MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/07/13 14:30:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
7234 /2009.
Davies, Gill
365 awesome facts & records about everything (magyar)
   Gyermekek kisenciklopédiája : 365 fontos esemény, adat és érdekesség / [szöveg Gill Davies] ; [ford. Bernát Klára]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 176 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9701-64-9 kötött : 3990,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 2840338]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7235 /2009.
Színia
   Szertan / Színia. - [Budapest] : Püski : Masszi, 2009. - 197 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7277-1 fűzött
ISBN 963-06-7277-4
magyarságkutatás - jelkép
003.62(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2842998]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7236 /2009.
   ICYS : the first 15 years, 1994-2008 / [szerk. Rajkovits Zsuzsanna] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : Croatica, 2009. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
International Conference of Young Scientists
természettudomány - tudós - ifjúság - konferencia
5 *** 001-053.7 *** 061.3(100)
[AN 2840417]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2009.
Rokay Zoltán (1947-)
   Etika : tudományelmélet / Rokay Zoltán. - Budapest : Jel, 2009. - 197 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-60-0 fűzött
erkölcs - tudományelmélet
001.89 *** 17
[AN 2839199]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2009.
Szentpéteri Márton (1973-)
   Egyetemes tudomány Erdélyben : Johann Heinrich Alsted és a herborni hagyomány / Szentpéteri Márton. - Budapest : Universitas, 2008. - 571 p. : ill. ; 21 cm. - (Irodalomtudomány és kritika. Tanulmányok, ISSN 1788-229X)
Bibliogr.: p. 514-552.
ISBN 978-963-9671-27-0 kötött : 3150,- Ft
Alsted, Johann Heinrich (1588-1638)
Erdély - tudós - magyar történelem - 16. század - 17. század - irodalomkritika
001(430)(092)Alsted,_J._H. *** 943.921"15/16" *** 82.09
[AN 2840225]
MARC

ANSEL
UTF-87239 /2009.
   Találmányok és felfedezések : képes ismeretterjesztés gyerekeknek / [szerk. Bernáth Józsefné]. - Debrecen : Cahs Kvk., cop. 2009. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-23-9 kötött
találmány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
001.894(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 2838813]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7240 /2009.
   A hatalom mágiájának ksatriya doktrínája. - Budapest : Püski, 2009. - 58, 42 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: A hatalom mágiájának ksatriya doktrínája / Sütő Zoltán. Zuhanás a Földre / Major Gyöngyi. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9592-90-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2842892]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2009.
Heinisch Mónika (1977-)
   Kasztella : ismerd meg belső világodat és annak lakóit! : asztrológiai alapú személyiség- és sorselemzés mesés szimbólumokkal / Heinisch Mónika, Birtalan Eszter ; Sánta Kira és Balla Péter rajz. - Budapest : Szerzők, 2009. - 3 db : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
asztrológia
133.25
[AN 2842396]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Személyiségünk irányítói. - 117 p.
ISBN 978-963-06-7337-2
[AN 2842402] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Sorsunk irányítói. - 97 p.
ISBN 978-963-06-7338-9
[AN 2842403] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Belső világunk. - 137 p.
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-963-06-7339-6
[AN 2842404] MARC

ANSEL
UTF-87242 /2009.
Kálmán András
   A teremtés első napja avagy Miként tudom gyarapítani haragosaim számát? / Kálmán András. - Budapest : Enveco, [2009]. - 275 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86434-8-3 kötött
rejtély - természettudomány - művelődéstörténet
001.94 *** 5 *** 930.85(100)
[AN 2838907]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2009.
Molnár Mária (1945-)
   Lelki vérvonal / Molnár Mária. - Sopron : Novum, 2009. - 175, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-20-3 fűzött : 3750,- Ft
lélekvándorlás - ezoterika - parapszichológia
133.25 *** 159.961 *** 129.4
[AN 2841694]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2009.
Orban, Heidemarie
Das Symbolon der Partnerschaft (magyar)
   A párkapcsolat symbolonja / Heidemarie és Peter Orban ; [ford. ... Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2008. - 219 p. : ill., színes ; 25 cm + 50 színes kártya
Papírdobozban
ISBN 978-963-9652-35-4 kötött
párkapcsolat - szerelem - jövendőmondás - jóskártya
133.3 *** 316.472.4 *** 392.6
[AN 2840381]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2009.
Szabó Judit
   Megérkezés a Fénybe / Szabó Judit. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88084-1-7 fűzött : 2000,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2838592]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2009.
Szabó Mária (1959-)
   Szeret? Nem szeret? : csillagjegyek és párkapcsolataik / Szabó Mária. - Budapest : Cheiron, [2009]. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7306-8 kötött : 3000,- Ft
asztrológia - párkapcsolat
133.52 *** 316.472.4
[AN 2841888]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2009.
Szabó Szilárd
   Mi az igazság az asztrológiáról? : amit a magyar adatok mutatnak / Szabó Szilárd. - Budapest : [Szabó A. Sz.], 2009. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6776-0 fűzött : 2490,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 2842401]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2009.
Tóth Gábor (1965-)
   Reiki : a természet ereje / Srychy. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-69-2 fűzött : 1990,- Ft
reiki
133 *** 615.89
[AN 2842406]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7249 /2009.
Magyar Tájökológiai Konferencia (3.) (2008) (Budapest)
   III. Magyar Tájökológiai Konferencia : Budapest, 2008. május 8-10. : előadások és poszterek összefoglalói / [... szerk. Módosné Bugyi Ildikó] ; [a konferencia szervezője a BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék]. - Budapest : BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tansz., 2008. - 142 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-503-374-4 fűzött
tájökológia - konferencia-kiadvány
504.54 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2839153]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2009.
Nádudvari Zoltán
   Környezeti haszon értékelése, érvényesítése, érdekeltségi viszonyai / Nádudvari Zoltán. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/3.)
Bibliogr.: p. 64-67.
Fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9754-12-6)
ökológia - természeti környezet
504.03 *** 502
[AN 2839396]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2009.
   Tájökológiai kutatások : a III. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa : Budapest, 2008. május 8-10. / szerk. Csima Péter, Dublinszki-Boda Brigitta ; [rend., közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. - Budapest : BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tansz., 2008. - 387 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-503-387-4 fűzött
tájökológia - konferencia-kiadvány
504.54 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2839161]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2009.
   A történeti felszínborítás térképezése a Tisza-völgyben : a Tisza biológiai változatosságának megőrzése integrált ártéri gazdálkodás segítségével : szemináriumkötet / [szerk. Flachner Zsuzsanna, Kovács András, Kelemen Éva] ; [kiad. Szövet]. - Nagykörű ; Eger ; Budapest : Szövet, 2008. - 98 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87616-6-8)
Tisza-vidék - tájökológia - geomorfológia - kartográfia - történeti földrajz
504.54(439)(282.243.742) *** 551.435.8(439)(282.243.742) *** 911.3(439)(282.243.742)
[AN 2839132]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7253 /2009.
Kurusa Árpád (1961-)
   Nemeuklidészi geometriák / Kurusa Árpád. - Szeged : Szegedi Egy. K., 2009. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon jegyzettár, ISSN 1417-0590)
Bibliogr.
Fűzött
nemeuklideszi geometria - egyetemi tankönyv
514.13(075.8)
[AN 2841718]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2009.
Maróti György
   Előadások algoritmikus számelméletből / Maróti György. - Békéscsaba : Livermore, 2008. - 262 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-3662-9 fűzött : 2998,- Ft
számelmélet - egyetemi tankönyv
511(075.8)
[AN 2841437]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7255 /2009.
Szabó Árpád (1933-)
   A fizika története / Szabó Árpád. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., cop. 2008. - 309 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 301-309.
ISBN 963-05-8386-0 kötött
fizikatörténet
53(100)(091)
[AN 2847005]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2009.
Szabó Árpád (1933-)
   Magyar természettudósok : fizikusok / Szabó Árpád. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2008. - 343 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 335-343.
ISBN 963-05-8387-9 kötött
Magyarország - fizikus - életrajz
53(439)(092)
[AN 2846989]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7257 /2009.
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok / [magyar szöveg Szlukovényi Beáta]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2008. - [13] p., [4] t.fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Matricavadászat)
ISBN 978-963-9232-49-5 fűzött : 990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2841696]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2009.
Hazslinszky Tamás
   Lillafüred, Szent István- és Anna-barlang / [Hazslinszky Tamás]. - 10. kiad. - Budapest : TKM Egyes., 2008. - 15 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 90.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-554-396-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-554-396-4)
Lillafüred - barlang - útmutató
551.44(439-2Lillafüred)(036)
[AN 2844548]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2009.
Madsen, Chris
Dinosaurs! (magyar)
   Dinoszauruszok! : 25, a sötétben világító matricával / [írta: Chris Madsen] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Világító matricák)
ISBN 978-963-9737-52-5 fűzött : 990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2841575]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7260 /2009.
   Amatőrcsillagászok kézikönyve / szerk. Mizser Attila ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - 4. kiad. - Budapest : M. Csillagászati Egyes., 2009. - 536 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-0197-9 fűzött : 2500,- Ft
ISBN 963-06-0197-4
csillagászat
52
[AN 2844565]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2009.
Starke, John
Space exploration (magyar)
   A világűr felfedezése : 25, a sötétben világító matricával / [írta és terv. John Starke] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Világító matricák)
ISBN 978-963-9737-55-6 fűzött : 990,- Ft
világűr - gyermekkönyv
524(02.053.2)
[AN 2841577]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7262 /2009.
Burger, Joanna
Birds (magyar)
   Madarak : képes enciklopédia / Joanna Burger ; [ford. Farkas Balázs]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2008. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9701-33-5 kötött : 5990,- Ft
madár - fényképalbum
598.2(084.12)
[AN 2840308]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2009.
International Adenovirus Meeting (9.) (2009) (Dobogókő)
   9th International Adenovirus Meeting : 26-30 April 2008, Dobogókő ... : programme and abstracts / ed. by Mária Benkő, Balázs Harrach ; [org., publ. by the] Veterinary Medical Research Institute Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Veterinary Medical Research Inst. HAS, [2009]. - 144 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-508-577-4 fűzött
adenovírus - konferencia-kiadvány
578.826 *** 061.3(439-2Dobogókő)
[AN 2839137]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2009.
Jakucs Erzsébet (1950-)
   A mikológia alapjai / Jakucs Erzsébet. - 4. átd. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 225 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-284-0638-3 fűzött : 3500,- Ft
mikológia - egyetemi tankönyv
582.28(075.8)
[AN 2839483]
MARC

ANSEL
UTF-87265 /2009.
Madsen, Chris
Undersea adventure (magyar)
   Víz alatti kaland : 25, a sötétben világító matricával / [írta: Chris Madsen] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Világító matricák)
ISBN 978-963-9737-54-9 fűzött : 990,- Ft
fauna - óceán - gyermekkönyv
591.9(26)(02.053.2) *** 504.42(02.053.2)
[AN 2841591]
MARC

ANSEL
UTF-87266 /2009.
Madsen, Chris
Wildlife safari (magyar)
   Vadon élő állatok : 25, a sötétben világító matricával / [írta: Chris Madsen] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Világító matricák)
ISBN 978-963-9737-53-2 fűzött : 990,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2841564]
MARC

ANSEL
UTF-87267 /2009.
Molnár V. Attila (1969-)
   Növények és emberek : egy szeretetre méltó tudomány története / Molnár V. Attila. - Biatorbágy : Kitaibel, 2009. - 199 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 188-193.
ISBN 978-963-85535-8-4 kötött : 2600,- Ft
növénytan - botanikus - művelődéstörténet
58 *** 58(100)(092) *** 930.85(100)
[AN 2839913]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7268 /2009.
   A 21. század pszichológiája a környezeti és társadalmi változások tükrében [elektronikus dok.] : a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. országos tudományos nagygyűlése : 2008. május 22-24., Nyíregyháza : program és kivonatok kötete CD-n / [fel. szerk. Vargha András]. - Szöveg. - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., cop. 2008. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Reader
ISBN 978-963-06-4860-8
lélektan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
159.9 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2840638]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2009.
Austermann, Alfred R. (1960-)
Das Drama im Mutterleib (magyar)
   Dráma az anyaméhben : az elveszített ikertestvér / Alfred R. Austermann, Bettina Austermann ; [ford. Zeöld Olivér] ; [közread. a] Hellinger Intézet. - Budapest : Hellinger Int., cop. 2008. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-06-4485-3 fűzött : 2600,- Ft
iker - terhesség - gyermeklélektan - pszichoterápia
618.25 *** 159.922.7-055.76 *** 615.851
[AN 2840986]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2009.
Bass, David
First aid for babies and children (magyar)
   Elsősegélynyújtás csecsemőknek és gyermekeknek : [átfogó útmutató gyermekbalesetek és betegségek kezeléséhez] / [David Bass, Maurice Kibel] ; [... ford. ... Szadai Erika, Balogh Péter, Adamik Mónika]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2009]. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9613-62-1 kötött : 3990,- Ft
elsősegélynyújtás - gyermek - csecsemő
614.8-053.2/.6
[AN 2841522]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2009.
Czellahó László
   A test gyógyítása természetes módon / írta Czellahó László. - Drégelypalánk : [s.n.], 2009. - 362 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322 *** 615.89
[AN 2840541]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2009.
   "eleven tanulság" : a kórbonctantól a patológiáig : kiállítási katalógus / [a kiállítást rend. ... Szabó Katalin] ; [a katalógust szerk. Szabó Katalin, Magyar László András] ; [közread. a] Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. - Budapest : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2009. - 68 p. : ill., színes ; 25 cm
A kiállítást 2009. márc. 10 - okt. 31. között Budapesten rendezték
Fűzött
Magyarország - kórbonctan - orvostörténet - kiállítási katalógus
616-091 *** 61(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2842790]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2009.
Fedor Zoltán (1929-)
   Fölfeszülő szivárvány : Fedor doktor mesél / [riporter] Rády Judit. - Budapest : Unicus, 2009. - 225, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87593-6-8 fűzött : 1890,- Ft
Fedor Zoltán (1929-)
Magyarország - orvos - 20. század - életútinterjú
61(439)(092)(047.53)
[AN 2840802]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2009.
Grün, Anselm (1945-)
Wege durch die Depression (magyar)
   Kiút a depresszióból / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2009. - 181 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-963-9670-62-4 fűzött
depresszió - életvezetés - vallásos irodalom
616.895.4 *** 613.865 *** 244
[AN 2838885]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2009.
   A gyógyító számok : források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban / szerk. Németh György. - Szeged : Lectum, 2008. - 165 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9640-15-3 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9640-15-3)
orvostörténet - számmisztika - ókor
615.89:615.322 *** 133
[AN 2841293]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2009.
Harmatiné Olajos Tímea
   Tehetségpszichológia / Harmatiné Olajos Tímea. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-963-9909-17-5 fűzött
tehetség - tehetséggondozás
159.928.22 *** 376.545
[AN 2841290]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2009.
Kövér Tibor
   Arcisme : arcunk működésének hétköznapjai / Kövér Tibor. - Üllő : Regun-Press, 2009. - 266, [5] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [268-271].
ISBN 978-963-7459-91-7 fűzött
arc - testbeszéd - személyiségtipológia
159.925.2
[AN 2839205]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2009.
Kuklai Katalin
   A 90 napos diéta : [receptek, mozgásprogram, meditáció] / Kuklai Katalin. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-75-3 fűzött
diéta - fogyókúra - torna - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12) *** 613.71
[AN 2842430]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2009.
Thúy Oanh (1958-)
Cãy chì (magyar)
   Cérna-beültetés = Catgut embedding / Le Thuy Oanh ; [közread. a] Vietnami Cérna-Beültetés és Rehabilitációs Intézet. - Budapest : Vietnami Cérna-Beültetés és Rehab. Int., 2008. - 225 p., [26] t. : ill., részben színes ; 24 cm + mell. (20 p.)
melléklet címe: General prescriptions for treatment of 34 common disases. - Bibliogr.: p. 217-220.
ISBN 978-963-06-3747-3 fűzött
Vietnam - akupunktúra - természetgyógyászat
615.821.2 *** 615.89(597)
[AN 2842232]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2009.
Lomnici Zoltán (ifj.) (1980-)
   Az orvoslás joga : kommentár a gyakorlat számára / ifj. Lomnici Zoltán. - Budapest : Lélekben Otthon K., 2009. - 321 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-23-9 fűzött
Magyarország - orvosi jog
614.25(439)(094)
[AN 2838634]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2009.
Magyar László András (1956-)
   A csámcsogó hullák és egyéb érdekességek / Magyar László András. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 201 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-234-3 fűzött : 2900,- Ft
orvostörténet - művelődéstörténet
61(100)(091)(089.3) *** 930.85(100)
[AN 2840626]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2009.
Martel, Jacques
Le grand dictionnaire des malaises et des maladies (magyar)
   Lelki eredetű betegségek lexikona / Jacques Martel ; [ford. Schnedarek Réka]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 351 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9644-62-5 kötött
betegség - mentálhigiénia - szaklexikon
616:030 *** 613.865
[AN 2846673]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2009.
Nydahl, Ole
Der Buddha und die Liebe (magyar)
   Könyv a szerelemről [elektronikus dok.] : gyakorlati tanácsok a boldog párkapcsolathoz / Láma Ole Nydahl ; előadja Haás Vander Péter. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Gyémánt Út Buddhista Közösség, 2009. - 1 CD (2 h 37 min) ; 12 cm. - (Gyémánt Út buddhizmus)
Ford. Máthé Réka. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-87868-1-4
szerelem - nemek lélektana - párkapcsolat - buddhizmus - hangoskönyv
613.88 *** 392.6 *** 159.922.1 *** 294.3
[AN 2840764]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2009.
   Ötéves a népegészségügyi program : nyílt nap, 2008. november 20. / [szerk. Nógrádi Tóth Erzsébet] ; [rend., közread.] az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága. - Budapest : Országgyűlés Eü. Biz., 2009. - 59 p., [10] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-22-1 fűzött
Magyarország - közegészségügy - ezredforduló - konferencia-kiadvány
614(439)"200" *** 364.444(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2839195]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2009.
Peredi Ágnes
   Túlélési kézikönyv : nem csak a lapátra tett nemzedéknek / Peredi Ágnes. - [Budapest] : Táj-Press Bt., cop. 2009. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6802-6 fűzött : 1498,- Ft
siker
613.865
[AN 2832093]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2009.
   Pszichoarcheológia : 22 lélektani töredék / [vál.] Forgács Attila. - Budapest : [BCE], 2009. - 252 p. : ill. ; 20 cm
Közread. a Budapesti Corvinus Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-388-1 fűzött
lélektan - orvostudomány - betegség
159.9 *** 616
[AN 2840568]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2009.
Riedl, Michaela (1968-)
Yoni Massage (magyar)
   Jóni-masszázs : ismerd meg a női érzékiség kiapadhatatlan forrását! / Michaela Riedl ; [ford. Járosi Adrienn]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 197 p. : ill. ; 25 cm + DVD-ROM
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-9652-70-5 kötött : 3995,- Ft
nemi élet - ezoterika - masszázs - mozgókép - elektronikus dokumentum
613.88 *** 133.25 *** 615.82
[AN 2840454]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2009.
Rozsnyay Mátyás Emlékverseny (44.) (2009) (Eger)
   XLIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny : Eger, 2009. május 14-15. Kórházi Gyógyszerészi Szimpózium és XLIV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny : Eger, 2009. május 14-16. / rend. a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete. - Eger : MGYT KGYSZ, 2009. - 54, 13 p. : ill. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
gyógyszerészet - szakmai verseny - konferencia-kiadvány
615 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2842630]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2009.
Szabó Erika
   Házi tünetmagyarázó : fejfájás, hasi fájdalom, láz : lapozza fel, mi okozhatja! / Szabó Erika. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 232 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-76-0 fűzött : 2490,- Ft
betegség
616
[AN 2842425]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2009.
Szappanos József
   Drog, család, társadalom / Szappanos József, Abonyiné Szalai Rozina. - [Szolnok] : HSZK, 2009. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-87100-4-8 fűzött
kábítószer-fogyasztás - családi nevelés
613.83 *** 37.018.1
[AN 2841883]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2009.
Tapolyai Mihály (1921-)
   A békesség hét pillére : a sors alakít minket vagy mi a sorsunkat? / Tapolyai Mihály. - [S.l.] : [s.n.], [2008]. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
lélektan - metafizika
159.9 *** 11
[AN 2840358]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2009.
   Visszatekintés : jubileumi kiadvány Dobozy Attila akadémikus tiszteletére / [szerk. Kemény Lajos és Husz Sándor] ; [kiad. az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika]. - Szeged : SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, 2009. - 125 p., [66] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 79-125.
ISBN 978-963-482-922-5 kötött
Dobozy Attila (1939-)
Magyarország - orvos - tudós - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
61(439)(092)Dobozy_A. *** 012Dobozy_A.
[AN 2841849]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2009.
Webster, Richard (1946-)
Creative visualization for beginners (magyar)
   Teljesítsd be vágyaidat! : [a vizualizáció és a vonzás törvénye] / Richard Webster ; [ford. Lévai Beáta]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 172 p. ; 21 cm
Bibliogr.: 164-172.
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-528-986-8)
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 2838399]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7294 /2009.
Acélfeldolgozási és Acélépítési Konferencia (10.) (2009) (Dunaújváros)
   X. Acélfeldolgozási és Acélépítési Konferencia : Dunaújváros, 2009. május 5-6. : [előadásgyűjtemény] / [rend., közread. a Magyar Acélszerkezeti Szövetség]. - [Dunaújváros] : Magész, [2009]. - 88 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-06-7169-9 fűzött
acélszerkezet - acélgyártás - hídépítés - konferencia-kiadvány
621.7/.9 *** 693.8 *** 624.014.2 *** 624.21/.8 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2842004]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2009.
   A dél-alföldi termálenergetikai fejlesztések promóciós stratégiája / [Kovács Zoltán et al.] ; [... kész. a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.]. - [Szeged] : Dél-Alföldi Regionális Fejleszt. Zrt., 2009. - 53 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88388-1-0 fűzött
Dél-Alföld - geotermikus energia - marketing
620.91 *** 550.36 *** 339.138(439Dél-Alföld)
[AN 2841044]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2009.
Kerekes Árpád
   A Czeki.. : szót kér a múlt : [Bóday Gábor vasokleveles bányamérnök emlékére] / írta és szerk. Kerekes Árpád ; [kiad. a Bódéért Hagyományőrző Egyesület]. - Ajka : Bódéért Hagyományőrző Egyes., 2009. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7092-0 fűzött
Bóday Gábor (1897-1989)
Ajka - bányászat - mérnök - 20. század - két világháború közötti időszak - memoár - fényképalbum
622(439-2Ajka)"192/194"(0:82-94) *** 62(439)(092)Bóday_G. *** 622(439-2Ajka)(084.12)
[AN 2841529]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2009.
   Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás : [Környezet és Energia Konferencia : Debrecen, 2009. május 8-9.] / szerk. Orosz Zoltán, Szabó Valéria, Fazekas István ; [rend., kiad. az MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottsága]. - Debrecen : MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabiz., 2009. - 316 p. : ill. ; 21 cm
Társrend. a Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottságának Légköri Erőforrás Munkabizottsága és a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszéke. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7064-20-3 fűzött
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
620.9 *** 504.03 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2840389]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2009.
Markóné Monostory Bernadett (1934-)
   Biodízel - a városi légszennyeződés csökkentésének egyik lehetősége / Markóné Monostory Bernadett. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2007/4.)
Bibliogr.: p. 40-44.
Fűzött : 3500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9754-18-8)
növényi olaj - bioüzemanyag
620.95 *** 665.1/.5
[AN 2839406]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2009.
Szemán Attila (1960-)
   Bányászattörténeti tanulmányok / Szemán Attila ; [közread.] Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány. - Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2009. - 138 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 130-136.
ISBN 978-963-87929-2-1 fűzött
bányászat - történeti feldolgozás
622(091)
[AN 2838966]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2009.
Tóth Lajos, A. (1951-)
   Búcsú Csingertől : a bányásztrilógia befejező része / A. Tóth Lajos ; [kiad. a Zöld Alternatíva Szövetség]. - [Ajka] : ZASZ, [2009]. - 85 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Csinger-völgy - helyismeret - bányászat - 20. század - memoár
622.33(439-2Csinger-völgy)(0:82-94) *** 908.439-2Csinger-völgy(0:82-94)
[AN 2841264]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7301 /2009.
Walter, Aarron
Building findable websites (magyar)
   Keresők és webhelyek : webes szabványok és keresőoptimatizálás a gyakorlatban / Aarron Walter ; [ford. Szabó Zoltán]. - Budapest : Kiskapu, 2009. - 255 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-59-7 fűzött : 4500,- Ft
HTML-szerkesztés - internet
681.324Internet *** 519.682HTML
[AN 2841460]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7302 /2009.
Nagy Czirok Lászlóné
   Arduino : foglalkozások intelligens anyagokkal és eszközökkel / Nagy Czirok Lászlóné, Csányi Andrea, Kárász Péter ; [a módszertani előszót írta Kállai Tünde]. - Gyula : APC-Stúdió, 2009. - 83 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9844-03-2 fűzött
elektronika - barkácsolás
621.37/.39 *** 689
[AN 2841636]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7303 /2009.
Stróbl Alajos (1939-)
   Hőszivattyú az energiagazdálkodásban / Stróbl Alajos. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/7.)
Bibliogr.: p. 50-51.
ISBN 978-963-9754-18-8 fűzött : 3500,- Ft
hőszivattyú - klímatechnika - épületgépészet - energiagazdálkodás
628.8 *** 696/697 *** 620.91
[AN 2839388]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7304 /2009.
Bisset, James (1883-1967)
Tramps and ladies (magyar)
   Csavargók és úri hölgyek : korai éveim gőzhajókon / írta Sir James Bisset P. R. Stephensen együttműködésével ; [ford. Veperdi András]. - Budapest : Tengerész Kv., 2009. - 424 p., [12] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-7244-3 kötött
Bisset, James (1883-1967)
tengerhajózás - memoár
656.61(0:82-94)
[AN 2842027]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2009.
   Erdélyi vasút, székely gyors / [főszerk. T. Hámori Ferenc] ; [szerk. Máthé Zoltán, Nagy Tamás]. - Budapest : Indóház Lap- és Kvk., [2008]. - 259 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Bibliogr.: p. 258-259. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-88145-0-0 kötött : 5490,- Ft
Erdély - vasút - album
656.2(439.21) *** 656.2(498.4)
[AN 2842387]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2009.
Kováts Miklós (1935-)
   A Berva és a Panni : három gyár, két kismotor / Kováts Miklós, Maróti József. - Budapest : Maróti, 2009. - 218 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 978-963-9945-00-5 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - motorkerékpár
629.118.6(439)
[AN 2841884]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2009.
Pirates (magyar)
   Kalózok / [magyar szöveg Szlukovényi Beáta]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2008. - [13] p., [4] t.fol. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Matricavadászat)
ISBN 978-963-9232-50-1 fűzött : 990,- Ft
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 2841743]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7308 /2009.
   Antal József : egy tudományos életpálya fragmensei : [emlékkönyv Antal József 90. születésnapjára] / szerk. Jolánkai Márton. - Budapest : Akaprint, 2009. - 84 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 62-69.
Fűzött
Antal József (1919-)
Magyarország - agrármérnök - növénytermesztés - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
63(439)(092)Antal_J. *** 633
[AN 2838625]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2009.
   Az Egységes mezőgazdasági támogatási rendszer (SPS) tervezett bevezetése - kétségek és lehetőségek : nyílt nap, 2008. szeptember 18. / [szerk. Horváth Zoltánné] ; [rend., közread.] az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága. - [Budapest] : Országgyűlés Mezőgazd. Biz., [2008]. - 135 p., [11] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-20-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
338.43(439)"200" *** 338.246.027(439) *** 339.923(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2839182]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2009.
   Gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodásának időszerű kérdései : almatermésűek és csonthéjasok / szerk. Nagy Péter Tamás ; [kiad. a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Kutatási és Fejlesztési Intézet]. - Debrecen : DE AMTC Kut. és Fejleszt. Int., 2009. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-243.
ISBN 978-963-9732-85-8 fűzött
gyümölcstermesztés - növénytáplálás - trágya
634 *** 631.8
[AN 2841277]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2009.
   A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede, 1999-2009 / [fel. szerk. Veisz Ottó] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete]. - Martonvásár : MTA Mezőgazd. Kutint., 2009. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8351-35-7 fűzött
Martonvásár - mezőgazdaság - kutatóintézet
63 *** 061.6(439-2Martonvásár)"195/200"
[AN 2840551]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2009.
   Mezőgazdaság és a vidék jövőképe : az EU ismeretek oktatásának 10 éves jubileuma a karon : Mosonmagyaróvár, 2009. április 17-18. : konferencia kiadvány / [szerk. Kacz Károly, Kalmárné Hollósi Erika, Teschner Gergely] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar, Óvári Gazdászok Szövetsége ... - Mosonmagyaróvár : NYME MÉK : Óvári Gazdászok Szövets., [2009]. - 2 db (517 p.) : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9883-27-7 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - élelmiszeripar - vidékfejlesztés - fenntartható fejlődés - ezredforduló - konferencia-kiadvány
338.43(439)"200" *** 711.1(439)"200" *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 2840810]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 224 p.
ISBN 978-963-9883-28-4
[AN 2840825] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 229-517. + mell.
ISBN 978-963-9883-29-1
[AN 2840829] MARC

ANSEL
UTF-87313 /2009.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (21.) (2009) (Kaposvár)
   21. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2009. május 27. / összeáll. Szendrő Zsolt ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar [etc.]. - Kaposvár : KE Állattud. Kar [etc.], 2009. - 83 p. : ill. ; 29 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: 21st Hungarian Conference on Rabbit Production. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-09-5 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2842937]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2009.
Robin, Marie-Monique (1960-)
Le monde selon Monsanto (magyar)
   Monsanto szerint a világ : a multik csak a javadat akarják - egy óriásvállalat története a dioxintól a génmódosításig / Marie-Monique Robin ; [ford. Morva Judit]. - Budapest : Pallas, 2009. - 392 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88239-4-6 fűzött : 3900,- Ft
Monsanto Company (St. Louis, Mo)
Egyesült Államok - környezetszennyezés - iparvállalat - mezőgazdasági üzem - vetőmag - géntechnika - 20. század - ezredforduló
631.5 *** 504.03 *** 631.53.027 *** 061.5(73)Monsanto
[AN 2842605]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7315 /2009.
   A 100 legjobb aprósütemény / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 74.
ISBN 963-9266-76-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2846942]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2009.
   A 100 legjobb csokoládés recept / [szerk. Bogos Katalin és Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 91.
ISBN 978-963-7435-73-7 fűzött
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 2846947]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2009.
   A 100 legjobb egytálétel / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 20.
ISBN 963-9266-17-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2846852]
MARC

ANSEL
UTF-87318 /2009.
   A 100 legjobb erdélyi jó falat / [szerk. Bogos Katalin]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 6.
ISBN 963-03-6758-0 fűzött
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.21)(083.12)
[AN 2846860]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2009.
   A 100 legjobb étel sertéshúsból / [szerk. Bodó Alpár]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Számozási adatként: 55.
ISBN 963-9266-56-6 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2846939]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2009.
   A 100 legjobb gabona- és zöldségétel wokban / [szerk. Cserjés Panka]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 26.
ISBN 963-9266-38-8 fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 2846846]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2009.
   A 100 legjobb gombás étel / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 27.
ISBN 963-9266-41-8 fűzött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 2846824]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2009.
   A 100 legjobb karcsúsító fogás / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 31.
ISBN 963-9266-27-2 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2846819]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2009.
   A 100 legjobb koktél / [szerk. Korpádi Péter]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 86.
ISBN 963-7435-41-7 fűzött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2846952]
MARC

ANSEL
UTF-87324 /2009.
   A 100 legjobb könnyű étel / [szerk. Rus Ibolya]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 92.
ISBN 978-963-9720-50-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2846951]
MARC

ANSEL
UTF-87325 /2009.
   A 100 legjobb olcsó étel / [szerk. Bogos Attila]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 50.
ISBN 963-9266-23-X fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2846801]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2009.
   A 100 legjobb torta / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 36.
ISBN 963-9266-30-2 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2846815]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2009.
Benke László (1948-)
   Laci bácsi hagyományos és mai sertésreceptjei / Benke László. - [Budapest] : Mitfozzunkma.hu, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
Borítócím: Laci bácsi sertésreceptjei
ISBN 978-963-9923-04-1 fűzött : 850,- Ft
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2842580]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2009.
Nagy Gyuláné Varga Éva
   Kismamuska receptjei / Nagy Gyuláné Varga Éva. - [Zirc] : Nagy Gy.-né, [2009]. - 142 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-6911-5 fűzött : 2980,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2838467]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2009.
Szigeti Andor
   Népi konyha: Tiszán innen - Tiszán túl : a Kiskunság, a Jászság, Észak-Bácska, a kalocsai Sárköz, a Nagykunság, Csongrád és Szeged környéke ételei / Szigeti Andor. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2001. - 346 p. : ill. ; 25 cm. - (Hagyomány és vidék, ISSN 1589-2816)
Bibliogr.: p. 325-335.
ISBN 978-963-286-470-9 kötött
Alföld - ételspecialitás - étkezési szokás - szakácskönyv
641.568(439.14)(083.12) *** 392.8(439.14)
[AN 2846353]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2009.
Tobai Róbert (1977-)
   Húsok a zöldségek árnyékában avagy A "zöldséges" receptjei / Tobai Róbert. - [Budapest : Mitfozzunkma.hu, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mit főzzünk ma?, ISSN 2060-7679)
ISBN 978-963-87794-9-6 fűzött : 850,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2842593]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7331 /2009.
Bacsó Béla (1952-)
   Az elmélet elmélete : filozófiai és művészetelméleti írások / Bacsó Béla. - Budapest : Kijárat, 2009. - 206 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-73-1 fűzött : 2000,- Ft
filozófia - művészetelmélet
1 *** 7.01
[AN 2840257]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2009.
Boros Gábor (1959-)
   Leibniz gyakorlati filozófiája / Boros Gábor. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 166 p. ; 22 cm. - (Ad hominem, ISSN 1786-8513 ; 5.)
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-963-9857-20-9 fűzött : 3200,- Ft
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716)
Németország - filozófus - 17. század - 18. század
1(430)Leibniz,_G._W.
[AN 2839832]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2009.
Demarmels, Ursula
Wer war ich im Vorleben? (magyar)
   Ki voltam előző életemben? : a spirituális visszavezetések pozitív hatásai / Ursula Demarmels. - Budapest : Almandin, [2009]. - 188 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88153-2-3 kötött : 3000,- Ft
lélekvándorlás - ezoterika
129.4 *** 133.25
[AN 2840780]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2009.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-1854)
System des transzendentalen Idealismus (magyar)
   A transzcendentális idealizmus rendszere / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. - Szeged : Lectum, 2008. - 327 p. ; 21 cm. - (Filozófiai kiskönyvtár, ISSN 1588-8681)
Ford. Endreffy Zoltán. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86258-7-8 kötött : 3300,- Ft
filozófia
1(430)Schelling,_F._W._J.
[AN 2841525]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7335 /2009.
   10 éves a Vác Alsóvárosi Református Missziói Egyházközség / [összeáll. Rózsa Katalin] ; [a fotókat kész. Csuka Tamás]. - Vác : [Vác Alsóvárosi Ref. Missziói Egyházközs.], 2009. - [16] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Vác Alsóvárosi Református Misszói Egyházközség
Vác - református egyház - egyháztörténet - fényképalbum
284.2(439-2Vác)(091)(084.12)
[AN 2840628]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2009.
al-Nawawī
   An-Nawawi által gyűjtött negyven hadísz : fordítás és magyarázat : azaz negyven közlés, amelyet Mohamed Próféta (béke legyen vele) példamutató, megbízható társai közvetítettek a Prófétára való hivatkozással = Sarh al-arbaīn an-Nawawijja / összeáll. Shubail Mohamed Eisa ; [közread. a] Magyarországi Muszlimok Egyháza. - Budapest : Mo. Muszlimok Egyháza, cop. 2008. - 467 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 447-449.
ISBN 978-963-87469-5-5 kötött : 2990,- Ft
iszlám
297
[AN 2839692]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2009.
Barth, Karl (1886-1968)
   Kálvintól Bultmannig / Karl Barth ; [ford. Ferencz Árpád, Kókai Nagy Viktor és Szita Szilvia]. - Debrecen : DRHE Karl Barth Kutint., 2009. - 120 p. ; 21 cm. - (Hermeneutikai füzetek, ISSN 1218-3407 ; 31.). (Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézet kiadványai, ISSN 1789-0721 ; 4.)
Tart.: Kálvin : előadás a Hottingeni Olvasókör Kálvin-ünnepségén a Zürichi Egyetem aulájában 1936. január 22-énÞ; Rudolf Bultmann : kísérlet megérteni őt. - Egys. cím: Rudolf Bultmann ; Calvin. - Bultmann, Rudolf és Barth, Karl 1952-ben kelt két levelével. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-58-2 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Bultmann, Rudolf (1884-1976)
Barth, Karl (1886-1968)
Németország - Svájc - teológia - református egyház - teológus - 16. század - 19. század - 20. század
284.2(494)(092)Barth_K. *** 284.2 *** 284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.2(430)(092)Bultmann,_R.
[AN 2840012]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2009.
Boulad, Henri (1931-)
   Az iszlám a misztika, a fundamentalizmus és a modern kor feszültségében / Henri Boulad. - Budapest : Kairosz, 2009. - 182 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-222-0 fűzött : 2600,- Ft
iszlám - szufizmus - nők a társadalomban - modernizáció
297 *** 141.336 *** 316.37-055.2(=927) *** 339.9 *** 316.63(=927)
[AN 2840422]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2009.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
The essence of happiness (magyar)
   A boldogság esszenciája : útmutató az élethez / dalai láma, Howard C. Cutler ; [ford. Frigyik László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2009. - 126 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-9711-34-1 fűzött : 1590,- Ft
buddhizmus - boldogság
294.321(515) *** 17.023.34
[AN 2844575]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2009.
Dillow, Linda
Calm my anxious heart (magyar)
   Akinél a szív lecsendesül / Linda Dillow ; [ford. Kovács Gézáné Ildikó] ; [kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2009. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-06-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2847571]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2009.
Flasch, Kurt (1930-)
Nikolaus von Kues in seiner Zeit (magyar)
   Nicolaus Cusanus és kora / Kurt Flasch ; [ford. Kiss Dorottya és Pap Krisztina]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 74 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 978-963-277-071-0 fűzött : 1300,- Ft
Nicolaus de Cusa (1401-1464)
Németország - Európa - filozófus - teológus - művelődéstörténet - 15. század
282(430)(092)Nicolaus_de_Cusa *** 1(430)(092)Nicolaus_de_Cusa *** 930.85(4)"14"
[AN 2842390]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2009.
Grün, Anselm (1945-)
50 Helfer in der Not (magyar)
   Szentek a szükség idején / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2009. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-963-9670-61-7 fűzött
szent - életvezetés - vallásos irodalom
235.3(100)(092) *** 613.865 *** 244
[AN 2838889]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2009.
Hetény János (1930-)
   Szomorúak vígasztalója : a győri könnyező Szűzanya, az Ír Madonna / Hetény János, Kiss Tamás, Szabó Béla. - Győr : Arrabona-Art, 2009. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-963-06-6966-5 kötött
Győr - mariológia - katolikus egyház - csoda - kegykép
232.931.8(439-2Győr) *** 246.3(439-2Győr) *** 231.73(439-2Győr)
[AN 2839270]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2009.
Kováts György
   A bűnrendezés / [összeáll. ... Kováts György] ; [... ill. Kováts Eszter]. - [Budapest] : Kováts Gy., [2009]. - 36 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-87987-4-9 fűzött
bűn - bűnbocsánat - bűntudat
234 *** 248.145.33 *** 265.6
[AN 2839505]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2009.
Kránitz Mihály (1959-)
   Videte Paulum : a kereszténység csodálatos kezdete : a Szent Pál-évben a Népek Apostolának missziós útjain = Nézzétek Pált / Kránitz Mihály. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 151 p., [24] t. : ill., színes ; 20 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-662-241-1 fűzött : 3000,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
apostol - szent - egyháztörténet - 1. század - bibliamagyarázat
281"00' *** 281.2(092)Pál_apostol *** 235.3(092)Pál
[AN 2840631]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2009.
Lewis, Bernard (1916-)
Islam (magyar)
   Iszlám : nép és vallás / Bernard Lewis, Buntzie Ellis Churchill ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-73-1 kötött : 4200,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - arabok
297 *** 930.85(=927)
[AN 2841937]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2009.
   Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító / szerk., ford. és írta Jakubinyi György ; Guy Gaucher tanulmányával. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2009. - 105 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 89-100.
ISBN 978-963-87970-3-2 fűzött
Thérèse de l'Enfant Jésus (1873-1897)
szent - 19. század - hit
235.3(092)Thérèse_de_l'Enfant_Jésus *** 211
[AN 2839364]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2009.
   Magyar pálosok / [közread. a] Magyarok Világszövetsége. - Budapest : MVSZ, 2009-. - 21 cm
A 3. köt. mérete 30 cm
ISBN 978-963-88010-1-2
Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok
271.791(439)
[AN 2842976]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pálos emléknap a Pálos Rend teljes körű pápai jóváhagyásának 700. évfordulóján : 2008. december 13. / [szerk. Pápai Szabó György]. - 2009. - 151 p. : ill., részben színes
Az emléknapot Budapesten tartották
ISBN 978-963-88010-2-9 fűzött
Magyarország - pálosok - konferencia-kiadvány
271.791(439)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2842977] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Boldog Özséb, a Pálos Rend alapítója a 21. századi magyar gyermekek világában / [szerk. Pápai Szabó György]. - 2009. - 86 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-88010-4-3 fűzött
Magyarország - pálosok - amatőr művészet - gyermekrajz
379.825-053.2 *** 741-053.2 *** 271.791(439)
[AN 2842980] MARC

ANSEL
UTF-87349 /2009.
Márkus Mihály (1943-)
   Püspöki jelentések, 1991-2008 / Márkus Mihály ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala]. - Veszprém : Dunántúli Ref. Egyházkerület Püspöki Hiv., 2008. - 379 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87878-2-8 fűzött
Dunántúli Református Egyházkerület
református egyház - egyházkerület - püspök - ezredforduló - jelentés
284.2(439-03Dunántúli_egyházkerület)"199/200"(093) *** 284.2(439)(092)Márkus_M.(042)
[AN 2841256]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2009.
Martini, Carlo Maria
Conversazioni notturne a Gerusalemme (magyar)
   A hit kockázata : éjszakai beszélgetések Jeruzsálemben / Carlo Maria Martini, Georg Sporschill ; [ford. Kató Eszter]. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-182-7 fűzött : 2600,- Ft
Olaszország - bíboros - kereszténység - hit - 20. század - ezredforduló - interjú
282(45)(092)Martini,_C._M.(047.53) *** 23/28
[AN 2840410]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2009.
Márton Áron (1896-1980)
   Márton Áron breviárium / [... vál., az életrajzi adatokat összeáll., az utószót írta Virt László]. - Budapest : Kairosz, [2009]. - 309 p. : ill. ; 15x17 cm
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-963-662-242-8 fűzött : 3600,- Ft
Márton Áron (1896-1980)
Erdély - kereszténység - püspök - határon túli magyarság - 20. század - katolikus egyház - válogatott művek
23/28(0:82-821) *** 282(498.4)(=945.11)(092)Márton_Á.
[AN 2840387]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2009.
Matthew, Iain
The impact of God (magyar)
   Az életbe vágó Isten : Keresztes Szent János istentapasztalata / Iain Matthew ; Jean Vanier előszavával. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2009. - 304 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-87970-2-5 fűzött
Juan de la Cruz (1542-1591)
szent - 16. század
235.3(092)Juan_de_la_Cruz
[AN 2838864]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2009.
Megyeri Valéria
   Születés-szabályozás a család teológiájának tükrében : a Billings-módszer ismertetése / Megyeri Valéria. - Budapest : Jel, 2009. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Erkölcsteológiai könyvtár, ISSN 1786-6898 ; 7.)
Bibliogr.: p. 147-157.
ISBN 978-963-9670-64-8 fűzött
nemi élet - nemi erkölcs - vallási erkölcs - családtervezés
241 *** 613.88 *** 176
[AN 2838873]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2009.
Méndez, Ana (1954-)
Iniquity (magyar)
   Bűnös állapotunk / Ana Méndez Ferrell ; [ford. Szabó Levente Gábor] ; [... kiad. Zúgó Szél Alapítvány]. - Budapest : Zúgó Szél Alapítvány, 2009. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87689-3-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2840426]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2009.
Merle d'Aubigné, Jean-Henri (1794-1872)
Jean Calvin un des fondateurs des libertés modernes (magyar)
   Emlékbeszéd Kálvin felett : tartotta Genfben Merle d'Aubigné / ... ford. s történeti bevezetéssel ell. Balogh Ferenc ; szerk., a kísérő tanulmányt írta és ... függelékkel ell. Győri L. János. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2009. - 115 p. : ill. ; 22 cm. - (Református művelődéstörténeti füzetek, ISSN 2060-8233 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás francia és német nyelven
Kötött
Calvin, Jean (1509-1564)
Svájc - reformáció - református egyház - egyháztörténet - egyházi személy - 16. század
284.2 *** 284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 2840060]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2009.
Merton, Thomas (1915-1968)
   A csend szava : válogatás Thomas Merton műveiből / [... összeáll. és ford. Lukács László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 471 p. ; 21 cm. - (A lelki élet mesterei, ISSN 0237-5877)
ISBN 978-963-361-293-4 kötött : 2500,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2844596]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2009.
Mervay Miklós
   Merjünk imádkozni gyermekeinkkel! : segítség azoknak, akik szeretnének imádkozni, de nem tudják hogyan / Mervay Miklós. - Budapest : Jel, 2009. - 153 p. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-66-2 fűzött
családi nevelés - hit - imádkozás
249 *** 248.143 *** 211
[AN 2839178]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2009.
Meyendorff, John (1926-1992)
Marriage (magyar)
   A házasság misztériuma : ortodox keresztény szemmel / John Meyendorff ; [ford. Jeviczki Ferenc] ; [a függelék görög szövegeit ford. Bugár M. István]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 212 p. ; 19 cm. - (Pródromosz könyvek, ISSN 2061-0548)
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-240-4 fűzött : 2500,- Ft
házasság - ortodox egyház
265.5 *** 281.9
[AN 2840775]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2009.
Miklya Zsolt (1960-)
   Hol a kincsed? / Miklya Zsolt, Damó István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2009. - [17] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Cerka füzetek)
ISBN 978-963-88148-4-5 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2840955]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2009.
Polo Ortiz, Gloria (1958-)
Regreso de la muerte (magyar)
   Akit villámcsapás ért : [beszámoló a túlvilágról] / Gloria Polo Ortiz ; [ford. ... Cserhalmi Mihályné]. - 2. kiad. - Budapest : Marana Tha, [2009]. - 124 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 160.)
ISBN 978-963-9281-81-3 fűzött : 500,- Ft
Polo Ortiz, Gloria (1958-)
vallásos irodalom
244
[AN 2847949]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2009.
   Ravasz László emlékezete : emlékülés Ravasz László születésének 125. évfordulóján : a Dunamelléki Református Egyházkerület székházában rendezett konferencián 2007. szeptember 29-én elhangzott előadások / [szerk. Kósa László]. - Budapest : Dunamelléki Ref. Egyházker., 2008. - 159 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87443-4-0)
Ravasz László (1882-1975)
Magyarország - püspök - református egyház - 20. század - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
284.2(439)(092)Ravasz_L. *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2826164]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2009.
Seress Attila (1964-)
   A szeretet filozófiája és okkult jelentősége / vál. Seress Attila. - [Budapest] : [Seress A.], [2009]. - 245 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 239-245.
ISBN 978-963-06-7043-2 fűzött
vallásos irodalom - antropozófia - szeretet
244 *** 141.333 *** 177.61
[AN 2838527]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2009.
Szabó Mária, L.
   Katolikus Kalász Leánykör Rábaszováton, 1937-1946 / L. Szabó Mária "Baba" ; [kiad. Rábaszovát Község Önkormányzata]. - Pápa ; [Rábaszovát] : Önkormányzat, 2008. - 59 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Kalász Leánykör Rábaszováton
ISBN 978-963-06-6988-7 fűzött
Katolikus Kalász Leánykör (Rábaszovát)
Rábaszovát - kulturális élet - ifjúsági mozgalom - katolikus egyház - 20. század - memoár
267.6(439-2Rábaszovát) *** 316.7(439-2Rábaszovát)(0:82-94) *** 061.2(439-2Rábaszovát)
[AN 2841543]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2009.
Vernick, Leslie
How to act right when your spouse acts wrong (magyar)
   Házasságra elégségest? : hogyan viselkedjünk helyesen, amikor házastársunk helytelenül cselekszik? / Leslie Vernick ; [ford. Tar Katalin] ; [közread. a] Jó Hír Iratmisszió Alapítvány. - Budapest : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, [2009]. - 216 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-216.
ISBN 978-963-87703-3-2 fűzött
házasság - vallásos irodalom
244 *** 265.5
[AN 2839479]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2009.
Verő Bán Linda
   Pészáchi zsidongó / [szerző] Verő Bán Linda ; [ill.] Petényi Tibor Z. ; [kiad. a Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány]. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, cop. 2009. - [72] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-88304-0-1 fűzött : 1490,- Ft
pészach - gyermekkönyv
296.382(02.053.2)
[AN 2840661]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2009.
Verő Bán Linda
   Purimi zsidongó / szerző Verő Bán Linda ; ill. Petényi Tibor Z. ; [kiad. a Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány]. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, 2009. - 55 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-06-6712-8 fűzött : 1490,- Ft
purim - gyermekkönyv
296.384(02.053.2)
[AN 2840647]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2009.
Yancey, Philip (1949-)
The Jesus I never knew (magyar)
   Jézus másként / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2009. - 332 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-332.
ISBN 978-963-288-016-7 kötött : 2900,- Ft
Jézus
krisztológia
232
[AN 2839334]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2009.
Zundel, Maurice (1897-1975)
Émerveillement et pauvreté (magyar)
   Csodálkozás és szegénység : bencés oblátáknak tartott lelkigyakorlat / Maurice Zundel ; [ford. Muraközy Nóra]. - Kecskemét : Korda, 2009. - 160 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9554-80-1 fűzött : 1500,- Ft
lelkigyakorlat
242 *** 271.1
[AN 2841486]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7369 /2009.
Beck, Ulrich (1944-)
Weltrisikogesellschaft (magyar)
   Világkockázat-társadalom : az elveszett biztonság nyomában / Ulrich Beck ; [... ford. G. Klement Ildikó] ; [... az utószót írta Gábor Kálmán]. - Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2008. - 324 p. ; 23 cm. - (Ifjúsági korszakváltás, ISSN 1585-8448)
Bibliogr.: p. 280-302.
ISBN 978-963-9573-4-9 fűzött
társadalmi változás - globalizáció - ezredforduló
316.42(100)"200" *** 339.9(100)
[AN 2839416]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2009.
   Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [társszerk. Kosztics István] ; [az Emberháza Alapítvány, az Erdős Kamill Cigánymúzeum ... és a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadványa]. - Pécs : Emberháza Alapítvány : Erdős Kamill Cigánymúz. ; [Budapest] : Cigány Kult. és Közművel. Egyes., 2005-. - 24 cm
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99) *** 323.12(=914.99)(439)
[AN 2594329]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A 2006, 2007 és 2008 szeptemberében Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekintettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai. - 2009. - 310 p., [20] t. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-86451-8-0 fűzött
Magyarország - cigányság
316.347(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99) *** 323.12(=914.99)(439)
[AN 2839361] MARC

ANSEL
UTF-87371 /2009.
Farkas Zoltán (1952-|)
   Társadalomelméleti vázlat / Farkas Zoltán ; [közread. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet]. - Miskolc : Bíbor K., 2009-. - 24 cm
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 2839578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2009. - 103 p. : ill.
ISBN 978-963-9634-82-4 fűzött
[AN 2839579] MARC

ANSEL
UTF-87372 /2009.
Geskó Sándor
   Mediáció helyi közösségekben : módszertani kézikönyv / Geskó Sándor. - Budapest : Clone Design, 2009. - 30 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-06-7331-0 fűzött
mediáció
316.6 *** 316.48
[AN 2842421]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2009.
Horváth Sándor (1974-)
   Kádár gyermekei : ifjúsági lázadás a hatvanas években / Horváth Sándor. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 278-[287].
ISBN 978-963-9725-73-7 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - szociálpszichológia - szubkultúra - ifjúság - Kádár-korszak
316.723(439)"195/197" *** 316.6(439)"195/197" *** 316.37-053.6/.8 *** 316.346.3-053.6/.8
[AN 2842411]
MARC

ANSEL
UTF-87374 /2009.
Losonczi Ágnes (1928-)
   Az ember ideje : esszék az időről / Losonczi Ágnes. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 320 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 311-320.
ISBN 978-963-346-853-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - idő - életmód - társadalom - ezredforduló
316.728(439)"200" *** 115 *** 316.6
[AN 2841598]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2009.
   Németek a Kárpát-medencében konferencia anyaga / ... szerk. Nagy István, Kutnyánszkyné Bacskai Eszter. - Bonyhád : [Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll.], 2009. - 528 p. : ill. ; 21 cm. - (Bonyhádi evangélikus füzetek, ISSN 2060-0933 ; 2.)
Rend. a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 2008. ápr. 2-4-én. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88401-0-3 fűzött
Kárpát-medence - nemzetiség - németek - konferencia-kiadvány
316.347(=30)(4-191) *** 061.3(439-2Bonyhád)
[AN 2840998]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2009.
Németh Erzsébet (1961-)
   A személyes hatékonyság fejlesztése : [a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola tankönyve] / Németh Erzsébet. - Budapest : Századvég : BKÜF, 2009. - 216 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-963-7340-69-7 kötött : 4650,- Ft
kommunikáció - lélektan - meggyőzés - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 159.9(075.8) *** 65.013(075.8)
[AN 2839682]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2009.
   Őrvidéki magyarokról őrvidéki magyaroknak = Über Warter Ungarn für Warter Ungarn / [szerk. ... Szoták Szilvia]. - Kőszeg : Városkapu ; Alsóőr : M. Média és Inf. Közp. Imre S. Nyelvi Int., 2008. - 302 p. : ill. ; 20 cm. - (Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai ; 1.)
A 2008. szept. 13-án Unterwarton azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87773-2-4 fűzött
Burgenland - határon túli magyarság - magyar nyelv - magyar néprajz - nyelvjárás - konferencia-kiadvány
316.347(=945.11)(436.3) *** 809.451.1-087(436.3) *** 39(=945.11)(436.3) *** 061.3(436-2Alsóőr)
[AN 2840276]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2009.
Ray, Paul H.
The cultural creatives (magyar)
   Kulturális kreatívok : akik képesek megváltoztatni a jövőt / Paul H. Ray, Sherry Ruth Anderson ; [ford. Verasztó Annamária]. - [Budapest] : Pilis-Print, cop. 2009. - 403 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9788-10-7 fűzött : 3890,- Ft
társadalmi viselkedés - fenntartható fejlődés - ezredforduló - 21. század
316.6(100)"200/201"
[AN 2841268]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2009.
Székelyhidi Ágoston (1935-)
   Értékek és esélyek / Székelyhidi Ágoston. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2009. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-75-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - értékrend - magyarságtudat - belpolitika - 20. század
316.752 *** 323(439)"195/200" *** 316.63(=945.11)
[AN 2842046]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2009.
   Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája : Veszprém, ... Pannon Egyetem, 2008. november 14-15. = Flow of men, goods and ideas : different approaches of social process and adaptations of social scientific ideas in Central Eastern Europe. - Budapest : MSZT ; Szeged : Belvedere Meridionale, 2009. - 184 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-55-0 fűzött
Magyarország - szociológia - társadalom - ezredforduló - konferencia-kiadvány
316.6(439)"199/200" *** 316 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2841219]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2009.
   Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően [elektronikus dok.] : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája : Veszprém, ... Pannon Egyetem, 2008. november 14-15. = Flow of men, goods and ideas : different approaches of social process and adaptations of social scientific ideas in Central Eastern Europe. - Szöveg. - Budapest : MSZT ; Szeged : Belvedere Meridionale, 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-56-7 műanyag tokban
Magyarország - szociológia - társadalom - ezredforduló - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316 *** 316.6(439)"199/200" *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2842423]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7382 /2009.
   Bálint Sándor könyvtára / szerk. Zombori István ; [közread. a] Metem, [Móra Ferenc Múzeum, ... Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : Metem ; Szeged : Móra Múz. : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2009. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9804-21-0 fűzött
Magyarország - Szeged - etnográfus - magánkönyvtár - 20. század - múzeumi gyűjtemény - könyvtári katalógus
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 017.2(439)Bálint_S. *** 069(439-2Szeged)
[AN 2813888]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2009.
Begovácz Rózsa
Baranya népművészete (angol)
   Folk art in Baranya County : the Department of Ethnography of Janus Pannonius Museum, Pécs / [... written by Rózsa Begovácz, István Burján and Andrea Vándor] ; [publ. by the Baranya County Museums' Directorate]. - Pécs : Baranya County Museums' Directorate, 2008. - 82 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. [83].
ISBN 978-963-9873-09-4 fűzött
Janus Pannonius Múzeum (Pécs). Baranya népművészete
Baranya megye - néprajz - népművészet - múzeumi katalógus
39(439.127) *** 7.031.4(439.127) *** 069(439-2Pécs)
[AN 2842351]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2009.
Boglár Lajos (1929-2004)
   Wahari : az őserdei kultúra / Boglár Lajos. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 270 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 269-[271].
ISBN 978-963-9725-71-3 kötött : 3490,- Ft
Venezuela - indiánok - néprajz
39(=98)(87)
[AN 2844917]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2009.
Fazekas Mihály (1934-)
   Kunmadaras juhászata / Fazekas Mihály ; [kiad. a Kunszövetség]. - 2. jav. kiad. - Karcag : Kunszövetség, 2009. - 257 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 251-255.
ISBN 978-963-06-6753-1 kötött
Kunmadaras - juhtenyésztés - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Kunmadaras) *** 636.32/.38(439-2Kunmadaras)
[AN 2847020]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2009.
   Földreszállt mítoszok : Palaiphatos és Hérakleitos mítoszmagyarázatai / szerk. Németh György. - Szeged : Lectum, 2008. - 174 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163-165.
ISBN 978-963-9640-18-4 fűzött : 1600,- Ft (hibás ISBN 963-9640-18-4)
Palaifatos (Kr. e. 4. sz)
Īrakleitos (Kr. e. 3. sz. után)
ókori Görögország - görög mitológia - történetíró - író - 2. század (Kr. e.) - 4. század (Kr. e.)
398.221(38) *** 292.11 *** 930.1(38)(092)Palaifatos *** 875(092)Īrakleitos
[AN 2841325]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2009.
Koczó József
   Hagyomány : munka, játék és szokások Ipolytölgyesen a XX. században / Koczó József ; [kiad. Ipolytölgyes Község Önkormányzata]. - Ipolytölgyes : Önkormányzat, 2009. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-108.
ISBN 978-963-06-6571-1 fűzött
Ipolytölgyes - magyar néprajz - szociográfia - helytörténet
39(=945.11)(439-2Ipolytölgyes) *** 943.9-2Ipolytölgyes *** 308(439-2Ipolytölgyes)
[AN 2840364]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2009.
Suba György (1936-)
   Kiskőrös népviselete : Császártöltés, Öregcsertő, Szakmár / Suba György. - Kiskőrös : Suba Gy., 2009. - 213 p. : ill., részben színes ; 21cm
A bev. és a képaláírások német és szlovák nyelven is
ISBN 978-963-06-7093-7 fűzött
Kiskőrös - magyar néprajz - népviselet - fényképalbum
391(=945.11)(439-2Kiskőrös)(084.12)
[AN 2840650]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2009.
Szabóné Mészáros Mária
   Hartai játékkincsek / Szabóné Mészáros Mária. - Harta : [Önkormányzat], 2008. - 76 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Hartai füzetek, ISSN 2060-9671 ; 2.)
Bibliogr.: p. 72. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-3730-5 fűzött
Harta - magyarországi németek - gyermekjáték - népi játék
394.3-053.2(=30)(439-2Harta)
[AN 2841300]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2009.
Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970)
Görög regék (új kiadása)
   Görög regék és mondák / írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 397, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8640-6 kötött : 2490,- Ft
görög mitológia
398.221(38) *** 292.11
[AN 2847252]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7391 /2009.
   Bevezetés az Európai Unió politikáiba / szerk. Kende Tamás, Szűcs Tamás. - Budapest : Complex, 2009. - 1336 p. ; 25 cm
Lezárva: 2005. júl. 10., egyes fejezetek 2008. szept. 1. - Bibliogr.: p. 1317-[1337].
ISBN 978-963-224-964-3 kötött
Európai Unió
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 2844852]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2009.
Boros János (1954-)
   A demokrácia antropológiája : tanulmányok / Boros János. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 267, [5] p. ; 22 cm. - (Dianoia sorozat, ISSN 1218-4977)
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-462-3 kötött : 2500,- Ft
demokrácia - politikai filozófia
321.7 *** 321.01
[AN 2842349]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2009.
Demeter Gábor (1980-)
   Migráció és asszimiláció Északkelet-Magyarországon és a Partiumban, 1715-1992 / Demeter Gábor, Bagdi Róbert. - 2. bőv. kiad. - Debrecen : [DE], 2009. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia historico-demographica Debrecina, ISSN 1788-9529 ; 1.)
Közread. a Debreceni Egyetem. - Egyes tanulmányok angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-038-5 fűzött
Északkelet-Magyarország - Magyarország - migráció - demográfia - kisebbség - asszimiláció
323.1(=00)(439-18)"17/19" *** 325.1(439-18)"17/19" *** 314(439)"17/19" *** 316.63
[AN 2847368]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2009.
   Eǔrapejskaâ alʹtèrnatyva dlâ Belarusì : daklad Pracoǔnaj grupy na Belarusì Mìžnarodnaga cèntra za dèmakratyčnyâ peraǔtvarènnì (ICDT). - Budapest : ICDT, 2008. - 31 p. ; 24 cm
Fűzött
Közép-Európa - Fehéroroszország - belpolitika - demokrácia - nonprofit szervezet - rendszerváltás - ezredforduló
323(476)"200" *** 334.012.46(4-11) *** 321.7(476)"200"
[AN 2841021]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2009.
   L'Europe retrouvée = Europe rediscovered = Das wiedergefundene Europa = A megtalált Európa = Evropa znovu objevená = Taasleitud Euroopa = Det genopdagende Europa = Anakalyptontas zana tīn Eyrōpī = Europa redescubierta = L'Europa ritrovata = Atgũtã Eiropa = Š naujo atrasta Europa = L-Ewropa riskoperta = Europa opnieuw ontdekt = Europa odkryta na nowo = A Europa redescoberta = Znovo odkrita Evropa = Znovuobjavená Európa = Uudesti löydetty Eurooppa = Återupptäckta Europa = An Eorap athaimsithe = Preotkritata Evropa = Europa regašita / [ed. by Csaba Tabajdi and Tamás Kenessey] ; [publ. by the PSE Socialist Group in the European Parliament]. - [Budapest] : [Európai Parlament M. Szoc. Delegációja], 2008. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
Közread. az Európai Parlament Magyar Szocilaista Delegációja
ISBN 978-963-06-5728-0 fűzött
European Parliament
Európai Unió - európai integráció - ezredforduló
328(4-62)"200" *** 327.39(4-62)"200"
[AN 2837469]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2009.
   A European alternative for Belarus : report of the Belarus task force of the International Centre for Democratic Transition (ICDT). - Budapest : ICDT, 2008. - 31 p. ; 24 cm
Fűzött
Közép-Európa - Fehéroroszország - belpolitika - demokrácia - nonprofit szervezet - rendszerváltás - ezredforduló
323(476)"200" *** 321.7(476)"200" *** 334.012.46(4-11)
[AN 2840997]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2009.
   Evropejskaâ alʹternativa dlâ Belarusi : otčet Meždunarodnogo centra demokratičeskih preobrazovanij ICDT Rabočaâ gruppa po Belarusi. - Budapest : ICDT, 2008. - 31 p. ; 24 cm
Fűzött
Fehéroroszország - Közép-Európa - belpolitika - demokrácia - nonprofit szervezet - rendszerváltás - ezredforduló
323(476)"200" *** 321.7(476)"200" *** 334.012.46(4-11)
[AN 2841011]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2009.
Hegedűs Dániel (1982-)
   Hatékony nemzetpolitika? : Magyar Állandó Értekezlet (Máért) szakértői bizottságai munkájának elemzése az 1998 és 2002 közötti kormányzati ciklusban közpolitikai eszközökkel / Hegedűs Dániel. - Budapest : Eökik, 2008. - 70 p. : ill. ; 24 cm. - (Műhelytanulmány / Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, ISSN 1785-5551 ; 36.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyar Állandó Értekezlet
Magyarország - politikai intézményrendszer - belpolitika - politikai szociológia - bizottság - ezredforduló
321(439)"1998/2002" *** 328(439)"199/200" *** 316.334.3(439) *** 323(439)"199/200" *** 061.24(439)MÁÉRT
[AN 2841152]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2009.
   Kormányzati, gazdasági és civil érdekérvényesítés az Európai Unióban / szerk. Bayer József és Kégler Ádám ; [közread. az] MTA Politikai Tudományok Intézete. - Budapest : MTA PTI, 2009. - 331 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 294-296. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7372-66-7 kötött
Magyarország - Európai Unió - érdekérvényesítés - gazdaságpolitika - külpolitika
328.184(4-62) *** 338.2(439) *** 327(439)
[AN 2841401]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2009.
Kutas Péter (1937-)
   Amikor vért könnyeztek a fellegek = When clouds wept blood / Kutas Péter. - [Budapest] : Zachor, cop. 2009. - 71 p. ; 19 cm. - (Emlékezem, ISSN 2060-7717)
ISBN 978-963-06-6681-7 fűzött
Kutas Péter (1937-)
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2839833]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2009.
Lőwy Ida
   Ida emlékei = Ida remembers / Lőwy Ida. - Budapest : [s.n.], 2008. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Lőwy Ida
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2839871]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2009.
Márfi Attila (1952-)
   Vörös Vince irathagyatéka a Baranya Megyei Levéltárban : XVI. 66. Vörös Vince (1911-2001) kisgazda politikus, a Magyar Országgyűlés alelnöke irathagyatéka a Baranya Megyei Levéltárban, 1867-2001 : ismertető leltár / a bev. tanulmányt írta, szerk. és a kötetet gond. Márfi Attila. - Pécs : BML, 2009. - 239 p. ; 24 cm. - (A Baranya Megyei Levéltár segédletei, ISSN 1587-351X ; 3.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8100-56-1)
Vörös Vince (1911-2001)
Magyarország - politikus - 20. század - ezredforduló - levéltári irat
32(439)(092)Vörös_V.(093.2)
[AN 2842439]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2009.
Nemeskürty István (1925-)
   Magyar századok : gondolatforgácsok a nemzet életrajzához / Nemeskürty István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ. : Szabad Tér K., 2009. - 571 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-060-4 kötött : 2800,- Ft
magyar történelem - magyarságtudat
323.1(=945.11) *** 943.9 *** 316.63(=945.11)
[AN 2844618]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2009.
Özbudun, Ergun
   Democratization and the politics of constitution-making in Turkey / Ergun Özbudun and Ömer F. Gençkaya. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - 147 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-141.
ISBN 978-963-9776-30-2 kötött
Törökország - Európai Unió - európai integráció - alkotmány - jogharmonizáció - demokratizálódás - ezredforduló
327.39(4-62) *** 327(560)"199/200" *** 342.4(560) *** 340.137.3(4-62)
[AN 2838503]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2009.
   Politikai pártok a 19-20. században : tanulmányok / szerk. Réfi Attila, Sziklai István ; [közread. az] MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport. - Budapest : MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutcsop., 2008. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-571-2 fűzött
Magyarország - politikatörténet - párt - belpolitika - 19. század - 20. század
329(439)"18/19" *** 323(439)"18/19"
[AN 2841878]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2009.
Posta Imre (1969-)
   Rend-őr-i-gazemberek : a közöny vége, vagy a vég közönye? : 2006. október 23. : a szégyen napja / Posta Imre. - Szigethalom : Versus Duo, cop. 2008. - 360 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5532-3 fűzött : 2950,- Ft
ISBN 963-06-5532-2
Magyarország - belpolitika - rendőrség - korrupció - ezredforduló
323(439)"200" *** 351.74(439)"200" *** 343.352(439)"200"
[AN 2841898]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2009.
Pupek Emese (1979-)
   A politikatudomány alapjai : [a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola tankönyve] / Pupek Emese és Vass László. - Budapest : Századvég : BKÜF, 2009. - 179 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 171-178.
ISBN 978-963-7340-81-9 fűzött
politológia - egyetemi tankönyv
32.001(075.8)
[AN 2839853]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2009.
   Tájékoztató a szavazatszámláló bizottságok és a jegyzőkönyvvezetők részére az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választásán / [szerzők Berta Zsolt et al.]. - Budapest : ÖTM Orsz. Választási Iroda, 2009. - 48 p. ; 29 cm. - (Választási füzetek, ISSN 1216-5530 ; 160.)
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - népszavazás - képviselő - ezredforduló - útmutató
324(439)"2009"(036) *** 328(4-62)(=945.11)
[AN 2842952]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2009.
Tóth Tibor
   A Hungarista Mozgalom emigrációtörténete : az "Út és Cél" és a "Hungarista tájékoztató" című sajtótermékek tükrében / Tóth Tibor. - Debrecen : Multiplex Media - DUP, 2008. - 277 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 273-277.
ISBN 978-963-87272-2-0 fűzött : 2900,- Ft
Hungarista Mozgalom
Út és cél
Hungarista tájékoztató, ISSN 0702-5920
Magyarország - nyilaskeresztes párt - belpolitika - emigráció - 1945 utáni időszak - 20. század - sajtó - pártlap
329.18(439)"19" *** 323(439)"1944/195" *** 325.25(=945.11)(100)"194/195" *** 070(439)"194/199"
[AN 2840504]
MARC

ANSEL
UTF-87410 /2009.
Varga Sándor (1925-2006)
   Varga Sándor emlékkönyv : szlovéniai magyar változások a XX. században / szerk., [az utószót és a záró tanulmányt írta] Székely András Bertalan ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2008. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás szlovén nyelven
ISBN 978-963-87921-2-9 fűzött : 1200,- Ft
Varga Sándor (1925-2006)
Szlovénia - nemzetiség - kisebbségi politika - 20. század - határon túli magyarság - politikus
32(497.12)(092)Varga_A. *** 323.15(=945.11)(497.12)"19"
[AN 2839540]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2009.
Walterné Müller Judit
   Több mint élettörténetek, sorsok : a magyarországi németség kollektív büntetése a második világháború után, baranyai visszaemlékezések és tárgyak tükrében : kiállításvezető / [a kiállítás ... anyagát összegyűjtötte és szerk. Walterné Müller Judit] ; [kiad. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Pécs : Baranya M. Múz. Ig., 2009. - 32 p. : ill. ; 20 cm
A kiállítást Pécsett, 2009. május 28 - október 31. között tartották
ISBN 978-963-9873-13-1 fűzött
Baranya megye - deportálás - magyarországi németek - második világháború - kiállítási katalógus - memoár
325.254.6(=30)(439.127)"194"(0:82-94) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2842534]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7412 /2009.
Ágoston Vilmos (1947-)
   A kisajátított tér : a nemzeti képzelet Doru Munteanu és Wass Albert műveiben / Ágoston Vilmos ; [közread. az] Eökik. - 2. jav. kiad. - Budapest : Eökik, 2008. - 400 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 374-389. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87060-8-9 fűzött
Munteanu, Doru
Wass Albert (1908-1998)
Románia - magyar történelem - történelem - nemzettudat - magyarság - románok - író - határon túli magyar irodalom - 20. század
943.9"194" *** 949.8"194"" *** 316.63 *** 894.511(498)(092)Wass_A. *** 859.0(092)Munteanu,_D.
[AN 2840960]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2009.
Albert Tibor (1950-)
   Alpokalja : barangolások Kőszegen, környékén, Bükön és Burgenland tájain / Albert Tibor. - Kőszeg : Városkapu, 2008. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-176.
ISBN 978-963-87773-1-7 fűzött : 1995,- Ft
Kőszeg - Burgenland - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kőszeg *** 943.63 *** 908.439-2Kőszeg *** 908.436.3
[AN 2840377]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2009.
Áldásy Antal (1869-1932)
   A keresztes hadjáratok története / Áldásy Antal. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 128 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 16.)
Bibliogr.: p. 123-125.
ISBN 978-963-9857-19-3 fűzött : 2400,- Ft
Európa - történelem - keresztes háborúk - középkori Palesztina
940"06/12" *** 355.48(100)"06/12" *** 956.94"06/12"
[AN 2839431]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2009.
   Aquincumi Látványraktár : [a BTM Aquincumi Múzeuma állandó kiállításának katalógusa] = Visual Store at Aquincum : [catalogue of the permanent exhibition of the Aquincum Museum] / [rend. ... Hárshegyi Piroska et al.] ; [... szerk. ... Zsidi Paula]. - Budapest : BTM, 2009. - 232 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9340-73-2 kötött
Budapesti Történeti Múzeum. Aquincumi Múzeum. Látványraktár
Budapest - Aquincum - ősrégészet - régészet - múzeumi gyűjtemény
903/904(439-2Bp.) *** 904(398.6-2Aquincum) *** 069(439-2Bp.)BTM(036)
[AN 2841554]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2009.
Berényi László
   Csík-Szentkirálytól Krasznahorkáig : egy évszázad az Andrássyak történetéből / Berényi László. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2009. - 125 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai könyvek, ISSN 1787-2855 ; 6.)
Bibliogr.: p. 89-106.
ISBN 978-963-9818-03-3 fűzött
Andrássy család
Magyarország - családtörténet - arisztokrácia - 16. század
929.52(439)Andrássy"15"
[AN 2841790]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2009.
Bodzás Szilvia
   A magyarok igazsága / Bodzás Szilvia. - [Békéscsaba] : Bodzás Sz., 2009. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7046-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7046-3)
magyarságkutatás - ezoterika
930.8(=945.11) *** 133.25
[AN 2839142]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2009.
Boxsel, Matthijs van (1957-)
De encyclopedie van de domheid (magyar)
   A butaság enciklopédiája / Matthijs van Boxsel ; [ford. Sámath Golab]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 262 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-65-2 kötött : 3490,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 2841935]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2009.
   The edges of the medieval world / ed. by Gerhard Jaritz and Juhan Kreem. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press : CEU Dep. of Medieval Studies ; Tallinn : Centre for Medieval Studies Tallin Univ., 2009. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 11.). (The Muhu proceedings ; 1.)
A 2006. aug. 23-27. között Koguvában azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-45-6 fűzött
Európa - történelem - művelődéstörténet - középkor - kollektív emlékezet - konferencia-kiadvány
940"04/15" *** 930.85(4)"04/15" *** 061.3(474.2-2Koguva)
[AN 2838640]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2009.
   Fejezetek a tegnap világából : tanulmányok a 19-20. század történelméből / főszerk. Gergely Jenő ; szerk. Csaplár-Degovics Krisztián, Tornyai Anna ; [rend., közread. az] ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program. - Budapest : ELTE BTK, 2009. - 379 p. : ill. ; 22 cm
A 2008. jún. 16-17-én Budapesten "Mégy-e előre, fajzatom?" avagy Kandeláberek a magyarság útján a 19-20. században címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-058-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
943.9"18/19" *** 32(439)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2841203]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2009.
Földesi Margit (1961-)
   A megszállók szabadsága / Földesi Margit ; [az utószót írta Gyurkovics Tibor]. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2009. - 481 p. ; 25 cm
A címoldalon és a borítófedélen "A szabadság megszállása" cím áthúzva szerepel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-245-9 kötött : 4400,- Ft
magyar történelem - 1945 utáni időszak
943.9"1945/1947"
[AN 2844880]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2009.
Francsics Ferenc
   A pápai Öreghegy története : [megtörtént események] / Francsics Ferenc. - Pápa : Szerző, 2008. - 91 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5261-2 fűzött
Pápa - helytörténet
943.9-2Pápa
[AN 2841782]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2009.
Friedrich Klára (1948-)
   Roga hun király : kevéssé ismert részletek az európai hunok történetéből / Friedrich Klára. - Budapest : Szakács G., 2009. - 134 p. : ill. ; 24 cm
A szerző neve, a főcím és egyes részek rovásírással is. - Bibliogr.: p. 107-114.
ISBN 978-963-06-6985-6 fűzött
Roga (Hun Birodalom: király) (5. sz)
Hun Birodalom - uralkodó - magyarságkutatás - hunok - történelem - 5. század
936.91(092)Roga *** 930.8(=945.11) *** 936.91
[AN 2839253]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2009.
Grünwald Béla (1839-1891)
   A Felvidék : politikai tanulmány / Grünwald Béla. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 128 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 4. sorozat, Politikai irodalom, ISSN 1788-6783 ; 2.)
ISBN 978-963-9857-21-6 fűzött : 2400,- Ft
Felvidék - Magyarország - magyar történelem - politológia - történettudomány - 19. század - szlovákok - nemzetiség
943.922"18" *** 943.9(=854)"18" *** 32.001(439)"18" *** 930.1(439)"18"
[AN 2839453]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2009.
Hungler József (1909-1989)
   A török kori Veszprém / Hungler József ; [szerk., ... a névmutatót és mellékleteket összeáll. Somfai Balázs]. - 2. jav. kiad. - Veszprém : Lichtneckert A., 2009. - 228 p., [20] t. : ill. ; 25 cm + 1 térk. (45x62 cm). - (Monográfiák és forráskiadványok Veszprém történetéből, ISSN 2060-1379 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88219-1-1 fűzött
Veszprém - helytörténet - török hódoltság
943.9-2Veszprém"15/16"
[AN 2847564]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2009.
Karácsonyi János (1858-1929)
   Szent István király élete / írta Karácsonyi János. - Repr. kiad. - [Budapest] : Anno, 2009. - 125 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1904. - Bibliogr.
ISBN 978-963-375-601-0 kötött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 10. század - 11. század - életrajz
943.9(092)István,_I.
[AN 2844965]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2009.
Kiss Attila (1967-)
   Gesta Avarorum : elveszett krónika / Kiss Attila. - Pomáz : Kráter, 2009. - 107, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9735-90-3 kötött : 3500,- Ft
történelem - avarok - magyarságkutatás
936.92 *** 930.8(=945.11)
[AN 2840432]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2009.
Kovaliczky Gergely
   Letűnt civilizációk Bóly környékén / [írta Kovaliczky Gergely és Voicsek Vanda]. - Bóly : [Önkormányzat], 2008. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bólyi helytörténeti füzetek, ISSN 2060-9949 ; 6.)
Fűzött
Bóly - ősrégészet - régészet
903(439-2Bóly) *** 904(439-2Bóly)
[AN 2842585]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2009.
Lendvai, Paul (1929-)
Die Ungarn (magyar)
   Magyarok : győzelmek és kudarcok / Paul Lendvai ; [... ford. Dunai Andrea]. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 470 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 467-[471.]
ISBN 978-963-09-5953-7 kötött : 3600,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 2844623]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2009.
Leont'ev, Nikolaj V.
   Kőbálványok és emlékoszlopok az okunyevi kultúrában / N. V. Leontyev, V. F. Kapeljko, J. N. Jeszin ; [ford. Kovács J. Béla]. - Budapest : Püski, 2009. - 394 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9592-96-4 kötött
Szibéria - régészet - primitív művészet - rézkorszak
903(571.1/.5) *** 7.031.13
[AN 2842373]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2009.
   Magyar sors a XX. században / szerk. Bartusz-Dobosi László ; [közread. a ] Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma. - Pécs : Ciszterci Rend Nagy L. Gimn., 2009-. - 22 cm
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - 20. század
943.9"19" *** 323(439)"19"
[AN 2842968]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Sorsfordító események Magyarország XX. századi történetének második felében. - 2009. - 103 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 100-101.
ISBN 978-963-06-6494-3 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - második világháború - 1945 utáni időszak - rendszerváltás
943.9"194/198" *** 323(439)"194/198"
[AN 2842969] MARC

ANSEL
UTF-87432 /2009.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Válság és megerősödés, 1038-1196 / Koszta László. - cop. 2009. - 112 p.
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-09-5681-9 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - 11. század - 12. század
943.9"10/11"
[AN 2841867] MARC

ANSEL
UTF-87433 /2009.
Miskolczy István (1881-1937)
   Magyarország az Anjouk korában / Miskolczy István. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 142 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 17.)
ISBN 978-963-9857-17-9 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - Anjou-kor
943.9"13" *** 930.85(439)"13"
[AN 2839444]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2009.
Mitták Ferenc (1949-)
   Az utolsó bátéi táltos, Rákóczi fája Dabason és más regék, mondák, történetek / Mitták Ferenc. - Dabas : Pressman, 2009. - 117, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7082-1 fűzött
Százhalombatta - helytörténet - magyar néprajz - monda
943.9-2Százhalombatta *** 398.22(=945.11)(439-2Százhalombatta)
[AN 2842051]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2009.
Rémiás Tibor (1962-)
   Derenk : a szádvári uradalom lengyel (górál) telepesei a herceg Esterházyak és a gróf Andrássyak földesurasága alatt / Rémiás Tibor ; [kiad. ... a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége]. - Miskolc : Dominium Kvk. : BAZ M. Kisebbségi Önkormányzatok Szövets., 2008. - 216 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Derenk történeti monográfiája. - A bev. lengyel nyelven is. - Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 978-963-87980-0-8 fűzött
Derenk - helytörténet - nemzetiség - lengyelek - 18. század - 19. század - 20. század
943.9-2Derenk *** 316.347(=84)(439-2Derenk)"17/19"
[AN 2839574]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2009.
Sasváry Zoltán (1934-)
   A nagyszebeni Wanckel von Seeberg család némethoni felmenői / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2009. - 43 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6495-0 fűzött
Wanckel von Seeberg család
Erdély - családtörténet - erdélyi szászok
929.52(439.21)(=30)Wanckel_von_Seeberg *** 929.52Wanckel_von_Seeberg
[AN 2840816]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2009.
Spignesi, Stephen J.
In the crosshairs (magyar)
   Célkeresztben : híres merényletek Julius Caesartól John Lennonig / Stephen J. Spignesi ; [ford. Cziczelszky Judit] ; [A sötetség világbírói Popper Péter tanulmánya]. - [Budapest] : Saxum, [2009]. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-021-3 fűzött : 2500,- Ft
híres ember - merénylet
929(100) *** 323.285(100)
[AN 2841723]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2009.
Striczky György (1920-)
   Törtel : magyar községek monográfiája / írta Striczky György ; [kiad. Törtel község Önkormányzata]. - Törtel : Önkormányzat, [2009]. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7178-1 fűzött
Törtel - helytörténet
943.9-2Törtel
[AN 2842442]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2009.
Szvák Gyula (1953-)
   Oroszország zavaros időszaka / Szvák Gyula. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2009. - 221, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7730-47-4 kötött : 2490,- Ft
Oroszország - történelem - 16. század - 17. század
947"15/16"
[AN 2838567]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7440 /2009.
Ambrus L. Attila
   A Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégió népességi és egészségföldrajzi mutatóinak egyes aspektusai = Some aspects on human and medical geography from Hajdú-Bihar - Bihor Euroregion / Ambrus L. Attila. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2009. - [4], 119 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Studia geographica, ISSN 0209-4835 ; 22.)
Bibliogr.: p. 114-119. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - Bihar megye (Románia) - társadalomföldrajz - egészség - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
911.3(439.165)"200" *** 312.6(439.165)"200"(083.41) *** 911.3(498.43)"200" *** 312.6(498.4)"200"(083.41)
[AN 2841025]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2009.
Bakonyi István
   Irodalmi emlékhelyek Fejér megyében / [szöveg Bakonyi István, Lakat Erika] ; [fotó Gelencsér Ferenc] ; [kiad. az Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.]. - Székesfehérvár : Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft., 2009. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Fejér megye - magyar irodalom története - emlékhely - helyismeret
908.439.118 *** 894.511(091)
[AN 2841679]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2009.
Bennett, Lindsay
Mauritius (magyar)
   Mauritius / Lindsay Bennett ; [a ... fordítást Gyuris Vencel kész.]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2009]. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9613-50-8 fűzött : 3990,- Ft
Mauritius - útikönyv
916.982(036)
[AN 2841294]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2009.
   Észak-Alföld / szerk. Baranyi Béla. - Pécs : MTA RKK ; Budapest : Dialóg Campus, 2008. - 515 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 8.)
Bibliogr.: p. 496-515.
ISBN 978-963-9052-94-9 kötött (hibás ISBN 963-9052-33-7)
Észak-Alföld - helyismeret - regionális gazdaság
908.439Észak-Alföld *** 332.1(439Észak-Alföld)
[AN 2841360]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2009.
Hardi Tamás (1968-)
   Határok és városok a Kárpát-medencében / Hardi Tamás, Hajdú Zoltán, Mezei István ; [közread. az MTA Regionális Kutatások Központja]. - Győr ; Pécs : MTA RKK, 2009. - 374 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 361-374.
ISBN 978-963-9899-08-7 fűzött : 2500,- Ft
Kárpát-medence - államhatár - történeti földrajz - város - regionális fejlesztés - 20. század
911.375(4-191)"19" *** 341.222(4-191)"19" *** 332.14(4-191)"19"
[AN 2839446]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2009.
Marsh, Terry
Madeira (magyar)
   Madeira / Terry Marsh. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2009]. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9613-48-5 fűzött : 3990,- Ft
Madeira-szigetek - útikönyv
914.698(036)
[AN 2841531]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2009.
Mead, Rowland
Iceland (magyar)
   Izland / Rowland Mead. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2009]. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 97-963-9613-49-2 fűzött : 3990,- Ft
Izland - útikönyv
914.911(036)
[AN 2841302]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2009.
Molnár Gábor
   Dél-Amerika fényei : az én Kolumbiám / Molnár Gábor. - Szeged : Lectum, 2008. - 262 p., [18] t. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-262.
ISBN 978-963-9640-17-7 fűzött : 2400,- Ft
Kolumbia - helyismeret
908.861(0:82-992)
[AN 2841335]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2009.
Papp-Váry Árpád (1938-)
   Gazdaságföldrajz : a gazdasági élet földrajzi alapja : [a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola tankönyvei] / Papp-Váry Árpád. - Budapest : Századvég : BKÜF, 2009. - 181 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-963-7340-75-8 fűzött
gazdaságföldrajz - egyetemi tankönyv
911.3(075.8) *** 338(100)(075.8)
[AN 2839845]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2009.
Passuth László (1900-1979)
   Édenkert az óceánban : Bougainville felfedezi Tahitit / Passuth László. - Szeged : Aranytoll, 2009. - 211, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-063-6 kötött : 2999,- Ft
Bougainville, Louis Antoine de (1729-1811)
Tahiti - Franciaország - felfedező utazás - felfedező - 18. század
910.4(963)"17" *** 910.4(44)(092)Bougainville,_L._A._de
[AN 2844928]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2009.
Pfiszterer Zsuzsanna
   Vértessomló : emlékirat a németek betelepítésének 275. évfordulójára = Schemling : Festschrift zur 275-Jahr-Feier der Ansiedlung der Deutschen / Pfiszterer Zsuzsanna ; [közread.] Vértessomló Község Önkormányzata. - Vértessomló : Önkormányzat, 2009. - 367 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 360-364.
ISBN 978-963-06-7176-7 fűzött
Vértessomló - helyismeret - magyarországi németek - nemzetiség
908.439-2Vértessomló *** 316.347(=30)(439-2Vértessomló)
[AN 2840388]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2009.
Sebestyén Éva (1950-)
   Kaland és kutatás Afrikában : Magyar László életrajza / Sebestyén Éva. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2008. - 288 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-284-024-6 fűzött
Magyar László (1818-1864)
Magyarország - Angola - felfedező - felfedező utazás - 19. század
910.4(439)(092)Magyar_L. *** 910.4(673)
[AN 2839208]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2009.
Szabó Győző (1970-)
   Supertravel / Szabó Győző. - Budapest : Athenaeum, [2009]. - 211, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm + DVD
ISBN 978-963-293-0138 kötött : 4990,- Ft
helyismeret - mozgókép - fényképalbum - elektronikus dokumentum
908.100(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_Gy.
[AN 2842420]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2009.
Timár Edit
   Magyar utazók, földrajzi felfedezők : kiállításvezető / Lendvai Timár Edit ; [közread. a Magyar Földrajzi Múzeum]. - Érd : M. Földr. Múz., 2009. - 47 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88012-2-7 fűzött
Magyarország - felfedező - felfedező utazás - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
910.4(439)(092) *** 910.4(100)(=945.11)(092) *** 910.4(100)(091) *** 061.4(439-2Érd)
[AN 2839966]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7454 /2009.
   45 éves az ÉMI. - Budapest : ÉMI Kht., 2009. - 56 p. : ill., színes ; 24x25 cm
Fűzött
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (Budapest)
Magyarország - építésügy - minőségbiztosítás - hatóság
351.785(439) *** 65.018(439) *** 061.6(439)ÉMI
[AN 2839969]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2009.
Apatini Ferenc Illés
   Túléltük : internálótáborban a hajdúnánási Tedejpusztán 1951-53-ban / Apatini Ferenc Illés ; [kiad. a Méliusz Központ]. - Debrecen : Méliusz Közp., cop. 2009. - 150 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9946-00-2 kötött : 1990,- Ft
Apatini Ferenc Illés
Hajdúnánás - Magyarország - kényszermunka - állami terror - Rákosi-korszak - memoár
343.819.5(439-2Hajdúnánás)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"194/195"(0:82-94)
[AN 2840538]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2009.
Bősz József (1931-)
   A kor, amelyben éltem : egy tanácselnök visszaemlékezései, 1963-1990 / Bősz József. - Bóly : Önkormányzat, 2009. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Bólyi helytörténeti füzetek, ISSN 2060-9949 ; 8.)
Fűzött
Bősz József (1931-)
Bóly - tanácselnök - helytörténet - 20. század - ezredforduló - memoár
352.075.31(439-2Bóly)(092)Bősz_J.(0:82-94) *** 943.9-2Bóly"19"(0:82-94)
[AN 2842433]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2009.
   A civilisztika dogmatikája / Boóc [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 242 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 240-242.
ISBN 978-963-258-048-6 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogelmélet
34.01 *** 347(439)
[AN 2839302]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2009.
   Egyházakra vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye, 2009 / [szerk. Galik Gábor és Pesti Györgyi] ; [kiad. az Oktatási és Kulturális Minisztérium]. - [Budapest] : OKM, 2009. - [4], 399 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. márc. 31.
Fűzött
Magyarország - egyházügy - jogszabálygyűjtemény
348(439)(094) *** 261(439)(094)
[AN 2842213]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2009.
   Az e-közigazgatás alapjai a helyi önkormányzatokban : módszertani kézikönyv / szerk. Kópiás Bence, Molnár Szilárd ; [kiad. KSZK ROP 3.1.1 Programigazgatóság]. - Budapest : KSZK ROP 3.1.1 Programig., 2008. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87778-4-3 fűzött
önkormányzati igazgatás - elektronikus szolgáltatás - számítógépes ügyviteltechnika
35.077 *** 681.3.004.14
[AN 2840633]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2009.
   Felkészülés a 2011-es magyar EU-elnökségre : az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának rendezvényei / [szerk. Kovács Agneta] ; [közread.] Az Országgyűlés Hivatala. - Budapest : Az Országgyűlés Hiv., 2009. - 88 p., [9] t. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten 2007. dec. 4-én és 2008. okt. 17-én tartott konferenciák előadásai. - Bibliogr.: p. 78-82. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9848-21-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - országgyűlés - ezredforduló - országgyűlési bizottság
342.53(439)"200" *** 327.39(4-62)"200"
[AN 2839201]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2009.
Gál Judit
   Cégjogi kalauz, 2009 / Gál Judit, Vezekényi Ursula. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 480 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. jan. 31.
ISBN 978-963-258-053-1 fűzött : 7500,- Ft
Magyarország - vállalati jog - útmutató
347.72(439)(036)
[AN 2839484]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2009.
Gulyás Mária
   Látomás isteni sugallatra : ima, meditáció, elmélkedés a Szent Koronával / Gulyás Mária ... - Budapest : Gulyás M., cop. 2009. - 38 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-06-7203-0 fűzött
Magyarország - állami jelkép - koronázási jelvény - ima
342.519.8(439) *** 243
[AN 2840790]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2009.
Henckaerts, Jean-Marie
Study on customary international humanitarian law (magyar)
   Tanulmány a nemzetközi humanitárius szokásjogról: hozzájárulás a fegyveres összeütközések során alkalmazandó jogszabályok megértéséhez és tiszteletben tartásához / Jean-Marie Henckaerts ; ford. Varga Réka ; [... kiadója a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága]. - [Budapest] : Vöröskereszt Nk. Biz., 2009. - 40 p. ; 24 cm
Borítócím: Szokásjog. - Bibliogr. - Különlenyomat-fordítás: International review of the Red Cross, ISSN 1816-3831, 87. évf. 857. sz. (2005)
ISBN 978-963-06-7069-2 fűzött
nemzetközi jog - emberi jog - háború - szokásjog
341.231.14 *** 341.31 *** 341.33 *** 340.141
[AN 2842543]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2009.
Kántor Klára
   Fejezetek a Komárom-Esztergom megyei bíróságok történetéből, 1872-2009 / [írta és szerk. Kántor Klára] ; [közread. a] Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. - [Komárom] : Komárom-Esztergom M. Bíróság, 2009. - 223 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-06-6879-8 kötött
Komárom-Esztergom megye - bíróság - történeti feldolgozás
347.962(439.115)(091)
[AN 2840598]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2009.
   A közigazgatási eljárás iratmintái / [szerk. Varga Katalin, Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2009. - 313 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. ápr. 20.
ISBN 978-963-9789-22-7 fűzött
Magyarország - közigazgatási eljárás - iratminta
352.077(439)(083.76)
[AN 2842581]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2009.
   A közigazgatási eljárási törvény kommentárja / szerk. ... Kilényi Géza. - Budapest : Complex, 2009. - 541 p. ; 25 cm. - (Kiskommentár, ISSN 1419-2888)
ISBN 978-963-295-021-1 kötött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
352.077(439)(094)(036)
[AN 2847313]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2009.
Linder Viktória
   A magyar közszolgálati humánerőforrás-gazdálkodás nemzetközi összehasonlításban / [szerző Linder Viktória]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 82 p. ; 29 cm. - (Időszaki közlemények / Ecostat, ISSN 1419-4309 ; 31.)
Bibliogr.: p. 77-82.
ISBN 978-963-235-214-5 fűzött
Magyarország - munkaerő-gazdálkodás - közszolgálat - ezredforduló
35.08(439)"200" *** 658.3
[AN 2839304]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2009.
   A magyarországi közegészségügy története, 1770-1944 : jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom / ... összeáll. Kapronczay Károly ; az előszót írta Tompa Anna ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : SE Közegészségtani Int. : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt. : Mati, 2008. - 364 p. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 58/1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-5 kötött
Magyarország - közegészségügy - tudománytörténet - 18. század - 19. század - 20. század
351.77(439)"177/194" *** 614(439)"177/194"
[AN 2840563]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2009.
Nagy Zoltán (1957-)
   A faktoring / Nagy Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 322 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. febr. 28. - Bibliogr.: p. 313-322.
ISBN 978-963-258-054-8 fűzött : 7200,- Ft
ISBN 963-258-054-0
Magyarország - hitelügy - bankügylet - kötelmi jog - követelés
347.457(439) *** 336.717.111.77(439)
[AN 2839212]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2009.
Posta Imre (1969-)
   Olajos akták : feketén-fehéren / Posta Imre. - Szigethalom : Versus Duo, [2009], cop. 2008. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6425-7 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - gazdasági bűnözés - adócsalás - jogeset - ezredforduló
343.359(439)"199/200" *** 343.53(439)"199/200" *** 34.096(439)
[AN 2841431]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2009.
Rakvács József
   A társasházi törvény magyarázata / Rakvács József. - 4. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 259 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. márc. 31.
ISBN 978-963-258-060-9 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - lakásjog - társasház - útmutató
349.444(439)(094)(036) *** 332.871.3(439)(094)(036)
[AN 2840290]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2009.
Szerencsés Károly (1960-)
   "Az ítélet: halál" : magyar miniszterelnökök a bíróság előtt: Batthyány Lajos, Bárdossy László, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc, Sztójay Döme, Nagy Imre / Szerencsés Károly. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2009. - 423 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-246-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - miniszterelnök - per - magyar történelem - 19. század - 20. század
343.301.096(439)"18/19"(092) *** 943.9"18/19"(092) *** 323(439)(092)"18/19"
[AN 2844614]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2009.
Szigeti Ernő (1941-)
   A magyar állam szervezetei működésének térszerkezeti keretei / [szerző Szigeti Ernő] ; [közrem. Kun Gabriella]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / Ecostat, ISSN 1419-4309 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-215-2 fűzött
Magyarország - államigazgatás - ezredforduló
35(439)"200"
[AN 2839580]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2009.
   Társasági törvény, cégtörvény, 2006-2009 / Fischer Judit [et al.] ; szerk. Sárközy Tamás. - 3. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 855 p. ; 21 cm
Lezárva: 2009. márc. 15.
ISBN 978-963-258-055-5 kötött : 12100,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 2840303]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2009.
   Újdonságok a közbeszerzési törvényben / Cser-Palkovics Tamás [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 36 p. ; 20 cm
Fűzött
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 2839346]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2009.
   Útmutató az európai uniós dokumentum-nyilvántartások használatához / [szerk. Járadi Judit] ; [közread.] Az Országgyűlés Hivatala. - Budapest : Az Országgyűlés Hiv., 2009. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9848-18-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - adatbázis - dokumentumgyűjtemény - országgyűlés - ezredforduló - útmutató
341.17(4-62)(036) *** 327.39(4-62) *** 681.3.016 *** 342.53(439)"200"
[AN 2839191]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2009.
   Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények / Bassola Bálint [et al.] ; szerk. Boytha Györgyné. - Budapest : HVG-ORAC, 2008. - 329 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. okt. 1. - Bibliogr.: p. 319-329.
ISBN 978-963-258-045-6 fűzött : 6400,- Ft
Magyarország - versenyjog - polgári jog - jogsértés
347.776(439) *** 347.9(439)
[AN 2840346]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2009.
   Vezetők kézikönyve / Berke Barna [et al.] ; szerk. Pál Lajos. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 504 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. jan. 1.
ISBN 978-963-258-057-9 fűzött : 9400,- Ft
ISBN 963-258-057-5
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági társaság - útmutató
347.72(439)(036)
[AN 2839461]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7479 /2009.
Elek György (1961-)
   Kováts Mihály emlékezete / összeáll. Elek György ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2009. - 35 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-87193-5-5 fűzött : 500,- Ft
Kováts Mihály (1724-1779)
Magyarország - katonatiszt - 18. század
355(439)(092)Kováts_M.
[AN 2842011]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2009.
Homor György (1932-)
   Szovjet csapatkivonás térségünkből / Homor György ; [kiad. a ... Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2009. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 978-963-9818-04-0 fűzött
Észak-Dunántúl - Szovjetunió - magyar történelem - helytörténet - csapatkivonás - rendszerváltás - történelmi forrás
355.02(47)"1989/1990" *** 943.9"1989/1990"(093) *** 943.914"1989/1990"(093) *** 341.223.7(439)"1989/1990"
[AN 2841732]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2009.
Legeza János (1889-1953)
   Requiem egy tábornokért : Legeza János élete, doni naplója és más feljegyzései / [sajtó alá rend.] Bajor Péter, Szabó Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mikes, 2009. - 264 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8130-79-2 kötött : 3950,- Ft
Legeza János (1889-1953)
Magyarország - katonatiszt - első világháború - második világháború - 20. század - memoár
355(439)(092)Legeza_J.(0:82-94) *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2847275]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2009.
Máday Norbert
   A Klapka-légió, 1866 / [Máday Norbert]. - Kecskemét : Máday N., 2009. - 184 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 182.
ISBN 978-963-06-6705-0 kötött
Klapka György (1820-1892)
Klapka-légió
Magyarország - katonai egység története - hadtörténet - katonatiszt - önkényuralom időszaka (1849-1867) - magyar történelem
355.312(439)"184/186" *** 355.48(439)"186" *** 355(439)(092)Klapka_Gy. *** 355(439)"186"(092)
[AN 2841158]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2009.
Varga Erika
   Képmesék, Afganisztán : Varga Erika fényképei = Tales in pictures, Afghanistan. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 80 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar katonai missziók, ISSN 1789-8390)
ISBN 978-963-327-477-4 kötött
Afganisztán - Magyarország - békefenntartó erő - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(581)
[AN 2838703]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2009.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Az török áfium ellen való orvosság
   Ne bántsd a' magyart / irta Zrinyi Miklos. - Hasonmás kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2009. - 94, [4] p. : ill. ; 18 cm + mell. (64 p.)
Mellékletként a mű mai átirata Bencsik Gábor utószavával. - Címváltozat: Symbolum illustrissimi domini comitis Nicolai Zrinyi. - Eredeti kiadása: Maros-vásárhellyen, 1790
ISBN 978-963-9872-07-3 kötött
Magyarország - hadtudomány - külpolitika - 17. század - hasonmás kiadás
355.02 *** 355.2(439)"166" *** 327(439)"166" *** 094/099.07
[AN 2842278]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7485 /2009.
   Búcsúzunk és emlékezünk! : Dr. Pusztai Béla 1955-2009. - [Budapest] : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2009]. - 127 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Pusztai Béla (1955-2009)
Magyarország - vezető alkalmazott - informatika - kiadó - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
65.012.4(439)(092)Pusztai_B.(084.12) *** 681.3
[AN 2842985]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2009.
Englund, Randall L.
Project sponsorship (magyar)
   Projektszponzorálás : a vezetői elkötelezettség megszerzése és megtartása / Randall L. Englund, Alfonso Bucero ; [ford. Pollák Tamás]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 978-963-05-8733-4 kötött
projektmenedzsment
65.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 2841879]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2009.
Fadem, Terry J.
The art of asking (magyar)
   A kérdezés művészete / Terry J. Fadem ; [ford. Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 978-963-9686-72-4 kötött : 4200,- Ft
vezetés - kommunikáció - munkalélektan
65.012.4 *** 65.013 *** 316.77
[AN 2841921]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2009.
Stausberg, Michael
   Minőségköltségek / [szerzők Michael Stausberg, Anja Kranefeld] ; [ford., ... Varga Zsolt, Machács Attila]. - Budapest : Raabe, 2008. - 136 p. : ill. ; 21 cm. - (Minőség kiskönyvtár, ISSN 1787-0534)
Fűzött
minőségbiztosítás - költségelemzés
65.018 *** 657.47
[AN 2841602]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2009.
   "Vezetési ismeretek" : [jubileumi kiadvány a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet alapításának 50. évfordulójára, Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20.]. - [Miskolc] : ME GTK, [2009]. - 3 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-886-5 fűzött
vezetés
65.012.4 *** 65.012.2
[AN 2842163]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tanulmányok az Ipargazdaságtani Tanszék különlenyomataiból / szerk. Szakály Dezső. - 272 p.
ISBN 978-963-661-887-2
[AN 2842174] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Tanulmányok a Vezetéstudományi Intézet munkatársaitól / szerk. Szintay István. - 170 p.
ISBN 978-963-661-888-9
[AN 2842179] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Tanulmányok a társtanszékek munkatársaitól / szerk. Veresné Somosi Mariann. - 212 p.
ISBN 978-963-661-889-6
[AN 2842181] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7490 /2009.
Bogár László (1951-)
   Idegrendszerváltás / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2009. - 297, [4] p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 7.)
ISBN 978-963-662-247-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - globalizáció - politika - ezredforduló - publicisztika
339.9"200" *** 32(439)"200"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 2840416]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2009.
Budai Balázs
   Az atipikus foglalkoztatásról praktikusan / [kész. Budai Balázs, László Györgyi, Mátrai Zoltán] ; [közread. a] Regionális Projektfejlesztési és Tanácsadó Kht. - Budapest : Regionális Projektfejleszt. és Tanácsadó Kht., 2009. - 99 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-06-7074-6 fűzött
távmunka - munkaügy
334.714 *** 331.5
[AN 2841566]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2009.
Calvert, Dale
   MLM betekintés / Dale Calvert ; [ford. Venczel Gábor és Mátrai Szilárd]. - [Budapest] : Mayer Consulting, 2009. - 71 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-7340-2 * fűzött : 2190,- Ft (hibás ISBN 978-963-7340-2)
hálózati értékesítés - munkalélektan - siker
658.846 *** 613.865 *** 65.013
[AN 2841103]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2009.
Czagány László (1943-)
   Közgazdaságtan / Czagány László, Fenyővári Zsolt, Misz József. - Szeged : JATEPress, 2009-. - 24 cm
gazdaságtan - egyetemi tankönyv
330(075.8)
[AN 2847340]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mikroökonómia. - 2009. - [6], 297 p. : ill.
Fűzött
mikroökonómia - egyetemi tankönyv
330.101.542(075.8)
[AN 2847343] MARC

ANSEL
UTF-87494 /2009.
Dénes Gábor
   Mestermenedzserek műhelytitkai : interjúk "Az év menedzsere" díj kitüntetettjeivel / [... szerk. Dénes Gábor]. - Budapest : Menszov K., 2009. - 212 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7264-1 kötött : 4250,- Ft
Magyarország - menedzser - ezredforduló - interjú
658.1.012.4(439)(092)(083.41)
[AN 2841741]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2009.
Gáspár Tamás (1968-)
   A stratégiaalkotás új módszertani kihívásai / [írta Gáspár Tamás]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 62 p. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2008/1.)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-235-217-6 fűzött
Magyarország - stratégiai menedzsment - gazdasági irányítás - ezredforduló
658.1.012.2 *** 65.011.1 *** 338.24(439)"200/201"
[AN 2839274]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2009.
Gazdag László (1953-)
   Magyarország úttévesztése avagy A rendszerváltás közgazdaságtana / Gazdag László ; Csath Magdolna és Hermann Imre tanulmányával. - Budapest : Mundus, 2009. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Mundus-könyvek a pénzpolitika és a közgazdaságtan témaköréből)
Bibliogr.: p. 239-247.
ISBN 978-963-9713-25-3 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - belpolitika - gazdaságtan - rendszerváltás - ezredforduló
338.2(439)"198/200" *** 323(439)"198/200" *** 33
[AN 2840085]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2009.
   Globális kihívások, millenniumi fejlesztési célok és Magyarország : ENSZ-akadémia, 2008 / szerk. Gömbös Ervin ; [rend., közread. a] Magyar ENSZ Társaság. - [Budapest] : M. ENSZ Társ., 2008. - 252 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-86322-9-6 fűzött
Magyarország - globalizáció - fenntartható fejlődés - gazdaságpolitika - ezredforduló
339.9(100) *** 338.2(100)"200" *** 338.2(439)"200"
[AN 2842193]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2009.
Goleman, Daniel (1946-)
Ecological intelligence (magyar)
   Zöld út a jövőbe : a tudatos vásárlás mindent megváltoztathat / Daniel Goleman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 275 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9725-63-8 fűzött : 2980,- Ft
fogyasztói magatartás - környezetvédelem
366.1 *** 504.03
[AN 2842407]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2009.
   Innováció, versenyképesség, felzárkózás című konferencia cikkei [elektronikus dok.] : [konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából] : [Sopron, 2008. november 4.] / szerk. Andrássy Adél ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - Sopron : NYME Közgazdaságtud. Kar, 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9883-25-3
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2840652]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2009.
Jánosi Engel Adolf (1820-1903)
Aus meinem Leben (magyar)
   Életemből / Jánosi Engel Adolf ; [a kiadást előkészítette Jakab Józsefné, Molnár Tamás, Udvardiné Gajdos Ildikó] ; [ford. Ábel János, Gritsch Mátyás, Gritsch Mátyásné]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2009. - 103, [2] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-14-6 kötött : 2300,- Ft
Jánosi Engel Adolf (1820-1903)
vállalkozó - 19. század - századforduló - memoár
658.1(439)(092)Jánosi_Engel_A.(0:82-94)
[AN 2842379]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2009.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Complex, 2009. - 1139 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2009. márc. 1.
Magyarország - számvitel - törvény - útmutató
657(439)(036) *** 657(439)(094)(036)
[AN 2844573]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2009.
Keough, Donald R.
The ten commandments for business failure (magyar)
   Az üzleti bukás tízparancsolata / Donald R. Keough ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 222 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9686-80-9 kötött : 3900,- Ft
siker - vállalatvezetés
658.1.012.4 *** 65.013
[AN 2841955]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2009.
Kołodko, Grzegorz W.
Wędrujący świat (magyar)
   Megatrendek / Grzegorz W. Kołodko. - Budapest : Akadémiai K., cop. 2009. - 394, [2] p. ; 25 cm
Ford. Wisniewski Anna
ISBN 978-963-05-8712-9 kötött
gazdaságpolitika - globalizáció - világgazdaság - ezredforduló - 21. század
338.2(100)"200" *** 339.9(100) *** 32(100)"200"
[AN 2842195]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2009.
   Local dimensions of a wider European neighbourhood: crossborder relations and civil society in the Hungarian - Ukrainian border area : the case of the Eudimensions project / by Zoltán Hajdú [et al.]. - Pécs : Centre for Regional Studies of the HAS, 2009. - 60 p. : ill. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 71.)
Bibliogr.: p. 60-[61].
ISBN 978-963-9899-13-1 fűzött
Ukrajna - Magyarország - külpolitika - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - civil szervezet
332.1(477-04) *** 332.1(439-04) *** 334.012.46
[AN 2838435]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2009.
   Mérlegképes könyvelők továbbképzése, 2009 : oktatási anyag : vállalkozási szakterület / [szerzők Rezsabek Angéla et al.] ; [kiad. Hessyn Informatikai és Oktatási Kft.]. - [Budapest] : Hessyn, [2009]. - 236 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87774-2-3 fűzött : 2700,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2840207]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2009.
   Mérlegképes továbbképzés, 2009 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : államháztartási szakterület / Adorján Richárd [et al.] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2009. - 152 p. ; 30 cm
Lezárva: 2009. máj.
ISBN 978-963-9878-09-9 fűzött : 3100,- Ft
számvitel - gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657(078) *** 657.6(078)
[AN 2845009]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2009.
   Mérlegképes továbbképzés, 2009 : könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének oktatási anyaga ... : vállalkozási szakterület / Adorján [et al.] ; [szerk. Róth József] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2009. - XIV, 144 p. ; 30 cm
Lezárva: 2009. ápr.
ISBN 978-963-9878-11-2 fűzött : 3100,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2845006]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2009.
Murphy, Kevin M.
   Hódító közgazdaságtan / Kevin M. Murphy ; [közread. a] ... Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Alinea : Rajk L. Szakkollégium, cop. 2009. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-35-3 kötött : 3950,- Ft
gazdaságtan - gazdasági rendszer
330 *** 330.8
[AN 2841881]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2009.
   Recesszió és válságkezelés / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2009. - 137 p. : ill. ; 29 cm. - (Monitor, ISSN 1418-7892 ; 2009/1.)
ISBN 978-963-88329-0-0 fűzött
Magyarország - gazdasági válság - recesszió - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.124.4(100)"2008" *** 338.2(439)"200"
[AN 2839348]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2009.
   A rejtett gazdaság mérése és visszaszorításának lehetőségei / [szerk. Ligeti István]. - Budapest : Ecostat, 2009. - 63 p. ; 24 cm. - (A gazdaságelemzés módszerei, ISSN 1419-4007 ; 2009/1.)
Bibliogr.: p. 57-59.
ISBN 978-963-88329-1-7 fűzött
Magyarország - feketegazdaság - becslés
336.2.043(439) *** 339.194(439) *** 33.003.12 *** 311.213.3
[AN 2839282]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2009.
Sárközy Tamás (1940-)
   A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig : az állami tulajdon jogának fejlődése / Sárközy Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 372 p. ; 20 cm
Lezárva: 2008. dec. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-047-0 fűzött : 6500,- Ft
ISBN 963-258-047-8
Magyarország - privatizáció - gazdasági jog - állami tulajdon - ezredforduló - jogszabálygyűjtemény
338.246.025.88(439)"199" *** 336.61(439)"199/200" *** 336.12(439)"199/200" *** 347.23(439)"2007"(094)
[AN 2839477]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2009.
Szamkó Józsefné
   Központi költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje, 2009 / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2009. - 250 p. ; 29 cm + CD-ROM. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-307-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - költségvetési szervezet - pénzügy - számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
657.4(036) *** 336.61(439)(036) *** 657.24(036)
[AN 2842225]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2009.
   Szektorok és lavinák : a gazdasági világválság egyes kihívásai / Gazda Péter [et al.] ; [szerk. Balogh Róbert, Gáll Attila] ; [közread. a] Generáció 2020. - Budapest : Generáció 2020, 2009. - 70 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87658-8-8 fűzött
világgazdaság - gazdasági válság - ezredforduló
339.9"200" *** 338.124.4(100)"200"
[AN 2842619]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2009.
Szigeti Ernő (1941-)
   Kistérségi struktúrák a területi közigazgatásban / [szerző Szigeti Ernő] ; [közrem. Kun Gabriella]. - Budapest : Ecostat, 2008. - 99 p. : ill. ; 30 cm. - (Időszaki közlemények / Ecostat, ISSN 1419-4309 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-216-9 fűzött
Magyarország - regionális politika - vidékfejlesztés - ezredforduló - közigazgatás
332.1(439)"200" *** 711.1(439)"200" *** 911.373(439)"200" *** 35(439)"200"
[AN 2839588]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2009.
   Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az észak-alföldi régióban / szerk. Baranyi Béla, Nagy János ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. - Debrecen : DE AMTC : MTA RKK [ATI Debreceni Oszt.], 2009. - 369 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9899-10-0 fűzött
Észak-alföldi régió - regionális politika - mezőgazdaság - területfejlesztés
332.1(439Észak-Alföld) *** 63(439Észak-Alföld) *** 711.1(439Észak-Alföld)
[AN 2840230]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2009.
   VII. nemzetközi konferencia : Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. / [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Miskolc : ME GTK, [2009]. - 2 db ; 25 cm
gazdaság - konferencia-kiadvány
33 *** 061.3(439-2Miskolc-Lillafüred)
[AN 2841539]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 351 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-891-9 fűzött
[AN 2841541] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 339 p. : ill.
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-892-6 fűzött
[AN 2841545] MARC

ANSEL
UTF-87517 /2009.
Vincze László (1952-)
   Tárgyalásmódszertan / Vincze László ; [közread. a] Pannon Egyetem Pénzügytan Tanszék. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2008. - 157 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-62-4 fűzött
tanácskozás - kommunikáció - üzleti élet - egyetemi tankönyv
658.1.012.63(075.8) *** 65.013(075.8) *** 316.77(075.8)
[AN 2841016]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2009.
Wileman, Andrew
Driving down cost (magyar)
   Költségmenedzsment : a hatékony költséggazdálkodás és -csökkentés stratégiái / Andrew Wileman ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 211 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9686-74-8 kötött : 4500,- Ft
költséggazdálkodás - stratégiai menedzsment - vállalatvezetés
657.47 *** 658.1.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 2841945]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7519 /2009.
   125 év Angyalföldön : a Nyírő Gyula Kórház születésnapi emlékkönyve, 1884-2009 / [szerk. Árus Erika]. - [Budapest] : Nyírő Gy. Kórház Születésnapi Emlékbiz. : [M. Mediprint Szakk.], 2009. - 110 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8114-48-8 kötött
Nyírő Gyula Kórház (Budapest)
Budapest. 13. kerület - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)"188/200"
[AN 2842926]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2009.
   Az addiktológia alapjai / Demetrovics Zsolt szerk. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., [2007]-. - 24 cm
ISBN 978-963-284-062-8
szenvedélybetegség
364.272
[AN 2706207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2009. - 428 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-048-2 kötött : 4500,- Ft
[AN 2841759] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2009. - 486 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-049-9 kötött : 4500,- Ft
[AN 2841776] MARC

ANSEL
UTF-87521 /2009.
   Elérhető turizmus a fogyatékossággal élő emberek számára : nemzetközi konferencia Vácon, 2008. szeptember 12-én / [rend., közread. a] Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesülete. - Vác : Mozgáskorlátozottak Közép-mo. Regionális Egyes., [2009]. - 40 p. ; 30 cm + mell. (4 p.)
Fűzött
fogyatékos - turizmus - konferencia-kiadvány
364.65-056.2/.3 *** 338.48 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 2840804]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2009.
Fournier, Jean-Louis
Où on va papa? (magyar)
   Hova megyünk, papa? / Jean-Louis Fournier ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, 2009. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9378-70-4 fűzött : 3100,- Ft
fogyatékos - gyermek - memoár
364.65-053.2(0:82-94)
[AN 2842159]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2009.
   Az iskolai szociális munka kézikönyve / szerk. Máté Zsolt, Szemelyácz János. - [Pécs] : [Indit Közalapítvány], 2009. - 164, [3] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Indit könyvek, ISSN 1789-2511)
Bibliogr.
Kötött
Magyarország - iskolai szociális munka - gyermekvédelem
364.65-053.2/.6(439) *** 364.62 *** 37.06
[AN 2842607]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2009.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Freiheit und Identität (magyar)
   Szabadság és identitás : a függőség problémája logoterápiai megközelítésben / Elisabeth Lukas ; [ford. Kalocsai Varga Éva]. - Budapest : Jel, 2009. - 108 p. : ill. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 10.)
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-9670-63-1 fűzött
szenvedélybetegség - logoterápia
364.272 *** 615.851.135
[AN 2839189]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2009.
   Szöveggyűjtemény Foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel előadáshoz / szerk. Garadnay Timea, Koltai Luca ; [közread. a Budapest Esély Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Budapest Esély Nonprofit Kft., 2009. - 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87965-2-3 fűzött
különleges csoportok nevelése - hátrányos helyzetű - munkalélektan
364 *** 376 *** 65.013
[AN 2842519]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7526 /2009.
   Az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium jubileumi emlékkönyve, 1883-2008 / [szerk. Horváth Tünde]. - Pápa : Acsády I. Szakképző Isk. és Kollégium, [2008]. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6827-9 fűzött
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium (Pápa)
Pápa - szakközépiskola - műszaki tudomány - iskolai évkönyv
373.6:62(439-2Pápa)(058)
[AN 2841551]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2009.
Booth, Tony
Index for inclusion (magyar)
   Inklúziós index : útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez / Tony Booth, Mel Ainscow ; [ford. Csányi Yvonne, Schiffer Csilla] ; [kiad. ... a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete]. - [Békéscsaba] : Mozgáskorlátozottak Békés M. Egyes., 2009. - 119 p. : ill. ; 32 cm
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6901-6 fűzetlen
különleges csoportok nevelése - képességfejlesztés - integrált oktatás - módszertan
376 *** 371.322.6 *** 37.025
[AN 2841655]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2009.
   Emlékek egykori iskolámról : Ranolder János püspök által alapított, Páli Szent Vincéről Nevezett Nővérek pápai iskolája / [szerk. Németh Károly]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2008. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Jókai könyvek, ISSN 1787-2855 ; 5.)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-9818-02-6 fűzött
Ranolder Intézet (Pápa)
Pápa - iskolatörténet - gimnázium - egyházi iskola - tanítóképző
377.8(439-2Pápa)(091) *** 373.552(439-2Pécs)(091)
[AN 2841831]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2009.
   Felsőoktatás, tehetség, Bologna, 2008 : felsőoktatási műhelykonferencia : a Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciájának (2008. február) első szakkonferenciája, 2008. május 23. / [Fazekas Marianna szerk.]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 72 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-284-066-6 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - felsőoktatás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
376.545 *** 378(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2839533]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2009.
   A kompetenciák tantervesítése : a tartalmi szabályozás meghatározó elemei, a tantervi paradigmák komparatisztikája / szerk. Perjés István, Vass Vilmos. - Budapest : [BCE], 2009. - 234 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Budapesti Corvinus Egyetem. - Bibliogr.: p. 220-227.
ISBN 978-963-503-394-2 fűzött
Európa - oktatáspolitika - pedagógia - kompetencia - tantárgy-pedagógia
371.322.6 *** 37.014(4) *** 371.214
[AN 2840460]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2009.
   "Magyar Felsőoktatás 2008" : konferencia előadások : [2009. január 28.] / [szerk. Berács József, Hrubos Ildikó, Temesi József]. - Budapest : BCE Közgazdtud. Kar NFKK, 2009. - 140 p. ; 23 cm. - (NFKK füzetek, ISSN 2060-9698 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-395-9 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - ezredforduló - konferencia-kiadvány
378(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2842749]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2009.
Magyarlaki Józsefné
   A Bólyi Mezőgazdasági Szakközépiskola / [írta Magyarlaki Józsefné]. - Bóly : Önkormányzat, 2008. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Bólyi helytörténeti füzetek, ISSN 2060-9949 ; 5.)
Fűzött
Bólyi Mezőgazdasági Szakközépiskola
Bóly - szakközépiskola - mezőgazdaság - történeti feldolgozás
373.6:63(439-2Bóly)(091)
[AN 2842629]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2009.
Oktatás-informatikai Konferencia (1.) (2009) (Budapest)
   I. Oktatás-informatikai Konferencia : tanulmánykötet / szerk. ... Ollé János. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2009. - 272 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát 2009 jan. 30-án Budapesten tartották. - Bibliogr.
Fűzött
e-learning - multimédia - oktatástechnológia - konferencia-kiadvány
371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2839493]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2009.
   Az óvodapedagógiától az andragógiáig : III. Képzés és Gyakorlat Konferencia : Kaposvári Egyetem, 2009. április 24. - Kaposvár : KE PFK, [2009]. - 60 p. ; 21 cm. - (Képzés és gyakorlat konferenciák, ISSN 1789-8587 ; 3.)
Fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2842556]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2009.
Radicsné Szerencsés Terézia
   Minőségi munka a tanítási órákon : módszerek a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez / Radicsné Szerencsés Terézia. - Gyula : APC-Stúdió, 2008. - 219 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-963-9844-02-5 fűzött
gyógypedagógia - módszertan - tanári segédkönyv
371.3(072) *** 376(072)
[AN 2842730]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2009.
Sasváry Zoltán (1934-)
   Wanckel és Wanckel von Seeberg fiatalok a német nyelvű egyetemeken, 16-18. század / Seebergi Sasváry Zoltán. - Budapest : Seebergi Sasváry Z., 2009. - 33 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6975-7 fűzött
Wanckel von Seeberg család
Németország - családtörténet - egyetem - tanulmányút - középkor - újkor - erdélyi szászok
378(430)"14/17" *** 378.18(430)"14/17" *** 929.52(439.21)(=30)Wanckel_von_Seeberg
[AN 2840822]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2009.
   Sok fény maradt utánuk : jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében / [... szerk. Kallós Károlyné, Gönczöl Lászlóné] ; [kiad. Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület]. - Győr : Hungaro-Dalton Ped. Innovációs Egyes., 2009. - 268, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-7692-22-2)
Győr-Moson-Sopron megye - pedagógus - 19. század - 20. század - életrajz
37(439.114)"18/19"(092)
[AN 2839412]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2009.
   A Szent István Király Általános Iskola emlékkönyve az iskola építésének 80. évfordulója alkalmából / [szerk. Bakos Lászlóné et al.]. - [Törtel] : Szt. István Király Ált. Isk., 2009. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7055-5 fűzött
Szent István Király Általános Iskola (Törtel)
Törtel - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Törtel)(091)
[AN 2840396]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2009.
   Új utak, szemléletmódok, módszerek a pedagógiában / szerk. Kereszty Orsolya. - Kaposvár : KE PFK, 2008. - 340 p. : ill. ; 21 cm. - (Képzés és gyakorlat konferenciák, ISSN 1789-8587 ; 2.)
A 2008. ápr. 18-án a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9541-08-5)
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2842456]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2009.
Váradi László
   A művelődésigazgatás kézikönyve / Váradi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 282 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281-282.
ISBN 978-963-258-058-6 fűzött : 4000,- Ft
Európai Unió - Magyarország - felnőttoktatás - művelődés - közigazgatási jog - ezredforduló
374(439)"200" *** 374(4-62)"200" *** 342.9(439) *** 342.9(4-62)
[AN 2839488]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7541 /2009.
Eder, Elisabeth
Mandala-Fensterbilder (magyar)
   Mandalák papírból / Elisabeth Eder ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm + mell. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 93.)
ISBN 978-963-278-068-9 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - mandala - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2839370]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2009.
Forbes, Jake T.
The way of the Jedi (magyar)
   A Jedi útja : [szerepjátékkönyv] / írta Jake T. Forbes ; [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 160 p. ; 20 cm. - (A sorsod a kezedben van ; 1.)
keretcím: Star wars : a klónok háborúja
ISBN 978-963-629-205-8 fűzött : 1699,- Ft
szerepjáték
793.9
[AN 2842626]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2009.
   Nemzetközi kosárlabda játékszabályok, 2008 : hivatalos szabálymagyarázatok / [szerk. Lugossy Norbert] ; [ford. Kapitány Gellért] ; [közread. a] Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége. - Budapest : Budapesti Kosárlabdázók Szövets., 2009. - 43 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6563-6
kosárlabda - játékszabály
796.323.063
[AN 2839963]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2009.
Pál Imre
   Gewinnen mit Damenopfer! : Kombinationen lernen und lehren : [200 wunderschöne Partien] / Imre Pál. - Kecskemét : I. Pál, 2009. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7004-3 fűzött
sakk
794.1
[AN 2840378]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2009.
Stilke, Henning (1963-)
1000 Angelgeräte (magyar)
   1000 horgászati eszköz : [botok, orsók, csalik és egyéb kellékek] / [Henning Stilke]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 336 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Kántor Tamás
ISBN 978-963-370-936-8 kötött
horgászat
799.1 *** 639.2
[AN 2840287]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2009.
Tráser Ferenc (1951-)
   A leopárd földje / Tráser Ferenc. - Szeged : Universitas Szeged, 2009. - 293, [12] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87745-9-0 kötött : 2490,- Ft
Namíbia - vadászkaland - memoár
799.2(688)(0:82-94)
[AN 2841808]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7547 /2009.
Charles, Victoria
Renaissance art (magyar)
   Reneszánsz művészet / [Victoria Charles] ; [ford. Medgyessy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, 2008. - 199 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 194.
ISBN 978-963-9701-22-9 kötött : 5200,- Ft
Európa - művészettörténet - reneszánsz - 15. század - 16. század
7(4)"14/15" *** 7.034(4)
[AN 2840325]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2009.
Csík István (1930-)
   Csík István : válogatás az életműből / [közread. a] "Társalgó" Galéria. - Budapest : "Társalgó" Galéria, 2009. - 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Magyar és francia nyelven
ISBN 978-963-06-7211-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Csík_I.
[AN 2841631]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2009.
Dávid Attila (1967-2002)
   Töredékesen is egész = Całość nawet w okruchach = The whole in the fragments / Dávid Attila ; [a kiállítást rend. ... Benedek Katalin, Dávid Csaba] ; [... a katalógus szerkesztője Konrad Sutarski] ; [közread. a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára ..., Magyarországi Lengyel Alkotói Fórum ...]. - Budapest : Mo. Lengyelség Múzeuma és Levéltára : Mo. Lengyel Alkotói Fórum, 2009. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapesten 2009. jan. 30 - ápr. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Dávid Attila (1967-2002)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Dávid_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2840469]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2009.
Dent, Bob (1949-)
   Every statue tells a story : public monuments in Budapest / Bob Dent. - Budapest : Európa, 2009. - 339 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 334-[340].
ISBN 978-963-07-8750-5 fűzött : 4900,- Ft
Budapest - szobor - emlékmű - helyismeret
73.027.1(439-2Bp.) *** 725.945(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 2840805]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2009.
Gédra Ferenc (1958-)
   Alap füzet az antik érmékhez : Róma és Júdea / [Gédra Ferenc]. - Bélapátfalva : [Gédra F.], 2009. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6955-9 fűzött
Római Birodalom - fémpénz
737.1(37)
[AN 2841230]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2009.
Gyémánt László (1935-)
   Nagy utazás = Grand voyage / Gyémánt László ; [közread. a Társalgó Galéria]. - Budapest : Társalgó Galéria, 2009. - [48] p. : ill., főként színes ; 25x25 cm
A Budapesten, 2009. ápr. 23 - jún. 11. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gyémánt_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2841611]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2009.
Gyergyádesz László (1972-)
   "Végzet" : Farkas István élete és művészete / ifj. Gyergyádesz László ; [közread. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2009. - 64 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-9815-12-4 kötött
Farkas István (1887-1944)
Magyarország - festőművész - 20. század - életrajz
75(439)(092)Farkas_I.
[AN 2841069]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2009.
György Péter (1954-)
   A Kalinyingrád-paradigma : múzeumföldrajz / György Péter. - Budapest : Magvető, 2009. - 329 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2718-9 kötött : 2990,- Ft
Moszkva - Kalinyingrád - művészettörténet - művészeti élet - épített környezet - múzeum
069(47-2Kaliningrad) *** 069(47-2Moskva) *** 316.7(47-2Moskva) *** 316.7(47-2Kaliningrad) *** 7(47)(091) *** 711.6(47-2Kaliningrad)
[AN 2841891]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2009.
Hajdu Ráfis János (1930-)
   Faragásokkal díszített élet / Hajdu Ráfis János ; [kiad. a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete]. - Mezőkövesd : Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyes., 2009. - 216, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás angol, német és lengyel nyelven
ISBN 978-963-87159-4-4 kötött
Hajdu Ráfis János (1930-)
Magyarország - fafaragás - faszobrász - népi díszítőművészet - 20. század - 21. század
745.51(439)(092)Hajdu_Ráfis_J. *** 745.51.031.4(439)
[AN 2838641]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2009.
Haustein-Bartsch, Eva
Ikonen (magyar)
   Ikon / Eva Haustein-Bartsch ; Norbert Wolf szerk. ; [... ford. Seres Bálint]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., [2009]. - 96 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
ISBN 978-3-8365-1587-0
ortodox egyház - ikon
75.046.3 *** 247.5 *** 281.9 *** 246.3
[AN 2841376]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2009.
   In the shadow of Stalin's boots : visitors' guide to Memento Park / [... ed. ... Ákos Réthly] ; [English version Erika J. Füstös and Helen Kovács]. - Budapest : Private Planet Books, cop. 2008. - [64] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86881-9-4 fűzött
Szoborpark Múzeum (Budapest)
Magyarország - emlékmű - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - szocialista rendszer - múzeumi kiadvány
725.945(439) *** 069(439-2Bp.)Szoborpark_Múzeum
[AN 2843028]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2009.
Kato Koubei (1945-)
   Gyönyörű vonalak : Kato Koubei kerámia kiállítása : Herendi Porcelánművészeti Múzeum, 2009. május 3 - május 31. : Budapesti Történeti Múzeum, 2009. június 5 - július 5. = Aya no bi. - [Veszprém] : [Veszprém M. Önkormányzat], [2009]. - [30] p. : ill., színes ; 20x21 cm
Közread. a Veszprém Megyei Önkormányzat
Fűzött
Japán - kerámiaművészet - iparművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(520)(092)Kato,_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2009" *** 061.4(439-2Herend)
[AN 2841893]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2009.
Keszthelyi István
   Impressziók / Keszthelyi István. - [Fehérgyarmat] : Keszthely I., [2009]. - [179] p. : ill. ; 16x22 cm
ISBN 978-963-06-6377-9 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Keszthelyi_I.
[AN 2838463]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2009.
   Két tájház a sokorói dombok között : Felpéc és Tényő tájházainak helytörténeti emlékei és hagyományőrző tevékenységei = Regional cultural houses among the hills of Sokoro : local historical and traditional activities in the regional houses of Felpéc and Tényő / [összeáll. Dombi Alajosné] ; [a kiadv. a ... Felpécért Alapítvány munkája]. - [Felpéc] : Felpécért Alapítvány, 2009. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-5900-0 fűzött
Felpéc - Tényő - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz
069(439-2Felpéc) *** 069(439-2Tényő) *** 39(=945.11)
[AN 2841030]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2009.
Ferenc (1973-)
   Kő Ferenc. - [Kecskemét] : Magánkiad., [2009]. - 83 p. : ill., színes ; 34 cm
A bev. és a képaláírások német és angol nyelven is
ISBN 978-963-06-6732-6 kötött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Kő_F.
[AN 2840958]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2009.
   Kogart Kortárs Művészeti Gyűjtemény, 2008 / [szerk. Fertőszögi Péter] ; [kiad. Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, 2008. - [162] p. : ill., részben színes ; 29 cm
A 2008. dec. 2-31. között Budapesten rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6261-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2840513]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2009.
Krickel-Krakel-Buch (magyar)
   Irkafirka / a Hochschule für Angewandte Wissenschaften csoportja Bernd Mölck-Tassel ... vezetésével. - Budapest : General Press, [2009]-. - ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-643-160-0
művészet technikája - rajz - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 2839863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Rajzold tovább a képeket!. - [2009]. - [78] p.
Fűzött : 1200,- Ft
művészet technikája - rajz - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 741(02.053.2)
[AN 2839894] MARC

ANSEL
UTF-87564 /2009.
   Kurucz Albert Falumúzeum, Konyár / [szerk. Horváth László]. - Konyár : Önkormányzat, 2009. - 36 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A Kurucz Albert Falumúzeum közleményei, ISSN 2060-9663 ; 1.)
ISBN 978-963-06-7241-2 fűzött
Kurucz Albert Falumúzeum (Konyár)
Konyár - falumúzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz - útmutató
069(439-2Konyár)(036) *** 39(=945.11)(439)
[AN 2840203]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2009.
   Lébény, Szent Jakab-templom / [... Haraszti Gábor által egybeszerkesztett ... változata]. - 6. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 23 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 117.)
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-554-174-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-554-174-0)
Lébény - templom - útmutató
726.54(439-2Lébény)(036)
[AN 2844539]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2009.
Lukoviczky Endre (1939-)
   Város, tér, vízió = City, store, vision / Lukoviczky. - [S.l.] : [s.n.], 2009. - 128 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Lukoviczky_E.
[AN 2840778]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2009.
   Magyar groteszk : VII. Országos Groteszk Képző-, Iparművészeti és Fotópályázat : Művészetek Kincsesháza Vaszary Képtár : Kaposvár 2009.03.27 - 05.10. / [közread. a Kapos Art]. - [Kaposvár] : Kapos Art, [2009]. - [38] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Borítócím: Groteszk 7. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - pályázat - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 73/76(439)"200" *** 06.063 *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2842813]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2009.
   Omnis creatura significans : tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára : essays in honour of Mária Prokopp / [szerk. ... Tüskés Anna] ; [közread. a] CentrArt Egyesület. - [Budapest] : CentrArt Egyes., 2009. - 442 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-6502-5 kötött
művészettörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
7(100)(091) *** 012Prokopp_M.
[AN 2828471]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2009.
Rajecky, Ingrid
Zauberhafte Pailletten-Figuren (magyar)
   Flitteres, gyöngyös figurák / Ingrid Rajecky ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 94.)
ISBN 978-963-278-054-2 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 2839381]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2009.
Robitz Anikó (1978-)
   Anikó Robitz. - [S.l.] : [s.n.], 2009. - 39 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Robitz_A.
[AN 2842527]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2009.
Siebler, Michael
Römische Kunst (magyar)
   Római művészet / Michael Siebler ; Norbert Wolf szerk. ; [ford. Kézdy Beatrix]. - Köln : Taschen ; Budapest : Vince K., 2009. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
művészettörténet - római művészet
7.032.77 *** 7(37)(091)
[AN 2841234]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2009.
Sitkei András
   Kulturális és épített környezetünk, műemlékeink megismerése és megóvása : pedagógiai program / írta Sitkei András. - [Kecskemét] : [Sitkei A.], 2009. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 978-963-06-7073-9 fűzött
Kecskemét - építészet - művészeti nevelés - tanterv
72(439-2Kecskemét) *** 378.184 *** 37.036
[AN 2838583]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2009.
Šwierkiewicz Róbert (1942-)
   Šwierkiewicz Róbert / [... vál. és rend. Jáky Balázs és Zsákovics Ferenc] ; [kiad. 20'21 Galéria]. - Budapest : 20'21 Galéria, [2009]. - 106 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A 2009. máj. 20. és jún. 20. között Budapesten rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-7246-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Šwierkiewicz_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2840769]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2009.
Szabó István, Cs (1942-)
   Református temetők, temetés, sírjelek a Körösök és a Berettyó vidékén / Cs. Szabó István. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2008. - 110 p. : ill. ; 20 cm. - (Chronica Bekesiensis, ISSN 1787-8640 ; 2.)
Bibliogr.: p. 39-42. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7219-68-9 fűzött
Tiszántúl - magyar néprajz - tárgyi néprajz - temető - fejfaállítás - református egyház
726.825(439.16) *** 718(439.16) *** 393.1(=945.11) *** 745.51.031.4(=945.11)(439.16) *** 284.2(439.16)
[AN 2840499]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2009.
Szalay Lajos (1909-1995)
   Szalay Lajos : [2009. január 15 - március 22.] / [szerk. Fertőszögi Péter, Mészáros Zsolt, Sümegi György] ; [kiad. a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kovács G. Műv. Alapítvány, [2009]. - 277, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88206-0-0 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Szalay_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2840525]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2009.
Varga Kálmán (1953-)
Gödöllő, királyi kastély (német)
   Gödöllő, königliches Schloss / [Kálmán Varga] ; [ford. Wellmann Nóra]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 23 p. : ill. ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 510/A.)
ISBN 978-963-554-032-7 * fűzött (hibás ISBN 978-963-554-032-9)
Gödöllő - kastély - útmutató
728.82(439-2Gödöllő)(036)
[AN 2844555]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2009.
   Visegrád, királyi palota / [Buzás Gergely et al.]. - [Budapest] : TKM Egyes., [2009]. - 32 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 675.)
ISBN 978-963-554-419-6 * fűzött (hibás ISBN 978-963-554-419-7)
Visegrád - palota - útmutató
728.82(439-2Visegrád)(036)
[AN 2844379]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7578 /2009.
   Joseph Haydn és Magyarország : az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia emlékkiállítása a Magyar Tudományos Akadémia Zenetörténeti Múzeumában : Budapest, ... 2009. május 26. - 2010. március 31. = Joseph Haydn and Hungary : memorial exhibition organised by the National Széchényi Library and the Hungarian Academy of Sciences at the Museum of Music History of the Hungarian Academy of Sciences : Budapest, ... 26 May 2009 - 31 March 2010 / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. Baranyi Anna]. - [Budapest] : [MTA ZTI], [2009]. - 60 p. : ill., színes, részben kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-7074-99-8 fűzött
Haydn, Joseph (1732-1809)
Ausztria - Magyarország - zeneszerző - helyismeret - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
78.071.1(436)(092)Haydn,_J. *** 908.439"17/18" *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2842798]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2009.
Komor Ágnes (1923-)
   Apám, Komor Vilmos / Komor Ágnes. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 234, [22] p., [16] t. : ill. ; 21 cm
A függelékben Komor Vilmos a karmesterségről szóló könyvtervezetével és az elkészült fejezetekkel
ISBN 978-963-506-795-4 kötött : 2400,- Ft
Komor Vilmos (1895-1971)
Magyarország - karmester - 20. század
78.071.2(439)Komor_V.
[AN 2844654]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2009.
Ryals, Lexi (1982-)
Jammin' with the Jonas Brothers (magyar)
   Kedvenc bandám a Jonas Brothers : nem hivatalos életrajz / írta Lexi Ryals ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - 99 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-179-2 fűzött : 1699,- Ft
Jonas Brothers (együttes)
Egyesült Államok - zenekar - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(73)Jonas_Brothers
[AN 2839522]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2009.
Ryals, Lexi (1982-)
More jammin' with the Jonas Brothers (magyar)
   Kedvenc bandám a Jonas Brothers 2 : nem hivatalos életrajz / írta Lexi Ryals ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - 159 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-193-8 fűzött : 1699,- Ft
Jonas Brothers (együttes)
Egyesült Államok - zenekar - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(73)Jonas_Brothers
[AN 2839531]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2009.
Szentmártoni Szabó Géza (1950-)
   Az aquincumi víziorgona = The Aquincum water organ / [... szöveg ... Szentmártoni Szabó Géza] ; [kiad. ... Művészetek Palotája Kft.]. - [Budapest] : Müpa, [2009]. - [34] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. [34].
Fűzött
orgona - régészet
681.816.6 *** 904(398.6-2Aquincum)
[AN 2839968]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2009.
Tarcai Zoltán (1930-)
   Emlékeim : fél évszázad a zene szolgálatában / Tarcai Zoltán ; [a nyíregyházi Városvédő Egyesület kiadása]. - Nyíregyháza : Városvédő Egyes., 2008. - 228, [8] p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-88105-0-2 fűzött
Tarcai Zoltán (1930-)
Magyarország - karnagy - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
784.087.68.071.2(439)(092)Tarcai_Z.
[AN 2838744]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7584 /2009.
Alexander, Lauren
Mad for Miley (magyar)
   Kedvenc sztárom, Miley : nem hivatalos életrajz / írta Lauren Alexander ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 98 p., [4] t. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-178-5 fűzött : 1699,- Ft
Cyrus, Miley (1992-)
Egyesült Államok - színész - ezredforduló - televíziós műsorszám - ifjúsági könyv
791.43.071.2(73)(092)Cyrus,_M. *** 791.9.097(73)
[AN 2839470]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2009.
Gyürey Vera (1938-)
   A filmarchívum : a Magyar Nemzeti Filmarchívum története a kezdetektől napjainkig / [... írta Gyürey Vera, Kurutz Márton, Veress József]. - Budapest : MNFA, 2009. - 112 p. : ill., részben színes ; 30 cm + DVD
melléklet címe: A Hyppolit újjászületése. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7147-48-7 fűzött
ISBN 963-7147-48-9
Magyar Nemzeti Filmarchívum (Budapest)
Magyarország - filmarchívum - filmművészet - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
791.43/.45(439) *** 026.064(439-2Bp.)(091)
[AN 2836733]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2009.
   Kovács Ildikó bábrendező : tanulmányok, interjúk, írások / [szerk. Szebeni Zsuzsa] ; [közread. az] OSZMI. - Kolozsvár : Koinónia ; Budapest : OSZMI, 2008. - 375 p. : ill. ; 18 cm
Kovács Ildikó írásaival. - Bibliogr.: p. 369-372. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-973-7605-93-1 fűzött
Kovács Ildikó (1927-2008)
Románia - színházi rendező - bábszínház - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
792.027.2(498)(=945.11)(092)Kovács_I. *** 792.97
[AN 2841684]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2009.
Kövesi György (1949-)
   Szellőztetett epizódok : [a Civitas Pinceszínház 35 éve] / Kövesi György ; [közread. a] Civitas Színházi Egyesület. - [Sopron] : Civitas Szính. Egyes., 2009. - 211 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-03-5108-0 fűzött
Civitas Pinceszínház (Sopron)
Sopron - színház - magyar irodalom - válogatott művek
792(439-2Sopron) *** 894.511-821
[AN 2839169]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2009.
Laszlo, Andrew (1926-)
Footnote to history (magyar) (részlet)
   Diákélet Pápán : Lábjegyzet a történelemhez című könyv 6. fejezete / László András ; [ford. Huszár Ágnes]. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2009. - 46, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 61.)
Fűzött
Laszlo, Andrew (1926-)
Pápai Református Kollégium
Pápa - Egyesült Államok - filmoperatőr - diákélet - gimnázium - 20. század - Horthy-korszak - memoár
791.43.071.5(=945.11)(73)(092)László,_A.(0:82-94) *** 373.552(439-2Pápa)(0:82-94)
[AN 2841534]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7589 /2009.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Akadémiai francia - magyar kéziszótár = Dictionaire français - hongrois / Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid. - Budapest : Akad. K., 2009. - XV, 1183 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Francia - magyar kéziszótár = dictionnaire français - hongrois
ISBN 978-963-05-8718-1 kötött
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11
[AN 2844631]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2009.
Barta Éva
   Gazdasági írásbeli feladatok : [angol középfok (B2), felsőfok (C1)] / Barta Éva, Loch Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 182 p. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535). (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-05-7864-6)
angol nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2845004]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2009.
Csikós András
   Exerciseur pour l'examen de langue : szakszókincs és nyelvismereti gyakorló- és tesztkönyv gazdasági nyelvvizsgákhoz közép- és felsőfokon, B2 és C1 / Csikós András. - [Budapest] : Aula, 2009. - 158 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-69-7 fűzött
francia nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
804.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2838479]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2009.
Csirkés Zsolt (1975-)
   Tenisz szakszótár : [magyar - angol, angol - magyar] / Csirkés Zsolt. - [Budapest] : Professzor Hungary K., [2009]. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7164-4 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - tenisz - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 796.342
[AN 2840036]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2009.
   Diskurzus a grammatikában - grammatika a diskurzusban / szerk. Keszler Borbála, Tátrai Szilárd. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 371 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 88.)
A 2008. nov. 11-12-én Budapesten azonos címmel tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-17-6 fűzött : 2940,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan - diskurzus - konferencia-kiadvány
809.451.1-5 *** 82.085 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2838724]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2009.
Faluba Kálmán (1941-)
   Magyar - spanyol kisszótár = Pequeño diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Gáldi László, Zavaleta Julio. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2002. - [16], 688 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-7861-5 kötött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 2844657]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2009.
Faluba Kálmán (1941-)
   Spanyol - magyar kisszótár = Pequeño diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2004. - [20], 637 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8093-9 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 2844658]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2009.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Magyar - olasz kisszótár = Dizionario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2009, cop. 2002. - XVI, 672 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-7877-6 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 2844936]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2009.
Komáromi Csipkés György (1628-1678)
Hungaria illustrata (latin, magyar)
   A magyar nyelv magyarázata = Hungaria illustrata / Komáromi Csipkés György. - Hasonmás kiad. fordítással / ford., [... az előszót és a jegyzeteket írta] C. Vladár Zsuzsa ; [szerk. Zsilinszky Éva]. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ., 2008. - 287 p. ; 24 cm. - (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 228.)
Az Utrechtben J. Waesberg által 1655-ben nyomtatott eredeti kiad. lapjainak fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 281-287.
ISBN 978-963-7530-89-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-753-89-0)
magyar nyelv - nyelvtan
809.451.1-5
[AN 2838685]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2009.
Konrád Miklós
   Magyar - francia kisszótár = Petit dictionnaire hongrois - français / Konrád Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2004. - [16], 649, [16] p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8716-7 kötött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40
[AN 2844942]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2009.
Krausz Piroska
   Schritte 1 : alapfokú német feladatgyűjtemény / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 7. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008, cop. 1998. - 146 p. : ill. ; 24 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-19-4970-4 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2847211]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2009.
   Magyar - erza-mordvin szótár = Vengranʹ - èrzânʹ valks / Mészáros Edit [et al.] ; szerk. Mészáros Edit. - Szeged : SZTE Finnugor Nyelvtud. Tanszék, 2008. - 985 p. ; 25 cm. - (Studia Uralo-Altaica. Supplementum, ISSN 0237-8574 ; 11.)
Bibliogr.: p. 13-14.
ISBN 978-963-482-856-3 kötött
erza-mordvin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=945.22
[AN 2841801]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2009.
Molnár Zsolt
   A tiszta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása / Molnár Zsolt, Molnárné Czeglédi Cecília ; Marácz László előszavával. - Budapest : Püski, 2009. - 360 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9592-93-3 kötött : 4200,- Ft
magyar nyelv
809.451.1
[AN 2842218]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2009.
   "Nyelvek párbeszéde - a párbeszéd nyelve" : Corvinus Nyelvi Napok, 2008. április 10-11. / szerk. Dávid Gábor Csaba, Zelényi Annamária ; [rend. a] Budapesti Corvinus Egyetem IOK Alkalmazott Nyelvészeti Kutató- és Továbbképző Központ. - [Budapest] : BCE IOK Alkalmazott Nyelvészeti Kut.- és Továbbképző Közp., 2008. - 242 p. ; 23 cm. - (Lingua, ISSN 1789-512X)
Gerinccím: Corvinus Nyelvi Napok, 2008. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
nyelvészet - kommunikáció - kultúra - konferencia-kiadvány
802/809 *** 316.77 *** 80 *** 316.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2841167]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2009.
Ottinger, Jürg
Portugiesisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : portugál : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Jürg Ottinger ; a m. változat ... Lutz Lívia munkája ; ill. J. -L. Goussé. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2009. - 151 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-9162-24-4 fűzött : 1492,- Ft
portugál nyelv - nyelvkönyv
806.90(078)=945.11
[AN 2844656]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2009.
Pálfy Gyula
   Utónévkönyv : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula ; [mtársak Dávid Emese, Máté Gyula, Takács Zoltán]. - [Budapest] : Sprinter, [2009]. - 315 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 314.
ISBN 978-963-9469-28-0 fűzött
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 2844354]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2009.
Szántay Judit
   Ráció : józan ész, érv, értelem ...áció főnévképző : hol keress? nincs internet? e gyűjtésből meríthetsz! / [kész. ... Szántay Judit és Gina]. - Budapest : [Szántay J.], 2009. - 52 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6910-8 fűzött
magyar nyelv - idegen szavak szótára - értelmező szótár
809.451.1-316.3 *** 809.451.1-321.1
[AN 2841164]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2009.
Szomszéd András
   Névadási szokások Kozárdon, 1716-1895 / Szomszéd András ; [kiad. Kozárd Község Önkormányzata]. - Kozárd : Önkormányzat, 2009. - 99 p. ; 21 cm
Borítócím: Nevek, névadási szokások Kozárdon, 1716-1895. - Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-963-06-7118-7 fűzött
Kozárd - magyar nyelv - magyar néprajz - személynév - névadás - 18. század - 19. század
809.451.1-313.1(439-2Kozárd)"17/18" *** 392.143(439-2Kozárd)"17/18"
[AN 2840359]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2009.
Tóth Rózsa
   Örmény ABC-s tankönyv : [aybolben] : [betűvető] / Tóth Rózsa, Tóth István Tibor ; [közread. a] Szegedi Örmény Önkormányzat. - Szeged : Szegedi Örmény Önkormányzat, 2008. - 108 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88101-0-6 fűzött
örmény nyelv - írás- és olvasástanítás - nyelvkönyv
809.198.1(078)=945.11 *** 372.416.2(=919.81)
[AN 2841221]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2009.
Tranter, Kate
Grosser Anfängerkurs - Englisch (magyar)
   Pons nyelvtanfolyam kezdőknek : angol / Kate Tranter ; [ford. Szabó Helga]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2004. - 288 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9572-15-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2844630]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2009.
Werner-Ulrich, Doris
Türkisch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : török : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich ; a m. változat Sudár András[!Balázs] munkája ; ill. J. L. Goussé. - 4. jav. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2009. - 163 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött : 1492,- Ft (hibás ISBN 963-8162-27-9)
török nyelv - nyelvkönyv
809.435(078)=945.11
[AN 2844655]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7610 /2009.
Dávidházi Péter (1948-)
   Menj, vándor : Swift sírfelirata és a hagyományrétegződés / Dávidházi Péter. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2009. - 199 p. : ill. ; 23 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Thienemann-előadások, ISSN 1788-0556 ; 4.)
Bibliogr.: p. 169-181.
ISBN 978-963-9893-13-9 fűzött : 1700,- Ft
Swift, Jonathan (1667-1745)
Thienemann Tivadar (1890-1985)
Magyarország - Írország - irodalomtörténész - századforduló - 20. század - író - 17. század - 18. század - sírfelirat - műelemzés
82.01(439)(092)Thienemann_T. *** 929.55 *** 726.825 *** 82.01 *** 820(092)Swift,_J.
[AN 2842370]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2009.
Kisantal Tamás (1975-)
   Túlélő történetek : ábrázolásmód és történetiség a holokauszt művészetében / Kisantal Tamás. - Budapest : Kijárat, 2009. - 340 p. : ill. ; 19 cm. - (Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-74-8 fűzött : 2200,- Ft
világirodalom története - holokauszt - történetírás - 20. század - második világháború
82(091)"19" *** 323.12(=924)"1939/1945" *** 930.1
[AN 2839985]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7612 /2009.
   Da capo al fine : folytatódó párbeszédben / [szerk. Cserjés Katalin, Gyuris Gergely]. - Szeged : Lectum, 2008. - 177 p. ; 20 cm. - (Hajnóczy-tanulmányok ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9640-16-0 fűzött : 1800,- Ft
Hajnóczy Péter (1942-1981)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Hajnóczy_P.
[AN 2841340]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2009.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   "Füttyentek rád, zord világ!" : hasonlóságok, párhuzamok, különbségek két egykori pápai diák: Petőfi Sándor és Nagy László életútjában, költészetében / Kerecsényi Zoltán. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2009. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 60.)
Bibliogr.: p. 91-98.
Fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Nagy László (1925-1978)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Petőfi_S. *** 894.511(092)Nagy_László
[AN 2841530]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2009.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   Pápai Jókai zsebkönyv / Kerecsényi Zoltán ; [kiad. a Pápai Jókai Kör]. - Pápa : Pápai Jókai Kör, 2009. - 120 p. : ill. ; 14x15 cm
Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 978-963-8495-08-2 fűzött
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - Pápa - író - helyismeret - 19. század
894.511(092)Jókai_M. *** 908.439-2Pápa"18"
[AN 2841869]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2009.
Lisztóczky László (1941-)
   Az egyházi költészet Petőfije : Pájer Antal pályaképe / Lisztóczky László ; [közread. a] Városi Könyvtár. - Jászapáti : Vár. Kvt., 2009. - 164 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 159-162.
ISBN 978-963-06-6904-7 kötött
Pájer Antal (1814-1881)
Magyarország - katolikus pap - író - 19. század
894.511(092)Pájer_A. *** 282(439)(092)Pájer_A.
[AN 2838643]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2009.
Lisztóczky László (1941-)
   A Vachott-család és a XIX. századi magyar irodalom : tanulmányok / Lisztóczky László ; [... az előszót írta Fülöp Lajos]. - Gyöngyös : Konturs, 2009. - 176 p. ; 17 cm
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-88229-0-1)
Vachott család
Magyarország - magyar irodalom története - családtörténet - 19. század
894.511(091)"18" *** 929.52(439)Vachott
[AN 2838627]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2009.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Befejezhetetlen : könyv a szerelemről / Polcz Alaine ; [a hátrahagyott kéziratból és levelekből összeáll. Ablonczy Anna]. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 209 p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 13.)
ISBN 978-963-676-466-1 fűzött : 2500,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
Magyarország - szerelem - nemek lélektana - író - levelezés - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Polcz_A.(044) *** 392.6 *** 159.922.1 *** 316.472.4
[AN 2842771]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2009.
Pomogáts Béla (1934-)
   Példázatos krónikák : irodalmi tanulmányok / Pomogáts Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., [2009]. - 291 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 978-963-9530-73-7 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század - publicisztika
894.511(091)"19"(0:82-92) *** 894.511(498)(091)"19"(0:82-92)
[AN 2842037]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2009.
Porubszky Ildikó, T. (1950-2008)
   Minden versben ott vagyok : Porubszky Ildikó emlékezete / [... összeáll., szerk. Orbánné Horváth Mária]. - Győr : Competitor-21 ; [Nyíregyháza] : Krúdy, 2009. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7012-8 fűzött
Porubszky Ildikó, T. (1950-2008)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - vers
894.511(092)Porubszky_I. *** 894.511-14
[AN 2840402]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2009.
Rónai Mónika
   Spiró György : ajánló bibliográfia / [összeáll. Rónai Mónika] ; [közread. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár]. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt., 2009. - 50 p. ; 21x10 cm
Fűzött
Spiró György (1946-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Spiró_Gy:016 *** 012Spiró_Gy.
[AN 2842361]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2009.
Visky András (1957-)
   Mint aki látja a hangot : Visky Andrással beszélget Sipos Márti. - Budapest : Harmat, 2009. - 157 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-288-019-8 kötött : 2500,- Ft
Visky András (1957-)
Románia - író - 20. század - 21. század - határon túli magyarság - életútinterjú
894.511(498)(092)Visky_A.(047.53)
[AN 2841795]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7622 /2009.
Anderson, Catherine
Sun kissed (magyar)
   A nap érintése / Catherine Anderson ; [ford. Ilyés Emese]. - Budapest : General Press, [2009]. - 375 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-111-2 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2841783]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2009.
Barbieri, Veljko (1950-)
Ja Dioklo Jupitrov sin (magyar)
   Én, Jupiter fia Dioklész : regény / Veljko Barbieri ; [ford. Csordás Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 469, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-467-8 fűzött : 3500,- Ft
horvát irodalom - történelmi regény
886.2-311.6=945.11
[AN 2842362]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2009.
Barry, Dave
Peter and the starcatchers (magyar)
   Peter és a csillagfogók / Dave Barry és Ridley Pearson ; ill. Greg Call ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 392, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-122-0 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2841588]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2009.
Bond, Michael
More about Paddington (magyar)
   Paddington folytatja : a legsötétebb Peruból érkezett medve újabb kalandjai / Michael Bond ; [Peggy Fortnum ill.] ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, cop. 2009. - 137 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-679-5 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2841828]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2009.
Braun, Jackie
Their unfinished business (magyar)
   Herceg motoron / Jackie Braun ; [... ford. Czárán Judit]. Személyi titkárnő / Kate Little ; [... ford. Hanny Norbert]. Nem leszek apáca! / Rebecca Winters ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 33.)
Egys. cím: Their unfinished business. A bachelor at the wedding. The Frenchman's bride
ISBN 978-963-537-991-0 fűzött : 995,- Ft : 5,86 EUR : 176,65 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2841347]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2009.
Brezina, Thomas (1963-)
Der grosse Zickenzauber (magyar)
   A nagy hisztibűbáj / Thomas Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2009. - 199 p. : ill. ; 18 cm. - (Fiúk kizárva!)
ISBN 978-963-629-216-4 fűzött : 1499,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2839880]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2009.
Cabot, Meg (1967-)
The princess diaries (magyar)
   A neveletlen hercegnő naplója / Meg Cabot. - Budapest : Ciceró, 2002-. - 20 cm. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
A 4 1/2. kötet mérete 17 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 938092]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. r., Mindörökké hercegnő / [ford. Merényi Ágnes]. - cop. 2009. - 365 p. - (Tök jó könyvek, ISSN 1586-2674)
ISBN 978-963-539-686-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2841503] MARC

ANSEL
UTF-87629 /2009.
Campbell, Joanna
Pride's challenge (magyar)
   Büszke küzdelme / Joanna Campbell ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. ; 22 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9749-55-9 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2840561]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2009.
Cesereanu, Ruxandra (1963-)
Postbarbaţi (magyar)
   Utóférfiak / Ruxandra Cesereanu ; [ford. Selyem Zsuzsa]. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 149 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-676-459-3 fűzött : 1900,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2842551]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2009.
Collodi, Carlo (1826-1890)
Le avventure di Pinocchio (magyar) (átd.)
   Pinokkió kalandjai / Carlo Collodi ; újra elmesélte Ilse Bintig ; ill. Oliver Regener ; ford. Szabó Mária. - Budapest : Ciceró, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-678-8 kötött : 2200,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese
850-34(02.05.32).04=945.11
[AN 2841859]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Fräulein Domina (magyar)
   Úrnő a javából / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 138 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 80.). (Bastei romantik, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-9896-15-4 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2845059]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2009.
Delinsky, Barbara
While my sister sleeps (magyar)
   Amíg a nővérem alszik / Barbara Delinsky ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-270-8 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2841217]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2009.
DeMille, Nelson (1943-)
Spencerville (magyar)
   Spencerville / Nelson DeMille ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2008. - 470 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-370-948-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 2844890]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2009.
Dobraczyński, Jan (1910-1994)
Święty miecz (magyar)
   A szent kard : regény / Jan Dobraczyński ; [ford. Pályi András]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 353 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-115-1 kötött : 2300,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-312.6=945.11
[AN 2844593]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2009.
Durrell, Gerald (1925-1995)
   Állati történetek [elektronikus dok.] / Gerald Durrell ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Barabás András. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-5976-6
angol irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
820-32=945.11
[AN 2840614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong, Esmeralda. - 1 CD (48 min)
[AN 2840617] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong, A papi papagáj. - 1 CD (47 min)
[AN 2840620] MARC

ANSEL
UTF-87637 /2009.
Egeria (4-5. sz)
Peregrinatio ad loca sancta (magyar)
   Egeria útinaplója : szentföldi zarándoklat a IV. századból / [a bevezetőt írta, ford. és jegyzetekkel ell. Ivancsó István]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jel, 2009. - 156 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 14.)
Megj. "Eteria útinaplója" címmel is. - Bibliogr.: p. 153-156.
ISBN 978-963-9670-65-5 kötött (hibás ISBN 978-963-9670-41-9)
Egeria (4-5. sz)
ókori latin irodalom - zarándoklat - egyházi szertartás - ókori Palesztina - útinapló
871-992=945.11 *** 248.153.8(33)(0:82-992) *** 264(0:82-992)
[AN 2839260]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2009.
Ellroy, James (1948-)
L. A. confidential (magyar)
   Szigorúan bizalmas / James Ellroy ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 594 p. ; 20 cm. - (Filmregények, ISSN 1788-1102)
ISBN 978-963-266-100-1 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2845011]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2009.
Furetière, Antoine (1619-1688)
Le roman bourgeois (magyar)
   A polgárregény / Antoine Furetière ; ford. Újfalusi Német Jenő. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2009. - 172, [3] p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 93.)
ISBN 978-963-7338-93-9 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2839510]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2009.
Gabriel, Kristin
Beauty and the bachelor (magyar)
   Váltságdíj egy macskáért / Kristin Gabriel ; [... ford. Madarász Levente]. Azonosított repülő tárgy / Jennifer Drew ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. Ördögfiókák / Holly Jacobs ; [... ford. Debreczeni Eszter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158). (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 19.)
Egys. cím: Beauty and the bachelor. Raising cain. Just desserts
ISBN 978-963-537-992-7 fűzött : 995,- Ft : 5,86 EUR : 176,65 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2841538]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2009.
Grace, N. B.
Hannah Montana the movie (magyar)
   Hannah Montana, a film : regény a film alapján / Disney ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 128 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
Szerző Grace, N. B.
ISBN 978-963-629-142-6 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2839570]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2009.
Gracie, Anne
The Tudors (magyar)
   Tudorok : a király, a királyné és a szerető / Anne Gracie ; [ford. Kocsis Anikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008. - 451 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-140-2 fűzött : 2999,- Ft
Tudor-ház
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2840031]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2009.
Hassel, Sven (1917-)
Marchbataillon (magyar)
   Gyalogoshadosztály / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Staniszlaw]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-20-1 fűzött
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2846683]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2009.
Jacq, Christian (1947-)
Mozart (magyar)
   Mozart / Christian Jacq ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2008-. - 24 cm
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2765698]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A fény fia. - 2009. - 319 p.
Bibliogr.: p. 319-[320].
ISBN 978-963-07-8743-7 kötött : 2900,- Ft
francia irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 2840491] MARC

ANSEL
UTF-87645 /2009.
Jones, Sherry (1961-)
The jewel of Medina (magyar)
   Aisha, a Próféta szerelme / Sherry Jones ; [ford. Jordán Tamara]. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-71-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2847362]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2009.
Kafka, Franz (1883-1924)
Das Schloss (magyar)
   A kastély / Franz Kafka ; [ford. Rónay György]. - 4. kiad. - Budapest : Európa, 2009. - 437 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8706-2 kötött : 3400,- Ft
Csehország - német irodalom - regény
830-31(437.1)=945.11
[AN 2844897]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2009.
Kennedy, Douglas (1955-)
A special relationship (magyar)
   Veszélyes kötődés / Douglas Kennedy ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum : Pannonica, 2009. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-011-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2844599]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2009.
Kishont Ferenc (1924-2005)
   Kezicsókolom' [elektronikus dok.] : történetek nem csak autósoknak / Efrájim Kishon ; Vallai Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-5979-7
héber irodalom - humoreszk - hangoskönyv
892.4-7=945.11
[AN 2840632]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 20 min)
[AN 2840635] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 20 min)
[AN 2840637] MARC

ANSEL
UTF-87649 /2009.
Lenau, Nikolaus (1802-1850)
   Lenau 2 : Gedichte : versek / von Nikolaus Lenau ; Red. ... von Antal Mádl. - [Dunakeszi] : Decens, 2009. - 55 p. : ill. ; 19x28 cm. - (Zweispachige Schriftenreihe der Deutschen Minderheit in Dunakeszi, ISSN 2060-9892 ; 1.)
ISBN 978-963-8480-04-0 kötött
osztrák irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14(436).02=945.11
[AN 2842130]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2009.
Lennox, Marion
Bride by accident (magyar)
   Házi áldás / Marion Lennox ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 370.)
ISBN 978-963-537-985-9 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2841450]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2009.
MacAllister, Heather
Male call (magyar)
   Újra libben a szoknya / Heather MacAllister ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 235.)
ISBN 978-963-537-990-3 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2841433]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2009.
Martin, George R. R.
A storm of swords (magyar)
   Kardok vihara : A tűz és jég dala ciklus harmadik kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 1214, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-370-832-3 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2847241]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2009.
Marton, Sandra
Naked in his arms (magyar)
   Riadó szívek / Sandra Marton ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 440.)
ISBN 978-963-537-994-1 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2841489]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2009.
Masters, Alexander
Stuart (magyar)
   Stuart : egy élet visszanézve / Alexander Masters ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 319, 15 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-214-2 fűzött : 2490,- Ft
Shorter, Stuart (1968-2002)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2841019]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2009.
May, Karl (1842-1912)
Old Shatterhand (magyar)
   Winnetou: Old Shatterhand [elektronikus dok.] / Karl May ; Galambos Péter (Galamb) előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 1 CD (8 h 10 min) ; 12 cm
Ford. Szinnai Tivadar. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-5975-9
német irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2840608]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2009.
Metcalfe, Josie
More than a gift (magyar)
   Messziről jött ember / Josie Metcalfe ; [... ford. Somló Katalin]. Fantomszerető / Jennifer Taylor ; [... ford. Kemény Kata]. Hátsó gondolat / Meredith Webber ; [... ford. Hetzlné Várhelyi Anikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 22.)
Egys. cím: More than a gift. Rapid response. An enticing proposal
ISBN 978-963-537-988-0 fűzött : 995,- Ft : 5,86 EUR : 176,65 SKK : 20,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2841992]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2009.
Monsó, Imma (1959-)
Millor que no m'ho expliquis (magyar)
   Inkább ne meséld el : novellák / Imma Monsó ; [ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-861-6 fűzött : 1900,- Ft
katalán irodalom - elbeszélés
849.9-32=945.11
[AN 2841614]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2009.
Munro, Alice (1931-)
The love of a good woman (magyar)
   Egy jóravaló nő szerelme : nyolc történet / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika. - 2. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2009. - 362 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-863-7 fűzött : 2500,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 2847233]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2009.
Parvela, Timo
Keinulauta (magyar)
   Mérleghinta / írta Timo Parvela ; rajz. Virpi Talvitie ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2008. - 83 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9820-05-0 kötött : 2250,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 2842959]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2009.
Proust, Marcel (1871-1922)
À la recherche du temps perdu (magyar)
   Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust. - Budapest : Atlantisz, 2001-. - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
Regényciklus. - A leírás a 4. köt. alapján kész.
840-31=945.11
[AN 950294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Albertine nincs többé : a szökevény / [ford. Jancsó Júlia] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Karafiáth Judit]. - 2009. - 333 p.
ISBN 963-9165-84-0 kötött : 2495,- Ft (hibás ISBN 978-963-9165-84-0)
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2844568] MARC

ANSEL
UTF-87661 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
The law is a lady (magyar)
   A kétféle törvény / Nora Roberts ; [... ford. Sárvári Noémi]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 301 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-537-980-4 fűzött : 1295,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2838405]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Tribute (magyar)
   A múlt titkai / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 522 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-264-7 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2841206]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2009.
Ruggles, Lucy
For the record (magyar)
   Felvétel indul! / írta Lucy Ruggles ; Karin Gist [et al.] ... alapján ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - 87 p. ; 20 cm. - (Camp rock ; 2.)
ISBN 978-963-629-144-0 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2839460]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2009.
Ruggles, Lucy
Play it again (magyar)
   Egy húron pendülünk / írta Lucy Ruggles ; Karin Gist [et al.] ... alapján ; [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - 87 p. ; 20 cm. - (Camp rock ; 1.)
ISBN 978-963-629-143-3 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2839448]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2009.
Sandemo, Margit (1924-)
Månehäxan (magyar)
   Holdboszorkány / Margit Sandemo ; [ford. Csikász-Kollár Zsuzsanna]. - [Budapest] : Tuan, 2009. - 250 p. ; 18 cm. - (Varázsjelek ; 5.)
ISBN 978-963-88129-8-8 fűzött : 1790,- Ft : 6 EUR
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2841807]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2009.
Sandemo, Margit (1924-)
Trolldom (magyar)
   Megigézve / Margit Sandemo ; [ford. Somogyi Gyula]. - [Budapest] : Tuan, 2009. - 262 p. : ill. ; 18 cm. - (A boszorkánymester ; 1.)
ISBN 978-963-9940-00-0 fűzött : 1790,- Ft : 6 EUR
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2841952]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2009.
Seed, Michael
Nobody's child (magyar)
   Senki fia / Michael Seed és Noel Botham ; [ford. Szabó Luca]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-226-5 fűzött : 2490,- Ft
Seed, Michael (1957-)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 2841012]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2009.
Spahić, Ognjen (1977-)
Hansenova djeca (magyar)
   Hansen gyermekei : regény / Ognjen Spahić ; [ford. Csordás Gábor]. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 211 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-676-465-4 fűzött : 1900,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2842569]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2009.
Spencer, Catherine
The French count's pregnant bride (magyar)
   Levendulamezők / Catherine Spencer ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 439.)
ISBN 978-963-537-993-4 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2841479]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2009.
Stehn, Malin
Måste Sofie välja? (magyar)
   Barátság mindörökre? / Malin Stehn ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. : ill. ; 22 cm. - (Humleby farm ; 2.)
ISBN 978-963-9749-81-8 kötött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 2840945]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2009.
   Tízparancsolat : kortárs skandináv novellák / [szerk. Vaskó Ildikó et al.] ; [vál. Vaskó Ildikó, Soós Anita, Péteri Vanda]. - Budapest : General Press, cop. 2009. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-138-9 kötött : 2700,- Ft
norvég irodalom - svéd irodalom - dán irodalom - antológia - elbeszélés
839.5-32(082)=945.11
[AN 2839411]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2009.
Webber, Meredith
The Italian surgeon (magyar)
   Sürgős beavatkozás / Meredith Webber ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 371.)
ISBN 978-963-537-986-6 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2841475]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7673 /2009.
Aczél Géza (1947-)
   Kontra(galopp) : javított utószinkron / Aczél Géza. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 66 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-456-2 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 2842444]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2009.
   Állatmesék : válogatás Benedek Elek, La Fontaine és a Grimm fivérek legismertebb meséiből. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2009]. - 144 p. ; 20 cm
Ford. Gaal Mózes, Vikár Béla, Kozma Andor
ISBN 978-963-249-072-4 fűzött
magyar irodalom - francia irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - állatmese - verses mese
894.511-34(02.053.2) *** 840-191(02.053.2)=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 2845002]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2009.
Ambrózy Denise
   Netsy : három játszma / Ambrózy Denise. - Sopron : Novum, 2009. - 417 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9936-17-3 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2838455]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2009.
   Anyámnak arannyal : szép versek, elbeszélések az édesanyáról / [... összeáll. Mester Zsolt]. - Budapest : Szent Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2009. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7573-36-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2841555]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2009.
Átányi László (1938-)
   Isten, hazánkért térdelünk elődbe! / Átányi László. - Budapest : [s.n.], 2009. - 60 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vers - mese
894.511-14 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 2839409]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2009.
Babay Bernadette
   Szafira álma / Babay Bernadette ; [Csics Emese rajz.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2009. - 150, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-539-684-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2841853]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2009.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a hajmeresztő szerelem / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - Budapest : Móra, 2009. - 232, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8649-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2841462]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2009.
Balázs Sándor Turza (1945-)
   Bohócia / Balázs Sándor ; [közread. az Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság]. - Szigethalom : Irod. és Képzőműv. Asztaltárs., 2009. - 95 p. : ill. ; 22 cm
Számozott példány: 200
ISBN 963-229-801-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842848]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2009.
Balázs Sándor Turza (1945-)
   Rábízom az akaratodra / Balázs Sándor Turza ; [... ill. Endrédi Zsuzsi] ; [közread. az Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság]. - Szigethalom : Irod. és Képzőműv. Asztaltárs., 2009. - 95 p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
Számozott példány: 300
ISBN 978-963-06-7344-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842462]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2009.
Balogh Tamás (1991-)
   A nyomozók és a bankrablás / Balogh Tamás. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 245 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-25-0 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2838460]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2009.
Benedek Elek (1859-1929)
   A két bors-ökröcske : válogatott mesék / Benedek Elek. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., 2000 [!2008]. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86052-6-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2838898]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2009.
Benedek Elek (1859-1929)
   A nagyotmondó legény / Benedek Elek ; Dávid Júlia ill. - Pomáz : Kráter, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 2061-0149)
ISBN 978-963-9735-92-7 kötött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-9735-85-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2840409]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2009.
Blága Sándor
   Pálinka szubjektív : emlékeim a magyar pálinka reneszánszának éveiből / Blága Sándor. - [Budapest] : Sanyó's Szolg. Bt., cop. 2009. - 87, II p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-7291-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2839907]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2009.
Bősze Éva (1941-)
   Szeretettel Édesanyámnak / Bősze Éva ; [ill. Varga Nárcisz]. - Kőszeg : Városkapu, cop. 2009. - 63 p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-87773-5-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2840216]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2009.
Cook, Sophie
   Cselédkönyv / Sophie Cook. - Budapest : Aura, cop. 2008. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7913-35-8 fűzött : 980,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - regény
894.511-31(73)
[AN 2839865]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2009.
Csepregi Tamás
   Szintetikus álom / Csepregi Tamás. - [Budapest] : Tuan, 2009. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88129-9-5 fűzött : 2590,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2841496]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2009.
Dantesz Éva
   Az álmok olykor valóra válnak / Dantesz Éva. - [Kecskemét] : [Dantesz I.-né], cop. 2009. - 184 p. ; 15 cm
Tart.: Az álmok olykor valóra válnakÞ; A tenger hangja
ISBN 978-963-06-7095-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2838670]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2009.
Darvasi László (1962-)
   A könnymutatványosok legendája / Darvasi László. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 1999. - 510 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2716-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844607]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2009.
Dóka György (1971-)
   Bejárt utak : újabb mesék és más összegyűjtött versek : mesék, mese-versek válogatás / Dóka György. - [Budapest] : Dóka Gy., cop. 2009. - 291 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6980-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2839133]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2009.
   e-BOK avagy Válogatás a kortárs naplóírók munkáiból / [szerk. Monisz, Székely Sarolta, Mantz László]. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 366 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9888-74-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - internet - memoár - napló - antológia
894.511-94(082) *** 681.3.004.14
[AN 2842447]
MARC

ANSEL
UTF-87693 /2009.
Fable, Vavyan
   Mesemaraton [elektronikus dok.] : beszélőkönyv / Vavyan Fable ; [mesemondó Madarász Éva]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Fabyan, 2009. - 1 CD (11 h 5 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9300-30-9
magyar irodalom - kalandregény - hangoskönyv
894.511-311.3
[AN 2840761]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2009.
Farkas Margit (1968-)
   Dublini napló / Farkas Margit. - Sopron : Novum, 2009. - 440 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-11-1 fűzött : 4490,- Ft
Farkas Margit (1968-)
Dublin - magyar irodalom - külföldi munkavállalás - memoár
894.511-94 *** 331.535(417-2Dublin)
[AN 2841719]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2009.
Fazekas Miklós
   Halott fák völgye : verseim, prózáim / Fazekas Miklós ; [közread. a Duna Palota Kulturális Kht.]. - Budapest : Duna Palota Kult. Kht., 2009. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88049-4-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2842514]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2009.
Fehér Béla (1949-)
   Lecsó / Fehér Béla. - Budapest : Magvető, 2009. - 251, [6] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2703-5 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2842186]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2009.
Ferenczi Krisztina (1950-)
   Tűnődés egy gondolatsoron : versek / Ferenczi Krisztina ; [az illusztrációkat Ferenczi Norbert kész.]. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-07-8 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842397]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2009.
Ferenczy József (1919-)
   Senki Jóska balladája = Die Ballade des Niemand Jóska / Josef von Ferenczy. - Kecskemét : [s.n.], 2009. - 128 p. ; 19 cm
Kötött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14 *** 894.511-14.02=30
[AN 2841478]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2009.
Gabriel, Susan D.
   Saiers - a romlás háza / Susan D. Gabriel. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 127 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-06-7130-9 fűzött
magyar irodalom - horror - regény
894.511-312.4
[AN 2838571]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2009.
Gitye Edit (1956-)
   Magányomban / Gitye Edit. - [Hosszúpályi] : [Gitye E.], 2009. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7028-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842093]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2009.
Gubicza Tibor (1937-)
   Csak egy vagyok.. : személyes hangvételű visszaemlékezés / Gubicza Tibor. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2009. - 47 p. : ill. ; 20 cm. - (Községtörténeti füzetek, ISSN 1589-0813 ; 15.)
ISBN 978-963-87662-2-9 fűzött
Gubicza Tibor (1937-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2841096]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2009.
Győrfi Krisztián
   Megtört varázs : verseskötet / Győrfi Krisztián. - [Nagykanizsa] : Győrfi K., 2009. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7145-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2838887]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2009.
Hégen Dalma
   Így volt ez elrendelve a sorstól / Hégen Dalma. - [Debrecen] : [Center-Print Kft.], 2008. - 100 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7238-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2840027]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2009.
Horváth Viktor (1962-)
   Török tükör : regény / Horváth Viktor. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 550, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-458-6 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2842359]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2009.
Horváth Zsuzsanna (1999-)
   Kengi-Bengi Panka kalandjai / Horváth Zsuzsanna. - Budapest : Horváth F., 2008. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6146-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2840366]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Fekete gyémántok / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 414 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 20.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-095844-8 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844843]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Rab Ráby / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 414 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 19.)
ISBN 978-963-09-5843-1 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844834]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2009.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Hölgyeim és Uraim! [elektronikus dok.] : humoreszkek / Karinthy Frigyes ; Rudolf Péter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2009. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-5974-2
magyar irodalom - humoreszk - hangoskönyv
894.511-7
[AN 2840624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 12 min)
[AN 2840627] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 9 min)
[AN 2840629] MARC

ANSEL
UTF-87709 /2009.
Keresztury Cili
   Az élet utánunk / Keresztury Cili. - [Dunaújváros] : [Keresztury C.], 2009. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7057-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2838902]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2009.
Kipke Tamás (1952-)
   Van remény? : Kipke Tamás tűnődései. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 248 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-239-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 244
[AN 2840610]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2009.
Királyerdei Cs. Szabófi István (1926-)
   Válogatott versek / Királyerdei Cs. Szabófi István. - Budapest-Csepel-Királyerdő : Szerző, 2008. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6418-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2841894]
MARC

ANSEL
UTF-87712 /2009.
Kiss Benedek (1943-)
   Fénnyel, füttyel : gyermekversek II. / Kiss Benedek ; Kass János rajz. - Budapest : Holnap, 2009. - 64, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-346-864-7 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2841822]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2009.
Kocsis L. Mihály (1943-)
   Durcás Fletó királysága (al) : Market Place utazásai Kátyúföldön / Kocsis L. Mihály. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-249-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - humoreszk
894.511-7 *** 323(439)"200"(0:82-7)
[AN 2840868]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2009.
Konrád György (1933-)
   A cinkos / Konrád György. - Budapest : Európa, 2009. - 445 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8792-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844949]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2009.
Kormányos Sándor (1968-)
   A szavakon túl : versek / Kormányos Sándor. - [Szatymaz] : [Kormányos S.], cop. 2009. - 85 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-7184-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2838601]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2009.
Körmendi János (1927-2008)
   Utolsó figyelmeztetés : a szerző utolsó, eddig kiadatlan írásai / Körmendi János. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 165, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-11-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2842394]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2009.
Kurucz Gyula (1944-)
   Tükörben a halál : regény / Kurucz Gyula. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 315 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-214-5 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2840588]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2009.
Lackfi János (1971-)
   Apám kakasa : változatok klasszikus magyar gyerekversekre / Lackfi János, Vörös István ; Molnár Jacqueline rajz. - Budapest : Noran, 2009. - 153, [6] p. : ill., színes ; 26 cm
A változatok alapjául szolgáló versekkel
ISBN 978-963-283-009-4 kötött
magyar irodalom - átdolgozás - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2).04
[AN 2841076]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2009.
Lőrincz L. László (1939-)
   Halálkiáltók / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2009, cop. 1993. - 528, [3] p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-45-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2844621]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2009.
   Magyar népmesék. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2009]. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-073-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2844970]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   San Gennaro vére / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 286 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-188-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2847116]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2009.
   Mesék Mátyás királyról. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2009]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-074-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 2845003]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2009.
Mező Ferenc (1967-)
   Legyenek-e ellenségeink a politikusok? : töredékek Jób elfelejtett naplójából / Mező Ferenc. - Budapest : Fit-Plan Bt., 2008. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87753-0-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - karcolat
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2842148]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2009.
Molnár Márta B.
   A zárda / B. Molnár Márta. - [Keszthely] : [Buttyán K.-né], cop. 2009. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7137-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2838520]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2009.
Morvay Zsófi
   Mogyorósék, a mókuscsalád [elektronikus dok.] : [képes hangoskönyv] / Morvay Zsófi meséjét előadja Pogány Judit ; grafika B. Farkas Bea és Javorniczky Nóra. - Hangzó anyag és képek. - Budapest : Studio Ex-ist, 2008. - 1 DVD-ROM (50 min) ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2840751]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2009.
Morvay Zsófi
   Vízparti barátság [elektronikus dok.] : [képes hangoskönyv] / Morvay Zsófi meséjét előadja Pogány Judit ; grafika B. Farkas Bea és Javorniczky Nóra. - Hangzó anyag és képek. - Budapest : Studio Ex-ist, [2008]. - 1 DVD-ROM (50 min) ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2840745]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2009.
Nagy Lajos (1883-1954)
   Képtelen természetrajz [elektronikus dok.] : [képes hangoskönyvek] / Nagy Lajos ; [mesélő Reviczky Gábor] ; [ill. Schibik József]. - Multimédia. - Budapest : Studio Ex-ist, [2008]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Tart.: Az elefántÞ; A vizilóÞ; A medveÞ; A tyúk. - Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Képtelen természetrajz és más karcolatok. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
Műanyag tokban
magyar irodalom - animációs film - karcolat - hangoskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-7 *** 778.534.66
[AN 2840757]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2009.
Nemere István (1944-)
   Állatkert a kozmoszban ; A legnagyobb kaland / Nemere István. - [Budapest] : Tuan, 2009. - 397 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88129-7-1 kötött : 2790,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 2841856]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2009.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Nemes Nagy Ágnes válogatott versei / [vál. Tarján Tamás]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 144, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-346-846-3 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2841675]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2009.
Németh Róbert
   Paradicsom, avagy Az ébredésem története / Németh Róbert. - [Eger] : [Németh R.], cop. 2008. - 187 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-6260-4 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2838702]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2009.
Németh Sándor
   Nyugtalan gyönyör / Németh Sándor. - Miskolc : Z-Press, 2009. - 77 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7007-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2838819]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2009.
   Nemzedékek : fóti költők antológiája. - Budapest : Accordia, 2009. - 123 p. ; 20 cm
Tart.: Ágbogas ösvényeken / Lázárfalvi A. György. Merész felismerés / Racskó György. Tájak, évszakok, arcok, tükrök / Luzsicza István
ISBN 978-963-9824-56-0 fűzött : 1500,- Ft : 5 EUR
Fót - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Fót)(082)
[AN 2841127]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2009.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Hogyan neveljünk? / [írta] Nógrádi Gábor ; [rajz.] Cakó Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 168, [5] p. : ill. ; 21 cm
A "Hogyan neveljük...?" és a "No, és hogyan neveljük...?" c. könyvek átd., új kiadása
ISBN 978-963-11-8645-1 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 2846678]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2009.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Az öcsém zseni / Nógrádi Gábor. - Budapest : Móra, 2009. - 235, [3] p. ; 21 cm. - (Tom és Geri ; 2.)
ISBN 978-963-11-8652-9 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2841442]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2009.
Novák, P. Zs
   Kitty édi cuccot kapott / P. Zs. Novák. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 108, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-24-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2840494]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2009.
Nyilasi Jánosné (1922-)
   Menj vers, ezen az apró ablakon : Nyilasi Jánosné versei. - Jászdózsa : Jászdózsa Községért Közalapítvány, 2009. - 30 p. ; 21 cm. - (Dósai füzetek, ISSN 2060-9418 ; 1.)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2838451]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2009.
Nyírfalvi Károly (1960-)
   Másnapra megenyhül / Nyírfalvi Károly. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-66-1 fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 8-963-9888-66-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842413]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2009.
Pálffy Gyula (1933-)
   Kopogtat a világvége / Pálffy Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2009. - 575 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-17-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2842448]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2009.
Posta Imre (1969-)
   Magyar vágy : ádáz versek, szólamok / Posta Imre. - Szigetszentmiklós : [Szigethalom] : Versus Duo, cop. 2008. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6039-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2841905]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2009.
Priol János
   A szeretet rabja / Priol János. - [Siklós] : Priol J., 2009. - 60, [8] fol. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6881-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2838903]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2009.
Rácz Krisztina (1991-)
   A két virág és a súlyos küldetés / Rácz Krisztina. - Sopron : Novum, 2009-. - 22 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2841729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2009. - 332 p.
ISBN 978-963-9916-14-2 fűzött : 3750,- Ft
[AN 2841736] MARC

ANSEL
UTF-87742 /2009.
Sárközi Sándor (1915-)
   Kard és költemény : [versek] / Sárközi Sándor. - Budapest : Accordia, 2009. - 99, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-55-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2840554]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2009.
Sárosi István (1951-)
   Halál-etűdök : drámák / Sárosi István. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2009]. - 231 p. ; 22 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Tart.: Gyilkos etűdökÞ; Tánc, mindörökreÞ; A festő, akinek szemébe nevetett a halál - és ő visszanevetettÞ; A vég kezdete
ISBN 978-963-9893-15-3 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2842814]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2009.
Schiszler Zsolt Bálint
   Táncoló szavak / Schiszler Zsolt Bálint ; [ill. Ciubuc Malvina]. - Budapest : Sysler Bt., 2009. - 125, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7194-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2840466]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2009.
Schranez Rebeka (1990-)
   Pesti-züssz / Schranez Rebeka. - Budapest : Gabbiano Print, 2009. - 176 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87804-4-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842154]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2009.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Mackó úr a hullámok hátán / Sebők Zsigmond. - Budapest : M. Ház, 2009. - 302 p. : ill. ; 29 cm. - (Magyar Ház könyvek, ISSN 1418-7426)
ISBN 978-963-9335-38-7 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2841890]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2009.
Sebőkné Orosz Katalin (1964-)
   A titokzatos bolygó : Florida rejtélye / Sherley Webster. - Sopron : Novum, 2009. - 211 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-15-9 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2841561]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2009.
Serdián Miklós György (1954-)
   Szivarklub / Serdián Miklós György. - [Budapest] : [Serdián], 2009. - 105 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9431-70-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2839146]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2009.
Simon Ottó (1947-)
   Sóhajok / Simon Ottó. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 111, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-446-445-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2840245]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2009.
Simoni, S. F.
   Ne engedd el a szerelmet! / S. F. Simoni. - [Újrónafő] : [Kovalcsik Zs.], cop. 2009. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7161-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2839183]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2009.
Szabó Bogár Imre (1944-)
   A nagy folyam felé : válogatott és új versek / Szabó Bogár Imre. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 139 p. ; 18 cm
Kötött : 2200,- Ft (hibás ISBN 978-963-9634-87-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2839572]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2009.
Szakács Eszter (1964-)
   Vízre írt : válogatott versek, 1987-2006. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 89, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-457-9 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842356]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2009.
Szeivolt István
   Palkó István, a kutya magyar / Szeivolt István ; [ill. ... Szeivolt Kati]. - [Budapest] : Karizma Kft., 2009. - 307 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88366-0-1 kötött (hibás ISBN 978-963-8836-0-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2841346]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2009.
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
   Pendragon és XIII. Apolló / Szentkuthy Miklós ; [... sajtó alá rend. és közread. Tompa Mária]. - Budapest : Magvető, 2009. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2711-0 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2841886]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2009.
Szőcs Zoltán (1951-)
   Noteszfirkák / Szőcs Zoltán. - Budapest : Pro Atelier, 2009. - 80 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6529-2 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2840603]
MARC

ANSEL
UTF-87756 /2009.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Bujdosó könyv / Tormay Cécile. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 485, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9690-73-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - két világháború közötti időszak - Tanácsköztársaság - napló
894.511-94 *** 943.9"1918/1919"(0:82-94)
[AN 2845053]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2009.
Tóth A. Tamás
   Story-phone : vidám, szatirikus novellák / Tóth A. Tamás. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 157 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-06-7129-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2838613]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2009.
Troszt Tibor (1947-2007)
   Betyár világ : regényes újság / Troszt Tibor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2009. - 167 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-16-0 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2842366]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2009.
   Üdvözlégy, szabadság! : magyar írók Észak-Erdély és Székelyföld 1940-es visszavételéről / vál. és szerk. Pomogáts Béla. - Budapest : Kráter, cop. 2008. - 374, [2] p. ; 24 cm. - (Metamorphosis Transsylvaniae)
Címváltozat: 1940. szeptember
ISBN 978-963-9735-81-1 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - magyar irodalom - második világháború - magyar történelem - antológia
894.511-822(439.21) *** 943.921"1940/1944"(0:82-822)
[AN 2842417]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2009.
Vasvári Vilmos (1929-2006)
   Én vétkem / Vasvári Vilmos. - Sopron : Novum, 2009. - 335, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-16-6 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2840054]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2009.
Verschoor-Katona Magdi
   Pillanatok az életemből / Magdi Verschoor-Katona. - [Doboz] : Verschoor-Katona M., cop. 2009. - 74 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7056-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2838799]
MARC

ANSEL
UTF-87762 /2009.
Vörös István (1964-)
   A Vörös István gép vándorévei : fejlődésregény. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 413, [11] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-460-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842438]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2009.
Wass Albert (1908-1998)
   Magyar mondák / Wass Albert ; Dózsa Tamás ill. - Pomáz : Kráter, 2007-. - 31 cm
A 7. és 8. köt. Joó Zoltán, a 9. és 10. köt. Gajo illusztrációival
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2707328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Egyesülés a székelyekkel. - 2009. - [24] p.
ISBN 978-963-9735-83-5 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2840360] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Az utolsó táltos. - 2009. - [24] p.
ISBN 978-963-9735-82-8 kötött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - monda
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2840361] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Szent László király. - 2009. - [24] p.
ISBN 978-963-9735-86-6 kötött : 1500,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - monda - képeskönyv
894.511-343(02.053.2)(498) *** 087.5(084.1)
[AN 2840363] MARC

ANSEL
UTF-87764 /2009.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Ha a világ rigó lenne / Weöres Sándor ; Hincz Gyula rajz. - 7. kiad. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2009, cop. 1973. - 77 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-80-8101-177-1
Kötött : 2400,- Ft : 9,9 EUR : 298,25 SKK
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2846967]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2009.
   Zsóka néni kincsestára / szerk. Márton Jánosné. - Budapest : i&i Kft., 2008. - 137 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-5579-8 fűzött
világirodalom - magyar irodalom - idézetgyűjtemény - antológia
894.511-84(082) *** 82-84=945.11
[AN 2841453]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7766 /2009.
Bob's big story collection (magyar)
   Bob, a mester meséi / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009-. - ill., színes ; 29 cm
keretcím: Bob, a mester = Bob, the builder
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 24 p.
ISBN 978-963-629-201-0 kötött : 1999,- Ft
[AN 2839602] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 24 p.
ISBN 978-963-629-202-7 kötött : 1999,- Ft
[AN 2839604] MARC

ANSEL
UTF-87767 /2009.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királylány születik / Boldizsár Ildikó, Szegedi Katalin. - Budapest : Naphegy K., 2009. - [32] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9869-07-3 kötött : 2900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2842239]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2009.
Bryant-Mole, Karen
Animals (magyar)
   Állatok / szöveg Karen Bryant-Mole ; ill. Graham Round ; [ford. Jánosdeák Krisztina]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - [24] p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Pontszámoló, ISSN 2060-6559)
ISBN 978-963-19-6628-2 fűzött : 650,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2840659]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2009.
Bryant-Mole, Karen
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok / szöveg Karen Bryant-Mole ; ill. Graham Round ; [ford. Jánosdeák Krisztina]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - [24] p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Pontszámoló, ISSN 2060-6559)
ISBN 978-963-19-6629-9 fűzött : 650,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2840642]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2009.
Bryant-Mole, Karen
Machines (magyar)
   Masinák / szöveg Karen Bryant-Mole ; ill. Graham Round ; [ford. Jánosdeák Krisztina]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - [24] p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Pontszámoló, ISSN 2060-6559)
ISBN 978-963-19-6630-5 fűzött : 650,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2840646]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2009.
Bryant-Mole, Karen
Nature (magyar)
   Természet / szöveg Karen Bryant-Mole ; ill. Graham Round ; [ford. Jánosdeák Krisztina]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - [24] p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Pontszámoló, ISSN 2060-6559)
ISBN 978-963-19-6631-2 fűzött : 650,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2840655]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2009.
Calling all engines! (magyar)
   Teljes gőzzel előre! : [mesekönyv az egész estés film alapján] / W. Awdry meséje nyomán ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009. - 37 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-199-0 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839808]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2009.
Csukás István (1936-)
   Süsüke kirándul : verses kifestőfüzet / írta Csukás István. - Budapest : Totem, [2009]. - [16] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-590-379-5 fűzött : 299,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 2841502]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2009.
Csukás István (1936-)
   Süsüke öltözködik : verses kifestőfüzet / írta Csukás István. - Budapest : Totem, [2009]. - [16] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-590-377-1 fűzött : 299,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 2841499]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2009.
Csukás István (1936-)
   Süsüke reggelizik : verses kifestőfüzet / írta Csukás István. - Budapest : Totem Plusz, [2009]. - [16] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-590-378-8 fűzött : 299,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 2841556]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2009.
Deputy mater (magyar)
   Cimbi segédrendőr / Disney, Pixar ; [ford. Hamvas Dániel]. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj verda-sztorik ; 2.)
keretcím: Verdák : kerekeken a világ
ISBN 978-963-629-156-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839901]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2009.
Fields of fire! (magyar)
   Tábortűz / ford. Márton Andrea. - Budapest : Egmont, 2009. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Sam, a tűzoltó meséi ; 3.)
ISBN 978-963-629-197-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839552]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2009.
Frantz, Jennifer
The world's biggest tea party (magyar)
   A legnagyszerűbb teadélután / írta Jennifer Frantz ; ill. Lyn Fletcher ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-629-165-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839764]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2009.
Gordon and Spencer (magyar)
   Gordon és Spencer / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Awdry, Wilbert alapján. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-234-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839982]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2009.
Harris, Nicholas
A day at a zoo (magyar)
   Egy nap az állatkertben / [szöveg Nicholas Harris] ; [ford. Nádori Attila]. - [Budapest] : Lexikon K., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9826-14-4 kötött
állatkert - vadon élő állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 59.006(02.053.2) *** 59(02.053.2)
[AN 2841432]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2009.
Harris, Nicholas
A year at a farm (magyar)
   Egy év a tanyán / [szöveg Nicholas Harris] ; [ford. Nádori Attila]. - [Budapest] : Lexikon K., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9826-13-7 kötött
tanya - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 711.438(02.053.2)
[AN 2841404]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2009.
Holabird, Katharine
Angelina ballerina (magyar)
   Angelina balerina szeretnék lenni / írta Katharine Holabird ; ill. Helen Craig. - [Szentendre] : Cerkabella, [2009]. - [17] p. : ill., színes ; 25 cm
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-9820-11-1 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2840380]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2009.
Ivánovics Petra
   A kis hableány és más mesék / [szöveg Ivánovics Petra]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2009]. - [22] p. : ill., színes ; 29 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
Kötött : 978-963-9685-65-9
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2845010]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2009.
   Kvíz : hajsza : lego city : matricás oldallal! / [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-9737-58-7 fűzött : 790,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2841278]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2009.
   Kvíz : vészhelyzet : lego city : matricás oldallal! / [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-9737-59-4 fűzött : 790,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2841330]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2009.
   Mini Manó matricagyűjtő mesekönyve. - [S.l.] : [s.n.], [2009]. - [14] p. : ill., színes ; 12x16 cm
Fűzött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2840741]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2009.
Parent, Nancy
Let's create garden (magyar)
   Kertészkedjünk együtt! / írta Nancy Parent ; [ford. B. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Együtt Micimackóval ; 4.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-153-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839744]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2009.
Parent, Nancy
Let's create music (magyar)
   Zenéljünk együtt! / írta Nancy Parent ; [ford. B. Róna Eszter]. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Együtt Micimackóval ; 3.)
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-152-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839738]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2009.
Pelizzari, Nora
Crystal princess: the runaway rainbow (magyar)
   A szivárványvarázsló / Nora Pelizzari adaptációja ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-629-166-2 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839757]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2009.
Red's fire brigade (magyar)
   Piro hősei / Disney, Pixar ; [ford. Hamvas Dániel]. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj verda-sztorik ; 1.)
keretcím: Verdák : kerekeken a világ
ISBN 978-963-629-155-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839892]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2009.
River rescue! (magyar)
   Zűr a vízben / ford. Márton Andrea. - Budapest : Egmont, 2009. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Sam, a tűzoltó meséi ; 4.)
ISBN 978-963-629-198-3 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839829]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2009.
Royal champions (magyar)
   Hercegnők paripái / rajz. Disney ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2008-. - ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2797358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Arielle : a kiskedvenc / írta Catherine Hapka. - 2009. - 37 p.
Ariel's baby beau
ISBN 978-963-629-149-5 : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839528] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Csipkerózsika : az igazi bátorság / írta Catherine Hapka. - 2009. - 37 p.
Buttercup the brave
ISBN 978-963-629-150-1 : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839541] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Jázmin : a sivatagi vágta / írta Catherine Hapka. - 2009. - 39 p.
The desert race
ISBN 978-963-629-151-8 : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839544] MARC

ANSEL
UTF-87793 /2009.
   A sárkányhegy : mesék a világ minden tájáról : kifestőfüzet / [... vál. Maros Edit]. - Budapest : Totem Plusz, [2009]. - [16] p. : ill. ; 29 cm
Fűzött : 299,- Ft (hibás ISBN 978-963-590-328-3)
kifestőkönyv - népmese
087.5 *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2841425]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2009.
   Scooby-Doo! Olvassunk együtt : [24 kivágható játékkártyával!] : [4-7 éveseknek]. - [Budapest] : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-86737-6-3
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2741408]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., A macskarablás / írta Maria S. Barbo ; [ford. ... Szász Anna]. - [2009]. - 22, [10] p.
Catnapped caper
ISBN 978-963-9860-30-8 fűzött : 450,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2841800] MARC

ANSEL
UTF-87795 /2009.
Star wars: the clone wars: annual 2009 (magyar)
   Star wars, a klónok háborúja : nagykönyv 1. / [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, cop. 2009. - 55 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-222-5 fűzött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2839920]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2009.
Thomas and friends (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony nagykönyve / [a történetek alapjául Abi Grant et al. forgatókönyvei szolgáltak]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 68 p.
Ford. Tomanné Jankó Katalin
ISBN 978-963-629-177-8 kötött : 2399,- Ft
[AN 2839803] MARC

ANSEL
UTF-87797 /2009.
Thomas, Percy and the squeak (magyar)
   Thomas, Percy és a titokzatos nyikorgás / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
Awdry, Wilbert alapján. - keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-228-7 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2839997]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7798 /2009.
   Adsumus VII : tanulmányok a IX. Eötvös Konferencia előadásaiból / [szerk. Förköli Gábor, Nagy Éva és Sági Tamás] ; [rend., kiad. az ELTE Eötvös József Collegium]. - Budapes : ELTE Eötvös J. Collegium, 2009. - 157 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2008. ápr. 25-27. között Budapesten tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-069-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2838509]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2009.
   Carousel. - [Budapest] : Stabenfeldt K. : [PonyClub], 2008-. - 26 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2796214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2009. - 24 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9749-50-4 fűzött
[AN 2841464] MARC

ANSEL
UTF-87800 /2009.
Ishiyama Kei
   Grimm-mesék manga / Ishiyama Kei ; [... ford. Kovács Eszter]. - Budapest : Delta Vision, 2007-. - ill. ; 19 cm
A ford. a "Grimms Manga" (Hamburg : Tokyopop, 2007) c. kiad. alapján kész.
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2841567]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2009. - [185] p., [4] t.
ISBN 978-963-9890-35-0 fűzött : 2190,- Ft : 7,4 EUR
[AN 2841582] MARC

ANSEL
UTF-87801 /2009.
Naito Yasuhiro (1967-)
Trigun (magyar)
   Trigun / írta és rajz. Naitó Jaszuhiro ; [ford. Oroszlány Balázs]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9890-01-5
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2762223]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - [336] p.
ISBN 978-963-9890-03-9 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
[AN 2841671] MARC

ANSEL
UTF-87802 /2009.
Poortere, Pieter de
Boerke (magyar)
   Guszti a tehenek barátja / Pieter de Poortere ; [... Balogh Tamás ford.]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2009]. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 978-963-9725-76-8 kötött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2841981]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2009.
Poortere, Pieter de
Boerke (magyar)
   Guszti történelmet ír / Pieter de Poortere ; [... Balogh Tamás ford.]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2009]. - 44, [3] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
ISBN 978-963-9725-77-5 kötött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2841948]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2009.
   Spider-man nagykönyv / [ford. Kálmán Judit]. - Budapest : Egmont, 2009. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-196-9 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2839878]
MARC

ANSEL
UTF-8