2837137]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2009.
Kollár K. Attila
   Mélymerülés : [tankönyv] / [... írta Kollár K. Attila] ; [közread. az] Underwater Explorers' Federation. - Budapest : UEF, 2008. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm
Címváltozat: Deep diver
ISBN 978-963-06-6125-6 fűzött
búvárkodás - tankönyv
797.215(078)
[AN 2836587]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2009.
Kovács Zsolt
   Üvegfestés : minták gyerekszobába / Kovács Zsolt ; [fotók Kleb Attila és Kropf Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 28.)
ISBN 978-963-278-069-6 fűzött : 995,- Ft
üvegfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 75.021.335
[AN 2839566]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2009.
Kremser Péter
   Birkózósportunk története a kezdetektől Trianonig / Kremser Péter. - Szeged : Kremser P., 2009. - 115 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-06-7034-4 fűzött
Magyarország - birkózás - sporttörténet - 19. század - századforduló
796.81/.82(439)"188/192"
[AN 2834807]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2009.
Lernen, lehren und trainieren im Pferdesport (magyar)
   Edzéselmélet / [ford. Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 1997. - 173 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 2.)
ISBN 978-963-286-515-7 kötött
lovaglás
798.2
[AN 2839565]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2009.
Schramm, Ulrik
Das verrittene Pferd (magyar)
   Az elrontott ló utóidomítása / Ulrik Schramm ; [ford. Radnai Imre]. - Budapest : Mezőgazda, [2008], cop. 1998. - 131 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 3.)
ISBN 978-963-286-461-7 kötött
lovaglás - idomítás - ló
798.2 *** 636.1.088
[AN 2842750]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2009.
   Sportjátékok / [szerk. Gál László] ; [graf. Kelemen Ágnes, Jeney Zoltán]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009-. - ill. ; 25 cm
testnevelés - tantárgy-pedagógia - mozgásos játék - egyetemi tankönyv
796.3(075.8) *** 372.879.6(075.8)
[AN 2844043]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Iskolai és népi játékok / [szerzők Pásztory Attila, Rákos Etelka]. - 4. kiad., utánny. - 2009. - 220 p.
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-963-19-2374-2 kötött : 1990,- Ft
[AN 2844045] MARC

ANSEL
UTF-86983 /2009.
   Téli olimpiák / összeáll. és szerk. Kis János és Laky Rudolf ; [közread. az] Európai Sport Hagyományőrző Egyesület. - Nagykanizsa : Európai Sport és Hagyományőrző Egyes., 2009. - 152 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-88348-0-5 fűzött
téli sport - olimpia - sporttörténet
796.032(100)(091) *** 796.9
[AN 2834814]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2009.
Tóth Judit
   Schumimánia / Tóth Judit. - [Érd] : Tóth J., cop. 2008. - 162 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5028-1 kötött
Schumacher, Michael (1969-)
Németország - sportoló - autósport - 20. század - 21. század
796.71(430)(092)Schumacher,_M.
[AN 2838248]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6985 /2009.
   50 éves a Somogyi Fotóklub : a Somogyi Fotóklub története képekben / [szerk.Hegedüs György]. - Kaposvár : Somogyi Fotóklub, 2008. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-06-6900-9 kötött
Somogyi Fotóklub (Kaposvár)
Kaposvár - fotóművészet - egyesület - történeti feldolgozás - fényképalbum
77.04(439)"195/200" *** 061.2(439-2Kaposvár)
[AN 2834706]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2009.
Adorján Attila (1968-)
   Adorján Attila / [szöveg ... Szeifert Judit et al.]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2009. - 116 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9439-65-8 kötött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Adorján_A.
[AN 2835319]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2009.
Balázs Irén (1935-)
   Balázs Irén / Vadas József bev. tanulmányával ; [... szerk. Csák Ferenc]. - Budapest ; Sopron : Körmendi K., 2008. - 116 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A Körmendi Galéria Budapest-Sopron kiadványai, ISSN 1219-4506 ; 34.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86812-9-4 kötött
Balázs Irén (1935-)
Magyarország - képzőművész - textilművészet - 20. század - ezredforduló
745.52(439)(092)Balázs_I.
[AN 2837088]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2009.
Bán Mariann (1946-)
   Bán Mariann : az anyag hangja : the sound of clay / [szöveg] Kernács Gabriella. - Budapest : Corvina, 2009. - 176 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-13-5797-4 kötött : 4990,- Ft
Bán Mariann (1946-)
Magyarország - keramikus - életútinterjú - 20. század - 21. század
738(439)(092)Bán_M.(047.53)
[AN 2835002]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2009.
   Barokk-idő = Time in the baroque / [a kiáll. kurátorai ... Schmal Dániel, Terdik Szilveszter] ; [szöveg ... Schmal Dániel, Szilárdfy Zoltán, Prékopa Ágnes] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, [2009]. - 77 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást 2009. márc. 21-től nov. 11-ig tartották Pannonhalmán. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9053-82-3 fűzött
képzőművészet - óra - idő - barokk - kiállítási katalógus
73/76(100)"16/17" *** 739.3 *** 7.034.7 *** 681.11 *** 115 *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 2837547]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2009.
   Best of 2008 : a MÚOSZ Karikaturista Szakosztályának kiállítási katalógusa / [vál., szerk. Halász Géza]. - [Budapest] : MÚOSZ Karikaturista Szakosztálya, [2009]. - 48 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - ezredforduló - karikatúra
741.5(439)"200"
[AN 2836365]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2009.
Bócsi Krisztián (1974-)
   Miskolc máskép(p) = Miskolc autrement / Bócsi Krisztián, Mathilde Mestrallet ; Búss Gábor Olivér és Claude Peltier előszavával ; [közread.] Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. - [Miskolc] : Önkormányzat, 2009. - 127 p. : ill., színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-88343-0-0 fűzött
Miskolc - Franciaország - helyismeret - fényképész - ezredforduló - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Bócsi_K. *** 77.04(44)(092)Mestrallet,_M. *** 908.439-2Miskolc(084.12)
[AN 2834971]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2009.
Bohár András (1961-2006)
   Az elektrográfia jelensége és jelentősége : törekvések és irányok a 80-as évek közepétől napjainkig / Bohár András. - Kaposvár : Berzsenyi D. Irod. és Műv. Társ., 2009. - 41 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 978-963-8440-24-2 fűzött
Magyarország - elektrofotográfia - ezredforduló
772.93 *** 77.04(439)"200"
[AN 2835087]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2009.
Campbell, Nina
Elements of design (magyar)
   Elegáns otthon : az ötlettől a megvalósításig / Nina Campbell ; Alexandra Parsons tolmácsolásában. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 176 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Görbe Angéla, Molnár Eszter
ISBN 978-963-9765-39-9 kötött : 5900,- Ft
lakberendezés - lakásművészet
747 *** 643/645
[AN 2836231]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2009.
Cseke Szilárd (1967-)
   Erdő sorozat = Forest series / Cseke Szilárd ; [szöveg ... Bálványos Anna]. - Budaörs : Cseke Sz., [2009]. - 83, [2] p. : ill., színes ; 33 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6080-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Cseke_Sz.
[AN 2836473]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2009.
Fajcsák Györgyi
   The Cà Mau shipwreck porcelain, 1723-1735 / Györgyi Fajcsák, Nguyên Đình Chiên, János Jelen. - Budapest : JelNet Ltd., 2009-. - 29 cm
Borítócím: From the collection of dr Zelnik
Magyarország - Kína - kerámiaművészet - porcelán - 18. század - magángyűjtemény
738.1(510)"17" *** 069.017(439)Zelnik
[AN 2835110]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2009. - 232 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 978-963-9823-02-0 kötött
Magyarország - Kína - kerámiaművészet - porcelán - 18. század - magángyűjtemény
738.1(510)"17"
[AN 2835123] MARC

ANSEL
UTF-86996 /2009.
Faltisz Alexandra (1962-)
   Faltisz Alexandra. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - illusztráció
76(439)(092)Faltisz_A. *** 76.056
[AN 2836032]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2009.
Fejér Zoltán (1951-)
   Tudós fotós : dr. Bárány Nándor munkássága / Fejér Zoltán. - Kecskemét : M. Fotográfiai Múz., 2008. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (A magyar fotográfia történetéből, ISSN 1217-1549 ; 47.)
Bibliogr.: p. 138-145. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8383-75-4 kötött
Bárány Nándor (1899-1977)
Magyarország - mérnök - fényképész - 20. század - életrajz
77.04(439)(092)Bárány_N. *** 62(439)(092)Bárány_N.
[AN 2836494]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2009.
Ferkai András (1953-)
   Modern házak / Ferkai András ; [a fényképeket Hajdú József kész.]. - Budapest : Városháza, 2009. - 77 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A mi Budapestünk, ISSN 1215-8895)
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-9669-18-5 fűzött : 700,- Ft
Budapest - építészet - két világháború közötti időszak
72(439-2Bp.)"192/193"
[AN 2835196]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2009.
Ferkai András (1953-)
Modern házak (angol)
   Modern buildings / András Ferkai ; [photos by József Hajdú] ; [transl. by Ákos Farkas]. - Budapest : City Hall, 2009. - 77 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Our Budapest, ISSN 1215-8909)
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-9669-19-2 fűzött : 800,- Ft
Budapest - építészet - két világháború közötti időszak
72(439-2Bp.)"192/193"
[AN 2835480]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2009.
Ferkai András (1953-)
Modern házak (német)
   Moderne Gebäude / András Ferkai ; [Fotos József Hajdú] ; [Deutsch von Dagmar Fischer]. - Budapest : Rathaus, 2009. - 77 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Unser Budapest, ISSN 1215-8917)
Bibliogr.: p. 76-77.
ISBN 978-963-9669-20-8 fűzött : 800,- Ft
Budapest - építészet - két világháború közötti időszak
72(439-2Bp.)"192/193"
[AN 2835406]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2009.
Fürjesi Csaba (1969-)
   Fürjesi Csaba / [szöveg ... Zalán Tibor et al.]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2009. - 142 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Fürjesi. - Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-9439-64-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fürjesi_Cs.
[AN 2838387]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2009.
Guarnieri, Luigi (1962-)
La doppia vita di Vermeer (magyar)
   Vermeer kettős élete : [a 20. század legnagyobb képhamisításának története] / Luigi Guarnieri ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 258 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-36-8 kötött : 2890,- Ft
Vermeer, Johannes (1632-1675)
Meegeren, Han van (1889-1947)
Hollandia - festőművész - 17. század - 20. század - bűnügy - második világháború - műtárgyhamisítás
75.061(492)"193/194" *** 75(492)Meegeren,_H._van *** 75(492)Vermeer,_J. *** 343.533(492)"1945" *** 34.096(492)"1945"
[AN 2836240]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2009.
Havadtoy, Sam (1952-)
   Sam Havadtoy / [szerk. Makláry Kálmán] ; [kiad. ... Erdész & Makláry Fine Arts]. - Budapest : Erdész & Makláry Fine Arts, [2009]. - 39 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A 2009. febr. 12 - márc. 11. között Budapesten rendezett Hommage à André Kertész c. kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88247-0-7 fűzött
Egyesült Államok - Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(73)(092)Havadtoy,_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2835472]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2009.
Jékely Zsombor (1970-)
   Falfestészeti emlékek a középkori Magyarország északkeleti megyéiből / írta Jékely Zsombor, Lángi József ; szerk. Kollár Tibor ; bev. tanulm. Marosi Ernő ; fényképek Mudrák Attila ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2009. - 459 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 454-459.
ISBN 978-963-7081-17-0 kötött
Észak-Magyarország - templom - középkor - művészettörténet - falfestmény
726.54(439.13) *** 75.052(439.13)"13/15"
[AN 2836534]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2009.
   Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai : tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére / szerk. Feld István és Somorjay Selysette ; [közread. a] Castrum Bene Egyesület. - Visegrád : Castrum Bene Egyes. ; Budapest : Históriaantik Könyvesház K., 2008. - 330, [3] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87259-7-4 kötött
Magyarország - kastély - építészettörténet - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
728.82(439)(091)
[AN 2835374]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2009.
Kelby, Scott
The digital photography book (magyar)
   A digitális fotós könyv / Scott Kelby ; [ford. Magócsi Márton]. - Budapest : Perfact, 2007-. - 24 cm : ill., főként színes
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 2838792]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2008. - XI, 220 p.
ISBN 978-963-87734-5-6 fűzött : 3990,- Ft
[AN 2838829] MARC

ANSEL
UTF-87007 /2009.
   Kerekedő történetiség : a magyar elektrográfia története, 1985-2005 : válogatott tanulmányok és képek egy kiállítás-sorozat apropóján / szöveg Bárdosi József [et al.] ; [szerk. Szombathy Bálint]. - Budapest : M. Elektrográfiai Társ., 2008. - 28 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88263-0-5 fűzött
Magyarország - elektrográfia - kiállítási katalógus
772.93 *** 061.4(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Szigetvár)
[AN 2835092]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2009.
Kieselbach Ákos (1993-)
   Warming up / Kieselbach Ákos. - Budapest : [s.n.], 2008. - 119, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
A képaláírások angol nyelven is
Kötött
Kieselbach Ákos (1993-)
Magyarország - képzőművész - 21. század
73/76(439)(092)Kieselbach_Á.
[AN 2836058]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2009.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Időugrás, 2002-2008 : Vaszary Képtár, 2008. november 13 - 2009. január 11. = Time jump / Kőnig Frigyes ; kurátor Muladi Brigitta ; [közread. a] Művészetek Kincsesháza. - [Kaposvár] : Műv. Kincsesháza, [2008]. - 99 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Gerinccím: Kőnig Frigyes 2002-2008. - Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-06-6136-2 fűzött
Magyarország - grafikus - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Kőnig_F. *** 75(439)(092)Kőnig_F. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2835256]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2009.
Kovács Péter (1943-)
   Pet'R : Kovács Péter. - Budapest : T-Art Alapítvány : Noran, 2008. - 311 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Kugler könyvek, ISSN 1789-8692)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87983-1-2 kötött
Kovács Péter (1943-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kovács_P.
[AN 2835507]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2009.
MacKay, James Alexander
The complete illustrated guide to coins & coin collecting (magyar)
   Érmék és éremgyűjtés : a legteljesebb képes enciklopédia : kézikönyv a világ legcsodálatosabb érméihez és professzionális útmutató egy látványos éremgyűjtemény felépítéséhez / James MacKay ; [ford. Vida István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 256 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-5770-0 kötött : 7990,- Ft
numizmatika
737(100)
[AN 2836834]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2009.
Mason, Christopher
The art of the steal (magyar)
   A milliárdos csalás / Christopher Mason ; [ford. Nattán Balázs]. - [Budapest] : Kelly, [2009]. - 416 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-45-7 fűzött : 2980,- Ft
Egyesült Államok - Nagy-Britannia - műkereskedelem - árverés - gazdasági csalás - ezredforduló - híres bűneset
7.075(410)"198/200" *** 7.075(73)"198/200" *** 343.538(73)"198/200" *** 343.538(410)"198/200" *** 34.096(73)"198/200" *** 34.096(410)"198/200"
[AN 2835070]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2009.
Mikó Árpád (1959-)
   A reneszánsz Magyarországon / Mikó Árpád. - Budapest : Corvina, 2009. - 204 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Stílusok - korszakok)
Bibliogr.: p. 186-192.
ISBN 978-963-13-5796-7 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - művészettörténet - reneszánsz - 15. század - 16. század
7(439)"14/15" *** 7.034(439)
[AN 2834954]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2009.
Mucha, Alfons (1860-1939)
   Alfons Mucha : český mistr belle epoque : Czech master of the Belle Epoque : [Moravská galerie v Brně Uměleckoprůmyslové muzeum ..., 16. 10. 2009-24. 1. 2010] : [premiéra výstavy se uskutečnila v Szépművészeti Múzeum v Budapešti 20. 3.-7. 6. 2009.] / [kurátorka výstavy v MG ...] Marta Sylvestrová ; [texty ...] Petr Štembera. - Brno : Moravská galerie v Brně ; Budapest : Szépműv. Múz., 2009. - 240 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
Fűzött
ISBN 978-80-7027-196-4
Mucha, Alfons (1860-1939)
Csehország - grafikus - festőművész - plakátművészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
76(437.1)(092)Mucha,_A. *** 75(437.1)(092)Mucha,_A. *** 769.91 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2836984]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2009.
   Műépítész a műemlékek városában : Csák Máté soproni épületei / Vadas József bev. ; [... szerk., a dokumentációt összeáll. Csák Ferenc]. - Budapest ; Sopron : Körmendi K., 2008. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A Körmendi Galéria Budapest-Sopron kiadványai, ISSN 1219-4506 ; 35.)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-87901-0-1 kötött
Csák Máté 1938-
Sopron - Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - építészet - felújítás - fényképalbum
72(439)(092)Csák_M. *** 72(439-2Sopron)(084.12) *** 72.025.3/.4(439-2Sopron)
[AN 2837192]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2009.
Nagy Béla (1895-1969)
   Apáink arca : képek Nagy Béla székelykeresztúri fényképész hagyatékából = The faces of our forefathers : photos from the bequest of Béla Nagy from Székelykeresztúr / [a képeket vál., szerk., és az előszót írta Sándor-Zsigmond Ibolya] ; [kiad. a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ]. - Ajka : Nagy L. Városi Kvtár és Szabadidő Közp., 2009. - 159 p. : ill., színes ; 22x26 cm
ISBN 978-963-06-6757-9 kötött
Erdély - helyismeret - határon túli magyarság - fényképész - 20. század - fényképalbum
77.04(498)(=945.11)(092)Nagy_B. *** 908.498.4"19"(084.12)
[AN 2834904]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2009.
Orosz István (1951-)
   A lerajzolt idő = The drawn time / Orosz István. - [Budapest] : Tiara, 2008. - 123 p. : ill. ; 28 cm
Számozott példány: 100
ISBN 978-963-86256-9-4 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Orosz_I.
[AN 2835891]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2009.
Palladio, Andrea (1508-1580)
Quattro libri dell'architettura (magyar)
   Négy könyv az építészetről / Andrea Palladio ; [ford. Hajnóczi Gábor]. - Budapest : KÖH, 2008. - 359 p., [24] t. : ill. ; 30 cm
Utószó Zádor Anna. - Számozott példány: 200
ISBN 978-963-7474-24-8 kötött
Olaszország - építészet - elmélet - reneszánsz - történelmi forrás
72.01 *** 72.034.6(45)(093)
[AN 2836001]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2009.
Papp Tibor (1936-)
   Avantgárd szemmel : Zadkine-tól Záborszkyig / Papp Tibor. - Budapest : M. Műhely, 2009. - 157, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7596-65-0 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - képzőművészet - avantgárd - 20. század - ezredforduló
73/76(439)"19/200" *** 73/76(100)"19/200" *** 7.037
[AN 2837525]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2009.
Petrik Adrien
   A másik kert avagy A falkaélet dicsérete / Petrik Adrien. - Budapest : Sanoma Budapest, 2009. - 278, [2] p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Otthon könyvek, ISSN 1788-6104)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9710-50-4 kötött : 5600,- Ft
Magyarország - építész - lakásépítés - kertépítés - 20. század - 21. század - memoár
72(439)(092)Petrik_A.(0:82-94) *** 747 *** 712.3/.7
[AN 2838347]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2009.
Reigl, Judit (1923-)
   Unfolding : Janos Gat Gallery / Judit Reigl ; [publ. by the Erdész & Makláry Fine Arts Gallery]. - Budapest : Erdész & Makláry Fine Arts Gallery, 2009. - 129 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A New Yorkban, 2009. ápr. 2-től máj. 30-ig rendezett kiállítás katalógusa. - Angol, magyar és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-963-88247-1-4 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J. *** 061.4(73-2New_York)
[AN 2835139]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2009.
Rényi Katalin (1951-)
   Rényi Katalin / [a kiállítás kurátora Sulyok Miklós]. - [Budapest] : Montázs Műv. Bt., [2009]. - 149 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapest Galériában 2009. febr. 19 - márc. 19. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6570-4 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75/76(439)(092)Rényi_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2835332]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2009.
   Sarkvidéki hisztéria : kortárs finn művészet : Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum, 2009.02.06 - 2009.04.12 / [kurátorok Alanna Heiss ..., Marketta Seppälä ...] ; [szerk. ... Székely Katalin]. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., [2009]. - [28] p. ; 34 cm
Fűzött
Finnország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(480)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2836040]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2009.
Somlai Tibor
   Tér és idő : lakásbelsők a két világháború között, 1925-1942 / Somlai Tibor. - Budapest : Corvina, 2008. - 363 p. : ill., részben színes ; 27 cm + DVD
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-13-5787-5 fűzött : 12000,- Ft
Magyarország - lakberendezés - lakásművészet - két világháború közötti időszak - bútor - elektronikus dokumentum
747(439)"192/194" *** 749.1(439)"192/194" *** 643/645(439)"192/194"
[AN 2835178]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2009.
Sós László (1922-)
   Bűnmegelőzés / [szerk., ... graf. ... Sós László, Kemény Éva] ; [... kiad. József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : József A. Műv. Centrum Közhasznú Alapítvány, 2009. - 42, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Gerinccím: Bizalom
ISBN 963-06-0531-7 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - plakát - bűnmegelőzés
76(439)(092)Kemény_É. *** 76(439)(092)Sós_L. *** 769.91 *** 343.85(439)(084.5)
[AN 2841688]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2009.
Szabó Anna Viola
   Gondy és Egey fényképészeti műintézete Debrecenben : retusált fénykép / Szabó Anna Viola. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz. ; [Debrecen] : Déry Múz., 2008. - 292, [2] p. : ill. ; 28 cm. - (A magyar fotográfia forrásai, ISSN 1587-9917 ; 5.)
Bibliogr.
Fűzött
Gondy Károly (1836-1912)
Egey István (1828-1895)
Egey Imre (1843-1911)
Debrecen - fényképész - 19. század - századforduló - album
77.04(439)(092)Gondy_K. *** 77.04(439)(092)Egey_Imre *** 77.04(439)(092)Egey_István
[AN 2837002]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2009.
Szabó Béla (1937-)
   Szabó Béla. - Szigetszentmiklós : [s.n.], 2009. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a 2009. március 20 - április 19. között a szigetszentmiklósi Városi Galériában rendezett tárlat alkalmából. - Magyar, angol, német és olasz nyelven
Fűzött
Szabó Béla (1937-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Szabó_B.
[AN 2836695]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2009.
Szilágyi András
   A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái és centrális templomai / Szilágyi András. - Budapest : Semmelweis, 2008. - 307 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291-307.
ISBN 978-963-9879-20-1 kötött : 4800,- Ft
Kárpát-medence - építészet - templom - Árpád-kor - román stílus
726.54(4-191)"08/12" *** 72.011.32 *** 72.033.4
[AN 2834957]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2009.
Szilágyi András
   A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái és centrális templomai / Szilágyi András. - 2. jav. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 307 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291-307.
ISBN 978-963-9879-28-7 kötöt : 4800,- Ft
Kárpát-medence - templom - építészet - Árpád-kor - román stílus
726.54(4-11)"08/12" *** 72.033.4 *** 72.011.32
[AN 2834975]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2009.
Szombathy Bálint (1950-)
   Marék homokot szorongatva : kalandozások a művészet határmezsgyéin / Szombathy Bálint. - Budapest : M. Műhely, 2009. - 190 p. : ill. ; 21 cm. - (Underground expanzió, ISSN 1788-5809 ; 3.)
ISBN 978-963-7596-66-7 fűzött : 2200,- Ft
művészettörténet - irodalomtörténet - avantgárd - neoavantgárd - posztmodern - művészetelmélet
7.037 *** 82.015.19 *** 7.01
[AN 2837245]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2009.
Tóvölgyi Katalin (1948-)
   Tóvölgyi Katalin. - [Budapest] : Tóvölgyi K., [2008]. - [60] p. : ill., színes ; 18 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-5445-6 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Tóvölgyi_K.
[AN 2836381]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2009.
   Vajdasági magyar építészek vándorkiállítása : Balassa Endre, Beck Zoltán, Dömötör Gábor, Horvát Lehel, Horváth László, Horváth Szilvia, Ludasi Adél, Ludasi Dezső, Molnár István, Orbán Oszkár, Pesti Attila, Pióker Andrea, Pióker Károly, Takács Edvárd, Tóth Vilmos, Tóth Zoltán (Szabadka), Tóth Zoltán (Budapest), Valkay Zoltán, Vatai István / [szerk. Horváth László]. - Budapest : X-Produkció, 2008. - 44 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Magyarkanizsán, 2008. febr. 23-án megnyílt vándorkiállítás katalógusa
Fűzött
Vajdaság - Szerbia - építész - határon túli magyarság - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(497.11)(=945.11)"200" *** 061.4(497.11)
[AN 2835204]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7033 /2009.
Dobák Pál (1930-)
   A romantikus zene története / Dobák Pál. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1998. - 255 p. : ill., részben kotta ; 25 cm
Bibliogr.: p. 170-173.
ISBN 978-963-18-8926-0 kötött : 1975,- Ft
zenetörténet - 19. század - romantika
78(100)(091)"18"
[AN 2844041]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2009.
Eggebrecht, Hans Heinrich (1919-1999)
Musik im Abendland (magyar)
   A nyugat zenéje : folyamatok és állomások a középkortól napjainkig / Hans Heinrich Eggebrecht ; [ford. Czagány Zsuzsa, Ignácz Ádám, Nádori Lídia]. - Budapest : Typotex, 2009. - 781 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9664-80-7 fűzött : 6800,- Ft
Európa - zenetörténet - zeneelmélet
78(4)(091) *** 78.01
[AN 2835604]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2009.
Myers, Ben (1976-)
Green Day (magyar)
   Green Day : amerikai idióták és az új punkrobbanás / Ben Myers. - Budapest : Silenos, 2009. - 217, [3] p. ; 20 cm
Diszkogr.: p. 209-[218]. - Bibliogr.: p. [219-220].
ISBN 978-963-06-6767-8 fűzött : 3200,- Ft
Green Day (együttes)
Egyesült Államok - zenekar - punkzene - 20. század - 21. század - rockzene
78.067.26.036.7(73)Green_Day
[AN 2835593]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2009.
Nevelős Béla (1932-)
   20 éves a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör / [írta Nevelős Béla és Bredács László] ; [kiad. Felsőzsolca Város Általános Művelődési Központ]. - [Felsőzsolca] : Ált. Művel. Közp., 2008. - 173 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5185-1 fűzött
Felsőzsolcai Nyugdíjas Férfi Népdalkórus
Felsőzsolca - népdalkör - évkönyv
784.087.68.071(439-2Felsőzsolca)(058)
[AN 2835376]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2009.
Sebők János (1951-)
   Az utolsó dalt a halál játssza : a rocktörténet legbizarabb bűnesetei, rejtélyei / Sebők János. - Budapest : Népszabadság Kv., 2009. - 359 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9709-79-9 kötött : 3390,- Ft
zenész - 20. század - bűnügy - rejtély - rockzene
78.067.26.036.7(100) *** 34.096(100)
[AN 2834830]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2009.
Voake, Charlotte (1957-)
Jean-Sébastien Bach (magyar)
   Johann Sebastian Bach / Charlotte Voake rajz. ; írta Paule du Bouchet ; elmeséli Lux Ádám ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 27, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm + CD. - (Zeneszerzők nyomában, ISSN 2060-923X)
ISBN 978-963-9765-52-8 kötött : 2190,- Ft
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Németország - zeneszerző - 18. század - ifjúsági könyv - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.(02.053.2)
[AN 2836287]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2009.
Voake, Charlotte (1957-)
Ludwig van Beethoven (magyar)
   Ludwig van Beethoven / Charlotte Voake rajz. ; írta Yann Walker[!Walcker] ; elmeséli Lux Ádám ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 27, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm + CD. - (Zeneszerzők nyomában, ISSN 2060-923X)
ISBN 978-963-9765-51-1 kötött : 2190,- Ft
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Németország - zeneszerző - 18. század - 19. század - ifjúsági könyv - auditív dokumentum
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van(02.053.2)
[AN 2836295]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2009.
Voake, Charlotte (1957-)
Wolfgang Amadeus Mozart (magyar)
   Wolfgang Amadeus Mozart / Charlotte Voake rajz. ; írta Yann Walcker ; elmeséli Lux Ádám ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 27, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm + CD. - (Zeneszerzők nyomában, ISSN 2060-923X)
ISBN 978-963-9765-50-4 kötött : 2190,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - ifjúsági könyv - auditív dokumentum
78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.(02.053.2)
[AN 2836267]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7041 /2009.
Dömötör Adrienne (1958-)
   Van egy hely, a színpad.. : beszélgetések a színészmesterségről / Dömötör Adrienne. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 307 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5836-0 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - színész - ezredforduló - interjú
792.028(439)(092)(047.53)
[AN 2835612]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2009.
Douglas, Edward (1933-)
Jack, the great seducer (magyar)
   Jack, az életművész / Edward Douglas ; [ford. Stefanovits Péter]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 347 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-347.
ISBN 978-963-9667-66-2 fűzött : 2980,- Ft
Nicholson, Jack (1937-)
Egyesült Államok - színész - 20. század - 21. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Nicholson,_J.
[AN 2834254]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2009.
Tarján Tamás (1949-)
   Sólymot a gémtől : színikritikák, 2003-2008 / Tarján Tamás. - Budapest : Palatinus, 2009. - 420 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-039-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - színházművészet - kritika - ezredforduló
792(439)"200"(049.3)
[AN 2835916]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7044 /2009.
   Akadémiai helyesírási szótár / [szerk. Bárány Margit]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 1676 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8713-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 2835581]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2009.
Arbia, Maria Teresa
Pons Grammatik Italienisch kurz & bündig (magyar)
   Pons olasz nyelvtan röviden és érthetően / Maria Teresa Arbia ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2004. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9194-82-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 2844102]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2009.
Bajnóczi Beatrix
   Tematikus szótár angol nyelvből / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2009. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9489-26-4 fűzött : 1480,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=20
[AN 2842621]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2009.
Gyáfrás Edit
   Grammatik - Morphologie : ein Übungsbuch für Fortgeschrittene / Edit Gyáfrás, György Scheibl. - Szeged : JATEPress, 2009. - 311 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-303.
Fűzött
német nyelv - nyelvtan - alaktan - egyetemi tankönyv - példatár
803.0-5(075.8)(076)=945.11 *** 803.0-55(075.8)(076)=945.11
[AN 2842020]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2009.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2009. - XVI, 736 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8687-0 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 2835560]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2009.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2009. - XVI, 712 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8688-7 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2835563]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2009.
Homolya Katalin
   Topic by topic : szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [középfok - közös európai referenciakeret szerint B2] / Homolya Katalin, Robert Thiessen. - 2. jav. utánny. - [Budapest] : Aula, 2009. - 190 p. ; 28 cm ; 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-52-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2841868]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2009.
Horváth Károly
   Twenty but one = Egy híján húsz társalgási témakör az angol alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváth Károly. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2009]. - 216 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-85779-2-4 fűzött : 1600,- Ft
ISBN 963-85779-2-4
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2844257]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2009.
Intercultural and international communication for our global community (magyar)
   Interkulturális és nemzetközi kommunikáció a globalizálódó világban / szerk. Róka Jolán és Sandra Hochel ; [ford. Bódis Krisztina] ; [közread. a] Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. - Budapest : BKF, 2009. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 978-963-7340-74-1)
kommunikáció - interkulturális kapcsolat - nyelvészet - egyetemi tankönyv
800.1(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 2836879]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2009.
Janurik Tamás (1938-)
   Magyar képzőszótár : a mai magyar köznyelv képzőváltozatai / Janurik Tamás. - Budapest : Akad. K., 2009. - 337 p. ; 24 cm
A bev. és tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-05-8698-6 fűzött
magyar nyelv - szóalkotás - szakszótár
809.451.1-541.1
[AN 2836981]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2009.
Lukács Ágnes (1974-)
   Mikekarácsonyfai szó-kincsek, avagy Pillantás "Göcsej hangkutaiba" / Lukács Ágnes. - [Budapest] : [Lukács Á.], [2009]. - 24 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6822-4 fűzött
Mikekarácsonyfa - magyar nyelv - nyelvjárás
809.451.1-087(439-2Mikekarácsonyfa)
[AN 2838328]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2009.
Mateos Ortega, Yolanda
Pons Grammatik Spanisch kurz & bündig (magyar)
   Pons spanyol nyelvtan röviden és érthetően / Yolanda Mateos Ortega ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2003. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9194-80-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 2844113]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2009.
Molnár Csikós László (1950-)
   Divatszavak : 222 újszerű szó és szójelentés részletes magyarázata / Molnár Csikós László. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 238 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 9.)
ISBN 978-963-9902-15-2 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - szlengszótár
809.451.1-086.2-318
[AN 2837874]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2009.
Ötvösné Vadnay Marianna (1954-)
   Segédkönyv az alapfokú "B" típusú angol nyelvvizsgákhoz / Ötvösné Vadnay Marianna. - Bőv. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, [2009], cop. 2001. - 176 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9357-02-0 fűzött : 2070,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2844197]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2009.
   Smotrim vesëlyj Eralaš : učebnoe videoposobie dlâ izučaûŝih russkij âzyk / Manova N. D. [et al.]. - 2-e izd. pererabotannoe. - Seged : JGYF K., 2008. - 197 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7356-86-5 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 2836222]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2009.
Szalai Tünde
   Tematikus szótár német nyelvből / [szerzők Szalai Tünde, Wolf-Schäffer Judit]. - Szeged : Maxim, 2009. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9624-40-5 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 2842628]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2009.
Székely Ervin
   Magyar - portugál szótár / Székely Ervin. - [Budapest] : Új Luzitánia, 2009. - 832 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6967-2 kötött : 8400,- Ft
magyar nyelv - portugál nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=690
[AN 2835578]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2009.
Torkos Róbert
   Bizterms : test and improve your business vocabulary : at intermediate and advanced levels : magyarázó megoldókulccsal! : [közép- és felsőfok, közös európai referenciakeret szerint B2, ill. C1] / Torkos Róbert. - Jav. utánny. - Budapest : Aula, 2009. - 225 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-39-0 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2844186]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7062 /2009.
Józan Ildikó
   Mű, fordítás, történet : elmélkedések / Józan Ildikó. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 387 p. ; 20 cm. - (Pont fordítva, ISSN 1787-8861 ; 9.)
Bibliogr.: p. 355-374.
ISBN 978-963-506-784-8 fűzött : 3500,- Ft
műfordítás - magyar irodalom története
82.03(439) *** 894.511.032(091)
[AN 2834517]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2009.
Kafka, Franz (1883-1924)
Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit (magyar)
   Levelek Felicéhez / Franz Kafka ; [szerk. és a jegyzeteket írta Györffy Miklós] ; [ford. Antal László, Rácz Péter] ; [az utószót írta Rácz Péter]. - Budapest : Palatinus, 2009. - 774 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9578-79-1 kötött : 3900,- Ft
Kafka, Franz (1883-1924)
Bauer, Felice (1887-1960)
Csehország - író - levelezés - 20. század
830(437.1)(092)Kafka,_F.(044)
[AN 2836008]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2009.
Lukács István (1958-)
   A passióhagyomány a horvát irodalomban / Lukács István. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2008. - 325 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808)
Bibliogr.: p. 309-320.
ISBN 978-963-463-994-7 fűzött
horvát irodalom története - vallásos irodalom - szenvedéstörténet
886.2(091)-97
[AN 2836218]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2009.
Mayer Péter (1970-)
   A líra születése / Mayer Péter. - Budapest : Akad. K., 2009. - 273 p. ; 21 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 29.)
Bibliogr.: p. 253-273.
ISBN 978-963-05-8652-8 fűzött
ókori görög irodalom története - líra
875(091)-1
[AN 2836897]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2009.
   "A mi francia költőnk, Guillevic" : konferencia Guillevic születésének századik évfordulója alkalmából / szerk. Gorilovics Tivadar. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2009. - 264 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 17.)
A 2007. nov. 30-án Budapesten megrendezett konferencia szerkesztett anyagával. - Váltakozva magyar és francia nyelven
ISBN 978-963-473-261-7 fűzött
Guillevic, Eugène (1907-1997)
Franciaország - író - 20. század
840(092)Guillevic,_E.
[AN 2838283]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2009.
Simon L. Zoltán
   Árkádia kettős tükörben : T. Calpurnius Siculus eklogái / Simon L. Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2009. - 185 p. ; 21 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 28.)
Bibliogr.: p. 169-183.
ISBN 978-963-05-8695-5 fűzött
Calpurnius Siculus, Titus (1. sz)
író - 1. század - ókori latin irodalom - ekloga - műelemzés
871(092)Calpurnius_Siculus,_T. *** 82.01
[AN 2836822]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2009.
   Speculum : studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii : tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére / szerk. Takács Levente. - Debrecen : [DE BTK Klasszika-filológiai és Művészettört. Tansz.], 2009. - 212 p. ; 21 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszika-filológiai és Művészettörténeti Tanszék. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-265-5 fűzött
klasszika-filológia - emlékkönyv
87(091)
[AN 2838691]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7069 /2009.
Elek Tibor (1962-)
   Gion Nándor írói világa : monográfia / Elek Tibor. - Budapest : Noran, 2009. - 257 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 978-963-9932-02-9 fűzött : 2490,- Ft
Gion Nándor (1941-2002)
Vajdaság - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
894.511(497.11)(092)Gion_N.
[AN 2834958]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2009.
Görömbei András (1945-)
   Nagy Gáspár : monográfia / Görömbei András. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Nap, 2009. - 261 p., [8] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-77-6 kötött : 2800,- Ft
Nagy Gáspár (1949-2007)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Nagy_G.
[AN 2835979]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2009.
   Milyen volt : in memoriam Juhász Gyula / [vál. szerk., összeáll. Lengyel András]. - Budapest : Nap, cop. 2009. - 386 p., [4] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-9658-10-3 kötött : 2790,- Ft
Juhász Gyula (1883-1937)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Juhász_Gy.
[AN 2835990]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2009.
Számadó Emese
   "Villámcsapás" : Zsolt Béla és a 20. század eleji Komárom : kiállítás Zsolt Béla halálának 60. évfordulója tiszteletére / [írta, a kiállítást rend. Számadó Emese]. - Komárom : Önkormányzat, 2009. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 10.)
Kész. a Komáromban azonos címmel 2009. ápr. 27 - máj. 27-ig tartott kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87533-2-8 fűzött
Zsolt Béla (1896-1949)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Zsolt_B.
[AN 2838229]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2009.
Szőcs Géza (1953-)
   Amikor fordul az ezred : beszélgetőkönyv és dokumentumgyűjtemény / Szőcs Géza és Farkas Wellmann Ende. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 383 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-254-247-8 fűzött : 3499,- Ft
Szőcs Géza (1953-)
Erdély - Románia - határon túli magyar irodalom - író - belpolitika - 20. század - ezredforduló - rendszerváltás - interjú
894.511(498)(092)Szőcs_G.(047.53) *** 323(498)"198/199"
[AN 2834698]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7074 /2009.
Adler, Elizabeth
The secret of the Villa Mimosa (magyar)
   A Villa Mimosa titka / Elizabeth Adler ; [ford. Süle Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-236-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2842445]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2009.
Allende, Isabel (1942-)
Inés del alma mía (magyar)
   Lelkem, Inés / Isabel Allende ; [ford. Dornbach Mária]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 287 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-06-1 fűzött : 2990,- Ft
Suárez, Inés (1507-1580)
Chile - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(83)=945.11
[AN 2836310]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2009.
Archer, Jeffrey (1940-)
Not a penny more, not a penny less (magyar)
   Se több, se kevesebb / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2009]. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-146-4 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-312.5=945.11
[AN 2844135]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2009.
Baricco, Alessandro (1958-)
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2009. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-117-0 fűzött : 1690,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2842670]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2009.
Beechwood, Beth
Get your vote on! (magyar)
   Gyerünk, szavazz! / írta Beth Beechwood és N. B. Grace ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 103 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 8.)
ISBN 978-963-629-117-4 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2839569]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2009.
Bernau, Inga von
Sein Gewissen will nicht schweigen (magyar)
   A lelkiismeret szava / Inga v. Bernau ; [ford. Bethlen Katalin]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 71 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 204.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-02-4 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2837058]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2009.
Berr, Hélène (1921-1945)
Journal (magyar)
   Hélène Berr naplója, 1942-1944 / [ford. Kiss Kornélia]. - Budapest : Magvető, 2009. - 310 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 303-307.
ISBN 978-963-14-2701-1 kötött : 2990,- Ft
Berr, Hélène (1921-1945)
Franciaország - francia irodalom - holokauszt - 20. század - napló
840-94=945.11 *** 323.12(=924)(44)"194"(0:82-94)
[AN 2834800]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2009.
Bīto Takeshi (1947-)
Shōnen (magyar)
   Fiú / Takeshi Kitano ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Scolar, 2009. - 140 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-095-8 kötött : 2495,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 2834657]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2009.
Blædel, Sara (1964-)
Kald mig prinsesse (magyar)
   Bízz bennem / Sara Blædel ; [ford. Sós Anita]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 342 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9725-64-5 fűzött : 2980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 2834352]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2009.
Brown, Dan
Digital fortress (magyar)
   Digitális erőd : regény / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, [2009], cop. 2005. - 507 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-262-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2842022]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2009.
Child, Maureen
The tempting Mrs. Reilly (magyar)
   Elcsábít a feleségem! / Maureen Child ; [... ford. G. Korda Edit]. Az illetékes behatoló / Kate hardy ; [... ford. Kovács Eszter]. Kié a menyasszony? / Christie Ridgway ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 32.)
Egys. cím: The tempting Mrs. Reilly. The Cinderella project. His forbidden Fiancée
ISBN 978-963-537-977-4 fűzött : 995,- Ft : 5,86 EUR : 176,65 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2838734]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2009.
Clark, Mary Higgins (1931-)
Two little girls in blue (magyar)
   Két kicsi lány kékben / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. A nyeregkészítő felesége / Earlene Fowler ; [ford. Résch Éva]. Egy éjszaka a vevőszolgálaton / Chetan Bhagat ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 414 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek. Extra kiadás, ISSN 1789-8323)
Egys. cím: Two little girls in blue. The saddlemaker's wife. One night at the call center
ISBN 978-963-9707-95-5 kötött
India - amerikai angol irodalom - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31(540)=945.11
[AN 2835645]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2009.
Collodi, Carlo (1826-1890)
Le avventure di Pinocchio (magyar) (átd.)
   Pinokkió kalandjai / Carlo Collodi ; [ford. és átd. Rónay György] ; Udvardy Melinda grafikáival. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 154, [5] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-862-3 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 2842453]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Schweig still, mein Herz (magyar)
   Csitt, szívem! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Schneider Rozália]. - Budapest : EX-BB, [2008]. - 171 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
Megj. "Csitulj, szívem!" címmel is
ISBN 978-963-9896-05-5 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2836787]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2009.
Déry, Ilona
Eine viel zu Junge Erbin (magyar)
   Nem a pénzed kell: a szíved! / Ilona Déry ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 70 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 203.). (Bastei romantik)
ISBN 978-963-9681-99-6 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2837071]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2009.
Dessen, Sarah
Just listen (magyar)
   Figyelj rám! / Sarah Dessen ; [ford. Kecskés Eszter]. - [Budapest] : Kelly, [2009]. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-81-5 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2834290]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2009.
Ebershoff, David (1969-)
The 19th wife (magyar)
   A tizenkilencedik feleség / David Ebershoff ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2009. - 570 p. : ill. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-350-6 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2834701]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2009.
Ende, Michael (1929-1995)
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [ford. Kalász Márton]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 230, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8646-8 kötött : 2190,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2839427]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2009.
Engström, Pia
Schwedischer Liebesommer (magyar)
   Szerzőtárs / Pia Engström ; [... ford. Váci Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9235 ; 427.)
ISBN 978-963-537-973-6 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2838554]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2009.
Follett, Ken (1949-)
Jackdaws (magyar)
   Vadmacskák / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 461 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-229-6 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2842039]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2009.
Follett, Ken (1949-)
On wings of eagles (magyar)
   Teherán / Ken Follett ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 394 p. ; 22 cm
Megjelent "Sasok szárnyán" címmel is
ISBN 978-963-689-275-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 2842042]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2009.
Follett, Ken (1949-)
The third twin (magyar)
   A harmadik iker / Ken Follett ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 424 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-274-6 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-312.4=945.11
[AN 2842440]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2009.
Fossum, Karin (1954-)
Se deg ikke tilbake! (magyar)
   Ne nézz vissza : [Sejer felügyelő történetei] / Karin Fossum ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Scolar, 2009. - 347 p. ; 21 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-102-3 fűzött : 2950,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 2834821]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2009.
Giacometti, Éric
Le rituel de l'ombre (magyar)
   A sötétség rítusa / Éric Giacometti, Jacques Ravenne ; [ford. Gergely Orsolya]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2009. - 427, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 424-425.
ISBN 978-963-635-351-3 kötött : 2995,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2834776]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2009.
Goodall, Jane (1934-)
Reason for hope (magyar)
   Amíg élek, remélek : lelki utazás / Jane Goodall, Phillip Berman ; [ford. Esztergályos Krisztina] ; [a verseket ford. Murányi Marcell és Illés Sarolta]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009, cop. 2000. - 243 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9261-20-4 kötött : 2990,- Ft
Goodall, Jane (1934-)
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 2843819]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2009.
Grace, N. B.
Battle of the bands (magyar)
   A bandák csatája / [a forgatókönyvet] írta Peter Barsocchini ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 112 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 1.)
A valódi szerző Grace, N. B.
ISBN 978-963-628-887-7 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2839908]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2009.
Grace, N. B.
High school musical 3 : senior year (magyar)
   High school musical 3 : végzősök : [regény a népszerű film alapján] / ... N. B. Grace írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 128 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-629-037-5 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2839914]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2009.
Haas, Wolf (1960-)
Auferstehung der Toten (magyar)
   Halottak feltámadása : [Brenner nyomozó történetei] / Wolf Haas ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2009. - 184 p. ; 21 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-098-9 fűzött : 1950,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 2834378]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2009.
Hannay, Barbara
Claiming the cattleman's heart (magyar)
   Lelkek gyógyulása / Barbara Hannay ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9235 ; 428.)
ISBN 978-963-537-989-7 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2838538]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2009.
Hapka, Catherine
Friends 4ever (magyar)
   Mindörökké barátok / írta Catherine Hapka ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 93 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 7.)
ISBN 978-963-629-116-7 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2839965]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2009.
Harris, Robert
The ghost (magyar)
   Az árnyék / Robert Harris ; [ford. Komáromy Rudolf]. Édességek királynője / Sarah Addison Allen ; [ford. Pelle Csilla]. Sötét tűz / C. J. Sansom ; [ford. M. Nagy Miklós]. A kék zóna / Andrew Gross ; [ford. Salamon János]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 574 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The ghost. Sugar queen. Dark fire. The blue zone
ISBN 978-963-289-010-4 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 2835621]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2009.
Hart, Jessica
Her ready-made family (magyar)
   Előjegyezve / Jessica Hart ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 220.)
ISBN 978-963-537-983-5 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2838570]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2009.
Hill, Melissa (1974-)
All because of you (magyar)
   Érted mindent! / Melissa Hill ; [ford. Kecskés Eszter]. - [Budapest] : Kelly, [2009]. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-83-9 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2834562]
MARC

ANSEL
UTF-87107 /2009.
Ich war nur Gast in deinem Leben (magyar)
   Csak vendég voltam az életedben : a kegyetlen alku / [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 71 p. ; 21 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 205.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-00-0 fűzött : 325,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2837045]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2009.
Jordan, Nicole (1954-)
The passion (magyar)
   Szenvedély / Nicole Jordan ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Victoria, cop. 2009. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-31-2 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2834315]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2009.
Kastner, Jörg
Die Farbe Blau (magyar)
   Az ördög színe kék / Jörg Kastner ; [ford. Almássy Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-62-7 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 2836321]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2009.
King, M. C.
Sweet revenge (magyar)
   Édes bosszú / ... M. C. King írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 120 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 9.)
ISBN 978-963-629-074-0 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2840030]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2009.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   Indiai történetek : válogatott elbeszélések / Rudyard Kipling ; [... vál. Sári Júlia] ; [utószó Sári László]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2009. - 359 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-8807-81-6 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 2835549]
MARC

ANSEL
UTF-87112 /2009.
Läckberg, Camilla (1974-)
Isprinsessan (magyar)
   Jéghercegnő / Camilla Läckberg ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2009. - 271 p. ; 22 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9884-43-4 fűzött : 2490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 2835300]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2009.
Lăzărescu, Florin (1974-)
Trimisul nostru special (magyar)
   Mennyből a küldött / Florin Lăzărescu ; [ford. Vincze Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 185, [2] p. ; 20 cm. - (Geopen regénytár, ISSN 2060-9221)
ISBN 978-963-9765-65-8 fűzött : 2690,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2837877]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2009.
Lindsay, Jeff (1952-)
Dexter by design (magyar)
   Dexter darabokban / Jeff Lindsay ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Agave Kv., cop. 2009. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-37-3 fűzött : 2880,- Ft : 11,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2834333]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2009.
Macomber, Debbie
8 Sandpiper way (magyar)
   Homokhát utca 8 / Debbie Macomber ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 350 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-978-1 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2834854]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2009.
Marton, Sandra
Captive in his bed (magyar)
   Bódító szerelem / Sandra Marton ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 438.)
ISBN 978-963-537-982-8 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2838117]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2009.
Mather, Anne (1946-)
The pregnancy affair (magyar)
   Szelíd lankák / Anne Mather ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 437.)
ISBN 978-963-537-981-1 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2838099]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2009.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Lolita (magyar)
   Lolita : regény / Vladimir Nabokov ; [ford. Békés Pál]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1987. - 419, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8693-5 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2839472]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2009.
Das Nibelungenlied (magyar)
   A Nibelung-ének : ó-német hősköltemény / ford. Szász Károly. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 338, [5] p. ; 22 cm
Fűzött : 3400,- Ft (hibás ISBN 978-963-86430-9-4)
német irodalom - eposz - monda
830-131=945.11 *** 398.224(=30)
[AN 2839866]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2009.
Perelman, Helen
Heart to heart (magyar)
   Szívtől szívig / írta Helen Perelman ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 103 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 6.)
ISBN 978-963-629-115-0 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2839964]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2009.
Perelman, Helen
Turn up the heat (magyar)
   Ebből mi sül ki? / írta Helen Perelman ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 86 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 9.)
ISBN 978-963-629-118-1 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2839684]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2009.
Phillips, Susan Elizabeth
It had to be you (magyar)
   Csak te kellesz! / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Molnár Gabriella]. - Budapest : Victoria, cop. 2009. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9803-30-5 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2834324]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2009.
Plain, Belva
Promises (magyar)
   Biztató szavak / Belva Plain ; [ford. Kiss Annamária]. - Budapest : General Press, [2009]. - 358 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-110-5 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2835469]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2009.
Quinn, Daniel (1935-)
Ishmael (magyar)
   Izmael : [szellemi és lelki kaland] / Daniel Quinn ; [ford. Trombitás Gábor]. - 4. kiad. - Budapest : Katalizátor, 2009. - 227 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87783-7-6 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2839567]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2009.
Radulescu, Domnica (1961-)
Train to Trieste (magyar)
   A trieszti gyors / Domnica Radulescu ; [ford. Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9797-85-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2834630]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2009.
Ramsland, Morten (1971-)
Hundehoved (magyar)
   Kutyafej / Morten Ramsland ; [ford. Soós Anita]. - [Budapest] : Novella, cop. 2009. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9886-03-2 fűzött : 2490,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2837483]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2009.
Rice, Anne (1941-)
Violin (magyar)
   A hegedű / Anne Rice ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Dáin, cop. 2009. - 252 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86583-9-5 kötött : 3890,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2834869]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2009.
Robbe-Grillet, Alain (1922-2008)
Un roman sentimental (magyar)
   Érzelmes regény / Alain Robbe-Grillet ; [ford. ... Dunajcsik Mátyás]. - Budapest : Magvető, cop. 2009. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2712-7 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2835114]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2009.
Roche, Charlotte (1978-)
Feuchtgebiete (magyar)
   Nedves tájak / Charlotte Roche ; [ford. Kincses Edit]. - [Budapest] : Kelly, [2009]. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-80-8 fűzött : 2580,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2834669]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2009.
Rosenboom, Thomas (1956-)
Publieke werken (magyar)
   Közmunkák / Thomas Rosenboom. - Budapest : Gondolat, 2009. - 2 db (720 p.) ; 17 cm. - (Akcentusok, ISSN 1788-8522)
ISBN 978-963-693-159-9 fűzött : 4800,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2837785]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 429 p.
Ford. Tálasi Zsófia
[AN 2837793] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 437-720.
Ford. és az utószót írta Gera Judit
[AN 2837796] MARC

ANSEL
UTF-87131 /2009.
Roughan, Howard
The promise of a lie (magyar)
   Vakjátszma / Howard Roughan ; [ford. Müller Bernadett]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-89-1 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2834301]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2009.
Suteev, Vladimir Grigorʹevič
   Miau és más vidám mesék / Vlagyimir Szutyejev ; a szerző rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 117, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-8647-5 kötött : 2390,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 2839478]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2009.
Townsend, Sue (1946-)
The growing pains of Adrian Mole (magyar)
   Adrian Mole újabb kínszenvedései / Sue Townsend ; [ford. Békés Pál]. - [Budapest] : Gabo, [2009], cop. 1987. - 253 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-237-1 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2842028]
MARC

ANSEL
UTF-87134 /2009.
Townsend, Sue (1946-)
The secret diary of Adrian Mole aged 13 3/4 (magyar)
   A 13 és 3/4 éves Adrian Mole titkos naplója / Sue Townsend ; [ford. Békés Pál]. - [Budapest] : Gabo, [2009], cop. 1986. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-236-4 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2842036]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2009.
Turczi István (1957-)
   Minden ablak nyitva : válogatott versfordítások, 1984-2009 / Turczi István. - Budapest : Palatinus, 2009. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-040-9 kötött : 2800,- Ft
világirodalom - vers
82-14=945.11
[AN 2835946]
MARC

ANSEL
UTF-87136 /2009.
Vachaud, Laurent (1964-)
Les femmes de l'ombre (magyar)
   Kémnők / Laurent Vachaud ; [ford. Pacskovszki[!] Zsolt]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-68-9 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2835120]
MARC

ANSEL
UTF-87137 /2009.
Velikić, Dragan (1953-)
Ruski prozor (magyar)
   Orosz ablak : omnibuszregény / Dragan Velikić ; [ford. Bognár Antal]. - Budapest : Geopen, 2009. - 313 p. ; 20 cm. - (Geopen regénytár, ISSN 2060-9221)
ISBN 978-963-9765-64-1 fűzött : 2990,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 2836417]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2009.
Verne, Jules (1828-1905)
Un capitaine de quinze ans (magyar)
   A tizenöt éves kapitány / Jules Verne ; [ford. Passuth László] ; [Kass János ill.]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 377, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-765-7 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2842513]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2009.
Weiner, Jennifer (1970-)
Good in bed (magyar)
   Jó az ágyban : [nagydarab nőt szeretni...] / Jennifer Weiner ; [ford. Draskovics Mariann]. - [Budapest] : Kelly, [2009]. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-64-8 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2834550]
MARC

ANSEL
UTF-87140 /2009.
Wickham, Madeleine (1969-)
The secret dreamworld of a shopaholic (magyar)
   Egy boltkóros naplója / Sophie Kinsella ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 367 p. ; 21 cm. - (Mániákus vásárló sorozat)
ISBN 978-963-9667-78-5 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2834806]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2009.
Wiggs, Susan
Dockside (magyar)
   Csöndes kikötő / Susan Wiggs ; [... ford. Szabó Júlia]. - [Budapest] : Harlequin, cop. 2009. - 368 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-537-987-3 fűzött : 1495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2834656]
MARC

ANSEL
UTF-87142 /2009.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
The girl in blue (magyar)
   A kék ruhás lány / P. G. Wodehouse ; [... ford. Pór Bálint]. - [Budapest] : Geopen, 2008. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-46-7 fűzött : 2890,- Ft (hibás ISBN 978-963-9765-45-7)
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 2836248]
MARC

ANSEL
UTF-87143 /2009.
Zu viel gelitten, zu viel geweint (magyar)
   Szerelemből jeles : vajon a sorsát megválaszthatja az ember? / [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 71 p. ; 22 cm. - (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 206.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-03-1 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2837023]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7144 /2009.
   50 év gyöngyszemei : Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 1958-2008 : versek, mesék, novellák, képek : diákok és tanárok emlékei / [szerk. Geisbühl Tünde, Majorné Szekeres Edit, Sipos Erika]. - [Budapest] : Kölcsey F. Ált. Isk., 2008. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött
Budapest - amatőr művészet - magyar irodalom - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 2835081]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2009.
Ákody Zsuzsanna
   Zazi : történet egy szerelemről / Ákody Zsuzsa. - Budapest : Hét Krajcár, 2009. - 227 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-33-7 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2835606]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2009.
Albert Gábor (1929-)
   Csakazértis! : beszélgetés magammal / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 113, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7265-62-4 fűzött : 1890,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2835639]
MARC

ANSEL
UTF-87147 /2009.
Albert Gábor (1929-)
   A nymphenburgi herceg : elbeszélések / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 123, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7265-88-4 kötött : 2100,- Ft : 8,5 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2835643]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2009.
Alföldi Zoltán (1975-)
   Feszültség, pont : villanások / Alföldi Zoltán. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 127 p. ; 20 cm. - (Prima verba könyvek, ISSN 1218-0904 ; 14.)
ISBN 978-963-9643-31-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2837291]
MARC

ANSEL
UTF-87149 /2009.
Ambrus Lajos (1950-)
   Eldorádó / Ambrus Lajos. - Budapest : Kortárs, 2009. - 210 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9593-89-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2842861]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2009.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Megint Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 62, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-743-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2839441]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2009.
Bárdos Pál (1936-)
   Pótkötet a Keresztül-kasul az életen című kötethez / Bárdos Pál. - [Budapest] : Novella, cop. 2009. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-04-9 fűzött : 990,- Ft
Bárdos Pál (1936-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2837491]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2009.
Bartis Attila (1968-)
   A Lázár apokrifek : tizenkét tárca / Bartis Attila. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2005. - 101, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2425-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 2842806]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2009.
Bartók Anikó
   Lelkemnek mandalája : versek / Bartók Anikó. - Budapest : Accordia, 2009. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-54-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2837338]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2009.
Bertalan Ilona
   Sirató ének / Bertalan Ilona. - [Kecskemét] : Bertalan I., cop. 2008. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6688-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2836971]
MARC

ANSEL
UTF-87155 /2009.
Bíró Zsuzsi Zsuzsu
   Lelkek a napsugárban : elbeszélések, versek, meditációk / Bíró Zsuzsi (Zsuzsu). - Budapest : Accordia, 2009. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-52-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2837472]
MARC

ANSEL
UTF-87156 /2009.
Csorba Emánuel (1899-1985)
   Apa és fia : a munkatábortól a tündérvilágig / Csorba Emánuel (1899-1985), Csorba Emánuel (1928-). - Budapest : Nap K., 2009. - 448, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Sors és történelem)
ISBN 978-963-9658-55-4 kötött : 2900,- Ft
Csorba Emánuel (1899-1985)
Csorba Emánuel (1928-)
Szíria - Magyarország - magyar irodalom - kitelepítés - magyar történelem - helyismeret - 20. század - Rákosi-korszak - memoár
894.511-94 *** 325.254(439)"195"(0:82-94) *** 908.569.1"196"(0:28-94) *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 2835735]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2009.
Czotter József
   Csodás álom a földi lét : versek / Czotter József. - Budapest : Accordia, 2009. - 195 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9824-53-9 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2837332]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2009.
Éles Árpád
   Erdélyi emlékek : válogatott versek szülőföldemről / Éles Árpád. - [Debrecen] : Éles Á., 2009. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87681-2-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2836751]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2009.
Éles Árpád
   Fénylő csillagok : válogatott versek hírességekről / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2009. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87681-4-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2836976]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2009.
Éles Árpád
   Váltakozó évszakok : válogatott versek a természet csodáiról / Éles Árpád. - Debrecen : Éles Á., 2009. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87681-3-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2836975]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2009.
Esterházy Péter (1950-)
   Egy kékharisnya följegyzéseiből / Esterházy Péter. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 1994. - 426, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2694-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2842819]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2009.
Fable, Vavyan
   Mennyből a csontváz / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2009. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9300-29-3 fűzött : 2195,- Ft (hibás ISBN 9-639300-29-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2834346]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2009.
Fabricius Gábor (1975-)
   Puha neon fejlövés : fogyasztói regény médiáról, hatalomról, szerelemről / Fabricius Gábor. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 292, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-254-155-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2834736]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2009.
Fekete István (1900-1970)
   Kele / Fekete István ; [rajz. Bakai Piroska]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-8641-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2841874]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2009.
Ferkó Zoltán (1976-)
   Felnőttkorom legszebb nyara : Borospataka / Ferkó Zoltán. - Budapest : mondAt Kft., 2009. - 239 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87596-4-1 fűzött : 1990,- Ft
Ferkó Zoltán (1976-)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2837228]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2009.
Fürj Katalin (1976-)
   Az elefánt és a repülő szőnyegek / Fürj Katalin ; [ill. Csemniczky Dávid]. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 61, [2] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-963-9888-58-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 2837220]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2009.
Galántai János Árpád
   Sötét térítő / Ray O'Sullivan. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 182 p. ; 21 cm. - (M.a.g.u.s.-klasszikusok, ISSN 2060-0178)
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-963-9890-10-7 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2841524]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2009.
Gáthy Vera (1941-)
   Egy dinoszaurusz (nőstény) történetei / Gáthy Vera. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-00-9 fűzött
Gáthy Vera (1941-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2837179]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2009.
Hankiss János (1926-)
   Látogatás a felhők fölül : a remény jegyében született / Hankiss János. - Budapest : Pytheas, 2009. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9746-39-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2838182]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2009.
Háy János (1960-)
   Egymáshoz tartozók / Háy János. - Budapest : Palatinus, 2009. - 271 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-038-6 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2835574]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2009.
Horgas Béla (1937-)
   Sétikáló / Horgas Béla ; [Horgas Ádám rajz.]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2009. - 104, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Liget, ISSN 0865-008X)
Fűzött : 3000,- Ft (hibás ISBN 963-9363-66-3)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2837173]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2009.
Jaksity György (1934-)
   A nagymenő / Ivánfy Jaksity György. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-78-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2837201]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2009.
Jámbor Zoltán
   Anyám félelmei / Jámbor Zoltán. - Makó : Marosvidék Baráti Társ., 2009. - 37, [2] p. ; 24 cm. - (Marosvidék füzetek, ISSN 1787-9426 ; 6.)
ISBN 978-963-88307-0-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2834847]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2009.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Málnaszörp és szalmaszál (új kiadása)
   Égigérő fű / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 92 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8648-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2841872]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2009.
Karinthy Ferenc (1921-1992)
   Napló / Karinthy Ferenc. - Budapest : Ulpius-ház, 2008-. - 20 cm
ISBN 978-963-254-202-7
Karinthy Ferenc (1921-1992)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2841698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1967-1969. - 2008. - 701 p.
ISBN 978-963-254-203-4 fűzött : 3999,- Ft
[AN 2841701] MARC

ANSEL
UTF-87176 /2009.
Kárpáti Sándor (1930-)
   Színes valóság : élmények a nagyvilágból : útirajzok / Kárpáti Sándor. - Budapest : Szerző, 2008-. - 19 cm
ISBN 978-963-06-4767-0
magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.100(0:82-992)
[AN 2745152]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 192 p., [32] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
Fűzött
[AN 2838581] MARC

ANSEL
UTF-87177 /2009.
   Kedvenc meséim : magyar népmesék / szerk. Faragó Kálmán ; Mandula Éva rajz. - Budapest : Klub Publishing, 2008. - 35 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-06-5095-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2836979]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   Csillagkapuk : misztikus versek / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2009]. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87815-8-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2836278]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2009.
Kenéz Heka Etelka
   Tavaszi zsongás / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2009]. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87815-9-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2836273]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2009.
Kertész Z. István
   Hol vannak a sármos fiúk? / Kertész Z István. - Budapest : Kertész Z. I., 2009. - 23 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88380-0-1 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2837374]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2009.
Kisbán Gyula (1920-)
   Gergőfalvi Gergők : hungarikum / Kisbán Gyula. - Budapest : Accordia, 2009. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-51-5 fűzött : 1490,- Ft : 5 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2837475]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2009.
Kőszeg Ferenc (1939-)
   K. történetei / Kőszeg Ferenc. - Budapest : Magvető, 2009. - 376, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2715-8 kötött : 2990,- Ft
Kőszeg Ferenc (1939-)
magyar irodalom - elbeszélés - publicisztika
894.511-32 *** 894.511-92
[AN 2834693]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2009.
Kutas József (1963-)
   Télen nincs tanítás / Kutas József. - Budapest : Anonymus, 2009. - 179, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7280-13-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2838210]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2009.
Lukáts János (1943-)
   Emberfa : novellás könyv / Lukáts János. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-16-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2837942]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2009.
Maison, Syndie
   A delfin nyakék / Syndie Maison. - Kistarcsa : STB Kv., cop. 2008. - 239 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-963-9720-51-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2835572]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2009.
Major Judit (1968-)
   Női fohász / Major Judit. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2009. - 47 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9735-88-0 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2841683]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2009.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 161, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-248-2 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2844098]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2009.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Az Isten háta mögött : regény / Móricz Zsigmond ; [a szöveget gond., a jegyzeteket és az utószót írta H. Bagó Ilona]. - Budapest : Európa, 2009. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8738-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2839465]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2009.
Nácsa János (1972-)
   A Csontváry-kód avagy Nem esik messze a macska a fájától : szatirikus-misztikus krimi / Nácsa János. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-84-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2837646]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2009.
Petőcz András (1959-)
   Az idegen arc születése : válogatott és új versek, 1980-2008 / Petőcz András ; [a bev. tanulmányt írta Vári György]. - Budapest : Palatinus, 2009. - 215 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-034-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2835977]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2009.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A puszta, télen : válogatott versek / Petőfi Sándor ; Ágh István [et al.] esszéivel. - Budapest : Nap K., 2009. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-73-8 kötött : 2500,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
magyar irodalom - vers - válogatott művek - műelemzés
894.511-14 *** 82.01
[AN 2835628]
MARC

ANSEL
UTF-87192 /2009.
Piros Sándor
   A bergamói rézgomb : a hallgatag Paolo Caffieri históriája : Svájc, a mindenható 1525. évében / Piros Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 81, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-14-7 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2837782]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2009.
Piros Sándor
   A dajka : Venezuela - Caracas, 1811-1812 / Piros Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-12-3 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2837778]
MARC

ANSEL
UTF-87194 /2009.
Piros Sándor
   Örömcsinálók / Piros Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-13-0 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2837231]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2009.
   Radnóti koszorúja : magyar költők versei Radnóti Miklósról / [kiad. a Kazinczy Ferenc Gimnázium]. - 2. kiad. - Győr : Kazinczy F. Gimn., 2009. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7142-2 fűzött
Radnóti Miklós (1909-1944)
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2838270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1945-1979 / [vál., szerk. és az utószót írta Z. Szabó László]. - 139 p.
Analitikus leírása: AN 550141
ISBN 978-963-06-7143-9
[AN 2838280] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1979-2009 / [vál., szerk. Baksa Péter és Gecsei Kolos]. - 115 p.
A borítón a cím tévesen: 1945-1979
ISBN 978-963-06-7144-6
[AN 2838285] MARC

ANSEL
UTF-87196 /2009.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Both Miklós - Radnóti / [ill. Nágel Kornél]. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 32 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
Közrem. a Napra együttes
ISBN 978-963-227-186-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 2835313]
MARC

ANSEL
UTF-87197 /2009.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Sok a csinos lány / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8634-5 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2839417]
MARC

ANSEL
UTF-87198 /2009.
Szász Imre (1927-2003)
   Basa : egy kutyacsalád története / Szász Imre. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 166, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-045-4 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2842512]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2009.
Szigethy András (1944-)
   Az Isten szeme / Szigethy András. - Budapest : Szépíró Műhely, 2009. - 56 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88360-0-7 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2834674]
MARC

ANSEL
UTF-87200 /2009.
Telegdi Ágnes
   Kalandos kocsikázás / [írta és fényképezte] Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., [2009]. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Barnabás meséi)
ISBN 978-963-87955-5-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2834739]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2009.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Kakuk Marci / Tersánszky Józsi Jenő. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-346-848-7 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 550, [3] p.
[AN 2844050] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 453, [4] p.
[AN 2844051] MARC

ANSEL
UTF-87202 /2009.
Tusnády László (1940-)
   A csönd : válogatott versek = Il silenzio : poesie scelte / Tusnády László ; [... az előszót írta Madarász Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9908-15-4 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=50
[AN 2837927]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2009.
Vágó Csaba
   Édes bűn / Elizabeth Carter. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-017-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2834289]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2009.
Varecza László (1936-)
   Utolsó utáni 2 : nagy magyar vádirat, 2008 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2008. - 125, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87561-6-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2836746]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2009.
Varecza László (1936-)
   Utolsó utáni 3 : nagy magyar vádirat, 2008 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2008. - 118, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87561-7-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2836745]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2009.
Vargha Eszter Mária
   Megbocsátani vagy elfelejteni? / Vargha Eszter Mária. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-22-2 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2837268]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2009.
Wessely Gábor (1957-)
   Pilisi napló : közérdekű magánkrónika, 2005-2008 / Wessely Gábor ; [Decsi Kiss János rajz.]. - [Tolna] : Geográf K., 2009. - 106 p. : ill. ; 20 cm. - (Egyszínű füzetek : sárga ; 11.)
ISBN 978-963-88256-2-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2835952]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2009.
Zsolt Béla (1896-1949)
   Találkákon a sorssal : Zsolt Béla ifjúkori írásai a Komáromi Újságban, 1916-1917 / [szerk. Rabi Lenke, Számadó Emese] ; [előszó Rédli Margit] ; [kiad. Komárom Város Önkormányzata]. - Komárom : Önkormányzat, 2009. - 63 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-87533-3-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2838315]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7209 /2009.
Bogos Katalin
   Első karácsonyom / Bogos Katalin, Nyilasi Antónia. - [Kistarcsa] : STB K., [2008]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-7435-90-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2835595]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2009.
Disney princess activity book 2 (magyar)
   Rózsaszín foglalkoztatókönyv. - Budapest : Egmont, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-628-989-8 fűzött : 399,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2836148]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2009.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Bari birka. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 11 cm. - (Ujj-bújócska)
Karafiáth Orsolya verse. - Ujjbábbal. - keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-9845-32-9 kötött : 1570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2837005]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2009.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Kotka tyúkanyó. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 11 cm. - (Ujj-bújócska)
Karafiáth Orsolya verse. - Ujjbábbal. - keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-9845-30-5 kötött : 1570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2837014]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2009.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Riska tehén. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 11 cm. - (Ujj-bújócska)
Karafiáth Orsolya verse. - Ujjbábbal. - keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-9845-33-6 kötött : 1570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2836991]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2009.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Röfi malac. - Budapest : ill., színes, cop. 2009. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 11 cm. - (Ujj-bújócska)
Karafiáth Orsolya verse. - Ujjbábbal. - keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-9845-31-2 kötött : 1570,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2836995]
MARC

ANSEL
UTF-87215 /2009.
Lauer, Doris (1955-)
Juliette à la piscine (magyar)
   Julcsi az uszodában / írta és rajz. Doris Lauer. - Pécs : Alexandra, 2009. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 978-963-370-973-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2838208]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2009.
Lauer, Doris (1955-)
Juliette est malade (magyar)
   Julcsi beteg / írta és rajz. Doris Lauer. - Pécs : Alexandra, 2009. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 978-963-370-974-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2838202]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2009.
Lauer, Doris (1955-)
Juliette et son papa (magyar)
   Julcsi és apa / írta és rajz. Doris Lauer. - Pécs : Alexandra, 2009. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 978-963-370-975-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2838205]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2009.
Lauer, Doris (1955-)
Juliette va à l'école (magyar)
   Julcsi óvodába megy / írta és rajz. Doris Lauer. - Pécs : Alexandra, 2009. - [16] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 978-963-370-976-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2838178]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2009.
Lauer, Doris (1955-)
Oscar bon appétit! (magyar)
   Jó étvágyat, Oszkár! / Doris Lauer. - Pécs : Alexandra, 2008. - [18] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-370-932-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2836833]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2009.
Lauer, Doris (1955-)
Oscar dans le bain (magyar)
   Oszkár a kádban / Doris Lauer. - Pécs : Alexandra, 2008. - [18] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-370-933-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2836836]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2009.
Lauer, Doris (1955-)
Oscar et son doudou (magyar)
   Oszkár és Muszi / Doris Lauer. - Pécs : Alexandra, 2008. - [18] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-370-934-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2836819]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2009.
Lauer, Doris (1955-)
Oscar sur le pot (magyar)
   Oszkár a bilin / Doris Lauer. - Pécs : Alexandra, 2008. - [18] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-370-935-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2836839]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Games (magyar)
   A játékok világa / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-425-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2842643]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
The kitchen garden (magyar)
   Veteményeskert / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László, Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-427-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2842649]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7225 /2009.
Davis, Jim (1945-)
   Elemes pingáló / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2009]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 87.)
ISBN 978-963-9847-05-7 fűzött : 545,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2835998]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2009.
Gerra, Laurent (1967-)
L'homme de Washington (magyar)
   A washingtoni férfi / írta Laurent Gerra és Achdé ; rajz. Achdé ; Morris nyomán ; [ford. Banitz Ildikó]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2009. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 11.)
ISBN 978-963-87513-9-3 fűzött : 1599,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2834781]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2009.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6. kötetet ford. Basa Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Út a toronyhoz. - 2009. - 187 p.
ISBN 978-963-9794-32-0 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2834935] MARC

ANSEL
UTF-87228 /2009.
LeGrow, M. Alice
Bizenghast (magyar)
   Bizenghast / [írta és rajz.] M. Alice LeGrow. - Budapest : Athenaeum 2000, [2007]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
manga
087.6:084.11
[AN 2652343]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. r. - cop. 2009. - [174] p.
ISBN 978963-9797-94-9 fűzött : 1490,- Ft
[AN 2838312] MARC

ANSEL
UTF-87229 /2009.
Lieberman, A. J.
Batman: Hush returns (magyar)
   Batman: Hush visszatér / A. J. Lieberman ; [rajz.] Al Barrionuevo, [Francis Portela] ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Képes K., [2009]-. - 26 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2834956]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Társkeresés. - cop. 2009. - [92] p. : ill., színes
ISBN 978-963-9833-23-4 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2834965] MARC

ANSEL
UTF-87230 /2009.
Ōba Tsugumi
Desu nōto (magyar)
   Death note / írta Ohba Tsugumi ; rajz Obata Takeshi ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - 18 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2799505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2009. - 202, [2] p.
ISBN 978-963-9794-12-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2834931] MARC

ANSEL
UTF-87231 /2009.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Körök. - 2009. - 164 p.
ISBN 978-963-87795-9-5 fűzött : 1790,- Ft
manga
087.5(084.1)
[AN 2837861] MARC

ANSEL
UTF-87232 /2009.
Watterson, Bill
Calvin and Hobbes : selections (magyar)
   Kázmér és Huba : gyűjtemény / Bill Watterson ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2007-. - ill. ; 23 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2658502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Marslakók és más furcsaságok. - 2008. - 127 p.
ISBN 978-963-87795-7-1 fűzött : 1950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2836191] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Bosszú, édes bosszú. - 2009. - 127 p.
ISBN 978-963-88323-0-6 fűzött : 1950,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2836199] MARC

ANSEL
UTF-87233 /2009.
Yun Mi-Kyung (1980-)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
A ford. a "Bride of the water god" (Milwaukie, Oreg. : Dark Horse Manhwa, 2007) c. kiad. alapján kész.
manga
087.6:084.11(519)
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2008. - [180] p.
ISBN 978-963-87795-6-4 fűzött : 1890,- Ft
[AN 2836387] MARC

ANSEL
UTF-8