MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/07/24 11:42:48
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
7805 /2009.
   Bibliák az Egyetemi Könyvtárban : kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban, 2008. június 24 - augusztus 22. : katalógus / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Boross Klára]. - Budapest : ELTE Egy. Kvt., 2008. - 42 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban, ISSN 2060-0070 ; 3.)
ISBN 978-963-284-000-0 fűzött (hibás ISBN 963-284-000-0)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Egyetemi Könyvtár
Biblia
Budapest - egyetemi könyvtár - könyvtári katalógus - kiállítási katalógus
027.7(439-2Bp.) *** 017.1(439-2Bp.)ELTE *** 22 *** 061.4(439-2Bp.)
[AN 2846489]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2009.
Ecsedy Judit, V. (1946-)
   Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon, 1488-1800 = Hungarian printers' and publishers' devices, 1488-1800 / V. Ecsedy Judit, Simon Melinda ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : OSZK : Balassi, cop. 2009. - 203 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-797-8 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - embléma - könyvkiadás - nyomda - 15. század - 16. század - 17. század - katalógus
003.65(439)"15/17" *** 655.1 *** 655.41 *** 017
[AN 2846601]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2009.
   Az olvasó : írások Lakatos András tiszteletére / szerk. Fogarassy Miklós ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : Osiris : OSZK, 2009. - 175 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-042-1 kötött : 1980,- Ft
Lakatos András (1943-)
Magyarország - könyvtáros - 20. század - 21. század - magyar irodalom - válogatott művek - emlékkönyv
02(439)(092)Lakatos_A.(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 2845306]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7808 /2009.
Pálffy István (1959-)
   Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában! : Pálffy Istvánnal beszélget Csengei Ágota. - Budapest : Kairosz, 2009. - 131 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 63.)
ISBN 978-963-662-255-8 fűzött : 1500,- Ft
Pálffy István (1959-)
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - életútinterjú
070(439)(092)Pálffy_I.(047.53)
[AN 2844267]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7809 /2009.
Bálint Zsolt (1962-)
   A magyar Parnasszuson : Frivaldszky Imre (1799-1870) a természet kutatója / Bálint Zsolt, id. Frivaldszky János. - Budapest : M. Természettud. Múz., 2009. - 243 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia naturalia, ISSN 1215-5365)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9877-04-7 kötött
Frivaldszky Imre (1799-1870)
Magyarország - tudós - természettudomány - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia
5(439)(092)Frivaldszky_I. *** 012Frivaldszky_I.
[AN 2842830]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2009.
Reynolds, Garr
Presentation zen (magyar)
   PreZENtáció / Garr Reynolds ; Guy Kawasaki előszavával ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 240 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9686-81-6 fűzött : 3900,- Ft
módszertan - zen buddhizmus - előadás
001.817 *** 294.321
[AN 2845826]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2009.
Tóth József (1932-)
   A gyorsabb tudományos előrehaladás útjai és buktatói / Tóth József. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 86 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 978-963-9888-80-7 fűzött : 1990,- Ft
tudományos módszertan
001.8
[AN 2846390]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7812 /2009.
Arroyo, Stephen (1946-)
Person-to-person astrology (magyar)
   Kapcsolatok asztrológiája : a szerelem, a szex, az összeillőség energiái / Stephen Arroyo ; [ford. Ibolya Tamás]. - Budapest : Cor Leonis, cop. 2009. - 426 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 424-426.
ISBN 978-963-06-6744-9 fűzött : 3500,- Ft
asztrológia - szerelem - párkapcsolat
133.52 *** 392.6 *** 316.472.4
[AN 2843962]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2009.
   A három próféta könyve. - 2. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 194 p. : ill. ; 20 cm
Varga László előszavával
ISBN 978-963-291-011-6 fűzött : 1700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2848179]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2009.
Szabó Judit
   Spirituális mesék / Szabó Judit. - 5. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 112 p. ; 22 cm
ISBN 963-640-934-X fűzött : 1800,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 2846367]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2009.
Szilvásy Judit
   Váltsuk valóra álmainkat feng shuival! : személyiség-központú ötlettár a harmonikus környezet kialakítására / Szilvásy Judit ; [ill. Tóth Sarolta] ; [kiad. Első Magyar Feng Shui Centrum]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Első M. Feng Shui Centrum, 2008. - 176 p. : ill. ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-86633-5-1 kötött : 4590,- Ft
feng shui - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 2848667]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7816 /2009.
   A Kárpát-medence környezetgazdálkodása : az V. Tájföldrajzi Konferencia előadásai : Szerencs, 2009. április 3-4. : [dolgozatok Prof. dr. Marosi Sándor akadémikus, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli elnöke 80. születésnapjára] / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [... az MTA MAB Biológiai Szakbizottsága etc. rend.] ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn. és Közgazd. Szakközépisk., 2009. - 559 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-12-0 kötött
Kárpát-medence - környezet-gazdaságtan - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
504.03(4-191) *** 061.3(439-2Szerencs)
[AN 2845735]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2009.
   Oikosz és polisz : zöld politikai filozófiai szöveggyűjtemény / szerk. Scheiring Gábor és Jávor Benedek ; [közread. a] BCE Társadalomelméleti Kollégium, PPKE JÁK Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék, Védegylet. - Budapest : L'Harmattan : BCE Társadalomelm. Koll. : PPKE JÁK Környezetjogi és Gazd. Szakjogok Tansz. : Védegylet, 2009. - 630 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött : 4500,- Ft (hibás ISBN 978-963-87081-3-7)
ökológia - fenntartható fejlődés
504.03 *** 316.334.5
[AN 2846391]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7818 /2009.
Malárics Viktor (1945-)
   Semmi : rendszerelmélet és fraktál-univerzum / Malárics Viktor. - Sopron : Novum, 2009. - 197 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-13-5 fűzött : 4500,- Ft
rendszerelmélet - világegyetem - természettörvény
519.876 *** 530.16 *** 113/119 *** 125 *** 524.8
[AN 2845952]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7819 /2009.
Isaacson, Walter
Einstein (magyar)
   Einstein : egy zseni élete és világa / Walter Isaacson ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 683 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-905-4 kötött
Einstein, Albert (1879-1955)
Németország - fizikus - 20. század - életrajz
53(430)(092)Einstein,_A.
[AN 2844464]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2009.
Kolorisztikai Szimpózium (32.) (2009) (Eger)
   XXXII. Kolorisztikai Szimpózium : 2009. május 11-13., Eger ... : program, előadás összefoglalók = XXXIInd Colouristic Symposium : 11-13 of May 2007[!2009], Eger ... : program, abstracts / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete. - [Budapest] : MKE, 2009. - 70 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9319-93-6 fűzött
színtan - konferencia-kiadvány
535.6 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2845464]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7821 /2009.
Bajzáth Judit
   Jégkorszak / [szöveg Bajzáth Judit] ; [kiad. Magyar Természettudományi Múzeum]. - Budapest : M. Természettud. Múz., cop. 2008. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9877-01-6 fűzött
jégkorszak
551.793
[AN 2845130]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2009.
   Bodrogköz : a magyarországi Bodrogköz tájmonográfiája / szerk. Tuba Zoltán ; ... társszerk. Frisnyák Sándor ; a Lorántffy Zsuzsanna Szellemében Alapítvány kiadása. - Gödöllő ; Sárospatak : Lorántffy Zs. Szellemében Alapítvány, 2008. - 1179 p., 20 t. : ill., főként színes ; 25 cm + 6 térk.
Bibliogr. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-06-6226-0 kötött
Bodrogköz - földrajz - bioszféra - természeti környezet
911.2(439Bodrogköz) *** 911.5(439Bodrogköz) *** 502(439Bodrogköz)
[AN 2845095]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2009.
Fehér Katalin
   A Rózsadombi-termálkarszt szennyeződés-veszélyeztetettségi vizsgálata / Fehér Katalin. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 77, [2] p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 68-71.
ISBN 978-963-06-7311-2 fűzött
Budapest - karsztvíz - barlang - környezetszennyezés
556.332.46(439-2Bp.) *** 551.44(439-2Bp.) *** 504.05
[AN 2846429]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2009.
Rostás István
   A Körösök vízrajza Békésen / Rostás István. - Békés : Békés Vár. Jantyij M. Múz., 2009. - 46 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 40.)
ISBN 978-963-86729-9-5 fűzött
Körösök vidéke - vízrajz
556.53(439)(282.243.742.3)
[AN 2846634]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2009.
   Tanulmánykötet Krajkó Gyula professzor úr tiszteletére / szerk. Tóth József, Pál Ágnes, Szónokyné Ancsin Gabriella ; [közread. az] SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. - Szeged : SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tansz., 2009. - 242 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-926-3 fűzött
földrajz - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
55 *** 082
[AN 2843761]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7826 /2009.
   A csillagok törvényei : kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtár XVI. századi csillagászati nyomtatványaiból : [2009. június 9 - szeptember 30.] = The laws of the stars : 16th century astronomical prints at the ELTE University Library : [June 9 - September 30, 2009] / [... rend. Knapp Éva]. - Budapest : Egy. Kvt., 2009. - 43, 16, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban, ISSN 2060-0070 ; 5.)
ISBN 978-963-284-072-7 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Egyetemi Könyvtár
Európa - Budapest - csillagászat - 16. század - egyetemi könyvtár - ősnyomtatvány - kiállítási katalógus
52 *** 093(4)"15" *** 027.7(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2845122]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2009.
Vizi Péter
   Csillagatlasz kistávcsövekhez : [mit láthatok az égen?] / írta és szerk. Vizi Péter. - 2. kiad. - Szentendre : Geobook, 2009. - 51, [60] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87835-9-2 kötött : 3360,- Ft
csillagászati térkép
524
[AN 2848556]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7828 /2009.
Gminder, Andreas
Welcher Pilz ist das? (magyar)
   Melyik ez a gomba? / Gminder & Böhning ; [ford. Locsmándi Csaba]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 319 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-51-4 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2845705]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2009.
Merkl Ottó (1957-)
   A bogarak világa : Magyarország leggyakoribb bogarai / Merkl Ottó ; Pál János rajz. - Budapest : Műszaki K., cop. 2009. - 115 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4446-3 fűzött
Magyarország - bogár - fauna - állathatározó
595.76(439)(083.71) *** 591.9(439)(083.71)
[AN 2846258]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2009.
Spohn, Margot
Welche Blume ist das? (magyar)
   Melyik ez a virág? / Margot és Roland Spohn ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 320 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-48-4 fűzött
virág - növényhatározó
581.145.1(083.71)
[AN 2845723]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2009.
Tóth Tamás
   Tájhonos fáink és cserjéink védelmében / Tóth Tamás. - Bőv., átd. kiad. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nimfea füzetek, ISSN 1589-3456 ; 3.)
ISBN 963-206-304-X fűzött
Alföld - fa - cserje - növényhatározó
582(083.71) *** 581.9(439.14) *** 581.412
[AN 2848015]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2009.
   Trace elements in the food chain : vol.[!] 3. Deficiency or excess of trace elements in the environment as a risk of health / eds. Mihály Szilágyi and Klára Szentmihályi ; [org., publ. by the] Working Committee on Trace Elements of the Complex Committee Hungarian Academy of Science, Institute of Materials and Environmental Chemistry of the HAS. - Budapest : HAS, 2009. - 489 p. : ill. ; 24 cm
A szimpóziumot 2009. máj. 21-23. között Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-19-8 fűzött
nyomelem - táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
577.118 *** 572.023 *** 613.27 *** 612.392.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2845941]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7833 /2009.
Assaraf, John
The answer (magyar)
   A válasz / John Assaraf és Murray Smith ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 327 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 325-327.
ISBN 978-963-529-043-7 kötött : 3590,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 2845477]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2009.
Bene Éva
   Erkölcs és egészség / Bene Éva. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 264, [3] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-264.
ISBN 978-963-662-167-4 fűzött : 3600,- Ft
mentálhigiénia - erkölcs - vallásos irodalom - rádióműsorszám
613.86 *** 17 *** 244 *** 791.9.096(439)
[AN 2844518]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2009.
Benkő Zsuzsanna (1953-)
   Egészségfejlesztés : módszertani kézikönyv / Benkő Zsuzsanna. - Szeged : Mozaik, 2009. - 222 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-697-580-7 fűzött
közegészségügy - egészségnevelés
614
[AN 2845824]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2009.
Berente Ági (1968-)
   Gyógyító masszázs otthon : [a talp- és kézmasszírozástól a frissítő masszázsokig, különleges távol-keleti és európai technikák] / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, [2009], cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-27-7 fűzött
ISBN 963-9685-27-5
masszázs
615.82
[AN 2848582]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2009.
Bóna László (1960-)
   Méreg, ami éltet : homeopátiás halottaskönyv / Bóna László. - Budapest : Katalizátor, 2009. - 293, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [294-296].
ISBN 978-963-87783-9-0 kötött : 3500,- Ft
homeopátia - halál - élet
615.015.32 *** 128
[AN 2843110]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2009.
Carlson, Richard
Don't sweat the small stuff...and it's all small stuff (magyar)
   Ne csinálj a bolhából elefántot, hiszen csak bolhák léteznek! : hogyan kerüljük el, hogy az apró bosszúságok elhatalmasodjanak életünkön / Richard Carlson ; [ford. Szémanné Pintér Annamária]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2009. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-39-6 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 2848717]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2009.
Comparison of cardiovascular event rates in patients without cardiovascular disease in whom atorvastatin or simvastatin was newly initiated (magyar)
   A cardiovascularis események gyakoriságának összehasonlítása cardiovascularis betegségben korábban nem szenvedő betegek csoportjában újonnan kezdett atorvastatin- vagy simvastatinkezelés során / Terry A. Jacobson [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2009. - p. 1316-1326. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 1325-1326. - Különlenyomat-fordítás: Mayo clinic proceedings, ISSN 0025-6196, 83. évf. 12. sz. (2008)
ISBN 978-963-9948-00-6 fűzött
szívgyógyászat - keringési rendszer - gyógyszeralkalmazás - gyógyszermellékhatás
615.036 *** 616.1-085
[AN 2846607]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2009.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Finding flow (magyar)
   Az öröm művészete : flow a mindennapokban / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Halmos Mária]. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-209.
ISBN 978-963-9275-70-6 fűzött : 2780,- Ft
életvezetés - lélektan - boldogság
613.865 *** 159.9
[AN 2844317]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2009.
Daróczy Judit (1943-)
   Nyirokoedema : [a nyirokrendszer leggyakoribb betegsége, a nyirokoedemás betegek ellátása] / Daróczy Judit. - Budapest : K. u. K. K., [2009]. - 430 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9887-17-6 fűzött
nyirokrendszeri betegség - ödéma
616-005.98
[AN 2845019]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2009.
   "Des lésions du passé aux diagnostics modernes" : colloque 2009 - Hongrie : [30 avril - 3 mai 2009, Budapest et Szeged] : pré-actes = "From past lesions to modern diagnostics" : 2009 meeting - Hungary : [30 April - 3 May 2009, Budapest et Szeged] : abstract book and program / ed. György Pálfi [et al.] ; [org.] Groupe des paleopathologistes de langue française. - Szeged : JATEPress, 2009. - 155 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-930-0 fűzött
paleopatológia - konferencia-kiadvány
616 *** 061.3(439-2Bp.)"2009" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2846302]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2009.
Dobson, James (1936-)
Life on the edge (magyar)
   Az élet küszöbén : útmutató fiataloknak egy tartalmasabb jövő felé / James Dobson ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2009. - 310 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Élet a szakadék szélén" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87604-6-3 fűzött : 2100,- Ft
életvezetés - fiatalkorú - vallásos irodalom
613.865-053.6 *** 244
[AN 2845621]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2009.
Gangaji (1942-)
You are that! (magyar)
   A szabadság folyója / Gangaji ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - Budapest : Filosz, 2009. - 194 p. ; 20 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 978-963-9841-05-5 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - önismeret
613.865
[AN 2843485]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2009.
Gergelyné Tóth Éva
   Szasz : Ewing-kór a young korban / Gergelyné Tóth Éva. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 288 p., [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9934-05-4 kötött : 2990,- Ft
csontbetegség - daganat - gyermek - memoár
616.71-006-053.2(0:82-94)
[AN 2844660]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2009.
Győrffy Ágnes
   Lelki egyensúlyunk / [írta Győrffy Ágnes] ; [közread. az MH Honvéd Egészségügyi Központ]. - 4. kiad. - [Budapest] : MH HEK, 2009, cop. 2006. - 120 p. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 120.
Fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2848079]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2009.
Györkös Tivadar
   Tűzvédelem / Györkös Tivadar. - Budapest : Complex, 2009. - 299 p. : ill. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN 2060-8047 ; 2.)
Lezárva: 2009. márc. 31. - Bibliogr.: p. 299.
ISBN 978-963-295-017-4 fűzött
Magyarország - tűzvédelem - jogszabály - útmutató
614.84(439)(094)(036)
[AN 2844335]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2009.
Heller Ágnes (1929-)
   Az érzelmek elmélete / Heller Ágnes. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2009. - 264 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7052-82-8 fűzött : 2790,- Ft
érzelem - filozófiai antropológia
159.942 *** 11
[AN 2844480]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2009.
   Ismerd meg a tested : 125 matricával. - Pécs : Alexandra, 2008. - 24 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-370-554-4 fűzött
test - élettan - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
612(02.053.2) *** 087.5
[AN 2843983]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2009.
Iyengar, B. K. S. (1918-)
Yoga vrkṣa (magyar)
   A jóga fája : jóga vriksa / B. K. S. Iyengar ; [ford. Martini Dániel]. - Budapest : Filosz, 2009, cop. 2008. - 244 p. : ill. ; 20 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 978-963-9841-06-2 fűzött
jóga - életvezetés
613.71 *** 133 *** 613.865
[AN 2844000]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2009.
Jacobi, Jolande
Die Psychologie von C. G. Jung (magyar)
   C. G. Jung pszichológiája / Jolande Jacobi ; [ford. Laczkó Katalin]. - Budapest : Animus, 2009. - 245 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9715-48-6 fűzött : 2690,- Ft
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Svájc - pszichoanalízis - pszichológus - századforduló - 20. század
159.964.2(494)(092)Jung,_C._G.
[AN 2845364]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2009.
Kalas Györgyi
   Anyakönyv : terhesség, szülés, Abigél / Kalas Györgyi. - Budapest : Jaffa, 2009. - 175 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-9604-66-7 fűzött : 2790,- Ft
terhesség - szülés
618.2 *** 618.4
[AN 2844628]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2009.
   Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia / szerk. Fazekas Tamás [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2009. - XXXV, 1120 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8671-9 kötött
szívgyógyászat - szívritmus
616.12-008.3
[AN 2848515]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2009.
Kopp Mária (1942-)
   Beteg társadalom, egészséges nemzet : a társadalom gyógyítása : Kopp Mária orvos-pszichológussal beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2009. - 122 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 54.)
ISBN 978-963-662-252-7 fűzött : 1500,- Ft
Kopp Mária (1942-)
Magyarország - orvos - pszichológus - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)Kopp_M.(047.53) *** 159.9(439)(092)Kopp_M.(04753)
[AN 2844253]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2009.
Kugler Gyöngyi
   Van-e élet a dohányzás után? / [írta Kugler Gyöngyi] ; [közread. az MH Honvéd Egészségügyi Központ]. - 4. kiad. - [Budapest] : MH HEK, 2009, cop. 2006. - 120 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 112-120.
Fűzött
dohányzás
613.84
[AN 2848073]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2009.
Lázár László
   Ments életet! [elektronikus dok.] : elsősegély oktató és teszt CD / Lázár László. - Szöveg. - Miskolc : Lázár L., 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows
ISBN 978-963-87502-1-1 * : 2340,- Ft (hibás ISBN 963-87502-1-1)
elsősegélynyújtás - elektronikus dokumentum
614.88
[AN 2844077]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2009.
Madocsai Eszter
   A belső harmónia útja : Do-in / írta Madocsai Eszter. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 133 p. : ill., színes ; 21 cm + DVD
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 978-963-244-103-0 kötött : 3950,- Ft
meditáció - torna - elektronikus dokumentum
615.851.86 *** 613.71
[AN 2843327]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2009.
McKenna, Paul (1963-)
I can make you thin (magyar)
   Le tudlak fogyasztani! / Paul McKenna ; [ford. Polgár Judit]. - [Budapest] : Hangoskönyv K., 2008 [!2009]. - 141 p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Hangos terápia)
A mellékletben szereplő előadó Kálid Artúr
ISBN 978-963-9774-05-6 fűzött : 2490,- Ft
fogyókúra - életvezetés - auditív dokumentum
613.24 *** 613.865
[AN 2848656]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2009.
Mongan, Marie F.
Hypnobirthing (magyar)
   Szülés, ahol én irányítok! / Marie F. Mongan ; [ford. Gergely Zsuzsa, Molnár Móni] ; [ill. Timkó Bíbor]. - Budapest : Sanoma Budapest, [2009]. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 248-252.
ISBN 978-963-9710-53-5 fűzött : 3300,- Ft
szülés
618.4
[AN 2844316]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2009.
Pados Gyula (1936-)
   Tudatos fogyás : testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival / Pados Gyula, Audikovszky Mária. - [Budapest] : SpringMed, 2008. - 320 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
Bibliogr.: p. 290-292.
ISBN 978-963-9695-97-9 fűzött : 2480,- Ft
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 2848138]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2009.
Proctor, Bob
You were born rich (magyar)
   Gazdagnak születtél / Bob Proctor ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 191 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-027-7 kötött : 2990,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 2843300]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2009.
Rajna Péter (1949-)
   Csodabogár és dobozember : a magatartás és a kapcsolatok szélsőségei, zavarai : első merítés / Rajna Péter. - [Győr] : MultiArt, cop. 2009. - 265 p. ; 20 cm. - (Szórakoztató elme- és lélekismeretek ; 3/7.)
Bibliogr.: p. 255-264.
ISBN 978-963-87814-1-3 fűzött : 2900,- Ft
viselkedés - viselkedészavar
616.89-008.45 *** 316.62
[AN 2846091]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2009.
Sásik Csaba
   Amit a kábítószerekről tudni érdemes.. / [írta Sásik Csaba] ; [közread. az MH Honvéd Egészségügyi Központ]. - 4. kiad. - [Budapest] : MH HEK, 2009, cop. 2006. - 88 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
kábítószer
613.83 *** 364.272(439)
[AN 2848067]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2009.
Százados Imre
   Útikönyv a táplálékok világához : fedezzük fel ennivalóinkat! / Százados Imre, Százados Miklós. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 255 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [256].
ISBN 978-963-293-012-1 fűzött : 2490,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 2843441]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2009.
Szekanecz Zoltán (1964-)
   Reumatoid artritisz : sokízületi gyulladás / Szekanecz Zoltán. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2008. - 126 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Reumatológia, ISSN 1786-0105)
Bibliogr.: p. 112-114.
ISBN 978-963-9695-74-0 fűzött : 1980,- Ft
reuma - reumatológia
616.72-002.77
[AN 2848150]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2009.
   Szeretők : a titkos viszonyok lélektana / [Bácskai Júlia et al.]. - Budapest : Jaffarone Kft., 2009. - 180 p. ; 18 cm. - (Mesterkurzus, ISSN 1786-2817)
ISBN 978-963-9604-88-9 fűzött : 1990,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 2844678]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2009.
Sziebig Tímea (1973-)
   Doktorok könyve : sorsuk az elhivatottság / Sziebig Tímea. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-064-0 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)(047.53)
[AN 2845399]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2009.
   Szoptatás homeopátiás segítséggel / [szerk. Pucsok Bernadette]. - 2. kiad. - Budapest : SpringMed, 2008. - 16 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9695-79-5 fűzött
szoptatás - homeopátia
618.63 *** 615.015.32
[AN 2848133]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2009.
Tepperwein, Kurt (1932-)
So erreichen Sie Ihre Lebensziele (magyar)
   Életcélok / Kurt Tepperwein ; [ford. Berecz Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-041-3 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 2843168]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2009.
Tóth Gábor (1974-)
   Hogyan védjük az egészségünket világjárványok idején? : tények, tendenciák és következtetések / Tóth Gábor. - Pilisvörösvár : Pilis-Vet Életmód K., 2009. - 79 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
ISBN 978-963-86861-2-1 fűzött
járványügy - fertőző betegség - influenza - állatbetegség - immunitás - egészséges táplálkozás
616.921.5 *** 616.988.75 *** 614.9 *** 613.2
[AN 2846150]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2009.
Tóthné Bóta Gabriella
   Lélek, test, kötődés : a méhen belüli állapot és a szülés-születés pszichológiája és élettana / Tóthné Bóta Gabriella. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 267 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9888-17-3 fűzött : 2490,- Ft
terhesség - gyermeklélektan
618.2-083 *** 159.922.7
[AN 2846430]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2009.
Winkler Gábor (1938-)
   Cukorbetegség / Winkler Gábor, Baranyi Éva. - 2. kiad. - Budapest : SpringMed, 2009. - 216 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-9914-08-7 fűzött : 2480,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 2848175]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7873 /2009.
Izsó István
   A montanisztika magyarországi történetének levéltári forrásai II / Izsó István. - [Sopron] : Közp. Bányászati Múz. Alapítvány, 2009. - 127 p. : ill. ; 25 cm. - (A Központi Bányászati Múzeum közleményei, ISSN 1589-9799 ; 7.)
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 978-963-88271-1-1 fűzött
Magyarország - ipartörténet - bányászat - jogforrás
622(439)(091)(093.2) *** 338.45(439)(091)(093.2)
[AN 2846531]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2009.
   Sikerek és kudarcok: a FÁK-térség energetikai és integrációs dilemmái / szerk. Novák Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2008. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Kelet-Európa tanulmányok, ISSN 1789-0829 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-506-3 fűzött : 1200,- Ft
Európai Unió - Független Államok Közössége - gazdasági integráció - energetika - ezredforduló
620.9(4-11)"200" *** 327.39(47-62)"200" *** 327.39(4-62)"200"
[AN 2846687]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7875 /2009.
Fantasy workshop (magyar)
   Fantasy technikák : digitális festészet mesterfokon : az Imagine FX magazin legjobb ötletei alapján / [ford. Laczkó Denise]. - Budapest : Totem, [2009]. - 195 p., [13] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-590-362-7 fűzött : 7995,- Ft
számítógépes grafika - művészet technikája - digitális technika - grafikus - ezredforduló
681.3.019 *** 76.02 *** 76(100)"199/200"
[AN 2845987]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7876 /2009.
   Új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése / [szerk. Cserháti András] ; kész. MTA KFKI AEKI ; [kiad. Magyar Villamos Művek Zrt., Paksi Atomerőmű Zrt.]. - [Budapest] : MVM ; [Paks] : PA, 2009. - 3 db : ill., színes ; 30 cm
Közös tokban
Fűzött
Paks - atomerőmű - építés
621.311.25(439-2Paks)
[AN 2845107]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Megvalósíthatósági tanulmány. - 52 p.
Paks - atomerőmű - építés
621.311.25(439-2Paks)
[AN 2845114] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Előzetes környezeti értékelés. - 56 p.
Paks - atomerőmű - környezeti hatás
621.311.25(439-2Paks) *** 504.064 *** 504.03
[AN 2845116] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok elhelyezése. - 28 p.
Paks - atomerőmű - veszélyes hulladékok kezelése - radioaktív anyag
621.311.25(439-2Paks) *** 504.05 *** 628.4.047
[AN 2845118] MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7877 /2009.
Tasnádi Attila (1937-)
   Nagyipari bútortervezés- és gyártás Magyarországon, 1945-1990 / Tasnádi Attila. - Budapest : Orpheusz Kv., 2009. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-[88].
ISBN 978-963-9764-24-8 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - bútoripar - ipartörténet - 1945 utáni időszak - 20. század
684.4(439)"194/199"
[AN 2843412]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7878 /2009.
Kiss József
   Volt egyszer egy ARÉV : a székesfehérvári építővállalat története / ... szerző Kiss József, ... Galambos Ottó ; közrem. Szendrői Péter [et al.] ; [kiad. az ARÉV Baráti Kör Egyesület]. - [Székesfehérvár] : ARÉV Baráti Kör Egyes., [2009]. - 185, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7132-3 fűzött
Alba Regia Építő Vállalkozó Holding Rt. (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - építőipar - vállalat
69 *** 061.5(439-2Székesfehérvár)ARÉV
[AN 2846146]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7879 /2009.
   Fejezetek a 150 éves Debrecen - Nyíregyháza - Miskolc vasútvonal történetéből / [szerk. Csizmazia Tamás, Smid Norbert] ; [kiad. a MÁV Zrt.]. - [Budapest] : MÁV Zrt., 2009. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-120.
ISBN 978-963-9852-07-5 fűzött
Észak-Alföld - vasútvonal - történeti feldolgozás
656.222.1(439.14)
[AN 2846566]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2009.
Virágh Sándor
   Motorosok, segédmotorosok tankönyve az "M", "A1", "A korlátozott" és "A" kategóriás járművezetői vizsgákhoz / [... írták ... Virágh Sándor, ... Keller Ervin, ... Takács Ferenc] ; főszerk. Szörcsök Sándor. - Jav. utánny. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2009. - 232 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2009. jan.
ISBN 978-963-9518-36-0 fűzött : 1890,- Ft
motorkerékpár - közlekedési szabály - tankönyv
656.186.051(078) *** 629.118.6(078)
[AN 2848102]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7881 /2009.
Bíró Andor
   Kutyakiképzők kézikönyve : szoktatás, nevelés, kiképzés / Biró Andor, De Pott György. - 4. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2002. - 214 p. : ill. ; 25 cm. - (Állatbarátok könyvtára, ISSN 1786-8521)
ISBN 978-963-286-506-5 kötött
kutyakiképzés
636.7.088
[AN 2849043]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2009.
Böswirth, Daniel
Rasenprobleme (magyar)
   A pázsit gondozása / Daniel Böswirth, Alice Thinschmidt ; [ford. Tömpe Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-078-8 fűzött : 2495,- Ft
gyep - amatőr kertészkedés
635.928
[AN 2848088]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2009.
Dunka Béla
   A hortobágyi nóniusz törzsménes története 1945-től 2008-ig / Dunka Béla. - Debrecen : Szerző, 2009. - 155 p., [70] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-963-06-7109-5 kötött
Hortobágy (alföldi táj) - lótenyésztés - ménes - 1945 utáni időszak - ezredforduló
636.1(439Hortobágy)(091)
[AN 2845001]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2009.
Geller, Tamar
The loved dog (magyar)
   Kutyaszeretet : a kutyák játékos, erőszakmentes nevelése / Tamar Geller ; Andrea Cagan közrem. ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 189 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-426-131-5 fűzött : 2299,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2844291]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2009.
Kiss Erika
   A Fecske-malom története, 1882-2009 / Kiss Erika. - Jászberény : Pro Domine Bt., 2009. - 116 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-963-06-6865-1 kötött (hibás ISBN 978-963-06-6851-1)
Jászberény - malom - helytörténet - történeti feldolgozás - kronológia
664.71(439-2Jászberény) *** 943.9-2Jászberény(0:930.24)
[AN 2843790]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2009.
Kneissler, Nadja
Glücklicher Hund! (magyar)
   Boldog a kutyám! : 10 pontos program kutyánk egészségéért és jó közérzetéért : sok játék- és sportötlettel / Nadja Kneissler ; [ford. Fürst Anna]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9889-44-6 kötött
kutyatartás
636.7
[AN 2845294]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2009.
Növénynemesítési Tudományos Napok (15.) (2009) (Budapest)
   XV. Növénynemesítési Tudományos Napok [elektronikus dok.] : Budapest, 2009. március 17. : összefoglalók / [... szerk. Veisz Ottó] ; [rend. az MTA Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Bizottsága, Magyar Növénynemesítők Egyesülete, MAE Genetikai Szakosztálya]. - [Martonvásár] : MTA Mezőgazdasági Kutatóint., [2009]. - [16], XV, 551 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-8351-34-0
növénynemesítés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
631.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2844312]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2009.
Readman, Jo
Managing soil without using chemicals (magyar)
   A talaj gondozása vegyszerek nélkül / Jo Readman ; [ford. Gyenge László]. - Budapest : Cser K., 2009. - 59 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-073-3 fűzött : 2495,- Ft
talajjavítás - növénytermesztés
631.45 *** 633
[AN 2846135]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7889 /2009.
   A 100 legjobb fogyókúrás recept / [szerk. Bogos Katalin]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 5. - Gerinccím: A 100 legjobb fogyókúrás finomság
ISBN 963-9444-41-3 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2844734]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2009.
   A 100 legjobb gyümölcsös recept / [szerk. Mózes István Miklós és Bártfai László]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 68.
ISBN 963-9266-79-5 fűzött
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 2844745]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2009.
   A 100 legjobb olasz recept / [szerk. Bodó Alpár]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 40.
ISBN 963-9266-32-9 fűzött
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 2844747]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2009.
   A 100 legjobb távol-keleti recept / [szerk. Mózes István Miklós]. - Kistarcsa : STB Kv., 2009. - 80 p. ; 20 cm
Számozási adatként: 75.
ISBN 963-9266-77-9 fűzött
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2844741]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2009.
Banerji, Chitrita
Eating India (magyar)
   Végigettem Indiát : gasztrokulturális utazás az ízek és a fűszerek országában / Chitrita Banerji ; [ford. Veres Péter]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-56-8 kötött : 3170,- Ft
India - gasztronómia - étkezési szokás - helyismeret
641/642(540) *** 392.8(540) *** 908.540
[AN 2845446]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2009.
Bourdain, Anthony
Anthony Bourdain's Les Halles cookbook (magyar)
   Francia bisztrókonyha : a klasszikus bisztrókonyha módszerei, receptjei és technikái / Anthony Bourdain ; társszerzők José de Meirelles és Philippe Lajaunie ; fotók Robert DiScalfani ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 302 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9633-54-4 kötött : 4970,- Ft
Franciaország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(44)(083.12)
[AN 2845289]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2009.
Drennan, Matthew
Das Barbecue Buch (magyar)
   A barbecue könyv / Matthew Drennan ; [ford. Striker Judit]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9889-40-8 kötött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 2845305]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2009.
   Hartai konyha = Hartauer Küche / [... szerkesztői ... Iván Andrea, András Tiborné] ; [közread. a Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Hartai Idősek Klubja]. - [Harta] : Hartai Hagyományőrző Kult. Egyes. : Hartai Idősek Klubja, 2009. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6969-6 fűzött
Harta - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Harta)(083.12)
[AN 2843756]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2009.
   A süti segít : egy süteményárverés története receptekben. - Budapest : [s.n.], 2009. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2846441]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2009.
   Szakácslexikon : több száz recepttel / [összeáll. Gerencsér Ferenc]. - [Budapest] : Anno, 2009. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-375-592-1 kötött
konyhatechnika - szaklexikon
641:030 *** 641.55:030
[AN 2844597]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2009.
Szalayné Kónya Zsuzsa
   Fogyjunk 1500 kalóriával : [férfiaknak] / [írta Szalayné Kónya Zsuzsa]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 127 p. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 7.)
ISBN 978-963-9901-82-7 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2844528]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2009.
Szepessy Vilma
   500 koktélrecept : [klasszikus és fantáziakoktélok] / Szepessy Vilma. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 246 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9936-43-0 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2844520]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7901 /2009.
Aristotelīs (Kr. e. 384-Kr. e. 322)
De coelo (magyar)
   Az égbolt / Arisztotelész ; [... ford. Lautner Péter]. A világrend / Pszeudo-Arisztotelész ; [... ford. Bugár M. István] ; [a mutatókat kész. Brunner Ákos]. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 242 p. : ill. ; 22 cm. - (Filozófiai írók tára, ISSN 0071-4984)
Egys. cím: De coelo. De mundo. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8736-5 kötött : 3200,- Ft
természetfilozófia - természettudomány
1(38)Aristotelīs *** 5 *** 113/119
[AN 2845501]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2009.
Bujalos István
   Posztmodern liberalizmus : válogatott filozófiai tanulmányok / Bujalos István. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 194 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-255-6 fűzött
filozófia - liberalizmus
1 *** 329.12
[AN 2846072]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2009.
Heller Ágnes (1929-)
   Filozófiám története / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2009. - 304 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 301-304.
ISBN 978-963-9512-49-8 fűzött : 3200,- Ft
Heller Ágnes (1929-)
Magyarország - filozófus - 20. század - memoár
1(439)(092)Heller_Á.(0:82-94)
[AN 2846148]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2009.
   Irányzatok az etika történetében : szemelvénygyűjtemény / ... vál. és a magyarázatokat írta Hársing László. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2001. - 199 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5482-1 fűzött : 2050,- Ft
erkölcs - egyetemi tankönyv
17.03(075.8)
[AN 2849250]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2009.
Marcus, Judith (1929-)
Georg Lukács and Thomas Mann (magyar)
   Lukács György és Thomas Mann : irodalomszociológiai tanulmány / Judith Marcus ; [ford. Goda Ferenc]. - Budapest : Áron K., 2009. - 269 p. ; 20 cm
Gerinccím: Lukács és Thomas Mann. - Bibliogr.: p. 195-269.
ISBN 978-963-9210-62-2 fűzött : 2880,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Mann, Thomas (1875-1955)
Németország - Magyarország - író - filozófus - 19. század - 20. század - irodalomszociológia
1(439)(092)Lukács_Gy. *** 316.7 *** 830(092)Mann,_T. *** 82.01
[AN 2845047]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2009.
   Transzcendencia és megértés : etika és metafizika Lévinas filozófiájában : [Emmanuel Lévinas Etika és végtelen című interjújával] / szerk. Bokody Péter, Szegedi Nóra és Kenéz László ; [közread. a] ... Magyar Fenomenológiai Egyesület. - Budapest : L'Harmattan : M. Fenomenológiai Egyes., 2008. - 234 p. ; 23 cm
Az interjút kész. Nemo, Phillippe. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-125-3 fűzött : 2600,- Ft
Lévinas, Emmanuel (1906-1995)
filozófia - metafizika - erkölcs - fenomenológia
1(44)Lévinas,_E. *** 111 *** 174 *** 165.62
[AN 2846452]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7907 /2009.
Bartha Borbála
   A kimondhatatlan ajándék : az Istennel való kapcsolatunk alapjai / Bartha Borbála ; [... az Imádság Háza Alapítvány ... kiadásában]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Bartha B. : Imádság Háza Alapítvány, 2009. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88374-0-0 fűzött
lelkigyakorlat
244
[AN 2848044]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2009.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
L'essence de la foi (magyar)
   Meghívó egy imára : XVI. Benedek pápa gondolatai / szerk. Jean-Michel Coulet ; Georges Cottier ... bevezetőjével ; [ford. Wurdits Erzsébet]. - Budapest : JLX, cop. 2008. - 115 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-305-275-4 kötött : 2150,- Ft
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 2845120]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2009.
   Calvinism on the peripheries: religion and civil society in Europe / ed. by Ábrahám Kovács ; co-ed. Béla Levente Baráth. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - XXVI, 287 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-183-3 fűzött : 25 EUR
Európa - protestantizmus - református egyház - művelődéstörténet
284.2(4) *** 930.85(4)
[AN 2846282]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2009.
Daiker, Angelika (1955-)
Über Grenzen geführt (magyar)
   Határokon át.. : Magdeleine Jézus kistestvére élete és lelkisége / Angelika Daiker ; [ford. Takács Károlyné]. - Budapest : Új Ember, 2009. - 246 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-90-5 fűzött : 3200,- Ft
Magdeleine de Jésus (1898-1989)
Franciaország - apáca - 20. század
271(44)(092)Magdeleine_de_Jésus
[AN 2844664]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2009.
Despas, Benoît
   Auriac az első keresztények barátja / Despas, Hanotte, Venanzi ; ford. Papp Tamás. - Budapest : Új Ember, 2009. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9674-86-8 kötött : 1800,- Ft
őskereszténység - képregény - gyermekkönyv
281(02.053.2) *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2845255]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2009.
   Dicséretek : dalszövegek ABC sorrendben / [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2009. - 148 p. ; 21 cm
Gerinccím: Dicséretek 2009 : dalszövegek ABC-sorrendben
ISBN 978-963-7303-31-9 fűzött
egyházi énekeskönyv
245
[AN 2848182]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2009.
Diós István (1943-)
   Szentek élete / Diós István ; [mtársak Csaba Györgyné, Paulik Péter, Landthaller Judit]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 2 db : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-277-107-6 kötött
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 2844545]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1406, [2] p.
[AN 2844551] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 1432 p.
[AN 2844552] MARC

ANSEL
UTF-87914 /2009.
Ferrière, Pierre
Prier 15 jours avec Etty Hillesum (magyar)
   Imádság 15 napon át Etty Hillesummal / szerk. Pierre Ferrière és Isabelle Meeûs-Michiels ; [ford. Muraközy Nóra]. - Budapest : Új Ember, 2009. - 110 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-84-4 fűzött : 1450,- Ft
Hillesum, Etty (1914-1943)
vallásos irodalom
244
[AN 2844931]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2009.
Fodor György
   Jövővárás az Ószövetségben / Fodor György. - Pápa : PRTA ; Budapest : L'Harmattan, 2009. - 179 p. ; 21 cm. - (Simeon könyvek, ISSN 1785-4733 ; 7.)
Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 978-963-236-160-4 fűzött : 2300,- Ft
Biblia. Ószövetség
eschatologia - bibliamagyarázat
236 *** 221.07
[AN 2846315]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2009.
Franklin, Jentezen (1962-)
Fasting (magyar)
   A böjt : [mert lehet másként is!] / Jentezen Franklin ; [közread. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, cop. 2009. - 246 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88098-6-5 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2843265]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2009.
Gaál Botond (1946-)
   Kálvin ébresztése / Gaál Botond ; [közread. a] Szeged-Kálvin Téri Református Egyházközség és Szegedi Kis István Alapítvány. - [Szeged] : Szeged-Kálvin Téri Ref. Egyházközs. : Szegedi Kis I. Alapítvány, 2009. - 167 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-7135-4 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Magyarország - református egyház - protestantizmus - teológia - egyházi személy - 16. század
284.2 *** 284.2(439) *** 930.85(439) *** 284.2(494)(092)Calvin,_J.
[AN 2846583]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2009.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Faith food (magyar)
   Hitünk tápláléka napi adagokban / Kenneth E. Hagin ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2009-. - 17 cm
vallásos irodalom
244
[AN 2848187]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Tavasz. - 3. jav. kiad. - 2009. - [100] p.
ISBN 978-963-7303-32-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2848193] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Nyár. - 2. jav. kiad. - 2007 [!2009]. - [96] p.
ISBN 978-963-7303-16-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2848599] MARC

ANSEL
UTF-87919 /2009.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Understanding how to fight the good fight of faith (magyar)
   Megértés a hit szép harcáról = Understanding how to fight the good fight of faith / Kenneth E. Hagin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, [2009], cop. 1998. - 141 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 6.)
borító- és gerinccím: Megértés : arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát. - A címoldalon a megjelenés éve: 2003. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-86409-4-4 fűzött
hit
234.2
[AN 2848633]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2009.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
What faith is (magyar)
   Mi a hit? = What faith is? / Kenneth E. Hagin. - 4. jav. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, [2009], cop. 1996. - 44 p. ; 21 cm. - (Kenneth E. Hagin (1917-2003) művei magyar nyelven ; 1.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2005. - Csak magyar nyelven
ISBN 963-86409-3-6 fűzött : ár nélkül
hit
234.2
[AN 2848611]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2009.
Harding, D. E. (1909-2007)
Religions of the world (magyar)
   A világ vallásai : a befelé vezető út / D. E. Harding ; [ford. Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, 2008. - 208, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9841-03-1 fűzött : 2400,- Ft
vallás - művelődéstörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 2843478]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2009.
   Házasság és család / szerk. Horváth-Szabó Katalin. - Budapest : Új Ember, 2008. - 300 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-85-1 fűzött : 2300,- Ft
család - párkapcsolat - családjog
265.5 *** 316.472.4 *** 316.356.2 *** 347.6
[AN 2845349]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2009.
Hesemann, Michael
Die Dunkelmänner (magyar)
   Sötét alakok : mítoszok, legendák és hazugságok a katolikus egyház történetéből / Michael Hesemann. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 271 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 266-[272].
ISBN 978-963-277-106-9 kötött : 3100,- Ft
katolikus egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet
282(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2844075]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2009.
Horváthné Raffai Pálma (1938-)
   Drótszamáron Csíksomlyóra : 6. kerékpáros zarándokutunk kalandjai / Horváthné Raffai Pálma. - Kalocsa : Kalopress, 2009. - 125 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6719-7 kötött
Csíksomlyó - zarándoklat
248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)
[AN 2845809]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2009.
Korzenszky Richárd (1941-)
   "Ha kérdeznek..." : beszélgetések, interjúk Korzenszky Richárd bencés szerzetessel / sajtó alá rend. Cs. Varga István ; [kiad. Balatonfüred Város Önkormányzata]. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2009. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87107-8-9 kötött
Korzenszky Richárd (1941-)
Magyarország - bencések - katolikus pap - 20. század - interjú
271.1(439)(092)Korzenszky_R.(047.53)
[AN 2846444]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2009.
Kováts Györgyné
   Válaszok : a döntés megerősítése : ige, ima, bizonyságtétel, közösség : megállni az Úrban / Kováts Györgyné Ági néni. - 2. kiad. - [Budapest] : Kováts. Gy., 2009. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87987-5-6 fűzött
vallásos irodalom - katekizmus
238.1 *** 244
[AN 2843748]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2009.
   Lyra coelestis = Mennyei dal / szemelgette Váth János ; [a ... grafikákat Kákonyi István kész.]. - [Budapest] : Kató, 2009. - 111 p. : ill. ; 17 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-86933-2-5)
magyar irodalom - vallásos irodalom - vallásos ének - vers - antológia
244(0:82-14) *** 894.511-141(082) *** 245
[AN 2844474]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2009.
Maḥzŵr (héber, magyar)
   Ünnepi imakönyv : máchzor / [főszerk. Schőner Alfréd]. - Budapest : OR-ZSE, 2008-. - 21 cm
Ford. Schön József. - Borítócím: OR-ZSE Ünnepi imádságos könyv. - Gerinccím: Máchzor ünnepi imádságos könyv. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Schlesinger J., 1880-1920. - Héber és magyar nyelven
zsidó imádság
296.312
[AN 2786401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Peszách első két napjára. - 2009. - 260, 16 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 7.)
A címoldalon a megjelenés éve zsidó időszámítással: 5769
ISBN 978-963-7010-50-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
pészach - zsidó imádság
296.312 *** 296.382.1
[AN 2846534] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Peszách utolsó két napjára. - 2009. - 322, 16 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 8.)
A címoldalon a megjelenés éve zsidó időszámítással: 5769
ISBN 978-963-7010-51-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
pészach - zsidó imádság
296.312 *** 296.382.1
[AN 2846547] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Sávout - sovuajsz ünnepre. - 2009. - 336, 16 p. - (Máchzor reprint sorozat ; 9.)
A címoldalon a megjelenés éve zsidó időszámítással: 5769
ISBN 978-963-7010-52-1 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
zsidó imádság
296.312 *** 296.382.2
[AN 2846550] MARC

ANSEL
UTF-87929 /2009.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Fecskeszemmel : új tanulmányok / Nemeshegyi Péter. - Budapest : Kairosz, 2009. - 382 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-226-8 fűzött : 3900,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2844521]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2009.
Okolicsányi József (1848-1930)
   A Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye monográfiája / Okolicsányi József ; [... sajtó alá rend. Galcsik Zsolt]. - Budapest : METEM, 2009. - 319 p. : ill., színes, térk. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 67.)
Bibliogr.: p. 263-275.
ISBN 978-963-9662-33-9 fűzött
Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye
egyháztörténet - evangélikus egyház - egyházmegye
284.1(439-03Nógrádi_egyházmegye)(091)
[AN 2846578]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2009.
Papp Vilmos (1932-)
   Negyvenegy prédikátor : XX. századi magyar "gályarab"-prédikátorok / Papp Vilmos. - [Budapest] : Papp V., [2008]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - vallásüldözés - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
272(439)"19" *** 284.2(439)(092)
[AN 2846288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 184 p.
ISBN 978-963-06-4438-9
[AN 2846292] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 200 p.
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-06-5816-4
[AN 2846295] MARC

ANSEL
UTF-87932 /2009.
   Péter-apokalipszis / ge'ez (klasszikus etióp) eredetiből ford., kommentálta és a tanulmányt írta Pesthy Monika ; [szerk. Simon Róbert]. - Budapest : Corvina, 2009. - 147 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr.: p. 141-146.
ISBN 978-963-13-5840-7 kötött : 3600,- Ft
bibliakutatás - apokrif irat - apokalipszis
229.943 *** 229.01
[AN 2844093]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2009.
Sándor Balázs (1971-)
   Testté dermedt lelkek : tanulmányok az egyház életfolyamatainak megszilárdulásáról / Sándor Balázs. - Cegléd : Sándor B., 2009. - 272 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7113-2 fűzött
dogmatika - dogmatörténet - egyházi szertartás - egyháztörténet - katolikus egyház
23 *** 264 *** 282(100)(091) *** 27(100)
[AN 2846629]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2009.
Sayfo, Omar Ádám
   Allah vendégei : [mekkai zarándoklat] / Sayfo Omar. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9765-33-7) : 2990,- Ft
Mekka - iszlám - zarándoklat - szent hely
297 *** 291.35(532-2Mekka) *** 248.153.8(532)
[AN 2843149]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2009.
Székely János (1964-)
   Jászol és kereszt : Székely János püspökkel beszélget Dobszay János. - Budapest : Kairosz, 2009. - 115 p. : ill. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 62.)
Fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 978-963-662-242-8)
Székely János (1964-)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Székely_J.(047.53)
[AN 2844259]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2009.
   Vallásosság és kultúra : a Fiatal Vallás- és Értékszociológusok Körének tanulmánykötete / szerk. Gereben Ferenc. - Budapest : Faludi F. Akad., 2009. - 379, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Agóra, ISSN 1589-4584 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7334-1 fűzött
vallásszociológia
261 *** 316.6(439)
[AN 2846337]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2009.
Wigglesworth, Smith (1859-1947)
Smith Wigglesworth on faith (magyar)
   Smith Wigglesworth a hitről / [ford. Kiss Márk]. - Budapest : Amana7, 2009. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7657-09-2 fűzött
hit - vallásos irodalom
211 *** 244
[AN 2843649]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7938 /2009.
Baktay Zelka (1969-)
   Szeretők / Baktay Zelka, Baktay Miklós. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-070-1 fűzött : 2200,- Ft
párkapcsolat - házasság - mentálhigiénia
316.472.4 *** 613.89 *** 613.865
[AN 2845430]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2009.
Bordás Sándor (1952-)
   Az agresszív kód : az etnikai konfliktusok feltárása, kezelési lehetőségei, előrejelzése és kommunikációs háttere / Bordás Sándor ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2009. - 178 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-178.
ISBN 978-963-9558-88-5 fűzött
konfliktus - nemzetiségi kérdés - felvidéki magyarság - szlovákok
316.356.4(=854) *** 316.48 *** 316.356.4(=945.11)
[AN 2843778]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2009.
Dujmov Milán
   Srbi u Batoseku : podaci iz prošlosti = A bátaszéki szerbek : emlékek a múltból / Milan Dujmov ; [izd.] Srpska samouprava u Eržebetvarošu - Budimpešta VII kvart. - [Budapest] : Srpska samouprava u Eržebetvarošu - Budimpešta VII kvart, 2009. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7250-4 fűzött
Bátaszék - magyarországi szerbek - nemzetiség
316.347(=861)(439-2Bátaszék)
[AN 2846554]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2009.
Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia (11.) (2009)
   A Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Intézete által ... 2009. május 7-8. között megrendezendő XI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia programfüzete = 11th International Conference on Applied Linguistics and Communication : Dunaújváros, 7-8 May 2009 : conference programme. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., [2009]. - 42 p. ; 25 cm
Az előadások összefoglalóival. - Váltakozva magyar, angol, orosz, francia és német nyelven
Fűzött
Európai Unió - kommunikáció - szociolingvisztika - szaknyelv - nyelvoktatás - konferencia-kiadvány
316.77(4-62) *** 800.866(4-62) *** 372.880(4-62) *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 2844735]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2009.
   Ifjúsági jövőképek és életstratégiák globalizálódott korunkban : tanulmánykötet / [szerk. Beszteri Béla] ; [rend., közread. az MTA Veab Területi Bizottság]. - Komárom : MTA Veab Területi Biz., 2007-2009. - 2 db : ill. ; 24 cm
Az azonos címmel, 2007. ápr. 27-én Komáromban rend. tudományos konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - A 2. köt. társközreadója a Kodolányi János Főiskola. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7385-85-8 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - globalizáció - ezredforduló - konferencia-kiadvány
316.37-053.6(439)"200" *** 316.346.3-053.6(439)"200" *** 339.9 *** 061.3(439-2Komárom)
[AN 2805711]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 229 p.
ISBN 978-963-7385-87-2 fűzött
[AN 2846491] MARC

ANSEL
UTF-87943 /2009.
Katona Katalin (1948-|)
   A tanyai élet virágzása és hanyatlása Jászberény-Homokon / Katona Katalin. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2009. - 224 p. : ill. ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 45.)
ISBN 978-963-7113-26-0 kötött
Jászberény - tanya - faluszociológia - helyismeret - magyar néprajz
316.334.55(439-2Jászberény) *** 908.439-2Jászberény *** 39(=945.11)(439-2Jászberény)
[AN 2845794]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2009.
   Közösségi relációk: elméletek, narratívák, hipotézisek / szerk. Feleky Gábor. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2009. - 218 p. ; 21 cm. - (Közösségi kapcsolatok, ISSN 2060-8985 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-54-3 fűzött
közösség - kommunikáció - szociálpszichológia
316.45 *** 316.6 *** 316.77
[AN 2846544]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2009.
   Merre tart a magyar vidék? : a vidék szociális problémái és felemelkedésének lehetőségei / [szerk. Szretykó György]. - Pécs : Comenius, 2008. - 527 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9687-23-3 fűzött
Magyarország - faluszociológia - vidéki társadalom - ezredforduló
308(439-22)"200" *** 316.334.55(439)"200"
[AN 2846267]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2009.
Papp Richárd (1973-)
   Miért kell Kohn bácsinak négy hűtőszekrény? : élő humor egy budapesti zsidó közösségben / Papp Richárd. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 194-199.
ISBN 978-963-9725-62-1 fűzött : 2980,- Ft
Budapest - zsidóság - zsidó vallás - ezredforduló - humoreszk - vicc
316.347(=924)(439-2Bp.)"199/200"(0:82-7) *** 296(439-2Bp.)(0:82-7) *** 398.94
[AN 2844301]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2009.
Szabó Ferencné
   Az élet legárnyékosabb oldaláról : özv. Szabó Ferencné feljegyzései. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2009. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7052-84-2 fűzött : 2490,- Ft
Drávatamási - szociográfia - cigányság - ezredforduló
308(439-2Drávatamási)"199/200" *** 316.347(=914.99)(439-2Drávatamási)"199/200"
[AN 2844327]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2009.
   "Szeretnék valami lenni" : hajléktalan emberek történetei életről, munkáról, tanulásról... / [szerk. Fehér Boróka, Győri Péter, Vida Judith]. - Budapest : Menhely Alapítvány : Bp-i Módszertani Szociális Közp. és Intézményei, 2008. - 164 p. ; 28 cm. - (Otthontalanul... Tégy az emberért!, ISSN 1785-3079 ; 5.)
ISBN 978-963-86442-3-7 fűzött
Magyarország - hajléktalan - ezredforduló - interjú
316.37-058.51(439)"200"(047.53) *** 364.252(439)"200"
[AN 2846639]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2009.
Veliky János (1945-)
   A változások kora : polgári szerepkörök és változáskoncepciók a reformkor második évtizedében / Veliky János. - Budapest : ÚMK, 2009. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (Habsburg történeti monográfiák, ISSN 1789-7017 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-010-6 fűzött : 2890,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - reformkor - belpolitika
316.42(439)"183/184" *** 323(439)"183/184" *** 943.9"183/184"
[AN 2846066]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2009.
   Vingt ans après Georges Dumézil (1898-1986) : mythologie comparée indo-européenne et idéologie trifonctionnelle: bilans, perspectives et nouveaux domaines : VIe colloque international d'anthropologie du monde indo-européen et de mythologie comparée : Casa de Velázquez, Madrid, 27-28 novembre 2006 = Veinte años después de Georges Dumézil (1898-1986) : mitología comparada indoeuropea e ideología trifuncional: balance perspectivas y nuevos campos : VI Coloquio Internacional de Antropología del Mundo Indoeuropeo y de Mitología Comparada : Casa de Velázquez, Madrid, 27-28 de noviembre de 2006 / éd. par François Delpech et Marco V. García Quintela. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2009. - 351 p. : ill. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 22.)
Váltakozva francia, spanyol és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-05-5 kötött
mitológia - kulturális antropológia - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
316.7 *** 291.13 *** 061.3(460-2Madrid)
[AN 2842777]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2009.
Zámbó Zoltán
   Új emberi világot! / Zámbó Zoltán ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Kapu Kv. : Magyar a Magyarért Alapítvány, 2009. - 135, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87854-9-7 fűzött
társadalmi viselkedés - társadalmi probléma - vallásos irodalom
316.6 *** 304 *** 244
[AN 2843889]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7952 /2009.
Balogh Bertalan (1935-)
   A karikatúra anatómiája / Balogh Bertalan. - [Budapest] : Ábra Kkt., [2009]. - 64 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-06-6995-5 fűzött : 2500,- Ft
módszertan - karikatúra
398.94 *** 7.049.2
[AN 2845812]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2009.
Bodnár László (1940-)
   Lakodalmak a Kárpát-medencében / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár Geográfus Bt., 2009. - 512 p., [22] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 510-512.
ISBN 978-963-87387-2-1 kötött
magyar néprajz - lakodalmi szokás
392.51(=945.11)
[AN 2844181]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2009.
Dallos Edina
   Természetfölötti szereplők a tatár varázsmesékben : a sárkány, a boszorkány és a táltos ló / Dallos Edina. - Budapest : Akad. K., 2009. - 381 p. ; 19 cm. - (Kőrösi Csoma kiskönyvtár, ISSN 0075-6911 ; 28.)
Bibliogr.: p. 373-379.
ISBN 978-963-05-8732-7 fűzött
néprajz - irodalmi alak - tatárok - népmese
398.21(=943.21) *** 398.4(=943.21)
[AN 2842963]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2009.
Érdy Miklós (1931-)
   Survival of shaman tradition in Siberian Hunnic rock art / Miklós Érdy ; [publ. by the] International Society for Shamanistic Research. - Budapest : ISSR, 2008. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 44-48.
ISBN 978-963-88257-1-1 fűzött
Szibéria - sámánizmus - hunok - primitív művészet
398.47 *** 291.612 *** 904(369.1) *** 903.27(571.1/.5) *** 7.031.4/.5
[AN 2846656]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2009.
Köroğlu (magyar)
   Köroglu / [ford. Adorján Imre és Puskás László]. - Budapest : EFI : L'Harmattan, 2009. - 311, [2] p. ; 23 cm. - (A világ eposzai, ISSN 1789-9362 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87755-2-8 fűzött : 2800,- Ft
mitológia - török népek - monda
398.2(=943)
[AN 2846357]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2009.
Molnár László (1953-)
   A nevetés egészség : göcseji anekdoták és történetek / gyűjt. Molnár László ; [kiad. Páka Értékeiért Egyesület]. - 3. bőv. kiad. - Páka : Páka Értékeiért Egyes., [2009]. - 256 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6997-9 kötött
Göcsej - magyar néprajz - anekdota
398.23(=945.11)(439Göcsej)
[AN 2849015]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2009.
Ortutay Gyula (1910-1978)
   Napló / Ortutay Gyula ; [szerk. és a jegyzeteket írta Markó László]. - Pécs : Alexandra, 2009-. - 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-370-988-7
Ortutay Gyula (1910-1978)
Magyarország - magyar irodalom - etnográfus - 20. század - napló
39.001(439)(092)Ortutay_Gy.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2844537]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1938-1954. - 2009. - 812, [3] p., [16] t. : ill.
ISBN 978-963-370-984-9 kötött
[AN 2844540] MARC

ANSEL
UTF-87959 /2009.
   Shamans unbound / ed. by Mihály Hoppál and Zsuzsanna Simonkay ; co-ed. Kornélia Buday and Dávid Somfai Kara. - Budapest : Akad. K., 2008. - XI, 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca shamanistica, ISSN 1218-988X ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8681-8 kötött
sámánizmus
398.49 *** 291.612
[AN 2846748]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2009.
Szalainé Rózsa Katalin
   Cifra pacó metelő.. : sopronkövesdi anekdotagyűjtemény régi fotókkal / Szalainé Rózsa Katalin, Szalay Katalin ; [közread. a] Kövirózsa Kulturális Egyesület. - Sopronkövesd : Kövirózsa Kult. Egyes., 2009. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Sopronkövesd - helyismeret - magyar néprajz - folklór - anekdota - fényképalbum
398.23(=945.11)(439-2Sopronkövesd) *** 908.439-2Sopronkövesd(0:82-36) *** 908.439-2Sopronkövesd(084.12)
[AN 2846596]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2009.
Tarján Gábor (1946-)
   Mindennapi kultúránk hagyományai / Tarján Gábor. - [Budapest] : Gyepü, 2009. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyepü könyvek, ISSN 2061-005X ; 1.)
Bibliogr.: p. 175-178.
ISBN 978-963-88423-0-5 fűzött
magyar néprajz
39(=945.11)
[AN 2843940]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2009.
Tibori János (1919-2008)
   Békéscsabai népi szőttesminták = Vzorky �udových tkanín z Békešskej Čaby / Tibori János ; [... gond., jegyzetekkel ell., a kísérő tanulmányt írta, ... szerk. Balogh Jánosné Horváth Terézia] ; [közread. a] Békéscsabaiak Baráti Köre Egyesület, Csabai Szlovákok Szervezete ... - Budapest : BBKE ; Békéscsaba : Csabai Szlovákok Szerv., 2008. - 255 p. : ill., részben színes ; 23x33 cm
A kísérő tanulmány magyar, szlovák és angol nyelven
ISBN 978-963-06-4812-7 kötött
Békéscsaba - népi díszítőművészet - szövés - magyar néprajz - magyarországi szlovákok
39(=854)(439-2Békéscsaba) *** 39(=945.11)(439-2Békéscsaba) *** 746.1.031.4(=854)(439-2Békéscsaba) *** 746.1.031.4(=945.11)(439-2Békéscsaba)
[AN 2845329]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2009.
   Tiszta sorok : tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról / szerk. Juhász Katalin. - Budapest : L'Harmattan : Angyalföldi Helytörténeti Gyűjt. : MTA Néprajzi Kutint., 2009. - 331 p. : ill. ; 23 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 25.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-173-4 fűzött : 3200,- Ft
tisztálkodás - magyar néprajz
391.6(=945.11)(439) *** 613.4
[AN 2832858]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2009.
Tótfalusi István (1936-)
   Halhatatlan hősök / Tótfalusi István ; Győrfi András rajz. - Budapest : General Press, [2009]. - 93, [2] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-643-159-4 kötött : 2500,- Ft
néprajz - monda - gyermekkönyv
398.221(=00)(02.053.2) *** 291.13(100)(02.053.2)
[AN 2845387]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7965 /2009.
Bosnyák István (1940-2009)
   Polémiák, hiábavaló polémiák : vitairatok, 1962-1999 / Baranyai B. István. - Budapest : Dotnet Kft., 2009. - 259 p. ; 21 cm. - (Baranyai B. István művei ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88407-0-7 fűzött
Vajdaság - határon túli magyarság - 20. század
323.1(=945.11)(497.11)"196/199"
[AN 2842742]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2009.
Dimou, Augusta
   Entangled paths towards modernity : contextualizing socialism and nationalizm in the Balkans / Augusta Dimou. - Budapest ; New York [N.Y] : CEU Press, 2009. - XIV, 434 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-38-8 kötött
Balkán - szocializmus - nacionalizmus - 19. század - 20. század - politikai szociológia - politológia
321.74(497)"18/19" *** 323.1(497)"18/19" *** 316.334.3 *** 32.001
[AN 2844061]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2009.
Elek István (1955-)
   Rendszerváltoztatók húsz év után / Elek István ; [kiad. a Magyar Rádió Zrt. ...]. - [Budapest] : Heti Válasz Lap- és Kvk. : MR Zrt., 2009. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9461-26-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - politikus - interjú
323(439)"198/199"(047.53) *** 32(439)(092)(047.53)
[AN 2845352]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2009.
   Felvidékiek Pécsváradon, 1947-2007 / [szerk. Gállos Orsolya]. - [Pécsvárad] : Pécsváradi Várbaráti Kör, 2009. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Pécsváradi füzetek, ISSN 2060-5358 ; 2.)
Fűzött
Pécsvárad - Felvidék - kitelepítés - betelepítés - felvidéki magyarság - 1945 utáni időszak - helytörténet
325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948" *** 943.9-2Pécsvárad"194/200" *** 325.27(=945.11)(439-2Pécsvárad)"1945/1948"
[AN 2843274]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2009.
Kovács Mira (1927-)
   Imakönyv és csipkés kombiné = Prayerbook and petticoat / Kovács Mira ; [ford. Dányi Dani]. - [Budapest] : Zachor Kv., 2009. - 101 p. : ill. ; 19 cm. - (Emlékezem, ISSN 2060-7717)
A szöveg a Jávor István, Szegő Dóra és Szőnyi Andrea által készített videointerjú szerkesztett változata
ISBN 978-963-88316-0-6 fűzött : 1690,- Ft
Kovács Mira (1927-)
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2845845]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2009.
   A migrációs jog kézikönyve / Ács Viktória [et al.] ; szerk. Lékó Zoltán. - Budapest : Complex, 2009. - 480 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2009. márc. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-224-978-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - migráció - bevándorlás - állampolgárság - útmutató
325.1(439)(094) *** 342.71(439)(094)(036) *** 325.1(4-62)(094)
[AN 2845313]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2009.
   A posztszovjet országok nemzetközi beilleszkedése: külkapcsolatok és energetika / szerk. Ludvig Zsuzsa és Novák Tamás. - Budapest : MTA VKI, 2009. - 169 p. : ill. ; 24 cm. - (Kelet-Európa tanulmányok, ISSN 1789-0829 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-518-6 fűzött : 1200,- Ft
Kelet-Európa - Közép-Európa - külkapcsolat - energetika - ezredforduló
327(4-11)"200" *** 620.9(4-11)"200"
[AN 2846759]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2009.
Szabó Ildikó (1946-)
   Nemzet és szocializáció : a politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon, 1867-2006 / Szabó Ildikó. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 333 p. ; 23 cm. - (Posztmodern politológiák, ISSN 1785-3354)
Bibliogr.: p. 317-333.
ISBN 978-963-236-164-2 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - belpolitika - nemzettudat - demokrácia - Osztrák-Magyar Monarchia időszaka - rendszerváltás - 20. század
323.1(=945.11) *** 316.63 *** 321.7(439) *** 323(439)"186/200"
[AN 2846426]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2009.
   UNHCR note on refugee integration in Central Europe. - Budapest : UNHCR Hungary, 2009. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Közép-Európa - menekült - ezredforduló
325.254(4-191)
[AN 2845241]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7974 /2009.
Barabási László (1943-)
   Az emberiség története / Barabási László. - [Pilisszentiván] : Fríg, [2008]-. - ill. ; 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-87520-6-2 kötött
művelődéstörténet - rejtély
930.85(100) *** 001.94
[AN 2843982]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ádám ősei. - cop. 2008. - 391 p.
ISBN 978-963-87520-8-6 : 3700,- Ft
művelődéstörténet - rejtély
930.85(100) *** 001.94
[AN 2843995] MARC

ANSEL
UTF-87975 /2009.
Bolyki Tamás
   A frigyláda és a Szent Grál története : rejtélyes régészeti leletek / Bolyki Tamás. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-375-558-7 fűzött
művelődéstörténet - rejtély
930.85(100) *** 001.94
[AN 2844675]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2009.
Cartledge, Bryan (1931-)
Mihály Károlyi & István Bethlen (magyar)
   Trianon egy angol szemével / Bryan Cartledge ; [... ford. Bánki Vera]. - Budapest : Officina, cop. 2009. - 191 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9705-62-3 kötött : 3250,- Ft
Károlyi Mihály (1875-1955)
Bethlen István (1874-1946)
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század - politikus
943.9"1920" *** 341.382"1920" *** 32(439)(092)Károlyi_M. *** 32(439)(092)Bethlen_I.
[AN 2842999]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2009.
Cser Ferenc (1938-)
   Kárpát-medence, vagy Szkítia? / Cser Ferenc, Darai Lajos. - [Pilisszentiván] : Fríg, [2009], cop. 2008. - 359 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 329-353.
ISBN 978-963-9836-12-9 fűzött : 3200,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet
930.8(=945.11)
[AN 2843501]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2009.
   Csodaszarvas : őstörténet, vallás és néphagyomány / szerk. Molnár Ádám ; [a szerkesztésben közrem. Csonka-Takács Eszter]. - Budapest : Molnár K., 2005-. - 24 cm
A 3. kötet közreműködő nélkül
urál-altaji népek - magyar őstörténet - magyar ősvallás - eredetmonda
930.8(=941/=945) *** 299.4(=941/=945) *** 398.221(=941/=945)
[AN 2570500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 281 p., XIV t. : ill., részben színes
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-88238-0-9 fűzött
[AN 2846522] MARC

ANSEL
UTF-87979 /2009.
   Fejértótól Messzelátó-Sóstóig : néprajzi tanulmányok Hosszúpályi külterületéről / [szerk. Horváth László]. - Hosszúpályi : Bődi I. Falumúz., 2008. - 89 p. : ill. ; 21 cm. - (A Bődi István Falumúzeum közleményei, ISSN 2061-0289 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88218-0-5 fűzött
Hosszúpályi - Konyár - helytörténet - gyógyfürdő - magyar néprajz - történeti feldolgozás
943.9-2Hosszúpályi *** 39(439-2Hosszúpályi) *** 615.838(439-2Konyár)(091)
[AN 2845423]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2009.
Gábor György (1954-)
   A diadalíven innen és túl : pogány, zsidó és keresztény narratívák, a "hetvenes" háború emlékezete / Gábor György. - Budapest : Akad. K., 2009. - 327 p. ; 21 cm. - (Participatio, ISSN 1789-0845)
Bibliogr.: p. 309-327.
ISBN 978-963-05-8734-1 fűzött : 3980,- Ft
történelem - ókori Palesztina - 1. század (Kr. e.) - 1. század - történetfilozófia - történetírás
933"-01/00" *** 930.1
[AN 2844035]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2009.
   Intercongress : Nemzetközi Heraldikai és Genealógiai Konferencia : Nagykanizsa, 2007. június 2-3. / szerk. Kóczy T. László, Pandula Attila ; [rend. a] Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2009. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-51-0 fűzött
Kárpát-medence - címertan - genealógia - konferencia-kiadvány
929.6(4-191) *** 929.5(4-191) *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 2846370]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2009.
Járási Lőrinc
   Háromhuta / Járási Lőrinc. - Háromhuta : ["Háromhutáért" Alapítvány], 2008. - 126 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a "Háromhutáért" Alapítvány. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-06-5430-2 fűzött
Háromhuta - helytörténet
943.9-2Háromhuta
[AN 2846209]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2009.
Karasszon István (1955-)
   Izrael története : a kezdetektől Bar-Kochbáig / Karasszon István. - Budapest : ÚMK, 2009. - 297 p. : ill. ; 21 cm. - (Kréné, ISSN 1587-7000 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9609-61-7 fűzött : 2380,- Ft
Biblia. Ószövetség
ókori Izrael - történelem - zsidóság - nemzettörténelem - bibliamagyarázat
933 *** 930.8(=924) *** 221.07
[AN 2846045]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2009.
Köne Ambrus (1952-)
   Láttuk az Úr csillagát : a csíkmenasági Köne Ambrussal beszélget Kozma László. - Budapest : Kairosz, 2009. - 137 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 53.)
ISBN 978-963-662-231-2 fűzött : 1500,- Ft
Köne Ambrus (1952-)
Erdély - határon túli magyarság - életútinterjú
929(498.4)(=945.11)Köne_A.(047.53)
[AN 2844248]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2009.
   Körös-menti évezredek : régészeti ökológiai és településtörténeti kutatások a Körös-vidéken / [... szerk. Bóka Gergely, Martyin Emília]. - Gyula : Erkel F. Múz., 2008. - 235 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Gyulai katalógusok, ISSN 1219-3763 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7219-67-2 fűzött
Tiszántúl - társadalomföldrajz - régészet
904(439.16) *** 911.3(439.16)
[AN 2782383]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2009.
Laki-Lukács László (1953-)
   Kegyelmi kérvény Laki-Lukács Lászlótól, Laki-Lukács Lászlóról. - Edelény : Borsodi Földvár Kult. Alapítvány, 2008. - 136 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Borsodi téka, ISSN 1786-7266 ; 2.)
Bibliogr.: p. 121-132.
ISBN 978-963-06-2077-2 fűzött
Laki-Lukács László (1953-)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - könyvtáros - történetíró - helyismeret - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
930.1(439)(092)Laki-Lukács_L. *** 908.439.134 *** 02(439)(092)Laki-Lukács_L. *** 012Laki-Lukács_L.
[AN 2845726]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2009.
László Ágnes
   Erről még nem beszéltem senkinek : kivételes sorsok, történetek, 1989-2009 / László Ágnes. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 311 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-5944-5 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439)"198/200"(047.53)
[AN 2846156]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2009.
   Legyen hited és lészen országod! : a trianoni Magyarország kordokumentumai / szerk. Vertel Beatrix, Acsády György, Püspöky István ; [a bev. tanulmányt írta Szakály Sándor]. - Budapest : Árgyélus, 2009. - 215 p. : ill., színes ; 29x29 cm
ISBN 978-963-06-7175-0 kötött : 7800,- Ft
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - területi visszacsatolás - határkérdés - Horthy-korszak - fényképalbum
943.9"1920" *** 943.9"192/193" *** 327.35
[AN 2843588]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2009.
Lukacs, John (1924-)
Last rites (magyar)
   Isten velem / John Lukacs ; [ford. Barkóczi András]. - Budapest : Európa, 2009. - 153, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8739-0 kötött : 3000,- Ft
Lukacs, John (1924-)
Egyesült Államok - történész - külföldön élő magyar személyiség - amerikai angol irodalom - 20. század - ezredforduló - memoár
930.1(73)(=945.11)(092)Lukacs,_J.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2844292]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2009.
Macfarlane, Alan
Letters to Lily (magyar)
   Levelek Lilynek a világ működéséről / Alan Macfarlane ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2009. - 400 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8735-2 fűzött : 2900,- Ft
művelődéstörténet - életvezetés - metafizika
930.85(100) *** 613.865 *** 111
[AN 2844502]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2009.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században / Zsoldos Attila. - cop. 2009. - 104 p.
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-09-5682-6 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - 13. század
943.9"12"
[AN 2845384] MARC

ANSEL
UTF-87992 /2009.
   Mátyás országa : irodalmi antológia : [válogatás a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség irodalmi pályázatának anyagából] / [vál., szerk. és az előszót írta Eszes Máté]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 245, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-327-475-0 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom - 15. század - 16. század - antológia
930.85(439)"14/15" *** 894.511-822
[AN 2845220]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2009.
Nemere István (1944-)
   Az ókori Egyiptom története / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2009. - 423 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-375-603-4 kötött
történelem - művelődéstörténet - ókori Egyiptom
932 *** 930.85(32)
[AN 2844574]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2009.
   Őseink nyomában : [három könyv egy kötetben]. - [Budapest] : Anno, 2009. - 488 p. ; 24 cm
Tart.: Őstörténetünk titkai / Bolyki Tamás. Magyar őstörténet / Nemere István. Kik vagyunk mi magyarok? / Türk Attila. - Bibliogr.: p. 179-181.
ISBN 978-963-375-612-6 kötött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2844888]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2009.
Pelcz Katalin
   Nyelvmesterkedés : Ferenc József magyarul tanul / Pelcz Katalin. - Budapest : ÚMK, 2009. - 207 p. : ill. ; 20 cm. - (Habsburg történeti kismonográfiák, ISSN 2060-6710 ; 2.)
Bibliogr.: p. 81-83.
ISBN 978-963-287-014-4 fűzött : 1903,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Magyarország - uralkodó - nyelvoktatás - magyar nyelv - 18. század - 19. század
943.9(092)Ferenc_József,_I. *** 372.880.945.11(4-191)"17/18"
[AN 2846108]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2009.
Ponori Thewrewk Aurél (1921-)
   Az ég királynője : a Hold kultúrtörténete / Ponori Thewrewk Aurél ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : MCSE, 2009. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170-172.
ISBN 978-963-87597-2-6 fűzött (hibás ISBN 978963875972-0)
Hold - művelődéstörténet
930.85(100) *** 523.34
[AN 2843431]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2009.
Práczki István (1926-)
   Szent Grál és vérszerződés : a Da Vinci-kód feltörése / Práczki István. - [Monorierdő] : Szerző, 2009. - 243, [3] p. ; 17 cm. - (Kadocsa könyvek ; 14.)
ISBN 978-963-06-5631-3 fűzött : 1980,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)Grál *** 930.85(100)
[AN 2846768]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2009.
Rockenbauer Zoltán (1960-)
   A halandó múzsa : Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese / Rockenbauer Zoltán. - Budapest : Luna Kv. : Noran, 2009. - 410, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: 373-388.
ISBN 978-963-283-010-0 kötött
Boncza Berta (1894-1934)
Ady Endre (1877-1919)
Babits Mihály (1883-1941)
Márffy Ödön (1878-1959)
Magyarország - híres ember - író - festőművész - 20. század - életrajz
929(439)Boncza_B. *** 75(439)(092)Márffy_Ö. *** 894.511(092)Ady_E. *** 894.511(092)Babits_M. *** 894.511(092)Boncza_B.
[AN 2844663]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2009.
Stein, Walter Johannes (1891-1957)
Weltgeschichte im Lichte des Heiligen Gral (magyar)
   A világtörténelem a Szent Grál fényében : a kilencedik század / Walter Johannes Stein ; [ford. Wirth-Veres Gábor] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány : Natura-Budapest Kft., 2009. - XXX, 403, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 381-399.
ISBN 978-963-88134-2-8 kötött
Európa - művelődéstörténet - történelem - 9. század
930.85(100)Grál *** 94"08"
[AN 2843779]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2009.
Szalay Róbert (1930-)
   A reformkommunizmus fekete könyve / Szalay Róbert. - [Budapest] : Szalay R., [2008]. - 224 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-06-4689-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - szocialista rendszer - 1956-os forradalom - rendszerváltás
943.9"1956" *** 321.74(439)"1945/198 *** 323(439)"1989/199"
[AN 2846098]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2009.
Színia
   AkiRema : the knowledge that makes free / Színia ; [transl. by Gyöngyi Dorogi]. - [Pécel] : Bodnár E., 2009. - 207 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4587-4 fűzött
magyarságkutatás - jelkép
930.8(=945.11)(089.3) *** 003.62(089.3)
[AN 2843013]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2009.
   A tizenkét legnagyobb orosz / [... szerk.Szvák Gyula]. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2009. - 257, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-48-1 kötött : 2990,- Ft
Oroszország - történelem - művelődéstörténet - uralkodó - történelmi személy - híres ember - életrajz
947(092) *** 930.85(47)(092)
[AN 2845335]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2009.
Tóth Imre
   Magyar őstörténet avagy "Nem jöttünk mi sehonnan sem" / Tóth Imre. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-9836-10-5 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - magyarságkutatás - régészet
930.8(=945.11) *** 904(439) *** 904(4-191)
[AN 2843451]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2009.
Türk Attila
   Terrorista vagy hős? : Rózsa-Flores Eduardo élete és halála / Türk Attila. - [Budapest] : Anno, 2009. - 175, VIII p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-617-1 fűzött
Rózsa-Flores Eduardo (1960-2009)
Magyarország - híres ember - 20. század - ezredforduló - életrajz
929(439)Rózsa-Flores_E.
[AN 2844602]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2009.
Varga Csaba (1945-)
   Az elme eredete / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2009. - 253 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 251-252.
ISBN 978-963-9836-11-2 fűzött : 2700,- Ft
származástan - embertan - ősrégészet - őstörténet
903 *** 572.1/.4 *** 599.9 *** 930.8(=00)(100)
[AN 2843463]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2009.
Varga Kálmán (1953-)
Esterházy "Fényes" Miklós és tündérvilága (német)
   Nikolaus 1. Fürst Esterházy "der Prachtliebende" und seine Zauberwelt / [Red., Verf. Kálmán Varga] ; [Übers. István Szám] ; [Liste der Kunstgegenstände Terézia Bardi, Kálmán Varga] ; [Hrsg.:] Ungarische Verwaltung der Staatlichen Baudenkmäler. - [Budapest] : Ungarische Verwaltung der Staatlichen Baudenkmäler, [2009]. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm
A Fertőd-Eszterházán, 2009. máj. 22-től 2010. szept. 30-ig rendezett azonos című kiállítás vezetője
ISBN 978-963-88405-0-9 fűzött
Esterházy Miklós József (1714-1790)
Fertőd - Magyarország - magyar történelem - történelmi személy - arisztokrácia - kastély - 18. század - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
943.9"17" *** 728.82(439-2Fertőd) *** 930.85(439)(092)Esterházy_M. *** 929(439)(092)Esterházy_M. *** 930.85(439)"17" *** 061.4(439-2Fertőd)
[AN 2844192]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2009.
   Visszaemlékezések az algériai háborúra / [szerk. J. Nagy László, Ferwagner Péter Ákos] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék. - Szeged : JATEPress : SZTE Újkori Egyetemes Tört. és Mediterrán Tanulmányok Tansz., 2009. - 51 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-482-928-7 fűzött
Algéria - Franciaország - történelem - 1945 utáni időszak - gyarmati kérdés - függetlenségi mozgalom - memoár
965"195/196"(0:82-94) *** 944"195/196"(0:82-94) *** 325.3(44)"195/196"(0:82-94) *** 325.8(65)"195/196"(0:82-94)
[AN 2845746]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2009.
Zsohár Melinda
   Maroshegyi mozaik : egy városrész története / Zsohár Melinda. - [Székesfehérvár] : Gárdonyi G. Művel. Ház és Kvt., cop. 2009. - 175, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Maroshegyi téka, ISSN 2061-0327)
ISBN 978-963-06-6922-1 kötött
Székesfehérvár - helytörténet
943.9-2Székesfehérvár
[AN 2846102]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8009 /2009.
Ágh Attila (1941-)
   Laosz : az égből alászállott birodalom / [írta Ágh Attila, Csák Erika, Varga Gyula]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 221, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6005-2 kötött : 4500,- Ft
Laosz - útikönyv
915.98(036)
[AN 2845299]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2009.
Bornoff, Nicholas
Japan (magyar)
   Japán / Nicholas Bornoff ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Geographia, 2009. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-55-6 fűzött
Japán - útikönyv
915.20(036)
[AN 2844461]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2009.
Brewer, Stephen
Sicily (magyar)
   Szicília / ... írta Stephen Brewer ; átd. Geoffrey Aquilina Ross ; [ford. Zsolnai Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5949-0 fűzött : 1490,- Ft
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 2845438]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2009.
   Budapest : saját idegenvezetővel / magyar hangja Ónodi Eszter ; [a kötet és a hangfelvétel szövegét összeáll. és szerk. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, 2009. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm + CD-ROM. - (Hangos útikönyv - kedvenc városom, ISSN 1789-4727)
ISBN 978-963-09-5986-5 fűzött : 3400,- Ft
Budapest - útikönyv - elektronikus dokumentum - auditív dokumentum
914.39-2Bp.(036)
[AN 2844099]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2009.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Az én Toszkánám : etruszkok, madonnák, szerelmek / Ézsiás Erzsébet. - Budapest : Papirusz Book : Pallas K., cop. 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-9263-47-5 fűzött : 2600,- Ft
Toszkána - helyismeret - művelődéstörténet - memoár
908.450.52(0:82-94) *** 930.85(450.52)
[AN 2843470]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2009.
   Hajdúnánás : hajdú ház és kovácsműhely / [szerk. Darócziné Bordás Andrea]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 15 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-554-545-2 fűzött
Hajdúnánás - helyismeret - helytörténet
908.439-2Hajdúnánás *** 943.9-2Hajdúnánás
[AN 2844025]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2009.
Humphreys, Andrew
Egypt (magyar)
   Egyiptom / Andrew Humphreys ; [ford. Kmilcsik Ágnes]. - Budapest : Geographia, 2009. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-54-9 fűzött
Egyiptom - útikönyv
916.20(036)
[AN 2844457]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2009.
Jepson, Tim
Italy (magyar)
   Olaszország / Tim Jepson ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2009. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-58-7 fűzött
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2844465]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2009.
Johnson, Marael
Los Angeles (magyar)
   Los Angeles / Marael Johnson ; [ford. Hernádi Miklós]. - Budapest : Geographia, 2009. - 271 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-57-0 fűzött
Los Angeles (Egyesült Államok, Kalifornia) - útikönyv
917.3-2Los_Angeles(036)
[AN 2844459]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2009.
Kovács Sándor
   Érd : hely- és sporttörténeti kiállítás / [Kovács Sándor]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 19 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 811.)
ISBN 978-963-554-544-5 fűzött
Érd - helytörténet - sporttörténet - múzeumi kiadvány
908.439-2Érd *** 796(439-2Érd)(091) *** 069(439-2Érd)
[AN 2843870]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2009.
Kővári Mari
   Bibi utazásai : gyere velem az Alföldre! / írta Kővári Mari ; rajz. Ruzics Csilla. - Budapest : S-Tér, [2009]. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm
Kész. a Budapesten 2009. febr. 27 - márc. 1. között rendezett Utazás 32. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-06-6731-9 fűzött
Alföld - helyismeret - fényképalbum - gyermekkönyv
908.439.14(084.12)(02.053.2)
[AN 2845543]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2009.
Matyszak, Philip
Ancient Athens on five drachmas a day (magyar)
   Antik Athén napi öt drachmából / Philip Matyszak ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2009. - 135 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-244-109-2 kötött : 3500,- Ft
Athén - ókori Görögország - helyismeret - útikönyv
913.8-2Athinai(036) *** 908.38-2Athinai
[AN 2845733]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2009.
Notter Béla
   Isaszeg : városnéző séta / [Notter Béla, Szmolicza József]. - Budapest : TKM Egyes., 2008. - 19 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 811.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-554-544-5)
Isaszeg - helyismeret
908.439-2Isaszeg
[AN 2843908]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2009.
Smith, Roff Martin
Australia (magyar)
   Ausztrália / Roff Martin Smith ; [ford. Takács Anita]. - Budapest : Geographia, 2009. - 399 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-963-9810-53-2 fűzött
Ausztrália - útikönyv
919.4(036)
[AN 2844470]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2009.
Steinbeck, John (1902-1968)
A Russian journal (magyar)
   Orosz napló : Robert Capa 70 fotójával / John Steinbeck ; [ford. ... Lukács Laura]. - Budapest : Park Kvk., cop. 2009. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-842-2 fűzött : 2900,- Ft
Szovjetunió - helyismeret - szociográfia - 1945 utáni időszak
908.47"194"(0:82-992) *** 308(47)"194"(0:82-992)
[AN 2846122]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2009.
   Szlovénia : útikönyv ; [szöveg Galli Károly et al.]. - Budapest : Hibernia, [2009]. - 84 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Borítócím: Csodaszép Szlovénia
ISBN 978-963-7617-48-5 fűzött
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 2846382]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2009.
   Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön / szerk. ... Novák László Ferenc. - Nagykőrös : Arany J. Múz., 2008. - 688 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Musei de János Arany nominati, ISSN 0209-7184 ; 11.)
A 2006. szept. 4-6. között Nagykőrösön azonos címmel tartott konferencia szerkesztett anyagával. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7134-37-1 fűzött
Alföld - társadalomföldrajz - gazdaságtörténet - kereskedelem - néprajz - migráció
911.3(439.14) *** 39(=00)(439.14) *** 339(439.14) *** 325.1(439.14)(091)
[AN 2845097]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2009.
   A változó Kína / szerk. Inotai András és Juhász Ottó. - Budapest : MTA VKI : MEH, 2009. - 4 db : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, Miniszterelnöki Hivatal, ISSN 2061-0971)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-519-3 fűzött
Kína - országismeret - ezredforduló
908.510"200"
[AN 2846496]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kína politikai, társadalmi fejlődésének jelene és jövője. - 205 p.
ISBN 978-963-301-520-9
Kína - belpolitika - gazdasági fejlődés - társadalom - ezredforduló
323(510)"200" *** 338.2(510)"200" *** 316.6(510)"200"
[AN 2846499] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kína a nemzetközi politikai erőtérben. - 356 p.
ISBN 978-963-301-521-6
Kína - külkapcsolat - ezredforduló
327(510)"200" *** 327(100)"200"
[AN 2846500] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A magyar - kínai kapcsolatok fejlesztésének néhány területe. - 183 p.
ISBN 978-963-301-522-3
Kína - Magyarország - külkapcsolat - gazdasági kapcsolat - ezredforduló
327(439)"200" *** 327(510)"200" *** 339.5(439)"200" *** 339.5(510)"200"
[AN 2846501] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Kína a nemzetközi gazdasági erőtérben. - 237 p.
ISBN 978-963-301-523-0
Kína - világgazdaság - gazdasági kapcsolat - ezredforduló
339.5(510)"200" *** 339.9(100)"200"
[AN 2846506] MARC

ANSEL
UTF-88027 /2009.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7. kötettől a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [19.], A nagy székely mesemondó, Benedek Elek 1859-1929 / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2009. - 104 p.
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-88068-3-3 kötött : 7600,- Ft
Benedek Elek (1859-1929)
Magyarország - Székelyföld - író - helyismeret - 19. század - 20. század - fényképalbum
894.511(092)Benedek_E. *** 908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2843698] MARC

ANSEL
UTF-88028 /2009.
Vmirjáncki József (1939-)
   Körösszegapáti község krónikája a huszadik századból / Vmirjáncki József. - Körösszegapáti : Vmirjáncki J., 2008. - 319 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 233-236.
ISBN 978-963-06-6362-5 kötött
Körösszegapáti - helyismeret
908.439-2Körösszegapáti
[AN 2845360]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2009.
   A Zempléni-hegység földrajzi lexikona / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András, Horváth Gergely ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2009. - 429 p., [16] t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 393-429.
ISBN 978-963-7336-86-7 kötött
Zempléni-hegység - helyismeret - szaklexikon
908.439(234.373.5):030
[AN 2845103]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2009.
   Zuglói lexikon / [főszerk. Fodor Béla]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Herminamező Polgári Köre, 2009. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9935-05-1)
Budapest. 14. kerület - helyismeret - szaklexikon
908.439-2Bp.Zugló(031)
[AN 2848005]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8031 /2009.
Ambrus Péter
   Az igazi testőrök : [biztonság, hűség, profizmus - a kormányőrök titokzatos világának kulisszatitkai] / Ambrus Péter. - Pécs : Alexandra, 2009. - 262 p., [84] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-297-024-0 kötött
Magyarország. Rendőrség. Köztársasági Őrezred
Magyarország - különleges alakulat - rendőrség - híres ember - politikus - ezredforduló - interjú
351.746.3(439)"200"(047.53) *** 32(439)(092)"200"(047.53) *** 929(439)"200"(047.53)
[AN 2844511]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2009.
Besenyei Lajos (1937-)
   Kötelmi jog : általános rész / Besenyei Lajos. - Szeged : Pólay E. Alapítvány : JATEPress, 2009. - 288 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-49-7 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 2845894]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2009.
Csűri Éva
   Házassági vagyonjog / Csűri Éva Katalin. - Budapest : Complex, 2009. - 372 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. márc. 31.
ISBN 978-963-224-980-3 fűzött (hibás ISBN 978-963-224-959-9)
Magyarország - házassági vagyonjog - útmutató
347.626(439)(094)(036)
[AN 2844390]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2009.
   Drogpolitika számokban / szerk. Felvinczi Katalin, Nyírády Adrienn ; [közread. a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 437 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88336-0-0 fűzött
Magyarország - kábítószer-rendészet - kábítószer-fogyasztás - ezredforduló
351.761(439)"200" *** 613.83(439)"200"
[AN 2846457]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2009.
   Az építésügyi tárca szakirányításának története, 1944-1989 / [... összeáll. Kovács József] ; [közrem. Kovács Józsefné] ; [kiad. az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft.]. - Budapest : ÉTK, 2009. - 180 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: 156-157.
ISBN 978-963-513-214-0 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország. Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium
Magyarország - építésügy - minisztérium - 1945 utáni időszak
354.46(439)"194/198"
[AN 2843457]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2009.
Földi László (1967-)
   Környezetbiztonság / Földi László, Halász László. - Budapest : Complex, 2009. - 419 p. : ill. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN 2060-8047 ; 4.)
Lezárva: 2009. márc. 31. - Bibliogr.: p. 415-419.
ISBN 978-963-295-020-4 fűzött
Magyarország - környezetvédelmi jog - útmutató
349.6(439)(036)
[AN 2844344]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2009.
Galgóczy Árpád (1928-)
   Magyarok a Gulág haláltáboraiban / Galgóczy Árpád. - [Budapest] : Valo-Art, 2007-. - 20 cm
Galgóczy Árpád (1928-)
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2670045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Az alagút vége. - 2009. - 247, [2] p.
ISBN 978-963-86915-8-3 kötött : 2900,- Ft
Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2845720] MARC

ANSEL
UTF-88038 /2009.
Kertész Tibor
   Mediáció a gyakorlatban / Kertész Tibor. - Budapest : Partners Hungary Alapítvány, [2009]-. - 24 cm. - (Partners füzetek, ISSN 1586-1252)
mediáció
347.925 *** 316.6 *** 316.48
[AN 2842994]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A mediáció dinamikája : módszertani kézikönyv gyakorló mediátorok számára. - [2009]. - 106 p.
ISBN 978-963-06-7236-8 fűzött
[AN 2843002] MARC

ANSEL
UTF-88039 /2009.
Király Lilla (1971-)
   Az előzetes döntéshozatali eljárás a polgári jogvitákban, különös tekintettel a tagállami felelősség kérdésére / [kész. Király Lilla] ; [közread. az] Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Magyar Bíróképző Akadémia. - Budapest : OITH M. Bíróképző Akad., 2008. - 144 p. ; 30 cm
Lezárva: 2008. jún. 30. - A borítófedélen a megjelenés éve: 2007. - Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-87470-1-3 fűzött
Európai Unió - nemzetközi bíróság - polgári jog
341.645.542 *** 347
[AN 2846486]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2009.
   Közbeszerzésikommentár- és bíróságihatározat-gyűjtemény / [szerzők Szecskó József et al.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 456 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6477-6 fűzött : 9900,- Ft
közbeszerzés - bírósági határozat - törvény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 2842748]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2009.
Kurucz Mihály
   Magyar ingatlan-nyilvántartási jog a bizalomvédelmi joghatások tükrében / Kurucz Mihály. - Budapest : MOKK, 2009. - 455 p. ; 25 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 9.)
Bibliogr.: p. 449-453.
ISBN 978-963-88147-2-2 kötött
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 2845137]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2009.
   A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár története II., 2004-2008 / [... szerk. Ilyés Edit, Békési Adrienn]. - Debrecen : 5. Bocskai I. Lövészdandár, 2009. - 112 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-4151-7 kötött
Magyarország. Honvédség. 5. Bocskai István Lövészdandár
Magyarország - katonai egység története - ezredforduló
356.161(439)"200"
[AN 2845034]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2009.
   Resolving international conflicts : liber amicorum Tibor Várady / ed. by Peter Hay [et al.]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - XII, 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-46-3 kötött
nemzetközi jog - személyi bibliográfia - emlékkönyv
341 *** 012Várady_T.
[AN 2844068]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2009.
Ritter Ildikó
   A matter of trust : research on complaints filed against police measures in 2005 : research report / written by Ildikó Ritter ; [transl. Márk Czellér & András Kádár] ; [publ. by the Hungarian Helsinki Committee]. - [Budapest] : Hung. Helsinki Comm., 2008. - 64 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87757-2-6 fűzött
Magyarország - rendőrség - jogsértés - emberi jog - közigazgatási jog
342.7(439) *** 342.97(439) *** 351.74.078.1(439)"200"
[AN 2846498]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8045 /2009.
Mógor Judit
   Katasztrófavédelem / Mógor Judit. - Budapest : Complex, 2009. - 398 p. : ill. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN 2060-8047 ; 3.)
Lezárva: 2009. márc. 31. - Bibliogr.: p. 395-398.
ISBN 978-963-295-019-8 fűzött
Magyarország - katasztrófavédelem - jogszabály - útmutató
355.58(439)(094)(036) *** 614.8(439)(094)(036) *** 351.78(439)(094)(036)
[AN 2844339]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2009.
Szabó Mária (1953-)
   A Romanelli-misszió : egy olasz katonatiszt Magyarországon (1919. május - november) = La missione di Romanelli : un ufficiale italiano in Ungheria (maggiao - novembre 1919) / Szabó Mária. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz. : Mundus, 2009. - 250 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 82.). (Olasz irodalom, kultúra és művészetek, ISSN 1789-9273 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9713-15-4 kötött
Romanelli, Guido (1876-1973)
Olaszország - Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - hadtörténet - katonatiszt - 20. század - diplomáciatörténet
355(45)(092)Romanelli,_G. *** 943.9"1919" *** 355.48(439)"1919" *** 327(439)"191/193" *** 327(45)"191/193"
[AN 2844146]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8047 /2009.
Durston, Ian
Everything I need to know about being a manager, I learned from my kids (magyar)
   Amit a gyerekeimtől tanultam a menedzsmentről / Ian Durston ; [ford. Gárdos Bálint]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 228 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-9686-82-3 fűzött : 3900,- Ft
vezetéstudomány - vezetés - családi nevelés
65.011.1 *** 658.1.011.1 *** 37.018.1
[AN 2845972]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2009.
   Privacy protection and minority rights / ed. by Máté Dániel Szabó ; publ. by the Eötvös Károly Policy Institute. - Budapest : Eötvös K. Policy Inst., 2009. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88288-0-4 fűzött
Magyarország - adatvédelem - kollektív jogok - cigányság
659.2.012.8(439) *** 342.724(=914.99)(439)
[AN 2846645]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2009.
Shiba Shōji (1933-)
Breakthrough management (magyar)
   Az áttöréses fejlesztés irányítása : alapelvek, készségek és minták az átalakító vezetéshez / Shoji Shiba és David Walden ; [ford. Gábris László] ; [közread. a] Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület. - Budapest : Szövets. a Kiválóságért Közhasznú Egyes., [2009]. - 265 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. 257-262.
ISBN 978-963-06-7369-3 fűzött
minőségbiztosítás
65.018 *** 658.562
[AN 2843992]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2009.
Vise, David A.
The Google story (magyar)
   A Google sztori / David A. Vise, Mark Malseed. - Budapest : K. u. K. K., [2009]. - 350 p. ; 24 cm
Ford. Csatári Ferenc
ISBN 978-963-9887-13-8 kötött : 4400,- Ft
internet - információkeresés - vállalat
659.2 *** 681.324Internet *** 061.5(73)Google
[AN 2845014]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8051 /2009.
Andor György (1968-)
   Pénzügyi és reálopciók / Andor György, Bóta Gábor. - Budapest : Typotex, 2009. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (Fejezetek a pénzügyekből, ISSN 2060-7210)
Bibliogr.: p. 143-144.
ISBN 978-963-279-044-2 fűzött : 1500,- Ft
tőzsdei üzletkötés - egyetemi tankönyv
336.764.2(075.8)
[AN 2845818]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2009.
Das Controllingkonzept (magyar)
   Controlling : út egy hatékony controllingrendszerhez / Horváth & Partners ; [ford. Schmidt Ferenc, Velenczei Róbert, Tirnitz Tamás]. - 6. átd. utánny. - Budapest : Complex, 2009. - 287 p. : ill. ; 25 cm. - (Szervezet - vezetés - stratégia, ISSN 1219-9141)
Bibliogr.: p. 281-287.
ISBN 978-963-224-940-7 kötött
kontrolling
658.1.011.1 *** 657
[AN 2848573]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2009.
Dăianu, Daniel
   Which way goes capitalism? : in search of adequate policies in a dramatically changing world / Daniel Dăianu. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - [12], 283 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-47-0 kötött
Európai Unió - gazdaságpolitika - kapitalista gazdaság - fenntartható fejlődés - ezredforduló
338.2(4-62)"200" *** 330.342.14
[AN 2844072]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2009.
   Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez : a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített tanulmányok / [szerk. Vizi E. Szilveszter, Teplán István, Szentpéteri József]. - 2. kiad. - Budapest : GSZT, 2009. - 264 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88419-0-2 fűzött
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - szociálpolitika - ezredforduló
338.2(439)"200" *** 323(439)"200" *** 364.444(439)"200"
[AN 2849705]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2009.
   ERP rendszerek Magyarországon a 21. században / szerk. Hetyei József ; [társszerk. Salgóné Sziklai Klára]. - 2. kiad. új rendszerekkel. - Budapest : Computerbooks, 2009. - 720 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Menedzsment informatikai szakkönyvek, ISSN 1786-111X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-618-358-5 kötött : 9800,- Ft
vállalat vezetősége - információs rendszer
658.1.011.1 *** 681.3.004.14
[AN 2848208]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2009.
Garai László (1935-)
   Globális rendszerváltás? : gazdaságpszichológiai megfontolások a válságról / Garai László. - Budapest : Népszabadság Kv., 2009. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9709-80-5 kötött : 2990,- Ft
gazdaságpszichológia - gazdaságpolitika - 20. század - ezredforduló
330.16(439)"197/200" *** 338.2(439)"197/200" *** 159.9 *** 65.013
[AN 2843181]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2009.
Gubányi Lászlóné
   Segédlet az államháztartás szervezetei 2009. évi főkönyvi számláinak megnyitásához / Gubányi Lászlóné, Szabó Mária. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2009. - 196 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-751-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - gazdasági szervezet - főkönyvi számla - útmutató
657.4(036) *** 336.61(439) *** 657.34(036)
[AN 2845256]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2009.
Herczku Mónika
   Elbocsátottak? : állj fel, és kezdj új életet! / Herczku Mónika. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2009. - 142 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9710-54-2 fűzött : 2100,- Ft
munkavállalás - álláskeresés - életvezetés - siker
331.535 *** 613.865
[AN 2844352]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2009.
Kónya Judit
   Bankügyletek joga / Kónya Judit. - Budapest : Rejtjel, 2009. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-7255-62-5 fűzött
Magyarország - bankügylet - bankjog - jogszabály - útmutató
336.717(439)(094)(036) *** 347.734.5(439)(094)(036)
[AN 2846188]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2009.
Lőrinczy György
   Műszaki biztonság / Lőrinczy György, Varga János. - Budapest : Complex, 2009. - 261 p. : ill. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár a biztonságról, ISSN 2060-8047 ; 1.)
Lezárva: 2009. márc. 31.
ISBN 978-963-295-014-3 fűzött
Magyarország - munkavédelem - biztonságvédelem - jogszabály - útmutató
331.45(439)(094)(036) *** 614.8(439)(094)(036)
[AN 2844302]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2009.
Mányai Csaba (1974-)
Instead of advertising (magyar)
   Reklám helyett : a marketing új logikája: marketing interakció tervezés és az új típusú ügynökségek / Mányai Csaba. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9686-79-3 fűzött : 3900,- Ft
reklám
659.1
[AN 2843593]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2009.
   Milyen legyen Magyarország nemzetközi fejlesztéspolitikája? : stratégiai kutatások / szerk. Kiss Judit. - Budapest : MTA VKI : MEH, 2008. - 426 p. : ill. ; 24 cm. - (Stratégiai kutatások / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, Miniszterelnöki Hivatal, ISSN 2061-0971)
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-510-0 fűzött
Európai Unió - Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló - fejlesztési program - 21. század
330.34(439)"200/201" *** 330.322.54 *** 330.34(4-62)"200/201"
[AN 2846747]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2009.
   A nonprofit szektor és az egészségügyi, szociális szolgáltatások : a nonprofit szervezetek szociológiai és társadalom-gazdaságtani problémái / [szerk. Szretykó György és Vezér Mihály]. - Pécs : Comenius, 2008. - 555 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9687-24-0 fűzött
Magyarország - civil szervezet - társadalmi szerep - egészségügy - gazdasági folyamat
334.012.46(439) *** 364.444(439) *** 316.663 *** 330.341.42(439)
[AN 2846289]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2009.
Ormos Mihály (1974-)
   Pénzügyi számvitel rendszere / Ormos Mihály. - Budapest : Typotex, 2008. - 309 p. ; 20 cm. - (Fejezetek a pénzügyekből, ISSN 2060-7210)
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-279-041-1 fűzött : 3000,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2845817]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2009.
   Péter Zwack / [összeáll.] Hunor Pető, Anne Zwack. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2009. - [416] p. : ill., színes ; 24 cm
Egyes írások magyar nyelven
ISBN 978-963-9378-69-8 kötött : 5000,- Ft
Zwack Péter (1927-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - fényképalbum
658.1(439)(092)Zwack_P.(084.12)
[AN 2842946]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2009.
Pogátsa Zoltán (1974-)
   Álomunió : európai piac állam nélkül : tud-e az Európai Unió több lenni, mint piac? : tudja-e Magyarország, hogy miért lépett be? / Pogátsa Zoltán. - Budapest : Nyitott Kvműhely, 2009. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204-211.
ISBN 978-963-9725-78-2 fűzött : 2980,- Ft
Európai Unió - piac - európai integráció - ezredforduló
339.13 *** 339.923(4-62)"200" *** 327.39(4-62)"200"
[AN 2844306]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2009.
Siklósi Ágnes
   Pénzügyi számvitel példatár / Siklósi Ágnes, Veress Attila. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2009. - 442 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-760-9 fűzött : 4300,- Ft
számvitel - tankönyv - példatár
657(078)(076)
[AN 2844073]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2009.
Szamkó Józsefné
   Önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje és a számviteli politikához tartozó szabályok, 2009 / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2009. - 320 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-315-2 fűzött
Magyarország - számvitel - pénzügy - helyi önkormányzat - útmutató
657.24(036) *** 352.073.5(439)(036) *** 657.4(036)
[AN 2842740]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2009.
   A számvitel és az adózás aktuális kérdései, 2009 / [szerk. Ujvári Géza]. - Budapest : NovoSchool : Saldo, 2009. - 255 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. márc. 1.
ISBN 978-963-87656-5-9 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 2843794]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2009.
   A számvitel időszerű kérdései, 2009 : a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez : államháztartási szakterület / Aradi Zsolt [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2009. - 327 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [328].
ISBN 978-963-394-763-0 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - számvitel - tankönyv
657(439)(078)
[AN 2844059]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2009.
   A számvitel időszerű kérdései, 2009 : a könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzéséhez : vállalkozási szakterület / Debreczeni László [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2009. - 334 p. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-762-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - számvitel - tankönyv
657(439)(078)
[AN 2844042]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2009.
   Számviteli esettanulmányok, 2009 : összefoglaló rendszerezés, példák és feladatok / Róth [et al.] ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ. - 7. átd., jav. kiad. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2009. - 604 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2009. jan. - Bibliogr.: p. 603-604.
ISBN 978-963-9878-08-2 fűzött : 7500,- Ft
számvitel - kézikönyv
657(036)
[AN 2844065]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2009.
   Turisztikai desztináció - "desztinációs menedzsment" : a Nyíregyházán 2009. május 20-21-én megtartott konferencia előadásai / szerk. Hanusz Árpád ; [rend., kiad. Nyíregyháza Város és a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Turizmus- és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : Nyíregyháza Város : NYF TTIK Turizmus- és Földrajztud. Int., 2009. - 179 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött (hibás ISBN 978-963-7336-97-3)
Tiszántúl - turizmus - szervezés - konferencia-kiadvány
338.48(439.16) *** 65.012.4 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2845312]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8074 /2009.
Szabó Sándor
   Mámor.. : az alkohol csapdái / [írta Szabó Sándor] ; [közread. az MH Honvéd Egészségügyi Központ]. - 4. kiad. - [Budapest] : MH HEK, 2009, cop. 2006. - 97 p. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 97.
Fűzött
Magyarország - alkoholizmus
364.272(439) *** 613.81(439)
[AN 2848057]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2009.
   Társadalombiztosítási ügyintézők kézikönyve, 2009 / Szafkó Zoltánné [et al.] ; [szerk. Budavári Andrea]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2009. - 566 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-761-6 fűzött : 7990,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 2844064]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2009.
   Az utcák népe / [szerk. Győri Péter, Vida Judith]. - Budapest : Menhely Alapítvány : Bp-i Módszertani Szociális Közp. és Intézményei, 2008. - 227 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Otthontalanul... Tégy az emberért!, ISSN 1785-3079 ; 6.)
ISBN 963-86443-0-3 fűzött
Budapest - hajléktalan - statisztikai adatközlés - ezredforduló
364.252(439-2Bp.)"200"(083.41)
[AN 2846649]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8077 /2009.
   50 éves a felsőfokú tanítóképzés : jubileumi konferencia : a szekcióülések előadáskivonatai / [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar. - [Kaposvár] : KE PFK, 2009. - 32 p. ; 21 cm
A konferenciát Kaposvárott, 2009. máj. 15-16-án rendezték
Fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 378.637.332(439) *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2844746]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2009.
   516 : villamosipari szakképzés, Dombóvár / [összeáll.] Gelencsér Gyula. - Dombóvár : [Gelencsér Gy.], 2009. - 296 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-7262-7 fűzött
Ipari Szakképző és Kollégium (516.) (Dombóvár)
Dombóvár - szakmunkásképző
377(439-2Dombóvár)
[AN 2846610]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2009.
   A doktori képzés Magyarországon - a doktoranduszok szemével / szerk. Kocsis Miklós, Kucsera Tamás Gergely, Szabó Anita ; [kiad. a Doktoranduszok Országos Szövetsége]. - Budapest : DOSZ, 2009. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87569-5-4 fűzött
Magyarország - doktori képzés - ezredforduló
378.2(439)"200"
[AN 2845253]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2009.
   "Egyenlő pályák - egyenlő esélyek" : HEFOP 2.1.5. : Koroncó, Pannonhalma, Pázmándfalu. - [S.l.] : [s.n.], 2008. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Koroncó - Pannonhalma - Pázmándfalu - általános iskola - hátrányos helyzetű - projektmenedzsment - képességfejlesztés
373.3(439-2Koroncó) *** 373.3(439-2Pannonhalma) *** 373.3(439-2Pázmándfalu) *** 376 *** 37.025
[AN 2845218]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2009.
Földes István (1924-)
   A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének története / írta és szerk. Földes István. - Debrecen : DE OEC, 2009. - 288 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A debreceni orvosképzés nagy alakjai, ISSN 1416-4175 ; 23.)
Bibliogr.: p. 284.
ISBN 978-963-9070-82-0 fűzött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Debrecen - egyetem - tanszék - anatómia - szövettan
378.661(439-2Debrecen).096 *** 611
[AN 2845776]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2009.
   Hajós Alfréd Általános Iskola Gödöllő jubileumi évkönyve : [1974-2009] : ...amire emlékezünk és építhetünk... - Gödöllő : Hajós A. Ált. Isk., [2009]. - 125, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7342-6 fűzött
Hajós Alfréd Általános Iskola (Gödöllő)
Gödöllő - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Gödöllő)(058)
[AN 2846061]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2009.
   Az integráció érdekében : a Második esély című Equal-program keretében készült tanulmányok / [Györgyi Zoltán szerk.]. - Budapest : OFI, 2008. - 113 p. ; 25 cm. - (Kutatás közben, ISSN 1588-3094 ; 282.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-682-626-0 fűzött
Magyarország - gyógypedagógia - felnőttoktatás - hátrányos helyzetű - munkaerőpiac - ezredforduló
376 *** 374.7 *** 331.5(439)"200"
[AN 2846260]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2009.
   Integráció : neveljünk együtt! / [szerk. Csik Anikó, Jelencsics Beáta, Orliczki Edit] ; [közread. a] Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. - Győr : Radó T. Ált. Isk. és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2008. - [2], 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4841-7 fűzött
gyógypedagógia - hátrányos helyzetű - képességfejlesztés - integrált oktatás
376.2/.4 *** 37.025
[AN 2845180]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2009.
   Jedlik Ányos Országos Általános Iskolai Fizikaverseny, 1999 ... 2008 : feladatok és megoldások, általános iskola 4-8. évfolyam / [szerk. Jármezei Tamás]. - Nyíregyháza : Jedlik-Okteszt, 2009. - 253, [3] p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Jedlik-verseny, 1999-2008
ISBN 978-963-06-5770-9 fűzött
Jedlik Ányos Országos Általános Iskolai Fizikaverseny
fizika - alapfokú oktatás - tanulmányi verseny - példatár
371.384 *** 372.853(079.1)
[AN 2846215]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2009.
Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma (2008) (Budakalász)
   Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fóruma, 2008. június 20-22 : 8. Budakalászi Találkozó : 9. füzet / [szerk. Guther M. Ilona] ; [rend.,] kiad. a Magyar Kollégium Kulturáslis Egyesület. - [Budapest] : M. Kollégium. Kult. Egyes., 2009. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7492-8 fűzött
Kárpát-medence - művelődésügy - határon túli magyarság - identitás - egyesület - konferencia-kiadvány
374 *** 323.15(=945.11)(4-11) *** 316.63 *** 061.2(4-11) *** 061.3(439-2Budakalász)
[AN 2846487]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2009.
   Képzés vagy nevelés? : II. Miskolci "Taní-tani" Konferencia : Miskolc, 2009. február 6. : részletes program, tartalmi összefoglalók / [szerk. Karlovitz János Tibor] ; [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet. - Miskolc : ME BTK Tanárképző Int., 2009. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-661-885-8 fűzött
pedagógia - nevelés - oktatásügy - konferencia-kiadvány
37 *** 37.01 *** 37.014 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2846533]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2009.
   Kié az oktatáskutatás? : tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára / szerk. Pusztai Gabriella, Rébay Magdolna. - Debrecen : Csokonai Kvk., 2009. - 365 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-260-223-3 kötött
Európai Unió - oktatásügy - oktatáspolitika - felsőoktatás - emlékkönyv
37.014 *** 37.014.5(4-62) *** 378.014.5(4-62)
[AN 2845377]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2009.
Kovács Sándorné
   Árpádföld és iskolája / Kovács Sándorné ; [kiad. Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat]. - Budapest : XVI. ker. Önkormányzat, [2009]. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-06-7215-3 fűzött
Arany János Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 16. kerület - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Bp.XVI.)(091)
[AN 2844174]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2009.
Kovácsné Bakosi Éva
   A játszóképesség, mint a kisgyermekekkel foglalkozók kulcskompetenciája / Kovácsné Bakosi Éva. - Hajdúböszörmény : DE HPFK, 2008. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Alkotó műhely, ISSN 2061-0114 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7292-31-6 fűzött
képességfejlesztés - játék - kompetencia
371.322.6 *** 371.382
[AN 2845433]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2009.
Nagy-Baló Evelyn
   Kozma Tamás szakirodalmi munkássága : megjelent az ünnepelt 70. születésnapja tiszteletére / [az anyaggyűjtést végezte és szerk. Nagy-Baló Evelyn, Varga Kovács Amarilla, Kozmáné Sike Emese] ; [kiad. a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete]. - Debrecen : DE Nevtud. Int., 2009. - 150 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2008. nov. 30. - borító- és gerinccím: Dr. Kozma Tamás professzor 70. születésnapjára
Fűzött
Kozma Tamás (1939-)
Magyarország - egyetemi tanár - pedagógia - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Kozma_T. *** 012Kozma_T.
[AN 2844805]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2009.
   "Az oktatás közügy" : VII. Nevelésügyi Kongresszus : Budapest, 2008. augusztus 25-28. : zárókötet / [... szerk. Benedek András, Hunyady Györgyné] ; [rend., közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : M. Ped. Társ., 2009. - 838 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
oktatásügy - pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2846572]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2009.
   Professori salutem : tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére / szerk. Bajusz Bernadett [et al.] ; [közread. a] Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete. - Debrecen : Doktoranduszok Kiss Á. Közhasznú Egyes., 2009. - 295 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2008. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-273-0 fűzött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 2845496]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2009.
Roska Tamás (1940-)
   Énekeljetek az elmétekkel! : Roska Tamással beszélget Kozma László. - Budapest : Kairosz, 2009. - 99, [2] p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 64.)
ISBN 978-963-662-256-5 fűzött : 1500,- Ft
Roska Tamás (1940-)
Magyarország - mérnök - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
37(439)(092)Roska_T.(047.53) *** 62(439)(092)Roska_T.(047.53)
[AN 2844276]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2009.
   Teaching and learning : 2nd International Conference for Theory and Practice in Education : 29 May 2009, Budapest : programme, abstracts / [ed. by János Tibor Karlovitz] ; [.... org. by Association of Educational Sciences and International Pető András Institute of Conductive Education for the Motor Disabled and Conductor-Teacher Training College]. - Budapest : Assoc. of Educational Sciences, 2009. - 76 p. ; 21 cm
Váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-88422-0-6 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2846507]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2009.
Veres Pál
   A felsőoktatás tankönyvellátási rendszerének összehasonlító intézményi elemzése / Veres Pál. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 164 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-156.
ISBN 978-963-19-6684-8 fűzött : 2990,- Ft
Európai Unió - Magyarország - felsőoktatás - könyvkiadás - 20. század - ezredforduló - tankönyv
378(439)"198/200" *** 378(4-62)"200" *** 371.67(439)"198/200" *** 655.41(439)"198/200" *** 371.67(4-62)"200" *** 655.41(4-62)"200"
[AN 2842901]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8097 /2009.
   "Füstmentes versek". - Nagykanizsa : ÁNTSZ, 2009. - [20] p. ; 21 cm. - (Kistérségi füzetek, ISSN 2060-9981 ; 1.)
ISBN 978-963-88365-0-2 fűzött
magyar irodalom - dohányzás - pályázat - amatőr művészet - vers - antológia
379.825 *** 06.063(439) *** 613.84(0:82-14) *** 894.511-14(082)
[AN 2842935]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2009.
Horváth Zoltán (1982-)
   10.000 pont felett : Kálmán László, a Falco KC kosárlabdázója / Horváth Zoltán. - [Szombathely] : Horváth Z., [2009]. - 100 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-7121-7 kötött : 2990,- Ft
Kálmán László (1972-)
Magyarország - sportoló - kosárlabda - 20. század - 21. század - életrajz
796.323(439)(092)Kálmán_L.
[AN 2845816]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2009.
   Jutalmazd meg magad! : [kvízkérdések 8-12 éves korú gyermekek számára] / szerk. Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Deák, [2009]. - [74] p., [12] t. : ill. ; 21 cm + 36 mell.
ISBN 978-963-9420-75-5 fűzött : 1800,-Ft
vetélkedő - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 2845038]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2009.
Könemann, Ludwig
SudologIQ (magyar)
   SudologIQ : [kvízjáték a sudoku-táblán] / Ludwig Könemann ; ford. és átd. Tasnádi Ágnes. - Budapest : Vince K., cop. 2009. - 164 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9731-78-3 fűzött : 2995,- Ft
vetélkedő - rejtvény
793.7(520)
[AN 2845633]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2009.
Moras, Ingrid
Perlentiere plastisch & flach (magyar)
   Kedvenc gyöngyállatkák / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-067-2 fűzött : 2495,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2846124]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2009.
   Rejtvényfejtő lexikon. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 687 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9901-90-2 kötött
rejtvény - szaklexikon
793.7(031)
[AN 2844535]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2009.
Rules of driving events (magyar)
   A nemzetközi fogathajtó versenyek szabálygyűjteménye / Nemzetközi Lovas Szövetség ; [ford. Mihók Zsuzsanna]. - 10. kiad. - [Budapest] : [M. Lovas Szövets. Fogathajtó Szakbiz.], [2009]. - 129 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottság
Fűzött
fogathajtás - versenyszabály
798.64.063(100)
[AN 2844759]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2009.
Schaller, Bob
Michael Phelps (magyar)
   Michael Phelps, az úszócsoda : egy bajnok igaz története / Bob Schaller ; [ford. Tracikievicz Zsófia]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 253, [3] p., [8] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-88-8 fűzött : 2490,- Ft
Phelps, Michael (1985-)
Egyesült Államok - sportoló - úszás - 21. század - életrajz
797.21(73)(092)Phelps,_M.
[AN 2844080]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2009.
   Sport, életmód, egészség / főszerk. Szatmári Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2009. - 1305 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8653-5 kötött
Magyarország - sportelmélet - sporttörténet
796.01 *** 796(439)(091) *** 796(100)(091)
[AN 2844132]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2009.
   Tanulmányok a tradicionális íjászatról / [ford. Umenhoffer István]. - Debrecen : Kvintesszencia, 2009. - 184, [4] p. : ill. ; 20 cm
Tart.: Az íjászat szimbolikája / Ananda Kentish Coomaraswamy. Kyudo: az íjászat japán művészete / William R. B. Acker. Zen az íjászművészetben / Eugen Herrigel. Zen íj, zen nyíl : Awa Kenzo élete és tanításai / John Stevens. - Egys. cím: The symbolism of archery ; Kyudo: the Japanese art of archery ; Zen in der Kunst des Bogenschiessens ; Zen bow, zen arrow. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87422-3-0 fűzött : 2300,- Ft
Japán - íjászat - zen buddhizmus
799.322.2(520) *** 294.321(520)
[AN 2844676]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2009.
Vincze Eszter
   Gyöngyfűzés gyerekeknek / Vincze Eszter. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 95.)
ISBN 978-963-278-070-2 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 746.5 *** 739.2
[AN 2846371]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8108 /2009.
   Creator spiritus IV : teremtő - alkotó lélek : credo 2009 : szakrális képzőművészeti kiállítás : 2009. március 19 - április 5., Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ / [a kiállítást rend. Balanyi Károly és Gulyás Géza] ; [közread.] a Kecskeméti Képzőművészek Közössége. - Kecskemét : Erdei F. Kult. és Konferencia Közp., [2009]. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6874-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 2845278]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2009.
Csillag Éva
   Molnár-C. Pál (1894-1981) : Műterem-múzeum, Budapest / [kép és szöveg Csillag Éva és Csillag Péter]. - [Budapest] : TKM Egyes., 2008. - 15 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 807.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-554-540-7 fűzött
Molnár-C Pál (1894-1981)
Magyarország - festőművész - 20. század - múzeumi kiadvány
75(439)(092)Molnár-C._P. *** 069(439-2Bp.)
[AN 2844017]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2009.
Darida Veronika (1978-)
   A fenséges és a rejtőzködő jelenlét : Louis Marin reprezentációelmélete / Darida Veronika. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 126, [2] p. : ill. ; 23 cm. - (Láthatatlan múzeum, ISSN 1787-9760)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-042-3 fűzött : 1800,- Ft
Marin, Louis (1931-1992)
Poussin, Nicolas (1594-1665)
Champaigne, Philippe de (1602-1674)
Franciaország - művészetelmélet - esztétika - festőművész - 17. század
7.01 *** 111.852(44)(092)Marin,_L. *** 75(44)(092)Poussin,_N. *** 75(44)(092)Champaigne,_Ph._de
[AN 2846451]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2009.
Dent, Bob (1949-)
Every statue tells a story (magyar)
   Mesélő szobrok : Budapest köztéri emlékművei / Bob Dent ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2009. - 330 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 322-327.
ISBN 978-963-07-8777-2 fűzött : 3900,- Ft
Budapest - szobor - emlékmű - helyismeret
725.945(439-2Bp.) *** 73.027.1(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 2845254]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2009.
   Dialog czarno na białym : grafika polska i węgierska, 1918-1939 = Párbeszéd fekete-fehérben : lengyel és magyar grafika, 1918-1939 = Dialogue in black and white : Polish and Hungarian prints, 1918-1939 / [red., kuratorki] Bakos Katalin, Anna Manicka. - Varszawa : Muz. Narodowe w Warszawie ; Budapeszt : MNG w Budapeszcie, 2009. - 260 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2009/1.)
A Budapesten 2009. márc. 12 - jún. 28. között, Varsóban 2009. szept. 9 - okt. 26. között tartott kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 260.
Fűzött
ISBN 978-83-7100-969-3
Lengyelország - Magyarország - grafika - két világháború közötti időszak - kiállítási katalógus
76(438)"192/193" *** 76(439)"192/193" *** 061.4(439-2Bp.)"2009" *** 061.4(438-2Warszawa)
[AN 2845469]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2009.
   A digitális fotózás műhelytitkai : újdonságok, tippek 2009-2010 / [szöveg Enczi Zoltán et al.]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, [2009]. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88103-0-4 fűzött : 2990,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019
[AN 2846096]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2009.
   F-csoport. - [Veszprém] : [Figuratív Csop.], 2009. - 60 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-7204-7 fűzött
Veszprém - képzőművészet - művészcsoport - ezredforduló
73/76(439-2Veszprém)"199/200" *** 061.28(439-2Veszprém)
[AN 2844019]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2009.
Fodor Ferenc
   A csólyospálosi templom hetven éve / Fodor Ferenc ; [kiad. a Csólyospálosi Római Katolikus Egyházközség]. - Szeged ; Csólyospálos : Csólyospálosi Római Katolikus Egyházközs., 2009. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7375-4 fűzött
Csólyospálos - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás - történelmi forrás
726.54(439-2Csólyospálos) *** 282(439-2Csólyospálos)(091)(093)
[AN 2846587]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2009.
Hapák József (1945-)
   A földre hajló ég házai a bor színe alatt = Houses of the stooping sky under the sign of the wine / fényképezte Hapák József ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület]. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2009. - [102] p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-87213-9-6)
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - vallásos irodalom
77.04(439)(092)Hapák_J. *** 244
[AN 2845443]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2009.
Kiss Gábor (1982-)
   Villák és kertek a Dunakanyarban : Leányfalu / Kiss Gábor. - Budapest : Onlineprint, 2009. - 135 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-06-7266-5 fűzött : 2800,- Ft
Leányfalu - helyismeret - hétvégi ház
728.71(439-2Leányfalu) *** 908.439-2Leányfalu
[AN 2843786]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2009.
Knotik Márta, T. (1930-)
   Fényírók és fényirdák Szegeden, 1859-1913 / T. Knotik Márta ; [kiad. a Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2009. - 328 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 324-325.
ISBN 978-963-9804-25-8 fűzött
Szeged - fotóművészet - fényképész - helyismeret - 19. század - századforduló - történeti feldolgozás - fényképalbum
77.04(439-2Szeged)(092) *** 908.439-2Szeged(084.12) *** 77.041
[AN 2846592]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2009.
Kovács Lehel (1974-)
   Kovács Lehel / [bev. Sárvári Zita] ; [rend., közread. a] Galéria '13. - Budapest : Galéria '13, 2009. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten 2009. máj. 22 - jún. 27. között "Tájvadászat" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-87418-6-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kovács_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2846479]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2009.
   Magyar Illusztrátorok Társasága : Bologna, Budapest, Pozsony, Frankfurt 2009 = Society of Hungarian Illustrators / [... szerk. Sárkány Győző]. - Budapest : MIT, 2009. - [96] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87087-2-4 fűzött
Magyar Illusztrátorok Társasága
Magyarország - alkalmazott grafika - művészcsoport - ezredforduló - illusztráció
76(439)"200" *** 76.056(439)"200" *** 061.28(439)
[AN 2845435]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2009.
   "A magyar rajz fiatal mesterei" : Szalay Lajos és nemzedéktársai, 1932-1949 : a Magyar Nemzeti Galéria és a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum közös kiállítása : [Miskolci Galéria, 2009. április 18 - augusztus 2.] / [szerk. Bán András, Zsákovics Ferenc]. - [Miskolc] : MG, 2009. - 175 p. : ill. ; 23 cm. - (A Miskolci Galéria könyvei, ISSN 1219-0594 ; 35.)
Gerinccím: Szalay Lajos és nemzedéktársai, 1932-1949. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88042-3-5 fűzött
Szalay Lajos (1909-1995)
Magyarország - művészettörténet - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092) *** 76(439)(092)Szalay_L. *** 76(439)"193/194" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 2845497]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2009.
Méhes Balázs
   Tanulmányok Lakatos Artúr (1880-1968) festő- és iparművész tanár életművéhez / Méhes Balázs. - [Budapest] : Méhes G.-né, 2009. - [2], 223 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7125-5 fűzött
Lakatos Artúr (1880-1968)
Magyarország - festőművész - iparművész - 20. század
75(439)(092)Lakatos_A. *** 745/749(439)(092)Lakatos_A.
[AN 2842802]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2009.
   Mi vida : menny és pokol : [a MUSAC gyűjteménye Budapesten] : [Műcsarnok ... 2009. március 28 - május 17.] / [kurátorok ... Agustín Pérez Rubio, ... Petrányi Zsolt] ; [szöveg, szerk. ... Petrányi Zsolt, Döme Gábor]. - Budapest : Műcsarnok, [2009]. - [38] p. : ill., részben színes ; 17 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León)
fotóművészet - képzőművészet - ezredforduló - múzeumi gyűjtemény - León - kiállítási katalógus
77.04(100)"200" *** 73/76(100)"200" *** 069(460-2León)MUSAC *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2845024]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2009.
   N. Csathó Gizella mesevilága / [összeáll.] Németh Kálmán. - Balatonalmádi : [Németh K.], 2009. - 160 p. : ill., főként színes ; 22x30 cm
Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-7171-2 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Csathó Gizella, N. (1939-2008)
Magyarország - képzőművész - grafikus - animációs film - 20. század
76(439)(092)Csathó_G.,_N. *** 73/76(439)(092)Csathó_G.,_N. *** 778.534.66
[AN 2846625]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2009.
Nagy Anikó, S.
   Mindenütt hódít : reklám a nagy háborúban, 1914-1918 = Taking by storm : advertisements in the great war, 1914-1918 / [... írták S. Nagy Anikó, Babucsné Tóth Orsolya, Szoleczky Emese] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - [Budapest] : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz., 2009. - 103 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-963-87454-6-0 kötött
Magyarország - reklám - plakát - művelődéstörténet - első világháború - album
769.91(439)"1914/1918" *** 659.1(439)"191" *** 930.85(439)"191"(084.1)
[AN 2846616]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2009.
   Nem mondunk le senkiről : kistérségi képzés / [szerk. Krämer Ágnes]. - Budapest : Saldo, 2009-. - 29 cm
ISBN 978-963-638-298-8 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - projektmenedzsment
711.1(439) *** 65.012.4
[AN 2827227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Civil szervezetek részére. - 2009. - 244 p. : ill.
ISBN 978-963-638-302-2 fűzött
Magyarország - nonprofit szervezet - projektmenedzsment - számvitel - adóügy
334.012.46 *** 336.271.5(439) *** 65.012.4 *** 657(439)
[AN 2846402] MARC

ANSEL
UTF-88127 /2009.
   Opening hours : overcoming : [Ernst Múzeum, ... 2008. november 15 december 14.] / [kurátorok ... Solvej Helveg Ovesen, Charlotte Bagger Brandt, Judith Schwarzbart] ; [szerk. ... Páldi Lívia]. - Budapest : Ernst Múz., [2008]. - [28] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
képzőművészet - installációs művészet - videotechnika - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 621.397 *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2845052]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2009.
   OSAS-műhely = Atelier OSAS. A bit of America = Egy kis Amerika / [a kiállítás kurátora, a katalógus szerkesztője ... Maurer Dóra]. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2009. - 39, 24 p. : ill., színes ; 16 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - A kiállítást 2009. febr. 11 - április 26. között Budapesten tartották
Fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - képzőművészet - művészeti csoport - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 73/76(73)"200" *** 061.28(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2846040]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2009.
Pap Gábor (1939-)
   Fényre éledő üvdtörténet : ünnepváró elmélkedés középkori finnországi templomokban / Pap Gábor. - [Budapest] : Valo-Art, 2009. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-86915-9-0 kötött : 6700,- Ft
Finnország - templom - ikonográfia
726.54(480) *** 7.04
[AN 2845613]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2009.
Plesznivy Edit (1957-)
   Vaszary János / Plesznivy Edit. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 9.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5932-2 kötött : 1490,- Ft
Vaszary János (1867-1939)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század
75(439)(092)Vaszary_J.
[AN 2845915]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2009.
Ruff, Thomas
   Thomas Ruff retrospektív : [Műcsarnok, ... 2008. december 13 - 2009. február 15.] / [kurátor ... Petrányi Zsolt] ; [kurátor asszisztens ... Döme Gábor]. - Budapest : Műcsarnok, [2008]. - [28] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Németország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(430)(092)Ruff,_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2008/2009"
[AN 2845070]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2009.
   Schweiz - Konkret : festészet Svájcból : Modern Képtár Vass László Gyűjtemény állandó kiállításai IV. : [2009. május 23 - 2011. május] / [szerk. Heidt Katrin, Hegyeshalmi László]. - Veszprém : Művészetek Háza : Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény, cop. 2009. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 10.)
Fűzött
Svájc - festészet - magángyűjtemény - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(494)"19/200" *** 069.017(439)Vass_L. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2843688]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2009.
Szervátiusz Tibor (1930-)
   Mindörökké, Erdély : Szervátiusz Tiborral beszélget Szervátiusz Klára. - Budapest : Kairosz, 2009. - 86 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 51.)
ISBN 978-963-662-229-9 fűzött : 1500,- Ft
Szervátiusz Tibor (1930-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - életútinterjú
73(439)(092)Szervátiusz_T.(047.53)
[AN 2844225]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2009.
   Színerő - léptékváltás 1-2-3 : [kurzus és kiállítás-sorozat] : [a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Doktori Iskola Festészet Program Kurzusa] / [a katalógust szerk. ... Ernszt András]. - [Pécs] : PTE Műv. Kar Képzőműv. Doktori Isk., 2008. - 140 p. : ill., színes ; 25 cm
A kurzusokhoz kapcsolódó kiállításokat Pécsett 2007. május 4-13., 2007. szeptember 7-16. és 2008. június 12-22. tartották. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-642-274-5 fűzött
Pécs - Magyarország - festészet - doktori képzés - ezredforduló - egyetem - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 378.4(439-2Pécs).096 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2843811]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2009.
Szőllősy Gábor (1954-)
   Ifj. Vastagh György állatszobrai = The animal statues of György Vastagh, Jr. / Szőllősy Gábor. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2009. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 2060-906X ; 1.)
ISBN 978-963-7092-66-4 fűzött
Vastagh György (1868-1946)
Magyar Mezőgazdasági Múzeum (Budapest)
Magyarország - szobrász - ikonográfia - állat - 19. század - 20. század - múzeumi katalógus
73(439)(092)Vastagh_Gy. *** 7.042 *** 069(439-2Bp.)MMM(036)
[AN 2845936]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2009.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
   Barabás Miklós / Szvoboda Dománszky Gabriella. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 10.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5933-9 kötött : 1490,- Ft
Barabás Miklós (1810-1898)
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Barabás_M.
[AN 2845909]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2009.
   Társadalom, tér, szerkezet / Csanádi Gábor [et al.] ; [... kiad. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Városi és Regionális Kutatások Központja]. - Budapest : ELTE Tátk Vár. és Regionális Kutatások Központja, 2009. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-086-4 fűzött : 2800,- Ft
városszociológia - településfejlesztés - urbanisztika
711.1 *** 316.334.56 *** 911.37
[AN 2849648]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2009.
Tolj, Slaven (1964-)
   Slaven Tolj : retrospektív cím nélkül : [Ernst Múzeum, ... 2009. február 21 - március 29.] / [kurátor ... Michal Kolećek]. - Budapest : Ernst Múz., [2009]. - [28] p. : ill., részben színes ; 16 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Horvátország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(497.13)(092)Tolj,_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2845063]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2009.
   Verité exposée : az emlékezetről : [Ernst Múzeum, ... 2009. április 10 - május 31.] / [kurátor ... Simon Kati]. - Budapest : Ernst Múz., [2009]. - [32] p. : ill., részben színes ; 17 cm
Magyar és angol nyelven
Fűzött
Belgium - képzőművészet - videotechnika - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(493)"200" *** 621.397 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2845041]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2009.
   VII. "Csak tiszta forrásból..." fotókiállítás : 2009. március 14 - április 10., Békéscsaba. - [Békéscsaba] : [Lencsési Közösségi Ház], [2009]. - 19 p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 2845627]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2009.
   A "Virágos Tökölért" Egyesület tíz éve, 1999-2009 / [összeáll. Kunczéné Fellegi Katalin]. - Budapest : Krónika Nova, 2009. - 123 p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
"Virágos Tökölért" Egyesület
Tököl - Magyarország - városszépítés - virágkertészet - egyesület
711.4(439-2) *** 635.9 *** 061.2(439-2Tököl)
[AN 2845463]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8142 /2009.
Bockris, Victor (1949-)
Transformer (magyar)
   Transformer : Lou Reed története / Victor Bockris ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2008. - 444, [16] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 31.)
Bibliogr.: p. 435-442.
ISBN 978-963-266-064-6 kötött : 4900,- Ft
Reed, Lou (1942-)
Egyesült Államok - zenész - 20. század - 21. század - rockzene
78.067.26.036.7(73)(092)Reed,_L.
[AN 2844577]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2009.
Karlsson, Alexander
   Köszönet a zenéért! : Björn, Agnetha, Frida és Benny története / Alexander Karlsson. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2009. - 175 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9710-52-8 fűzött : 2500,- Ft
ABBA (együttes)
Svédország - zenekar - könnyűzene - 20. század
78.067.26.036.7(485)ABBA
[AN 2844062]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2009.
Kisgergely József (1950-)
   Az ország kedvence volt: Gencsy Sári : elfogult portré beszólásokkal / Kisgergely József. - Budapest : Classica Hungarica, 2009. - 181 p. : ill. ; 21 cm + DVD
ISBN 978-963-06-4882-0 kötött : 2800,- Ft
Gencsy Sári (1924-2008)
Magyarország - operaénekes - 20. század - 21. század - életrajz - elektronikus dokumentum
784.071.2(439)(092)Gencsy_S.
[AN 2845068]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2009.
Láng György (1908-1976)
Joseph Haydn (új kiadása)
   Haydn / Láng György ; [szerk. Malina János] ; [a szöveget gond. Horváth Ágnes]. - Budapest : Glória, cop. 2009. - 205 p. : ill., kotta ; 21 cm
ISBN 978-963-9587-57-1 kötött : 2980,- Ft
Haydn, Joseph (1732-1809)
Ausztria - zeneszerző - 18. század - 19. század - életrajz
78.071.1(436)(092)Haydn,_J.
[AN 2844561]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2009.
Lukács Ervin (1928-)
   A Maestro : Lukács Ervin emlékezik / [lejegyezte] Várkonyi Judit. - Budapest : Európa, 2009. - 191, [2] p. : ill. ; 24 cm
Közrem. Karczag Márton, Bakos Anikó. - Diszkogr.: p. 151-169.
ISBN 978-963-07-8752-9 kötött : 3900,- Ft
Lukács Ervin (1928-)
Magyarország - karmester - 20. század - 21. század - memoár
785.11.071.2(439)(092)Lukács_E.(0:82-94)
[AN 2843937]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2009.
McNeill, Legs
Please kill me (magyar)
   Please kill me : a punkzene cenzúrázatlan története / Legs McNeill, Gillian McCain ; [ford. Tomori Gábor]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2009. - 522, [24] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 32.)
ISBN 978-963-266-040-0 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - zenész - zenekar - punkzene - 20. század
78.067.26.036.7(73)(092)
[AN 2844881]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2009.
White, Timothy
Catch a fire (magyar)
   Bob Marley : catch a fire / Timothy White ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2009. - 518, [24] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 34.)
Diszkogr.: p. 437-507. - Bibliogr.: p. 508-518.
ISBN 978-963-266-081-3 kötött : 4990,- Ft
Marley, Bob (1945-1981)
Jamaica - könnyűzenei előadó - 20. század
78.067.26.036.7(729.2)(092)Marley,_B.
[AN 2844854]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8149 /2009.
Fodor Géza (1943-2008)
   Magánszínház / Fodor Géza. - Budapest : Magvető, 2009. - 281, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2723-3 kötött : 2990,- Ft
opera - zeneesztétika - színházesztétika
792.54 *** 782.1 *** 78.01 *** 792.01
[AN 2843605]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2009.
Szentirmai László (1950-)
   Séd Teréz / Szentirmai László. - Sárospatak : Sárospataki Népfőiskolai Egyes., 2009. - 112 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Bábjátékos portrékötetek ; 2.)
ISBN 978-963-06-5254-4 fűzött : 1620,- Ft : 6 EUR
Séd Teréz (1917-)
Magyarország - előadóművész - 20. század - bábjáték
792.97(439)(092)Séd_T. *** 792.97
[AN 2845344]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8151 /2009.
Baho, James
   ECL English practice tests for level C1 : [certificate of attainment in modern languages] = Gyakorló feladatok az angol felsőfokú ECL nyelvvizsgára / [James Baho, Noémi Baho] ; [publ. by the Mária Valéria Nyelviskola]. - Esztergom : Mária Valéria Nyelvisk., 2009. - 83 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5522-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=00
[AN 2845300]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2009.
Bajnóczi Beatrix
   888 kérdés és válasz angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára készülőknek] / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Szeged : Maxim, 2009. - 331 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-63-9 fűzött : 1780,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2849266]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2009.
Baranyay Márta
   Angol beszédfordulatok / összeáll. Baranyay Márta. - [Budapest] : Animus, 2009, cop. 1994. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-36-6 fűzött : 390,- Ft
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11
[AN 2849107]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2009.
   Bʺlgarkiât ezik i literatura na krʺstopʺtâ na kulturite : meždunarodna konferenciâ Seged, ... 21-22 maj 2007 g. - Szeged : JATEPress, 2008-. - 24 cm
Rend. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézet
bulgarisztika - konferencia-kiadvány
808.67 *** 886.7(091)"19/200" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2754912]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom 2. - 2009. - 211 p.
Szerk. Kocsis Mihály. - Váltokozva orosz, német, lengyel, szerb, szlovén és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-482-864-8)
[AN 2845927] MARC

ANSEL
UTF-88155 /2009.
Bujdos Franciska
   Angol szókincsfejlesztő füzetek : [A2-B1] / Bujdos Franciska ; [a rajzokat ... kész. Megyeri Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009-. - ill., színes ; 20 cm. - (Szó-kincs-tár, ISSN 2060-3398)
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2849199]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Communication. - 2009. - 63 p.
ISBN 978-963-19-5940-6 fűzött
[AN 2849209] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., School. - 2009. - 63 p.
ISBN 978-963-19-5941-3 fűzött
[AN 2849228] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Round the world. - 2009. - 63 p.
ISBN 978-963-19-5942-0 fűzött
[AN 2849234] MARC

ANSEL
UTF-88156 /2009.
Dömők Szilvia
   Német szókincsfejlesztő füzetek : [A2-B1] / Dömők Szilvia ; [a rajzokat ... kész. Megyeri Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009-. - ill. ; 20 cm. - (Szó-kincs-tár, ISSN 2060-3398)
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2849166]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kommunikation. - 2009. - 64 p.
ISBN 978-963-19-5937-6 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2849173] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Schule. - 2009. - 64 p.
ISBN 978-963-19-5938-3 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2849177] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Rund um die Welt. - 2009. - 64 p.
ISBN 978-963-19-5939-0 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2849191] MARC

ANSEL
UTF-88157 /2009.
   Európai helyesírások : az európai helyesírások múltja, jelene és jövője / szerk. Balázs Géza és Dede Éva. - Budapest : Inter Kht. : Prae.hu, 2009. - 316 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88205-2-5 fűzött : 3900,- Ft
európai nyelvek - helyesírás - nyelvtörténet
802/808-1 *** 801.53
[AN 2846456]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2009.
Fodor Attila
   Német keresztrejtvények / Fodor Attila. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2008. - 46 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-251-037-8 fűzött
német nyelv - keresztrejtvény - példatár
803.0(076)=945.11 *** 793.7
[AN 2845191]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2009.
Fodor Zója (1942-)
   Delovoj russkij : kak podgotovitʹsâ k èkzamenu / Zoâ Fodor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 222 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-19-5150-9 fűzött : 3590,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv - egyetemi tankönyv - auditív dokumentum
808.2(075.8)(079.1)=945.11
[AN 2849249]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2009.
   Gulya János. - Budapest : ZSKF, 2009. - 54, [6] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 90.)
Bibliogr.: p. 22-37.
ISBN 978-963-9559-42-4 fűzött
Gulya János (1933-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - életrajz - személyi bibliográfia
80.001(439)(092)Gulya_J. *** 012Gulya_J.
[AN 2846291]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2009.
Haavisto Kirsi
   Kérdések és válaszok angol nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Haavisto Kirsi, Bajnóczi Beatrix]. - Szeged : Maxim, 2009. - 230 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8613-05-9 fűzött : 1880,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)(076)=945.11
[AN 2849263]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2009.
Hammel, Robert (1964-)
Pons Powerkurs für Anfänger Russisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : orosz / [... Robert Hammel, Arkadiusz Wrobel, Katja Danilevskaja munkája ...] ; [ford. Magyar Ágnes]. - Budapest : Klett, 2009. - 174 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9641-56-3 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 2843764]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2009.
Kakuk Mátyás
   Szkíta - magyar nyelvhasonlítás / Kakuk Mátyás. - Budapest : Szerző, 2009. - 230 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 224-229.
ISBN 978-963-06-6658-9 fűzött
összehasonlító nyelvészet - magyar nyelv - oszét nyelv
809.451.1-52 *** 809.156-52
[AN 2846495]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2009.
   Magyar helyesírás röviden / összeáll. Vass Antal. - Budapest : Animus, 2009. - 78 p. ; 14 cm. - (Kisokos könyvek, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-33-5 fűzött : 390,- Ft
magyar nyelv - helyesírás
809.451.1-1
[AN 2849119]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2009.
   Magyar nyelvünk tökélyéről. - [Pilisszentiván] : Fríg, [2009]. - 127 p. : ill. ; 17 cm
Tart.: A magyar nyelv / Magyar Adorján. Magyar nyelvünk tökélyéről / Kemény Ferenc. Egy külhoni magyar üzenete / Kemény Ferenc. A magyar nyelv helye a földgolyón / Kosztolányi Dezső
ISBN 978-963-9836-09-9 fűzött : 1400,- Ft
magyar nyelvészet - magyar nyelv
809.451.1 *** 800.1
[AN 2843574]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2009.
Maros Judit
   Német nyelvtani összefoglaló / összeáll. Maros Judit és Szitnyainé Gottlieb Éva. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Animus, 2009, cop. 1992. - 78, [2] p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-34-2 fűzött : 390,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2849052]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2009.
Nagy Zsuzsanna
   TELC angol B2 : vizsgafeladatok a középfokú nyelvvizsgához a magyarországi követelmények szerint / Nagy Zsuzsanna, Tóth László. - Jav. kiad. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2007. - 102 p. ; 28 cm + CD
ISBN 978-963-9641-25-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2849244]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2009.
Németh Erzsébet (1946-)
   Pronto economia : tematikus vizsgafelkészítő- és gyakorlókönyv az olasz középfokú közgazdasági szaknyelvi vizsgára : [közös európai referenciakeret szerint B2] / Németh Erzsébet. - Jav. utánny. - [Budapest] : Aula, 2009. - 219 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-53-6 fűzött
olasz nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
805.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2844808]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2009.
Tóth Tímea
   Kekse 2 : Arbeitsbuch : [A2-B1] / Tóth Tímea, Lázár Györgyné, Andreas Kentsch ; [a rajzokat Tóth István kész.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 143 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5675-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2845835]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8170 /2009.
Auster, Paul (1947-)
Hand to mouth (magyar)
   Máról holnapra : a korai kudarcok krónikája / Paul Auster ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2009. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8741-3 kötött : 2000,- Ft
Auster, Paul (1947-)
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - önéletrajz
820(73)(092)Auster,_P.(0:82-94)
[AN 2843923]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2009.
Bartók Imre (1985-)
   Paul Celan : a sérült élet poétikája / Bartók Imre. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 177 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-146-8 fűzött : 2000,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
író - 20. század - német irodalom - műelemzés
830(092)Celan,_P. *** 82.07
[AN 2846414]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2009.
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Lettres à Nelson Algren (magyar)
   Amerikai szerelem : levelek Nelson Algrennek, 1947-1964 / Simone de Beauvoir ; szerk. és az előszót írta Sylvie Le Bon Beauvoir ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Jaffa, 2009. - 613 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-80-3 fűzött : 3990,- Ft
Beauvoir, Simone de (1908-1986)
Algren, Nelson (1909-1981)
Franciaország - író - 20. század - levelezés
840(092)Beauvoir,_S.(044)
[AN 2844875]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2009.
Böhm Edit (1944-)
   A magyar versszavalás története / Böhm Edit. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 427 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 417-427.
ISBN 978-963-9888-93-7 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - szavalat - történeti feldolgozás
82.085.22(439)(091)
[AN 2846436]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2009.
Kerekes Gábor (1961-)
   Prag liegt zwischen Galizien und Wien : das Ungarnbild in der österreichischen Literatur, 1890-1945 / Gábor Kerekes. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 344 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 315-339.
ISBN 978-963-9888-19-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - osztrák irodalom története - helyismeret - magyarságkép - 19. század - 20. század
830(436)(091)"189/194" *** 908.439
[AN 2846510]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2009.
Madarász Klára (1954-)
   Az esztétikai megismerés egy huszadik századi gondolkodó, Pirandello szemével / Madarász Klára. - Szeged : JATEPress, 2009. - 300 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-296.
ISBN 978-963-482-927-0 fűzött
Pirandello, Luigi (1867-1936)
Olaszország - író - 19. század - 20. század - esztétika
850(092)Pirandello,_L. *** 82.01
[AN 2846038]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8176 /2009.
Agárdi Péter (1946-)
   Fejtő Ferenc testamentuma / Agárdi Péter. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 127 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-6001-4 fűzött : 1800,- Ft
Fejtő Ferenc (1909-2008)
Franciaország - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
894.511(44)(092)Fejtő_F.
[AN 2845678]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2009.
Balassa Péter (1947-2003)
   Átkelés / Balassa Péter. - Budapest : Balassi, [2009]-. - 20 cm
ISBN 963-506-643-0
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 2844452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mi tanulható az Újholdtól? / [szerk. Vári György]. - cop. 2009. - 259 p. - (Balassa Péter művei ; 6.)
ISBN 978-963-506-794-7 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 2844453] MARC

ANSEL
UTF-88178 /2009.
   Kazinczy-emlékév, 2009 / [szerk. Birck Edit és Péliné Bán Éva] ; [kiad. Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete]. - Budapest : M. Irod. Hagyományápolók Orsz. Egyes., 2009. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-6866-8 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - helyismeret - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F. *** 908.439
[AN 2845940]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2009.
Kerekes Gábor (1961-)
   Zwei Jahrhunderte der deutsch-ungarischen literarischen Kontakte : interkulturelle Studien / Gábor Kerekes. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 140 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9888-79-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - német irodalom története - irodalmi kölcsönhatás - összehasonlító irodalomtudomány - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 830(091)"18/19" *** 894.511.091"18/19" *** 830.091"18/19"
[AN 2846512]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2009.
Knapp Éva (1956-)
   "A lói tanáts zabolázója" / Knapp Éva. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2007-2009. - 3 db : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8006-45-5 kötött
Farkas András (1770-1832)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - életrajz
894.511(092)Farkas_A.
[AN 2694139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kötés, Berei Farkas András vándorköltő társadalmi kapcsolatai és irodalmi elhelyezése : mutatók és javítások. - 2009. - 73 p.
Magyarország - író - 18. század - 19. század - társadalmi kapcsolat - irodalmi kapcsolat - magyar irodalom története
894.511(092)Farkas_A. *** 894.511(091)"18/19"
[AN 2846516] MARC

ANSEL
UTF-88181 /2009.
Pomogáts Béla (1934-)
   Arion lantja : tanulmányok Somlyó György költészetéről / Pomogáts Béla. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 118 p. ; 18 cm. - (Magister könyvek, ISSN 1419-6158 ; 7.)
ISBN 978-963-9643-36-9 fűzött : 1990,- Ft : 7 EUR
Somlyó György (1920-2006)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(092)Somlyó_Gy. *** 82.01
[AN 2846425]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2009.
Ungvári Tamás (1930-)
   A feledés enciklopédiája / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2009. - 317 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-108-5 kötött : 3500,- Ft
Ungvári Tamás (1930-)
Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - 20. század - kulturális élet - művelődéstörténet - memoár
894.511(091)"19"(0:82-94) *** 930.85(439)"19"
[AN 2843292]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2009.
Zsák Judit (1976-)
   Találkozás egy szellemmel : kultusz, kiadástörténet, emlékezet / Zsák Judit. - Budapest : ÚMK, cop. 2009. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-190.
ISBN 978-963-287-013-7 fűzött : 1980,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - pszichoanalízis - 20. század - magyar irodalom története - irodalmi hatás - ezredforduló
894.511(092)József_A. *** 159.964.2 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 2846097]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8184 /2009.
Akunin, Boris (1956-)
Koronaciâ ili Poslednij iz Romanov (magyar)
   A koronázás / Borisz Akunyin ; [ford. Bagi Ibolya]. - Budapest : Európa, 2009. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8759-8 kötött : 2900,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 2845340]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2009.
Ayres, Jane
Dark horses (magyar)
   A titokzatos telivérek / Jane Ayres ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9749-64-1 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2847036]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2009.
Barthelme, Donald (1931-1989)
The dead father (magyar)
   A Holtapa : regény / Donald Barthelme ; ford. Orbán Katalin ; [az utószót írta Bán Zsófia]. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 222 p. ; 20 cm. - (Scolar szépirodalom, ISSN 1788-473X ; 7.)
ISBN 978-963-244-105-4 kötött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2845401]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2009.
Bar-Ywsep, Ḥamwṭal (1940-)
   Szentjánosbogár-éjszakán : válogatott versek / Hámutál Bár-Joszéf ; [vál., ford. és az utószót írta Gergely Ágnes]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2009. - 53 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9512-48-1 kötött
héber irodalom - vers
892.4-14=945.11
[AN 2846166]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2009.
Baudelaire, Charles (1821-1867)
   Az utazás : Charles Baudelaire válogatott versei Kantás Balázs fordításában és átköltésében / [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2009. - 42 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-072-4 fűzött : 500,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 2846559]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2009.
Browning, Elizabeth Barrett (1806-1861)
Sonnets from the Portuguese (magyar)
   Portugál szonettek / Elizabeth Barrett Browning ; Czike Sándor fordításában és bev. soraival ; [... ill. Widerkomm Ervin]. - Budapest : Accordia, 2009. - 71 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-69-0 fűzött : 1490,- Ft : 6 EUR
angol irodalom - szonett
820-193.3.02=945.11
[AN 2848127]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2009.
Camp, Candace
An unexpected pleasur (magyar)
   Váratlan szerelem / Candace Camp ; [... ford. Szalontai Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 448 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-537-984-2 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2843450]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2009.
Celan, Paul (1920-1970)
   Nyelvrács : Paul Celan válogatott versei / ford. Kántás Balázs. - [Budapest] : Ráday Könyvesház, cop. 2009. - 123 p. ; 19 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-87543-8-7 fűzött
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 2845815]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2009.
Charrière, Henri (1906-1973)
Papillon (magyar)
   Pillangó : szökéseim a pokolból / Henri Charrière ; [ford. Kamocsay Ildikó, Philipp Berta, Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Kelly, [2009]. - 509 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-93-8 fűzött : 3480,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2848749]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2009.
Chaviano, Daína (1957-)
Isla de los amores infinitos (magyar)
   Az örök szerelem szigete / Daína Chaviano ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2009. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-40-2 fűzött : 3290,- Ft
Egyesült Államok - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(73)=945.11
[AN 2843361]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2009.
Chopra, Deepak
Why is God laughing? (magyar)
   Miért nevet Isten? : [az önfeledt boldogság és a szellemi optimizmus útja] / Deepak Chopra ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-038-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2843166]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2009.
De Mari, Silvana (1953-)
L'ultimo orco (magyar)
   Az utolsó ork / Silvana De Mari ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2009-. - 21 cm
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2844283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A medve és a farkas. - 2009. - 316 p. : ill.
ISBN 978-963-07-8747-5 kötött : 3200,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2844287] MARC

ANSEL
UTF-88196 /2009.
Dick, Philip K. (1928-1982)
Counter-clock world (magyar)
   Visszafelé világ / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2009. - 188 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-40-3 fűzött : 2580,- Ft : 10,10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2845855]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2009.
Dickens, Charles (1812-1870)
Oliver Twist (magyar) (röv., átd. kiadása)
   Twist Olivér ; Karácsonyi ének / Charles Dickens ; [... újramesélte Nógrádi Gergely] ; [... ill. Tasnádi József]. - Budapest : Petepite, cop. 2009. - 156 p. : ill. ; 22 cm. - (Klasszikusok újramesélve, ISSN 2060-2413)
Egys. cím: Oliver Twist (röv., átd. kiadása) ; A Christmas carol (röv., átd. kiadása)
ISBN 978-963-9503-43-4 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - regény
820-31.04=945.11
[AN 2844853]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2009.
Dodd, Christina
Tongue in chic (magyar)
   Csábító hazugság / Christina Dodd ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-860-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2844475]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2009.
Dujmov, Dragomir
   Voz savesti : roman / Dragomir Dujmov ; [izd. Zadužbina Jakova Ig�atovića, Srpska samouprava u Budimpešti]. - 2. izd. - Budimpešta : Zadužbina Jakova Ig�atovića : Srpska samouprava u Budimpešti, 2009. - 178 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87632-2-8 fűzött
Magyarország - szerb irodalom - regény
886.1-31(439)
[AN 2848116]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2009.
Ferrante, Elena
L'amore molesto (magyar)
   Tékozló szeretet / Elena Ferrante ; [ford. Balkó Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2009. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2707-3 kötött : 2690,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2844097]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2009.
Furnivall, Kate
The Russian concubine (magyar)
   Az orosz szerető / Kate Furnivall ; [ford. Deák Zsuzsanna]. - [Budapest] : Lektűr, cop. 2009. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9451-39-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2844824]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2009.
Grass, Günter (1927-)
Die Box (magyar)
   A doboz : történetek a sötétkamrából / Günter Grass ; [ford. Győri László] ; [a ... rajzokat a szerző kész.]. - Budapest : Európa, 2009. - 275, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8749-9 kötött : 2900,- Ft
Németország - német irodalom - történelem - 20. század - memoár
830-94=945.11 *** 943.0"195/199"(0:82-94)
[AN 2844311]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2009.
Gray, Claudia
Evernight (magyar)
   Evernight : örökéj / Claudia Gray ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 314 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-053-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2844699]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2009.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
   Anita Blake, vámpírvadász / Laurell K. Hamilton. - [Budapest] : Agave Kv., 2003-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 1036195]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., A harlekin / [ford. Török Krisztina]. - 2009. - 484 p.
ISBN 978-963-9868-42-7 fűzött : 3280,- Ft : 12,80 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2846193] MARC

ANSEL
UTF-88205 /2009.
Helminger, Nico (1953-)
Schwarzloch (magyar)
   Schwarzloch / Nico Helminger ; [... ford. Szabó Kristóf]. - Budapest : Orpheusz, cop. 2009. - 70 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9764-27-9 fűzött : 1500,- Ft
Luxemburg - német irodalom - dráma
830-2(435.9)=945.11
[AN 2843422]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2009.
Hodjak, Franz (1944-)
   Kékhagyó kedd : [válogatás Franz Hodjak lírai életművéből] / [ford.] Halmosi Sándor. - [Budapest] : Luna Kv., 2009. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-283-019-3 kötött
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 2844612]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2009.
Iliş, Florina (1968-)
Cruciada copiilor (magyar)
   Gyerekek háborúja : regény / Florina Ilis ; [ford. Koszta Gabriella]. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 565 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-463-0 fűzött : 2900,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 2843835]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2009.
James, Peter (1948-)
Dead man's footsteps (magyar)
   Könnyű léptek / Peter James ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2009]. - 419 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-118-1 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2845171]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2009.
King, Susan Fraser (1951-)
Lady Macbeth (magyar)
   Lady Macbeth / Susan Fraser King ; [ford. Almási Gábor]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 452 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-53-7 kötött : 3170,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2845450]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2009.
Le Carré, John (1931-)
Tinker, tailor, soldier, spy (magyar)
   Árulás / John Le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2009. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-43-4 fűzött : 2880,- Ft : 11,2 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2845948]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2009.
Long, Kate
The bad mother's handbook (magyar)
   Rossz anyák kézikönyve / Kate Long ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-014-1 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2844701]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2009.
Macomber, Debbie
The cowboy's lady (magyar)
   Magántanárnő ; Tétova menyasszony : [a Manning család] / Debbie Macomber ; [... ford. Oravecz Elvira, ... Fülöp Villő]. - Budapest : Harlequin, cop. 2008. - 399 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Egys. cím: The cowboy's lady ; The sheriff takes a wife
ISBN 978-963-537-998-9 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2843695]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2009.
Marks, Howard (1945-)
Mr. Nice (magyar)
   Mr. Nice / Howard Marks ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 473, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-266-066-0 kötött : 4990,- Ft
Marks, Howard (1945-)
Nagy-Britannia - angol irodalom - híres ember - 20. század - 21. század - életrajzi regény
820-312.6=945.11 *** 929(410)Marks,_H.(0:82-312.6)
[AN 2844705]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2009.
Mazzucco, Melania G. (1966-)
Un giorno perfetto (magyar)
   Egy tökéletes nap / Melania G. Mazzucco ; [ford. Gál Judit]. - Budapest : Európa, 2009. - 493 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8737-6 kötött : 3500,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2844490]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2009.
Michaux, Henri (1899-1984)
Ailleurs (magyar)
   Máshol / Henri Michaux ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2009. - 216 p. ; 19 cm
Tart.: Utazás Nagy-GarábiábanÞ; VarázsországbanÞ; Itt, Poddema ; Voyage en Grande Garabagne ; Au pays de la magie ; Ici, Poddema
ISBN 978-963-06-7133-0 fűzött : 2100,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2846551]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2009.
Noël, Alyson
Evermore (magyar)
   Evermore : mindörökké / Alyson Noël ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 300 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-055-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2844709]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2009.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Invisible monsters (magyar)
   Láthatatlan szörnyek / Chuck Palahniuk ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-105-6 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2844724]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2009.
Pattison, Eliot
Bone mountain (magyar)
   A tibeti csonthegy / Eliot Pattison ; [ford. Aranyi Gábor]. - Budapest : Lektűr, cop. 2009. - 474 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9451-38-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2844731]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2009.
Prom nights from hell (magyar)
   Pokoli báléjszakák / [ford. Szabó Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 245 p. ; 22 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Tart.: A pusztító lánya / Meg Cabot. A virágcsokor / Lauren Myracle. Madison Avery és a Nagy Kaszás / Kim Harrison. Csók és ármány / Michele Jaffe. Földi pokol / Stephenie Meyer. - Egys. cím: The exterminator's daughter ; The corsage ; Madison Avery and the dim reaper ; Kiss and tell ; Hell on Earth
ISBN 978-963-245-107-7 kötött : 3699,- Ft
ISBN 978-963-245-050-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - antológia
820-322.4(73)(082)=945.11
[AN 2844718]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2009.
Proust, Marcel (1871-1922)
À la recherche du temps perdu (magyar)
   Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust. - Budapest : Atlantisz, 1995-2009. - 4 db ; 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
Az 1-3. köt. 1961-1983 között az Európa Könyvkiadónál jelent meg
ISBN 963-7978-71-2 *
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 168260]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], A megtalált idő / [ford. Jancsó Júlia] ; [a jegyzeteket és az utószót írta Karafiáth Judit]. - 2009. - 449 p.
ISBN 978-963-9777-06-4 kötött : 3895,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2843613] MARC

ANSEL
UTF-88221 /2009.
Ragde, Anne B. (1957-)
Ligge i grønne enger (magyar)
   Pihenni zöldellő mezőkön : a Berlini nyárfák és a Remeterákok folytatása / Anne B. Ragde ; [ford. Miszoglád Gábor]. - Budapest : General Press, cop. 2009. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-129-7 kötött : 2900,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 2845221]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Her mother's keeper (magyar)
   A mama albérlője ; Még egyszer, érzéssel / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert, ... Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 368 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Egys. cím: Her mother's keeper ; Once more with feeling
ISBN 978-963-537-995-8 fűzött : 1895,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2843746]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Sacred sins (magyar)
   Szent bűnök / Nora Roberts ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 395 p. ; 20 cm
Megj. "Titkos bűnök" címmel is
ISBN 978-963-426-138-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2844806]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2009.
Salvatore, R. A. (1959-)
The hunters blades trilogy (magyar)
   Vadászpengék trilógia / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, [2003]-. - 18 cm
keretcím: Forgotten realms
820-312.9(73)=945.11
[AN 1042644]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A magányos drow. - 2. kiad. - 2009. - 492, [3] p.
ISBN 978-963-9474-66-5 fűzött : 2790,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2849005] MARC

ANSEL
UTF-88225 /2009.
Salvatore, R. A. (1959-)
Passage to dawn (magyar)
   A hajnal ösvénye : [A Drow öröksége IV. kötet] / R. A. Salvatore ; [ford. Hoppán Eszter]. - 3. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 407 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-7041-10-9 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2848949]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2009.
Scarrow, Simon
When the eagle hunts (magyar)
   A sas vadászata / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 312 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-134-6 kötött : 2799,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2844296]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2009.
Sheldon, Sidney (1917-2007)
Rage of angels (magyar)
   Angyalok dühe / Sidney Sheldon ; [ford. Fazekas István]. - 4. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2009. - 446 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-365-338-4 fűzött : 2295,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2848233]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2009.
Silverberg, Robert (1935-)
Lord Valentine's castle (magyar)
   Lord Valentine kastélya / Robert Silverberg ; [ford. Nemes István]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 572 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-42-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2848211]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2009.
Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-)
Saharnyj Kremlʹ (magyar)
   Cukor-Kreml / Vlagyimir Szorokin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 209, [2] p. ; 19 cm. - (Gondolat világirodalmi sorozat, ISSN 1589-5556)
ISBN 978-963-693-176-6 fűzött : 2480,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2846560]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2009.
Sparks, Nicholas (1965-)
The lucky one (magyar)
   Szerencsecsillag / Nicholas Sparks ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2009]. - 370 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-112-9 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2845261]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2009.
Steel, Danielle (1947-)
A good woman (magyar)
   Egy rendkívüli nő / Danielle Steel ; [ford. F. Gyökös Eleonóra]. - Budapest : Maecenas, cop. 2009. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-202-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2844557]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2009.
Stein, Garth (1960-)
The art of racing in the rain (magyar)
   Enzo, avagy Az emberré válás művészete / Garth Stein ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 347, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9633-58-2 kötött : 3170,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2843267]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2009.
Utjeha kaosa (magyar)
   A káosz vigasza : kortárs horvát költők antológiája. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 379, [11] p. ; 21 cm
Szerk. Mićanović, Miroslav
ISBN 978-963-676-461-6 fűzött : 3700,- Ft
horvát irodalom - vers - antológia
886.2-14(082)=945.11
[AN 2842924]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2009.
Verne, Jules (1828-1905)
Vingt mille lieues sous les mers (magyar)
   Nemo kapitány : tenger alatt a világ körül / Jules Verne ; [ford. Kilényi Mária]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 455, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-293-5 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 2848224]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2009.
Vian, Boris (1920-1959)
   A kék liba : novellák 2. / Boris Vian. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 280 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Szórakoztató metafizika)
ISBN 978-963-266-107-0 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 2844670]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2009.
Villamont, Viviane
Le parfum du diable (magyar)
   Az ördög parfümje / Viviane Villamont ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-041-7 kötött : 3900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2844674]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2009.
Volland, Susan
Love and meatballs (magyar)
   Spagetti és húsgombóc : szerelem olasz módra / Susan Volland ; [ford. Dorner Helga, Szombathy Viktória]. - [Budapest] : Athenaeum : Pannonica, 2009. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9797-90-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2844058]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2009.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The traitor's gate (magyar)
   Az árulók kapuja / Edgar Wallace. - Budapest : K.u.K. K., [2009]. - 319 p. ; 19 cm
Ford. Német Zoltán és Varga István
ISBN 978-963-9887-18-3 fűzött : 1700,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2844999]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2009.
Ward, J. R.
Lover awakened (magyar)
   Megsebzett szerető : Fekete Tőr Testvériség 3. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 604 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-162-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2848237]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2009.
Ward, J. R.
Lover eternal (magyar)
   Síron túli szerető : Fekete Tőr Testvériség 2. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 567 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-151-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2848236]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2009.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
Brideshead revisited (magyar)
   Utolsó látogatás / Evelyn Waugh ; [ford. Ottlik Géza]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 352, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9690-44-8 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2848904]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2009.
Wiggs, Susan
Summer at Willow Lake (magyar)
   Aranyló nyár / Susan Wiggs ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 446 p. ; 19 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Tóparti történetek
ISBN 978-963-538-020-6 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2843681]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2009.
Winton, Tim (1960-)
The riders (magyar)
   Hajsza / Tim Winton ; [ford. Vizi Katalin]. - Budapest : Cartaphilus, 2009. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7448-21-8 kötött : 3900,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 2844696]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2009.
Young, Robyn (1975-)
Requiem (magyar)
   Rekviem : ármány, szenvedély és harc a keresztes hadjáratok korában / Robyn Young ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 430 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-140-7 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 2844468]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8245 /2009.
Bach Szilvia (1961-)
   Az utolsó tánc : meghökkentő novellák / Bach Szilvia. - Pécs : Alexandra, 2009. - 165 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-297-023-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2845213]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2009.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Elszántott mezsgyék ; Aki hazatalált / Bakacsi Ernő. - Eger : Bakacsi E., 2009. - 305 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6951-1 fűzött : 2000,- Ft
ISBN 963-06-6951-X
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2842879]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2009.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Az elvarázsolt egérkisasszony / Bálint Ágnes ; [Reich Károly rajz.]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 157, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-8656-7 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2848682]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2009.
Balogh József (1951-)
   Fohász föloldozásért : istenes versek / Balogh József. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 102, [5] p. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 25.)
ISBN 978-963-9643-37-6 fűzött : 1450,- Ft : 5 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2847026]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2009.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az üstökös lángja. - cop. 2009. - 420 p.
ISBN 978-963-426-137-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2844476] MARC

ANSEL
UTF-88250 /2009.
Bán Zoltán András (1954-)
   Meghalt a főítész : esszék és kritikák / Bán Zoltán András. - Budapest : Scolar, 2009. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-099-6 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19" *** 82.09
[AN 2845704]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2009.
Benedek Elek (1859-1929)
   Arany mesekönyv a világ legszebb meséiből / meséli Benedek Elek ; [... ill. Kapala Györgyi]. - Budapest : Scolar, 2009. - 229 p., [14] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-106-1 kötött : 4400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 2843628]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2009.
Bényei József (1934-)
   Tamburaszó : kamaszversek a múlt homályából / Bényei József ; [az illusztrációkat ... Cs. Uhrin Tibor ... kész.]. - Debrecen : Ethnica, 2009. - 101 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-473-197-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2844749]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2009.
Bereményi Géza (1946-)
   Jézus újságot olvas : válogatott novellák / Bereményi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 159 p. ; 21 cm. - (Korunk klasszikusai, ISSN 1786-8564)
ISBN 978-963-09-6003-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2844298]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2009.
Berg Judit (1974-)
   Maszat játszik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2009. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-9727-52-6 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2845395]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2009.
Berg Judit (1974-)
   Rumini és a négy jogar / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - Budapest : Pagony, cop. 2009. - 327 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9727-58-8 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2844723]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2009.
Bicsák Erzsébet
   Keskeny úton / Bicsák Erzsébet. - Nagykanizsa : Szerző, 2009. - 102 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-7245-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 2842757]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2009.
Black, Joelle
   Apéniával a sürgősségin : [humoreszkek] / Joelle Black. - Budapest : Accordia, 2009. - 117 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9824-59-1 fűzött : 1800,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846428]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2009.
Bognár Papp Irén (1951-)
   Ha megszólal a pacsirta : versek, publikációk, novellák / Bognár Papp Irén. - Pécs : Opus, cop. 2009. - 224 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7080-43-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2846304]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2009.
Bozók Ferenc (1973-)
   Tükörkrisztus : szépirodalmi esszék / Bozók Ferenc. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 80, [2] p. ; 18 cm. - (Metaphysica et poetica, ISSN 2061-0246 ; 1.)
ISBN 978-963-9643-35-2 fűzött : 1590,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2847089]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2009.
Buda Ferenc (1936-)
   Rendkeresés : jegyzetlapjaimból / Buda Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 333, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-865-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 2845821]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2009.
Csák Andrea
   Bagoly Bence megmagyarázza : 12 közmondás, szövegértést ellenőrző kérdésekkel / Csák Andrea. - Pápa : Deák, [2009]. - 27 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9420-96-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - közmondás
894.511-34(02.053.2) *** 398.9(=945.11)
[AN 2844625]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2009.
Csapody Miklós (1955-)
   Begyöngy élet / Csapody Miklós. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 308 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6007-6 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2845970]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2009.
Csicsery-Rónay István (1917-)
   Otthon a világban : jelen a történelemben : huszadik századi miniatűrök / Csicsery-Rónay István ; [Hubay Miklós előszavával]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 225 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-693-161-2 fűzött : 1950,- Ft (hibás ISBN 978-963-683-161-2)
Csicsery-Rónay István (1917-)
magyar irodalom - memoár - útleírás
894.511-94 *** 894.511-992
[AN 2846896]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2009.
Csontos Márta
   A kék lovagtorony : verses színmű / Csontos Márta ; ... dramatizálta Balázs Tibor. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 68 p. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 24.)
ISBN 978-963-9643-33-8 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - verses dráma
894.511-121
[AN 2847454]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2009.
Darabos Enikő (1975-)
   Hajrá Jolánka! / Darabos Enikő. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2009. - 158 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7052-83-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2844321]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2009.
Darvasi László (1962-)
   Virágzabálók / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2009. - 672, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2696-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844090]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2009.
Dienes Eszter (1949-)
   Kinél az ítélet? / Dienes Eszter. - Karcag : Györfi S., 2009. - 140 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-6850-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2844753]
MARC

ANSEL
UTF-88268 /2009.
Dorado, Jade
   Érinthetetlen / Jade Dorado. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-96-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846433]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2009.
   Élni jó! : irodalmi pályázat : válogatott írások / [szerk. Tihanyi Tóth Kinga és Miklovicz Attila] ; [... Püski Sándor ... ill.] ; Lenkei Gábor bemutatja. - [Budapest] : Egészséget Mindenkinek Közhasznú Non-Profit Kft., 2009. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7329-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2846220]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2009.
Érsek Tibor (1945-)
   Örvényben : novellák, szatírák, meditációk / Érsek Tibor. - Budapest : Accordia, 2009. - 114, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9824-60-7 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - elbeszélés - szatíra
894.511-32 *** 894.511-7
[AN 2846472]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2009.
Fazekas István (1967-)
   A sarló kalapácsa : hősköltemény négy énekben / Fazekas István. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 55 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9908-23-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - hősköltemény
894.511-131
[AN 2846699]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2009.
Fekete István (1900-1970)
   Búcsú / Fekete István. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 418 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-097-0 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2844115]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2009.
Forrai Eszter (1938-)
   Lépcsők : válogatott versek, 1969-1994 / Forrai Eszter ; [a verseket vál., a kötetet szerk. Sipos Lajos]. - [Budapest] : Múlt és Jövő Lap- és Kvk., [2009]. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-85295-1-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2848099]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2009.
Gaál Kálmán
   Orosz rulett / Walter Bukovsky. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 266 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9901-99-5 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2844554]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2009.
Galamb Gábor
   Sulawesi kincse / Galamb Gábor. - Budapest : Kornétás, cop. 2009. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7014-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2845683]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2009.
Gálik Péter (1968-)
   Diák Murphy avagy A problémák kezdete nem esik egybe a felnőttkor kezdetével / Gálik Péter ; [ill. Bálint Györgyi]. - Átd. kiad. - [Budapest] : IdeaTime Kft., [2009]. - 111 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-7274-0 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 2848109]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2009.
Garay Zsuzsanna (1970-)
   Színek / Garay Zsuzsanna. - Budapest : Ad Librum, cop. 2009. - 58 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Rápolthy Ingrid
ISBN 978-963-9934-02-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846338]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2009.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Állatmesék : olvasásra és felolvasásra / Gárdonyi Géza ; [ill. Kecskés Anna]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2009]. - 20, [12] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-22-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2845389]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2009.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai : regény / Gárdonyi Géza. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 354 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-177-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2848229]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2009.
Gáti Vilmos
   Az elfelejtett légió : regény / Gáti Vilmos. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-62-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844925]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2009.
Graszl Tibor (1963-)
   Ciklus és más aforizmák / Graszl Tibor. - Budapest : Scolar, 2009. - 49 p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122 ; 2.)
ISBN 978-963-244-110-8 fűzött : 1450,- Ft
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 2845649]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2009.
Győri László (1942-)
   A rabbiánus kecsketartó / Győri László. - Budapest : Orpheusz Kv., 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-25-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2843488]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2009.
Hajdu Ferenc (1956-)
   Csodanincs : válogatott és új versek / Hajdu Ferenc. - Budapest : Orpheusz, 2009. - 169, [5] p. ; 20 cm
Fűzött : 1956,- Ft (hibás ISBN 978-963-9764-29-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2843495]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2009.
Halmosi Sándor (1971-)
   Gileád : a fenntartható csodákról / Halmosi Sándor. - Budapest : Luna Kv., 2009. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-020-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2844469]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2009.
Havas Henrik (1949-)
   A sztár, a lúzer, és aki az anyját kereste : Molnár Anikó története / Havas Henrik. - [Budapest] : Havas K., 2009. - 301 p. ; 21 cm. - (Havas könyvek)
ISBN 978-963-06-7190-3 fűzött : 2490,- Ft
Molnár Anikó (1975-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2844870]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2009.
Herczeg János (1945-)
   Örökség / Herczeg János Károly. - [Sopron] : Patika & Consulting Bt., 2009. - 42 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88393-2-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846468]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2009.
Herczeg János (1945-)
   Őszi melankólia / Herczeg János Károly. - [Sopron] : Patika & Consulting Bt., 2009. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88393-1-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846466]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2009.
Herczeg János (1945-)
   Végtelen úton / Herczeg János Károly. - [Sopron] : Patika & Consulting Bt., 2009. - 50 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88393-0-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2848122]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2009.
Horváth Rita
   Csapás és szenvedély / Rita Haowart [írta Horváth Rita]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9936-04-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2844693]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2009.
Horváth Rita
   Megbűvölve / Rita Haowart [írta Horváth Rita]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9936-47-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844576]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2009.
Jenei András
   Nyeregben a Konstantin-kereszt / Jenei András. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-01-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846242]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2009.
Jókai Anna (1932-)
   4447 ; Tartozik és követel / Jókai Anna. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2009. - 380 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9373-68-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2848024]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2009.
Juhász Magda
   Oszkár, a lehengerlő úthenger / Juhász Magda ; [... Zubály Sándor ill.]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 31 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9901-76-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2844714]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2009.
Kaiser László (1953-)
   Álmom a csönd : versek / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 79 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9908-19-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846706]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2009.
Kakuk Mónika
   Kakuk Mónika meséi. - Göd : Szerző, 2009. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7097-5 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2842747]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2009.
Káliz Sajtos József
   Indulj el minden útra : rímes barangoló / Káliz Sajtos József ; [... rajz Sajtos Orsolya] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2009. - 71, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9830-11-0 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-193(02.053.2)
[AN 2843770]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2009.
Kamocsay Ildikó (1945-)
   Bovary kisasszony : regény / Kamocsay Ildikó. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9888-77-7 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844918]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2009.
Kántor Péter (1949-)
   Megtanulni élni : versek, 1976-2009 : válogatás / Kántor Péter. - Budapest : Magvető, 2009. - 413, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2697-7 * kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-14-2687-7) (hibás ISBN 978-963-14-2687-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2844092]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2009.
Kardos Éva, D. (1924-)
   A boldogság ára / D. Kardos Éva. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., 2008. - 196, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6159-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2843442]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2009.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   A halál és a favágó : különös történetek : válogatás K. F. írásaiból / Karinthy Frigyes ; [vál. és szerk. Veress István]. - Budapest : Arión, 2009. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-32-8 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2845953]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2009.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem ; Gyermekkori naplók / Karinthy Frigyes. - Budapest : Európa, 2009. - 187 p. ; 21 cm. - (Karinthy Frigyes művei)
ISBN 978-963-07-8742-0 kötött
Karinthy Frigyes (1887-1938)
magyar irodalom - humoreszk - napló
894.511-7 *** 894.511-94
[AN 2845238]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2009.
Károlyi Amy (1909-2003)
   XX. századi zsoltár / Károlyi Amy ; [összeáll. Steinert Ágota]. - Budapest : Tericum, cop. 2009. - 80, [5] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9633-57-5 kötött : 1570,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2845411]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2009.
Kassai Balázs János
   A fákon túl.. / Kassai Balázs János. - [Budapest] : [Kassai B. J.], 2009. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7283-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846088]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2009.
Kemény István (1961-)
   Kedves ismeretlen / Kemény István. - Budapest : Magvető, 2009. - 467, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2662-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2843281]
MARC

ANSEL
UTF-88305 /2009.
Kiss Mirella
   Lilla és a prof / Kiss Mirella. - Budapest : Orpheusz, 2009. - 139 p. ; 19 cm
Fűzött : 1700,- Ft (hibás ISBN 978-963-9764-15-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2843499]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2009.
Konrád György (1933-)
   Harangjáték / Konrád György. - Budapest : Európa, 2009. - 488 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8793-2 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844483]
MARC

ANSEL
UTF-88307 /2009.
Kovács András Ferenc (1959-)
   Sötét tus, néma tinta : vázlatkönyv, 2002-2009 / Kovács András Ferenc. - Budapest : Magvető, 2009. - 164, [9] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2722-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2843043]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2009.
Kovács László (1944-)
   Az éhes őrnagy / Kovács László. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 59 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-82-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846434]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2009.
Lévay Botond (1943-2008)
   Haza-hívó szavad / Lévay Botond ; [graf. ... Szilágyi Imre]. - Debrecen : Csokonai, cop. 2009. - 97, [3] p., [9] t.fol. ; 21 cm
ISBN 978-963-260-224-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2844751]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2009.
Lovas József Pál
   A molnárlány dala / Lovas József Pál. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 118 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-31-4 fűzött : 1400,- Ft
Nagy Iván Zoltán (1929-)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 2847054]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2009.
Ludman Edit, F.
   Felhőrajzolók / F. Ludman Edit ; [... ill. Laposa Zsuzsanna]. - Budapest : Accordia, 2009. - 132 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-61-4 fűzött : 1490,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2846914]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2009.
Lugosi Viktória (1962-)
   Dafke / Lugosi Viktória. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-255-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2843931]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2009.
Machovich Raymund (1936-)
   Bagatellek / Machovich Raymund. - Budapest : Accordia, 2009. - 131 p. ; 18 cm
Tart.: Az utcaseprő ás a kamalduli szerzetesÞ; A biológus
ISBN 978-963-9824-62-1 fűzött : 1690,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846494]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2009.
Malota László (1974-)
   Elmúlt napok boldogsága / Malota László. - [Csabrendek] : Pándus, 2009. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7207-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2845965]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1950-51 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 470 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-181-2 kötött : 4990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2844622]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1950-51 / Márai Sándor. - Díszkiad. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 470 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-182-8 kötött : 7490,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2844057]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2009.
Máté Imre (1934-)
   Szarvasének / Máté Imre ; [ill. ... Tettamanti Ádám]. - Budapest : Püski, 2009. - 67, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9592-91-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846364]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2009.
Matthews, Victoria
   Megálmodott szerelem / Victoria Matthews. - Budapest : Euromédia, cop. 2009. - 96 p. ; 21 cm. - (Blikk nők romantika, ISSN 1787-4882 ; 2009/2.)
Fűzött : 340,- Ft : 2,49 EUR
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2843320]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2009.
McCormack, Sunny
   Űrvándorok / Sunny McCormack. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-10-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2846262]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2009.
Mester Györgyi
   Tisztítótűz : [válogatott novellák] / Mester Györgyi ; [... illusztrációit Keglovich Tamás Milán kész.]. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 198 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-14-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846424]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2009.
Mészáros Urbán Szabó Gábor (1978-)
   Nemmozgó : novellák / Mészáros Urbán Szabó Gábor. - Budapest : Orpheusz, 2009. - 216 p. ; 20 cm
Fűzött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-9764-27-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2843492]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2009.
Mihalovics Éva
   Az afrikai gyémántkő és más történetek / Mihalovics Éva. - Budapest : Accordia, 2009. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-65-2 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846469]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; Beszterce ostroma / Mikszáth Kálmán ; [... újramesélte Nógrádi Gergely] ; [... ill. Tasnádi József]. - Budapest : Petepite, cop. 2009. - 154 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok újramesélve, ISSN 2060-2413)
ISBN 978-963-9503-42-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 2844785]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2009.
Moldova György (1934-)
   Kontra párti! : aforizmák / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2009. - 213, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9706-30-9 kötött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2845392]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2009.
Nagy Bandó András (1947-)
   Ami a bögyünkben van : madarak verses önvallomásai gyerekeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek / Nagy Bandó András. - Orfű : Szamárfül, cop. 2009. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9880-06-1 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - madár - vers
894.511-14 *** 598.2(0:82-14)
[AN 2844629]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2009.
Nagy Bandó András (1947-)
   Nagyapám, nagyanyám és a vakond : több mint mese / Nagy Bandó András ; [ill. Medveczky Ágnes]. - Orfű : Szamárfül, cop. 2009. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-05-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 2844569]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2009.
Nagy Emőke (1951-2008)
   Villanó szárnyú boldogságom / Nagy Emőke. - [Budapest] : Magánkiad., [2009]. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-236-036-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2842735]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2009.
Nagy Ilona (1944-|)
   Lelkedet a lelkemben keresd : versek / Nagy Ilona. - Debrecen : Magánkiad., 2009. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7293-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2845740]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2009.
Nagy Ilona (1944-|)
   Minden igaz ember a szívével szeret / Nagy Ilona. - Budapest : Ad Librum, 2008. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-83-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846231]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2009.
Nemere István (1944-)
   Halva vagy halva / Nemere István. - [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., [2009]. - 240 p. ; 20 cm. - (Nemere eurokrimik)
ISBN 978-963-9581-67-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2844717]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2009.
Nemes István (1961-)
   Futballsztár / Jensen Harris [írta Nemes István]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009-. - 18 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdőrúgás. - 2009. - 122 p.
ISBN 978-963-9936-03-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844798] MARC

ANSEL
UTF-88332 /2009.
Nemes István (1961-)
   Vérvonal / [írta Nemes István Devlin Haynes]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009-. - 18 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2844679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Éjmámor. - 2009. - 126 p.
ISBN 978-963-9935-04-4 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2844683] MARC

ANSEL
UTF-88333 /2009.
Németh Dezső (1975-)
   Új Minótaurosz / Németh Dezső ; [ill. Tass István]. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-81-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2846342]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2009.
Németi Rudolf (1948-)
   Rilke Duinóban : régebbi és újabb versek / Németi Rudolf. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 68, [3] p. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 23.)
ISBN 978-963-9643-32-1 fűzött : 1590,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846563]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2009.
Novák Éva
   A magam útját járom : egy emlék az olvasóhoz / Novák Éva. - Budapest : Tipotéka, cop. 2009. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-86186-3-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846907]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2009.
Nyerges András (1940-)
   Tévelygések kora : regény / Nyerges András. - [Budapest] : Luna Kv., cop. 2009. - 512 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-283-011-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844739]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2009.
Oláh Gábor (1938-)
   Guga : az ítélet nem jogerős : regény / Oláh Gábor. - [Budapest] : Novella, cop. 2009. - 274 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9886-06-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846708]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2009.
Paizs Miklós (1966-)
   Odüsszeiász / Paizs Miklós. - Budapest : Jaffa, 2009. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9604-51-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - eposz - szatíra
894.511-13 *** 894.511-7
[AN 2845028]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2009.
Pánczél János (1928-)
   Fiaknak és unokáknak : [életem és szolgálatom] / Pánczél János. - [Budapest] : Open Art, [2009]. - 100 p., [2] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6964-1 fűzött
Pánczél János (1928-)
magyar irodalom - vallásos irodalom - memoár
894.511-94 *** 244
[AN 2846439]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2009.
Passuth László (1900-1979)
   Sárkányfog / Passuth László. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 783 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-77-2 kötött : 4490,- Ft
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Báthory Zsigmond (Erdély: fejedelem) (1572-1613)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2848052]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2009.
Péter Erika
   Szeretőim a szavak : új versek, 2005-2009 / Péter Erika. - Budapest : Accordia, 2009. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-63-8 fűzött : 1790,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846432]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2009.
Petrozsényi Pál (1942-)
   Túrós puliszka : elbeszélések, novellák / Petrozsényi Nagy Pál. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 334 p. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-9934-13-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846437]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2009.
Petrusák János (1970-)
   Csoda vagy mostoha / Petrusák János. - Nyíregyháza : Inter Nos '70 Kvk., [2009]. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6081-5 fűzött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 2841155]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2009.
Polgár József
   Törésvonalak / Polgár József. - Nagykanizsa : Polgár J., 2009. - 302 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7267-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2842759]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2009.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Tréfás versek, mulatságos mesék / Pósa bácsi ; [Gábor Emese festményeivel]. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, [2009]. - [48] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Pósa bácsi legszebb versei sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-9924-03-1 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - verses mese - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 2842769]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2009.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Radnóti Miklós versei / [vál., és szerk. Réz Pál]. - Budapest : Sziget, 2009. - 182 p. ; 20 cm. - (Sziget verseskönyvek, ISSN 1585-3918)
ISBN 978-963-7268-74-8 kötött : 2380,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2844286]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2009.
Rauch, Ara
   A pecsét lenyomata : a Pecsét a karodon folytatása / Ara Rauch. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9902-20-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844570]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2009.
Redenczki Mária
   Türelemfa avagy Nevel, vagy nevelem a családom? / Redenczki Mária. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 52 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-98-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846493]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2009.
Reisinger Attila (1947-)
   Angyalszárny / Reisinger Attila. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 82 p. ; 18 cm. - (Kronosz könyvek, ISSN 1219-1477 ; 20.)
ISBN 978-963-9643-34-5 fűzött : 1490,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846470]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2009.
Riersch Zoltán (1948-)
   Amíg van időm : nincs egyebem, hát ajándékba adom a szavakat / Riersch Zoltán ; [kiad. Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2009. - 90, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-76-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842909]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2009.
Riersch Zoltán (1948-)
   Fészket raktam Jézus tenyerében : hitem, szavam, tisztás a rengetegben / Riersch Zoltán ; [kiad. Krúdy Irodalmi Kör ... és Napfény Rákbetegek és Hozzátarozóik Egyesülete]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör ; Nagykanizsa : Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete, 2009. - 82, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-75-6 fűzött
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 2843030]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2009.
Rinyai László
   Tetrameron : I. ízelítő / Rinyai László. - Budapest : [Rinyai L.], 2009. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7071-5 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846261]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2009.
Sajó László (1956-)
   Írottkő : emlékkönyv / Sajó László. - [Budapest] : L'Harmattan, 2009. - 147, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-236-186-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2846309]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2009.
Sallai Júlia
   Nem haragszom a hegyre / Sallai Júlia. - Budapest : Smile-Net Kft., 2009. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7070-8 fűzött : 2310,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2843882]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2009.
Sándorné Manyika (1941-)
   Örök szerelem / Sándorné Manyika. - [Győr] : [Sándorné M.], 2009. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7064-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846279]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2009.
Sass Sylvia (1951-)
   Az álmok éneke / Sass Sylvia ; a szerző illusztrációival. - Budapest : Partvonal, 2009. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9910-22-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2844730]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2009.
Shiiten, Nialis
   A két hold / Nialis Shiiten ; [a rajzokat kész. Drozsnyik István]. - [Miskolc] : Kovács J., 2009. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7362-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2842752]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2009.
Simon András (1958-)
Életed üzenet (német)
   Dein Leben ist eine Botschaft / Andreas Simon ; [aus dem Ungarischer von Schwester Benedicta]. - Budapest : Eghajlat, 2009. - 156 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-9862-10-4 velúr
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - fordítás
894.511-14=30 *** 244(0:82-14)
[AN 2845405]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2009.
Somlyó Zoltán (1882-1937)
   Zsidó mezőkön : a másik élet(mű) a másik térben / Somlyó Zoltán ; [összeáll., szerk. és az utószót írta Kőbányai János]. - Budapest : Múlt és Jövő ; Jeruzsálem : The Hebrew Univ. of Jerusalem, 2009. - 538 p. ; 18 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297 ; 8.). (Múlt és Jövő klasszikusok, ISSN 1788-1501)
ISBN 978-963-9512-44-3 kötött : 3200,- Ft
Somlyó Zoltán (1882-1937)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Somlyó_Z.
[AN 2845418]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2009.
Soós László (1924-)
   Le ne tedd a lantot! / Soós László. - Budakalász : Soós L., 2009. - 242 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7272-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842767]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2009.
Spiró György (1946-)
   Feleségverseny : regény / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2009. - 337 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2721-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844417]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2009.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Véres korona / M. J. Pedersen. - Budapest : Orpheusz Kv., cop. 2009. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9764-31-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2843671]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2009.
Szabadi Mihály (1937-)
   Az én jussom / Szabadi Mihály ; [... grafikái Decsi Kiss János munkái]. - Szekszárd : Babits, 2009. - 154 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9556-57-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-94
[AN 2843753]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2009.
Szabó Judit, G. (1925-)
   Kristályszív akció / G. Szabó Judit ; [Kelemen István rajz.]. - Budapest : Móra, 2009. - 171, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8651-2 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2845398]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2009.
Szabó Klári, H. (1973-)
   Bölcső vagyok : válogatott versek / H. Szabó Klári. - Budapest : Ad Librum, cop. 2009. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9934-08-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846275]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2009.
Szabó Magda (1917-2007)
   Örömhozó, bánatrontó : levelek a szomszédba / Szabó Magda ; összeáll. Tasi Géza. - Budapest : Európa, 2009. - 132, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8791-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - irodalmi levél
894.511-6
[AN 2843913]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2009.
Szeifert Natália (1979-)
   Gyógyfűrész : soha naplója / Szeifert Natália. - Budapest : Ad Librum, [2009]. - 178 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-12-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 2846497]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2009.
Szőke Eda
   Tévelygés : egy hűtlen feleség magyarázkodása / Szőke Eda. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-88-3 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846285]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2009.
Szoliva János (1936-)
   Hol a találkozás? : versek / Szoliva János. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., 2009. - 79, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-963-87996-5-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2842934]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2009.
Tabacsik Ferenc
   Az éjszaka szülötte : két történet Frank Bauerrel / Tabacsik Ferenc. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 160 p. ; 20 cm
Tart.: Gyilkos harapásokÞ; Az éjszaka szülötte
ISBN 978-963-9888-95-1 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846413]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2009.
   Telep-antológia / [... Keresztesi József szerk.]. - Budapest : Scolar, 2009. - 153, [6] p. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122 ; 1.)
ISBN 978-963-244-100-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2845672]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2009.
Tibold Zita (1959-)
   Illatos Honyorka: a főállású boldog : Tibold Zita könyve. - Pécs : Szerző, 2009. - 87 p. ; 21 cm
Borítócím: Illatos Hunyorka: a főállású boldog
ISBN 978-963-06-7062-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2846604]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2009.
Tót Endre (1937-)
   Örülök, ha egyik mondatot a másik után írhatom : állva és fennhangon olvasni / Tót Endre. - [Budapest] : Noran : I. A. T. K., 2009. - 321 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9932-05-0 fűzött : 3900,- Ft
Tót Endre (1937-)
magyar irodalom - képzőművész - 20. század - 21. század - válogatott művek
894.511-821 *** 73/76(439)(092)Tót_E.
[AN 2845000]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2009.
Tóth Krisztina (1967-)
   Magas labda / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2009. - 60, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2710-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2844085]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2009.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Pecúrok : regény / Tóth-Máthé Miklós ; [közread. a] Református Pedagógiai Intézet. - 3. kiad. - Budapest : RPI, 2009. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9700-43-7 kötött : 1785,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2848695]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2009.
Vasi Szabó János (1965-)
   Csillagpuszta / Vasi Szabó János. - Budapest : Ad Librum, 2009. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9888-10-4 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 2846334]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2009.
Vathy Zsuzsa (1940-)
   Angolpark : novellák / Vathy Zsuzsa. - [Budapest] : Helikon, 2009. - 216 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-187-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2845414]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2009.
Viola József (1927-)
   Töltik az időt : történet a XX. század közepén / Viola József. - Budapest : Orpheusz Kv., 2009. - 319 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9764-26-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2843496]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2009.
Voyti Attila
   Trilégia / Voyti Attila. - Budapest : Mérték K., 2009. - 275, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9889-61-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844556]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2009.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Évszakok : Weöres Sándor versei / [ill. Albena Petrova]. - Budapest : Sanoma, cop. 2009. - [64] p. : ill., színes ; 22x22 cm + DVD
ISBN 978-963-9710-51-1 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - animációs film - vers - elektronikus dokumentum - gyermekdal
894.511-14(02.053.2) *** 784.67(02.053.2) *** 778.534.66
[AN 2843335]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8381 /2009.
Gubig, Martha-Luise
   Állatok és növények a pusztán és a mezőn / [ill. Martha-Luise Gubig]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2009. - [32] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Olvasó-kifestő ; 1.)
ISBN 978-963-9845-64-0 fűzött : 770,- Ft
kifestőkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2845080]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2009.
Gubig, Martha-Luise
   Állatok és növények a tengerben és a tavakban / [ill. Martha-Luise Gubig]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2009. - [32] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Olvasó-kifestő ; 3.)
ISBN 978-963-9845-65-7 fűzött : 770,- Ft
kifestőkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2845093]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2009.
Gubig, Martha-Luise
   Állatok és növények az erdőben és a hegyekben / [ill. Martha-Luise Gubig]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2009. - [32] p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Olvasó-kifestő ; 2.)
ISBN 978-963-9845-63-3 fűzött : 770,- Ft
kifestőkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2845088]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Laci és az oroszlán / Marék Veronika. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - [48] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-8655-0 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2848708]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2009.
Strawberry Shortcake and the butterfly garden (magyar)
   Eperke a pillangók kertjében / Kelli Curry meséje alapján. - Budaörs : Mirax, [2008]. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-87765-0-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2844517]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8386 /2009.
   Aliens : üvegfolyosó és egyéb történetek / [ford. ... Uray Márton]. - [Budapest] : Cartaphilus, [2009]. - 100 p. : ill., színes ; 26 cm
Tart.: Földre szállt angyal / írta és rajz. John Byrne. Üvegfolyosó / írta és rajz. David Lloyd. Malac / írta Chuck Dixon. Vadász / írta és rajz. David Wenzel. - Egys. cím: Earth angel ; Glass corridor ; Pig ; Stalker
ISBN 978-963-266-109-4 fűzött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2844912]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2009.
Ayamura Kirihito (1973-)
Reddo gāden (magyar)
   Vörös kert = Reddo gāden / [írta és rajz. Kirihito Ayamura] ; [ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : Athenaeum, [2009]-. - 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
Csak magyar nyelven
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2845842]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [2009]. - [174] p.
ISBN 978-963-9797-78-9 fűzött : 1990,- Ft
[AN 2845878] MARC

ANSEL
UTF-88388 /2009.
DeMatteis, J. M.
The amazing Spider-man: soul of the hunter (magyar)
   Pókember, a vadász lelke / író J. M. DeMatteis ; ceruzarajz Mike Zeck ; tusrajz Bob McLeod ; ford. Harza Tamás. - [Budapest] : Kingpin, [2009]. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88264-2-8 fűzött : 1800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2846195]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2009.
Groening, Matt
Simpsons comics (magyar)
   Simpson család : Rivaldafény : képregény / [Matt Groening] ; [ford. Puller István]. - [Budapest] : Cartaphilus, [2009]. - 126 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-7448-40-9 fűzött : 2480,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2844891]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2009.
Hirano Kohta
Hellsing (magyar)
   Hellsing / írta és rajz. Hirano Kohta ; [... ford. Koch Zita]. - Budapest : MangaFan, [2008]-. - ill. ; 18 cm
A 4. kötetet ford. Koch Zita és Kálovics Dalma
manga
087.6:084.11
[AN 2754173]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2009. - 200, [6] p.
ISBN 978-963-9794-07-8 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2845422] MARC

ANSEL
UTF-88391 /2009.
Jakobsen, Ketil
   Mindenki egyért / [írta ... Ketil Jakobsen] ; [fényképezte Grzegorz Lanik] ; [ford. Molnár Zsolt]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Green Hills Lovarda)
képregény
087.6:084.11
[AN 2846667]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2009.
Kim Se-yŏng (1973-)
Angma ŭi sinbu mandŭlgi (magyar)
   Az ördög menyasszonya / Sze-Jang Kim. - Budapest : Athenaeum 2000, [2008]-. - ill. ; 19 cm. - (Mangattack, ISSN 1788-9340)
A ford. a "Devil's bride" (Los Angeles [Calif.] : Tokyopop, 2008) c. kiad. alapján kész. - Ford. Pap Zoltán, Sárközy Bence
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2790015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [2009]. - [168] p.
ISBN 978-963-293-000-8 fűzött : 1990,- Ft
[AN 2845566] MARC

ANSEL
UTF-88393 /2009.
Kujiradō Misaho
Purinsesu Ai monogatari (magyar)
   Princess Ai / [rajz. Misaho Kujiradou] ; [Stuart "D. J. Milky" Levy ötlete alapján írta Christine Boylan] ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Goodinvest, [2009]-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2846388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az éji hajnal prizmája. - [2009]. - 190 p.
ISBN 978-963-9861-18-3 fűzött : 1990,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2846394] MARC

ANSEL
UTF-88394 /2009.
McCloud, Scott
Understanding comics (magyar)
   A képregény felfedezése / Scott McCloud ; [ford. Bánföldi Tibor és Kepes János]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2009]. - 223 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9725-75-1 fűzött : 2980,- Ft
képregény - történeti feldolgozás
084.11(100) *** 82(091) *** 769.8.049.2 *** 087.6:084.11
[AN 2848217]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2009.
Moriyama Daisuke (1971-)
Chrno crusade (magyar)
   Chrno crusade / [írta és rajz.] Moriyama Daisuke ; [ford. Kálovics Dalma, Koch Zita]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - 18 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2845503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 178 p.
Fűzött (hibás ISBN 599-988-3704-998) : 2000,- Ft
[AN 2845516] MARC

ANSEL
UTF-88396 /2009.
   Scooby-Doo : [szuperképregények]. - Szombathely : Media Service Zawada Kft., [2008]-. - 19 cm
ISBN 978-963-86737-8-7
képregény
087.6:084.11
[AN 2751288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Teljes gőzzel előre! / szöveg Robbie Busch [et al.] ; rajzok Karen Matchette, Robert Pope, Joe Staton ; [ford. Virág Szabolcs]. - [2009]. - 112 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9860-27-8 fűzött : 690,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2844571] MARC

ANSEL
UTF-88397 /2009.
Straczynski, Michael J.
The amazing Spider-man (magyar)
   A hihetetlen Pókember : az új bosszú angyalai? / [J. Michael Straczynski író] ; [Mike Deodato ceruzarajz] ; [Joe Pimentel tusrajz] ; [közrem. Tom Palmer tusrajz] ; [ford. Harza Tamás és Benes Attila]. - [Budapest] : Kingpin, [2009]. - 69, [67] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88264-3-5 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2846173]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2009.
   Tavaszi Szél, 2009 : konferenciakiadvány : [2009. május 21-24., Szeged ...] / [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Budapest : DOSZ, 2009. - 548 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87569-3-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2845281]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2009.
Watsuki Nobuhiro (1970-)
Ruroni Kensin (magyar)
   Ruróni Kensin : egy kardforgató története a meidzsi romantika korából / írta és rajz. Vacuki Nobuhiro. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2009. - 211, [3] p.
Ford. Basa Zsófia
ISBN 978-963-9794-02-3 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2845428] MARC

ANSEL
UTF-88400 /2009.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2009. - 188, [2] p.
ISBN 978-963-9794-21-4 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2845437] MARC

ANSEL
UTF-88401 /2009.
Zep (1967-)
Titeuf (magyar)
   Titeuf / Zep. - Budapest : Athenaeum, [2009]-. - ill., színes ; 29 cm
Ford. Dunajcsik Mátyás
képregény
087.6:084.11
[AN 2842753]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Zélet célja. - cop. 2009. - 48 p.
ISBN 978-963-293-004-6 kötött : 2490,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2842758] MARC

ANSEL
UTF-8