MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2009 - 13. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2009

Created at 2009/11/16 16:19:06
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
11240 /2009.
Magyar Árpád
   A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya : katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des Franziskanerklosters in Kaplau : katalog = Fondul de carte veche al Mănăstiri Franciscani din Căpleni : catalog / összeáll. ... Magyar Árpád, Zvara Edina ; [szerk. Monok István]. - Budapest : OSZK, 2009. - XXXVII, 559 p. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, ISSN 1786-5611 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-568-3 kötött
Ordo Fratrum Minorum Conventualium. Provincia Transylvanica. Kaplonyi Rendház. Könyvtár
Kaplony - egyházi könyvtár - franciskánusok - könyvtári katalógus
017.1(498.4-2Kaplony) *** 027.6(498.4-2Kaplony) *** 271.3
[AN 2867933]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11241 /2009.
   Karneváli kalendárium : a 40. Debreceni Virágkarnevál jubileumi kiadványa / [a ... bevezetőjét írta és a visszatekintő riportokat kész. Béres Zsuzsa]. - [Debrecen] : Főnix Rendezvényszervező Kft., [2009]. - [104] p. : ill., főként színes ; 16x22 cm
Kötött
Debrecen - virág - virágkötészet - fesztivál - történeti feldolgozás
061.7(439-2Debrecen)(091) *** 582.4/.9 *** 745.93
[AN 2869531]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

11242 /2009.
   H₂O: just add water! : poszterkönyv matricákkal / [szerk. Fehér Tamás]. - Budapest : Egmont, 2009. - [24] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-629-323-9 fűzött : 1199,- Ft
Egyesült Államok - televíziós műsorszám - ifjúsági könyv
791.9.097(73)(02.053.2)
[AN 2868197]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11243 /2009.
   The journal gatekeeping indicator for evaluation of science and scientists / comp. and ed. by Tibor Braun. - [Budapest] : Akad. K., cop. 2009. - 96 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8697-9 fűzött
tudományos módszertan - bibliometria
001.891
[AN 2871427]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11244 /2009.
Dethlefsen, Thorwald
Das Leben nach dem Leben (magyar)
   Élet az élet után : beszélgetések többször születettekkel : [a lélek halhatatlan] / Thorwald Dethlefsen ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték, 2009. - 216 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9889-45-3 kötött
lélekvándorlás - ezoterika
133 *** 129.4
[AN 2869910]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2009.
Géczi Zoltán (1975-)
   Összeesküvés-elméletek / Torrente del Bosque. - Kecskemét : Vagabund, [2009], cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-11-6 fűzött
rejtély - összeesküvés
001.94 *** 327.88
[AN 2874682]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2009.
Gienger, Michael
Die Heilsteine Hausapotheke (magyar)
   Elsősegély gyógyító kristályokkal / Michael Gienger ; [ford. Németh Bernadett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 326 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-529-047-5 fűzött : 3990,- Ft
ezoterika - kristály - természetgyógyászat
133.25 *** 548 *** 615.89
[AN 2868649]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2009.
Hicks, Esther (1948-)
Money and the law of attraction (magyar)
   A bőség törvénye : tanuld meg magadhoz vonzani a jólétet, az egészséget és a boldogságot! : [Abraham tanításai a meggazdagodásról] / Esther és Jerry Hicks ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2009. - 287 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-529-022-2 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 2868669]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2009.
Molnár Tamás (1977-)
   Az Őrzők hagyatéka : tápláló cseppek : életbölcsességeim gyűjteménye / Thomas Sanglor. - [Hajdúhadház] : Magánkiad., cop. 2009. - 400 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-06-7192-7 kötött
ezoterika - mentálhigiénia - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 2869927]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2009.
Nemere István (1944-)
   Újabb titkok könyve / Nemere István. - Gyöngyös : Pallas, 2008. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-84-4 fűzött : 400,- Ft
rejtély
001.94
[AN 2867635]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2009.
Ordon
   Igéző : mondókák : gyógyító, tisztító, teremtő képjelek, erőszimbólumok / Ordon. - [Sopron] : Veress G., [2009]. - 25 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-06-7564-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 2870700]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2009.
Petri, Catharose de (1902-1990)
De nieuwe mercuriusstaf (magyar)
   Az új merkúrbot : az új idők apokalipszise V. : ötödik Aquarius-megújító konferencia, Toulouse 1967. / Catharose de Petri és Jan van Rijckenborgh ; [... kiad. a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség]. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2008. - 71 p. ; 20 cm
A címoldalon a holland kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-48-1 kötött
ezoterika - rózsakeresztesség
133.25 *** 061.236.5
[AN 2868876]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2009.
Scaligero, Massimo
Graal (magyar)
   Grál : tanulmány a sacro amore misztériumáról / Massimo Scaligero ; [műford. Biczó Iván]. - 3. kiad. - [Budapest] : Biczó G., cop. 2009. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-6470-7 fűzött : 2400,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 2874440]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11253 /2009.
   Az édesvízi mészkövektől a sivatagi kérgekig : tanulmánykötet a 70 éves Schweitzer Ferenc professzor úr tiszteletére / szerk. Fábián Szabolcs Ákos, Kovács István Péter. - Pécs : PTE TTK Földr. Int. : Publikon, 2009. - 207, [9] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88505-1-5 kötött
környezetvédelem - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - emlékkönyv
504 *** 911.3 *** 504.06
[AN 2868330]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2009.
   Környezetünk természeti-társadalmi dimenziói : [tanulmánykötet Fodor István tiszteletére] / szerk. Szabó-Kovács Bernadett, Tóth József, Wilhelm Zoltán. - Pécs : Publikon, 2009. - 175 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88332-4-2 kötött
Magyarország - ökológia - környezetvédelem - emlékkönyv
504(439) *** 504.06(439)
[AN 2868339]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2009.
Siklósi Máté (1977-)
   Gemenc igazi arca : [a természetvédelmi erdőkezelés problémái egy ártéri területen] / [írta és szerk. Siklósi Máté, Somogyvári Orsolya] ; [közread. a] Természet Jogaiért Alapítvány. - Szekszárd : Természet Jogaiért Alapítvány, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. [25].
Fűzött
Gemenc - természetvédelmi terület - emberi ökológia - erdészet
502.4(439Gemenc) *** 630(439Gemenc) *** 504.03(439Gemenc)
[AN 2867726]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11256 /2009.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Felsőbb matematika / Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2009, cop. 1999. - 762 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 747-748.
ISBN 978-963-244-058-3 kötött : 4990,- Ft
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 2873997]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2009.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Valószínűségszámítás és matematikai statisztika : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal / Obádovics J. Gyula. - 6. bőv. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2009. - 334 p. : ill. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 4. - Bibliogr.: p. 322.
ISBN 978-963-244-067-5 kötött : 2990,- Ft
valószínűség-számítás - matematikai statisztika - példatár - egyetemi tankönyv
519.2(075.8)(076)
[AN 2874515]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11258 /2009.
Szilágyi Imre
   Az újragondolt fizika elméleti alapjai / Szilágyi Imre. - Budapest : Révai Digitális K., 2009. - 2 db : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-239-048-2 fűzött : 5250,- Ft
elméleti fizika
530.1
[AN 2870866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Tévedések a mai fizikában. - 321 p.
ISBN 978-963-239-049-9
[AN 2870870] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Az atomok valódi belső világa : új atom- és molekulamodell. - 224 p.
ISBN 978-963-239-050-5
[AN 2870878] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11259 /2009.
Barcza Lajos (1932-2007)
   A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve / Barcza Lajos. - Budapest : Medicina, 2009. - 297 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-226-246-8 kötött : 4300,- Ft
mennyiségi analízis
543.062
[AN 2874594]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11260 /2009.
   A Kárpát-medence és etnikumai : [tanulmánykötet Pozsár Vilmos tiszteletére] / szerk. Tóth József, Aubert Antal ; [közread. a PTE Földtudományok Doktori Iskola]. - Pécs : IDResearch Kft. : PTE Földtud. Doktori Isk., 2009. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88505-3-9 kötött
Kárpát-medence - természeti földrajz - regionális földrajz - társadalomföldrajz - emlékkönyv
911.2(4-191) *** 911.63(4-191) *** 911.3(4-191)
[AN 2868521]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2009.
Matthews, Rupert
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok : [kérdések és válaszok a történelem előtti korokról] / írta Rupert Matthews ; ford. Pap Zoltán. - Budapest : Manó Kv., 2009. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tudd meg, miért és hogyan)
ISBN 978-963-9737-67-9 fűzött : 1290,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2869469]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2009.
   Az Ormánság helye és lehetőségei : az Ormánság társadalmi-gazdasági viszonyainak komplex feltárása / szerk. Reményi Péter, Tóth József ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : Publikon, 2009. - 755 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 718-755.
ISBN 978-963-88332-3-5 kötött
Ormánság - természeti földrajz - társadalomföldrajz - társadalom - gazdaság - ezredforduló
911.2(439Ormánság) *** 911.3(439Ormánság) *** 316.6(439Ormánság)"200" *** 338(439)
[AN 2868380]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2009.
Parker, Steve (1952-)
Planet dinosaur (magyar)
   Dinoszauruszok bolygója / Steve Parker ; ill. Bob Nicholls ; [ford. Morvay Petra]. - [Budapest] : Gulliver, [2009], cop. 2006. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm + mell.
ISBN 978-963-9232-54-9 kötött : 1990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 2874406]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11264 /2009.
Barnabás Beáta (1948-)
   Barnabás Beáta virágzásbiológus / szerk. Herzka Ferenc. - Budapest : Medicina, 2009. - 79 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Akadémikus portrék). (Nők a tudományban)
ISBN 978-963-226-222-2 kötött : 1900,- Ft
Barnabás Beáta (1948-)
Magyarország - biológus - növényélettan - akadémikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
57(439)(092)Barnabás_B.(047.53) *** 581.1
[AN 2870124]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2009.
Darwin, Charles (1809-1882)
The origin of species by means of natural selection (magyar)
   A fajok eredete természetes kiválasztás útján / Charles Darwin ; Kampis György fordításában és előszavával. - 4. kiad. - Budapest : Typotex, 2009, cop. 2000. - XLV, 449 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat, ISSN 1585-8391)
ISBN 978-963-9664-44-9 fűzött : 4800,- Ft
törzsfejlődés
575.8
[AN 2874698]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2009.
Faragó Sándor (1953-)
   Vadászati állattan / Faragó Sándor ; [ill. Kókay Szabolcs]. - 3. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2007. - 496 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 457-496.
ISBN 978-963-286-537-9 kötött
Magyarország - állattan - vadászat - egyetemi tankönyv
591.5(075.8) *** 639.1(075.8) *** 351.765(439)(075.8)
[AN 2874769]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2009.
Fernández, Fernando
Animales salvajes (magyar)
   Érdekes kérdések vadon élő állatokról : [matricákkal] / [rajz. Fernando Fernández, Francisco Arredondo] ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - 49 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9616-63-9 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 2871117]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2009.
Khan, Sarah
Little book of birds (magyar)
   Madarak kis könyve / Sarah Khan ; [ford. ... Kiss Judit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 63 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-104-7 kötött
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 2869649]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2009.
Tóth Norbert
   Hordókaktuszok : a Ferocactus nemzetség / Tóth Norbert, Libnár Antal ; [közread.] a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete ... - [Érd] : MKOE : Tóth N. : Libnár A., 2009. - 368 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361.
ISBN 978-963-06-5952-9 kötött
Mexikó - Egyesült Államok - kaktusz - flóra
582.852(73) *** 582.852(72) *** 581.9(72) *** 581.9(73)
[AN 2870731]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11270 /2009.
   A beszédfogyatékos felnőttek helyzete Magyarországon / [szerzők Barnáné Gedó Edit et al.] ; [közread. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány]. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, 2009. - 34 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87899-9-0 fűzött
Magyarország - logopédia - felnőttoktatás - ezredforduló
616.89-008.434 *** 376.36 *** 374.7(439)"200"
[AN 2868557]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2009.
Csermely Miklós
   Fizioterápia / Csermely Miklós. - Budapest : Medicina, 2009. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-963-226-242-0 fűzött : 2800,- Ft
fizioterápia
615.81/.84
[AN 2874598]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2009.
Csomai Zita
   Természetes gyógymódok kismamáknak : gyakorlati tanácsok várandósok panaszaira / Csomai Zita ; [receptek Husztiné Filemon Adrienne, ... Kaldeneker György]. - [Budapest] : Perfect Shape, cop. 2008. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-06-5823-2 kötött : 4980,- Ft
terhesség - természetgyógyászat
618.2-083 *** 615.89
[AN 2868318]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2009.
Elekes Zsuzsanna (1954-)
   Egy változó kor változó ifjúsága : fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása Magyarországon : ESPAD 2007 / Elekes Zsuzsanna. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 221, [19] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Szakmai forrás sorozat. Kutatások, ISSN 1587-6071 ; 12.)
Bibliogr.: p. 204-213.
ISBN 978-963-236-204-5 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - ifjúságvédelem - ifjúságszociológia - káros szenvedély - rendszerváltás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
613.83-053.6(439)"199/200" *** 364.272-053.6(439)"199/200"
[AN 2868071]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2009.
   Felnőttoktatás a diabéteszben / szerk. Somogyi Anikó és Rosta Klára. - Budapest : Medicina, 2009. - 288 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-203-1 fűzött : 2500,- Ft
cukorbetegség - betegápolás
616.379-008.64-083
[AN 2869325]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2009.
   Fischer Antal - Anton Fischer élete és a Bécsi Kör filozófiájához fűződő kapcsolata = Anton Fischer (1901-1979) sein Leben und sein Verhältnis zur Philosophie des Wiener Kreises / [... szerk. Boros Gábor]. - Budapest : NMFT, 2009. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Mitteilungen der Deutsch - Ungarischen Gesellschaft für Philosophie, ISSN 2060-3622 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88139-2-3 fűzött
Fischer Antal (1901-1979)
Magyarország - orvos - 20. század - tudományfilozófia
61(439)(092)Fischer_A.
[AN 2870910]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2009.
Fit im Kopf (magyar)
   Nagy IQ-tréner : 365 feladat, rejtvény és játék / [ford. Tímár Saci]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 320 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9701-82-3 fűzött : 2980,- Ft
intelligenciavizsgálat - teszt
159.95.072
[AN 2869313]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2009.
Franz, Marie-Louise von (1915-1998)
Träume (magyar)
   Álmok : Jung, Szókratész, Descartes, Hannibál és más híres emberek álmainak elemzése / Marie-Louise von Franz ; [ford. Kovács Krisztina]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2009. - 229 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9718-22-7 fűzött : 2850,- Ft
álom - mélylélektan - híres ember
159.963.3 *** 159.964 *** 929(100)
[AN 2870515]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2009.
Gaál Csaba
   Anekdoták, adomák, érdekességek : különösen a (seb)orvoslás területéről : nem csak orvosoknak! / Gaál Csaba ; [grafikus Petőváry Csaba]. - Budapest : Medicina, 2009. - 341 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 325-328.
ISBN 978-963-226-225-3 kötött : 4200,- Ft
világirodalom - orvostudomány - aforizma - idézetgyűjtemény
61(0:82-84) *** 82-84=945.11
[AN 2869708]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2009.
Gaálné Póda Bernadette
   Gyomorbetegek diétáskönyve : zsír-, fűszer-, cukorszegény étrend / Gaálné Póda Bernadette, Zajkás Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2008. - 200 p. ; 19 cm
ISBN 963-242-955-9 fűzött : 1200,- Ft
gyomorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.33 *** 641.563(083.12)
[AN 2870006]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2009.
Giles, Thomas D.
Continuing evolution of the role of β-blockers in the treatment of hypertension (magyar)
   A β-blokkolók szerepének folyamatos változása a magas vérnyomás kezelésében / Thomas D. Giles. - Budapest : Literatura Medica, 2009. - p. 773-778. ; 28 cm
Bibliogr. - Különlenyomat-fordítás: Therapy, ISSN 1475-0708, 2008. Vol. 5., No. 6.
ISBN 978-963-9948-04-4 fűzött
magas vérnyomás - gyógyszeralkalmazás
616.12-008.331.1 *** 615.22
[AN 2871110]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2009.
   Gnatológia / Fazekas András [et al.]. - Budapest : Medicina, 2009. - 146 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-226-211-6 kötött : 2800,- Ft
fog - rágás
611.31 *** 612.31
[AN 2870119]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2009.
Gyárfás Endre (1936-)
   Bociék nyomoznak / Gyárfás Endre ; [Petővári Csaba rajz.]. - [Budapest] : Medicina, 2009. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lurkó könyvek, ISSN 2061-2605)
ISBN 978-963-226-232-1 kötött : 1750,- Ft
egészséges táplálkozás - tej - gyermekkönyv
613.2(02.053.2)
[AN 2869287]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2009.
   Gyógynövénytár : útmutató a korszerű gyógynövény-alkalmazáshoz / szerk. Szendrei Kálmán, Csupor Dezső. - Budapest : Medicina, 2009. - 563 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 543-544.
ISBN 978-963-226-226-0 kötött : 2900,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 2869709]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2009.
Győri Jutka
   Ho'oponopono [elektronikus dok.] : önazonosság : szeretet terápia kézikönyv / Győri Jutka. - Szöveg (pdf : 17.9 MB). - [Tiszakécske] : [Tóthné Győri J.], 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-06-8133-9
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 2868453]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2009.
Heider, Sonja
Handbuch der Heilsteine (magyar)
   Gyógyító kövek könyve : több mint 150 kristály leírása, alkalmazása és tisztítása / Sonja Heider ; [ford. Makra Júlia]. - Jav. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2009. - 258 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött : 3800,- Ft (hibás ISBN 978-963-9343-52-8)
természetgyógyászat - drágakő
615.89 *** 549.091
[AN 2874630]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2009.
Hollán Zsuzsa (1920-2008)
   Hollán Zsuzsa orvos-hematológus, 1920-2008 / szerk. Herzka Ferenc. - Budapest : Medicina, 2009. - 73 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Nők a tudományban). (Akadémikus portrék)
ISBN 978-963-226-229-1 kötött : 1900,- Ft
Hollán Zsuzsa (1920-2008)
Magyarország - orvos - akadémikus - hematológia - 20. század - életútinterjú
61(439)(092)Hollán_Zs.(047.53) *** 616.15
[AN 2870122]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2009.
Innere Medizin (magyar)
   Belgyógyászat orvosoknak - medikusoknak / [szerk.] G. Herold ; a m. kiad. főszerkesztője Romics László. - 6. jav. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 1484 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-226-095-2 kötött : 7600,- Ft
belgyógyászat
616(035)
[AN 2869299]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2009.
Jermendy György (1947-)
   Inkretinhatáson alapuló antidiabetikus terápia cukorbetegségekben / Jermendy György, Winkler Gábor. - Budapest : Medicina, 2009. - 181 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-209-3 fűzött : 3200,- Ft
cukorbetegség - gyógyszeralkalmazás
616.379-008.64 *** 615.245
[AN 2869710]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2009.
   A kardiológia áttekintő története / szerk. Lozsádi Károly és Czuriga István. - Budapest : Medicina, 2009. - 444 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-223-9 kötött : 5600,- Ft
szívgyógyászat - szakterületi történelem
616.1(091)
[AN 2870121]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2009.
   Kismamák és kisbabák új egészségkönyve / [szerk. Koronczai Magdolna, Hollósi Nikolett]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 493 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6069-4 kötött : 5990,- Ft
csecsemőgondozás - terhesség
618.2-083 *** 613.95
[AN 2869844]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2009.
Künzel, Hanna
Vom Jörg, der Zahnweh hatte (magyar)
   Fognyűvő Manócska / [írta] Hanna Künzel ; [rajz.] Günter Schmitz ; ford. Bogláry Edina. - Budapest : Medicina, 2009. - [34] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-226-190-4 kötött : 1700,- Ft
fogápolás - képeskönyv
616.314-083(02.053.2)
[AN 2874595]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2009.
Magyar Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság. Nemzeti kongresszus (26.) (2008) (Orosháza)
   Magyar Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társaság XXVI. Nemzeti Kongresszusa : Orosháza-Gyopárosfürdő, 2008. november 27-28. - [Budapest] : M. Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tud. Társ., [2008]. - 23 p. ; 21 cm
Fűzött
munkaegészségügy - munkavédelem - konferencia-kiadvány
613.6 *** 331.45 *** 061.3(439-2Orosháza)
[AN 2869333]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2009.
   Perioperatív betegellátás / szerk. Tassonyi Edömér, Fülesdi Béla, Molnár Csilla. - Budapest : Medicina, 2009. - XX, 438 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-257-4 kötött : 6400,- Ft
műtét - betegápolás - orvosi ellátás
616-089 *** 616-083
[AN 2871055]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2009.
Popper Péter (1933-)
   Válság és megújulás : kívül és belül : Siva nevető tánca / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2009]. - 194 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-248-084-8 kötött : 2680,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 2869200]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2009.
Ranschburg Jenő (1935-)
   Jellem és jellemtelenség / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, cop. 2009. - 171 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-963-248-061-9 kötött : 2480,- Ft
jellem
159.923.3
[AN 2874653]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2009.
   Reumatológiai gyógyszeres terápia / szerk. Szekanecz Zoltán. - Budapest : Medicina, 2009. - 353 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-096-9 kötött : 4200,- Ft
reumatológia - gyógyszeralkalmazás
616-002.77-085 *** 615.275.3
[AN 2869321]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2009.
Rimedi naturali (magyar)
   Természetes gyógymódok enciklopédiája / [... szerzői P. Bressan et al.]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2009. - 634, [5] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9701-97-7 fűzött : 4980,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 2868637]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2009.
Rocher, Claudette
Homéopathie - la femme enceinte (magyar)
   Homeopátia és a várandós nő / Claudette Rocher. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2009. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed természetgyógyászat könyvek, ISSN 1788-2478)
ISBN 978-963-9914-31-5 fűzött : 1480,- Ft
terhesség - homeopátia
618.2-083 *** 613.95 *** 615.015.32
[AN 2869152]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2009.
Safety and efficacy of first-line bevacizumab with Folfox, Xelox, Folfiri and fluoropyrimidines in metastatic colorectal cancer: the BEAT study (magyar)
   A Folfox, Xelox, Folfiri protokollok vagy a csak fluoropirimidin mellé első vonalbeli kezelésként adott bevacizumab biztonságossága és hatásossága metasztatikus colorectalis carcinomában: a BEAT vizsgálat / E. Van Cutsem [et al.] ; [ford. Lipták Judit]. - Budapest : Literatura Medica, 2009. - 6 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 6. - Különlenyomat-fordítás: Annals of Oncology, ISSN 0923-7534 epub Apr. 30, 2009
ISBN 978-963-9948-03-7 fűzött
vastagbél - rákbetegség - gyógyszeralkalmazás
616.345-006.6 *** 615.277.3
[AN 2871107]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2009.
Schneider Imre (1930-)
   Atopiás dermatitis : klinikai tünetek, kórtan, gyógykezelés / Schneider Imre, Sebők Béla, Harangi Ferenc. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 596 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-157-7 kötött : 8400,- Ft
bőrgyógyászat - dermatitis
616.5-002
[AN 2869946]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2009.
Schuster, Martin (1946-)
Schüchternheit kreativ bewältigen (magyar)
   Hogyan győzzük le kreatívan félénkségünket? : tanácsadó / Martin Schuster ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Medicina, 2009. - 171 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 978-963-226-217-8 fűzött : 1580,- Ft
gátlás - lélektani komplexus - életvezetés
159.923 *** 613.865
[AN 2870118]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2009.
Sebészeti műtéttan (angol)
   Surgical techniques : textbook for medival[!medical] students / ed. by Mihály Boros ; [publ. by the] University of Szeged Faculty of Medicine Institute of Surgical Research. - Budapest : Medicina, 2009. - 120 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-226-256-7 fűzött : 2900,- Ft
sebészet - orvostechnika - egyetemi tankönyv
617-089(075.8) *** 615.47(075.8)
[AN 2874295]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2009.
   Sebészeti műtéttan : egyetemi tankönyv / szerk. Boros Mihály ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Műtéttani Intézet. - Budapest : Medicina, 2009. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-226-255-0 fűzött : 2900,- Ft
sebészet - műtét - egyetemi tankönyv
617-72(075.8) *** 617-089.8(075.8)
[AN 2874309]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2009.
Szegedi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Élettani Intézet
   Dr. Benedek György egyetemi tanár tudományos közleményei és a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete munkatársainak publikációi Dr. Benedek György egyetemi tanár tanszékvezetői működése alatt, 1986-2009. - Szeged : SZTE, 2009. - 88 p. ; 29x15 cm
Fűzött
Szeged - orvostudomány - élettan - egyetem - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
612:016 *** 378.661(439-2Szeged).096:013 *** 012Benedek_Gy.
[AN 2869786]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2009.
   Urológiai betegségek / szerzők Böszörményi Nagy Géza [et al.] ; szerk. Romics Imre. - Budapest : SpringMed, cop. 2009. - 248 p. ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 978-963-9914-25-4 fűzött : 2800,- Ft
urológia
616.6
[AN 2869162]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2009.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61 (439) (092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2009. - 272 p.
ISBN 978-963-9775-16-9 fűzött
[AN 2870487] MARC

ANSEL
UTF-811307 /2009.
Vízkelety Tibor (1929-)
   Gyermekortopédia / Vízkelety Tibor és Szőke György. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2009. - 279 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 978-963-226-210-9 kötött : 3200,- Ft
gyermekgyógyászat - ortopédia
617.3-053.2
[AN 2869998]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11308 /2009.
International Conference on Heat Engines and Environmental Protection (9.) (2009) (Balatonfüred)
   9th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection : May 25-27, 2009, ... Balatonfüred ... : proceedings / publ. by Budapest University of Technology and Economics Department of Energy Engineering. - [Budapest] : BUTE Dep. of Energy Engineering, [2009]. - 254 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-420-979-9 fűzött
energetika - fűtés - konferencia-kiadvány
620.9 *** 697 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 2871011]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2009.
International Youth Conference on Energetics (2.) (2009) (Budapest)
   IYCE'09 : 2nd International Youth Conference on Energetics : [4-6 June, 2009 Budapest] : program & abstracts / [org. Budapest University of Technology and Economics Student Association of Energy and AEE Hungarian Student Chapter]. - Budapest : BUTE, cop. 2009. - 44 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-420-982-9 fűzött
energetika - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2871322]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11310 /2009.
Beighley, Lynn
Head first PHP & MySQL (magyar)
   Agyhullám: PHP & MySQL / Lynn Beighley, Michael Morrison ; [ford. Gilicze Bálint, Rézműves László, Varga Péter]. - Budapest : Kiskapu, cop. 2009. - XXXVIII, 775 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-63-4 fűzött : 12000,- Ft
adatbázis-kezelő rendszer - programnyelv
681.3.016MySQL *** 519.682PHP
[AN 2868147]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2009.
Chun, Russell
Adobe Flash CS4 Professional (magyar)
   Adobe Flash CS4 Professional : tanfolyam a könyvben ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2009. - IX, 325 p. : ill. ; 26 cm
Szerző Chun, Russell
ISBN 978-963-9929-03-6 fűzött : 4990,- Ft
számítógépes grafika
519.688Flash
[AN 2868256]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11312 /2009.
Antók Péter (1945-)
   Fényvezető kábelhálózat-építés : vonalas füzet / Antók Péter István ; [kiad. Antók Mérnöki Iroda Kft.]. - Budapest : Antók Mérnöki Iroda Kft., [2009]. - 56 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1200,- Ft
fényvezető szál - hálózat - távközléstechnika
621.391.63 *** 621.315
[AN 2869244]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2009.
International Conference on Telecommunications and Signal Processing (32.) (2009) (Dunakiliti)
   TSP [elektronikus dok.] : 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing : August 26th-27th, 2009, Dunakiliti ... : abstract CD-ROM / org. by Brno University of Technology, Budapest University of Technology and Economics TMIT. - Szöveg. - Budapest : Asszisztencia Szervező Kft., [2009]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-06-7716-5
távközléstechnika - hírközlési hálózat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.39 *** 654 *** 061.3(439-2Dunakiliti)
[AN 2869692]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11314 /2009.
   5 éves az A38 Hajó : [a Műcsarnokban 2008. június 3. és 8. között megrendezett kiállítás katalógusa] = 5 years of A38 Ship : [catalogue of the exhibition in Műcsarnok, ... 3-8 June, 2008] / [szerk. ... Vasák Benedek Balázs] ; [kiad. az A38 Kulturális Kht.]. - Budapest : A38 Kult. Kht., 2008. - [149] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87893-0-3 fűzött
A38 Hajó (Budapest)
Budapest - szórakozóhely - könnyűzenei koncert - ezredforduló - kiállítási katalógus
640.4(439-2Bp.) *** 78.067.26(100)"200"(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2008"
[AN 2868144]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2009.
   20 éves a Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete. - Szombathely : [Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyes.], 2009. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete
Magyarország - gyűjtés - képes levelezőlap
676.813 *** 7.074(439)(092) *** 061.2(439)
[AN 2869893]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2009.
Thoma, Erwin (1962-)
...dich sah ich wachsen (magyar)
   ...láttalak felnőni : az ősi és az új életről fával, erdővel és a Holddal / Erwin Thoma ; [ford. Keszler Éva]. - Szántód : Holdfa K., [2009]. - 148 p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7789-9 fűzött
fatechnológia - faipar - fenntartható fejlődés - barkácsolás
674 *** 630*8 *** 504.03 *** 689
[AN 2870447]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11317 /2009.
   A hagyományra építünk : 100 éves a beremendi cementgyártás / [szerk. ... Pintér Zoltán, Varga Tamás, Bali Tamás] ; [kiad. Duna - Dráva Cement Kft.]. - Beremend : Duna - Dráva Cement Kft., 2009. - 73 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-06-7888-9 kötött
Duna - Dráva Cement Kft. (Beremend ; Vác)
Beremend - ipartörténet - cementipar
666.94(439-2Beremend)(091)
[AN 2868745]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2009.
A hagyományra építünk (angol)
   We build on tradition : the hundred years of cement production in Beremend / [ed. ... by Zoltán Pintér, Tamás Varga, Tamás Bali] ; [publ. by Duna - Dráva Cement Ltd.]. - Beremend : Duna - Dráva Cement Ltd., 2009. - 73 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-06-7889-6 kötött
Duna - Dráva Cement Kft. (Beremend ; Vác)
Beremend - ipartörténet - cementipar
666.94(439-2Beremend)(091)
[AN 2868924]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11319 /2009.
Berndt, Torsten
Dampfloks (magyar)
   Gőzmozdonyok / Torsten Berndt, Klaus Eckert. - Pécs : Alexandra, 2009. - 143 p. : ill., főként színes ; 14x19 cm
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-370-970-2 kötött
gőzmozdony
629.422(100)
[AN 2869790]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2009.
Dibben, Colin
Flight (magyar)
   Repülés : [kérdések és válaszok a repülés történetéről] / írta Colin Dibben ; rajz. Mike Thomas ; ford. Pap Zoltán. - Budapest : Manó Kv., 2009. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Tudd meg, miért és hogyan)
ISBN 978-963-9737-68-6 fűzött : 1290,- Ft
repülőgép - gyermekkönyv
629.73(02.053.2)
[AN 2869456]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2009.
Sárosi György (1962-)
   Veszélyes áruk küldeménydarabos szállítása / írta Sárosi György. - Budapest : PublicPress, 2009. - 528 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Gerinccím: ADR kézikönyv. - Bibliogr.: p. 524.
Fűzött
veszélyes anyag - teherszállítás
656.073.436
[AN 2870074]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2009.
Sparrow, Giles
Space flight (magyar)
   Az űrrepülés teljes története a Szputnyik-1-től az űrrepülőgép utánig / Giles Sparrow ; [Buzz Aldrin előszavával] ; [ford. Both Előd, Horvai Ferenc]. - Budapest : Mérték, 2009. - 320 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9889-27-9 kötött
űrhajózás - űrkutatás - művelődéstörténet - technikatörténet
629.78(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 2870432]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2009.
Urban, Eberhard
Segelschiffe (magyar)
   Vitorlások : [a kezdetektől a XXI. századig] / Eberhard Urban. - Pécs : Alexandra, 2009. - 144 p. : ill., főként színes ; 14x19 cm
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-370-972-6 kötött
vitorlás hajó - történeti feldolgozás
629.123(100)(091) *** 629.125.12(100)(091)
[AN 2869781]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2009.
Wernsing-Bottmeyer, Barbara
Der Flughafen (magyar)
   A repülőtér / [Barbara Wernsing-Bottmeyer]. - Pécs : Alexandra, 2009. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 24 cm. - (Fedezd fel a világot!)
Ford. Bujdosó István. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-370-999-3 kötött
repülőtér - gyermekkönyv
656.71(02.053.2)
[AN 2871050]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2009.
Wernsing-Bottmeyer, Barbara
Die Piraten (magyar)
   Kalózok / [Barbara Wernsing-Bottmeyer]. - Pécs : Alexandra, 2009. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 24 cm. - (Fedezd fel a világot!)
Ford. Bujdosó István. - Kihajtható ábrákkal
ISBN 978-963-370-998-6 kötött
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2)
[AN 2871036]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11326 /2009.
   Borszőlőfajták, csemegeszőlő-fajták és alanyok : fajtaismeret és -használat / szerk. Bényei Ferenc, Lőrincz András. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2005. - 314 p., [30] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291-306.
ISBN 978-963-286-536-2 kötött
szőlőtermesztés - egyetemi tankönyv
634.84(075.8)
[AN 2874759]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2009.
   Díszfaiskola / szerk. Schmidt Gábor, Tóth Imre. - 3. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009]. - 669 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 633-635.
ISBN 978-963-286-540-9 kötött
dísznövény - faiskola - egyetemi tankönyv
635.9(075.8) *** 631.53.037(075.8)
[AN 2874775]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2009.
Erker, Siegfried
Erfolgreiche Rufjagd (magyar)
   Eredményes őzhívás : egy gyakorlati szakember tapasztalatai / Siegfried Erker ; [ford. Bőhm István] ; [közread. a] Zalaerdő Zrt. - Nagykanizsa : Zalaerdő Zrt., 2009. - 208 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-87549-3-6)
őz - vadászat
639.111.12 *** 799.2
[AN 2870474]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2009.
Fernández, Fernando
Animales domésticos (magyar)
   Érdekes kérdések háziállatokról : [matricákkal] / [rajz. Fernando Fernández, Francisco Arredondo] ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - 49 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9616-53-0 fűzött
háziállat - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 2871120]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2009.
Khan, Sarah
Little book of cats and kittens (magyar)
   Macskák és cicák kis könyve / Sarah Khan ; ill. Stephen Lambert ; [ford. ... Kiss Judit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-251-102-3 kötött
macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 2869615]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2009.
   Növényi nyersanyagok hőközléses tartósító technológiái / szerk. Barta József, Körmendy Imre. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2007. - 146 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 139-143.
ISBN 978-963-286-535-5 fűzött (hibás ISBN 978-978-286-535-5)
tartósítóipar - élelmiszer-hőkezelés - zöldségféle - gyümölcs - egyetemi tankönyv
664.8(075.8) *** 664.8.036
[AN 2873924]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2009.
   Szobanövények kislexikona : A-tól Z-ig / [szerk. Váczi Imréné és Nagy Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 256 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253.
ISBN 978-963-251-111-5 fűzött
szobanövény
635.91
[AN 2869802]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2009.
Vonyó Anita
   Múlt és jelen : a szentgáloskéri szövetkezet 50 éve / Vonyó Anita ; [közread. az] Agrária Zrt. - Szentgáloskér : Agrária Zrt., 2009. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-8107-0 fűzött
Agrária Zrt. (Szentgáloskér)
Szentgáloskér - termelőszövetkezet - történeti feldolgozás
631.115.8(439-2Szentgáloskér)
[AN 2870238]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2009.
Wirtz, Dieter H.
Mythos Havanna (magyar)
   A legendás kubai szivar / Dieter H. Wirtz. - Pécs : Alexandra, 2009. - 143 p. : ill., színes ; 14x19 cm
Ford. Ipacs Miklós
ISBN 978-963-370-971-9 kötött
Kuba - szivar
663.975(729.1)
[AN 2869772]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2009.
   Zöldségtermesztés szabadföldön / szerk. Hodossi Sándor, Kovács András, Terbe István. - 2. kiad. - Budapest : Mezőgazda, [2009], cop. 2004. - 355 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-538-6 kötött
zöldségtermesztés - egyetemi tankönyv
635(075.8)
[AN 2874774]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11336 /2009.
Bangó Margit (1950-)
   Határtalan lakoma : tradicionális magyar, roma és erdélyi ételek / Bangó Margit ; [fotók Juhász Balázs]. - Budapest : EMI Zenei Kft., 2009. - 136, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88146-2-3 kötött
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - cigányság - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.568(=914.99)(083.12)
[AN 2869867]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2009.
Bardi, Carla
Just one pot (magyar)
   Egytálételek : 320 egyszerű és különleges, étvágygerjesztő recept a húsoktól a titokzatos tazsinig / [szöveg Carla Bardi, Hajra Makda, Ting Morris] ; [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 255 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-5965-0 kötött : 6800,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2867571]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2009.
Dr. Oetker: Backen macht Freude (magyar)
   Dr. Oetker : a sütés öröme / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2009. - 315 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9485-54-9 kötött : 3500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 2869281]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2009.
Frank Júlia (1946-)
   Halból és vadhúsból készült ételek / Frank Júlia ; [fotó Patyi Árpád]. - Budapest : Corvina, 2009. - 63 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Frank Júlia konyhája)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-13-5842-1 fűzött : 1600,- Ft
hal - vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55 *** 641.55(083.12):637.56
[AN 2869135]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2009.
Good housekeeping step-by-step (magyar)
   Sütés főzés nagykönyve : lépésről lépésre / [fotó] Nickey Dowey... és Craig Robertson ; [ford. Ősz Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 463 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-5893-6 kötött : 7990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2868027]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2009.
Kauders, Marie
Vollständiges israelitisches Kochbuch mit Berücksichtigung der Osterküche (magyar)
   Teljes izraelita szakácskönyv a húsvéti konyha figyelembevételével / írta ... Marie Kauders. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2009. - XXIV, 305 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-87804-7-8 kötött
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(083.12)
[AN 2870652]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2009.
Korpádi Péter
   Modern magyar konyha : [receptek, tippek tudnivalók] / [írta és az ételeket kész. Korpádi Péter] ; [fotó Patyi Árpád]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2009. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-87-4 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 2868127]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2009.
Pocsai Dóra
   A tejfog : mesél a fogorvos néni / Pocsai Dóra ; [graf. Petővári Csaba]. - [Budapest] : Medicina, 2008. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lurkó könyvek, ISSN 2061-2605)
ISBN 978-963-226-200-0 kötött : 1570,- Ft
fogápolás - gyermekkönyv
646.73(02.053.2) *** 613.95(02.053.2)
[AN 2869273]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2009.
Priou, Nicolas
Babiččiny dobré rady (magyar)
   Nagymamáink fortélyai : [háztartás, kert, egészség és szépség] / Nicolas Priou. - Pécs : Alexandra, 2009. - 143 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-006-6 kötött
háztartás
64
[AN 2871013]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2009.
Sherwood, Alice
Allergy-free cookbook (magyar)
   Mit főzzünk allergia esetén? : [tojás, tejtermék, glutén, dió- és mogyorófélék nélkül] / Alice Sherwood ; [ford. Okos Ella]. - Budapest : Mérték, cop. 2009. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9889-47-7 kötött
allergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-056.43
[AN 2870167]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2009.
Váncsa István (1949-)
   Váncsa István szakácskönyve : ezeregy recept. - Budapest : Vince K., [2009], cop. 2003. - 555 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9552-01-2 kötött : 3495,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2874585]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11347 /2009.
Balogh Brigitta (1977-)
   A szellem és az idő : identitás, cselekvés és temporalitás Hegelnél A szellem fenomenológiájában / Balogh Brigitta. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int. : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2009. - 227 p. ; 23 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 5.)
Bibliogr.: p. 223-227.
ISBN 978-963-236-207-6 fűzött : 2200,- Ft
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831). Phänomenologie des Geistes
Németország - fenomenológia - filozófus - 19. század
1(430)(092)Hegel,_G._W._F. *** 165.62
[AN 2868120]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2009.
Dudás Andrea
   Az álmaim nálad laknak / Dudás Andrea. - Szekszárd : Dura-Coop Kft., [2009]. - 75, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7556-7 kötött
szeretet - kisepika
177.61(0:82-32)
[AN 2869106]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2009.
Kant, Immanuel (1724-1804)
Kritik der reinen Vernunft (magyar)
   A tiszta ész kritikája / Immanuel Kant ; [ford. Kis János]. - Jav. kiad. - Budapest : Atlantisz, 2009. - 745 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
ISBN 963-9165-71-9 kötött : 4695,- Ft
filozófia
1(430)Kant,_I.
[AN 2874621]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2009.
Simon Ferenc (1950-)
   Hegel élete és filozófiája / Simon Ferenc. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 515, [8] p. ; 23 cm. - (Ad hominem, ISSN 1786-8513 ; 6.)
ISBN 978-963-9857-31-5 kötött : 3900,- Ft
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Németország - filozófus - 18. század - 19. század
1(430)Hegel,_G._W._F.
[AN 2871088]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2009.
Szoboszlai Kiss Katalin
   Poszeidóniosz : töredékek és kommentár / Szoboszlai-Kiss Katalin. - Budapest : ELTE BTK Filozófiai Int. : L'Harmattan : M. Filozófiai Társ., 2009. - 289 p. ; 23 cm. - (Cogito könyvek, ISSN 1787-2995 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven is
ISBN 978-963-236-208-3 fűzött : 2600,- Ft
Poseidōnios (Kr. e. 135-Kr. e. 51)
ókori Görögország - filozófus - 2. század (Kr. e.) - 1. század (Kr. e.) - filozófiatörténet
1(38)(092)Poseidōnios *** 1(38)(091)
[AN 2868085]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2009.
Wegner, Daniel M. (1948-)
The illusion of conscious will (magyar)
   A tudatos akarat illúziója / Daniel M. Wegner ; [ford. Síklaki István]. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 408 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 355-396.
ISBN 978-963-09-5958-2 kötött : 3600,- Ft
kognitív pszichológia - akarat
165.194 *** 159.947
[AN 2868949]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11353 /2009.
Berg, Yehuda
The kabbalah book of sex (magyar)
   A kabbala és a szex : a mindenség titkainak felfedezése / Yehuda Berg. - Pécs : Alexandra, 2009. - 295 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-297-034-9 kötött
nemi élet - Kabbala
296.65 *** 613.88
[AN 2869132]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2009.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia az az Istennec O es Wy Testamentvmanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei : magyar nyelwre fordittatott egészlen és wyonnan, az Istennec Magyar országban való Anya szent Egyházánac epülésére / [a Magtár Művészeti Alapítvány ... megjelentette ...]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Magtár Művészeti Alapítvány, 2008. - 2 db ; 30 cm
Ford. Károli Gáspár. - Borítócím: Biblia : Vizsoly, 1590. - Eredeti kiadása: Visolban : Nyomtattatott Mantskovit Balint altal, 1590. - Közös tokban. - Számozott példány: 200
ISBN 978-963-06-6334-2 kötött
Biblia - hasonmás kiadás
22 *** 094/099.07
[AN 2867904]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [16], 686 p.
[AN 2867934] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 275, 232 p., [2] t.fol., [1] t.
[AN 2867954] MARC

ANSEL
UTF-811355 /2009.
Borbély Kamill (1901-1975)
   A keresztény életalakítás elmélete / Borbély Kamill ; [szerk. Neubauer Irén] ; [közread. a Pannonhalmi Főapátság]. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2009. - 323 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 311-315.
ISBN 978-963-9053-80-9 fűzött
kereszténység - vallásos nevelés - életvezetés
23/28 *** 37.017.93 *** 233
[AN 2868585]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2009.
Crabb, Lawrence J.
Shattered dreams (magyar)
   Összetört álmok : váratlan út az örömhöz / Larry Crabb ; [ford. Bukovszky Ákosné Szegedi Viola] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-10-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 2874469]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2009.
Douglass, Stephen B.
Managing yourself (magyar)
   A hétköznapok menedzsere : gyakorlati tanácsok keresztyéneknek terv és időbeosztás készítéséhez és a kellő önfegyelem megszerzéséhez / Stephen B. Douglass ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-03-6144-6 fűzött
életvezetés
241 *** 613.865
[AN 2874451]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2009.
   Egyházi arcélek a Pécsi Egyházmegyéből / szerk. Fedeles Tamás, Kovács Zoltán, Sümegi József. - Pécs : Fény Kft., 2009. - 293 p. ; 25 cm. - (Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből, ISSN 1788-9499 ; 5.)
A 2006. máj. 24-én és 2007. dec. 12-én Pécsett rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7923-7 fűzött
Pécsi Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - püspök - katolikus pap
282(439-03Pécsi_egyházmegye)(091)
[AN 2870560]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2009.
Ferrero, Bruno
I dieci comandamenti raccontati ai bambini (magyar)
   Tízparancsolat gyermekszemmel / Bruno Ferrero ; [ill. Antonio Lapone és Cristina Stella]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 46 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9455-39-9 * fűzött (hibás ISBN 978-963-9455-39-3)
vallásos irodalom - tízparancsolat - gyermekkönyv
241.6(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 2874483]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2009.
Ferrero, Bruno
L'importante e' la rosa (magyar)
   Ami fontos: a rózsa : apró történetek a léleknek / Bruno Ferrero ; [... ford. P. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-09-4)
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2873918]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2009.
Ferrero, Bruno
Quaranta storie nel deserto (magyar)
   A sivatag negyven meséje / Bruno Ferrero ; [... ford. P. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött : 978-963-8456-11-6
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2873922]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2009.
Ferrero, Bruno
Solo il vento lo sa (magyar)
   Csak a szél tudja : apró történetek a léleknek / Bruno Ferrero ; [... ford. P. Szőke János]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 80 p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-32-9)
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 2873919]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2009.
Gadal, Antonin (1877-1962)
Sur le chemin du Saint-Graal (magyar)
   A Szent Grál útján : a régi katár misztériumok / Antonin Gadal ; [... kiad. Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség]. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, 2009. - XII, 135 p. ; 20 cm
A címoldalon a holland kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-7420-43-6 kötött
katarok - misztika
273.233 *** 133
[AN 2867759]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2009.
Gulyás István (1922-)
   Az ember és az istenhit / Gulyás István. - Budapest : Gulyás I., 2009. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7392-1 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 2869166]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2009.
Heald, Cynthia
Becoming a woman of prayer (magyar)
   Az imádkozó nő / Cynthia Heald ; [ford. Kisházy Mária]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2009. - 114 p. ; 20 cm. - (Női kiskönyvtár)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-20-1 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 2874460]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2009.
How to study the Bible (magyar)
   Érted is, amit olvasol? / [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2009-. - ill. ; 20 cm
Biblia
bibliamagyarázat
22.06
[AN 2874422]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Bibliatanulmányozás kezdőknek / [ford. Köves Gábor]. - 2009. - 206 p.
ISBN 978-963-9390-04-1 fűzött
ISBN 963-9390-04-6
bibliamagyarázat
22.06
[AN 2874425] MARC

ANSEL
UTF-811367 /2009.
Jensen, Joy Melissa
   Noé és más történetek / írta Joy Melissa Jensen ; [ford. Péri Márton]. - Budapest : Egmont, 2009. - 35 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Biblia sorozat gyerekeknek ; 1.)
ISBN 978-963-629-384-0 kötött : 499,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 2871233]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2009.
Kelly, Matthew (1973-)
Words from God (magyar)
   Így szól az Úr! / Matthew Kelly ; [ford. Nagy György, Juszkó Szilvia]. - Budapest : Marana Tha, 2009. - 122 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 41.)
ISBN 978-963-7878-42-8 fűzött : 500,- Ft
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 2873965]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2009.
Kovács Géza (1925-)
   János apostol látomásai : a Jelenések könyvének üzenete / Kovács Géza ; [kiad. a Menedék Alapítvány]. - Budapest : Menedék Alapítvány, 2009. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 963-216-419-9 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 2874764]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2009.
Kroloff, Charles A.
Reform judaism (magyar)
   Reform zsidóság : egy zsidó életforma / Charles A. Kroloff ; [ford. Riszovannij Mihály] ; [a héber szövegeket ford. Raj Tamás] ; [közread. a] Bét Orim Reform Zsidó Hitközség. - Budapest : Bét Orim Reform Zsidó Hitközség : Makkabi, 2009. - 86 p. ; 21 cm
Héber nyelvű szövegrészekkel
ISBN 978-963-7088-32-2 fűzött
zsidóság modern vallási irányzata
296.681
[AN 2868693]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2009.
   Loca credibilia : hiteleshelyek a középkori Magyarországon / szerk. Fedeles Tamás, Bilkei Irén. - Pécs : Fény Kft., 2009. - 143 p. ; 25 cm. - (Egyháztörténeti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből, ISSN 1788-9499 ; 4.)
A 2006. dec. 12-én Pécsett rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7922-0 fűzött
Magyarország - hiteles hely - eljárásjog - középkor
282(439)"12/15" *** 343.1(439)"12/15"
[AN 2870592]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2009.
Madocsai Miklós
   Imádságmozaik / Madocsai Miklós. - [Piliscsaba] : [Fébé Kht.], 2008-. - 21 cm
Közread. a Fébé Szociális és Rehabilitációs Szolgáltató Közhasznú Társaság
Fűzött
szent - egyházi személy - keresztény egyház - ima
242 *** 28(100)(092)
[AN 2800606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Válogatás a 16., 17. és 18. század keresztény imádságaiból, életrajzi adatokkal, a történeti háttér rövid ismertetésével, illusztrációkkal, imádságra buzdító szavakkal és imádságos versidézetekkel. - 2009. - [4], 215 p. : ill.
Bibliogr.
Fűzött
[AN 2871016] MARC

ANSEL
UTF-811373 /2009.
Nyeste Ferenc (1950-)
   A kiterjesztett takaró / Nyeste Ferenc ; [kiad. EPK Keceli Gyülekezete]. - Kecel : EPK Keceli Gyülekezete, 2009. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7815-5 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 2870997]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2009.
Oláh János
   Judaisztika / Oláh János. - 2. átd. kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2009. - 244 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 243. - A tartalomjegyzék héber nyelven is
ISBN 978-963-87804-6-1 fűzött
ISBN 963-87804-6-0
judaisztika
296 *** 39(=924) *** 809.24
[AN 2874278]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2009.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - Budapest : Kálvin, 2009. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
Fűzött : 630,- Ft (hibás ISBN 978-963-558-006-1)
házasság - erkölcs
265.5 *** 173.1
[AN 2873960]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2009.
Philip, Neil
Myths & legends explained (magyar)
   Mítoszok és legendák közelről / Neil Philip ; [ford. Elsässer Klaudia]. - Budapest : Mérték, cop. 2009. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9889-37-8 kötött
mitológia
291 *** 398.4
[AN 2870159]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2009.
Pirola, Teresa
The reluctant prophet (magyar)
   A vonakodó próféta : történetek és visszaemlékezések az ausztráliai Antióchia mozgalomból / Teresa Pirola ; [ford. Csanády Miklós]. - Budapest : Equinter, 2009. - 151 p. ; 18 cm. - (Bevezetés, ISSN 1789-9443)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-86891-7-7 fűzött
Ausztrália - misszió - katolikus egyház - ifjúsági mozgalom
266 *** 282(94) *** 267(94)
[AN 2867808]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2009.
Succo, Gianluca
Perché confessarsi? (magyar)
   Miért kell gyónnunk? / Gianluca Succo ; [... ford. Szokács Kinga]. - Budapest : Don Bosco, 2009. - 71 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-8456-54-0 * fűzött (hibás ISBN 978-963-8456-54-X)
gyónás
265.6
[AN 2874488]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2009.
   Szentségimádás : katolikus imakönyv / összeáll. Bánk József. - 16. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2009. - 381 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-363-322-9 kötött
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv
243 *** 245 *** 282
[AN 2874418]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2009.
   Térítés - megtérés : a világvallások terjedése Kelet-Európa népei között / szerk. Balogh László, Kovács Szilvia. - Budapest : Balassi, cop. 2009. - 142 p. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-799-2 fűzött : 2500,- Ft
Kelet-Európa - vallástörténet - nomád népek - misszió - kereszténység - iszlám - kora középkor - középkor
282(4-11)"03/10" *** 266(369) *** 297(369)
[AN 2870520]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2009.
Verő Bán Linda
   Maja & Beni jel-képes zsidongója / írta Verő Bán Linda ; ill. Petényi Tibor Z. ; [kiad. a Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány]. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, 2009. - 43 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-88304-1-8 fűzött : 1490,- Ft
zsidó vallás - gyermekkönyv
296(02.053.2)
[AN 2867769]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2009.
Verő Bán Linda
   Őszi ünnepek zsidongója : Ros Hásáná, Jom Kipur, Szukot, Szimchát Torá / írta Verő Bán Linda ; ill. Petényi Tibor Z. ; [kiad. a Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány]. - [Budapest] : Hillel Zsidó Okt. és Ifj. Közp. Alapítvány, 2009. - 55 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-88304-2-5 fűzött : 1490,- Ft
zsidó vallás - vallási ünnep - gyermekkönyv
296.38(02.053.2)
[AN 2867775]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2009.
Yancey, Philip (1949-)
Disappointment with God (magyar)
   Csalódás Istenben : három kérdés, amelyeket senki sem mond ki hangosan / Philip Yancey ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : KIA, 2009. - 254 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-45-4 fűzött
isten
211
[AN 2874428]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11384 /2009.
Eriksen, Thomas Hylland (1962-)
Øyeblikkets tyranni (magyar)
   A pillanat zsarnoksága : gyors és lassú idő az információs társadalomban / Thomas Hylland Eriksen ; [ford. Vaskó Ildikó]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 235 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-211-3 fűzött : 2200,- Ft
információs társadalom - társadalmi változás - kultúra - kommunikáció
316.77 *** 316.7 *** 316.42 *** 659.2 *** 681.3.004.14
[AN 2870889]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2009.
   A kommunikáció alapjai : szemelvénygyűjtemény / [összeáll.] Fodor László [et al.] ; [közread. a] BGF. - [Budapest] : Perfekt, [2009]. - 539 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 533-539.
Kötött : 3990,- Ft (hibás ISBN 978-963-394-520-8)
kommunikáció - egyetemi tankönyv
316.77(075.8)
[AN 2874351]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2009.
   Love.hu : igaz történetek és hasznos tanácsok az internetes társkeresés világából. - Gyöngyös : Pallas Antikvárium, cop. 2008. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7524-90-5 kötött
társkeresés - internet
316.37-058.832 *** 681.324Internet *** 316.472.4
[AN 2867606]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2009.
   A nyugat-dunántúli megyeszékhelyek társadalma és gazdasága [elektronikus dok.] / fel.szerk. Nyitrai József ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága. - Szöveg (pdf : 813 KB). - Győr : KSH Győri Ig., 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-167-4
Szombathely - Győr - Zalaegerszeg - demográfia - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
312(439-2Szombathely)"200"(083.41) *** 312(439-2Győr)"200"(083.41) *** 312(439-2Zalaegerszeg)"200"(083.41)
[AN 2868508]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2009.
Spéder Zsolt (1961-)
   Ideational factors and parenthood : a gender- and parity specific analysis in a post-communist society / by Zsolt Spéder, Balázs Kapitány. - Budapest : Demographic Research Inst. Hung. Central Statistical Office, 2009. - 29 p. ; 29 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 11.)
Bibliogr.: p. 24-26.
ISBN 978-963-9597-15-0 fűzött
Magyarország - demográfia - szülő - gyermekvállalás - ezredforduló
314.3(439)"199/200"
[AN 2870224]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11389 /2009.
Ambrus Lajos (1941-)
   A királyné napja : székelyföldi mondák, regék és igaz történetek / Ambrus Lajos. - Budapest : A M. Nyelvért Alapítvány, 2008. - 188 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Erdélyi műhely könyvek, ISSN 1789-8625)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88183-0-0 fűzött
Erdély - folklór - határon túli magyarság - monda - anekdota
398.22(=945.11)(498.4)
[AN 2868819]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2009.
   Kiskondás és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-297-041-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2868136]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2009.
Kovács László, K. (1908-)
   A Borsa-völgyi juhászat / K. Kovács László. - Budapest : Gondolat : EFI, cop. 2008. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Örökség, ISSN 1419-788X)
Bibliogr.: p. 253-264.
ISBN 978-963-693-117-9 fűzött : 3450,- Ft
Kolozs megye - magyar néprajz - románok - néprajz - juhtenyésztés - disszertáció
39(=945.11)(439.21-35Kolozs)"194" *** 39(=590)(439.21-35Kolozs)"194" *** 636.3
[AN 2867824]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2009.
Máró Gábor (1940-)
   Hajdúnánási pásztorokkal megesett anekdoták, történetek / Máró Gábor. - [Hajdúnánás] : Máró G., 2009. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-7992-3 fűzött
Hajdúnánás - magyar néprajz - legelőgazdálkodás - folklór
398(=945.11)(439-2Hajdúnánás) *** 636.083.5(439)
[AN 2869737]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2009.
   Mesék életről, halálról és újjászületésről / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2009. - 321, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2728-8 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(=00)
[AN 2868570]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2009.
   Nartok : kaukázusi hősi mondák / [ford. Istvánovits Eszter, Kulcsár Valéria ..., Istvánovits Márton ...]. - Budapest : EFI : L'Harmattan, 2009. - 495 p. ; 23 cm. - (A világ eposzai, ISSN 1789-9362 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-174-1 fűzött : 4200,- Ft
Kaukázus - monda - eposz
398.2(479) *** 398.2(=946)
[AN 2868190]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2009.
Rátkai Tímea (1975-)
   Esküvő lépésről-lépésre, 2009 / Rátkai Tímea. - Aktualizált, bőv. kiad. - [Budapest] : Perfect Wedding, cop. 2009. - 189, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-5577-4 kötött : 3490,- Ft
esküvő
392.5
[AN 2870037]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2009.
   A sex.. : könnyed gondolatok az intimitásról / [... szerk. és ill. Szántó "Cápa" Gábor] ; [az idézeteket ford. Mészáros Orsolya, Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2009. - [64] p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-251-097-2 kötött
nemi élet - humor - aforizma
392.6(0:82-7) *** 392.6(0:82-84)
[AN 2869756]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2009.
Szilágyiné Katona Ilona
   Illemtan avagy A jó modor kézikönyve / [írta Szilágyiné Katona Ilona] ; [ill. Haui József]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-107-8 fűzött
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 2869861]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2009.
   Történeti forrás - néprajzi olvasat : gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének lehetőségei / szerk. Fülemile Ágnes és Kiss Réka. - Budapest : L'Harmattan : MTA Népr. Kutcsop., 2008. - 395 p. : ill. ; 23 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 23.)
ISBN 978-963-236-045-4 fűzött : 3700,- Ft
néprajz - történettudomány - magyar néprajz - magyar történelem
39(=945.11) *** 39.001 *** 943.9 *** 930.1
[AN 2868371]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2009.
   A víz tündére és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-993-1 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 2868141]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11400 /2009.
   Bleyer Jakab : tanulmánykötet a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola fennállásának 20 éves évfordulójára = Jakob Bleyer : Studienband zum 20-jährigen Jubiläum der Jakob Bleyer Deutschen Nationalitäten Grundschule / [összeáll. Grósz András] ; [kiad. Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata]. - Budaörs : Német Nemzetiségi Önkormányzat : Bleyer J. Német Nemzetiségi Ált. Isk., 2008. - 143 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Jakob Bleyer. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87776-0-7 fűzött
Bleyer Jakab (1874-1933)
Magyarország - politikus - magyarországi németek - 20. század
32(439)(=30)(092)Bleyer,_J.
[AN 2868579]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2009.
Bodoky Tamás (1971-)
Túlkapások (angol)
   Trespasses : [the prizewinning investigative reports of Hungary's 2006 unrest and police brutality] / Tamás Bodoky ; [... transl. Zsolt Kozma]. - [Kerepes] : Elektromédia Kft., cop. 2009. - 135 p. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-88240-1-1 fűzött : 29 EUR (hibás ISBN 978-638-82-401-1)
Magyarország - belpolitika - rendőrség - bántalmazás - ezredforduló
323(439)"200" *** 351.74(439)"200" *** 343.615
[AN 2868836]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2009.
Eckhardt Tibor (1888-1972)
Regicide at Marseille (magyar)
   Királygyilkosság Marseille-ben : Eckhardt Tibor viszaemlékezései ; [ford. Strausz Péter] ; [szerk. Kádár Lynn Katalin]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 217 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-197-0 fűzött : 2200,- Ft
Sándor (Jugoszlávia: király), I. (1888-1934)
Magyarország - Jugoszlávia - Marseille - Európa - külpolitika - uralkodó - merénylet - kisantant - két világháború közötti időszak - memoár
323.285(44-2Marseille)"1934" *** 949.71(092)Sándor *** 327(4)"192/193"
[AN 2868398]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2009.
   Ján Palárik v Pešti / [zost. Ladislav Petro] ; [vydav. Slovenská samosprava VI. obv. (Terezín) Budapešti]. - Budapešť : Slovenská samospava VI. obv. Budapešti, 2009. - 39 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2006. ápr. 30-án tartott szimpózium előadásaival
Fűzött
Palárik, Ján (1822-1870)
Magyarország - politikus - magyarországi szlovákok - katolikus pap - író - 19. század
32(439)(=854)(092)Palárik,_J. *** 282(439)(092) *** 316.347(=854)(439) *** 885.4(092)Palárik,_J.
[AN 2868783]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2009.
Kapronczay Károly (1941-)
   Lengyel menekültek Magyarországon, 1939-1945 / Kapronczay Károly. - Budapest : Mundus, 2009. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei, ISSN 1416-4701 ; 21.)
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 978-963-8033-47-5 fűzött
Magyarország - magyar történelem - menekült - lengyelek - második világháború
325.25(=84)(439)"1939/1945" *** 325.25(=00)(439)"1939/1945" *** 943.9"1939/1945"
[AN 2870541]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2009.
Képes György (1973-)
   Buchinger Manó : egy 20. századi politikai életrajz jogtörténészi szemmel / Képes György. - Budapest : Gondolat, 2009. - 238 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 221-233.
ISBN 978-963-693-201-5 fűzött : 2380,- Ft
Buchinger Manó (1875-1953)
Magyarország - politikus - magyar történelem - szociáldemokrácia - Horthy-korszak - 20. század - életrajz
32(439)(092)Buchinger_M. *** 943.9"190/194" *** 329.14(439)"190/194"
[AN 2870502]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2009.
Löb, Ladislaus (1933-)
Dealing with satan (magyar)
   Megvásárolt életek : Kasztner Rezső vakmerő mentőakciója : egy túlélő története / Ladislaus Löb ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 366, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 339-347.
ISBN 978-963-293-020-6 kötött : 3490,- Ft
Kasztner Rezső (1906-1957)
Magyarország - holokauszt - második világháború - zsidóság mentése - híres ember - 20. század - memoár
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Kasztner_R.
[AN 2869349]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2009.
Szendrey Marót Ervin
   Magyar lélek : [48 magyar dal] = Hungarian spirit : [48 Hungarian songs] / Szendrey Marót Ervin. - Budapest : Áldás, 2008. - [96] p. : ill. ; 14x15 cm + CD
ISBN 978-963-06-6357-1 kötött
magyarságtudat - magyar történelem - magyarságkutatás - magyar néprajz - népdal - auditív dokumentum
323.1(=945.11) *** 943.9 *** 398.8(=945.11)
[AN 2868470]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11408 /2009.
   A 2006. és 2007. évi Előadások Pécs történetéből c. konferenciák válogatott előadásai / szerk. Kaposi Zoltán és Vonyó József. - Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2009. - 440 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 20.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék német és angol nyelven is
ISBN 978-963-87277-3-2 fűzött
Pécs - helytörténet - konferencia-kiadvány
943.9-2Pécs *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 2867986]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2009.
Alföldi András (1895-1981)
Early Rome and the Latins (magyar)
   A korai Róma / Alföldi András ; [ford. Takács Levente]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 441 p. : ill. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9857-29-2 fűzött : 3900,- Ft
Római Birodalom - őstörténet - latinok - történelem
937".../-03"
[AN 2871102]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2009.
Breeze, David J.
   A Római Birodalom határai = Frontiers of the Roman Empire = The Roman limes in Hungary / David J. Breeze, Sonja Jilek, Andreas Thiel. A római limes Magyarországon / Visy Zsolt ; [közread. a] PTE Régészet Tanszék. - 2. jav. kiad. - Pécs : PTE Régészet Tansz., 2009. - 83 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 79-81.
ISBN 978-963-642-234-9 fűzött
Római Birodalom - határőrvidék - Pannonia - régészet
904(37) *** 904(398.6) *** 355.457.1(37)
[AN 2869952]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2009.
Das Buch Hitler (magyar)
   A Hitler-dosszié : az NKVD titkos iratanyaga J. V. Sztálin részére : készült Hitler személyi adjutánsának, Otto Günschének és inasának, Heinz Lingének 1948-49-es moszkvai kihallgatási jegyzőkönyvei alapján / Henrik Eberle és Matthias Uhl közread. ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 590 p., [32] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 560-575.
ISBN 978-963-530-861-3 fűzött : 3900,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - 20. század - második világháború
943.0"193/194" *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 2869923]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2009.
   Comenius és Kazinczy szellemében / [szerkbiz. Földy Ferenc, Kiss Ferenc, Kováts Dániel]. - Sárospatak : M. Comenius Társ., 2009. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliotheca Comeniana, ISSN 0237-6024 ; 14.)
Bibliogr.
Fűzött
Sárospatak - művelődéstörténet - pedagógus
930.85(439-2Sárospatak)(092) *** 37(439-2Sárospatak)(092)
[AN 2869731]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2009.
Cseh Géza
   Az apátsági oklevéltől az ezredfordulóig [elektronikus dok.] : Szolnok város múltja levéltáros szemmel / szerzők Cseh Géza, Fülöp Tamás, Szikszai Mihály ; kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. - Szöveg és képek. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2009. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows XP; legalább 1024x768 képfelbontás
ISBN 978-963-7244-15-5 műanyag tokban
Szolnok - helytörténet - levéltári irat - elektronikus dokumentum
943.9-2Szolnok(093.2) *** 930.253(439-2Szolnok)
[AN 2869684]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2009.
Erdélyi László (1868-1947)
   Árpád-kor : a magyar állam, társadalom, művelődés legrégibb története 1301-ig / Erdélyi László. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2008. - 258, [3] p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 23.)
ISBN 978-963-9857-03-2 fűzött : 3200,- Ft
magyar történelem - Árpád-kor
943.9".../12"
[AN 2871098]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2009.
   Ezernyolczszáznegyvennyolcz : az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben : egykoru képek, okiratok, eredeti kézírások, ereklyék, nevezetes nyomtatványok, kiáltványok, művészi emlékek / Bársony István [et al.] közreműködésével szerk. Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor. - Repr. kiad. - [Budapest] : Kossuth, [2009]. - 476 p. : ill. ; 24x32 cm
Gerinccím: 1848. - Eredeti kiadása: Budapest : Révai, 1898
ISBN 978-963-09-6051-9 kötött : 6990,- Ft
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - hasonmás kiadás
943.9"1848/1849" *** 094/099.07
[AN 2868863]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2009.
Ferdinandy Mihály (1912-1993)
   A magyar honfoglalás mítoszai / Ferdinandy Mihály. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 136 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 28.)
ISBN 978-963-9857-23-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - honfoglalás - magyarságkutatás
930.8(=945.11)".../08"
[AN 2871104]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2009.
   Fiume magyar emlékezete : Skultéty Csaba gyűjteménye : Országos Széchényi Könyvtár, 2009. május 8 - 2009. július 12. / [a gyűjt. anyagát rendszerezte, a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Benkő Andrea]. - Budapest : Skultéty Cs. : OSZK, 2009. - 123, [4] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Magyar, horvát és olasz nyelven
ISBN 978-963-200-562-1 fűzött
Fiume - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
930.85(439-2Fiume)"18/19" *** 069.017(439-2Bp.)Skultéty *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2868177]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2009.
Gyárfás Ágnes (1932-)
   Égi mese Uri-honbéli Orion és Circirka Anna szerelméről / Gyárfás Ágnes ; [közread. az] MBE. - Miskolc : MBE, 2009. - 46 p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-7528-84-2 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 2868171]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2009.
History (magyar)
   A történelem : képes enciklopédia : a civilizáció hajnalától napjainkig / főszerk. Adam Hart-Davis. - Budapest : Mérték, 2009. - 612 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-9889-62-0 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - fényképalbum
930.85(100)(084.12) *** 930.9(084.12)
[AN 2869972]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2009.
   A kakucsi Liebner család emlékére összegyűjtött dokumentumok Kakucs Községi Könyvtárában : visszaemlékezések, dokumentumok, tanulmányok a 225 éve újratelepült Kakucs történetéből / [szerk. Tóth Istvánné]. - Kakucs ; [Dabas] : Pressman Nyip. Bt., 2009. - 157 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 154-156.
ISBN 978-963-06-7968-8 fűzött
Liebner család
Kakucs - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Liebner *** 943.9-2Kakucs
[AN 2869740]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2009.
Karácsonyi János (1858-1929)
   Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez / Karácsonyi János. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 128 p. ; 22 cm. - (Historia incognita. 1. sorozat, Történettudomány, ISSN 1588-788X ; 30.)
ISBN 978-963-9857-30-8 fűzött : 2400,- Ft
Kárpát-medence - magyar történelem - nemzetiség - történelem
943.9(=00) *** 940-191(=00)
[AN 2871095]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2009.
Kiss Erika Mária
   Séta közben : Fehérvárról másképpen / Kiss Erika Mária. - Székesfehérvár : [Kiss E. M.], 2009. - 280 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 279-280.
ISBN 978-963-06-7343-3 kötött : 5600,- Ft
Székesfehérvár - helytörténet - helyismeret
943.9-2Székesfehérvár *** 908.439-2Székesfehérvár
[AN 2868163]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2009.
Kőrösy László
   Esztergom : [történeti emlékkönyv] / Kőrösy László. - 2. kiad. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2008. - 244, XII p. : ill. ; 24 cm. - (Libri veteres Strigonii, ISSN 2061-2680 ; 1.)
Számozott példány: 45
ISBN 978-963-06-6092-1 fűzött
Esztergom - helytörténet
943.9-2Esztergom
[AN 2870772]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2009.
Lipthay Endre
   A verebi Végh család története / Lipthay Endre. - Vereb : Verebi Végh P., 2009. - 215 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7233-38-8 kötött
Végh család
Vereb - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Végh *** 943.9-2Vereb
[AN 2870005]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2009.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - [Budapest] : Kossuth, [2009]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
magyar történelem
943.9
[AN 2835588]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Megbékélés és újjáépítés, 1711-1790 / Poór János. - cop. 2009. - 104 p.
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-09-5690-1 kötött : 1590,- Ft
magyar történelem - 18. század
943.9"17"
[AN 2868590] MARC

ANSEL
UTF-811426 /2009.
Marsigli, Luigi Ferdinando (1658-1730)
   A Magyar Királyság történetének kivonata / Luigi Ferdinando Marsili ; [ford., az utószót és a jegyzeteket írta Nagy Levente]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 138 p. ; 22 cm. - (Scriptores rerum Hungaricarum, ISSN 1788-6929 ; 2.)
Bibliogr.: p. 129-134.
ISBN 978-963-9857-27-8 fűzött : 2400,- Ft
Marsigli, Luigi Ferdinando (1658-1730)
Itália - magyar történelem - török hódoltság - 17. század - 18. század - katonatiszt - történelmi forrás - memoár
943.9"168/170"(093) *** 940"170" *** 358.3(45)(092)Marsigli,_L._F.
[AN 2871430]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2009.
Mattenheim Gréta
   Magyarország / [írta Mattenheim Gréta] ; [ill. Veres László és Sipos Norbert]. - [Budapest] : Lilliput, [2009], cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Kötött : 1850,- Ft (hibás ISBN 978-963-9619-33-3)
Magyarország - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(439)(02.053.2)
[AN 2874400]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2009.
Molnár Imre (1920-1989)
   Molnár Imre válogatott írásai / [szerk. Ravazdi László]. - Szigetvár : Szigetvári Várbaráti Kör, 2009. - 207 p. : ill. ; 22 cm. - (Szigetvári Várbaráti Kör kiskönyvtára ; 30.)
Kötött
Zrínyi Miklós (1508-1566)
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Szigetvár - Magyarország - helyismeret - hadvezér - török hódoltság - író - 16. század - 17. század - helytörténet
943.9-2Szigetvár *** 894.511(092)Zrínyi_M. *** 355(439)(092)Zrínyi_M. *** 908.439-2Szigetvár
[AN 2869242]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2009.
Nagorski, Andrew
The greatest battle (magyar)
   A legnagyobb csata : Sztálin, Hitler és a küzdelem Moszkváért / Andrew Nagorski ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Park, cop. 2009. - 410 p., [12] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 382-389.
ISBN 978-963-530-848-4 kötött : 3900,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - Szovjetunió - történelem - hadtörténet - második világháború - politikus
943.0"1939/1945" *** 947"1939/1945" *** 355.48(47)"1941/1942" *** 943.0(092)Hitler,_A. *** 947(092)Stalin,_I._V.
[AN 2868589]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2009.
Nógrádi Bence Szabolcs (1973-)
   Hétköznapi harcosok / Ben Nogradi. - Budapest : Rhino Books, 2007-. - 18 cm
híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(100)(047.53)
[AN 2662514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 2009. - 285 p. : ill.
ISBN 978-963-87260-2-5 fűzött : 3500,- Ft : 16,99 USD : 12,99 EUR : 11,99 GBP (hibás ISBN 963-204-482-7)
[AN 2867741] MARC

ANSEL
UTF-811431 /2009.
Otterspeer, Willem (1950-)
Orde en trouw (magyar)
   Rend és hűség : Johan Huizinga szellemi DNS-e / Willem Otterspeer ; [ford. Balogh Tamás]. - [Budapest] : Gondolat, 2008. - 200 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-963-693-067-7 fűzött : 2980,- Ft
Huizinga, Johan (1872-1945)
Hollandia - történész - 20. század
930.1(492)(092)Huizinga,_J.
[AN 2867915]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2009.
Rugonfalvi Kiss István (1881-1957)
   A nemes székely nemzet képe / Rugonfalvi Kiss István ; [előszó Barcsa Dániel]. - Pomáz : Kráter, 2009. - 703 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9735-99-6 kötött : 3800,- Ft
Székelyföld - magyar történelem - székelyek
943.921Székelyföld *** 316.347(=945.11székelyek)
[AN 2870089]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2009.
   Tanulmányok Mátyás király éve alkalmából a Miskolci Bölcsész Egyesület által a Budai várban rendezett konferencia anyagából / összeáll. Gyárfás Ágnes. - Miskolc : MBE, 2009. - 101 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7528-85-9 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - művelődéstörténet - magyar történelem - 15. század
930.85(439)"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I. *** 943.9"14"
[AN 2871470]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2009.
   A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében / szerk. Nagy Zoltán, Szulovszky János. - Budapest ; Veszprém : MTA Veab Kézművesipar-történeti Munkabiz. : MTA Veab Archaeometriai és Iparrégészeti Munkabiz., 2009. - 260 p. : ill. ; 30 cm. - (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében, ISSN 1788-5418 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9827-04-2 fűzött
Kárpát-medence - vasművesség - vaskohászat - kovács - régészet - kézműipar - néprajz
903/904(4-191) *** 669.1(4-191) *** 621.73(4-191) *** 39(4-191)
[AN 2870394]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11435 /2009.
Balás Péter
   Sri Lanka / Balás Péter, Szűcs-Balás Vera. - [Budapest] : Panoráma, cop. 2008. - 305 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Lezárva: 2008. jún. 1.
ISBN 978-963-243-943-3 fűzött : 3600,- Ft
Srí Lanka - útikönyv
915.487(036)
[AN 2869774]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2009.
Budai Györgyné
   Szentlászló, 1989-2009 : fejezetek a közelmúlt történéseiből / [írta Budai Györgyné, Budai Kinga] ; [kiad. Szentlászló Község Önkormányzata]. - Pécs [!Szentlászló] : Önkormányzat, 2009. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szentlászló (Baranya megye) - helyismeret
908.439-2Szentlászló
[AN 2868227]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2009.
Debreczeny Miklós
   Miért szép a Balaton? = Why is the Lake Balaton lovely? = Warum ist der Balaton schön? / Debreczeny Miklós. - [Veszprém] : Debreczeny Bt., [2009]. - [84] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87731-3-5 kötött
Balaton - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Balaton)(084.12)
[AN 2870640]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2009.
Ferenczi Enikő
   Kincseim városa : emlékek és álmok / Ferenczi Enikő. - Budapest : A M. Nyelvért Alapítvány, 2008. - 182 p. : ill. ; 20 cm. - (Erdélyi műhely könyvek, ISSN 1789-8625)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87009-9-5 fűzött : 2100,- Ft
Ausztrália - Kolozsvár - magyar irodalom - helyismeret - memoár
908.498.4-2Kolozsvár(0:82-94) *** 894.511-94(94)
[AN 2868813]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2009.
Kuzmányi István (1978-)
   Litvánia / Kuzmányi István. - Budapest : Panoráma, 2009. - 324 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panoráma országkalauzok, ISSN 1588-6581)
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-243-947-1 fűzött : 3600,- Ft
Litvánia - útikönyv
914.745(036)
[AN 2869312]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2009.
   Magyarszék képekben : régen és ma : utcák, terek, épületek / [szerk. Burján József, Kárpáti Jenő, Simon Adrienn] ; [közread. Magyarszék Község Önkormányzata]. - Magyarszék : Önkormányzat, 2009. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7854-4 kötött
Magyarszék - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Magyarszék(084.12)
[AN 2868509]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2009.
Móczár István (1942-)
   Európa Atlantisza : a minószi civilizáció tündöklése és hanyatlása / Móczár István ; [fényképezte Móczár István]. - 2. bőv. kiad. - [Maglód] : Európa Atlantisza Kvk., 2009. - 481 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-6484-4 kötött : 7998,- Ft
ISBN 963-06-6484-4
Atlantisz - Kréta (sziget) - művelődéstörténet - régészet - minószi kultúra - helyismeret
908.495.9 *** 930.85(391.8) *** 001.94(309) *** 904(391.8)
[AN 2868178]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2009.
Pálffy István (1959-)
   Egy kis hazai : Szekszárd és a régió / Pálffy István. - [Szekszárd] : [Önkormányzat], cop. 2009. - 161 p. : ill., színes ; 20 cm
Kiad. Szekszárd Önkormányzata
ISBN 978-963-88458-0-1 fűzött : 2490,- Ft
Tolna (megye) - Szekszárd - útikönyv
914.391.25(036) *** 914.39-2Szekszárd(036)
[AN 2869207]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2009.
Popper Péter (1933-)
   Várj, amíg eljön az órád : rekviem Indiáért / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2009], cop. 2005. - 210 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-248-076-3 kötött : 2980,- Ft
India - helyismeret - vallás - magyar irodalom - memoár
908.540(0:82-94) *** 294 *** 894.511-94
[AN 2874778]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2009.
Sólymos Szilveszter (1920-)
   Pannonhalma : útikönyv / [szöveg Sólymos Szilveszter] ; [fotók Philippe Brame, Szabó Béla, Varga Mátyás] ; [közread. a Pannonhalmi Főapátság]. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, cop. 2009. - 51 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9053-83-0 fűzött
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - helyismeret - apátság - bencések
908.439-2Pannonhalma *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 726.7(439-2Pannonhalma)
[AN 2868209]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2009.
   Szigetvár és vidéke / [összeáll. Borsos Kinga] ; [közread. a] Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás. - [Szigetvár] : Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, 2009. - 223 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az előszó angol, szlovák, német nyelven is. - Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-06-7817-9 kötött
Szigetvári kistérség - helyismeret
908.439-2Szigetvár *** 908.439.127-2
[AN 2868558]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2009.
   Társadalomföldrajzi kutatások makro-, mezo- és mikrotérségekben / [szerk. Tóth József, M. Császár Zsuzsa, Hasanović-Kolutácz Andrea]. - Pécs : Publikon, 2009. - 217 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88505-2-2 kötött
társadalomföldrajz
911.3
[AN 2868459]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2009.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7. kötettől a PéterPál Kiadó
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], Marosvásárhely / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2009. - 132 p.
Bibliogr.: p. 129.
ISBN 978-963-88068-4-0 kötött : 9900,- Ft
Marosvásárhely - helyismeret - fényképalbum
908.498.4-2Marosvásárhely(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 2870798] MARC

ANSEL
UTF-811448 /2009.
Weniger, Sven
Gran Canaria (magyar)
   Gran Canaria / ... Sven Weniger ... - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 135 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Körber Ágnes
ISBN 978-963-13-5841-4 fűzött : 1990,- Ft
Kanári-szigetek - útikönyv
914.685(036)
[AN 2870018]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11449 /2009.
Adamovszky István (1951-)
   Temesvári bárcák a XIX. század második feléből : [útvámok, kövezetvámok, vásárpénzek, helypénzek] / Adamovszky István, von Klimstein Franz Antonius, Zombori Lajos. - Budapest : Adamo, 2009. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-87497-7-2 fűzött
Temesvár - helyi önkormányzat - helyi adó - 19. század - numizmatika - jegy - engedély
352.073.5(439-2Temesvár)"18" *** 351.713(439-2Temesvár)"18" *** 737.3(439-2Temesvár) *** 336.741.242.2(439-2Temesvár)"18"
[AN 2868291]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2009.
Azef, Evno Fišelevič (1869-1918)
Pis'ma Azefa, 1893-1917 (magyar)
   Azef levelei, 1893-1917 : egy kettősügynök hagyatékából : forráskiadvány / [szerk. Kolontári Attila, Lengyel Gábor]. - Pécs : MOSZT ; Budapest : ABTL, 2008. - 230 p. ; 21 cm. - (MOSZT könyvek, ISSN 1788-4810 ; 2.)
Fűzött
Azef, Evno Fišelevič (1869-1918)
Oroszország - politikai rendőrség - belpolitika - századforduló - történelmi forrás
351.746.1(47)(092)Azef,_E._F.(093) *** 323(47)"189/191"(093)
[AN 2868648]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2009.
   Az Európai Unió tagországainak rendőrségei I : nemzetközi tudományos konferencia : 2008. május 6. / [szerk. Valcsicsák Imre] ; [rend. a] Magyar Rendészettudományi Társaság Társadalomtudományi Tagozata, Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszéke. - [Budapest] : RTF, 2009. - 84 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9543-78-2 fűzött
Európai Unió - rendőrség - konferencia-kiadvány
351.74(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2869745]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2009.
Gulyás Andrea
   A közbeszerzési törvény 2009. évet érintő változásai / az összeállítást kész. Gulyás Andrea. - Budapest : OVI, [2009]. - 20 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 38.)
Lezárva: 2009. okt. 1.
Fűzött : 3000,- Ft
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 2870506]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2009.
Hámori Antal (1967-)
   Igazságosság, emberi méltóság, szabadság és felelősség, élet- és családvédelem / Hámori Antal. - Budapest : [Hámori A.], 2009. - 122 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7805-6 fűzött
emberi jog - házasság - családjog
342.7 *** 265.5 *** 347.6
[AN 2867745]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2009.
   How to prevent corruption? [elektronikus dok.] : useful recommendations and information for Hungarian businesspersons / [publ. by the] Budapesti Corvinus Egyetem, Swiss Contribution. - Szöveg (pdf : 894 KB). - [Budapest] : BCE : Swiss Contribution, 2009
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-503-398-0
korrupció - elektronikus dokumentum
343.352
[AN 2868373]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2009.
Kengyel Miklós (1953-)
   Európai polgári eljárásjog / Kengyel Miklós, Harsági Viktória. - 2. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2009. - 366 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-045-2 kötött : 4280,- Ft
Európai Unió - polgári jog - polgári eljárás - útmutató
347.9(4-62)(036)
[AN 2874511]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11456 /2009.
Battles that changed warfare (magyar)
   Sorsdöntő csaták : melyek megváltoztatták a hadviselés arculatát : i. e. 1457-i. sz. 1991 : a harci szekerektől a lopakodó bombázókig / Kelly Devries [et al.] ; [ford. Antóni Csaba]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2009. - 224 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 216 p.
ISBN 978-963-9701-83-0 kötött : 6500,- Ft
hadtörténet - csata - album
355.48(100)(091)(084.1)
[AN 2867582]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2009.
Fowler, Will
The illustrated encyclopedia of rifles and machine guns (magyar)
   Puskák és sorozatlövő kézi lőfegyverek nagy enciklopédiája / Will Fowler, Patrick Sweeney ; [ford. Kőrös László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-06-5891-2 kötött : 7990,- Ft
puska - gépfegyver - történeti feldolgozás - album
623.442(100)(084.1)
[AN 2868008]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2009.
Józsa Imre (1922-1994)
   Fogságból, rabságba : Józsa Imre naplója, 1944-46 / [közread. Józsa Péter]. - Budapest : A M. Nyelvért Alapítvány, 2009. - 113 p. : ill. ; 20 cm. - (Erdélyi műhely könyvek, ISSN 1789-8625)
ISBN 978-963-88183-1-7 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - Nyugat-Európa - hadtörténet - katonatiszt - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - napló
355(439)(092)(0:82-94) *** 355.48(439)"194"(0:82-94) *** 355.257.7(4-15)(=945.11)"194"(093)
[AN 2868805]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11459 /2009.
Angyal Ádám (1944-)
   Vállalatok társadalmi felelőssége, felelős társaságirányítás : corporate social responsibility / Angyal Ádám. - Budapest : Kossuth, cop. 2009. - 269 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 257-264.
ISBN 978-963-09-5995-7 kötött : 3200,- Ft
vállalatirányítás - társadalmi felelősség - vezetéstudomány
65.012.412 *** 316.6 *** 65.011.1
[AN 2868846]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2009.
Horváth Imre
   Ha tábornok vagy, parancsodra várnak tisztjeid : [szervezés, vezetés, irányítás az érvényesülés útján] / Horváth Imre. - [Pécs] : [Horváth I.], [2009]. - 334 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7500-0 kötött
vezetéstudomány - karrier - érdekérvényesítés
65.012.4 *** 65.013 *** 338.246 *** 328.184
[AN 2869328]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2009.
Radó András
   Üzleti kommunikáció / [szerző Radó András]. - Budapest : Saldo, 2009. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 276-277.
ISBN 978-963-638-311-4 fűzött : 2900,- Ft
üzleti élet - kommunikáció
659.2 *** 658
[AN 2868195]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2009.
Sós Péter János (1949-)
   Mindennapi PR-ünk : gyakorlati public relations / Sós Péter János. - [Budapest] : B. Swan Partners, 2009. - 167 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 161-163.
ISBN 978-963-06-7912-1 fűzött
public relations - kommunikáció
659.4 *** 316.77
[AN 2871435]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11463 /2009.
   Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában : [tanulmány] / [... szerk. ... Pulay Gyula] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : ÁSZ Kut. Int., 2009. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 71-73.
ISBN 978-963-88187-3-7 fűzött
Magyarország - állami szerepvállalás - gazdaságpolitika - ezredforduló
338.244.4 *** 338.2(439)"200"
[AN 2869133]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2009.
Andor László (1966-)
   Összehasonlító gazdaságtan : globális szemléletben / Andor László. - [Budapest] : L'Harmattan : ZSKF, 2008. - 227 p. ; 23 cm. - (Közgazdaságtudomány, ISSN 1788-330X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-128-4 fűzött : 2800,- Ft
gazdaságtan - világgazdaság - kapitalista rendszer - egyetemi tankönyv
330(075.8) *** 339.9(075.8) *** 330.342.14(075.8)
[AN 2868059]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2009.
Berényi László
   Környezetmenedzsment / Berényi László ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : ME GTK, 2009. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-300.
ISBN 978-963-661-896-4 fűzött
környezetmenedzsment - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 504.03(075.8)
[AN 2868495]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2009.
Bogár László (1951-)
   Válság és valóság / Bogár László, Drábik János, Varga István. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2009. - 249 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9862-08-1 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - gazdasági helyzet - globalizáció - gazdasági válság - ezredforduló - kerekasztal-beszélgetés
338(439)"200" *** 339.9 *** 338.124.4(100)"200"
[AN 2869045]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2009.
Darvas, Nicolas (1920-1977)
How I made $2.000.000 in the stock market (magyar)
   Hogyan nyertem 2 millió dollárt a tőzsdén? / Nicolas Darvas ; [ford. Hajnalka Zsolt]. - Budapest : Alinea, cop. 2009. - 218 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-28-5 fűzött : 2480,- Ft
tőzsde - amerikai angol irodalom - memoár
336.76(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 2868367]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2009.
Domán Szilvia
   Marketing alapok : gyakorló feladatokkal / [szerzők Domán Szilvia, Tamus Antalné, Totth Gedeon]. - Budapest : Saldo ; [Gyöngyös] : KRF, 2009. - 408 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-319-0 fűzött : 3500,- Ft
marketing - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 2871027]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2009.
Garrison, Paul
   Exponential marketing : capturing sustainable growth in an environmental of constant change / Paul Garrison. - 2. ed. - [Budapest] : Manager Publ., cop. 2009. - 244 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9912-14-4 fűzött : 5500,- Ft : 20 EUR : 29 USD
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 2874590]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2009.
   Hobbimilliomos 3 : új dimenzió az otthoni munkában. - [Budapest] : Hungaro Prima, cop. 2009. - [22] p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-88378-4-4 fűzött
ISBN 978-963-88378-0-6 (mell.)
marketing - internet - elektronikus dokumentum
658.8 *** 681.324Internet
[AN 2869416]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2009.
Illés Mária (1947-)
   Vezetői gazdaságtan : becslőszámítások értelmezése példák alapján / Illés Mária ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - Miskolc : ME GTK, 2009. - 218 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-661-895-7 fűzött
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076)
[AN 2868477]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2009.
International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (7.) (2009) (Budapest)
   MEB 2009 : 7th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking : Menedszment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia : 2009 June 5-6, Budapest : proceedings / [org., publ. by the Keleti Károly Faculty of Economics Budapest Tech]. - Budapest : Budapest Tech, [2009]. - 419 p. : ill. ; 25 cm
Az előadások váltakozva angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7154-88-1 fűzött
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - gazdaság - konferencia-kiadvány
658 *** 33 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2871620]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2009.
Koltai Tamás (1958-)
   Termelésmenedzsment / írta Koltai Tamás. - 2. utánny. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2009. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-963-279-035-0 fűzött : 2950,- Ft
termelésszervezés - egyetemi tankönyv
658.5(075.8) *** 658.1.011.1(075.8)
[AN 2874689]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2009.
   Lisszaboni reformok : magyarországi megvalósítás : 46. Közgazdász-vándorgyűlés : Eger, 2008. június 26-28. / [szerk. Halm Tamás] ; [rend., kiad. a Magyar Közgazdasági Társaság]. - Budapest : MKT, 2009. - 279 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-8451-23-1 fűzött
Európai Unió - Magyarország - reform - gazdasági helyzet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
339.923(4-62)"200" *** 338(439)"200" *** 061.3(439-2Eger)
[AN 2868297]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2009.
Mészáros István (1930-)
Beyond capital (magyar)
   A tőkén túl : közelítések az átmenet elméletéhez / Mészáros István. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2008-. - 23 cm. - (Eszmélet könyvtár, ISSN 1789-0497)
tőke - gazdaságelmélet
330.14.01
[AN 2777018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A szocialista kritika történelmi öröksége / [ford. Csala Károly]. - 2009. - 325 p.
ISBN 978-963-236-188-8 fűzött : 3350,- Ft
Lukács György (1885-1971)
Magyarország - marxista-leninista közgazdaságtan - szocializmus - filozófus - 20. század
330.85 *** 141.82 *** 1(439)(092)Lukács_Gy.
[AN 2868077] MARC

ANSEL
UTF-811476 /2009.
   Mintalevelek és szerződéstípusok a fogyasztóvédelemben : [a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása és fogyasztóvédelmi szakemberképzés a kiszolgáltatott fogyasztók védelmének érdekében] / [szerk. Baranovszky György] ; [kiad. Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége]. - Budapest : FEOSZ, [2009]. - 52 p. ; 30 cm
Lezárva: 2009. aug. 13.
ISBN 978-963-06-7911-4 fűzött
Magyarország - fogyasztóvédelem - iratminta
366.5(439)(083.76)
[AN 2868311]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2009.
Noszkay Erzsébet (1944-)
   Változás- és válságmenedzsment az alapoktól / Noszkay Erzsébet. - Budapest : N & B K., cop. 2009. - 130 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 978-963-06-7674-8 kötött
változásmenedzsment - válságmenedzselés
658.1.016.7 *** 65.011.1 *** 65.012.4
[AN 2871066]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2009.
Paróczai Péterné
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2009]. - 176 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-394-622-0 fűzött : 2900,- Ft
vállalkozás - pénzügy - számvitel - tankönyv
336.61(078) *** 657(078)
[AN 2869939]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2009.
   Public and private services in the new global economy : XIX. International Conference of RESER : September 24th-25[!26]th 2009, Budapest ... / [ed. by Éva Palócz, Lilla Szalay] ; [org., publ. by the] Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet. - Budapest : Kopint-Tárki, cop. 2009. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7260-07-0 fűzött
szolgáltató szektor - innováció - gazdaságpolitika - konferencia-kiadvány
338.46 *** 330.341.1 *** 338 *** 061.4(439-2Bp.)"2009"
[AN 2870983]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2009.
Rák György
   Amit a vállalkozói hitelekről tudni kell / Rák György. - Budapest : ETK Szolgáltató Zrt., 2008. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (ETK füzetek, ISSN 1789-3283 ; 28.)
ISBN 978-963-9811-15-7 fűzött : 980,- Ft
Magyarország - hitel - vállalkozás - útmutató
334.72(439) *** 336.77(439)(036)
[AN 2870162]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2009.
Sahin Tóth Gyula
   Élelmiszer-áruismeret / Sahin-Tóth Gyula. - 5. utánny. - Budapest : KIT, 2009. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (A vendéglátás kérdései, ISSN 1218-7542)
ISBN 963-637-190-3 fűzött
áruismeret - élelmiszer
658.62 *** 641
[AN 2874336]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 179 p.
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 963-637-188-1
[AN 2874344] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 176 p.
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 963-637-189-X
[AN 2874346] MARC

ANSEL
UTF-811482 /2009.
   A szociális gazdaság helyzete és lehetőségei a Dél-Dunántúlon / Tésits Róbert [et al.] ; [közread. a Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja] ; [kiad. a Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas]. - Pécs : Pécs Egyházmegyei Kat. Caritas, 2009. - 166 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 158-166.
Kötött (hibás ISBN 978-963-642-277-6)
Dél-Dunántúl - szociális foglalkoztatás - nonprofit szervezet - munkaerőpiac
331.5(439.11) *** 334.012.46(439.11) *** 331.582.2(439.11)
[AN 2869298]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2009.
   Tájékoztató a kiemelten támogatott kistérségekről [elektronikus dok.] / fel.szerk. Mészáros Árpád ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : KSH, 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-235-164-3
Magyarország - kistérség - területfejlesztés - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
332.1(439)(083.41)
[AN 2868298]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2009.
   Way out of the crisis : the annual report of the Hungarian European Business Council, 2009 = Kiút a válságból : a Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. - [S.l.] : [s.n.], [2009]. - 102 p. ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági válság - 21. század - gazdasági jelentés
338.2(439)"201" *** 338.124.4(439)"2008"
[AN 2870476]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11485 /2009.
Halmos Szilvia
   Esetjogi tanulmányfüzet : az értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos és autista emberek számára működtetett antidiszkriminációs jelzőrendszer tapasztalatai / Halmos Szilvia, Gazsi Adrienn ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2008. - 87 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88082-0-2 kötött
Magyarország - értelmi fogyatékos - esélyegyenlőség - útmutató
364.65-056.37(439)(036) *** 342.722(439)(036)
[AN 2868384]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2009.
Halmos Szilvia
   Esetjogi tanulmányfüzet : az értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos és autista emberek számára működtetett antidiszkriminációs jelzőrendszer tapasztalatai / Halmos Szilvia, Gazsi Adrienn ; [közread. a] Kézenfogva Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Kézenfogva Alapítvány, 2009. - 89 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88082-2-6 kötött
Magyarország - esélyegyenlőség - értelmi fogyatékos - útmutató
364.65-056.37(439)(036) *** 342.722(439)(036)
[AN 2868401]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2009.
   Nézőke : információs segédlet szülőknek ; Skubidú : hasznosságok 18 éven aluliaknak / szerk. Dátán Attila. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2009. - 47, 21 p. : ill. ; 21 cm. - (Móra-füzetek, ISSN 2060-8225 ; 6.)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-88383-2-2 fűzött
Budapest - szociális intézmény - ifjúságvédelem - civil szervezet - címtár
364.65-053.6(439-2Bp.) *** 364.046.22(439-2Bp.):050.8 *** 334.012.44(439-2Bp.):050.8
[AN 2869224]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2009.
Palkovics Rozália Natália
   Én is dolgozom : könnyen érthető útmutató a munkavállaláshoz / [... szerzői Palkovics Rozália Natália és Vég Katalin] ; [közread. a Salva Vita Alapítvány]. - Budapest : Salva Vita Alapítvány, 2009. - 28 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87614-4-6 fűzött
Magyarország - munkavállalás - értelmi fogyatékos - útmutató
364.264.4 *** 331(439)(036)
[AN 2867633]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2009.
   Szociális és egészségügyi kézikönyv roma családoknak. - [Budapest] : Zoril Alapítvány, 2009. - 245 p. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - szociális gondoskodás - családvédelem - cigányság
364.044.24(439) *** 364.442(439) *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 2867975]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2009.
   Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon, 1919-1945 / szerk. Szilágyi Csaba. - Budapest : Gondolat : Barankovics I. Alapítvány : Faludi F. Akad., 2008. - 308 p. : ill. ; 22 cm. - (Agóra, ISSN 1589-4584 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-148-3 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - szociálpolitika - szociális helyzet - társadalmi probléma - két világháború közötti időszak
364(439)"191/194" *** 304(439)"191/194" *** 316.42(439)"191/194"
[AN 2867702]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2009.
Szutrély Péter (1949-)
   Évek, arcok a 250 éves keszthelyi kórház elmúlt fél évszázadából / Szutrély Péter. - [Budapest] : Minerva, [2009]. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 963-85826-2-6 fűzött : 980,- Ft
Városi Kórház (Keszthely)
Keszthely - Magyarország - kórház - orvos - 20. század - memoár - interjú
364.444.046.6(439-2Keszthely)(093) *** 61(439)(092)(047.53)
[AN 2867987]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11492 /2009.
   Advantages and disadvantages in education : ISCE 2009 : International Students' Conference on Education : Budapest, ... 17-19 July, 2009. : conference booklet / [ed. by Hungler Diána] ; [org., publ. by the] Hungarian Pedagogical Society Youth Group. - [Budapest] : Hung. Pedagogical Soc. Youth Group, [2009]. - 85 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-19-1 fűzött
Magyarország - oktatás - oktatásszociológia - különleges csoportok nevelése - ezredforduló - konferencia-kiadvány
37.061(439) *** 37.014(439)"200" *** 376(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2868262]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2009.
   "Barátunk a természet" : XXII. Országos Természetismereti Vetélkedő : Kecskemét, 2009. június 5-6. / [szerk. Koleszár Márta] ; [... szervezői Katona József Könyvtár, Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete]. - Kecskemét : MNE Bács-Kiskun M. Szerv., 2009. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
biológia - környezetismeret - alapfokú oktatás - tanulmányi verseny
372.850.4 *** 371.384 *** 372.8
[AN 2868738]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2009.
Bertók Rózsa (1955-)
   Pedagógusetika / írta Bertók Rózsa. Tanulmányok az oktatás köréből / írták Bence Erika [et al.] ; [közread. az] Ethosz. - Pécs : Ethosz, 2009. - 122 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88149-1-3 fűzött
pedagógus - foglalkozási erkölcs - pedagógia - módszertan
371.12 *** 174 *** 371.3
[AN 2869751]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2009.
Dátán Attila
   Mi a pálya? : továbbtanulási segédlet szülőknek és gyerekeknek / Dátán Attila ; a Törvényi háttér, a Fontosabb időpontok és a Térségi integrált szakképző központok c. részt összeáll. Bánkiné Kiss Anikó. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2009. - 47 p. ; 21 cm. - (Móra-füzetek, ISSN 2060-8225 ; 4.)
ISBN 978-963-88383-0-8 fűzött
pályaválasztás
37.048
[AN 2869252]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2009.
   Elektronikus tanulási környezetek kialakítása I / [szerk. Kis-Tóth Lajos] ; [közread. az] Eszterházy Károly Főiskola. - Eger : EKF Líceum K., 2009. - 76 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
e-learning - oktatástechnológia
371.333 *** 371.68 *** 681.3.004.14
[AN 2868720]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2009.
Henczi Lajos
   A felnőttképzés jogi szabályozása / Henczi Lajos. - Budapest : Saldo, 2009. - 188 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-638-310-7 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - felnőttoktatás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
374.7(439)(094)(036)
[AN 2867967]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2009.
   Higher education, partnership, innovation : IHEPI 7-9 September 2009 : [International Conference and Workshops on Higher Education, Partnership & Innovation] : [proceedings ...] / [ed. Agnieszka Klucznik-Törő, Andrea Csépe, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha] ; [org. by Budapest College of Communication and Business ...]. - Budapest : Publikon, 2009. - 390 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88332-5-9 kötött
Közép-Európa - felsőoktatás - innováció - kutatás-fejlesztés - konferencia-kiadvány
378(4-11)"200" *** 330.341.1(4-11) *** 001.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2009"
[AN 2868393]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2009.
Jánossy Dániel
   A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban : [tanulmány] / [... kész. Jánossy Dániel, Kiss Daisy, Pulay Gyula] ; [közread. az] Állami Számvevőszék Kutató Intézete. - Budapest : ÁSZ Kut. Int., 2009. - 85 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-88187-2-0 fűzött
Európa - felnőttoktatás - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
374.7(4)"200"
[AN 2871402]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2009.
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
   Janua linguae latinae reserata aurea : Leutschoviae, 1643 / Johannes Amos Comenius ; [szerk. Varga Bernadett] ; [a tanulmányt írta Käfer István] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Hasonmás kiad. - Budapest : OSZK, 2009. - [762] p. : ill. ; 17 cm
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárában őrzött RMK I. 742a/2. és RMK I. 742b/2. jelzetű kolligátum alapján. - Eredeti kiadása: Leutschoviae : Typis Laurenty Breveri, 1643. - Latin, magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-560-7 kötött
latin nyelv - tankönyv - hasonmás kiadás
372.880.71(075.2) *** 372.8(075.2) *** 094/099.07
[AN 2868129]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2009.
   A látókör négyszögesítése : nevelési segédlet szülőknek és gyerekeknek / szerk. Dátán Attila. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2008. - 55 p. : ill. ; 21 cm. - (Móra-füzetek, ISSN 2060-8225 ; 3.)
ISBN 978-963-06-4921-6 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan - gyermeknevelés
37.018.1 *** 159.922.8
[AN 2869263]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2009.
   Nem ismerek rá! nem is merek rá... gondolni : nevelési segédlet szülőknek / szerk. Dátán Attila. - Budapest : Móra F. Ált. Isk., 2009. - 46 p. ; 21 cm. - (Móra-füzetek, ISSN 2060-8225 ; 5.)
ISBN 978-963-88383-1-5 fűzött
serdülőkor - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1-053.6 *** 159.922.8
[AN 2869241]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2009.
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar. Földrajzi Intézet
   A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete munkatársainak publikációi, 1998-2008 / szerk. Sragner Márta, Szebényi Anita. - Pécs : PTE TTK Földrajzi Int., 2009. - 346 p. ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 5.)
ISBN 978-963-88332-7-3 kötött
Pécs - földrajz - egyetem - szakbibliográfia
378.4(439-2Pécs).096 *** 91:016
[AN 2868499]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2009.
Perlai Rezsőné (1934-)
   Fejlesztő játékok az óvodában : különös tekintettel a hátrányos helyzetű cigány gyermekekre / Perlai Rezsőné ; [közread. a] Magyar Óvodapedagógiai Egyesület. - 2. kiad. - [Miskolc] : M. Óvodaped. Egyes., 2009. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-06-7736-3 fűzött
óvodai nevelés - fejlesztő játék - cigányság
372.3 *** 371.382 *** 376.7(=914.99)(439)
[AN 2870025]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2009.
   Szakképzési hozzájárulás a lifelong learning szolgálatában : lifelong learning konferenciák 2009 : a Lifelong Learning Magyarország Alapítvány konferenciasorozata az egész életen át tartó tanulásról / [szerk. Szalai Piroska és Gajda Mária]. - Budapest : Lifelong Learning Mo. Alapítvány, 2009. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7691-5 fűzött
Magyarország - élethosszig tartó tanulás - felnőttoktatás - szakképzés - ezredforduló
374.7(436) *** 37.013.83(439) *** 377(439)"200"
[AN 2868252]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11506 /2009.
Czárán Gyula (1847-1906)
   Kalauz biharfüredi kirándulásokra / Czárán Gyula ; [szerk. és sajtó alá rend. Egri Ferenc]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes. ; Oradea : Czárán Gyula Alapítvány, 2008. - 155 p. ; 21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 21.)
ISBN 978-963-87992-9-6 fűzött
Bihar-hegység - kirándulás - gyalogtúra - útikönyv
796.51(439)(234.421.3)(036)
[AN 2869619]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2009.
Dévényi Ildikó
   Aranybohóc : a Magyar Nemzeti Cirkusz legendája / Dévényi Ildikó, Moravetz Levente. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2009. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-19-1 kötött : 2600,- Ft
Richter család
Magyarország - cirkusz - mutatványos - életútinterjú - 20. század - családtörténet
791.83(439)(092)Richter(047.53) *** 929.52(439)Richter
[AN 2868391]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2009.
Dohi Tamás
   A ligeti porond : 120 év története / Dohi Tamás ; [közread. a] Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. - [Budapest] : M. Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., 2009. - 128 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-963-88303-0-2 fűzött
Fővárosi Nagycirkusz (Budapest)
Budapest - cirkusz - történeti feldolgozás
791.83(439-2Bp.)(091)
[AN 2869768]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2009.
Einhorn, Nicholas
The practical encyclopedia of magic (magyar)
   Bűvészkedés : varázslatos trükkök nagykönyve / Nicholas Einhorn ; fényképezte John Freeman ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 256 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-5964-3 kötött : 6990,- Ft
bűvészkedés
793.8
[AN 2867575]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2009.
Kozmann György (1978-)
   Koló árnyékában : regény / Kozmann György, Kaszala Claudia. - Gyöngyös : Pallas, 2008. - 240 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-94-3 fűzött
Kolonics György (1972-2008)
Magyarország - kajaksport - sportoló - 20. század - 21. század
797.122.3(439)(092)Kolonics_Gy.
[AN 2867564]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2009.
Nozdroviczky Lajos, N. (1862-1943)
   Vadászemlékeim / N. Nozdroviczky Lajos. - [Pusztazámor] : DNM, 2008. - 204 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar vadászírók klasszikusai, ISSN 1589-3294 ; 22.)
ISBN 978-963-9783-10-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 2868229]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2009.
Pető János
   Mitől hízik a vadász? : elejtéstől fogyasztásig : [nem csak vadászoknak] / Pető János. - Gyöngyös : Pallas, 2008. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7524-86-8 fűzött
vadászat - vadhús - szakácskönyv
799.2 *** 641.55(083.12):637.54/.55
[AN 2867634]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2009.
Rózsaligeti László
   Magyar olimpiai lexikon, 1896-2008 : ötkarikás érmeseink / Rózsaligeti László. - Budapest : Corvina, cop. 2009. - 434 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-13-5847-6 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - olimpikon - sportoló - szaklexikon
796.033(100) *** 796(439)(092):030
[AN 2868153]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2009.
   Szelek szárnyán, hullámok hátán.. : "navigare necesse est" : a villamosenergia-ipari vitorlás találkozók 40 éve, 1969-2009 / [szerk. Hamvai László] ; [kiad. Magyar Villamos Művek Zrt.]. - Budapest : MVM Zrt., 2009. - 124, [58] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Gerinccím: A villamosenergia-ipari vitorlás találkozók 40 éve, 1969-2009
ISBN 978-963-7091-07-0 kötött
Magyarország - vitorlázás - villamosenergia-ipar - vállalat - sportegyesület
797.14 *** 621.31 *** 061.5(439) *** 061.2(439)
[AN 2870547]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2009.
   Vadászati Múzeum : öt földrész trófeái Széchenyi Zsigmond, Dr. Szederjei Ákos, Kittenberger Kálmán, Windisch-Grätz Ferenc József, Dózsa György és Hidvégi Béla trófeagyűjteményéből = Hunting Museum : trophies from five continents from the collection of Zsigmond Széchenyi, Dr. Ákos Szederjei, Kálmán Kittenberger, Franz Josef Windisch-Grätz, György Dózsa and Béla Hidvégi = Jagdmuseum : Trophäen aus fünf Kontinenten von der Sammlung Zsigmond Széchenyi, Dr. Ákos Szederjei, Kálmán Kittenberger, Franz Josef Windisch-Grätz, György Dózsa und Béla Hidvégi / [... szerk. Czoma László] ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum. - Keszthely : Helikon Kastélymúz. : LKG Média Kft., [2009]. - 39 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86908-7-6 fűzött
Helikon Kastélymúzeum (Keszthely). Vadászati Múzeum
Magyarország - Keszthely - vadász - trófea - múzeumi katalógus
799.2(439)(092) *** 639.18 *** 069(439-2Keszthely)
[AN 2869185]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2009.
Vér Imre
   Túralovaglás : túravezetői és szervezési ismeretek : a lovastúra fajtái és szereplői / Vér Imre. - 2. jav., bőv. kiad. - [Székesfehérvár] : Lapu Bt., 2009. - 207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85847-4-2 fűzött : 2980,- Ft
lovas turizmus
798.28
[AN 2874371]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11517 /2009.
   Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében : a Kárpát-medence felszínének változása a földhasználat és az életmód változásának következtében / szerk. Andrásfalvy Bertalan, Vargyas Gábor ; a szerk. mtársai Farkas Judit, Máté Gábor ; [közread. a] PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék ... - [Pécs] : PTE Néprajz-Kult. Antropológia Tansz. ; Budapest : L'Harmattan, 2009. - 346, [6] p., XVI t. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-217-5 kötött : 4800,- Ft
Kárpát-medence - tájalakítás - társadalomföldrajz - megművelt terület - tájökológia - történeti feldolgozás
711(4-191) *** 504.54 *** 911.3(4-191)(091)
[AN 2867970]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2009.
   A bagolyirtási Názáret templom története. - [S.l.] : [s.n.], [2009]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Bagolyirtás - templom
726.54(439-2Bagolyirtás)
[AN 2871134]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2009.
   Budapest templomai : Ferencváros, IX. kerület / [szerzők Fabó Beáta et al.] ; [a fotókat kész. Keszegh István ...]. - [Budapest] : Bp. Városvédő Egyes., 2009. - 64 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 7.)
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-21-9 fűzött
Budapest. 9. kerület - templom
726.54(439-2Bp.IX.)
[AN 2867761]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2009.
   Budapest templomai : XVI. kerület / [szerzők Fabó Beáta et al.] ; [a fotókat kész. Széman Richárd]. - [Budpest] : Bp. Városvédő Egyes., 2009. - 64 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-25-7 fűzött
Budapest. 16. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XVI.)
[AN 2867753]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2009.
Czuczor Gergely
   A budaörsi római katolikus plébániatemplom / írta Czuczor Gergely, Grósz András. - Budaörs : Grósz A., 2008. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 31. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-06-4880-6 fűzött
Budaörs - templom
726.54(439-2Budaörs)
[AN 2868439]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2009.
   Az esztergomi prímási palota története / [szerk. Hegedűs András]. - Pannonhalma : Magtár Művészeti Alapítvány, [2008]. - 94 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD-ROM. - (Strigonium antiquum, ISSN 1216-6669 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-5511-8 kötött
Esztergom - palota - elektronikus dokumentum
728.82(439-2Esztergom)
[AN 2867701]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2009.
   Az ikontól az installációig = From the ikon to the installation / [a kiállítás kurátora ... szerk. Adèle Eisenstein] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, [2008]. - 95 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
A Pannonhalmán, 2008. ápr. 4 - nov. 11. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9053-78-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - keresztény művészet - 20. század - 21. század - ikon - kiállítási katalógus
75.046.3 *** 73/76(100)(092) *** 73/76(439)(092) *** 247.5 *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 2869018]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2009.
Karvai Ottóné
   Dunakeszi evangélikus templom, 1939-2009 / [írta és szerk. Karvai Ottóné, Éber Zsuzsa] ; [kiad. a Dunakeszi Evangélikus Egyházközség]. - [Dunakeszi] : Dunakeszi Evangélikus Egyházközség, 2009. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Dunakeszi - templom
726.54(439-2Dunakeszi)
[AN 2871142]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2009.
   A Kecskeméti Művésztelep dokumentumai, 1909-1919 / a dokumentumokat vál., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Sümegi György. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 419 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-214-4 fűzött : 3700,- Ft
Kecskeméti Művésztelep
Magyarország - Kecskemét - képzőművészet - művésztelep - századforduló
73/76(439)"190/191" *** 061.28(439-2Kecskemét)"190/191"
[AN 2871465]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2009.
Kőszegfalvi György (1932-)
   Területfejlesztés Magyarországon a rendszerváltás után / Kőszegfalvi György. - Budapest : Pécs : Imedias, 2009. - 189 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 186-188.
ISBN 978-963-88030-6-1 kötött
Magyarország - területfejlesztés - regionális gazdaság - ezredforduló
711.1(439)"199/200" *** 332.1(439)"199/200"
[AN 2869293]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2009.
Krickel-Krakel-Buch (magyar)
   Irkafirka : rajzold tovább a képeket! / a Hochschule für Angewandte Wissenschaften csoportja Bernd Mölck-Tassel ... vezetésével. - Budapest : General Press, [2009]. - 2 db : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-643-160-0
művészet technikája - rajz - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
741 (02.053.2) *** 087.5
[AN 2839863]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [80] p.
ISBN 978-963-643-179-2 fűzött : 1200,- Ft
[AN 2871127] MARC

ANSEL
UTF-811528 /2009.
Lauryssens, Stan (1946-)
Dalí en ik (magyar)
   Dalí és én : egy szürreális sztori / Stan Lauryssens. - Pécs : Alexandra, 2009. - 302 p. ; 21 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 978-963-370-992-4 fűzött
Dalí, Salvador (1904-1989)
Spanyolország - festőművész - 20. század - angol irodalom - memoár
75(460)(092)Dalí,_S.(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 2869110]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2009.
   Magvetők : a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület jubileumi kiadványa / [fel. szerk. Miklós Judit]. - Veszprém : Veszprém M. Népművészeti Egyes., 2009. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Veszprém megye - magyar néprajz - népművészet - iparművész
7.031.4(439.117) *** 39(=945.11)(439.117)
[AN 2869399]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2009.
   Magyar művészet / Bellák Gábor [et al.]. - Budapest : Corvina, [2009]. - 397 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A művészet története ; 16.)
ISBN 978-963-13-5871-1 kötött : 10000,- Ft
Magyarország - művészettörténet - művelődéstörténet - album
7(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 2871033]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2009.
Miličić, Svetomir
   Crkva preobraže�a gospod�eg u Desci, 1859-2009 / [autor tekstova Svetomir Miličić] ; [izd. Srpska pravoslavna deščanska crkvena opština]. - Deska : Srpska pravoslavna deščanska crkvena opština, 2009. - 31 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött (hibás ISBN 978-963-8197-00-5)
Deszk - templom - szerb ortodox egyház
726.54(439-2Deszk) *** 281.961
[AN 2867710]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2009.
   München - magyarul : magyar művészek Münchenben, 1850-1914 : kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában : 2009. október 1 - 2010. január 10. / [... rend. Bakó Zsuzsanna, Hessky Orsolya, Róka Enikő] ; [a katalógust szerk. Kárai Petra és Veszprémi Nóra]. - Budapest : MNG, 2009. - 337 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2009/6.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Magyarország - München - Németország - festészet - művészeti élet - művészeti kölcsönhatás - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
75(439)"18/19"(092) *** 316.7(430-2München)"185/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2009/2010"
[AN 2871111]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2009.
   Op time : hommage à Vasarely : Linda Arts, Benedek Barna, Ditty Ketting, Wolsky András kiállítása : Pécsi Kisgaléria, 2009/06/05 - 2009/06/28 / [szöveg ... Mengyán András]. - Pécs : Benedek B., 2009. - [24] p. : ill., részben színes ; 19x19 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-06-7621-2 fűzött
Magyarország - Hollandia - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 75(492)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 2867713]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2009.
   Öreg-szem, friss látás : Senior Alkotócsoport / [a katalógust szerk. Tillai Ernő] ; [kiad. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - Budapest : M. Fotóművészek Szövets., 2009. - 64 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A 2009. évi vándorkiállítás katalógusa. - Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-87736-9-2 fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
77.04(439)"200" *** 061.4(439)
[AN 2867767]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2009.
Petró László
   Ján Nepomuk Bobula (1844-1903) élete és munkássága = Ján Nepomuk Bobula (1844-1903) život a dielo / Petro László ; [közread. a] Terézvárosi Szlovák Önkormányzat. - Budapest : Terézvárosi Szlovák Önkormányzat, 2009. - 133 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 978-963-06-7867-4 kötött
Bobula, Ján Nepomuk (1844-1903)
Magyarország - építész - magyarországi szlovákok - építészet - 19. század
72(439)(092)Bobula,_J._N. *** 72(439-2Bp.)"18"
[AN 2868823]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2009.
Sor Zita
   Fényképgyűjtemények állományvédelme / Sor Zita, Ormos József, Cs. Plank Ibolya. - Budapest : [Néprajzi Múz.], 2008. - 76 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Múzeumi állományvédelmi füzetek, ISSN 1786-8181 ; 6.)
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-963-9540-47-7 fűzött
muzeológia - műtárgy - védelem - fénykép
069.44 *** 77.025.3
[AN 2868723]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2009.
   Szépség és szemlélet : Barakonyi Zsombor, Gesztelyi Nagy Zsuzsa, Halmi-Horváth István, Hatházi László András, Kaszás Réka, Kucsora Márta, Mészáros Szabolcs, Tarczy István : [Csikász Galéria, Veszprém, 2009. június 5 - augusztus 30.] / [kurátor, ... a katalógust szerk. Tarczy István] ; [kiad. a Művészetek Háza]. - Veszprém : Műv. Háza, [2009]. - [19] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 2867707]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2009.
   TérErő / [szerk. Horváth Judit] ; [közread. a] K. Petrys Ház. - Budapest : K. Petrys Ház, 2008. - 225 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-06-4984-1 kötött
Magyarország - festészet - festőművész - ezredforduló - interjú
75(439)(092)(047.53) *** 75(439)"200"
[AN 2868191]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11539 /2009.
Győri Magda (1952-)
   Kezdetek.. : fiatal zeneszerzők portréja / Győri Magda ; [közread. a] Con spirito Zeneművészeti Egyesület. - Budapest : Con spirito Zeneműv. Egyes., 2009. - 226 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7253-5 fűzött
Magyarország - zeneszerző - ezredforduló - 21. század - interjú
78.071.1(439)(092)(047.53)
[AN 2870077]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2009.
Jeszenszky Iván (1945-)
   Az igazi Callas : monodráma / Jeszenszky Iván. - Budapest : Alterra, 2009. - 50 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-22-9 fűzött : 1100,- Ft
Callas, Maria (1923-1977)
Egyesült Államok - operaénekes - 20. század
784.071.2(73)(=875)(092)Callas,_M. *** 782.1
[AN 2868428]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11541 /2009.
Alexander, Lauren
More mad for Miley (magyar)
   Kedvenc sztárom, Miley 2 : nem hivatalos életrajz / írta Lauren Alexander ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 147 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Tini sztárok titkai, ISSN 2060-9035)
ISBN 978-963-629-194-5 fűzött : 1699,- Ft
Cyrus, Miley (1992-)
Egyesült Államok - színész - ezredforduló - könnyűzenei előadó - ifjúsági könyv
791.43.071.2(73)(092)Cyrus,_M. *** 78.067.26.036.7(73)(092)Cyrus,_M.
[AN 2871379]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2009.
Demcsák Katalin
   Scriptum : a Szegedi Kortárs Balett története, 1987-2007 / Demcsák Katalin. - Szeged : Factory, 2009. - 215 p. : ill., színes ; 21x27 cm
ISBN 978-963-06-6035-8 kötött
Szegedi Kortárs Balett
Szeged - táncegyüttes - ezredforduló - modern balett - történeti feldolgozás
792.82(439-2Szeged)"198/200"
[AN 2870462]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2009.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Blaha Lujza mosolya / Krúdy Gyula. - Veszprém : Prospektus Ny., 2008. - 56 p. ; 21 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 17.)
ISBN 978-963-85720-6-6 fűzött
Blaha Lujza (1850-1926)
Magyarország - színész - 20. század - publicisztika
792.028(439)(092)Blaha_L.(0:82-92)
[AN 2867816]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2009.
Sebestény Katalin (1940-)
   A klasszikus balett módszertana : VI. évfolyam / írta Sebestény Katalin. - Budapest : Planétás : M. Táncműv. Főisk., cop. 2009. - 71 p. ; 24 cm. - (A Magyar Táncművészeti Főiskola tankönyv- és jegyzetsorozata, ISSN 1219-9109)
ISBN 978-963-9414-22-8 fűzött
táncművészet - módszertan - balett - egyetemi tankönyv
792.82(075.8) *** 793.3(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 2870884]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11545 /2009.
Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (2.) (2008) (Budapest)
   II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia [elektronikus dok.] : Budapest, 2008. febr. 8. / szerk. Váradi Tamás ; [rend., közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-47-7
alkalmazott nyelvészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
80.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 2868268]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2009.
Babiel, Renate
Pons Grammatik Russisch kurz & bündig (magyar)
   Pons orosz nyelvtan röviden és érthetően / Renate és Nyikolaj Babiel ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2009. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9641-26-6 fűzött
orosz nyelv - nyelvtan
808.2-5(078)=945.11
[AN 2868139]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2009.
Bauko János
   Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben : négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere / Bauko János ; [közread. a] ... Konstantin Filozófus Egyetem ... Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelvtudományi Társaság ... - Nyitra : Konstantin Egy. Közép-európai Tanulmányok Kara ; Budapest : MNYT, 2009. - 226 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 161-189. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
Fűzött
ISBN 978-80-8094-505-3
Szlovákia - magyar nyelv - csúfnév - határon túli magyarság
809.451.1-313(437.6) *** 392.91(=945.11)(437.6)
[AN 2868267]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2009.
Bernátné Vámosi Judit
   Giro d'italiano 1 : olasz munkafüzet : közös európai referenciakeret A1-A2 / Bernátné Vámos Judit, Nyitrai Tamás. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6201-7 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - példatár
805.0(076)=945.11
[AN 2869497]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2009.
Bujdos Franciska
   Angol szókincsfejlesztő füzetek : [A2-B1] / Bujdos Franciska ; [a rajzokat ... kész. Megyeri Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008-. - ill. ; 20 cm. - (Szó-kincs-tár, ISSN 2060-3398)
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 2784042]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., People. - 2009. - 63 p.
ISBN 978-963-19-6616-9 fűzött
[AN 2868900] MARC

ANSEL
UTF-811550 /2009.
Dömők Szilvia
   Német szókincsfejlesztő füzetek : [A2-B1] / Dömők Szilvia ; [a rajzokat ... kész. Megyeri Katalin]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008-. - ill. ; 20 cm. - (Szó-kincs-tár, ISSN 2060-3398)
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2784083]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ich und meine Welt. - 2009. - 64 p.
ISBN 978-963-19-6618-3 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2868767] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Vorsicht, Falle! : csapdahelyzetek a német nyelvben. - 2009. - 64 p.
ISBN 978-963-19-6619-0 fűzött
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2868907] MARC

ANSEL
UTF-811551 /2009.
   Keleti horizontunk : Bárdi László tiszteletére / [szerk. Tóth József, Wilhelm Zoltán]. - Pécs : PTE Földtud. Doktori Isk. : Publikon, 2009. - 280 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Keleti kiskönyvtár, ISSN 1789-8447 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88332-2-8 kötött
Ázsia - keletkutatás - társadalomföldrajz - emlékkönyv
809 *** 95 *** 911.3(5)
[AN 2868355]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2009.
Keszler Borbála (1939-)
   Magyar grammatikai gyakorlókönyv / Keszler Borbála, Lengyel Klára. - Budapest : Nemz. Tankvk., cop. 2009. - 566 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-6259-8 kötött : 4500,- Ft
magyar nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.451.1-5(075.8)
[AN 2868761]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2009.
   Lendvai Endre. - Budapest : ZSKF, 2009. - 29 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, ISSN 1419-4481 ; 80.)
Bibliogr.: p. 17-27.
ISBN 978-963-9559-39-4 fűzött
Lendvai Endre (1944-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - önéletrajz
80.001(439)(092)Lendvai_E.(0:82-94) *** 012Lendvai_E.
[AN 2871030]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2009.
Maros Judit
   Kon-takt 1 : Arbeitsbuch / Maros Judit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 136 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6037-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 2869342]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2009.
Maros Judit
   Kon-takt 1 : Lehrbuch / Maros Judit. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2009. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-19-6036-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 2869706]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11556 /2009.
Sablić Tomić, Helena
Hrvatska suvremena književnost (magyar)
   Kortárs horvát irodalom : költészet és rövidtörténet 1968-tól napjainkig / Helena Sablić Tomić, Goran Rem ; [ford. Medve A. Zoltán és Ladányi István] ; [közread. a] Jelenkor Alapítvány. - Pécs : Jelenkor Alapítvány, 2009. - 235 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88527-0-0 fűzött
horvát irodalom története - 20. század - ezredforduló
886.2(091)"19/200"
[AN 2868296]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11557 /2009.
Balogh Mihály (1943-)
   "Kiskunsági Szentmiklósnak ifju népe..." : a költő és a város : Petőfi Kunszentmiklóson / írta ... Balogh Mihály ; rajz. Fazekas Attila ; [kiad. Kunszentmiklós Város Önkormányzata]. - Kunszentmiklós : Önkormányzat, 2009. - 32 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-06-7987-9 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Kunszentmiklós - író - 19. század - helyismeret - magyar irodalom - képregény - válogatott művek
894.511(092)Petőfi_S. *** 894.511-821 *** 908.439-2Kunszentmiklós"18" *** 087.6:084.11 *** 741(439)(092)Fazekas_A.
[AN 2868586]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2009.
   Erővonalak : közelítések Térey Jánoshoz / szerk. Lapis József, Sebestyén Attila. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 459 p. ; 22 cm. - (Dayka könyvek, ISSN 1589-1925 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-137-6 fűzött : 3800,- Ft
Térey János (1970-)
Magyarország - író - ezredforduló - 21. század - műelemzés
894.511(092)Térey_J.
[AN 2868122]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2009.
Ferencz Győző (1954-)
   Radnóti Miklós élete és költészete : kritikai életrajz / Ferencz Győző. - Budapest : Osiris, 2009. - 818 p., [32] t. : ill. ; 21 cm. - (Osiris monográfiák, ISSN 1588-8126)
Bibliogr.: p. 763-791.
ISBN 978-963-276-043-8 kötött : 4500,- Ft
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - író - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Radnóti_M. *** 012Radnóti_M.
[AN 2874433]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2009.
   Jelenlét 50 : Petőcz András ötvenedik születésnapjára / [szerk. Fodor Tünde]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2009. - 162, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88452-2-1 fűzött : 2600,- Ft
Petőcz András (1959-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Petőcz_A.
[AN 2867859]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2009.
   "Látni, teremteni kell" : Sipos Lajos 70. születésnapjára / [szerk. Fráter Zoltán, Fűzfa Balázs, Szabó B. István]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2009. - 274, [2] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9882-31-7 kötött
magyar irodalom története - 20. század - emlékkönyv - műelemzés
894.511(091)"19"
[AN 2869832]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2009.
Petényi Erzsébet (1959-)
   Verselemzések válogatott bibliográfiája / összeáll. Petényi Erzsébet ; [közread. a] József Attila Megyei Könyvtár. - 5. bőv. kiad. - Tatabánya : József A. M. Kvt., 2009. - 605, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-7631-76-4 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - verselemzés - szakbibliográfia
894.511(091)-14 *** 82(091)-14 *** 019.922
[AN 2874265]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2009.
   Radnóti Miklós emléke Abdán / szerk. Fűzfa Ottó. - [Szombathely] : Vízjelek Vállalkozás, 2009. - 69 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-7988-6 kötött : 944,- Ft : 4 EUR
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - Abda - író - megemlékezés - 20. század
894.511(092)Radnóti_M. *** 061.7(439-2Abda)
[AN 2869819]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2009.
   Radnóti-emlékhely, Abda / [szerk. és a fényképeket kész. Somogyi Éva] ; [kiad. II. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítvány]. - Abda : II. Rákóczi F. Kult. Alapítvány, 2009. - 16 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-963-06-7727-1 fűzött
Radnóti Miklós (1909-1944)
Magyarország - Abda - író - 20. század - emlékhely
894.511(092)Radnóti_M. *** 725.945(439-2Abda)
[AN 2870536]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11565 /2009.
Akunin, Boris (1956-)
Lûbovnica smerti (magyar)
   A halál szerelmese / Borisz Akunyin ; [ford. Szabó Mária] ; [a versbetéteket ... N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2009. - 273 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-8819-9 kötött : 2900,- Ft
orosz irodalom - bűnügyi regény
882-312.4=945.11
[AN 2868607]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2009.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Esti mesék : válogatás H. C. Andersen és a Grimm testvérek meséiből / Anasztaszja Arhipova ill. ; [ford. Kitzingerné Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2009. - 62 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Egmont klasszikusok)
ISBN 978-963-628-977-5 kötött : 2699,- Ft
német irodalom - dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2870906]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2009.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   A három legszebb mese : válogatás H. C. Andersen és a Grimm testvérek meséiből / Anasztaszja Arhipova ill. ; [ford. Kitzingerné Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2009. - 58 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Egmont klasszikusok)
ISBN 978-963-628-976-8 kötött : 2699,- Ft
dán irodalom - német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2871167]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2009.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Hercegnők meséi : válogatás H. C. Andersen és a Grimm testvérek meséiből / Anasztaszja Arhipova ill. ; [ford. Kitzingerné Hegyi Zsuzsa]. - Budapest : Egmont, 2009. - 58 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Egmont klasszikusok)
ISBN 978-963-628-978-2 kötött : 2699,- Ft
német irodalom - dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2870875]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2009.
Banks, Iain Menzies (1954-)
The algebraist (magyar)
   A száműző / Iain M. Banks ; [ford. Gálla Nóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2009. - 533 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-56-4 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 2869182]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2009.
   A barátok az élet napsugarai / [összeáll. Orosné Galaczi Edit, Bacskai Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - [95] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9677-56-2 kötött
világirodalom - barátság - aforizma
82-84=945.11 *** 177.63(0:82-84)
[AN 2869609]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2009.
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
   Jorge Luis Borges válogatott művei / [vál. és szerk. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2008-. - 19 cm
A vál. az Obras completas, I-IV. (Barcelona : Emecé, 1996) c. kiad. alapján kész.
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - összegyűjtött művek
860-1/-9(82)=945.11 *** 130.2
[AN 2786338]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az ős kastély : esszék / [ford. Latorre Ágnes et al.]. - 2009. - 355, [5] p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-8810-6 kötött : 3700,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - esszé
860-4(82)=945.11
[AN 2869828] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A homály dicsérete : költemények. - 2009. - 303, [9] p.
ISBN 978-963-07-8811-3 kötött : 3700,- Ft
Argentína - spanyol nyelvű irodalom - vers
860-14(82)=945.11
[AN 2869838] MARC

ANSEL
UTF-811572 /2009.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Sylvie and Bruno (magyar)
   Sylvie és Bruno / Lewis Carroll ; [ford. Rét Viktória] ; [a verseket ford. Varró Dániel] ; [ill. Harry Furniss]. - Budapest : Noran, 2008. - 343 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9716-77-3 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2868082]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2009.
Cornwell, Patricia (1956-)
Predator (magyar)
   Ragadozó / Patricia Cornwell ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2009. - 414 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-035-6 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2868630]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2009.
DeVita, Sharon
About the boy (magyar)
   A jóslat beteljesül / Sharon DeVita ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 225.)
Fősorozata: Bianca., ISSN 0866-0867
ISBN 978-963-538-052-7 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2868754]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2009.
Donald, Robyn
By royal demand (magyar)
   Tolvaj menyasszony / Robyn Donald ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 448.)
ISBN 978-963-538-051-0 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2868516]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2009.
   Fiúmesék / [rajz. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - 354, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár)
ISBN 978-963-445-099-3 fűzött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 2870618]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2009.
Gabriel, Kristin
Night after night (magyar)
   Ébren álmodom / Kristin Gabriel ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 95 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 240.)
ISBN 978-963-538-055-8 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2868718]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2009.
George, Catherine
An Italien engagement (magyar)
   Majdnem baleset / Catherine George ; [... ford. Telek Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 438.)
ISBN 978-963-538-057-2 fűzött : 438,- Ft : 3.09 EUR : 93.21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2868602]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2009.
Gregory, David (1959-)
Dinner with a perfect stranger (magyar)
   Vacsora egy tökéletes idegennel : egy megfontolásra érdemes meghívás / David Gregory ; [ford. Scharle Péter] ; [közread. az] Egyházfórum. - Budapest : Egyházfórum, cop. 2009. - 105 p. ; 21 cm
Számozott példány: 500
ISBN 978-963-8156-38-9 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2868548]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2009.
Grisham, John (1955-)
The brethren (magyar)
   Holló a hollónak / John Grisham ; [ford. Dobrás Zsófia]. - [Budapest] : Geopen, 2009. - 409 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9765-76-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2869096]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2009.
Hirvonen, Elina (1975-)
Ettë hën muistaisi saman (magyar)
   Hogy ő is ugyanarra emlékezzen / Elina Hirvonen ; [ford. Huotari Olga]. - Budapest : Magvető, 2009. - 163 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2719-5 kötött : 2490,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 2868588]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2009.
Jones, Sherry (1961-)
The jewel of Medina (magyar)
   Aisha, a Próféta szerelme / Sherry Jones ; [ford. Jordán Tamara]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 423 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9797-71-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2870043]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2009.
   Kedvenc meséim / [Marifé González rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - 354, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár)
ISBN 978-963-445-097-9 fűzött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 2870566]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2009.
   Kislánymesék / [rajz. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - 357 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mesetár)
ISBN 978-963-445-098-6 fűzött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese
860-34(02.053.2)=945.11
[AN 2870601]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2009.
Kovač, Mirko (1938-)
Grad u zrcalu (magyar)
   Város a tükörben : családi noktürn / Mirko Kovač ; [ford. Orcsik Roland]. - Budapest : Magvető, 2009. - 389 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2713-4 kötött : 2990,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 2869077]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2009.
La Fontaine, Jean de (1621-1695)
   La Fontaine meséi / [Marifé González rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (51 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-133-4 kötött
gyermekirodalom - francia irodalom - képeskönyv - mese
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 2870721]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2009.
Lahiri, Jhumpa (1967-)
Unaccustomed earth (magyar)
   Egy ismeretlen világ / Jhumpa Lahiri ; [ford. Kiss Annamária]. - Budapest : General Press, [2009]. - 364, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-175-4 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 2870645]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2009.
Lorentz, Iny
Die Wanderhure (magyar)
   A szajha / Iny Lorentz ; [ford. Vásárhelyi Zsolt]. - [Budapest] : General Press, [2009]. - 564 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
Fősorozata: Regényes történelem., ISSN 2060-6230
ISBN 978-963-643-150-1 kötött : 3800,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 2869088]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2009.
Mather, Anne (1946-)
Stay through the night (magyar)
   Maradj minden éjszakára! / Anne Mather ; [... ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 447.)
ISBN 978-963-538-050-3 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2868567]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2009.
May, Karl (1842-1912)
Halbblut (magyar) (átd. kiad.)
   Fekete musztáng / Karl May ; [ford. és átd. Ossik János, Nagy Katalin]. - Budapest : Munditer, 2009. - 396 p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; 37.)
Megj. "A félvér" címmel is
Kötött (hibás ISBN 978-963-427-308-4) (hibás ISBN 978-963-427-551-6)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2869759]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2009.
May, Karl (1842-1912)
Der Ölprinz (magyar) (átd. kiad.)
   Az olajkirály : kalandok a Vadnyugaton / Karl May ; [ford. és átd. Ossik János, Nagy Katalin]. - Budapest : Munditer, 2009. - 355, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; 36.)
Kötött (hibás ISBN 978-963-427-308-4) (hibás ISBN 978-963-427-550-8)
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 2874396]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2009.
May, Karl (1842-1912)
Der Schatz im Silbersee (magyar) (átd. kiad.)
   Az Ezüst-tó kincse : kalandok a Vadnyugaton / Karl May ; [ford. és átd. Ossik János, Nagy Katalin]. - Budapest : Munditer, 2008. - 405 p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; 34.)
Kötött (hibás ISBN 978-963-427-308-4) (hibás ISBN 978-963-427-549-4) (hibás ISBN 963-427-549-4)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2870067]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2009.
May, Karl (1842-1912)
Der Sohn des Bärenjägers (magyar) (átd. kiad.)
   Medveölő fia : kalandok a Vadnyugaton / Karl May ; [ford. és átd. Ossik János, Nagy Katalin]. - [Budapest] : Munditer, 2008. - 377 p. : ill. ; 20 cm. - (Karl May összes művei ; 35.)
Kötött (hibás ISBN 978-963-427-308-4) (hibás ISBN 978-963-427-548-6) (hibás ISBN 963-427-548-6)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)May,_K.=945.11
[AN 2870046]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2009.
McElroy, Laurie
True blue (magyar)
   Lebilincselő barátság / ... Laurie McElroy írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 112 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 13.)
ISBN 978-963-629-367-3 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2871359]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2009.
Molière (1622-1673)
   Le Tartuffe = Tartuffe / Molière ; [ford. Vas István]. - [Budapest] : Noran Libro, cop. 2009. - 199 p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315)
ISBN 978-963-88493-1-1 fűzött : 2400,- Ft
francia irodalom - dráma - kétnyelvű dokumentum
840-22.02=945.11
[AN 2869804]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2009.
   A mosoly : gondolatok a mosolyról / [összeáll. Orosné Galaczi Edit, Bacskai Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2009. - [95] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9677-55-5 kötött
világirodalom - öröm - aforizma
82-84=945.11 *** 17.023.34(0:82-84)
[AN 2869594]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2009.
Novarina, Valère (1947-)
L'opérette imaginaire (magyar)
   Képzeletbeli operett / Valère Novarina ; [ford. Rideg Zsófia] ; [a dalszövegeket ford. Sörös Cecília és Rideg Zsófia]. - Budapest : L'Harmattan, 2009. - 126 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-236-185-7 fűzött : 1800,- Ft
francia irodalom - zenés színjáték
840-2=945.11
[AN 2868894]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2009.
Preston, Douglas (1956-)
Relic (magyar)
   A megtalált ereklye / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - [Budapest] : General Press, [2009]. - 390 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Fősorozata: Világsikerek., ISSN 1416-7026
ISBN 978-963-643-152-5 kötött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 2869082]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2009.
Richards, Kitty
On the road (magyar)
   Turnéláz / ... Kitty Richards írta ; [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2009. - 110 p. ; 20 cm. - (Hannah Montana ; 14.)
ISBN 978-963-629-357-4 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2871366]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2009.
Roberts, Alison (1956-)
The surgeon's engagement wish (magyar)
   Éltető elem / Alison Roberts ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 380.)
ISBN 978-963-538-053-4 fűzött : 525,- Ft : 3.09 EUR : 93.21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2868595]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2009.
Roberts, Penny
Ein charmanter Heiratsschwindler (magyar)
   A házasságszédelgő / Penny Roberts ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 437.)
ISBN 978-963-538-056-5 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 2868592]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2009.
Robotham, Michael (1960-)
Shatter (magyar)
   Zuhanás a semmibe / Michael Robotham ; [ford. Szieberth Ádám]. - [Budapest] : General Press, [2009]. - 452 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
Fősorozata: Világsikerek., ISSN 1416-7026
ISBN 978-963-643-169-3 kötött : 2290,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 2869071]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2009.
Sanderson, Gill
A very special midwife (magyar)
   Táncolj velem! / Gill Sanderson ; [... ford. Marosi Orsolya]. - Budapest : Harlequin, cop. 2009. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 381.)
ISBN 978-963-538-054-1 fűzött : 525,- Ft : 3,09 EUR : 93,21 SKK : 250 RSD : 11 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 2868601]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2009.
Simon, Francesca
Horrid Henry's evil enemies (magyar)
   Rosszcsont Peti legádázabb ellenségei / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2009. - 182, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9884-52-6 kötött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2869101]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2009.
Teran, Boston
The creed of violence (magyar)
   Kegyetlen kötelék / Boston Teran ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-016-9 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 2869229]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2009.
Voltaire (1694-1778)
   Candide au[!ou] L'optimisme = Candide vagy Az optimizmus / Voltaire ; [ford. Gyergyai Albert]. - Budapest : Noran Libro, cop. 2009. - 289 p. ; 19 cm. - (Kentaur könyvek, ISSN 1416-0315)
ISBN 978-963-88493-0-4 fűzött : 2400,- Ft
francia irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
840-31.02=945.11
[AN 2869816]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2009.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
The loved one (magyar)
   A megboldogult / Evelyn Waugh ; [ford. Ottlik Géza]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-069-0 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 2874786]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11608 /2009.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Ambrus Zoltán válogatott novellái / Gere István válogatása. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2009. - 216 p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9603-90-5 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2868902]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2009.
Arany László (1844-1898)
   Babszem Jankó és legkedvesebb meséim [elektronikus dok.] / Arany László ; [mesélő Hatás Andrea]. - Hangoskönyv. - Balatonfüred : Varázsbetű, [2009]. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88500-1-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 2869699]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2009.
Bányai Tamás (1946-)
   Csikánó [elektronikus dok.] : regény / Bányai Tamás. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-606-677-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2868584]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2009.
Barcs János (1927-)
   Tamburaszó : összegyűjtött versek, 1944-2008 / Barcs János. - Budapest : Rím, 2009. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7868-80-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2870527]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2009. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött (hibás ISBN 978-963-370-253-6)
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2869113]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2009.
Benczúr Csaba (1973-)
   Az ordító nyúl / Benczúr Csaba ; [ill. Benczúr Bernadett]. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 281, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-41-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2868091]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2009.
Benedek Elek (1859-1929)
Furulyás Palkó (angol)
   Palkó the piper ; The cowherd's daughter ; A pinch of salt : [Hungarian folktales] / adopted by Elek Benedek ; with ill. Rozi Békés ; [... transl. into English by Christina Molinari]. - Budapest : Corvina, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Granny's storybooks, ISSN 0866-1634)
Egys. cím: Furulyás Palkó ; A gulyás leánya ; A só
Fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 2873950]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2009.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9727-64-9 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2874634]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2009.
Berka Attila (1976-)
   Lada Béla nem hal meg / Berka Attila. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2009. - 109 p. ; 22 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 2.)
ISBN 978-963-88452-1-4 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2867851]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2009.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória ; [ill. ... Falcione Sarolta]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-34-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2874676]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2009.
Cornel, Chris
   Hőség : regény / [Chris Cornel]. - Budapest : Alterra, 2009. - 97 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-29-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 2868343]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2009.
Csáth Géza (1887-1919)
   Az álmok asszonya / Csáth Géza ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba]. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 247 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-052-2 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2874781]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2009.
Csendes Istvánné
   Edgár, a kiváncsi kisegér / [írta és szerk. Csendes Istvánné] ; [ill. Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2009. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-70-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 2868130]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2009.
Csiki László (1944-2008)
   A kaptár / Csiki László. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2009. - 135 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-82-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2868774]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2009.
Dobos László (1947-)
   A ren x pilonja : aforizmák és revelációk / [Dobos Tas László]. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Alterra, 2009. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9785-30-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2868354]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2009.
Ferdinandy György (1935-)
   Az amerikai menekült : három 56-os fiatal életútja / Ferdinandy György ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2009. - 142 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87848-3-4 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 2868916]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2009.
Fetykó Judit
   Epreskert [elektronikus dok.] : regény / Fetykó Judit. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-606-716-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 2868485]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2009.
Finy Petra (1978-)
   Gréta garbója : versek óvodásokról / Finy Petra ; ill. Holló Anna. - Budapest : Naphegy K., 2009. - 87 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9869-09-7 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2868285]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2009.
Gulácsy Irén (1894-1945)
   Förgeteg / Gulácsy Irén. - Pomáz : Kráter, 2009. - 259 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 5.)
ISBN 978-963-9735-85-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2870079]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2009.
Heller Ágnes (1929-)
   New York-nosztalgia / Heller Ágnes. - Pécs : Jelenkor, 2008. - 287 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-455-5 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - memoár - napló
894.511-94
[AN 2868533]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2009.
Hubai Gruber Miklós (1949-)
   Döntetlen / Hubai Gruber Miklós ; [közread. a] Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium. - Törökszentmiklós : Bercsényi M. Gimn. és Kollégium, 2009. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-06-7560-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2871630]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2009.
Indig Ottó (1890-1969)
   Kánikula / Indig Ottó ; [... ill. Borsódy Eszter]. - Pomáz : Kráter, 2009. - 129 p. : ill. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 3.)
ISBN 978-963-9735-60-6 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2869956]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az elátkozott család ; A barátfalvi lévita / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 334 p. ; 21 cm. - (Jókai Mór válogatott művei ; 28.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-6014-4 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2868982]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2009.
Jókai Mór (1825-1904)
   A lélekidomár / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2009. - 398 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Jókai Mór válogatott művei ; 29.)
ISBN 978-963-09-6015-1 kötött : 1390,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2869898]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2009.
József Attila (1905-1937)
   Flóra : versek a szerelemről / József Attila ; [szerk. Bárdos József]. - Nagykőrös : Dóra K., [2008]. - 62 p. : ill. ; 10 cm
ISBN 978-963-7720-40-6 velúr
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2870738]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2009.
Julesz János (1943-)
   A visszavett szüzesség / Julesz János. - Budapest : Medicina, 2009. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-226-235-2 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2869707]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2009.
Kácsor Zsolt
   István király blogja avagy Hogyan alapítottam meg Magyarországot valójában? : ómagyar szatíra / Kácsor Zsolt. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 189, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-293-026-8 kötött : 2490,- Ft
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
magyar irodalom - uralkodó - magyar történelem - humor - blog
894.511-7 *** 943.9(092)István,_I.(0:82-7)
[AN 2869214]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2009.
Karczag György (1941-1978)
   A csillagok szeme : fantasztikus írások / Karczag György ; [a szöveget gond. Kaszás Orsolya]. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2009. - 221 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9857-25-4 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 2871080]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2009.
Katona B. Katalin
   Mezitlábas versek : versek és kis-prózák / [Katona B. Katalin] ; [graf. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2009. - 55 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-24-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - karcolat - vers
894.511-14 *** 894.511-43
[AN 2868322]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2009.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Útravaló Kazinczy tollából / [szerk. Bárdos József]. - Nagykőrös : Dóra K., [2008]. - 62 p. : ill. ; 10 cm
Borítócím: Kazinczy
ISBN 978-963-7720-41-3 velúr
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2870966]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2009.
   Képzeletünk szárnyán.. : amatőr költők antológiája / [szerk. Baranyai Attila] ; [közread. a Vizuális Pedagógiai Műhely Bt.]. - Badacsonytördemic : Vizuális Ped. Műhely Bt., 2009. - 206 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-821
[AN 2868749]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2009.
Kocsis Dóra
   A lélek mélyén / Kocsis Dóra ; [ill. Kertész Nóra]. - [S.l.] : [s.n.], [2009]. - [76] p. : ill. ; 20 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2868522]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2009.
Kocsis József (1914-)
   Iváncsától Wekerléig.. : visszaemlékezés / Kocsis József. - [Budapest] : Kossuth, 2009. - 103 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-6082-3 kötött : 1600,- Ft
Kocsis József (1914-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2869024]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2009.
Kovács Georgina
   Doktorrá fogadom / Kovács Georgina. - Budapest : Medicina, 2009. - 324 p. ; 24 cm
ISBN 963-242-894-3 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2869995]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2009.
Lángh Júlia (1942-)
   Párizs fű alatt / Lángh Júlia. - Budapest : Magvető, 2009. - 274, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2727-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-96
[AN 2868576]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2009.
Lőrincz Zsolt (1974-)
   Paradogma / Lőrincz Zsolt. - Budapest : Syllabux, 2009. - 184 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-6011-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2871010]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2009.
Mihályi István
   Kegyetlen irgalom / Mihályi István. - Sopron : Novum Pro, cop. 2009. - 216 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9916-39-5 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2868244]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2009.
Móra Ferenc (1879-1934)
Tükrös Kata (angol)
   Looking-Glass Kate ; Betty looks for the winter ; Palkó the wise ; Ironman Georgie : [Hungarian folktales] / Ferenc Móra ; [with ill. by Rozi Békés] ; [... transl. into English by Gerard Gorman]. - Budapest : Corvina, 2009. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Granny's storybooks, ISSN 0866-1634)
Egys. cím: Tükrös Kata ; Böske a telet keresi ; Bölcs Palkó ; Vasgyúró Gyurka
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 2873956]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2009.
Nády Mária (1945-)
   Könnycseppek fátyolban : versek / [Nády Mária]. - Budapest : Alterra, 2009. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-31-1 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2868312]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2009.
Nagy Gábor (1972-)
   Ki a konkolyt vetette : regény / Nagy Gábor. - Budapest : M. Napló, 2009. - 177 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9603-94-3 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2869223]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2009.
Nagy Lajos (1883-1954)
   Képtelen természetrajz és más karcolatok / Nagy Lajos ; [vál. és az utószót írta Gordon Etel] ; [ill. ... Réber László]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2009. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-791-6 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - karcolat - humoreszk
894.511-7
[AN 2874662]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2009.
Oláh Lajosné
   Jövevény vagyok : versek / Oláh Lajosné. - Bőv. kiad. - Debrecen : [Oláh L.-né], 2009. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 963-430-628-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2873915]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2009.
Pálfy Julianna (1950-)
   Röviden / Pálfy Julianna. - [Bicske] : Magánkiad., 2008. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4348-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2868410]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2009.
Pályi Sándor Márk (1983-)
   Holnap megdugom : napló, írások / Pályi Sándor Márk. - Budapest : I.A.T. K. : Noran, 2009. - 201, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9932-04-3 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 2868923]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2009.
Pápay Aranka (1937-)
   Örvények felett [elektronikus dok.] / Pápay Aranka. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-606-715-1
Ozora - helytörténet - magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821 *** 943.9-2Ozora(0:82-821)
[AN 2868475]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2009.
Paudits Zoltán (1966-)
   Jöttem a fényből : versek / Paudits Zoltán ; [fényképek Csanádi Judit]. - Budapest : Szerző, 2009. - 78 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-06-8078-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 2870494]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2009.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   100 vers 100 kép / Radnóti Miklós ; Tóth József fényképeivel. - Budapest : Medicina, 2009. - 191 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-226-214-7 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Tóth_J.
[AN 2870036]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2009.
Sárközi László (1969-)
   Hellén szerenád [elektronikus dok.] : erotikus versek / Sárközi László. - Szöveg (pdf : 310 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-606-717-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 2868464]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2009.
Schwajda György (1943-)
   A rátóti legényanya / Schwajda György. - Szeged : Lazi, cop. 2009. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-065-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 2874788]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2009.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Szabó Dezső válogatott esszéi / Bíró Zoltán válogatása. - Budapest : M. Napló, 2009. - 235, [2] p. : ill. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9603-96-7 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - magyarság - esszé
894.511-4 *** 323.1(=945.11)(0:82-4)
[AN 2869073]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2009.
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
   Doktor Haydn : regény / Szentkuthy Miklós. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 1959. - 614 p. ; 21 cm. - (Önarckép álarcokban ; 3.)
ISBN 978-963-14-2737-0 kötött : 3990,- Ft
Haydn, Joseph (1732-1809)
Ausztria - magyar irodalom - zeneszerző - 18. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 78.071.1(436)(092)Haydn,_J.(0:82-31)
[AN 2869797]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2009.
Szőke István Atilla
   Csodaszarvassal a Pilisbe [elektronikus dok.] : Szőke István Attila versei / [Ifj. Jászai László ... és ... Varga Kornél mondja ...]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Koronás Kerecsen, 2008. - 1 CD (54 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - vers - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 2870056]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2009.
Szőke István Atilla
   Űzetve sokaktól [elektronikus dok.] : Szőke István Attila versei / [előadja] Csurka László ; [közrem. Keresztes Nagy Árpád]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Koronás Kerecsen, 2009. - 1 CD (46 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 2870062]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2009.
Szunyogh Gábor
   Kisróka / Szunyogh Gábor. - [Budapest] : Kultmédia, 2009. - 48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-217-504-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2869090]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2009.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2009, cop. 2003. - 205, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2348-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 2870014]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2009.
Végel László (1941-)
   Egy makró emlékiratai : regény / Végel László. - Pécs : Jelenkor, 2009. - 285 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-676-469-2 fűzött : 1800,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 2868544]
MARC

ANSEL
UTF-811664 /2009.
Zelk Zoltán (1906-1981)
   Varázskréta : gyermekversek / Zelk Zoltán ; [vál. és szerk. Dian Viktória] ; [Faltisz Alexandra rajz.]. - [Budapest] : Móra, 2009. - 50, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-8650-5 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 2869107]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11665 /2009.
Arredondo, Francisco
Animales salvajes (magyar)
   Vadállatok : kirakóskönyv : 48 darabos kirakókkal / [rajz. Francisco Arredondo]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 25x34 cm
ISBN 978-963-9621-62-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2870637]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2009.
Arredondo, Francisco
La granja (magyar)
   A tanya : kirakóskönyv : 48 darabos kirakókkal / [rajz. Francisco Arredondo]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 25x34 cm
ISBN 978-963-9621-74-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2870630]
MARC

ANSEL
UTF-811667 /2009.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barlangi pókÞ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-963-9727-62-5 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2874639]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2009.
Bernier, Jean-Pierre
Forest (magyar)
   A titokzatos erdő / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-516-7)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2874327]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2009.
Boy, Armelle
Le grand imagier animé de Tom et Léa: dans la maison (magyar)
   Tomi és Lili otthon : interaktív mesekönyv : a mozgatható, vidám képekkel játék a tanulás! / írta és ill. Armelle Boy ; [ford. Nagy Colette]. - Budapest : General Press, [2008]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-643-102-0 kötött : 3800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2870040]
MARC

ANSEL
UTF-811670 /2009.
Cars annual 2009 (magyar)
   Verdák nagykönyv : [vidám történetek, izgalmas fejtörők!] / Disney, Pixar ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 64 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-334-5 fűzött : 2399,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2871245]
MARC

ANSEL
UTF-811671 /2009.
Crash course (magyar)
   Csúcs ez a csapat / Disney, Pixar ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj verda-sztorik ; 3.)
keretcím: Verdák : kerekeken a világ
ISBN 978-963-629-393-2 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2871192]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2009.
Diesel and the troublesome trucks (magyar)
   Dízel és a vásott vagonok / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-403-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2871139]
MARC

ANSEL
UTF-811673 /2009.
Dust-up in the desert (magyar)
   Sivatagi szélvész / Disney, Pixar ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2009. - 24 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj verda-sztorik ; 4.)
keretcím: Verdák : kerekeken a világ
ISBN 978-963-629-394-9 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2871206]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2009.
Juhász Magda
   Elefánt / Juhász Magda ; rajz. Gyarmathy Ildikó. - [Budapest] : Santos, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9594-78-4 kötött : 650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2869146]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2009.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon autózik / Marék Veronika. - 3. kiad. - Budapest : Pagony : PxB, cop. 2009. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-9727-59-5 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2874644]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2009.
Marsoli, Lisa Ann
Up (magyar)
   Fel / Disney, Pixar ; adaptáció Lisa Marsoli ; [ford. Simon Nóra]. - Budapest : Egmont, 2009. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Klasszikus Walt Disney mesék, ISSN 1216-8750 ; 53.)
ISBN 978-963-629-303-1 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2871185]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2009.
Martín, Manuela
   Állatszámtan / [rajz. M. Martín]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Bucikönyv)
ISBN 963-9626-23-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2870594]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2009.
Martín, Manuela
   Háziállatok / [rajz. M. Martín]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Bucikönyv)
ISBN 963-9626-26-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2870591]
MARC

ANSEL
UTF-811679 /2009.
Martín, Manuela
   Színek / [rajz. M. Martín]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Bucikönyv)
ISBN 963-9626-24-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2870586]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2009.
Martín, Manuela
   A tanyán / [rajz. M. Martín]. - Budapest : Napraforgó, [2009]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 10x10 cm. - (Bucikönyv)
ISBN 963-9626-25-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2870530]
MARC

ANSEL
UTF-811681 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
The river (magyar)
   Lenn a folyónál / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-429-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2874330]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2009.
Maxtone Graham, Ysenda
Des sentiments (magyar)
   Érzelmek / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2009. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött (hibás ISBN 978-963-627-519-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2874323]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2009.
Mentovics Éva
   Bújócska / Mentovics Éva ; rajz. Eszes Hajnal. - [Budapest] : Santos, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 963-9594-72-5 * kötött : 590,- Ft (hibás ISBN 963-9594-72-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2869138]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2009.
No sleep for Cranky (magyar)
   Cranky nem alhat / [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2009. - 29 p. : ill., színes ; 20x24 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
keretcím: Thomas & friends
ISBN 978-963-629-381-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2871149]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2009.
Numberjacks annual 2009 (magyar)
   Numberjacks számhősök nagykönyve / szerk. Tomanné Jankó Katalin. - Budapest : Egmont, 2009. - 64 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-629-237-9 fűzött : 2199,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 2868265]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2009.
Pet animals (magyar)
   Házi kedvencek / [ford. Papp Miklós]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Az én világom, ISSN 2061-2192)
ISBN 978-963-9737-57-0 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2869131]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2009.
Radvány Zsuzsa
   Egyedem, begyedem, tengertánc : mondókák / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-963-9594-70-8 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2869876]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2009.
Radvány Zsuzsa
   "Elszaladt a kemence..." : dalok és mondókák ovisoknak / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
Kötött : 570,- Ft (hibás ISBN 963-9594-73-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2869851]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2009.
Radvány Zsuzsa
   Karácsonyi angyalok : mondókák / rajz. Radvány Zsuzsa. - [Budapest] : Santos, [2009]. - leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
Kötött : 520,- Ft (hibás ISBN 963-9284-92-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2873972]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2009.
Radvány Zsuzsa
   Kis karácsony, nagy karácsony.. : Radvány Zsuzsa rajzai. - [Budapest] : Santos, [2009]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 21 cm
Kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2869887]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2009.
   Thomas ABC-s könyve / [szerk. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2009. - 28 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
ISBN 978-963-629-354-3 kötött : 2399,- Ft
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 372.416.2=945.11
[AN 2871235]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2009.
Wieslander, Jujja (1944-)
Mamma Mu bygger koja (magyar)
   Mú mama kunyhót épít / Jujja és Tomas Wieslander ; Sven Nordquist rajz. ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : General Press, [2008]. - 27, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-643-062-7 kötött : 2000,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2869812]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2009.
Wild animals (magyar)
   Vadállatok / [ford. Papp Miklós]. - Budapest : Manó Kv., 2009. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Az én világom, ISSN 2061-2192)
ISBN 978-963-9737-56-3 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2869130]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11694 /2009.
Lange, Henrik
90 classic books for people in a hurry (magyar)
   90 klasszikus könyv türelmetlen olvasóknak / írta Henrik Lange ; [ford. Takács Orsolya és Pap Zoltán]. - Budapest : Athenaeum, 2009. - 190 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-025-1 kötött : 2490,- Ft
világirodalom története - regény - tartalmi kivonat - képregény
087.6:084.11 *** 82-31.05
[AN 2868851]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2009.
Tálosi András
   Charax / Tálosi András ; [kész. az Igen Egyesület gondozásában]. - Budapest : Igen Egyes., 2008-. - ill. ; 20 cm
A 2. köt. kiad. a szerző
képregény
087.6:084.11
[AN 2785918]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Moriturus. - 2009. - 69 p.
ISBN 978-963-06-8125-4 fűzött : 850,- Ft
[AN 2871616] MARC

ANSEL
UTF-8