MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/10/16 13:56:23
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
10102 /2009.
   Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'État moderne / publiè par Jean-François Maillard, István Monok, Donatella Nebbiai ; avec le concours de Edit Madas, Luigi Alberto Sanchi et Edina Zsupán. - Budapest : OSZK, 2009. - 340 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Supplementum Corvinianum, ISSN 1789-5421 ; 2.)
A 2007. nov. 15-17. között Párizsban azonos címmel tartott konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - borító- és gerinccím: De Bibliotheca Corviniana. - Váltakozva francia, spanyol, olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-567-6 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - Buda - magánkönyvtár - könyvtártörténet - 15. század - miniatúra - kódex
091.14(439)"14" *** 75.056(439)"14" *** 099.5(439)Mátyás,_I. *** 027.1(439-2Bp.)"14"
[AN 2861929]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2009.
   Szolgáltatás - használó - könyvtáros : paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti munkájában?! : a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. országos konferenciája : Győr, 2008. július 9-11. / [szerk. Mennyeiné Várszegi Judit] ; [rend., közread. a] Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár. - Győr : Kisfaludy M. Kvt., 2009. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7541-51-3 fűzött
könyvtári tájékoztatás - helyismeret - konferencia-kiadvány
025.5 *** 908 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 2860322]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10104 /2009.
Claybourne, Anna
The story of science (magyar)
   A tudomány története / Anna Claybourne ; ill. Adam Larkum ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-101-6 kötött
tudománytörténet - gyermekkönyv
001(100)(091)(02.053.2)
[AN 2862960]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2009.
Masát András (1947-)
   "Nationenbildung, kulturelles Gedächtnis und Fremderfahrung" : Vortrag an der Andrássy Universität am 05.11.2008 in Budapest / András Masát. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2009. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87301-8-3 fűzött
Norvégia - kultúratörténet - nemzettudat - 19. század
008(481)"18" *** 316.63 *** 316.7(481)"18"
[AN 2861557]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10106 /2009.
Balogh László Imre (1960-)
   Magyar vízöntő könyv : az Isten-tudás Újszövetsége : első könyv / [Balogh László Imre] ; Egyet-értők Magyar Ősegyházának könyve. - [Szeghalom] : Magánkiad., [2009]. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-06-7044-9 fűzött : 2010,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2861397]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2009.
Wilber, Ken (1949-)
A brief history of everything (magyar)
   A Működő Szellem rövid története / Ken Wilber ; [ford. Orzóy Ágnes]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2009, cop. 2003. - 359 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9718-18-0 fűzött : 3500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2863359]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10108 /2009.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Láthatatlan tájolók / Kőszeghy Attila ; [kiad. a T4Terv Tiszántúli Területtervező Iroda]. - Debrecen : T4Terv, 2009. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-84.
ISBN 978-963-87550-4-9 fűzött
vallás - jelkép - geometria
514 *** 291.37
[AN 2860792]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2009.
   Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény / Bognár Jánosné [et al.]. - 5. kiad. - Budapest : Typotex, 2009. - 337, [2] p. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 329-334.
ISBN 978-963-279-059-6 fűzött : 3600,- Ft
valószínűség-számítás - egyetemi tankönyv - példatár
519.21(075.8)(076)
[AN 2865953]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10110 /2009.
Balassa Tímea
   A pulzáló mágneses tér gyógyászati alkalmazása / Balassa Tímea. - Budakalász : IP Promotion Kft., 2009. - 167 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-167.
ISBN 978-963-06-7520-8 fűzött : 2900,- Ft
mágnesség - gyógyítás
537.6 *** 616-085
[AN 2863069]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2009.
Bódizs Dénes
   Atommagsugárzások méréstechnikái / Bódizs Dénes. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2009. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-054-1 fűzött : 3200,- Ft
radioaktív sugárzás - nukleáris műszertechnika - egyetemi tankönyv
621.039.4(075.8) *** 539.1(075.8) *** 53.08
[AN 2865959]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2009.
   Fizika / főszerk. Holics László. - Budapest : Akad. K., 2009. - 1287 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
ISBN 978-963-05-8487-6 kötött
fizika - kézikönyv
53(035)
[AN 2863265]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2009.
   "Thermo-bridge" between East and West for technology transfer and information exchange : 16th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (Thermo) with exhibition and pre-session on thermal energy in Hungarian : 1-3 July, 2009, Budapest : abstracts = "Thermo" az Európai Unióban történő együttműködésért és a hazai továbbképzésért : XVI. Nemzetközi Hőtechnikai és Termogrammetriai (Thermo) Konferencia kiállítással és hazai előszekcióval : Budapest, 2009. július 1-3. / [chief ed. ... Imre Benkő] ; [ed. ... István Kovacsics, ... István Lovák] ; [org., publ. by the] Scientific Society of Measurement, Automation and Informatics ... Branch of Thermal Engineering and Thermogrammetry. - Budapest : MATE, 2009. - XXX, 98 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8231-95-6 fűzött
hőtechnika - hőmérsékletmérés - konferencia-kiadvány
536.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2863080]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10114 /2009.
Kis Károly (1944-)
   Magnetic methods of applied geophysics / Károly I. Kis. - [Budapest] : Eötvös Univ. Press, cop. 2009. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 395-410.
ISBN 978-963-284-057-4 fűzött
geofizika - földmágnesség
550.3 *** 550.38
[AN 2862512]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10115 /2009.
Andrássy István (1927-)
   Free-living nematodes of Hungary : Nematoda errantia / István Andrássy. - Budapest : Hung. Nat. History Mus. : Systematic Zoology Research Group of the HAS, 2005-2009. - 3 db ; 25 cm
Magyarország - állatföldrajz - fonálféreg
595.132 *** 591.9(439)
[AN 2587457]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 3. - 2009. - 608 p. : ill. - (Pedozoologica Hungarica, ISSN 1785-1025 ; 5.)
Bibliogr.: p. 541-577.
ISBN 978-963-508-574-3 kötött
[AN 2860711] MARC

ANSEL
UTF-810116 /2009.
Hensel, Wolfgang
Welche Heilpflanze ist das? (magyar)
   Melyik ez a gyógynövény? / Wolfgang Hensel ; [ford. Imre Ferenc]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 256 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-60-6 fűzött
gyógynövény - növényhatározó
582(083.71) *** 615.89:615.322
[AN 2863761]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2009.
   Hollós László, 1859-1940 / [szerk. Lovas Csilla]. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., cop. 2009. - 19 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Szekszárdi füzetek, ISSN 1789-8927 ; 2.)
Az életrajz angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-7209-30-7 fűzött
Hollós László (1859-1940)
Magyarország - botanikus - gomba - 19. század - 20. század
58(439)(092)Hollós_L. *** 582.28
[AN 2861918]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2009.
Király Klára
   Kutyák, macskák és más állatok a világítótornyokban / Király Klára. - [Budapest] : Szikra 2005, [2009]. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87207-6-4 fűzött : 3990,- Ft
állattartás - állat-ember kapcsolat - partvidék
591.557.2(100)(089.3) *** 636(089.3)
[AN 2863596]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2009.
Pledger, Maurice
   Éjszaka a vadonban : 3 dimenziós állatképek hanggal / Maurice Pledger ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2008. - [16] p. : ill., színes ; 23x29 cm. - (A természet hangjai)
ISBN 978-963-628-903-4 kötött : 3999,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2862651]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2009.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / Rimóczi Imre. - Budapest : Szaktudás, 2007-. - ill., színes ; 20 cm
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 2661321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2. bőv. kiad. - 2009. - 145 p.
ISBN 978-963-9935-08-2 fűzött
582.28(036)
[AN 2865778] MARC

ANSEL
UTF-810121 /2009.
Szabó István József (1971-)
   A csábítás virága : a tubarózsa termesztése és felhasználása / Szabó István József. - Karcag : Szabó I. J., 2009. - 72 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 978-963-06-7167-5 kötött
tubarózsa
582.572.43 *** 635.92
[AN 2861176]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10122 /2009.
   Általános ápolástan és gondozástan : elmélet és gyakorlat / szerk. Bokor Nándor. - Budapest : Medicina, 2009. - 504 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-226-238-3 fűzött : 4600,- Ft
ápolástan - tankönyv
616-083(078) *** 614.253(078)
[AN 2863022]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2009.
Chalmers, Elden M.
Healing the broken brain (magyar)
   Az agy csodálatos öngyógyító képessége / Elden M. Chalmers ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., 2009. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7493-58-4 fűzött
öngyógyítás
615.89
[AN 2860298]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2009.
Fiszter Ildikó
   Mozgásszervi rehabilitáció / Fiszter Ildikó. - Budapest : Medicina, 2009. - 151 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-226-227-7 fűzött : 1360,- Ft
mozgásszervi betegség - orvosi rehabilitáció - tankönyv
615.851.3(078) *** 616.7-083(078) *** 615.825(078)
[AN 2863047]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2009.
Fodor Miklós
   Self-expansion : a new integrated paradigm for psychology / by Miklós Fodor. - Expanded ed. - [Budapest] : [Fodor HR Bt.], 2009. - 232 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 978-963-06-7914-5 fűzött : 24,90 EUR : 19,99 GBP : 34,95 USD
lélektan
159.9
[AN 2860254]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2009.
Fodor Miklós
   Self-expansion : redefining key psychology terms with system theory / by Miklós Fodor. - Academic ed. - [Budapest] : [Fodor HR Bt.], 2009. - 90 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 86-90.
ISBN 978-963-06-7913-8 fűzött
személyiség-lélektan
159.923
[AN 2860247]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2009.
Gaálné Póda Bernadette
   Májbetegek diétáskönyve / Gaálné Póda Bernadette. - 3. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 216 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-226-247-5 fűzött : 1400,- Ft
májbetegség - diéta - szakácskönyv
616.36 *** 641.563(083.12)
[AN 2865928]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2009.
Gottsegen Kardiológiai Nap (12.) (2008) (Budapest)
   XII. Gottsegen Kardiológiai Nap : 2008. november 21. : előadás-összefoglalók / [fel. szerk. Tonelli Miklós] ; [rend., közread. a] Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. - [Budapest] : Gottsegen Gy. Orsz. Kardiológiai Int., 2008. - 45 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
szívbetegség - konferencia-kiadvány
616.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2862166]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2009.
Hallesby, Ole (1879-1961)
Temperamentene i kristelig lys (magyar)
   Személyiségtípusok : mit kezdjünk adottságainkkal? / Ole Hallesby ; [ford. Jurány György]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Harmat, 2009. - 106 p. ; 18 cm
Megj. "Milyen a típusod?" címmel is
ISBN 978-963-9564-68-8 fűzött : 1200,- Ft
személyiségtipológia - lelki gondozás
159.923.4 *** 253
[AN 2866402]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2009.
Hemfelt, Robert
Love is a choice (magyar)
   A szeretet választható / Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier ; [... Kállai Tibor ... fordításának felhasználásával kész.]. - Budapest : Harmat, 2009. - 292 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-007-5 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - függőség
613.89 *** 316.472.4
[AN 2866412]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2009.
Horváth Tamás
   Leszokni a dohányzásról most! : a sikeres leszokás titka / [Horváth Tamás]. - Budapest : Horváth T., 2009. - 130 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7673-1 fűzött : 2100,- Ft
dohányzás
613.84
[AN 2863475]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2009.
Kabat-Zinn, Jon (1944-)
Wherever you go, there you are (magyar)
   Bárhová mész, ott vagy : éberségmeditáció a mindennapi életben / Jon Kabat-Zinn ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2009, cop. 2008. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-21-0 fűzött : 2850,- Ft
meditáció
615.851.86
[AN 2863302]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2009.
Keen, Sam
Fire in the belly (magyar)
   Belső tűz : a férfilétről / Sam Keen ; [ford. Turóczi Attila]. - Budapest : Ursus Libris, 2009. - 345 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9718-20-3 fűzött : 3900,- Ft
nemek lélektana - férfi - mentálhigiénia
159.922.1-055.1 *** 613.865-055.1
[AN 2863252]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2009.
Kiss Ferenc (1930-2008)
   Orvostörténeti búvárkodásaim a fül-orr-gégészeti gyógyításban / Kiss Ferenc. - Szeged : Bába, 2009. - 213 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9881-47-1 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika
Csongrád megye - orvostörténet - fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat - kórház
616.21(439) *** 364.444.046.6(439.181)(091)
[AN 2860955]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2009.
Kontra György (1925-2007)
   Ezerszer ember: gyermek! : a gyermek egészséges fejlődése / Kontra György ; [ill. Karátson Gábor] ; [előszó Buda Béla]. - Budapest : Gondolat, 2009. - 198 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-179-7 * fűzött : 1980,- Ft (hibás ISBN 978-963-693-179-9)
gyermekgondozás - gyermek - serdülőkor - mentálhigiénia
613.865-053.2/.6 *** 613.96 *** 613.95
[AN 2863476]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2009.
   A Magyar Immunológiai Társaság története / szerk. Csaba Béla és Füst György. - Debrecen ; Budapest : MIT, 2009. - 542 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7685-4 kötött
Magyar Immunológiai Társaság
Magyarország - immunológia - orvostörténet - tudományos társaság
612.017 *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 2862946]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2009.
   Ortopédia / szerk. Szendrői Miklós. - 2. jav. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2009. - XIV, 416 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 405-406.
ISBN 978-963-9879-49-2 kötött
ortopédia - egyetemi tankönyv
617(075.8)
[AN 2866546]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2009.
   Parodontológia / szerk. Gera István. - [2. kiad.]. - Budapest : Semmelweis, 2009. - XXIII, 592 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9879-32-4 kötött
ISBN 963-9879-32-4
fogínybetegség - egyetemi tankönyv
616.311.2(075.8)
[AN 2866531]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2009.
Szentváry Panna (1976-)
   Életmentő zsebbarátnő / Szentváry Panna ; a szerző rajz. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 374 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-114-6 fűzött : 2850,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2862529]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2009.
Tóth László (1936-)
   Gyógynövények, drogok, fitoterápia / írta Tóth László. - 4. kiad. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2009. - [8], 588 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 567-573.
ISBN 978-963-472-916-7 fűzött : 2900,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 2866499]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2009.
Vidovszky Gábor (1947-)
   Örömtréning : gyakorlati tanácsok, hogy azzá válhass, aki lenni szeretnél / Vidovszky Gábor. - 4. bőv. kiad. - [Budapest] : Pilis-Print, 2009. - 192 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9788-13-8 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 2865722]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2009.
Vogt Gábor
   A szem fejlődési rendellenességei : magyarországi gyakoriságuk, genetikai és külső kórokaik, megelőzési lehetőségeik / Vogt Gábor, Kádasi Ľudovit Lajos, Czeizel Endre. - Budapest : Medicina, 2009. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 224-249.
ISBN 978-963-226-198-0 fűzött : 2800,- Ft
szembetegség - fejlődési rendellenesség
617.7-007 *** 611.013
[AN 2861051]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2009.
Weiner, Eric (1963-)
The geography of bliss (magyar)
   A boldog zarándok : egy mogorva alak elindul, hogy felfedezze a világ legboldogabb helyeit / Eric Weiner ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 255, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-165-5 fűzött : 3499,- Ft
boldogság - életvezetés
159.942 *** 613.865
[AN 2860634]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10144 /2009.
   Bevezetés a nanoszerkezetű anyagok világába / Csanády Andrásné, Kálmán Erika, Konczos Géza szerk. ; [közread. az MTA Kémiai Kutatóközpont]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K. : MTA Kémiai Kutatóközp., cop. 2009. - 313, [20] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-053-6 kötött
anyagtudomány - anyagszerkezet - nanotechnológia
62-181.48
[AN 2862155]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2009.
Kralovánszky U. Pál (1926-)
   A hazai vízügyek bölcsőjénél : Kvassay Jenő pályafutása / Kralovánszky U. Pál, Ligetvári Ferenc. - Pusztazámor : Dream-n-Print, 2009. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-234. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-7491-1 kötött
Kvassay Jenő (1850-1919)
Magyarország - vízépítés - vízügy - mérnök - 19. század - 20. század
62(439)(092)Kvassay_J. *** 626/627
[AN 2861421]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2009.
Lukács János (1937-)
   Szemelvények az élettartam gazdálkodás témaköréből / Lukács János, Nagy Gyula, Török Imre ; szerk. Lukács János ; [közread. a Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont]. - Miskolc-Egyetemváros : MLR-RET, 2009. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-661-890-2 fűzött
kifáradási határ - fémszerkezet - anyagvizsgálat - anyagtörés
621.7/.9 *** 620.17 *** 620.184.6
[AN 2861306]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10147 /2009.
Csörnyei Zoltán (1946-)
   Fordítóprogramok / Csörnyei Zoltán. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Typotex, 2009. - 326 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika alkalmazásai, ISSN 1787-6044)
Bibliogr.: p. 311-313.
ISBN 978-963-279-053-4 fűzött : 3900,- Ft
fordítóprogram - egyetemi tankönyv
519.681(075.8)
[AN 2865966]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2009.
European Control Conference (2009) (Budapest)
   ECC '09 : European Control Conference 2009 [elektronikus dok.] : 23-26 August 2009, Budapest ... : proceedings. - Szöveg. - [Budapest] : [MTA SZTAKI], cop. 2009. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend., közread. a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-311-369-1
vezérlés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2862034]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2009.
   Jubileumi évkönyv a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara alapításának 60 éves évfordulójára, 1949-2009 / [... szerkbiz. ... Döbröczöni Ádám et al.]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2009. - 81 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Miskolc - egyetem - tanszék - mérnöki tudomány - informatika - évkönyv
681.3.004.14 *** 62 *** 378.4(439-2Miskolc).096(058)
[AN 2861780]
MARC

ANSEL
UTF-810150 /2009.
Networkshop (2009) (Szeged)
   Networkshop 2009 [elektronikus dok.] / [rend., közread. a] Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet. - Multimédia. - [Budapest] : NIIFI, [2009]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Szegeden rendezték. - Működési követelmények: internet böngésző. - Az előadáskivonatok magyar és angol nyelven
informatika - tartalomszolgáltatás - számítógép-hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 681.324 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 2862013]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10151 /2009.
Kruppa Attila
   Villámvédelem a gyakorlatban : a villámhárító kivitelezése / Kruppa Attlia. - Bugyi : OBO Bettermann Kft., [2009]. - 128 p : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
villámvédelem
621.316.93 *** 699.887.2
[AN 2861585]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2009.
   Reliability and life-time prediction : ISSE 2008 : 31st International Spring Seminar on Electronics Technology : May 7-11, 2008 Budapest : [conference proceedings] / [ed. Zsolt Illyefalvi-Vitéz, Bálint Balogh] ; [... org. Budapest University of Technology and Economics Department of Electronics Technology. - Budapest : Budapest Univ. of Technology and Economics, cop. 2008. - XI, 675, [6] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
elektrotechnika - konferencia-kiadvány
621.37/.39 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2861988]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10153 /2009.
Balázs György (1926-)
   Különleges betonok és betontechnológiák / Balázs György. - Budapest : Akad. K., 2007-. - 25 cm
beton
691.32 *** 666.972
[AN 2714270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 408 p. : ill.
Bibliogr.: p. 402-408.
ISBN 978-963-05-8673-3 kötött : 5250,- Ft
[AN 2863088] MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10154 /2009.
   Autóvezetők tankönyve : "B" kategóriás járművezetői vizsgához / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 5. bőv. kiad., 5. jav. utánny. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2009. - 255 p. : ill., színes ; 21 cm
Lezárva: 2009. júl.
ISBN 978-963-9518-35-3 fűzött : 1790,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 2866186]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2009.
   A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye / főszerk. Ipolyi-Keller Imre. - 6. kiad., 3. jav. utánny. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2009. - 464 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2009. júl.
ISBN 978-963-9518-37-7 fűzött : 2790,- Ft
közlekedési szabály - példatár
656.13.052(076)
[AN 2866181]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2009.
Randall, Martynn
Automobile electrical & electronic systems (magyar)
   Autóvillamosság mindenkinek / Martynn Randall ; [ford. Houdek Zoltán]. - Budapest : Maróti, 2009. - 509 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-9005-99-1 kötött : 5480,- Ft
személygépkocsi - jármű-villamosberendezés
629.114.6.066
[AN 2860655]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2009.
Zsuppán István (1925-2001)
   A magyar autó : a magyar autógyártás története / Zsuppán István ; [szerk. Négyesi Pál és Ocskay Zoltán]. - 2. átszerk., bőv. kiad. - Budapest : Oldtimer Média Kft., 2009. - 248 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87582-3-1 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - autógyártás - történeti feldolgozás
629.113(439)(091) *** 338.45(439)
[AN 2866423]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10158 /2009.
Balázs Győző
   Húsok és húskészítmények : mindennapi gondolatok és hasznos tanácsok egy állatorvos gyakorlatából / Balázs Győző. - Budapest : Mundus, 2009. - 160 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [155]-160.
ISBN 978-963-9713-08-6 fűzött
húsipar - húsfeldolgozás
637.5
[AN 2863640]
MARC

ANSEL
UTF-810159 /2009.
Bedő Sándor (1935-)
   A borjak és a növendék üszők felnevelése / Bedő Sándor, Holló István, Látits György. - Budapest : Mezőgazda K., [2009]. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 978-963-286-453-2 fűzött
szarvasmarha-tenyésztés - takarmányozás
636.2.084.1
[AN 2860501]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2009.
Erckenbrecht, Irmela
Wie baue ich eine Kräuterspirale? (magyar)
   A fűszerspirál építése, gondozása / Irmela Erckenbrecht ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2009. - 64 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-088-7 fűzött : 2495,- Ft
fűszernövény - amatőr kertészkedés
635.7
[AN 2860405]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2009.
Gosch, Theresia
Beeren für den Hausgarten (magyar)
   Bogyós gyümölcsök / Theresia Gosch ; [ford. Tömpe Anna]. - Budapest : Cser K., 2009. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-100-6 fűzött : 2495,- Ft
bogyós gyümölcs - gyümölcstermesztés
634.7
[AN 2860374]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2009.
   Innovatív megoldások a barnamezős területek hasznosítására [elektronikus dok.] : I. Barnamezős Workshop : Karcag, 2008. november 18. : előadások, képek, összefoglalók / [rend., közread. a] DE AMTC Karcagi Kutató Intézet. - Szöveg és képek. - Karcag : DE AMTC Karcagi Kut. Int., [2008]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader
ISBN 978-963-9732-87-2
talajszennyeződés - nehézfém - rekultiváció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
631.618 *** 628.5 *** 669.018.674 *** 061.3(439-2Karcag)
[AN 2862024]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2009.
   Innovatív megoldások a barnamezős területek hasznosítására : I. Barnamezős Workshop : Karcag, 2008. november 18. : összefoglalók / [... szerk. Szabó Sándor] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Karcagi Kutató Intézet. - Karcag : DE AMTC Karcagi Kut. Int., [2008]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9732-86-5 fűzött
rekultiváció - talajszennyeződés - nehézfém - konferencia-kiadvány
631.618 *** 628.5 *** 669.018.674 *** 061.3(439-2Karcag)
[AN 2861738]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2009.
   Magyar erdők : a magyar erdőgazdálkodás / [szerk. Kovácsevics Pál] ; [... kiad. Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Természeti Erőforrások Főosztálya]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : FVM Természeti Erőforrások Főoszt., [2008]. - 48 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-06-5967-3 fűzött
Magyarország - erdészet - természeti környezet
630(439) *** 504.75(439)
[AN 2866515]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2009.
Mézes Miklós (1953-)
   Sertéstakarmányozás / Mézes Miklós, Hausenblasz József. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2009. - 185 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-160.
ISBN 978-963-286-454-9 fűzött
sertéstenyésztés - takarmányozás
636.4.084
[AN 2860480]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2009.
   Mielőtt a dugót kihúzná : kézikönyv borkedvelőknek / [szerk.] Sztanev Bertalan. - Budapest : Alinea, cop. 2009. - 223 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-30-8 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - bor - borászat - magyarországi borvidék
663.2(439) *** 641.87:663.2
[AN 2860408]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2009.
   Örökerdők Magyarországon / szerk. Gálhidy László. - Budapest : WWF Mo., 2008. - 51 p. : ill., színes ; 30 cm. - (WWF-füzetek, ISSN 1216-2825 ; 29.)
Bibliogr.: p. 51-[52].
Fűzött
erdőművelés - fakitermelés - erdővédelem
630*2 *** 630*3 *** 630*4
[AN 2860545]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2009.
   Tartamkísérletek a mezőgazdaság szolgálatában : 80 éves a Westsik vetésforgó / [szerk. Iszályné Tóth Judit] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma Kutatási és Innovációs Központ Nyíregyházi Kutató Intézet. - Nyíregyháza : DE AMTC KIK Nyíregyházi Kut. Int., 2009. - 233 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-292-1 kötött
vetés - talajművelés - kutatási és fejlesztési jelentés
631.5
[AN 2862377]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10169 /2009.
300 recettes pour la machine à pain (magyar)
   300 recept kenyérsütő géphez : [sós és édes kenyerek, édes kelt tészták, lekvárok] / [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Mérték K., 2009. - 287 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9889-58-3 kötött
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 2863772]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2009.
Hargitai György (1963-)
   Hungarian cuisine / György Hargitai ; [transl. by Zsuzsanna Gáspár]. - [Budapest] : Média Nova, 2009, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7408-7 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2866075]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2009.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (francia)
   Cuisine hongroise / György Hargitai ; [trad. par György Olasz]. - [Budapest] : Média Nova, 2009, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-204-713-3 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2866085]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2009.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (német)
   Ungarische Küche / György Hargitai ; [Übertr. aus dem Ungarischen Helga Szőke-Buchholz]. - [Budapest] : Média Nova, 2009, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-00-7407-9 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2866079]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2009.
Hargitai György (1963-)
Hungarian cuisine (spanyol)
   Cocina húngara / György Hargitai ; [trad. Zsuzsanna Komlódi]. - [Budapest] : Média Nova, 2009, cop. 2001. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 963-202-012-X kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2866088]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2009.
Horváth Ilona
   Horváth Ilona válogatott receptjei / [fotó Patyi Árpád]. - [Kisújszállás] : Szalay Kvk., [2009]. - 191 p., [8] t. : ill., színes ; 26 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-251-112-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2862090]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2009.
Das kleine dicke Cocktailbuch (magyar)
   Koktélok kiskönyve. - Pécs : Art Nouveau, 2009. - 832 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Gadácsi Veronika
ISBN 978-963-87973-2-2 fűzött
koktél
641.87(083.12)
[AN 2862168]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2009.
Das kleine dicke Nudelbuch (magyar)
   Tésztaételek kiskönyve. - Pécs : Art Nouveau, 2009. - 832 p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Gadácsi Veronika
ISBN 978-963-87973-3-9 fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 2862171]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2009.
Korpádi Péter
   Muffinok és pogácsák / [szöveg ... Korpádi Péter] ; [fotók Patyi Árpád]. - [Kisújszállás] : Szalay Kvk., [2009]. - 188, [4] p., [8] t. : ill., színes ; 26 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-251-096-5 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2862079]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2009.
Piri István
   Pörköltek és paprikások / [írta Piri István]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009. - 191 p. : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-251-108-5 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 2861521]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2009.
Ramsay, Gordon (1967-)
Gordon Ramsay makes it easy (magyar)
   Csak könnyedén / Gordon Ramsay ; Mark Sargeant és Helen Tillott közrem. ; Jill Mead fotóival. - Pécs : Alexandra, 2009. - 256 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Szkladányi András
ISBN 978-963-297-004-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2862152]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2009.
   Receptfüzet a konyhaművész nokedli szaggatóhoz. - Budapest : Tupperware, [2009]. - 37 p. : ill., színes ; 19x19 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2860968]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10181 /2009.
Biland, Claudine
Psychologie du menteur (magyar)
   A hazugság pszichológiája / Claudine Biland ; [ford. Jakabffy Imre és Jakabffy Éva]. - Budapest : Háttér, cop. 2009. - 325 p. ; 24 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9365-84-1 fűzött : 2200,- Ft
hazugság - szociálpszichológia
179.8 *** 316.6
[AN 2861039]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2009.
Floriana
   A titok kulcsa / Floriana. - [Budapest] : [Szarkáné Németh Á.], cop. 2009. - 22 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-06-7544-4 fűzött
nemi erkölcs
176
[AN 2859785]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2009.
Meyer, Joyce (1943-)
The love revolution (magyar)
   A szeretet forradalma / Joyce Meyer. - Budapest : Marana Tha, [2009]. - 228 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 164.)
ISBN 978-963-9281-80-6 fűzött
szeretet - vallási erkölcs
177.61 *** 241.513
[AN 2863464]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10184 /2009.
Balázs Pál
   Forgószélben : a budapesti ortodox zsidóság és iskolái / Balázs Pál. - Budapest : Novella, [2009]. - 564 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9886-05-6 kötött : 4990,- Ft
Budapest - zsidóság - egyházi iskola - zsidó vallás - művelődéstörténet
296(439-2Bp.) *** 316.347(=924)(439-2Bp.) *** 373(439-2Bp.) *** 930.85(=924)(439-2Bp.)
[AN 2860403]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2009.
Camenzind-Herzog, Urban (1949-)
"Brante uns nicht das Herz...?" (magyar)
   Ugye lángolt a szívünk...? : bevezetés a belső imába : a belső zarándoklat könyve / [Urban Camenzind-Herzog] ; [ford. Hatvani Zsuzsanna]. - Budapest : Marana Tha, [2009]. - 181 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 161.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9281-82-0 fűzött : 1500,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 2863260]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2009.
Cruz, Joan Caroll (1931-)
Saintly youth of modern times (magyar)
   Fiatalok és szentek / Joan Caroll Cruz ; [ford. Domokos Mónika Tünde]. - Budapest : Új Ember, 2009. - 265 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9674-93-6 fűzött : 2200,- Ft
hívő - gyermek - ifjúság - életrajz
248(092)
[AN 2861322]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2009.
Daniel und seine Freunde (magyar)
   Dániel és barátai / [rajzok: E. Platte, A. Fett]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2009. - 39 p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-9867-48-2 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 2861737]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2009.
   Élj egyszerűen, gazdagodj lélekben! / szerk. Verebné Sárközi Réka. - Szeged : Codex K., 2009. - 48 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88465-0-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2862973]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2009.
Embodied in love (magyar)
   A megszentelő szerelem : a házasság és az egyház megújulása a bensőséges szeretet jegyében / [írták Mary F. Rousseau et al.] ; [ford. Somhegyi Ildikó]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Márton Á. K. : Új Ember, 2009. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-96-7 fűzött : 1600,- Ft
házasság - vallásos irodalom
265.5 *** 613.89
[AN 2865799]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2009.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Mountain-moving faith (magyar)
   Hit, amely hegyeket mozdít / Kenneth E. Hagin ; [ford. Szász Ramóna, Joób Viktória]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2009. - 183 p. ; 22 cm. - (Új spirit könyvek)
ISBN 978-963-9617-25-4 fűzött : 1250,- Ft
hit
234.2
[AN 2861665]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2009.
Hetednapi Adventista Egyház. Magyar Unió
   "Olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött" : a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának jelentése a XIV. uniókonferenciai ciklusban végzett tevékenységéről / [... szerk. Ócsai Tamás]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh. M. Uniója, [2009]. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
Hetednapi Adventista Egyház. Magyar Unió
adventista egyház
286.3
[AN 2862513]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2009.
Hickey, Marilyn
The new millenium and end-time prophecy (magyar)
   Az új évezred és a végidők próféciái / Marilyn Hickey ; [ford. Szász Ramóna]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2009. - 230 p. : ill. ; 22 cm. - (Új spirit könyvek)
ISBN 978-963-9617-26-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2861621]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2009.
   "Itt viharzott át felettünk...". - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyhker. és Kollégiumi Lvt., 2008. - 2 db ; 24 cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 15.)
ISBN 978-963-8209-19-1
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - életrajz
284.2(439)(092)
[AN 2861337]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Református lelkész-önéletrajzok Kárpátaljáról és Partiumból, 1942-ből / [vál. és sajtó alá rend. Szabadi István]. - 183 p.
ISBN 978-963-8209-20-7 fűzött
Kárpátalja - Partium - református egyház - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
284.2(439.23)(092) *** 284.2(439.21)(092)
[AN 2861358] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Életemből : emberi gyarlóságokkal Isten szolgálatában / Csernák Béla ; [sajtó alá rend. Gy. Csernák Béla György]. - 272 p. : ill.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8209-21-4)
Csernák Béla (1875-1967)
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - magyar irodalom - századforduló - 20. század - memoár
284.2(439)(092)Csernák_B.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2861364] MARC

ANSEL
UTF-810194 /2009.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Kőkörök és menórák : mindenható-vázlatok / Kőszeghy Attila ; [kiad. a T4Terv Tiszántúli Területtervező Iroda]. - Debrecen : T4Terv, 2008. - 74 p. : ill. ; 21 cm
A borítón a megjelenési év: 2009. - Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-87550-3-2 fűzött
vallási ábrázolás - jelkép - menóra
291.37 *** 7.045
[AN 2860836]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2009.
LaHaye, Tim
Global warning (magyar)
   Világ riadó / Tim LaHaye, Ed Hindson ; [ford. Horváth Hajnalka]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2009. - 311 p. ; 23 cm. - (Új spirit könyvek)
ISBN 978-963-9617-22-3 fűzött : 1850,- Ft
világvége - globalizáció - világpolitika - nemzetközi helyzet
236.93 *** 339.9"199/200" *** 327(100)"200"
[AN 2861687]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2009.
   Magyar Bibliatársulat Alapítvány = Hungarian Bible Society. - Budapest : Kálvin, 2009. - 51, [2], 27 p. : ill., színes ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-558-139-9 fűzött
Magyar Bibliatársulat Alapítvány
Biblia
Magyarország - egyesület - könyvkiadás
22 *** 655.41(439) *** 061.2(439)
[AN 2863790]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2009.
Merton, Thomas (1915-1968)
New seeds of contemplation (magyar)
   A szemlélődés magvai / Thomas Merton ; [ford. ... Lukács László és Malik Tóth István]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2009, cop. 2008. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-19-7 fűzött : 2700,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 2863353]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2009.
Mosebach, Martin (1951-)
Häresie der Formlosigkeit (magyar)
   A formabontás eretneksége : a római liturgia és annak ellensége / Martin Mosebach ; [ford. Zentai Attila]. - Szeged : Bába, 2009. - 221, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-31-0 kötött
egyházi szertartás - katolikus egyház
264 *** 282
[AN 2860809]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2009.
   Mozaikok : a budapesti Thököly úti Rózsafüzér királynéja templom életéből a domonkos rend zuglói letelepedésétől napjainkig / [szerk. Rózsásné Kubányi Andrea]. - Kecskemét : Korda, 2009. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9554-83-2 fűzött : 1000,- Ft
Rózsafüzér Királynéja Plébánia (Budapest)
Ordo Fratrum Praedicatorum. Provincia Hungariae. Budapesti Rendház
Budapest - templom - dominikánusok - katolikus egyház
282(439-2Bp.XIV.) *** 271.2(439-2Bp.) *** 726.54(439-2Bp.)
[AN 2863305]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2009.
Mühlen, Heribert
   Az egyház megújulása Isten lelke által : a Német Püspöki Kar Teológiai Bizottságának okirata / Heribert Mühlen, Johann Koller, Alfred Bölle ; [ford. Kovács András]. - Budapest : Marana Tha, 2009. - 94 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 159.)
A ford. az "Erneuerung der Kirche aus dem Geist Gottes" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9281-83-7 fűzött : 500,- Ft
karizma - katolikus egyház
248.21 *** 234.1 *** 282
[AN 2863444]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2009.
Osborn, Tommy Lee
Healing the sick (magyar)
   A betegek meggyógyulnak / T. L. Osborn ; [ford. Surjányi Csaba]. - 3. jav. kiad. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2009. - 442 p. ; 23 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-963-9617-23-0 fűzött : 2200,- Ft
csoda - gyógyítás
248.214.5
[AN 2865858]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2009.
Osteen, Joel
Become a better you (magyar)
   Jobb emberré lenni : a sorsformálás hét kulcsa / Joel Osteen ; [ford. Pátkai Mihály, Petrőcz Katalin, Joób Viktória]. - Budapest : [Hit Gyülekezete], 2009. - 426, [5] p. ; 23 cm. - (Új spirit könyvek)
ISBN 978-963-9617-24-7 fűzött : 2450,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 2861589]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2009.
The Oxford dictionary of world religions (röv. kiadása) (magyar)
   Világvallások : A - Zs : [buddhizmus, hinduizmus, iszlám, judaizmus, kereszténység] / [szerk. John Bowker et al.] ; [a m. kiadást szerk. Görföl Tibor, Máté-Tóth András] ; [a m. vonatkozású szócikkeket írta Görföl Tibor, Ötvös Csaba]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 1047 p. ; 21 cm. - (Akadémiai lexikonok, ISSN 1789-0888)
ISBN 978-963-05-8708-2 kötött
vallástudomány - szaklexikon
291:030
[AN 2863006]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2009.
Pap Gy. László
   Bágyoni hangos fájdalom : adatok az egyházközség történetéhez / Pap Gy. László ; [kiad. a Magyarországi Unitárius Egyház]. - [Budapest] : Mo. Unitárius Egyh., 2009. - 355 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7754-7 kötött
Bágyoni Unitárius Egyházközség
Erdély - Bágyon - unitárius egyház - egyháztörténet
288(439.21-2Bágyon)(091) *** 288(498.4-2Bágyon)(091)
[AN 2861808]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2009.
Prashad, Deva
   A nagy mantrakönyv / Deva Prashad. - [Budapest] : Energia Medicina Kft., [2009]. - 144 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88460-1-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-88460-0-13)
hinduizmus
294.55
[AN 2863320]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2009.
   A reménység prófétái : közép- és kelet-európai hitvallók, vértanúk a XX. században / szerk. Illés Pál Attila. - Piliscsaba : PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Int. ; Esztergom : Szt. Adalbert Közép-Európa Kutcsop., 2009. - 173 p. ; 24 cm. - (Pons Strigoniensis. Studia, ISSN 1588-2322 ; 11.)
A 2007. május 7-10. között Esztergomban megrendezett "A közép- és kelet-európai térség prófétái" c. konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9206-72-4 fűzött
Kelet-Közép-Európa - mártír - egyházi személy - egyháztörténet - állam és egyház viszonya - állami terror - 20. század
28(4-11)"19" *** 261.7(4-11)"19" *** 323.282(4-11)"19"
[AN 2860677]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2009.
Ruff Tibor (1963-)
   Az Újszövetség és a Tóra / Ruff Tibor. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2009. - 478 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 469-475. - Összefoglalás angol és héber nyelven
ISBN 978-963-7052-81-1 fűzött : 3450,- Ft
Biblia. Újszövetség
Tóra
bibliamagyarázat
225.07 *** 222.1.07
[AN 2861978]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2009.
Serdián Miklós György (1954-)
   Iszlám szótár / [Serdián Miklós György]. - [Budapest] : [Serdián M. Gy.], cop. 2009. - 133 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-963-9431-71-3 fűzött : 2100,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - szaklexikon
297:030 *** 930.85
[AN 2862591]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2009.
Simándi Péter
   Elmélkedések, gondolatok - örömeim.. : egy római katolikus férfi imádságai / [Simándi Péter]. - [Budapest] : "Pro Patria, pro Musica 1997." Bt., 2009. - 56, [7] p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-88425-0-3 fűzött : 790,- Ft
ima
243
[AN 2863491]
MARC

ANSEL
UTF-810210 /2009.
Steer, Dugald A.
Mythology (magyar)
   Mitológia : istenek, hősök és szörnyek az ókori görögöknél / Hestia Evans ; [!Lady Hestia szerkesztője Dugald A. Steer] ; [ill. Nick Harris és Nicki Palin] ; [metszetek David Wyatt]. - [Budapest] : Egmont, 2008. - [28] p. : ill., részben színes ; 31 cm + mell.
Kihajtható képekkel. - Japán technikával
ISBN 978-963-628-819-8 kötött : 4699,- Ft
görög mitológia - ifjúsági könyv
292.11(02.053.2)
[AN 2862712]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2009.
   A Váci Református Egyház históriás könyve, 1783-1827, 1844-1847 / [szerk., a német szövegeket ford. és a mai fényképeket kész. Horváth M. Ferenc] ; [a latin szövegeket ford. G. Molnár Péter]. A Váci Református Gyülekezet története : prédikáció a református templom felavatásának százéves évfordulóján : Vác, 1885 / Vörös Károly ; közread. Hörömpő Zsolt. - Vác : Vác Város Lvt., 2009. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Limes, ISSN 2060-9248 ; 1.)
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-963-87737-1-5 fűzött
Váci Református Egyházközség
Vác - református egyház - egyháztörténet - 18. század - 19. század - történelmi forrás
284.2(439-2Vác)"178/184"(093)
[AN 2862422]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2009.
Vass Erika (1974-)
   A búcsú és a búcsújárás mint rituális dráma / Vass Erika. - [Budapest] : Lexica : MTA K, 2009. - 200 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Aka-téka könyvek, ISSN 2061-1641)
Bibliogr.: p. 163-174. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-06-7317-4 fűzött
búcsú - zarándoklat - hit
248.158.1 *** 248.153.8 *** 248
[AN 2862389]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2009.
Villányi Péter (1940-)
   "Ez a kincsünk pedig cserépedényben van..." : harmincöt év Szigetszentmiklóson. - Debrecen : Kapitális Nyip. és Keresk. Kft., 2009. - 359 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Szerző Villányi Péter. - Számozott példány: 25
ISBN 978-963-06-7414-0 fűzött
református egyház - magyar irodalom - prédikáció - memoár
252 *** 894.511-94 *** 284.2
[AN 2861979]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10214 /2009.
Bodó Barna (1948-)
   Szórvány és nyelvhatár : tanulmányok / Bodó Barna. - Budapest : Lucidus, 2009. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr. p. 247-[248].
ISBN 978-963-9465-55-8 fűzött : 2800,- Ft
Románia - határon túli magyarság - szórványmagyarság - identitás - ezredforduló
316.347(=945.11)(498)"199/200" *** 316.63(=945.11)
[AN 2863197]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2009.
Casa-Nova, Maria José
Etnicidade, género e escolaridade (magyar)
   Etnicitás, nem, iskolázottság : tanulmány a családon belüli nemi szocializációról egy portói cigány közösségben / Maria José Casa-Nova ; [közread. a] Duna Palota Kulturális Kht. - Budapest : Duna Palota Kult. Kht., 2009. - 123 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 113-117.
ISBN 978-963-88049-7-6 fűzött
Portugália - cigányság - oktatásügy - ezredforduló - ifjúságszociológia
316.347(=914.99)(469)"200" *** 316.37-053.6(=914.99)(469) *** 376.7(=914.99)(469)"200"
[AN 2862915]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2009.
Chapman, Gary D. (1938-)
Five signs of a loving family (magyar)
   Családi összhangzattan : a családi harmónia öt jellemzője / Gary Chapman ; [ford. Falus Eszter] ; [a verseket ford. Fazekas Benedek]. - 8. utánny. - Budapest : Harmat, 2008, cop. 2002. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9148-56-7 fűzött : 1980,- Ft
család - erkölcs - családi nevelés
316.356.2 *** 173 *** 37.018.1
[AN 2866558]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2009.
Dutton, Edward
   The Finnuit : Finnish culture and the religion of uniqueness / Edward Dutton. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8731-0 fűzött
Finnország - kultúra - nemzettudat - finnek - ezredforduló
316.7(480))"200" *** 323.1(=945.41) *** 316.63
[AN 2860912]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2009.
   Egyházi közművelődés : kulturális partnerség / [szerk. Kereszti Ferenc és Kiss László] ; [közread. a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus]. - [Budapest] : MMIKL, 2009. - 118 p. ; 21 cm
A 2008. ápr. 21-én Budapesten azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyagával. - borító- és gerinccím: Egyház és közművelődés. - Bibliogr.
ISBN 978-963-651-476-1 fűzött
Magyarország - művelődésügy - egyház - kultúra
316.7(439) *** 374.3(439) *** 261.6(439)
[AN 2863414]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2009.
Godin, Seth
Tribes (magyar)
   Törzsek : te is lehetsz vezető! / Seth Godin ; [ford. Márton Róza Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2009. - 219 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9686-86-1 kötött
társadalmi csoport - közösségfejlesztés - vezetés - mentálhigiénia
316.35 *** 316.45 *** 65.013 *** 65.012.4 *** 613.865
[AN 2862460]
MARC

ANSEL
UTF-810220 /2009.
Hankiss Elemér (1928-)
   Csapdák és egerek : Magyarország 2009-ben - és tovább / Hankiss Elemér. - Budapest : Manager Kvk. : Médiavilág, 2009. - 279 p. ; 20 cm. - (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)
Bibliogr.: p. 273-279.
ISBN 978-963-9912-10-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - társadalmi változás - belpolitika - gazdaságpolitika - ezredforduló
316.4(439)"200" *** 338.2(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 2862375]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2009.
Heka László (1959-)
   A szegedi dalmaták (bunyevácok) története = Povijesna uloga i značenje Hrvata Dalmatina u životu Segedina. - Szeged : Bába, 2009. - 184, 175 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és a horvát nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-51-8 fűzött
Szeged - magyarországi horvátok - helytörténet - történeti feldolgozás
316.347(=862)(439-2Szeged)(091) *** 943.9-2Szeged
[AN 2860778]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2009.
   The hidden faces of a capital : traditional multiculturalism in contemporary Budapest / [ed. by Csaba Zahorán] ; [transl. by Orsolya Frank]. - Budapest : Terra Recognita Found., 2009. - 148 p. : ill. ; 20 cm. - (Multicultural cities in Central Europe, ISSN 2061-2613)
Bibliogr.: p. 138-143.
ISBN 978-963-06-7327-3 fűzött
Budapest - helyismeret - etnikai rétegződés - nemzetiség
316.347(=00)(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.
[AN 2862268]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2009.
Kecskeméti Károly
   Tök község parasztsága az urbáriumtól az úrbéri per végéig 1770-1879 / Kecskeméti Károly. - Tök : Petőfi Emlékkönyvtár és Művelődési Ház, 2009. - 110, [18] p. : ill. ; 24 cm. - (Töki helytörténeti füzetek, ISSN 2060-9280 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7131-6 fűzött
Tök (Pest megye) - parasztság - társadalomtörténet - agrártörténet - 18. század - 19. század
316.343.64(439-2Tök)"177/187" *** 338.43(439-2Tök)"18/19"
[AN 2860575]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2009.
Kirshenbaum, Mira
When good people have affairs (magyar)
   Amikor a hűségesek hűtlenkednek : hogyan lehet két ember között választani? / Mira Kirshenbaum. - [Budapest] : Hangoskönyv K., 2009. - 271 p. ; 21 cm
Ford. Nagy Mónika
ISBN 978-963-9774-15-5 fűzött : 2990,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 2856654]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2009.
   Közép-Európa: transzfer és dialógus : a kötetben megjelenő tanulmányok a Budapest Fórum által 2006. szeptember 30-án megszervezett Közép-Európa: transzfer és dialógus című konferencián elhangzott előadások írásos változatai / [szerk. Glavanovics Andrea, Szele Bálint] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2009. - 360 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9558-85-4 fűzött
Európa - kulturális kapcsolat - kulturális kölcsönhatás - együttműködés
316.7(4) *** 316.47(4) *** 332.1(4)
[AN 2863750]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2009.
MindenGyerek Konferencia (2009) (Budapest)
   MindenGyerek Konferencia : Budapest, 2009. január 19-21. / [szerk. Tóbiás László] ; [rend. az] ELTE Tátk Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Gyerekparadicsom Alapítvány. - Budapest : Gyerekparadicsom Alapítvány, 2009. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88411-0-0 fűzött
Magyarország - gyermek - ezredforduló - ifjúságszociológia - konferencia-kiadvány
316.37-053.2(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2860583]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2009.
Pataki János
   Csángók : az elfelejtett magyarok / Pataki János. - [Budapest] : Székelykönyv, cop. 2008. - 283, [5] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-06-5741-9 fűzött
határon túli magyarság - csángók - helyismeret - fényképalbum
316.347(=945.11csángók)(498)(084.12) *** 908.498(084.12) *** 77.04(439)(092)Pataki_J.
[AN 2861147]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2009.
Polló László
   Fúzió : magyar társadalmi diagnózis és terápia regényes formában / Polló László. - Telki : Lilium Konzultáns Kft., cop. 2009. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88302-0-3 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - társadalom - ezredforduló - magyar irodalom - regény
316.6(439)"200"(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 2862009]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2009.
Saletti Salza, Carlotta
Bambini del "campo nomadi" (magyar)
   "Vándortáborok" gyermekei : boszniai cigányok Torinóban / Carlotta Saletti Salza ; [ford. Angyalosy Eszter] ; [közread. a] Duna Palota Kulturális Kht. - Budapest : Duna Palota Kult. Kht., 2009. - 223 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Boszniai cigány menekültként felnőni Torinóban. - Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-88049-6-9 fűzött
Bosznia-Hercegovina - Torino - cigányság - kisebbség - menekülttábor
316.347(=914.99)(497.15) *** 325.254.4(=914.99)(45-2Torino)
[AN 2861457]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2009.
   A Szegedi Közéleti Kávéház almanachja, 1984-2008 / szerk. Szondi Ildikó, Sényei Róbert és Majzik István. - Szeged : Bába, 2009. - 451 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9511-61-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9511-61-7)
Szeged - kulturális élet - művelődés - nyilvánosság - rendszerváltás - ezredforduló
316.7(439-2Szeged)"198/200"
[AN 2860993]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2009.
   "Társadalom és gazdaság - új trendek és kihívások" : Baja, 2008. szeptember 19. : nemzetközi tudományos konferencia kiadványa / [szerk. Kovács Beatrix] ; [rend., közread. az] Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Gazdaságtudományi Intézet. - [Baja] : EJF MGF GTI, 2009. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-62-6 fűzött
társadalomtudomány - gazdaság - konferencia-kiadvány
30 *** 33 *** 061.3(439-2Baja)
[AN 2861907]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2009.
   Úton : 20 éves a Palóc Társaság / [... szerk. ... Z. Urbán Aladár]. - [Budapest] : SikerX, [2009]. - 200 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-7082-31-3 * fűzött (hibás ISBN 978-963-7082-30-7)
Palóc Társaság
Magyarország - Kárpát-medence - kultúra - magyarság - egyesületi évkönyv
316.7(=945.11)(4-191) *** 061.2(439)(058)
[AN 2863496]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2009.
Weber, Max (1864-1920)
Wirtschaft und Gesellschaft (magyar) (részlet)
   Politikai szociológia : politikai közösségek : az uralom / Max Weber ; [ford. és a jegyzeteket kész. Erdélyi Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2009. - 569 p. : ill. ; 20 cm. - (Bertalan László társadalomtudományi könyvtár, ISSN 1786-8548)
ISBN 978-963-227-189-7 fűzött : 3990,- Ft (hibás ISBN 963-227-189-7)
politikai szociológia - hatalom
316.334.3 *** 321.01
[AN 2861165]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10234 /2009.
   Az alföldi vőfélyek hagyományai / összeáll. Gyönyörű Zsigmond. - Földes : Karácsony S. Ált. Művel. Közp., 2009. - 301, [2] p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Kárpát-medencei vőfélyek könyve ; 1.)
Bibliogr.: p. 300-301.
ISBN 978-963-06-7371-6 kötött : 3500,- Ft
Alföld - lakodalmi szokás - magyar néprajz - népdal - alkalmi költemény - auditív dokumentum
398.841(=945.11)(439.14) *** 392.51(=945.11)(439.14) *** 784.3.067.26
[AN 2862292]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2009.
Bárth Dániel (1976-)
   Exorcizmus és erotika : egy XVIII. századi székelyföldi ördögűzés szokatlan körülményei / Bárth Dániel. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkormányzat Múz. Szerv., 2008. - 36 p. ; 24 cm. - (Libelli Transsilvanici, ISSN 1788-5264 ; 3.)
Bibliogr. p. 30-33.
ISBN 978-963-9815-10-0 fűzött
Székelyföld - démonológia - magyar néprajz - 18. század - néphit
398.4(=945.11)(439.21Székelyföld)"17" *** 248.221(439.21Székelyföld)"17" *** 235.2
[AN 2862956]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2009.
Benke György (1931-)
   Faragott fejfák és verses feliratok a sajóvelezdi református temetőben / Benke György. - Mezőkövesd : Benke Gy., 2009. - 149 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7691-5 fűzött
Sajóvelezd - magyar néprajz - tárgyi néprajz - temető - fejfaállítás - sírvers
398.94(=945.11)(439-2Sajóvelezd) *** 393.1(=945.11) *** 726.825(439-2Sajóvelezd) *** 745.51.031.4(439-2Sajóvelezd)
[AN 2861441]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2009.
Gáborján Alice (1922-)
   A tardi kendertermékek / Gáborján Alice ; [szerk. Viga Gyula, Viszóczky Ilona] ; [a fényképeket kész. Réger Endre]. - Budapest : Néprajzi Múz. ; Miskolc : Herman Ottó Múz., 2009. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Series historica ethnographiae, ISSN 0865-7076 ; 15.)
borító és gerinccím: A tardi kendermunka. - Fősorozata: Series historica ethnographiae., ISSN 0865-7076
ISBN 978-963-9540-52-1 fűzött
Tard - magyar néprajz - népi szövés - népi fonás - kender
39(439-2Tard) *** 746.1.031.4 *** 633.522
[AN 2863600]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2009.
Péli Árpád
   Medve-vendég jött a házba : obi-ugor énekek / vál., ford., az utószót és a jegyzeteket írta Péli Árpád. - Szentendre : [Péli Á.], 2009. - 60 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7396-9 kötött
néprajz - manysik - hantik - eredetmonda - népdal
398.221(=945.13) *** 398.221(=945.12) *** 398.8(=945.12)
[AN 2861972]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2009.
Sille István
   Illem, etikett, protokoll / Sille István. - 12. bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2009. - 598 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 597-598.
ISBN 978-963-05-8659-7 kötött
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 2866132]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2009.
Steer, Dugald A.
A field guide to dragons (magyar)
   Sárkánytudósok kézikönyve terepmunkához : [12 fantasztikus sárkánymakettel!] / [Ernest Drake] ; [!]szerk. Dugald A. Steer ; ... D. Carrel graf. ; A. J. Wood jegyz. ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2008. - 39 p. : ill., részben színes ; 27 cm + mell.
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-628-838-9 kötött : 4999,- Ft
sárkány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
398.44(02.053.2) *** 087.5
[AN 2862661]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2009.
Vargáné Antal Ilona (1934-)
   Egy apátfalvi asszony visszaemlékezései / Vargáné Antal Ilona. - Makó : Marosvidék Baráti Társ., 2009. - 77 p. : ill. ; 24 cm. - (Marosvidék füzetek, ISSN 1787-9426 ; 7.)
ISBN 978-963-88307-1-5 fűzött
Apátfalva - magyar néprajz - népszokás - memoár
39(439-2Apátfalva)(0:82-94)
[AN 2862890]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2009.
   The "vision thing" studying divine intervention / ed. by William A. Christian and Gábor Klaniczay. - Budapest : Collegium Budapest Inst. for Advanced Study, [2009]. - 546 p. ; 21 cm. - (Workshop series / Collegium Budapest Institute for Advanced Study, ISSN 1416-227X ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9293-11-3 fűzött
látomás - hiedelem - népi vallásosság
398.4 *** 159.961.25 *** 248.2 *** 291.33
[AN 2862957]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10243 /2009.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   Írjátok meg az igazságot! : 1990-2007 / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Helikon, cop. 2008. - 545 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-227-081-4 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar történelem - rendszerváltás - 20. század - ezredforduló
323(439)"199/200" *** 943.9"19"
[AN 2863403]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2009.
Kolontári Attila (1968-)
   Magyar - szovjet diplomáciai, politikai kapcsolatok 1920-1941 / Kolontári Attila. - Budapest : Napvilág, 2009. - 457 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 31.)
Bibliogr. p. 395-406.
ISBN 978-963-9697-45-4 fűzött : 3100,- Ft (hibás ISBN 978-963-9350-54-4)
Magyarország - Szovjetunió - diplomácia - külpolitika - 20. század
327(439)"192/194" *** 327(47)"192/194"
[AN 2862836]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2009.
Kormos Valéria (1943-)
Embervadászat utasításra (angol)
   Manhunt on command : the real face of our rule of law, 2006-2008 / Valéria Kormos ; [transl. Ann Major] ; [introd. ... by Mária Schmidt] ; [publ. by the] XXI Century Institute. - [Budapest] : XXI Century Inst., 2009. - 238 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87154-3-2 kötött
Magyarország - politikai feszültség - rendőrség - bántalmazás - ezredforduló
323.22(439-2Budapest)"2006" *** 351.74(439)"200" *** 343.615
[AN 2863385]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2009.
Kormos Valéria (1943-)
   Embervadászat utasításra : jogállamiságunk igazi arca, 2006-2008 / Kormos Valéria ; [az előszót írta ... Schmidt Mária] ; [közread. a] XXI. Század Intézet. - [Budapest] : XXI. Század Int., 2008. - 238 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87154-1-8 kötött
Magyarország - politikai feszültség - rendőrség - bántalmazás - ezredforduló
323.22(439-2Budapest)"2006" *** 351.74(439)"200" *** 343.615
[AN 2863379]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2009.
Libert, Barry
Barack, Inc. (magyar)
   Obama : a kampányról üzletembereknek / Barry Libert, Rick Faulk ; [ford. Rohonyi András]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 213 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 978-963-05-8738-9 kötött
Obama, Barack (1961-)
Egyesült Államok - választási kampány - elnökválasztás - ezredforduló
32(73)(092)Obama,_B. *** 342.511(73) *** 324(73)"2008"
[AN 2863030]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2009.
Magyar Tiszteletbeli Konzulok Konferenciája (4.) (2008) (Budapest)
   A Magyar Köztársaság Tiszteletbeli Konzuljainak IV. Konferenciája : Budapest, 2008. május 24-28. : emlékkiadvány = 4th Conference of the Hungarian Honorary Consuls : 24-28 May 2008, Budapest ... : encounters to remember / [rend., kiad. a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma]. - [Budapest] : Külügymin., 2009. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - külképviselet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
327(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2862061]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2009.
Medgyasszay László (1941-)
   "Nem azé, aki akarja..." : életrajzi beszélgetés, beszédek, cikkek, írások / Medgyasszay László ; beszélgetőtárs Kozma Huba. - [Budapest] : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., [2009]. - 209 p. : ill. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-25-2 fűzött
Medgyasszay László (1941-)
Magyarország - országgyűlési képviselő - 20. század - 21. század - magyar irodalom - interjú - összegyűjtött művek
32(439)(092)Medgyasszay_L.(047.53) *** 894.511-821
[AN 2862567]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2009.
Romsics Gergely (1977-)
   A lehetetlen művészete : diplomácia, erőegyensúly és vetélkedés a klasszikus realizmus elméletében / Romsics Gergely. - Budapest : Osiris, 2009. - 255 p. ; 21 cm. - (A külpolitika világa, ISSN 2060-7725)
Bibliogr.: p. 239-255.
ISBN 978-963-276-040-7 kötött : 2980,- Ft
Egyesült Államok - külpolitika - politológia - hidegháború - 1960-as évek
327(73)"194/196" *** 32.001
[AN 2862535]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2009.
   "...Tartozunk a múltnak..." : a kommunizmus áldozatai Tyukodon / [szerk. P. Szalay Emőke, Szalay Csilla] ; [kiad. Tyukod Nagyközség Önkormányzata]. - Tyukod : Önkormányzat, 2008 [!2009]. - 152 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7350-1 fűzött
Magyarország - Tyukod - állami terror - internálótábor - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"1945/195"(0:82-94) *** 343.819.5(439-2Tyukod)"1945/195"(0:82-94)
[AN 2861506]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2009.
Topolánszky Ádám (1955-)
   Lobbizás az Európai Unióban : tagállami érdekérvényesítés a válság és az európai átalakulás útvesztőjében / Topolánszky Ádám. - Budapest : Mundus, 2009. - 160 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-9713-10-9 fűzött
Európai Unió - lobbi - érdekérvényesítés
327.39(4-62) *** 328.184(4-62) *** 328.184
[AN 2863616]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10253 /2009.
Aba Béla (1942-)
   Aba legendárium : az Aba nemzetség Nekcsei ága és a barantali Aba család történetének leírása visszaemlékezések, meglévő iratok és közvetett bizonyítékok alapján / [írta és összeáll. Aba Béla]. - Budapest : Szabadkéz Kft., 2008. - 152 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-5122-6 kötött
Aba család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Aba
[AN 2863703]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2009.
Antalóczy Zoltán (1923-)
   "Őrjöngő röptünk, mondd, hová vezet?" / Antalóczy Zoltán. - [Budapest] : Helikon, cop. 2009. - 555 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. p. 545-555.
ISBN 978-963-227-184-2 fűzött : 2900,- Ft
történetfilozófia - kultúra
930.1 *** 008
[AN 2863268]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2009.
   Bánhorváti története / [... összeállítását, egységes szerkezetbe foglalását, ... kiegészítését Urbán Bálintné Koch Julianna ... kész.] ; [az egyház történetének kiagészítését a jelenkor egyházi eseményeivel Demeter Zoltán és Demeter Zoltánné ... kész.] ; [kiad. a Bánhorváti Falu Múzeum Alapítvány]. - Bánhorváti : Bánhorváti Falumúzeum Alapítvány, 2009. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Bánhorváti - helytörténet
943.9-2Bánhorváti
[AN 2862406]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2009.
   Békés megye képes krónikája / [szerk. Erdmann Gyula és Havassy Péter]. - 2. bőv. kiad. - [Békéscsaba] : Typografika, 2009. - 416 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Tokban. - Bibliogr.: p. 393-398.
ISBN 978-963-9792-10-4 kötött
Békés megye - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
943.917.5(084.12) *** 930.85(439.175)(084.12)
[AN 2866095]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2009.
Benkő Elek (1954-)
   Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön / Benkő Elek, Székely Attila. A székelykeresztúri késő középkori udvarház állatcsontleletei / Gál Erika. - Budapest : Nap K., cop. 2008. - 407, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9658-28-8 kötött 3950,- Ft
Székelykeresztúr - régészet - udvarház - középkor - 15. század - 16. század
904(498.4-2Székelykeresztúr)"14/15" *** 728.82(498.4-2Székelykeresztúr)
[AN 2862994]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2009.
Eesti rahva elulood (angol)
   Estonian life stories / ed. and transl. by Tiina Kirss ; comp. by Rutt Hinrikus. - Budapest ; New York : CEU Press, 2009. - XII, 539 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9776-39-5 kötött
Észtország - oral history - történelem - 20. század - második világháború - memoár
947.42"19"(0:82-94) *** 930.1
[AN 2863836]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2009.
   Fejér vármegye 1837. évi címermegújító adománylevele / [szerk. Erdős Ferenc] ; [... ford. Érszegi Géza] ; [kiad. a Fejér Megyei Levéltár]. - Székesfehérvár : Fejér M. Lvt., 2009. - [16] p. : ill., részben színes ; 36 cm
Tokban. - Magyar és latin nyelven
ISBN 978-963-7233-37-1 bársony
Fejér vármegye - címer - történelmi oklevél - hasonmás kiadás
929.6(439.118) *** 943.911.8"183"(093.2) *** 094/099.07
[AN 2860713]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2009.
Hudák Krisztina, N.
   Megfestett mennyország : barangolás a pécsi ókeresztény temetőben / Hudák Krisztina, Nagy Levente. - 2. bőv. kiad. - Pécs : Pécs/Sopianae Örökség Kht., 2009. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Örökségi füzetek, ISSN 1785-4652 ; 6.)
Bibliogr.: p. 90-97.
ISBN 978-963-86767-5-7 fűzött
Pécs - Sopianae - régészet - őskereszténység - római birodalom kora - művelődéstörténet
904(398.6-2Sopianae) *** 904(439-2Pécs)"00/04" *** 281.4(398.6) *** 930.85(439-2Pécs)
[AN 2865870]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2009.
   Iratok Szolnok török utáni újratelepülésének korából, 1685-1771 / közread. és ... ford. Benedek Gyula ; [szerk., a jegyzeteket kieg. és a mutatót kész. Tolnay Gábor]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2008. - 412 p. : ill. ; 24 cm. - (Documentatio historica, ISSN 1586-3174 ; 11.)
Bibliogr.: p. 343-348.
ISBN 978-963-9273-45-0 fűzött
Szolnok - helytörténet - 17. század - 18. század - levéltári irat - történelmi forrás
943.9-2Szolnok"16/17"(093.2) *** 930.253(439-2Szolnok)
[AN 2862028]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2009.
Kelemen István
   Határtalan történet : Sopron és környéke a koraújkortól napjainkig : kiállításvezető / [... rend., a kiállításvezetőt írták és szerk. Kelemen István, Tóth Imre]. - Győr : GYMS M. Múz. Ig., 2009. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok kiállításvezetője, ISSN 1788-3172 ; 5.)
ISBN 978-963-7207-34-1 fűzött
Soproni Múzeum. Határtalan történet : Sopron és környéke a koraújkortól napjainkig
Sopron - helytörténet - múzeumi kiadvány
943.9-2Sopron *** 069(439-2Sopron)
[AN 2861549]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2009.
Kolthay István
   A brenhidai Huszár és a kövesdi Báró Huszár család eredete és leszármazása / Kolthay István. - Keszthely : Kolthay I., 2009. - 134 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 124-129.
ISBN 978-963-06-7823-0 fűzött
Huszár család
Magyarország - Erdély - családtörténet
929.52Huszár
[AN 2862491]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2009.
Kuslics Katalin
   Határtalan történet Sopronból : foglalkoztató füzet és kiállításvezető gyermekeknek / [... írták és szerk. Kuslics Katalin, Kiss Melinda] ; [rajz. Balassa Krisztina]. - [Győr] : GyMS M. Múz. Ig., cop. 2009. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Győr-Moson-Sopron megyei múzeumok kiállításvezetője, ISSN 1788-3172 ; 6.)
ISBN 978-963-7207-35-8 fűzött
Sopron - helytörténet - múzeumi kiadvány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
943.9-2Sopron *** 379.826 *** 069(439-2Sopron)(02.053.2)
[AN 2860527]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2009.
Laczkó András (1943-)
   Testvérek a vonaton : beszélgetések az ötvenedik évfordulón boglarczykokkal és egy magyarral / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - 52 p. ; 21 cm
Az utószó lengyel nyelven
ISBN 978-963-7050-56-6 fűzött : 850,- Ft
Balatonboglár - híres ember - helyismeret - 20. század - interjú
929(439-2Balatonboglár)(047.53) *** 908.439-2Balatonboglár
[AN 2862975]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2009.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Élményeim a nyugatmagyarországi szabadságharcból / Maderspach Viktor. - Budapest : Masszi, 2009. - 240, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9851-20-7 fűzött
Nyugat-Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - két világháború közötti időszak
943.926"192"(0:82-94) *** 355.48(439.26)"192"
[AN 2866562]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2009.
   Madzagfalvi "kicsodák" / szerk. Gulyás Sándor. - Békés : Gulyás A., 2009. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7835-3 fűzött
Békés - helyismeret - életrajz
929(439-2Békés) *** 908.439-2Békés
[AN 2860859]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2009.
Nádasi Alfonz (1909-1997)
   Hadinapló / Nádasi Alfonz ; szerk. és közread. Lukácsi Zoltán. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2009. - 418 p. ; 25 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86775-7-0 kötött
Nádasi Alfonz (1909-1997)
Magyarország - tábori pap - magyar történelem - második világháború - napló
943.9"1944/1945"(0:82-94) *** 271.1(439)(092)Nádasi_A.(0:82-94)
[AN 2860446]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2009.
Obrusánszky Borbála (1972-)
   Hunok a selyemúton : az ősi belső-ázsiai pusztai civilizáció páratlan öröksége / Obrusánszky Borbála. - 2. átd. kiad. - Budapest : Masszi, 2009. - 181 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-180. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9851-17-7 fűzött : 3490,- Ft
hunok - történelem - régészet
936.91 *** 904(369.1)
[AN 2866508]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2009.
Petkovics Katalin, H.
   Falukönyv : Sajókaza / H. Petkovics Katalin ; [kiad. Községi Önkormányzat]. - Sajókaza : Önkormányzat, 2009. - 211 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-211.
ISBN 978-963-06-7102-6 fűzött
Sajókaza - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sajókaza *** 908.439-2Sajókaza
[AN 2862516]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2009.
Ruszoly József (1940-)
   Bagamér múltja, 13-18. század : utánnyomat a Helytörténeti dolgozatok (1959) című kötetből / Ruszoly József. - Szeged : SZTE Bónis György Szeminárium ; Bagamér : Bagaméri Kör, 2009. - p. 77-103. ; 21 cm. - (Báthori-kiadványok, ISSN 1787-0208 ; 9.)
Bibliogr.
Fűzött
Bagamér - helytörténet
943.9-2Bagamér
[AN 2860721]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2009.
Sato Hiroaki (1942-)
Legends of the samurai (magyar)
   Szamurájlegendák / Hiroaki Sato ; [... egyes részeit átdolg., újra ford., a kiegészítő jegyzeteket és az előszót írta Yamaji Masanori]. - Budapest : General Press, [2009]. - 435 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-432.
ISBN 978-963-643-043-6 kötött : 3900,- Ft
Japán - történelem - szamuráj
952.0"07/18" *** 355.318.1(520)
[AN 2860339]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2009.
Szelepcsényi Sándor
   A Szelepcsényi család története, 1598-2009 / Szelepcsényi Sándor. - Budapest : Szelepcsényi S., 2009. - 412 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7440-9 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Szelepcsényi család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Szelepcsényi
[AN 2862510]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2009.
   Szívünk hungarikumai = Unsere beliebten Hungarica = Our beloved Hungaricums / [írta Balogh Zsolt et al.]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 128 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-9677-12-8 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet
930.85(439) *** 908.439
[AN 2861839]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2009.
Szombat Tamás
   Magyarország a II. világháborúban / írta Szombat Tamás, Prantner Zoltán. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 127 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9555-15-0 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - második világháború
943.9"1939/1945" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 2862575]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2009.
Szörényi László (1945-)
   Harmóniára teremtve : tanulmányok Mátyás királyról / Szörényi László. - Budapest : Lucidus, 2009. - 151 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-56-5 fűzött : 2800,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - művelődéstörténet - 15. század
943.9(092)Mátyás,_I. *** 930.85(439)"14"
[AN 2863191]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2009.
   Tanulmányok a magyar - japán kapcsolatok történetéből / szerk. Farkas Ildikó [et al.]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2009. - 619, [17] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-284-056-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - Japán - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - diplomáciatörténet
930.85(520) *** 930.85(439) *** 327(520) *** 327(439)
[AN 2862277]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2009.
   A Tisza ezüstszalagján : húszéves a Szegedért Alapítvány / [... szerk. ... Tandi Lajos]. - Szeged : Szegedért Alapítvány, 2009. - 216 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9881-43-3 fűzött
Szegedért Alapítvány
Szeged - híres ember - alapítvány - ezredforduló
929(439-2Szeged) *** 061.27(439-2Szeged)
[AN 2861488]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2009.
   Tiszapüspöki oklevelek, 1261-1703 / latinból ford. és közread. Benedek Gyula ; [a jegyzeteket kieg. és mutatóval ell. Tolnay Gábor]. - 2. kiad. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2009. - 100 p. ; 24 cm. - (Documentatio historica, ISSN 1586-3174 ; 1.)
Bibliogr.: p. 88-89.
ISBN 963-9273-07-4 fűzött
Tiszapüspöki - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Tiszapüspöki"12/17"(093.2)
[AN 2865787]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2009.
   Úri község életének vázlatos története : a kezdeti időktől napjainkig / [szerk. Harasztiné Antalicz Piroska] ; kiad. Úri Község Önkormányzata. - Úri : Önkormányzat, 2009. - 253 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Borítócím: Szülőfalunk Úri, 1252-2009
Kötött
Úri - helytörténet
943.9-2Úri
[AN 2863700]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2009.
Várkonyi Gábor (1962-)
   Ünnepek és hétköznapok : művelődés és mentalitás a török kori Magyarországon / Várkonyi Gábor. - Budapest : General Press, [2008]. - 248 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr. p. 223-229.
ISBN 978-963-643-069-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - újkor - török hódoltság
930.85(439)"15/17"
[AN 2863154]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10282 /2009.
Apró Ferenc (1941-)
   Szeged útikönyv : 10 séta a városban / Apró Ferenc, Péter László. - 2. átd., bőv. kiad. - Szeged : Grimm, 2009. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-00-7 fűzött
Szeged - útikönyv
914.39-2Szeged(036)
[AN 2861648]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2009.
Batár Zsolt Botond (1946-)
   Új-Zéland : látogatás Ausztráliába / Batár Zsolt Botond. - [Budapest] : Batár Zs. B., [2009]-. - ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm. - (Batár útikönyvek, ISSN 1786-6049)
Új-Zéland - útikönyv
919.31(036)
[AN 2861512]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2009. - 208 p.
ISBN 978-963-06-7114-9 fűzött
[AN 2861517] MARC

ANSEL
UTF-810284 /2009.
Boromisza Zsolt (1928-)
   Álmom, Szeghalom : egy polgárgyerek emlékei az 1930-as évek Szeghalmáról / Boromisza Zsolt. - [Budapest] : Boromisza Zs., 2009. - 150 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9899-12-4)
Szeghalom - helyismeret - memoár
908.439-2Szeghalom(0:82-94)
[AN 2862562]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2009.
   Budaörs - Bretzfeld, 1989-2009 : emlékkönyv : Budaörs és Bretzfeld két évtizede gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolatának története : Gedenkbuch : Geschichte von zwei Jahrzehnten Partnerschaft zwischen Budaörs und Bretzfeld / [... összeáll. ... Géczy-Gaál Szilvia és Zsák András] ; [szerk. ... Vass Jenő Sándor] ; [... kiad. Budaörs Város Önkormányzata]. - Budaörs : Önkormányzat, 2009. - 79 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-87250-9-7 kötött
Budaörs - Bretzfeld - helyismeret - testvérváros
908.439-2Budaörs *** 908.430-2Bretzfeld *** 327.33(439-2Budaörs) *** 327.33(430-2Bretzfeld)
[AN 2862339]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2009.
Csík Antal
   A régiekről.. : Csík Antal(ógia) : Csík Antal helytörténész az Új Kun-Majsában megjelent publikációi / [kiad. a Majsa Alapítvány]. - Kiskunmajsa : Majsa Alapítvány, 2009. - 168 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-06-6262-8 fűzött
Kiskunmajsa - helyismeret - publicisztika
908.439-2Kiskunmajsa(0:82-92)
[AN 2863060]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2009.
   A Föld kilencvenkilenc legkevésbé ismert csodája / Hadházi László [et al.]. - Jav. kiad. - Budapest : Glória, cop. 2009. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
Borítócím: A Föld 99 legkevésbé ismert csodája
ISBN 978-963-9587-21-2 kötött : 3980,- Ft
helyismeret - humoreszk
908.100(0:82-7)
[AN 2865830]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2009.
   Gyöngyös / [szerk. Fűköh Levente, Rákóczi Jánosné]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2009. - 80 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9439-66-5 kötött
Gyöngyös - helyismeret
908.439-2Gyöngyös
[AN 2866196]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2009.
Gyöngyös (angol)
   Gyöngyös / [ed. by Levente Fűköh, Mária Rákóczi] ; [... transl. by Borbála Fűköh, Kinga Kovács, Gergely Nagy]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2009. - 80 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9439-67-2 * kötött (hibás ISBN 978-963-9339-67-2)
Gyöngyös - helyismeret
908.439-2Gyöngyös
[AN 2866205]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2009.
Gyöngyös (német)
   Gyöngyös / [Red. Levente Fűköh, Mária Rákóczi] ; [Übers. Eva Berta, Birgit Torjai]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2009. - 80 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9439-68-9 kötött
Gyöngyös - helyismeret
908.439-2Gyöngyös
[AN 2866200]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2009.
Jósa Judit
   Láss csodát! : a Nyugat-Dunántúl kulturális turisztikai értékei / [írta Jósa Judit és Kukor Ferenc]. - Szombathely : B.K.L. K., 2009. - 264 p. : ill., színes ; 16 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-7334-44-3 fűzött : 2480,- Ft
Nyugat-Dunántúl - helyismeret
908.439Nyugat-Dunántúl
[AN 2861931]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2009.
Korniss Péter (1937-)
Szentendre (angol)
   Szentendre : a town set in time / [photos Kornis Péter] ; [text Stojan Vujičić] ; [transl. by Chris Sullivan]. - 3. print. - [Budapest] : [Corvina], 2009. - 31 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-13-5856-8 fűzött : 1680,- Ft
Szentendre - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentendre(084.12) *** 77.04(439)(092)Korniss_P.
[AN 2865816]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2009.
Krisch Magdolna
Séták Sopronban (német)
   Spaziergänge in Sopron : ein Fremdenführer stellt die Stadt vor / [Fremdenführer Magdalena Krisch] ; [Photos Hirschlerné Anikó]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2009. - 45 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 963-04-8144-8 fűzött
Sopron - útikönyv
914.39-2Sopron(036)
[AN 2860305]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2009.
   Lacháza és Pereg története képekben : második rész / [szerk. ... Hernádi Ferenc] ; [közread.] Kiskunlacháza Képviselő-testülete. - Kiskunlacháza : Képviselő-testület, 2009. - 111 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7398-3 fűzött
Kiskunlacháza - helyismeret - szociográfia - 20. század - fényképalbum
908.439-2Kiskunlacháza"193/199"(084.12) *** 308(439-2Kiskunlacháza)"193/199"(084.12)
[AN 2862333]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2009.
Londres (magyar)
   London / [szerzők Anne-Lucie Grange et al.] ; [... ford., átd. Bogácsi Balázs]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Geographia, cop. 2008. - [58] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm. - (Városjárók zsebkalauza, ISSN 1789-7475)
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9810-32-7 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 2865910]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Csongrád megye = Welcome to Csongrád county = Willkommen im Komitat Csongrád = Bienvenue au département Csongrád = Judeţul Csongrád vă aşteaptă cu drag = Benvenuti nella regione Csongrád = Srdačno vas očekuje okrug Čongrad = Komitat Csongrád serdecznie zaprasza = Čongradsʹka oblastʹ čekaê Vas! = Qionggelade zhou relie huanying ni!. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
Fősorozata: Szeretettel vár : minikönyv sorozat., ISSN 2060-5846
ISBN 978-963-9843-13-4 kötött
Csongrád megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.181(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2863498]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Kőszeg és az Írottkő Natúrpark = Benvenuti a Kőszeg e al Parco Naturale di Írottkő = Welcome to Kőszeg and Írottkő Natural Park = Willkommen in Kőszeg und im Írottkő-Naturpark = Bienvenue à Kőszeg et au Parc naturel Írottkő = Kesairong he Yilouteshi ziran gongyuan huanying nin = Dobro požalovatʹ v Këseg i v Naturpark "Irottkë" = Srdačno vas očekuje Kőszeg i Prirodni park Írottkő. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 127 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
Fősorozata: Szeretettel vár : minikönyv sorozat., ISSN 2060-5846
ISBN 978-963-9843-28-8 kötött
Kőszeg - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kőszeg(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2863523]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2009.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Tata = Welcome to Tata = Willkommen in Tata = Tata vous accueille avec joie = Van harte welkom in Tata = Benvenuti a Tata = Miasto Tata serdecznie zaprasza = Tata vă aşteaptă cu drag = Srdečne Vás čaká Tata / Mészáros T. László. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 95 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
Fősorozata: Szeretettel vár : minikönyv sorozat., ISSN 2060-5846
ISBN 978-963-9843-07-3 kötött
Tata - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tata(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 2863383]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2009.
   Miskolc a Kultúra Magyar Városa, 2008 / [... Zilahy Edina szerk.] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal]. - Miskolc ; [Budapest] : KSH, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-235-255-8 fűzött : 1500,- Ft
Miskolc - helyismeret - kulturális élet - turizmus
908.439-2Miskolc *** 316.7(439-2Miskolc) *** 338.48(439-2Miskolc)
[AN 2862308]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2009.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Budapest XVIII. kerülete : [Pestszentlőrinc, Pestszentimre] = Willkommen im XVIII. Bezirk von Budapest = Welcome to Budapest District 18 = Boldapešti 18-rd ťadanasë odǰolewolm e Jez = Benvenuti nella XVIIIa Circoscrizione di Budapest = XVIII dzielnica Budapesztu serdecznie zaprasza = S obič Vi čaka XVIII-iât rajon v gr. Budapeŝa = Bienvenue au XIIIème[!XVIIIème] arrondissement de Budapest! / Szabó Virág. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-27-1 kötött
Budapest. 18. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.XVIII.(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2864400]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2009.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Karcag = Welcome to Karcag = Willkommen in Karcag = Bienvenue à Karcag = Miasto Karcag serdecznie zaprasza = Benvenuti a Karcag = Srdečne Vás čaká Karcag = Dobro požalovaʹ v Karcag / Szabó Virág. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
Fősorozata: Szeretettel vár : minikönyv sorozat., ISSN 2060-5846
ISBN 978-963-9843-11-0 kötött
Karcag - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Karcag(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2863405]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2009.
Szabó Virág
   Szeretettel vár Pest megye = Wilkommen im Komitat Pest = Benvenuti nella regione Pest = Welcome to Pest county = Komitat Peszt serdecznie zaprasza = Toivotamme Teidät tervetulleeksi Pestin lääniin = Oblastʹ Pešt čekaê Vas! = Judeţul Pest vă aşteaptă cu drag = Srdečne vás čaká župa Pest = Srdačno Vas očekuje Peštanska Županija = Peisi zhou relie huanying nin / Szabó Virág. - [Zalaegerszeg] : Foto Europa Kvk., 2009. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-12-7 kötött
Pest megye - helyismeret - fényképalbum
908.439.153(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_V.
[AN 2863376]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2009.
Szamódy Zsolt (1956-)
   Hidden smile of India = India: Transparenta unui suras = India rejtett mosolya / Szamódy Zsolt. - [Tatabánya] : Szamódy Zs., 2009. - 43, [5] p. : ill., színes ; 30 cm
A Kolozsvárott 2009. júl. 15 - aug. 2. között tartott kiállítás katalógusa. - Csak magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-7624-3 fűzött
India - helyismeret - fényképalbum - kiállítási katalógus
908.540(084.12) *** 061.4(498-2Kolozsvár) *** 77.04(439)(092)Szamódy_Zs.
[AN 2860495]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2009.
Zákonyi Ferenc (1909-1991)
   A savanyúvizek városában : írások Balatonfüredről / Zákonyi Ferenc ; [szerk. Praznovszky Mihály] ; [a függeléket összeáll. Tóth Györgyi]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2009. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 50.)
Bibliogr.: p. 147-201.
ISBN 978-963-88131-8-3 fűzött
Balatonfüred - helyismeret
908.439-2Balatonfüred
[AN 2862322]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10305 /2009.
   Az adóeljárási törvény magyarázatokkal / [szerk. Csillag Dezsőné] ; Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vizsgálati Módszertani Bizottság kiadványa IV. 4. - Budapest : Saldo, 2009. - 790 p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. júl. 1.
ISBN 978-963-638-308-4 fűzött
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
Magyarország - adóügy - törvény - útmutató
351.713(439)(094)(036) *** 336.2(439)(094)(036)
[AN 2865757]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2009.
   A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység bevezetésének tapasztalatai Magyarországon / [szerk. Iványi Klára] ; [közread. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság]. - Budapest : IRM Orsz. Bűnmegelőzési Biz., 2008. - 258 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-258.
ISBN 978-963-06-5622-1 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - mediáció
343.1(439) *** 347.925
[AN 2862742]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2009.
   A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység gyakorlata és módszertani kérdései : válogatott esettanulmányok / [írta és szerk. Kertész Tibor] ; [közread. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság]. - Budapest : IRM Orsz. Bűnmegelőzési Biz., 2008. - 156 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5621-4 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - mediáció - jogeset
343.1(439) *** 347.925 *** 34.096(439)
[AN 2862585]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2009.
Burián László (1954-)
   Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog / Burián László [et al.] ; [szerk. ... Vörös Imre]. - Budapest : Krim Bt., 2010. - 392 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87615-2-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - nemzetközi jog - polgári jog - egyetemi tankönyv
341.92/.94(439)(075.8) *** 341.92/.94(4-62)(075.8)
[AN 2860479]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2009.
   A cégtörvény magyarázata / [szerzők Bánki-Horváth Mária et al.]. - Budapest : Complex, 2009. - 631 p. ; 19 cm. - (Kommentár, ISSN 1589-0058)
ISBN 978-963-224-988-9 kötött
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági jog - törvény - útmutató
347.72(439)(094)(036)
[AN 2863182]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2009.
   Diplomáciai iratmintatár / [szerk. Suha György, ... Gulyás Gáspár, Fekete Gy. Attila] ; [A diplomáciai érintkezés írásbeli formái c. fejezet ... Gyarmati Ildikó ... könyvéből] ; [kész. a Geopolitikai Tanács, ... Wekerle Sándor Üzleti Főiskola ...]. - [Budapest] : In Média Plusz Kft., [2009]. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-06-7772-1 fűzött
diplomácia - iratminta
341.75(083.76)
[AN 2860271]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2009.
Elek Balázs
   Orvvadászok nyomában : elemzések és történetek a tárgyalóteremből / Elek Balázs. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2009. - 167 p., [16] t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-963-9722-66-8 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - orvvadászat - büntetőjog - jogeset
343.77(439) *** 34.096(439)
[AN 2862932]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2009.
   A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra / a kutatás vezetője Ligeti Katalin ; résztvevő kutatók Hollán Miklós [et al.] ; [közread. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság]. - Budapest : IRM Orsz. Bűnmegelőzési Biz., 2008. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7027-2 fűzött
Magyarország - ifjúságvédelem - viktimológia - családon belüli erőszak - családvédelem
343.988-053.2/.6(439) *** 364.65-053.2/.6(439) *** 343.54(439) *** 364.044.24
[AN 2862623]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2009.
   A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a kereskedelemről. - Budapest : Complex, [2009]. - 23 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 5.)
Lezárva: 2009. júl. 1.
Fűzött
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
Magyarország - gazdasági jog - fogyasztóvédelem - törvény
347.7(439)(094) *** 366.5(439)(094)
[AN 2863373]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2009.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 14. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1996. - XXXIX, 714 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-6799-9 kötött : 5900,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 2866129]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2009.
Galgóczy Árpád (1928-)
   Magyarok a Gulág haláltáboraiban / Galgóczy Árpád. - [Budapest] : Valo-Art, 2007-2009. - 3 db ; 20 cm
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2670045]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Fények a vaksötétben. - 2008. - 263, [2] p.
ISBN 978-963-86915-6-9 kötött : 2900,- Ft
Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2862156] MARC

ANSEL
UTF-810316 /2009.
Gárdos Péter
   Az engedményezés / írta Gárdos Péter. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2009. - 462 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 2.). (A Szladits Szeminárium kiadványai, ISSN 1586-8257 ; 4.)
Bibliogr.: p. 431-445.
ISBN 978-963-284-087-1 kötött
kötelmi jog - követelés - egyetemi tankönyv
347.4(075.8)
[AN 2862484]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2009.
Hubai Ágnes
   Közérthető közbeszerzés : szakkönyv a közbeszerzési törvényről az aktuális módosítások alapján / Hubai Ágnes. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : DFT-Hungária, 2009. - 211, [10] p. ; 29 cm
Lezárva: 2009. jún.
ISBN 978-963-9691-66-7 fűzött : 8400,- Ft
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2865736]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2009.
   A közúti közlekedésről, a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről. - Budapest : Complex, [2009]. - 39 p. ; 24 cm. - (Jogtár könyvtár, ISSN 2060-7571 ; 7.)
Lezárva: 2009. szept. 1.
Fűzött
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
Magyarország - közlekedési bűncselekmény - büntetőjog - törvény
343.346(439)(094)
[AN 2863369]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2009.
   A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve, 2009 / Borbíró Andrea [et al.] szerk. ; [közread. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium]. - [Budapest] : IRM, 2009. - 2 db : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88445-0-7 fűzött
Magyarország - bűnmegelőzés - kriminológia - ezredforduló
343.85(439)"200" *** 343.9(439)"200"
[AN 2861080]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 462 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88445-1-4
[AN 2861087] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 359 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88445-2-1
[AN 2861093] MARC

ANSEL
UTF-810320 /2009.
Kuti Csongor (1975-)
   Post-communist restitution and the rule of law / Csongor Kuti. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2009. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9776-40-1 kötött
Kelet-Európa - privatizáció - mezőgazdaság - tulajdon - kártérítés - gazdasági jog - rendszerváltás
347.426.6(4-11)"199" *** 338.246.025.88(4-11)
[AN 2861014]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2009.
   Országos településrendezési és építési követelmények, 2008 / [szerk. Ráth György, Soltész Ilona] ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 5. jav., mód. kiad. - Budapest : ÉTK, 2009. - 148 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-513-211-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - építésügy - jogszabálygyűjtemény
351.785(439)(094) *** 349.442(439)(094)
[AN 2865873]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2009.
Prugberger Tamás (1937-)
   Az európai szociális jog vázlata / Prugberger Tamás ; [kiad. a] Debreceni Egyetem ÁJK. - Debrecen : DE ÁJK : Lícium-Art, 2008. - 185 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-473-182-5 fűzütt
Európai Unió - szociális jog - útmutató
349.3(4-62)(036) *** 364(4-62)
[AN 2862419]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2009.
Tóth Endre (1944-)
   A magyar koronázási jelvények / Tóth Endre, Szelényi Károly. - [Veszprém] ; [Budapest] : M. Képek, cop. 2009. - 95 p. : ill., színes ; 11 cm
ISBN 978-963-9439-63-4 kötött
Magyarország - koronázási jelvény
342.22(439)
[AN 2862964]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2009.
Tűhegyi Sándor
   Életpályám a rendőrségen, 1969-1995 : bűnügyi nyomozások Csongrád megyében / Tűhegyi Sándor. - Szeged : Bába, 2009. - 72 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-58-7 fűzött
Magyarország - Csongrád megye - rendőr - rendőrség - 20. század - memoár
351.74(439)(0:82-94) *** 351.74(439.181)(0:82-94)
[AN 2860779]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10325 /2009.
   Késő reneszánsz hadművészet : vezető a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma állandó kiállításához. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múzeuma, 2009. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 55.)
Bibliogr.: p. 92-95. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7061-62-2 fűzött
Rákóczi Múzeum (Sárospatak). Késő reneszánsz hadművészet
Itália - Sárospatak - hadtudomány - vár - erőd - ostrom - reneszánsz - 15. század - 16. század - 17. század - múzeum - múzeumi kiadvány
623.1(439-2Sárospatak)"15/16" *** 623.1(45)"14/15" *** 355.44(45)"14/15" *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 2861468]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10326 /2009.
Anthony, Robert Newton (1916-2006)
Management control systems (magyar)
   Menedzsmentkontroll-rendszerek / Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan ; [ford. Rácz Márton ... és Szabó Adrienne ...]. - Budapest : Panem, cop. 2009. - XXXII, 848 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-545-512-6 kötött : 8500,- Ft
vállalatirányítás - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 2862981]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10327 /2009.
Balogh Ágnes
   Pénzügyi navigátor, 2009 / Balogh Ágnes, Badak Gabriella. - Budapest : Opten Kft., 2009. - 95 p. : ill. ; 22 cm. - (Üzleti navigátor füzetek, ISSN 1789-4271)
Fűzött (hibás ISBN 978-963-87460-4-7)
Magyarország - pénzügy - útmutató
336.7(439)(036)
[AN 2862157]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2009.
   Bank- és hitelviszonyok : kodifikációs tanulmányok az új Ptk. születése kapcsán : a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2008. június 6-án elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye / [szerk. Barta Judit]. - Miskolc : Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, 2009. - 162 p. ; 24 cm. - (Miskolci konferenciák, ISSN 2061-2532 ; 2008)
Lezárva: 2009. máj. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9360-62-4 fűzött
bankügy - pénzügyi jog
336.7(439) *** 347.73(439)
[AN 2862557]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2009.
Barr, Nicholas
The economics of the welfare state (magyar)
   A jóléti állam gazdaságtana : a nagy ellátórendszerek működésének összefüggései / Nicholas Barr. - Budapest : Akad. K., 2009. - 634 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8538-5 fűzött
jóléti gazdaságtan - szociális piacgazdaság - egyetemi tankönyv
330.342.146(075.8) *** 316.323.65(075.8) *** 330.831.4(075.8) *** 364(075.8)
[AN 2863294]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2009.
Cohen, William A. (1937-)
The marketing plan (magyar)
   Marketingtervezés / William A. Cohen. - Budapest : Akad. K., 2009. - 429 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8739-6 kötött
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2863097]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2009.
Forgács Imre (1949-)
   Mégsem éjjeliőr? : az európai kormányzás esélyei és a pénzügyi válság / Forgács Imre. - Budapest : Osiris : Zrínyi, 2009. - 357 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-046-9 kötött : 3480,- Ft
Európai Unió - közigazgatás - európai integráció - ezredforduló
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 35(4-62)
[AN 2862370]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2009.
   Innovációmenedzsment : nemzetközi konferencia : Budapest, 2009. március 27. / [szerk. Csath Magdolna] ; [rend., közread. a] Kodolányi János Főiskola Gazdálkodástudományi és Nemzetközi Menedzsment Intézet Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. - Székesfehérvár : KJF Gazdálkodástud. és Nk. Menedzsment Int. Gazdálkodási és Menedzsment Tansz., 2009. - 261 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9558-87-8 fűzött
innováció - vezetés - konferencia-kiadvány
330.341.1 *** 658.1.011.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2863453]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2009.
Kártyás Gábor
   Válságkezelési útmutató szakszervezeteknek / Kártyás Gábor, Takács Gábor ; Róna Péter tanulmányával. - Budapest : Liga Szakszerv., 2009. - 113 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 20.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - munkaerő-gazdálkodás - munkanélküliség - munkanélküliség megelőzése - útmutató
331.108.27(439)(036) *** 331.57(439)(036)
[AN 2861912]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2009.
Kemény Gábor
   Mutatószámrendszerek a vállalatvezetésben / Kemény Gábor. - Budapest : Raabe, 2009. - 100 p. : ill. ; 30 cm. - (Controllingtrendek, ISSN 2060-8241)
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 963-9600-10-5 fűzött
kontrolling - vállalatirányítás
658.1.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 2862435]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2009.
Kocsis Barbara
   Kötelező munkavédelmi oktatási szabályzat, kifüggeszthető formában : teljes körű segédlet a munkáltató tájékoztatási kötelezettségeinek jogszerű teljesítéséhez / [szerzők Kocsis Barbara, Arató Zoltán]. - Budapest : Fórum Média, [2009]. - 93 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9482-54-8 fűzött
Magyarország - munkavédelem - útmutató
331.45(439)(036)
[AN 2861117]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2009.
Kovácsné Álmosdy Judit
   Könyv-vitel a kisvállalkozásoknál / [szerzők Kovácsné Álmosdy Judit, Farkas Katalin, Antalóczy Emese]. - Budapest : Complex, cop. 2009. - 247 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-295-028-0 fűzött
Magyarország - számvitel - pénzügy - vállalkozás - útmutató
658.15(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 2860609]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2009.
Langenscheidt Bürokorrespondenz Englisch (magyar)
   Üzleti kommunikáció szóban és írásban : német / [szerk.] Vera Eck, Simon Drennan ; [m. kiad. szerk. és átd.] Gyáfrás Edit. - Szeged : Grimm, 2009. - 123 p. ; 18 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-78-4 fűzött
német nyelv - levelezés - kommunikáció - nyelvkönyv
651.7(078) *** 803.0(078)=945.11 *** 316.77
[AN 2862033]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2009.
Major Árvácska (1951-)
   Isten hozott! : kulcs az idegenvezetéshez / kézbe adja Major Árvácska. - Budapest : Lícium-Art, 2008. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8030-57-3 fűzött : 2250,- Ft
idegenvezetés
338.48
[AN 2862438]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2009.
   Nyugat-dunántúli régió : múlt, jelen, jövő / szerk. Lados Mihály ; [közread. a] Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség. - 2. jav. kiad. - Győr : NYDRFT ; Sopron : NYDRFÜ, 2009. - 310 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-196.
ISBN 978-963-06-7271-9 kötött
Nyugat-dunántúli régió - regionális politika - helyismeret - területfejlesztés
332.14(439Nyugat-Dunántúl) *** 711.1(439.11-15) *** 908.439.11-15
[AN 2860653]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2009.
Pannon Egyetem (Veszprém). Georgikon Kar (Keszthely). Ifjúsági tudományos fórum (15.) (2009) (Keszthely)
   XV. Ifjúsági Tudományos Fórum [elektronikus dok.] : Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2009. április 16. - Szöveg. - Keszthely : PE GK, cop. 2009. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr.
mezőgazdaság - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338 *** 63 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 2862045]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2009.
Stáhl Georgina
   Kapcsolatunk az ügyféllel / [szerző Stáhl Georgina]. - Budapest : Raabe, cop. 2009. - 72 p. ; 21 cm. - (A kft. vezető kiskönyvtára, ISSN 2060-5889)
Bibliogr.: p. 72.
Fűzött
ügyfélkapcsolat - ügyfélmarketing
658.89 *** 658.8.009.7
[AN 2862328]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2009.
   Synergy & technical development : abstract of the International Conference of the CIGR Hungarian National Committee and the Faculty of Mechanical Engineering of the Szent István University "Synergy and technical development in the agricultural engineering", 33rd R&D Conference of the Agricultural Engineering Board of the Hungarian Academy of Sciences & 31st International Conference of CIGR Section IV. "Rational use of energy in agriculture and economical use of the renewable sources in connection with environmental protection" : Gödöllő ..., 30. August - 3. September 2009 / [ed. László Magó, Zoltán Kurják]. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, [2009]. - 159 p. : ill. ; 30 cm
Borítócím: International conferences in agricultural engineering
ISBN 978-963-269-111-4 fűzött
műszaki fejlesztés - mezőgazdaság - élelmiszeripar - konferencia-kiadvány
330.341.1 *** 63 *** 663/664 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 2862519]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2009.
   Vidékfejlesztés : vidékfejlesztési menedzsment és marketing / szerk. Bálint János. - Budapest : [BCE], 2009. - 402 p. : ill. ; 28 cm
Közread. a Budapesti Corvinus Egyetem. - Bibliogr.: p. 390-402.
ISBN 978-963-503-396-6 fűzött
vidékfejlesztés - marketing - tankönyv
339.138(078) *** 332.1(078) *** 711.1(078)
[AN 2863367]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10344 /2009.
Romhányi Orvostalálkozó (8.) (2009) (Szár)
   Romhányi orvostalálkozók VIII : emlékkönyv : [Szár, 2009. augusztus 29.] / összeáll. Genzwein Ferenc ; ... szerzői Czakó Gábor [et al.] ; kiad. a Szár Községért Közalapítvány. - Szár : Szár Községért Közalapítvány, 2009. - 45 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7870-4 fűzött
egészségügy - vallásos irodalom - konferencia-kiadvány
364.444 *** 244 *** 061.3(439-2Szár)
[AN 2862495]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10345 /2009.
Balogh László (1944-)
   Kiterjesztett tehetséggondozás / Balogh László, Koncz István. - Budapest : PEM, 2008. - 293 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (PEM-tanulmányok ; 8.). (Valóság-térkép tanulmányok ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6693-0 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás
376.545(439)
[AN 2861717]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2009.
Bettzuege, Reinhard (1946-)
   Vortrag Andrassy Universität Jubiläumskonferenz des Vereins Deutscher Akademiker aus Ungarn am 25.05.2009 / Reinhard Bettzuege. - Budapest : Andrássy Univ., cop. 2009. - 12 p. ; 21 cm. - (Andrássy-Abhandlungen, ISSN 1785-3907 ; 22.)
ISBN 978-963-88373-0-1 fűzött
Európa - egyetem - kultúra
378.4(439-2Bp.) *** 316.7(4-62)
[AN 2861561]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2009.
Buda Mariann (1955-)
   Tehetünk ellene? : a gyermeki agresszió / Buda Mariann. - Budapest : Dinasztia, 2009. - 149, [2] p. ; 24 cm. - (Modern pedagógia a gyakorlatban, ISSN 1787-6990)
Bibliogr.: p. [151].
ISBN 963-657-400-6 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan - agresszív magatartás
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.647.3
[AN 2866677]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2009.
Campbell, Ross
How to really love your teenager (magyar)
   Nehéz évek : hogyan szeressük kamasz gyermekünket? / Ross Campbell ; [ford. Tomka Gáborné]. - 10. utánny. - Budapest : Harmat, 2009, cop. 2005. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9148-18-5 fűzött : 1750,- Ft
családi nevelés - serdülőkor
37.018.1-053.6
[AN 2866551]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2009.
Dobszay László (1935-)
Kodály után (angol)
   After Kodály : reflections on music education / László Dobszay ; [transl. by Erzsébet Mészáros] ; [publ. by the] Ferenc Liszt Academy of Music Zoltán Kodály Pedagogical Institute of Music. - 2. ed. - Kecskemét : F. Liszt Acad. of Music Zoltán Kodály Pedagogical Inst. of Music, 2009. - 143 p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7295-37-9 fűzött
zenepedagógia - Kodály-módszer
37.036 *** 78 *** 371.4Kodály_Z.
[AN 2866042]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2009.
Dobszay László (1935-)
   Kodály után : tűnődések a zenepedagógiáról / Dobszay László ; [közread. a] Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete. - 2. kiad. - Kecskemét : LFZE Kodály Zeneped. Int., 2009. - 141 p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7295-36-2 fűzött
zenepedagógia - Kodály-módszer
37.036 *** 78 *** 371.4Kodály_Z.
[AN 2866003]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2009.
   Együtt a tanulókért : a közművelődés és közoktatás munkakapcsolatai Hajdú-Bihar megyében 1970-1995 között / [szerk. Francz Vilmos]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2009. - 275 p. : ill. ; 24 cm + DVD. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei, ISSN 0133-8676 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7238-38-3 fűzött
Hajdú-Bihar megye - művelődésügy - közoktatás - Kádár-korszak - rendszerváltás - elektronikus dokumentum
374(439.165)"197/199" *** 37.014(439.165)"197/199"
[AN 2861775]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2009.
   Felsőfokú alapképzésben matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXII. konferenciája : Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, 2008. augusztus 25-27. - Kecskemét : KF GAMFK, 2008. - 86 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2861791]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2009.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének a bölcsődében / Forrai Katalin ; [ill. Rogán Miklós]. - 9. kiad. - Budapest : EMB, [2009], cop. 1994. - 134 p. : ill., főként kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. [135].
ISBN 978-963-330-749-6 fűzött
művészeti nevelés - zeneművészet - bölcsőde
373.22 *** 37.036 *** 78
[AN 2865883]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2009.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Ének az óvodában / Forrai Katalin ; [... "A zenei alkotókészség fejlesztése" c. fejezet elkészítésében Mélykutiné Dietrich Helga működött közre] ; [az illusztrációkat Rogán Miklós kész.]. - 19. kiad. - Budapest : EMB, cop. 2009. - 286, [2] p. : ill., kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 285-[288].
ISBN 978-963-330-750-2 fűzött
óvodai nevelés - vokális zene - tanári segédkönyv
373.213 *** 372.3:78
[AN 2865880]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2009.
Kálmán Anikó (1959-)
   Az oktatástól az önálló tanulásig / Kálmán Anikó. - Budapest : BMGE APPI Műszaki Ped. Tansz., 2009. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulástámogatás útmutató füzetek, ISSN 2061-263X)
Bibliogr.: p. 225-232.
Fűzött (hibás ISBN 978-963-7163-90-6)
tanulás - módszertan - felnőttoktatás
371.322.6 *** 37.025 *** 374.7
[AN 2862504]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2009.
   A Kossuth utcai II. sz. Napközi Otthonos Óvoda története, 1959-2009 / összeáll. és szerk. ... Sziklai Zoltán ; kiad. Balatonfüred Város Önkormányzata és a II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány. - Balatonfüred : Önkormányzat : II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány, 2009. - 304 p. : ill. ; 26 cm
borító- és gerinccím: A balatonfüredi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda történetének ötven éve
ISBN 978-963-06-6977-1 fűzött
Napközi Otthonos Óvoda (2.) (Balatonfüred)
Balatonfüred - óvoda
373.24(439-2Balatonfüred)
[AN 2862203]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2009.
Ladányi András (1945-)
   "Bányász vagyok, ki több nálam..." : művelődés a Dorogi-szénmedencében / Ladányi András ; [kiad. a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány]. - Dorog : Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, 2009. - 352 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7165-1 fűzött
Dorogi-medence - művelődés - 20. század - interjú
374(439Dorogi-medence)"19"(047.53)
[AN 2861144]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2009.
Márton Gábor (1924-)
   Adatok és emlékek az endrődi iskolák történetéhez ; Iskolapad és katedra / Márton Gábor ; [közread. a] Múzeumbarátok Köre Közhasznú Egyesület. - Gyomaendrőd : Múzeumbarátok Köre Közhasznú Egyes., 2009. - 272 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7640-3 fűzött
Márton Gábor (1924-)
Magyarország - Endrőd - iskolatörténet - pedagógus - 20. század - memoár
373/378(439-2Endrőd)(091) *** 37(439)(092)Márton_G.(0:82-94)
[AN 2860424]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2009.
Nádas György (1970-)
   A felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók munkajogviszonyának alapkérdései / Nádas György ; [közread. a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Debrecen : DE ÁJK : Lícium-Art, 2009. - 244 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-293-8 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - munkajog
378(439) *** 349.2(439)
[AN 2862445]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2009.
Neill, Alexander Sutherland (1883-1973)
Summerhill (magyar)
   Summerhill : a pedagógia csendes forradalma / A. S. Neill ; [ford. Barta Judit]. - 3. kiad. - Piliscsaba : Kétezeregy K., 2009. - 395 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9904-06-4 fűzött : 2950,- Ft
Nagy-Britannia - pedagógia - reform - nevelési rendszer - nevelőotthon
371.4 *** 37.018.3(410-2Leiston)
[AN 2866492]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2009.
Orbán Józsefné
   A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás : kooperatív tanulási és tanulásirányítási segédanyag tanítóknak, tanároknak, tanárjelölteknek / Orbán Józsefné. - Pécs : Orbán & Orbán Bt., 2009. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232-236.
ISBN 978-963-06-7732-5 fűzött
tanulás - tanári segédkönyv
371.322(072)
[AN 2861461]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2009.
   Pedagógiai (szakmai) ellenőrzés és egyéb intézményvezetői ellenőrzés - mintákkal / [szerk. Varga Katalin] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2009. - 337 p. ; 20 cm
Lezárva: 2009. aug. 5.
ISBN 978-963-9789-25-8 fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatási intézmény - ellenőrzés - iskolafelügyelet
37(439) *** 65.012.7 *** 351.851 *** 35.078.3
[AN 2862274]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2009.
Sziklai Zoltán
   A balatonfüredi Református Elemi Iskola évtizedei / Sziklai Zoltán ; [közread. a II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány]. - Balatonfüred : II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány, 2009. - 123 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6979-5 fűzött
Református Elemi Iskola (Balatonfüred)
Balatonfüred - általános iskola - egyházi iskola - iskolatörténet - református egyház
373.3(439-2Balatonfüred)(091) *** 284.2
[AN 2862219]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2009.
Szilágyi Erzsébet
   A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium története / Szilágyi Erzsébet. - Budapest : Lónyay Utcai Ref. Gimn. és Kollégium, 2009. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Schola-Orbis magyar iskolatörténeti adattár, ISSN 1788-0572 ; 2.)
borító- és gerinccím: A Budapesti Református Gimnázium, a "Lónyay" története
Fűzött
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium (Budapest)
Budapest - gimnázium - neveléstörténet - névjegyzék
373.54(439-2Bp.):050.8
[AN 2837166]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Események 1859-1952, 1993-2009 : tanárok 1859-1952, 1993-2009. - 350 p.
Bibliogr.
[AN 2861073] MARC

ANSEL
UTF-810365 /2009.
Tóthné Kovács Alíz
   Adalékok és kiegészítések a balatonfüredi II. sz. Óvoda történetéhez / Tóthné Kovács Alíz ; [közread. a] II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány. - Balatonfüred : II. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány, 2009. - 134 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-06-6978-8 fűzött
Napközi Otthonos Óvoda (2.) (Balatonfüred)
Balatonfüred - óvoda
373.24(439-2Balatonfüred)
[AN 2862215]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2009.
   Új témák és módszerek a pedagógiában : tanulmánykötet a XXVIII. OTDK Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekciójában eredményesen szerepelt hallgatók pályamunkáiból / Lesku Katalin szerk. ; [kiad. a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar]. - Kecskemét : KF TFK, 2008. - 73 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7294-69-3 fűzött
pedagógia - egyetem - tanulmánygyűjtemény
37 *** 082 *** 378.184
[AN 2861798]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2009.
   Az utolsó szögig : a Sárospataki Református Kollégium gazdálkodásának átvilágítása 1815-ből / sajtó alá rend., szerk. magyarázó jegyzetekkel ell. Ugrai János. - Sárospatak : Sárospataki Reform. Kollégium Tud. Gyűjteményei, 2009. - 107 p. ; 31 cm. - (Acta Patakina, ISSN 1585-549X ; 22.)
ISBN 978-963-88090-1-8 kötött
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - egyházi iskola - református egyház - gazdasági ellenőrzés - 19. század - történelmi forrás
373.552(439-2Sárospatak)"181"(093) *** 37.014.543(439-2Sárospatak) *** 284.2 *** 65.012.7
[AN 2861348]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2009.
Varga József (1930-)
   A kétnyelvű oktatás Szlovéniában : tanulmányok / Varga József ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - II, 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-51-0 fűzött : 1470,- Ft : 5 EUR
Szlovénia - anyanyelvi oktatás - határon túli magyarság
376.7(=945.11)(497.12)
[AN 2862967]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10369 /2009.
Delhez, Heike
Perlenschmuck schnell & leicht gemacht (magyar)
   Pillangógyöngy-ékszerek / Heike Delhez ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 30, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 101.)
ISBN 978-963-278-083-2 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5 *** 739.2
[AN 2860359]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2009.
Denk, Roland
Richtig segeln (magyar)
   Vitorlázás / Roland Denk ; [ford. Voleszák Gábor]. - Budapest : Cser K., 2009. - 143 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-084-9 fűzött : 2995,- Ft
vitorlázás
797.14
[AN 2860423]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2009.
Kovács László (1961-)
   Ökölvívás : az ökölvívók felkészítéséről, edzőknek és versenyzőknek / Kovács László ; [társszerzők ... Kincses Ferenc, ifj. Zakar Mihály]. - [Budapest] : Szerzők, 2009. - 220 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Ökölvívó ABC. - Bibliogr.: p. 218-220.
Fűzött
ökölvívás - edzés
796.83.015
[AN 2862264]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2009.
Kreinberg, Peter
Aufbaukurs Westernreiten (magyar)
   A westernlovaglás / Peter Kreinberg ; [ford. Fodor Szilvia]. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2006. - 120 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 15.)
ISBN 978-963-286-529-4 kötött
lovaglás - idomítás
798.2 *** 636.1.088
[AN 2860335]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2009.
Moras, Ingrid
Freundschaftsbänder mit Perlen weben (magyar)
   Gyöngyszövés gyerekeknek / Ingrid Moras ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 100.)
ISBN 978-963-278-074-0 fűzött : 995,- Ft
gyöngyfűzés - szövés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 2860506]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2009.
   Mozaikok a Tamási Lovasnapok történelméből / [fel. szerk. Örményi János]. - Tamási : [Örményi J.], [2009]-. - 24 cm
Tamási Lovasnapok
Drávatamási - lovassport - versenyrendezvény
798.093(439-2Tamási)
[AN 2862554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2009]. - 172 p. : ill.
Bibliogr.: p. 171.
ISBN 978-963-06-7553-6 fűzött
[AN 2862559] MARC

ANSEL
UTF-810375 /2009.
Schlegel Oszkár (1938-2009)
   Volt egyszer egy csatár : Kocsis Sándor emlékkönyv / [írta ... Schlegel Oszkár]. - Budapest : Küzdőtér K., 2009. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7717-2 fűzött : 1929-, Ft
Kocsis Sándor (1929-1979)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Kocsis_S.
[AN 2862282]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2009.
Tejfalussy Béla
   Magyar hokisztori : a "szögletes" korongtól az "a" csoportig / Tejfalussy Béla, Kovács Attila. - Budapest : G-ADAM Stúdió, 2008. - 224, [24] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5945-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - sporttörténet - jégkorong
796.966(439)(091)
[AN 2862160]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2009.
Vass Tibor
   Száz év, sokezer gól : az ózdi labdarúgás krónikája / ... írta ifj. Vass Tibor ; a mellékletet összeáll. Nyíri Károly ; [Ózd Város Önkormányzatának kiadványa]. - Ózd : Önkormányzat, [2009]. - 462 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 461-462.
ISBN 978-963-06-7091-3 fűzött
Ózdi Football Club
Ózd - labdarúgás - sportegyesület - történeti feldolgozás
796.332(439-2Ózd)(091) *** 061.2(439-2Ózd)(091)
[AN 2862349]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2009.
Vörösmarty László (1930-)
   Félkupica mesél. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 170, [24] p. : ill. ; 22 cm
Szerző Vörösmarty László
ISBN 978-963-9897-45-8 fűzöttt : 3790,- Ft
Magyarország - sárkányrepülés - memoár
797.553(439)(0:82-94)
[AN 2865362]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2009.
Walz, Inge
Temari für Einsteiger (magyar)
   Térbeli fonalgrafika : temari gömbök / Inge Walz ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2009. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 98.)
ISBN 978-963-278-079-5 fűzött : 995,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.3
[AN 2860336]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10380 /2009.
Bakó Zsuzsanna (1946-)
   Mednyánszky László / Bakó Zsuzsanna. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 15.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-5938-4 kötött : 1490,- Ft
Mednyánszky László (1852-1919)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Mednyánszky_L.
[AN 2862569]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2009.
Bódi Ottó
   A sopronbánfalvi hősi temető / Bódi Ottó. - [Sopronbánfalva] : [Bódi O.], [2009]. - 65 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Sopronbánfalva - temető - katonasír
718(439-2Sopronbánfalva) *** 726.825(439-2Sopronbánfalva)
[AN 2861515]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2009.
Böhringer, Hannes (1948-)
   Daidalosz vagy Diogenész : építészet és művészetfilozófiai írások / Hannes Böhringer ; vál. és ford. Tillmann J. A. - Budapest : Terc, cop. 2009. - 95 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9535-91-6 fűzött : 1500,- Ft
művészetfilozófia - építészet
72.01 *** 7.01
[AN 2861693]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2009.
   Boltozott hidak a Kárpát-medencében grafikákon és fotókon / [a köt. rajzait ... Imre Lajos ... kész.] ; [... fképek ... Gyukics Péter ...] ; [kiad. a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.]. - Budapest : Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., 2009. - 159 p. : ill. ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 21. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88358-0-2 kötött
Kárpát-medence - híd - boltozat - 18. század - 19. század - grafika - album
76(439) *** 624.074.4 *** 725.95(4-191)"17/18"(084.1)
[AN 2862193]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2009.
   Budapest neoreneszánsz építészete : tanulmányok a 2008. november 18-án Budapest Főváros Levéltárában rendezett konferencia anyagából / szerk. Csáki Tamás, Hidvégi Violetta, Ritoók Pál. - Budapest : BFL, 2009. - 236 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-69-0 fűzött
Budapest - építészet - neoreneszánsz - 19. század
72(439-2Bp.)"18" *** 7.035.42
[AN 2860378]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2009.
Csernyus Lőrinc (1961-)
   Csernyus Lőrinc. - [Budapest] : [Serdian], cop. 2009. - 190 p. : ill., főként színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-9431-74-4 kötött : 3570,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Csernyus_L.
[AN 2860998]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2009.
   Európa színpadán : Magyarország ezeréves hozzájárulása az európai közösség eszméjéhez / [szerk. Magosi Ernő] ; [közread. az] MTA Művészettörténeti Kutató Intézete. - Budapest : Balassi : MTA Művtört. Kut. Int., 2009. - 335 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 317-332.
ISBN 978-963-506-753-4 kötött : 8000,- Ft
Magyarország - művészettörténet - művelődéstörténet - magyar történelem
7(439)(091) *** 930.85(439) *** 943.9
[AN 2861573]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2009.
Fajcsák Györgyi
   Kínai műgyűjtés Magyarországon a 19. század elejétől 1945-ig / Fajcsák Györgyi. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2009. - 304 p. : ill. ; 22 cm. - (Bibliotheca Hungarica artis Asiaticae, ISSN 2061-0351 ; 1.)
Bibliogr.: p. 222-252.
ISBN 978-963-87548-7-5 fűzött
Kína - Magyarország - műgyűjtés - magángyűjtemény - művészet - 19. század - 20. század
7.074(439)"181/194" *** 7.032.11 *** 069.017(439)"181/194"
[AN 2862954]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2009.
   Fiatal kortárs állásfoglalások : Pécs, Zsolnay Gyár, 2009. május 9-31. : Pécs2010 Európa kulturális fővárosa 2009-es felvezető évének hivatalos programja / [... kurátora ... Stenczer Sári] ; [közread. a] Martyn Ferenc Szabad Művészetoktatási Alapítvány. - Pécs : Martyn F. Szabad Művészetoktatási Alapítvány, [2009]. - 95 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-06-7106-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2861624]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2009.
Forgács Péter (1950-)
   "Col tempo" : the W. project : Péter Forgács's installation : 53rd International Art Exhibition : Venice, Giardini di Castello, Hungarian Pavilion, 7th June - 22nd November, 2009 / curator András Rényi ; [publ. Műcsarnok ...]. - Budapest : Műcsarnok, 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124-125. - Filmogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-9506-33-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Forgács_P. *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 2862158]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2009.
Gombás István
   A Mezőtúri Kaszinó (Úri Kaszinó) története / Gombás István. - Mezőtúr : Gombás I., 2009. - 128 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7618-2 * fűzött (hibás ISBN 978-963-05-7618-2)
Mezőtúri Kaszinó
Mezőtúr - kaszinó - történeti feldolgozás
725.751(439-2Mezőtúr)
[AN 2861431]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2009.
Göncz József
   Szép Felvidékünk / Göncz József, Bognár Béla. - Sopron : Edutech, [2004]-. - ill., részben színes ; 31 cm
A 2. kötettől kiad. a Szép Sopronunk Kiadó. - A 4. köteten a főcím: "Szép Felvidékünk asztalánál"
Felvidék - helyismeret - fényképalbum - képes levelezőlap
769.5(439.22) *** 908.439.22(084.12)
[AN 2651820]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Kordokumentumokon és történelmi képeslapokon : a sorozat tizedik albuma. - cop. 2009. - 136 p.
ISBN 978-963-87808-1-2 kötött : 5900,- Ft
[AN 2861673] MARC

ANSEL
UTF-810392 /2009.
Gonda Zoltán (1943-)
   Szín-vallás / Gonda Zoltán. - Debrecen : Méliusz, 2009. - 81, [3] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bevezetés angol, német és román nyelven is
ISBN 978-963-7531-98-9 kötött
Gonda Zoltán (1943-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gonda_Z.
[AN 2862068]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2009.
Hertay Mária (1932-)
   Hertay. - [Budapest] : Hertay M., cop. 2009. - 282, [2] p. : ill., színes ; 33 cm
Gerinccím: Hertay Mária. - Bibliogr.: p. 274-280.
ISBN 978-963-06-7715-8 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Hertay_M.
[AN 2860637]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2009.
   Kálvin emlékév 2009, Sárospatak / [szövegek Jósvainé Dankó Katalin et al.]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz. : SRK Tud. Gyűjt., cop. 2009. - 71 p. : ill., színes ; 27 cm
Tart.: "Kálvin kontra katolicizmus" : a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum gótikus és barokk kincsei : MNM Rákóczi Múzeuma Múzsák TemplomaÞ; Kálvin és Felső-Magyarország : a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek és Felső-Magyarország református gyülekezeteinek kincsei. - A kiállításokat 2009. jún. 12-től szept. 27-ig tartották. - Társrendező a Východoslovenské múzeum. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-963-7061-66-0 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 73/76.046.3(439) *** 061.4(439-2Sárospatak)
[AN 2861430]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2009.
Kőszeghy Attila (1946-)
   Metamorfózis és rizomatikusság / Kőszeghy Attila ; [kiad. a T4Terv Tiszántúli Területtervező Iroda]. - Debrecen : T4Terv, 2009. - 86 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-86.
ISBN 978-963-87550-5-6 fűzött
építészet - elmélet
72.01
[AN 2860821]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2009.
Lyka Károly (1869-1965)
   Az érem- és plakettművészet stílusa / írta Lyka Károly. - [Budapest] : [MÉE ÉKE], 2009. - 64 p. : ill. ; 17 cm
Közread. a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Éremkedvelők Egylete. - Reprint kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Éremkedvelők Egyes., 1910
Fűzött
Magyarország - érem - plakett - művészetelmélet - hasonmás kiadás
737.2(439) *** 737.2.01 *** 094/099.07
[AN 2861125]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2009.
Mészáros André (1924-2005)
   André Mészáros, 1924-2005 / [... ed. by Anna Ridovics and Peter Ridovics]. - Budapest : Mészáros H., 2009. - 54, [2] p. : ill., főként színes ; 20x22 cm
Angol és magyar nyelven
Fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
75(44)(=945.11)(092)Mészáros,_A.
[AN 2860696]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2009.
Mucha, Sarah
Alfons Mucha (magyar)
   Alfons Mucha / írta Sarah Mucha ; bev. Ronald F. Lipp ; közrem. Victor Arwas [et al.]. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Ford. Medgyesy Zsófia
ISBN 978-963-227-159-0 kötött : 5990,- Ft
Mucha, Alfons (1860-1939)
Csehország - képzőművész - századforduló - 20. század
73/76(437)(092)Mucha,_A.
[AN 2863447]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2009.
Schaár Erzsébet (1908-1975)
   Töredék az embernek : Schaár Erzsébet művészi hagyatéka : válogatás az Antal-Lusztig-gyűjteményből : [Modem, 2009. június 20 - július 31.] / [szöveg Gulyás Gábor]. - Debrecen : Modem, cop. 2009. - 48 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-88439-0-6 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - szobrász - 20. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Schaár_E. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 2862357]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2009.
   A stílus : kritikai antológia / [vál. és a bev. tanulmányt írta] Moravánszky Ákos ; [ford. és a szerzőket bemutató szövegeket írta M. Gyöngy Katalin]. - Budapest : Terc, cop. 2009. - 263 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészetelmélet a 20. században, ISSN 1788-1471)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9535-93-0 fűzött : 2800,- Ft
művészetesztétika - építészeti esztétika
72.01
[AN 2861705]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2009.
   Szabó Dezső festőművész, 1888-1971 / [szerk. Rühl Gizella, Gaál Attila] ; [kiad. Víz'P'Art Közalapítvány ...]. - Szekszárd : Víz'P'Art Közalapítvány, 2009. - 138 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-6139-3 kötött
Szabó Dezső (1888-1971)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Szabó_D.
[AN 2862246]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2009.
   Tradition and receptiveness : current developments in Hungarian photography = Hagyomány és nyitottság : mai magyar fotográfiai törekvések / [szöveg Baki Péter] ; [közread. Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., 2009. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87736-7-8 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló
77.04(439)"200"
[AN 2860660]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2009.
Vass József
   A dorozsmai templom / Vass József. - Kiskundorozsma ; [Szeged] : Bába, 2009. - 27 p., [4] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 3.)
ISBN 978-963-9881-30-3 fűzött
Kiskundorozsma - templom
726.54(439-2Kiskundorozsma)
[AN 2861136]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2009.
Verba Andrea (1968-)
   Paizs Goebel Jenő művészete / Verba Andrea. - Budapest : Gondolat, 2009. - 312 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 310-312.
ISBN 978-963-693-188-9 kötött : 9900,- Ft
Paizs Goebel Jenő (1896-1944)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Paizs_Goebel_J.
[AN 2862017]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10405 /2009.
Herke Mihály (1862-1945)
   Dankó Pista, 1858-1903 / irta Herke Mihály. - Hasonmás kiad. - Szeged : Bába, [2009]. - 64 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Szeged : Ablaka Gy., 1933
ISBN 978-963-9881-12-9 fűzött
Dankó Pista (1858-1903)
Magyarország - cigányzenész - 19. század - századforduló - hasonmás kiadás
78.067.26(=914.99)(439)(092)Dankó_P. *** 094/099.07
[AN 2861140]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2009.
Petrovics László
   A Várpalotai Bányász Fúvószenekar története, 1929-2009 / Petrovics László ; [kiad. a "Várpalotai Bányász Fúvószenekarért" Alapítvány]. - [Várpalota] : "Várpalotai Bányász Fúvószenekarért" Alapítvány, cop. 2009. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7833-9 kötött
Várpalotai Bányász Fúvószenekar
Várpalota - fúvószenekar
785.11.071(439-2Várpalota) *** 788
[AN 2862590]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2009.
Sebők János (1951-)
   Woodstock népe : nem képzelt riport egy amerikai popfesztiválról : a legenda és a tények / Sebők János. - Budapest : Népszabadság, 2009. - 269 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 265-268. - Filmogr.: p. 230-236. - Diszkogr.: p. 237-265.
ISBN 978-963-9709-81-2 fűzött : 2190,- Ft
Woodstock (New York) - fesztivál - 1960-as évek - rockzene
78.067.26.036.7(73)"196" *** 061.7(73-2Woodstock)"1969"
[AN 2862162]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2009.
Taraborrelli, J. Randy (1956-)
Madonna (magyar)
   Madonna hiteles története / J. Randy Taraborrelli ; [ford. Leyrer Ginda]. - Bőv. kiad. - Budapest : Partvonal, 2009. - 508 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Megj. "Madonna titkos története" címmel is
ISBN 978-963-9644-91-5 fűzött
Madonna (1958-)
Egyesült Államok - dalénekes - 20. század - 21. század
78.067.26.036.7(73)(092)Madonna
[AN 2865808]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10409 /2009.
   Alapvetés : [tanulmányok Jerzy Grotowski Laboratórium Színházáról] / [szerk. Liszkai Tamás] ; [közread. a] Paraliturgikus Kutatások Műhelye, Katolikus Ifjúsági Alapítvány. - [Szeged] : Paraliturgikus Kut. Műhelye : Katolikus Ifj. Alapítvány, 2009. - 109 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7606-9 fűzött
Grotowski, Jerzy (1933-1999)
Lengyelország - színházesztétika - színházművészet - 20. század - színházi rendező
792.01 *** 792(438)"196" *** 792.027.2(438)(092)Grotowski_J.
[AN 2862939]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2009.
Dizseri Eszter (1937-)
   A kecskeméti rajzfilmstúdió : az animáció magyar műhelyei / Dizseri Eszter. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 182 p. : ill., színes ; 25 cm
Filmogr.: p. 165-178.
ISBN 978-963-506-788-6 kötött : 3800,- Ft
Kecskemétfilm Kft. (Kecskemét)
Kecskemét - filmgyártás - animációs film
791.44(439-2Kecskemét) *** 778.534.66
[AN 2861563]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2009.
Kovács Hedvig
   Visznek, Csibészke / Kovács Hedvig, Szentirmai László. - Sárospatak : Sárospataki Népfőiskolai Egyes., 2009. - 67 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Bábjátékos portrékötetek ; 3.)
Számozott példány: 500
ISBN 978-963-06-6124-9 fűzött : 1240,- Ft
Csombok József
Csombok Józsefné
Magyarország - Visznek - előadóművész - 20. század - 21. század - bábjáték
792.97(439-2Visznek) *** 792.97(439)(092)Csombok_J. *** 792.97(439)(092)Csombok_J.-né
[AN 2861851]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2009.
   Post festum : szabadtéri játékok a két világháború között Salzburgban, Szegeden és Pécsett / szerk. Kerekes Amália, Kindl Melinda, Szabó Judit. - Budapest : Gondolat, 2009. - 604 p. : ill. ; 20 cm. - (Mű-helyek, ISSN 1788-2427 ; 7.)
Bibliogr.: p. 585-604.
ISBN 978-963-693-168-1 fűzött
Magyarország - Ausztria - színházművészet - szabadtéri színház - két világháború közötti időszak - publicisztika - színházi kritika
792.051(439)"192/193"(049.3) *** 792.051(436)"192/193"(049.3)
[AN 2861011]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10413 /2009.
Andrusch-Fóti Mária
   Kriaz kaut! Grüss Gott! : ein werischwarer Dialketbuch / Andrusch-Fóti Mária, Müller Márta. - Budapest : Szt. István Társ., 2009. - 84 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-127-4 fűzött
Pilisvörösvár - német nyelv - nyelvjárás - nyelvkönyv
803.0-087(439-2Pilisvörösvár) *** 803.0-087(078)=945.11
[AN 2861167]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2009.
Antal Zsuzsanna
   Mittelstufe Deutsch B2 : Test- und Übungsbuch mit CD / Antal Zsuzsanna, Mohácsi János. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2007. - 199 p. : ill. ; 29 cm + 2 CD
ISBN 978-963-19-5990-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 2866457]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2009.
Barrera y Vidal, Alberto
Praxiswörterbuch Gastronomie Spanisch (magyar)
   Spanyol - magyar, magyar - spanyol gasztronómiai szótár / Alberto Barrera y Vidal, Anita Scoonheere, Fritz Kerndter ; [a m. kiadást szerk. Dorogman György]. - Szeged : Grimm, 2009. - 102 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-67-8 fűzött
gasztronómia - magyar nyelv - spanyol nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11 *** 801.323=945.11=60 *** 641
[AN 2861930]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2009.
Bátki Piroska
   Vuelta a España : spanyol nyelvtani gyakorlókönyv / Bátki Piroska. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2005. - 159 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5458-6 fűzött
spanyol nyelv - nyelvtan - példatár
806.0-5(076)=945.11
[AN 2866125]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2009.
Bóna Judit
   A gyors beszéd : produkciós és percepciós sajátosságok / Bóna Judit. - [Budapest] : Lexica : MTA K, 2009. - 133 p. : ill. ; 24 cm. - (Aka-téka könyvek, ISSN 2061-1641)
Bibliogr.: p. 129-133.
ISBN 978-963-06-7316-7 fűzött
magyar nyelv - beszéd - fonetika
801.4 *** 809.451.1-4
[AN 2862381]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2009.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Arbeitsbuch 1 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2004. - 143 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-44-7 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 2866299]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2009.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Arbeitsbuch 2 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2005. - 203 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-47-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 2866313]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2009.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Arbeitsbuch 3 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2007. - 164 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-50-8 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=00
[AN 2866383]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2009.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Lehrbuch 1 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2004. - 83 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-43-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2866286]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2009.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Lehrbuch 2 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2005. - 123 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-46-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 2866308]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2009.
Dikova, Vencislava
   Deutsch ist IN : das Lehrwerk für Deutsch als 2. Fremdsprache in 3 Bänden für Jugendliche ohne Vorkenntnisse : Lehrbuch 3 / Dikova, Mavrodieva, Kudlinska-Stankulova ; [Bearb. und Red. Nóra Kóczián]. - Budapest : Klett, 2009, cop. 2007. - 115 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9572-49-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2866315]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2009.
Doba Dóra
   Német - magyar kisszótár = Deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch / szerk. Doba Dóra. - Budapest : Akad. K., 2009. - XV, 590 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8690-0 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 2862966]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2009.
Fábián Zsuzsanna (1950-)
   Ricerche sulla valenza / Zsuzsanna Fábián. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219-238.
ISBN 978-963-7460-90-6 fűzött
olasz nyelv - magyar nyelv - frazeológia - tankönyv
805.0-561.833(078)=945.11
[AN 2862222]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2009.
Fedosov, Viktor Aleksandrovič (1936-)
   Ženŝina i mužčina v russkoj i vengerskoj živopisi : praktikum po leksike russkovo âzyka na temu "Čelovek, ego vnešnost' (lico, odežda), harakter, obstanovka" dlâ vengerskih studentov = Férfi és nő az orosz és a magyar festészetben / V. A. Fedosov. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 91 p. : ill., színes ; 24 cm
Csak orosz nyelven
ISBN 978-963-9909-23-6 fűzött
Magyarország - Oroszország - orosz nyelv - festészet - emberábrázolás - egyetemi tankönyv
808.2(075.8)=945.11 *** 75(47) *** 75(439) *** 75.041
[AN 2861163]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2009.
Forgács Erzsébet (1960-)
   Arbeitsmaterialien zur germanistischen Linguistik I-II : ein Studienbuch für ungarische Germanistikstudenten / Erzsébet Drahota-Szabó. - 2. verb. Aufl. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 181 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7460-89-0 fűzött
német nyelv - nyelvészet - kommunikáció - egyetemi tankönyv
800.1(075.8) *** 316.7(075.8) *** 803.0(075.8)
[AN 2865866]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2009.
Furkó Bálint Péter (1974-)
   Angol túlélőszótár / Furkó Bálint Péter. - Budapest : Akad. K., cop. 2009. - 442 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8683-2 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 2862873]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2009.
Gidró Gabriella
   Palabras, palabras : tematikus spanyol szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Gidró Gabriella. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2006. - 152 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5727-3 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 2865931]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2009.
   Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei / sorozatszerk. Unti Mária ; kiad. az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola. - Győr : Apáczai Csere Tanítók. Főisk., 1998-. - 24 cm
A közreadó neve 2006-tól Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
ISBN 963-7287-04-3
Győr-Moson-Sopron megye - magyar nyelv - földrajzi név
809.451.1-311(439.114) *** 914.391.14
[AN 295348]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A győri járás / közzétette Ábrahám Imre, Unti Mária ; szerk. Unti Mária, Varga Józsefné ; [a térképeket rajz. Faber Lászlóné]. - 2009. - 363 p., [1] fol. : ill., térk.
ISBN 978-963-9883-38-3 fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - magyar nyelv - földrajzi név
809.451.1-311(439.114) *** 914.391.14
[AN 2860370] MARC

ANSEL
UTF-810431 /2009.
Hartai Gabriella
   Be a good listener : a listening practice book : [közép- és felsőfok, közös európai referenciakeret szerint B2, ill. C1] / Hartai Gabriella. - Jav. utánny. - [Budapest] : Aula, 2009. - 92 p. ; 28 cm + 2 CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-9698-44-4 fűzött
angol nyelv - gazdaság - nyelvvizsga - szaknyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 2865822]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2009.
Horváthné Lovas Márta
   Zwanzig weniger eins = Egy híján húsz társalgási témakör a német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváthné Lovas Márta. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, [2009]. - 231 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-3-2 fűzött : 1900,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2866392]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2009.
   Instant listen easy [elektronikus dok.]. - Hangzó anyag. - Budapest : Webtréner Kft., [2009]. - 1 CD (54 min 14 s) ; 12 cm + mell. (16 p. ; 21 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2850408]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2009.
   Instant listen go! [elektronikus dok.]. - Hangzó anyag. - Budapest : Webtréner Kft., [2009]. - 1 CD (54 min 24 s) ; 12 cm + mell. (16 p. ; 21 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 2850420]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2009.
Jobbágy Ilona
   General communication skills and exercises : felkészítés az angol nyelvvizsgákra / Jobbágy Ilona, Katona Lucia, Kevin Shopland. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2004. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-3366-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 2865934]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2009.
   Kaukovertailuja VI : a VI. Finn - Magyar Kontrasztív Konferencia előadásai : Szombathely, 2008. március 27-28. : VI suomalais - unkarilaisen kontrastiivisen konferenssin esitelmät : Szombathely, 27-28. maaliskuuta 2008 = Fernvergleiche VI. : Materialien der fünften[!] Konferenz zu finnisch - ungarischen kontrastiven Studien : 27-28. 03. 2008 in Szombathely / szerk. ... Eliisa Pitkäsalo, Pusztay János. - Savariae : NYME Savaria Egy. Közp. Uralisztikai Tansz., 2008. - 240 p. ; 23 cm. - (Colloquia contrastiva, ISSN 1217-8764 ; 17.). (Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9871-13-7 fűzött
magyar nyelv - finn nyelv - összehasonlító nyelvészet - fordítás - konferencia-kiadvány
809.451.1-52 *** 809.454.1-52 *** 82.03 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 2861954]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2009.
Korchmáros Valéria, M.
Lépésenként magyarul : magyar nyelvtani kézikönyv (angol)
   Lépésenként magyarul : Hungarian grammar - not only for Hungarians = Hungarian: step by step = Ungarisch: Schritt für Schritt = L'Ungherese: passo dopo passo = Unkaria: askel askeleelta / Valéria M. Korchmáros ; [transl. ... by Anna Fenyvesi and Attila Krizsán] ; [publ. by the] Hungarian & Central-European International Studies Center University of Szeged. - Szeged : Hung. & Central-European Intern. Studies Center Univ. of Szeged, [2009]. - 414 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-482-802-0 fűzött
ISBN 963-482-802-7
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 2862281]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2009.
Korchmáros Valéria, M.
Lépésenként magyarul : magyar nyelvtani kézikönyv (olasz)
   Lépésenként magyarul : grammatica ungherese: non soltanto per ungheresi = Hungarian: step by step = Ungarisch: Schritt für Schritt = L'Ungherese: passo dopo passo = Unkaria: askel askeleelta / Valéria M. Korchmáros ; [publ.] Hungarian & Central-European International Studies Center University of Szeged. - Szeged : Hung. & Central-European Intern. Studies Center Univ. of Szeged, [2009]. - 378 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-482-819-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=50
[AN 2862296]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2009.
Körmendy Mariann
   Des mots sans mal : tematikus francia szókincsgyűjtemény érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Körmendy Mariann ; [ill. Töhötöm (Nagy László Ervin), Navratil Zsuzsa]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2007. - 143 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5728-0 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 2866467]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2009.
Krausz Piroska
   Schrittweise 1 : kezdőknek / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin ; [az ábrákat kész. Megyeriné Kovács Katalin]. - 8. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 1996. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-19-4949-0 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2866250]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2009.
Langenscheidt Bürokorrespondenz Englisch (magyar)
   Üzleti kommunikáció szóban és írásban : angol / [szerk.] Vera Eck, Simon Drennan ; [m. kiad. szerk.] Mozsárné Magay Eszter, Gyáfrás Edit, Gyurácz Annamária. - Szeged : Grimm, 2009. - 125 p. ; 18 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-77-7 fűzött
angol nyelv - levelezés - kommunikáció - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 316.77 *** 651.7(078)
[AN 2862070]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2009.
Langenscheidt Bürokorrespondenz Französisch (magyar)
   Üzleti kommunikáció szóban és írásban : francia / [szerk.] Vera Eck, Catherine Blondé ; [m. kiad. szerk.] Pálfy Mihály, Mozsárné Magay Eszter. - Szeged : Grimm, 2009. - 117 p. ; 18 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-84-5 fűzött
francia nyelv - levelezés - kommunikáció - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11 *** 651.7(078) *** 316.77
[AN 2862002]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2009.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. bőv. lny. - Budapest : Akad. K., 2009, cop. 2000. - 509, [3] p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8630-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 2866102]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2009.
Márkus Katalin, P.
   Anglicizmusok : angol kifejezések és szólások / P. Márkus Katalin. - Szeged : Grimm, 2009. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-02-1 fűzött
anglicizmus - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11
[AN 2862561]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2009.
Merz, Ludwig
Praxiswörterbuch Controlling Englisch (magyar)
   Német - magyar, magyar - német controlling szakszótár / Ludwig Merz ; [a m. kiad. szerk. és átd.] Gyáfrás Edit. - Szeged : Grimm, 2009. - 158 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-86-9 fűzött
kontrolling - magyar nyelv - német nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30 *** 658.1.011.1 *** 657
[AN 2861926]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2009.
Németh Katalin
   Angol nyelvtan : alap-, közép,- felsőfokon = English grammar : elementary, intermediate, advanced : rules & practice / Németh Katalin. - 2. jav. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2006 [!2009]. - 320 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-70-9 fűzött : 3200,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 2866118]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2009.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions 1000 answers : társalgási gyakorlatok az angol "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Székesfehérvár : Lexika, 2008 [!2009]. - 368 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9357-78-5 fűzött : 2790,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2866212]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2009.
Pantóné Naszályi Dóra
   Stufen international 2 : Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche und Erwachsene : kontrastives Arbeitsbuch / [... von Pantóné Naszályi Dóra, ... Kalláné Jakus Melinda]. - Budapest : Klett, [2009], cop. 2005. - 152 p. : ill. ; 28 cm
Címváltozat: Ungarisches Arbeitsbuch
Fűzött (hibás ISBN 978-963-9194-62-5)
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2866452]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2009.
Pomázi Gyöngyi (1955-)
   Magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch / szerk. Pomázi Gyöngyi. - Budapest : Akad. K., 2009. - XVI, 486 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8689-4 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 2862969]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2009.
Rebmann, Gerhard
Praxiswörterbuch Bekleidung und Mode Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch (magyar)
   Ruhaipari szakszótár : divat, öltözködés, szabás-varrás : angol, magyar, német, francia, olasz, spanyol / Gerhard Rebmann, Karl Hertel ; [a m. kiadást szerk.] P. Márkus Katalin, Gyurácz Annamária, Gyáfrás Edit. - Szeged : Grimm, 2009. - 171 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-82-1 fűzött
konfekcióipar - többnyelvű szótár - szakszótár
801.323=00=945.11 *** 687
[AN 2861935]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2009.
Scheibl György
   444 német nyelvtani gyakorlat / [szerző Scheibl György]. - Szeged : Maxim, 2009. - 285 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-00-9 fűzött : 1880,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 2866395]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2009.
Schlitzer, Monika
Praxiswörterbuch Verlagswesen und Buchhandel Englisch (magyar)
   Angol - magyar, magyar - angol könyvszakmai szótár : könyvkiadás, könyvkereskedelem, nyomda / Monika Schlitzer ; [a m. kiadást szerk. Pálfy Mihály]. - Szeged : Grimm, 2009. - 103 p. ; 20 cm. - (Szakmai szókincs, ISSN 2060-5838)
ISBN 978-963-7460-83-8 fűzött
könyvkiadás - könyvkereskedelem - nyomdatechnika - magyar nyelv - angol nyelv - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20 *** 655
[AN 2861941]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2009.
Somló Katalin
   Schritte 2 : német feladatgyűjtemény középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2000. - 137 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-4973-5 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(078)=945.11
[AN 2866124]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2009.
Somló Katalin
   Schrittweise 2 : középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea ; [az ábrákat kész. Szűcs Édua]. - 4. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009, cop. 2000. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-19-4972-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2866277]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2009.
Sövényházy Edit
   Kérdések és válaszok német nyelvből : [szóbeli nyelvvizsgára és érettségire készülőknek] / [szerzők Sövényházy Edit ..., Talpainé Kremser Anna ...]. - Új, átd. kiad. - Szeged : Maxim, 2009. - 223 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86211-6-0 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 2866390]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2009.
   Studio d A1 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch / von Hermann Funk [et al.] ; Phonetik Beate Lex und Beate Redecker. - 2. kiad. - Szeged : Maxim, [2009]. - 264 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-9624-29-0 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 2866473]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2009.
   Studio d A2 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch / von Hermann Funk [et al.] ; [Phonetik Beate Lex und Beate Redecker]. - 2. kiad. - Szeged : Maxim, [2009]. - 288 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-9624-82-5 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 2866387]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2009.
Szercser Johanna
   Success at level B1 ECL exam / [írták Szercser Johanna, Papp Eszter]. - Budapest : Company Success, 2008. - 80 p. ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-06-6279-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 2862380]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2009.
Szita Szilvia
   Gyakorló magyar nyelvtan = A practical Hungarian grammar / Szita Szilvia, Görbe Tamás ; [ill. Jean-Marc Deitorn]. - Budapest : Akad. K., 2009. - 367 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-05-8703-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 2863067]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2009.
Viczena Andrea
   1000 questions, 1000 answers : business English : [társalgási gyakolatok a középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra] / Viczena Andrea, Szőke Andrea, Molnár Judit. - Székesfehérvár : Lexika, 2003 [!2009]. - 256 p. ; 20 cm
Gerinccím: Business English. - Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-963-9357-27-3 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 2866218]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2009.
Weigmann, Jürgen
   Deutsch international 1 : munkafüzet / [szerzők Jürgen Weigmann, Karl Heinz Bieler, Sylvie Schenk] ; [ford. Kászony Rózsa, Müller József, Gyuris Annett] ; [ill. Laurent Lalo]. - Szeged : Maxim, [2009]. - 160 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9489-47-9 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2866478]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10462 /2009.
   Leltárhiány : in memoriam Domokos Mátyás / [vál., szerk., összeáll. Sebestyén Ilona]. - [Budapest] : Nap K., cop. 2009. - 403 p., [12] t. : ill. ; 19 cm. - (In memoriam, ISSN 1416-0757)
ISBN 978-963-9658-14-1 kötött : 2900,- Ft
Domokos Mátyás (1928-2006)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század
82.01(439)(092)Domokos_M.
[AN 2862288]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2009.
   Die ungarndeutsche Gegenwartsliteratur und ihr diskursives Umfeld / zsgest. und hrsg. von Eszter Propszt. - Szeged : Grimm, cop. 2008. - 480 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7460-75-3 fűzött
német irodalom története - magyarországi németek - identitás - 20. század
830(439)(091)"197/200" *** 316.63(=30)(439)
[AN 2861945]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2009.
Zolnai Béla (1890-1969)
   Nemzet és szellemtörténet / Zolnai Béla ; a bevezetést írta és szerk. Miskolczy Ambrus. - Budapest : Lucidus, 2009. - 215 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 978-963-9465-54-1 fűzött : 2600,- Ft
irodalomtudomány - irodalomelmélet - nyelvfilozófia
82.01 *** 800.1
[AN 2863238]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10465 /2009.
   Emlékkönyv Móra Ferenc születésének[!] 30 éves írói jubileumára : két emlékkönyv egy kötetben / [szerk. és az utószót írta Péter László]. - Szeged : Bába, 2009. - 150 p. : ill. ; 19 cm
Borítócím: Emlékkönyv Móra Ferenc születésének 130 éves jubileumára
ISBN 978-963-9881-52-5 fűzött
Móra Ferenc (1879-1934)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek
894.511(092)Móra_F. *** 894.511-821
[AN 2861015]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2009.
Gáll Vera
   Egy nagy szerelem apró morzsái / Gáll Vera. - [Budapest] : Trikolor, 2009. - 98 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87817-7-2 fűzött
Gáll István (1931-1982)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - memoár
894.511(092)Gáll_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 2862299]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2009.
Kedves Gyula (1962-)
   Csataterek Petőfije : dokumentumok, Petőfi-művek hadtörténeti és irodalomtörténeti-poétikai elemzésekkel / Kedves Gyula, Ratzky Rita. - Budapest : Timp, 2009. - 176 p., [2] t., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Timp - militaria, ISSN 1786-9633 ; 11.)
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-9614-62-8 kötött : 3500,- Ft
ISBN 963-9614-62-9
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - történelmi forrás
894.511(092)Petőfi_S. *** 943.9"1848/1849"(093) *** 355.48"1848/1849"(093)
[AN 2860525]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2009.
   Krízis és karnevál : Hamvas Béla emlékezete / [vál., szerk., összeáll. Ambrus Lajos]. - Budapest : Nap K., 2009. - 267 p. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezet, ISSN 1585-8405)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-76-9 kötött : 2900,- Ft
Hamvas Béla (1897-1968)
Magyarország - író - filozófus - 20. század
894.511(092)Hamvas_B. *** 1(439)(092)Hamvas_B.
[AN 2862541]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2009.
Laczkó András (1943-)
   Írók és iskolák / Laczkó András. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2001-. - 20 cm
A 2. kötettől kiad. a Népakarat a Polgárosodásért Alapítvány. - Változó mérettel
Magyarország - író - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 964070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2009. - IV, 136, [3] p. : ill.
ISBN 978-963-7050-52-7 fűzött : 1785,- Ft
[AN 2862998] MARC

ANSEL
UTF-810470 /2009.
Németh László (1901-1975)
   Levelek Magdához / Németh László ; [vál. és összeáll. Németh Magda]. - Budapest : Nap K., 2009. - 66 p. ; 19 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
ISBN 978-963-9658-78-3 kötött : 2000,- Ft
Németh László (1901-1975)
Németh Magda (1931-)
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Németh_L.(044)
[AN 2862518]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2009.
Péter László (1926-)
   Radnóti Miklós : válogatott írások / Péter László. - Szeged : Bába, 2009. - 264 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9881-40-2 fűzött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Radnóti_M.
[AN 2860553]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2009.
Sárközi Mátyás (1937-)
   A bizarr évei : élet és irodalom Rákosi Mátyás alatt / Sárközi Mátyás. - Budapest : Kortárs, 2009. - 137, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
ISBN 978-963-9593-83-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - irodalmi élet - Rákosi-korszak
894.511(091)"194/195"
[AN 2861616]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2009.
Schmikli Norbert (1977-)
   A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere / Medgyesy S. Norbert. - Piliscsaba : PPKE ; Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. - 648 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria ; 5.). (Művelődéstörténeti műhely. Monográfiák, ISSN 2061-1773 ; 1.)
Bibliogr.: p. 487-532. - Összefoglalás angol, olasz, német és román nyelven
ISBN 978-963-9206-73-1 kötött
magyar irodalom története - misztériumjáték
894.511(091)-291.1
[AN 2861551]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2009.
Soós Sándorné
   "...fonjunk rózsafüzért szép üdvözletébül!" : a rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX-XXI. századi magyar irodalomban / Soós Sándorné ; [közread. a] Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2009. - 267 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-267. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88400-2-8 fűzött
magyar irodalom története - vallásos irodalom - rózsafüzér - költészet - 19. század - 20. század - ezredforduló
894.511(091)-141 *** 248.158
[AN 2861393]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2009.
   "Surranva kell most élned itt" : tanulmányok Radnóti Miklósról és költészetéről / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány. - Szeged : Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2009. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7141-5 fűzött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Radnóti_M. *** 82.01
[AN 2860773]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2009.
Varga József (1930-)
   Esszék könyvekről / Varga József ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - V, 58, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-50-3 fűzött : 840,- Ft : 3 EUR
Szlovénia - határon túli magyar irodalom története - kritika
894.511(497.12)(091) *** 82.09
[AN 2862985]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10477 /2009.
Adams, Jennie
Memo (magyar)
   Emlékképek / Jennie Adams ; [... ford. Kiss Márk]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 445.)
ISBN 978-963-538-037-4 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2863016]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2009.
Anderson, Catherine
Seventh heaven (magyar)
   Hetedik mennyország / Catherine Anderson ; [ford. Ilyés Emese]. - Budapest : General Press, [2009]. - 398 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-173-0 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862801]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2009.
Andrić, Ivo (1892-1975)
   The slave girl and other stories about women / Ivo Andrić ; ed. by Radmila Gorup ; introd. by Zoran Milutinović. - Budapest ; New York : CEU Press, 2009. - XXXIX, 540 p. ; 21 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
ISBN 978-963-9776-42-5 fűzött
szerb irodalom - elbeszélés
886.1-32=20
[AN 2863816]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2009.
Bunyan, John (1628-1688)
The pilgrim's progress (magyar)
   A zarándok útja a jelenvaló világból az eljövendőbe ; Bővölködő kegyelem : a bűnösök közül elsőnek / John Bunyan ; ford. Szabadi Béla, Czakó Jenő. - Budapest : Evangéliumi K., 2008, cop. 1998. - 344 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: The pilgrim's progress ; Grace abounding to the chief of sinners
ISBN 978-963-9867-10-9 fűzött
angol irodalom - vallásos irodalom
820-97=945.11
[AN 2862548]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2009.
Child, Maureen (1951-)
The last reilly standing (magyar)
   Nehéz terep / Maureen Child ; [... ford. G. Korda Edit]. Hozzuk rendbe! / Yvonne Lindsay ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Égzengés Texasban / Barbara Dunlop ; [... ford. Czárán Judit]. Királyi pár / Day Leclaire ; [... ford. Dömök Szilvia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 303 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 34.)
Egys. cím: The last reilly standing. The CEO's contract bride. Thunderbolt over Texas. The royal affair
ISBN 978-963-538-035-0 fűzött : 1090,- Ft : 6,42 EUR : 193,52 SKK : 22,6 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2863038]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2009.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Une fille du régent (magyar)
   A régens lánya / Alexandre Dumas ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Palatinus, 2009. - 402 p. ; 20 cm. - (Romantikus klasszikusok sorozat, ISSN 1788-5310)
ISBN 978-963-274-047-8 fűzött : 3200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2865946]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2009.
Eco, Umberto (1932-)
L'isola del giorno prima (magyar)
   A tegnap szigete / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2009, cop. 1998. - 470, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8807-6 kötött : 3200,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 2866191]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2009.
Engström, Pia
Happy end auf Emilienlund (magyar)
   Svédcsavar / Pia Engström ; [... ford. Kajári Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 435.)
ISBN 978-963-538-046-6 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862943]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2009.
Gay, Marie-Louise
Good morning Sam (magyar, angol)
   Jó reggelt Sam = Good morning Sam / Marie-Louise Gay ; [ford. Mozsárné Magay Eszter, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 27 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7460-81-4 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
820-34(02.053.2)(71).02=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2861968]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2009.
Gay, Marie-Louise
Stella, princess of the sky (magyar, angol)
   Stella, az ég hercegnője = Stella, princess of the sky / Marie-Louise Gay ; [ford. Mozsárné Magay Eszter, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7460-80-7 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
820-34(02.053.2)(71).02=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2861953]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2009.
Gay, Marie-Louise
Stella, star of the sea (magyar, angol)
   Stella, a tenger csillaga = Stella, star of the sea / Marie-Louise Gay ; [ford. Mozsárné Magay Eszter, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, cop. 2009. - 31 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7460-88-3 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
820-34(02.053.2)(71).02=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2861940]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2009.
George, Catherine
The rich man's bride (magyar)
   Nemes vad / Catherine George ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 446.)
ISBN 978-963-538-038-1 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862597]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2009.
Gordon, Lucy
One summer in Italy (magyar)
   Kalitkába zárva / Lucy Gordon ; [... ford. Patakiné Kovács Veronika]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 434.)
ISBN 978-963-538-033-6 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862951]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2009.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Krasosmutnění (magyar)
   Díszgyász / Bohumil Hrabal ; [ford. Hosszú Ferenc, V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2009. - 260, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8806-9 kötött : 3000,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés
885.0-32=945.11
[AN 2866100]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2009.
James, Melissa
Outback baby miracle (magyar)
   Zárd le a múltat! / Melissa James ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 433.)
ISBN 978-963-538-032-9 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862952]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2009.
Jewell, Lisa
Vince and Joy (magyar)
   Vince és Joy : egy életre szóló szerelem története / Lisa Jewell ; [ford. Vágó Anikó]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 541 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-213-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2860622]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2009.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig : önállóan megjelent fordításkötetek / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Bodrogi Ferenc Máté, Borbély Szilárd. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2009. - 888 p. ; 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei. Második osztály, Fordítások)
Bibliogr.: p. 879-882.
ISBN 978-963-473-296-9 kötött
világirodalom - magyar irodalom - műfordítás - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822.032
[AN 2861761]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2009.
Kistler, Julie
Hot prospect (magyar)
   Szívkirály / Julie Kistler ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 238.)
ISBN 978-963-538-031-2 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862627]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2009.
Laurens, Stephanie
The perfect lover (magyar)
   A tökéletes szerető : a Cynster család történetei / Stephanie Laurens ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Viktória, cop. 2008. - 429 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-24-4 fűzött : 2350,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862443]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2009.
A little book for my son (magyar)
   Kisfiamnak / [vál.] Helen Exley ; ill. Juliette Clarke. - Budapest : General Press, [2009]. - [92] p. : ill., színes ; 9 cm
ISBN 978-963-643-070-2 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - fiúgyermek - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-055.62-055.1(0:82-84)
[AN 2862236]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2009.
A little book for my wife (magyar)
   Feleségemnek / [vál.] Helen Exley ; ill. Juliette Clarke. - Budapest : General Press, [2009]. - [92] p. : ill., színes ; 9 cm
ISBN 978-963-643-071-9 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - feleség - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-058.833-055.2(0:82-84)
[AN 2862231]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2009.
Maar, Paul (1937-)
In einem tiefen, dunklen Wald (magyar)
   Tessék engem megmenteni! / Paul Maar ; [ford. Bosnyák Viktória] ; [az illusztrációkat kész. Falcione Sarolta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-08-2 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2862214]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2009.
Maugham, William Somerset (1874-1965)
The razor's edge (magyar)
   Borotvaélen / William Somerset Maugham ; [ford. Kéry László]. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 371 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-884-5 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2861769]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2009.
Mauriac, François (1885-1970)
L'agneau (magyar)
   A bárány / François Mauriac ; [Fázsy Anikó ford.]. - Budapest : Új Ember, 2009. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-82-0 fűzött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 2861350]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2009.
McLinn, Patricia
Baby blues and wedding bells (magyar)
   Régi játszótársak / Patricia McLinn ; [... ford. Fürst Anna]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 223.)
ISBN 978-963-538-027-5 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862929]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2009.
   Les merveilleuses histoires de la plage Toshi : petites histoires de notre gande imagination / [publ. LFB]. - [Budapest] : Új Ember : LFB, [2009]. - 99, [2] p. : ill. ; 19 cm
Szerk. Coussement, Maria
ISBN 978-963-9674-91-2 fűzött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
840-34(02.053.2).02=945.11
[AN 2862094]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2009.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Mrs. Tittlemouse (magyar)
   Egérke asszony kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nyúl Péter könyvtára)
ISBN 978-963-643-137-2 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2862464]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2009.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of Tom kitten (magyar)
   Tomi cica kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nyúl Péter könyvtára)
ISBN 978-963-643-134-1 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 2862469]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2009.
Preussler, Otfried (1923-)
Bei uns in Schilda (magyar)
   Málévári ribillió : Málévár igaz története Punktum Jeremiás városi jegyző emlékiratai alapján / Otfried Preussler ; Erich Hölle rajz. ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 128, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-94-3 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2862221]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2009.
Puchalla, Dagmar
War of the gangs (magyar)
   War of the gangs = Bandaháború / Dagmar Puchalla ; [ill. Anette Kannenberg] ; [... ford. és átd. Gyurácz Annamária et al.]. - Szeged : Grimm, 2009. - 131 p. : ill. ; 18 cm. - (Gyerekkrimi)
Angol nyelvű párbeszédekkel és szószedettel
ISBN 978-963-9954-03-8 fűzött
német irodalom - angol nyelv - gyermekregény - nyelvkönyv
830-31(02.053.2)=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2861599]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2009.
Roberts, Nora (1950-)
Less of a stranger (magyar)
   Nem teljesen idegen / Nora Roberts ; [... ford. Fülöp Villő]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 239 p. ; 18 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-036-7 fűzött : 1395,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2860361]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2009.
Robinson, Peter (1950-)
Friend of the devil (magyar)
   Démoni kapcsolat / Peter Robinson ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2009]. - 387 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-122-8 kötött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 2860490]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2009.
Sanderson, Gill
The noble doctor (magyar)
   Született francia / Gill Sanderson ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 377.)
ISBN 978-963-538-030-5 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862914]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2009.
Sawyer, Frank (1946-)
   A way of seeing : poems by Frank Sawyer. - [Debrecen] : Hernád, [2009]. - 73 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-88029-2-7 kötött
Kanada - angol nyelvű irodalom - vallásos irodalom
820-14(71) *** 244(0:82-14)
[AN 2861392]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2009.
Shan, Darren
Demonata (magyar)
   Démonvilág / Darren Shan. - Budapest : Móra, 2005-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2585455]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. kv., Farkassziget / [ford. Mikó Bálint]. - 2009. - 217 p.
ISBN 978-963-11-8638-3 fűzött : 2390,- Ft
írországi angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 2860473] MARC

ANSEL
UTF-810512 /2009.
Steinert, Dore
And the winner is: love (magyar)
   And the winner is: love = És győzött: ...a szerelem! / Dore Steinert ; [ford. és átd. Gyáfrás Edit et al.]. - Szeged : Grimm, 2009. - 168 p. ; 18 cm. - (Girls in love)
Angol nyelvű párbeszédekkel és szószedettel
ISBN 978-963-7460-92-0 fűzött
német irodalom - angol nyelv - ifjúsági regény - szerelmes regény - nyelvkönyv
830-312.5(02.053.2)=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2861588]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2009.
To celebrate your new baby (magyar)
   A legkisebb babakönyv / [vál.] Helen Exley ; ill. Juliette Clarke. - Budapest : General Press, [2009]. - [92] p. : ill., színes ; 9 cm
ISBN 978-963-643-072-6 kötött : 1100,- Ft
világirodalom - csecsemő - aforizma
82-84=945.11 *** 316.37-053.3(0:82-84)
[AN 2862243]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2009.
Updike, John (1932-2009)
The widows of Eastwick (magyar)
   Az eastwicki özvegyek / John Updike ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2009. - 379, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8753-6 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2860278]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2009.
Walbrecker, Dirk
Forbidden love? (magyar)
   Forbidden love? = Tiltott szerelem? / Dirk Walbrecker ; [ford. és átd. Gyáfrás Edit, Vigh Szilvia]. - Szeged : Grimm, 2009. - 170 p. ; 18 cm. - (Girls in love)
Angol nyelvű párbeszédekkel és szószedettel
ISBN 978-963-9954-07-6 fűzött
német irodalom - angol nyelv - ifjúsági regény - szerelmes regény - nyelvkönyv
830-312.5(02.053.2)=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2861581]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2009.
Ward, J. R.
Lover enshrined (magyar)
   Megváltott szerető : Fekete Tőr Testvériség 6. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009. - 774 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-285-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2860566]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2009.
Weber, Annette
Where is Mrs Parker? (magyar)
   Where is Mrs Parker? / Annette Weber ; [ill. Annette Kannenberg] ; [ford. és átd. Gyurácz Annamária, Iker Bertalan, Pálfy Mihály]. - Szeged : Grimm, 2009. - 126 p. : ill. ; 18 cm. - (Gyerekkrimi)
Angol nyelvű párbeszédekkel és szószedettel
ISBN 978-963-7460-91-3 fűzött
német irodalom - angol nyelv - gyermekregény - nyelvkönyv
830-31(02.053.2)=945.11 *** 802.0(078)=945.11
[AN 2861607]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2009.
Wood, Carol
Dr. Dallori's bride (magyar)
   Erős kapocs / Carol Wood ; [... ford. Radeczki Gizella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 376.)
ISBN 978-963-538-029-9 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862925]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2009.
Wylie, Trish
Rescued mother-to-be (magyar)
   A zöld sziget lánya / Trish Wylie ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 436.)
ISBN 978-963-538-046-6 fűzött : 495,- Ft : 2,92 EUR : 87,88 SKK : 240 RSD : 10,3 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2862938]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10520 /2009.
Alexa Károly (1945-)
   Hírnapló / Alexa Károly. - Budapest : Cz Simon Kv., 2009. - 476, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88408-0-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2862116]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2009.
   Álomlátók kertje : versek, prózai írások, gyermekirodalom. - Budapest : Accordia, 2009. - 213 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-9824-72-0 fűzött : 2790,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2862955]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2009.
Andrássy Lajos (1928-2007)
   Szelídebb szerelemmel : emlékek útján : Andrássy Lajos válogatott versei / [szerk. Andrássy Ilona és Kiss Ernő]. - Szeged : Bába, 2009. - 209 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-59-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2860726]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2009.
Arany János (1817-1882)
   Arany János válogatott versei / [vál., a jegyzeteket kész. és az utószót írta M. Tóth Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 197 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6347-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2860390]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2009.
Baán Tibor (1946-)
   Konstelláció : kollázsok és haikuk / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-32-0 fűzött : 1180,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2862855]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2009.
Békési Imre (1936-)
   Arcok a gyerekkorból : emlékképek / Békési Imre ; [... ill. Papp György] ; [kiad. a Dugonics Társaság]. - Szeged : Bába, 2009. - 121 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9881-33-4 kötött
Békési Imre (1936-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2861135]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2009.
Benczúr Csaba (1973-)
   Új, magyar horogkereszt : hónapokkal ezelőtt, és hónapok múlva... : regény / Benczúr Csaba. - Szeged : Bába, 2009. - 216, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-49-5 fűzött
magyar irodalom - szélsőjobboldali irányzat - rasszizmus - regény
894.511-31 *** 329.18(0:82-31)
[AN 2860757]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2009.
Bereményi Géza (1946-)
   150 dalszöveg Cseh Tamás zenéjére / Bereményi Géza. - 2. kiad. - Budapest : Napkút K., 2008. - 316, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-024-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - próza
894.511-192 *** 894.511-3
[AN 2866526]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2009.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Berzsenyi Dániel válogatott versei / a kötetet összeáll. és az utószót írta G. István László. - [Budapest] : Palatinus, 2009. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-274-045-4 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2862363]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2009.
Bodzsár Erzsébet, P. (1955-)
   Vadkelet ; Liziantus / P. Bodzsár Erzsébet. - Szeged : Bába, 2009. - 123, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9881-54-9 fűzött
magyar irodalom - musical - szövegkönyv - kisregény
894.511-31 *** 894.511-293
[AN 2860561]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2009.
Borsi István (1938-)
   Vasutas dekameron : szex és stex / Borsi István. - Szeged : Bába, 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-41-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - vasutas - 20. század - memoár
894.511-94 *** 656.2(439)(0:82-94)
[AN 2860772]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2009.
Csehné Miklósvári Magdolna
   Az én kis mesekönyvem / [a Grimm-testvérek, Andersen és La Fontaine meséit átd. Csehné Miklósvári Magdolna] ; [rajz. Jenkovszky Iván]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2008-. - 20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2755776]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2009. - 95 p. : ill., színes
ISBN 978-963-9555-44-0 kötött
[AN 2861422] MARC

ANSEL
UTF-810532 /2009.
Csiffáry Tamás (1958-)
   Évgyűrű(k) : a mi kis történelmünk : családszociográfia / Csiffáry Tamás. - [Szentendre] : Szerző, 2009. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6512-4 fűzött : 2799,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 2861834]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2009.
Csoóri Sándor (1930-)
   Harangok zúgnak bennem / Csoóri Sándor. - Budapest : Nap, 2009. - 90 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9658-41-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2862309]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2009.
Czakó Gábor (1942-)
   Az antikrisztus és mi / Czakó Gábor. - Budapest : Cz Simon Kv., 2009. - 166, [3] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-87128-9-9 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2862107]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2009.
Dalmi Sándor (1958-)
   Debrecen : egy város és egy gyüttment család arcai / Dalmi Sándor. - [Debrecen] : [Dalmi S.], 2009. - 141 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-06-7418-8 kötött
Dalmi Sándor (1958-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2861997]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2009.
Deák László (1946-)
   A felejtés angyala / Deák László. - Budapest : Nap, 2009. - 87 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9658-22-6 kötött : 2310,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2862324]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2009.
Eötvös Károly (1842-1916)
   A lelkek ura : történetek / Eötvös Károly ; vál. és az előszót írta Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 96 p. ; 20 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 978-963-7265-94-5 fűzött : 1760,- Ft : 6,5 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2862870]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2009.
Erdélyi István (1947-)
   Csendkoldus : filmregény / Erdélyi István ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - IV, 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-45-9 fűzött : 2415,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2863127]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2009.
Halmai Tamás (1975-)
   Isteni fény, emberi lény : esszék, kritikák / Halmai Tamás. - Budapest : Kortárs, 2009. - 267, [4] p. ; 20 cm. - (Kortárs esszék, ISSN 1789-123X)
Bibliogr.: p. 263-267.
ISBN 978-963-9593-85-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2862846]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2009.
Herczeg János (1945-)
   Óvodások verses kertje / Herczeg János Károly. - Sopron : Patika & Consulting Bt., 2009. - 59 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-88393-3-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2860651]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2009.
Horváth Dezső (1936-)
   Láncainkat.. / Horváth Dezső. - Szeged : Bába, 2009. - 310, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9881-53-2 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2860549]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2009.
Juhász István (1940-)
   Nyomok az időben : magamról másokkal / Juhász István ; [... az illusztrációkat Szabó Ildikó ... kész.]. - Kiskunfélegyháza : Szerző, 2009. - 242 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-06-7773-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2863041]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2009.
Juhász István (1946-)
   Az elszabadult léghajó utasai : regényes utazás a kamaszkor tájai fölött / Juhász István. - Budapest : Hungarovox, 2009. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9908-33-8 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2863176]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2009.
Kányádi Sándor (1929-)
   Előhang : válogatott versek és műfordítások / Kányádi Sándor ; vál., szerk. és az előhangot írta Iványi Gábor. - [Budapest] : Wesley J. K., 2009. - 157, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9744-17-2 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - műfordítás - vers
894.511-14(498) *** 894.511-14.032(498)
[AN 2861338]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2009.
   Kékbe révedő évek : versek, prózai írások, gyermekirodalom. - Budapest : Accordia, 2009. - 184 p. ; 20 cm. - (Accordia antológia, ISSN 1786-5832)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-9824-71-3 fűzött : 2490,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2862900]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2009.
Kemény Katalin (1909-2004)
   Hét fátyol / Kemény Katalin ; [szerk. és a szövegeket gond. Szántó F. István]. - [Budapest] : Grafl Fülöp Gy., 2009. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Számozott példány: 510
ISBN 978-963-06-7197-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 2863370]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2009.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   Zord idő : regény / Kemény Zsigmond. - [Budapest] : Palatinus, 2009. - 433 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-048-5 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2862347]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2009.
Keresztes József (1941-)
   Egy asszony érintése : elbeszélések / Keresztes József. - Budapest : Kortárs, 2009. - 160 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9593-84-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2862830]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2009.
Ladányi András (1945-)
   Hatvannégy vers, kép, év / Ladányi András ; [kiad. a Váci Mihály Kör]. - Budapest : Váci M. Kör, 2009. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7661-8 fűzött
magyar irodalom - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Ladányi_A.
[AN 2861151]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2009.
Lakatos Magdolna (1933-)
   Az árnyak elmaradnak / Lakatos Magdolna. - Szeged : Bába, 2009. - 133, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9881-46-4 kötött
Lakatos Magdolna (1933-)
Egyesült Államok - magyar irodalom - memoár
894.511-94(73)
[AN 2860614]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2009.
László Endre, N. (1930-)
   Felvidéki találkozások / N. László Endre ; [közread. a] NAP Alapítvány. - [Dunaharaszti] : NAP Alapítvány, 2000-. - 20 cm
ISBN 963-00-3853-6 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 440356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 97 p. : ill.
Fűzött : 1490,- Ft (hibás ISBN 963-03-8227-X)
[AN 2862992] MARC

ANSEL
UTF-810552 /2009.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Sebő - Lázár Ervin: Erdei dalnokverseny. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 61 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
Nagy László et al. verseivel
ISBN 978-963-227-157-6 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 78.067.26.036.7(439)Sebő
[AN 2863419]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2009.
Lengyel Géza (1941-)
   Az idő sodrában : versek / Lengyel Géza. - Budapest : Szerző, cop. 2009. - 67 p. ; 20 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-6983-2 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2862177]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2009.
Lerier, John
   Budapest éjfél után / John Leriel. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 338 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-52-6 fűzött : 4550,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2865357]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2009.
Lipcsey Emőke (1957-)
   Ördöghinta / Lipcsey Emőke. - Budapest : Kortárs, 2009. - 249 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9593-86-2 fűzött : 2500,- Ft
Svédország - magyar irodalom - regény
894.511-31(485)
[AN 2862817]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2009.
Maczó János (1950-)
   Kárhoztató évek / Maczó János ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - IV, 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-47-3 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2862958]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   Európa elrablása ; Röpirat a nemzetnevelés ügyében / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 214 p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 978-963-227-176-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - napló - esszé
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 2863397]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2009.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az írástudó : publicisztika, 1925-1927 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2008. - 519 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-144-6 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 2863292]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2009.
Maróti Egon (1927-)
   Tollhegy 3 : gondolatok, aforizmák, reflexiók / Maróti Egon ; Dan Perjovschi rajz. - Szeged : Bába, 2009. - 89 p. : ill. ; 9 cm
ISBN 978-963-9881-36-5 fűzött (hibás ISBN 963-9881-36-5)
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2861160]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2009.
Méliusz József (1909-1995)
   Ah, Velence, Velence!.. / Méliusz József. - Budapest : Pont, cop. 2009. - 67 p. ; 21 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-7265-92-1 fűzött : 1680,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - próza
894.511-3(498)
[AN 2862532]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2009.
   Menedékjog, 2009 : aforizmák, versek, prózai írások / [vál., szerk. Balázs Tibor]. - Budapest : Littera Nova, 2009. - 101 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9643-38-3 fűzött : 1890,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 2862920]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös / Mikszáth Kálmán. - [Szekszárd] : Katedrakönyv, [2008]. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88031-4-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2865926]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2009.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Magyarország lovagvárai / Mikszáth Kálmán. - [Szekszárd] : Katedrakönyv, [2008]. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88031-5-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 2865929]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2009.
Molnár Géza (1923-)
   A Land : regény / Molnár Géza. - Budapest : Szeváciusz I., 2009. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6984-9 * fűzött (hibás ISBN 978-963-6984-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2861872]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2009.
Nagy Adrienn
   A kő reszketett / Nagy Adrienn ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - IV, [2], 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-48-0 fűzött : 1155,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2862962]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2009.
Nyiri Péter (1980-)
   Záradék : az ezüstfonál legendája / Nyiri Péter. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 172 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-44-1 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2865320]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2009.
Pazdernyik Adrián (1978-)
   2 sztár / Pazdernyik Adrián. - Sopron : Ed. Nove, 2009. - 190, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9897-47-2 fűzött : 3790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2862317]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2009.
Péterfia Gyula
   Kardok árnyékában : történelmi regény / Péterfia Gyula ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - IV, 243 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243.
ISBN 978-963-7050-39-8 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2862977]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2009.
Pilinszky János (1921-1981)
   Karácsony / Pilinszky János. - Budapest : Nap K., 2008. - 39, [2] p. ; 19 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 2060-5315)
Kötött : 2000,- Ft (hibás ISBN 978-963-9658-54-7)
magyar irodalom - karácsony - vallásos irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 244(0:82-92)
[AN 2862524]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2009.
   Poet ékkövei : válogatás verseskötet / szerk. Beri Róbert. - [Debrecen] : Lícium-Art, 2009. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8030-61-0 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 2862335]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2009.
Polgári Szilvia
   Én, Marcus : regény / Polgári Szilvia. - [Diósd] : Mac's Invest Bt., cop. 2009. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7608-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2861450]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2009.
   Próbaidő : prózaantológia / [szerk. K. Kabai Lóránt, Reményi József Tamás]. - Budapest : Palatinus, 2009. - 210 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-274-051-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(4-191)(082) *** 894.511-32(082)
[AN 2862893]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2009.
Prohászka László Máté
   Álmok városa : versek / Prohászka László Máté. - Budapest : Szerző, cop. 2009. - 74 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-06-7200-9 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2862174]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2009.
Salamin András (1944-)
   Igazszólások / Salamin András. - [Budapest] : Infotop, 2007-. - 21 cm. - (Újkori történetek, ISSN 1789-4816)
A főcím rovásírással is
Salamin András (1944-)
Salamin család
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2695806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A XX. századból, igaz emberek igaz történeteivel. - 2009. - 184 p.
Vágás István et al. írásaival
ISBN 978-963-87241-3-7 fűzött
[AN 2862275] MARC

ANSEL
UTF-810575 /2009.
Sármándi Pál
   Emberek között 2 / Sármándi Pál. - Szeged : Bába, 2009. - 93, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-45-7 fűzött
magyar irodalom - karcolat - mesejáték
894.511-43 *** 894.511-252(02.053.2)
[AN 2860801]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2009.
Schmidt Egon (1931-)
   A békakirály / Schmidt Egon ; [... Budai Tibor ill.]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 30 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesélnek az állatok)
ISBN 978-963-9674-50-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2861412]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2009.
Schmidt Egon (1931-)
   Egérbirodalom / Schmidt Egon ; [... Budai Tibor ill.]. - Budapest : Új Ember, 2008. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mesélnek az állatok)
ISBN 978-963-9674-68-4 kötött : 1300,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2861423]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2009.
Sebesy Tamás
   Miért hallgatnak a halottak?! / Sebesy Tamás. - Szeged : Bába, 2009. - 39 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-38-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2860544]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2009.
Simó Márton (1963-)
   Tranzit / Simó Márton. - Budapest : Kortárs, 2009. - 127 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9593-88-6 fűzött : 1980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 2862839]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2009.
Simon László, L. (1972-)
   Háromlábú lovat etető lány / [rajzok] Palkó Tibor ; [elbeszélések] L. Simon László. - Budapest : M. Műhely, 2009. - 46, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7596-68-1 kötött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - 20. század - 21. század - karcolat - rajz
894.511-43 *** 741(439)(092)Palkó_T.
[AN 2860588]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2009.
Szabó Bogár Erzsébet (1926-)
   Ünneplőben van a határ / Szabó Bogár Erzsébet. - Szeged : Bába, 2009. - 73, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-57-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2860754]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2009.
   Szeretem a könyvet, és hiszek benne : pályamunkák és tanulmányok / szerk. Gáspár János ; [kiad. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - 2. bőv. kiad. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2010. - 218 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87377-3-1 * fűzött (hibás ISBN 978-963-87377-1)
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - antológia
894.511-822 *** 894.511(092)Fekete_I.
[AN 2866108]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2009.
Takács Róbert (1978-)
   Emberevők : fejezetek egy vámpír-, és boszorkányvadász naplójából / Takács Róbert. - Szeged : Bába, 2009. - 159, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-37-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2860736]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2009.
Takács Tibor (1927-)
   Mire meghal a nyár : regény / Takács Tibor. - Szeged : Bába, 2009. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-44-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2860744]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2009.
Tilene
   Szeretett kedvencek : antológia / Tilene. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2008. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5535-4 * fűzött (hibás ISBN 978-963-06-5531-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2865885]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2009.
Unti Ildikó
   A vágy hatalmában : erotikus levelek = Dans la possession du désir : correspondance érotique / Unti Ildikó. - [Budapest] : [Novella], cop. 2009. - 249, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-07-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-993.02=40
[AN 2863431]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2009.
Varecza László (1936-)
   Utolsó utáni 4 : nagy magyar vádirat, 2009 / Szent Varecza Halott. - Szombathely : Szerző, 2009. - 131, [11] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87561-8-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2860899]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2009.
Varga József (1930-)
   Egyfelvonásos drámai játékok / Varga József ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2009. - IV, 52, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-49-7 fűzött : 840,- Ft : 3 EUR
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - egyfelvonásos
894.511-2(497.12)
[AN 2862959]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2009.
Vedres Ferenc
   A csend kritikája / Vedres Ferenc. - Szeged : Bába, 2009. - 68 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9881-39-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2860766]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2009.
Zalán Tibor (1954-)
   Szín-hang-báb : három játék / Zalán Tibor. - Budapest : Kortárs, 2009. - 150 p. ; 20 cm. - (Kortárs dráma, ISSN 2061-1854)
Tart.: Angyalok a tetőnÞ; Kaland a nagy családerdőbenÞ; Mirkó királyfi
ISBN 978-963-9593-87-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - színjáték
894.511-2
[AN 2862874]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10591 /2009.
Brückner Judit
   Én és a kistestvérem / írta Brückner Judit ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 19.)
ISBN 978-963-88119-8-1 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2863609]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2009.
Brückner Judit
   Hófehérke / átd. Brückner Judit ; rajz. M. Fodor Ildikó. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 23.)
ISBN 978-963-88371-4-1 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2863684]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2009.
Brückner Judit
   Hurrá, ma van a szülinapom / írta Brückner Judit ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 20.)
ISBN 978-963-88119-9-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2863633]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2009.
Brückner Judit
   Rezső és Dezső kirándul / írta Brückner Judit ; rajz. Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 24.)
ISBN 978-963-88371-2-7 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2863695]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2009.
Driscoll, Laura
Thumper finds a friend (magyar)
   Toppancs barátra lel / Laura Driscoll ; rajz. Lori Tyminski [et al.] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - [32] p. : ill., színes ; 24x25 cm
keretcím: Disney nyuszik
ISBN 978-963-628-942-3 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2862580]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2009.
Kállai Nagy Krisztina (1966-)
   Hull a szilva a fáról.. : népdalok gyerekeknek / rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 22.)
ISBN 978-963-88371-3-4 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2863672]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2009.
Noddy's mixed up day (magyar)
   Egy furcsa nap : mese vidám feladatokkal és rejtvényekkel! / [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2008. - [10] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Noddy)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-963-628-905-8 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 2862641]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2009.
Saunders, Catherine
Wall-E (magyar)
   Wall-E : rajongói kézikönyv / Disney, Pixar ; írta Catherine Saunders ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Egmont, 2008. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-628-968-3 kötött : 2399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2862598]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2009.
Szilágyi Lajos
   Békamese / írta Szilágyi Lajos ; rajz. Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 21.)
ISBN 978-963-88371-1-0 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2863664]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2009.
Szilágyi Lajos
   Trixi nyaralni megy / Szilágyi Lajos ; rajz. Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2009. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 17.)
ISBN 978-963-88119-7-4 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2863547]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10601 /2009.
   Agtedu 2008 : a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa : Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum : Kecskemét, 2008. november / [szerk. biz. Belina Károly et al.]. - [Kecskemét] : KF, [2009]. - 2 db ; 24 cm. - (Kecskeméti Főiskola, ISSN 1586-846X ; 9.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2861570]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Plenáris előadások, Agrártudományi Szekció, Anyag- és Műszaki Tudományi Szekció, Informatika Tudományi Szekció. - 274 p.
mezőgazdaság - gazdaságtan - műszaki tudomány - informatika - konferencia-kiadvány
63 *** 338 *** 62 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2861577] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gazdaságtudományi Szekció, Környezet- és Természettudományi Szekció, Bölcsészettudományi Szekció, Művészeti Szekció, Neveléstudományi Szekció, Társadalomtudományi Szekció. - 267 p.
gazdaságtan - természettudomány - bölcsészettudomány - társadalomtudomány - konferencia-kiadvány
30 *** 330 *** 5 *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 2861580] MARC

ANSEL
UTF-810602 /2009.
Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (2.) (2008)
   II. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia : Nyíregyháza, 2008. november 21. / [rend. a Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2009. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9909-19-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 2861596]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2009.
Sakai, Stan (1953-)
Usagi Yojimbo (magyar)
   Usagi Yojimbo / Stan Sakai ; [ford. Frank Zita]. - [Újhartyán] : Vad Virágok Kvműhely, 2006-. - 23 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2643180]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Gen története. - 2009. - 183 p.
ISBN 978-963-883-236-8 fűzött : 1995,- Ft
[AN 2863629] MARC

ANSEL
UTF-8