MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/09/18 11:25:23
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
9138 /2009.
   A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár története, 1952-2009 / [szerk. Guszmanné Nagy Ágnes, Tőzsér Istvánné]. - Eger : Bródy M. és Vár. Kvt., 2009. - 178, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7283-05-5 kötött
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger)
Eger - Heves megye - könyvtártörténet - megyei könyvtár - városi könyvtár
027.52(439-2Eger)"19" *** 027.53(439-2Eger)"19"
[AN 2854932]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2009.
   A könyvtári szakfelügyeletről : tájékoztató a 2002-2008 közötti szakfelügyeleti vizsgálatok eredményeiről / [szerk. Richlich Ilona]. - [Budapest] : KI, [2009]. - 171 p. : ill. ; 24 cm. - (A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése, ISSN 1588-6859 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-201-635-1 fűzött
Magyarország - könyvtárügy - vezetés - ellenőrzés
021.8(439) *** 351.852(439)
[AN 2852334]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2009.
Tóthné Szemes Erzsébet
   Könyvtár egy nagy(?)városban : a székesfehérvári Városi Könyvtár története, 1997-2006 / Tóthné Szemes Erzsébet. - Székesfehérvár : Szerző, 2009. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7497-3 fűzött
Városi Könyvtár (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - városi könyvtár
027.52(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 2852469]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9141 /2009.
   Véleményformálók : a Mustárház ifjúsági médiamodellje : módszertani dokumentáció / [kiad. a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda]. - Nyíregyháza : Mustárház Ifj. Információs és Tanácsadó Iroda, 2009. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Mustár FM Ifjúsági Rádió (Nyíregyháza)
Nyíregyházi ifjúsági lap, ISSN 1788-182X
Nyíregyháza - rádióadó - folyóirat
791.9.096(439-2Nyíregyháza)Mustár_FM *** 050(439-2Nyíregyháza)Nyíregyházi_ifjúsági_lap
[AN 2855437]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9142 /2009.
1000 Fragen an die Wissenschaft (magyar)
   1001 kérdés és válasz a tudomány világából / [szerk. Olaf Rappold ..., Verena Stindl] ; [ford. Szántó Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 416 p. : ill., színes ; 26x27 cm
ISBN 978-963-9707-69-6 kötött
tudomány - művelődéstörténet
5 *** 930.85(100)
[AN 2854489]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2009.
Murphy, Glenn
Inventions (magyar)
   Találmányok / Glenn Murphy ; [ford. és a Magyar feltalálók c. részt írta Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2009. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9770-66-9 kötött
találmány - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2)
[AN 2852544]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2009.
Putovná súťaž zo slovenskýh dolnozemských reálií (5.) (2008) (Békéscsaba)
   V. putovná súťaž zo slovenskýh dolnozemských reálií : zborník študentských prác : Maďarsko, Rumunsko, Srbsko / [zost. Edita Pečeňová]. - [Budapest] : [OSZÖ], 2008. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Közread. az Országos Szlovák Önkormányzat. - A rendezvényt 2008. okt. 9-12. között Békéscsabán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86803-2-7 fűzött
Kárpát-medence - kultúra - szlovákok - 20. század - szakkör - konferencia-kiadvány
008(=854)(439-191)"19" *** 371.844 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 2855601]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9145 /2009.
Bardon, Franz
Die Praxis der magischen Evokation (magyar)
   A mágikus idézés gyakorlata : útmutatás a minket körülvevő szférák lényeinek hívásához / Franz Bardon ; [ford. Csurgó Sándor]. - [S.l.] : Palotai Publ., [2009], cop. 2006. - 214, [156] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-87750-4-7)
szellemidézés
133.9
[AN 2858751]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2009.
Bodzás Szilvia
   Az élet és a halál igazsága / Bodzás Szilvia. - [Békéscsaba] : Bodzás Sz. : Papp L., 2008. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6972-6 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2855284]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2009.
   A fekete mágia. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2009]. - 96 p. ; 20 cm. - (Fraternitas Mercurii Hermetis könyvek, ISSN 2061-0858 ; 1.)
ISBN 978-963-88409-0-5 fűzött
mágia
133.4
[AN 2854801]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2009.
Ni Huaching
Internal alchemy (magyar)
   Belső alkímia : a halhatatlansághoz vezető természetes út / Ni Hua-Ching ; [ford. Berkics Mihály]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2008, cop. 2000. - 271 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek, életek, tanítások, ISSN 1418-8767 ; 4.)
ISBN 978-963-9219-03-8 fűzött : 2680,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2856537]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2009.
Parfitt, Tudor (1944-)
The lost ark of the covenant (magyar)
   Az elveszett frigyláda : a legendás ereklye nyomában / Tudor Parfitt ; [ford. Kabdebó Flórián]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 258 p., [16] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9797-93-2 fűzött : 2490,- Ft
frigyláda - rejtély
001.94
[AN 2851529]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2009.
Waters, Story (1972-)
You are God, get over it! (magyar)
   Én vagyok te, te Isten vagy! / Story Waters ; [ford. Molnár Kata és Bajcsi Péter]. - Budapest : Black & Silver, [2009]. - 211 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6780-7 fűzött
okkultizmus
133.9
[AN 2855361]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9151 /2009.
The amazing secrets of nature (magyar)
   A természet titokzatos világa / [szerk. Sandy Shepherd] ; [ford. Janáky István]. - [Budapest] : Reader's Digest, cop. 2009. - 350 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-006-7 kötött
természeti környezet
502(100)
[AN 2854233]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2009.
Hajdu Klára
   Čem grozit sokraŝenie biologičeskogo raznoobraziâ? : otvety dlâ ministrov i detej / [tekst Klara Hajdu i Ûdit German] ; [perevod Olʹga Vovk] ; [izd. CEEweb for Biodiversity]. - Budapest : CEEweb for Biodiversity, cop. 2008. - 40 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
környezeti nevelés - környezetvédelem
504.06 *** 37.033
[AN 2854188]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2009.
Vogt, Richard C.
Rain forests (magyar)
   Esőerdők / Richard C. Vogt ; [ford. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2009. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bennfentes, ISSN 1789-7734)
ISBN 978-963-9770-65-2 kötött
természeti környezet - őserdő - gyermekkönyv
502(253)(02.053.2)
[AN 2852540]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9154 /2009.
Aigner, Martin
Proofs from the book (magyar)
   Bizonyítások a Könyvből / Martin Aigner, Günter M. Ziegler. - Utánny. - Budapest : Typotex, 2009. - X, 254 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Révai Nóra. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-055-8 kötött : 5200,- Ft
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2855865]
MARC

ANSEL
UTF-89155 /2009.
   Automata, formal languages, and related topics : dedicated to Ferenc Gécseg on the occasion of his 70th birthday / Zoltán Ésik, Zoltán Fülöp eds. ; [publ. by the] Institute of Informatics University of Szeged. - Szeged : Inst. of Informatics Univ. of Szeged, 2009. - 151 p. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-916-4 fűzött
formális nyelv - programnyelv - emlékkönyv
519.713 *** 519.682
[AN 2854336]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2009.
   Handbook of large-scale random networks / Béla Bollobás, Robert Kozma, Dezső Miklós eds. - Berlin ; Heidelberg ; New York [N.Y.] : Springer ; Budapest : J. Bolyai Mathematical Soc., cop. 2009. - 538 p. ; 24 cm. - (Bolyai Society mathematical studies, ISSN 1217-4696 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9453-10-4 kötött
ISBN 978-3-540-69394-9
alkalmazott matematika - gráfelmélet - hálózat
519.17 *** 51-78 *** 681.3
[AN 2854600]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9157 /2009.
Schultz György
   A sugártechnika egyes környezetvédelmi alkalmazásai / Schultz György. - Budapest : Elgoscar-2000, 2009. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Környezetvédelmi füzetek, ISSN 0866-6091 ; 2008/6.)
Bibliogr.: p. 40-44.
ISBN 978-963-9754-17-1 fűzött
sugárhatás - környezetvédelem - radiokémia
541.15 *** 577.34 *** 504.06
[AN 2853961]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2009.
Szűcs Árpád (1959-)
   Kémiai számítások általános kémiából / Szűcs Árpád. - Szeged : JATEPress, 2009. - 106 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
kémia - egyetemi tankönyv - példatár
54(075.8)(076)
[AN 2855302]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9159 /2009.
Keveiné Bárány Ilona (1941-)
   A karsztok ökológiai rendszere : szerkezet, működés, környezeti hatások a rendszerben / Keveiné Bárány Ilona. - Szeged : JATEPress, 2009. - 121 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Földrajzi tanulmányok, ISSN 1789-302X ; 4.)
ISBN 978-963-482-935-5 fűzött
karszt - tájökológia
551.435.8 *** 556.332 *** 504.54
[AN 2855324]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2009.
Magyar Hidrológiai Társaság. Országos vándorgyűlés (27.) (2009) (Baja)
   Magyar Hidrológiai Társaság XXVII. országos vándorgyűlés [elektronikus dok.] : Baja, 2009. július 1-3. / fel. szerk. Szlávik Lajos. - Szöveg és képek. - Budapest : MHT, [2009]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; MS Word; PowerPoint; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8172-23-5
Magyarország - hidrológia - vízgazdálkodás - vízellátás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
556(439) *** 628.1/.2(439) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2854220]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2009.
Marton Lajos
   Alkalmazott hidrogeológia / Marton Lajos. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 626 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 597-626.
ISBN 978-963-284-054-3 kötött : 4500,- Ft
hidrogeológia - egyetemi tankönyv
556.3(075.8)
[AN 2854721]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9162 /2009.
Animali selvaggi (magyar)
   Vadállatok / [... szerk. Valeria Manferto De Fabianis] ; [ford. Szabó Zsigmond]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 768 p. : ill., színes ; 7x7 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9810-26-6 kötött
állat - fényképalbum
59(084.12)
[AN 2858921]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2009.
Horses (magyar)
   Lovak / [írta Paolo Manili et al.] ; [ford. Vasvári Teréz]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 767 p. : ill., színes ; 7x7 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9810-25-9 kötött
- fényképalbum
599.723(084.12) *** 636.1(084.12)
[AN 2858983]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9164 /2009.
Body and health (magyar)
   Testünk és egészségünk / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Rieder' Digest K., cop. 2008. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
ISBN 978-963-9707-79-5 kötött
élettan - betegség - vetélkedő
612 *** 616 *** 793.7
[AN 2854287]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2009.
Bús Imre
   Egyéntől a közösségig : gyakorlatok, játékok, módszerek fiatalokkal foglalkozó szakembereknek / Bús Imre. - Szombathely : MMIK, 2009. - 82 p. ; 21 cm. - (Logo füzetek, ISSN 2060-3363 ; 7.)
ISBN 978-963-88315-0-7 fűzött (hibás ISBN 978-963-8831-0-7)
gyermeklélektan - serdülőkor - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.922.7/.8 *** 159.923.2 *** 37.03 *** 613.865-053.6
[AN 2854171]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2009.
Csíky Antal
   Remélem, hogy vagy : egy gyógyult piás üzenetei : regény versekkel / Csíky Antal ; [kiad. az Alpha Mirror Holistic Centrum]. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Alpha Mirror Holistic Centrum, [2008]. - 160 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-4940-7 fűzött : 2000,- Ft : 8 EUR : 12 USD
alkoholizmus - magyar irodalom - memoár - vers
613.81(0:82-94) *** 894.511-14
[AN 2851641]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2009.
Egészségügyi Szakdolgozók Országos Kongresszusa (39.) (2008) (Kaposvár)
   Egészségügyi Szakdolgozók XXXIX. Országos Kongresszusa : Kaposvár, 2008. július 3-5. : absztraktgyűjtemény / [szerk. Betlehem József] ; [rend., közread. a Kaposi Mór Oktató Kórház]. - Kaposvár : Kaposi M. Okt. Kórház, 2008. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87916-0-3 fűzött
orvostudomány - konferencia-kiadvány
61 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 2854861]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2009.
Farkas Vera
   Gyógyító alkotás : képzőművészet-terápia mindenkinek / Farkas Vera. - Szentendre : Geobook, 2009. - 115 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 112-113.
ISBN 978-963-87835-4-7 fűzött : 1995,- Ft
művészetterápia
615.851.82
[AN 2855293]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2009.
Food cures (magyar)
   Terítéken az egészség : gyógyító táplálékok a leggyakoribb betegségekre az allergiától a vesekőig mindenre / [... mtársai Marianne Wait et al.] ; [ford. Janáky István]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2009. - 352 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9707-72-6 kötött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 2854248]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2009.
Gibb, Donald
Fetal monitoring in practice (magyar)
   A magzatmonitorozás gyakorlata / Donald Gibb, Sabaratnam Arulkumaran ; [ford. Rákóczi István]. - Budapest : Oriold, [2009]. - 252 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-246.
ISBN 978-963-9771-26-0 fűzött
terhesség - embrió - orvosi diagnosztika - ultrahang
618.2-083-073.432.19
[AN 2852385]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2009.
Guglielmoni, Luigi
Vedrai che vita, vedrai! (magyar)
   Valaki mondja meg, milyen az élet.. : tízparancsolatok, életszabályok gyerekeknek és fiataloknak / Luigi Guglielmoni, Fausto Negri ; a bevezetőt írta Giuseppe Betori. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 180 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9455-94-8 fűzött
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 2853971]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2009.
Halmy László (1935-)
   Magyar elhízástudományi bibliográfia / Halmy László, Németh Zsuzsanna, Halmy Lászlóné. - [Budapest] : Folpress, 2008. - [4], 207 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87333-6-8 fűzött
elhízás - szakbibliográfia
613.25:016
[AN 2853920]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2009.
Hogg, Tracy (1960-2004)
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2009. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-8803-8 kötött : 2800,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2857797]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2009.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2009. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1500,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2855415]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2009.
   Hungalimentaria 2009 : "Élelmiszerbiztonság és etika" tudományos konferencia : 2009. április 22-23. / [rend., közread. a Wessling Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Kft., Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság]. - Budapest : Wessling Hungary Kft. : MgSZH, 2009. - 82 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-963-06-7052-4 fűzött
élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - élelmezés-egészségügy - konferencia-kiadvány
614.31 *** 663/664.017 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2855503]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2009.
Kocsis Barbara
   Kötelezően kifüggesztendő elsősegély-nyújtási szabályzat : hatékony felkészülés a jogszabályi előírások hatósági ellenőrzéséhez / [szerző Kocsis Barbara]. - Budapest : Fórum Média, 2008. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9482-53-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9482-5)
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 2852320]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2009.
Lendvai Rezső
   A mentőosztályt alapító parancsnok : Brutscher József, 1859-1923 / Lendvai Rezső ; [közread. a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány]. - Szombathely : Vas M. Mentésügyi Alapítvány, 2009. - 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 978-963-88312-0-0 kötött
Brutscher József (1859-1923)
Szombathely - tűzoltóság - mentőszolgálat - századforduló - vezető alkalmazott
614.842.83(439)(092)Brutscher_J. *** 614.842.83(439-2Szombathely) *** 614.88(439-2Szombathely)
[AN 2852247]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2009.
   A Magyar Elhízásellenes Alapítvány, 1992-1999 és a Magyar Elhízástudományi Társaság, 1999-2007 tudományos rendezvényeinek gyűjteménye / szerk. Halmy Lászlóné. - [Budapest] : MET, [2008]. - 67 p. ; 23 cm
Borítócím: Jubileumi évkönyv, 1992-2007
Fűzött
Magyar Elhízástudományi Társaság
Magyarország - elhízás - táplálkozástudomány - egyesület - történeti feldolgozás
613.25 *** 061.2(439)Magyar_Elhízástudományi_Társaság
[AN 2854025]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2009.
Magyar Magnézium Szimpózium (11.) (2009) (Budapest)
   11. Magyar Magnézium Szimpózium : Budapest, 2009. április 15. : program és összefoglalók = 11th Hungarian Magnesium Symposium : Budapest, ... 15th April 2009 : programme and abstracts / [rend. a Magyar Magnézium Társaság ...] ; [kiad. ... a Magyar Kémikusok Egyesülete]. - Budapest : MKE, [2009]. - 55, [5] p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9319-92-9 fűzött
magnézium - nyomelem - táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
612.015.31 *** 577.118 *** 546.46 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2854026]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2009.
Margóczi Győző (1955-)
   Érzések / Margóczi Győző. - Sopron : Novum, cop. 2008. - 413 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-26-5 fűzött : 4490,- Ft
lélektan - érzelem
159.9 *** 159.93
[AN 2855266]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2009.
Marics Csaba
   Nagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 120 éve, 1888-2008 / [írta és szerk. Marics Csaba]. - Nagybajom : Tűzoltó Egyes., 2008. - 117 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5204-9 kötött
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Nagybajom)
Nagybajom - tűzoltóság - testülettörténet
614.842.83(439-2Nagybajom)(091) *** 061.2(439-2Nagybajom)
[AN 2855599]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2009.
   Neurokognitív fejlődési zavarok vizsgálata és terápiája : példák a bizonyítékon alapuló gyakorlatra / szerk. Marton Klára. - [Budapest] : ELTE BGGYFK : ELTE Eötvös K., cop.2009. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ELTE BGGYFK és az ELTE Eötvös Kiadó közös tankönyvsorozata, ISSN 2060-5862 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-046-8 fűzött
gyermeklélektan - gyógypedagógia - tanulási nehézség
159.922.7 *** 371.322.9 *** 376.3
[AN 2854559]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2009.
   Egy orvos kor-lapja : Dr. Bukovinszky Béla, 1909-1959 : emlékezés száz éve született édesapánkra / [szerk. Bukovinszky László]. - Szarvas ; Pomáz ; Budapest : [Bukovinszky L.], 2009. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7702-8 kötött
Bukovinszky Béla (1909-1959)
Magyarország - orvos - 20. század - memoár
61(439)(0:82-94)
[AN 2855033]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2009.
Richter-Ulmer, Nicole
Fitnes für zwischendurch (magyar)
   Fitnesz a hétköznapokban : a leggyorsabb és leghatékonyabb gyakorlatok / Nicole Richter-Ulmer ; [ford. Elke Kosztyu]. - Debrecen : TKK, [2009]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten és egészségesen)
ISBN 978-963-596-714-8 fűzött
fitnesz
613.71
[AN 2854692]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2009.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (34.) (2009) (Hajdúszoboszló)
   XXXIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : 2009. április 28-30., Hajdúszoboszló = 34th Annual Meeting on Radiation Protection : April 28-30, 2009, Hajdúszoboszló ... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., [2009]. - 44, 37 p. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
sugárvédelem - konferencia-kiadvány
614.876 *** 621.039.58 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 2855336]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2009.
Taking charge of arthritis (magyar)
   Hogyan kezelhetők az ízületi betegségek? : [hathatós segítség az artritisz és az artrózis ellen] / [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 271 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9707-81-8 kötött
izületi betegség
616.72-002
[AN 2854293]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2009.
   Tanácsadás és terápia / szerk. Kulcsár Éva. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-023-9 fűzött : 3500,- Ft
pszichoterápia - lelki segély
615.851 *** 364.442.8
[AN 2854569]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2009.
Varró Vince (1921-)
   Hetényi Géza, a Korányiak szellemi örököse / Varró Vince. - Budapest : Medicina, 2008. - 177 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 156-177.
ISBN 978-963-226-156-0 kötött : 1800,- Ft
Hetényi Géza (1894-1959)
orvostörténet - orvos - kórház - 20. század - személyi bibliográfia
61(439)(092)Hetényi_G. *** 364.444.046.6(439-2Szeged) *** 012Hetényi_G.
[AN 2855206]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2009.
Weiss, Johannes
Sanftes Rückentraining (magyar)
   Kíméletes gerinctorna : jó testtartás - egészséges gerinc / Johannes Weiss ; [ford. Angi Emese]. - Debrecen : TKK, [2009]. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten és egészségesen)
ISBN 978-963-596-713-1 fűzött
gyógytorna - hát - gerinc
615.825 *** 616.711
[AN 2854707]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9190 /2009.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Zöldenergia termelés fával / Lukács Gergely Sándor ; [közread. a Károly Róbert Főiskola]. - Gyöngyös : KRF, 2009. - 209 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 978-963-9941-01-4 fűzött
Magyarország - megújuló energiaforrás - fa
620.95(439) *** 581.412
[AN 2852666]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2009.
   Megújuló energiák : [geotermikus energia, biomassza, a klímaváltozás és a megújuló energiák kölcsönhatása, szélenergia, vízenergia, napenergia hasznosítása] / [szerzők Juhász Árpád et al.]. - [Budapest] : Sprinter, [2009]. - 229, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9469-29-7 fűzött : 3499,- Ft
megújuló energiaforrás
620.9
[AN 2855347]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2009.
   Projektfinanszírozás a geotermiában : a befektetővonzás szakértői támogatása / [szerk. Kovács Zoltán] ; kiad. a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. - Szeged : Dél-alföldi Regionális Fejleszt. Zrt., [2009]. - 90 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-88388-0-3 fűzött
geotermikus energia - projektmenedzsment
620.91 *** 550.36 *** 65.012.4
[AN 2854239]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2009.
   Recent innovations in oil and gas recovery / ed. by István Lakatos. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 300 p. : ill. ; 25 cm. - (Progress in oilfield chemistry, ISSN 1789-5294 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8719-8 kötött
kőolajbányászat - földgázbányászat - kőolaj-feldolgozás
622.276/.279 *** 622.323/.324 *** 665.6/.7
[AN 2853903]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2009.
   Új energia : a jövő lehetősége : [geotermikus energia, biomassza, klímaváltozás és a megújuló energiák, vízenergia, szélenergia, napenergia hasznosítása] / [szerzők Juhász Árpád et al.]. - [Budapest] : Sprinter, [2009]. - 229, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
megújuló energiaforrás
620.9
[AN 2855358]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9195 /2009.
   ECDL próbavizsga-feladatsorok informatikából / [összeáll. Ábrahám Ferenc, Csanaky Attila, Pasek Béla]. - Szeged : Maxim, [2009]. - 335 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-261-052-8 fűzött : 2980,- Ft
informatika - számítógép-használat - példatár - elektronikus dokumentum
681.3(079.1)
[AN 2852318]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2009.
   Hétköznapi internet : hasznos ismeretek kezdőknek / [szerk. Kolin Péter, Székely Levente] ; [közread. a] Budapesti Politechnikum Alapítvány. - Budapest : Well-X Kft., [2009]. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7551-2 fűzött
internet
681.324Internet
[AN 2852145]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2009.
Sziray József (1945-)
   Bevezetés a szoftver-technológiába / Sziray József ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Informatika Tanszék]. - Győr : Novadat : Széchenyi I. Egy. MTK Informatika Tansz., 2009. - 161 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-161.
ISBN 978-963-06-6649-7 fűzött
szoftver - egyetemi tankönyv
681.3.06(075.8)
[AN 2854681]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9198 /2009.
   Közvilágítási kézikönyv / szerk. Kosztolicz István ; [közread. az] MEE Világítástechnikai Társaság, Magyar Világítástechnikáért Alapítvány. - [Budapest] : MEE Világítástechnikai Társ. : M. Világítástechnikáért Alapítvány, [2009]. - 310 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7098-2 fűzött
Magyarország - közvilágítás - világítástechnika
628.971(439)(091)
[AN 2852297]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2009.
   M6 - M60 épülő nagy műtárgyai / [szerk. Kara Katalin]. - Biri : Első Lánchíd Bt. ; [Budapest] : Közlekedésfejlesztési Koordinációs Közp., 2009. - 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Lánchíd füzetek, ISSN 1787-257X ; 11.)
Megj. a 5. Hídműhely Szimpózium alkalmából
Fűzött
Baranya megye - hídépítés - autópálya
624.21/.8(439.127) *** 625.711.3(439.127)
[AN 2854007]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2009.
Magyar Hidrológiai Társaság. Országos vándorgyűlés (26.) (2008) (Miskolc)
   Magyar Hidrológiai Társaság XXVI. országos vándorgyűlés [elektronikus dok.] : Miskolc, 2008. július 2-4. / fel. szerk. Szlávik Lajos. - Szöveg és képek. - Budapest : MHT, [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; MS Word. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8172-21-1
hidrológia - vízgazdálkodás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.2(439) *** 556(439) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2854214]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2009.
Teveli Mihály
   Épületek vízszigetelése / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2009. - 44 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 3.)
ISBN 978-963-278-065-8 fűzött : 1450,- Ft
épületszigetelés
699.82
[AN 2852176]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2009.
Teveli Mihály
   Földmunkák, kitűzések és alapozások / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 2.)
ISBN 978-963-278-064-1 fűzött : 1450,- Ft
épületalapozás
624.15 *** 692.1
[AN 2852175]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2009.
Teveli Mihály
   Zsaluzás és állványzatok / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2009. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 4.)
ISBN 978-963-278-066-5 fűzött : 1450,- Ft
zsaluzat
69.057.5
[AN 2852187]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9204 /2009.
Harmati Gábor
   Utasellátó 60 / Harmati Gábor ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. - [Budapest] : M. Keresk. és Vendéglátóip. Múz., 2009. - 108 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87454-7-7 kötött
MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.. Utasellátó Központ
Magyarország - vasút - személyszállítás - vendéglátás - vasúti személykocsi - művelődéstörténet - 20. század
656.26(439)"19" *** 629.454.3(439) *** 640.43 *** 930.85(100)"19"
[AN 2854839]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2009.
On the move (magyar)
   A közlekedés világa / [ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Rieder' Digest K., cop. 2008. - 160 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Reader's Digest családi tudáspróba, ISSN 1785-6264)
borító- és gerinccím: A mozgás világa
ISBN 978-963-9707-80-1 kötött
jármű - közlekedés - vetélkedő
629 *** 793.7
[AN 2854270]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9206 /2009.
   Az agrobotanikai kutatás ötven éve, 1959-2009 : fél évszázad a génmegőrzés szolgálatában / [szerk. Hock Zsófia] ; [kiad. a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ]. - Tápiószele ; [Budapest] : Mezőgazd. Szakigazgatási Hiv. Közp., 2009. - 31 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7247-4 fűzött
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (Budapest). Agrobotanikai Központ (Tápiószele)
Tápiószele - agrobotanika - növénygenetika - kutatóintézet - történeti feldolgozás
633/635 *** 58 *** 631.523 *** 061.6(439-2Tápiószele)(091)
[AN 2855316]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2009.
Buono, Vito
Cani (magyar)
   Kutyák / [írta Vito Buono] ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 767 p. : ill., színes ; 7x7 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9810-23-5 kötött
kutya - fényképalbum
636.7(084.12)
[AN 2858924]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2009.
   Európai Uniós szabályozás a takarmányozásban, adalékanyagok gyógyszer nélkül! : [Budapest, 2008. november 14.] / összeáll. Kósa Emma ; [rend. a] Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Magyar Állatorvosi Kamara, Vet-Nutrition. - Budapest : Vet-Nutrition, 2008. - 66 p. : ill., színes ; 25 cm
Program és előadások. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
állattenyésztés - állattartás - állatorvostan - takarmányozás - konferencia-kiadvány
619 *** 636 *** 636.084 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2855423]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2009.
Haupt, Thomas
Papageien (magyar)
   Papagájok / Thomas Haupt ; [ford. Szabadi Gusztáv]. - Budapest : Cser K., 2009. - 60 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kisállataink, ISSN 1787-0542)
ISBN 978-963-9666-76-4 fűzött : 2495,- Ft
papagáj - állattartás
636.68
[AN 2852611]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2009.
   "Iszom a sört, szívem mámorban fürdik" : epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből : a Miskolcon, 2008. június 13-án megrendezett konferencián elhangzott előadások írott változata / szerk. Katona Csaba ; [rend., kiad. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara]. - Miskolc : ME BTK, 2009. - 75 p., XV t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-661-894-0 fűzött
Magyarország - sör - történeti feldolgozás - konferencia-kiadvány
663.4(439)(091) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2852425]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2009.
Ploberger, Karl
Garteln für intelligente Faule von A bis Z (magyar)
   Kerti tanácsok A-tól Z-ig / Karl Ploberger ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2009. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-062-7 űzött : 3995,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 2852645]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9212 /2009.
Chicken (magyar)
   Csirke / [... ford. Boros Judit]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-52-3 kötött
csirke - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2854164]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2009.
Chinese (magyar)
   Kínai konyha / [... ford. Erdélyi Ágnes]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-54-7 kötött
Kína - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(510)(083.12)
[AN 2854208]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2009.
Chocolate (magyar)
   Csokoládé / [... ford. Molnár Magda]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-53-0 kötött
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 2854176]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2009.
Diabetes cookbook (magyar)
   Ízletes ételek nem csak cukorbetegeknek / [... mtársai Azmina Govindji et al.] ; [ford. Zilahi Judit]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2009. - 318 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-008-1 kötött
cukorbetegség - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2 *** 616.379-008.64
[AN 2854296]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2009.
Domowa księga przepisów (magyar)
   Recepttár / [... ford. Janáky István]. - Budapest : Rieder' Digest K., cop. 2008. - [322] p. : ill., színes ; 27 cm + 2 mell.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9707-78-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2854357]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2009.
Eat well, live well (magyar)
   A Reader's Digest konyhája / [szerk. Takácsi-Nagy Klára] ; [ford. Sárközy Judit]. - [Budapest] : Reader's Digest, [2007]-. - ill., színes ; 25 cm
A 3. kötetet ford. Janáky István
ISBN 978-963-9707-40-5
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2699887]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], Rizs, hüvelyesek, gabonafélék. - cop. 2008. - 160 p.
ISBN 978-963-9707-36-8 kötött
hüvelyes - szakácskönyv
641.55(083.12):635.65
[AN 2854317] MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Főszerepben a gyümölcs. - cop. 2009. - 160 p.
ISBN 978-963-9707-31-3 kötött
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 2854326] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Sajt, tojás, tejtermékek. - cop. 2008. - 160 p.
ISBN 978-963-9707-37-5 kötött
tejtermék - szakácskönyv
641.55(083.12):637.1
[AN 2854331] MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Szárnyasok. - cop. 2008. - 160 p.
ISBN 978-963-9707-39-9 kötött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 2854340] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Könnyű falatok, gyors ebédek. - cop. 2009. - 160 p.
ISBN 978-963-9707-32-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2854344] MARC

ANSEL
UTF-89218 /2009.
Food (magyar)
   Ét-vágy : az ízlés története : gasztronómiai felfedezőút az ízek birodalmába / szerk. Paul Freedman. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 368 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-7052-75-0 kötött : 8990,- Ft
művelődéstörténet - gasztronómia - étkezési szokás
641(100)(091) *** 930.85(100) *** 392.8(100)(091)
[AN 2855016]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2009.
Forbidden advice (magyar)
   Elhallgatott tanácsok : 1500 ritkán emlegetett módszer, amellyel megkönnyítheti hétköznapjait / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 352 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9707-82-5 kötött
háztartás - egészséges életmód - útmutató
64(083.13) *** 613
[AN 2854303]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2009.
Frank Júlia (1946-)
   Befőzés : lekvárok, savanyúságok, mártások, italok : [100 recept] / [Frank Júlia] ; [fotó Patyi Árpád]. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 63 p., [10] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5833-9 fűzött : 1600,- Ft
konzerválás - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 2851455]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2009.
Grillvergnügen & Salatgenuss (magyar)
   Grillételek, saláták : pompás receptek szép nyári napokra / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2009. - 367 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9707-73-3 kötött
grillsütés - saláta - szakácskönyv
641.526.3 *** 641.55(083.12) *** 641.83(083.12)
[AN 2854450]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2009.
   Kerti parti : süssünk, főzzünk a szabadban / [összeáll. Verhóczki István]. - [Budapest] : Anno, 2009. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-238-8 fűzött
ISBN 963-375-238-8
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2856528]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2009.
   A Kisalföld receptjei : az olvasók szájíze szerint / [szerk. ... Szabó Csilla]. - [Győr] : Lapcom Kft. : Kisalföld Kv., 2006-. - ill., színes ; 29 cm
A 4. kötet alcím nélkül, a 6. kötet alcíme: az olvasók ajánlatai alapján, a 7. kötet alcíme: vadászok, horgászok ajánlásával
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2635183]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Vad- és halételek, borok, pálinkák. - [2009]. - 137, [3] p.
ISBN 978-963-88395-0-3 kötött
vadhús - hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55 *** 641.55(083.12):637.56
[AN 2852397] MARC

ANSEL
UTF-89224 /2009.
Köstliche Kartoffeln (magyar)
   Burgonyás finomságok nagykönyve : 222 ínycsiklandó krumpliétel / [szerk. Heike Knophius] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9707-74-0 kötött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2854362]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2009.
Midweek meals made easy (magyar)
   Könnyű ételek a rohanó hétköznapokra : [365 szenzációsan egyszerű étel, amelyet a munkából hazatérve is könnyedén elkészíthetünk] / [ford. Janáky István]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2009. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9707-94-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2854324]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2009.
Pasta (magyar)
   Tészták / [... ford. Borus Judit]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-59-2 kötött : 1295,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2854199]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2009.
   Péti receptes könyv / [a recepteket összegyűjt. ... Erdélyiné Hődör Éva, Erdélyi Sándor]. - Pétfürdő : [s.n.], 2009. - 182 p. ; 21 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2854030]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2009.
Potatoes (magyar)
   Burgonya / [... ford. Molnár Magda]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-51-6 kötött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 2854168]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2009.
Vizvári Mariska (1877-1954)
   A család szakácskönyve / Vizvári Mariska. - Pécs : Alexandra, 2009, cop. 1997. - 543 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-368-943-1)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2857483]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2009.
Wok & stir fry (magyar)
   Wok / [... ford. Erdélyi Ágnes]. - [Budapest] : Vince K., cop. 2008. - 240 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szakácskönyvtár, ISSN 1789-8005)
ISBN 978-963-9731-61-5 kötött
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 2854132]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9231 /2009.
Evola, Julius (1898-1974)
Cavalcare la tigre (magyar)
   Meglovagolni a tigrist : egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában / Julius Evola ; [ford. Franco de Fraxino]. - Budapest : Persica, 2009. - 312, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87833-1-8 fűzött
erkölcs - metafizika
111 *** 174
[AN 2853949]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2009.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
Apologia Sōkratus (magyar)
   Szókratész védőbeszéde ; A lakoma / Platón ; [ford. Devecseri Gábor, Telegdi Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2009. - 159 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Apologia Sōkratus ; Symposion
ISBN 978-963-07-8872-4 fűzött : 800,- Ft
ókori görög irodalom - ókori filozófia
1(38)Platōn *** 875-96=945.11
[AN 2857697]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9233 /2009.
Benkő István (1889-1959)
   Lelkek találkozása : válogatott igehirdetések és írások / Benkő István. - Budapest : Kálvin, 2009. - 210 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-134-4 kötött : 1900,- Ft
református egyház - prédikáció
284.2 *** 252
[AN 2851704]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2009.
Bertalan Péter (1968-)
   Provida mater : egy rejtőzködő enciklika magyarországi utóélete / Bertalan Péter. - Győr ; [Kaposvár] : [Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány], 2009. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány. - Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-963-88424-0-4 fűzött
Opus Dei
Magyarország - állam és egyház viszonya - katolikus egyház - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
282(439)"1945/198" *** 322(439)"1945/198"(093) *** 261.7(439)"194/198" *** 267OpusDei
[AN 2852418]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2009.
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve (héber, magyar)
   Tehilym = Zsoltárok / ford. Raj Tamás. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Makkabi, cop. 2009. - 554 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7088-31-5 kötött
ószövetségi költői könyv - kétnyelvű dokumentum - zsoltár
223.2.04=945.11
[AN 2854595]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2009.
Denffer, Ahmad von (1949-)
Islam für Kinder (magyar)
   Az iszlámról gyerekeknek / [Ahmad von Denffer] ; [... ford. Al-Hamati Szilvia] ; [... kiad. Magyarországi Muszlimok Egyháza]. - Budapest : MME, cop. 2009. - 68 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87469-6-2 fűzött : 995,- Ft
iszlám - gyermekkönyv
297(02.053.2)
[AN 2852690]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2009.
   A ferencesség és a ferences lelkiség / [közread. a Ferences Rendtartomány]. - Budapest : Ferences Rendtartomány, 2008. - 35, [2] p. : ill., színes ; 14 cm
Fűzött
franciskánusok
271.3
[AN 2852002]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2009.
Fiore, Carlo (1920-)
Etica 2000 (magyar)
   Etika 2000 : fiataloknak, nevelőknek, közösségeknek / Carlo Fiore. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 179 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9455-97-9 fűzött
Európai Unió - vallásfilozófia - kereszténység - erkölcs - ezredforduló
21 *** 28(4-62)"200" *** 17
[AN 2853919]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2009.
Hoffman, Edward (1907-1996)
The way of splendor (magyar)
   A ragyogó fény útja : zsidó misztika és modern pszichológia / Edward Hoffman ; Tarnóc János fordítása ; Popper Péter bev. írásával. - Budapest : Makkabi, 2009. - 177 p. ; 24 cm. - (Kabbala könyvek, ISSN 1585-2237 ; 6.)
ISBN 978-963-7088-30-8 fűzött
misztika - Kabbala
296.65
[AN 2854227]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2009.
Hornung, Erik (1933-)
Der Eine und die Vielen (magyar)
   Az egy és a sok : az óegyiptomi istenvilág / Erik Hornung ; ford. Bechtold Eszter. - Budapest : Typotex, 2009. - 236 p., [12] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-030-5 fűzött : 3500,- Ft
egyiptomiak ókori vallása
299.31
[AN 2854534]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2009.
   Isten hozott, kicsikém! : első gyermekbibliám / [kép Ulrike Isenberg] ; [szerk. Silke Morgenstern]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 89 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-42-0 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2851855]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2009.
Mason, Mike
The mystery of marriage (magyar)
   A házasság misztériuma : "vassal formálják a vasat" / Mike Mason ; [ford. Nóvé Béla és F. Nagy Piroska]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2009. - 195, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9148-17-8 kötött : 2900,- Ft
házasság
265.5 *** 173.1
[AN 2858164]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2009.
Pellegrino, Pino
Speranza (magyar)
   Remény : az élet lendülete / Pino Pellegrino. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 31 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9455-93-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2853966]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2009.
Pellegrino, Pino
Supermarket del catechista (magyar)
   Ötlettár : a hittan új lendülete / Pino Pellegrino, Daniela Costamagna. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 135 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9455-95-5 fűzött
vallásoktatás - tanári segédkönyv
268(072)
[AN 2854049]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2009.
   Pius efficit ardor : a művészet értékelése Kálvin művében és a református kultúrában / [szerk. Békési Sándor]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-558-124-5 kötött : 2500,- Ft
Calvin, Jean (1509-1564)
Európa - Svájc - egyházi személy - reformáció - keresztény művészet - 16. század - református egyház
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.2(4)"15" *** 7.046.3
[AN 2851729]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2009.
Ragazzi, Stefano
Sei grande Gesù (magyar)
   Nagy vagy Jézus / Stefano Ragazzi. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 99 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-9455-96-2 fűzött
vallásos irodalom - ifjúsági irodalom
244(02.053.2)
[AN 2853968]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2009.
Rohden, Hubert (1893-1981)
Tio okazis inter la jaroj 2000 kaj 3000 (magyar)
   Ez történt a 2. és a 3. évezred között / Hubert Rohden ; [... ford. Szabadi Tibor J.]. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapk., 2009. - 46 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-87494-7-5 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 2851436]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2009.
Simon József (1924-)
   "A szolgálat munkájára..." : dr. Simon József 60 éves papi jubileumának tiszteletére / [szerk. Albán József] ; [kiad. Győri Hittudományi Főiskola]. - [Győr] : Győri Hittud. Főisk., 2009. - 208 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Simon József (1924-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - prédikáció
282(439)(092)Simon_J. *** 252
[AN 2852412]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2009.
Simon Róbert (1939-)
   Iszlám kulturális lexikon / Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2009. - 415 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-5788-2 kötött : 3990,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - szaklexikon
297:030 *** 930.85
[AN 2851724]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2009.
Szedmák András
   Úgy szereti Isten a világot : Isten nagyobb dicsőségére / Szedmák András. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2009. - 192 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191-[193].
ISBN 978-963-662-236-7 fűzött : 2900,- Ft
kereszténység - hit - bibliakutatás - törzsfejlődés
211 *** 22.01 *** 23/28 *** 575.8
[AN 2851842]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2009.
   Szentírás, hagyomány, reformáció : teológia- és egyháztörténeti tanulmányok / szerk. F. Romhányi Beatrix és Kendeffy Gábor. - Budapest : Gondolat, 2009. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-090-5 fűzött : 3390,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - reformáció - református egyház - teológia - 16. század
284.2(439)"15" *** 21
[AN 2852410]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2009.
   Szúfizmus és mágia : amulettek az iszlám világából / [írta és szerk.] Fodor Sándor ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum, Eötvös Loránd Tudományegyetem. - Keszthely : Helikon Kastélymúz. ; Budapest : ELTE, 2009. - 160 p. : ill., főként színes ; 27 cm
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum "Az iszlám világ művészete" c. állandó kiállításának katalógusa. - Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 978-963-06-7330-3 kötött
iszlám művészet - amulett - kiállítási katalógus
291.337 *** 297 *** 39(=927) *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 2852386]
MARC

ANSEL
UTF-89253 /2009.
Szúfizmus és mágia (angol)
   Sufism and magic : amulets from the Islamic world / [written and ed. by] Alexander Fodor ; [publ. by the] Helikon Castle Museum, Eötvös Loránd University. - Keszthely : Helikon Castle Museum ; Budapest : Eötvös L. Univ., 2009. - 160 p. : ill., főként színes ; 27 cm
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum "Az iszlám világ művészete" c. állandó kiállításának katalógusa. - Bibliogr.: p. 27-28.
Kötött (hibás ISBN 978-963-06-7330-3)
iszlám művészet - tárgyi néprajz - amulett - kiállítási katalógus
291.337 *** 297 *** 39(=927) *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 2852390]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2009.
   Zarándokkönyv : egyházmegyei zarándoklat : Győr, 2009. május 1. / [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - [Szombathely] : Szombathelyi Egyházmegye, [2009]. - 68 p. ; 21 cm
Fűzött
Győr - Mária-ünnep - zarándoklat
232.931.8(439-2Győr) *** 248.153.8(439-2Győr)
[AN 2852007]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9255 /2009.
Dobrossy István (1946-)
   Gazdasági és kulturális kapcsolatok "görög" közvetítéssel a Balkán és Nyugat-Európa között : a miskolci görög diaszpóra története a XVIII-XIX. században / Dobrossy István ; [a Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány kiadványa]. - Miskolc : Pfliegler J. Ferenc Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2009. - 465 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 450-465.
ISBN 978-963-9311-50-3 fűzött
Miskolc - magyarországi görögök - kereskedelem - gazdaságtörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
316.347(=774)(439-2Miskolc)"17/18" *** 338(091)(439)(=774) *** 339(439)"17/18" *** 930.85(439)(=774)"17/18"
[AN 2852460]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2009.
Drexlerné Stanchich Ilona
   Társadalmi viselkedéstan : alapmű / Drexlerné Stanchich Ilona ; [... ill. Drexler Tamás]. - Budapest : [Magánkiad.], 2002-. - 21 cm
társadalmi viselkedés
316.6
[AN 953903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., "Humándemokrácia" : a társadalmak homogenizációjának víziója. - 2009. - 140 p. : ill.
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-963-88027-1-2 fűzött
társadalmi viselkedés - társadalmi probléma - fenntartható fejlődés - ezredforduló - 21. század
316.6(100)"200/201" *** 304
[AN 2854035] MARC

ANSEL
UTF-89257 /2009.
   European inequalities : social inclusion and income distribution in the European Union / ed. by Terry Ward [et al.] ; [publ. by Tárki Social Research Institute]. - Budapest : Tárki, 2009. - 214 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-7869-40-2 fűzött : 20 EUR
Európai Unió - társadalmi elkülönülés - elszegényedés - ezredforduló
316.344.233(4-62)"200" *** 316.344.7(4-62)"200"
[AN 2854038]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2009.
Homonnay Ottó János (1928-1979)
   A rideg valóság / Homonnay Ottó János. - 2. jav. kiad. - Budapest : MVK K., 2009. - 258 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7533-8 fűzött : 2800,- Ft
magyarságkutatás - nemzettudat - kereszténység
316.63 *** 930.8(=945.11) *** 323.1(=945.11) *** 28
[AN 2853911]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2009.
Huszár Márta
   Dányi Dezső (1921-2000) műveinek válogatott bibliográfiája / [a bibliográfiát összeáll. ... Huszár Márta] ; [szerk. és a bevezetést írta ... Nemes Erzsébet]. - Budapest : KSH Kvt., 2009. - 52 p. ; 26 cm. - (Nagy magyar statisztikusok, ISSN 1419-5372 ; 23.)
ISBN 978-963-235-233-6 fűzött
Dányi Dezső (1921-2000)
Magyarország - tudós - statisztika - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
311(439)(092)Dányi_D.:016 *** 012Dányi_D.
[AN 2854071]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2009.
Knézy Judit (1940-)
   Számadások múltról és jelenről : tanulmányok a mezőgazdasági népesség életmódjának változásairól : 18-20. század / Knézy Judit. - Kaposvár : Közgyűlés, 2009. - 156 p. : ill. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 34.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87678-1-3 fűzött
faluszociológia - vidéki társadalom - magyar néprajz - 19. század - 20. század
308(439-22)"18/19" *** 316.334.55(439)"18/19" *** 39(=945.11)(439-22)
[AN 2852353]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2009.
Luhmann, Niklas (1927-1998)
Soziale systeme (magyar)
   Szociális rendszerek : egy általános elmélet alapvonalai / Niklas Luhmann ; [ford. Brunczel Balázs, Kiss Lajos András] ; [utószó Karácsony András, Tóth Benedek]. - Budapest : AKTI : Gondolat, 2009. - 542 p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN 2061-0521)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9610-83-5 kötött : 5650,- Ft
társadalomelmélet
316
[AN 2851929]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2009.
   Magyarok a Kárpát-medencében [elektronikus dok.] : tudományos nemzetközi konferencia : Szeged, 2008. március 6. / szerk. Szónoky Ancsin Gabriella ; [rend.], kiad. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. - Szöveg. - [Szeged] : SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tansz., [2008]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-910-2
Kárpát-medence - nemzetiségi kérdés - magyar történelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.347(=00)(4-191) *** 943.9 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2854235]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2009.
   A meggyőzéstől a manipulációig / szerk. Simigné Fenyő Sarolta. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2009. - 191 p. : ill. ; 21 cm
A 2009. jan. 26-27-én, Miskolcon rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-661-893-3 fűzött
társadalmi kommunikáció - meggyőzés - befolyásolás - konferencia-kiadvány
316.77 *** 65.013 *** 316.658 *** 316.475 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 2851447]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2009.
Település és Ifjúsága Országos Szakmai Konferencia (9.) (2009) (Budapest)
   A IX. Település és Ifjúsága Országos Szakmai Konferencia előadásai / [szerk. Letenyeiné Mráz Márta]. - Szombathely : MMIK, 2009. - 92 p. : ill. ; 20 cm + CD-R. - (Logo füzetek, ISSN 2060-3363 ; 8.)
A konferenciát 2009. ápr. 2-3-án Budapesten tartották
ISBN 978-963-88315-1-4 fűzött
Magyarország - ifjúságpolitika - ezredforduló - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
316.37-053.2/.6(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2854166]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2009.
   Tömegek és ünnepek : a nyilvánosság rítusai a közép-európai modernségben / szerk. Csúri Károly, Orosz Magdolna, Szendi Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2009. - 323 p. : ill. ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-174-2 fűzött
Közép-Európa - tömegmegmozdulás - szociálpszichológia - kultúra - 20. század
316.6(4-11)"19" *** 323(4-11)"19" *** 316.7(4-11)"19"
[AN 2853979]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2009.
Toro, Beatrice
Bambini (magyar)
   Gyerekek / [írta Beatrice Toro] ; [ford. Stodulka Emese]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 767 p. : ill., színes ; 7x7 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9810-28-0 kötött
gyermek - fényképalbum
316.37-053.2(100)(084.12)
[AN 2858915]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9267 /2009.
Babits Mihály (1883-1941)
   Erato : az erotikus világköltészet remekei / Babits Mihály ; Zichy Mihály ill. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 197 p. : ill. ; 21x23 cm
ISBN 978-963-245-079-7 kötött : 3499,- Ft
világirodalom - erotikus irodalom - vers
392.6(0:82-14) *** 82-14=945.11
[AN 2858591]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2009.
   Fakuló színek : a VII. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2008. június 19-20.) előadásai / [... szervezte Hajdú István és Bárth János] ; [az előadások szövegét gond., ... szerk. Bárth János] ; [...kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete]. - Baja ; Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múzeumi Szerv., 2009. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9815-13-1 fűzött
Bácska - Duna-Tisza köze - néprajz - magyar néprajz - konferencia-kiadvány
39(=00)(497.11Bácska) *** 39(=00)(439.15) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2855555]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2009.
   Híres magyar mondák : válogatás / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Bera Károly]. - 2. átd. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2009. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9770-67-6 kötött
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 2857801]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2009.
Horváth László
   Hosszúpályi népi lakáskultúrája : a Bődi István Falumúzeum állandó enteriőr-kiállítása / Horváth László. - Hosszúpályi : Bődi I. Falumúz., 2009. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Bődi István Falumúzeum közleményei, ISSN 2061-0289 ; 3.)
ISBN 978-963-88218-1-2 fűzött
Bődi István Falumúzeum (Hosszúpályi)
Hosszúpályi - magyar néprajz - tárgyi néprajz - lakáskultúra - múzeumi katalógus
39(=945.11)(439-2Hosszúpályi) *** 643/645 *** 069(439-2Hosszúpályi)(036)
[AN 2851697]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2009.
   Magyar népballadák / [vál., a jegyzeteket és az utószót írta Vargyas Lajos]. - Budapest : Európa, 2009. - 207 p. : ill., kotta ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8869-4 fűzött : 800,- Ft
magyar néprajz - népballada
398.87(=945.11)
[AN 2856083]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2009.
Márkus Mihály (1912-2004)
   A bokortanyák népe / írta Márkus Mihály. - [Nyíregyháza] : Kelet Press, 2009. - 293 p. : ill. ; 24 cm
A "Tanya, falu, mezőváros" c. sorozat 3. tagjaként megjelent mű reprintje. - Eredeti kiadása: Budapest : Pázmány Péter Tudományegy. Magyarságtud. Int., 1943. - Bibliogr.
ISBN 978-963-85241-6-4 kötött
Nyíregyháza - néprajz - helytörténet - magyarországi szlovákok - hasonmás kiadás
39(=854)(439-2Nyíregyháza) *** 943.9-2Nyíregyháza *** 094/099.07
[AN 2851763]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2009.
Mohay Tamás (1959-)
   A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás : történet, eredet, hagyomány / Mohay Tamás. - Budapest : Nyitott Kv. : L'Harmattan, 2009. - 380 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-170-3 fűzött : 3500,- Ft
Csíksomlyó - magyar néprajz - zarándoklat - búcsú - kegyhely
394.6(=945.11)(498.4-2Csíksomlyó) *** 248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)
[AN 2855065]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2009.
   Öltöztessük fel az országot! : divat és öltözködés a szocializmusban / szerk. Simonovics Ildikó és Valuch Tibor ; [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum, 1956-os Intézet. - [Budapest] : Argumentum : BTM : 1956-os Int., cop. 2009. - 293 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A "Kirakat: divat a szocializmusban" című kiállításhoz kapcsolódó, 2007. nov. 5-6-án a Budapesti Történeti Múzeumban rendezett konferencia szerk. anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-509-6 kötött : 3500,- Ft
művelődéstörténet - divat - öltözködés - kulturális politika - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - konferencia-kiadvány
391(439)"194/198" *** 008:323(439)"194/198" *** 930.85(439)"194/198" *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2855135]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2009.
Szemerkényi Ágnes (1943-)
   Szólások és közmondások / Szemerkényi Ágnes. - Budapest : Osiris, 2009. - 1461 p. ; 21 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvtára ; 3.)
ISBN 978-963-389-863-5 kötött : 5980,- Ft
magyar néprajz - magyar nyelv - szólás - közmondás
398.9(=945.11) *** 809.451.1-318
[AN 2854082]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9276 /2009.
   Átváltozástan : kampány és szervezet az MSZP életében, 2002-2009 / Balogh Róbert [et al.] ; [kiad. Magyar Progresszív Társaság Platform]. - Budapest : M. Progresszív Társ. Platform, 2009. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-139.
ISBN 978-963-88447-0-5 fűzött
Magyar Szocialista Párt
Magyarország - párt - baloldali irányzat - politikai kampány - ezredforduló
329.14(439)"200" *** 329(439)MSZP *** 659.4
[AN 2852229]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2009.
Bánszegi Zsuzsa
   Fiatalok társadalmi részvétele / Bánszegi Zsuzsa. - [Budapest] : FSZH, 2009. - 45, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Mobilitás könyvek, ISSN 2060-8136 ; 2.)
Bibliogr.: p. [46].
ISBN 978-963-87766-6-2 fűzött
ifjúság - társadalmi szerep - társadalmi részvétel - ifjúságpolitika
323.21-053.6 *** 316.37-053.6
[AN 2854635]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2009.
   Gróf Andrássy Gyula, a lángoló zseni : Titánia lovagjai II. : időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumban : 2009. június 5 - szeptember 27. = Count Gyula Andrassy, the glowing genius : the knights of Titania II : seasonal exhibition in the Royal Palace Museum of Gödöllő : from 5 June 2009 to 27 September 2009 / [a kiállítást rend. ... Kaján Marianna et al.] ; [a katalógust szerk. ... F. Dózsa Katalin, Faludi Ildikó] ; [közread. a Gödöllői Királyi Kastély Kht.]. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Kht., 2009. - 88 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87853-2-9 fűzött
Andrássy Gyula (1823-1890)
Magyarország - politikus - történelmi személy - 19. század - kiállítási katalógus
32(439)(092)Andrássy_Gy. *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 2852468]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2009.
Kőszegi Barta Kálmán (1949-)
   Ecetes szilva : szabálytalan napló / Kőszegi Barta Kálmán. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2009. - 94 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87796-5-6 fűzött
Magyarország - belpolitika - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
323(439)"197/199"(0:82-94)
[AN 2854466]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2009.
Mikonya György (1955-)
   Rend a rendetlenségben avagy A szabadság útvesztői : anarchisták és nevelés / Mikonya György. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-288.
ISBN 978-963-284-011-6 fűzött : 3900,- Ft
anarchizmus - eszmetörténet
329.285
[AN 2854578]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2009.
   A rendszerváltás évei, 1987-1990 : kiállítás a Magyar Országos Levéltárban : [megtekinthető 2009. június 11-től] / [szerzők, szerk. Majtényi György, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba]. - Budapest : MOL, 2009. - 56 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-631-202-2 fűzött
Magyarország - rendszerváltás - belpolitika - levéltári irat - kiállítási katalógus
323(439)"198/199"(093.2) *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2852516]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2009.
Sántha Alajos (1914-)
   Bukovinai magyarok / írta Sántha Alajos. - 2. kiad. - Csátalja ; Szekszárd : Kerényi, 2009. - [4], 185, [3] p. : ill. ; 21 cm
Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvárt : Szőcs, 1942. - Bibliogr.: p. 177-184.
ISBN 978-963-8242-47-1 kötött
Bukovina - székelyek - migráció - hasonmás kiadás
323.1(=945.11)(498.6) *** 316.347(=945.11)(498.6) *** 094/099.07
[AN 2854905]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2009.
Tóth László
   A vasfüggönyön túl II : pártok és pártrendszerek Európa közepén / [szerzők Tóth László, Zgut Edit Magdolna, Zoltai-Menyhárt Tamás]. - [Budapest] : Artisi Kft., 2009. - 198 p. : ill. ; 24 cm. - (Kelet-Közép Európa tanulmánykötet, ISSN 2060-4521 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7404-1 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - politikai rendszer - párt - belpolitika - rendszerváltás - európai integráció
329(4-11)"198/200" *** 329(439)"198/200" *** 323(439)"198/200" *** 323(4-11)"198/200"
[AN 2854373]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2009.
Walczer Tünde (1967-)
   Álmaimban Amerika / Walczer Tünde. - Sopron : Novum, 2009. - 223 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-963-9916-23-4 fűzött : 3250,- Ft
Magyarország - Egyesült Államok - illegális bevándorló - feketemunka - ezredforduló - interjú
325.25(=945.11)(73)"200"(047.53) *** 331.526.8(73)"200"
[AN 2851456]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2009.
Wiener György (1947-)
   Értekezések a materialista történetfelfogásról : történelemelméleti és politológiai tanulmányok / Wiener György. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 279 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-171-0 fűzött : 2700,- Ft
történetfilozófia - politológia - szocializmus - marxizmus
32.001 *** 930.1 *** 321.74 *** 141.82
[AN 2855054]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2009.
Zakaria, Fareed (1964-)
The post-American world (magyar)
   A posztamerikai világ / Fareed Zakaria ; [ford. Szigeti Judit Eszter]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 300 p. ; 20 cm. - (Demos könyvek, ISSN 1787-4793)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-175-9 fűzött : 2980,- Ft
Egyesült Államok - belpolitika - külpolitika - iszlám - világgazdaság - ezredforduló
323(73)"200" *** 327(73)"200" *** 339.9(100)"200"
[AN 2853346]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9287 /2009.
Babós Lajos
   Lacháza történeti statisztikája 1738-ig / Babós Lajos ; [kiad. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata]. - Kiskunlacháza : Önkormányzat, 2009. - 71 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 978-963-06-7312-9 fűzött
Kiskunlacháza - helytörténet - történeti statisztika
943.9-2Kiskunlacháza(083.41)
[AN 2851798]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2009.
Cipolla, Carlo M. (1922-2000)
Allegro ma non troppo (magyar)
   Allegro ma non troppo / Carlo M. Cipolla ; [ford. Galamb György]. - Budapest : Európa, 2009. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-07-8770-3 kötött : 2300,- Ft
művelődéstörténet - középkor - humor
930.85(100)(0:82-7)
[AN 2851469]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2009.
Csorba István (1930-)
   Egy mérnök, Csorba István a forradalomban / Litvay Ottó ; [a Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány kiadványa]. - Miskolc : Pfliegler J. Ferenc Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2009. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9311-58-9 fűzött
Csorba István (1930-)
Miskolc - mérnök - helytörténet - 1956-os forradalom - 20. század - memoár
943.9-2Miskolc"1956"(0:82-94) *** 62(439)(092)Csorba_I.
[AN 2852447]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2009.
   A Danubio ad usque Gangen : klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti tanulmányok a 80 éves Vekerdi József köszöntésére / szerk. Bangha Imre és Mészáros Tamás. - Budapest : Typotex, 2009. - 265 p. : ill. ; 24 cm
A 2007. június 21-22. között Budapesten megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-049-7 fűzött
klasszika-filológia - óind irodalom története - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
930.85(37/38) *** 891.2(091) *** 87(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2855369]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2009.
Diószegi György Antal
   A magyar Papadémosz-akta..., 1658-1963 = O fakelos tōn Papadīmaiōn Oyggarías ī istoria tis oikogeneias charisi Szerviczky stīn Oyggaria, 1658-1963 / Diószegi György Antal, Diószegi Krisztina ; ... ford. Stefopoulos Vasilis ; [kiad. A Görög Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : A Görög Kultúráért Alapítvány, 2009. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 128-148. - Számozott példány: 350
ISBN 978-963-06-6863-7 fűzött
Szerviczky család
Tokaj - magyarországi görögök - családtörténet
929.52(=774)(439)Szerviczky *** 316.347(=774)(439-2Tokaj)
[AN 2855590]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2009.
Festetics Mária (1839-1923)
   Egy udvarhölgy naplójából : Festetics Mária grófnő, udvarhölgy naplójának Budán és Gödöllőn papírra vetett részei / a naplórészeket ford., bevezetővel, elő- és utószóval, valamint összekötő szöveggél ell. Tolnayné Kiss Mária ; [szerk. Faludi Ildikó, Kaján Marianna]. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Múz., 2009. - 251 p. : ill. ; 21 cm. - (Gödöllői kastély-könyvek, ISSN 1417-0329 ; 2.)
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-963-87853-1-2 kötött
Festetics Mária (1839-1923)
Magyarország - híres ember - 19. század - 20. század - udvari élet - napló
929(439)Festetics_M.(0:82-94)
[AN 2852273]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2009.
Gaál István (1951-)
   Zur Herkunft des Schädelkults im Neolithikum des Karpatenbeckens / István Zalai-Gaál ; unter Mitarbeit von Kitti Köhler und Anett Osztás. - Budapest : Archaeolingua, 2009. - 142 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 27.)
Bibliogr.: p. 109-138.
ISBN 978-963-9911-08-6 fűzött
Kárpát-medence - régészet - újabb kőkor
903(4-191)"632"
[AN 2853918]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2009.
Gál József (1935-)
   Marcali : várostörténet diákoknak / írta Gál József. - 10. jav. kiad. - Marcali : NOA Kft., 2009. - 64 p., [2] t.fol. : ill. ; 21 cm + mell.
Bibliogr.: p. 63-64. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött (hibás ISBN 963-212-026-4)
Marcali - helytörténet
943.9-2Marcali
[AN 2858887]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2009.
Heltai Nándor (1930-)
   Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét : dokumentumok, emlékek / Heltai Nándor. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2008. - 391 p., [18] t. : ill. ; 24 cm + mell. (15 p.)
Bibliogr.: p. 383-386.
ISBN 978-963-446-460-0 fűzött : 2700,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Kecskemét - Magyarország - helytörténet - zeneszerző - 19. század - 20. század
943.9-2Kecskemét"185/198" *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z.
[AN 2852308]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2009.
   Hombár : múzeumi tanulmányok / [szerk. Nagy Vera]. - [Hódmezővásárhely] : Tornyai J. Múz. és Művel. Közp., 2008. - 248 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Múzeumi műhely, ISSN 1588-3027 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7379-20-8 fűzött
Hódmezővásárhely - helytörténet - helyismeret - régészet
943.9-2Hódmezővásárhely *** 908.439-2Hódmezővásárhely *** 904(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 2856575]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2009.
   Kötegyáni falukrónika / [kiad. Kötegyán Község Önkormányzata]. - Kötegyán : Önkormányzat, 2009. - 56 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7147-7 fűzött
Kötegyán - helytörténet
943.9-2Kötegyán
[AN 2854211]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2009.
   Lókút község, 1759-2009 / [szerk., összeáll. Gubicza Ferenc] ; [megj. ... Lókút község Önkormányzata kiadásában]. - Balatonfüred : Gubicza F. ; [Lókút] : Önkormányzat, 2009. - 115 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-7041-8 fűzött
Lókút - helytörténet - helyismeret
943.9-2Lókút"175/200" *** 908.439-2Lókút
[AN 2853915]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2009.
   A magyar nemzet történelmi arcképcsarnoka [elektronikus dok.] / [előadó Németh János]. - Hangoskönyv. - [S.l.] : Sándor P., 2009-. - 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Andrásfalvy Bertalan előszavával. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
uralkodó - hunok - magyar történelem - hangoskönyv
943.9(092) *** 936.91(092)
[AN 2854290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 1 CD (55 min 16 s)
[AN 2854297] MARC

ANSEL
UTF-89300 /2009.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A Hunyadiak kora, 1437-1490 / Pálosfalvi Tamás. - cop. 2009. - 104 p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-09-5685-7 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - Hunyadiak kora - 15. század
943.9"14"
[AN 2855094] MARC

ANSEL
UTF-89301 /2009.
Nemes Zoltán (1955-)
   Antik álmok álmodója : Sarkady János életútja, tudományos munkássága, szakirodalmi és fordítói tevékenysége / összeáll., az életrajzot írta, a bibliográfiát, a mutatókat és a függelékeket kész. Nemes Zoltán. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2009. - 218 p. : ill. ; 21 cm. - (A Debreceni Egyetem tudós professzorai, ISSN 2060-8993 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-263-1 fűzött
Sarkady János (1927-2006)
Magyarország - történész - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló - életrajz - személyi bibliográfia
930.1(439)(092)Sarkady_J. *** 37(439)(092)Sarkady_J. *** 012Sarkady_J.
[AN 2854631]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2009.
Ónody Magdolna
   "Íme, a festő" : Munkácsy Mihályról, rokonairól, emlékhelyeiről / Ónody Magdolna. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2008. - 67, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 61-64. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-87796-2-5 fűzött
Munkácsy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Munkácsy
[AN 2854504]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2009.
Rácz János (1953-)
   Gyümölcs, szőlő Balatonfüreden / Rácz János. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2009. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 46.)
Bibliogr.: p. 350-359.
ISBN 978-963-88131-4-5 fűzött
Balatonfüred - helytörténet - gyümölcstermesztés - borászat
943.9-2Balatonfüred *** 634.1(439-2Balatonfüred) *** 663.2(439-2Balatonfüred)
[AN 2854850]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2009.
   Régészeti feltárások az M7 - M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán : összefoglaló jelentés az 1999-2008 között végzett feltárásokról / [szerk. Horváth László és Frankovics Tibor] ; [kiad. a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Zalaegerszeg : Zala M. Múz. Ig., 2008. - 88 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 4-6.
ISBN 978-963-7205-57-6 fűzött
Zala megye - régészet - autópálya
903/904(439.121) *** 625.711.3(439.121)
[AN 2852257]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2009.
   Złote gody "Bema" : tożsamość bratanków : zeszyt historyczny nr 3 PSK im. J. Bema na Węgrzech / [red. ...] Bożena Bogdańska-Szadai, Attila Szalai ; [wyd. Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im J. Bema na Węgrzech ...]. - Budapeszt : Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema na Węgrzech, 2008. - 82 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-06-6189-8 fűzött
Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület
Lengyelország - Magyarország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - kulturális egyesület
930.85(438) *** 930.85(439) *** 061.2(439)(=84)
[AN 2854926]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9306 /2009.
Bendavid-Val, Leah
National geographic : the photograps (magyar)
   National geographic : a világ képekben / Leah Bendavid-Val ; [... ford. Bánky Vera]. - [Washington, D.C.] : Nat. Geographic Soc. ; Budapest : Geographia, 2008. - 336 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9547-96-4 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 2858797]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2009.
Bennett, Lindsay
Rhodes (magyar)
   Rodosz / ... írta Lindsay Bennett ; fotók Pete Bennett ; [ford. Karsai Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5948-3 fűzött : 1490,- Ft
Ródosz - útikönyv
914.996(036)
[AN 2852437]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2009.
   Cserhátszentivániak I. Világtalálkozója : 2009. június 27. : a falu névadójának szentelt templom törökdúlás utáni újraépítésének 250-ik évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc [et al.]. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., [2009]. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7498-0 fűzött
Cserhátszentiván - helyismeret
908.439-2Cserhátszentiván(092)
[AN 2852498]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2009.
L'Europe retrouvée (magyar)
   A megtalált Európa = Evropa znovu objevená = Det genopdagende Europa = Das wiedergefundene Europa = Taasleitud Euroopa = Anakalyptontas zana tīn Eyrōpī = Europa redescubierta = L'Europe retrouvée = L'Europa ritrovata = Atgũtã Eiropa = Š naujo atrasta Europa = L-Ewropa riskoperta = Europa opnieuw ontdekt = Europa odkryta na nowo = Znovuobjavená Európa = A Europa redescoberta = Znovo odkrita Evropa = Uudesti löydetty Eurooppa = Återupptäckta Europa = Europe rediscovered = An Eorap athaimsithe = Preotkritata Evropa = Europa regašita / [... szerk. Tabajdi Csaba és Kenessey Tamás] ; [... ford. ... Baumholczer Judit et al.] ; [közread. ... a Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja]. - [Budapest] : Európai Parlament M. Szoc. Delegációja, 2008. - 208 p. : ill., színes ; 25 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-5728-0)
Európai Unió - ezredforduló
908.4-62"200"
[AN 2854086]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár a fénylő Magyarország = Shining Hungary welcomes you = L'Ungheria illuminata La attende con affetto = Das leuchtende Ungarn erwartet Sie herzlich! = Vous attend une Hongrie brillante = Srdečne Vás čaká osvetlené Maďarsko = Čekaê Vas âskrava Ugorŝina! = Ungaria luminilor vă aşteaptă cu drag = Srdačno vas pozdravlja osvjetljena Mađarska = Srdečně Vás vítá světlé Maďarsko / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 144 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-26-4 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L. *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2855686]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2009.
Nölle-Fischer, Karen
Korsika (magyar)
   Korzika / [szerző Karen Nölle-Fischer] ; [átd.] ... Julia Kühling ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-5832-2 fűzött : 1990,- Ft
Korzika - útikönyv
914.494.5(036)
[AN 2857766]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2009.
Sipos Gábor
   A bibliai Sodoma, Gomora és a többi város tájolása / Sipos Gábor. - Harkány : Sipos G., 2009. - 31 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7450-8 fűzött
helyismeret - ókori Palesztina - régészet - geomorfológia - Ószövetség - bibliamagyarázat
908.33 *** 903/904(33) *** 551.4(33) *** 221.07
[AN 2852436]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2009.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Cegléd = Welcome to Cegléd = Cegléd vous attend = Willkommen in Cegléd = Benvenuti a Cegléd = Van harte welkom in Cegléd = Cegléd vă aşteaptă cu drag = Caigecaide zhilie huanying ni! = Miasto Cegléd serdecznie zaprasza = Dobro požalovatʹ v Cegled = Srdačno vas očekuje Ceglid = Srdečne Vás čaká Cegléd / Szabó Virág. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 95 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-10-3 kötött
Cegléd - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Cegléd(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2855684]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2009.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Kecskemét = Willkommen in Kecskemét = Welcome to Kecskemét = Välkommen till Kecskemét = Tervetuloa Kecskemétiin = Kečkemet čekaê Vas = Sevgiyle bekliyor Kecskemet = Miasto Kecskemét serdecznie zaprasza = Velkommen i Kecskemét = Kechikemēto shi e youkoso / Szabó Virág. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-25-7 kötött
Kecskemét - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kecskemét(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2855685]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2009.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Vác = Welcome to Vác = Vác erwartet Sie = Vác vous attend à bras ouverts = Vác odottaa rakkaudella = Srdečne vás čaká Vác = Benvenuti a Vác = Vātsu e no okoshi o omachishiteimasu = Waṣ meḥa�a le�a ḃeʾahabah / Szabó Virág. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., cop. 2008. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-04-2 kötött
Vác - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Vác(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2803096]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2009.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Vác = Welcome to Vác = Vác erwartet Sie = Vác vous attend à bras ouverts = Vác odottaa rakkaudella = Srdečne vás čaká Vác = Benvenuti a Vác = Vātsu e no okoshi o omachishiteimasu = Waṣ meḥa�a le�a ḃeʾahabah / Szabó Virág. - 2. bőv., átd. kiad. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 95 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-24-0 kötött
Vác - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Vác(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2855544]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2009.
Tóth József
   Szombathely város kertkultúrája a XIX-XX. században / Tóth József, Somkuthy Ferenc. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2009. - 96 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 92-94.
ISBN 978-963-06-7399-0 kötött
Szombathely - helyismeret - kertészet - tájalakítás - fényképalbum
908.439-2Szombathely(084.12) *** 712.3/.7
[AN 2851534]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2009.
Trésors de la Terre, joyaux de l'humanité (magyar)
   Titkok a világ legkülönlegesebb helyeiről / [írták Patrice Milleron et al.] ; [ford. Aczél Ferenc, Rácz Ildikó, Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2008. - 367 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9707-66-5 kötött
helyismeret - művelődéstörténet
908.100 *** 930.85(100)
[AN 2854460]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2009.
Varga Andrea
   Csurgó a harmadik évezredben : válogatás a Somogyi Hírlapban megjelent cikkekből, 2001-2009 / Varga Andrea ; [fotók Török Anett] ; [kiad. Csurgó Város Polgármesteri Hivatala]. - Csurgó : Polgármesteri Hiv., [2009]. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6699-2 fűzött
Csurgó - helyismeret - ezredforduló - cikkgyűjtemény
908.439-2Csurgó"200"(045)
[AN 2852394]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2009.
Wierdl Viktor
   Svájc : útikönyv / Wierdl Viktor. - Budapest : Hibernia, [2009]. - 95 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
ISBN 978-963-7617-49-2 fűzött
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 2852406]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9321 /2009.
   Anyakönyvvezetők kézikönyve bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályokkal / [szerk. Paál György] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2009. - [2], 314 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. jún. 11.
ISBN 978-963-9789-24-1 fűzött
Magyarország - anyakönyvi hivatal - élettársi közösség - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.182(439)(094)(036) *** 347.628(439)(094)(036)
[AN 2855040]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2009.
Belovics Ervin (1958-)
   A büntetendőséget kizáró okok / Belovics Ervin. - Budapest : HVG-ORAC, 2009. - 213 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. ápr. 30. - Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 978-963-258-063-0 fűzött : 6800,- Ft
büntetőjog - önvédelem - végszükség
343.2 *** 343.228 *** 343.226
[AN 2854746]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2009.
Both Ödön (1924-1985)
   Reform és forradalom : egybegyűjtött írások Magyarország alkotmány- és jogtörténetéből, 1790-1849 / Both Ödön ; Antal Tamás közreműködésével közread. Ruszoly József. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2009. - 517 p. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-46-6 kötött
Both Ödön (1924-1985)
Magyarország - jogtörténet - alkotmány - 18. század - 19. század
34(439)"17/18" *** 342.4(439)"17/19"
[AN 2855047]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2009.
   A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái / [szerk. Szilágyi Szilvia] ; [közread. az] EMLA Egyesület. - Budapest : EMLA Egyes., 2009. - 71 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87623-3-7 fűzött
Magyarország - környezetvédelmi jog - jogeset
349.6.096(439)
[AN 2854973]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2009.
   Emberi jogok: Igen! : a fogyatékossággal élő személyek jogai : képzési kézikönyv / szerzők Janet E. Lord [et al.] ; szerk. Nancy Flowers ; [ford. Juhász Vera et al.] ; [közread. a] Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. - Budapest : Sinosz, 2009. - 370 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6708-1 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - emberi jog - tankönyv
342.72/.73(439)(078)
[AN 2852528]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2009.
   Emberi méltóság korlátok nélkül : a gyermekek, a hajléktalanok és a gyülekezők jogai / [szerk. Hajas Barnabás, Szabó Máté] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2009. - 356 p., [13] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-23-8 fűzött
Magyarország - emberi jog
342.7 *** 342.7(439)
[AN 2854618]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2009.
Guild, Elspeth
   Mikor büncselekmény a háború? : [biztonság és európai emberi jogok: az egyéni jogok védelme szükséghelyzet és fegyveres összeötközés idején] / [Elspeth Guild]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 134 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Ford. Mohay Ágoston. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-190-1 fűzött : 1800,- Ft
Európa - háborús bűncselekmény - emberi jog
343.337 *** 342.7(4)
[AN 2855032]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2009.
Győrfi Éva
   Emberpiac : a Magyarországot érintő nemzetközi emberkereskedelem társadalmi, kriminológiai jellemzői : [kézikönyv] / szerzők Győrfi Éva, Gyurkó Szilvia, Solt Ágnes ; szerk. Gyurkó Szilvia, Virág György. - Budapest : Eszter Alapítvány, 2009. - 127 p. ; 20 cm. - (Eszter-könyvek, ISSN 2061-070X)
Fűzött
emberkereskedelem - prostitúció - szociális gondozás
343.544 *** 343.43 *** 364.442-058.57
[AN 2851970]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2009.
Jankovics Éva (1950-)
   Lédererné, mi van a kosárban? : egy hátborzongató gyilkosság igaz története / Jankovics Éva. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9797-89-5 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - gyilkosság - jogeset - 20. század
34.096(439)"1925" *** 343.611(439)"1925"
[AN 2843330]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2009.
Kamarás Péter (1953-)
   Fricska : a maffiától a fényevőig / [Mészáros Judit Krisztina]. - [Budapest] : COO-PR Kft., 2009. - 158 p. : ill. ; 25 cm
Interjú Kamarás Péterrel
ISBN 978-963-06-7326-6 kötött
Kamarás Péter (1953-)
Magyarország - ügyvéd - egyetemi tanár - életútinterjú - 20. század - 21. század
347.965(439)(047.53)
[AN 2854645]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2009.
   Nemzetközi környezetvédelmi jogérvényesítési mechanizmusok : útmutató a multilaterális egyezményeken alapuló nemzetközi jogérvényesítési lehetőségek igénybevételéhez / Bendik Gábor [et al.] ; szerk. Berki Zsuzsanna ; [közread. az] EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. - Budapest : EMLA Környezeti Management és Jog Egyes., 2009. - 50 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87623-2-0 fűzött
Európai Unió - környezetvédelmi jog - nemzetközi egyezmény - jogalkalmazás
349.6(4-62) *** 341.24(4-62) *** 340.132(4-62)
[AN 2855059]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2009.
   A politikai rendészeti osztályok, 1945-1946 / szerk., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2009. - 369 p. ; 23 cm. - (Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből, ISSN 2060-9582 ; 1.)
ISBN 978-963-87554-2-1 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikai rendőrség - 1945 utáni időszak - levéltári irat - történelmi forrás
351.746.1(439)"1945/1946"(093.2) *** 943.9"1945/1946"(093.2) *** 930.253(439-2Bp.)
[AN 2855526]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2009.
   Sapienti iniuria non potest fieri : ünnepi tanulmányok Zlinszky János tiszteletére / szerk. Horváth Attila, Koltay András és Máthé Gábor. - Budapest : Gondolat, 2009. - 317 p. ; 20 cm. - (Jogtörténeti értekezések, ISSN 0134-0026 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-182-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - jogtörténet - emlékkönyv
34(439)(091)
[AN 2852417]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2009.
Sárközi Sándor (1915-)
   Célkeresztben : a lovas tüzérektől a rakétákig / Sárközi Sándor. - Budapest : Zrínyi, 2009. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-327-473-6 kötött : 2500,- Ft
Sárközi Sándor (1915-)
Magyarország - katonai egység története - légvédelem - katonatiszt - katonaélet - 20. század - memoár
358.116(439)(091) *** 355(439)(0:82-94)
[AN 2855258]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2009.
Tamás András (1941-)
   Legistica : a jogalkotástan vázlata / Tamás András. - 6. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 306 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-306.
ISBN 978-963-277-118-2 fűzött : 3500,- Ft
törvényhozás - jogszabályelőkészítés - egyetemi tankönyv
340.13(075.8)
[AN 2858150]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2009.
Teveli Mihály
   Engedélyeztetés, árajánlatok és költségbecslés / Teveli Mihály. - Budapest : Cser K., 2009. - 48 p. ; 24 cm. - (Építési ábécé, ISSN 2060-422X ; 1.)
ISBN 978-963-278-063-4 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - építőipar - árajánlat - kalkuláció
35.078.169.85(439) *** 69.003.12(439)
[AN 2852172]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2009.
Tölg-Molnár László
   Polgári eljárásjog / Tölg-Molnár László. - 3. kiad. - Budapest : Novissima, 2009. - 2 db ; 21 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
ISBN 978-963-9403-40-6 fűzött : 6600,- Ft
polgári jog - eljárásjog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 2854570]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 447 p.
Lezárva: 2009. febr. 22.
ISBN 978-963-9403-41-3
[AN 2854573] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 295 p.
Lezárva: 2009. máj. 15.
ISBN 978-963-9403-42-0
[AN 2854585] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9338 /2009.
Besenyő János
   Western Sahara / János Besenyő. - Pécs : Publikon, 2009. - 197 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189-197.
ISBN 978-963-88332-0-4 fűzött
Nyugat-Szahara - biztonságpolitika - békefenntartó erő
355.356(100-15)"199/200" *** 355.357(648)
[AN 2852150]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2009.
   Logisztikai támogatás : MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred = Logistic support : HDF 64th 'Boconádi Szabó Jószef' Logistic Regiment / [fotók Tóth László] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 119 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-478-1 kötött
Magyarország. Honvédség. 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
Kaposvár - hadtáp - logisztika - ezred - fényképalbum
355.41(439-2Kaposvár)(084.12)
[AN 2855430]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2009.
Lőrincz Kálmán (1939-)
   Menetben : egy katona gondolatai / Lőrincz Kálmán. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz. : Petit Real, 2009. - 156 p. : ill. ; 24 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
ISBN 978-963-7097-35-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - katonapolitika - katonaélet - foglalkozási erkölcs - ezredforduló
355.02(439)"200" *** 355.1 *** 174
[AN 2854374]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2009.
Lugosi József (1951-)
   Volt egyszer egy huszárezred : a m. kir. zalaegerszegi 6. honvéd huszárezred története / Lugosi József, Kiss Gábor. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz. : Petit Real ; Zalaegerszeg : Zala M. Lvt., 2009. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-34-8 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 6. Honvéd Huszárezred
Zalaegerszeg - katonai egység története - huszár - ezred - első világháború
355.486(439-2Zalaegerszeg)"1914/1918" *** 357.133(439-2Zalaegerszeg)
[AN 2854353]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2009.
   "Mire lehullanak a levelek..." : 90 esztendeje ért véget a nagy háború : rendezvénysorozat : Pécs, 2008. november 6-9. / [szerk. Ravasz István] ; [a szerk. mtársa Dávid Ferenc]. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz. : Petit Real, 2009. - 195 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-37-9 fűzött
Magyarország - hadtörténet - első világháború - konferencia-kiadvány
355.48(439)"1914/1918" *** 355.48(100)"1914/1918" *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2854383]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2009.
Pintér Tamás
   Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében / Pintér Tamás, Rózsafi János, Stencinger Norbert. - [Budapest] : Hibernia Nova : Zrínyi, 2009. - 191 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 184-185. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88412-0-9 kötött
Magyarország. Honvédség
Olaszország - Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - első világháború
355.48(45)"1915/1918" *** 355.486(439)"1914/1918"
[AN 2854042]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9344 /2009.
Key management models (magyar)
   Legsikeresebb vezetési modellek / Steven ten Have [et al.] ; Fiona Pol-Coyne közrem. - 2. átd. kiad. - Budapest : Manager Kvk., 2009. - XVI, 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 978-963-9912-11-3 fűzött
vezetés
65.012.4
[AN 2858005]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9345 /2009.
   Ausztrália és Új-Zéland közelebbről / [közread. az] ITD Hungary. - Budapest : ITD Hungary, 2008. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Ausztrália - Új-Zéland - gazdaság
338(94) *** 338(931)
[AN 2855164]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2009.
   Együtt - sokszínűen : térségi civil ki-kicsoda és hasznoskönyv / [szerk. ... Ambrus Szilvia, Csontosné Lakatos Gabriella, Kovács Lajos] ; [közread. a] Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége. - Szeghalom : Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége, 2009. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7613-7 fűzött
Békés megye - civil szervezet - adattár
334.012.44(439) *** 061.2(439.175)(035.5)
[AN 2854347]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2009.
   Eredeti válságfelhalmozás : összeomlás vagy átalakulás? / [szerk. Miszlivetz Ferenc]. - Szombathely : Savaria Univ. Press ; Budapest : MTA PTI, 2009. - 301 p. : ill. ; 24 cm. - (Új reformkor sorozat, ISSN 2061-0807)
A 2009. febr. 20-án Budapesten "Világválság - magyar válság" címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyagával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-23-2 fűzött : 2800,- Ft
gazdasági válság - társadalom - fenntartható fejlődés - társadalmi viselkedés - ezredforduló
338.124.4(100)"2008" *** 316.6(100)"200"
[AN 2852633]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2009.
   Frissdiplomásokkal szembeni munkaadói elvárások, különös tekintettel az ELTE-n végzettekre : ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ felmérése munkaerő-piaci szereplők körében. - Budapest : ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Közp., 2008. - 74 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: ELTE frissdiplomások - munkaadói elvárások 2008-as felmérés. - Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-284-092-5 fűzött
Magyarország - munkaerő-kiválasztás - diplomás - pályakezdés - egyetem - ezredforduló
331.108.37(439) *** 316.346.3-053.6/.8(439)"200" *** 378(439)"200"
[AN 2854516]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2009.
   Gazdasági-társadalmi kilábalás esélyei, 2009-2010 / [kész. Adamecz Anna et al.]. - Budapest : Ecostat, 2009. - 129 p. : ill. ; 30 cm. - (Monitoring, ISSN 1418-7892 ; 2009/2.)
ISBN 978-963-88329-2-4 fűzött
Magyarország - gazdaság - ezredforduló
338(439)"200"
[AN 2855505]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2009.
Kecskeméti István
   Tőzsdei befektetések működő kereskedési rendszerek felépítésével, kockázatkezelésével / Kecskeméti István, Papadimitropulosz Alexander. - [Budapest] : Kecskeméti I. és Társa Bt., 2009. - 224 p. : ill. ; 24 cm. - (Chartcenter könyvek)
ISBN 978-963-06-7348-8 fűzött
tőzsde - tőkebefektetés
658.152 *** 336.76
[AN 2854832]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2009.
Lenkei Gábor (1957-)
   1000 szó a pénzről : népszerű pénz- és tőkepiaci fogalomtár / [kulcs a pénzügyi válság megértéséhez] / Lenkei Gábor. - 2. bőv. kiad. - [Siófok] : Graféma K., 2008. - 275 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6271-0 fűzött : 3860,- Ft
pénzügy - szaklexikon
336.7:030
[AN 2857500]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2009.
Lukovics Miklós (1978-)
   Térségek versenyképességének mérése / Lukovics Miklós. - Szeged : SZTE GTK, 2008. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 2061-1315)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - regionális gazdaság - versenyképesség - klaszter
332.1(439) *** 339.137 *** 334.752(439)
[AN 2855834]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2009.
Ricz Judit
   A fejlődés új paradigmája: elmélet és gyakorlat / Ricz Judit ; [közread. a] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2009. - 248 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-248.
ISBN 978-963-473-291-4 fűzött
gazdasági fejlődés
330.34
[AN 2854564]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2009.
Sipos József (1948-)
   A pártok és a földreform 1918-1919-ben / Sipos József. - Budapest : Gondolat, 2009. - 279 p. ; 24 cm. - (Pártok és politika, ISSN 1589-911X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-111-7 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - földreform - 20. század - földbirtok - belpolitika
332.2(439)"191" *** 338.431.4(439)"191" *** 323(439)"191"
[AN 2852345]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2009.
Soós Edit (1962-)
   Határon átnyúló együttműködések Magyarországon / Soós Edit, Fejes Zsuzsanna. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2009. - 260 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 27.)
Lezárva: 2008. szept. - Bibliogr.: 251-260. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9650-50-3 kötött
Magyarország - Európai Unió - Európa - regionális politika - gazdasági integráció - határ menti kapcsolat - jogszabálygyűjtemény
332.1(439-04) *** 332.1(4) *** 327.39(4-62)(094) *** 332.14(4)
[AN 2855092]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2009.
   Szolgáltatások világa / szerk. Hetesi Erzsébet, Majó Zoltán, Lukovics Miklós. - Szeged : JATEPress, 2009. - 480 p. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
A Szegeden 2008. november 19-20-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - közszolgáltatás - szolgáltatóipar - konferencia-kiadvány
338.465(439) *** 658.64(439) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2855561]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2009.
Toman, Ivo (1966-)
Jak začít multi level marketing (magyar)
   Multi level marketing : hogyan fogjak hozzá? : elrettentés vagy lehetőség / Ivo Toman. - 2. kiad. - Budapest : Taxus, 2009. - 72 p. : ill. ; 21 cm
hálózati értékesítés
658.846
[AN 2855433]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2009.
   Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata / szerk. Rácz Attila. - Szeged : JATEPress, 2009. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (Településszociológiai tanulmányok, ISSN 1789-3798 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-934-8 fűzött
Csongrád megye - munkanélküliség - településszociológia - ezredforduló
331.56(439.181)"200" *** 316.334.55/.56(439.181)"200"
[AN 2855310]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2009.
Wodianer-Nemessuri Zoltán (1948-)
   Bevezetés a marketingkommunikációba / Wodianer-Nemessuri Zoltán ; [közread. a] Schola Europa Akadémia Hallgatóiért Közhasznú Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Schola Europa Akad. Hallgatóiért Közhasznú Alapítvány, 2008. - 181 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [182].
ISBN 963-229-992-2 fűzött
marketing - kommunikáció
659.1
[AN 2854281]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9360 /2009.
Egan, Gerard
Exercises in helping skills (magyar)
   A segítő készségek fejlesztése : gyakorlatok és munkafüzet A képzett segítő című könyvhöz / Gerard Egan ; [ford. Perczel Júlia]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., [2009]. - 206 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-284-071-0 fűzött : 2950,- Ft
szociális munka - példatár
364(076)
[AN 2854574]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2009.
   "Hogy vannak a gyerekek?" : szemelvények a Fészek Egyesület első 15 évének történetéből : [1994-2009] / szerk. Vincze Dezsőné Danica ; [kiad. a Fészek Egyesület]. - Érd : Fészek Egyes., cop. 2009. - 72, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7569-7 fűzött
Fészek Egyesület
Magyarország - gyermekvédelem - egyesület - ezredforduló
364.65-053.2 *** 061.2(439)
[AN 2855009]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2009.
    gyakorlatok a Biztos kezdet programokban / [szerk. Fábiánné Kocsis Lenke, Nagyné Varga Ilona]. - Budapest ; [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközp., 2009. - 139, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Biztos kezdet füzetek, ISSN 1789-9117 ; 3.)
ISBN 978-963-87077-6-5 fűzött
Magyarország - szociális program - szegénység - gyermek - ezredforduló
364.22-053.2/.6(439)"200"
[AN 2855611]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2009.
Wootsch Péter
   Otthonosan itthon : települési ifjúsági munka - az otthonosság megközelítései / [... Wootsch Péter kész.]. - [Budapest] : FSZH, 2009. - 186 p. : ill. ; 21 cm. - (Mobilitás könyvek, ISSN 2060-8136 ; 4.)
ISBN 978-963-87766-7-9 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - településpolitika - ezredforduló
364.65-053.6(439) *** 316.37-053.6(439)"200" *** 352(439)
[AN 2855435]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9364 /2009.
   Agria Media 2008 : 2008. október 27-28. : ICI8 International Conference on Information : "a WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele" : "the WEB 2.0 is one of the most important preconditions for the launching of effective e-learning programs" / [rend., közread. az] Eszterházy Károly Főiskola [etc.]. - Eger : EKF, 2008. - 122 p. : ill. ; 20 cm
A konferenciát Egerben tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
oktatástechnológia - internet - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány
371.66/.69.02 *** 681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2854044]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2009.
   Agria Media 2008 : "a WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele" : "the WEB 2.0 is one of the most important preconditions for the launching of effective e-learning programs" / [szerk. Nádasi András]. - Eger : EKF Líceum K., 2009. - 2 db (434 p.) : ill. ; 24 cm + CD-R
A 2008. október 27-28. között Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola etc. által rendezett Agria Media 2008 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás valamint a 8. International Conference on Information válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 963-9417-09-2)
távoktatás - számítógépes oktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37.018.43 *** 681.3.004.14 *** 371.66/.69 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2854422]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 215 p.
[AN 2854427] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 219-434.
[AN 2854429] MARC

ANSEL
UTF-89366 /2009.
   Az ELTE PPK szerepe az átalakuló tanárképzésben, 2003-2008. - [Budapest] : ELTE PPK, 2009. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Pedagógusképzés a 21. században, ISSN 2061-1811)
A 2008. nov. 19-22-én tartott szakmai rendezvények keretében elhangzott előadások szerkesztett anyaga. - borító- és gerinccím: Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar szerepe az átalakuló tanárképzésben, 2003-2008. - Bibliogr.
Fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Budapest - egyetem - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány
378.637(439-2Bp.)"200" *** 371.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2854946]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2009.
Herodek Károly (1873-1969)
   Herodek Károly, 1873-1969 [elektronikus dok.] / összeáll. és szerk. Göllesz Zoltán és Szőllősi Ferenc. - [Budapest] : [Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona], [2009]. - 1 DVD ; 12 cm. - (Digitális gyógypedagógia-történeti dokumentumtár, ISSN 2061-0831 ; 1.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Acrobat Reader
Műanyag tokban : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - Budapest - pedagógus - századforduló - 20. század - gyengénlátók és vakok iskolája - évkönyv - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
37(439)(092)Herodek_K.(0:82-94) *** 376.32(439-2Bp.)(058)
[AN 2854310]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2009.
"Híd a túlsó partra" (angol)
   "Bridge to the other side" : achievements of the EQUAL programme in Hungary : new methods for improving the employment opportunities of disadvantaged people : catalogue of results, 2008 / ed. and publ. by OFA Equal National Support Structure. - Budapest : OFA, 2008. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-88223-0-7 fűzött
Magyarország - hátrányos helyzetű - munkaerőpiac - ezredforduló - elektronikus dokumentum
376 *** 331.5(439)"200"
[AN 2854385]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2009.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg és Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2009. - 2 db ; 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
37.018.1-053.3 *** 613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 2857775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 325 p.
ISBN 978-963-07-8801-4 kötött : 2400,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 2857779] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A kisgyermek nevelése. - 366, [5] p.
ISBN 978-963-07-8802-1 kötött : 2600,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 2857783] MARC

ANSEL
UTF-89370 /2009.
   A játék neve: zene! [elektronikus dok.] : zenetanulás kicsikkel otthon. - Szöveg és hangzó anyag. - [Budapest] : [Fészkelődő Kft.], [2009]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Acrobat Reader; médialejátszó
ISBN 978-963-88107-0-0
zeneoktatás - iskoláskor előtti nevelés - elektronikus dokumentum
37.036 *** 372.3 *** 78
[AN 2855457]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2009.
Kisné Polyák Erzsébet (1916-)
   A nélkülözhetetlen művészeti nevelés / Kisné Polyák Erzsébet. - Budapest : MPT, 2009. - 91 p. : ill. ; 29 cm. - (A kisgyermek könyvek, ISSN 2060-8608 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-18-4 fűzött
művészeti nevelés
37.036
[AN 2853901]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2009.
Kocsis Emília
   Tanulmány a kompetencia alapú moduláris szerkezetű új agrár szakmastruktúra bevezetésének elősegítéséhez és meggyorsításához szükséges elemzésekről / [kész. Kocsis Emília, Laczkovich Jánosné] ; [közread. a] Magyar Agrárkamara. - [Budapest] : M. Agrárkamara, 2009. - 95 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság - oktatáspolitika - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
37.014.5(439)"200" *** 377(439) *** 63
[AN 2855390]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2009.
   "Konstruktív" dráma / [szerk. Deme János]. - [Budapest] : Káva Kult. Műhely : AnBlokk Egyes., 2009. - 50 p. : ill. ; 21 cm. - (Színház és pedagógia, ISSN 2061-0491 ; 1.)
Bibliogr.: p. 46-50.
ISBN 978-963-88397-0-1 fűzött
drámapedagógia - csoportmunka
371.383.4 *** 371.311.4
[AN 2851749]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2009.
Kovács Klára
   Kirándulás az Ábécé-hegyre / Kovács Klára ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-346-844-9 fűzött : 2100,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 2858139]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2009.
   Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia, 2009-2015 / [szerk. Temesvári Balázs et al.] ; [közread. a] Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság. - Veszprém : Közép-dunántúli Regionális Fejleszt. és Képzési Biz., 2009. - 64 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-06-7186-6 fűzött
Dunántúl - Magyarország - szakképzés - oktatáspolitika - 21. század - elektronikus dokumentum
377(439.11) *** 37.014.5(439)
[AN 2854978]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2009.
   A magyarországi hallgatói mozgalom húsz esztendejéről : [a magyarországi felsőoktatási hallgatói érdekképviseletek megújulási programja] / szerk. Kucsera Tamás Gergely és Szabó Andrea ; [közread. a] HÖOK a Hallgatókért Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 2009. - 238 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-87504-6-4 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - diákönkormányzat - diákélet - diákjog - 20. század - ezredforduló
378.183(439)"198/200" *** 371.83(439)"198/200" *** 371.515(439)
[AN 2855294]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2009.
   Normál-is-kola : kompetenciaalapú oktatás az orosházi Vörösmarty iskolában / [szerk. Palyov Pálné, Orosz László] ; [közread. az] Orosháza Város Általános Iskolája Vörösmarty Mihály Tagintézmény. - Orosháza : Orosháza Város Ált. Iskolája Vörösmarty M. Tagintézmény, 2008. - 96 p. : ill., részben színes ; 22 cm + CD-R
ISBN 978-963-06-5534-7 fűzött
képességfejlesztés - kompetencia - módszertan - általános iskola - elektronikus dokumentum
371.322.6 *** 37.02 *** 373.3(439-2Orosháza)
[AN 2854506]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2009.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Könyv a tanulásról : tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek / Oroszlány Péter ; [közread. a] Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcentrum. - 13. kiad. - Budapest : Független Ped. Int. Tankönyvcentrum, 2009, cop. 1997. - 323 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 322-323.
Fűzött (hibás ISBN 963-8328-73-8)
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 37.025 *** 159.953.5
[AN 2858021]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2009.
   Piros alma mater : a kezdetektől a mesterképzésig a GEO-ban, 1962-2009 / [fel. szerk. Engler Péter] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar. - Székesfehérvár : NYME Geoinformatikai Kar, 2009. - 109 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9883-34-5 fűzött
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Geoinformatikai Kar (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - térinformatika - geodézia - főiskola - egyetemi évkönyv
378.652.8(439-2Székesfehérvár)(058) *** 528 *** 681.3
[AN 2852481]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2009.
Salamin András (1944-)
   Az Angolkisasszonyok Zugligeti Intézete II : tanítványok emlékezete / Salamin András, Vígh Józsefné Mecséry Viktória. - [Budapest] : Infotop Kft., 2009. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Hegyvidékünk gyöngyszemei, ISSN 1419-2985 ; 11.)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-87241-2-0 fűzött
Angolkisasszonyok Zugligeti Intézete (Budapest)
Budapest - gimnázium - egyházi iskola - memoár
373.54(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 2851823]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2009.
   Társadalmi performansz / [szerk. Horváth Kata, Deme János]. - [Budapest] : Káva Kult. Műhely : AnBlokk Egyes., 2009. - 91 p. ; 21 cm. - (Színház és pedagógia, ISSN 2061-0491 ; 2.)
Bibliogr.: p. 76-91.
ISBN 978-963-88397-1-8 fűzött
drámapedagógia - társadalmi dráma
371.383.4
[AN 2851757]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2009.
   A vásárhelyi példa : emlékkötet a Cseresnyés Kollégiumról a diákotthon hetvenedik tanévében / szerk. Simon Ferenc ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium]. - Hódmezővásárhely : Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium, 2009. - 132 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-4551-5 fűzött
Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - gimnázium - kollégium - iskolai évkönyv
373.552(439-2Hódmezővásárhely)(058)
[AN 2855490]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9383 /2009.
Békési Gabriella
   Papírhajtogatás, geometrikus formák / Békési Gabriella. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 97.)
ISBN 978-963-278-075-7 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2852601]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2009.
Crossley, Kevin
Fantasy clip art (magyar)
   Készíts fantasyt : itt mindent megtalálsz, amire szükséged van a tökéletes fantasygrafikához / Kevin Crossley ; [ford. Marton Éva]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2008. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-7052-76-7 kötött : 3990,- Ft
fantasztikus játék - képszerkesztő - digitális technika - elektronikus dokumentum
793.9 *** 681.3.019
[AN 2855155]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2009.
Fias Ildikó
   Ékszerek japán gyöngyökből / Fias Ildikó, Mausz Zsuzsanna és Párizs Mónika. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 96.)
ISBN 978-963-278-071-9 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2
[AN 2852569]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2009.
   Futball sikertörténet. - [Békéscsaba] : Képíró F., 2000-. - 21 cm
ISBN 963-640-581-6
Békéscsabai Előre Spartacus Sport Club
Békéscsaba - sporttörténet - labdarúgás - egyesület
796.332(439-2Békéscsaba)(091) *** 061.2(439-2Békéscsaba)
[AN 805670]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1974-1994 / [írta és összeáll. Képíró Ferenc]. - 2008. - 190 p. : ill.
ISBN 978-963-06-5137-0 fűzött
[AN 2854484] MARC

ANSEL
UTF-89387 /2009.
Münster, Georg zu
Der Geheimnisse der Blattkunst (magyar)
   Az őzhívás titkai : az őzvadászat tapasztalatai és élményei / Georg zu Münster ; [... ford. Hopp Eszter] ; [kiad. a Zalaerdő Erdészeti Zrt.]. - Nagykanizsa : Zalaerdő Erdészeti Zrt., 2009. - 51 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87549-4-3 fűzött
őz - vadászat
799.2 *** 639.111.12
[AN 2855564]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2009.
Ökrös Csaba (1969-)
   Egyéni és csapatrész képzés a modern kézilabdázásban / Ökrös Csaba, Páll Tibor. - [Budapest] : Hazena Sport Kkt., 2009. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-963-9249-09-7 fűzött : 3360,- Ft
kézilabda
796.322
[AN 2855605]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2009.
   Óriás rejtvénykönyv / [... szerk. Pintyéné Krucsó Mária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 303 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-990-189-6 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 2851960]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2009.
Orosz Ferenc
   Egy kiscsapat nagy napjai : riportkönyv a Kaposvári Rákóczi NB I-es futballcsapatáról / [írta és szerk. Orosz Ferenc]. - Kaposvár : Zselic Sport Média Kkt. : Central Press '99, [2009]. - 215 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7287-0 fűzött
Kaposvári Rákóczi FC
Kaposvár - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás
796.332(439-2Kaposvár)
[AN 2852419]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2009.
   Poénvadászat : skandináv rejtvények / [... szerk. Pintyéné Krucsó Mária]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 2 db ; 20 cm
Fűzött
keresztrejtvény
793.7
[AN 2852295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2009. - 95 p.
ISBN 978-963-9901-87-2
[AN 2852299] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 95 p.
ISBN 978-963-9901-88-9
[AN 2852303] MARC

ANSEL
UTF-89392 /2009.
Quinlan, Rosalie
   Ajándékok textilből : egy csokornyi káprázatos, varrott és hímzett kézimunka ajándékba / Rosalie Quinlan ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, 2009. - 67 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9729-93-3 fűzött : 2690,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2853883]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9393 /2009.
Ágh Töttő Edit (1945-)
   Ágh Töttő Edit festőművész. - Keszthely : Terrakontroll Kft., 2009. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A bev. német nyelven is
ISBN 978-963-06-7000-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ághné_Töttő_E.
[AN 2852511]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2009.
   Az alsógödi evangélikus templom 80 éves története / [kiad. az Evangélikus Egyházközség]. - Dunakeszi : Evangélikus Egyházközség, 2009. - 31, [12] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Alsógöd - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Alsógöd)(091)
[AN 2855201]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2009.
Anglani, Marcella
Il Novecento (magyar)
   Legújabb kori művészet / Marcella Anglani, Maria Vittoria Martini és Eliana Princi ; szerk. Angela Vettese ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 383 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 15.)
ISBN 978-963-13-5827-8 kötött : 7000,- Ft
művészettörténet - modern művészet
7(100)"19"
[AN 2852370]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2009.
Bakonyi Erzsébet (1951-)
   Zalakaros története, köztéri alkotásai = Die Geschichte und öffentliche Schöpfungen der Stadt Zalakaros = History and public art of town Zalakaros / [fotók] Bakonyi Erzsébet ; [a szöveget írta és összeáll.] Deregi László. - Nagykanizsa : Informatika K., [2009]. - 80 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-06-7466-9 kötött
Zalakaros - helyismeret - emlékmű - ezredforduló - fényképalbum
725.945(439-2Zalakaros)(084.12) *** 908.439-2Zalakaros(084.12)
[AN 2855195]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2009.
Bucci, Cristina
Il quattrocento (magyar)
   Korai reneszánsz / Cristina Bucci ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 431 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 8.)
ISBN 978-963-13-5826-1 kötött : 7000,- Ft
művészettörténet - reneszánsz - 14. század - 15. század
7.034.4(4)
[AN 2852366]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2009.
   A Duna a magyar területfejlesztésben : [almanach 2009] / [szerk. és összeáll. Rechnitzer János] ; [kiad. MTA Regionális Kutatások Központja]. - Pécs : MTA RKK, 2009. - 59 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-06-5991-8 fűzött
Duna - Magyarország - területfejlesztés
711.1(439)(282.243.7)
[AN 2852506]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2009.
Enyedi Béla (1944-)
   Simon, Mária, Veronika : egy lány, akinek három neve volt... aki meghalt, hogy tovább álmodjon! / Enyedi Béla ; ill. Simon M. Veronika. - [Székesfehérvár] : [Enyedi B.], [2009]. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7205-4 fűzött
Simon Mária Veronika (1952-)
Magyarország - festőművész - vallásos irodalom - 20. század - antológia
75(439)(092)Simon_M._V. *** 244(0:82-822)
[AN 2854988]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2009.
Fekete István
   Piac, Konstantin, Március 15. tér / Fekete István ; [kiad. Vác Város Önkormányzata]. - [Vác] : Önkormányzat, [2009]. - [131] p. : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-88026-2-0 fűzött
Vác - közterület - fényképalbum
711.61(439-2Vác)(084.12)
[AN 2854607]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2009.
Gulyás Judit (1961-)
   Gyűjtőszenvedély / Gulyás Judit, Szeleczky Ildikó. - Szentendre : Geobook, 2008. - 219 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-87835-0-9 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - műgyűjtés - 20. század - ezredforduló
7.074(439)(092)
[AN 2855404]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2009.
Herman Levente (1976-)
   Herman Levente / [szerző ... Jánosi-Halász Rita]. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2008. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 13.)
Az "Ádám és Éva" címmel 2008. okt. 16-tól nov. 22-ig rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-87978-0-3 fűzött
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
75(498)(=945.11)Herman_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2852402]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2009.
Hessky Iván (1890-1950)
   Hessky Iván, 1890-1950 / [... közread. a KEMÖ Múzeumainak Igazgatósága, ... Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma]. - Tata : KEMÖ Múzeumainak Igazgatósága : Pápai Reform. Kollégium Tatai Gimn., 2009. - [52] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-7499-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Hessky_I.
[AN 2855190]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2009.
   IX. Tamási Művészkert, 2009 / [kiad. Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézménye Városi Művelődési Központ]. - Tamási : Szt. László Szakképző Isk. és Koll. Vályi P. Szakképző Isk. Tagintézménye : Vár. Művel. Közp., 2009. - [16] p. : ill., színes ; 17x21 cm
Fűzött
Magyarország - Európa - festészet - ezredforduló - művésztelep
75(439)"200" *** 75(4)"200" *** 061.28(439-2Tamási)
[AN 2852048]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2009.
   A Kapisztrán Szent János Templom 60 éve, 1949-2009 / [... szerk. Frajka Félix]. - Budapest : Kapisztrán Szt. János Templomig., [2009]. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7570-3 fűzött
Budapest - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bp.)
[AN 2855189]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2009.
Kecskés Ágnes (1942-)
   Kecskés Ágnes Munkácsy-díjas kárpitművész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja életműkatalógusa / [... szerk. ... Balaton Sándorné Alt Zsuzsanna, Tálos Renáta]. - [Budapest] : [Kecskés Á.], 2009. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-06-7623-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - textilművészet - gobelin - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Kecskés_Á.
[AN 2855212]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2009.
Kratochwill Mimi (1931-)
   Czóbel Béla / Kratochwill Mimi. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 11.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5934-6 kötött : 1490,- Ft
Czóbel Béla (1883-1976)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Czóbel_B.
[AN 2853878]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2009.
László Zsófia
   Turner és Itália : családi füzet / [szöveg László Zsófi] ; [rajz. ... Remsey Dávid]. - [Budapest] : [Szépműv. Múz.], [2009]. - [16] p. : ill., főként színes ; 16x24 cm
Kész. a Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban 2009. júl. 15 - október 25. között azonos címmel megrendezett kiállítás alkalmából
Fűzött
Turner, Joseph Mallord William (1775-1851)
Nagy-Britannia - festőművész - 19. század - gyermekkönyv
75(410)(092)Turner,_J._M._W.(02.053.2)
[AN 2855520]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2009.
Madani, Shirin (1971-)
   Silence blue / Shirin Madani. - Szeged : Mega Kft., 2009. - [96] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-06-7237-5 kötött
Irán - festőművész - 20. század - 21. század
75(55)(092)Madani,_S.
[AN 2855180]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2009.
Mitchell, John G.
National geographic : the wildlife photographs (magyar)
   National geographic : a vadon képekben / John G. Mitchell ; [... ford. Teveli Gábor]. - Budapest : Geographia, 2008. - 304 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9547-97-1 kötött
fényképalbum
77.042
[AN 2858881]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2009.
Nagy Gábor (1949-)
   Nagy Gábor / [közread. a] "Társalgó" Galéria. - [Budapest] : "Társalgó" Galéria, 2009. - 71 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7448-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nagy_Gábor
[AN 2854041]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2009.
Novák Tibor (1962-)
   Novák Tibor. - [Miske] : Novák T., cop. 2009. - [35] p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-7760-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Novák_T.
[AN 2855296]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2009.
Országos Művészeti Diákköri Konferencia (4.) (2009) (Budapest)
   IV. Országos Művészeti Diákköri Konferencia : katalógus, 2009. - [Budapest] : [MKE], [2009]. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Képzőművészeti Egyetem
ISBN 978-963-7165-40-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - egyetem - ezredforduló - konferencia-kiadvány
73/76(439)"200" *** 77.04(439)"200" *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2852501]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2009.
   Országos területi helyzetkép / [szerk. Váti Kht. Területi Tervezési és Értékelési Iroda Területi Elemzési és Értékelési Osztály] ; [közread. a] Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. - [Budapest] : VÁTI Kht. : NFGM, 2008. - 48 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - területfejlesztés - regionális gazdaság - ezredforduló - felmérés
711.1(439)"200" *** 332.1(439)"200"
[AN 2855389]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2009.
Páljános Ervin (1959-)
   A hagyomány felé : Páljános Ervin kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2009. július 10 - augusztus 30. = Weg zur Tradition : Ausstellung von Ervin Páljános in der Skanzen Galerie des Ungarischen Freilichtmuseums, 11. Juli 2009 - 30. August 2009 = Towards tradition : exhibition of Ervin Páljános in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum, 11th July 2009 - 30th August 2009 / [... rend. Braskó Weibl Fukárek] ; [... a katalógus szerkesztője Sári Zsolt]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2009]. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7376-74-0 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Páljános_E. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 2855364]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2009.
Pán Márta (1923-2008)
   Pán Márta : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2009. július 7. - szeptember 20.] = Marta Pan : [Museum of Fine Arts, Budapest, July 7 - September 20. 2009] / [... kurátor ..., katalógus szerk. Geskó Judit, Kumin Mónika]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2009. - 57, [8] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7063-64-0 fűzött
Franciaország - szobrász - építész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
72(44)(=945.11)(092)Pán_M. *** 73(44)(=945.11)(092)Pán_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2855573]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2009.
Pannonhalmi Zsuzsa (1949-)
   Pannonhalmi Zsuzsa munkái = Zsuzsa Pannonhalmi works / [katalógusszerk. Gál István János]. - [S.l.] : [s.n.], [2009]. - [94] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Pannon
Fűzött (hibás ISBN 963-217-349-X)
Magyarország - szobrász - 20. század - ezredforduló
73(439)(092)Pannonhalmi_Zs.
[AN 2855202]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2009.
Prenkiewicz, Artur (1969-)
Képmeditáció Szent Ferenc imáival (német)
   Bildmeditation mit den Gebeten des Franz von Assisi / [Hrsg. Artur Prenkiewicz und Edit Mustos]. - [Miskloc : [Mustos E.], cop. 2009. - [94] p. : ill., színes ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-1867-0 fűzött
természetkép - tájkép - ima
77.047 *** 243 *** 77.04(438)(092)Prenkiewicz,_A.
[AN 2855445]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2009.
Rozsda Endre (1913-1999)
   "Japánban megöltek egy európait" : Rozsda Endre festőművész (1913, Mohács - 1999, Párizs) = 'A European has been killed in Japan' : Endre Rozsda painter (1913, Mohács - 1999, Paris) = "Un européen a été tué au Japon" : Endre Rozsda peintre (1913, Mohàcs - 1999, Paris) / [szerk. ... Kálmán Borbála, Kovács Krisztina, Laczkovich Borbála]. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2009. - 36 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 14.)
A Budapesten 2009. ápr. 21-től máj. 23-ig rendezett kiállítás katalógusa. - Borítócím: Rozsda Endre
ISBN 978-963-87978-2-7 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(=945.11)(45)Rozsda_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2852416]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2009.
Szabó László
   Csontváry Kosztka Tivadar / Szabó László. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 12.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5935-3 kötött : 1490,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - festőművész - századforduló
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T.
[AN 2853880]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2009.
Szakál Ernő (1913-2002)
Kőfaragók műhelytitkai (német) (röv. kiadása)
   Werkstattgeheimnisse der Steinmetze im Mittelalter / Ernő Szakál ; [Hrsg. ... Staatsamt für Kulturerbe, ... Landesvereinigung der Restauratoren und Kunsthandwerker]. - Budapest : Staatsamt für Kulturerbe : Landesvereinigung der Restauratoren und Kunsthandwerker, 2008. - 46 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-7474-21-7 fűzött
Magyarország - Nyugat-Európa - kőfaragóipar - szobrászat - gótika
736.2.033.5
[AN 2855215]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2009.
   T-ART gyűjtemény / [közread. a T-ART Alapítvány]. - Budapest : T-ART Alapítvány, [1998]-. - 30 cm
ISBN 963-03-5496-9 *
Magyarország - képzőművészet - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 061.4(439)
[AN 313919]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Grafikai Szinpozium[!] : Szolnoki Galéria, 2009 január. - [2009]. - 43 p. : ill.
Borítócím: Paletta
Fűzött
Magyarország - grafika - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)"200" *** 061.4(439-2Szolnok)
[AN 2852212] MARC

ANSEL
UTF-89423 /2009.
   Technikai képek / [szerk. Sándor Zsuzsa]. - Budapest : Felsőokt. Vizuális Nevelési Kollégium, 2008. - 79 p. : ill. ; 29 cm. - (Módszertár, ISSN 1587-4214 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6112-6 fűzött
művészetelmélet - fototechnika - egyetemi tankönyv
7.01(075.8) *** 77
[AN 2855165]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2009.
Turner, Joseph Mallord William (1775-1851)
   Turner és Itália : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2009. július 15 - október 25. / a katalógust írta James Hamilton ; [kurátor James Hamilton ... Gonda Zsuzsa és Seres Eszter]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2009. - 135 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-963-7063-65-7 fűzött
Turner, Joseph Mallord William (1775-1851)
Nagy-Britannia - Itália - festőművész - helyismeret - 19. század - életrajz - kiállítási katalógus
75(410)(092)Turner,_J._M._W. *** 908.45 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2855515]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2009.
   Utazó vázák : görög és etruszk kincsek Franciaországból : Loire-Atlantique megyei Dobrée Múzeum (Nantes) kiállítása : Dobó István Vármúzeum, Eger, 2008. május 15 - november 2. / [a katalógust összeáll. Marie-Hélène Santrot és Jacques Santrot] ; [... kurátora Marie-Hélène Santrot, ... H. Szilasi Ágota]. - Eger : Dobó I. Vármúz., cop. 2008. - 58 p. : ill., színes ; 23 cm
A bev. francia és angol nyelven is
Fűzött
fazekasság - görög művészet - etruszkok - kiállítási katalógus
738.032.76 *** 738.032.6 *** 904 *** 061.4(439-2Eger)
[AN 2854433]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2009.
Vajnai János
   Értünk Kunság mezejin / [a rajzokat kész. Vajnai János] ; [kiad. Kiskunlacháza Önkormányzata]. - Kiskunlacháza : Önkormányzat, 2009. - 43 p. : ill., színes ; 22 cm
Megj. a Kiskunlacházán 2009-ben megrendezett Kunok 1. Világtalálkozója alkalmából
Fűzött
Magyarország - Kiskunság - Nagykunság - grafikus - ezredforduló - látkép
741(439)(092)Vajnai_J. *** 741.047
[AN 2851779]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2009.
   A városligeti Vajdahunyadvár / [szerk. Estók János] ; [a művészettörténeti tanulmányt írta Rosch Gábor] ; [az Épületbe zárt értékek c. fejezetet írta Fehér György] ; [fényképek Papp Tibor, Szikszay Ágnes] ; [közread. a] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz. : Kreatéka, 2007 [!2009]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7092-58-9 fűzött : 2860,- Ft
Budapest - építészet - historizmus - századforduló - fényképalbum
72.035(439-2Bp.)(084.12) *** 72.026
[AN 2857529]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2009.
A városligeti Vajdahunyadvár (angol)
   Vajdahunyad Castle / [ed. by János Estók] ; [art history essay by Gábor Rosch] ; [... "Treasures set in stone" written by György Fehér] ; [phot. by Tibor Papp, Ágnes Szikszay] ; [... transl. by Gábor Gergely] ; [publ. by the] Museum of Hungarian Agriculture. - Budapest : Museum of Hung. Agriculture : Kreatéka, 2007 [!2009]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7092-59-6 fűzött : 2860,- Ft
Budapest - építészet - historizmus - századforduló - fényképalbum
72.035(439-2Bp.)(084.12) *** 72.026
[AN 2857534]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2009.
A városligeti Vajdahunyadvár (orosz)
   Zamok Vajdahunâd / [red. Ânoš Èštok] ; [iskusstvovedčeskaâ statʹâ Gabor Roš] ; [... obzornaâ statʹâ Dërdʹ Feher] ; [fot. Tibor Papp, Agneš Siksai] ; [per. Nadeždy Nikulinoj] ; [izd.] Vengerskij selʹskohozâjstvennyj muzej. - Budapešt : Veng. selʹskohozâjstvennyj muzej : Kreateka, 2007 [!2009]. - 93, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7092-60-2 fűzött : 2860,- Ft
Budapest - építészet - historizmus - századforduló - fényképalbum
72.035(439-2Bp.)(084.12) *** 72.026
[AN 2857539]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9430 /2009.
Kovács Emil
   Akusztikai- és számarányok a gitárok formatervezésében : 500 éves a gitár : gitárkészítői tanulmányok sorozata / Kovács Emil. - [Budapest] : Magánkiad., 2009. - 93 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88351-0-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
gitár - hangszerkészítés - akusztika - formatervezés
681.817.61 *** 534.3 *** 658.512.2
[AN 2854076]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9431 /2009.
Berkes Ildikó (1949-)
   Az orosz-szovjet film : a szovjet filmművészet mint a Szovjetunió tükre / Berkes Ildikó, Nemes Károly. - Budapest : Uránusz, 2008. - 208 p. ; 21 cm. - (Uránusz könyvek, ISSN 1418-3005 ; 24.)
Bibliogr. - Filmogr.: p. 197-202.
ISBN 978-963-9599-76-5 fűzött
Szovjetunió - filmtörténet - filmművészet - kulturális politika - kommunizmus - 20. század
791.43(47)"19" *** 008:323(47)"19"
[AN 2851523]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2009.
Darvay Nagy Adrienne (1958-)
   Vendégségben Budapesten : határon túli magyar színházi estek / Darvay Nagy Adrienne ; [szerk., vál. és az adattárat összeáll. Horváth Ilona] ; [közread. a Hungarofest, ... Égtájak Egyesület]. - Budapest : Hungarofest : Égtájak Egyes., 2008. - 227 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-5973-4 kötött
Kárpát-medence - színházművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - színielőadás
792(4-11)(=945.11)"200" *** 792.091(439-2Bp.)"200"
[AN 2854937]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9433 /2009.
Angelini, Maria Teresa
   Gyakorlati olasz nyelvtan / Maria Teresa Angelini, Móritz György. - 6. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1987. - 356 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3820-3 fűzött
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 2857751]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2009.
Erdélyi Andrea (1966-)
   A gesztusnyelv kommunikációelméleti alapjai : a "Nézd a kezem!" elnevezésű gesztusnyelvrendszer mint az augmentatív és alternatív kommunikáció új lehetősége / Erdélyi Andrea. - [Budapest] : ELTE BGGYFK : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Az ELTE BGGYFK és az ELTE Eötvös Kiadó közös tankönyvsorozata, ISSN 2060-5862 ; 3.)
Bibliogr.: p. 141-148.
ISBN 978-963-284-045-1 fűzött
gesztusnyelv - egyetemi tankönyv
800.952(075.8)
[AN 2854583]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2009.
Farkas Árpádné
   Kétezer teszt és fordítás angol nyelvből / [Farkas Árpádné]. - Szeged : Maxim, [2009]. - 238 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-088-7 fűzött : 2280,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2851885]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2009.
Fülei-Szántó Endre (1924-1995)
   Német társalgás / Fülei-Szántó Endre, Meláth Ferenc. - 10. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 173 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3819-7 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.0(078)=945.11
[AN 2857743]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2009.
Horváth Dóra
   Das Testbuch ÖSD : Mittelstufe Deutsch B2 / Dóra Horváth. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 204 p. : ill. ; 30 cm + 2 CD
ISBN 978-963-284-018-5 fűzött : 4400,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 2855644]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2009.
   In honorem Országh László, 1907-1984 : [tudományos konferencia születésének centenáriuma tiszteletére] / [szerk. Köbölkuti Katalin, Molnár Katalin] ; [... szervezői a Vas Megyei Közgyűlés Tudományos Szakbizottsága etc.]. - Szombathely : Savaria Univ. Press : Berzsenyi D. Kvt., 2008. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (In honorem..., ISSN 1788-1196)
A Szombathelyen, 2007. nov. 8-án rendezett konferencia előadásai. - borító- és gerinccím: Országh László emlékezete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-18-8 fűzött : 1907,- Ft : 7 EUR
Országh László (1907-1984)
Magyarország - nyelvész - irodalomtörténész - 20. század - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
80.001(439)(092)Országh_L. *** 82.01(439)(092)Országh_L. *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 2852194]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2009.
Karászi Csilla
   Alaptársalgás németül : amire mindenkinek szüksége van / Karászi Csilla. - Székesfehérvár : Lexika, 2009. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-83-9 fűzött : 1050,- Ft
német nyelv - társalgás - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2851694]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2009.
Király Zsolt
   Blackbird : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú angol nyelvvizsgára / Király Zsolt ; [ill. Szűcs Édua]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 1998. - 389 p. : ill., részben színes ; 28 cm + 2 CD. - (Exam pass, ISSN 1418-0405)
ISBN 978-963-05-8494-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2857476]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2009.
Kiss László (1952-)
   Angol - magyar kéziszótár / Kiss László. - Budapest : Art Nouveau, 2009. - 839 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88384-1-4 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2857474]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2009.
Kiss László (1952-)
   Magyar - angol kéziszótár / Kiss László. - Pécs : Art Nouveau, 2009. - 891 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88384-0-7 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2856945]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2009.
Lázár A. Péter (1957-)
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Lázár A. Péter, Varga György. - Budapest[!Nyíregyháza] : Pro Book, 2009. - 598, VIII p. ; 22 cm. - (SzóTér könyvek, ISSN 1586-5479)
A címoldalon kiadóként tévesen: Aquila
ISBN 978-963-9936-22-5 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 2856934]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2009.
   Magyar - angol audio útiszótár [elektronikus dok.] = Traveller's Hungarian - English audio dictionary / [vezető szerk. Kiséry István]. - Hangzó anyag. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 1 CD (1 h 5 min) ; 12 cm + mell. (35 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-05-8692-4 műanyag tokban
magyar nyelv - angol nyelv - útiszótár - auditív dokumentum
801.323=945.11=20
[AN 2855171]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2009.
Pappné Török Edit
   Beszédfordulatok angol nyelvből / [szerző Pappné Török Edit]. - Szeged : Maxim, 2009. - 200 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-33-7 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11
[AN 2858035]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2009.
Scheibl György
   Kétezer teszt és fordítás német nyelvből / [Scheibl György]. - Szeged : Maxim, [2009]. - 258 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-089-4 : 2280,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2851905]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2009.
Scheibl György
   Német nyelvtan / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2009. - 215 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9489-23-3 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2858048]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2009.
Scheibl György
   Német nyelvtan 222 pontban / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2009. - 348 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9489-25-6 fűzött : 1980,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 2858054]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2009.
Searle, John R.
Speech acts (magyar)
   Beszédaktusok : nyelvfilozófiai tanulmány / John R. Searle ; [ford. Bárány Tibor]. - Budapest : AKTI : Gondolat, 2009. - 239 p. ; 24 cm. - (Társadalomelmélet - kommunikációtudomány. A kommunikációkutatás klasszikusai, ISSN 2061-0521)
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 978-963-9610-86-6 kötött : 3490,- Ft
nyelvfilozófia
800.1 *** 165
[AN 2851920]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2009.
Szabadi Tibor (1952-)
   Első breton - magyar szószedet- és kifejezés-gyűjtemény / Szabadi Tibor J. - Nagykanizsa : Kanizsa Info Lapk., 2009. - 83 p. : ill. ; 21 cm. - (Nyelvészeti tájékoztató füzetek ; 6.)
ISBN 978-963-87494-6-8 fűzött
magyar nyelv - breton nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=916.8=945.11
[AN 2851687]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2009.
Szabadi Tibor (1952-)
   Első magyar - eszperantó - albán szószedet- és kifejezés-gyűjtemény / Szabadi Tibor J. - Nagykanizsa : Kanizsa Info Lapk., 2009. - 62 p. ; 21 cm. - (Nyelvészeti tájékoztató füzetek ; 5.)
ISBN 978-963-87494-5-1 fűzött
magyar nyelv - eszperantó - albán nyelv - többnyelvű szótár
801.323=089.2=919.83=945.11
[AN 2851682]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2009.
Varga György
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Varga György, Lázár A. Péter. - Budapest[!Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 586, XIV p. ; 22 cm. - (SzóTér könyvek, ISSN 1586-5479)
A címoldalon kiadóként tévesen: Aquila
ISBN 978-963-9936-23-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2856924]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2009.
Wielk, Henrike
Pons mobil Audio-Training : Englisch (magyar)
   Pons mobil nyelvtanfolyam : angol [elektronikus dok.] / [szerző Henrike Wielk] ; [ford. Hetesy Szilvia] ; [a hanganyagot felolvassák Bokor Gabriella, Tesz Millan, Paul Newcomb]. - Hangzó anyag. - Budapest : Klett, cop. 2009. - 2 db ; 12 cm + mell. (8 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép; Acrobat Reader
ISBN 978-963-9641-61-7
angol nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2855154]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2. - 1 CD-ROM
[AN 2855158] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2. - 1 CD-ROM
[AN 2855161] MARC

ANSEL
UTF-89454 /2009.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   A családom anyanyelve a muravidéki magyarok identitása tükrében : tanulmánykötet / Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2008. - 103 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 96-100.
ISBN 978-963-87493-7-6 fűzött : 1200,- Ft
Muravidék - határon túli magyarság - nyelvhasználat - nyelvjárás
809.451.1-087(497.12) *** 323.1(=945.11)(497.12Muravidék)
[AN 2854894]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9455 /2009.
   Dante a középkorban / szerk. Mátyus Norbert. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 253 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-776-3 fűzött : 2400,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321)
Itália - író - 14. század - 15. század
850(092)Dante_A.
[AN 2853937]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2009.
Gyimesi Tímea (1965-)
   Michel Tournier et les devenirs du concept / Timea Gyimesi. - Szeged : JATEPress, 2009. - 205 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-205.
ISBN 978-963-482-929-4 fűzött
Tournier, Michel (1924-)
Franciaország - író - 20. század - ezredforduló
840(092)Tournier,_M.
[AN 2851445]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2009.
Kálai Sándor (1974-)
   Papok és orvosok : vallási és tudományos diskurzus Émile Zola regényciklusában / Kálai Sándor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2009. - 355 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 18.)
Bibliogr.: p. 341-350.
ISBN 978-963-473-262-4 fűzött
Zola, Émile (1840-1902)
Franciaország - író - 19. század - műelemzés
840(092)Zola,_É.
[AN 2854320]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2009.
   Philologiae amor : tanulmányok, esszék és egyéb írások Pál Ferenc tiszteletére, 60 / [szerk. Szijj Ildikó] ; [a szerkesztésben közrem. Menaker Angelika]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2009. - 414 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és portugál nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-073-4 fűzött
portugál irodalom története - portugál nyelv - tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia - emlékkönyv
869.0(091) *** 082 *** 806.90 *** 012Pál_F.
[AN 2854487]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2009.
Tekulics Judit
   A dialógus művészete és a társalgás temploma : dialóguselméletek a XVI. századi olasz irodalomban és a civilizált társalgás Stefano Guazzo műveiben / Tekulics Judit. - Szeged : JatePress, 2009. - 167 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-167.
Fűzött
Guazzo, Stefano (1530-1593)
retorika - olasz irodalom története - műfajtörténet - dialógus - 16. század - irodalmi kölcsönhatás - ókori görög irodalom - ókori latin irodalom - író
82.085(45)"15" *** 850(091)-83"15" *** 87.091 *** 850(092)Guazzo,_S.
[AN 2852363]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9460 /2009.
Bartis Ferenc (1936-2006)
   Csakazértis : Maróti István beszélget Bartis Ferenc íróval. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2009. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7338-98-4 fűzött
Bartis Ferenc (1936-2006)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
894.511(498)(092)Bartis_F.(047.53)
[AN 2854493]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2009.
Beke József (1934-)
   Radnóti-szótár : Radnóti Miklós költői nyelvének szókészlete / szerk. Beke József. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2009. - 696 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-446-524-9 kötött : 4900,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - magyar nyelv - szókincs - 20. század - értelmező szótár
894.511(092)Radnóti_M. *** 809.451.1-3
[AN 2855061]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2009.
Móricz Virág (1909-1995)
   Apám regénye / Móricz Zsigmond[!Virág]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 529, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-298-2 kötött : 3990,- Ft
Móricz Zsigmond (1879-1942)
magyar irodalom - memoár
894.511(092)Móricz_Zs. *** 894.511-94
[AN 2857964]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2009.
   Mozgásban : irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről / [... összeáll. Bodrogi Ferenc Máté, Miklós Eszter Gerda]. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2008. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 46.)
A 2008. augusztus 28-29-én Debrecenben rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-282-2 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - irodalomelmélet - konferencia-kiadvány
894.511(091) *** 82.01 *** 82(091) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 2854521]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2009.
   Nyugat népe : tanulmányok a Nyugatról és koráról / [szerk.biz. Angyalosi Gergely et al.] ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM, 2009. - 439 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2008. okt. 8-10. között megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-60-0 fűzött
Nyugat
magyar irodalom története - folyóirat - író - szerkesztő - 20. század - műelemzés - konferencia-kiadvány
894.511(091)"190/194" *** 070(439)Nyugat *** 894.511(092)"19" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2855149]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9465 /2009.
Abbott, Jeff (1963-)
Run (magyar)
   K.O / Jeff Abbott ; [ford. Gazdag Diána]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-269-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2855340]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2009.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Le père Goriot (magyar)
   Goriot apó / Balzac ; [ford. Lányi Viktor]. - Budapest : Európa, 2009. - 286 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8855-7 fűzött : 980,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2856080]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2009.
Boccaccio, Giovanni (1313-1375)
Il decamerone (magyar) (vál.)
   Dekameron : válogatott novellák / Boccaccio ; [ford. Révay József] ; [vál., az utószót és a jegyzeteket írta Madarász Imre]. - Budapest : Európa, 2009. - 172 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8856-4 fűzött : 800,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 2855964]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2009.
Bordiglioni, Stefano
La congiura dei cappuccetti (magyar)
   Piroskák összeesküvése / Stefano Bordiglioni ; [ford. Székely Éva] ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2009. - 141, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-8666-6 kötött : 1690,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom
850-93=945.11
[AN 2855271]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2009.
Bosse, Sarah (1966-)
Anna gibt nicht auf (magyar)
   Tarts ki, Anna! / Sarah Bosse ; Stephan Baumann illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2009. - 101 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Malomvölgyi lovaskalandok)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-009-7 kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2851764]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2009.
Bosse, Sarah (1966-)
Ein Freund für Anna (magyar)
   Anna új barátja / Sarah Bosse ; Stephan Baumann illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2009. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Malomvölgyi lovaskalandok)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-010-3 kötött
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2851773]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2009.
Brown, Dan (1964-)
Angels & demons (magyar)
   Angyalok és démonok : regény / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 679 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-295-1 kötött : 3490,- Ft (hibás ISBN 978-963-689-260-9)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2857953]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2009.
Chevalier, Tracy (1962-)
Girl with a pearl earring (magyar)
   Leány gyöngy fülbevalóval / Tracy Chevalier. - [Budapest] : Geopen, 2009, cop. 2001. - 247 p. ; 20 cm
Ford. Kiss Marianne
ISBN 978-963-9765-85-6 fűzött : 2990,- Ft
Vermeer, Johannes (1632-1675)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2858101]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2009.
Chevalier, Tracy (1962-)
The lady and the unicorn (magyar)
   A hölgy és az egyszarvú / Tracy Chevalier ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 291 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-86-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2857944]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2009.
Cook, Robin (1940-)
The year of the intern (magyar)
   A gyötrelem éve / Robin Cook ; [ford. Sinka Erika]. - 5. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2009. - 397 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-356-8 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2857755]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2009.
Cortázar, Julio (1914-1984)
Rayuela (magyar)
   Sántaiskola / Julio Cortázar ; [ford. Benyhe János]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2009. - 640 p. ; 20 cm. - (Julio Cortázar-életműsorozat)
ISBN 978-963-236-155-0 fűzött : 3900,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 2854995]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Fräulein Chef (magyar)
   Mona kálváriája / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Petri Ágnes]. - Budapest : Bastei Budapest, [2009]. - 139 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-17-8 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2856797]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2009.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Des Schicksals Wellen (magyar)
   Minden út összefut / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Maros Magdolna]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 69 p. ; 21 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 60.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-20-8 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2856806]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2009.
Gerstenberg, Franziska (1979-)
Solche Geschenke (magyar)
   Ajándékok / Franziska Gerstenberg ; [ford. Győri Anna]. - [Budapest] : JAK : L'Harmattan, 2009. - 181 p. ; 20 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 53.)
ISBN 978-963-236-184-0 fűzött : 2200,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 2854970]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2009.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Faust (magyar)
   Faust / Goethe ; [ford. Jékely Zoltán, Kálnoky László] ; [a jegyzeteket Bódi László kész.]. - Budapest : Európa, 2009. - 534 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8857-1 fűzött : 1100,- Ft
német irodalom - drámai költemény
830-121=945.11
[AN 2856085]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2009.
Golding, William (1911-1993)
Lord of the flies (magyar)
   A legyek ura / William Golding ; [ford. Déry Tibor] ; [a jegyzeteket M. Nagy Miklós írta]. - Budapest : Európa, 2009. - 243 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8868-7 fűzött : 950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2856054]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2009.
Gordon, Noah (1926-)
Choices (magyar)
   A doktornő / Noah Gordon ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1996. - 410 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8758-1 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2856142]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2009.
Grisham, John (1955-)
The associate (magyar)
   Csapdában / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-81-8 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2855276]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2009.
Hassel, Sven (1917-)
Frontkammerater (magyar)
   Bajtársak / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Sztaniszlav]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 431 p. : 20 cm
ISBN  978-963-9910-21-8 fűzött
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 2856646]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2009.
Hoag, Tami
Prior bad acts (magyar)
   Az igazság álarcai / Tami Hoag ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-929-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2851775]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2009.
Kavanagh, Pamela
Dreamcatcher (magyar)
   Álomfogó / Pamela Kavanagh ; [ford. Simonyi Ágnes] ; [... ill. Jennifer Bell]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9749-76-4 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2852457]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2009.
Klapproth, Ruedi
Stefan (magyar)
   Stefan / Ruedi Klapproth ; [ford. és az utószót írta Greiner Éva]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-212-0 fűzött : 1200,- Ft
svájci irodalom - német irodalom - kisregény
830-31(494)=945.11
[AN 2854982]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2009.
Lelord, François (1953-)
Le nouveau voyage d'Hector (magyar)
   Hector a múló idő nyomában / François Lelord ; [ford. Sulyok Borbála]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 257, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-015-2 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2851945]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2009.
Macdonald, Ross (1915-1983)
The ivory grin (magyar)
   A csontketrec / Ross Macdonald ; [ford. Bartos Tibor]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1975. - 261 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-8769-7 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2856374]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2009.
Mann, Thomas (1875-1955)
Tonio Kröger (magyar)
   Tonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló / Thomas Mann ; [ford. Lányi Viktor, Sárközy György]. - Budapest : Európa, 2009. - 220, [3] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Tonio Kröger ; Der Tod in Venedig ; Mario und der Zauberer
ISBN 978-963-07-8860-1 fűzött : 950,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 2855946]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2009.
Maulpoix, Jean-Michel (1952-)
   Kékversek / Jean-Michel Maulpoix ; szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Sepsi Enikő. - Budapest : Typotex, 2008. - 146, [3] p. ; 20 cm
A ford. az "Une histoire de bleu" (Paris : Mercure de France, 1992) és a "L'écrivain imaginaire" (Paris : Mercure de France, 1994) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-279-015-2 fűzött : 2200,- Ft (hibás ISBN 978-963-966-450-0)
francia irodalom - vers - prózaköltemény
840-14=945.11
[AN 2855568]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2009.
Michaels, Fern
Vegas sunrise (magyar)
   Vegas saga : Celia Connors házassága / Fern Michaels ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 581 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-264-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2855409]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2009.
Michaels, Fern
Weekend warriors (magyar)
   Angyalok : hétvégi harcosok / Fern Michaels ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-279-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2852433]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2009.
Molière (1622-1673)
   Hat színmű / Molière ; [ford. Illyés Gyula, Vas István]. - Budapest : Európa, 2009. - 419, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A fösvényÞ; KényeskedőkÞ; Képzelt betegÞ; Tudós nőkÞ; Dandin György vagy A megcsúfolt férjÞ; Tartuffe. - Egys. cím: L'avare ; Les précieuses ridicules ; Le malade imaginaire ; Les femmes savantes ; Georges Dandin ; Tartuffe
ISBN 978-963-07-8862-5 fűzött : 1100,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 2856057]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2009.
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
Ilias (magyar)
   Iliász / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2009. - 479, [4] p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8858-8 fűzött : 1100,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 2856020]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2009.
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
Odysseia (magyar)
   Odüsszeia / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2009. - 380 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8859-5 fűzött : 1000,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 2857647]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2009.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2009. - 131 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-07-8871-7 fűzött : 850,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2855912]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2009.
Pearse, Lesley
Remember me (magyar)
   Emlékek / Lesley Pearse ; [ford. Berki Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 551 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-265-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2855425]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2009.
Perry, Tasmina
Gold diggers (magyar)
   Örökösnők / Tasmina Perry ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 766 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-259-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 2855429]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2009.
Plinius Secundus, Caius (23-79)
Naturalis historia (magyar) (részletek)
   Naturalis historia = Természetrajz : XIV-XVIII / C. Plinius Secundus ; [ford., a jegyzeteket, az elő- és utószót írta Hoffmann Zsuzsanna]. - Szeged : JATEPress, 2009. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-482-941-6 fűzött
Római Birodalom - ókori latin irodalom - természetrajz - mezőgazdaság - 1. század
871-96=945.11 *** 502 *** 63(37)"00"
[AN 2855689]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2009.
Qeret, ʾEtgar (1967-)
   19,99! / Etgar Keret ; [... ford. Borgula András] ; [ill. Pásti-Kovács Nóra] ; [közread. a] Gólem Színház Egyesület. - Budapest : Gólem Színház Egyes., 2009. - 119 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6743-2 fűzött : 1999,- Ft
héber irodalom - elbeszélés - karcolat
892.4-32=945.11 *** 892.4-43=945.11
[AN 2853857]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2009.
Quick, Amanda
Affair (magyar)
   Különös kérő / Amanda Quick ; [ford. Szuhay-Havas Ervin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2009. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-203-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2856643]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2009.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Öt dráma / William Shakespeare ; [ford. Arany János et al.]. - Budapest : Európa, 2009. - 515, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Romeo és JúliaÞ; Julius CaesarÞ; Hamlet, dán királyfiÞ; Szentivánéji álomÞ; Vízkereszt vagy Amit akartok. - Egys. cím: Romeo and Juliet ; Julius Caesar ; Hamlet, prince of Denmark ; A midsummer night's dream ; Twelfth-night or What you will
ISBN 978-963-07-8863-2 fűzött : 1100,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 2857704]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2009.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Odin denʹ Ivana Denisoviča (magyar)
   Ivan Gyenyiszovics egy napja / Alekszandr Szolzsenyicin ; [ford. Wessely László] ; [a jegyzeteket M. Nagy Miklós kész.]. - Budapest : Európa, 2009. - 143 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8873-1 fűzött : 800,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 2856042]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2009.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Odin denʹ Ivana Denisoviča (magyar)
   Ivan Gyenyiszovics egy napja [elektronikus dok.] / Alekszandr Szolzsenyicin ; [ford. Wessely László] ; előadja László Zsolt. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2009. - 1 CD (5 h 6 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88099-5-7 : 4800,- Ft
orosz irodalom - regény - hangoskönyv
882-31=945.11
[AN 2855476]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2009.
Sparks, Nicholas (1965-)
A bend in the road (magyar)
   Mindig van holnap / Nicholas Sparks ; [ford. Loósz Vera]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, 2009. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-161-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2856532]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2009.
Updike, John (1932-2009)
The witches of Eastwick (magyar)
   Az eastwicki boszorkányok : regény / John Updike ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2009. - 413 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8754-3 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2857799]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2009.
Wandel, Andrea
Juli springt ins Glück (magyar)
   Pónik és egyéb csibészek / Andrea Wandel ; [ford. Nagy Ágnes] ; [... ill. Eleonore Gerhaher]. - [Budapest] : PonyClub, 2009. - 152 p. : ill. ; 22 cm. - (Vakáció a Napsugár tanyán ; 2.)
ISBN 978-963-9749-72-6 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2852442]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2009.
Ward, J. R.
Dark lover (magyar)
   Éjsötét szerető : Fekete Tőr Testvériség 1. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-105-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2857547]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2009.
White, Stephen (1951-)
Dead time (magyar)
   A halál órája / Stephen White ; [ford. Kelen Dávid]. - Budapest : General Press, cop. 2008. - 356 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-121-1 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2855346]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2009.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Bertie Wooster sees it through (magyar)
   Bertie Wooster állja a sarat / P. G. Wodehouse ; [ford. Molnár Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ciceró, 2009. - 263, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-692-4 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 2857771]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9511 /2009.
Albertné Fényes Katalin (1942-)
   Válogatás A. Fényes Katalin műveiből. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7452-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2854019]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2009.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje ; Buda halála / Arany János ; [a szöveggond., a kísérőjegyzetek Keresztury Dezső és Keresztury Mária munkája] ; [a szómagyarázatokat Ferencz Győző kész.]. - Budapest : Európa, 2009. - 301 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8854-0 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2855974]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2009.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 7. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 74, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-680-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2857971]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2009.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 64, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-796-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2857996]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2009.
Barcza László Károlyné
   A szél forró sóhaja / [írta Barcza László Károlyné Sonja Meer]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9936-48-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2852061]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2009.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc válogatott művei / [vál., szerk. és a jegyzeteket összeáll. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2009. - 312 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8866-3 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2857642]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2009.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi a Balatonon / Bodó Béla ; az illusztrációkat Szávay Edit kész. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2009. - 182, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-346-724-4 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2858610]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2009.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi újabb kalandjai / Bodó Béla ; Szávay Edit rajz. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2009. - 163 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-346-533-2 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2858636]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2009.
Bornemisza Péter (1535-1584)
   Tragoedia magiar nelvenn az Sophocles Electrajabol / nagiob rezre forditatot ... Pesti Bornemizzá Peter deak altal ; [a mell.] Oláh Szabolcs tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. - Fakszimile kiad. - Budapest : Balassi : MTA Irodalomtud. Int. : OSZK, cop. 2009. - [135] p. ; 16 cm + mell. (59 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 42.)
borító- és gerinccím: Tragédia magyar nyelven az Szophoklész Élektrájából. - Eredeti kiadása: Viennae : Raphael Hoffhalter, 1558. - A mell. összefoglalása angol nyelven
ISBN 978-963-506-774-9 kötött : 2500,- Ft
ISBN 978-963-506-775-6 mell.
magyar irodalom - dráma - hasonmás kiadás
894.511-2 *** 094/099.07
[AN 2852249]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2009.
Bosnyák Mária, M. (1944-)
   Mint levél a szélben : II. kötet / Mária M. Bosnyák. - Sopron : Novum, 2009. - 318 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-25-8 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2852709]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2009.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Emberke színe / Böszörményi Gyula ; Agócs Írisz illusztrációival. - Budapest : Csimota, 2009. - 22 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9768-15-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2854218]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2009.
Botos Ferenc (1949-)
   Szélforgó : válogatott versek és versprózák / Botos Ferenc. - Budapest : Uránusz, 2009. - 91 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-82-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2851666]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2009.
Clever, J.
   Karrier, tequila, szerelem / J. Clever. - Sopron : Novum, 2009. - 432 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-24-1 fűzött : 4490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2851453]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2009.
Csizmadia Gábor
   A kerítés : válogatott versek és novellák / Csizmadia Gábor ; [... P. Boros Ilona grafikái]. - Etyek : Csizmadia G., 2009. - 241 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7149-1 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2851460]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2009.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Válogatott versek ; Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak ; Dorottya, vagyis A dámák diadalma a fársángon / Csokonai Vitéz Mihály ; [vál., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2009. - 263, [5] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Gerinccím: Csokonai Vitéz Mihály válogatott művei
ISBN 978-963-07-8867-0 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2856088]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2009.
Dohányosné Gulyás Zsuzsanna
   Gyöngyszemek / Dohányosné Gulyás Zsuzsanna ; [... graf. Dohányos Ágnes]. - [Nagybánhegyes] : [Dohányosné Gyulyás Zs.], 2008. - 54 p. : ill. ; 19 cm
Borítócím: Szivárvány
ISBN 978-963-06-5521-7 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2854481]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2009.
Dömötör László (1954-)
   Vonal és szó / [versek] Dömötör László ; [képek] Puha Ferenc. - Budapest : Napkút K., [2009]. - 76 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-069-4 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 741(439)(092)Puha_F.
[AN 2852236]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2009.
   Az én hazám : hetvenhét Kárpát-medencei magyar fiatal érzelmei, gondolatai nemzetről, hazáról, jelképeinkről / szerk. Mészáros László és Szőcs Géza. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2009. - 312 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312). (Harmadik évezred sorozat, ISSN 2060-1654 ; 4.)
ISBN 978-963-7813-99-3 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - magyarság - nemzet - amatőr művészet - esszé - antológia
894.511-4(082)(4-191) *** 379.825 *** 323.1(=945.11)(0:82-4)
[AN 2855402]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2009.
Fejős Éva
   Bangkok, tranzit : [hét kereső, akiknek ez a város talán az utolsó állomás] / Fejős Éva. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-113-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2855103]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2009.
Fésüs Éva (1926-)
   Aranypofácska / Fésűs Éva ; [... ill. Győrfi András]. - Kaposvár : VIP Press, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7017-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2852252]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2009.
Finy Petra (1978-)
   A Fehér Hercegnő és az Arany Sárkány / Finy Petra ; Takács Mari illusztrációival. - Budapest : Csimota, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9768-12-3 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2854215]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2009.
Fövényi Sándor (1961-)
   Táncoló bohóc / Fövényi Sándor ; [graf. Kun Pál]. - [Szigetbecse] : Szerző, 2009. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7096-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2851852]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2009.
Gámentzy Eduárd (1963-)
   Holddal takarózni / Gámentzy Eduárd ; [... ill. Madár Eszter] ; [... kiad. a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarörmény Kulturális Egyesület]. - Budaörs : Örmény Nemzetiségi Önkormányzat : Magyarörmény Kult. Egyes., 2008. - [58] fol. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-86951-6-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2852439]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2009.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2009. - 623 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8865-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2857638]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2009.
Gecser Erzsébet
   Jóság : versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2009. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-80-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2851531]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2009.
Gergely Tibor (1966-)
   Küzdelmek népe / Gergely Tibor. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 274 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-32-8 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2855379]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2009.
Göndi Gréta
   Álmok, mesék varázsában : gyerekeknek / Göndi Gréta. - Budapest : Uránusz, 2008. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-56-7 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2851670]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2009.
Györgypál Katalin (1949-)
   Lépésről lépésre : esszék / Györgypál Katalin ; [... ill. Keresztes Zsuzsa ...]. - Budapest : Uránusz, 2008. - 166 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-78-9 fűzött
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 2851489]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2009.
Jámborné Balog Tünde (1938-)
   Utazások a labirintusban / Jámborné Balog Tünde. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2009. - 265 p. ; 18 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 963-9363-68-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2855317]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Bálványosvár ; Sárga rózsa / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 255 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 22.)
ISBN 978-963-09-5846-2 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2851422]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2009.
Karker Mária, Sz (1952-)
   Kísértetház / Sz. Karker Mária. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 136 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-22-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2854219]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2009.
Király Lajos (1947-)
   Galagonyás dűlő : elbeszélések, vallomások, esszék / Király Lajos. - Budapest : Uránusz, 2009. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-79-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 2851482]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2009.
Király Lajos (1947-)
   Három történet és tíz vers ; Tíz történet és három vers / Király Lajos. - Budapest : Uránusz, 2008. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-64-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2852360]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2009.
Kőszegi Barta Kálmán (1949-)
   Töxár / Kőszegi Barta Kálmán ; Csuta György ... rajz. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2009. - 95 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-87796-6-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2854535]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2009.
   Krák, krák, vergyé : beás mondókáskönyv / Pálmainé Orsós Anna [et al.] ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék ...]. - Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int. Romológia és Nevelésszociológia Tansz. ; Juta : Profunda Kv., 2009. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-642-288-2 kötött
magyar irodalom - beás nyelv - mondóka - gyermekkönyv - fordítás - kétnyelvű dokumentum - hangoskönyv
894.511-14.02=914.99 *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2852429]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2009.
Kühne Katalin (1947-)
   Idősíkok : novellák, esszék / Kühne Katalin. - Budapest : Uránusz, 2008. - 210 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9599-77-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - esszé
894.511-32 *** 894.511-4
[AN 2851520]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2009.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Álomkeresők / László-Kovács Gyula. - Szekszárd : Kerényi, 2009. - 40 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-8242-48-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2854921]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2009.
   Légyott : B. Artók + B. Écs válságtanácskozása : a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál kísérőrendezvénye : Miskolc, Déryné-kert, 2009. június 17. / ... rend., a kiadványt szerk. Vass Tibor ; kiad. a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht. - Miskolc : Miskolci Operafesztivál Kult. Szolgáltató Kht., 2009. - [98] fol. : ill. ; 29 cm
A borítófedélen címadatként: Bartók + Bécs : Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, R. Strauss, Berg, Schönberg
ISBN 978-963-87925-1-8 kötött
Magyarország - Miskolc - magyar irodalom - grafika - zenei fesztivál - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 76(439)"200" *** 782 *** 061.7(439-2Miskolc)
[AN 2855441]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2009.
Lencse Georgina
   A halál pere / [Lencse Georgina]. - [Hódmezővásárhely] : [Lencse G.], [2009]. - 204 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7483-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2855197]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2009.
Lengyel József (1868-1933)
   Három színmű / Lengyel József. - Budaörs : [Örmény Kisebbségi Önkormányzat], 2009. - 152 p. ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 21.)
Tart.: Giordano BrunoÞ; Teleki MihályÞ; Valpó vára vagy A vihartépte sziklafészek. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-86951-7-8 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2852289]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2009.
   Lulu és Bojtorján : [történetek a varázserdőből]. - Debrecen : TKK, [2008]. - [24] p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2851942]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   A szegények iskolája [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; előadja Fesztbaum Béla. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2009. - 1 CD (5 h) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88099-4-0 : 4800,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 2855470]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2009.
Mészáros József (1928-)
   Visszatérő sorok : Fekete István emlékére / Mészáros József. - Győr : Szerző, 2009. - 117, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7385-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2852430]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2009.
Mikes Kelemen (1690-1761)
   Törökországi levelek : válogatás / Mikes Kelemen ; [vál., a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Turcsányi Márta]. - Budapest : Európa, 2009. - 159 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8870-0 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - irodalmi levél
894.511-6
[AN 2857691]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; A gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs állította össze]. - Budapest : Európa, 2009. - 387, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8861-8 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2857682]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2009.
Nagy Zsolt Csaba (1945-1972)
   Szentjánosbogárnyi világ / Nagy Zsolt Csaba ; [vál. és szerk. Sarusi Mihály] ; [... illusztrációit ... László Ákos ... kész.]. - Debrecen : [Nagy Zs. Cs.-né], 2009. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7278-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2854271]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2009.
Nikl Julianna, Sz (1945-)
   Őszikék / Sz. Nikl Julianna. - Bakonya : Magánkiad., 2009. - 27 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7040-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2854016]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2009.
Perjés István (1965-)
   Találkozások iskolája / Perjés István. - Sopron : Novum, cop. 2009. - 155 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-28-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2855381]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2009.
Pintér Tibor
   Kuty Kurutty és a varázsvödör / Pintér Tibor ; [rajz Vass Ági]. - Nyíregyháza : Pro-Team, 2009. - 35 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Nemszeretem állatok sorozat)
ISBN 978-963-9901-64-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2852161]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2009.
Pokol Ágnes (1980-)
   Parvum opus : six short stories / Ágnes Pokol. - [Budapest] : F-Fluent, 2008. - 187 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-5876-8 fűzött : 1190,- Ft : 6,9 USD
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 2854114]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2009.
Ravasz István (1938-1956)
Levél (bőv. kiadása)
   Töredékek egy álomról / Ravasz István. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz. : Petit Real ; Salgótarján : Madách I. Gimn., 2009. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai, ISSN 1789-3593)
ISBN 978-963-7097-36-2 fűzött : 2310,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2854243]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2009.
Ray, Noam
   Lich / Noam Ray. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 185 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-30-4 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2854221]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2009.
Sándorné Jaksics Etelka (1940-)
   Válogatás.. : S. Jaksics Etelka műveiből!. - Jav., bőv. kiad. - Pécs : Magánkiad., 2008. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6416-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2854023]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2009.
Schein Gábor (1969-)
   A herceg álma : három kamaradráma / Schein Gábor ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2008. - 121 p. ; 21 cm
Tart.: SzületésnapÞ; A herceg álmaÞ; Hippolytos, Hippolytos!
ISBN 978-963-263-032-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2852414]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2009.
Stekovics Baráth Irén (1931-)
   Ez már líra? Önök döntenek! / Stekovics Baráth Irén. - Szombathely : Stekovics Baráth I., 2008. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5519-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2851917]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2009.
Suara Róbert (1911-)
   Idegen tollakkal.. / Suara Róbert. - [S.l.] : [s.n.], 2009. - 163 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - esszé - memoár
894.511-4 *** 894.511-94
[AN 2853353]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2009.
Sümegh László
   Akkor és most / Sümegh László ; [graf. Hetényi Katalin]. - Budapest : Sásdi, 2009. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7189-7 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2854263]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2009.
Szabó Sándor (1932-)
   "...aki elszámol" : életem története és az elmúlt idők felidézése / Szabó Sándor. - Hódmezővásárhely : "Norma" Nyomdász Kft., 2009. - 272 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-7128-6 kötött
Szabó Sándor (1932-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2855199]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2009.
Széll Tibor
   Szimultán : novellák / Széll Tibor. - Békéscsaba : Széll T., 2009. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6267-3 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2854509]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2009.
Tamás Gábor (1978-)
   Apokalipszis : az ördög balladája / Tamás Gábor. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 183, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-18-2 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2855274]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2009.
Tamási Áron, S.
   Zsarnoki szabadság / S. Tamási Áron ; [... ill. Jánvári Nikolett]. - Nyíregyháza : [S. Tamási Á.], 2009. - 107, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6643-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2853923]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2009.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 107, [6] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-346-375-8 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2855884]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2009.
   Tőlem neked : pályázati kiadvány / [közread. a] Beőthy Társaság, [Beőthy Galéria]. - Győr : Beőthy Társ. : Beőthy Galéria, 2008. - 92 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-88178-2-2 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2855494]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2009.
Tóth Mária (1986-)
   Az igazi / Tóth Mária. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 85, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-31-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2854216]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2009.
Tóth Norbert (1972-)
   Naplovag : fantasy regény és novellák = Knight of the Sun / Allen Newman. - [Debrecen] : Cherubion, 2009. - 413 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 71.)
ISBN 978-963-9566-81-1 kötött : 2498,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény
894.511-322.9 *** 894.511-312.9
[AN 2855285]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2009.
Varga Mátyás (1963-)
   Hallásgyakorlatok / Varga Mátyás. - Budapest : Magvető, cop. 2009. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2724-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2851518]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2009.
Vargha Ágnes (1964-)
   Kötéltánc / Vargha Ágnes. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 68 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-35-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2855256]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2009.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem ; Az török áfium ellen való orvosság / Zrínyi Miklós ; [a szöveggondozás és a magyarázatok Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter munkája]. - Budapest : Európa, 2009. - 371 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-8864-9 fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - eposz - röpirat
894.511-131 *** 894.511-92
[AN 2855968]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9579 /2009.
Busquets, Carlos
Animales de la granja (magyar)
   Állatok a tanyán : matricás füzet / [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [8] p., [2] fol. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-819-4 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2854779]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2009.
Busquets, Carlos
Animales de la montaña (magyar)
   Állatok a hegyvidéken : matricás füzet / [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [8] p., [2] fol. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-820-0 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2854790]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2009.
Busquets, Carlos
Animales de la selva (magyar)
   Állatok a vadonban : matricás füzet / [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [8] p., [2] fol. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-821-7 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2854793]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2009.
Busquets, Carlos
Animales del bosque (magyar)
   Állatok az erdőben : matricás füzet / [ill. ... Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2008. - [8] p., [2] fol. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-370-822-4 fűzött
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 2854796]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2009.
Devecsery László (1949-)
   Mohó Misi = Greedy Micky = Gieriger Michel = Nezasitni Miško = Rooster, the boaster = Der freche Hanh = Hvalisavi pjetlić ; A csacska kakaska / Devecsery László ; [rajz. Wennesz Vera]. - Budapest : Croatica, 2009. - 27, 32, [13] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9734-41-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2854294]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2009.
   A kis hableány : [csillogó mesekönyv] / Hans Christian Andersen meséje nyomán. - [Pécs] : Alexandra, 2008. - [8] p., [4] fol. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 978-963-368-769-7 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2855397]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2009.
   A Szépség és a Szörnyeteg : [csillogó mesekönyv] / Jeanne-Marie Leprince de Beaumond meséje nyomán. - [Pécs] : Alexandra, 2008. - [8] p., [4] fol. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Burján Mónika
ISBN 978-963-368-768-0 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5
[AN 2855386]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2009.
Vandendaele, Christian
500 jeux rigolos (magyar)
   500 szórakoztató játék / [ill. Christian Vandendaele]. - Pécs : Alexandra, 2009. - [96] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Ford. Ferenczi Beáta
ISBN 978-963-370-865-1 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2852347]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9587 /2009.
   Carousel. - [Budapest] : Stabenfeldt K. : [PonyClub], 2008-. - 26 cm
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 2796214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2009. - 24 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9749-51-1 fűzött
[AN 2852523] MARC

ANSEL
UTF-89588 /2009.
Fazekas Attila (1948-)
   Támadás a Föld ellen / Martinov [alapján kész.] Fazekas. Mindennap merénylet / Nemere [alapján kész.] Fazekas. - Budapest : Corvina Bt., 2009. - 71 p. : ill. ; 30 cm. - (Sci-fi klasszikusok képregényben, ISSN 2061-0823 ; 2009/1.)
ISBN 978-963-06-7090-6 fűzött : 1400,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2854836]
MARC

ANSEL
UTF-8