MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/10/01 16:16:11
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
9589 /2009.
   Magyarországi magánkönyvtárak / a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása. - Budapest : MTAK, 1986-. - 24 cm
A 2. kötetet közread. a Scriptum Kft., a 3. kötetet az Országos Széchényi Könyvtár és a Scriptum Rt., a 4. kötetet az Országos Széchényi Könyvtár
ISBN 963-7302-33-6 *
 (hibás ISBN 963-481-882-X)
Magyarország - magánkönyvtár
017.2(439)
[AN 223256]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1552-1740 / sajtó alá rend. Bajáki Rita [et al.] ; [szerk. és az előszót írta Monok István] ; [a mutatót összeáll. Zvara Edina]. - 2009. - XV, 429 p. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 13/4.)
Magyar és latin nyelven. - Az előszó német nyelven is
ISBN 978-963-200-561-4 fűzött
Magyarország - magánkönyvtár - 16. század - 17. század - 18. század
017.2(439)"15/17"
[AN 2856658] MARC

ANSEL
UTF-89590 /2009.
Rácz Emese
   Az egykori nagyenyedi Minorita Rendház könyvtárának régi állománya : katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des ehemaligen Minoritenklosters in Strassburg am Mieresch : Katalog = Fondul de carte veche al fostei Mănăstiri Minorite din Aiud : catalog / összeáll. ... Rácz Emese. - Budapest : OSZK ; Cluj Napoca : Biblioteca Centrală Univ. "Lucian Blaga", 2009. - LXI, 303 p. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, ISSN 1786-5611 ; 3.)
Bibliogr. - Az előszó román és német nyelven is
ISBN 978-963-200-563-8 kötött (hibás ISBN 963-200-488-4)
Ordo Fratrum Minorum Conventualium. Provincia Transylvanica. Nagyenyedi Rendház. Könyvtár
Nagyenyed - egyházi könyvtár - franciskánusok - könyvtári katalógus
017.1(439-2Nagyenyed) *** 027.6(439-2Nagyenyed) *** 271.3
[AN 2857347]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9591 /2009.
Klein, Shelley
The most evil secret societies in history (magyar)
   A világ leggonoszabb titkos társaságai / Shelley Klein ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 206 p., [28] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 201-[207].
ISBN 978-963-689-296-8 kötött : 2990,- Ft
titkos társaság - szekta - történeti feldolgozás
061.236(100)(091) *** 329.614 *** 327.88
[AN 2856443]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9592 /2009.
   Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon, 1530-1750 : jegyzékszerű források / sajtó alá rend. Oláh Róbert ; [... szerk. Monok István, Székely Júlia]. - Budapest : OSZK, 2009. - XIX, 403 p. ; 24 cm. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 19/2.)
Magyar és latin nyelven. - Az előszó német nyelven is. - Bibliogr.: p. XIV-XIX.
ISBN 978-963-200-565-2 fűzött
Magyarország - egyházi könyvtár - protestáns egyház - 16. század - 17. század - 18. század
027.6(439)"15/17" *** 017.1(439) *** 284(439)
[AN 2856671]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9593 /2009.
Bancsi Péter
   Híres tudósok és feltalálók / Bancsi Péter, Bíró Imre. - [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 24.)
ISBN 978-963-9581-38-8 kötött : 1290,- Ft
tudós - tudománytörténet - gyermekkönyv
001(100)(092)(02.053.2)
[AN 2860124]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2009.
Bancsi Péter
   Magyar tudósok és feltalálók : légy tudós mindhalálig! / Bancsi Péter, Bíró Imre. - [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., 2009. - 32 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 25.)
ISBN 978-963-9581-05-0 kötött : 1290,- Ft
Magyarország - tudós - tudománytörténet - gyermekkönyv
001(439)(091)(02.053.2)
[AN 2860135]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2009.
   Heuréka! : találmányok az ókortól napjainkig / [ill. Szabó István Attila]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2009. - 40 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 28.)
ISBN 978-963-9581-04-3 kötött : 1290,- Ft
találmány - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2)
[AN 2860140]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2009.
   Ideas and instruments in social context : XXIII International Conference of History of Science and Technology : 28 July - 2 August 2009 Budapest ... : book of abstracts & list of participants / [org. by the] International Union of History and Philosophy of Science Division of History of Science and Technology. - [Budapest] : [MTESZ Tud.- és Technikatört. Biz.], [2009]. - VIII, 824 p. ; 30 cm
Társrend. és közread. a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság
Fűzött
természettudomány - technika - tudománytörténet - konferencia-kiadvány
5(100)(091) *** 62(100)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2859626]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9597 /2009.
Birtalan Eszter (1968-)
   Lilith, istennő vagy démon? : a Fekete Hold az asztrológiai gyakorlatban, szerepe a párkapcsolatban és a szexualitásban / Birtalan Eszter. - [Budapest] : Tuan, 2009. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-963-9940-02-4 fűzött : 1890,- Ft
asztrológia - okkultizmus
133.52 *** 133
[AN 2856304]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2009.
Fogerthy, Lyna
   Horoszkóp 2010 : csillagjóslatok minden hétre / Lyna Fogerthy ; [ford. Bán L. Tamás]. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-622-5 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 2856228]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2009.
Molnár Mária (1945-)
   A fény ösvényén : öntudatra ébredés / Molnár Mária. - Budapest ; Szentendre : Árgus, 2009. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7304-4 kötött : 2990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2857520]
MARC

ANSEL
UTF-89600 /2009.
   A Szent Grál üzenete : égi tanítások. - [Békéscsaba] : Item, [2008]. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9620-16-2 fűzött
okkultizmus
133
[AN 2858913]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2009.
Tudós Zsa Zsa (1957-)
   Egy hétvége Hádész irodájában : tanulságok az Univerzumból hét lépésben / Zsa Zsa Tudos. - [Budapest] : Akia, [2009]-. - 15 cm
ezoterika
133.25
[AN 2860280]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Első lépés. - cop. 2009. - 223 p.
ISBN 978-963-87641-2-6 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2860289] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9602 /2009.
National Geographic image collection (magyar)
   National Geographic, 1888-2009 : színnel lélekkel / [... ford. Vitray Tamás, Galácz Anna]. - Budapest : Geographia, cop. 2009. - 511 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9810-61-7 kötött
civilizáció - természetkép - fényképalbum
502(100)(084.12) *** 930.85(100)(084.12)
[AN 2858244]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2009.
   Natura 2000 : kerékpárral a nyári gáton / [kiad. a DK-ÖKO Környezetvédelmi és Környezetépítő Kft.]. - Dunaújváros : DK-ÖKO Környezetvédelmi és Környezetépítő Kft., cop. 2009. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7366-2 fűzött
Európai Unió - Magyarország - természetvédelmi terület - kerékpártúra - folyópart - ökoturizmus
502.4(4-62) *** 914.39(282.2)(036) *** 796.57 *** 504.06
[AN 2856317]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2009.
Pfeiffer, Anna
Mein erstes Buch vom Wald (magyar)
   Első könyvem az erdőről : kihúzható, felhajtható oldalakkal / [írta Anna Pfeiffer] ; [ford. Ballér Piroska]. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2008. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9379-91-6 kötött : 2500,- Ft
természeti környezet - erdő - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
502(253)(02.053.2) *** 087.5
[AN 2855845]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2009.
Vanishing animals (magyar)
   Állatok végveszélyben / írta Gianfranco Bologna [et al.] ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 302 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9810-34-1 kötött
védett állat - fauna - fényképalbum
504.74.06(084.12) *** 59(084.12)
[AN 2858273]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

9606 /2009.
Nándori Ottó (1953-)
   Lét-tan : szellemanyag világ : öröklétre kényszerítve / Nándori Ottó. - [Budapest] : Nándori O., cop. 2009. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
kozmológia - természetfilozófia - szellemtudomány
524.85 *** 11 *** 13
[AN 2859842]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2009.
Stowell, Louise
The story of astronomy and space (magyar)
   A csillagászat és az űr története / Louise Stowell ; az illusztrációkat Peter Allen kész. ; [ford. Boross Erzsébet]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 104 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-100-9 kötött
csillagászat - gyermekkönyv
52(02.053.2)
[AN 2857272]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9608 /2009.
Csaba György (1929-)
   Biologikon : a biológiai és társadalmi lét ütközésének problémái az ezredfordulón / Csaba György. - Budapest : Semmelweis, 2009. - 280 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9879-37-9 fűzött : 3800,- Ft
biológia - természettudomány - genetika - ember - társadalmi viselkedés - publicisztika
575(0:82-92) *** 001(0:82-92) *** 599.9 *** 316.6
[AN 2856755]
MARC

ANSEL
UTF-89609 /2009.
Ildos, Angela Serena (1967-)
Cuccioli (magyar)
   Apróságok / [írta Angela Serena Ildos] ; [graf. Clara Zanotti] ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 767 p. : ill., színes ; 7x7 cm
Bibliofil. kiad.
ISBN 978-963-9810-27-3 kötött
állat - fényképalbum - miniatűr dokumentum
59(084.12) *** 099.1
[AN 2857478]
MARC

ANSEL
UTF-89610 /2009.
   A világ állatai. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2009. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 27.)
ISBN 978-963-9581-41-8 kötött : 1590,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2859986]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2009.
Woolverton, Linda
Arctic tale (magyar)
   Ketten a jégen / szöveg Linda Woolverton, Mose Richards és Kristin Gore ; átd. Donnali Fifield ; [... ford. Koncz Katalin]. - Budapest : Geographia, 2008. - 159 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9810-46-4 kötött
Arktisz - jegesmedve - rozmár - fauna - fényképalbum
599.742.2(084.12) *** 599.745.2(084.12) *** 591.9(98)(084.12)
[AN 2858091]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9612 /2009.
Bene János (1955-)
   100 éves a Gávavencsellői Önkéntes Tűzoltóság / Bene János, Pásztor Zoltánné ; [kiad. Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata]. - Gávavencsellő : Önkormányzat, 2009. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7571-0 fűzött
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Gávavencsellő)
Gávavencsellő - tűzoltóság - testülettörténet
614.842.83(439-2Gávavencsellő)(091)
[AN 2857311]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2009.
Brunton, Paul (1898-1981)
The notebooks of Paul Brunton : Perspectives
   Misztikus tanítások / Paul Brunton ; [ford. Zsiday Viktor]. - [Szombathely] : Golyós Toll K., 2009. - 442 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7224-5 fűzött : 2900,- Ft
misztika - mentálhigiénia - angol irodalom - idézetgyűjtemény
613.865 *** 133 *** 820-84=945.11
[AN 2856917]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2009.
Casebook of psychosomatic medicine (magyar)
   Esettanulmányok a pszichoszomatikus orvoslás köréből / James A. Bourgeois [et al.] ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : Oriold, 2009. - XIII, 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86539-2-5 fűzött
betegség - pszichoszomatikus betegség - pszichoterápia
615.851 *** 616 *** 616.89
[AN 2855835]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2009.
Chmelik, Stefan
Chinese herbal secrets (magyar)
   A kínai gyógynövények titkai : kulcs a tökéletes egészséghez / Stefan Chmelik. - [Budapest] : Illia, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Balogh Attila
ISBN 978-963-9769-08-3 fűzött : 4590,- Ft
Kína - természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322(510)
[AN 2856050]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2009.
   Családi patika 2009 : gyógyszerek, homeopátiás szerek, gyógytermékek, táplálékkiegészítők / [szerk. Varró Mihály]. - [Budapest] : K.u.K. K., cop. 2009. - 295 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. márc. 15.
ISBN 978-963-9887-19-0 fűzött : 1800,- Ft
gyógyszer - útmutató
615(036)
[AN 2856175]
MARC

ANSEL
UTF-89617 /2009.
Cziegler Orsolya
   Baj van a gyerekemmel? / Cziegler Orsolya. - [Budapest] : Saxum, 2009. - 166 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-248-074-9 fűzött : 1150,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 2856235]
MARC

ANSEL
UTF-89618 /2009.
   Egészségturizmus fejlesztése a Nagy-Alföldön : 10 év Fürdőfejlesztő Közhasznú Egyesület : 5 éve Dél-alföldi Termál Klaszter / szerk. Albel Andor. - [Gyula] : Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyes., 2009. - 102 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Az Alföld turizmusáért, ISSN 1585-8790)
ISBN 978-963-06-7605-2 fűzött
Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesülete
Dél-alföldi Termálklaszter
Alföld - strandfürdő - turizmus - egyesület
615.838(439.14) *** 338.48(439.14) *** 061.2(439-2Csongrád)
[AN 2858040]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2009.
Felkai Péter
   Utazásorvostani ismeretek gyógyszerészeknek : a gyógyszerészek szerepe az utazási tanácsadásban / Felkai Péter. - Budapest : Galenus, 2009. - 416 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Galenus könyvek, ISSN 1788-4632)
Bibliogr.: p. 399-416.
ISBN 978-963-7157-17-2 kötött
betegség - utazás
616 *** 613.74
[AN 2858337]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2009.
   Fiziológiai mérések 25 éve / [vál., szerk.] Varga József ; [... az MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság kiadványa]. - [Budapest] : MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaeü. Tud. Biz., [2009]. - [2], 591 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7432-4 kötött
munkaegészségügy - bányászat
613.6 *** 622
[AN 2859126]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2009.
Fövényi József (1936-)
   Inzulinnal kezeltek kézikönyve / Fövényi József, Soltész Gyula ; [... az inzulinpumpa-kezelésről szóló fejezeteket írták Kautzky László és Kocsis Győző]. - [Budapest] : SpringMed, 2009. - 341, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Diabetológia, ISSN 1787-8829)
Bibliogr.: p. 312-313.
ISBN 978-963-9914-19-3 fűzött : 3200,- Ft
inzulin - cukorbetegség
615.245 *** 616.379-008.64
[AN 2858174]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2009.
Füzeskuti Ferenc
   A szittya virtus / Csöpel láma ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2009]. - 50 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-87027-8-4 fűzött
önismeret - életvezetés - meditáció
613.865 *** 615.851.86
[AN 2859049]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2009.
Gergely Mihály (1933-2008)
   "Te mint kívülálló..." : egy sebészi életút vázlata / Gergely Mihály. - Szórópuszta : [Gergely M.], cop. 2009. - 320 p. : ill. ; 22 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2003
ISBN 978-963-06-7543-7 kötött
Gergely Mihály (1933-2008)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Gergely_M.(0:82-94)
[AN 2860178]
MARC

ANSEL
UTF-89624 /2009.
   Gyermekgyógyászati sürgősségi protokollok : [Semmelweis Egyetem 1. sz. Gyermekklinika gyakorlati útmutatója] / szerk. Tulassay Tivadar, Szabó Attila. - Budapest : Semmelweis, 2008-. - 20 cm
gyermekgyógyászat - sürgősségi ellátás
616-053.2 *** 616-039.74
[AN 2747450]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 127 p.
ISBN 978-963-9879-48-5 * fűzött (hibás ISBN 978-963-98979-48-5)
[AN 2859308] MARC

ANSEL
UTF-89625 /2009.
Kiss A. János
   Évia tüzes ölelése / Kiss A. János ; [közread. a] Budapesti Tűzoltó Szövetség. - Budapest : BTSZ, 2008. - 108 p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-06-5862-1 fűzött
Görögország - tűzeset - tűzoltás - ezredforduló - memoár
614.841.4(495)"2007"(0:82-94)
[AN 2855883]
MARC

ANSEL
UTF-89626 /2009.
Klein, Stefan (1965-)
Zeit (magyar)
   Az idő titkos lüktetése : miből áll az élet? / Stefan Klein ; [ford. Svéda Dóra]. - Győr : Laurus, cop. 2008. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 285-298.
ISBN 978-963-88191-0-9 fűzött : 3180,- Ft
életvezetés - időmenedzsment
613.865 *** 159.937.53
[AN 2859254]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2009.
Kolonics István (1955-)
   Demonomicon : démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv / Yliaster Daleth. - [Budapest] : Tuan, 2009. - 509 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 507-509.
ISBN 978-963-9940-01-7 kötött : 3890,- Ft : 14 EUR
démonológia - szaklexikon
159.961.4:030
[AN 2856318]
MARC

ANSEL
UTF-89628 /2009.
Lackinger Karger, Ingeborg
Wechseljahre (magyar)
   Nők a változás korában : [a klimax testi-lelki panaszainak kezelése] / Ingeborg Lackinger Karger ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-536-0 kötött
változás kora
618.173
[AN 2856685]
MARC

ANSEL
UTF-89629 /2009.
Lambert, Mary (1952-)
Natural highs for body & soul (magyar)
   Természetes erő a testnek és léleknek : 70 azonnali és jótékony hatású technika a hétköznapi fáradtság ellen / Mary Lambert ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - [Budapest] : Illia, cop. 2008. - 144 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9769-06-9 fűzött
mentálhigiénia - testkultúra
613.865 *** 613.71
[AN 2855996]
MARC

ANSEL
UTF-89630 /2009.
Lecci, Elisa
Combattere la cellulite (magyar)
   A narancsbőr ellen : [táplálkozás, fitoterápia, testmozgás, kezelések] / Elisa Lecci ; [ford. Patkós Judit]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2009. - 95 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-963-7268-66-3 fűzött : 1850,- Ft
bőrgyulladás - egészséges életmód
616.5-002 *** 613
[AN 2860129]
MARC

ANSEL
UTF-89631 /2009.
Nagy Krisztina
   Két szív dobbanásai : interjú méhemben fejlődő gyermekemmel / Nagy Krisztina. - Miskolc : Kvműhely : Z-Press, 2009. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7580-2 fűzött
terhesség - memoár
618.2(0:82-94)
[AN 2859960]
MARC

ANSEL
UTF-89632 /2009.
Nagy Krisztina
   Magasvérnyomás-betegség és cukorbetegség / Nagy Krisztina. - 2. átd. kiad. - Budapest : SpringMed, 2009. - 110, [10] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Kardiológia, ISSN 1786-3902)
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-963-9695-58-0 fűzött : 1980,- Ft
magas vérnyomás - cukorbetegség
616.12-008.331.1 *** 616.379-008.64
[AN 2860232]
MARC

ANSEL
UTF-89633 /2009.
Németh Zsuzsi
   Hihetetlen, de mégis igaz / Németh Zsuzsi. - [Esztergom] : KönyvTipp.hu, 2008-. - 15 cm
ISBN 978-963-06-6376-2 fűzött
természetgyógyászat - okkultizmus
615.89 *** 133
[AN 2860306]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 72 p.
[AN 2860315] MARC

ANSEL
UTF-89634 /2009.
Orosz Gábor
   Idegen méltóság : a preimplantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve a teológia kontextusában / Orosz Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 170 p. ; 23 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr.: p. 156-167.
ISBN 978-963-236-166-6 fűzött : 2000,- Ft
bioetika - teológia - humángenetika
614.253 *** 174 *** 21 *** 577.21 *** 575.1
[AN 2858331]
MARC

ANSEL
UTF-89635 /2009.
Popper Péter (1933-)
   Az erőszak sodrásában / Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, [2009]. - 161 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
ISBN 978-963-248-040-4 fűzött : 1150,- Ft
agresszív magatartás - családi nevelés
159.942 *** 316.647.3 *** 37.018.1
[AN 2856239]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2009.
   Preventív fogászat / szerk. Nyárasdy Ida és Bánóczy Jolán. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 530 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-226-233-8 kötött : 6200,- Ft
fogászat - megelőzés - egyetemi tankönyv
616.314-084(075.8)
[AN 2862889]
MARC

ANSEL
UTF-89637 /2009.
   Receptírási segédlet / [összeáll. Makara Mihály]. - 3. kiad. - Budapest : Melania Kvk., 2009. - 664 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9740-11-2 fűzött
gyógyszeralkalmazás - hatóanyag
615.45 *** 616-085
[AN 2860248]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2009.
Reitz, Sonja (1959-)
Seelische Beschwerden, körperliche Ursachen (magyar)
   Testi eredetű lelki betegségek / Sonja Reitz ; [ford. Kiszlinger Henrietta]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-537-7 kötött
hiánybetegség - kóros lelkiállapot - egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány
616.39 *** 612.39 *** 616.89-02 *** 613.2
[AN 2856667]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2009.
Santus, Pierachille
Safety and pharmacological profile of tiotropium bromide (magyar)
   A tiotropium bromid biztonságossága és farmakológiai profilja / Pierachille Santus, Fabiano Di Marco ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2009. - p. 387-395. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 394-395. - Különlenyomat-fordítás: Expert opinion on drug safety, ISSN 1474-0338, Vol. 8. No. 3. (2009)
ISBN 978-963-9948-02-0 fűzött
tüdőbetegség - gyógyszeralkalmazás - gyógyszerhatás
615.23 *** 616.24-008.4-085
[AN 2857811]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2009.
Stress and Anxiety Research Society. Conference (30.) (2009) (Budapest)
   30th Stress and Anxiety Research Society Conference : Budapest ..., 16-18 July, 2009 : book of abstracts / [ed. by Kornél Sipos and László Tóth] ; [org. by the] Semmelweis University Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Hungarian Dance Academy. - Budapest : Semmelweis Univ. Fac. of Physical Education and Sport Sciences, cop. 2009. - 291 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: STAR 2009 : abstracts
ISBN 978-963-9129-72-6 fűzött
stressz - depresszió - konferencia-kiadvány
612.06 *** 616.895.4 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2857227]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2009.
Tutti in forma con la ginnastica (magyar)
   Gimnasztika mindenkinek / [... Sabrina Carollo gond.] ; [ford. Patkós Judit]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2009. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-963-7268-67-0 fűzött : 1850,- Ft
torna
613.71
[AN 2860048]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2009.
Vaszilkó Anita (1979-)
   Egy jósnő naplója : ...amit nem mondhattam el / Vaszilkó Anita. - [Budapest] : Tuan, 2009. - 123 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9940-05-5 kötött : 1990,- Ft : 7 EUR
jövendőmondás - memoár
159.961.3(0:82-94) *** 133.3(0:82-94)
[AN 2856326]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2009.
Wacker, Sabine
Basenfasten (magyar)
   Savtalanítás gyümölcs- és zöldségböjttel / Sabine Wacker ; [ford. Bíró Ágnes]. - [Kaposvár] : Holló, [2009]. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Egészséges életmód, ISSN 1419-9777)
ISBN 978-963-684-535-3 kötött
diéta - egészséges táplálkozás
613.24
[AN 2856695]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9644 /2009.
   Energetikai növénytermesztés környezet- és talajvédelmi aspektusai / [közread. az] MTA SZIE Agronómiai Kutatócsoport. - Gödöllő : MTA SZIE Agronómiai Kutatócsop. ; Budapest : Akaprint, 2009. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-141.
Fűzött
biológiai energia - növénytermesztés - kutatási és fejlesztési jelentés
620.95 *** 633
[AN 2857325]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2009.
   Hőszivattyús rendszerek : Heller László születésének centenáriumára = Heat pump systems : to the centenary of the birth of László Heller / Komlós Ferenc [et al.]. - Dunaharaszti : Komlós F., 2009. - 215 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7574-1 fűzött
hőszivattyú - energiagazdálkodás - épületgépészet - emlékkönyv
621.577 *** 620.91 *** 696/697
[AN 2857426]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9646 /2009.
Adobe Photoshop CS4 (magyar)
   Adobe Photoshop CS4 : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2009. - 398 p., XVI t. : ill., részben színes ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9929-00-5 fűzött : 6300,- Ft
képfeldolgozás - számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2856475]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2009.
Derakhshani, Dariush
Introducing Maya 2008 (magyar)
   Maya : 3D modellezés és animáció / [Dariush Derakhshani] ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2009. - 528 p., XVI t. : ill., részben színes ; 26 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9929-02-9 fűzött : 6930,- Ft
számítógépes grafika - elektronikus dokumentum
681.3.019 *** 519.688Maya *** 778.534.6
[AN 2856488]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2009.
Kőhalmi Éva
   Photoshop CS4 : alapok és trükkök : angol és magyar változathoz / Kőhalmi Éva, Kőhalmi Mariann Tünde. - Budapest : Computerbooks, 2009. - [4], IX, 553 p., XIII t. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
ISBN 978-963-618-359-2 kötött : 6990,- Ft
számítógépes grafika - képfeldolgozás - elektronikus dokumentum
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 2856277]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2009.
Moroney, Laurence
Introducing Microsoft Silverlight 3 (magyar)
   Microsoft Silverlight 3 : első könyv / Laurence Moroney. - Bicske : Szak K., 2009. - XV, 404 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9863-11-8 fűzött : 6500,- Ft
szoftver
519.688Silverlight_3
[AN 2858960]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9650 /2009.
   100 éves az áramszolgáltatás Veszprémben / [... szerk. Péti Tamás] ; a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Veszprémi Szervezetének kiadványa. - 2. bőv., jav. kiad. - Veszprém : MEE Veszprémi Szerv., 2008. - 229 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Bibliogr.: p. 226. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9299-13-9 fűzött
Veszprém - villamosenergia-rendszer - energiaellátás - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
621.31(439-2Veszprém)(091)
[AN 2860150]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9651 /2009.
   Csepeli krónika, 1990-2009 : privatizációtól profilszűkülésig : Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. Csomagolópapírgyár, Hullámtermékgyár / [szerk. Hamar János, Szőke András, Varga Violetta] ; [kiad. a Papíripari Kutatóintézet Kft.]. - [Budapest] : Papírip. Kutint., [2009]. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Dunapack Papír és Csomagolóanyag Zrt. (Budapest)
Budapest. 21. kerület - papírgyártás - csomagolóanyag - iparvállalat
676 *** 621.798 *** 061.5(439-2Bp.)
[AN 2855814]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2009.
Gidel, Henry
Coco Chanel (magyar)
   Coco Chanel / Henry Gidel ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 2002. - 429 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 425-427.
ISBN 978-963-07-8874-7 kötött : 3800,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervezés - 20. század - életrajz
687.01:745(44)(092)Chanel
[AN 2862701]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9653 /2009.
Lohmeyer, Gottfried
Betonböden für Produktions- und Lagerhallen (magyar)
   Betonpadlók gyártó- és raktárcsarnokokban : tervezés, méretezés, kivitelezés / Gottfried Lohmeyer, Karsten Ebeling. - Budapest : Publikál Kft., 2008. - 327 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-513-208-9 fűzött : 5250,- Ft
beton - padló - ipari épület
691.32 *** 692.52 *** 725.42
[AN 2859215]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2009.
Vári Anna (1947-)
   Tiszta atomenergia? : radioaktív hulladékkezelés Magyarországon és külföldön / Vári Anna. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 266 p. : ill. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 255-266.
ISBN 978-963-236-177-2 fűzött : 2500,- Ft (hibás ISBN 978-963-236-079-9)
atomenergia - veszélyes hulladékok kezelése
628.4.047(100)
[AN 2857991]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9655 /2009.
Krajnik József
   A XXI. század sportautói / Krajnik József. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2009. - 72 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 22.)
ISBN 978-963-9581-11-1 kötött : 1990,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 2860044]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2009.
Krajnik József
   A XXI. század terepjárói / Krajnik József. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2009. - 72 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 23.)
ISBN 978-963-9581-13-5 kötött : 1990,- Ft
terepjáró - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 2860050]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2009.
Rizzo, Enzo
Automobili (magyar)
   Autók / [írta Enzo Rizzo] ; [ford. Svékus Gergely]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 767 p. : ill., színes ; 7x7 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9810-29-7 kötött
személygépkocsi - fényképalbum
629.114.6(084.12)
[AN 2859273]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2009.
Rizzo, Enzo
Motorciclette (magyar)
   Motorok / [írta Enzo Rizzo] ; [ford. Svékus Gergely]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 768 p. : ill., színes ; 7x7 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9810-30-3 * kötött (hibás ISBN 978-963-9810-28-0)
motor - fényképalbum
629.118.6(084.12)
[AN 2859520]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9659 /2009.
   "ad vinum diserti..." : monostori szőlő- és borgazdálkodás / szerk. Dénesi Tamás, Csoma Zsigmond ; [a Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára és a Magyar Bortörténeti Társaság kiadványa]. - Budapest : M. Bortörténeti Társ. ; [Pannonhalma] : Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára, 2009. - 227 p., [28] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
A 2005. nov. 3-4-én Pannonhalmán rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-7430-0 kötött
Pannonhalma - borászat - szőlőművelés - bencések - művelődéstörténet
663.2(439-2Pannonhalma)(091) *** 634.8(439-2Pannonhalma)(091) *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 930.85(439-2Pannonhalma)
[AN 2859924]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2009.
Bonduel, Philippe
Balcons & terrasses (magyar)
   Balkonok és teraszok : 100 könnyen kezelhető növény 4 évszakra / [szöveg Philippe Bonduel] ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Sanoma, cop. 2008. - 62, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9710-22-1 fűzött
dísznövény
635.92
[AN 2855900]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2009.
Cantrell, Krista
Tao of puppies (magyar)
   Tao a kutyatartásban : hogyan neveljük könnyen és helyesen kutyánkat / Krista Cantrell ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 244 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-963-426-130-8 fűzött : 2999,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 2856127]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2009.
Csoma Zsigmond (1952-)
   Zalakaros szőleje és bora az Alpok és a Balaton között : történeti-néprajzi, agrár- és helytörténeti monográfia egy zalai falu szőlő-borkultúrájáról kelet-nyugat és észak-dél között / Csoma Zsigmond, Novák Ferenc ; [közread.] Zalakaros Város Önkormányzata. - Zalakaros : Önkormányzat, 2009. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-06-7925-1 fűzött
Zalakaros - szőlőtermesztés - borászat - magyar néprajz - helyismeret - agrártörténet
663.2(439-2Zalakaros) *** 634.8(439-2Zalakaros) *** 39(=945.11)(439-2Zalakaros) *** 908.439-2Zalakaros
[AN 2859850]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2009.
Gromis di Trana, Caterina (1962-)
Gatti (magyar)
   Macskák / [írta Caterina Gromis di Trana] ; [ford. Zöldi Gergely]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 768 p. : ill., színes ; 7x7 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-9810-24-2 kötött
macska - fényképalbum
636.8(084.12)
[AN 2859285]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2009.
Jekkel Gabriella (1979-)
   100 kérdés 100 felelet amit a macskáról tudni kell.. / Jekkel Gabriella. - Budapest : Agroinform, 2009. - 98 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-502-900-6 fűzött
macska - állattartás
636.8
[AN 2859977]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2009.
   A kadarka / [fel. szerk. Nagy Gyula István]. - [Budapest] : Line Design, cop. 2009. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás román és szerb nyelven
ISBN 978-963-88181-1-9 fűzött
Dél-Magyarország - bor - borászat
663.2(439-13) *** 663.2(439)(092)
[AN 2856330]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2009.
   A magyar mezőgazdaság története a kezdetektől napjainkig / [a kiállítás főrendezője Szatmári Sarolta] ; [a kiállítást rend. és a kiállításvezetőt írta Csoma Zsigmond et al.] ; [szerk. Estók János]. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2008. - 45, [2] p. : ill., színes ; 20x25 cm. - (Kiállításvezető / Magyar Mezőgazdasági Múzeum ; 1.)
ISBN 978-963-7092-63-3 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - történeti feldolgozás - múzeumi katalógus
63(439)(091) *** 069(439-2Bp.)MMM(036)
[AN 2856393]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2009.
A magyar mezőgazdaság története a kezdetektől napjainkig (angol)
   The history of Hungarian agriculture from the beginning to the present day / [chief coordinator Sarolta Szatmári] ; [... org. and guide written by Zsigmond Csoma et al.] ; [ed. by János Estók] ; [... transl. by Gábor Gergely]. - Budapest : Museum of Hung. Agriculture, 2008. - 45, [2] p. : ill., színes ; 20x25 cm. - (Exhibition guide / Museum of Hungarian Agriculture ; 1.)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7092-63-3)
Magyarország - mezőgazdaság - történeti feldolgozás - múzeumi katalógus
63(439)(091) *** 069(439-2Bp.)MMM(036)
[AN 2856408]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2009.
McBane, Susan
Horse and pony body language phrasebook (magyar)
   A lovak testbeszéde / Susan McBane ; [... ford. Gegő Harald]. - Budapest : Totem, [2009]. - 208 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-590-380-1 kötött : 2999,- Ft
- állattartás
636.1
[AN 2857523]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2009.
Rice, Dan
The complete book of dog breeding
   A kutyatenyésztés kézikönyve / Dan Rice. - Pécs : Alexandra, 2009. - 183 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Ford. Simon Enikő Michelle. - Bibliogr.: p. 173.
ISBN 978-963-370-801-9 fűzött
kutyatenyésztés
636.7
[AN 2856433]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2009.
   Transforming peasants, property and power : the collectivization of agriculture in Romania, 1949-1962 / ed. by Constantin Iordachi and Dorin Dobrincu. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - XIII, 530 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-25-8 kötött
Románia - kollektivizálás - mezőgazdasági termelőszövetkezet - állami terror - 1945 utáni időszak
338.43(498)"1949/1962" *** 631.115.8(498)"1949/1962" *** 332.264.32(498) *** 323.282(498)"1949/1962"
[AN 2856767]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9671 /2009.
Bártfai László
   Süteményeskönyv gyerekeknek / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-005-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2856786]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2009.
Bódi Margó (1962-)
   Az én ízvilágom / Bódi Margó ; [fotó Csibi Szilvia]. - [Budapest] : Bódi G. Produkciós Iroda Kft., 2009. - 161 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-7230-6 kötött : 3999,- Ft (hibás ISBN 978-963-06-7230)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2858624]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2009.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (orosz)
   Vengerskaâ kuhnâ / Dërdʺ Hargitai ; [fot. Andraš Gabula i dr.] ; [per. Irina Tiškina]. - [Budapest] : Média Nova, 2009, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-711-7 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2862894]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Barbecue ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-390-0 fűzött : 498,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.526.3 *** 641.55(083.12)
[AN 2856742]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2009.
Horváth Ilona, F.
   Lúgosító ételek : [F. Horváth Ilona 99 receptje]. - [Budapest] : Totem, [2009]. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-590-376-4 fűzött : 498,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 2856753]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2009.
Pados Gyula (1936-)
   Tudatos fogyás : testsúlycsökkentés az orvos tanácsaival / Pados Gyula, Audikovszky Mária. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : SpringMed, 2009. - 312 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
Bibliogr.: p. 278-280.
ISBN 978-963-9914-27-8 fűzött : 3480,- Ft
fogyókúra - diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 2860239]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2009.
   Szakácskönyvecske utazóknak. - [S.l.] : [s.n.], 2009. - 64 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-7710-3 fűzött
szakácskönyv
641.553(083.12)
[AN 2855678]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9678 /2009.
   Hans-Georg Gadamer : egy 20. századi humanista / szerk. Nyírő Miklós. - Budapest : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2009. - 243 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
A Miskolcon 2007. dec. 17-én azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-195-6 fűzött : 2200,- Ft
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002)
Németország - filozófus - hermeneutika - 20. század
1(430)(092)Gadamer,_H._G. *** 82.07 *** 165
[AN 2858013]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2009.
Katie, Byron
I need your love - is that true? (magyar)
   Szükségem van a szeretetedre vagy mégsem? : [miként vessünk véget a szeretet és az elismerés hajszolásának?] / Byron Katie és Michael Katz ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 289 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-042-0 kötött : 3490,- Ft
szeretet - életvezetés
177.61 *** 613.865
[AN 2859759]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2009.
Roland, Paul
Reincarnation (magyar)
   Reinkarnáció : hihetetlen történetek előző életekről / Paul Roland ; [ford. Ling Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 205 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-248-059-6 kötött : 2800,- Ft
lélekvándorlás - ezoterika
129.4 *** 133.25
[AN 2855648]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9681 /2009.
   Amit a Bibliáról mindenkinek tudni kell. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 15 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9867-27-7 fűzött
Biblia
gyermekkönyv
22(02.053.2)
[AN 2859317]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2009.
Balás Béla (1941-)
   Könyvünkről / Balás Béla ; [kiad. a Kaposvári Püspökség]. - [Kaposvár] : Kaposvári Püspökség, 2009. - 49 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-06-6812-5 fűzött
Biblia
vallásos irodalom
244
[AN 2855703]
MARC

ANSEL
UTF-89683 /2009.
Beller, Tilmann
   A házasság: öröm és feladat : útravaló fiatal házasoknak / P. Tilmann Beller előadásaiból összeáll. Csermák Kálmán és Alice ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - 2. kiad., utánny. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2009. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 963-86371-1-0 fűzött
vallásos irodalom - házasság
244 *** 173
[AN 2859600]
MARC

ANSEL
UTF-89684 /2009.
Biblia. Újszövetség
   Új Testamentum magyar nyelven : az 1536-os kiadás szövege a mai magyar nyelvhez igazítva / [ford.] Pesti Mizsér Gábor ; [... a mai magyar nyelvhez igazította Jenei Miklós közreműködésével Jenei Béla]. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - [14] p., 182 fol., [10] p. : ill. ; 17 cm
Az utószót Kiss Gábor írta. - Kész. a "Novum Testamentum seu quattuor evangeliorum volumina Hungarica donata, Gabriele Pannonio Pesthito interprete" (Bécs, 1536) c. kiad. alapján. - Kétoldalas nyomással
ISBN 978-963-7094-99-6 kötött
evangélium
225.04=945.11
[AN 2857193]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2009.
Boulad, Henri (1931-)
   Fényforrás a lelkünk mélyén : válogatott szentbeszédek / Henri Boulad ; [... ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2009. - 40 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 11.)
ISBN 978-963-9554-84-9 fűzött : 350,- Ft
prédikáció
252
[AN 2859875]
MARC

ANSEL
UTF-89686 /2009.
Boulad, Henri (1931-)
   A választottak és a kizártak : válogatott szentbeszédek / Henri Boulad ; [... ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2009. - 40 p. ; 20 cm. - (Ω-füzetek ; 12.)
ISBN 978-963-9554-85-6 fűzött : 350,- Ft
prédikáció
252
[AN 2859747]
MARC

ANSEL
UTF-89687 /2009.
Csókay András (1956-)
   Lélekjelenlét : szellemi ébredés kell! / Csókay András. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 133 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-210-7 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2859737]
MARC

ANSEL
UTF-89688 /2009.
Curcubet Gabriella
   Párbeszédek szülők és gyermekeik között / Curcubet Gabriella ; [graf. Szántó István]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 104 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-41-3 fűzött
vallásos irodalom - vallásos nevelés - családi nevelés
244 *** 37.017.93 *** 37.018.1
[AN 2859177]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2009.
Dékány Endre (1926-)
   Kálvin Jánostól Németh Lászlóig : tanulmányok és emlékezések / Dékány Endre ; [közread. a] Pápai Református Gyűjtemények. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2009. - 179 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86550-5-9 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Németh László (1901-1975)
Magyarország - protestáns lelkész - reformáció - író - pedagógus - 16. század - 20. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 37(439)(092) *** 284.2(439)(092) *** 894.511(092)Németh_L.
[AN 2858945]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2009.
Eötvös Károly (1842-1916)
A nazarénusok (új kiadása)
   Hencsey Lajos : a nazarénusok / Eötvös Károly. - 6. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-31-4 fűzött
Hencsey Lajos (1820-1844)
Magyarország - nazarénusok - egyházi személy - 19. század
286.12(439)(092)Hencsey_L. *** 286.12(439)
[AN 2859302]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2009.
Et si quelqu'un t'aimait (magyar)
   33 lépés a szeretetben : önmagunk felajánlása Mária által a Szentháromságnak / [közread. a] Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. - Homokkomárom : Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 2009. - 256 p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-963-9801-04-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2859909]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2009.
Fruchtenbaum, Arnold G. (1943-)
Life of Messiah from a jewish perspective (magyar)
   A Messiás élete : központi események zsidó szemszögből / Arnold G. Fruchtenbaum. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-29-1 fűzött
Biblia. Újszövetség
judaisztika - krisztológia - bibliamagyarázat
296 *** 225.07 *** 232
[AN 2859160]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2009.
Hamilton, Pauline
To a different drum (magyar)
   Fordulat a szakadéknál / Pauline Hamilton. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-33-8 fűzött
Egyesült Államok - Kína - misszionárius - misszió - vallásos irodalom - memoár
266(73)(092)(0:82-94) *** 266.2(510)(0:82-94) *** 244(0:82-94)
[AN 2859230]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2009.
Herczeg Pál
   In medio ecclesiae : válogatás Dr. Herczeg Pál legutóbbi írásaiból 70. születésnapja alkalmából : [előadások, tanulmányok, prédikációk] / [... vál. Pap Ferenc és Szetey Szabolcs]. - Budapest : Károli Egy. K., 2009. - 153 p. ; 20 cm. - (Studium, ISSN 1788-3482 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-15-7 fűzött
teológia - emlékkönyv
284.2 *** 21
[AN 2858894]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2009.
   Hiszek a benned levő jóban : családnapok, 2009 / [szerk. Fleischer Zoltán és Andrea] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2009. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88469-0-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2858901]
MARC

ANSEL
UTF-89696 /2009.
Hitzbleck, Erich
Wie finde ich des Lebens Sinn? (magyar)
   Hogyan találom meg az élet értelmét? / Erich Hitzbleck. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 144 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-34-5 fűzött
megváltás
234
[AN 2859065]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2009.
Ignatius de Loyola (1491-1556)
Exercicios espirituales (magyar)
   Lelkigyakorlatok / Loyolai Szent Ignác ; [Hugo Rahner Szent Ignác-életrajzával] ; [Szabó Ferenc bev. tanulmányával] ; [Hevenesi János kommentár-összeállításával]. - 4. kiad. - [Budapest] : [Societas Jesu Provincia Hung.] ; Kecskemét : Korda, 2009. - 223 p. ; 17 cm
Ford. Hitter József. - Közread. a Societas Jesu Provincia Hungariae
ISBN 978-963-8014-04-7 fűzött : 1300,- Ft (hibás ISBN 963-9332-69-0)
lelkigyakorlat
248.121
[AN 2860445]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2009.
Impelluso, Lucia
Miti (magyar)
   Mítoszok : ókori istenek és antik hősök történetei műalkotásokon keresztül / Lucia Impelluso. - Budapest : Korona, cop. 2008. - 780 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-268-009-5 kötött : 5500,- Ft
görög mitológia - római mitológia - képzőművészet - ábrázolás
292.11 *** 292.21 *** 398.221(37) *** 398.221(38) *** 73/76.046.1(100)
[AN 2859116]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2009.
   A kalocsai polihisztor : Tóth Mike-emlékkönyv : tanulmányok / szerk. Hála József, Romsics Imre. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2009. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 11.)
A 2007. okt. 19-én Kalocsán rendezett emlékülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88362-0-5 kötött
Tóth Mike (1838-1932)
Magyarország - tudós - természettudomány - jezsuiták - egyházi személy - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
271.5(439)(092)Tóth_M. *** 001(439)(092)Tóth_M. *** 061.3(439-2Kalocsa)
[AN 2856936]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2009.
Langhammer, Joachim
Die geistliche Waffenrüstung (magyar)
   "Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét!" : az Efézus 6,10-20 magyarázata / Joachim Langhammer. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-37-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 2858760]
MARC

ANSEL
UTF-89701 /2009.
Lankesz Ervinné
   Érthetetlen kegyelem : életem története dióhéjban, inkább kókuszdió-héjban / Lankesz Ervinné ; [közread. a] Nézz Jézusra Református Hitéleti Alapítvány. - Lövőpetri : Nézz Jézusra Református Hitéleti Alapítvány, cop. 2009. - 144, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6451-6 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 2859940]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2009.
Louf, André (1929-)
   A szív imádsága / André Louf ; [... ford. Széll Margit]. - Kecskemét : Korda, 2009. - 55 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-81-8 fűzött : 450,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 2859889]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2009.
Márfi Gyula (1943-)
   A szeretet nem múlik el soha! : Márfi Gyula veszprémi érsekkel beszélget Haider Márta. - Budapest : Kairosz, 2009. - 113 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 61.)
ISBN 978-963-662-213-8 fűzött : 1500,- Ft
Márfi Gyula (1943-)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Márfi_Gy.(047.53)
[AN 2859192]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2009.
Meyer, Frederick Brotherton (1847-1929)
Samuel the prophet (magyar)
   Sámuel próféta, az imádkozó ember / F. B. Meyer. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 136 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-17-8 fűzött
Biblia. Ószövetség. Sámuel könyvei
bibliamagyarázat
222.4.07
[AN 2858615]
MARC

ANSEL
UTF-89705 /2009.
Miller, Russell
Bare-faced messiah (magyar)
   Arcátlan messiás : L. Ron Hubbard életének igaz története / Russell Miller. - [Budapest] : Shirokuma Kft., 2009. - 424 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6091-4 fűzött
Hubbard, L. Ron (1911-1986)
Egyesült Államok - szcientológia - 20. század - vallásalapító
289(73)(092)Hubbard,_L.R.
[AN 2858553]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2009.
Modersohn, Ernst (1870-1948)
   Hogyan lehetek szabad? : a hitben járás lépései / Ernst Modersohn. - Budapest : Evangéliumi K., 2008. - 88 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-26-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2859080]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2009.
   Morfondír / [szerk. Kókai Nagy Viktor]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 87 p. : ill. ; 20x23 cm
ISBN 978-963-558-111-5 kötött : 1300,- Ft
vallásos irodalom - református egyház - publicisztika
244(0:82-92) *** 284.2
[AN 2855856]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2009.
Myrna, Alexander
Behold your God (magyar)
   Íme a te Istened! : tanulmányok Isten tulajdonságairól : [bibliatanulmány nőknek] / írta Myrna Alexander ; [ford. Illés Dávid]. - 3. kiad. - Budapest : KIA, 2009. - 127 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár)
ISBN 978-963-04-8426-8 fűzött
isten - vallásoktatás - tankönyv
231(078)
[AN 2862797]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2009.
Nagy Péter (1949-)
   Hatvan párperces : vasárnapi tanítások (nem csak) gyerekeknek / Nagy Péter ; [ill. Vida Mária Magdolna]. - Budapest : Harmat, 2009. - 116, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-288-024-2 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv - prédikáció
244(02.053.2) *** 252(02.053.2)
[AN 2857397]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2009.
Nouwen, Henri Josef Machiel (1932-1996)
Heart speaks to heart (magyar)
   Szívemből szólok szívedhez : Henri J. M. Nouwen három imája Jézushoz. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2009. - 56 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-8004-64-2 fűzött : 450,- Ft
ima
243
[AN 2860241]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2009.
   Az ökumenikus és vallásközi párbeszéd útja : hivatalos egyházi megnyilatkozások / szerk. Nagypál Szabolcs. - [Budapest] : L'Harmattan ; Pannonhalma : BGÖI, 2009. - 178 p. : ill. ; 23 cm. - (Békés Gellért ökumenikus könyvek, ISSN 2061-1471 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-200-7 fűzött : 1900,- Ft
ökumené
261.8
[AN 2858503]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2009.
Philip, Joe S.
   Bemerítkezés és engedelmesség / Joe S. Philip. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 80 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-9867-47-5 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9867-47-7)
keresztség - hit
265.1 *** 234
[AN 2858648]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2009.
Prado Flores, José H. (1947-)
Mi vida es Cristo, San Pablo (magyar)
   Életem Krisztus : Szent Pál / José H. Prado Flores ; [ford. Beke Tünde-Lidia] ; [közread. a] Szent András Evangelizációs Alapítvány. - Budapest : Szent András Evangelizációs Alapítvány, 2009. - 62 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7462-1 fűzött
Pál (apostol) (8?-67)
szent - krisztológia - megváltás
235.3(092)Pál *** 232 *** 234
[AN 2857144]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2009.
Prince, Derek (1915-2003)
Self-study Bible course (magyar)
   Önképző bibliaiskola : bibliai tanítások komplett kurzusa válaszokkal és jegyzetekkel / Derek Prince ; [ford. Szabó Levente Gábor]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kováts Gy., 2009. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87987-7-0 fűzött
bibliamagyarázat - példatár
22.07(076)
[AN 2857555]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2009.
Sebestyén Ilona (1950-)
   Jézus élete a Biblia lapjain / Sebestyén Ilona. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 183, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-39-7 fűzött : 3790,- Ft
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 2855769]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2009.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Mit tegyünk, testvérek? : bibliai tanácsok válság idejére / Sípos (S) Gyula. - [Budapest] : Zarándok K., 2009. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87710-9-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2857295]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2009.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Szeretetláng : egy világhírű magyar lelkiségről / Sípos (S) Gyula. - [Budapest] : Zarándok K., 2009. - 100 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88367-0-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2857288]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2009.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
   Van segítség! ; Mennyit ér a jótett? / C. H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2008. - 23 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-15-4 fűzött
vallásos irodalom - krisztológia
244 *** 232
[AN 2858588]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2009.
St. Clair, Barry
Spending time alone with God (magyar)
   Legyen egyedül Istennel töltött időd / Barry St. Clair. - Budapest : KIA, 2009. - 144, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Lelki növekedés ; 2.)
ISBN 978-963-9390-53-9 fűzött
hittankönyv
23/28(078)
[AN 2862785]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2009.
Varga Gabriella (1968-)
   Megalkuvás nélkül : száz éve született Jakab Antal / Varga Gabriella, Vencser László. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 324 p., [56] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 978-963-662-212-1 kötött : 4300,- Ft
Jakab Antal (1909-1993)
Románia - püspök - katolikus egyház - határon túli magyarság - 20. század - életrajz
282(498)(=945.11)(092)Jakab_A.
[AN 2859771]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2009.
Vohmann Péter
   Mézcseppek : bölcsességet elősegítő bibliai és a Bibliával kapcsolatos 1775 gondolat / gyűjt. Vohmann Péter. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 152 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-36-9 fűzött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 2858711]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2009.
Zodhiates, Spiros
Christianity not just a religion? (magyar)
   A kereszténység több mint egy vallás : mit jelent a gyakorlatban keresztyénnek lenni? / Spiros Zodhiates. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7369-98-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2858735]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9723 /2009.
Cialdini, Robert B. (1945-)
Influence (magyar)
   Hatás : a befolyásolás pszichológiája / Robert B. Cialdini ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 364 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-353.
ISBN 978-963-9686-77-9 kötött : 4500,- Ft
szociálpszichológia - befolyásolás - meggyőzés - kommunikáció
316.6 *** 316.475 *** 65.013
[AN 2857305]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2009.
Faragó Miklós
   Családi állapottól függő halandósági táblák Magyarországon : a házasságok várható tartama, túlélése : módszertani tanulmány / [szerző Faragó Miklós] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2009. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-963-235-247-3 fűzött : 1500,- Ft (hibás ISBN 963-235-247-3)
Magyarország - halálozás - demográfia - házasság - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.4(439)"200"(083.41) *** 314.5(439)"200"(083.41)
[AN 2855711]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2009.
Losada, Isabel
Men! (magyar)
   Hol vagytok, férfiak? / Isabel Losada ; [ford. Fazekas Edit]. - Budapest : Animus, 2009. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-40-3 kötött : 2690,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 2859123]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2009.
Magóné Tóth Gyöngyi
   Zsidók Kalocsán és környékén / Magóné Tóth Gyöngyi. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre, 2009. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 12.)
ISBN 978-963-87451-3-2 kötött
Kalocsa - zsidóság - családtörténet
316.347(=924)(439-2Kalocsa) *** 929.52(=924)(439-2Kalocsa)
[AN 2856913]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2009.
Sztárayné Kézdy Éva
   Egy eltűnt réteg nyomában : egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon / Sztárayné Kézdy Éva. - Budapest : Gondolat, 2009. - 234 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-232.
ISBN 978-963-693-172-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - arisztokrácia - családtörténet - 20. század - ezredforduló
316.343.322(439)"19/200" *** 929.52(439)"19"
[AN 2856700]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9728 /2009.
Bodnár Zsuzsanna
   Néprajzi fogalomtár hon- és népismeret oktatásához : "se kovásza kenyérnek, se vize malmának" / Bodnár Zsuzsanna ; [közread. a] Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet. - Nyíregyháza : MPKKI, 2008. - 124 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9277-12-0 fűzött
magyar néprajz - értelmező szótár - tanári segédkönyv
39(=945.11)(072)
[AN 2857399]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2009.
Csoma Gergely (1954-)
   Az elhagyott idő : 33 év a moldvai csángók között / Csoma Gergely. - [Budapest] : Székelykönyv, cop. 2009. - 206 p. : ill., színes ; 21x31 cm
ISBN 978-963-88477-0-6 kötött
magyar néprajz - határon túli magyarság - moldvai csángók - emberábrázolás - fényképalbum
39(=945.11)(498.3)(084.12) *** 77.041 *** 77.04(439)(092)Csoma_G.
[AN 2855916]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2009.
Erdős Lajos (1926-)
   Erdős Lajos mesei világa és meséi : népmesék Tyukodról / szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Görög-Karády Veronika. - Budapest : L'Harmattan : Nyitott Kv., 2009. - 209 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 199-209.
ISBN 978-963-236-187-1 fűzött : 2300,- Ft
Tyukod - néprajz - cigányság - népmese
398.21(=914.99)(439-2Tyukod)
[AN 2858004]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9731 /2009.
Atlas of human migration (magyar)
   Vándorló emberiség / főszerk. Russel King ; [ford. Szeverényi Vajk és Jaksa Brigitta]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 192 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9810-22-8 kötött
migráció
325.1(100) *** 314.7(100)
[AN 2858266]
MARC

ANSEL
UTF-89732 /2009.
Brown, George (1929-)
   I survived the nazis hell / by George Brown. - Nyíregyháza : Kelet Press, 2009, cop. 1993. - 133 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-85241-3-8 fűzött
Brown, George (1929-)
holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 2860228]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2009.
Földi Pál (1938-)
   Szálasi a magyar történelemben / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2009. - 197 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-375-611-9 fűzött
Szálasi Ferenc (1897-1946)
Magyarország - magyar történelem - politikus - 20. század - második világháború
32(439)(092)Szálasi_F. *** 943.9"193/194"
[AN 2856041]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2009.
Földi Péter
   Beneš és a magyarok / Földi Pál. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-375-602-7 fűzött
Beneš, Edvard (1884-1948)
Csehország - Csehszlovákia - politikus - történelem - magyar történelem - 20. század
32(437)(092)Beneš,E. *** 943.7"19" *** 943.9"19"
[AN 2856051]
MARC

ANSEL
UTF-89735 /2009.
Jeszenszky Géza (1941-)
The new (post-communist) Europe and its ethnic problems (bőv. kiadása)
   Post-communist Europe and its national/ethnic problems : a coursepack / Géza Jeszenszky ; [publ. by the] Corvinus University of Budapest. - [2. ed.]. - Budapest : Kairosz, 2009. - 431 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-662-046-2)
Közép-Európa - Kelet-Európa - nemzetiségi kérdés - ezredforduló - egyetemi tankönyv
323.15(=00)(4-11)"199/200"(075.8)
[AN 2859234]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2009.
Knopp, Guido (1948-)
Göring (magyar)
   Göring : egy karrier története / Guido Knopp ; Friedrich Scherer, Gerlinde Preis és Gundula Bavendamm közreműködésével ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9889-59-0 kötött
Göring, Hermann (1893-1946)
Németország - politikus - történelem - 20. század
32(430)(092)Göring,_H. *** 943.0"19"
[AN 2856447]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2009.
Lagzi István (1942-)
   "A magyar - román zöld határon át kísértünk sok lengyelt" : "a lengyel hadsereg fővezére, Rydz-Śmigły marsall Magyarországon van" : a német megszállók által üldözött lengyel menekültek Romániába menekítése Szeged - Makó környékén 1944 tavaszán / Lagzi István ; [kiad. Móra Ferenc Múzeum, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Szeged : Móra Múz., 2009. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás lengyel és angol nyelven
ISBN 978-963-9804-24-1 fűzött
Rydz-Śmigły, Edward (1886-1941)
Lengyelország - Magyarország - katonatiszt - 20. század - menekült - második világháború - lengyelek - magyar történelem
325.254(=84)(439)"1939/1945" *** 94"1939/1945" *** 943.9(=84)"1939/1945" *** 355(438)(092)Rydz-Śmigły,_E.
[AN 2857832]
MARC

ANSEL
UTF-89738 /2009.
   Útvesztő a Paradicsomba : periféria, modernizáció és demokráciakísérletek Magyarországon : előremutató személyiségek a magyar történelemben / szerk. Balogh Róbert, Farmasi József. - Budapest : Generáció 2020 Egyes., 2009. - 181 p. ; 24 cm. - (Generáció 2020 könyvek, ISSN 2061-151X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87658-7-1 fűzött
Magyarország - nemzettudat - magyar történelem - belpolitika - kulturális politika - 19. század - 20. század
323(439)"19" *** 316.63 *** 008:323(439) *** 943.9
[AN 2859103]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9739 /2009.
   1957 - a megtorlás éve / [szerk. Szigethy Gábor] ; [közread. a] Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Múz. 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, 2009. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88321-0-8 fűzött
Magyarország - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror
943.9"1956" *** 323.282(439)"1957"
[AN 2858570]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2009.
   1989 : a csodák éve Magyarországon és Európában = 1989 : year of miracles in Hungary and Europe / [kész. a Magyar Köztársaság Kormánya megbízásából]. - [Budapest] : M. Köztársaság Kormánya, cop. 2009. - 99 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Fűzött
Magyarország - Kelet-Európa - magyar történelem - belpolitika - nemzetközi helyzet - rendszerváltás - fényképalbum
943.9"1989" *** 323(439)"1989"(084.12) *** 327.5(4-11)"1989"
[AN 2858655]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2009.
   1989. június 16., a temetés : a nap története fényképekben, a budapesti Hősök terén és a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájában elhangzott gyászbeszédek szövege / [... szerk. Jánosi Katalin, Sipos Levente] ; [kiad. a Nagy Imre Alapítvány]. - [Budapest] : Nagy I. Alapítvány, 2009. - 189 p. : ill., részben színes ; 29x29 cm
ISBN 978-963-88382-0-9 kötött
politikus - magyar történelem - 1956-os forradalom - gyászünnepség - 20. század - fényképalbum
943.9"1956" *** 32(439)(092) *** 394.46(439-2Bp.)"1989"(084.12)
[AN 2858236]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2009.
Bíró Imre
   Magyar királyok : [I. Szent István királytól - János Zsigmondig] / [szöveg Bíró Imre] ; [ill. Szabó István Attila]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2008. - 32 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472 ; 26.)
ISBN 978-963-9581-06-7 kötött : 1290,- Ft
uralkodó - magyar történelem - gyermekkönyv
943.9"09/15"(02.053.2) *** 943.9(092)(02.053.2)
[AN 2860161]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2009.
Csernok Attila (1929-)
   A valóság erejével.. / Csernok Attila. - Budapest : Pro-Livro Kft., 2009. - 346 p., [2] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 337-342.
ISBN 978-963-06-7642-7 kötött : 3200,- Ft
magyar történelem - 20. század - ezredforduló
943.9"19/200"
[AN 2858923]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2009.
Dobrossy István (1946-)
   Miskolc, az önálló törvényhatósági joggal felruházott város, 1909-2009 / Dobrossy István ; [Pfliegler J. Ferenc Emlékére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárért Alapítvány kiadványa]. - [Miskolc] : Pfliegler J. Ferenc Emlékére a BAZ M. Levéltárért Alapítvány, 2009. - 117 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9311-43-5 fűzött
Miskolc - helytörténet
943.9-2Miskolc
[AN 2856305]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2009.
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
   Önéletrajz : kísérleteim az igazsággal / Gándhí ; [Fridli Judit fordítását átd. Tekulics Judit és Somogyi Eszter] ; [az utószót írta Gáthy Vera]. - [Budapest] : Etalon, 2009. - 396, [5] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
A ford. az "An autobiography or The story of my experiments with truth" c. kiad. alapján kész. - Megj. "Önéletrajz, avagy Az igazsággal való próbálkozásaim története" címmel is
ISBN 978-963-88020-2-6 kötött
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
India - történelmi személy - újind irodalom - történelem - 20. század - memoár - történelmi forrás
954.0(092)Gandhi,_M._K.(0:82-94) *** 891.474-94=945.11 *** 954.0"19"(093.3)
[AN 2860419]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2009.
   Halimba története mozaikokban / szerk., összeáll. M. Mester Katalin ; [kiad. Halimba Község Önkormányzata]. - Halimba : Önkormányzat, 2009. - 448 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7667-0 fűzött
Halimba - helytörténet
943.9-2Halimba
[AN 2858809]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2009.
   Három bányászgeneráció válogatott iratai és emlékezései / [vál., sajtó alá rend., az utószót írta Buda Attila]. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 2008-. - 20 cm
Breuer család
Magyarország - családtörténet - levelezés
929.52(439)Breuer(044)
[AN 2857742]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1., Dobsinától Brennerbányáig. - 2009. - 430 p. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 33.)
A borítón a megjelenési év: 2008
ISBN 963-86688-6-5 fűzött
Magyarország - családtörténet - levelezés
929.52(439)Breuer(044)
[AN 2857760] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2., Dobsinától Brennerbányáig. - 2009. - 400 p. : ill., részben színes. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 33.)
A borítón a megjelenési év: 2008. - Bibliogr.: p. 337-347.
ISBN 963-86688-6-5 fűzött
Magyarország - családtörténet - levelezés
929.52(439)Breuer(044)
[AN 2857772] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Szén és olaj : gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény Sopron és Zala megye múltjából. - 2008. - 456 p. : ill. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 36.)
ISBN 978-963-87876-1-3 fűzött
Zala megye - Brennbergbánya - szénbányászat - kőolajbányászat - ipartörténet - 20. század
622.33(439-2Brennbergbánya)(091) *** 622.323(439.121)
[AN 2857784] MARC

ANSEL
UTF-89748 /2009.
Hegyi-Füstös István (1919-)
   Gyömrői eklézsia-krónika : református családi, helytörténeti és művelődési dokumentumok / Hegyi-Füstös István. - [Gyömrő] : Hegyi-Füstös I., cop. 2009. - 133 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7656-4 fűzött
Gyömrő - helytörténet - családtörténet - református egyház
929.52(439-2Gyömrő) *** 943.9-2Gyömrő *** 284.2(439-2Gyömrő)
[AN 2858122]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2009.
Hogya Viktor (1933-)
   Szülőfalum Kisrozvágy : ahol a múlt tündököl, 2009 / Hogya Viktor. - [Kisrozvágy] : Hogya V., 2009. - 455 p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német, lengyel és olasz nyelven
ISBN 978-963-06-6660-2 fűzött
Kisrozvágy - helytörténet - helyismeret
9439-2Kisrozvágy *** 908.439-2Kisrozvágy
[AN 2857340]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2009.
Janot, Francis (1959-)
Mummie reali (magyar)
   Királymúmiák : halhatatlanság az ókori Egyiptomban / [írta Francis Janot] ; [a bevezetőt írta Zahi Hawass] ; [... ford. Todero Anna]. - Budapest : Geographia, 2008. - 366 p. : ill., részben színes ; 36 cm
Bibliogr.: p. 360-361.
ISBN 978-963-9810-31-0 kötött
uralkodó - múmia - ókori Egyiptom - régészet - művelődéstörténet - album
904(32) *** 932(092) *** 393.3(32) *** 930.85(32)
[AN 2858362]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2009.
   A kincskeresés 400 éve Magyarországon : kézikönyvek és olvasóik / szerk. Láng Benedek, Tóth G. Péter. - Budapest : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz-Kult. Antroplógia Tansz., 2009. - 199 p. : ill. ; 23 cm. - (Fontes ethnologiae Hungaricae, ISSN 1787-0380 ; 8.)
Bibliogr.: p. 190-195. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-203-8 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - művelődéstörténet - mágia - boszorkányper - jogeset - újkor
930.85(439)"17/18" *** 398(439)"17/18" *** 343.429(439)"15/18"(093) *** 34.096(439)
[AN 2857998]
MARC

ANSEL
UTF-89752 /2009.
Lőrincz Sándor
   Időfaggató / Lőrincz Sándor ; [ill. Dinyáné Horváth Edit]. - [Kaposvár] : Szerző, 2008. - 166 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-06-5709-9 fűzött
Magyarország - Somogy megye - művelődéstörténet - művész
930.85(439)(092) *** 930.85(439.123)
[AN 2855705]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2009.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Mohács felé, 1490-1526 / Tringli István. - cop. 2009. - 112 p.
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-09-5686-4 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - 15. század - 16. század
943.9"1490/1526"
[AN 2856788] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., A három részre szakadt ország, 1526-1606 / Pálffy Géza. - cop. 2009. - 112 p.
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-09-5687-1 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - 16. század - 17. század
943.9"15/16"
[AN 2859944] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Romlás és megújulás, 1606-1703 / Pálffy Géza. - cop. 2009. - 112 p.
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-09-5688-8 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - 17. század
943.9"16"
[AN 2859954] MARC

ANSEL
UTF-89754 /2009.
   Mémoire, contre-mémoire, pratique historique / textes réunis et présentés par Ádám Takács. - Budapest : Equinter, 2009. - 144 p. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88225-1-2 fűzött
történettudomány - történetfilozófia
930.1
[AN 2856906]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2009.
Németh Péter (1941-)
   Középkori források Pusztaszabolcsról / Németh Péter. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2009. - 29, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87662-3-6 fűzött
Pusztaszabolcs - helytörténet - honfoglalás - középkor - történelmi forrás
943.9-2Pusztaszabolcs".../14"(093)
[AN 2857522]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2009.
Szimeonov Todor (1947-)
   1949 / írta Szimeonov Todor. - [Budapest] : Press Publica, 2009. - 126, [2] p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 68.)
ISBN 978-963-9001-97-8 fűzött
világtörténelem - 1945 utáni időszak - kronológia
930.9"1949"(0:930.24)
[AN 2857997]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2009.
Szőnyeg János (1933-)
   Fejezetek Balatonfűzfő történetéből / Szőnyeg János ; [kiad. Balatonfűzfő Önkormányzata]. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2009. - 592 p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-7662-5 kötött
Balatonfűzfő - helytörténet
943.9-2Balatonfűzfő
[AN 2858795]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2009.
   Várgesztes = Gestitz / [szerk. Hartdégen Sándor, Rabazzi Stepancsics Gusztáv] ; kiad. ... Német Kisebbségi Önkormányzat ... - Várgesztes : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2008. - 576 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5871-3 kötött
Várgesztes - helytörténet - helyismeret
943.9-2Várgesztes *** 908.439-2Várgesztes
[AN 2855888]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2009.
Vécsey Aurél
   Keserű magyar sors: emigráció / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-000-1 fűzött
híres ember - külföldön élő magyar személyiség - emigráns - 20. század - életrajz
929(100)(=945.11) *** 325.25(=945.11)(100)(092)"19"
[AN 2856777]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2009.
Vitek Gábor (1975-)
   Sigillum comitatus Albensis : fejezetek Fejér vármegye szimbólumainak történetéből / Vitek Gábor ; [névmutatót összeáll. Gulyás Anita]. - Székesfehérvár : Fejér M. Lvt., 2009. - 143 p. ; ill., színes ; 26 cm. - (Fejér megyei történeti évkönyv, ISSN 0301-7532 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7233-36-4 kötött
Fejér megye - helytörténet - jelkép
943.911.8 *** 003.62
[AN 2859138]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2009.
Zicherman István
   Az IRA története / Zicherman István. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-572-3 fűzött
Irish Republican Army
Írország - terrorizmus - történelem - 20. század
941.7 *** 323.285(417)"19"
[AN 2856082]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9762 /2009.
Altman, Jack
Prague (magyar)
   Prága / [írta Jack Altman ; [Hol...? fejezetek Ky Krauthamer] ; [ford. Abrudán Katalin, Marta Bohušová]. - Miskolc : Well-PRess, 2008. - 210 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 978-963-9490-65-9 fűzött
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 2859974]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2009.
Bächer Iván (1957-)
   Újlipócia / Bächer Iván, Teknős Miklós. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 101 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-254-281-2 kötött : 3999,- Ft
Budapest. 13. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XIII.
[AN 2859149]
MARC

ANSEL
UTF-89764 /2009.
Bötig, Klaus (1948-)
Korfu (magyar)
   Korfu / Klaus Bötig ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 131 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Farkas Gertrud
ISBN 978-963-13-5835-3 fűzött : 1990,- Ft
Korfu (sziget) - útikönyv
914.954.1(036)
[AN 2858319]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2009.
Dürr, Bettina
Italienische Adria (magyar)
   Olasz Adria / Bettina Dürr ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Babos Krisztina
ISBN 978-963-13-5817-9 fűzött : 1990,- Ft
Adriai-tenger - Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 2858317]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2009.
   Falumegújítás : Európa legjobbjai / [... szerk. Madaras Attila]. - [Budapest] : NFGM ; [Tápiógyörgye] : Tápió-vidékért Egyes., 2009. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Településfejlesztési füzetek, ISSN 1216-4607 ; 27.)
ISBN 978-963-06-7126-2 fűzött
Európa - területfejlesztés - településfejlesztés
911.37(4) *** 711.1(4)
[AN 2857085]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2009.
Für Lajos (1930-)
   Világjáró magyarok / Für Lajos. - 2. bőv. kiad. - Szentendre : Ligatura Kv., 2009. - 345 p. : ill. ; 21 cm
A Népszava, ISSN 0133-1701, "Nagy magyar világjárók" c. rovata 1986. jún.-nov. között megjelent cikkeinek bőv. kiadása
ISBN 978-963-06-6164-5 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - híres ember - felfedező utazás - művelődéstörténet
910.4(100) *** 930.85(439)(092) *** 910.4(439)(092)
[AN 2860437]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2009.
Galsi Zoltán
   Törökszentmiklósi kép-mutató : a régi Törökszentmiklós "fénnyel írt" képei = "Blaze-written" pictures of the old Torokszentmiklos = Die "mit Licht geschriebenen" Bilder des alten Törökszentmiklós / Galsi Zoltán ; [közread. a] Re Bene Gesta Egyesület. - 2. kiad. - Törökszentmiklós : Re Bene Gesta Egyes., 2004 [!2009]. - 279 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 269.
ISBN 963-217-187-X kötött
Törökszentmiklós - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Törökszentmiklós(084.12)
[AN 2860155]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2009.
Iványi János
   Volt egyszer egy város.. : Újpest jelentős épületei / Iványi János, Iványiné Konrád Gizella, Bazsó Gábor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 303 p. : ill., részben térk. ; 21 cm + 3 mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-6006-9 kötött
Budapest. 4. kerület - helyismeret - építészet
908.439-2Bp.IV. *** 72(439-2Bp.IV.)
[AN 2859931]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2009.
Jepson, Tim
Rome (magyar)
   Róma / [írta Tim Jepson] ; [ford. ... Simonné Kajsza Krisztina, Cseke Zsuzsanna Anikó]. - Miskolc : Well-PRess, cop. 2008. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 978-963-9490-66-6 fűzött : 3950,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 2862693]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2009.
   Látnivalók Magyarországon / [főszerk. Pálfy Katalin] ; [fel. szerk. Körtvélyesi Erzsébet]. - 5. jav. kiad. - Miskolc : Well-PRess, 2008. - 720 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Vendégváró útikönyvek, ISSN 1219-431X)
ISBN 978-963-9490-70-3 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - útikönyv
914.39(036)
[AN 2860360]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2009.
Migge, Thomas
Toskana (magyar)
   Toscana / Thomas Migge ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 147 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Kornya István
ISBN 978-963-13-5820-9 fűzött : 1990,- Ft
Toszkána - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 2856256]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2009.
Montague (magyar)
   Hegyek / [főszerk. Valeria Manferto de Fabianis] ; [ford. Makk László]. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - 735 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-9810-13-6 kötött
hegy - fényképalbum
908.100.23(084.12)
[AN 2860166]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2009.
Mrozek, Gisbert
Moskau (magyar)
   Moszkva / Gisbert Mrozek ... szerző. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 143 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Falvay Dóra
ISBN 978-963-13-5798-1 fűzött : 1990,- Ft
Moszkva - útikönyv
914.7-2Moskva(036)
[AN 2856249]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2009.
Pálffy István (1959-)
   Egy kis hazai : Kaposvár és a régió / Pálffy István. - [Kaposvár] : [Önkormányzat], cop. 2009. - 155 p. : ill., színes ; 20 cm
Kiad. Kaposvár Önkormányzata
ISBN 978-963-87678-2-0 fűzött : 2490,- Ft
Kaposvár - helyismeret
908.439-2Kaposvár
[AN 2856642]
MARC

ANSEL
UTF-89776 /2009.
Pázmándi Zsolt
   Pécsi séták / [írta Pázmándy Zsolt] ; [fotó Krisch Magdolna]. - Sopron : Escort Tourist Bt., cop. 2009. - 51, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött (hibás ISBN 963-202-317-X)
Pécs - útikönyv
914.39-2Pécs(036)
[AN 2862803]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2009.
Roy, Sally
Venice (magyar)
   Velence / [írta Sally Roy] ; [Hol...? fejezetek Carla Capalbo] ; [ford. ... Pap Vera-Ágnes]. - Miskolc : Well-PRess, 2008. - 214 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Spirál könyvek, ISSN 1589-8822)
ISBN 978-963-9490-64-2 fűzött
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 2859964]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2009.
Szabó Tamás
   80 éves az "öreg" híd : tiszaugi életképek / Tiszaugi-Szabó Tamás. - [Kecskemét] : Szerző, 2009. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7517-8 fűzött
Tiszaug - helyismeret
908.439-2Tiszaug
[AN 2857199]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2009.
   Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2009. - [72] p. : ill., színes ; 17x25 cm
ISBN 978-963-9581-69-2 kötött : 1990,- Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret
908.439.161
[AN 2859980]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2009.
Székely Lajos
   Miért szeretem Sopront? / Székely Lajos. - [S.l.] : [s.n.], [2009]. - 110 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Sopron - helyismeret - magyar irodalom - memoár
908.439-2Sopron(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2857699]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2009.
   Szülőföldünk Gyulaháza / [kiinduló alapja Szabó Imréné ... gyűjtése ...] ; [... újabb fejezetekkel, kiegészítésekkel ell. ... Éles Béla]. - Gyulaháza : [Önkormányzat] : [Gyulaháza Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány], 2008. - 398 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Gyulaháza Önkormányzata, Gyulaháza Múltjáért és Jövőjéért Alapítvány. - Bibliogr.: p. 393-395.
Fűzött
Gyulaháza - helyismeret
908.439-2Gyulaháza
[AN 2857833]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2009.
   A több szálból font kötél erősebb avagy Hogyan segítik egymást a szervezetek a hatékonyabb közösségi szerepvállalásban a város- és faluvédő mozgalomban? / [szerk. Nagy Lajos] ; a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület kiadványa. - Kisújszállás : Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyes., 2009. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-7708-0 fűzött
Magyarország - helyismeret - egyesület - városvédelem - civil mozgalom
908.439 *** 061.2(439)
[AN 2858879]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9783 /2009.
Bérczes László
   A szerzői jogi jogsértések esetén alkalmazható jogi eszközökről : segédanyag a gyakorlat számára / [szerzők Bérczes László, Gyenge Anikó, Lendvai Zsófia] ; [közread. az] ASVA. - Átd. kiad. - Budapest : ASVA, 2009. - 155 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6996-2 fűzött
Magyarország - szerzői jog - büntetőjog - törvény - útmutató
343.533(439)(094)(036) *** 347.78(439)(094)(036)
[AN 2859592]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2009.
Bethlen Farkas (1957-)
   Gondos gazdaként alázattal szolgálni : Bethlen Farkas Verőce polgármesterével Kondor Katalin beszélget. - Budapest : Kairosz, 2009. - 136 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 50.)
ISBN 978-963-662-250-3 fűzött : 1500,- Ft
Bethlen Farkas (1957-)
Verőce - polgármester - 20. század - 21. század - életútinterjú
352.075.31(439-2Verőce)(092)Bethlen_F.(047.53)
[AN 2856478]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2009.
Burrough, Bryan (1961-)
Public enemies (magyar)
   Közellenségek = Public enemies / Bryan Burrough ; [ford. Heltai András]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 634 p., [16] t. : ill., részben térk. ; 21 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-245-110-7 fűzött : 3999,- Ft
Egyesült Államok. Federal Bureau of Investigation
Egyesült Államok - bűnüldöző szervezet - köztörvényes bűncselekmény - bűnöző - amerikai angol irodalom - két világháború közötti időszak - dokumentumregény
351.746.1(73)"193" *** 343.919(73)(092) *** 820-31(73)
[AN 2855896]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2009.
Darázs Lénárd (1967-)
   A kartellek semmissége / Darázs Lénárd. - Budapest : Complex, 2009. - 416 p. ; 24 cm
Lezárva: 2009. jún. 1. - Bibliogr.: p. 388-400. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-295-026-6 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - gazdasági verseny - polgári jog - kartell - semmisségi eljárás
347.776(439) *** 347.733(439) *** 334.753 *** 347.957(439)
[AN 2856270]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2009.
Dávid Ferenc
   Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai, 1488-1939 = Häuser und Hauseigentümer der Innenstadt von Ödenburg, 1488-1939 / Dávid Ferenc, Goda Károly, Thirring Gusztáv ; [kiad. ... Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2008. - 461 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 38-42.
ISBN 978-963-8327-31-4 kötött : 4600,- Ft
Sopron - ingatlan - nyilvántartás - helytörténet - történelmi forrás
347.235.11(439-2Sopron)"14/18" *** 943.9-2Sopron(093.2)
[AN 2859157]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2009.
Gál Sándor
   A tárgyalóteremből : tettesek, bűnök, áldozatok / Gál Sándor. - Kecskemét : Petőfi Lap- és Kvk., [2009]. - 230, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7257-08-7 fűzött : 1490,- Ft
Bács-Kiskun megye - bűncselekmény - publicisztika
343.23(439.155)(0:82-92)
[AN 2859864]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2009.
Gerencsér Balázs (1978-)
   "Nyelvében él..." : Kárpát-medencei körkép a határon túli magyar nemzeti közösség hivatalos eljárásokban való anyanyelvhasználati jogáról / Gerencsér Balázs Szabolcs. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - IX, 257 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-113-7 kötött : 3800,- Ft
Kárpát-medence - nyelvhasználati jog - határon túli magyarság
342.725.5(=945.11)(4-191)
[AN 2856907]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2009.
   Legfeljebb elválunk.. / Alpár Zsuzsa [et al.]. - [Budapest] : Saxum, [2009]. - 170 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000). (Szimpozion, ISSN 2060-7512)
ISBN 978-963-248-075-6 fűzött : 1150,- Ft
válás - lélektan
347.627.2 *** 159.9
[AN 2856243]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2009.
Lévai Anita
   A Magyar Királyi Csendőrség története / Lévai, Potó. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-039-1 fűzött
Magyarország. Csendőrség
Magyarország - csendőrség - történeti feldolgozás
351.742(439)(091)
[AN 2856741]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2009.
Magyar Attila István (1974-)
   Magyar választójog és választások, 1945-1989 / Magyar Attila István. - [Budapest] : Equinter, cop. 2008. - 168 p. ; 18 cm. - (Bevezetés, ISSN 1789-9443)
Bibliogr.: p. 149-161.
ISBN 978-963-86891-5-3 fűzött
Magyarország - választójog - választás - 1945 utáni időszak
342.8(439)"1945/1989" *** 324(439)"1945/1989"
[AN 2856897]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2009.
Németh János Kandinszky
   Az elhallgatott igazság - ami a rácsok mögött van / Kandinszky. - [Budapest] : [Intruder Press], 2008. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5937-6 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - börtön - memoár
343.8(439)(0:82-94)
[AN 2858972]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2009.
   Polgári és polgári eljárásjogi szabályok átalakulása az Európai Unió jogában : a Magyar Országos Közjegyzői Kamara negyedik műhelykonferenciája : Budapest, 2009. április 2. - Budapest : MOKK, 2009. - 53 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Európai Unió - polgári jog - polgári eljárásjog - konferencia-kiadvány
347(4-62) *** 347.9(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2857805]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2009.
   Tanulmányok Nagy Tibor tiszteletére / szerk. Simon István. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 348 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, ISSN 1587-1509 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-114-4 kötött
jogtudomány - pénzügy - emlékkönyv
34 *** 336
[AN 2856891]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9796 /2009.
Babos László
   A modern kor háborúi és csatái / Babos László, Papp Tamás. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 288 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-480-4 kötött : 3500,- Ft
Afrika - Közel-Kelet - Dél-Ázsia - hadtörténet - 1945 utáni időszak - 20. század - ezredforduló
355.48(100)"194/200"
[AN 2856449]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2009.
   A biztonságpolitika specifikus területei: Válságok, kockázatok és fenyegetések az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájának (ESDP) tükrében [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia : 2008. május 27. / szerk. Kobolka István, Szabó Gyula. - Multimédia. - Budapest : MK Katonai Biztonsági Hiv. Tud. Kutatóhely, 2008. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Szakmai tudományos közlemények, ISSN 2061-1188)
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; MS Word; MS PowerPoint; médialejátszó
Európai Unió - biztonságpolitika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
355.02(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2855992]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2009.
Maruzs Roland (1974-)
   Vitéz és önfeláldozó magatartásért : hősi halált halt és posztumusz kitüntetett katonáink adattára, 1939-1945 / Maruzs Roland. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 449, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-249-075-5 kötött
Magyarország - katona - hősi halott - katonai kitüntetés - adattár - második világháború
355.293(439)"1941/1945" *** 355.132.2(439)"1939/1945"(035.5) *** 355(439)"1939/1945"(092)
[AN 2856147]
MARC

ANSEL
UTF-89799 /2009.
Nagy István (1925-)
   Tizenegy évig távol a hazámtól / Nagy István. - Pacsa : Magánkiad., 2009. - 410 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7899-5 fűzött : 2900,- Ft
Szovjetunió - hadifogoly - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 2859826]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2009.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (29.). Had- és Rendészettudományi Szekció (2009) (Budapest)
   XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció : Budapest, 2009. április 15-16. : rezümé kötet / [szerk. Kovács László] ; [rend., közread. a] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János katonai Műszaki Főiskolai Kar. - Budapest : ZMNE BJKMK, 2009. - 138 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7060-62-5 fűzött
hadtudomány - rendészet - szakkör - konferencia-kiadvány
355/359 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2855696]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2009.
   Várpalotai gyakorlatok : MH Bakony Harckiképző Központ = Exercises at Várpalota : HDF Bakony Combat Training Centre / [fotók Rácz Tünde ...] ; [ford. Eszes Boldizsár]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 119 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-482-8 kötött
Magyarország. Honvédség. Bakony Harckiképző Központ
Várpalota - Magyarország - honvédség - kiképzés - fényképalbum
355.233(439-2Várpalota)(084.12)
[AN 2860001]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2009.
Vécsey Aurél
   Magyar tragédia: a Don-kanyar / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-030-8 fűzött
Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1942/1943"
[AN 2856775]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9803 /2009.
Gardner, Howard
Good work (magyar)
   Jó munka : amikor a kiválóság és az etika találkozik / Howard Gardner, Csíkszentmihályi Mihály, William Damon ; [ford. Szendi Gábor és Váradi Judit]. - Győr : Lexecon, cop. 2008. - 378 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88047-0-9 fűzött : 3600,- Ft
foglalkozási erkölcs - munkalélektan
65.013 *** 174
[AN 2859112]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9804 /2009.
   Adóakadémia [elektronikus dok.] : társaságiadó-bevallás, 2008 : 2009. március 27. : [konferencia]. - Multimédia. - [Budapest] : Complex, [2009]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: Windows 98 SE vagy újabb; médialejátszó; asztali DVD-lejátszó
Magyarország - társasági adó - számvitel - útmutató - elektronikus dokumentum
336.271.5(439)(036) *** 657
[AN 2859405]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2009.
   Aktuális számviteli kérdések és a számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai, 2009 / [szerzők Rezsabek Angéla et al.] ; [kiad. a Conforg Oktató és Tanácsadó Kft.]. - Budapest : Conforg Okt. és Tanácsadó Kft., 2009. - 236 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7038-8 fűzött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 2855717]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2009.
Bencsik Andrea (1956-)
   A tudásmenedzsment emberi oldala / szerző Bencsik Andrea. - Miskolc : Z-Press, cop. 2009. - 269 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 255-269.
Fűzött : 3950,- Ft (hibás ISBN 978-963-9493-47-6)
tudásmenedzsment - humánerőforrás-menedzsment
658.1.011.1 *** 658.3
[AN 2859983]
MARC

ANSEL
UTF-89807 /2009.
   Élelmiszeripari kis- és közép-vállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a román és szerb piacra / [szerk. Gál József, Gulyás László ; [kiad. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar]. - Szeged : SZTE Mérnöki Kar, 2009. - 323 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-936-2 fűzött
Magyarország - Románia - Szerbia - élelmiszeripar - vállalkozásfejlesztés - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat
338.246.027(439) *** 663/664(439) *** 332.1(439-04) *** 332.1(498) *** 332.1(497.11)
[AN 2857834]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2009.
   Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája : 2008. szeptember 26. : előadások szövege : Szent Jeromos-napi találkozások = Translators and Interpreters Autumn Conference : 26th September 2008 : proceedings of the conference : Saint Jerome's day encounters / [kiad. Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete]. - Budapest : MFE, 2009. - 94 p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87631-1-2 fűzött
fordítás - konferencia-kiadvány
651.926 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2859900]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2009.
   A hazai innováció néhány jellemzője / szerk. Kotsis Ágnes, Polónyi István. - [Debrecen] : DE Közgazd.- és Gazdaságtud. Kar, 2009. - 121 p. : ill. ; 24 cm. - (Competitio könyvek, ISSN 1785-5950 ; 7.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-300-3 fűzött
Magyarország - kutatás-fejlesztés - innováció
330.341.1(439) *** 001.8
[AN 2857385]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2009.
Hopkins, Claude (1866-1932)
Scientific advertising (magyar)
   Tudományos reklámozás / Claude Hopkins ; [ford. Fodor Timea]. - Budapest : Vállalkozóiskola Kft., 2009. - 194 p. : ill. ; 19 cm. - (Marketingzseni könyvtár, ISSN 2061-1633)
ISBN 978-963-06-7579-6 fűzött
reklám
659.1
[AN 2860059]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2009.
Horváth Gyula (1951-)
   Cohesion deficiencies in Eastern and Central Europe : inequalities of regional research area / by Gyula Horváth. - Pécs : Centre for Regional Studies of HAS, 2009. - 40 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 72.)
Bibliogr.: p. 38-40.
ISBN 978-963-9899-14-8 fűzött
Közép-Európa - gazdasági fejlődés - gazdasági növekedés - regionális gazdaság - ezredforduló
330.35(4-11)"200" *** 330.34(4-11)"200" *** 332.1(4-11)"200"
[AN 2855713]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2009.
   "Hurrá, bejegyeztek!" - de hogyan tovább?. - [Budapest] : FSZH, [2009]. - 17 p. : ill. ; 19 cm. - (Mobilitás könyvek, ISSN 2060-8136 ; 1.)
ISBN 978-963-87766-3-1 fűzött
projektmenedzsment
658.1.011.1 *** 65.012.2
[AN 2859085]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2009.
Kovács Ferenc
   Elektronikus szolgáltatások az adóztatásban / Kovács Ferenc. - Budapest : Kompkonzult, 2009. - 72, [22] p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9427-71-6 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - adóügy - elektronikus ügyintézés
336.2(439) *** 681.3.004.14
[AN 2855670]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2009.
Nemere István (1944-)
   Veszélyben a kassza / Oscar Welden. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 251, [2] p. ; 20 cm
A főcím kassza szavában az s $ jellel
ISBN 978-963-9936-40-9 fűzött
gazdaságtörténet - gazdasági válság - pénzügy
338.124.4(100) *** 336.7(100)(091) *** 338(091)(100)(089.3)
[AN 2856202]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2009.
   Ötletes forrásszerzés - forrásszerző ötletek : civil szervezetek tapasztalatai, pénzszerző praktikái / [szerk. Lencsés Brigitta] ; [közread. az] Inspi-Ráció Egyesület. - Nyíregyháza : Inspi-Ráció Egyes., 2009. - 55 p. ; 21 cm
keretcím: Teaház füzetek. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - társadalmi szervezet - pénzügyi támogatás
334.012.46 *** 338.246.027(439)
[AN 2859088]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2009.
Roóz József (1944-)
   Az emberierőforrás-menedzsment alapjai / Roóz József ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, 2009, cop. 2006. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-670-1 kötött : 3350,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 2860384]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2009.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : BGF : Perfekt, 2009, cop. 2006. - 368 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-394-675-6 kötött : 3650,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 2860410]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2009.
   A vállalatok társadalmi felelősségvállalása / Csáfor Hajnalka [et al.] ; szerk. Szlávik János. - Budapest : Complex, 2009. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-291.
ISBN 978-963-224-982-7 fűzött
vállalat vezetősége - felelősség - társadalom
658.1.011.1 *** 65.012.412 *** 316.6
[AN 2856783]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2009.
   A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése : elemzés a beszámolók alapján / Bíró Tibor [et al.] ; [szerk. Pucsek József]. - Bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Perfekt, [2009], cop. 2007. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 978-963-394-704-3 fűzött : 3100,- Ft
vállalkozás - mérlegkimutatás - gazdasági elemzés
657.372.012.12
[AN 2860002]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2009.
Várady Judit (1946-)
   Hogyan lehetsz sikeres munkavállaló? : módszertani segédtankönyv pályakezdőknek és munkavállalóknak / Várady Judit. - [Sopron] : Novum, 2009. - 298, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 297.
ISBN 978-963-9842-75-5 fűzött : 3250,- Ft
álláskeresés - karrier - útmutató
658.3 *** 331.535(036)
[AN 2858103]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9821 /2009.
Banyár József
Egy lehetséges és kívánatos nyugdíjrendszer (angol)
   A possible and desirable pension system / József Banyár and József Mészáros. - Boulder [Colo.] : Social Science Monographs ; Wayne [N.J.] : Center for Hung. Studies and Publications ; Budapest : Gondolat, 2009. - 181 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 167-172.
Kötött
ISBN 978-0-88033-640-6
Magyarország - nyugdíjbiztosítás
369.5(439) *** 331.25(439)
[AN 2850124]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2009.
   Fogyatékosság és a mai magyar társadalom : konferenciakötet / szerk. Laki Ildikó ; [rend., közread. az] ... MTA Szociológiai Kutatóintézet. - Szeged : Belvedere Meridionale ; Budapest : MTA SZKI, 2009. - 166 p. : ill. ; 21 cm
A 2008. dec. 8-9-én Budapesten azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-58-1 fűzött
Magyarország - fogyatékos - konferencia-kiadvány
364.65-056.26(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2856691]
MARC

ANSEL
UTF-89823 /2009.
   Kortárs szociálismunka-elméletek, tereptanítás, szupervízió / vál. Katz Katalin ; szerk. Bányai Emőke. - Budapest : Hilscher R. Szociálpol. Egyes. : ELTE, 2009. - 312 p. ; 20 cm. - (A szociális munka szupervíziója, ISSN 1588-3272)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88455-0-4 fűzött : 2000,- Ft
szociális munka - tanácsadás
364.62.001.8 *** 364.62
[AN 2858079]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9824 /2009.
   Biológia. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 80 p. ; 17 cm. - (Diák kiskönyvtár sorozat)
ISBN 978-963-249-077-9 fűzött
biológia - tantárgy - középfokú oktatás - oktatási segédlet
372.857(075.3)
[AN 2856022]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2009.
   "Ember lenni mindég, minden körülményben" : Nagyajtósi István, 1908-1989 / [szerk. Mészáros Júlia] ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár]. - 2. jav. kiad. - Szentes : Vár. Kvt., 2009. - 164, [4] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Nagyajtósi István, 1908-1989
ISBN 978-963-06-7587-1 fűzött
Nagyajtósi István (1908-1989)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Nagyajtósi_I.
[AN 2862862]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2009.
   Felnőtt élet : felnőttkorba lépő értelmi sérült fiatal társadalmi életbe való beilleszkedésének lehetőségei / [szerk. Fonyó Ilona] ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2009. - 183 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88082-3-3 fűzött
szociális rehabilitáció - értelmi fogyatékos - gyógypedagógia
376.4 *** 364.264.4 *** 364.048.6
[AN 2859501]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2009.
   Felsőoktatási hallgatói kisokos / szerk. Kocsis Miklós és Kucsera Tamás Gergely ; [kiad. a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, 2009. - 99 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-87504-5-7 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - egyetemi hallgató - ösztöndíj - útmutató
378(439)(036) *** 378.3(439)(036)
[AN 2855669]
MARC

ANSEL
UTF-89828 /2009.
   Felsőoktatás-menedzsment / szerk. Drótos György, Kováts Gergely. - [Budapest] : Aula, 2009. - 229 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9698-71-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - vezetéstudomány - vezetés - ezredforduló - változásmenedzsment
378(439)"200" *** 65.011.1 *** 65.012.4
[AN 2856803]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2009.
   Fizika. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 80 p. ; 17 cm. - (Diák kiskönyvtár sorozat)
ISBN 978-963-249-078-6 fűzött
fizika - tantárgy - középfokú oktatás - oktatási segédlet
372.853(075.3)
[AN 2856028]
MARC

ANSEL
UTF-89830 /2009.
Ginsztler János (1943-)
   A Mérnöktovábbképző Intézet 70 éve, 1939-2009 / [Ginsztler János, Kiss Iván, Németh József]. - Budapest : [BMGE MTI], 2009. - 145 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-431-814-2 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Mérnöktovábbképző Intézet
Budapest - egyetem - mérnökképzés - oktatástörténet
378.662(439-2Bp.)(091)
[AN 2857726]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2009.
   Informatikai szakmák könyve. - Budapest : Profession K., 2009. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6942-9 fűzött
szakképzés - informatika - pályaválasztás
377 *** 681.3 *** 37.048
[AN 2857068]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2009.
Kasuba István (1950-)
   A csorvási katolikus oktatás története, 1863-1948 / Kasuba István. - Csorvás : Pro-Urbe Csorvás Egyes., 2008. - 62 p. : ill. ; 21 cm. - (Csorvási füzetek ; 9.)
Fűzött
Csorvás - általános iskola - egyházi iskola - katolikus egyház - történeti feldolgozás
373.3(439-2Csorvás)(091) *** 282
[AN 2858619]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2009.
Korányi Tibor
   Pszichológiai és didaktikai ellentmondások az andragógia világában / Korányi Tibor. - Sopron : Novum, 2009. - 121, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119-121.
ISBN 978-963-9916-31-9 fűzött : 2990,- Ft
felnőttnevelés
37.013.83
[AN 2855708]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2009.
Kósa András (1932-)
   Tankönyvek, szakkönyvek szerzőinek : tapasztalatok, ajánlások / Kósa András ; [közread.] A Korszerű Mérnökért Alapítvány. - Budapest : A Korszerű Mérnökért Alapítvány, 2009. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-420-975-1)
felsőoktatás - műszaki tudomány - természettudomány - tankönyv
378.167.1(439) *** 378.662 *** 378.65
[AN 2858069]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2009.
   Magyar irodalom. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 80 p. ; 17 cm. - (Diák kiskönyvtár sorozat)
ISBN 978-963-249-080-9 fűzött
magyar irodalom - tantárgy - középfokú oktatás - oktatási segédlet
372.889.451.1(075.3)
[AN 2856035]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2009.
   Magyar történelem. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 80 p. ; 17 cm. - (Diák kiskönyvtár sorozat)
ISBN 978-963-249-082-3 fűzött
tantárgy - történelem - magyar történelem - középfokú oktatás - oktatási segédlet
372.893(075.3) *** 943.9(075.3)
[AN 2856014]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2009.
   Matematika. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 79 p. ; 17 cm. - (Diák kiskönyvtár sorozat)
ISBN 978-963-249-081-6 fűzött
matematika - tantárgy - középfokú oktatás - oktatási segédlet
372.851(075.3)
[AN 2856031]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2009.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Szülők könyve : a fogantatástól az iskolakezdésig / Ranschburg Jenő. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 471 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 467-471.
ISBN 978-963-248-073-2 kötött : 3950,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 2862658]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2009.
Szlucska János
   "Pünkösdi királyság" : az észak-erdélyi oktatásügy története, 1940-1944 / Szlucska János. - Budapest : Gondolat, 2009. - 580 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 566-580.
ISBN 978-963-693-186-5 fűzött : 4200,- Ft
Észak-Erdély - oktatásügy - 20. század - második világháború
37.014(439.21)"1940/1944"
[AN 2858085]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2009.
   Úton, út közben a kollégiumi esélyteremtésért, 2009 / [szerk. Varga Csaba] ; [közread. a] Városi Kollégium. - Szolnok : Vár. Kollégium, 2009. - 202 p. : ill., színes ; 30 cm
Gerinccím: Kollégiumi műhelymunka I. - Bibliogr.: p. [203].
ISBN 978-963-06-7103-3 fűzött
Szolnok - kollégium - tehetséggondozás - hátrányos helyzetű - pedagógia - módszertan
37.018.3(439-2Szolnok) *** 376.545 *** 376 *** 371.3
[AN 2855761]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9841 /2009.
Árvay Sándor (1952-)
   Magyar teniszlexikon / Árvay Sándor. - [Budapest] : RedaktorSport, [2009]. - 449 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7558-1 kötött
Magyarország - tenisz - sportoló - életrajzi lexikon
796.342(439)(092):030
[AN 2855695]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2009.
Budai Miklós
   100 éves a Budapest Honvéd / [szerzők Budai Miklós, Pataki Gyula, Raffai Ferenc]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2009. - 151 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-327-481-1 kötött
Budapest Honvéd Futball Club
Budapest - sportegyesület - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Bp.)Budapest_Honvéd_FC *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 2856932]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2009.
   A céltáblákat szőlő díszítse! : szőlő- és lövészünnepek Magyarországon a 16-19. században = Trauben sollen Scheiben zieren! : Traubenfeste und Freyschiessen vom 16. bis 19. Jahrhundert in Ungarn / összeáll., ... ford. Kovács József László ; [Ferdinand Dobner verseit ford. Sarkady Sándor] ; [a Christophori Lackneri ... vitae curriculum két latin értekezését ford. Dalloul Zaynab valamint Fülöp Réka és Kasza Péter] ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár]. - Budapest : OSZK, 2009. - 268 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-564-5 kötött
Magyarország - lövészet - borászat - szőlőművelés - naptári szokás - művelődéstörténet - újkor
799.3(439)"15/18" *** 634.8(439)"15/18" *** 398.332.34(=945.11) *** 930.85(439)"15/18"
[AN 2857129]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2009.
Fekete Kálmán (1951-)
   Ördögh Mixi : az 500-as Fiattól a Lancia Integraléig : riportkönyv / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2009. - 145 p., [10] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; 14.)
ISBN 978-963-370-858-3 fűzött
Ördögh Miklós (1958-)
Magyarország - autósport - 20. század - 21. század - életútinterjú
796.71(439)(092)Ördögh_M.(047.53)
[AN 2856450]
MARC

ANSEL
UTF-89845 /2009.
Hahn, Angelika
Papierflieger originell (magyar)
   Papírrepülők / Angelika Hahn ; [ford. Cser Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2009. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 60.)
ISBN 978-963-278-086-3 fűzött : 995,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 2862761]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2009.
Hill, Jenny
Two balls or less (magyar)
   Csak két gombolyag : [több mint 30 egyszerű, divatos kötött és horgolt holmi] / Jenny Hill ; [ford. Zombori Andrea]. - Budapest : Sanoma, cop. 2008. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 978-963-9710-32-0 fűzött : 2800,- Ft
textilkötés - horgolás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.42 *** 746.43
[AN 2855954]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2009.
Kharade, Ellen
Quick and clever felting (magyar)
   Gyors és ötletes nemezelés / Ellen Kharade ; [ford. Kurdiné Mohácsi Gabriella]. - Budapest : Sanoma, cop. 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Praktika könyvek, ISSN 1786-8068)
ISBN 978-963-9710-47-4 fűzött : 3600,- Ft
textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 2855935]
MARC

ANSEL
UTF-89848 /2009.
Koch, Sabine
Glamour trendy (magyar)
   Divatos kiegészítők gyöngyből / Sabine Koch ; [a magyar változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2009]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-90-0 fűzött : 690,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2857414]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2009.
Mess Béla (1927-)
   Emlékszikrák : [fél évszázad vadászélményei] / Mess Béla. - Pécs : Alexandra, 2009. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-927-6 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2856440]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2009.
Ruh, Angelika
   Ragyogó gyöngyékszerek / Angelika Ruh ; [a magyar változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2009]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-83-2 fűzött : 690,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2
[AN 2856954]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2009.
Sindely Pál
   Tájékozódási futás a 90 éves Szegedi Vasutas SE színeiben / Sindely Pál, Szokol Lajos, Gera Tibor ; [kiad. Szegedi Vasutas SE]. - Szeged : Szegedi Vasutas SE, 2009. - 258 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7481-2 fűzött
Szegedi Vasutas Sport Egyesület. Tájfutó Szakosztály
Szeged - sportegyesület - tájfutás
796.56 *** 061.2(439-2Szeged)
[AN 2857717]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2009.
   Sportrendezvények biztosítása a gyakorlatban / [szerk. Kabók József, Szécsi György] ; [közread. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara]. - [Budapest] : SZVMSZK, 2009. - 187 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7357-0 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - sportesemény - biztonságtechnika - rendezvényszervezés - jogszabálygyűjtemény - útmutató
796(439)(094)(036) *** 351.74(439) *** 65.012.8
[AN 2857108]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2009.
Vukics Ferenc (1973-)
   Ki vagy, Vukics? / [riporter] Varga Domokos György ; [közread. a] Magyarok Szövetsége. - Szentendre : Magyarok Szövets., cop. 2009. - 140 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-7786-8 fűzött
Vukics Ferenc (1973-)
Magyarország - edző - küzdősport - 20. század - 21. század - interjú
796.071.4(439)(092)Vukics_F.(047.53) *** 796.8(439)
[AN 2859399]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9854 /2009.
Capatti, Bérénice
Gauguin e i colori dei tropici (magyar)
   A piros szárnyú gyík, a lila levelű fák és Gauguin / ... írta és átd. Bérénice Capatti és Eva Adami ; ill. Octavia Monaco ; [ford. Lázár Zsófia]. - [Budapest] : Barrus, cop. 2008. - [38] p. : ill., színes ; 32 cm
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-87938-1-2)
Gauguin, Paul (1848-1903)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló - gyermekkönyv
75(44)(092)Gauguin,_P.(02.053.2)
[AN 2855984]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2009.
   Civil példatár / [írta és szerk. Pulai Sára] ; [közread. a] Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete. - Kecskemét : Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyes., 2009. - 62, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7449-2 fűzött
Magyarország - falugondnok - területfejlesztés - együttműködés
711.437(439) *** 911.373(439)
[AN 2857098]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2009.
Csáky Donát Márk (1975-)
   Csáky Donát Márk / [szöveg Hemrik László]. - [Budapest] : [Csáky D. M.], 2009. - 30, [7] p. : ill., főként színes ; 21x22 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-06-7195-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Csáky_D._M.
[AN 2857209]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2009.
Császár László (1933-)
   Ujjlenyomatok / Császár László ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztató Központ Kft. - Budapest : ÉTK, 2008. - 244 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-513-210-2 fűzött
építészet - műemlékvédelem - építészettörténet
72.025.3/.4 *** 72(100)(091) *** 72.01
[AN 2859328]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2009.
Csorba Csaba (1946-)
   Falusi templomok / Csorba Csaba, László János. - [Budapest] : Anno, 2008. - 94, [2] p. : ill. színes ; 99 cm
ISBN 978-963-375-604-1 kötött
Magyarország - templom - fényképalbum
726.54(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)László_J.
[AN 2856227]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2009.
Csoszó Gabriella (1969-)
   Csoszó Gabriella / [szöveg ... Mélyi József, Páldi Lívia]. - Budapest : Ráday Galéria, 2009. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 4.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-88121-6-8 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Csoszó_G.
[AN 2857355]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2009.
Éber Sándor (ifj.) (1909-1985)
   Egy város - egy évszázad : tisztelgés ifj. Éber Sándor születésének 100. évfordulóján / [... vál., szerk. Kollárné Éber Orsika]. - Baja : Éber Sándor Alapítvány : [Türr I. Múz.], 2009. - 32 p. : ill., színes ; 15x22 cm. - (A bajai Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 30.)
Borítócím: Ifj. Éber Sándor
ISBN 978-963-06-7425-6 * fűzött (hibás ISBN 9789-963-06-7425-6)
Éber Sándor (ifj.) (1909-1985)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Éber_S.
[AN 2857498]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2009.
Erdős Gyöngy
   Sakuragi : artwork / Kodoku Megumi [rajz. és szerk. Erdős Gyöngy] ; [közread. Magyar Anime Társaság]. - [Budapest] : MAT, 2009. - [58] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88375-0-9 fűzött
Magyarország - grafikus - ezredforduló - manga
741(439)(092)Erdős_Gy. *** 087.6:084.11
[AN 2858462]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2009.
Fabricius Anna (1980-)
   Fabricius Anna / [szöveg ... Csatlós Judit]. - Budapest : Ráday Galéria, 2009. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 2.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-88121-0-9 fűzött : 1700,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Fabricius_A.
[AN 2857377]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2009.
   A fény / [kiad. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, [2009]. - 98 p. : ill., színes ; 24 cm
A 2008. szept. 11-12-én Budapesten azonos címmel megrendezett építészeti konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-88386-0-5 fűzött
építészet - templom - fény
72.017.2 *** 726.54
[AN 2860253]
MARC

ANSEL
UTF-89864 /2009.
Galambos Tamás (1939-)
   Galambos Tamás / [szöveg ... Wehner Tibor]. - Budapest : Ráday Galéria, 2009. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mai magyar képzőművészet, ISSN 2060-0100 ; 9.)
A Ráday Galériában 2009. szept. 2-27. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 963-88121-4-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Galambos_T. *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2857342]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2009.
Gerhes Gábor (1962-)
   Gerhes Gábor. - Budapest : Ráday Galéria, 2009. - 106 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Mai magyar fotóművészet, ISSN 2060-0119 ; 3.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 963-88121-5-X fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Gerhes_G.
[AN 2857369]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2009.
Hessky Orsolya
   Id. Markó Károly / Hessky Orsolya. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 13.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5936-0 kötött : 1490,- Ft
Markó Károly (id.) (1791-1860)
Magyarország - festőművész - 19. század - életrajz
75(439)(092)Markó_K.,_id.
[AN 2855771]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2009.
Lossonczy Tamás (1904-)
   100 év után : Lossonczy Tamás festőművész kiállítása : Magyar Nemzeti Galéria, ... 2009. augusztus 12 - szeptember 6. = After 100 years : exhibition of works by painter Tamás Lossonczy : Hungarian National Gallery, ... August 12 - September 6, 2009 / [... rend. ... Dévényi István] ; [a katalógust szerk. ... Kolozsváry Marianna]. - [Budapest] : MNG, [2009]. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2009/6.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2009/6.)
borító- és gerinccím: Lossonczy Tamás
ISBN 978-963-7432-99-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lossonczy_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2857415]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2009.
Marosvári Attila (1961-)
   A kiszombori Rónay-kastély / Marosvári Attila, Sipos György ; [kiad. Móra Ferenc Múzeum]. - Szeged : Móra F. Múz., 2009. - 38 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9804-23-4 fűzött
Kiszombor - kastély
728.82(439-2Kiszombor)
[AN 2857741]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2009.
Németh István (1923-)
   Németh István belsőépítész / [szerk. Czéh Judit, ... Detre Villő, ... Emődi-Kiss Tamás] ; [kiad. a Magyar Építész Kamara]. - Budapest : MÉK, 2009. - 112 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 110-112.
Fűzött
Németh István (1923-)
Magyarország - építész - belsőépítészet - 20. század - 21. század
72(439)(092)Németh_I. *** 747
[AN 2859837]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2009.
Sitkei András
   Képek 1 / írta Sitkei András ... - [Kecskemét] : [Sitkei A.], 2009. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7744-8 fűzött
Magyarország - kiállítás - megnyitó - képzőművészet - ezredforduló - ünnepi beszéd
73/76(439)"200"(0:82-56) *** 061.4(439-2)(0:82-56)
[AN 2859922]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2009.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
   Benczúr Gyula / Szvoboda Dománszky Gabriella. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 14.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-5937-7 kötött : 1490,- Ft
Benczúr Gyula (1844-1920)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - életrajz
75(439)(092)Benczúr_Gy.
[AN 2855775]
MARC

ANSEL
UTF-89872 /2009.
Visconti, Guido
Quel genio di Leonardo (magyar)
   A repülő masina, a furfangos Hold és Leonardo / szöveg Guido Visconti ; ill. Bimba Landmann ; [ford. Lázár Zsófia]. - [Budapest] : Barrus, cop. 2008. - [38] p. : ill., színes ; 32 cm
Kötött : 2990,- Ft (hibás ISBN 978-963-87938-0-5)
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Itália - képzőművész - reneszánsz - gyermekkönyv
73/76(45)(092)Leonardo_da_Vinci(02.053.2)
[AN 2855993]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9873 /2009.
Erdős Jenő (1920-)
   Népzene Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / Erdős Jenő ; [közread. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete]. - Nyíregyháza : MPKKI, 2008. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9277-11-3 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar népzene
78.031.4(=945.11)(439.161) *** 398.8(=945.11)(439.161)
[AN 2857410]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2009.
Hook, Thomas W.
Jacko (magyar)
   Jacko : Michael Jackson : the king of pop / Thomas W. Hook ; [ford. Szántai Zsolt, Habony Gábor]. - Kistarcsa : STB K., 2009. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-259-055-4 fűzött : 1490,- Ft
Jackson, Michael (1958-2009)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - popzene - 20. század - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(73)(092)Jackson,_M.
[AN 2857403]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2009.
Norwich, Grace
Vanessa Hudgens (magyar)
   Vanessa Hudgens : breaking free : nem hivatalos életrajz / írta Grace Norwich ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 107 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-180-8 fűzött : 1699,- Ft
Hudgens, Vanessa (1988-)
Egyesült Államok - dalénekes - színész - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(73)(092)Hudgens,_V. *** 791.43.071.2(73)(092)Hudgens,_V.
[AN 2858934]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2009.
True, Everett (1961-)
Nirvana (magyar)
   Nirvana / Everett True ; [ford. Stefanovits Péter]. - [Budapest] : Cartaphilus, 2009. - 681, [32] p. : ill. ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618 ; 33.)
Diszkogr.: p. 657-679.
ISBN 978-963-266-037-0 kötött : 5900,- Ft
Nirvana (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - ezredforduló
78.067.26.036.7(73)Nirvana
[AN 2856062]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9877 /2009.
Juhász Katalin (1961-)
   Tervek = Designs / [Juhász Katalin]. - [Miskolc] : MG Vár. Műv. Múz. Színháztört. és Színészmúz., 2009. - [38] p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (Színpad-kép, ISSN 2060-6176 ; 2.)
Bibliogr.: p. [37-38].
ISBN 978-963-88042-4-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - díszlettervezés - 20. század - 21. század
792.021(439)(092)Juhász_K.
[AN 2857723]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2009.
Kalmár Tibor (1932-)
   Volt egyszer egy kabaré.. : történetek a függöny mögül / Kalmár Tibor. - [Budapest] : Gabo, cop. 2009. - 286 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-299-9 kötött : 2990,- Ft
Vidám Színpad (Budapest)
Budapest - színháztörténet - 20. század - ezredforduló
792(439-2Bp.)Vidám_Színpad *** 792.73(439-2Bp.)"195/200"
[AN 2856462]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2009.
Margit István
   A társrendező : Martinidesz László lélekrajza / Margit István ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - Pécel : Ébredés Alapítvány, 2009. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88266-0-2 fűzött
Martinidesz László (1953-2009)
Magyarország - rendező - 20. század - ezredforduló
792.027.2(439)(092)Martinidesz_L.
[AN 2859928]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2009.
Norwich, Grace
Zac attack (magyar)
   Zac-mánia : nem hivatalos életrajz / írta Grace Norwich ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 102 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-181-5 fűzött : 1699,- Ft
Efron, Zac (1987-)
Egyesült Államok - színész - ezredforduló - ifjúsági könyv
791.43.071.2(73)(092)Efron,_Z.
[AN 2858925]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9881 /2009.
Alb Gabriella
   Kezdő japán csak lazán : kézikönyv kezdő nyelvtanulók számára / Alb Gabriella ; [ill. Lukoviczkiné Alb Erzsébet]. - Kaposvár : Alb G., 2009. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7784-4 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv
809.56(078)=945.11=20
[AN 2859806]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2009.
Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (1.) (2007) (Budapest)
   Válogatás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia előadásaiból : [AlkNyelvDok 2007] = Selected papers from the 1st Applied Linguistics PhD Conference / [szerk. Váradi Tamás] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet. - [Budapest] : MTA Nyelvtud. Int., [2009]. - 178 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-48-4 fűzött
nyelvészet - alkalmazott nyelvészet - egyetem - konferencia-kiadvány
80 *** 80.004.14 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2856950]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2009.
Antal Mária (1954-)
   Hogy mondjuk angolul? : egyszerűbb beszédhelyzetek / Antal Mária, Heller Anna. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1984. - 271 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Gerinccím: Angol
ISBN 978-963-19-3817-3 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 2862758]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2009.
Antal Mária (1954-)
   Hogy mondjuk németül? : egyszerűbb beszédhelyzetek / Antal Mária, Heller Anna, Tamássyné Bíró Magda. - 12. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2001. - 251 p. ; 20 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
Gerinccím: Német
ISBN 978-963-19-3816-6 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2862752]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2009.
Gajdos Zsuzsa
   Colores : spanyol nyelvkönyv 3. : [B1-B2] / Gajdos Zsuzsanna, Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-6232-1 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 2859310]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2009.
   Helyesírás. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 80 p. ; 17 cm. - (Diák kiskönyvtár sorozat)
ISBN 978-963-249-079-3 fűzött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 2856033]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2009.
Iványi Ákos
   Magyar - német, német - magyar erdészeti, faipari, vadászati szakszótár / Iványi Ákos. - 3. kiad. - Győrújbarát : Szerző, 2009, cop. 2004. - 226 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 222-226.
ISBN 978-963-06-7501-7 kötött
erdészet - vadászat - faipar - magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár - szakszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 630 *** 639.1 *** 674
[AN 2862681]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2009.
Járó Antal (1924-2007)
   Az eszperantó mozgalom kezdete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / Járó Antal ; [szerk. Szin Istvánné]. - [Nyíregyháza] : Járó A.-né, [2009]. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7473-7 fűzött
Magyarországi Eszperantó Szövetség. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bizottság
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - eszperantó - egyesület
800.892 *** 061.2(439.161)
[AN 2858565]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2009.
Kiss Róbert Richard
   Nyelvelő : nyelvészeti kézikönyv / Kiss Róbert Richard. - [Budapest] : MediaCom Kft., [2009]. - 176 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87473-4-1 fűzött : 1995,- Ft
magyar nyelv - nyelvészet - publicisztika
809.451.1(0:82-92)
[AN 2857299]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2009.
   A magyar helyesírás szabályai diákoknak. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2009]. - 238 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-249-076-2 kötött
magyar nyelv - helyesírás - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2856136]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2009.
Mazurka Károly
   Szuhogyi palóc tájszótár / írta Mazurka Károly ; szerk. N. Fodor János. - Budapest : M. Nyelvtud. Társ. : Tinta Kvk., 2008. - 175, [7] p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 90.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7530-88-3 fűzött : 1990,- Ft
Szuhogy - magyar nyelv - palócok - tájszótár
809.451.1-087(439-2Szuhogy)
[AN 2857309]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2009.
Móritz György
   Olasz nyelvkönyv kezdőknek / Móritz György, Szabó Győző ; [a rajzokat Sajdik Ferenc kész.]. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009-. - ill., főként színes ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
olasz nyelv - nyelvkönyv
805.0(078)=945.11
[AN 2862875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/A., I primi due passi. - 2009, cop. 1993. - 287 p.
ISBN 978-963-19-4944-5 fűzött
[AN 2862879] MARC

ANSEL
UTF-89893 /2009.
Móritz György
   Olasz társalgás / Móritz György. - 14. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1969. - 207 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3704-6 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 2862719]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2009.
   A nyelvészetről - egyes szám, első személyben II / szerk. Kontra Miklós és Bakró-Nagy Marianne ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Szeged : SZTE BTK, 2009. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-482-942-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-482-3)
Magyarország - nyelvész - nyelvészet - tudománytörténet - 20. század - memoár
80.001(439)(092)(0:82-94) *** 80.001(439)"19"
[AN 2859117]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2009.
Orsós Anna
   Beás nyelvtan / Orsós Anna, Kálmán László. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int. : Tinta Kvk., 2009. - 126 p. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 97.)
ISBN 978-963-9902-25-1 fűzött : 1990,- Ft
beás nyelv - nyelvtan
809.149.9-5
[AN 2856649]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2009.
Pál Ildikó
   Italiano : livello B2 : esercizi di preparazione agli esami ECL : libro 1 : prove d'esame 1-5 : certificate of attainment in modern languages / [szerző Pál Ildikó]. - Dunaújváros : Szabó Nyelvisk. Kft., 2009. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-87846-3-6 fűzött
olasz nyelv - nyelvvizsga - teszt - auditív dokumentum
805.0(079.1)=945.11
[AN 2855971]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2009.
   Péntek János. - Budapest : ZSKF, 2009. - 43 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 89.)
Bibliogr.: p. 14-26.
ISBN 978-963-9559-43-1 fűzött
Péntek János (1941-)
Románia - nyelvész - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló - önéletrajz - személyi bibliográfia - emlékkönyv
80.001(498)(=945.11)(092)Péntek_J.(0:82-94) *** 012Péntek_J.
[AN 2858026]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2009.
Széna Béla (1948-)
   A magyar nyelv ismeretlen eredetű szavai / Széna Béla. - Pécs : Magánkiad., 2009. - 259 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 258.
ISBN 978-963-06-7555-0 kötött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-54
[AN 2855877]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2009.
   Tanulmányok a mentális lexikonról : nyelvelsajátítás, beszédprodukció, beszédpercepció = Studies on the mental lexicon : language acquisition, speech production, speech perception / szerk. Lengyel Zsolt, Navracsics Judit. - Budapest : Tinta Kvk., 2009. - 456 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 92.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9902-23-7 fűzött : 2990,- Ft
pszicholingvisztika - nyelvelsajátítás
800.1 *** 800.7 *** 159.9
[AN 2857134]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9900 /2009.
Bokor Pál (1942-)
   Steph : Stephenie Meyer csodálatos ifjúsága és a Twilight saga / Paul Michael Bush. - Budapest : Atlantic Press, 2009. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88255-8-2 fűzött : 2780,- Ft
Meyer, Stephenie (1973-)
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század
820(73)(092)Meyer,_S.
[AN 2859844]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2009.
   F. M. Dostoevsky in the context of cultural dialogues : [a collection of articles based on the papers presented at the 13th Symposium of the International Dostoevsky Society] : [ELTE, Budapest, 2007] = F. M. Dostoevskij v kontekste dialogičeskogo vzaimodejstviâ kulʹtur / ed. by Katalin Kroó and Tünde Szabó ; [publ. by the] ELTE PhD Programme "Russian Literature and Literary Studies". - Budapest : ELTE PhD Programme "Russian Literature and Literary Studies", 2009. - 565 p. ; 23 cm
Váltakozva angol és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-098-7 fűzött
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Oroszország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
882(092)Dostoevskij,_F._M. *** 061.3(439-2Bp.)"2007"
[AN 2858212]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2009.
Milián Orsolya (1977-)
   Képes beszéd / Milián Orsolya. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2009. - 183 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 159.)
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-963-87307-9-4 fűzött : 1490,- Ft
irodalomelmélet - irodalomtudomány
82.01
[AN 2858073]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2009.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 195 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
Fűzött : 2300,- Ft (hibás ISBN 978-963-346-308-6)
beszédművelés - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 2862882]
MARC

ANSEL
UTF-89904 /2009.
Varga Péter, L. (1981-)
   A metamorfózis retorikái / L. Varga Péter. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2009. - 326 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 158.)
Bibliogr.: p. 325-326.
ISBN 978-963-88478-0-5 fűzött : 1490,- Ft
irodalomtudomány - irodalomelmélet - kritika - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
82.09 *** 82.01 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 2858075]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9905 /2009.
Alföldy Jenő (1939-)
   Csanádi Imre költői világa / Alföldy Jenő. - [Budapest] : Kairosz, 2009. - 2 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-220-6 kötött : 4800,- Ft
Csanádi Imre (1920-1991)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Csanádi_I.
[AN 2859198]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Pályakép. - 450 p.
ISBN 978-963-662-232-9
[AN 2859206] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Huszonöt verselemzés. - 222, [2] p., [12] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-662-233-6
[AN 2859211] MARC

ANSEL
UTF-89906 /2009.
Medve A. Zoltán (1961-)
   Struktúrák, nyelviség, hagyomány : a huszadik század végének magyar (próza)irodalmáról / Medve A. Zoltán. - Baja : EJF K., 2009. - 199 p. ; 24 cm. - (Jegyzetek, oktatási segédanyagok / Eötvös József Főiskola)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-61-9 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - szövegtan - stilisztika - 20. század - ezredforduló - próza
894.511(091)-3"19/200" *** 82.07 *** 82.08
[AN 2856757]
MARC

ANSEL
UTF-89907 /2009.
   Múlt ifjúság tündértaván : Vajda János szerelmei / szerk. Praznovszky Mihály. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 351, [6] p. : ill. ; 21 cm. - (Szerelmes magyar írók, ISSN 1588-8673)
ISBN 978-963-346-866-1 fűzött : 2100,- Ft
Vajda János (1827-1897)
író - magyar irodalom - életrajz - memoár - vers - antológia - életrajzi regény
894.511(092)Vajda_J.(093.3) *** 894.511-822
[AN 2857139]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9908 /2009.
Adler, Elizabeth
One of those Malibu nights (magyar)
   Varázslatos Malibu / Elizabeth Adler ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 431 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-276-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2856312]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2009.
Ahern, Cecelia (1984-)
Thanks for the memories (magyar)
   Bennem élsz / Cecelia Ahern ; [ford. Hussami Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 390 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-014-5 fűzött : 2990,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 2858384]
MARC

ANSEL
UTF-89910 /2009.
   Állatmesék / [ill.] Szabó István Attila, Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2009. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9581-07-4 kötött : 1290,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2860041]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2009.
Allen, Sarah Addison
Tried and true (magyar)
   Almás pite / Katie Gallagher ; [... ford. Madarász Levente]. Tömény igazság / Tina Wainscott ; [... ford. Oravecz Elvira]. Spicces professzor / Holly Jacobs ; [... ford. Tóth Andrea]. Ne játssz a tűzzel! / Donna Kauffman ; [... ford. Oravecz Elvira]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 303 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 20.). (Tiffany, ISSN 0865-4158)
Egys. cím: Tried and true. The wrong Mr. Right. How to catch a groom. Hot flash
ISBN 978-963-538-028-2 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859946]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2009.
Arnau, Tanja von
Gefährliches Spiel im Spukschloss (magyar)
   Otthontalan világjárók / Tanja von Arnau ; [ford. Szájer Zoltán]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 70 p. ; 21 cm. - (Szilvia, ISSN 1215-0231 ; 206.). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-9896-18-5 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2856661]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2009.
Balogh, Mary (1944-)
Web of love (magyar)
   Szerelmi csapda / Mary Balogh ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 526 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-249-2 fűzött : 2999,- Ft
Kanada - angol nyelvű irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 2856674]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2009.
   Belevaló lányok. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 6.)
Tart.: Vadmacska / Quinn Wilder ; [... ford. Csató Gabriella]. Ezt jól kisütötted! / Jasmine Cresswell ; [... ford. Neményi Róza]. Sínen vagyunk / Emma Goldrick ; [... ford. G. Korda Edit]. - Egys. cím: Build a dream ; Love for hire ; The Latimore bride
ISBN 978-963-538-024-4 * fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON (hibás ISBN 978-963-537-024-4)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859530]
MARC

ANSEL
UTF-89915 /2009.
Bond, Michael
Paddington at large (magyar)
   Minden lében Paddington : a legsötétebb Peruból jött medve legújabb kalandjai / Michael Bond ; [Peggy Fortnum ill.] ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, 2009. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1990,- Ft (hibás ISBN 978-963-539-679-5)
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 2856260]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2009.
Cabot, Meg (1967-)
Allie Finkle's rules for girls (magyar)
   Allie Finkle szabályai kezdő tiniknek / Meg Cabot ; [ford. Kreiszné Szabó Anita]. - Budapest : Ciceró, 2008-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2816880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az új lány. - 2009. - 236 p.
ISBN 978-963-539-682-5 kötött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2859102] MARC

ANSEL
UTF-89917 /2009.
Cain, James M. (1892-1977)
Serenade (magyar)
   Szerenád / James M. Cain ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2009. - 276 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8772-7 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2855830]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2009.
Chandler, Raymond (1888-1959)
The long good-bye (magyar)
   Hosszú búcsú / Raymond Chandler ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2009. - 493 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Elkéstél, Terry!" címmel is
ISBN 978-963-07-8768-0 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2855875]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2009.
Christie, Agatha (1890-1976)
Endless night (magyar)
   Örök éj / Agatha Christie ; [ford. Molnár Katalin]. - Budapest : Európa, 2009. - 271 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Végtelen éjszaka" címmel is
ISBN 978-963-07-8789-5 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2859955]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2009.
Christie, Agatha (1890-1976)
Peril at End House (magyar)
   Ház a sziklán / Agatha Christie ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2009. - 255 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "A vörös sál" és "Ház a világ végén" címmel is
ISBN 978-963-07-8788-8 kötött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2855673]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2009.
Clement-Davies, David (1964-)
Firebringer (magyar)
   Tűzhozó / David Clement-Davies ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 417, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-245-069-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2856197]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2009.
Cole, Kresley
A hunger like no other (magyar)
   Vámpíréhség / Kresley Cole ; [ford. Berki Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 438 p. ; 20 cm. - (Halhatatlanok alkonyat után sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-254-273-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2856459]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2009.
Darcy, Lilian
A mother for his child (magyar)
   Isten hozta, doktor úr! / Lilian Darcy ; [... ford. Erős László]. Mentőangyalom / Alison Roberts ; [... ford. Fürst Anna]. Állandó ügyelet / Abigail Gordon ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 23.)
Egys. cím: A mother for his child. Emotional rescue. The pregnant police surgeon
ISBN 978-963-538-018-3 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859797]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2009.
Dodd, Christina
Thigh high (magyar)
   Forró szenvedély / Christina Dodd ; [ford. Csengeriné Erdő Orsolya]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-370-930-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2856213]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2009.
D'Orta, Marcello
Nessun porco è signorina (magyar)
   Disznóból nem lesz grófkisasszony : nápolyi gyerekek új fogalmazásai Marcello D'Orta tanító gondozásában / [ford. Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2009. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8755-0 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - humoreszk
850-7=945.11
[AN 2859948]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2009.
Ferris, Joshua
Then we came to the end (magyar)
   Aztán eljött a vég / Joshua Ferris. - Budapest : Konkrét Kv., 2009. - 454 p. ; 21 cm
Ford. Kovács Levente
ISBN 978-963-7424-51-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2856713]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2009.
Fluke, Joanne
Hannah Swensen mystery (magyar)
   Hannah Swensen titokzatos esetei / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, [2006]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2605620]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Pikáns meglepetés és gyilkosság. - 2008. - 321 p.
Ford. Sacher Stefánia
ISBN 978-963-87148-9-3 fűzött : 1890,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2855870] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Csokis tündértorta és gyilkosság. - 2009. - 315 p.
Ford. Sacher Stefánia
ISBN 978-963-9769-25-0 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2855885] MARC

ANSEL
UTF-89928 /2009.
Garwood, Julie (1946-)
The lion's lady (magyar)
   Az oroszlán asszonya : [a korona kémei 1] / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-267-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2856354]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2009.
Golding, William (1911-1993)
   A skorpióisten : három kisregény / William Golding ; [ford. Holbok Zoltán, M. Nagy Miklós, N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2009. - 205 p. ; 21 cm
Tart.: A skorpióistenÞ; Klonk KlonkÞ; A rendkívüli követ. - Egys. cím: The scorpion god ; Clonk clonk ; Envoy extraordinary
ISBN 978-963-07-8799-4 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - kisregény
820-31=945.11
[AN 2856368]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2009.
Gordon, Lucy
Married under the Italian sun (magyar)
   Osztozkodók / Lucy Gordon ; [... ford. Erős László]. Lebilincselő szépség / Sarah Morgan ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Pillanatfelvétel / Jackie Braun ; [... ford. Somló Katalin]. Róza / Maggie Cox ; [... ford. Gonda Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 303 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 34.)
Egys. cím: Married under the Italian sun. Million-dollar-love-child. A woman worth loving. Rosa
ISBN 978-963-538-023-7 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859010]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2009.
Goto, C. S. (1970-)
Ascension (magyar)
   Ébredés : a Háború hajnala folytatása : Dawn of war / C S Goto ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2009]. - 332 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-183-2 fűzött : 2190,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2856070]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2009.
Grace, N. B.
Bonjour, wildcats! (magyar)
   Bonjour, vadmacskák! / írta N. B. Grace ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 103 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 11.)
ISBN 978-963-629-210-2 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2858747]
MARC

ANSEL
UTF-89933 /2009.
Griffin, W. E. B. (1929-)
Presidential agent (magyar)
   Az elnök embere / W. E. B. Griffin ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2801041]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A túsz. - cop. 2009. - 446 p.
ISBN 978-963-426-142-1 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2856470] MARC

ANSEL
UTF-89934 /2009.
Grisham, John (1955-)
The king of torts (magyar)
   Keserű pirula / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2009, cop. 2004. - 487 p. ; 21 cm
Megj. "A kárrendezés királya" címmel is
ISBN 978-963-9756-87-0 fűzött : 3290,- Ft (hibás ISBN 978-963-97654-87-0)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2862739]
MARC

ANSEL
UTF-89935 /2009.
Grisham, John (1955-)
The last juror (magyar)
   Az utolsó esküdt / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2009, cop. 2004. - 479 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-88-7 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2862736]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2009.
   Halálos csók. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 509 p. ; 20 cm
Tart.: A hold árnyékában / Sherrilyn Kenyon. A fiú története / J. R. Ward. Az éjszakán túl / Susan Squires. Éjféli búcsúcsók / Dianna Love. - Egys. cím: Shadow of the Moon ; The story of son ; Beyond the night ; Midnight kiss goodbye
ISBN 978-963-254-272-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 2856297]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2009.
Hapka, Catherine
In the spotlight (magyar)
   Reflektorfényben / írta Catherine Hapka ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 96 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 10.)
ISBN 978-963-629-119-8 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2858732]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2009.
Hapka, Catherine
Wildcat spirit (magyar)
   East high a király! / írta Catherine Hapka ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 96 p. ; 20 cm. - (High school musical ; 3.)
ISBN 978-963-628-946-1 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2860303]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2009.
Harbison, Elizabeth
The secret princess (magyar)
   Meseország hercegnője / Elizabeth Harbison ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 441.)
ISBN 978-963-538-008-4 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859041]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2009.
Harper, Suzanne
Rock the waves (magyar)
   Lovagolj a hullámokon! / írta Suzanne Harper ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 248 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; ksz.)
ISBN 978-963-629-207-2 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2858599]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2009.
Herbert, Frank (1920-1986)
Whipping star (magyar)
   Csillagkorbács : [A dosadi kísérlet előzménye] / Frank Herbert ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2009. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-184-9 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2855886]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2009.
Hofmann, Corinne
Die weisse Massai (magyar)
   Afrikai szeretők / Corinne Hofmann ; [ford. Bucher Franciska]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-195-2 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - svájci irodalom - memoár
830-94(494)=945.11
[AN 2862883]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2009.
James, Julia
Royally bedded, regally wedded (magyar)
   Fejedelmi hitves / Julia James ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 443.)
ISBN 978-963-538-025-1 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859025]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2009.
James, Peter (1948-)
Looking good dead (magyar)
   Jól áll nekik a halál / Peter James ; [ford. Mártha Bence]. - Budapest : General Press, [2009]. - 394 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-151-8 kötött : 2290,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2859132]
MARC

ANSEL
UTF-89945 /2009.
Jarpe, Matthew
Radio Freefall (magyar)
   Szabadesés Rádió / Matthew Jarpe ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2009. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-52-6 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2858077]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2009.
Kempff, Martina
Die Königsmacherin (magyar)
   A királycsináló : Nagy Károly anyjának regényes élete / Martina Kempff. - [Budapest] : Illia, cop. 2009. - 335 p. ; 21 cm. - (Különös idők - különleges asszonyok, ISSN 2060-1808)
Ford. Tihanyi Vera
ISBN 978-963-9769-11-3 fűzött : 2990,- Ft
Berta (Frank Birodalom: királyné) (725-783)
Károly (Frank Birodalom: császár), I., Nagy (747-814)
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 2855980]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2009.
King, William (1959-)
Giantslayer (magyar)
   Óriásvadász : [Felix és Gotrek regény] / William King ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, [2009]. - 437 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-182-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2856064]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2009.
Krentz, Jayne Ann
All night long (magyar)
   Ha leszáll az éj / Jayne Ann Krentz ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Budapest : Európa, 2009. - 372 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8795-6 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2856008]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2009.
Lindsey, Johanna (1952-)
The present (magyar)
   Az ajándék : [a Malory család 6] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-301-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2856313]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2009.
Lindsey, Johanna (1952-)
Say you love me (magyar)
   Mondd, hogy szeretsz : [a Malory család 5] / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-300-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2856306]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2009.
Lloyd, Ann
Don't bet on it (magyar)
   Semmi kétség, én nyerek! / ... Ann Lloyd írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 118 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 12.)
ISBN 978-963-629-332-1 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2858581]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2009.
Manger, Iziq (1901-1969)
Dos buch fun gan-edn (magyar)
   Az édenkert könyve / Icik Manger ; [ford. Lichtmann Tamás] ; [a verseket ford. Kiss Zsuzsa]. - Budapest ; Jeruzsálem : Múlt és Jövő K., 2009. - 234 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9512-51-1 kötött : 3200,- Ft
jiddis irodalom - regény
830-088-31=945.11
[AN 2860309]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2009.
Matthews, Owen
Stalin's children (magyar)
   Sztálin gyermekei : három generáció szerelemben, háborúban : [angol-orosz családi krónika a rettegés évtizedeiből] / Owen Matthews ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 277, [2] p., [16] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-297-005-9 kötött
Matthews család
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2856214]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2009.
McElroy, Laurie
Hold on tight (magyar)
   Baljós fények / ... Laurie McElroy írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 111 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 8.)
ISBN 978-963-629-073-3 fűzött : 1199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2860292]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2009.
McNaught, Judith
Perfect (magyar)
   Összetört idill / Judith McNaught ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - Budapest : General Press, [2009]-. - 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859720]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2009]. - 391 p.
ISBN 978-963-643-164-8 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859754] MARC

ANSEL
UTF-89956 /2009.
Milburne, Melanie
Bedded and wedded for revenge (magyar)
   Kényére-kedvére / Melanie Milburne ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 431.)
ISBN 978-963-538-021-3 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859697]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2009.
Moor, Margriet de (1941-)
Kreutzersonate (magyar)
   Kreutzer-szonáta / Margriet de Moor ; [ford. Szita Szilvia]. - Budapest : Európa, 2009. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8744-4 kötött : 2000,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 2856109]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2009.
Morgan, Sarah (1948-)
The nurse's wedding rescue (magyar)
   Magaslati levegő / Sarah Morgan ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 374.)
ISBN 978-963-538-016-9 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859201]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2009.
Navarro, Julia (1953-)
La biblia de barro (magyar)
   Az agyagbiblia / Julia Navarro ; [ford. Bakucz Dóra]. - Budapest : Kiss J. Kvk., [2009]. - 467 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88462-0-4 fűzött : 3290,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 2856018]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2009.
Oldfield, Jenny (1949-)
Horses of Half Moon Ranch (magyar)
   Félhold farm / Jenny Oldfield. - Pécs : Alexandra, 2007-. - ill. ; 20 cm
Ill. Hunt, Paul. - Ford. Merényi Adrienn
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Az indián musztáng. - 2009. - 141 p.
ISBN 978-963-370-980-1 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2856189] MARC

ANSEL
UTF-89961 /2009.
O'Reilly, Kathleen
Once upon a mattress (magyar)
   Párban az ágyban / Kathleen O'Reilly ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 237.)
ISBN 978-963-538-019-0 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859367]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2009.
Paige, Laurie
Romancing the enemy (magyar)
   Kémeim jelentik / Laurie Paige ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 222.)
ISBN 978-963-538-013-8 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859671]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2009.
Palmer, Diana
The last mercenary (magyar)
   Az utolsó zsoldos / Diana Palmer ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 432.)
ISBN 978-963-538-022-0 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859033]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2009.
Pennypacker, Sara
Clementine (magyar)
   Klementin / Sara Pennypacker ; Marla Frazee rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 139, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-126-8 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2857408]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2009.
Pennypacker, Sara
The talented Clementine (magyar)
   Tehetséges Klementin / Sara Pennypacker ; Marla Frazee rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 141, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-127-5 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2857412]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2009.
Perelman, Helen
Going platinum (magyar)
   A platinalemez két oldala / írta Helen Perelman ; Karin Gist [et al.] ... alapján ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 74 p. ; 20 cm. - (Camp rock ; 3.)
ISBN 978-963-629-267-6 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2859240]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2009.
Perelman, Helen
Hidden tracks (magyar)
   Rejtett számok / írta Helen Perelman ; Karin Gist [et al.] ... alapján ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 74 p. ; 20 cm. - (Camp rock ; 4.)
ISBN 978-963-629-268-3 fűzött : 1499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2859250]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2009.
Perelman, Helen
Under the stars (magyar)
   A csillagok alatt / írta Helen Perelman ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 252 p. ; 20 cm. - (High school musical ; ksz.)
ISBN 978-963-629-206-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 2858786]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2009.
Perry, Stephani
Criminal enterprise (magyar)
   Bűnös bolygó / Stephani Perry ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2009. - 269 p. ; 20 cm
keretcím: Aliens
ISBN 978-963-497-181-8 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2855923]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2009.
Perry, Tasmina
Daddy's girls (magyar)
   Apuci lányai / Tasmina Perry ; [ford. Sillár Emőke]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009, cop. 2008. - 748 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-241-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2862729]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2009.
Porter, Jane
Hollywood husband contract wife (magyar)
   Szélesvásznú szerelem / Jane Porter ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 442.)
ISBN 978-963-538-009-1 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859051]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2009.
Pratchett, Terry
Soul music (magyar)
   Gördülő kövek : [történet a korongvilágról] / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 430 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-963-9890-41-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2856641]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2009.
Putney, Mary Jo
Dancing on the wind (magyar)
   Tánc a szélben / Mary Jo Putney ; [ford. Leötsey Fanny]. - Budapest : General Press, [2009]. - 405 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-114-3 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2856384]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2009.
Rey, H. A. (1898-1977)
Curious George (magyar)
   Kíváncsi Gyurka : a bajkeverő majom / írta és rajz. H. A. Rey ; [ford. Bánfalvi Gábor]. - Budapest : Kalligráf, cop. 2009. - 56 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-6915-3 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2856002]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Blood brothers (magyar)
   Vértestvérek : [völgy-trilógia 1] / Nora Roberts ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-291-3 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2856287]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Brazen virtue (magyar)
   Tünékeny szerelem / Nora Roberts ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2009]. - 336 p. ; 20 cm
Megj. "Mámor" címmel is
ISBN 978-963-426-136-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2855908]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
The hollow (magyar)
   Hawkins-völgy : [völgy-trilógia 2] / Nora Roberts ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-292-0 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2856298]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Promises in death (magyar)
   Halálos ígéret / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2009. - 377 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-139-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2856150]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Sanctuary (magyar)
   Rémes otthon / Nora Roberts ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2009. - 496 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-290-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2856303]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2009.
Sandemo, Margit (1924-)
Svartalver (magyar)
   Boszorkányok fogságában / Margit Sandemo ; [ford. Csikász-Kollár Zsuzsanna]. - [Budapest] : Tuan, 2009. - 250 p. ; 19 cm. - (Varázsjelek ; 6.)
ISBN 978-963-9940-04-8 fűzött : 1790,- Ft : 6 EUR
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 2856341]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2009.
Schmidt-Eller, Berta (1899-1987)
Olaf, wo willst du hin? (magyar)
   Olaf, hová futsz? / Berta Schmidt-Eller. - Budapest : Evangéliumi K., 2009. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-24-6 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2858861]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2009.
Schmidt-Schell, Erich (1935-)
Luisas Entscheidung (magyar)
   Eliza döntése / Erich Schmidt-Schell ; [ill. Heike Schweinberger]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 109 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-38-3 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 2859150]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2009.
Sedgwick, Marcus (1968-)
Witch hill (magyar)
   Boszorkánydomb / Marcus Sedgwick ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2008. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-245-123-7 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2856193]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2009.
Serfozo, Larry
Insult and revenge (magyar)
   A professzor öröksége : történelmi regény / Serfőző Larry ; [ford. Serfőző Levente]. - Miskolc : Z-Press, 2009. - 484 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9493-49-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2859881]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2009.
Simon, Francesca
Horrid Henry gets rich quick (magyar)
   Rosszcsont Peti gazdag lesz / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 91 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-58-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2862777]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2009.
Simon, Francesca
Horrid Henry meets the queen (magyar)
   Rosszcsont Peti és az angol királynő / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-61-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2860343]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2009.
Simon, Francesca
Horrid Henry's haunted house (magyar)
   Rosszcsont Peti és a kísértetház / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 88 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-59-5 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2860356]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2009.
Simon, Francesca
Horrid Henry's underpants (magyar)
   Rosszcsont Peti alsónadrágja / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-60-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2860350]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2009.
Small, Bertrice (1937-)
Private pleasures (magyar)
   Titkos örömök / Bertrice Small ; [ford. Frigyik László]. - Budapest : Partvonal, 2009. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9910-24-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2856039]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2009.
Smedman, Lisa
Ascendancy of the last (magyar)
   A hívek felemelkedése : A vezeklő papnő sorozat harmadik kötete / [Lisa Smedman] ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2009. - 365 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-963-9890-42-8 fűzött : 2490,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2856638]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2009.
Stark, Richard
The outfit (magyar)
   Parker és a szindikátus ; Parker és a szajré / Richard Stark ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., 2009. - 134, 137 p. ; 21 cm. - (Parker sorozat)
Egys. cím: The outfit ; The score. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9868-53-3 fűzött : 2680,- Ft : 10,50 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2858096]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2009.
Tőkei Ferenc (1930-2000)
   Kínai mesék és drámák : összegyűjtött műfordítások / Tőkei Ferenc ; [szerk. Kósa Gábor]. - Budapest : Magiszter Társtud. Alapítvány, 2009. - 829 p. ; 21 cm. - (Tőkei Ferenc életműsorozat ; 9.)
Bibliogr.: p. 799-813.
ISBN 978-963-87156-3-0 kötött : 3600,- Ft
kínai irodalom - kínai irodalom története - antológia - könyvismertetés - személyi bibliográfia
895.1-1/-9=945.11 *** 895.1(091) *** 894.511-95 *** 012Tőkei_F.
[AN 2855680]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2009.
Udivitelʹnye skazki malyšam (magyar)
   Csodálatos mesék kicsiknek / [szerk. ... Ballér Piroska] ; [ford. Simon Mónika] ; [ill. by V. Netchitajlo]. - [Nagykanizsa] : Canissa, [2008]. - 141, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9379-92-3 kötött : 2190,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 2855777]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2009.
Van Vogt, Alfred Elton (1912-2000)
The world of null-A (magyar)
   A nulla-A világa / A. E. van Vogt ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-47-2 fűzött : 2480,- Ft : 9,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2856720]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2009.
Von deinem lächeln darf ich nur träumen (magyar)
   Csak álmodhatok a szerelmedről avagy Az álnok barátnők bosszúja / [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna]. - Budapest : EX-BB, [2009]. - 70 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Dr. Stefan Frank, ISSN 0866-2355 ; 208.)
ISBN 978-963-989619-2 fűzött : 355,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2856651]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2009.
Webber, Meredith
Sheikh surgeon (magyar)
   Ellátom a bajod / Meredith Webber ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, op. 2009. - 97 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 375.)
ISBN 978-963-538-017-6 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859183]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2009.
Williams, Cathy
Kept by the Spanish billionaire (magyar)
   A milliomos kertész / Cathy Williams ; [... ford. Sárvári Noémi]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 444.)
ISBN 978-963-538-026-8 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2859189]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2009.
Winslow, Don (1953-)
The death and life of Bobby Z (magyar)
   Bobby Z halála és élete / Don Winslow ; [ford. Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2009. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-51-9 fűzött : 2580,- Ft : 10,10 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2856710]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9999 /2009.
Amler András
   Piroska és a Feri ; Brekkhard, a behemót / Amler András. - [S.l.] : Amler A., 2009. - 28 p. ; 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2859985]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2009.
Babar Zoltán (1973-)
   Éjféli üzenet / Babar Zoltán. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 149 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-0-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2859822]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2009.
Babits Mihály (1883-1941)
   Timár Virgil fia ; Válogatott novellák / Babits Mihály ; [vál., sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Buda Attila]. - Budapest : Osiris, 2009. - 310 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-021-6 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 2856394]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2009.
Bajtai András (1983-)
   Betűember / Bajtai András. - [Budapest] : JAK : Prae.hu, 2009. - 69 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 157.)
ISBN 978-963-87307-8-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2858032]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2009.
   Bíborgyöngyök II.: ármányok és álcák : antológia. - [Budapest] : Delta Vision, 2009. - 343, [5] p. : ill., térk. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-963-9890-47-3 fűzött : 2490,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9
[AN 2856771]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2009.
Bolla, Tom (1971-)
   Desperatus / Tom Bolla. - Sopron : Novum, 2009-. - 22 cm
ISBN 978-963-9842-85-4
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2820989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2009. - 426 p. : ill.
ISBN 978-963-9842-87-8 fűzött : 4490,- Ft
[AN 2857952] MARC

ANSEL
UTF-810005 /2009.
Budai József (1944-)
   Eltitkolt származás / Budai József. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 220 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-37-3 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2855891]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2009.
   Csendes csodák : versek a hitről / [... összeáll. és vál. Nagy Erzsébet] ; [kiad. Éjféli Kiáltás Misszió]. - Budapest : Éjféli Kiáltás Misszió, 2009. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88016-2-3 kötött
magyar irodalom - világirodalom - vallásos irodalom - antológia - vers
894.511-14(082) *** 244(0:82-14) *** 82-14(082)=945.11
[AN 2859952]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2009.
Csernák Árpád (1943-)
   A panzió = The pension / Csernák Árpád ; [ford. Varró Eszter és Kántás Balázs]. - Kaposvár : Búvópatak Alapítvány, 2009. - 129, [2] p. ; 19 cm. - (Búvópatak könyvek, ISSN 1788-0955)
ISBN 978-963-87594-6-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-31.02=20
[AN 2859133]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2009.
Darley Mária
   Gyermekkorom meséi / Darley Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 122 p. ; 15 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-88453-1-3 fűzött
Darley Mária
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2859994]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2009.
Dsida Jenő (1907-1938)
   Válogatott versek / Dsida Jenő ; [vál., az utószót és a jegyzeteket írta Ferencz Győző]. - Budapest : Osiris, 2009. - 292 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-020-9 fűzött : 920,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 2855930]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2009.
Eitler Veronika
   A hetedik halál / V. Eitler. - [Nagykanizsa] : V. Eitler, cop. 2009. - 417 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7370-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2860185]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2009.
Ékes László (1950-)
   Apám kenyere / Ékes László ; [... ill. Cseh Gábor]. - Szekszárd : Babits, [2009]. - 200, [3] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9556-59-1 kötött
magyar irodalom - tárcanovella - publicisztika
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 2855668]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2009.
Földi Kinga (1984-)
   Tündércsalogató / Földi Kinga. - Sopron : Novum, cop. 2009. - 70, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-27-2 fűzött : 3490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9916-26-5)
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2857600]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2009.
Gaál Kálmán
   Csatárlánc / Walter Bukowsky. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009. - 266 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9936-42-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2856195]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2009.
Gárdon Ágnes (1958-)
   Esti csönd / Gárdon Ágnes. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 88 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-46-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2855701]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2009.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A szamaritánus álma : elbeszélések / Gárdonyi Géza. - Budapest : Szent Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2009. - 159 p. : 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 2.)
ISBN 978-963-7573-39-2 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2857395]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2009.
Gáti Éva
   Egérmese / Gáti Éva ; Buzay István rajz. - Budapest : Ciceró, 2009. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-539-681-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2856288]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2009.
Gyarmati Béla (1935-)
   Régi órák / Gyarmati Béla. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2009. - 265 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88203-1-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2856395]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2009.
Haggard, F. (1966-)
   Möbius gyűrűje / F. Haggard. - Sopron : Novum, 2009-. - 22 cm
ISBN 978-963-9916-01-2
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2833184]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2009. - 455 p.
ISBN 978-963-9916-03-6 fűzött : 4490,- Ft
[AN 2858058] MARC

ANSEL
UTF-810019 /2009.
Hegedűs Zsolt
   Arnold egy napja / Zit@ néni (Hegedűs Zsolt). - Miskolc : Z-Press, 2009. - 281 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9493-48-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2859911]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2009.
Horváthné Vastag Anna (1953-)
   Hvanna sikeresen sikertelen életének története / Horváthné Vastag Anna. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 238 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-40-3 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2858140]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A három márványfej / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 302 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 27.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6013-7 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2862668]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy hírhedett kalandor a XVII. századból / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 223 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 25.)
ISBN 978-963-09-6011-3 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2855681]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Szép Mikhál / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 255 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 26.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6012-0 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2862662]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2009.
Jónás Éva
   Az átjáró : Barnabás Meseországban / Jónás Éva. - [Budapest] : Magánkiad., 2006 [!2009]. - 345, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7743-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2860196]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2009.
Karakas Zoltán
   Tudós dudás : mesék, legendák ördöngös dudásokról dudás ördögökről / Karakas Zoltán ; Ferencz Zoltán rajz. ; kiad. Dudaszó Hallatszik Alapítvány. - [Budapest] : Dudaszó Hallatszik Alapítvány, 2009. - [42] p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [39-41].
ISBN 978-963-06-7455-3 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - duda - mese
894.511-34(02.053.2) *** 788.91.031.4(439)
[AN 2857644]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2009.
Kerekes Károly (1918-)
   Érdemes volt : versek, imák, elmélkedések... / Kerekes Károly ; [zárótanulmányt írta Kilián István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 546 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-123-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 2856728]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2009.
Kertész Z. István
   A hónap első vasárnapja / Kertész Z. István. - Budapest : Szerző, 2009. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88380-1-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2858536]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2009.
Laskodi Éles Ferenc (1944-)
   Verseim, 2005-2009 / Laskodi Éles Ferenc. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2009. - 134 p. ; 21 cm. - (Holnap magazin kötetek, ISSN 2060-6540)
ISBN 978-963-06-7488-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2859839]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2009.
   Legendák és enigmák. - [Budapest] : Valhalla Páholy, [1996]-. - 19 cm
A 10. kötetet kiad. az Inomi Kiadó, a 11. kötettől a Tuan Kiadó. - Változó mérettel
ISBN 963-9039-10-1 *
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 191692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [13.], Orwella árnyéka / [szerk. Bayer Tibor]. - 2009. - 314 p.
ISBN 978-963-9940-06-2 fűzött : 2290,- Ft : 8 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 2856403] MARC

ANSEL
UTF-810030 /2009.
Lőrincz L. László (1939-)
   A megfojtott viking mocsara / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Gesta, 2009, cop. 2000. - 279 p. ; 19 cm. - (Leslie L. Lawrence életmű-sorozat)
ISBN 978-963-9591-46-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2862711]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2009.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (angol)
   The tragedy of man / Imre Madách ; transl. ... by George Szirtes ; introd. by George F. Cushing ; ill. by Mihály Zichy. - 6. ed. - [Budapest] : Corvina, 2009, cop. 1988. - 269 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5850-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény - fordítás
894.511-121=20
[AN 2855656]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2009.
Márton Annamária
   T(Sz)erepcsere / Amy Marton. - [Budapest] : Márton A., 2009. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7671-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2857419]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2009.
Maszong József (1947-)
   Lélek hangjai / Maszong József. - Szeged : Maszong J., 2009. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7509-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2859824]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2009.
Miklós Gergely (1961-)
   Herminamező blues / [Miklós Gergely]. - Budakeszi : Vtella t'marisha K., [2009]-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2850178]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2009]. - 183 p.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-06-7577-2)
[AN 2857489] MARC

ANSEL
UTF-810035 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán ; [szerk. és a jegyzeteket írta Császtvay Tünde] ; [életrajzi jegyzet Fábri Anna]. - Budapest : Osiris, 2009. - 230 p. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-022-3 fűzött : 880,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2862766]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2009.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Az aranyszőrű bárány ; A betlehemi csillag / Móra Ferenc. - Hasonmás kiad. - Szeged : Bába, 2009. - 132 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Szeged : Szegedi napló, 1903
ISBN 978-963-9881-42-6 fűzött
magyar irodalom - verses mese - hasonmás kiadás
894.511-13(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 2862850]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2009.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Öreg diófák alatt : elbeszélések / Móra Ferenc. - Budapest : Szent Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2009. - 159 p. : 21 cm. - (Szent Maximilian családi könyvtár, ISSN 2061-1447 ; 3.)
ISBN 978-963-7573-40-8 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2857390]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2009.
Nagy Jenő (1941-)
   Széljárta mezők / Nagy Jenő. - Sopron : Novum, cop. 2009. - 634 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-33-3 fűzött : 5490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2858100]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2009.
Nemere István (1944-)
   Asszony a toronyban : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-608-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2855843]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2009.
Nemere István (1944-)
   Halálkirály / Nemere István. - [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., [2009]. - 223 p. ; 20 cm. - (Nemere eurokrimik)
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 978-963-9581-67-8)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2859990]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2009.
Nemere István (1944-)
   Szerelem az olajfák alatt : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-618-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2855853]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2009.
Nemere István (1944-)
   Taníts szeretni! : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2009. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-609-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2855849]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2009.
Nemere István (1944-)
   Trópusi vihar : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2009. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-621-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2855844]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2009.
Nemes István (1961-)
   Futballsztár / Jensen Harris [írta Nemes István]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009-. - 18 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2844775]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Leshelyzetben. - 2009. - 115 p.
ISBN 978-963-9936-10-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2856192] MARC

ANSEL
UTF-810045 /2009.
Nemes István (1961-)
   Vérvonal / [írta Nemes István Devlin Haynes]. - [Nyíregyháza] : Pro-Book, 2009-. - 18 cm
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2844679]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vérző csipkebokor. - 2009. - 127 p.
ISBN 978-963-9936-09-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 2856212] MARC

ANSEL
UTF-810046 /2009.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - Budapest : Móra, 2009. - 187, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-8665-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 2860167]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2009.
Oláh Sándor (1934-)
   A paradicsom és a vénember / Oláh Sándor. - Sopron : Novum, cop. 2009. - 118, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-32-6 fűzött : 2990,- Ft
Thaiföld - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
894.511-992 *** 908.593(0:82-992)
[AN 2855719]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2009.
   Az ördögszántotta hegy : a legenda folytatódik. - [Budapest] : Adu-Print, cop. 2009. - 74, [2] p. ; 20 cm
A Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet alkotói pályázatának nyertes művei
ISBN 978-963-9398-07-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 2857957]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2009.
Óvári Óss Enikő (1942-)
   Zárszámadás : életrajzi regény / Óvári Óss Enikő. - Pomáz : Kráter, 2009. - 239 p., XVI t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9735-96-5 kötött : 3000,- Ft
Óvári Óss Enikő (1942-)
Egyesült Államok - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 2858124]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2009.
Parker, Cynthia
   Szingli nők / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-033-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 2856731]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2009.
Pető Andrea (1964-)
   Katalin leányai : [sötét titkok a leánynevelde falai között] / Nina Stein. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9797-91-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 2856739]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2009.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; rajz. Szabó István Attila. - [Nyíregyháza] : Nagykönyv K., 2009. - 46 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9581-68-5 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 2860164]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2009.
Présingné Baracskai Erika
   Sirálytánc a Balaton felett : mesék gyerekeknek, felnőtteknek / P. Baracskai Erika ; Poller Zoltán rajz. ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2009]. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87004-8-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2857075]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2009.
Salga Attila (1945-)
   Mi lenne velem nélkülem? / Salga Attila. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 220, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-36-6 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2857959]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2009.
Satyr, Ross
   Ujjgyakorlatok / Ross Satyr. - Budapest : Magánkiad., 2009. - 163 p. ; 15x21 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9493-51-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2859832]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2009.
Szabó Katalin (1957-)
   Fények / Szabó Katalin. - Sopron : Szabó K., [2009]. - 28 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-06-7567-3 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Szabó_K.
[AN 2859483]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2009.
Szélesi Sándor (1969-)
   A Főnix ébredése : a Sötét Angyal trilógia első kötete / Anthony Sheenard ; [Richard O. Gere ötlete alapján]. - [Budapest] : Tuan, cop. 2009. - 503 p. ; 21 cm
keretcím: Dreamworld
ISBN 978-963-9940-03-1 kötött : 3970,- Ft : 14 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2856412]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2009.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni : csupaszín / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - Budapest : Móra, 2009. - 56, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-8664-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2856778]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2009.
Szijártó Károly Tamás
   Háborgó lelkek : sors, akaratok, világ, az élet kalandjai, vágyai / Szijártó Károly Tamás. - [Kapospula] : [Szijártó K.], 2009. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7508-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2859811]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2009.
Szlobodnik Gábor (1985-)
   A bizonytalanság börtönében : horror, dark fantasy / Szlobodnik Gábor ; [... ill. Shultz Róbert]. - [Miskolc] : Szlobodnik G., 2009. - [169] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-7475-1 fűzött
magyar irodalom - horror - regény
894.511-312.9
[AN 2859791]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2009.
Szűcs Ildikó
   Verset olvasunk és mondunk : két pódium-előadás mai magyar versei magyarázatokkal, gyakorlatokkal / Szűcs Ildikó. - Budapest : Szűcs I., 2009. - 208 p. : ill. ; 21 cm + CD
melléklet címe: Határon ; Nyugat III.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - vers - antológia - szavalat - auditív dokumentum
894.511-14(082) *** 894.511-14(100)(082) *** 82.085.22
[AN 2858531]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2009.
Teremi J. Balázs
   Camino de Santiago : útinapló / Teremi J. Balázs. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Teremi J. B., cop. 2009. - 196, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7588-8 fűzött : 2400,- Ft
Santiago de Compostela - magyar irodalom - zarándoklat - útinapló
894.511-992 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 2862676]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2009.
Tormay Cécile (1876-1937)
   Az ősi küldött / Tormay Cécile. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 547, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-067-6 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2856185]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2009.
Tóth Beáta
   Hat szerelem (eleje) és vége / Tóth Beáta. - Miskolc : Tóth B., cop. 2009. - 47 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-7502-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2859978]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2009.
Vámosiné T. Ágnes
   Egy megkésett vallomás / Agatha Cansington. - [Miskolc] : Z-Press, cop. 2009. - 457 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9493-47-6 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9493-47-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2859841]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2009.
Verebes István (1948-)
   Maya : vizsgálat, fejtegetés, vallomás és ábrándképek / Verebes István. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-252-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2856365]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2009.
Wagner Róbert Tamás
   Székely bumeráng : őseim, gyermekkori emlékeim / Wagner Róbert Tamás. - [Ágfalva] : [Wagner R.], 2009. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7593-2 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 2859970]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10068 /2009.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Thomas, a gőzmozdony : válogatott mesék / W. Awdry és Ch. Awdry ; [ill. Robin Davies]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 27 cm
Az 5-12. kötetet ill. Davies, Robin és Smith, Jerry. - keretcím: Thomas & friends
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2661206]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 2009. - 76 p.
Ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna
ISBN 978-963-629-259-1 kötött : 2599,- Ft
[AN 2857966] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 2009. - 76 p.
Ford. Bartha Dániel
ISBN 978-963-629-260-7 kötött : 2599,- Ft
[AN 2857970] MARC

ANSEL
UTF-810069 /2009.
A bad day for Harold (magyar)
   Harold és a posta / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 28 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-326-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2858439]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : irány az óvoda! / Bartos Erika. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 207, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-016-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2862638]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Anna és Peti : kistestvér érkezik / Bartos Erika. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 227, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-017-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2862642]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Anna, Peti és Gergő : irány az iskola! / Bartos Erika. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2009. - 259, [4] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-370-426-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2862614]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2009.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Bunte Gesellschaft (magyar)
   Vidám társaság / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2008. - 17 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-9338-66-1 kötött
osztrák irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2859413]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2009.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Die Frühlingskinder (magyar)
   Tavasztündérek / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2009. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9338-68-5 kötött
osztrák irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2860368]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2009.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Glückauf (magyar)
   Szerencse fel! / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2008. - 17 p. : ill., színes ; 12x15 cm
ISBN 978-963-9338-65-4 kötött
osztrák irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2859404]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2009.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Heinzel wandert durch das Jahr (magyar)
   Törpi és a hónapok / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2009. - [26] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9338-69-2 kötött
osztrák irodalom - képeskönyv - vers
087.5 *** 830-14(02.053.2)=945.11
[AN 2860380]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2009.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Miau! (magyar)
   Miaú / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2009. - [22] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9338-70-8 kötött
osztrák irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2859455]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2009.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Piep! (magyar)
   Csipi / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2009. - [18] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9338-67-8 kötött
osztrák irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2859464]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2009.
Bohatta, Ida (1900-1992)
   Szívem első gondolata Istené / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2008. - 17 p. : ill., színes ; 15 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-9338-66-1)
osztrák irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-14(02.053.2)(436)=945.11
[AN 2859411]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2009.
Dumitrescu, Ophelia
   Állatok az erdőben / [ill. Ophelia Dumitrescu]. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2008. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-9379-94-7 kötött
vadon élő állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 59(02.053.2)
[AN 2855688]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2009.
Dumitrescu, Ophelia
   Állatok az udvaron / [ill. Ophelia Dumitrescu]. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2008. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-9379-93-0 kötött
háziállat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 636(02.053.2)
[AN 2855700]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2009.
Dumitrescu, Ophelia
   Az állatok családja / [ill. Ophelia Dumitrescu]. - Nagykanizsa : Canissa, cop. 2008. - Leporelló (16 p.) : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-9379-95-4 kötött
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2855697]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2009.
Dunkin' Duncan (magyar)
   Dagonyázó Duncan / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-285-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2858445]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2009.
Feldman, Thea
Bear-ly excercise (magyar)
   Mackó-torna : [kalandos mesekönyv] / írta Thea Feldman ; rajz. Orlando de La Paz ; ford. Szép Erzsébet. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Barátaim: Tigris és Micimackó)
ISBN 978-963-629-214-0 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2858708]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2009.
Feldman, Thea
The right house for Eyeore (magyar)
   A leglakályosabb Füles-lak : [kalandos mesekönyv] / írta Thea Feldman ; rajz. Orlando de La Paz ; ford. Szép Erzsébet. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Barátaim: Tigris és Micimackó)
ISBN 978-963-629-215-7 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2858727]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2009.
Hannah Montana summer annual (magyar)
   Hannah Montana nagykönyve : [sztorik, fejtörők és játékok!] / Disney ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-271-3 fűzött : 2199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2858419]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2009.
High school musical summer annual (magyar)
   High school musical nagykönyv : [sztorik, fejtörők és játékok!] / Disney ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-287-4 fűzött : 2199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2858401]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2009.
Littlest pet shop : the ultimate handbook (magyar)
   Littlest pet shop : rajongói kézikönyv 2 / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-629-203-4 kötött : 1499,- Ft
játékszer - képeskönyv
087.5(084.1) *** 688.72
[AN 2858614]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Cooking (magyar)
   Ízek világa / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-514-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2860237]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Flowers (magyar)
   Virágok / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-605-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2860238]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2009.
Princess summer annual (magyar)
   Hercegnők nagykönyv 2 / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2009. - 45 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-629-270-6 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2858743]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2009.
Rose, Layla
Ice age: Dawn of the dinosaurs (magyar)
   Jégkorszak 3 : a dínók hajnala : mesekönyv a mozifilm alapján / adapt. Layla Rose ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont-Hungary, 2009. - 44 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-161-7 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2858014]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2009.
Scieszka, Jon
Smash! Crash! (magyar)
   Tomboló-romboló / írta Jon Scieszka ; [rajz. Juan Pablo Navas] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009. - [38] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Dömperváros
ISBN 978-963-629-027-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2858681]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2009.
Star wars: the clone wars: annual 2009 (magyar)
   Star wars, a klónok háborúja : nagykönyv 2. / [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-223-2 fűzött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2858430]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2009.
Szabó István Attila (1964-)
   Mondókák : kicsi kocsi, három csacsi / [ill.] Szabó István Attila, Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9581-10-4 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 2859971]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2009.
Thomas and the ghost engine (magyar)
   Thomas és a szellemvonat / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-305-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2858423]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10097 /2009.
Davis, Jim (1945-)
   Kutya-elfoglaltság / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - [Budapest] : Adoc-Semic, [2009]. - [94] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 88.)
ISBN 978-963-9847-06-4 fűzött : 545,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2857564]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2009.
Kara
Mawang ilgi (magyar)
   Démonnapló / rajz. Kara ; írta Lee Yun-Hee ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Budapest] : Fumax : Goodinvest Kft., 2008-. - ill. ; 19 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-9861-08-4
manga
087.6:084.11
[AN 2799335]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt. - cop. 2009. - 191, [7] p.
ISBN 978-963-9861-20-6 fűzött : 1990,- Ft
[AN 2858374] MARC

ANSEL
UTF-810099 /2009.
Ōba Tsugumi
Desu nōto (magyar)
   Death note / írta Ohba Tsugumi ; rajz Obata Takeshi ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - 18 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
manga
087.6:084.11
[AN 2799505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2009. - 196, [6] p.
ISBN 978-963-9794-16-0 fűzött : 2000,- Ft
[AN 2858163] MARC

ANSEL
UTF-810100 /2009.
Star wars: the clone wars (magyar)
   Star wars, a klónok háborúja : képregénykönyv / [ford. Barta Tamás]. - Budapest : Egmont, 2009-. - ill., színes ; 20 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 2859267]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Titkos küldetés. - 2009. - 92 p.
ISBN 978-963-629-239-3 fűzött : 1499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2859274] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rázós verseny. - 2009. - 92 p.
ISBN 978-963-629-245-4 fűzött : 1499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2859282] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A Taloraan széllovasai. - 2009. - 91 p.
ISBN 978-963-629-244-7 fűzött : 1499,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 2859291] MARC

ANSEL
UTF-810101 /2009.
Wormsbecher, Natalie
Summer rain (magyar)
   Nyári eső / Natalie Wormsbecher ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Pápa : Deák, [2009]. - 164 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9922-03-7 fűzött : 1500,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 2856665]
MARC

ANSEL
UTF-8