MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/08/29 11:39:47
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
8402 /2009.
   Mi 30 : hvg címlaptár, 1979-2009 / [... összeáll. Horváth Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 111, [5] p. : ill., főként színes ; 30 cm + DVD
ISBN 978-963-9686-85-4 kötött : 4900,- Ft
hvg, ISSN 1217-9647
folyóirat - grafika - karikatúra - elektronikus dokumentum
050(439)hvg *** 741.5(439)
[AN 2848232]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8403 /2009.
   A Magyar Gasztroenterológiai Társaság 50 éves története / szerk. Szalay Ferenc, Rácz István, Hunyady Béla ; [a Magyar Gasztroenterológiai Társaság kiadványa az 50. nagygyűlés alkalmából]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : M. Gasztroenterológiai Társ., 2009. - 273 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
Kötött
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Magyarország - gasztroenterológia - egyesületi évkönyv
061.2(439)(058) *** 616.32/.38(439)
[AN 2852531]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8404 /2009.
Katsányi Sándor (1931-)
   A főváros könyvtárának története / Katsányi Sándor ; [közread. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár]. - Budapest : FSZEK, 2004-2008. - 2 db : ill. ; 25 cm
A 2. köt. társszerzője Tóth Gyula
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest)
Budapest - könyvtártörténet - városi könyvtár
027.52(439-2Bp.)FSZEK(091)
[AN 2606552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2. köt.], 1945-1998. - 2008. - 526, [16] p.
Bibliogr.: p. 479-525.
ISBN 978-963-581-437-4 kötött
[AN 2847106] MARC

ANSEL
UTF-88405 /2009.
Kőfalvi Tamás (1971-)
   Közgyűjteményi ismeretek / Kőfalvi Tamás, Mészáros Márta, Ónodi Márta. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 258 p. ; 24 cm. - (Tanári tudástár, ISSN 1789-2864)
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6008-2 fűzött : 2600,- Ft
könyvtár - muzeológia - levéltár - egyetemi tankönyv
02(075.8) *** 069(075.8) *** 930.25(075.8)
[AN 2852113]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8406 /2009.
Dancs József (1908-2004)
   Emlékkönyv : Dancs József, 1908-2004 / [... összeáll. és a jegyzeteket írta Ősz György és Csekőné Pável Márta] ; [közread. az] ácsi Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár. - [Ács] : Bartók B. Művel. Ház és Kvt., 2008. - 274 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6265-9 fűzött
Dancs József (1908-2004)
Magyarország - újságíró - 20. század - memoár
070(439)(092)Dancs_J.
[AN 2847887]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2009.
Lőrincz Róbert
   Dunakeszi sajtóbibliográfiája, 1912-2008 / összeáll. Lőrincz Róbert. - Dunakeszi : Kölcsey F. Vár. Kvt., 2009. - 153 p. ; 20 cm. - (Lapok Dunakeszi múltjából, ISSN 1787-9248)
ISBN 978-963-06-7037-1 fűzött
Dunakeszi - 20. század - ezredforduló - sajtóbibliográfia
070(439-2Dunakeszi)"191/200":016
[AN 2847840]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8408 /2009.
Hühn, Susanne
Die kleine wilde Frau (magyar)
   A kis vadóc / Susanne Hühn ; [ford. Makra Júlia]. - [Budapest] : Bioenergetic, 2009. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-010-9 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika - életvezetés - nő
133.25 *** 613.865-055.2
[AN 2847853]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2009.
Strohm, Franz Eberhard Eckard (1950-)
Die Engel von Atlantis (magyar)
   Atlantisz angyalai / F. E. Eckard Strohm ; [ford. Gulyás Irén] ; [ill. Ingrid Riedel Karp]. - 3. mód. kiad. - [Orosháza] : Fény K., 2009. - 161 p., [47] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88018-7-6 kötött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 2852112]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8410 /2009.
Bajor Zoltán
   Budapest természeti kalauza / írta és fényképezte Bajor Zoltán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 256 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-09-5951-3 kötött : 3990,- Ft
Budapest - természeti környezet - természetvédelmi terület
502(439-2Bp.)
[AN 2848620]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8411 /2009.
Géczy Barnabás (1925-)
   A magyarországi őslénytan története / Géczy Barnabás. - Budapest : Hantken, 2008. - 118 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-113.
ISBN 978-963-87436-0-2 fűzött
Magyarország - paleontológia - tudománytörténet
56(439)(091)
[AN 2848256]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2009.
Péczely György (1929-1984)
   Éghajlattan / Péczely György. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1998. - 336 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-324.
ISBN 978-963-19-3938-5 kötött : 3500,- Ft
éghajlattan - egyetemi tankönyv
551.58(075.8)
[AN 2852142]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8413 /2009.
Gábris Gyula (1942-)
   Csillagászati földrajz / írták Gábris Gyula, Marik Miklós, Szabó József ; szerk. Gábris Gyula. - 9. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1998. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 978-963-19-5478-4 fűzött : 2200,- Ft
csillagászat - földrajz - egyetemi tankönyv
523.31(075.8) *** 521.9(075.8)
[AN 2852138]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2009.
Salkow, Howard
One small step (magyar)
   Ember a Holdon / [írta és szerk. Howard Salkow, Peter Murray] ; [ford. Sóskuthy György] ; Buzz Aldrin ... előszavával. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 158, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kerek alakú
ISBN 978-963-19-6418-9 kötött
Egyesült Államok - Hold - űrkutatás - fényképalbum - történeti feldolgozás
523.34 *** 629.78(73)(091)
[AN 2847150]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8415 /2009.
Ábel Győző
   Kaktuszok kislexikona / Ábel Győző. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-025-4 fűzött
kaktusz - dísznövény
582.852 *** 635.9
[AN 2847481]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2009.
Central and Eastern European Laboratory Animal Conference (1.) (2009) (Budapest)
   Proceedings of the CEELA-2009 conference : Budapest, May 23 / ed. by Sándor Gy. Fekete ; [publ. by the] "Pro Scientia Veterinaria Hungarica". - Budapest : "Pro Scientia Veterinaria Hungarica" Found., 2009. - [4], XVI, 126 p. : ill., színes ; 24 cm
Rend. a Laborállat-tudományi Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Állatkísérleti Tudományos Bizottság. - Gerinccím: Proc. CEELA-2009. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7084-5 fűzött
állatkísérlet - orvostudomány - állattan - konferencia-kiadvány
59.084 *** 61 *** 59 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2846900]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2009.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Cuculliinae I / Gábor Ronkay & László Ronkay. - 2009. - 365 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 355-362.
ISBN 978-963-88014-2-5 kötött
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2847723] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8418 /2009.
Bakó Tihamér (1955-)
   Sorstörés : a trauma lélektana egy pszichoterapeuta szemszögéből / Bakó Tihamér. - Budapest : Psycho Art, 2009. - 211 p. : ill. ; 20 cm. - (Sorsfordító könyvek ; 5.)
Bibliogr.: p. 199-211.
ISBN 978-963-86941-1-9 fűzött : 2200,- Ft
lelki trauma - pszichoterápia
615.851
[AN 2846520]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2009.
   Béldaganatos betegek komplex rehabilitációja : Nemzetközi ILCO Konferencia 2009-es válogatott, lektorált tanulmányai / [szerk. Nagy András Péter, Schmidt László, Varga Anikó] ; [rend., közread. a Magyar ILCO Szövetség]. - Kaposvár : M. ILCO Szöv., [2009]. - 105 p. ; 20 cm
A konferenciát 2009. márc. 27-28-án Pécsett tartották. - Borítócím: Vastag- és végbéldaganatosok tömeges szűrése és modern vizsgálati módszerei. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88361-0-6 fűzött
bélbetegség - rákbetegség - vizsgálat - konferencia-kiadvány
616.34-006 *** 616.34-07 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2848884]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2009.
Berente Ági (1968-)
   Házipatika : népi gyógyászat és házi módszerek / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-023-0 fűzött
népi gyógymód
615.89
[AN 2847438]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2009.
Csernus Imre (1966-)
   A férfi / Csernus Imre ; [... Igor Lazin ill.]. - Budapest : Jaffa, 2009. - 290 p., [11] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9604-87-2 kötött : 3990,- Ft
nemek lélektana - férfi - életvezetés
159.922.1-055.1 *** 316.37-055.1 *** 613.865-055.1
[AN 2847071]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2009.
   Fog- és szájbetegségek kezelésének támogatása homeopátiával / [összeáll. Szabó Beáta] ; [szerk. Pucsok Bernadette]. - 2. átd. kiad. - Budapest : SpringMed, [2009]. - 20 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9914-15-5 fűzött
fogászat - fogbetegség - szájbetegség - homeopátia
616.31 *** 615.015.32
[AN 2846857]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2009.
   Gasztroenterológiai onkológia / szerk. Bodoky György, Kopper László ; [közread.] Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai Gyógyításért. - Budapest : Alapítvány a Legkorszerűbb Onkológiai Gyógyításért : Semmelweis, 2009. - 532 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7252-8 kötött
gasztroenterológia - onkológia
616.3-006
[AN 2848253]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2009.
Giuseppe, Domenico
   Ne hagyd magad pénz nélkül! : [ezer jó tanács a gyerekneveléshez, vállalkozáshoz, álláskereséshez és a spóroláshoz] / Domenico Giuseppe. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 131, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-19-9 fűzött : 3490,- Ft
siker - életmód
613.865
[AN 2848652]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2009.
Hay, Louise L.
You can heal your life (magyar)
   Éld az életed : lehetőségeink korlátlanok : [a bölcsesség és tudás kapui mindig nyitva állnak] / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, [2009]. - 264 p. : ill. ; 21 cm. - (New age, ISSN 1215-6795)
ISBN 978-963-528-905-9 kötött : 2690,- Ft (hibás ISBN 978-963-528-905-7)
ISBN 963-528-905-7
mentálhigiénia
613.865
[AN 2852912]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2009.
Hill, Napoleon (1883-1970)
The magic ladder to success (magyar)
   Út a sikerhez / Napoleon Hill ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2009. - 170 p. ; 21 cm. - (Trivium üzleti sorozat, ISSN 2060-4955)
ISBN 978-963-9711-49-5 kötött : 2690,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 2847600]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2009.
   Homeopátiás segítség utazóknak / [szerk. Pucsok Bernadette]. - 2. átd. kiad. - Budapest : SpringMed, [2009]. - 20 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9914-14-8 fűzött
homeopátia - üdülés - betegség
615.015.32 *** 616 *** 613.74
[AN 2846867]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2009.
Kampel, Lewis J.
Prostate cancer (magyar)
   Prosztatarák / ... szerzője Lewis J. Kampel ; [ford. és szerk. Elek Csaba]. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 312 p. : ill. ; 21 cm. - (SpringMed onkológiai szakkönyvek, ISSN 1789-9222)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-82-5 fűzött
prosztata - rákbetegség
616.65-006
[AN 2846847]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2009.
   Klinikai vizsgálatok kézikönyve / Lakner Géza, Renczes Gábor, Antal János szerk. - Budapest : SpringMed, 2009. - 261 p. : ill. ; 24 cm. - (SpringMed orvosi szakkönyvek, ISSN 2060-310X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9914-06-3 fűzött : 3500, - Ft
orvosi diagnosztika - klinikai farmakológia
616-07 *** 615.03
[AN 2847446]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2009.
Püllerné Dominek Ilona
   Hit(t)em a gyógyulásban / Püllerné Dominek Ilona. - Sárvár : Püllerné Dominek I., 2008. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6161-4 fűzött
mellrák - memoár
618.19-006(0:82-94)
[AN 2847889]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2009.
Radünz, Iwona
Das Wackelzahnbuch
   Izgő-mozgó fogaim : minden, amit a fogakról tudni szeretnél : Iwona Radünz könyve / Thomas Röhner ill. ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - [26] p. : ill., színes ; 23 cm + mell.
ISBN 978-963-9737-51-8 kötött : 2490,- Ft
fog - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
612.31(02.053.2) *** 087.5
[AN 2848130]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2009.
Solymos Antal (1943-)
   Lét vagy élet? : "mit kezdjek a szabadidőmmel és magammal?" / Solymos Antal. - [Paks] : S+G Bt., cop. 2009. - 142, [2] p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6998-6 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés - férfi
613.865-055.1
[AN 2847582]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2009.
Szalai Zsuzsanna
   Az inhalációs eszközök használata tüdőbetegségekben / Szalai Zsuzsanna, Rónai Zoltán. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2008. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Pulmonológia, ISSN 1787-4297)
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-9695-84-9 * fűzött : 2480,- Ft (hibás ISBN 978-963-969577-1) (hibás ISBN 978-963-9456-84-9)
tüdőbetegség - inhalálás - gyógyászati eszköz
616.24 *** 615.835 *** 615.4
[AN 2847046]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2009.
Szegedi Andrea
   Pikkelysömör és ízületi gyulladás / Szegedi Andrea, Szekanecz Zoltán. - Budapest : SpringMed, cop. 2009. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
ISBN 978-963-9914-12-4 fűzött : 1980,- Ft
pikkelysömör - izületi betegség
616.517 *** 616.72-002
[AN 2847032]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2009.
Szitó Imre (1952-)
   Az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolában / Szitó Imre. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 264 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-17-5 fűzött : 4550,- Ft
érzelmi intelligencia - gyermeklélektan
159.922.7 *** 159.942
[AN 2846783]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2009.
White, Jonathan
   Élj boldogan most! / Jonathan White. - [Budapest] : Varázsládika, [2008]. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86753-8-5 fűzött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-87535-1-9)
életvezetés - humoreszk
613.865(0:82-7)
[AN 2847673]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8437 /2009.
   "70 éve alakult a MAORT" : tanulmányok a bányavállalat történetéről = "MAORT was established 70 years ago" : studies on the history of a mining company / [szerk. Cseh Valentin]. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2009. - 220 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Múzeumi közlemények / Magyar Olajipari Múzeum, ISSN 0238-3195 ; 37.). (A Magyar Olajipari Múzeum konferenciakötetei, ISSN 2061-0572 ; 1.)
A Zalaegerszegen, 2008. jún. 11-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-87876-4-4 fűzött
Magyar - Amerikai Olajipari Rt. (Budapest)
Magyarország - kőolajbányászat - kőolaj-feldolgozás - vállalat - konferencia-kiadvány
622.323(439.11) *** 061.5(439)MAORT *** 061.3(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2847649]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2009.
Kalmár Ferenc
   Központi fűtési rendszerek illesztése felújított épületek megváltozott energetikai igényeihez [elektronikus dok.] / Kalmár Ferenc. - Szöveg (pdf : 689 KB). - Debrecen : MTA DAB Műsz. Szakbiz., 2005 [!2009]. - (Elektronikus műszaki füzetek, ISSN 2060-7954 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7064-16-6
fűtés - energiagazdálkodás - elektronikus dokumentum
620.9 *** 697.1
[AN 2844982]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2009.
   Műszaki tudomány az Észak-Alföldi Régióban, 2007 [elektronikus dok.] : konferencia előadásai. - Szöveg (pdf : 8 MB). - Debrecen : MTA DAB Műsz. Szakbiz., 2007 [!2009]. - (Elektronikus műszaki füzetek, ISSN 2060-7954 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Szolnokon rendezték. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7064-18-0
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 2844988]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2009.
   Műszaki tudomány az Észak-Alföldi Régióban, 2008 [elektronikus dok.] : konferencia előadásai. - Szöveg (pdf : 10 MB). - Debrecen : MTA DAB Műsz. Szakbiz., 2008 [!2009]. - (Elektronikus műszaki füzetek, ISSN 2060-7954 ; 5.)
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Debrecenben rendezték. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7064-19-7
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2844990]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2009.
   Műszaki tudomány az Észak-Alföldi Régióban, 2009 [elektronikus dok.] : konferencia előadásai. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Debrecen : MTA DAB Műsz. Szakbiz., 2009. - (Elektronikus műszaki füzetek, ISSN 2060-7954 ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Műszaki Szakbizottsága és a Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultása által 2009. máj. 20-án Mezőtúron rendezett konferencia anyaga. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7064-22-7
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Mezőtúr)
[AN 2844991]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2009.
Srágli Lajos (1951-)
   A politika csapdáin át : a MAORT története, 1938-1949 / Srágli Lajos. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2008. - 375 p. : ill. ; 23 cm. - (Múzeumi közlemények / Magyar Olajipari Múzeum, ISSN 0238-3195 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87876-0-6 kötött
Magyar - Amerikai Olajipari Rt. (Budapest)
Magyarország - vállalat - kőolajbányászat - történeti feldolgozás
622.323(439.11) *** 061.5(439)MAORT
[AN 2847971]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2009.
Wärmepumpe (magyar)
   A hőszivattyú / Ursula Schreier [et al.] ; [ford. Szüle Dénes]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2009. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
ISBN 978-963-9759-49-7 fűzött : 3998,- Ft
hőszivattyú
621.577
[AN 2852712]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8444 /2009.
Cates, Stacy
Adobe photoshop CS4 bible (magyar)
   Adobe photoshop CS4 biblia / Stacy Cates, Simon Abrams, Dan Moughamian. - Budapest : Kiskapu, cop. 2009. - 2 db (1031 p.) : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9637-60-3 fűzött : 16000,- Ft
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2846814]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXV, 485 p.
ISBN 978-963-9637-61-0
[AN 2846823] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 490-1031.
ISBN 978-963-9637-62-7
[AN 2846831] MARC

ANSEL
UTF-88445 /2009.
   Lightroom gyorstalpaló [elektronikus dok.]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Trans-Europe Kft., cop. 2009. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Adobe Photoshop Lightroom gyorstalpaló. - Működési követelmények: Pentium proc.; hangkártya; Win 98/2000/XP/Vista; DVD-lejátszó; VGA monitor (1024x768); Adobe Flash Player; Adobe Photoshop Lightroom 2; internet böngésző
Műanyag tokban : 10000,- Ft
képszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop_Lightroom *** 681.3.019
[AN 2848205]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Publisher 2003 [elektronikus dok.] : szövegkeretek : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10525. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-188-2
kiadványszerkesztés - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 2851919]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Word 2003 [elektronikus dok.] : alapok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10544. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-189-9
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852036]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Word 2003 [elektronikus dok.] : formázás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10545. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-190-5
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852037]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Word 2003 [elektronikus dok.] : gyorsítás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10546. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-191-2
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852040]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Word 2003 [elektronikus dok.] : objektumok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.18 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10547. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-192-9
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852043]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Word 2003 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10548. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-193-6
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852047]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Word 2007 [elektronikus dok.] : gyorsítás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10551. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-329-9
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852054]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Word 2007 [elektronikus dok.] : objektumok : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 4.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10550. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-330-5
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852052]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Office Word 2007 [elektronikus dok.] : testre szabás : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10549. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-331-2
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852051]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Publisher 2000 [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.48 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10526. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-051-9 * (hibás ISBN 9639639)
kiadványszerkesztés - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 2851925]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Publisher 2002 [elektronikus dok.] / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 9.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10527. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-052-6 * (hibás ISBN 963-607-052-6)
kiadványszerkesztés - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Publisher
[AN 2851931]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows 2000 Professional [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 11.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10529. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-054-4
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_2000
[AN 2851951]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows NT 4.0 [elektronikus dok.] : az angol nyelvű változathoz / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 6.9 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10530. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-055-7
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_NT
[AN 2851958]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows NT 4.0 [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 7.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10531. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-056-4
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_NT
[AN 2851961]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows XP Professional [elektronikus dok.] : a rendszer alkalmazása / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10533. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-064-9
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP
[AN 2851965]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows XP Professional [elektronikus dok.] : alapok és újdonságok / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10532. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-065-6
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP
[AN 2851963]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows XP Professional [elektronikus dok.] : az operációs rendszer kellékei / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10536. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-066-3
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP
[AN 2851975]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows XP Professional [elektronikus dok.] : hálózatkezelés, hibaelhárítás, hangolás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10537. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-067-0
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP
[AN 2851977]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows XP Professional [elektronikus dok.] : mappa-, állomány- és lemezkezelés / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10535. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-068-7
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP
[AN 2851972]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Windows XP Professional [elektronikus dok.] : testre szabás / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.6 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10534. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-069-4
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_XP
[AN 2851968]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Word 97 [elektronikus dok.] : angol változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 9.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10554. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-149-3
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852059]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Word 97 [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 9.1 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10542. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-060-1
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852030]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Word 2000 [elektronikus dok.] : angol változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 9.7 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10552. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-148-6
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852055]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Word 2000 [elektronikus dok.] : feladatok és megoldások / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 5.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10539. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-057-1
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852024]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Microsoft Word 2000 [elektronikus dok.] : magyar változat / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 10.3 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10541. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-058-8
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852027]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2000 [elektronikus dok.] : angol változat : gyorsreferencia / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.47 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10553. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-607-205-6)
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852057]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word 2000 [elektronikus dok.] : magyar változat : gyorsreferencia / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 2.4 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10543. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-070-0
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852034]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2009.
Pétery Kristóf (1955-)
   Word XP [elektronikus dok.] : magyar változat : gyorsreferencia / Pétery Kristóf. - Szöveg (prc : 3.37 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10555. - Működési követelmények: Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-607-071-7
szövegszerkesztő - elektronikus dokumentum
519.688:655.2Word
[AN 2852062]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2009.
   Photoshop gyorstalpaló [elektronikus dok.] : [az egyszerű műveletektől a profi képszerkesztésig]. - Interaktív multimédia. - Budapest : Trans-Europe Kft., cop. 2008. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Adobe Photoshop gyorstalpaló. - Működési követelmények: Pentium proc.; hangkártya; Win 98/2000/XP/Vista; DVD-lejátszó; VGA monitor (1024x768); Adobe Flash Player; Photoshop CS/CS2/CS3/CS4; internet böngésző
Műanyag tokban : 10000,- Ft
képszerkesztő - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2848210]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2009.
Symposium on Trends in Functional Programming (10.) (2009) (Komárno)
   TFP 2009 : Tenth Symposium on Trends in Functional Programming : Komárno, ... 2-4 June 2009 : proceedings / Zoltán Horváth [et al.] ed. ; org. by Eötvös Loránd University, ... Selye János University. - Budapest : ELTE Eötvös, cop. 2009. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-076-5 fűzött
programozás - konferencia-kiadvány
519.68 *** 061.3(437.6-2Komárom)
[AN 2847984]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2009.
Troelsen, Andrew
Pro C# 2008 and the .NET 3.5 platform (magyar)
   A C# 2008 és a .NET 3.5 / Andrew Troelsen. - Bicske : Szak K., 2009. - 2 db ; 25 cm
programnyelv - programozás - fejlesztő rendszer
519.682C# *** 519.683
[AN 2825710]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 20-33. fejezet. - XLVI, 626 p. : ill.
ISBN 978-963-9863-10-1 kötött : 13000,- Ft
[AN 2846918] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8477 /2009.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Végzős konferencia (2009) (Budapest)
   2009. évi Végzős konferencia [elektronikus dok.] / szerk. Heszberger Zalán ; [rend. a] BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, BME Mobil Innovációs Központ, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Távközlési Szakosztály. - Szöveg. - [Budapest] : BME Híradástechnikai Tansz., cop. 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző, Adobe Reader, PowerPoint
ISBN 978-963-421-588-2
távközléstechnika - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.39 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2849857]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8478 /2009.
Grützmacher, Bernd
Kachelofenbau (magyar)
   Cserépkályhák építése : tervek, típusok és építésmódok / Bernd Grützmacher ; [ford. Szüle Dénes]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2009. - 175 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9759-27-5 kötött : 4998,- Ft
cserépkályha - belsőépítészet
683.943 *** 689
[AN 2852133]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2009.
Magyar Kontaktológiai Társaság. Továbbképző tanfolyam és kongresszus (2008) (Balatonfüred)
   Magyar Kontaktológiai Társaság továbbképző tanfolyama és kongresszusa : Balatonfüred, ... 2008. október 10-11. : [program és előadásvázlatok] / [fel. szerk. Végh Mihály]. - [Budapest] : Convention Budapest, [2008]. - 36 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88100-0-7 fűzött
kontaktlencse - szemészet - konferencia-kiadvány
681.73 *** 617.7 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2846843]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8480 /2009.
Ferenczi Ödön
   Áramtermelés nap- és szélenergiából saját "mini" erőművekkel / Ferenczi Ödön ; [rajz Tóth Erzsébet]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 122 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-963-9666-79-5 fűzött : 3998,- Ft
épületgépészet - energiaellátás - napenergia-hasznosítás - szélenergia
696 *** 621.311.24 *** 620.91
[AN 2852131]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2009.
Horváth Sándor
   Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei / [írta és szerk. Horváth Sándor, Pataky Rita] ; [az ábrákat kész. Kapovics Géza, Marko Máté] ; [közread. az] Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége. - Utánny. - Budapest : ÉMSZ, 2009. - 59 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88208-0-8 fűzött
tetőszerkezet
692.415
[AN 2848664]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2009.
Minke, Gernot
Dächer begrünen einfach und wirkungsvoll (magyar)
   Zöldtetők / Gernot Minke ; [ford. Csikós Zsuzsanna]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 91 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Zöldkönyvek, ISSN 1416-6372)
Bibliogr.: p. [92].
ISBN 978-963-278-056-6 fűzött : 3995,- Ft
tetőszerkezet - kert
692.4 *** 712.3/.7
[AN 2852680]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2009.
   Távhőszolgáltatás 40 éve a Bükk kapujában / [szerk. Bereznayné Péntek Zsuzsanna] ; [közread. a Mihő]. - [Miskolc] : Mihő, [2009]. - 118 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Főcím a borítófedélről
Kötött
Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Miskolc - hőszolgáltatás - vállalat - történeti feldolgozás
697.34(439-2Miskolc)(091) *** 061.5(439-2Miskolc)
[AN 2848250]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8484 /2009.
Altmann, Dietrich
Zwergkaninchen (magyar)
   Törpenyulak : tartás, táplálás, gondozás / Dietrich Altmann ; Regina Kuhn ... fényképével ; Siegfried Lokau ... rajzával ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, [2009], cop. 2004. - 48 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Kisállatok, ISSN 1785-0975)
ISBN 978-963-9391-83-3 fűzött : 940,- Ft
nyúltenyésztés
636.92
[AN 2852525]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2009.
   Capsaicinoids : from the plant cultivation to the production of the human medical drug / by Gyula Mózsik [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 255 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175-206.
ISBN 978-963-05-8694-8 kötött
növényi hatóanyag - csípősség - paprika - gyógyhatás
633.842 *** 615.322
[AN 2847536]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2009.
Hegedős Györgyi (1937-)
   Cicanapló : [egy kanadai kiscica napjairól] / [Hegedős Györgyi]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-446-533-1 fűzött : 2200,- Ft
macska - napló
636.8(0:82-94)
[AN 2848128]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2009.
Nagy József (1929-)
   A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei, 1945-1956 / Nagy József. - Budapest : Napvilág, 2009. - 334 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 30.)
Bibliogr.: p. 331-334.
ISBN 978-963-9697-41-6 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - parasztság - társadalomtörténet - agrártörténet - 20. század
338.43(439)"194/195" *** 316.343.64(439)"194/195"
[AN 2847703]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2009.
Tamás Károlyné Kiss-Tóth Vilma (1925-)
   Juhászok a Bakonyban / [Tamás Károlyné Kiss-Tóth Vilma]. - Szentgál ; Veszprém : Horváth Ny., 2009. - 130 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-6912-2 fűzött
Bakony - Magyarország - juhtenyésztés - folklór - magyar néprajz
636.32/.38(439) *** 398(=945.11)(234.373.1Bakony)
[AN 2846756]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8489 /2009.
Bártfai László
   155 tepsis sütemény / Bártfai László. - [Kaposvár] : Holló, cop. 2009. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-684-539-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2847563]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2009.
   Burgonyás ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 44, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 9.)
ISBN 978-963-9875-76-0 fűzött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2847918]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2009.
Ebelsberger, Karin
Pralinen & Konfekt (magyar)
   Pralinék és bonbonok : a meggyes pralinétól a mogyorós marcipánig / Karin Ebelsberger ; fotók Jörn Rynio ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-534-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2847436]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2009.
   Erdélyi ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 8.)
ISBN 978-963-9875-46-3 fűzött
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 2847913]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2009.
   Ételek böjt idején. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 23.)
ISBN 978-963-9901-37-7 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 2847691]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2009.
   Farsangi, húsvéti ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 22.)
ISBN 978-963-9901-36-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2847680]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2009.
Fövényi József (1936-)
   Cukorbetegek nagy diétáskönyve / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona ; [ill. Navratil Zsuzsa]. - [Budapest] : SpringMed, 2008. - 318, [14] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-963-9914-02-5 fűzött : 2980,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 2847821]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2009.
   Gyorsan elkészíthető ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 26.)
ISBN 978-963-9936-16-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2847702]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2009.
   Halételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 16.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9901-23-1)
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 2847963]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Aprósütemények : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-370-2 fűzött : 498,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2847485]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Egytálételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-371-9 fűzött : 498,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2847489]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Koktélok : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-374-0 fűzött : 498,- Ft
koktél
641.87(083.12)
[AN 2847465]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Sajtos finomságok : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-369-6 fűzött : 498,- Ft
sajt - szakácskönyv
641.55(083.12):637.3
[AN 2847502]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Túrós ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-373-3 fűzött : 498,- Ft
tejtermék - szakácskönyv
641.55(083.12):637.352
[AN 2847548]
MARC

ANSEL
UTF-88503 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Vendégváró falatok : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-372-6 fűzött : 498,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2847542]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Wellness ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-375-7 fűzött : 498,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 2847493]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2009.
   Kuglófok. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 14.)
ISBN 978-963-9901-11-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2847926]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2009.
   Muffinok. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 11.)
ISBN 978-963-9875-78-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2847947]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2009.
   Pecsenyék. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 17.)
ISBN 978-963-9901-27-8 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 2847640]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2009.
   Pénztárcakímélő ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 27.)
ISBN 978-963-9936-15-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2847706]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2009.
Shalleck, David
Mediterranean summer (magyar)
   Mediterrán nyár : egy nyár a francia és az olasz Riviérán / ... írta David Shalleck ; Erol Munuz közrem. ; [ford. Bárány Borbála]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 364 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-94-5 fűzött : 2980,- Ft
Mediterráneum - gasztronómia - ételspecialitás - útleírás - szakácskönyv
641.568(4-015)(083.12) *** 908.4-015(0:82-992)
[AN 2847604]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2009.
   Szabadtűzön készült ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 25.)
ISBN 978-963-9936-46-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2847699]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2009.
   Szárnyas ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 7.)
ISBN 978-963-9875-75-3 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2847906]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2009.
   Tavaszi ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 24.)
ISBN 978-963-9901-35-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2847696]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2009.
   Tésztás ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 10.)
ISBN 978-963-9875-77-7 fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2847923]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2009.
   Tojásos ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 12.)
ISBN 978-963-9875-79-1 fűzött
tojás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.4
[AN 2847950]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2009.
   Torták. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 13.)
ISBN 978-963-9901-10-0 fűzött
torta - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2847954]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2009.
   Ünnepi ételek. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 18.)
ISBN 978-963-9901-25-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2847655]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2009.
   Ünnepi sütemények. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 44, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 15.)
ISBN 978-963-9901-24-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2847959]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2009.
   Vegyes sütemények. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Süssünk, főzzünk ; 21.)
ISBN 978-963-9901-34-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2847668]
MARC

ANSEL
UTF-88519 /2009.
Weber, Anne-Katrin
Gemüseküche (magyar)
   Zöldséges ételek : a paradicsomlevestől a póréhagymás-sonkás lepényig / szerző Anne-Katrin Weber ; fotók Wolfgang Schardt ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Könnyen, gyorsan, finomat, ISSN 1586-0205)
ISBN 978-963-684-533-9 fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 635.1/.8
[AN 2847630]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8520 /2009.
   Konvergenciák, 2003-2006 / Balaskó Mária, Balázs Géza szerk. ; [kiad. NYME SEK]. - Szombathely : NYME SEK, 2008. - 415 p. ; 25 cm
A Szombathelyen 2003. márc. 26-án, 2004. márc. 24-én és 2006. márc. 28-án azonos címmel megrendezett szakmai napok szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-07-6 fűzött
nyelvészet - filozófia - irodalomtörténet - konferencia-kiadvány
1 *** 80 *** 82(091) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2848330]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2009.
   Köz-beszéd : a vita művészete : kézikönyv a formális vita tanításához / [szerk. és m. nyelvre átd. Kiss László és Takács Viktória] ; [közread. a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány]. - Budapest : DIA, 2009. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7173-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vita
162
[AN 2848261]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8522 /2009.
Ágoston István (1931-)
   Változó korok prófétája : [Szendrey emlékkönyv] / Ágoston István. - Budapest : [Magánkiad.], 2008. - 260 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Szendrey László (1899-1959)
Magyarország - író - protestáns lelkész - református egyház - 20. század
284.2(439)(092)Szendrey_L. *** 894.511(092)Szendrey_L.
[AN 2847850]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2009.
Catechismus catholicae ecclesiae (magyar)
   A katolikus egyház katekizmusa : a latin mintakiadás fordítása / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 863 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 6.)
ISBN 978-963-361-403-7 kötött : 3900,- Ft
dogmatika - katolikus egyház - katekizmus
238.1 *** 282
[AN 2852492]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2009.
Cseh Krisztina
   A kecskeméti piaristák rendházi könyvtára a múltban és jelenben / Cseh Krisztina. - [Ballószög] : [Cseh K.], cop. 2009. - 106 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 89-95.
ISBN 978-963-06-7263-4 fűzött
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum. Kecskeméti Rendház és Noviciátus. Könyvtár
Kecskemét - szerzetesség - piaristák - könyvtár
271.786(439-2Kecskemét) *** 027.2(439-2Kecskemét)
[AN 2847365]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2009.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Wellsprings (magyar)
   Forrás fakad : lelkigyakorlatok könyve / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 4. utánny. - Kecskemét : Korda, 2009. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-19-1 fűzött : 1200,- Ft
ISBN 963-9554-19-7
vallásos irodalom
242
[AN 2852265]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2009.
   Felekezetek az igazság szolgálatában : történelem, teológia, önazonosság, 1500-2000 : tanulmányok = Churches in service of the truth : history, theology, identity, 1500-2000 : studies / szerk. Fodor György, Török József, Tusor Péter. - Budapest : Új Ember : Márton Á. K., cop. 2009. - 414 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 34.)
A 2007. okt. 25-26-án Esztergomban megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-95-0 fűzött
Erdély - Magyarország - ökumené - állam és egyház viszonya - vallástörténet - konferencia-kiadvány
261.8(498.4) *** 27(439) *** 261.7(439) *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 2848148]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2009.
   Föld és ég : tudomány és hit : Geológia és Teológia Konferencia : Sopron, 2008. október 16-18. / szerk. Unger Zoltán. - Budapest : Hantken, 2009. - 146 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87436-6-4 fűzött
hit - vallás - tudomány - konferencia-kiadvány
215 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 2848238]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2009.
Grün, Anselm (1945-)
Wege zur Freiheit (magyar)
   Út a szabadsághoz : a lelki élet mint a belső szabadság begyakorlása / Anselm Grün ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 3. jav., átd. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2009. - 134, [2] p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 39.)
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-9226-61-6 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 2852343]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2009.
   Isten hozott : testvérgyülekezeti kapcsolatunk 25 éve = Tervetuloa : 25-vuotinen ystävyysseurakuntasuhteemme / szerk. ... Karl Jánosné Csepregi Erzsébet, Csepregi Piroska, Csepregi Márta ; [kiad. a Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség]. - Sárszentlőrinc : Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközs., 2009. - 212 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7220-7 fűzött
Sárszentlőrinc - Finnország - evangélikus egyház - egyházközség - útleírás
284.1(439-2Sárszentlőrinc)(0:82-992) *** 284.1(480)(0:82-992)
[AN 2846762]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2009.
Keveházi László (1928-)
   100 éve született Sztehlo Gábor / Keveházi László. - Budapest : Luther K., 2009. - 61 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 56-61.
Fűzött
Sztehlo Gábor (1909-1974)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - életrajz
284.1(439)(092)Sztehlo_G.
[AN 2846761]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2009.
Kún István (1919-1994)
   Példát adtam néktek / Kún István. - Miskolc : Könyvműhely [!Bodon Sz.], 2009. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7426-3 fűzött
prédikáció - emlékkönyv
252
[AN 2847429]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2009.
Leloup, Jean-Yves
   A "hészükhaszta" imamód : az Áthosz-hegyi Szerafim atya tanítása szerint / írta Jean-Yves Leloup. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2009. - 32 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9097-18-6 fűzött : 450,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 2852259]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2009.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Őrjárat az etika körül / Pálhegyi Ferenc ; [ill. Gaál Éva] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-57-7 fűzött
erkölcs - vallásos irodalom
244 *** 17
[AN 2846870]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2009.
Ramachandra, Vinoth
The scandal of Jesus (magyar)
   Jézus botránya / Vinoth Ramachandra ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2009. - 30 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9564-27-5 fűzött
krisztológia
232.9
[AN 2846788]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2009.
Rómából Hungáriába (olasz)
   Da Roma in Hungaria : atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689-1706) : Nyíregyháza, 29-30. Settembre 2006 / a cura di Tamás Véghseő. - Nyíregyháza : Ist. teologico greco-cattolico Sant' Atanasio, 2009. - 331 p. : ill. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 2.)
Váltakozva olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87809-3-5 kötött
Camillis, Johannes Joseph de (1641-1706)
Görögország - Magyarország - püspök - 17. század - görög katolikus egyház - egyháztörténet - konferencia-kiadvány
281.5.018.2(439) *** 281.5(495)(092)Camillis,_J._J._de *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2849273]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2009.
Self, David
The Lion encyclopedia of world religions (magyar)
   Vallások világa / David Self ; [ford. Hegedűs Ildikó]. - Budapest : Athenaeum, cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-293-007-7 kötött : 6500,- Ft
vallás - művelődéstörténet
291 *** 930.85(100)
[AN 2846997]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2009.
Szerencsés Zsolt
   A szenteltvíz / [írta és összeáll. Szerencsés Zsolt]. - Budapest : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2008. - 32 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-87515-4-6 fűzött
szentség
265.9
[AN 2848563]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2009.
   Történet, metafora, párbeszéd : előadások, írások és beszélgetések a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról / [szerk. Béres Tamás] ; [közread. a Jesenius Központ]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 300 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-123-8 fűzött : 2500,- Ft
vallás - tudomány - vallásfilozófia - konferencia-kiadvány
215 *** 001 *** 21 *** 061.3(439)"200"
[AN 2846630]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2009.
Vonsik Imre
   Köszöntünk Szentkút Csillaga : 1-5 : búcsúsok kottás énekeskönyve / Vonsik Imre ; [kiad. Ferences Rendtartomány Ferences Rendház]. - Mátraverebély : Ferences Rendház, 2009. - 268, [8] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-06-7387-7 fűzött
Mátraverebély - zarándoklat - vallásos ének
245 *** 248.153.8(439-2Mátraverebély)
[AN 2852834]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8540 /2009.
ʿIbādī, Sīrīn (1947-)
Iran awakening (magyar)
   Mrs. Irán : a forradalom és a remény emlékirata / Sirin Ebadi és Azadeh Moaveni ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-257-7 fűzött : 2999,- Ft
ʿIbādī, Sīrīn (1947-)
Irán - híres ember - jogvédelem - történelem - nők a társadalomban - iszlám fundamentalizmus - 20. század - ezredforduló - memoár
316.37-055.2(55) *** 955"197/200"(0:82-94) *** 297(55) *** 929(55)Ibādī,_S.(0:82-94)
[AN 2847206]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2009.
Albert József (1944-)
   Szociális helyzetképek / Albert József ; [kiad. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola]. - Veszprém : Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., 2009. - 170 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88154-2-2 fűzött
Veszprém - Magyarország - szociológia - cigányság - oktatásügy - foglalkoztatási diszkrimináció - statisztikai adatközlés - gettó - ezredforduló
316.347(=914.99)(439.11)"200"(083.41) *** 323.111(=914.99)(439)"200" *** 376.7(=914.99)(439)"200" *** 323.12(=914.99)(439)"200"
[AN 2846836]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2009.
Franckh, Pierre
Glücksregeln für die Liebe (magyar)
   A boldog szerelem aranyszabályai / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9652-69-9 fűzött : 1600,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2847934]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2009.
Hogan, Kevin
The secret language of business (magyar)
   Az üzlet titkos nyelve : miként olvassunk bárkiben 3 másodperc alatt / Kevin Hogan ; [ford. Ladinszki Barbara]. - Budapest : Danvantara, 2009. - 215 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9858-08-4 fűzött : 2990,- Ft
kommunikáció - üzleti élet - lélektan
316.77 *** 658.1 *** 159.9
[AN 2847497]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2009.
   Magyar árok és napfény-ország : fiatal értelmiségiek a ma és a jövő Magyarországáról. - Budapest : Gondolat, 2009. - 288 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
ISBN 978-963-693-185-8 fűzött : 2390,- Ft
Magyarország - ifjúságszociológia - értelmiség - közvélemény - ezredforduló
316.65(439)"200" *** 908.439"200" *** 316.37-058.237(439)"200" *** 316.37-053.81(439)"200"
[AN 2846684]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2009.
Simmel, Georg (1858-1918)
Über soziale Differenzierung (magyar)
   A társadalmi differenciálódásról : szociológiai és pszichológiai vizsgálódások / Georg Simmel ; [ford. és az utószót írta Weiss János]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 185 p. ; 25 cm. - (Társadalomtudományi könyvtár, ISSN 0324-2463)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-170-4 kötött : 3390,- Ft
társadalomelmélet - csoportszociológia - szociálpszichológia - ismeretelmélet
316 *** 165 *** 316.45 *** 316.6
[AN 2846862]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2009.
Skultéty Csaba (1920-)
   Kárpátalja magyarsága a viharok sodrában / Skultéty Csaba. - Budapest : Kairosz, 2009. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-211-4 fűzött : 3200,- Ft
Kárpátalja - történelem - határon túli magyarság - művelődéstörténet - publicisztika
316.347(=945.11)(477.87)(0:82-92) *** 947.787"19"(0:28-92) *** 930.85(=945.11)(477.87)
[AN 2847200]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2009.
Zádrovich Bernadett
   Studije o gradišćanskim Hrvatima u Mađarskoj = Tanulmányok a Magyarországon élő gradistyei horvátokról, 1977-2007 / Zádrovich Bernadett ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Szláv Filológiai Intézet]. - Szombathely : NYME SEK Szláv Filológiai Int., 2009. - 364 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Váltakozva magyar és horvát nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9531-68-0 fűzött
Nyugat-Magyarország - magyarországi horvátok - horvát nyelv - nyelvjárás
316.347(=862)(439-15) *** 808.62-087(439-15)
[AN 2848415]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8548 /2009.
Faragó Melinda (1963-)
   Szenvedélyek forró ketrece : szabadulóművészek a szex, szeretet, szerelem körforgásában / Faragó Melinda. - Nyíregyháza : Pro-Team, 2008. - 175 p. : ill. ; 20 cm + CD
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-963-9901-32-2 fűzött
szerelem - nemi élet - auditív dokumentum
392.6 *** 613.88
[AN 2848219]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2009.
Hofer Tamás (1929-)
   Antropológia és/vagy néprajz : tanulmányok két kutatási terület vitatott határvidékéről / Hofer Tamás. - Budapest : MTA NKI : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tansz., cop. 2009. - 355 p. : ill. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963236-179-6 fűzött : 3500,- Ft
kulturális antropológia - néprajz
39 *** 316.7
[AN 2848601]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2009.
Kovács Zsuzsa
Göcseji Falumúzeum (angol)
   Göcsej Village Museum : exhibition guide / [written by Zsuzsa Kovács] ; [transl. Edit Osztrogonácz] ; publ. by Zala County's Museum Directorate. - Zalaegerszeg : Zala County's Museum Directorate, 2008. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7205-53-8 fűzött
Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg)
Göcsej - Zalaegerszeg - néprajz - falumúzeum - útmutató
39(439Göcsej) *** 069(439-2Zalaegerszeg)(036)
[AN 2847615]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2009.
Kovács Zsuzsa
   Göcseji Falumúzeum : kiállításvezető / [szerk. és írta Kovács Zsuzsa] ; kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2008. - 48 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7205-52-1 fűzött
Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg)
Göcsej - Zalaegerszeg - néprajz - falumúzeum - útmutató
39(439Göcsej) *** 069(439-2Zalaegerszeg)(036)
[AN 2787079]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2009.
Kovács Zsuzsa
Göcseji Falumúzeum (német)
   Göcsejer Dorfmuseum : Austellungsleiter / [Konstruiert und geschrieben von Zsuzsa Kovács] ; [... Übers. Tímea Choma] ; Ausgegeben von Direktion der Museen von Komitat Zala. - Zalaegerszeg : Direktion der Museen von Komitat Zala, 2008. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7205-54-5 fűzött
Göcseji Falumúzeum (Zalaegerszeg)
Göcsej - Zalaegerszeg - néprajz - falumúzeum - útmutató
39(439Göcsej) *** 069(439-2Zalaegerszeg)(036)
[AN 2847609]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2009.
Marton Jenő
   Fejezetek Balatonudvari népéletéből, néprajzából / Marton Jenő ; [kiad. a Balatonudvari Önkormányzat]. - Balatonudvari : Önkormányzat, 2009. - 196 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 186.
ISBN 978-963-06-6920-7 kötött
Balatonudvari - magyar néprajz - népszokás - helyismeret
39(439-2Balatonudvari) *** 908.439-2Balatonudvari
[AN 2846872]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8554 /2009.
Csurka István (1934-)
   Budapest - Baja - Tel-Aviv : válogatott írások a Magyar Fórumból / Csurka István. - Budapest : Ady E. Sajtóalapítvány, 2009. - 168 p. ; 20 cm. - (Magyar Fórum könyvek, ISSN 1216-0857)
ISBN 978-963-87862-2-7 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2847586]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2009.
Dömény János (1934-)
   Magyar diplomata Latin-Amerikában / Dömény János. - Szeged : [SZTE], 2009. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem
ISBN 978-963-482-932-4 fűzött
Dömény János (1934-)
Magyarország - Latin-Amerika - diplomáciatörténet - diplomata - külkapcsolat - 20. század - memoár
327(439)(092)Dömény_J.(0:82-94) *** 327(439)(8=6)195/199"
[AN 2846772]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2009.
Karcagi D.
   Közellenség : stadionokból az utcára : zavargások - szurkolói szemmel : [tévéostrom, október 23., "meleg" felvonulás, Dunaszerdahely] / [Karcagi D.]. - Szentendre : Geobook Hungary, 2009. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87835-8-5 fűzött : 1995,- Ft
Magyarország - politikai feszültség - labdarúgás - szurkoló - ezredforduló - memoár
323.22(439)"200"(0:82-94) *** 796.332.073(439)"200"(0:82-94)
[AN 2847449]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2009.
Simándi Irén (1965-)
   Küzdelem a nők parlamenti választójogáért Magyarországon, 1848-1938 / Simándi Irén. - Budapest : Gondolat, 2009. - 247, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-169-8 fűzött : 2450,- Ft
Magyarország - politikatörténet - nők a társadalomban - választójog - feminizmus - 19. század - 20. század
32(439)"18/19" *** 316.37-055.2(439)"18/19" *** 342.726-055.2(439)"18/19"
[AN 2846609]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2009.
Szabó Máté (1956-)
   Human rights and civil society in Hungary, 1988-2008 : twenty years for rights and freedom / Máté Szabó ; [publ. by Parliamentary Commissioners' Office]. - Budapest : Parliamentary Commissioners' Office, 2009. - 299 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-299.
ISBN 978-963-88313-3-0 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - politikatörténet - civil társadalom - társadalmi feszültség - nemzetállam - emberi jog - rendszerváltás - ezredforduló
323.21(439)"198/200" *** 342.7(439)"198/200" *** 323.22(439)"1989/199" *** 316.63(4-11)"198/200" *** 32(439)"198/200"
[AN 2846925]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2009.
Szabó Róbert (1971-)
   A kommunizmus és a zsidóság Magyarországon 1945 után / Győri Szabó Róbert. - Budapest : Gondolat, 2009. - 434 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 424-434.
ISBN 978-963-693-164-3 fűzött : 4250,- Ft
Magyarország - zsidóság - szocialista rendszer - belpolitika - 1945 utáni időszak - kommunista párt - Kádár-korszak
323.12(=924)(439)"1945/198" *** 321.74(439)"1945/198 *** 323(439)"1945/198" *** 329.15(439)"1945/1989"
[AN 2846982]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2009.
   Új államalapítás : hatvan nemzeti elkötelezettségű értelmiségi gondolatai egy nemzeti leltárhoz és az új nemzetstratégiához / szerk. Mészáros László és Szőcs Géza. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2009. - 450, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Harmadik évezred sorozat, ISSN 2060-1654 ; 3.). (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7813-98-6 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 2848248]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8561 /2009.
   Báthory Gábor és kora / szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária és Ulrich Attila ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és az Erdély-történeti Alapítvány közös kiadása]. - Debrecen : DE Tört. Int. : Erdély-történeti Alapítvány, 2009. - 404 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-272-3 fűzött
Báthory Gábor (Erdély: fejedelem) (1589-1613)
Erdély - uralkodó - magyar történelem - 17. század
943.921(092)Báthory_G. *** 943.921"158/161"
[AN 2847532]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2009.
   Honoris causa : tanulmányok Engel Pál tiszteletére / szerk. Neumann Tibor és Rácz György. - Budapest : MTA Törttud. Int. ; Piliscsaba : PPKE BTK, 2009. - 563 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 40.). (Analecta mediaevalia, ISSN 1587-5911 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9627-25-3 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - középkor - emlékkönyv
943.9"12/15" *** 316.32(439)"12/15"
[AN 2832939]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2009.
   Két világ kutatója : Urbán Aladár 80 éves / szerk. Háda Béla [et al.] ; [közread. az] ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2009. - 467 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-085-7 fűzött
történettudomány - magyar történelem - világtörténelem - emlékkönyv
930.1 *** 943.9 *** 930.9
[AN 2848625]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2009.
   "Mélységes mély a múltnak kútja" : művelődéstörténeti tanulmányok / szerk. Őrsi Gábor, Sándor Tamás. - Budapest : ELTE BTK Művelődéstört. Tansz., 2009. - 120 p. ; 21 cm. - (Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai, ISSN 1419-8762 ; 5.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, szlovák és német nyelven
ISBN 978-963-284-093-2 fűzött
művelődéstörténet - magyarság
930.85 *** 930.85(=945.11)
[AN 2847773]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2009.
   Reneszánsz kaleidoszkóp : a Ráday Gyűjtemény és a Károli Gáspár Református Egyetem 2008. május 7-én rendezett konferenciájának előadásai / szerk. Berecz Ágnes és Petrőczi Éva. - Budapest : Ráday Gyűjt. : Fekete Sas, 2009. - 189 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8299-08-6 fűzött : 1900,- Ft
művelődéstörténet - reneszánsz - konferencia-kiadvány
930.85(100)"14/15" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2848062]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2009.
Sombor-Schweinitzer József (1895-1953)
   Rendőrségi célkeresztben a szélsőjobb : dr. Sombor-Schweinitzer József rendőrfőkapitány-helyettes feljegyzése a szélsőjobboldali mozgalmakról, 1932-1943 / a bevezetőt írta és jegyzetekkel ell. Kovács Tamás. - Budapest : Gondolat, 2009. - 157 p. ; 24 cm. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-963-167-4 fűzött : 2950,- Ft
magyar történelem - szélsőjobboldali irányzat - nyilaskeresztes párt - Horthy-korszak - politikai rendőrség - történelmi forrás
943.9"193/194"(093.2) *** 351.746.1(439)"193/194"(093.2) *** 329.18(439)"193/194"(093.2)
[AN 2846710]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2009.
Szendrei László
   A kezdetektől Szent Istvánig : [a magyar nemzet története] / Szendrei László. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 125, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9901-69-8 kötött
magyar történelem - magyar őstörténet
943.9".../09" *** 930.8(=945.11)
[AN 2852115]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2009.
Vándor László (1949-)
   Botszentgyörgy vára : az ún. Romlott-vár kutatásának eredményeiből / Vándor László. - 2. kiad. - [Nagykanizsa] : Nagykanizsai Városvédő Egyes. : Romlottvár Alapítvány, 2009. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 9.)
A borítófedélen a megjelenési év: 1995
ISBN 978-963-06-7575-8 fűzött
Nagykanizsa - régészet - vár
904(439-2Nagykanizsa) *** 728.81(439-2Nagykanizsa)
[AN 2852495]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2009.
Vécsey Aurél
   Hunok - magyarok csatái és kalandozásai / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-024-7 fűzött
történelem - magyar történelem - avarok - hunok - kalandozások kora
943.9"08/09" *** 936.91 *** 936.92
[AN 2847472]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2009.
Windecke, Eberhard (138?-1440)
   Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról [elektronikus dok.] = Eberhard Windeckes Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds / ... ford. és bev. tanulmány Skorka Renáta ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum, Österreichische Nationalbibliothek. - Kommentált CD-kiad. / ... kommentárok Marosi Ernő ; kommentárok német fordítása Harmath Anikó. - Szöveg. - Budapest : Arcanum : Szépművészeti Múz. ; Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 2009, cop. 2006. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Kész. az Österreichische Nationalbibliothek Cod. 13.975 jelzetű kézirata alapján. - Működési követelmények: Windows 98/2000/XP/Vista. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7374-78-4 műanyag tokban
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Windecke, Eberhard (138?-1440)
Német-római Birodalom - Magyarország - Európa - művelődéstörténet - történelem - uralkodó - 15. század - kereskedő - memoár - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
930.85(4)"14"(093.3) *** 943.9(092)Zsigmond,_I.(093.3) *** 943.0(092)Zsigmond,_I.(093.3) *** 929(430)Windecke,_E.(0:82-94)
[AN 2850105]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8571 /2009.
Amacziné Bíró Zsuzsa (1945-)
   Ilyen vagy, Amerika? / Valentini Zsuzsa. - [Budapest] : [Amacziné Bíró Zs.], cop. 2009. - 181 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7108-8 kötött
Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - memoár
908.73(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2847260]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2009.
Bereczki Katalin, B.
   Izlandi impressziók / Bohn Berecki Katalin. - Veszprém : Göttinger, [2009]. - 130 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-86627-1-2 fűzött
Izland - helyismeret - útikönyv - fényképalbum
908.491.1(084.12) *** 914.911(036)
[AN 2846887]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2009.
Filipszky István
   Budaörs lexikon : Budaörs története a kezdetektől napjainkig, szócikkekben feldolgozva / [összeáll. és a szócikkeket kész. Filipszky István, Grósz András]. - Budaörs : Budaörs Város Önkormányzata, 2009. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-198.
ISBN 978-963-87250-8-0 kötött
Budaörs - helyismeret - szaklexikon
908.439-2Budaörs:030
[AN 2847884]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2009.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   A morva himnusz / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Ráció, 2009. - 188 p. : ill. ; 17 cm. - (Változó Európa, ISSN 1789-5618 ; 4.)
ISBN 978-963-9605-63-3 fűzött : 2100,- Ft
Közép-Európa - Felvidék - Szlovákia - helyismeret - művelődéstörténet - magyar irodalom - esszé
908.439.22 *** 908.4-11 *** 908.437.6 *** 930.85(4-191) *** 894.511-4
[AN 2846791]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2009.
Orosz Iván (1902-1974)
   Kis történetek egy nagy faluból ; Közhírré tétetik / Orosz Iván. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2009. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Számozott példány: 150
ISBN 978-963-88377-1-4 fűzött
Szarvas (Békés megye) - helyismeret - anekdota
908.439-2Szarvas(0:82-36)
[AN 2846826]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2009.
Snyder, Tom (1934-)
Route 66 traveler's guide and roadside companion (magyar)
   Route 66 : legendák és történetek : útikalauz : vízum nélkül Amerikába! / Tom Snyder ; [ford. Várhegyi Ádám és Várhegyi Zsolt. - Budapest : JLX, cop. 2009. - XXIV, 210 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Gerinccím: Vízum nélkül! Route 66
ISBN 978-963-305-290-7 fűzött : 4390,- Ft
Egyesült Államok - útikönyv
917.3(036)
[AN 2847397]
MARC

ANSEL
UTF-88577 /2009.
Steinrueck, Alrun
New York (magyar)
   New York / Alrun Steinrueck ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 155 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-5794-3 fűzött : 2490,- Ft
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 2847295]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2009.
Szabó Menyhért
   Tunyogmatolcs helyismereti irodalma : bibliográfia / Szabó Menyhért ; [kiad. a Művelődési Ház és Községi Könyvtár]. - Tunyogmatolcs : Művel. Ház és Községi Kvt., 2008. - 76 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-5484-5 fűzött
Tunyogmatolcs - helyismeret - bibliográfia
908.439-2Tunyogmatolcs:016
[AN 2797579]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2009.
   Veszprém megye monográfiája / szerkbiz. Galambos István [et al.] ; [kiad. a Veszprém Megyei Önkormányzat]. - Veszprém : Veszprém M. Önkormányzat, 2009-. - 25 cm
ISBN 978-963-7185-41-0
Veszprém megye - helyismeret - magyar történelem - helytörténet
908.439.117 *** 943.911.7
[AN 2846766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Természeti viszonyok / szerk. Galambos István. - 2009. - 352 p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 291-312.
ISBN 978-963-7185-42-7 kötött
Veszprém megye - bioszféra - régészet
911.2(439.117) *** 502(439.117) *** 903/904(439.117)
[AN 2846769] MARC

ANSEL
UTF-88580 /2009.
Zalai Nagy Lajos (1939-)
   Legenda és valóság : történelmi morzsák a botfai uradalom évszázadaiból, 1548-1945 / Zalai Nagy Lajos ; [kiad. a Válicka Citerabarátok Egylete]. - Zalaegerszeg : Válicka Citerabarátok Egylete, [2008]. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-4936-0 fűzött
Botfa - helyismeret
908.439-2Zalaegerszeg
[AN 2847621]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8581 /2009.
Antal Tamás (1978-)
   A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden, 1950-1990 : szervezeti és működési alapvetések / Antal Tamás. - Szeged : Csongrád M. Lvt., 2009. - 355 p. ; 25 cm. - (Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 26.)
Bibliogr.: p. 213-223. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7237-74-4 kötött
Szeged - közigazgatás - közigazgatási jog - 1945 utáni időszak - tanácsi igazgatás - történelmi forrás
351(439-2Szeged)"195/198"(093) *** 342.9(439)"195/198"(093)
[AN 2847709]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2009.
Árnyasi Gyula
   Egy zsaru elmondja.. / Árnyasi Gyula. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 142, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-91-6 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Magyarország - rendőrség - Kádár-korszak - memoár
351.74(439)"197/198"(0:82-94) *** 351.74(439.134)(0:82-94)
[AN 2847112]
MARC

ANSEL
UTF-88583 /2009.
Betlen Anna
   Partszélről a fősodorba : gender mainstreaming kézikönyv / [szerzők Betlen Anna, Krizsán Andrea, Zentai Viola]. - Budapest : Clone Design Kft., 2009. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-06-7480-5 fűzött
esélyegyenlőség - egyenjogúság
342.726-055 *** 349.2-055
[AN 2847762]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2009.
   Egységes szerkezetbe foglalt munka törvénykönyve munkaadói értelmezéssel / összeáll. Geiger Tiborné és Szabóné Dénes Éva ; [közread. a] Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. - Budapest : MGYOSZ, 2009. - 246 p. ; 24 cm
Gerinccím: Munka törvénykönyve
ISBN 963-229-198-0 fűzött
1992. évi XXII. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 2852868]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2009.
   Egységesülő polgári eljárásjog Európában : tanulmánykötet / szerk. Wopera Zsuzsa és Asztalos Zsófia. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 261 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-061-6 kötött : 4500,- Ft
Európai Unió - polgári eljárásjog - ezredforduló
347.9(4-62)"200"
[AN 2846627]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2009.
Fellegi Borbála
   Út a megbékéléshez : a helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon / Fellegi Borbála. - Budapest : Napvilág, cop. 2009. - 379 p. ; 24 cm
Bibliogr: p. 333-347.
ISBN 978-963-9697-42-3 fűzött : 2900,-- Ft
Magyarország - igazságszolgáltatás - jogalkalmazás - társadalmi kapcsolat - konfliktus
343(439) *** 316.47 *** 340.132
[AN 2848213]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2009.
Képes György
   Dánia alkotmánytörténete a 13. század végétől napjainkig / Képes György. - Budapest : Gondolat, 2009. - 233 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 43.). (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-184-1 fűzött
Dánia - alkotmány - jogtörténet - történelem
342.4(489)"12/19" *** 948.9"12/19"
[AN 2848580]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2009.
Kovács Gábor
   Bioetika és büntetőjogi kodifikáció / Kovács Gábor ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2008. - 301 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 284-301.
ISBN 978-963-7175-47-3 fűzött
Magyarország - bioetika - büntetőjog - emberi jog
343.2(439) *** 342.7(439) *** 614.253(439)(094) *** 17
[AN 2847142]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2009.
   A közbeszerzés zöldítése : trendek, lehetőségek / szerk. Szuppinger Péter ; [közread. a] Regionális Környezetvédelmi Központ. - Szentendre : Regionális Környezetvéd. Közp., 2008. - 32 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-9638-37-2 fűzött
Európai Unió - Magyarország - közbeszerzés - környezetvédelem
351.712.2(439) *** 504.06(4-62) *** 504.06(439)
[AN 2846904]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2009.
Pruzsinszky Sándor
   Hatalom és hóhérbárd : felségsértési perek az újkori Európában, 1534-1938 / Pruzsinszky Sándor. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 318 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 313-318.
ISBN 978-963-446-532-4 fűzött : 3200,- Ft
Európa - hazaárulás - történelem
343.31/.32(4)"153/193" *** 940"153/193"
[AN 2847800]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2009.
   Rendészeti ismeretek a kábítószer-problémával kapcsolatban / [szerk. Rácz József] ; [... kiad. IRM Büntetőpolitikai Főosztály]. - Budapest : IRM Büntetőpolitikai Főoszt., 2009. - 548 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
kábítószer-rendészet - kábítószer-fogyasztás - kriminológia
351.761 *** 613.83 *** 343.575 *** 343.976
[AN 2846797]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2009.
Sulyok Gábor
   Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform / Sulyok Gábor. - Budapest : Complex, 2009. - 257 p. ; 24 cm. - (Jog és jogtudomány, ISSN 1216-6782 ; 19.)
Bibliogr.: p. 243-255.
ISBN 978-963-295-013-6 fűzött
United Nations. Security Council
nemzetközi szervezet
341.123.043
[AN 2847830]
MARC

ANSEL
UTF-88593 /2009.
   "Tam de se iudex, iudicat quam de reo" : tudományos diákköri dolgozatok, 2009 : az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének tudományos diákköri dolgozatai / szerk. Filó Mihály. - Budapest : ELTE ÁJK Büntetőjogi Tansz., 2009. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Seminarium, ISSN 1587-5164 ; 16.)
Bibliogr.
Fűzött
büntetőjog - egyetem - tanulmánygyűjtemény
343 *** 378.634
[AN 2848925]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2009.
Varga Csaba (1941-)
   Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában : magyar körkép - európai uniós összefüggésben = Legal systems, legal mentalities in the perspective of European unification : Hungarian overview - in a European Union context / Varga Csaba. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 282 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 221-262.
ISBN 978-963-277-109-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - jogrendszer - jogharmonizáció
34(439) *** 340.137.3(4-62) *** 34(4-62)
[AN 2847156]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8595 /2009.
   1808-2008 : a magyar katonai felsőoktatás 200 éve / [szerk. Ács Tibor, Csikány Tamás] ; [közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : ZMNE, cop. 2009. - 147 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7060-63-2 b.
Magyarország - katonai felsőoktatás - történeti feldolgozás
355.232(439)(091) *** 378.635.5(439)(091)
[AN 2847119]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8596 /2009.
Soltész Ilona
   Építési termékek műszaki követelményei (CPD) / [szerző Soltész Ilona, Szakács György]. - Budapest : ITD Hungary Zrt., 2008. - 24 p. ; 24 cm. - (Európa füzetek, ISSN 1419-3477). (CE jelölés az ipari termékeken, ISSN 1589-5475 ; 16.)
ISBN 978-963-87466-4-1 fűzött
Európai Unió - építőipar - ipari termék - minőségbiztosítás - nemzetközi szabvány
006.7/.8(4-62) *** 69
[AN 2846778]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8597 /2009.
   Adó kérdéskör : válaszok az adó, tb, számvitel és munkaügy teljes adatbázisából. - Budapest : Complex, 2009. - 291 p. ; 25 cm
Lezárva: 2009. ápr. 15.
ISBN 978-963-295-011-2 fűzött
Magyarország - adó - számvitel - útmutató
336.2(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 2847514]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2009.
Budapesti Gazdasági Főiskola. Házi tudományos diákköri konferencia (2008) (Budapest)
   Házi Tudományos Diákköri Konferencia : ... Budapesti Gazdasági Főiskola, 2008. december. - [Budapest] : [BGF], 2008. - 149 p. ; 30 cm
Főcím a borítófedélről
Fűzött
gazdaság - egyetem - konferencia-kiadvány
33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2848518]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2009.
   Ezerarcú coaching, 2007-2008 / szerk. Baracskai Zoltán, Mérő László, Velencei Jolán ; [kiad. az Üzleti-Coach Alumni Egyesület]. - Székesfehérvár : Üzleti-Coach Alumni Egyes., cop. 2009. - 138 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-7296-2 fűzött : 2200,- Ft
vállalatirányítás - tanácsadás
658.1.012.4 *** 659.2
[AN 2847319]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2009.
Hoós János (1938-)
   Corporate governance / János Hoós. - Budapest : Aula, 2009. - 600 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9668-70-3 kötött
vállalatirányítás - egyetemi tankönyv
658.1.012.4(075.8)
[AN 2848387]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2009.
Illés Mária (1947-)
   Vállalati erőforrásgazdálkodás : példatár / Illés Mária, Kádárné Horváth Ágnes, Szűcsné Markovics Klára ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - 2. utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2009. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076)
[AN 2852149]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2009.
Ingatlanvagyon-gazdálkodási és Ingatlan-forgalmazási Országos Konferencia (1.) (2009) (Székesfehérvár)
   Az I. Ingatlanvagyon-gazdálkodási és Ingatlan-forgalmazási Országos Konferencia (2009. június 8-9.) előadásainak összefoglalója / [szerk. Dömsödi János] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. - Székesfehérvár : NYME Geoinformatikai Kar, 2009. - 219 p. ; 24 cm
A konferenciát Székesfehérvárott tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9883-30-7 fűzött
ingatlanközvetítés - ingatlan - tulajdonjog - földbirtok - konferencia-kiadvány
332.6(439) *** 332.7(439) *** 347.235.11(439) *** 349.41(439) *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 2848282]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2009.
   A karbantartás kihívásai válságban : amikor a nagyok is táncolni tanulnak : nemzetközi konferencia kiadványa : Veszprém, 2009. június 8-9. / [szerk. Balogh Ágnes] ; [rend., közread. az] Universitas Pannonica. - Veszprém : Univ. Pannonica, [2009]. - 224 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9696-71-6 fűzött
karbantartás - gazdasági válság - vezetés - konferencia-kiadvány
658.1.012.4 *** 658.58 *** 338.124.4 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 2848069]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2009.
Kovács Tünde
   Az ügyfélszolgálat művészete : kézikönyv / Kovács Tünde ; [Vaszari Tamás rajz.]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Gasztrotop Kft., 2009. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 978-963-06-7087-9 fűzött : 5500,- Ft
ügyfélszolgálat
651.459.2
[AN 2852827]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2009.
Kovácsné Báthori Zsuzsa
   A regisztrált könyvviteli szolgáltatók oktatási segédlete : vállalkozói szak, 2009 / Báthori Zsuzsanna, Zelenka Józsefné. - Budapest : Kompkonzult, 2009. - 129 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-73-0 fűzött : 2500,- Ft
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2852144]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2009.
   Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban : tudományos konferencia : Magyar Tudomány Napja, 2008. november 6-7. : programfüzet / [rend., közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - [Budapest] : BGF, [2008]. - 180 p. ; 21 cm
Fűzött
gazdaságtan - kultúra - konferencia-kiadvány
33 *** 316.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2848572]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2009.
Lichtneckert András (1951-)
   Veszprém vármegye községeinek urbáriumai, úrbéri és telepítési szerződései, 1690-1836 / Lichtneckert András. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2009. - 499 p. ; 24 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 21.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7229-19-0 fűzött
Veszprém vármegye - úrbérrendezés - földesúri birtokjog - gazdaságtörténet - 17. század - 18. század - 19. század - történelmi forrás
338(091)(439.117)"169/183"(093) *** 347.236(439.117)"169/183"(093) *** 347.268(439.117)"169/183"(093)
[AN 2846922]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2009.
Nagy Csaba
   Reklám 1x1 [elektronikus dok.] : a hatékony sajtóhirdetések könyve kisvállalkozóknak / Nagy Csaba. - Szöveg (pdf : 565 KB). - [Nagykanizsa] : Duplanagy Bt., cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-6907-8
reklám - elektronikus dokumentum
659.1
[AN 2844632]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2009.
Szamkó Józsefné
   Önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje, 2009 / [szerző Szamkó Józsefné]. - Budapest : Saldo, 2009. - 260 p. ; 29 cm + CD-R. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-316-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - számvitel - helyi önkormányzat - pénzügy - útmutató - elektronikus dokumentum
657(439)(036) *** 352.073.5(439)(036)
[AN 2847863]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2009.
   Számvitelelemzés / [szerk. Pálesné Retezi Katalin]. - [Budapest] : Perfekt, [2009]-. - 29 cm
ISBN 978-963-394-644-2
számvitel - tankönyv
657(078)
[AN 2852626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2009]. - 630 p.
Szerző Éva Katalin
ISBN 978-963-394-645-9 fűzött : 4800,- Ft
[AN 2852638] MARC

ANSEL
UTF-88611 /2009.
Szentes Tamás (1933-)
   Ki, mi és miért van válságban? : a leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája / Szentes Tamás. - Budapest : Napvilág, 2009. - 232 p. ; 21 cm. - (Critica, ISSN 1587-6128)
Bibliogr.: p. 227-232.
ISBN 978-963-9697-43-0 fűzött : 2400,- Ft
világgazdaság - gazdasági válság - ezredforduló
339.9(100)"200" *** 338.124.4(100)"2008"
[AN 2848070]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8612 /2009.
   Gyerekek Szécsényben : kistérségi alkalmazási kísérlet / Bass László [et al.]. - Budapest : MTA TK GYEP, 2009. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyerekesély füzetek, ISSN 1788-9936 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-576-7 fűzött
Szécsény - szociális program - szegénység - gyermek - ezredforduló
364.22-053.2/.6(439)"200"
[AN 2847225]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2009.
Rácz Albert (1928-)
   A Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület tevékenysége, 2006-2008 / szerző Rácz Albert. - Budapest : NYET, 2009. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület
Magyarország - nyugdíjbiztosítás - pénztárfelügyelet - ezredforduló
369.5(439)"200"
[AN 2848779]
MARC

ANSEL
UTF-88614 /2009.
Steib György
   A bonyhádi kórház története / Steib György. - Bonyhád : Steib Gy., 2009. - 237 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-06-6917-7 fűzött
Sztrilich Lajos (1903-1979)
Bonyhádi Városi Kórház-Rendelőintézet
orvostörténet - kórház - orvos - 20. század
364.444.046.6(439-2Bonyhád)(091) *** 61(439)(092)Sztrilich_L.
[AN 2848498]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8615 /2009.
   20 éves a Csanádi Iskola : jubileumi emlékkönyv, 2009 / [főszerk. Rúzsa Sándor]. - [Budapest] : Híd Marketing és Térképészeti Kft., 2009. - 272 p. : ill., részben színes ; 31 cm
borító- és gerinccím: Csanádi emlékkönyv, 1989-2009
ISBN 978-963-86872-4-1 velúr
Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet (Budapest)
Budapest. 14. kerület - általános iskola - gimnázium - iskolai évkönyv
373.3(439-2Bp.XIV.)(058) *** 373.54(439-2Bp.XIV.)(058)
[AN 2848089]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2009.
   A 20 éves Tasner Antal Általános Iskola jubileumi évkönyve. - Öskü : Tasner A. Ált. Isk., 2009. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7208-5 fűzött
Tasner Antal Általános Iskola (Öskü)
Öskü - általános iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Öskü)(058)
[AN 2846796]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2009.
Bazsó Zoltán (1938-)
   Válogatott tanulmányok a nyelvoktatás szolgálatában = Izbrannye raboty po obučeniû inostrannym âzykam / Bazsó Zoltán ; szerk. Viczai Péter ; [közread. a] Régiók Interkulturális és Orosz Nyelvi Egyesülete, [Budapesti Gazdasági Főiskola]. - Budapest : Régiók Interkult. és Orosz Nyelvi Egyes. : BGF, 2008. - 126 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87920-0-6 fűzött
nyelvoktatás
372.880
[AN 2848050]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2009.
   A Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom / [a fotókat kész. Barcza János]. - [Debrecen] : Debreceni Ref. Kollégium, 2009. - 33 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9322-17-2 fűzött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - egyházi iskola - templom - református egyház
373.552(439-2Debrecen) *** 726.54(439-2Debrecen) *** 284.2
[AN 2852156]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2009.
Keszler Péter
   Volt egyszer egy B osztály : bárányok és pásztorok / egy a harmincegyből. - [Budapest] : [Keszler P.], cop. 2009. - 95 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Volt 1x1 B osztály
ISBN 978-963-06-7463-8 fűzött
Budapesti Piarista Gimnázium
magyar irodalom - gimnázium - egyházi iskola - diákélet - 20. század - memoár
371.8 *** 373.54(439-2Bp.)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2847486]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2009.
Kolics Pál
   A gyűrűfűi iskola krónikája / Kolics Pál. - [Szigetvár] : Szigetvári Várbaráti Kör, 2009. - 58 p. : ill. ; 22 cm. - (Szigetvári Várbaráti Kör kiskönyvtára ; 29.)
Fűzött
Gyűrűfűi Állami Általános Iskola
Gyűrűfű - általános iskola - történeti feldolgozás
373.3(439-2Gyűrűfű)(091)
[AN 2849211]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8621 /2009.
Chandler, Nicola
Formula one (magyar)
   Forma-1 : Grand Prix / [szerző Nicola Chandler] ; [ford. Rétfalvi Erika]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 191 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kerek alakú
ISBN 978-963-19-6242-0 kötött
sporttörténet - autósport - sportoló - fényképalbum
796.71(100)(092)(084.12) *** 796.71(100)(091)
[AN 2847153]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2009.
Chandler, Nicola
Olympic world (magyar)
   Az Olimpia világa / [szerző Nicola Chandler] ; [m. kieg. Hajas Attila] ; [ford. Lakatos Zoltán]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 180, [12] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kerek alakú
ISBN 978-963-19-6241-3 kötött
olimpikon - olimpia - sporttörténet - fényképalbum
796.032(100)(092) *** 796.032(100)(091)(084.12)
[AN 2847029]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2009.
Cook, Catharine
Tennis (magyar)
   Tenisz / [szerző Catharine Cook] ; [ford. Lakatos Zoltán] ; [a m. kieg. kész. Hajas Attila]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 158, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kerek alakú
ISBN 978-963-19-6419-6 kötött
sporttörténet - tenisz - sportesemény - sportoló - fényképalbum
796.342.093(100)(084.12) *** 796342(100)(092)
[AN 2847165]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2009.
   Cristiano Ronaldo és az aranylabda csillagai / [szerk. Moncz Attila]. - Budapest : Aréna 2000, 2009. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9729-92-6 fűzött : 2500,- Ft
labdarúgó - ezredforduló
796.332(100)(092)"200"
[AN 2847524]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2009.
Day, Amy
Basketball (magyar)
   Kosárlabda / [szöveg Amy Day és Naomi Marsh] ; [ford. Lakatos Zoltán]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 190, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kerek alakú
ISBN 978-963-19-6416-5 kötött
sporttörténet - kosárlabda - sportoló - fényképalbum
796.323(100)(092)
[AN 2847151]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2009.
Dobos Éva
   Gyöngyös gyűrűk és láncok / Dobos Éva. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 62.)
ISBN 978-963-278-082-5 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2
[AN 2852821]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2009.
Hankey, Tim
Football (magyar)
   Labdarúgás / [szerző Tim Hankey] ; [ford. Dobolyi Gergely]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 191 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kerek alakú
ISBN 978-963-19-6240-6 kötött
sporttörténet - labdarúgás - labdarúgó - fényképalbum
796.332(100)(092) *** 796.332(100)(091)(084.12)
[AN 2847175]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2009.
   Az idő fogságában [elektronikus dok.] : Shadowrun versenymodul, 2008 / modulírók Bánffy Tamás [et al.] ; [közread. az] Ostromjáték Egyesület. - Szöveg és képek (pdf : 3.3 MB). - Budapest : Ostromjáték Egyes., 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-6050-1
szerepjáték - elektronikus dokumentum
793.9
[AN 2844626]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2009.
Martos Gábor (1953-)
   Felfedezések egy nyomon / Martos Gábor ; [... kiad. Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár]. - Sárvár : Nádasdy-vár Művel. Közp. és Kvt., 2008. - 170 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5464-7 fűzött
kerékpártúra - memoár
796.57(0:82-94)
[AN 2847908]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2009.
Mikulka Ferenc
   Gyöngyszövött karkötők / Mikulka Ferenc. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 50.)
ISBN 978-963-278-081-8 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2852817]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2009.
Pais József (1951-)
   Tarokk / Pais József. - Sopron : Novum, 2009. - 316, [8] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. [320-323].
ISBN 978-963-9916-18-0 fűzött : 4250,- Ft
kártyajáték
794.4
[AN 2848489]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2009.
Ruh, Angelika
Glamour pur (magyar)
   Swarovski gyöngyékszerek / Angelika Ruh ; [ford. Varga Edit]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 6.)
ISBN 978-963-278-048-1 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2852824]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2009.
Sanchez, Angela
Ice hockey (magyar)
   Jégkorong / [szöveg Angela Sanchez] ; [ford. Földvári Balázs]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 192 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kerek alakú
ISBN 978-963-19-6417-2 kötött
sporttörténet - jégkorong - fényképalbum
796.966(100)(091)(084.12)
[AN 2847050]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2009.
Saunders, Vivien
The golf handbook (magyar)
   A golf kézikönyve : útmutató a legelőkelőbb sporthoz / Vivien Saunders ; Peter Alliss előszavával. - Pécs : Alexandra, 2009. - 224 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Soós András
ISBN 978-963-370-960-3 fűzött
golf
796.352
[AN 2847803]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2009.
Vincze Eszter
   A gyöngyfűzés alapjai / Vincze Eszter. - 3. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 16.)
ISBN 978-963-278-080-1 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2852814]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8636 /2009.
Barát Béla (1888-1945)
   A művészet története / Baráth[!] Béla, Éber László, Felvinczi Takács Zoltán. - Debrecen : TKK, [2008]. - 471 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-596-666-0 velúr
művészettörténet
7(100)(091)
[AN 2852267]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2009.
Béres Beáta (1967-)
   Memento mozi : Miskolc mozitörténete a kezdetektől 2008-ig / Béres Beáta. - [Miskolc] : Cine-Mis Nonprofit Kft., cop. 2009. - 189 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-164.
ISBN 978-963-06-7423-2 fűzött
Miskolc - filmszínház - történeti feldolgozás
725.824.4(439-2Miskolc)(091)
[AN 2847274]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2009.
Borsos József (1821-1883)
   Borsos József festő és fotográfus (1821-1883) : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2009. június 19 - október 25. = József Borsos painter and photographer (1821-1883) : exhibition at the Hungarian National Gallery, 19 June - 25 October 2009 / [... rend. ... Békefi Eszter, Veszprémi Nóra, ... Farkas Zsuzsa] ; [a katalógust szerk. ... Veszprémi Nóra]. - Budapest : MNG, 2009. - 246 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2009/4.)
Bibliogr.: p. 244-246.
Fűzött
Borsos József (1821-1883)
Magyarország - festőművész - fényképész - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Borsos_J. *** 77.04(439)(092)Borsos_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2847349]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2009.
   Festők Nagybányáról : Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár, 2009. május 22-től szeptember 13-ig / [szerk. ... Géger Melinda] ; [kiad. a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., 2009. - [55] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7212-67-3 fűzött
Nagybánya - Magyarország - festészet - művésztelep - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"19" *** 061.28(439.21-2Nagybánya) *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 2847565]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2009.
Gál-Mlakár Viktor
   Komlóska-Pusztavár / Gál-Mlakár Viktor. - [Miskolc] : BAZ M. Múz. Ig., 2008. - 20 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Múzeumi mozaik, ISSN 1785-0177)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9271-83-8 fűzött
Komlóska - várrom - régészet
728.81(439-2Komlóska) *** 904(439-2Komlóska)
[AN 2847163]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2009.
   A gödöllői szőnyeg 100 éve : tanulmányok a 20. századi magyar textilművészet történetéhez / [... szerk. Őriné Nagy Cecília] ; [közread. a Gödöllői Városi Múzeum]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2009. - 174 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87880-2-3 fűzött
Gödöllő - Magyarország - iparművészet - szőnyegszövés - művésztelep - történeti feldolgozás
745.522(439) *** 061.28(439-2Gödöllő)(091)
[AN 2852507]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2009.
Házas Nikoletta
   A dobozba zárt gondolat : Marcel Duchamp / Házas Nikoletta. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 129 p. : ill ; 23 cm. - (Láthatatlan múzeum, ISSN 1787-9760)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-172-7 fűzött : 2000,- Ft
Duchamp, Marcel (1887-1968)
Franciaország - képzőművész - 20. század
73/76(44)(092)Duchamp,_M.
[AN 2848724]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2009.
Kaján Tibor (1921-)
   Élet - művészet / Kaján Tibor. - Budapest : Arión, 2009. - 135 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9699-33-5 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Kaján_T.
[AN 2847879]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2009.
Kelle Antal (1953-)
   Aspects / [Antal Kelle]. - [Budaörs] : [Kelle A.], cop. 2008. - [19] p. : ill., részben színes ; 13x49 cm
ISBN 978-963-06-5129-5 fűzött
Magyarország - szobrász - kisplasztika - jelkép - formatervezés - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kelle_A. *** 7.045 *** 21
[AN 2848672]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2009.
Lóska Lajos (1951-)
   Képtörténetek : műterem-beszélgetések / Lóska Lajos. - Budapest : Napkút K., 2008. - 192, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-031-1 fűzött : 2190,- Ft
Magyarország - képzőművészet - képzőművész - 20. század - ezredforduló - interjú
73/76(439)(092)"196/200"(047.53)
[AN 2847692]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2009.
Lugosi Lugo László (1953-)
   Fényképíró : a dagerrotípiától a digitálisig / Lugosi Lugo László. - Budapest : Typotex, 2009. - 247, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-279-031-2 fűzött : 3200,- Ft
fotóművészet
77(100)(091)
[AN 2847980]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2009.
Makovecz Imre (1935-)
Rajzok és írások (angol)
   Drawings and writings / Makovecz Imre ; [... transl. Judith Sollosy]. - [Budapest] : [Serdian], cop. 2009. - 97, [4] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9431-73-7 kötött
Magyarország - építész - grafikus - 20. század - 21. század - magyar irodalom - összegyűjtött művek
72(439)(092)Makovecz_I. *** 76(439)(092)Makovecz_I. *** 894.511-821
[AN 2847785]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2009.
Marin, Louis
Sublime Poussin (magyar)
   A fenséges Poussin / Louis Marin ; [ford. Darida Veronika és Marsó Paula]. - Budapest : Kijárat, 2009. - 188, [10] p. : ill. ; 23 cm. - (Spatium, ISSN 1785-5748 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-75-5 fűzött : 2800,- Ft
Poussin, Nicolas (1594-1665)
Franciaország - festőművész - 17. század
75(44)(092)Poussin,_N.
[AN 2847973]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2009.
Sebald, Anne
Perlen (magyar)
   Gyöngyből fűzött virágok / Anne Sebald ; [ford. Lakner Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 48.)
ISBN 978-963-278-072-6 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 2852761]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2009.
   "Az utak elváltak" : a magyar képzőművészet új utakat kereső törekvéseinek sajtóvisszhangja : szöveggyűjtemény / [gyűjt., vál., szerk. és a névmutatót kész. Tímár Árpád] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet. - Pécs : Janus Pannonius Múz. ; Budapest : MTA Művészettört. Kutint., 2009-. - 24 cm
Magyarország - képzőművészet - cikkgyűjtemény
73/76(439)(045)
[AN 2810264]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1909-1910. - 2009. - 516 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9873-08-7 fűzött : 3200,- Ft
[AN 2847753] MARC

ANSEL
UTF-88651 /2009.
Végh Gyula (1870-1951)
   "Élményeim és véleményeim" : válogatás verebi Végh Gyula irathagyatékából, 1906-1951 / [... vál., jegyzetekkel ell., a mutatót kész. Mayer László és Tóth Kálmán közreműködésével Bajzik Zsolt] ; [kiad. Vasi Múzeumbarát Egylet]. - Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2008. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88188-0-5 fűzött
Végh Gyula (1870-1951)
Magyarország - művészettörténész - 19. század - 20. század - hagyaték
7.072.2(439)(092)Végh_Gy.(093.2)
[AN 2847978]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8652 /2009.
Baross Gábor (1930-2009)
   Kedves Barátom! : in memoriam Baross Gábor / [szerk. Szakály Ágnes]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2009. - 198, [2] p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9722-65-1 kötött
Baross Gábor (1930-2009)
Magyarország - karmester - 20. század - ezredforduló
785.11.071.2(439)(092)Baross_G.
[AN 2847496]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2009.
Csizmadia Mária Judit
   Zenetörténet fiataloknak a kezdetektől 1750-ig / Csizmadia Mária Judit. - Siófok : Balatonpress, 2009. - 96 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-88036-3-4 kötött : 2500,- Ft
zenetörténet - gyermekkönyv
78(100)(091)".../17"(02.053.2)
[AN 2847528]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2009.
Music that rocked the world (magyar)
   Zene, amely megrengette a világot / [szerzők Peter Murray et al.] ; [ford. Morvai Krisztina és Nagy Miklós]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008. - 170, [2] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kerek alakú
ISBN 978-963-19-6243-7 kötött
zenetörténet - könnyűzene - zenész - 20. század - fényképalbum
78.067.26.036.7(100)(092) *** 78.067.26.036.7(100)"195/199"
[AN 2847179]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2009.
Sági Jutka
   Az igazi nevünk : [Zanzibar, 1999-2009] / Sági Jutka, Ruszkai Edit. - Budapest : EMI Zenei Kft., 2009. - 345, [2] p : ill., részben színes ; 19 cm
Diszkogr.: p. 344-345.
ISBN 978-963-88146-1-6 fűzött
Zanzibar (együttes)
Magyarország - rockzenekar - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(439)Zanzibar
[AN 2847986]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8656 /2009.
Fischer-Lichte, Erika (1943-)
Ästhetik des Performativen (magyar)
   A performativitás esztétikája / Erika Fischer-Lichte ; [ford. Kiss Gabriella]. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 330 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-792-3 fűzött : 3500,- Ft
színházesztétika - szituatív művészet
792.01
[AN 2846741]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2009.
Kovács András Bálint (1959-)
   Mozgóképelemzés / Kovács András Bálint. - [Budapest] : Palatinus, 2009. - 176 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-274-042-3 fűzött : 2200,- Ft
filmesztétika - filmművészet - egyetemi tankönyv
791.43.01(075.8) *** 791.43(100)
[AN 2847982]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8658 /2009.
Argaz Éva
   Segíthetek? : gyakorló feladatsor francia alapfokú nyelvvizsgához / Argaz Éva. - [Budapest] : Argaz É., cop. 2009. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88369-0-8 fűzött : 2520,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 2847012]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2009.
Armitage-Amato, Rachel
Pons im Griff - Bürokommunikation Englisch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : angol : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] / Rachel Armitage-Amato, Catherine E. Baker, Andrina Rout ; [ford. Bakos Henriette]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2005. - 190, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9572-90-4 fűzött
angol nyelv - levelezés - kommunikáció - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651.7(078) *** 316.77
[AN 2852547]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2009.
Bajczi Tünde
   Angol nyelv kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig / Bajczi Tünde, Kerekes Zsolt. - 7. kiad. - Budapest : Librotrade, 2009. - 2 db : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkönyvek vizsgázóknak sorozat, ISSN 1417-1449)
ISBN 978-963-7471-25-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2852253]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 254, [2] p., [2] t.
ISBN 978-963-7471-23-0
[AN 2852255] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 280, [2] p.
ISBN 978-963-7471-24-7
[AN 2852258] MARC

ANSEL
UTF-88661 /2009.
Dezsényi István
   Angol alapfokú írásbeli nyelvvizsga : [alapfok (B1)] / [szerző Dezsényi István]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2009, cop. 2008. - 132 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
ISBN 978-963-05-8578-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2852979]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2009.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2009-. - ill., részben színes ; 30 cm
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 2852309]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 4. jav. kiad., utánny. - 2009. - 171 p. + CD
ISBN 978-963-8303-9 fűzött
[AN 2852312] MARC

ANSEL
UTF-88663 /2009.
Fercsik Erzsébet (1953-)
   Keresztnevek enciklopédiája : a leggyakoribb női és férfinevek / Fercsik Erzsébet, Raátz Judit. - Budapest : Tinta, 2009. - 439 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 16.)
Bibliogr.: p. 400-404.
ISBN 978-963-9902-18-3 kötött : 4990,- Ft
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 2847222]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2009.
Gabriel-Kamminga, Mirjam
Pons Grammatik Niederländisch kurz und bündig (magyar)
   Pons holland nyelvtan röviden és érthetően / Mirjam Gabriel-Kamminga, Johanna Roodzant ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2005. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9572-67-5 fűzött
holland nyelv - nyelvtan
803.931-5(078)=945.11
[AN 2852599]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2009.
Görrissen, Margarita
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Spanisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : spanyol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Margarita Görrissen ; [ford. Mokcsay Bernadett]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2007. - 288 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9641-09-9 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan
806.0-5(078)=945.11
[AN 2852584]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2009.
Guderian, Claudia
Pons Powerkurs für Anfänger Englisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : angol / Claudia Guderian ; [ford. Füleki Eszter] ; [ill. Christa Janik ...]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2003. - 192 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-963-9194-84-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2852537]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2009.
Hegedős Györgyi (1937-)
   Hunglish : Györgyi néni fekete könyve ; Bessélem matyar avagy Kanadai házasság finn-magyar koprodukcióban / a férj naplóját összeáll. a feleség: Hegedős Györgyi. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 60, 103 p. : ill. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - A 2. mű Mustonen, Pentti írásai alapján kész.
ISBN 978-963-446-534-8 fűzött : 2100,- Ft
kétnyelvűség - magyar nyelv - nyelvhelyesség
800.732(089.3) *** 809.451.1-06(089.3)
[AN 2848186]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2009.
   Keleti és Nyugat kommunikál : köszöntő Hidasi Judit születésnapjára = Higashi to Nishi no taiwa / [szerk. Székács Anna, Osváth Gábor] ; [közread. a] BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar. - [Budapest] : BGF KKFK, 2008. - 128 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7159-25-1 fűzött
kommunikáció - interkulturális kapcsolat - nyelvészet - emlékkönyv
800.1 *** 316.77
[AN 2848013]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2009.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.] ; [a szótár készítésében részt vettek J. Soltész Katalin et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc ; szerk. Gerstner Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., [2008], cop. 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8416-6 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 2852522]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2009.
   Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok : német alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Doba Dóra]. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2007. - 165, [9] p. ; 30 cm + CD. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
ISBN 978-963-05-8369-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2852970]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2009.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar nagyszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás ; [szerk. ... Bihari Márton et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1998. - XX, 1779 p. ; 29 cm. - (Klasszikus nagyszótárak, ISSN 1418-9518)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8720-4 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2852301]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2009.
Országh László (1907-1984)
   Angol - magyar nagyszótár = English - Hungarian dictionary / Országh László, Magay Tamás ; [szerk. ... Bihari Márton et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1998. - XX, 1779 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8721-1 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2852287]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2009.
Piefke-Wagner, Birgit
Pons im Griff - Praxis-Grammatik Englisch (magyar)
   Pons nyelvtan 3 lépésben : angol : [felfedezés, megértés, gyakorlás] / Birgit Piefke-Wagner ; [graf. Iris Hauptmann-Wewer] ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2006. - 272 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9641-07-5 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 2852570]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2009.
   Quo vadis philologia temporum nostrorum? : korunk civilizációjának nyelvi képe : feladatok és lehetőségek : az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai : Budapest, 2008. június 24-25. / szerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 309 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 91.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-19-0 fűzött : 2990,- Ft
nyelvészet - filológia - szociolingvisztika - konferencia-kiadvány
80 *** 316.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2847262]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2009.
   Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből / szerk. Haader Lea, Horváth László. - Budapest : Tinta Kvk., 2008. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 89.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-16-9 fűzött : 1990,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - mondattan - újkor
809.451.1-56"15/17"
[AN 2847280]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2009.
Timár Eszter
   Words, words, words : tematikus angol szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Timár Eszter ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin)]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2004. - 168 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-4157-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 2852681]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8677 /2009.
Kabán Annamária (1953-)
   A szövegvizsgálat útjain / Kabán Annamária. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 189 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-184.
ISBN 978-963-9634-89-3 fűzött
szövegtan
82.08 *** 801.73
[AN 2847130]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8678 /2009.
Angyalosi Gergely (1953-)
   A minta fordul egyet : esszék, tanulmányok, kritikák / Angyalosi Gergely. - Budapest : Kijárat, 2009. - 276 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9529-72-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"(0:82-821)
[AN 2847976]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2009.
Balogh Tamás (1975-)
   Tollvonások / Bíró-Balogh Tamás. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2009. - 165 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8496-76-8 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom története - epika - 20. század
894.511(091)-3"19"
[AN 2848736]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2009.
   Engem nem tudtak eloltani : tisztelet Babits Mihály születésének 125. évfordulóján / [szerk. ... Székely Sz. Magdolna] ; [közread. az] Illyés Gyula Megyei Könyvtár. - Szekszárd : Illyés Gy. M. Kvt., 2009. - 117, [3] p. ; 22 cm
Kötött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-88092-0-9)
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - antológia
894.511(092)Babits_M. *** 894.511-822
[AN 2846877]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2009.
Fodor Péter (1976-)
   Térfélcsere : a sport irodalmi medialitása a magyar későmodern és posztmodern elbeszélő prózában / Fodor Péter. - Budapest : Kijárat, 2009. - 202 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 193-202.
Fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 963-9529-77-9)
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - narratológia - sport
894.511(091)-3"19/200" *** 796
[AN 2848087]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2009.
Hegedűs Loránt (1930-)
   A költő-vátesz Ady / Hegedűs Loránt ; [közread. a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara]. - Budapest : Károli Egy. K., 2008-. - 25 cm
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ady_E. *** 82.01
[AN 2846906]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bemutatás, bevezetés, a szintézisteremtő Ady, az istenes Ady, a kozmikus Ady. - 2008. - 509 p. : ill.
ISBN 978-963-9808-14-0 kötött
[AN 2846910] MARC

ANSEL
UTF-88683 /2009.
Kabán Annamária (1953-)
   Textus és intertextus : szövegek világa a Dsida Jenő-i szövegvilágban / Kabán Annamária, Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9634-87-9 fűzött
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - műelemzés
894.511(498)(092)Dsida_J.
[AN 2847128]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2009.
   Margináliák : kritikák több hangra / [szerk. Margócsy István] ; [közread. a] 2000 ... - [Budapest] : 2000 [Szerk.] : Palatinus, 2009. - 298 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-274-044-7 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom története - kritika - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200" *** 82.09
[AN 2848222]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2009.
Pomogáts Béla (1934-)
   Kihívás és felelősség : irodalmunk Európában : tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 243 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9908-30-7 fűzött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - magyar irodalom története - nemzettudat - 20. század - ezredforduló
894.511(498.4)(091)"19/200" *** 316.63(=945.11)
[AN 2846536]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2009.
   Pulzus : hányat ver a magyar irodalom szíve? : kritikai beszélgetéssorozat a József Attila Kör és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében / [szerk. Bárány Tibor, Jenei László]. - Miskolc : Bíbor K. ; Budapest : JAK, 2009. - 289 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9634-86-3 fűzött : 2310,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - kerekasztal-beszélgetés - műelemzés
894.511(092)"19/200"(047.53)
[AN 2847167]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2009.
Vörös László (1934-2005)
   Kányádi Sándor : egy monográfia töredékei / Vörös László ; [a szöveget gond. Bognár Zoltán és Papp István Géza]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2009. - 129 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8496-77-5 fűzött : 1800,- Ft
Kányádi Sándor (1929-)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Kányádi_S.
[AN 2848734]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8688 /2009.
Adrian, Lara
Kiss of midnight (magyar)
   A vámpír csókja / Lara Adrian ; [ford. Szabó Veronika]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 404 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-240-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2847516]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2009.
Baka István (1948-1995)
   Műfordítások / [Baka István] ; [vál., a jegyzeteket és az utószót írta Szőke Katalin]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2008-2009. - 3 db ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X). (Baka István művei)
világirodalom - műfordítás - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 2784239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 362 p.
ISBN 978-963-8496-81-2 kötött : 2950,- Ft
[AN 2848879] MARC

ANSEL
UTF-88690 /2009.
Bradbury, Ray (1920-)
Long after midnight (magyar)
   Éjfél is elmúlt / Ray Bradbury. - [Budapest] : Agave Kv., [2009]. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-36-6 fűzött : 2680,- Ft : 10,70 EUR
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2848768]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2009.
Brin, David (1950-)
Kiln people (magyar)
   Dettó : kiln people / David Brin ; [ford. Haklik Norbert]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 647, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-41-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2847010]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2009.
Christie, Agatha (1890-1976)
One, two, buckle my shoe (magyar)
   A fogorvos széke / Agatha Christie ; [ford. Bencsik Júlia]. - Budapest : Európa, 2009. - 235, [2] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8762-8 kötött : 2000,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2852463]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2009.
Coben, Harlan (1962-)
The woods (magyar)
   Az erdő / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kelly, [2009]. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-91-4 fűzött : 2780,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2847727]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2009.
Coelho, Paulo (1947-)
O vencedor está só (magyar)
   A győztes egyedül van / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-2930-09-1 kötött : 2990,- Ft
Brazília - portugál nyelvű irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 2847608]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2009.
Collins, Max Allan
Binding ties (magyar)
   Szorul a hurok / Max Allan Collins ; [ford. Reichenberger Andrea]. - Budapest : JLX, cop. 2009. - 254 p. ; 20 cm. - (Helyszínelők)
keretcím: CSI: crime scene investigation
ISBN 978-963-305-293-8 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2847839]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2009.
Crusie, Jennifer
Bet me (magyar)
   Fogadj rám! / Jennifer Crusie ; [ford. Kecskés Eszter]. - [Budapest] : Kelly, [2009]. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9667-92-1 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2847606]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2009.
Cseh Károly (1952-)
   Kutyahűség : német, osztrák, svájci költők versei Cseh Károly fordításában. - Miskolc : Bíbor K., 2008. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9634-47-3 fűzött
Svájc - Ausztria - német irodalom - vers - antológia
830-14(082)=945.11 *** 830-14(436)(082)=945.11 *** 830-14(494)(082)=945.11
[AN 2847250]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2009.
Diamand, Emily
Reavers' ransom (magyar)
   Kalózok nyomában / Emily Diamand ; [ford. Görgey Etelka]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 238 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-39-7 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2848821]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2009.
Elliot, Rachel
Living with secrets (magyar)
   Csodálatos átváltozás : [H2O] / [írta Rachel Elliot] ; [ford. Nyírő Krisztina]. - [Budapest] : M&C Kft., cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm. - (Tini lady kiskönyvtár, ISSN 2061-053X)
ISBN 978-963-9763-72-2 fűzött : 690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2847620]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2009.
Foster, Alan Dean (1946-)
Terminator : salvation (magyar)
   Terminátor : megváltás : [hivatalos filmregény] / Alan Dean Foster ; [John Brancato & Michael Ferris forgatókönyve alapján]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 267 p. ; 18 cm
Ford. Kleinheincz Csilla
ISBN 978-963-9890-38-1 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2847674]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2009.
Gibson, William (1948-)
Spook country (magyar)
   Árnyvilág / William Gibson ; [ford. Ajkay Örkény]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 294, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9828-19-3 fűzött : 2670,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2847915]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2009.
Howard, Martin
The bad dog's diary (magyar)
   Egy rosszcsont kutya naplója : egy év Blake, a szerető... a harcos... az eb életéből / Martin Howard ; [ford. ... Fazekas Eszter]. - [Budapest] : Totem Plusz, cop. 2009. - 282, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-590-388-7 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2847476]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2009.
In praise and celebration of friends (magyar)
   Barátok : útitársak egy életen át : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2009. - [90] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Gadóczi Andrea
ISBN 978-963-370-938-2 kötött
világirodalom - barátság - aforizma
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 2848228]
MARC

ANSEL
UTF-88704 /2009.
In praise and celebration of love (magyar)
   Szerelem : szavak a szív mélyéről : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2009. - [90] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Gadóczi Andrea
ISBN 978-963-370-939-9 kötött
világirodalom - szerelem - aforizma
82-94=945.11 *** 392.6(0:82-94)
[AN 2848234]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2009.
Kemelman, Harry (1908-1996)
Wednesday the rabbi got wet (magyar)
   A rabbi szerdán megázott / Harry Kemelman ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Konkrét Kv., 2009. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-48-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2847228]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2009.
Kemp, Paul S.
Shadow's witness (magyar)
   Az árnyék tanúja / Paul S. Kemp ; [ford. Tátrai Krisztina]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 295 p. : ill. ; 18 cm. - (Sembia ; 2.)
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9890-26-8 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2848756]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2009.
Kerouac, Jack (1922-1969)
On the road (magyar)
   Úton / Jack Kerouac ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1983. - 352 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8797-0 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2852517]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2009.
Kleypas, Lisa
Lady Sophia's lover (magyar)
   Lady Sophia szeretője / Lisa Kleypas ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-253-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2847324]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2009.
Love for our times (magyar)
   Örökké tartó szeretet : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2009. - [168] p. : ill., színes ; 16x16 cm
Ford. Heiden Hanna
ISBN 978-963-370-941-2 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 2848101]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2009.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Zvëzdy - holodnye igruski (magyar)
   Ugrás az űrbe / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 414 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-22-3 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 2846969]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2009.
McDevitt, Jack (1935-)
Polaris (magyar)
   Polaris / Jack McDevitt ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 416 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-21-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2846994]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2009.
Moon, Elizabeth (1945-)
The speed of dark (magyar)
   A sötét sebessége / Elizabeth Moon ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 303 p. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-9866-03-4 fűzött : 2670,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2847101]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2009.
Novarina, Valère (1947-)
   A cselekvő szó színháza / Valère Novarina ; szerk. és az előszót írta Sepsi Enikő ; ford. Kovács Veronika, Rideg Zsófia, Sepsi Enikő. - Budapest : Ráció, 2009. - 122 p., [5] t.fol. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9605-65-7 fűzött : 1900,- Ft
francia irodalom - esszé
840-4=945.11
[AN 2847015]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2009.
Novik, Naomi (1973-)
Black powder war (magyar)
   Puskapor és sárkányvér / Naomi Novik ; [ford. Görgey Etelka]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 328 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-44-1 fűzött : 2880,- Ft : 11,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2848824]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2009.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
The shell seekers (magyar)
   Kagylókeresők / Rosamunde Pilcher ; [ford. Tóth Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 703 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-263-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2852885]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2009.
   Piroska és a farkas / ill. Kárpáti Tibor. - Budapest : Csimota, 2009. - [58] p. : ill. ; 17x19 cm
Braille-írással is. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9768-22-2 fűzött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - vakírás
82-34(02.053.2)=945.11 *** 003.24
[AN 2848945]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2009.
Robinson, Kim Stanley (1952-)
The years of rice and salt (magyar)
   A rizs és a só évei / Kim Stanley Robinson ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 602, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Metropolis könyvek, ISSN 1789-5251)
ISBN 978-963-9866-40-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2847044]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2009.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the philosopher's stone (magyar)
   Harry Potter és a bölcsek köve / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 286 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 1. kötete
ISBN 978-963-9884-32-8 kötött : 2590,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2852340]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2009.
Sandford, John (1944-)
Heat lightning (magyar)
   Tűzvillám / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : JLX, cop. 2009. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-294-5 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2847372]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2009.
Saylor, Steven (1956-)
The triumph of Caesar (magyar)
   Caesar diadala : Gordianus, a nyomozó további megbízatásai / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 233 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-38-0 fűzött : 2880,- Ft : 11,50 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 2848856]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2009.
Slaughter, Karin
Kisscut (magyar)
   Sebek / Karin Slaughter ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-242-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2847193]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2009.
Stone, Katherine (1949-)
Happy endings (magyar)
   Kegyetlen emlékek / Mary Jo Putney[!Katherine Stone] ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2009]. - 324 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-143-3 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2852869]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2009.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
La tía Julia y el escribidor (magyar)
   Julia néni és a tollnok / Mario Vargas Llosa ; [ford. Huszágh Nándor]. - Budapest : Európa, 2009. - 511 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8771-0 kötött : 3000,- Ft
Peru - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 2852519]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2009.
Ward, J. R.
Lover unbound (magyar)
   Feloldozott szerető : Fekete Tőr Testvériség 5. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 782 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-258-4 fűzött : 3999, - Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2847427]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2009.
Westlake, Donald E. (1933-)
The hot rock (magyar)
   A nagy zöld balhé / Donald E. Westlake ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-35-9 fűzött : 2680,- Ft : 10,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2847513]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2009.
Wilson, Robert Charles (1953-)
Bios (magyar)
   Bioszféra / Robert Charles Wilson ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 236 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-44-7 fűzött : 2370,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 2847083]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8727 /2009.
Antal József (1965-)
   Justitia / Antal József. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 423, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-23-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2847019]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2009.
Bächer Iván (1957-)
   Kocsmazaj / Bächer Iván. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 219, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-256-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846911]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2009.
Bácsfi Diána (1978-)
   Nimród-krónikák : Nimród vére : misztikus kalandregény / Avatara. - [Budapest] : Várúr-2007 Bt., cop. 2009. - 2 db (798 p.) : ill. ; 24 cm
Fűzött : 4990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2846646]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 418 p.
ISBN 978-963-06-7050-0
[AN 2846655] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 425-798.
ISBN 978-963-06-7051-7
[AN 2846657] MARC

ANSEL
UTF-88730 /2009.
Báger Gusztáv (1938-)
   Hidegfront / Báger Gusztáv. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2009. - 156 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-80-5 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2848867]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2009.
Ballai László (1963-)
   Megfelelt a napnak / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-21-5 fűzött : 1950,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6 *** 943.9(092)Mátyás,_I.(0:82-31)
[AN 2846830]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2009.
Banga Ferenc (1947-)
   Szénszünet : irodalmi paródiák / Banga Ferenc, Reményi József Tamás, Tarján Tamás. - Budapest : Palatinus, 2009. - 107 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-041-6 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 2847961]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2009.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Kielo : egy szerelem látleletei / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-24-6 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - szerelem - válogatott művek
894.511-821 *** 392.6(0:82-821)
[AN 2846701]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2009.
Baráth Katalin
   A fekete zongora : krimi a Monarchia idejéből / Baráth Katalin. - [Budapest] : Freund K., 2009. - 274 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7336-5 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2847059]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2009.
Benedek Elek (1859-1929)
   Székely Tündérország : székely népmesék és mondák / Benedek Elek ; [... ill. Bihari Mariann és "Medve"]. - Debrecen : TKK, [2009]. - 143 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-9371-10-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2852280]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2009.
Boros György László
   Mint ágtól a levél [elektronikus dok.] : romantikus blog-regény / Boros György László. - Szöveg (pdf : 1.7 MB) (prc : 360 KB). - [Felsőpakony] : [Boros Gy. L.], 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-06-7321-1 (pdf)
ISBN 978-963-06-7322-8 (prc)
Boros György László
magyar irodalom - napló - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 2844615]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2009.
Csányi Vilmos (1935-)
   A bábosok : regény / Csányi Vilmos. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 192 p. ; 21 cm
Kötött
ISBN 978-80-8101-149-8
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846705]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2009.
Csaplár Vilmos (1947-)
   Hitler lánya : regény / Csaplár Vilmos. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 287 p. ; 22 cm
Kötött : 2990,- Ft : 10 EUR : 301,26 SK
ISBN 978-80-8101-146-7
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846711]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2009.
Csikós Attila (1969-)
   Nincs pardon : felvillanások a hatvannyolcason : kvantumregény / Csikós Attila. - Budapest : Fekete Sas, 2009. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-35-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846698]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2009.
Dozvald János (1939-)
   Haláli dolgok / D-Vektor, Pesövé Ofszi. - Budapest : Pharos Lux Bt., 2009. - 127 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7305-1 fűzött
magyar irodalom - halál - karcolat
894.511-43 *** 128(0:82-43)
[AN 2847172]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2009.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Buzdítás könnyűségre : kötetből kimaradt versek, 1932-1938 / Dsida Jenő ; összeáll. Kabán Annamária és Mózes Huba. - Miskolc : Bíbor K., 2009. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9634-88-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2847108]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2009.
Fábián Janka (1973-)
   Emma szerelme / Fábián Janka. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-26-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846529]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2009.
Falucskai Violetta
   Egyenlítő / Falucskai Violetta. - Budapest : Fekete Sas, 2009. - 153 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9680-32-6 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2846700]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2009.
Fejős Éva
   Csajok : [a Vénusz-lakók mindennapjai] / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 382 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-239-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2847113]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2009.
Géczi János (1954-)
   Anekdota : tiltott ábrázolások könyve / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2009. - 117 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-693-158-2 kötött : 2500,- Ft
Theodóra (Bizánc: császárné) (497-548)
Justinianus (Kelet-római Birodalom: császár), I. (482-565)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2847238]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2009.
Gerevich András (1976-)
   Barátok / Gerevich András. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 81, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-80-8101-170-2
Fűzött : 1500,- Ft : 6 EUR : 180,76 SKK
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846733]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2009.
Gerlóczy Márton (1981-)
   A csemegepultos naplója / Gerlóczy Márton. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 356 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-246-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846958]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2009.
Gyulay Lajos (1800-1869)
   Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve / szerk. Hász-Fehér Katalin ; megj. a Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékének gondozásában. - Szeged : SZTE Klasszikus M. Irod. Tansz., 2008-. - 24 cm
ISBN 978-963-482-914-0 fűzött
Gyulay Lajos (1800-1869)
Magyarország - politikus - 19. század - magyar irodalom - író - napló
894.511-94 *** 894.511(092)Gyulay_L.(0:82-94)
[AN 2833577]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Martius 15 : 1867. március 14. - 1867. május 30. / sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Labádi Gergely. - 2008. - 187 p.
ISBN 978-963-482-915-7
[AN 2848676] MARC

ANSEL
UTF-88749 /2009.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Aranyeső / Janikovszky Éva. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8657-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2852285]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2009.
Jártó Róza
   Bagoly őrs, vigyázz! / Jártó Róza. - [Orosháza] : [Debreczeni D. I.-né], cop. 2009. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7150-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2847096]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2009.
Jász Attila (1966-)
   Fürdőkádból a tenger avagy Különbségben a hasonlóság / Jász Attila. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2009. - 366 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-79-9 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2848874]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kiskirályok / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 478 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 21.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5845-5 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2852489]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2009.
Kertész Ákos (1932-)
   Makra [elektronikus dok.] / Kertész Ákos ; előadja Vallai Péter. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2009. - 1 CD (12 h 12 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88099-3-3
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2850164]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2009.
Király Odett (1986-)
   Magamon kívül / Király Odett. - Budapest : Palatinus, 2009. - 83 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-043-0 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2847957]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2009.
Kornis Mihály (1949-)
   Nekem az ég : hazafutás : [regény, képekkel] / Kornis Mihály. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 111 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-80-8101-192-4
Kötött : 2800,- Ft : 9,5 EUR : 286,20 SKK
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2846727]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2009.
Kovács Anikó
   Fény helyett : negyvenhárom vers / Kovács Anikó. - [Budapest] : [Kovács A.], cop. 2009. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7407-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2847084]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2009.
Kovács Zoltán (1952-)
   Első oldal / Kovács Zoltán, Megyesi Gusztáv, Váncsa István. - Budapest : Irod. Kft., 1997-. - 20 cm
Vál. az Élet és irodalom, ISSN 0424-8848, azonos c. rovatának cikkeiből
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2569360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2009. - 383 p.
A 2005. ápr. - 2009. ápr. között megjelent cikkek
ISBN 978-963-87613-4-7 fűzött : 3000,- Ft
[AN 2846728] MARC

ANSEL
UTF-88758 /2009.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Elromlani milyen / Krusovszky Dénes. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2009. - 94, [6] p. ; 16 cm
ISBN 978-80-8101-186-3
Fűzött : 1600,- Ft : 6 EUR : 180,76 SKK
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846740]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2009.
Lefkovics Péter
   Jó szóra éheseknek / Lefkovics Péter. - Budapest : Accordia, 2009. - 115, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9824-68-3 fűzött : 2290,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2846838]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2009.
Lőrincz L. László (1939-)
   Kilenc csontfarkas : zikkurat / Lőrincz L. László. - Budapest : Studium Plusz, 2009. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6989-4 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2847678]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 314 p.
ISBN 978-963-06-6990-0
[AN 2847690] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 412 p.
ISBN 978-963-06-6991-7
[AN 2847701] MARC

ANSEL
UTF-88761 /2009.
Lőrinczi L. Anna (1955-)
   Panka : novellák / Lőrinczi L. Anna. - [Budapest] : [Laki L.-né], cop. 2009. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88227-1-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2847072]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2009.
Lukáts János (1943-)
   A szigetember : három kisregény / Lukáts János. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 259 p. ; 20 cm
Tart.: A szigetemberÞ; Álmodj tovább, Rosi!Þ; Az őszirózsa tavasza
ISBN 978-963-9908-28-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2846502]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2009.
Margit Patrícia Eszter (1975-)
   A zsidó menyasszony / Margit Patrícia Eszter. - Budapest : Konkrét Kv., 2009. - 485 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7424-50-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846963]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2009.
   Mátyás-ponyva : kortárs írók történetei / [szerk. Nagy Gabriella és Jánossy Lajos]. - Budapest : Litera : Palatinus, 2009. - 339, [6] p. ; 19 cm
Vál. a Litera irodalmi portál Mátyás király Gömörbe' című pályázatának anyagából
ISBN 978-963-274-046-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2847991]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2009.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Szegény emberek : válogatott elbeszélések / Móricz Zsigmond ; [szerk. Benke László]. - Budapest : Hét Krajcár, 2009. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-34-4 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2848194]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2009.
   "Nálatok nőnek-e még égigérő paszulyok?" : a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium országos meseíró pályázata, 2008 : Biológiai Sokféleség Világnapja, 2009. május 22. / [a meséket ... vál. Mirtse Zsuzsa et al.] ; [... a Föld Napja Alapítvány gondozásában]. - [Budapest] : Föld Napja Alapítvány, 2009. - 2 db : bill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-7225-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - mese
894.511-34(082) *** 06.063 *** 379.825
[AN 2846802]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Mesék kisebbeknek. - 207 p.
ISBN 978-963-06-7226-9 kötött : 2500,- Ft
[AN 2846818] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Mesék nagyobbaknak. - 235 p.
ISBN 978-963-06-7227-6 kötött : 2500,- Ft
[AN 2846829] MARC

ANSEL
UTF-88767 /2009.
Nemere István (1944-)
   Csak a halál biztos : [kalandregény] / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2009. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-99-8 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2847318]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2009.
Nemere István (1944-)
   A titokzatos padlás : regény / Nemere István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-064-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2852333]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2009.
Neszlár Sándor (1980-)
   Inter Presszó / Neszlár Sándor. - Budapest : FISZ, 2009. - 117 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 48.)
ISBN 978-963-7043-30-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2846884]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2009.
Oláh Sándor (1934-)
   Az elveszett kunok hercege / Oláh Sándor. - [Berekfürdő] : Oláh S., cop. 2009. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7335-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2847160]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2009.
Onder Csaba (1970-)
   Illetlen megjegyzések : tanulmányok és esszék / Onder Csaba ; [közread. a] ... Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. - Budapest : Ráció : Szépirod. Figyelő Alapítvány, 2009. - 252 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9605-66-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2846865]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2009.
Petelei István (1852-1910)
   Búcsújárás / Petelei István ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 246, [3] p. ; 21 cm
Kötött : 2400,- Ft (hibás ISBN 978-963-9690-77-6)
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32(498) *** 894.511-43(498)
[AN 2847598]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2009.
Pölcz Ádám (1989-)
   Ragyogva tűz a napsugár / Pölcz Ádám. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 82 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-33-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2848568]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2009.
Quick, Betty
   Megtalált boldogság / Betty Quick. - [Pétfürdő] : [Hamar B.], cop. 2009. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7151-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2847184]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2009.
Regös István Attila
   A szerencse fia / Regös István Attila. - Budapest : Duna International, [2009]. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9919-29-7 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2847992]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2009.
Réthy László (1851-1914)
   Lőwy Árpád (Dr. Réthy László) összes költeményei : Petrik Elemér gyűjtésében / [a Petrik Elemérről szóló tanulmány szerzője Molitorisz Pál]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2009. - 288 p. : ill. ; 25 cm
A kézirat hasonmás kiadása
Kötött (hibás ISBN 978-963-88377-1-4)
Magyarország - magyar irodalom - erotikus irodalom - magángyűjtemény - vers - szerzői kézirat - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 894.511-993 *** 091.5.07 *** 069.017(439)Petrik
[AN 2848063]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2009.
Stángli László (1942-)
   Jó bor, jó egészség! : versek borról, borászokról, az életről / Stángli László ; [a Pécsi Ifjúsági Központ Borklubjának kiadványa]. - Pécs : Pécsi Ifj. Közp., 2009. - 59 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-7177-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2848791]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2009.
Szabó Mária, P.
   Imádom, hogy nő vagyok / P. Szabó Mária. - Budapest : Gigapolisz, 2009. - 193, [2] p. : ill. ; 19x19 cm. - (P. Szabó Mária könyvei ; 2.)
ISBN 978-963-06-7112-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - nő - elbeszélés
894.511-32 *** 316.37-055.2(0:82-32)
[AN 2846694]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2009.
Szalay Márton
   Égi tanítások / Szalay Márton. - Budapest : [Lekszikov A.], 2009. - 71 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-7401-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2848258]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2009.
Szávai Géza (1950-)
   Múlt évezred Marienbadban : regény / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 748, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7265-89-1 kötött : 4200,- Ft : 14,5 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2847979]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2009.
Szécsi Noémi (1976-)
   Utolsó kentaur : társadalmi lektűr / Szécsi Noémi. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 285, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-244-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846943]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2009.
Szélesi Sándor (1969-)
   A beavatás szertartása / Szélesi Sándor. - Budapest : Metropolis Media, 2009. - 277 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9866-43-0 fűzött : 2670,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2847311]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2009.
Szikszay Tamás (1959-)
   Pontatlan hely [elektronikus dok.] : versek / Szikszay Tamás. - Szöveg (pdf : 576 KB). - Debrecen : Szerző, 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-7468-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2844606]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2009.
Szirmai S. Károly (1936-)
   Nándor : három kisregény / Szirmai S. Károly. - Budapest : Accordia, 2009. - 280 p. ; 20 cm
Tart.: NándorÞ; Sanghai Grand HotelÞ; Az úri cipész
ISBN 978-963-9824-66-9 fűzött : 2690,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2846541]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2009.
Tandori Dezső (1938-)
   A Rossz Reménység Foka / Tandori Dezső. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2009. - 261 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-78-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2848869]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2009.
Tass Marianne (1930-)
   Zúzmara : versek / Tass Marianne. - Budapest : Fekete Sas, 2009. - 75 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-34-0 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2847799]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2009.
Teslár Ákos (1980-)
   Nehéz kutya : mindentől függetlenül / Teslár Ákos. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 615, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-245-4 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2846957]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2009.
Tokár Gábor (1986-)
   A talizmán / Tokár Gábor. - Sopron : Ed. Nove, 2009-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2848912]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Amandorg bukása. - 2009. - 321 p.
ISBN 978-963-9897-34-2 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2848920] MARC

ANSEL
UTF-88789 /2009.
Vágó Csaba
   Sírrablók a királyok völgyében / Steven H. Taylor. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-022-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2847434]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2009.
Varga Katalin (1928-)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 32. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8643-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 2852336]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2009.
   A végzet masinériái : antológia / [szerk. Csaba Tamás]. - [Budapest] : Delta Vision, cop. 2009. - 312 p. : ill. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9890-39-8 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - antológia
894.511-312.9(082)
[AN 2847627]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2009.
Zsolcai, Lyza
   Vágyak, érzelmek : szerelmes versek / Lyza Zsolcai. - [Kaposvár] : L. Zsolcai, cop. 2009. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7421-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2847152]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8793 /2009.
Berényi Nagy Péter
   Vidám ABC / Berényi Nagy Péter. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9901-48-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2848059]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2009.
Kálmán Jenő (1885-1968)
   Sicc Afrikában / írta Kálmán Jenő ; rajz. Tankó Béla ; [a Sicc a vadonban című történetet Kálmán Jenő ötlete alapján Székely Dezső írta]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2009. - [48] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8658-1 kötött : 2390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2852328]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2009.
Marék Veronika (1937-)
Laci és az oroszlán (angol)
   Tommy and the lion / Veronika Marék. - Budapest : Móra, 2009. - [48] p. : ill., színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-11-8659-8 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2847822]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2009.
   Varázskréta : játékos foglalkoztató kicsiknek / [... rajzok Zubály Sándor, Bérczi Ottó, Berényi Nagy Péter]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2008. - 96 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9875-94-4 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2848240]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8797 /2009.
Gonick, Larry
Cartoon history of the universe (magyar)
   Képregényes világtörténet / Larry Gonick ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 27 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
világtörténelem - képregény
087.6:084.11 *** 930.9
[AN 2807865]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kína tündöklésétől Róma bukásáig. - [2009]. - 300 p.
ISBN 978-963-9725-66-9 fűzött : 3980,- Ft
ókor - képregény
087.6:084.11 *** 93
[AN 2847338] MARC

ANSEL
UTF-8